Page 1

DIVERSITY GUIDE AFS - NYHETSBREV FÖR SKOLOR OCH LÄRARE

Kära läsare,

Ämnen

+++ Intercultural Learning – developing the ability to cope with an multinational environment +++ +++ Interkulturellt lärande i skolan - vad händer i AFS-nätverket +++ +++ IKL i teori och praktik: Isbergmodellen +++ +++ Nya AFS-utbytesstudenter +++ +++ Så började skolan för våra utbytesstudenter +++ +++ Hur fungerar skolan i... Ryssland? +++


Intercultural Learning – developing the ability to cope with an multinational environment en gastbidrag av Jan Pencarski


Interkulturellt lärande i skolan AFS har under en tid arbetat med frågan hur interkulturellt lärande kan föras ut i skolor och berika undervisningen. Med mer än 60 års erfarenhet har vi fått omfattande praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnet interkulturellt lärande och vi är angelägna om att dela denna kunskap med er. I år erbjuder vi första gången en workshop för lärare och övrig skolpersonal där vi undervisar om teorier och praktiska övningar i interkulturellt lärande. Vi har sneglat på våra partners i AFS-nätverket för att se vad de gör, hur de samarbetar med skolor och vad AFS Sverige kan lära av det. I framtiden kommer vi med hjälp av detta att bygga upp en tjänst för skolor och erbjuda ett spännande innehåll för er personal och era klasser. Läs här om hur olika AFS-länder arbetar med skolor.

AFS Tyskland

Jan Pencarski kommer från Tyskland och har varit utbytesstudent i Chile år 2005. Han engagerar sig idag som volontär för AFS . Volontärer deltar i en workshop om skolsamarbete och interkulturellt lärande i klassrummet - AFS Tyskland


AFS Frankrike

AFS Serbien

Känner du till Intercultural Link? Det är vårt nyhetsbrev om interkulturellt lärande. Du kan ladda ner det på AFS International’s hemsida: www.afs.org Poster som illustrerar olika teorier om interkulturellt lärande och som kan hängas upp i klassrummet - AFS Frankrike

IKL i teori och praktik: Isbergmodellen

1 976 beskrev antropologen Edward T. Hall för första gången att en kultur är som ett isberg. Hall har forskat mycket kring interkulturella relationer och kommunikation och hans isbergsmodell har blivit välkänd. Modellen visar hur kultur går att dela i två delar, varav en är synlig och den stora delen av en kultur är osynlig. Den synliga delen är toppen av isberget och under ytan ligger den del av vår kutlur som är dold. Kultur består av synliga och uppenbara element, till exempel konst, mat, musik och språk som vi upplever med våra fem sinnen under exempelvis resor i främmande länder eller om vi träffar nya människor. De delar av kulturen som ligger under vattenytan är svårare att känna igen. Där hittar vi värderingar, normer och grundantaganden om kulturens rum, natur, tid etc som formar en individs kulturella identitet. Kulturens osynliga delar avspeglas i de synliga. Modellen visar tydligt betydelsen av en kulturs dolda delar och pekar på hur viktigt det är att vi är medvetna om de osynliga delarna i våra möten med andra människor. Vi har översatt en övning som handlar om kulturella skillnader som ni kan använda för att lära känna isbergsmodellen bättre. Övningen går ut på att eleverna ska lära sig se de dolda delarna av en kultur och hitta kopplingar mellan de synliga och osynliga delarna.


Undervisningsmaterial om isbergmodellen

Att k채nna igen de dolda s채tt kulturer skiljer sig 책t


Mall fรถr kopiering


Ankomsthelgen i Augusti

AFS har även en blogg där utbytesstudenter från hela världen skriver om sina upplevelser utomlands. Läs mer på www.afsblog.org


Så började skolan för våra utbytesstudenter Pedro från Brasilien

Francesco från Italien

Claire från USA


Hur fungerar skolan i...Ryssland?


Grafiken visar varifrån våra utbytesstudenter kommer och var de bor i Sverige (orange punkter) . Samtidigt kan du se i vilka länder AFS utbytesstudenter från Sverige befinner sig nu.

AFS är en politiskt och religiöst obunden organisation baserad på ideellt arbete. AFS interkulturella utbytes- och utbildningsprogram erbjuder människor en livslång upplevelse av personlig utveckling. Målsättningen är att ge människor möjligheter till interkulturell utbildning, så att de ska kunna utveckla kunskap, förståelse och kompetens knutet till människor och deras kulturer för att skapa en mer rättvis och fredlig värld.

Diversity Guide Nr 2  

AFS-nyhetsbrev för skolor och lärare