Page 1

III MÀSTER INTERVENCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA A LA COMUNITAT.

2010-2011

Cada cop més a prop de les persones


cola Univers Escola Universitària Creu Roja. Presentació: Aquesta és la tercera edició del Màster d'Intervenció Social i Sanitària a la Comunitat. El Màster prové de la transformació del Diploma de Postgrau “Intervenció Social i Sanitària a la Comunitat” del que ja s'han impartit nou edicions, amb una alta participació de diferents professionals de la salut (infermeria, teràpia ocupacional, fisioteràpia, psicologia) i del camp social (treball social, educació social). La intervenció comunitària requereix del coneixement i l'anàlisi del context on es desenvolupa l'acció social, així com de la metodologia i les estratègies més adients per desenvolupar una intervenció comunitària consensuada i participativa, tant des de la perspectiva de la salut, com socio-cultural. Es per això que es fa necessària una formació de qualitat pels professionals implicats en aquest procés, per tal de fer-los competents en l'àmbit de la salut comunitària. La finalitat del Màster és formar professionals que siguin capaços de dur a terme una pràctica centrada en la intervenció comunitària des de models comprensius/humanistes, on la participació comunitària i l'equitat social formin part de tot el procés.

Competències específiques: • Conèixer i identificar els elements que configuren l'estructura social i les desigualtats que s'hi reprodueixen. • Analitzar i relacionar les desigualtats socials amb les desigualtats en salut i la distribució d'aquestes, considerant els eixos de desigualtat. • Comprendre i identificar els elements que configuren el context socioeconòmic i polític en el que es desenvolupa la intervenció comunitària. • Comprendre, interpretar i utilitzar adequadament la informació sociodemogràfica. • Conèixer i avaluar críticament els problemes relacionats amb la salut de la comunitat i els seus determinants socials, amb la terminologia epidemiològica clínica i social. • Contextualitzar la intervenció social i sanitària en un marc de relacions de poder entre actors i col·lectius situats entre les esferes de l'estat, el mercat i la societat civil. • Aportar elements empírics derivats de la teoria i l'anàlisi de xarxes socials, identificar aquestes estructures de relacions i interpretar-ne els seus efectes en el desenvolupament local social. • Identificar i analitzar la complexitat dels processos de salut/malaltia/atenció, des de la perspectiva antropològica, amb un abordatge interdisciplinar més enllà de la perspectiva biomèdica. • Identificar, prioritzar i analitzar els problemes socials i de salut de la comunitat des del diagnòstic comunitari participatiu.


sitària Creu • Desenvolupar una mirada crítica, reflexiva i creativa i aplicar-la a la pràctica de la recerca. • Dissenyar el marc d'anàlisi d'una recerca empírica i decidir la metodologia a seguir per generar les dades adients i saber analitzar-les. • Dissenyar, implementar i avaluar projectes de participació i implicació amb la comunitat, amb el maneig de les tècniques de participació ciutadana i les dinàmiques de grup. Conèixer, analitzar i experimentar l'ús de les diferents eines de l'educació per a la salut i elaborar criteris per a la selecció de mètodes, recursos i estratègies en les activitats educatives. • Analitzar i aplicar els elements necessaris per planificar un projecte on l'educació per a la salut sigui una estratègia bàsica d'intervenció comunitària. • Conèixer i utilitzar eines conceptuals útils per analitzar els sistemes de suport social, i per conèixer els grups de suport comunitaris. • Desenvolupar habilitats comunicatives, interpersonals, grupals i de treball en equip.

Objectius formatius: L'estudiant ha de ser capaç de: • Propiciar una reflexió i un anàlisi que li permeti interpretar el context sociocultural, les noves tendències demogràfiques i les transformacions dels estils de vida, i cercar la informació que faciliti el desenvolupament d'una intervenció comunitària consensuada i participativa. • Desenvolupar capacitats relacionals que li permetin dur a terme una intervenció comunitària en els àmbits concrets de la seva pràctica professional, conjuntament amb els equips interdisciplinaris involucrats i amb la població destinatària de la intervenció. • Demostrar coneixements sobre els recursos metodològics adients que li permeti dissenyar, implementar i avaluar una intervenció comunitària des d'una perspectiva participativa i d'equitat social.


cola Univers Alumnat destinatari: Llicenciats i Diplomats en els àmbits de les ciències socials, les ciències de la salut i l'educació, interessats en desenvolupar competències en intervenció comunitària des d'una perspectiva participativa i de desenvolupament comunitari. Nombre: Mínim 20 Requisits d'admissió: Títol de diploma, grau o llicenciatura en els àmbits esmentats o de disciplines que tinguin relació amb la intervenció social i sanitària a la comunitat. Criteris de selecció: • Expedient acadèmic. • Experiència professional.

Calendari i lloc: Classes lectives: Inici: Octubre de 2010 Final: juny 2011 Lliurament treball final: Novembre 2011 Horari: Tots els dimecres de 9 a 13h i de 14h,30’ a 18h,30’ i cinc dijous durant el curs en el mateix horari, d'assistència obligatòria. Les tutories presencials es faran els dijous de 15 a 18h (quan es programin dins de cada assignatura).

iversitària C


sitària Creu Professorat: José Adelantado. Doctor en Sociologia. Llicenciat en Econòmiques. Antonio Agudo. Doctor en Salut Pública i Metodologia de la Investigació Biomèdica. Amand Blanes. Doctor en Geografia. Llicenciat en Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques i Sociologia. Núria Codern. Llicenciada en Sociologia i Ciències Polítiques. Diplomada en Infermeria. Eva Fernández. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Diplomada en Infermeria. Jorge Alberto Fernández. Llicenciat en Psicologia. Francesc Gutierrez. Llicenciat en Filologia Hispànica. Màster en Participació Ciutadana i Desenvolupament Comunitari. Yolanda Jiménez. Llicenciada en Sociologia i Ciències Polítiques. Katia Lurbe. Doctora en Sociologia. Màster MA in Sociological Research in Healthcare. University of Warwick. Montserrat Masip. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Diplomada en Infermeria. Màster en Recerca i Avaluació Qualitativa i Participativa en Ciències de la Salut. Rosa Mata. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Diplomada en Infermeria. Olga Monistrol. Diplomada en Infermeria i Fisioteràpia. Bachelor of Science in Nursing EU. Master of Science Nursing. University of Montreal. Margarida Pla. Dra. en Psicologia Social per la UAB.. Llicenciada en Sociologia Maribel Pasarín. Llicenciada en Medecina i Cirurgia. Màster en Salut Pública Roser Pérez. Doctora en Sociologia. Diplomada en Treball Social. Diplomada en Infermeria. Marta Piany. Llicenciada en Psicologia . Doctoranda en educació, societat i cultura. Isabel Porta. Llicenciada en Medecina i Cirurgia. Especialista en medecina familiar i comunitària. Vladimir Reinhardt. Llicenciat en Psicologia. Ruth Turñé. Llicenciada en Psicologia. Carme Vega. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Diplomada en Infermeria.

Creu Roja


cola Univers Programa: El programa consta de 60 crèdits ECTS distribuïts en tres mòduls teòrics (50 crèdits ECTS), i el treball final de l'alumne (10 crèdits ECTS). El treball autònom de l'alumne contempla la realització de diferents activitats relacionades amb les diferents àrees temàtiques i a criteri de cada professor (lectures relacionades, presentacions a l'aula, recerca d'informació poblacional....), així com l'avaluació específica de cada mòdul i el treball final del màster. Mòdul I: El context de la Intervenció 20 ECTS: 140 h de docència 1 2 3 4 5 6

Marc Social de la Intervenció (5 ECTS) Polítiques Socials i Sanitàries (4 ECTS) Demografia aplicada (2 ECTS) Epidemiologia Social (3 ECTS) Treball d'aula. Sessions tutoritzades (3 ECTS) Antropologia de la Salut (3 ECTS)

Modul II: Recursos Metodològics per desenvolupar la Intervenció 15 ECTS: 105 hores de docència 1 Anàlisi de xarxes (3 ECTS) 2 Tècniques de recollida i generació d'informació (3 ECTS) 3 Disseny, implementació i avaluació de programes adreçats a la comunitat (3 ECTS) 4 Metodologies participatives (4 ECTS) 5 Experiències d'implementació d'intervencions a la comunitat (2 ECTS)

iversitària C


sitària Creu Mòdul III: Estratègies i competències per desenvolupar la intervenció 15 ECTS: 105 hores de docència 1 La perspectiva comunitària com a marc conceptual de la intervenció: Intervenció en xarxa. Grups de suport (4 ECTS) 2 Educació per la salut (4 ECTS) 3 Habilitats interpersonals i socials. Habilitats comunicatives (3 CTS) 4 Dinàmica de grups. Treball en Equip (4 ECTS) Treball final (10 ECTS) L'objectiu del treball final és la consolidació i aplicació pràctica dels continguts teòrics impartits als mòduls.

Coordinació: Montserrat Masip. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Diplomada en Infermeria. Professora titulada de l’ EU Creu Roja (UAB). masip@escola.creuroja.org

Secretaria: Lidia Delgado. Secretària del Màster i postgraus de l'EU Creu Roja (UAB). teresa@escola.creuroja.org

Creu Roja


cola Univers Informació acadèmica: Documentació d'accés requerida: • Fotocòpia del DNI • Fotocòpia compulsada del títol universitari • Imprès de matrícula que es facilitarà a la secretaria d'alumnes • Comprovant bancari de la reserva de plaça • 3 fotografies de carnet • Currículum Preu: 3400 € Pagament fraccionat: Inscripció: 400 Euros 1r termini:1500 Euros 21/09/2010 2n termini:1500 Euros 18/01/2011 Possibilitat de finançament extern

Calendari de matriculacions: El període d'inscripció comença el dia 3 de maig i finalitza el 8 de setembre de 2010. La matrícula del curs es farà els dies 7 i 8 de setembre de 2010 en l'horari de 10 a 13.30 h a la secretaria de l'Escola.

I MÀS El 1r i 2n pagament es realitzaran per compte bancari prèviament autoritzat en els venciments corresponents. En cas de voler fer el pagament de la matrícula d'un sol cop, es cobrarà amb data 21/09/2010.


sitària Creu Reserva de places i inscripció: El curs té les places limitades. Cal trucar a l'Escola i reservar la plaça. Aquesta reserva es mantindrà durant 48 hores, termini dins del qual haureu de fer efectiu el pagament de la inscripció de 400 Euros i enviar-lo per fax a l'Escola juntament amb la butlleta d'inscripció. L' ingrés que portarà el nom de l'alumne i el codi del curs MIC, anirà a nom de: Escola Universitària Creu Roja 2100-3314-81-2500023166 Els diners de la reserva de plaça, no es retornaren en cap cas, si no és per l'anul.lació del Màster per part de l'Escola Universitària "Creu Roja"

Butlleta d'Inscripció: La trobareu al tríptic informatiu i també a la web: www.eucr.cat La inscripció començarà a partir del 3 de maig de 2010. Més informació: Lidia Delgado teresa@escola.creuroja.org EU Creu Roja C/ de la Riba, 90 - 08221 - Terrassa Telèfon 93 783 77 77 ext 215 FAX 93 731 71 47

STER


C. del Nord sei

asseig C. del P

Pas

gC

aM anre sa

C/ de la Riba, 90 - 08221 Terrassa Tel.: 93 783 77 77 informacio@escola.creuroja.org www.eucr.cat

de

8

C.

C-5

To

pe

te

Plaça Vella

Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer

om

Hospital Mútua de Terrassa te d

C. de la Rib a

Rambla d’Égara

Passeig 22 de Juliol

’Ég

ara


cola Universitària Creu Butlleta d'inscripció: III Màster d'Intervenció Social i Sanitària a la Comunitat - curs 2010-2011 Nom i cognoms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adreça actual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codi postal: . . . . . . . . . . . . . . . Població: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telèfon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mòbil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correu electrònic:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Experiència professional: . . . . . . . anys Centre de treball: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorització i firma del titular del compte

Dades bancàries: Titular: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entitat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codi del banc

Sucursal

Dígit Control

0000 0000 00

Número de compte

0000000000

iversitària Creu Roja


C/ de la Riba, 90 - 08221 Terrassa Tel.: 93 783 77 77 informacio@escola.creuroja.org www.eucr.cat

C. del Nord

asseig C. del P

Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer

Plaça Vella

sei

aM anre sa

de

8

C.

C-5

To

pe

te

Pas

gC

Hospital Mútua de Terrassa om

te d

’Ég

ara

C. de la Rib a

Rambla d’Égara

Passeig 22 de Juliol

C/ de la Riba, 90 - 08221 Terrassa Tel.: 93 783 77 77 informacio@escola.creuroja.org www.eucr.cat www.creuroja.org

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

902 22 22 92

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

MasterIC  

Master Intervenció Comunitaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you