Page 1

A través del cristal

José Luis Moreno Gámez


José Luis Moreno Gámez. Torre del Mar (Málaga)

José Luis Moreno Gámez. Torre del Mar (Málaga)

FORMACIÓ: 1999 Es forma en l’escola del fotògraf malagueny Juan Miguel Alba Molina. 2001 Ingressa en el col·lectiu fotogràfic f:11 de Màlaga. 2006 Universitat d’Elx, curs de postgrau en Arts Visuals i Fotografia. 2012 Expert en fotografia contemporània. Fundació Valentín de Madariaga i CAC Màlaga. TREBALLS MONOGRÀFICS 2004 “La infancia en Rajastán”, l’Índia 2005 “Valores y dignidad del pueblo cubano” 2006 “El tiempo parado. Norte de Vietnam”, www.joseluismoreno.com.es/vietnam2010 2007 “Venecia. Momentos Fugaces”, www.joseluismoreno.com.es/carnaval 2008 “Con los pies en la tierra”, www.joseluismoreno.com.es/conlospiesenlatierra 2009 “Yo Abuela, Tu Abuelo,... nosotros”, www.joseluismoreno.com.es/Abuelos 2010 “Ensimismo”, www.joseluismoreno.com.es/ensimismo 2012 “MAmUr”, www.joseluismoreno.com.es/mamur 2012 “A través del cristal”, www.joseluismoreno.com.es/cristal (Treball obert) PREMIS I RECONEIXEMENTS MÉS IMPORTANTS: Des de l’any 2001 aconsegueix un total de 20 acceptacions internacionals 2003 1r premi I Certamen Nacional AGUAS DE ALCÁZAR. Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 2004 1r premi XXIX Saló Nacional de Fotografia Ciutat de Mataró 2005 Premi d’Honor en el Concurs nacional sobre l’Esport. Ajuntament de Cordovà 1r premi en el Concurs de Fotògrafs Malaguenys patrocinat per El Corte Inglés 2n premi en la Biennal de Fotografia, Premi Mezquita 2006 1r premi Conc. Nac. d’Arquitectura. Col·legi d’Arquitectes Castella-La Manxa. Toledo 3r premi Concurs Nacional de Fotografia de la Diputació d’Alacant 1r premi Concurs Nacional de Fotografia Gil Marraco. Ajuntament de Saragossa 2007 1r premi de fotografia industrial Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Alacant. 1r premi a la col·lecció de la Diputació d’Alacant 2008 2n premi del Concurs Nacional de Fotografia Ciutat de Cieza 2n premi Concurs Nacional de Fotografia Ciutat d’Osca sobre la situació actual de la dona en el món. Accèssit en el concurs Caminos de Hierro Premi Nacional de Fotografia de Medi Ambient. Colmenar Viejo 2009 2n premi Concurs Nacional Superfoto Finalista en el Sony World Photographer Award 1r premi Concurso Nacional Aguas de Alcázar 2010 2n Premi Nacional Concurs Canson No serà Cannon? 2011 2n Premi Internacional sobre fotografia de paisatge de Tenerife. Cabildo de Tenerife Compra d’obra en el Concurs Internacional d’Asisa 2012 3r Premi Concurs Nacional Ciutat de Melilla Premi d’honor en el Concurs Nacional Sarthou Carreres FONS FOTOGRÀFICS La seua obra es troba en nombrosos fons fotogràfics espanyols, com són: Fondo Fotográfico de RENFE, Ajuntament de Màlaga, Conselleria de Turisme de la Regió de Múrcia, Diputació d’Alacant, Conselleria de Medi Ambient de Vitòria, Ajuntament de Cadis, Ajuntament de Còrdova, Col·legi d’ITI d’Alacant, Ajuntament de Torrevieja, Ajuntament d’Alcázar de San Juan, Ajuntament de Gijón, Ajuntament d’Arjonilla, Ajuntament de Bailén, Ajuntament d’Osca, Diputació de Salamanca, Kir Royal Gallery de València EXPOSICIONS INDIVIDUALS A Vélez Màlaga, Nerja, Gijón, Màlaga, Mijas, Còrdova, València, Jerez de la Frontera, Montcada i Rexac i Gandia. EXPOSICIONS COL·LECTIVES Ha exposat en nombroses sales en l’àmbit nacional, como ara Gijón, Madrid, Alacant, Mijas, Nerja, Barcelona, Saragossa, Sevilla, València, Còrdova, Eibar, etc. DOCÈNCIA Imparteix cursos de gestió de color, Photoshop, Lightroom així com tallers d’autor.

FORMACIÓN 1999 Se forma en la escuela del fotógrafo malagueño D. Juan Miguel Alba Molina. 2001 Ingresa en el colectivo fotográfico f:11 de Málaga. 2006 Universidad de Elche, Curso de postgrado en Artes Visuales y Fotografía. 2012 Experto en fotografía contemporánea. Fundación Valentín de Madariaga y CAC Málaga. TRABAJOS MONOGRÁFICOS 2004 La infancia en Rajastán. India. 2005 Valores y dignidad del pueblo cubano. 2006 El tiempo parado. Norte de Vietnam, www.joseluismoreno.com.es/vietnam2010 2007 Venecia. Momentos Fugaces, www.joseluismoreno.com.es/carnaval 2008 Con los pies en la tierra, www.joseluismoreno.com.es/conlospiesenlatierra 2009 Yo Abuela, Tu Abuelo, ... nosotros, www.joseluismoreno.com.es/Abuelos 2010 Ensimismo, www.joseluismoreno.com.es/ensimismo 2012 MAmUr, www.joseluismoreno.com.es/mamur 2012 A través del cristal, www.joseluismoreno.com.es/cristal (Trabajo abierto) PREMIOS y RECONOCIMIENTOS MÁS IMPORTANTES Desde el año 2001 consigue un total de 20 aceptaciones internacionales. 2003 1er Premio I Cert. Nac. AGUAS DE ALCÁZAR. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 2004 1er Premio XXIX Salón Nacional de Fotografía Ciudad de Mataró. 2005 Premio Honor en Concurso Nacional sobre Deporte. Ayto. Córdoba. 1er Premio en el Concurso de Fotógrafos Malagueños patroc. por El Corte Inglés. 2o Premio en Bienal de Fotografía “Premio Mezquita”. 2006 1er Premio Conc. Nac. Arquitectura. Colegio Arquitecto Castilla-La Mancha. Toledo. 3er Premio Concurso Nacional de Fotografía Diputación de Alicante. 1er Premio Conc. Nacional de Fotografía “Gil Marraco”. Ayuntamiento de Zaragoza. 2007 1er premio de fotografía Industrial Colegio de Ingenieros Técnicos de Alicante. 1er Premio a la colección de la Diputación de Alicante. 2008 2o premio Concurso Nacional de Fotografía “Ciudad de Cieza” 2o Premio Concurso Nacional de Fotografía “Ciudad de Huesca” sobre la situación actual de la mujer en el mundo. Accesit en Concurso Caminos de Hierro. Premio Nacional Fotografía de Medio Ambiente. Colmenar Viejo. 2009 2o Premio Nacional Concurso Superfoto. Finalista en el Sony World Photographer Award. 1er. Premio Concurso Nacional “Aguas de Alcazar”. 2010 2o Premio Nacional Concurso Canson. 2011 2o Premio Internacional sobre fotografía de paisaje de Tenerife. Cabildo de Tenerife. Compra de obra en el Concurso Internacional de Asisa. 2012 3er Premio Concurso Nacional Ciudad de Melilla. Premio de Honor en Concurso Nacional Sarthou Carreres. FONDOS FOTOGRÁFICOS Su obra se encuentra en numerosos fondos fotográficos españoles, como son: Fondo fotográfico de RENFE, Ayuntamiento de Málaga, Consejería de Turismo de la Región de Murcia, Diputación de Alicante, Consejería de Medio Ambiente de Vitoria, Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de Córdoba, Colegio deI.T.I. de Alicante, Ayuntamiento de Torrevieja, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Ayuntamiento de Gijón,Ayuntamiento de Arjonilla, Ayuntamiento de Bailén, Ayuntamiento de Huesca, Diputación de Salamanca. Kir Royal Gallery de Valencia. EXPOSICIONES INDIVIDUALES En Vélez Málaga, Nerja, Gijón, Málaga, Mijas, Córdoba, Valencia, Jerez de laFrontera, Montcada i Rexac y Gandía. EXPOSICIONES COLECTIVAS Ha expuesta en numerosas salas a nivel nacional, como son, Gijón, Madrid,Alicante, Mijas, Nerja, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Córdoba, Eibar, etc. DOCENCIA Imparte cursos de gestión de color, Photoshop, Lightroom así como talleres de autor.

A TRAVÉS DEL CRISTAL José Luis Moreno Gámez EXPOSICIÓ: del 10 al 19 de maig de 2013 INAUGURACIÓ: Divendres 10 de maig a les 17.30 hores HORARI: De 19 a 21 hores CASA DE L’OLI. Plaça de Mossén Ballester, 1 - VILA-REAL

EDITA: Il·lm. Ajuntament de Vila-real ORGANITZA: A.F. Sarthou Carreres de Vila-real IMPRIMEIX: Sichet, S.L. TRADUCCIÓ: Regidoria de Normalització Lingüística i Tradicions Aj. Vila-real © DISSENY I MAQUETACIÓ: javi.sales © DE LES FOTOGRAFIES: José Luis Moreno Gámez (www.joseluismoreno.com.es) © DELS TEXTOS: Paco Hernández i José Luis Moreno Gámez


A TRAVÉS DEL VIDRE

A TRAVÉS DEL CRISTAL

A través del vidre parla de la crisi, i parlar de la crisi a hores d’ara pot resultar tediós per a qui ho fa i pesat per a qui escolta. Els termes, els criteris, els posicionaments i els enfocaments s’han reiterat fins a la sacietat i açò provoca que el missatge s’escórrega per la superfície. No obstant això, abordar el tema d’una manera o d’una altra resulta ineludible per a qualsevol persona compromesa amb el seu temps i que tinga un posicionament clar enfront de l’època que li ha tocat viure. José Luis Moreno escriu amb les seues imatges un assaig sobre la crisi, un assaig intel·ligent, compromés i crític, sense insistir en la tan gastada retòrica visual de la misèria i sense caure en la reiteració del missatge. Escriu el seu text amb fotografies contundents que mostren amb senzilla eloqüència la desolació del fracàs.

A través del cristal habla de la crisis, y hablar de la crisis a estas alturas puede resultar tedioso para quien lo hace y pesado para quien escucha. Los términos, los criterios, los posicionamientos y los enfoques se han reiterado hasta la saciedad y esto provoca que el mensaje se escurra por la superficie. Sin embargo, abordar el tema de una u otra forma resulta ineludible para cualquier persona comprometida con su tiempo y que detente un claro posicionamiento frente a la época que le ha tocado vivir. José Luís Moreno escribe con sus imágenes un ensayo sobre la crisis, un ensayo inteligente, comprometido y crítico, sin insistir en la tan manida retórica visual de la miseria y sin caer en la reiteración del mensaje. Escribe su texto con fotografías contundentes que muestran con sencilla elocuencia la desolación del fracaso.

Són fotografies transparents, com el vidre a través del qual han sigut preses. La superfície de la foto (la del vidre) ens manté fora, però lluny de resultar planes ens inciten a entrar en el món que alberguen i a buscar entre l’abandó, el buit, la soledat, la pols i el rovell, i trobem les restes materials del fracàs que ens inviten a fantasiejar, a imaginar il·lusions i projectes. La fotografia llavors es refà en nosaltres i ens porta molt més enllà del que mostra, trobem la decadència, albirem com a miratges les empremtes del que va ser i del que haguera pogut ser.

Son fotografías transparentes, como el cristal a través del cual han sido tomadas. La superficie de la foto (la del cristal) nos mantiene fuera, pero lejos de resultar planas nos incitan a entrar en el mundo que albergan y a buscar entre el abandono, el vacío, la soledad, el polvo y la herrumbre, y encontramos los restos materiales del fracaso que nos invitan a fantasear, a imaginar ilusiones y proyectos. La fotografía entonces se rehace en nosotros y nos lleva mucho más allá de lo que muestra, encontramos la decadencia, vislumbramos como espejismos las huellas de lo que fue y de lo que pudo haber sido.

Són fotografies persuasives pel que ensenyen més que per com ho fan: composicions en aparença senzilles però d’enquadraments actius, referents enfocats i estàtics per als quals el temps s’ha detingut, sense recursos visuals efectistes; mostren objectes, no hi ha persones ni formes, però aquests objectes ressonants narren esdeveniments. Observador subtil, l’autor roman invisible darrere de la seua càmera i ens invita a fer un passeig per la quotidianitat del fracàs, amb suggeriments que ens condueixen a la reflexió mitjançant la introspecció i la imaginació, sense manierismes ni estridències.

Paco Hernández

Son fotografías persuasivas por lo que enseñan más que por cómo lo hacen: composiciones en apariencia sencillas pero de encuadres activos, referentes enfocados y estáticos para los que el tiempo se ha detenido, sin recursos visuales efectistas; muestran objetos, no hay personas ni formas, pero esos objetos resonantes narran acontecimientos. Observador sutil, el autor permanece invisible detrás de su cámara y nos invita a dar un paseo por la cotidianidad del fracaso, con sugerencias que nos conducen a la reflexión mediante la introspección y la imaginación, sin manierismos ni estridencias.

Paco Hernández


Cultura / Museus

Catálogo "A través del cristal" de José Luis Moreno Gámez - 2013  

Concurso Sarthou Carreres 2013

Catálogo "A través del cristal" de José Luis Moreno Gámez - 2013  

Concurso Sarthou Carreres 2013

Advertisement