Page 1

TshwaneLex output

1z1

file:///C:/Users/Agata/Desktop/S%C5%82ownik%20polsko-bu%C5%...

айляк /aj'lak/ (adjective) спокоен wyluzowany: Аз съм айляк. Jestem wyluzowany, spokojny. [tur. aylak] айран /aj'ɾan/ напитка, направена от кисело мляко и вода, обикновено леко осолена napój, zrobiony z jogurtu i wody, ayran: До обяд той винаги пие айран. Do obiadu on zawsze pije ayran. [tur. ayran] акъл /ak'ɫ/ (noun) ум, мозък rozum: Идея ми дойде на акъл. Przyszedł mi do głowy pomysł. [tur. akla yatkın] бакшиш /bak'ʃiʃ/ (noun) допълнително възнаграждение napiwek: Той никога не дава бакшиши. On nigdy nie daje napiwków. [tur. bahşiş] бамбашкъ /'bambaʃk/ (adjective) 1 нацупен niezadowolony: Сватът е малко бамбашкъ. Świadek jest coś nizadowolony.; 2 труден trudnego charakteru [tur. bambaşka] коч (noun) овен baran: Коч си! Baran jesteś! креват (noun) легло łóżko: Обичам да спя в креват ми. Lubię spać w moim łóżku. мерак /me'ɾak/ (noun) желание pragnienie, ochota: Имам мерак да те видя. Mam ochotę Cię zobaczyć. [tur. merak] тенекия 1 (noun) калай cyna: Този съд е направен от тенекия. To naczynie jest wykonane z cyny.; 2 плоча blacha: На покрива се намира тенекия. Na dachu jest położona blacha. чешма /ʧeʃ'ma/ 1 (noun) кран kran: Трябва да сменя чешма на нова. Muszę wymienić kran na nowy.; 2 фонтан, място където се намира чиста вода fontanna: Айде, напий се малко водичка от чешма! Dalej, napij się trochę wody z fontanny! [tur. çeşme] шише /ʃi'ʃe/ (noun) бутилка butelka: Изхвърли това шише! Wyrzuć tę butelkę! [tur. şişe]

2012-06-10 21:09


TshwaneLex output

1z1

file:///C:/Users/Agata/Desktop/S%C5%82ownik%20polsko-bu%C5%...

dwuznaczność /dvuznaʧnɔɕʨ/ (noun) wyrażenie wieloznaczne na skutek tego, że dopuszcza dwa sposoby rozumienia jego struktury неяснота: Wystarczy już tych dwuznaczności. Стига вече с тази неяснота. frazeologizm (noun) ustabilizowany w danym języku związek wyrazowy, zleksykalizowane połączenie wyrazowe идиом: On często używa frazeologizmów. Той често използва идиоми. [gr. phrasis, logos] gra językowa /gra jɛzɨkova/ (noun) dowcip, żart oparty na wieloznaczności lub podobieństwie brzmienia wyrazów ̃ игра на думи: To była ciekawa gra językowa. Това беше интересна игра на думи. intertekstualność (noun) odwołania do cytatów, uczuć, bieżących i przeszłych wydarzeń itd. интертекстуалност:

Trafnie użył intertekstualności. Добре използва интертекстуалност. metafora /metafoɾa/ (noun) figura stylistyczna występująca zwykle w poezji, oparta na skojarzeniu dwóch zjawisk, dostrzeżeniu ich podobieństwa lub innych cech wspólnych i przeniesieniu nazwy jednego zjawiska na drugie метафора: To była piękna metafora tej sytuacji. Това беше красива метафора за тази ситуация. [gr. metaphorá] neologizm (noun) wyraz nowo utworzony w danym języku неологизъм: To dziecko stworzyło istny neologizm. Това дете е създало истински неологизъм. [fr. néologisme] perswazja (noun) tłumaczenie komuś czegoś, namawianie lub odradzanie z przytoczeniem argumentów popierających słuszność zdania, przekonywanie kogoś o czymś; perswadowanie убеждаване: Nie używaj perswazji w stоsunku do mnie! Не използвай убеждаване за мен! [łac. persuasio] reklama /rɛklama/ (noun) działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub usług реклама: On nie lubi oglądać reklam. Той не обича да гледа реклами. [łac. reclamo, reclamare] retoryka (noun) sztuka wymowy; krasomówstwo реторика: Starożytni Grecy często posługiwali się retoryką. Древните гърци често са използвали реториката. [gr. rhētorikе] slogan /slɔgan/ 1 (noun) krótkie hasło propagujące lub reklamujące coś слоган: Ciekawy slogan produktu. Интересен слоган на продукт.; 2 (noun) frazes, komunał слоган: On nadużywa tego sloganu. Той злоуптребява този слоган. [ang. slogan]

2012-06-10 21:08

dictionary polish-bulragian, bulgarian-polish  

jedna część dotyczy reklamy i perswazji, a druga turcyzmów w języku bułgarskim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you