Page 2

Beheer en nazorg Bodemzorg, onderdeel van Afvalzorg, is verantwoordelijk voor het beheer en de nazorg van gesaneerde locaties en stortlocaties. Zowel op de eigen locaties, als de locaties van derden. De monitoring richt zich op het voorkomen van risico’s door emissies naar lucht of grond- en oppervlaktewater. Bodemzorg heeft circa 50 nazorglocaties onder

haar hoede en is daarmee een van de grootste nazorgorganisaties van Nederland. Ook bieden we bedrijven en overheden de mogelijkheid om de zorg en de risico’s van milieulocaties af te kopen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor deze locaties voor de lange termijn overgedragen aan Bodemzorg.

Multifunctionele locaties

Zorgvuldig omgaan met ruimte

Onze afvalverwerkingslocaties kunnen worden benut voor het tijdelijk opslaan, bufferen, recyclen en storten van afvalstoffen. De beschikbare meters worden optimaal benut, beheerkosten worden verlaagd. Met als resultaat duurzame en multifunctionele locaties. De locaties van Afvalzorg vormen samen een uitstekend netwerk om een breed scala aan stromen te recyclen, op te slaan en weer af te zetten of te storten.

Een locatie kan slechts tijdelijk worden benut voor het storten van afvalstromen. Wanneer een locatie vol is, wil Afvalzorg de ruimte goed benutten. We geven de voormalige stortlocaties weer terug aan de maatschappij als veilig, nuttig en waardevol (natuur-) gebied. Vanaf het moment dat we een locatie in gebruik nemen, houden we al rekening met de toekomstige eindbestemming. Daarom is de synergie tussen de verschillende afdelingen binnen Afvalzorg groot. Alle kennis van planologie, bodemsanering, afvalverwerking en de toepassing van secundaire bouwstoffen wordt gecombineerd. Deze kennis zetten we ook in voor herontwikkeling van verontreinigde locaties van derden. We kunnen de totale zorg voor milieulocaties overnemen en er bijvoorbeeld weer een mooi landschap van maken. Een recreatiegebied, bedrijventerrein, woningbouwlocatie, natuur­gebied. De mogelijkheden zijn legio. Een mooi voorbeeld is ons eigen hoofdkantoor dat op een stortlocatie is gebouwd. Of recreatiegebied Spaarnwoude dat deels op een voormalige stortlocatie van Afvalzorg is aangelegd. Daarnaast initiëren en begeleiden we projecten waarin secundaire grondstoffen op veilige wijze worden verwerkt.

gesloten locaties operationele locaties

Onze missie Het op transparante wijze duurzaam beheren en benutten van afvalverwerkingslocaties. Daarbij staat centraal het:  verantwoord verwerken en opslaan van afval- en grondstoffen;  verduurzamen van het afvallichaam om het toekomstige milieurisico te minimaliseren;  herinrichten van verontreinigde locaties tot functionele, veilige landschappen.

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

FOL727/092013

AFVALZORG T 088 - 801 08 01 F 088 - 801 08 08 E info@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft

Afvalzorg folder algemeen  

Folder over NV Afvalzorg Holding

Afvalzorg folder algemeen  

Folder over NV Afvalzorg Holding