Page 1

GRZEJNIKI PŁY TOWE

3


JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

Płytowy grzejnik uniwersalny z osłonami, z podłączeniem z boku i od dołu

Płytowy grzejnik kompakt z osłonami, z podłączeniem z boku

Płytowy grzejnik standard bez osłon, z podłączeniem z boku

4

Płytowy grzejnik piano-universal, z płaską płytą przednią i osłonami, z podłączeniem z boku i od dołu

Płytowy grzejnik higienic-universal bez osłon i bez konwektorów, z podłączeniem z boku i od dołu, zalecany do szpitali


I N F O R M AC J E O G Ó L N E Firma Brugman, produkująca 2 miliony grzejników rocznie, jest jednym z największych producentów grzejników w Europie i ma swoje oddziały w Holandii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Polsce.

Innowacyjność jest jednym z priorytetów działalności firmy Brugman. Dotyczy to z pewnością Linii Brugman Casual. Popularne grzejniki płytowe produkowane są w dużych ilościach, a procesy produkcyjne są cały czas monitorowane pod kątem jakości. Firma Brugman oferuje szeroki asortyment wymiarów i typów grzejników tej linii. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali i optymalnemu pokryciu lakierem firma udziela

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

10-letniej gwarancji na grzejniki płytowe.

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

5


P R O D U KC J A I J A KO Ś Ć Firma Brugman Radiatorenfabriek B.V. posiada od roku 1987 certyfikat jakości wg ISO 9002, a od roku 2005 ISO 9001 : 2000. Grzejniki są produkowane z walcowanej na zimno blachy stalowej wysokiej jakości: St.12.03 wg EN 10130/10131, grubość blachy: 1,25 mm wg DIN 1541/1623. Grzejniki płytowe Brugman są przystosowane do pracy pod ciśnieniem maksymalnie do 8 bar. Grzejniki działają w instalacji z wodą jako medium grzewczym o temperaturze maksymalnej wynoszącej 110°C.

Produkcja Grzejniki płytowe produkowane są na 4 nowych, w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, będących pod stałą kontrolą

6

jakości procesów. Każdy grzejnik poddawany jest w ostatniej fazie produkcji testom szczelności.

Przebieg obróbki wykończeniowej: Obróbka wstępna Przed gruntowaniem w procesie kataforezy, grzejniki są poddawane czyszczeniu i obróbce wstępnej w nowoczesnym urządzeniu natryskowym do obróbki wstępnej. Następnie grzejniki poddawane są fosforanowaniu, co zapewnia dobre przyleganie podkładu kataforetycznego.

Opakowania Opakowania wszystkich grzejników Brugman są skonstruowane tak, aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania oraz instalacji. Opakowanie należy usunąć dopiero po zakończonej instalacji !

Logistyka Wysoką jakość produktów gwarantują cztery w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, połączone z linią do lakierowania oraz pakowania i paletowania oraz zintegrowany system identyfikacji i rejestracji.


Powierzchnia Powierzchnia grzejnika jest zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów [rys. 1 - A], pokryta farbą kataforetyczną [rys. 1 - B] oraz warstwą utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego [rys. 1 - C].

Zalety

Rys. 1 - A - B - C

- warstwa lakieru o minimalnej grubości 50 µm, - optymalna ochrona antykorozyjna, - równomierna warstwa lakieru, idealne pokrycie na krawędziach, narożnikach i obrzeżach, - brak zacieków na dolnej krawędzi, - duża odporność na zarysowania i uderzenia,

Gwarancja Na wszystkie grzejniki udzielamy 10-letniej gwarancji na wady fabryczne i materiałowe, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów magazynowania, właściwej instalacji oraz użytkowania w stosownych warunkach.

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

Proces lakierowania Grzejniki schodzące z linii produkcyjnej są odtłuszczane, fosforanowane, płukane i lakierowane metodą katodową. Lakier jest utwardzany w temperaturze 190°C. Po epoksydowym pokryciu proszkiem i utwardzeniu w temperaturze 195°C grzejniki uzyskują optymalną ochronę i są przystosowane do wieloletniego użytkowania. Zarówno obróbka wstępna jak i proces lakierowania nie są szkodliwe dla środowiska. Opary lakiernicze są oczyszczane w urządzeniu odparowującym w temperaturze ok. 700°C, a powstałe ciepło jest ponownie wykorzystywane w obiegu.

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

Kolory Standardowy kolor grzejnika to biały RAL 9016. Grzejniki za dopłatą dostępne są również w innych kolorach z palety Brugman lub na zapytanie w pozostałych kolorach z palety RAL.

7


T Y P Y G R Z E J N I K Ó W P Ł Y TO W YC H Grzejnik Standard Grzejnik płytowy w wersji standardowej charakteryzuje się doskonałą jakością i uniwersalnym zastosowaniem. Grzejnik jest wyposażony w 4 boczne przyłącza 1/2” z gwintem wewnętrznym oraz nakładki mocujące. Dzięki daleko idącym innowacjom obróbki materiału konwekcyjnego oraz kształtowi grzejnika uzyskuje się możliwie najwyższy stopień mocy cieplnej dla każdego rozmiaru.

Grzejnik Kompakt Grzejnik płytowy typu Kompakt wykończony jest ozdobnymi osłonami, górną oraz bocznymi. Wyposażony jest w 4 boczne przyłączenia oraz w nakładki mocujące.

Grzejnik Standard Wyposażony w 4 przyłącza.

Grzejnik Kompakt Wykończony ozdobnymi osłonami. Wyposażony w 4 przyłącza.

Grzejnik Vk-Uniwersalny Wykończony ozdobnymi osłonami. Wyposażony w 6 przyłączy.

Grzejnik Piano-Universal Wykończony ozdobnymi osłonami. Wyposażony w płaski front i 6 przyłączy.

Grzejnik Vk-Uniwersalny Grzejnik Vk-Uniwersalny wykończony jest ozdobnymi osłonami, górną oraz bocznymi. Grzejniki są fabrycznie wyposażone w zintegrowany zestaw przyłączy, dzięki czemu

8

możliwe jest podłączenie dolne i boczne. Ze względu na swój uniwersalny charakter grzejniki nie są wyposażone w nakładki mocujące.

Grzejnik Piano-Universal Grzejnik Piano-Universal posiada płaski front, co nadaje mu nowoczesny i prosty wygląd. Również ten typ grzejnika posiada możliwość podłączenia od dołu i z boku i nie jest wyposażony w nakładki mocujące, a dzięki montowanej za pomocą magnesów frontowej płyty oraz możliwości swobodnego przekładania jej z przodu na tył, grzejnik ten można podłączać zarówno z prawej, jak i z lewej strony.

Grzejnik Higienic-Universal Grzejnik Higienic-Universal bez osłon i bez konwektorów zalecany jest przede wszystkim do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Grzejnik wyposażony jest w zestaw przyłączy, dzięki czemu możliwe jest podłączenie dolne i boczne. W tym modelu również nie ma nakładek mocujących, co umożliwia podłączanie z prawej lub lewej strony.

Grzejnik Higienic-Universal Wyposażony w 6 przyłączy.


W Y M I A RY I T Y P Y G R Z E J N I K Ó W P Ł Y TOW YC H Wysokość i długość (w mm)

Rozstaw króćców (C)

Typy grzejników bez osłon

9 Typy grzejników z osłonami Ty p 2 1 S

Ty p 2 2

Ty p 3 3

Rozstaw króćców (C)

Ty p 2 0 S

Wymiary grzejników 30, 33

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

* 1 dla wersji Piano obowiązuje: B + 3,0 mm i b + 3,0 mm * 2 dla wersji Standard i Kompakt obowiązuje: B + 2,0 mm (ze względu na nakładki mocujące)

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1


PODŁĄCZENIA Podłączanie uniwersalnych grzejników Grzejniki uniwersalne wyposażone są w 6 przyłączy, po 2 po bokach i 2 w dolnej części. Przyłącza dolne są fabrycznie zaślepione metalowymi kapturkami. W przypadku podłączenia bocznego oba kapturki metalowe uszczelniają podłączenia dolne. Po usunięciu metalowych kapturków grzejnik można podłączyć przez przyłącza dolne. 4 przyłącza boczne są wyposażone w gwint wewnętrzny 1/2”, przyłącza dolne

270° Widok z boku: grzejnik uniwersalny

Zasilanie

Powrót

wyposażone są w gwint zewnętrzny 3/4” (eurostożek). Grzejniki uniwersalne posiadają zintegrowane przewody zasilające z przyłączami doprowadzającymi i powrotnymi w dolnej części.

10

Z=H-59mm

Nakładki i podłączenie od dołu Grzejniki uniwersalne nie są wyposażone w nakładki mocujące. Dzięki temu istnieje możliwość podłączenia uniwersalnych grzejników od dołu z prawej lub lewej strony.

Uwaga Dla typu 33 i 30 zmienia to odstęp podłączenia do ściany.

Grzejnik Piano-Universal jest wyposażony w płaską płytę czołową montowaną za pomocą magnesów, co pozwala na jej swobodne przekładanie i tym samym obracanie grzejnika, a to daje możliwość montowania grzejnika zarówno po prawej jak i lewej stronie przyłączy.

Montaż

Widok z przodu: grzejnik uniwersalny

Grzejniki uniwersalne mogą być mocowane

Grzejniki posiadają następujące przyłącza: przyłącze 1/2” z gwintem wewnętrznym przyłącze 1/2” z gwintem wewnętrznym przyłącze 1/2” z gwintem wewnętrznym, przystosowany do montażu zaworów przyłącze 1/2” z gwintem wewnętrznym przyłącze 3/4” z gwintem zewnętrznym (z wewnętrznym eurostożkiem) (powrót) przyłącze 3/4” z gwintem zewnętrznym (z wewnętrznym eurostożkiem) (zasilanie)

za pomocą konsoli. Na stronie obok znajdą Państwo opis możliwości podłączenia grzejników.


M O Ż L I WO Ś C I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A GRZEJNIKA UNIWERSALNEGO Grzejniki uniwersalne mogą być podłączane w sposób tradycyjny (patrz rysunki A, B, C i D). Oprócz tego przy zastosowaniu przewodów podłogowych możliwe jest podłączenie za pomocą złączek zaciskowych do przyłącza dolnego grzejnika (rys. E). A. Tradycyjne przyłączenie, zwykle stosowane do przewodów ściennych.

W tym przypadku nie należy brać pod uwagę

B. Przyłączenie po przekątnej (diagonalne), zwykle stosowane do długich grzejników (powyżej 1000 mm).

kombinacji podłączenia (rys. D). Jeśli grzejnik musi być podłączony w wersji odłączanej, można zastosować rozdzielacz jak również odłączalny dolny blok (H).

C. Dwustronne przyłączenie od dołu.

D. Podłączenie boczne do przyłączenia kombinowanego; zastosowanie: przewody podłogowe.

11

Złączka zaciskowa (specjalna przejściówka) do bezpośredniego podłączenia do rury podłogowej z metalu lub tworzywa sztucznego.

Blok H z eurostożkiem do systemu dwururowego.

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

E. Podłączenie dolne; zastosowanie: przewody podłogowe.

EN

Blok H z eurostożkiem do systemu jednorurowego.

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1


O P I S KO N S T R U KC J I

MODEL TYPY

STANDARD

KOMPAKT

10, 11, 20, 22, 33

GŁĘBOKOŚCI [mm]

PRZYŁĄCZA

50, 102, 172

68, 102, 172

NAKŁADKI MOCUJĄCE MEDIUM GRZEWCZE

71, 105, 175

50, 102, 172

8 bar 4x1/2" GW (boczne)

4x1/2" GW (boczne), 2x3/4" GZ (dolne) stal, St. 12,03; 1,25 mm

zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą kataforetyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru proszkowego RAL 9016

STANDARDOWY KOLOR POZOSTAŁE KOLORY

10, 20, 30

400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280, 1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040

MATERIAŁ POWIERZCHNIA

HIGIENIC-UNIVERSAL

300, 400, 500, 600, 900

MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE

12

PIANO-UNIVERSAL

20 s, 21 s, 22, 33

WYSOKOŚCI [mm] DŁUGOŚCI [mm]

VK-UNIWERSALNY

zgodnie ze wzornikiem kolorów Brugman zgrzane do tylnej płyty

nie dotyczy woda do 110oC


DANE TECHNICZNE Higienic-Universal

Standard wysokość mm

typ

masa S kg/m

poj.wodna masa H-Un poj.wodna kg/m l/m l/m

10

6,34

2,65

12,90

4,88

Kompakt / VK-Uniwersalny masa Kp kg/m

masa VK kg/m

12,48

12,98

Piano-Universal

poj.wodna masa P-Un poj.wodna kg/m l/m l/m

11 20

300

20s

4,30

4,30

20,00

4,30

26,30

26,80

6,40

29,10

6,40

20s

16,20

16,70

5,50

19,60

5,50

21s

19,40

19,90

5,50

23,00

5,50

23,30

23,80

5,50

26,70

5,50

34,70

35,20

8,10

38,70

8,10

20s

20,00

20,50

6,70

24,20

6,70

21s

24,10

24,60

6,70

28,50

6,70

29,10

29,60

6,70

33,40

6,70

43,30

43,80

9,90

48,30

9,90

20s

23,70

24,20

7,90

28,80

7,90

21s

28,90

29,40

7,90

34,20

7,90

34,80

35,30

7,90

40,10

7,90

52,20

52,70

11,80

58,10

11,80

43,60

44,10

11,70

51,50

11,70

50,90

51,40

11,70

60,30

11,70

80,40

80,90

17,60

87,90

17,60

4,30

33

24,40

6,40

10

7,60

2,80

11

10,90

2,80

20

15,50

5,50

22

21,70

33

32,70

8,10

10

9,40

3,40

11

13,80

3,40

20

22

27,40

33

41,10

9,90

10

11,30

4,00

11

16,70

4,00

20

22,70

7,90

33,30

6,59

8,10

3,30

16,00

6,00

23,81

8,46

9,90

3,90

19,58

7,15

6,70

30

22

18,32

5,50

30

600

4,30

17,50 17,80

16,30

30

500

15,10

17,30

22

400

4,28

21s

29,31

10,34

11,80

4,50

23,20

8,40

7,90

30 33

49,70

11,80

10

16,90

5,80

11

25,50

5,80

20

33,70

11,70

52,60

11,70

34,81

12,21

17,40

6,30

34,20

12,20

20s

900

21s 22

51,20

30 33

76,70

17,60

17,16

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

Parametry masy oraz pojemność wodna grzejnika podane są w odniesieniu do jednego metra bieżącego grzejnika danego typu.

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

13


M O C E C I E P L N E G R Z E J N I K Ó W P Ł Y T O W YC H Moc cieplna grzejników typu Standard 75/65/20°C WYSOKOŚĆ (mm)

300

400

500

600

900

Typ

DŁUGOŚĆ (mm) 400

10 11 20 22 33 10 11 20 22 33 10 11 20 22 33 10 11 20 22 33 10 11 20 22 33

480

560

640

496

661

204 316

273 422

625

833 1201 333 511

250 383 744 1070 294 445 510 854 1223 427 609 712 1140 1588

447 868 1249 519 997 1426 498 710 1329 1852

992 1427 392 593 680 1139 1630 569 812 950 1519 2117

720

800

575

826 1187 341 527 608 1042 1502 416 638

1116 1606

1240 1784 490 742 850 1424 2038 711 1014 1187 1899 2646

667 1282 1834 640 913 1709 2382

880

960

702

992 1425 409 633 730 1250 1802 499 766

1364 1962 816 1566 2241 782 1116 2089

1040

1120

830

1157 1662 477 738 851 1458 2102 582 894

1488 2141 588 890 1020 1709 2445 853 1217 1425 2279

1612 2319

960

1200

1280

1440

1600

1760

1920

2080

2240

2400

2720

3040

1488 2137 613 949 1094 1875 2703 749 1149

1653 2374 682 1054

1818 2612 750 1160

1983 2849 818 1265

2149 3087 886 1371

2314 3324 954 1476

2479 3562

2810 4036

3140 4511

2083 3003 832 1277

2292 3304 915 1404

2500 3604 998 1532

2708 3904 1082 1660

2916 4204 1165 1788

3125 4505 1248

3541

3958

958

1322 1900 545 844 973 1667 2403 666 1021 1984 2854 783 1187 1359 2278 3260

2232 3211 881 1335 1529 2563 3668

2480 3568 979 1483

2728 3925 1077 1632

2976

3224 4638

3472

3720

4216

4712

1928

2076

2848 4075

3133 4483

3418

3702 5298

3987

4272

4842

5411

1440

1600

1760

1920

2080

2240

2400

2720

3040

1860 2676

1851 2649

1736 2498 685 1038 1189 1994 2853

1319

1420

1522

2469

2659

2849

1040

DŁUGOŚĆ (mm) 1120 1200 1280

964

1112 2136 3056

1175 1780

RAL GZ 618: 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541 Moc cieplna grzejników typu Kompakt 75/65/20°C WYSOKOŚĆ (mm)

300

14 400

500

600

900

Typ

20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33

400

480

560

394 522 681

702 922

720

800

880

269

359

449

539

628

718

472

630

787 1106 564

945 1327 677

1102 1548 790

1260 1769 902

1417 1990

1574 2211 1128

1732 2432

1889 2653

2047 2875

1837 2381

1991 2579

3356

3636

1999

2181

2603

2840

2363 3076

338 459 595 338 454 592

640

451 612 794

766

919

1072

1225

1378

1531

1684

880 1181 1538 2165 1023 1357 1771 2484

1389 1958 948 1272 1656 2332 1102 1462 1907 2675

1587 2237 1083 1454 1893 2665

1786 2517 1218 1636 2130 2998

1984 2797 1354 1818 2366 3331

2182 3076

744 1000 1302 1832 866 1148 1499 2101

1190 1678 812 1091 1420 1999 945 1253 1635 2292

1260

1417

1574

1670 2180 3057

1879 2452 3439

2088 2725 3821

2297 2997 4203

2506

2714

3270

3542

1440

1600

1760

1920

2080

2240

2400

2720

3040

1417 1990 1015 1378 1786 2517 1218 1636 2130 2998 1417 1879 2452 3439

1574 2211 1128 1531 1984 2797 1354 1818 2366 3331 1574 2088 2725 3821

1732 2432 1241 1684 2182 3076 1489 1999 2603 3664 1732 2297 2997 4203

1889 2653 1354 1837 2381 3356 1624 2181 2840

2047 2875 1466 1991 2579 3636 1760 2363 3076 4331 2047 2714 3542 4967

2204 3096 1579 2144 2778 3916 1895 2545 3313

2362 3317 1692 2297 2976 4195 2030 2726 3550

2676 3759

2991 4201

2603 3373 4755

2909 3770 5314

3090 4023

3453 4496

2204 2923 3815

2362 3132 4087

3550 4632

3967 5177

551 731 954 1337

541 727 947 1332 630 835 1090 1528

609 818 1065 1499 708 940 1226 1719

992 1398 677 909 1183 1666 787 1044 1362 1910

842

982

1123

1263

1403

1544

1684

1824

1964

1107 1514

1291 1767

1476 2019

1660 2272

1845 2524

2029 2776

2214 3029

2398 3281

2583 3534

406 545 710 999 472 626 817 1146

474 636 828

1015 1363 1775 2498 1181 1566 2044 2866 2105 2767 3786

4038

RAL GZ 618: 0544, 0546, 0547, 0548 Moc cieplna grzejników typu VK-Uniwersalny 75/65/20°C WYSOKOŚĆ (mm)

300

400

500

600

900

Typ

20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33

400

480

560

269

394 522 681

702 922

720

359

472

338 454 592

640

395

406 545 710 999 472 626 817 1146 842 1107 1514

474 636 828 1166 551 731 954 1337

451 612 794 1119 541 727 947 1332 630 835 1090 1528

982 1291 1767

1123 1476 2019

RAL GZ 618: 0544, 0546, 0547, 0548

880

449

630

338 459 595

800

609 818 1065 1499 708 940 1226 1719

787 1106 564 766 992 1398 677 909 1183 1666 787 1044 1362 1910

1263 1660 2272

1403 1845 2524

508

960

1040

539

744 1000 1302 1832 866 1148 1499 2101

945 1327 677 919 1190 1678 812 1091 1420 1999 945 1253 1635 2292

1544 2029 2776

1684 2214 3029

620

DŁUGOŚĆ (mm) 1120 1200 1280

628

718

880 1181 1538 2165 1023 1357 1771 2484

1102 1548 790 1072 1389 1958 948 1272 1656 2332 1102 1462 1907 2675

1015 1363 1775 2498 1181 1566 2044 2866

1260 1769 902 1225 1587 2237 1083 1454 1893 2665 1260 1670 2180 3057

1824 2398 3281

1964 2583 3534

2105 2767 3786

4038

733

846

1889 2506 3270


M O C E C I E P L N E G R Z E J N I K Ó W P Ł Y T O W YC H - c . d . Moc cieplna grzejników typu Piano-Universal 75/65/20°C WYSOKOŚĆ (mm)

300

400

500

600

900

TYP

20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33 20s 21s 22 33

400

480

560

640

252 348 459

311 425 564 360 487 649

661 884

720

335 464 612

800

436 595 790 1141 503 682 908 1303

419 575 762 1099 498 680 903 1304 575 780 1038 1489

560 765 1016 1467 647 877 1168 1675

419 580 765 1091 523 719 953 1374 622 850 1129 1630 719 974 1298 1862

925 1237 1707

1057 1414 1951

1189 1590 2195

1322 1767 2438

314 432 572

366

373 510 677 978 432 585 779 1117 793 1060 1463

471

960

DŁUGOŚĆ (mm) 1040 1120 1200

1280

1440

685 935 1242 1793 791 1072 1427 2048

503 696 918 1309 628 863 1143 1648 747 1020 1355 1956 863 1169 1557 2234

809 1106 1467 2118 935 1267 1687 2420

587 812 1071 1528 732 1007 1334 1923 871 1191 1580 2281 1007 1364 1817 2606

934 1276 1693 2444 1079 1462 1946 2792

671 928 1224 1746 837 1151 1524 2198 996 1361 1806 2607 1151 1559 2076 2979

755 1044 1377 1964 942 1295 1715 2472 1120 1531 2032 2933 1295 1754 2336 3351

1454 1944

1586 2121

1718 2297

1850 2474

1982 2651

880

576

680

785

1600

1760

1160 1530 2182 1046 1438 1906 2747 1245 1701 2258 3259 1438 1949 2595 3723

922 1276 1683 2401 1151 1582 2096 3022 1369 1871 2483 3585 1582 2144 2855 4096

1920

1392 1836 2619 1256 1726 2287 3297 1494 2041 2709 1726 2339 3114

2080

1090 1508 1988 2837 1360 1870 2477 3571 1618 2211 2935 4237 1870 2533 3374 4840

2240

2400

1624 2141 3055 1465 2014 2668 3846 1743 2381 3161

1258 1740 2294 3274 1570 2158 2858 4121 1867 2551 3386

2014 2728 3633

2158 2923 3893

2720

3040

1972 2600 3710

2204 2906 4147

2445 3240 4670

2733 3621 5220

2891 3838

3232 4289

3313 4412

3703 4931

RAL GZ 618: 0551, 0553, 0554, 0555 Moc cieplna grzejników typu Higienic-Universal 75/65/20°C WYSOKOŚĆ (mm) 300

400

500

600

900

Typ

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

400

132 240 349 170 304 433 208 366 513 245 425 590 356 594 812

480

560

640

720

800

880

960

1040

DŁUGOŚĆ (mm) 1120 1200 1280

159 288 419 204 365 520 250 439 616 294 510 708 427 712 974

185 335 489 239 426 606 291 512 718 343 595 826 498 831 1136

212 383 559 273 486 693 333 585 821 392 680 944 569 950 1299

238 431 629 307 547 780 374 658 924 441 765 1062 640 1068 1461

265 479 698 341 608 866 416 731 1026 490 850 1180 711 1187 1623

291 527 768 375 669 953 458 804 1129 539 935 1298 782 1306 1786

318 575 838 409 730 1040 499 877 1232 588 1020 1416 853 1425 1948

344 623 908 443 790 1126 541 951 1334 636 1104 1534 925 1543 2110

371 671 978 477 851 1213 582 1024 1437 685 1189 1652 996 1662 2272

397 719 1048 511 912 1300 624 1097 1540 734 1274 1770 1067 1781 2435

424 767 1117 545 973 1386 666 1170 1642 783 1359 1888

1440

1600

1760

1920

2080

2240

2400

2720

3040

477 863 1257 613 1094 1560 749 1316 1848 881 1529 2124

530 958 1397 682 1216 1733 832 1462 2053 979 1699 2360

583 1054 1536 750 1338 1906 915 1609 2258 1077 1869 2596

636 1150 1676 818 1459 2079 998 1755 2463 1175 2039 2832

688 1246 1816 886 1581 2253 1082 1901 2669 1273 2209 3068

741 1342 1956 954 1702 2426 1165 2047 2874 1371 2379 3304

794 1438 2095 1022 1824 2599 1248 2194 3079 1469 2549 3540

900 1629 2375 1159 2067 2946 1414 2486 3490 1665 2889 4012

1006 1821 2654 1295 2310 3292 1581 2779 3900 1860 3228 4484

RAL GZ 618: 0536, 0538, 0701

RÓWNANIE CHAR AKTERYST YKI CIEPLNEJ Moce cieplne grzejników Brugman zostały zbadane w notyfikowanym laboratorium zgodnie z normą EN 442 dla parametrów normatywnych 75/65/20oC.

Logarytmiczną różnicę temperatur określa wzór:

Sposób obliczania wydajności cieplnej grzejnika określa wzór:

Q = Qn

[ [ Dt Dtn

Dt =

tz - tp ln ((tz - ti) / (tp - ti))

n gdzie: tz - temperatura wody zasilającej grzejnik [°C] tp - temperatura wody powracającej z grzejnika [°C] ti - temperatura wewnątrz pomieszczenia [°C]

gdzie: Q - wydajność cieplna grzejnika [W] Qn - wydajność cieplna grzejnika określona na podstawie badań zgodnie z EN 442 [W] Δt - logarytmiczna różnica temperatur [K] Δtn - logarytmiczna różnica temperatur 49,833 [K] obliczona dla normatywnych temperatur 75/65/20 °C

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

n - wykładnik charakterystyki grzejnika

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

15


M O C C I E P L N A D L A T E M P E R AT U R I N N YC H N I Ż N O R M AT Y W N E ( 7 5 / 6 5 / 2 0 ) Moc cieplna grzejników PŁYTOWYCH określona jest zgodnie z normą. W celu przeliczenia mocy grzejników z temperatur: zasilania 65oC, powrotu 65oC i temperatury pomieszczenia 20oC na inne parametry należy skorzystać ze wzoru: P = Pn . f

Objaśnienia zmiennych: P - moc cieplna znormalizowana dla innych parametrów, Pn - zapotrzebowanie mocy w pomieszczeniu po uwzględnieniu strat ciepła (moc obliczeniowa) f - współczynnik korygujący dla pożądanych parametrów temperatury

Przykład korzystania z tabeli współczynników korekcyjnych: Dysponujemy wielkościami mocy cieplnej

16

grzejników, określonymi dla temperatur 75/65/20oC. Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia o obliczeniowej temperaturze Ti = 20oC wynosi 1500 W. Instalacja centralnego ogrzewania obsługująca to pomieszczenie projektowana jest na temperatury obliczeniowe: Tz (temperatura wody na zasilaniu) = 70oC Tp (temperatura wody na powrocie) = 55oC Dla temperatur 70/55/20oC odczytujemy z tabeli współczynnik korekcyjny wynoszący 1,24.

1500 W . 1,24 = 1860 W

Oznacza to, że grzejnik, który przy temperaturach 75/65/20oC ma moc cieplną 1860 W, przy temperaturach 70/55/20oC osiągnie moc cieplną 1500 W.

Tz

Tp

Ti


S PA D K I C I Ś N I E N I A PRZYKŁAD KALKULACJI: WYKRES SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia Dane te opierają się na znormalizowanym opracowaniu wg EN-442. Nie uwzględniono spadków ciśnienia spowodowanych zaworami odcinającymi oraz przyłączami.

Przykład kalkulacji

3p ły t y

TY P 3

łyta

TY 0, 3 P 20 3 , 2 p 21, łyty 22

TY P1 0, 1 1p 1

Zestaw: grzejnik standardowy Brugman typ 22, 600 x 960 mm, P = 1709 [W] (przy 75/65/20 °C)

Ta = 75 [°C] - Tr = 65 [°C] - Ti = 20 [°C] DT = Ta - Tr = 75 [°C] - 65 [°C] = 10 [°C] . qm = P 3600 4200 . DT

. = 1709 3600 4200 . 10

= 146 [kg/h]

Z wykresu odczytać możemy: Dp = 425 Pa

Dp - spadek ciśnienia Ta - temperatura zasilania Tr - temperatura powrotu

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

Ti - temperatura pomieszczenia

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

17


M O N TA Ż I KO N S E R WA C J A WYMIARY NAKŁADEK MOCUJĄCYCH DLA GRZEJNIKÓW STANDARDOWYCH I KOMPAKTOWYCH - widok z góry

typ 20s, 21s 68

62 50

62

120

120

120 62

120

172

62

102

Opakowania wszystkich grzejników Brugman zostały skonstruowane tak, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, magazynowania i instalacji. Opakowanie można zdjąć dopiero po montażu. Warstwa lakieru jest odporna na standardowe, płynne środki czyszczące. Stosowanie środków ściernych i żrących środków czyszczących jest niedozwolone. Zamocowania z podziałem na typy grzejników: Grzejnik Standardowy i Kompaktowy Są wyposażone w nakładki mocujące. Informacja o umiejscowieniu nakładek znajduje się na opakowaniu. Przy montażu grzejnika należy zastosować konsole szynowe, wsporniki VMB lub konsole wolnostące.

18

Grzejnik VK-Uniwersalny Nie jest wyposażony w nakładki mocujące, dzięki czemu mamy możliwość wyboru pomiędzy podłączeniem prawo- i lewostronnym. Montaż za pomocą konsoli szynowej lub konsoli wolnostojącej.

POZYCJA NAKŁADEK MOCUJĄCYCH DLA GRZEJNIKÓW STANDARDOWYCH I KOMPAKTOWYCH - widok od tyłu

Schemat nakładek mocujących dla grzejników standardowych i kompaktowych

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

W przypadku typu 33 i 30 odległość od ściany zmienia się w przypadku podłączenia z lewej strony. Grzejnik Piano-Universal Z płaskim frontem i przyłączeniem od dołu i z boku. Nie jest wyposażony w nakładki mocujące. Montaż za pomocą konsoli szynowej lub konsoli wolnostojącej. Montaż płyty czołowej odbywa się za pomocą magnesów, co umożliwia swobodne przekładnie płyty. Dzięki temu nie ma potrzeby wskazywania przy zamówieniu typu podłączenia (prawe / lewe) Grzejnik Higienic-Universal Nie jest wyposażony w nakładki mocujące, dzięki czemu mamy możliwość wyboru pomiędzy podłączeniem prawo- i lewostronnym. Montaż za pomocą konsoli szynowej lub wspornika szynowego szpitalnego. wysokość: od 300 do 900 mm

11 00 m m

typy grzejników

typ 10

ilość na palecie

21

typ 11

21

typ 20

10

typ 20s

15

typ 21s

15

typ 22

10

typ 30

6

typ 33

6

ILOŚĆ GRZEJNIKÓW NA JEDNEJ PALECIE


A KC E S O R I A

Wspornik VMB

Zamocowania W schemacie nakładek znajdą Państwo informacje o ilości potrzebnych konsoli i wsporników dla różnych długości grzejników.

Konsola szynowa VK

Wspornik VMB Zestaw do szybkiego montażu grzejników typu Kompakt. Zastosowanie: grzejniki typ Kompakt z blaszkami mocującymi - w komplecie z grzejnikiem. Konsola szynowa VK Wspornik ten umożliwia szybki i prosty montaż grzejników bez nakładek do zawieszenia.

Wspornik SSPK W 817

Górny lakierowany uchwyt dociska osłonę górną do grzejnika i ją blokuje.

Wspornik SSPK W 817-9

Zastosowanie: grzejniki z osłonami. Konsola szynowa J-Konsole (J-S) Wspornik ten umożliwia szybki i prosty montaż grzejników bez nakładek do zawieszania oraz bez osłon. Górne i dolne uchwyty łapią bezpośrednio za płytę grzejnika. Zastosowanie: grzejniki bez osłon. Konsola wolnostojąca SSPK Konsola do montażu grzejnika do podłogi. Zastosowanie:

Konsola szynowa J-Konsole

- SSPK W 817: typ 22, 33

Wspornik szynowy szpitalny

- SSPK W 817-9: typ 21s Wspornik szynowy szpitalny Wspornik umożliwia szybki i prosty montaż grzejnika w pomieszczeniach, w których ze względu na podwyższone wymogi higieniczne, należy zapewnić większą odległość grzejnika od ściany.

M

Zastosowanie: grzejniki bez osłon. Wsporniki GB Zestaw do szybkiego montażu grzejników standard i kompakt. Wspornik GB

Zestaw zawiera śrubę dystansową umożliwiającą regulację grzejnika w pionie.

Odległość od ściany (M) dla różnych typów konsoli

Zastosowanie: grzejniki z blaszkami mocującymi. szynowy

szynowy

GB ę

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

49 71 88 88

EN

101 101 100 117 117

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

135 135 134 151 151

19


A KC E S O R I A - c . d . Zestaw nr 11 Wkładka zaworowa Oventrop typ 101 80 85, korek zaślepiający. Zestaw nr 11F Wkładka zaworowa Oventrop typ 101 80 96

Zestaw nr 11

Zestaw nr 11F

Zestaw nr 12K

Zestaw nr 19

Zestaw nr 12P

Zestaw nr 22

o niższym współczynniku przepływu wody, korek zaślepiający. Zestaw nr 12K Wkładka zaworowa Oventrop 101 80 86, korek 110 17 04, Multiflex F 101 58 14, podwójne przyłącze z odcięciem, kątowe. Zestaw nr 12P Wkładka zaworowa Oventrop 101 80 86, korek 110 17 04, Multiflex F 101 58 13, podwójne przyłącze z odcięciem, proste. Zestaw nr 12Z Wkładka zaworowa Oventrop 101 80 86, korek 110 17 04, Multiflex F 101 57 11, podwójne przyłącze z odcięciem, zmienny kąt wyjścia.

20

Zestaw nr 19 Wkładka zaworowa Danfoss RTD-N 013L7270, korek zaślepiający. Zestaw nr 12Z

Zestaw nr 22 Wkładka zaworowa Oventrop typ 101 80 85, głowica termostatyczna Oventrop UNI LD 101 14 75 z czujnikiem cieczowym i złączem zaciskowym, korek zaślepiający. Głowica Oventrop UNI LD 101 14 75 Głowica termostatyczna z nakrętką mocującą, - biel Ral 9016. Głowica Schlosser 6001 00001 Głowica termostatyczna z nakrętką mocującą, - gwint M 30x1,5;

Głowica termostatyczna Oventrop UNI LD 101 14 75

Głowica termostatyczna Schlosser 6001 00001

Lakier w spreju i w sztyfcie, kolor RAL 9016

Głowica termostatyczna Schlosser 6001 00004

- biel Ral 9016. Do grzejników bocznozasilanych. Głowica Schlosser 6001 00004 Głowica termostatyczna, - biel Ral 9016. Do grzejników dolnozasilanych. Lakier w spreju i w sztyfcie Lakier w spreju RAL 9016, 400 ml Nr zamówienia: 919020307 Sztyft RAL 9016, 12 ml


WKŁADKI ZAWOROWE DO GRZEJNIKÓW UNIWERSALNYCH BRUGMAN Wkładka zaworowa umożliwia szybkie i proste ustawienie wymaganych wartości nastawczych bez konieczności użycia specjalnych narzędzi: · Zdemontować ochronny kapturek

SW 21 względnie głowicę termostatyczną, · Odszukać znak odniesienia - nacięcie osi

Montaż wkładki zaworowej Instalacja wkładki zaworowej powinna się odbywać za pomocą klucza dynamometrycznego o wartości zadanej: M=30Nm +/- 10% Rozmiar gwintu: G 1/2"

wkładki, · Obrócić pierścień regulacyjny, aż do ustawienia wymaganej wartości nastawy naprzeciw znaku odniesienia, · Zmontować ochronny kapturek,

Znak odniesienia względnie głowicę termostatyczną,

Wstępna nastawa może być dokonana bezstopniowo w zakresie od 1 do 7. Przy

Nastawa fabryczna

ustawieniu „N” zawór jest całkowicie otwarty. Pozycję tą wykorzystuje się również do płukania

Znak odniesienia

Zakres ustawienia wstępnego instalacji. Należy unikać pozostawienia pierścienia regulacyjnego w zakresie między „7” a „N” (mogą wystąpić duże zaburzenia przepływu prowadzące do uszkodzenia wkładki) oraz od „N” do „1” (zamknięcie przepływu przez

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

zawór).

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

21


WKŁADKA ZAWOROWA OVENTROP 101 80 85 WKŁADKA OVENTROP 101 80 85

G1/2"

70,5

43,5

OVENTROP 101 80 85

22

1

2

3

4

5 6 7 N

10

1

8

0,8

80

6

0,6

60

5

0,5

50

4

0,4

40

3

0,3

30

2

0,2

20

[mH 2O]

100

[bar]

[kPa]

1

0,1

10

0,8

0,08

8

0,6

0,06

6

0,5

0,05

5

0,4

0,04

4

0,3

0,03

3

0,2

0,02

2

0,1

0,01 5

7

10

20

30

40 50

70

100

200

300 400 500

700

1 2000

1000

Wartości współczynników kv dla wkładki zaworowej Oventrop 101 80 85

kv

1

2

3

4

5

6

7

N

0,14

0,21

0,26

0,31

0,43

0,51

0,58

0,65


WKŁADKA ZAWOROWA OVENTROP 101 80 96 WKŁADKA OVENTROP 101 80 96

G1/2"

70,5

43,5

OVENTROP 101 80 96 1

2

3

4

5

6

7

N

10

1

8

0,8

80

6

0,6

60

5

0,5

50

4

0,4

40

3

0,3

30

2

0,2

20

[mH 2O]

100

[bar]

[kPa]

1

0,1

10

0,8

0,08

8

0,6

0,06

6

0,5

0,05

5

0,4

0,04

4

0,3

0,03

3

0,2

0,02

2

0,1

0,01 4

5

7

10

20

30

40 50

70

100

200

300 400 500

700

1 2000

1000

Wartości współczynników kv dla wkładki zaworowej Oventrop 101 80 96

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

kv

EN

1

2

3

4

5

6

7

N

0,04

0,05

0,07

0,09

0,12

0,15

0,19

0,24

EURONORM

442

23

05 zgodnie z EN 442-1


WKŁADKA ZAWOROWA DANFOSS RTD-N 013L7270 WKŁADKA DANFOSS RTD-N 013L7270

G1/2"

74,2

43,7

DANFOSS RTD-N 013L7270 2

3

4

5

6

7

N

1

8

0,8

80

6

0,6

60

5

0,5

50

4

0,4

40

3

0,3

30

2

0,2

20

[mH 2O]

100

[bar]

[kPa]

1

0,1

10

0,8

0,08

8

0,6

0,06

6

0,5

0,05

5

0,4

0,04

4

0,3

0,03

3

0,2

0,02

2

0,1

0,01 5

7

10

20

30

40 50

70

100

200

300 400 500

700

1 2000

1000

Wartości współczynników kv dla wkładki zaworowej Danfoss RTD-N 013L7270

kv

1

2

3

4

5

6

7

N

0,12

0,15

0,21

0,27

0,34

0,51

0,63

0,78

JAAR YEAR JAHRE ANS LAT

24

1

10

EN

EURONORM

442

05 zgodnie z EN 442-1

Brugman Grzejniki Płytowe Katalog  

Brugman Grzejniki Płytowe Katalog , vk,uniwersalny,kompakt,standard,piano,higienic,typ,10,11,21,22,33, warszawa,dystrybutor

Brugman Grzejniki Płytowe Katalog  

Brugman Grzejniki Płytowe Katalog , vk,uniwersalny,kompakt,standard,piano,higienic,typ,10,11,21,22,33, warszawa,dystrybutor

Advertisement