Page 1

1. Que és l’informàtica? És la ciencia relativa a la telcnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electronics i sistemes computacionals. 2. En quin any Konrad Zuse va construir el seu primer ordinador? A l‘any 1938 3. En quin any es va formar el primer ordeandor funcional controlada per programes? A l’any 1941 4. A l’any

1975

Bill Gates i Paul Allen que van fundar Micrisoft.

5.Quina d’aquestes tasques s’utilitza a l’informàtica? a) Control de processos b) Passar els temps de lleure c) Elavoració de documents d) Totes les respostes són correctes menys la B 6. Llaçament del Windows 95 l’any

1955

7. Un equip d’investigadors d’IBM a l’any

. 2000

van presentar un prototip de

computador quàntic. 8. Relaciona cada imatge amb el seu nom.

Torre

Pantalla

Ratolí

Teclat


9. Microsoft anuncia Windows 1.0 1985 ?

10. Relaciona cada material primari amb la seva generació. A - Primera generació

1. Circuits integrats i transitors

B - Segona generació

2. Tubs de buit

C - Tercera generació

3. Transitors

D - Quarta generació

4. Micro chip inteligent

E - Cinquena generació

5. Circuits integrats

Respostes; A/ 2 B/ 3 C/ 5 D/ 1 E/ 4

Sessio1  

Un mini examen sobre la Informàtica.