Nauerna chauffeursnieuwsbrief 2017

Page 1

Nauerna nieuwsbrief

juli 2017

I

n deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken op Nauerna. De drukte op de locatie is u waarschijnlijk niet ontgaan. Behalve dat Afvalzorg elke dag vele vrachtwagens met grond of te storten stromen ontvangt, wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van de locatie. Aan de inrichting van het bedrijfsterrein, de tweede fase van Park Nauerna ĂŠn de nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal.

Ontwikkelingen Nauerna Er wordt op Nauerna druk gewerkt aan de ontwikkeling van de locatie. Maar wat verandert er nu eigenlijk voor u in de praktijk?

Park Nauerna Op Nauerna wordt in drie fases een natuur- en recreatiepark aangelegd van 60 hectare. De eerste fase (12 hectare) is in juni 2015 geopend en is openbaar toegankelijk voor publiek. In de tweede fase van het park kan tot april 2018 worden gestort. Daarna wordt ook dit deel in 2018 ingericht als park. Afvalzorg werkt op de locatie met verschillende compartimenten voor het storten van afvalstromen. De oplevering van de tweede fase van het park betekent dat er een aantal compartimenten straks vol zitten en er minder ruimte komt voor het storten van afval. Dit gaat u waarschijnlijk vanaf eind 2017 al merken.

Nieuwe bedrijfsterrein Ook het bedrijfsterrein is volop in ontwikkeling. De asfaltering en voorbelasting van het terrein aan de noordkant (links bij binnenrijden op de locatie) is afgerond. Op dit deel van het terrein wordt na de zomer gestart met de bouw van een bodemasopwerkingsinstallatie door ACCN. De bodemassen van onder andere Attero worden dan op onze locatie opgewerkt tot vrij toepasbare bouwstoffen.

Loswal Aan de kant van het Noordzeekanaal gaat het komend jaar ook het een en ander veranderen. Er komt een grote loswal voor grotere schepen.

De afvalstoffen uit deze schepen worden over een viaduct vervoerd naar onze locatie. Om ruimte te creĂŤren voor de loswal wordt de weg langs het Noordzeekanaal (Kanaaldijk) een aantal meter verlegd richting ons hoofdkantoor De Vouw. De werkzaamheden starten in september vanaf de Kanaaldijk. U zult hier bij de aanvoer van uw afvalstromen geen hinder van ondervinden. Heeft u vragen over bovenstaande ontwikkelingen? Deze kunt u altijd stellen aan een van onze medewerkers.

Openingstijden zomer Van 7 augustus t/m 27 augustus (week 32 t/m 34) zijn onze weegbrug, grondbank en stortlocatie op Nauerna geopend conform de reguliere openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.00 - 16.00 uur.


Maatregelen veiligheid en ochtenddrukte

Digitale begeleidings­ documenten De afvalbranche is gestart met digitale begeleidingsdocumenten. Maar wat betekent dit nu voor u? Afvalzorg heeft inmiddels op al haar locaties de benodigde software geïnstalleerd. Hierdoor kunnen wij u betere service bieden en sneller inzicht geven in de gebrachte tonnages. Bovendien is het beperken van papiergebruik onderdeel van onze duurzame ambities. Hoe werkt het? Als klant moet u in het bezit zijn van een systeem waarmee vooraanmeldingen van het afvaltransport kunnen worden gedaan in het standaardformaat (EBA). In het systeem wordt aangegeven welke vrachtwagen gaat rijden en welk afvalstroomnummer van Afvalzorg erbij hoort. U ontvangt deze vooraanmelding op een boordcomputer of via een app. Zo heeft u meteen alle gegevens over uw lading bij de hand, bijvoorbeeld in geval van een controle door het bevoegd gezag. Wanneer u bij de weegbrug aankomt, ziet de weegmeester bij het invoeren van het kenteken gelijk welke lading u brengt en om welk afvalstroomnummer het gaat. U kunt uw afvalstromen vervolgens storten om daarna weer leeg gewogen te worden. Het gewicht wordt na afronden van de weging direct digitaal terug gestuurd naar het bedrijf dat de vooraanmelding heeft gedaan. Meer informatie? Kijk op http://www.afval-eba.nl. Ook kunt u uw vragen natuurlijk altijd stellen aan onze medewerkers op de locatie.

Onze locatie gaat s’ochtends om zeven uur open. Vanaf dit tijdstip starten we met wegen. We merken de laatste tijd dat er vaak al vanaf 6.00 / 6.30 uur een rij staat. De komende periode wordt een aantal maat­regelen genomen om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te waarborgen.

E

r ontstaan door de wachtrij onveilige situaties op de toegangsweg vanaf de Kanaalweg (N246). Op de laatste 200 meter van deze toegangsweg kruist u op twee plaatsen een populaire fiets- en brommerroute. In de ochtend komt het voor dat (brom)fietsers tussen de wachtrijen door rijden. Dit zorgt voor onveilige situaties. Graag willen wij uw aandacht vragen voor de veiligheidsvoorwaarden op en om ons terrein: Tussen 6.30 en 7.00 uur moet er aangesloten worden in de wachtrij. Het is niet mogelijk om in deze rij uw pauze voor de rijtijdenwet te nemen. Dit omdat wij de doorstroming zo efficiënt mogelijk willen laten verlopen om de rij voor de weegbrug te minimaliseren. Afnetten in de rij voor de weegbrug is niet toegestaan. Wij verzoeken u, wanneer u in de wachtrij staat, uw auto niet te verlaten. Bij het inwegen staat de koffie voor u klaar op de weegbrug.

Aandachtspunten locatie Wanneer u over het terrein rijdt, is het beter om uw ramen gesloten te houden. We zien regelmatig vrachtwagens die zwaarder zijn dan de wettelijke toegestane 50 ton. Vooral wanneer u asbest vervoert, kan dit gevaarlijk zijn. Er is dan kans dat de zakken scheuren, wat gevaarlijk is voor u en onze medewerkers. Stapt u op de locatie uit uw vrachtwagen? Dan is het dragen van een veiligheidshesje verplicht. Denk u er aan om door de wielwasintallatie te rijden bij het verlaten van de locatie?

Snelheid op het terrein Veiligheid staat bij Afvalzorg hoog in het vaandel. Zowel buiten als op onze locatie. Helaas constateren we regelmatig dat chauffeurs te hard over de locatie rijden. De toegestane snelheid is maximaal 30 km/h. Wilt u hier s.v.p. rekening mee houden? Bedankt voor uw medewerking!

NV AFVALZORG HOLDING Locatie Nauerna Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl Meer informatie? Bel met afdeling acceptatie via 088 - 801 08 01 Openingstijden locatie Nauerna maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg