Page 1

оригінал-макет замовника СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

прийом оголошень: www.ar.rv.ua (0362) 625-635 e-mail: office@ar.rv.ua

№29 (572) від 7 серпня 2013 року

Ціна 4 грн. 50 коп.


3

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Нерухомість

Ïðîïîíóþ

Побут

Ïðîäàì

ÐÅÌÎÍÒ ÄÀղ ªÂÐÎÐÓÁÅÐίÄÎÌ, ÑÊÀËÀIJÂ, ÊÎÇÈÐʲ ÒÀ òÄÐβÇÎËßÖ²¯, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÎÂÀͲ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-50-02, (067) 736-38-16

Ïðîäàì

1кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, 49 кв.м., с/ в окремо, м/п вікна, стан після будівельників, автономне опалення, будинок зданий в експлуатацію, без посередників. Контакти: (063) 7207746

Будівництво Ïðîäàì Дошку обрізну та необрізну • 30 мм, довжина 4.5 м, після сушки 1го сорту. Контакти: (067) 6622197

Балкони від «А «до «Я». Вікна, двері металопластикові, підвіконня, водовідливи, москітні сітки, жалюзі, зварювальні роботи, утеплення, обшивання та ін. внутрішні роботи. Контакти: 401543, (096) 4459354 Балкони, вікна, двері, металопластикові. Москітна сітка 95 грн./кв.м. Відливи, підвіконня. Ціни виробника. Контакти: (067) 1153135

ÖÓÖÅÍßÒ ÏÎÐÎÄÈ ÁÅÐÍÑÜÊÈÉ ÇÅÍÍÅÍÕÓÍÄ Ç ÐÎÄÎÂÎÄÎÌ, ÙÅÏËÅͲ ÇÀ ²ÊÎÌ, ÍÀÐÎÄÈËÈÑß 15.06.2013 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 244-47-82, (097) 212-54-94

Бюро послуг

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÍÀÄÃÐÎÁÍÈÕ ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ²Â Ç ÃÐÀͲÒÓ (ÂѲ ÊÎËÜÎÐÈ) ÒÀ ÁÀÇÀËÜÒÓ. ÂѲ ÂÈÄÈ ÐÎÁ²Ò, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß. ØÂÈÄÊÎ ÒÀ ßʲÑÍÎ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-15-67, (097) 781-92-30

Біржа праці Ïðàöåâëàøòóâàííÿ Для роботи на об’єктах Москви • та області потрібні

електрозварювальники (зварювання труб, арматури, швелера, кутника), з/п 12000 Відео, фотозйомку весіль. 16000 грн. Проживання в Контакти: 435659, (067) 8970788 гуртожитку. Тел: (068) 2146932

Ïðîïîíóþ


4

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9 П, 34/18/9, «малосімейка», житловий стан. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (067) 6813635, (066) 8539359 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9, 32/18/7, житловий стан. Ціна: 212,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, рн 12 школи, 2/5 ц, 30/18.5/6, євроремонт, мп.вікна, бойлер, лічильники, с/в та кухня кахель, частково мебльована. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 1/5 ц, 21/10.8/6, м/п вікна, нова столярка. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 2/5 Ц, 32/17/6, хороший стан. Ціна: 216000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

Квартири 1.1.1. Ïðîäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 1кімнатну квартиру, вул. • Київська, 2/9п, ремонт, терміново. Контакти: 430930, (097) 4081026 1кімнатну квартиру, вул. • Пушкіна, 3/9ц, покращене планування. Контакти: 430930, (097) 4081026 1кімнатну квартиру, • євроремонт, центр, зручне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недорого. Власник, можливий кредит. Тел: 431212, (067) 3625032 1кімнатну квартиру, рн • Пивзаводу, 2/5ц, терміново, дешево. Контакти: 430930, (097) 4081026 1кімнатну квартиру, рн • Ювілейний, 2/9п, терміново, дешево, або обмін на 2кімнатну квартиру. Контакти: 430930, (097) 4081026 1,2кімнатні квартири, вул. Соборна, рн Ювілейний, в новому будинку, здача будинку 1 серпня. Контакти: 434294, (050) 9281973 1кімнатну кваритру, вул. Мірющенка, 3/9п, 31/12/7, євроремонт, МПВ, ламінат, вмонтована кухня, бойлер, балкон. Ціна: 212000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, 2/2 Ц, 41/20/8,5, хороший косметичний ремонт, авт. опалення, лоджія 6 кв.м, засклена. Ціна: 228000 грн. Контакти: (093) 4411002, (067) 4998983 1кімнатну квартиру, 2/П, 35/9, ремонт. Ціна: 260000 грн. торг Контакти: (067) 3602567, (097) 7297120 1кімнатну квартиру, 4/9 Ц, 31/18/5, хороший стан, вмонтована кухня. Тел: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, Боярка, 8/9 п, 35/ 17/9, м/п вікна, косметичний ремонт, лічильники. Контакти: (067) 7710081

1кімнатну квартиру, бульвар Хмельницького, 1/3 Ц, 40 кв.м., новобудова, автономне опалення, два балкони, після будівельників. Ціна: 340000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Білякова, 2/5 Ц, 32/17/6, м/п вікна, ламінат, балкон засклений. Ціна: 244000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Білякова, рн СШ №12, 3/5 Ц, 32/17/6, пластикові вікна, хороший стан, балкон засклений. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. В.Дивізіі, 8/9 П, 34/18/9, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 7/ 9п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 236000 грн. торг. Тел: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 1/ 9, П, 35/18/9, м/п вікна, ремонт, лічильники, телефон, інтернет, кабельне телебачення, домофон. Ціна: 228200 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/5 Ц, 32/17/6, хороший стан. Ціна: 228000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 П, 35/17/9, ремонт, м/п вікна, балкон засклений обшитий пластиком. Ціна: 248 000 грн., торг. Контакти: (096) 2652395 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 35/ 18/9 П, житловий стан. Ціна: 200000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/9 П, повноцінна, євроремонт, нова кухня, дорога побутова техніка. Ціна: 280000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/ 9п, 35/17.5/8.4, ремонт, ламінат, МПВ, с/в кахель, вмонтована кухня, балкон засклений утеплений. Ціна: 276000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 5/9 П, 35/18/8, ремонт, вмонтовані меблі, утеплений балкон, не кутова. Ціна: 24400 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 П, 33/18/8,5, звичайний житловий стан, малосімейний тип, без ремонту Ціна: 208 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 П, 34/18/9, капітальний ремонт, вмонтована кухня, бойлер. Ціна: 256,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 П, 35/18/9, євроремонт, нова столярка, нові труби, нова проводка, вмонтована кухня. Ціна: 260000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 П, 35/18/9, нова сантехніка, електрика, м/п вікна, столярка. Ціна: 240000 грн. Тел: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 8/9 П, 39/18/9, ремонт, дерев’яна столярка, засклений балкон, нова сантехніка, вільна, повноцінна. Ціна: 248000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Вербова, 9/ 9п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 204000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Відінська 8/ 9, 32/12/7, балкон, житловий стан. Ціна: 212000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, «гостинка», євроремонт, нова сантехніка, 3 поверх, є кухня, і с/в, кімната 18 кв.м. Ціна: 140000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 1/ 5 ц, 25/12/5, косметичний ремонт, балкон засклений. Ціна: 184000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5 Ц, 31/19/5, балкон засклений, ремонт, терміново. Ціна: 208000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5, 32/18/5, автономне опалення, ремонт, засклений балкон. Ціна: 232,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/ 5, «малосімейка». Ціна: 188000 грн. Тел: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 32/ 12/7 П, житловий стан. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/ 5, 32/19/5, підготовлена до ремонту. Ціна: 192,000 грн. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/ 12 ц, 27/13/7, житловий стан, паркет, МПВ, вмонтована кухня. Ціна: 216000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/ 12 Ц, 27/13/7, ремонт, балкон засклений пластиком. Ціна: 220 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/ 12ц, 27/13/7, ремонт, паркет, бойлер, балкон, нова сантехніка. Ціна: 220000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 Ц, 32/17.4/6, житловий стан, колонка, м/ п вікна, балкон засклений. Ціна: 220000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Гетьмана Полуботка, центр, 4/4 Ц, 29/16/5, ремонт, колонка. Ціна: 196000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9 П, 31/13/9, ремонт, балкон засклений. Ціна: 220 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9 п, 31/13/9, ремонт, балкон засклений. Ціна: 228000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9 ц, 35/19/7, житловий стан, балкон засклений. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 5/9, 39/18/9, частково ремонт, м/п вікна, великий балкон, не кутова. Ціна: 232000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 6/9 ц, 24/16/4, ремонт, МПВ, повністю мебльована. Ціна: 200000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 8/9 п, 23/17/2.5, євроремонт, новий ліфт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 8/9ц, 35.7/18.6/7.7, житловий стан, ламінат в кімнаті, в кухні лінолеум, нова сантехніка, балкон. Ціна: 280000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, покращене планування, 36/20/8 Ц, ремонт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Дворецька, 5/9, 40/16/11, новобудова, стан після будівельників, 2 балкони незасклені, авт. опалення. Ціна: 320000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Директорії, центр, 1/5 Ц, 36/18/9, можливо під офіс, магазин. Ціна: 336000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/5 Ц, 35/18/9, косм. ремонт. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427

1кімнатну квартиру, вул. Дорошенка, 3/5ц, 31/16/6.8. Ціна: 216000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744

1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 4/9, 34/18/9, частковий ремонт, м/п вікна, засклений балкон. Ціна: 232,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. Дорошенка, 3/5ц, 31/17/6,7, хороший стан. Ціна: 216000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184

1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 5/9 П, 34,6/17,2/8,6, євроремонт, м/п вікна, мебльована, поруч дитсадок, зупинка. Контакти: (096) 6548937 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 7/9 П, 34/18/9, ремонт, терміново. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 8/9 П, 34/18/9, ремонт, пластикові вікна, ламінат, нова сантехніка, кухонні меблі. Ціна: 252000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 4/5ц, без ремонту, житловий стан, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9 П, 31/12/7, ремонт, засклений балкон. Ціна: 220000 грн. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639

1кімнатну квартиру, вул. Драганчука, 4/5 Ц, 44,5/17/11,2, новобудова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 384000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Драганчука, новобудова, 4/5 Ц, 44,4/16,2/10,5, євроремонт, авт. опалення. Контакти: (067) 4998983 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 1/ 5 Ц, 30/16/6, частковий ремонт, вмонтована кухня, можливість добудови, вікна в двір. Ціна: 228000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 1/ 5, 29/15/6, космет. ремонт, м/п вікна, ламінат, вмонтована кухня. Ціна: 232,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/ 5ц, ремонт, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/ 9 П, 35/18/9, ремонт, не кутова, м/п вікна, нова дерев“яна столярка, поміняна сантехніка, поруч дитсадок, школа, ринок. Ціна: 244500 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/ 9п, 34/17/9, хороший житловий стан, кухня, с/в сучасний ремонт, МПВ, балкон засклений. Ціна: 244000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 8/ 9 П, 34/18/9, пластикові вікна, ламінат, хороший стан. Ціна: 212000 грн. Тел: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 9/ 9п, 31/12/8, ремонт. Ціна: 188000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Жуковського, 1/5ц, 30\17.5/5.6, сучасний ремонт, нова колонка, високий цоколь. Ціна: 228000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Жуковського, 4/5 Ц ,»хрущовка», 30/16/6, житловий стан. Ціна: 220000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Жуковського, 4/5 ц, 30/16/6, житловий стан, мебльована, лічильники води, балкон засклений. Ціна: 220000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Жуковського, 4/5 Ц, 32/17/6, хороший стан. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Жуковського, 4/5ц, 30/16/6, без ремонту. Ціна: 220000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Жуковського,4/5ц, 30/17/6. Ціна: 216000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 8/ 9, 36/19/9,5, хороший ремонт, с/в разом, кахель, балкон засклений. Ціна: 284,000 грн. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. КвіткиОснов’яненка, 2/7 Ц, 46,5/23/ 12,9, новобудова, не кутова, автономне опалення, велика лоджія, стан після будівельників, є підземний паркінг Ціна: 368 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. КвіткиОснов“яненка, 1 пов., новобудова, 46 кв.м., автономне опалення, стан після будівельників. Ціна: 368000 грн. Контакти: (0362) 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 П, 34/18/9, звичайний стан, затишний двір. Ціна: 240000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/9 Ц, покращеного планування, 38/19/8, терміново, недорого. Контакти: 646044 (з 18.00 до 21.00 год.) 1кімнатну квартиру, вул. Київська, 9/9 п, 34/18/9, засклений балкон, житловий стан. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Київська, рн ЗОШ №12, 35/18/7, євроремонт, все нове, вмонтована кухня. Ціна: 248000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/5 Ц, «малосімейка», 21/12/5, колонка, косметичний ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 180000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341


1кімнатну квартиру, вул. Кл.Савура, 10/10ц, 36/19/7.2. Ціна: 220000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/ 3 Ц, 29,5/17/6, не кутова, є колонка, без ремонту Ціна: 216000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/ 3 Ц, 30/17/6, потребує ремонту. Ціна: 220000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/ 3ц, 30/17/6. Ціна: 216000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5 Ц, 31/16,7/6, ремонт, вмонтована кухня, балкон засклений, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 3/5, 32/18,5/5, хороший ремонт, м/п вікна, підвал, лічильники. Ціна: 236,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 4/5 ц, 31 кв.м., ремонт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа ,3/ 5 Ц, 32/17/7, ремонт, м/п вікна, перетерто, ламінат. Ціна: 242000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, 31/17/6, ремонт. Ціна: 244000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6.5, ремонт, нова столярка, сантехніка. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, 31/19/5, ремонт, вмонтовані меблі, засклений балкон. Ціна: 240000 грн. Контакти: (0362) 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5, 31/17/6, хороший ремонт, м/п вікна. Ціна: 244,000 грн. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5, 31/17/6, частковий ремонт, м/п вікна, лічильники. Ціна: 240,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 4/5, 31/17/6, житловий стан, є колонка, не кутова. Ціна: 224,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 9/9 Ц, 37,5/21,2/7,1, сучасний ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 276000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа,1/ 5, «хрущовка», житловий стан, колонка, лічильники, без балкону. Ціна: 208 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 2/5 Ц, 54/24/12, новобудова. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 3/9 П, 35/17,5/8,6, ремонт, мебльована кухня. Контакти: (067) 4998983 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 3/9, 35/18/9, кухня мебльована, нова сантехніка, стіни перетерті, лічильники. Ціна: 252,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 34/18/9, 3/9 п, ремонт, дубова столярка, кухня меблі + холодильник, б/з вагонка, перетерті стіни, стелі. Ціна: 250000 грн. Контакти: (096) 5283447 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, м/п вікна, косметичний ремонт, ламінат. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, хороший косметичний ремонт, м/п вікна, ламінат, засклений балкон, шафакупе, кухня, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 5/9 П, 34/18/8, ремонт, хороший житловий стан. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055

1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 6/9 П, 35/18/9, косм. ремонт. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/9 п, 34/18/9, хороший житловий стан. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 4/9, 34/18/9, житловий стан, балкон засклений. Ціна: 228,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 6/9 п, 36/18/9, житловий стан. Ціна: 224000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Корольова, 6/9, новобудова, 36 кв.м. Ціна: 228,000 грн. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Корольова, Ювілейний, 34/18/9, 6/9 П, без ремонту, сонячна сторона, вільна, готова до продажу. Ціна: 228200 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 3/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Ціна: 216000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 5/9, 30/14/9, без ремонту, не кутова, чиста, суха. Ціна: 192,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, м/п вікна, поруч садок, зупинка, супермаркет. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 8/9 п, 35/17/9, ремонт, нова сантехніка, вмонтована кухня, лічильники води, балкон засклений. Ціна: 232000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 8/9 П, свіжий ремонт, вмонтовані меблі, нова сантехніка. Ціна: 232000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 8/9, 34/18/9, ремонт, м/п вікна, засклений балкон, вмонтована кухня. Ціна: 232,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Костромська, 8/9п, 35/17.4/9, ремонт, нова сантехніка, вмонтована кухня, лінолеум. Ціна: 232000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Курчатова, «чешка», косметичний ремонт, 36/20/9. Ціна: 240000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Курчатова, 4/ 5 Ц, 32/17/6, ремонт, балкон засклений, підвал. Ціна: 260000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, «чешка», 2/5 Ц, 35/18/8, колонка, без ремонту. Ціна: 260000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 2 пов., є можливість добудови, хороший жилий стан, м/п вікна, ремонт в с/в, нова газова плита, туалет на 2 кімнати. Ціна: 104000 грн. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 niver4uk@ukr.net 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 2/5 Ц, 35,1/17,9/ 7.8, покращене планування, колонка, с/ в окремо, чиста, доглянута. Ціна: 264 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 2/5, 36/18/8, «чешка», звичайний житловий стан, некутова. Ціна: 264,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 3/5 ц, 35/18/7, житловий стан, у дворі, терміново. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 1/ 9, П, 38/23/8, євроремонт (крім ванної), м/п вікна, італійські батареї, двері натуральне дерево, продаж з меблями. Ціна: 208000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 228000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9 П, 34/19/8, євроремонт, нові двері, м/ п вікна. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055

5

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9 ц, 20/11/4.5, житловий стан, меблі та техніка лишаються. Ціна: 156000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9 Ц, 20/11/6, ремонт, м/п вікна, броньовані двері, ліфт працює. Ціна: 152000 грн. Контакти: (096) 5283447 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9 ц, 20/12/5, косметичний ремонт, МПВ, нові вхідні двері. Ціна: 148800 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9 Ц, 28,1/17/5. 5, будинок малосімейного типу, звичайний стан, вікна в двір. Ціна: 176 000 грн. Контакти: (096) 2652395. 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9 Ц, 32/19/7, євроремонт, бойлер, лічильники, балкон 6 кв.м., м/п вікна, можливий обмін на 2кімнатну + доплата. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/ 9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Ціна: 212000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 4/ 9 Ц, 20,6/11,3/4,6, хороший стан. Ціна: 148000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 4/ 9 Ц, 24/12/6, в хорошому стані, косм. ремонт. Ціна: 152000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 4/ 9, 26/11,3/94,6, косметичний ремонт. Ціна: 148,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 5/ 9 Ц, 26/16/5, ремонт, ліфт працює. Ціна: 168000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 6/ 9, 34/18/9, повноцінна квартира, хороший косметичний ремонт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 7/ 9 П, 35/17,5/8, частково з ремонтом, перетерто, ламінат, балкон засклений, обшитий вагонкою, м/п вікна, лічильники. Ціна: 216000 грн. Тел: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 8/ 9 П, 34/18/9, хороший стан, нова столярка, перетерті стелі. Ціна: 212000 грн., торг. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 8/ 9п, 35/18/8, двері замінені, стелі перетерті, балкон засклений. Ціна: 212000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 9/ 9ц, 28/16/5, євроремонт, вмонтована кухня, МПВ, ламінат, шафакупе. Ціна: 172000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, Боярка, 9/9 п, 34/18/9, м/п вікна, євроремонт, ліфт працює, дах не тече. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, рн Ювілейний, 4/9 Ц, 22/12/5, хороший житловий стан, вікна в двір. Ціна: 148000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, рн Ювілейний, 6/9п, 34/17/9, косметичний ремонт. Ціна: 216000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, рн Ювілейний, 8/9 П, «малосімейка», 35/ 17/8, косм. ремонт. Ціна: 204000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 1/ 9 п, 34/18/9, євроремонт, м/п вікна, добудований балкон. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 1/ 9, 34/18/9, житловий стан, чиста. Ціна: 204,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 2/ 9 П, 34/18/9, ремонт, с/в окремо, вмонтованя кухня та шафакупе. Ціна: 224000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 7/ 9 П, 34/18/9, житловий стан, є лічильник на опалення, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 8/9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 220000 грн. Контакти: (097) 9451574

1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 7/ 9 П, 34/18/9, косм. ремонт. Ціна: 216000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 7/ 9 п, 35/17/9, житловий стан, лоджія засклена. Ціна: 220000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 35/18/9, 1/9 П, м/п вікна, косметичний ремонт. Ціна: 200000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 5/9 п, 32.5/12.5/9, хороший житловий стан, МПВ, балкон засклений, утеплений. Ціна: 208000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 8/9 П, 34/18/9, ванна без ремонту, решта зроблено, м/п вікна, пласт. балкон, ламінат, перетерто, лічильники. Ціна: 216000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 8/9 П, 34/18/9, частковий ремонт, балкон засклений. Ціна: 224,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 9/ 9 п, з ремонтом, 34,7/18/9, пластикові вікна, мебльована кухня, газова панель, духова шафа, шафакупе, душова кабіна, бойлер, кондиціонер, балкон засклений. Терміново з торгом. Ціна: 260000 грн. Контакти: (097) 2889321 1кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 9/9 Ц, технічний поверх, ремонт. Ціна: 254000 грн., торг. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 1/5 Ц, 28/16/6, житловий стан. Ціна: 208000 грн., торг. Контакти: (067) 6813635, (066) 8539359 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, 1/5 ц, 31/28/6, косметичний ремонт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Набережна, з ремонтом. Контакти: (067) 7260067 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5, 36/18/8, капітальний ремонт. Ціна: 280,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9 П, 35/17,5/9, ремонт, нові дерев’янні склопакети. Ціна: 264000 грн.,торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9, П, 34/18/9, житловий стан, бойлер. Ціна: 216000 грн. Контакти: (0362) 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 32/19/5.5, велика лоджія, ремонт, нова сантехніка. Ціна: 220000 грн. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 34/17,5/9,9, 2/9 п, ремонт, м/п вікна, ламінат, столярка. Ціна: 230000 грн. Контакти: (096) 5283447

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Î.ÄÓÍÄÈ×À, 4/5 Ö, 31/18/5, ÆÈËÈÉ ÑÒÀÍ, ÊÎËÎÍÊÀ, ÂÅËÈÊÈÉ ÁÀËÊÎÍ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 925-24-34 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 4/5 Ц, 31/18/5, колонка, балкон. Ціна: 208000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 4/5, Ц, 31/18/5, звичайний стан, великий балкон, колонка. Ціна: 208000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 7/9, 32/12,5/9, хороший стан. Ціна: 204,000 грн. Контакти: (098) 7472175

1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 4/9 Ц, 24/18/5, малосімейного типу, житловий стан. Ціна: 184000 грн., торг. Контакти: (067) 2615001, (093) 9855761 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5 ц, 23/13/5, вікна в двір, ремонт, хороший стан. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5, 32/18/5, ремонт, м/п вікна, балкон засклений, ламінат. Ціна: 204,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5ц, 32/19/5 кв.м, ремонт, колонка, «малосімейка». Контакти: (050) 4350756 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 8/9 ц, 20/12/5, косметичний ремонт. Ціна: 160000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. О.Олеся, Боярка, 2/5 ц, 36/20/7.5, покращене планування, ремонт, підвал. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 2 пов., 50/21/14, євроремонт, меблі, авт. опалення, балкон засклений. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 4/9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 2/9 Ц, 34/18/6, сучасний ремонт, замінені труби, нова столярка, м/п вікна, балкон засклений утеплений. Ціна: 240 000 грн. Контакти: (096) 2652395 1кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 2/9, Ц, 32/18,8/6, ремонт, м/п вікна. Ціна: 260000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Паркова, 1/ 5ц, 31/17/6, житловий стан. Ціна: 228000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 4/9 П, 35/18/9, хороший стан. Ціна: 264000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 4/9, П, 31.7/12.7/7.9, хороший житловий стан, чудовий район, терміново. Ціна: 224000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 4/9п, велика кімната, ремонт. Ціна: 232000 грн. Контакти: 430930, (097) 4081026 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 8/9 Ц, 34/18/9, євроремонт, нова кухня, шафакупе. Ціна: 308000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 9/9 П, 35/18/9, стан звичайний. Ціна: 220000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 9/9 Ц, 40/21/8, покращене планування, косметичний ремонт. Ціна: 265650 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. С.Петлюри, 1/1 ц, 33 кв.м. Контакти: 223618 1кімнатну квартиру, вул. Сагайдачного, 5/5 Ц, 30/16/6, косметичний ремонт. Ціна: 232000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, «малосімейка», 9/9 Ц, 27/13/8, ремонт, бойлер, лічильники, є балкон. Ціна: 192000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 7/ 9п, 35/18/9, броньовані вхідні двері, МП балкон, утеплений, МП вікно на кухні, бойлер, житловий стан, терміново. Ціна: 212000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, «малосімейку», 6/9 Ц, 32/18/5, житловий стан, некутова. Ціна: 180000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, «сталінка», 3/4 ц, євроремонт, колонка. Ціна: 368000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, «сталінка», 3/4 ц, свіжий євроремонт, колонка. Ціна: 368000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, (новобудова) 6/6 ц, євроремонт, залишаються меблі + техніка, ліфт працює. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/9 Ц, 26,2/14/5,7, житловий стан, балкон. Ціна: 188000 грн. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/9 ц, 26/14/6, житловий стан, балкон, не кутова. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2 пов., Ц, «малосімейка», 20 кв.м., некутова, м/п вікна, кухня та с/в облицьовані плиткою. Контакти: (096) 6548937 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/9 Ц, 34/18,2/6,9, перетерті стелі, стіни, с/ в плитка, бойлер, дубові двері, м/п вікно, балконна рама. Ціна: 236000 грн. Контакти: (096) 2652395. 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/9 ц, 34/18/6, хороший житловий стан, кухня, с/в кахель. Ціна: 208000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/ 9, 35/18/7, «чешка», житловий стан. Ціна: 264,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 8/9 ц, 30/18/6, хороший ремонт, МПВ, вмонтовані меблі. Ціна: 196000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, 8/9 Ц, 34/18/8, ремонт, бойлер. Ціна: 244000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, новобудова, 7/7 ц, 44.5/20/15, євроремонт, меблі, техніка. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 36/19/8, «чешка», б/з, броньовані двері, житловий стан, недорого. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РЕМ, 7/9 Ц, 26/14/6. ремонт, вмонтована кухня, м/п вікна, бойлер, нова сантехніка, лічильники. Ціна: 200 000 грн. Контакти: (068) 0607095 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 2/5 ц, 44/22/8 Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 6/9 п, 36/18/9, житловий стан, балкон засклений, пластик. Ціна: 220000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 32/17/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

ÍÎÒÀвÓÑ ì гâíå, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3 (òðè) 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


6

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, Ювілейний, 7/9 П, 34 кв.м., брон. двері, м/п вікна, житловий стан, навпроти кафе «Ольвія». Ціна: 224000 грн. Контакти: (096) 6548937 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 27/13/6, хороший ремонт, меблі, кладовка, балкон незасклений. Ціна: 200000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5, «хрущовка», житловий стан, балкон. Ціна: 216,000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5ц, 31/17/6, нова колонка, вхідні двері. Ціна: 200000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 1/5ц, 30/16/6, ремонт, високий цоколь. Ціна: 228000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 32/19/6, доглянута, житловий стан. Ціна: 208000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 8/9 П, 35/18/9, євроремонт, мебльована. Контакти: (067) 4998983 1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 2/ 9п, 36/18.5/8.5, ремонт, ламінат, МПВ, засклений балкон. Ціна: 240000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 3/ 9п, 30/13.5/8, просторий коридор, оформлений як кабінет, засклений балкон, МПВ на кухні, нові вхідні та міжкімнатні двері, замінені труби, нова сантехніка, бойлер. Ціна: 228000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/ 9 П, 34/18/6, косметичний ремонт, засклений балкон, некутова. Ціна: 200000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/ 9п, 35/18/8. Ціна: 200 000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 7/ 9 П, 34/18/9, ремонт. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 7/ 9 п, 35/18/9, ремонт, МПВ, столярка, вмонтована кухня. Ціна: 224000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 10/ 10 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 212000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 10/ 10 п, 35/18/9, в жилому стані, є кладовка, балкон засклений, дах не протікає, ліфт працює постійно. Ціна: 215975 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 8/ 10, житловий стан, балкон засклений. Ціна: 220,000 грн. Тел: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/ 10 Ц, 48/10/24, в новобудові, будинок зданий в експлуатацію, стан після будівельників, балкон, бойлер, автономне опалення, лічильники, терміново. Ціна: 252650 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 30/ 18/6, житловий стан. Ціна: 200 000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/5 Ц, 30/17/6, одне м/п вікно, житловий стан, нова колонка. Ціна: 200 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/ 9 п, 34/18/9, косметичний ремонт, терміново. Контакти: (097) 3731586 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/ 9, 34/18/8,5, євроремонт, м/п вікна, паркет, нова сантехніка, бойлер, лічильники, з меблями. Ціна: 232,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 7/ 9 П, 34/18/9, пластикові вікна, ванна плитка. Ціна: 232000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, мн Незалежності, 5/5 ц, 33/18/6, м/п вікна, косметичний ремонт, некутова, душова кабіна, великий коридор. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/ 9 П, 34/18/9, в хорошому стані. Ціна: 216000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 34/ 18/9 П, б/з, хороший ремонт. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 5/ 9 П, 34/18/9, хороший стан, затишний двір. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 7/ 10 п, 34/17/9, косметичний ремонт. Ціна: 212000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, Здолбунів, центр, 32/20/7. Ціна: 152000 грн. Контакти: (068) 1470348 1кімнатну квартиру, косметичний ремонт, кухня, туалет і ванна без ремонту. Контакти: (096) 6548937 1кімнатну квартиру, новобудова, автономне опалення. Контакти: (067) 7260067 1кімнатну квартиру, Північний, 9/9 П, 35/18/9. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, повноцінну або обмін на 2,3кімнатну квартиру. Контакти: (067) 6868761 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 2/5 Ц, балкон, вільна, терміново. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 32/18/ 6, центр, євроремонт, засклений балкон. Ціна: 228000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/4 ц, житловий стан. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, «хрущовка», звичайний стан, вікна на проспект. Ціна: 240000 грн., торг. Контакти: (096) 5283447 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 ц, 31/18/6, євроремонт, балкон засклений. Ціна: 264000 грн., торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 32/17/6, ремонт. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 32/17/6, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5, 31/ 17/6, ремонт, меблі, балкон засклений, житловий стан. Ціна: 264,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 1кімнатну квартиру, пр. Миру, центр, «хрущовку», 4/5 Ц, 32/17/6, звичайний житловий стан. Ціна: 240 000 грн., торг. Контакти: (068) 0607095 1кімнатну квартиру, пр. Миру, центр, 33/17/6, євроремонт, меблі. Ціна: 264000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, пров. Дворецький, 4/5 Ц, 30,5/16/6, хороший стан. Ціна: 204000 грн., торг. Контакти: 620417; (097) 9451574 1кімнатну квартиру, рн автовокзалу, 2/9 П, 34/18/9, ремонт, засклений болкон, перетерті стіни та стелі. Ціна: 228000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, рн Ювілейний, вул. О.Теліги, 3\9п, 35\18\8, жилий стан,не малосімейка, терміново. Ціна: 216000 грн., торг. Контакти: (096) 5283447 1кімнатну квартиру, рн Ювілейний, вул. Соборна, 9/9ц, 35/18/7.4, балкон, с/в роздільний, потребує ремонту, ліфт не працює. Ціна: 184000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, район 12 школи, «малосімейка», 5/5ц, 23,7/12,3/5, жилий стан, без ремонту, вільний продаж. Ціна: 179000 грн. Контакти: (0362) 435608 (096) 1595772 1кімнатну квартиру, Рум, 4/9 Ц, «малосімейка», 27/14/5, звичайний стан, балкон. Ціна: 168000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, центр, 4/5 Ц, 30/ 18/6, житловий стан. Ціна: 220000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, Шухевича, 10/10 П, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 188000 грн. Контакти: (098) 7472175 1кімнатну квартиру. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427

1кімнатну квартиру, Ювілейний, 30/ 18/6, косм. ремонт. Ціна: 224000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, Ювілейний, 6/9 П, 38/18/9, повноцінна. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, Ювілейний, 9/9 П, 35/18/9. Ціна: 192000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427

ÂѲ ÂÈÄÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ç ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÞ. ÊÓϲÂËß, ÏÐÎÄÀÆ, ÎÐÅÍÄÀ. ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÎÔÎÐÌËÅÍͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11, (067) 360-63-60 Кімнати в гуртожитку, рн Пивзаводу, 2 шт., 35 кв.м., хороший стан, коридорна система, душ, туалет. Ціна: 176000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Кімнату в гуртожитку, вул. Д.Галицького, 9/9 Ц, 12 кв.м., терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 Кімнату в гуртожитку, вул. Ст.Бандери, 18 кв.м, ремонт. Ціна: 80000 грн. торг. Контакти: 433609, (097) 9184184 Кімнату, вул. Д.Галицького, 9/9 Ц, 18,6 та 7,6 кв.м., блочна система, кухня на 4 сім’ї, ремонт, приватизована, власник. Контакти: (098) 9154342 Кімнату, вул. Ст.Бандери, 8/9 Ц, 13 кв.м., житловий стан, блочна система. Ціна: 56000 грн. Контакти: (097) 9451574 Кімнату, вул. Фабрична, 5/5 Ц, 17,2 кв.м., коридорна система. Ціна: 76000 грн. Контакти: (097) 9451574 Кімнату, вул. Фабрична, 5/5 Ц, 17,6 кв.м, підготовлена до ремонту, підведена вода і каналізація. Ціна: 84000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

1.1.2. Ïðîäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 2кімнатну квартиру, вул. • Київська, 3/9п, терміново. Контакти: 430930, 4081026

(097)

2кімнатну квартиру, вул. • Мельника, 2/9п, або обмін на 1кімнатну квартиру. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. • Орлова, 7/9, П, 50,6/29,8/8, сучасний ремонт, м/п вікна, бойлер, утеплена ззовні, утеплений засклений балкон, сигналізація, між поверхами власна комора. Контакти: (097) 6249770 2кімнатну квартиру, • вул.Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1кімнатну квартиру. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. • Чебишева, 2/10 П, ремонт, столярка, бойлер, лічильники, 50/30/8, домофон, можливо продаж з новими меблями, євробалкон засклений, терміново. Ціна: 385000 грн. Контакти: (097) 2345906 2кімнатну вартиру, вул. Коновальця, 1/9 Ц, 49/29/8, два балкони, хороший стан. Ціна: 312000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну кваритру, вул. Коперника, 1/ 3 ц, 42/26/6, ремонт, автономне опалення, МПВ, гараж. Ціна: 304000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, 48/27/8, покращене планування, хороший житловий стан. Ціна: 336,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, автовокзал, 7/9 П, житловий стан, 49/28/8. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

2кімнатну квартиру, вул. 24 серпня, 2/ 3ц, житловий стан, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 1/9 П, 48/28/8, тепла, суха, без балкону, хороший косметичний ремонт. Ціна: 301550 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 5/9 П, 50/30/8, косметичний ремонт. Ціна: 296000 грн., торг. Контакти: (067) 2615001, (093) 9855761 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 8/9 Ц, 48/27,3/8, «чешка», жилий стан. Ціна: 304000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 8/9 Ц, 48/27/8, в житловому стані, не кутова, є лічильники на воду, підвал, сонячна сторона. Ціна: 313775 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 8/9 Ц, 49/31/8, поліпшене планування, кімнати окремі, хороший стан. Ціна: 308000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 8/9, 49/28/8, житловий стан, балкон засклений. Ціна: 304,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Березовського, 9/10 ц, 50/38/9, сучасний ремонт, балкон засклений. Ціна: 400000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Білякова, 5/5 ц, 44/33/6, кімнати окремі, с/в окремо, сучасний ремонт, ламінат, балкон засклений. Ціна: 308000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Білякова, 5/5 Ц, 44/33/6, ремонт, шафакупе, кондиціонер. Ціна: 316000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 1/9п, 60/29.5/7, з добудовою, ремонт, МПВ, с/в і кухня плитка, без балкона, можна під офіс, магазин, перукарню. Ціна: 336000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 6/9 ц, 50/30/17, новобудова, ремонт, МПВ, лічильники води, газу, дахова котельня. Ціна: 480000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Буковинська, новобудова, 6/9 Ц, 80 кв.м, євроремонт. Ціна: 640 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 1/9 П, 46,7/29/7, не кутова, балкон засклений, косметичний ремолнт, перетерто, с\в плитка, м\п вікна Ціна: 288000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 1/9 п, 48/30/7, ремонт, м/п вікна, бойлер, лічильники. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 2/ 10 ц, 49/29/8, 2 балкони, житловий стан. Контакти: (097) 3731586 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 3/9 П, 49/29/8, хороший стан. Ціна: 296000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 4/ 9, 50/30/8, житловий стан, біля «Арсена». Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 2/5 ц, 46/30/6, кімнати окремі, хороший жилий стан, балкон, колонка. Ціна: 320 000 грн. Контакти: (068) 0607095 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 5/ 10 ц, 50.2/27/8.3, 2 балкони, окремі кімнати, євроремонт. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 5/ 9ц, 50.2/27.8/8.8, покращене планування, с/в роздільний, ремонт, броньовані двері, нова сантехніка, 2 балкони (1 засклений). Ціна: 376000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 7/9 П, 50/29/8, частково ремонт, лоджія засклена пластиком. Ціна: 300 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/ 5, 46/29/6, звичайний стан, у двір. Ціна: 300,000 грн. Контакти: (098) 7472175

2кімнатну квартиру, вул. Васильченка, 1/5 Ц, 45 кв.м., високий цоколь, стелі гіпсокартон, м/п труби, пошпакльовано, м/п вікна, некутова. Ціна: 320 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 1/9 п, 48/29/8, потребує ремонту. Ціна: 272000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 1/9 п, 50/30/8, хороший житловий стан, балкон засклений, нова сантехніка, лічильники води, бойлер. Ціна: 284000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Ціна: 280000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 Ц, 48/30/7,8, покращене планування, житловий стан. Ціна: 324000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 49/ 29/8, повноцінну, потребує ремонту. Ціна: 292000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 6/9 Ц, 49/29/8, поліпшене планування, хороший стан. Ціна: 296000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 9/9 П, 50 кв.м., без ремонту. Ціна: 264000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5 Ц, 44/29/6, кімнати окремі, в хорошому стані. Ціна: 296000 грн, торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/ 5 ц, 44/28/6, кімнати прохідні, колонка, поклеєні свіжі шпалери, новий унітаз, житловий стан, поруч зупинка, 18 школа. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/ 5 Ц, 48/29/8, житловий стан, окремі кімнати, некутова. Ціна: 348000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/ 6 ц, 45.4/30/6.2, житловий стан, балкон засклений, лічильники води, газу. Ціна: 316000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 5 ц, 40/25/5, житловий стан, окремі кімнати, с/в окремо. Ціна: 256000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 5 Ц, 44/29/6, хороший стан. Ціна: 264000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 9, 48/28/8, «чешка», житловий стан, лічильники. Ціна: 360,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 50/ 30/7,5, Ц, «чешка», газова колонка. Ціна: 336000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9 Ц, 56,7/32/9,6, новобудова, автономне опалення, стяжкка, чистова штукатурка, засклений балкон. Ціна: 400 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9 Ц, 57/34/10, новобудова, автономне опалення, підігрів підлоги. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9 Ц, 71,4, кв.м., новобудова, сучасний ремонт, вмонтована кухня, з кухні виходить балкон засклений, з кімнати лоджія не засклена Ціна: 664 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, автовокзал «Чайка», 5/5 Ц, 47/31,5/6, кімнати окремі, м/п вікна, нові двері, колонка, лічильники, потребує ремонту. Ціна: 268950 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9, 57 кв.м., новобудова, автономка, підігрів підлоги, стан після будівельників, будинок зданий. Ціна: 432000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, біля «Орлану», 5/9 Ц, 46,8/26,5/6,2, хороший житловий стан, м/п вікна. Ціна: 360000 грн., торг. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 niver4uk@ukr.net

2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 1/5 ц, 43/27/6, євроремонт, окремі кімнати. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 1/5 Ц, 43/29/6,3, кімнати роздільні, євроремонт. Контакти: 431540, (067) 4998983 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/ 10, 48 кв.м., з ремонтом, ламінат, м/п вікна, утеплена, балкон засклений з євроремонтом. Ціна: 328,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/9 П, 48/30/9, хороший ремонт, неподалік центру. Ціна: 348000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/9 П, 50/30/8, ремонт, засклений балкон. Ціна: 328,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 8/ 9 ц, 72/71.4/12, сучасний ремонт, МПВ, автономне опалення. Ціна: 656000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського 1/4ц, 45.5/28,4/6.1, кутова, вікна виходять на дорогу, рн ТРК «Чайка», можливий офісний або магазинний варіант, власник. Ціна: 480000 грн. торг. Контакти: (097) 3849904 (096) 6675006 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 1/4ц, 45/28/6 , кутова, вікна виходять на дорогу, рн ТРК «Чайка», можливо під офіс або магазин, власник. Ціна: 480000 грн. торг. Контакти: (097) 3849904 (096) 6675006 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 2/9 п, 51/35/7, косметичний ремонт, м/п вікна, є підвал. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 4/4 ц, 43/26/6, житловий стан, рн «Чайки». Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 48/30/8, звичайний стан, м/п вікна. Ціна: 264000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 9/9 П, 48/28/8, житловий стан. Ціна: 264,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 2/5 ц, 50/34/6.2, ремонт, окремі кімнати, балкон незасклений. Ціна: 376000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 1/9 Ц, 48 кв.м., ремонт,можливо зробити окремий вхід. Ціна: 284000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 1/9 Ц, 48/28/8, звичайний житловий стан, високий цоколь. Ціна: 280000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 1/9 ц, без балкону, без ремонту. Ціна: 256000 грн. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 2/9 П, 48/29/7, ремонт, перетерті стіни та стелі, бойлер, балкон засклений. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 2/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Ціна: 296000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3/9ц, 47/42/7, роздільні кімнати, с/в роздільний, некутова, сонячна сторона, чудове місцезнаходження. Ціна: 344000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9п, ремонт, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 6/9 П, 48/29/7, в хорошому стані, стеля і стіни перетерті, с/в окремо, балкон засклений, брон. двері, підвал, бойлер. Ціна: 326000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Директорії, 4/ 5 Ц, 42/27/6, терміново, ізольовані кімнати, ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 350450 грн. Контакти: (096) 9165886 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 6/9п, 48/29/7, житловий стан, с/в роздільний, бойлер, засклений балкон, кімнати роздільні. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486


2кімнатну квартиру, вул. Дем’янчука, рн автовокзалу, 7/9 Ц, 80 кв.м., новобудова, не кутова, євроремонт, авт. опалення, підігрів підлоги, ламінат, балкон. Ціна: 652000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 6/9 П, 49/29/8, ремонт. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Директорії, 4/ 5 ц, 42/25/5, ремонт, колонка, вмонтована кухня. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Дорошенка, 2/2ц, 41/28/9, окремий вхід в квартиру, кімнати суміжні, авт.опалення, с/в сумісний, житловий стан. Ціна: 264000 грн., торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Дубенська, БОС, 3/3 Ц, 50,7/23,1+14,8/6,6, потребує ремонту, високі стелі. Ціна: 308000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Замкова, 1/ 5 ц, 52/32/8, кімнати окремі. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Замкова, 3/ 5, 48/34/6, терміново. Ціна: 320000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 2/ 9, 47/30/7, житловий стан, не кутова. Ціна: 344,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, центр, 2/9 Ц, 46/26/6. Ціна: 360 000 грн. Контакти: 620909, (067) 3629550, (096) 4711322 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 1/5 Ц, 44/28/6, без ремонту, кімнати окремі. Ціна: 312 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2/9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/5 Ц, 47/32/6, кімнати окремі, с/в окремо, хороший стан. Ціна: 340000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/5 ц, 50/30/8.5, хороший житловий стан, кімнати окремі, с/в окремо. Ціна: 384000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/5 Ц, 66/39/9, косметичний ремонт. Ціна: 392000 грн. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 3/ 5, 49 кв.м., кімнати окремі, покращене планування, житловий стан, чиста, суха. Ціна: 348,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/5 ц, 48/28/7, ремонт, «чешка», вікна в двір. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/9 П, 49/30/8. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/ 9, 48/28/8, житловий стан, засклений балкон. Ціна: 288,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 48/ 30/7,5, 3 пов., Ц, «чешка», колонка. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 5/9 П, 47/29/8, житловий стан. Ціна: 304 000 грн. Контакти: (098) 9540150, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 5/9 П, 47/29/8, житловий стан. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 50 кв.м, «чешка», хороший стан, підвал. Ціна: 376000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 6/9 П, 48//9, хороший стан, бойлер. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/ 9, 48/30/8, частковий ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 328,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 2/ 5 Ц, «хрущовка», хороший стан, 42 кв.м, колонка. Ціна: 296000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341

2кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/ 9п, 52/30/8, ремонт, с/в сучасна плитка, нова столярка, перетерті стелі, вмонтована кухня, бойлер, некутова. Ціна: 300000 грн. Контакти: (068) 0607095 2кімнатну квартиру, вул. Київська, біля «Бурштину», новобудова, 1/3 Ц, 80 кв.м, тераса, автономне опалення, після будівельників. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 10/ 14, 48/28/6, житловий стан, ремонт. Контакти: 265135, (050) 2219056 2кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 10/ 14, 50/27/8, житловий стан, МПВ. Ціна: 400000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 2/ 5 Ц, 44/27/7, ремонт. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (067) 6813635, (066) 8539359 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 2/ 5 Ц, 46/30/6,без ремонту. Ціна: 308000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 2/ 5, 45/28/6, хороший ремонт, тихе місце. Ціна: 312,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 43/ 29/6, Ц, м/п вікна. Ціна: 280000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 5/ 5 Ц, 45/29/6, хороший стан, броньовані двері, кооперативний будинок. Ціна: 292000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 1/5 ц, 40.3/29/6, житловий стан, кімнати прохідні. Ціна: 304000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Острозького, 4/5 Ц, 45/27/6, євроремонт, вмонтована кухня, гардеробна. Ціна: 360000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 1/5, 44/29/6, високий цоколь, з балконом, євроремонт. Ціна: 356,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, 44/29/6, в хорошому стані. Ціна: 272000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, 44/28/6, ремонт, вмонтована кухня, шафакупе, вікна на південь, в хорошому стані. Ціна: 348300 грн. Контакти: (096) 6548937 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 5/5 ц, 46/30/6, житловий стан, кімнати окремі. Ціна: 356000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця ,1/9 Ц, 47/28/7, перетерті стелі, два м/п вікна, с/в шпалери. Ціна: 312 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця ,6/9, косм. ремонт. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 10/10 Ц, 47/28/7, ізольовані кімнати, два балкона засклені, два м/п вікна, нові батареї, с/в і кухня кахель, хороший стан. Ціна: 280 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 2/9 П, 49/29/8, ремонт. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/7, Ц, 45/27/7, євроремонт, частково мебльована. Контакти: (096) 6548937 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9п, ремонт, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/10 ц, 48/27/7.4, житловий стан, МПВ, броньовані двері, поштукатурені стіни, нові міжкімнатні двері. Ціна: 392000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/10, 49/29/7, сучасний ремонт, м/п вікна, вмонтована кухня, балкон засклений. Ціна: 400,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Коперника, 1/ 3 Ц, 45/28/6,3, ремонт, підігрів підлоги, авт. опалення, гараж. Ціна: 312000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

7

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

2кімнатну квартиру, вул. Корольова, 1/5 ц, 58/39/7, сучасний ремонт, балкон засклений. Ціна: 352000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/9 П, 47,7/30/9, хороший стан, не кутова Ціна: 324000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Корольова, 1/5 ц, 59 кв.м., кухня 7 кв.м., косметичний ремонт, нова сантехніка. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Костромська, 3/5 ц, 67.7/37, ремонт, автономне опалення, балкон і лоджія засклені. Ціна: 536000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Костромська, 3/5ц, 68 кв.м., автономне опалення. Ціна: 528000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 1/9 Ц, 46 кв.м., кухнястудія, ремонт, лоджія, підвал. Ціна: 320,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 1/9 ц, 46 кв.м., ремонт, кухнястудія, підвал, лоджія. Ціна: 335000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 2кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 2/5, 46/28/6, м/п вікна, не кутова, житловий стан. Ціна: 296,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 2/9 Ц, 46,4 кв.м, ремонт, кухнястудія, м/п вікна, дерев’яна столярка, підвал. Ціна: 366750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Коцюбинського, «чешка», 51/30/8 ц, колонка, нова проводка, сантехніка, ремонт. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Лермонтова, 8/9 Ц, 48/30/7, частковий ремонт, м/п вікна, балкон засклений склопакетом, с/ в роздільний. Ціна: 356000 грн. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 2кімнатну квартиру, вул. Лєрмонтова, 3/9 Ц, 48/28/8, косм. ремонт, бойлер, ламінат. Ціна: 384000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 2/5 Ц, 51/30/8, два балкона, ремонт. Ціна: 384000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 5/5 Ц, 44/276, житловий стан, м/п вікна, нова колонка. Ціна: 280000 грн., торг. Контакти: (097) 1347402, (050) 3387109 2кімнатну квартиру, вул. М.Вовчка, 5/ 6 ц, 54/30/8, «чешка», косметичний ремонт, окремі кімнати. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. М.Вовчка, 5/ 6 ц, 54/30/8, потребує ремонту, окремі кімнати. Ціна: 344000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Мазепи, 9/9 ц, 67/35/9, житловий стан, покращене планування. Ціна: 456000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2 пов., 48/28/8, Ц, гарний двір, покращене планування. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/ 9 П, 49/29/8, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/ 9, 49 кв.м., не «малосімейка», відмінний стан, м/п вікна, паркет, бойлер, лічильники, балкон засклений, нова сантехніка. Ціна: 360,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 8/ 9 п, 50/30/8.5, косметичний ремонт, МПВ, лоджія засклена. Ціна: 292000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 2/ 9 П, 47/29/8, ремонт, перетерто. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 2/ 9 П, не кутова, частковий ремонт, балкон засклений, с/в плитка. Ціна: 296000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 2/ 9, 48/28/8, косметичний ремонт, не кутова. Ціна: 296,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175

2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 49/ 29/8, м/п вікна, житловий стан. Ціна: 268000 грн. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 9/ 10 П, 48,8/30/8, сучасний ремонт, паркет, вмонтована кухня, побутова техніка. Ціна: 340000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 9/ 9п, 49/28/8. Ціна: 256000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 4/5, покращене планування, 50/28/8, сучасний ремонт, меблі. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, «сталінка», кімнати окремі, євроремонт, центр. Ціна: 344000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 2/ 5 Ц, 54/36/8, покращене планування, без балкону, звичайний житловий стан, кімнати ізольовані. Ціна: 384000 грн. Контакти: (066) 6620501, (096) 5002833 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 2/ 5 ц, житловий стан, лічильники води. Ціна: 376000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 8/ 9п, 47/29.7/9, хороший житловий стан, паркет, с/в роздільний, засклений балкон, підвал. Ціна: 304000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 9/ 9 ц, 52/36/8, ремонт, МПВ, балкон засклений. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9 п, 50/30/7, євроремонт, с/в окремо, мп вікна, бойлер, ламінат, стіни, стелі перетерті, балкон засклений і утеплений. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 2кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 8/9п, 49.2/29.6/7.1, євроремонт, нова столярка, МПВ, балкон, ламінат, бойлер, частково мебльована. Ціна: 328000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 4/5 ц, 49/33.5/5, житловий стан, МПВ, броньовані двері, паркет. Ціна: 332000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 44/29/6, ремонт як для себе, ламінат, м/ п вікна, 2рівнева стеля. Ціна: 344000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 44/31/6, звичайний житловий стан. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, 5/5, 52 кв.м., кухнястудія, перепланована з 3кімнатної, окремі кімнати, євроремонт, нові меблі. Ціна: 480,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5 ц, 47/29/4.4, окремі кімнати, кухнястудія, сучасний ремонт, вмонтована кухня. Ціна: 396000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5 Ц, 48/30/6, кімнати окремі, с/в окремо. Ціна: 300000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5 Ц, 49/34/6,5, перепланована, хороший косметичний ремонт, нова колонка, лічильники на газ, воду, балкон засклений. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5ц, 44.7/29/4.4, кімнати роздільні, офіційно перепланована кухнястудія, сучасний ремонт, нова колонка, сучасна вмонтавана кухня, засклений балкон. Ціна: 424000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 4/5, 48,8/30/6, кімнати окремі, газова колонка, терміново. Ціна: 296000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 9/9 П, 52/30/9,5, житловий стан. Ціна: 272000 грн., торг. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 3/9 п, 51/30/9, косметичний ремонт, м/п вікна, ламінат, нові двері, можливий обмін на 3кімнатну, в цьому ж районі. Контакти: (067) 7710081

2кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 3/9 П, 49/30/8, житловий стан. Ціна: 312000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 8/ 9, 49/28/8, без ремонту. Ціна: 272,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Орлова, 7/9 П, 50,6/29,8/8, сучасний ремонт, м\п вікна, бойлер, вмонтована дубова кухня, спальня, кладовка, утеплена. Ціна: 400000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Орлова, 7/9 п, 50.6/29.8/8, сучасний ремонт, МПВ, бойлер, балкон утеплений, засклений, повністю мебльована. Ціна: 404 000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 3/3 ц , 74,4/35/15, новобудова, автономне опалення, можливість добудови мансарди. Ціна: 440000 грн. Контакти: (066) 6620501, (096) 5002833 2кімнатну квартиру, вул. Павлюченка, 5/9п, 48/29/8, косметичний ремонт. Ціна: 296000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Паркова, 1/5 Ц, 45/30/6, кімнати окремі, кухнястудія, ремонт. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Паркова, 1/ 5, 45 кв.м., перепланована, окремі кімнати, євроремонт, нова сантехніка, м/ п вікна. Ціна: 344,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. Полуботка, 2/ 4 ц, без ремонту. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Польова, 42/ 27/6.5, м/п вікна, нові вхідні двері, хороший житловий стан, некутова. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Приходька, 2/ 3 Ц, 42,6/29,5/6, потребує ремонту, не кутова. Ціна: 300000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Приходька, заг. площа 42,6, житлова, 29,5, власник, без посередників. Контакти: (098) 0923393 2кімнатну квартиру, вул. Пушкіна, 1/2 Ц, 39.2/24.8/7.9, без ремонту, м/п вікна, кімнати прохідні, пічне газове опалення, окремий вхід, лічильник на газ. Ціна: 248575 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Пушкіна, 6/9ц, 48/28/8. Ціна: 384000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 2/5 Ц, «чешка», кімнати на різні сторони, жилий стан. Ціна: 372000 грн. Контакти: 434294, (050) 9281973 2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 2/5, 48/28/8, косметичний ремонт, балкон засклений. Ціна: 368,000 грн. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 3/9 Ц, 52 кв.м., хороший житловий стан, не кутова. Ціна: 424 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 52/30/9, кімнати окремі, житловий стан. Ціна: 416000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 8/9 ц, 57/28/9, житловий стан, мебльована. Ціна: 404000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 8/9, 52/28/9, «чешка», житловий стан, космет. ремонт. Ціна: 424,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 8/9п, 53/30/8.6, косметичний ремонт, МПВ, ОСББ, бойлер, балкон незасклений. Ціна: 312000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, «сталінка», 4 пов., 52/28/7, хороший стан. Ціна: 324000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, «сталінка», 52/28/7, 4 пов., хороший стан. Ціна: 324 000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

2кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, цегла, 8/9, 48/28/ 8,5, кімнати окремі, хороший стан, чиста. Ціна: 336000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 1/4 Ц, 46/30/8,3, «сталінка», високий цоколь, стелі 3 м, дубовий паркет, пластикові вікна. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/ 9, 52/30/8, покращене планування, 2 лоджії. Ціна: 344,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175

2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. ÑÎÁÎÐÍÀ, 3/4Ö, ÖÅÍÒÐ, Á²Ëß ÏÀÐÊÓ, «ÑÒÀ˲ÍÊÀ», ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-09-30, (097) 408-10-26 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5 Ц, 46/29/8, житловий стан, центр. Ціна: 288000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5 ц, 50/30/7, «сталінка», сучасний ремонт. Ціна: 504000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5 Ц, 51/30/8, ремонт, с/в сучасна плитка. Ціна: 344000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3/5 Ц, 58/32/9,5, колонка, хороший двір, кімнати 19,5 та 12,5 кв.м. Ціна: 272000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/5 Ц, 45/29/6, ремонт, окремі кімнати. Ціна: 324000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/5 Ц, 52/33/7, «сталінка», нова електропроводка, без ремонту, є дозвіл на автономне опалення, лічильники. Ціна: 431950 грн., торг. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/5 Ц, 52/33/7, житловий стан, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 440 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/ 5ц, «сталінка», 53/33/7, окремі кімнати, паркет, балкон, підвал, в будинку ОСББ, замінена електрика, труби в підвалі. Ціна: 428000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 8/9 ц, новобудова, 51 кв.м., балкон засклений, євроремонт. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, Пивзавод, «сталінка», євроремонт, с/в окремо, плитка. Ціна: 344000 грн, торг. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 2/5 Ц, 45/30/6, кімнати окремі, балкон засклений, хороший ремонт. Ціна: 320000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 4/9п, ремонт, зручне розташування, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 50/30/8, «чешка», окремі великі кімнати, хороший житловий стан, нові труби, колонка, недорого. Контакти: (067) 7710081

ÍÎÒÀвÓÑ ì гâíå, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3 (òðè) 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, «сталінка», капітальний ремонт, авт.опалення, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 1/5 Ц, 41/28/6, жилий стан. Ціна: 269600 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 3/5 Ц, 49/33/6, без ремонту, кімнати прохідні, «хрущовка», терміново. Ціна: 290000 грн. Контакти: (096) 5283447 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, біля 1го корпусу НУВГП, 1/5 Ц, 42/28/6, перетерті стелі, без балкону, вікна в двір, високий цоколь. Ціна: 264000 грн. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639,(0362) 402086 niver4uk@ukr.net 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 1/2 ц, 44/29/7, автономне опалення, ремонт, рн «Істанбул». Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 1/5 Ц, 42/28/6, потребує ремонту. Ціна: 268000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 1/5 ц, 44/27/6, потребує ремноту. Ціна: 240000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 ц, 42/28/6, х/о, потребує ремонту, вікна в двір, не кутова, балкон. Контакти: (097) 3731586 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, 43/30/6,5, без балкона. Ціна: 250000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/28/6, кімнати окремі, вікна у двір, є колонка, потребує ремонту, поруч зупинка, магазин, аптека, є підвал. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6,5, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/5ц, кімнати окремі, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/4 ц, 44/32/6, косметичний ремонт, МПВ, нова сантехніка, броньовані двері. Ціна: 280000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/5 ц, 43.1/29.1/5.6, житловий стан, кімнати прохідні, с/в сумісний. Ціна: 288000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/5 Ц, 43/28/6, кімнати окремі, жилий стан. Ціна: 280000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/5 Ц, 47/30/6, без ремонту, недорого. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 4/5ц, 47/28/6, вікна в двір. Ціна: 292000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5, П, 42/28/6, «хрущовка», косметичний ремонт, нова столярка, засклений балкон, с/в та кухня облицьовані плиткою, роздільні кімнати, поруч парк. Ціна: 309700 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 2кімнатну квартиру, вул. Студентська, 2/5 Ц, кімнати окремі, 45 кв.м., кухня 7 кв.м., перепланована, євроремонт, нова проводка, ламінат, вмонтована кухня, м/ п вікна. Ціна: 352000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Студентська, 2/5 Ц, кімнати окремі, 45 м.кв., кухня 7 м.кв., перепланована, євроремонт, ламінат, вмонтована кухня, м/п вікна. Ціна: 352000 грн. Контакти: (098) 9540150, (063) 3422697 2кімнатну квартиру, вул. Театральна, 2 пов., 45/29/7, євроремонт, авт. опалення, балкон засклений. Ціна: 280000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Театральна, 2/3 Ц, 45/30/7, хороший косметичний ремонт, авт. опалення, м/п вікна. Контакти: (093) 4411002, (067) 4998983

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

2кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 3/9, 52/30/9, м/п вікна, нові вхідні двері. Ціна: 320,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 54/30/9,2, авт. опалення. Ціна: 332000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Тиха, 4/9ц, 66/ 39/13, новобудова, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 600000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Тракторна, 1/ 5ц, 56/32/9, новобудова, 2 лоджії, ремонт, авт. опалення. Ціна: 504000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул. Тракторна, 1/ 5ц, 56/32/9, новобудова, ремонт, 2 засклені лоджії. Ціна: 504000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Тракторна, 5/ 5 Ц, 67/42/16, косметичний ремонт, автономне опалення. Ціна: 480 000 грн. Контакти: (098) 4455131 2кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 8/ 9п, 48/29/8, МПВ, перетерті стелі, шпалери, засклений балкон, ліфт працює. Ціна: 288000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Фабрична,1/ 9 П, 49/28/8, ремонт, м\п вікна, нова столярка, сантехніка Ціна: 296 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Хмільна, рн Пивзаводу, 3/3 Ц, 50/34/7, сучасний ремонт, автономне опалення, колонка, вмонтована кухня. Ціна: 300000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 1/ 10ц, 60/35/9, новобудова, авт.опалення, кімнати роздільні, МПВ, стан після будівельників. Ціна: 400000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 2/5 Ц, 44/29/6, в хорошому стані. Ціна: 296000 грн, торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 2/5 Ц, 48/29/6, косм. ремонт, некутова, кімнати окремі, лічильники, балкон обшитий. Ціна: 328000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 2/5 Ц, 48/30/6, кімнати ізольовані, звичайний житловий стан, м/п вікна, балкон засклений. Ціна: 320000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 2/ 5ц, 45/28/6, ізольовані кімнати, без ремонту. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/5 ц, 42/28/6, х/о, с/в разом, потребує ремонту, балкон. Контакти: (097) 3731586 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/5 Ц, покращене планування, 51/40/8, перепланована, сучасний ремонт, колонка, меблі, лоджія 8 м. Ціна: 400 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 4/5 Ц, 45/29/6, ремонт, окремі кімнати. Ціна: 324000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/ 5, 46 кв.м., євроремонт, м/п вікна, паркет, нова сантехніка, нова електрика, кімнати окремі, вмонтована кухня, не кутова. Ціна: 296,000 грн, торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, 2/9 Ц, 66/36/10, стан після будівельників, документи готові до продажу. Ціна: 408000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 2/4 ц, 44/30/9, новобудова, стан після будівельників, автономне опалення. Ціна: 292000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 3/5 ц, 48 кв.м., житловий стан, не кутова. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 4/4 Ц, 70/41/12, новобудова мансардного типу, автономне опалення, після будівельників, стяжка, штукатурка. Ціна: 404000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 5/5 Ц, 45 кв.м., кімнати розпашонкою, ремонт капітальний, колонка. Ціна: 336000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 5/5 Ц, 46/33/6, ремонт, дах після ремонту. Ціна: 336000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 2кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 7/9ц, 65/38/9, новобудова, ремонт, меблі. Ціна: 800000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Шевченка, 7/ 7 ц, 57.7/349, євроремонт, автономне опалення, висота стелі 3.65 м, колонка, бойлер, утеплений дах. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Шопена, 4/4 Ц, 49/32/7,5, покращене планування, ремонт. Ціна: 372000 грн. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/ 9 П, 49/28/8, звичайний стан, без ремонту, не кутова. Ціна: 284000 грн. Контакти: (096) 2652395. 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 1/ 9п, 48/28/8. Ціна: 280000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 2/ 9, 50/30/8, косм. ремонт. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 49/ 30/8, п, підвал, звичайний стан. Ціна: 256000 грн. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 5/ 9 П, 49/29/8, ремонт, с/в плитка, меблі залишаються. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 8/ 14 ц, 48/32/8.5, ремонт, вмонтована кухня, ламінат, засклений балкон, терміново. Ціна: 344000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 8/ 14 Ц, 50/29/8, євроремонт, бойлер, меблі, кухня, лоджія 8 кв.м. Ціна: 344000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 8/ 14, 47/27/8, покращене планування, ремонт, м/п вікна, бойлер, нова сантехніка, лічильники, великий засклений балкон. Ціна: 344,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 8/ 8 Ц, 47/31/8, ремонт, м/п вікна, кімнати окремі. Ціна: 344000 грн. Контакти: (096) 9165886

2кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5 Ц, «сталінка», 52/32/7,5, колонка, хороший житловий стан, столярка хороша. Ціна: 360000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 5/5 Ц, 54/33/7, «сталінка», с/в кахель, колонка, перетерті стелі, стіни, паркет, балкон. Ціна: 360 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 2кімнатну квартиру, рн пивзаводу, 3/ 3ц, 50/34/7, сучасний ремонт, МПВ, авт.опалення, колонка, вмонтована кухня, с/в новий кахель. Ціна: 312000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, рн пивзаводу, 80 кв.м, сучасний ремонт, гараж, Ц, автономне опалення, камін. Ціна: 588000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, рн пивзаводу, вул. Коперника, 1/3ц, 42/28.7/6.3, кімнати прохідні, без балкона, робиться євроремонт, буде авт.опалення, гараж. Ціна: 308000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, рн ремзаводу, вул. Соборна, 8/9ц, 57/31/11, покращене планування, потребує ремонту, лоджія незасклена. Ціна: 360000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, терміново. Контакти: 646044 2кімнатну квартиру, центр, 5/5ц, 63/ 36/7.3, без ремонту. Ціна: 480000 грн. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444 2кімнатну квартиру, Шпанів, 5/5, 53,2 кв.м, сарай, погріб, підвал, автономне опалення, пластикові вікна. Контакти: (063) 2004883, (067) 2872445 2кімнатну квартиру, Ювілейний, 3/5, «чешка», 58/32/9,5, колонка, вільна для продажу. Ціна: 336000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру. вул. 6 Гвардійська, 8/9 ц, 48/27/7.8, житловий стан, кімнати окремі, с/в окремо, МПВ, ламінат, лічильники води. Ціна: 304000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808

2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 9/ 9п, 49/28/8. Ціна: 260000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 2кімнатну квартиру, вул.Макарова, 2/ 7ц, новобудова, 48/28/7.7, авт.опалення, сучасний ремонт, частково мебльована, балкон. Ціна: 468000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, мебльовану, центр, дорого. Контакти: (066) 6350055 2кімнатну квартиру, пр. Миру , 3/5, 48/ 26/6, звичайний житловий стан, без ремонту, вікна в двір. Ціна: 292,000 грн. торг. Контакти: (096) 1844761

10, євроремонт, перепланована, перероблена електропроводка, вмонтована кухня, шафакупе. Ціна: 600 000 грн. Контакти: (095) 2118691, (050) 6618000

1.1.3. Ïðîäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3кімнатну квартиру, вул. • М.Березовського, 5/10, Ц, 67/39/

3кімнатну квартиру, вул. • Шухевича, 3/9п, житловий стан, терміново. Контакти: 430930, (097) 4081026 3кімнатну квартиру, пр. Миру, • частковий євроремонт, пластикові

елітні вікна, в зручному місці. Можливий обмін. Терміново. Недорого. Власник. Контакти: 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 ц, 431212, (067) 3625032 44/29/6.2, житловий стан, не кутова. Контакти: (097) 3731586 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 ц, житловий стан. Контакти: (067) 7710081 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5, 44 кв.м, перепланована, кухнястудія, євроремонт, кондиціонер. Ціна: 408000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5ц, 48/ 26/6, потребує ремонту. Ціна: 296000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 Ц, 42/26/5,6, житловий стан. Ціна: 280 000 грн. Контакти: (067) 6813635, (066) 8539359 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5 ц, 42/26/5.8, житловий стан. Ціна: 288000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, пр. Миру, 4/5, 44/ 28/6, житловий стан. Ціна: 272,000 грн. Контакти: (098) 7472175

3кімнатну кваритру, вул. Вербова, 4/ 10ц, 71/41/11.2, житловий стан, паркет, балкон і лоджія засклені. Ціна: 504000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, рн Північний, 70/44/12, 1/10 Ц, новобудова, стан після будівельників, є лічильники, автономне опалення, 2 балкони. Ціна: 352000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну кваритру, вул. Вербова, 6/ 10ц, 78/49/11.2, житловий стан, великі лоджія і балкон. Ціна: 416000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну кваритру, вул. Відінська, 5/ 9ц, 81/47/10, євроремнот, автономне опалення, МПВ, підігрів підлоги, гараж біля будинку. Ціна: 840000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну кваритру, вул. Дубенська, 3/ 3ц, 84/54/10.5, євроремонт, балкон засклений, броньовані двері, мебльована. Ціна: 800000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808

3кімнатну кваритру, вул. Млинівська, 3/9п, 60.4/37/9.8, хороший житловий стан, МПВ, 2 засклені лоджії. Ціна: 340000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну кваритру, вул. Ст.Бандери, 4/4ц, 55/40/5.5, житловий стан, кухня, с/ в ремонт, нова сантехніка. Ціна: 360000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, 8/9 п, 68 кв.м., працює ліфт, косметичний ремонт. Ціна: 280000 грн. Контакти: (096) 9174286 3кімнатну квартиру, 80/56/10, сучасний ремонт, 3 балкони. Ціна: 480,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. 6 Гвардійська, 6/9 Ц, 67/42/8,2, житловий стан, паркет, соснові дерев’яні двері, покращене планування, 2 балкони засклені. Ціна: 368 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. 6 гвардійська, 6/9ц, 67/42/8.2, хороший житловий стан, с/в роздільний, паркет. Ціна: 376000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Березовського, 4/9ц, 70/40/10, ремонт. Ціна: 616000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 3кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/5 Ц, 61,6/40/6, ремонт, м/п вікна, лічильники на воду, на газ і на опалення в під’їзді, не кутова. Ціна: 440 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Білякова, 3/ 5, 61,6/38/6, хороший ремонт, лічильники, вільний продаж. Ціна: 440,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 3/9 П, 64/39/9, хороший стан, затишний двір, поруч дитячий садочок, школа № 24. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 3/9 П, 70/40/11, в хорошому стані. Ціна: 352000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 4/5 Ц, «чешка», 68/40/8,5, косметичний ремонт. Ціна: 496000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 5/9ц, 108/66/10.4, новобудова, стан після будівельників, МПВ, дахова котельня. Ціна: 880000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 7/9 п, 65/39/9, нові шпалери, лінолеум, стелі перетерті, двері МДФ, м/п вікна балкон заслений. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 7/9п, 64/39/10, 2 балкони, засклені пластиком, лінолеум, хороший житловий стан. Ціна: 360000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Буковинська, 7/9п, 65/37/9, ремонт, меблі. Ціна: 384000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, «Арсен», 7/10 ц, 61/40/9, новобудова, с/ в окремо, кімнати окремі, 2 балкони. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 3/ 9п, 63/37/9.5, євроремонт, частково мебльована, 2 лоджії. Ціна: 416000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 4/9 П, 64/38/9, 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÂÓË. Â.ÄȲDz¯, 8/9 Ï, ÀÂÒ. ÎÏÀËÅÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËÜÎÂÀÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-15-40, (098) 231-26-89 3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 8/9 П, авт. опалення, ремонт, мебльовану. Контакти: 431540, (098) 2312689 3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 80/ 50/9, 10/10 П, ремонт, нова столярка, балкон і лоджія засклені, обшиті вагонкою, паркетна дошка, дах не тече. Ціна: 334150 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 9/9 П, житловий стан, ліфт працює. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 2/9 Ц, 59/34/7, поліпшене планування, два балкони. Ціна: 396000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 2/ 9ц, 59.2/34/9, житловий стан. Ціна: 396000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/5 Ц, 66 кв.м, «чешка», стан звичайний. Ціна: 424000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 3/9 П, 64/39/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/ 10 Ц, 71/41,6/11,2, с/в сумісний, без посередників. Контакти: (067) 5931999, (050) 2279057, (067) 5931998 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, 9/ 9ц, 67/39/9. Ціна: 268000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, рн Ювілейний, 9/9 П, 63/37/9, без ремонту, ліфт працює, дах не протікає, підлога дерев’яна. Ціна: 277100 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5 Ц, 59,4/37,2/7,5, євроремонт, м/п вікна, с/в окремо, балкон та лоджія засклені, нові міжкімнатні двері. Ціна: 611250 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5 Ц, 94 кв.м., новий будинок, авт. опалення, євроремонт. Ціна: 896500 грн., торг. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 3/ 5 Ц, 56/38/6, в хорошому стані. Ціна: 328000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 5 Ц, 58/36/8, технічний поверх, кімнати окремі, 2 балкони. Ціна: 344000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 5 ц, дах не протікає, без ремонту. Ціна: 304000 грн. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 5ц, 50/33.4/6, хороший стан, нова сантехніка, міжкімнатні двері, вхідні броньовані двері, утеплена, 2 підвали, балкон незасклений. Ціна: 320000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Відінська, 5/ 9 Ц, новобудова, 81/47/10, євроремонт, гараж. Ціна: 840 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/5 Ц, 56/38/6, в хорошому стані. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/ 5, 52/34/7, сучасний ремонт. Ціна: 384,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/ 5ц, 52/34/7, житловий стан, с/в сумісний, МПВ, паркет, перетерті стелі, балкон засклений. Ціна: 368000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/ 5ц, 52/34/7, ремонт, паркет, засклений балкон, тепла та затишна квартира, хороший район. Ціна: 384000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 3/ 9п, 84/57/9, косметичний ремонт, 2 лоджії засклені. Ціна: 440000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 5/5 Ц, 48 кв.м., б/з, житловий стан. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 1/9 п, високий цоколь, не кутова, 2 балкони засклені, є підвал, хороший косметичний ремонт. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 5/10 П, 66/39/9, м/п вікна, нові міжкімнатні двері, свіжий ремонт, лічильники на воду, газ. Ціна: 396000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501


3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 5/10 П, 66/39/9, незакінчений євроремонт. Ціна: 394400 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 7/9 П, 66/40/9, євроремонт, меблі, терміново. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 1/2ц, без посередників. Контакти: 230717 3кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 2/2 Ц, 75,2/49,1/8, хороше планування, ізольовані кімнати, звичайний стан, без ремонту, високі стелі, балкон. Ціна: 448 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Гур’єва, 2/5 Ц, 54/36/6, ремонт. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Гурьєва, 3/5 Ц, 56/39/6, без ремонту. Ціна: 368000 грн. Контакти: (067) 4998983 3кімнатну квартиру, вул. Д. Галицького, 4/9 Ц, 60,4/35,6/7,6, покращене планування, косметичний ремонт Ціна: 442750 грн. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 1/9 п, 63/40/9, 2 лоджії, засклені, кімнати окремі, паркет, лічильники, поруч зупинка, супермаркет, садок, школа. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9 ц, 60,4/35,5/7,6, житловий стан, лоджія, балкон. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 4/9ц, 60.4/35.6/7.6, покращене планування, некутова, лоджія, балкон, чудове місцезнаходження. Ціна: 432000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 6/9 П, 66/38/8, хороший ремонт, м/п вікна, 2 лоджії засклені. Ціна: 352,000 грн. торг Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 8/9 П, 66/39/9, хороший ремонт, паркет. Ціна: 360 000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, пентхаус, 120 кв.м., на останньому поверсі, 2 рівні, цегляна новобудова. Ціна: 4890 грн./кв.м. Контакти: (093) 4345522 3кімнатну квартиру, вул. Дворецька, 2/2 Ц, 75 кв.м., звичайний стан, колонка. Ціна: 360000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 3кімнатну квартиру, вул. Дворецька, Агропереробка, 2/2 Ц, «чешка», 75 кв.м, кухня 10, 2 балкони, кімнати окремі, колонка. Ціна: 368000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Директорії, 2/ 5 Ц, 58/37/6, м/п вікна, перетерті стелі, замінена столярка, сантехніка, шпалери, засклений балкон. Ціна: 428000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Директорії, 2/ 5ц, 58/38/7, житловий стан, МПВ, балкон засклений. Ціна: 432000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Дорошенка, 1/2, Ц, 50/36/6, капремонт, м/п вікна, ламінат, нова столярка, колонка, лічильник газу, телефон, підвал. Контакти: (068) 0285337 3кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 3/ 3 Ц, 97/68, кухнястудія, євроремонт, вмонтовані меблі, побутова техніка. Ціна: 146000 грн. торг. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444 3кімнатну квартиру, вул. Дубенська, 5/ 9, 66/39/9, косметичний ремонт. Ціна: 380,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Замкова, 4/ 5 Ц, 56/38/6, ремонт. Ціна: 360000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Замкова, 4/ 5, 51/34/6, євроремонт, не кутова. Ціна: 366,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 4/ 5 ц, 68 кв.м., сучасний ремонт. Ціна: 444000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Київська (біля обласної лікарні), 1/2 Ц, дубова столярка, паркет, кімнати ізольовані, лічильники, автономне опалення, гаряча вода. Контакти: (099) 0239688 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 1/9 Ц, покращене планування, 63 кв.м., ремонт, автономне опалення, балконлоджія, високий цоколь. Ціна: 520000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/ 9ц, 79/51/кухнястудія, євроремонт, меблі, авт.опалення, підігрів підлоги. Ціна: 696000 грн. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444

3кімнатну квартиру, вул. Київська, 1/ 9ц, 68/40/8, автономне опалення, ремонт. Ціна: 488 000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 1/9 П, 70/40/9, житловий стан. Ціна: 360000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/5 Ц,68/40/9, «чешка», хороший стан. Ціна: 456000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/9 П, 64/39/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 7/ 9, 66/39/9, косметичний ремонт. Ціна: 400,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 7/ 9п, 66.2/38.8/8.8, житловий стан, 2 засклені лоджії, паркет, лінолеум на кухні, стелі та стіни перетерті, хороші шпалери. Ціна: 392000 грн., торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/9 Ц, 64/40/7,5, хороший косметичний ремонт, пластикові вікна. Ціна: 408 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 8/ 9ц, 63/35.4/8, житловий стан, велика лоджія і балкон. Ціна: 400000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 9/ 14 Ц, 68 кв.м., звичайний стан. Ціна: 391200 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Київська, рн 12 Школи, 3/14 Ц, 60/40/8, косметичний ремонт, плитка на кухні і в коридорі, вмонтована кухня, м/п вікна, 2 балкони. Ціна: 448250 грн. Контакти: (096) 6548937 3кімнатну квартиру, вул. Київська, рн лікарні, 2/2 ц, житловий стан, нові вхідні двері, тихий двір, підвал. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Київська, ремонт, 68/38/11, не кутова, кімнати окремі, балкон засклений. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 2/2, 62 кв.м., автономне пічне опалення, кімнати окремі, житловий стан. Ціна: 296000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Кіквідзе, 5/5 Ц, 62,4/41,6/9,2, авт. опалення, технічний поверх, косметичний ремонт, підвал. Ціна: 404,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Володимира, 1/9 П, 61,8/37/9, хороший стан, дерев’яна столярка, два балкони з підвалом. Ціна: 344000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Володимира, 1/9 П, 62/38/9, високий цоколь, два балкони засклені, хороший житловий стан, нова столярка, кухня з ремонтом. Ціна: 352000 грн. Контакти: (096) 2652395 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 3/ 3 Ц, 45/35/5,5, житловий стан, м/п вікна, 1 кімн. прохідна, балкон, поруч дитсадок. Ціна: 342300 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4/ 4 Ц, 53/38/5, новий дах, косметичний стан, с/в окремо, вмонтована кухня, нова колонка, зашитий балкон, комора, підвал. Ціна: 326000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4/ 4 Ц, 54/38/6, ремонт, балкон засклений, підвал, кухонні меблі. Ціна: 324000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 4/ 5ц, житловий стан, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 55/ 33/6, без ремонту, терміново. Ціна: 320000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 8/ 9 Ц,70 кв.м, стан жилий, 2 лоджії, покращене планування. Ціна: 520000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, площа 51/35/6, балкон, колонка, підвал, хороший жилий стан. Ціна: 352000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, 53/35/6,5, хороший стан, утеплена, с/в окремо, кухня та с/в облицьовані плиткою, стіни і стеля перетерті, балкон засклений. Ціна: 358600 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

9

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, 51/35/6, косметичний ремонт. Ціна: 340000 грн. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5 Ц, 51/35/6, хороший косметичний ремонт. Ціна: 352000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 2/5ц, 51/35/6, косм.ремонт, нові сучасні шпалери, ламінат, лічильники на газ і воду, нова газ. колонка, підвал, засклений балкон. Ціна: 352000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 57/41/5,5, житловий стані. Ціна: 344000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 10/14 Ц, 68//9, євроремонт, шафакупе, кухня, б/з. Ціна: 480000 грн., торг. Контакти: (067) 6813635, (066) 8539359 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 11/14 Ц, 72,2/41/9,2, утеплена пінопластом, електроопалення по документах, ремонт, частково мебльована. Ціна: 520000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 3/10 П, 62,5/38/8,7, перетерто в залі і кухні, шпалери, с/в плитка, некутова, балкони засклені. Ціна: 360000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 4/9 П, 64/39/9, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 64/37/9,5, частково ремонт, балкони засклені. Ціна: 308000 грн., торг. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 Ц, 61 кв.м, «чешка», жилий стан, 2 балкони, лічильники на тепло. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 8/9 П, 64/39/10, косметичний ремонт, м/ п вікна, 2 балкони засклені. Ціна: 318400 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, вул. Короленка, 2/ 5 Ц, 58/37/8, жилий стан, два балкона,к імнати ізольовані. Ціна: 504000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Короленка, 7/ 9ц, 77/49/9, ремонт. Ціна: 680000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Короленка, центр, 3/5 Ц, 58/41/6, хороший стан, затишний двір. Ціна: 440000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 3кімнатну квартиру, вул. Корольова, 3/5, 60/38/6, косметичний ремонт, м/п вікна, б/з, ліч., бойлер, не кутова. Ціна: 384,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Корольова, 5/5 Ц, 62,7/39/8,5, житловий стан. Ціна: 348000 грн. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Корольова, 5/9 Ц, 86/43/9, хороший ремонт, пластикові вікна, 1кімн. прохідна. Ціна: 464000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Костромська, 2/9 П, 64/39/9, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Костромська, 3/9 П, 64/39/9, ремонт, пластикові вікна, столярка. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Костромська, 3/9, 66/39/9, м/п вікна частковий ремонт, 2 балкони. Ціна: 372,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 2/3 Ц, 56/40/7,5, косметичний ремонт, балкон, затишний двір. Ціна: 312000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 3кімнатну квартиру, вул. Котляревського, 5/5, 69/42/8, м/п вікна, житловий стан, кутова. Ціна: 344,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Мазепи, 1/2ц, 47/34/6, косм.ремонт, с/в сумісний, труби та сантехніка замінені. Ціна: 344000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9п, 62/36.9/10, 2 балкони засклені, с/в роздільний з ремонтом, нові труби, ремонт на кухні, 2 МПВ, лінолеум. Ціна: 344000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 2/ 9п, ремонт, сонячна сторона, авт.опалення, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026

3кімнатну квартиру, вул. М.Вовчка, 6/ 6ц, 72/42/10.5, житловий стан. Ціна: 440000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 4/ 9 П, 64/39/9, в хорошому стані. Ціна: 304000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Макарова, 9/ 9п, 67/40/9, косметичний ремонт, МПВ, хороший житловий стан. Ціна: 344000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 3/ 9 П, 66/39/9, житловий стан, перетерті стелі. Ціна: 360 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 65,9/38,9/8,9, хороший стан, можливий обмін на 2кімнатну квартиру, + доплата. Контакти: 431540, (067) 4998983 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 7/ 9п, 65/37/10, автономне опалення, ремонт. Ціна: 384000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Мельника, 9/ 10п, 66/39/9, МПВ, ремонт, балкон засклений, або обміняю на 2кімнатну квартиру з доплатою. Ціна: 384000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 1/5ц, 65/35/10, покращене планування, «чешка», 2 балкони, підвал. Ціна: 416000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 3/5 Ц, 66,5/44/8,6, некутова, два балкони засклені, дубовий паркет, прихожа і кухня, с/в обкладений мармуром. Ціна: 456000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 4/5ц, 60/46/6, ремонт, МПВ, засклений балкон. Ціна: 452000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 61/47/6, м/п вікна, ламінат, нова столярка, колонка, лічильники, балкон засклений. Ціна: 440,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 9/ 9 П, 68/38/10, хороший ремонт, вмонтована кухня, паркет, сантехніка, централізоване опалення, м/п вікна. Ціна: 461700 грн. Контакти: (096) 6548937 3кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 3/9п, 67/38/9. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 2/5 Ц, 48,9/33,2/6, хороший стан. Ціна: 348000 грн. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 2/5ц, 50/34/6, частковий ремонт, паркет, труби та сантехніка замінені. Ціна: 344000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, 5/6 Ц, 95/45, перепланована з 3кімнатної, добудована мансарда, повністю з ремонтом. Ціна: 560000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, «чешка», 5/5 Ц, 64/41/8,5, частково ремонт, м/п вікна, нові труби, є дві лоджії, підвал. Ціна: 392000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5 Ц, 56/38/6, в хорошому стані. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5, 64/41/8,3, частковий ремонт, не кутова. Ціна: 380,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 63.8/40.7/8.3, 5/5 Ц, з частковим ремонтом, МПВ, м/п труби, лічильники, 2 балкона, тепла, суха. Ціна: 378975 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 67/39/9, панель, ремонт, стіни і стеля перетерті, м/п вікна, столярка дубова, паркет, с/в окремо, 2 лоджії засклені. Ціна: 366750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 8/ 9, 66/39/9, хороший житловий стан. Ціна: 344,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Орлова, 3/9 П, 64/39/9, косметичний ремонт, некутова, затишний двір, поруч дитячий садочок, школа. Ціна: 344000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 3кімнатну квартиру, вул. Орлова, рн автовокзалу, 7/9 П, 63/37/9, в житловому стані, м/п вікна в спальні та кухні, с/в окремо, 2 лоджії засклені. Ціна: 370825 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

3кімнатну квартиру, вул. Орлова, 3/9 П, 64/39/9, не кутова, косметичний ремонт. Ціна: 350 000 грн., торг. Контакти: (068) 0607095 3кімнатну квартиру, вул. Орлова, 6/9п, ремонт, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 3кімнатну квартиру, вул. Остафова, 1/ 2, Ц, автономне опалення, ремонт, сарай + гараж, власник. Контакти: 269580, (098) 8253418 3кімнатну квартиру, вул. Остафова, 1/ 5 Ц, 58/39/8, авт. опалення, ремонт, гараж, сарай. Контакти: (067) 4998983 3кімнатну квартиру, вул. П.Могили, 2/ 4 Ц, 56/40/6,7, ремонт, збільшена кухня та санвузол, затишний двір. Ціна: 364000 грн. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Пересопницька, 4/5 Ц, 59/38/7,5, «чешка», житловий стан, місце під гараж. Ціна: 404000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Пухова, 4/9 П, 63,9/38/9,3, хороший стан, не кутова. Ціна: 348000 грн. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, вул. Пухова, 5/9 П, 64/39/9, косметичний ремонт, ліфт працює. Ціна: 336000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Пухова, 5/9п, 62.5/39.8/9, хороший стан, дубовий паркет, бойлер, підвал. Ціна: 400000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

3кімнатну квартиру, вул. Пухова, 64/ 37/9, 4/9, косм. ремонт. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/ 5ц, 51/37/5.5, ремонт, балкон, кутова. Ціна: 336000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 5/9 Ц, 75 кв.м., косметичний ремонт. Ціна: 440 000 грн. Контакти: (067) 6813635, (066) 8539359 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 9/ 9ц, 57/37/6, житловий стан. Ціна: 324000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 4/5 Ц, 71/43/9, поліпшене планування, хороший косметичний ремонт, гардеробна, балкон засклений обшитий вагонкою, с/в плитка. Ціна: 544 000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, 56/38/6, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/10ц, 64/39/9, потребує ремонту. Ціна: 440000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3/10ц, 65/39/9, покращене планування, «чешка», косм.ремонт, житловий стан, 2 балкони, лічильник на тепло, підвал, терміново. Ціна: 448000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

3кімнатну квартиру, вул. Пушкіна, 7/9п, 65/40\9, косметичний ремонт, МПВ. Ціна: 456000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 5/5ц, 60/41.5/7, ремонт, нова столярка, МПВ, паркет, нава сантехніка, лічильники, колонка, дах перекритий. Ціна: 480000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 2/ 5ц, 70/42/10, новобудова, авт.опалення, ремонт, кондиціонер. Ціна: 568000 грн. Контакти: (067) 2615001, (093) 9855761

ÍÎÒÀвÓÑ ì гâíå, âóë. Ïåðåñîïíèöüêà, 3 (òðè) 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


10

3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 5/5ц, 56/29/6, житловий стан, МПВ. Ціна: 336000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 1/9 П, 62/37/9, житловий стан, терміново. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 3/9ц, 68/38/10, новобудова, хороший стан. Ціна: 504000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 66/39/10, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 8/9 П, 63/39/9, без ремонту. Ціна: 326000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 8/9 П, 66/39/9. Ціна: 320000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, 9/9п, 67/39/9, відмінний стан, 2 лоджії, МПВ, дерев’яна підлога. Ціна: 336000 грн., торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 1/5, 57/40/6,5, високий цоколь, лоджія 6,2 кв.м. Ціна: 366,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 2/9, 105 кв.м., сучасний ремонт, перепланована, автономне опалення, підігрів підлоги. Ціна: 536,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 2/9ц, 106/70/11, будинок 2005 р., лоджія 5 кв.м, кімнати роздільні, підвісні стелі, паркет, плитка, авт. дахова котельня, МПВ, бойлер. Ціна: 536000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 3/5 ц, 58/38/6, с/в окремо, некутова, броньовані двері, окремі кімнати, чиста. Ціна: 324000 грн. Контакти: (096) 5283447 3кімнатну квартиру, вул. Студентська, 3/5 Ц, 58/40/6, кімнати окремі, с/в окремий, хороший стан. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, «чешка», 5/9 Ц, 64/35/8, жилий стан, в кімнатах паркет, терміново. Ціна: 374000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/ 9 П, 68/42/9, звичайний житловий стан, лічильники. Ціна: 332,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/ 9 П, 72 кв.м., жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 344000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/ 9 п, 72/41/9, некутова, без ремонту. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/ 9П 72 кв.м., житловий стан, 2 лоджії. Ціна: 344000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. Фабрична, 5/ 9ц, вставка, 63.6/35/8 кв.м, покращене планування, велика лоджія. Ціна: 384000 грн. Контакти: (068) 8922311 3кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 3/ 10, П, 67/39/9, ремонт, м/п вікна, некутова, бойлер, 2 засклені лоджії, домофон. Ціна: 415650 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 3кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 3/ 9 П, 68 кв.м., не кутова, хороший ремонт, м/п вікна, балкон і лоджія засклені, бойлер. Ціна: 408000 грн. Контакти: (096) 2652395. 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/ 5ц, 52/34/7, перепланування, с/в сумісний, засклений балкон, підвал. Ціна: 384000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 3/ 5ц, 60/39/9, перпланування, газова колонка, барна стійка, засклений балкон. Ціна: 440000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/5 Ц, 68/45/14, перепланована, ремонт, автономне опалення, новий дах. Ціна: 432000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯, ÏÎÏÈÒ

3кімнатну квартиру, вул. Чебишева, 62/ 39/9, 2 лоджії, ремонт. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Черняка, 64/ 37/14, євроремонт, вмонтована кухня, 3/5 Ц, терміново. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 1/9 Ц, новобудова, 103 кв.м, ремонт, дахова котельня, лоджія. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 7/9 Ц, 118/60,2/17,3, після будівельників, кондиціонери, тепла підлога, електрокотел, обладнання під джакузі. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 8/9ц, 67/39.7/9.7. Ціна: 504000 грн. торг. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 3кімнатну квартиру, вул. Шевченка, центр, 4/7 Ц, 69/39/9,5, хороший стан, 2 лоджії. Ціна: 560000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/ 9п, 65/37/9, пластикові вікна, балконні рами, нові вхідні двері. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 3/ 9п, 65/39/9. Ціна: 344000 грн. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 4/ 9 П, 64/39/9, в хорошому стані. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/ 9 П, 64/39/9, перетерті стіни, стелі, затишний двір. Ціна: 324000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/ 9 П, 64/39/9, перетерті стіни, стелі, некутова, затишний двір. Ціна: 324000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 3кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 6/ 9 П, 66/39/9, не кутова, ремонт. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 70/ 35/9 П, бойлер, лічильники, м/п вікна. Контакти: (067) 7710081 3кімнатну квартиру, вул.Коновальця, 9/10 Ц, новобудова, стан після будівельників, дахова котельня. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, капітальний ремонт. Ціна: 400,000 грн., торг. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, мн Незалежності, 4/5ц, 56/40/5, євроремонт, зал «венеціанка», газова колонка, комора. Ціна: 416000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 Ц, «сталінка», колонка, житловий стан, 70 кв.м. Ціна: 448000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5 Ц, 60/40/6, частковий ремонт, нові вікна. Ціна: 364000 грн. Контакти: (097) 9451574 3кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5, 58/ 40/6, частковий ремонт. Ціна: 366,000 грн. Контакти: (098) 7472175 3кімнатну квартиру, пр. Миру, частковий євроремонт, пластикові елітні вікна, в зручному місці. Можливий обмін. Терміново. Недорого. Власник. Контакти: 431212, (067) 3625032 3кімнатну квартиру, провулок Дворецький, 1/5ц, 72/44/9, покращене планування, МПВ, 2 засклених балкони, косметичний ремонт. Ціна: 416000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, рн 12 Школи, 3/ 14 Ц, 62/40/8, хороша косметика, перетерто, шпалери, м/п вікна, два балкона засклені, не кутова. Ціна: 420000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 3кімнатну квартиру, рн автовокзалу, 68/39/9, хороший стан, лічильники на воду, тепла, 2 балкони засклені. Ціна: 368000 грн., торг. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, терміново. Контакти: 646044

3кімнатну квартиру, рн Пивзаводу, 4/ 5 Ц, 51 кв.м., звичайний ремонт, 1 прохідна. Ціна: 332 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, рн пивзаводу, вул. Соборна, 3/5ц, 54/39/6, паркет, нова колонка, с/в сумісний, балкон засклений, житловий стан. Ціна: 440000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 3кімнатну квартиру, рн Північний, 3/ 9п, 64.8/37.4/11, євроремонт, частково мебльована, без посередників. Ціна: 423000 грн. Контакти: (050) 3378217 3кімнатну квартиру, центр, 4 пов., 54/ 38/6, ремонт, нова сантехніка, вмонтована кухня, балкон, підвал. Ціна: 324000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, центр, 6/9 Ц, 67/ 41/8, без ремонту, 2 балкони. Ціна: 432000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427

3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÖÅÍÒÐ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß. Ö²ÍÀ: 560000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-09-30, (097) 408-10-26 3кімнатну квартиру. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 3кімнатну квартиру. вул. 24 серпня, 3/ 5ц, 128/85/9, житловий стан, автономне опалення, 3 балкони. Ціна: 920000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру. вул. В.Дивізії, 6/ 9п, 63.6/37.2/9.2, житловий стан, 2 лоджії. Ціна: 368000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру. вул. Ст.Бандери, 3/5ц, 54.6/37/9.7, житловий стан, балкон засклений. Ціна: 364000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатнук варитру, вул. Корольова, 1/5ц, 63.9/41.7/6, ремонт, МПВ, лічильники. Ціна: 440000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, вул. Дворецька, пивзавод, 130/0/12, Ц, 2рівнева в новобудові, автономне газове опалення, МПВ, лічильники 2 балкони. Ціна: 684600 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

1.1.4. Ïðîäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4кімнатну квартиру, вул. Боярка, 3/9 П, 80/50/12, косметичний ремонт, м/п вікна, с/в кахель, кімнати ізольовані. Ціна: 368000 грн. Контакти: (096) 5002833, (066) 6620501 4кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 4/ 10 П, 77/54/9, м/п вікна, житловий стан. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 4кімнатну квартиру, вул. Вербова, 80 кв.м., без ремонту. Ціна: 424000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 4кімнатну квартиру, вул. Вербова, 90/ 56/10, кімнати окремі, с/в окремо, будинку 10 років, хороший стан. Ціна: 400000 грн. Контакти: (096) 5283447 4кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, пентхаус, 158 кв.м., на останньому поверсі, 2 рівні, цегляна новобудова. Ціна: 4890 грн./кв.м. Контакти: (093) 4345522 4кімнатну квартиру, вул. Драганчука, 2/5ц. Контакти: (097) 6868085 4кімнатну квартиру, вул. Київська, 4/ 9ц, 79/48/9, автономне опалення, ремонт. Ціна: 600000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 4кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 9/ 9 Ц, покращене планування, 100 кв.м., євроремонт, підігрів підлоги. Ціна: 696000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 4кімнатну квартиру, вул. Корольова, 3/9 Ц, 85/57/10, хороший стан, нові вікна, паркет, гардероб, два балкони та лоджія, 1993 р. побудови. Ціна: 448000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574 4кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/ 9 п, 81/51/11, хороший ремонт, паркет, ламінат, с/в і кухня плитка, балкон 9 кв.м засклений, супутникова антена, тепла. Ціна: 400000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 4кімнатну квартиру, вул. Макарова, Боярка, 3/9 П, косм. ремонт. Ціна: 376000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 4кімнатну квартиру, вул. О.Теліги, 9/9 Ц, 80/60/10, м/п вікна, бойлер, частковий ремонт. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341

4кімнатну квартиру, вул. Макарова, Боярка, 3/9п, 81/51/11, хороший стан. Ціна: 400000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 4кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 5/5, 2рівнева, хороший стан, автономка + комора. Ціна: 640000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 4кімнатну квартиру, вул. С.Крушельницької, 79/50/10, ремонт, лоджії засклені, можливий обмін на 1,2кімнатну квартиру, в цьому рні. Ціна: 584000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, навпроти «Універмагу», 5/9 Ц, дизайнерський ремонт, євро, авт. опалення, гараж. Ціна: 720000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 4кімнатну квартиру, вул. Соборна, рн Ювілейний, 3/9п, 95/63/10, ремонт, МПВ, дерев’яна столярка, ламінат, ковролін, с/в і кухня плитка, 3 лоджії. Ціна: 496000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 4кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 1/5 Ц, якісний косм. ремонт, м/п вікна, сантехніка в хорошому стані. Ціна: 416000 грн. Контакти: (093) 1435431 4кімнатну квартиру, вул. Студентська, 4/5ц, 63/40/7, житловий стан, МПВ, свіжий ремонт. Ціна: 440000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 4кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/5 Ц, 66/45/6, косметичний ремонт, дах перекритий. Ціна: 348000 грн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048, (063) 4312601 4кімнатну квартиру, вул. Черняка, 5/ 5ц, 68/45/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 432000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 4кімнатну квартиру, вул. Черняка, 9/ 9ц, дворівнева, терміново, розгляну пропозиції обміну. Контакти: 430930, (097) 4081026 4кімнатну квартиру, вул. Чорновола, 2/9 Ц, 77/56/9. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 4кімнатну квартиру, вул. Шухевича, 2/ 9 П, 91/51/9,5, хороший ремонт, м/п вікна, столярка, у ванній хороша плитка. Ціна: 392000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 4-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ²ÄÅÀËÜÍÈÉ ÑÒÀÍ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ˲×ÈËÜÍÈÊÈ ÍÀ ÂÎÄÓ ÒÀ ÃÀÇ, 3 ÁÀËÊÎÍÀ (2 ÇÀÑÊËÅͲ), ÒÐÈ Ê²ÌÍÀÒÈ ÌÅÁËÜÎÂÀͲ, ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ, ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ: 550000 ÃÐÍ. ÒÎÐÃ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-30-07

4кімнатну квартиру, мн Незалежності, 9/9, Ц, 78,6/58,5/5,4, хороший ремонт. Контакти: (096) 6548937 4кімнатну квартиру, рн Покровського собору, або обміняю. Контакти: (050) 6655423, (098) 2318580, (096) 3652023 4кімнатну квартиру. вул. Київська, 5/ 9ц, 72/66/5.6, потребує ремонту, 2 лоджії, бойлер. Ціна: 484000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808

1.1.5. Ïðîäàì 5-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 5кімнатну квартиру, Боярка, вул. Дубенська, 7/9 П, 104/69/12, кімнати роздільні, євроремонт, нова вмонтована кухня, ламінат, МПВ, 2 засклені лоджії, добудований тамбур. Ціна: 520000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 5кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, пентхаус, 164 кв.м., на останньому поверсі, 2 рівні, цегляна новобудова. Ціна: 4890 грн./кв.м. Контакти: (093) 4345522 5кімнатну квартиру, вул. Київська, 6/9 П, житловий стан, частково ремонт, власник. Контакти: 434294, (050) 9281973 5кімнатну квартиру, вул. Млинівська, 7/9п, 105/65/9, житловий стан, 2 балкони. Ціна: 424000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

1.1.6. Ïðîäàì ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ 1кімнатну квартиру, Генічеськ, • Азовське море, 4/5, Ц, 32/14,5/6, автономне опалення. Ціна: 162000 грн. Контакти: (067) 5889943, (098) 2748700

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó 1,2,3-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, Ì.ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË. ÂÀÐÀØ, Â²Ä 46 ÊÂ.Ì, Â²Ä ÇÀÁÓÄÎÂÍÈÊÀ. Ö²ÍÀ: 5500 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 438-35-55 1кімнатну квартиру, Біла Криниця, 4/ 4, Ц, 34/20/6,5, ремонт, м/п вікна, автономне опалення, нова сантехніка, столярка, шафакупе, кухня, супутникова антена, поруч школа, дитсадок. Ціна: 195600 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, В.Олексин, вул. Промислова, 2 пов., цегл., 38 кв.м, косм. ремонт, меблі, біля зупинки. Контакти: (099) 0528557 1кімнатну квартиру, Здолбунів, вул. Шевченка, (рн шайби), 3/4 ц, 33/17/7, м/п вікна, косметичний ремонт, ламінат, лишається вмонтована кухня та вітальня. Контакти: (067) 7710081 1кімнатну квартиру, Здолбунів2, 3/3, Ц, 30/17/6, добротний ремонт, вбудовані меблі, супутникове телебачення, кондиціонер. Ціна: 152 000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, Квасилів, 5/5 ц, 31/17/6, житловий стан. Ціна: 160000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1кімнатну квартиру, Любомирка, 2/5 ц, вікна пластикові, 18.6/13/5, автономне опалення. Ціна: 112980 грн. Контакти: (096) 6548937 2кімнатну квартиру, В.Олексин, 1/2ц, 42.6/31.6/7, газ, вода, централізоване газове опалення, сарай, погріб, 0.04 га, терміново. Контакти: (097) 8382159 2кімнатну квартиру, Здолбунів, без посередників, можливий обмін на м.Рівне. Контакти: (067) 3821741 2кімнатну квартиру, Здолбунів2, 4/4 Ц, 42 кв.м., євроремонт, автономне опалення. Контакти: (097) 6396848 2кімнатну квартиру, Квасилів, 51.2 кв.м., 1/5 Ц, кутова, авт. опалення, кімнати окремі, лоджія і підвал, можливо під офіс, аптеку, магазин. Ціна: 376000 грн. Контакти: (096) 9165886 2кімнатну квартиру, Квасилів, вул.1 травня, 1\2, Ц, автономне опалення, вікна пластикові,1 кімната прохідна, загальна площа 42 кв.м, дозвіл є на другий вхід. Контакти: (096) 6548937 2кімнатну квартиру, Квасилів, центр, 1/2 Ц, 42/26/8, м/п вікна, авт. опалення, терміново. Контакти: (096) 6790098 3кімнатну квартиру, Біла Криниця, 2 пов., авт. опалення, житловий стан, 4 сот., сарай, льох. Контакти: (096) 6548937 3кімнатну квартиру, Вересневе, 2/2ц, 52/43.7/6, ремонт, перетерті стелі, МПВ, с/в плитка, автономне опалення, сарай, підвал. Ціна: 328000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, Здолбунів 2, «хрущовка», 3 пов., 52/35/6, стан хороший, колонка. Ціна: 224000 грн., торг. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, Квасилів, вул. Молодіжна, 7/9п, 65/39/9, ремонт, броньовані двері, 2 лоджії засклені, паркет, с/в окремо. Ціна: 292000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 3кімнатну квартиру, Клевань2, 2/2 Ц, 54/41/6, авт. опалення, ремонт, камін, балкон, 2 сараї, підвал, м/п вікна, терміново, недорого. Контакти: 431540, (067) 4998983 3кімнатну квартиру, Сарни, вул. Белгородська, 3/5 Ц, 60/40/8, кооперативний будинок, автономне опалення, хороший стан, нова столярка, с/в плитка. Ціна: 308000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

1.1.7. Êóïëþ 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 1,2кімнатну квартиру в • Рівному, терміново, розгляну всі пропозиції. Контакти: 430930, (097) 4081026 1,2,3кімнатну квартиру, рн Ювілейний, розгляну всі пропозиції, терміново. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1,2,3кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції, без посередників. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1,2,3кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції, терміново. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1,2кімнатну квартиру, для сім“ї, будьякий район, агентства прохання не турбувати. Контакти: (067) 9252434

1,2кімнатну квартиру, новобудову, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1,2кімнатну квартиру, поблизу центру. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру в цегляному будинку з автономним опаленням, або розгляну всі пропозиції. Контакти: 433609, (097) 9184184 1кімнатну квартиру, «малосімейку», розгляну всі пропозиції. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, «хрущовку» або в панельному будинку, повноцінну, середні поверхи, не кутову, без посередників. Контакти: (093) 6892639 1кімнатну квартиру, «хрущовку», будьякий район, «малосімейки» не пропонувати, приватизовану. Ціна: 184000 грн. Контакти: (097) 0528199 1кімнатну квартиру, бажано середній поверх, але розгляну всі варіанти. Контакти: (068) 0607095 1кімнатну квартиру, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589 1кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново Контакти: (097) 9451574 1кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, в панельному будинку, кімната 18 кв.м., агентствам прохання не турбувати. Контакти: (098) 3531685, (093) 6892639 1кімнатну квартиру, в панельному будинку. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, в Рівному, для себе, рн значення немає. Контакти: (098) 2312689 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, Шухевича, Мельника, без посередників. Контакти: (093) 8767818, (067) 3034020 1кімнатну квартиру, на Північному. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, повноцінну, з великою кухнею, рн Боярка, Ювілейний або ін., без посередників. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1кімнатну квартиру, поліпшеного планування, розгляну всі варіанти. Контакти: (097) 8634289 1кімнатну квартиру, рн автовокзалу, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, рн будьякий. Контакти: 434097, (096) 3904808 1кімнатну квартиру, рн Північний, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, рн Ювілейний, велика кухня, не вище 8 пов., агентства не турбувати. Ціна: до 200000 грн. Контакти: (093) 6892639 1кімнатну квартиру, рн Ювілейний, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, Рівне, Квасилів, будьякий рн, терміново. Контакти: (096) 6790098 1кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 1кімнатну квартиру, терміново, будьякий район. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, цегляний будинок. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, Ювілейний, Боярка, Пивзавод. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну повноцінну квартиру, розгляну всі пропозиції, терміново. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Житло в Рівному, недорого. Контакти: 224336, (067) 3430230 Квартиру в новобудові. Контакти: 224336, (067) 3430230 Квартиру покращеного планування у власника, терміново. Контакти: (067) 3640464 Квартиру у власника, терміново. Контакти: (067) 3640464 Квартиру у Рівному. Терміново. Ціна: до 144000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464 Квартиру, Рівне, Квасилів, терміново, без посередників. Контакти: (096) 6790098 Квартиру, розгляну всі варіанти, терміново. Контакти: 224336, (067) 3430230 Квартиру, розгляну різні варіанти. Контакти: (096) 5002833


ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÏÎÏÈÒ, ÎÐÅÍÄÀ

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó Квартиру, розгляну різні варіанти, терміново. Контакти: 224336, (067) 3430230

1.1.8. Êóïëþ 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 2,3кімнатну квартиру, до 480 000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру з роздільними кімнатами, близько центру, без посередників. Контакти: (066) 5295331, (050) 6707166 2кімнатну квартиру, «хрущовку», терміново, будьякий рн. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, будьякий рн міста, Квасилів, терміново, без посередників. Контакти: 431540, (067) 4998983 2кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (097) 9451574 2кімнатну квартиру, в панельному будинку. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, в цегляному будинку. Контакти: (097) 1347402 , (050) 3387109 2кімнатну квартиру, в цегляному будинку. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 2кімнатну квартиру, в цегляному чи панельному будинках, розгляну всі варіанти. Контакти: (068) 0607095 2кімнатну квартиру, для сім’ї. Контакти: 434097, (096) 3904808 2кімнатну квартиру, з ремонтом. Контакти: (098) 2312689 2кімнатну квартиру, рн вул. Відінської, Ст.Бандери, Київської, Кн.Ольги, «хрущовку» або в панельному будинку, без посередників. Ціна: до 280000 грн. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 2кімнатну квартиру, рн Північний, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589

1.1.13. Çäàì 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2кімнатну квартиру, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

1.1.9. Êóïëþ 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 к і м н а т н і •1кімнатну квартиру, рн 12 • квартири, автовокзал, подобово, школи, 40 кв.м., євроремонт, м/п

1,2,3,4,5кімнатні квартири, абсолютний комфорт і затишок, різні райони, повністю укомплектовані, гнучка система знижок. Погодинно, подобово. Конфіденційно. Документи звітності. Контакти: (098) 5382425, (099) 3662464

1,2,3,4,5кімнатні квартири, • абсолютний комфорт, автобазар,

або автовокзал, або «Аврора», або будьякий інший рн міста, центр. 3кімнатну квартиру, в новобудові, Автостоянка, всі зручності, ремонт. розгляну всі варіанти. Контакти: Квитанції. Погодинно, подобово. 224336, (067) 3640464 Власник. Контакти: 263173, (098) 3кімнатну квартиру, на тривалий 0410108 термін. Контакти: 434097, (096) 1,2,3,4,5кімнатні квартири, 3904808 абсолютний комфорт, автобазар, 3кімнатну квартиру, рн Північний, автовокзал, «Аврора», автостоянка терміново. Контакти: (098) 2594038, поблизу Покровського собору, (066) 9868048 погодинно, подобово. Контакти: 3кімнатну квартиру, рн Ювілейний, (097) 7893454, (097) 4002001 3кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (097) 9451574

терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

3кімнатну квартиру, розгляну всі варіанти. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, терміново, будьякий район. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 3кімнатну квартиру, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

вікна, автономне опалення, частково мебльована, автостоянка, для порядних людей, на довготривалий термін, передоплата, власник. Ціна: 1700 грн.+КП. Тел: (067) 4945926

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 к і м н а т н і •2кімнатну квартиру, центр • квартири, автовокзал, центр, або міста, на довгий термін,

1,2,3,4,5кімнатні квартири, абсолютний комфорт, автобазар або автовокзал, або «Аврора». Автостоянка, Ст. Бандери, біля 3,4кімантну кваритру, недалеко від «Брукліну», Макарова, Паркова, центру. Контакти: 434097, (096) центр. Погодинно, подобово. Власник. Тел: (096) 5618287 3904808 3кімнатну квартиру, без ремонту, терміново. Контакти: (098) 2312689

інші рни, подобово, погодинно, потижнево, цілодобово гаряча вода, 2спальне ліжко, поруч автостоянка. Тел: (098) 3046250, середній (093) 6809762, (096) 9598498

2кімнатну квартиру, терміново, будьякий район. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048

погодинно, потижнево, цілодобово гаряча вода, 2спальне ліжко, накрохмалена постіль, 2кімнатну квартиру, розгляну всі поруч автостоянка. Контакти: пропозиції. Контакти: 433609, (097) 629049, (096) 1837520, (096) 1123917, (050) 8466928 9184184

2кімнатну квартиру, поверх. Контакти: 434097, (096) 3904808

2кімнатну квартиру, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 9165886

2кімнатну квартиру, роздільні кімнати, перший та останній поверх не пропонувати, без ремонту, недорого, без посередників, власник. Ціна: до 290000 грн. Контакти: (097) 7297120, (067) 3602567

1,2,3,4,5кімнатні квартири, автовокзал, повністю укомплектовані, комфорт та затишок. Погодинно, подобово. 1,2,3,4,5кімнатні квартири, Конфіденційно, квитанції. Тел: абсолютний комфорт, автобазар (098) 5382425, (099) 3662464 або автовокзал, або 1,2,3,4,5кімнатні квартири, «Авангард».Автостоянка, біля різні райони, повністю ринку, «Злата Плаза», Ст.Бандери, укомплектовані, комфорт та Макарова, Паркова, центр. затишок. Погодинно, подобово. Погодинно, подобово. Контакти: Конфіденційно, квитанції. Тел: 434751, (096) 4638451 (098) 5382425, (099) 3662464 1,2,3,4,5кімнатні квартири, 1,2кімнатну квартиру, різні абсолютний комфорт, автобазар райони, сучасні меблі, побутова або автовокзал, або «Аврора», або техніка, супутникове ТБ, ДВД, «Аміго». Автостоянка, Ст. Бандери, посуд, постіль. Погодинно, біля «Брукліну», біля ЦУМу.Сучасно, подобово. Квитанції. Контакти: чисто. Погодинно, подобово. (098) 5382425, (099) 3662464 Документи. Власник. Т.: 269701, 1,2.3,4,5кімнатні квартири, (096) 3709137, (063) 7900264 автобазар або автовокзал, або 1,2,3,4,5кімнатні квартири, «Аврора», або біля кафе «Аміго». автобазар, автовокзал, «Аврора», Бандери (біля ресторану подобово, потижнево, сучасні, «Стамбул»), біля базару, Паркова, затишні, автостоянка, інтернет, центр. Недорого. Погодинно, документи, конфіденційно, подобово. Квитанції. Контакти: миттєве поселення, в 1кімнатні до (050) 8808406, (093) 5348386 4 осіб, в 2,3кімнатні до 8 осіб. 1,3кімнатні квартири, Контакти: (098) 4496716, (050) автовокзал, подобово, погодинно, 4359228, 430428. потижнево, цілодобово, гаряча 1,2,3,4,5кімнатні квартири, вода, комфорт, кабельне ТБ, автовокзал, автобазар, «Аврора», автостоянка, документи по інші рни, подобово, потижнево, відрядженню. Недорого. Без автостоянка, інтернет, миттєве посередників. Контакти: (094) поселення, в 1кімнатні до 4 осіб, в 9661212, (050) 3757125 2,3кімнатні до 8. Т: (050) 4359228, 1кімнатні квартири, різні рни, (098) 4496716, 430428. колонка, меблі, побутова техніка, 1,2,3,4,5кімнатні квартири, супутникове ТБ, ДВД, посуд, чиста автовокзал, автобазар, «Аврора», постіль, конфіденційно. центр, подобово, потижнево, Погодинно, подобово. Квитанції. сучасний інтер’єр, автостоянка, Недорого. Контакти: (098) інтернет, документи, 5382425, (099) 3662464 конфіденційно, миттєве 1кімнатну квартиру, вул. Ст. поселення. Контакти: 430428, (098) 4496716, (050) 4359228 Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зручності, гаряча вода, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 к і м н а т н і кабельне ТБ. Квитанції. Недорого. квартири, автовокзал або біля Власник. Контакти: 431035, (094) базару, подобово, потижнево, 9661035, (066) 7886453 комфортно, гаряча вода, 1кімнатну квартиру, цілодобово, кабельне ТБ, квитанції, доступні ціни, мебльовану, подобово, погодинно, автостоянка, охорона, документи чиста, затишна, недорого, рн для звітності, дуже зручно. Тел: супермаркету «Арсен». Контакти: (097) 4832513 431212, (067) 3625032

1,2,3,4,5кімнатні квартири, • автовокзал, автобазар, вул.Грушевського або Черняка. Погодинно, подобово, потижнево, ремонт, 2спальне ліжко, кабельне ТБ. Комфорт та затишок. Недорого. Власник. Видаються квитанції. Конфіденційність. Контакти: (067) 3383242,(066) 8773900,(063) 2164611

євроремонт, нові меблі, всі зручності, дорого, власник. Контакти: (097) 2604624 Кімнату хлопцям, студентам • денної або заочної форми

1,2,3,4,5-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÀÂÒÎÐÈÍÎÊ, ÒÖ «×ÀÉÊÀ», ÖÅÍÒÐ, Ç/Ä ÂÎÊÇÀË, 12 ØÊÎËÀ, ÂÓË. ²IJÍÑÜÊÀ, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ. ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 446-30-31

1,2,3кімнатну квартиру, подобово, погодинно, потижнево, всі зручності, недорого, власник. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204 1,3кімнатні квартири, автовокзал, подобово, погодинно, потижнево, цілодобово, гаряча вода, комфорт, кабельне ТБ, автостоянка, документи по відрядженню. Недорого. Без посередників. Контакти: (094) 9661212, (050) 3757125 1кімнатну квартиру, Боярка, подобово, всі зручності, комфортно, євроремонт. Ціна: від 100 грн. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204 1кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, 5 пов., меблі, холодильник, телевізор, на тривалий термін. Ціна: 1800 грн. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, 2/ 5 ц, колонка, меблі, холодильник, косм. ремонт. Ціна: 1200 грн.+ світло. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, євроремонт, сучасні меблі, побутова техніка. Ціна: 2200 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, меблі, холодильник, свіжий ремонт. Ціна: 1700 грн. Контакти: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Відінська, ремонт, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1300 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 4/5 Ц, колонка, меблі радянські, в хорошому стані, нова газова колонка, косм. ремонт. Ціна: 1200 грн.+ світло, вода. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, євроремонт, всі меблі, побутова техніка. Ціна: 1600 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 3 пов., меблі, холодильник, інтернет, засклений балкон. Ціна: 1300 грн. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 5/9, меблі за домовленістю, засклений балкон, інтернет. Ціна: 1100 грн.+ ком. послуги. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, 7/9 П, бойлер, частково меблі, холодильник, кабельне ТБ. Ціна: 1250 грн.+ лічильники. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Коновальця, ремонт, мебльовану. Ціна: 1500 грн. Тел: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну

квартиру,

1кімнатну квартиру, вул. Соборна, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 1400 грн. Контакти: (096) 9690785 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 1700 грн. Контакти: (096) 9690785 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, РУМ, 6/9, меблі необхідні, холодильник. Ціна: 1200 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, 2/5 ц, євроремонт, меблі, холодильник, плазма, пральна машина, колонка, інтернет, м/п вікна, на тривалий. Ціна: 2000 грн. Контакти: (096) 4859955 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 3 пов., меблі, колонка, холодильник, косм. ремонт. Ціна: 1300 грн.+ світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, мебльовану, холодильник. Ціна: 1300 грн. + світло. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1400 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Чорновола, сучасні мебіл, побутова техніка. Ціна: 1800 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, житловий стан, меблі. Ціна: 1300 грн. Тел: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, житловий стан, без меблів, інтернет, бойлер, кабельне ТБ. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, Квасилів, 3/9 П, меблі, свіжий косм. ремонт, бойлер за домовленістю. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, пр. Миру, 3/5, євроремонт, меблі, холодильник, телевізор, пральна машина, колонка, телефон, балкон засклений, м/п вікна. Ціна: 1700 грн.+ліч. Контакти: (096) 9690785 1кімнатну квартиру, рн «Чайки», мебльовану, косм. ремонт. Ціна: 1200 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, рн автовокзалу, косм. ремонт, мебльовану. Ціна: 1300 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, Ð-Í ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÒ²ËÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (097) 260-46-24 1кімнатну квартиру, рн автовокзалу, ремонт, меблі, холодильник, телевізор. Ціна: 1200 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

вул. 1кімнатну

квартиру,

рн

11

2,3кімнатні квартири, автовокзал, або біля центру, центр, залізничний вокзал, подобово, погодинно, потижнево, затишні, гаряча вода, кабельне ТБ. Всі вигоди, автостоянка, документи по звітності. Недорого. Контакти: 431212, (067) 3625032 2,3кімнатні квартири, центр міста, сучасні меблі, побутова техніка, цифрове ТБ, постіль, погодинно, подобово. Квитанції. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204 2кімнатну елітну квартиру в центрі міста подобово, помісячно, на тривалий період. Контакти: 268791, (067) 3630311, (067) 3606360 2кімнатну квартиру, автовокзал, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1600 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1600 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Вербова, 4/ 9, телевізор, меблі частково, засклений балкон. Ціна: 1500 грн.+ лічильники. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Відінська, 4/ 5 Ц, колонка, кухня, мебльована, кімнати без меблів. Ціна: 1700 грн.+лічильники. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, 2/9 П, засклений балкон, меблі частково, холодильник, інтернет. Ціна: 1650 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Гагаріна, біля «Чайки», мебльовану, побутові прилади, євроремонт. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 3/9 п, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2500 грн. Контакти: (096) 4859955 2кімнатну квартиру, вул. Грушевського, 6/9 П, кімнати непрохідні, меблі, телевізор, холодильник. Ціна: 1500 грн.+ ком. послуги. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, 1/9 П, бойлер, високий цоколь, частково меблі, м/п вікна. Ціна: 1700 грн.+ лічильники. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Д.Галицького, косм. ремонт, мебльовану, пральна машина. Ціна: 1500 грн.+ КП. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Кавказька, 6/ 9 Ц, сучасний ремонт, кухня мебльована, в кімнатах шафикупе, ізольовані, бойлер. Ціна: 2500 грн./міс.+ ліч. Контакти: (067) 3644474, (066) 7763367 2кімнатну квартиру, вул. Київська, 2 пов., частково меблі, холодильник +ТВ. Ціна: 2000 грн. Контакти: (096) 9690785 2кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги, 2

Крушельницької, 7/9 П, кухня Покровського, ремонт, меблі, гаряча вода, меблі, побутова навчання, власник. Контакти: (098) мебльована, кімната без меблів, м/п холодильник, телевізор. Ціна: 1500 пов., техніка, 2 засклені балкони, косм. 4496566 вікна, хороший ремонт. Ціна: 1400 грн.+ грн. Т: (098) 9540150, (096) 8117734 ремонт, інтернет. Ціна: 1700 грн.+ ком. 1,2,3,4,5,6кімнатні квартири, автовокзал або біля базару, подобово, потижнево, комфортно, гаряча вода, цілодобово, кабельне ТБ, квитанції, доступні ціни, автостоянка, охорона, документи для звітності, дуже зручно. Контакти: 431212, (067) 3625032 1,2,3,4,5,6-ʲÌÍÀÒͲ ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË, ÖÅÍÒÐ, «ÂÅËÌÀÐÒ», ÁÎßÐÊÀ, ÏÐ.ÌÈÐÓ, ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÃÎÄÈÍÍÎ, Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÏÎÐÓ× ÀÂÒÎÑÒÎßÍÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (093) 680-97-62, (098) 304-62-50, (050) 846-69-28

1кімнатну квартиру, Боярка, вул. Дубенська, 4/9 П, меблі, косм. ремонт, холодильник. Ціна: 1300 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, 8/ 9, меблі, холодильник. Ціна: 800 грн. + ком. послуги. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. Макарова, косм. ремонт, мебльовану, побутові прилади. Ціна: 1200 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, 6 пов., частково меблі, на тривалий термін. Ціна: 1900 грн. Т.: (067) 7978726 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, косметичний ремонт. Ціна: 1200 грн. Тел: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, вул. Мельника, ремонт, мебльовану. Ціна: 1500 грн. Тел: (068) 0392132, (096) 8344055

1кімнатну квартиру, центр, євроремонт, меблі, побутова техніка. Ціна: 1800 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнатну квартиру, центр, «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, побут. техніка. Ціна: 1300 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 1кімнатну квартиру, Ювілейний, ремонт, меблі, холодильник. Ціна: 1000 грн. Т: (098) 9540150, (096) 8117734 1кімнату квартиру, вул. Грушевського, 7/9п. Ціна: 1400 грн.+світло, вода. Контакти: 433609, (097) 9184184

2кімнатну квартиру, вул. Кн.Романа, 3/5 Ц, колонка, меблі, холодильник. Ціна: 1550 грн.+ лічильники. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Коновальця, євроремонт, мебльовану, побутова техніка. Ціна: 2000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Корольова, 4/9, меблі, телефон, кабельне телебачення. Ціна: 1700 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, 4/5ц, житловий стан, холодильник, телевізор, меблі. Контакти: (097) 1347402, (050) 3387109

1-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ, ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ. ÌÅÁ˲, ÂѲ ÇÐÓ×ÍÎÑÒ², ÃÀÐß×À ÂÎÄÀ, ×ÈÑÒÀ ÏÎÑÒ²ËÜ, ÊÀÁÅËÜÍÅ ÒÁ, ÊÂÈÒÀÍÖ²¯, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

2кімнатну квартиру, вул. Макарова, 3/ 9 П, інтернет, кабельне ТБ, меблі, холодильник. Ціна: 1300 грн.+ ком. послуги. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

1.1.14. Çäàì 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2кімнатну квартиру, вул. Макарова, частково ремонт, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн.+ світло. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

1,2,3,4,5кімнатні квартири, автовокзал, авторинок, ТЦ «Чайка», центр, з/д вокзал, 12 школа, вул. Відінська, всі зручності, погодинно, подобово, потижнево. Контакти: (098) 4463031, (095) 9397204

1кімнатну квартиру, вул. Міцкевича, 1/ 9, без балкону, бойлер, пральна машина, меблі, холодильник. Ціна: 1500 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/5 ц, меблі, холодильник. Ціна: 1400 грн. Контакти: (096) 4859955 1кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 7/9 Ц, частково меблі, холодильник. Ціна: 900 грн.+ світло. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 2,3,4,5кімнатні квартири, 1кімнатну квартиру, вул. автовокзал, автобазар, «Аврора», С.Крушельницької, косм. ремонт, меблі. автопарк, Аграрний коледж, інші Ціна: 1500 грн. Контакти: (098) 9540150, рни, подобово, потижнево, (096) 8117734

1,2,3,4,5кімнатні квартири. Абсолютно комфортно, автовокзал, 12 школа, пивзавод, Північний. Подобово, погодинно, потижнево, всі зручності. Тел: (098) 4463031, (095) 9397204

1кімнатну квартиру, вул. Січових стрільців, пральна машина, авт. опалення, телевізор, терміново. Ціна: 1600 грн.+лічильники. Контакти: (096) 0042379

1,2,3,4,5,6кімнатні квартири, комфортно, євроремонт, в центрі, автовокзал, з/д вокзал, кабельне ТБ, телефон, холодильник, всі документи, погодинно, подобово, потижнево. Недорого, власник. Контакти: 431212, (067) 3625032

послуги. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар

інтернет, автостоянка, документи, конфіденційно, миттєве поселення, в 2,3кімнатні до 8 осіб. Контакти: 433742, (097) 3878258.

2кімнатну квартиру, вул. Мельника, 5/ 10, хороший ремонт, мебльована, побутова техніка, пральна машина , телевізор, холодильник. Ціна: 2300 грн. Контакти: (096) 6548937 2кімнатну квартиру, вул. Мірющенка, 3/5 Ц, колонка, меблі, холодильник, інтернет. Ціна: 1800 грн.+ ком.послуги Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар


12 2кімнатну квартиру, вул. Млинівська, інтернет, меблі, холодильник, можливо для студентів або працюючих. Ціна: 1600 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Набережна, хороший ремонт, частково мебльовану, для сім’ї. Ціна: 1700 грн.+ ліч. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9, меблі, холодильник. Ціна: 1600 грн.+ КП Контакти: (096) 4859955 2кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 2/9, меблі, холодильник. Ціна: 1700 грн.+ КП Контакти: (096) 9690785 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 3 пов., колонка, меблі, побутова техніка. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, 4/5 ц, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 1600 грн. Контакти: (067) 7978726 2кімнатну квартиру, вул. Соборна, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, 2/5 Ц, колонка, меблі, холодильник, засклений балкон. Ціна: 1600 грн.+ ком. послуги. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар 2кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Струтинської, роздільні кімнати, мебльовану, ремонт. Ціна: 1800 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, євроремонт, мебльована, побутові прилади. Ціна: 2000 грн. Контакти: (096) 6207416, (098) 9540150 2кімнатну квартиру, вул. Черняка, новобудова, євроремонт, мебльовану, побутові прилади. Ціна: 2000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, вул. Шухевича, інтернет, меблі, холодильник за домовленістю. Ціна: 1600 грн.+ світло. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар 2кімнатну квартиру, Квасилів, центр,біля переїзду, мебльована, вся побутова техніка. Ціна: 1600 грн.+комунальні. Контакти: Гагарына 39/ 26 (096) 0042379 2кімнатну квартиру, рн «Злата плаза», ремонт, пральна машина, телевізор, меблі, холодильник. Ціна: 2500 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 2кімнатну квартиру, рн Північний, мебльована, побутові прилади, косметичний ремонт. Ціна: 1500 грн Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 2кімнатну квартиру, Ювілейний, мебльовану, побутові прилади, косм. ремонт. Ціна: 1500 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

1.1.15. Çäàì 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 3,4,5кімнатні • автовокзал, або

квартири, автобазар, «Аврора», автопарк, Аграрний коледж, інші рни, подобово, потижнево, інтернет, автостоянка, документи, конфіденційно, миттєве поселення, до 8 осіб. Контакти: (098) 4496716, (094) 9663742, 433742

3кімнатну квартиру, вул. Відінська, євроремонт, меблі, побутова техніка. Ціна: 2500 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. В.Дивізії, косм. ремонт, мебльовану, холодильник, телевізор, пральна машина. Ціна: 2200 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. Вербова, євроремонт, бойлер, пральна машина, частково мебльована. Ціна: 1500 грн.+ КП. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, вул. Київська, 2 поверх, частково меблі, холодильник. Ціна: 2900 грн. Контакти: (067) 7978726 3кімнатну квартиру, вул. Коновальця, ремонт, нові меблі, побутова техніка. Ціна: 2500 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. Корольова, 4/9, меблі, телефон, кабельне телебачення. Ціна: 2500 грн. Контакти: (096) 9690785 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 4/5 ц, колонка, євро, меблі, холодильник, плазма, 2500 грн. Контакти: (096) 4859955

ÊÂÀÐÒÈÐÈ: ÎÐÅÍÄÀ, ÁÓÄÈÍÊÈ 3кімнатну квартиру, вул. Льонокомбінатівська, ремонт, мебльована, побутова техніка. Ціна: 2000 грн.+КП Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, вул. Набережна, хороший ремонт, меблі, пральна машина, телевізор, холодильник. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, 5/5 Ц, колонка, частково меблі, житловий стан. Ціна: 1200 грн.+ ком. послуги. Контакти: 434294, (050) 9281973 АН Сіар 3кімнатну квартиру, вул. О.Дундича, колонка, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2000 грн.+КП Контакти: (096) 9690785 3кімнатну квартиру, вул. Польва, все є, меблі, авт. опалення, терміново. Ціна: 3000 грн.+лічильники. Контакти: (096) 0042379 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, 6/ 9, меблі, бойлер, холодильник, 2700 грн. Контакти: (067) 7978726 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, гаряча вода, меблі, холодильник. Ціна: 2000 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431 АН Сіар 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, побутова техніка, меблі, сучасний ремонт. Ціна: 2800 грн. Контакти: (096) 4859955 3кімнатну квартиру, вул. Соборна, центр, косм. ремонт, мебльована, холодильник, телевізор. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, косм. ремонт, частково меблі, холодильник, для сім’ї. Ціна: 1500 грн.+ світло, вода. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, меблі, хороший ремонт, м/п вікна, інтернет. Ціна: 2200 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431 АН Сіар 3кімнатну квартиру, вул. Струтинської, новобудова, ремонт, без меблів. Ціна: 2200 грн.+ ліч. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, вул. Чорновола, євроремонт, побутова техніка. Ціна: 3500 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 5/ 9, меблі, холодильник. Ціна: 1800 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431 АН Сіар 3кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, косм. ремонт, пральна машина. Ціна: 1700 грн.+ ліч. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, мн Незалежності, косм. ремонт, холодильник. Ціна: 1800 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 3кімнатну квартиру, Північний, косм. ремонт, мебльовану, холодильник, телевізор. Ціна: 1500 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, пр. Миру, косм. ремонт, мебльована, холодильник, телевізор. Ціна: 2000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 3кімнатну квартиру, центр, 1/5ц, ремонт, побутова техніка. Ціна: 3000 грн.+ліч. Контакти: 433609, (097) 9184184 3кімнатну квартиру, центр, євроремонт, меблі, побутова техніка. Ціна: 4000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055

1.1.16. Çäàì 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè 4кімнатну квартиру, вул. Ст.Бандери, ремонт, побутові прилади, бойлер, мебльовану. Ціна: 3000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 4кімнатну квартиру, центр, мебльовану, косм. ремонт, холодильник. Ціна: 2500 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 4кімнатну квартиру, Ювілейний, меблі, косм. ремонт. Ціна: 3000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

1.1.18. Çäàì ê³ìíàòó Місце в кімнаті дівчині. Контакти: • (067) 2872086, (099) 0883158 Кімнатну, вул. Відінська, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату 2 студентам, вул. О.Теліги. Контакти: 607884, (098) 0025447 Кімнату або місце в кімнаті для хлопців, заочникам. Контакти: (097) 2928310 Кімнату, вул. Гагаріна, по 320 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар

Кімнату в гуртожитку сімейного типу, меблі, свіжий косм. ремонт. Ціна: 700 грн. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату дівчатамзаочникам. Контакти: (050) 2241805 Кімнату окрему для дівчат. Контакти: 643616, (050) 6211650 Кімнату, 2 студенткам. Контакти: 244290 Кімнату, вул. Грушевського, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату, вул. Д.Галицького, по 400 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату, вул. Київська, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату, вул. Макарова, по 320 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973 АН Сіар Кімнату, вул. Ст.Бандери, по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату, вул. Шухевича, по 300 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату, дівчині, студентці, 1 курсу, рн автовокзалу. Контакти: (098) 4934073 Кімнату, для працюючого хлоп. або заочника. Контакти: 244331 Кімнату, окрему, 550 грн. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату, пр. Миру, по 400 грн. з людини. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар Кімнату, рн супермаркету «Чайка», по 350 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Кімнату, центр, без проживання господаря, 500 грн. з людини. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Місце в кімнаті для хлоп., рн автовокзалу. Контакти: 235428 Місце в кімнаті, без проживання господаря, поселення з 1 жовтня 2013 р. Контакти: (097) 9764388

1.1.19. Âèíàéìó 1,2,3,4,5,6кімнатну • квартиру в житловому стані, мебльовану. Порядність, порядок, чистоту та оплату гарантуємо. Дорого, терміново, на будьякий термін. Контакти: 431212, (067) 3625032 1 або 2кімнатну квартиру, на тривалий термін, у будьякому районі, розгляну усі пропозиції. Контакти: Гагарына 39/26 (096) 0042379 1,2,3,4,5,6кімнатну квартиру в житловому стані, мебльовану. Порядність, порядок, чистоту та оплату гарантуємо. Дорого, терміново, на будьякий термін. Контакти: 431212, (067) 3625032 1,2,3кімнатну квартиру, на тривалий термін, розгляну всі пропозиції Контакти: (096) 7828207 1,2,3кімнатну квартиру, немебльовану. Контакти: 433609, (097) 9184184 1,2кімнатну кваритру у власника, в хорошому стані, на тривалий термін, розглянемо всі пропозиції, дві порядні, працюючі дівчини, порядок та оплату гарантуємо. Контакти: (096) 8011042 iruna.tkach.1302@mail.ru 1,2кімнатну квартиру, вул. Відінська, рн Боярка, Ювілейний, без посередників. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру на тривалий термін, без посередників. Контакти: (097) 3259887 1,2кімнатну квартиру, для сім“ї, бажано мебльовану, будьякий район, агентства прохання не турбувати. Контакти: (067) 9252434 1,2кімнатну квартиру, для сім“ї, без дітей, недорого. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1,2кімнатну квартиру, на тривалий термін, без меблів (або частково меблі), своєчасну оплату гарантуємо, розглянемо всі варіанти, агентства прохання не турбувати. Контакти: (097) 8608231 1,2кімнатну квартиру, частину будинку, молода сім’я, на довготривалий термін, рн 26 школи, порядність та своєчасну оплату гарантуємо. Контакти: (098) 9661713, (050) 3862195 1кімнатну квартиру, будьякий рн, терміново. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 1кімнатну квартиру, в будьякому рні міста. Контакти: 433609, (097) 9184184

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

1кімнатну квартиру, до 1300 грн. Тел: (097) 1347402, (050) 3387109 1кімнатну квартиру, кімнату, частину будинку, можна місце в кімнаті, на 2 міс., недорого. Контакти: (057) 7812798, (095) 8355294 1кімнатну квартиру, молода сім’я, без дітей, мінімально мебльовану, без техніки, агентства прохання не турбувати, переглянемо будьякі варіанти, своєчасну оплату гарантуємо. Ц: від 10001500 грн. Тел: (096) 8071265 1кімнатну квартиру, на тривалий термін, молода сім’я . Контакти: (066) 6620501. 1кімнатну квартиру, рн ТРЦ «Чайка», можна без меблів, розглянемо всі варіанти. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1кімнатну квартиру, терміново, будьякий район, розгляну всі пропозиції. Контакти: (096) 0042379 1кімнатну квартиру, терміново, будьякий район. Контакти: (066) 9868048, (098) 2594038 2,3кімнатну квартиру, в будьякому рні міста. Т: 433609, (097) 9184184 2кімнатну вартиру, терміново, будьякий район. Контакти: (098) 2594038, (066) 9868048 2кімнатну квартиру для 4 дівчат, з вересня, район центру, вул. Ст. Бандери, Відінської. Контакти: (098) 6136246 2кімнатну квартиру, мебльовану, на тривалий термін, в будьякому районі міста. Контакти: (096) 0042379 2кімнатну квартиру, сім“я, напівмебльовану, будьякий район. Контакти: (096) 9399011 3кімнатну квартиру, будьякий район, терміново, без посередників. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 3кімнатну квартиру, кімнати не прохідні, поблизу центру, терміново. Контакти: (096) 6548937 Житло до 2500 грн. Тел: (097) 8634289 Квартиру, 1/2 будинку, молода сім’я, на тривалий термін, порядність і своєчасну оплату гарантуємо. Контакти: (068) 0157198 Квартиру, терміново, будьякий район, без посередників. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Кімнату, 2 дівчинистудентки, на тривалий термін, без власника, можливе підселення, порядність, охайність та своєчасну оплату гарантуємо, агентства прохання не турбувати. Контакти: (067) 2614987 Кімнату, місце в кімнаті, розгляну всі пропозиції, порядна дівчина Контакти: (096) 7828207 Місце в кімнаті, центр, без проживання господарів. Ціна: 350400 грн. Контакти: (097) 8400976

1.1.20. Îáì³í 1кімнатну квартиру, вул. Шухевича, + джип, в ідеальному стані, на 3кімнатну квартиру, євроремонт, 1,2 поверх. Контакти: (097) 2141294 1кімнатну квартиру, на 2кімнатну квартиру, розгляну всі варіанти. Тел: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, на 3 кімнатну квартиру. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 1кімнатну квартиру, центр, ремонт+земельна ділянка, Дядьковичі на будинок або 1/2 будинку з ремонтом, в місті, передмісті. Тел: (067) 6077804 2кімнатну квартиру, на 3кімнатну квартиру. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 3кімнатну квартиру, на 1кімнатну квартиру. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427

1.1.21. Îáì³í ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ 1кімнатну квартиру, вул. Ювілейна, 3/ 9 П, 18 кв.м., + зем. ділянку з фундаментом, 15 км. від Рівного, приватизовану на 1кімнатну квартиру, Київ. Контакти: (067) 9476955

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Ïðîäàì â ì³ñò³ 1/3 будинку, вул. Ціолковського, • рн Грабник, 2 кімнати, потребує ремонту. 5139408

Контакти:

(096)

Будинок, Новий двір, 1/2 • котеджу, 170 кв. м, 2008 р., 5 сот., ремонт, вмонтовані меблі, частково меблі в кімнатах, побутова техніка, власник. Ціна: 1060000 грн. Контакти: (050) 9289092, (096) 7725445 1/2 будинку, Басів Кут, 74/45/11.6, цегл., 3 кімнати, всі зручності, авт.оплання, 0.06 га землі, літня кухня, гараж, окремий двір, окремий вхід. Ціна: 536000 грн. торг. Контакти: 433602, (050) 8201500, (097) 8945744 1/2 будинку, Боярка, цегляношлаковий, 89/50/10, 3 кімнати, кухня, авт.опалення, МПВ, с/в роздільний, 3.7 сот. Ціна: 600000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1/2 будинку, вул. Кн. Володимира, 95 кв.м, 4 кімнати, всі умови, цегл., 4 сот. землі. Контакти: (096) 2551279 1/2 будинку, вул. Коротка, Ц, 1 кім., 37/ 18/5,1,5 сотки землі приватизованої. Ціна: 292000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/2 будинку, вул. Приходька, новобудова, Ц, 6 сот, окремий вхід, поштукатурено, підготовлено до фарбування. Ціна: 840 000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/2 будинку, вул. Пушкіна, центр, 2 кімнати, погріб, можливість добудови. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/2 будинку, Грабник, 3 кім., 3 сот., акт, всі зручності, можливий обмін на 1кімнатну з доплатою. Ціна: 560000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 1/2 будинку, Колоденка, 2 кімнати + 1 в мансарді, 0,7 га, підвал. Контакти: (097) 5936299 1/2 будинку, Лінії, цегла, 52 кв.м., 2 кім., ізольовані, всі зручності, автономне опалення, 4 сот. землі, окремий вхід. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/2 будинку, пр. Миру, під знос, всі комунікації, 3 сот., можливий обмін на квартиру. Ціна: 392000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1/2 будинку, рн Боярка, 40/26/6, 2 кімнати, автономне опалення, всі зручності, 0,02 га. Ціна: 320000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1/2 будинку, рн ЗОШ 12, 2пов., цегл., 107 кв.м, 5 кімнат, МПВ, ремонт, шифер, високі стелі, газове опалення, централізована каналізація, 3 сот. Ціна: 880 000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1/2 будинку, Тинне, 2 кімнати з ремонтом, велика кухня, с/в, вмонтована кухня, 3 сот. землі. Ціна: 440000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 1/2 будинку, рн РУМу, 50 кв.м, 3 сот. землі, газ, вода, сарай. Контакти: (066) 3683599 1/2 будинку, Тинне, права сторона, цегл., 1.5пов., 80 кв.м, чистовий ремонт, МПВ, окремий вхід, свій двір, 3 сот. приватизованої землі, власник. Ціна: 496000 грн. Контакти: (098) 0707628, (095) 5768724 1/2 будиноку, вул. Полтавська, Боярка, 45 кв.м., 2 кім., кухня, коридор, ванна, гараж, 3 сот. Ціна: 360 000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 1/3 будинку, вул. Поштова, центр, 45,5/ 30/9, 1,5 сот., акт, окремий заїзд, можливо під комерцію. Контакти: 431540, (096) 6790098 1/3 будинку, Пивзавод, 2 пов., цегляний, 70 кв.м., житловий стан, всі зручності, гараж, 1 сот. Ціна: 480000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/3 будинку, Пивзавод, потребує ремонту, можливий обмін на 1кімнатну квартиру. Ціна: 200000 грн. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444 1/3 будинку, Пивзавод, цегла, 30/18/5, хороший стан, автономне, всі зручності. Ціна: 200 000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/4 будинку, вул. Дворецька, цегла, всі зручності, без ремонту, 1,5 сот., зупинка поруч, окремий вхід. Ціна: 320000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/4 будинку, вул. Межова, Ц, 2 кім., кухня, зручності на дворі, 2 сот. Ціна: 224 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 3кімнатну квартиру, рн пивзаводу, «чешка», 60 кв.м., газова колонка, 2 балкони, Ц, підвал, поряд дит. садок та школа. Ціна: 368000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок каркасний. Ціна: 19500 грн. Контакти: (098) 4695020

Будинок, Басів Кут, вул. Залізнична, 3 кім., кухня, всі зручності, 5,5 сот. Контакти: (096) 9165886 Будинок, Басів Кут, Ц, 2 пов., 134 кв.м., 4 кім., всі комунікації, літня кухня, 0,06 га. Ціна: 624000 грн., торг. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444 Будинок, Боярка, 1пов., дерев’яноцегляний, 95/52/11, 4 кімнати, всі зручності, 7.7 сот. Ціна: 896000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Боярка, 1пов., цегл., 105 кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в, сарай, літня кухня, 6 сот. Ціна: 640000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Боярка, 2 пов., 4 спальні, 3 с/ в, сауна, басейн, більярдний зал, літня кухня, гараж, сад, 0.13 га. Контакти: (067) 3620346 Будинок, Боярка, 2пов., цегл., мансардного типу,170/108/12 кв.м, 7 кімнат, вода і каналізація централізовані, 6 сот. Ціна: 840000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Боярка, цегляношлаковий, стоїть окремо, 4 кімнати, 73.2/50.2/9, 9 сот землі, огороджений, сарай, можливий обмін на 2 кімнатну в цегляному будинку + доплата. Контакти: (067) 7710081 Будинок, вул. Глибока, 170 м.кв., 10 сот. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, вул. Дворецька, блочноцегляний, частково утеплений пінопластом, 150 кв.м, житлова 78 кв.м, 5 кімнат, 2 котли опалювання, камін, туалетванна в будинку, недобудована баня, газ, вода, септик, 10 соток ( садок, город). Ціна: 1160000 грн. Контакти: (097) 5437615 Будинок, вул. Дворецька, рн Пивзаводу, 4 кім., кухня, мансарда, ремонт, 5 сот. Ціна: 920000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, вул. Ж.Кюрі, 1пов., цегл., хороший стан, 77 кв.м, кухня 16 кв.м, авт.опалення, дах металочерепиця, 5.5 сот. Ціна: 600000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, вул. Козацька, елітний, цегляний, 300 кв.м, євроклас, гараж, 10 сот. Ціна: 3 040 000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Колоденка, 145 кв.м, цегл., новобудова, сучасний проект, 1пов., 12 сот., асфальтований доїзд, гараж, всі комунікації. Ціна: 753300 грн. Контакти: (050) 5654316 Будинок, Колоденка, 1996 р., цегляний, 2 пов., житловий стан, свердловина, погріб, надвірні будівлі, 7,5 сот., акт. Ціна: 760000 грн., торг. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, Колоденка, 2 поверхи, цегляний, 290 кв.м., ремонт, 24 сот землі. Контакти: (067) 7710081 Будинок, Колоденка, 2пов., цегл., 195/ 122/18, 7 кімнат, житловий стан, 8 сот. Ціна: 760000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Колоденка, 70 кв.м., 4 кім., кухня, всі вигоди, хороший доїзд. Ціна: 600000 грн., торг. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, Колоденка, новобудова, 2 пов., житловий стан, 20 сот., акт. Ціна: 680000 грн., торг. Контакти: 431540, (096) 6790098 Будинок, Колоденка, вул. Л.Українки, 2 пов., 9х9 м, підвал, світло, газ, вода, житловий стан, 7,5 сот., сарйа, льох, фундамент на гараж, огороджено. Контакти: (096) 9165886 Будинок, Колоденка, вул. Рівненська, цегляношлаковий, 50 кв.м, 2 кімнати на 1 пов., 1 кім. на 2 пов., 7 сот., кухню та с/ в потрібно добудувати. Ціна: 240 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Колоденка, незавершений, цегл., 2пов., цокольний поверх, 240 кв.м, бетонні перекриття, гараж з ямою на 2 авто, МПВ, комунікації в будинку, всередині потребує ремонту. Ціна: 1120000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Колоденка, незавершений, центр, 2пов., цегл., 5 кімнат, 170/80/14, 10 сот., асфальтований доїзд, зроблені всі чорнові роботи. Ціна: 960000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Колоденка, рн автодрому, цегл., 2пов., 326/145/21, 5 кімнат, ламінат, гараж, сауна, 18 сот. Ціна: 960000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Лінії, 2 пов., Ц, 200 кв.м, євроремонт, 2 с/в, гараж, ландшафтний дизайн, водопад, двірбруківка. Ціна: 2800000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Новий двір, 2 пов., 400 кв.м, +240 кв.м літній будинок, басейн 50 кв.м, сауна, 20 сот. землі. Ціна: 3280000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808


ÁÓÄÈÍÊÈ

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó Будинок, Лінії, новий, стоїть окремо, 200 кв.м., Ц, 2 пов., всі комунікації, стан після будівельників, поштукатурено, пошпакльовано, 4 сот. Ціна: 1600 000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Лінії, окремий,100 кв.м., житловий стан, цегляношлаковий, всі зручності, 6 сот. Ціна: 800000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Н.Двір, 2пов., цегл., цокольний поверх, 300 кв.м, 5 кімнат, 2 с/в, з/б перекриття, 2 котли, вода централізована, септик, гараж, сарай, 7.8 сот. Ціна: 1120000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Новий Двір, рн Золоті ворота, 2пов., цегл., мансардного типу, 200 кв.м, 6 кімнат, світло, опалення, чорнові роботи підведені під чистові, 12 сот. Ціна: 600000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Пивзавод, 150 кв.м., 10 сот., акт. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, Пивзавод, 2000 р., 89 кв..м, 4 кімнати, ремонт, 5 сот. Ціна: 920000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, рн автовокзалу, на 2 входи, 5 кімнат, кожна частина автономна, 6 сот., дах металочерепиця, утеплений пінопластом. Ціна: 1320000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, рн автовокзалу, цегл., 195 кв.м, хорший житловий стан, натяжні стелі, ламінат, авт.опалення, 3 спальні, зал, кухня, гараж. Ціна: 1320000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, рн вул. Мірющенка, 1пов., цегляношлаковий, 90 кв.м, 4 кімнати, їдальня, кухня, ванна, 6 сот. Ціна: 760000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, рн Гідропарку, терміново. Контакти: (096) 9695563 Будинок, рн пивзаводу, 2/2 Ц, 200 кв.м., 4 кімнати, ремонт, автономне опалення, 3,5 сот. землі. Ціна: 1127000 торг. Контакти: (097) 9451574 Будинок, терміново. Контакти: 646044 Будинок, Тинне, 1пов., цегл., 70 кв.м, 4 кімнати, всі зручності, авт. опалення, 6 сот. Ціна: 440000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

Незавершене будівництво, Тинне, 2пов., цегл., 220/80/35, 6 кімнат, 8 сот. Ціна: 800000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Незавершений будинок, рн Ювілейний, вул. Вербова, 1пов., цегл., мансарда, 151 кв.м, цокольний поверх, комунікації, опалення. Ціна: 1000000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 ×ÀÑÒÈÍÓ ÁÓÄÈÍÊÓ, ÁÎßÐÊÀ, 52 ÊÂ.Ì., ÂѲ ÂÈÃÎÄÈ, 2 ʲÌ., ÊÓÕÍß, ÂÅÐÀÍÄÀ, Ñ/Â, 2 ϲÄÂÀËÈ, 1,5 ÑÎÒ., ÔÐÓÊÒβ ÄÅÐÅÂÀ, ÕÎÐÎز ÑÓѲÄÈ, ÌÎÆËÈÂÈÉ ÎÁÌ²Í ÍÀ 2-ʲÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ. Ö²ÍÀ: 304000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 499-89-83, (096) 679-00-98

Частину будинку, рн Боярки, 52 кв.м., всі вигоди, 2 кім., кухня, веранда, с/в, 2 підвали, 1,5 сот., фруктові дерева, хороші сусіди, можливий обмін на 2кімнатну квартиру. Ціна: 304000 грн. Контакти: (067) 4998983, (096) 6790098 Частину будинку, рн ліній, 3 кімнати, 75 кв.м, 4 сот. землі, або обміняю на 2кімнатну квартиру з доплатою. Контакти: (097) 1682060 Частину будинку, Рівне. Контакти: 646044

1.2.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.) 1/2 будинку, Гільча 2, 80 кв.м, • цегляний, «чеський проект», житловий стан, газ поряд, надвірні будівлі, криниця, оброблені городи, терміново, власник. Ціна: 97000 грн. торг. Контакти: (096) 4156772 Будинок дерев’яний, Сухівці, • Рівненський рн, приватизований, лісоматеріал, 0.85 га землі, надвірні споруди, можливий перевіз. Контакти: (0332) 240853, (098) 4462798 Будинок, Горбаків, цегляний, 94 • кв.м., 4 кімнати, газ, хлів, колодязь,

льох, 20 сот землі, поруч річка. Контакти: 647901, (067) Будинок, Тинне, 2пов., цегляний, 250 2944953, (096) 5065210 кв.м, 4 спальні, 2 с/в, МПВ, дах металочерепиця, вода, світло, газ в дворі, фінішна штукатурка, каркас сходів на 2 пов., 8 сот. Ціна: 720000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Тинне, 6 сот, цегляний, 217 кв.м., 3 кімнати+1 прохідна, кухня, с/в, хороший косметичний ремонт, можливий обмін на 2кімнатну + доплата. Контакти: (067) 7710081 Будинок, Тинне, 80 кв.м., 3 кім., кухня, с/в в будинку, 0,06 га, огороджено. Ціна: 440 000 грн. Контакти: (067) 3644474, (066) 7763367 Будинок, Тинне, 85 кв.м., 6 сот., акт, гараж, літня кухня, 1974 р., всі вигоди. Ціна: 560000 грн., торг. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, Царське село, 3пов., незавершений, цегляний, 270 кв.м, всі комунікації в будинку, зем.діл. 1 га з виходом до Басівкутського озера. Ціна: 1000000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будівництво «під ключ» , будинки, котеджі, ангари, склади, зерносховища, спортивні споруди. Гарантія якості, доступні ціни. Контакти: (098) 6203884, (063) 1903737 Котедж, Боярка, новий масив, 2 пов., на дві сім’ї, гараж, стан після будівельників, всі комунікації, 5 сот., 5 кім. Ціна: 872000 грн. Контакти: (096) 5283447 Котедж, Новий двір, рн Золоті Ворота, 2пов., цегл., 4 кімнати, 2 с/в, чорнова штукатурка, стяжки, без чистових робіт. Ціна: 536000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Незавершене будівництво, вул. Підкови, 160 кв.м., 6,5, сот., огорожа, вода, газ, світло, всередині пошпакльовано. Власник. Можливий обмін на квартиру. Ціна: 855000 грн. Контакти: (063) 0715081 Незавершене будівництво, Колоденка, 160 кв.м., Ц, 1,5 пов., металочерепиця. Ціна: 304000 грн. Контакти: (067) 7710081 Незавершене будівництво, рн зоопарку, цегл., 160 кв.м, 10 сот. під будівництво, 380 В, вода централізована. Ціна: 560000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Незавершене будівництво, Царське Село, 2 пов., 0,25 га. Ціна: 1000000 грн. Тел: (067) 3644474, (066) 7763367

Будинок, Півче, Здолбунівський • рн, дерев’яний, можна під дачу, мальовниче місце, газ по вулиці, водонапірна башта, ділянка 0.7 га під приватизацію, власник. Ціна: 20000 грн. Контакти: (050) 3753123 Будинок, цегляний, 1820 км від • міста, з усіма зручностями, поруч озеро, річка, ліс, можливий обмін на житло в Рівному або поруч на рівноцінне, власник. Контакти: 431212, (067) 3625032

Садибу, Велика Омеляна, 0,71 га, «чеська лінія», будинок, садок, льох, криниця, поруч газ, можливі варіанти розподілу на 2,3,4 ділянки. Ціна: 600000 грн. Контакти: (066) 7750951 Садибу, поблизу с.Мятин (на • хуторі), 12 км від Рівного, газифікована. Ціна: 100000 грн. Контакти: (093) 5583572 Будинок, Козлин, Рівненський рн, вул. Колгоспна, дерев’яний, присадибні будівлі, газ, вода, 0.15 га. Контакти: (067) 3635079 1/2 будинку, Бармаки, 50 кв.м, 2 кім, с/ в, всі зручності, свердловина, без ремонту, 8 сот., до Рівного 1 км. Ціна: 280000 грн. Тел: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 1/2 будинку, Бронники, 2пов., цегл., 90 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, авт.опалення, вода централізовано, септик, окремий двір, 5 сот. Ціна: 304 000 грн. торг. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 1/2 будинку, Городок, льох, сарай, 0,09 га, можливо під будівництво. Контакти: (067) 3607616, (050) 7204006 1/2 будинку, Квасилів, 3 кім., кухня, веранда, літня кухня, 6 сот., акт. Ціна: 240000 грн., торг. Контакти: 431540, (067) 4998983 1/2 будинку, Тайкури, дерев“яний, 2 кімн., газове опалення, 12 сот, криниця, погріб, сарай. Ціна: 136000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 1/2 будинку, Тучин, дерев’яний, 3 кім., 60 кв.м., жилий стан, погріб, сарай цегляний, газ поруч, 23 сот. Ціна: 120000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341

1/3 будинку, В.Олексин, Ц, 3 кім., кухня, ванна, с/в, житловий стан, гараж, хлів, льох, ділянка 4 сот., дах новий. Ціна: 236000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок під дачу, Волошки, 20 км від Рівного, 0.11 га, приватизовано, світло, газ в дворі, власник. Контакти: (098) 3058232 Будинок, 12 км від міста, 41 сот (2 ділянки), 61 кв.м., світло, газове опалення, колодязь. Контакти: (067) 7710081 Будинок, 20 км від Рівного, поруч траса РівнеОстріг, цегляний, 98 кв.м., надвірні будівлі 158 кв.м., колодязь, терміново. Ціна: 190000 грн. Контакти: (093) 7479876 Будинок, 8 км від Рівного, 2003 р., 223 кв.м, всі вигоди, 0.12 га городу, розгляну всі пропозиції. Контакти: (068) 0330969 Будинок, Б.Криниця, незавершений, 2пов., цегл., 150 кв.м, 5 кімнат, утеплений зовні, короїд, газ і централізована вода в будинку, септик, 10 сот. Ціна: 600 000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Бармаки, новий, власник. Контакти: (098) 3191244 Будинок, Біла Криниця, перша лінія, мансардний поверх, всередені штукатурка, стяжка, дах металочерепиця, утеплений, 8 сот. Ціна: 560000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Біла Криниця, Ц, 150 кв.м., 2 пов., стяжки, штукатурка, всі комунікації, котел, бойлер, підігрів підлоги, 7,5 сот. Ціна: 792000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Білашів, Здолбунівський рн, цегляний, 70 м.кв., 4 кімн., кухня, коридор, хлів, криниця, центр, газопровід поряд, 30 сот. Ціна: 96000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Богдашів, елітний, 2 пов., 320 кв.м., підвал, сауна, більярд, завершений, кований паркан, двір впорядкований, 6 сот. Ціна: 1600 000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Бочаниця, 0,25 га, центр села, гарний стан, всі зручності, вода, душова кабінка, м/п вікна, дах металочерепиця, льох, сарай, криниця, літня кухня, поруч став, база відпочинку, зупинка. Контакти: (063) 7091842 shedrinova@yandex.ua Будинок, Брищі, Млинівський рн, цегляний, 3х5 м, світло, газ, телефон, 0,25 га, під будівництво, над трасою ЛуцькМлинівДубно. Контакти: (094) 9665256 Будинок, в селі, 12 км від Рівного, 4 кімнати, кухня, газ, 50 сот. городу, льох, хлів, колодязь. Контакти: (0362) 237129, (096) 4214809 Будинок, В.Шпаків, старий, дерев’яний, 55 сот., приватизовано, огороджений, криниця, літня кухня, хлів, хороший доїзд, газ, 41,5/28,7/7,3. Контакти: (096) 6548937 Будинок, В.Омеляна, 2пов., цегл., 10/ 10 м, цокольний поверх, 5 кімнат, 2 с/в, бетонні перекриття, гараж, сарай, літня кухня, кована огорожа, всі комунікації, 16.5 сот. Ціна: 880000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, В.Омеляна, дерев’яний, надвірні будівлі, асфальтований доїзд, світло, газ біля будинку, садок, можна під дачу, 25 сот під забудову, 20 сот під с/г. Ціна: 208000 грн., торг. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 Будинок, Вересневе, 1.5 пов., 180 кв.м, веранда, 1 пов.: кухня, 2 кімнати; 2пов.: 3 кімнати, стан після будівельників, є світло, газ, вода біля будинку, 8 сот. землі. Ціна: 520000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 Будинок, Вересневе, новий, незавершений, цегла, 1 пов., 130 кв.м., 4 кім., стяжка + штукатурка, утеплений пінопластом, металочерепиця, 7 сот. Ціна: 600 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Верхів, цегляний, 3 кімнати, газ стояк, біля будинку, розведені батареї опалення, надвірні будівлі, 25 сот, під забудову, 40 сот під с/г. Ціна: 112000 грн Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 niver4uk@ukr.net Будинок, Верхів, центр, Ц, 2 пов., чорнова стяжка, штукатурка, газ, світло, літня кухня, ділянка 40 сот., поруч зупинка. Ціна: 168000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Горбакiв, 59 кв.м, 0,16 га, 2 кiмнати, кухня, коридор, кладова, веранда, газ, асфальтований пiд’їзд, 0,30 га, господарськi будівлі. Контакти: 64322, (063) 6816937 Будинок, Гориньград2, дерев’яний, є цегляний сарай, гараж, льох, водапомпа, автономне опалення, 25 сот + 35 сот приватизована, під с/г. Контакти: (096) 4560889, (095) 2022428

Будинок, Городище, 192 кв.м., всі комунікації, хороший косметичний ремонт, 0,07 га, гараж, надвірні будівлі. Ціна: 560000 грн. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444

ÁÓÄÈÍÎÊ, ÃÎÐÎÄÈÙÅ, ÃÀÇ, ˲ÒÍß ÊÓÕÍß, ÑÀÄÎÊ, 25 ÑÎÒ. Ï²Ä ÇÀÁÓÄÎÂÓ, 40 ÑÎÒ. ÃÎÐÎÄÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 997-37-18 Будинок, Городище, дерев’яний, 1 кім., кухня, газ поряд, 35 сот землі. Ціна: 176000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Городище, цегляний, 239/ 113/25, 2 пов.,+ цоколь, ремонт, вмонтована кухня, шафакупе, 4 кім., с/в, всі зручності, авт. опалення, 0,12 га. Контакти: (067) 3100545 , (050) 9002444 Будинок, Гоща, центр, 65.6 кв.м, 10 сот землі, газ, вода, каналізація. Контакти: (098) 7086823 Будинок, Грушвиця 1, цегляний, 3 кімнати + кухня 30 кв.м.+ с/в, 6х16, Контакти: (067) 7710081 Будинок, Грушвиця, 15 км. від Рівного, цеглянокам’яний, 171 кв.м., 83/12/11,5 , 4 кімнати, всі комунікації, гараж, літня кухня, асфальтований доїзд, центр. Ціна: 440000 грн., торг. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 Будинок, Грушвиця, 85 кв.м., дерево, обкладений цеглою, 3 кімнати, кухня, коридор, газове опалення, літня кухня, хлів, льох, криниця. Ціна: 180000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, дачний масив Кам’яногірський, 2поверховий, власник. Контакти: (099) 2028645, (067) 8833946 Будинок, Дворовичі, дерев’яний, надвірні будівлі, колодязь, 69 сот. городу. Контакти: 245437 Будинок, Демидівка, дерев’яний, 3 кім., кухня, ванна, газ, вода, котел, двір асфальтований, 20 сот. Ціна: 120000 грн., торг. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Демидівка, неподалік Хрінників, новий, цегляний,147 кв.м, 5 кім., всі зручності, 2 пов., хороший ремонт, 18 сот, терміново. Ціна: 200 000 грн. Т: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Дерев’яне, Рівненський рн, шлаковий, 72 кв.м, 3 кімнати, кухня, сучасний ремонт, газ, вода, світло, МПВ, 25 сот., гараж, літня кухня, льох, садок. Ціна: 216000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 Будинок, Дорогобуж, Гощанський рн, Ц, 3 кім., кухня 16 кв.м., с/в, ванна, парове опалення, ззовні пінопласт, веранда, хлів, гараж. Ціна: 296 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Дубенський рн, кам’яний, 4 кімнати, кухня, комора, коридор, льох, сад, вода, газ, світло, 28 км від Рівного, терміново, недорого. Контакти: (096) 7381436 Будинок, Дубно, новозбудований, 2 поверхи, 200 кв.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санвузли, кухня 20 кв.м., комора, балкон. Контакти: (098) 9266025 Будинок, Дядьковичі, цегляний, 80 кв.м., 3 кім., є газ, опалення, житловий стан, літня кухня. Ціна: 176000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Здолбунів, 1 пов., в хорошому стані, 110 м.кв., кухня, с/в, ванна, 7 кім., 8 сот. Ціна: 544000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Здолбунів, 1пов., цегл., 120/ 70/12, 4 кімнати, кухня, с/в, камін, МПВ, централізовані вода і каналізація, дах ондулін, сарай, фундамент під гараж, 10 сот. Ціна: 720000 грн. торг. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Здолбунів, рн ринку, 2 пов., на першому пов. 4 кімн., кухня, с/в. +літня кухня, на 2 пов. 3 кімн, 6 сот., європаркан. Ціна: 560000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Здолбунів, рн станції швидкої допомоги, в житловому стані, 4 кімн., 60 м.кв., 20 м.кв. кухня, ванна, с/в, льох, гараж, яма. Ціна: 440000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Будинок, Здолбунів2, 1пов., шлакоблочний, 64 кв.м, 4 кімнати, кухня, без зручностей, житл.стан, літня кухня, сарай, 6 сот. Ціна: 360000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Золотіїв, 1пов., хороший стан, 77 кв.м, дерев’яний, цегл. добудова, кухня, с/в, ванна, МПВ, сайдинг, ділянка 20 сот. Ціна: 400000 грн. Тел: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Йосипівка, Здолбунівський рн, 2 окремих будинки на одному подвір“ї, один дерев“яний, другий цегляний, 2 погреби, сарай, криниця, поруч газ. Ціна: 96000 грн., торг. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Карпилівка, 108 кв.м., 2 входи. Ціна: 440000 грн. Контакти: (096) 2760852, (093) 2283427 Будинок, Карпилівка, новий, сучасний, «Панський масив», елітні сусіди, 2 пов., цегла, 200 кв.м.,гараж, альтанка, молодий сад, 24 сот., облагороджено. Ціна: 1200000 грн. Т: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, Клевань, 2 пов.. Контакти: 271840, (096) 8798758 Будинок, Клевань, 4 кімнати, ванна, кухня, вітальня, комора, дві веранди,12 сот, літня кухня, погріб, сарай, фруктовий сад, торг. Ціна: 280000 грн. Контакти: (093) 3785524 Будинок, Клевань2, 75 кв.м., 3 кім., коридор, кухня, с/в, веранда, хороший житловий стан, новий газовий котел, мебльований, 10 сот., документи готові. Ціна: 224000 грн. Контакти: 431540, (096) 6790098, (067) 4998983 Будинок, Клевань2, новобудова, незавершений, 4 кім., камін, асфальтований доїзд, гараж. Ціна: 320000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, Клевань2, 82 кв.м., всі комунікації. Контакти: (067) 3820429, (067) 3802125 Будинок, Копитків, Здолбунівський рн, цегляний, 100 кв.м, всі вигоди, євроремонт, 23 сот., акт. Ціна: 220000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, Корецький рн, літня кухня, хлів, льох, криниця, садок, 1 га землі, терміново, власник. Ціна: 80000 грн. Контакти: 222933, (097) 6045533 Будинок, Користь, Гощанський рн, 40 км від Рівного, 120 кв.м., піноблок, сучасне планування, 4 кімнати, м/п вікна, є всі комунікації, сад, город 90 сот. Контакти: (067) 7710081 Будинок, Корнин, незавершений, 2пов., цегл., 175/90/12, утеплений пінопластом, гараж, 12 сот. Ціна: 680000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Корнин, 175 кв.м, цегл., новобудова, утеплений, 20 сот. Ціна: 623000 грн. Контакти: (097) 7372713 Будинок, Лісопіль, Костопоілький рн,150 кв.м., 18 сот.приватизованої землі, без внутрішніх робіт. Контакти: (0966) 548937 lyubovzhabchyk@mail.ru Будинок, М.Житин, ЦШ, 3 кімнати, 80 кв.м, всі зручності, ремонт, 50 сот землі. Ціна: 400 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Будинок, М.Олексин, цегл., 1пов., 95 кв.м, 4 кімнати, кухня, місце під с/в, газ, колодязь, опалення пічне, потребує ремонту, надвірні будівлі, 12 сот. Ціна: 368000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, мансардного типу, 2 пов., 4 кімнати, кухня 10 кв.м., ванна 10 кв.м., туалет, ремонт, м/п вікна, 15 сот., утеплений пінопластом. Ціна: 769500 грн. Контакти: (096) 6548937 Будинок, Михайлівка, надвірні прибудови, 50 сот. землі. Контакти: (097) 5141622 Будинок, Мізоч, Здолбунівський рн, 108 кв. м., газифікований, цегляний, 4 кімнати, велика веранда, криниця, льох, 2 хліви, 0,24 га, власник. Контакти: (096) 3340944 Будинок, Новоселівка, 108 кв.м, цегл., надвірні будівлі, 40 сот. землі, охайний, доглянутий стан. Контакти: (050) 6707166 Будинок, Обарів, дерев’яний, 2 пов., 66.6 кв.м, цегляна добудова, 3 кімнати, коридор, кухня, без зручностей, газове опалення, житловий стан, 21 сот., колодязь, літня кухня, гараж, сарай. Ціна: 480000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

Будинок, Здолбунів, терміново. Контакти: (067) 7710081

Будинок, Обарів, житловий стан, 2 поверхи, дах металочерепиця, 10 сот. Ціна: 680 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Будинок, Здолбунів, центр, 2 входи, «чеський» проект, 4 кім., кухня, с/в, 6 сот., в хорошому стані. Ціна: 520000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769

Будинок, Олександрія, 1/1 Ц, 80 кв.м., дві кімнати, всі зручності, хороший стан, утеплений, 30 сот.землі, поруч ліс та озеро. Ціна: 264000 грн., торг. Контакти: (097) 9451574

13 ÁÓÄÈÍÎÊ, ÎÁÀвÂ, ÍÎÂÈÉ ÌÀÑÈ ÏÎ ËÓÖÜÊ²É ÒÐÀѲ, ÂѲ ÊÎÌÓͲÊÀÖ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Будинок, Олександрія, 2 пов., євроремонт, 640 кв.м., 18 сот., цегляний, приватизований, більярд, баня, басейн, посередник. Ціна: 1059500 грн. Контакти: (096) 6548937 Будинок, Олександрія, вул. І.Мазепи, 2 пов., 130 кв.м., шифер, дерев’яні вікна та двері, комунікації під будинком, рн новобудов, 15 сот. Ціна: 309700 грн. Контакти: (096) 6548937 Будинок, Олександрія, центр, новий, цегляний, 4 кімнати, кухня 16 кв.м., ванна 10 кв.м., с/в, ззовні утеплений, двірбруківка, паркан, 14 сот., садок. Ціна: 680 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Омеляна, 2 кім., цегляний, 90 кв.м, всі вигоди, звичайний стан, 24 сот. Ціна: 320000 грн., торг. Контакти: 431540, (067) 4998983 Будинок, Орестів, 10 км від Рівного, 50 кв.м., утеплений, 2 кім., льох, криниця, кухня, коридор, надвірні будівлі, пічне опалення. Ціна: 68000 грн. Тел: 431540, (067) 4998983 Будинок, під розбірку блоків та шлакоблоків. Контакти: (050) 7472186 Будинок, поблизу Рівного, недобудований, цегляний. Ціна: 160 000 грн. Контакти: (067) 3607574 Будинок, Подоляна, вул. Набережна, 0,19 га, цегляний, накритий шифером, житловий стан, 5 кімнат, зручності на вулиці, централізована вода, поруч газ. Ціна: 114100 грн. Контакти: (096) 6548937 Будинок, Порозово, 12 км від міста., 2 поверхи, цегляний, 250 кв.м., 3 кімнати, кухня, 2 лоджії, с/в, 23 сот землі, підвал, 3 фази світла, косметичний ремонт. Контакти: (067) 7710081 Будинок, Ремель, 50 кв.м, 2 кім., вітальня, кухня, газ, м/п вікна, централізована вода, землі, 0,18 га, поруч р. Горинь, ліс, озера, асфальтований доїзд. Ціна: 144000 грн., торг. Контакти: (067) 2615001, (093) 9855761 Будинок, Рясники, Гощанський рн, 56 кв.м, сарай, льох, колодязь. Контакти: (098) 5808562, (067) 1322529 Будинок, Рясники, під дачу, 58 сот землі, теплиці, газ поряд, дорога асфальт, поряд річка, ліс, терміново. Контакти: (067) 7710081 Будинок, с. Крупець, Радивилівський рн, цегляний, власник. Контакти: (063) 1978422 Будинок, с.Шпанів, 3пов., мансардного типу, 5 кімнат, всі зручності, газ, вода, свердловина, літня кухня, хлів, погріб, або обміняю на 3кімнатну квартиру в Рівному. Ціна: 600000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок, Сапожин, Корецький рн, житловий стан, пічне опалення, проводиться газифікація, надвірні будівлі, сарай, льох, садок, 90 сот., поруч зупинка. Контакти: (096) 6548937 Будинок, Світанок, Корецький рн, дерево, 3 кімнати, кухня, хлів, погріб, криниця. Ціна: 44000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Симонів, Гощанський рн, Ц, 106 кв.м, 4 кім., кухня, веранда, парове опалення, 25 сот.+ 40 сот. город. Ціна: 140 000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Соснове, центр, 80 кв.м., дерево, 4 кім., ремонт, 12 сот. Ціна: 132000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Будинок, Тинне, центр, Ц, 2 поверхи, 121 кв м, 6 кімнат, всі зручності, гараж, земельна ділянка 0,11 га, без посередників. Контакти: 628130, (096) 2734702 Будинок, Томахів, Гощанський рн, 106 кв.м., Ц, облицьований керамічною плиткою, 4 кім., коридор, веранда, кухня, котельня, с/в, ванна, газ, 11 сот + 1 га. Контакти: (096) 6548937 Будинок, Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, газ, вода, господарська будівля, 0, 46 га, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1кімнатну з доплатою, без посередників. Тел: (067) 7010228 Будинок, цегляний, 1820 км від міста, з усіма зручностями, поруч озеро, річка, ліс, можливий обмін на житло в Рівному або поруч на рівноцінне, власник. Контакти: 431212, (067) 3625032


14 Будинок, Українка, Острозький рн, хлів, льох, криниця, город, приватизовано, можна під дачу. Контакти: (098) 4934073 Будинок, Урвена, Здолбунівський рн, 37,1 кв.м., 2 кімнати, кухня, потребує ремонту, 35 сот., льох, хлів, колодязь, поруч газ, неприватизовано. Контакти: (096) 6548937 Будинок, Хотинь, вул. Нова, цегляний, хороший жилий стан, 20 сот., будинку приблизно 30 років. Ціна: 379290 грн. Контакти: (096) 6548937 Будинок, шлаковий, Корецький рн, с. Сапожин, розмір 7/11 м, сарай, льох, криниця, ділянка 0,5 га. Ціна: 55000 грн. Контакти: (066) 2122360 Будинок, Ясененичі, старий, 0,43 га, надвірні будівлі, сад, колодязь, світло, газ поряд, приватизований, власник. Контакти: 53118, (096) 5186014 Будинок,с. Шпаків, 1пов., цегл., 60.2 кв.м, 3 кімнати, кухня, опалення газовим котлом, 37 сот. Ціна: 288000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок,с. Шубків, 1пов., цегл., 95/ 67/10, 4 кімнати, кухня, с/в, веранда, вода централізована, септик, 3 сараї, підвал, 8 сот. Ціна: 248000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, біля кафе «Софія», 45 сот., 25 сот. під забудову, 20 сот. під с/ г, комунікацїї на ділянці, є будинок. Ціна: 293400 грн. Контакти: (096) 9165886 Незавершене будівництво, В.Житин, 2пов., цегл., цокольний поверх, 175 кв.м, 12.5 сот. Ціна: 400000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Незавершене будівництво, В.Омеляна, центр, 1пов., цегл, мансардного типу, 4 кімнати, кухня, с/ в, світло, вода централізовано, газ поруч, септик, гараж, 20 сот. Ціна: 448000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

ÁÓÄÈÍÊÈ, ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Будинок або 1/2 будинку в Рівному. Контакти: 224336, (067) 3430230 Будинок або частину будинку у місті, поблизу міста, розгляну всі пропозиції, без посередників. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Будинок із земельною ділянкою, біля Рівного. Контакти: 224336, (067) 3640464 Будинок, в місті або передмісті, терміново, для себе. Контакти: (096) 6790098 Будинок, в місті, передмісті, сучасний. Контакти: 434097, (096) 3904808 Будинок, в місті. Контакти: 434097, (096) 3904808 Будинок, місто, передмістя, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067)3628517 Будинок, Рівне, Рівненський район, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610 Будинок, розгляну різні пропозиції. Контакти: 433609, (097) 9184184 Будинок, частину будинку, Рівне, передмістя, терміново. Контакти: (098) 2312689 Незавершене будівництво, або будинок, Житин, Городище, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067)3628517 Незавершене будівництво, або будинок, Обарів, Городок, Олексин, Шпанів, Ставки, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610 Частину будинку в Рівному зі зручностями, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610

1.2.5. Çäàì

Частину будинку, рн 12 школи, біля водоканалу, міськгазу, на довготривалий термін, двір, 1 кімната (24 кв.м), після ремонту, з Незавершене будівництво, передоплатою. Контакти: (067) Здолбунів, приватний сектор, 100 кв.м., 4945926 піноблок, 4 кімнати, літня кухня 40 кв.м (2 кімнати + кухня), є світло, вода, газ поряд. Контакти: (067) 7710081 Незавершене будівництво, Обарів, 10х14. Контакти: (067) 7710081 Незавершене будівництво, Обарів, 2пов., з піноблоку, 85% готовності, 185/115/18, 5 кімант, металочерепиця, світло, газ на ділянці, свердловина, септик, 10 сот. Ціна: 656000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Частину будинку, Здолбунів, 2пов., 3 кімнати, сарай, 0.01 га. Ціна: 144000 грн. Контакти: (096) 3013710

1.2.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Будинок, Біла Церква, Київська обл., 2 поверховий, цегляний, 80 кв.м, 4 кімнати, зручності, гараж, 1,5 сот., господарські споруди. Ціна: 520000 грн., торг. Контакти: (096) 7898333 Будинок, Керч, Крим, 5 кімнат, гараж, 12 сот. землі, газ, вода, недорого. Контакти: (066) 7700082

Будинок, Кирилівка, берег Азовського моря, 3 кімнати, 30 сот. землі, поруч аквапарк, дельфінарій, недорого. Контакти: (066) 7700082 Будинок, Крим, Передове, Байдарська долина, 14,5 сот. Ціна: 560000 грн. Контакти: (095) 8718459 Будинок, Полтавська обл, газифікований, всі зручності, ділянка 0,25 га, приватизована, біля курорту Миргород. Ціна: 180000 грн. Контакти: (098) 9624593

1.2.4. Êóïëþ Будинок або незавершене будівництво, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589

1/2 будинку, Басів Кут, 2 кімнати, ізольовані, повністю мебльовані, автономне опалення, гараж. Ціна: 2500 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 1/2 будинку, вул. Ясна, 2 кім., кухня, газ, вода. Ціна: 1000 грн. Контакти: (098) 9540150, (068) 0392132 1/2 будинку, вул. ясна, 2 кім., кухня, газ, вода. Ціна: 1000 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 1/2 будинку, Здолбунів2, 2 кімнати, мебльовані кухня і дитяча, холодильник. Ціна: 1500 грн.+ світло, вода. Контакти: 433609, (097) 9184184 1/2 будинку, рн «Магната», 1 кім., кухня, вода, зручності. Ціна: 1200 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Будинок, 2 кім., ремонт, холодильник, телевізор. Ціна: 1100 грн.+ світло. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Будинок, 5 кім., євроремонт, мебльований, побутові прилади. Ціна: 2200 грн. Контакти: (098) 9540150, (068) 0392132 Будинок, 5 кім., євроремонт, мебльований, побутові прилади. Ціна: 2200 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 Будинок, всі вигоди, подвір’я окреме, меблі, холодильник. Ціна: 2400 грн. Контакти: 434294, (050) 9281973, (093) 1435431 АН Сіар Будинок, Колоденка, 2 кім., меблі, ремонт, всі вигоди. Ціна: 1000 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Будинок, Пивзавод, 4 кім., 2 пов., євроремонт, гараж. Ціна: 3500 грн. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Котедж, 2 пов., євроремонт, вся побутова техніка. Ціна: 5600 грн. Контакти: (098) 9540150, (068) 0392132 Котедж, 2 пов., євроремонт, побутова техніка. Ціна: 5600 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 Тимчасівку в будьякому районі міста, частково вигоди. Ціна: від 600 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431, (050) 9281973 АН Сіар Частину будинку, 2 кім., кухня, зручності, місце під авто, меблі, холодильник. Ціна: 1500 грн. Контакти: 434294, (093) 1435431 АН Сіар

1.2.6. Âèíàéìó Будинок або частину будинку, достатньо 2 кімнат, місце під парковку. Контакти: 433609, (097) 9184184 Будинок, 1/2 будинку, дорого. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341

1.2.7. Îáì³í 1/2 будинку, Рівне, з землею, на іншу нерухомість в місті, розглядаю варіанти. Контакти: (098) 0707628, (095) 5768724 Будинок, Бугрин, Гощанський рн, 8х12 м, сарай, 32 сот на квартиру у Рівному. Контакти: (067) 3824405 Будинок, В.Житин, 60 кв.м, цегл., зручності, 7 км від міста на 1кімнатну квартиру в Рівному. Контакти: (098) 3843701 Будинок, Рівненський рн на житло в Рівному. Контакти: (067) 2550255

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Ïðîäàì â ì³ñò³ Земельні • будівництво,

ділянки, під терміновий продаж. Контакти: 430930, (097) 4081026 Земельні ділянки, вул. Фабрична, 0,1 га, приватизовані, рівне місце, зручний доїзд. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, 10 сот., під будівництво, вода, свердловина, світло, поруч газ, навпроти «Реноме». Ціна: 264000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Агропереробка, 0,1 га, перша лінія, можливість придбати суміжну ділянку. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Агропереробка, 0,13 га, 3тя лінія, 0,1 га/буд, 0,03 га/осг, між будинками, комунікації біля ділянки. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Агропереробка, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд, ділянка рівна. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Агропереробка, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд, ділянка рівна. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Агропереробка, 10 сот., під будівнитцво, всі комунікації, асфальтований доїзд, поруч сусіди. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Агропереробка, вул. Присадибна, 0,14 га, для будівництва, асфальтований доїзд, всі комунікації. Ціна: 228200 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Басів Кут, 0,10 га, є старий будинок, всі комунікації. Ціна: 416000 грн. Контакти: (097) 8634289 Земельну ділянку, в хорошому стані. Контакти: 646044 Земельну ділянку, біля котеджного містечка «Щасливе», 10,7 сот., правильної форми 25х40 м., на підвищенні. Ціна: 200000 грн. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 niver4uk@ukr.net Земельну ділянку, біля молитовного будинку, з комунікаціями, 7 сот. Недорого. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, вул. 16 липня, 7 сот, старий будинок, правильної форми, комунікації всі. Ціна: 880000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, вул. Д.Галицького, 25 сот., під будівництво багатоквартирного будинку, є проект. Ціна: 1000000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, вул. Київська, рн зоопарку, 0,068 га, під будівництво, є кадастровий номер. Ціна: 104000 грн. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, вул. Костромська, 12.5 сот, під будівництво, поряд біля ділянки газ, світло. Ціна: 322800 грн. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку, вул. Костромська, рн Льонокомбінату, 0,1 га. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, вул. Макарова, 0,145 га, можливо під автосервіс, зручне місце, над трасою Ціна: 188000 грн. Тел: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, вул. Макарова, 15 сот., акт. Ціна: 80000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельну ділянку, вул. Макарова, навпроти «Епіцентру», 9 сот., під будівництво, всі проплачені комунікації, середина масиву. Ціна: 240000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, вул. Макарова, по 15 сот., під с/г, перероблюються під забудову, за бензиновою заправкою. Ціна: 81500 грн. Тел: (096) 6548937 Земельну ділянку, вул. Млинівська, рн Авторинку, 0,12 га, під будівництво, асфальт, всі комунікації, огороджена. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, вул. Макарова, садова, 15 сот., неподалік поліклініки № 3, можна будуватися. Ціна: 84000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, вул. Молодіжна, 18 сот., держакт на будівництво, рівна, комунікації поруч. Ціна: 244000 грн. Контакти: (067) 1157161 Земельну ділянку, вул. Червоногірська, біля Молитовного будинку, 0,07 га, приватизована, рівна, асфальтована дорога, поруч газ, 100 м до зупинки. Ціна: 211900 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, вул. Чорновола, поруч оз. Басів Кут, квадратна, 15 сот, під будівництво. Ціна: 400000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, Грабник, 7,3 сот, є старий будинок. Ціна: 880000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, за «Газовиком», 10 сот, під будівництво, є державний акт, між будинками, проплачені комунікації, асфальт, сусіди. Ціна: 440000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, за авторинком, 0.237 га, приватизована, дозвіл на будівництво, поруч комунікації. Контакти: (097) 0565261 Земельну ділянку, за Газовиком,10 сот, можна будуватися, комунікації та сусіди є, рівна. Ціна: 304 000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, за Зоопарком, приватизована, під садівництво, недорого. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, Зоопарк, 0,1 га, для будівництвам, між будинками, комунікації, квадратної форми, рівна. Ціна: 146700 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Зоопарк, 0,10 га, під садівництво. Ціна: 84000 грн. Контакти: (098) 4455131 Земельну ділянку, зоопарк, 0,10 га, приватизовану, для садівництва. Ціна: 73350 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Зоопарк, 10 сот, під будівництво, рівна, недорого. Контакти: (066) 6782684 Земельну ділянку, Колоденка, 0,1 га, рівна, біля будинків, комунікації поруч, хороша дорога. Ціна: 179300 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Колоденка, 0,07 га. Ціна: 81500 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Колоденка, 0,10 га, під будівництво. Ціна: 120000 грн., торг. Контакти: (097) 8634289 Земельну ділянку, Колоденка, 0,11 га, серед забудованих будинків. Ціна: 88000 грн. Контакти: (098) 4455131 Земельну ділянку, Колоденка, 0,11 га. Ціна: 89650 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Колоденка, 12 сот, під будівництво, комунікації, асфаль тований під’їзд. Тел (096) 5159589 Земельну ділянку, Колоденка, 12 сот, під будівництво, комунікації, асфаль тований під’їзд. Тел: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, 12 сот. Контакти: (050) 3781444 Земельну ділянку, Колоденка, 12 сот., під будівництво, 20/60 м, держакт. Ціна: 120000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Колоденка, 15 сот, свердловина, світло, під будівництво. Ціна: 240000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, Колоденка, 7 га, під забудову, напроти будинку молитви. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, 7 сот, під будівництво, комунікації, терміново, недорого. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, 7 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Колоденка, біля будинку молитви, 0.7 га, під забудову. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Колоденка, біля Молитовного будинку, 7 сот., під будівництво, асфальтований доїзд. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Колоденка, приватизована під будівництво, 0.25 га, недорого. Ціна: 160000 грн. Контакти: (098) 6209546, (050) 3393708 Земельну ділянку, Колоденка, Червоні Гори, 7 сот, під будівництво, біля Будинку Молитви. Ціна: 193680 грн. Контакти: (096) 6548937

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó Земельну ділянку, Колоденка, Червоні Гори, 10 сот, є держ.акт під будівництво, комунікації поряд, неподалік молитовного будинку. Ціна: 144000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, Колоденка, Червоні гори, 200 м до молитовного дому, 6.5 сот., під будівництво, комунікації і забудови поруч. Ціна: 144000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Колоденка, Червоні гори, вул. Д.Галицького, 12 сот., під будівництво, рівна, комунікації і забудови поруч. Ціна: 200000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, луцьке кільце, 10 сот., під будівництво, рівна, забудови і комунікації поруч. Ціна: 144000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, луцьке кільце, 10 сот., під будівництво, рівна, комунікації і забудови поруч. Ціна: 200000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Новий Двір, 12 сот, під будівництво, асфальтований доїзд, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Новий Двір, 12 сот, під будівництво, асфальтований під’їзд. комунікації, терміново. Тел: (096) 5159589 Земельну ділянку, Новий двір, 12 сот., під будівництво, рівнина, держакт, комунікації поруч. Ціна: 160000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Новий двір, вул. Серпанкова, 0,13 га, між будинками, комунікації, можливість розподілу на дві ділянки. Ціна: 342300 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Новий Двір, новий масив, 10 сот., терміново. Ціна: 152000 грн. Контакти: (067) 7710081 Земельну ділянку, Новий двір, рн Золоті ворота, 10 сот., під будівництво, забудови і комунікації поруч. Ціна: 160000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Новий Двір. Контакти: (067) 4544771 Земельну ділянку, ПМК100, 0,1 га, під будівництво, рівна, комунікації поруч. Ціна: 112000 грн. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, ПМК100, 10 сот., під забудову, мальовниче місце, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, ПМК100, 0.1 га, комунікації поруч, рівна, поруч забудови. Ціна: 112000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, рн автовокзалу, вул. Київська, 0,1 га, під будівництво, кооп. «Комунальник», біля тресту зеленого господарства. Ціна: 203750 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, рн агропереробки, 0,11 га, під будівництво, серед забудованих будинків, асфальтований доїзд, комунікації. Ціна: 136000 грн. Тел: (067) 3100545, (050) 9002444 Земельну ділянку, рн агропереробки, 0.12 га, під будівництво, біля забудов, рівнина, світло і газ на ділянці, держакт. Ціна: 200000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, рн Зоопарку, 0,1 га, під будівництво, приватизована, поруч комунікації. Ціна: 122250 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, рн Зоопарку, 0,1 га, приватизована, поруч все забудовано, 100 м до зупинки. Ціна: 285250 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, рн зоопарку, 0,1 га. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, рн Зоопарку, 0,1 га. Ціна: 81500 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, рн Зоопарку, 0,1 га. Ціна: 89650 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, рн зоопарку, 0,10 га, під садівництво. Ціна: 96000 грн. Тел: (067) 3644474, (066) 7763367 Земельну ділянку, рн Зоопарку, 10 сот, можна під будівництво, рівна, поруч комунікації, терміново. Ціна: 52000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, рн зоопарку, 10 сот, рівна, під будівництво. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, рн Зоопарку, 10 сот., під будівництво, рівна. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, рн зоопарку, 10 сот., під с/г, рівнина, є держакт. Ціна: 72000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, рн зоопарку, для садівництва, 0,1 га. Ціна: 97800 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

Земельну ділянку, рн зоопарку, 11 сот, під будівництво, комунікації поруч, між забудовами, рівнина. Ціна: 112000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, рн зоопарку, хороше місце, під садівництво, рівнина, 10 сот, поряд комунікаці та будинки. Ціна: 84000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, рн Колоденки, ПМК100, 10 сот, під забудову, мальовниче місце. Тел: (096) 5159589 Земельну ділянку, рн Колоденки, ПМК100, 10 сот, під забудову, мальовниче місце. Тел: (096) 9165886 Земельну ділянку, Тинне, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Тинне, 10 сот., під будівництво, комунікації, асфальтований доїзд. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Тинне, 10 сот., під будівництво. Ц: 176000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Царське Село, 10 сот, між будинками, правильної форми, є проект та дозволи, цегла, будматеріали, хороше місце, рівна. Ціна: 360000 грн. Тел: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, Червоні Гори, 0,07 га, приватизована, рівна. Ціна: 179300 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Червоні гори, 0.65 га, під будівництво. Контакти: 632521, (097) 9857426 Земельну ділянку, Червоні Гори, 6 сот., акт, серед будинків, всі комунікації, поруч зупинка, недорого. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельну ділянку, Червоні гори, 6 сот., під забудову. Ціна: 80000 грн. Контакти: (050) 7472186 Земельну ділянку, Червоні Гори, 7 сот, недорого, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Червоні Гори, біля Молитовного будинку, 2 лінія від дороги, 7 сот., під будівництво, сусіди будуються. Ціна: 200000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, Червоні гори, біля молитовного будинку, 6.5 сот., під будівництво, рівна, забудови і комунікації поруч. Ціна: 208000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Червоні Гори, вул. Кн.Юрія, 7,5 сот., під забудову, комунікації. Ціна: 65200 грн. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку, Червоні Гори, новий массив, 10 сот., прямокутна, під будівництво, невеликий косогір, сусіди будуються. Ціна: 72000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341

1.3.2. Ïðîäàì çà ì³ñòîì (гâíåíñüêà îáë.)

Дачу, Деражне, 40 км від Рівного, дерев“яна, 16 сот., вода, світло, садок, луг ,10 сот., поруч річка. Контакти: (050) 9726755, (067) 3644805 Дачу, Новоукраїнка, масив • «Західний2», 8 сот., приватизована, цегляний будинок, сад, поруч ліс. Тел: (068) 0513912 Земельну ділянку, Великий • Житин, 0,20 га, під будівництво. Ціна: 80000 грн. Тел: (097) 4904005 Земельну ділянку, Здолбунів, • 10 сот., комунікації поруч, рівна, поруч зупинка, асфальтований доїзд, є сусіди. Контакти: (066) 6782684 Земельну ділянку, Шпанів, 0.18 • га, приватизована, є старий будинок, документація в наявності, власник, недорого. Контакти: (096) 3855411 Дачі, земельні ділянки, великий вибір, Новоукраїнка. Контакти: 431540, (067) 4998983 Дачну земельну ділянку, с. Новоукраїнска, 0,06 га, приватизована, комунікації поруч, терміново. Контакти: 247100, (097) 5837715 Дачу + земельну ділянку 0,05 га, близько річка, приміська зона. Контакти: (098) 9280553 Дачу, Городище, 100 кв.м, Ц, 2 пов., коробка накрита шифером. Ціна: 168000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769


ÄÀײ, ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó Дачу с. Біла Криниця. Контакти: (095) 9193699 Дачу, Городище, недобудовану, коробка цегляна (червона цегла), накрита шифером, 8 сот, комунікації поруч, 6,5 х 9 м, мансарда. Ціна: 136000 грн., торг. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Дачу, Городище, цегляну, 2 пов., косметичний ремонт, всі зручності, можна з меблями, впорядковане подвір’я, альтанка. Ціна: 336 000 грн., торг. Контакти: (097) 8634289 Дачу, Кам’яна Гора, масив «Борківський», 12 сот, 32 кв.м., огороджена, цегляна, 90% готовності, 2 кімнати, утеплена, м/п вікна, захисні ролети, електрика в будинку, свердловина, газ поруч, власник. Ціна: 60000 грн. Контакти: (097) 4747471 Дачу, Кунин, Здолбунівський рн,160 кв.м., 5 кім., газ, опалення, без зручностей, стан нормальний, поряд ліс. Ціна: 160000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Дачу, Нова Українка, 2пов., цегл., 2 кімнати, кухня, веранда, камін, грубка, свердловина, колодязь, септик, сарай, газ поруч, 6 сот., асфальтований доїзд. Ціна: 144000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Дачу, Нова Українка, 2пов., цегл., 3 кімнати, кухня, підвал, балкон, гараж, сад, теплиця, колодязь, опалення газовими конвекторами, зручності на вулиці, зем. діл. 6 сот. Ціна: 172000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Дачу, Новоукраїнка, 2 пов., 60 кв.м., цегляна, 6 сот., теплиці, асфальтований доїзд. Контакти: (098) 8988962 Дачу, Новоукраїнка, 2 пов., цегл., 75 кв.м, літня кухня, газ, опалення, камін, колодязь, сад, теплиця, поруч ліс, озеро. Контакти: (067) 3637016 Дачу, Новоукраїнка, 2пов., цегл., 70 кв.м, 2 кімнати, кухня, с/в, вода, світло, колодязь, опалення газовими конвекторами. Ціна: 200000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Дачу, Новоукраїнка, 3 пов., 6/9 м, газ, 4 конвектора, дубові сходи, паркет дубовий, тераса 4/5 м, камін, сад, колодязь, гараж, майстерня. Контакти: (050) 7472186 Дачу, Новоукраїнка, 9х9 м, всі вигоди, літня кухня, гараж, 6 сот., свердловина, 380 В, огороджена, терміново, недорого. Контакти: 431540, (096) 6790098 Дачу, Новоукраїнка, будинок 2 пов., газифікований, доглянутий, криниця, теплиця 4х8 м, надвірні будівлі, садок, м/ п вікна, документи готові, 6 сот. Ціна: 168000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Дачу, Новоукраїнка, вул. Вишнева, цегляну, 0,06 га, 1,5 поверхи, накрита шифером, ззовні скляна крошка, 4 кім., кухня, гараж, 2 підвали, сарай. Ціна: 203750 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Дачу, Новоукраїнка, масив «Східний», цегляна, 1 пов., без внутрішніх робіт, впорядкована територія, завезена земля, насадження, огороджено. Ціна: 64000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Дачу, Новоукраїнка, незавершена, літня кухня, сарай, туалет, буд.матеріали. Контакти: 267102, (068) 1043333, (068) 7296554 Дачу, Новоукраїнка, нова, цегл., 2 кімнати, кухня, гараж, с/в, газове опалення (конвектор). Ціна: 248000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Дачу, Новоукраїнка, Ц, «Східний», 80 кв.м, 2 пов., 3 кім., кухня, с/в, душ, газ та конвектори, м/п вікна, хороший стан, підвал, септик, теплиця, сарай, бесідка, терміново. Ціна: 216 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Дачу, Новоукраїнка, Ц, 1,5 пов., огороджена, 3 кім., 2 пов., газові конвектори, криниця. Контакти: (096) 5002833 Дачу, Новоукраїнка, Ц, 2 пов./мансарда, 3 кім., підвал, 8 сот., зупинка поруч, газ поруч. Ціна: 144000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Дачу, Новоукраїнка, цегл., 2пов., 1 поверх: с/в, сауна, ванна, кухня, 2 поверх: 2 кімнати. Ціна: 192000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Дачу, Новоукраїнка, цегл., 2пов., 120 кв.м, 1 поверх: кухня, ванна, вітальня, гостинна з каміном, 2 поверх: 2 кімнати, балкон. Ціна: 288000 грн. Контакти: 434763, (097) 4702223, (063) 3713769 Дачу, Новоукраїнка, цегляний будинок, 2 пов., гараж, світло, свердловина, 6 сот., садок. Ціна: 136000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983

Дачу, Новоукраїнка, цегляний будинок, 2 пов., надвірні будівлі, криниця, садок, біля лісу, 6 сот. Ціна: 140000 грн. Контакти: 431540, (096) 6790098 Дачу, Новоукраїнка, цегляний будинок, газифікований, гараж, криниця, впорядковане подвір’я, асфальтований доїзд, 6 сот., терміново. Контакти: 431540, (096) 6790098 Дачу, Новоукраїнка, цегляну, 2 пов., масив «Західний 2», всі зручності. Ціна: 208000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Дачу, Новоукраїнка, цегляну, 2 теплиці, 6 сот., поруч зупинка, магазин. Ціна: 88000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Дачу, Новоукраїнка, цегляну, госп. будівлі, криниця, 6 сот., поруч озеро, магазин. Ціна: 104000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельні ділянки, 2 шт., Кустин, 0,37 га, під забудову 2 будинків, приватизована, комунікації поруч, без посередників. Контакти: (096) 5410208 Земельні ділянки, 3 шт., траса РівнеЛуцьк, 3 км від Рівного, по 0.12 га. Контакти: (096) 9165886 Земельні ділянки, Антопіль, 2 шт., біля Київськоі траси, по 10 сот., комунікації поруч. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку за «Райським садом», 0.116 га. Ціна: 304000 грн. Контакти: (067) 3609009 Земельну ділянку під будівництво, Великий Житин, центр, 0,11 га, асфальтований під“їзд, комунікації поряд. Контакти: (096) 9141728, (063) 2289236 Земельну ділянку, 0.15 га в с. Карпилівка в районі новобудов. Ціна: 81000 грн. торг. Контакти: (096) 4564121 kondratishinadiana@mail.ru Земельну ділянку, 2 км від Рівного, с/г призначення. Контакти: (097) 2672755 Земельну ділянку, Антопіль,10 сот, є держ акт, рівна, хороше місце, комунікації недалеко, зупинка поряд. Ціна: 52000 грн. Тел: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, Б.Криниця, 10 сот., під будівництво, 2 лінія, рівна, комунікації і забудови поруч. Ціна: 88000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Б.Криниця, 10 сот., під будівництво, комунікації поруч. Ціна: 88000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Б.Криниця, 15 сот., під будівництво, вода централізована, газ і світло поруч, рівна. Ціна: 136000 грн торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Бармаки, 0,1 га, 23х45 м, рівна, зручне місце. Ціна: 122250 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Бармаки, 10 сот., під будівництво, рівна, газ і світло поруч. Ціна: 96000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Бармаки, 10 сот., рівна, поруч сусіди, тихе місце. Контакти: (066) 6782684 Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,09 га, для садівництва, права сторона в напрямку Києва, 300 м від траси, 70 м від житлових будинків. Ціна: 48900 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,1 га, при в“їзді, права сторона в напрямку Києва. Ціна: 48900 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,10 га, комунікації поруч, 10 хв. від траси. Контакти: (050) 9281973 Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,11 га, поряд всі комунікації, коробка новозбудована, 6х8 м, з газоблоків, накрита шифером, вікна, двері. Ціна: 120000 грн. Контакти: 434294, (050) 9281973 Земельну ділянку, Біла Криниця, 0,15 га, біля кафе «Караван», приватизована, поруч будинки. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд, рівна. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот, під садівництво, хороше місце, новий масив, є 2 поряд. Ціна: 40000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., акт під будівництво, терміново. Тел: (067) 4998983, (093) 4411002 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., акт під забудову. Ціна: 70000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., під будівництво, держакт, асфальтований доїзд, комунікації поруч, рн новобудов. Ціна: 88000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486

Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., під будівництво, є сусіди, комунікації, садок, 20х50 м. Контакти: (066) 6782684 Земельну ділянку, Біла Криниця, 10 сот., під будівництво. Контакти: (067) 7895822, (067) 7913668 Земельну ділянку, Біла Криниця, 2 ділянки по 10 сот, під будівництво, комунікації, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Біла Криниця, 2 лінія, серед новобудов, 10 сот., акт під будівництво. Ціна: 80000 грн. Контакти: 431540, (096) 6790098 Земельну ділянку, Біла Криниця, 2 суміжні, по 10 сот., під будівництво, комунікації, асфальтований доїзд, рівні. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Біла Криниця, за Райсом, 10 сот під будівництво, комунікації поряд. Ціна: 52000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, Біла Криниця, під будівництво,19 сот, комунікації поряд, хороше місце. Ціна: 112000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, Біла Криниця, поруч траса КиївЧоп, 1 лінія від дороги, 12 сот, можливо під комерцію. Ціна: 44000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, Á²Ëß ËÓÖÜÊÎÃΠʲËÜÖß, 0,1 ÃÀ, Ï²Ä ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, вÂÍÀ, ÃÀÇ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 925-24-34 Земельну ділянку, Богдашів, Здолбунівський рн, під забудову, комунікації поруч. Контакти: (063) 1219970 Земельну ділянку, в передмісті. Контакти: 646044 Земельну ділянку, Брищі, Млинівський рн, 0,22 га, під будівництво, криниця, світло, газ. Ціна: 43000 грн. Контакти: (095) 7541903 Земельну ділянку, Бронники, 0.27 га, або обмін на вантажне авто або мікроавтобус. Контакти: (050) 4350250 Земельну ділянку, В.Житин, 15 сот, комунікації, поруч сусіди. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, В.Житин, 15 сот., 30/ 50, під будівництво, рн новобудов, 2 лінія, держакт. Ціна: 120000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, В.Житин, 43 сот. та 70 сот., комунікації, 7 км від міста. Ціна: 4800 грн./1 сот. Контакти: (098) 3843701 Земельну ділянку, В.Житин, вул. Зелена, 0,15 га, в зручному місці, поруч усі комунікації, асфальтована дорога, є можливість придбати суміжну ділянку. Ціна: 122250 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, В.Житин, вул. Зелена, поряд всі комунікації, сусіди, нормальний доїзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, В.Житин, вул. Садова, 0,1 га, приватизована, в хорошому місці, ширина по дорозі 25м., поруч побудовані сусіди, електрика, газ. Ціна: 97800 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, В.Житин, новий масив, неподалік будинки, 14 сот, є держ. акт під будівництво. Ціна: 52 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, В.Житин, район новобудов, 0,25 га, під будівництво, асфальтований під’їзд, комунікації поряд. Ціна: 140 000 грн. Контакти: (068) 0607095 Земельну ділянку, В.Житин, центр, 15 сот., акт під будівництво, всі комунікації, недорого, терміново. Контакти: 431540, (096) 6790098 Земельну ділянку, В.Олексин, 10 сот, під будівництво, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, В.Олексин, 10 сот, під будівництво, терміново. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, В.Олексин, 12 сот., 40/30 м, під забудову, є держакт, комунікації поруч, рівнина, сусіди забудовані. Ціна: 88000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, В.Омеляна, 0,25 га, під будівництво, рівна, газ на ділянці. Ціна: 160000 грн. Контакти: (067) 2615001, (093) 9855761 Земельну ділянку, В.Омеляна, 0.10 га, комунікації поруч. Ціна: 104000 грн. Тел: (067) 2615001, (093) 9855761

Земельну ділянку, В.Омеляна, 12.5 сот., під будівництво, держакт, рівнина, комунікації поруч. Ціна: 96000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, В.Омеляна, 12.5 сот., під будівництво, рівна, комунікації і забудови поруч. Ціна: 100000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, В.Омеляна, 15 сот., під будівництво, 60/25 м, асфальтований доїзд, комунікації поруч, рівнина, держакт. Ціна: 112000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, В.Омеляна, 15 сот., під забудову, 1 лінія від траси, кутова, рівна, світло поруч. Ціна: 72000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, В.Омеляна, вул. Музиківська, 0,22 сот., під будівництво, комунікації поруч, терміново. Контакти: (067) 7710081 Земельну ділянку, В.Омеляна, вул. Чеська, 25 сот., під будівництво, рівна, комунікації поруч. Ціна: 120000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Велика Омеляна, 0,1 га, приватизована, за кафе «Софія», поруч комунікації. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Великий Житин, вул. Садова, 0,16 га, між будинками, 250 м від траси, поруч комунікації. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Великий Житин, на 15 сот., приватизована, комунікації поруч, терміново. Ціна: 80000 грн. Контакти: (067) 3971787 Земельну ділянку, Вересневе, 0,1 га, між будинками, комунікації. Ціна: 244500 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Вересневе, 0,1 га, поруч комунікації, між будинками. Ціна: 179300 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Вересневе, 0,1 га. Ціна: 163000 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Вересневе, 0.12 га, під будівництво, рівнина, 50/24 м, за боулінгклубом, поруч забудови, держакт. Ціна: 104000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Вересневе, 10 сот., під будівництво, біля «Софії», світло і газ поруч, вода свердловина, каналізація септик. Ціна: 120000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Вересневе, 10 сот., під забудову, літня кухня, колодязь, світло, газ. Контакти: (067) 6569358 Земельну ділянку, Вересневе, 12 сот, під будівництво, рівна, поруч забудови, комунікації, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Вересневе, 15 сот., під будівництво, рівна, новий масив, держакт. Ціна: 56000 грн. Тел: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Вересневе, 15 сот., під будівництво, рівна, поруч забудови, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Вересневе, 40 сот., під с/г призначення. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Вересневе, біля «Софії», 0,12 га, під будівництво, поряд забудови, комунікації. Ціна: 112000 грн., торг. Тел: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Вересневе, новий масив, 0.09 га. Контакти: (096) 7219272 Земельну ділянку, Верхівськ, 0,12 га, під будівництво, рівна, комунікації по вулиці. Ціна: 48000 грн. Контакти: (067) 3100545, (050) 9002444 Земельну ділянку, Верхівськ, 15 сот, під будівництво, перша лінія від млинівської траси, комунікації. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Гільча1, 0,25 га, під будівництво, комунікації поруч, асфальтований доїзд, терміново. Контакти: (067) 7710081 Земельну ділянку, Городище, 0,07 га, під садівництво, електрика, котлован, світло та газ поруч. Ціна: 56000 грн., торг. Контакти: (067) 3100545 , (050) 9002444 Земельну ділянку, Городище, 0,10 га, під садове призначення, біля ставків. Ціна: 40750 грн. Тел: (096) 6548937 Земельну ділянку, Городище, 0,15 га, під будівництво. Ціна: 64000 грн. Тел: (067) 3100545, (050) 9002444 Земельну ділянку, Городище, 0.12 га, недалеко від озера, держакт. Контакти: (067) 1398260, (067) 3620356 Земельну ділянку, Городище, 13 сот., за кафе «Караван», під забудову, рівна, асфальтований доїзд. Контакти: (096) 6548937

Земельну ділянку, Городище, 12 сот., під забудову, комунікації, асфальтований доїзд, рівна. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Городище, 15 сот, під забудову, комунікації, асфальтований під’їзд, ділянка рівна. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Городище, 16 сот., під будівництво, Сарненський поворот, комунікації поруч. Ціна: 104000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Городище, 25 сотих, під с/г. Контакти: (0362) 207430 (096) 8625995 Земельну ділянку, Городище, 8 сот., кооп. «Вишневий», держакт, комунікації поруч. Ціна: 39000 грн. Контакти: 58372, (050) 3392810 Земельну ділянку, Городище, 9 сот. Контакти: (050) 3781444 Земельну ділянку, Городище, вул. Л.Українки, 11 сот., 20/55, під будівництво, комунікації поруч. Ціна: 104000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Городище, вул. Лесі Українки, 0,12 га. Ціна: 80000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, Городище, кооп.»Городищенський», 0.08 га, поруч сучасні забудови, недорого. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, Городище, кооп.»Калина», 0,06 га, приватизована, сад, газ, світло, маршрутка поруч, будівельний вагончик 6х3м, власник. Ціна: 49600 грн. Контакти: (068) 5132705, (067) 3774147 Земельну ділянку, Городище, садова, 7 сот., зупинка поруч, виритий котлован, фундаментні блоки, будматеріали, між будинками, світло. Ціна: 56000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, Городок, 0,1 га, кооператив «Залізничник», приватизована. Ціна: 36675 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Городок, 0.10 га. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Грабів, 16 сот., акт під будівництво. Ціна: 44000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельну ділянку, Грабів, 16 сот., приватизована, під забудову. Контакти: (098) 7904548 Земельну ділянку, Грабів, 17 сот., рн новобудов, під будівництво, вода централізована, світло і газ поруч. Ціна: 80000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Грушвиця, під будівництво, комунікації поруч, фасадна, над дорогою. Ціна: 203750 грн. Контакти: (096) 6548937

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÄÓÁÍÎ, ÂÓË. ÃÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ, 0.6 ÃÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 031-07-78 Земельну ділянку, Дядьковичі, 10 км від Рівного, поворот на Милостів, 500 м від зупинки, 1 лінія, 0.15 сот., газ, світло, приватизована, під будівництво та ведення господарства. Контакти: 401374, (098) 0787665 Земельну ділянку, Дядьковичі, 10 сот., над дорогою, млинівська траса. Ціна: 73350 грн. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку, Дядьковичі, 15 сот, під будівництво, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Дядьковичі, 15 сот, під будівництво, асфальтований під’їзд. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Дядьковичі, 15 сот., під забудову, рівнина, діючий газопровід, можливість проведення інших комунікацій, поруч забудови, чудове місцезнаходження, терміново. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Житин, 15 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Житин, 15 сот., під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 4748488

15

Земельну ділянку, за «Райським садом», 0.09 га. Ціна: 264000 грн. Тел: (067) 3100545, (050) 9002444 Земельну ділянку, Забороль, 21 сот., акт під будівництво, рн новобудов, школи, 1 лінія. Ціна: 64000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÇÄÎÂÁÈÖß, 15 ÑÎÒ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 997-36-61 Земельну ділянку, Здолбунів, 8 сот., під забудову, комунікації проплачені, держакт. Ціна: 68000 грн. Т: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Здолбунів, селище, 10 сот, комунікації поруч, рівна, під дачне будівництво. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Карпилівка, «Панський масив», 0,2 га, приватизована, площина рівна, чорнозем, поруч підземні комунікації, ліс, джерела, дешево,терміново. Контакти: 628013, (067) 2680854 Земельну ділянку, Здолбунів, селище, 10 сот, комунікації поруч, рівна, під дачне будівництво. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Караєвичі, 0,12 га, 10 км від Рівного, приватизована, рівна, між будинками, комунікації, хороша дорога. Ціна: 52975 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Карпилівка, «Панський масив», 0,20 га, приватизовану, під будівництво, комунікації поруч, між будинками. Ціна: 112000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Карпилівка, 15 сот., акт, рн новобудов. Ціна: 48000 грн. Контакти: (096) 6790098 Земельну ділянку, Карпилівка, Панський масив, 15 сот, комунікації, рівна, під будівництво. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Карпилівка, Панський масив, 15 сот, комунікації, рівна, під будівництво. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Карпилівка, Панський масив, 20 сот., акт під будівництво, серед новобудов, всі комунікації, хороший доїзд, терміново, недорого. Контакти: 431540, (096) 6790098 Земельну ділянку, Квасилів, 10 сот., під будівництво, комунікації, асфальтований доїзд, рівна, поруч зупинка маршрутки. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Клевань, 12 сот, всі комунікації, зручний під’їзд. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Клевань, 12 сот, всі комунікації, зручний під’їзд. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Клевань, рн Шпиталь, під забудову, 10 сот. Контакти: (067) 3601322 Земельну ділянку, Клевань2, 12,5 сот., акт, всі комунікації, гарне місце, рн новобудов, асфальт. Ціна: 80000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельну ділянку, Козлин, 0,41 га, рн кінного заводу, приватизована, поруч газ та електрика, два держакти. Ціна: 154850 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Корнин, 12 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Корнин, 12 сот, під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Кривичі (10 км від Рівного), 0,10 га, приватизована, під забудову. Ціна: 29000 грн. Контакти: (0362) 438203 (093) 9356868 Земельну ділянку, Корнин, 12 сот., під будівництво, між забудовами, комунікації поруч, рівнина, держакт. Ціна: 80000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Кустин, 0.18 га, приватизована, під забудову, комунікації, сосновий ліс, під’їзна дорога поруч, без посередників. Контакти: 236859


16

ÄÀײ, ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ Земельну ділянку, Омеляна, 21 сот., під будівництво, комунікації. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Омеляна, під забудову. Ціна: 57050 грн. Контакти: (096) 6548937

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÎÑÃ, 1.25, Á²Ëß ËÓÖÜÊÎÃΠʲËÜÖß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

Земельну ділянку, Кустин, 0,12 га, поруч церква, ліс, став, власник. Ціна: 69000 грн. Контакти: (067) 9252434 Земельну ділянку, Кустин, 0,15 га, під забудову, приватизовану, є фундамент 10х11, буд. план, світло, комунікації поруч. Контакти: (097) 6721675 Земельну ділянку, Кустин, 0,19 га, під забудову, приватизовану, комунікації, сосновий ліс поруч. Контакти: (097) 1358564 Земельну ділянку, Кустин, 13 сот, під будівництво, рівна, поруч ліс. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Кустин, 13 сот., під будівництво, рівна, поруч ліс. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Кустин, 14,2 сот., біля церкви, серед будинків. Ціна: 60000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельну ділянку, Кустин, 17 сот., приватизована, центр, або обміняю на авто, терміново, недорого. Контакти: (067) 9836608 Земельну ділянку, Кустин, комунікації поруч, 17 сот. Контакти: (096) 5410208, (097) 8999796 Земельну ділянку, Луцьке кільце, 0,1 га, за АЗК ОККО. Ціна: 122250 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Луцьке кільце, 0,1 га, приватизована, рівна, газ, електрика. Контакти: (067) 9252434 Земельну ділянку, луцьке кільце, 10 сот, під будівництво, поблизу шпанівської дороги, рівна. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, луцьке кільце, 10 сот., акт під будівництво. Ціна: 96000 грн. Контакти: 431540, (067) 4998983 Земельну ділянку, Луцьке кільце, 10 сот., під будівництво, квадратна, рівна, поруч сусіди. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, М.Олексин, 0,12 га, приватизована, під будівництво, не в долині, поруч комунікації, зручний доїзд. Ціна: 130400 грн. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, М.Олексин, 13 сот., під будівництво, держакт, комунікації і забудови поруч. Ціна: 104000 грн. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, М.Олексин, 22 сот., під будівництво, забудови і комунікації поруч, вимощений доїзд. Ціна: 200000 грн. торг. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, Млини, під будівництво, 12 соток, газ, світло поруч, 300 м до Засвіцького озера, 1,5 км до озера Нобель. Ціна: 88000 грн., торг. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 niver4uk@ukr.net

Земельну ділянку, Малий Олексин, 0,12 га. Ціна: 114100 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, масив Борківський, 0.12 га. Контакти: (097) 5251152, (097) 1191778 Земельну ділянку, Межиричі, Острозький рн, 17 сот., під будівництво, центр. Контакти: (050) 9443736

ÇÅÌÅËÜÍÓ Ä²ËßÍÊÓ, ÍÀ ËÓÖÜÊÎÌÓ Ê²ËÜÖ². ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельну ділянку, над трасою ЛуцькМлинівДубно, 0,25 га, під будівництво, цегляний будинок 3х5 м на ділянці. Ціна: 43000 грн. Контакти: (094) 9665256 Земельну ділянку, Нова Українка, 0,23 га, 15х150 м, під будівництво, світло, газ, вода, телефонна лінія поруч. Контакти: 435256 Земельну ділянку, Новоукраїнка, «Західний2», 0,06 га, світло, газ, огороджена, контейнер, поруч ліс, озеро, приватизована. Ціна: 51000 грн. Контакти: (095) 7541903 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0,06 га, огороджена, контейнер, поруч ліс, магазин, озера. Контакти: (067) 3625501 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0,06 га, світло, газ, огороджена, плодові дерева, поруч озера, ліс, приватизована, без посередників. Ціна: 51000 грн. Контакти: 54612 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0,10 га, світло, газ, поруч ліс, озеро, лебединка, магазин, власник. Ціна: 53500 грн. Контакти: (098) 0707628 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 6 сот., асфальтований під’їзд, район контори, неподалік ліс, комунікації біля ділянки. Ціна: 45000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0,14 га, світло, поруч газ, частково огороджена, поруч новобудови. Ціна: 96000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, Новоукраїнка, 0.10 га, рівна, без дерев, держакт. Контакти: (067) 3620356 Земельну ділянку, Обарів, 0.17 га, всі комунікації поруч. Контакти: (096) 9165886

Земельну ділянку, Обарів 3, біля будинків, 14 сот, під будівництво, комунікації поряд. Ціна: 92000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230 Земельну ділянку, Обарів, 100 м від траси, 8,5 сот., світло. Ціна: 114100 грн. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку, Обарів, 11 сот, під будівництво, рівна. Ціна: 112000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Земельну ділянку, Обарів, асфальтований доїзд, 0,20 га, під будівництво, всі комунікації. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Обарів, вул. Ринкова, 0,15 га, під будівництво, асфальт, всі комунікації. Ціна: 184000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Обарів, вул. Ринкова, 0,15 га, під будівництво, між будинками, всі комунікації. Ціна: 2200 грн./сот. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Обарів, недалеко від Млинівської траси, 0.18 га, між будинками. Ціна: 208000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Земельну ділянку, Обарів, рн «Швейцарії», 15 сот., над трасою, акт, всі комунікації, можливо під комерцію. Тел: (096) 6790098, (093) 4411002 Земельну ділянку, Обарів3, 6.5 сот., під забудову комунікації поруч, хороший доїзд, вулиця забудована. Ціна: 65200 грн. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку, Олександрія, 0.15 га, біля Галового озера, поруч збудовані будинки, комунікації. Ціна: 101875 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, Олександрія, 15 сот. Ціна: 96000 грн. Контакти: (097) 2800048 Земельну ділянку, Олександрія, урочище «Млин», 0,15 га, приватизована ділянка біля озера, поруч будинки, комунікації. Ціна: 187450 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, Омеляна, 15 сот, під будівництво, комунікації, асфальт. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Омеляна, 15 сот, під будівництво, комунікації, асфальт. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, рн луцького кільця, 0,10 га, комунікації біля ділянки, приватизована, під будівництво. Ціна: 116000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697

Земельну ділянку, Порозове, 0,15 га, приватизована, під будівництво, комунікації поруч. Ціна: 90000 грн. Контакти: (067) 8706592 Земельну ділянку, Ремель, 13 сот, під забудову, мальовниче місце, ліс, річка. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Ремель, 13 сот, під забудову, мальовниче місце, ліс, річка. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Рівненськи рн, масив «Борковський», 0,064 га, світло, газ, частково огороджена, поруч ліс, озеро, магазин. Контакти: (096) 0301888 Земельну ділянку, Рівненський рн, з документами, можливий обмін на автомобіль. Контакти: (067) 8042544 Земельну ділянку, Сергіївка, 0.15 га, під будівництво, комунікації поруч. Ціна: 40000 грн. Контакти: (067) 6813635, (066) 8539359 Земельну ділянку, Сергіївка, над дорогою, новий масив, комунікації поруч, 300 м від ділянки. Ціна: 65200 грн. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку, Рівненський рн, недорого. Контакти: 400218, (093) 2541338 Земельну ділянку, с. Кустин, приватизована. Ціна: 40 000 грн. Контакти: (096) 7307410 Земельну ділянку, с. Новоукраїнка, садок, 0,1 га, приватизована, терміново. Контакти: 247100, (097) 5837715 Земельну ділянку, Сергіївка, біля лісу, озера, 0,75 га, рн новобудов. Ціна: 160 000 грн. Контакти: (098) 4455131 Земельну ділянку, Ставки, 0,075 га, під будівництво, всі комунікації. Ціна: 40000 грн., торг. Контакти: (096) 8344055, (063) 3422697 Земельну ділянку, Ставки, 50 сот., приватизована, держакт, недорого. Контакти: (096) 5702363 Земельну ділянку, Шостаків, приватизована, під забудову, 0.16 сот. Ціна: 30000 грн. Контакти: (067) 3623671 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот, під будівництво. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот, під будівництво. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Шпанів, 12 сот., під забудову, біля спиртзаводу, комунікації недалек, масив забудований. Ціна: 81500 грн. Контакти: (096) 6548937 Земельну ділянку, Ясениничі, 0,15 га, асфальтована дорога, комунікації, 10 км від міста. Ціна: 89650 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Ясениничі, 0,15 га, приватизована, поруч центр. Ціна: 73350 грн. Контакти: 450110, (067) 3628517

1.3.3. Ïðîäàì ïî Óêðà¿í³ Земельну ділянку, 25 соток, Світязь, знаходиться біля оз. Линовець і оз. Світязь, недалеко є ліс. Контакти: (097) 5640559 Земельну ділянку, Одеська обл., Татарбунарський рн, 2 сот., під будівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: 120 000 грн. Контакти: (096) 4748488

1.3.4. Êóïëþ Дачну ділянку, для себе, недорого. Тел: (098) 0707628, (095) 5768724 Дачу в Новоукраїнці, або земельну ділянку, можна незавершену. Недорого. Для себе. Контакти: (067) 7082000 Дачу, можливо незавершену, в Новоукраїнці, для себе. Контакти: (067) 7082000 Дачу, Нова Українка, Городище, розгляну всі пропозиції, без посередників. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Дачу, Новоукраїнка, терміново, для себе. Контакти: (067) 3019901 Земельну ділянку в мальовничому місці, для себе, недорого. Контакти: (067) 7082000

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó Земельну ділянку для будівництва, Житин, Городище, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067)3628517 Земельну ділянку для садівництва, Городок, кооператив “Залізничник”, розгляну всі пропозиції. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку за зоопарком, під будівництво чи садівництво. Контакти: (067) 3640464 Земельну ділянку під забудову в Рівному, можна під садівництво. Контакти: (067) 3640464 Земельну ділянку, Басів Кут, вул. Чорновола, або Царське село. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Біла Криниця, Городище, Колоденка, зоопарк, для будівництва. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, в передмісті, без посередників. Контакти: (096) 6790098 Земельну ділянку, в рні ПМК100, будьяку, розгляну всі пропозиції. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, В.Омеляна, Олександрія, Олексин, під будівництво. Розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, В.Омеляна, Олександрія, Олексин, під будівництво. Розгляну всі пропозиції. Терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, В.Омеляна, Олександрія, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Вересневе, Колоденка, Агропереробка, Луцьке кільце, рн зоопарку, під будівництво, для себе, агентства прохання не турбувати. Контакти: (067) 9252434 Земельну ділянку, Верхівськ, Ясениничі, під забудову. Контакти: (066) 5476204 Земельну ділянку, вул. Костромська. Контакти: 450110, (067) 3628517 Земельну ділянку, Городище, Біла Криниця, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Городище, Корнин, під будівництво, розгляну всі пропозиції. Терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, для будівництва в Бармаках. Контакти: 451650, (067) 3643610 www.rivnedim.com.ua Земельну ділянку, для себе, Вересневе, Колоденка, Луцьке кільце, під будівництво, для себе, агентства прохання не турбувати. Контакти: (067) 9252434 Земельну ділянку, для себе. Контакти: 54612 Земельну ділянку, Житин, Бармаки, Кустин, Забороль, Олександрія, під будівництво, розгляну всі пропозиції. Тел: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, за АЗС «Окко», в рні луцького кільця, під будівництво. Терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Кам’яна Гора, для себе. Контакти: 54612 Земельну ділянку, Колоденка, будьяку, розгляну всі пропозиції. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, комерційного призначення, від 0,02 га. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Корнин, під будівництво, терміново. Контакти: 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Кустин, Сергіївка, Забороль, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, навпроти ТРЦ «Екватор», вул. Макарова, Павлюченка, Пржевальського. Контакти: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, не агентство. Контакти: (067) 3625501 Земельну ділянку, Обарів (ліва сторона), біля луцького кільця, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Обарів, біля Луцького кільця, під будівництво, розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, Обарів, Омеляна, Ставки, Городок, Карпилівка, зоопарк, луцьке кільце, терміново. Контакти: (096) 6790098, (093) 4411002 Земельну ділянку, під будівництво боксу. Контакти: (096) 0301888 Земельну ділянку, під будівництво, поблизу міста, розгляну всі пропозиції, без посередників, терміново. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, під будівництво, с/г або садівництво, для себе. Контакти: (095) 7541903 Земельну ділянку, під будівництво, Ч.Гори, біля молитовного будинку. Контакти: (096) 9165886 Земельну ділянку, під дачу, для себе, без посередників. Контакти: 435256

Земельну ділянку, рн Боярка, Пивзавод, Ювілейний, Тинне, Агропереробка, Костромська, Біла Криниця, Городище, Колоденка, рн зоопарку та ін., розгляну всі пропозиції, без посередників. Контакти: 623464, (097) 5179295, (096) 3350486 Земельну ділянку, рн Зоопарку, під будівництво, Контакти: 224336, (067) 3430230 Земельну ділянку, рн Зоопарку. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку, Рівненський рн, під будівництво, розгляну всі пропозиції. Тел: (0362) 451650, (067) 3643610 Земельну ділянку, Тайкури, під будівництво, без посередників. Контакти: (098) 1205896, (093) 6892639 Земельну ділянку, терміново, в Рівноме або передмісті. Контакти: (098) 2312689 Земельну ділянку, терміново, не агентство. Контакти: (094) 9665256 Земельну ділянку, Тинне, Вересневе, під будівництво, розгляну всі пропозиції, терміново, недорого, без посередників. Контакти: (096) 5159589 Земельну ділянку, Тинне, Вересневе, під будівництво. Контакти: (096) 4748488 Земельну ділянку. Контакти: (096) 0301888

1.3.7. Îáì³í Земельну ділянку, Біла Криниця, комунікації поруч (коробка з газоблоків 6х8 м, накрита), на 1кімнатну квартиру, у Рівному. Контакти: (050) 9281973 Земельну ділянку, Бронники, 0,27 га, на вантажний автомобіль або трактор. Контакти: (067) 4953622

Гаражі, кіоски 1.4.1. Ïðîäàì

Виготовлення металевих гаражів та їх ремонт, автонавісів, воріт, стелажів, зварювальні роботи. Тел: (098) 6119336 Гараж, вул. Курчатова, кооп. • «Автолюбитель», оглядова яма, підвал, приватизований, терміново. Тел: (068) 0519912 Гараж, вул. Сонячна, цегляний, • великий підвал. Ціна: 52 000 грн. Контакти: (093) 5583572

Гараж, вул. Шухевича, 23,9 кв.м., сухий, можна під бус, склад. Ціна: 65000 грн. Контакти: (050) 9726755, (067) 3644805 Гараж, кооператив • «Джерело», залізобетонний. Контакти: (096) 1790735 Гаражі, вул. Біла, площа 85 кв.м. • Контакти: (067) 3600950 2 кіоски, 3 т, на ринку дикого 5 і 11 ряд, нова площадка, недорого. Контакти: (093) 8460844 Вагончик будівельний (можлива оренда). Контакти: (099) 1141516 Вагончик будівельний, 5х2,5х2,5, утеплений, обшитий, металеві двері, м/ п вікно, з гратами. Контакти: (095) 7541903 Вагончик, 2поверховий. Контакти: 690730 Гараж в кооперативі «Дворецький», широкий (в районі сторожової будки). Тел: (067) 9375327 i_rashka@mail.ru Гараж в кооперативі «Турист», вул. Курчатова, світло, цегляний, яма, приватизований, 24 кв.м. Контакти: 235698, (067) 9075538 Гараж металевий розбірний, без місця 3/5 м. Контакти: (096) 4707224 Гараж металевий, розбірний. Контакти: (097) 9312026 Гараж поблизу радіозаводу, 20.5 кв.м, під бус, світло, підвал, яма. Контакти: (067) 3034653, (050) 5229510 Гараж цегляний в кооп. «Супутник», вул. О. Теліги. Контакти: (067) 3603707 Гараж цегляний, кооператив “Колесо”, РУМ, під бус, підвал по периметру, висота воріт 2.7 м., 4.3x6 м., можливий обмін на земельну ділянку. Контакти: (067) 3621402 Гараж, вул. Старицького, кооп. «Колесо», металевий, приватизований. Контакти: (067) 9836608 Гараж, вул. Шухевича, кооп. «За кермом», цегл., хороше місце. Контакти: 265719, (067) 2670710 Гараж, вул. Шухевича, кооп. «Нива», високий, з підвалом та ямою. Контакти: (096) 4918393 Гараж, Здолбунів, цегляний, є підвал. Контакти: (050) 7472186 Гараж, кооп. «Дворецький». Контакти: (050) 4357086


Гараж, кооп. «Дворецький», подвійний, 36 кв.м, на 2 авто, цегляний, облицьований, поштукатурений, світло, яма, охорона, приватизовано. Контакти: (098) 0153290 Гараж, кооп. «Джерело». Контакти: (098) 5856307 Гараж, кооп. «Колесо». Контакти: (067) 3621563 Гараж, кооп. «Нафтовик», підвал, яма, кімната зверху. Контакти: 615660, (067) 3621563 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Контакти: (067) 9233693 Гараж, металевий, розбірний, без місця, можлива доставка, встановлення. Контакти: (097) 9312026 Гараж. Тел: 400218, (093) 2541338 Кіоск металевий, без місця, кунг військовий. Контакти: (099) 1141516 Кіоск, центральний продуктовий ринок, обладнаний, можлива оренда. Контакти: (067) 1527517

ÃÀÐÀƲ ÌÅÒÀËŲ ÐÎÇÁ²ÐͲ, ÀÂÒÎÍÀ²ÑÈ, ÊÎÇÈÐÊÈ, ÃÀÐÀÆͲ ÂÎÐÎÒÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-22-72, (097) 063-49-42 Контейнер морський, кіоск металевий, без місця. Контакти: (099) 1141516 Контейнер рк «Дикий». Контакти: (067) 4544771 Контейнер, 3 т, недорого. Контакти: (067) 9350860 Контейнери металевий, 2 т. Контакти: 628013 (067) 2680854 Кунг. Контакти: (067) 2558982

1.4.2. Êóïëþ Куплю кунг, контейнер або вагончик. Контакти: (093) 5771774

1.4.3. Çäàì

Гараж, вул. Глибока, 2235 кв.м., земельна ділянка 0,22 га. Контакти: 223033, (098) 7446350

1.4.4. Âèíàéìó Гараж, 2,5/ 33,5/6. Контакти: (097) 2141294

Комерційна нерухомість 1.5.1. Ïðîäàì

Майновий комплекс, Рівненський рн, смт. Клевань. Виробнича будівля 650 кв.м., адмінбудівля 200 кв.м., земельна ділянка 0.7 га у власності. Без посередників. Контакти: (067) 3602096 1кімнатну кватиру, вул. Директорії, «сталінка», 1 поверх цегляного будинку, високі стелі, площею 36 м.кв, можливо під комерцію. Ціна: 336 000 грн. Контакти: (068) 0607095

ÁÓIJÂËÞ Ç ÐÎÇÁ²ÐÍÈÕ ÁÅÒÎÍÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É, ÎÑÒÐÎÃ, 1500 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 100000 ÃÐÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 031-07-78 Господарство, Мала Мощаниця, Здолбунівський рн, дешево. Контакти: 275490 Кафе, діюче, 125 кв.м, можлива оренда. Ціна: 1120 000 грн. Контакти: (097) 1347402, (050) 3387109 Кафе, рн автовокзалу, 240 кв.м, з обладнанням та меблями. Ціна: 1200000 грн. Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Кафересторан, вул. Кавказька, центр, 226 кв.м., Ц, 190 кв.м. ділянка, всі комунікації, та зручності, авт. опалення, є літній майданчик, парковка. Ціна: 2445000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення вільного призначення, вул. Шухевича, Північний, 170 кв.м., Ц, 3 пов., нежитлове, ремонт, авт. опалення, окремий вхід, парковка. Ціна: 937250 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

Нежитлове приміщення, Ц, 2 пов., вул. Вербова. Ціна: 132000 грн. Контакти: (050) 3752836 Приміщення виробничі, Корнин, 410 кв.м., Ц, 10,5 га приватизовано, 40х10 м, висота 7 м., електрика. Ціна: 320000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення вільного призначення, вул. Буковинська, рн автовокзалу, 230 кв.м., Ц, стоїть окремо, 3 пов., окремий вхід, зал 170 кв.м., підсобне 60 кв.м. Ціна: 1030975 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісне, вул. Відінська, мототрек, 75 кв.м., Ц, 4 кім. (15,4; 7,4; 20,6; 32,3), всі зручності, авт. опалення, парковка, ремонт, грати на вікнах. Ціна: 489000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісне, вул. П.Могили, 3 пов., 100 кв.м., ремонт, автономне опалення, меблі. Ціна: 560000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Приміщення офісне, вул. Гетьмана Мазепи, центр, 100 кв.м., Ц, ремонт, всі комунікації, парковка, 1 пов., оремий вхід. Ціна: 815000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісне, вул. Кавказька, центр, 108 кв.м., Ц, 5 каб., всі комунікації, зручності, авт. електричне опалення, євроремонт, меблі, парковка. Ціна: 652000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісне, вул. Соборна, Пивзавод, 43 кв.м., Ц, під салонперукарню, євроремонт, 3 каб. Ціна: 570500 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісні, вул. Відінська, рн 12 Школи, 82 кв.м., Ц, 1 пов., окремий вхід, 5 каб., всі комунікації, грати на вікнах, ремонт, парковка. Ціна: 815000 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï²Ä ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÇÀÊËÀÄ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ, ÂÓË. ÑÒ.ÁÀÍÄÅÐÈ, 420 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 1250 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 252-97-20

Приміщення, нежитлове, вул. Соборна, центр, 37 кв.м., ремонт, всі зручності та комунікації, 1 поверх, окремий вхід. Ціна: 301550 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склад на Ювілейному, 660 кв.м, +офіс+виставковий зал, заїзд фури, 7 сот. землі. Ціна: 3200 грн./кв.м. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Склади, Городок, 5 км. від Рівного, хороше місце, складські приміщення, ангар, авто майстерня, 2,22 га землі приватиз, до траси 200м. Ціна: 1600000 грн., торг. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Склади, пров. Робітничий, рн Ювілейний, 300 кв.м, Ц, сухе, висота 6 м., електрика 380 Вт. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑͲ ÏËÎÙ², ÂÓË. Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì - 3900 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì, 2 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì - 2900 ÃÐÍ./ ÊÂ.Ì, ÌÎÆËÈÂÈÉ ÎÁ̲Í, ÎÐÅÍÄÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 252-97-20 ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑͲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÂÓË. Ì.ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÀÐÀØ, ÔÀÑÀÄÍÈÉ ÂÕ²Ä, ÂÎÄÀ, ѲÒËÎ, ÒÅÏËÎ, ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ˲Ͳß, ÏËÎÙÀ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ Â²Ä 50 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 6000 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 438-35-55

1.5.2. Êóïëþ Приміщення нежитлове, у власника, Рівне. Тел: 224336, (067) 3640464 Приміщення, або візьму в оренду, розгляну різні варіанти. Контакти: 433609, (097) 9184184 Приміщення, офіси, склади, магазини, розглянемо будьякі об’єкти комерційного призначення. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 www.rivnedim.com.ua

1.5.3. Çäàì

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ï²Ä ÊÀÔÅ, ÌÀÃÀÇÈÍ, ÎÔ²Ñ, ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÈÑÒÀÂÊÎÂÈÉ ÖÅÍÒÐ, ÇÀÊËÀÄ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, Ì. ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÓË. ÂÀÐÀØ, 307 ÊÂ.Ì. Ö²ÍÀ: 6000 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 438-35-55

Бокс під сервісне обслуговування, виробництво, склад, 130 кв.м., 380 Вт, вода, каналізація, цілодобова охорона території, власник. Т: (050) 3394004

Приміщення під офіс, магазин, вул. Гагаріна, 30 кв.м, окремий вхід. Ціна: 440000 грн. торг. Контакти: 434097, (096) 3904808 Приміщення цегляне, 15 км від Рівного, зерносховище, 800 кв.м., в хорошому стані, 0,60 га приватизовано. Продається юридична фірма. Ціна: 115 000 грн., торг. Контакти: (098) 4455131 Приміщення, 15 км від Рівного, 2600 кв.м., 2,6 га, вода, електрика, охорона, естакада, кузня, пилорама, газ поруч, паркан цегляний, КПП. Ціна: 1620000 грн. Контакти: (096) 6548937 Приміщення, вул. Буковинська, 2 поверх, 140 кв.м., автономне опалення, без ремонту. Ціна: 672 000 грн. Контакти: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230 Приміщення, вул. Коновальця, стоматкабінет, євроремонт, все обладнання. Ціна: 800 000 грн. Контакти: 434097, (096) 3904808 Приміщення, вул. Міцкевича, 70 кв.м, ремонт, 2 зали, підсобне приміщення, бойлер. Ціна: 1040000 грн. Контакти: 433609, (097) 9184184 Приміщення, вул. П.Могили, 3 поверх,100 кв.м., ремонт, автономне опалення, меблі. Ціна: 560 000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Приміщення, вул. Соборна, під бізнес, рн «Лагуна», 115 кв.м., 9 кімнат, окремий вхід, все автономне, впорядковане подвір’я, ремонт, домофон, сигналіз. Тел: (096) 0301888 Приміщення, вул. Ст.Бандери, 2/3 Ц, 71 кв.м., ремонт, 0,07 га землі приватизовано, 3 каб, с/в, меблі. Ціна: 440000 грн. Тел: 224336, (066) 0404341, (067) 3640464, (067) 3430230

Приміщення, вул. Студентська, • 1 пов., 80 кв.м., 3 кімн., коридор, с/в,

ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÖÅÍÒÐ, 6 ÑÎÒ., ÄÅÐÆÀÊÒ, Ï²Ä ÁÓÄÜ-ßÊÓ Ä²ßËÜͲÑÒÜ.

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÓ ÊÎÍÒÀÊÒÈ:

(067) 930-92-52

17

ÃÀÐÀƲ, ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

Приміщення виробничі та складські, від 108 кв.м., офісні, від 12 кв.м. Тел: 52023, (067) 3825601

можливо під офіс, виробниче або торгове приміщення, лічильники на опалення. Ціна: 15 грн./кв.м.+КП Контакти: (097) 0435707 Приміщення, Клевань2, вул. • Залізнична, 33 кв.м., окремий вхід, вихід на центральну вулицю, поруч ринок, зал. вокзал, зупинка. Тел: 270138, (097) 2885525

Офіси, вул. Міцкевича, 44 кв.м., Ц, ремонт, 2 кім. (19,3 кв.м., 24,6 кв.м.), всі комунікації, зручний доїзд, можлива оренда покімнатно. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Офіси, вул. Соборна, рн Кооперативного коледжу, 65 кв.м, Ц, 3, 4 пов., ремонт, всі зручності, парковка, зручний доїзд. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃÎÂÅËÜͲ ÏËÎÙ², Â²Ä 17 ÊÂ.Ì.,  Ì. вÂÍÅ, ÂÓË. ÏÎÏÎÂÈ×À (Ð-Í ÐÀÉÌÀÃÓ). ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒ, ÒÅËÅÔÎÍ, Ï²Ä ÎÕÎÐÎÍÎÞ. ÏÐÎÄÀÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

Приміщення виробничі, вул. Кн.Володимира, 112 кв.м., Ц, під СТО, утеплене, світло, 2 ями, 2 воріт висотою 2,9 м. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісне, вул. Кавказька, центр, 108 кв.м., 5 каб., євроремонт, всі комунікації, зручності, парковка. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісне, вул. Пушкіна, 40 кв.м., Ц, 1 пов., ремонт, всі комунікації, зручний доїзд, парковка, можливо під офіс або торгівлю. Ціна: 2500 грн. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення офісне, рн пивзаводу, 100 кв.м., ремонт, с/в, кухня, меблі, автономне опалення. Ціна: 3000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Приміщення офісні, 12 Школа, 19100 кв.м., ремонт, хороший стан. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Приміщення офісні, 18 кв.м., 35 кв.м, 24 кв.м., 74 кв.м., 100 кв.м., євроремонт, центр, хороше сполучення, на зупинці. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 Приміщення офісні, центр, 18 кв.м., 37 кв.м, ремонт. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 Приміщення складські, Боярка, 50800 кв.м., рампа. Ціна: 15 грн./кв.м. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Приміщення складські, від 50 до 1 000 кв.м. Контакти: (097) 1347402, (050) 3387109 Приміщення складські, від 50 до 1 000 кв.м., світло, вода, с/в, асфальтований доїзд. Контакти: (097) 8634289 Приміщення торгові, вул. Поповича, 90 кв.м., Ц, під торгівлю пром. товарами, 1 пов., окремий вхід, зручний під’їзд, парковка. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Приміщення, вул. Відінська, 40 кв.м., окремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 3200 грн./міс. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Приміщення, вул. Грушевського, 44 кв.м., окремий вхід, ремонт. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Приміщення, вул. Мазепи, рн БТІ, 30 кв.м., ремонт, інтернет, сигналізація, під офіс, магазин тощо. Ціна: 3000 грн./міс. Контакти: 433609, (097) 9184184 Приміщення, вул. С.Петлюри, 200 кв.м, під банк тощо. Ціна: 160 грн./кв.м. Контакти: 433609, (097) 9184184 Приміщення, вул. Ст.Бандери, 33 кв.м., окремий вхід, ремонт. Ціна: 2000 грн./ міс. Контакти: (068) 0392132, (096) 8344055 Приміщення, вул. Черняка, 37 кв.м., окремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: 60 грн./кв.м. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734

Філія підприємства здає в оренду гаражні бокси, покрасочний, токарний цех і місця на відкритому майданчику як для зберігання, так і організації підприємницької діяльності за адресою: м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 49. Орендна плата згідно з калькуляцією. Тел: (067) 3604908, (050) 3751392 Приміщення, рн Ювілейний, 1 пов., 53 Кафересторан, вул. Кавказька, центр, 226 кв.м., всі комунікації, зручності, літній майданчик, стан задовільний. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Магазин, 10 кв.м., Ц, під торгівлю промисловими товарами. Ціна: 700 грн./міс. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÌÀÃÀÇÈÍ, ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÖÅÍÒÐ, 40 ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 930-92-52, (096) 333-32-83 Офіси, вул. Гетьмана Мазепи, центр, 30 кв.м., Ц, 1 пов., окремий вхід, 2 кім., с/в, ремонт. Ціна: 2500 грн./міс. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Офіси, центр, 18 кв.м., 37 кв.м., ремонт. Контакти: (098) 9540150, (063) 3422697

кв.м, окремй вхід, всі комунікації, меблі, поруч зупинка. Ціна: 3000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Приміщення, центр, 31 кв.м, 2 каб., всі зручності, ремонт, охорона, сигналізація, стоянка, окремий вхід, напівпідвальне, є вікна. Ціна: 3000 грн. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Приміщення, центр, 50 кв.м., окремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 грн. Контакти: (098) 9540150, (096) 8117734 Складнавіс, вул. Кн.Володимира, 326 кв.м., цегляний, огороджений, територія охороняється. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склади, вул. Артилерійська, рн РЗВА, 140 кв.м., Ц, є рампа, висота 6 м. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склади, вул. Поповича, 80 кв.м., Ц, з рампою, висота 4 м., територія огороджена, охороняється. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

гâíåíñüêà îáëàñíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ çäຠâ îðåíäó: 1. Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. гâíå, âóë. ×îðíîâîëà, 13 2. Âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ñìò. Ãîùà, âóë. гâíåíñüêà, 9 3. Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó çà àäðåñîþ: ì.гâíå, âóë. Ãàãàð³íà, 63. Òîðãîâà ïëîùà 110 êâ.ì. Ö³íà: 45 ãðí./êì.ì. 4. ϳäâàë, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. гâíå, âóë. Ãàãàð³íà, 63. Ïëàùà 919,1 êâ.ì.

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÄËß ÄβÄÎÊ: (0362) 64-95-64 64-95-51 Склади, вул. Кн.Володимира, 80 кв.м., Ц, рампа, територія огороджена, під охороною. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 Склади, Городок, Рівне. Ціна: 16 грн./ кв.м Тел: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Склади, пр. Миру, центр, 30 кв.м., Ц, в житловому будинку, сухе, підвальне. Ціна: 1000 грн./міс. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910

ÑÊËÀÄÑÜʲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß Ç ÐÀÌÏÎÞ 80 ÊÂ.Ì, 326 ÊÂ.Ì ÑÊËÀÄ-ÍÀ²Ñ, ÎÔ²ÑͲ ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß. ÂËÀÑÍÈÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÊÍ.ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ, 111 (097) 304-33-77, (050) 375-44-91

ÑÒÎ - ÎÐÅÍÄÀ 112 ÊÂ.Ì ÍÀ 2 ßÌÈ, ÄÂÀ Â’¯ÇÄÈ. 400 ÃÐÍ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÊÍ.ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ, 111 (097) 304-33-77, (050) 375-44-91

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔ²ÑÍÅ ÂÓË. ÏÐÈ̲ÙÅÍÍß, Ï.ÌÎÃÈËÈ, 1 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì - 25 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì, 2 ÏÎÂ. 700 ÊÂ.Ì - 20 ÃÐÍ./ÊÂ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 252-97-20 Частину магазину, 100 кв.м, Славута, під промислову групу (бажано взуття). Контакти: (067) 3621355

1.5.4. Âèíàéìó Магазин діючий продуктовий, в будьякому районі. Контакти: (097) 1347402, (050) 3387109 Перукарню діючу, в будьякому районі. Тел: (097) 1347402, (050) 3387109 Приміщення нежитлове. Контакти: 224336, (067) 3640464, (067) 3430230, (066) 0404341 Приміщення, 1020 кв.м, центр. Контакти: (067) 3039142 Приміщення, офіси, склади, магазини, розглянемо будьякі об’єкти комерційного призначення. Контакти: 450830, (098) 5139985, (066) 7139910 www.rivnedim.com.ua


18

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Вікна, двері 2.1.1. Ïðîäàì Жалюзі вертикальні, • горизонтальні, різних кольорів. Вимірювання, встановлення. Контакти: 28#83#77, (096) 967#72#84 Фрези для зрощування, ширина 100 мм, для виготовлення євровікон та дверей. Контакти: (050) 372#07#60

³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òåë.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

ÁÓÄÌÀÒÅвÀËÈ. Àñôàëüò, á³ëèé ï³ñîê, ÖÅÃËÀ - 1000 ãðí., êåðàìçèò, òðóáè, âàïíî, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, áëîêè, öåìåíò, ùåá³íü, ãëèíó, â³äñ³â, ïåðåãí³é, òîðôîêðèõòó, ñåïòèêè, êðóãè êîëîäÿçí³. Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà.

Êîíòàêòè: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бетон, розчин вапняний, • цементний, пісок, відсів, щебінь, доставка а/м ЗІЛ130, вивезення сміття та будівельних відходів. Контакти: (095) 8070112, (096) 2763065

Бетон, розчин, відсів, пісок, пісок річковий, камінь, щебінь, чорнозем, глину. Вивіз сміття. (жирний шрифт) Контакти: 628406, (067) 1246162, (050) 4354219

Áàëêîíè «ï³ä êëþ÷». Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ òà àëþì³í³ºâ³ êîíñòðóêö³¿, äàõ, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ, îáøèâêà, âíóòð³øí³ ðîáîòè (ñòåëÿ, ï³äëîãà òà ³í.)

ò. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

Двері вхідні та міжкімнатні. òåë.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 Двері броньовані, б/в, у відмінному стані, недорого. Контакти: 57530, (096) 1261530 Двері вхідні металеві, б/в. Контакти: (067) 6477060

Бетон, розчин, доставка. • Контакти: (097) 0525760, (066) 9842267 Бетон, розчин, щебінь, пісок, • пісок в мішках. Вивіз будівельного сміття. Контакти: 625440, (067) 2759137 В мішках пісок, відсів, щебінь, • камінь, пісок митий, чорнозем,

керамзит, перегній, вивіз будівельного сміття а/м ЗІЛ, 6 т. Двері, дерев’яні, подвійні, з вікнами, Контакти: 43#26#72, (097) б/в, в хорошому стані, недорого. 396#23#38 Двері дерев’яні. Контакти: 262980

Áàëêîíè â³ä À äî ß. ³êíà, äâåð³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. ϳäâ³êîííÿ, âîäîâ³äëèâè, ìîñê³òí³ ñ³òêè, æàëþç³. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ, îááèâàííÿ òà ³í. âíóòð. ðîáîòè

òåë.: 401-543 (096) 445-93-54

Контакти: 643433, (098) 9517739

Полотна дверні, б/в. Ціна: 100250 грн. Контакти: (096) 3073201

для підлоги шпунтовану 110 грн./кв.м, фальш#брус 100 грн./ кв.м, блок#хауз від 100 грн./ Рами віконні, зі склом, 160/60, кв.м., плінтус, кутник, монтажну недорого. Контакти: (097) 5215854 рейку, доставка, можливість встановлення. Контакти: (067) Раму балконну, зі склом. Контакти: 363#37#87 (098) 7888235 Рами віконні зі склом, подарую. Контакти: (095) 7054110

Скло віконне та візерункове. Контакти: (096) 7219272

2.1.2. Êóïëþ Балкони, вікна, двері, металопластикові. Москітна сітка 95 грн./кв.м. Відливи, підвіконня. Ціни виробника

Двері, будьякі розміри, нові, недорого, терміново. Контакти: (067) 3602023

Будівельні та оздоблювальні матеріали

тел.: (067) 115-31-35, (066) 520-75-21 Вікна дерев“яні, засклені, 1,40/1,40, 2,15/1,60 Контакти: 628347, (066) 6535002

²ÊÍÀ ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÒÀ ÁÀËÊÎÍͲ ÁËÎÊÈ, вÇÍÎÌÀͲÒÍÈÉ ÏÐÎÔ²ËÜ, ÇÍÀ×ÍÀ ÇÍÈÆÊÀ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 434-55-22, (099) 666-90-55

Вагонку дерев’яну (сосна, • вільха), від 60 грн./кв.м, дошку

2.2.1. Ïðîäàì

Відсів базальтовий, гранітний, • щебінь базальтовий, гранітний,

пісок, камінь бутовий, ручний та механічний, цеглу силікатну. Контакти: 434841, (067) 4202104, (050) 3384090 Відсів базальтовий, гранітний, • щебінь всіх фракцій, пісок, камінь базальтовий, чорнозем, вивіз сміття, доставка а/м ЗІЛ. Контакти: 451118, (098) 5757705, (099) 0121205 Відсів, • вапняний,

бетон, розчин цементний, пісок, щебінь, доставка а/м ЗІЛ130, вивезення сміття та будівельних відходів. Контакти: (095) 8070112, (096) 2763065

Природний камінь піщанник: • для облицювання будинків та •Відсів, пісок, щебінь (базальт, граніт), камінь бутовий, глину,

парканів товщиною 1,2,3 см; для вкладання дворів будинків товщиною 4,5,6 см. Склад в Рівному, доставка по області. Контакти: (098) 6203884, (063) Вікна подвійні з коробкою 70/150 см, хороший стан, недорого. Контакти: (068) 1903737 0300367 Асфальт, щебінь гранітний, Вікно м/п 1450/2050 мм, з москітною базальтовий, відсів гранітний, сіткою; профіль REHAU; фурнітура базальтовий, камінь бутовий, WINKHAUS; енергозберігаючий гранітний, базальтовий, пісок, двокамерний склопакет, б/в. Контакти: пісок митий. Вивіз будівельного (067) 3635616 сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від Ворота металеві, 3 м, з хвірткоюю, 29.05.07 р. Контакти: 625440, 0,9 м, б/в, для дачі. Ціна: 500 грн. (067) 2759137 Контакти: 435341, (098) 5290544

чорнозем, вивіз буд. сміття, послуги екскаватора. ЗІЛ, 6 т. Контакти: (067) 967#64#32 Дошки, балки,крокви, рейки, • бруси усіх розмірів, замовлення, доставка, оренда щитів опалубки. Контакти: 204188, (067) 6096815, (063) 9986836 Мінеральну вату, дешево. • Контакти: (067) 9626137 Паркет, дуб, ясен, паркетна • дошка (масив). Контакти: (067) 3607659, (063) 4904180


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó Дошку (сосна, вільха, ясен, дуб), •Щебінь різних фракцій, відсів, • суху, свіжоспилену, балки, крокви, пісок білий, пісок митий, послуги рейки, брус. Контакти: 438327, екскаватора ЗІЛ, 6 т. Контакти: (067) 3822306, (050) 8232370 (099) 370#45#05

Камінь ракушняк, від Щебінь, пісок, відсів, камінь, виробника. Доставка. Тел: (066) доставка цегли, будматеріалів, 0212243 www.sazhen.com.ua вивезення будвідходів та сміття. Контакти: 43#67#45, Пінопласт та комплектуючі, (097) 343#63#58, (098) доставка по області. Контакти: 197#91#13 43#46#80, (067) 343#67#67

Пісок будівельний, відсів, щебінь • базальтовий, гранітний, камінь базальтовий, чорнозем, вивіз сміття, доставка а/м ЗІЛ. Контакти: 452112, (097) 4966063, (063) 2579220

відсів в мішках, доставка. Контакти: 439056, (097) 3784271

бетон, розчин. Вивіз сміття. Контакти: (050) 228#54#67, (098) 573#83#24 Пісок, митий пісок, відсів, • щебінь різної фракції, глину, чорнозем, торфокрихту, вивіз будівельного сміття, послуги екскаватора ЗІЛ, 6 т. Контакти: (098) 246#57#33

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ: ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ, ÎÁвÇͲ ÒÀ ÍÅÎÁвÇͲ, ÊÐÎÊÂÈ, ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÈ, ÄÎØÊÈ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ, ϲÑÎÊ, ÖÅÃËÀ, ²ÄѲÂ, ÄÎÑÒÀÂÀ ÄÎ 35 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 509-09-02

гранітний, базальтовий, камінь бутовий, гранітний, базальтовий. Контакти: (050) 3384098, (098) 4421331 Пісок, пісок річковий, відсів, • камінь, щебінь, розчин, бетон,

Пісок, щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний. Доставка а/м ЗІЛ. Вивезення сміття. Контакти: (095) 8070112, (096) 2763065 Пісок, щебінь, відсів, камінь • бутовий, червоний та чорний,

Вагонку МДФ, 18 кв.м. Ціна: 750 грн. Контакти: 680068

Крымский каменьракушечник от производителя с доставкой на объект, марки, М15, М25, доставка по Украине. Контакти: (095) 3303300, (097) 3408700

ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÐÀÊÓØÍßÊ, ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 558-15-50, (095) 277-22-27

доставка, низькі ціни, швидко та якісно. Контакти: (066) Ракушечник М#20, М#25, элит., 652#53#38, (066) 833#89#04 Пісок, щебінь, відсів, камінь • піщаний, базальтовий та гранітний, гній, керамзит, шутер, пісок митий, торфобрикет, торфокрихту. Вивіз будівельних відходів. Контакти: 22#43#09, (097) 234#24#59, (050) 184#50#70

Плитку тротуарну, браковану, елементи благоустрою, недорого. Контакти: (067) 3636571

380/180/180, сертификат качества, экологии. Прямые поставки с Крыма, ЧП «Кристал». Контакти: (095) 501#24#88

ÐÀÊÓØÍßÊ ÊÐÈÌÑÜÊÈÉ, ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈʲÂ. ÏÎ̲ÐͲ Ö²ÍÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 346-27-64, (066) 933-31-55

Плитку тротуарну, вібролиту, пресовану, плитку фасадну, Апарат зварювальний, дуговий, бордюри, водовідливи, парапети, напівавтомат, недорого, гарантія. та ін. Контакти: (067) 3636571, Контакти: (063) 1563019 (068) 0038038

Плитку тротуарну, фасадну «рваний камінь» різних розмірів, бордюри, відливи, парапети, кришки на стовбчики, смітники та інше Контакти: 207157, (097) 8528430, (050) 5144780 Послуги екскаватора, копання • септиків, котлованів, траншей під фундамент, планування грунту, вивіз будівельного сміття. Контакти: (097) 4228263 С у ч а с н і • декоративно#оздоблювальні матеріали, «еліт» та «економ» класу, венеціанські штукатурки, декоративні покриття для стін та стелі, великий вибір кольорів та відтінків, натяжні стелі. Контакти: 43#42#49, (097) 109#72#13 Цегла, щебінь, пісок, відсів, вивіз • будівельних відходів. Контакти: 436745, (097) 3436358, (098) 1979113

Êîíòàêòè: 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 www.nptex.com.ua

Брус сосновий. Контакти: 680068

•Пісок, пісок митий, щебінь гранітний, базальтовий, відсів

Контакти: (098) 866#02#73, (098) 371#80#11

Êîíòàêòè: 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 www.nptex.com.ua

ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ. ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58

Пісок, відсів, пісок річковий, • щебінь, камінь, чорнозем, глину,

Пісок, щебінь всіх фракцій, • пісок митий, відсів. Доставка.

Дахове утеплення. Пароізоляція, гідроізоляція, мінеральна вата. Доставка

Блоки будівельні 20х20х40, 10х20х40. Блоки на паркан, гараж, сарай. Контакти: 207157, (097) 8528430, (050) 5144780

Пісок в мішках, цемент М500 в • мішках, щебінь гранітний в мішках,

чорнозем, глину, буд. відходи. Вивіз сміття. Контакти: 62#84#06, (050) 435#42#19, (067) 124#61#62

Бітумна черепиця, утеплювач, гідроізоляція, дахові вікна, водостоки

ÁÀËßÑÈÍÈ ÁÅÒÎÍͲ вÇÍÈÕ

ÂÈIJ ÒÀ ÐÎÇ̲вÂ, ÏÎÐÓ×Ͳ, ÑÒÎÂÏ×ÈÊÈ, ÊÎËÎÍÈ, ÊÓËÜÊÈ, ÄÇÂÎÍÈÊÈ, ØÈØÊÈ, ÂÀÇÈ, ËÅÂÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 20-71-57,

ÂÀÏÍÎ ÃÀØÅÍÅ ÒÀ ÃÐÓÄÊÎÂÅ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ϲÑÎÊ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÊÀ̲ÍÜ, ÊÐÈÕÒÈ ÊÎËÜÎÐβ, ÁËÎÊÈ Ï²ÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁÅÒÎÍͲ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÎÁ’ªÊÒ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 3 ÄÎ 30 Ò. ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Вату мінеральну рулонну, залишки. Контакти: 237789, (068) 2304100 Вишню зрізану. Контакти: 231635

²ÄѲ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÊÀ̲ÍÜ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÃÐÓÍÒ, ØÓÒÅÐ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/ Ì ÊÀÌÀÇ, 12 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 467-16-43

²ÄѲÂ, ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËßÌÈ Â/Ï Â²Ä 3 ÄÎ 40 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 052-57-60, (066) 984-22-67 ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÊÀ̲ÍÜ ÁÓÒÎÂÈÉ, ÇÅÌËÞ, ÒÎÐÔ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì Ç²Ë-130. ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß, ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹423511 Â²Ä 08.08.08. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-34-46, (098) 780-06-00

(097) 852-84-30, (050) 514-47-80

ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ̲ÊÑÅÐÎÌ ÒÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 052-57-60, (066) 984-22-67

ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-20-23, (067) 382-56-01

ÃÀÇÎÁËÎÊÈ (Á²ËÎÐÓÑÜ, ÓÊÐÀ¯ÍÀ), 550 ÃÐÍ./ÊÓÁ.Ì. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÐÎÇÂÀÍÒÀÆÅÍÍß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-20-96 ÃÀÇÎÁËÎÊÈ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÄÎÑÒÓÏͲ Ö²ÍÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 001-64-88, (066) 653-50-34

Щебінь базальтовий, Грати ковані на вікна (кімната, кухня), гранітний, відсів, пісок, камінь б/в. Контакти: (067) 3607616, (050) базальтовий, чорнозем, вивіз сміття, доставка а/м ЗІЛ. Контакти: Будівельні матеріали, балку, №24, 7204006 451118, (098) 5757705, (099) довжина 3,80, б/в. Контакти: (096) Дошку, необрізну, 3 м, б/в, шифер, б/ в, недорого. Контакти: (098) 8434872 0121205 7219272

Äîñòàâêà ñàìîñêèäàìè Ç²Ë (6ò), ÊàìÀÇ (12ò), ÄÀÔ (30ò). Ùåá³íü, êàì³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, êðèõòà, âàïíî, òèðñà. Âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, ðîáîòà ï³ä åêñêàâàòîðîì. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. ˳ö. À ¹352344 â³ä 18.07.2007 ð. ÌÒÇÓ.

Êîíòàêòè: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ÄÎØÊÈ, ÁÀËÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ, ÐÅÉÊÈ ÓÑ²Õ ÐÎÇ̲вÂ, ÑÓÕ² ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅͲ. ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ, ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-19-42, (096) 242-26-61 ÄÎØÊÓ ÁÓIJÂÅËÜÍÓ, ÑÒÎËßÐÍÓ, ÎÁвÇÍÓ, ÍÅÎÁвÇÍÓ. ÁÀËÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ, ÁÐÓÑ ÓÑ²Õ ÐÎÇ̲вÂ. ÁÐÓÑ ÎÖÈ˲ÍÄÐÎÂÀÍÈÉ, ÁËÎÊ-ÕÀÓÑ, ÂÀÃÎÍÊÀ. ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 40-12-73, (098) 680-17-10

ÄÎØÊÓ Ñ²ÆÎÑÏÈËÅÍÓ, ÑÓÕÓ, ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÓ, ÄÎØÊÓ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀÍÓ, ÂÀÃÎÍÊÓ, ÑÒÐÎÏÈËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ. ÐÎÇ̲ÐÈ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 718-65-43 ÄÎØÊÓ ÑÎÑÍÎÂÓ, ²ËÜÕÎÂÓ ÑÓÕÓ ÒÀ ѲÆÎÑÏÈËÅÍÓ (25-50 ÌÌ), ÐÅÉÊÈ, ÊÐÎÊÂÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÐÎÇ̲вÂ. ÄÎØÊÈ ÄËß Ï²ÄËÎÃÈ ØÏÓÍÒÎÂÀͲ, ÂÀÃÎÍÊÓ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45 Дюбелі для кріплення пінопласту, 160/10, 900 шт. Контакти: (096) 7219272 Європаркан, плити 2.0/0.5 м, недорого. Контакти: (095) 0915818

Ç/Á ÂÈÐÎÁÈ (ÏËÈÒÈ, ÏÅÐÅÒÈÍÊÈ, ʲËÜÖß, ÁÎÐÄÞÐÈ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ ÁËÎÊÈ). ÁÅÒÎÍ, ÐÎÇ×ÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-20-23, (067) 382-56-01 Кахлі до грубки чи каміну, дешево. Контакти: 401040, (096) 1464575

19


20

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÊÀ̲ÍÜ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ²ÄѲ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÃÐÓÍÒ, ÙÅÁ²ÍÜ, ØÓÒÅÐ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì ÊÀÌÀÇ, 12 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 68-36-60, (067) 970-89-78 ÊÀ̲ÍÜ Ï²ÑÊÎÂÈÊ ËÓÃÀÍÑÜÊÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÈÉ, ÔÀÑÀÄÍÎ-ÑÒ²ÍÎÂÀ ÍÀвÇÊÀ, ÏÀÐÊÅÒ, ØÈÐÈÍÀ 25, 50, 100 ÌÌ, ÏËÈÒÊÀ ÌÎÄÓËÜÍÀ, ÑËÀÍÅÖÜ ÐÎÆÅÂÈÉ, ѲÐÈÉ, 10-20 ÌÌ, ÇÍÈÆÊÈ 5-15 %. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 195-75-08 ÊÀ̲ÍÜ ÏÐÈÐÎÄÍÈÉ ÄËß ËÀÍÄØÀÔÒÓ. в×ÊÎÂÈÉ, ÂÀËÓÍÈ, ÌÀÐÌÓÐ, ÊÂÀÐÖÈÒ, ÑËÀÍÅÖÜ, ÒÐÅÌÎ˲Ò, ÀÍÄÅÇÈÒ, ÖÅÎ˲Ò, ÃÀËÜÊÓ ÒÀ ÊÐÈÕÒÓ ÄËß ÂÎÄÎÉÌ, ÂÎÄÎÑÏÀIJÂ, ÑÒÐÓÌʲÂ, ÊÀÑÊÀIJÂ, ÐÎÊÀв¯Â, ÀËÜϲÉÑÜÊÈÕ Ã²ÐÎÊ ÒÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ôàñàäíèé - â³ä 42 ãðí/ì.êâ. ²íòåð, ºðíèé - â³ä 100 ãðí/ì.êâ. Êàì³íü äëÿ ëàíäøàôòíèõ ðîá³ò ò. (096) 307-28-79 ÊÅÐÀÌÇÈÒ (ÍÀÑÈÏÎÌ, ÏÎ˲ÏÐÎϲËÅÍβ ̲ØÊÈ, «Á²Ã-ÁÅÃÈ»). ÔÐÀÊÖ²¯ 5-10 ÌÌ, 10-20ÌÌ, 20-40ÌÌ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄÀÌÈ Â²Ä 5 ÄÎ 60 Ì. ÊÓÁ. ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÒÇΠ«ÄÅ̲ѻ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ÊÅÐÀÌÇÈÒ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ, 500 ÃÐÍ./ÊÓÁ.Ì. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 360-20-96 ÊÎÂÀͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÂÎÐÎÒÀ, ÏÀÐÊÀÍÈ, ÐÅزÒÊÈ ÍÀ ²ÊÍÀ, ÍÀ²ÑÈ ÍÀÄ ÄÂÅÐÈÌÀ, ÕÓÄÎÆÍß ÊÎÂÊÀ Ï²Ä ÄÇÅÐÊÀËÀ, ÑÒÎËÈÊÈ, ˲ÆÊÀ, ѲÒÈËÜÍÈÊÈ, ËÞÑÒÐÈ. ÇIJÉÑÍÞªÌÎ ÇÂÀÐÞÂÀËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-45-44

Лист оцинкований, 0,4/1000/2000, 110 шт., 20 км від Рівного, самовивіз. Ціна: 80 грн./шт. Контакти: (050) 3563971 Лінолеум, б/в, хороший стан. Контакти: (067) 6477060 Лінолеум, залишок, 3,37х0.70 см. Контакти: 289780

Матеріали для даху: металочерепиця, бітумна черепиця, дахові вікна, водостоки, утеплювачі, мінвата

Êîíòàêòè: 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 w w w. n p t e x . c o m . u a

ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ, ÑÀÉÄÈÍÃ, ÂÎÄÎÑÒ²×Ͳ ÑÈÑÒÅÌÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 042-13-61 ÍÀÒßÆͲ ÑÒÅ˲ ÑÜÎÃÎÄͲ. ÍÀÉÂÈÙÀ ßʲÑÒÜ ÇÀ ÍÈÇÜÊÓ Ö²ÍÓ. 100 % ÃÀÐÀÍÒ²¯. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 453-72-13 Панелі пустотні, 6,30/1,20 м 9 шт, 6/ 1,50 2 шт. Контакти: (067) 3621563

ÏÀÐÊÀÍ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÈÉ Ç ÁÅÒÎÍÓ, ÊÐÈØÊÈ, ÏÀÐÀÏÅÒÈ Ð²ÇÍÈÕ ÐÎÇ̲вÂ, ÁÀËßÑÈÍÈ, ÏÎÐÓ×Ͳ, ÂÀÇÈ, ËÅÂÈ, Ñ̲ÒÍÈÊÈ ÒÎÙÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 20-71-57,(097) 852-84-30, (050) 514-47-80

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÙÅÁ²ÍÜ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ÂÑ²Õ ÔÐÀÊÖ²É, ²ÄѲÂ, ÊÀ̲ÍÜ ÁÓÒÎÂÈÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÒÎÐÔ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì Ç²Ë-130. ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß, ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹423511 Â²Ä 08.08.08. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ ÂÑ²Õ ÔÐÀÊÖ²É, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ²ÄѲÂ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

ϲÑÎÊ, ÙÅÁ²ÍÜ, ²ÄѲÂ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËßÌÈ Â/Ï Â²Ä 3 ÄÎ 40 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 052-57-60, (066) 984-22-67 Плити ребристі, 6/1,50. Контакти: (067) 4230516 Плитку фасадну, 30/30, 5.5кв.м, коричневий колір,вирво Чехія. Контакти: (067) 7934454 Плиту ДСП ламіновану, колір горіх, 2.75/ 1.83 м, товщина 20 мм, 2 шт. Контакти: 648057

ÐÎÇ×ÈÍ: ÂÀÏÍßÍÈÉ, ÖÅÌÅÍÒÍÈÉ, ÑÊËÀÄÍÈÉ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 5-20-23, (067) 382-56-01 Сваї, 6 м. Контакти: (093) 4345522 Секцію металевого шестигранника, ковка на паркан, 3 шт., 1.20/1.20 м. Ціна: 550 грн./шт. Контакти: 680068 Сітку захисну. Контакти: 435256 Скло візерункове на теплицю, 1,5/ 1,3/0,06, б/в, дешево. Контакти: 626576, (097) 8688384

Перетинки з/б, 3 м. Контакти: (097) 6879528

Скло віконне на теплицю. Контакти: 680270

Піддони дерев’яні, європіддони, б/ в. Контакти: 204203, (050) 4300767

Склоблоки, 20х20. Ціна: 7 грн./шт. Контакти: (096) 3073201

ϲÍÎ- ÒÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ ÓÑ²Õ ÒÈÏÎÐÎÇ̲вÂ. (ÓÊÐÀ¯ÍÀ, Á²ËÎÐÓÑÜ, ÏÎËÜÙÀ). ÏÐß̲ ÏÎÑÒÀÂÊÈ ²Ç ÇÀÂÎIJ (ÌÎÆÍÀ ÌÀËÈÌÈ ÎÁ’ªÌÀÌÈ). ÏÐÀÖÞªÌÎ Ç ÏÄÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Піноблоки, вирво Білорусія, залишки. Контакти: 619544, (068) 0450308 ϲÑÎÊ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ Â Ì²ØÊÀÕ, ÌÈÒÈÉ Ð²×ÊÎÂÈÉ, ÖÅÌÅÍÒ Ì-500, ÂÀÏÍÎ, ÃËÈÍÀ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÖÅÃËÀ ÁÓIJÂÅËÜÍÀ, ÂÎÃÍÅÒÐÈÂÊÀ ÏÎØÒÓ×ÍÎ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ϲÑÎÊ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÉ, ²ÄѲÂ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÊÀ̲ÍÜ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÃÐÓÍÒ, ØÓÒÅÐ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì ÊÀÌÀÇ, 12 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33

Смолу. Контакти: (097) 9247283 Тирсоплиту поліровану, недорого. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396 Умивальник, б/в. Контакти: (067) 6477060 Фанеру, б/в, 152/152, 10 мм. Контакти: (067) 6477060 Фанеру, водостійку, різних товщин та розмірів. Контакти: (067) 3637016 Цеглу білу, червону, вогнетривку, лицювальну. Доставка, розвантаження, перерахунок. Контакти: (0362) 279873, (067) 7600408, (067) 1347226 Цеглу будівельну, червону, М75. Контакти: (068) 6285135 Цеглу вогнетривку, будівельну, б/в. Контакти: (097) 9247283

ÖÅÃËÓ ×ÅÐÂÎÍÓ Â²Ä ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ, Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ, ÄÅØÅÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 434-55-22, (099) 666-90-55 Цемент білий, сірий. Доставка, перерахунок. Контакти: (0362) 279873, (067) 7600408, (067) 1347226 Шифер, б/в. Контакти: (097) 3058314

ÊÐÈÕÒÓ ÌÀÐÌÓÐÎÂÓ, ÊÂÀÐÖÈÒÍÓ, ÁÀÇÀËÜÒÎÂÓ, ÃÐÀͲÒÍÓ, ÃÀËÜÊÓ Ð²×ÊÎÂÓ ÄËß ÌÎÇÀ¯×ÍÈÕ ÐÎÁ²Ò, ÔÀÑÀIJÂ, ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÃÎ ÒÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈÁ²Ð ÊÎËÜÎв ÒÀ ÔÐÀÊÖ²¯. ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÏÅÐÅÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÃËÈÍÓ. ÂÈÂ²Ç Ñ̲ÒÒß, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀͲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 420-93-60

ÙÅÁ²ÍÜ ÁÀÇÀËÜÒÎÂÈÉ, ÃÐÀͲÒÍÈÉ, ÂÑ²Õ ÔÐÀÊÖ²É, ²ÄѲÂ, ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ÊÀ̲ÍÜ ÐÓ×ÍÈÉ, ÌÅÕÀͲ×ÍÈÉ, ÒÎÐÔ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì Ç²Ë-130, ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÎÃÎ Ñ̲ÒÒß, ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹423511 Â²Ä 08.08.08. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ÊÐÓÃÈ ÁÅÒÎÍͲ ÍÀ ÊÎËÎÄßÇÜ ÒÀ ÑÅÏÒÈÊ, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÂÊÎÏÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 775-69-82

ϲÑÎÊ, ϲÑÎÊ ÌÈÒÈÉ, ²ÄѲÂ, ÙÅÁ²ÍÜ, ÊÀ̲ÍÜ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÃËÈÍÓ. ÂÈÂ²Ç Ñ̲ÒÒß, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀͲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 953-95-33, (068) 337-83-10

ÙÅÁ²ÍÜ, ϲÑÎÊ ÔÀÑÎÂÀÍÈÉ,  ̲ØÊÀÕ, ÒÎÍÍÀÌÈ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹423511 Â²Ä 08.08.08. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ÙÅÁ²ÍÜ, ϲÑÎÊ, ²ÄѲÂ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËßÌÈ Â/Ï Â²Ä 3 ÄÎ 40 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 052-57-60, (066) 984-22-67

2.2.2. Êóïëþ Плиты магнитные, электромагнитные, синусные, ВК, ТК, сверла, фрезы , рапид, кулачки карусельные 1512, 1516, токарные патроны d 500 мм, 630 мм, 1000 мм, нов. глобусные и поворотные столы, меритель ВШГ, можно б/у. (жирний шрифт) Контакти: (067) 9361095 Балки, шифер, бруківку, паркан. Контакти: 400218, (093) 2541338 Вату мінеральну. Контакти: (067) 3625501 Лінолеум, б/в. Контакти: (067) 5236570 Ліс хвойний, круглий з лісгоспівськими товаротранспортними накладними. Контакти: (093) 4345522 Матеріали будівельні. Контакти: 435256 Паркан. Контакти: (098) 6253313 Сітку металеву для огородження, б/в. Контакти: 226717, (067) 2525523 Шифер, б/в. Контакти: (097) 0326028

Будівельні інструменти та обладнання 2.3.1. Ïðîäàì Линию по производству газоблоков неавтоклавного твердения, пескоструйное оборудование, твердотопливный теплогенератор, паспортизировано, форма оплаты любая. Контакти: (068) 3433948, (050) 7212078 1770311@mail.ru www.rassamahin.com.ua Штукатурную станцию «Путцмайстер», станок шлифовальный, модели ЗД722, ЗЛ722, фрезерный, модель 6Р12 или аналогичный, пресс «Гаро», 40ТС, трансформатор круглый, 20 кВт. Контакти: (067) 4658908 Бензопилу «Штіль», нову. Контакти: (063) 6251864, (097) 2137468 Відра, б/в, будівельні, з кришкою, 20 л. Контакти: 237789, (068) 2304100 Зарядний пристрій до шуруповерта «Макіта», 14 Вт, в робочому стані. Ціна: 200 грн. Контакти: (096) 9112128 Знімач підшипників. Контакти: (098) 3843701 Наждак, б/в. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248 Обладнання для виготовлення пінобетону та газобетону, піноутворювач, пилораму стрічкову, пилораму бензинову. Контакти: (050) 3173123

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄËß ÊÎËÎÐÓÂÀÍÍß ÀÊÐÈËÎÂÈÕ ÔÀÐÁ, ØÒÓÊÀÒÓÐÎÊ, ÂÈÐ-ÂÎ ÊÀÍÀÄÀ, ÐÓ×ÍÅ, ÄÎÇÀÒÎÐ ÍÀ 12 ÑÒÀÊÀͲÂ, Á/Â, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-47-38, 26-40-03, (050) 191-75-08 Обладнання для монолітного будівництва, утепленнятазаливкизпінобетону.Контакти:(050) 3173123

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÄËß ÌÎÍÒÀÆÓ ÍÀÒßÆÍÈÕ ÑÒÅËÜ, ÊÎÌÏÐÅÑÎÐ, 50 Ë., 8 ÀÒÌ, ÏÐÎÅÊÖ²ÉÍÈÉ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÍÈÉ Ï²ÑÒÎËÅÒ, 5 Ë., ÏÍÅÂÌÎÐÎÇÏÈËÞÂÀ×. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-47-38, 26-40-03, (050) 191-75-08 Ремені монтажні. Контакти: 401863

2.3.2. Êóïëþ Багатопил імпортний, h150 мм. Контакти: (093) 4345522 Бетонозмішувач, перфоратор, дриль, відбійний молоток, болгарку, в будьякому стані. Контакти: (067) 3625501 Бетонозмішувач. Контакти: (096) 3073201 Бетонозмішувач. Контакти: 54612 Верстат свердлильний, б/в. Контакти: (050) 3755295


21

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Знайомства ÂÎÍÀ ×ÅÊÀª

• Жінка, приваблива,

48/161/53, весела, без комплексів, з почуттям гумору, познайомиться з толерантним, незалежним чоловіком, без ш/з, до 55 р., для серйозних, теплих стосунків. Контакти: (098) 8558308

Â²Í ×ÅÊÀª

2701 ГПК – 1 лист

Загублено, знайдено

Одинокий чоловік 68/180/80, без ш/ з, проживає в селі, познайомиться з доброю жінкою для серйозних стосунків. Контакти: Код: 1806 ЮМІ

06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Док. фільм «Великі битви. По встання селян Уота Тайлера» 07.15 Хочу все знати 07.30 «Я крокую по Москві». Фільм про фільм. 1 частина 08.20 «Я крокую по Москві». Фільм про фільм. 2 частина

Ïîíåäiëîê, 12 ñåðïíÿ

2905 КЛЛ – 1 лист

Рівнянин, симпатичний, порядний, без ш/з, з почуттям гумору, познайомлюсь з рівнянкою, приємної зовнішності, серйозною, для дружби, серйозних стосунків, можливий Втрачений атестат про повну шлюб. Контакти: (063) 1563019 загальну середню освіту РВ

06.00 Православний календар

08.45 Корисні поради

06.00, 08.00 Т/с «Милосердя» 07.05, 19.30, 23.20 ТСН: «Телевізійна служба новин» 07.40 «Економічна правда» 09.50, 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.50 Х/ф «Москва сльозам не вiрить» 15.00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 16.45, 03.15 «ТСН. Особливе» 20.15 Т/с «Скліфосовський 2» 22.15 «Гроші» 23.35, 03.40 Т/с «Гра престолів» 00.45, 01.30 Т/с «Болота» 02.15, 02.45 «Маша і моделі 2» 04.35 Х/ф «Біле сонце пустелі»

09.20 Без цензури 09.45 Головний аргумент 10.10 Нехай Вам буде кольорово! 11.25 Фолькmusic 12.30 Криве дзеркало 14.15 Право на захист 14.35 Темний силует 14.45 Вікно в Америку 15.05 Життя на рівних 15.25 Дорослі ігри 16.30 Сільрада 16.45 АгроNews 17.00 Останнє попередження

05.35 Т/с «Сімейний детектив» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Нови ни 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10 Т/с «Ключі від щастя» 13.00 «Судові справи» 15.10 «Сімейний суд» 16.05 «Жди меня» 18.00 Т/с «Два кольори пристрасті» 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/с «Серафіма Прекрасна» 23.40 Т/с «Мар’їна роща» 01.35 Т/с «Менти. Таємниці великого міста»

17.25 Економічна перспектива

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київський час» 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 «Час спорту» 06.50, 07.35, 23.45, 00.55, 03.25 «Ог ляд преси» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 , 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 , 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час економіки» 07.15, 08.15 , 22.40 , 23.20, 00.15, 02.35, 03.15, 06.15 «Бізнес час» 07.25 «Автопілотновини» 07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50 , 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 «По года» 08.20, 03.40 «Ранок із зіркою» 08.40 «Трансмісіяновини» 09.15, 13.10, 14.10 «5 елемент» 10.10, 16.10 «Велика політика» 11.15 «Портрети з Сергієм Дорофеє вим» 12.10 «Новинометр» 15.15 «Мамина школа» 16.45 «Мотор» 17.25 «В кабінетах» 18.15 «Територія закону» 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.00 «Час. Підсумки дня» 21.40, 03.00, 04.00 «ЧасТайм» 22.15 «Податковий щоденник» 22.45, 04.15 «Хроніка дня» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Акцент» 02.40 «Життя цікаве» 04.20 «Не перший погляд»

17.35 Новини (із сурдоперекладом) 17.55 Легка атлетика. Чемпіонат світу 21.00 Підсумки дня 21.25 Концертна програма «Я тебя по прежнему люблю». С.Ротару 22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі 23.00, 01.00 Підсумки 23.20 Від першої особи 23.55 Худ. фільм «Чаклунка». 21 серія 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу 04.45 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк

1405 ВНЛ– 2 листа Просимо абонентів забрати кореспонденцію! До уваги дописувачів рубрики «Знайомства»! Звертаємо Вашу увагу, що оголошення друкуються 3 місяці, листи зберігаються в редакції 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців стягується подвійна оплата.

№21968202, виданий НВО Школаліцей № 2 21.06.2003 року на ім’я Ткачук Лілії Юріївни, вважати недійсним. Контакти: 625635

09.00 Підсумки дня

05.35 Підсумки дня

СТАНОМ НА 06.08.2013 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ:

Самотній чоловік, 45/168/90, познайомиться з жінкою для створення сім’ї та серйозних стосунків, діти на заваді не стануть. Контакти: Код: 1910 ВВЕ

06.05 «Чужі помилки. Кошмар на вулиці Фестивальній» 06.50, 16.00 «Все буде добре!» 08.45, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 10.00, 11.00, 22.25 Зіркове життя 12.00 Х/ф «Четвер 12е» 13.50 «Холостяк» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 19.55 «Слідство ведуть екстрасенси» 21.00 «Містичні історії5 з Павлом Ко стіциним» 23.20 «Битва екстрасенсів» 00.20 «Друге пришестя Ванги» 02.25 Т/с «Доктор Хаус» 03.10 Х/ф «Час бажань» 04.45 Нічний ефір

05.15 Служба розшуку дітей 05.25 Факти 05.40 Світанок 06.50 Т/с «Таксі» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Надзвичайні новини. Підсумки 08.45 Факти. Ранок 09.15, 13.00 Т/с «Мисливці за діаман тами» 12.45 Факти. День 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 20.10 Т/с «Морські дияволи» 22.10 Т/с «Прокурорська перевірка» 23.20 Т/с «Картина крейдою» 03.45 Х/ф «10 000 років років до н.е.»

06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30 «Світ за тиждень» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00 Д/ф 10.00, 16.50 «Алло, лікарю!» 11.15 Вічний Шурик. Олександр Дем’ яненко 12.40 «Таке спортивне життя. Світла на Мазій» 13.10, 04.15 «Будь в курсі!» 14.00 Д/с 15.00, 18.30, 21.00, 03.50 Служба но вин «Соціальний пульс» 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.00, 23.40 Д/с «Лемури» 16.35, 04.45 «Цивілізація Incognita» 17.50 Секретні матеріали 1 9 . 0 0 В г о с т я х у Д м и т р а Го р д о н а . Віктор Ющенко, 3 ч. 20.00 Великі битви 21.35 Сергій Юрський. У тілі людини 22.40 Культурний шок 00.00 «Світські хроніки» 00.30 Календар Live (3) 01.00 Х/ф «Скандал» 02.25 Х/ф «Інша жінка»

06.00 Єралаш 06.30 Телепузики 07.00 Малятатвійнята 07.30 М/с «Дашадослідниця» 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/ф «Чіп і Дейл бурундучки рятівнички» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Всі жінки відьми» 11.50 Т/с «Та, що говорить з привида ми» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове покоління» 15.00 Богиня. Нова колекція 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Дайош молодьож! 21.05, 22.30 ТЕТІнтернет 21.35 Бульдог Шоу 23.15 Дурнєв+1 23.40 Т/с «Секс і місто» 00.10 Т/с «Американська історія жаху» 01.00 Х/ф «Брудний негідник Шейм» 02.40 Твою маму! 03.05 До світанку

05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Пекельне побачення» 06.30 Аферисти 07.30, 19.00 Репортер 07.40 Кабриолето 09.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12.05, 17.55 Т/с «Татусеві дочки» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Аладдін» 15.00 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Вороніни» 21.00 Ревізор 23.10 Т/с «Закрита школа» 01.25 Т/с «Купідон» 02.10, 03.00 Т/с «Дружна сімейка» 02.55 Служба розшуку дітей

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.50 Рівне за тиждень 07.05 Патруль тижневий 07.25 Шкільні історії 07.45 Кінолекторій 08.00 Веселі уроки 08.10 М/ф 08.25 «Агенти впливу» 09.25 «Правда життя» 09.55 Х/ф «Живий» 11.45 Т/с «Загадка для Віри» 15.20 Білогірські самоцвіти 15.45, 16.45, 17.45 Новини Рівного. День 16.00 Веселі уроки 16.15 Незвичайні культури 16.30 7 чудес Рівненщини 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 18.45 Новини Рівного 19.00, 21.30 Бізнес Новини 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 20.20 Громадський контроль 21.15 ЯлОля 22.15 Авторама 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталіст 4» 00.30 Т/с «Закон і порядок» 01.30 «Свідок» 02.00 Х/ф «Назад дороги немає» 1 с. 03.05 Х/ф «Розмах крил» 04.40 «Свідок» 05.10 «Правда життя»

06.10 Т/c «Охоронець» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Події 07.10 Ранок з Україною 09.10, 14.10, 21.40 Т/c «Слід» (1) 10.00 Т/c «Ми оголошуємо вам війну» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точка 17.10 Т/c «Життя як воно є» (1) 19.20, 03.45 «Говорить Україна» 20.00 Т/c «П’ятницький. Глава друга» 23.10 Х/ф «Живцем не брати» 01.20 Х/ф «Поліція Маямі: Відділ мо ралі» 04.20 «Нехай говорять» 05.10 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 16.00 Мультдаринки 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 Огляд подій тижня 07.30, 11.30 Клуб Суперкниги 07.50 Галерея образів 08.10 Урок для батьків 08.35 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00 Рівненщина мистецька. Муз. Фільм «А в Городку»Намис то» 10.30 Тінейджпростір 11.00 Чудесний канал 11.50 Служба розшуку дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.00 Муз. Фільм «Любове ніжна моя» 13.30 Абетка здоров’я 14.00 Ретроспектива ЗОДТРК Т/Ф «Зустрічі біля неба. Синевир» 14.25 Час змін 14.50 Плекаймо мову 15.30 Мандрики 15.50 Музичний калейдоскоп 16.25 Пізнай світ 16.40 Муз. Фільм. «У вирі почуттів» 17.00 Т/Ф «Коливань» 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте» 18.05 СвітОсвіт 18.35 Мандри 18.55 Анонси 19.00, 22.00 Інформаційний випуск «День» 19.30, 22.30 Телевізійна криміналь на служба 19.45 Звитяга 20.45 На добраніч казка 21.00 Т/Ф «Життяце і є Україна» 21.50 Храми Поділля 22.45 У пошуках легенд 23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»


Âiâòîðîê, 13 ñåðïíÿ

22

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ 06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Док. фільм «Великі битви. Бунтівні шаблі» 07.15 Ера будівництва 07.20 Хочу все знати 0 7 . 3 0 Д о к . ф і л ь м « Г. Ж ж е н о в . А г е н т надії». 1 частина 0 8 . 2 0 Д о к . ф і л ь м « Г. Ж ж е н о в . А г е н т надії «. 2 частина 08.45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня 09.40 Шефкухар країни 10.45 Нехай Вам буде кольорово! 11.55 Х/ф «Вечори на хуторі біля Ди каньки» 13.30 Крок до зірок 14.20 Т/с «Роксолана» 17.30 Економічна перспектива 17.40 Новини (із сурдоперекладом) 18.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу 21.00 Підсумки дня 21.30 Фестиваль пісні та гумору в Коб лево 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.20 Від першої особи 23.55 Худ. фільм «Чаклунка». 22 серія 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 ТелеАкадемія. Краще за рік 02.15 Легка атлетика. Чемпіонат світу 04.45 Хто в домі хазяїн? 05.10 Околиця 05.35 Підсумки дня

06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05 «Гроші» 06.55, 19.30, 23.50 ТСН: «Телевізійна служба новин» 07.40 «Економічна правда» 08.00 «Повне перевтілення. Дім за тиж день 4» 08.55 Т/с «Школа проживання» 09.55, 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.55 «Зніміть це негайно» 12.55 «Не бреши мені 4» 13.55, 04.05 «Російські сімейні драми» 15.00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 16.45, 03.40 «ТСН. Особливе» 20.15 Т/с «Скліфосовський 2» 22.15 «Міняю жінку 5» 00.05, 04.55 Т/с «Гра престолів» 01.10, 01.50 Т/с «Болота» 02.30, 03.05 «Маша і моделі 2»

05.35 Т/с «Сімейний детектив» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Нови ни 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10, 23.40 Т/с «Мар’їна роща» 11.05 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 12.55 «Судові справи» 14.45 «Сімейний суд» 15.40 «Давай одружимося в Україні» 16.40, 03.35 Т/с «Наложниця» 18.00 Т/с «Два кольори пристрасті» 20.00, 03.05 «Подробиці» 20.30 Т/с «Серафіма Прекрасна» 01.35 Х/ф «Жіночі сльози»

05.30 «Чужі помилки. Дівчина без імені» 06.15, 16.00 «Все буде добре!» 07.55, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.20, 22.25 Зіркове життя 10.20 Х/ф «Тобі, справжньому» 13.25 «Холостяк» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 19.55 «Слідство ведуть екстрасенси» 21.00 «Містичні історії5 з Павлом Ко стіциним» 23.25 «Битва екстрасенсів» 00.20 Т/с «Доктор Хаус» 01.20 Х/ф «Зигзаг удачі» 02.50 Нічний ефір

06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Док. фільм «Битва за Атланти ку» 07.15 Хочу все знати 07.30 Док. фільм «О.Збруєв. Велика перерва». 1 частина 08.20 Док. фільм «О.Збруєв. Велика перерва». 2 частина 08.45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня

Ñåðåäà, 14 ñåðïíÿ

09.40 Аудієнція. Країни від А до Я 10.30 Православна енциклопедія 11.00 Світло 11.20 Хай щастить 11.45 Криве дзеркало

06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05 «Міняю жінку 5» 06.55, 19.30, 23.25 ТСН: «Телевізійна служба новин» 07.40 «Економічна правда» 08.00 «Повне перевтілення. Дім за тиж день 4» 09.00 Т/с «Школа проживання» 10.00, 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.55 «Зніміть це негайно» 12.55, 03.15 «Не бреши мені 4» 13.55, 04.05 «Російські сімейні драми» 15.00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 16.45, 02.50 «ТСН. Особливе» 20.15 Т/с «Скліфосовський 2» 22.15 «Територія обману» 23.40, 04.55 Т/с «Гра престолів» 00.50 Т/с «Болота» 01.40, 02.15 «Маша і моделі 2»

13.30 Українська пісня 14.15 Т/с «Роксолана» 18.20 Новини (із сурдоперекладом) 18.40 Економічна перспектива 18.50 Концертна програма «Мамо, вічна і кохана» 20.35 І.Попович.»Трембітар українсь кої душі» (ч.1) 20.50 Мегалот 20.55 Служба розшуку дітей 21.00 Підсумки дня 21.30 Starшоу 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 23.00, 01.00 Підсумки

05.20 Т/с «Серафіма Прекрасна» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Нови ни 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10, 23.00 Т/с «Мар’їна роща» 11.05 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 12.55 «Судові справи» 14.45 «Сімейний суд» 15.40 «Давай одружимося в Україні» 16.40, 03.30 Т/с «Наложниця» 18.00 Т/с «Два кольори пристрасті» 20.00, 03.00 «Подробиці» 20.45 Футбол. Збірна України збірна Ізраїлю 00.55 Х/ф «Ігри дорослих дівчат»

23.20 Від першої особи 23.55 Худ. фільм «Чаклунка». 23 серія 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 ТелеАкадемія. Літні враження 02.15 Аудієнція. Країни від А до Я 02.35 Книга.ua 02.55 Як це? 03.20 Фолькmusic 04.15 Життя на рівних 04.35 Д/ф «Хмара на даху світу» 05.30 Служба розшуку дітей 05.35 Підсумки дня

УВАГА! Категорії:

05.50 «Чужі помилки. СантаБарбара похерсонськи» 06.35, 16.00 «Все буде добре!» 08.15, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.50, 10.45, 22.25 Зіркове життя 11.45 Х/ф «Ріта» 13.45 «Холостяк» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 19.55 «Слідство ведуть екстрасенси» 21.00 «Містичні історії5 з Павлом Ко стіциним» 23.20 «Битва екстрасенсів» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «Виконання бажань» 03.05 Нічний ефір

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київський час» 06.45, 07.40, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 «Час спорту» 06.50, 08.50, 23.45, 00.55, 03.25 «Ог ляд преси» 07.00 , 08.00 , 09.00 , 10.00 , 11.00, 12.00 , 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00 , 17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 21.00 , 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час економіки» 07.15 , 08.10 , 22.40, 23.20, 00.15 , 02.35, 03.15, 06.15 «Бізнес час» 07.20 «Автопілотновини» 07.55 , 09.50 , 12.50 , 14.50 , 16.50 , 17.20 , 17.50 , 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 «Погода» 08.20 «Новини Київщини» 08.40 «Трансмісіяновини» 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30 , 11.10 , 12.10 , 19.30, 20.10 , 21.10, 01.15, 05.00 «Час. Підсумки дня» 13.10 «Податковий щоденник» 16.10 «Трансмісія» 17.15 «Драйвновини» 17.25 «Особливий погляд» 18.15, 22.45, 04.15 «Хроніка дня» 21.40, 03.00, 04.00 «ЧасТайм» 22.15 «Агроконтроль» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Територія закону» 02.40 «Акцент» 03.40 «Ранок із зіркою» 04.20 «Життя цікаве» 04.40 «Феєрія мандрів»

05.15 Факти 05.45 Світанок 06.50 Т/с «Таксі» 07.15 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.10, 13.00 Анекдоти поукраїнськи 10.20, 16.25 Т/с «Агент національної безпеки» 12.45 Факти. День 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорська пере вірка» 14.25, 20.10 Т/с «Морські дияволи» 18.45 Факти. Вечір 23.20 Х/ф «На відстані удару» 01.25 Навчіть нас жити 02.15 Т/с «Розплата» 03.10 Х/ф «Невидимий бік»

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київський час» 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 «Час спорту» 06.50, 23.45, 00.55, 03.25 «Огляд пре си» 07.00 , 08.00, 09.00, 10.00 , 11.00 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 , 01.00 «Час новин» 07.05 «Час економіки» 07.15, 08.10 , 22.40, 23.20 , 00.15 , 02.35, 03.15, 06.15 «Бізнес час» 07.20 «Автопілотновини» 07.55 , 09.50, 13.50 , 14.50 , 16.55 , 17.20, 17.50, 22.50, 23.50 , 03.55, 06.25 «Погода» 08.15, 22.45, 04.15 «Хроніка дня» 08.30, 03.40 «Ранок із зіркою» 08.50 «Трансмісіяновини» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10 , 21.10, 01.15, 05.00 «Час. Підсумки дня» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «Агроконтроль» 21.40, 03.00, 04.00 «ЧасТайм» 22.15, 04.40 «Акцент» 23.30 «CRIME NEWS» 00.30 «Новини Київщини» 02.40 «Територія закону» 04.20 «Майстерклас із Наталкою Фіцич»

05.00 Служба розшуку дітей 05.10 Факти 05.40 Світанок 06.45 Т/с «Таксі» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несекретні файли 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.10, 13.00 Анекдоти поукраїнськи 10.15, 16.25 Т/с «Агент національної безпеки» 12.45 Факти. День 13.05, 22.05 Т/с «Прокурорська пере вірка» 14.25, 20.10 Т/с «Морські дияволи» 18.45 Факти. Вечір 23.15 Х/ф «Втікачі» 01.15 Кримінальний облом 02.05 Т/с «Розплата» 03.00 Х/ф «На відстані удару»

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

06.00, 13.10 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00, 04.00 Служба новин «Соціальний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Великі битви 10.00, 16.50 «Алло, лікарю!» 11.15 Сергій Юрський. У тілі людини 12.25 «Ронін. з Дмитром Видріним» 14.00 Культурний шок 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.50, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемури» 17.45 «Соціальний статус: ваша пен сія» 1 9 . 0 0 В г о с т я х у Д м и т р а Го р д о н а . Віктор Ющенко, 4 ч. 21.35 Микола Єременко. Останній пал ко закоханий 22.40 Д/с 00.20 Амурні мелодії (3) 00.30 Календар Live (3) 01.10 Х/ф «Небезпечне секспобачен ня» 02.45 Х/ф «Вікно у серце» 04.40 «Щоденник для батьків»

06.00 Єралаш 06.30 Телепузики 07.00 Малятатвійнята 07.30 М/с «Дашадослідниця» 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/ф «Чіп і Дейл бурундучкиря тівнички» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Всі жінки відьми» 11.50 Т/с «Та, що говорить з привида ми» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове покоління» 15.00 Богиня. Нова колекція 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Дайош молодьож! 21.00, 22.30 ТЕТІнтернет 21.30 Бійцівський Клуб 23.15 Т/с «Секс і місто» 00.10 Т/с «Американська історія жаху» 00.55 Х/ф «Коктейль» 02.30 Твою маму! 02.55 До світанку

06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00, 04.00 Служба новин «Соціальний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Великі битви 10.00, 16.50 «Алло, лікарю!» 11.15 Микола Єременко. Останній пал ко закоханий 12.45 «Соціальний статус: ваша пен сія» 13.15, 04.20 «Цивілізація Incognita» 14.00 Д/с 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.55, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемури» 17.50 Секретні матеріали 1 9 . 0 0 В г о с т я х у Д м и т р а Го р д о н а . Віктор Ющенко, 5 ч. 21.35 Михайло Ульянов. Як швидко пролетіло життя 22.40 Д/с «Єднаючи континенти» 00.15 Амурні мелодії (3) 00.30 Календар Live (3) 01.00 Х/ф «Солодкий трепет» 02.30 Х/ф «Океан мрії» 04.30 «Будь в курсі!»

06.00 Єралаш 06.30 Телепузики 07.00 Малятатвійнята 07.30 М/с «Дашадослідниця» 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/ф «Чіп і Дейл бурундучки рятівнички» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Всі жінки відьми» 11.50 Т/с «Та, що говорить з привида ми» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове покоління» 15.00 Богиня шопінгу 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Дайош молодьож! 21.00, 22.30 ТЕТІнтернет 21.30 Бійцівський Клуб 23.15 Т/с «Секс і місто» 00.10 Т/с «Американська історія жаху» 00.55 Х/ф «Дитина на борту» 02.25 Твою маму! 02.50 До світанку

05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Пекельне побачення» 06.30 Аферисти 07.30, 19.00 Репортер 07.40 Кабриолето 09.30 Т/с «Щасливі разом» 11.45, 17.55, 21.00 Т/с «Татусеві доч ки» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Аладдін» 15.00 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Вороніни» 22.05 Т/с «Світлофор» 23.10 Т/с «Закрита школа» 01.20 Т/с «Купідон» 02.05 Т/с «Дружна сімейка»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.35 Авторама 05.55 Музичний майданчик 06.30 7 чудес Рівненщини 06.45, 07.45 Новини Рівного 07.05, 08.05 Патруль 07.15, 08.15 Бізнес Новини 07.25 Сім’я від А до Я 08.25 Рівне сьогодні 08.30 Ранковий «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи» 10.00 «До суду» 12.00 Т/с «Детективи» 13.00 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів 12» 14.50 Т/с «Знахар 2» 16.45 «Свідок» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 18.45 Новини Рівного 19.00, 21.30 Бізнес Новини 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 20.20 На часі 21.15 ЯлОля 22.15 Шкільні історії 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталіст 4» 00.30 Т/с «Закон і порядок» 01.30 «Свідок» 02.00 Х/ф «Назад дороги немає» 2 с. 03.05 Х/ф «Очікування полковника Шалигіна» 04.30 «Свідок» 05.00 «Речовий доказ» 05.20 «Правда життя»

05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Пекельне побачення» 06.30 Аферисти 07.30, 19.00 Репортер 07.40 КабріоЛіто 09.35 Т/с «Щасливі разом» 11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Татусеві доч ки» 13.30, 14.40 Kids Time 13.35 М/с «Аладдін» 14.55 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Вороніни» 22.05 Т/с «Світлофор» 23.10 Т/с «Закрита школа» 01.20 Т/с «Купідон» 02.05, 02.55 Т/с «Дружна сімейка» 02.50 Служба розшуку дітей

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.45 Герої міфів 06.00 Музичний майданчик 06.30 Сім чудес Рівненщини 06.45, 07.45 Новини Рівного 07.05, 08.05 Патруль 07.15, 08.15 Бізнес Новини 07.25 Сім’я від А до Я 08.25 Рівне сьогодні 08.30 Ранковий «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи» 10.00 «До суду» 12.00 Т/с «Детективи» 13.00 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів 12» 14.50 Т/с «Кобра» 16.45 «Свідок» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 17.25 На часі 18.45 Новини Рівного 19.00, 21.30 Бізнес Новини 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 20.20 До Товстухи за здоров’ям 21.15 ЯлОля 22.15 Громадський контроль 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталіст 4» 00.30 Т/с «Закон і порядок» 01.30 «Свідок» 02.00 Х/ф «Назад дороги немає» 3 с. 03.10 Х/ф «За два кроки до «Раю» 04.30 «Свідок» 05.00 «Речовий доказ» 05.25 «Правда життя»

06.10 Т/c «Охоронець» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.10 Ранок з Україною 09.10, 13.00, 21.40 Т/c «Слід» (1) 10.00, 20.00 Т/c «П’ятницький. Глава друга» (1) 12.00, 04.35 «Нехай говорять» 14.30 Т/c «Подружжя» (1) 15.30 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точка 17.10 Т/c «Життя як воно є» (1) 19.20, 04.00 «Говорить Україна» 23.10 Т/c «Глухар. Повернення» (1) 02.00 Х/ф «Живцем не брати» 05.25 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05 Муз. Фільм «У вирі почуттів» 1ч 08.25 Ретроспектива Т/Ф «Зустрічі біля неба. Синевир» 08.45 Західний експрес 09.45 Один на один 10.15 Т/Ф «Життяце і є Україна» 11.05 Храми Поділля 11.15, 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте» 12.45 Звитяга 13.15 Економічне коло 14.05 Час країни 14.35 Ретроспектива. ЗОДТРК Т/ф «Дідова криниця» 16.10 Чудесний канал 16.35 Акваріум 16.55 Муз. Фільм «У вирі почуттів» 2 ч. 18.00 Хітова вежа 18.30 Азбука смаку 18.45 Позиція 19.45 Енергоманія 20.15 Громадська приймальня 20.45 На добраніч казка 21.00 Без права на забуття 21.30 Перехрестя правди 22.00 Інформаційний випуск «День» Субтитри 22.45 Екотур 23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»

06.10 Т/c «Охоронець» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Події 07.10 Ранок з Україною 09.10, 13.00, 21.40 Т/c «Слід» (1) 10.00, 20.00 Т/c «П’ятницький. Глава друга» (1) 12.00, 04.15 «Нехай говорять» 14.30 Т/c «Подружжя» (1) 15.30 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точка 17.10 Т/c «Життя як воно є» (1) 19.20, 03.40 «Говорить Україна» 23.10 Т/c «Глухар. Повернення» (1) 02.00 Т/c «Успіх2» (1) 05.10 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05, 22.45 Музичний калейдоскоп 08.15 Позиція 08.25 Ретроспектива. Т/Ф «Дідова криниця» 08.45 На межі можливого 09.45 Громадська приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на забуття 11.15, 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте» 12.45 Енергоманія 13.15 Муз. Фільм Концерт колективів ПДМ 13.45 Міське кільце 14.15 Ретроспектива ЗОДТРК «Ма ленькі історії про Альжбету» 14.30 Співає Зоряна 14.45 Плекаймо мову 16.10 Чудесний канал 16.35 Пізнай світ 16.55 Муз. Фільм «Олександрійські ритми» 18.00 Тінейджпростір 18.25 Телеспорт 18.50 Муз. Фільм «Ритми Медіатора» 19.45 Фабрика ідей 20.15 Один на один 20.45 На добраніч казка 21.00 Штрихи з натури 21.15 Будьмо здорові 21.30 Погорина 21.50 Галерея образів 23.00 Т/С Інспектор Деррік

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


×åòâåð, 15 ñåðïíÿ Ï`ÿòíèöÿ, 16 ñåðïíÿ

06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Док. фільм «Битва під Марстон Муром» 07.15 Ера будівництва 07.20 Хочу все знати 07.30 Док. фільм «В.Цой. Ось таке кіно». 1 частина 08.20 Док. фільм «В.Цой. Ось таке кіно». 2 частина 08.45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня 09.40 Книга.ua 1 0 . 0 0 « С е к р е т и у с п і х у » з Н . Го р о денською 10.40 Нехай Вам буде кольорово! 11.45 Криве дзеркало 13.35 Х/ф «Безприданниця» 15.10 Т/с «Роксолана» 17.05 Останнє попередження 17.30 Економічна перспектива 17.40 Новини (із сурдоперекладом) 18.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу 20.45 І.Попович.»Трембітар украї нської душі» (ч.2) 21.00 Підсумки дня 21.20 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк 22.15 Українська пісня 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 01.00 Підсумки 23.20 Від першої особи 23.55 Худ. фільм «Чаклунка». 24 се рія 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу 04.20 Світло 04.40 Starшоу 05.35 Служба розшуку дітей 05.40 Підсумки дня

06.00 Православний календар 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.15 Док. фільм «Великі битви. Дар данелльська операція» 07.15 Хочу все знати 07.30 Док. фільм «Всенародна акт риса Н.Сазонова». 1 части на 08.20 Док. фільм «Всенародна акт риса Н.Сазонова». 2 части на 08.45 Корисні поради 09.05 Підсумки дня 09.35 «Віра. Надія. Любов» 10.40 Нехай Вам буде кольорово! 11.50 Х/ф «Два бійці» 13.05 Х/ф «Антон Іванович сердить ся» 14.25 Т/с «Роксолана» 17.15 Економічна перспектива 17.25 Новини (із сурдоперекладом) 17.45 Легка атлетика. Чемпіонат світу 20.45 І.Попович.»Трембітар українсь кої душі» (ч.3) 21.00 Підсумки дня 21.25 Фолькmusic 22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі 23.00, 01.00 Підсумки 23.15 Від першої особи 23.45 Худ. фільм «Чаклунка». 25 се рія 00.30 Клуб гумору 01.20 Новини (із сурдоперекладом) 01.40 Про головне 02.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу 04.40 Д/ф «Ласкаво просимо до зразкового селища» 05.35 Підсумки дня

06.00 «Служба розшуку дітей» 06.05 «Територія обману» 06.55, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізійна служба новин» 07.40 «Економічна правда» 08.00 «Повне перевтілення. Дім за тиж день 4» 08.55 Т/с «Школа проживання» 09.55, 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.55 «Зніміть це негайно» 12.55 «Не бреши мені 4» 13.55 «Російські сімейні драми» 15.00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 16.45 «ТСН. Особливе» 20.15 Т/с «Скліфосовський 2» 22.15 «Кохання без кордонів» 00.15, 04.45 Т/с «Гра престолів» 01.25 Х/ф «Хлопець з Філадельфії» 02.50, 03.25 «Маша і моделі 2» 03.55 «Російські сімейні драми» (3)

05.20, 20.30 Т/с «Серафіма Прекрас на» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Нови ни 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10, 23.40 Т/с «Мар’їна роща» 11.05 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 12.55 «Судові справи» 14.45 «Сімейний суд» 15.40 «Давай одружимося в Україні» 16.40, 03.30 Т/с «Наложниця» 18.00 Т/с «Два кольори пристрасті» 20.00, 03.00 «Подробиці» 01.35 Х/ф «Повернути Віру»

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київський час» 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 «Час спорту» 06.50, 23.45, 00.55, 03.25 «Огляд пре си» 07.00 , 08.00, 09.00, 10.00 , 11.00 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час економіки» 07.15, 08.10 , 22.40, 23.20 , 00.15 , 02.35, 03.15, 06.15 «Бізнес час» 07.20 «Автопілотновини» 07.55 , 09.50, 12.50 , 13.50 , 14.50 , 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55, 06.25 «Погода» 08.20 «Драйвновини» 08.30, 03.40 «Ранок із зіркою» 08.40 «Трансмісіяновини» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10 , 21.10, 01.15, 05.00 «Час. Підсумки дня» 16.10, 00.30 «В кабінетах» 17.25 «Акцент» 18.15 «Лісовий патруль» 21.40, 03.00, 04.00 «ЧасТайм» 22.10 «Реальний сектор» 22.45, 04.15 «Хроніка дня» 23.30 «CRIME NEWS» 02.40 «Зверни увагу» 04.20 «Життя цікаве» 04.40 «Територія закону»

05.35 «Чужі помилки. Ціна життя» 06.20, 16.00 «Все буде добре!» 08.05, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 09.25, 10.25, 22.25 Зіркове життя 11.20 Х/ф «Арфа для коханої» 13.10 «Холостяк» 18.00, 22.00 «ВікнаНовини» 20.00 «Слідство ведуть екстрасенси» 21.00 «Містичні історії5 з Павлом Ко стіциним» 23.20 «Битва екстрасенсів» 00.25 Т/с «Доктор Хаус» 01.25 Х/ф «На підмостках сцени» 02.55 Нічний ефір

05.00 Факти 05.30 Світанок 06.35 Т/с «Таксі» 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Провокатор 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.10, 13.00 Анекдоти поукраїнськи 10.15, 16.30 Т/с «Агент національної безпеки» 12.45 Факти. День 13.10, 22.10 Т/с «Прокурорська пере вірка» 14.30, 20.10 Т/с «Морські дияволи» 18.45 Факти. Вечір 23.20 Х/ф «Доміно» 01.45 Несекретні файли 02.40 Т/с «Розплата» 03.30 Х/ф «Втікачі»

06.00 «Кохання без кордонів» 06.55, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба новин» 07.40 «Економічна правда» 08.00 «Повне перевтілення. Дім за тиж день 4» 08.55 Т/с «Школа проживання» 09.55, 17.10 Т/с «Сила. Повернення додому» 11.55 «Зніміть це негайно» 12.55 «Не бреши мені 4» 13.55 «Російські сімейні драми» 15.00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 16.45 «ТСН. Особливе» 20.15 «Вечірній Київ 2013» 22.10 Х/ф «Без вини винуватий» 00.05 Х/ф «Хлопець з Філадельфії» 01.45 Х/ф «Останній король Шот ландії» 03.40 Х/ф «Брудні танці 2» 05.05 Х/ф «Слід панди»

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київський час» 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 «Час спорту» 06.50, 00.55, 03.25 «Огляд преси» 07.00 , 08.00, 09.00, 10.00 , 11.00 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00 «Час новин» 07.05 «Час економіки» 07.15, 08.10 , 22.40, 23.20 , 00.15 , 02.35, 03.15, 06.15 «Бізнес час» 07.20 «Автопілотновини» 07.55 , 09.50, 12.50 , 13.50 , 14.50 , 16.10 , 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 06.25 «Погода» 08.15, 22.45, 04.15 «Хроніка дня» 08.25 «Ранок із зіркою» 08.45 «Трансмісіяновини» 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 елемент» 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10 , 21.10, 01.15, 05.00 «Час. Підсумки дня» 16.15, 04.40 «Лісовий патруль» 17.15 «Моторновини» 17.25 «Не перший погляд» 18.15 «Реальний сектор» 21.40, 03.00, 04.00 «ЧасТайм» 22.15 «Особливий погляд» 23.30 «CRIME NEWS» 23.45, 00.30, 02.40 «Хроніка тижня» 03.40 «В кабінетах» 04.20 «Новини Київщини»

05.20, 20.30 Т/с «Серафіма Прекрас на» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Нови ни 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з ІНТЕРом» 09.10 Т/с «Мар’їна роща» 11.05 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським» 12.55 «Судові справи» 14.45 «Сімейний суд» 15.40 «Давай одружимося в Україні» 16.40, 03.20 Т/с «Наложниця» 18.00 Т/с «Два кольори пристрасті» 20.00, 02.50 «Подробиці» 23.45 Х/ф «Вагома підстава для вбив ства»

05.25 Чужі помилки «Помста за сина» 06.15 «Чужі помилки. Остання шлюбна ніч» 07.00 Х/ф «Золоте теля» 10.10, 18.20 «Неймовірна правда про зірок» 11.55 Х/ф «Гардемарини, вперед!» 18.00, 22.00 «ВiкнаНовини» 20.00 «Моя правда. Микола Валуєв. Мій ласкавий і ніжний звір» 21.00 «Моя правда. Невідомі чоловіки Наталі Могилевської» 22.25, 23.20 Зіркове життя 00.30 Х/ф «Арфа для коханої» 02.15 Х/ф «Покровські ворота»

УВАГА! Категорії:

23

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

05.05 Служба розшуку дітей 05.15 Факти 05.45 Світанок 06.50 Т/с «Таксі» 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп10 08.45 Факти. Ранок 09.15, 19.25 Надзвичайні новини 10.10, 13.00 Анекдоти поукраїнськи 10.15, 16.30 Т/с «Агент національної безпеки» 12.45 Факти. День 13.05, 22.10 Т/с «Прокурорська пере вірка» 14.25, 20.10 Т/с «Морські дияволи» 18.45 Факти. Вечір 23.30 Максимум в Україні 23.55 Х/ф «Стільниковий» 01.45 Т/с «Розплата» 02.35 Х/ф «Північна країна»

06.00 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00, 04.00 Служба новин «Соціальний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Великі битви 10.00 «Алло, лікарю!» 11.15 Михайло Ульянов. Як швидко пролетіло життя 12.45 Секретні матеріали 13.10, 04.35 «Щоденник для батьків» 14.00, 22.40 Д/с «Єднаючи континен ти» 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.50, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемури» 16.50 «Алло, доктор!» 17.45 «Соціальний статус: ваші права і пільги» 19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Марк Захаров, 1 ч. 21.35 Таємниці століття. Микола Го голь. Таємниця смерті 00.20 Амурні мелодії(3) 00.30 Календар Live (3) 01.05 Х/ф «Убивчий стриптиз» 02.35 Х/ф «Тіло і душа2»

06.00 Єралаш 06.30 Телепузики 07.00 Малятатвійнята 07.30 М/с «Дашадослідниця» 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/ф «Чіп і Дейл бурундучки рятівнички» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Всі жінки відьми» 11.50 Т/с «Та, що говорить з привида ми» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове покоління» 15.00 Богиня шопінгу 17.00 У ТЕТа пара 18.15 Моду народу 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Дайош молодьож! 21.00, 22.30 ТЕТІнтернет 21.30 Бійцівський Клуб 23.15 Т/с «Секс і місто» 00.10 Т/с «Американська історія жаху» 00.55 Х/ф «Фліка» 02.25 Твою маму! 02.50 До світанку

06.00, 13.15 Д/с «Дикий молодняк» 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Служ ба новин «Соціальний пульс» 07.00, 05.00 «Ранкове еспресо» 09.00, 20.00 Великі битви 10.00, 16.50 «Алло, лікарю!» 11.15 Таємниці століття. Микола Го голь. Таємниця смерті 12.45 «Соціальний статус: ваші права і пільги» 14.00, 22.40 Д/с «Єднаючи континен ти» 15.15, 21.25 «Соціальна економіка» 15.20, 16.45, 18.50, 21.30 «Погода» 16.10, 23.40 Д/с «Лемури» 17.50 Секретні матеріали 19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Марк Захаров, 2 ч. 21.35 Микита Міхалков. Незакінчена п’єса 00.10 Амурні мелодії (3) 00.30 Календар Live (3) 01.05 Х/ф «Венеціанський каприз» 02.30 Х/ф «Філософія будуару Маркіза де Сада» 03.50 «Будь в курсі!» 04.20 «Цивілізація Incognita» 04.35 «Таке спортивне життя»

06.00 Єралаш 06.30 Телепузики 07.00 Малятатвійнята 07.30 М/с «Дашадослідниця» 07.55 Мультик з Лунтіком 08.20 М/ф «Чіп і Дейл бурундучки рятівнички» 08.55 Т/с «Ранетки» 10.00 Т/с «Всі жінки відьми» 11.50 Т/с «Та, що говорить з привида ми» 13.40 Т/с «Половинки» 14.05 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове покоління» 15.00 Богиня шопінгу 17.00 У ТЕТа пара 18.00 4 весілля 19.00 Т/с «Крем» 20.00 Дайош молодьож! 21.00, 22.30 ТЕТІнтернет 21.30 Бійцівський Клуб 23.15 Т/с «Секс і місто» 00.10 Х/ф «Повсталий з пекла 5: Вог няна прірва» 01.45 Х/ф «Темний вовк» 03.15 До світанку

05.40, 06.25 Teen Time 05.45 «Пекельне побачення» 06.30 Аферисти 07.30, 19.00 Репортер 07.40 КабріоЛіто 09.30 Т/с «Щасливі разом» 11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Татусеві доч ки» 13.30, 14.35 Kids Time 13.30 М/с «Аладдін» 14.55 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.15 Т/с «Вороніни» 22.05 Т/с «Світлофор» 23.10 Т/с «Закрита школа» 01.20 Т/с «Купідон» 02.10, 03.00 Т/с «Дружна сімейка» 02.55 Служба розшуку дітей

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.45 Музичний майданчик 06.15 Громадський контроль 06.30 Сім чудес Рівненщини 06.45, 07.45 Новини Рівного 07.05, 08.05 Патруль 07.15, 08.15 Бізнес Новини 07.25 Шкільні історії 08.25 Рівне сьогодні 08.30 Ранковий «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи» 10.00 «До суду» 12.00 Т/с «Детективи» 13.00 Т/с «Важняк» 14.45 Т/с «Кобра» 16.45 «Свідок» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 18.45 Новини Рівного 19.00, 21.30 Бізнес Новини 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівного 20.05, 21.05, 22.05 Патруль 20.20 Під знаком Нобеля 21.15 ЯлОля 22.15 Незвичайні культури 22.30 Т/с «CSI: НьюЙорк 8» 23.30 Т/с «Менталіст 4» 00.30 Т/с «Закон і порядок» 01.30 «Свідок» 02.00 Х/ф «Контрудар» 03.20 Х/ф «Людина в зеленому кімоно» 04.25 «Свідок» 04.55 «Речовий доказ» 05.20 «Правда життя»

05.40 Служба розшуку дітей 05.45, 06.25 Teen Time 05.45 «Пекельне побачення» 06.30 Аферисти 07.30, 19.00 Репортер 07.40 КабріоЛіто 09.45 Т/с «Щасливі разом» 11.40, 17.55, 21.00 Т/с «Татусеві доч ки» 13.30, 14.45 Kids Time 13.35 М/с «Аладдін» 15.00 Т/с «Друзі» 15.55 Т/с «Кадетство» 19.20 Т/с «Вороніни» 22.05 Т/с «Світлофор» 23.10 Т/с «Закрита школа» 01.20 Т/с «Купідон» 02.10 Т/с «Дружна сімейка»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.45 Музичний майданчик 06.30 Сім чудес Рівненщини 06.45, 07.45 Новини Рівного 07.05, 08.05 Патруль 07.15, 08.15 Бізнес Новини 07.25 Шкільні історії 08.25 Рівне сьогодні 08.30 Ранковий «Свідок» 09.00 «Кримінальні справи» 10.00 «До суду» 12.00 Т/с «Детективи» 13.00 Т/с «Важняк» 14.55 Т/с «Кобра 2. Антитерор» 16.45 «Свідок» 17.00, 18.00, 19.10 Вітаємо Вас 18.45 Новини Рівного 19.00, 21.30, 23.15 Бізнес Новини 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45 Нови ни Рівного 20.05, 21.05, 22.05, 23.05 Патруль 20.20 Кулінарне шоу «СмачнОГО!» 21.15 Кінолекторій 22.15 Автомоторевю 23.30 Х/ф «Дот» 01.15 Х/ф «Чужа гра» 02.45 Х/ф «Принцеса на бобах» 04.30 «Правда життя» 04.55 Х/ф «Екіпаж машини бойової»

06.10 Т/c «Платина» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Події 07.10 Ранок з Україною 09.10, 13.00, 21.40 Т/c «Слід» (1) 10.00, 20.00 Т/c «П’ятницький. Глава друга» (1) 12.00, 04.15 «Нехай говорять» 14.30 Т/c «Подружжя» (1) 15.30 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точка 17.10 Т/c «Життя як воно є» (1) 19.20, 03.40 «Говорить Україна» 23.10 Т/c «Глухар. Повернення» (1) 02.00 Т/c «Пожежники Чикаго» (2) 05.10 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.00 Муз. Фільм Концерт колективів ПДМ 1ч 08.20 Ретроспектива Т/Ф «Маленькі історії про Альжбету» 08.45 Нотатки з грядки 09.45 Один на один 10.15 Будьмо здорові 10.30 Штрихи з натури 10.45, 18.20 Хітова вежа 11.15, 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте» 12.45 Фабрика ідей 13.15 Муз. Фільм Концерт колективів ПДМ 2, 3 14.15 Ретроспектива ЗОДТРК «Ікона православної душі» 14.35 Екотур 16.10 Чудесний канал 16.35 Іноземна для дітей 16.45 Музичний калейдоскоп 16.50 День в музеї 18.00 Азбука ремесел 18.45 Економічний інтерес 19.45 Удосвіта 20.15 Громадська приймальня 20.45 На добраніч казка 21.00 Група ризику 21.15 Так було 21.30 Молодіжний прорив 22.00 Інформаційний випуск «День». Субтитри 22.45 Вони прославили наш край 23.00 Х/Ф «Інспектор Деррік»

06.10 Т/c «Платина» (1) 07.00, 17.00, 19.00, 03.05 Події 07.10 Ранок з Україною 09.10, 13.00, 20.00 Т/c «Слід» (1) 10.00 Т/c «П’ятницький. Глава друга» 12.00, 04.00 «Нехай говорять» 14.30 Т/c «Подружжя» (1) 15.30, 02.25 Щиросерде зізнання 16.00 Критична точка 17.10 Т/c «Життя як воно є» (1) 19.20, 03.25 «Говорить Україна» 20.40 Т/c «Слід. Нічний свідок» (1) 21.45 Т/c «Слід. Ліквідатор» (1) 22.50 Т/c «Охоронець 5» (2) 04.50 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Переможний голос віруючого 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 Інформаційний випуск «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна криміналь на служба 07.45 Клуб Суперкниги 08.05 Муз. Фільм Концерт колективів ПДМ 2 08.40 Ретроспектива Т/Ф «Ікона пра вославної душі» 09.45 Громадська приймальня 10.15 Група ризику 10.30 Так було 10.45 Молодіжний прорив 11.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте» 12.45 Удосвіта 13.15 Муз. Фільм Концерт колективів ПДМ 4 13.45 Нобель сміється 1 ч. 14.15 Ретроспектива. ЧОДТРК Т/Ф «Іван Миколайчук» 14.45 Плекаймо мову 16.10 Чудесний канал 16.35 Юна зірка 16.50 Фестивальний подіум. Т/Ф «Лю дина з душею птиці» 17.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Монте» 18.00 А ми відпочиваємо 18.25 Таке життя 18.40 Погорина 19.45 Розмова без нотацій 20.15 Один на один 20.45 На добраніч казка 21.00 Азбука смаку 21.15 Музична кухня 21.30 Нотатки з грядки 21.45 Вони прославили наш край 22.00 Інформаційний випуск «День». Субтитри 22.45 Телеспорт 23.15 Музичний калейдоскоп 23.30 Зміни свій світ

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


Ñóáîòà, 17 ñåðïíÿ

24

ÒÅËÅÀÔ²ØÀ 06.00 Підсумки 06.20 Університет зірок 07.10 Концерт «М.Таніч.Все добре не забувається» 08.15 Олімпійський виклик 08.30 Панянка та кулінар 09.05 Життя на рівних 09.20 Православний вісник 09.50 Хто в домі хазяїн? 10.15 Х/ф «Антон Іванович сердиться» 11.40 Як Ваше здоров’я? 12.40 В гостях у Д.Гордона 13.40 Не вір худому кухарю 14.05 Рояль в кущах 14.35 Золотий гусак 15.00 Фестиваль пісні та гумору в Коб лево 17.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу 19.20 Баскетбол. Чемпіонат Європи серед чоловіків. Півфінал 20.55 Мегалот 21.00 Підсумки дня 21.25 Баскетбол. Чемпіонат Європи серед чоловіків. Півфінал 22.10 В ПЕРЕРВІ: Суперлото, Трійка, Кено 23.20 Концерт «М.Таніч.Все добре не забувається» 00.30 Клуб гумору 01.20 Підсумки дня 01.40 Легка атлетика. Чемпіонат світу 0 3 . 5 0 Хітпарад «Національна двад цятка» (із сурдоперекладом) 05.00 Не вір худому кухарю 05.25 Школа юного суперагента 05.40 Доки батьки сплять. Мультфільм

06.25 «Ремонт +» 07.15, 19.30, 05.40 ТСН: «Телевізійна служба новин» 08.00 «Світське життя» 09.00 «Хто там?» 10.00 М/ф «Енгрі бердс» 10.05 М/ф «Мулан 2» 12.00, 04.50 «Світ навиворіт 2: індія» 13.05 Х/ф «Шість днів, сім ночей» 15.15 «Шість кадрів» 16.30 «Вечірній Київ 2013» 18.30 «Розсміши коміка 3» 20.00 Х/ф «Титанік» 00.00 Х/ф «Гранична швидкість» 01.50 Х/ф «Флірт зі звіром» 03.20 Х/ф «Золотий лід: В гонитві за мрією» 12.00, 04.50 «Світ навиворіт 2: Індія»

05.30 Т/с «Серафіма Прекрасна» 07.20, 01.25 Х/ф «Щастя за рецептом» 09.30 «Все для мами» 10.00 «Літня кухня» 11.00 Х/ф «За сімейними обставина ми» 13.35 Т/с «Доярка з Хацапетівки» 17.25, 20.30 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2» 20.00 «Подробиці» 21.55 Т/с «Горобини грона червоні» 03.10 Х/ф «Вагома підстава для вбив ства»

Íåäiëÿ, 18 ñåðïíÿ

05.15 М/ф «Ну, погоди!» 06.20 Х/ф «Непіддатливі» 07.45 «Караоке на Майдані» 08.40 «Їмо вдома» 09.50 «ВусоЛапоХвіст» 10.30, 00.10 Х/ф «Зіта і Гіта» 13.50, 14.50 Зіркове життя 16.00 «Моя правда. Микола Валуєв. Мій ласкавий і ніжний звір» 17.00 «Моя правда. Невідомі чоловіки Наталі Могилевської» 18.00 Х/ф «Мамочка моя» 22.00 Х/ф «Дві історії про кохання» 03.10 Нічний ефір

06.05 Світ православ’я 06.35 Сміх з доставкою додому 07.05 Панянка та кулінар 07.35 «Дружина» 09.00 Шефкухар країни 09.50 Околиця 10.25 Подорожуй світом з Ю.Акуніною 10.50 Крок до зірок 11.45 Сім чудес України 11.55 Ближче до народу 12.25 Золотий гусак 12.50 В гостях у Д.Гордона 13.40 Маю честь запросити 14.40 Легка атлетика. Чемпіонат світу 18.10 Університет зірок 18.55 Футбол. Чемпіонат України. Прем’єрліга. «Шахтар» (До нецьк) «Металург» (Запоріж жя) 19.50 В ПЕРЕРВІ: Головний аргумент 21.00 Підсумки дня 21.25 Баскетбол. Чемпіонат Європи серед чоловіків. Фінал 22.10 В ПЕРЕРВІ: Трійка, Кено, Макси ма 23.40 Олімпійський виклик 00.00 М.Поплавський: Приречений на любов 00.40 Клуб гумору 01.20 Підсумки дня 01.40 Баскетбол. Чемпіонат Європи серед чоловіків. Матч за третє місце 03.10 Книга.ua 03.30 Околиця 03.55 Доки батьки сплять. Мультфільм 04.10 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк 05.00 ПРОФІЛАКТИКА

06.10 Х/ф «Брудні танці 2» 07.50 Мультфільм (1) 08.10 «Ремонт +» 09.00 «Лотозабава» 10.00 Мультфільми (1) 11.00, 03.35 «Неділя з Кварталом» 12.00 «Смакуємо» 12.40 «Шість кадрів» 13.05, 04.20 Х/ф «Не треба сумувати» 15.05 Т/с «Милосердя» 19.30 «Телевізійна служба новин» 20.15 «Великий пекарський турнір» 21.45 «Багаті теж плачуть. Постскрип тум» 22.45 «Світське життя» 23.50 Х/ф «Тіньова змова» 01.40 Х/ф «Останній король Шот ландії»

05.55 Т/с «Горобини грона червоні» 09.25 «Школа доктора Комаровського» 10.00 «Орел і Решка» 11.00 «Шалене весілля» 11.55, 04.20 Т/с «Сімейний детектив» 13.50, 20.25 Т/с «Доярка з Хацапетівки 2» 20.00, 01.50 «Подробиці» 21.50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит ка» 23.55 Х/ф «Хочу дитину» 02.15 Х/ф «За сімейними обставина ми»

05.25 М/ф «Ну, погоди!» 06.50, 00.20 Х/ф «Гараж» 08.50 «Їмо вдома» 09.55 «Караоке на Майдані» 10.55 Х/ф «Мамочка моя» 15.00 «Містичні історії5 з Павлом Ко стіциним» 19.00 «Слідство ведуть екстрасенси» 20.00 «Один за всіх» 22.05 Х/ф «Бажання» 02.20 Нічний ефір

УВАГА! Категорії:

06.30, 18.40, 00.00, 03.30 «Київський час» 06.40, 09.35, 19.25, 02.55 «Тема тиж ня» 06.45, 0 7 . 1 0, 08.20 , 1 8 . 5 5, 23.35 , 00.20, 03.25 «Час спорту» 06.55 , 07.15 , 08.10 , 08.55 , 10.55 , 13.55, 16.10, 17.20, 19.20 , 23.40, 00.55, 01.55, 05.55 «По года» 07.00 , 08.00, 09.00, 10.00 , 11.00 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 , 02.00, 04.00, 05.00, 06.00 «Час новин» 07.20, 0 8 . 1 5, 22.25 , 23.20 , 0 0 . 1 5 , 03.20, 06.15 «Бізнесчас» 07.30 «180 градусів» 07.50, 10.15, 12.10, 00.30, 02.15, 06.25 «Хроніка тижня» 08.30 «Не перший погляд» 09.25 «Укравтоконтинент» 09.50 «Моторновини» 10.10 «Новинометр» 11.10 «Трансмісія» 11.30 «Автопілоттест» 12.15 «Час інтерв’ю» 13.10 «Вперед на Олімп!» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «Історія успіху» 14.25 «Гра долі» 15.15 «Кіно з Яніною Соколовою» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.15 «Особливий погляд» 19.30 «Машина часу» 20.10, 01.15, 05.15 «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» 21.10, 03.40 «Велика політика» 21.40, 03.00 «Вікно в Америку» 22.00, 04.35 «В кабінетах» 22.30 «Майстерклас із Наталкою Фіцич» 02.35 «Простір ідей» 04.15 «Реальний сектор»

04.50 Факти 05.20 Світанок 06.25 Козирне життя 06.55 Т/с «Морські дияволи» 08.50 Зірка YouTube 10.00 Дача 11.05 Квартирне питання 12.20 Х/ф «Стільниковий» 14.15 Т/с «Чорні вовки» 18.45 Факти. Вечір 19.00 Надзвичайні новини. Підсумки 19.55 Х/ф «Пункт призначення» 21.55 Х/ф «Пункт призначення2» 23.50 Х/ф «Доміно» 02.10 Х/ф «Блакитна безодня»

06.30, 00.00, 03.30 «Київський час» 06.45, 0 7 . 1 0, 08.25 , 1 8 . 5 0, 23.35 , 00.20, 03.20 «Час спорту» 06.50 , 07.15 , 08.10 , 08.55 , 10.55 , 13.55, 14.10, 14.55, 17.10 , 17.50, 19.10, 00.55 «Погода» 07.00 , 08.00, 09.00, 10.00 , 11.00 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 , 02.00, 05.00, 06.00 «Час новин» 07.20, 0 8 . 1 5, 22.25 , 23.20 , 0 0 . 1 5 , 03.15, 06.15 «Бізнесчас» 07.30 «180 градусів» 07.50 , 18.10 , 20.35 , 21.10 , 01.15 , 02.15, 04.55, 05.15, 06.25 «Хроніка тижня» 08.30 «Феєрія мандрів» 09.10, 01.35, 05.35 «Простір ідей» 09.35 «Вікно в Америку» 10.10 «Мамина школа» 10.30 «Здорові історії» 11.10 «Технопарк» 11.30 «Трансмісіятест» 12.10, 04.20 «Життя цікаве» 12.30 «Інтелект.ua» 13.15 «Захисник вітчизни» 13.30 «Мотор» 14.20, 04.40 «Гра долі» 15.15 «Акцент» 16.10 «Фактор безпеки» 17.30, 23.40 «Новини Київщини» 19.30, 02.35 «Велика політика» 20.10 «Дорогі депутати» 21.40, 03.00, 04.00 «ЧасТайм» 22.00 «Територія закону» 22.35, 03.40 «Кіно з Яніною Соколовою» 00.25 «Укравтоконтинент» 00.50, 01.55, 03.25, 05.55 «Огляд пре си» 02.55 «Тема тижня» 04.15 «Хроніка дня»

05.00 Факти 05.20 Світанок 06.25 Квартирне питання 07.15 Анекдоти поукраїнськи 07.35 Дача 08.45 Х/ф «Французький поцілунок» 11.00 Козирне життя 11.30 Максимум в Україні 12.10 Х/ф «Прибульці2: Коридори часу» 14.40 Т/с «Чорні вовки» 18.45 Факти. Вечір 19.00 Замочені 20.15 Х/ф «Пункт призначення3» 22.10 Х/ф «Пункт призначення4» 23.55 Т/с «Таксі» 01.15 Х/ф «Американський психопат» 03.00 Х/ф «Пункт призначення»

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

06.00 Х/ф «Дещо із губернського жит тя» 07.35 «Будь в курсі!» 08.00 Служба новин «Соціальний пульс» 08.25, 18.55, 21.05 «Погода» 09.00 Микита Міхалков. Незакінчена п’єса 10.00 «Світські хроніки» 10.40 Х/ф «Бабусі надвоє сказали» 13.20 За сім морів 13.45 Д/с «Єднаючи континенти» 15.00 Д/с «Таємний світ крокодилів із Беном Фоглом» 15.55, 00.00 Д/с «Народженні вбива ти» 16.50, 03.55 «Ронін. з Дмитром Видрі ним» 17.35 «Щоденник для батьків» 18.15, 04.30 «Цивілізація Incognita» 18.30, 03.30 Соціальний пульс вихід них 19.00 Д/ф 20.00 Наскільки великий Всесвіт? 21.10 Мікаел Таривердієв. 17 миттє востей долі 01.00 Амурні мелодії (3) 01.55 Х/ф «Перші 9 1/2 тижнів» 04.40 Лаосбальзам для душі (1) 05.25 Останні сніги Кіліманджаро

06.00 Єралаш 07.10 Малятатвійнята 08.00 Телепузики 08.35 М/с «Смішарики. Пінкод» 09.00 Мультик з Лунтіком 09.40 М/с «Ліло і Стіч» 11.00 М/с «Фіксики» 11.35 М/ф «Повелитель Бобів: Вели кий похід Аттили» 13.00 Т/с «Всі жінки відьми» 15.45 Королева балу 3 17.00 Х/ф «Нецілована» 19.10 Х/ф «Оптом дешевше 2» 21.10 Віталька 23.00 Т/с «Американська історія жаху» 00.50 Х/ф «Детектив Варшавскі» 02.20 До світанку

06.00 Х/ф «Бабусі надвоє сказали» 07.35, 20.10 «Кумири» 07.50, 20.00 «Цивілізація Incognita» 08.00 «Соціальний пульс вихідних» 08.25, 18.55 «Погода» 09.00 Єрусалим: виникнення святого міста (1) 10.00, 03.45 «Будь в курсі!» 10.40 «Щоденник для батьків» 11.10 Х/ф «Дещо із губернського жит тя» 14.00 За сім морів 15.00 Наскільки великий Всесвіт? 16.00, 00.50 Д/с «Народженні вбива ти» 17.00 «УкраїнаЄвропа: маятник Фуко» 17.50 «Таке спортивне життя. Олек сандр Крикун» 18.30, 03.20 «Світ за тиждень» 19.00 Д/ф 20.40, 04.10 «Світські хроніки» 21.15 Дітиактори. Життя після слави 22.10 Мікаел Таривердієв. 17 миттє востей долі 01.50 Х/ф «Правила сексу» 04.35 Останні сніги Кіліманджаро 05.10 Центральна Америка

06.00 Єралаш 07.10 Малятатвійнята 08.00 Телепузики 08.35 М/с «Смішарики. Пінкод» 09.00 Мультик з Лунтіком 09.40 М/с «Ліло і Стіч» 11.00 М/с «Фіксики» 11.45 М/с «Сердиті пташки» 11.55 М/ф «Мавпочки мутанти ніндзя» 13.00 Т/с «Всі жінки відьми» 15.45 Х/ф «Оптом дешевше 2» 17.45, 20.15 4 весілля 19.00 Королева балу 3 21.35 Віталька 23.00 Т/с «Американська історія жаху» 00.50 Х/ф «Білі не вміють стрибати» 02.40 До світанку

05.20 М/ф «Зникле рисеня» 07.00 Кухня для двох 07.50, 10.00 Ревізор 12.15 Уральські пельмені 14.00 Люди ХЕ 14.20 Нереальна історія 15.00 Файна Юкрайна 15.25 Т/с «Вороніни» 17.50 Х/ф «Угадай, хто?» 20.00 Х/ф «Кілери» 22.00 Хто зверху?2 00.00 Х/ф «Місс Ніхто» 01.50 Т/с «Дружна сімейка»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 06.00 Автомоторевю 06.45, 07.45, 08.45 Новини Рівного 07.05, 08.05, 09.05 Патруль 07.15, 08.15, 09.15 Бізнес Новини 07.30 Веселі уроки 08.20 Кінолекторій 09.30 Кулінарне шоу «СмачнОГО!» 10.00 ЯлОля 10.25 М/ф 11.30 «Речовий доказ» 12.00 «Головний свідок» 13.00 «Випадковий свідок» 13.30 Автомоторевю 14.10 Під знаком Нобеля 14.30, 16.40 Вітаємо Вас 15.45 Феєрія мандрів 16.00 Громадський контроль 16.20 Авторама 17.20 Незвичайні культури 17.40 Сім’я від А до Я 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Патруль тижневий 18.40 За нами майбутнє! 19.00 Т/с «Таємниці слідства 3» 23.00 «Парк автомобільного періоду» 23.30 Т/с «Криміналісти: мислити як злочинець» 01.15 Х/ф «Зелений фургон» 03.30 Х/ф «Екіпаж машини бойової» 04.35 «Правда життя»

05.00 06.20 07.45 08.00 09.40 11.20 13.00 14.05 15.15 15.40 18.00 20.00 22.00 00.05 01.50

М/ф «Залізний велетень» М/ф «Щасливчик Люк» Церква Христова Уральські пельмені Хто зверху?2 ПеданПритула Шоу Мачо не плачуть Божевільний автостоп Т/с «Вороніни» Х/ф «Угадай, хто?» Х/ф «Кілери» Х/ф «Щира правда» Великі почуття Х/ф «Дочка мого боса» Т/с «Дружна сімейка»

гâíå-1 гâíå-1,, ÍÒÍ 05.20 Х/ф «Зелений фургон» 07.40 Сім чудес Рівненщини 08.00 Рівне за тиждень 08.20 Патруль тижневий 08.40 За нами майбутнє! 09.00 Сім’я від А до Я 09.30 Під знаком Нобеля 09.55 Авторама 10.15 Веселі уроки 10.30 До Товстухи за здоров’ям 10.50 Весільний обряд 11.10 Феєрія мандрів 11.30 «Легенди карного розшуку» 12.00 «Агенти впливу» 12.45 Х/ф «Дот» 14.40 Веселі уроки 14.50 Герої міфів 15.00, 16.50 Вітаємо Вас 16.20 Кулінарне шоу «СмачнОГО!» 17.40 Кінолекторій 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Патруль тижневий 18.40 Весільний обряд 19.00 Т/с «Гарячими слідами» 22.45 «Круті 90ті» 23.45 Т/с «Криміналісти: мислити як злочинець» 01.30 Х/ф «Чужа гра» 03.00 «Агенти впливу» 03.55 «Речовий доказ» 04.40 «Правда життя» 05.05 М/ф «Бременські музиканти» 05.25 М/ф «Слідами Бременських музикантів»

06.00, 07.10, 03.30 Т/c «Бігль» (1) 07.00, 19.00, 03.10 Події 07.50, 09.00 Т/c «Інтерни» (1) 10.00 Люблю! Чекаю! 11.00, 05.15 Х/ф «Мій» 15.00, 19.20 Т/c «Чотири пори літа» (1) 23.05 Х/ф «Танцюй...» 00.50 Т/c «Охоронець» (1) 05.00 Срібний апельсин

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Блага вість з Ріком Реннером 06.30, 15.45 Мультдаринки 06.55, 14.55 Офіційні новини 07.00, 22.00 Інформаційний випуск «День». Субтитри 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна кримі нальна служба 07.45 Клуб Суперкниги 07.55 Зелений БУМ 08.20 Музичний калейдоскоп 08.25 Фестивальний подіум. Т/Ф «Людина з душею птиці» 08.45 Вони прославили наш край 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Інформа ційний випуск «День» 09.45 Телеспорт 10.15 Азбука смаку 10.30 Музична кухня 10.45, 21.50 Храми Поділля 11.00 Дитячий музпарад 11.15 Х/Ф «Спадкоємці Дель Мон те» 12.45 Д/Ф «80 островів кругом світу» 13.15 М/С «Пісенька сонечка» 13.45 Ретроспектива. ЧОДТРК « Со лов»їна пісня Назаоія Яремчука» 14.10 Муз. Фільм Червоне та чорне. Лемківської долі кольори 16.05 Урок для батьків 16.30 Країна талантів Кіровоградсь ка ОДТРК 16.55 Х/ф «Диявол із Орлі» 17.40 А у нас кіно знімали 18.05 Повір у себе 18.30 Погорина 18.55 Анонси 19.45 ХАЕС Інформує 20.00 Економічний інтерес 20.15 Група ризику 20.30 Так було 20.45 На добраніч казка 21.00 Перехрестя правди 21.30 Мандри 22.45 Д/Ф «Мегазірки»

07.00 Події 07.20 Х/ф «Мій» 09.00 Ласкаво просимо. Стас Михай лов 10.00 Герої екранів. Улюбленці публ іки 2 11.00 Т/c «Злочин буде розкрито» (1) 15.00 Х/ф «Мій улюблений геній» 19.00, 03.30 Події тижня 20.00, 21.00 Т/c «Інтерни» (1) 22.30 Comedy Woman 23.30 Великий футбол 01.15, 04.15 Т/c «Охоронець 5» (2) 05.00 Профілактика!!!

ÐÒÁ ÐÒÁ,, ÓÒÇ 06.00 Гімн України 06.02 Повнота радості життя 06.30 Мультдаринки 06.55 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Огляд подій тижня 07.30 Клуб Суперкниги 07.50 Мегазірки 08.15 Ретроспектива. Т/Ф «Солов»ї на пісня Назаоія Яремчука» 08.35 А у нас кіно знімали 09.30 Економічний інтерес 09.45 Муз. Фільм «Любов на відсьані сльози» 10.05 Мандри 10.20 День в музеї 10.45, 21.50 Храми Поділля 11.05 Чудесний канал 11.30 Країна талантів 12.30 Д/Ф «80 островів навколо світу» 13.00 М/С «Пісенька сонечка» 13.30 Нобель сміється 2 ч. 14.00 Співає Пікардійська терція « Я придумаю світ» 15.30 Іноземна для дітей 15.45 Західний експрес 16.00 Дитячий музпарад 16.15 Абетка здоров’я 16.45 Х/Ф «Диявол із Орлі» 17.30 Плекаймо мову 17.40 Без права на забуття 18.05 Д/Ф Чародійність природи 18.30 А ми відпочиваємо 19.30 Пульс РАЕС 19.45 Тінейджпростір 20.15 Будьмо здорові 20.30 Штрихи з натури 20.45 На добраніч казка 21.00 Т/Ф «Життя це і є Україна» 22.30 Музична кухня 22.45 Хітова вежа 23.15 Д/Ф «Мегазірки»

1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ виконує •Послуги з ремонту приміщень, •Бригада ремонтно(будівельні послуги, сантехніка, електрика, столярка,

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó Верстати, деревообробні. Контакти: (098) 7893755 Запчастини до будівельного риштування: рами, замки, хомути, анкери, діагоналі, домкрати, поручні настили. Контакти: (095) 7541903 Обладнання для будівництва, розгляну різні варіанти. Контакти: (095) 7541903 Опалубку, будівельні риштування, будівельну люльку, бетонозмішувач, мотокосу, різне будівельне обладнання. Контакти: (095) 7541903 Пістолет монтажний ПЦ 84 для забивання дюбелів, складського зберігання. Контакти: (093) 9600235 Риштування будівельне, можливо окремі елементи. Контакти: 435256 Риштування будівельні, можливо окремі елементи. Контакти: 435256 Риштування. Контакти: 54612

2.3.3. Çäàì â îðåíäó Бетонозмішувач, 320 л, 220 Вт. • Контакти: (098) 5228499 •Риштування будівельне, вишкитури, опалубку DOKA 350, вагончик будівельний, бетонозмішувач, облаштування для вирва віброблоків. Доставка. Монтаж. Контакти: 435256, (067) 3625501, (095) 7541903 www.BRMLesa.com

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Ïðîäàì

Труби водозливні з цинкованої сталі, в зборі. Контакти: (067) 7729216 Труби, б/в, 200400 мм, товщина 58 мм, різної довжини. Контакти: (093) 4345522 Трубу поліетиленову газ, діаметр 50, товщина 4.6, 20 м, недорого. Контакти: (068) 0300367

гіпсокартонні роботи будь( якої складності, штукатурення по маяках та без, шпаклювання, фарбування, демонтаж, утеплення пінопластом, бетонні роботи, є бетонозмішувач. Контакти: (098) 361(52(26

25

послуги вантажників. Контакти: 404373, (068) 5683520, (050) 8145005 Ремонт • бойлерів.

колонок, Промивка теплообмінників. Гарантуємо якість виконання Контакти: (098) Будівельно(ремонтні роботи, 6203884, (063) 1903737 штукатурення, стяжка, Ремонтні та будівельні роботи. гіпсокартон, «під ключ». Контакти: Швидко і якісно. Контакти: (096) (098) 6464151 899(43(70 Буріння свай, будівництво Утеплення будинків фундаментів, стяжки, пінопластом та мінватою, металоконструкції, перекриття, фарбування та нанесення демонтажні роботи. Ліц. АВ № декоративної штукатурки, якісно, 558385 від 5.11.2010 р. Контакти: недорого, постійні знижки на (098) 9265404 матеріали. Тел: (097) 732(81(66

котлів,

Вкладання двору природним каменем, камінь з кар’єру в Луганській обл. 46 см, природний малюнок та відтінки кольорів. Ми гарантуємо якість виконання. Контакти: (098) 6203884, (063) 1903737

Утеплення • пінопластом,

Утеплення будинків, якісно, • нанесення декоративної

Вкладання паркету, ламінату, шпунтованої дошки, набивання плінтусу. Шліфування нового та реставрація старого паркету та дощатих підлог, монтаж дерев’яної вагонки. Виїзд до клієнта. Контакти: (067) 3821224 трамбування •Вкладання тавстановлення бруківки,

будинків мінеральною ватою, нанесення фактур, короїду, баранеку, декоративних штукатурок, власне риштування, ціни помірні та договірні. Контакти: (097) 884(94(90

штукатурки, власні риштування. Контакти: (097) 5215299 Утеплення фасадів будинків • пінопластом (короїд, баранек). Нанесення інших видів декоративної штукатурки. Контакти: (096) 1095387

поребриків. Професійно, гарантія Утеплення фасадів будинків якості. Контакти: (098) 0566535, пінопластом, мінватою, (099) 7023910 нанесення «короїду», «баранеку». Батареї, нові, б/в. Контакти: (096) Розрахунок та комплектація 7351404 Вкладання, шліфування Колонки газові. Контакти: 631485, паркету, підготовка дерев’яної матеріалами з доставкою на об`єкт. Тел: (097) 805(16(38, (096) 7759011 підлоги під вкладання ламінату. (050) 668(21(05 Колонку безшумну, б/в або нову, або Контакти: 23(10(00, (066) теплообмінник до неї. Контакти: 220(43(29, (067) 190(41(20 Утеплення фасадів 620042, (097) 2672755 пінопластом, мінеральною Всі види ремонтнобудівельних ватою, нанесення короїду, Котел для опалення, 2контурний, робіт: шпаклювання, фарбування, баранеку. Власні риштування. можна б/в. Контакти: (098) 6253313 штукатурення, стяжки. Монтаж Котел КЧМ4М, б/в або новий. каналізації, електрики, вагонки, Контакти: (050) 701(79(29, (067) 494(12(25 Контакти: (067) 8889055 ламінату, гіпсокартону та інші види Шпаклювання, гіпсокартонні Котел КЧМ. Контакти: (096) 7351404 робіт. Контакти: (096) 7235296 роботи, штукатурення, Котел на тверде паливо КЧМРівне. Встановлення вагонки всіх лицювання, фарбування, Контакти: (098) 5036339 типів, сайдингу. Обшивання ламінат, утеплення будинків та ін. Котел, б/в. Контакти: (097) 9853005 балконів приміщень тощо. Контакти: (097) 805(16(38, (050) Титан на тверде паливо. Контакти: (067) Вкладання ламінату. Тел: 224912, 668(21(05 8889055 (066) 8972474, (096) 3652023 Штукатурення «по маяках» Встановлення столярки, гіпсовою штукатуркою машинним вкладання ламінату, підлоги, способом. Не потребує монтаж гіпсокартону. Контакти: подальшого шпаклювання. Контакти: (096) 7545268 627641, (067) 7061564

•Водонагрівачі. Електричні, газові. Комплектуючі. Монтаж. Гарантія. Контакти: (098) 6203884, (063) 1903737

Системи очищення води: пом’якшення, знезалізнення, видалення накипу, аналіз води, підбір систем, установка,обслуговування Контакти: (067) 1793102

•Тепла підлога, обігрів пішохідних доріжок, заїздів в гараж, пандусів та Контакти:

ÒÅÏËÀ ϲÄËÎÃÀ ÅËÅÊÒÐÈ×ÍÀ «RAYCHEN». ÑÈÑÒÅÌÈ ÀÍÒÈÎÁËÅÄÅͲÍÍß, ϲIJÃв ϲØÎÕ²ÄÍÈÕ ÄÎвÆÎÊ, ÏÀÍÄÓѲÂ, ÀÂÒÎϲĒ¯ÇIJÂ. ÃÀÐÀÍÒ²ÉÍÈÉ ÒÅÐÌ²Í ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ 20 ÐÎʲ ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 620-38-84, (063) 190-37-37

2.4.2. Êóïëþ

Газові навісні котли. Viessman, Westen, Imergas, Kospel, Termet. Гарантія та ціни від виробника Контакти: (098) 6203884, (063) 1903737

сходинок. 1793102

Мийку з нержавіючої сталі, б/в, недорого. Ціна: 200 грн. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396 Мийку(нержавійку, б/в. Контакти: (098) 4815885 Мийку(нержавійку, б/в. Ціна: 100 грн. Контакти: (0362) 436987, (094) 9666987 Насос «Водолій», недорого. Контакти: (068) 0300367 Радіатор чавунний, б/в. Контакти: (097) 9853005 Радіатори для опалення, недорого. Контакти: 400218, (093) 2541338 Радіатори чавунні, б/в, 5 секцій по 10 ребер. Контакти: (093) 9202701 Радіатори чавунні, б/в. Контакти: 619474, (068) 0308938

(067)

Трубы полипропиленовые, фитинги, вентили, краны. Полный ассортимент продукции, новинки. Доставка по всей Украине. Оптом. Официальный дилер турецкой Компании. Контакти: (063) 6809889 Елена Автоматику до чавунного котла «Ефект». Ціна: 950 грн. Контакти: 680068 Балон газовий. Контакти: (096) 3073201 Балони газові, б/в, недорого. Контакти: (067) 2615493 Батареї чавунні, б/в, недорого. Контакти: (067) 2615493 Батареї чавунні, нові, недорого. Контакти: (097) 9028166 Бачок до унітазу, «Серсаніт», новий. Контакти: (093) 3198787 Бойлер, Німеччина, б/в. Контакти: 636167 Ванну чавунну, 1,5 м., салатового кольору, б/в. Контакти: (096) 5371163 Ванну чавунну, б\в. Контакти: (096) 2800153 Ванну чавунну. Контакти: (097) 9247283 Водонагрівач, 3,5 КВт. Контакти: (097) 2727603 Кабіну душову, б/в, недорого. Контакти: (067) 2615493 Камін для опалення, новий, Польща. Контакти: (096) 6981291 Колонку газову «Електролюкс», б/в. Контакти: 234600, (067) 9206585 Колонку газову, б/в. Контакти: (098) 6253313 Котел «Фероллі12» на гарантії. Ціна: 3800 грн. Контакти: (098) 5954548 Котел для варіння картоплі, з нержавіючої сталі, 100 л. Контакти: (098) 4990486 Котел для опалення, газовий, 2контурний, б/в. Контакти: 400218, (093) 2541338 Котли на твердому паливі, б/в. Контакти: (097) 9853005 Лічильник газовий, внутрішній, новий. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

• •

Електрообладнання 2.5.1. Ïðîäàì

Електродвигун. Контакти: (067) 8889055 Прибори КВПіА температура, тиск, регулятори, манометри, різні лабораторні прилади. Контакти: (096) 2245740 Провід КВВГ, 4/2,5, 4/6. Контакти: (096) 3073201 Реле напруги «РН8», 220 Вт, 30А. Ціна: 150 грн. Контакти: (096) 9112128

парканів. Бетонні (стяжка, якісно. Контакти: (098) 6464151 фундамент) та покрівельні роботи. Тел: (097) 7126217, (093) 1557785 ÂÈÁÈÂÀÍÍß ÁÅÒÎÍÓ, ͲØ, ÀÐÎÊ, Заміна та реконструкція труб на • мідь, пластик, металопластик. Контакти: (067) 1793102

2.5.2. Êóïëþ Мотокосу, газонокосарку, бензопилу, відбійний молоток, електроінструмент. Контакти: (096) 0301888 Трансформатор струму 1000 кВт, куплю. Контакти: (067) 3622220

Монтаж гіпсокартону, вагонки, шпаклювання, вкладання ламінату, паркетної дошки. Контакти: (096) 727(79(48, (095) 647(69(29

Послуги

Монтаж гіпсокартону, шпаклювання, ламінат, лицювання плиткою, клеєння шпалер, штукатурення, утеплення будинків. Тел: (097) 805(16(38, (050) 668(21(05

• •

•Нанесення декоративно( Бетонні роботи: промислові оздоблювальних матеріалів: • підлоги, декоративний бетон, венеціанської штукатурки, стяжки ( ангари, мийки, заправні станції, бокси, морозильні камери, склади, гаражі, паркінг. Контакти: (098) 522(84(99

декоративної шпаклівки, фактурного покриття на стіни та стелю. Різні методи нанесення. Допомога у підборі якісних Бригада виконує ремонтні матеріалів. Контакти: 43(42(49, роботи, гіпсокартон, (097) 109(72(13 шпаклювання, фарбування, Нанесення шуби різних відтінків клеєння шпалер, заливання на утеплення, штукатурення. стяжок, вкладання ламінату, Якісно, швидко. Власне лицювання, декоративна риштування. Утеплення. штукатурка, монтаж вагонки, Штукатурення. Тел: 642264, сантехнічні роботи, (097) 5616695 якісно,недорого. Тел: (097) Послуги електрика, монтаж 732(81(66, (067) 293(57(20 конструкцій з гіпсокартону, Бригада виконує вкладання ламінату, вироби з ремонтно(будівельні роботи: штучного каменю, встановлення, заливка фундаментів, штукатурення, продаж кабелю та мурування, штукатурення, електроматеріалів. Контакти: шпаклювання, гіпсокартон, (098) 7797218 стяжка, покрівля, сайдинг, Прорізання бетону, асфальту ремонт димоходів. Тел: (098) бензорізом. Тел: (098) 5228499 293(46(95, (050) 225(24(53

стяжка, Євроремонт. Мурування •Штукатурення, • будинків, перегородок, грубок, гіпсокартон, будівництво «під ключ»,

Лицювання плиткою стін і підлоги, якісно, гарантія. Консультація безкоштовна. Тел: 621812, (097) 9348367

2.6.1. Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³

ÏÐÎ̲ÆʲÂ, ÊÀÍÀÂÎÊ Ï²Ä ÅËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÊÓ. ÎÒÂÎÐÈ Ï²Ä ÐÎÇÅÒÊÈ,ÂÈÌÈÊÀײ, ÊÎÍÂÅÊÒÎÐÈ, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²Þ, ÂÅÍÒÈËßÖ²Þ, ÎÏÀËÅÍÍß. ÇÁÈÂÀÍÍß ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ, ÏËÈÒÊÈ, ÏÀÄÓÃ, ÇÍßÒÒß ÍÀÁ²ËÓ Ç² ÑÒÅ˲. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 22-40-71

ÂѲ ÂÈÄÈ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò. ˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10 Ð. ÏÎÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ. ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹ 509020 Â²Ä 26.02.10 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÈÉ Ï²ÄÐßÄ Ó ÁÓIJÂÍÈÖÒ². ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÏÐÎÅÊҲ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò.˲Ö. ÌÐÐÁÓ À ¹ 513022 Â²Ä 10.03.10Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 63-59-49, (067) 362-18-41 ÏËÀÍÓÂÀÍÍß, ÂÊËÀÄÀÍÍß ÁÐÓʲÂÊÈ, ÒÐÀÌÁÓÂÀÍÍß Â²ÁÐÎÏËÈÒÎÞ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÏÎÐÅÁÐÈʲÂ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 563-91-82 ÏÎÊвÂÅËÜͲ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÄÀÕ²Â, ÇÍßÒÒß ÇÀ̲вÂ, ÏÎÊвÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍß ÄÀղ ÒÀ ²Í. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 987-14-43

Шліфування паркету та інших •Шпаклювання стін, стелі, • видів дерев’яної підлоги. Швидко. відкосів, фарбування, клеєння

Якісно. Контакти: (067) 3607659, шпалер. Тел: 620257, (096) 8039709 (063) 4904180


26

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó Дріт металевий, 5 мм. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

2.6.2. Ç âèãîòîâëåííÿ Виготовляємо металокон( • струкції та ковані вироби: каркаси

Дріт мідний. Тел: (096) 3073201 Лист оцинкований профільний. Контакти: (096) 9312026

будівель, ферми, автонавіси, огорожі, козирки, навіси, решітки, ковані меблі, столи, стільці та ін. Контакти: (098) 748(41(77 ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÒÀËÅÂÈÕ ÃÀÐÀƲÂ, ÀÂÒÎÍÀ²ѲÂ, ÒÎÐÃÎÂÈÕ Ê²ÎÑʲÂ, ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÂÀÃÎÍ×ÈʲÂ, ÃÀÐÀÆÍÈÕ ÂÎвÒ, ÄÀ×ÍÈÕ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÒÅÏËÈÖÜ, ÍÀ²ѲÂ, ÊÎÇÈÐʲÂ, ÀÐÎÊ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÌÎÍÒÀÆ, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-22-72, (097) 063-49-42

Трубу нержавіючу. Контакти: (096) 3073201

Викачування септиків, каналізації, стічних ям, асенізатор 8 куб.м. Найнижчі ціни. Діє система знижок Ò. 40-18-65, (096) 053-58-70

ÐÅÌÎÍÒ ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÀ, ÊÀÍÀ˲ÇÀÖ²ß. ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊ, ÏËÀÑÒÈÊ, ̲ÄÜ. ˲Ö. ÄÀÁÓ ÌÐÐÁÓ À ¹409524. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 179-31-02

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÈ. ÌÎÍÒÀÆ Ã²ÏÑÎÊÀÐÒÎÍÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É. ËÈÖÞÂÀÍÍß ÏËÈÒÊÎÞ, ÌÎÇÀ¯ÊÎÞ. ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊ˲ÂÊÀ, ÌÀËßÐͲ ÐÎÁÎÒÈ. ÃÀÐÀÍÒ²ß ßÊÎÑÒ² . ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 620-38-84, (063) 190-37-37

ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÊËŪÍÍß ØÏÀËÅÐ, ÁÀÃÅÒ²Â. ÂÊËÀÄÀÍÍß ËÀ̲ÍÀÒÓ ÒÀ Ï˲ÍÒÓÑÀ, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ ØÏÀÊËÞÂÀÍÍß Â²ÄÊÎѲÂ. ÍÀÍÅÑÅÍÍß ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍί ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ ÒÈÏÓ «ÌÎÇÀ¯ÊÀ». ÌÎÍÒÀÆ Ã²ÏÑÎÊÀÐÒÎÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 949-33-06

Вкладання бруківки, тротуарної плитки, натурального каменю, встановлення поребриків, водо( зливів, трамбування вібро( плитою. Висока якість, гарантія. Т: (097) 385(99(22, (096) 186(65(93 Встановлення та обслугову • вання бойлерів. Тел: (067) 1793102 Встановлення сантехіки: ванн, • гідромасаж, умивальників, змішува

Металокаркас. Наварювання металокаркасу ( по периметру та виносного) для вікон, козирків та дашків, укріплення перил.

чів, врізка їх у ванну та стіну, монтаж інсталяцій. Тел: (067) 1793102 Монтаж систем опалення. Гарантуємо якість виконання. Тел: (098) 6203884, (063) 1903737 Монтаж кондиціонерів. Ціна 950 грн. , включаючи всі необхідні комплектуючі матеріали. Гарантуємо якість виконання. Тел: (098) 6203884, (063) 1903737

ò. 63-32-02, (093)755-69-27

• •

2.6.4. ²íø³

Меблі, предмети інтер’єру 3.1.1. Ïðîäàì Меблі. Ремонт та перетягування • м’яких меблів, оперативність

Диван, стінку кухонну, б/в, в хорошому стані. Контакти: (099) 2209488

Лампу настільну, вво СРСР, 2 шт., дешево. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

Диван, сучасний, + 2 крісла, розкладних, в хорошому стані. Ціна: 2500 грн. Контакти: (098) 9435467

Ліжко, 2спальне, з матрацом. Контакти: (098) 7888235

Диван. Тел: 225555, (067) 4585636 Дитяче ліжко ( 15 років). Т.: (066) 8741498 Карнизи дерев’яні з кільцями, різних

Ліжко, 2спальне, нове, натуральне дерево, матрац ортопедичний. Тел: (097) 3131995 Ліжко, 2спальне, оздоблене шкірою, недорого.Контакти: (096) 3316530

виконання, широкий вибір тканин розмірів. Ціна: від 30 грн. Контакти: 680068 Ліжко, 2ярусне, дерев’яне, нове. Тел: (067) за гуртовими цінами. Контакти: Килим2/5 м. Ціна: 200 грн. Т: (050) 4350756 8313115, (095) 8137717 (067) 7930357, (098) 6800418 Килим 2/3 м, б/в. Ціна: 400 грн. Контакти: Ліжко, б/в. Контакти: (096) 2800153

2 тумби приліжкові, висота 70 см. Контакти: (066) 8741498 Буфет зі склом в ідеальному стані Контакти: (066) 8741498 Вази кришталеві, вази для фруктів. Контакти: 234600, (067) 9206585 Вітальню, б/в. Контакти: 683319 Вітальню, довжина 1,40, хороший стан. Контакти: (067) 6477060 Вітальню. Контакти: (096) 2773167 Вішак в передпокій. Ціна: 190 грн. Контакти: (068) 8922311 Вішакздзеркаломтатумбою.Контакти:(067) 4216146 Гарнітур, лакований, полірований: стінка 460/240, обідній стіл, 10 стільців, журнальний столик, хороша якість. Тел: (096) 4918393 Диван 2спальний, б/в. Ціна: 1000 грн. Контакти: 644450, (068) 6212296 Диван в ідеальному стані, ортопедичний матрац. Ціна: 2000 грн. Контакти: (093) 2544120 ryci26@mail.ru

644450, (068) 6212296 Килим турманієвий, 1/2 м., вирво Корея. Контакти: 683659 Килим, 3.5/2.5 м, вирво Бельгія. Ціна: 450 грн. Контакти: 232958 Килим, 3/2, вирво Бельгія. Тел: 232958 Килим, б/в, 1.35/2.0. Контакти: 241972, (096) 4709153

Люстри. Т: (0362) 436987 (094) 9666987 М’який куточок, новий, вирво Польща. Ціна: 10000 грн. Контакти: (093) 2544120 М’яку частину б/в. Ціна: 2000 грн. торг. Тел: (097) 5450495 polezhaev.78@mail.ru Матрац ортопедичний. Тел: 636167

ÂÈÂ²Ç ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ Â²ÄÕÎIJ ÒÀ Ñ̲ÒÒß, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÖÅÃËÈ, ϲÑÊÓ, ÊÀÌÅÍÞ, ÙÅÁÅÍÞ. ÏÎÑËÓÃÈ ÂÀÍÒÀÆÍÈʲÂ. ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹ 370150 Â²Ä 08.08.07 Ð. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-60-88, 43-67-45, (097) 343-63-58

Прихожа, б/в, 4 метри, колір горіх. Ціна: 800 грн. Контакти: 626222, (067) 4918144

Стінку,б/в,ввоЖитомир,3м,хорошийстан. Контакти: (067) 6477060

Шафу, полуторну, доріжку, 3,5 м. Контакти: 265267, (067) 9133585

Рамку з гіпсу для дзеркала. Ціна: 95 грн. Контакти: 680068

Стінку, вирво Костопіль, б/в, в хорошому стані. Ціна: 1500 грн./торг. Контакти: (099) 7059250

Шафу, трюмо, тумби, б/в. Т: (067) 6868761

3.1.2. Êóïëþ

Сервант, б/в, дешево. Контакти: 401040, (096) 1464575

Стінку, поліровану, з антресолями, 4 м, тумбу під телевізор, стілкнижку, полірований. Контакти: (067) 4216146

Сервант, б/в. Ціна: 150 грн. Контакти: 644450, (068) 6212296

Столи, б/в, 2 шт. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

Спальню «Світанок», б/в, недорого. Контакти: (068) 0224577

Столик журнальний, коричневий. Контакти: 622902, (068) 5136068

Меблі різні, б/в. Контакти: (098) 6253313

Спальню, вирво Чернівці, б/в, хороший стан. Ціна: 2600 грн. торг. Контакти: (097) 5251152, (097) 1191778

Столикжурнальний,пуф,2крісла.Т:232958

Меблі, можливо б/в. Контакти: 400218, (093) 2541338

Табурети. Контакти: (096)2773167

Спальню. Контакти: (098) 6253313

Спальню: шафа 3дверна, ліжко 2спальне, 2 тумби, дзеркало, вирво Тернопіль. Контакти: (098) 0059231

Диван, б/в. Контакти: (067) 3821741 Килими, недорого, б/в. Контакти: 631485, (097) 6533614 Кухню, б/в. Контакти: (068) 0400496

Трюмо, хороший стан. Контакти: 59667,(097) 9687677 Тумбу для одягу, б/в. Тел: (096) 2800153

Стіл журнальний, новий. Контакти: 621142, (067) 9692459

Тумбу під телевізор. Тел: (096)2773167

Стіл комп“ютерний, кутовий, б/в, терміново, полицю книжкову, у відмінному стані. Контакти: (095) 8434144, (098) 7619591

Частину м’яку, хороший стан. Контакти: 236424, (097) 6035480

Частину кухні, б/в. Тел: (067) 7311642

Стіл кухонний, + 2 лавки (сосна), б/в. Контакти: (063) 6251864, (097) 2137468

Частину м’яку (диван, 2 крісла розкладних), б.в., у хорошому стані. Ціна: 3500 грн. торг. Контакти: (068) 7586116 (066) 9702348

Стіл кухонний. Т.: 225555, (067) 4585636

Частину м’яку. Контакти: (098) 7888235

Стіл письмовий, 2тумбовий. Ціна: 260 грн. Контакти: (068) 8922311

Частину м’яку: 2 крісла, диван. Контакти: 225555, (067) 4585636

Матраци ортопедичні пружинні. Контакти: 268769, (096) 5709386

Стіл, 1тумбовий. Контакти: 261655 (050) 3759854

Килими 2/3 м, дешево. Контакти: 622902, (068) 5136068

Матрац, 90Х200 см, недорого. Т.: 224056

Стінкуввітальню.Т:225555, (067) 4585636

Комод. Контакти: (096)2773167

Меблі, б/в: шафу 3дверну, диван, крісло розкладне, ліжко. Контакти: (099) 4513775

Стільці столові, дубові, 6 шт. Ціна: 180 грн./ шт. Контакти: 680068

М“яку частину, б/в, недорого. Контакти: (067) 5278905

Стінку в зал, хороший стан. Контакти: (098) 2788319

Крісло(ліжко. Тел: (067) 4216146

Парта з регулятором висоти сидіння і стола. Контакти: (066) 8741498

Стінку дитячу. Контакти: (098) 3354534, (093) 8300974

Куточок кухонний дубовий, новий+стіл, рожева оббивка, 0.90/1.15 м. Контакти: (095) 7054110

Покриття килимове, бежевого кольору, 4,8х2,5. Контакти: 241972, (096) 3539097

Стінку, 4.5 м, вирво Німеччина. Контакти: 225555, (067) 4585636

Шафу книжкову. Контакти: (096) 2800153

Куточок м’який в кімнату, б/в, в хорошому стані, недорого. Т: 643433, (098) 9517739

Полицюнавісну. Т: 241972, (096) 4709153 Софу, нову. Тел: 241972, (096) 4709153

Стінку, в передпокій, б/в, в гарному стані, терміново, недорого. Контакти: (068) 0298446

Шафу,кольоругоріх,сервант,книжковушафу, в хорошому стані. Контакти: (098) 3423723

Крісла, на колесах, 2 шт. Тел: 226029

Шафу(купе. Контакти: (067) 7099979

Стінку, відмінний стан, дешево. Контакти: (098) 6253313

Стіл письмовий, вирво Німеччина. Контакти: (0362) 436987 (094) 9666987

Крісла м“які, 2 шт., в хорошому стані. Контакти: 57897

òåë.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

стяжок, буріння стовби, огорожі, підсилення фундаментів. Контакти: (067) 1034113, (066) 5393301 Лист, круг. Контакти: (096) 3073201

Матраци 1сторонні, пружинні, б/в, 0.80/2.0 м, подарую. Контакти: (095) 7054110

Килим,вирвоПольща,3.50/1.98м.Контакти: 265267, (067) 9133585

Ò. (097) 205-74-32, (097) 257-36-97

Âîðîòà, îãîðîæ³, êàðíèçè, ãðàòè, êîâàí³ åëåìåíòè òà ³íøå

Сервант кухонний, б/в, 1,6/0,7м. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396

Кухню, б/в. Контакти: (096) 2327654

Виготовлення метало конструкцій. Художня ковка декоративних решіток, кованих воріт та огорожі, сходинкових маршів, навісів, гаражних воріт тощо. Послуги художникадизайнера.

Металопрокат, вторсировина

Буріння свай в обсадних трубах • 300500, влаштування фундаментів,

Світильник, б/в, хороший стан. Контакти: (067) 6477060

Диван, 2 крісла. Контакти: 636167

ò. 20-71-57, (050) 514-47-80

ÁÓвÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍÈ ÍÀ ÂÎÄÓ, ØÂÈÄÊÎ, ßʲÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 720-48-21

2.6.3. Ç âñòàíîâëåííÿ ÏÐÎÌÈÂÊÀ ÊÎÒ˲Â, ÊÎËÎÍÎÊ «ÁÓÑÒÅÐÎÌ» ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 179-31-02

Послуги екскаватором Atlas 1304, 14 т., ківш 1 куб. м., 0.5 куб.м., копання траншей, котлованів, + гідромолот (розбивання бетону).

Частину м“яку (диван, 2 крісла розкладних), сучасну, б/в. Ціна: 3200 грн. Контакти: (068) 0581676 Шафи, для одягу, б/в. Контакти: 261655, (050) 3759854 Шафу 3дверну світлого кольору, 1.35/0.60/ 2.20, б/в, хороший стан. Ціна: 450 грн. Контакти: 620744, (095) 3216409 Шафу 3дверну, поліровану. Ціна: 350 грн. Контакти: 644450, (068) 6212296 Шафудля одягу. Т: 225555, (067) 4585636 Шафу, 3 тумби. Контакти: (093) 6980467

3.1.3. Ïðîïîíóþ

Виготовлення корпусних меблів кухні «Блюм», «Хайтек», «Хамелеон», шафи(купе, стінки, спальні, вітальні. Проектування, доставка, встановлення. Тел: 62(65(76, (097) 868(83(84 Перетягування м’яких меблів, ремонт, зміна дизайну, вдома у замовника, швидко, якісно. Контакти: 277565, (099) 3366675, (096) 7509313 Перетягування та ремонт м“яких меблів.Контакти: (098) 500(96(09 Ремонт меблів, обшивання новою тканиною. Тел: (097) 461(70(64

• • •

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 334-43-86, (099) 661-32-26


27

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Ïðîäàì ÄÅÓ Деу Ланос, 2008 р.в., срібного кольору, 1,4, пробіг 46 тис.км., центральний замок, сигналізація, МРЗ, без дефектів, стан нового. Контакти: (067) 1090509

Фіат Тіпо, 1991 р.в., в хорошому стані. Ціна: 26400 грн. Контакти: (068) 1470348

Автомобіль у будьякому • стані до 30000 грн., розгляну всі

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

Фольксваген до 1992 р.в., у • будьякому стані. Контакти: (067)

Фольксваген LT28, 1992 р.в., на запчастини. Контакти: (067) 7920456 Фольксваген Гольф2, 1989 р.в., реєстрація Рівне, білий колір, 1800 куб.см, 5КПП, секретсистема, ЦЗ, сигналізація, люк, 5дверний. Контакти: (098) 5954548 Фольксваген Джетта2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сірого кольору, п’ятидверний. Контакти: (098) 5714235

пропозиції. Контакти: (098) Мерседес, після ДТП, пожежі, з 1598857 документами. Контакти: (097)

9707359 ÀÂÒÎ Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ ÑÒÀͲ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅƲ, ֲ˲, ²ÄÅÀËÜͲ, ÏÐÎÁËÅÌͲ, ÐÎÇÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀͲ,ÒÀʲ, ÙÎ ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÜ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÄÎÐÎÃÎ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅÂÀÊÓÀÒÎÐÀ, ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÏÐÈ ÎÔÎÐÌËÅÍͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 873-67-77

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

Фольксваген Пасат Б2, 1981 р.в., білого кольору, 1,6 дизель. Ціна: 17600 грн. Контакти: (097) 6804794

Мерседес Бенц Е320, 2001 р.в., 3,2 турбодизель, коробка автомат, шкіряний салон, повна комплектація. Ціна: 140000 грн. Контакти: (050) 5375951

Авто нерозмитнені, після ДТП, у відмінному стані. Контакти: (098) 0883437, (098) 1905285 alikozelec@mail.ru

Фольксваген Пасат Б2, 1987 р.в., 1,8, бензин, червоного кольору, в хорошому стані. Ціна: 26000 грн. Контакти: (067) 1964674

Авто, недорого, швидкий розрахунок. Контакти: (096) 0301888

Мерседес Віто, 2005 р., пригнаний, без пробігу по Україні. Контакти: (050) 6218732

Фольксваген Т5, 2007 р.в., пасажирський, 2,5 ТДІ, довга база, повна комплектація, можливий обмін. Контакти: (067) 3602023

ͲÑÑÀÍ Ніссан Прем’єро, 1994 р.в., 2.0 газ бензин, універсал, цз, сигналізація, ел.дзеркала, люк, склопідйомники. Контакти: (067) 2542900

ÎÏÅËÜ Опель Аскона, 1,6. Ціна: 24 000 грн. Контакти: (096) 9026994 Опель Аскона, 1986 р.в., бензин. Контакти: (068) 0348727

ÔÎÐÄ Форд Мондео, 1997 р.в., 1,8 дизель, універсал, зимова гума з дисками. Ціна: 49000 грн. Контакти: (067) 8452463 Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, низький, короткий, білого кольору, в хорошому стані. Контакти: (096) 6989833 Форд Фієра, 1990 р.в., 1.8 тді, універсал, білий. Ціна: 22400 грн. торг. Контакти: (067) 9707359

Опель Астра Ван, 2001 р.в., 1.7 тді ісузу, темносиній, пасажирський, з вікнами, хороший стан. Ціна: 44000 грн. Контакти: (067) 9707359 Опель Кадет, в хорошому стані. Контакти: (096) 2301154

ØÅÂÐÎËÅ Шевроле Лачетті, 2007 р.в., 1,6 двигун, повна комплектація, чорного кольору, стан відмінний. Контакти: (067) 3621593

ÏÅÆÎ Пежо Партнер, 2006 р.в., 1,6 дизель, нерозмитнений. Ціна: 38000 грн. Контакти: (098) 7893755

ѲÒÐÎÅÍ Сітроен Джампер, 2006 р.в., 2.0 бензин, газ останнього покоління, пробіг 140 тис.км, пробіг по Україні 5 тис.км, ідеальний стан, терміново. Контакти: (097) 9202728

ØÊÎÄÀ Шкода Феліція, 1999 р.,1,3 л. інжектор, ксенон, центральний замок, сигналізація, білого кольору. Контакти: (098) 2144496

²Íز Джип Лінкольн Навігатор, 1998 р.в., в ідеальному стані, можливий обмін на рефрижератор 8,9 т. Ціна: 164000 грн. Контакти: (097) 2141294

Ô²ÀÒ Фіат Добло, 2007 р.в., 1,3, «максі», мультиджет, щойно пригнаний, розмитнений. Ціна: 56000 грн. Контакти: (098) 7893755

4.1.26. Êóïëþ

Мерседес Віто. Контакти: (098) 5714235

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ: ÀÂÒÎ Â ÕÎÐÎØÎÌÓ ÑÒÀͲ, ÍÅÐÎÁÎײ, ϲÑËß ÄÒÏ, ÏÎÆÅÆ, ÍÅÐÎÇÌÈÒÍÅͲ,Ç ÏÐÎÁËÅÌÍÈÌÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ, ØÂÈÄÊÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ, ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍͲ, ÂȯÇÄ ÍÀ ̲ÑÖÅ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10

7522592 Мерседес123, 124. Контакти: (096) 4633656 Мерседес124Е або 190. Контакти: (097) 7522592 Опель Астра, Вектра, Омега, у будьякому стані або після ДТП. Контакти: (068) 7937151 Опель Віваро або Рено Трафік. Контакти: (096) 4633656 Опель, після документами. 7522592

ДТП, пожежі, з Контакти: (097)

ОпельАскона або Астра. Контакти: (096) 4633656 Пежо Експерт або Фіат Скудо. Контакти: (096) 4633656 Фольксваген Венто, або Гольф3. Контакти: (096) 4633656 Фольксваген Гольф2, або Джетта2. Контакти: (096) 4633656 Фольксваген Кадді. Контакти: (068) 5003875

ÁÌÂ

̲ÒÖÓÁ²Ø²

БМВ318, 1994 р. в., 1,8 турбіна, бензин, седан, синій, без реєстрації, можливо з документами, ідеальний стан, щойно пригнаний. Ціна: 32000 грн. Контакти: 0967349490

МіцубісіКольт, 2008 р. в., пробіг 30 тис. км, сірий металік, відмінний стан, повний комплект. Контакти: 0986697890

Фольксваген Пассат, Б2, Б3, Б4, Б5, аварійний або після ДТП. Контакти: (098) 4853218

БМВ520, 1989 р. в., седан, без документів, можливо окремо запчастини. Ціна: договірна. Контакти: 0509590620

Автомобіль аварійний або після ДТП, з документами. Контакти: (096) 4633656

Фольксваген, Ауді, Опель, Мерседес, після ДТП з документами. Контакти: (067) 3169206

БМВ525, турбодизель, універсал, двигун 2,5. Контакти: 0666216537

Автомобіль в будьякому стані, нерозмитнений, документи на авто, терміново. Контакти: (097) 8262181

Фольксваген, після ДТП, пожежі, з документами. Контакти: (097) 7522592

ÄÅÓ

Автомобіль, недорого. Контакти: 54612 Автомобіль, після ДТП, або несправний. Контакти: (095) 7541903 Автомобіль, проблемний. Контакти: (067) 3625501 Ауді, після документами. 7522592

ДТП, пожежі, з Контакти: (097)

Ауді80, 100, А6, А4, після ДТП з документами. Контакти: (067) 3169206 Ауді80, 100. 4633656

Контакти:

(096)

ФольксвагенГольф або Джета1,2,3. Контакти: (097) 7522592 Форд Гранада, на запчастини. Контакти: (095) 1385514 Чері Амулет або інші. Контакти: (098) 5714235

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ïðîäàì

АудіБ3 або Б4. Контакти: (097) 7522592

ÀÓIJ

БМВ 3, 5, 7, аварійний або після ДТП, з документами. Контакти: (097) 1663127

Ауді А6, седан, 1996 р. в., 2,5, дизель, чорного кольору. Контакти: 0680209220

Іномарки аварійні у будьякому стані: Ауді, БМВ, Мерседес, Опель, Тойота, Мазда, Фольксваген, після ДТП, пожежі, проблемні, з документами. Контакти: (068) 7937151

Ауді80, 100, А6, А4, після ДТП, з документами. Контакти: 0673169206

Іномарки, після ДТП. Ціна: до 24000 грн. Контакти: (097) 1663127

Ауді100, 1993 р. в., 2.8 бензин/газ, бежевий колір, седан, диски, кліматконтроль, електропакет, без документів. Контакти: 0509195504

ͲÑÑÀÍ НіссанПрімера, 2008 р. в., 1,8, АКП, на запчастини. Контакти: 0930777080

ÎÏÅËÜ ДеуМатіз, 4ступна АКП, гідропідсилювач, ел/склопідйомники, пробіг 18500 км, зимова гума в подарунок. Контакти: 0970089478

ÌÀÇÄÀ Мазда323, капремонт двигуна в 2013 р., можливий торг. Контакти: 0957671444 Мазда626, 1989 р. в., 2.0 бензин, хетчбек, сріблястий металік, титанові диски, центральний замок. Контакти: 0502852028

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Мерседес Е250, дизель, 1995 р. в., після ДТП, з документами. Контакти: 0504780201 Мерседес Е320, 2001 р. в., бензин, підігрів сидіння, кліматконтроль, двигун 3,2, відмінний стан. Контакти: 0963933756 Мерседес124, 2,0, 1986 р. в., в доброму стані. Контакти: 0958706749

ОпельАскона, 1978 р. в., в робочому стані, по запчастинах. Контакти: 0971847136 ОпельАскона, 1986 р. в., червоний, 5дверний, 1,6, дизель, КП5, потребує зварювальних робіт. Терміново! Ціна: 15000 грн, торг. Контакти: 0992020063 ОпельАскона, 1988 р. в., недорого. Терміново. Контакти: 0954883628 ОпельОмега, нерозмитнена, двигун працює, шкіряний салон, титанові диски, газова установка на 80 л. Ціна: 16300 грн. Контакти: 0681363032 ОпельОмега, по запчастинах. Контакти: 0506635647

ÐÅÍÎ Рено25. Ціна: 14000 грн, торг. Контакти: 0662655827 Рено25. Контакти: 0951028916 РеноКенго, 2005 р. в., 1,5, DCI, дизель, пасажир, щойно пригнаний, люк, мультимедіа, магнітола, іммобілайзер, подушка безпеки, центральний замок. Контакти: 0997067220

Автомобіль до 25000 грн., Ауді80, 1989 р. в., 1,8, бензин, сірий МерседесВіто, 2008 р. в., щойно РеноТрафік, 2007 р. в., білий, довга бажано на ходу. Контакти: (067) Іномарку, в хорошому стані. Контакти: металік, хороший стан. Контакти: пригнаний. Контакти: 0669134557, база, документи, пасажир. Ціна: 9707359 (097) 7522592 0957976157 0963576335 100000 грн. Контакти: 0638247540


28

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë² ËÅÃÊβ

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Ïðîäàì ÂÀÇ ВАЗ 21011, 1981 р.в., терміново, недорого. Контакти: (098) 7256517 ВАЗ 2107, 2007 р.в., в хорошому стані. Контакти: (067) 1919486 ВАЗ 2108, 1991 р.в., 1,5, 5 КПП, червоного кольору, в хорошому стані. Ціна: 17000 грн. Контакти: (050) 5470542, (068) 0587255

ÒÎÉÎÒÀ ТойотаКаріна, 1995 р. в., 1,8, бензин. Ціна: 48000 грн. Контакти: 0668440366 ТойотаСтарлет, 1988 р. в., 1,0 бензин, 5дверей, сигналізація, розхід палива 56 л/100 км, пробіг 168000 км. Ціна: 21500 грн, торг. Контакти: 0500154980

Ô²ÀÒ ФіатДобло, 2006 р. в., бензингаз (метан). Контакти: 0506635647

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ ФольксвагенВенто, 1994 р. в., червоний металік, 1,9, дизель. Ціна: 44000 грн. Контакти: 0997374388, 0989193799 ФольксвагенПасат, 1991 р. в., 1,6, бензин, синій, гідропідсилювач, ц/з, ел. люк, титани, велюр. салон. Ціна: 38000 грн. Контакти: 0997374388, 0989193799 ФольксвагенПассат, 1986 р. в., 1,6 дизель, білого кольору, хороший технічний стан. Контакти: 210291 ФольксвагенПоло, 5дверний, 1995 р. в., червоний, 1,3 бензин, відмінний стан. Контакти: 0991905554

ÔÎÐÄ ФордКонект, 2005 р. в., вант., весь комплект, білого кольору. Контакти: 0956337800 ФордКонект, 2007 р. в., 1,8, cdi, електрика, кондиціонер, ц/з, 2 ключі, розмитнений на довідцірахунок. Контакти: 0660700795 ФордСієрра, 2,3 д, після ДТП. Контакти: 0957330182 ФордСкорпіо, 1986 р. в., люк, підігрів дзеркал, ел. пакет, акустика, тонування, форкоп. Ціна: 25000 грн. Контакти: 0971763437 ФордСкорпіо, 1992 р. в., 2,5 дизель, бежевий колір, гідропідислювач, ABS, сигналізація. Контакти: 0973809651 ФордТранзит Максі, 2003 р. в., 2,4 дизель. Контакти: 0673612522 ФордТранзит, 2005 р. в., низький, короткий, щойно пригнаний. Контакти: 0992751728, 0963576533

ØÅÂÐÎËÅ ШевролеЛачетті, 2007 р. в., сірого кольору, бензин, об’єм двигуна 1,6 л, пробіг 375000 км. Ціна: 56000 грн. Контакти: 0505450574

ІВАНОФРАНКІВСЬК (0342), (03422)

ïðîäàì ÀÓIJ Aуді 100, 2.3Е, 1990 р. Ідеальний стан. Деталі за телефоном. Контакти: 380967327995 Ауді 100, 2.3, 1988 р. в. Контакти: 097 9822680. Ауді 80, 86 р.в., 1,8. Контакти: 098 7911991. Ауді А 4, 1998 р. в., 1,8 бензин, на з/ч. Контакти: 098 7893755, 063 4830172.

Ауді А 6, 2.5 ТДІ, 1997 р. в., або обмін на Ніссан Хтреіл, 1 власник, механіка, ел. пакет. Контакти: 050 2292644.

ÁÌÂ BMW 530 1991 р. Контакти: 0968461826 БМВ 524, 1989 р. в., сірий мет., ел. склопідіймачі, добрий стан, нерозмитнений. 12800 грн. Контакти: 099 2232492.

ÌÀÇÄÀ Мазда 626, 1991 р. в., 28000 грн. Контакти: 097 9822680

ÌÅÐÑÅÄÅÑ Мерседес Еклас 124, 1995 р.в., седан, бензин 2,2 л, коробка ручна механіка, сріблястий, стан відмінний. Ц. 80000 грн. Торг. Контакти: 066 5499637. Мерседес 124, 1987 р. в., бензин, газметал, білий, рідна фарба, 1 власник. недорого. Терміново. Контакти: 050 5191806. Мерседес Е 280, чорний, 2000 р. в., повний коплект, шкіра, ід. стан, 1 власник, не потребує капіталовкладень. Контакти: 050 5139641.

ͲÑÑÀÍ Нісан Ноут, 2006 р.в., бензин 1,6, механіка, 5ст., синій, тоновнаний, магнітола СД МР 3, кондиціонер, абс, підігрів сидінь, 107000 км, компл. литих дисків. Терміново. Контакти: 050 2399118. Нісан Премєра, 1993 р. в., 1.6 бензин. Контакти: 050 3738907. Ніссан Кашкай, 2008 р. в., 2.0, 126 тис/км, 142 кн. сил, повний привід, з автосалону, 1 власник, повний комплект, 154850 грн. Перекупників не турбувати. Контакти: 098 4613135.

ÎÏÅËÜ Опель Аскона, 1.6 Д, темнозелений мет., МР3. Контакти: 066 5144679.

Рено Трафік, дизель, щойно пригнаний, 2.0 СДІ, конд., ел. пакет, СД. 91500 грн, торг. Контакти: 050 5389474.

ÏÅÆÎ Пежо 405, 1.9 д, 1988 р. в., добрий стан, обмін на авто. Контакти: 097 8859865. Пежо 405, 1988 р. в., світлий мет., газ+бензин, рідна фарба. 25000 грн. Контакти: 066 8056558. Пежо Партнер, 2006 р. в., 1.6 Д, нерозмитений, 38000 грн. Контакти: 098 7893755. Пежо Партнер, 2007 р. в., пасаж., 1.6 НДІ, білий, недавно пригнаний, вкладень не потребує. Ц. дог. Контакти: 098 8392082, 066 1259311.

ВАЗ2107, 1988 р.в., 1.3. Контакти: (067) 3778867 ВАЗ2107, 1990 р.в., 1.5 газбензин. Ціна: 22800 грн. Контакти: (096) 9026994 ВАЗ2107, 2006 р.в., 1.5 бензин, 5ст.КПП, хороший стан. Ціна: 24000 грн. Контакти: (067) 9707359 ВАЗ2108, 1987 р.в., червоний колір, 1300 куб.см, 5КПП, реєстрація Костопіль. Контакти: (098) 5954548 ВАЗ21093, 2004 р.в., 1.5 бензин, мп3 плеєр, титанові диски, тоновані вікна, хороший стан. Контакти: (068) 7937151 ВАЗ21099, 2003 р.в., 1,5 бензин, 5 КПП, DVD. Ціна: 28000 грн. Контакти: (098) 1598857 ВАЗ21099, 2003 р.в., 1.5 карбюратор, 5ст.КПП. Ціна: 26400 грн. торг. Контакти: (098) 1598857

ВАЗ2103, 1978 р. в., ВАЗ2109, сірий, 1989 р. в. Контакти: 0997782799 ВАЗ2103, в хорошому стані, 1,6, 5 КПП. Ціна: 11200 грн. Контакти: 0663090833 ВАЗ2104, 2008 р. в. Контакти: 0681092307 ВАЗ21043, 2002 р. в., вишневий, пробіг 103000 км. Ціна: 26000 грн. Контакти: 0664401164 ВАЗ2105, 1987 р. в., білий, 1,3, на ходу, в хорошому стані. Терміново. Контакти: 0638451444 ВАЗ2105, зелений, 2007 р. в., в хорошому стані. Контакти: 0509734683 ВАЗ2106, 1991 р. в., білий. Ціна: 14000 грн. Контакти: 0997374388, 0989193799 ВАЗ21063, 1986 р. в., білий, відмінний стан. Ціна: 13000 грн. Контакти: 0958358198 ВАЗ21063, 1986 р. в., на ходу. Контакти: 0953658435 ВАЗ21063, 1992 р. в., м. Горохів. Контакти: 0686270806

ВАЗ 2106, 1986 р. в., 4ст. КП, бензин, бежевий, добрий стан.11500 грн. Контакти: 067 8772103. ВАЗ 2106, Коломийський рн, 1983 р. в., жовтий, 5ст. КП, добрий стан. 12000 грн. Контакти: 098 4100375 ВАЗ 2107 в хорошому стані, 1991 р.в. Ціна: 11200 грн. Контакти: 098 0330411. ВАЗ 21070, 2007 р. в., синій, тонування, сигнал, магнітола. Контакти: 095 3156224. ВАЗ 21070, інж., 2007 р. в., гаражне зберігання, тонування, сигнал., магнітола, ід. стан. Контакти: 095 3156224, 722171. 31074.

ВАЗ 21093, 1996 р. в., сірий, 1.5, добрий стан. 23000 грн. Терміново. Контакти: 097 6297233.

ВАЗ2108, 1988 р. в., 1,1 газ/бензин, відмінний стан. Контакти: 0958973934

ВАЗ 21099, 1993 р. в., 1.3 карб. Терміново. 20000 грн. Контакти: 050 9860213.

ВАЗ2109, 1995 р. в., коричневий металік, 1,3, Кп5. Ціна: 25000 грн. Контакти: 0997374388, 0989193799 ВАЗ21093, 1997 р. в., 1,5 двигун, в доброму стані. Ціна: 29000 грн, торг. Контакти: 0997648485, 0961258471

ВАЗ 2110, 2005 р. в., рідна фарба, ц/ з. Контакти: 067 2500377. ВАЗ 2110, червоний металік, 45000 км, 2001 р.в., 38000 грн. Контакти: 050 1303712. ВАЗ 21115, 2008 р. в., сірий, 84 тис. км. Контакти: 099 7029959.

ѲÒÐÎÅÍ

ÃÀÇ

Сітроен Джампі, 2005 р. в., червоний, 1.9 дизель, АВС, мультикермо, зимова гума, пасажир. Контакти: 067 6998401, 050 2295441 067 6761191.

ГАЗ 2410, 1987 р.в., в хорошому стані. Контакти: (050) 5689356

ВАЗ21093, 1997 р. в., «Балтика», зелений металік, кузов потребує незначного ремонту. Ціна: 26000 грн. Контакти: 0662626593

ГАЗ53, задня ресора, підсилювач гальм гідровакуумний, комплект корінних та шатунних вкладишів. Контакти: (050) 8145103

ВАЗ21099, 2005 р. в., зелений, 1.5, бензин, КПП5, інжектор. Контакти: 0975460947

ВАЗ 2121 тайга. 1992 р.в., білий, добрий стан. Контакти: 067 3036224.

ÇÀÇ

ÃÀÇ

ВАЗ21013,1983 р.в., колір синій, після повного капремонту. Ціна договірна. Контакти: 0666319599

ЗАЗ 110557, 2002 р.в., фургон, пробіг 63 тис.км. Контакти: (067) 4051479

ГАЗ21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зеленого кольору, недорого. Контакти: 0950473409, 0677883351, 0938551588

Ô²ÀÒ Фіат Добло, 2006 р. в., 1.3 мультиджет, щойно пригнаний, розмитнений, 56000 грн. Контакти: 098 7893755. Фіат Скудо максі 2001 р.в., пасажир. Ціна: 64000 грн. Контакти: 7600 717059, 050 1563171, 096 6288835. Фіат Скудо, 2001 р. в., 2.0 максі база, щойно пригнаний, на реєстрації. 53000 грн Контакти: 097 6240090 Фіат Скудо, 2004 р. в., 1.9 Д, оригінал. салон, сидіння трансформер 7+1, конд., 6.57.5 л, добрий стан. 75600 грн. Терміново. Контакти: 097 9600680, 050 1657243. Фіат Скудо, 2005 р. в., фіолетовй мет., електрика, АВС,відмінний стан, 2.0, 81 квт. 77000 грн. Контакти: 050 2295441, 067 6761191.

ЗАЗ968, 3 шт., дешево. Контакти: (050) 5375951

ÌÎÑÊÂÈ× Москвич Комбі, 1989 р.в., в хорошому стані. Ціна: 8500 грн. Контакти: (096) 9112128

ÓÀÇ УАЗ469Б, 1981 р.в., тентований, гаражне зберігання, в робочому стані. Контакти: (095) 2185526, (097) 9684203

4.2.8. Êóïëþ

ГАЗ21, 1970 р. в., білий, повний капремонт кузова, підвіски, поміняні масла. Ціна: договірна. Контакти: 0509716207 ГАЗ33021 Газель, 1997 р. в., тип Т3, вантажний, платформа тент, білий, у хорошому стані. Можливий обмін на легковий а/м, розгляну усі варіанти. Контакти: 0667008525

ÇÀÇ ЗАЗ1102, 2006 р. в., сірого кольору, газ/бензин, повний ТО, антикорозійна обробка, підкрильники, нова гума, CDмагнітола, Контакти: 0965453110

ВАЗ 210809. Ціна: до 15 000 грн. Контакти: (067) 1030398

Опель Кадет, 1986 р. в., 1.3 бензин, седан, 18000 грн. Контакти: 097 2358628

ВАЗ2103, 2107. Контакти: (097) 3058314

Опель Кадет, 1991 р. в., білий, 1.4 МІ, на ходу, потребує кузовних робіт, задні арки, пороги, терміново. Контакти: 066 9547905

Фольксваген Гольф 4, обшивки на двері в доброму стані, склопідіймачі. Контакти: 066 8064855.

МІСТО ЛУЦЬК

ЛуАЗ, 1992 р. в., сірий, в хорошому станi, на ходу. Контакти: 0509210965

(0332), (03322)

ЛуАЗ969М, «волинянка», 1991 р. в., колір хакі, в робочому стані. Ціна: 11000 грн. Контакти: 0950452095, 0990442983

Рено 11, 1.7, 1989 р. в. Терміново. Дешево. Контакти: 050 4336296.

ВАЗ 2106, 1978 р. в., нормальний стан. 10000 грн. Контакти: 093 2899596

ВАЗ2107, 2006 р. в., газ/бензин, пробіг 70000 км, форкоп, власник, недорого. Контакти: 0993244498

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

ÐÅÍÎ

ВАЗ 2106, 1.6, 1977 р. в.. Контакти: 098 9661079.

ВАЗ2107, 1993 р. в., 1,5, КП5. Ціна: 15000 грн. Контакти: 0957976157

Фольксваген Гольф 2, 1.8 ГТІ, щойно пригнаний на з/ч або під документи, макс. копмл. Контакти: 050 5139641.

Опель Омега 2.3TD дизель, 1988 р.в., 206 тис. км пробіг, універсал, г/п керма, темносиній, сигнал., ц/з, ел. люк, ел. дзеркала. Ціна: 27470 грн. Контакти: 067 1797618.

ВАЗ 2101, добрий стан, двигун після капремонту. Ц. договірна. Контакти: 098 9375675

ВАЗ 2109, металік, довгокрила, тонування, 1.5, ручна 5ст КП, музика, 1991 р. в. 22700 грн, торг. Контакти: 097 8497777.

Опель Аскона, 1986 р. в., 1.6 дизель, металік. 16500 грн. Контакти: 097 9662525

Опель Комбо, 2008 р. в., дизель, пасаж., білий, щойно пригнаний, терміново. Контакти: 066 8272905.

ВАЗ 2101, газ. установка, із док. Контакти: 066 5158213.

Фольксваген Гольф, 1991 р. в., 1.3, сірий мет., добрий стан. Контакти: 050 8703381. Фольксваген Джета, 88 р.в., червоний, двиг. 1,6, 5ст., не битий, ідеал. стан. Контакти: 097 6790821. Фольксваген Т4, повний пасажир, 92 р.в., 2,4 дизель, зелений. 60000 грн. Контакти: 050 4330267.

ïðîäàì ÂÀÇ ВАЗ2101, 1972 р. в., синього кольору, хороший стан. Контакти: 750719, 0959185558

Фольксваген Транспортер т 5, 2006 р.в., жовтий, 2.5. Контакти: 097 2341142.

ВАЗ2101, 1983 р. в. Контакти: 0505649986

ÔÎÐÄ

ВАЗ2101, в хорошому стані, КПП5 полонезівська. Контакти: 721178, 0985152442

Рено Еспейс 1994 р.в., люк, г/п керма, пригнаний з Польщі, на запчастини. Ціна: договірна. Контакти: 067 8367545, 096 6055128.

Форд Ескорт, 1987 р. в., червоний, бензин, 1.3, договірна. Контакти: 099 3237182.

Рено кенго, 2001 р.в., 1,9 простий дизель, білий, бокова дверка, щойно пригнаний. 46000 грн. Торг. Контакти: 050 8672805.

Форд Ескорт, 1996 р. в., 1.4 бензин, білий універсал, титани Р 14, добрий стан. 25000 грн. Контакти: 096 8438084.

ВАЗ21013, 1980 р. в., 1,3. Ціна: недорого. Контакти: 0990820442 ВАЗ21013, 1987 р. в. Контакти: 0963817927 ВАЗ2104, 1992 р. в., 1,5. Ціна: 13000 грн. Контакти: 0957976157

ËÓÀÇ ЛуАЗ, 1991 р. в. Ціна: 8000 грн. Контакти: 0966226406

ЛуАЗ969, 1,6 дизель, синій, після капремонту. Контакти: 0666217339

ВАЗ 2115 Сaмара, 2002 р.в., фіолетовий металік, ідеальний стан. Ц. 38400 грн (торг). Контакти: 096 6601363.

ВАЗ2103, 78 р.в., на ходу, не гнилий. 7000 грн. Контакти: 050 1526314. ВАЗ2104, 85 р.в., 1,3 двиг., бежевий, не гнилий, не битий. 13000 грн. Контакти: 067 8772103, 099 0376742. ВАЗ2106, 92 р.в., бежевий, потребує часткового ремонту. 5000 грн. Контакти: 097 6790821.

ÃÀÇ ГАЗ 24 Волга, гарний стан, газбензин. Терміново. Контакти: 095 0082265, 098 7060648. ГАЗ 24, 1980 р. в., добрий стан. Контакти: 050 0955519. ГАЗ 2402, газбензин, 1990 р. в., можл. бартер. Контакти: 097 1182111, 70790. ГАЗ 2410, 1975 р. в., 48 тис. км. 13000 грн. Контакти: 050 3388108. ГАЗ 3110 Вола, 2002 р. в., 227 тис.км, білий, ГАЗ 31102 волга, 2005 р.в., пробіг 28 тис. км, срібний металік. Контакти: 067 3952029.

ÄÅÓ Део Ланос, 2006 р. в., 1.5, поляк, без ДТП та фарбувань, 1 власник. Договірна. Контакти: 067 9470293, 095 1403295.

(0342), (03422)

Део Ланос, 2007 р. в., 1.5 бензин, польська збірка, 140 тис. км, темносиній, сигнал. Контакти: 099 0337472, 050 5389498.

ïðîäàì

Део Ланос, 2008 р. в., чорний, 1.5, 85 тис. км. 44000 грн. Контакти: 096 1897031.

ÂÀÇ

Део Ланос, 2008 р.в., 1,4 інж., вишневий, 21000 км, ідеальний стан. Контакти: 099 2292171.

ІВАНОФРАНКІВСЬК

ВАЗ 2101, 1977 р. в., 1.2, добрий стан, білий, 7500 грн. Контакти: 097 9428744. ВАЗ 2101, 1977 р. в., відмінний стан, червоний. 8000 грн. Контакти: 097 8244555.

Део Ланос, 90 тис. км, синій мет., вво Польща, кондиціонер, газбензин, склопідіймачі, г/п керма, антикор., підкрилки, ц/з, ел. пакет, тонування, комплект зим./літ. коліс. 57000 грн, торг, обмін. Контакти: 050 3733060.


¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó Део Ланос, хетчбек, 2007 р. в., 1.5, г/п, конд., склопідіймачі, 1 власник. 48000 грн. Контакти: 050 5600634. Део Матіз, 2006 р. в., 0.8, синій, 57 тис. км. 27500 грн. Контакти: 05 5133354, 067 3073263. Део Нексія, 2007 р. в., 49 тис. км, синій. Контакти: 067 3952029. Део Сенс, 2007 р. в., срібний мет., 3 тис. км, нова. 53000 грн. Контакти: 098 4767792. 050 9113607. Део Сенс, сірий, можл. під виплату, 970 грн/міс. Контакти: 098 1991720.

МерседесВіто, 2000 р. в., 2,2, ТДІ, пробіг 226000 км, білий, пасажир. Ціна: 72000 грн. Контакти: 0976674436, 0665127001 МерседесВіто, 2005 р. в., пас., 9 місць, білий. Контакти: 0956337800 МерседесВіто109, 65 кВт, пробіг 150000 км, в гарному стані, білий, з Німеччини. Контакти: 0677352582, 0508887917 МерседесСпринтер, 2005 р. в., вантаж., високий. Контакти: 0956337800

ÎÏÅËÜ ÌÎÑÊÂÈ× Москвич 2140 в дуже хорошому стані в м. Долина. Контакти: 0680221971, 0934370555. Москвич 2140, 1986 р. в., добрий стан, синій, нова гума. 7200 грн. Контакти: 097 1308330 Москвич 2141 пікап, 1995 р. в., після капремонту. 14000 грн. Контакти: 095 9412806, 096 7271554 Москвич 408, з док., капремонт, на ходу, двиг. новий. Контакти: 067 8960148. Москвич 412 комбі. Контакти: 066 5158213. Москвич, добрий стан. Контакти: 710855, 098 8700320

ОпельКомбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, білого кольору, пасажирський. Контакти: 0965713520

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ ФольксвагенLT28, новий кузов, 1997 р. в., 2,5 двигун. Контакти: 0509687750, 0509380846 ФольксвагенТранспортер Т4, 2,5 ТДІ, 65 кВт, 2001 р. в., білий, шкіряний салон. Контакти: 0955103624, 0679210927 ФольксвагенТранспортер Т4, 1998 р. в., 1,9, турбодизель, щойно пригнаний. Контакти: 0992751728, 0963576533

ІВАНОФРАНКІВСЬК

ÇÀÇ ЗАЗ 11028, червоний на з/п, 1995 р. в., Контакти: 099 2237739 ЗАЗ Славута, 2003 р. в., збережений стан, 120 тис. км. 20000 грн. Контакти: 097 6471907.

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Ïðîäàì ÌÅÐÑÅÄÅÑ Мерседес207, 1988 р.в., 2,4 дизель, пасажирський, синього кольору. Ціна: 18400 грн./торг. Контакти: (067) 8945259

ÏÅÆÎ Пежо Боксер, 2000 р.в., 2,5, ТД, вантажний. Контакти: (098) 2144496

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

(0342), (03422)

ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ

ÐÅÍÎ

Фольксваген Кадді, червоний, 2007 р. в., 2.0 сді, авс, вантаж., конд., г/п керма, сервокермо, 140 тис. км, добрий стан Контакти: 099 0337472, 050 5389498.

РеноМастер, 2008 р. в., 2,5, cdi, 120 к. с., електрика, ц/з, 2 ключі. Контакти: 0660700795

Фольксваген Т 4, 2003 р. в., білий, 2.5, повний комплект, щойно пригнаний, на реєстрації. 86000 грн, торг. Контакти: 097 6240090 Фольксваген т4, 2003 р.в., щойно пригнаний, 2,5, круїзконтроль, автономка. 82000 грн. Контакти: 050 8672805.

ÔÎÐÄ Форд Транзит, 1.6 бензин, вантажний. Контакти: 068 0373797. Форд Транзит, 2.5 Д, вантажний, нерозмитнений, 1992 р. в., ц. дог. Контакти: 068 0373797, Форд Транзит, вантажний, 2007 р. в., білий, 2.4. Контакти: 097 2341142. Форд Транзит, пасаж., 8+1, 1996 р .в., темнозелений металік, 2.5 Д, 7 л/100 км. Ц. дог., або здам. Контакти: 099 9182989, 096 9579909.

Автомобілі вантажні 4.4.1. Ïðîäàì

Ïðîäàì

ÃÀÇ

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

ГАЗ3309, 2008 р.в., самоскид, двигун 245 турбо, 50000 км пробіг. Контакти: (099) 9249070, (098) 2946505

Мерседес Бенц Спринтер 311 2006 р.в., в Україні не працював, нова оригінальна гума Michelin. Торг. Ціна: 12700. Контакти: 095 6378513, 096 1503117. Мерседес Віто 108 СДІ, 2000 р. в., дизель, білий, вантажний, з Голландії, розмитнений, 6.5/100 км, 5ст. КП, коректор фар, антибукс, магнітола, 3 місця, фаркоп. Ц. дог. Контакти: 068 1852371. Мерседес Віто, 2004 р. в., синій, пасаж., 90000 грн. Контакти: 098 7242990. Мерседес Спринтер 208, 1996 р. в., 8+1, 2.3 дизель. Контакти: 066 1084224. Мерседес, білий, високий, середній, вантажний, 91 р.в., 2,9 диз., 3800 у.о. або обмін на пасажир або вантажопасажир. Контакти: 097 7047900.

Газель, 1999 р.в., газ/бензин, 402 двигун, хороший стан. Контакти: (067) 3190325

Ç²Ë ЗІЛ 130, самоскид 4505, газ/бензин. Ціна: 26000 грн. Контакти: (096) 3009975 ЗІЛ 554М, «колгоспник», газ,бензин, 1990 р. Контакти: (096) 8071733 ЗІЛсамоскид МНЗ4502, газ, бензин. Контакти: (097) 4632160

ÌÀÍ МАН8150, 1994 р.в. Контакти: (097) 2338226

ѲÒÐÎÅÍ

Ïðîäàì ÃÀÇ

Борону дискову. Контакти: (096) 5257119

ГАЗ 52 на ходу з док., МТЗ 80, з культиватором, мала кабіна, 1993 р. в. Контакти: 097 6418783.

Екскаватор ЮМЗ ЕО2621. Контакти: (097) 4632160

ГАЗ 52, 1980 р. в., самоскид, з док, редуктор ГАЗ 66. 18000 грн. Контакти: 098 7242990. ГАЗ 52, 1986 р. в., синій, страхівка. 12000 грн. Контакти: 097 6790821. ГАЗ 53, з документами. Контакти: 066 5158213 ГАЗ 53. Контакти: 097 3049527, 099 4190725 ГАЗ 66 з НЗ, 1985 р .в., шасі, новий, УАЗ 4552 Д, боротовий, новий з НЗ. Контакти: 067 3952029.

Ç²Ë ЗІЛ 130 колгоспник, бензин, на ходу, з документами. Ціна: 24600 грн Контакти: 097 3742008. ЗІЛ 130, ММЗ 4505, 1992 р.в., синій колір, самоскид по запчастинах. Контакти: 095 8568610. ЗІЛ самоскид, дизель, нові колеса, акумулятор. Ціна: договірна. Контакти: 099 2655895, 098 9780874. ЗІЛ самоскид, короткий. Ціна: 1500 Контакти: м. Надвірна 096 4419180.

ÊÀÌÀÇ КамАЗ 5320, добрий стан або обмін на ліс. Контакти: 067 5904655. КамАЗ 54112, Мерседес 409 (меблева будка). Контакти: 067 3431366.

ÌÀÇ

ГАЗ24, потребує незначного ремонту. Ціна: 4500 грн. Контакти: 0938783695

МАЗ 5551, 1992 р. самоскид, добрий стан. 45000 грн, можл. торг. Контакти: 050 3735909, 050 3386161.

Мерседес207, 1986 р. в., фургон, дубль кабіна. Контакти: 0679997204 Мерседес207, пасажир., 2,4, дизель, 15 пасажирських місць. Ціна: 20000 грн. Контакти: 0961813886 Мерседес709 Т, 1998 р. в., вантажний, максі база, на ходу, білий. Ціна: 50000 грн. Контакти: 0986628109, 0677341073 Мерседес709, дизель, вантажний бус, білий, на ходу. Контакти: 0986628109

Ô²ÀÒ Фіат Дукато, 2006 р. в. максі база, 2.8, 94 квт, повний комплект, щойно пригнаний, довідкарахунок. 88000 грн, торг. Контакти: 050 8672805.

ГАЗ53, газ/бензин, на запчастинини. Контакти: 0669496900, 0508785401 ГАЗ53, двигун від МТЗ80, редуктор від а/м ГАЗ66. Контакти: 0956253545

Фіат Дукато, максі база, 2005 р. в., 2.8, сірий мет., повний комплект, щойно пригнаний, на реєстрації. 84000 грн, торг. тЕЛ: 097 6240090

КамАЗ5410, 1992 р. в., самоскид. Контакти: 0980550255

Фіат Скудо 2001 р.в., 2,0 максі, щойно пригнаний, білий, на реєстрації. 54000 грн. Контакти: 050 8672805.

КамАЗ5410, «хакі», 1984 р. в. + напівпричіп від а/м МАЗ93866, тент, 1994 р. в. Ціна: 40000 грн. Контакти: 0993482599

ÊÀÌÀÇ

Маховик та плиту під стартер МТЗ. Ціна: 1300 грн. Контакти: (095) 8302836

УАЗ Шапка, недорого, Контакти: 066 5158213.

Причепи до мотоблоків. Контакти: (096) 1217276 Причіп 1вісний тракторний. Контакти: (096) 6302589

Причіп одновісний до трактора, 1,3х2,0 м. Контакти: (066) 3722381, (096) 3073129 Причіп тракторний 2ПТС4. Контакти: (067) 4951542 aleksandrzfd@ukr.net

Сівалку. Контакти: 620042 Трактор МТЗ80, мала кабіна, пускач, хороший роб. стан. Контакти: (067) 1033393 Трактор Т25, 1992 р.в., відмінний стан. Контакти: (097) 2338226

Трактор Т25. 1705596

Контакти:

(067)

Тюкопрес «Киргистан», роб. стан. Контакти: (097) 2338226 Фургон до ГАЗ3307, 60 куб.м., 2005 р.в., ізотерм. Контакти: (099) 9249070

4.5.2. Êóïëþ

з

док.

Дисковий плуг, 1,8 м, (11000 грн), культиватор, до Т40 (3700 грн), трактор Т40, грунтофреза, 1,6 м (6500 грн). Контакти: 0955278769, 0506746326 До трактора ЮМЗ, нові та б/в запчастини: двигуни, блоки, колінвали, мости, кабіна, кожухи під стартер, ін. та установку екскаваторну, по запчастинах. Контакти: 0505533131 Екскаватор «Каттерпілер». САТ 428 с., 1997 р. в. Контакти: 0991993466, 0673325035 Зернозбиральний комбайн MASSEY FERGUSON206, Волинська обл., КаміньКаширський рн, с. Добре. Контакти: 0684293883

Картопляний мінікомбайн ДТ25. Ціна: 22000 грн. Контакти: 0674053853

Трактор Т25, сівалку, грабарку, прес, обприскувач, КТН. Контакти: (067) 1705596

УАЗ таблетка 1986 р. в., капремонт двигуна, коробки, нова утеплена обшивка, нові колеса на ходу. Ц. договірна. Контакти: 066 0820740

Бурякозбиральний комбайн «KLEINE». Терміново. Ціна: 52650 грн, можл. торг. Контакти: 0958932020

Причепи а/м. Ціна: від 3500 грн. Контакти: (096) 1217276

Сівалку «Фіона». Контакти: (067) 1705596

УАЗ брезентовий на сільсько господарських документах. Контакти: 066 5158213

1рядну картоплекопачку, вво «Ковельсільмаш». Контакти: 0672929036

Картоплекопачку навісну, однорядна. Ціна: 5000 грн. Контакти: 0964612159

КамАЗ 55102, 5511, 5320. Гідропідіймач з підрамником до ЗІЛ 554, кабіна КАЗ 608, задній міст ЗІЛ 130, причіп ОДАЗ 9370, гбк 8350, гкб 819. Контакти: 099 7266176.

ÓÀÇ

ïðîäàì 1вісний причіп до мінітрактора, в/ п 1,5 т, воза великого. Контакти: 0968670419

Плуг 2корпусний, саморобний, до трактора Т25, Т16, Новоукраїнка. Контакти: (067) 4286839

Сівалку «Нордстен». Контакти: (067) 1705596

УАЗ 452 ЛЕК, на з/ч потребує ремонту двигуна, КП, переднього моста, відсутній радіатор, задній кардан. Контакти: 067 2500377.

(0332), (03322)

Зерноочисну машину ОВС25, зернонавантажувач ЗМ60 А, у відмінному стані. Контакти: 0673841847

КамАЗ 55102 на з/ч. Контакти: 096 4896543.

МАЗ54329, сідл. тягач з н/ причепом рефрижератором, 93 р.в., на ходу. Контакти: 522882, 050 1802719.

МІСТО ЛУЦЬК

Навіску до трактора Т16. Контакти: (067) 4286839

Причіп до л/а. Контакти: (097) 3058314

ÃÀÇ

ГАЗ5152, по запчастинах: задній міст, КПП, двигун, ступиці та ін. Ціна: недорого. Контакти: 0989378117

Копач тракторний навісний. Контакти: (096) 5257119

Машину молотильну, 1920 р.в., віялку 1920 р.в., віз 1938 р.в. на дерев’яних колесах зі спицями. Контакти: (096) 5953341

ïðîäàì

ÌÅÐÑÅÄÅÑ

Комбайн, клас домінатор 108VX, власник. Контакти: (096) 6981291

Кран баштовий КБ308. Ціна: 300 000 грн. Контакти: (093) 4345522

ÐÅÍÎ

Мерседес Спринтер412, 1999 р. в., можливий обмін. Контакти: 0505444524

Комбайн ДОН1500, 1992 р.в., двигун СМД31, на запчастини. Контакти: (095) 2185526, (097) 9684203

Газель, хлібний фургон, 84 лотки, 2000 р. в., капремонт дв. 2012 р., газпропан, добрий стан. Ц. дог. Контакти: 093 7593853.

Рено Трафік, 2003 р. в., 1.9, сотка, оригінал вантажо пасаж, сірий мет, є все, щойно пригнаний, на реєстрації. 89000 грн, торг. Контакти: 097 6240090

Сітроен Берлінго, 2007 р. в., 1.6 ХДІ, білий, вантажний, щойнопригнаний. 56000 грн, торг. Контакти: 097 6240090.

Комбайн «Нива» та з/ч до нього Контакти: (067) 2657172

Кран «Піонер», б/в, до 1100 кг, двигун 3.2 кВт, 1390 об., стріла 12 м. Ціна: 6000 грн. Контакти: (068) 5159685

КамАЗ сміттєвоз, добрий стан, 90000 грн, ЗІЛ 130, сміттєвоз, добрий стан, обладнаний газовою установкою. 50000 грн. Контакти: 066 7221311.

ГАЗ3309, 2005 р. в., гідропідсилювач керма, турбодвигун. Контакти: 0999249070

1рядну.

Газель 3302, 1999 р. в., газбензин, 402 двигун, добрий стан. 26000 грн. Контакти: 067 3190325.

(0332), (03322)

ѲÒÐÎÅÍ

Картоплесаджалку Контакти: (096) 2326203

Косилку тракторну сегментну КС2.1. Контакти: (067) 4951542 aleksandrzfd@ukr.net

êóïëþ

ïðîäàì

Картоплекопачку до мотоблоку. Ціна: 1150 грн. Контакти: (096) 1217276

ГАЗ 66, 1989 р. в., лебідка, відмінний стан. 14000 грн. або обмін на л/а. Контакти: 097 6790821

МІСТО ЛУЦЬК

(0332), (03322)

Екскаваторківш, 1,5 куб.м., на гусеничному ходу, недорого, на термін не менше місяця, здам. Контакти: (093) 4345522

ÏÅÆÎ

МІСТО ЛУЦЬК

4.5.4. Îðåíäà

Косарку, металеві колеса, Кран баштовий КБ308, КБ403, роб. стан; причіп 1вісний, кузов недорого, здам. Контакти: (093) дерев’яний, 1.60/2.50. Контакти: 4345522 (067) 1056917

Пежо, 2.4 Д. Недорого. Контакти: 066 5158213.

Газель у будьякому стані. Контакти: (067) 5027912

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Ïðîäàì

(0342), (03422)

Опель Віваро, 2004 р. в., пасаж., 1.9 СДІ, дизель, добрий стан, ц/з, сигнал. Контакти: 099 0337472, 050 5389498.

Сітроен Джампер, 2005 р.в., високий, 2,0 турбодизель, можливий обмін на Мазду 3, Мітцубіші Ландсер, 20072009 р.в., + доплата. Ціна: 72000 грн. Контакти: 265041, (093) 7561826

Транспортер для відкачування гною, на ферму. Контакти: (096) 6981291

ІВАНОФРАНКІВСЬК

ÔÎÐÄ ÒÐÀÍÇÈÒ, 1999 Ð.Â., ÒÓÐÁÎÄÈÇÅËÜ, 2,5 ÄÂÈÃÓÍ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ, 8 ̲ÑÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 153-48-32, (097) 924-52-80

ÎÏÅËÜ

29

̲ÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÈ, ÂÀÍÒÀƲÂÊÈ, ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

Автокран, будьякої марки. Контакти: (097) 4802314 Евакуатор, 22,5 т., можливо додатково окремо платформу. Контакти: (098) 9378116 Причіп до легкового а/м. Контакти: (097) 2878002 Причіп до легкового авто. Контакти: (096) 7351404 Трактор трельовочний, для заготівлі лісу ТТ4, в будьякому стані куплю. Контакти: (093) 4345522

Кінну грабарку, терміново. Контакти: 0969056173 Комбайн Вольво830. Контакти: 0978236728 Комбайн Клас Меркул, на запчастини. Контакти: 0671627771 Комбайн «Нива», 1995 р. в., зелений, в доброму стані, недорого. Контакти: 0666028218 Комбайн «Нива». 0672657172

Контакти:

Комбайни зернозбиральні: «Вольво», «Клаас», «Джон Дір», MF та інші; преспідбирачі; картоплезбиральні комбайни, на замовлення зза кордону. Контакти: 0501849978, 0987421737 Комбайни СК5М1 «Нива», в робочому стані. Ціна: 30000 грн, торг. Контакти: 0966281773 Косарку роторну, польська, ширина скошування від 1,35 м, нова, можлива доставка. Ціна: 7900 грн. Контакти: 0989601968 Косарку сегментну КС2.1. Ціна: 5500 грн. Контакти: 0674951542 Мінітрактор Т012, вво Харків. Контакти: 0664449865 Млин, с/г призначення. Контакти: 0501956154 Мотоблоки. Мінітрактори. Навісне обладнання. Гарантія. Сервіс. Доставка. Контакти: 0993468950 Мотокультиватор «АЛКО», газонокосарку «МТД», садовий інвентар. Контакти: 0975460947 Плуг «Бомет», вво Польща, 3корпусний, новий, або обміняю на ліс, дошки. Ціна: 5000 грн. Контакти: 0506479979, 0968019899 Плуг «Бомет», новий, 3корпусний, польського виробництва, або обміняю на будівельні матеріали. Ціна: 5000 грн. Контакти: 0506479979, 0968019899 Причіп 2 ПТС4 Ціна: 7500 грн. Контакти: 0674951542


30

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Причіп 2 ПТС4, причіп ГКБ817. Контакти: 0977454443

Т40, ведучий перед. Ц. договірна. Контакти: 097 9943667.

Вектра Б. Ціна: 5500 грн. Контакти: (068) 0450307

МІСТО ЛУЦЬК

Причіп 2ПТС4. Терміново. Ціна: 13000 грн. Контакти: 0961130356

Трактор саморобний, новий акум., задні колеса, культиватор, причіп. Контакти: 097 4326063.

Двигун, 32 кВт, новий. Контакти: 626576, (097) 8688384

(0332), (03322)

Трактор саморобний, Т16 на запч. Контакти: 0969319399.

Диски, б/в, «Корметал», Р13. Контакти: (063) 6251864, (097) 2137468

ïðîäàì

Трактор саморобний. Контакти: 068 4243001.

Запчастини до а/м ГАЗ 66, металеві дуги. Контакти: (067) 3621563

Трактор Сінтай 220, 2012 р. в., з причепом самоскидом. Контакти: 067 1352782, 095 4865134.

Запчастини до а/м Москвич2141. Контакти: (096) 9026994

Трактор ЮМЗ, 2006 р.в., плуг, культиватор. Контакти: 067 8371992, Степан.

Запчастини до а/м Рено 11: елементи кузова, електрика, електромеханізми тощо. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058

Причіп до легкового а/м, новий. Контакти: 0501690660 Причіп до легкового авто, радянського вва, з документами, 1998 р. в., гаражне зберігання, у відмінному стані. Контакти: 0507737739 Причіп «Зубрёнок», в хорошому стані. Контакти: 246609 Причіп. Контакти: 0955182313 Редуктор, до болгарської електрокари, в/п 1 тонна. Ціна: 1200 грн. Контакти: 0667740558, 242620

Трелювальний Т 55. Контакти: 097 8377679, 099 0924968.

Саморобний трактор, двигун МТЗ ВОМ. Ціна: 23000 грн. Контакти: 0990850825

ХТЗ8 “Прикарпатець” з однокорпусним плугом в м. Долина. Ціна: 22000. Контакти: 0680221971, 0934370555.

Сінограбарку «Сонечко», вво Польща, 45 коліс, можлива доставка, нова. Ціна: 3600 грн. Контакти: 0989601968

Автосервіс

Трактор МТЗ50, причіп 2ПТС4, 3корпусний плуг, смт. Ратне. Контакти: 0951209398 Трактор МТЗ80, мала Контакти: 0963959461

кабіна.

Трактор МТЗ80, мала кабіна. Терміново, можливий обмін на а/м КамАЗ. Ціна: 38000 грн. Контакти: 0969491520 Трактор Т25, в хорошому стані, дешево. Контакти: 0966514232 Трактор ЮМЗ, в хорошому стані. Ціна: 25000 грн. Контакти: 0679618540

Ремонт тепловозов серий ТГМ 23(40), ТГМ4,ТГМ6,ТЕМ2, а также реализация запчастей для данных тепловозов. Контакти: (050) 1535026, (067) 2710763 ÀÂÒÎÑÊËÎ: ÐÅÌÎÍÒ ÒвÙÈÍ, ÑÊÎ˲Â, ÇÀ̲ÍÀ ÑÊËÀ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ,  ÍÀßÂÍÎÑÒ² ÒÀ ÍÀ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. ÏÐÀÖÞªÌÎ ÍÀ ÂȯÇIJ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (095) 055-50-19,

(097)

832-38-03

Україні, цілодобово, форма оплати довільна, недорого. Контакти: (067) 3624965

Запчастини до іномарок. Контакти: 437695, (068) 0253415 Запчастини до Фольксваген Пасатт Б2, 198187 р.в. Контакти: (098) 4853218 Запчастини до ходової, в хорошому стані. Контакти: (096) 9312026 Запчастини кузова ВАЗ2105. Контакти: 267189, (099) 0977792 Івеко по запчастинах. Контакти: 204579, (097) 4359465 Капот до а/м Москвич 2140, 150 грн., скло лобове до а/м Москвич 2140, 100 грн. Контакти: (067) 1441244

Автомобільну гучномовну установку «ПУ20», нова, в упаковці. Контакти: 0983204276 Авторозборка ОпельКомбо, запчастини б/в, в наявності всі запчастини на моделі 20022010 р. в. Контакти: 0500757524, 0975521214 Автошини зимові, шиповані, 20575/ R15 Winter Slalom, вво Франція, 4 шт., до а/м Шевролет або УАЗ. Контакти: 0983264276 Амортизатор, шина, глушник. Контакти: 0952197862, 0674999371 Багажник, до а/м Фольксваген Т4, недорого. Контакти: 0638247540

Трактор, власного вва. Контакти: 0969480474

шт. Контакти: (095) 1385514

Контакти: 0501645952, 0978891816

Комплект корінних та шатунних вкладишів до ГАЗ53. Контакти: (050) 8145103

АВТОЕМАЛЬ МЛ12 Ліда (Білорусь)

Д240, Д245. 8302836

ò. (0362) 0362) 69-06-85, 26-34-72

Автозапчастини 4.7.1. Ïðîäàì

“Джон Дір”, 130 к/с, 6циліндровий, кондиц., нова гума. 2000000 грн. Контакти: 096 9738089, 096 8698393.

Автозопчасти, б/у и новые DACIA LOGAN, RENAULT KLIO 2, двери, крылья, капоты, фары, фонари, стекла, бампера, амартизаторы, пружины, колесные диски, навесное оборудование, КПП, двигателя, салон и др. Контакти: (067) 2392268, (063) 2996989

ДТ 75, 1991 р.в., 25000 грн, Фортшріт 512, 2003 р.в., 69000 грн. Контакти: 097 2875836

Автомагнітолу, вирво Німеччина. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058

ДТ 75, бульдозер, 1989 р. в., 26000 грн, добрий роб. стан. Контакти: 068 1852371.

Апаратуру паливну до а/м Фольксваген, 1.6 дизель. Контакти: (098) 2182734, (050) 3392837

ДТЗ 244 майже новий з культиватором і двокорпусним плугом в Долині. Окремо є саморобний причіп. Контакти: 0680221971, 0934370555.

Ауді100 на запчастини, 1989 р.в. Контакти: (096) 5427647

МТЗ 80, 1993 р. в., мала кабіна, ЮМЗ, 1992 р. в., велика кабіна +2вісьний причіп, культиватор, плуги 3корпусні, Т10 з ведучим мостом та Т 16 на ходу з док. Контакти: 097 6418783.

Багажник автомобільний, Контакти: 683319

Бампер задній, накладку на передній поріг, кришку на запаску під інструменти до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Контакти: (094) 9665256 Бампер задній, фаркоп до а/м Фольксваген Гольф 3. Контакти: 265719, (067) 2670710 Вал карданний заднього мосту до ГАЗ52. Контакти: (050) 8145103

МТЗ 82, недорого, терміново. Контакти: 096 8425223.

ГАЗ5152 по з/п: задній міст, КПП, двигун та ін.; ступиці, поворотні кулаки до а/м Газель, недорого. Ціна: 23500 грн. Контакти: (098) 9378117

Т 16, добрий стан. ц. дог. Контакти: 067 5289347. Т 40 АМ, Т 25, двигун до Т 40, Т 25. Контакти: 096 9319399. Т16 в доброму стані, незареєстрований. З трактором продається причіп, плуг, культиватор. Контакти: 063 4320282 Т25, Т40. Плуг, борони дискові, недорго. Контакти: 097 3822405.

Вантажні перевезення • мікроавтобусом, 2,5 т, недорого, по обл. та Україні, ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Контакти: (097) 4687059, (050) 6562899 Екскаватора послуги, • копання котлованів, траншей,

ГБО 4 покоління, б/в, з сервісною книгою, пробіг 30 000 км. Контакти: 0953477568, Андрій

Пасажирські та вантажні • перевезення, приватні, легковим

Контакти:

(095)

Послуги автокрана 12 т.,14 т.; екскаватора ЕО2626 на базі Міст передній МТЗ82, б/в. Ціна: трактора МТЗ80; 13500 грн. Контакти: (095) 8302836 навантажувача ТО18 (щебінь, пісок, чорнозем). Вантажні Опель Кадет по запчастинах. Глушники, до а/м, оригінальні, якісні. перевезення а/м КАМАЗ5320, 20 Контакти: (096) 5117170 Контакти: 0952197862 т. та а/м КАМАЗ самоскид Опель Рекорд 2.0, 1987 р.в. по з/п. Головку блока до а/м Газель. Контакти: «колгоспник» з причепом 1020 т. Контакти: (096) 2245740 Контакти: (093) 7561832 0677683893 Гідроциліндри. Тел: 0505442769

Гільзи та поршні, до двигуна А41, СНД17, 18, 21, діам. 21 см. Контакти: 0673322214

Опрокидувач для а/м, універсальний, б/в. Контакти: (097) 6879528

ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ ÏÎÑËÓÃÈ, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀͲÂ, ÒÐÀÍØÅÉ, ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ÃÐÓÍÒÓ, ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÇÅÌ˲ À/Ì Ç²Ë, ÊÀÌÀÇ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 110-38-89, (067) 491-85-76, (098) 378-50-11 Вантажні перевезення по Україні, в/п 2,5 т, 6 т, 10 т, 20 т. Оплата в одну сторону. Контакти: (050) 4802568 Перевезення а/м Мерседес (поштовик) до 2 т. Тел: (067) 3621355

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÒÐÀÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â, ÂÀÍÒÀƲ ÏΠ̲ÑÒ², ÎÁËÀÑÒ², ÓÊÐÀ¯Í². ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-02-50, (050) 140-52-23

ÏÎÑËÓÃÈ: ÑÀÌÎÑÊÈÄÀ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÀ, ÒÅÍÒ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 24-10-90, (067) 777-64-46

Підсилювач гальма гідровакуумний до ГАЗ53. Контакти: (050) 8145103 Радіатор водяний до а/м ГАЗ52. Контакти: (050) 8145103 Рейку кермову до а/м Опель Вектра Б. Контакти: (098) 2182734, (050) 3392837 Ресори до а/м ГАЗ24. Контакти: (067) 7773122 Скло, карти дверей до а/м Фольксваген Пассат Б3, 1991 р.в. Контакти: (095) 7541903

Стійки передні, газові, нові, Тойота Камрі. Контакти: (050) 3755295 Тент до а/м (ПВХ), 2/5, б/в. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058 Тяги кермові до а/м Ауді, Фольксваген, Шкода. Контакти: (096) 9312026 Фари до а/м Ауді80 Б4. Контакти: (098) 2182734, (050) 3392837 Форд Гранада, по запчастинах. Контакти: (095) 1385514

Дверцята передні до а/м Мітцубіші Ланцер. Контакти: (068) 8277995

4.7.2. Êóïëþ

Двигун Ауді100 2.0. Контакти: (096) 5427647

Автогуму, 225/75/R16, б/в, диски, 17,5 дюймів, б/в. Контакти: (067) 9090361, (066) 9896798

Двигун до а/м Opel Omega, в розібраному стані, електрика, датчики. Ціна: договірна Контакти: (096) 6394723 Двигун до а/м Москвич, хороший стан. Контакти: (097) 3058314 Двигун з коробкою, навісним, Опель

Балони на газ метан до вантажних авто, балони кисневі, вуглекислотні. Контакти: (095) 8302836, (097) 5926737 Двигун, блок двигун до а/м УАЗ, ГАЗ21. Контакти: (067) 9886494

чорного кольору з високоякісною музичною системою. Контакти: (067) 3625032, (050) 3757125

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Ïðîäàì Велосипед гірський. Контакти: (067) 2975049 Велосипед підлітковий гірський на амортизаторах. Тел: (067) 2975049

Послуги автокрану • «Івановець», 14 т, 14 м, стріла.

Велосипед, вирво Німеччина. Контакти: (067) 7773122

Головку блоку до а/м Тойота та Хюндай. Контакти: 0673056610

Контакти: (067) 7919764, (095) Велосипед. Контакти: (097) 5452505 8166276 Двигун К750, новий, вирво СРСР.

Послуги екскаватора 0,5 • куб.м, 1 куб.м. Контакти: (097)

Контакти: (097) 2141294

Головку блоку, вкладиші всіх розмірів до а/м ГАЗ. Контакти: 0504380674

Головку блоку до а/м Газель. Ціна: 2000 грн. Контакти: 0673056610

Двері передні та задні до ШевролеАвео. Контакти: 0952197862 Двигун до а/м Газель, потребує ремонту. Контакти: 0662480891 Двигун до трактора Т40, в повному зборі. Недорого. Контакти: 0989207353, 0675063550

2985015 Послуги експедиційно • транспортні . Контакти: 638046,

Послуги новим повноцінним • джипом чорного кольору з

Двигун, з електростартером, до човна «Вихр30». Ціна: 2400 грн. Контакти: 0503787976

Контакти: 0990354651 Двигун402 до Газель, в хорошому стані, перша комплектація. Ціна: 2800 грн. Контакти: 0675953337 Двигуни до трактора, вантажного авто. Контакти: 0673056610 Двигуни, до Мерседеса124, 2,5 та 3,0 л. Ціна: 750010000 грн. Контакти: 0968474064 Деу, по запчастинах, нові та б/в. Контакти: 0674999371 Диски R13, до Ніссан, на 4 болти, 4 шт., Ціна: 100 грн/шт. Контакти: 0509303104

Гаражне обладнання Ïðîäàì Гумовий бордюрний заїзд для авто, 4 шт. Ціна: 360 грн./шт. Контакти: (097) 5901849

Запчастини до мотоцикла К750 та «Дніпро». Контакти: (097) 2141294 Колесо з диском до мопеда «Карпати». Ціна: 150 грн. Контакти: (068) 8277995

638057, 638056, (067) Міст ведучий до МТ16, «пара», б/в, з рамою. Ціна: 2000 грн. Контакти: (097) 3600291, (067) 3620072

високоякісною музичною системою. Можливі разові поїздки, весільний кортеж. б/в. Стійки передні газові, нові, Лексус Контакти: (067) 3625032, (050) Двигун, на запчастини, до 3757125 RX300. Контакти: (050) 3755295 ФольксвагенПасат В3, 1,9 турбодизель.

МТЗ 82, 1995 р. в. Ц. договірна. Контакти: 098 9066501.

Саморобний, двигун Т 25. Контакти: 098 7475805.

попутні завантаження, дозавантаження а/м Мерседес Спринтер, Фольксваген ЛТ до 2.5 тонн, до 14 куб.м. Контакти: 435921, (067) 7491407, (066) 9550888

а/м по області, по Україні, Росії, Білорусі. Рено Трафік, 8 місць. Генератори та колеса до мотоцикла ІЖ. Ліц.СР АВ №434902 від Крило заднє до а/м Москвич М2141 Контакти: 0662480891 22.10.2008 до 21.10.2013р. Контакти: (096) 7219272 Генератори, до а/м КамАЗ. Контакти: Контакти: (097) 1831977, (093) 7247291 Міст передній до МТЗ82, б/в, двигун 0952526761

(0342), (03422)

МТЗ 80 на стартері, з док., відмінний стан. Контакти: 099 2655895.

Вантажні перевезення за • маршрутом РівнеКиївРівне,

ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì Ç²Ë-130, ÑÀÌÎÑÊÈÄ, 6 ÒÎÍÍ, ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹423511 Â²Ä 08.08.08. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-34-46, (098) 780-06-00

планування грунту, вивезення землі а/м ЗІЛ, Камаз. Контакти: Послуги новим повноцінним джипом Колеса, 235/55/17, титанові диски, 4 Бочку для асенізатора, ємністю 3 куб. м. (096) 1103889

ІВАНОФРАНКІВСЬК

Японські мінітрактори доступні ціни, професійні консультації, навісне обладнання українського, польського виробництва, якість, надійність, доставка безкоштовна. Контакти: (050) 3772131, (067) 3772131

Вантажні перевезення 1,53 т, а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ «Бичок» бортовий. Контакти: 627648, (067) 9090361, (066) Запчастини до а/м УАЗ: двигун Автоматичну КПП, до Мерседес210. 9896798 першої комплектації, в хорошому Контакти: 0672561016 Вантажні перевезення а/м стані, колінвал, КПП з роздаткою, та Автомобільний гучномовець ГУ20Т, з ПежоБоксер, Мерседес ін. Контакти: (067) 3621593 технічною документацією, новий. Спринтер, Фольксваген ЛТ, довга Контакти: 0983264276 база до 2 т. + 2 пас. Контакти: Запчастини до Ауді А4, А6, 1994 р.в., 2003 р.в. Ціна: від 20 грн. Автомобільні каталізатори, б/в, у 435921, (067) 7491407, (066) великій кількості. Контакти: 9550888 Контакти: (098) 7893755 Автомагнітолу «2DIN Delta VW Multivan T5» (підходить також на «Touareg»), в ідеальному стані, без подряпин. Контакти: 0997350441

Ковпаки до а/м Форд, оригінальні, R14, 4 шт. Контакти: (095) 7541903

Трактори вва Японії “Кубота,”’Ісені,’ножі до фрез, плуги, косарки, культиватори. Контакти: 067 1507790, 050 5857694

Ïðîïîíóþ

5 дисків з гумою до а/м Фольксваген, 185х70, R13, R14, до Форд. Контакти: 0976451378

Трактор «Т16» в смт. Ратно, недорого. Контакти: 0989247891

ïðîäàì

4.10.1.

Автоевакуатор автомобілів • та інших вантажів по місту та

БМВ, по запчастинах, 2,5 тдс. Контакти: 0979678792

Трактор ЮМЗ, 2006 р.в., плуг, культиватор. Контакти: 067 8371992, Степан.

Транспортні послуги

4літні шини, 175/65 R13, Голландія, протектор 5 мм. Контакти: 0955785658

0503779995

4.6.1. Ïðîïîíóþ

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Доставка грузов попутным транспортом от 1 до 20 т по Украине и за рубежом. Оплата в одну сторону, опытные диспетчеры. Лиц. МТУ №524701 от 16.03.2010 г. Контакты: (067) 5202400, (095) 3219747, (066) 8307511, (096) 6150538, (097) 7466193

ÀÂÒÎÏÎÑËÓÃÈ: ÊÀÌÀÇ-ÄÎÂÃÎ̲Ð, ÊÀÌÀÇ-ÑÀÌÎÑÊÈÄ, ÄÀÔ-ÑÀÌÎÑÊÈÄ 35 Ò. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 509-09-02 ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß À/Ì ªÂÐÎÑÀÌÎÑÊÈÄÈ, ÇÅÐÍÎÂÎÇÈ. ÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÒÀ ÁÅÇÃÎÒ²ÂÊÎÂÈÉ ÐÎÇÐÀÕÓÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

2141294

Мотоцикл «Днєпр11» з візком, 9000 км пробіг. Контакти: (095) 1385514 Мотоцикл «МТ16», коляска, документи. Ціна: 4200 грн. Контакти: (097) 2141294 Скутер «Сузукі Летс». Контакти: (096) 5257119

4.11.2. Êóïëþ Мотоцикл «ЯВА», новий, розгляну всі варіанти. Контакти: (099) 3582448 Велосипед «Україна», «Аіст» або «дамку». Контакти: (097) 2380829 Велосипед гірський, б/в, недорого. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396 Велосипед, можна Контакти: 232176

«Україна».

Велосипед. Контакти: 400218, (093) 2541338

Паливномастильні матеріали 4.12.1. Ïðîäàì Паливо титанне. Контакти: (097) 9853005


31

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Працевлаштування

М о н о л і т н и к а м , •Працівнику для перетягування • е л е к т р о г а з о з в а р н и к а м , м, яких меблів. Контакти: (098)

5.1.1. Ïðîïîíóþ ðîáîòó

4 торгових агента з продажу, 8 • працівників складу, 2 офісних працівників, в торгову фірму, терміново, навчання за рахунок фірми, з/п 3200 грн/міс. Контакти: 623022, (097) 6459128

виконавцю робіт, д/р від 3 р. 5009609 Контакти: (067) 3632392 Роботу амбіційним, активним, На виробництво потрібні: 3 молодим людям. Можливий вантажники, 4 комірники, 2 власний бізнес. Контакти: (067) в о д і ї е к с п е д и т о р и , 9383051 експедиторвантажник, Слюсарю з ремонту а/м, вантажниквідбірник, з/п від 30003500 грн., іногороднім рихтувальнику кузовів, автомаляру, д/р, з/п від 4000 грн. Контакти: житло. Контакти: 400660, (066) (096) 6001189 8421554 Фарбувальнику автомобілів, з/ На постійну роботу потрібні п за домовленістю. Контакти: (067) продавці, контролерикасири, 3223655 непродовольчі групи товарів, іногороднім житло, з/п від 3000 грн. Фасувальникам(пакувальникам Тел: 400660, (096) 7947572 цукерок в подарункові упаковки, Київ, можливо без д/р, г/р 1т/1т, 2т./ На постійну та тимчасову роботу 2т, оплата щоденно 380 грн./день, потрібні різноробочі, кур’єри, гуртожиток, 2разове харчування. консультанти, з/п від 3000 грн./міс., Контакти: (044) 3626337, (096) не агентство, є перспектива. 4871890 Контакти: (095) 0713863

Адміністратору на постійну або • • тимчасову роботу, комунікабельність, бажання працювати, з/п 120 грн. в день. Тел: 402168, (096) 8152189 Будівельникам • спеціальностей, без

різних ш/з, безкоштовний гуртожиток, оплачується проїзд до роботи, з/п без затримок. Контакти: (066) 9013939, (067) 6088191

Вантажникам (2 люд.), кур’єрам (4 люд.), менеджеру в гуртову компанію, з/п потижнева від 750 грн., оплата вчасно. Контакти: (097) 6459128

• • •

Експедитору на постійну роботу для роботи в Рівному та області. Можливо без досвіду роботи. З/п 3000 грн. Роботодавець. Тел: 401329, (096) 8152189

Cтаршему администратору, зам. директора гостиничного комплекса, Алупка, общежитие, проезд за свой счет. Контакты: (067) 6712115

грн/мес. Подробности почтой. Вложить 2 конверта на адрес: а/я Асистенту менеджера на постійну або 2075 Мариуполь, Донецкая обл., тимчасову роботу, можливо без досвіду роботи. З/п 3000 грн. Контакти: (096) инд. 87502. Контакти: а/я 2075

Вантажникам на постійну • роботу для завантаження •Охоронникам на вахту, Київ, пункти, побутової техніки, з/п 2000 грн. охороннопропускні

0272776, (094) 9672168

Будівельникам усіх спеціальностей, різноробочим, охоронцям, Київ, з/п 500012000 грн., гнучкий графік, вахта, житло. ЄДРПОУ Серія ААВ №116749 від 11.0412 р. Контакти: (067) 9684357

Контакти: 401329, (094) можливо без д/р, з/п 3000 грн./тиж., 7/7, 14/14, виплати потижнево або 9672168, (096) 0272776 450 грн./зміна, житло, форма, Великій європейській компанії харчування. Контакти: (044) потрібні спеціалісти з продажу, 3831240, (067) 9298798 відбір на конкурсній основі, з/п від 5000 грн. Контакти: 400330, (096) Охоронцю, Житомирська обл., 7947572 рибне господарство, з/п від 3000 Водію з власним пасажирським грн. Контакти: (067) 4927019

• мікроавтобусом, 8 місць, витрата

Пакувальникам київських палива до 9 л. З/п вчасно. тортів в коробки, Київ, можливо без Роботодавець. Контакти: д/р, г/р 9.0016.00, 7/7 або 15/15, 401329, (098) 8878877 з/п 3000 грн., оплата потижнево, Керівнику регіональних гуртожиток, харчування. Контакти: напрямків, з/п від 5000 грн. (044) 3621248, (067) 7407186 Контакти: 400660, 400330, Пакувальникам рулонів (096) 7947572 туалетного паперу та салфеток, Контролеру торгових точок, Київ, можливо без д/р, бажання можливо без д/р, іногороднім працювати, вахта, з/п 390 грн./ житло. Контакти: (066) 8421554, день, виплати щоденно, при (096) 7947572 необхідності житло, харчування. Кур’єру, консультанту на Контакти: (044) 3618763, (067) постійну роботу для доставки 1957927 побутової техніки . Можливо без Пакувальникам, вантажникам, досвіду роботи. З/п 100 грн. в день. різноробочим, комірникам, з/п від Контакти: (063) 1877884, (096) 20002500 грн., іногороднім житло. 8152189 Тел: 400330, (066) 8421554 Менеджеру з розвитку Підприємству на постійну направлення в Рівному. Комунікабельність та бажання роботу потрібні: супервайзер, регіональнотериторіальний працювати. З/п 2500 грн. Не агентство. Контакти: 402168, менеджер, авто бажано, з/п від 45005000 грн. Контакти: (063) 1877884 400660, (096) 7947572 Мерчандайзеру на постійну Потрібні кур’єри, експедитор на або тимчасову роботу від 17 років. Можливо без досвіду роботи. З/п постійну роботу, іногороднім 2500 грн. Контакти: (094) житло, з/п від 200 грн. в день, не агентство. Тел: (096) 7947572 9672168, (096) 8152189

• •

• • •

• • •

Працівникам для виїзної Молодим спеціалістам: З/п 3120 грн. адміністратори, диспетчер, торгівлі. секретарі, навчання, кар’єрний Роботодавець. Контакти: 402168, ріст, стабільний дохід. Контакти: (067) 7416857 400330, (066) 8421554 Продавцям на постійну роботу, Молодь запрошується на бажано з досвідом роботи ( перспективну роботу, з/п від 2500 побутова техніка). З/п 3000 грн. грн., іногороднім надається житло. Контакти: 401329, (096) Тел: 400330, (096) 7947572 0272776, (094) 9672168

Для работы в пансионатах Крыма требуются: завхозы, повара, горничные. Контакты: (066) 4878011 Економісту в офіс, підготовка, вкладання договорів. Контакти: 400330, (096) 7947572

Надомная работа, не • требующая квалификации, 2500

Для відкриття нових магазинів потрібні продавціконсультанти, з/п від 1700 грн., оплата потижнево. Контакти: (066) 8421554, (096) 7947572

Асистенту(секретарю, офісменеджеру, оператору ПК, з/п від 3500 грн.+%, іногороднім житло. Контакти: 400660, (066) 8421554

Вантажникам на постійну роботу для завантаження побутової техніки. З/п 2600 грн. Не агентство. Контакти: 401329, (096) 0272776

Експедитору, з/п від 3500 грн. Контакти: 400330, (066) 8421554 Зварювальнику(монтажнику на постійну роботу, з/п від 5000 грн. Контакти: 400330, (066) 8421554, (096) 7947572 Інженеру відділу технічного контролю, д/р ВТК, знання ПК, з/п від 3000 грн. Контакти: 400330, (066) 8421554 Каменяру. Постійна робота. Контакти: (096) 7947572 Касиру в гуртовий магазин, з/п від 2500 грн. Контакти: (096) 7947572 Консультантам на постійну роботу в відділ доставки. Не агентство. Можливо без досвіду роботи. З/п 3000 грн. Контакти: (094) 9672168, (096) 0272776, (067) 7416857 Кур’єру, з/п від 800 грн. в тиждень, іногороднім проїзд оплачується. Тел: (096) 7947572, (066) 8421554 Кур’єру, консультанту на постійну роботу для доставки і доставки побутової техніки людям. Можливо без досвіду роботи. З/ п 100 грн. в день. Контакти: 402168, (063) 1877884, (096) 8152189 Менеджеру з розвитку направлення в Рівному. Комунікабельність та бажання працювати. З/п 2500 грн. Тел: 402168, (063) 1877884, (096) 8152189

Вантажникам, бригада 1520 чол., Чернігівська обл., сезонна робота, житло, оплата за домовленністю. (жирний шрифт) Контакти: (050) 3566032

Менеджеру зі збуту побутової техніки по торгових точках в межах 50 км. З/п 100 грн. в день. Контакти: 401329, (096) 0272776

Вантажнику, іногороднім проїзд оплачується. Контакти: 400330, (066) 8421554

Менеджеру по закупках на постійну роботу в відділ побутової техніки. З/п 2500 грн.+премія. Не агентство. Контакти: 401329, (094) 9672168

Вантажнику(комплектувальнику, оплата щодня або потижнево від 150250 грн. Контакти: 400330, (096) 7947572 Водителям кат. Д, для работы на маршрутах г. Киева, автобусы Богданы, з/п от 5000 грн. Ремонт и заправка за счет предприятия. Иногородним жильё. Лиц. №А01 603084 от 23.12.2009 г. Контакти: (067) 600(01(61, (095) 603(01(05, (050) 900(34(44 Водію з власним пасажирським мікроавтобусом, 8 місць, витрата палива до 9 л. З/п вчасно. Роботодавець. Контакти: 401329, (098) 8878877 Головному механіку з обладнання, з/п від 3000 грн. Контакти: 400660, (096) 7947572 Грузчикам, комплектовщикам, упаковщицам, водителям штабелёров на склады, Москва, жильё предоставляется, з/п от 6500 грн, трудоуйстройство бесплатное, прямой работодатель. Свид. №Р51001 от 19.08.2010 р. Контакты: (097) 9231983, (095) 6825760, (093) 9105477 Гурт(збут набирає працівників на різні вакансії. З/п від 2600 грн. Контакти: 401329, (096) 0272776, (094) 9672168 Диспетчеру в офіс, г/р 6 днів з 8.00 до 17.00, з/п від 4000 грн. Контакти: (066) 8421554, (096) 7947572

Менеджеру по замовленнях на постійну або тимчасову роботу. Можливо без досвіду роботи. З/п 800 грн. в тиждень. Контакти: 402168, (096) 8152189, (063) 1877884 Мерчандайзерам на постійну або тимчасову роботу. Можливо без досвіду роботи. З/п 2500 грн. Контакти: (063) 1877884, (096) 8152189 Механізаторам м/п конструкцій, з/п від 2650 грн., надається житло. Тел: 400660, 400330, (096) 7947572 Молоді для проведення соцопитувань, з/п щоденна. Контакти: 400660, (066) 8421554 На будівництво потрібні 5 різноробочих, іногороднім житло, з/п від 250 грн/ день. Контакти: (096) 7947572 На об’єкт потрібні 3 людини, з/п від 2500 грн. Контакти: 400660, 400330, (096) 7947572 На підприємство потрібні: секретарі з/п від 2300 грн., ОПК від 2100 грн., бухгалтер 2400 грн., комірники, фасувальники, пакувальники, монтажники, різноробочі, вантажники, іногороднім житло. Контакти: (066) 8421554, (096) 7947572 На тимчасову та постійну роботу потрібен продавецьконсультант в новий складмагазин. З/п 2500 грн. Контакти: 401329, (096) 0272776


32

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

Работу за границей на заводах, фабриках, комбинатах, Польша, Чехия, Европейские контракты, проживание, питание, шенгенские визы. 100% гарантия. Лиц. МПСПУ АВ №519105 от 26.05.2010 г. (Жирний шрифт) Контакти: (067) 9673658, (066) 5191680 Работу, упаковка табачных изделий, Киев, вахта 30/15, 14/14, оплата ежедневно, з/п от 450 грн./смена, жилье, питание. Контакти: (099) 1250313, (068) 0756866 Робота, Київ, виготовлення харчових напівфабрикатів, з/п від 3250 за неділю, вахта 15/15, 20/10, житло, харчування, спецодяг. Без посередників. Контакти: (096) 5359719, (099) 5428490. Роботодавцю вісімнадцять працівників на різні вакансії набирає Індтрейд, стать значення немає. Контакти: 402168, (063) 1877884, (067) 7416857 Роботодавцю потрібні менеджери на постійну роботу для роботи з побутовою технікою. Можливо без досвіду роботи. З/п 3200 грн. Контакти: 402168, (063) 1877884, (067) 7416857

ÐÎÁÎÒÓ ÂÄÎÌÀ, Ç/Ï ÄÎ 3800 ÃÐÍ./ ̲Ñ., Ö²ÊÀÂÀ ² ÁÅÇ ÏÅÐÅÄÎÏËÀÒ, ÐÅòÎÍ, ÑÒÀÒÜ, ²Ê-ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ, Â²Ä ÂÀÑ: ÊÎÍÂÅÐÒ Ç² ÇÂÎÐÎÒÍÎÞ ÀÄÐÅÑÎÞ. 02125 ÊȯÂ-125, À/Ñ 69. ˲Ö. ÀÀ ¹373985 ÄÊÑÓ ÎÒ 13.05.2011 ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (044) 228-14-21

На тимчасову та постійну роботу потрібні 6 кур’єрів у складмагазин. З/п 600900 грн. в тиждень. Роботодавець. Контакти: 401329, (094) 9672168, (067) 7416857

Помічнику менеджера по замовленнях на постійну або тимчасову роботу. Можливо без досвіду роботи. З/п 800 грн. в тиждень. Контакти: (096) 8152189, (063) 1877884

На торговельновиробниче підприємство потрібні: секретарі, ОПК, комірники, фасувальники, пакувальники, монтажники, різноробочі, вантажники, з/п від 3500 грн. Контакти: 400660, 400330, (066) 8421554

Потрібен інженермеханік, поклейник сендвічпанелей, лицювальник плиткою. Тел: 400330, (096) 7947572

Не агентство. Агентам на постійну роботу для доставки побутової техніки. Можливо без досвіду роботи, на базі проводиться навчання. З/п 3300 грн. Контакти: 402168, (096) 8152189

Потрібні водії з власним авто, з/п від 3000 грн. Контакти: 400330, (096) 7947572

Не агентство. На постійну роботу потрібні кур’єри для роботи в Рівному, можливо з власним автомобілем. З/п 3000 грн.+амортизація. Контакти: 402168, (096) 8152189 Охоронникам на вахту, Київ, охороннопропускні пункти, можливо без д/р, з/п 3000 грн./тиж., 7/7, 14/14, виплати потижнево або 450 грн./зміна, житло, форма, харчування. Контакти: (044)3831240, 0679298798

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÀÌ, ÂÎIJßÌ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÀÌ, ÂËÀÑÍÈÉ À/Ì Ï²ÄÂÈÙÅÍί ÏÐÎÕ²ÄÍÎÑÒ², Ã/Ð 15/15 ÄͲÂ, ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ . ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (044)331-80-46, (067) 220-32-91 Пакувальникам ковбасних виробів, Київ, м’ясокомбінат №17, з/п 430 грн./ зміна, вахта, житло, харчування, посередникам не турбувати. Контакти: (096) 5690648, (066) 5710072 Перспективна робота для молоді. Навчання безкоштовно. Контакти: (066) 8421554 Підсобнику, з/п від 150 грн./день., оплата щодня. Контакти: 400660, (066) 8421554

Потрібен: завгосп, адміністратор, товарознавець, іногороднім житло, з/п від 2500 грн. Контакти: (096) 7947572

Потрібні на виробництво: в’язальники арматури, муляриоздоблювальники, стропельники, різноробочі, підсобники, з\п від 3500 грн. Іногороднім житло. Контакти: (096) 7947572 Потрібні: диспетчери, секретарі, знання ПК, інтернету, з/п від 2000 грн. Контакти: 400660, (096) 7947572 Працівникам в цех, розробка технічних конструкцій, з/п від 2700 грн., житло надається. Контакти: 400660, (066) 8421554 Працівникам для виготовлення фурнітури, з/п від 2250 грн., надається житло. Контакти: (096) 7947572, (066) 8421554 Працівникм на завод, різні вакансії, з/ п висока, іногороднім житло надається. Контакти: 400330, (096) 7947572 Представнику торговому (промтовари). З/п 1000 грн. в тиждень. Контакти: (096) 8152189, (063) 1877884 Продавцю будматеріалів, з/п від 2500 грн., іногороднім надається житло. Контакти: 400660, (066) 8421554 Продавцю для виїзної торгівлі. З/п 3120 грн. Не агентство. Контакти: 402168, (096) 8152189 Продавцям на постійну роботу, бажано з досвідом роботи з побутовою технікою. З/п 3000 грн. Контакти: (0362) 401329, (096) 0272776, (094) 9672168

Помічнику експедитора на постійну роботу. З/п 2000 грн. Контакти: (063) 1877884, (096) 8152189

Прорабу, фасадчикам, отделочникам, разнорабочим, Алупка, общежитие, проезд за свой счет. Контакти: (050) 3840590

Помічнику керівника у відділ збуту, навчання безкоштовне. Контакти: (096) 7947572

Робота в місті та області, з/п від 2400 грн., надається житло. Контакти: 400660, (096) 7947572

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

5 співробітникам у торговий відділ, навчання, кар’єрний ріст, з/п 28004200 грн. Контакти: (097) 6459128 6 різноробочим у книжковий склад, з/п 150300 грн./день. Контакти: 623022 6 торговим агентам, 8 працівникам складу, 2 офісним працівникам, в нову торговельну фірму, терміново, навчання за рахунок фірми, з/п 700 грн./тиж. Контакти: 623022, (097) 6459128 8 кур’єрів для роботи по місту, з/п 100200 грн./день, кар’єрний ріст, навчання безкоштовно. Контакти: (093) 1986968, (097) 7595173 Автозварникам, шиномонтажникам, з 9.00 до 18.00, з/п 50 % від виконаних робіт. Контакти: (067) 3851648

Будівельникам різного профілю, різноробочим, з/п 150 грн./день. Контакти: (093) 1858330

Автомеханіку, автослюсарю, автоелектрику, авторихтувальнику, автофарбувальнику на СТО, з/п висока. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Автомеханіку, автослюсарю, автоелектрику, авторихтувальнику, автофарбувальнику на СТО, з/п висока. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Автомийнику, з/п 2000 грн. Контакти: 432910 Автомийнику. Контакти: 269635, (067) 7621559

Агентам з продажу, промгрупа, з/п 180300 грн/день. Контакти: (097) 7595173

Старшему повару, повару, педиатру, медсестрам, работа в детских оздоровительних лагерях на Черном море. Контакти: (069) 2941579, (069) 2405158, (066) 8966761

Агенту з доставки та збуту з власним а/ м, терміново, з/п від 2650 грн. + премії. Контакти: 400239

Автослюсарям, менеджеру з продажу автогуми. Контакти: (066) 5291679

Агенту з доставки товарів по Рівному та області з власним авто, можливо без д/ р, з/п 10001800 грн./тиждень + премії. Контакти: (093) 1986968 Агенту, представнику, менеджеру, з д/р та без, з а/м та без, терміново, з/п 30006000 грн. Роботодавець. Контакти: (093) 1986968

Товарознавцю на підприємство, з/п від 3000 грн. Тел: 400660, (066) 8421554

Адміністратору в готельний комплекс, з/п 2500 грн. Контакти: 432910 (067) 3851648, (093) 1858330

Торговому представнику по області та місту. З/п 3000 грн. Контакти: (096) 0272776, (094) 9672168

Адміністратору в перукарню, з/п 1300 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460

Транспортувальникам, з/п від 2400 грн., надається житло. Контакти: 400660, (066) 8421554

Адміністратору в перукарню, з/п 1500 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

У будівельний магазин потрібні продавціконсультанти, з/п 20005000 грн., іногороднім житло. Контакти: 400660, (066) 8421554

Адміністратору на фірму будівельних матеріалів, з/п 1500 грн.+ премія, роботодавець. Контакти: (098) 6891728

Упаковщикам рулонов туалетной бумаги и салфеток, Киев, о/р необязателен, главное желание работать, г/р понедельный (вахта), з/п 390 грн./день, жильё, питание. Контакти: (044)3618763, (067) 1957927 Фасовщикам(упаковщикам конфет в подарочные упаковки, Киев, без о/р, г/р нед./нед. или две/две, з/п 380 грн./день, оплата ежедневно, жильё, питание. Контакти: (044) 3626337, (096) 4871890 Фасувальникам, пакувальникам кондитерських виробів, вахта 14/14, 30/ 15, з/п від 425460 грн./зміна, щоденна виплата, житло, харчування. Контакти: (050) 6750069, (068) 3063066 Фасувальникам, пакувальникам одноразового посуду, Київ, вахта 15/15, 30/15, з/п від 440 грн./зміна, оплата щоденна, житло, харчування, спец.одяг. Контакти: (099) 0585415, (097) 0031079. 10 працівникам для роботи у відділ продажу, з/п залежно від вакансії, терміново. Контакти: (097) 1558842 3 водіямторговим представникам, з легковим авто, з/п 30005500 грн.+ бензин. Контакти: 623022

Будівельникам різних спеціальностей, з/п від 150 грн/день. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723

Автомаляру, помічнику автомаляра. Контакти: (096) 3871252

Сортувальнику(фасувальнику в цех, з/п від 2500 грн. Контакти: 400330, (099) 6361053, (066) 8421554

Упаковщикам киевских тортов в коробки, Киев, без о/р, граф. раб. 09.0016.00, 7/7,15/15, оплата 3000 грн. / нед. общежитие рядом с предприятием, бесплатное питание. Контакти: (044) 3621248, (067) 7407186

Будівельникам всіх спеціальностей, охоронцям, м. Київ. Контакти: (067) 9684357

Будівельникам різних спеціальностей. Контакти: 432910, (093) 1858330

Автослюсарю, д/р, без ш/з. Контакти: (067) 3541085

Тестувальнику на постійну роботу в відділ тестування побутової техніки, можливо без досвіду роботи, 1 день навчання. З/п 3000 грн. Контакти: 401329, (096) 0272776

Бляхару. Контакти: (097) 2178108, (068) 0361987

Автокранівнику з д/р, з/п висока. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”.

Секретарю на постійну роботу, комунікабельність, приємна зовнішність. З/п при співбесіді. Роботодавець. Контакти: (067) 7416857, (096) 8152189, (063) 1877884

Супервайзеру, терміново. Контакти: (096) 7947572

Á²ÐÆÎÂÎÌÓ ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÓ Ó Ô²ÍÀÍÑÎÂÓ ÊÎÌÏÀͲÞ. ÂÈÌÎÃÈ: Â/Î, ÇÍÀÍÍß ÏÊ. ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß. Ç/ÏË Â²Ä 3000 ÃÐÍ. ÇÀÏÈÑ ÍÀ ÑϲÂÁÅѲÄÓ ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-53-08

Арт(кур’єрам, на постійну роботу, можна без д/р, з/п 250 грн./день, є перспектива. Контакти: 400239, (066) 8068847 Асистенту керівника в поліграфічну фірму, бажано з д/р, з/п від 1050 2000 грн./тиждень. Терміново. Контакти: (066) 8068847 Асистенту менеджера, можливо без д/ р, бажання працювати, відповідальність, з/п від 3800 грн. Контакти: (097) 7595173 Асистенту стоматолога, з д/р, з/п 150 грн/день. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Бармену з д/р, тиждень/тиждень, з/п 1500 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Бармену, д/р бажано, г/р 5/5. Контакти: 450047, (096) 1233737 Бармену. Контакти: 269635, (067) 7621559 Безкоштовно підберемо репетитора, няню, домогосподарок. Контакти: 405410 Безкоштовно підберемо репетитора, няню, домогосподарок. Тел: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Бетоннику, для будівництва багатоповерхового будинку. Контакти: (097) 2178108 Бригаді будівельників ріних спеціальностей, великі об’єкти, з/п висока без затримок, проживання безкоштовне. Контакти: (096) 7652850

Будівельникам, Білорусія, Росія, з/п 8000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Будівельникам, охоронцям, різних спеціальностей, житло, харчування, м. Київ. Контакти: (067) 1888494 Будівельникам, різних спеціальностей, з/п від 150 грн/день. Контакти: 405410, (0670 7053506, (093) 2333804 Бульдозеристу, д/р, відрядження, з/п при співбесіді. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”.

Вантажнику, з/п 1800 грн./міс. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Вантажнику(комірнику, без ш/з, з/п 2200 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Ведучому менеджеру з продажу (промгрупа товарів), з власним авто та без, з/п 3200 грн.+ бонуси. Контакти: 439241 Відбірнику товару на склад, з/п 2200 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Водію з власним авто для обслуговування деревообробного цеху в Карпатах. Контакти: (097) 8377679 Водію з власним легковим авто, офіційне працевлаштування, з/п 2500 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

ÂÎÄ²Þ Ç ÂËÀÑÍÈÌ ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÌ Ì²ÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÎÌ, ÌÎÆËÈÂÎ ÏÅÍѲÉÍÎÃΠ²ÊÓ, 7-8 ÏÎÑÀÄÎ×ÍÈÕ Ì²ÑÖÜ, ÂÈÒÐÀÒÀ ÏÀËÈÂÀ ÄÎ 8 Ë. Ç/Ï 3000 ÃÐÍ.+500 ÃÐÍ. ÀÌÎÐÒÈÇÀÖ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067)616-69-99 Водію кат. В, С з д/р, з/п при співбесіді, від 2000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Водію кат. Е по Європі, д/р, з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085 Водію кат. Е по Україні, д/р, з/п при співбесіді. Контакти: 435629

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 934-09-36 Вантажникам (4 люд.), пакуваль никам (6 люд.), різноробочим, комірнику на гуртовий склад, з/п потижнево від 750 грн. Контакти: (097) 6459128 Вантажникам на кондитерські вироби. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Вантажникам на м/п вироби, з/п 3000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Вантажникам на склад, з/п 20004700 грн., без затримок. Контакти: (093) 1986968 Вантажникам на складмагазин, з/п 100 грн./день. Контакти: 400239, (066) 8068847 Вантажникам, з 8.00 до 17.00, з/п від 150 грн/день, оплата щоденно. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Вантажникам, з/п 2000 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Вантажнику (продукти харчування), з 9.00 до 18.00, з/п 2200 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

Водію кат. Є по Україні та закордон, з/п висока. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Водію кат. С, по місту, з/п 1500 грн., сб.нд. вих. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Водію на а/м МАЗ з краномманіпулятором, досвід роботи, без ш/з. Контакти: 434275, (067) 7027560 Водію на Газель. Тел: (097) 8286398 Водію на лісовоз з маніпулятором у Карпати. Контакти: (097) 8377679 Водію на таксі. Тел: (096) 1129135 Водію на таксі. Тел: (096) 6280157 Водію, з власним авто, офіц. працевлаштування, з/п 3500 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Водію, кат. В, по місту, з 9.00 до 17.00, сб.нд. вих. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Водію, кат. В, по місту, з 9.00 до 18.00, сб. нд. вих. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Водію, кат. В, С, д/р, з/п 2400 грн, терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Водію, кат. В,С, по місту, з/п 2700 грн., сб.нд. вихідні. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Водію, кат. Е, д/р, з/п 5000 грн., офіц.працевлаштування. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330

Вантажнику в складмагазин, нормований графік роботи, з/п 2500 грн. Контакти: (095) 0713863

Водію, кат. Е, з/п 5000 грн., офіційне працевлаштування. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460

Вантажнику та різноробочому, з 9.00 до 18.00, сб. нд. вихідний, з/п від 130 грн. в день. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330

Водію, кат. Е, з/п 5000 грн., офіційне працевлаштування. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÓ, Ã/Ð 8.00-18.00, ÍÄ.-ÂÈÕ²ÄÍÈÉ, Ç/Ï Â²Ä 2000 ÃÐÍ., ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 387-97-55 Вантажнику, г/р 9.0018.00, з/п 2000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Вантажнику, г/р позмінно, з/п 2000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Вантажнику, з 9.00 до 16.00 год., з/п від 150 грн./день., оплата щоденно. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Вантажнику, офіційне праце влаштування. Контакти: (093) 2333804

Водію, кат.В, досвід роботи, з/п висока. Контакти: 432910, (067) 3851648 Водію, категорій В, С, досвід роботи, з/ п 2400 грн, терміново. Тел: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Водію, категорій С, по місту, з/п 1500 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Водію(експедитору, 1д/1д., з/п 2400, суб., нед. вих. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Водія, кат. Є на авто Рено Магнум, по Україні. Тел: (050) 5763096, (097) 8427949 Встановлювальнику пластикових вікон та дверей, сб. нд. вихідний. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Встановлювальнику пластикових вікон та дверей, сб. нд. вихідний. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804


¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Газоелектрозварникам, з/п від 3000 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460

Домогосподарці, порядній. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460

Газоелектрозварникам, з/п від 3000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

Екскаваторнику з д/р, відрядження, з/ п висока при співбесіді. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”.

Газоелектрозварювальникам, з/п від 2800 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Газоелектрозварювальнику для ремонту авто, можливо початківцю без д/р. Контакти: (098) 6289860 Га з о е л е к т р о з в а р ю в а л ь н и к у, газоелектрорізальнику, д/р, з/п висока. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Гардеробникам, вахтерам, терміново, з/п 1200 грн./міс. Контакти: (067) 3851648

Екскаваторнику та водію автокрана, г/ р плаваючий, з/п висока. Контакти: 405410, (0670 7053506, (093) 2333804 Екскаваторнику та водію автокрана, графік плаваючий, з/п висока. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Екскаваторнику, г/р, плаваючий, з/п від 2000 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330

Гіпсокартоннику. Контакти: (097) 2178108

Екскаваторнику, д/р, без ш/з. Контакти: 434275, (067) 7027560

Головному бухгалтеру та рядовому бухгалтеру, обов’язково д/р, з/п висока. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

Експедиторам, промгрупа, з/п від 3000 грн., не агентство. Контакти: (066) 8068847

Головному бухгалтеру та рядовому бухгалтеру, терміново, з/п висока. Контакти: 432910 Головному бухгалтеру та рядовому, з/ п висока, терміново. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460

Експедитору для доставки товару з водієм, повна зайнятість, з/п 2000 грн.+%, не агентство. Контакти: (067) 3879755, (093) 8413416 Експедитору з д/р, з/п 2000 грн.+премії. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”.

Головному бухгалтеру, д/р, з/п від 3000 грн., знання 1С. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460

Експедитору, з/п біля 2000 грн. Контакти: (067) 3541085

Головному бухгалтеру, д/р, з/п від 4000 грн., знання 1С. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

Експедитору, з/п від 2000 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330

Головному енергетику з д/р, з/п висока. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”.

Експедитору, промислова група товарів, з/п від 3500 грн., не агентство. Контакти: 400239

Двірнику, 9.0018.00, сб.нд. вихідний. Контакти: (093) 1858330 Двірнику, терміново. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Двірнику. Контакти: (067) 7053506 Дизайнеру Coral, Photoshop, з 9.00 до 18.00, з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3851648 Дизайнеру графічному. Контакти: (098) 8594351 Директору з продажу, керівнику відділу запчастин, керівнику СТО, терміново. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Директору з продажу, керівнику відділу запчастин, керівнику СТО. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Диспетчеру на пасажирські перевезення, приємний голос, гарна дикція, з/п 2000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Диспетчеру на пасажирські перевезення. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Диспетчеру, знання ПК. Контакти: (068) 0296318 Дистриб’ютору в торгову компанію, повна зайнятість, з/п від 3000 грн. Контакти: 400239

ÄÈÑÒÐÈÁ’ÞÒÎÐÓ ÍÀ Ô²ÐÌÓ, ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒ²ÑÒÜ, Ç/Ï 1800 ÃÐÍ.+%+ÏÐÅ̲ß, ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Для роздачі листівок, візиток, рекламних зразків потрібні люди на постійну роботу, знання міста, з/п 150 грн./день, оплата щоденно Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Домогосподаркам, 10.0016.00, з/п 120 грн./день. Контакти: (093) 1858330 Домогосподаркам, з 7.00 до 17.00, 100 грн/день. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Домогосподарці, ввічливій, порядній. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Домогосподарці, з 10.00 до 16.00, 120 грн. в день. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Екскаваторнику на гусеничний екскаватор. Контакти: (093) 4345522

Експедитору, промислова група товарів, з/п ставка 2700 грн.+ премія, не агентство. Контакти: (097) 1558842 Експедитору(водію, з/п 2000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Експедитору(водію, з/п від 2000 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Експедитору(торговому представнику в торгову компанію, д/р не обов’язково, з/п 3500 грн. Контакти: (095) 0713863 Експедитору(торговому представнику, промгрупа товарів, з/п від 800 грн./тиж. Контакти: 439241

ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÓÒÎÐÃÎÂÎÌÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 934-09-36 Електрику для обслуговування деревообробного цеху в Карпатах. Контакти: (097) 8377679 Електрику для проведення кабелю в багатоповерховому будинку. Контакти: (093) 4345522 Електрику з 4 р. допуску, г/р 9.0018.00, з/п при співбесіді. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Електрику, д/р з/п 2500 грн. Контакти: (093) 1858330 Електрику, д/р, 3 група доступу, з/п від 2500 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Електрику, д/р, 4 група доступу, з/п від 2500 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Електрику, з 9.00 до 18.00, сб.нд.вихідний, з/п 2000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Електрику, з/п 1460 грн, рн Північного. Контакти: 432910 Електрику, офіційне працевлаштування, з 9.00 до 18.00,сб.нд. вихідний, з/п 2500 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Електрику(ліфтеру для монтажу ліфтів. Контакти: (093) 4345522 Електрику. Контакти: 269635, (067) 7621559 Електрозварювальнику. Контакти: 57265

Електрозварнику. Контакти: 611610 Електрозварювальникам 46 розряду, монтажникам технологічних трубопроводів, слюсарям зі складання металевих конструкцій, працювати на Чорнобильській АС вахтовим методом, з/п 8000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Електрозварювальнику з д/р, навики слюсаря, г/р 8.0017.00, сб., нд. вихідні, з/п 3500 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Електрозварювальнику, д/р, г/р 8.3017.30, з/п висока за домовленістю. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Електрозварювальнику, д/р, з/п висока. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Електрозварювальнику, д/р, з/п висока. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Електромонтеру з д/р, 45 група допуску, з/п при співбесіді. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Єгерю, д/р бажаний, 2 тижні через 2, з/ п до 2500 грн. Контакти: (067) 3541085 Завгоспу, д/р завскладом, з/п 2000 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Завгоспу, д/р завскладом, з/п 2000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Завгоспу, з/п 1500 грн, сб., нд. вих. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Завгоспу, з/п 1500 грн. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Завгоспу, з/п 2200 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Завгоспу, комірнику, терміново, д/р бажано. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Завгоспу, комірнику, терміново, д/р бажано. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Завідуючому складом, д/р сб. нд. вих., з 9.00 до 17.00, з/п 2500 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Завідуючому складом, д/р, г/р 9.0018.00, сб., нд.вихідні. Тел: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Завідуючому складом, д/р, сб.нд. вихідні, 9.0018.00. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Завідуючому складом, комірнику, д/р, з 9.00 до 18.00, сб.нд. вихідний, з/п 2200 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Завскладом, комірнику, д/р, з 9.00 до 18.00 сб.нд. вих., з/п 2500 грн. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Завскладом, комірнику, д/р, з/п 3000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Закрійнику, д/р бажано, терміново. Контакти: (096) 6015594 Збиральнику меблів, з 9.00 до 18.00, д/ р, суб. нед вихідні Контакти: 432910 Збиральнику пластикових вікон, з/п висока. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Збиральнику пластикових вікон, з/п висока. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Зварнику високої кваліфікації, 45 розряду. Контакти: (093) 4345522 Зварювальникам(рихтувальникам, фарбувальникам, шпаклювальникам. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Зварювальникам(рихтувальникам, фарбувальнику, шпаклювальнику. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Зварювальникам(рихтувальникам, фарбувальнику, шпаклювальнику. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Інженеру з охорони праці, наявність посвідчення, терміново. Тел: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Інженеру з охорони праці, наявність посвідчення. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Інженеру з охорони праці. Контакти: 432910 Інженеру з технічною освітою, д/р не обов’язковий. Контакти: (067) 3541085

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

Інженеру(проектувальнику ПЦБ, в/ о відповідна, д/р, знання відповідних програм, з/п при співбесіді. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Інженеру(технологу з деревообробки в Карпатах. Контакти: (097) 8377679 Інспектору з кадрів, д/р, офіційне працевлаштування, з/п 2000 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Кальяннику, 2дн./2 дн., 3дн./3 дн. Контакти: (093) 1858330 Касирам в інтернетклуб, 1с/2с, з/п 200грн/доба. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Касирам торгового залу, терміново. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Касирам торгового залу, терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Касирам, можливо без д/р, 2д/2д. Контакти: (067) 7053506 Касирам, можливо без д/р, 2дні/2дні. Контакти: (097) 2385723 Касиру (цілодобовий магазин), з/п 1800 грн. Контакти: 435629 Касиру, можливо без д/р, 2д./2д. Контакти: (067) 3851648 Касиру, можливо без д/р, 8год. роб.день, з/п 1500 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Касиру, можливо студентузаочнику, г/р 8.0020.00 або 10.0022.00. Контакти: 435629 Касиру, супермаркет. Контакти: 644749, (067) 8423957 Касиру. Контакти: (050) 4176646

ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ ÍÀÁ²Ð ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ, Ç/Ï 2700-3100 ÃÐÍ./̲Ñ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 155-88-42 Комерційна компанія проводить набір працівників на роботу, з/п 27003100 грн./міс. Контакти: (097) 1558842 Комірнику з д/р, г/р 9.0018.00, з/п при співбесіді, від 3000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Комірнику та завскладом, бажано д/ р. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Комірнику та завскладом, бажано д/ р. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Комірнику, в/о бажана, д/р, бажаний, з/п 3300 грн. Контакти: 435629 Комірнику, д/р, з 9.00 до 18.00, з/п 2000 грн., суб. нед. вих. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Комірнику, на склад чай, кава, з/п 2500 грн. Контакти: 432910 Комірнику(комплектувальнику, промгрупа товарів, з/п 750 грн./тиж. Контакти: 623022

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÂÀËÜÍÈÊÀÌ ÄÂÅÐÍί ÔÓÐͲÒÓÐÈ, Ç Ä/Ð ÒÀ ÁÅÇ, Ç/Ï 2000 ÃÐÍ.+ %, Ã/Ð ÏÍ.-ÑÁ., 8.00-18.00, ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (093) 841-34-16, (067) 387-97-55 Комплектувальнику на склад, фасувальнику, різноробочому, на постійну роботу, з/п від 2400 грн., стабільна робота. Контакти: 623022 Кондитеру, пекарю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Кондитеру, пекарю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Кондитеру, пекарю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Консультантам товарів, з/п від 850 грн./ тиж., можливо без д/р. Контакти: (097) 6459128

Кондитеру. Контакти: (050) 4176646 Консультанту в торгову фірму, навчання та працевлаштування безкоштовне, з/ п 10001200 грн./тиждень. Контакти: 400239 Контролеру торгових точок, з/п 2200 грн.+%, не агентство. Контакти: (093) 8413416 Контролеру, вахтовий метод. Контакти: (067) 3851648 Кошториснику. Контакти: (067) 3622220 Кранівнику баштового крану. Контакти: (067) 3622222 Кредитному експерту, можливо без д/ р. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Кур’єрам для роботи по місту, з/п 100200 грн./день, кар’єрний ріст, навчання. Контакти: (093) 1986968, (097) 7595173 Кур’єрам для роботи у відділ доставки, навчання та стажування за рахунок роботодавця, з/п 28005400 грн. Контакти: (093) 1986968 Кур’єру у відділ доставки, не агентство, з/п 2700 грн./міс. Контакти: (097) 1558842 Кур’єру, доставка документів, повна зайнятість, з/п 2500+%, роботодавець. Контакти: (098) 6891728 Кур’єру, з/п 3200 грн. Контакти: (066) 8068847 Кухарю з д/р. Контакти: 269635, (067) 7621559 Кухарю, д/р не менше року, з/п висока. Контакти: 432910 Кухарю, на піцу з 9.00 до 23.00, тиждень через тиждень. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Логопеду, для інсультнохворого чоловіка в Закарпатті. Контакти: (093) 4345522 Майстру внутрішніх робіт, не агентство, з/п 2000 грн. Контакти: (067) 3602023 Майстру для утеплення собачих будок. Контакти: 633662 Майстру з виготовлення та встановлення металопластикових вікон, терміново. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Майстру з виготовлення та встановлення металопластикових вікон, терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Майстру зі встановлення авт. опалення в приватному будинку, недорого. Контакти: (067) 3602023 Майстру манікюру, д/р від 3 міс., з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085 Маркетологу гол. та рядовому, д/р, оф. прац., з/п до 3000 грн. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Маркетологу, з/п 3000 грн., не агентство. Контакти: (066) 8068847 Медичній сестрі, д/р, терміново. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Медсестрі з д/р, з/п 2500 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Медсестрі, (стоматолог), терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Менеджерам з продажу в книготоргову компанію, з/п 20003500 грн./міс., навчання, кар’єра. Контакти: 400239, (093) 1986968, (097) 7595173

33

Медсестрі, д/р, терміново. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Менеджерам з продажу, з/п 30006000 грн. Контакти: (066) 8068847 Менеджеру з кредитування в торг. зал., з/п 2000 грн. +%. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Менеджеру з кредитування в торговий комплекс, з/п ставка +%, можливо без д/ р. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Менеджеру з кредитування, в торговий комплекс, ставка +%, можливо без д/р, вміння гарно спілкуватись. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Менеджеру з логістики, д/р. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Менеджеру з логістики, д/р. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Менеджеру з персоналу, в/о, д/р бажаний. Контакти: (067) 3541085 Менеджеру з продажу авто, наявність водійських прав. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Менеджеру з продажу авто, наявність водійських прав. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Менеджеру з продажу електротехнічної продукції, з 9.00 до 18.00, суб. нед. вих Контакти: 432910 Менеджеру з продажу по місту без авто. Контакти: (097) 8286398 Менеджеру з продажу, в\о, можливо без д\р. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Менеджеру з продажу, д/р не обов’язковий, можливо з власним авто, з/п від 3500 грн./міс. Контакти: 439241 Менеджеру з продажу, з 9.00 до 18.00, з/п ставка+%, суб. нед. вих. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Менеджеру з продажу, на постійну роботу, з/п 2500 грн.+премія, іногороднім надається житло, роботодавець. Контакти: (098) 6891728 Менеджеру з реклами. Контакти: 634662, 625635 Менеджеру зі збуту у відділ меблевої фурнітури, з/п 2500 грн.+премія, не агентство. Контакти: (067) 3879755, (093) 8413416 Менеджеру зі збуту, в/о, можна без д/ р. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Менеджеру зі збуту, можливо без д/р, відповідальність, чесність, з/п 35005500 грн. Контакти: 623022 Менеджеру по роботі з клієнтами, вимоги комунікабельність, наполегливість, бажання працювати, кар’єрний ріст, з/п 28004200 грн. Контакти: 400239 Менеджеру по роботі з клієнтами, можливо без д/р, відповідальність, чесність, комунікабельність, з/п від 3500 грн. Контакти: (097) 6459128 Менеджеру по роботі з персоналом, з/ п від 3000 грн. Контакти: (097) 7595173 Менеджеру у відділ збуту, продуктова група, знання 1С, з 9.00 до 18.00 год., відрядження по області. Тел: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Менеджеру, з 9.00 до 13:30, з/п 700 грн., суб. нед. вих. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330


34

Менеджеру у відділ збуту, продуктова група, знання 1С, з 9.00 до 18.00 год., відрядження по області. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Менеджеру(логісту, з/п %. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Мерчендайзеру на побутову хімію, з/п 1600 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Мерчендайзеру на побутову хімію, з/п 1600 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Мерчендайзеру, в/о, з/п від 2600 грн. Контакти: (067) 3851648 Мерчендайзеру, робота по місту та області, з/п 2000 грн.+%, роботодавець. Контакти: (067) 3879755 Монтажникам металопластикових конструкцій, зі своїм інструментом та авто, з/п при співбесіді, терміново, роботодавець. Контакти: (098) 6891728 Монтажнику сталевих конструкцій, з/п висока, згідно з кваліфікацією. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Муляру. Контакти: (097) 2178108 На постійну та тимчасову роботу потрібні люди на різні вакансії, з/п 4000 грн./міс. Контакти: (097) 7595173 Не агентство. В зв’язку з розширенням торговій фірмі потрібні люди на різні вакансії, можливо без д/р, є перспектива, з/п 25005000 грн./міс., залежно від вакансії. Контакти: 400239 Оббивальнику м’яких меблів. Контакти: (097) 3816081 Оббивальнику салонів авто з д/р, з/п висока. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Обвалювальнику м’яса, можливо без д/р, з/п 2000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Обвалювальнику м’яса, можливо без д/р. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Обтягувальнику меблів, д/р, з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085 Оператору зі збору замовлень, поліграфія, комунікабельність, з/п 7001100 грн./тиж. Контакти: 623022 Оператору фасувальних апаратів, з/п 3000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Оператору, адміністратору, з/п 150 грн за добу, доба через дві. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Оператору, адміністратору, з/п 150 грн. за добу, доба через дві. Тел: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Оператору(адміністратору, з/п 200 грн./доба, доба через дві. Контакти: (093) 1858330 Оператору(касиру в інтернетклуб, з/ п 200 грн. за добу, 1д.через 2д. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Оператору(касиру в Інтернетклуб, з/ п 200 грн./доба. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Оператору(касиру в інтернетклуб, з/ п 200 грн/доба. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Офіс(менеджеру, знання 1С, з/п 3000 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Офіс(менеджеру, знання ПК, комунікабельність, 9.0018.00. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Офіс(менеджеру, знання ПК, офісної техніки, комунікабельність, з/п 1800 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Офіс(менеджеру, знання ПК, офісної техніки, комунікабельність, з/п 1800 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Офіс(менеджеру, знання ПК, офісної техніки, комунікабельність, з/п 2000 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Офіс(менеджеру, комунікабельність, відповідальність, д/р, з/п 750 грн./тиж. Контакти: (097) 6459128 Офіціантам, 1т/1т, з/п 600 грн./тиждень. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Офіціантам, можливо студенти, г/р 14.0022.00, з/п 800 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”.

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ²

Офіціанту. Контакти: 269635, (067) 7621559 Офіціанту, 1т/1т, з 9.00 до 23.00, з/п 1200 грн.+ чайові. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Офіціанту. Контакти: 243251 Охоронникам, 1доба/2доби, з/п від 1800 грн. Контакти: (097) 2385723 Охоронникам, 1доба/2доби, з/п від 1800 грн. Контакти: (067) 7053506 Охоронникам, вахтовий метод, з/п 120 грн./доба. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Охоронникам. Контакти: 690730 Охороннику, 1доба/2 доби, з/п 2000 грн. Контакти: (067) 3851648 Охороннику. Контакти: 269635, (067) 7621559 Охоронцю з 8.00 до 19.00, 2д/2д, з/п 13001600 грн. Контакти: 432910 Охоронцю, тиждень/тиждень, з/п 100 грн./день. Контакти: 435629 Охоронцям вахтовим методом, 2т/2т, з/п до 3000 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Охоронцям по місту, з/п від 1400 грн. з 9.00 до 20.00, 3 дні через 3. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Охоронцям по місту, з/п від 1500 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Охоронцям, 2 дні/2дні, терміново. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Охоронцям, 2 дні/2дні, терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Охоронцям, вахта 14 днів, охорона підприємств, Київ, територія України, офіційно, проживання безкоштовне. Контакти: (067) 4411418, (067) 2346604 Охоронцям, нічна зміна, можл. студенти, з/п 120 грн./ ніч. Контакти: 432910 Пакувальникам на склад дверної фурнітури, з/п 2000 грн.+%. Роботодавець. Контакти: (098) 6891728 Пакувальникам на склад, можливо без д/р, з/п 2000 грн.+%. Роботодавець. Контакти: (067) 3879755, (093) 8413416 Пакувальникам на склад, не агентство. Контакти: (066) 8068847 Пакувальнику дверної фурнітури, вантажнику та комірнику, фірма будівельних матеріалів, з/п від 2000 грн.+%, роботодавець. Контакти: (098) 6891728

ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊÓ, ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÓ, ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÍÈÊÓ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÓ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ, ÄÓÁÐÎÂÈÖÜÊÈÉ Ð-Í, ÂÀÕÒÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (0362) 68-30-32 Пекарю на пекарню з д/р, не агентство. Контакти: (067) 5284061 Пекарю, 2н/2н, з/п 120 грн. за ніч. Контакти: 432910 (067) 3851648, (093) 1858330 Пекарю, нічні зміни, 3н/3н, з/п 2800 грн./міс. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Пекарям, вантажникам, можна студентам, нічні зміни від 100 грн. за ніч. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Пекарям, вантажникам, можна студентам, нічні зміни від 100 грн. за ніч. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Перукарю, манікюрниці, хороші умови, на відсотках, можливе навчання. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723

Перукарям, манікюрницям, хороші умови, на відсотках, можливе навчання. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Плиточнику(штукатуру, д/р 5 р., з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085 Плиточнику. Контакти: (097) 2178108 Покоївці в готель, 1 д через 2 дні, з/п 150 грн/день. Контакти: 405410 Покоївці в готель, 9.0018.00, 3д./3д., з/п 120 грн./день. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Покоївці в готель, з 9.00 до 18.00, 3 дні через 3 дні, з/п 70 грн. в день. Контакти: 432910 Покоївці в готель, тиждень/тиждень, проживати в готелі, з/п при співбесіді. Контакти: 435629 Покоївці в готель. Контакти: 269635, (067) 7621559

ÏÎÊвÂÅËÜÍÈÊÀÌ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÀÌ ÂÑ²Õ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ, ÌÀËßÐÀÌ, ÏËÈÒÎ×ÍÈÊÀÌ, ØÒÓÊÀÒÓÐÀÌ, Ç/ Ï ÇÀ ÄÎÌÎÂËÅͲÑÒÞ, ÆÈÒËÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 401-92-27, (067)509-07-82 Покрівельнику дахів. Контакти: (097) 2178108, (068) 0361987 Помічникам менеджера, з/п 20004500 грн./міс., є перспектива, не агентство. Контакти: 400239, (097) 7595173 Помічнику кухаря, з 10.00 до 23.00, з/п 800 грн/тиждень, можливо без д/р. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Помічнику кухаря, з 10.00 до 23.00, з/п 800 грн/тиждень, можливо без д/р. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Помічнику кухаря, кухарю, офіціантам, барменам, терміново, з/п висока. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Помічнику кухаря, кухарю, офіціантам, барменам, терміново, з/п висока. Контакти: 405410, (0670 7053506, (093) 2333804 Помічнику кухаря, кухарю, офіціанту, бармену, терміново, з/п висока. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Помічнику кухаря, мож. без д/р, з/п 1000 грн. + премія. Контакти: 432910 Помічнику кухаря, можливо без д/р, г/ р 9.0022.00. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Помічнику менеджера з доставки товару по області, графік роботи з 8.00 до 18.00, з пн. по сб, з/п 3000 грн.+%, не агентство. Контакти: (093) 8413416 Помічнику менеджера, менеджеру по торгових точках, 6 вакансій, вміння працювати з клієнтами, кар’єрний ріст, з/п 28004600 грн. Контакти: 439241 Помічнику менеджера, можливо без д/ р, з/п від 2400 грн. Контакти: 400239 Посудомийникам, 1т./1т., з 15.00 до 02.00. Контакти: (067) 3851648 Посудомийникам, 8.0021.00, 3 дн./3 дн., з/п 80 грн./день. Контакти: (093) 1858330 Посудомийникам, тиждень/тиждень, з 10.00 до 22.00, з/п 1400 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Посудомийниці, 1т./1т., 10.0023.00. Контакти: (067) 3851648 Посудомийниці, 1т/1т, з 10.00 до 22.00, з/п 1300 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Посудомийниці, з/п 1200 грн. Контакти: 432910 Посудомийниці, працювати 1/1 тиждень, з/п 1000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470

Пилорамнику, д/р, з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085

ÏÎÒвÁͲ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÏÎÁÓÒÎÂί ղ̲¯, ÂÈÑÎÊÀ Ç/Ï, ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 23-63-07, 43-13-07

Підсобникам, вантажникам, різноробочим на склад, з/п 130220 грн./ доба. Контакти: (095) 0713863

Пралі, 3 дні через 3, з 9.00 до 18.00, 100 грн/день. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

Перукарю(універсалу, майстру манікюру, вигідні умови. Контакти: (098) 5911844 Перукарям, манікюрницям, хороші умови на %, можл. навчання. Контакти: 432910

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Пралі, 3 дні через 3, з 9.00 до 18.00. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Пралі. Контакти: 269635, (067) 7621559 Працівникам в торговий складмагазин, на постійну роботу, у відділ доставки, з/п 25004600 грн., залежно від посади. Не агентство. Контакти: 400239, (066) 8068847 Працівникам для проведення промоутерських робіт (2 люд.), в новий складмагазин, з/п 200 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Працівникам для проведення соц. опитування місцевого населення, на постійну роботу, з/п 260 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (095) 8227701 Працівникам для роботи в сфері торгівлі, з/п 27003100 грн./міс. Контакти: (097) 1558842 Працівникам на виготовлення бетонних виробів, д/р, з/п від 4000 грн. Контакти: (067) 3541085 Працівникам на постійну роботу на різні вакансії у сфері торгівлі, з/п 35005500 грн., кар’єрний ріст. Контакти: 439241 Працівникам на різні вакансії в торгову фірму, навчання та працевлаштування безкоштовне, перспектива, з/п 10001800 грн/тиждень. Контакти: (097) 7595173 Працівникам на роздачу листівок, флаєрів, візиток, 5 люд., постійна робота, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Працівникам на склад у відділ доставки, в торговельну фірму, постійна робота, стабільний заробіток, відповідальність, чесність. Контакти: 623022 Працівникам на склад, не агентство, з/п від 200 грн/день. Контакти: (097) 7595173 Працівникам у відділ доставки та збуту, з/п 20004600 грн./міс., в залежності від вакансій, кар’єрний ріст. Контакти: (093) 1986968, (097) 7595173 Працівникам у відділ реклами для роздачі листівок, флаєрів, рекламних зразків, потрібно 10 ос., з/п 200 грн./ день. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Працівникам у сферу торгівлі, з/п 2500 грн.+%, графік роботи: 8.0018.00, іногороднім за необхідністю надається житло, роботодавець, терміново. Тел: (067) 3879755, (093) 8413416 Працівнику для розклеювання оголошень. Контакти: (096) 4859955 Прачці в готель, з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085 Прибиральникам на неповний робочий день. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Прибиральникам, 9.0020.00, 3д/3д. Контакти: (093) 1858330 Прибиральникам, покоївкам, посудомийникам, 1 доба через 2, з/п від 120 грн/доба. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Прибиральниці в магазин, терміново, неповний робочий день. Тел: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Прибиральниці в магазин, терміново, неповний робочий день. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Прибиральниці, з/п 1100 грн., неповний робочий день. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Прибиральниці, з/п 1300 грн., неповний робочий день. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Прибиральниці, покоївці, посудомийниці, 1 доба через 2, з/п від 120 грн/доба. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Прибиральниці, працювати 2 дні через 2, з/п 1500 грн. Тел: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Прибиральниці, працювати 21.0009.00. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Прибиральниці, сб.нд. вих., з/п 2000 грн., в приватний будинок. Контакти: 432910 Приймальникам товару на склад, з/п 2000 грн.+%, роботодавець. Контакти: (067) 3879755 Приймальнику вторсировини, з/п 150 грн/день, сб.нд. вих., без шкідливих звичок. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330

Приймальнику вторсировини, з 8.00 до 15.00, сб.нд вих. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Приймальнику вторсировини, з 8.0015.00, сб.нд. вих. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Приймальнику замовлень в хімчистку, 9.0018.00 год., з/п 1500 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Приймальнику замовлень в хімчистку, 9.0018.00 год., з/п 1500 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Проведення презентацій нової продукції, робота постійна, приємний вигляд, з/п 220 грн./день, оплата щоденно. Контакти: (095) 8227701 Програмісту, з/п висока при співбесіді. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Програмісту, з/п висока при співбесіді. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Програмісту. Контакти: (067) 3622222

ÏÐÎÄÀÂÖÞ ÁÓIJÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅвÀ˲Â, Ç/Ï 2500 ÃÐÍ.+ %, ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ, ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 689-17-28 Продавцю в меблевий магазин, з 9.00 до 18.00, суб. нед. вих. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Продавцю в продмагазин, тиждень через тиждень, з/п 2200 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю в продмагазин. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю в продовольчий магазин, терміново. Контакти: 262773 Продавцю в продуктовий магазин, тиждень/тиждень, з/п 1100 грн.+%. Контакти: (067) 3541085 Продавцю в продуктовий магазин, тиждень/тиждень, з/п 2000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Продавцю в секондхенд, т/т, з/п від 1600 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю в секондхенд, т/т, з/п від 1600 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю в супермаркет, відділ овочів. Контакти: 644749, (067) 8423957 Продавцю жіночого одягу, з/п 1600 грн +%, бажано д/р. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю жіночого одягу, з/п 1600 грн.+%, бажано д/р. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю кави та чаю, з/п 2000 грн. + %. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Продавцю канцтоварів, 3д/3д, з/п 100 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Продавцю канцтоварів, 3д/3д, з/п 100 грн/день. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю канцтоварів, 3д/3д, з/п 70грн+% . Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Продавцю канцтоварів, з 10.00 до 20.00, з/п 1800 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю канцтоварів, з 10.00 до 20.00, з/п 1800 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю комп’ютерів та аксесуарів, з/ п ставка+%. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Продавцю лакофарбової продукції, баж. д/р. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю лакофарбової продукції, бажано д/р. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю на біжутерію, з/п 1500 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Продавцю на кондитерські вироби, 2д/ 2д, з 8.00 до 20.00, з/п 1250 грн. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330

Продавцю на дитячий одяг, з/п 1600 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю на жіночий одяг, з/п 1800 грн, тиждень/тиждень. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю на жіночий одяг, з/п 1800 грн, тиждень/тиждень. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю на одяг, взуття з 10.00 до 19.00, т/т. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю на одяг, взуття з 10.0019.00, т/т. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю на пиво, з/п 2200 грн. Контакти: (067) 3851648 Продавцю на рк Андріївський, одяг. Контакти: (068) 0005905 Продавцю на рк Андріївський, одяг. Контакти: (068) 0161676 Продавцю на рк Андріївський, одяг. Контакти: (068) 0161676 Продавцю одягу, з/п 1500 грн. працювати, 3дні через 3дні. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Продавцю продуктів харчування, т/т з 7.00 до 23.00 з/п 150 грн/день. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю хлібобулочних виробів. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю хлібобулочних виробів. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю, біжутерія. Контакти: (096) 2620473, (098) 7661435 Продавцю, в магазин прод. товарів, рн Льонокомбінату, д/р. Контакти: 625421 Продавцю, з/п 2000 грн.+%, 3д/3д, прод. група. Контакти: 432910 Продавцю, з/п від 2500 грн., терміново. Контакти: (093) 1986968 Продавцю, кондитерський відділ, терміново. Тел: 262773, (096) 1014658 Продавцю, на сантехніку, можл. без д/ р, з/п 1800 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Продавцю, прод. група, 3 д./3д., 10.0020.00, з/п 160 грн./день. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Продавцю, продовольча група, д/р. Контакти: (067) 7729216 Продавцю, продукти. Контакти: (098) 5856307 Продавцю, продуктова група, т/т 9.0017.00, з/п 130 грн/день. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Продавцю(консультанту буд.матеріалів, з/п 2000 грн. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Продавцю(консультанту буд.матеріалів, з/п 2000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Продавцю(консультанту в гуртовий складмагазин, поліграфія, можливо без д/р, з/п 28005500 грн. Контакти: 439241 Продавцю(консультанту в поліграфічну фірму, терміново, графік роботи: 8.00 18.00, з/п від 3000 грн. Контакти: 400239 Продавцю(консультанту взуття, з/п 1500 грн+%. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Продавцю(консультанту побутової техніки, з/п від 1500 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Продавцю(консультанту, в магазин будівельних матеріалів, з/п ставка 2500 грн.+%+премія, роботодавець. Контакти: (098) 6891728 Продавцю(консультанту, з/п 2500 грн.+%, оплата щотижнева. Не агентство. Тел: (098) 6891728, (093) 8413416 Продавцю(консультанту, з/п 500900 грн./тиж. + премія. Контакти: (098) 0322284 Продавцю(консультанту. Контакти: (096) 7515316 Продовцю на речовий ринок. Контакти: (063) 7503476 Промоутерам для реклами нового магазину, постійно, з/п 200 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780


¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

Промоутерам на постійну роботу для реклами нового магазину, з/п 200 грн./ день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Промоутерам, відповідальність, комунікабельність, чесність, з/п 150300 грн./день. Контакти: (097) 6459128

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÀÌ, Ã/Ð 8.00-18.00, ÏÍ-ÑÁ., ÍÄ.-ÂÈÕ²ÄÍÈÉ, Ç/Ï 2000 ÃÐÍ.+%+ÏÐÅ̲ß, ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Промоутеру, працівникам на роздачу листівок. Контакти: (067) 3851648 Прорабу (виконробу). Тел: (067) 3622220

ÏÐÎÑÒÓ ÐÎÁÎÒÓ ÇÀ ÑÅÐÉÎÇͲ ÃÐÎز. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26, Ç 10.00-17.00 Реабілітологу, для інсультнохворого чоловіка в Закарпатті. Контакти: (093) 4345522 Реалізатору, поліграфія, з/п 2500 грн. Контакти: (097) 6459128 Рекламним агентам, навчання 23 дні, з/п 3500 грн., можлива допомога з житлом, кар’єрний ріст. Контакти: (095) 0713863 Ріелтору, можливо без д/р. Контакти: (067) 3851648 Ріелтору. Контакти: (096) 4859955 Різнобочим в деревообробний цех, з/ п 3000 грн. Контакти: (067) 3851648 Різноробочим для порізки каменю, з/ п за домовленістю. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Різноробочим на виготовлення бруківки, з 9.00 до 18.00, нд. вихідний. Контакти: 432910 Різноробочим на виготовлення бруківки, з/п 500 грн. за тиждень. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Різноробочим на приватну пекарню, з/п 2000 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Різноробочим, Польща, офіційне працевлаштування, мед. страхування, довозимо до місця роботи. Ліц. АВ №399965 від 01.08.2008 р. Контакти: (067) 3541085

Робота в ОАЕ, знання англ. мови: продавець брендового одягу, хостес, косметолог, масажист, перукар, майстер манікюру. Ліц. АВ №585167. Контакти: (067) 3541085

ÐÎÁÎÒÀ  ÏÎËÜÙ² ÄËß ×ÎËβʲ ÒÀ ƲÍÎÊ. ˲Ö. ÌÏÑÏÓ À ¹ 378125 Â²Ä 01.10.08. ÏÏ ÁÀËÀÁÀÍ Î.Â. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 100-88-99 Роботу 4 людям для проведення промоутерських робіт, з/п 230 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7265073, (096) 2083343 Роботу активним та комунікабельним людям, з/п 120310 грн ./день. Контакти: (098) 0322284 Роботу в офісі та доставці товару, з/п 150300 грн./день, не агентство. Контакти: (097) 6459128 Роботу в поліграфічній фірмі: збір замовлень, доставка товару, реклама, збут, з/п 150300 грн./день. Контакти: (097) 7595173 Роботу в поліграфічній фірмі: збір замовлень, доставка товару, реклама, збут, з/п від 250 грн/день. Контакти: (097) 7595173

ÐÎÁÎÒÓ ÄËß ÌÎËÎÄÈÕ ËÞÄÅÉ Â ÒÎÐÃÎÂÓ ÊÎÌÏÀͲÞ, ÌÎÆËÈÂÎ ÁÅÇ Ä/Ð, ÀËÅ Ç ÁÀÆÀÍÍßÌ ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ, Ç/Ï 120-310 ÃÐÍ./ÄÅÍÜ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 155-88-42 Роботу для молодих та активних людей для роздачі флаєрів та рекламних зразків, в новий складмагазин, з/п 200 грн., оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Роботу для студентів (заочників), з/п ставка+%, графік роботи з 8.00 до 18.00, при необхідності надається житло, роботодавець. Контакти: (098) 6891728 Роботу для студентів, заочників, з/п 500900 грн./тиж. Контакти: (098) 0322284 Роботу для студентівзаочників, торгова фірма: збір замовлень, доставка товару, реклама, збут, з/п 150300 грн./день. Контакти: (097) 7595173 Роботу енергійним людям для роздачі листівок, візиток, з/п 200 грн., оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780

Різноробочим, права кат. В. Контакти: (096) 2135552

Роботу молодим та енергійним людям для проведення соц. опитування, постійна робота, з/п 260 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780

Різноробочим, робітникам • по збору, фасувальникам,

Роботу на літо, повний робочий день, з/ п 200 грн., оплата щоденно. Контакти: (095) 8227701

Феодосія, збір винограду та яблук, сезонна робота (3 міс.), з/п від 260 грн./зміна, житло. Контакти: (068) 763(53(73, (095) 087(36(81 Різноробочим. Контакти: 269635, (067) 7621559 Різноробочим. 4802314

Контакти:

(097)

Різноробочому, з/п 2000 грн., в приміщенні. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Робітникам для заготівлі лісу, з/п 200 грн. в день. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Робітникам у сферу торгівлі, навчання безкоштовне, можливо без д/р, кар’єрний ріст, відповідальність, комунікабельність, з/п 29004600 грн. Контакти: (095) 0713863 Робітнику в торгову компанію з перспективою організувати відділ, з/п від 3000 грн. Контакти: (097) 7595173 Робітнику, в столярний цех, чол. Контакти: (096) 4456941

Роботу перспективну в корпорації DS MAX, гідна оплата праці, постійне працевлаштування, умови при співбесіді. Контакти: 439241 Роботу постійну, для активних людей, роздача листівок, флаєрів, рекламних зразків, з/п 200 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7265073, (096) 2083343 Роботу постійну, для проведення презентацій нової продукції, приємний зовнішній вигляд, з/п 200 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Роботу постійну, для проведення промоакцій, вимоги: дрескод (брюки, сорочка, краватка), з/п 200 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Роботу тимчасову, фірма будівельних матеріалів, з/п від 2000 грн., роботодавець. Контакти: (067) 3879755, (093) 8413416 Роботу у відділі реклами, роздача листівок, флаєрів, рекламних зразків, з/ п 200 грн./день. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780

Роботу цікаву, з/п 120310 грн./день, кар’єрний ріст, д/р не обов’язково. Контакти: (097) 1558842 Роботу, Київ, маслозавод, з/п до 8000 грн., виплати потижневі, вахта, соцпакет, житло, харчування, посередникам не турбувати. Контакти: (050) 2799677, (068) 3000804 Роздавачам флаєрів, рекламних зразків, активним людям, в новий складмагазин, робота постійна, з/п 200 грн./день, оплата щоденно. Контакти: (095) 8227701 Роздача листівок, повна зайнятість, з/ п 200 грн./день, можливість надання житла, роботодавець. Контакти: (067) 3879755 Роздача листівок, потрібно 2 люд., з/п 200 грн./день, оплата щоденно, не агентство. Контакти: (098) 7721387 Розклеювачам оголошень, роздавання листівок, робота постійна, з/ п 200 грн./день, не агентство. Контакти: (098) 7721387, (098) 7872780 Розклеювачам оголошень, роздавачам флаєрів, робота постійна, з/п 200 грн., оплата щоденна, не агентство. Контакти: (098) 7265073, (096) 2083343 Сантехніку для проведення поліпропіленових водоканалізаційних труб в багатоповерховому будинку. Контакти: (067) 3622222 Сантехніку з д/р, з/п за домовленістю. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Секретарю, з 8.00 до 16:30, в/о, знання ПК, з/п 1500 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Секретарю, знання ПК, приємна зовнішність, з/п 1800 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Секретарю, комунікабельним, привітним, знання ПК, оргтехніки, з/п 1800 грн+%. Контакти: 405410, (0670 7053506, (093) 2333804 Секретарю, комунікабельність, знання ПК, з/п 1800 грн. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Секретарю, комунікабельність, знання ПК, з/п 1800 грн.+%. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Системному адміністратору, знання 1С бухг. комунік, з/п 1900 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Системному адміністратору, знання 1С, комунікабельність, з/п 1900 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Системному адміністратору, знання 1С, комунікабельність, з/п 1900 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Склад(магазин проводить набір співробітників, з/п 28004500 грн. Контакти: 439241 Слюсарю з ремонту електрообладнання, з/п 1900 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Слюсарю з ремонту обладнання, д/р від 3 р., г/р 9.0018.00, з/п при співбесіді. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Слюсарю зі знанням електрики, без ш/ з, з/п 20002500 грн. Контакти: 435629 Слюсарю зі знанням електрики, д/р, позмінно, з/п 2500 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Слюсарю, автослюсарю, терміново. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Слюсарю, механіку, д/р. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Слюсарю, терміново. Тел: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Слюсарю(електрику з 8.00 до 17.00, з/п 2000 грн., суб. нед. вих. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Слюсарю(електрику, 1 доба через 2, з/п 2000 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Слюсарю(електрику, 1 доба через 2, з/п 2000 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Слюсарю(жерстянику, д/р від 5 р., з/ п при співбесіді. Контакти: 435629 Слюсарю(зварювальнику кованих виробів, з/п висока. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Слюсарю(зварювальнику кованих виробів, з/п висока. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Солістці, вміння грати на музичних інструментах. Контакти: (067) 4953622 Спеціалістам для реконструкції балкону, вул. Соборна, 4 пов., проведення зварювальних та залізобетонних робіт. Контакти: (067) 5454112 Спеціалісту з ремонту будівельної техніки, терміново. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460

35

Á²ÐÆÀ ÏÐÀÖ² Спеціалісту з вищою або середньою будівельною освітою, фірма по будівництву багатоповерхового будинку. Контакти: (067) 3622222 Спеціалісту з продажу квартир, д/р не менше 5 р., фірма по будівництву багатоповерхового будинку. Контакти: (067)3622222 Спеціалісту з ремонту будівельної техніки, терміново, з/п висока. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Спеціалісту з ремонту будівельної техніки, терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Співробітникам на склад, з/п 25005000 грн. Контакти: (093) 1986968 Співробітникам у торговий відділ поліграфічної фірми, з/п 29005000 грн., є перспектива. Контакти: (066) 8068847 Статисту, з/п 3200 грн., не агентство. Контакти: (066) 8068847 Столяру на виготовлення м’яких меблів, з/п %. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Столяру, д/р, з 9 до 18, з/п 3000 грн., збиральник меблів. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Столяру, д/р, з 9.00 до 18.00, з/п від 3000 грн., збиральник меблів. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Сторожу в гаражний комплекс, 1доба через 3 доби, з/п 1200 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Сторожу, доба через 2 доби, з/п 1200 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Сторожу(охороннику, 1 доба через 2 доби, з/п 1400 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506,(093) 2333804 Сторожу(охоронцю, доба через 2, з/ п 1300 грн. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Теслі для будівництва дерев’яних будиночків у Карпатах. Контакти: (093) 4345522 Тест(кур’єру, без д/р, з/п від 3000 грн. Контакти: (066) 8068847 Тестувальникам нової продукції, на постійну роботу, навчання безкоштовне, з/п 200 грн./день, не агентство. Контакти: (097) 7728488, (098) 7872780 Тестувальникам, можливо без д/р, з/ п 150 грн/день. Контакти: (066) 8068847, 400239 Токарю з д/р, з/п висока. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Токарю, фрезерувальнику. Контакти: 405410 Токарю, фрезерувальнику. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Токарю(шліфувальнику з 8.00 до 17.00, терміново. Контакти: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Токарю(шліфувальнику з 8.00 до 17.00, терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍ²É ÊÎÌÏÀͲ¯ ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎÒвÁͲ: ÊÓÐ’ªÐÈ (Ç/Ï Â²Ä 1500 ÃÐÍ), ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ (Ç/Ï Â²Ä 2000 ÃÐÍ), ÏÐÎÄÀÂÖ²-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ (Ç/Ï Â²Ä 2500 ÃÐÍ), ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ (Ç/Ï Â²Ä 3000 ÃÐÍ), ÍÅ ÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-20-93, (093) 515-51-11 Торговим працівникам, можливо без досвіду роботи, навчання безкоштовно, з/п 27004200 грн./міс., кар’єрний ріст. Не агентство. Контакти: (093) 1986968, (097) 7595173 Торговим представникам, кур’єрам, консультантам, на постійну роботу, роботодавець, з/п від 3000 грн. Контакти: 623022 Торговій компанії потрібні працівники у відділ збуту та реклами на постійну роботу, з/п від 100 грн./день. Не агентство. Тел: (097) 7595173, (093) 1986968 Торговому агенту з власним авто, з/п 4000 грн. + амортизація + заправка +%. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Торговому агенту на бакалію, можливо без д/р, терміново. Контакти: 430740, (066) 7940460, (097) 2385723 Торговому агенту на побутову хімію, можливо без д/р, терміново. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Торговому агенту, д/р від 1 р., посвідчення водія, г/р 9.0018.00, з/п 2500 грн+%. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Торговому агенту, мерчендайзеру, експедитору, промоутеру, з д/р та без. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

Підприємствам області потрібні працівники Вакансії станом на 2 серпня 2013 року м.Рівне (МЦЗ: тел. 26(55(32) кондуктор громадського транспорту (можливе працевлаштування студентської молоді), з/пл. 2200 грн, КП «Рівнеелектроавтотранс», тел. (0362)233442 командир відділення, стрілець, інспектор служби собак, водій (контрактна служба), з/пл. від 2000 грн, В/Ч 3002 ВВ МВС України, тел.(0362)679051 оператор термоскріплювального устаткування, вирощувач грибів, з/пл. 1500 грн, ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», тел. (0362)245744 робітник з вирощування грибів, з/пл. від 1200 грн., теплиці у Рівненському рні, тел. 0673632170 головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, з/пл. від 1700 грн, ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика», тел. (0362)636127 бармен, з/пл. від 1200 грн: кафебар «Шансон», тел. (0362)621820, кафе в с.Грушвиця, тел. 0671727441, готельноресторанний комплекс «Караван», тел. 0673778473, кав’ярня «Чорна королева», тел. 0503754843, кафе «Кобза», тел. (0362)227933, кафе «Сюрприз», тел. 0978539040, ресторан у м. Острог, тел. (0362)641327, кафе «Шале», тел. (0362)622055, кафе «Шансон», тел. (0362)621820, кафе «ЧАР», тел. (0362)241234, кафе на Автовокзалі по вул. Київській, тел. 0964723705 офіціант, з/пл. від 1200 грн: ресторан «Спорт», тел. (0362)261489, готельно ресторанний комплекс «Караван», тел. 0673778473, кав’ярня «Чорна королева», тел. 0503754843, кафе «Кобза», тел. (0362)227933, кафе «Сюрприз», тел. 0978539040, кафе «Полісянка», тел. 0978539040, кафе «Суренж», тел. (0362)438270, кафе магазин «Гастроном», тел. (0362)680388, кафе «СтадіоПаб», тел. 0673820669, кафе «Гавана», тел. (0362)436143, кафе «Діброва», тел. Торговому агенту, мерчендайзеру, експедитору, промоутеру. Тел: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Торговому агенту, терміново, з/п 4000 грн/міс. Не агентство. Тел: 400239 Торговому представнику (кондитерка) з авто, д/р бажаний, з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085 Торговому представнику без авто, без д\р, з\п ставка+%. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”. Торговому представнику для роботи з клієнтами, по Рівному та обл., можливо без власного авто, з/п від 2500 грн., роботодавець. Контакти: (067) 3879755, (093) 8413416 Торговому представнику з власним авто, в/о, з/п від 3600 грн. Тел: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Торговому представнику з власним авто, з/п 4000 грн. Контакти: (097) 7595173 Торговому представнику, з власним авто. З/п 25004800 грн. Навчання, кар’єрний ріст. Контакти: (093) 1986968, (097) 7595173 Торговому представнику, з/п 30005000 грн., є перспектива. Контакти: (066) 8068847 Торговому представнику, з/п 3500 грн., суб. нед. вих. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Торговому представнику, з/п 5000 грн., д/р, можна без авто. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Торговому представнику, промислова група товарів, з/п ставка 3100 грн.+%. Контакти: (098) 0322284

ÒÎÐÃÎÂÎÌÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÓ, ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ, Ç/Ï ÑÒÀÂÊÀ 3100 ÃÐÍ.+%, ÎÏËÀÒÀ ÏÎÒÈÆÍÅÂÎ, ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÅÖÜ.ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 032-22-84

(0362)245720, кафе на Автовокзалі по вул. Київській, тел. 0964723705, кафе «Каштан», тел. 0982150440 кухар: кафе «Каштан», тел. 0982150440, кафе у ТЦ «Екватор», тел. 0970341900, 0679776166, ресторан «Спорт», тел. (0362)261489, кафе в с.Грушвиця, готельноресторанний комплекс «Караван», тел. 0673778473, кафе «Кобза», тел. (0362) 227933, кафе «Сюрприз», тел. 0978539040, кафе «Деражнянка», тел. (0362)246180, кафе «Підкова», тел. 0673623449, ПП «Українамономах», тел. (0362)285478, ТзОВ «Золотий екватор», тел. (0362)451016, кафе «Мономах», тел. (0362)285478, кафе на Автовокзалі по вул. Київській, тел. 0964723705, кафе «Суренж», тел. (0362)438270 водій автотранспортних засобів, з/ пл. 12003000 грн: ТзОВ «Олан Україна», тел. 0504352078, ТзОВ «КамазТрансСервіс», тел. (0362)625653, КП «Рівненське автопідприємство ОСС», тел. (03622)53119, МПП «Деймос», тел. (0362)434393, ПАТ «Рембуд», тел. (03622)52268, Рівненська КМТП, тел. (0362)641327, ТзОВ фірма «Імперія К», тел. (0362)231925 продавець продтоварів, з/пл. від 1200 грн: магазини «Продукти», тел. (0362)641383, 0978606757, магазин «Закусочна», тел. 0673826997, магазин «Біола», тел. (0362)625421, магазин «Глобус», тел. (0362)636595, магазин «Гастроном», тел. (0362)680388 слюсар (помічник електро газозварника), інженер з комп’ютерної графіки, з/пл. від 1500 грн, ТзОВ фірма «Лавісс», тел. 623485 майстер ливарної дільниці, заливальник металу, з/пл. від 2300 грн, ТзОВ «Рівнепобутприлад», тел. (0362)619915

За довідками звертайтеся у центри зайнятості У відділ доставки та збуту потрібні люди, з/п 2700 грн.+%. Контакти: (098) 0322284 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÔÎÍÄÎÂÀ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ Â²ÄÁ²Ð ÊÎÌÏÀÍ²ß ÒÀ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ Ç ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÌÈ ÀÊÒÈÂÀÌÈ (ÐÅòÎÍÀËÜÍÈÉ ÎÔ²Ñ) ÒÀ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÐÎÁÎÒ² Ç Ê˲ªÍÒÀÌÈ. ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß. Ç/ÏË Â²Ä 3000 ÃÐÍ. ÇÀÏÈÑ ÍÀ ÑϲÂÁÅѲÄÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-42-84

Фарбувальнику деревини в деревообробний цех, з/п від 2500 грн. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Фарбувальнику деревини в деревообробний цех, з/п від 2500 грн. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Фармацевту, відповідна освіта, д/р від 2 р., з/п при співбесіді. Контакти: 435629 Фармацевту, провізору, д/р. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Фармацевту, провізору. Тел: 430740, (097) 2385723, (066)7940460 Фасадникам, д/р, без ш/з, житло, терміново, не агентство. Контакти: (068) 3082681 Фасаднику. Контакти: (097) 2178108, (068) 0361987 Фасувальникам продуктів з 9.00 до 18.00, сб. нд. вихідні. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Фасувальникам продуктів, з 9.00 до 18.00 сб.нд. вихідні. Контакти: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Фасувальникам продуктів, можл. без д/р, з/п від 1700 грн. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Фасувальнику, оператору. Контакти: 611604, (098) 7374222 Флористу, д/р, 2 дні через 2, з/п ставка+%. Контакти: (067) 3541085


36 Формувальнику тіста, можливо без д/ р, з/п при співбесіді. Тел: (067) 3541085 Фасувальнику. Контакти: 432910 Фасувальниці, можливо без д/р, працювати в 2 зміни по 12 год., з/п 2500 грн. Контакти: 436315, (098) 7600470 КА “Альтернатива+”.

ÕÎ×ÅØÜ ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÒÜ ÁÎËÜØÅ ÌÓÆÀ? ÇÂÎÍÈÒÜ Ñ 10.00-17.00. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (096) 436-90-26 Художникам з д/р. Контакти: 432910, (067) 3851648, (093) 1858330 Художнику, д/р або освіта, з/п при співбесіді. Контакти: 435629 Швачці (меблеві чохли), з/п при співбесіді. Контакти: (067) 3541085 Швачці, можливо без досвіду роботи. Роботодавець. Контакти: (096) 6015594, (096) 5968914 Швеї, меблі. Контакти: (068) 7291123 Швидкий та якісний підбір працівників. Контакти: (097) 2385723 Швидкий та якісний підбір працівників. Контакти: (067) 7053506 Шиномонтажнику, бажання працювати, терміново. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Шиномонтажнику, бажання працювати, терміново. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804 Шпаклювальнику. Тел: (097) 2178108 Юрисконсульту, д/р, терміново. Контакти: 432910 Юристу, д/р, з/п висока. Тел: 430740, (097) 2385723, (066) 7940460 Юристу, д/р, з/п висока. Тел: 405410, (067) 7053506, (093) 2333804

5.1.2. Øóêàþ ðîáîòó Автомийника, посв. водія кат. В, С, диплом автослюсаря. Тел: (068) 0153940 Адміністратора сайту, робоча група інвалідності. Контакти: (067) 6077804

Друкована продукція 6.4.1. Ïðîäàì Бізнес(каталог «Технологія вирощування прямих екотрав. 19 сортів». Контакти: (096) 9116585

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó Адміністратора. Контакти: 261558, (098) 9265171 Будівельника, Рівне, чол., 35 р. Тел: (068) 4290127, (095) 5133112 Будівельника, різноробочого. Контакти: (098) 7087736 Будь(яку роботу, жінка 45 років. Контакти: 242939, (096) 7956978 Будь(яку роботу, хл. 26 р. Контакти: (097) 4965658 Будь(яку роботу, чол. 30 р. Контакти: (096) 5272798 Будь(яку, 2 дні в тиждень, можливо на вихідних, жін. 31 р., інтим не пропонувати. Контакти: (067) 7916725 Будь(яку, без інтиму. Т: (096) 2428226 Будь(яку, добреоплачувану, жін. 45 р., порядна, відповідальна, в/о, знання ПК, ринок та інтим не пропонувати. Контакти: (068) 1466865 Будь(яку, жінка старшого віку, в/о економічна, д/р в банку, відповідальна. Контакти: (096) 5371163 Будь(яку, інвалід 3 групи. Контакти: (096) 3316530, (066) 8013911 Будь(яку, чол., в/о, знання ПК, посвідчення водія. Тел: (066) 5476204 Бухгалтера або будьяку офісну, жін., 28 р., освіта вища економічна. Контакти: (096) 6213721 Бухгалтера головного, жін. 49 р., в/о, д/ р, знання 1С, знання всіх видів діяльності, можливо за сумісництвом. Контакти: (097) 7234686 Бухгалтера головного, за сумісництвом, д/р, в/о, знання 1С підприємство, будьяка форма звітності. Контакти: (068) 0465518 Бухгалтера за сумісництвом в юридичних та фізичних осіб, будьяка система оподаткування, складання та здача звітів, в/о, д/р, знання бухгалтерських програм. Контакти: (097) 4880469 Бухгалтера за сумісництвом. Контакти: (067) 3620356 Бухгалтера за сумісництвом. Контакти: (067) 4544771 Бухгалтера, головного бухгалтера, чоловік 35 років, д/р 15 р., всі види діяльності, ЗЕД, досконале знання ПК. Контакти: (096) 1029202

Книгу «Ледяной дом», Лажечников. Контакти: 261536 Книгу «Отцы и дети», И.Тургенев. Контакти: 261536 Книгу «Тупейный художник», Лесков. Контакти: 261536 Книгу «Чудо голодування» Брек. Контакти: 261536

Водія з власним легковим авто, можливі поїздки по Україні. Тел: (068) 7686768 Водія кат. В, є власне авто Volkswagen Т4 (7місць), можливі разові поїздки. Контакти: (098) 7087736 Водія кат. В, С, Д, Е, шенгенвіза, досвід вантажних та пасажирських перевезень, можливо тимчасові та разові поїздки. Тел: (050) 6022090, (068) 0002124 Водія кат. В, С, Д, закордонний паспорт. Контакти: (050) 4350250 Водія кат. В,С,Е, 20 р., середня технічна освіта, без ш/з, бажання працювати, навчаюсь на заочній формі. Контакти: (098) 7228623 Водія, водіяекспедитора, кат. В,С,Е, д/ р на а/м ГАЗ та ЗІЛ 130, хлоп., 20 р., без ш/ з, розгляну будьякі пропозиції. Контакти: (098) 7228623 Водія, водіяекспедитора, торгового представника, чол. 35 р., посвідчення водія кат. В, С, д/р. Контакти: (097) 3933868 Водія, є власний а/м. Контакти: (097) 3058314 Водія, кат В., чол., 32 р., д/р, відповідальний, без ш/з, чесний, порядний, цілеспрямований, комунікабельний, відповідально ставлюсь до поставлених завдань. Контакти: (098) 3091375 Водія, маю вантажний а/м. Контакти: (096) 6989833 Вчителя фіз.виховання. Контакти: 261558, (098) 9265171 Головного інженера, виконроба, майстра або іншу, чол., 50 р., в/о, д/р. Тел: (0362) 622292, (068) 0488588 Двірника, сторожа. Контакти: (096) 5371128 Доглядальниці, житлом забезпечена, жін. 43 р. Контакти: (099) 2720254 Доглядальниці. 6980467

Контакти:

(093)

Електрика, сторожа, двірника. Контакти: 628336, (068) 3379435 Електрозварника з д/р. Контакти: (067) 1488191 Завгоспа, охоронця, чол., 51 р., в/о. Контакти: (096) 7219272 Кур’єра. Тел: 261558, (098) 9265171

ÒÎÐÃÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÏÐÈËÀÂÊÈ, ²ÒÐÈÍÈ, ÑÒÅËÀƲ ÌÅÒÀËŲ, 2400/600, 2500/600, 2 ØÒ., 2420/600, 1200/600, 2 ØÒ., ÑÒÅËÀƲ ÏÀËÅÒͲ, 2500/800, 2700/ 800, 5 ØÒ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 26-47-38, 26-40-03, (050) 191-75-08

Майстра, виконроба або іншу, в/о, д/р на керівних посадах, посвідчення водія кат. В, С. Контакти: (0362) 622292, (068) 0488588 Маляра, шліфувальника, рихтувальника, зварювальника, напівавтомат, складальника та оббивальника меблів, менеджера, бакалійна група товарів. Тел: (057) 7812798, (095) 8355294 Масажиста. Т: 261558, (098) 9265171 Механіка або головного механіка. Контакти: (067) 3622753 Няні, в/о. Контакти: (068) 0253415 Няні, жін. 50 р., в/о, д/р, рекомендації. Контакти: 232535, (098) 4331996, (093) 0084157 Няні, освіта медична, педагогічна, маю досвід роботи з дітками з народження, вмію робити масаж, можу навчати англійської. Контакти: (066) 5314362 rowan7@yandex.ru Няні. Контакти: (096) 3316530 Оператора відеонагляду або іншу, роб. група інвалідності. Тел: (067) 6077804 Офіс(менеджера, студентка з вищою незакінченою освітою. Контакти: м.Дубно Дорошенка 14. Рівненська обл. (066) 8105514 hanusjakarat@ukr.net Охоронця, водія, без офіційного працевлаштування, військовий пенсіонер, доба через дві. Контакти: (097) 2141294 Охоронця, д/р. Контакти: 261558, (098) 9265171 Охоронця, оператора ЕОМ, слюсаря КВПІА, хл. 23 р. Контакти: 286693, (068) 2263284 Помічника адвоката, юриста. Контакти: 261558, (098) 9265171 Помічника кухаря, кухаря. З/п від 1500 грн. Тел: (096) 3910854 galinolya@i.ua Посудомийниці, помічника кухаря, дівчина 30 р. Контакти: (098) 3072524 Прибиральниці або по догляду за людиною похилого віку. Контакти: (067) 3821741 Прибиральниці, вахтера. Контакти: (096) 5371163 Продавця пром.товарів, косметики, реєстратора, оператора або будьяку. Контакти: (096) 7235012

Віброверстат для виробництва шлакоблоків, відсівоблоків, керамзитоблоків, технологія, гарантія. Тел: (067) 7878759, (095) 9117918 Електродвигуни. Тел: (098) 4990486 Машину ручну в’язальну «Українка2», професійну, 2контурну. Контакти: 268769, (096) 872 2168

Прибиральниці, генеральне комплексне прибирання, щоденне i особливо пiсля ремонту, миття вiкон, д/р в готелі. Контакти: (096) 3910854 Прибиральниці. Контакти: (096) 3910854 galinolya@i.ua Прибиральниці. Тел: (068) 0130718 Продавця, жінка 42 роки. Контакти: 643433, (098) 9517739 Продавця, жінка, д/р. Контакти: (098) 8434872 Продавця, з вересня 2013 р., жін. 50 р. Контакти: (097) 3178782 Продавця, фасувальниці, жін. 39 р., д/р, крім ринку. Контакти: (067) 7934454 Продавця(консультанта, дівчина 20 р., відповідальна, комунікабельна без шкідливих звичок, є досвід роботи продавцяконсультанта (жіночий одяг, моб.телефони та аксесуари). Контакти: (098) 2283396 Продавця. Контакти: (068) 4275264 Промоутера, тимчасово, 16 р., 1012 грн./год. Контакти: (063) 1894073 Рерайтера (оператор комп’ютерного набору), дівч. 20 р., ITпрацівник, освіта незакінчена вища, швидкість набору 340 зн/хв. Робота вдома. Контакти: (098) 8295565 natashka@ukr.net Роботу будьяку з поденною чи потижневою оплатою. Контакти: 243439, (067) 9539479 Роботу будьяку, жін. 37 р., 3/3 або 2/2. Контакти: (096) 7736576 Роботу будьяку, хл. 23 р. Контакти: (067) 1155674 Роботу будьяку, хлоп., 23 р. Контакти: (097) 8366397 Роботу будьяку, хлоп., 28 р. Контакти: (097) 0351959 Роботу будьяку, чол. 38 р., гідна з/п. Контакти: (096) 2419579 Роботу будьяку, чол., в/о. Контакти: 261558, (098) 9265171 Роботу будьяку, чол., інженертехнолог, в/о, права кат. В,С,D, шенгенвіза, відповідальний, без ш/з. Контакти: (098) 0565334 Роботу медичної сестри, маю досвід роботи 7 років. Контакти: (066) 5314362 rowan7@yandex.ru

Контакти: 683684

Зібрання творів І.Франка (1520 т.), Куліша (2 т), Мазепи, Марка Вовчка, Горького Максима. Контакти: 261536 Зібрання творів Купріна А.І. «Скрипка Паганіні», «Гранатовий браслет». Контакти: 261536 Зібрання творів С. Єсеніна (5 т). Контакти: 261536 Книги, Булгаков, 5 томів. Контакти: 232176 Книги, диски, каталог, креслення мініферм, 6 шт. Контакти: (096) 9116585 Книги. Контакти: 234600, (067) 9206585

Літературу художню. 267189, (099) 0977792

Художню 235806

літературу.

Контакти:

6.7.1. Ïðîäàì Спецодяг фірмовий, робочий • продаж, пошиття. Нанесення

Металошукачі. Контакти: 680572, (097) 2727603

6.5.2. Êóïëþ

Контакти:

6.4.2. Êóïëþ Довідник з ремонту кіноапаратури. Контакти: 683684

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Ïðîäàì

Книгу «Бедные люди»,Ф. Достоевский. Контакти: 261536

Вітрину кондитерську, торговельну, стелажі, сканери та ін., б/в. Контакти: (067) 4051479

Книгу «Герой нашого часу», М.Лермонтова. Контакти: 261536

Стелажі металеві. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

Книгу «Євангеліє Святе», вид. СанктПетергбург, 1913 р. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058

Торговельне обладнання: стелажі для одягу та взуття, вішаки. Контакти: (096) 9766702

231487, (097) 0400656

Контакти: (098) 3843701

Вітрину холодильну під ковбасні вироби. Контакти: (067) 7593486

Ценрифугу, вирво Прибалтика. Ціна: 200 грн. Контакти: (098) 4815885

Торгове обладнання (стелажі) для продуктового магазину. Контакти: (097) 3895479

Промислове обладнання 6.6.1. Ïðîäàì Апарат для зварювання стрічкових пил 2060 мм на пилорамах, лісопилках, Італія. Контакти: (066) 8372209

ÂÅÐÑÒÀÒÈ ÎÁвÇͲ, ÏÈËÎÐÀÌÓ ÑÒв×ÊÎÂÓ, ÁÀÃÀÒÎÏÈË., ÔÐÅÇÅÐÈ, ÐÅÉÑÌÓÑÈ, ÖÈÐÊÓËßÐÊÓ ÍÀ 2 ÏÈËÊÈ, ÏÀËÅÒÍÎ-ÒÎÐÖÎÂÎ×ÍÈÉ ÑÒÀÍÎÊ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-16-75, (067) 494-75-45

Сторожа, робоча група інвалідності. Контакти: (067) 6077804 Сторожа, чол. 42 р. Контакти: (099) 2720254 Сторожа. Контакти: 56836 Токаря, 6 розряд, шліфувальника по металу. Контакти: (098) 7474958 Токаря(інструментальника, з д/р. Контакти: 244539, (098) 7474958 Швачки вдома, маспошив. Контакти: (097) 5741496 Шліфувальника по металу, з д/р. Контакти: 244539, (098) 7474958

Спецодяг

логотипів вишивкою, плівкою. Спецвзуття. ЗІЗ, рукавиці, перчатки. Вогнегасники і миючі Обладнання для виготовлення Енциклопедію медичну, 37 томів. засоби. Тел: 431568, 690860, Літературу: технічну, будівельні галузі, європарканів. Контакти: (097) 2630819 (067) 5272408, (066) 7942977 Контакти: (067) 9886494 фізика, електротехніка, сантехніка тощо. Вагу електричну торгову. Контакти: Стрічку транспортерну, ширина 44 см. www.mingrivneforma.com.ua Журнали «Радіо», «Техніка молоді». Контакти: 249954, (095) 2047291 Довідник з капітального ремонту приміщень. Контакти: 261536

Роботу офісну, знання по роботі з локальними мережами, впевнений користувач ПК, розгляну всі пропозиції. Контакти: (096) 6015584 Роботу з демонтажу бетону, прибирання будівельних відходів, земляні роботи, вантажні роботи або будьякі інші одноразові, 2 чоловіки. Контакти: 632571, (097) 9341778 Роботу по догляду за людиною похилого віку або дитиною, диспетчера, сторожа, прибиральниці, приймальниці замовлень, чергової. Контакти: 226783, (097) 8606720 Роботу по дому (різноробочий, садівник), графік роботи і оплата договірна. Контакти: (096) 6659926 Роботу, бригада будівельників. Контакти: 682803, (096) 6222716 Роботу, власний а/м Сітроен Джампі, грузовий, два місця, можливі одноразові поїздки. Контакти: (067) 7099979 Роботу, додатковий заробіток, знання ПК на високому рівні. Контакти: 231293, (098) 7798553 Роботу, монтаж, демонтаж бетону, земляні роботи, прибирання відходів будівництва, вантажні роботи, 2 чол. Контакти: 628261, (067) 8663275 Роботу, хл. 25 р. Контакти: (096) 8063262, (098) 8419717 Роботу, чол., 41 р. Тел: (097) 1592887 Слюсаря(ремонтника, д/р. Контакти: (068) 0263230 Солістки. Контакти: (097) 3422959 Сторожа, охоронника, відповідальний пенсіонер. Контакти: 235901, (067) 3622663

6.6.2. Êóïëþ Тестомес, пищеварочный котел, кремовзбивалку, отсадочную машину печенья, электросковороду, тестомес крутого теста, тестоделитель, дежеопрокидыватель, овощерезку, хлеборезку. Контакты: (067) 1581807, (095) 7426705 Верстат прорізний, для обрізки необробленої дошки. Контакти: (093) 4345522 Верстат циліндровочний фірми «Імекс». Контакти: (097) 8377679 Обладнання для виготовлення пілетних гранул. Тел: (093) 4345522

Костюм зварника, 5254 р., Контакти: (096) 7219272 Костюм Л1, розмір 2. Контакти: (097) 1079234

Тара і упаковка 6.8.1. Ïðîäàì Біг(беги, б/в. Т: 204203, (050) 4300767 Бочки пластмасові, 40 л, 50 л. Ціна: 4050 грн. Контакти: (098) 3843701 Бочку, 23 куб.м. Тел: (067) 2565641 Бутлі від 4 до 6.5 л. Тел: (067) 1721849 Ємність (залізничну цистерну) 73 куб.м, 10 шт. Контакти: (066) 1389209

Прес гідравлічний, до 100 т, б/в. Контакти: (050) 3755295

Ємності для води, 5 л, 10 л, 20 л, дешево. Контакти: (050) 5375951

Щепорізку для переробки дерев’яних відрізків. Контакти: (097) 8377679

Ємності металеві, горизонтальні, 25, 50, 75 куб. м. Контакти: (066) 1389209

Мішки поліпропіленові для борошна, цукру та інших сипучих матеріалів, на 50, 25, 10, 5 кг. Нитки мішкозашивні та ін.

ò. 26-70-77, (067) 781-95-86 Ємності харчові, біметалеві, 10 куб.м. Контакти: (066) 1389209 Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 куб.м. Контакти: (095) 8294415

6.8.2. Êóïëþ Ємність, 10, 25, 50 куб. м, нерж., металева. Тел: (067) 5531349

Контакти 6.9.1. Ïðîïîíóþ Строительная компания, Севастополь, ищет долгосрочное сотрудничество с дизайнерскими студиями, оформления офисов, квартир. Контакти: (050) 921(63(88 sevkarbon@mail.ru


37

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Ïðîäàì Апарат копіювальний Контакти: 683684

«Шарп».

Запчастини до копіювальних апаратів. Контакти: 683684 Клавіатуру, мишку, колонки, кермо ігрове. Контакти: 628347, (066) 6535002 Комп’ютер 4 ядра х 3,5/4,1ГГц, AMD APU Richland A86500, Radeon HD 8570D, DDR31866 4Гб, HDD 500Гб, 350Вт. USB 3.0, SATA3, UEFI БIОС. Оф. гарантія до 2016р. Ціна: 3333 грн. Контакти: м. Червоноград (098) 5614045, 13.0022.00 1z0@ukr.net etime.nethouse.ru Комп’ютер, монітор 23 дюйми, новий, ідеальний стан, терміново, недорого. Контакти: (097) 9202728 Комп’ютер, процесор AMD Sempron(tm) Processor 2600+, 1,6 ГГц, ОЗУ 256 МБ, DVDRW, монітор Samsung SyneMaster, 797 mb, жорсткий диск 160 Гб, клавіатуру, мишку. Контакти: (098) 7907357 Машинку друкарську «Ятрань». Контакти: (098) 7888235 Мишку, провідну, оптичну, 20 грн., клавіатуру, 35 грн. Контакти: (067) 1441244 Монітор ,б/в, недорого. Контакти: (097) 6879528 Монітори, б/в, 5 шт. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058 Ноутбук «Асус». Ціна: 1000 грн. Контакти: (067) 1441244

Телефон мобільний «Соні К 550і», б/ в, на запчастини. Контакти: (095) 0915818

Фото, кіно, оптика

Холодильник «Дніпро». Контакти: (093) 8243098

Духовку електричну, б/в. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

Телевiзор jvc, діагональ 52 см. Контакти: (067) 2252938

Камеру морозильну, вирво Німеччина, б/в. Контакти: (097) 6879528

Плиту газову «Індезіт», електропідпал, таймер, гриль, поверхня з нержавіючої сталі. Контакти: (095) 8434144, (098) 7619591

Холодильник «Мінськ», 2камерний, б/в, 60/65/175 см, морозильна камера не працює, самовивіз. Контакти: 436724, (067) 5932650

Плиту газову «Юля», б/в. Ціна: 140 грн. Контакти: (067) 1441244

Холодильник «Морозко», новий. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

Плиту газову з духовкою, б/в, недорого. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396

Холодильник «Норд» для аптеки. Контакти: (067) 7729216

Плиту газову, 4комфорну, б/в. Контакти: 401040, (096) 1464575

Холодильник «Норд», 2камерний. Ціна: 700 Контакти: (067) 3623671

7.3.1. Ïðîäàì

Телевізор «LG Флетрон». Контакти: (098) 7888235

Фотоапарат «Смена6». Контакти: 249954, (095) 2047291

Телевізор «LG», б/в, 2006 р.в., діагональ 70 см. Ціна: 900 грн. Контакти: 626222, (067) 4918144

Фотоапарат «ФЕД5», новий. Ціна: 250 грн. Контакти: 648057 Фотоапарат ФЕД3, фотоспалах «Луч68», діапроектор «Пеленг500К». Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058

Теле, відео, аудіо, радіо 7.4.1. Ïðîäàì Відеоспостереження. • Продаж. Монтаж. Технічне

Телевізор «Акай». Контакти: (067) 4216146

Автомат музичний, новий, настінний, фонові музика і кліпи, гарантія виробника, можливе встановлення. Ціна: 4600 грн. Контакти: (067) 7479179 Апаратуру музичну «Парк аудіо», професійну, у відмінному стані. Контакти: (097) 8541747 Відеокамеру «JVC», б/в. Контакти: 437695, (068) 0253415

Магнітофон «Нота203». Контакти: (097) 6879528

Кінотеатр цифровий, домашній, самбуфер, 5 колонок, б/в, хороший стан. Контакти: (068) 8277995

Магнітофон касетний «Електроніка ВМЦ8220». Ціна: 250 грн. Контакти: 648057 Магнітофон ЯУЗА209. Контакти: (0362) 222570 (096) 4918393 Магнітофон&приставку «Радіотехніка М201Стерео». Контакти: (050) 8145103 Мікрофон накамерний «Sony ECMCG50», стан ідеальний, використовувався декілька разів. Ціна: 1350 грн. Контакти: (098) 2576617

Ноутбук. Контакти: 288377, (096) 9677284

Програвач ВЕГА109СТЕРЕО. Контакти: (0362) 222570 (096) 4918393

Засоби зв’язку

Радіолу, вво СРСР, б/в, дешево. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

Телевізор «Електрон», б/в, недорого. Контакти: (067) 5278905 Телевізор «Електрон», кінескоп «Самсунг», діагональ 52 см, б/в. Контакти: (095) 0915818

Телевізор «Самсунг». Контакти: 622041, (050) 8289590

Машинку швейну «Подольська», в роб. стані. Контакти: 236424, (097) 6035480

Телевізор кольоровий на з/п, б/в, недорого. Контакти: 400218, (093) 2541338 Телевізор кольоровий, Контакти: (097) 6879528

б/в.

Телевізор плазмовий «LG PQ 3000», 42 дюйми, відмінний стан. Ціна: 3200 грн. Контакти: 288377, (096) 9677284 Телевізор САМСУНГ, 32 діагональ, збір Словенія, випуск 2010 р. Контакти: (067) 8529190 Телевізор Філіпс ПТ 215401/01. Контакти: (067) 6477060 Телевізор ч/б діодний. Контакти: (067) 2975049 Телевізор, б/в. Контакти: (096) 2773167 Телевізор, Здолбунів, кольоровий, в робочому стані, б/в. Ціна: 180 грн. Контакти: (067) 1441244 Тюнер до супутникової антени. Контакти: 628347, (066) 6535002

7.4.2. Êóïëþ DVD, б/в, недорого. Контакти: (068) 8277995 В і д е о м а г н і т о ф о н «ЕлектронікаВМ12». Контакти: 683684 Телевізори лампові. Контакти: 631485, (096) 7759011

Побутова техніка 7.5.1. Ïðîäàì

Апарат телефонний. Контакти: (067) 3821741

Об’ємом від 30 до 150 літрів. Гарантія від 3 до 7 років. Контакти: (098) 6203884, (063) 1903737

Мобільний телефон zopo zp900, білого кольору, в чудовому стані. Ціна: 1750 грн. Контакти: (066) 5912376

Радіотелефон «Панасонік». Ціна: 170 грн. Контакти: (0362) 436987 (094) 9666987

ò. 40-40-77, (067) 925-51-55 Машинку пральну ультразвукову. Контакти: (067) 3821741

Бойлери «Атлантік», продаж. • Мідний тен, сухий сталевий тен.

Пакети стартові «Київстар». Контакти: 249954, (095) 2047291

Кондиціонери: продаж, монтаж, сервісне обслуго вування, якісно, гарантія.

Телевізор «Електроніка409д». Ціна: 220 грн. Контакти: (0362) 436987 (094) 9666987

Апарат телефонний, дисковий. Ціна: 40 грн. Контакти: 683684

Мобільні телефони, б/в, недорого. Контакти: (093) 2541338

Плиту газову, 800 грн., електроплиту, 400 грн. Контакти: (097) 5452505

Телевізор «Ванга» на з/п. Контакти: 232604

обслуговування. Гарантія. Контакти: (098) 6203884, (063) Телевізор кольоровий «Таурас61 Машинку швейну «Подольська». ТЦ495 Д». Контакти: (050) 8145103 1903737 Контакти: (067) 3821741

Планшет «Самсунг Galaxy Tab2 7.0», 8 Гб, відмінний стан, білий. Ціна: 1700 грн. Контакти: 288377, (096) 9677284

7.2.1. Ïðîäàì

Плиту газову «Електа». Контакти: (099) 2209488

Фотоапарат «Зеніт» б/в. Контакти: (067) 6477060

Відеомагнітофон, б/в, недорого. Контакти: (068) 8277995

7.1.2. Êóïëþ

Газову плиту «Дарина», 4комфорну , б/в. Контакти: (098) 4815885

Телевізор «GVC», 35 см діагональ. Контакти: (098) 7888235

Ноутбук, 2ГГц, 1Гб, 80Гб, 256Гб, wifi, картрідер, 4 usв, розпродаж по комплектуючих. Ціна: 1000 грн. Контакти: (0362) 436987 (094) 9666987

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞײ (Íβ ÒÀ Á/Â). ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Стереосистему, в комплекті: підсилювач стерео ВЕГА 50У122С; 2 колонки ВЕГА 50АС104. Контакти: (0362) 222570 (096) 4918393

Системи супутникового телебачення: продаж, монтаж, сервісне обслуговування, якісно, гарантія. ò. 40-40-77, (067) 925-51-55

Швейное промышленное и бытовое оборудование, новое и б/у, з Германии: прямострочные, спецмашины, оверлоки, ковровые оверлоки, скорняжки, ВТО, раскройные, вязальные и другие + запчасти, на складе и под заказ; низкие цены, гарантия, доставка. Контакти: (050) 9145584, (097) 4475808

Машинку швейну «Чайка» з тумбою, нову. Контакти: (093) 1214560 Машинку швейну, б/в, недорого. Контакти: (098) 9517739 Машинку швейну, ножну, «Кайзер». Контакти: (067) 9886465 Машину пральну «Веко», б/в 1 р., в хорошому стані. Ціна: 1500 грн. Контакти: (068) 3329747

Плиту газову, б/в, недорого. Контакти: 401040, (096) 1464575 Плиту газову, Німеччина, б/в, відмінний стан. Контакти: (098) 1301068 Плиту газову. 0707628

Контакти:

(096)

Плиту газову. Контакти: 57897

ÏÎÁÓÒÎÂÓ ÒÅÕͲÊÓ Ç Í²ÌÅ××ÈÍÈ, ÍÎÂÓ ÒÀ Á/Â: ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÎÐÎÇÈËÜͲ ÊÀÌÅÐÈ, ÏÐÀËÜͲ ÌÀØÈÍÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÓÕÎÂÊÈ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (067) 604-00-87, (067) 709-66-89 Праску б/в. Контакти: (067) 6477060

б/в, грн.

Холодильник «Привілек», Німеччина, 60/1,55, б/в, відмінний стан. Контакти: (098) 1301068 Холодильник, 2камерний, 1,80/ 0,90. Ціна: 4000 грн. Контакти: (098) 1301068 Холодильник, б/в, недорого. Контакти: 400218, (093) 2541338 Холодильник, 683319

б/в.

Контакти:

Холодильник, б/в. Контакти: (097) 6879528 Холодильник, б/в. Контакти: (050) 3754491 Холодильник, б/в. Ціна: 300 грн. Контакти: 644450, (068) 6212296 Холодильник, б/в. Недорого. Контакти: (096)1464575, 401040 Холодильник. Контакти: (096) 0707628

Машину пральну «Либідь», напівавтомат, в робочому стані. Ціна: 300 грн. Контакти: 241431

7.5.2. Êóïëþ

Машину пральну «Самсунг» S803G, б/в, 3,5 кг. Ціна: 1500 грн. Контакти: (067) 6077804

Плиту газову, б/в, недорого. Контакти: (098) 0707628, (095) 5768724

Машину пральну «Сатурн», 7 кг, відмінний стан. Контакти: 232176 Машину пральну, автомат, б/в, відмінний стан. Контакти: (098) 1301068 Машину пральну, б/в. Контакти: 683319 Оверлок «Бразер». Контакти: (067) 3039142 Піч мікрохвильову, Німеччина, б/в, відмінний стан. Контакти: (098) 1301068 Плиту газову «Дарина», 4комфорна, 2004 р.в., 50/57, в хорошому стані. Контакти: (097) 5405652

Продаж, встановлення, сервісне обслуговування к о н д и ц і о н е р і в . www.myclimat.com ò. (0362) 43-50-58, (097) 30-111-33 Холодильник «Дніпро», в робочому стані. Контакти: 281326, (068) 0024740 Холодильник «Донбас», 2камерний, недорого. Контакти: 628013, (067) 2680854

Плиту газову, б/в. Контакти: 400218, (093) 2541338 Плиту газову, недорого. Контакти: (096) 0707628 Плиту газову, стару. Контакти: 631485, (096) 7759011 Холодильник, б/в, недорого. Контакти: (098) 0707628, (095) 5768724 Холодильник, можливо Контакти: (098) 6253313

б/в.

Холодильник. Контакти: 400218, (093) 2541338


38

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

Одяг, взуття 8.1.1. Ïðîäàì Оптовая торговля, школьная форма, рюкзаки, одежда, обувь, большой ассортимент товаров. Все по сезону. От 2 грн. Контакти: (096) 1088621 Босоніжки (туфлі з перфорацією) чол., 47р., шкіряні, чорного кольору. Контакти: 249954, (095) 2047291 Взуття та одяг секондхенд, подарую. Контакти: (096) 9766702 Дублянку, світлокоричневу, 50 р., жіночу. Контакти: 224056 Кросівки «DC», 41 р., нові. Контакти: (067) 5255688 Куртку шкіряну, чол., ХXL., 6 зріст. Контакти: 249954, (095) 2047291 Одяг секондхенд. Ціна: 8 грн./кг. Контакти: (097) 4864024 Пальто зимове чорне , 4850 р. Контакти: 241972, (096) 4709153 Піджак шкіряний жіночий, бордового кольору, 48 р. Контакти: 437695, (068) 0253415 Плащ чоловічий, 54 р., новий. Ціна: 100 грн. Контакти: 628347, (066) 6535002 Пусери, дешево. Контакти: 281047, (068) 6838595

ÑÀËÎÍ ÂÅѲËÜÍί ÌÎÄÈ. ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÏÐÎÊÀÒ ÂÅѲËÜÍÎÃÎ ÂÁÐÀÍÍß. ×ÈÙÅÍÍß ÒÀ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß. ÂÅѲËÜͲ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ. ÂÅײÐͲ ÒÀ ÂÈÏÓÑÊͲ ÑÓÊͲ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: ÂÓË. ÏÎØÒÎÂÀ, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11, (067) 360-63-60 Сукню весільну, 4648 р., болеро, кільця. Контакти: (067) 1885846 Сукню весільну, в гарному стані, недорого. Контакти: (098) 9373498 Сукню весільну, в хорошому стані. Терміново. Ціна: 650 грн. торг. Контакти: (096) 9174286 Сукню весільну, недорого. Контакти: 400218, (093) 2541338 Сукню весільну, оздоблену камінням, накидка, підспідничник, недорого. Контакти: (096) 8048537 Сукню весільну. Контакти: 287143, (096) 1882270 Сукню весільну. Ціна: 700 грн. Контакти: (067) 1441244 Чоботи жіночі, 3839 р. Контакти: 628347, (066) 6535002 Шинель, 48 р. Контакти: 235806 Шкарпетки 235806

вовняні.

Контакти:

Штани шкіряні, 4648 р., для байкера. Ціна: 500 грн. Контакти: (068) 8277995 Шубу, коричнева норка. Ціна: 2000 грн. Контакти: (097) 4864024

8.1.2. Êóïëþ Одяг та взуття б/в. Контакти: (097) 4864024

8.2.2. Êóïëþ

Флягу армійську з чохлом. Контакти: (097) 1079234

Контакти:

Велосипед, самокат, б/в. Контакти: (067) 3821741

Човен гумовий, 1місний. Контакти: (067) 2975049

Велосипед дитячий ,б/в. Контакти: (095) 7054110

Квадроцикл дитячий, бензин, від 5 р., можна б/в. Контакти: (097) 2141294

8.4.2. Êóïëþ

Велосипед підлітковий, б/в. Контакти: (095) 7054110

Ковдри дитячі бавовняні, можливо б/в, поштучно, в тому числі радянського виробництва, дорого. Контакти: (050) 8884880, (067) 3328110

Велотренажер, б/в, недорого. Контакти: (068) 8277995

Ванну дитячу. Ціна: 40 грн. Контакти: (096) 8090456 Ведмедя плюшевого. 241972, (096) 4709153

Велосипед, 3колісний, самокат, 3колісний, для дівчинки. Контакти: (067) 1710118 Візок блакитного кольору, 2 в 1. Ціна: 2400 грн. торг. Контакти: (068) 0072537, (096) 8060009 Візок дитячий «Saturn», зеленого кольору, б/в. Ціна: 700 грн. Контакти: (067) 4945926

Валізу шкіряну на колесах. Контакти: 235806

Візок дитячий «Джобі», б/в. Контакти: (096) 2800153

Ковдру бавовняну нову. Контакти: (067) 3821741

Візок дитячий «Кватрораллі», багатофункціональний, хороший стан. Ціна: 850 грн. Контакти: (0362) 436987 (094) 9666987

Ковдру, 2спальну. Ціна: 120 грн. Контакти: 231487, (068) 0602580

Гудзики, пластмасові, оптом, недорого. Контакти: (067) 9886465

Ковдру, полуторну. Ціна: 100 грн. Контакти: 231487, (068) 0602580

Візок дитячий «Тростинка», вирво Польща, в хорошому стані, б/в. Контакти: (097) 2066802

Напірник, 5,5 м. Контакти: 265267, (067) 9133585

Візок дитячий, б/в, в хорошому стані. Контакти: (067) 1448162

Перину, б/в, недорого. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396

Візок дитячий, б/в. Контакти: (097) 3058314

Подушки, б/в. Контакти: 7311642, (097) 3487396

Візок дитячий, б/в. Контакти: 683319

Подушки, гусяче пір’я. Контакти: 647790, (097) 7997578

Візок зимоволітній «Сатурн», бежевого кольору, відмінний стан, б/в 4 місяці. Ціна: 1000 грн. торг. Контакти: (099) 0735713 Візок зимоволітній, червоного кольору. Ціна: 500 грн. Контакти: (096) 8090456 Візок літній, б/в, вирво Польща, відмінний стан. Контакти: (095) 7054110 Візок прогулянковий в гарному стані. Ціна: 350 грн. Контакти: (097) 3142481 Візок, б/в, 2 в 1, сучасний, голубого кольору. Ціна: 1300 грн. Контакти: (097) 2066802 Гойдалку музичну «Грако», нову, 6 швидкостей гойдання. Контакти: (095) 7054110 Канат, під використання для гойдалки. Контакти: 249954, (095) 2047291 Катер дитячий, на радіокерівництві. Контакти: (067) 4516978 Кімоно дитяче, ріст 100 см. Ціна: 100 грн. Контакти: 622902, (068) 5136068 Ковзани дитячі 26 р., з чобітками 35 р. Контакти: (050) 8145103 Комбінезон дитячий, на цегейці, для дівчинки, ріст 98 см. Контакти: (098) 7888235 Конверт для новонародженого, блакитного кольору, теплий, розкривається повністю і утворює ковдру, якісний. Ціна: 55 грн. Контакти: (068) 5126181, (093) 5266733 Коник&гойдалку «Плюш», б/в. Ціна: 80 грн. Контакти: 57530, (096) 1261529 Куточок спортивний (швецька стінка), б/в. Контакти: 437695, (068) 0253415

Дитячі товари 8.2.1. Ïðîäàì

Ліжко дитяче, хороший стан. Контакти: 59667, (097) 9687677

Автокрісло «Грако», «максі», піддон, від 0 до 13 кг, темносинього кольору. Ціна: 990 грн. Контакти: 680068

Ліжко&колиску з лози. Контакти: 690611, (098) 2976733

Ванну, нову, дитячу, оцинковану, 50 л. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248

8.3.1. Ïðîäàì Валізу на колесах, з ручкою, чорна, 60 см висота, недорого. Контакти: 261536

Візок дитячий «Tako Princess», вирво Польща, сіросалатового кольору, в хорошому стані, в повному комплекті. Ціна: 1700 грн./торг Контакти: (068) 5126181

Ліжко дитяче, 310 р., б/в. Контакти: 437695, (068) 0253415

Автокрісло дитяче, б/в, до 4 р. Контакти: (095) 7054110

Галантерея, тканини

Речі дитячі: електромобіль, візок, стільчик для годування, коникагойдалку, б/в, хороший стан. Контакти: (097) 3303146 Ходунці, рожевого кольору, в хорошому стані. Контакти: (067) 1448162

(067)

Покривала на полуторні ліжка. Контакти: 265267, (067) 9133585 Полотно тканне коричневе. Ціна: 15 грн./м. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396 ÏÎÑÒ²ËÜÍÓ Á²ËÈÇÍÓ ÏÐÎÏÎÍÓª ØÂÅÉÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß, ßʲÑÍÓ. ÏÎØÈÒÒß ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌ. ØÈÐÎÊÈÉ ÂÈÁ²Ð ÒÊÀÍÈÍ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Сумки спортивні, великі та середні, недорого. Ціна: 30100 грн. Контакти: 261536 Тканину лляну. 3843701

Контакти:

(098)

Тканину шинельну. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396

Гирі спортивні. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058

Медицина, косметика 8.5.1. Ïðîäàì Дошку Євмінова, відмінний стан. Контакти: (067) 3624916

Корсет для лікування сколіозу, 710 р., недорого, хороший стан. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396 Косметику лікувальну, вирво Ізраїль, догляд за проблемною шкірою. Контакти: (067) 3054680 Крісло&туалет, інвалідне. Контакти: (099) 2209488 Крісло&туалет, комбіноване на колесах, нове. Контакти: (098) 2144496

ËÀÌÁÐÅ: ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ Ï²ÄÁ²Ð ÀÐÎÌÀÒ²Â. ˲ÒͲ ÀÊÖ²¯. ÄÈÑÊÎÍÒ. ÄÎÄÀÒÊÎÂÈÉ ÄÎÕ²Ä. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (050) 339-26-49, (068) 426-15-80 ѲÒËÀÍÀ Сидіння у ванну, нове. Контакти: (098) 2144496 Солярій, горизонтальний, Контакти: (097) 0122252

б/в.

Ходунці посттравматичні. Контакти: 262980

8.5.2. Êóïëþ

Ракетки для бадмінтону, дорослі та дитячі, б/в, недорого. Контакти: 249954, (095) 2047291 Сітку маскувальну, 3х6 м. Контакти: (097) 1079234 Спінінги та вудочки. Контакти: (067) 2975049 Термос, 12 л. Контакти: (097) 1079234

Годинник настільний «Маяк», механічний. Контакти: (050) 8145103 Годинник настінний, з боєм «Мігнон», 1920 р.в., вирво Німеччина. Контакти: (067) 3033463, (099) 9162058 Марки, колекцію. Контакти: (097) 3058314 Шахматы подарунковий набір, фігурки та дошка виготовлені з дуба, головки фігурок позолочена бронза, вирво Тайвань. Контакти: (0362) 222570 (096) 4918393

8.7.2. Êóïëþ Монети ювілейні України, • Радянського Союзу. Контакти: (068) 0468699 Иконы старинные, картины художников 1920 веков, а также книги, изданые до 1917 года. Контакти: (050) 3466068 Видання, книги антикварні дореволюційні з мистецтва, філософії, історії, збірники творів класиків. Дорого. Контакти: (098) 4463031, (099) 2602262

Памперси, підкладки, пелюшки. Контакти: 224056

Вставки&камінці з ювелірних виробів (перстнів, сережок, кулонів тощо). Контакти: (050) 8884880, (067) 3328110

Мистецтво

Годинники, в будьякому стані. Контакти: (067) 9886494

8.6.1. Ïðîäàì

Іграшки&модельки автомобілів масштабу 1:43, вирво СРСР, можливо неробочі. Контакти: (050) 8884880, (067) 3328110

Акордеон «Вельтмейстер». Контакти: (098) 8120080

Ковдри бавовняні або ватяні, можливо б/в, поштучно, в тому числі радянського виробництва, дорого. Контакти: (050) 8884880, (067) 3328110

Намет військовий 4х4м. Контакти: (097) 1079234

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Ïðîäàì

Балалайку. Контакти: (098) 8120080

Ковзани 35 р., б/в. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396

Інструменти духові. Контакти: (066) 8426007

Годинник «Чайка», новий, в жовтій оправі, вирво Росія. Контакти: 648057

8.3.2. Êóïëþ

8.4.1. Ïðîäàì

8.6.2. Êóïëþ Бандуру с перемикачами, в неробочому стані, биту. Контакти: (098) 5043499

Електромасажер. Контакти: (067) 3821741

Акордеон «Квінта», б/в. Ціна: 600 грн. Контакти: (098) 4815885

Відпочинок, спорт, туризм

Фортепіано «Україна», коричневе, у відмінному стані. Контакти: (098) 7888235 kychan_lena@mail.ru

Бандуру. Контакти: (098) 8120080

Речі старовинні: годиннику, дзвіночки, лампи, підсвічники, самовари, патифони, монети. Контакти: (050) 3392939 Старі речі, паперові гроші, праски. Контакти: (050) 3392939

Баян «Етюд». Контакти: (098) 8120080 Баян «Мелодія». Контакти: 53118, (096) 5186014 Баян, 3рядний, вирво Тула. Контакти: 57888, 203293 Баян, б/в. Контакти: 683319 Баян. Контакти: (098) 8120080 Гармошку «Весна», б/в. Контакти: 437695, (068) 0253415 Домбровий бас. Контакти: (098) 8120080 Духові інструменти. Контакти: (098) 8120080 Касети рокмузикантів, оптом. Контакти: 57530, (096) 1261530 Портрети генерельних секретарів ЦК КПРС, в рамках, на дерев’яній основі. Контакти: 249954, (095) 2047291 Саксофон «Альт Вельткланг». Контакти: (098) 8120080

Посуд, що не б’ється. Контакти: 261536 Салатниці з рибками, вирво Індонезія. Контакти: 261536 Самовар електричний «Тула», новий, 3 л. Контакти: 261536 Самовар, 4 л, вирво Росія, новий. Контакти: 437695, (068) 0253415 Сервіз кавовий. Контакти: 234600 Сервіз чайний, новий, з позолотою, на 6 персон. Контакти: 261536 Сервізи кавові нові, дешево. Контакти: 289780 Сушку для овочів та фруктів, на гарантії. Ціна: 200 грн. Контакти: (067) 2975049 Фляги військові. Контакти: 249954, (095) 2047291

Продукти харчування 8.9.1. Ïðîäàì Гриб «Веселка». Контакти: 271840, (096) 8798758 Кавуни, смт. Велика Багачка, Великобагачанський район, Полтавська область. Контакти: (066) 9429280 Мед натуральний, 3 л. Ціна: 130 грн. Контакти: (050) 5375951

8.9.2. Êóïëþ Картоплю. Контакти: (098) 5856307

Тварини, рослини 8.10.1. Ïðîäàì Болонку, французьку, білу. Контакти: 226783 (097) 8606720 Будку для собаки. Контакти: 680068 Вазон «Золотий вус». Ціна: 40 грн. Контакти: 628347, (066) 6535002 Вазони кімнатні, висота до 1 м. Контакти: 231487, (068) 0602580 Відлякувач для собак, новий. Ціна: 160 грн. Контакти: 646171, (068) 8936626 Квіти кімнатні: фікус 1 шт та кротон 2 шт, висота 1 м. Контакти: (0362) 222570 (096) 4918393 Кішку породи персидська, 5 міс., білого кольору. Контакти: 260363, (098) 4775658 Кішку, 1 рік, білого окрасу. Контакти: 260363, (098) 4775658 Корову молоду. Контакти: (096) 6981291 Корову. Контакти: (096) 5257119 Корову. Контакти: 204654 (096) 3262642 Корову. Контакти: (068) 0277075

Господарські товари, побутова хімія

Котів британського та персидського, 8 міс. Контакти: 226783, (097) 8606720

8.8.1. Ïðîäàì

Кошенят породи британські висловухі. Контакти: (098) 9517739

Банки, 3 л, 100 шт. Контакти: 682758 Блюдце з раками. Контакти: 261536 Виделки, ножі та ложки нержавіючі. Контакти: 261536 Каструлю алюмінієву, 50 л. Контакти: (050) 4351205, (097) 3487248 М’ясорубку чавунну, б/в. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396 Набір кастрюль та столових наборів, новий. Контакти: (066) 8013911, (096) 3316530 Посуд у наборі, 5 каструль, пательня, потрійне дно, вирво Німеччина. Ціна: 2000 грн. Контакти: (068) 8277995

Кошенят породи шотландські висловухі, 250 грн., шотландські прямовухі, 100 грн. Контакти: 680068

Кошенят персидських, 2 міс., хлоп. рудий, дівч. «під тигра», недорого. Контакти: 260363, (098) 4775658

Кошенят чорного окрасу та окрасу віскас. Контакти: 225460, (098) 7201530 Кошенят, 1.5 міс., сірого та чорного окрасу. Контакти: 260363, (098) 4775658 Пальму кімнатну з горщиком, 3 м. Ціна: 450 грн. Контакти: 680068 Собаку породи болонка французька, 1,5 р., дівч., білого кольору з чорним вухом. Контакти: 226783, (097) 8606720


39

¹29 â ³ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó Собаку породи лайка, сірий окрас, 1.5 роки, дівч. Контакти: 260363, (098) 4775658

Цуценят породи російський тойтер’єр, йоркширський тер’єр. Контакти: 436826, (095) 0746220

Цуценя нім.вівчарки. Контакти: (067) 3631374

Цуценят породи спаніель, хлопчики, дівчатка. Контакти: 260363, (098) 4775658

Цуценя породи карликовий пудель, дівч., чорного окрасу, мініатюрна, род. 15.05.2013 р., прививки згідно віку. Ціна: 1200 грн. Контакти: (095) 4351745 lara4113@i.ua Цуценя породи лайка, 2 міс. Контакти: 260363, (098) 4775658 Цуценя породи нім. вівчарки, дата нородження 28.06.13 р. Контакти: (096) 2555282 Цуценя породи пекінес, дівчинка (альбінос). Дуже грайлива, мила, знає команди. Народжена 27 квітня 2013 р. Ціна: 600 грн. Контакти: (067) 8455658 Цуценя, дівч., рожевобілого окрасу, пухнаста, гладкошерстна, дешево. Контакти: 226783, (097) 8606720 Цуценя, мисливське, 4 міс., дівч., білого кольору з чорними вушками. Контакти: 225460, (093) 3123971 Цуценят вівчарки, 1,5 міс, окрас чорний та сірий. Контакти: 260363, (098) 4775658 Цуценят змішаної породи азітської вівчарки та шарпея, недорого. Контакти: 287901, (068) 3329775 Цуценят змішаної породи, хлопчики та дівчатка. Ціна: 200 грн. Контакти: 226607, (096) 9031805 Цуценят німецької вівчарки східноєвропейського типу (д.н.08.07.2013р.), хороша генетика. Контакти: (097) 2984066 Цуценят німецької вівчарки, до 2 міс., недорого. Контакти: 260363, (098) 4775658

Цуценят породи угорська лягава вижла. Контакти: (067) 2550185 Цуценят, російський спанієль. Контакти: 681447, (068) 0251053 Шиншил, 3 сім’ї, з обладнанням. Контакти: (066) 6805833, (096) 9031614

Кошенят, в хороші руки, від породистої кішки, вік 2 тижні. Контакти: (096) 5743901 Кошенят, хл. та 2 дівч., смугасті. Контакти: 226783, (097) 8606720 Кошенят, хлопчики та дівчатка, пухнасті та короткошерсті. Контакти: (096) 9110070 Кошенят: рудий хлопчик, сірий хлопчик, коричнева дівчинка, слухняні, грайливі, 2 місяці. Контакти: (098) 3340334 mary_rivne2010@i.ua Собаку кімнатну в хороші руки. Контакти: 261372, (095) 5420841

8.10.2. Êóïëþ

Собаку, для охорони, дорослий, в хороші руки. Контакти: (096) 2109580

Вазон «Алое», від 3 р. Контакти: 625136, (098) 9043673

Цуценя в хороші руки. Контакти: (067) 7663096

Цуценя породи хаскі, чорного окрасу, бажано дівчинку, терміново. Контакти: (097) 7519899 Loveho@mail.ru

Цуценя кокерспаніель, дівч., чорного окрасу, 2,5 міс., в хороші руки. Контакти: 260363, (098) 4775658

8.10.3. Ïîäàðóþ Кішку породи персидська, 3 міс. Контакти: 260363, (098) 4775658 Кішку породи російська блакитна, 1 р. Контакти: 225460, (097) 8606720 Кошеня (дівчинка), триколірна, пухнаста. Контакти: (096) 6422930

Цуценя, дівч., в добрі руки. Контакти: 226607, (096) 9031805 Цуценят (пітбуль+стафф) в хороші руки. Контакти: (097) 0223310 Цуценят в добрі руки. Контакти: 262980 Цуценят вівчарки, в хороші руки. Контакти: (068) 7291123 Цуценят кімнатних. Контакти: 262980

Контакти:

Цуценят породи бультер’єр. Контакти: 242810

Кошеня, дівч., тигрового окрасу. Контакти: 260363 (098) 4775658

Цуценят породи йоркширпумі. Контакти: 636443, 620883 (093) 5357806

Кошеня триколірне. 221159, (093) 5357806

Кошеня. Контакти: 620398, (067) 7663096 Кошенят в добрі руки. Контакти: 281047, (068) 6838595

Цуценят, породи кане корсу, чорного окрасу. Контакти: 226607, (096) 9031805

Кошенят в хороші руки. Контакти: (098) 0560959

Сільське господарство

Цуценят породи німецька вівчарка, 1,5 міс. Контакти: (096) 3771279

Кошенят, 1,5 місяці, хлопчики (чорні короткошерсті), дівчатка (чорні та чорнокоричневі пухнасті). Контакти: (096) 9110070

8.11.1. Ïðîäàì

Цуценят породи пекінес. Контакти: (097) 2878002

Кошенят. Контакти: 683906, (093) 6204079

Банківські, юридичні послуги та аудит

Юридичні послуги: оформлення спадщини, вирішення спадкових спорів. Контакти: м.Рівне, вул. Дубенська, 37, 4й поверх, оф. 78 (PSTУкраїна) 430891, (097) 5259874

Цуценят породи нім. вівчарка. Контакти: 274881, (098) 8265393

9.2.1. Ïðîïîíóþ Адвокатські та юридичні • послуги, реєстрація підприємств, юридичний супровід ліквідації підприємств та фізичних осібпідприємців, прийнятні умови. Контакти: (097) 8941606, (093) 1437301, (050) 3753123

Допоможемо оформити кредит в банку. Т: (0362) 420042, 420041, (096) 8111718

Помощь в оформлении кредита. Дов. АА № 446935. Контакты: (050) 3081607, (067) 5758879 ÞÐÈÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÏÐÈ ÐÎDzÐÂÀÍͲ ØËÞÁÓ, ÑÒßÃÍÅÍͲ À˲ÌÅÍÒ²Â, ÏÎIJ˲ ÌÀÉÍÀ. ÒÐÓÄβ, ÑÏÀÄÊβ, ÆÈÒËβ ÑÏÎÐÈ. ÏÎÂÅÐÍÅÍÍß ÁÎÐòÂ. ÑÊËÀÄÀÍÍß ÏÎÇÎÂÍÈÕ ÇÀßÂ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂÎ Â ÑÓÄÀÕ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (098) 665-82-55, (066) 043-81-79

ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ Â Ì. вÂÍÅ. ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ. ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÓ Ö²ÍÓ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: Ì.вÂÍÅ, ÂÓË. ÄÓÁÅÍÑÜÊÀ, 37, 4-É ÏÎÂÅÐÕ, ÎÔ. 78 (PST-ÓÊÐÀ¯ÍÀ) 43-08-91, (097) 525-98-74

Поросят, свиноматок, • баранів. Контакти: (096) 1123895

• Телицю, 1,5 р., чорно&білого • кольору. Тел: (067) 358&31&03

Коня, високий, чорної масті, спокійний, працьовитий, вага до 700 кг. Контакти: (097) 9688144, (063) 8198956

Бджоли з рамами. Контакти: (067) 3643042

Корову, 5 р., з паспортом. Контакти: (096) 9728468

Бджолині сім“ї. Контакти: (067) 3635251

Корову, Річиця, спокійна. Ціна: 6000 грн. Контакти: (097) 8007418

Вулики, бджіл. Контакти: 226717 Горіхи волоські, 6 мішків. Контакти: (068) 0343618

Корову, чорнобілого кольору. Контакти: (097) 2930358, (067) 3779100

Дерево горіха, на меблі. Контакти: 628347 (066) 6535002

Корову. Контакти: 452553, (097) 7913462

Гній, доставка. Контакти: Комбайн, зерновий, клас домінатор 76. Прес&підбирач, 1995, 1997 р.в., Контакти: (096) 6981291 сівалки, саджалки, культиватори, та ін. (096) 1123895

Дрова фруктових дерев, різані. Контакти: 237789, (068) 2304100

Корову. Контакти: (096) 7380524

Зерно пшениці, ячменю, овес, кукурудзу, сою, горох. Контакти: 226717

Косилка роторна. Контакти: (096) 6981291

Кабана, годованого на натуральних кормах. Контакти: (067) 2657172

Кролів породи сірий велетень, словацький велетень, німецький велетень, білі новозеландці, полтавське срібло, європейське срібло, сім“я. Контакти: 620042, (097) 2672755

Картоплю, велику, чисту, 2 т., доставка. Контакти: 237789, (068) 2304100 Кіз. Контакти: (098) 3191244 Клітки металеві. Контакти: (098) 4990486 Кобилу з лошам, упряж. Контакти: (067) 7946171, (093) 5772378 Кобилу з лошам. Контакти: (097) 2964464 Кобилу, 660 кг. Контакти: (097) 4452914 Кобилу, 8 р. Контакти: (097) 0568358 Кобилу, терміново. Ціна: 6000 грн. Контакти: (068) 0343618 Кози дійні, Дубенський рн. Контакти: (096) 7197812

Лікування проблемної шкіри (вугрі, комедони, себорея), алергічних захворювань, інфекційних та паразитарних захворювань шкіри, діагностику хвороб, які передаються Поїздки на море Крим (Судак, Алушта, Євпаторія). Контакти: статевим шляхом. Контакти: (050) 1013486, (067) 7518997 436315, (098) 7600470

Молотарку, вирво Польща. Контакти: (066) 8987640 Овес на ячмінь обміняю. Контакти: 620042, (097) 2672755 Овес. Контакти: 620042, (097) 2672755 Паркан з профнастилу. Контакти: (067) 9233693 Пасіку, 11 вуликів, можливо окремо. Контакти: (050) 2810771 Пір’я куряче, недорого. Контакти: Рівне (0362) 203963 (097) 7371759

Ячмінь. Контакти: (068) 0400496

8.11.2. Êóïëþ Кукурудзу, стиглу, не очищену, гуртом, у великій кількості. Контакти: (068) 0253415

Козу. Контакти: 204156

Поросят корейських, різного віку, недорого. Контакти: (067) 3635251

Яблука збирані. Контакти: 237789, (068) 2304100

Колеса з дисками до воза. Контакти: 226717

Поросят породи ландрас. Контакти: 204654, (096) 3262642

Ячмінь, пшеницю. Контакти: (050) 3392939

Поїздки на море Херсон (Залізний порт, Красне, Лазурне, Скадовськ). Контакти: 436315, (098) 7600470

9.5.1. Ïðîïîíóþ

Кролів, 5 міс. Ціна: 100 грн. Контакти: 613893, (050) 7522139

×ÎÐÍÎÇÅÌ, ÇÅÌËÞ, ÒÎÐÔ, ÃÐÓÍÒ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ À/Ì Ç²Ë-130, ˲Ö. ÌÒÇÓ À ¹423511 Â²Ä 08.08.08. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Пшеницю, ячмінь, жито, овес, кукурудзу, сою. Контакти: 226717, (067) 2525523

9.4.1. Ïðîïîíóþ

Жилье для отдыха в Феодосии от 80 грн., к морю 5&10 мин. ходьбы, песчаные и галечные пляжи, сеть развлечений, все для вас. Контакты: (050) 397&54&81, (097) 034&94&93 www.letomore.com.ua

Корову. Контакти: (097) 0449470

Плуг ПЛН4. Контакти: (096) 6981291

Козу, 2 шт., козлика, 4 р. Контакти: (098) 7087598

Відпочинок, спорт, туризм

Медицина, косметика

Корову. Контакти: (096) 3474291

Еко&кроликів, порода радянська шиншила, великі, від 79 кг., блакитного окрасу. Контакти: (096) 9116585

Юридичні послуги: поділ нерухомого майна, вирішення земельних суперечок. Контакти: м.Рівне, вул. Дубенська, 37, 4й поверх, оф. 78 (PSTУкраїна) 430891, (097) 5259874

Á/Î «ÊÎÐÀËË» (ÀÐÀÁÀÒÑÊÀß ÑÒÐÅËÊÀ, ÀÇÎÂÑÊÎÅ ÌÎÐÅ) ÎÒ 170 ÃÐÍ./ÑÓÒ., 3-Õ ÐÀÇÎÂÈÌ ÏÈÒÀÍÈÅÌ, ÍÎÌÅÐÀ Ñ ÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ. ÊÎÍÒÀÊÒÛ: (0553) 45-83-99, (0553) 45-87-64 , (050) 440-92-70 WWW.TAS-PUTNIK.COM.UA

Корову. Контакти: (096) 6674880

Контакти: (067) 1705596 Свинарники, 3 шт., Вересневе, на земельній ділянці 2,5 га. Контакти: (067) 3620346 Свиней, поросят, свиноматок, баранів. Контакти: (068) 6584897 Свиней, поросят, свиноматок. Контакти: (050) 3392939 Свинину, на натуральних кормах. Контакти: (067) 8706592 Сіно тюковане. Контакти: (067) 7593486 Січкарню. Контакти: (067) 8889055 Сокири, б/в. Контакти: (067) 7311642, (097) 3487396 Солому в тюках, пшеничну. Контакти: 237789, (068) 2304100 Телицю, Сатиїв, 1,5 р., 2 шт. Контакти: (097) 2331821 Телицю, тільну, від доброї корови, недорого. Контакти: (096) 9846723

Побутові послуги 9.6.1. Ïðîïîíóþ

Відео&, фотозйомку весіль, реклами, фільмів за сценарієм, художнє фото, випускні фотоальбоми, фотокниги, професійною технікою Full HD. При замовленні фото і відео фотокнига в подарунок. Контакти: 609478, (067) 7954347, (098) 6295687 VideoVV.com


40

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 20 13 ðîêó

Відео&, фотозйомку весіль в Full Встановлення • HD якості, зйомка однією або двома • супутникового професійними відеокамерами, виготовлення фотоальбомів. Контакти: (098) 2788144

Відео&, фотозйомку весіль в • FULL HD якості, комп’ютерний

систем ТБ, перекодування тюнерів, розширення програм. Ремонт, сервіс, гарантія. Недорого та якісно. Контакти: 431212, (067) 3625032, (050) 3757125

монтаж, музичне оформлення, запис на DVD, Blyray диски, Живу музику на весілля та виготовлення фотоальбомів, виїзд інші події, чоловіче та жіноче по області. Контакти: 435659, виконання, сучасний репертуар, (067) 8970788 професійний звук, послуги тамади, відео, фотозйомку, Відеозйомку весіль і урочистих виїзд по області. Контакти: подій, фотозйомку, цифровий 435659, (067) 8970788 фотодрук, живу музику, тамада. Професійне проведення Комплексне замовлення дешевше. днів народжень, Контакти: 454844, (096) дитячих урочистих подій та свят, за 4418378, (095) 8791678 участю клоунів. Контакти: (066) Відеозйомку весіль, урочистих 1350809, (098) 8757306 подій новою, триматричною Реставрацію ванн в професійною камерою, супермонтаж, можлива домашніх умовах. Гарантія. фотозйомка, оренда чорного а/м Контакти: 637286, (097) Джип. Виїзд по області. Якісно. 6713740 Контакти: 431212, (067) Стрижку газонів, скошування 3625032 трави та дрібних чагарників, охайно, в зручний для вас час. Відеозйомку цифровою Контакти: 435256, (096) професійною відеокамерою, 0301888, (095) 7541903 якісно, комп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за ÂÅѲËÜÍÓ ÆÈÂÓ ÌÓÇÈÊÓ, межі міста власним ÌÓÇÈ×ÍÈÉ ÃÓÐÒ «×ÅÐÂÎͲ автотранспортом. Контакти: ÂÈØͲ», ßʲÑÍÈÉ ÇÂÓÊ, ÏÐÎÔÅѲÉÍÅ ÂÈÊÎÍÀÍÍß, 287805, (097) 5191858, (095) ²ÄÅÎ-, ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÓ, 8252363

• •

Зняття порчі, вроків, страхів. • Контакти: 401694, (097) 3501943, (066) 9895680

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÉ ÌÎÍÒÀÆ, ÂȯÇÄ ÏÎ ÎÁËÀÑÒ², ÌÎÆËÈÂÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÅ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 478-88-45, (068) 624-24-74

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

1

²ÄÅÎ-, ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÓ, ÌÓÇÈ×ÍÈÉ ÃÓÐÒ «ÒÀ˲ÑÌÀÍ», ßʲÑÍÈÉ ÇÂÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÒÀÌÀÄÈ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ÄÂÄ, ÂȯÇÄ ÏÎ ÎÁËÀÑÒ², ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: (097) 075-17-07, (097) 185-22-02, (097) 343-66-11 Відеозйомку весіль, урочистих подій новою, триматричною професійною камерою, супермонтаж, можлива фотозйомка, оренда чорного а/м Джип. Виїзд по області. Якісно. Контакти: 431212, (067) 3625032 Встановлення систем супутникового ТБ, перекодування тюнерів, розширення програм. Ремонт, сервіс, гарантія. Недорого та якісно. Контакти: 431212, (067) 3625032, (050) 3757125

Ремонт пральних • машинавтоматів, встановлення. Контакти: (067) 3623606 Ремонт холодильників, • холодильних вітрин. Ремонт, виїзд, Встановлення та налаштування супутникових та ефірних антен. Контакти: (097) 6700480

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки

9.7.1. Ïðîïîíóþ

9.8.1. Ïðîïîíóþ

Ремонт пральних машин, • холодильників, телевізорів, виїзд

Ремонт комп’ютерів, принтерів, заправку та відновлення картриджів. Виїзд до замовника. Гарантія. Контакти: 434365, (097) 9874700

до клієнта. Контакти: 404373, (068) 5683520, (050) 8145005

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

Металеві вироби Металоконструкції, ангари Металопрофіль Наливні підлоги в ас. Натяжні стелі в ас. Паркани із профнастилу. Луг.обл. Плитка тротуарна Покрівля в Запорізькій області Профнастил Н57, Цинк. Поліестр Профнастил НС25, Цинк. Поліестр Профнастил С10, Цинк. Поліестр Профнастил С20, Цинк. Поліестр Сайдинг вініловий і комплектуючі Системи водопостач., котли, радіат. Сходи, огорожі Термоблок будівельний, від виробн. Цегла, пісок, газобетон. Луг.обл.

догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов.

0503445841 (050) 3419147 (0456)344822 (067) 9990644 (067) 9990644 0958840824 0679030121 (050) 3419147 (061)2891106 (061)2891106 (061)2891107 (061)2891106 (0522)271427 0675214142 0675961567 (067) 5853452 0995104775

догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. догов. доставка догов.

(095) 3166059 0506385631 0505298882 (067) 6188915 0505298882 0506385631 (067) 1581807 (093) 8609078 0673398351 0969427679 (057)7595006 (067) 9016733

Брухт чорних, кольорових металів Вугілля антрацит, горішок Метал б/в куплю Профнастил виготовлямо

(0472) 560414 (093) 3739422 (067)6194199 (061)2891107

0667920238 0506912050 0956609939 0995131927

Автовикуп В/перевезення:ТернопільУкраїна догов. Запчастини JCB, Perkins Навантажувачі Balkankar, Caterpilla догов.

(067) 3627080 0983380388 (067) 3826697 (0472) 331127

перевірка на наявність вірусів та встановлення антивірусної програми, ігор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, гарантія. Недорого, зручно, швидко. Контакти: 431212, (067) 3625032

гарантія. Контакти: (097) 7775058

Ремонт побутової техніки

Апарат для вирва м'якого морозива Куплю електродвигуни Куплю насоси Куплю пром. редукт. Ц2У,ЦЗУ,Ч,РМ Куплю редуктори Куплю тельфери Куплю тістоміс, кремозбивалку Куплю тістоміс, кремозбивалку Преспідбирач Claas Markant 50 Торговельне обладнання Тороїдальні трансформри від 10Bt Устаткув.для розкол. волос. горіхів

Євроапаркани від вироб. Луг.обл. догов. Європаркан глянцевий. Луг.обл. догов. Європаркани.Тротуар.плитка. Луг.обл. догов. Європаркани.Тротуар.плитка. Луг.обл. догов.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÐÀËÜÍÈÕ ÌÀØÈÍ, ̲ÊÐÎÕÂÈËÜÎÂÈÕ ÏÅ×ÅÉ, ÏÈËÎÑÌÎʲ ÒÀ ²Í. ÏÎÁÓÒÎÂί ÒÅÕͲÊÈ. ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. IJÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-43-65, (097) 987-47-00

(066)6418883 (067) 9868799 (066) 5566322 (050)1395477 (066) 5144773 (099)6215070 +7(914) 8517154 (066)6090238 (050)1417454 (095) 3961963 (095)6772724 (095)1727710 (050)1924884 (095)5779442

догов. догов. догов. догов.

антивірусної замовника, плазми, ЛСД, заміна встановлення панелей, гарантія. Тел: (097) програми, ігор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, гарантія. 5937279 Недорого, зручно, швидко. Тел: Ремонт пральних машин, виїзд 431212, (067) 3625032 до замовника. Контакти: (098) Встановлення «Windows», ПЗ, 4455000, (098) 8349616

ÏÐÀÍÍß ÊÈËÈÌÎÂÈÕ ÂÈÐÎÁ²Â, Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲Â, ÑÒ²ËÜÖ²Â, ÌÀÒÐÀÖ²Â, ÌÈÒÒß ÔÀÑÀIJ ÁÓÄÈÍʲÂ, ÒÀ ÏÐÈËÅÃËί ÒÅÐÈÒÎв¯, ˲ÍÎËÅÓÌÓ, ÊÅÐÀ̲×Íί ÏËÈÒÊÈ, ÑÀËÎͲ ÀÂÒÎ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

Бердянськ, продам 4кімн. кв. догов. Бердянськ,продам 2кімн., біля моря догов. Бердянськ,продам 2пов.будинок догов. Бердянськ,продам 2пов.будинок догов. Бердянськ,продам 2пов.будинок догов. Бердянськ,продам 3кімн. кв. догов. Буд., Свалявський рн,Дусине,1,5пов. 200 000 грн Будьяка нерухомість у Макіївці Всі операції з нерухомістю, Донецьк Здам або продам офіси у Запоріжжі догов. Квартири, подобово, Донецьк, центр Нерухомість, Донецьк Нерухомість, Донецьк Нерухомість, Макіївка Подобово!Київ.обл.,м.Б.Церква,1кімн. www.grif.kiev.ua/rekl_flat1/ 230 грн Продаж квартир, будинків, Донецьк Продаж нерухомості у Донецьку Продам готель у Бердянську догов. Продам ділянки біля моря догов. Продам ділянку з краєвидом на море догов. Продам кври біля моря, Бердянськ догов. Продам квартири, Донецьк Продам нерухомість, Донецьк

0971251200 (050)1924884 (066)5353411 (050) 1395477 (067)9868799 (066)5566322 (050)1395477 (050)7061591 (050)9872197

Кваліфікований ремонт •Встановлення «Windows», ПЗ, • імпортних телевізорів вдома у перевірка на наявність вірусів та

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ритуальні послуги 9.9.1. Ïðîäàì

ÐÅÌÎÍÒ ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÏÐÈÍÒÅвÂ, ÇÀÏÐÀÂÊÓ ÒÀ ²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÊÀÐÒÐÈÄƲÂ. ÂȯÇÄ ÄÎ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-43-65, (097) 987-47-00

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÌÎÄÅÐͲÇÀÖ²ß ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞײ (Íβ ÒÀ Á/Â).ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÍÀËÀÃÎÄÆÅÍÍß ÏÇ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅвÂ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Ë²ÖÅÍDzÉÍÎÃÎ ÏÇ, ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏÐÈÍÒÅвÂ, ϲÄÊËÞ×ÅÍÍß ÄÎ ²ÍÒÅÐÍÅÒÓ, ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂȯÇÄ ÄÎ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

Виробництво нових ЗМ60К, ОВС25 (067)7205724 Вівці Романівськой породи від 1050 грн (097) 7862810 Куплю Петкус 531, 527, б/в (067)7205727 Насіння гарбузове, горіх. Куплю догов. (067) 5413225 Очистка люцерна,конюшина,стоколос (095)7564542 Поросята живою вагою (агрокомбінат) (050) 4486177 Продам Петкус К531, К590, К547 (050)6191915

Дивани

від 1300 грн (063) 2755555

Крупа пшенична + відтходи Олія свіжовичавлна

догов. догов.

(093) 0779293 0683404719

Буклети, плакати, флаєри (100 шт.) Пакети, мішки, посуд одноразовий Пакувальні матеріали Скотч, стретч плівка, сітка, стрічка Шпагат сінов.: Агротекс, Титан, Юта

від 300 грн догов. догов. догов.

0324541354 (061)2221988 (0472) 739828 (061)2891911 (095)8785177

Виготовлення єврофлаєрів Виготовлення корпусних меблів Дизайн для поліграфії догов. Дублікати номерних знаків. ЗМІ в Б.Церкві та Фастові (Київ.обл.)догов. ЗМІ Київ.та Черкас.обл. догов. Знаки адресації Кур’єр.доставка в Б.Церкві,Фастові догов. Номерні знаки сувенірні Обсл. зерносушарок budpostach.pp.ua догов. Оголошення в газету "Экспресс Клуб" 5 грн Оголошення ІваноФранківськ безкошт.

Ремонт та налагодження ПЗ, комп’ютерів. Встановлення ліцензійного ПЗ, обслуговування принтерів, підключення до Інтернету, професійно, недорого, виїзд до замовника. Контакти: 431212, (067) 3625032

(067) 8017464 (097) 8688384 (0456)391031 (0362) 450055 (0456)391031 (0456)391031 (050) 5456840 (0456)391031 (0362)450055 0668730318 (0642) 344830 (0342)502102

9.9.3. Ïðîïîíóþ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ ÏÀÌ’ßÒÍÈÊ²Â Ç ÃÐÀͲÒÓ. ÕÓÄÎÆͪ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß. ÂѲ ÂÈÄÈ Ð²ÇÊÈ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß. ÀÄÐÅÑÀ: ÂÓË. ÑÎÁÎÐÍÀ, 4 À. ÊÎÍÒÀÊÒÈ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (095) 831-65-57

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

Поліграфічні послуги догов. Поліграфія за вигідною ціною догов. Попутні вантажі з різних міст України догов. Радіореклама в Б.Церкві (Київ.обл.) догов. Радіореклама в Запорізькій області догов. Рекл.в ліфтах в Б.Церкві (Київ.обл.) догов. Реклама в газетах України 150 видань Реклама в газетах України 150 видань Реклама в газеті "Афіша.Рівне" Реклама в газеті "Экспрессклуб" догов. Реклама в ЗМІ Черкаського регіону догов. Реклама в м. Стрий, Львівська обл. Реклама на бігбордах в Б. Церкві догов. Реклама на фронт.киосків. Луг.обл. догов. Реклама по всій Україні недорого Реклама по Україні догов. Реклама у Кіровограді догов. Реклама, Західний регіон Ремонт,обсл. модульних зерносушар. догов. Флаєри (10 000 шт.) 1000 грн Флаєри (від 500 шт.) від 300 грн

(0642) 331198 (0456)391031 (067) 4701222 (0456)391031 (066)3384713 (0456)391031 0509978478 0675711578 (0362) 625635 (0642) 344830 (0472) 546711 0324540181 (0456)391031 (0642) 344830 (066)3384713 (0522)220484 (0522)220484 (0362) 625635 0680406494 (0456)391031 (0456)391031

Білборд в оренду,тр.КиївЧоп(Стрий) Газетний папір Музичні інструменти Реклама в ІваноФранківській обл. Сайт огол.www.fortunagazeta.com

0505373100 0673416777 0683404719 (0342)502100

1000 грн догов. догов. догов.

Äîâ³äêè ùîäî ðîçì³ùåííÿ ïðàéñ-ðÿäê³â òà ðåêëàìíèõ áëîê³â çà òåëåôîíàìè: (0362) 625-635


¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

41


42

IÍÔÎÐÌÀÖIß

¹29 â ³ ä 7 ñåðïíÿ 2 0 13 ð î ê ó

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА

ЗМІСТ ТЕРМІНОВО В НОМЕР..............................................3

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири............................................................................4 1.2.0. Будинки, котеджі, незавершене будівництво.................................................................................12 1.3.0. Дачі, земельні ділянки...............................................14 1.4.0. Гаражі, кіоски.................................................................16 1.5.0. Комерційна нерухомість............................................17

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Вікна, двері.....................................................................18 2.2.0. Будівельні та оздоблювальні матеріали............18 2.3.0. Будівельні інструменти та обладнання..............20

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА.............................................................21 10.2.0. Загублено, знайдено..............................................21

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ................................21 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання...........................25 2.5.0. Електрообладнання...................................................25 2.6.0. Послуги............................................................................25 2.7.0. Металопрокат, вторсировина...............................26

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єру......................................26

«АФІША. РІВНЕ» H ПОНЕДІЛОК, ДО 13 год. В рубрику «Терміново в номер» % ВІВТОРОК, ДО 16 год. ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: по телефону (0362) 625H635, у редакції тижневика та на сайті www.ar.rv.ua ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для публікації в газеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За будь яких обставин тижневик не несе відповідальності за достовірність інформації, яка публікується у всіх видах оголошень, а також не дає ніяких гарантій, пов`язаних з публікацією вищевказаних матеріалів. Інформація приймається і публікується виключно на розсуд тижневика «Афіша.Рівне». Лише в тому випадку, якщо Ви згодні з усіма пунктами вищевказаної угоди і умовами публікації (див. нижче), Ви можете користуватися повним обсягом послуг, які надає газета «Афіша.Рівне». Вчинення дій щодо подачі оголошення, в будьякий передбачений для цього спосіб вважається письмовою згодою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача оголошення на обробку її персональних даних та їх публікацію в межах наданих для друку в газеті. * відповідно до п.6 ст. 6 Закону України від 1.06.10 №2297IV «Про захист персональних даних» не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди. Відповідно до ст.2 цього ж закону, персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. БЕЗКОШТОВНО публікуються приватні оголошення некомерційнго змісту. Інформація друкується українською та російською мовами

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі легкові імпортні.....................................27 4.2.0. Автомобілі легкові СНД.............................................28 4.3.0. Автобуси та мікроавтобуси.....................................29 4.4.0. Автомобілі вантажні...................................................29 4.5.0. Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання..29 4.6.0. Автосервіс......................................................................30 4.7.0. Автозапчастини...........................................................30 4.8.0. Гаражне обладнання..................................................30 4.9.0. Стоянки, паркінги........................................................30 4.10.0. Транспортні послуги...............................................30 4.11.0 МотоH, велотехніка, запчастини.........................30 4.12.0. ПаливноHмастильні матеріали............................30

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлаштування....................................................31

БІЗНЕС

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, оргтехніка............................................37 7.2.0. Засоби зв’язку..............................................................37 7.3.0. ФотоH, кіно, оптика.....................................................37 7.4.0. ТелеH, відеоH, аудіоH, радіо.....................................37 7.5.0. Побутова техніка..........................................................37

ПОБУТ 8.1.0. Одяг, взуття....................................................................38 8.2.0. Дитячі товари................................................................38 8.3.0. Галантерея, тканини...................................................38 8.4.0. Відпочинок, спорт, туризм......................................38 8.5.0. Медицина, косметика................................................38 8.6.0. Мистецтво......................................................................38 8.7.0. Антикваріат, годинники, ювелірні вироби........38 8.8.0. Господарські товари, побутова хімія...................38 8.9.0. Продукти харчування.................................................38 8.10.0. Тварини, рослини.....................................................38 8.11.0. Сільське господарство...........................................39

БЮРО ПОСЛУГ 9.1.0. Навчання.........................................................................39 9.2.0. Банківські, юридичні послуги та аудит...............39 9.3.0. Поліграфічні, рекламні таінформаційні послуги.........................................................................................39 9.4.0. Відпочинок, спорт, туризм......................................39 9.5.0. Медицина, косметика...............................................40 9.6.0. Побутові послуги.........................................................40 9.7.0. Ремонт побутової техніки.........................................40 9.8.0. Ремонт комп. техніки..................................................40 9.9.0. Ритуальні послуги........................................................40

 по телефону/факсу +38 (0362) 625635, 634662 по телефону для мешканців Здолбунова, Дубно +38 (0362) 43 8791 по телефону для мешканців Костополя, Сарн +38 (0362) 4387 92 за допомогою СМСповідомлень на номер телефону +38 (094) 9668792 в редакції тижневика «Афіша.Рівне» або поштою: 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 13 , 4 поверх, оф. 415 через мережу Інтернет: www.ar.rv.ua

Оголошення про загублені документи, штампи і повідомлення про ліквідацію підприємств приймаються тільки у редакції при наявності відповідних документів Претензії через затримку чи втрату оголошень, відправлених поштою, редакція не приймає Оголошення, подані в газету, розміщуються на сайті www.ar.rv.ua Безкоштовні оголошення в рубрику “Знайомства” подаються тільки в редакції при пред’явленні паспорта. В такому оголошенні зазначається номер мобільного телефону або номер поштової абонентської скриньки, або адресу поштового відділення з поміткою «До запитання». Анонімні оголошення у рубриці друкуються надіслані поштою на купоні. Не публікуються оголошення та реклама про купівлюпродаж документів, наркотиків, зброї, отрут, внутрішніх органів, крові та плазми, медикаментів, неліцензованих комп”ютерних програм, державних нагород України, нагород колишнього СРСР та інших країн, паспортів, трудових книжок, дипломів, інших документів; оголошення, що містять таємну та конфіденційну інформацію, які нав“язують політичні чи релігійні погляди, які дискредитують фізичних або юридичних осіб, пропагують проституцію, неприйнятні з етичних міркувань, а також оголошення з проханням про матеріальну допомогу, з пропозицією пересилання грошових сум та інших цінних вкладів як оплати за товар чи послугу; оголошення без зазначення в тексті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви органа, який її видав, якщо це передбачено діючим законодавством; оголошення, які оформлені нерозбірливим почерком, або без зазначення особи подавача оголошення та його номеру телефону. Відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення» в оголошеннях про вакансії (рубрика «Біржа праці») ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вказувати стать кандидата, його вік, а також місце проживання та приналежність до відповідної національності. Ціни на об`єкти продажу, послуги, заробітна плата (рубрика «Біржа праці») у газеті та на сайті «Афіша.Рівне» вказується лише у національній валюті України (гривня). Претензії через невихід платних оголошень приймаються протягом 7 днів з моменту виходу газети при наявності товарного чеку. У випадку не опублікування платного оголошення, на вимогу клієнта редакція розміщує таке оголошення в наступному номері за власний рахунок або повертає вартість такого оголошення на підставі пред’явленої квитанції про оплату.

ДОВІДНИК

Оголошення та реклама, в яких йде мова про діяльність, яка підлягає ліцензуванню згідно із Законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 177514 від 01.06.2000 та ЗУ «Про рекламу» від 03.07.1996 р., публікується виключно після надання в редакцію копій таких ліцензій, сертифікатів, дозволів, засвідчених у встановленому порядку.

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ГАЗЕТОЮ ТА ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ............................42 ЗМІСТ........................................................................................42

Перша десятка (оголошення, виділене крапкою на початку рубрики) 5 грн. за подачу

Îïåëü, 1996ð., á³ëîãî êîëüîðó, 1.6, íîâ³ äèñêè, ö³íà • 2000ó.î., ò. õõ-õõ-õõ, (õõõ) õõõ-õõ-õõ

ÎÏÅËÜ, 1996Ð., Á²ËÎÃÎ Оголошення, ÊÎËÜÎÐÓ, 1.6, виділене Íβ ÄÈÑÊÈ, рамкою та Ö²ÍÀ 2000Ó.Î., жирним шрифтом, Ò. ÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, розмір 41 х 25 мм, ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ (ÕÕÕ) 12 грн. за подачу

Варіант №2 Перша десятка (оголошення, виділене крапкою та жирним шрифтом) 7 грн. за подачу

Îïåëü, 1996ð., á³ëîãî êîëüîðó, 1.6, íîâ³ • äèñêè, ö³íà 2000ó.î., ò. õõ-õõ-õõ, (õõõ) õõõõõ-õõ

Варіант №3 Оголошення, виділене рамкою розмір 41 х 25 мм, 10 грн. за подачу

ÎÏÅËÜ, 1996Ð., Á²ËÎÃÎ ÊÎËÜÎÐÓ, 1.6, Íβ ÄÈÑÊÈ, Ö²ÍÀ 2000Ó.Î., Ò. ÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, (ÕÕÕ) ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

Варіант №5 Оголошення, виділене сірим фоном, розмір 41 х 25 мм, 15 грн. за подачу

ÎÏÅËÜ, 1996Ð., Á²ËÎÃÎ ÊÎËÜÎÐÓ, 1.6, Íβ ÄÈÑÊÈ, Ö²ÍÀ 2000Ó.Î., Ò. ÕÕ-ÕÕ-ÕÕ, (ÕÕÕ) ÕÕÕ-ÕÕ-ÕÕ

Варіант №6 Фотооголошення розмір 41 х 45 мм, 25 грн. за подачу Áóäèíîê Áóäèíîê, 250 ê.ì. îêðà¿íà ì³ñòà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. ò. õõ-õõ-õõ

 на вирізних купонах

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОHПРАЙСОВА СТОРІНКА...............................................................................40

.................................................41

Варіант №4

Варіант №1

Безкоштовні оголошення приймаються:

Безкоштовне оголошення публікується протягом 2 тижнів при наявності вільного місця в газеті. Обсяг оголошення до 22 слів

6.1.0. Офісне обладнання....................................................36 6.2.0. Банківське обладнання.............................................36 6.3.0. Витратні матеріали, канцтовари...........................36 6.4.0. Друкована продукція..................................................36 6.5.0. Торговельне обладнання, матеріали..................36 6.6.0. Промислове обладнання.........................................36 6.7.0. Спецодяг..........................................................................36 6.8.0. Тара і упаковка..............................................................36 6.9.0. Контакти...........................................................................36

Варіанти публікацій комерційних оголошень

Оплата комерційних оголошень здійснюється: 1. у редакції тижневика "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 13, 4 поверх, оф. 415 2. в будь%якому відділенні банку, перерахувавши кошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбанк», МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одержувач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті оголошення, поданого на сайті тижневика «Афіша.Рівне», перерахунок коштів потрібно робити з поміткою «Оголошення №……. в газету «Афіша.Рівне» (номер вашого платного оголошення автоматично присвоюється при його подачі на сайті). При оплаті оголошення, поданого по телефону, перерахунок коштів потрібно робити з поміткою «Оголошення в газету «Афіша.Рівне» (із вказанням свого ПІБ). Платні оголошення потрапляють у газету через добу після отримання оплати на вищевказаний розрахунковий рахунок.

Електронні адреси газети «Афіша. Рівне»: ³ää³ë îãîëîøåíü: office@ar .rv .ua office@ar.rv .rv.ua

Ðåêëàìíèé â³ää³ë: r ek@ar .rv .ua ek@ar.rv .rv.ua des@ar .rv .ua des@ar.rv .rv.ua

«Афіша.Рівне» в соцмережах: ВКонтакте: www.vk.com/afisharivne Однокласники: www.odnoklassniki.ru/afisha.rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/pages/АФІШАРівне/138882819544631


29 (572) 07 08 13  

afisha rivne

Advertisement