__MAIN_TEXT__

Page 1

Afvalzorg heeft jarenlange ervaring met het recyclen en verwerken van afvalstromen op locatie Zeeasterweg in Lelystad. Onze locatie heeft een centrale ligging en beschikt over de benodigde (milieu)voorzieningen voor op- en overslag en recycling. Zowel per vrachtwagen als per schip is onze locatie in Flevoland uitstekend bereikbaar.

Zeeasterweg

O

p onze locatie aan de Zeeasterweg in Lelystad kunt u diverse afvalstromen aanleveren. Afvalzorg heeft als doel deze stromen zoveel mogelijk te recyclen. Onze locatie beschikt over een ruim terrein voor op- en overslag en grondbank activiteiten. Tevens bevindt zich op de locatie een stortlocatie waar uw afvalstromen, conform wet- en regelgeving, veilig kunnen worden gestort. Kortom, wij bieden u een efficiĂŤnte en milieuverantwoorde oplossing voor uw afvalstromen tegen een scherp tarief.

Daarnaast maken we nieuwe hoogwaardige producten die u als retourvracht kunt meenemen. Tuinaarde, gebroken puin en diverse grondproducten vinden zo weer hun weg binnen de maatschappij. Snelle service voor onze klanten vinden wij belangrijk. Wij denken graag mee over eventuele vraagstukken met betrekking tot uw afvalstromen en de beste verwerking hiervan. Daarbij verzorgen wij voor u ook de benodigde begeleidingsdocumenten en bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van digitale begeleidingsbrieven.

Storten asbest

Inname van o.a. A-, B- en C-hout

asbesthoudende puin en grond

baggerspecie

selectief verwijderd asbest

bermgras

asbestverontreinigd bouw- en sloopafval

bouw- en sloopafval

baggerspecie

dakleer

industrieel afval

grond (klasse AW, wonen, industrie, ernstig verontreinigd of te storten)

niet reinigbare grond saneringsafval slibben en slibkoek straalgrit zela

Levering van gebroken puin grond (klasse AW, wonen en industrie) diverse grondproducten tuinaarde

plantsoenafval puin RKG-slib schoon en teerhoudend asfalt stammen stobben en stronken veegvuil


Heeft u afvalstromen?

Afvalzorg biedt de oplossing! Daarom Zeeasterweg

Afvalstromen aanleveren?

Voor al uw afvalstromen bieden wij u scherpe, aantrekkelijke tarieven. Deze worden vastgesteld op basis van de omvang van de partij, de kwaliteit en samenstelling. Acceptatie vindt plaats op basis van de geldende acceptatievoorwaarden.

Voor meer informatie over de voorwaarden en prijzen kunt u contact opnemen met uw accountmanager in de regio Marcel van Steenis op het telefoonnummer 06 - 53 36 36 41 of per e-mail op m.vansteenis@afvalzorg.nl.

Onze locatie is centraal gelegen in de regio Lelystad en gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg. Zowel de grondbank, de op- en overslag als de stortlocatie zijn overzichtelijk en voor u goed toegankelijk.

Kwaliteit en ervaring In 1997 heeft de provincie Flevoland de locatie aan de Zeeasterweg in Lelystad ondergebracht bij Afvalzorg. Vanaf 2005 is de locatie ook daadwerkelijk geopend en worden er afvalstoffen gebracht. Met meerdere locaties in Nederland heeft Afvalzorg jarenlange ervaring opgebouwd in de afvalverwerkingsmarkt. Of het nu gaat om bulkstromen, specialistische stromen of asbest uit sloopwerkzaamheden, met al uw te storten afvalstromen kunt u bij ons terecht. Onze gespecialiseerde, ervaren medewerkers garanderen een zorgvuldige verwerking van uw afvalstromen. Afvalzorg is gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001 en is in het bezit van diverse certificaten, waaronder de BRL 9335. We zijn actief lid van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Brancheorganisatie Grondbanken (BOG).

Openingstijden

maandag tot en met vrijdag 7.00 - 16.00 uur De bovenstaande openingstijden kunnen in specifieke gevallen, in overleg aangepast worden.

Over Afvalzorg Afvalzorg houdt zich op haar 11 operationele locaties in Nederland bezig met het recyclen en storten van afvalstromen. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het beheer en de nazorg van verontreinigde locaties en ontwikkelen we gesloten locaties tot veilige, nieuwe (recreatie) gebieden. Uiteindelijk wordt ook locatie Zeeasterweg als veilig landschap teruggegeven aan de maatschappij. Een verantwoordelijkheid die wij serieus nemen. Kortom, uw afval wordt veilig en verantwoord verwerkt.

Waarom Afvalzorg? Snelle service. Voor veel afvalstromen geldt: vandaag bellen = morgen aanleveren. Heeft u een groot project? Wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld over afwijkende openingstijden. Tijdelijke op- en overslag van afvalstoffen? Dat kan op Zeeasterweg. Wij verzorgen voor u de benodigde begeleidingsdocumenten.

AFVALZORG Hoofdkantoor Nauerna 1, 1566 PB Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Locatie Zeeasterweg T 088 - 801 08 01 F 088 - 801 08 08 E acceptatie@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl Bezoekadres Zeeasterweg 42, 8219 PN Lelystad

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

FOL724/112016

U kunt de volgende dag al online een overzicht van uw aangeleverde afvalstoffen inzien.

Profile for Afvalzorg

Afvalzorg locatie Zeeasterweg december 2016  

Afvalzorg locatie Zeeasterweg december 2016  

Profile for afvalzorg