__MAIN_TEXT__

Page 1

EN TIDNING FRÅN AFRIKAGRUPPERNA | AUGUSTI 2019 | NR 3

STÄLL KRAV PÅ SYSTEMBOLAGET Trevor uppmanar till att stå upp för vinfarmsarbetarna

PG 90 03 37-7

3

Mänskliga rättigheter, inte prioriterat av regeringen

5

Sydafrikanskt vin med dålig eftersmak

6

Snart dags igen för Världens Barn


AGERA NR 3 2019 FOTO: VICTOR BARRO

En höst i solidaritetens tecken

Hälsning från vår partner

Nu när hösten är på gång samlas vi i kampen för att göra världen mer rättvis och hållbar på en mängd arenor och plattformar! På årets bokmässa deltar Afrikagrupperna på Globala torgets scen och här kickar även årets insamling för Världens barn igång. Vår partnerorganisation AMODEFA i Moçambique är en av de som bidrar till de viktiga framsteg för barn och ungas rättigheter som kampanjen syftar till.

Tack för att du tar ställning! Hotet mot människorättsaktivister ökar, inte sällan mot just de aktivister och organisationer som står upp för flickors, kvinnors och HBTQI-personers rättigheter. När Afrikagrupperna i nära samarbete med våra partners och rättighetsbärarna vågar höja rösten för att de mest utsattas perspektiv ska höras, känns det som att vi fokuserar på rätt saker. Stort tack till alla medlemmar och givare som ger oss möjlighet att stå starka i tider av krympande utrymme, som är med och stärker civilsamhället, och som vågar ta ställning för mänskliga rättigheter och allas lika värde – ha en underbar höst!

Över 250 rörelser och organisationer kämpar för ett fördrag som binder transnationella företag att ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Läs mer på stopcorporateimpunity.org

Bindande regler för företag, rättigheter för människor! FOTO: VICTOR BARRO

Abortfrågan allt mer polariserad AMODEFA har en nyckelroll i arbetet med rådgivning till ungdomar kring sexuellaoch reproduktiva hälsorättigheter, det som inom politiken förkortas SRHR. Globalt pågår en kraftfull politisk polarisering och utmaning kring just dessa frågor, såväl internationellt som i enskilda länder. Abortfrågan har seglat upp som en signalfråga för såväl den sida som förespråkar mänskliga rättigheter, feminism, hållbarhet och jämlikhet som för dess motståndare. Allt oftare ser vi hur nationalistiska och antidemokratiska krafter använder just rätten till abort som en av de första att inskränkas.

En stor obalans i maktsystemet handlar om transnationella företags straffrihet. De har lyckats ackumulera en absurd och aldrig tidigare skådad makt. Genom internationella institut som Världsbanken och Internationella valutafonden hittar de till och med sätt att säkra sina rättigheter att investera. De räknar även med att privata skiljedomstolar ska stötta dem mot suveräna staters lagar och regler ifall något påverkar deras vinster negativt. Fram tills nu har de endast behövt förhålla sig till frivilliga regler och riktlinjer. Därför kämpar vi för ett bindande fördrag för transnationella företag när det gäller mänskliga rättigheter. Ett sådant fördrag förhandlas det just nu om i FN och vi tror att ett det har potential att komma till rätta med den juridiska klyftan som gör att transnationella företag

kan undvika ansvar. Det är ingen slump att det främst är länder från globala syd som driver processen framåt. Vi är mer systematiskt drabbade av dessa företagsbrott. De flesta av de stora globala ekonomierna, som USA och EU, bojkottar processen eller väcker invändningar eftersom de inte drabbas direkt. Tillsammans med över 250 rörelser och organisationer driver vi kampanjen Global Campaign to Dismantle Corporate Power. Vi vill att fördraget ska återspegla behov och krav från de som drabbas av företagens straffrihet och ger miljoner drabbade människor över hela världen tillgång till rättvisa. År efter år har röster från dessa samhällen och sociala rörelser talat högt och tydligt: vi behöver regler för företag och rättigheter för människor. Det är dags att ta bort straffriheten! Erika Mendes Justiça Ambiental / Friends of the Earth Mozambique

FOTO: LINDA SVENSSON

Inspiration från Afrikagrupperna till medlemmar och givare Louise Lindfors Generalsekreterare Afrikagrupperna

ANSVARIG UTGIVARE Louise Lindfors ADRESS Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm E-POST post@afrikagrupperna.se HEMSIDA afrikagrupperna.se TELEFON 08-442 70 60 INSAMLING insamling@afrikagrupperna.se

Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev, anmäl dig direkt på afrikagrupperna.se eller skicka ett mejl till post@afrikagrupperna.se Vill du få Agera digitalt? Mejla till insamling@afrikagrupperna.se

Vill du engagera dig? Gå in på www.afrikagrupperna.se/medlem

2

REDAKTÖR Jimmy Peterson och Ann-Sofie Söderberg LAYOUT Petra Handin TRYCK Trydells, augusti 2019 OMSLAGSBILD Trevor Christians Foto: Jimmy Peterson

Information om seminarier, möten och annat som är på gång hittar du på www.afrikagrupperna.se.

Denna tidning är publicerad med ekonomiskt stöd från Sida. Sida har inte medverkat vid u ­ tformningen av materialet och tar ej s­ tällning till eventuella synpunkter som framförs.


AGERA NR 3 2019

Otaliga studier visar att svenska företag inte alls beter sig föredömligt utomlands, inte ens de statliga. Afrikagrupperna har vid många tillfällen lyft de usla villkor som arbetare på sydafrikanska vinfarmer tvingas leva under som en konsekvens av att Systembolaget pressar priserna. Trots att Systembolaget har en etisk kod blir det inga konsekvenser för leverantörer och producenter när de inte följer den. Handlingsplaner utan konsekvenser – bara fina ord EU-parlamentet har röstat för ett bindande FN-fördrag om att hålla transnationella företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter. Fler än 550 000 människor runt om i Europa har skrivit under krav till förmån för FN-fördraget. Men Sveriges regering deltar inte i förhandlingarna, utan hänvisar till Sveriges handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter och vill hellre slå vakt om sådana principer inom FN och OECD. Regeringen ägnar även mycket kraft åt att få också andra länder att skriva handlingsplaner för företagande och mänskliga rättigheter. Problemet är bara att dessa handlingsplaner inte är bindande utan frivilliga riktlinjer.

FOTO: DAVID PETERSON / PIXABAY

Mänskliga rättigheter, ingen prioriterad fråga för regeringen? Val i höst i Moçambique

Vi hoppas på bindande fördrag Nästa förhandlingstillfälle om FN-fördraget är i oktober i Genève. Syftet med fördraget är att täppa till juridiska kryphål på internationell nivå och att säkerställa brottsoffrens tillgång till rättslig prövning. Idag råder i praktiken straffrihet för transnationella företag. Döma brott som begåtts i utlandet Ett annat problem är att många stater, inklusive Sverige, har nationella domstolar utan behörighet att döma brott som begåtts utanför landets gränser. Vi arbetar därför parallellt med att få den svenska regeringen att lagstifta om human rights due diligence, det vill säga företags skyldighet att följa mänskliga rättigheter – även i utlandet. Det är något som både Statskontorets rapport och arbetsgruppen för Agenda 2030 rekommenderar. Men ännu har ingenting hänt. Däremot har ­Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Italien, Schweiz, Tyskland och Danmark kommit långt när det gäller lagstiftning. Eftersom Sverige varken arbetar för lagstiftning nationellt, eller vill vara delaktiga i förhandlingar på internationell nivå, kan vi konstatera att mänskliga rättigheter inte är en prioriterad fråga i Sveriges investerings- och handelspolitik.

MOÇAMBIQUE Den 15 oktober ska president, parlament och provinsstyre väljas. Kampen om presidentposten står mellan sittande president Filipe Nyusi från Frelimo, Ossufo Momade från Renamo och Daviz Simango från MDM. Partierna som dessa tre representerar är de som idag delar på parlamentets 250 platser. Inget annat parti var nära att ta sig över femprocentsspärren i det senaste valet. Då fick Frelimo 144 platser, Renamo 89 och MDM 17. Frelimo minskade till 56 procent av rösterna, i valet dessförinnan fick de 75 procent.

Risk för hungerkris i Zimbabwe

FOTO: VICTOR BARRO

ZIMBABWE FN ökade under början av augusti sin begäran om hjälp till Zimbabwe när landet närmar sig en hungerkatastrof på grund av finansiell kris och torka. Miljontals zimbabwier riskerar svält och president Emmerson Mnangagwa har förklarat torkan som en nationell katastrof. FN kräver nu över 300 miljoner dollar i stöd för att hjälpa till återhämtningsinsatser.

Massarrest av utlänningar i Sydafrika

I FN pågår förhandlingar om ett bindande fördrag som ska tvinga transnationella företag att ta hänsyn till mänskliga räittigheter. Sverige står utanför.

3

SYDAFRIKA Minst 600 utländska medborgare arresterades av polisen i Johannesburg i mitten av augusti rapporterar sydafrikanska medier. I den riktade sökoperationen som genomfördes konfiskerade polisen också skjutvapen och förfalskade varor i olika byggnader. Operationen har kritiserats för att vara xenofobisk.


AGERA NR 3 2019

Usla villkor på sydafrikanska vinfarmer Danielle de Witt bor på en farm i Sydafrika. Nyligen var hon i Sverige för första gången för att prata om situationen på farmerna. – Det viktigaste för mig är farmarbetarnas levnadssvillkor. Nu har jag bott på en farm i sju år så det är känslosamt att tala om mina upplevelser. Trots att företag som Systembolaget har etiska koder, följs de inte alltid. Protokollen från de kontroller som utförs får facket i nuläget inte ta del av och det blir inga konsekvenser om farmägarna bryter mot villkoren. Danielle berättar med en blandning av nedstämdhet och upprördhet i rösten. – Vårt vatten är smutsigt. Huset är nedgånget. Och om det görs kontroller av förhållandena så säger farmägarna att de ska fixa husen men de lappar bara lite. De lagar aldrig något ordentligt. Danielle de Witt bor med sin man på farmen. Hon har engagerat sig i fackförbundet CSAAWU för att få till en förändring. Men ett medlemskap i facket kan få konsekvenser. – Farmägarna säger att vi kan vara med i facket. Men är vi det får vi inte köpa mat i butiken på gården. Farmägaren styr arbetarnas liv Eftersom fackligt anslutna farmarbetare inte får handla mat till familjen på gården tvingas de åka in till stan. Men även då är

de hänvisade till farmägarens vilja eftersom det inte finns några transportmedel utöver de som farmägarna tillhandahåller. – Minimilönen för farmarbetarna är 90 rand om dagen, hyran av huset ligger på 81 rand per dag och bara transporten in till stan kostar 300 rand. – Samtidigt har vi kvinnor inte ens rätt att äga hus på farmerna. Dör mannen måste kvinnan flytta ut. Det spelar ingen roll om de har bott där i 25 år. – Vi tar dricksvatten från en damm där det finns döda grodor och fiskar. Vattnet i toaletter är renare än det vi dricker. Fast själva har vi inte ens tillgång till toaletter i husen utan tvingas använda buskar, säger Danielle. I möte med Systembolaget Nu arbetar CSAAWU för att få till direkta samtal med Systembolaget i stället för att gå via farmägarna. Under besöket i Sverige träffade Danielle och kollegan Trevor Christians representanter för bland andra Systembolaget. De framförde då sina krav på att det måste få konsekvenser att inte

följa de etiska riktlinjerna, exempelvis säljstopp av viner från farmer som bryter mot reglerna. Systembolaget gav under mötet beskedet att CSAAWU som ett första steg bör få se protokollen från de kontroller som genomförts. Systembolaget har däremot inga planer på att införa säljstopp, det har de aldrig gjort för produkter från Sydafrika trots kontinuerliga larm om bristande arbets- och levnadsvillkor, Protestmarsch mot de usla förhållandena I höst kommer CSAAWU att anordna en protestmarsch i Kapstaden med siktet inställt på bland annat Systembolaget. Man hoppas att farmägarna ska känna pressen att behandla farmarbetarna och deras familjer med respekt. – Vi bor på en väldigt tuff plats. ­Farmägarna tjänar mycket pengar, men de kan inte ens fixa husen och ge oss ­tillgång till rent dricksvatten, säger Danielle de Witt.

FOTO: JIMMY PETERSON

Danielle de Witt bor sedan sju år på en av Sydafrikas vinfarmer och vittnar om slavliknande förhållanden.

4


AGERA NR 3 2019

Trevors uppmaning:

Ställ krav på Systembolaget FOTO: JIMMY PETERSON

Jag vill också lyfta Systembolagets etiska koder. De som arbetar med att ta fram de etiska koderna är genuint goda människor som vill göra bra saker. Men Systembolaget har gjort ett fundamentalt misstag – medvetet eller ej. Alla dessa etiska standarder är egentligen bara marknadsföring. Det får konsumenter att tro att vinerna är okej. Men den svenska allmänheten måste få veta sanningen. En farm som nämns i Emil Boss bok ”Sydafrikanskt vin – en annorlunda vinbok” är Leeuwenkuil. Sedan 2016 har informerat Systembolaget om att arbetare på farmen lever som slavar. Men mängden vin från Leeuwenkuil på Systembolaget bara ökar. Vår slutsats är att Systembolaget belönar förtryck. De har tydligt valt sida med de rasistiska farmägarna mot de fattiga vinarbetarna.

Trevor Christians är en av grundarna och generalsekreterare för det sydafrikanska fackförbundet CSAAWU. De organiserar sig för farmarbetares rättigheter, bland annat på de vingårdar som levererar till Systembolaget. Nu har både fackförbundet och farmarbetarna tröttnat på dialog med farmägare som inte leder till förbättrade arbets- och levnadsvillkor. De kräver nu omedelbart handlande av Systembolaget. Detta är en kortat version av det tal Trevor Christians höll på ABF i Stockholm i maj där bland annat Systembolaget närvarande. Jag är en av grundarna av fackförbundet CSAAWU som bildades 2006. Vi finns till för att samla de fattigaste av fattiga till en stark röst. Under apartheid hade farmarbetare inga rättigheter och behandlades som slavar, något som fortgår än i dag. Tyvärr är det inte enkelt att organisera sig. Farmerna är väldigt stora och farmarbetarna har nekats både utbildning och värdighet. Farmarbetare är i en svag position på grund av den sociala kontroll som farmägarna har över dem. Farmägarna har makten över sådant som transport, vatten och utbildning för barnen. Farmarbetarna är helt enkelt slavar. Idén med CSAAWU var att organisera båda arbetare och familjer. På andra sidan har vi farmägare – en stark, vit och väldigt kraftfull organiserad grupp. Nu har

vi under flera år mött farmägarna när vi har demonstrerat ute på gatorna. De har märkt att vi är seriösa. Vi har ställt blygsamma krav. På Oakvalley Farm i Grabouw kräver vi 250 rand (165 kr) om dagen i lön. Vi kräver ett slut på apartheid-systemetet där svarta män inhyses i vandrarhem där bara män får bo och att vandrarhemmen i stället görs om till hem för hela familjer. Vi kräver också att tillfälliga anställningsavtal ska bli permanenta. Under våren blockerade lokalsamhället den stora motorvägen N1 till stöd för farmarbetarnas krav. Vi rör oss i en riktning där vi inte längre tror på rundabordssamtal. Hur mycket vi än pratar förändras inget. Folk börjar märka detta.

5

Vi har nu tagit beslutet att i september 2019 ta oss ut och demonstrera på gatorna i Kapstaden. Vi vill visa Systembolaget, Fairtrade, Vinmonopolet och de andra. Vi vill säga att de ska sluta komma med vackra ord. Vi kan inte förstå varför ett hål i väggen inte kan fixas eller varför vi inte får rent vatten när farmägarna 500 meter bort har det. Våra krav är inte stora. Vi vill ha förändring! Vi är trötta på samtal. Farmägarna säger de att de inte kan förändra något över natten. Vi säger att det inte är över natten – vi har väntat i 25 år! Vita rasistiska farmägare tjänar på nuvarande förhållanden. De kommer inte att ändra sig förrän svenskar kräver det. Jag har en uppmaning till det svenska folket: Ni äger Systembolaget. Ni måste också ställa krav. Svenskar har en historia av att stå på de förtrycktas sida. Vi hoppas att ni följer den traditionen även i det här fallet. Amandla*! Trevor Christians, generalsekreterare CSAAWU

* Amandla betyder makt. Det besvaras ofta med awethu som betyder åt folket.


AGERA NR 3 2019

FOTO: LENNART LINDSTRÖM

 KALENDER – ETT URVAL 31/8 Afrikagrupperna på Klimatfestival i Vinterviken, Stockholm 7/9 Gävle Afrikagrupp har tillsammans med Gävleborgs Biståndsgrupp programpunkt om Västsahara på Jämlikhetsforum som arrangeras av ABF och Vänsterpartiet

Nöjda deltagare på ett inspirerande årsmöte, fint arrangerat av Uppsala Afrikagrupp.

Rapport från årsmötet 2019 i Ultuna Helgen den 25–26 maj hölls Afrikagruppernas årsmöte i Ultuna, Uppsala. Årsmötet är Afrikagruppernas högst beslutande organ och cirka 40 engagerade medlemmar samlades under två dagar för att bland annat diskutera organisationsutveckling och arbetet med ett nytt strategiskt styrdokument. Årsmötet 2018 gav styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med ett nytt ”visionsdokument” tillsammans med medlemmar och med stöd av kansli. Det nya dokumentet ska ersätta Afrikagruppernas långtidsplan 2012–2019 och program. Nu presenterade styrelsens visionsgrupp sitt utkast varpå det diskuterades under en workshop. Årsmötet beslutade bland annat att doku-

mentet inte ska heta ”visionsdokument” då Afrikagruppernas vision är En rättvis värld. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbeta med det nya dokumentet till årsmötet 2020. Även Afrikagruppernas stadgar öppnades upp för revidering. Bland annat beslutades att kanslianställda medlemmar inte äger rösträtt på årsmöte. Detta för att säkerställa att årsmötet är medlemsägt och för att värna den demokratiska grunden. Håll utkik på hemsidan för att ta del av protokollet i sin helhet, det kommer publi­ ceras på afrikagrupperna.se/medlem/ när det är färdigjusterat. Varmt tack till alla medlemmar som deltog på årsmötet och ett extra stort TACK till Uppsala Afrika­ grupp för fint arrangemang!

27/9 Bokmässan i Göteborg: Göteborgs Afrikagrupp och Tidskriften Västsahara har informationsbord och program med författaren Monica Zak. 3/10 Gävle Stadsbibliotek, Kafé Edbom: I Sydafrika kommer nära 90% av energin från kolkraft. Miljöorganisationen groundWork stödjer kampen mot miljöförstöringen. På studiebesök i Gävle och Gästrike Återvinnare är nu ”waste pickers” som återvinner avfall för att överleva. De berättar om situationen i Sydafrika. Kl. 19.00 v. 41

groundWork i Ådalen

v. 41

groundWork i Uppsala

27–28/9 och 4–5/10 Insamlingsdagar för Världens Barn Alla aktiviteter finns på afrikagrupperna.se/events

Snart dags igen – vill du hjälpa till?

Amodefa jobbar med sexualupplysning, bedriver ungdomsmottagningar och driver på för allas sexuella och reproduktiva rättigheter. Marta Mahumane arbetar

som aktivist hos Amodefa i Maputo. Ute i skolor pratar hon, främst med unga kvinnor, om sexuella och reproduktiva rättigheter och vikten av inte ha oskyddat sex. – Med mina egna erfarenheter, information och kunskap kan jag förändra livet och framtidsmöjligheterna för unga flickor och kvinnor. Därför arbetar jag för Amodefa, berättar Marta. De stora insamlingsdagarna 2019 är 27–28 september samt 4–5 oktober. Vill du engagera dig för Marta och alla världens barn? Kontakta medlem@ afrikagrupperna.se eller anmäl dig direkt via https://start.varldensbarn.se/frivillig­ anmalan/ 6

FOTO: MITRA MÄKI

Världens barn är en unik insamlingskampanj. Den är en av Radiohjälpens största och sker i samarbete mellan SVT, Sveriges Radio P4, Utbildningsradion (UR) och 14 organisationer, däribland Afrikagrupperna. Med hjälp av pengar från insamlingen stöttar Afrikagrupperna bland andra Amodefa i Moçambique.

Marta Mahumane, Amodefa


AGERA NR 3 2019

Vill du också stötta Afrikagrupperna med ditt sparande? Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Afrikagrupperna får två procent av ditt sparkapital varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst. Swedbank Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank. Det

är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Årets utdelning från fonden gav Afrika­ grupperna 148 000 kr och vi vill tacka alla sparare som valt oss som förmånstagare. Pengarna kommer att göra stor skillnad för vårt arbete i södra Afrika. Kom igång med ditt sparande på afrikagrupperna.se/humanfonden

Tack för stöd till cyklondrabbade! Tack alla som bidrog till våra insamlingar efter cyklonerna i våras. Totalt fick vi in 146 000 kronor som våra partners i Zimbabwe och Moçambique kan använda till återuppbyggnadsarbete. Arbetet kommer att ta lång tid och kräva mycket resurser. Det bästa sättet att stötta Afrikagrupperna och våra partners långsiktigt är att bli månadsgivare. Använd gärna talongen vi har bifogat i tidningen eller gå in på vår hemsida och bli månadsgivare, direkt och enkelt med bankID.

L ästips!

Sydafrikanskt vin – en annorlunda vinbok Sydafrikanskt vin är fantastiskt. Vem vill inte avnjuta en flaska pinotage till grillkvällen, en sauvignon blanc till det vegetariska eller varför inte en högklassig chenin blanc från Swartland? Den sydafrikanska vinvärlden genomgår just nu en spännande stilmässig utveckling. En ny generation unga vinmakare har gjort entré och revolutionerar hantverket. De bästa vinerna från Sydafrika tävlar med de allra främsta i världen. Men hur produceras egentligen vinet? Hur lever människorna som tillverkar det? Följ med författaren Emil Boss på en annorlunda resa i Sydafrikas vindistrikt.

Boken skildrar vinlandet Sydafrika med information om regioner, klimat, intressanta vinmakare och de senaste stiltrenderna, men den granskar också arbetsvillkoren bakom flera av Systembolagets storsäljare. Möt lantarbetarna hos berömda vinproducenter som Robertson Winery, Groot Constantia, Leeuwenkuil och Van Loveren. Var hamnar pengarna från den svenska vinimporten? Vilket vin ska man egentligen välja om man värderar schyssta arbetsvillkor? Och hur ska vi vinkonsumenter agera nu när lantarbetarna kräver sin rätt – efter 300 år av förtryck?

Tävling – vinn boken! Du kan vinna ”Sydafrikanskt vin – en annorlunda vinbok” genom att svara på följande fråga: Vad heter fackförbundet som representerar farmarbetare som vi skriver om i detta nummer av Agera? Skicka ditt svar tillsammans med namn och fullständig postadress via e-post till nathalia.lucas@afrikagrupperna.se eller med post till Afrikagrupperna, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Svaret ska vara oss tillhanda senast 31 augusti 2019.

7

STYRELSEN HAR ORDET

Dags för Afrika och Europa att mötas på lika villkor Årsmötet som i år hölls i Uppsala var innehållsrikt och väl genomfört. Vi diskuterade oss fram till en del stadgeändringar, vi analyserade dokumentet som ska ersätta långtidsplan och programförklaring, och vi fick en genomgång av arbetsgruppen för organisationsutveckling. Dessutom gav Trevor Christians och Danielle de Witt från det sydafrikanska fackförbundet CSAAWU en välkommen presentation om lantarbetares usla villkor på sydafrikanska vinodlingar. Tack till alla medlemmar – och särskilt Uppsala lokalgrupp – för ett lyckat årsmöte! På söndagen, när årsmötet valde en ny styrelse för Afrikagrupperna, gick även miljoner européer till val. EU-valet pekar på två tendenser som kan få betydelse för människor i Afrika. Eftersom blocket med extremhögern gick framåt riskerar EU att ta fler steg mot stängda gränser och till att betrakta all migration som illegal. Samtidigt gick det gröna blocket framåt vilket i sin tur innebär större möjligheter för EU att föra en politik som förhindrar och motverkar klimatförändringar i Afrika. Europa är också en viktig partner för Afrika men i dagsläget gynnar avtalen oftast europeiska länder. Afrikanska unionen växer dock starkare. I juli klubbade AU igenom ett frihandelsavtal för hela kontinenten. Bedömare menar att Afrika då kan förhandla fördelaktigare avtal gentemot EU. Det är hög tid att Afrika och Europa möts på lika villkor. Johan Sävström

styrelseledamot Afrikagrupperna


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds försändelsen med ny adress angiven.

Afrikagrupperna Tegelviksgatan 40 116 41 Stockholm

Är du i Stockholm i oktober? Missa inte:

Tillsammans förändrar vi liv Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjlig­heter att påverka sin vardag och framtid.

Genom vår verksamhet förändras och förbättras tusentals liv varje dag. För att minska fattigdomen arbetar vi tillsammans med lokala organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. I vårt arbete fokuserar vi på tre områden, rätten till levnadslön, rätten till din kropp och rätten till Afrikas resurser. Vi

stödjer även kampen för ett fritt Västsahara. Afrikagrupperna är en medlemsorganisation med lokalgrupper över hela Sverige. I Sverige sprider vi information och bildar opinion för global rättvisa. Stöd vårt viktigt arbete genom att skänka en gåva, PG 90 03 37-7 eller Swisha till 90 03 37 7. Ditt bidrag förändrar liv!

WEB afrikagrupperna.se TWITTER twitter.com/afrikagrupperna FACEBOOK facebook.com/afrikagrupperna INSTAGRAM instagram.com/afrikagrupperna

Profile for Afrikagrupperna

AGERA Nr 3  

AGERA Nr 3  

Advertisement