Page 1

MARKETING MATERIAL PRODUCT PORTFOLIO

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

CONTACT DETAILS

for Postgraduate Students UFSUV |

UFSweb |

UFSweb

VICE RECTOR RESEARCH

RESEARCHER DEVELOPMENT PROGRAMME

RESEARCH DEVELOPMENT

STUDENT ENQUIRIES

STRATEGIC RESEARCH FINANCES

POSTGRADUATE BURSARIES

Prof Corli Witthuhn 8 witthuhnrc@ufs.ac.za ( (051) 401 2116 Dr Glen Taylor 8 taylorgj@ufs.ac.za ( (051) 401 9778 Werner Nel 8 nelpw@ufs.ac.za ( (051) 401 9448

NRF AND OTHER FUNDING APPLICATIONS (STAFF AND POSTDOCS)

Priscilla Mensah 8 MensahPDNA@ufs.ac.za ( (051) 401 9642 Cecilia Rabanye 8 rambanyemc@ufs.ac.za ( (051) 401 3541 Joy Nogabe 8 Nogabesj@ufs.ac.za ( (051) 401 2045 Naomi Haupt 8 DeValdoNE@ufs.ac.za ( (051) 401 9432

Nico Benson 8 aanb@ufs.ac.za ( (051) 401 2599 Eleanor van der Westhuizen 8 vdwesthd@ufs.ac.za ( (051) 401 7077

POSTGRADUATE ACADEMIC WRITING SUPPORT

POSTDOCTORAL FELLOWS

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

Mandy Jampies 8 jampiesMG@ufs.ac.za ( (051) 401 9725

RIMS

Maricel van Rooyen 8 vanrooyenm2@ufs.ac.za ( (051) 401 9451

RESEARCH OUTPUT SUBMISSION TO DHET

Anna-Marie Pienaar 8 pienaram@ufs.ac.za ( (051) 401 3027

CONTRACTS AND INTELLECTUAL PROPERTY

Carminee Govender 8 govenderc@ufs.ac.za ( (051) 401 3113

POST GRADUATE SCHOOL

Dr Henriette van den Berg 8 vdberghs@ufs.ac.za ( (051) 401 3451

www.africansunmedia.co.za

Alet Olivier 8 AOlivier@ufs.ac.za ( (051) 401 3174 Betsy Eister 8 eisterkb@ufs.ac.za ( (051) 401 3680

RESEARCH UNIT, ELECTRONIC THESES AND DISSSERTATIONS Hesma van Tonder 8 hesma@ufs.ac.za ( (051) 401 3468

BIBLIOMETRICS (IMPACT FACTORS, H INDEX)

Annamarie du Preez 8 annamari@ufs.ac.za ( (051) 401 3469

INTERLIBRARY LOANS

Estie Pretorius 8 estie@ufs.ac.za ( (051) 401 2228


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

T: +27 51 412 8800 | F: +27 51 448 8301

SUPPORTER OF TOYOTA FREE STATE CHEETAHS SINCE 1997

info@kmfs.co.za | www.kmfs.co.za

YEAR END FUNCTION KONICA MINOLTA PRESENTS

ARABIAN

NIGHTS

DATE:

21 November 2014

VENUE:

Emoya Luxury Hotel & Spa

TIME:

19H00

DRESS CODE: Arabian RSVP:

Before 20 Oct 2014

ACCEPT

www.africansunmedia.co.za

DECLINE


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

6 13 20 27

5 12 19 26

mo

su

5 12 19 26

4 11 18 25

mo

su

7 14 21 28 tu

we 1 8 15 22 29

th 2 9 16 23 30

fr 3 10 17 24

4 11 18 25

3 10 17 24

mo

su

sa 4 11 18 25

su 1 8 15 22

sa 3 10 17 24 31

5 12 19 26 tu

April 6 13 20 27 tu

7 14 21 28 we

6 13 20 27

7 14 21 28

we

fr 1 8 15 22 29

th

sa 2 9 16 23 30

su 31 7 14 21 28

mo 1 8 15 22 29

tu 2 9 16 23 30

May th 1 8 15 22 29

fr 2 9 16 23 30

mo 2 9 16 23

January

tu 3 10 17 24

we 4 11 18 25

we 3 10 17 24

th 4 11 18 25

fr 5 12 19 26

sa 6 13 20 27

June th 5 12 19 26

fr 6 13 20 27

su 1 8 15 22 29

sa 7 14 21 28

mo 2 9 16 23 30

tu 3 10 17 24 31

we 4 11 18 25

th 5 12 19 26

fr 6 13 20 27

sa 7 14 21 28

www.vut-research.ac.za

March

February

2015 Research That Matters Research That Matters

2015 August

July su

mo

tu

we 1 8 15 22 29

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

su

mo

tu

we

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

th 2 9 16 23 30

fr 3 10 17 24 31

sa 4 11 18 25

fr 2 9 16 23 30

sa 3 10 17 24 31

mo

tu

we

th

fr

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

sa 1 8 15 22 29

su 1 8 15 22 29

mo 2 9 16 23 30

fr 6 13 20 27

sa 7 14 21 28

October th 1 8 15 22 29

September

su

su

mo

6 13 20 27

7 14 21 28

su

mo

6 13 20 27

7 14 21 28

November tu 3 10 17 24

we 4 11 18 25

th 5 12 19 26

tu 1 8 15 22 29

we 2 9 16 23 30

th 3 10 17 24

fr 4 11 18 25

sa 5 12 19 26

fr 4 11 18 25

sa 5 12 19 26

December tu 1 8 15 22 29

we 2 9 16 23 30

th 3 10 17 24

PUBLIC HOLIDAYS 1 January 2015 21 March 2015 3 April 2015 6 April 2015 27 April 2015 1 May 2015 16 June 2015

New Years Day Human Rights Day Good Friday Family Day Freedom Day Workers Day Youth Day

9 August 2015 10 August 2015 24 September 2015 16 December 2015 25 December 2015 26 December 2015

National Women’s Day Public Holiday Heritage Day Day of Reconciliation Christmas Day Day Of Goodwill

www.africansunmedia.co.za

www.vut-research.ac.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO)

D

ie afgelope maande het die VBO-Advieskomitee van die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en Shepherd saam gesels en die aanbod van Shepherd t.o.v. VBO deeglik bespreek. Wat u hier ontvang, is die resultaat van die proses en daarom die VBO-program vir die volgende twaalf maande. Kennisgewings t.o.v. spesifieke reëlings en inligting sal steeds weekliks in die “Shepherd’s “ Square” verskyn. Hou daarom die VBO Voetpad-gedeelte vir geleenthede dop wat nog bygevoeg kan word. Die Sertifikaat in Bedieningsvernuwing vorm vanaf 2014 die kern van alle VBO. Hierdie modules word deur al die VBO Sentra regdeur die land aangebied en ons voorsien dat daar vir ten minste die volgende drie jaar ’n groep by Module 1 sal begin. Die eerste module met die eerste groep is met groot sukses aangebied en u kan hierdie groep op hulle blog: http://shepherdsbv.wordpress.com volg. Let assseblief daarop dat die volgende groep op Parys gaan afskop. Die registrasie vir Groep 2 het reeds geopen. Die groepe het egter die vryheid om self te besluit waar die volgende modules vir hulle aangebied gaan word. U sal byvoorbeeld opmerk dat Module 3 van Groep 1 op Reitz sal plaasvind. Shepherd is in vennootskap met ekerk en daarom word die VBO-geleenthede wat deur ekerk aangebied word, telkens op ons program geplaas. Ons kan die webinaars sterk aanbeveel. Dit word met groot sorg saamgestel en elkeen kan dit van die gerief van sy eie huis bywoon en die VBO-punte verdien.

VBO-Program

In die toekoms is die aanbied van VBO-geleenthede oor die lengte en breedte van die Vrystaat vir die komitee baie belangrik. Die eerste volgende geleentheid is daarom op Petrus Steyn. Ringe en eenhede word uitgenooi om inisiatief te neem met die beplan en aanbied van werkswinkels, retraites en seminare wat vir VBO-punte kan kwalifiseer. Shepherd sal u bystaan met die ontwerp, die akkreditasie en toeken van die VBO-punte.

“Wie Leer – Rus”

Gerhard Botha

Julie 2014 - Junie 2015

Fakulteit Teologie Universiteit van die Vystaat

“Begeleiding van Geestelike Leiers wat God se Kudde Versorg”

Shepherd Direkteur Dr GP (Gerhard) Botha

“Guidance for Spiritual Leaders that care for God’s Flock”

Shepherd Programbestuurder Marina Oberholzer T: 051-401 3995 E: shepherd@ufs.ac.za

VBO-Program: Julie 2014 – Junie 2015 DATUM

TEMA

PLEK

PUNTE

REGISTREER

2014 20 Augustus

Tema: Reading our context, responding with ministerial practise and ecclesiological thinking. Aanbieder: Henk van den Bosch.

UV, Bfn

5

SMS D49256 en jou naam na 31029.

25 Augustus

Tema: Bediening te midde van geweld, misdaad en moord. Aanbieders: JanAlbert van den Berg en Dawid Mouton.

Petrus Steyn

5

SMS D14952 en jou naam na 31029.

3 September

Tema: Spiritual Leadership. Aanbieder: Richard Blackaby.

Pellissier, Bfn

5

SMS D26166 en jou naam na 31029.

UV, Bfn

20

Navraag Shepherd.

15 – 17 September

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, Module 2, Tema: Oor Gemeentes – deel van die probleem of deel van die antwoord? Aanbieders: Kobus Schoeman en Gerhard Botha.

22 September

Tema: Kategese: Die Smartieboksie van die kerk. Aanbieders: Lyzette Hoffman en Jan Lubbe.

1 – 3 Oktober

Fresh Expressions: Fasiliteerders. Sameroeper: Nico Mostert.

10 – 12 November

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, Module 3, Tema: Oor God – die Drie-enige God, Missio Dei en die plot van die Evangelie. Aanbieder: Rian Venter.

Bfn

5

SMS D57282 en jou naam na 31029.

Bergville

20

Sal bekend gemaak word.

Reitz

20

Navraag Shepherd.

UV, Bfn

10

SMS D54675 en jou naam na 31029.

Parys

20

SMS D82537 en jou naam na 31029.

UV, Bfn

20

Navraag Shepherd.

Parys

20

Navraag Shepherd.

UV, Bfn

30

SMS D16616 en jou naam na 31029.

2015 2 – 3 Februarie

Teologiese dag en gesprek met Fakulteit.

9 – 11 Februarie

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, Groep 2, Module 1, Tema: Oor ons Konteks – om die wêreld en tye waarin ons leef, dieper te verstaan. Aanbieders: Rian Venter en Gerhard Botha.

9 – 11 Maart

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, Groep 1, Module 4, Tema: Oor Identiteit – wie is ons en waar pas ons in? Aanbieders: Rian Venter en Gerhard Botha.

20 – 22 April

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, Groep 2, Module 2, Tema: Oor Gemeentes – deel van die probleem of deel van die antwoord? Aanbieders: Kobus Schoeman en Gerhard Botha.

22 – 24 Junie

VBO WINTERWEEK – Jubeljaar van Hoop.

“Gee (on)selfsugtig en volledig” ekerk bied in vennootskap met Shepherd ‘n opwindende leergeleentheid as webinaar aan, naamlik “Gee (on)selfsugtig en volledig” – 24 Julie 2014. Mynhardt van Pletsen deel ekerk se nuutste navorsing oor hoe mense hulle tyd, geld en gawes gebruik as deel van hulle geestelike lewens op 31 Julie 2014 aan. Pierre Engelbrecht gaan ekerk se #selfie tendens verslag bespreek. Hoe en watter rol die tendens van die #selfie speel as dit kom by hoe ons weggee?

7 Augustus 2014 praat Stephan Joubert oor hoe “gee” in die vroeë kerk gewerk het. Verstaan ons “gee” reg soos dit in die Bybel gesien is? Die voorgeskrewe boek vir die webinaar: When Helping Hurts: How to Alleviate Poverty Without Hurting the Poor . . . and Yourself. By Steve Corbett, Brian Fikkert. Registrasie: www.ekerk.co.za

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

The Division Strategic Communication welcomes you

by die mpusnuus

The Division S to the Univers campus news would like to s

Lacea Loader Director: Strategic Communication

 051 401 2584  loaderl@ufs.ac.za

Leatitia Pienaar Deputy Director: Publications (Bult, corporate publications) News coverage of the Faculties of Economic and Management Sciences and Natural and Agricultural Sciences and Special Projects

 051 401 9188  pienaarajl@ufs.ac.za

Hannes Pieterse Assistant Director: Web and Audio-visual Media

 051 401 3502  pietersejl@ufs.ac.za

The Division

Strategic Communication welcomes you

Lelanie de Wet Assistant Director: Web and Social Media

 051 401 2828  dewetla@ufs.ac.za

Leonie Bolleurs Assistant Director: Internal Communication (Staff) News coverage of the Faculties of Law and Theology, KovsieSport and the Postgraduate School

 051 401 2707  bolleursl@ufs.ac.za

T: 051 401 3422 | E: news@ufs.ac.za | www.ufs.ac.za UFSUV |

UFSweb |

Amanda Tongha Senior Officer: Internal Communication (Students) News coverage of the Faculty of the Humanities, Student Affairs and Support Services and the Institute for Reconciliation and Social Justice

UFSweb

 051 401 3748  tonghaa@ufs.ac.za

René-Jean van der Berg Senior Officer: Media Liaison News coverage of the Faculties of Health Sciences and Education, Staff Wellness, Research Development and South Campus

-kampus.

 051 401 3185  vanderbergrj@ufs.ac.za

www.africansunmedia.co.za

205 Nelson Ma Park West, Blo PO Box 339 South Africa Find us on the


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

2014

2014

I N V I T A T I O N 10 March 2014 16:00 - 18:00

I N V I T A T I O N 12 March 2014 16:00 - 18:00

GRADUATION CEREMONY

GRADUATION CEREMONY

BLOEMFONTEIN

BLOEMFONTEIN

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES Department of Business Management Department of Business Support Studies

FAMILY AND FRIEND OF GRADUATES AND DIPLOMATES Kindly produce this card at the Boet Troskie Hall. You may take any unreserved seat in block A, B, C, D, E or F.

Venue: Boet Troskie Hall | CUT Bloemfontein Campus 1 Park Road

You are kindly requested to take your seat at least 30 minutes before the commencement of the ceremony. Nobody may leave the venue during the graduation ceremony.

FACULTY OF HUMANITIES Department of Communication Sciences Department of Design and Studio Art Department of Economic and Management Sciences Education Department of Educational and Professional Studies Department of Language Education Department of Mathematics, Science and Technology E ducation Venue: Boet Troskie Hall | CUT Bloemfontein Campus 1 Park Road

FAMILY AND FRIEND OF GRADUATES AND DIPLOMATES Kindly produce this card at the Boet Troskie Hall. You may take any unreserved seat in block A, B, C, D, E or F. You are kindly requested to take your seat at least 30 minutes before the commencement of the ceremony. Nobody may leave the venue during the graduation ceremony.

THINKING BEYOND

THINKING BEYOND

2014

2014

I N V I T A T I O N 13 March 2014 16:00 - 18:00

I N V I T A T I O N 14 March 2014 16:00 - 18:00

GRADUATION CEREMONY

GRADUATION CEREMONY

BLOEMFONTEIN

BLOEMFONTEIN

FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Department of Built Environment Department of Civil Engineering Department of Electrical, Electronic and Computer Engineering Department of Information Technology Department of Mathematics and Physical Sciences Department of Mechanical and Mechatronic Engineering Venue: Boet Troskie Hall | CUT Bloemfontein Campus 1 Park Road

FAMILY AND FRIEND OF GRADUATES AND DIPLOMATES

FACULTY OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

Kindly produce this card at the Boet Troskie Hall. You may take any unreserved seat in block A, B, C, D, E or F.

Department of Clinical Sciences

Department of Agriculture

You are kindly requested to take your seat at least 30 minutes before the commencement of the ceremony. Nobody may leave the venue during the graduation ceremony.

FAMILY AND FRIEND OF GRADUATES AND DIPLOMATES Kindly produce this card at the Boet Troskie Hall. You may take any unreserved seat in block A, B, C, D, E or F.

Department of Health Sciences Department of Life Sciences

Venue: Boet Troskie Hall | CUT Bloemfontein Campus 1 Park Road

You are kindly requested to take your seat at least 30 minutes before the commencement of the ceremony. Nobody may leave the venue during the graduation ceremony.

THINKING BEYOND

THINKING BEYOND

2014 I N V I T A T I O N

DOCTORANDI DINNER Prof. Thandwa Mthembu, Vice-Chancellor and Principal of Central University of Technology, Free State (CUT), has the pleasure to invite you and your partner to the Doctorandi Dinner at the Hotel School Atrium, 1 Park Road, Bloemfontein on 12 March 2014 at 18:00. Dress Code:

Formal/Traditional

RSVP before 4 March 2014 to:

Communications and Marketing Tel: 051 507 3752 E-mail: events@cut.ac.za

www.africansunmedia.co.za

THINKING BEYOND


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

TOP ACHIEVERS 2013

est First-year student:

Jadine Potgieter

est Second-year student:

Catherine Louw & Nikita Oliver (sharing)

est Third-year student:

Kayla Davies

est BTech student:

Shereé van Vuuren

Most Professional student:

ervice Excellence (staff):

HOTEL SCHOOL

Thabiso Motsoeneng Thuso Phokoje

Vice Chancellors Prestige Award nd Cum Laude B Tech:

Shereé van Vuuren

Cum Laude – B Tech:

Lauren Hurndall

Cum Laude – National Diploma:

Jacques Oosthuysen Kayla Davies

ANNUAL HOTEL SCHOOL

PRESTIGE AWARDS

PROTEA HOTEL BURSARIES

TSOGO SUN Bursary recipients

Bursary Continuation

Michelle Samuel R24,000 Belinda van der Merwe R24,000

tumeleng Phepheng Thabiso Motsoeneng Bonolo Mosala Dominique Horwitz Shanelle Rance

R4,396 R4,396 R19,815 R19,815 R19,815

12 MAY

2014

CATHSSETA bursary Continuation Philip Nkheloane Thapelo Vuma

R67,000 R67,000

www.cut.ac.za | Bloemfontein (051) 507 3911 | Welkom (057) 910 3500

New Bursaries

Nicolette Mophaki Mpho Hloai Nthabiseng Lesupi

THINKING BEYOND

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

R19,815 R36,335 R36,335

HOTEL SCHOOL

PRESTIGE

AWARDS

You are cordially invited to the annual Hotel School Prestige Awards to honour the top achieving students in the Hospitality Management Programme. Date: Time: Venue: Dress code: RSVP: Tel: E-mail:

Monday, 12 May 2014 11:00 Hotel School Atrium, CUT Bloemfontein Campus, 1 Park Road, Bloemfontein Smart casual Leanne Posthumus by 2 May 2014 051-507 3235 lposthumus@cut.ac.za

ACCEPT www.cut.ac.za | Bloemfontein (051) 507 3911 | Welkom (057) 910 3500

www.africansunmedia.co.za

DECLINE THINKING BEYOND


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

US woordfees Die Burger advertensie_FINAAL_converted.indd 2

2014/01/29 09:20:29 AM

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

visit thelema.co.za

@ThelemaWines

Thelema Sauvignon Blanc 2013 A Top 10 Sauvignon Blanc, full of flavour and refreshing aromas of grapefruit, melon and zesty acidity.

Thelema Riesling 2011 A fragrant, off-dry style of Riesling with aromas of apricot fruit, blossoms and a full, rich palate. Great with spicy food.

Thelema Mountain Red 2011 “It is a ravishing wine, luscious and well crafted” – Robert Parkers Wine Advocate

Thelema Merlot 2010 A wonderfully balanced, juicy, up-front red with smoky fruit flavours, and soft ripe tannins.

PRODUCT PORTFOLIO

thelemawines

45

145

39

129

39

129

220

ENJOY RESPONSIBLY. NOT FOR SALE TO PERSONS UNDER THE AGE OF 18.

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

WHITE WINES

RED WINES

Sutherland Sauvignon Blanc 2013 Juicy granadilla and grapefruit flavours, backed up with fine minerality and zesty acidity.

150

Thelema Mountain Red 2011 Spicy aromas of black pepper and mulberry mingle in this approachable red blend.

150

Sutherland Chardonnay 2011 Fresh citrus flavours combine brilliantly with subtle toasty oak. Delicious and full of flavour.

160

Thelema Shiraz 2011 Rich and robust, showing ripe black fruit and spice, with a lovely toasty finish.

200

Sutherland Viognier / Rousanne 2011 (79% Viognier / 21% Roussanne) A lightly oaked aromatic wine with aromas of apricots, petals and fresh citrus.

160

Sutherland Pinot Noir 2012 250 The wine is light and clean, with earthy wild strawberry and raspberry flavours, and a perfumed elegant finish. ‘The Mint’ Cabernet Sauvignon 2011 350 Concentrated cassis, plum and dark chocolate flavours with a slight fresh mint character. Thelema Rabelais 2009 - 5 Star Platter Guide ‘14 Rabelais blend, which is complex, elegant and 500 structured. Extraordinary concentrations of luscious dark berries and cedar wood on the nose complemented by a lovely sweet fruit character.

BUBBLES PONGRÁCZ

250

PONGRÁCZ ROSÉ

300

JC LE ROUX BRUT

200

JC LE ROUX LA FLEURETTE

150

JC LE ROUX LE DOMAINE

visit thelema.co.za

@ThelemaWines

150 @ThelemaWines thelemawines visit thelema.co.za

visit thelema.co.za

www.africansunmedia.co.za

@ThelemaWines

@ThelemaWines

thelemawines visit thelema.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

www.africansunmedia.co.za


MARKETING MATERIAL

PRODUCT PORTFOLIO

Fantastiese trou- en funksielokaal WĂŞreldklas-wyne 5-ster-gastehuis Bistro Met seisoen-geinspireerde disse www.webersburg.co.za info webersburg.co.za

+27 (0) 21 881 3636

www.africansunmedia.co.za

Marketing Materials Design Portfolio