Afvalzorg folder Bagger

Page 1

Afvalzorg biedt een breed pakket aan verwerkingsmogelijkheden voor alle soorten baggerspecie. U kunt bij ons terecht met al uw vragen over baggerspecie. Afvalzorg kan uw baggerspecie hergebruiken, reinigen of storten. Met ons uitgebreide netwerk van locaties en regionale samenwerkingen, kunnen wij voor u een landelijke dekking verzorgen.

Bagger De optimale oplossing voor uw baggerspecie Voor al uw bagger­speciestromen Baggerspecie is materiaal dat tijdens bagger­ werkzaamheden vrijkomt uit de bodem. Het kan vrijkomen via het oppervlaktewater of uit de oorspronkelijk voor water bestemde ruimtes. Baggerspecie ontstaat door een natuurlijk proces. Het bestaat deels uit organische componenten zoals bladafval en deels uit zand. Sloten, grachten en rivieren moeten worden gebaggerd om ervoor te zorgen dat de scheepvaart of de afvoer van water niet gehinderd wordt. Afvalzorg biedt een oplossing voor alle baggerspeciestromen. Zowel voor herbruik­ bare en reinigbare baggerspecie, als voor bagger­specie die gestort moet worden. Met ons uitgebreide dienstenpakket zijn wij een interessante partner. Wij bieden u een optimale ver­werkings­mogelijkheid met een scherp tarief.

Landelijke dekking Met onze verschillende afzetmogelijkheden en ons netwerk van locaties hebben we een

goede dekking in het centrale gedeelte van Nederland. In de overige gebieden werken wij samen met regionale specialisten om u een goede oplossing te bieden. Door de spreiding van onze locaties zijn we in staat om zowel landelijke als regionale projecten te faciliteren. Onze locaties zijn goed bereikbaar over de weg of het water.

Onze afzetmogelijkheden voor baggerspecie:

3

1

2 4 5

6

Ook voor uw branche Als klant kunt u met al uw baggervraagstukken bij ons terecht. Wij zoeken voor u, binnen onze verwerkingsmogelijkheden, naar de beste oplossing. Als verwerker van baggerspecie hebben wij jarenlange ervaring en zijn we in het bezit van de benodigde vergunningen en certificaten. Wij bedienen met onze baggeractiviteiten diverse klantgroepen zoals gemeenten, waterschappen en aannemers.

1. Nauerna, Assendelft 2. Zeeasterweg, Lelystad 3. Het Groene Schip, Haarlemmerliede 4. Mastwijk, Montfoort 5. Grondstoffenpark Rivierenland, Geldermalsen 6. Brunssum, Brunssum


Afvalzorg Veilig, Verantwoord en Snel Verschillende verwerkingsmethodes

Samenwerkingen en projecten

De door u aangeleverde baggerspecie kan op verschillende manieren bij Afvalzorg worden verwerkt. Na opslag en eventuele keuring wordt de baggerspecie, afhankelijk van de samenstelling, hergebruikt, gereinigd of gestort. De eigenschappen van de bagger­ specie en de mate van ver­ont­reiniging bepa­ len de uiteindelijke verwerkingsmethode.

Op onze locatie Nauerna hebben we een samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor verwerking van alle soorten baggerspecie vanuit Noord-Holland. Deze samenwerking vindt plaats onder de naam Baggerzorg.

Hergebruik: Op basis van de keuringsresul­ taten worden de hergebruikmogelijkheden bepaald. Afvalzorg beschikt over een groot netwerk van projecten, waarbij we uw bagger­specie direct als grondstof benutten. Reinigen: Zandrijke baggerspecie wordt na een opslagperiode in onze reinigingsinstal­ latie verwerkt. Hierbij worden verschillende stromen, zoals zand, slib en organisch mate­ riaal, zo veel mogelijk van elkaar gescheiden om te kunnen hergebruiken. Alleen het

veront­reinigde deel wordt gestort. Door het reinigen van bagger beperken we het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Storten: Niet herbruikbare baggerspecie kan gestort worden op onze locaties Nauerna, Zeeasterweg en Geldermalsen.

Tevens zijn wij voorkeursverwerker bij een aantal grote verwerkingsprojecten in Nederland. Dit is van toepassing bij het verwerkingsbestek in onder andere de gebieden Rivierenland en Delftland. De baggerspecie die in Rivierenland vrijkomt, wordt onder meer verwerkt op onze locatie in Geldermalsen. Voor de regio Delftland is Afvalzorg een samenwerking aangegaan met Grondbank Zuid-Holland. Hierbij werken we samen om u de meest optimale oplossing te bieden. Een mooi voorbeeld van een duurzame samenwerking.

Duurzaamheid in de praktijk Afvalzorg wil zo veel mogelijk stromen hergebruiken. Hierdoor vermijden we de inzet van primaire grondstoffen bij diverse projecten. We drogen en rijpen de baggerspecie door gebruik te maken van natuurlijke bronnen (wind en warmte).

Heeft u interesse in de aanlevering van uw baggerspecie bij Afvalzorg? Voor meer informatie over voorwaarden en prijzen en voor overige vragen kunt u contact opnemen met accountmanager Roy Bakker.

T +31 (0)88 - 801 08 01 F +31 (0)88 - 801 08 08 E baggerzorg@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Bezoekadres Nauerna 1, 1566 PB Assendelft

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg