Page 1

ALL SUR5 JANUAR I 2013 19e jaar gang No. 81

Uit de oude doos Nk survivalra ce

an de survival v x ai b u o R sij De Par


Pillen Makelaardij en AssurantiĂŤn Varsseveldseweg 14 - 7131 BJ Lichtenvoorde Postbus 26 - 7130 AA Lichtenvoorde Tel. 0544 375040 - Fax. 0544 372585 info@pillen.nl - www.pillen.nl

zeker van waarde


c0l0f0n

van de redactie

SUR5ALL is een uitgave van de Survival Bond Nederland

Beste lezers,

Secretariaat Postbus 323 3500 AH Utrecht tel. 084 - 8336332 e-mail: secretariaat@survivalbond.nl Banknr. 37.47.19.977 K.V.K. 40124386 Website www.survivalbond.nl Beheerder: Martijn Rikkerink E-mail: webmaster@survivalbond.nl Redactie Inge Huitema Marianne Klumper Teun de Laat e-mail: Sur5All@survivalbond.nl Advertenties Voor informatie en tarieven contact opnemen met het secretariaat Vormgeving Afke Jansen AFontwerp Druk Drukkerij Westerlaan Omslagfoto Tim Tolsma gemaakt door Inge Huitema ISSN-nummer: 1569-7177

Het survivalseizoen is weer in volle gang! Koning Winter heeft tot nu toe de survivalruns behoorlijk met rust gelaten. De 2 wedstrijden in België zijn alweer aan de beurt geweest. Met ook nog eens 4 wedstrijden in Nederland is er weer genoeg om over te verhalen en verbeelden. In dit nummer deel twee van het tweeluik over het koudeonderzoek door Lotte van Ruitenbeek. Michael de Cooman leverde een leuke bijdrage over de run in Adegem. Deze keer ook een mooi verhaal van de Nederlands Kampioenen Survivalrace over hun 8-uurs race in Nijverdal. Trainingsgroep Valtjemet uit Westerbork stelt zich in dit nummer voor. De vaste fysio-rubriek zal vanaf heden door twee personen worden verzorgd. Dubbel leerzaam dus! Daarnaast is deze keer de historie van de survivalsport prachtig in beeld gebracht door Floris van Amerongen. Uiteraard zijn ook de vaste rubrieken Hemd van je Lijf en de Trainingsgewoonte van weer goed gevuld. Ga dus snel lezen en kijken in deze bomvolle editie en blijf vooral genieten van de survivalsport! Redactie Sur5all

INH0UD Van de Bestuurstafel 4 ValtJeMet stelt zich voor 6 De 7km in Dinxperlo 8 15e keer Survivalrun Wesepe!! 9 Het lag aan de melkbus 12 Hemd van je lijf 14 NK Survivalrace 16 Blessurepreventie 18 Uit de oude doos 20 19 mei 2013 - DronterlandRun

22

De trainingsgewoonte van... 24 Fit Junior Survival Challenge 26 De Fitste van Nederland 28 De Parijs – Roubaix van de survival

30

Koude douches voor een run 32

3


Door Lia Nummerdor

Van de bestuurstafel Allereerst wens ik iedereen een heel gelukkig, gezond en vooral sportief 2013. Op het moment dat deze Sur5all verschijnt is de eerste survivalrun van het jaar al voorbij, maar op het moment van schrijven knallen de Achterhoekse carbidbussen nog rond ons huis.

i

n deze editie wil ik graag iets vertellen over mijn aandachtsgebied binnen het bestuur van onze SBN namelijk “de Jeugd”. Het Jeugd Survival Circuit (ooit begonnen als MRC) is nu met seizoen 11 bezig. De jeugdatleten, die toen gestart zijn als die MRC’ers zijn nu sterke mannen en vrouwen geworden en lopen mij met bosjes voorbij in de BSC,RUC en soms zelfs in een TSCrun. Sommige jeugdleden van toen zijn de huidige trainers van de JSCatleten van nu. Dit geeft dus weer aan dat de jeugd de toekomst heeft en de jeugd de toekomst is van onze sport. Reden genoeg voor het bestuur om jeugdzaken op de agenda te hebben.

Jeugdbondsdag

Wij merken ook dat de bestuursleden niet de enigen zijn die dit vinden. De meeste trainingsgroepen hebben intussen ook een jeugdafdeling. In het begin van het JSC was er nog veel bemoeienis vanuit het bestuur en de Jeudwerkgroep om aandacht voor de jeugd te vragen. Er werd een Jeugdbondsdag gehouden en aparte jeugdcircuitbekeruitreiking gedaan. Dit om de survivallende jeugd met elkaar in contact te brengen. Na een paar jaar bleek dit overbodig te worden. Er zijn, ook mede door de invoering van het BSC, meer survivalruns voor de jeugd gekomen. Een extra Jeugdbondsdag zou voor de taxiënde ouders alleen maar een extra belasting zijn. De circuitbekeruitreiking is nu een gezamenlijke gebeurtenis voor zowel de jeugd als de senioren. De onderlinge jeugdtrainingsgroepen in dezelfde regio weten elkaar steeds beter te vinden.

Trainingsboekje

Net als bij de trainingsgroepen voor de senioren kwam en komt er regelmatig de vraag waarom er geen bondsopleiding voor survivaltrainers

opgezet wordt. Op deze vraag wil ik nu niet ingaan, maar wel aangeven dat deze vraag de aanzet is geweest om, samen met een deskundige werkgroep, een trainingsboekje voor de jeugd te gaan samenstellen. Dit boekje is in 2011 een feit geworden en is in het bezit van alle trainingsgroepen. Afgelopen ALV is het vervolg op dit boekje uitgereikt aan de survivalgroepen. Twee werkmappen: Map 1 is een verzameling van alles wat een trainingsgroep of wedstrijdgroep moet weten of kan gebruiken. Map 2 is een verzameling van trainingsvoorbeelden ingedeeld in de hoofdstukken 1. Warming up, 2. Kerntraining, 3. Cooling-down. De reden voor het ontwikkelen van de werkmappen was het delen van de aanwezige kennis die bij de vele trainers aanwezig is. Helaas is/ wordt de map niet zo snel aangevuld als ik gehoopt had. Daarom wil ik bij deze alle (jeugd)trainers oproepen om leuke of goede, handige trainingsschema`s of ideeën te delen en te mailen naar jeugdwerkgroep@survivalbond.nl

Regio Ambassadeur

Daarnaast bestaat er bij een aantal jeugdtrainers nog steeds de behoefte aan uitwisseling en samenwerking. Laat dit weten aan elkaar. Dit kan door middel van de Regio Ambassadeur, in een regio overleg of een mail naar de jeugdwerkgroep. Het is jammer om geen gebruik te maken van elkaar.

Jeugdlicentie

Een ander onderwerp met betrekking tot de jeugd is de ingangsdatum van de jeugdlicentie. Er zijn vragen geweest om hier flexibel mee om te gaan, zodat bijvoorbeeld jeugdatleten halverwege een seizoen met

4

het JSC-C kunnen starten. Natuurlijk hebben wij als bestuur een mening en zijn er redenen waarom bepaalde regels gesteld worden. Het is echter niet zo dat wij dit niet ter discussie willen stellen. De ingangsdatum en de regels omtrent de jeugdlicentie zijn als discussiepunt mee gegeven aan de Regio Ambassadeurs om in te brengen bij een regio-overleg. De uitkomst hiervan zal, zodra we de reactie terug hebben van alle regio`s, bekend gemaakt worden.

Survivaldiploma’s

Als laatste kan ik mededelen dat de survivaldiploma`s het afgelopen jaar geëvalueerd zijn. Deze diploma`s, naar het oorspronkelijke idee van John Reus, zijn door de meeste jeugdtrainers met veel enthousiasme ontvangen. Het liep storm met de aanvragen. Na een tweede druk van deze diploma`s waren we weer door de voorraad heen en moesten er nieuwe gedrukt worden. Dit was de gelegenheid om de diploma`s te evalueren met een aantal trainers, die veel gewerkt hebben met de diploma`s. John Reus heeft naar aanleiding van die evaluatie een aantal wijzigingen voorgesteld. Het ontwerp van het diploma is aangepast in de lijn van de Sur5all en ook naamgeving van de diploma`s zijn gewijzigd. De opdracht om ze af te drukken is inmiddels gegeven. Zodra de nieuwe diploma`s beschikbaar zijn zal ik dit kenbaar maken op de site van de SBN. De diploma`s zijn gratis te verkrijgen voor aangesloten trainingsgroepen. Alhoewel de diploma`s ontworpen zijn voor de jeugd is het ook een leuke uitdaging voor senioren om eens te testen hoe je erbij staat (of hangt). John’s initiatief voor de diploma`s is een voorbeeld hoe je, door ideeën met elkaar te delen, samen zorgt voor de ontwikkeling van onze sport, want met elkaar zijn wij de Survival Bond.


r e k k a r e o B in beeld

5


Door Johan Naber

ValtJeMet stelt zich voor Pionieren dat was het, toen we in het jaar 2000 in Westerbork de survivalrunsport introduceerden. Met vier mensen togen we tot dan toe wekelijks op de zondagochtend naar Smilde om daar samen met een aantal andere survivalrunners te trainen. Die, toch wel mooie, trainingslocatie werd na een tijdje opgedoekt. En omdat deze, voor ons nieuwe tak van sport, ons te pakken kreeg, wilden we verder. Maar hoe? En vooral: Waar?

E

en permanent bebouwbaar bosje was niet voor handen. Dus vaste hindernissen om op te trainen waren er niet. Met een kruiwagen vol touwen en attributen, en met touwen om de schouders, renden we daarom iedere zondagochtend vanaf de plaatselijke sportschool naar een nabijgelegen natuurgebied. Daar bouwden we eerst de hindernissen op, om er vervolgens anderhalf tot twee uur op te trainen. Daarna braken we ze weer af en renden we het laatste deel van de training als cooling down terug naar de sportschool.

Tussen pony’s en paarden

Er is in de loop der jaren veel veranderd. Doordat in het dorp bekend

werd dat er ‘ergens’ aan survivalrun werd gedaan, werd het trainingsgroepje langzaam iets groter. Totdat er een nieuw lid kwam die nog wel ergens een stukje land had waar we op mochten trainen. Op provisorische wijze werd op dat stukje grond, toen nog te midden van pony’s en paarden (die voor de training door middel van een afrastering werden afgescheiden van het trainingsgebied), een aantal vaste hindernissen gebouwd. De materialen die daarvoor beschikbaar waren, kwamen van leden van het trainingsgroepje of werden gedoneerd door enthousiaste mensen uit de omgeving, die deze nieuwe tak van sport een kans wilden geven. De trainingsgroep bestond inmiddels uit 8 mensen. Alle 8 even enthousiast en gedreven. Regelmatig namen we deel aan survivalrunwedstrijden in het land en

6

deden we mee aan eerst nog recreatieve en later de wedstrijdcircuits. Onze trainingslocatie werd uitgebreid tot een terrein met tal van hindernissen, echter nog steeds met bij elkaar gezochte materialen.

Een heus bestuur

Het idee ontstond om zelf een survivalrun te organiseren. Als we de ingrediënten van andere runs bij elkaar deden dan moest het mogelijk zijn om een, aan andere toonaangevende runs, gelijkwaardig evenement neer te zetten. En er werd een stichting opgericht (Stichting Survivalrun Westerbork). Met een echt bestuur. Dit bestuur bestond uit zeven leden van de toenmalige trainingsgroep, elk met zijn eigen kwaliteiten en elk met een groot sociaal netwerk. Westerbork is een betrokken dorp. Dus moest het niet moeilijk zijn om sponsoren en vrijwilligers te krijgen die mee konden helpen om een voor de omgeving totaal nieuw evenement op de kaart te zetten. Dit vermoeden bleek te kloppen. Op 20 januari 2008 stond de eerste survivalrun van Westerbork op de kalender. Daarvoor waren we met man en macht vanaf november 2007 iedere zaterdag in het veld aan het bouwen met de hindernissen. Uren


vergaderen, overleggen heen en weer bellen met de Bond en met andere organisaties, gingen er aan vooraf. Ook het organiseren van zo’n eerste run bleek pionieren te zijn. Want ondanks dat we wisten hoe andere organisaties te werk gingen, werden veel hindernissen gebouwd volgens het trial en error principe. Wat op papier werd bedacht bleek niet altijd zonder slag of stoot mogelijk te zijn. Uiteindelijk was de run onder ons gezegd een klein succes. De Survivalbond besloot dat we als organisatie in de toekomst ook de circuitruns mochten organiseren.

Koningin op bezoek

Het hoogtepunt kwam toen we in 2012 het eerste lustrum mochten vieren met het NK RUC. Een wedstrijd waar nu nog steeds over wordt gepraat. In de eerste plaats omdat de ‘Koningin’ met haar ‘gevolg’ het startschot gaf en de prijsuitreiking deed. Maar ook vanwege de opstopping die ontstond bij de uitzonderlijk zware hindernis 13, het laantje van

Börk. Van elke run leren we. Niet alleen van onze eigen run. Op 20 januari 2013 staat de zesde survivalrun van Westerbork gepland. Met een grotendeels nieuw parcours, nieuwe hindernissen en met hopelijk weer meer deelnemers dan in de voorgaande jaren want de groei is er wat dat betreft nog niet uit. In 2011 is onze trainingsgroep een officiële sportvereniging geworden en als zodanig ook ingeschreven bij de Survivalbond. De vereniging telt 50 leden. Om verwarring en belangenverstrengeling met de stichting (die alleen de run organiseert) te voorkomen is in 2012 een nieuwe naam voor de vereniging bedacht. Survivalrun trainingsgroep “ValtJeMet”. De Drentse naam is ontstaan doordat op de vraag: “Nou, dat was een moeilijke en zware hindernis niet?”, binnen onze club het standaard antwoord is: “Mwoah… Valt je met Jon’”, hetgeen zoveel betekent als “Ach… dat viel best mee joh.”

7

Ledenstop

Onze trainingsbaan is anno nu uitgegroeid tot een volwaardige trainingslocatie, voorzien van verlichting en gekeurd door de Survivalbond. Er wordt nog steeds getraind op zondagochtend maar inmiddels ook op dinsdagavond en donderdagavond. Zondagochtend is de training vrij. Op de avonden is er een gediplomeerd sportinstructrice die de training verzorgt. Als club zien we de toekomst rooskleurig tegemoet. Op dit moment is er een ledenstop omdat we simpelweg niet meer mensen tegelijk kunnen herbergen. Maar als de ontwikkelingen zich doorzetten zal op korte termijn de trainingslocatie verder worden geprofessionaliseerd waardoor er nog meer variëteit in hindernissen ontstaat, er gevarieerdere trainingen kunnen worden gegeven en er de mogelijkheid wordt gecreëerd om meer leden toe te laten en mogelijk een jeugdtak op te starten.


Door een Udenhoutse veteraan

De 7km in Dinxperlo Tuut, tuut, tuut …… ik schrik wakker. Verdikkeme, 5 min geleden was het 5 uur, dus hoe kan de wekker nou al gaan? Ik kijk en zie dat het 06.15 was. Waarom moest ik nou ook al weer zo vroeg m’n nest uit terwijl ik pas om 10.40 start? Oh ja ik moest een paar medestrijders op gaan pikken.

B

ij Feelgood pik ik Lieske op, vervolgens richting Jos en Ramon Schellekens en daar zou Bert Pennings ook naar toe komen. Bakkie gedaan en om 08.00 uur rijden. Acht graden zou het worden. In de auto stelt Lieske ons op de hoogte van de hoeveelheid combi’s die er zouden zijn. Bert die eigenlijk niet nerveus was voelde het toen al wel kriebelen. Hij had zijn rug geblesseerd.

3e lus

Eenmaal aangekomen zie je weer de bekende gezichten. (dit was mijn 1e BSC run na een jaar). Vele “hoe gaat het, leuk je weer te zien” etc. etc. Ik kom Jose tegen die in de organisatie zit en zij had vervelend nieuws: ‘’het is best pittig, vooral de laatste lus. (3e)’’ De tamtam gaat heel snel in de kleedkamer. De wildste paniekverhalen doen al de ronde dat de 3e lus behoorlijk pittig zal worden. En dat klopte niet met mijn deelname. Pittige deelname en Luz horen niet meer bij elkaar, zelfs niet eens in voedingscontext. Ik had net mijn spijkerbroek uit en vroeg hoe pittig want dan kon ik die gelijk weer aantrekken. Nou, wat er uit kwam ratelen: ”vele combi’s, zelfs 4 à 5 delen combi’s, eentje met Spaanse ruiter-triangel-touwtje- enteren. Zelfs 2x enteren in de run! Rusten moet je door omhoog te klimmen bovenin de hindernis. Kortom, een nachtmerrie zal het worden. Een parcours van 7km met 41 hindernissen is heftig.

Extra strafrondje

Lieske zat in de 1e en ik in de 2e groep. Voor de start kletste ik met een jonge vrouw, ze was ziek, griep en snapte niet wat ze hier aan het doen was. Ja, eigenlijk mijn verhaal dacht ik zo, zonder de griep dan, maar ja ik sta er anders in. Hoef niet te scoren en zal wellicht als 36e

van de 40 dames eindigen. De start ging als vanouds, de gehele groep rende weg en Luzke moederziel als laatste 20 meter achter de groep. De griepdame rent mij voorbij, ik dribbel rustig verder. Een dame vroeg me nog na twee hindernissen: ”hoe gaat het dit jaar, want vorig jaar zat je fysiek in een dip?” waarop ik antwoordde “ja, ik zit nog in een dip en zal daar de aankomende jaren ook in blijven zitten hahaha” en zoef weg was ze. Alles gezien: swingovers, evenwichtsbalk waar-ik-over-heenloop en niet zittend kruip, combi’s, in de 1e lus een extra strafrondje met pijl en boog omdat ik in plaats van op het bord faliekant de pijl in het canvas schiet. Daar haalde Ramon mij in, die 20 minuten na mij was gestart en die snelheid zou hem later ook belonen. Hij draait net in zijn nieuwe categorie, jeetje die ging snel. De Spaanse ruiters, gladde paal, combi’s van 3 tot 5 delen.

Aanmoediging

In de 3e lus kom ik halverwege een paar sterke veteranen en de zoefdame tegen. Heel even was ik confused dat ik iets over had geslagen maar in Dinxperlo is alles goed uitgelijnd en stonden tig vrijwilligers de weg te wijzen, dus dat was onmogelijk. De achterlijke vele combi’s die ik achter de rug had deed ik in één ruk door dus wat was er mis met deze beeldvorming? Dinxperlo staat bekend als leuk en goed te doen. En nu blijkt de zwaarte van de run en weinig training sommigen te hebben genekt. Ik wist dat het zwaarste nog zou komen en dat kwam. Toen was ook daar de Spaanse ruitertriangel-1 touw en enteren. Nou wil ik niet bluffen maar in een hap slik en weg. Pff die combi viel wel mee. Er stond wel wat volk want velen hadden moeite met de triangel en het enteren. Ik hoorde zo de oeeh-aahhwat goed, en ze hadden het over mij,

8

wel leuk op zo’n moment. Dribbelzoef en weg was ik bij de zoefdame. Het viel me op dat bij elke hindernis vrijwilligers al voordat je aankwam begonnen te roepen wat je moest doen. Sommigen moedigden je ook aan bij je naam. En die persoonlijke aanmoediging doet goed op zo’n moment.

Finish

En natuurlijk na de vele ellendige hindernissen moest er ook nog een stuk hout meegesleept worden en niet zo’n kleintje ook. Oh eindelijk daar links was de finish dus hakken – apenhang en ik ben binnen. Duhhhh what, was I thinking. Bij de houtcontainer staat een vrijwilligerman: “mevrouw, hier rechtsaf.” Ik denk rechtsaf??? Is hij ziek of zo, de finish is links, ik zie de finish op links. LINKSSSSSSSSS!!! Ik kijk naar rechts en zie een immens grote ton in de lucht met één of andere constructie. “Ja, effe over die ton heen en klaar” zei de meneer op dezelfde toon alsof hij zei ”effe bakkie koffie pakken en doorgaan.” Soms neem ik de tijd om te kijken hoe een vent iets doet en volg daarna zijn voorbeeld. Die momenten zijn heel , heel schaars, 1x per jaar en dit was het moment. En maar goed ook anders was ik over dat gevaarte niet heen gekomen. Vervolgens in de zweeftouwen bij elke balk erover heen 3 stuks. Waar gaat dit over??? Toen mocht ik naar links, naar de finish en ik deed dat met bandje! Op het moment dat ik over de finishlijn ga meen ik de griepdame te zien, gedoucht en al langs de kant. Waarschijnlijk vroegtijdig mee opgehouden. Toch jammer maar begrijpelijk en verstandig.

Zoefdame

De zoefdame had het bandje niet kunnen houden. Haar handen lagen helemaal open met wonden. En dan bedenk ik: het gaat er niet om hoe


snel je kunt gaan als je maar de hindernissen kan pakken en als je maar aankomt. Ik weet nu dankzij de trainingen en de vorm van de trainingen gegeven door Jos / Bert met combi’s en dergelijke dat het veel scheelt. Uiteraard moet je dan wel consequent trainen.

Eindresultaat: Ramon 3e JSCB-1, BSC Lieske heeft het ook heel mooi gedaan: 5e plaats bij de dames. Voorlopige uitslag: Bert 33e en ik werd geen 36e maar 18e. Moraal van het verhaal: Dinxperlo was pittiger dan normaal. Voor wat betreft de vrijwilligers die

waren helemaal top. Op zich een mooie run… achteraf. NB: 7 km recreanten liepen onze route maar dan de very very easy way. Veran en Aafke hebben het leuk gehad als recreant 7km. Ik zag een RUC’er binnenkomen die 7 km meeliep als recreant…. zonder bandje.

Door John Wiggerman

15e keer Survivalrun Wesepe!! Op zondag 7 april 2013 organiseren wij de 15e Survivalrun in Wesepe. Time’s flying when you’re having fun is een uitspraak die zeker opgaat. Even terugdenkend aan 1998 toen we de run voor de eerste keer organiseerden. Voornamelijk in samenwerking met de lokale verenigingen werden vele mensen opgetrommeld om mee te helpen met de organisatie van een nieuw evenement. Er werd door velen met de bekende argus ogen gekeken naar deze nieuwe sport. Het was direct een groot succes met ongeveer 400 deelnemers en schitterend weer met 20 graden!! die bij het organiseren van zo’n run komen kijken.

NK Jeugd

W

at volgde in de jaren erop was een continue groei van de run in alle opzichten. Alles werd professioneler en het deelnemersaantal groeide gestaag. Helaas werd de run ook een keer afgelast in verband met de gekke koeien ziekte. De gebruikte materialen werden steeds beter en er werd veel in geïnvesteerd. Ook werden vele verbeteringen in Nederland doorgevoerd door de SBN wat helaas door heel veel organisaties wordt gezien als een last, maar wel nodig is bij een sport die zich zo ontwikkelt. We moeten samen alleen uitkijken dat we niet doorslaan met alle administratieve beslommeringen

We zijn heel blij dat we dit jaar voor de derde keer het NK jeugd mogen organiseren en zien het als een beloning voor de wijze waarop wij onze run vormgeven. In alle JSC klassen zal het weer een strijd worden wie zich Nederlands Kampioen mag noemen. We zullen proberen qua hindernissen een uitdagend parcours neer te leggen. Het parcours is net als andere jaren weer bijna geheel met de fiets te volgen, met een auto gaat dit helaas niet lukken. Ook zullen we dit jaar weer de fameuze Ini Mini Run organiseren voor de allerkleinsten, ook hiervoor kunnen ze zich op de website inschrijven. Het is dé mogelijkheid om te kijken of er nieuw talent aan zit te komen!!

Megafestijn

De inschrijvingen lopen net als andere jaren storm maar we hebben besloten om tijdens onze 15e run maar liefst 1500 deelnemers toe te laten. Het gaat een fantastisch festijn

9

worden. Let op want we hebben geen mogelijkheid om op de dag zelf nog in te schrijven. Natuurlijk zal Wesepe ook dit jaar weer strijdtoneel zijn van vele topatleten uit het BSC en honderden recreanten. Wij nodigen iedereen uit om in Wesepe mee te doen want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Veel succes tijdens de trainingen en wedstrijden en we zien elkaar op 7 april!!


8


Neede in beeld

11


Door Mark van Zeijl

Het lag aan de melkbus Na diverse e-mails over wie en hoe te carpoolen trokken Bart, Kees en Mark onder een grauwe hemel naar Vollenhove. Onderweg wordt er al gefilosofeerd over de altijd zo makkelijke run en Kees kondigt aan dat hij vandaag Bart eruit zal lopen. Ik (Mark) geef aan dat mijn enkel dwars ligt (figuurlijk gesproken dan) en dus nog niet weet of ik de run ga uitlopen. Als we er zijn lijkt de lucht wat open te breken maar helaas komt de zon niet door de wolken heen. Het zal de hele dag een troosteloze grijze dag blijven. Op de parkeerplaats komen we Johan en Guido tegen. Johan geeft aan dat zijn darmen sneller lopen dan hij zelf en dus twijfelt of hij de wedstrijd uit kan lopen.

n

a het ophalen van T-shirt + bandje, omkleden en de warming up klinkt voor ons het startschot voor 12 km blubber met 50 hindernissen. Al snel moeten we een rondje lopen met een melkbus, onderbroken door een stukje tijgeren achter de melkbus aan. Het eerste deel van het parcours valt samen met de JSC: geen moeilijke maar wel mooie hindernissen, zoals een kraanhindernis op 4 meter boven het water.

de brughindernis op 6 meter boven het water ziet er best uitdagend uit. Ook een gladde ladder, een apenhang onderbroken door een verticaal schot met aansluitend triangels maken het wel weer uitdagend. Hoewel iedereen op het rustbalkje voor de triangels zichzelf naar het einde toe kijkt, blijkt deze hindernis toch goed te doen. Een swingover met een rubberen strip (volgens mij gepikt uit Udenhout) ziet er lastig uit maar ook hier komen we over de balk.

Rubberen strip

Luie apenhang

Na de splitsing worden de hindernissen uitdagender. De kwalificatie van makkelijke run blijkt niet meer helemaal te kloppen. Ondanks de belofte van Kees heeft hij toch Bart losgelaten en tik ik hem bij iedere hindernis weer aan, ondanks mijn uiterst trage looptempo. Kees laat regelmatig zijn tong buitenboord hangen voor extra koeling (of was het toch vanwege de inspanning?). Bij het kanaal blijkt de geplande lange apenhang (70 meter) niet meer aanwezig te zijn, maar

Langzaam maar zeker nadert de finish. Met een mooi stammetje door de zuigende modder is niet goed voor de loopsnelheid en de enkels gaan nu langzaam maar zeker toch zeuren zodat ik me afvraag of ik toch nog moet uitstappen. Het hakken gaat makkelijk en ik besluit toch maar rustig de laatste hindernissen te doen. Tegen het einde probeert Kees mij nog dwars te zitten door een slimme keuze voor een van de 3 apenhangen en ben ik gedwon-

12

gen achter hem aan te sluiten. Na een slaapverwekkende 15 meter luie apenhang komen we bij de eindhindernis. Kees is hierbij wel zo sportief om bij de bel te wachten en samen bellen wij ons (met bandje) af. Johan blijkt zichzelf toch te hebben opgepakt en ook hij bereikt de finish met bandje.

Verkeerde keus

Als we gedoucht en wel naar de auto lopen ontwaren we nog een schim bij de eindhindernis. Hoewel hij zich verstopt achter een groep recreanten spotten we Glenn toch, die met een wegwerpgebaar zijn prestaties van deze dag beoordeelt. Op weg naar huis legt Kees uit dat zijn slechte prestaties zijn te wijten aan de foute keus van het model melkbus, hierdoor kwam hij naar eigen zeggen gelijk op achterstand te liggen. Bart is tevreden met zijn tijd en ik ben blij dat ik de wedstrijd uit heb kunnen lopen, al is mijn enkel het daar niet mee eens.


Brugge in Beel d

13


HEMD VAN JE LIJF

Nr. 203 Laur a Prinsen Vollenhove

(JSC-A)

Was de run wat je er van verwac htte? • De run was we l wat ik ervan ve rwacht had. Ik we is door het vele lop et dat Vollenhove en over die ‘fijne niet echt mijn run ’ bouwlanden. Welke hindernis vond je moeilijk ? • Dat was toch we l de apenhang op het eind. De pap Verder ben ik on was op, maar je derweg geen mo weet dat je verder eilijke hinderniss moet. en tegen gekome n. Tevreden? • Ach, klagen ma g je nooit. Je do et het voor je ple En als je op het zier. podium staat ma g je best tevreden zijn.

UC) n Schenk (R Nr. 26 Helee Adegem

t rond eind temperatuur begin ervan verwachtte? is altijd pittig en de run verwachtingen te Was de run wat je De ze s. de n run aa ete van mijn favori dit jaar bleek de run k Oo n. rde en! ng wo • Adegem is één te bre m goed einde te t minder aangenaa om de run tot een ten zit november altijd wa be ’ ills lsk va echt wat ‘survi voldoen. Je moet vrij gevoel om net altijd me altijd een te hindernis? eft ks ge leu t He de k. je leu nd Wat vo ter vind ik erg liaan boven het wa • De gigantische en slingeren. nn ku te ter wa n het zoals ‘Jane’ bove mijn lopen. Helaas kon n ik op kop blijven ko is digen. ern ein n ind ko i-h Tevreden? me mb or e co waardoor ze net vo t de één na laatst n, To l. ere aa vo uit lem he er t ell • Nie indernis sn lgië deze combi-h concurrente uit Be

Nr. 224 Esther Dam (RUC) Neede Welke hindernis vond je moeilijk? uw moeten doen. • De eindhindernis. Helaas heb ik die opnie Wat vond je de leukste hindernis? ik spontaan support van een clubje • De apenhang met ronde schijf. Hier kreeg Needenaren op de fiets Moe en voldaan ? bandje heb gehouden. rnis in, maar voldaan omdat ik eindelijk m’n • Jazeker, moe van opnieuw die kraanhinde

Nr. 29 Jurgen Zwaan (TSC) Neede

Was de run wat je er van verwachtte? cht. • Ik had hem misschien iets zwaarder verwa Welke hindernis vond je moeilijk? i-hindernissen • Geen, andere jaren hadden ze mooiere comb en dat maakt het moeilijker. Moe en voldaan? en. • Ja, sinds een lange tijd weer een run gelop

14


d Westervelt Nr. 42 Baren Dinxperlo

(JSC-A)

oop jaar bij de Dinxperl er van verwachtte? d. Dit is het eerste ha ht rschil. ac ve rw el Was de run wat je ve ve ik s n du da ardoor merkte ik een stuk zwaarder g de 5 kilometer. Da • Nee, de run was no ik ed de r jaa rig deed, vo dat ik de 7 kilometer els en het dernis met de triang nd je moeilijk? eilijk, dit was de hin mo Welke hindernis vo erg s rni de hin e s de laatst run was. • In de laatste lus wa na het einde van de vooral omdat het bij am kw Dit . en ter en nog JSC-A, dus ik heb jn eerst jaar in het mi is dit n, Tevreden? rde wo reden! Ik ben 7e ge • Ja, ik ben zeer tev ties te verbeteren. sta pre jn 2 jaar om mi

Nr. 124 Mitchel Menting (BSC) Dinxperlo Was de run wat je er van verwachtte? miste ik de sneeuw. • Ja, de survival was weer prachtig, alleen Welke hindernis vond je moeilijk? ang met daarvoor houthakken • De eindhindernis, 2 lange stukken apenh je armen. van n vrage veel die n rnisse en nog twee hinde Moe en voldaan? dat ik m’n best heb gedaan. • Ja, ik ben behoorlijk uitgeput, maar ik weet ook niet beter had kunnen doen. het ik dat Meer kan ik niet doen.Heb het gevoel

lbekke Nr. 6 Marco Hase Brugge

(TSC )

d je moeilijk? nogal wat verschil in de Welke hindernis von de 2 keer doen. Er zat ron 1e de in e dez de hindernis est mo te ik in eerste instantie • De postmanwalk. Ik de rest bezet was, pak dat . Om . ven ouw hui ent rsc bov doo lengte van het niet voldoende kon ouw, waardoor ik de lus ent bov e gst lan het t me e hindernis? ik redelijk hoe ik Wat vond je de leukst dernis. Inmiddels weet jd een interessante hin alti f leuker dan andere ltee nte nóg r we kee de e d vin dez s • Ik k de eindhindernis wa Oo en. oer uitv kan te deze het bes anderd was. jaren, omdat deze ver oord echter door de neus geb te eindigen. Dit werd me l vee ghe een Log bij nk Tevreden? Fra kte r raa voo el ik de hoop had om met mijn voet de grond medelijden moest doen, omdat ik • Zeer tevreden, alhoew w had ieu Ik . opn ters nis por der sup hin d dat ik een r de meefietsende door een jurylid die von rigens nóg zwaarder voo andere supporters. dernis. De run was ove hin n spect voor haar en alle Re nge d! eha kou opg en g ekt laa te rwe doo aal em hel s wa efietste. Ze met mijn vrouw die me

l 13 Km)

iduee rijd indiv t s d e (W a Henstr Nr.9 Enno r Boerakke

de laatste fase te? wedstrijd en in ht de ac er rw ov ve ld n at je er va mooi verdee Was de run w ernissen heel en ze de hind dd ssen. ha ni er ar ja nd t hi di • Jazeker, leuke pittige ar pa n ee g rijd no uipen van de wedst auto moest kr erruit door de ht s? ac ni er de a nd vi hi uto waar je de leukste Wat vond je n oude sloopa le originele: ee he n ee as w • Dat r uit. voorruit er wee en dan via de !!!!! r kan toch niet dorp….. Bete n ge ei ijn m en ook nog in Tevreden? de wedstrijd geworden op te rs ee n be • Ik

15


Door Martijn Rikkerink en Marco Haselbekke

NK Survivalrace Adventure racing en Survivalracing (een combinatie van Adventure race en survivalrun), zijn beide sporten die je vooral in teamverband beoefent. Wij, Martijn Rikkerink en Marco Haselbekke, doen op incidentele basis (2 tot 4 keer per jaar) een wedstrijdje mee. Dit doen we meestal met z’n tweeën, maar we gaan ook weleens in andere samenstellingen van start. De races die wij momenteel doen zijn dagraces, d.w.z. van 6 tot 12 uur. In 2011 pakten wij de zege in de Fysius Adventure IQ, de race die dit jaar werd omgedoopt tot NK Goldrush Survivalrace. Hier sleepten wij dit jaar de titel van Nederlands Kampioen binnen!

D

e Goldrush survivalrace op 24 november 2012, startte, zoals we inmiddels gewend zijn, om 8.00u met een stille briefing. Naast het in ontvangst nemen van het routeboekje, bestond deze uit een 2-tal projectorschermen met veel zinvolle en nog meer nutteloze informatie. Na de briefing nog snel een zenuwplasje en richting de start aan de overzijde van de brug bij de Wilgenweard. Om iets na 9 uur gaf de burgemeester het startsein met een symbolische klap met de bijl. Half opgewarmd, stormen we met zo’n kleine honderd sporters tot ons middel door het (ijs)koude water. Na een survivalachtige loop door modderige sloten, takkenbossen en natte graslanden, maar zonder touwhindernissen, moeten we de Regge doorwaden (lees zwemmen). Onze lijven tintelen van het koude water. Even verderop denderen we door de 1400 meter lange tunnelbak van de Salland-Twentetunnel, waar straks

het spoor, de N35 en het nieuwe station van Nijverdal in komen te liggen. Een bijzondere gedachte als we er doorheen rennen. Aan het einde van de Tunnel worden we opgewacht door diverse (pers)fotografen.

en vervolgens naar boven worden gezeuld om daar gewogen te worden. Wij hebben ruim genoeg in de zak gedaan, n.l. zo’n 25 kilo. We mogen onze route vervolgen.

Zandzak sjouwen

De lintjes-route gaat over in de elementenroute. We volgen hier de goudkleurige bordjes met daarop “AU 79”. Aan het einde van de elementenroute volgt een Oleaat. Uiteindelijk komen we bij Manege Het Oale Spoor aan en hier moeten we een boomstam aan een stuk touw over een bepaald traject slepen. Dit is zo gefikst. Nu volgt een aantal coördinaten die we op de fiets mogen aanleggen. Sommige CP’s zijn best lastig te vinden, maar het lukt. Onderweg krijgen we nog een opdracht voor onze kiezen. We moeten een met lint uitgezette route (hard)lopend volgen door zwaar terrein. Op een deel van de route moeten we een pittige boomstam meedragen, waarna we worden beloond met een CP. Dan via een zwarte MTB-route snel naar het wisselpunt. Na het voltooien van de strippenkaartroute gingen we door met de 0-draadroute. Wanneer je niet wist dat blauw 0 was en bruin fase dan kwam je echt niet ver…. Vanaf de blauwe draad volgden we een bolletje-pijltje tot aan de peddelroute.

De proloog eindigt bij zwembad Het Ravijn. Hier liggen onze droge kleren, keurig op volgorde van startnummer gereed. Alle natte kleren uit en snel een droog en schoon pak aan. Dit kost natuurlijk wel behoorlijk wat tijd, maar in dit jaargetijde kost een nat pak zoveel energie dat dit een vroegtijdig einde van de race zou kunnen betekenen. We beginnen met 1 step voor ons tweeën aan het goudzoekers pad en we volgen de goudkleurige lintjes. Onderweg moeten we een opdracht uitvoeren. We moeten “ ’t Stut ” oplopen om boven een zandzak te halen. Deze moet onderaan de berg gevuld worden met minimaal 15 kilo zand

Fase of nul?

Deadline

Vanaf de kano waarmee we ook terug moesten kregen we een door-

16


steekroute voor onze kiezen waarbij een kompaskoers uitgezet moest worden vanaf een startpunt tot de volgende. Vanaf de doorsteekroute ging het over in een lintenroute waarbij vooral de ondergrond parten speelde. Alsof we in een moeras liepen met naaldhakken! Hier bleken de benen van Martijn al behoorlijk vol te raken. Na een paar duwtjes in de rug door Marco werd de kano weer gehaald en konden we vol gas terug. Toen op de fiets verder met de Memories-route, gevolgd door de Helikopter-route. Een aantal afstandspijlen die de richting aangaven. Snel uitmeten en in combinatie met een kompas doorfietsen. Het einde van deze route was bij het punt “Z”. Hier was geen jurypost te bekennen. Martijn keek nog eens in het routeboek en zag dat de volgende deadline in het centrum van Nijverdal lag, 2 routes verder en slechts 25 minuten vanaf nu. Snel beslissen en twee routes laten schieten om de deadline te halen! Als een dolleman fietsten we kop over kop naar Nijverdal alwaar de deadline nipt werd gehaald.

Het wonderlijke elastiek

Snel werden hier tussen het toegestroomde publiek de taken verdeeld. Marco zou gaan klimmen om een CP te halen in de kraanhindernis van Jochem Bruggink en Martijn zou een mogelijk verborgen aanwijzing najagen. Op Marco’s advies besloten we de hindernis niet te nemen. De

tijd zou ons parten gaan spelen en wachten en klimmen naar 1 CP was wel duur… Ok, dan met een “omgekeerde route” verder naar Bakker Bart, daar hing dus wel een CP. Daarna naar de Formido alwaar we een stukje hout af moesten zagen. Ieders een stuk voor nog een CP. Hier komt het pijnlijkste momentje van Martijn. Marco heeft feilloos door dat de man met de hamer behoorlijk op Martijn aan het intimmeren is. Dit is het moment voor extra voeding, drinken en… het elastiek! Marco haalt het elastiek tevoorschijn. Dat betekent dat hij voorop loopt en Martijn aan een elastiek achter zich aansleept. Het elastiek is magisch! Met zijn ogen dicht kan Martijn het tempo van Marco evenaren maar enkel omdat hij telkens een rukje krijgt. Tussen het winkelend publiek knallen we naar het gemeentehuis waar Bilal Durmaz ons staat op te wachten bij een 25 meter lange hindernis, onderlangs! Marco is diegene die hier geen moeite mee heeft en pept zijn maatje nog even op. Gehaald! Hier-na stammetje oprapen en door! Bij het Stadhuis aangekomen kiest Marco er (natuurlijk) voor om het ding doormidden te hakken. Nadat we de stammetjes hebben ingeleverd gaan we door met een Windstreken-route. Wat een ellendige route, slechts 2 CP’s op een route van 45 minuten. Het tempo is op momenten ver te zoeken. Martijn zoekt en Marco zet aan. Na 2 CP’s besluiten we af te breken en direct door te fietsen naar ‘Schuilenburg’. Een goede keuze! Twee swingovers en een stukje enteren levert ons een CP. De Rodereflector-route betekent dat je

17

alleen de rode moest volgen en dus geen andere kleurtjes.

Op tijd bij de klokkenroute

Nu wordt het - op z’n Twents - “krap an”! Nog enkele routes en we gaan al richting de laatste deadline! Middels de Simpele route gaan we naar de start van de Klokkenroute. Wonder boven wonder ging de Klokkenroute foutloos en begonnen we aan de laatste route. Omdat we vanaf het begin hadden besloten extra tijd in te lassen voor de laatste hindernis zagen we nu kans om nog een extra CP te pakken in een akkerland. Ook nu was het Marco die weer een stukje hardlopen voor zijn rekening nam. Samen bereikten we ruim op tijd de deadline voor de eindhindernis. Onze fietsen moesten ingeleverd worden en samen volbrachten we de laatste apenhang over de Regge. In een tijd van 7.27.20 wisten we 39 van de 46 CP’s te verzamelen. Tot aan de prijsuitreiking bleef het spannend, de organisatie liet weinig los over de behaalde resultaten. Groot was onze trots toen wij als winnaar naar voren werden gehaald! Beladen met lovende woorden en mooie prijzen sloten wij een gigantisch mooie sportprestatie af!


Door Henrieke Krommendijk en Bilal Durmaz

blessurepreventie Vanaf deze editie zal de rubriek met trainings- en voedingstips, blessurepreventie en andere nuttige info om het sportniveau te verhogen, verzorgd worden door Bilal en Henrieke. Een kort voorstelrondje: Mijn naam is Henrieke Krommendijk en ik ben een erg gedreven atlete en fysiotherapeute. Naast mijn passie voor hardlopen werk ik inmiddels ook alweer ruim 3 jaar met veel plezier als fysiotherapeute bij Fysio Centrum Nijverdal. Een gezellige en ambitieuze fysiotherapiepraktijk hier in het dorp waarbij we ook gespecialiseerd zijn in sportfysiotherapie. Mijn naam is Bilal Durmaz en ik ben personal trainer (o.a trainer van RTL programa “Obese”). Mijn doel is om zo veel mogelijk mensen te helpen om hun doelen te halen, dit in de breedste zin van het woord (afvallen, spieropbouw e.d). Naast dat ik mijn eigen personal trainingstudio heb, Gym To-B in Nijverdal, ben ik ook zelf actief in de survival, zowel beoefenen als organiseren van wedstrijden. Ik ben mede-organisator van de Fischerman’s Friend StrongManRun. Deze keer interessante tips om blessures bij hardlopers (of mensen die hardlopen trainen) te voorkomen, geschreven door Henrieke.

Regelmatig zie ik hardlopers bij ons in de praktijk voorbij komen en uiteraard help ik deze doelgroep erg graag, maar toch is een blessure voorkomen mijns inziens nog altijd beter dan genezen. Vanuit dit oogpunt lijkt het me dan ook leuk en waardevol om jullie iets te vertellen over blessurepreventie. De eerste vraag die bij veel mensen opkomt is: “waarom raakt iemand geblesseerd?” Bij de meeste hardlopers durf ik wel te zeggen dat een blessure meestal voortkomt uit overbelasting. De meeste beginnende hardlopers beginnen met lopen, krijgen de smaak goed te pakken en willen steeds sneller en harder lopen, ze schroeven vaak de trainingen omhoog en op het moment dat dit te snel gaat ontstaan er vaak blessures. Daarbij komt ook nog eens karakter van de atleet om de hoek kijken. De meeste hardlopers zijn niet bepaald lui van aard, maar vaak actieve mensen die graag hard willen werken (anders hadden we deze sport

waarschijnlijk niet gedaan). Het type mens met het karakter dat eerder te veel hooi op de vork neemt (misschien niet eens alleen in sport, maar ook in werk of thuis). Dit zorgt er vaak voor dat hardlopers vatbaarder zijn voor overbelastingsblessures. Toch kan het natuurlijk ook zo zijn dat een blessure ontstaat door domme pech: een verzwikking, val of ander dom ongelukje. Helaas valt hier ook vaak weinig aan te voorkomen.

ziet zo niet dat er een (beginnende) blessure is en kan je zo onbewust te hard door laten trainen, waardoor je daarna een fikse blessure oploopt. Daarnaast kan een trainer ook vaak adviezen geven over verschillende blessures. Op het moment dat de trainer het niet vertrouwt of je zelf al wel aanvoelt dat je serieuze pijnklachten hebt, ga dan toch een keer langs de fysiotherapeut. Deze kan je vaak beter vertellen wat er aan de hand is en je helpen bij het herstel van je klachten.

Tja en dan zit je met een blessure, wat nu??

Het eerste wat je moet doen is (tijdelijk) stoppen of minderen met hardlopen. Probeer vrijwel direct na het ontstaan van de blessure een inschatting te maken van de ernst van de klacht. Voor de meer ervaren atleten die al vaker verschillende blessures hebben gehad is dit wat makkelijker dan voor de wat onervaren atleten. Licht na het ontstaan van pijnklachten ook meteen je trainer in. Vaak willen atleten niet zeuren en trainen ondanks verschillende pijntjes maar door. Een trainer

18

Bilal


blesEen paar tips om men: sures te voorko nkt voor Het verhaal hiernaast kli schijnar de meesten van jullie wa de oren, in nd lijk wel aardig beke echt een nu maar hoe voorkom je n paar beblessure. Hieronder ee langrijke tips:

je lijf en train het • Luister altijd goed naar van een trainer en liefst onder begeleiding hou je hier dan ook of trainingsschema (en ensieve/interval aan). Doe niet te veel int maar wissel deze trainingen achter elkaar, . af met herstel/duurlopen g tot het inin tra • Je hoeft niet elke uiterste te gaan! el. Als je serieus • Zorg voor goed schoeis ntieel om goede wilt hardlopen is het esse ssen bij jouw schoenen te lopen die pa uding. Ik adviseer loophouding/lichaamsho n keer schoenen dan ook iedereen om ee n professionele te laten aanmeten via ee jssel kun je terecht hardloopwinkel (in Overi nning Center in bij: Step-one in Borne, Ru y winkel in DevenEnschede of een Run2da ter, Hengelo of Zwolle). ef je niet echt • Qua verdere kleding ho alleen goed op dat veeleisend te zijn, let er te koud kleedt. Veel je jezelf niet te warm of l in de zomer vaak lopers kleden zich voora het handig om veel te warm. In de winter is n thermo/zweetshirt in laagjes te werken, ee aroverheen afhanis dan erg handig met da dikker of dunner shirt kelijk van het weer een ck. en eventueel een windja tijdens het lopen let : ing ud • Werk aan je ho techniek. De kunst goed op je houding en dat wanneer je van goed hardlopen is, je nog wel zo goed vermoeid begint te raken nt blijven lopen. mogelijk op techniek ku hardlooptrainingen • Warming-up: bouw je en atleten op de goed op en af. Vaak do rming up, maar baan wel een goede wa een duurloop doen. vergeten dit als ze thuis naf de eerste Begin dus niet meteen va rg dat je, met minuut volle bak, maar zo n, de eerste name bij interval traininge inloopt en na het paar minuten even rustig laatste minuten tot programma ook weer de Dit zorgt ervoor dat thuis weer rustig uitloopt. lstoffen in je spieren er minder melkzuur/afva en sneller herstellen ophopen, en dat je spier g. voor een volgende trainin

Henrieke

t veel lopers onder• Core stability: iets wa ht belangrijk is is je schatten, maar toch ec en doe je niet alrompstabiliteit. Hardlop ar met je hele lijf. Je leen met je benen, ma ast het stabiliseren buikspieren hebben na ctie dat ze kunnen van je romp ook als fun ling. Dus bij een helpen bij de ademha je romp kun je niet sterker spierkorset in jven lopen, maar alleen beter rechtop bli controle krijgen over zul je ook een betere het lopen. je ademhaling tijdens goed in je achterAls je nu al deze tips toekomst de kans hoofd houdt zul je in de een groot deel kunop een blessure voor nen verkleinen.

Herstel en trainingsopbouw

19

een blessure hebMocht je nu toch nog erg belangrijk om ben dan is het vooral n om te revalideme ook echt de tijd te ne ers willen liever ren. De meeste hardlop nog van hun blesgisteren dan vandaag s gaat dit niet sure af zijn, maar helaa bij een serieuze eg altijd zo snel. Raadple eut en laat blessure een fysiotherap t de revalidatie me n diegene je ook helpe sopbouw. Als je en een (rustige) training trainen is de kans te snel weer voluit wilt een terugval van aanwezig dat je weer niet eens altijd klachten krijgt. Je hoeft maar soms kan n, me volledige rust te ne aste training ook alternatieve of aangep iningsopbouw. prima passen in je tra


Door Floris van Amerongen

Uit de oude doos Laatst kwam ik op zolder dikke mappen tegen met uitslagen, krantenknipsels en wedstrijdboekjes vanaf de eerste runs in 1989. Ik vond de sport blijkbaar toen al zo bijzonder dat ik er alles van bewaarde. “Oh ik schrijf wel even een stukje voor de Sur5all” mailde ik Teun van de redactie enthousiast. Hier zit ik dan, een dag voor de kopij sluitingsdatum. Door een griepje en de feestdagen nog niet aan toegekomen. Waar moet ik in godsnaam beginnen. Ik doe een poging. Je kan dit stukje ook zien als eerbetoon aan iedereen die de sport gemaakt heeft zoals die nu is. Hulde!!

f

eest voor de moderne Tarzan. Zo kopte journalist Raymond Salomon van Algemeen Dagblad het artikel in over de survivalrun van Zelhem, ergens begin jaren 90. Survivalrun is inderdaad net als een feest: je kijkt er lang naar uit, doet er mooie kleren voor aan, bent er een beetje opgewonden voor. Veel is er niet veranderd…. of toch wel? Mooi is het om de uitslagen en artikelen vanaf het begin door te lezen. Een aantal namen kom je nu nog tegen in het wedstrijdcircuit. Ik noem er een paar: Hans ter Heerdt, Erik de Heer, Bart Dinkelman, John Wiggerman, Marcel Scholten, Rudy Ruesink, Freddie Kruisselbrink, Marcel Domhof, Herbert Rougoor, Peter Rutjes. Oud-SBN voorzitter Eddy te Woerd is nog erg actief als shirt-shopper. En ik vond een stoffige (kuch) Sur5all van de eerste jaargang in 1992. Een mooi voorwoord over knopen van een zekere van H.L. uit D. Wie zou dat dan zijn ? Welke naam tot mijn verbazing ook tegenwoordig nog opduikt is Didier Dhondt. Deze turbo-Belg won elke survivalrun, vond de hindernissen echter te licht en deed uit protest daarom wel eens elke hindernis 2x. En won toen ook nog. Ach, veel is er niet veranderd, in het TSC circuit loopt nu ook weer een symphatieke Belg te hard voor de Nederlanders. En uiteraard dienen Stef Beunk en Jan Maarsse genoemd te worden. Grondleggers van de Survivalrun in Beltrum en omgeving. Meer over de geschiedenis vind je trouwens op de site van de Survivalbond. Nog niet gelezen? Doen!

A-, B-, C-, EN D-LOPERS

In het begin had je een aantal klassen, en geen jeugd. Je had A-lopers te vergelijken met het TSC van tegenwoordig en de B-lopers. Zeg maar de TSC recreanten. Met dat verschil dat de runs toen rond de 30 kilometer waren. Ach een kilometertje meer of minder. Van de C- en D-lopers kon ik niet achterhalen uit de paperassen wat dat was. “SURVIVALRUN

MOET EEN JAARLIJKS EVENEMENT WORDEN” De Graafschapbode (nu Gelderlander) citeerde Derk Jan Bovenmarsch en Fred Eggink van Stichting Survivalrun en Outdoor Events Zelhem nog voor de eerste run in Zelhem was gelopen. Met het sterk

20

groeiend aantal deelnemers bij de runs en de lange wedstrijdagenda is dat natuurlijk een historische uitspraak.

WIST JE DAT...

• de eerste run in Zelhem in 1989 dik 30 km lang was, voor koppels. Heen en weer naar Ruurlo. En dat één van de hindernissen was, dat er een 6 m lange boomstam over de 1,5 km lange motorcrossbaan (juist, die van de latere Zwarte Cross) van mul zand inclusief alle heuvels moest worden gesjouwd. Vervloekt hebben we die stam. • bij deze run na een kilometer of 10 er een strenge wedstrijdleider stond die, nadat 2/3 van de koppels was gepasseerd, de deelnemers uit de wedstrijd moest halen. Dit om, citaat, hen tegen zichzelf te beschermen.


Helaas zaten wij daarbij. Gelukkig heeft dit systeem niet lang stand gehouden en mochten we bij latere runs gewoon door. • bij de eerste run in Zelhem pas kort van tevoren bekend werd welke route het zou zijn en wat de lopers te wachtend stond: “pas kort voor de start krijgen de lopers een exacte routebeschrijving. We geven niet veel prijs, behalve dat het een strijd op leven en dood wordt.” Gelukkig werd het zo ruig nou ook weer niet en kwam men toch echt wel levend over de finish, alhoewel ik zelf de dagen na de runs de trap nauwelijks meer op en af kwam van de spierpijn. Want survialrun trainingsgroepen waren er toen nauwelijks. • je de uitslagen vroeger netjes uitgeprint nagestuurd kreeg? Internet is nu best handig. • toen de uitslagen van de run op een dubbel geprint A4’tje pasten. • er diverse vormen van survivalrun zijn geweest? Eén daarvan is de Ride&Run bij manege Berenstein in Den Haag. Een team van survivalrunner en paard+ruiter. Ze liepen samen op en bij de hindernissen deed het paard de paardenhindernissen en de survivalrunner zijn (touw)ding. In 1998 kwam me dit ter oren en deed ik mee. Er deden weinig ervaren survivalrunners mee en we behaalden we een mooie 3e plek bij de 15 km. Ik zie voor mij weer bekende namen in de uitslagen als Patrick Blok, Peter Prins, Willem Stad. Oh, je kon ook meedoen met je pony…. schitterend! • je je op kon geven

voor het Koppel Survival Circuit. Je betaalde 240 gulden en daar zaten dan gelijk alle inschrijfgelden voor 4 wedstrijden bij. • we apetrots waren toen we in april 1992 na afloop van de koppelrun in de Kappenbulten (Zelhem/Halle) een echte OORKONDE kregen, ondertekend namens de Stichting Survivalrun en Outdoor Events Zelhem door Zianne Looman. • de run die ik eigenlijk altijd nog mis die van Gendt (bij Nijmegen) is: lekker over de schotten van de kleidepots van de steenfabriek klauteren, lompe boomstammen op het rondje

21


dijk waar mijn monnikskapspier nog dagen lang plezier van had, de toggle, door de uiterwaarden banjeren en niet te vergeten de toggle van de kerktoren. • er vast meer survivalrunners zijn die heilige relikwieën bewaard hebben: het t-shirt van de eerste run in Zelhem in 1989 en ook het SBN lidmaatschapspasje is natuurlijk een museumstuk. Morgen loop ik de 20 km run in Beltrum bij de recreanten.

Onderweg zal ik nog eens denken aan weleer. Ik kom ze vast wel weer tegen… de oude getrouwen. Tis altijd een beetje een nostalgisch dagje, de run in Beltrum…. volgend jaar de 25e keer! Door Floris van Amerongen, oorspronkelijk afkomstig uit Zelhem. Op onderstaande foto is hij te zien met koppelmaatje Gerben Seevinck bij de 30 km run van Zelhem. In korte broek bij de Bielheimerbeek in de

Slangeburg circa halverwege. Ooit begonnen als B-loper in 1989, na TSC, RUC en KSC en Adventure Races via De Voshaar en wat triathlon uitstapjes nu nog steeds fanatiek RUC-loper en oprichter van Survivalrun Trainingsgroep Arnhem (2005). Voor meer informatie of inzage in alle artikelen, uitslagen of wedstrijdboekjes van weleer kun je via www.survivalarnhem.nl contact opnemen.

Door Wim Steenbergen

19 mei 2013 - DronterlandRun Afgelopen jaar heeft Buitensportvereniging Polderland in Dronten de Unive Funrun georganiseerd in het nabijgelegen Wisentbos. De reacties waren positief. En dit vroeg eigenlijk om een vervolg.

E

n…er komt inderdaad een vervolg. Echter nu voor iedereen die graag een survivalrun wil lopen. De run is opgenomen in de kalender van de Survivalbond. De datum: 19 mei 2013. Er is zelfs al een naam: de Dronterlandrun. Tijdens de Dronterlandrun kan er een parcours worden afgelegd van 5 of 7,5 kilometer met een diversiteit aan hindernissen.

Dronten

Omdat de run is opgenomen in de wedstrijdkalender van de Survival Bond Nederland hopen we sporters te verwelkomen uit heel Nederland en uit te groeien tot een nieuw groots sportevenement in Dronten. De voorbereidingen zijn in volle gang en binnenkort hopen we de website en het logo te presenteren. De run wordt gehouden in Dronten, dat door

22

de centrale ligging goed bereikbaar is vanuit heel Nederland en sinds kort ook per trein via de Hanzelijn!

Wil je op de hoogte blijven? Hou dan onze Facebookpagina in de gaten, volg ons op Twitter @dronterlandrun of mail naar info@dronterlandrun.nl


Vollenhove in Beeld

23


De trainingsgewoonte van... Joey Bakker

Traint bij Survival Arnhem Loopt wedstrijden in het JSC-A Mijn privéleven en de survivalsport

Mijn privéleven is eigenlijk heel simpel. Ik zit in HAVO 5. Dit is gelukkig mijn laatste jaar, dus ik heb het binnenkort lekker druk met examens. Maar ondanks dat gaat de survival natuurlijk voor alles. Ik ben nu al ongeveer 5 jaar bezig met deze sport te overwinnen. De eerste twee jaartjes niet zo heel veel gedaan, beetje getraind, beetje proberen de technieken onder de knie krijgen. Daarna wilde ik meer, lekker eens een run meedoen. Mijn eerste run in Winterswijk was echt een hele leuke belevenis, dus ik wilde gelijk meer. Het jaar erop ben ik me gaan inschrijven in de JSC-B. Veel pech gehad dat seizoen, vanwege gebroken pols en gebroken enkel met als gevolg een operatie. Maar toch nog 2e geworden op het NK en klassement. Af-

gelopen jaar eerste keer JSC-A, dat was gelijk hele andere koek. Meer geluk gehad dan het jaar ervoor, met als resultaat Nederlands Kampioen en klassementswinnaar. En nu dit seizoen afwachten, het is in ieder geval al lekker spannend!

Mijn reguliere trainingsschema

Ik train vaak 3 keer in de week. Op woensdagmiddag, donderdagavond en zondagochtend. Als ik tijd heb ga ik nog wel eens met vrienden op kracht trainen, maar dat komt niet zo vaak voor.

Mijn trainingsschema voor een wedstrijd

Als ik een wedstrijd heb in het weekend, train ik meestal op woensdag nog lekker hard en donderdag meer en deels op techniek. Daarna is het rust houden tot de wedstrijd.

Mijn eet- en drinkgewoonte voor een wedstrijd

Ik begin al een week van tevoren met mijn eetgewoontes te veranderen. Ik

24

kan niet goed tegen melkproducten, dus chocolade en dat soort dingen laat ik meestal achterwege. Ik ga al automatisch meer drinken om mijn vochtgehalte goed op peil te houden. De avond voor een wedstrijd eet ik altijd pasta. De ochtend van de wedstrijd zelf eet ik meestal een banaan en drink ik 2 flesjes water leeg.

Mijn bijzonder ritueel voor een wedstrijd

De avond van tevoren ga ik al een beetje bekijken wat me te wachten staat, want stel dat je naar de verkeerde kant gestuurd wordt… dus ik wil altijd wel voorbereid zijn. Ik bekijk de foto’s van vorige jaren, welke hindernissen er in kunnen zitten en hoe je die het beste kunt nemen. De ochtend zelf ga ik het begin van het parcours al langs, samen met mijn Survival Arnhem kameraden. En daarna nog een goede warming-up. Voor de rest een beetje gek doen en jezelf laten weten dat je er zin in hebt!


Lenneke van der Heide

Traint bij de survivalvereniging in Leeuwarden en bij de mila van AV Heerenveen. Loopt wedstrijden in het RUC –circuit. Mijn privéleven en de survivalsport

Vanaf mijn 16e ben ik met synchroon- en wedstrijdzwemmen begonnen. Daarvoor zat ik op basketball en turnen. Zo lag ik jaren lang elke dag in het zwembad. Soms wel twee keer per dag. Zo rond mijn studententijd ging ik ook fietsen en lopen. Ik deed toen mee in het studentencircuit triathlon. In die tijd kwam ik ook even in aanraking met de survivalsport. Toch won op dat moment het zwemmen en de triathlon nog. In 2003 stopte ik met zwemmen en wilde ik meer gaan hardlopen. Helaas, een scheenbeenblessure. Toen kwam ik wederom in aanraking met de survivalsport. Zo begon ik in de achtertuin van Ydo de Vries zijn ouders in Nieuwehorne te trainen. Dit was erg leuk! Het voordeel van deze sport was dat ik op zachte ondergrond kon lopen en dat ik mijn bovenlichaam ook weer ging belasten. Vanaf 2005 ben ik mijn hart dus verloren aan deze sport.

Recreatieve runs

In het seizoen 2005/2006 heb ik deelgenomen aan recreatieve runs. Wat korte runs en twee lange runs in Leeuwarden en Kootstertille (Waar ik ook lang over deed) In 2006/2007 ben ik gestart in het RUC-circuit. De BSC was wel in ontwikkeling, maar was nog geen circuit. Dat was een zwaar jaar. Toch heb ik heel veel geleerd. Ik begon de hindernissen steeds minder eng te vinden. Daardoor werd de tijd, die ik over een run deed, steeds korter. In 2008/2009 heb ik het circuit gewonnen. Helaas kreeg ik in juni 2009 een zware blessure aan mijn tenen. (Er was een turnbrug op gevallen) Vervolgens kreeg ik een peesontsteking onder mijn voet. In juni 2010 kon ik weer lekker trainen. Maar dat mocht niet lang duren. Weer een blessure. Ik heb toen alleen in Kootstertille en Harreveld mee gedaan. Gelukkig is het daarna weer de goede kant op gegaan en train ik nu al weer bijna twee jaar volop! Op naar de wedstrijden in 2013!!!

Mijn reguliere trainingsschema

Maandag: lichte korte duurloop Dinsdag: atletiektraining op de baan bij de mila van AV Heerenveen Woensdag: survivaltraining in Leeuwarden Donderdag: atletiektraining in de gymzaal (kracht) en weg (tempo’s) bij mila AV Heeren-

25

veen Vrijdag: lange duurloop, samen met mijn vader Zaterdag: zwemtraining bij AV Heerenveen / HZ&PC Heerenveen Zondag: survivaltraining in Leeuwarden

Mijn trainingsschema voor een wedstrijd

Donderdag train ik met een lichte intensiteit. Vrijdag neem ik of rust of ik loop een korte lichte duurloop. Zaterdag, als er nog tijd is nog even zwemmen. Zondag, wedstrijd!

Mijn eet- en drinkgewoonte voor een wedstrijd Ik heb geen specifieke andere eetgewoontes voor een wedstrijd. Ik eet de avond daarvoor een goede warme maaltijd. Op de wedstrijddag eet ik brood en drink ik thee.

Mijn bijzonder ritueel voor een wedstrijd

Ik vind het altijd wel fijn om het parcours van tevoren te verkennen. Lukt dat niet, dan probeer ik wel even uit te zoeken wat de lastigste hindernissen zijn. Verder vind ik het gezellig om even onder de voorbereiding voor de wedstrijd bij te kletsen.


Door Folkert van den Berg

Fit Junior Survival Challenge Op 17 maart 2013 organiseert Fit Zeist voor de eerste keer een run, de Fit Junior Survival Challenge. Geen gewone survivalrun, maar een estafette survivalrun voor teams van 4 personen, speciaal voor de jeugd van 8 t/m 17 jaar. Deze run is een primeur, voor het eerst een survivalrun in de provincie Utrecht.

R

ies de Jongh, voorzitter van de wedstrijdorganisatie, en zijn vrouw Jolanda Baselier hadden al ervaring met het organiseren van een survivalrun bij zijn vroegere trainingsgroep in Steenbergen. Na hun verhuizing naar Maarsbergen ging Ries trainen bij survivalgroep Fit-Zeist waar hij een paar jaar geleden startte met een jeugdgroep. Hij liep al een tijd met het idee rond om een survivalrun voor de jeugd te organiseren in de omgeving van Zeist. De locatie is prachtig maar er waren wel flink wat obstakels om dit te organiseren. Een van de belangrijkste is dat er niet lang van te voren gebouwd kan worden i.v.m. vandalisme. De oplossing kwam toen hij zag met hoeveel plezier de jeugd

meedeed aan de Q-man. Een korte run in de directe omgeving van de atletiekbaan van Fit Zeist zou mogelijk moeten zijn. Een half jaar geleden zijn de voorbereidingen gestart en het draaiboek ligt nu klaar.

Estafette teamrun

Het bijzondere van de Fit junior Survival Challenge is dat het geen individuele wedstrijd is, maar een estafetterun voor teams van 4 personen. Voor de wedstrijdklasse van 10 t/m 17 jaar zal er een uitdagend parcours uitgezet worden. De recreatieve teams (van 8 t/m17 jaar) lopen hetzelfde parcours als de wedstrijdlopers, maar voor hen zijn de hindernissen aangepast en makkelijker. Elke loper loopt het rondje van 2,5

km. Wanneer loper 1 over de finish komt mag loper 2 van start, etc.

Bootcamp warming-up

Voor de eerste start is er een gezamenlijke warming-up. Die bestaat uit een boot-camp gegeven door Rooske van der Veek van Fit-Zeist. Iedereen kan hier aan meedoen. Daarna gaan de eerste lopers van de teams van start. Het korte parcours van 2,5 kilometer gaat over het mooie terrein van het Bisdom Utrecht en de Atletiekbaan van Fit-Zeist. Dat de afstand kort is wil nog niet zeggen dat het een makkie wordt. Er zullen ongeveer 15 hindernissen/ combi’s vlak na elkaar genomen moeten worden waardoor er weinig tijd is om te herstellen. Er zit geen water in het parcours (of het moet hemelwater zijn). Dit zorgt ervoor dat alle survivalatleten hun teamgenoten kunnen volgen en aanmoedigen.

Meld je aan

De inschrijving is inmiddels geopend (kijk op www.fitjc.nl). We nodigen alle trainingsgroepen uit om met een aantal jeugdteams mee te doen in het centraal gelegen Zeist! Tot ziens op 17 maart 2013 bij de 1e Junior Survival Challenge.

26


Adegem in Beeld

27


Door Sandra van den Brink

De Fitste van Nederland Voor iedereen die van sporten houdt en fit is, is er nu een unieke uitdaging: de Fitste van Nederland! Er zijn diverse sportevenementen waarbij atleten kunnen meten aan anderen. Voor de mannelijke ‘krachtpatsers’ is er De Sterkste Man van Nederland. Voor de hardloper zijn er hardloopevenementen. Triatleten moeten al van meer markten thuis zijn doordat er drie sporten verenigd zijn tot één onderdeel. Voor survivallaars geldt dat zij de strijd aangaan op een gebied waar je redelijk allround voor getraind moet zijn. Jaren geleden bestond er speciaal voor de dames de Ultimate Fitness Challenge (UFC) maar hierbij speelde ook het ‘beauty aspect’ een grote rol in het eindklassement.

E

en wedstrijd waarbij meerdere disciplines met elkaar de strijd aangaan in één wedstrijd bestaat echter nog niet. Wie is er nou fitter? De triatleet die in de top 3 eindigt, of de survivallaar die het überhaupt presteert een TSC wedstrijd te lopen? Is de snelste atleet op de 5km fitter dan een marathonloper? Daarom wordt in 2013 een allround sportwedstrijd georganiseerd voor dames én heren (individueel) waar het draait om conditie, kracht en behendigheid. Een wedstrijd waar de mountainbiker kan strijden tegen de hardloper, de triatleet én de survivallaar. Een wedstrijd waarbij allerlei sportdisciplines terug te vinden zijn.

Allroundsporter

De wedstrijd wordt georganiseerd door Sandra van den Brink, zelf altijd enthousiast survivallaar geweest en ex-deelneemster van de UFC. Sandra: “Door mijn deelname aan de UFC, maar ook bij het RUC en BSC in de survivalsport, heb ik gezien dat Nederland rijk is aan sportieve mannen en vrouwen, die het leuk vinden uitdagingen aan te gaan. Niet voor niets wint de survivalsport elk jaar aan populariteit en zien we overal drukbezochte hardloopevenementen. Zelf ben ik een echte allroundsporter en blink ik nergens écht in uit. Ik kan goed hardlopen, maar ook redelijk mountainbiken en klimmen.

Mij had het destijds erg leuk geleken als er een allround sportwedstrijd was geweest waar al deze elementen in voor waren gekomen. Ik had zeker meegedaan! En wat voor mij geldt, geldt misschien voor meer mensen. Vandaar het idee om de Fitste van Nederland te organiseren.”

Fitste Bedrijf

Enige ervaring heeft zij al, want Sandra heeft in oktober 2012 al het Fitste Bedrijf van Apeldoorn georganiseerd. Doel hierachter was om mensen in het bedrijfsleven aan het sporten te krijgen, door het aanbieden van een aantal allround sportonderdelen. De wedstrijd was een succes, zo blijkt uit de reaties van de deelnemende bedrijven. Sandra: “Met mijn bedrijf, Start2Sport genaamd, wil ik het sporten onder mensen stimuleren. De eerste aanzet hiertoe was het stimuleren van het sporten onder werknemers, en zodoende kwam ik op dit idee. Wat is er nou leuker dan met je collega’s lekker actief bezig te zijn, en daarnaast gelijk kennis te kunnen maken met diverse sporten?”

Animo genoeg?

Wanneer de Fitste van Nederland gaat plaatsvinden is nog niet bekend, Sandra van den Brink wil eerst inventariseren of de behoefte er is. Er zullen ook geen voorrondes worden gehouden, en de titel wordt verkregen aan de hand van één

28

wedstrijddag. Geen afvalrace of circuits, althans niet deze 1e editie. “Eerst kijken of er animo voor is” aldus Sandra. De locatie is al wel bekend, namelijk Apeldoorn dus mooi centraal gelegen en voldoende ruimte voor de verschillende onderdelen. De wedstrijd wordt gehouden als blijkt dat er voldoende belangstelling is.

Interesse om mee te doen?

Houd de site www.defitstevan.nl in de gaten! Lijkt het je leuk om mee te doen, maak dit dan kenbaar op de volgende manieren want alleen dan weten we dat er belangstelling voor is: Stuur een mail naar info@defitstevan.nl en geef aan dat je op de hoogte gehouden wil worden. ‘Vind ons leuk’ op Facebook via www.facebook.com/DeFitsteVan Nederland


Door Michaël de Cooman

DE PARIJS-ROUBAIX VAN DE SURVIVAL Na 2,5 maand hindernissen bouwen en keihard trainen breekt op 18 november 2012 de dag van climax aan… met zowaar een mooi herfstzonnetje! Meestal krijgen we de eerste nachtvorst te verwerken maar ditmaal worden de talrijk opgekomen deelnemers gesoigneerd met zon en pakweg 10°C. Ideale omstandigheden voor de ‘Parijs-Roubaix’ van de survivalrun zoals Hans te Velthuis, voorzitter van de parcourscommissie en keurder van dienst, het mooi verwoordde tegen de speaker. schuiflussen en de kanaaloversteken hadden geen geheimen meer voor hem en zo kwam Chris ter hoogte van de fameuze tarzanswing in vierde positie te lopen.

Inhaalslag

Tijdens de inhaalslag van Chris, bleef Dinant Huurneman zeker niet stilzitten. Integendeel, hij kon zijn voorsprong stelselmatig uitbouwen en ging alle kanaaloversteken schijnbaar moeiteloos over. Hoewel Joris Domhof het tempo van Dinant niet kon volgen, nam ook hij een stevige voorsprong op zijn naaste achtervolger Ydo De Vries, die duidelijk maakte dat de job als SBN-voorzitter geen afbreuk doet aan zijn sportieve kwaliteiten.

Triomftocht

D

e vergelijking gaat zeker op, want we houden het vaandel hoog en hebben opnieuw een pittige run opgebouwd met mooie combinatiehindernissen en lange kanaaloversteken. Een uitdaging voor alle survivalrunners, waarbij aankomen met je bandje nog een betekenis heeft. Net zoals Parijs-Roubaix is het parcours zwaar en zijn de verschillen groter dan een normale run, maar zoals men in Nederland zegt ‘Echte Bikkels die halen hem echt wel’.

Dinant Huurneman

Een 50-tal RUC-ers mochten de spits afbijten. Bij het startschot was duidelijk dat Dinant Huurneman naar Adegem afgezakt was om een overwinning op zijn naam te schrijven. Ook Joris Domhof leek erop gebrand om zijn tweede plaats van vorig jaar

minstens te evenaren. Beiden gingen er vanaf de start keihard tegenaan, maar bij 9 swing-overs had Dinant toch al een kleine voorsprong kunnen nemen.

Tweede startgroep

Ondertussen was ook de tweede startgroep vertrokken en namen de dames Liesbeth De Feyter en Heleen Schenk het voortouw. Door een kuitblessure was ook de Meetjeslandse winnaar van vorig jaar, Chris Dhont, in de tweede startgroep verzeild geraakt. Maar de adrenaline en de rush om een thuiswedstrijd te lopen, deden hem de pijnlijke kuit vergeten. Al snel nam Chris de koppositie in de tweede startgroep over van beide dames en begon hij ook stelselmatig lopers uit de eerste startgroep in te halen. Het technisch enteren (waarbij het deel techniek blijkbaar door velen verwaarloosd werd), de

30

Na de laatste pittige combi op het trainingsparcours volgde nog een triomftocht met boomstam voor Dinant. Enkele bijlslagen en een eindhindernis later kwam hij moe maar zichtbaar tevreden over de eindmeet. Joris Domhof werd tweede en, ondanks een frisse duik bij de tarzanswing, eindigde Chris Dhont verdiend derde als en eerste RUC-veteraan. Deze mooie prestatie leverde hem, naast eeuwige roem, ook de titel van Belgisch Kampioen survivalrun op!

RUC-dames

Ook de RUC-dames Liesbeth De Feyter en Heleen Schenk leverden een spannende strijd. Het precieze verloop ken ik jammer genoeg niet, maar aan de tijden te zien, waren ze aan elkaar gewaagd. Aan de finish had Liesbeth uiteindelijk ongeveer 2,5 minuut voorsprong op Heleen en 17 minuten op Lenneke van der Heide. Opnieuw een sterke wedstrijd


van Liesbeth die zich opnieuw een jaar lang met de Belgische driekleur mag tooien.

Jeugd

Tussen de wedstrijdreeksen en recreatieve reeksen door, kwam ook de jeugd aan bod. Uitspraken als ‘de appel valt niet ver van de boom’ en ‘zo vader, zo zoon’ zijn volledig van toepassing. Josse Dhont doet met zijn stevige looptempo en vooral zijn kracht in de hindernissen niet onder voor vader Chris en werd zo verdiend Belgisch Kampioen bij de jeugd 13-14 jaar. Clarisse Huyghe gaf in dezelfde reeks de meeste jongens het nakijken en werd Belgisch Kampioen bij de dames.

Fris uitgeslapen

Om onze Nederlandse TSC-vrienden fris uitgeslapen aan de start te laten verschijnen, werd het startschot van de TSC-run om 12 uur gegeven. Die rust op voorhand was geen overbodige luxe aangezien de TSC-ers alle kanaaloversteken en het trainingsparcours twee keer voorgeschoteld kregen. Michaël De Cooman liet het echter niet aan zijn hart komen en ging van bij de start meteen vol door. Hoewel, iets minder vol dan gewoonlijk door de nasleep van een zware verkoudheid, maar het thuisvoordeel, de goeie basisconditie en de schare

supporters zorgden er toch voor dat de eerste plaats en de verlenging van de Belgische titel nooit in gevaar kwamen.

Een Belgisch onderonsje

De TSC-run bleek een Belgisch onderonsje te worden. De tweede plaats was al snel opgeëist door Bruggeling Pieter-Jan De Beuf maar de strijd voor de derde plaats was ongemeen spannend en werd beslist op het trainingsparcours. Hugo Balemans, Willem De Craene en Kurt Haverbeke, alle drie bestuursleden van Survivalrun Meetjesland, kwamen in de tweede ronde zowaar samen toe op de eerste hindernis van het trainingsparcours. Willem had door een snelle start initieel een voorsprong, maar werd bijgehaald door Hugo, die dan weer bij het boogschieten opnieuw wat tijd verloor. Kurt was als een trage, maar niet te stoppen diesel rustig gestart maar had op het eind zowel Hugo als Willem ingehaald. Zo kwamen ze dus samen toe op het trainingsparcours en slingerden ze quasi gelijktijdig naar het net. Willem meteen goed, Kurt volledig verzuurd in het net en Hugo die het net jammer genoeg miste en de hindernis opnieuw moest doen. Eén slinger na 15 kilometer wedstrijd kan dus nog

31

beslissend zijn voor een TSC-run. Hugo kon de verloren tijd in de laatste kilometer niet meer goedmaken en zo ging Willem met de derde plaats lopen en werd Kurt vierde en eerste veteraan. Meteen ook zijn eerste titel als Belgisch Kampioen bij de veteranen.

Jia-Lian Yin

Last but not least mogen we ook de prestatie van Jia-Lian Yin niet uit het oog verliezen. Een aardig staaltje van volharding om als enige dame de TSC-run in Adegem met bandje uit te lopen.

Persoonlijke overwinningen

Naast al deze podiumplaatsen waren er nog tal van persoonlijke overwinningen. Adegem uitlopen met bandje , een scherpere tijd, voor je naaste concurrent eindigen,… Of op je 56ste voor de eerste maal de hele run lopen in Adegem. En met succes! Na lang twijfelen, besloot onze Nestor, Alain Verstringe, om zijn prestatie van het jaar neer te zetten. Met de morele ondersteuning van Jitse Holvoet heeft hij, op eigen tempo en uiteindelijk zonder noemenswaardige haperingen, de eindmeet gehaald. Zoals ik al zei, echte Bikkels halen hem echt wel! Tot volgend jaar in Adegem!


Door Lotte van Ruitenbeek

Koude douches voor een run Survival is een jonge sport, het bestaat sinds ongeveer 1988. In deze korte tijd is het aantal survivallaars van een kleine groep atleten gegroeid naar een grote en diverse groep. Zowel mannen als vrouwen, van jeugd tot veteranen en goed getrainde en door de wol geverfde wedstrijdatleten tot beginnende recreanten. Momenteel telt de Survivalbond ongeveer 2500 leden. Survival is een veelzijdige sport, waarin hardlopend op een natuurlijk terrein opgebouwde hindernissen van touwen, netten, balken en andere materialen moeten worden overwonnen. Het natuurlijk terrein geeft een extra dimensie aan deze sport, als survivalatleet doorkruis je weilanden, bossen, maar ook sloten. Dit laatste is in de zomer een welkome verfrissing, maar in de winter kan dit minder aangenaam zijn. Af en toe zijn er zelfs atleten die tijdens een natte, winderige run onderkoeld raken. Reden om hier meer onderzoek naar te doen.

B

ijna iedereen kent het gevoel van het naar adem happen als je tijdens een run in het koude water stapt. Dit wordt de ‘cold shock respons’ genoemd. Deze respons begint met een diepe inademing, waarna er een periode volgt van hyperventilatie (snel en diep ademen) en een snelle hartslag. Deze reactie is niet tegen te houden, maar is wel gevaarlijk. In situaties waarin iemand met zijn hoofd ook onder water komt, vergroot de diepe inademing het risico op het binnenkrijgen van water en verdrinking. Naar deze respons is veel onderzoek gedaan. Een erg interessant deel van dit onderzoek is dat naar het verminderen van de ‘cold shock respons’. Dit onderzoek vertelt ons onder andere dat bij regelmatige blootstelling aan koud water de reactie afneemt. Een manier om dit te doen is door het nemen van koude douches. Bij gezonde vrijwilligers is aangetoond dat regelmatig koude douches nemen de respons met 21% vermindert. Dit effect wordt vooral gezien in de eerste 30 seconden, dit suggereert dat 30 seconden

koud douchen genoeg zal zijn. Ons idee is dat gewenning aan koud water en dus vermindering van deze respons kan bijdragen aan de vermindering van koude-gevoel tijdens runs. Daarnaast zou de vermindering van dit respons ervoor kunnen zorgen dat je sneller het water door kunt en zo niet alleen minder lang bloot gesteld wordt aan koud water, maar ook beter presteert.

Methode

Om dit te onderzoeken hebben negen survivalatleten (drie vrouwen, zes mannen) in de aanloop naar de survivalrun in Kootstertille koud afgedoucht. Er is hun gevraagd om dagelijks na het douchen 30 seconden koud af te douchen. Na de survivalrun is middels een enquête naar hun beleving van het koud douchen en de ervaring tijdens

32

de run gevraagd. Daarnaast hebben 22 atleten (zeventien mannen, vijf vrouwen) die niet in aanloop naar de survivalrun in Kootstertille koud hebben afgedoucht ook een enquête ingevuld. In de tabellen heet deze groep ‘controle’.

Resultaten

In totaal hebben drie vrouwen en zes mannen in de leeftijd van 21 tot 48 jaar mee gedaan aan dit onderzoek. Dit waren allemaal licentiehouders die BSC of RUC liepen. In tabel 1 worden de kenmerken weergegeven.


Tabel 1: Kenmerken proefpersonen jonger dan 25 jaar 25-40 jaar ouder dan 40 jaar

Proefpersonen Controle 3 (33,3%) 6 (27,3%) 2 (22,4%) 10 (45,5%) 4 (44,4%) 6 (27,3%)

Man Vrouw

6 (66,7%) 3 (33,3%)

17 (77,3%) 5 (22,7%)

Gemiddelde lengte Gemiddeld gewicht

1,78 m 68,44 kg

179,55 m 73,45 kg

Geen licentie TSC BSC RUC

0 1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,7%)

2 (9%) 4 (18,2%) 9 (41%) 7 (31,8%)

Tabel 2: Het koud douchen Gemiddeld aantal dagen koud gedoucht

13,67

20 tot 40 seconden meer dan 40 seconden

7 (77,8%) 2 (22,2%)

Het koud douchen werd op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 verschrikkelijk en 5 prettig was gemiddeld als 2,67 ervaren. De helft van de deelnemers merkte tijdens het koud afdouchen dat de ‘koude shock respons’ afnam.

33


Tabel 3: Ervaringen tijdens de run Hoe ging de survivalrun (1-5) Koudeshock Kou tijdens de run (1-5)

Proefpersonen 3,56* 0 3,44**

Controle 3,82* 3 (13,6%) 3,55**

* Gemiddelde van schaal van 1 tot 5, waarbij 1 zeer slecht en 5 zeer goed ** Gemiddelde van schaal van 1 tot 5, waarbij 1 zeer koud en 5 zeer warm

Drie (33,3%) proefpersonen geven aan dat het ze het idee hebben dat het koud douchen hun prestatie enigszins positief heeft beïnvloed. De overige proefpersonen geven aan dat ze geen effect merken van het koud douchen op hun prestatie tijdens de survivalrun. Vier (44,4%) proefpersonen geven aan dat ze anderen zouden aanraden om koud te douchen voor een run. 72,7% van de controles geeft aan bereid te zijn koud te douchen als ze het daardoor minder koud zouden hebben.

Conclusie en discussie

Geen van de deelnemers heeft tijdens de survivalrun een koude shock bemerkt. Dit kan komen door het zonnige en warme weer voor de tijd van het jaar. Een andere factor kan de kleine hoeveelheid waterdoorwadingen zijn. In slechts één waterdoorwading werd ook het bovenlijf nat. De proefpersonen geven in de helft van de gevallen wel aan dat tijdens het koud douchen de koude shock afnam.

Dit is een subjectief onderzoek, er werd de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen, dit is niet geobjectiveerd door het meten van hartslag of ademfrequentie. Dit hoeft geen tekortkoming van dit onderzoek te zijn, gezien het feit dat het koude gevoel ook (deels) subjectief is en het uiteindelijk ook gaat om de beleving tijdens de wedstrijd. Door het kleine aantal proefpersonen is het moeilijk om een conclusie te trekken. Er lijkt een trend te zijn naar een positief effect van het douchen. Om dit aan te tonen zouden we nog een onderzoek moeten doen met meer proefpersonen en ook koudere omstandigheden. Dit lijkt lonend, omdat er door de atleten positief wordt gekeken naar koud douchen als dit ervoor zou zorgen dat ze het minder koud hebben tijdens een run. Bronnen: • Tipton MJ, Golden FS, Higenbottam C,  Mekjavic IB, Eglin CM. Temperature  dependence of habituation of the initial responses to cold-water immersion. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1998 Aug;78(3):253-7. • Eglin CM, Tipton MJ. Repeated cold showers as a method of habituating humans to the initial responses to cold water immersion. Eur J Appl Physiol. 2005 Mar;93(5-6):624-9.

34


Dinxperlo in Beeld

35


NEEM PLAATS IN DE Rabindra NIEUWE HUISSTIJL VAN AF D ONTWERP RA

de Zon stelt voor:

Iedere aanvraag met een postcode uit de gemeente Arnhem geeft recht op tenminste 5% korting op de systeemprijs bij maatsystemen M en L en tenminste 10% bij XL en XXL. De installatiekosten vallen hier buiten. De actie geldt voor MonoCrystalline All Black zonnepanelen van ZNshine; onze beste en mooiste panelen! De PV-systemen c/ Milana 29 bajos, worden geleverd met omvormers van Omniksol en Mastervolt en montagemateriaal van ClickFit.

een landelijk opererende fullancier van PV-systemen uit Olst. middelgroot bedrijf waar dagelijks met veel bezieling wordt gewerkt om ons tevredenklantbestand te vergroten. Wij itend producten van uitstekende Integral Yoga egen lage prijzen. Ook voor goede ersales bent u bij Van de Zon aan es.

Recital de Musica Clásica Hindustani 22 de Abril de 2012 Horario: 19h / Entrada: 12€

Center Barcelona

08810 Sant Pere de Ribes /

EN RABIN N A Y A R A N ór 1 meiEngberg Hans AALLMI SUR5 OSW GGuitar) Voice and

an spiritualACTUEEL sound

e situatie anders is komen onze adviseurs en thuis voor een persoonlijk gesprek en e. Zo lukt het ons om iedere keer de juiste bepalen en komt de klant niet achteraf voor staan. Een persoonlijk advies en een prettig klant; dit is de kracht Van de Zon!

Deze actie is geldig t/m 31 december 2012.

Bhajan Concert with uw aanvraag

EN Door Ries de Jongh

COMPANJ RIPHAG makelaars

Survival trainingsgroep FIT ZEIST

Zoals de naam al aangeeft is de thuisbasis van onze survivalgroep Zeist. Dat is echter niet altijd zo geweest. De trainingsgroep is gestart door een aantal enthousiaste triatleten bij Hellas in 1992, de Utrechtse atletiekvereniging. Een paar jaar later, in 1996, is de groep overgestapt, met circa 20 leden naar atletiekvereniging FIT in Zeist, van welke vereniging De Lindehove 6 Dorpsstraat 16 we nog steeds een onderdeel zijn.

VAN DE ZON

E N EEN

BTA VAN DER KOLK FIJNE FEESTDAGEN

oktobe r 18e jaarg 2012 ang No. 80

WENST U

8161 EA Epe 8181 HR Heerde Advies, verkoop en installatie 0578-614105 0578-69 25 32 ideaal is.Op dinsdagavonden wordt de in Arnhem? Bloeiende Jeugdleden van zonne-energiesystemen er getraind onder leidingwww.companjenriphagen.nl van onze vereniging In de diverse competities van de sureem; met hulp Van de Zon! trainer Peter Pentinga. Zo’n training n.nl e r i n g v o o r i n i t i at i e v e n e Klein begonnen en groter gegroeid vivalbond nemen leden van FIT deel, iz u h tia st ini a bestaat uit een pittige warming-up T w088 zoals de gehele survivalsport. Met .deg 401 bijdrage aanvraagt, welke het grootse deel van de leden kiest wo l s e s e n i o r e n ww0270 met krachttraining. Dit deel doen momenteel ruim 100 leden een echter voor het recreatief trainen en tiatief wij benaderd in opdracht gemeentedie het welzijn van n financiële kans úw ini E Leinfo@vandezon.com biedt financiële bijdragenvan aandeinitiatieven es hoe u ee radozekercovoormo bloeiende een we met de gehele groep. Daarna eventueel recreatief deelnemen aan idevereniging, en hoeveel os y es cons men 40 ko zijn er trainingsschema’s voor añ wij kennis genomenclubs van het pro- groepsverbanden deel van het land waar de survivalruns. nhebben bevorderen. Verenigingen, en andere nmerking de s aa in má n ce ve ha tie e diverse niveaus van getraindheid, I www.vandezon.com sd de run niet echt bekend is en men maar Sinds ruim anderhalf jaar hebben sta ari SPORT-BALANCE.NL g. sit re senioren, kunnen een waren bijdrage aanvragen. De Gasthuizen rin in Arnhem. Uiteraard wij meteen Es Gespecialiseerd het herstellen van foutieve bewerkingen of beschadigingen ancie oskijktde uiteraard is dat in jeWorkshops eigen vrije keuze. vreemd als we bij een eigen eigenRunning, jeugd trainingsgroep. Survival en Hardlopen !we een Trail maakt op fin importantes y respetad ige toekenningsronde ruimde55.000 euro toe, onder andere Op donderdagavond is er gelegens iast over de ambities van gemeente

53 CHNOPLATING Salsa

bosloopje in de sloot springen en eerste jaar hebben we gekeken accompanied los músicos má s heid om vrij te trainen. Er hangen Het má e organisaties: unteo deby: de inlas nog plezier hebben ook. wat de levensvatbaarheid van deze es rs om Arnhem in de komende jaren musicaldaar daarvoor weer diverse schema’s ida tiv acin en Onze trainingslocatie is de atle- Stem groep zou zijnm en of we continuïteit ya cu iend ta Gertie d san d voor degene dieKusters hiervan gebruik da VanGianni de Zon juicht dit van harte toe! ciu ha , g y tiekbaan van Zeist, met een eigen konden bieden. Dat bleek wel goed asi a vi en Cavallaro, Sitar uiz Varan ra iya De A Am eente open Kring, voor een lunch voor t.clubhuis wil maken. De Gasth Sm de aanvsid van de vereniging FIT, lijst G te zitten en we trainen nu iedere ur vanulo EL 4 stucíp UK be graag een bijdrage leveren en heeft t dis er o he uli elt rm G rs in een van de zalen van het Zonnehuis rde gelegen aan de rand van de Zeister Tel. nvraagfo de India.Op Ha 1 mei beoo más06-55 89 75 19 H H C KIG ilonr. load het aa relevantes (eljarenest eRamon inwoners van de gemeente Arnhem paDedeerste bossen. werden ru Rodriguez, Tabla Dh ragen. Downdel est ilo r post: 53 G e aanvien pe t uw he to l nie ste er de hindernissen voor elke training be wenocim ie opgezet. .nl of rkest spoom, voor een proado su co a www.techoplating.nl info@technoplating.nl m buiten demú gasthuizen rfeccion a clásic e. pespeciaal sicgebouwd Zwollntr la atletiekbaan H de op www.de o 00 AD a voor vier Zwolse woonzorgcentra de 4, 80 en weer opgeruimd. Dit was elke , 17 va ati us dit stb me , Po G training weer een heel werk. Vanafibido Gasthuizen rec recht op je doel af tiguo, de orientacDeión 1 mei. an Ha ór vó ra. in ish 2002 hebben we in een ruime hoek, g M uw aa lub descartes, voor het verhogen van Stuur co Pandit Ramakant binnen de hekken van de baan,los nnvraa een la India) dgeplezier van leden de en lvoor het de opleiden norte tre vaste met hindernis die gegroeid media en social ios,locatie Correspondentieadres: Assiesstraat 32 > 8011 XT Zwolle > Holland tot ongeveer 35 losse hindernissen numerosos prisenem uwe leden y co bli pú to ien Bezoekadres: im een combi met nog een 12-tal oc tion Popovstraat 20-2 > 8013 RK Zwolle > Holland Competi gran recon ia nd l-I Al verschillende trainingsonderdelen. ti mi Sa t ee ng Sa g an ijZ, voor een laptop en een scanner ten behoeve van het project Op onze trainingsavonden kan het ab Pr el n ca desta ). 72(met cualesstelt daar behoorlijk vol hangen y (19 t ouderen in de gelegenheid hun levensverhaal te vertellen em tak Acad mensen wel te verstaan). Voor de en een kerstdagen Pradesh Sangeet NaPrettige tar Ut looponderdelen kunnen we van(nivel A) el y ) 67 el (19 niv er im atletiekbaan gebruik verpleeg- en revalidatiecentrum de weezenlanden, omsit dearista de pr de kunststof un maken wat zeker voor tempotraining nsideradteoverhogen kwaliteit van zintuigactivering esdecobadkamer Actualmente in idad concertística tiv ac Su . on and Televisi por la All-India Radio America. ropa y Achterhoekse EuECHT ia como enDé Ind en to tan sa en int es

tekst 2013

koudeonde

rzoek

gratis deelname workshops!

ut fun-run Udenho

www.afontwerp.nl

Gratis entree aansluitend salsa feest

Geen danspartner verplicht

Het merk Inov-8 heeft zich

vanaf het begin in 2003 ingezet

op het minimalistische lopen en is

gespecialiseerd in super lichtgewicht producten voor off-road hardlopen

en extreme sporten. Inov-8 produceert

Sinds een paar jaar heeft Inov-8 nu ook een uitgebreid assortiment met Drinksystemen, Rugzakken en Sportsokken. Veel sporters ervaren de zeer goede kwaliteit/prijs verhouding van het TOPMERK Inov-8.

Inov-8 is op vele terreinen actief en zichtbaar: marktleider in de CrossFit sport, sponsor van de Nederlands kampioenen Survival-run, introductie in 2011 van minimalistische en ‘barefoot’ road running schoenen.

“We believe in natural running. The foot controls the shoe, not the other way around.

Kom snel eens langs op www.sport-balance.nl en ervaar zelf het TOPMERK INOV-8!

© 2009-2012 Sport-Balance.nl - De Specialist in Trail Running, Survival en Hardlopen Postbus 64695 | 2506 CB Den Haag | info@sport-balance.nl | www.sport-balance.nl | KvK: 50507575

EN

COMPANJ RIPHAG Als klap op de vuurpijl: kandidaat: makelaars

En esta ocasión Goswamiji serà acomp añado alnieuwe tabla porwoning! een Remko ten Barge 20’30h. Ram

Entrance 7 €on

Inov-8 X-Talon 212 Survivalschoenen Adviesprijs: € 120,00 Nu: € 109,00

veel schoenen die voor verschillende ondergronden geschikt zijn.

All our products are designed to be lightweight, minimal and functional”.

gelukkig 2013!

Saturday 29 september,

m

3x dubbel

Het Sportmerk van Sport-Balance.nl - Inov-8

De Lindehove 6 Dorpsstraat 16 8161 EA Epe 8181 HR Heerde 0578-614105 0578-69 25 32 www.companjenriphagen.nl

Rodriguez, musico catalán con diez www.remkotenbarge.nl años delkom harte we Jullie zijn van estudio de la musica India con una formación combin e adres:entre op ons nieuwada sus diversos viajes a India y sus estudios en el Conservatorio de Vicenza.

Kannon Gyo c/ Agullers 17, Gianni Cavallaro Tampura: R N Goswami desde 2002 sitar 08003estudia BCN con

19 Heckinckstravoatorde 14 7131 WV Lichten

Groetjes Douwe & Miriam

Af ontwerp heeft een nieuw jasje. Zoals u ziet, maakt ú ook deel uit van deze nieuwe stijl. En wie weet komt er komend jaar weer nieuw werk van u bij. Ik heb in ieder geval een plekje voor u vrijgehouden. Af ontwerp verheugt zich op samenwerking in het nieuwe jaar en wenst u een stijlvol 2013!

zondagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is plezier hebben in de survivalsport. Daarnaast kan er door enkele jeugdleden behoorlijk fanatiek getraind worden. Bij zo’n training gaan we eerst lekker het bos in voor een warming-up gevolgd door krachtoefeningen en touwtraining, we eindigen eigenlijk altijd met een spel (vooral hindernis tikkertje is populair). Ook onze meeste jeugdleden zijn actief in de Jeugd Survival Competitie.

Activiteitencommissie Naast de gewone trainingen verzorgt onze activiteiten commissie nog extra activiteiten, bijvoorbeeld een avondje wandklimmen of kanoën op de kromme Rijn. Een eigen bosloop met hindernissen of gezamenlijke deelname aan de Dinxperloop. Bij alle losse onderdelen kan je punten

Sur5allJanuari2013  

Ledenmagazine van de survivalbond.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you