Page 1

Publish | Print | Design

DESIGN PORTFOLIO | 2017

imPRESSive • inDRUKwekkend


AFRICAN SUN MeDIA

AFRICAN SUN MeDIA

is ʼn geÏntegreerde inhoudsbestuurder

is an integrated content manager

en spesialisverskaffer van uitgewers- en

and supplier of publishing, design

drukkersdienste vir die hoëronderwysmark

and printing services for the higher

en die privaat sektor

education market and the private sector

DESIGN PORTFOLIO


LAYOUT

DESIGN PORTFOLIO


Layout

04 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

05 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

06 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

07 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

08 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

09 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

10 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

11 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

12 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

13 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

14 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

15 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

16 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

17 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

18 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

19 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

20 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

21 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

22 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

23 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

24 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

25 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

26 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

27 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

28 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

29 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

30 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

31 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

32 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

33 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

34 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

35 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

36 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

37 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

38 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

39 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

40 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

41 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

42 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

43 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

44 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

45 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Layout

46 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Publish | Print | Design

T: +27 21 201 0071 F: +27 21 883 2667 E: info@africansunmedia.co.za Office 5 & 12 | The Woodmill | Vredenburg Road | Stellenbosch

imPRESSive • inDRUKwekkend

Profile for AFRICAN SUN MeDIA

Design Portfolio: Layout  

An extract form our Design Portfolio 2017

Design Portfolio: Layout  

An extract form our Design Portfolio 2017

Advertisement