Zeeasterweg chauffeursnieuwsbrief 2017

Page 1

Zeeasterweg nieuwsbrief

juli 2017

I

n deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken op Zeeasterweg. Wellicht heeft u het al gezien; de afgelopen tijd hebben we onze dienstverlening uitgebreid. Een half jaar geleden was het grondbankterrein grotendeels leeg. Nu wordt er een groot aantal stromen ingezameld voor recycling. Naast de opslag van grond, RKG-slib en veegvuil zijn er vakken gemaakt voor de op- en overslag van stromen zoals glas, hout, kunstgras en bouw- en sloopafval. Kortom, onze recyclingactiviteiten zijn flink in beweging.

Overlast wegen rond de locatie D

e afgelopen weken is door de omwonenden van onze locatie aangegeven dat zij in toenemende mate hinder ondervinden van vrachtwagens die onderweg zijn naar Zeeasterweg. Het gaat vooral om de vrachtwagens die rijden via de binnenwegen langs het Natuurpark Lelystad. Een goede relatie met onze buren is voor Afvalzorg, HVC en Orgaworld van groot belang. Mede hierdoor is het voor ons mogelijk om onze diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden. Wij hopen daarom dat u ons wilt helpen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken door geen gebruik meer te maken van de binnenwegen langs het Natuurpark Lelystad. U kunt voor de aanlevering van uw afvalstoffen gebruik maken van de aanrijroute via de Larserringweg (vanaf de N309 of vanaf de Rietweg). Dit is voor u tevens de snelste aanrijroute. Alvast bedankt voor uw medewerking! Heeft u nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan een van onze medewerkers.

Burendag Zeeasterweg 23 september 2017

I

n het kader van de nationale burendag opent Afvalzorg op zaterdag 23 september haar poorten op Zeeasterweg. Samen met onze buren Het Flevo-landschap is een leuk programma georganiseerd voor jong en oud. Speciale bussen pendelen tussen Zeeasterweg en Natuurpark Lelystad. U wordt op Zeeasterweg welkom geheten door Buurman & Buurman waarna op beide locaties rondleidingen worden gegeven. In het natuurpark wordt deze dag een nieuwe speeltuin geopend met een beestentoren voor insecten. U bent van harte welkom om op 23 september met uw gezin een kijkje te komen nemen. Interesse? Stuur een mail naar info@afvalzorg.nl en u ontvangt van ons alle informatie.


Wist u dat op Zeeasterweg… het niet is toegestaan om kinderen mee te nemen op onze locatie. Wilt u hier ook in de vakantieperiode rekening mee houden? Heeft u een passagier ouder dan 18 jaar? Dan mag hij of zij op de locatie de vrachtwagen niet verlaten. sinds enige tijd ook een chauffeursruimte aanwezig is? Hier kunt u gratis koffie en thee halen en gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. het drukker is op de containerwisselplaats door de grotere aanvoer van te storten afvalstromen? Ook nemen onze activiteiten op het gebied van op- en overslag toe. Tweede helft van dit jaar worden de mogelijkheden bekeken om het op- en overslagterrein uit te breiden en de logistiek te verbeteren.

Digitale begeleidingsdocumenten

ons team is uitgebreid met een nieuwe medewerkster op het weegkantoor? Tineke en Karin runnen nu samen de weegbrug op de locatie. Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij een van deze dames terecht.

De afvalbranche is gestart met digitale begeleidingsdocumenten. Maar wat betekent dit nu voor u? Sommige aanbieders van afvalstromen werken al met digitale begeleidingsdocumenten. Echter, de locatie waar het afval wordt gebracht, moet hier ook op voorbereid zijn. Afvalzorg heeft inmiddels op al haar locaties deze software geïnstalleerd. Hierdoor kunnen wij u betere service bieden en sneller inzicht geven in de gebrachte tonnages. Bovendien zijn we weer een stapje verder in onze duurzame ambities.

veel activiteiten en verkeersbewegingen plaatsvinden? Dit komt doordat Afvalzorg is gestart met de sanering van een deel van de oude stortlocatie. Tevens is het deel van het terrein, dat voorheen door HVC werd gehuurd om huisvuil samen te persen voor transport, ontmanteld. Dit terrein wordt dit jaar nog geasfalteerd.

Hoe werkt het? Als klant moet u in het bezit zijn van een systeem waarmee vooraanmeldingen van het afvaltransport kunnen worden gedaan in het standaardformaat (EBA). In het systeem wordt aangegeven welke vrachtwagen gaat rijden en welk afvalstroomnummer van Afvalzorg erbij hoort.

wij een wielwasinstallatie hebben? Denkt u er bij het verlaten van de locatie aan om hier gebruik van te maken?

Openingstijden zomerperiode In de zomerperiode is Zeeasterweg gewoon geopend zoals u gewend bent. Ook tijdens de bouwvak van 7 augustus t/m 27 augustus (week 32 t/m 34) zijn onze weegbrug, grondbank en stortlocatie op de locatie geopend conform de reguliere openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 - 16.00 uur.

U ontvangt deze vooraanmelding op een boordcomputer of via een app. Zo heeft u meteen alle gegevens over uw lading bij de hand, bijvoorbeeld in geval van een controle door het bevoegd gezag. Wanneer u bij de weegbrug aankomt, ziet de weegmeester bij het invoeren van het kenteken gelijk welke lading u brengt en om welk afvalstroomnummer het gaat. U kunt uw afvalstromen vervolgens storten om daarna weer leeg gewogen te worden. Het gewicht wordt na afronden van de weging direct digitaal terug gestuurd naar het bedrijf dat de vooraanmelding heeft gedaan. Zo weten zij ook precies wat het gewicht van de vracht was.

Meer informatie? Kijk op http://www.afval-eba.nl. Ook kunt u uw vragen over het digitale begeleidingsdocument én andere onderwerpen natuurlijk altijd stellen aan een van onze medewerkers op de locatie.

NV AFVALZORG HOLDING Locatie Zeeasterweg Zeeasterweg 42, Lelystad Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 07 05 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl Reguliere openingstijden maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur Meer informatie? Bel met Marcel van Steenis, 06 - 53 36 36 41

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg