Page 1

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds försändelsen med ny adress angiven.

Afrikagrupperna Tegelviksgatan 40 116  41 Stockholm

En julklapp kan förändra liv! SKIPPA PRYLAR. Ge julklappar med mening. Handla i Afrikagruppernas gåvoshop och bidra till en rättvis värld. EN PLATS I EN DEMONSTRATION – 100 KR.

Nu är det snart nästa år afrikagruppernas

Genom detta stöd till demonstrationer kan en person få möjlighet att göra sin röst hörd genom att få hjälp med transport, en t-shirt som förmedlar budskapet och ett lunchpaket.

kalender 2014 AGERA #5–2013

TIO PLANTOR – 100 KR.

Gåvan motsvarar plantering av tio plantor i ett agroforestryprojekt i norra Moçambique där samodling av träd och matgrödor ökar produktionen utan att miljön tar skada.

Foto Jens Assur från utställningen Africa is a Great Country

BÖCKER TILL ETT BIBLIOTEK I ZIMBABWE – 250 KR.

Gåvan motsvarar två böcker till ett bybibliotek i Zimbabwe. Böcker främjar möjligheterna för människor att öka sina kunskaper och sitt engagemang, bland annat genom studiecirklar. GET – 300 KR.

I Angola stödjer Afrikagrupperna projekt med mikrokrediter som bland annat möjliggör försörjning genom getuppfödning. Gåvan motsvarar inköpet av en get. ÖRHÄNGEN – 100 KR

Handmålade örhängen från Zimbabwe tillverkade av gamla kapsyler, ett fint exempel på vackert hantverk i kombination med återvinning. På www.afrikagrupperna.se/gavoshop kan du handla redan idag!

DAGS ATT KÖPA en ny kalender att hänga på väggen. Afrikagruppernas kalender för 2014 innehåller bilder av ­fotografen Jens Assur. Köp i vår gåvoshop, www.afrikagrupperna. se/gavoshop eller genom att sätta in 125 kr på pg: 10 64 25–2. Ange ”­Kalender 2014” samt adressen dit den ska skickas. Pris: 125 kr. inkl. porto.

Vill du veta mer om vad som händer i södra Afrika? Då finns det en blogg för dej. Den skrivs både i Afrika och i Sverige och tar upp aktuella frågor rörande politik, bistånd, levnadsvillkor, hiv, nyheter, våra projekt och mycket mer. http://sodraafrikaidag.se

Tillsammans förändrar vi liv AFRIKAGRUPPERNA är en solidaritets­ organisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Genom vår verksamhet förändras och förbättras tusentals ­människors liv varje dag. För att minska fattigdomen har vi i 35 år samarbetat med organisationer i Angola, ­Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi arbetar för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande

i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har vi i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa. Vi stödjer även Väst­ saharas kamp för frihet. GENOM ATT STÖDJA Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i Afrika. Skänk en gåva till vårt viktiga arbete. Stöd Södra Afrika-insamlingen 90 03 37-7. Ditt bidrag förändrar liv.

www.afrikagrupperna.se


Vinkampanjen i riksdagen Medlemsresa till småbönder Praktikanter i Namibia

AGERA  •  #4–2013 Södra Afrika-insamlingen PlusGiro 90  03  37–7


Styrelsen har ordet

Partner har ordet

Gruvmotstånd utan gränser

Att se människor dö av hunger är tungt

På samma gång som Kongo är en mardröm på jorden med en icke-fungerande stat och ett inbördeskrig som aldrig tycks ta slut är landet fullt integrerat i den globala kapitalismen här utvinns metaller till våra datorer och mobiltelefoner

ALEXIA NARIS, VAD TYCKER DU OM ATT RESA TILL SVERIGE?

Jag är hedrad, glad och överlycklig. Det mest spännande med resan är att jag kommer att prata och utbyta erfarenheter om de problem som ligger närmast mitt hjärta, hiv och aids. Jag älskar verkligen att arbeta med detta. En vän till mig, som lever med hiv, sa en gång: ”Hiv är mer en känslomässig sjukdom än en fysisk. Läkarna och pillren behandlar kroppen. Men det är änglar som du som ger läkning och för­ nyelse åt ande och själ”. HUR BÖRJADE DU ARBETA MED HIV OCH HÄLSA?

fisken dör cancern sprider sig och barnen föds med missbildningar vid gruvorna i Cajamarca i Peru

2004 träffade jag en företrädare för människor som lever med hiv som påverkade mig djupt och fick mig att se hur viktigt det är att ta ett socialt ansvar. Dessutom dog min yngre bror av hiv vid 22 års ålder vilket var oerhört svårt och smärtsamt för mig.

invånarna i Västpapua befinner sig på flykt i sitt eget land medan guldet flödar ut ur gruvorna och ger vinster till företag där svenska pensionssparare är delägare

VAD ÄR SVÅRT I DITT ARBETE MED MÄNNISKOR?

Ärligt talat, att se människor som går på hivbehandling ändå dö av hivrelaterade sjukdomar på grund av hunger är verkligen tungt. Den extrema fattigdomen på landsbygden där människor lever på bara vatten i veckor ... det är smärtsamt att se människor dö på grund av brist på mat. Fattigdomen blir extremt utmanande nu när vi har så svår torka i Namibia.

trots att koppar för många miljarder dollar brutits ur Zambias gruvor de senaste åren är landet fortfarande ett av världens fattigaste eftersom de multinationella bolagen vägrar att betala skatt

VAD TYCKER DU OM I DITT ARBETE?

Jag tycker om att arbeta med osynliga hjältar. Det är kvinnor och barn som har upplevt övergrepp, som upplevt könsrelaterat våld. Jag tycker om att utbilda människor i hälsofrågor, särskilt i omvårdnad och förebyggande av hiv och aids. VAD GÖR DIG GLAD?

det som vi då måste fråga oss är vad det är för dynamik i den globala kapitalismen som gör att för att vissa ska leva gott måste folket i Kongo, Peru, Västpapua, Zambia och många andra platser bli behandlat på det här sättet det som vi måste göra är att organisera oss globalt i ett gruvmotstånd utan gränser vår kamp stannar inte i Ojnareskogen, Gállok eller Närke vi ska välja styrkan i att stå tillsammans axel mot axel från Luleälven till Amazonas

En dag ringde redaktören för den namibiska feministiska tidskriften Sister Namibia och sa: ”Alexia, jag tror att du ska köpa ett ex av senaste numret.” I det numret (april 2009 ) fanns en insändare som löd : ”Pots of Hope ger oss hopp, och vi är mycket tacksamma för det goda samarbetet med Sister Namibia. Genom tidskriften träffade vi en ängel som med kärlek arbetar med kvinnofrågor och ger oss information som ger oss styrka. Får nu bromsmediciner och går upp i vikt igen.” Brevskrivaren menade att det var Pots of Hope, och min rådgivning, som hjälpt henne. Efter att ha läst detta brev över­ väldigades jag av glädje och lycka.

vår kamp är inte över förrän utsugningen av människor och natur helt har upphört på vår jord ALEXIA NARIS MAGNUS GUSTAFSON

styrelseledamot Afrikagrupperna ­ verige samt även styrelseledamot S ­Örebro Afrikagrupp

Foto: Magnus Gustafson

AGERA Inspiration från Afrikagrupperna till medlemmar och givare Ansvarig utgivare Gabi Björsson Adress Tegelviksgatan 40, 116  41 Stockholm E-post post@afrikagrupperna.se Hemsida www.afrikagrupperna.se Telefon 08-442 70 60 Insamlingsansvarig Johanna Granhage, 08-442 70 72 Medlemsansvarig Anna Gunterberg, 08-442 70 71 Redaktör Viktoria Olausson, 0707-500 889 Layout Magpie Språkproduktion AB Tryck Trydells, november 2013 Omslagsbild Maria Larsson. Chikwete får ny ägare av Ruti Jaime.

Foto: Jenny Anderberg

utbildare för Positive Vibes och grundare av Pots of Hope, Namibia, besöker Sverige inför aidsdagen. Utfrågad av Jenny Anderberg

Kontakta oss • Vill du gå med i någon av de lokala Afrikagrupperna? Gå in på www.afrikagrupperna.se/ga-med-i-en-lokalgrupp. • Information om seminarier, möten och annat som är på gång hittar du på www.afrikagrupperna.se. Denna tidning är publicerad med ekonomiskt stöd från Sida. Sida har inte medverkat vid utformningen av materialet och tar ej ställning till eventuella synpunkter som framförs.


Vi jobbar för rättvisa arbetsvillkor Rättvis vinhandel i Riksdagen

Foto: Viktoria Olausson KAMPANJEN RÄTTVIS VINHANDEL inbjöds i september till ett seminarium i riksdagen av riksdagsledamöterna Amineh Kakabaveh (v) och Jan Lindholm (mp). Temat var vingårdsarbetarnas villkor och Sveriges ansvar för import av vin/ alkohol. Deltagarna representerade bland annat Systembolaget, Fair Trade-orga­ nisationer, Swedwatch, den fackliga rörelsen, Afrikagrupperna, import­firmor och universitet. Några få riksdagsledamöter var också med. Emil Boss från Kampanjen Rättvis vinhandel utgick från frågan: Vad är egentligen problemet i Sydafrika, Chile och Argentina? när han beskrev situationen.

ägarna lever gott men längst bort, och oftast gömda, finns arbetarnas oftast undermåliga bostäder. De nya minimilönerna är inte en lön som räcker för att försörja en familj, det förekommer diskriminering av kvinnor och säsongsarbetare, alkoholproblem är svåra då del av lön fortfarande betalas ut i form av vin. Emil menade att det är bra att Systembolaget infört en uppförandekod, men koden man valt är bristfällig. Detta kan dock åtgärdas med krav på en lön som går att leva på, transparens och invol­vering av fackliga/ arbetarorganisationer i processen. Emil vände sig med uppmaningar till olika aktörer i Sverige. Han menar att eftersom importörer inte är bundna av samma statliga regelverk som System­ bolaget, kan de ta etiska hänsyn i upphandlingen och kräva levnadslön. Emil uppmanade politiska partier, riksdag och regering att undersöka

VINGÅRDARNA ÄR FINA,

Smygstart i december

Sanna Louw och Alfreda Boesak demonstrerar för sina rättigheter.

möjlig­heterna att genomföra de poli­ tiska förändringar som krävs för att System­bolaget ska kunna ta större etiska hänsyn i upphandlingen. – Undersök möjligheterna att på ett eller annat sätt överföra delar av värdet från skatten tillbaka till länderna i syd. Den svenska välfärden får inte bygga på inhuman exploatering av människor! EMIL MENAR ATT många konsumenter är villiga att betala några kronor extra för vinet om de vet att pengarna går till producenterna. Med tanke på att så stor del som över 70 procent av värdet på en vinflaska stannar i Sverige blir inte vinflaskan många kronor dyrare för att fördubbla en vingårdsarbetares lön. Under den öppna diskussionen kom det fram förslag på möjliga vägar framåt. Intressant är att det finska alkoholmonopolet Alko tar större etisk hänsyn än Systembolaget vid sina inköp av viner. Går det i Finland borde det också gå här. Riksdagsledamöterna lovade följa frågan om statens ansvar för Systembolagets etiska arbete och kanske formulera en motion i Riksdagen kring detta.

Här kan ni se seminariet http://bambuser.com/v/3927686 https://embed.bambuser.com/channel/ Afrika­grupperna LOTTA COMÉ

LAGOM TILL JULHYSTERIN, då vi handlar som aldrig förr, smygstartar vi 2014 års kampanj för Rätten till en lön som går att leva på. Kampanjens huvudbudskap är att alla har rätt till en lön som går att leva på, att vinsten ska fördelas på ett mer rättvist sätt, att företagens, i det här fallet Systembolagets, uppförande­ koder ska utgå från arbetarnas behov. System­bolaget har under senaste året deklaretat att de vill verka för en rimlig levnadslön för lantarbetare. Vi får hoppas att ord blir till handling snarast.

inte på hur varan vi köper har producerats, vi tänker mest på att den ska vara så billig som möjligt. Ett annat perspektiv ger vi under helgen 7-8 december då Afrikagrupperna är med på Schysst Jul i Stockholm med seminariet ”Vinets bittra bismak/Vet du vad och vem som döljer sig bakom vinflaskan du köper med dig hem från Systembolaget?”

OFTAST TÄNKER VI

PÅ UPPDRAG AV Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna arbetar ­Swedwatch just nu med en rapport om Systembolagets, och svenska statens, ansvar för hur varorna de säljer har producerats. Rapporten kommer att lanseras i Stockholm med ett semi­ narium omkring den 12 december. UNDER FEBRUARI 2014 jobbar vi alla vidare med kampanjen, både lokalt och nationellt i Sverige och i södra Afrika. Det blir vykortskampanj, namninsamling, pengainsamling, blogginlägg, seminarier, rättvisa vinprovningar etc. I Göteborg planerar Afrikagrupperna bland annat ett seminarium på Världskulturmuséet i samband med utställningarna Africa is a Great Country och Afrikanska Mästerverk. HAR DU SOM medlem eller lokalgrupp idéer på aktiviteter och aktioner? Berätta om dem och sprid till andra grupper som också vill engagera sig. LOTTA COMÉ


Vem har rätt till Afrikas resurser? i september var ­ aria Larsson och jag på en medlemsM resa i Moçambique för att lära oss mer om landgrabbing och vilka effekter det har fått för den lokala befolkningen i några byar i norra Moçambique. Inför besöket i byarna träffade vi UNAC som organiserar närmare 100 000 småbönder i Moçambique och har ett starkt förtroende bland dem som har eller riskerar att förlora sin mark. Ansvarig för påverkansarbetet i organisationen är Agostinho Bento.

UNDER TIO DAGAR

NÅGON MÅNAD SENARE var Agostinho i Sverige där han deltog i “Världen har Feber”, där Stockholms Afrikagrupp med samarbetspartners under en serie cafékvällar tog tempen på tillståndet i Sverige och världen vad gäller de ekonomiska, sociala, ekologiska och klimatrelaterade problem som vi står inför. Jag berättade om hur Sveriges inblandning i skogsbolaget Chikweti har förändrat och försämrat livsvillkoren för småbönderna som vi talade med. CHIKWETI ÄR ETT av de mer kända skogsbolagen i norra Moçambique, initierat av Västerås stift i form av en investeringsfond. Skogsbolaget har kritiserats hårt både i Sverige och i Moçambique för att inte följa den moçambikiska landlagen, där bland annat konsultation med hela byar är obligatoriskt. Enligt vittnesmål från vårt besök i byn Licole kontaktade Chikweti endast byledaren och ett par individer, vilka också skrev under det avtal som kom att förändra livet för alla som bor i byn. Idag finns stora motsättningar både mellan Chikweti och byn och mellan byledaren och resten av invånarna i byn.

i Örebro organiserade Örebro Afrikagrupp ett seminarium med fokus på landgrabbing. Agostinho presenterade ProSavana-projektetet, den största investeringen i jordbruket i landet, som drivs av den moçambikiska staten, Japan och Brasilien. 14,5 miljoner hektar mark planeras att tas i bruk och ca fyra miljoner människor kommer att beröras. Mobiliseringen mot investeringen är stark och UNAC arbetar mycket aktivt med att påverka den egna staten, makt­ havare och investerare från Japan och ­Brasilien. Man har bland annat lyckats ta del av hemliga dokument som läckt

I ABF-HUSET

Småbönder lär sig

information om projektet. UNAC har också rest till Japan och Brasilien för att diskutera frågan med berörda ministrar. Dessutom finns ett starkt solidaritetsarbete mellan organisationer i Moçambique, Japan och Brasilien. Brasilianska bönder som har erfarenhet av liknande investeringar i jordbruket, har delat med sig av sin verklighet och hur livet har förändrats till det sämre. Solidaritet mellan gränserna har bland annat resulterat i ett öppet brev till de berörda presidenterna och har undertecknats av 23 moçambikiska, 43 brasilianska och 72 japanska organisationer. UNAC har lyckats skjuta upp genomförandet av ProSavana till nästa år och den moçambikiska staten har lovat att bjuda in och lyssna till småböndernas behov och farhågor. VÅRT SISTA STOPP var på Inspiration Världen på ABF- huset i Stockholm där Agostinho och jag deltog i ett seminarium organiserat av Afrikagrupperna, Fian, Forum Syd och Latinamerikagrupperna. Natalia Atz Sunuc berättade om gruvdriften i Guatemala och många paralleller kunde dras mellan ursprungsfolk i Guatemala och småbönder i Moçambique. Ett tydligt ­exempel på hur vi alla är samman­länkade är Natalias svar på frågan “hur kommer man åt orsakerna till landgrabbing?”, vilket var “det handlar om att fler uppmärksammar, diskuterar och ifrågasätter investeringar som inte gynnar lokalbefolkningen och som istället för utveckling ger negativa ­konsekvenser på människors liv”. SOM MEDLEM i Afrikagrupperna är mitt deltagande i information - och på­ verkansarbetet ett självklart sätt för mig att visa solidaritet. Solidaritet i form av agerande och ställningstagande har fått en starkare innebörd för mig efter alla möten med människor från idéella organisationer, byar och seminarier som tillsammans kämpar för en rättvis värld. Möten i Maputo, Lichinga, Cuamba, Stockholm och Örebro. Solidaritet från Moçambique till Sverige, mellan och bortom gränser. RUTI JAIME

Foton: Maria Larsson

Gemensam info-turné

Ali Bulaimo och sonen Augusto i byn Licole. LANDSKAPET RUNT LICHINGA i Niassa­ provinsen är svagt kuperat med enstaka träd och en hel del brända åkerlappar strax före regntiden. Här praktiseras fortfarande svedjebruk. Bondeorganisationen UNAC råder bönderna att sluta svedjebränna, tillämpa agroforestry (trädjordbruk) och gödsla jorden med kompost istället. Här växer också ung tallskog. Skogen har planterats av Chikweti, som delvis ägs av Västerås stift. Licole är en av de byar som har problem med Chikweti. Bönderna har mer eller mindre tvingats att lämna sina odlingar och fått ersättningsmark mycket längre bort. UNAC hjälper dem att förhandla mot Chikweti. – Det har blivit bättre, men vi är inte helt nöjda. Vi vill att Chikweti bygger en mödravårdscentral, lovar att inte plantera träd på vår begravningsplats och lämnar lite obearbetad mark så att vi kan ta brännved och byggnadsmaterial där, säger Ali Bulaimo, en av bönderna i Licole.


Vem har rätt till Afrikas resurser? smartare sätt att odla

Kyrkorepresentanter ­besökte Niassa NÄR AGOSTINHO BENTO från UNAC i ­ oçambique var i Sverige besökte han M bland annat kyrkokansliet i Uppsala. Anledningen var att representanter för Svenska kyrkan, Västerås stift, WWF och We Effect förberedde en uppföljningsresa till ­Västerås stifts skogsprojekt i Niassa i mitten av oktober. I förberedelserna ingick att inhämta erfarenheter av förhållandet mellan UNAC, småbönderna och Chikweti. Anders Ölund, policyhandläggare vid Svenska kyrkans internationella avdelning, träffade Agostinho och deltog i resan till Niassa, där delegationen träffade representanter för det moçambikiska civilsamhället, forskare, lokalbefolkning, företrädare för provinsmyndigheten och för skogsföretag. – Allting är inte svart och vitt. Man har åtgärdat en del, men vetskap om åtgärderna har inte alltid nått fram till dem det berör. Det finns också saker att jobba med, bland annat i kommunikationen mellan de olika parterna, säger Anders Ölund.

Alzira Muhapar i byn Cerra. TRETTIO MIL SYDOST om Lichinga ligger Cuamba. Där driver UNAC tillsammans med Afrikagrupperna och det katolska lantbruksuniversitetet ett träningscenter, där småbönder får lära sig agroforestry i praktiken. Centret byggdes upp av den svenska bonden Cecilia Stemme, som var anställd av Afrikagrupperna. Från centret skickas rådgivare ut till 256 familjer i byar runt Cuamba. Det är ett projekt, som går ut på att lära bönderna nya hållbara ekologiska metoder och att odla näringsrika grödor som tar dem ur undernäringen. Moringa är ett träd med näringsrika frukter och blad, som kan blandas i olika maträtter och energidrycker. – Innan jag började använda moringa, var jag mager, säger Alzira Muhapar i byn Cerra.

egna moringaplantor och säljer en del av dem, men störst nytta har hon haft av att sluta odla i rundlar.

ALZIRA DRAR UPP

– UNAC har lärt mig ett smartare sätt att organisera min machamba, säger Alzira ­Muhapar, och ritar en rektangel i jorden med en pinne. Alzira delar in rektangeln i sex ytor och visar pedagogiskt hur hon gör gångvägar mellan ytorna för att slippa kliva så mycket bland sina grödor. Intill några gångvägar planterar hon också fruktträd: papaya, moringa och bananer, som inte är träd utan högvuxna örter. Här odlar hon basgrödorna majs och en lokal sort av bruna bönor under regntiden i november-januari. Under den andra regntiden i april-juni odlar hon grönsaker som morötter, sallad, tomater, kål, ananas och en sorts söta ätbananer. MARIA LARSSON

MER ÄN SÅ vill han inte säga och hänvisar till den kommande gemensamma rapporten, som antagligen blir klar vid årsskiftet. Stiftsjägmästare Erik Ling ska, tillsammans med policyhandläggare Gunnel Axelsson Nycander, sammanställa rapporten. Han tycker att förhållandena har blivit bättre sedan han var här för ungefär ett år sedan, men betonar att det finns många svåra frågor att hantera framöver, i relationen mellan företag, byar och myndigheter. Meningsskiljaktigheter finns också mellan bönder i en och samma by.

har bott och arbetat i Niassa­provinsen i sex år, först för Afrikagrupperna och sedan för We ­Effect. Hon var den som först slog larm om att Chikweti sysslade med landgrabbing. Kajsa var med på resan och skrev i sin blogg: ”Den gemensamma bilden som de olika mötena och samtalen målar upp av mark­ situationen i Niassa är att det skett stora förbättringar under de senaste två åren. Rege­ ringen har tagit ett ökat ansvar, relationen mellan byarna och företagen har förbättrats avsevärt och det finns en begynnande dialog mellan företagen och bonde- och miljö­ organisationer.” Men hon konstaterar också att när Chikweti är med på mötet i byn går berättelserna isär och splittringen inom byn blir kännbar.

KAJSA JOHANSSON

MARIA LARSSON

På www.afrikagrupperna.se kan du se vår lilla film om landgrabbing.


Praktiskt engagemang Namibia – utmanande land att leva i

Världsaidsdagen 1 december

PÅ VÄRLDSAIDSDAGEN den 1 december kommer Alexia Naris från Namibia till Kulturhuset i Stockholm för att berätta om sitt arbete mot aids och i hela landet kommer afrikagruppare att sprida kunskap och öka medvetenheten om hiv.

partnerorganisationer och personer som själva lever med hiv jobbar Afrikagrupperna med information och prevention för att nästa generation inte ska drabbas. Vi verkar för jämställdhet och sexuella rättigheter, så att kvinnor ska kunna bestämma över sina egna kroppar och vi arbetar även med att påverka politiker och motverka diskriminering så att människor som lever med hiv får den vård de behöver.

TILLSAMMANS MED VÅRA

Foto: XXXXXXXX

VI ÄR PRAKTIKANTER hos två av Afrika­ gruppernas partnerorganisationer, LaRRI och NAPPA, i Namibia hösten/ vintern 2013-14. Alla tre har vi en bakgrund från Uppsala universitet, där vi riktat in oss på lite olika spår men med en gemensam grund att vi är intresserade och vill engagera oss i frågor som rör global rättvisa och mänskliga rättigheter. Stefan är verksam sedan tidigare i lokalgruppen i Uppsala men Karin och Johanna är helt nya som aktiva medlemmar inom Afrikagrupperna. Vi tycker alla att denna praktik är en bra inkörsport till vidare engagemang inom organisationen men också till internationellt solidaritetsarbete överlag.

i ­Sverige väntade en hektisk men givande tvåveckors period i Namibia med Jenny Anderberg, Afrikagruppernas koordinator. Den bestod mestadels av rapportskrivande och möten med våra partnerorganisationer men också ­möten med andra aktörer inom civilsamhället i Namibia. Vi har lärt oss väldigt mycket om solidaritetsarbete och hur Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer jobbar.

EFTER FÖRBEREDELSEKURSEN

VI HAR FÅTT varierande och ansvarsfulla uppdrag på partnerorganisationerna. På Labour Resource and Research Organisation, LaRRI, kommer vi bland annat att bidra med en artikel om hotellarbetares utsatta och svåra arbetsvillkor som senare ska publiceras i en bok. Utöver det ska vi starta ett forsknings-

projekt om situationen och arbetsvillkor för arbetare i den informella sektorn, som tar ströjobb varje dag längs gatorna här i Windhoek. Karin är en del av NAPPA:s, ­Namibia Planned Parenthood ­Association, programteam och har fått många olika ansvarsområden, bland annat att samordna workshops om hur NAPPA kan jobba för ett bättre bemötande av grupper som är stigmatiserade i ­Namibia, tex HTBQpersoner eller prostituerade. Hon ska också ansvara för sociala medier på NAPPA så att de når ut med information på nya arenor till en större mängd människor, fram­förallt ungdomar. EFTER ATT HA bott i Katutura i ­ indhoek ett tag nu kan vi definitivt W säga att Namibia är ett utmanande land att leva i. Extrem fattigdom lever granne med överflöd och strukturer från apartheidtiden lever kvar på olika sätt. Lågbetalda jobb med dåliga arbetsförhållanden finns det gott om och inkomstskillnaderna i landet är avgrundsdjupa. Landet är tyvärr också fortfarande väldigt segregerat men en gryende svart medelklass kan också ses i Windhoek. Det är imponerande att se organisationerna och människorna här outtröttligt kämpa vidare mot en mer rättvis framtid. Detta trots svåra förhållanden och knappa resurser. Det inger hopp och ger en energi att fortsätta engagera sig för internationell solidaritet och global rättvisa. STEFAN GRANLUND, KARIN SJÖSTEDT OCH JOHANNA OHLSSON

VI HOPPAS ATT många medlemmar vill sälja Afrikagruppernas Röda band. Det är den globala symbolen för kampen mot aids som står för solidaritet med de människor som lever med hiv. Afrikagrupperna köper röda band från kvinnogrupper i södra Afrika vilket bidrar till deras försörjning.

röda bandet ger du ett konkret stöd till dessa kvinnor. Samtidigt sprider du medvetenhet om att kampen mot hiv och aids fortfarande pågår. Röda bandet hittar du på afrikagrupperna.se/gavoshop

NÄR DU KÖPER

ANNA GREN

På www.afrikagrupperna.se kan du se vår lilla film om kampen mot aids.


Hjälp insamlingen i mål Foto: KL Willis

Världskulturmuséerna + AG = Sant

Det lackar mot jul!

som verkligheten bjuder. Afrikanska Mästerverk innehåller föremål främst från en enda av de tusentals kulturer som finns och funnits. Men den diskuterar just grunden till våra stereotyper – det koloniala förhållandet till Afrika. kommer Afrikagrupperna att vara med och ordna program under utställningen. Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller ha koll på hemsida ­eller facebook så får du mer information framöver!

5,0

4,0

I GÖTEBORG

av Agera skrev vi om den fantastiska utställningen om Ifekulturens mästerverk som visas i ­Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm till den 7 februari. Den 17 april öppnar den igen på Världskulturmuseet i Göteborg! Då har den andra stora utställningen som Afrikagrupperna samarbetat med under 2013 varit där sedan den 14 januari. Den heter Africa is a Great Country och består av storformatsfotografier från stadsmiljöer i en rad afrikanska länder. I FÖRRA NUMRET

BÅDA UTSTÄLLNINGARNA vill förändra publikens bild av Afrika. Den utmanande rubriken Afrika är ett Stort Land kommer ur fotografen Jens ­Assurs frustration. Han känner att Afrika fortfarande betraktas just som ett land med en nationell identitet och gemensamma förutsättningar. Istället för den diversitet och djupa skillnader

är i Stockholm köp din biljett till Afrikanska Mästerverk genom Afrikagrupperna så går 50 kronor per biljett till Södra Afrikainsamlingen. Priset för biljetten är 150 kr styck oavsett inköpsställe. Du köper enkelt biljetter i Afrikagruppernas gåvoshop på afrikagrupperna.se/gavoshop. De finns även att handla på Emmaus butik på Götgatan vid Slussen i Stockholm. Utställningen visas till 23 februari 2014. Har du tips på fler försäljningsställen eller frågor om samarbetet? Kontakta linda. fredricsdotter@afrikagrupperna. se, tel 08-442 70 76 eller viktoria.olausson@afrikagrupperna.se, tel 0707-500 889.

OCH DU SOM

3,0

2,0

1,0

0,0 sen PAIGC kom då och då till ­Östervåla och kontrollerade hur Bengt ­Petterssons arbete med att rita frimärkena fortskred. Arbetet var förstås oerhört hemligt, för portugiserna visste inte att PAIGC hade tänkt utropa Guinea-­ Bissaus självständighet den 21 september. Det datumet stod på frimärkena som smugglades iväg till GuineaBissau. Foto: Maria Larsson

DEN 25 SEPTEMBER

var det 40 år sedan Guinea-Bissau blev självständigt. Vad inte så många vet eller kommer ihåg, är att Guinea-­ Bissaus första frimärken trycktes i norra Uppland. Under hösten har ­biblioteket i Östervåla visat en utställning om hur Tofters tryckeri ­arbetade fram dessa frimärken och läse­böcker med mera till Guinea-Bissau. En representant för befrielserörel-

rikta ett stort tack till alla givare och medlemmar som under oktober och november har blivit uppringda av oss för att se över sitt Auto­girogivande eller för att börja stödja Afrikagrupperna via Autogiro. I skrivande stund har ni tillsammans bidragit med en ökning av insamlade medel med nästan 100 000 kr om året. En siffra som jag hoppas ­kommer att öka ytterligare allteftersom kampanjen går vidare. Er gåva är viktig! 100 000 kronor kan motsvara allt detta: 100 familjer som drabbats av aids få ett matpaket/familj som räcker i en månad, en utbildning i agroforestrymetoden för 100 personer, 10 mikro­ kreditslån till kvinnor i Angola och inköp av uniformer till 200 volontärer som gör hembesök. För mig är detta ett tydligt exempel på solidaritetens styrka. Små förändringar hos oss själva kan får ringar på vattnet som berör så många fler. Tillsammans kan vi bidra till förändringar!

JAG VILL ÄVEN

VIKTORIA OLAUSSON

Historien om ett frimärke

VI BÖRJAR NÄRMA oss slutet av året och mycket pekar på att vi genom en sista kraftansträngning inför jul nästan kan ta oss hela vägen fram till insamlingsmålet. Årets julhandelsprognos säger att svenskar i år ”vill uppleva istället för att äga”. Jag vill därför starkt rekommendera alla att köpa sina julklappar i Afrikagruppernas gåvoshop, www. afrikagrupperna.se/gavoshop.

TILL OCH MED OKTOBER har vi samlat in 3 291 168 kr. Ännu en gång, ett stort tack för ert stöd. Är du intresserad av att engagera dig och bidra till vårt framtida arbete så hör gärna av dig till johanna. ­granhage@afrikagrupperna.se. JOHANNA GRANHAGE

gjorde ett sista anfall mot PAIGC och befrielsen blev fyra dagar försenad. Så Tofters fick trycka en ny omgång frimärken. Afrikagrupperna stödde PAIGC både under befrielsekampen och efter självständigheten då volontärer skickades till Guinea-Bissau.

MEN PORTUGISERNA

MARIA LARSSON


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.