Page 1

nr.1

juni 2015

A N R E U A N T I U S NIEUW Model zorgt voor begrip

Focussen op de toekomst

Nauerna dorp in het groen

Wonen op bijzondere locatie

pag. 3

pag. 4

pag. 5

pag. 6

Stortlocatie verandert in natuurpark DUURZAAMHEID IS SLEUTELWOORD

Het Park Nauerna moet een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de Zaanstreek, zegt landschapsarchitect Roel van Gerwen van Landschap Noord-Holland. Aan de voet van de berg worden de Nauernaseen Zuidervenen natter en brakker. Dat zorgt voor een toename van het aantal weidevogels, terwijl vispassages de migratie van vissen bevorderen. De natuur op de berg sluit aan op die van de omgeving, maar wordt daarvan een droge variant. Dat zorgt voor een toename aan kleine zoogdieren, vogels en vlinders. Speciale bunkers zullen vleermuizen trekken. Bij de inrichting van het park wordt uitgegaan van dagrecreatie die niet verstorend is voor de natuur en bewoners in het gebied. Roel van Gerwen is druk met de plannen voor de inrichting van het park, in nauwe samenwerking met de gemeente, omwonenden, HB adviesbureau en Afvalzorg.

Lees verder op pagina 2 > 1

Waarom deze krant? De aanleg van Park Nauerna is een van de 14 afspraken die over de toekomst van Nauerna zijn gemaakt. De vijf betrokken partijen hebben dat met elkaar vastgelegd in een overeenkomst. Open en eerlijke communicatie was daarbij essentieel. Ook in de toekomst blijft de communicatie tussen alle partijen belangrijk. Deze krant wil daarbij een rol spelen. De opening van fase 1 van het park is een mooie gelegenheid om de eerste editie van de krant Buurten uit te brengen. Zo wordt iedereen weer bijgepraat.


Kunstmatig karakter van landschap benadrukken Roel van Gerwen in Park Nauerna

“Landschapsarchitectuur is een Nederlandse uitvinding”, zegt Roel van Gerwen (49). “In het buitenland ontwierp men wel parken, maar in ons land moesten wij polders inrichten. Nieuw land, dat functioneel en esthetisch moest zijn. En dat gaat nog steeds op voor gebieden die een andere functie krijgen, zoals stortlocatie Nauerna. Hier gaan we het kunstmatige karakter L M N O P van het landschap benadrukken. De berg is in het vlakke land ten slotte niet op natuurlijke wijze ontstaan en dan moeten we bij de inrichting van het park niet doen alsof dat wel zo is.”

K

C

D A

E B

F C

G

D

H

E

F

I G

J

K

H

I

Q

L

M

J

flinke afmetingen krijgen en natuurlijke rietoevers. De hoogste plas ligt op 20 meter hoogte. Dat maakt de inrichting voor een parkbezoeker mede zo spannend. De grootte en de hoogte van het park zijn heel bijzonder, de waterpartijen vormen een technische uitdaging. Verder komt er nog een zonneweide en gaan we met de betrokkenen in overleg over mogelijkheden voor duurzame energie die zouden passen bij het industrieel karakter van het havengebied waar het park ten zuiden aan grenst. Duurzaamheid is tenslotte het sleutelwoord voor dit park als product van recycling.

“De berg bestaat uit stortlagen, met hoogtelijnen die in de begroeiing worden benadrukt. Zo krijg je een strakheid, waaraan je kunt zien dat het park is aangelegd. Omwille van de beleving van de recreanten onttrekken de paden zich daaraan. Bovendien worden in de stroken bos, die de strakke belijning volgen, ruimten uitgespaard die uitzicht bieden. Met behulp van een drone hebben we die zichtlijnen inmiddels bepaald. De berg heeft nu een hoogte van zo’n 18 meter, maar hij wordt uiteindelijk bijna 40 meter. Dezelfde hoogte als het Hoge Duin in Schoorl. Er zijn ideeën voor een uitzichtpunt waarmee je een spectaculair uitzicht hebt over de wijde omgeving.”

Functioneel en esthetisch

K

N L

R

3

4

T

U

P

Q

O

R

P

Q

T

S

R

U

S

T

V

V

U

W

V

Minimum Elevation

1

4.72

2

7.86

Maximum Elevation

Elevations Table

Number

Minimum Elevation

3

X

14.06

7.86

Color

Elevations Table

14.06

Maximum Elevation

Color

15.00

Number Minimum Minimum Elevation Maximum Elevation Color Number Elevation Maximum Elevation Color 7.86 14.06 5 17.00 17.78

1

4.72 15.00

4

3

6

4

7

5

6

15+

7

18+

17+

15+

7.86 17.00

9+

10+

8

12+ 15+

18+

12+

25+

15+

15+

12+

24+

15+

21+

36.5+

30+

26+

10+

15+

18+

27+

13+

24+

26.00

17.00

21.00

14.06

18.00

18.15 14.06 26.50

18.00

26.00

18.15 26.50

15.00

21.00 32.00

21.00 32.00

24.00 15.00 37.50

24.00

26.00

17.00

17.00 26.50

26.00 26.50

17.78

32.00

17.78 37.50

32.00

18.00

18.00

18.15

Afval verwerkt in bedrijventerrein ca. 24.800 m3 8 18.15 in park 1.975.20021.00 Afval aanvoeren en verwerken m3

24.00

10 24.00 Afval verwerkt in bedrijventerrein ca. 24.800 26.00 m3 Afval aanvoeren en verwerken in park 1.975.200 m3 26.00 26.50 11

24+

21+

12

26.50

32.00

13

32.00

37.50

18+

26+

37+

24+

21+

18+

26+

21+

18+

21+

24+

21+

20+ 18+

24+

21+

Eindplan Park Nauerna 25+

14

17.78 7.86 24.00

24.00

21+

21+

18+

18+

18+

13

15+

35+

37+

26+

27+

17+

35+

24+ 33+

21.00

17.00

24+

18+

30+ 15+

24+

21+

18+

12+

26+ 26+

30+

34+

18.15

15.00

7

20+

26+

33+

21+

18+

21+ 12+

18+

24+

34+

36.5+

12

30+

18.15

9 21.002014 AFVALCONTOUR MAART

20+

21+

24+

27+ 28+

20+

21+

24+

21+

18+

21+ 9+

17+

27+ 28+

20+ 10

25+

6

7.86

18.00 15.00

18.00

AFVALCONTOUR MAART 2014

18+

24+

18+

13+

5

13

18+

20+

17+

4

12

26+

26+

12+ 15+

12+

18+

17+

11

13+

15+

10+

15+ 9

12+

9+

10+

3

11

11

24+

21+

10+

4.72

17.78 14.06

17.78

10

20+

20+

2

9

9 13

18+

21+

18+

17+

7

8

10

8 12

20+

15+

1

18+

Maten niet van tekening meten, doch geschreven maten aanhouden. Waar niet anders aangegeven lengtematen in meters.

Overeenkomst toekomst Nauerna 21+

Wijz.

26+

16

21+

24+

34+

33+

Onderdeel:

18+

26+

19

20

21

18+

2

21+

18+

Get.

Omschrijving wijziging

CONTOURBEPALING STORTPLAATS NAUERNA TE ASSENDELFT STORTCAPACITEIT PARK FASE 2 EN 3

Maten niet van tekening meten, doch Opdrachtgever: AFVALZORG geschreven maten aanhouden.

21+

Locatie Nauerna is jarenlang een strijdveld geweest met vele juridische procedures en conflicten. Op initiatief van 36.5+ 37+ 26+ de gemeente Zaanstad heeft er in 2013 een intensief en 30+ constructief mediationtraject plaatsgevonden. Bewoners 27+ 24+ van buurtschap Nauerna, Gemeente Zaanstad, 21+ Provincie Noord-Holland, Afvalzorg en Havenbedrijf 24+ 21+ Amsterdam hebben een overeenkomst gesloten met

18

Datum

Project:

24+

30+

17

22

35+

Deze situatie is niet bindend ten aanzien van de exacte maten van de grenzen en opstallen. Veranderingen ten aanzien van deze situatie / detaillering kunnen zich voordoen.

Samenstelling

Alle hoogtematen t.o.v. N.A.P (in m)

27+ 28+

15

Get.:

Afdeling:

Gez.:

INFRA

Akk.:

Besteknr.:/Verslagnr.:

Formaat:

JSM

A0

Schaal:

1 : 2000

Waar niet anders aangegeven Datum: Status: lengtematen in meters.

Tekeningnr.:

Alle hoogtematen 31-03-14 t.o.v. N.A.PCO(in m)

16HB0637-CO-002

www.hbadvies.nl, info@hbadvies.nl Comeniusstraat 7, Postbus 9230, 1800 GE Alkmaar Tel [072] 507 4950, Fax [072] 507 4979

CADINFO: X:\SMIT GROENADVIES\OPDRACHTGEVERS\HB ADVIESBUREAU PROJECTEN\NAUERNA\EINDCONTOUR\ONTWERP_CONTOUR MAART 2014_BASSIN 1.DWG

Wijz.

Datum

Get.

Omschrijving wijziging

Afdeling:

Project:

Gez.:

Schaal:

Deze situatie is niet bindend ten aanzien van de exacte maten van de grenzen en opstallen. Veranderingen ten aanzien van deze situatie / detaillering kunnen zich voordoen.

1 : 2000

Datum:

Status:

Tekeningnr.:

31-03-14

CO

16HB0637-CO-002

INFRA

Akk.:

Besteknr.:/Verslagnr.:

STORTCAPACITEIT PARK FASE 2 EN 3 Get.: Formaat: Opdrachtgever: AFVALZORG JSM A0 Onderdeel:

www.hbadvies.nl, info@hbadvies.nl Comeniusstraat 7, Postbus 9230, 1800 GE Alkmaar Tel [072] 507 4950, Fax [072] 507 4979

CADINFO: X:\SMIT GROENADVIES\OPDRACHTGEVERS\HB ADVIESBUREAU PROJECTEN\NAUERNA\EINDCONTOUR\ONTWERP_CONTOUR MAART 2014_BASSIN 1.DWG

Y

Y

2

6

W

X

W

Elevations Table

Number

5

Welke 14 afspraken zijn gemaakt? X

Y

Z

“De braak van Nauerna wordt in het park voortgezet Ontwerp hoogtemaat t.o.v. NAP 1.  Stortlocatie Nauerna wordt uitgebreid met in een aantal waterpartijen die als het ware de berg 2 miljoen m³ vanaf het peil van mei 2012. opklimmen. Het is de bedoeling dat deze plassen Grens stortoppervlakte 2.  De stortactiviteiten op locatie Nauerna gefaseerd afgebouwd en zullen Park Nauerna fase 2, 21worden ha definitief eindigen op 1 april 2022. 3.  Er blijft aan de Noordzeekanaalzijde Hoogtelijnen (westzijde terrein) permanent een Ontwerp hoogtemaat t.o.v. NAP Ontwerp hoogtemaat t.o.v. NAP Bedrijventerrein bedrijfsterrein van 15 hectare voor opslag en Grens stortoppervlakte Grens stortoppervlakte recycling van afval. Park Nauerna fase 2, 21 ha Park Nauerna fase 2, 21 ha Bedrijventerrein uitsluitend opslag Hoogtelijnen 4. De huidige loswal van Afvalzorg in zijkanaal D Hoogtelijnen Bedrijventerrein Bedrijventerrein wordt verplaatst naar het Noordzeekanaal ter Terrein afgewerkt Bedrijventerrein uitsluitend opslag Bedrijventerrein uitsluitend opslag hoogte van het bedrijfsterrein. Terrein afgewerkt Terrein afgewerkt 5. Er wordt op afvalverwerkingslocatie Nauerna in 3 fases een park van 60 hectare Elevations Table aangelegd. 6. Het park wordt aangelegd door Afvalzorg in nauw overleg met Belangengroep Nauerna. 7. Er wordt onderzoek gedaan naar veiligheid en veilig recreëren op de stortlocatie. 8.  Er komt een brug over de spuisloot aan de oostzijde van de locatie om park Nauerna te ontsluiten. 9.  Park HoogTij wordt gerealiseerd waarbij 6 - 6,5 hectare door gemeente Zaanstad wordt aangekocht en toegevoegd aan de reeds bestemde groenstrook van 3 hectare. AFVALCONTOUR MAART 2014 10.  Zaanstad zet zich in voor een blijvende Afval verwerkt in bedrijventerrein ca. 24.800 m3 bestemmingswijziging van het gebied Afval aanvoeren en verwerken in park 1.975.200 m3 Nauernase Venen als natuurgebied. 11. Er wordt een glasvezelnetwerk aangelegd voor alle huishoudens in Nauerna. 12. Zaanstad stelt een subsidie beschikbaar voor de restauratie van molen de Paauw en er komt een ruimte voor de verenigingen uit Nauerna. 13. Er worden maatregelen doorgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid in 14 afspraken over de toekomst van de Nauernasche CONTOURBEPALING STORTPLAATS NAUERNA Nauerna. TE ASSENDELFT Polder. Ondanks de af en toe tegengestelde belangen, 14.  Indien omwonenden schade lijden hebben alle partijen zich tot het uiterste ingespannen door bestemmingswijzigingen van om te komen tot een oplossing. Met resultaat. Er is nu de Nauernasche polder, worden zij een gezamenlijk toekomstbeeld geformuleerd voor de gecompenseerd door de gemeente Nauernasche Polder, waarin zo veel mogelijk recht is Zaanstad. gedaan aan alle belangen. N

2

S

Technische uitdaging

O

M

1

+

+

Spectaculair uitzicht

De stortlocatie Nauerna wordt in drie fasen getransformeerd tot een landschapspark van zo’n 60 hectare. De eerste 12 hectare is opengesteld op 27 juni. De tweede fase vergroot het park in 2018 tot 33 hectare en uiteindelijk wordt het park in 2022 voltooid. Het schetsontwerp voor de inrichting is klaar en wordt deze maand besproken met omwonenden en overige betrokkenen.

Samenstelling

0+

Park Nauerna wordt geen keurig aangeharkt park. Natuurlijke processen krijgen de ruimte en dat levert een bijdrage aan de biodiversiteit van de omgeving. Het is de bedoeling dat het park zoveel mogelijk op natuurlijke wijze wordt beheerd. Zo kan bijvoorbeeld een deel begraasd worden door koeien en schapen die weinig onderhoud nodig hebben. Of er wordt een paar keer per jaar gemaaid en het gras wordt vervolgens afgevoerd. De eerste fase van het park is ontworpen door Nicole Verbeek van de gemeente Zaanstad; daardoor zijn de paden van eerste fase van het park aangelegd. De beplanting volgt het inrichtingsplan van Landschap Noord-Holland. Boven komen berken, halverwege iepen en eiken en beneden wilgen en elzen. De eerste vijf grote iepen zijn reeds geplant en symboliseren de samenwerking van de partijen.

Z

Z

AA

AA

AB

AB

AC

AC

AD

AD

AE

AE

AF

AF

AG

AH

AA

AG

AH AI

AJ


Onderzoek bevestigt verwachting CONSULTANT ERIK SCHURINK: GOED BEHEER BELANGRIJK VOOR VEILIGHEID

Geen lekken door grondverschuiving, omgewaaide bomen of dieren De uitkomst van het onderzoek naar de veiligheid van de eerste 12 hectare van het Park Nauerna bevestigt dat recreëren op afval veilig kan. Dat zegt Erik Schurink, consultant Bodem en Ondergrond bij Lievense CSO. Dit bureau onderzocht de situatie in Nauerna niet alleen op veiligheid, maar maakte er ook een model van. Aan de hand van dit model kan de werking van de stortlocatie goed worden uitgelegd en dat helpt bij het winnen van vertrouwen en een gevoel van veiligheid bij de omwonenden. Lievense CSO is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, water en omgevingsvraagstukken, dat onder andere is gespecialiseerd in advisering over bodemvraagstukken. Het bureau verzorgt al meer dan 30 jaar bodembeleidsstudies, bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

Model zorgt voor begrip Schurink: “Het leveren van een goede uitleg over de werking van een stortlocatie was nadrukkelijk onderdeel van de opdracht. Daarom hebben we een model gemaakt van de stortlocatie in Nauerna. Die hebben we onder andere gebruikt bij de presentatie van de onderzoeksresultaten voor de bewoners van Nauerna. Het model zorgde ervoor dat veel mensen beter begrepen wat er eigenlijk gebeurt in de berg afval.

Zo konden we ook goed uitleggen dat de infiltratie van regenwater in de berg helpt bij het afbreken van het gestorte materiaal. Een afdichtfolie, die het regenwater blokkeert, zou het afbraakproces vertragen.”

Afdeklaag ruim voldoende Het weglaten van de afdichtfolie heeft voordelen, maar ook nadelen. Schurink: “De berg is opgebouwd uit gestapelde pakketten afval. Als daar doorlatende lagen tussen zitten dan zou stortgas zich naar de schuine zijkanten van de berg kunnen verplaatsen en daar uittreden. Een goede afdeklaag zonder gaten is

belangrijk. De vele metingen, die wij afgelopen najaar in de eerste fase van het recreatiepark hebben verricht, hebben uitgewezen dat de afdeklaag met grond ruim voldoende is om het uittreden van vrijkomende gassen te voorkomen. Maar die afdeklaag moet wel goed worden beheerd om tegen te gaan dat er onverhoopt stortgas naar buiten komt. En er mogen ook geen lekken ontstaan door een grondverschuiving, omgewaaide struiken en bomen of door gravende dieren zoals mollen en vossen. Goed beheer van het park is dus zeer belangrijk”.

Voorbereidingen nieuwe loswal in volle gang De huidige loswal in zijkanaal D wordt verplaatst naar het Noordzeekanaal, dichtbij het permanente bedrijfsterrein en voor het hoofdkantoor van Afvalzorg De Vouw. De nieuwe loswal wordt met een viaduct over de Nauernase weg verbonden met het bedrijfsterrein. Er kunnen straks binnenvaartschepen aanleggen tot 135 meter. Dit betekent dat grote hoeveelheden afvalstromen en bouwstoffen getransporteerd kunnen worden met minder vervoersbewegingen. De voorbereidende werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanaf de Nauernase weg en het Noordzeekanaal. De voormalige baggerdepots zijn inmiddels verwijderd en er wordt gewerkt aan de voorbelasting van het terrein. Als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe loswal in 2017 in gebruik genomen.

3


Focussen op de toekomst OVEREENKOMST KWESTIE VAN GEVEN EN NEMEN

Bert Krom

Het storten van afval blijft onvermijdelijk

Het feit dat Afvalzorg weer verder kan, noemt directeur Bert Krom de grote winst van de tweede overeenkomst die betrokken partijen het afgelopen najaar tekenden. Na de patstelling, die zo’n vijf jaar heeft geduurd, kan het bedrijf zich weer focussen op de toekomst. Dat is van belang, want Nauerna is de belangrijkste stortlocatie van Nederland. De overeenkomst bepaalt overigens dat het storten van afval in Nauerna per 1 april 2022 stopt. Daarna blijft een deel van de locatie open om afval op te slaan en te recyclen.

Stort onvermijdelijk

“Ik had liever gezien dat we op onze stortlocatie Nauerna voor onbepaalde tijd hadden kunnen doorgaan met storten”, legt Bert Krom uit. “Het storten van afval blijft onvermijdelijk. Ook in een circulaire

economie, waar zoveel mogelijk wordt gerecycled. Er blijft altijd een rest achter waar je niets mee kunt. Wij bieden met onze stortlocaties verspreid over de Randstad hier een veilige oplossing voor. Het beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van storten. In 1993 werd er in ons land nog 12 miljoen ton afval gestort, nu nog 1,8 miljoen ton. Rond deze hoeveelheid zal het aanbod de komende tijd wel stabiliseren. Soms komt er door verregaande recycling ook weer een nieuwe stortstroom bij. Neem bijvoorbeeld bodemas, de verbrandingsresten van afvalenergiecentrales. Al meer dan 20 jaar gebruiken we dat als fundering onder wegen. Ingepakt en wel ligt er inmiddels meer dan 20 miljard kilo onder de Nederlandse wegen. Maar vanaf 2017 moet minstens de helft van de bodemas worden verwerkt tot schone bouwstoffen. Daar blijft een rest van achter waarvoor storten de enige optie is.”

Trots en voldoening

Bert Krom begrijpt dat de Belangengroep Nauerna een einddatum wilde zien voor de stortactiviteiten. “Bij de onderhandelingen was het een kwestie van geven en nemen en hier hebben wij moeten geven. In drie fasen gaat de stortlocatie veranderen in een park. Als onze stortlocaties de maximum capaciteit hebben bereikt, laten wij ze achter als een mooi park of landschap. Dat is ons eindproduct voor de samenleving en daar zijn wij trots op. Zoals bijvoorbeeld onze oude stortlocatie Velsen in Spaarnwoude en Schoteroog in Haarlem. We kijken daar altijd met veel voldoening naar. En zo is dat ook in Nauerna.

Leonie van den Beuken Dennis Straat

Geen conflicten meer 4

Zaak dat we elkaar blijven vinden Dennis Straat, wethouder van Zaanstad, is al jaren betrokken bij het ‘dossier Nauerna’. Net als de andere betrokken partijen is Zaanstad tevreden met het resultaat van de mediation en de tweede overeenkomst. Dennis Straat: “We kwamen van ver, maar hebben goede afspraken kunnen maken. Voor de gemeente Zaanstad is het belangrijkste resultaat dat er geen conflicten meer zijn en dat er duidelijkheid is over het stoppen van de stort. Dat is goed voor het buurtschap Nauerna. Nu kunnen we tegen elkaar zeggen: we zijn eruit. We laten met de overeenkomst zien dat we bereid zijn te investeren in groen en recreëren. Zo komt ook een groene buffer tussen het bedrijfsterrein Hoogtij en het buurtschap. Verder hebben we de Nauernase Venen in de overeenkomst betrokken en ook die blijven groen. De gemeenteraad had destijds aangedrongen op mediation tussen de betrokken partijen en daar ben ik heel blij mee. Nu is het zaak dat we elkaar in de toekomst blijven vinden als er wat is.

Evenwicht zoeken De Amsterdamse Haven is nooit gelukkig geweest met het plan voor een nieuwe locatie van Afvalzorg op de CSM slibvelden in het havengebied als Nauerna vol was. “Wij hadden een andere, havengebonden bestemming voor dat gebied”, vertelt Leonie van den Beuken.

Goed voor ons, acceptabel voor de anderen


Vijf partijen zijn het eens

Hoe kijken de vijf betrokken partijen terug op de overeenkomst over de toekomst van Nauerna? Hoe hebben zij het mediationtraject ervaren en hoe kijken ze nu naar de toekomst? Op deze pagina voeren de hoofdrolspelers het woord.

Nauerna dorp in het groen ONAFHANKELIJK ONDERZOEK TOONT VEILIGHEID AAN

Frank Ebing

Frank Ebing, secretaris van de Belangengroep Nauerna, is blij met de uitkomst van het onderzoek dat bureau Lievense CSO op initiatief van zijn organisatie heeft uitgevoerd. Er staat klip en klaar in dat recreëren in het eerste deel van het Park Nauerna veilig is. Aanvankelijk was niet iedereen daar gerust op, want hoe veilig is een afvalberg zonder afdekfolie erover? En is afdichting met een laag grond genoeg om erop te kunnen recreëren? Veiligheid voor het milieu en de omgeving staat centraal bij het Natuur- en recreatiepark Nauerna. Daarom kijken de Gemeente Zaanstad, Provincie NoordHolland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Milieufederatie Noord-Holland en Belangengroep Nauerna kritisch mee met Afvalzorg. Om elk risico uit te sluiten vroeg de belangengroep om een onafhankelijk onderzoek en dat kwam er.

We blijven alert

“Omdat in onze eigen groep onvoldoende deskundigheid is, hadden wij een bodemkundige uit Wageningen in de arm genomen”, vertelt Frank Ebing. “Hij adviseerde ons bij de keuze van een bureau dat het onderzoek naar de veiligheid van de eerste fase van het park zou uitvoeren. Zo is het onderzoek dus in opdracht van Belangengroep Nauerna uitgevoerd, maar betaald door Afvalzorg. Voor de bewoners van Nauerna is de uitkomst een hele geruststelling. Natuurlijk blijven we alert, want het onderzoeksbureau stelde wel een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid: goed beheer van het park. Dat wil zeggen dat ervoor moet worden gezorgd, dat de afdeklaag intact blijft en dat bij eventuele gebreken direct wordt ingegrepen.”

Aardige mensen die trots zijn op hun bedrijf

Wil om eruit te komen

Frank Ebing woont in Nauerna aan de kop van zijkanaal D, aan de overkant van het park. Ebing: “Omdat er in de overeenkomst met betrokken partijen ook afspraken zijn gemaakt over een in te richten park op bedrijventerrein HoogTij, komt Nauerna straks helemaal in het groen te liggen. Over de uitwerking van de overeenkomst hebben we nog wel flink onderhandeld. Maar alle betrokkenen zaten aan tafel met de wil om eruit te komen. Het bedrijf Afvalzorg en het dorp Nauerna zijn twee heel verschillende werelden en daarom is het een illusie om te denken dat je het altijd met elkaar eens bent. Maar Afvalzorg is een goed bedrijf met aardige mensen, die trots zijn op hun werk.”

> Vervolg Leonie van den Beuken

Zij is hoofd Cluster Ruimte & Milieu van het Havenbedrijf Amsterdam. “Bovendien konden wij ons voorstellen dat het logischer was afval op één plek te concentreren. Daarom ben ik zo blij dat we er met alle betrokken partijen nu zijn uitgekomen. Goed voor ons en acceptabel voor de anderen. Wij voelen ons zeker betrokken bij de bewoners van Nauerna. Zij leven tenslotte dicht bij de Amsterdamse haven en zij ervaren daar in zekere mate ook last van. Wij luisteren naar hun klachten over geur, stof en geluid en proberen die zoveel mogelijk te verhelpen door hen actief te betrekken bij de problematiek. Maar ik ben mij ervan bewust dat we niet alle problemen kunnen wegnemen. Wij zijn intensief bezig met ruimtelijke strategie: welke milieuruimte hebben bedrijven in het havengebied nodig. Dat is soms in contrast met de leefbaarheid van de omwonenden, zeker in een landelijke omgeving als Nauerna. Daartussen zoeken wij het evenwicht.

Afval eigenlijk wetenschap

Tjeerd Talsma

Nauerna heeft weer toekomst

Tjeerd Talsma, Gedeputeerde Natuur, milieu, arbeidsrecht en Schiphol van de Provincie Noord-Holland, was een groot voorstander van het mediationtraject. Hoewel hij niet zelf aan tafel heeft gezeten, heeft hij wel gesproken met de Belangengroep Nauerna. “Ik heb BGN nadrukkelijk gevraagd om mee te doen met de mediation. We kwamen er anders niet meer uit en belandden van de ene rechtszaak in de andere. Dat kost allemaal geld en ik vind een goede relatie met omwonenden erg belangrijk.” Had de Gedeputeerde niet een dubbele pet op omdat de Provincie zowel toezichthouder is als aandeelhouder van Afvalzorg? “Daar ontkom je als bestuurder niet aan. Ik ben als milieugedeputeerde verantwoordelijk voor de afvalstort in onze provincie, maar ik vertegenwoordig ook de belangen van de inwoners van Nauerna. Dat moet naast elkaar kunnen en mijn ‘baas’, Provinciale Staten, ziet er nauwkeurig op toe dat ik dat gewetensvol doe. Voor de toekomst is belangrijk dat afval steeds meer een grondstof wordt. Er bestaat bijna geen afval meer in de traditionele zin. Afval is eigenlijk een wetenschap geworden. Straks kunnen we recreëren op de stortlocatie in Nauerna en daarmee geven we het dorp weer toekomst.

5


Wonen op een bijzondere locatie Een dijk en een sloot scheiden zijn tuin van de locatie van Afvalzorg. Richard Fleer (50) woont pal naast de stortlocatie in Nauerna. “Je raakt er aan gewend”, zegt hij erover. “Ik had altijd een vage angst: heeft dit op de lange duur misschien consequenties voor de gezondheid van mij en mijn gezin? Nu de tijd vordert krijg ik steeds meer vertrouwen in Afvalzorg.

Richard Fleer

Aanvankelijk was er de belofte dat er van de stortlocatie na het jaar 2000 een park zou worden gemaakt. Toen die belofte niet werd nagekomen en de datum van sluiting van de stortlocatie opschoof, heb ik bezwaar aangetekend. Uiteindelijk heb ik geprocedeerd tot aan de Raad van State. Daarom ben ik een aantal jaar geleden uitgenodigd om deel te nemen aan de mediation. Dat was geen gemakkelijk traject, maar ik ben blij met de overeenkomst die daaruit is voortgevloeid. Ook het onderzoek naar de veiligheid van de eerste fase van het park is positief. Nu woon ik opeens niet meer naast een berg afval maar op een hele mooie en bijzondere locatie.

Molen De Paauw

Glasvezel in Nauerna De aanleg van glasvezel in Nauerna is in volle gang; een uniek project voor een buitengebied. Normaliter is de aanleg in een buurtschap ver van woonkernen niet rendabel, maar door een grote financiële injectie die in de Overeenkomst Nauerna is opgenomen, kunnen de bewoners dit via Belangengroep Nauerna zelf realiseren. Tussen 13 en 31 juli 2015 worden de huizen en woonarken (na goedkeuring bewoners)

gratis aangesloten op het glasvezelnetwerk. Om ook van de glasvezeldiensten gebruik te kunnen maken met TV, telefonie en internet moet er een abonnement worden afgesloten. Informatie is te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl. U kunt ook contact opnemen met de werkgroep Glasvezel van Belangengroep Nauerna via glasvezel@nauerna.com.

Open dag stortlocatie Nauerna Onderdeel van de Overeenkomst Nauerna is het verlenen van € 600.000 subsidie aan Stichting Zaanse Pakhuizen om molen De Paauw te reconstrueren. Er wordt nu gezocht in binnen- en buitenland naar een bestaande, passende molen. De molen wordt geflankeerd door de gelijknamige molenschuur die momenteel de laatste fase van de restauratie ingaat. Samen zullen ze een mooie bijdrage leveren aan de cultuurhistorische waarden van buurtschap Nauerna. Er wordt een huurder gezocht voor beide panden. Naast de molen wordt een stuk grond beschikbaar gesteld aan IJsclub Davos om in tijden van schaatspret direct naast de Nauernasche Vaart een mobiele tent op te zetten. Gepland is een zogenaamd spoithoisie (historisch brandweerhuisje) te herbouwen waar de ijsclub zijn materiaal kan onderbrengen. De molenschuur is volgens planning eind 2015 gereed. De bouw van de molen zal nog enige jaren vergen. Er zijn ideeën om de molen te voorzien van een dynamo, zodat er duurzame elektriciteit kan worden opgewekt.

COLOFON

Dit is een uitgave van NV Afvalzorg Holding Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 – 801 08 01 e-mail: info@afvalzorg.nl www.afvalzorg.nl Redactie en teksten: Belangengroep Nauerna, Afvalzorg en Pielkenrood Public Relations Fotografie: Fred Icke Vormgeving: Team Klijnsma Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

6

In het kader van het Festival Industrie Cultuur opent Afvalzorg op zaterdagmiddag 3 oktober 2015 de deuren van afvalverwerkingslocatie Nauerna. Er worden per paardentram rondleidingen gegeven op de locatie. Ook kunt u een kijkje nemen in De Vouw; het eerste permanente kantoor in Nederland gebouwd op afval. Wilt u langskomen? Stuur dan een mail naar info@afvalzorg.nl. De provincie Noord-Holland zet in 2015 het industrieel erfgoed én de industrie van nu van de Zaanstreek en het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers. Hun wisselwerking met de hedendaagse samenleving is daarbij een belangrijk aspect. Doel is het vergroten van het draagvlak voor behoud, ontwikkeling en herbestemming van het industriële erfgoed. Festival Industrie Cultuur is een co-creatie met de Stichting Zaanse Industriecultuur. Met het Festival Industrie Cultuur geeft Noord-Holland invulling aan het Europees jaar van Industrieel en Technisch Erfgoed.

OVER AFVALZORG

Afvalzorg is een belangrijke speler in de afvalverwijderingsmarkt. Met bijna 100 medewerkers en 11 locaties verspreid over Nederland is het bedrijf verantwoordelijk voor de opslag, recycling en het storten van afval. Daarnaast is Afvalzorg gespecialiseerd in het beheer en de nazorg van verontreinigde locaties én in de ontwikkeling van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen.

Profile for Afvalzorg

Nauerna buurtkrant juni 2015  

De eerste buurtkrant Nauerna is een feit. Over onze locatie, de opening van het eerste gedeelte van het park en een update van de 14 afsprak...

Nauerna buurtkrant juni 2015  

De eerste buurtkrant Nauerna is een feit. Over onze locatie, de opening van het eerste gedeelte van het park en een update van de 14 afsprak...

Profile for afvalzorg