Page 1

EVALUERINGSRAPPORT AFRIKAN HISTORY WEEK 2005 ‘Synlig-Usynlig’ Afrikan History Week – Norway


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Innhold Forord .................................................................................

3

Afrikan History Week takker ...............................................

4

Bakgrunn ............................................................................

5

Målsettinger og målgrupper ................................................

6

Festivalens aktiviteter …………………………………………

8

Symposium .................................................................

8

New Jack City .............................................................

10

Gallamiddag ................................................................

11

Hail The Queens .........................................................

12

Indaba Fagseminar .....................................................

13

Wise Up – Rise Up ......................................................

16

Nommo Workshop ......................................................

17

Nommo – Ordet Som Snakker ....................................

18

Gateprofeter Hip-Hop Summit .....................................

19

Gateprofeter Live ........................................................

20

Afrika Live ...................................................................

21

Kafe Timbuktu .............................................................

23

Kush Magazine ...........................................................

24

Kush Mixtape ..............................................................

25

Festivalprofil, markedsføring og media ...............................

26

Arbeidsstruktur og medarbeidere .......................................

28

Arrangementssteder og samarbeidspartnere .....................

30

Oppsummering ...................................................................

31

Festivalprogram ..................................................................

32

Pressemelding ....................................................................

33

2 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Forord History is the landmark by which we are directed into the true course of life Marcus Mosiah Garvey

Denne rapporten beskriver aktiviteter som ble arrangert iløpet av Norges første afrikanske historieuke – et kulturelt arrangement som satte fokus på urban afrikansk kultur. Tittelen ”Synlig-Usynlig” tok utgangspunkt i at afrikanere blir usynliggjort i det norske offentlige rom. Intensjonen med festivalen var å fokusere på afrikansk kultur, historie, identitet og livskvalitet og gi publikum et møte med banebrytende, afrikansk scenekunst. ”Synlig-Usynlig” satte definitivt mange spor etter seg. Først og fremst var det en historisk begivenhet at Norge endelig fikk et moderne kulturarrangement, iscenesatt og koordinert av representanter fra det afrikanske miljøet. Dette gjorde at det generelle publikum fikk øynene opp for de mange ressurser afrikanere i Norge representerer. Det at festivalen spesielt tok fatt i moderne, afrikanske uttrykk og presenterte dem i en kulturell ramme skapte også en engasjerende arena for læring uten pekefingre, politiske budskap uten retorikk, historiefortelling uten forutsigbarhet og identitetsfokus uten stakkarsliggjøring. Festivalen var et resultat av en lang forberedelsesprosess som startet i 2002. Mye slit, lite søvn, lange dager og mange krafttak ligger bak gjennomføringen. Jeg vil rette en stor takk til de mange støttespillere, samarbeidspartnere, ressurspersoner, bidragsytere, artister, innledere, forfattere, spesialister, konsulenter, assistenter og frivillige som alle var med på å gjøre Afrikan History Week 2005 til en stor suksess. Spesielt vil jeg takke alle underbetalte og overarbeidede medarbeidere som ga sin energi, visjon, kreativitet og pratiske kompetanse. Mine nærmeste medarbeidere – Lamisi Gurah, Asta Busingye Lydersen og Sithabile Mathe – fortjener stor takk for fremragende profesjonelt arbeid. Dag og natt hadde de bare ett mål for øye; En vellykket festival. Det er mange andre som fortjener takk i forbindelse med avviklingen av festivalen og jeg vil spesielt nevne Eddie Soares, Christina Skalstad, Hannah Wozene Kvam, Muniratu F. Kwarasey, Rubabatu Kwarasey, Alana David Kitara, Elisabeth Norheim, Lamin Chorr Nilsen, Rashid Kwarasey, Sheldon Blackman, Thomas I. M. Prestø, Robert Angura Ochieng og Sam Chimaobi Ahamba. Tusen takk for innsatsen alle sammen! Gjennomføringen av Afrikan History Week 2005 har bevist at det er interesse og behov for kulturtiltak som på en verdig og moderne måte presser en monoton flerkulturdebatt inn i en forfriskende og representativ ramme, hvor nye arenaer for meningsutveksling, samhandling og likeverd oppstår. Jeg ser frem til videreføringen av Afrikan History Week som en årlig inspirasjon og pådriver for ytterligere kultur- og samfunssutvikling. Afrikan History Week retter en spesiell takk til Norsk Kulturråd for økonomisk støtte og et fint samarbeid. Juli 2005

Amani Olubanjo Buntu Festivalleder

3 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Afrikan History Week takker Afrikan History Week 2005 kunne ikke blitt gjennomført uten den støtte og samarbeidsvilje som så mange støttespillere, medarbeidere og samarbeidspartnere viste. De følgende bidro på ulike måter til å gjøre festivalen til en suksess:                          

Norsk Kulturråd Institusjonen Fritt Ord Lederteam og medlemmer av Afrikan Youth In Norway (AYIN) – en spesiell takk til Sam Chimaobi Ahamba, Robert Angura Ochieng og Thomas I. M. Prestø Alle kontakpersoner på arrangementsstedene; Gro Spieler og Erik Uppstrøm på Feber, Nina Askeland på Latter, Miloud Guiderk og Gerardo Kin på Cosmopolite Alle artister, DJs, innledere og foredragsholdere Groundation Crew Alle medarbeidere – en spesiell takk til Muniratu Kwarasey, Rubabatu Kwarasey, Eddie Soares, Hannah Wozene Kvam, Daniel Yhidego, Rashid Kwarasey og Timme Shisiali Alle assistenter og frivillige medarbeidere Elisabeth Norheim David Alana Kitara, Imotong Media Lamin Chorr Nilsen, Diamant Design Bård Øvervoll, Kamuflasje Otto L. Motzke/motzke.no Hallgeir Knutsen, kingsize.no Global Afrikan Congress Norway ved Nailoke Shilunga og Moses Kuvoame Pan-African Women’s Association Alle artister, bidragsytere og samarbeidspartnere til utgivelsen av Kush Mixtape og Kush Magazine Yacoub Cisse, Prosjektet Afrikanere I Norge Titus Tenga, Høgskolen I Oslo Cliff Moustache, Nordic Black Theatre Barth Niava, Center for Afrikansk Kulturformidling Amina Ahama Joh Ekollo, Utlendingsdirektoratet Sissel Lorck, Barne og Familiedepartementet Marianne Kommissar, Norsk Kulturråd Grünerløkka og Sofienberg Bydel ved Elisabeth Appa-Beveney

4 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Bakgrunn Denne rapporten gjengir innhold og evaluering av aktivitetene som ble gjennomført under Afrikan History Week (AHW) sin første kulturfestival ”Synlig-Usynlig” i Oslo 1.-9. april 2005. Dette var den første festivalen av at slikt format og innhold i norsk sammenheng. Inspirert av liknende kulturfestivaler i Europa, Nord-Amerika og Afrika, var intensjonen å invitere et kulturinteressert publikum til å lære mer om afrikansk historie gjennom moderne uttrykksformer som poesi og hip-hop. Afrikan History Week (AHW) er en kulturell organisasjon som arrangerer ulike aktiviteter med fokus på kultur, historie, identitet og livskvalitet. Hovedaktiviteten er en årlig kulturfestival med en ukes program som inneholder et bredt spekter av temaer og uttrykksformer. Konseptet AHW tok form i desember 2002 og i 2003 ble et forprosjekt gjennomført med støtte fra Norsk Kulturråd. I oktober 2004 koordinerte AHW en tre-ukers skoleforedrags-turné gjennomført med seks utvekslingsstudenter fra Sør-Afrika. Programmet, støttet av Landsforeningen For Barneog Ungdomsorganisasjoner (LNU) bar tittelen “Afrika I Nytt Lys – 10 år med Demokrati i SørAfrika”. AHW’s første kulturfestival, “Synlig-Usynlig”, gikk av stabelen 1.-10. april 2005. Flere av initiativtakerne til AHW tilhører nettverket rundt Afrikan Youth in Norway (AYIN), et ressurssenter som arbeider med ungdom, kultur, selvutvikling og læring. AYIN, som feirer 10års jubileum i 2005, har gjennom sitt virke opparbeidet seg solid kunnskap og kompetanse relatert til afrikanere i diasporaen, og har et stort faglig nettverk både i og utenfor Norge. Afrikan History Week 2005: Konsept I dag bor det mer enn 40.000 mennesker med afrikansk bakgrunn i Norge. Allikevel er miljøet lite synlig og svært underrepresentert i offentlige sammenhenger. Selv om den generelle oppfatningen av afrikansk kultur og historie i Norge etter hvert har blitt noe mer nyansert, råder fortsatt mange myter og en generell uvitenhet. Dette gir et skjevt og unyansert bilde som fører til en oppfatning om at afrikansk historie og kultur er uvesentlig. Afrikan History Week (AHW) ble etablert for å sette fokus på urbane afrikanske kulturelle uttrykksformer som representerer læring, videreformidling, kritisk analyse og kreativitet. Et viktig utgangspunkt har vært å etablere arenaer hvor afrikanere som bor i Norge – og representerer et stort mangfold når det gjelder kunstneriske tradisjoner, musikalske talenter og kulturell bakgrunn – synliggjøres og introduseres for et større publikum. Afrikansk historie forblir ukjent for de fleste. Den informasjonen som finnes anses ofte som kjedelig og uinteressant. AHW 2005 valgte derfor å ta utgangspunkt i noen av de trendene som preger urban kultur og forsøke å spore deres afrikanske opphav, påvirkning og innflytelse. AHW 2005 presenterte en rekke unge utøvere som, med respekt for – og med inspirasjon fra – gamle tradisjoner og mestere, videreutvikler kunstneriske former som har til hensikt å videreføre kulturhistorie, kunnskap og løsninger på aktuelle problemstillinger. AHW som konsept er unikt i at ingen av de etablerte kulturfestivalene i Norge presenterer noen særlig grad av afrikanske innslag, og at det i norsk kulturliv generelt er svært få som tilgjengeliggjør en representativ bredde av afrikansk kunst og kultur.

5 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Tema: SYNLIG-USYNLIG; Det afrikansk og det urbane – to sider av samme sak? Festival-tittelen “Synlig-Usynlig” ble valgt med utgangspunkt i at afrikanere forblir “usynlige” når det gjelder representasjon og deltakelse i offentlige sammenhenger. Samtidig er det stor interesse for uttrykksformer som har røtter i afrikanske tradisjoner. Afrikanere – inkludert viktige, afrikanske kunstnere – har bodd i Norge i mange år, men det råder en oppfatning om at “afrikanere kom hit i går”. Med tittelen har AHW ønsket å utfordre vanlige oppfatninger; Er virkelig afrikanere usynlige? Eller er de usynliggjort? Hva med den oppvoksende generasjon som er født i Norge – vil de også være usynlige? Hvem har ansvar for å synliggjøre? Og, på hvilken måte bidrar kunstneriske uttrykksformer til å utfordre usynligheten? Disse aspektene forsøkte festivalen å belyse i et internasjonalt perspektiv, med et spesifikt fokus på den norske konteksten.

Målsettinger og målgruppe Formål Afrikan History Week hadde som formål å belyse og presentere ukjente og fortidde deler av afrikansk historie. AHW så det som en utfordring å bruke utradisjonelle virkemidler for å få frem et budskap til et urbant, moderne og kresent publikum. Arrangementene presenterte afrikanske kunstnere som synliggjør Afrikas mektige og ukjente fortid, og som sprenger grensene for vanlige oppfatninger av afrikansk historie og kultur. Intensjonen å skape en følelse av stolthet i det afrikanske miljøet, og samtidig en bevisstgjøring ellers i det norske samfunnet. Denne første festivalen 2005 valgt å spesielt hedre minnet etter Cheikh Anta Diop (senegalesisk vitenskapsmann) og Ruth Reese (afrikansk-amerikansk sangerinne som tilbrakte mye tid i Norge) som på hver sin måte bidro betydelig til forståelsen av afrikansk historie og tradisjon. Det har vært en grunnleggende målsetting å etablere kulturfestivalen som et årlig arrangement. Målgrupper Målgrupper var både ungdom og voksne med spesifikke arrangementer rettet mot de ulike gruppene. Gjennom sitt nettverk og kompetanse ønskte AHW å gjøre arrangementene attraktive for både ungdom og unge voksne. Spesifikke indikatorer for målgruppene: - Ungdom 18-25 år, med interesse for urban kultur - Unge, urbane voksne 25-40 år, med interesse for musikk, kultur og poesi Det var også en målsetting å presentere festivalens innhold på en måte som kunne tiltrekke seg et ungt publikum som ellers viser liten interesse for afrikansk historie og kultur. Hoved-målsettinger 1. Lansere en kulturfestival hvor tradisjonell og moderne afrikansk kunst, historie og kultur presenteres på en måte som er opplysende, nyskapende og som utfordrer fordommer 2. Fremme kunnskap om afrikanske hendelser og personer i verdenshistorien 3. Skape bevissthet om ukjent historie i Norge som omhandler personer av afrikansk opprinnelse (både fortid og samtid) 4. Inkludere ulike aspekter ved den afrikanske kulturarven både fra det afrikanske kontinentet og diasporaen 5. Presentere kjente og ukjente afrikanske kunstnere fra både inn- og utland 6. Skape debatt rundt temaer som identitet, historie, flerkultur og ’integrering’ gjennom utstillinger, kulturaktiviteter og media 6 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

7. Tilby et program som holder høy standard både når det gjelder kunstnerisk kvalitet og gjennomføring/presentasjon Del-målsettinger  Presentere et program som er representativt for det afrikanske miljøet i Norge (bredde i opprinnelse, språk, kulturelt mangfold, generasjon etc) – og appellerer både til et afrikansk, norsk og internasjonalt publikum  Bidra til å styrke allerede eksisterende ressurser i det afrikanske miljøet – og inspirere til at nye vokser frem  Bidra til en prosess som oppnår resultater utover selve AHW-arrangementene (stimulere kulturelle interesser, eksponere kunstneriske talenter, skape forståelse og nye samarbeidsformer)  Tilby et program som holder høy standard, med rimelige priser (inngangsbilletter)  Presentere et program som representerer bredde, samarbeid og nyskaping (akademisk vs. folkelig, “gatekultur” vs. “finkultur”, tradisjon vs. moderne etc)  Skape en kunstnerisk, helhetlig og stilfull ramme – både rundt festivalen som helhet, og hvert enkelt arrangement – slik at AHW’s program også når nye målgrupper  Profesjonell gjennomføring på alle plan (forberedelser, administrasjon, planlegging, service til publikum, mottakelse av gjester, oppfølging etc.)  Etablere, videreutvikle og vedlikeholde konsepter, innhold og metoder basert på “Nguzo Saba”1

1

Nguzo Saba – fra kulturteorien Kawaida, formulert av Maulana Karenga på 70-tallet. Uttrykker syv pan-afrikanistiske prinsipper; Umoja (Samhold), Kujichagulia (Selv-bestemmelse), Ujima (Kollektivt Arbeid og Ansvar), Ujamaa (Kooperativ Økonomi), Nia (Mening), Kuumba (Kreativitet) og Imani (Tro)

7 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Festivalens aktiviteter I denne delen av rapporten blir gjennomføringen av hver enkelt-aktivitet presentert. I tillegg til hovedmålsettingene for festivalen hadde hver aktivitet sitt eget konsept og programinnhold. Inkludert her er også sekretariatets evaluering av arrangementene.

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Fredag 1. april, kl. 18.00 Symposium; Afrikansk historie i Norge Innlegg og paneldebatt om afrikaneres historie i Norge gjennom 300 år Høgskolen I Oslo AHW i samarbeid med Lærerutdanningens Internasjonale Senter (LINS) og Global Afrikan Congress Norway (GAC-NO)

Konsept Et symposium er en konferanse, eller et formelt møte, hvor inviterte spesialister presenterer korte innlegg om et gitt vitenskapelig eller kunstnerisk tema. Og det var nettopp et slikt utgangspunkt AHW ønsket å etablere med ’Synlig-Usynlig’; En festival med et seriøst budskap som tar utgangspunkt i det vitenskaplige og kunstneriske, og samtidig formidler innholdet på en folkelig måte. Det var også et viktig poeng for AHW-sekretariatet å introdusere tidligere ukjente deler av afrikaneres historie i Norge til et interessert publikum. Gjennom en blanding av presentasjoner som representerte akademisk forskning, statistisk materiale og personlige erfaringer var intensjonen å gi et overblikk over glemt historie gjennom de siste 400 årene. Program Programmet var basert på innledninger ved afrikanske fagpersoner med inngående kjennskap til kveldens tema, etterfulgt av diskusjon og paneldebatt  Åpning: Titus Tenga, førsteammanuensis ved Lærerutdanningens Internasjonale Senter (LINS) og initiativtaker til forelesningsserien ”Burning Issues in Africa”  Yacoub Cisse, Prosjektet Afrikanere I Norge: ”Afrikanere I Norge 1600-1900”  Cliff Moustache, Nordic Black Theatre: ”Ruth Reese – en glemt afrikansk helt”  Kofi Barry: ”Livet i Norge på 60-tallet”  Bashe Musse, Somaliere I Norge: ”Afrikanske innvandrere og asylsøkere”  Lamisi Gurah, Afrikan Youth In Norway: “Afrikanske miljøer i Norge i dag”  Ordstyrer: Sithabile Mathe Rapport Yacoub Cisse, leder for forskninsprosjektet Afrikanere I Norge, har arbeidet intenst for å kartlegge og tilgjengeliggjøre afrikaneres historie i Norge siden 1997. Gjennom å oppsøke biblioteker, arkiver, riksantikvarer, kunstsamlere, forfattere, historikere og foreta personlige intervjuer med afrikanere som har bodd lenge i Norge har Cisse avdekket historiske hendelser og personligheter som ellers ville forblitt ukjente. Cisse’s funn var en bærebjelke for symposiumet og det var derfor svært trist at han i siste sekund ble forhindret fra å delta på grunn av dødsfall i familien. Amani Olubanjo Buntu, som har vært involvert i Cisse’s prosjekt 8 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

som rådgiver, steppet inn og skisserte en kort oppsummering av de viktigste funnene prosjektet har avdekket; Om Christian Hansen Ernst som kom til Norge på 1600-tallet og ble utvnevnt til postmester i Kragerø, om Oliver, Roland og Aye som overlevde det norsk-danske slaveskipet Fredensborgs forlis utenfor Arendal i 1768 og ble holdt i fangenskap i tre måneder, om Adam Jacobsen som ble dømt til fengsel i 1791 etter å ha anklaget sin arbeidsgiver i Arendal for dårlig behandling, om Sigrid Rainevelo og Ester Radafy som studerte ved Den Kvindelige Industriskolen i Kristiania på slutten av 1800-tallet og om de mange afrikanere som har bidratt til norsk kulturliv, som Anne Brown og Pete Brown. Cliff Moustache, grunnlegger av Nordic Black Theatre, fortalte om sitt personlige samarbeid med Ruth Reese og hans kjennskap til den kampen hun førte både som kunstner og aktivist. Reese, som var en anerkjent gospel- og jazzsangerinne, turnerte Norge med et program som tok publikum med på en reise gjennom afrikansk-amerikansk historie. Hun var en sentral kilde til å engasjere andre norske kunstnere i arbeid mot rasisme og apartheid. Koffi Barry kom til Norge tidlige på 60-tallet og var den første afrikaner i den norske garden. Han delte, på en humoristisk og innsiktsrik måte, sine erfaringer i Norge og hvordan han har taklet motgang, diskriminering og uvitenhet. Bashe Musse, kjent for sitt arbeid blant unge og eldre i det somaliske miljøet, snakket om afrikanere som har kommet til Norge som asylsøkere og innvandrere. Han tok utgangspunkt i problemstillinger både voksne og unge med flyktningebakgrunn møter i Norge, og hvordan disse skiller seg fra den innvandrede befolkningen. Musse tok også opp situasjonen for barn og unge som ankmomer Norge som enslige mindreårige og ettervirkninger som kommer av manglende oppfølging og styrking. Lamisi Gurah, tidligere leder for ressurssenteret Afrikan Youth In Norway (AYIN) presenterte et bilde av afrikanere i Norge idag. Hun tok utgangspunkt i ulike definisjoner av ”innvandrer” som brukes av Statistisk Sentralbyrå. Disse ulikhetene resulterer også i ulike tall når det gjelder den afrikanske befolkningen i Norge. Hun la vekt på at mange av utfordringene som møter unge afrikanere i Norge er knyttet til identitet og tilhørighet. Etter presentasjonene fikk publikum anledning til å stille spørsmål og bidra med kommentarer. Det var tydelig at symposiumet ga nyttig og engasjerende informasjon. Mange kommenterte at de savnet et faglig forum hvor afrikanere setter dagsordenen og tar opp ulike problemstillinger og løsninger. Artisten Sheldon Blackman fra Trinidad & Tobago avsluttet med et kulturelt innslag. Samarbeidspartnere Symposiumet ble arrangert som en del av seminar-serien ”Burning Issues in Africa”, som er et initiativ fra Titus Tenga ved Lærerutdanningens Internasjonale Senter (LINS) ved Høgskolen I Oslo (HiO). LINS/HiO stilte lokaler til disposisjon og sendte ut invitasjoner til sitt nettverk. Tenga’s personlige engasjement i arrangementet var en uvurderlig støtte. Global Afrikan Congress Norway (GAC Norway) var også en av samarbeidspartnerne. GAC Norway er en del av et internasjonalt pan-afrikanistisk nettverk. De hjalp til med invitasjoner og praktisk gjennomføring.

9 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Evaluering AHW sekretariatet er enige om at det var svært synd at Yacoub Cisse ikke kunne stille. Han besitter viktig kunnskap og førstehåndsinformasjon som symposiumet ønsket å formidle til et bredere publikum. Allikevel, de engasjerende og informative innleggene ble svært godt mottatt. Publikummet, som talte mer enn 50 personer, utgjorde en fin kombinasjon både når det gjelder opprinnelse, alder og faglig bakgrunn. For AHW var det en fordel å samarbeide med en etablert, akademisk institusjon om dette arrangementet. Dette bidro til å skape en ramme av faglig tyngde og seriøsitet. Innlederne gjorde en veldig bra innsats, men det ble fort tydelig at tiden var for knapp. For å gjøre de ulike aspektene ved temaet bedre tilgjengelig er det mulig at en bedre ide ville ha vært å arrangere en serie med foredrag. Sekretariatet synes allikevel at symposiumet fungerte bra som oppstart av festivalen og mener at målsettingene ble oppnådd. Arrangementet var i sin helhet basert på frivillig innsats, det var ingen midler tilgjengelig til å dekke utgifter. Arrangementet ble heller ikke viet noe oppmerksomhet fra medias side og rent teknisk sett er det mulig at det ville fungert bedre å starte festivalen med noe som fanger større interesse. Dette ville ha gjort det lettere å markedsføre resten av uka. For å nå et enda bredere publikum kan det være en ide til neste års festival å invitere en kjent innleder som ’trekkplaster’.

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Fredag 1. april, kl. 21.00 New Jack City Kick-Off Party Åpningskveld med DJs (R&B og Hip-Hop fra 90-tallet)

Feber Konserthus og Bar AHW i samarbeid med KingSize

Konsept Samtidig som AHW ønsket å etablere en seriøs festival var det også viktig å tiltrekke seg et ungt publikum som vanligvis ikke er spesielt opptatt av historie og kultur. New Jack City ble avviklet som et ’kick-off party’ uten spesielt dypere mening. Rammen var at folk skulle kunne møtes og hygge seg til 90-tallsmusikk. Det musikalske utgangspunktet var at idag, som r&b og hip-hop har blitt ’mainstream’ i Norge, er det mange som synes at musikkformene har mistet mye av sin opprinnelige musikalske kreativitet. Intensjonen var å presentere god og dansbar musikk som mange har et minnerikt forhold til. Program DJ Nuhhh (Kids Love Wax) og DJ Brotha Buntu spilte 90-talls r&b og hip-hop på to gulv. Samarbeidspartnere New Jack City ble avviklet i samarbeid med hip-hop magasinet og nettportalen KingSize, som bidro i planlegging og kunngjøring. Evaluering AHW-sekretariatet mener at selv om arrangementet ikke var spesielt vesentlig for festivalens hovedinnhold var det en fin måte å starte festivalen ’mykt’ på, særlig for å trekke til seg de som hadde en forutintatt oppfatning om at dette var kun en ’kjedelig’ og intellektuell festival. Kvelden 10 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

trakk ca. 200 danseglade folk med ulik bakgrunn. Det var også interessant å trekke inn en samarbeidspartner som KingSize som drives av hip-hop inspirerte norske ungdommer som har hatt lite kontakt med det afrikanske miljøet tidligere. Økonomisk sett var det ikke noe budsjett for kvelden, og bortsatt fra en av DJ’ene fikk ingen betalt for arbeidsinnsatsen. De øvrige utgiftene ble dekket inn av inngangspenger. Alt i alt var det et vellykket arrangement som bør gjentas under neste festival, muligens med en internasjonalt kjent DJ, slik at kvelden trekker enda flere mennesker.

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Lørdag 2. april, kl. 18.00 AYIN 10 års jubileum galla middag Galla middag og kulturkveld – feiring av AYIN’s 10 års jubileum

Fabrikken Afrikan Youth In Norway (AYIN)

Konsept AHW står i nær tilknytning til ressurssenteret Afrikan Youth In Norway ved at festivalsekretariatets medlemmer er en del av organisasjonens nettverk. Deler av festivalens planleggingen og gjennomføringen ble også utført med stor arbeidsinnsats fra ungdommer og ledere som er engasjert i AYIN. Det ble tidlig i planleggingen bestemt at AYIN’s 10årsjubileumsfeiring skulle legges til avviklingen av ”Synlig-Usynlig”, som en selvstending, og allikevel integrert del av festivalen. Dette var naturlig fordi med AHW’s fokus på afrikansk historie i Norge var det naturlig å også sette fokus på den organisasjonen i Norge som har gjort mest for den oppvoksende generasjonen av ungdommer med afrikansk bakgrunn og satt solide spor etter seg i samfunnet. AYIN sto selv for planlegging og gjennomføring av gallamiddagen. Program  Video-kavalkade; AYIN gjenom 10 år  Kulturinnslag ved Queendom  Dramatisk innslag ved AYIN’s Teatergruppe  Taler ved Uzoamaka Okoroafor (mor til fire ungdommer som alle har vært medlemmer av AYIN), Kilanji S. Bangarah (europeisk ambassadør for Global Afrikan Congress, bosatt i London, England), Elisabeth Appa-Beveney (bydelsdirektør for Grünerløkka og Sofienberg bydel) og Thomas I. M. Prestø (informasjonskoordinator i AYIN)  Dub-poetry innslag ved Sipho Oba (Slough, England)  Danseopptreden ved Dancers With Attitude og dansegruppe fra Ammerud Fritidsklubb  Hip-Hop innslag ved Balito & Mic-E, Oslo’s Most Wanted og Westley Delaney (Slough, England)  Sang ved Sheldon Blackman, Amina Seewali og Babou Chune  Afrikansk moteshow  Emcees: Noah Roble, Thomas I. M. Prestø, Danny Soares og Babou Chune, Donna

11 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Rapport Galla-middagen presenterte gjennom opptredener og taler et bredt spekter av kulturelle innslag og høydepunkter fra organisasjonens historie. Menyen inneholdt et stort utvalg av retter fra ulike deler av det afrikanske kontinentet og diasporaen. Kvelden var et verdig bevis på alt AYIN har oppnådd gjennom 10 år; Respekt, anerkjennelse, innflytelse, samarbeid, bevisstgjøring, kulturell stolthet og samfunnsendring. Evaluering Kvelden var en stor suksess som samlet et variert publikum av ungdommer, foreldre, samarbeidspartnere, støttespillere og andre interesserte. Mer enn 250 mennesker deltok i feiringen av AYIN’s jubileum. Arrangementet var variert og innholdsrikt. Siden AHW’s målsetting var å nå et ungt publikum var det både viktig og naturlig å ha et nært samarbeid med AYIN. ”Synlig-Usynlig” ga en fin ramme rundt feiringen, og jubileumet var et svært relevant arrangement i festivalen. AYIN hadde en egen jubileumskomite som sørget for planlegging og gjennomføring kvelden. De gjorde en imponerende innsats og bekreftet det store engasjementet AYIN’s ungommer representerer. AHW-sekreariatet ser det som viktig at AYIN gis anledning til å stå ansvarlig for egne arrangmenter også under fremtidige festivaler.

Dato/tid: Søndag 3. april, kl. 18.00 Arrangement: Hail The Queens – Afrikansk kvinnekulturkveld Innhold: Kulturinnslag med afrikanske kvinnelige artister bosatt i Norge, og åpen mikrofon Sted: Feber Konserthus og Bar Vertskap: AHW i samarbeid med Pan-African Womens Association (PAWA) Konsept Hail The Queens ble arrangert som en kulturell hyllest til afrikanske kvinner. Historien er full av modige, sterke, ufryktsomme og målbevisste afrikanske kvinner som ofte usynliggjøres og glemmes. Gjennom poesi, sang, rap og musikalske innslag med kvinnelige artister var intensjonen å sette afrikanske kvinner, deres kamp og deres seire, i fokus. AHW ønsket å presentere en kveld som hadde et aktuelt innhold med innslag presentert på en uformell og inkluderende måte. Program Kveldens program innholdt innslag med  Queendom- afrikansk a capella, sketsjer  Haddy N’jie- vise-blues  Safia Yusuf Abdi- somalisk sang og trommer  Pan-African Women’s Association (PAWA) – tale og sang  Emcee: Hanna Wozene Kvam

12 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Rapport Kvelden samlet et lite publikum til en intim kveld med kulturelle innslag som hadde høy kvalitet. Innslagene hadde en lokal forankring idet de som opptrådte alle er kvinner som er aktive i det afrikanske miljøet i Oslo. Innslagene varierte veldig i uttrykk, fra gitar-viser/blues til afrikansk sang og pasjonerte taler om afrikaneres situasjon i Norge. Samtidig fungerte det som en anledning for unge og eldre kvinner til å bli kjent med hverandre. Norske feminister og afrikanske kvinner knyttet kontakt på tvers av vanlige skille-linjer. Samarbeidspartnere Pan-African Women’s Association (PAWA) var en opplagt samarbeidspartner for denne kvelden. Organisasjonens medlemmer hjalp til med progam-innhold og stilte opp med sitt nettverk. Evaluering Hail The Queens ble et uformelt og hyggelig arrangement. I etterkant ser AHW-sekretariatet at rekkefølgen i programmet kunne vært litt bedre planlagt og gitt en mer dynamisk form. Målet om hylle afrikanske kvinner ble nådd, selv om kvelden bare trakk et publikum på 25 mennesker. Dette var et festival-arrangement som ikke hadde noe budsjett. AHW forsøkte på ulike måter å inngå samarbeid med mulige sponsorer, men de få som var interessert trakk seg i siste liten. AHW valgte allikevel å gjennomføre arrangementet og ønsker å videreføre konseptet, men da er det avhengig av et eget budsjett.

Dato/tid: Mandag 4. april, kl. 08.30 Arrangement: Indaba Fagseminar; Kultur, forebygging og styrking Innhold: Fagseminar om identitet og oppvekst for lærere, kultur-, barne- og Sted: Vertskap:

ungdomsarbeidere.

Latter På Aker Bryge AHW og Afrikan Youth In Norway (AYIN)

Konsept ”Indaba” er et sør-afrikansk begrep som betyr rådsmøte. Intensjonen med fagseminaret ’Indaba’ var å sette fokus på den faglige kompetansen mange afrikanere i Norge besitter når det gjelder aktuelle samfunnsspørsmål som identitet, oppvekst og kultur. Programmet var spesielt tilrettelagt for offentlig ansatte, studenter og representanter fra frivillige organisasjoner som arbeider med disse temaene til daglig. ’Indaba’ var opprinnelig knyttet til avviklingen av AYIN’s 10-årsjubileum, men det ble foreslått at fagseminaret kunne inngå som en integrert del av AHW, selv om det ikke spesifikt tok utgangspunkt i historie. Det var allikevel AYIN’s ekspertise og kompetanse seminaret satte fokus på. AYIN og AHW la stor vekt på at seminaret skulle arrangeres på et sted som ellers ikke var spesielt knyttet til tradisjonelle ’flerkultur’arrangementer, for å gi arrangementet et annerledes og moderne preg.

13 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Program  Invokasjon – Amani Olubanjo Buntu  Video-presentasjon; Afrikan Youth In Norway gjennom 10 år  ‘AYIN som samfunnsutvikler og premissleverandør’ – Saynab Mohamud, forfatter, politisk rådgiver for Venstre og tidligere medlem av AYIN  ’AYIN 10 år: Respekt, rettferdighet og representasjon; ”10 år med trøbbel” – Thomas Prestø, informasjonssekretær og økonomiansvarlig i AYIN  ’Kreative perspektiver på forebyggende arbeid’ – Lennox Carty, ungdomsarbeider fra England  Identitetsarbeid og metodeutvikling – Amani Olubanjo Buntu, grunnlegger av AYIN  Kulturelt innslag ved Queendom  ’Premisser for det flerkulturelle samfunn’ – Lamisi Gurah  Paralell-seminarer; o Mellom barken og veden; Identitet, kultur og pedagogikk (Seminarledere: Muniratu F. Kwarasey og Amani Olubanjo Buntu) o Halv eller hel identitet; barn med to bakgrunner (Seminarleder: Asta Busingye Lydersen) o Brukerstyring; Hvordan kan unge hjelpe unge (Seminarleder: Thomas Prestø) o Svart femininitet; Unge svarte kvinner og valgmuligheter (Seminarleder: Sithabile Mathe) o Integrering, assimilering eller selvstendighet; Innflytelse og representasjon (Seminarleder: Lamisi Gurah)  Kulturelt innslag ved AYIN’s Teatergruppe  Refleksjoner, oppsummering og avslutning  Orstyrere: Sithabile Mathe og Muniratu F. Kwarsey Rapport Etter en kort invokasjon (tradisjonell åpning) ble AYIN’s historie presentert gjennom en video. Deretter fortalte Saynab Mohamud, kjent for sin offentlige kamp mot kvinnelig omskjæring og forfatter av boken ’Saynab – Min Historie’ (Aschehoug 2004), om hvor viktig hennes erfaringer som medlem og medarbeider i AYIN har vært for henne både personlig og faglig. Thomas Prestø, medlem av AYIN’s nåværende lederteam, ga innsikt i mottoet AYIN har valgt for sin 10årsmarkering; ”10 år med trøbbel”. Han ga et overblikk over hvilke problemer AYIN har møtt iløpet av sin fartstid, på hvilken måte AYIN har bidratt til norsk samfunnsutvikling og hvilke utfordringer organisasjonen står overfor idag. Lennox Carty, poet og ungdomsarbeider fra Slough i England, var invitert til å snakke om hans erfaringer med å bruke kreative metoder i ungdomsarbeid for å sette fokus på identitet. Carty’s foredrag var dels personlige opplevelser, dels faglige perspektiver og dels kreativ utfoldelse. Amani Olubanjo Buntu, grunnlegger av AYIN, holdt fordrag om arbeidsmetoder og faglig forankring. Han satte søkelys på at ungdomsarbeidere, lærere og sosialarbeidere må utvide sin forståelse og skape større rom for praktiske og modige tilnærminger til aktuelle problemstillinger. Lamisi Gurah, tidligere leder for AYIN, holdt et innlegg om hvordan svarte ungdommers erfaring, kunnskap og engasjement må oppmuntres og gis anerkjennelse i det norske samfunnet. Etter lunsj fikk deltakerne mulighet til å fordype seg i ett av fem paralell-seminarer. Seminarholderne ga en kort innledning, men mest av alt var dette en mulighet for deltakerne til å stille 14 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

spørsmål, dele erfaringer og utveksle gode ideer. Fagseminaret ble avsluttet med en kort rapport fra hvert paralell-seminar og oppsummering. Deltakerne ble også gitt mulighet til å evaluere dagen. Hannah Wozene Kvam, Queendom og AYIN’s teatergruppe deltok også under fagseminaret med kunstneriske og tematiske innslag. Samarbeidspartnere Selv om arrangementet var et samarbeid mellom AHW og AYIN, var det fokuset på AYIN som sto i sentrum. AHW-sekretariatet sto for planlegging og gjennomføring, med god hjelp av AYINrepresentanter som bidro til avviklingen av seminaret. Evaluering AHW-sekretariatet brukte mye tid og krefter på planlegging og forberedelser til ’Indaba’ fagseminar. Mer enn 500 invitasjoner ble sendt ut og sekretariatet hadde tre telefonkontakter som ringte rundt til institusjoner, skoler og organisasjoner. Det var derfor skuffende at kun 60 personer meldte seg på seminaret. Dette hadde nok mye å gjøre med at seminaret ble holdt rett etter påskeferien og mange hadde ikke hatt mulighet til å gjennomgå tilsendte invitasjoner i god nok tid. Seminaret konkurrerte også med to andre konferanser som ble holdt i østlandsområdet i samme periode, som også hadde et ’flerkulturelt’ tema. De 60 deltakerne representerte skoler, barnevernskontorer, attføringstiltak, kommunale institusjoner, politi og ungdomsorganisasjoner. Det var også endel hovedfags- og magistergrad-studenter som deltok. Innimellom plenumsforedragene ble deltakerne gitt mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer, noe de gjorde med stor entusiasme. Paralell-seminarene ble et livlig forum for intense diskusjoner og interessante spørsmål. Et av seminarene som mange av deltakerne hadde vist interesse for (’Eldre ungdommer på skråplanet’) falt dessverre bort fordi seminarholderen meldte forfall samme dag. Seminaret ble avholdt i lokalene til ’Latter’ på Aker Brygge. Dette ga seminaret både en uformell og høytidlig ramme rundt innholdet. Personalet på ’Latter’ gjorde også en stor innsats for å skape en trivelig dag for arrangør og deltakere. Gjennom tilbakemeldinger, entusiastisk deltakelse og evaluering bekreftet deltakerne at det var et stort behov for denne typen fagseminar. Noen foreslo at seminaret skulle vært spredt over flere dager og at det var altfor kort tid til å gå i dybden av de interessante temaene som ble tatt opp. Flere etterlyste også mer tid til å snakke om konkrete metoder og verktøy tilpasset ulike arbeidskontekster. AHW-sekretariatet ser det som viktig å kunne ha et liknende arrangement under neste års festival, men foreslår da at informasjon må sendes ut flere måneder i forveien. Arrangementet ble støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

15 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Mandag 4. april, kl. 21.00 Wise Up – Rise Up Reggae Bashment Night Reggaekveld med DJs Feber Konserthus og Bar AHW i samarbeid med Groundation Movement

Konsept I tråd med AHW’s intensjon om å presentere budskap om historie og tradisjon ved bruk av moderne kulturuttrykk var det umulig å unngå musikkformen reggae. Reggae-musikere har kanskje vært noen av de fremste moderne profetene som har popularisert et pan-afrikanistisk budskap til musikk-elskere over hele verden. Groundation Movement sto for alt innhold og program denne kvelden. Program Ras Steven, Selecta G, Junior Maestro, Gary Frenchie og Culture P, med gjester, sto for DJ’ing og toasting. Rapport Wise Up – Rise Up presenterte dyktige DJs og dyktige toastere med bra musikk og intelligent budskap. Groundation Crew medlemmene ga publikum en mulighet til å nyte det beste av bevisstgjørende reggae og ragga denne kvelden. Samarbeidspartnere Groundation Movement er et kollektiv av DJs og toast’ere som har lang erfaring med ’bashment’ (sound system events med blanding av DJs og live-toasting) arrangementer i Oslo. Avtalen var at AHW stilte med vakter og dør-personale mens Groundation Crew tok seg av markedsføring og programinnhold. Evaluering Groundation Crew er profesjonelle og dyktige artister og leverte et program med høy kvalitet. Avtalen fra AHW-sekretariatets side var at Groundation Crew måtte selv sørge for markedsføring og promotering av arrangementet. De var innstilt på dette, men det kom beklageligvis færre enn 30 personer denne kvelden. Noe av grunnen til dette kan være at arrangementet var på en mandag, og dette er tradisjonelt ikke en god utelivsdag i Oslo. Samtidig ble arrangementet avholdt på et nytt og relativt ukjent sted. Mange av de som liker reggae-musikk i Oslo trekker til steder som er mer etablerte. Det var heller ikke noe budsjett for denne kvelden. Sekretariatet mener at dette kan bli et langt bedre besøkt arrangement, men at det i fremtiden må legges til en annen dag og markedsføres mer intensivt.

16 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Tirsdag 5. april, kl. 17.00 Nommo kreativ workshop Poesi workshop ledet av nasjonale og internasjonale poeter

Feber Konserthus og Bar AHW

Konsept ”Nommo” var en av AHW’s hovedsatsninger. Ordet ”Nommo” er et begrep blant Dogonnasjonen i Mali som beskriver ordets magiske kraft. Ord kan skape, endre, ødelegge og oppmuntre alt etter hvordan de uttales og i hvilken sammenheng de blir sagt. ”Nommo” ble lansert som et møte med ord-smeder, moderne grioter og slam-poeter. ”Synlig-Usynlig” ønsket å presentere en ny generasjon av unge poeter som anvender ordet og presenterer et reflektert budskap på ukonvensjonelle måter. Siden mange unge også i Norge er påvirket av spoken word (et samleuttrykk for beat-poesi, dub-poesi, rap og slam) hadde AHW som intensjon å presentere inspirerende poeter bosatt i Norge og England (hvor kulturformen er svært populær). På den første av to ”Nommo”-kvelder var målsettingen å arrangere et kreativt verksted hvor et skrive-interessert publikum fikk mulighet til å lære fra viderekomne artister. Program Kveldens program var planlagt som presentasjoner, fremføring og gruppe-verksteder med  Kat Francois (UK) – med fokus på slam-poesi  Sipho Oba (UK) – med fokus på dub-poesi  Best Kept Secret (UK) – med fokus på rap/lyricism  Ras Steven (NO) – med fokus på norsk språk som uttrykksform  MC: Asta Busingye Lydersen Hvert verksted skulle også jobbe frem et uttrykk som skulle presenteres neste kveld Rapport Det kom svært få deltakere til denne workshop’en og takket være sporty holdning fra instruktørenes side ble opprinnelige programmet raskt omarbeidet og tilpasset situasjonen. Istedet for gruppe-verksteder ga alle instruktørene en smakebit av sitt materiale og fortalte om inspirasjonskilder, skriveformer og sine kunstneriske karrierer. Deretter fikk deltakere som hadde lyst mulighet til å møte individuelt med instruktører og få kritikk og ideer til eget materiale. Evaluering AHW-sekretariatet hadde store forhåpninger til denne kvelden og fordi spesielt slam-poesi ble tildelt stor oppmerksomhet fra pressen tok man det nærmest for gitt at mange ville delta på workshop. Dessverre kom det kun 15 deltakere, noe som var skuffende tatt i betraktning verksted-instruktører som var invitert helt fra England og solide forberedelser. I ettertid er det tydelig at workshop’en burde vært markedsført mye mer aggressivt. Skriveverksted er ikke daglig kost i Norge, og det oppfattes kanskje mest som en slags ungdomsklubbaktivitet for tenåringer, ikke et seriøst kulturelt arrangement. Instruktørene viste uansett en svært sporty 17 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

holdning og bidro til at de få som deltok fikk full uttelling. De som hadde individuelle møter med instruktørene etter felles presentasjoner ble spesielt inspirert ved at de fikk konkret kritikk og oppmuntring på eget materiale. Sekretariatet anser de inspirasjons- og læringsmessige aspektene ved en slik workshop som svært viktige. Til neste år vil det være ønskelig å gjenta dette arrangementet, men bruke mye mer ressurser på konsentrert markedsføring ved å spesielt rette invitasjoner til miljøer som har mange skriveinteresserte medlemmer. Arrangementet ble støttet av Norsk Kulturrråd.

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Onsdag 6. april, kl. 19.00 Nommo – Ordet Som Snakker, poetisk aften Live konsert med nasjonale og internasjonale poeter, rimere og ordsmeder Feber Konserthus og Bar AHW

Konsept Dette var festivalens andre ”Nommo”-arrangementet, hvor AHW ønsket å presentere en hel kveld med fremføringer av unge, inspirerende poeter. Selv om artistene hadde ulike uttrykksformer ble begrepet ”slam” stående sentralt. Dette er en form for fremføring av intens poesi hvor interaksjon med publikum er vesentlig. Siden poesi-kveld i et urbant miljø ikke er så vanlig i Norge var det viktig å sette sammen et reportoar som kunne holde publikum engasjert. Artistene representerte derfor ulike uttrykksformer og fremføringsstiler. I tråd med ”Nommo” som uttrykk – ordets kraft til å forme virkeligheten – var poetene også invitert fordi de har et meningsfullt budskap, tar utgangspunkt i afrikanske tradisjoner og uttrykker persektiver på afrikansk historie og kultur. Program  Kat Francois (UK)  Sipho Oba (UK)  Best Kept Secret (UK)  Bertrand Besigye (NO)  Ras Steven (NO)  The R.I.S.E. Project (NO)  Sheldon Blackman (TT)  MC: Lamisi Gurah Rapport Kveldens artister representerte et variert spekter av uttrykksformer innen spoken word. Kat Francois, vinner av BBC Slam 2004, fremførte slam-poesi. Sipho Oba fremførte dub-poesi. Ras Steven tok i bruk ragga/hip-hop som uttrykksform. Bertrand Besigye, som kanskje er Norges første slam-poet, fikk mulighet til å eksponere seg overfor et nytt publikum som tok hjertelig imot ham. Han fremførte en afrikansk hyllest spesialskrevet for festivalen. Best Kept Secret består av tre poeter som opptrer både som team og hver for seg; OneNess, Amen Noir og 18 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Tugg.s.t.a.r. De tok ibruk ulike stilarter og fikk stor respons fra publikum. The R.I.S.E. Project er et prosjekt med unge artister tilknytter Afrikan Youth In Norway. Denne kvelden presenterte de poeter som Rim Ghebremariam og Judy Karanja. Artisten Sheldon Blackman fra Trinidad & Tobago opptro med ord og toner. Evaluering Dette var et spennende arrangement, fordi det er svært ulikt alt annet som presenteres på norske scener. Publikum ga høylydt utttrykk for at de var begeistret for artistenes fremføringer. AHW-sekretariatet mener allikevel at siden så mange ulike artister opptro, kunne det vært en fordel å planlegge noe mer med artistene i forkant. På denne måten kunne man sørget for en mer dynamisk progresjon i programmet. Uttrykkene spriket ofte litt for mye fra artist til artist, og dersom man hadde planlagt bedre kunne denne variasjonen blitt planlagt bedre og kanskje mottatt enda bedre av publikum. Ca. 50 mennesker kom denne kvelden og det var god kommuniksjon mellom scene og publikum. Artistene holdt høy kvalitet og representerte en fin variasjon i innhold og uttrykk. Ekstra spesielt var det å kunne presentere den fremragende slam-poeten Kat Francois, som to måneder etter opptredenen i Oslo ble kåret til verdensmester i slam-poesi på en internasjonal poesi-festival i Rotterdam. Selv om artistene hovedsaklig er basert i Oslo og London, reflekterte de også et pan-afrikanistisk budskap gjennom sine ulike opprinnelsesland; Uganda, Kenya, Ghana, Anguilla, Eritrea, Trinidad & Tobago, Grenada og Guyana. Sekretariatet ser kvelden som en suksess hvor målene ble nådd på en tilfredsstillende måte. Selv om kvelden var bra markedsført vil det til neste år være viktig å videreutvikle mer konsentrert markedsføring for å trekke et enda større publikum. Arrangementet ble støttet av Norsk Kulturråd.

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Torsdag 7. april, kl. 18.00 Gateprofeter; Hip-Hop Summit Innledninger og diskusjon om Hip-Hop som kultur og kunnskapsformidler Feber Konserthus og Bar AHW

Konsept ”Gateprofeter” var AHW’s andre storsatsningen under festivalen. Intensjonen her var å sette et kritisk søkelys på hip-hop som kultur og uttrykksform. Hip-hop har etter hvert blitt en kommersialisert kultur som ofte presenteres på en ensidig og stereotyp, hypermaskulin måte. Men hip-hop, både internasjonalt og i norsk sammenheng, var opprinnelig en kultur som først og fremst trakk til seg unge mennesker som var i opposisjon til ”systemet”, ønsket endring og engasjerte seg i positive aktiviteter mot vold, rasisme og narkotika. Gjennom ”Gateprofeter” ønsket ”Synlig-Usynlig” å skape refleksjon rundt hip-hop’ens rolle idag og presentere noen av de alternative stemmene innen kulturen som skiller seg fra det bildet som presenteres via MTV og andre kommersielle musikkkanaler. Denne første av to kvelder ble lansert som en Hip-Hop Summit med søkelys på sammenhengen mellom hip-hop, historie og engasjement. Intensjonen var å presentere innlegg fra hip-hop artister som kunne provosere og engasjere publikum. 19 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Program Kvelden presenterte innlegg av:  M-1, rapper fra hip-hop duoen dead prez (US)  Umi, rapper fra hip-hop duoen Prisoners of War, og manager for dead prez (US)  OneNess, hip-hop inspirert poet, medlem av Best Kept Secret (UK)  Raw, rapper, selvstendig artist og koordinator i The R.I.S.E. Project (NO)  MC: Amani Olubanjo Buntu Rapport Kveldens innledere presenterte synspunkter på politiske og kulturelle aspekter ved hip-hop; Budskap/tekster, rasisme, kjønn, politisk engasjement, musikkbransjen, afrikansk kultur, språkbruk og det å involvere seg i lokalsamfunnet. Etter innledningene fikk publikum mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Evaluering Selv om ikke alle innlederne virket like godt forberedt hadde de alle et personlig engasjement i presentasjonene sine og klarte å både provosere og vekke interesser blan publikum. Av innlederne skilte særlig OneNess seg ut. Både som en sterk kvinnelig representant og som en reflektert artist presenterte hun poeng etter poeng som mottok stor applaus og begeistring blant publikum. Det var tydelig at kveldens innhold engasjerte. Mange av de fremmøtte stilte innlederne spørsmål om alt fra banning i hip-hop tekster til svart stolthet og forretningsmessige aspekter ved musikkbransjen. Ca. 60 mennesker møtte frem denne kvelden. Publikum var sammensatt av både unge hip-hop’ere og voksne kulturinteresserte. AHW-sekretariatet anser kvelden som en suksess på bakgrunn av at det var uvisst hvor mange som ville finne en ren diskusjonskveld interessant nok til å komme. Gjennomføringen beviste at det er behov for et slikt forum og at dette er en aktivitet som absolutt bør gjentas under neste festival. Arrangementet ble støttet av Norsk Kulturråd.

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Fredag 8. april, kl. 21.00 Gateprofeter Live, Hip-Hop konsert Konsert med dead prez Cosmopolite AHW

Konsept Dette var den andre av to ”Gateprofeter” arrangementer. Intensjonen med kvelden var å presentere en kjent hip-hop gruppe som kunne trekke et stor publikum og samtidig representere festivalens budskap om afrikansk historie. Program  Oppvarming ved The R.I.S.E. Project (Norge)  Konsert med hip-hop duoen dead prez fra USA 20 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

 MC: Raw Etter konserten var publikum invitert til after-party på Feber Konserthus og Bar Rapport Kveldens oppvarming ble besørget av The R.I.S.E. Project som presenterte artistene Raw, Dangerr/Stella, DaniBoy, Jay og Ras Steven. Deretter overtok dead prez, som underholdt et engasjert publikum i nesten to timer. Etter konserten var det after-party med DJs fra Groundation Crew på Feber Konserthus og Bar. Evaluering AHW-sekretariatet hadde en nervepirrende forberedelsesperiode når det gjaldt artist-booking. Til å begynne med var det meningen å invitere gruppen Public Enemy. Da dette ikke så ut til å gå, ble artister som Talib Kweli, The Roots og Common vurdert. Så ble booking-ansvarlig syk og festival-lederen måtte ta over ansvaret. Det var derfor med stor lettelse og begeistring at sekretariatet mottok bekreftelse på forespørsel til gruppen dead prez. Gruppen, som nyter stor respekt blant ”ekte” hip-hop’ere i Norge, hadde tidligere vært i landet under Quart-festivalen i 2000. Flere annonserte konserter i Oslo hadde blitt avlyst, så det knyttet seg høye forventninger til møtet med gruppen. Kveldens innhold var meget bra, med imponerende innsats fra The R.I.S.E. Project og en opptreden med dead prez som holdt salen i kok i nesten to timer. I tillegg ga det at ”Synlig-Usynlig” presenterte dead prez kredibilitet i hip-hop miljøer og norske miljøer som ellers ikke ville vist interesse for AHW. I overkant av 400 mennesker gjestet Cosmopolite denne kvelden og det var stor stemning blant publikum. Etter konserten var publikum invitert til after-party, og ca. 100 mennesker dro til Feber for en uformell og fin avslutning på kvelden. Sekretariatet er meget fornøyd med resultatet fra denne kvelden, som oppfylte alle målsettinger og beviste at det er mulig å sette søkelys på afrikansk historie og samtidig nå ut til et helt nytt og uinvidd publikum. Arrangementet ble støttet av Norsk Kulturråd.

Dato/tid: Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Lørdag 9. april, kl. 21.00 Afrika Live, konsert Konsert med Osibisa Cosmopolite AYIN/AHW

Konsept Selv om ”Synlig-Usynlig” hadde satt seg som mål å presentere urbane, morderne kulturelle uttrykksformer føltes det ikke riktig å gjennomføre Norges første afrikanske historieuke uten et noe mer ”tradisjonelt” afrikansk uttrykk. For å avrunde festivalen på en verdig og moden måte ønsket AHW å presentere et afrikansk band som representerte både historie og god underholdning. Siden resten av festivalen var spesielt egnet for et ungt publikum ønsket festival-sekretariatet å avslutte ”Synlig-Usynlig” med et arrangement som kunne trekke et noe mer modent publikum av både afrikanske og norske publikummere. 21 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Program  Oppvarming med Sheldon Blackman (Trinidad & Tobago) og afrikanske musikere i Norge  Introduksjon av Osibisa ved Kobla Agbota, leder for Ghana Society in Norway  Konsert med Osibisa (med medlemmer bosatt i England og Nederland) Rapport Sheldon Blackman hadde trommet sammen et band med noen av de beste afrikanske musikerne Oslo kan by på og leverte et inspirerende oppvarmingssett. Deretter introduserte lederen for Ghana Society in Norway, Kobla Agbota, kveldens hovedattraksjon; Osibisa, som holdt publikum på dansegulvet i nesten to timer. Evaluering AHW-sekretariatet var svært begeistret over å kunne presentere et legendarisk band som Osibisa. Bandet har holdt på siden 70-tallet, har svært dyktige musikere og var kanskje en av de viktigste inspirasjonskildene til å skape interesse blant et vestlig publikum for afrikansk musikk. Det var derfor noe skuffende at kun 200 publikummere stilte denne kvelden, og det var overraskende få afrikanere i salen. Sekretariatet ser flere grunner til at så få møtte opp. For det første er Osibisa et band for den godt voksen generasjonen. Svært få av dagens unge voksne kjenner til bandet. På mange måter var Osibisa et band som kunne trekke det norske miljøet som var rundt gamle Club 7 i Oslo. Men sekretariatet ser at dette miljøet nå er spredt og at det ikke lett å nå dem med enkel markedsføring. Når det gjelder det afrikanske miljøet er det spesielle utfordringer knyttet til nær sagt hvilket som helst band man inviteterer. Dersom AHW hadde invitert et somalisk band ville oppfatningen vært at dette er en konsert spesielt for det somaliske miljøet. Hadde man invitert et gambisk band, ville det bli oppfattet som en konsert for det gambiske miljøet osv. AHW valgte derfor å invitere et band som mange har et forhold til, uansett bakgrunn. De fleste medlemmene i Osibisa er opprinnelig fra Ghana, og selv om bandet ble dannet i England viste det seg seg at mange i det afrikanske miljøet oppfattet konserten som en ghanesisk konsert. Det er også et poeng at mange av de afrikanerne som har et forhold til Osibisas musikk nå er i en aldersgruppe hvor de ikke anvender byens utesteder og konserthaller i særlig grad. Det var i utgangspunktet ikke noe spesielt budsjett for denne konserten, så midler måtte skrapes sammen gjennom samarbeid med andre. For neste festival vil det fortsatt være viktig å inkludere et liknende arrangement for et mer modent publikum, men da må man også har midler til rådighet både for markedsføring og gjennomføring.

22 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Arrangement: Innhold: Sted: Vertskap:

Kafe Timbuktu, festivalkafe Sosialt møtested med salg av afrikanske småretter Feber Konserthus og Bar AHW i samarbeid med Hilaq Restaurant og Feber Konserthus og Bar

Konsept AHW ønsket at ”Synlig-Usynlig” skulle tilby publikum noe i tillegg til festivalens ordinære arrangementer. Kafe Timbuktu ble planlagt som et sosialt møtested med salg av afrikanske småretter, te og kaffe. Rapport Kafe Timbuktu ble planlagt som et samarbeid mellom AHW, Hilaq Restaurant og Feber Konserthus og Bar. Hilaq Restaurant er en somalisk restaurant på Grønland, med en entusiastisk og rutinert eier. Hilaq tilberedte matretter og skulle stå for driften av festivalkafeen. Feber Konserthus og Bar sa seg villige til å inngå et samarbeid, ved at kafeen kunne disponere et areale i første etasje. Kafeen skulle være åpen hver festivaldag. Evaluering AHW-sekretariatet var svært fornøyd med å samarbeide med Hilaq Restaurant, men det viste seg at det ikke var nok interesse blant publikum til at det var lønnsomt å holde kafeen åpent. Etter tredje festivaldag ble det bestemt at det ikke var grunnlag for å fortsette, og prosjektet ble avsluttet. I etterkant av kveldsarrangementene ble det også forsøkt å holde åpent en ’Afrika Lounge’, hvor publikum kunne slappe av i en intim atmosfære etter kveldens program. Dette viste seg også å ikke fange publikums interesse tilstrekkelig. Sekretariatets evaluering er at slike mer uformelle deler av festivalen avhenger av en rekke ytre faktorer; Feber var et nytt og ukjent sted for publikum, folk benytter sine ”stamsteder” fremfor ukjente kafeer, april er en kald måned som ikke trekker mange folk ut og tilbudet ble i liten grad markedsført og popularisert. Sekretariatet innser at dette var et tilbud som ikke nådde målene og ikke hadde tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføres. Dersom et liknende tilbud skal etableres under fremtidige festivaler må de ytre faktorene tas nøye i betraktning og spesifikk markedsføring utføres.

23 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Utgivelse av magasin med artikler skrevet av afrikanske forfattere 1995-2005. Utgitt av Afrikan Youth In Norway (AYIN) i anledning organisasjonens 10-årsjubileum. Markedsført av AHW. Konsept I forbindelse med AYIN’s 10 årsjubileum var det ønskelig å fokusere på den faglige ekspertisen organisasjonen har etablert. Gjennom denne perioden har ungdommer, ledere og ressurspersoner blitt synliggjort i aviser, radio, TV og bokutgivelser. AYIN ønsket å utgi en samling med essays forfattet av afrikanere i Norge tilknyttet undertittelen “Rettferdighet, Respekt og Representasjon”. Utgivelsen, med hovedsaklig tidligere publisert materiale, tidligere, ville være en blanding av politiske ytringer, filosofiske betraktninger, historieberetninger og biografiske fortellinger. Siden afrikanske stemmer er svært underrepresentert i norsk litteratur og samfunnsdebatt ville denne utgivelsen fylle et behov og representere en dokumentasjon av afrikansk-orientert diskurs i Norge over de siste 10 årene. Det var en viktig målsetting å utgi et hefte med innhold som holdt høy kvalitet og kombinere dette med kunstnerisk og ungdommelig lay-out. Rapport Redaksjonskomitteen valgte å konsentrere seg om allerede ferdigskrevet, og i all hovedsak tidligere utgitt materiale. Det ble brukt mye tid på grafisk utforming og et samarbeid ble inngått med Bård Øvervoll fra Kamuflasje Design, som også jobber med utforming av hip-hop magasinet KingSize. Redaksjonen la strenge føringer for hvordan bladet skulle utformes og leverte bilder og artikler til layout ansvarlig. Heftet inneholdt 18 artikler, essays og utdrag, og tre dikt, fordelt på 12 bidragsytere. Heftet var på 84 sider og var utformet på en kunstnerisk, urban og nyskapende måte. Heftet, som ble trykket i 1000 eksemplarer var klart til utgivelse på festivalens første dag. Kush Magazine ble i etterkant av festivalen, 19. april, formelt lansert XRay Ungdomskulturhus i Brenneriveien. Ca. 60 gjester møtte frem, inkludert representasjon fra Grünerløkka og Sofienberg bydel og media. Evaluering Prosjektet var opprinnelig planlagt som en bokutgivelse, men på grunn av manglende ressurser ble det bestemt å gi ut et hefte istedet. Dette viste seg imidlertid å være en svært god ide som ga rom for flere kreative løsninger når det gjaldt lay-out. Med positiv velvilje fra forfattere og forlagspersonale klarte redaksjonen å samle inn materiale som var representativt både når det gjaldt innhold, variasjon og tidsepoke. Innholdet rommet prosatekster, poesi, biografiske beretninger, polemisk debatt, kronikker, samfunnshistorie, politiske ytringer, portretter og skjønnlitterære tekster. Bildene som ble brukt er ikke illustrasjoner til tekstene men fremstår som både selvstendige og komplentære kunstneriske uttrykk. Lay-out’en satte et ungdommelig og urbant preg på utgivelsen, samtidig som det holdt en kunstnerisk standard. Dette gjorde at heftet ble attraktivt både for intellektuelle, kunst-interesserte og de som ellers ikke er spesielt interessert i å lese. Redaksjonen er svært godt fornøyd med resultatet og mener at prosjektet i høyeste grad nådde målsettinger og intensjon. Dette ble også bekreftet av den store interessen heftet ble viet av publikum under ”Synlig-Usynlig”. Fra AHW-sekretariatets side er det enighet 24 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

om at en utgivelse i et liknende format bør følge under festivaler også i fremtiden, siden det understreker festivalens intensjon og etterlater noe som varer etter festivalens slutt. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Utgivelse av CD med unge afrikanske poeter og rappere bosatt i Norge. Produsert i samarbeid med artisten Sheldon Blackman fra Trinidad & Tobago. Utgitt av The R.I.S.E. Project og Afrikan Youth In Norway (AYIN) i anledning AYIN’s 10-årsjubileum. Markedsført av AHW. Konsept For å ytterligere markere AYIN’s 10 års-jubileum ble artister i The R.I.S.E. Project, et hip-hop empowerment prosjekt tilknyttet AYIN, utfordret til å lage en ”mixtape”. Mixtape-formatet er noe mindre formelt enn en ordinær CD-utgivelse. For å knytte det musikalske innholdet til AHW ble det lagt vekt på poesi, slam og sang. Intensjonen var å samle artister med ulike uttrykksformer og utgi et produkt som både understreket AYIN’s 10-års-jubileum og ”Synlig-Usynlig”festivalens fokus på ordet. Rapport 10 sanger ble spilt inn iløpet av to uker. Sangene var en variasjon av rap, sang, spoken word, musikk og toasting. 15 artister, hvorav flere opptro under ”Synlig-Usynlig”, deltok og alle satte sitt preg på sangene. CD’en ble lansert under festivalen. I etterkant av festivalen (19. april) ble et eget launch-arrangement for CD’en avholdt på X-Ray Ungdomskulturhus. CD’en ble utgitt med et opplag på 500 eksemplarer. Samarbeidspartnere Mix-tapen var et resultat av input fra mange samarbeidspartnere. Innspillinger ble gjennomført i fire ulike lokaler; Gorilla Warfare Studio, Sankofa Records, Aslak og Rough Rhythm Studio. DJ Roger D, Amazone, Brotha Buntu, Sheldon Blackman og Stephen K. Ofuso bidro med musikalsk produksjon. Halvparten av sangene var skrevet at Sheldon Blackman. Lamisi Gurah, assistert av Rim Gebremariam, koordinerte prosjektet på vegne av R.I.S.E., Kemet Productions og AYIN. Bård Øvervoll fra Kamuflasje Design sto for lay-out på CD-coveret. Evaluering Kush Mix-tape ble et flott bevis på de mange usynliggjorte talentene som finnes i Norge og som bør vies mer oppmerksomhet. CD-utgivelsen fremsto – i tillegg til å understreke AYIN’s jubileumsfeiring – som et kreativt eksempel på ”Synlig-Usynlig”-festivalens intensjon og uttrykksform. Sheldon Blackman’s innsats var uvurderlig i denne sammenehengen. Koordinator for prosjektet var også en del av AHW-sekretariatet, og det ble en svært hektisk periode for henne. Det ville vært en fordel å planlegge utgivelsen slik at den ikke gikk parallelt med selve festivalforberedelsene. Mix-tapen ble godt mottatt av publikum og både prosjekt-koordinator og AHW-sekretariatet er enige om at målsettingene ble nådd. Prosjektet ble støttet av Bydel Grünerløkka, LNU Idebanken, Frifond Musikk og Afrikan Youth In Norway. 25 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Festivalprofil, markedsføring og media ”Synlig-Usynlig” var den første kulturfestivalen i sitt slag, i norsk sammenheng. Det var derfor viktig å gi festivalen en merkbar profil som kunne fungere overfor ulike målgrupper. AHW ønsket å henvende seg til et publikum av både unge og voksne. Et publikum som besto av både kulturinteresserte og folk som vanligvis ikke oppsøker kulturarrangementer. AHW’s største utfordring lå i å skape en balanse mellom det genuint afrikanske, det tradisjonelle/historiske og det urbane. Dersom festivalens profil fremsto som utelukkende tradisjonell ville man ikke kunne nå det unge, urbane publikummet. Og dersom uttrykket ble for urbant ville det mer modne publikummet avskrive festivalen for å mangle seriøsitet og dybde. ”Synlig-Usynlig” hadde også som målsetting å nå folk med ulike bakgrunner; et norsk publikum og samtidig bli ansett som relevant og interessant for et afrikansk publikum. I det følgende presenteres de ulike tiltakene AHW-sekretariatet gjennomførte for å nå ut til publikum. Emblemer, tema og grafikk AHW-sekretariatet bestemte seg tidlig for å legge mye arbeid i festivalens visuelle profil. Man ønsket å understreke festivalens intensjon og innhold ved hjelp av uttrykk, symboler, farger og bildebruk. Sekretariatet samarbeidet med grafisk designer Lamin Chorr Nilsen fra Diamant Design om utarbeiding av visuell profil og utforming av festivalens trykksaker. AHW’s emblem er Sankofa-fuglen, en fugl som går fremover samtidig som den ser seg tilbake. Dette symbolet uttrykker hvor viktig det er å kjenne sin historie. For å understreke festivalens fokus på fortidd historie ble fargene brunt og gult valgt. Denne kombinasjonen fikk frem både et historisk preg og moderne aktualitet. Disse fargene gikk også igjen i utsmykkingen av lokalene der aktivitetene ble gjennomført. Et bilde av en afrikansk kvinne i profil ble brukt som visuelt blikkfang for festivalen. Bildet ser både gammelt og moderne ut samtidig, og fremstår som et symbol på ’Mor Afrika’. Utenom dette ble det bevisst lagt vekt på iøyenfallende og direkte bildebruk med fokus på artister og ansiktsbilder som kommuniserer direkte med publikum, og ga et umiddelbart signal om at noe skjer. Uttrykket ”Synlig-Usynlig” ble profilert i alle festivalens sammenhenger; Skriftlig, verbalt og som en logo i alt informasjonsmateriell. Festivalens forklarende undertittel var ”En urban kulturfestival med Afrika i fokus”. Festival-beskyttere Forskeren Cheikh Anta Diop og artisten Ruth Reese var valgt som festivalens ’beskyttere’. På hver sin måte dannet disse to ikonene direkte uttrykk for festivalens innhold og intensjon. Festival-sekretariatet ønsket å synliggjøre deres glødende engasjement, understreke alt de har tilført afrikansk kultur og historie, og følge i fotsporene de har etterlatt seg. Språk Temaer knyttet til afrikansk kultur og pan-afrikanisme blir, særlig i afrikanske miljøer i Norge, ofte presentert på engelsk. Gjennom de siste 100 årene har en internasjonal engelsk-språklig diskurs rundt temaer som omhandler stolthet, ikonografi og historiske hendelser blitt etablert og det synes ofte naturlig å anvende denne også i Norge. Det ble imidlertid lagt stor vekt på å bruke fortrinnsvis norsk språk i fremstillingen av festivalen, selv om det i det afrikanske miljøet ofte er vanlig å bruke engelsk. Dette for å understreke at festivalen rettet seg mot et generelt publikum og samtidig ønsket å rekruttere generasjonen av unge/voksne afrikanere som har bodd hele eller mestedelen av sitt liv i Norge og anvender norsk som et vesentlig språk. Festivalen ønsket å bidra til å etablere genuine afrikanske uttrykk med norsk som hovedspråk. 26 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Plakater og brosjyrer Festivalens aktiviteter ble hovedsaklig markedsført ved hjelp av plakater og festivalbrosjyrer:  Festivalplakat med program, A2 (1000 ex)  Nommo – Ordet Som Snakker plakat, A2 (1000 ex)  Gateprofeter plakat, A3 (1000 ex)  Osibisa plakat, A3 (1000 ex)  AHW klistremerker, A6 (500 ex)  20-siders festivalhefte, A5 (2000 ex) I tillegg ble egne flyers og invitasjoner trykket opp i forbindelse med symposiumet, ”New Jack City” og ”Indaba Fagseminar”. Plakatene ble distribuert og hengt opp over hele Oslo. Nye runder var nødvendig omtrent hver dag fordi det er begrenset med lovlige annonseringsplasser i byen og mange som konkurrerer om de samme plassene. Webside Websiden www.afrikanhistoryweek.com ble etablert flere uker i forkant av festivalen. En enkel og informativ side ble utviklet av Otto L. Motzke på oppdrag fra AHW. Siden inneholdt bakgrunnsinformasjon om Afrikan History Week, festivalprogram, artistpresentasjoner og praktisk informasjon om hvert enkelt arrangement. Siden ble kontinuerlig oppdatert under festivalen. Media AHW engasjerte Elisabeth Norheim som presseansvarlig. Hun hadde ansvar for å selge festivalen, både som helhet og de ulike enkeltarrangementene, inn til dagsaviser, magasiner, radio og TV. Dagen før festivalstart, 30. mars, inviterte AHW til presselunsj, hvor journalister kunne få bakgrunnsinformasjon om festivalen og møte sekretariatet. Presseansvarlig hadde allerede gjort en grundig jobb med å selge inn festivalen til media, så kun et fåtall journalister kom til presselunsjen. Til å være en relativt ”smal” festival fikk ”Synlig-Usynlig” svært god respons fra media. Spesielt var mange interessert i slampoesi og artistene som var invitert fra utlandet. Følgende media hadde saker om festivalen iløpet av uka: DAGSAVISER  Dagsavisen  Aftenposten  Morgenbladet ANNEN PRESSE  Natt og Dag  KingSize  Utrop  Nordstrands Blad NETTAVISER  nrk.no/migrapolis  Oslo Puls  Kongoi Magazine  Samora  Agenda x  Jentenett  TV2 nettavisen  utrop.no

RADIO               

Balsam, P1 – Queendom Tellus Kingsize Radio NRK/Østlandssendingen SAAB, Kanal 24 Helgestart, P1 Jungeltelegrafen, P2 RadiOrakel Radio Nova DJ Sunshine, P3 National Rapshow, P3 Nitimen, NRK Kulturbeitet, P2 Midt I Musikken, P2 NRK Kulturnytt

TV    

NRK Migrapolis NRK1 Frokost TV Oslo TV, TVN NRK Kveldsåpent

Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”

27


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Evaluering av festivalens markedsføring Festivalens budskap ble godt mottatt både blant presse og publikum, og nådde frem til målgruppene. Noe av informasjonsmateriellet ble utarbeidet i siste liten og detaljer ble uteglemt. Selv om sekretariatet var svært godt fornøyd med mesteparten av den grafiske utformingen ble det tydelig at informasjon om så mange ulike aktiviteter til et så uensartet publikum må gjøres enda enklere og tydeligere. Fordi festivalen konkurrerer med veldig mange andre arrangementer som også formidler sitt budskap gjennom plakater bør det i fremtiden legges enda mer vekt på iøyenfallende og lett tilgjengelig informasjon. Det at AHW-sekretariatet valgte å presentere mange aktiviteter iløpet av festivaluka som var svært ulike i innhold og rettet seg mot ulike interessegrupper skapte store utfordringer for markedsføringen. Annonsering var kun basert på å distribuere plakater og festivalhefter. Plakater måtte kjøres ut og henges opp hver eneste dag over en 3-ukers periode og sekretariatet hadde problemer med å skaffe tilstrekkelig mannskaper til å utføre dette arbeidet. Mange dager endte sekretariatets medarbeidere selv med å kjøre ut plakatene tidlig på morgen og sent på kvelden. Dette påførte medarbeiderne mye arbeid som burde vært utført av andre. I fremtiden vil det være helt nødvendig å engasjere en promo-ansvarlig som påtar seg alt som har med distribuering av informasjonsmateriell å gjøre. Flyers og invitasjoner for enkeltarrangementer fungerte bra ved at de ble distribuert direkte til den målgruppen de var tiltenkt. Noe informasjon ble sendt ut via SMS og e-post, men dette kan med fordel utvides i fremtiden. Det vil også være viktig å ha et budsjett til å kjøre annonser i dagspresse og tidsskrifter, for å nå et bredere publikum. Presseansvarlig gjorde en svært bra jobb med å skape interesse blant ulike typer media. To pressemeldinger ble sendt ut. Presseansvarlig jobbet selvstendig, men holdt sekretariatet fortløpende oppdatert underveis. Den viktigste erfaringen fra ”Synlig-Usynlig” var at festivalen ikke selger seg selv. Interessante temaer og høy kunstnerisk kvalitet er ikke i seg selv noen garanti for stort publikumsbesøk. Festivalkomiteen må i fremtiden sørge for at hvert enkelt arrangement blir markedsført mer aggressivt overfor de ulike målgruppene. Spesifikk markedsføring overfor organisasjoner og grupper bør også gjøres gjennom informasjonsmøter og utsending av informasjon i god tid i forveien, for å skape forventninger og invitere til samarbeid med ulike partnere. En egen promo-ansvarlig må bli gitt ansvar for distribusjon av alt informasjonsmateriell. I tillegg kan weblinks, e-post baserte mailing lister og SMS brukes mer kreativt.

Arbeidsstruktur og medarbeidere AHW-sekretariatet besto av fire personer; en leder og tre festival-koordinatorer. Leder, som var invitert spesielt fra Sør-Afrika for å jobbe med festivalen og en av koordinatorene hadde mulighet til å vie full oppmerksomhet til forberedelser og gjenomføring. De to andre koordinatorene var i annen hel- og deltidsjobb. Sekretariatets medarbeidere hadde alle solid erfaring fra planlegging, prosjektarbeid og gjennomføring av større arrangementer. Sekretariatet startet forberedelsesprosessen mer enn ett år i forveien. Men den konkrete planleggingen rundt det enkelte arrangement tok form høsten 2004. Gjennom jevnlige møter og 28 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

kontakt per e-post og telefon ble oppgaver fordelt og hver enkelt påtok seg selvstendige oppdrag. Dette arbeidet ble intensivert i februar og mars, og sekretariatet møttes flere ganger i uka. Spesialister til å utføre konkrete og, delvis, selvstendige oppdrag ble håndplukket. Et team av medarbeidere ble inkludert i forkant av festivalen med spesielt ansvar for praktisk gjennomføring fra dag til dag. Mange frivillige assistenter ble engasjert som vertskap og til å bistå med mindre oppgaver. Absolutt alle som bidro viste stort engasjement og en glødende interesse for festivalen. Knappe ressurser ble brukt til å bekoste et variert og ambisiøst program, og det var lite penger igjen til å betale honorarer for innsatsen. Alle medarbeidere stilte allikevel opp og bidro til at festivalen ble en suksess. Stor takk skyldes alle for fabelaktig innsats: FESTIVAL-SEKRETARIAT Amani Olubanjo Buntu Asta Busingye Lydersen Lamisi Gurah Sithabile Mathe

Festival leder Festival koordinator Festival koordinator Festival koordinator

MEDARBEIDERE Eddie Soares Christina Skalstad Hannah Wozene Kvam Muniratu F. Kwarasey Rubabatu Kwarasey

Medarbeider Medarbeider Medarbeider Medarbeider/artistansvarlig Medarbeider/dekoratør

SPESIALISTER Alana David Kitara Elisabeth Norheim Lamin Chorr Nilsen Rashid Kwarasey Sheldon Blackman

Videograf/dokumentasjon Presseansvarlig Grafisk utforming Vaktansvarlig Musikalsk ledelse

ASSISTENTER Abdibasid Mohamed Alas Liban Abdi Amina Mahama Balita Serge Buhendwa Daniel Yhidego Haddy Jammeh Hibaq Abdi Jacob Shisiali Marco Da Veiga Marleen Kwarasey Moses Kuvoame Nailoke Shilunga Ricky Ertzgaard Samantha Gurah Saynab Mohamud Winnie Bryce

Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse/promo Vertskap/mottakelse/promo Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse/promo Vertskap/mottakelse/promo Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse Sjåfør/transport/promo Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse Vertskap/mottakelse

29 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

AYIN Daniele Amundsen Fatou Sarr Kelechi Uwalaka Robert Angura Ochieng Sam Chimaobi Ahamba Thomas I. M. Prestø

AYIN Jubileumskomité AYIN Jubileumskomité AYIN Jubileumskomité AYIN Jubileumskomité AYIN Jubileumskomité AYIN Jubileumskomité/AHW vertskap

Arrangementssteder og samarbeidspartnere AHW-sekretariatet, som lenge hadde vurdert ulike løsninger når det gjaldt lokaler, ble svært begeistret da de ”oppdaget” Feber Konserthus og Bar. Feber hadde nettopp åpnet og hadde alt teknisk utstyr festivalen hadde behov for. I tillegg var lokalene ypperlig egnet til de fleste av festivalens arrangementer, med konsertscene, bar og lounge. Med stor samarbeidsvilje fra styreleder og daglig leder ble et samarbeid inngått om å gjøre Feber til festivalens hovedlokale. Dette fungerte veldig bra selv om stedet var nytt og ukjent for de fleste. Dessverre var noen av arrangementene dårligere besøkt enn ventet og for Feber ga nok ikke festivalen noen stor økonomisk gevinst. Febers ledelse strakk seg så langt de kunne og AHW skylder dem stor takk. De andre arrangementsstedene, Høgskolen I Oslo, Latter På Aker Brygge og Cosmopolite fungerte også svært godt til de respektive arrangementene. Spesielt var det interessant å inngå et samarbeid med Latter På Aker Brygge i forbindelse med avviklingen av Indaba Fagseminar. Dette var på alle måter en utradisjonell løsning, som ga seminaret et ekstra løft. Ledelsen og kontaktpersonene ved alle arrangementsstedene viste stor samarbeidsvilje og entusiasme overfor ”Synlig-Usynlig” og AHW-sekretariatet er ydmykt takknemlige. Fabrikken fungerte også bra som lokale for AYIN’s jubileumsarrangement. AHW er stor takk skyldig til designeren Rubabatu Kwarasey som spesialinnredet festivallokalene og laget en forseggjort kunstnerisk og profesjonell ramme rundt arrangementene. Foruten arrangementsstedene omfattet AHW’s viktigste samarbeidspartnere Afrikan Youth In Norway (AYIN), Pan-African Womens Association (PAWA), Groundation Crew, Hilaq Restaurant, Lærerutdanningens Internasjonale Senter (LINS) og KingSize. På hver sin måte bidro disse organisasjonene til å heve festivalens nivå. De viste alle stor solidaritet med festivalen og gjorde en stor innsats for å markedsføre arrangementene. Det var også en interessant erfaring for AHW-sekretariatet å etablere nye bekjentskaper og utvide sitt kontaktfelt. Til neste års festival bør enda mer ressurser brukes på å utvide dette kontaktnettet og etablere kontakt med flere samarbeidspartnere, både i afrikanske og norske miljøer. Avtaler om samarbeid bør inngås i god tid i forveien for å sørge for tilstrekkelig planlegging. Dette vil også sikre at den enkelte samarbeidspartner har større utbytte av samarbeidet på lang sikt.

30 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Oppsummering ”Synlig-Usynlig” 2005 var den første afrikanske historieuka som ble arrangert i Norge. Festivalsekretariatet la opp til et svært ambisiøst progam, tatt i betraktning at svært lite midler ble innvilget til gjennomføringen. Flere av arrangementene hadde ikke noe eget budsjett. Og selv om mange frivillige medarbeidere stilte opp falt det meste av arbeidsmengden på noen få. Sekretariatet valgte et høyt aktivitetsnivå fremfor gode honorarer til medarbeiderne. Dette gjorde at alle som var involvert i festivalen ble under-betalt for den fremragende innsatsen de gjorde. Dette bør på ingen måte bli en vane. Det er ingen selvfølge at rutinerte fagpersoner gir sin tid og innsats for minimal belønning. Sekretariatet mener allikevel at det var nødvendig å etablere festivalen på en grundig måte. Nå ut til ulike målgrupper ved hjelp av et variert program. Holde et høyt nivå når det gjaldt både kvalitet og tempo. Publikum i Oslo er ikke vant til de arrangementene AHW presenterte, så sekretariatet ser det ikke bare som negativt at publikumsoppslutningen var noe lavere enn man hadde håpet. Det tar tid å etablere nye kulturarrangementer. Og ”Synlig-Usynlig” ble både lagt merke til og satte spor etter seg. Selv om AHW valgte å invitere en rekke utenlandske artister var det også viktig å presentere talenter i det afrikanske miljøet i Norge. Mange fikk på denne måten øynene opp for hvor mange ressurser det afrikanske miljøet representerer. Det kom ellers mange positive tilbakemeldinger fra et begeistret publikum. Ikke minst var det oppmuntrende å høre fra ungdommer som sa at festivalen inspirerte dem til å bli mer engasjert i samfunnsspørsmål.

De viktigste erfaringene over hva som bør planlegges bedre til neste år kan oppsummeres slik:  Økt markedsføring  Mer konsentrert promo-arbeide  Involvering av flere spesialister (spesielt promo-ansvarlig, kasserer og artistansvarlig)  Mer ressurser til honorering av medarbeidere  Inngå mer konkret samarbeid med flere strategiske partnere  Starte forberedelsene enda tidligere Dette tatt i betraktning, AHW-sekretariatet mener at Afrikan History Week 2005 ble en stor suksess som la et grunnlag for å videreføre festivalen som en årlig aktivitet. Både publikum og presse ga overveldende positiv respons, og beviste at det er et marked for festivalen. Alle målsettinger ble oppnådd selv om det var ønskelig å nå ut til et enda større publikum. For å sikre at neste års festival blir enda bedre må tilstrekkelige økonomiske midler sikres i tide og forberedelsene starte i god tid.

31 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

AFRIKAN HISTORY WEEK: 1.-9. APRIL 2005 ”Synlig-Usynlig” – Oslo, Norge Fredag 1. april - kl. 18.00 SYMPOSIUM; Afrikansk historie i Norge Innledere: Yacoub Cissé, Cliff Moustache, Kofi Barry, Bashe Musse, Lamisi Gurah Presentert i samarbeid med Lærerutdanningens Internasjonale Senter (LINS) Rom P168, Høgskolen I Oslo. Gratis Fredag 1. april - kl. 21.00 NEW JACK CITY; Kick-Off Party DJs: DJ Nuhhh (Kids Love Wax) & Brotha Buntu Presentert i samarbeid med KINGSIZE Feber Konserthus og Bar. Kr. 50,- (20 år/leg.plikt) Lørdag 2. april - kl. 18.00 GALLAMIDDAG; Afrikan Youth In Norway 10 års jubileum Fabrikken. Kr. 150,Søndag 3. april - kl. 18.00

HAIL THE QUEENS; Afrikansk kvinnekulturkveld Artister: Queendom, The R.I.S.E. Project og venner Feber Konserthus og Bar. Kr. 50,- (20 år/leg.plikt) Mandag 4. april - kl. 08.30

INDABA FAGSEMINAR; Kultur, forebygging og styrking Hovedscenen, Latter på Aker Brygge Kr. 500,-/kr 200,Mandag 4. april - kl. 21.00

WISE UP – RISE UP; Reggae Bashment Night DJs: Ras Steven, Selecta G, Junior Maestro, Gary Frenchie & Culture P Presentert i samarbeid med GROUNDATION MOVEMENT Feber Konserthus og Bar. Kr. 50,- (20 år/leg.plikt) Tirsdag 5. april - kl. 17.00

NOMMO – ORDET SOM SNAKKER; Kreativ workshop Workshop-ledere: SLAM-poetry; Kim Francois (UK/GD), DUB-poetry; Sipho Oba (UK/AI), RAP-poetry; Best Kept Secret (UK/GY/GD/GH), RIM PÅ NORSK; Ras Steven (NO/KE) Feber Konserthus og Bar. Kr. 50,- (18 år/leg.plikt) Onsdag 6. april - kl. 19.00

NOMMO – ORDET SOM SNAKKER; Poesi event Artister: Bertrand Besigye (NO/UG), Kim Francois (UK/GD), Sipho Oba (UK/AI), Amen Noir (UK/GY), OneNess (UK/GD), Tuggs.t.a.r (UK/GH), Ras Steven (NO/KE), Sheldon Blackman (TT), The R.I.S.E. Project (NO/Afrika/Caribbean) Feber Konserthus og Bar. Kr. 80,- (18 år/leg.plikt) Torsdag 7. april - kl. 18.00 GATEPROFETER; Hip-Hop Summit med dead prez (US) Andre gjester: Hip-Hop aktivister fra UK og NO Presentert i samarbeid med KINGSIZE Feber Konserthus og Bar. Kr. 50,- (18 år/leg.plikt) Fredag 8. april - kl. 21.00 GATEPROFETER; Live konsert med dead prez (US) Andre artister: The R.I.S.E. Project (NO/Afrika/Caribbean) Cosmopolite. Kr. 200,- (18 år/leg.plikt) Lørdag 9. april - kl. 21.00 AFRIKA LIVE; Live konsert med Osibisa (GH/UK) Andre artister: Dancers With Attitude (NO/Afrika/Caribbean) Cosmopolite. Kr. 150,- (20 år/leg.plikt)

FEBER KONSERTHUS OG BAR Pilestredet 8/C.J. Hambros Plass (v/ Oslo Tinghus) www.feberoslo.no LATTER PÅ AKER BRYGGE Holmens gate - www.latter.no HØGSKOLEN I OSLO Pilestredet 48 - www.lins.no COSMOPOLITE Møllergata 9 - www.cosmopolite.no FABRIKKEN Nedre Gate 7 (v/Blå and X-Ray på Grünerløkka) www.fabrikken.no

32 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”


Synlig-Usynlig – En urban kulturfestival med Afrika i fokus

Stiftelsen Afrikan History Week c/o Afrikan Youth In Norway Korsgata 31 0551 Oslo T: 91 74 95 20 E: info@afrikanhistoryweek.com W: www.afrikanhistoryweek.com

"Synlig-Usynlig" 1.-9. April, Oslo

Hva er Afrikan History Week? Afrikan History Week (AHW) er en kulturell stiftelse som i samarbeid med Afrikan Youth In Norway (www.afrikanyouth.org) har tatt initiativ til ulike aktiviteter med fokus på kultur, uttrykksformer, politikk, historie, identitet og livskvalitet. Hovedaktiviteten er en årlig festival hvor en i løpet av en uke presenterer et bredt spekter av temaer, gjester og artister. AHW er en direkte respons på den mangel av scener, foraer og rom hvor afrikanere setter dagsorden og bidrar på en representativ måte til å øke bevissthetsnivået i Norge. AHW’s første store kulturfestival, “Synlig-Usynlig”, vil gå av stabelen 1.-9. april 2005 i Oslo. ”SynligUsynlig” er en festival som vil sette fokus på afrikansk historie, tradisjoner og moderne kultur-uttrykk.

Hva skjer under kulturfestivalen “Synlig-Usynlig”? Innslagene omfatter symposium, fagseminar, kvinnekulturkveld, workshops, klubbkvelder og konserter. Afrikanske talere og artister fra Norge, England og USA deltar. For å skape en sosial ramme rundt festivalen etableres ‘Kafé Timbuktu’, en moderne café hvor afrikanske retter, drinker og te/kaffe kan kjøpes hver ettermiddag og kveld. Etter hver kvelds arrangement åpnes ‘Afrika Lounge’ hvor DJs mikser laidback afrikansk tradisjonell musikk med moderniserte uttrykk innen jazz, soul og hip-hop. AHW 2005 sammenfaller med at Afrikan Youth In Norway fyller 10 år, og dette vil også markeres i festivalen. Vi ønsker dere velkommen til begivenhetsrike dager! AFRIKAN HISTORY WEEK er støttet av:

Informasjon  

Pressekontakt: Elisabeth Norheim 94 32 45 68 Webside: www.afrikanhistoryweek.com

33 Evalueringsrapport – Afrikan History Week 2005; “Synlig-Usynlig”

AHW Evalueringsrapport 2005  

Denne rapporten beskriver aktiviteter som ble arrangert iløpet av Norges første afrikanske historieuke i 2005 – et kulturelt arrangement so...

AHW Evalueringsrapport 2005  

Denne rapporten beskriver aktiviteter som ble arrangert iløpet av Norges første afrikanske historieuke i 2005 – et kulturelt arrangement so...

Advertisement