Page 1

Szczebrzeszyn, 24.06.2013r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 05.06.2013r. NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Anna Nowak Ul. Śmieszna 12/1 12-345 Szczebrzeszyn Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3491,27 EUR 2. Kwota uzysku:

1745,63 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania:

1745,63 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

314,21 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:

3177 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem euro)

Rachunek do umowy o dzieło  

Przy każdym z wystawianych dokumentów dość duży problem sprawiło mi samo obliczenie kwoty, jednak im większej ilości obliczeń dokonywała, ty...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you