Issuu on Google+

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№48 (538) від 12 грудня 2012 року

Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№48 від 12 р дня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ..................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................11 Здам..........................................11 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................13 Обмін.........................................13 Пропон ю....................................13 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................13 К плю........................................15 Здам..........................................15 Винайм ....................................15 Обмін........................................15 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................15 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................17 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................17 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................21 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................21 К плю......................................21 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................21 К плю......................................21 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................21 К плю.......................................22 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................22 З ви отовлення..........................22 З встановлення...........................22 Інші........................................22 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 Б дівельна довід а.....................23

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а ............24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................24 К плю......................................24 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................24 К плю......................................24 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................24 К плю.......................................25 Пропон ю..................................25 6.9.0. Спецодя ..........................25 Продам.....................................25 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.11.0. Конта ти.........................25 Пропон ю..................................25

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................25 К плю.......................................25 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................25 К плю.......................................25 Пропон ю..................................25 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................25 К плю.......................................25 Пропон ю..................................25 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................25 К плю.......................................25

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................26 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................26 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................26 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................26 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................26 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................26 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................26 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................26 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................27 Автодовід а................................27 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................30 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................30 К плю......................................31 Обмін.......................................31 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................31 К плю.......................................31 Пропон ю..................................31 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................31 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................31 Попит......................................31 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................31 К плю......................................31 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................31 К плю......................................31

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ.................32

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............34 10.2.0. За блено, знайдено........34

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ...........................39

ПОБУТ 8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................40 К плю......................................40 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................40 К плю......................................40 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................40 К плю......................................40 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................40 К плю......................................40 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................40 К плю......................................41 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................41 К плю......................................41 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................41 К плю.......................................41 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................41 К плю......................................41 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................41 К плю.......................................41 Подар ю...................................41 Пропон ю..................................41 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................41 К плю......................................41 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............41

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ..42

№48 від 12 р дня 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

Оплатити платні о олошення можна

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі ється ви лючно на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! Лише в том випад , я що Ви з одні з сіма п н тами вищев азаної і мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете орист ватися повним обся ом посл , я і надає азета «Афіша.Рівне».

оди

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

+38 (094) 966-87-92

Варіант №2

- в реда ції ти��неви а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

до 22 слів, 7 рн. за подач

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача чи втрат

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

Інтернет: www.ar.rv.ua

12. Претензії через затрим реда ція не приймає

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662

- через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється 14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення» в о олошеннях про ва ансії (р бри а «Біржа праці») ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ в аз вати стать андидата, йо о ві , а та ож місце проживання та приналежність до відповідної національності. 20. Ціни на об`є ти продаж , посл и, заробітна плата (р бри а «Біржа праці») азеті та на сайті «Афіша.Рівне» в аз ється лише національній валюті У раїни ( ривня).

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

21. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Варіант №6

Реда ція попередж є:

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

понах в реда ції за

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

т. хх-хх-хх

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че . 5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат 6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua Відділ о олошень:

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

office@ar.rv.ua

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд . Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

«Афіша.Рівне» в соцмережах: ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Одно ласни и: www.odnoklassniki.ru/afisha.rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/pages/АФІШАРівне/138882819544631


5

№48 від 12 р дня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ

Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9П, ремонт. Терміново. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

вартир , • 1- імнатн євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1- імнатн вартир, в л.Ма арова, біля ма азин «Літа», 4/9 Ц, 31/18,6/5,6 арний стан, пар ет, м/п ві на, бойлер, с/в плит а, меблі. Ціна: 204 000 рн. Конта ти: (066) 600-38-56,(096)030-21-03 1- імнатн вартир , «малосімей а», р-н Північний, 6/10П., 34,7/17,4/8,7. Ремонт. Ціна: 240 500 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Бояр а, 9/9п, євроремонт, МПВ, лоджія. Ціна: 221 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5 Ц, 23/12/5, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, д шова абіна. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиц�� о о 8/ 9ц, остин а, євроремонт, д шова абіна, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5 пов. 32/16/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 22/13/5, житловий стан. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 31/ 17/6, МПВ, олон а, ремонт, вмонтовані меблі, техні а, ві на двір. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 35/18/6, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050)928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, 36/ 18/9, ліч- и, МПві на, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/ 18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під’їзді на опалення. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, -/ 18/5. Жилий стан, бал он, олон а, тр би нові. Ціна: 208000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 32/ 16,5/6, пар ет, осм. рем., бал он є. Ціна: 200000 рн Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Гарна, 3/5 пов. 36/ 20/8.5 в.м. с часний ремонт, бал он. Ціна: 298800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Гарна, 3/5Ц. 36,4/ 18,8/8,2. Жилий стан. Перетерті стіни і стелі. Зас лений бал он. Броньовані вхідні двері. Д же тихий і спо ійний район. Ціна: 279000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7, ремонт, б/з, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, житловий стан. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5Ц, 38/ 19/9, ремонт, помін. двері. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 34/ 18/9, хороший стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 35/18/6, ремонт, МПВ, арний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 8/9п, 34/18/8 осметичний ремонт. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 пов., 34/18/9 в.м., без ремонт . Ціна: 203350 рн., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 12 ш оли, 9/9 п, 34/18/9. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 34/18/9, житловий стан, ві на двір, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П., 34/ 18/9. Жилий стан. Ціна: 199 700 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 30/ 16/6, МПВ, бал он зас лений, житловий стан, лічильни и, олон а. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9, ремонт, затишний двір. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 35/ 18/6, МПВ, по ращене план вання, бал он, дах ап.ремонт. Ціна: 217 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9 пов. 36/18/9 в.м. ремонт, вмонтована хня. Ціна: 249000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 276000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5/5 Ц, 30/ 17/6 шатр. дах, част ово ремонт. Ціна: 237800 рн., тор Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 Ц, 35/19/8, поліпшене план вання. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/ 17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 220000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 217300 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 23/12/5, олон а, бал он. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 Ц, 45/22,4/11,8, ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9П, 32/ 17/7, жилий стан, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9п, 35/ 17/9, житловий стан, бал он незас лений. Ціна: 237 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, р-н 12 ш оли, 2/5 ц, 30/18.5/6, євроремонт, мп.ві на, бойлер, лічильни и, с/ та хня - ахель, част ово мебльована. Ві на в двір. Не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер,с/ в з.. д ш. абіна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 7/9 П, біля «Арсен », 34/18/9, с/в о ремий. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 4/5 пов.29,1/17/6 в.м. без ремонт . Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц,24 м. в., хороший ремонт, вмонтована хня, дві імнат и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 31/ 18/6, МПВ, нова олон а, поміняна сантехні а, нова ванна, т алет, мивальни , свіжий осметичний ремонт, пор ч з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/9 п, 31/17/9, перепланована, ві на на дві сторони, МПВ, осметичний ремонт, меблі лишаються. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/9 п, 35/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 10П, 34,5/17,4/9, жил стан, омора. Ціна: 244000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9П., 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 232 300 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о. 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 4/5Ц, без ремонт , жилий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Г р’єва, Бояр а, 3/ 3, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/ 9Ц, 32/16/7, звич. стан, можлив. доб д. лоджії . Ціна: 272000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9Ц., 36/17/8. «Чеш а», потреб є ремонт . Ціна: 256400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, хороший стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 35,7/ 19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 268 000 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 24 м. в., імната, можливо переробити під « остин », вивід під пральн машин . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 32/ 17/6, жвроремонт, броньовані двері, вмонтована хня, лічильни и. Ціна: 266 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/8, поліпшене план вання, сонячна сторона. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 232000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, імната 12м. в., блочна сис-ма на 4сім, Ї, ремонт, бойлер, чисто. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 34/ 18/6,5, євроремонт, вмонтована хня. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/9, поліпшене план вання, бал он зас лений. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5, 32,2/ 16/9, ремонт, меблі. Ціна: 282900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц,17 в.м, жвроремонт, без бал она. Ціна: 147600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/ 18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/ 9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 224000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5пов. 31/17/6 в.м без ремонт . Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 29/ 16/6, біля інотеатр «Ера». Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 Ц, 20/13/4, ремонт, бойлер, меблі, ліфт працює. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 4/9 П, мпв, броньовані двері, залишаються дея і меблі, хороша вартира, сантехні а нова, плит а нова, бал он зас лений деревом. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/ 18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гарна, р-н пивзавод , це ляний, затишний двір, євроремонт, лишається хня та вітальня, по ращене план вання, вели а хня, зас лений бал он, недоро о, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9п, 39/ 18/9, євроремонт, нова дерев’яна столяр а, бал он зас лений. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208 000 рн.Конта ти:(098)259-40-38,(066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 31/20/5, не това, ламінат, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Біла, 23,2/12,3/4,7, «малосімей а» 5/5 Ц, жилий стан без ремонт , това, є олон а, лічильни и, одовий замо . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 5/9Ц, 48/25/11. Ремонт, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/9 Ц, 22/17 « остин а» ремонт, меблі отова до продаж . Ціна: 157950 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 241900 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9, 36/ 18/8 ремонт, до лян та вартира. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9Ц, 47/25/13, автономне опалення, євроремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5ц, 30/ 17/6 жил стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 31/17/6, хороший стан, олон а. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 7/ 10п, бал он зас лений, лічильни и, нова столяр а, хороший стан. Конта ти: 62-72-55

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/9 ц, 50 в.м., омпле с «Гетьман Ви овсь ий», новоб дова, індивід альне опалення, євроремонт, зас лена лоджія. Сонячна сторона. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9п, 33/12/9, МПВ, лоджія теплена і зас лена, лічильни и. Ціна: 196 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9П, хороший ремонт, вмонтована хня. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 33 / 12,3 /8,2 ремонт, або обмін на 2-х імн . ПБ Ювілейний + доплата Ціна: 221400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/9 Ц 32/19/6 бал он. Ціна: 206550 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 42/ 20/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л . Павлючен а 6/9 Ц, 32/19/6 . Жилий стан , бойлер , меблі, зас лена лоджія. Ціна: 212000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 32/ 17/6, пласти ові ві на, нова олон а, броньован двері. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/ 18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 ц, 35/19/7, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9П, 32/12/7, ремонт, не това, зас лений бал он. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц, 22/12/4,хороший ремонт, санв зол-плит а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5Ц, 31/ 17/6, част . рем.в імн., хні, ванна без рем. Ціна: 264000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 п, 34/18/9, євроремонт, ламінат, нова столяр а, заміна сантехні и, не това, сонячна сторона. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/ 18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/ 18/9, зас лений бал он, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/ 18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 66/ 38/9, жилий стан, ладов а, підвал. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт. Ціна: 216000 рн, тор . Конта ти: (097) 863-42-89

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 192 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, євроремонт, новий ліфт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/ 18/8, ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 Ц, 18 в. м, в хорошом стані, м/п ві на. Ціна: 172 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, ремонт. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о «Ювілейний», 2/5 це л. б д., 30/18,5/5, ремонт. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9Ц, 19/13, ремонт, МПВ, д шова абіна, бойлер, меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 124000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 38/19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц., 38,1/19/8. «Сталін а», звичайний стан, не това, ві на на алею. Ціна: 326 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 36/19/8 в.м, ремонт, поліпшене план вання. Ціна: 240 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а 1/5 пов. 35/19/7 в.м. м/п ві на, осметичний ремонт, підвал. Ціна: 244850 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 1/5 ц, 31/17/6, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 1/5Ц., 35/19/7. Хороший стан, висо ий цо оль. Ціна: 248300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/3ц, 30/ 17/6, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 278 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 1/5Ц., 35/19/7. «Чеш а», хороший стан, цо оль висо ий. Ціна: 248 600 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9 П, 36/18/8. Хороший ремонт, все нове. Немалосімей а. Ціна: 236000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/5Ц, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 35/18/8,6, жилий стан. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/5 ц, 33/17/6, санв зол і хня з ремонтом, імната без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/5Ц, 31/17/6. В процесі ремонт , не това. Ціна: 256400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№48 від 12 р дня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4Ц., 28/16/4,5. Хороший стан, нові ві на, лічильни и. Ціна: 199400 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н. Бояр а, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, ліфт працює, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9Ц., 30/18/9. Жилий стан, вели а лоджія. Ціна: 199 700 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 32/13/9, єврорем., л/з. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/12/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр міста, 2/4 ц, 26/16/4, свіжий осметичний ремонт, МПВ, нова столяр а, нові вхідні двері. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/13/5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Косметичний ремонт. Ціна: 223850 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 29/18/6, перепланована, част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9П., 34/18/9. Косметичний ремонт, не това, сонячна. Ціна: 228 200 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 ц, 32/18/5, лоджія зас лена, хня та с/в ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн . (це ла). Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9Ц, 32/18/5, висо ий цо оль, част ово ремонт, зас лена лоджія. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 32/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 ц, 22/12/5, бал он, або обмін на 2-х імн. + доплата. Ціна: 180400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 36/19/ 9, ремонт зроблений. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5 ц, 32/16/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Островсь о о (Грабні ) 2/2Ц., 32/ /6. Жилий стан. Ціна: 207 800 рн. Ціна: 207800 рн Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 2/ 5ц, 23/13/5 осметичний ремонт, олон а. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 3/5 Ц, 31/16/6, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 241900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5Ц, 23/12/5, жил.стан. Ціна: 164000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 184500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 34/18/9, ремонт, меблі, с/в роздільний. Ціна: 252000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт, МПВ, ламінат, зас лений бал он, шафа- пе, хня. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, част овий ремонт, б/з. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 34/18/9, хороший житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 пан. б д., 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: 232 300 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 П, 34/18/9. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 2/ 5 пов. 30/17/6 в.м. част овий ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 30.5/12.5/6/5 Ціна: 200900 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9Ц, 22/12/6, євроремонт, бойлер, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. К рчатова 4/4 пов. 28/14/4 в.м. ремонт, вели ий бал он. Ціна: 186750 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5 ц, 23/13/5, житловий стан. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 П, 37/19/7,5, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5Ц, 24/13/6, хороший жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 ц, 38/20/8, свіжий ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4 Ц, 28/14/4, осметичний ремонт, м/п.ві на, олон а. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 31/18/4,5, жил.стан, олон а, без бал она. Ціна: 192000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, поліпшене план вання, 42/24/6, осметичний ремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4ц, 28/14/4 ремонт, вели ий бал он. Ціна: 176000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 30.5/17/6.5, ремонт. Ціна: 254200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 1/9 П, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5Ц, « остин а», 18м. в., ремонт, бойлер, вмонт. хня, с/в з. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані, терміново. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, МПВ, осметичний ремонт, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 34/ 18/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, ві на в двір, 22/12/5, хороший ремонт, МПВ, с/в плит а с часна. Ціна: 156000 рн., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9П. 35/17,5/8,5. Жилий стан. Є бал он. Не това. Ціна: 222000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 1/5Ц, чеш а, 40/20/10, хороший стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5Ц, 30/17/6, ремонт, нові тр би, сантехні а, вмонтована хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 35/19/9 в.м. жилий стан. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 7/9, 36/18/9, МПВ, столяр а нова, є лічильни и, нова провод а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/6Ц., 30/17/7,8. Ремонт, хороший стан. Ціна: 256 700 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а 6/9 п, 36/18/9, ремонт свіжий. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9, 34/ 18/9, повноцінна вартира, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Корольова 3/6 пов. 32/17/7 в.м., ремонт. Ціна: 236550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, бойлер, не това, не малосімей а, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5ц, 32/18/5, по ращене план вання, МПВ, бал он зас лений, олон а, вмонтована хня, шафа- пе, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: 250 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5ц, 31/19/6, ремонт, МПВ, нова сантехні а, бал он, вмонтована хня. Ціна: 217 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 Ц, 26/16/5 в.м, ремонт, ліфт працює. Ціна: 168000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4Ц., 28/14/4., Ремонт, хня-ст дія. Ціна: 183200 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/9Ц, 26/18, блочна система на 4сім’ї, с/в з.на 2 сім’ї. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 35/18/7, житловий стан. Б дино дворі. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 вартир , в л. 1- імнатн Льоно омбінатівсь а, 4/9Ц., 18 в.м., блочна система, хороший стан. Ціна: 85500 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова «Бояр а», 5/9 П, 34/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а), 1/9 П, 34/18/8, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9ц, 32/ 19/7 євроремонт, бойлер, лічильни и, бал он 6м. в., ламінат, мпв, можл.обмін на 2-ох імнатн +допл. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал она, сонячна сторона. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 п, 25/12/6 в.м., м/п ві на, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц., 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 272700 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 270600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 5/9 П, 34/18/9 . Хороший осметичний ремонт, зас лений бал он. Ціна: 232000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 7/9 П, 34,5 /17,5 /9, звич. житл. стан. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 пов. 30/20/7 в.м. жилий стан. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 ц, 30/20/7, житловий стан. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5ц, 31 в.м, МПВ, житловий стан,можна під омерцію. Ціна: 241 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а, сонячна сторона, автономне опалення, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/ 18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича 5/5ц, 33/17/6, жилий стан. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/5Ц., 21/12,5/5. Ремонт, ві на в двір. Терміново. Ціна: 150600 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/9 п, 30 в.м., нова плит а ванній, хні, м/п ві на, вели ий бал он, підвал. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 6/9Ц, 30/18/5, ремонт, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 188600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 9/9Ц, 30/18/6, ремонт,вмонтована хня, ліфт новий працює. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 30/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 7/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц., 30/18/5. Хороший стан, вели а лоджія. Ціна: 207600 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 184000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 151700 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц, 32/18/5, осметичний ремонт. Ціна: 209100 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3 КВ.М., ЖИТЛОВА ПЛОЩА 12.1 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, СОНЯЧНА СТОРОНА. ЦІНА: 144000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, дах не тече, ліфт працює, є бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 Ц, 31/18/6. Жилий стан. Вмонтована хня, перетерті стелі, ванна/т алет облицьовані плит ою, МПВ. Не това. Ціна: 172000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 205000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9П, 31/12/9 хороший стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9П., 31/12/8. Жилий стан. Ціна: 191300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 8/9 Ц, 31/18/5, бал он 6 метрів, ліфт працює. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 1/9 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 5/9П, 34/16/9, МПВ, Брон.двері, бойлер, бал он зас лений. Ціна: 225000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 233700 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 Ц, 21/12,5/5, осметичний ремонт, олон а, д шова абіна. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 24/12.5/5.5. Ціна: 144000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 30/18/5, жилий стан, бал он. Ціна: 176000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/4 Ц, 29/16/5, пласти ові ві на, підвал, ві на виходять в двір. Ціна: 204 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Польовa, 4/5Ц, 29/ 17/5, ремонт, МПВ, бал он зас лений, терміново. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5ц, 25/ 12/5, бал он, осметичний ремонт. Ціна: 164000 рн Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5 ц, 31/17/5.3, осметичний ремонт. МПВ, нові вхідні двері, с ха, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9 П, 36/12/8, жилий стан. Ціна: 196000 рн. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц., 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 268600 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 47/30/6, імнати роздільні, без ремонт . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5 Ц, 32/17/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 6/9 П 34/18,5/8,7 ремонт. Ціна: 234900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, 30/12/6.5, житловий стан, ві на двір, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, мп.ві на, нова сантехні а, столяр а, євроремонт. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9П, 34/18/9, євроремонт, бойлер, МПВ, вмонтована хня. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, 5/ 5ц, 29/16/6, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 237800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна 7/9 Ц, 33/14/6, євроремонт, пласт. ві на, вмонт. хня, ліфт працює. Ціна: 204000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна «РУМ», 7/9 Ц, 26/14/6, ремонт, меблі, бойлер, бал он, ліфт працює. Ціна: 192000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Соборна 2/4ц, 36м. в., по ращене план вання, відмінний стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9 пов. 32/18/7 в.м. с часний ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц, 31/18/5.3, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9п, 36/ 18/8 ремонт, МПВ, столяр а, не това. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц,22/12/5, хороший ремонт, бал он теплений, зас лений, обшитий. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Соборна 7/9 П, 34/ 18/9. Хороший осметичний ремонт, зас лений бал он. Ціна: 232000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 ц, 23/13/5, ві на в двір, ремонт, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 ц, 34/18/9, ремонт, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, 2/5Ц, чеш а, 37/20/8, хороший ремонт, бал он+підвал. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, Бояр а, 2/5 ц, 36/20/7.5, по ращене план вання, ремонт, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 3/5Ц, 20 м. в., не това, санв зол на 4 сім’ї. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Соборна Ювілейне, 4/9ц, 32/18/7 євроремонт. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Соборна Ювілейний 4/9 Ц 32/18/6 ремонт. Ціна: 218700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 вартир , в л. Соборна, 1- імнатн (новоб дова) 6/6 ц, євроремонт, залишаються меблі + техні а. Ліфт працює. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9 ц, 26/ 14/6, житловий стан. Бал он. Не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 36/ 19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 35/ 18/4.5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 37/ 20/9, осметичний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 307500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/ 18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, 28/16/4. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4Ц., 30/16/5. Косметичний ремонт. Ціна: 224 125 рн Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 34/ 18/9, осметичний ремонт, р-н РУМ, МПВ, броньовані двері, ліноле м, не това, не малосімей а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28


7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№48 від 12 р дня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/ 18/6, євроремонт. Ціна: 266500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц, 33/ 18/6, євроремонт, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц., 30,5/16,4/5. Потреб є ремонт . Ціна: 216 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/ 18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9П., 34/ 18/9. Хороший стан. Ціна: 228 200 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7 євроремонт, натяжні стелі, МПВ, ламіна, бал он зас лений. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7, євроремонт, бал он зас лений, нова вмонтована шафа- пе. Ціна: 221400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/ 18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, євроремонт, меблі, вмонтована техні а, 39/ 20/8.1. Конта ти: (066) 560-43-78, (097) 402-30-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна, новоб дова, 7/7 ц, 44.5/20/15, євроремонт, меблі, техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , Пр.Мир , 4/5Ц, 31/ 16/6,5, євроремонт. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 8/ 9 ц, 48/30/8, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а,1/5 Цх, висо ий цо оль, част овий ремонт, о ремі імнати. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 Ц, 55,3/32,1/11,7, бал он. Ціна: 319800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 36/19/8, чеш а, б/з, броньовані двері, житловий стан. Недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П. 35/18/9. Жилий стан. Перетерті стіни та стеля, нова ванна, сантехні а, на ві нах решіт и. Ванна та т алет облицьовані плит ою. Ціна: 230000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

1- імнатн вартир , пров ло Робітничий, 2/5ц, 39/18/9, простора, бал он, омора, потреб є ремонт , чистий під’їзд, затишний двір. Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 590400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5 Ц, 45/ 31/6, імн. ізол., осм. ремонт. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц, 63 м. в., після заб довни ів. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5ц 46/ 29/6 роздільні імнати, ремонт, перетерто, нові тр би, нова сантехні а, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 3/5ц, 45/ 29/6 хороший жилий стан. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 ц, 72/36/15. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 40/ 27/6, ремонт. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 5 ц, 50/32/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 40/ 27/6, перетерті стелі, нова столяр а, олон а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Соборна, Центр, «сталін а» 2/5Ц, 36/19/8,4, хороший добротний ремонт. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/ 4Ц., 35/20/8. «Сталін а», висо і стелі, жилий стан. Ціна: 330 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5Ц., 31/17/6. Хороший стан, шатровий дах. Ціна: 248300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 пов. 34/18/9 в.м. без ремонт . Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 34/18/9, євроремонт, біля ар и, терміново. Ціна: 204000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1- імнатн вартир , Р-н пивзавод ( орот а), 37/18/6, жил стан, о р. Вхід, ліч на опалення. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , р-н Радіозавод , 6/9 ц, 43.9/22.7/12.2, новоб дова, автоном а. Ціна: 296000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 4/ 5 Ц,33/18/6, олон а,хороший ремонт, д шова абін а. Ціна: 260000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , л. Відінсь а 4/5ц, 32/ 18/6, житловий стан, вели ий бал он, МПВ. Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича,1/9П, 35 в.м., част овий ремонт, МПВ. Ціна: 208000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 34/18/9 в.м, жилий стан. Ціна: 188000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , центр, 2/5 Ц, 31/18/ 4,5 в.м, євроремонт, всі до менти, м/п ві на. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л.Київсь а, 2/5 ц, 24/ 12.5/5.2, зас лений бал он, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9ц, 31/12/7, МПВ, бал он, перетерті стелі. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 4/5 пов. 30/17/5 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 240700 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л.Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

Квартири в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, 2, 2,3- імнатні. Затишний район, арне план вання, дахова отельня. Най ращий вибір для тих, хто цінить я існе житло. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/10 ц, 42/21/8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 5ц, 30/18/6, осметичний ремонт, бал он, лічильни и, меблі. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 9/9 Ц, 34,5/19,9/5,7 ремонт, вільна. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 196000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 П, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 510-55-80 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 пов. 34/18/9 в.м. висо ий цо оль,жилий стан. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 Ц, 32 в.м., ремонт, меблі. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9, 32 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , в л. Фабрична,5/9П, 34/18/8, осмети а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 29/16/6, без/б, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 30/ 16/6,5, осмети а, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, 34/18/6, євроремонт. Ціна: 252000 рн, тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 2/9Ц, 47 м. в., хня – 12м. в., а/о, після заб довни а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 1/4ц, 41/20/10, новоб дова, висо ий цо оль, бал он, стан після б дівельни ів, двір о ороджений, дитячий майданчи , пар ов а. Ціна: 254 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л.Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, пор ч садо , з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Мельни а, 1/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, доб дований бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.О.Телі и 6/9п, 35/ 18/7 жилий стан, перетерті стелі, хня вмнтована. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 7/9П. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л.Польова, 4/5 ц, 25/12/5, бал он, осме��ичний ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- і мнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 30/15/8, МПВ, не това, євроремонт, ві на двір, тихий район. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 209100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5 ц, 33/18/6, МПВ, осметичний ремонт, не това, д шова абіна, вели ий оридор. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 142500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. О. Д ндича, 4/9Ц., 30/18,2/5,3. Жилий стан, не това. Ціна: 179100 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, 30/18/6. Ціна: 213200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , Новий Двір, 1/2 ц, 40 в.м, житловий стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , пивзавод, 1/3, під бізнес, поряд з пин а, 32 в.м. Ціна: 268000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 1/2Ц, 37 в.м., автономне опалення, ремонт, терміново. Ціна: 223800 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , Пивзавод,1 поверх, 30 в.м.хороший стан, можливість доб дови. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П, 34,5/17,2/8,3 ремонт, вмонт. хня. Ціна: 243000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 32/ 17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 п, 36/18/9. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/4 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал она, осм рем. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, ремонт. Ціна: 248000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това, хороший стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , пр.Дворець ий, 4/5 Ц, 24/13,6/ 6, бал он. Ціна: 209100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Кімнати в ртожит , в л. Льоно омбінатівсь а, 3 шт. Конта ти: 43-26-20 Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Кімнат в ртожит , в л . Д.Галиць о о 6/ 9 Ц, 18 в.м. Жилий стан. Ціна: 96000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Кімнат в ртожит , в л. Гараріна. Конта ти: (096) 456-87-03 Кімнат в ртожит , в л. Фабрична, приватизован , жилий стан, телефон, абельне ТБ. Ціна: 79200 рн. Конта ти: (099) 277-88-80, (097) 900-93-79 Кімнат , в л. Відінсь а, 2/5Ц., 21 в.м., хороший стан, підведена вода. Ціна: 97 800 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Свободи (р-н Педінстит т ), 3/

3Ц, без ремонт , автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2 імнати в ртожит , з можливістю переплан вання в 2- імнатн вартир , це ляний б дино , в л. Ніла Хасевича, нормальний стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- вартир , в л. Га аріна, 1/5ц, 43 в.м, євроремонт, МПВ, можна під омерцію. Ціна: 369 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатні вартири, в л. Ст. Бандери, 1/ 5, 42/2/6, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , п-т Мир , 5/5Ц., 45,6/ 29,6/6. Жилий стан. Ціна: 297200 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 4/9 П, 50/30/8 . Жилий стан. Ціна: 312000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/3Ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/ п ві на. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 8/ 9 Ц, 47/29,4/7,6, або обмін на 1 імнатн вартир + доплата Ціна: 315700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 8/ 9Ц., 48/27,3/8. Жилий стан. Ціна: 317500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, б дино 2004 ро , 1/5 п, висо ий цо оль, 60/45/7,5 перепланована (доб довані 2 імнати), ремонт. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 2/5, 60 в.м., автономне опалення, ремонт. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хороший стан. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 2/9 пов. 48/29/8,8 в.м. с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 348600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 48/30/7, ремонт, МПВ, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 ц, 49/29/8, 2 бал они, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 385400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, новоб д. 3/5 Ц 59,6/ 33,4/11,2 після б дівельни ів. Ціна: 492000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова 6/9 П. 54/ 33/8,8. Жилий стан. Ціна: 264000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9п імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Вербова 9/9 пов. 51,5/32/9 в.м. хороший жилий стан, дах після ремонт . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 55/ 29/7, с ч.рем., є до м. на доб д.бал он на 3 ві на. Ціна: 312000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26/6, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9п, 47/ 29/7, с/в і хня плит а, бал он теплений, бойлер, дерев’яна столяр а. Ціна: 340 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н «Вопа », 48/29/8, ремонт, меблі, си налізація, вітальня, спальня. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5 Ц, 47,3/ 27,7/ 8,1. Ціна: 364500 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 8/10 Ц ново б д. 56 м. в ,авт. опал., част ово ремонт. Ціна: 453600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 43,3/ /5,3, ім о ремі, ос рем. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц., 42/27/6. Ремонт. Ціна: 272700 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 46/ 30/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5, 52/ 34/7, част овий ремонт. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., ремонт, МПВ, вмонтована хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/ 28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 262400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Га аріна,1/5-пов. 40/27/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 273900 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Гвардійсь а 5/9 п, осметичний ремонт. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 4, 42,9/27/5,5, без рем., під офіс, можливість доб дови. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 П, 49/29/8, пласти ові ві на, сонячна сторона, ві на виходять двір. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 51/35/7, осметичний ремонт, МПВ, є підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 4ц, по ращене план вання, євроремонт, МПВ, олон а. Ціна: 401 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4 ц, 43/26/6, житловий стан, р-н «Чай и». Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4, 45/28/6.5, житловий стан. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 280 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/ 9П, 50/29/9, ремонт, не това, плит а, ламінат, тр би, євро, залишають меблі. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 48/29/7, житловий стан, (ч/ремонт), с/ в плит а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2 переплановані імнати в ртожит , ламінат, пар ет, теплення, 41 в.м. Ціна: 152 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 Ц, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Д.Гал��ць о о, 7/ 9Ц, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 44/28/6, імнати прохідні, олон а, по леєні свіжі шпалери, новий нітаз, сантехні а, бр. двері, житловий стан, пор ч з пин а 18 ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9, 48/27/7, ремонт, нова плит а, лоджія зас лена, подвійні д бові двері, с/в роздільний, хороший підвал. Ціна: 388 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 43/29/6, 1 імната прохідна, житловий стан, броньовані двері, олон а. Ціна: 299 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 318160 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10. Після б дівельни ів, Новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10Ц., 63 в.м., новоб дова, стяж а, шт ат р а, автономне опалення. Ціна: 395 200 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10Ц., 63 в.м., після б дівельни ів. Ціна: 394790 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 42/26/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 516600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/5 пов, 41/26/6 в.м. 2 бал она, жилий стан. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/9 п, 54/30/8 жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/2Ц., 42/26/10. «Сталін а», автономне опалення, висо і стелі, жилий стан. Ціна: 330 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 Ц, 42/28/6, два бал она, с/в о ремий. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 ц, ремонт. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3ц, 51/37/7, житловий стан. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 1/5 ц, 43/28/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 пов. 45/28/6 в.м. житловий стан. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о 1/ 5-пов. 43,4/28/6 в.м. осметичний ремонт, висо ий цо оль лоджія. Ціна: 319550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а 3/9ц, 47/28/7 зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9, 48/ 29/6, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 385950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 47/31/7, апітальний ремонт, олон а, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, пивзавод, 47/31/7, євроремонт, олон а, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Київсь а , 1/2 Ц, 42/27/6 в.м, пласти ові ві на. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 278800 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2Ц., 42/28,1/6. Потреб є ремонт . Ціна: 252300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

НОТАРІУС

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, по ращене план вання, імнати роздільні, 48/27/7.5, с/в роздільний, ремонт, лоджії зас лені, підвал. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

+ 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (067) 745-31-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: 308000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 Ц, 51/30/8, поліпшене план вання. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц., 51/31/8,2. По ращене план вання. жилий стан. Ціна: 337800 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ц, 44/28/6, без бал она, жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 42/30/6, без ремонт , бал он, імнати прохідні. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/25/6.5, мп.ві на, осметичний ремонт, нова еле тропровод а, є бал он. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/31/6, євроремонт. Ціна: 348000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 43/29/6, 3 ві на на в лицю, імнати роздільні, не това, плит а, тр би ДВП, саетехні а. Ціна: 480000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 44/31/5,8, олон а, телефон, б/з, євроремонт, мож. Доб д., імн.прохідні. Ціна: 368000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 42/ 28/7, хороший стан,о ремі імнати, підвал, бал он, нова провод а, сантехні а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5-пов. 42,5/26/5,4 в.м. о ремі імнати, ремонт. Ціна: 307100 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5ц, 45/28/6, євроремонт, ім. прохідні (можливість переплан вання). Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5Ц.,43/28/6. Ремонт, ізольовані імнати, шатровий дах, не това. Ціна: 306 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 50/30/8, потреб є ремонт , с/в о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9/ ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9ц, 51/30/8, по ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця 2/9П, 48/29/8, ремонт, ві на та бал он м/п. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Коновальця новоб д. 4/5 Ц, 72/36/14, авт.опал., ремонт. Ціна: 565800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 12/ 14Ц., 49/27/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 370400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 73/45/14, ремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 49/29/8 в.м, ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 пан. б д., 49/29/8, ремонт, терміново. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/14ц, 50/30/8, «чеш а», част овий ремонт, МПВ, лічильни и, вели ий бал он, терміново. Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, 43,7/29,3/5,5, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 45/28/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9П, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 Ц, чеш а, перетерті стелі і стіни, замінена столяр а, тепловий лічильни на під’їзд. Конта ти: (098) 155-95-21 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 46/29/5, о ремі імнати, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5ц, «чеш а», 52/30/7, МПВ, вмонтована хня, ремонт, бал он зас лений. Ціна: 418 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 49/29/7, ремонт хороший, МПВ, бойлер, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9Ц., 49/29/7,5. Хороший жилий стан. Ціна: 370400 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/8.5, житловий стан. Ціна: 292000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/9. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 4/10 Ц, по ращене план вання, 55/30/8. Пл. ві на, бр. двері, перетерті стелі, бал он та лоджія зас лені, пар ет, мебльована, бойлер. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а 2/5 Ц 55 м. в. ,ремонт. Ціна: 429300 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5Ц, 47/30/6,5, жилий стан, чиста, осметичний ремонт, доб дований бал он. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 48/27/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 52/30/8, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, чеш а, 52 в.м., євроремонт. Ціна: 336000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 9/14 Ц, 48.7/26.3/-, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 273600 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 2/5 ц, 40/26/6, о ремі імнати, не ова, житловий стан. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9ц, новоб дова, 50 м. в., хороший євроремонт, імнати о ремі, мпв. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 475600 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 49 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П., 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 314 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49 в.м. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, євроремонт, част ово мебльована, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц, 49/31/8.2, ремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 61/37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц., 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 346000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 5Ц, 45м. в., о ремий вхід в б дин , призначення – під офіс або житло, авт.опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 49.2/ 29.6/7, панель, МПВ, осметичний ремонт, о ремі імнати, д ш, с/в - новий ахель, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 48/29/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 49/28/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/9 п, 50/30/7, євроремонт, с/в о ремо, мп ві на, бойлер, ламінат, стіни, стелі перетерті, бал он зас лений і теплений, залишаються меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євроремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 44/ 31/6, звичайний житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 40/30/8, автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 283 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, «по ращене», 1/5Ц, 56 м. в., жилий стан, бал он, Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/3Ц., 42/28/6. Перепланована, о ремі імнати, осметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 264500 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/3ц., осметичний ремонт, о ремі імнати Ціна: 273 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 4/9 п, хороший жилий стан. Бойлер, 2 лоджії. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 48/30/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 П, 49/29/8, з апітальним ремонтом, перетерті стелі, пар ет, бал он зас лений металопласти ом та обшитий ва он ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 п, ооперативний б дино , МПВ, нова столяр а, теплений бал он, нова сантехні а, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 1/9 п, 45/29/6, осметичний ремонт, мп.ві на, броньовані двері, лічильни , бойлер, ахель, імнати непрохідні. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 П, 49/ 29/8. Ціна: 308000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9П, 48/ 30/8, не това, хороший стан, лічильни аз . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 2/5Ц, 46/18/15/9, хороший жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, Р-Н ПИВЗАВОДУ, 1/5 Ц, 41.6/29.2/7. ЦІНА: 240000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 53/30/8, пар ет, столяр а, с/в плит а, вмонтовані меблі, терміново. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 49,2 в.м, хня 7 в.м, 4 пов., хороший стан, санв зол роздільний, є бал он. Ціна: 294400 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 50/29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: 314 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

в л. Пересопниць а, 3 (три)

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, П, това, хороший жилий стан, пар ет, м/ п ві на, подвійні броньовані двері, зас лений бал он, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704,

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 6/14 ц, 67.2/38.8/8.4, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

+38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 43/ 28/6, жилий стан, пічне опалення. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, р-н «Арсен», 4/5 ц, 74/40/15, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3 ц, 42/28/6.5, євроремонт, автономне опалення, піді рів підло и, араж. Ціна: 304000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3ц, 42/28/6.3, євроремонт, автономне опалення, без бал она, араж. Ціна: 311 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 2/ 5 Ц, 41/28/6, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10 П, 48/30/8 ремонт, або обмін на 4-5-ти імнатн вартир + доплата. Ціна: 311600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 51 в.м., панель, ремонт, бойлер. Терміново. Ціна: 287000 рн., тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Міц евича 5/5 Ц, 48,3/30,8/8,2 олон а. Ціна: 348300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 43/28/ 6, без ремонт , центр міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 42/30/6, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Польова, 42 м. в., жилий стан, о ремі імнати. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Польова, 42/27/ 6.5, МПВ, нові вхідні двері, хороший житловий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5, 42/ 26/6, осметичний ремонт, 2 бал они, м/ п ві на, лічильни и. Ціна: 268000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Польова, 50 в.м., .жилий стан, два бал она. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3 ц, 42 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 49/ 29/8, пор ч дитячий садочо , ш ола. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 295200 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9 П, 55/ 30/9, осмети а. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9, 49/ 28/8, без ремонт . Ціна: 265600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9П, 49/ 30/8, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 47/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/3ц, 45/28/6,5, ремонт, олон а. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9Ц., 54/30/8. Хороший стан. Ціна: 427400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 360800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери 1/5 пов. 42/27/6 в.м. м/п ві на, част овий ремонт. Ціна: 278000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6 ,5 в.м., хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 46 м. в., хороший ремонт, вмонтовані меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 47 в.м., з ремонтом, автономне опалення, 2 поверх, можливо під офіс. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 1/3Ц, 37,7/26,7/6,1, імнати роздільні, ві на на в лицю, автономне опалення, олон а, під офіс, ма азин. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: 285 500 рн Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 371 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9Ц., 49/28/7,5. Новоб дова, ремонт, шафа- пе. Ціна: 379 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 3/4 Ц, 56/30/8,2, ремонт, олон а, бал он. Ціна: 467400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 П, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 299300 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/14, 50/30/8, осметичний ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/30/9, част овий ремонт. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

НОТАРІУС

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 Ц, 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/ 28/6.3, робиться євроремонт, автономне опалення, тепла підло а, араж, власни . Конта ти: (097) 781-94-41

№48 від 12 р дня 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а 4/ 9 ц, 60/36/9. Ціна: 388000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 2/ 9 ц, 44 в.м., хня 12 в.м., євроремонт, бойлер, с/в о ремо, хня-ст дія, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 2/ 9Ц., за альна площа 43,2 в.м., євроремонт. Ціна: 330400 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 7/ 9Ц, 50/29/7,5, л/з, пар ет, ос рем, оридор-9,5 в м, плит а. Ціна: 336000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 278800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 289 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 ц, 52/33/8, житловий стан. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 56/31/8 лоджія,бал он, вільна. Ціна: 418200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9П, 48/30/8, хор. ремонт, пласт. ві но в хні, л/з — 8м. в. Ціна: 336000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9ц, 58/32/8, ремонт, МПВ, бал он, лоджія, лічильни и, ондиціонер. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9Ц, 50/31/8, свіжий євроремонт, перепланована, вмонтована хня, 2 бал они обшиті, чеш а. Ціна: 456000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, 4/ 5 ц, 58/33/9. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 2- імнатн вартир , в л. Свободи, 3/5Ц., 42/28/6. Автономне опалення. Ціна: 236 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4Ц, 50/ 32/7,1, хор.стан, без бал ., ві на на доро , біля ЦУМУ. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Соборна , 8/9 Ц, 49/29/8 в.м., ліфт працює , хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Соборна 5/5 пов. 50/30/8 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 323700 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна 7/9 Ц 49/ 27/10,5 авт.опал.,ремонт. Ціна: 425250 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1 пов, прохідне місце, 43/28/6 перетерті стіни, мпв. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/ 34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5Ц, 49/ 29,1/7,1 ремонт, вмонт. хня, вітальня. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00


9

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№48 від 12 р дня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/ 30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: 338 225 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц,»сталін а» жилий стан. Ціна: 397700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4ц, «сталін а», ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 775-40-44 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, «сталін а», житловий стан, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4Ц, 60/ 31/10, МПВ, амін, пар ет. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н Ювілейний), 4/5Ц, ремонт, зр чне розташ вання. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5ц центр сталін а, 52/33/7 жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 Ц, 45,5/34/5. Хороший житловий стан, двері броньовані, ві на м/п, лічильни и, зас лений бал он, вмонтована хня. Хороша інфрастр т ра. Ціна: 308000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц., 50/27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 50/28/8 імнати о ремі, жилий стан, нова олон а, нові вхідні двері. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 Ц, 51/ 24/10, новоб дова, ремонт. Ціна: 472000 рн, тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 Ц, 51/ 24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 472000 рн, тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 Ц, 52/ 30/9, новий б дино ремонт. 46.000 Ціна: 368000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 Ц, 52/ 30/9 новий б дино , автономне опалення євроремонт. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 (067) 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, новоб дова, 51 в.м., х/о, бал он зас лений, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9ц, 57/ 31/11, без ремонт , лічильни и на вод , бал он незас лений. Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9Ц, 57/ 31/11, без ремонт ,лічильни и води. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 50/30/8, чеш а, о ремі вели і імнати, хороший житловий стан, нові тр би, олон а, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 50/30/7, чеш а, б/з, автономне опалення, МПВ, броньовані двері, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 50/ 30/8, це ла, осметичний ремонт, пар ет, ладов а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/ 5Ц., 41/28/6. жилий стан. Ціна: 272690 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/ 4 ц, 50 в.м., броньовані двері, житловий стан, с часна плит а. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, сталін а, 50 в.м., 3/5Ц, хороший стан. Ціна: 384000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 1/5 Ц, 42/26/6. Част ово ремонт. Без бал он , висо ий цо оль. Ціна: 264000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 2/5ц, 45/31/6, роздільні імнати, без ремонт , . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2 пов, вартира в хорошом місці. Жилий стан, олон а. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6, імнати о ремі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6,5 хороший стан. Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 5Ц, 45/31/6. Жилий стан, не това, о ремі імнати, сонячна, терміново. Ціна: 280800 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, 43/28/6, не това, МПВ, пар ет, с/ в-плит а. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 2/5ц, 47/30/6, санв зол о ремо, жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 42/28/6, х/о, потреб є ремонт , ві на в двір, не това, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі, ві на двір, є олон а, потреб є ремонт , пор ч з пин а, ма азин, апте а, є підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, житловий стан. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (050) 928-19-73 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 42/ 22/5,7,жилий стан,бал он зас лений. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, біля Ма ната, 2/5 ц, о ремі імнати, без ремонт , олон а, ві на в двір, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, центр, 3/3 ц, затишний двір, бал он, житловий стан, ві на в двір, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери,1/5Ц, 42/27/6, част овий ремонт ,без бал она. Ціна: 264000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Чебишева, 2/9 п, хороший осметичний ремонт, пар ет, не това, сонячна, затишний двір, р-н 12 ш оли, меблі. Є тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 381300 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Черня а новоб дова, 60/36/9, після б дівельни ів. Ціна: 369000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 42/ 28/6, х/о, с/ разом, потреб є ремонт , бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, 46/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, імнати с міжні, не това, без ремонт , до менти отові. Конта ти: (096) 712-86-42 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 42/ 30/6, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 43/ 28/6, житловий стан. Ціна: 291000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/ 2Ц, 48/36/6, а/о, вмонтована хня, висо ий цо оль. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 59 в.м., о ремі імнати, натяжна стеля, с часний ремонт, хня-ст дія. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5Ц, 42/28/6, євроремонт, хня-ст дія. Можливо під омерцію. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9 п, 49/29/9. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а 5/5 Ц, 51/30/10,5 . Ремонт, меблі, олон а, лічильни и, підвал, ремонт технічно о поверх . Ціна: 396000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3Ц, 42/28/7, автономне опалення, осметичний ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 45/ -/9, нова сантехні а, ламінат. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/ 37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/ 37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, ЗАГАЛЬНА 72.9 КВ.М., ЖИТЛОВА 36.5 КВ.М, 10/10 Ц, НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 408000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Тра торна (новоб дова) 5/5 пов. 60/32/8 в.м. житловий стан. Ціна: 480000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 53/29/ 8.6, панель, хороший осметичний ремонт, нові вхідні двері, меблі в хні та вітальні. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 П, 53/30/8. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 42/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 42 м. в., без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц., 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 309 700 рн Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Чорновола,2/4ц, 69/40/10, новоб дова, авт.опалення, стан після б дівельни ів, двір о ороджений, дитячий майданчи , пар ов а. Ціна: 426400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/7 ц, 57.7/349, євроремонт, автономне опалення, висота стелі 3.65 м, олон а, бойлер, теплений дах. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/9 ц, 58/34/-, ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 48/29/7,5. Жилий стан, ремонт ванній. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П., 48/29/7. Жилий стан. Ціна: 289000 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П., 48/29/7. Жилий стан. Ціна: 289 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 49/29/8, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 48/29/ 7, панель, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 48/30/8, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/14 ц, 49/28/9, перетерті стеля, стіни, поміняна сантехні а, вмонтована хня, залишається прихожа, меблі спальні. Ціна: 312000 рн., тор . Конта ти: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44

2- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/5 ц, 73 в.м., новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5Ц, 43/ 28/6, не това, імнати «розпашон ою». Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/5 ц, 52/ 33/7, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 3/5 ц, 42/27/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Черня а, 1/9Ц, 64/ /12, а/о, лічильни и, зас лений бал он. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт , 2 імнати, мпв. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Здолб нів БК 4/4Ц., 44,2/30,3/5,5. Жилий стан, дах зроблений. Ціна: 200000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Ш ільна, 42/30/6, автономне опалення, МПВ, ремонт, нова столяр а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , Калнишевсь о о, 5/5 пов. 46/31/7 в.м. ремонт. Ціна: 324000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/ 30/6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: 305250 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , п-т Мир , 5/9Ц., 60/ 36/10. Жилий стан, ремонт на хні. Ціна: 452 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3 ДОС, 30/ 22/7,2, ремонт. Ціна: 232000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3Ц, 50/33/ 7, автономне опалення, МПВ, євроремонт. Ціна: 308000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, імнати ізольовані. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5, Ц, Жилий стан, 44/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3,4,5- імнатні вартири. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua 3- імнатн варир , в л. Д бенсь а, 5/5Ц, 61,7/45,2/5,1, б/з. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , Біла Криниця, 2/2 Ц 44,6/29,3/7 авт.опал.,ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в це ляном б дин , в р-ні 12 ш оли, в л. Київсь а, нормальний стан, 71/40/9,8, по ращено о план вання. Ціна: 488 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 6/ 9 Ц, 67/50/8.2, поліпшене план вання, д бовий пар ет, дерев’яна столяр а. Терміново. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 44/30/ 6, олон а, жил.стан. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5 ц, 42/26/ 6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/9ц, 47/28/7.6, по ращене план вання, житловий стан, част овий ремонт. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 2- імнатн вартир , Радіозавод, 63,2/35/9, новоб дова, стан від б дівельни ів, автономне опалення та аряче водопостачання. Ціна: 400000 рн. Конта ти: (096)399-86-25

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, «Стожари», 4/14 ц, 51/27/8.3, ремонт в імнатах, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. • Соборна, 4/5Ц, 65/40/8,5, ремонт.

Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, житловий стан, ліфт працює. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, Арсен, 7/ 10 ц, 61/40/9, новоб дова, с/ о ремо, імнати о ремі, 2 бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 пов. 66/39/9 в.м. не това житловий стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 п, ремонт, бал он обшитий, пар ет. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 6/9 п, 67/42/9, о ремі імнати, нова столяр а. Ціна: 440000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 64/39/10, хороший ремонт, перетерті стіни та стелі, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 6/ 9Ц, 67 м. в., жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/ 37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. 6. Гвардійсь а 6/9 Ц, 67/42/8,5. Косметичний ремонт. Ціна: 416000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П., 63,5/ 39/9. В чорновом стані. Ціна: 281 200 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/9 П, 64/9 в.м, хороший стан, є 2 зас лені бал они, льох. Поряд автостоян а. Ціна: 352 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан, лічильни и на вод , зас лена лоджія. Ціна: 364 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5 ц, 44/30/ 6 в.м., житловий стан, не това, бал он, олон а. Ціна: 298000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 63/ 37/9, хороший ремонт. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/10 ц, 71/42/11, зал прохідний, хороший житловий стан, по ращене план вання. Ціна: 524 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44/29/ 6.2, житловий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/8п, 65/ 40/9, осметичний ремонт, 2 бал они. Ціна: 373 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а 8/9 п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 3/9 П, 62,7/37,4/12 ремонт. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 45.5/ 26/6.2, не това, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 62/ 37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 64/ 39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 44/29/ 6, біля отелю «Мир». Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44/30/ 6.2, житловий стан, не това, бал он не зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 66/ 44/9, жилий стан, перетерті стелі, дві лоджії, підвал, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3- імнатн вартир , в л . В.Дивізії 3/5 Ц, 68/ 39/10. Жилий стан. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (066) 853-93-59, (067) 681-36-35

3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5Ц, 60/37/ 8, хороший стан, пар ет, перетерті стелі, нова олон а, є араж. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9 п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9п, 47.6/28.5/6.6, част овий ремонт, бал он, МПВ, терміново. Ціна: 258 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/28/ 6, осметичний ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , центр, 3/10, 66 в.м, новоб дова, част овий ремонт, ч дове план вання, отельня, лічильни и, поблиз соц. стр т ри, пар , терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9П., 49/29/7. Косметичний ремонт. Ціна: 305250 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. • Ш хевича, 3/9П, жилий стан.

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 П, 70/40/11 в.м, хорошом стані. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імн. Квартир в центрі міста. Конта ти: (067) 362-95-50 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імнатн вартир в центрі міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9 Ц, 95 в. м, новоб дова. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/9 п, 65/39/9, нові шпалери, ліноле м, стелі перетерті, двері МДФ,МПВ, бал он заслений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9п, 63/38/8, ремонт, лічильни и на вод і опалення, лоджія і бал он зас лені. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+ 10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 56/ 40/6, жилий стан, това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц., 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 379 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Відінсь с часний ремонт в спальні, хні, МПВ, зас лений та теплений ламінат, вмонтована хня. Конта 155-95-21

а, 3/5 Ц, оридорі. бал он, ти: (098)

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 49/32/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Цх, 49/34/6,1 імната прохідна, олон а, 2 підвали. Ціна: 312000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 50 в.м. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 56/ 37/6, осм. рем., ліч. на вод , 1 імн. прохідна, 1 ві но на доро . Ціна: 336000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 52/ 34/7, осметичний ремонт. Ціна: 385400 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 8/9п, 64/ 38/9 лоджії 2, жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 52/ 34/7, ремонт, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії р-н «Арсен », 7/9 П, 62/37/9 арний житл. стан. Терміново. Ціна: 352600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 56/ 38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 66/ 39/9, хороший осметичний ремонт. Зас лена лоджія. Ціна: 312000 рн., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 10/10п, 79 в.м, ремонт, лічильни и. Ціна: 352600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 П, 65/ 40/9. Хороший осметичний ремонт. Лічильни и на аз і вод . МПВ. 2 бал они зас лені. Не това, д же тепла. Ціна: 373000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 52/ 34/7, ремонт, зас лений бал он, підвал, сонячна сторона. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 55/ 39/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 48 в.м., б/з, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48 в,м., олон а, бал он зас лений,. жилий стан. Ціна: 300000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, МПВ, нові двері, това, є технічний поверх,бал он зас лений, теплений. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/9 П, 78/39/9. Євроремонт, пар ет, простора лоджія, д бова столяр а вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. непрохідні, по ращ план в. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 82 в.м., євроремонт, броньовані двері, бойлер, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, м/п ві на. Ціна: 464000 рн. Конта ти: (099) 277-88-80, (097) 900-93-79 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 2/9 П, 64/39/9, затишний двір, пор ч дитячий садочо , ш ола № 12. Ціна: 340 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48/ /5, жилий стан, това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Галиць о о, 4/9Ц, 60,4/36/7,6, не това, бал он, лоджія, жилий стан, сонячна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/5 ц, 60/ 36/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/5Ц., 60/ 38/9. Без ремонт . Ціна: 411000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о , 1/10П, 64 в.м. Вільна, звичайний стан, продають разом з одно імн. пор ч. Ціна: 352000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, висо ий цо оль, не това, 2 бал они зас лені, є підвал, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 , 3- імнатн вартир , в л. Г р єва, 2 пов., 74/ 49/8 в.м., імнати ізольовані, 2 бал они зас лені, омора, оло�� а, с/в о ремо. Конта ти: (099) 912-45-08 3- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 2/3 ц, 56.2/ 36/6, житловий стан. Ціна: 320000 рн., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 63/40/9, 2 лоджії, зас лені, імнати о ремі, пар ет, лічильни и, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9ц, висо ий цо оль, не това, 64/45/10, лоджія зас лена, арний ремонт, МПВ, двері дерев’яні, домофон. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9П, 66/40/8, бойлер, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 4890 рн/ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5ц, за . площа 58 в.м, не това, хня з однією імнатою з’єднана, вмонтована шафа- пе, апітальний ремонт. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а,1/9 пов. 66/39/9 в.м. част овий ремонт, підвал. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 1/5Ц, 58/42/6, євроремонт, не това, висо ий цо оль, перепланована, дитяча і спальня о ремо, зал разом з хнею. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, це ляний б дино , за альна площа 52 в.м, нормальний стан, пар ет. Ціна: 388000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/5 ц, по ращене план вання, без бал она, нова олон а, тр би замінені. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о,1/ 5 Ц, 63/42/6, «чеш а» жилий стан. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (12 ш ола), 5/14Ц, 65/38/7,6, ремонт, бойлер. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099)023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 Ц, 42/29/6, пласти ові ві на, жилий стан, терміново. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 12/14Ц, 64/39/9, євроремонт, вмонтована хня, част ово меблі. Ціна: 488000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/2Ц, 44/ 30/6, без ремонт . Ціна: 296000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 352600 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 65/ 37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

№48 від 12 р дня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10ц, 62/36/8, с часний ремонт, автономне опалення, підвісні стелі, МПВ, хня-ст дія, вмонтована хня, 2 лоджії зас лені. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 ц, 61/39/9, част ово ремонт, нова сантехні а, 2 бал она зас лені. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, омет.ремонт, 68 в.м, 3 бал они. Ціна: 340000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а «по ращене», 1/5Ц, 68 в.м., висо ий цо оль, 2 бал они, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 2/9 пов. 66/39/9 в.м. хороший жилий стан. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 53/38/5,8 в.м. част овий ремонт. Ціна: 424000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 4/5 Ц, 70/39/14 авт. опал., після б дівельни ів. Ціна: 550800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 60/37/9, част овий ремонт, лоджія та бал он, с/в о ремо, б дино в дворі. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 672400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 5Ц., 60/37/9. Дві імнати в хорошом стані, хня та оридор - під ремонт. Ціна: 411000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц, 62/38/9, поліпшене план вання. Ціна: 372000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9/п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 3/5 ц, 65/45/8.5, ремонт, меблі. Ціна: 508400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/5 ц, новоб дова, 70 в.м., повністю євроремонт, автономне опалення. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 63/ 37/9, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 382500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/14 Ц, 68/39/9, чеш а. Ціна: 418000 рн. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н лі арні, 2/2 ц, житловий стан, нові вхідні двері, тихий двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц, 64/38/10, жилий стан, пар ет, зас лена лоджія. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 411000 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КЛЕШКАНЯ, 1/2 Ц, 75.8 КВ.М., РЕМОНТ ЗРОБЛЕНО 3 РОКИ ТОМУ, АГВ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА. ЦІНА: 640000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 240-08-83 3- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 10/10П., 62,2/38/9. Жилий стан. Ціна: 321500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, Ц, 56//5,5, жилий стан. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и 4/5 Ц, 146 м. в., авт. опал. Ціна: 984000 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 54/38/6, ремонт, аряча вода цілодобово, нова вмонтована хня, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, житловий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 п, 66/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П., 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 334 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: 340000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 5/ 5 пов. 69/42/8 в.м. м/п ві на осметичний ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц., 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 371 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 67/39/9, бойлер, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 66/37,9/5, панельний б дино . жилий стан, є два зас лені бал они, терміново. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатовсь а, 2/14Ц, 69/40/9, без бал ., імн. роздільні, можна доб д вати бал он. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095)722-70-08,(096)027-22-00 3- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Ц, 62/48/5,5, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц., 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: 371 000 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 69/42/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 5/ 5ц, 58/42/5, хороший стан, бал он зас лений, лічильни и. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, ремонт, сонячна сторона, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 9/9 Ц, 65/39/7, «чеш а» жилий стан, м/п ві на, два бал они, лічильни и. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 П. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 368000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 9/9 П, 67/39/9. ремонт, зас лені бал они. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/ 14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/10 ц, 61 в.м. Ціна: 400000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9п, 70/35/9, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9 пов., 68 в.м, осметичний ремонт, м/п ві на, лоджія, бал он, можливий обмін на дві 1- імнатні вартири, або одн 1- імнатн з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Мельни а 3/10П, 79,5/39,5/9, хороший жилий стан, м/п ві на, 3 лоджиї, лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Мельни а 5/9 ц, 64/39/10, жилий стан, не това, нові шпалери. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 П, 65/36/9, жилий стан, м/п ві на, вмонтована хня. Ціна: 311600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 П, хороший стан, с/в плит а, терміново. Ціна: 344000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 Ц, 63/38/9. Автономне опалення, підвісна стеля, с часний ремонт, вмонтована хня, пл. ві на, пос домий а, дві лоджії. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5 ц, 60/47/6, ремонт, МПВ, бал он зас лений, с/в о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/ 5ц, 60/46/6, ремонт, МПВ, по ращене план вання. Ціна: 459 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/ 5Ц, 61/47/6, ремонт, нова столяр а, ламінат. Ціна: 444000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, 66/39/9 в.м. житловий стан, на хні зроблений ремонт. Ціна: 352000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, не това, броньовані двері, перетерті стіни, стелі, хороший стан. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 49/33/6. Ціна: 348500 рн Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9 Ц, 69/46/10, ремонт, мебльована, два вели их бал она. Ціна: 504000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9ц, 69/40/10, по ращене план вання, зас лені бал он та лоджія, євроремонт, вмонтована хня, мебльована. Ціна: 492 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ЗАГАЛЬНА 60.8 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.5 КВ.М. ЦІНА: 480000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Набережна, р-н продовольчо о р- , 2/5 ц, 50/34.5/6, ремонт, без бал он , підвал. Ціна: 369 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Новодвірсь а, 2/ 2 Ц, 29/16/6, автономне опалення. Ціна: 172000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 5/9 П, 60/38/7,5, звич.стан. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 Ц, 58,7/39/5,5, осметичний ремонт, м/ п ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 ц, житловий стан. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (050) 928-19-73 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/ 5Ц.,63,8/40,7/8,3. По ращене план вання, част овий ремонт, дах пере ритий єврор беройдом, не това. Ціна: 411000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9П, 67/39/9, ремонт, пар ет, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 4/9 пов. 66/39/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ РАЗОМ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: 560000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 4/9 п, 67/ 40/9, хороший стан, броньовані двері, мп.ві на. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9П, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 475600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 4/4 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2ц, 58.1/39/8, ремонт, автономне опалення, без бал она (є можливість доб дови), араж, сарай. Ціна: 467400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4 поверх, 55/40/5, част овий ремонт, ві на в двір, або обмін на 2х. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/4Ц, 65,5/41/10, осметичний ремонт, това, ві на в двір і на в лицю, висо ий цо о оль, сарай, можливо під офіс. Ціна: 452000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/ 5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 1/ 9П, 63/39/9, хороший добротний ремонт, одна імната перепланована, збільшена за рах но бал она, лоджія, Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П хова, 64/39/9, л- и, бойлер, хороший стан. Ціна: 360 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 8/9 ц, 61/ 39/9 в.м. ремонт. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2, 87/ 64/9, вартира без ремонт . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/дер, 87 в.м., без рем.2вих. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9П, 63/39,5/9, хороший жилий стан, , м/п ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5ц, площа 70 в.м, хня 8 в.м, житловий стан, лічильни и, бойлер, броньовані двері. Ціна: 537 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 4/ 9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5Ц, 59/40/7, 1 прохідна, пар ет, євроремонт, (2006р) Рем дах б в. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 68/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 448000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери 4/5 Ц, 56/36/6. С часний ремонт. Ціна: 384000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 57/42/6, жилий стан, терміново. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8, по ращене план вання, хороший стан, бал он і лоджія зас лені. Ціна: 385 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, «по ращене» 5/5Ц, 61/38/8, лоджия та бал он зас лені, жилий стан, с ха, з дахом проблем немає. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 П, 65/36/9, осметичний ремонт, є бал он, лоджія. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 /11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 9ц, МЖК, 64/39/8 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/ 8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 9 П, 67/39/9, відмінний стан, тепла, затишна, в тихом районі, поряд ш ола, садо , дитяча полі ліні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-15-43, (097) 649-40-15 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 9п, 67/39/9, євроремонт, 2 лоджії, лічильни и, МПВ. Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 70 в,м,ремонт свіжий, 2 бал они, омора, підвал. Ціна: 584000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 565800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/ 2Ц, 42/38/7, (біля дитячої залчізниці), това, два ві на на базар, під офіс, пл.ві на, без бал она. Ціна: 368000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 70/40/10.5, євроремонт, 2 бал они зас лені. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Тиха, 7/10, 82,9/ 50,5/10,4. Район центр , вартира здана в е спл атацію 2008р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 П, 68/45/9, жилий стан. Ціна: 356700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Соборна 3/5 Ц, 67/ 40/8,5. Част овий ремонт. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (097) 487-32-88

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 п, 72/41/9, не това, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4, 79,2/ 50,5/8,3, центр міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

вартир , в л. Фабрична, 5/ 3- імнатн 9-пов, 68/45/9, житловий стан, не това. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 Ц, 68/41/9, чеш а, бал он, лоджія. Ціна: 425000 рн. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9П., 72/40/9. Жилий стан. Ціна: 341900 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5ц, 54/ 49/6, «хр щов а», житловий стан, нова олон а, с/в с місний, бал он зас лений. Ціна: 451000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Чебишева 5/9 П, 66 /38/9, част ово ремонт. Ціна: 385400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9П, 66/ 40/9, нормальний житловий стан, є бал он, лоджія, зас лені. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9П, 69/ 41,7/11, євроремонт, доро а столяр а, пл.ві на, бр.двері, хня-ламінат, бойлер, вмонт. хня+вітальня. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9п, за .площа 67 в.м, хня 9, бал он і лоджія зас лені, без ремонт . Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 63/33,3/7,8. Євроремонт. Нова сантехні а, столяр а. Повністю мебльована. Не това. Ві на виходять на пар . Зас лений бал он. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9П., 63/40/9. Ремонт. Ціна: 322 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Соборна, Ювілейна 2/5 Ц 53 /35/ 6 ремонт. Ціна: 369000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 3/5 Ц 57/39/6 арний житл. стан, 369000 рн, тор . або обмін на 3-х імн. в ЦБ С.Кр шельниць ої. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 5Ц, 54/38/6, імнати роздільні, хор. ремонт, можна під офіс, брон. двері, хор. ремонт. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 1 пов., П, 63 в.м, осметичний ремонт, нова хня, 2 лоджії. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 5/10 п, 63 в.м., два зас лених бал она, хороший ремонт. Ціна: 372000 рн. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 62/ 39/9, 2 лоджії, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 П, 65/36/9,.жилий стан. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 533000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черновола, 3/ 5Ц,ремонт, араж ,Терміново!. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Черня а 8/9 Ц, 146,5/129,8/69/9, дворівнева, після б дівельни ів. Ціна: 697000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 62/38/14 в.м., по ращене план вання, євроремонт, хня ст дія. Ціна: 520000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 427400 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 59 м. в., ремонт, автономне опалення, піді рів підло и, натяжні стелі, вмонтовані меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Чехова 3/9 Ц, 67/ 38/7,5 . Ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 480000 рн., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 ц, 54/39/6, ві на в двір, олон а. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Чорновола 7/9 Ц, 110 м. в., після б дівельни ів. Ціна: 891000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 55/38/6. Потреб є ремонт , порожня. Ціна: 346000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 60/36/6, імнати ізольовані, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81


№48 від 12 р дня 2012 ро

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 418200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , Городо ,1/2Ц, жилий стан, 46/28/5,5, о ремі імнати, можливість доб дови, ділян а пор ч. Ціна: 148000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 62.8/45.6/5.6, житловий стан. Ціна: 345000 рн. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, (селище), 50 в.м., 2 поверх, Ц, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: 188000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 9/9Ц, дворівнева. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/ 30/7, осмет.ремонт, бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: 188000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 3/5 ц, євроремонт, олон а. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, в л. Незалежності, 44 в.м., це ляний, ремонт, підвал, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 483800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9ц, 68.8/38.2/8.4, по ращене план вання, без ремонт , вели а лоджія. Ціна: 418 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , Центр, 4/5 Ц, хр щов а. Капітальний ремонт. Розвинена інфрастр т ра. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9ц, 91м. в., євроремонт, МПВ, 2 лоджиї зас лені. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , центр, в л. Остафова, 3/4 ц, 58.3/40.6/7.7, лічильни и, житловий стан, вмонтована хня, підвал, двір, сад, стоян а, без посередни ів. Конта ти: (097) 125-82-84

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 60/40/9, потреб є ремонт , МПВ, 2 вели их бал они. Ціна: 364000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , Ювілейний, 5/5ц, 58/ 42/5, дах ап.ремонт, бал он зас лений, лічильни и на вод . Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П., 60/38,4/8,5. Жилий стан. Ціна: 362300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П., 60/38,4/8,5. Жилий стан. Ціна: 326 700 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 66 в. м., част овий ремонт, 2 бал они, хороший стан вартири. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9 П, 63/39/9. Капремонт зроблений в сіх імнатах, о рім хні. Мп. ві на, двері вхідні дерев’яні. Є тамб р. Опалення індивід альне ( вартирне). Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири

4- імнатн вартир , в л. • Ш хевича, 91 в.м., 2/9, ремонт,

пл.ві на, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, лічильни и, світло, 2 лоджії зас лені. Кабельне ТБ, Інтернет, Wi-Fi. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-25-53, (097) 645-81-98

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9 п, 75 в., євроремонтом, 2 зас лених бал она. Конта ти: (099) 484-23-44, (096) 109-47-21

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9п, 75/67/8, с часний ремонт, МПВ, нова столяр а, бал он зас лений. Ціна: 459 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 528 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 7/9ц, 72м. в, хороший стан, МПВ, вмонтована хня, по ращено о план вання. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/ п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9 п, 65/35/9. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 70/35/ 9, панель, бойлер, лічильни и, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л.Київсь а, 8/9 ц, 63 в.м., житловий стан, лоджія зас лена. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, ЗАГАЛЬНА 60 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.2 КВ.М., ДОБРИЙ СТАН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: 1640000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 Ц, 80/ 40/12. Жилий стан. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9 п, 78 в.м., бал он не зас лений, .житловий стан. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 4890 рн/ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 85/57/10, по ращене план вання. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 Ц. 85/50/10. Жилий стан. МПВ, 2 бал они і лоджія зас лені, д бова столяр а, не това. Терміново. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

3- імнатн вартир , Пивзавод,1/5Ц, 63/ 42/6, висо ий цо оль, без бал он , жилий стан, чеш а. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 541200 рн. тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 62/48/ 5,4, 5/5, без ремонт , стан жилий, це ляний б дино . Ціна: 364000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5Ц, 51,5/ 34/5,6/ без ремонт , Конта ти: 38500 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 57/ 39/7 в.м, хороший стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д, 56/38/6, ремонт. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5 Ц, 72/10,5, осметичний ремонт. Ціна: 520 000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5/ 9ц, по ращене план вання, 66/39/9, МПВ, 2 бал они, ремонт. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. О.Телі и, 3/9 П, 64/39/9, два бал она, затишний двір. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/49/6, без ремонт . Ціна: 368000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал они зас лених. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц, чеш а, без ремонт . Ціна: 440000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 Ц, 77 м. в., з євроремонтом. Три спальні, вітальня, простора хня, роздільний санв зол. Не това, ві на виходять на дві сторони. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/9ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, вмонтована хня, 2 бал они, отова для проживання. Ціна: 533 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева, 123 в.м., після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 4890 рн./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9 п, 100 в.м. Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2, це ляний б дино , житловий стан, повноцінна вартира. Ціна: 140000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц., 314/ 6. С часний ремонт. Ціна: 142500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Шевчен а, (р-н шайби), 3/4 ц, 33/17/7, МПВ, осметичний ремонт, ламінат, лишається вмонтована хня та вітальня. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , Зоря, в л.1- о Травня, ремонт, авт. опалення, с п тни ове ТБ, Інтернет, мебльована, поб това техні а, нові вхідні та між імнатні двері, Ціна: 209000 рн. Конта ти: (097) 177-52-02 1- імнатн вартир , Квасилів, 7/9п, 34/18/ 9 жил стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 п, 30/12.5/ 9. Ціна: 145000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 4/9П, 34/13/8, жилий стан, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , Квасилів, житловий стан, можливо з мебялми, 35 в.м, 3/9 П. Ціна: 156 000 рн. Конта ти: (096) 640-83-38 1- імнатн вартир , Корець, в л. Київсь а (біля монастиря), 2/2Ц,32/20/6, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , Новолюбомир а, 3/ 3, 29 в.м, житловий стан. Ціна: 120 000 рн. Конта ти: (097) 476-71-72 1- імнатн вартир , р-н Ювілейно о 32/17/ 5. Жилий стан. Ціна: 207800 рн, тор . Конта ти: (097) 494-82-75

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Цп, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , Слав та, можливий обмін на Рівне. Конта ти: (050) 375-54-61

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 61/45/6, без ремонт . Ціна: 360000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, або обмін на 2- імнатн + доплата. Ціна: 26240 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 61.1/44.5/5.4, без ремонт . Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Квартир Рівном . Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Ц, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , Нова Любомир а, 1/ 5 Ц, 38 в.м. Ціна: 140 000 рн. Конта ти: (097) 183-42-71 2- імнатн вартир , Оржів, Рівненсь ий р-н, 3/5 Ц, 49/29/8, автономне опалення, без ремонт . Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (067) 656-47-61

3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82

1- імнатн вартир , Городище, в л. Рівненсь а, 4/5Ц, 42/25/10, новоб дова, авт.опалення, євроремонт, о ремий підвал, пор ч з пин а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , смт.Зоря, 1/2Ц, 35/20/ 8, чиста, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн варир , Квасилів, по ращене план вання, 2/5Ц, 51/ /9,3, хороший ремонт, перепланована, підло а в хні та ванній з піді рівом, подвійні двері, автономне опалення. Або обмін на 1- імнатн в Рівном . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , Городище, 5 м від Рівно о, 53 в.м, всі зр чності, автономне опалення, є місце для аража, можливий обмін на 1- імнатн в Рівном . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 927-47-41

Квартири. Терміново. Конта ти: (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 п, 48/28/7, част ово ремонт, пар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 П, 105 в.м., ремонт, 3 зас лених бал они, брон. двері, замінена сантехні а, столяр а, лічильни и, можливий обмін. Ціна: 406700 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua

1- імнатн вартир , Горба ів, Гощансь ий р-н, 2/2 Ц, автономне опалення, м/п ві на, ремонт, терміново. Ціна: 104000 рн. Конта ти: (097) 645-40-73, (097) 675-21-63

1- імнатн повноцінн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

Квартир по ращено о план вання власни а. Конта ти: (067) 364-04-64

3- імнатн вартир , Здолб нів, р-н Ш оли № 6, авт. опалення, в хорошом стані, без посередни ів. Конта ти: (093) 845-93-33

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ГЕНІЧЕСЬК, АЗОВСЬКЕ МОРЕ, 4/ 5 Ц, 32/14,5/6, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, М/П ВІКНА, БАЛКОН, БОЙЛЕР. ЦІНА: 165000 ГРН. КОНТАКТИ: (098) 353-07-59, (098) 830-95-81

1- імнатн вартир .Терміново, р-н. Льоно омбінат, Північний. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , Квасилів, 1/9П., 48/ 28/8. Жилий стан. Ціна: 192 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1.1.6. Продам по області та У раїні

1- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Квартир в б дь-я ом районі. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

5- імнатн вартир , в л. Млинів��ь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

5- імнатн вартир , Квасилів, 3/9 П, 103/ 62/9, лічильни и на аз, вод . Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 915-77-37

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 42 в.м., 4/4 Ц, імнати о ремі, євроремонт, нова сантехні а, авт. опалення, бал он, підвал. Ціна: 279000 рн. Конта ти: (097) 639-68-48

2- імнатн вартир , смт. Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Цп, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Ц, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОВНОЦІННУ, 2-4 ПОВЕРХ, ТЕРМІНОВО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 794-59-49, (095) 808-24-11

3- імнатн вартир , Квасилів, 63 в.м. Ціна: 240000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37 3- імнатн вартир , Костопіль, в л. Степансь а, 2/5ц, 62/37/8 в.м, не това, бойлер, житловий стан+ араж. Конта ти: (096) 383-92-75 3- імнатн вартир , Оржів, 5/5 Ц, 68/39/8.5 авт.опал. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Квартир в центральном Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Квартир власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, Київсь а, Костромсь а, Орлова. Конта ти: 28-50-25 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 www.rivnedim.com.ua

4- імнатн вартир , Квасилів, 2/9П, жилий стан. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

Квартир , Ал шта. Доро о. Конта ти: (096) 485-44-18

2- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Кімнат - вартир , Гоща, без зр чностей, 2 пов. Конта ти: (098) 886-85-85

2- імнатн 747-20-77

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян

всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир , новоб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89

2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

вартир . Конта ти: 45-08-30, (098)

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3,4,5- імнатні вартири, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 3,4- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 487-32-88 3- імнатн вартир , на Ювілейном , терміново, роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир в «Хр щовці» ( м. Рівне ) без посередни ів. Конта ти: (098) 744-13-51

3- імнатн вартир , новоб дов , або «чеш » з хорошим ремонтом, бажано з автономним опаленням, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир . Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир з ремонтом, роз лян всі варіанти Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1- імнатн в «Хр щовці» ( м. Рівне) без посередни ів. Конта ти: (093) 755-69-27

1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , або малосімей в районі автово зал , (Відінсь а). Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , бажано це ляний б дино , рім 1- о поверх . Ціна: до 240000 рн. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , для себе, роз лян всі варіанти, без посередни ів. Конта ти: (067) 251-58-04

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар

або автово зал, або «Аван ард». Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

11

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші

райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067)362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатн вартир , • автово зал, Північний, Бояр а,

центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн • автово зал,

вартир , повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно, потижнево, новоб дова, євроремонт, недоро о. Конта ти: (097) 163-19-96, (063) 632-51-25

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • вартири, абсолютний омфорт, автобазар або • 1,2- імнатні автово зал, або «Аврора», або Автово зал, центр. По одинно, «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37,(063)790-02-64

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42,(093) 906-14-07


12

КВАРТИРИ: ОРЕНДА 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA

ЗДАМО

1- імнатні вартири Гр шевсь о о, 5/9 п, меблі, абельне ТБ, 1200 рн+ світло, вода. Кн.Романа, 2/5 ц, олон а, ом нальні посл и.

хня мебльована, імната без меблів, 1100 рн +

Соборна, РУМ, 6/9, меблі, холодильни , 1100 рн + світло. Ма арова, 5/9, меблі, осметичний ремонт, 800 рн+ ом нальні посл и. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, поб това техні а, 1400 рн. Набережна, 2/5 ц, олон а, пл..ві на, зас лений бал он, меблі, холодильни , 1500 рн+світло. Мельни а, 3/9, меблі, Інтернет, 1200 рн +світло. Квасилів, меблі част ово, житловий стан, 800 рн.

2- імнатні вартири С.Кр шельниць ої, 2/5, бойлер, меблі, поб това техні а, 1600 рн + ом нальні посл и. Кн.Романа, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1500 рн+лічильни и. Ш хевича, 8 поверх, част ово меблі, холодильни , 1700 рн + світло. Київсь а, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1800 рн + лічильни и. Ма арова, 3/9, меблі, телевізор, холодильни , 1600 рн + світло. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, 1700 рн + лічильни и. Вербова, 5/9, част ово меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и.

3- імнатні вартири Ст.Бандери, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Га аріна, 5/5 ц, олон а, меблі, 1300 рн + ом нальні посл и. Корольова, 4/9, част ові меблі, телевізор, 1700 рн. пр. Мир , меблі, техні а, с часний ремонт, 4000 рн. Коновальця, меблі, холодильни , 2000 рн.

Кімнати Кімнат , в

ртожит , блочна система, меблі, 650 рн.

Кімнат без проживання осподаря, по 450 рн з людини. Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 320 рн з людини. Кімнат , в л. Га аріна, по 350 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и 1/2 б дин , зр чності, меблі, холодильни , 1500 рн + лічильни и. Б дино , зр чності, меблі, хороший ремонт, місце під авто, 3000 рн. Тимчасів , част ові ви оди, меблі, 650 рн.

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,3- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно,

потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

•1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», БОЯРКА, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АВТОРИНОК, ТЦ «ЧАЙКА», ЦЕНТР, З/Д ВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ВІДІНСЬКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ВУЛ. ВІДІНСЬКА, ЦЕНТР, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО, РЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ІНТЕРНЕТ, ГАРЯЧА ВОДА ЦІЛОДОБОВО, КВИТАНЦІЇ, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (097) 258-22-26 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦЕНТР, Р-Н. З/Д ВОКЗАЛУ, ПІВНІЧНИЙ, Р-Н «ЕПІЦЕНТРУ», ВСІ УМОВИ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 559-77-99, (096)345-33-37 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ АБО «АВРОРА», АВТОСТОЯНКА, РЕМОНТ, ПРАЛЬНА МАШИНА, ХОЛОДИЛЬНИК. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО. КОНТАКТИ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (098) 457-04-06, (050) 435-36-49, (093) 626-65-63 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФРАСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77 1,2- імнатн вартир , подобово, потижнево. Власни . Конта ти: 24-77-58, (066) 220-37-17 1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

№48 від 12 р дня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, меблі, холодильни , житловий стан, 1250 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4поверх, мебльовано, зас лений бал он, ходильни , телевізор, на тривалий термін 1500+світло. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, осметичний ремонт, мебльована, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн.+КП Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (097) 848-38-90 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 4/9 п, меблі за домовленістю, свіжий осметичний ремонт, 1000 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. П хова , меблі на тривалий термін, жилий стан 1500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, елітні меблі, с часний євроремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 2/ 5 ц, Євроремонт, меблі, холодильни , плазма, пр. машина, олон а, інтернет, абельне, пл.ві на, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, меблі,холодильни ,телевізор на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Вербова , ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 3 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на дов отривалий термін. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на дов отривалий термін. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 пов, меблі, олон а, холодильни , 1300 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, ремонт, без меблів. Ціна: 1500 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, на дов отривалий термін. Для сім’ї. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 1- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, свіжий ремонт, меблі, техні а, 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ.

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35,

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт, вся техні а, всі меблі вмонтовані. Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

Квартир в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

• 2,3- імнатні вартири, автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 2- імнатн вартир в центрі міста в елітном б дин з євроремонтом та поб товою техні ою. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт. Цін : 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а (біля «Орлана»), 4/9 ц, Новоб дова, Євроремонт, мебльовано, вся поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а , част ово мебльована, на тривалий термін, 1700+світло. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а , част ово мебльована, на тривалий термін, 1700+світло. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, холодильни , телевізор, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ,

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , Квасилів, осметичний ремонт, 800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

вартир , в л. Коновальця, 1- імнатн ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , центр, р-н.Ювілейний, Північний, автово зал, з меблями та без. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТБ. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , центр, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5, Євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр. машина, олон а, телефон, бал он зас лений, пл.ві на, с п тни , на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, свіжий ремонт, повністю мебльована, техні а. На тривалий термін, 1700 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КН.ОЛЬГИ, ДЛЯ СІМ’Ї НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (096) 149-85-61 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 2700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3 поверх, хороший ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр.машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Набережна, житловий стан, холодильни , для сім’ї. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1700 рн+КП. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1600 рн+КП. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦЕНТР), 2/5 ц,свіжий ремонт, меблі, поб това техні а, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4, аряча вода, поб това техні а, меблі, 2500 рн, без ом нальних посл . Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, без меблів, не мебльована. Ціна: 1600 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , Інтернет, 1600 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о (12ш ола), 6/9п,ремонт, меблі, холодильни , 3200 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , в л. Черня а,хороший ремонт, всі меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн + лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, всі меблі, телевізор, холодильни , пр.машина 2200 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 ц, част ові меблі, холодильни , зас лений бал он, 1700 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , пивзавод, мебльована, поб това техні а. Ціна: 1750 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, меблі, холодильни +ТВ., 3200 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , пр.Мир , на дов ий термін, з ремонтом, 1700 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь ий на дов ий термін, ремонт, поб ттехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, свіжий ремонт, повністю мебльована, техні а. На тривалий термін, 1700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н «Стамб л», на тривалий термін. Конта ти: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38


КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ

№48 від 12 р дня 2012 ро 2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 1 поверх, ремонт, мебльована, 2500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, на дов ий термін, ремонт, мебльована. 1700+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , р-н.Ювілейний, 1 поверх, ремонт, мебльована, 2500 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , 2 •імнати, порядній сім’ї або

дівчатам, р-н Північний, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (097) 233-11-43

3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, ЄВРО ремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина 3000 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, євроремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 3800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, олон а, хороший ремонт, меблі, холодильни , абельне, пр.машина 1700 рн.+ аз, вода, світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, олон а, част ові меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, меблі, телефон, абельне телебачення, телевізор, холодильни , жилий стан. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. меблі, холодильни . Ціна: 2000 рн.+КП Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2 поверх, свіжий ремонт, меблі, вся поб това техні а, на тривалий термін порядній сім’ї. 2300+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Коновальця мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 4/9 п, осметичний ремонт, всі необхідні меблі, телевізор, холодильни , для сім’ї 1600 рн +світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення, 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, част ово мебльована. Ціна: 1800 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 345-33-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 4/9, меблі необхідні, холодильни , осметичний ремонт. Ціна: 1800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін, 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 2400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма, 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. меблі, холодильни , 2000 рн+КП. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9, імнати непрохідні, ремонт меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Соборна, , поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 2800 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6 поверх, аряча вода,зроблений ремонт, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 3500 рн + світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 3700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2800 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр осметич��ий ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 2100 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни , телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л.Коновальця, ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі. 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни . Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , Пр. Мир , 1 поверх, євро ремонт, меблі, техні а. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 3- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, 85 в.м., все необхідне є. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичний ремонт, холодильни 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.18. Здам імнат

Кімнат для 3 дівчат, р-н • рин «Андріївсь ий», автово зал. Конта ти: (063) 432-19-45

Кімнат в 3- імнатній •вартирі, р-н 12 Ш оли, о рем , 2

13

хлопцям, працюючим, всі зр чності. Конта ти: (066) 628-01-74

Кімнат хлопцям-ст дентам • денної або заочної форми навчання. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66

Квартир , пр.Мир , с часний ремонт, вся поб това техні а. Ціна: 3500 рн./ в.м., тор . Конта ти: (097) 863-42-89

КІМНАТИ В 3-КІМНАТНІЙ КВАРТИРІ, 2 ШТ., Р-Н ПІВНІЧНИЙ, ПОБЛИЗУ СУПЕРМАРКЕТУ «АРСЕН». КОНТАКТИ: 64-74-75, (096)290-65-96 Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат в приватном се торі, р-н Бояр а. Конта ти: (097) 907-15-35 Кімнат для хлопців та дівчат. Конта ти: (096) 969-07-85 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 797-87-26 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (096) 170-94-16 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 788-75-57 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (097) 848-38-90 Кімнат , без проживання осподаря по 450 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Га аріна, по 320 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Мірющен а, 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Соборна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , дівчатам працюючим, ст дентам, заочни ам. Конта ти: (095) 605-01-10 Кімнат . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Місце в імнаті дівчині, в л. А. Мельни а, зр чні мови, аряча вода, терміново. Ціна: 340 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Місце в імнаті. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Квартир терміново, б дь-я ом районі, власни а. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир , в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Кімнат або 1- імнатн вартир , терміново, недоро о. Конта ти: (096) 453-27-41 Кімнат або вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Місце в вартирі, зі зр чностями, наявність спально о місця, поб тової техні и, працююча порядна дівчина, на тривалий термін, а ентства прохання не т рб вати. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 995-53-33, (093) 599-25-42

1.1.20. Обмін 1- імнатн , центр +1- імнатн , в л. Відінсь а на б дино , або 1/2 б дин в місті. Конта ти: 26-11-32 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа на 3- імнатн вартир . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 3- імнатн вартир , в л. Ма арова на житло поблиз Рівно о, бажано на 2 сім’ї. Конта ти: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45 3- імнатн вартир , Здолб нів, центр, євроремонт на 3- імнатн в Рівном . Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 4- імнатн вартир в особня , Грабни , 94 в.м, всі ви оди, 2 с/в, 2 льохи, 2-поверховий араж, зем.діл. 5.5 сот, на дві 2- імнатні вартири, або на 1- імнатн вартир +доплата. Конта ти: (095) 523-01-24

1/2 б дин , Басів К т, 2-пов., Ц, 120 в.м, 3 імнати, всі зр чності, 5 сот. Ціна: 623 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , р-н пивзавод , це ла, 38 в.м., 1,5 сот. землі, автономне опалення. Ціна: 1 345 000 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75

1/2 б дин , Басів К т, з надвірними б дівлями. Ціна: 256 000 рн. Конта ти: (096) 439-34-06

1/2 б дин , Тинне, 1-пов., це ляний, 73 в.м, 3 імнати, хня, с/в, част овий ремонт, зем. діл. 7 сот., сарай, льох, сад. Ціна: 574000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , Басів т, монолітно-блочний, 2-пов. це ляна доб дова, 5 імнат, незавершені вн трішні і зовнішні роботи, зем. діл. 6.38 сот. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір“я. Ціна: 615000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1/4 б дин , в л. О.Кобилянсь ої, 62 в.м, 1982р., ім о ремі(25 в м+ 9 в м), всі зр чн., автон опал, лічильни і, сарай, 2 підвали, 3сот зем, спільн. двір, вхід о ремий, є місце на араж. Ціна: 480000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1/2 б дин , в л. О. Телі и, 2 поверхи, два о ремих входи, ремонт, всі ви оди. Автономне опалення о ремо для ожно о поверх . Впоряд оване подвір’я, араж. Ціна: 714000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25

1/4 б дин , Грабни , це ляний, 85 м. в., без ремонт . Ціна: 426400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1/2 б дин , в л. П ш іна, 155м. в., в цо олі араж, ззовні теплений пінопласт, металочереп., пласт. ві на, всі ом н. дворі, пере ород и, є амін, підвал, времян а. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00 1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Стариць о о, 51 в.м., 2 імнати, євроремонт, 2 сот. землі. Ціна: 383 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1/2 б дин , в л. Шепетівсь а, 3 імнати, євроремонт, си налізація, вмонтовані меблі, 2 сот землі. Конта ти: (098) 516-09-91

1.1.21. Обмін по області та У раїні

1/2 б дин , Грабни , 50/36/8, 3 імнати, хор.рем. під євро, пласт ві на, ванна, т ал, 4сот в процесі приватизації. Ціна: 960000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1,2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9 П, 18 в.м., + зем. ділян з ф ндаментом, 15 м. від Рівно о, приватизован на 1- імнатн вартир , Київ. Конта ти: (067) 947-69-55

1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 779000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

1,2- імнатн вартир , 3 хл., працюючі, на тривалий термін, оплата до 5 числа, ожно о місяця, чистот та порядо арант ємо. Конта ти: (098) 564-26-45

2- імнатн вартир , Здолб нів на 2- імнатн вартир в Рівном , або 1/2 б дин , роз лянемо всі варіанти. Конта ти: (067) 382-17-41

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир , в л. Га аріна, Гр шевсь о о, Черня а, сім’я, без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1,2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. Ма арова, Корольова, Соборна, Кн.Острозь о о, сім’я. Без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю

1,2- імнатн вартир , район в л.Льоно омбінат , Кн.Романа, Д ндича, Північний. Порядність і своєчасн оплат арант ю. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: (050) 435-89-70, (096) 422-0-211

Віп апартаменти, АР Крим, Ал шта, 100 м вiд моря. Конта ти: (099) 206-43-44

1,2- імнатн , пр.Мир , в л. Набережна, Кі відзе, Чорновола, м-н. Незалежності. Без посередни ів, сім’я. Конта ти: (096) 345-33-37

До лян людин похило о ві з мовою спад вання житла, хороший до ляд та порядність арант ємо. Конта ти: (098) 014-17-00

1- імнатн вартир в б дь- я ом районі . Роз лян варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89

Нер хомість. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

1- імнатн вартир в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , молода пара, тривалий термін, без посередни ів. Конта ти: (096) 917-94-50 1- імнатн вартир , недоро о. Конта ти: (067) 426-37-39 1- імна��н вартир , працюючий хлопець 29 ро ів, для себе, на тривалий період, порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (098) 407-07-48 2- імнатн вартир , зі зр чностями, роз лянемо всі варіанти, 2 порядних, працюючих хлопці. Конта ти: (096) 608-08-88

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.76 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, жилий стан, 6 сот. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/3 б дин , етьмана Ви овсь о о, 3 імнати, 10.6/11.3/15.1, це ляний, 1950 р. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (096) 345-33-37

1/2 б дин , Грабни , це ла, 3 імнати, зр чності в б дин , потреб є ремонт , 3,5 сот. землі. Ціна: 586000 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , Колоден а, 1-пов., мансардно о тип , 3 імнати, 40 в.м., о ремий двір, 7 сот. Ціна: 246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097)593-62-99 1/2 б дин , Колоден а, 40 в.м., 2 ім, є можливість доб дови, без ремонт , 7 сот, центр. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Колоден а, в л. Рівненсь а, 130 в.м, 1/2 тимчасів и, сарай, араж, 2 підвали, 2 септи и, 0.16 сот землі, всі ви оди. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-75-48, (097) 770-66-69 1/2 б дин , Лінії, 50 в.м., світло, аз, вода, 3.5 сот землі, о ремий вхід, потреб є ремонт . Терміново. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Лінії, Ц, 4 ім, всі зр чності, хороший стан, на території є ороб а на рита, є ві на. Ціна: 880000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Лінії, Ц, 80 в.м.,1 поверх, 4,5 сот и, 4 імнати, жилий стан, о ремий вхід. Ціна: 600000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н Ювілейний, 140 в.м., 3 сот., араж, 3 підвали, 2 пов., всі ом ні ації, недоро о. Конта ти: (094) 967-13-74

1/4 б дин , центр, жилий стан, 3 імнати, хня, с/в, свій двір, 1 сот, араж. Ціна: 492 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2/3 б дин в центральній частині міста, площею 60 в.м., землі 0,04 а. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (097) 487-32-88 3/2 б дин , Колоден а, 2-пов., 139 в.м, хня 19 в.м, 5 імнат, 2 с/в, територія облаштована, зем.діл. 16 сот. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3/4 б дин , в л. Корот а 2 пов., 110м. в. 4 ., це л (польсь ий), т+в, євроремонт підвал вели , либо ий, араж, без землі. Ціна: 720000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00

АГРОПЕРЕРОБКА. НОВИЙ БУДИНОК, 180 КВ.М. КОТЕДЖІ В БЛОКОВОМУ БУДИНКУ,100 КВ.М. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 371-39-55 Б дино дерев’яний, в л. Біла, сад, ород 13 сот. Конта ти: 26-37-55

БУДИНОК ЖИТЛОВИЙ, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 286 КВ.М., 5-ТИ КІМНАТНИЙ, ЦЕГЛА, 1.5 ПОВ.+ЦОКОЛЬ, НАКРИТИЙ ШИФЕРОМ, ГОТОВИЙ РЕМОНТ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.16 ГА. ЦІНА: 1440000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , 2 поверхи, це ляний, 265 в.м., 4 спальні, 3 санв зла, зал, амін, басейн, са на, більярд, араж на 2 авто, літня хня, сад, бла о стрій, 12 сот. землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58 Б дино , Басів К т, 0,13 а землі, дозвіл на б дівництво тор ово о об’є т . Конта ти: (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це ляний, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Басів К т, 208 в.м., це ляний, 2000 ро поб дови, арний раєвид на озеро, 11,5 сот., + 2 пов. араж, з надвірними б дівлями. Ціна: 1517000 рн. Конта ти: (050) 665-52-82 Б дино , Басів К т, дерев’яний, 48,4/21,1/ 10,9, одна вели а імната, 2 оридори, без зр чностей, 13 сот., сарай, по ріб. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Басів К т, дерев’яний, 48/21/10, 13 сот, отові всі до менти. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86


14

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Тинне, 6 сот, це ляний, 217 в.м., 3 імнати+1 прохідна, хня, с/в, хороший осметичний ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Антопіль, 2 пов,Ц, 9х9, 5 імнат, всі зр чності, є підвал,10 ро ів б дин , 20 сот, хороший стан, всі до менти, араж. Ціна: 656000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, 70 м. в., 4 ім, санв зол, 6 сот.землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 861000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Царсь е Село, 3-пов., це ляний, 270 в.м, всі ом ні ації, 1 а, вихід до Басів тсь о о озера, є ставо . Ціна: 1 066 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 3198000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 2-пов., 104 в.м, всі ом ні ації, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 960000 рн. Конта ти: 26-72-46, 62-09-09, (097) 297-15-01 Б дино , Червоні Гори, 2-пов.,всі ом ні ації, 6 сот. землі. Ціна: 640000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , Червоні Гори, 250 в.м., 12 сот, 2 поверхи, 6 імнат, новий, повністю отовий, всі роботи зроблені. Ціна: 800000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, що стоїть о ремо, 4 імнати, 73.2/50.2/9, 9 сот землі, о ороджений, є сарай, можливий обмін на 2 імнатн в це ляном б дин + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 4674000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, ВУЛ. СКЛЯРЕНКА, 193.9 КВ.М., 5 КІМНАТ, ЖИТЛОВА 80.3 КВ.М, 0.0976 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 1000000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 2378000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Басів тсь а, 2 пов.160м. в. 0,064 а,пінобло - шла обло . Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 1025000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла, 1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Біла, 1-пов., дерев’яний, 50 в.м., пічне опалення, 13 сот. Ціна: 287 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , в л. Біла, дерев’яний, з це ляною доб довою, 10х12 м, 4 імнати, хня 10 в.м., всі зр чності, авт. опалення, 15 сот, сад. Ціна: 820 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, об л. пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 1640000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Глибо а, 7 м. в., о ремо стоячий, 6 сот.землі, 3 імнати, араж, літня хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , в л. Дарвіна, 120/-/13, 4 імнати, с часний євроремонт, ванна-13 в м, хня мебльована, 2 аражі, осподарсь і б дівлі, 6сот землі. Ціна: 2080000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , в л. Дворець а, (бло ово-це ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2-пов., 140 в.м, 6 сот., араж. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц., мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 1140000 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 1435000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 5330000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Залізнична, 84,3/54,5/9,3, 4 імнати, 5,5 сот землі, санв зол, хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , в л. Колоден а, 3 пов., 5 ., 6 сот землі приватизовано, о ородж, цо ольне приміщ - араж, отельня, імната, б д 9х19, без дах , є пере ород и. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Л ць а, це ла, 150 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 1017500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 1008600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц., отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: 896 500 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 Б дино , в л. Новодвірсь а, 10х12, аз, вода в б дин , септи , сарай, 0.1 а землі, поряд з пин а. Ціна: 560000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, впоряд оване подвір’я, араж на 2 авто. Ціна: 2378000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 2296000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 2214000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Холмсь а, Бояр а, елітний район. 2-пов. 5 імнат, 10 сото землі, пор ч місь і ом ні ації. Ремонт, част ово меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 www.prospekt.rv.ua. Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л.Л ць а, дерево+це ла, 6 імнат, 2 санв зла, 2 хня, жилий стан, 2-х поверховий, 6сот землі, вільний продаж. Без омісії для по пців. Ціна: 896000 рн. Конта ти: 43-00-35. (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 info@kvartal.rv.ua www.kvartal.rv.ua

Б дино , Колоден а, це ляний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Н.Двір, Ц, о ремий б дино , 60ро , 75 в.м, 3 ім, жилий стан, араж, 5 сот. Ціна: 424000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Котедж, р-н автово зал , в л. Дем’янч а, 200 в.м, Ц, після б дівельни ів. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , Новий Двір, с часний, це ляний, 2 поверхи, євроремонт, меблі, араж, 0.05 а землі. Ціна: 2640000 рн. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, ЦЕГЛЯНИЙ НА ДВІ СІМ’Ї, 2001 Р, 244 КВ.М., 6 КІМНАТ, КАМІННА, ДВА ВХОДИ, ДВІ КУХНІ, ДВА САНВУЗЛИ, ДВІ СВЕРДЛОВИНИ, ДВА СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 1160000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Грабни , 100 в.м., 4 імнати, всі ом ні ації, 6 сот, тихе спо ійне місце. Ціна: 1040000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Терміново. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Грабни , 2-поверховий, це ляний, 135 в.м, 5 імнат, бал он, зем.діл. 6 сот. Ціна: 902 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 2378000 рн., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Зоопар , 1 пов.100 в, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, хороший під’їзд, 10 сот під б дівництво. Ціна: 840000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , ПМК-100, 280м. в., 2пов. Це л.б д 10х10 2 пов., 1пов.-напівпідв. Короб а на рита шифером, ві на дер., 10р. б д., сарай, араж, аз, світло – 2м; 6сот+4сот ород . Ціна: 520000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , Колоден а, 2 поверхи, це ляний, 290 в.м., ремонт, 24 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Колоден а, 2-поверховий, це ляний, є цо ольний поверх, 161.6/75.6/ 12, 4 імнати, арний стан, всі зр чності, зем.діл. 0.17 а. Ціна: 738 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 200/120/15, 11сот. 5 імнат, 2пов. Це ла. Новий. Вели а літня хня, араж. Центр. Асфальтований під’їзд. Ціна: 1280000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 1025000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., свердловина. Ціна: 984000 рн Конта ти: (097) 672-37-86

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА 161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА 75.6 КВ.М., ТА НАДВІРНІ БУДІВЛІ, САРАЙ-ГАРАЖ, Є ОГОРОЖА, 0.16 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 640000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Колоден а, р-н Молодіжно о, 1 пов., амер. прое т, 140/46/11, 3 імнати, хня-ст дія, с ч. стиль, новий, під люч, араж, 7 сот. Конта ти: (067) 382-18-15 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , в л. С.Петлюри, 5 в.м., 2 імнати, хня, санв зол, олон а, 2,4 сот землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Б дино , Лінії, 160 в.м., Ц, новий , 4 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, свіжий євроремонт, нові меблі, техні а, араж, двір бр ів а. Ціна: 2000000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 2255000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , м. Рівне. всі ви оди, зр чна розв’яз а, 2 поверхи. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Котедж, в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 300 м. в, араж, 3 санв зли, просторі імнати. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м., Ц, 0,14 а, 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремонт, новоб дова. Ціна: 2706000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 161/75 два поверхи, це ла з ремонтом, надвірні б дівлі. Ціна: 680000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Котедж, Новий Двір. Елітний район. 1 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Ремонт під люч. 2 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Др ий поверх ремонт. Ціна: 880000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Новий Двір. Це ла на дв сімї 2001 рі заб дова 244м2 6 імнат, амінна, два входи 12,5 а, поряд з пин а Ціна: 1160000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Червоні Гори, Площа 180 м. в. + 6 сот + араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Б дино , Новий Двір, 172/100/17. Всі роботи в б дин зроблені. Зем. діл.12сот. 2пов. 3 ім. Автономне опалення. “Тепла підло а”. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , ПМК-100,170м. в., 2пов. 4 ., 2 пов, це л, можл на 2 сімї, 1 пов - 2 ім, хня, 2 пов - 2 ім, незав рем, 12 сот, сад о ородж, літня хня, араж, підвал септи , всі зр чності. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , р-н ідропар , с часний, це ляний, 250 в.м., 10 сот. Ціна: 3280000 рн. Конта ти: (050) 665-52-82 Б дино , р-н ДКТ, дерев’яно-це ляний, 87 в.м, 3 імнати, центральна аналізація, дах шифер, зем.діл. 5.12 сот. Ціна: 615 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. ЦІНА: ПОМІРНА. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Б дино , р-н пивзавод , 2/2Ц., 200 в.м., 4 імнати, ремонт, автономне опалення, 3,5 сот. землі, терміново. Ціна: 1140000 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , р-н пивзавод , 7 імнат, новоб дова, євроремонт. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Б дино , р-н пивзавод , 7 імнат, новоб дова, євроремонт. Ціна: 114800 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 Б дино , р-н. Грабни а,180 в. м. Косметичний ремонт, всі ом ні ації в б дин , двоповерховий. Ціна: 2000000 рн. Конта ти: (067) 364-44-74 Б дино , р-н. Ювілейний р-н, 5 ро ів, це ла, 5 імнат, за . площа 200 м. в. Євроремонт, місь а аналізація, 6 сото землі. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, альтан а. Ціна: 1681000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Тинне 250м. 0.26 Га. Гарний сад, всі ом ні ації. 3 ро и ремонт . Ціна: 1427000 рн, тор . Конта ти: (097) 494-82-75 Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне, 2пов, це ляний, 1 пов. цо ольний, араж, площа 300 м, 10 сот землі, баня, 3-й пов. мансардно о тип , ремонт. Ціна: 3040000 рн., тор . Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

№48 від 12 р дня 2012 ро

Б дино , Бабин, 4 ім, Ц, 15 сот, араж, аз поряд, жилий стан. Ціна: 192000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бабин, це ляний, осмети а, МП ві на, 90 в.м., 4 імнати. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., В ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ, З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ, НЕДОБУДОВАНИЙ ГАРАЖ, РОЗТАШОВАНИЙ В РАЙОНІ ЗООПАРКУ, 0.102 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 960000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 1623600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 1148000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

(067) 536-62-47 Б дино , Біла Криниця, 200 м. в. 10 сото землі. Приватизовано, всі ом ні ації, араж, літня хня, підсобне приміщення, 2 підвали. Ціна: 567000 рн.

т. (097) 502-04-05

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Біла Криниця, це ляний омпа тний, 125 м. в., 5 імнат, євроремонт, 12 сото землі, зр чне місце розташ вання. Ландшафтний дизайн. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 910-80-91

Б дино , Півче, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, можливо під дач , мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а під приватизацію. Власни . Ціна: 30 000 рн., тор . Конта ти: (050) 375-31-23

•Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями,

пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Незавершене б дівництво, • Клевань, 0,67 а. Конта ти: (096) 055-84-77

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Б дино , Біла Криниця, двоповерховий це ляний, 4 імнати, всі ом ні ації, отел, араж, 10 сото землі. Ціна: 480000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25 1/2 б дин , Здовбиця (2 імнати, хня, ванна-т алет, оридор, підвал-80 в.м.) о ремо араж з ямою, літня хня, хлів, риниця, 0.14 а землі. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (098)717-42-48, (099) 488-15-04 1/3 б дин , Оле син В, Ц, всі зр чності, 3 імнати, 4 сот и, 80 в.м. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , 12 м від міста, 41 сот (2 ділян и), 61 в.м., світло, азове опалення, олодя��ь. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Д бровиця, аз, 200 м від р.Горинь, 0.10 а землі. Конта ти: (097) 086-21-89, (067) 334-52-11

ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 680000 ГРН. КОНТАКТИ:

Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/17,

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром , араж і б дино пере риті металочерепицею, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 259-25-39

Частин б дин , центр, дерв’яноце ляний, 53/40/7.4, 3 сот., потреб є осметично о ремонт . Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Дивень, це ляний, хлів, літня хня, сад, ород, 30 сот. землі. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 541-58-25

Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, аз.опалення, 15сот.землі, всі до менти. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Б дино , Біла Криниця, 2 поверхи, 104 в.м., метрів, всі ом ні ації, євроремонт. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01

Незавершене б дівництво, Червоні Гори, двоповерховий, це ляний, 5 імнат, елітний прое т, автономне опалення, піді рів підло и. Ціна: 1222000 рн. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25

Б дино , Деражне, Костопільсь о о р-н , Рівненсь ої обл., потреб є ремонт . ділян а 5 сото ., приватизовано, власни . Конта ти: 28-05-78, (067) 360-62-02

БУДИНОК

Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 656000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Незавершене б дівництво, р-н Золоті ворота, 2-поверховий це ляний, 240 в.м, проведене світло, опалення, вода, септи , бетонні пере риття, пошт ат рений. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Демидів а, 2 ім., 32,8 в.м., з приб довами, 32 сот. Конта ти: (093) 314-30-70

Б дино , Здовбиця, 2 імнати, хня, ванна, т алет, аз, вода, автономне опалення, хороший ремонт. Надвірні б дівлі, олодязь.12 сот. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 170 в.м. Землі 0,12 а. Ціна: 720000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино , Гр швиця, під знос, риниця, льох, 0,25 а. Конта ти: (097) 211-72-09

Б дино , Березне, всі зр чності, терміново, або обмін на 2,3- імнатн вартир в Рівном , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 240-14-46

Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м.,Ц,+металочерепиця, хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и недале о, 2 поверхи мансарда. Ціна: 560000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Городо , 120-130 в.м, центр, під’їзд асфальтований, вода, світло 380 В, септи , санв зол, бесід а, бойлер, д шова абіна, баня з вільхи, землі 0,04 а приватизована. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Дядь овичі (Млинівсь а трасса), 350 м в. + 30 сот землі, 9 імнат, са на, басейн, араж з ямою, р сь а піч, 2 ванних імнати, мп.ві на, 3 бал они, всі ом ні ації, заїзд на 3 машини. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Котедж, р-н По ровсь о о, 4 імнати, отельня, автономне опалення, араж, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Котеджі Рівном . 820000-984000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

Б дино , Гр швиця 1, це ляний, 3 імнати + хня 30 в.м.+ с/в, 6х16, Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Барма и, новозб дований, Ц, мансардно о тип , с часний прое т, 250 в.м, євроремонт, вмонт. хня, шафи- пе, європар ан, овані ворота, араж, 10 сот. Ціна: 1148000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Котедж, р-н Золоті Ворота, 2-поверховий, 4 імнати, 2 с/в, без чистових робіт. Ціна: 549 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Котедж, Царсь е Село, 200 в.м., всі ом ні ації , пошт ат рено. Землі 0,05 а. Ціна: 880000 рн, тор . Конта ти: (097) 487-32-88

Б дино , Горинь рад-2, дерев’яний, обшитий деревом та пофарбований, є це ляний сарай, араж, льох, вода-помпа, автономне опалення, 25 сот + 35 сот приватизована під с/ . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

Б дино , Бочаниця, 60м. в., дерев’яний, 2 імнати, зроблений ремонт осметичний, на ритий шифером, вода в дворі, септи , 0,25 а. Конта ти: (063) 342-26-97 Б дино , Бродів, Острозь ий р-н, дерев’яний, 57 в.м, надвірні б дівлі, 0.42 а землі, можна під дач , 2.5 м від з/д станції «Остро ». Конта ти: (096)537-11-63 Б дино , В. Омеляна, 1,5 це ляний, 120 в.м, 5 імнат. 15 сото землі. Всі ом ні ації, о ороджений. Фр тові дерева. Гараж на 2 автомобілі з о лядовою ямою. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , В.Оле син це ляний, 120 м. в., всі ом ні ації, 0,16 а. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , В.Оле син, 130 в.м, на 2 входи, 4 імнати, всі зр чності, євроремонт, МПВ, столяр а, літня хня, підсобні приміщення. Ціна: 721600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , В.Оле син, 2 поверховий, 215/ 130/14, це ляний, 5 ім. В б дин д же хороший ремонт. Терміново. Ціна: 920000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , В.Омеляна, 1,5 поверхи, центр, євроремонт. Ціна: 800 000 рн. Конта ти: (097) 997-73-91 БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 2 ПОВ, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 219.7/107.6/ 19.9, 0.249 ГА ЗЕМЛІ, ЦЕГЛЯНИЙ, 2 ЗАЇЗДИ, СВЕРДЛОВИНА НА ВОДУ, ВІКНА ДЕРЕВ’ЯНІ, ПЛИТКА, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, ГАЗОВИЙ КОТЕЛ, СТОЛЯРКА, САНТЕХНІКА. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 720000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , В.Омеляна, це л., впоряд ований, вода, ванна, т алет, надвірні б дівлі, 53 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-81-11, (098) 751-46-55 Б дино , Верхів, Острозь ий р-н, центр села, пор ч цер ва, з пин а біля б д, шифер новий, дерев, 2 ім + 1 малень а, аз біля хати 3 м, риниця, 45 прив землі під заб д, хлів, садо . Ціна: 164000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20сот.землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Конта ти: (098) 650-18-33 Б дино , Горинь-Град 1, Це ляний, 4 імнати, хня, всі ви оди, на ритий шифером, в хорошом стані є отел, з олон ою, 10 сот землі, 40 сот. Не дале о, сарай, араж. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , пивзавод житловий хня, 0.6

Здолб нів-2, р-н василівсь о о , шла облочний, аз, 64 в.м, стан, без ремонт , араж, літня а землі. Конта ти: (050) 375-47-00

Б дино , Квасилів, 100 в.м., Ц-Ш, 2 с/в на 2 входи, 4 імнати,10 сот. ремонт. Ціна: 424000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Квасилів,100 в.м., Ц-Ш, 2 с/в на 2 входи, 4 імнати,10 сот, ремонт. Ціна: 424000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Квітневе, Д бенсь ий р-н, до 3 а землі, аз, б д об ладений білою це лою, 16 ро ів б д, 25 сот землі, це л, 3 ім, х, ванна, аз, терміново. Ціна: 200000 рн., тор . Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , Клевань, 4 імнати, ванна, хня, вітальня, омора, дві веранди,13 сотих землі, є літня хня, по ріб, сарай для домашньої птиці, фр товий сад. Ціна: 280 000 рн. Конта ти: (093) 378-55-24 Б дино , Клевань-2, в л. Вишнева. Конта ти: 62-88-25, (098) 225-31-36 Б дино , Користь, Гощансь ий р-н, 40 м від Рівно о, 120 в.м., пінобло , с часне план вання, 4 імнати, МПВ, є всі ом ні ації, сад, ород 90 сото , є всі осподарсь і, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

БУДИНОК, КОРНИН, МАНСАРДНИЙ, 2 ПОВ, 119.6/50.5/ 12.6, 5 КІМНАТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 486400 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Коршів, Здолб нівсь ий р-н, 25 м від Рівно о, це ляний, 1 пов., 54 в.м, потреб є ремонт , є літня хня, осп. б дівлі, 25 сот. Конта ти: 63-63-30, (067) 350-35-40 Б дино , Костопіль, 300м. в., це ляний, євростандарт , євроремонт, 6 імнат, ванна, д шова, на підлозі ламінат, є більярдна, ззовні ороїд, є са на, б дино для остей, 0,12 а, о ороджений ам’яним пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55 Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50сот.землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 Б дино , мансардно о тип : 180 в.м., 5 імнат, 2 ванних імнати, хня, веранда, підвал, 2 бал они, 2 аража, літня хня. Земельна ділян а 0.15 а. Ціна: до овірна. Конта ти: Малий Оле син (067) 779-26-07 svitlo66@mail.ru Б дино , Межиричі, асфальт, 16 сот землі. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Б дино , Мізоч, житловий, можливий обмін на авто, с/ техні , роз лян всі пропозиції. Ціна: 144 000 рн. Конта ти: (098) 859-42-15 Б дино , Млинів, 1,5 пов., 119 в.м., теплений, ороїд, дах біт мна черепиця, свердловина, е ономне опалення, телефон, інтернет. Ціна: 440 000 рн. Конта ти: 6-59-70, (097) 425-85-34 Б дино , Нова У раїн а, дерев’яний, 58 м. в., 25 сот.землі під б-во, 23,5 сот.під с/ . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Новий Обарів, 2пов. 200 в.м. 4 ім. всі зр чності, Ц+метало черепиця,18 сот, асфальт. Ціна: 720000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новомильсь , Здолб нівсь ий р-н, 156,9 в.м., 5 імнат, аз, вода, 15 сот присадибна ділян а. Конта ти: (098) 964-13-12 Б дино , Ново раїн а, центр села, дерев’яний, 58/38.7/-, 0.49 а, або обмін на 1- імнатн вартир , + доплата. Ціна: 369000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75


Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Обарів , 2-х поверховий, 185 м. в., санв зол,10 сот.землі, садо , пор ч з пин а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , Обарів, ороб а, Ц, 140 в.м., 2 поверх, це ла, с важина, біля траси недале о, без вн трішніх робіт, асфальт, з пин а пор ч, терміново. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ��і ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Обарів, центр, 2012 рі введення в е спл атацію, 105 м. в., ремонт, о ороджено, 0,10 а. Ціна: 615000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , Озяряни 30 м від Рівно о, Д-Ц, 50 в.м., 2 ім, аз в б дин (пічне опалення) стан жилий, центр, 70 сот землі, сарай, по ріб, терміново. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син В,2 пов,100 в.м., 3 імнати, всі зр чності, араж, євроремонт,10 сот. Ціна: 448000 рн, тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син, 1-пов., 106/80/15, всі зр чності, 4 імнати, бойлер, септи , хороший ремонт, літня хня, араж. Ціна: 574 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Омеляна, 2 пов, 140 в.м., всі ом ні ації, євроремонт, 10 сот. Ціна: 720000 рн. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі.

Незавершене б дівництво, В. Омеляна, 165 в. м , ом ні ації підведені, металочерепиця, араж, хня, ділян а о ороджена, 16 сото . Ціна: 591000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25 Незавершене б дівництво, Здолб нів, приватний се тор, 100 в.м., пінобло , є тіль и на рита ороб а, 4 імнати, отова до проживання, літня хня 40 в.м (2 імнати + хня), є світло, вода, аз поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 Незавершене б дівництво, Карпилів а, це ляне, є ві на два поверхи. Світло , аз. Ціна: 400000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Незавершене б дівництво, Обарів, це л., 150 м. в., ві на, вхідні двері 0,10 а. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м, Ц, 0,15 а, «тимчасів а», ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Б дино , Гр швиця, 2 імнати. Газ, вода, 0,50 а землі або обмін на м/с. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а 0,2 а. Ком ні ації біля ділян и, 1,5 м від траси. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,18 а. Приватизована, новий масив, пор ч став, ліс. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.2.3. Продам по У раїні

Б дино , на березі Азовсь о о моря, 40 в.м., 12,5 сот, араж, молодий сад, вино рад, 300 м до моря. Конта ти: (096) 510-71-19

Б дино , Рясни и, під дач , 58 сот землі, теплиці, аз поряд, доро а - асфальт, поряд річ а, ліс. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. ЦІНА: 156 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88 Б дино , Тай ри, аз, вода. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (096) 277-15-98 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-54 Б дино , Черняхів, дерев’яний, 50 сот. ород . Конта ти: 23-36-01 Б дино , Ш б ів, старий, 3 імнати, хня 100 в.м., 3 а землі, ставо біля б дин , ліс 300 м. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 24-77-58, (063)688-30-38 Дач , Н.У раїн а, вели ий вибір. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Дач , Нова У раїн а, дерев’яна, 2 імнати + хня, 40 в.м. олон а, ман ал. Ціна: 80000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гр швиця, 0,25 а, льох, риниця, власни . Конта ти: (097) 211-72-09 Незавершене б дівницво, Корнин, 2 поверхи, 250 в.м, два входи, 8 сот. приватизованоїземлі, або обміняю на житло в Рівном . Конта ти: (067) 995-81-64 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 10 сот, ороб а 200м. в., дах металочерепиця, м/п ві на, підвал, араж, надвірні б дівлі. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , Колоден а, р-н новоб дов, 0.14 а, рівна, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1/2 б дин , о ремий вхід, 2 імнати, хня, є вода, аз. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1/2 б дин , р-н «Ма ната», 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Б дино на 2 поверхи, ремонт, мебльований. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , Городище, євро лас, 3 імнати, 2 с/в, поб това техні а, меблі хороші. Ціна: 4500 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Омеляна, Це л+дер, 3 ім, хня, без зр чностей, аз, парове опалення, олодязь, літня хня, хлів, араж, 25сот землі, садо , ритий жестю, 25 сот землі. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , Порозово, 12 м від міста., 2 поверхи, це ляний, 250 в.м., 3 імнати, хня, 2 лоджії, с/в, 23 сот землі, підвал, 3 фази світла, зроблений осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, М. Оле син. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 759-95-40

Б дино , Л ць , заповідна зона, центр, це л.-дерев., 48 м. в., с ч. рем., з сіма зр чностями, 14 сот приват. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , поблиз траси Київ-Чоп, дерев’яний, є водопровід, еле тропостачання 3-фазне, надвірні б дівлі, хороший льох, 0,5 а. Конта ти: (098) 329-85-05

Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, 0.12 а, під б дівництво, централізовані місь і мережі. Ціна: 270000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1500 рн+св. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

Б дино , Омеляна, Ц, 76 в.м., 3 імнати, аз, вода є, 15 сот, потреб є осметично о ремонт , афальт. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , поблиз Рівно о, недоб дований, це ляний. Ціна: 160 000 рн. Конта ти: (067) 360-75-74

1/2 б дин , в л. Ясна, 2 імнати, хня аз, вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВ. ЦЕГЛЯНИЙ, ЗАГАЛЬНА 201.7, ЖИТЛОВА 94.1, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВІКНА ТА ДВЕРІ, ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, КОМУНІКАЦІЇ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, РЕШТА - ПОРУЧ. ЦІНА: 400000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Біла Цер ва, Київсь а обл., 2 поверховий, це ляний, 80 в.м, 4 імнати, зр чності, араж, осподарсь і спор ди. Конта ти: (096) 789-83-33

Б дино , Підліс и, траса Київ-Чоп, можливо під дач . Конта ти: 64-47-02

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , 2 імнати, ви оди, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Б дино , Омеляна, старий, дерев’яний з бр са 72р., 2 ім+ хня, 2 по реба, є вода, світло, аз 700м, 60сот землі, без зр ч, вел садо , зем приват, є державвний а т. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00

Б дино , Підліс и, 2 імнати, ремонт, МПВ, д шова абіна, автон.опал., надвірні б дівлі, молодий сад, вино радни , можл.об.на 1-но Квасилів. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

1.2.5. Здам

Земельн ділян , Бояр а, в л. С лярен а, 0,1 а. Район залізничної лі арні. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 credo.rv.ua

Незавершене б дівництво, Клевань, центр. Конта ти: (067) 364-22-34

Незавершене б дівництво, Обарів, 10х14. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1.2.4. К плю Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино або частин б дин в Рівном , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино , 1/2 б дин , в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Б дино , 10-15 м від міста. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, в л. Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , 2 поверхи. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Б дино , Пивзавод, о ремий,євроремонт, все необхідне є. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96 Кімнат в б дин , для 2 хлопців, хороші мови, проживання без осподаря, є меблі, поб това техні а, с/в о ремо. Ціна: 300 рн./ чол. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Котедж, Золоті ворота , с часний євроремонт, 2 поверховий, 5000 рн. Ціна: 5 000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Тимчасів , імната, хня, меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Тимчасів . Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1.2.6. Винайм 1/2 або б дино з сіма зр чностями, р-н в лиць Приходь а, Ж овсь о о. Порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (097) 459-57-94 elza_70@mail.ru 1/2 б дин або б дино . Доро о. Конта ти: (067) 364-04-64

Б дино , незавершене б дівництво. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , частин б дин в Рівном , без посередни ів. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Частин б дин в Рівном зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 1230000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,145 а, можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Конта ти: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Земельн ділян , в л. Млинівсь а, 2 сот, + ф ндамент під ма азин, бо си, або інші варіанти. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

БУДИНОК, ОЖЕНИН, ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, ЄВРОРЕМОНТ, ГАЗ, ВОДА, 5 КІМНАТ, КУХНЯ, 0.17 ГА ПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЛІ, МОЛОДИЙ САД, ПОРУЧ СТАВ І РІЧКА, 5 ХВ. ДО З/Д СТАНЦІЇ, ЗРУЧНИЙ ДОЇЗД, 30 КМ ВІД РІВНОГО, НА КВАРТИРУ В РІВНОМУ, НЕТІШИНІ, ОСТРОЗІ. КОНТАКТИ: (098) 486-97-10

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 Земельн ділян , Колоден а, • 0,12 а, приватизована, під

б дівництво, ом нці ації пор ч. Ціна: 144 000 рн. Конта ти: 43-50-26, (095) 522-70-40

Земельні ділян и в районі зоопар від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и, Зоопар , 10 сот, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , л ць е ільце. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Новий Двір, 0.12 а, під заб дов , ом ні ації є. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян , в л. Чорновола 0,17 а з виходом до озера. Ціна: 820000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Новий двір, 10.5 сот, під б дівництво, рівнина, є держа т, проплачено за всі ом ні ації. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , в л. Чорновола, 0.1 а, під б дівництво, отеджне містеч о «Щасливе», держа т, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом ні ації. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, 8 сот, під б дівництво, хороше місце, терміново. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: 284000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Новий двір, 12 сот., ом ні ації, прое т на б дівництво. Ціна: 164 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , під омерцію. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 196800 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: 880000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , ПМК-100, 0,1 а, для б дівництва, ом ні ації пор ч, біля б дин ів. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , за Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , ПМК-100,10 сот,під заб дов ,с сіди і ом ні ації не дале о. Ціна: 104000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , за зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні ації недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , або незавершене б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , незавершене б дівництво в місті, поблиз міста, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, рівна, ом ні ації пор ч, асфальт. Терміново. Ціна: 160000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

1.2.7. Обмін

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , в л. Київсь а, 10 сот., вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 176000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино в селі, придатний для постійно о проживання. Конта ти: (093) 063-28-44

Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в селі, із земельною ділян ою, не менше 0,5 а. Конта ти: (098) 635-25-16

Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для б дівництвам, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , в межах 15 м від Рівно о, в розстроч до 5 р., без посередни ів. Ціна: до 80000 рн. Конта ти: (097) 831-33-22

15

БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№48 від 12 р дня 2012 ро

Земельн ділян , р-н автово зал , в л. Київсь а, 0.1 а, під б дівництво, ооп. «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н а роперероб и, 0.12 а, під б дівництво, біля заб дов, рівнина, світло і аз на ділянці, є держ.а т. Ціна: 270 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: 60000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під б дівництво. Зр чний під’їзд, арний раєвид, пор ч заб довані б дин и. Ціна: 192000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д ватися, хороше місце, поряд заб дови. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під садівництво, рівна, пор ч заб дови і ом ні ації. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а. Терміново. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 246000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під садівництво. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар ,10 сот, є Держ.А т під б дівництво, рівна між б дин ами, хороший під’їзд, всі ом ні ації біля ділян и. Терміново. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар . 10 сот, під б дівництво. Район заб дований. Поряд всі ом ні ації. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Земельн ділян , Колоден а (червоні ори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 164000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Колоден а, 0,07 а. Приватизована, біля Дом молитви. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Приватизована, 30х40м, район Автодром . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот., рівнина, між заб довами, ом ні ації пор ч. Ціна: 73 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 0.06 а, під б дівництво, за автодромом, пор ч заб дови, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а 0,1 а. Зр чний доїзд, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а, 0,13 а, 3-тя лінія, 0,1 а/б д, 0,03 а/ ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Басів К т, 0,13 а, з дозволом б дівництва ма азин або афе. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Земельн ділян , біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: 60000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації . Ціна: 200000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 76000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Терміново, недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Тинне, 0,12 а. Приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,1 а, 1-ша лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Царсь е Село, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, рівна. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, 9 сот, між б дин ами, хороший під’їзд, є держ.а т під заб дов . Ціна: 440000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 984000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , центр міста, 5 сот, вадратна, рівна, ом ні ації. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Червоні Гори, 0.7 а. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Червоні Гори, 1 сота, 10х10, о ороджена, а т під омерційне б дівництво, 8х8. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на ділянці. Ціна: 104000 рн. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Червоні ори, 6 сот., під заб дов . Ціна: 80000 рн. Конта ти: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Земельн ділян , Червоні Гори, 7 сот, є держ.а т під б дівництво, ом ні ації поряд, з пин а маршр т и, асфальтований під’їзд. Ціна: 148000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , 0,10 а. Приватизована, для ведення садівництва. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , за зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні аціє недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, Городище, • приватизовані, під с/ ,

садівництво. Конта ти: (096) 300-16-30

Земельн ділян , Б.Криниця, • правор ч від Рівно о, 0,12 а, під

б дівництво, приватизован , пор ч ом ні ації, рівнина. Конта ти: (096) 300-16-30

Земельн ділян , Здолб нів-2, в л. Ком нарів, 0.12 а. Конта ти: (098) 942-72-98, після 17.00 Дач , Городище, 1-поверховий це ляний б дино , 36 в.м, 2 імнати, добрий стан, сад, араж, сарай, зр чний доїзд, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Городище, 65 в.м. Всі зр чності в б дин . Це ляна, двоповерхова, теплена. Землі 0,06 а. Впоряд оване подвір’я, є бесід а. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (097) 863-42-89 Дач , Городище, 8 сот.. 2 пов., з ф ндаментом на б дино , світло, вода на ділянці, аз пор ч. Конта ти: (096) 157-09-30 Дач , Городище, незавершена, Ц, 2 поверхи, 6 сот, світло, аз є, вода на ділянці, ділян а осо ір, 60 в.м. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Кам’яно ірсь , 100 в.м, аз, вода, світло. Конта ти: (098) 763-07-23 Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: (067) 135-50-92

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Дач , масив Бор овсь ий, 6 сот, хороший стан, є світло, вода, аз пор ч. Ціна: 128 000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , Нова У раїн а, 3 поверхи,70 в.м., з ремонтом, всі зр чності, ламінат, бойлер. Ціна: 384000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 10.34 сот., під б дівництво, держ.а т, рівнина, між заб довами, проведене світло, аз пор ч. Ціна: 205 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 14 сот, част ово о ороджена, вода, аз, світло на ділянці можливий обмін на авто, б д. матеріали. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (067) 340-04-93

Дач , Нова У раїн а, 80 в.м., 2 пов 3 імнати, олодязь, Ц, мансарда. Ціна: 116000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Нова У раїн а, це ляна, двоповерхова, всі зр чності , впоряд оване подвір’я, є бесід а, араж. Можливий обмін або розстроч а платеж . Ціна: 320000 рн. Конта ти: (097) 863-42-89 Дач , Нова У раїн а, це ляний б дино , 2-поверховий, 6.5/7.5, 3 імнати, МПВ, азове опалення, т алет на в лиці, амін, сарай, літній сад, тепиця, пар ан, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86


16

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Земельн ділян , Барма и, 2 м. від Рівно о. Конта ти: 68-04-05, (098) 737-38-65 Земельн ділян , Березне. Конта ти: (096) 515-09-79 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, знаходиться з правої сторони в напрям Києва, пор ч б д ються б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, для ведення садівництва, права сторона в напрям Києва, 300м від траси, 70м від жилих б дин ів. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а. Біля племстанції, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а З а «Райзом». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а Приватизована біля «Райз », пор ч б дин и, зр чний доїзд. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Відраз при вїзді, права сторона в напрям Києва. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Дач , Ново раїн а, 1-пов., це лян , мансардно о тип , 36 в.м, 2 ім., аз, світло, олодязь, сад. Ціна: 102500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Ново раїн а, 2 пов., Ц, 70 в.м, аз, 8 сот, житловий стан. Ціна: 128000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 3 пов., 6/9 м, аз, 4 онве тора, д бові сходи, пар ет д бовий, тераса 4/5 м, амін, сад, олодязь, араж, майстерня. Конта ти: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. За Райзом. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона в напрям Києва. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона, біля зна . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, від траси 300 м, пор ч б д ються. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Дач , Ново раїн а, аз, араж, септи , для постійно о проживання, 250 м до з пин и. Власни . Конта ти: (067) 341-66-67

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 90200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Дач , Озеряни (по Д бенсь ій трасі за Вар овичами) 30 м, Д-Ц, 50 в.м.,2 імнати, аз в б дин (пічне опалення), центр, 70 сот землі, всі до менти. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 90200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Дач , Ремель, 100 в. м. Косметичний ремонт . Землі 0,06 а. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельна ділян а 2,4 а. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 Земельні ділян и в Білій Криниці від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и в районі л ць о о ільця від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (067) 589-49-28

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., під заб дов . Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян , Біла Криниця, 10сот. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 180400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 45 сот., під б дівництво, з них 14 сот. під ОСГ, поблиз заб дов. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 61500 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ді��ян , Біла Криниця, під б дівництво,19 сот, ом ні ації поряд, хороше місце. Ціна: 112000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельні ділян и, Верхів, 2 шт., 20 і 22 сот., з виходом до озера, світло, 205 000-246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,22 сот. Конта ти: (067) 973-18-27 Земельн ділян , 3 а. Під омерцію. Асфaльтований під’їзд. До траси 300м. Поряд ліс. Ч дове місце під бізнес. Всі ом ні ації. Ціна: 880000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 Земельн ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.13 а, 4 -лінія, світло поряд, аз, вода чз лінію рівнина. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, 200 метрів, від новоб дов, можна б д ватись. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, садові ділян и біля зоопар . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10,20,30,40 сот під б дівництво. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, почато села, 0.9 а, рівна. Ціна: 52000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Баранів, над трасою Київ-Чоп, 1 а, є ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян Конта ти: 62-73-73

, Барма и, 0,1

а.

Земельн ділян , В. Житин, 0,28 а. Приватизована, 0,1 а під б дівництво та 0,18 а для ведення особисто о с/ , на ділянці є ф ндамент та б дівельні матеріали. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Житин, в л. Зелена, 0,15 а, в зр чном місці, пор ч сі ом ні ації, поб довані с сіди, асфальтована доро а, є можливість придбати с міжн ділян . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Житин, в л. Садова, 0,1 а. Приватизована, в хорошом місці, ширина по дорозі 25м., пор ч поб довані с сіди, еле три а, аз. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 0,12 а. Все заб доване, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Оле син, 0.11 а, під б дівництво, біля ш оли, р-н новоб дов, в лиця заб дована, ом ні ації, зр чний доїзд, пор ч з пин а маршр т и, 2 м до міста. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , В. Омеляна, 22 сот під заб дов , 22х100. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Гайова 0,20 а. Приватизована земельна ділян а між б дин ами, ом ні ації сі пор ч, асфальтована доро а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0.25 а. Приватизована, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Житин, 0.40 а під б дівництво. Ціна: 105 000 рн, тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 Земельн ділян , В.Житин, 0.5 а, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, асфальтований під’їзд, ом ні ації на ділянці. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 0.10 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, серед заб дов. Ціна: 127 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, в л. Зелена, ом ні ації на ділянці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 0.11 а, під б дівництво. Ціна: 96000 рн., тор . Конта ти: (097) 487-32-88

Земельн ділян , В.Житин, 26 сот, є 2 с ладсь их приміщення, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 160000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Барма и, 10 сот., поблиз траси. Конта ти: (097) 268-71-26 Земельн ділян , Барма и, 10 сот., сад, металевий араж. Конта ти: (093) 838-50-95, (098)042-03-83

Земельн ділян , В.Житин, 5.6 сот, над трасою, є еле три а. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

№48 від 12 р дня 2012 ро

Земельн ділян , В.Житин, новий масив, 0,15 а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під дачне б дівництво, біля ставів. Конта ти: (098) 225-31-92

Земельн ділян , В.Житин, центр 0.11 а доїзд, ом ні ації. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 0.15 а, під б дівництво, 200 м від траси, рівнина, аз і світло 20 м від ділян и. Ціна: 131 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , В.Житин, центр, 20 сот, ом ні ації поряд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: (067) 794-02-04

Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Оле син, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч, рівнина. Ціна: 90200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , В.Омеляна, 0.15 сот., під б дівництво, ом ні ації пор ч, асфальтований доїзд. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Здолб нів, 0,1 а, р-н новоб дов, ом ні ації. Ціна: 65500 рн. Конта ти: (098) 325-77-74

Земельн ділян , В.Омеляна, 50 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Чесь а, 0,24 а, 1,5 м від траси, рівна, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Городище, 15 сот., під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89

Земельн ділян , Здолб нів, 8 сот., під заб дов , ом ні ації проплачені. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, 16.5, 40/40, приватизована, держа т, аз, вода, світло пор ч, власни . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городище, біля б дин ів, 8 сот,. аз, світло пор ч, під садівництво, можна б д вати. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Омеляна, в л.Чесь а, 0,25 а. Ком ні ації, рівна, 1 м від траси. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 0.1 а, під б дівництво, за афе «Софія», приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 20 сот. Ціна: 160 000 рн. Конта ти: (096) 388-54-28 Земельн ділян , Вели ий Житин, центр, 0.11 а, під б дівництво, біля сільсь ої ради, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,10 сот. Конта ти: (067) 973-18-27 Земельн ділян , Вересневе, 0,11 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,12 а. Приватизована, знаходиться за трасою, 4 лінія. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Заб дована в лиця, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Приватизована, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Центр, біля цер ви, між б дин ами, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0.12 а, під б дівництво, рівнина, в межах населено о п н т . Ціна: 110 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Вересневе, 0.9 а. Ціна: 82000 рн, тор . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв до з пин и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот., під б дівництво, біля «Софії», заб дови поряд, свердловина, септи . Ціна: 139 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Вересневе, в л.Вереснева, 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе,10 сот, держ а т під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Верхів, площа 0,25 а під б дівництво, пор ч ліс, озеро. Ціна: 160000 рн, тор . Конта ти: (067) 364-44-74 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 7,2 сот., під заб дов , арне місце. Власни . Конта ти: (067) 420-64-70, (067) 499-92-03 Земельн ділян , в л. Фабрична, 0,1 а. Приватизовані, рівне місце, зр чний доїзд, іль ість діляно обмежена. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Горинь рад-2, під садівництво, 10 м від м. Рівне, держа т, ом ні ації, 50 м до з пин и маршр т и. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (098) 451-14-58 Земельн ділян , Городище, 0,08 а. Приватизована, 300м від першої з пин и, рівна, на ділян заведений аз, свердловина. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизова, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизована, рівна, 400 м до Київсь ої траси. В наявності є прое т на б дівництво, є ф ндамент, аз та світло пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Кооператив «Вишневий», о ороджена, еле три а, садо , н , пор ч б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,6 Конта ти: 62-73-73

а.

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, недале о озера, держа т. Конта ти: (097) 373-89-91 Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, 1лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городище, вели ий вибір діляно . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11 а. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Лесі У раїн и, 0.11 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а ом ні ації, доїзд. Ціна: 127100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 49600 рн. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, під садівництво, по 10 сот в різних місцях. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ГОРОДИЩЕ, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 10 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД САДІВНИЦТВО, ПОРУЧ СТАВКИ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 24000 ГРН. КОНТАКТИ: (063) 419-60-10 Земельн ділян , Городище,11 сот, під б діництво, рівна, ом ні ації неподалі , асфальт, с сіди. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Зе мельн ділян , Городо , 0,08 а. Приватизована, ооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Караєвичі, 0.12 а, під б дівництво, 10 м від Рівно о, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороша доро а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 а. Пансь ий масив. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, під б дівництво, приватизована. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 84000 рн, тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, Масив Північний, рівна, ом ні ації, 100м до асфальт . Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво, Пансь ий масив. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, 0.16 а, приватизована, пор ч б дин и, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для ведення с/ , 9 м від Рівно о, свій ліс, берези, сосни, молодий садо , різні сорти вино рад , стара хата, льох. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот, р-н новоб дов. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Земельн ділян , Карпилів а, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 64000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 0,15 держа т, приватизована. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городо , 0,09 а Приватизована, ооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городо , 0,09 а. Кооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54

Земельн ділян , Городо , 0,10 а, для садівництва, ви ідне розташ вання, без посередни ів. Ціна: 25600 рн. Конта ти: (097) 725-07-94

Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городо , 0,1 а Кооператив «Залізнични », приватизована. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городо , 0,1 а. Кооператив «Залізнични », приватизована. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , 12 сот, можна б д ватись, під садівництво. Ціна: 32000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДІБРІВКА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 25 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД БУДІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 28000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот під заб дов . 50х30. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот., приватизован , є план б дин , молодий садо , оброблена земля. Ціна: 80 000 рн. Конта ти: (097) 670-05-73, (095) 891-03-41 Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 48000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, 85 сот., незавершене б дівництво, літня хня, сад, р нтовий під’їзд. Ціна: 205 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Житин. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: 124000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань, 50 сото під б дівництво, підведений аз, світло і вода пор ч, зр чний доїзд, заб довані с сіди. На ділянці знаходиться невелич ий ставочо . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 Земельн ділян , Клевань, р-н Шпиталь, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 360-13-22 Земельн ділян , Козлин, 0.41 а, під б дівництво, р-н «Конезавод », приватизована, 2 держа ти, аз, світло біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, недале о. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , Корнин, 0.1 а, р-н новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, рівнина, між заб дов, ом ні ації пор ч. Ціна: 73 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , К стин, 0,12 а. Біля цер ви. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,13 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , приватизован , є ф ндамент 10х11, б д. план, світло, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизован , ом ні ації, сосновий ліс пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0,1 а. Приватизована, пор ч ліс. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0.18 а, приватизована, під заб дов , ом ні ації, сосновий ліс, під’їзна доро а пор ч, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 12,6 сот, приватизован . Конта ти: (097) 078-95-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КУСТИН, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, ЦЕНТР, 17 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД БУДІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 53000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , л ць е ільце, 0,1 а. Масив за АЗК ОККО. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 128000 рн., тор . Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Л ць е ільце, 10сот. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Льоно омбінат, в л. Костромсь а0,1 а. Навпроти «Реноме», др а лінія. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , М. Оле син, 0,12 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , М.Оле син, 22 сот., під б дівництво, між заб дов, ом ні ації пор ч, свердловина. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , М.Омеляна, 12.5 сот., ом ні ації пор ч, освітлення, хороший під’їзд. Ціна: 110 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Малий Оле син, 0,12 а. Приватизована, для б дівництва, в хорошом місці, не в долині, пор ч сі ом ні ації та поб довані с сіди, зр чний доїзд. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Малий Оле син, 0,13 а. Район новоб дов. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Межиріч, 17 сот., під заб дов , центр. Конта ти: (050) 944-37-36 Земельн ділян , Михайлів а, 24 сот., під заб дов , світло, аз, вода пор ч. Конта ти: (096) 136-67-14

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НАРАЇВ, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, 0,25 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО, + 0,25 ГА ПІД С/Г. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.10 а, рівна, без дерев, держа т. Конта ти: (067) 362-03-56 Земельн ділян , Обарів 3, біля б дин ів, 14 сот, під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 92000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Обарів в л.Рин ова 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Конта ти: (063) 342-26-97 Земельн ділян , Обарів, 0,10 а, під б дівництво, світло, аз. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Обарів-2, р-н л ць о о ільця, 7 сот, під б дівництво, між заб дов. Ціна: 73800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, Біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua


Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, 1 лінія від озера, мальовниче місце. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, біля Галово о озера. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 1,41 а, поблиз ліс, озеро, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 302-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Омеляна, 0,18 а, під заб дов , приватизован , поблиз траси Київ-Чоп, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 727-08-49

ом районі, для селянсь о о б дівництва, , роз лян всі 45-01-10,

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «За ермом», хороше місце. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «Нива», 24 в.м., без освітлення. Конта ти: (096) 391-72-60

Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, ПМК-100. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, Здолб нів, це ляний, 6/4, підвал по периметр . Конта ти: 28-24-30

Земельн ділян в Рівненсь ведення особисто о осподарства, або для можливо не приватизован пропозиції Конта ти: 0(67)362-85-17

Земельн ділян для садівництва в с.Городо , ооператив “Залізнични ”, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: (067) 364-04-64

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , під заб дов . Конта ти: (096) 188-84-67 Земельн ділян , Плос а, під фермерсь е осподарство, 56 сот., приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-58-92 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.1 а, під б дівництво, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сото , поряд б дин и. Ціна: 112000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Ремель, 0,15 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ремель. Конта ти: (067) 804-25-44 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , с.Антопіль 0,34 а. Ціна: 16400 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Тай ри 0,25 а + б дино з азом. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Тай ри, 17 сот, під б дівництво. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Земельн ділян , Травневе, 76 сот, приватизована, близь о озеро. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Земельн ділян , траса Київ-Чоп, 2 а, 0.7 сот під заб дов , біля Квасилівсь ої об’їздної. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 6 м від міста,12 сот, в чистом стані під заб дов . Конта ти: (067) 588-59-71 Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Асфальтована доро а, ом ні ації, 10 м від міста. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, під б дівництво. Ком ні ації пор ч. Ціна: 80000 рн., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 Земельн ділян , Ясениничі, 0.18 а, під б дівництво, приватизована, пор ч з центром. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.3.3. Продам по У раїні Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , в селі, не менше 0,5 а. Конта ти: (098) 635-25-16 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво, для себе, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , в л.Костромсь а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Земельн ділян , для б дівництва в Барма ах. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , за зоопар ом, під б дівництво та садівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , під заб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , під омерцію, роз лян всі пропозиції, можливо з проблемами. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93

Земельн ділян , р-н Бояр а, пивзавод, Ювілейний, Тинне, а роперероб а, в л. К��стромсь а, Біла Криниця, Городище, Колоден а, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Стартова ціна 71600 рн.

Гараж, р-н в л. Дворець а, металевий. Конта ти: (067) 985-80-03

- лот № 4: Б дівля ма азин «Промтовари», що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, смт. Квасилів, в л. Б.Хмельниць о о 3б (площа 496,6 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни, пере ород и – це ляні, по рівля – шифер).

Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Ч.Гори, ПМК-100, під б дівництво. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.7. Обмін Земельн ділян , 23 сот, під заб дов , світло, аз, асфальт, на авто. Конта ти: (067) 708-20-00

Гаражі, кіоски 1.4.1. Продам

Ви отовлення •аражів, воріт,

металевих стелажів, зварювальні роботи. Конта ти: (098) 611-93-36 Ва ончи б дівельний і боч а. Конта ти: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ ГАРАЖНИХ ВОРІТ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

Гараж металевий, р-н мототре . Ціна: 16000 рн. Конта ти: (098) 971-70-50

1.3.4. К плю

Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Ділян земельн в районі ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Дворець а, ооп. «Колесо», це ляний, 2 пов. Ціна: 20 000 рн. Конта ти: 43-39-17, (096) 371-93-12 Гараж, в л. К рчатова, з ямою. Ціна: 24000 рн. Конта ти: 62-00-79, (068) 146-63-13 Гараж, в л. К рчатова, перша лінія, пере ритий, еле трифі ований, без бор ів. Конта ти: (097) 896-32-05

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 28-34-01

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Стариць о о, новий, це ляний. Ціна: 45600 рн. Конта ти: (067) 362-95-50

Земельн ділян для б дівництва, Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: 120 000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Стариць о о, ооператив «Колесо». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

«Хат а».

Гараж, центр, яма світло. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж-черепаш а до Конта ти: (097) 443-90-43

а/м

Вол а.

Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Кіос металевий без місця і н війсь овий. Конта ти: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59 Кіос на речовом р- . Конта ти: (067) 363-54-22, (095) 876-50-00 Кіос , р- «Моріон», прод товий ряд, терміново. Конта ти: (063) 268-20-66 Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер р- «Ди ий», 20 т, терміново. Конта ти: (067) 454-47-71

КОНТЕЙНЕР, 5 Т., НА РИНКУ «МОРІОН», АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38

1.4.2. К плю Гараж в місті. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Гараж металевий. Конта ти: (098) 380-03-35 К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

1.4.3. Здам

Гаражі зі зр чностями, 200 в.м., за містом, на Київсь ій трасі, під ремонт автомобілів, СТО, автошрот, с лад, виробництво тощо. Конта ти: (067) 362-19-36

Приміщення адміністративно-виробничі, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.4.4. Винайм Гараж в ооп.»Колесо», з правом ви п , недоро о. Конта ти: (096) 584-02-18 Гараж під б с. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07

Комерційна нерухомість

Гараж металевий ооп. «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68

Гараж, в л. Відінсь а, приватизований, охорона, світло, 22,7 в.м, довжина 6,3 м, ширина 4,76 м, висота 2,4 м, металеві ворота, терміново. Ціна: 80 000 рн. Конта ти: (096) 248-84-30

Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Гараж, р-н с пермар ет Конта ти: (098) 100-93-45

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Гараж це ляний, 2 поверхи, ооператив «Колесо», р-н РУМА, в л.Стариць о о. Конта ти: (067) 362-15-63, (067) 362-14-02

Земельн ділян , під б дівництво, для себе, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (067) 925-24-34

Гараж, р-н РДВА. Конта ти: (067) 794-02-04

КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян без посередни ів в р-ні К стина, Сер іїв и, Оле сандрії (біля ліс ). Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

28000 рн.

- лот № 2: Адмінприміщення, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Гощансь ий район, смт.Гоща, в л. Рівненсь а, 11ж (площа 135,6 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни - це ла пере риття дерев’яне, по рівля – шифер).

Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Стартова ціна

- лот № 3: Б дівля ма азин № 3, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, с.Гр швиця - 2, в л. Радянсь а, 36 (площа 103,9 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни, пере ород и – це ляні, дах – шифер).

Гараж під омерційне призначення в центрі міста площею 12,5 в.м. в середині стяж а. Ціна: 120000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

Земельні ділян и, Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Гараж, ооп. «Колесо». Конта ти: (067) 362-15-63

Гараж, ооператив «Р бін», в л. Сонячна, це ляний. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, ооп. «Колесо», це ляний, 2-поверховий, без вн трішніх робіт, с хий, з ямою для авто і підвалом. Конта ти: (067) 276-52-78

- лот № 1: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Гощансь ий район, с.Вов ошів, в л. Січових Стрільців, 4 (площа 104,7, в.м., ф ндамент – ам’яний, матеріали стін ма азин – п/бло и, приб дови – це ла, пере риття дерев’яне, по рівля – шифер).

Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, ооп. «Дворець ий», це ляний, 18 в.м., світло, яма. Ціна: 17500 рн Конта ти: (098) 971-70-50

Гараж, ооператив «Кристал», в л. Дворець а, це ляний, є підвал, яма, приб дова 18 в.м. Конта ти: (097) 654-43-56

МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ,

Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж, Здолб нів, це ляний, є підвал. Конта ти: (095) 637-86-15, (097) 032-60-28

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

17

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№48 від 12 р дня 2012 ро

1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань.

Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення, Клевань 2, незавершене б дівництво, під омерцію (ма азин, інтернет- л б, афе, пер арню тощо), стоїть о ремо, о ороджене. Конта ти: (096) 055-84-77 1/4 б дин , центр, 34 в.м., під бізнес. Ціна: 285000 рн Конта ти: (096) 345-33-37 Баз виробнич , в л. Млинівсь а, від 2000 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Бо си-с лади, в л. Млинівсь а, від 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

БУТІК У ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ПІДЗЕМКА) , БУТІК НА АНДРІЇВСЬКОМУ БАЗАРІ ПРОДАМ. КОНТАКТИ: (097) 919-58-79

Стартова ціна 85000

рн.

Стартова ціна 1 492 000 рн. - лот № 5: Частина б дівлі рибо оптильно о цех площею 42 в.м., що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, смт. Квасилів, в л.Б.Хмельниць о о, 1 (приміщення 3, 4, 5, 6, ф ндаменти - ам’яні, стіни, пере ород и – це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна

9 000 рн.

- лот № 6: Автомобіль VOLKSWAGEN T5 (тип - вантажопасажирсь ий ле овий-В; об’єм дви на – 2461; тип пально о – дизельне паливо; сірий; реєстраційний номер ВК3222АР; рі вип с - 2005)

Стартова ціна 66041 Перший

ро

рн.

лотів 3 відсот и

від стартової ціни.

А ціон відб деться 21.12.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 17.12.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лот № 5 в розміні 30 рн., по лот № 1 в розмірі 70 рн., по лотах № 2, 3, 6 в розмірі 100 рн., по лот № 4 в розмірі 170 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68. Ва ончи и б дівельні 2,10х4,80 та 3х9, б/в. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, 62-99-05 Господарство фермерсь е, Ново раїн а, 4,6 а землі приватизованої, Ц, орівни и 4 шт, прохідна, ормоцех, всі ом ні ації. Ціна: 440 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З БУДИНКОМ В С. ВЕРХІВ. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 КАФЕ НЕДІЮЧЕ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, 465.2 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 1200 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

КОВБАСНИЙ ЦЕХ, ДІЮЧИЙ, КЛЕВАНЬ. КОНТАКТИ: (066) 846-69-99 Компле с отельний ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, Біла Криниця, діючий ( отель, бар, піцерія, са на). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Ма азин на цо ольном поверсі новоб дови, з обладнанням. Конта ти: (097) 506-00-04

МАГАЗИН, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА ТОВАРІВ, 258.3 КВ.М., ОКРЕМА БУДІВЛЯ, 2 ПОВЕРХИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЯКІСНИЙ РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 1200 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 569.6 КВ.М., НА ДАНИЙ ЧАС НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 209 600 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 782.6 КВ.М., НА ОКРАЇНІ МІСТА, В ОРЕНДІ 40 СОТ ЗЕМЛІ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 300 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Примішення, в л. Черня а, 60.5 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а,180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення виробничо-с ладсь е, В.Житин, 720 в.м., 26 сот землі, асфальтований доїзд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення виробничо-с ладсь е, в л. Млинівсь а, 1300 в.м., з офісами, 0.5 а землі, приватизована. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: 8000 рн./1 в.м. Конта ти: (067) 362-95-50


18

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№48 від 12 р дня 2012 ро Приміщення, в л. Ст. Бандери, 305 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Черня а, (60,5 в.м), ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, підвальне, в л. Київсь а, 12 ш ола, 80 в.м., над доро ою. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, Сільпо, цо ольне, автономне опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а, можливе відтермін вання платеж . Ціна: 1120 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр, прохідне місце,1 поверх, 137 в.м., терміново. Ціна: 1760 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: 2800 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 АН Челсі Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (097) 554-37-49 С лад на Ювілейном , 660 в.м, +офіс+вистав овий зал, заїзд ф ри, 7сото землі. Ціна: 3200 рн./ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот № 1: Частина б дівлі ма азин літ. «А-І» площею 185,3 в.м. ( т.ч. приміщення №№ 2-1…15 з ідно технічно о паспорт ви отовлено о КП «РОБТІ»), що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Ро итнівсь ий район, смт. Томаш ород, в л.. 1 Травня, 15 (ф ндамент – ам’яний, стіни та пере ород и – це ла, по рівля – шифер). Стартова ціна 135 000 рн. - лот № 2: Ма азин, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Радивилівсь ий район, с. Митниця, в л. Ш ільна, 72 (площа 227,1 в.м., ф ндамент – стріч овий бетонний, стіни – це ляні, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер). - лот № 3: Частина нежитлових підвальних приміщень ма азин «Універма » (з ідно технічно о паспорт №№ 1-3, 6-8, 17-19) Острозь ий р-н, м. Остро , пр. Незалежності, 2б (матеріал стін – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер). Стартова ціна 85 000 рн. - лот № 4: Б дівля ма азин «Промтовари», що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, с. Верхівсь , в л. Шевчен а, 7 (площа 71,5 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни, пере ород и – це ляні, дах - двосхилий, шифер). Стартова ціна 80 000 рн. - лот № 5: частина ма азин площею 212,8 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, с. Постійне, в л. Незалежності, 1, (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна 198367 рн.

2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, 42 в.м. О ремий вхід. Ціна: 8000 рн./1 в.м. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення нежитлове, в л. Ст. Бандери, 45 м. в., з ремонтом. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА (ЧАПАЄВА), 20, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 40 000 ГРН. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 1312000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Приміщення підвальне, в л. Льоно омбінатівсь а, 250 в.м., з ремонтом. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ В БІЗНЕС-ЦЕНТРІ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ІНТЕРНЕТ, ОХОРОНА, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Приміщення підвальне, в л. Чорновола, під афе, ма азин, 250 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення р-н рин , 90 м. в., ремонт, с/в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення с ладсь е, р-н. в л. Млинівсь а, 400 в.м., з ж/д олією, Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕ, Р-Н АВТОРИНКУ, 123 КВ.М., НОВОБУДОВА, ЗЕМ. ДІЛЯНКА 345 КВ.М., З ПРОЕКТОМ, З ДОЗВОЛОМ НА БУДІВНИЦТВО. КОНТАКТИ: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01

- лот № 6: Б дівля аражів, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Острозь ий р-н, с.Оженин, в л. Мирна, 1 (площа 295,1 в.м., ф ндамент - бетон, стіни – це ла, пере риття – дерев’яне, по рівля – шифер) Стартова ціна 58 000 рн. Перший

ро

лотів 3 відсот и від стартової ціни.

А ціон відб деться 28.12.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 24.12.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах № 1, 2, 5 в розмірі 170 рн., по лотах № 3, 4, 6 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68. Приміщення, 450 в.м., 280 в.м., 220 в.м., рино «Моріон». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення с ладсь е, в л. Фабрична, 150 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення, адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД, ДІЛЯНКА ОРЕНДОВАНА, КОМУНІКАЦІЇ ПІДВЕДЕНІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 293800 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, виробниче, 15 м від Рівно о, 3500 в.м. Ціна: 1230000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 Приміщення, в л. Біла, 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Пр��міщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, без ремонт . Ціна: 672 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробничо-с ладсь і в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

1.5.3. Здам

Приміщення, в л. К рчатова, • під офіси. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, (095) 522-70-40

Стартова ціна 115 000 рн.

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

1.5.2. К плю

Приміщення, в л. Чорновола, під офіс, ма азин, робоча площа 16.4 в.м., та 32,5 в.м., 1 поверх, телефон, аряча вода. Конта ти: 28-89-47, (066) 792-04-52, (099) 913-53-40 Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ЗДАМ В ОРЕНДУ АБО ДОЛЬОВУ УЧАСТЬ ПРИМІЩЕННЯ З ЄВРОРЕМОНТОМ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 150 КВ.М. В СМТ КЛЕВАНЬ ( ПІД МАГАЗИН, ГУРТОВНЮ, ШВЕЙНИЙ ЦЕХ, ОФІСИ ТА ІН.) КОНТАКТИ: (050) 339-31-02, (097) 034-20-58

ЗДАМ ДУЖЕ ДЕШЕВО ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ. КАРПІНСЬКОГО (3 РІВНЯ ПО 100 КВ.М.) ВИРОБНИЧІ, ОФІСНІ І СКЛАДСЬКІ. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 Кафе 150 в.м., перших два місяці без оплати оренда. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Офіси, в л. Відінсь а, 26м. в., ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Офіси, в л. К рчатова, різні вадрат ри євроремонт, інтернет. Ціна: 30-40 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПЛОЩІ ОФІСНІ, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, 3 ПОВ., АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ЄВРОРЕМОНТ. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38

Приміщення, в л. Відінсь а, 47,5 в.м., новоб д., цо .прим., єврорем., авт.опал., хня, бр.двері. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Приміщення адміністративно-виробниче, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (097) 554-37-49

Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 360 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

Приміщення, в л. Н.Хасевича, о ремо стоїть,103 в,1 поверх, ремонт, Ц, всі мови, 2 сот и землі. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Приміщення, в л. С.Бандери, 305 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 131.2 КВ.М., З РЕМОНТОМ, ДІЮЧЕ, ПІД ОФІС, МАГАЗИН, БІЛЯ БАЗАРУ. ЦІНА: 880 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, в л. Соборна, (4402 в.м). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Соборна, 4402 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісні, різні варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Офіси, в л. Відінсь а, 26м. в., ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ПРИМІЩЕННЯ, 1 ГРН/КВ.М, ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ НА ОКОЛИЦІ РІВНОГО, ПІД ОФІСИ, ВИРОБНИЦТВО, СКЛАДИ ТА ІН., ВІД 200 КВ.М. ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ - SITES.GOOGLE.COM/ SITE/ORENDARIVNE КОНТАКТИ: 68-33-50

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 70 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Офісні та тор овельні площі, від 17 в.м., в м. Рівне, в л. Поповича (р-н Райма ). Євроремонт, під лючення до інтернет, телефон, під охороною. Конта ти: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Площі офісні, від 50 до 180 в.м., в л. П.Мо или, 28, 3 пов., автономне опалення, євроремонт. Конта ти: (095) 772-62-38 Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Приміщення, в л. О.Телі и, 34м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. П ш іна 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, р-н Кооперативно о техні ма, 120 в.м., під бан , афе. Ціна: 160-220 рн/ в.м. Конта ти: (096) 345-33-37 Приміщення, в л. Ст. Бандери, 46 в.м., 2 імнати, прохідне місце, 4500 рн +лічильни и. Конта ти: (096) 399-86-25 Приміщення, в л. Ст.Бандери 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 4000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення, р-н продрин , біля з пин и, під бан , ма азин, 70 в.м. Під бан , ма азин, прохідне місце, ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Приміщення, 1 рн/ в.м, вели ої площі на о олиці Рівно о, під офіси, виробництво, с лади та ін., від 200 в.м. Вся інформація в інтернеті - sites.google.com/ site/orendarivne Конта ти: 68-33-50 Приміщення, в оренд та продаж, під с лад, майстерні, бо си, під ремонт автомобілів, площею від 40 до 70 в.м. Конта ти: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, центр міста, 5 0 м . в . , о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Приміщення, центр, 1 поверх, прохідне місце, під ма азин. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (067) 364-04-64 Приміщення, Центр, 23 в.м., під офіс,1 поверх, ремонт,1600 Ціна: 1600 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщеня офісні. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ТЕРИТОРІЮ ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВУ, ГОРОДОК, 0,4 ГА, БУДІВЛІ 500 КВ.М., ОБГОРОДЖЕНО, ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТУПИК. ЦІНА: 15 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: 26-38-97, (050) 375-07-81 Цех столярний в Здолб нові з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Цех столярний в Здолб нові здам в оренд . Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Цех столярний, Здолб нів, з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

1.5.4. Винайм П р и м і щ е н н я виробничо-с ладсь е, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення нежитлове. Конта ти: (067) 364-04-64 Приміщення під афе, ма азин. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 П р и м і щ е н н я , 8-15 в.м. Конта ти: 22-74-82, (063)199-79-62, (067) 362-07-59 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

1.5.5. Обмін ДІЛЯНКУ ПО ВУЛ. ЧОРНОВОЛА ТА В С. ВЕРХІВ ОБМІНЯЮ НА С/Г ПРОДУКЦІЮ, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, АМІАЧНУ СЕЛІТРУ. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61


№48 від 12 р дня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

19 •МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА •БЮРО ПОСЛУГ


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Вапно не ашене р д ове, • Вікна, двері насипом, 2 сорт . Ціна: 1375 рн. 2.1.1. Продам Ві на дерев’яні з рамами, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64 Ві на зі с лом, 127х137, 137х140. Ціна: 200-300 рн. Конта ти: (067) 171-72-18 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві но ламіноване під «золотий д б», 240/180. Конта ти: (050) 435-36-93 Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03 Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері між імнатні д бові, з ороб ою, ла овані, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 369-26-06 Двері подвійні вхідні, б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ»

Конта ти: (050) 438-34-54

Вапно не ашене р д ове, • насипом, 3 сорт . Ціна: 1240 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

№48 від 12 р дня 2012 ро ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Вапно не ашене молоте, • насипом, 2 сорт . Ціна: 1435 рн.

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Конта ти: (050) 438-34-54

Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Вапно не ашене молоте, насипом, 3 сорт . Ціна: 1306 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Вапно не ашене молоте, • бі -бе ах, 3 сорт . Ціна: 1372 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ДОСТАВКА

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшив а, вн трішні роботи (стеля, підло а та ін.)

т. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТІЯ. КРЕДИТ. КОНТАКТИ: (0362)43-78-49, (097)617-23-16 Рами бал онні зі с лом, б/в, хороший стан. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

2.1.2. К плю Ві на м/п, нові або б/в, б дь-я і розміри, металочерепицю, шифер, дош и, дешево, самовивіз. Конта ти: (097) 413-87-43 Двері вхідні в дачний б дино . Конта ти: (097) 609-42-88 Двері вхідні в дачний б дино . Конта ти: (097) 609-42-88

Будівельні та оздоблювальні матеріали 2.2.1. Продам БУДМАТЕРІАЛИ

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и,

риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (097) 852-84-30, (050) 514-47-80

Пісо в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Пісо , щебінь всіх фра цій, пісо митий, відсів. Достав а. Конта ти: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний.

Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

Плити пере риття, р и 0.8 м, 1.0 м, 2.0 м, 1.5 м, це л червон . Конта ти: (096) 750-45-81

Щебінь, пісо , амінь, це л . Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 Плен прозрачн ю, спасение от холода, 25 рн. на любые 2 о на, мы в 33 ородах + достав а «Новой почтой». Конта ты: (050) 398-16-07 hozplast.sevbaza.com/ teplo.html Ра шня Крымс ий, прямые постав и с арьера. Достав а по ород и области бесплатно! Конта ти: (067) 558-15-50 Ра шня М-25, висо ої я ості, від виробни а. Конта ти: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70 Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., ерамзит, тр би, вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Асфальт, щебінь • базальтовий, відсів

ранітний, ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Базальт, раніт, амінь, б т, щебінь, відсів, пісо , з достав ою, вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01 Балясини бетонні різних видів • та розмірів, пор чні, стовпчи и, ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (093) 265-01-15, (097) 063-44-63

Фасадний - від 42 рн/м. в. Інтер,єрний - від 100 рн/м. в. Камінь для ландшафтних робіт т. (096) 307-28-79

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Дрова твердих порід різані та р бані, торфобри ет, тирсобри ет, шла , пісо , щебінь, відсів, достав а ЗІЛ та МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

КАМІНЬ

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ДОШКУ СВІЖОСПИЛЕНУ, СУХУ, БРУС, РЕЙКУ, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ, СТРОПИЛЬНІ СИСТЕМИ. РОЗМІРИ ЗАМОВНИКА. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 718-65-43 ДОШКУ СОСНОВУ СВІЖОСПИЛЕНУ В АСОРТИМЕНТІ - ОБРІЗНА, БРУС, РЕЙКА - 900 ГРН/КУБ.М, НЕОБРІЗНА - 600ГРН/КУБ.М, ДЛЯ ПІДЛОГИ СУХА ШПУНТОВАНА - 80 ГРН/КВ.М, САМОВИВІЗ З РОКИТНОГО, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 453-99-60 ДОШКУ СОСНОВУ, ВІЛЬХУ СУХУ ТА СВІЖОСПИЛЕНУ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКУ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

КОВАНІ ВИРОБИ, ВОРОТА, ПАРКАНИ, РЕШІТКИ НА ВІКНА, НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, ЛІЖКА, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44 Ковані вироби: ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

КРУГИ КОЛОДЯЗНІ ТА ДЛЯ СЕПТИКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46 Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

КАМІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ГРУНТ, ЩЕБІНЬ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78

Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

БРУКІВКУ КОЛОТУ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ, 10/ 10, 7/7, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 886-83-18

КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь, білий пісо , це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Бр с дерев’яний. Конта ти: (096) 294-34-86

Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

362-18-41, (067) 363-48-58 Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бр с, 6 м, 10х10, с хий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 110 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ва он з МДФ, 18 в.м. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 68-00-68 Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Керамзит (насипом, поліпропіленові міш и, «бі -бе и»). Фра ції 5-10 мм, 10-20мм, 20-40мм. Можлива достав а самос идами від 5 до 60 м. б. Перерах но . ТзОВ «Деміс». Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ор с ло. Конта ти: (096) 307-32-01 Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Перетин и, 3 м, залиш и. Конта ти: (097) 032-38-75

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬЩА). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26


БУДМАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ

№48 від 12 р дня 2012 ро

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил 625-18-64

«Штіль», нов . Конта ти: (063)

Розчинозміш вач. Конта ти: (098) 461-10-77 Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО, ПІНОБЛОКИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11 Системи теплення, широ ий вибір б дівельних матеріалів, водостічні системи «Bryza». Конта ти: 22-15-59 С ло вітражне 0.47/1.3, б/в. Конта ти: 62-40-12 Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70 Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84 Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22 Сіт для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22

Це л , б/в. Конта ти: (096) 221-04-49

С ло вітражне 0.47/1.3, б/в. Конта ти: 62-40-12 Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Фанер водостій . Конта ти: (067) 363-70-16 Фотошпалери. Конта ти: (050) 435-36-93 Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Будівельні інструменти та обладнання

ЦЕГЛУ. КОНТАКТИ: (067) 968-28-75

2.4.2. К плю Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

2.4.1. Продам

Бойлери, еле тро онве тори «Термія», еле троди «Моноліт», зміш вачі. Конта ти: 64-43-53, 62-99-05, 43-50-26

В ілля. Конта ти: (098) 517-80-99

Еле тробойлер, 50 л, новий 1400 рн., азов олон - 400 рн., ванн , нов - 600 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Колон азов «Юн ер», в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

рн.

Бойлери еле тричні 10-200 л, проточні водона рівачі. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Колон и азові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 154-24-65 Котел КЧМ-4М, новий або б/в, нижню двер до отла КЧМ-4М. Конта ти: (098) 481-81-43 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 К о т е л на тверде паливо КЧМ-Рівне. Конта ти: (098) 503-63-39 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Електрообладнання 2.5.1. Продам Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Д в и н 3 Вт, 1500 об., фланцевий. Конта ти: (096) 307-32-01 Дви н Д-245 з ороб ою або без. Конта ти: (096) 293-42-61 Еле тро-, пневмоінстр мент, свердла, відрізні р и,витратні матеріали. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

рн.

Еле тродви н реверсивний РД-09. Конта ти: (096) 307-32-01

Гріл до аз. р б и, автомат, з автомати ою. Ціна: 450 рн. Конта ти: 68-00-68

Еле тродви ни. Конта ти: (096) 227-16-16

Дверцята до р б и та печі. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Еле тро орморіз 888-90-55

К а м і н и чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Еле тростанцію, 1 988-50-38

Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

В а н н чав нн , б/в. Ціна: 300 Конта ти: 62-41-41, (097) 187-76-36

Колон азов , вир-во Італія, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 745-31-86 К о т е л «Б лерьян», на дровах, б/в. Конта ти: 27-92-17, (098) 445-94-26 Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 , 220 Вт. Конта ти: (067) Вт. Конта ти: (097)

Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Л а м п и енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Обладнання, низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Балони пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

КОТЛИ ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, КОНВЕКТОРИ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93

Світильни и бра, з ба ет , 2 шт. Конта ти: 62-14-92

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

(098) 386-56-22

ерамічний.

Котли водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ДЕШЕВО. КОНТАКТИ:

У м и в а л ь н и , овальний, Конта ти: (097) 693-56-64

2.3.1. Продам

Плит лицювальн , вир-ва Італія, 35х35, 16 в.м, Ціна: 60 рн./ в.м Конта ти: (096) 307-32-01

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД

Тр б на аз Ф-50х4.6, 190 метрів. Дешево. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 64-00-90, (096) 740-50-72

Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ,

Газ, опалення, водопостачання

Бойлер, 2010 р., б/в. Ціна: 500 Конта ти: 62-00-79, (068) 146-63-13

Бло и, б/в. Конта ти: (096) 221-04-49

Тр б азбестоцементн , недоро о. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

Системи опалення, водопостачання, тр би, радіатори, насоси, бойлери, азові олон и. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Батареї чав нні, б/в. Конта ти: (067) 363-55-05

Це л , б/в, бло и. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Системи теплення, широ ий вибір б дівельних матеріалів, водостічні системи «Bryza». Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

668-21-05

Батареї чав нні, 15 се цій, 13 се цій, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64

Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

• Бетонозміш вач, 130 л. • Конта ти: (097) 805-16-38, (050) Бетонозміш вач, 0,32 л, 220 Вт. Конта ти: (098) 522-84-99

Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

паливі.

Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

2.3.3. Здам в оренд

Автомати до чав нно о отла «Ефе т». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-00-68

Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16

Т р б ы полипропиленовые, фитин и, вентили, раны. Полный ассортимент прод ции, новин и. Достав а по всей У раине. Оптом. Конта ты: (063) 680-98-89 Елена

Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

(095) 614-00-68

Щепоріз для перероб и дерев’яних відріз ів. Конта ти: (097) 837-76-79

про раматори провідних виробни ів Vaillant, Viessmann, Prothеrm за дост пними цінами, підбір, монтаж, сервіс. Конта ти: (097) 645-46-36 www.kotluk.at.ua

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Р а д і а т о р и , чав нні, б/в. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Т и т а н новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

мм.

Котли азові, еле тричні, •онденсаційні, азові олон и та

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Р а д і а т о р и для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Вібратор б дівельний ІВ-99. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Н-150

Плит фасадн , 30/30, 5.5 в.м, оричневий олір,вир-во Чехія. Конта ти: (067) 793-44-54

Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Бетонозміш вач. Конта ти: (097) 988-50-38

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Пальни азовий до отла. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

Системи опалення, водопостачання, тр би, радіатори, насоси, бойлери, азові олон и. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

2.2.2. К плю

Плит лицювальн , вир-ва Італія, 35х35, 16 в.м, Ціна: 60 рн./ в.м Конта ти: (096) 307-32-01

КОНТАКТИ: (098) 495-63-33,

2.3.2. К плю Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ.

Тельфер 0,5 т. Конта ти: (096) 227-16-16

Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ.

Серце металево о шести ранни а, ов а на пар ан, 120х120, 3 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 68-00-68

Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ «ВОДОЛЕЙ» ОТ 970 ГРН. БЦН ОТ 710 ГРН. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ КОРМОВ: ИКОР1 – 2650 ГРН., ИКОР2 – 1190 ГРН. КОНТАКТЫ: (057) 732-20-63, (057) 732-59-99, (066) 753-28-22, (098) 826-74-21 Обладнання для опалення н а (і ін. приміщення). Конта ти: (096) 515-09-79

Плит оріз новий. Конта ти: 62-40-12

Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ ВЕРСТАТ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45,

21

Котли азові, твердопаливні, еле тричні (вітчизняні та імпортні). Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35 Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Стабілізатор, 3-фазний. Конта ти: (097) 554-74-74

Д в и н 3 Вт, 1500 об., фланцевий. Конта ти: (096) 307-32-01

Еле тро орморіз 888-90-55

Котли парові Е-1/9, 2 шт. Конта ти: (098) 440-43-15

Стабілізатори напр и. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Дви н Д-245 з ороб ою або без. Конта ти: (096) 293-42-61

Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Мий и висо о о тис . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Мий з нержавіючої сталі, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 731-16-42

Стабілізатори напр и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Еле тро-, пневмоінстр мент, свердла, відрізні р и,витратні матеріали. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Обладнання для ви отовлення пілетних ран л. Конта ти: (098) 386-56-22

Мий 5-79-21

Термометр еле тро онта тний ТПК+ТЗК. Конта ти: (096) 307-32-01

Перфоратор «Хілті», вир-во Італія, б/в. Конта ти: (067) 363-80-32

Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Дріт для зварювання. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56

хонн

подвійн , б/в. Конта ти:

Насос К8/18. Конта ти: (096) 307-32-01

Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Еле тродви н реверсивний РД-09. Конта ти: (096) 307-32-01

, 220 Вт. Конта ти: (067)

Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Еле тродви ни. Конта ти: (096) 227-16-16

2.5.2. К плю

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Трансформатор стр м 1000 Вт. Конта ти: (098) 386-56-22


22

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№48 від 12 р дня 2012 ро

М р вання б дин ів, • пере ородо , р бо , пар анів.

Бетонні (стяж а, ф ндамент) та по рівельні роботи. Євроремонт. Конта ти: (097) 712-62-17

Ремонт • лицювання

вартир, б дин ів, плит ою, монтаж сантехні и, еле три а, іпсо артон, шпа лювання, шт ат р а, стяж и, встановлення дверей та ві он. Конта ти: (097) 392-38-14

КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЕЛЕКТРИКА, ЛАМІНАТ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ. КОНТАКТИ: (096) 289-01-80

КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. КОНТАКТИ: (096) 743-10-19, (096) 117-76-70

Різноманітні посл и з • ремонт приміщень. Сантехні а,

еле три а, столяр а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

Утеплення б дин ів, • лицювання, шт ат рення, монтаж

іпсо артон , сайдин , ва он и, ремонт по рівель, залив а стяж и, посл и еле три а. Конта ти: (096) 970-42-52

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

•Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат ,

фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

• Шпа лювання, леєння • шпалер. Конта ти: (098)

Шпа лювання, леєння шпалер. Конта ти: (097) 690-89-66

823-64-61

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, МОЗАЇКА, ДЕКОРАТИВНИЙ КАМІНЬ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ, СТЯЖКА, ЕЛЕКТРИКА, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК. КОНТАКТИ: 27-74-11, (096) 289-01-80

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ШПАКЛЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ САНТЕХНІКИ. КОНТАКТИ: (098) 354-90-55 НАТЯЖНІ СТЕЛІ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA

БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ: ШПАКЛЮВАННЯ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ «ПІД КЛЮЧ», ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096) 395-78-92 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ, КАНАВОК ПІД ЕЛЕКТРОПРОВОДКУ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ,ВИМИКАЧІ, КОНВЕКТОРИ, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ОПАЛЕННЯ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНО- РЕМОНТНИХ РОБІТ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, АРОК, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЗАЛИВАННЯ СТЯЖОК, УКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097) 732-81-66, (050) 608-30-07

РЕМОНТ КВАРТИР, БУДИНКІВ, ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (067) 935-28-09, (066) 050-11-84 РЕМОНТ КВАРТИР: ВАГОНКА, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНОВАНА ПІДЛОГА, ПІДВІСНА СТЕЛЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, УТЕПЛЕННЯ ТА ІН. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ ТА ПОБУТОВИХ ВАГОНЧИКІВ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

ШПАКЛЮВАННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ВІДКОСІВ,

ВСІ ВИДИ РЕМОНТНООЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ, РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ «ПІД КЛЮЧ»: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛІВКА, ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ШПАЛЕРИ, РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: 5-75-70, (098) 211-55-31

Послуги 2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бри ада б дівельни ів ви онає • Клеєння всіх видів шпалер, • всі види б дівельних робіт від шпа лювання, фарб вання стін та ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій.

Б ріння свай, б дівництво •Бетонні роботи: промислові • ф ндаментів, стяж и, підло и, де оративний бетон, стяж и - ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

В ладання та шліф вання пар ет , б дь-я их інших дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96

метало онстр ції, пере риття, демонтажні роботи. Ліц. АВ № 558385 від 5.11.2010 р. Конта ти: (098) 926-54-04

Ви он ємо вн трішні та зовнішні роботи всіх видів по ремонт та б дівництв . Оплата за домовленістю. Я ість арант ємо. Конта ти: (097) 056-78-11, (097) 176-74-09

ЄВРОРЕМОНТ

стель, я існо, недоро о. Конта ти: (097) 824-56-47

Компле сний ремонт вартир, • б дин ів, я існо, недоро о.

Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Лицювання ванних імнат, •хонь, санв злів, в ладання

ламінат , монтаж іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а, я існо, професійно, швид о. Конта ти: (096) 864-04-15 Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія.

Євроремонт вартир та б дин ів: шпа лювання, шт ат рення, леєння шпалер, монтаж іпсо артон , ламінат , стяж а на підло , в ладання ламінат , пар ет , дерев’яної підло и та ін.

т. 63-32-02, (093) 755-69-27

Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна

тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Ремонт вартир, я існо, швид о, ціна до овірна, порядність арант ємо. Конта ти: (097) 864-64-86, (096) 829-67-49

2.6.3. З встановлення

В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

Встановлення систем • опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення столяр и, • ва он и, пар ет , ламінат , зам ів. Конта ти: 62-78-08, (097) 969-10-68

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

2.6.4. Інші

Б ріння б ронабивних свай д. 150-500 при ре онстр ції та б дівництві, влашт вання ф ндаментів. Конта ти: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

Вивіз б дівельних відходів та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94 ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ, ТРАНШЕЙ, ФУНДАМЕНТІВ ПІД БУДИНКИ, СТАВКІВ, ПЛАНУВАННЯ ГРУНТУ, ВИРІВНЮВАННЯ ДІЛЯНОК, Є ВЛАСНИЙ ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: (067) 491-85-76

Металопрокат, вторсировина 2.7.1. Продам Армат р . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Бал и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Дріт. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

(096) 155-15-90

Катан . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.6.2. З ви отовлення

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Квадрат. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр ля металевий, діам. 10, 12, 14, 16, 18 мм. Конта ти: (096) 307-32-01 К тни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Лист. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76

ВИГОТОВЛЕННЯ КОВАНИХ ВИРОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ (ПАРКАНИ, ХВІРТКИ, ЛАВКИ, ПІДВАЗОННИКИ, КОЗИРКИ, ВОРОТА ТА ІН.). ЦІНИ ПОМІРНІ. КОНТАКТИ: (067) 268-92-55

Лист. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

ЄВРОРЕМОНТ, КЛАСИЧНИЙ,

ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ

КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ, ЯКІСНО,

КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ,

НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097)

АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ШПАКЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ. КОНТАКТИ: 24-58-33, (063) 623-11-16

Ковані вироби: ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

ПІДВІКОННЯ. КОНТАКТИ:

ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ

732-81-66, (050) 608-30-07

Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА

Лист профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Полос . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22 Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23 Швелер. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Шести ранни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.7.2. К плю КРУГ, ЛИСТ, ПАКОВКУ, ТРУБУ, ДЕМОНТАЖ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

Метал плю: вадрат (10, 12), р (10, 12). Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35


23

№48 від 12 р дня 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

ДИВАН

Ліж о 2-яр сне, 190х80. Конта ти: (096) 864-07-34, (066) 528-88-05

Вітальню, б/в, в хорошом стані, недоро о, 2,25х2,25х0,45 м. Конта ти: (096) 275-25-30

Ліж о, б/в, 120х195. Конта ти: (063) 301-56-47, (097) 392-60-04

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19

Ліж о. Конта ти: (067) 804-25-44

Вітальню, недоро о. Конта ти: (098) 851-07-56

Ліж о. Конта ти: (097) 293-36-40

Вітальню, с часний дизайн, нов . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-03-65, (067) 360-09-63 Дзер ало в рамці, з іпс . Ціна: 150 рн. Конта ти: 68-00-68

Диван новий, пр жинний бло 70х115х75. Спальне місце 0,7х1,8. Ціна - 1300 рн. Конта ти: (067) 378-43-77, (063) 275-55-55

Дзер ало в спальню. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 022-90-56

Карнизи дерев’яні, різних розмірів. Ціна: від 30 рн. Конта ти: 68-00-68

Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59

Килим 3,5/2,5 м, бель ійсь ий. Конта ти: 23-29-58

Диван дитячий «малют а», добрий стан. Конта ти: 24-13-07

Килим нат ральний, 2.5/3.5, червоний та бежевий олір, б/в. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

Диван, + 2 рісла, вир-во Чехословаччина, в хорошом стані. Конта ти: (067) 526-34-01 Диван, 1.60/1.90, роз ладний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 5-93-29, 62-09-17, (097) 167-76-41 Диван, б/в, хороший стан. Конта ти: (098) 458-78-09 Диван-ліж о роз ладний, відмінний стан, жовто-помаранчево о ольор . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 62-07-44 Диван-ліж о, б/в, нова оббив а. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-40-58, (050) 073-67-14, після 14.00 Диван-ліж о. Конта ти: (097) 125-82-84 Диван-малю , роз ладний, + 2 рісла, б/ в, в хорошом стані, можливо о ремо. Конта ти: (067) 526-79-94 Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua Дивани нові ,під ваші розміри, вибір т анини, дост пні ціни. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 Доріж , 2,5х1,5 м. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

Спальний арніт р «Свалява» (За арпаття), олір: світлий оріх, с лад: ліж о односпальне - 2 шт., т мбоч а приліж ова - 2 шт., трюмо з дзер алом, шафа для одя , п ф. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (097) 525-98-74

Ліж о двоспальне, в хорошом стані. Ціна: 950 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87 Ліж о дерев’яне, з матрацом, в хорошом стані. Конта ти: (099) 192-90-93

Килим, 2.3/1.7, Білор сія. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-00-15 Килим, вир-во Польща, 3.50/1.98 м. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Комод для вз ття. Конта ти: 63-07-20

Люстри, б/в. Конта ти: 24-03-65, (067) 360-09-63 Люстр під ретро. Конта ти: 23-16-35 Люстр . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац, новий, на 2 сторони, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44

Спальню «Світано », б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 944-53-82 Спальню, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-52-40, (097) 462-24-69

Корп сні меблі замовлення. Недоро о

на

Конта ти: (0362) 45-05-88 www.divanrv.at.ua Меблі різні, б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Меблі, б/в, недоро о. Конта ти: (093) 725-59-38

Меблі м’я і. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

ДИВАН

Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua Пенал

хонний. Конта ти: (097) 368-59-23

Передпо ій в. Ціна: 650 276-52-78

Крісла м’я і, роз ладні, 2 шт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 277-83-19 К точо м’я ий, вели е спальне місце, в хорошом стані. Конта ти: 24-71-43, (095) 324-30-23

оридор, довжина - 2,25 м, б/ рн., тор . Конта ти: (067)

Полиці, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-52-40, (097) 462-24-69

К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Полицю д бов , для ни . Конта ти: (096) 749-55-32

К хню, б/в, «Олена», салато��о о ольор , дешево. Конта ти: (066) 778-52-91

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38

Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ламп настільн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Ліж а пол торні, 2 шт., з матрацами. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Ліж а, 2 шт., відмінний стан. Ціна: 450 рн./ шт. Конта ти: (096) 977-16-42

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,45х2,0. Конта ти: (063) 275-55-55

ДИВАН

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Ліж о 2-яр сне, дерев’яне. Конта ти: (096) 160-71-52

3.1.1. Продам

Вітальню, світл , 2,3 м, б/в. Конта ти: 28-88-40

Сервант хонний, б/в, 1,6/0,7м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

КОРПУСНІ МЕБЛІ

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16 Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 23-72-57 Стіл ж рнальний, ла ований, хорошом стані. Ціна: 400 рн., тор . Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16

Диван новий, пр жинний бло , 100х157х250.Спальнемісце-125х200. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 4500 рн. Конта ти: (063) 705-78-01

Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49 Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 293-36-40 Стіл омп’ютерний, 3-яр сний, с часний. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 Стіл омп’ютерний, товий, 90х115, з т мбою та полицями, світлий. Ціна: 800 рн. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85 Стіл омп’ютерний, с часний, 3-яр сний, товий, з ба атьма полич ами і ш хлядами. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com Стіл омп’ютерний, т мб під ТБ, ліж о, сервант, трюмо. Конта ти: 28-00-53, (067) 303-76-77 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (097) 022-90-56 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (097) 368-59-23 Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Стіл ла ований, б/в. Конта ти: 62-14-92 Стіл письмовий, 2-т мбовий. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Стіл роз ладний. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стіл, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61 Стільці д бові, 6 шт. Конта ти: 68-00-68

Стільці зі спин ами, б/в, 4 шт. Конта ти: 62-14-92 Стільці, олір сидіння червоний, ніж и хромові. Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: 46-03-07, (097) 429-02-05 Стін «А ат», недоро о. Конта ти: 28-29-30, після 18.00, (098) 513-54-10 Стін «Х дожні Карпати», 3,5 м. Конта ти: (097) 125-82-84 Стін з антресолями. Конта ти: (097) 293-36-40 Стін ла ован . Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стін полірован , 3,4 м. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Стін вітальню, б/ . Ціна: 1000 Конта ти: (096) 388-54-28

рн.

Стін вітальню, с л. з 2-х частин, + т мба для ТБ, світло- оричнева, 4 м., міст а, хороший стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 351-74-48 Стін , 3,1х2,2 м. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Стін , б/в, полірован , 4,8х2,3 м., в хорошом стані, терміново. Конта ти: 64-68-93, (067) 762-26-26 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39


24

№48 від 12 р дня 2012 ро Т мб для одя 749-55-32

ДИВАН

, б/в. Конта ти: (096)

ДИВАН

Т мб для постільної білизни, 104х40х64 см. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Т мб з дзер алом, б/в, недоро о. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19 Т мб під ТБ, чорн , б/в. Ціна: 60 рн. Конта ти: 5-30-82 Т мб під ТВ, б/в. Конта ти: 62-14-92

Диван новий, пр жинний бло , 75х200х86. Спальне місце-140х200. Євро ниж а, з дерев’яними підло ітни ами на бильцях. Ціна: від 2250 рн.

Т мб під телевізор, нат ральний шпон, « оріх», б/в. Конта ти: 24-03-65, (067) 360-09-63 Т мб під телевізор. Конта ти: (097) 293-36-40 Т мб , б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: (063) 301-56-47, (097) 392-60-04

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х157. Спальне місце 1,2х2,0. Ціна: від 4500 рн.

Частин м’я , б/в, хороший стан. Конта ти: 5-74-11

Конта ти: (067) 378-43-77

ДИВАН

3.1.2. К плю

Конта ти: (067) 378-43-77 Стін , б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: (067) 360-69-42 Стін

Матрац пр жинний. Конта ти: (067) 382-17-41

. Конта ти: 5-23-61, (098) 704-05-40

Столи, олір стільниці «вен е», ніж и хром. Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: 46-03-07, (097) 429-02-05

Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Тахт з т мбою. Конта ти: (097) 125-82-84

Роз ладач , нов . Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru

Трюмо (трельяж), світло о ольор , з т мбою. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85 Трюмо, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (067) 360-69-42 Трюмо, б/в. Конта ти: (097) 368-59-23 Трюмо. Конта ти: (097) 293-36-40 Т мби приліж ові. Конта ти: (099) 192-90-93

Шаф 2-дверн , візьм Конта ти: 23-16-35

Диван новий, пр жинний бло , 77х215х95. Спальне місце - 140х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 2600 рн.

Т мби, 2 шт. Конта ти: (097) 368-59-23

МАТРАЦИ

Конта ти: (067) 378-43-77 Частин м’я , б/в. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62 Частин м’я , с часн : диван ортопедичний, 2 рісла. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 40-05-54 Частин м’я . Конта ти: (098) 788-82-35 Частин м’я : диван, два рісла-ліж а, арний стан. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 977-16-42

Матраци ортопедичні, безпр жинні, бонель, самостійний пр жинний бло . Спальні а сес ари. Конта ти: (067) 378-43-77 www.divanrv.at.ua

Шафи, 2 шт., з антресолями. Конта ти: (097) 293-36-40 Шаф 2-дверн + пенал, світло о ольор . Конта ти: 28-08-31 Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Шаф 3-дверн з антресолями. Конта ти: (097) 125-82-84

ДИВАН

Шаф , 3-дверн , світл , хороший стан. Конта ти: 62-07-44 Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59 Шаф , б/в, світл . Ціна: 150 рн. Конта ти: (063) 301-56-47, (097) 392-60-04 Шаф , б/в, терміново. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16 Шаф , з антресоллю, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 360-69-42

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,4х2. Конта ти: (0362) 45-05-88

Шаф . Конта ти: (067) 804-25-44 Шаф 2-дверн + пенал, світло о ольор . Конта ти: 28-08-31 Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

в подар но .

3.1.3. Пропон ю

Ви отовлення орп сних меблів хні «Блюм», «Хайте », «Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ви отовлення меблів на • замовлення. Конта ти: (096) 333-56-06 www.divanrv.at.ua

Відновлення, ремонт, реставрацію м’я их меблів, швид о, я існо, вели ий вибір т анин, ртові ціни, індивід альний підхід, транспорт вання, термін ви онання 2-3 дні. Конта ти: (067) 793-03-57

Перетя вання м’я их меблів, ремонт, зміна дизайн , вдома замовни а, швид о, я існо. Конта ти: 27-75-65, (099) 336-66-75, (097) 902-94-13 Оле сандр.

Ремонт, перетяж , відновлення м’я их меблів, замін поролон , пр жинних бло ів, вели ий вибір т анин, оперативність ви онання (2-4 дні). Конта ти: (098) 680-04-18 Ви отовлення орп сних меблів хні «Блюм», «Хайте », «Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ ТА М’ЯКИХ МЕБЛІВ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ, ДИВАНИ, ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

БІЗНЕС Словни російсь ої мови Оже ова. Конта ти: 26-15-36

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам

• Обладнання вимірювальне, лабораторне: воло оміри, м льтиметри, манометри, датчи и. Ва и тор ові, лабораторні, настільні, автомобільні. Сервіс, арантія. Держреєстр ЗВТ. Конта ти: 40-16-78, (098) 904-94-95 www.etalonprylad.rv.ua

Офісне обладнання

Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85

6.1.1. Продам

Довідни з апітально о ремонт приміщень. Конта ти: 26-15-36

Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» і «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16

Друкована продукція 6.4.1. Продам Газети без оштовних о олошень (50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85

Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84

Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85

Зібрання творів І.Фран а (15-20 т.), К ліша (2 т), Мазепи, Мар а Вовч а, Горь о о Ма сима. Конта ти: 26-15-36

Кни «Ч до олод вання» Бре . Конта ти: 26-15-36

Зібрання творів К пріна А.І. (1-7 т), Єсеніна С.А. (1-5 т), Го оля (1-5т), Чехова А.П. (1-3т), П ш іна А.С. (1-3 т), Тихий Дон (2 т), Не расова Н.А. (1-7т). Конта ти: 26-15-36

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Літерат р 23-58-06

х дожню, недоро о. Конта ти:

Словни енци лопедичний, Конта ти: 26-15-36

1-2

т.

Обладнання для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85

СТЕЛАЖІ МЕТАЛЕВІ, З ДЕРЕВ’ЯНИМИ ПОЛИЦЯМИ, ВИСОТА ВІД 3 ДО 6 М, ДОВЖИНА 6 М, ШИРИНА 1,2 М, ВИСОТА ПОЛИЦІ 0,6 М. КОНТАКТИ: (098) 205-89-99

Промислове обладнання 6.6.1. Продам Лінію діюч по ви отовленню паливних бри етів „Pinikey” (євродрова), паливних ран л „Pilet”, бри етів „Ruf” та „Nestro”, с ш біомаси (хвойні опил и, солдома, л шпиння), дробил . Конта ти: (067) 343-09-05 Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60 www.garpun.at.ua Металлоис атель имп льсный, до 1 м – 900 рн, до 1,5 м – 1000 рн. Конта ты: (095) 043-74-50 www.sledopit.at.ua Обор дование швейное, промышленное, бытовое, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Трансформаторы силовые, масляные ТМ.ТМЗ.ТМГ, трансформаторные подстанций КТП.КТПГС.КТПМ от 25 Ва напряжением 61035 в. Продаж. Ремонт. Достав а по У раине. Конта ты: (050) 578-49-46, (097) 452-70-49 Трансформаторы тороидальные от 10 Вт до 40 Вт. под за аз. Достав а. tor-trans.com.ua. Конта ты: (057) 759-50-06

Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цир ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99 Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Дви н-ред тор, 2,2 Вт, 80 обертів/хв. Конта ти: (096) 307-32-01 Дробар для перероблення відходів пилорами, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-00-89 Еле тродви ни, дви н-ред Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

тор.

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Лещата станочні. Конта ти: (098) 229-05-07 Машин р чн в’язальн «У раїн а-2», професійн , 2- онт рн . Конта ти: 26-87-69, (096) 872 -21-68 Металош 022-33-10

ач. Ціна: 950 рн. Конта ти: (097)

Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23

Верстат для виробництва б дівельних бло ів. Ціна: від 2000 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

МЕТАЛОШУКАЧІ, ІМПУЛЬСНІ, «ГАРПУН»,»TRACKER-D», ГЛИБИННИЙ «TRACKER-5», СЕЛЕКТИВНИЙ «КОЩЕЙ-20М». ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. ЦІНА: ВІД 900 ГРН. КОНТАКТИ: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82

6.5.2. К плю

Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99

Камер морозильн , під с лом. Конта ти: (097) 900-96-56

Верстат то арний, фрезерний, свердлильний. Конта ти: (067) 728-54-32


25

№48 від 12 р дня 2012 ро Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23 Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78 Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам 317-31-23

автономн . Конта ти: (050)

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03

Лещата станочні. Конта ти: (098) 229-05-07 Машин р чн в’язальн «У раїн а-2», професійн , 2- онт рн . Конта ти: 26-87-69, (096) 872 -21-68 Стелажі металеві, з дерев’яними полицями, висота від 3 до 6 м, довжина 6 м, ширина 1,2 м, висота полиці 0,6 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 205-89-99 Стіл поворотний. Конта ти: (098) 229-05-07 Тирсопилосмо . Конта ти: (050) 317-31-23 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Плити металеві, 60х40, до столярно о верстат . Конта ти: (067) 287-35-93

6.6.2. К плю

Прес для при от вання со ів в домашніх мовах, хороша прод тивність. Конта ти: (098) 229-05-07

Еле тродви ни, тельорера - Бол ари. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 775-85-22

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58

Плиты ма нитные, делительные олов и, поворотные столы, то арные патроны, мерительный инстр мент, инстр мент ВК, ТК, нихром, рапид, новое и б/ . Конта ты: (050) 966-85-74

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34

Тестомес, пищеварочный отел, ремовзбивал , отсадочн ю машин печенья, эле трос овород , тестомес р то о теста, тестоделитель, дежеопро идыватель, овощерез , хлеборез . Конта ты: (067) 158-18-07, (095) 742-67-05

Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Трансформатор ТСЗІ 380/36 Вт. Конта ти: 5-49-47, (050) 939-92-92

Апарат для розлив пива. Конта ти: (097) 900-96-56

Спецодяг

Спецодя фірмовий, робочий - продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77

ВЕРСТАТИ ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, ЗУБОФРЕЗЕРНІ, ВАЛЬЦІ, ГІЛЬЙОТИНУ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69

6.7.1. Продам

Тара і упаковка

•Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення

Машин зерноочисн . Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Пилорам , б/в або обміняю на пиломатеріали. Конта ти: (097) 128-28-87

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

Плиты ма нитные, делительные олов и, поворотные столы, то арные патроны, мерительный инстр мент, инстр мент ВК, ТК. Конта ты: (050) 966-85-74

Каністр для пально о. 23-18-23, (095) 321-85-56

К фай , штани ватні, спецодя . Конта ти: 63-07-20

Міш и, б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Р

Боч и д бові. Конта ти: (067) 171-72-18

авиці робочі,

ртом. Конта ти: 28-88-10

Боч и д бові, б/в, 140, 250, 550 л, прес для віджим фр тів. Ціна: від 1 рн./л. Конта ти: (067) 171-72-18 Боч

, 23

Контакти

6.8.1. Продам

ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

Еле тродви н 380 Вольт, дви н-ред тор 3МП40, 1МЦ2ФС 80. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

6.8.2. К плю

Всі види с лотари, ма лат ри, поліетилен , стрейчплів и, жерстяні баноч и, пластмасові ящи и та ін. види вторсировини, доро о, постійно, в б дь-я ій іль ості. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71

б.м. Конта ти: (067) 256-56-41

Каністри 5 л., б/в. Ціна: 4 рн. Конта ти: (097) 237-81-47 Конта ти:

6.9.1. Пропон ю Співп рацю людям-підприємцям для розвит ново о Бізнес-прое т . Конта ти: (098) 966-16-70 Продам спішний сезонний бізнес арнавальні остюми, недоро о. www.zabawa.rv.ua Конта ти: (0362) 45-05-88 (067) 801-74-64 Співпрацю з продаж автоцивіло . Конта ти: 23-53-83, (097) 796-76-95

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам

Но тб Asus 15.6, 2 ядра, 4 і а, • 500 б, відео арта 2 б, металевий

орп с, арантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 4299 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Но тб HP Pavilion 15.6, 4 ядра, 8 і , 1000 б, і рова відео арта, арантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 5699 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09 тб о 14, 2 ядра, 2 і а, 500 •б,Ноарантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 2599 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

7, 800/480, процесор 1 •Гц,Планшет оп 512 мб, пам’ять 4 б, wi-fi,

Android 4.0, арантія 1 рі . Ціна: 697 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Засоби зв’язку •

7.2.1. Продам

дисплей, wi-fi, пам’ять 8 б, арнтія 1 рі . Ціна: 1648 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Тюнер DVD-T2 Trimax для • прийом цифрово о телебачення,

Смартфон Nokia Lumia 610, •амера 5мп, 3.7, сенсорний

Телефон «Самс н Galaxy • Gio», ори інальний, новий, на арантії, не ви ористов вався. Ціна: 1200 рн., тор . Конта ти: (067) 402-32-26

Копии Iphone 4G и 5GS! с TV на 2 сим от 600 до 700 рн, телефоны: на 3,4 сим- арты, и техни а отлично о ачества с достав ой по У раине дешево на Moby.In.UA! Толь о Новом Год ! Сайт: http://moby.in.ua. Конта ти: (095) 383-81-82, (063) 656-39-39 Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Бло системний Intel Celeron, 2000 MHz, 512 ОЗУ, материнсь а плата Biostar P4TSP-D2, дис - 160 Гб, відео арта, DVD-RW дис овод. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 Картридж «Кенон». Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер AMD Sempron 1.6 ГГц, ОЗУ 2Гб (на арантії), інте р. відео арта GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi. Клав., миш а. Відмінний стан. Всі до менти. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Комп’ютер неробочий + лавіат ра, монітор, миш а, в хорошом стані. Конта ти: (096) 477-22-81 Комп’ютер, б\в, «Целєрон 3.06», 1 б, 512 мб, 250 б, монітор, лавіат ра, миш а. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 360-21-20 Ксеро с «Кенон» NP-155, б/в. Конта ти: (067) 363-70-16 Машин др арсь «Ятрань». Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru Монітор. Конта ти: (097) 032-38-75 Набір безпровідний лавіат ри та миші. Конта ти: (095) 522-96-37 Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Конта ти: (098) 579-99-99 Принтер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Па ет стартовий «Київстар», 6 р., арний номер. Конта ти: (095) 204-62-91

7.1.2. К плю Модем «Лайф». Конта ти: (097) 907-14-28

7.4.1. Продам

Гарніт р блют з. Конта ти: (095) 522-96-37

ТБ-тюнер до ПК. Конта ти: (095) 522-96-37

Теле*, відео*, аудіо*, радіо

Мобільний телефон Samsung Duos S5222, амера 3.2 мп, 2 сім арти, wi-fi, сенсорний е ран, арантія 1 рі . Ціна: 777 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Апарат опіювальний «Шарп». Конта ти: 68-36-84

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Фотозбільш вач. Конта ти: 28-97-80

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (095) 522-96-37

Радіотелефон «Hagenuk H1000», відмінний стан. Ціна: 120 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Радіотелефон «Панасоні ». Ціна: 170 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87 Смартфон «Асер». Конта ти: (095) 522-96-37 Телефон «Аль атель», б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон «Р сь», з автоматичним визначни ом номер , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон мобільний «Samsung Duos D780», на 2 сім- арти. Ціна: 600 рн., тор . Конта ти: (097) 968-07-31

Телевізор LCD Samsung 32, відтворення відео та а діо з USB, об’ємний зв , реалістичні ольори, арантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 2897 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

арантія 1 рі . Ціна: 533 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Телевізор Rolsen C29R90, виробни Росія, відеовходи CR, Cb, y, діа ональ 70 см, хороший стан. Ціна: 1200 рн. тор . Конта ти: (096) 139-38-42 Апарат р м зичн , б/в. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Бло и ТВ «Еле трон»: МП-3-3, МП-41, ПС-С, МЦ-31-1, МС-41-1, МК-1-1С, УСУ-1-15-1, МУНЧ-С, ПК-3-1С, ПК-46, ПИ-5, МРК-21-А (2шт), УСР-1С, СМРК-21 (2шт), СК-М-24-2С, СК-Д-24 (3шт). Ціна: 60 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Відео амер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 Відеома нітофон «Panasonic», хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com Відеома нітофон «Панасоні », б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: 5-30-82 ДВД-про равач «Одеон», хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 709-51-04, (097) 268-27-71 ДВД-про равач. Конта ти: (096) 877-51-91 Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60 Динамі и, мі росхеми, транзистори, резистори, діоди, онденсатори, трансформатори, механі а для ма нітофонів та інші еле тронні омпоненти. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Цифровий фотоапарат, 14.1 мп, • 12.5 опт.з м, HD-відео, оптична

стабілізація, власний а м лятор, арантія 2 ро и. Ціна: 1079 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Еле трофото лянцювач «ЕФГ 2 M1», б/в. Ціна: 25 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Телевізор ольоровий зі с ляним столи ом. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-35-24, (096) 334-91-74 Фотоапарат Casio EX-Z690, 16.1 MEGA PIXELS, 6x Zoom, майже новий, з ороб ою та арантійним талоном. Ціна: 850 рн. Конта ти: (096) 384-10-68 Фотоапарат Samsung Fino 40S, плів овий, LCD-дисплей, в відмінном стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Телевізор «Самс н », плос ий е ран, 72 см діа ональ, недоро о. Конта ти: (098) 082-89-93 Телевізор «Самс н », робочий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 630-21-55, (095) 230-41-81

Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33 Камер морозильн , б/в, вир-во Німеччина, 1,6 м, с хе заморож вання. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (093) 719-79-65 Машин и швейні «Привіле », «Ві торія». Конта ти: 28-43-33 Машин пральн «Індезіт», б/в. Конта ти: (096)294-34-86

Машин пральн Конта ти: 23-58-06

Телевізор «Соні KVCW-25», б/в, відмінний стан. Ціна: 690 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

Машин 510-34-86

Машин пральн , льтразв ов . Конта ти: (067) 382-17-41

стані.

Телевізор «Філіпс», б/в, 70 см діа ., в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 62-72-76

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067)690-03-60

Телевізор «Філіпс», б/в, 70 см діа ональ, відмінний стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 62-72-76

Колон и 15АС-208, в хорошом Конта ти: (067) 690-03-60

7.3.1. Продам

Телевізор «Р бін», б/в. Конта ти: (095) 605-01-10

7.5.1. Продам

Телевізор «Слав тич», 220 Вольт, ламповий. Конта ти: 62-40-12

Телефон мобільний «Но іа-113», хороший стан, підтрим а фото, відео, мп-3, фм-радіо+ арта пам’яті 16 Гб в подар но . Ціна: 580 рн. Конта ти: (098) 222-67-46

Фото*, кіно*, оптика

Телевізор «Панасоні », плазма, 108 см діа ональ. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Побутова техніка

Машин пральн «Малют а», б/в, хороший стан. Конта ти: (098) 832-25-29

Е ран та процесор до ньо о, б/в. Конта ти: 68-32-94

Телефон мобільний «Соні К 550і», б/в, на запчастини. Конта ти: (095) 091-58-18

Телевізор «Панасоні », б/в, терміново. Ціна: 650 рн., тор . Конта ти: 5-30-82

Телевізор «Слав тич», «Та рас». Конта ти: 5-92-32

Телефон мобільний «Моторола V-360», хороший стан, б/в. Конта ти: 24-03-65, (067)360-09-63

Телефон мобільний «Но ія 1100», б/в. Конта ти: (066) 488-68-30, (097) 087-60-43

Телевізор «Еле трон 380 Д», дешево. Конта ти: (067) 707-79-32

Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35

Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Телевізор «Шарп», на запчастини. Конта ти: 23-58-06

Ма нітол 2- асетн , «Панасоні », 1990 р.в. Конта ти: (097) 768-34-20

Телевізор рід о ристалічний, 21 дюйм, LG . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Ма нітофон «Еле троні а». Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56

Телевізор на з/п. Конта ти: (067) 362-03-51

Ма нітофон «Нота-203» Конта ти: (097) 032-38-75

Телевізор «Еле трон» з новим інес опом і ДУ на 90 про рам. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

Ма нітофон «Юпітер» з олон ами та різні радіоприлади, б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Телевізор, б/в, вир-во Німеччина, 72 см діа ональ, хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 709-51-04, (097) 268-27-71

Ма нітофон бобінний «Юпітер». Конта ти: 5-35-46

Телевізор. Конта ти: (097) 032-38-75

Платів и до про равача, б/в. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56 Про равач «Мелодія стерео». Конта ти: (096) 307-32-01 Радіол «Урал 111», з вініловими дис ами. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Радіоприймач «Латвія», ма нітофон, б/в. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56 Радіоприймач «Та рас», в хорошом стані. Конта ти: 62-40-12 Радіостанції переносні, стаціонарні. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Само читель з ан л. мови, а діо асети, б/ в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телевізор «JVC AV 2934LE» + п льт, плос ий е ран, інес оп, діа ональ 29, стан відмінний, RGB, омпонентний вихід. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 68-10-09, (097) 326-77-99

Телевізор. Конта ти: (097) 293-36-40 Телевізори ольорові. Ціна: від 300 рн. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Тюнер для ТБ. Конта ти: 22-52-98, (097) 121-62-25

7.4.2. К плю Радиодетали ВПК, тех-серебро, металлы вольфрам, победит, ни ель, пластмассовые ми росхемы КР 145, 155,157УД, 172, 174УН,132РУ, 500, 537РУ, 565РУ, и мно ие др ие, прайс находится на сайте. Конта ти: (050) 194-24-66 www.radiodetali-sfera.com А діо олон , робоч , з виходом 3,5 мм, недоро о. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Відеома нітофон «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Телевізор «LG Флетрон». Конта ти: (098) 788-82-35

Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84

Телевізор «Айва», б/в. Конта ти: (097) 703-75-00

Гол зв ознімаюч (067) 382-49-12

Телевізор «Весна», б/в. Ціна: 30 Конта ти: 23-72-57

Ма нітол або домашній центр, можливо в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

рн.

ЕПО 50. Конта ти:

Телевізор «Грюнді », вир-во Німеччина, б/ в. Ціна: 550 рн. Конта ти: (097) 508-47-00

Про равач 62-85-19

рамплатіво . Конта ти:

Телевізор «Грюнді », вир-во Німеччина, б/ в. Конта ти: (097) 508-47-00

Телевізори лампові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

«Ри а», недоро о.

пральн , б/в. Конта ти: (093)

Машин швейн «Singer», з столом, робочом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Машин швейн «Зін ер», Конта ти: (097) 768-34-20

ножн .

Машин швейн «Подольсь », ножний привід. Конта ти: (068) 424-81-48 Машин 28-43-33

швейн «Подольсь а». Конта ти:

Машин швейн Конта ти: 5-79-21

ножн

«Л чні ».

Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 951-77-39

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83 Прас «Сат рн». Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 С ш для волосся, переносн «Krups», вир-во Німеччина, 3 режими. Конта ти: (096) 950-51-78 Фен. Ціна: 30 рн. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Холодильни 125-82-84

«Днєпр». Конта ти: (097)

Холодильни «Донбас», б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-85-40 Холодильни «Донець », б/в, відмінний стан. Конта ти: 24-62-03, (067) 360-48-71 Холодильни 23-58-06

«ЗІЛ», недоро о. Конта ти:

Холодильни «Мороз о», б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 68-00-68 Холодильни «Норд» без морозильної амери. Конта ти: (067) 772-92-16 Холодильни «Норд», 3- амерний, б/в. Конта ти: (096) 597-09-74 Холодильни «Снай е», б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 924-38-26 Холодильни 510-34-86

«Снай е». Конта ти: (093)

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Машин пральн , автомат, вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (096) 749-55-32

Холодильни , б/в. Конта ти: 68-33-19

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин швейн «Подольсь ». Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Мі сер еле тричний RG 28S, Німеччина, 3 швид ості, в омпле тований. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Міні-мий «ANLU ABW-1200GP», робочий тис 55 bar, ма симальний 82.5 bar, подача води 5 л/хв., ва а 5 . Ціна: 480 рн. Конта ти: (096) 200-79-43 Піч мі рохвильов , б/в. Конта ти: (093) 725-59-38 Плит азов «Гореньє», б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 5-58-92 Плит азов «Дніпропетровсь », відмінний стан. Конта ти: (097) 637-59-80 Плит азов «Др ж ів а». Конта ти: 24-71-43, (095) 324-30-23 Плит азов 4- омфорн , б/в. Конта ти: (096)802-56-39 Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит азов , б/в, 4- омфорн . Ціна: 400 рн. Конта ти: (095) 750-00-51, (097) 411-31-08

Холодильни , б/в. Конта ти: (098) 694-50-37

Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и «Донбас», «Зіл». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-75-73

7.5.2. К плю Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Машин пральн «Мрія» або «Либідь». Конта ти: Гітар , 6-стр нн . Плит азов , 4- омфорн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Плит азов , стар . Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Плит азов , б/в. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56

Холодильни , пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Плит азов , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 62-41-41, (097) 187-76-36

Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Плит азов , холодильни , б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02

Плит

Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

азов . Конта ти: 24-09-42


26

№48 від 12 р дня 2012 ро

БЮРО ПОСЛУГ

Лі

вання болю. Конта ти: (097) 248-51-16

Лі вання за репів. Конта ти: (097) 248-51-16 МЕДИЧНА КОМПАНІЯ НАДАЄ ПОСЛУГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЬМИ. МАСАЖ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ТРАВМ, ІНСУЛЬТІВ, ОПЕРАЦІЙ, СВІТЛОТЕРАПІЯ ЛАМПОЮ «БІОПТРОН». КОНТАКТИ: 43-44-33, (098) 688-01-25

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ:

9.6.1. Пропон ю

Весільн м зи . Конта ти: • 20-50-39, (063) 116-87-02, (093) 437-56-85, (096) 515-24-42 Відео-, фото • вмонтов ємо ці аві

Ан лійсь а мова, математи а. • Уро и дош ільнятам, ш олярам,

під отов а до зовнішньо о незалежно о оцінювання. Конта ти: 24-67-33, (093) 505-29-47, (096) 748-99-58

•Заняття та онтрольні з вищої математи и, під отов а до ЗНО та здачі іспитів, ро и ш олярам. Конта ти: 64-28-77, (067) 864-82-12, (063) 994-36-08

Комп’ютер - індивід альне навчання ( рс орист вача, 1С:Б х алтерія 7.7, 8.2 на вибір), робота з первинною б х алтерсь ою до ментацією. Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Висо о валіфі ований сний та письмовий пере лади із нотаріальним завіренням. Ан лійсь а, німець а, польсь а, російсь а, раїнсь а мови. Конта ти: (093) 346-03-07, (095) 501-12-44

Повний омпле с б х алтерсь их посл , здача звітності, б х алтерсь ий с провід, подат ове план вання, оформлення до ментів на надані посл и. Ціна: 200 рн. Конта ти: 46-09-93, 62-05-99, (050) 262-89-99, (093) 442-37-85 Помощь в оформлении редита (пн-пт 9,00-18,00; с ббота 10,00-16,00). Конта ты: (098) 698-24-21

ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ ДО 80 ТИС.ГРН., БЕЗ ЗАСТАВИ, ПОРУКИ ТА ПЕРШИХ ВНЕСКІВ, ОФОРМЛЕННЯ 24 ГОД. НЕ ДОПОМОЖЕМО МИ НЕ ДОПОМОЖЕ НІХТО. СВ. А01 №318275 ВІД 30.08.2010 Р. КОНТАКТИ: (097) 780-00-18, (050) 333-53-06

Посл и репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 783-95-26

СЕРТИФІКОВАНІ КУРСИ «1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8». КОНТАКТИ: 40-10-20

Банківські, юридичні послуги та аудит 9.2.1. Пропон ю Кредит наличными до 250000 рн, дост пные %! Мин. до ментов! Рассмотрим все варианты! Св. А №650898 от 31.05.12 . Конта ты: (096) 031-07-11, (095) 524-58-12

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ, СУДОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ТА ПІДПРИЄМСТВ. КОНТАКТИ: 22-15-24, (093) 510-40-17, (095) 156-50-33

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 9.3.1. Пропон ю Іміджева ре ламна прод ція. Вивіс и. Таблич и. Конта ти: 43-90-51, (067) 363-50-33 www.photo-plus.com.ua

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю ВІДПОЧИНОК У КАРПАТАХ. КОНТАКТИ: (096) 698-12-91

Медицина, косметика 9.5.1. Пропон ю

Лі вання проблемної ш іри • (в рі, омедони, себорея),

алер ічних захворювань, інфе ційних та паразитарних захворювань ш іри, діа ности хвороб, я і передаються статевим шляхом. Конта ти: (050) 101-34-86, (067) 751-89-97

Без ровні та малоінвазивні хір р ічні методи лі вання еморою. Конта ти: (097) 248-51-16 Діа ности захворювань 248-51-16

та лі вання запальних иш івни а. Конта ти: (097)

Діа ности та с часні методи лі вання п хлинних захворювань иш івни а. Конта ти: (097) 248-51-16 Конс льтацію хір р а. Конта ти: (097) 248-51-16

Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

вання ран. Конта ти:

Побутові послуги

Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050)375-31-23

свят, за частю ло нів. Конта ти: (066) 135-08-09, (098) 875-73-06

ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ. КОНТАКТИ: 24-26-03, (098) 932-13-13 ІГОР

УСЛУГИ МАССАЖА НА ДОМУ, ИСПРАВЛЯЮ КРИВОШЕЮ, ДИСПЛАЗИЮ ТБС, ТОНУС НОВОРОЖДЕННЫХ, СКОЛИОЗ, А ТАК ЖЕ КЛАССИЧЕСКИЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ, СПОРТИВНЫЙ МАССАЖИ, ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. КОНТАКТЫ: (066) 047-80-28

9.1.1. Пропон ю

Професійне проведення дитячих • днів народжень, рочистих подій та

СТАВИМО НА НОГИ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ВІДНОВЛЕННЯ ХОДИ, САМООБСЛУГОВУВАННЯ. ЦІНА: 75 ГРН. КОНТАКТИ: 40-15-98, (096) 214-71-11 INFO@KROK.RV.UA KROK.RV.UA/

С часні методи хір р ічно о лі вання стресово о нетримання сечі, тазово о пролапс . Конта ти: (097) 248-51-16

ІМІДЖЕВА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ: НАНЕСЕННЯ ЛОГО НА РУЧКИ, БЛОКНОТИ, ЗАПАЛЬНИЧИКИ, ПРАПОРЦІ, ПАКЕТИ. ШТЕНДЕРИ. ВИВІСКИ. ТАБЛИЧКИ. КОНТАКТИ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA

Жив м зи на весілля та інші події, чоловіче та жіноче ви онання, с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом , виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Реставрацію емалі ванн в • домашніх мовах. Гарантія.

С часні методи лі (097) 248-51-16

Адво атсь і і юридичні • посл и. Реєстрація підприємств.

хрестини, орпоративи...Щораз новий сценарій. Конта ти: 24-67-33, (097)119-67-96,(063)457-60-71

(050) 982-69-87

(097) 590-12-97,

Навчання

Е с люзивні вірші до свята. • Посл и тамади. Весілля, ювілеї,

х дожнє, омп’ютерні спецефе ти. Весільна палат а. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 075-17-07, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49, (098) 866-55-15

Відео-, фотозйом весіль в FULL HD я ості, омп’ютерний монтаж, м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Відео-, фотозйом весіль та рочистих подій, монтаж, запис. Я існо, швид о, недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27 Ві тор.

Відеозйом весіль і рочистих • подій, фотозйом , цифровий

фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 40-16-94, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ, ПРИВІТАНЬ, ФОТОСЕСІЯ, ПОРТФОЛІО, ФОТОКНИГИ. СУВЕНІРНА ФОТОПРОДУКЦІЯ. КОНТАКТИ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA ЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ, КОВРОЛІНІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ ТА САЛОНІВ АВТО ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ ВДОМА У ЗАМОВНИКА, ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ ТА ЗАПАХУ. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: 45-09-19, (096) 687-24-92, (097) 924-73-89

Ремонт побут. техніки

9.7.1. Пропон ю

Кваліфі ований ремонт імпортних телевізорів вдома замовни а, плазми, ЛСД, заміна панелей, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79 Ремонт пральних машин, • виїзд до замовни а. Конта ти: (098) 445-50-00, (098) 834-96-16

Відеозйом весіль, рочистих • подій новою, триматричною • Ремонт пральної машини, телевізора. професійною амерою, с пермонтаж, холодильни а, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Виїжджаємо до лієнта додом . Конта ти: (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

арантія. Конта ти: (097) 777-50-58

холодильни ів, Відеозйом цифровою • Ремонт • професійною відео амерою, я існо, холодильних вітрин. Ремонт, виїзд,

Встановлення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання

тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32,(050)375-71-25

Карнавальні остюми (новорічні) та раїнсь і остюми, нарядні с ні та фра и, вишиван и та віноч и, про ат та продаж, р-н Північний. Конта ти: 24-24-24, 43-27-93, (095) 143-14-06, (098)025-47-67

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА МЕТАЛЕВИХ ТРУБ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ, РЕМОНТ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІШУВАЧІВ, СИФОНІВ, ВАНН, УНІТАЗІВ, ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ, ЯКІСНО, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 28-61-93, (097) 230-49-22 Ремонт поб тової техні и. Конта ти: 43-15-13, (097) 468-02-49 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ, ПИЛОСМОКІВ ТА ІН. ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ЗАПЧАСТИНИ. ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО. ВИКЛИК ТА ДІАГНОСТИКА БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПРАЛЬНИХ АВТОМАТИЧНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ. ГАРАНТІЯ НА РОБОТУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН. ВИЇЗД БЕЗКОШТОВНИЙ. КОНТАКТИ: (0362)43-33-40, (067)360-42-42,

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки •

9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Windows, • антивір с , різних про рам та вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua

Під лючення до мобільно о • інтернет за 5 хв. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Повне налашт вання: •омп’ютерів і но тб ів на дом ,

встановлення ОС: Windows, антивір сний захист, відновлення втрачених даних, налашт вання і встановлення омп. обладнання. Конта ти: (098) 431-66-26, (096) 963-36-10 www.itshka.rv.ua

Ремонт, налашт вання •омп’ютерів та но тб ів, заміна

матриці но тб а, заправ а атриджів. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09 РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ, ПРИНТЕРІВ, ЗАПРАВКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00 РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32 РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ WINDOWS, АНТИВІРУСУ НА ІНШОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЛІКУВАННЯ ВІРУСІВ. КОНТАКТИ: (067) 363-85-90

Ритуальні послуги ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. СЕЗОННІ ЗНИЖКИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14


27

№48 від 12 р дня 2012 ро

АВТОАФІША

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 1986 р.в., 2.0 TD, бежевий, /п ерма, еле тропа ет, лімат- онтроль, + омпле т зимової ми. Ціна: 30400 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 А ді 100, 1993 р.в., 2.8 бензин- аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів, можливий продаж запчастин о ремо, відсилання їх по У раїні. Ціна: 10400 рн. Конта ти: (050) 959-06-20

А ді А6, 1996 р.в., 2,5 ТДІ, 103 Вт, «Авант», темно-зелений, щойно при наний, без до ментів. Ціна: 18000 рн. Конта ти: (067) 332-81-10, (050) 888-48-80

БМВ БМВ 520, 1990 р.в, чорний, седан, ел. лю , ел. дзер ала, ел. підйомни и, центр. замо , ЦД Мр3, дис и Р15, ходова дви н і КПП, без до ментів. Ціна: 7200 рн. Конта ти: (050) 959-06-20

Де Сенс, 2004 р.в., 1.3 аз-бензин, зелений, рідна фарба. Ціна: 36000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

МАЗДА Мазда 323, 1996 р.в., в ідеальном стані. Конта ти: (097) 968-07-31

МЕРСЕДЕС

Б М В 520, 1991 р.в., седан, чорний. Конта ти: (050) 959-06-20

Мерседес Віто, 2005 р.в., щойно при наний. Конта ти: (067) 145-34-45

БМВ 520, без до ментів «на запчастини» не на ход , можливий продаж запчастин о ремо. Ціна: 5600 рн. Конта ти: (050) 91955-04

Мерседес-123, 2.0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83

БМВ 523, 1997 р.в., седан, не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Ціна: 10400 рн. Конта ти: (050) 529-27-20

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1.6. Ціна: 24 000 рн. Конта ти: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14

А ді 100, 1993 р.в., без до ментів, на ход , можливо подетально. Конта ти: (050) 91955-04

БМВ, 1998 р.в., 2.5дизель, ніверсал. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 75618-26

А ді 100, 2.8і, після ДТП, без до ментів, в повністю розібраном ви ляді. Конта ти: (050) 919-55-04

БМВ-523, 1998 р.в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 95906-20

Опель Комбо Комфорт, 2006 р.в., 1,7 CDTI (74kW), ABS, под ш а безпе и, центр. замо , бортовий омп’ютер, ондиціонер, м льти ермо. Конта ти: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07

ДЕУ

Опель Комбо, вантажний, 2006 р.в., 1.7 дизель, повна омпле тація, фар оп. Конта ти: (067) 777-49-85

А ді-100, 1986 р.в., 2.0 дизель, ніверсал, без до ментів. Ціна: 6500 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 А ді-100, 1987 р.в., 2.0 дизель, ніверсал. Ціна: 28000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна: 47200 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Де Ланос, 2008-2009 р.в., аз/бензин, 1,5, олір пана ота, 46 тис. м, титанові дис и, ідропідсилювач ерма, центр. замо , си налізація, МР3, без дефе тів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 453-76-67 Де Сенс, 2005 р.в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: (097) 924-82-29

Рено-11. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-03-58

ПЕЖО Пежо 205, 1992 р.в., не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Ціна: 5600 рн. Конта ти: (050) 540-74-27 Пежо 405, 1991 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98 Пежо Партнер, 2004 р.в, 1.9 hdi, 1 місяць в У раїні, вже на раїнсь ом облі , хороший стан, є бо ові дверцята, ондиціонер, АБС, центральний замо , си налізація, протит манні фари. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 959-06-20

СІТРОЕН СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

РЕНО

СЕАТ Сеат Теледо, 1993 р.в., 1,9 дизель, нерозмитнений. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

ФІАТ Фіат Добло, 2003 р.в., білий, 1,9. Ціна: 48800 рн. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21 Фіат Комбо, 1991 р.в., оричневий, 2,0 інже тор, аз/бензин, ідропідсилювач, фар оп, зимова ма, ре лятор ерма, в хорошом стані. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (067) 303-23-30 Фіат Толедо, 1993 р.в., 1.9 дизель, білий, хороший стан, нерозмитнений. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

Опель Ас она, 1986 р.в., бензин. Конта ти: (097) 715-78-17, (096) 714-86-20

Рено Кен о, 2004 р.в., 1.5тд, вантажний, 2 тижні в У раїні, арний стан зова, салон та ходової. Конта ти: (050) 959-06-20

Сітроен Берлін о, 2006 р.в., пасажир, 5-дверний, дизель 2.0, ондиціонер, відмінний стан. Ціна: 68800 рн. Конта ти: (067) 962-09-57

т. (067) 722-84-04

Фоль сва ен Гольф-2, 1989 р.в., 1.3. Конта ти: (097) 218-61-51 Фоль сва ен Кадді, 1996 р.в., 1.9 дизель, пасажирсь ий, червоний. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

ФОРД Форд Гранада, седан, недоро о. Конта ти: (095) 138-55-14 Форд Ес орд, 1997 р.в., 1,3 бензин, ніверсал, в хорошом стані, си налізація, центральний замо , тоноване с ло. Конта ти: (067) 395-42-04 Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 36000 рн. Конта ти: (067) 768-02-66 Форд Фієста, 1988 р.в., 1.4 бензин, синій, хороший стан. Ціна: 14300 рн. Конта ти: (097) 544-04-30

ФОЛЬКСВАГЕН

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

Кіа Со л, можливі варіанти виплати. Конта ти: (098) 629-22-07

Фоль сва ен Гольф, 1994 р.в., ніверсал, 1,8, сірий металі . Конта ти: (096) 542-29-51

Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, /п ерма, велюр. Ціна до овірна.

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Конта ти: (098) 571-42-35

Фоль сва ен Джета, 1986 р.в., 1,6 дизель, темно-синій, титани, МР 3, зимова ма. Ціна: 29000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен Пассат Б-2, дизель, 1.6, білий, ніверсал, 5 КПП, лю , фар оп, добрий стан. Ціна: 26000 рн. Конта ти: (067) 196-46-74

4.1.26. К плю Авто після ДТП або неробочі, недоро о. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Авто, іномар , бажано на ход . Ціна: до 25000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Автомобіль після аварії, пожежі, проблемний, з пош одженням номера зова та ін. Конта ти: (097) 056-83-74

БМВ-523, 1998 р. в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050-959-06-20

Опель-Комбо, 2007 р. в., 1.3 л, щойно при наний, пасажирсь ий. Конта ти: (0332) 79-53-76, 050-295-02-96,

А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: (097) 752-25-92

БМВ-525, 1999 р. в., дизель, синьо о ольор , ніверсал, еле тропа ет, лімат- онтроль, відмінний стан, зареєстрований в Польщі. Конта ти: 068-563-08-87

Опель-Оме а, 1987 р. в., ніверсал, біло о ольор , аз-метан. Конта ти: 050-907-12-76

ментами.

А/М В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ! ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНІ, ТІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ, НЕ НА ХОДУ, В ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. ДОРОГО. ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77 АВТО, В ХОРОШОМУ СТАНІ АБО НЕРОБОЧІ, ПІСЛЯ ДТП І ПОЖЕЖ, НЕРОЗМИТНЕНІ, З ПРОБЛЕМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК, ДОПОМОГА В ПЕРЕОФОРМЛЕННІ, ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРА, ВИЇЗД НА МІСЦЕ. КОНТАКТИ: (067)

БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д, автомат., сірий. Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д., автомат, сіро о ольор . Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-730, 1993 р. в., повний омпле т + WEBASTO, на ход , на запчастини. Конта ти: 063-618-98-27

ДЖИЛІ Дачія-Ло ан, 1,4 бензин, пробі 86900 м, 2006 р. в., синій, в арном стані, ондиціонер, AIRBAG, еле тропідіймачі с ла, МР-3 ма нітола, ідропідсилювач ерма, центральний замо . Ціна до овірна. Конта ти: 050-438-57-43, 067-332-44-47

Опель-Оме а, 1990 р. в., чорний, 2,3 дизель, 6 л/100 м, седан, 5-КПП, ідропідсилювач, си налізація, мр3, фор оп, зимова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-191-32-45 Опель-Оме а, 2,0, бензин, пробі 170000 м, 1997 р. в., вишневий, без до ментів, в хорошом стані. Конта ти: 097-402-80-84, 066-593-20-46

ПЕЖО Пежо-205, 1,1, 1988 р. в., нефарбований, 5,5 л/100 м. Конта ти: 093-563-73-19 Пежо-205, 1988 р. в., 1,1, нефарбований. Ціна: 21000 рн., тор . Конта ти: 093-563-73-19

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92 Ле овий автомобіль, терміново, недоро о, можливо після незначно о ДТП. Конта ти: (067) 360-28-15 Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 57142-35 Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 46336-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 75225-92 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35 Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 46336-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 50038-75 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Чері Ам лет або інші. Конта ти: (098) 57142-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 50038-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ

Мазда-627, 1987 р. в., седан, 2 л, сіро о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-582-86-49, 066-963-33-54

А ді-100, 1993 р. в., 2.8 бензин/ аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-919-55-04 А ді-100. Конта ти: 067-588-56-86 А ді-А 6, 2,5 ТДІ, 103 kW, авант, темно-зелений, ле осплавні дис и, не битий, на ход , без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-888-48-80

ВОЛЬВО Вольво-760, 1988 р. в., сріблястий, 2,4, дизель. Ціна до овірна., тор . Конта ти: 050-378-16-23, 25-41-49

БМВ БМВ-316, 1,8, пробі 336090 м, 1985 р. в., бензин, синій, автономне опалення, ел/ дзер ала, си налізація, центр. замо , DVD, MP3, Bluetooth ма нітола, лю , фор оп, тоновані ві на. Конта ти: 050-689-16-31, 096-296-44-28 BMW-528, 1998 р. в., бензин, об’єм дви на 2,8 л, механі а, привід задній, пробі 470 тис. м. Конта ти: 050-011-41-28 БМВ-320, дизель, 1999 р. в., чорно о ольор , еле тропа ет, ш іряний салон, зареєстрований в м. Польщі. Конта ти: 068-563-08-87 БМВ-520, 1989 р. в., седан, без до ментів, можливо о ремо запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20

Рено Мастер, металі , 2007 р.в., т рбо-дизель, вантажний, 2.5, м льти ермо, ондиц. Ціна: 13300 Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

Хюндай-Матрі с, 2006 р. в., пробі 87 тис. м, 1,6 л, сріблястий металі , ондиціонер, ел/па ет, ідропідсилювач, сенон, тон вання, зимова ма, не фарбований, власни , можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-679-21-21

МАЗДА Мазда 323, 1994 р. в., 1.6 бензин. 31980 рн. Конта ти: 098 966-09-85.

Хюндай-Та сон, пробі 38000 м, 2,0, бензин, 2008 р. в., зелений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-221-33-60, 096-567-39-23

Мазда 6, чорний, 2003 р. в., добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 099 214-32-47, Володимир Мазда 626, 1993 р. в., на з/ч. Конта ти: 097 518-15-34. Мазда Деміо, 1992 р. в., 1.3, 16 л. інже тор, червоний, 5-дв. хетчбе , 5-ст КП, м зи а, 2 аербе , АВС, добрий стан, ц. до овірна. Можл. обмін на мінівен. Конта ти: 099 235-61-41, 097 265-64-09.

МЕРСЕДЕС

плю

Мерседес 124 Е, 1994 р. в., чорний мет., 2.2 інж., мех КП, титани, онд., лю , АВС, аербе , си нал. Конта ти: 067 374-60-16.

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

Мерседес 250, повна омпле тація, ідеальний стан, автомобіль не розмитнений. Діма. Ціна: 20500 рн, тор . Конта ти: Івано-Фран івсь а обл. 096 189-46-34. mitya.melnik.94@mail.ru

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-299-24-90

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес 310, 93 р.в., 2,3 дви . Конта ти: 097 842-23-59.

Мерседес, Е- лас , 3,2, бензин, пробі 100 м, 2002 р. в., чорний, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-603-37-79

Рено-Кен о, 2007 р. в., ондиціонер, арний стан, без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес Е 210, 2.3 аз-бензин, 1997 р. в., темно-синій, добрий стан. 84460 рн. Конта ти: 097 704-62-80.

Мерседес-123, 1984 р. в., 2,3 інже тор, лю , фор оп, з до ментами, або без. Ціна: недоро о. Конта ти: 098-533-36-02

Рено-Кен о, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Мерседес-124 Є, 1994 р. в., чорний металі , 2,2 інже тор, КП-5, титанові дис и, ABS, си налізація, омпле т зимової ми, на львівсь ій реєстрації, перший власни . Ціна до овірна. Конта ти: 067-374-60-16

Рено-Трафі , 1991 р. в., 2,1 дизель. Конта ти: 093-286-10-03

Мерседес Віто, 2002р.в, 2.2 т рбодизель, хороший стан, розмитнений 100% без першої реєстрації. Конта ти: 050-959-06-20

Мерседес-124, 1990 р. в., бензин, 2,5. Ціна до овірна. Конта ти: смт. Т рійсь , 096-784-64-97 Мерседес-124, 2,0, 1986 р. в., в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-870-67-49 Мерседес-124. Конта ти: 093-020-89-47 Мерседес-126, 1987 р. в., 2,6 аз/бензин, 70 рн./100 м, чорний металі , елпа ет, ш іряний салон, а сти а, титанові дис и. Ціна: 41500 рн. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-410 мі роавтоб с, 15 місць, хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-77-87 Мерседес-Бенц-124, 1990 р. в., 2,0 аз/ бензин, хороший стан, темно-синій металі , еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 43000 рн. Конта ти: 050-714-46-94 Мерседес-Віто, 1999 р. в., ондиціонер, ба лажаново о ольор , без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40 Мерседес-Віто, 2005 р. в., пас. Конта ти: 095-633-78-00

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Carisma, 2,0, пробі 163000 м, 1997 р. в., бензин, синій, можливо по запчастинах, нерозмитнений. Конта ти: 050-378-73-55 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90

Мітц біші-Ланцер, 1987 р. в., 1,8 дизель. Ціна до овірна. Конта ти: 098-707-75-11, 050-211-78-75

А ді-100, 1987 р. в., 1,8, червоний. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-85-32

ВОЛЬВО

Рено-Кен о, 1998 р. в., 1,9 дизель, пасажирсь ий, жовто о ольор . Конта ти: 099-430-08-18

МЕРСЕДЕС

A ді-100, 1984 р. в., 1,8 бензин, в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: 050-907-10-40

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

Рено Мастер, 1996 р. в., 2.5 Д, білий, вантажно-пасаж., ід. стан, на ход , олеса в добром стані. Конта ти: 099 320-74-09, 067 284-49-22.

Вольво 740, 1989 р.в., в пре расном стані, 2.3, бенз., ороб а автомат, сірий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 441-66-83.

РЕНО 1987 р. в., 1,7 л, КП-5, тор, зелений металі , нова лятор, хороший технічний стан. Конта ти: 095-568-92-70

БМВ-318 і, чорний, 1,8 дви ., 32000 рн. Конта ти: 097 767-63-24.

ХЮНДАЙ

ШКОДА

Рено-21, моноінже ма, а м Терміново.

Рено Ло ан, 2010 р. в., 1.4 інже тор, сірий, аз . станов а, пробі 60 тис. м, відмінном тех. стані, нова зимова ма. Ц. 72160 рн Конта ти: 050 433-68-84.

Авто в б дь-я ом стані. Після ДТП, пожежі, несправні, ті, що потреб ють ремонт , не на ход . Доро о. Конта ти: 067-873-67-77

Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, після ДТП, знятий з облі , можливо по запчастинах, до менти. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

Форд-Транзит, 2004 р. в., 2,0 TDCI, олір - сірий металі , середній, підвищений, в/п, 5+1 місце, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, пробі 162000 м, 1 р. в У раїні. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-982-20-28

БМВ 535, чорний, 1997 р. в., автомат КП, тіп-троні , відмінний стан, повний заряд. Ц. до . Ціна: до овірна. Конта ти: 066 497-46-00.

Рено-21, 1987 р. в., 1,7, КП-5, зелений металі , нова ма, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-568-92-70

A ді-100, 1,8, бензин, пробі 470000 м, 1984 р. в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: 050-907-10-40

А ді 80, або Б-4, 1989-1995 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

Форд-Транзит Ма сі, 2003 р. в., 2,4 дизель. Конта ти: 067-361-25-22

Ш ода-Фаворит, 1990 р. в., біло о ольор , вінниць а реєстрація, 1,3 дви н, апремонт зова, дви н, ороб а, ходова в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-874-70-30, 050-167-72-74

МАЗДА Мазда-323, 199 7 р. в., 1,5 бензин, еле трос лопа ет, м зи а, титанові дис и, ідеальний стан, на польсь ій реєстрації. Конта ти: 067-356-27-06

Форд-С орпіо, 1990 р. в., сіро о ольор , 2,0 аз/ бензин. Конта ти: 063-864-16-39

Пежо-309, 1992 р. в., 1.4 л, робочом стані, є страхов а, запчастини. Конта ти: 050-248-20-77

362-70-80, (093) 529-91-10 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

№48 від 12 р дня 2012 ро

НІССАН Нісан, 1,6 бензин, 2007 р. в., пробі 150000 м, сірий, центральний замо , відмінном стані. Ціна до овірна. Конта ти: 067-688-32-35, 70-07-90 Ніссан Сані, 1986 р. в., ніверсал, 1,4. Ціна до овірна. Конта ти: 099-635-38-96

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Ас она, 1986 р. в., 1,6 арбюратор. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-132-10-54 Опель-Ас она, 1986 р. в., білий, хетчбе , 1,6 дизель, 5-ст п а КПП, 5,5 л/100 м, апремонт дви на, АКБ, лю , нова ма. Конта ти: 093-847-12-92

Рено-Кен о. Конта ти: 099-205-14-16

СІТРОЕН Сітроен-Берлін о, 2,0, дизель, пробі 351000 м, 2002 р. в., білий, ніверсал, в хорошом технічном стані, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-867-96-94 Сітроен-Берлін о, пасажир, 2,0, дизель, пробі 240000 м, 2004 р. в., білий, мінівен. Ціна до овірна. Конта ти: 097-343-86-92 Сітроєн Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-555-99-87

ФІАТ Фіат-Ulisse, 1996 р. в., 2,0 інж., аз-бензин, пасажир., небитий.Обмін на житло. Конта ти: 066-814-24-70 Фіат-Добло, 1,3 бензин, 2008 р. в., ABS, Airbag, си налізація, центральний замо , бортовий омп’ютер, м льти ермо. Ціна до овірна. Конта ти: 098-516-75-29 Фіат-Добло, пасажир, 1,9, пробі 130000 м, 2003 р. в., дизель, білий, відмінний технійчний стан, еле тропа ет, висо а ма, новий а м лятор, фор оп. Конта ти: 050-067-55-10

ФОЛЬКСВАГЕН

б дь-я ом стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75

редиті.

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56 Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35 Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ве тра.

Конта ти:

Позашляхови 099-443-49-34

на

АКП.

Конта ти:

Опель-Віваро, пасажир, 2,5 дизель, пробі 130000 м, 2006 р. в., білий, лімат- онтроль, ш іряний салон, м льти ермо, MP3, аражне збері ання. Конта ти: 098-666-16-48

Форд-Коне т, 2008 р. в., щойно при наний з Німеччини. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-858-57-23 Форд-Мондео, 1.8 TD, дизель, з Німеччини, нерозмитнений. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-73-55 Форд-Сієра, 1,8 дизель, пробі 210000 м, 1992 р. в., сірий металі , ніверсал. Ціна до овірна. Конта ти: 095-164-25-85 Форд-Сієра, 1,8, аз/бензин, 1989 р. в., синій, седан, після апремонт , титанові дис и, мр3, си налізація, центральний замо . Ціна: 30000 рн. Конта ти: 050-168-81-46 Форд-Сієра, 2.3 Д, 1986 р. в., 6-7 л/100 м, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-434-89-71 Форд-Сієра, седан, бензин, червоний на запчастини, на ход , без до ментів. Конта ти: 050-558-52-62

Ніссан Нотте, омпле тація, 66000 м, автомат, найповн. омпле тація. Конта ти: 098 461-31-35.

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-571-42-35

Опель Астра, 2000 р. в., зелено о ольор , 1.4, відмінний стан. Ц. до овірна. Конта ти: 096 189-70-31.

АУДІ

ФОРД

НІССАН

Опель Ас она, 1996 р. в., 1.6 арбюратор, не битий, ідеальний стан, можл. обмін. Конта ти: 099 426-50-79

Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: до овірна. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35

Фоль сва ен-Кадді, пасажир, 1,9 дизель, пробі 177000 м, 2006 р. в., синій, ніверсал, лімат- онтроль, м льтило , терміново. Конта ти: 096-183-33-60

Мітц біші Спас Cтар, 2.0 д, 2001 р. в., темно-червоний, нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Конта ти: 099 700-91-99

Фоль сва ен-Golf-2, або 3, з до ментами, не на ход . Роз лян варіанти. Конта ти: 099-754-66-21

продам

Фоль сва ен-Кадді, 1,9, дизель, 2001 р. в., білий, ле овий ф р он (до 1,5 т), розмитнений, без пробі по У раїні. Конта ти: 050-581-55-04

Мітц біші Лансер Х, 2008 р. в., чорний, тон вання, серво ермо, 2.0, мех., р їз- онтроль, датчи дощ , світла, піді рів сидінь, дзер ал, сервісна ни а, 1 власни , фірмове ТО, нова ма, 75 тис. м, ід. стан. Конта ти: 050 433-11-80.

Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92

Фоль сва ен-Гольф-3, 1996 р. в., 1,9 дизель, білий, 2-ст п а, ідропідсилювач, фор оп. Конта ти: 72-28-94, 097-941-38-69

Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 099-432-69-36

МІТЦУБІШІ Мітц біші Карізма, 1997 р. в., 1.6 бензин, зелений хетчбе . Ц. до овірна. Конта ти: 096848-30-20.

Опель Ас она 1987 р.в., біл , хороший стан, си налізація, нова ма, анти ор., ш моізоляція, си налізація, МР3, тюнін , тоноване с ло. Ціна: 18900 рн. Конта ти: 096 104-77-24. Sirman.ua@yandex.ru

Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00

Фоль сва ен-Гольф-3, 1.8 л, 1994 р.в. Конта ти: 066-170-15-01

Мерседес Е лас, 2,2 СДІ, темно-синій. У добром стані. Можливий обмін. Конта ти: 050 287-87-40, 097 895-87-70.

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-500-38-75

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Форд-Ес орт, 1.8 TD, ніверсал, в хорошом технічном стані, нерозмитнений. Конта ти: 050-378-73-55

Опель-Оме а В, 2,0 і ( аз+бензин), м. Ковель, бортовий омп’ютер, лімат- онтроль, еле тропа ет, лінзові фари, титани, новий а м лятор, ГБО 4 по оління, вписаний в техпаспорт, GPS-наві атор, або обміняю на мінівен, пі ап. Конта ти: 050-539-63-80

Автомобіль, 096-463-36-56

Фоль сва ен-Венто, 1,8, моноінже тор, 1993 р. в., чорний, лю , тонований, AIRBAG, титанові дис и. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27

Опель-Ве тра, 1992 р. в., 1,6 інже тор, синьо о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-101-14-29

Опель-Кадет, 1987 р. в., 1,3 арбюратор, 5-дверний, синій, хетчбе , л ць а реєстрація. Конта ти: 096-842-41-79

Автомобіль, недоро о, терміново. Конта ти: 097-924-82-29

Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75

Форд-Гранада, 2,3 дизель, КП-5, на запчастини. Конта ти: 098-814-34-28

Опель-Кадет, 1,6 дизель. Конта ти: 73-87-24, 095-158-37-45

Авто, іноземно о в-ва, після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74

Фоль сва ен-Golf- 2, 1988 р. в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-953-28-00

Опель-Ве тра, 1,6 інже тор, 1992 р. в., терміново. Конта ти: 067-979-72-73

Опель-Кадет ,1988 р. в., 1,4 бензин, червоний седан, хороший стан. Конта ти: 050-203-06-15

Авто, в хорошом стані, або неробочі, після ДТП, пожеж, нерозмитнені, з проблемними до ментами, швид ий розрах но , посл и ева атора, виїзд. Конта ти: 067-362-70-80, 093-529-91-10

А ді 100 1988 р.в., седан, червоний, бензин, 1.8, р чна/механі а, передній привід, 210 тис. м. Ціна: 27000 рн. Конта ти: 050 848-70-66. А ді 100, 1992 р.в., червоний, седан, після ДТП, не на ход , можливий продаж запчастин о ремо. Конта ти: 050 919-55-04. А ді 100, 89 р.в., 2.3 інже ., оричн. метал., лю , еле ., велюр. салон. Нерозмитнений. Можливий обмін. Ціна: 11000 рн. Конта ти: 097254-01-29.

Опель Астра, 2008-2009 р. в., 1.4, сірий мет., 42 тис/ м, под ш а безпе и, /п ема, МР-3 Піонер, нова запас а, без дефе тів, новий. Ціна: 90337 рн. Конта ти: 097 453-76-67 Опель Ве тра B CD 98 р.в., 1.8 бенз., 150 тис. м., седан, чорний мет., ел. па ет, велюр, дерево, л.- онтр., р.- онтр., борт.- омп., піді р. дзер ал, тон. с ло, ц/ з, ма ніт., abs, тит. дис и. Можливий обмін на араван або мінівен. Ціна: 64000 рн, тор . Конта ти: 066 510-03-98, 096 945-30-90. Опель Ве тра Б, 1,8, 16- лап., синій. Конта ти: 098 071-80-75. Опель Ве тра, 1.6 бензин, ABS, ц/з, си налізація, олір синій. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 066 472-94-25. igorsam74@mail.ru Опель Ве тра, 1995 р. в., 1.7 ТД, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 56580 рн. Конта ти: 096 556-33-77. Опель Віваро, 2006 р. в., 2.0, білий, середній, щойно при наний, в ідеальном стані. Ціна: тор . Конта ти: 050 867-28-05. Опель Кадет 5-дв., 1988 р. в., 1.3, 4-ст., червоний, зимова ма, нормальний стан. 21320 рн. Конта ти: 096 141-18-21.

А ді 80 в 3, синій, 1988 р. .в, добрий тех. стан. Конта ти: 067 137-44-46, 099 316-14-79

Опель Кадет араван, 1991 р. в., 1.7 Д, білий, нормальний стан. Конта ти: 096 950-13-03.

А ді В 4, 94 р.в., моноінж., /п ерма, авс, лю , тит. дис и, темно-синій, протит манні фари. Можл. обмін. Конта ти: 096607-84-70.

Опель Кадет, 1990 р. в., 1.4. Конта ти: 050 433-95-05.

А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си на��ізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю . Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80 в арном стані. Конта ти: 067-9767720

Опель Комбо 1996 р.в., 1.7 дизель, білий, в добром стані. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 067 135-31-61.

РЕНО

А ді-А6 «повний фарш,» доро о! Конта ти: 067-9767720

Рено 21, на з/п. Опель Корса на з/ч. Конта ти: 098 254-52-08

БМВ

Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

БМВ 3, 1.8 І, 1993 р. в., темно-синій перлам тр, нерозмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 535-94-58, 097 831-40-36.

Рено Дачія Ло ан, 1.6, ніверсал, срібний, 2008 р. в. Конта ти: 050 167-05-60

БМВ 520, 1989 р.в., седан, повністю роз омпле тований, зова стан хороший. Ціна: до овірна Конта ти: 050 919-55-04.

Рено Кен о, 2000 р. в., не потреб є апіталов ладень, ходова після апремонт , відмінном стані. 53300 рн. Конта ти: 097 564-31-81.

Б М В 523, 1998 р.в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050 959-06-20.

Рено Кен о, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, жовтий, без бо ових дверцят. на реєстрації, тор . Конта ти: 050 867-28-05.

БМВ 525, 3.5, після апремонт . Конта ти: 098 937-56-75.

Рено Кен о, 2006 р.в., 1.5 СДІ, пасаж., онд., тор . Конта ти: 099 447-53-73, 098 583-33-57.

ПЕЖО Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пер е оном авто, добром стані. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо Е сперт 1998 р.в., 1.9 диз., вантажний, передній привід, 5 дверей, 270 тис. м пробі . Ц/з. Авто в хорошом стані, серйозних в ладень не потреб є. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 77605 066 131-33-22. jw87@mail.ru Пежо Партнер 2004 р.в, 1.9 hdi, 1 місяць в У раїні, вже на раїнсь ом облі , хороший стан, є бо ові дверцята, ондіціонер, АБС, ц/ з, си налізація, протит манні фари. Конта ти: 050 959-06-20. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен Джампі, 19 т дизель, білий, вантажний, фар оп, без пробі по У раїні. Конта ти: 050 950-03-06. Сітроен Берлін о, 99 р.в., 1,9 диз., зелений, вант. Конта ти: 050 528-13-99, 067 675-02-23. Сітроен Джампі, 2004 р. в., 2.0, 80 Вт, ідравлі а, АВС. 67240 рн. Терміново! Конта ти: 097 752-40-36, 050 229-54-41. Сітроен Джампі, 2006 р. в., білий, 2.0 ХДІ, пасажир. 8+1, 74000 рн. Конта ти: 096 747-50-80, 050 087-95-55

СЕАТ Сеат Ін а, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, білий, вантаж. Або обмін на ліс, р ля , армат р , цемент та ін. Конта ти: 098 688-01-41. Сеат Ін а, 99 р.в., 1,9, простий диз., білий, вант. Конта ти: 067 419-99-37. Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

ТОЙОТА Тойота Селі а, бенз. 1,8, білий, на ход . Ц. до овірна. Конта ти: 097 408-51-81.

ФІАТ Фіат Добло синій, 1.3 Д, 150 тис/ м пробі , пасаж., верхній лю , рідна фарба. Ціна: 75440 рн, тор . Конта ти: 067 698-53-74. Фіат Добло, Фіоріно, Уно, на запчастини. Конта ти: 050 433-07-06. Фіат Д ато, 2005 р. в. ма сі база, сірий мет., титани, 2.8, 94 вт, повний омпле т, щойно при наний, довід а-рах но . Ціна: 96170 рн, тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фіат Крома, 2.0 бензин, 1992 р.в., олір сірий мет., нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Ціна:14760 рн. Конта ти: 093 563-82-89. Фіат С до 2000 р.в., ц/з, си налізація, ел. с лопід., можливе переобладнання на пасажира. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 066 561-92-96. igorsam74@mail.ru Фіат С до, 1997 р. в., 1.9 дизель, вантаж., темно-синій, відмінном стані. Конта ти: 097 849-28-28. Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, щойно при наний, білий. До овірна. Конта ти: 097 825-00-72 Фіат С до, 1998 р. в., дви н 1,9. Конта ти: 068 143-57-43. Фіат С до, дов а база, 1999 р. в., білий, добрий стан, свіжий. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф 2, 1,6 дизель, 89 р.в., білий, центральний замо , си налізація, МП3, після ап. ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Гольф 2, 1,6, 88 р.в., сірий, автомат, МП3. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Пасат B2 1984, бензин, 1.80 л, 300 тис. м, сірий металі . Ціна: 20500 рн. Конта ти: м.Кал ш 097 184-46-23. kopiychyk@mail.ru Терміново. Фоль сва ен Джетта 1989 р.в., 1.6 бенз., си нал., ц/з, темно-синій металі , тоновані ві на, МР-3, фор оп, титани, стій и (в зборі) від Б-3, сидіння від Б-4. Тор . Ціна: 31000 рн. Конта ти: 066 280-94-09, 095 636-16-61. Фоль сва ен Гольф 2, 1,6 дизель, 89 р.в., білий, центральний замо , си налізація, МП3, після ап. ремонт . Ціна: до овірна Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Б 3, білий, 1.8 бензин, седан, ел. лю , фари, СД, МР-3, сабб фер, обмін. Конта ти: 098 798-40-07. Фоль сва ен Бора 2002 p.в., 1,6 л, 151 тис. м, темно-синій металі , 5-ст. КПП, АВS, под ш и безпе и, омпле т зимової ми, титанові дис и, тоновані ві на, в добром стані. Ціна: 10900 Конта ти: 096 740-18-04. Фоль сва ен Бора, 2000 р. в., зелений, 1.6 бензин, пробі 240 тис. м. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 099 448-07-17, 098 659-33-31. Фоль сва ен Венто, 1994 р. в.. 1.9 дизель, сірий металі . Конта ти: 067 942-05-82. 066 843-49-83.


№48 від 12 р дня 2012 ро Фоль сва ен Венто, 93 р.в., 1,8 моноінж., темно-синій, ц/з, си н., лю , титани, ма нітола МР 3, тонов., захист артера, омпл. нової зим. ми, на ор и ін. дис ах, небитий, рідна фарба, 7 л, л джений зов. Конта ти: 066 458-73-06. Фоль сва ен Гольф, 1992 р.в., 1,8 бенз, лер, 3-дверний, темно-синій. Терміново, недоро о. На запчастини. Конта ти: 095 878-70-43. Фоль сва ен Гольф, 1995 р. в., ніверсал, 1.9 ТДІ, зелений. Конта ти: 098 920-38-64. Фоль сва ен Гольф, 2005 р. в., 1.4 бензин, 1 власни , з Іспанії, КП мех., червоний. 102500 рн. Конта ти: 097 553-07-77. Фоль сва ен Кадді, 1.9 TDI, 2007 р.в., білий, нові олеса, литі дис и, ел. с лопід., ABS, ASR, р їз - онтроль, захист дви на. Можливий тор . Конта ти: 095 516-62-31

ГАЗ 31105, Вол а, 2005 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 ГАЗ-31029, 1992 р.в., білий олір, титанові дис и, хороший стан. Конта ти: (067) 36327-29 ГАЗ-3110, 2003 р.в., 2.4, хороший стан. Конта ти: 22-67-17 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 58402-18

Форд Ес орд, 1998 р. в., седан,, зелений металі , ц/з. Конта ти: 066 843-49-83. Форд Ес орт, 1987 р. в., червоний, бензин, 1.3, до овірна. Конта ти: 099 323-71-82. Форд Ес орт, 95 р.в., 1.6, бензин, зелено о ольор , под ш и безпе и, с лопід., /п ерма, ма нітола ори інальна, ц/з. Конта ти: 096 741-98-06.

ЗАЗ-1103 Слав та, 2002 р.в., червоний, 150 тис. м пробі , відмінний стан. Ціна: 17600 рн. Конта ти: (096) 518-60-20

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 58402-18 Л У А З 969М, дви н від ВАЗ 2103, ідропідсилювач ерма, металевий дах. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Мос вич-2140. Конта ти: (098) 517-80-99

Форд Сієра, 1989 р. в., 1.6, КП мех., дви н після КП. До овірна. Конта ти: 067 727-89-53.

Мос вич-2140. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 098 517-80-99

Форд Сієра, 86 р. в., араван, 1,8 бенз., до овірна. Конта ти: 050 373-89-07. Форд Транзин оне т, 2004 р. в., 1.8 т рбо-дизель, сірий металі , щойно при наний. Конта ти: 066 195-02-05.

ВАЗ-21093, темно-зелений олір, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-775-91-62, Валерій ВАЗ-21115, 2008 р. в., 1,6 дви н, пробі 52000 м, в хорошом стані, російсь а збор а. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-700-97-43

ГАЗ-21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зелено о ольор , недоро о. Конта ти: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ГАЗ-24, 1977 р. в., хорошом стані. Конта ти: 066-203-91-53, 066-203-91-50 ГАЗ-2410, 2,5 бензин, пробі 93000 м, 1986 р. в., сірий, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-744-77-80 ГАЗ-2410, мотор Мерседес, 2,4, дизель, пробі 120000 м, 1991 р. в., білий, 6 л/ 100 м. Конта ти: 050-841-48-29

ЛУАЗ

Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, хороша ма, добром стані. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 096 816-54-73.

Форд Сієра, 1992 р. в., червоний. Конта ти: 067 949-10-78.

ВАЗ-21093, сірий, тонований, пробі 62 тис. м, 2006 р. в., ма нітола, аз/бензин, 5-ст п а. Конта ти: 096-915-41-62

ГАЗ

ЗАЗ ЗАЗ Слав та, 2004 р.в, аз/бензин, сірий, хороший стан. Ціна: 15500 рн. Конта ти: (097) 924-82-29

ЗАЗ-965. Конта ти: (067) 339-24-83

ФОРД

МОСКВИЧ

УАЗ УАЗ 469. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (067) 16823-84

4.2.8. К плю

ГАЗ-3110, 2002 р. в., аз/бензин, біло о -р , на вол. реєстрації. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-425-59-55 ГАЗ-52. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

ЗАЗ ЗАЗ-969, недоро о. 099-257-81-43, 73-80-76

ВАЗ 2107, 1992 р. в., в хор. стані, 1.5. Ц. до овірна. Конта ти: 098 778-23-18. Конта ти:

ВАЗ 21073, 87 р.в., е спортний варіант, в ідеальном стані. Конта ти: 098 855-11-91.

ЗАЗ-Слав та, 2001 р. в., вишневий металі , без орозії, в хорошом стані. Конта ти: 097-924-82-29

ВАЗ 2109, 1991 р. в., бежевий, терміново. Конта ти: 096 742-35-69.

ЗАЗ-Слав та, 2004 р. в., аз/бензин, в хорошом технічном стані. Конта ти: 097-924-82-29

ВАЗ 2109, 1992 р. в., червоний, 5-ст КП, 1.5, добрий стан, 40 тис/ м, 23780 рн. Конта ти: 097 347-63-17.

ЗАЗ-Таврія-Нова-110207, темно-синій, фор оп, хетчбе , 1,2 л, пробі 75000 м, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-541-79-83

ВАЗ 2109, Балти а, 1998 р. в., 1.6 інж., сти ла вишня, ел. па ет, ш іряний салон, піді рів сидінь, си нал., титани, добрий стан. Конта ти: 096 109-94-00. ВАЗ 21093, 5-ст., 1994 р. в., спіла вишня, до овірна. Конта ти: 097 669-30-90.

ЧЕРІ

ВАЗ 210407, до 8000 рн. Конта ти: (067) 10303-98

Чері QQ, 2008 р. в., 1.1, сірий металі , ц/з, си нал., ондиц., новий а м лятор, аражне збері ання. Конта ти: 095 007-79-41.

Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35

Мос вич АЗЛК-2140, нова до овірна. Конта ти: 24-66-09

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Мос вич ІЖ-2715, «черевичо », 1991 р. в., на ход . Ціна: 4500 рн. Конта ти: 066-885-83-76

ШКОДА Ш ода О тавія, 2004 р. в. ( плена травні 2005 р.), 1.8 т, пробі 137 тис. м, чорний металі , добром стані, нова ма+ омпле т зимової ми, ма нітола “Піонер”. Конта ти: 095 823-26-42, власни . Ш ода О тавія, 2007 р.в., 1,6 мех., бла итний, 119000 м, добрий стан. Конта ти: 066 370-45-85. Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: 068 500-38-75. Ш ода Фабія 2007 р.в., 1,2 інже тор, олір синій, ондиціонер, си налізація, ц/з, серво ермо, /п ерма, передні с лопідіймачі, тон вання ві он, ма нітола. В д же добром стані, в салоні не палили, масло і фільтри поміняно. Конта ти: 096 784-92-79.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Дачія Ло ан, Солензо, Рено 21, Кен о, Фіат П нто, Лянча Тема, С бар Імпреза, Хюндай Н 100 на запчастини. Конта ти: 095 577-19-91. Джилі CK-2 Комфорт, 2007 р.в., чорний металі . Пробі 29700 м. Тонований. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 219-82-81. Джип Аро, 92 р.в., 2,4 бенз., потр. незначно о ремонт . Конта ти: 050 373-89-07. Позашляхови Сан Ян М со. Робочий стан. Тюнін , ма ні��ола. Ба ато запасних частин, зо рема ще один робочий мотор + зимова ма. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 097 620-48-25, 099 737-86-76.

плю

ВАЗ ВАЗ 2107, 1994 р. в., 1.5, КПП-5, після апремонт , червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 099-701-74-03 ВАЗ, 1981 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-892-94-71 ВАЗ-2101, 1981 р. в., не потреб є апіталов ладень. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-2101, 1982 р. в., жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-500-58-48 ВАЗ-21013, 1981 р. в., хороший ремонт, на ход . Ціна: 5500 рн. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-21013, 1984 р. в., зелений олір, пробі 33000 м, апітальний ремонт дви на. Конта ти: 068-502-91-55 ВАЗ-21013. Терміново. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 067-405-38-53 ВАЗ-2103, 1,3, бензин, 1979 р. в., зелений, дви н добром стані. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 097-711-46-67 ВАЗ-2103, 1992 р. в., 1,5, КПП-4, після апремонт . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 093-669-41-48 ВАЗ-2104, 2000 р. в., 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 066-889-97-66 ВАЗ-2104, в добром стані. Терміново. Конта ти: 066-935-58-95

А ді після ДТП, з до . Конта ти: 097 752-25-92. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35.

ВАЗ-21043, 1,5 дви н, 2002 р. в., хороший стан, 67000 м пробі . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 067-682-28-77

А ді, Фоль сва ен, Ш ода, Шевроле, Мерседес, Опель після ДТП, з до . Конта ти: 095 838-54-71.

ВАЗ-21043, 1,5, бензин, пробі 15500 м, 1992 р. в., червоний, ніверсал, 5-ст п а, темно-червоний, центральний замо , зроблена ходова. Конта ти: 050-856-71-37

Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар

на з/п. Конта ти: 096 212-07-61.

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48. Мерседес123, 124, 190. Конта ти: 096 463-36-56. Мерседес після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92. Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57. Опель після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92.

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам ВАЗ

м. Конта ти:

ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5 арбюратор, КПП-5, аз - пропан/б тан, олір фіолетовий, ремонт дви на, новий л шни . Конта ти: 050-806-41-93 ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5, пробі 80000 м. Терміново. Конта ти: 093-922-63-30 ВАЗ-21043, 2004 р. в., хороший стан. Конта ти: 066-939-58-95 ВАЗ-21043, 2006 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-57315-01, 097-384-13-78 ВАЗ-21043, 2006 р. в., червоно о ольор , 1,5 арбюратор. Конта ти: 098-192-89-62 ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86 ВАЗ-2105, 1984 р. в., 1,3 л, біло о ольор , хороший стан. Конта ти: 066-844-85-62 ВАЗ-2105, 1986 р. в., синьо о ольор , КП-5. Терміново. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-2105, 1987 р. в., вишнево о ольор . Конта ти: 095-835-81-98 ВАЗ-21051, 1982 р. в., 1,2, КПП-4, фор оп, м зи а. Конта ти: 095-879-87-34 ВАЗ-2106. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-160-04-93, 050-971-12-63 ВАЗ-21061 ,1987 р. в., зелений, на титанових дис ах, волинсь а реєстрація, один власни . Конта ти: 050-662-92-03

ВАЗ 21050, 1995 р.в., білий. Конта ти: (097) 628-54-96

ВАЗ-2107, 1992 р. в., олір вишні, хороший стан. Конта ти: 097-817-53-09

ВАЗ-2121, 1.6, бежевий, Рівненсь а реєстрація. Ціна: 13000 рн. Конта ти: 507-95

ГАЗ

ГАЗ-31029, 1992 р.в., білий олір, дис и, хороший стан. Конта ти: (067) 363-27-29

ВАЗ-2107, 1997 р. в., 1,5 л, 5-КПП, апремонт, вишневий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-681-43-27 ВАЗ-2107, 2006 р. в., бензин, 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 095-421-01-51 ВАЗ-2107, 2006 р. власни , недоро о. Конта ти: 099-324-44-98 ВАЗ-2107/0020, 2007 р. в., 1,5, 5-КПП, інже тор, синій металі , пробі 42000 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-835-99-71, 097-790-42-80 ВАЗ-21093, 1,5, 2003 р. в., бензин, бежевий, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-750-76-33

ВАЗ 21099, фіолет., 98 р.в.,1.5 ар., лю ., си ., тон., ш ір. салон. Можливий обмін. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

Мос вич-2141, 1,7, бензин, пробі 60000 м, 1991 р. в., синій, відмінном стані. Конта ти: 050-168-81-46

ВАЗ 21111, ніверсал, 2006 р. в., срібний, аз. станов а, тон вання, ц/з, 1.6, 43460 рн. Конта ти: 095 177-14-13.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

ВАЗ 21115, 2008 р. в., ідеальний стан, все в ори іналі. недоро о. Конта ти: 097 671-17-52 ВАЗ 21140, 2006 р. в., чорно о ольор , російсь а збор а, МР-3 “Піонер”, ц/з, си нал., передні с лопідіймачі. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ВАЗ 2115, 2006 р. в., 50 тис/ м, ід. стан, си нал., ц/з, тон вання, ма нітола, зимова ма. 55000 рн, тор . Конта ти: 097 526-40-52. ВАЗ 2121, 1982 р.в., бежево о ольор , повний апремонт мотора, поварений, 2 омпле ти оліс, хмельниць а реєстрація, за альний апремонт зова. Можливий тор . Конта ти: 099 129-29-20.

ВАЗ ВАЗ 2121 (нива), 1.6 ., зелений, титани, нова хороша ма, нові: а м лятор, арбюратор, радіатор, ел. запал, вся ходова. Не нилий, анти орозійна оброб а, під рильни и. Все працює. Ціна: 24500 рн. Конта ти: 050 433-03-23. ВАЗ-21063, ле овий, 1991 р.в., світлобежевий, добром стані. 16400 рн, ма хороша. Конта ти: 067 587-13-75. ВАЗ-2172 Пріора, 2008-2009 р.в., 1,6см б., 16 V, хетчбе , олір мо рий асфальт, ел. с лопідйомни и, ел. дзер ала, ондиц., ідропідсил. ерма, добрий стан, можливий обмін. Конта ти: 098 741-96-29, 066 538-11-08. Або обміняю на вантажно-пасажир ВАЗ 23101 Бо дан (ле овий ф р он). Білий. Рі вип с 2011. Об’єм дви на -1.6 л. Перший власни . Ціна: 61500 рн. Конта ти: 098 983-24-63, 098 704-51-91. magtala@mail.ru ВАЗ 112, 2005 р. в., 1.6 інже тор, 85 тис. м, чорний. Конта ти: 050 986-02-13. ВАЗ 2101, 1978 р.в., червоно о ольор . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 681-34-83. ВАЗ 2101, в хорошом стані, бла итно о ольор . Ціна: тор . Конта ти: 096 135-98-27. ВАЗ 2101, добрий стан, дви н після апремонт . Ц. до овірна. Конта ти: 098 937-56-75 ВАЗ 2101, жовтий, 1.2, 1976 р. в., нормальний стан, потреб є незначно о фарб вання. 8000 рн. Конта ти: 096 837-17-82. ВАЗ 2101, червоний, добрий стан. 8500 рн. Конта ти: 097 748-42-01. ВАЗ 2101. Конта ти: 067 660-51-68. ВАЗ 21011, 1980 р. в., 1.2, жовтий, після повно о апремонт . 7500 рн. Конта ти: 096 100-32-58. ВАЗ 2103, зелений, потреб є незначно о апремонт зова, 3800 рн. Конта ти: 097 940-44-38. ВАЗ 21043, 2007 р.в., аз, бензин, синій олір. Ціна: 35260 рн. Конта ти: 067 685-39-88. ВАЗ 2105 1983 р.в., 1.3 л, бежево о ольор , добрий стан, не нилий, після ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 867-78-57.

ВАЗ 2105, 82 р.в., хороший стан. Конта ти: 098 855-11-91.

б. см, червоний. рн. Конта ти:

ВАЗ 21099, седан, 1.5, темно-зелений, 2005 р. в. 33000 рн. Конта ти: 096 863-09-70, Василь.

Мос вич-2140, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 095-001-92-16

ВАЗ-21063, 1993 р. в., бежево о -р , фор оп, ма нітола, Ціна: до овірна. Конта ти: 099-229-41-03 ВАЗ-21063, можливий обмін на ЗАЗ Слав та. Конта ти: 096-919-31-06

ВАЗ 21099, 1999 р.в., 50 тис. м, арбюратор, аз/бенз., зареєстрований, два власни и, я що треба - зніметься з облі , двостороння си нал., ц/з, плюс омпле т зимової ми з дис ами, в добром стані, аражне збері ання, олір зелений металі . Конта ти: м. Івано-Фран івсь . 099 913-76-20, Роман.

ВАЗ 2110, зелений мет., 2010 р.в., 1.6 інж., 16 л. оброб., зов., си ., тит. дис ., еле т., 18 тис. пробі , 1-власни , ідеальн. стан. Можливий обмін. Ціна: 67500 рн. Конта ти: 097 254-01-29. 231645@mail.ru

Мос вич-2140, помаранчево о ольор , в робочом стані. Конта ти: 050-883-99-73

ВАЗ 2105, 1986 р. в., після ремонт Конта ти: 050 870-33-81

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2101, 1984 р.в. Конта ти: (096) 80143-12

Мос вич М-412, 1986 р. в., дви н після апремонт . Конта ти: 068-191-51-53

ВАЗ-21063, 1990 р. в., чорний, в хорошом стані. Конта ти: 097-661-90-86, Михайло

ВАЗ-2107, 1984 р. в., 1500 Терміново. Ціна: 9500 26-39-08, 050-517-70-14

ВАЗ 2109, 1999 р.в., ма нітола, арбюратор, 1,5. Ціна: 31980 рн. Конта ти: (063) 96301-43

ма. Ціна:

Мос вич-2140, 1983 р. в. Ціна: 4500 рн. Конта ти: 099-314-90-64

ВАЗ-2104, пробі 066-939-58-95

За роз мн цін плю Опель Кадет E хетчбе 5-дверн., бенз. 1,3 л., бажано після 1987 р.в. в лючно, можливо без до ментів - для розбор на запчастини, обов’яз ова мова здоровий і небитий зов. Роз лян варіант о ремо о зова. Конта ти: 0342 73-15-37, 095 608-01-95, 067 426-51-67.

МОСКВИЧ

Мос вич-2140, 1,5 бензин, пробі 40000 м, 1984 р. в., жовтий, в хорошом стані. Конта ти: 050 270 22 30

продам

80000

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ, МІКРОАВТОБУСИ

зова.

ВАЗ 2105, 92 р., в хорошом стані, повністю перебрана ходова, нові олеса, а м лятор, зов не нилий, салон збережений, мотор на 5+. Конта ти: 066 584-84-63. ВАЗ 2106, 1977 р. в., червоний, добрий стан. Конта ти: 067 670-94-00.

ЗАЗ « орбатий». Конта ти: 096 908-74-49. ЗАЗ Форза хетчбе , 2011-12 р., 1.5 інж., 109 /с, 6 л/100 м, 5-ст., 11 тис. м, АВС. Конта ти: 050 607-22-71, 098 884-28-26.

Автобуси та мікроавтобуси

ГАЗ 21, 1968 р. в., аражне збері ання, добрий стан. Конта ти: 096 869-97-46. ГАЗ 2402, 2.3 дизель, Конта ти: 098 254-52-08 ГАЗ 2410 Вол а, 1991 р. в., чорний, добрий стан. на ход . Ц. до . Конта ти: 095 212-04-13. ГАЗ 31105 вол а, 2005 р. в., срібний металі , 29 тис/ м. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ 5204, 1981 р.в., тип ТЗ - бортовий, олір зелений. Ціна: 9654 рн. Конта ти: м. Івано-Фран івсь , в л.Василіяно ,62Аоф.1 0342 50-46-66, 099 634-60-02. www.atb.if.ua ГАЗ-24, норм. стан, чорний, на ход , 76 р.в., 7000 рн. Конта ти: 098 772-34-98. ГАЗ-3110 Вол а 2002 р.в., прбі 217 т. м, білий. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ-52, задній міст від ГАЗ-66, 12000 рн. Конта ти: 095 439-09-96.

ДЕО Део Ланос SE, 1.5, “поля ”, 2003 р. в., 105 тис. м, ондиціонер, /п ерма, с лопідіймачі, си налізація, ц/з, протит ман и. Гаражне збері ання. Ціна: 47560 рн. Конта ти: 067 802-26-56. Део Ланос, 1.5, “поля ”, 2005 р. в., 92 тис. м, ори інальний пробі , ондиціонер, / п ерма, с лопідіймачі, тон вання, си налізація, ц/з. Гарний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 486-44-65. Део Ланос, 1.5, чорний, 2008 р. в., 29 тис/ м, ц/з, си нал., тон вання, фар оп, 4 зимові олеса з дис ами, ба ажни . Конта ти: 066 182-60-88, 03433 6-22-67. Део Ланос, 2008-2009 р. в., польсь ий, 1.5, чорний мет., 46 тис/ м, /п ерма, ц/з, си нал., МР-3 Панасоні , тон вання, оброблений, без дефе тів зова, ходової, дви на. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 453-76-67 Део Сенс 2008 р.в., сафарі, 1,3 б, сідан, си ., тон., титан., один власни . Можливо обмін. Ціна: 45100 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

Мос вич 2140 SL, 1986 р. в., бежевий, потреб є ремонт . Терміново. Конта ти: 096 650-53-22.

ВАЗ 2106, 1995 р. в.. червоний, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 097 783-72-13.

Мос вич 412 87 р.в., 1,5 бенз., механі а, відмін. стан, бежевий, 1 власни . Конта ти: 066 370-45-85. Мос вич ИЖ 412 ИЕ, 1991 р.в., об’єм дви на 1480 см б., жовто о ольор , добрий стан. Михайло Ми олайович. Ціна: 5740 рн Конта ти: 4-25-58, 050 373-28-23. Мос вич, 77 р.в., жовтий, добрий стан. Конта ти: 067 130-73-18. Мос вич-2140, лю с, 86 р.в., апрем. дви . Конта ти: 093 400-04-50.

продам ІВЕКО Іве о, 1997 р. в., 2,8 дизель, вант./пас., мі роавтоб с, дов а база, 7 місць, можливий обмін на ле ове авто. Конта ти: 050-285-20-28 Іве о-3510 1994 р. в., 2.5 л, дизель, середній, висо ий, дво ат овий, вантажний, ф р он, Іве о-3510, вантажна платформа. Конта ти: 050-544-45-24

МЕРСЕДЕС

4.3.1. Продам МЕРСЕДЕС

Мерседес-207, 1993 р. в., 2,3 дизель, вантажно-пасажирсь ий, недоро о. Конта ти: 097-749-74-71

МЕРСЕДЕС 123, СЕДАН, РІВНЕНСЬКА РЕЄСТРАЦІЯ, ОДИН ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75

Мерседес-207, білий, 2,4 дизель. Конта ти: 050-907-12-76

Мерседес 123, седан, Рівненсь а реєстрація, один власни . Конта ти: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75

Мерседес-Віто-110, білий, відміний стан, 2001 р. в., тюнін , фор оп, д и, ба ажни , салон сірий, замінни ш іри. Конта ти: 095-164-25-85

Мерседес 310, 1994 р.в. Конта ти: (068) 42481-48 Мерседес Віто 108, 1996 р.в. білий, вантажний, 3 місця, 4-дверний, 2.3 дизель, стан задовільний, дви н, ходова та салон в поряд . Конта ти: (050) 919-55-04 Мерседес Віто 110, 1998 р.в. білий, вантажний 3 місця, 5 дверний, 2.3 т рбодизель, стан задовільний. Конта ти: (050) 919-55-04

ГАЗ ГАЗ 21 Вол а, 1968 р. в., арний стан, 39 тис. м пробі , з до .+з/ч. До овірна. Конта ти: 096869-97-46

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Мерседес Віто, 2000 р. в, 2,2 т рбо дизель, є 2 бо ові дверцята, є піді рів сидіннь, АБС, антиб с, центральний замо , хороший стан. Конта ти: 050-959-06-20

Мерседес Віто, 1996 рі , 2.3 д, білий вантажний, середній стан, центральний замо , си налізація. Ціна: 30400 рн. Конта ти: (093) 449-59-04

ВАЗ 2106, 1988 р. в., 1.5, новий а м лятор, арбюратор, ел. запалювання. 13120 рн, тор . Конта ти: 097 934-02-21, 099 701-50-06.

ВАЗ 2107 д же добром стані. Мотор та ходова в ідеальном стані. Ш іряний салон. А сти а Pioner. Ціна: 17220 рн. Конта ти: 098 097-25-16. vovanx2010@yandex.ru

ЗАЗ 968 МД, 1985 р. в., 35 тис/ м, останні 15 ро ів не е спл ат вався, задовільний стан, можл. на з/ч, с. Татарів, Яремчансь ої місь ої ради. Конта ти: 096 337-24-11.

Мерседес Віто 110, 2005, 2.3 тд, сірий, вантажний, хороший стан, розмитнений 100%, є ондиціонер, ел. підйомни и, центральний замо , си налізація. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 919-55-04

МОСКВИЧ

ВАЗ 21063, 1989 р. в., червоний, нормальний стан. 12000 рн. Конта ти: 096 071-46-47

ЗАЗ ЗАЗ 110557, 2004 р. в., аз-бензин. 21000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52.

ВАЗ-21 (десят а), срібний металі 2007 р.в. Газова станов а. Відмінний стан. Тор . Ціна: 6200 Конта ти: м.Івано-Фран івсь 096 471-40-40.

ВАЗ 2106, 1985 р. в., 03 дви н, темно-беж., добрий стан.15580 рн. Конта ти: 096 210-29-72

ВАЗ 2106, синій, 1991 р. в., задовільний стан. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72.

Мос вич-412, 1981 р.в., жовтий. 4100 рн. Конта ти: 099 634-60-26.

Мерседес Віто, 1998 р. в, 2,3 т рбо дизель, ондиціонер, си налізація центральний замо , дис и, АБС, антиб с, центральний замо , хороший стан. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2000 р.в., 2.2 цді, білий, вантажний, хороший стан, розмитнений 100%, є дис и, автономне опалення, центральний замо , си налізація. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 919-55-04 Мерседес Віто, 2002 р.в, 2.2 т рбодизель, хороший стан, розмитнений 100% без першої реєстрації, збір при першій реєстрації на цю машин с ладає 13600 рн. Ціна: 44000 рн. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2002 р.в., 2.2 цді, білий, вантажний, хороший стан, розмитнений 100%, без першої реєстрації. Ціна: 42400 рн. Конта ти: (050) 919-55-04 Мерседес Спринтер 316, 2004 р.в., ондиціонер, с лопідіймач, вантажнопас., 8+1. Конта ти: (097) 144-74-36 Мерседес Спринтер, 1999 р.в., вантажнопас. Конта ти: (097) 911-01-57

ПЕЖО Пежо Бо сер, 2000 рн., 2,5 дизель, синій, терміново, в хорошом стані, пасажир, центральний замо . Конта ти: (067) 70555-29, (098) 390-27-60, (050) 412-33-99

РЕНО Рено Мастер, 2005 р.в., ондиціонер, еле тропа ет, центр. замо , 6-ст п пп. Конта ти: (068) 424-81-48

Мерседес-210, 1995 р. в., 2,9 дизель, пасажир. Конта ти: 097-749-74-71 Мерседес-Віто, 2,3 д, 3 місця, рефрижератор-холодильни , задовільний стан, щойно з-за ордон , розмитнений, без першо о облі . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20

Мерседес-Спринтер, 2005 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-633-78-00 Мерседес-Спрінтер-313 CDI, 2,2, диезль, пробі 270000 м, 2004 р. в., сірий, р чна КПП, ABS, центральний замо , бо ові дверцята, розмитнений. Конта ти: 098-909-71-32

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, ТDI, 1,3, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20 Опель-Комбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, біло о ольор , пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20

РЕНО Рено-Трафі , 1,9-2,0, вантажно-пасажир, 2002-2007 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-414-07-03 Рено-Трафі , 1,9; 2003 р. в., щойно при наний, вантажно-пасажир. В добром стані. Конта ти: 050-104-29-17 Рено-Трафі , 1991 р. в., 2.1 дизель, 6-7 л, вантажний б с, дви н відмінном стані, поміняні фільтри, масло, ремінь та ін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-031-71-85 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1,9 ДЦІ, вантажний, білий, фор оп, можливі варіанти обмін . Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, обшитий. Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2006 р. в., пробі 115 тис. м, 2,0 СДІ, білий, ондиціонер, центральний замо , под ш а безпе и, блют з, еле тропривід дзер ал та ві он, 2 чіп- лючі, щойно при наний, ідеальний стан, розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-ducato, Кіа-pregio, запчастини б/в. Конта ти: 050-544-24-15 Фіат-Д ато, вантажно-пасажир, 2,5, дизель, 280000 м, 1995 р. в., синій, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-610-16-30 Фіат-С до, 1999 р. в., 1,9 TD, вантажно-пасажир, білий, 1 власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-539-56-43

ФОЛЬКСВАГЕН ФІАТ Фіат Д ато, орот ий, низь ий, хороший стан, 1.9 д. Ціна: 40000 рн. Конта ти: (097) 467-86-89

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т4, 1,9, 2002 р.в., щойно при наний, червоний, відмінний стан. Конта ти: (097) 645-40-73, (097) 675-21-63 Фоль сва ен Т4, 2001 р.в., пасажир. Ціна: 78400 рн. Конта ти: (097) 589-62-51 Фоль сва ен Транспортер Т4, 2002 р.в., новий перед, дов а база, 2.4 дизель, хороший стан, 1 власни з автосалон . Ціна: 56000 рн. Конта ти: (050) 919-55-04 Фоль сва ен Транспортер, 1998 р.в., 2.5 тді, 75 Вт, дов а база, білий, вантажний, заводсь а фарба, арний стан. Конта ти: (050) 919-55-04

ФОРД Форд Транзит, 1988 р.в., Конта ти: (097) 796-76-71

аз-бензин.

Фоль сва ен Т-55, 1996 р. в., біло о ольор , вантажний, дов а база, підсилювач. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-405-38-53 Фоль сва ен-Transporter T-4, 1999 р. в., орот а база, 1.9 TD, вантажно-пасажир, білий. Конта ти: 095-355-34-77 Фоль сва ен-Кадді, 2008 р. в., щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Т4, 2000 р. в., 1.9 тді, 7 л/100 м, хороший технічний стан. Конта ти: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Фоль сва ен-Т4, Airbag, си налізація, центральний замо , а сти а, ма нітола, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-976-69-78 Фоль сва ен-Транспортер Т-4, 2,5 ТДІ, 65 Вт, 2001 р. в., білий, ш іряний салон. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер, 1.9 дизель, 1998 р. в., білий, вантажний, розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20


30

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 92490-70, (098) 294-65-05 ГАЗ-53, 1988 р.в., аз метан, 7 балонів+запчастини. Конта ти: (098) 74657-78, (095) 517-45-58 ГАЗ 5204+запчастини до ньо о, недоро о. Конта ти: (067) 123-96-83

ЗІЛ

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) ГАЗ

ЗІЛ-4514 самос ид, дви н та мости КАМАЗ, хороший стан. Конта ти: (067) 33924-83

ГАЗ 3307, ф р он, термо. 2002 р. в., роб. стан. ГАЗ 3307, 2001 р. в., ф р он ізотермічний, роб. стан. ЗІЛ 130, 1987 р. в., ф р он, ізотермічний, роб. стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 497-46-00.

МАЗ

ГАЗ 53 самос ид, 1998 р. в., задовільний стан. Ц. до овірна. Конта ти: 067 811-07-17.

МАЗ-503, 1979 р.в., самос ид, в робочом стані. Конта ти: 43-60-12, (096)366-26-50

ГАЗ 53 самос ид, ред тор 66. Конта ти: 097 697-11-66.

МАЗ, можливо на з/п. Конта ти: (067) 72854-32 МАЗ-64229, 3-вісний, хороший стан. Конта ти: (067) 339-24-83

ВИРІВНЮВАННЯ ВМ’ЯТИН НА КУЗОВІ АВТО ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФАРБИ. МАЙСТЕР МИКОЛА. КОНТАКТИ: (096) 100-77-98, (067) 571-82-09, (066) 638-88-11

продам

ЗІЛ-4331, дизель, самос ид, хороший стан. Конта ти: (096) 074-78-96

№48 від 12 р дня 2012 ро

ГАЗ 53, на ход , тентований, з азовою станов ою, новий а м лятор. Можливий обмін на зерно, пшеницю, овес, ячмінь. Конта ти: 067 131-57-82, 095 028-35-62. Gala-U@bigmir.net ГАЗ 66. Конта ти: 098 256-77-76.

Автозапчастини 4.7.1. Продам

Вал олінчатий, шліфований, •орінний - 0,75, шат н - 0,5, в Борон дис ов , причіпн . Конта ти: (067) 787-66-35 Боч пивн , алюмінієв . Ціна: 4000 рн., тор . Конта ти: (096) 128-98-39 Віз інний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 528-98-30 Віз інний. Конта ти: (067) 787-66-35 Картопле опач до мотобло . Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Картопле опач інно-тра торн . Конта ти: (067) 123-96-83 Картопле опач

Фольсва ен-Т4, 2,5, пробі 370000 м, 2003 р. в., дизель, біло о ольор , ле овий ф р он (до 1,5 т), щойно при наний. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-244-17-95

ФОРД Форд-Транзит, 1991 р. в., 2,5 дизель, 13 місць, пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-319-39-77 Форд-Транзит, 1994 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20 Форд-Транзит, 2.5, дизель, пробі 98000 м, 1993 р. в., білий, ле овий ф р он (до 1,5 т). Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-88-00 Форд-Транзит, 2005 р. в., орот а база, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Форд-Транзит, «амери анець», 1978 р. в., білий, 2,4 дизель, 4-КПП, вантажний. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 066-170-06-50

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

ПЕЖО Пежо Бо сер, 1998 р.в., 1,9 диз., білий, вант., 178000 м. Конта ти: 098 663-67-50. Пежо Е сперт, 1.6 Hdi, 2007 р. в., в новій б ді. темносиній, ц/з, АВС, аербе , ідро ермо, м льти ермо, блют з-зв’язо , оре тор фар. ел. с лопідімачі, розпашон а-2 бо ові дверцята, салон трансформер 7+1 пасажир, ори інальні титанові дис и, тон вання. 119000 рн. Конта ти: 097 934-07-67 Пежо Е сперт, 2007 р. в., вантажний, білий, ондиціонер, ел. па ет, 5-дв., 112 тис/ м. Конта ти: 050 156-95-12. Пежо е сперт, 2008 р. в., 1.6 НДІ, пасаж., 9 місць, щойно при наний, онд., АВС, аербе , ел. ві на, ел. дзер ала, пар троні , ц/з, си нал., тор . Конта ти: 066 645-99-79.

РЕНО Рено Кен о вантажний, 1.9 Д, зелений, си наліз, ма нітола, добра ма. Ціна: 35260 рн. Терміново. Конта ти: 066 658-85-22, 067 676-14-01. Рено Кен о ма сі-база, 1.5 мотор, 52 іловат, щойно при наний. В 2007 ви отовлений, а 2008 проданий з салон . Кондиціонер, еле троре ляція і піді рів дзер ал, еле тропідйом ві он, хороший стан, ц/з, м льти ермо. Конта ти: 096 944-36-84

ФІАТ

ГАЗЕЛЬ ГАЗ 2752 Соболь 2004 р.в., аз/бензин, мотор 406 арбюратор, пробі 130 т, вантажно-пасажир. Ціна: 43500 рн. Конта ти: Кал ш Ів-Фран : 095 699-71-76.

Фіат Добло, 2007 р. в., вантажний, 60 тис/ м пробі , 1.3 ТД, білий, щойно при наний, аражне збері ання, арний стан. Конта ти: 099 440-04-20. Фіат Д ато, 2000 р. в., ф р он, 1.9 ТД, добром стані, орот ий-низь ий. Конта ти: 097 467-86-89.

МЕРСЕДЕС

ФОЛЬКСВАГЕН

Мерседес Віто, 2002 р.в., вантажний, 3 місця, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 14000 рн, хороший стан. Ціна: 43500 рн. Конта ти: 050 959-06-20.

Фоль сва ен ЛТ 28, 1989 р. в., 2.4 Д, білий, 13 місць, можл. обмін на б д. матеріали (д б, смере а, дош а). Різні варіанти. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

Мерседес 210 вантажно-пасаж., 20500 рн. Конта ти: 067 950-96-92

Фоль сва ен Транспортер 1.9 дизель, дов а база, лон , 1998 р.в., білий вантажний, де іль а днів в У раїні, арний стан, заводсь а фарба, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 12070 рн., можливий продаж з част овою розстроч ою. Конта ти: 050 959-06-20.

Мерседес 508, вантажний, на з/ч. Конта ти: 067 539-06-73. Мерседес 611 пасажир 19 місць, 1995 р. дви н 4.0, т рбо-дизель, олір білий, недоро о. Ціна до овірна. Конта ти: 097 820-06-50. gorik24@mail.ru Мерседес Бенц 315, спринтер, ма симал, вантажний, жовто о ольор , 2004 р. в. Конта ти: 095 027-60-75. Мерседес Віто 111, 2007 р. в., вантаж., 2.2 ТДІ, дизель, 95 тис. м, чорний мет. Конта ти: 096 562-86-68. Мерседес Віто 115 СДІ, Лон , 2004 р. в., АКБ, ранатовий, без пробі по У раїні. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Віто, 108 СДІ, 1999 р. в., синій, щойно при наний. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Віто, 109 СДІ Лон , пасаж., 9 місць, синій, при наний з Голландії. Конта ти: 096 868-55-19. Мерседес Віто, 2002 р.в., синій, вантажний. Конта ти: 098 255-43-17. Мерседес Віто, пасажир., 2000 р. в., чорний, 2.2 дизель, ш іра, нормальний стан. 8500 рн. Конта ти: 096 189-70-31.

Фоль сва ен Транспортер Т2, 87 р.в., 1, 6 диз., білий, вант./піс., добрий стан, ц/з, си н., можл. обмін на дорожче авто з доплатою. Конта ти: 067 907-99-97. Фоль сва ен Транспортер Т4 1999 р.в., 2.5 тді, білий олір, дов а база, ле овий пасажир 8+1, в арном стані з добрим мотором. Ціна: 76300 рн. Конта ти: 067 455-81-15.

ФОРД Форд Транзит 2005 р.в., 2,4 т.д., щойно при наний, добрий стан, висо ий, середня база, технічний стан відмінний, 145 тис. м. Ціна: 71340 рн. Конта ти: 063 423-04-90.

ХЮНДАЙ Хюндай - Н 100 вантажно-пасажир, 1999 р.в., з до ментами, добром стані, дизель. Тор . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 1.9 ТДІ, 2002 р. в., синій, відмінний стан, си налізація, ц/з, АВС, аербе , ідро ермо, м льти ермо, оре тор фар, тон вання, повний пасажир 8+1, можл. обмін на Т 40, ц. до овірна, на старт 84000 рн. Конта ти: 097 701-54-69 Опель Мовано або обмін на Конта ти: 097 842-23-59.

вартир .

Опель Мовано, 1.5 т. Конта ти: 096 732-85-12.

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам ГАЗ ГАЗ 5204+запчастини до ньо о, недоро о. Конта ти: (067) 123-96-83

. Конта ти: (067) 103-03-98

ПЕЖО

ЗІЛ

Кран автомат, (підйомний) ЗІЛ. Ціна: 78000 рн. Конта ти: (067) 919-05-05

Пежо Партнер, 2005 р.в., 1.4, біло о ольор , без пробі по У раїні, вантажний, бензин. Конта ти: (097) 645-75-73

ЗІЛ 130, 1989 р. в., бортовий, дов а база 4.8 м, аз-метан, 11 балонів. 22000 рн. Конта ти: 099 743-95-90, 095 153-57-09.

Кран баштовий КБ-308. Ціна: 300000 рн. Конта ти: (098) 386-56-22

РЕНО

ЗІЛ 130, ММЗ 45-05, 1992 р.в., синій олір, самос ид по запчастинах. Конта ти: 095 856-86-10.

Рено Мідл м-180, 2005 р.в., щойнопри наний, 3.5 т, 45 б.м, 7.10/ 2.43/2.53 м, пневмохід, спальни . Ціна: 142400 рн. Конта ти: (097) 211-72-09

ФІАТ Фіат Фіоріно, 1997 р.в., 1,7 дизель, 5-ст п., 5,5 на 100 м, вантажно-пас., в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 18277-43

Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Тата LP613, 2008 р.в., тент, 5,5 т, 6,3х2,45х2,95, повна розтентов а, в хорошом стані, є спальни . Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

4.4.19. К плю ММЗ 554-М, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 461-27-17

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ГАЗ-24, на запчастини: мотор, ороб а, ардан, двері, апот, ба ажни та ін. Можливий продаж ціло о авто + до менти. Конта ти: 050-841-48-29 ГАЗ-3109, ф р он, «самос ид». Конта ти: 099-924-90-70 ГАЗ-53, по запчастинах. Конта ти: 050-538-72-01

ЗІЛ 131 з НЗ, пробі 1200 м. Конта ти: 067 395-20-29.

Навантаж вач львівсь ий, після повно о ап. ремонт . Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

ЗІЛ 131, самос ид, аз пропан б тан, ід. стан. Або обмін на тра тор МТЗ 82. Конта ти: 097 673-69-94. ЗІЛ 157- на запчастини -1991 ро вип с . Ціна за домовленістю. Запит вати Кр ль П. М. Конта ти: 067-343-13-66.

КАМАЗ КамАЗ 55102, 5511, 5320. Гідропідіймач до ЗІЛ 554, абіна КАЗ 608, задній міст ЗІЛ 130, передній міст ГАЗ 53, причіп ОДАЗ 9370, б 8350, б 819. Конта ти: 099 726-61-76.

МАЗ МАЗ тя ач на запчастини -1993 ро вип с . Ціна за домовленістю. Запит вати Кр ль П. М. Конта ти: 067-343-13-66. МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ КРАЗ 255 “лаптежни ” з е с аватором на шасі онверсія нормальном робочом стані, омпле тований. Ц. 2.80 рн/1 . Конта ти: 095 498-92-98. FAW CA 1031 K, 2006 р.в. Дизель, 3.2 л, механічна 5 ст., тристороннє вивантаження, в/п 2.5 т, на ход , один власни . Конта ти: 066 528-80-53.

Вартб р , 1989 р. в., червоний. Недоро о. Конта ти: 098 256-77-76. ГАЗ 3307 самос ид без до м. ГАЗ 24, Вол а, на ход . Ред тор задньо о мост до ГАЗ 53. Конта ти: 067 950-96-92. ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60. Жи лі маловантажний ф р он, 2000 р.в., бенз., 1,5, черв. Конта ти: 097 408-51-81.

ЗІЛ ЗІЛ ММЗ-554 М, ол оспни , 1987 р. в., метан/бензин, хороший стан. Конта ти: (0352) 5-24-71 ЗІЛ-130, дизель (МТЗ) Конта ти: 099-708-23-53

Міні-тра тор, Японія. Конта ти: (097) 83864-32

Вантажний а/м Фотон В 1046, 2004 р. в., 2.5 дизель, термоб да. 30000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52.

ГАЗ

бортовий.

ЗІЛ, аз/бензин, в робочом стані, по запчастинах. Ціна: 5 рн./ . Конта ти: 098-066-29-46, 050-705-70-75 ЗІЛ-131, лісовоз, 1975 р. в., подовжена база, в хорошом стані. Ціна: 36000 рн. Конта ти: 067-872-27-37, 050-184-73-19

КАМАЗ КамАЗ, тя ач. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90 КамАЗ-5320, 1989 р. в., в добром стані. Конта ти: 050-244-00-10

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Т4, 2001 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, вантажно-пасажир, без пробі по У раїні. Конта ти: 063-824-75-40

Міні-тра тор ЗІН-350. Конта ти: 27-41-86, (067) 338-55-09

ЗІЛ 131 бортовий, на ход , з до . 16000 рн. Конта ти: 067 288-75-78, 066 722-13-11.

ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

ФОРД

К льтиватор КПФ42. Конта ти: (097) 62854-96

Мерседес Бенц 809, 1978 р. в., в/п 5 т, термоб да, ідроборт. 36000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52. Рено Мастер 98 р.в., вант., 2.5 дизель, 5-ст п а, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 384-45-83. ТАТА LPT 613, 2005 р. в., 5,6 дизель, добрий стан. 45100 рн. Конта ти: 067 386-75-26

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам Комбайни артоплезбиральні, преспідбирачі. Конта ти: (050) 846-21-59, (098) 630-66-00 Тра тори МТЗ-82, Т-40АМ, Т-25, Т-16, пл , причіп. Конта ти: (097) 239-26-53 Борон дис ов , навісн , терміново. Конта ти: (067) 787-66-35

Пл 2- орп сний, артоплесаджал рядн . Конта ти: (096) 232-62-03

1-

Пл дво орп сний, вир-во Польща. Конта ти: (067) 787-66-35 Пл

інний. Конта ти: (067) 787-66-35

Пл інний. Конта ти: 20-01-51, (097) 14853-60 Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56, (098) 461-10-77 Причіп тра торний 2ПТС-4 на р . Ціна: 5500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 12172-76 Причіп до л/а. Конта ти: (097) 305-83-14 Причіп одновісний до тра тора, 1,3х2,0 м. Конта ти: (066) 372-23-81, (096) 307-31-29 Причіп-самос ид ГКБ-819. Конта ти: (067) 339-24-83

омпле ті з в ладишами до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

Автозапчасти, б/ и новые DACIA LOGAN, RENAULT KLIO - 2, двери, рылья, апоты, фары, фонари, сте ла, бампера, амартизаторы, пр жины, олесные дис и, навесное обор дование, КПП, дви ателя, салон и др. Конта ти: (067) 239-22-68, (063) 299-69-89 Дви атель ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Камаз, SKANIA - 112, КПП ЯМЗ, Камаз, Урал, мосты RABA-MAN, SKANIА. Конта ти: (095) 40656-95 Авто м літню «Но іан», б/в, 195/50 R15, з дис ами. Конта ти: (095) 705-41-10 Авто м , б/в, дис и з Європи. Конта ти: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39 Автозапчастини до а/м Вол а, РАФ. Конта ти: (096) 307-32-01

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ АВТО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТА ЯПОНСЬКЕ ВИР-ВО. КОНТАКТИ: АВТОШРОТ, М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 АВТОЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ МОДЕЛЕЙ ШКОДА, В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ: МОТОРНА ГРУПА, ХОДОВА, ПІДВІСКА, КУЗОВ, ОПТИКА, СКЛО, ТЮНІНГ. КОНТАКТИ: (067) 501-91-99 Автозапчастини. Конта ти: (095) 756-50-15 Автом зи провідних брендів ара діо: алпайн, бра с, ерц, а дісон, ш моізоляція ш мофф та ін. Конс льтації. Конта ти: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

Рало для виорювання артоплі. Конта ти: (067) 888-90-55

А м лятор автомобільний «Варта», 12 Вольт, 110 ампер/ од. Конта ти: (067) 77749-85

Рам шасі до львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Ба ажни 68-33-19

автомобільний, б/в. Конта ти:

Сани інні. Конта ти: 20-01-51, (097) 14853-60

Ба ажни

до л/а. Конта ти: 5-35-46

Тра тор «КИЙ 425». Конта ти: (067) 81032-02 Тра тор Т-25, сівал , рабар , прес, обприс вач, КТН. Конта ти: (067) 17055-96 Тра тор Т40, в хорошом стані. Конта ти: (097) 296-59-95 Тра тор ЮМЗ, робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 950-28-15 Тра тор, саморобний Конта ти: (096) 584-02-18

(Заліщи и).

Тра тор. Конта ти: (097) 628-54-96 Тю опрес «Вел ер». Конта ти: (067) 78766-35 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Конта ти: (099) 924-90-70

4.5.2. К плю Автонавантаж вач Львівсь ий або Бол арсь ий, в б дь-я ом стані. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Асенізатор ва мний, причепний, 2 б.м, прес-підбирач. Конта ти: (096) 11238-95

Ба паливний заводсь ий, ори інальний, б|в на тра тор Т-25. Конта ти: (067) 495-15-42 Бампер задній, фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф 3. Конта ти: 26-5719, (067) 267-07-10 Вал арданни�� задньо о мост до ГАЗ-52. Конта ти: (050) 814-51-03 Віз ( олеса та ст пиці від навантаж вача). Конта ти: (095) 686-16-02 Г м до а/м КАМАЗ, б/в. Конта ти: (097) 277-06-77 Г м зимов , б/в, 225/75 Р-15, Р-14, 2 олеса з дис ами 175/70 Р-13, 4 ле осплавні дис и до а/м Опель, 2 ми 195/60 Р-16. Конта ти: (099) 214-06-48, (096) 732-95-74 Г м , б/в, 185/65, Р-15, зимов . Ціна: від 300 рн. Конта ти: (097) 115-84-75 Дви н до а/м ГАЗ 24, після ап. ремонт . Конта ти: (067) 123-96-83 Дви н до а/м Таврія, с пере ономний, 0,93. Конта ти: (097) 924-82-29 Дви н до тра тора МТЗ-80, хороший стан. Конта ти: (096) 074-78-96 Дви н до Фоль сва ен Гольф-3, 1.9 дизель, хороший стан. Ціна: 5700 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

Борони інні, 4 шт. Конта ти: (067) 309-27-25

Задній міст в зборі до а/м КамАЗ. Конта ти: (067) 123-96-83

Верстат прорізний для обріз и необробленої дош и. Конта ти: (098) 386-56-22

Запчастини JCB, Perkins. Конта ти: (098) 03139-36 www.sgurs.com

Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-2769, (067) 903-01-72

Навантаж вач б ря озбиральний СПС-4.2, машин ич озбиральн БМ-6Б, запасні частини до них. Конта ти: (067) 780-14-39

Запчастини до а/м БМВ, Е39, зова, в разі необхідності відішлю по У раїні. Ціна: 130 рн. Конта ти: (050) 919-55-04

Навантаж вач б ря озбиральний СПС-4.2, можливо без тра тора. Конта ти: (067) 78014-39 Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ4. Конта ти: (098) 386-56-22

4.5.4. Оренда Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22 Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю

Автозварювальні роботи. • Конта ти: (096) 227-16-16 Газ на авто: встановлення, • продаж, ремонт, обсл ов вання. Конта ти: (067) 360-75-15, (050) 71997-49

Видалення вм’ятин без пош одження ла офарбово о по риття та без необхідності подальшо о фарб вання. Конта ти: (093) 132-33-88

Запчастини до а/м ВАЗ 2105. Конта ти: 2427-35, (099) 097-77-92 Запчастини до а/м Вол а, РАФ. Конта ти: (096) 307-32-01 Запчастини до а/м Мерседес 123, 1981-86 р.в. Конта ти: (098) 493-06-82 Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99 Запчастини до а/м Рено Трафі , 1985 р.в., 1,6 арбюратор. Конта ти: (096) 950-51-78 Запчастини до а/м Шевроле Авео: задній л шни , дешево. Конта ти: (096) 51509-79 Запчастини до авто япось о о, орейсь о о, итайсь о о, європейсь о о вир-ва. Конта ти: (066) 366-32-44 Запчастини до А ді-100, 1986 р.в., 2.0 дизель. Конта ти: (067) 970-73-59 Запчастини до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Запчастини до Фоль сва ен Пасатт Б-2, 198187 р.в. Конта ти: (098) 485-32-18 Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99 Колеса Р-14. Ціна: 50 рн./шт. Конта ти: (096) 515-09-79 Колеса, азов апарат р , дви н, радіатор, підйомни , розприділювач підйомни а, б/в, до ЗІЛ. Конта ти: (097) 277-06-77 Компле т задніх барабанів до Фоль сва ен В-3. Конта ти: (096) 515-09-79

Діа ности ходової, без оштовно, заміна мастил. Конта ти: (097) 757-31-53

Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: (050) 814-51-03

Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 4500-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64

Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03

Шиномонтаж. Конта ти: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА, В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (095) 055-50-19, (097) 832-38-03

Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03 КПП до а/м BMW 750 long, 1990 р.в., терміново, недоро о. Конта ти: (068) 33816-61 КПП до а/м ВАЗ 2106. Конта ти: (067) 10303-98 КПП до а/м ГАЗ 31029, Вол а. Конта ти: 2267-17, (067) 252-55-23 К зов до а/м ГАЗ 3110, Вол а. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23


Запчастини до МАЗ-5334. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-232-56-86, 066-135-58-26 Запчастини до Мос вич-412. Конта ти: 23-17-28 Зимові шини BLIZZAK WS-60, 215/55R16, 93R, в ідеальном стані, металеві дис и. Ціна: 1000 рн./шт., тор . Конта ти: 066-082-72-33

Транспортні послуги •

4.10.1. Пропон ю

Вантажні автоперевезення по всій території У раїни та Європи а/м Спринтер 311. Конта ти: (098) 522-84-99

МІСТО перевезення 1,5-3 т, •Вантажні «Газель» тент та а/м ЗІЛІ.-ФРАНКІВСЬК а/м «Бичо » бортовий. Конта ти: 6276-48, (067) 909-03-61 (0342) К зов до а/м КАМАЗ-5511, ідеальний стан. Конта ти: (067) 339-24-83 К зов до іномар и, 1988-2000 р.в. Конта ти: (097) 056-83-74 Міст до навантаж вача. Конта ти: (097) 98850-38 Підйомни до ГАЗ. Конта ти: (097) 27706-77 Підсилювач альма ідрова мний до ГАЗ-53. Конта ти: (050) 814-51-03

Дви н, 1,3 Б Опель-Кадет. 066-777-36-83

арбюратор, КПП-4, до Конта ти: 78-70-72,

Дви н, до ВАЗ-2103, без Конта ти: 096-919-31-06

Дви н, до Опель-Кадет, 1,3 бензин, 1984-87 р. в. Конта ти: 097-645-13-78

Ато м Камаз 1200х500х508, 2 шт, нові, для КрАЗ, МАЗ, 2 шт., нові. олінвал для МАЗ, ЯМЗ 236, новий. Конта ти: 096 386-64-34, 067 192-13-37

ГАЗ-52.

Реверса шестерні, 2 шт., до тра тора Т25. Конта ти: (067) 803-23-56

Дис и R-14 до а/м Сітроєн-Берлін о, Рено-Кен о, дешево. Терміново. Конта ти: 096-919-31-06

а/м

Рено, 2,5 дизель, не на ход , з до ментами, на запчастини. Ціна: 4400 рн. Конта ти: (093) 027-31-42 Роздат і циліндри нахил до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Сидіння до автомобіля. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Стій и передні в омпле ті з дис ами до Рено Ме ан. Конта ти: (096) 515-09-79 Тя ермов , нов , ори інальн , виробни Ленфордер, до а/м А ді, Ш ода О тавія, Фоль сва ен Гольф. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 612-49-48 Фіш и для та сі, вели і. Конта ти: (097) 47888-45, (095) 038-52-54

4.7.2. К плю Балони на аз метан до вантажних авто, балони исневі, в ле ислотні. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Дис и до задніх оліс до тра тора МТЗ-80, Т-40. Конта ти: (067) 309-27-25 Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, тельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Запчастини до а/м ЗАЗ 965 « орбатий». Конта ти: (097) 718-65-43 Колеса до тра тора ЮМЗ. Конта ти: 40-0218, (093) 254-13-38 Колеса задні до тра тора МТЗ-80, Т-40. Конта ти: (067) 309-27-25 Колесо до Т-16, б/в, Т-16, Т-25, на запчастини. Конта ти: (097) 508-14-00 Стріли до 309-27-25

льтиваторів, б/в. Конта ти: (067)

Дис и, R-14, 4 шт., до Вол а, б/в. Конта ти: 095-503-09-39 До KIA-pregio2.5, 050-544-24-15

2.7.

Конта ти:

До Mazda-6, 2.0, 2010 р. в., дви н, АКПП, зов, опти а, підвіс а, дис и, салон, дзер ала, с ло, ел/бло и, провод а. Конта ти: 066-654-45-02, 093-237-75-88 До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62 До а/м Мерседес-123, піч , передню панель, фари та задні ліхтарі до ГАЗ-24, ред тор моста. Газовий балон на пропан 70 л. Конта ти: 095-559-01-42 До а/м Ніссан-Санні, 1991-1994р. 1.4і зовні деталі, дви н, ходова, опти а і т.д. Конта ти: 096-164-89-14 До а/м Опель-Кадет, 1,3 арбюратор, КПП-4. Конта ти: 78-70-72, 066-777-36-83 До а/м Пежо-205, 1992 р. в., відішлю по У раїні. Конта ти: 0505407427 До а/м Хюндай Н1 H200 Конта ти: 050-544-24-15 До А ді-80, 1980 р. в., 1,6 дви н, автомат, радіатор, апот і т. д. Конта ти: 098-952-45-65 До БМВ-523і, 1997 р. в., Е39, БМВ-520, дизель, 2002 р. в., Е39, БМВ-524, д, 1991 р. в., Е34, БМВ-730, 1990 р. в., Е32 зов. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20 До ВАЗ-2101-2106. Конта ти: 099-642-24-49

Шини до задніх оліс до тра тора МТЗ-80, Т-40. Конта ти: (067) 309-27-25

До ГАЗ-52, 53, КПП, до ГАЗ-351, шини Урал, шин з дис ами, до УАЗ, систем для води, омпресор. Конта ти: 099-325-37-46

Ш ів олінвала до Опель Кадет, 1.7 g. Конта ти: 28-44-80, (098) 898-90-61

До Газель, КПП, 5-ст п а, нова. Конта ти: 050-668-36-93

4.7.3. Обмін АКБ VARTA 12V 110A\h 520A DIN 850A EN\SAE, в хорошом стані Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 777-49-85

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам Автоба ажни , до ле ово о а/м. Ціна: 100 рн. Конта ти: 066-885-83-76 Авто аталізатори. Конта ти: 067-265-94-82, 050-071-95-57, www.katality.com.ua Автомобільний чномовець ГУ-20Т, з технічною до ментацією, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-320-42-76

До Де -Ланос, б/в. Конта ти: 050-015-88-26 До ЗАЗ-1102 097-859-83-28

«Таврія».

До ЗАЗ-968-М, 050-695-36-55

нові.

Конта ти: Конта ти:

До ІЖ-2715. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-261-57-02 До львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: 067-270-51-90 До Мерседес, Е- лас 210 («оч ари »), 1998 р. в., зов, в ідеальном стані, зовні деталі, двері, апот і т. д., дви н 2,8, ороб а-автомат. Конта ти: 098-795-65-40 До Мерседес-123, 1981-1986 р. в. Конта ти: 098-493-06-82 До Мерседес-126, риш ба ажни а, заднє с ло та двері, лів задню фар , панель приборів, зимов м -16, недоро о. Конта ти: 050-267-65-51 До Мос вич-2140, КПП, ардан, панель та ін. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-438-91-80

Автосидіння для різних а/м. Конта ти: 096-110-05-62, 099-469-01-56

До Мос вич-М412, 096-575-07-81

Автошини зимові, шиповані, 205-75/R-15 Winter Slalom, в-во Франція, 4 шт., до а/м Нива, Шевролет або УАЗ. Конта ти: 098-320-42-76

До Пасат Б-3: передній та задній бампер, фари, олеса, апот передній та задній, бал передню та задню, радіатор, сидіння. Конта ти: 066-377-77-19

Бензоба и, до МАЗ, чи КамАЗ. Конта ти: 063-499-65-46

До Пассат Б-3, дви н, бампер передній та задній, бал , апот, риш , ба ажни , енератор, радіатор, сидіння, панелі, ори інальні фари, недоро о. Конта ти: 066-632-14-40

Бло дви на з б елями, новий, 2 олов и до дви на, до ГАЗ-53, б/в. Конта ти: 099-197-93-98

нові.

Конта ти:

Конта ти:

До Рено-Ма н м 440, 2000 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-847-08-22

Ви идн тр б «штани» на ВАЗ. Конта ти: 25-43-74

До Фіат-Добло запчастини, дви ни: 1.3 л, м льтиджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9 м льтиджет Рено-трафі , Опель-Віваро, Рено-Кон , А ді-100: запчастни. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68

Вед чий міст до Т-40. 096-139-90-28, 050-166-91-11

Гальмівні олод и до а/м Мос вич 1958-1962 р. в. Нові. Компле т - 8 шт. Ціна: 500 рн. Конта ти: 098-561-40-45 Гвинт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р . Конта ти: 096-686-64-36

продам А м лятори на ле ові та вантажні авто, арантія 2 ро и. Конта ти: 097 752-52-54.

Дизельний енератор, пот жністю 10 Вт. Конта ти: 096-204-92-96

Радіатор водяний до Конта ти: (050) 814-51-03

Вантажні перевезення по • У раїні і Європі, а/м Мерседес-

олов и.

Дви н, з навісним, до Форд-Сієра, 1,6. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-434-89-71

До Фоль сва ен-Пассат-В5, 2.5 тд, 1999 р. в., седан. Конта ти: 050-959-06-20

Б/в до Део Ланос: олов , розподілвал, пенал. До ЗАЗ. Конта ти: 098 832-11-66, 066 646-30-93. Бло дви на, олінвал до ЗІЛ 130, шини 260/508, нові. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52 Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11. Водонасос для миття авто. Конта ти: 75-92-88, 067 288-29-50. Газов авто станов пропан-б тан. Ц. до овірна. Конта ти: 066 535-94-58 Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52 Генератор від ЛАЗ Т рист мод. Г287Л пот жністю 2000 Вт. Придатний для вітря а. Конта ти: 097 679-73-99. Гл шни до ЗАЗ - 40 з тр бами до ньо о, новий. Ціна: 200 рн. Конта ти: 098 660-26-93. Голов бло а до ВАЗ 2101, в нормальном стані разом з розподілвалом. Конта ти: 096 135-98-27. Голов бло а до Газель. Конта ти: 096 546-22-51. Г м 225х17х50, 2 шт, ід. стан. Конта ти: 050 519-57-80. Г м до Урал, 140020, 2 шт., для УАЗ 8,40х15, 5 шт., нові. Конта ти: 096 386-64-34. Дви н Д-240 для МТЗ із ЗІЛівсь ою ороб ою в омпле ті. Конта ти: 050 373-27-60. Дви н до ВАЗ 2101, КП до ВАЗ 2101, задній міст. Конта ти: 096 274-17-05. Дви н до ВАЗ 2108, 1.3 бензин, 1987 р. в., та 5-ст. КП. Конта ти: 095 663-36-84, Любомир. Дви н до ГАЗ 24 після ап.ремонт . Ціна: 2500 рн. Конта ти: 097 558-63-23. Дви н до ЗІЛ 131, з онсервації, 1- омпле т. 5000 рн. Причіп 2-вісьний до тра тора, малий, на р зі. Конта ти: 098 920-38-64. Дви н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76. Дви н КрАЗ зборі, олінвал, роб. стан. Конта ти: 097 940-38-43. Дви н, КПП, задній міст, до м. та ін. до Мос вич. Конта ти: 097 479-64-30. Дис и оліс, б/в до ГАЗ 53, ЗІЛ 130. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52 До а/м МАЗ 500 самос ид: КПП, ред тор, задній міст, радіатор та ба ато ін. Конта ти: 050 867-28-05. До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До АЗЛК 2140. Недоро о. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41. До ГАЗ 3307, задній міст, ороб а передач, ардани, ресори перед., зад., підресорни и, ерм. пр., радіатор. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До ГАЗ 53. Крила нові, ресори, до ГАЗ 52 олесо в зборі, 20% знос ми. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До ГАЗ-66 мости, ресори, КПП, рам та ін. Конта ти: 097 940-38-43. До ГАЗ-66 мости, ресори, роздат , олеса, /п ерма, бампер, зов самос ид, бло циліндрів, роздат , ардани. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До Газель. Конта ти: 067 595-33-37. До ДАФ АТІ 400: олінвал, бло циліндрів, олов и бло ів, стартер, енератор, водяний насос. Тент синій євростандарт до КамАЗ 10 т, майже новий, можливо з ар асом. Конта ти: 067 370-86-68. До Т - 25 бортова ліва, роздат а до ГАЗ 69, міст до Вол и 21 Конта ти: 096 479-64-01. До Таврії. Конта ти: 095 704-49-06. До ГАЗ 3307, задній міст, ороб передач, ардани, ресори перед., зад., підресорни и. Конта ти: 066 326-99-54 З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19. Запчастини до ВАЗ, Газель, іномар и. Автома азин та заміна мастил, є все необхідне. Конта ти: С. Бандери, 31 52-23-38, 50-38-22

Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93

До Форд-Бравіа, фари передні, до Форд-Фієста, задні фари, до Фіат, задні фари, ел/дзер ала, 2 омпле ти. Конта ти: 26-58-91

Зимов м на дис ах, 5 шт., стані. Конта ти: 097 658-99-31.

Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93

До-БМВ 5, Е-39 зов, 1997 р. в., седан. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20

Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

Еле тровентилятор радіатора, олінвал, махови , фередо, пр жини підвіс и, дви н с лоочисни а, от ш а висо овольтна,та інше до Опель Кадет, 1.3, 1982 р. в. Конта ти: 096-465-26-94

Колеса до Урал, ЗІД 131, ГАЗ 66, нові та б/в. Ц. до овірна. Конта ти: 067 288-75-78, 066 722-13-11.

Г м , б/в, 315х70-R-22,5, висота проте тора 0,5 см. Конта ти: 096-639-96-62

Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11

Двері, праві, з підіймачем, р ч ами, с лом, нові, нефарбовані, першої омпле тності, до ЗІЛ-130. Ціна: 300 рн. Конта ти: 096-110-17-65

Задній бампер VW VENTO; в зь и бампера: передній VW GOLF, JETTA 2, задній VW JETTA 2 з фор опом. Конта ти: 067-391-01-43

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Конта ти: 067-768-38-93

Задній бампер від а/м Тойота-Корола, б/ в, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 066-931-39-61

Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1,6 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-621-73-39 Дви н до АУДІ-100 об’ємом 1,8 л з навісним обладнанням (стартер, енератор, арбюратор, трамплер) + 5-ст пінчата механічна КПП. Конта ти: 095-890-89-36 Дви н до човна Вітерець 8 М, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-024-91-10 Дви н ЗМЗ-308, інже тор. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-425-59-55 Дви н Т-40, з ороб ою передач ГАЗ-53 до автонавантаж вача, в хорошом стані. Конта ти: 067-270-51-90 VITALIK555555@meta.ua

Залізні дис и до БМВ, та пар зимової 195-65-315 Конта ти: 050-378-34-77

ми

Запчастини до а/м Газель. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-495-30-30 Запчастини до а/м Део, Шевроле, ВАЗ, двері, рила та ін. Конта ти: 093-020-89-47 Запчастини до а/м Фоль сва ен Пассат Б-2, 1981-1987 р. в. Конта ти: 098-485-32-18 Запчастини до всіх моделей Opel Omega B, б/в. Конта ти: 050-155-07-07 Запчастин и 050-342-27-33

до

ГАЗ-24.

Конта ти:

31

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№48 від 12 р дня 2012 ро

відмінном

Колеса до машин. Конта ти: 55-42-02

Колінвал ВАЗ 2101, азорозподільний механізм, новий, 1000 рн. Конта ти: 066 795-85-75 Колінвал до КамАЗ стандарт, ЮМЗ-238, стандарт. Конта ти: 067 305-66-10. Колінвал Т-25 з в ладеною мою з амерами. Конта ти: 067 811-07-17.

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067)907-95-30 Г мовий бордюрний заїзд для авто, 4 шт. Ціна: 360 рн./шт. Конта ти: (097) 59018-49

Спринтер, 2 пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99, (067) 944-52-72 Е с аватора посл и, •опання отлованів, траншей,

план вання р нт , вивезення землі а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: (096) 110-38-89

Пасажирсь і та вантажні • перевезення, приватні, ле овим а/

м по області, по У раїні, Росія, Білор сія. Рено Трафі , 8 місць. Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 18319-77, (093) 724-72-91

Вантажні перевезення по У раїні і Європі, а/ м Мерседес-Спринтер, 2 пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98 Е с аватора посл и, опання отлованів, траншей, план вання р нт , вивезення землі а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: (096) 11038-89 Пасажирсь і та вантажні перевезення, приватні, ле овим а/м по області, по У раїні, Росія, Білор сія. Рено Трафі , 8 місць. Ліц.СРАВ№434902від22.10.2008до21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77 Перевезення а/м Мерседес 814, ф р он, ідроборт, від 1 т. до 5 т. Конта ти: (050) 61186-57 Посл и авто ран «Івановець», 14 т, 14 м, стріла. Конта ти: (067) 791-97-64 Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн, ідроборт; МерседесСпринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 85326-50 Посл и новим повноцінним джипом чорно о ольор з висо оя існою м зичною системою. Конта ти: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЄВРОСАМОСКИДИ, ЗЕРНОВОЗИ. ГОТІВКОВИЙ ТА БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М РЕНО-МАЙСТЕР, 2 ТОННИ,

Перевезення а/м Мерседес 814, ф р он, ідроборт, від 1 т. до 5 т. Конта ти: (050) 611-86-57, (067) 95811-21

ВИСОКИЙ, ДОВГИЙ. КОНТАКТИ:

Посл и авто ран «Івановець», 14 т, 14 м, стріла. Конта ти: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРОМ ПО

• Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн,

КОНТАКТИ: (097) 075-02-50,

ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 85326-50

(096)453-05-57

МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. (050) 140-52-23 ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ

Посл и новим повноцінним джипом чорно о ольор з висо оя існою м зичною системою. Можливі разові поїзд и, весільний ортеж. Конта ти: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25 Достав а р зов поп тным транспортом по У раине и за р бежом. Оплата в одн сторон . Опытные диспетчеры.Лиц. МТУ №524701 от 16.03.2010 . Конта ти: (067) 52024-00, (095) 321-97-47 Елена (066) 830-75-11, (096) 615-05-38 Ни олай Вантажні автоперевезення по всій території У раїни та Європи а/м Спринтер 311. Конта ти: (098) 522-84-99 Вантажні перевезення 1,5-3 т, а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ- «Бичо » бортовий. Конта ти: 62-76-48

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94 ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед «PEUGEOT ORIGIN», рама сталь. Ціна: 750 рн. Конта ти: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Мопед «М стан », 49,9 б.см, 4ст пеневий, хороший стан. Ціна: 3600 рн., тор . Конта ти: (096) 765-45-75 Мотоци л «Днєпр-11» з оляс ою, пробі 1000 м. Конта ти: (095) 138-55-14 Мотоци л «МТ-16», із вед чою оляс ою , з до ментами. Ціна: 3200 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 С тер «Даелім», 125 б.см, в хорошом стані, 2-місний. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (096) 136-46-14

4.11.2. К плю Велосипед. Конта ти: 40-02-18, (093) 25413-38 Мопед. Конта ти: (067) 362-70-80, (093) 52991-10

Посл и е с аватором Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, +