Issuu on Google+


MALAPASCUA A. Benítez Barrios EXPOSICIÓ: Del 8 al 17 d’abril de 2011 INAUGURACIÓ: Divendres 8 d’abril a les 20:00 hores HORARI: De 19 a 21 hores CASA DE L’OLI Plaça de Mossén Ballester, 1 VILA-REAL EDITA: Il·lm. Ajuntament de Vila-real ORGANITZA: A.F. Sarthou Carreres de Vila-real IMPRIMEIX: Sichet, S.L. TRADUCCIÓ: Departament de Promoció Lingüística Aj. Vila-real © DISSENY I MAQUETACIÓ: javi.sales © DE LES FOTOGRAFIES: A. Benítez Barrios © DELS TEXTOS: A. Benítez Barrios


MALAPASCUA ISLAND Viatge amb una xicoteta motxilla carregada de càmeres, des dels 19 anys. He acumulat experiències i el meu nivell de satisfacció amb les fotografies que aconseguia va anar augmentant, va arribar un moment en què vaig voler fer un gir…

Llevo viajando con una pequeña mochila cargada de cámaras, desde los 19 años. He acumulado experiencias y mi nivel de satisfacción con las fotografías que conseguía fue aumentando, llegó un momento en que quise dar un giro…

M’he desimbolt sempre en el retrat, calmat, pacient i amb profunditat; no obstant això ara volia continuar viatjant, amb la idea d’indagar en un altre tipus diferent de treball. Va ser llavors quan vaig recordar que la meua adolescència va estar marcada entre discos de vinil, aletes, i la ja aleshores vella càmera del meu pare, de la qual m’havia apoderat, i just ací estava la clau: en el meu destí següent no portaria la càmera al muscle, la submergiria sota l’aigua.

Me he desenvuelto siempre en el retrato, calmado, paciente, y con profundidad, sin embargo ahora quería seguir viajando, con la idea de indagar en otro tipo distinto de trabajo. Fue entonces cuando recordé que mi adolescencia estuvo marcada entre discos de vinilo, aletas, y la ya entonces vieja cámara de mi padre, de la que me había adueñado, y justo ahí estaba la clave: en mi siguiente destino no llevaría la cámara en el hombro, la sumergiría bajo agua.

Els principis no van ser fàcils i després d’experimentar amb unes quantes carcasses aquàtiques, vaig viatjar a Santo Domingo amb el meu cosí… Una absoluta decepció. Les fotos estaven poc definides, fora de focus, fosques…18 rodets per a res.

Los principios no fueron fáciles y, después de experimentar con varias carcasas acuáticas, viajé a Santo Domingo con mi primo… Una absoluta decepción. Las fotos estaban poco definidas, fuera de foco, oscuras…18 carretes para nada.

Vaig continuar investigant i li vaig demanar al meu amic Lagui, que en la seua escapada per Àsia, localitzara alguna illa de pescadors, on els xiquets passaren el dia dins l’aigua… A Tailàndia, res; a Vietnam, res…, però li van parlar d’una remota illa a l’arxipèlag filipí, Malapascua.

Seguí investigando, y le pedí a mi amigo Lagui, que en su escapada por Asia, localizara alguna isla de pescadores, donde los niños pasaran el día en el agua… En Tailandia, nada, en Vietnam, nada… pero le hablaron de una remota isla en el archipiélago filipino, Malapascua.

Aquell mateix any, 2007, me’n vaig anar un mes a compartir 30 dies amb pescadors: matinades, mosquiteres, peix a la planxa i busseig, molt de busseig.

Ese mismo año (2007) me fui un mes a compartir 30 días con pescadores: madrugadas, mosquiteras, pescado a la plancha, y buceo, mucho buceo.

El meu equip era elemental, no portava neopré, només aletes i tub, i el que donaren de si els meus pulmons, i d’aquelles formes. D’aquesta manera, després d’un segon viatge, l’any 2008, vaig completar la sèrie d’imatges que teniu al davant.

Mi equipo era elemental, no llevaba neopreno, solo aletas y tubo, y lo que dieran de sí mis pulmones, y de esa formas. De esta forma, tras un segundo viaje (2008) completé la serie de imágenes que tienen ante sí.

Vaig complir el somni que tenia, abans de conéixer l’illa, on veia xiquets ingràvids que bussejaven entre els esculls de coral i peixos esmunyedissos.

Cumplí el sueño que tenía, antes de conocer la isla, donde veía a niños ingrávidos que buceaban entre los arrecifes de coral y escurridizos peces.Malapascua de Antonio Benitez Barrios