Page 1

Poznań, dn. 25.10.2013. NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 01.10.2013.

Zleceniodawca: mLingua sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Agnieszka Nowak Ul. Kwiatowa 15 15-804 Poznań NIP: 556-90-80-453 Praca: Wykonanie tłumaczeń pisemnych [POL-> ESP], [ENG –> FR] Opis usługi: 1. Tłumaczenie pisemne [POL -> ESP] FUNDUSZ UE ( 9 177 słów) 2. Tłumaczenie pisemne [POL -> ESP] PRZYRODE EU ( 7 507 słów) 3. Tłumaczenie pisemne [ENG -> FR] angielski (154 601 słów) Łącznie 171 285 słów tekstu źródłowego. Stawka: 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego. Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4282,13 EUR 2. Kwota uzysku: 2141,07 EUR


3. Kwota do opodatkowania: 2141,06 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 385,40 EUR 5. Kwota do wypłaty: 3896,73 EUR (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć euro, 73/10)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo pratyki m lingua  

umowa o dzieło rachunek nauka wystawienia dokumentów księgowych praktyki mLingua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you