Afvalzorg locatie Geldermalsen augustus 2016

Page 1

Afvalzorg houdt zich in Geldermalsen onder meer bezig met de bewerking van diverse grondstromen. Maar we doen meer dan dat. U kunt bij ons terecht met o.a. uw dakleer, asfalt, veegvuil, puin of RKG-slib. En we maken nieuwe (grond-) producten.

Geldermalsen

O

p het Grondstoffenpark Rivierenland in Geldermalsen heeft Afvalzorg een grondbank waarmee we ons met name richten op minerale stromen. Uw afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled. Daarnaast bieden we een bufferfunctie voor diverse afval- en reststromen. We maken ook nieuwe hoogwaardige producten die u als retourvracht mee kunt nemen. Tuinaarde, gebroken puin en diverse grondproducten vinden zo weer hun weg binnen de maatschappij. In bouwprojecten, GWW werkzaamheden en binnen gemeenten komen regelmatig partijen grond vrij. Deze grond moet gekeurd worden, en kan vervolgens niet altijd op dezelfde plek worden hergebruikt. U kunt deze grond wel afvoeren naar onze grondbank in Geldermalsen. Afvalzorg beschikt over een breed netwerk van projecten, waarin een groot deel van de grond direct als grondstof kan worden toegepast.

Recycling en opslag grond (o.a. klasse AW, wonen en industrie) puin dakleer

Levering grond (klasse AW, wonen en industrie) diverse grondproducten tuinaarde gebroken puin

schoon en teerhoudend asfalt veegvuil RKG-slib

Diensten verzorgen van keuring en certificering van grond- en bouwstoffen tijdelijke opslag van diverse afval- en reststromen aanlevering van asbest (donderdag) keuren niet toepasbare grond

Openingstijden Maandag tot en met vrijdag 7.30 - 16.30 uur De bovenstaande openingstijden kunnen in specifieke gevallen in overleg aangepast worden.


Heeft u afvalstromen?

Afvalzorg biedt de oplossing! 1

Ook uw afvalstromen aanleveren?

Locatie Wieringermeer Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil Stortgasonttrekking Buffer brandbaar afval Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer)

2

77

11

Locaties Brunssum en Maastricht

Groencompostering Productie en verkoop grondproducten Opslag en recycling van RKG-slib, veegvuil, bouw- en sloopafval, hout, bedrijfsafval, dakleer en asfalt Levering van grondproducten, tuinaarde en gebroken puin Productie biomassa Immobilisatie Herontwikkeling deel locatie Brunsum tot natuurpark

Locatie Braambergen

9

Het Groene Schip Inname en verwerking van grond- en (IBC-)bouwstoffen Inrichting openbaar recreatiegebied

Groengebied Mastwijk Sanering oude stortlocatie Baggerspecieverwerking Herontwikkeling tot natuurgebied Inname grond (BGW II)

Locatie Geldermalsen

8 11

Storten en recycling afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil

6

8

Puinrecycling Recycling en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil, KTA en dakleer Levering van grondproducten, tuinaarde en gebroken puin Ontwerpen en realiseren bovenafdichting

Locatie Zeeasterweg

Op- en overslag (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval, GFT, RKG-slib, veegvuil, grond- en bouwstoffen Stortgasonttrekking en -benutting Ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming

Snelle service en flexibiliteit vinden wij belangrijk. Voor veel afvalstromen geldt: vandaag bellen = morgen aanleveren. Daarbij zorgen wij voor de benodigde begeleidingsdocumenten. De overzichten van de door u aangeleverde afvalstoffen kunt u de volgende dag al online (beveiligd) inzien.

6

Locatie De Liede Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil en teerhoudend asfalt (KTA) Productie en verkoop diverse grondproducten Immobilisatie Groenrecycling

5

5

Locatie Nauerna

7

4

4

2 100 9 3

Storten en recycling afvalstoffen Op- en overslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil Baggerspecieverwerking Stortgasonttrekking en -benutting Inname groenafval Grondreiniging en immobilisatie Waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) Loswal voor aan- en afvoer Buffer brandbaar afval Hoofdkantoor Realisatie 12 ha openbaar park 3

Voor meer informatie over de voorwaarden en prijzen kunt u contact opnemen met Marcel van Steenis op het telefoonnummer 06 - 53 36 36 41 of per e-mail via m.vansteenis@afvalzorg.nl.

1

10

Action Valley Samenwerking GMG (Grondbank Midden Nederland)

Kwaliteit en ervaring Afvalzorg heeft jarenlange ervaring met het bewerken en recyclen van minerale stromen. In Nederland openden wij een van de eerste grondbanken. Tevens waren wij betrokken bij de oprichting van de Brancheorganisatie Grondbanken (BOG). Onze gespecialiseerde, ervaren medewerkers voeren het verwerkingstraject voor uw afvalstromen uit. Afvalzorg is gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001. Daarnaast zijn wij in het bezit van onder andere de BRL 7500 en 9335. Ook zijn wij actief lid van de Vereniging Afvalbedrijven (VA).

Over Afvalzorg Naast het recyclen en storten van afvalstoffen, biedt Afvalzorg nog andere diensten. We zijn gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties. We ontwikkelen gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. En we delen onze kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stortlocaties graag met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.

Waarom Afvalzorg? Scherpe marktconforme tarieven Snelle service Flexibele openingstijden bij grote projecten Tijdelijke opslag, recycling en afname nieuwe grondproducten op ĂŠĂŠn locatie

AFVALZORG Hoofdkantoor Nauerna 1, 1566 PB Assendelft

Grondstoffenpark Rivierenland, Geldermalsen T 0345 - 585 388 F 088 - 801 08 08 E acceptatie@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Bezoekadres Meersteeg 15, 4191 NK Geldermalsen

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

FOL725/082016

Meedenken over totaaloplossingen