__MAIN_TEXT__

Page 1

Alla mammor ska överleva Få AGERA digitalt Namibiska armband för återvinnare

AGERA  •  #2–2014 Södra Afrika-insamlingen PlusGiro 90  03  37–7


Styrelsen har ordet

Partner har ordet

40 år av aktivism och solidaritet och nu fortsätter vi!

För ZIMCODD är Afrikagrupperna en familjemedlem

DÅ VAR DET DAGS för 40-årsjubileum! I 40 år har Afrika­ grupperna ställt krav, påverkat och informerat. I 40 år har vi genom solidaritet och aktivism jobbat för förändring. U ­ nder åren har vi jobbat lite olika, men solidaritet har alltid varit nyckelordet. Jag, som bara har varit med i organisationen i tre år, har bland annat fått höra en del om de där ”gamla rävarna” som minsann smugglade pengar till ANC under apartheid, under det radikala 80-talet. Det var tider det, kanske några tänker. Ja. Det var det. Och jag kan bli lite avundsjuk att jag inte var med då (lilla jag, som föddes 1986). Men vi som är med i Afrikagrupperna nu gör också häftiga grejer, och vi gör helt klart skillnad.

AFRIKAGRUPPERNA HAR VARIT vår följeslagare ända sedan ZIMCODD (Zimbabwe Coalition on Dept and Develop­ ment) föddes år 2000. Huvudfrågan då var framförallt skuldlättnader. Skulder vi bar med oss sedan kolonialtiden som hindrade vår utveckling efter frigörelsen. Sedan dess har vi följts åt i frågor som rör rättvis handel och skatte­ rättvisa. För oss är Afrikagrupperna mer än en partner – ni är en familjemedlem. Vi har vuxit politiskt tillsammans.

UTAN ATT LÅTA BLÖDIG, fånig, eller sentimental, utan mer sådär peppande och engagerande: 40 ÅR AV AKTIVISM OCH SOLIDARITET OCH NU FORTSÄTTER VI!

Foto: Ylva Zetterlund

(Även fast jag mycket hellre hade sagt: 40 år av aktivism, nu har vi äntligen nått en rättvis värld!)

BÖNDERNA OCH VI har lyft frågan ända upp till Världs­ handels­­organisationen. Jag tror inte att ZIMCODD skulle nått den nivån utan Afrikagrupperna. Småbönderna vi är i kontakt med förstår idag den globala värdekedjan och förhandlar sitt pris enligt Liverpools börsnoterade index. Många har lyckats bryta beroendet med mellanhanden. Några kämpar för sin mark och driver rättsprocesser mot företag som försöker roffa åt sig den. Många hinder består som vi måste fortsätta bekämpa, som bristen på subven­ tioner till småskaligt jordbruk, fortsatt landgrabbing, orättvisa handelsavtal osv. Men bönderna vi stöttat är mer självständiga på den globala mark­ naden idag än de var tidigare!

Foto: Agnes Nygren

ETT EXEMPEL: I februari deltog medlemmar över hela landet i en aktionsdag. Genom att fråga personal på Systembolag runt om i Sverige om arbetsvillkoren på vingårdar, lyckades vi få ledningen ganska stressad. Efter aktionen har vi haft möten med Systembolaget. De kommer, tack vare påtryck­ ningar från oss, att utbilda all sin personal om sitt hållbar­ hetsarbete. De börjar nog tycka att vi är rätt så jobbiga. Det är bra. För det betyder att de känner av oss. Och de vet att vi är många som inte ger upp. Så, vi kanske inte smugglar massa grejer till Afrika. För ärligt talat så gjorde det nog mer skada än nytta idag. Men det vi gör är ju minst lika coolt. Vi bekämpar fortfarande orättvisor, om än med lite andra medel. Och det bästa är att aktionsdagen bara är ett endaste exempel. Och jag blir lika peppad och glad varje gång jag hör talas om det enga­ gemang som finns runt om i Sverige!

BOMULLSBÖNDER SOM ODLAR småskaligt är en grupp som ZIMCODD och Afrikagrupperna tillsammans kämpar för. De verkar lokalt men tillhör samtidigt en global handel. Att småskaligt odla en börsnoterad gröda är inte enkelt. Bön­ derna måste slåss för sin mark för att den inte ska stjälas och omvandlas till megajordbruksprojekt. Landgrabbing (markrofferi) är något som de flesta utvecklingsländer nu upplever, då multinationella företag investerar i mark för en billig peng på bekostnad av befolkningen som bor där. I Zimbabwe är investeringarna gjorda av privata företag tillsammans med regeringen och grödan är nästan alltid sockerrör ämnad för biobränsle. Våra småbönder kämpar mot internationell prissättning och mot mellanhänder som försätter dem i beroendeställning. Mellanhanden köper skörden till underpris i utbyte mot frön och gödningsmedel.

PATRICIA KASIAMHURU

Zimbabwe Coalition of Debt and Development

YLVA ZETTERLUND

Ledamot Afrikagruppernas styrelse AGERA Inspiration från Afrikagrupperna till medlemmar och givare Ansvarig utgivare Gabi Björsson Adress Tegelviksgatan 40, 116  41 Stockholm E-post post@afrikagrupperna.se Hemsida www.afrikagrupperna.se Telefon 08-442 70 60 Insamlingsansvarig Johanna Granhage, 08-442 70 72 Medlemsansvarig Anna Gunterberg, 08-442 70 71 Redaktör Viktoria Olausson, 0735-93 91 39 Layout Magpie Språkproduktion AB Tryck Trydells, april 2014 Omslagsbild Sandra Maculane i Mocambique får stöd från vår partner AMODEFA Foto: Emelie Muntrakis

Kontakta oss • Vill du gå med i någon av de lokala Afrikagrupperna? Gå in på www.afrikagrupperna.se/ga-med-i-en-lokalgrupp. • Information om seminarier, möten och annat som är på gång hittar du på www.afrikagrupperna.se. Denna tidning är publicerad med ekonomiskt stöd från Sida. Sida har inte medverkat vid utformningen av materialet och tar ej ställning till eventuella synpunkter som framförs.


Tillsammans förändrar vi liv

Foto: SPP

Kvinnors handlingskraft mot klimatförändringar

i Karoo – halvöknen som sträcker sig från Norra Kapprovin­ sen i Sydafrika till södra Namibia. Här odlar hon rotfrukter, kryddor, majs och fruktträd och håller höns och grisar. Området har redan kraftiga tempera­ turväxlingar. Nu märker Anna och an­ dra bönder också av klimatförändringar. – Jag måste anpassa mig till nya planteringssäsonger. Några av meto­ derna handlar om att rotera vad som planteras för att motverka att jorden blir fattig på näring. Andra handlar om knep för att hålla jorden fuktig. ANNA APRIL BOR

Foto: Nikolas Glover

En mamma ska inte behöva ha tur som tema­ handläggare på Afrikagrupperna, men nu är jag föräldraledig. Det här är min berättelse om hur det gick till när jag blev mamma till Ellis. Som gravid blev jag väl omhänder­ tagen hos mödravården. Det var täta kontroller och jag fick allt tänkbart stöd. Vi, de blivande föräldrarna, kunde ventilera vår oro och förbereda oss inför förlossningen. TILL VARDAGS JOBBAR JAG

NÄR BARNMORSKAN på Södersjukhuset gjorde ultraljud för att se hur bebisen låg såg hon att moderkakan låg i fram­ kant och långt ner. Läkaren konstate­ rade att moderkakan blockerade modermunnen så att barnet inte kan komma ut genom slidan. Jag fick gå hem och förbereda mig på kejsarsnitt. På grund av moderkakans placering fanns en ökad risk med mitt kejsarsnitt. Blödningsrisken var större än vanligt. Därför skulle operationen utföras i den nya ”hybridsalen”. Den var stor, fylld med apparatur och såg lite ut som bryggan i Star trek. Där stod ett stort team och väntade på oss. Narkos­ läkaren hade en senior kollega med sig och sina egna narkossköterskor. Det var två opererande läkare och ”deras” sköterskor. Barnmorskan var där. Till och med barnläkaren var på plats i rummet, om något skulle vara på tok med barnet. Han bara stod där, utifall att. Påsar med blod i min blodgrupp var beställda och levererade. Man hade garderat sig inför alla eventualiteter. Inga resurser hade sparats på.

sa de kl 8.35. Klockan 8.39 hörde jag skriket från min lille son, som efter att pappan klippt navelsträngen och barnmorskan och barnläkaren gjort sina rutinkoller, lades på mitt bröst och såg in i mina ögon. En halvtimme senare var jag ihopsydd, inga komplika­ tioner hade uppstått. Jag har naturligtvis tänkt på vilken tur jag har. Att jag har varit gravid och fött barn i Sverige. Det kan förstås gå fel här med. Barnmorskornas arbetssi­ tuation i hela Sverige är ohållbar. Men ändå. Tänk vad annorlunda det hade varit om jag varit gravid på landsbygden någonstans i norra ­Moçambique. Då hade jag antagligen inte varit inne på sjukhus för att för­ söka vända på bebisen. Inget ultraljud hade visat en föreliggande moderkaka. Inget kejsarsnitt hade planerats. Inget sjukvårdsteam hade stått berett. Istället hade kanske förlossningen startat, jag hade kanske kämpat i timmar och både jag och barnet hade dött.

– NU KÖR VI,

MÖDRAVÅRD OCH BARNMORSKOR räddar liv. För detta krävs resurser och poli­ tiska beslut. Stöd mammakampanjen och bidra till Afrikagruppernas och våra partnerorganisationers viktiga arbete med mödravård och sexuell och re­ produktiv hälsa och rättigheter i södra Afrika. Tillsammans förändrar vi liv! ANNA GREN, FÖRÄLDRALEDIG TEMAHANDLÄGGARE

bidrar med agroekologi, jordbruksmetoder och klimatsmarta billiga tekniker till Hoppets trädgård. Det är en plats för erfarenhetsutbyte och inlärning. – Med bra planering och metoder kan du verkligen dra nytta av och mot­ arbeta klimatförändringar, säger Anna April. De små väderförändringarna, annor­lunda växtmönster och skillna­ derna i nederbörd uppmanar oss till anpassning, utforskning och studier. Vi kan testa metoderna på träningsplatser som Hoppets trädgård. SURPLUS PEOPLE PROJECT (SPP)

kan småskaliga bönder säkerställa sin försörjning, öka sina inkomster och att utsattheten för klimatförändringar minskar. För varje klimattoppmöte skjuts ansvaret från makthavare på fram­ tiden. Småbönder som Anna lever ­med klimatförändringarna och är de som aktivt agerar mot att de drabbar ­människor. Varje dag, med sina händer som ­främsta verktyg. GENOM NYA METODER

AGNES NYGREN

Folkrörelser och nätverk är aktiva på olika sätt. Nu samlar vi ihop oss för att verkligen sätta press på politikerna i valet 2014! Kom på Klimatriksdag 2014 i Norrköping 6-7-8 juni. Afrikagruppernas partnerorganisation groundWork med­ verkar. Läs mer på klimatriksdag2014.se


Alla mammor ska leva! Kampen mot mödradödlighet! att överleva sin graviditet och förlossning. Därför har vi i maj en kampanj mot mödradödlighet. Globalt sett minskade mödradödlig­heten med 50 procent mellan 1990 och 2010, men fortfarande dör en kvinna varannan minut under ­graviditet eller förlossning. De allra flesta av dessa dödsfall kan för­ hindras. Södra Afrika är en särskilt utsatt region och Afrikagrupperna har länge arbetat med att minska mödradödlig­ heten i våra samarbetsländer. Risken för ­gravida att dö i Angola och Mocambique är nästan 350 gånger större än i Sverige, men vi vet vad som måste göras. ALLA MAMMOR HAR RÄTT

kan fatta informerade beslut om sina kroppar så räddar det liv. Med sexualunder­visning och tillgång till preventivmedel kan unga tjejer bestämma om och när man vill försöka skaffa barn. Det är s­ ärskilt viktigt i länder med abort­förbud. Några av våra partnerorganisationer ger vård till kvinnor som överlevt osäkra aborter. Mödravården spelar en livs­avgörande Design: Cecilia Gustavsson

NÄR KVINNOR OCH FLICKOR

roll för att följa graviditetens utveckling och ger en möjlighet för gravida att testa sig för hiv. Kvinnan kan få tillgång till behandling och förhindra att hiv överförs till fostret. Att få kvalificerad hjälp vid förlossning, oavsett om man bor på landsbygden eller i städer, kan också rädda många mammor och barn. har vi bjudit in Bravo Linosi, verksamhetschef på vår part­ nerorganisation NAPPA (The Namibia Planned Parenthood Association). – Den största orsaken till att ­mammor dör är brist på mödravård med integrerade hiv-program. Behovet är stort och NAPPA kompletterar den offentliga vården med ungdomsvänliga kliniker, säger Bravo. Bravo kommer bland annat medverka på kursen ”Södra Afrikas utmaningar och Europas ansvar” som Afrikagrup­ perna anordnar i Umeå 13 maj i sam­ arbete med Utrikespolitiska föreningen och Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer på www.allamammor.nu TILL KAMPANJEN

Fyra sätt att bidra till kampanjen 1. S  MS:a ”ALLAMAMMOR” till 72970 och skänk 50:2. K  öp våra vackra armband från ­Namibia 3. Skicka ett morsdagkort till 25 maj 4. Berätta om kampanjen för en vän, dela Afrikagruppernas innehåll i sociala medier Allt engagemang är viktigt!

Du behövs – dela är kärlek! Vår förhoppning är att så många som möjligt ska nås av kampanjens budskap -att ingen kvinna ska dö under sin graviditet eller förloss­ ning. Det är enkelt om vi är många som gör något litet. Följ oss på blog­ gen eller facebook och dela med dina vänner. Skriv en tweet eller två med ­#allamammor. Eller helt enkelt berätta om kampanjen för vänner och bekanta. Tack! VI BEHÖVER DIN HJÄLP!


Foto: Emelie Muntrakis

Foto: Karin Sjöstedt

Stöd vår kampanj

Nappas ungdomsgrupp informerar om preventivmedel och hiv på stan – Föreställ dig att jag skulle berätta för min mormor att jag är hivpositiv! Hon skulle tro att det var slutet för mig. Att jag redan var död. Kanske skulle hon till och med behandla mig som död, berättar Grace Goagses.

Vi vet mer om hiv än vuxna GRACE OCH MELISSA MUUONDJO

är båda med i en ungdomsrörelse som får stöd av Nappa. Vi pratar om utmaningar unga människor i Namibia möter. – Det är lättare att få stöd av vänner än av föräldrar. Vi unga vet mycket mer om hiv än vad vuxna gör. Men det är inte alltid lätt att sprida information om hiv och säker sex. Ofta måste vi ta till knep som teater eller stand-up komedi för att få unga människor att lyssna. Särskilt svårt är tonårsgraviditet. Blir du med barn måste du hoppa av skolan. Hur ska du försörja dig utan utbildning?

Windhoek har som främsta syfte att testa för könssjukdomar, hiv och gravi­ ditetsrelaterade undersökningar. Kön ringlar sig lång till det lilla hus och de två inredda containrar som kliniken ­består av. Detta är en utav totalt sex kliniker som Nappa driver i olika regio­ ner. Nappa bedriver även skolprojekt där de går ut i skolan och informerar om graviditet, könssjukdomar och preven­tivmedel. Det är inte helt lätt. Sex är tabubelagt i Namibia. Natalia, programhandläggare på Nappa, fyller i ungdomarnas berättelse:

i kåkstaden ­Okhandja utanför Namibias huvudstad

– LAGEN GÅR ATT TOLKA

NAPPAS MOTTAGNING

som att föräld­ rarna måste ge sitt godkännande för att unga ska få preventivmedel. Vi väljer att tolka det som att man inte behöver komma hit med föräldrarna i släptåg. Vi försöker också få kontakt med föräldrar i allmänhet för att ändra attityder och med regeringen för att göra hälsovården mer ungdomsvänlig. För våra kliniker har vi inrättat ungdomsråd som kan vägleda vår personal. Vi jobbar också för att ändra lagstiftningar som den om preven­ tivmedel, eller förbudet mot abort. – Varje månad hittas spädbarn som blivit dumpade. Nu senast på en bygg­ arbetsplats. Förvånansvärt nog hittas bebisarna oftast levande. När abort är illegalt får det sådana här konsekvenser. AGNES NYGREN

Sandra Maculane

”Utan AMODEFA skulle jag förlorat min dotter” fick veta att hennes graviditet innebar risk både för henne och barnet. Detta för att hon tidigt fick del av mödravård. Hon gick till AMODEFAkliniken som hon kände till genom grannar och genom organi­ sationens arbete med rådgivning och information om sex och preventiv­ medel samt mödravård. För att klara graviditeten var det viktigt att Sandra fick vila och ofta gå på kontroller. Blödningarna och kräk­ ningarna var tecken på komplikationer som annars kunde innebära livsfara. Sandra är 31 år gammal och bor i ­Maputo. Hon och familjen lyckades ordna månatliga besök på kliniken som kostar ca 50 kronor per gång. SANDRA MACULANE

AMODEFA än andra kliniker för de är bra på vad de gör. Deras arbete är jätteviktigt för oss, särskilt för dem som inte har möjlighet att besöka sjukhus. Utan AMODEFA skulle jag ha förlorat min dotter. Idag har Sandras dotter vuxit till en stor bebis och är utom fara tack vare AMODEFAs stöd och arbete. Du kan bidra till det arbetet genom Afrika­ grupperna! – JAG GÅR HELLRE TILL

SANTOS SIMIONE PROGRAMHANDLÄGGARE MOÇAMBIQUE


Afrikagrupperna online sparar pengar och papper Foto: Sara Rönnberg, Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust

Prenumerera på AGERA digitalt! till din dator eller mobil istället för på papper? Nu kan du få det! Genom detta alternativ sparar du resurser både för Afrikagrupperna och för naturen. Men papperstidningen kommer att finnas kvar för dig som inte kan eller vill få den via epost. Det är väldigt viktigt för oss att veta hur du vill få information om vår verksamhet och kvitto på att ditt stöd gör nytta. Berätta därför hur vi vill bli nådd! Vi behöver ditt namn, adress, e-postadress och besked om du vill få AGERA digitalt eller som papperstidning. Du kan meddela detta på flera olika sätt: 1. Skicka epost till anmalan@afrikagrupperna.se 2. Gå in på afrikagrupperna.se/agera­ digitalt och fyll i formuläret. QRkoden här leder också dit. 3. Fyll i den bifogade talongen och posta till oss. 4. Ring oss på 08-442 70 60 Stort tack! Foto: XXXXXXXX

VILL DU FÅ AGERA

en lön som går att leva på – det gäller även lantarbetarna i Sydafrika som tillverkar vinet som säljs på Systembolaget. Inför Alla hjärtans dag var vi minst 50 aktivister från Afrikagrupperna som besökte 30 Systembolagsbutiker på 15 orter runt om i Sverige. Vi frågade Systembola­ gets personal efter etiskt producerade viner och om de vet vad Systembolaget gör för att säkerställa schysta löner och arbetsvillkor för vingårdsarbetarna. Vi syntes både genom media och ­genom samtal med medarbetare och kunder på Systembolaget. De tog aktio­ nen på stort allvar och Göran K ­ lintberg som arbetar med System­bolagets etiska riktlinjer träffade Afrikagrupperna för att bland annat prata om aktionen. Många av oss såg också hur ­personalen läste från ett internmejl som hade skickats ut till alla ca 450 butiker i samband med dagen. ”Afrikagrupperna kräver svar” var rubriken på det. ALLA HAR RÄTT TILL

visat att vi är starka tillsammans och att vi är många som vill se förändring. Hoppas ni också är peppade att köra fler natio­ FRAMFÖRALLT HAR VI

nella ­aktioner! Afrikagrupperna har nu startat en aktivistgrupp där vem som helst kan engagera sig och komma med idéer, så gå med! Mejla aktivist@ afrikagrupperna.se eller ansök om att gå med i Afrikagruppernas aktivistforum på Facebook. Sist vill vi bolla över en fråga till er; Hur går vi vidare – hur kan vi visa vårt stöd för vingårdsarbetare nästa gång? HÄLSNINGAR FRÅN KATARINA JOHANSSON OCH YLVA ZETTERLUND

Snabba resultat i kampanjen Rättvis vinhandel! Tack vare kampanjens arbete har ­Systembolaget precis meddelat att de ska utbilda sin personal i hållbarhetsarbete och driva att krav på levnadslön ska ingå i den uppdaterade ­versionen av deras etiska uppförande­ kod (BSCI). Tack vare kampanjen har Systembolaget sedan ett par år tillbaka börjat märka ut etiskt producerat vin i butikerna med en lila etikett så att dessa blir lättare för kunderna att hitta.

Foto: Janne Nordstedt

i Afrikagrupperna eller i någon av våra medlemsorganisa­tioner kan söka pengar från vår aktivist­fond. Du kan till exempel söka pengar för att informera om våra k ­ ampanjer på som­ marens festivaler, a­ rrangera ett kultur­

På issuu.com/afrikagrupperna lägger vi ut tidningen AGERA fyra gånger om året. Då får du e-post med länken till tidningen som du kan läsa i datorn, på mobilen eller i din läsplatta.

Missa inte nyhetsbreven! prenumererar på AGERA! Men du vet väl också om att du kan följa med i vad som händer genom att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev? Du får brevet ungefär varannan vecka med uppdateringar om händelser i södra Afrika, arrangemang i Sverige, tips på vad du kan göra för att stödja arbetet för en rättvis värld och mycket mer. Anmäl dig på: www.afrikagrupperna.se/nyhetsbrev JÄTTEBRA ATT DU

Har du en aktivistidé? DU SOM ÄR MEDLEM

HUR FUNKAR DET?

Foto: Viktoria Olausson

Tack för att du frågar efter rättvisa på Systembolaget!

program för att nyansera bilden av Afrika, eller göra en rättvis vinprovning för att uppmärksamma arbetsvillkoren på lant­gårdarna. Har du frågor? Vill du bolla din ansökan? Hör av dig till medlemssamordnare: anna.gunterberg@afrikagrupperna.se, 08-442 70 71.


Tack för ditt stöd! Över 1200 nya givare! 5,0

Positiv utveckling istället för godis och sötsaker! svenskar varje år lägger mer än fyra gånger så mycket pengar på godis och sötsaker än de skänker till ideella organisationer? Detta fick jag veta när Frivilligorganisa­tionernas Insamlingsråd lanserade en rapport om insamling och givande i Sverige. Bara en liten justering i detta för­ hållande skulle leda till mer pengar åt organisationer som Afrikagrupperna. För att själv bidra till denna föränd­ ring så köpte jag vårt vackra kyckling­ kort och gav bort i påsk. Har du själv ännu inte upptäckt våra fina gåvo­kort så gå in och kika i vår gåvoshop www.afrika­grupperna.se/gavoshop

VISSTE DU ATT

Foto: Johanna Arkåsen

4,0

3,0 som stödjer vårt ar­ bete börjar nå resultat. I mars och ­början av april fick vi över 1200 nya givare. Tack för ert förtroende och ert stöd! Förra året kunde vi berätta hur böcker till bybibliotek skapar förändring, hur vår partnerorganisation FACT i ­Zimbabwe har kunnat mobilisera sig för flickors skolgång och mot sexuellt ut­ nyttjande i skolan och hur Ali, 58 år från Moçambique, har fått stöd i kampen för att behålla odlingsbar mark. Detta är STRÄVAN ATT BLI FLER

bara några exempel på alla de positiva förändringar som har varit möjliga tack vare våra ert stöd till oss. Nu när vi blir fler kan vi åstadkomma ännu mer! Tack och varmt välkomna!

som rapporten tryckte på var vikten av att informera om de positiva effekter ens arbete uppnår. Jag är därför glad att vi varje kvartal kan dela med oss av våra framgångar och vårt arbete genom AGERA. I detta nummer kan du t.ex. läsa om ­Sandra från Moçambique och hur hon tack vare stöd från Afrika­gruppernas partner­organisation Amodefa ­lyckades föda en frisk dotter. Något som har varit möjligt tack vare er. Till och med mars har vi samlat in 1 750 503 kr. Tusen tack för ert stöd och era generösa bidrag! Jag vill även rikta ett särskilt tack till ­Emmaus Stockholm och Brödet och Fiskarna som i mars bidrog med hela 254 000 kr. Är du intresserad av att engagera dig och bidra till vårt framtida arbete så hör gärna av dig till mig! johanna.granhage@afrikagrupperna.se

EN ANNAN SAK

JOHANNA GRANHAGE

2,0

Hylla en mamma på mors dag! Köp ett vackert kort.

1,0

JOHANNA GRANHAGE

0,0

Kom med i vår konversation på nätet  Gilla Afrikagrupperna på Facebook.  Följ vårt arbete i södra Afrika på

Foto: Lisa Grafström

vår blogg.  Prenumerera på vårt nyhetsmejl.  Få kontakt med andra som stödjer vårt arbete för global rättvisa och solidaritet. Besök www.afrika­grupperna.se/sprid

över hela världen. I Sverige hyllar vi mammor på ­söndagen den 25 maj. Du kan göra en mamma glad och samtidigt skänka MORS DAG FIRAS

50 kr till Afrikagruppernas arbete för att rädda mammors liv. Besök gåvo­ shopen redan idag. www.afrikagrupperna.se/gavoshop


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds försändelsen med ny adress angiven.

Afrikagrupperna Tegelviksgatan 40 116  41 Stockholm

Köp armbandet som räddar liv och ­ esignat av kvinnor från namibiska d organisationen Pots of Hope. ­Materialet är återvunna vattenledningar som ­annars skulle slängts. När du köper armbandet för 100 kr hjälper du dubbelt. 30 kr går direkt till kvinnornas självförsörjning. 70 kr går till Afrikagruppernas arbete mot mödradödlighet. VARJE ARMBAND ÄR HANDGJORT

den ideella organi­ sation i norra Namibia där armbanden tillverkas. Hon startade organisa­ tionen för att hjälpa kvinnor som lever med hiv att få en inkomst genom att tillverka krukor, vilket gav kvinnorna hopp. Därav namnet Pots of Hope. Alexia besökte Afrikagrupperna senast i december 2013 under hiv-kampanjen och höll i flera uppskattade seminarier om hiv och hur det angår oss alla. Köp armbanden i Afrikagruppernas gåvo­shop www.afrikagrupperna.se/gavoshop

Foto: Sara Schedin Modeller: Ylwa och Asta

ALEXIA NARIS DRIVER

Tillsammans förändrar vi liv är en solidaritets­ organisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Genom vår verksamhet föränd­ ras och förbättras tusentals ­människors liv varje dag. För att minska fattigdomen har vi i 35 år samarbetat med organisa­ tioner i Angola, ­Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi arbetar för demokratisering, försörjning, jäm­ ställdhet och ökat folkligt deltagande AFRIKAGRUPPERNA

i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har vi i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa. Vi stödjer även Väst­ saharas kamp för frihet. Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i Afrika. Skänk en gåva till vårt vik­ tiga arbete. Stöd Södra Afrika-insamlingen PG 90 03 37-7. Ditt bidrag förändrar liv. GENOM ATT STÖDJA

www.afrikagrupperna.se

Profile for Afrikagrupperna

Agera nummer 2 2014  

Alla mammor ska överleva! Läs mer om mammakampanjen och beställ ett namibiskt armband till stöd!

Agera nummer 2 2014  

Alla mammor ska överleva! Läs mer om mammakampanjen och beställ ett namibiskt armband till stöd!

Advertisement