Page 1

Afvalzorg nieuwsbrief

december 2017

Vertrouwde strategie in beeld

Inhoud

Wie herkent dit probleem: de strategie van het bedrijf is keurig opgeschreven in bedrijfsplannen maar als je ernaar vraagt bij een willekeurige collega blijft het stil. Is hier wat aan te doen? Kan het dan ook anders? Jazeker, de mensen van het jonge bedrijf Ink Strategy vertalen saaie teksten naar aansprekende plaatjes. Ze zijn gespecialiseerd in het visualiseren van strategieën en hebben dit al gedaan voor bedrijven als IKEA, Philips en TATA en sinds kort dus ook voor... Afvalzorg. Hieronder het resultaat.

Voorwoord Bert Krom

1

Afwijkende openingstijden

1

Inspiratiesessie saneringsproject

2

Afvalzorg en Flevo-landschap organiseren burendag

2

Uitbreiding productenpakket locatie Belvédère Maastricht

3

Combinatie Rock Solid | Afvalzorg verwerkt bodemas AEB Amsterdam

3

Rijden met digitale begeleidingsdocumenten naar Afvalzorg-locaties

4

Klantgerichtheid Afvalzorg

4

Project HoogTij: Samen mooie projecten maken

5

Herziene aanpak van IBC- en stortlocaties

6

Voorlopige nieuwe tarief afvalstoffenheffing

6

Bert Krom

Langdurige nazorg bodemverontreiniging gasfabriek

7

Afwijkende openingstijden

Locatie Nauerna volop in beweging

8

Over Afvalzorg

8

Bij dit plaatje hoort een verhaal. Een verhaal dat op dit moment door onze hele organisatie rondzingt en dat iedere medewerker u graag vertelt.

Dus vraag ernaar de volgende keer dat uw contactpersoon langskomt. Misschien kunnen we wel meer oplossingen bieden dan u denkt. Ik wens u alvast fijne feestdagen en een mooi 2018.

FEESTDAGEN Tijdens de feestdagen in december gelden op een aantal van onze locaties afwijkende openingstijden. Kijk voor actuele informatie op www.afvalzorg.nl.


19 DECEMBER

INSPIRATIESESSIE UNIEK SANERINGSPROJECT Wilt u meer weten over een uniek saneringsproject op het Klokhuisplein in de binnenstad van Haarlem? Op 19 december a.s. organiseert BodemBreed Forum in samenwerking met de gemeente Haarlem, LievenseCSO, Groundwater Technology en Bodemzorg een interessante themamiddag over de aanbesteding en uitvoering van de VOCl-sanering Klokhuisplein inclusief een locatiebezoek.

H

et project Klokhuisplein is een uniek saneringsproject van een voormalige drukkerij in de historische binnenstad van Haarlem. Het gaat om een complex werkgebied met weinig ruimte, veel bedrijvigheid en verkeer, kwetsbare historische panden en een zettingsgevoelige bodem. Uiteraard houden we rekening met bewoners en bedrijven in de omgeving.

 uitvoeringsmethode, 750 directe injecties en 100 injectiefilters op de het land en het water van de Bakenessergracht, die u op locatie in uitvoering zult zien; de afkoop van de nazorg.

Meer weten? U bent van harte welkom om tijdens een interessant middagprogramma meer te horen over: de aanbesteding en uitvoering volgens de principes van Best Value Procurement (BVP); de deelname van de bewoners aan het beoordelingsteam dat de aannemer selecteerde; de zeer hoge concentraties verontreiniging op relatief grote diepte;

U bent van harte welkom tijdens deze inspiratiesessie op 19 december aanstaande in Haarlem. Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Jessica Thomas via 088 - 801 08 01 of j.thomas@afvalzorg.nl.

Afvalzorg en Flevo-landschap organiseren burendag in Lelystad

Eind september bezochten zo’n 250 omwonenden onze afvalverwerkings­locatie Zeeasterweg in Lelystad en het naastgelegen Natuurpark Lelystad. Ter gelegenheid van de Nationale Burendag hebben we samen met Flevo-landschap de deuren voor onze buren opengezet met een leuk en leerzaam programma. Ook werd het door ons aangeboden speeltoestel "de beestentoren" officieel geopend.

2

Kijkje achter de schermen

Cadeau buren

Op locatie Zeeasterweg namen onze bezoekers een kijkje achter onze schermen. Ze kregen informatie over de afvalverwerking door Afvalzorg en Orgaworld. Van het recyclen van stromen zoals hout, glas, GFT en kunstgras tot het definitief storten van afval waar geen andere verwerkingsmogelijkheid voor is.

Naast de rondleidingen werd tijdens de Nationale Burendag de nieuwe "beestentoren" in het Natuurpark Lelystad geopend. Een klim- en klauter­ toren en insectentoren waarin tientallen kinderen kunnen spelen en leren over insecten. Afvalzorg heeft de torens aangeboden aan het Flevolandschap in het kader van ons beleid om natuur- en milieuprojecten in de omgeving van onze locaties te ondersteunen.


Uitbreiding productenpakket locatie Belvédère Maastricht

Afvalzorg heeft haar productenpakket op de locatie in Maastricht uitgebreid. Met het overnemen van de diensten van firma Wessem Port Services in Maastricht, leveren we nu ook specifieke soorten zandstromen.

Nieuw op onze locatie Belvédère Maastricht

Uitbreiding productpalet Op onze locatie Belvédère in Maastricht kunt u uw reststromen aanleveren zoals u gewend bent. Daarnaast kunt u nu ook terecht voor het afhalen van diverse zandstromen.

voegzand 0 - 1 grijs

Attentie

betonzand grijs 0 - 5

Bent u benieuwd naar ons uitgebreide dienstenpakket op locatie Belvédère Maastricht? Wanneer u in december bij ons uw afvalstromen aanlevert of zandproducten afhaalt, ontvangt u van ons een leuke attentie.

straatzand grijs

metselzand 0 - 2

gele bergmetselzand vulzand

Nu beter bereikbaar Onze locatie is nu nog eenvoudiger en sneller te bereiken dankzij de aanpassingen rond de Noorderbrug in Maastricht.

brekerzand antraciet 0 - 2.

Combinatie Rock Solid | Afvalzorg verwerkt bodemas AEB Amsterdam De combinatie VOF Rock Solid | Afvalzorg heeft opdracht voor het afvoeren, bewerken en vermarkten van grondstoffen uit de bodemas van afvalenergiecentrale AEB in Amsterdam. Met deze opdracht dragen Afvalzorg en Rock Solid bij aan de circulaire economie én de Green Deal Bodemassen. Begin oktober is het contract ondertekend.

Circulaire economie

S

amen met Rock Solid gaan we een deel van de bodemas bewerken tot IBC-bouwstof. Deze wordt vervolgens toegepast in verschillende projecten. Het andere deel van de bodemas wordt conform de Green Deal Bodemassen bewerkt tot een vrij toepasbare bouwstof. In de Green Deal staat dat 50% van de bodemassen tot 2020 ingezet moet worden als vrij toepasbare bouwstof. Vanaf 2020 geldt dat voor alle bodemassen. Afvalzorg en Rock Solid hebben ervoor gekozen om de bodemas op te werken tot een immobilisaat dat toegepast kan worden als fundering. Met het uitvoeren van deze opdracht dragen we, als "verlengstuk" van het AEB, niet alleen bij aan de Green Deal, maar ook aan een circulaire economie.

Opwerking bodemas De terugwinning van ferro- en non-ferrometalen zal zo veel mogelijk gebeuren op het terrein van AEB. Maar op locatie Nauerna zitten Afvalzorg en Rock Solid ook niet stil. De combinatie werkt bodemassen op uit Engeland, Ierland en diverse locaties in Nederland. Tegelijkertijd worden de faciliteiten op Nauerna geoptimaliseerd door de bouw van een nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal.

3


Rijden met digitale begeleidingsdocumenten naar Afvalzorg-locaties Op alle Afvalzorg-locaties werken we al enige tijd met digitale begeleidingsdocumenten. Een extra service waarmee u makkelijk en nog sneller inzicht heeft in de door u gebrachte tonnages. Bovendien zetten we hiermee weer een extra stap richting onze duurzame ambities.

Altijd actuele gegevens Het digitale administratieproces biedt veel voordelen bij het aanbieden van afvalstromen. U meldt vooraf digitaal met welke vrachtwagen u welke stoffen komt brengen. Bij aankomst wordt uw vracht direct digitaal verwerkt. Op alle Afvalzorg-locaties werken we met dit systeem. Zo kunnen wij u nog sneller helpen, heeft u altijd de actuele gegevens bij de hand en werken we samen verder aan een duurzame toekomst.

downloaden app. Indien de chauffeur geen boordcomputer of smartphone heeft, kan een medewerker de chauffeur een brief per sms sturen. Zo is er voor iedere situatie een gebruiksvriendelijke oplossing gecreëerd.

Minder papier en efficiënter werken

Hoe werkt het?

Een van de partijen die al druk bezig is met digitale begeleidings­ documenten is Grondbalans. "De afvalmarkt gaat steeds meer digitaal", zo vertelt Ron Peerdeman, algemeen directeur. "Hier willen we vanuit Grondbalans graag in meegaan. Wij zijn aan de slag gegaan met Thunderbuild. Voor 2017 hadden we als doel om 25% van al onze vervoersbewegingen digitaal te verwerken. Dit bespaart ons veel papierwerk en werkt efficiënter. Dit werkte zo goed, dat we in 2017 al ruim 70% van onze vervoersbewegingen digitaal hebben gedaan. Een mooi resultaat."

U meldt uw afvalstromen aan. Hiervoor heeft u een softwarepakket nodig dat conform de EBA-standaard begeleidingsbrieven kan versturen. Zo weet u zeker dat u uw stromen altijd digitaal kunt aanmelden.

De praktijk: project HoogTij Van het project HoogTij (op de pagina hiernaast), is ruim 90% van de grondstromen met digitale begeleidingsdocumenten vervoerd. Tijdens het project is realtime de voortgang te volgen. Het voordeel hiervan is dat er automatisch een compleet digitaal dossier ontstaat van digitale transportdocumenten. Het uitzoeken, controleren en archiveren van weegbonnen is hiermee niet nodig. In een webapplicatie worden voorafgaand aan een project de digitale brieven aangemaakt. Om de digitale brief bij de chauffeur te krijgen, zijn er verschillende mogelijkheden waaruit kan worden gekozen. Sommige transporteurs ontvangen het transport­document op hun boordcomputer. Chauffeurs die in het bezit zijn van een smartphone kunnen gebruik maken van de gratis te

Klantgerichtheid Afvalzorg Afvalzorg vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mening van haar klanten. Daarom organiseren wij periodiek een tevredenheidsonderzoek onder onze klanten en onder chauffeurs die afvalstromen komen brengen of producten komen afhalen op onze locaties.

4

Wanneer u uw afvalstromen wilt storten, vult u vooraf de gegevens van uw afvalstroom in en legt u vast welke vrachtwagen gaat rijden. Zo heeft u altijd de gegevens van uw lading bij de hand in geval van controle door het bevoegd gezag. Nadat de gegevens zijn ingevoerd, krijgt de chauffeur dit via de boordcomputer, tablet of smartphone. Ook wordt er een digitaal bericht verstuurd naar de verwerker (Afvalzorg). Eenmaal bij de weegbrug aangekomen, registreert de weegmeester het kenteken van de vrachtwagen. De gegevens van de lading en het afvalstroomnummer zitten dan al in het systeem. Vervolgens stort u uw afvalstromen en rijdt u terug naar de weegbrug. Het nettogewicht van de vrachtwagen ontvangt u direct in uw softwareapplicatie, zodat uw administratie direct actueel is.

Meer informatie? Onze ICT-adviseur Niels Olijerhoek helpt u graag. Hij is bereikbaar via 088 - 801 08 01 en n.olijerhoek@afvalzorg.nl.


Op bezoek bij: Grondbalans

Project HoogTij: Samen mooie

Voor deze rubriek zijn we dit keer op bezoek bij Ron Peerdeman, algemeen directeur van Grondbalans. Grondbalans is een handelsbedrijf in grond, baggerspecie en minerale bouwstoffen. En heeft landelijke dekking door diverse projecten en grondbanken door heel Nederland.

projecten maken

Partners in grond "De samenwerking tussen Afvalzorg en Grondbalans bestaat al 20 jaar", zo begint Peerdeman zijn verhaal. "Vanaf de oprichting van Grondbalans. We brachten onder andere regelmatig te reinigen grond voor de grondreiniging op Nauerna. De afgelopen jaren is de samenwerking verder uitgebreid." "Vanuit Grondbalans willen we graag samen mooie projecten maken. Een goede partner om plezierig mee samen te werken vinden we erg belangrijk. Afvalzorg is zo’n partij. Het bedrijf heeft een sterke positie in de grondmarkt in Noord-Holland. We zijn beide lid van de brancheorganisatie grondbanken (BOG). Er is een goede samenwerking tussen onze bedrijven. De lijnen zijn kort. Maar soms zijn we ook concurrenten. Dit houdt ons beide scherp."

Project HoogTij In 2017 zijn Grondbalans en Afvalzorg gestart als partners met de aanlevering van grond in het project HoogTij. De ontwikkeling van bedrijvenpark Westzanerpolder Zaanstad. Een mooi project, vlak bij locatie Nauerna van Afvalzorg. "We verzorgen hier samen, in opdracht van de firma Liebregts B.V., de acquisitie en acceptatie van hergebruikgrond", vervolgt hij. "Op het terrein wordt onder andere een dijk verlegd en tevens wordt het terrein opgehoogd. Om het uiteindelijk geschikt te maken als bedrijfsterrein." "In maart zijn we gestart met de aanlevering van grond. Inmiddels is er ruim 250.000 m3 hergebruikgrond geleverd", geeft Peerdeman aan, nadat hij dit even heeft gecheckt via zijn mobiel. "Doordat we gebruikmaken van digitale begeleidingsdocumenten, kan ik gelijk zien hoeveel grond er is aangeleverd", licht hij toe. "Project HoogTij heeft een mooi resultaat waar we samen trots op zijn. Half december wordt het project afgerond. En zal het terrein verder ontwikkeld worden." Ron Peerdeman en Michael Warmenhoven

"Anno 2017 is het goed om dit nog eens extra tegen het licht te houden", geeft Joep Heddes, hoofd Marketing en Communicatie, aan. "Voor de komende jaren is klantgerichtheid een van de speerpunten van onze organisatie. Om een extra goed beeld te hebben van de behoeftes van onze klanten, wordt ons klanttevredenheidsonderzoek dit keer extra breed uitgevoerd. Zo combineren we zowel fysieke als telefonische interviews met een uitgebreide online enquête. De eventuele verbeterpunten die hieruit voortkomen, zullen we medio 2018 binnen alle afdelingen van Afvalzorg verder oppakken."

Wij wisselen graag met u van gedachten Heeft u ideeën of suggesties hoe wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren? Of wilt u eens met ons van gedachten wisselen hierover? Dit kan. Wij komen graag bij u langs. U kunt contact opnemen met Mariska Schouten, via het telefoonnummer 088 - 801 08 01 of via m.schouten@afvalzorg.nl.

5


Herziene aanpak van IBC- en stortlocaties In de jaren ‘80 stelde de overheid strenge eisen aan bodemsanering. Omdat volledige saneringen te kostbaar waren, zijn veel verontreinigingen toen ingepakt volgens het principe van IBC: Isoleren, Beheersen, Controleren. Dat betekende lagere kosten op korte termijn, maar wel langdurige, vaak vergaande nazorgverplichtingen. Sindsdien is veel kennis vergaard, zijn de risico’s van bodemverontreinigingen beter inzichtelijk en zijn er veel nieuwe technieken ontwikkeld. Hierdoor zijn nu andere, kosteneffectieve oplossingen mogelijk. Dit kan ook voor uw locatie interessant zijn. Bodemzorg heeft jarenlange ervaring in deze markt én een actieve rol binnen het BodemBreed Forum en de themagroep Herziening IBC-locaties. Op de voorgrond: Harm Ritsema en Vincent Breij van Bodemzorg foto: Haarlems Dagblad

V

incent Breij houdt zich namens Bodemzorg bezig met de herziene aanpak van deze IBC- en stortlocaties. Het streven naar een herziene aanpak is vastgelegd in het Bodemconvenant 2016 - 2020 dat door alle gemeentes in Nederland is ondertekend. Vincent licht toe: "De bodemsanering in Nederland loopt op z’n eind. Er is de afgelopen decennia veel gesaneerd. De locaties met langlopende nazorgverplichtingen zijn overgebleven. Dit is vaak duur en intensief. Daarom zijn eindige, kosteneffectieve oplossingen gewenst. Anno 2017 is dit ook mogelijk." Zo is Bodemzorg bezig met de voorbereiding van een alternatieve aanpak voor projecten in Haarlem en Maassluis.

Actieve rol in de bodemmarkt Bodemzorg is actief binnen het BodemBreed Forum. Breij is lid van de themagroep Herziening IBC. "De themagroep heeft als doel om de wetgeving vanuit het Bodemconvenant praktisch toepasbaar te maken binnen de dagelijkse werkzaamheden. Daarvoor is onder andere de "schijf van vijf" ontwikkeld, die succesfactoren voor een alternatieve aanpak in beeld brengt. Door middel van onder andere inspiratiesessies willen we de herziene aanpak van IBC-locaties onder de aandacht krijgen en eigenaren van IBC- en stortlocaties informeren over de mogelijkheden." Het opnieuw tegen het licht houden van locaties kan voor probleemhouders erg interessant zijn, mede in het kader van de nieuwe Omgevingswet. In deze nieuwe wet, die in 2021 ingaat, gaan de verantwoordelijkheden voor bodemverontreiniging over naar de lagere overheden. Maar hebben gemeentes voldoende financiële middelen om IBC-locaties te beheersen?

Nazorgorganisaties houden nazorg liefst in stand? "Nee, hier zijn we het vanuit Bodemzorg niet mee eens", geeft Breij aan. "Wij willen niet jaar na jaar locaties standaard monitoren, maar juist oplossingen voor onze klanten bieden. Wat is het beste voor de klant en voor de locatie? Het gaat erom hoe we de bodem op een kosteneffectieve manier veilig kunnen maken voor toekomstige generaties."

Tip eigenaren IBC-locaties Bij behoud van de huidige nazorg van uw locatie weet u precies wat u ieder jaar moet uitgeven. Maar is dit de meest optimale oplossing? Voor een herziene aanpak is in eerste instantie vaak meer geld nodig, maar op lange termijn kan herziening wel goedkoper zijn. Wilt u inzicht hierin? Bodemzorg heeft een financieel model ontwikkeld dat u gratis via onze website kunt downloaden. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze een afweging maken tussen doorgaan met de huidige aanpak en het herzien van de nazorg.

Meer informatie? Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden voor een herziene aanpak? Wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen met Vincent Breij, projectleider bij Bodemzorg. Hij is bereikbaar via v.breij@afvalzorg.nl of 088 - 801 08 01.

Voorlopige nieuwe tarief afvalstoffenheffing Het geïndexeerde tarief voor de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2018 wordt zeer waarschijnlijk € 13,21 per ton. Dit is gebaseerd op een verwachte indexatie van 0,8%. Dit is wel nog onder voorbehoud, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Officieel zullen immers pas eind december de belastingtarieven voor 2018 door het ministerie van Financiën worden gepubliceerd.

6


Langdurige nazorg bodemverontreiniging voormalige gasfabriek

Ruim 25 jaar is Bodemzorg verantwoordelijk voor de nazorg van de bodemverontreiniging op het terrein van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB), gemeente Haarlem. De bodem is ernstig verontreinigd door de activiteiten van de voormalige gasfabriek op dit terrein. Er is sprake van een ernstige en spoedeisende bodemverontreiniging. Het grondwater wordt daarom actief beheerst. Bodemzorg herziet nu de huidige aanpak, om te komen tot eindige nazorg.

D

e voormalige gasfabriek van het Gemeentelijk Energie Bedrijf produceerde tussen 1903 en 1963 lichtgas uit steenkool. Als gevolg van lekkages, morsen en het verharden en ophogen van het terrein met productieafval is de bodem sterk verontreinigd geraakt. Het grondwater onder het voormalige gasfabrieksterrein is ernstig verontreinigd.

deepwells wordt grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd. Op en om het terrein monitoren we de grondwaterkwaliteit en controleren we de grondwaterstroming, zodat de verontreiniging zich niet verder verspreidt.

Eindige nazorg Bodemzorg onderzoekt in opdracht van de gemeente Haarlem de mogelijkheden voor eindige nazorg. In het voorjaar van 2018 worden er gezamenlijke vervolgstappen gedefinieerd.

Huidige nazorg Bodemzorg voert al 25 jaar de nazorg uit van de bodemverontreiniging op het GEB-terrein. Om verspreiding te voorkomen, beheersen we sinds 1992 het grondwater actief. Hiervoor hebben we op het gehele terrein een drainagesysteem aangelegd, dat in 2011 deels is vervangen. Met

7


Locaties Afvalzorg 1

4

2 10 9 3

5 6

7

Locatie Nauerna volop in beweging Het is druk op locatie Nauerna. Behalve de dagelijkse aanlevering van bijvoorbeeld grond of bagger, wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de locatie: de inrichting van het bedrijfsterrein, de tweede fase van Park Nauerna en de nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal.

1. Wieringermeer, Middenmeer

recycling afvalstoffen opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil bemonstering, keuring en bewerking (licht) verontreinigde grond stortgasonttrekking en -benutting waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer)

2. Nauerna, Assendelft

Eerste paal nieuwe loswal Op 8 november heeft Dennis Straat, wethouder gemeente Zaanstad, met een druk op de knop het startsein gegeven voor het "schroeven" van de eerste paal voor de nieuwe loswal in het Noordzeekanaal. Dit ten overstaan van de betrokken partijen bij de bouw: combinatie Mobilis en Van den Biggelaar, Royal HaskoningDHV en Afvalzorg. Met deze loswal realiseert Afvalzorg een mooie en duurzame oplossing waarmee belasting van de wegen en de omgeving wordt beperkt. In oktober 2018 wordt de loswal in gebruik genomen.

Ontwikkelingen locatie Daarnaast spelen er nog twee grote projecten, de aanleg van een natuuren recreatiepark en de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsterrein. Het park wordt in drie fases aangelegd. In totaal zal het park 60 hectare worden. De eerste fase van Park Nauerna is in 2015 geopend voor publiek. De tweede fase van het park wordt vanaf april 2018 ingericht.

storten en recycling afvalstoffen opslag grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil baggerspecieverwerking grondreiniging en immobilisatie inname groenafval inname A-, B- en C-hout aan- en afvoer loswal waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) stortgasonttrekking en -benutting ontwikkeling openbaar park in drie fases; 60 ha in 2022 hoofdkantoor

3. De Liede, Vijfhuizen

opslag van grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil productie en verkoop diverse grondproducten immobilisatie groenrecycling inname A-, B- en C-hout verhuur terrein voor autorecycling

4. Zeeasterweg, Lelystad

storten van afvalstoffen opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) stortgasonttrekking

5. Braambergen, Almere

Wat betekent dit voor u? Afvalzorg werkt nu op de locatie met verschillende compartimenten voor het storten van afvalstromen. De oplevering van de tweede fase van het park betekent dat een aantal van deze compartimenten straks vol zitten en er minder ruimte komt voor het storten van afvalstromen. Ook de ruimte op onze grondbanken wordt kleiner. Dit gaat u waarschijnlijk medio 2018 al merken bij het aanleveren van uw afvalstromen.

Veiligheid voorop De werkzaamheden rond deze projecten zorgen ervoor dat het druk is op Nauerna. Er zijn veel verkeersbewegingen, zeker ‘s ochtends. We werken in de ochtend daarom met dubbele weegbruggen, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen. Tevens is er een verkeersregelaar, om de veiligheid te waarborgen. Ondanks deze maatregelen kan de wachttijd in de ochtend soms wat langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Een veilige verkeerssituatie is voor ons allemaal belangrijk.

overslag van (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval en GFT opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil stortgasonttrekking en -benutting ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming

6. Groengebied Mastwijk, Montfoort

sanering oude stortlocatie baggerspecieverwerking inname grond (BGW II) herontwikkeling tot natuurgebied

11

8

7. Geldermalsen, Geldermalsen

puinrecycling recycling en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil, KTA en dakleer levering van grondproducten, tuinaarde en gebroken puin ontwerpen en realiseren bovenafdichting

8. Brunssum, Brunssum

groenrecycling en -compostering productie en verkoop van diverse groen-, grond- en bioproducten opslag en bewerking van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, koolteerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval, hout, bedrijfsafval en dakleer puinrecycling en levering van menggranulaat (0-16 / 0-31,5) immobilisatie herontwikkeling deel locatie tot natuurpark herontwikkeling bedrijventerrein

9. Overtoom, Heerhugowaard

verhuur terrein voor recycling afvalstoffen verhuur terrein voor autorecycling

10. Het Groene Schip, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

inname en toepassing van grond en (IBC-)bouwstoffen inrichting openbaar recreatiegebied

11. Belvédère Maastricht, Maastricht

groenrecycling en -compostering productie en verkoop van diverse groen-, grond- en bioproducten opslag en bewerking van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, koolteerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval, hout, bedrijfsafval en dakleer puinrecycling en levering van menggranulaat (0-16/0-31,5) immobilisatie

Wat doet Afvalzorg? Naast het storten en recyclen van afvalstoffen biedt Afvalzorg u nog andere diensten aan. Zo kunnen we afvalstoffen, die tijdelijk niet kunnen worden verwerkt, voor u opslaan. Verder zijn we gespecialiseerd in beheer, nazorg en afkoop van verontreinigde locaties. We ontwikkelen gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. En we delen onze kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stortlocaties graag met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

Afvalzorg nieuwsbrief december 2017  
Afvalzorg nieuwsbrief december 2017