Page 1

Connecting Lives, Sharing Cultures

Möt världen Bli utbytesstudent med AFS Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Det är utmanande, lärorikt och oerhört spännande. Du blir en världsmedborgare med nya erfarenheter och lär dig se på kulturer och människor med andra ögon.

Connecting Lives, Sharing Cultures


AFS ger dig möjligheten att få vänner från hela världen.

Bli del av ett nätverk av 400 000 AFS:are som har rest med oss.

Connecting Lives, Sharing Cultures


”Omöjligt att beskriva mitt år i ord. Det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv och något som jag nu tänker tillbaka på varje dag. Jag fick ta del av en fantastisk kultur, bli en dotter i en underbar familj och fick bästa vänner för livet. Mitt år i USA har förutom förbättrad engelska gett mig erfarenheter och minnen som aldrig kan tas ifrån mig.” Maria Biesèrt, utbytesstudent i USA

Med ett unikt stöd finns AFS i över 80 länder med 40 000 aktiva volontärer.

Det var som att leva med ena foten i verkligheten och den andra i en dröm. Som aldrig tar slut. Den känslan har inte försvunnit än! ” Jan Holm, utbytesstudent i Japan

Connecting Lives, Sharing Cultures


Som utbytesstudent med AFS tillbringar du ett skolår utomlands. Du bor hemma hos en värdfamilj, deltar i lokala AFS-aktiviteter och pluggar på den lokala gymnasieskolan. Oavsett vilket land du reser till är innehållet i AFS skolprogram detsamma. Programmen startar två gånger per år och antagningsprocessen pågår året runt. Deltagarplatserna till respektive land fylls kontinuerligt, så det är först till kvarn som gäller! Genom AFS välja att bli utbytesstudent bland ett femtiotal länder, bl.a. USA, Japan, Nya Zeeland eller Brasilien.

Vem kan bli utbytesstudent med AFS?

Alla mellan 1 5-1 8 år kan bli utbytesstudenter (några länder har en åldersgräns på 1 8,5 år)! Det viktiga är att du har en önskan om att utvecklas, att du är öppen för att lära känna andra människor och ett intresse för andra kulturer. Åker du till länder utanför USA eller Europa krävs inga språkkunskaper - du är ung och lär dig snabbt på plats!

Hur bor jag?

Du kommer att få bo i en värdfamilj som AFS-kontoret i det land du vill åka till hittar för dig. Den familjen är alltid intervjuad och godkänd av AFS. Våra värdfamiljer får inte betalt för att ta emot en utbytesstudent, utan gör det av genuint intresse. Vi välkomnar alla typer av familjer, i alla delar av ett land. Som utbytesstudent kommer du att få en ta del av familjens traditioner och vardagsliv, och på så sätt uppleva något annorlunda än det du är van vid hemifrån. Connecting Lives, Sharing Cultures


När kan jag söka?

För avresa på hösten kan du söka fram till den 1 5 mars samma år som du vill resa. (Vissa länder har sista ansökningsdatum den 1 5 april). Om du vill åka under våren varierar sista ansökningsdatum mellan länderna från 1 5 augusti till 1 november året innan. Kom ihåg att desto tidigare du söker, desto större är möjligheten att vi kan tillgodose dina önskemål vad gäller landval. Sök nu för att få din plats garanterad!

Lä n d er som d u ka n å ka til l

Afrika

Egypten Ghana Sydafrika Tunisien

Asien/Oceanien Filippinerna Hongkong Indien Indonesien Japan Kina Malaysia Thailand

Europa

Belgien Flandern Belgien Franska Bosnien och Hercegovina Danmark Finland Frankrike Island Italien Kroatien Lettland Nederländerna Norge Portugal Ryssland Schweiz

Serbien Spanien Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern Österrike

Ecuador Honduras Mexiko Panama Paraguay Peru Venezuela

Latinamerika

Nordamerika

Argentina Bolivia Brasilien Chile Colombia Costa Rica Dominikanska Republiken

Kanada USA

Oceania

Nya Zeeland

Gå in på vår hemsidan och läs mer om våra länder: www.afs.se

Connecting Lives, Sharing Cultures


Ansökan

Du ansöker via vår hemsida på afs.se. Ring oss på 08 - 406 00 00 om du har några frågor om länderna, ansökningsprocessen eller kostnaden.… När vi har tittat genom din ansökan kommer vi att reservera en placering åt dig i det landet som du vill åka till (om det finns en plats kvar och du fullgör ålderskriterierna)

Komplettera din ansökan och intervju

Vi kommer att ha regelbunden kontakt med dig under ansökningsperioden. När du gör din ansökan kommer även spännande information skickas till dig från värdlandet. En av våra volontärer i din region kommer att träffa dig och din familj på en intervju för att lära känna dig, ge dig mer information om utbytesåret och svara på eventuella frågor som du eller dina föräldrar har.

Förberedelseläger

Innan du flyger utomlands kommer du att åka på ett förberedelseläger. Där kommer du att lära dig mycket om interkulturellt lärande, hur du kan förhålla dig i värdlandet och vad som är bästa sättet att bli hemmastadd i början av ditt år. Och naturligtvis kommer du att möta andra AFS-studenter som ska göra också ett utbytesår.

"Att åka på utbytesår var det bästa jag har gjört. Man lärde känna så otroligt mycket nytt roligt folk och dessutom så många nya spännande platser. Även om det är svårt i början är det alltid värt det efter ett tag, och det går alltid fortare än man tror att det ska göra." Valdemar Liungman, utbytesstudent i Costa Rica

Connecting Lives, Sharing Cultures


Ditt utbytesår

Beroende på vilket land du väljer börjar ditt utbytesår mellan juli och augusti för utresan på sommaren eller mellan januari och marts för utresa på vintern. I värdlandet deltar du i ett ankomstläger anordnat av AFS. På lägret kommer du att träffa utbytesstudenter från hela världen och få många nyttiga tips för bästa start hos din värdfamilj och i skolan. Det kommer även vara läger vid slutet av ditt utbytesår, men även när du kommer hem finns möjlighet att vara med på läger och engagera sig som volontär. Vi ger dig stöd även vid hemkomsten.

"Mitt utbytesår är ett år jag inte skulle byta ut för något i världen. Det var både kul och tråkigt, jobbigt och lätt, men framför allt lärorikt. Från att inte ha kunnat ett ord spanska lärde jag mig att prata språket flytande. Och varje dag kommer jag att tänka på alla kompisar och vänner jag har där borta på andra siden jordklotet." Linnéa Odevik, utbytesstudent i Chile

AFS ger stöd

När du kommit tillbaka efter ditt utbytesår är vi medvetna om att det kan behövas stöd till dig som utbytesstudent. Vi har ett volontärnätverk som är till för dig och vi på kontoret träffar dig gärna på en av våra anordnade träffar. Det är ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter med andra AFS:are.

Behåll kontakten med AFS när du kommer hem och bli volontär

AFS är en volontärsorganisation. Att vara AFS volontär är inspirerande och lärorikt. Vi behöver din erfarenhet och engagemang för att utveckla AFS i en värld, som hela tiden förändras på lokal, nationell och internationell nivå. Vill du efter din hemkomst engagera dig är du alltid välkommen: - Bli lägerledare för nya utbytesstudenter. - Bli fadder till de utbytesstudenter som kommer till Sverige. - Hjälp att hitta nva värdfamiljer - Att äka på nationella och internationella resor anordnade av AFS Sverige.

Connecting Lives, Sharing Cultures


Kostnad och service Våra priser finns på hemsidan www.afs.se. Där hittar du även aktuell information om stipendier som vi erbjuder.

Programavgiften täcker följande:

Detta betalar du själv:

• • • • • • •

• • • •

• • • • • • •

Heltäckande olycksfall- och sjukförsäkring AFS-service från kansli och volontärer Intervju i ditt hem Förberedelsematerial Information och stöd i visumprocessen Förberedelseläger innan avresan Minst två sammankomster i värdlandet, en vid ankomst och en innan avresa Språkorientering Boende i värdfamilj Inrikesresan i värdlandet till din familj Personlig kontaktperson i området där du bor Skolgång, skolskjuts och läromedel (skolresor/utflykter eller tillvalskurser kan kosta extra i en del länder) Stöd och rådgivning från AFS i värdlandet och i Sverige Jour dygnet runt både i värdlandet och i Sverige

Connecting Lives, Sharing Cultures

Den internationella resan Visum och vaccinationer Fickpengar Ev. skoluniform


Vart går pengarna?

Avgift till värdlandet

Som i Sverige har varje AFS-land ett kontor med anställd personal för att koordinera och ta hand om alla studenter. Värdfamiljer och volontär finns också på plats för att organisera läger i värdlandet och ha beredskap vid nödsituationer. Ankomst- och avreseläger för alla utbytesstudenter betalas av värdlandet.

Kostnader AFS Sverige

Personalen på kontoret i Stockholm håller kontakt med alla värdfamiljer, sendingfamiljer och utbytesstudenter. De står i kontakt med alla volontär här i Sverige och alla andra AFS länder.

Sjukdom- och olycksfallsförsäkring samt internationella avgifter

Alla våra studenter har en hälso och olycksfallsförsäkring som täcker sjukvård och akutkostnader i värdlandet. Försäkringen täcker även flygresa för studenten och föräldrarna om det skulle ske något allvarligt. Med denna avgift går också en liten del till AFS international och forskning kring de frågor som AFS arbetar för.

Ansökan

Denna avgift täcks genom handläggning av ansökningarna i Sverige, samt intervjuer och antagningsprocessen.

Förberedelser i Sverige

Alla deltagare kommer att ha en förberedelsehelg några veckor innan utresan samt läger där de får material och utbildning under och efter sitt utbytesår.

Support

För att alla utbytesstudenter som varje år åker med AFS ska få ett insprierande och lärorikt år ger AFS stöd före under och efter utbytestiden. Det satsas även på utbildning för lokala volontärer som stödjer alla studenter. AFS har även jour dygnet runt i fall av nödsituation.

Connecting Lives, Sharing Cultures


Ta hem världen till dig Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Varje år anländer ett stort antal AFS-studenter till Sverige för att studera på gymnasienivå och leva vardagsliv med en svensk familj. Sverige är ett land som intresserar och fascinerar ungdomar över hela världen och många vill komma hit för att lära sig mer om vår kultur, våra sedvänjor och vårt språk. Som värdfamilj i AFS Sverige öppnar du dörren för dessa ungdomar och gör det möjligt för dem att få ett fantastiskt spännande och lärorikt år. Samtidigt får du och övriga familjmedlemmar en unik erfarenhet och insikter som ni har nytta och glädje av resten av livet. Att vara värdfamilj i AFS handlar lika mycket om att växa själv som individ som att bidra till att din utbytesstudent gör det.

"Vi var med när Alis kämpade med språket, när hon erövrade staden, lärde sig hitta och åka buss överallt. Vi gladdes när svenskan började fungera och hon började ta hem kompisar som hon bjöd på thai-mat. Självförtroendet ökade, hon lärde sig spela gitarr, jonglera och blev alltmer självständig. Och det är det bästa som finns för en föräldrar - att uppleva att barnen blir flzgfärdiga. Vi var stolta!" Birgitta Ingebrand från Sundsvall Värdmamma åt Alis från Thailand

Connecting Lives, Sharing Cultures


"...a new learning situation where students coming from different cultural environments are helped to see their differences as resources to acquire a greater understanding of themselves rather than as deviations from the norm. That is, a situation where every culture is explained in the context of the others through a process that stimulates doubts about self, curiosity about others and an understanding of reciprocal relations and… involves students both intellectually and emotionally.”

Varför AFS?

Roberto Ruffino Foreign Program Director AFS Italy

VI HAR LÅNG ERFARENHET - AFS startade som frivillig ambulanskår 1 91 4 och är idag världens största och mest erfarna internationella utbytesorganisation. - AFS Sverige började med utbyte redan 1 948. Tack vare frivilliga insatser kan AFS årligen genomföra över 1 1 000 utbyten i hela världen för unga människor. - AFS består nu av ca 400 000 personer som alla har en oförglömlig upplevelse som utbytesstudent med AFS gemensamt. VI ÄR EN IDEELL ORGANISATION - AFS är en icke-vinstdrivande organisation. - AFS har freden som huvudmål. Via kulturella möten vill AFS bidra med respekt, förståelse och ökad kunskap om olika kulturer. - AFS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. - AFS har en unik krisorganisation som informerar alla inblandade AFS:are vid naturkatastrofer eller kriser. VI JOBBAR FÖR TOLERANS - AFS Interkulturell Utbildning ger människor personliga utvecklingsmöjligheter som pågår hela livet. - AFS hjälper att skapa ett globalt samhälle baserat på interkulturell kommunikation och förståelse som positivt påverkar vår värld. - Detta klarar vi med hjälp av ett stort ideellt nätverk av familjer, volontärer, anställda, skolor och studenter. Connecting Lives, Sharing Cultures


AFS är en politiskt och religiöst obunden organisation baserad på ideelt arbete. AFS interkulturella utbytes- och utbildningsprogram erbjuder människor en livslång upplevelse av personlig utveckling. Målsättningen är att ge människor möjligheter till interkulturell utbildning, så att de ska kunna utveckla kunskap, förståelse och kompetens knutet till människor och deras kulturer för att skapa en mer rättvis och fredlig värld.

AFS Interkulturell Utbildning Tullgårdsgatan 1 0 nb S-1 1 6 68 Stockholm Telefon 08 - 406 00 00 E-mail info@afs.se www.afs.se

Connecting Lives, Sharing Cultures

Connecting Lives, Sharing Cultures

Möt världen - Bli utbytesstudent med AFS  

Åk på AFS skolprogram och välj mellan 50 länder. Här får du all information som du behöver.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you