Page 1

Publish | Print | Design

DESIGN PORTFOLIO | 2017

imPRESSive • inDRUKwekkend


AFRICAN SUN MeDIA

AFRICAN SUN MeDIA

is ʼn geÏntegreerde inhoudsbestuurder

is an integrated content manager

en spesialisverskaffer van uitgewers- en

and supplier of publishing, design

drukkersdienste vir die hoëronderwysmark

and printing services for the higher

en die privaat sektor

education market and the private sector


BOOK COVERS

DESIGN PORTFOLIO


Book covers

04 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

05 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

06 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

07 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

08 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

09 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

10 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

11 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

12 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

13 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

14 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

15 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

16 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

H.P. van Coller April 2017

ISBN 978-1-928355-14-4

9 781928 355144

www.sun-e-shop.co.za

17 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za

CAS WEPENER

In hierdie studie word aandag bestee aan verskeie van die genoemde temas en hul vervlegtheid. Nie net word sterwensbegeleiding onder die loep geplaas nie; gereedmaking vir sterwe, veral op ’n geestelike wyse vorm skering en inslag van hierdie studie oor ’n enigsins verwaarloosde aspek van Schoeman se werk. Die skrywer is naas skeppende skrywer ’n opgeleide teoloog én gedragswetenskaplike en sy wye perspektief op Schoeman se werk (met ’n indrukwekkende teoretiese onderbou) is ’n uiters belangrike bydrae tot die sekondêre werk oor dié skrywer. Die toekenning van die Nobelprys aan Schoeman raak algaande ’n reële moontlikheid. Dan sal hierdie seminale studie in vertaalde vorm wyd gelees word. ’n Ander pluspunt van hierdie studie is dat dit naas die toevoeging van nuwe teoretiese insigte ook enkele kernwerke voortreflik ontleed uit ’n ander invalshoek.

Die reis gaan inwaarts

Karel Schoeman is die skrywer van ’n omvangryke oeuvre wat ’n hele spektrum bestryk. Tog vorm historiese geskrifte en romans die hoogtepunt daarvan. Een van die sentrale temas in sy werk is die herskepping van die verlede wat nougeset gerekontrueer word en die gepaardgaande poging om daardeur helderheid te probeer verwerf oor menslike optredes en dryfvere. Die mens is in Schoeman se werk dikwels ’n speelbal van die Noodlot; historiese kragte én die verganklikheid waaraan niemand kan ontkom nie. In sy werk word veral Suid-Afrika uitgebeeld as ’n ongenaakbare ruimte, net so onboetvaardig soos die verskrikking van die dood. Die “Ander Land” in sy werk is én die verlede én Suid-Afrika én die dood. Verkenning hiervan is waarskynlik dié sentrale motief in sy werk en iets wat maklik geyk sou kon word, word op ’n gevarieerde en weergalose wyse telkens opnuut belig – die waarmerk van ’n werklike groot skrywer.

Die reis gaan inwaarts

Die kuns van sterwe in kreatiewe werke van Karel Schoeman

CAS WEPENER


Book covers

18 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

19 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

20 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

21 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

22 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

23 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

24 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

25 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

26 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

27 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

28 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

29 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

30 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

31 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

32 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

33 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

34 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

35 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

36 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

37 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

38 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

39 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

40 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

41 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

42 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

43 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

44 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

45 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

46 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

47 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

48 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

49 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Book covers

50 • DESIGN PORTFOLIO | www.africansunmedia.co.za


Publish | Print | Design

T: +27 21 201 0071 F: +27 21 883 2667 E: info@africansunmedia.co.za Office 5 & 12 | The Woodmill | Vredenburg Road | Stellenbosch

imPRESSive • inDRUKwekkend

Design Portfolio: Bookcovers  

An extract form our Design Portfolio 2017

Design Portfolio: Bookcovers  

An extract form our Design Portfolio 2017

Advertisement