Page 1

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№48 (538) від 12 грудня 2012 року

Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№48 від 12 р дня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ..................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................11 Здам..........................................11 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................13 Обмін.........................................13 Пропон ю....................................13 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................13 К плю........................................15 Здам..........................................15 Винайм ....................................15 Обмін........................................15 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................15 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................17 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................17 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................21 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................21 К плю......................................21 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................21 К плю......................................21 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................21 К плю.......................................22 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................22 З ви отовлення..........................22 З встановлення...........................22 Інші........................................22 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 Б дівельна довід а.....................23

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а ............24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................24 К плю......................................24 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................24 К плю......................................24 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................24 К плю.......................................25 Пропон ю..................................25 6.9.0. Спецодя ..........................25 Продам.....................................25 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.11.0. Конта ти.........................25 Пропон ю..................................25

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................25 К плю.......................................25 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................25 К плю.......................................25 Пропон ю..................................25 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................25 К плю.......................................25 Пропон ю..................................25 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................25 К плю.......................................25

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................26 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................26 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................26 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................26 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................26 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................26 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................26 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................26 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................27 Автодовід а................................27 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................30 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................30 К плю......................................31 Обмін.......................................31 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................31 К плю.......................................31 Пропон ю..................................31 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................31 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................31 Попит......................................31 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................31 К плю......................................31 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................31 К плю......................................31

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ.................32

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............34 10.2.0. За блено, знайдено........34

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ...........................39

ПОБУТ 8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................40 К плю......................................40 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................40 К плю......................................40 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................40 К плю......................................40 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................40 К плю......................................40 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................40 К плю......................................41 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................41 К плю......................................41 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................41 К плю.......................................41 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................41 К плю......................................41 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................41 К плю.......................................41 Подар ю...................................41 Пропон ю..................................41 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................41 К плю......................................41 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............41

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ..42

№48 від 12 р дня 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

Оплатити платні о олошення можна

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі ється ви лючно на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! Лише в том випад , я що Ви з одні з сіма п н тами вищев азаної і мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете орист ватися повним обся ом посл , я і надає азета «Афіша.Рівне».

оди

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

+38 (094) 966-87-92

Варіант №2

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

до 22 слів, 7 рн. за подач

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача чи втрат

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

Інтернет: www.ar.rv.ua

12. Претензії через затрим реда ція не приймає

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662

- через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється 14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення» в о олошеннях про ва ансії (р бри а «Біржа праці») ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ в аз вати стать андидата, йо о ві , а та ож місце проживання та приналежність до відповідної національності. 20. Ціни на об`є ти продаж , посл и, заробітна плата (р бри а «Біржа праці») азеті та на сайті «Афіша.Рівне» в аз ється лише національній валюті У раїни ( ривня).

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

21. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Варіант №6

Реда ція попередж є:

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

понах в реда ції за

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

т. хх-хх-хх

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че . 5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат 6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua Відділ о олошень:

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

office@ar.rv.ua

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд . Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

«Афіша.Рівне» в соцмережах: ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Одно ласни и: www.odnoklassniki.ru/afisha.rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/pages/АФІШАРівне/138882819544631


5

№48 від 12 р дня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ

Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9П, ремонт. Терміново. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

вартир , • 1- імнатн євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1- імнатн вартир, в л.Ма арова, біля ма азин «Літа», 4/9 Ц, 31/18,6/5,6 арний стан, пар ет, м/п ві на, бойлер, с/в плит а, меблі. Ціна: 204 000 рн. Конта ти: (066) 600-38-56,(096)030-21-03 1- імнатн вартир , «малосімей а», р-н Північний, 6/10П., 34,7/17,4/8,7. Ремонт. Ціна: 240 500 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Бояр а, 9/9п, євроремонт, МПВ, лоджія. Ціна: 221 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5 Ц, 23/12/5, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, д шова абіна. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/ 9ц, остин а, євроремонт, д шова абіна, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5 пов. 32/16/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 22/13/5, житловий стан. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 31/ 17/6, МПВ, олон а, ремонт, вмонтовані меблі, техні а, ві на двір. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 35/18/6, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050)928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, 36/ 18/9, ліч- и, МПві на, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/ 18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під’їзді на опалення. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, -/ 18/5. Жилий стан, бал он, олон а, тр би нові. Ціна: 208000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 32/ 16,5/6, пар ет, осм. рем., бал он є. Ціна: 200000 рн Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Гарна, 3/5 пов. 36/ 20/8.5 в.м. с часний ремонт, бал он. Ціна: 298800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Гарна, 3/5Ц. 36,4/ 18,8/8,2. Жилий стан. Перетерті стіни і стелі. Зас лений бал он. Броньовані вхідні двері. Д же тихий і спо ійний район. Ціна: 279000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7, ремонт, б/з, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, житловий стан. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5Ц, 38/ 19/9, ремонт, помін. двері. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 34/ 18/9, хороший стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 35/18/6, ремонт, МПВ, арний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 8/9п, 34/18/8 осметичний ремонт. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 пов., 34/18/9 в.м., без ремонт . Ціна: 203350 рн., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 12 ш оли, 9/9 п, 34/18/9. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 34/18/9, житловий стан, ві на двір, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П., 34/ 18/9. Жилий стан. Ціна: 199 700 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 30/ 16/6, МПВ, бал он зас лений, житловий стан, лічильни и, олон а. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9, ремонт, затишний двір. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 35/ 18/6, МПВ, по ращене план вання, бал он, дах ап.ремонт. Ціна: 217 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9 пов. 36/18/9 в.м. ремонт, вмонтована хня. Ціна: 249000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 276000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5/5 Ц, 30/ 17/6 шатр. дах, част ово ремонт. Ціна: 237800 рн., тор Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 Ц, 35/19/8, поліпшене план вання. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/ 17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 220000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 217300 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 23/12/5, олон а, бал он. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 Ц, 45/22,4/11,8, ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9П, 32/ 17/7, жилий стан, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9п, 35/ 17/9, житловий стан, бал он незас лений. Ціна: 237 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, р-н 12 ш оли, 2/5 ц, 30/18.5/6, євроремонт, мп.ві на, бойлер, лічильни и, с/ та хня - ахель, част ово мебльована. Ві на в двір. Не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер,с/ в з.. д ш. абіна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 7/9 П, біля «Арсен », 34/18/9, с/в о ремий. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 4/5 пов.29,1/17/6 в.м. без ремонт . Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц,24 м. в., хороший ремонт, вмонтована хня, дві імнат и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 31/ 18/6, МПВ, нова олон а, поміняна сантехні а, нова ванна, т алет, мивальни , свіжий осметичний ремонт, пор ч з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/9 п, 31/17/9, перепланована, ві на на дві сторони, МПВ, осметичний ремонт, меблі лишаються. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/9 п, 35/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 10П, 34,5/17,4/9, жил стан, омора. Ціна: 244000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9П., 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 232 300 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о. 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 4/5Ц, без ремонт , жилий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Г р’єва, Бояр а, 3/ 3, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/ 9Ц, 32/16/7, звич. стан, можлив. доб д. лоджії . Ціна: 272000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9Ц., 36/17/8. «Чеш а», потреб є ремонт . Ціна: 256400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, хороший стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 35,7/ 19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 268 000 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 24 м. в., імната, можливо переробити під « остин », вивід під пральн машин . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 32/ 17/6, жвроремонт, броньовані двері, вмонтована хня, лічильни и. Ціна: 266 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/8, поліпшене план вання, сонячна сторона. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 232000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, імната 12м. в., блочна сис-ма на 4сім, Ї, ремонт, бойлер, чисто. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 34/ 18/6,5, євроремонт, вмонтована хня. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/9, поліпшене план вання, бал он зас лений. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5, 32,2/ 16/9, ремонт, меблі. Ціна: 282900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц,17 в.м, жвроремонт, без бал она. Ціна: 147600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/ 18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/ 9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 224000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5пов. 31/17/6 в.м без ремонт . Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 29/ 16/6, біля інотеатр «Ера». Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 Ц, 20/13/4, ремонт, бойлер, меблі, ліфт працює. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 4/9 П, мпв, броньовані двері, залишаються дея і меблі, хороша вартира, сантехні а нова, плит а нова, бал он зас лений деревом. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/ 18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гарна, р-н пивзавод , це ляний, затишний двір, євроремонт, лишається хня та вітальня, по ращене план вання, вели а хня, зас лений бал он, недоро о, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9п, 39/ 18/9, євроремонт, нова дерев’яна столяр а, бал он зас лений. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208 000 рн.Конта ти:(098)259-40-38,(066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 31/20/5, не това, ламінат, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Біла, 23,2/12,3/4,7, «малосімей а» 5/5 Ц, жилий стан без ремонт , това, є олон а, лічильни и, одовий замо . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 5/9Ц, 48/25/11. Ремонт, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/9 Ц, 22/17 « остин а» ремонт, меблі отова до продаж . Ціна: 157950 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 241900 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9, 36/ 18/8 ремонт, до лян та вартира. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9Ц, 47/25/13, автономне опалення, євроремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5ц, 30/ 17/6 жил стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 31/17/6, хороший стан, олон а. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 7/ 10п, бал он зас лений, лічильни и, нова столяр а, хороший стан. Конта ти: 62-72-55

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/9 ц, 50 в.м., омпле с «Гетьман Ви овсь ий», новоб дова, індивід альне опалення, євроремонт, зас лена лоджія. Сонячна сторона. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9п, 33/12/9, МПВ, лоджія теплена і зас лена, лічильни и. Ціна: 196 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9П, хороший ремонт, вмонтована хня. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 33 / 12,3 /8,2 ремонт, або обмін на 2-х імн . ПБ Ювілейний + доплата Ціна: 221400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/9 Ц 32/19/6 бал он. Ціна: 206550 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 42/ 20/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л . Павлючен а 6/9 Ц, 32/19/6 . Жилий стан , бойлер , меблі, зас лена лоджія. Ціна: 212000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 32/ 17/6, пласти ові ві на, нова олон а, броньован двері. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/ 18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 ц, 35/19/7, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9П, 32/12/7, ремонт, не това, зас лений бал он. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц, 22/12/4,хороший ремонт, санв зол-плит а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5Ц, 31/ 17/6, част . рем.в імн., хні, ванна без рем. Ціна: 264000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 п, 34/18/9, євроремонт, ламінат, нова столяр а, заміна сантехні и, не това, сонячна сторона. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/ 18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/ 18/9, зас лений бал он, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/ 18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 66/ 38/9, жилий стан, ладов а, підвал. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт. Ціна: 216000 рн, тор . Конта ти: (097) 863-42-89

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 192 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, євроремонт, новий ліфт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/ 18/8, ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 Ц, 18 в. м, в хорошом стані, м/п ві на. Ціна: 172 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, ремонт. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о «Ювілейний», 2/5 це л. б д., 30/18,5/5, ремонт. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9Ц, 19/13, ремонт, МПВ, д шова абіна, бойлер, меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 124000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 38/19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц., 38,1/19/8. «Сталін а», звичайний стан, не това, ві на на алею. Ціна: 326 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 36/19/8 в.м, ремонт, поліпшене план вання. Ціна: 240 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а 1/5 пов. 35/19/7 в.м. м/п ві на, осметичний ремонт, підвал. Ціна: 244850 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 1/5 ц, 31/17/6, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 1/5Ц., 35/19/7. Хороший стан, висо ий цо оль. Ціна: 248300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/3ц, 30/ 17/6, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 278 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 1/5Ц., 35/19/7. «Чеш а», хороший стан, цо оль висо ий. Ціна: 248 600 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9 П, 36/18/8. Хороший ремонт, все нове. Немалосімей а. Ціна: 236000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/5Ц, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 35/18/8,6, жилий стан. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/5 ц, 33/17/6, санв зол і хня з ремонтом, імната без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/5Ц, 31/17/6. В процесі ремонт , не това. Ціна: 256400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№48 від 12 р дня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4Ц., 28/16/4,5. Хороший стан, нові ві на, лічильни и. Ціна: 199400 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н. Бояр а, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, ліфт працює, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9Ц., 30/18/9. Жилий стан, вели а лоджія. Ціна: 199 700 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 32/13/9, єврорем., л/з. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/12/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр міста, 2/4 ц, 26/16/4, свіжий осметичний ремонт, МПВ, нова столяр а, нові вхідні двері. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/13/5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Косметичний ремонт. Ціна: 223850 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 29/18/6, перепланована, част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9П., 34/18/9. Косметичний ремонт, не това, сонячна. Ціна: 228 200 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 ц, 32/18/5, лоджія зас лена, хня та с/в ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн . (це ла). Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9Ц, 32/18/5, висо ий цо оль, част ово ремонт, зас лена лоджія. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 32/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 ц, 22/12/5, бал он, або обмін на 2-х імн. + доплата. Ціна: 180400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 36/19/ 9, ремонт зроблений. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5 ц, 32/16/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Островсь о о (Грабні ) 2/2Ц., 32/ /6. Жилий стан. Ціна: 207 800 рн. Ціна: 207800 рн Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 2/ 5ц, 23/13/5 осметичний ремонт, олон а. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 3/5 Ц, 31/16/6, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 241900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5Ц, 23/12/5, жил.стан. Ціна: 164000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 184500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 34/18/9, ремонт, меблі, с/в роздільний. Ціна: 252000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт, МПВ, ламінат, зас лений бал он, шафа- пе, хня. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, част овий ремонт, б/з. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 34/18/9, хороший житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 пан. б д., 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: 232 300 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 П, 34/18/9. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 2/ 5 пов. 30/17/6 в.м. част овий ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 30.5/12.5/6/5 Ціна: 200900 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9Ц, 22/12/6, євроремонт, бойлер, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. К рчатова 4/4 пов. 28/14/4 в.м. ремонт, вели ий бал он. Ціна: 186750 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5 ц, 23/13/5, житловий стан. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 П, 37/19/7,5, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5Ц, 24/13/6, хороший жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 ц, 38/20/8, свіжий ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4 Ц, 28/14/4, осметичний ремонт, м/п.ві на, олон а. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 31/18/4,5, жил.стан, олон а, без бал она. Ціна: 192000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, поліпшене план вання, 42/24/6, осметичний ремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4ц, 28/14/4 ремонт, вели ий бал он. Ціна: 176000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 30.5/17/6.5, ремонт. Ціна: 254200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 1/9 П, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5Ц, « остин а», 18м. в., ремонт, бойлер, вмонт. хня, с/в з. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані, терміново. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, МПВ, осметичний ремонт, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 34/ 18/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, ві на в двір, 22/12/5, хороший ремонт, МПВ, с/в плит а с часна. Ціна: 156000 рн., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9П. 35/17,5/8,5. Жилий стан. Є бал он. Не това. Ціна: 222000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 1/5Ц, чеш а, 40/20/10, хороший стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5Ц, 30/17/6, ремонт, нові тр би, сантехні а, вмонтована хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 35/19/9 в.м. жилий стан. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 7/9, 36/18/9, МПВ, столяр а нова, є лічильни и, нова провод а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/6Ц., 30/17/7,8. Ремонт, хороший стан. Ціна: 256 700 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а 6/9 п, 36/18/9, ремонт свіжий. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9, 34/ 18/9, повноцінна вартира, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Корольова 3/6 пов. 32/17/7 в.м., ремонт. Ціна: 236550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, бойлер, не това, не малосімей а, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5ц, 32/18/5, по ращене план вання, МПВ, бал он зас лений, олон а, вмонтована хня, шафа- пе, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: 250 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5ц, 31/19/6, ремонт, МПВ, нова сантехні а, бал он, вмонтована хня. Ціна: 217 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 Ц, 26/16/5 в.м, ремонт, ліфт працює. Ціна: 168000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4Ц., 28/14/4., Ремонт, хня-ст дія. Ціна: 183200 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/9Ц, 26/18, блочна система на 4сім’ї, с/в з.на 2 сім’ї. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 35/18/7, житловий стан. Б дино дворі. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 вартир , в л. 1- імнатн Льоно омбінатівсь а, 4/9Ц., 18 в.м., блочна система, хороший стан. Ціна: 85500 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова «Бояр а», 5/9 П, 34/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а), 1/9 П, 34/18/8, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9ц, 32/ 19/7 євроремонт, бойлер, лічильни и, бал он 6м. в., ламінат, мпв, можл.обмін на 2-ох імнатн +допл. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал она, сонячна сторона. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 п, 25/12/6 в.м., м/п ві на, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц., 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 272700 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 270600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 5/9 П, 34/18/9 . Хороший осметичний ремонт, зас лений бал он. Ціна: 232000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 7/9 П, 34,5 /17,5 /9, звич. житл. стан. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 пов. 30/20/7 в.м. жилий стан. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 ц, 30/20/7, житловий стан. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5ц, 31 в.м, МПВ, житловий стан,можна під омерцію. Ціна: 241 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а, сонячна сторона, автономне опалення, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/ 18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича 5/5ц, 33/17/6, жилий стан. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/5Ц., 21/12,5/5. Ремонт, ві на в двір. Терміново. Ціна: 150600 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/9 п, 30 в.м., нова плит а ванній, хні, м/п ві на, вели ий бал он, підвал. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 6/9Ц, 30/18/5, ремонт, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 188600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 9/9Ц, 30/18/6, ремонт,вмонтована хня, ліфт новий працює. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 30/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 7/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц., 30/18/5. Хороший стан, вели а лоджія. Ціна: 207600 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 184000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 151700 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц, 32/18/5, осметичний ремонт. Ціна: 209100 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3 КВ.М., ЖИТЛОВА ПЛОЩА 12.1 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, СОНЯЧНА СТОРОНА. ЦІНА: 144000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, дах не тече, ліфт працює, є бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 Ц, 31/18/6. Жилий стан. Вмонтована хня, перетерті стелі, ванна/т алет облицьовані плит ою, МПВ. Не това. Ціна: 172000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 205000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9П, 31/12/9 хороший стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9П., 31/12/8. Жилий стан. Ціна: 191300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 8/9 Ц, 31/18/5, бал он 6 метрів, ліфт працює. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 1/9 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 5/9П, 34/16/9, МПВ, Брон.двері, бойлер, бал он зас лений. Ціна: 225000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 233700 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 Ц, 21/12,5/5, осметичний ремонт, олон а, д шова абіна. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 24/12.5/5.5. Ціна: 144000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 30/18/5, жилий стан, бал он. Ціна: 176000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/4 Ц, 29/16/5, пласти ові ві на, підвал, ві на виходять в двір. Ціна: 204 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Польовa, 4/5Ц, 29/ 17/5, ремонт, МПВ, бал он зас лений, терміново. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5ц, 25/ 12/5, бал он, осметичний ремонт. Ціна: 164000 рн Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5 ц, 31/17/5.3, осметичний ремонт. МПВ, нові вхідні двері, с ха, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9 П, 36/12/8, жилий стан. Ціна: 196000 рн. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц., 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 268600 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 47/30/6, імнати роздільні, без ремонт . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5 Ц, 32/17/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 6/9 П 34/18,5/8,7 ремонт. Ціна: 234900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, 30/12/6.5, житловий стан, ві на двір, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, мп.ві на, нова сантехні а, столяр а, євроремонт. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9П, 34/18/9, євроремонт, бойлер, МПВ, вмонтована хня. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, 5/ 5ц, 29/16/6, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 237800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна 7/9 Ц, 33/14/6, євроремонт, пласт. ві на, вмонт. хня, ліфт працює. Ціна: 204000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна «РУМ», 7/9 Ц, 26/14/6, ремонт, меблі, бойлер, бал он, ліфт працює. Ціна: 192000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Соборна 2/4ц, 36м. в., по ращене план вання, відмінний стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9 пов. 32/18/7 в.м. с часний ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц, 31/18/5.3, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9п, 36/ 18/8 ремонт, МПВ, столяр а, не това. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц,22/12/5, хороший ремонт, бал он теплений, зас лений, обшитий. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Соборна 7/9 П, 34/ 18/9. Хороший осметичний ремонт, зас лений бал он. Ціна: 232000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 ц, 23/13/5, ві на в двір, ремонт, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 ц, 34/18/9, ремонт, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, 2/5Ц, чеш а, 37/20/8, хороший ремонт, бал он+підвал. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, Бояр а, 2/5 ц, 36/20/7.5, по ращене план вання, ремонт, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 3/5Ц, 20 м. в., не това, санв зол на 4 сім’ї. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Соборна Ювілейне, 4/9ц, 32/18/7 євроремонт. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Соборна Ювілейний 4/9 Ц 32/18/6 ремонт. Ціна: 218700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 вартир , в л. Соборна, 1- імнатн (новоб дова) 6/6 ц, євроремонт, залишаються меблі + техні а. Ліфт працює. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9 ц, 26/ 14/6, житловий стан. Бал он. Не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 36/ 19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 35/ 18/4.5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 37/ 20/9, осметичний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 307500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/ 18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, 28/16/4. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4Ц., 30/16/5. Косметичний ремонт. Ціна: 224 125 рн Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 34/ 18/9, осметичний ремонт, р-н РУМ, МПВ, броньовані двері, ліноле м, не това, не малосімей а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28


7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№48 від 12 р дня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/ 18/6, євроремонт. Ціна: 266500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц, 33/ 18/6, євроремонт, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц., 30,5/16,4/5. Потреб є ремонт . Ціна: 216 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/ 18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9П., 34/ 18/9. Хороший стан. Ціна: 228 200 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7 євроремонт, натяжні стелі, МПВ, ламіна, бал он зас лений. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7, євроремонт, бал он зас лений, нова вмонтована шафа- пе. Ціна: 221400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/ 18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, євроремонт, меблі, вмонтована техні а, 39/ 20/8.1. Конта ти: (066) 560-43-78, (097) 402-30-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна, новоб дова, 7/7 ц, 44.5/20/15, євроремонт, меблі, техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , Пр.Мир , 4/5Ц, 31/ 16/6,5, євроремонт. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 8/ 9 ц, 48/30/8, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а,1/5 Цх, висо ий цо оль, част овий ремонт, о ремі імнати. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 Ц, 55,3/32,1/11,7, бал он. Ціна: 319800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 36/19/8, чеш а, б/з, броньовані двері, житловий стан. Недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П. 35/18/9. Жилий стан. Перетерті стіни та стеля, нова ванна, сантехні а, на ві нах решіт и. Ванна та т алет облицьовані плит ою. Ціна: 230000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

1- імнатн вартир , пров ло Робітничий, 2/5ц, 39/18/9, простора, бал он, омора, потреб є ремонт , чистий під’їзд, затишний двір. Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 590400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5 Ц, 45/ 31/6, імн. ізол., осм. ремонт. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц, 63 м. в., після заб довни ів. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5ц 46/ 29/6 роздільні імнати, ремонт, перетерто, нові тр би, нова сантехні а, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 3/5ц, 45/ 29/6 хороший жилий стан. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 ц, 72/36/15. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 40/ 27/6, ремонт. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 5 ц, 50/32/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 40/ 27/6, перетерті стелі, нова столяр а, олон а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Соборна, Центр, «сталін а» 2/5Ц, 36/19/8,4, хороший добротний ремонт. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/ 4Ц., 35/20/8. «Сталін а», висо і стелі, жилий стан. Ціна: 330 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5Ц., 31/17/6. Хороший стан, шатровий дах. Ціна: 248300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 пов. 34/18/9 в.м. без ремонт . Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 34/18/9, євроремонт, біля ар и, терміново. Ціна: 204000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1- імнатн вартир , Р-н пивзавод ( орот а), 37/18/6, жил стан, о р. Вхід, ліч на опалення. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , р-н Радіозавод , 6/9 ц, 43.9/22.7/12.2, новоб дова, автоном а. Ціна: 296000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 4/ 5 Ц,33/18/6, олон а,хороший ремонт, д шова абін а. Ціна: 260000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , л. Відінсь а 4/5ц, 32/ 18/6, житловий стан, вели ий бал он, МПВ. Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича,1/9П, 35 в.м., част овий ремонт, МПВ. Ціна: 208000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 34/18/9 в.м, жилий стан. Ціна: 188000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , центр, 2/5 Ц, 31/18/ 4,5 в.м, євроремонт, всі до менти, м/п ві на. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л.Київсь а, 2/5 ц, 24/ 12.5/5.2, зас лений бал он, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9ц, 31/12/7, МПВ, бал он, перетерті стелі. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 4/5 пов. 30/17/5 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 240700 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л.Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

Квартири в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, 2, 2,3- імнатні. Затишний район, арне план вання, дахова отельня. Най ращий вибір для тих, хто цінить я існе житло. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/10 ц, 42/21/8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 5ц, 30/18/6, осметичний ремонт, бал он, лічильни и, меблі. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 9/9 Ц, 34,5/19,9/5,7 ремонт, вільна. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 196000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 П, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 510-55-80 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 пов. 34/18/9 в.м. висо ий цо оль,жилий стан. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 Ц, 32 в.м., ремонт, меблі. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9, 32 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , в л. Фабрична,5/9П, 34/18/8, осмети а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 29/16/6, без/б, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 30/ 16/6,5, осмети а, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, 34/18/6, євроремонт. Ціна: 252000 рн, тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 2/9Ц, 47 м. в., хня – 12м. в., а/о, після заб довни а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 1/4ц, 41/20/10, новоб дова, висо ий цо оль, бал он, стан після б дівельни ів, двір о ороджений, дитячий майданчи , пар ов а. Ціна: 254 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л.Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, пор ч садо , з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Мельни а, 1/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, доб дований бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.О.Телі и 6/9п, 35/ 18/7 жилий стан, перетерті стелі, хня вмнтована. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 7/9П. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л.Польова, 4/5 ц, 25/12/5, бал он, осметичний ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- і мнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 30/15/8, МПВ, не това, євроремонт, ві на двір, тихий район. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 209100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5 ц, 33/18/6, МПВ, осметичний ремонт, не това, д шова абіна, вели ий оридор. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 142500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. О. Д ндича, 4/9Ц., 30/18,2/5,3. Жилий стан, не това. Ціна: 179100 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, 30/18/6. Ціна: 213200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , Новий Двір, 1/2 ц, 40 в.м, житловий стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , пивзавод, 1/3, під бізнес, поряд з пин а, 32 в.м. Ціна: 268000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 1/2Ц, 37 в.м., автономне опалення, ремонт, терміново. Ціна: 223800 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , Пивзавод,1 поверх, 30 в.м.хороший стан, можливість доб дови. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П, 34,5/17,2/8,3 ремонт, вмонт. хня. Ціна: 243000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 32/ 17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 п, 36/18/9. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/4 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал она, осм рем. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, ремонт. Ціна: 248000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това, хороший стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , пр.Дворець ий, 4/5 Ц, 24/13,6/ 6, бал он. Ціна: 209100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Кімнати в ртожит , в л. Льоно омбінатівсь а, 3 шт. Конта ти: 43-26-20 Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Кімнат в ртожит , в л . Д.Галиць о о 6/ 9 Ц, 18 в.м. Жилий стан. Ціна: 96000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Кімнат в ртожит , в л. Гараріна. Конта ти: (096) 456-87-03 Кімнат в ртожит , в л. Фабрична, приватизован , жилий стан, телефон, абельне ТБ. Ціна: 79200 рн. Конта ти: (099) 277-88-80, (097) 900-93-79 Кімнат , в л. Відінсь а, 2/5Ц., 21 в.м., хороший стан, підведена вода. Ціна: 97 800 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Свободи (р-н Педінстит т ), 3/

3Ц, без ремонт , автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2 імнати в ртожит , з можливістю переплан вання в 2- імнатн вартир , це ляний б дино , в л. Ніла Хасевича, нормальний стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- вартир , в л. Га аріна, 1/5ц, 43 в.м, євроремонт, МПВ, можна під омерцію. Ціна: 369 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатні вартири, в л. Ст. Бандери, 1/ 5, 42/2/6, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , п-т Мир , 5/5Ц., 45,6/ 29,6/6. Жилий стан. Ціна: 297200 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 4/9 П, 50/30/8 . Жилий стан. Ціна: 312000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/3Ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/ п ві на. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 8/ 9 Ц, 47/29,4/7,6, або обмін на 1 імнатн вартир + доплата Ціна: 315700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 8/ 9Ц., 48/27,3/8. Жилий стан. Ціна: 317500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, б дино 2004 ро , 1/5 п, висо ий цо оль, 60/45/7,5 перепланована (доб довані 2 імнати), ремонт. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 2/5, 60 в.м., автономне опалення, ремонт. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хороший стан. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 2/9 пов. 48/29/8,8 в.м. с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 348600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 48/30/7, ремонт, МПВ, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 ц, 49/29/8, 2 бал они, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 385400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, новоб д. 3/5 Ц 59,6/ 33,4/11,2 після б дівельни ів. Ціна: 492000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова 6/9 П. 54/ 33/8,8. Жилий стан. Ціна: 264000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9п імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Вербова 9/9 пов. 51,5/32/9 в.м. хороший жилий стан, дах після ремонт . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 55/ 29/7, с ч.рем., є до м. на доб д.бал он на 3 ві на. Ціна: 312000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26/6, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9п, 47/ 29/7, с/в і хня плит а, бал он теплений, бойлер, дерев’яна столяр а. Ціна: 340 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н «Вопа », 48/29/8, ремонт, меблі, си налізація, вітальня, спальня. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5 Ц, 47,3/ 27,7/ 8,1. Ціна: 364500 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 8/10 Ц ново б д. 56 м. в ,авт. опал., част ово ремонт. Ціна: 453600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 43,3/ /5,3, ім о ремі, ос рем. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц., 42/27/6. Ремонт. Ціна: 272700 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 46/ 30/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5, 52/ 34/7, част овий ремонт. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., ремонт, МПВ, вмонтована хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/ 28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 262400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Га аріна,1/5-пов. 40/27/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 273900 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Гвардійсь а 5/9 п, осметичний ремонт. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 4, 42,9/27/5,5, без рем., під офіс, можливість доб дови. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 П, 49/29/8, пласти ові ві на, сонячна сторона, ві на виходять двір. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 51/35/7, осметичний ремонт, МПВ, є підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 4ц, по ращене план вання, євроремонт, МПВ, олон а. Ціна: 401 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4 ц, 43/26/6, житловий стан, р-н «Чай и». Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4, 45/28/6.5, житловий стан. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 280 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/ 9П, 50/29/9, ремонт, не това, плит а, ламінат, тр би, євро, залишають меблі. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 48/29/7, житловий стан, (ч/ремонт), с/ в плит а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2 переплановані імнати в ртожит , ламінат, пар ет, теплення, 41 в.м. Ціна: 152 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 Ц, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 44/28/6, імнати прохідні, олон а, по леєні свіжі шпалери, новий нітаз, сантехні а, бр. двері, житловий стан, пор ч з пин а 18 ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9, 48/27/7, ремонт, нова плит а, лоджія зас лена, подвійні д бові двері, с/в роздільний, хороший підвал. Ціна: 388 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 43/29/6, 1 імната прохідна, житловий стан, броньовані двері, олон а. Ціна: 299 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 318160 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10. Після б дівельни ів, Новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10Ц., 63 в.м., новоб дова, стяж а, шт ат р а, автономне опалення. Ціна: 395 200 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10Ц., 63 в.м., після б дівельни ів. Ціна: 394790 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 42/26/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 516600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/5 пов, 41/26/6 в.м. 2 бал она, жилий стан. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/9 п, 54/30/8 жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/2Ц., 42/26/10. «Сталін а», автономне опалення, висо і стелі, жилий стан. Ціна: 330 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 Ц, 42/28/6, два бал она, с/в о ремий. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 ц, ремонт. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3ц, 51/37/7, житловий стан. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 1/5 ц, 43/28/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 пов. 45/28/6 в.м. житловий стан. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о 1/ 5-пов. 43,4/28/6 в.м. осметичний ремонт, висо ий цо оль лоджія. Ціна: 319550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а 3/9ц, 47/28/7 зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9, 48/ 29/6, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 385950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 47/31/7, апітальний ремонт, олон а, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, пивзавод, 47/31/7, євроремонт, олон а, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Київсь а , 1/2 Ц, 42/27/6 в.м, пласти ові ві на. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 278800 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2Ц., 42/28,1/6. Потреб є ремонт . Ціна: 252300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

НОТАРІУС

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, по ращене план вання, імнати роздільні, 48/27/7.5, с/в роздільний, ремонт, лоджії зас лені, підвал. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

+ 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (067) 745-31-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: 308000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 Ц, 51/30/8, поліпшене план вання. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц., 51/31/8,2. По ращене план вання. жилий стан. Ціна: 337800 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ц, 44/28/6, без бал она, жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 42/30/6, без ремонт , бал он, імнати прохідні. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/25/6.5, мп.ві на, осметичний ремонт, нова еле тропровод а, є бал он. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/31/6, євроремонт. Ціна: 348000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 43/29/6, 3 ві на на в лицю, імнати роздільні, не това, плит а, тр би ДВП, саетехні а. Ціна: 480000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 44/31/5,8, олон а, телефон, б/з, євроремонт, мож. Доб д., імн.прохідні. Ціна: 368000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 42/ 28/7, хороший стан,о ремі імнати, підвал, бал он, нова провод а, сантехні а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5-пов. 42,5/26/5,4 в.м. о ремі імнати, ремонт. Ціна: 307100 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5ц, 45/28/6, євроремонт, ім. прохідні (можливість переплан вання). Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5Ц.,43/28/6. Ремонт, ізольовані імнати, шатровий дах, не това. Ціна: 306 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 50/30/8, потреб є ремонт , с/в о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9/ ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9ц, 51/30/8, по ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця 2/9П, 48/29/8, ремонт, ві на та бал он м/п. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Коновальця новоб д. 4/5 Ц, 72/36/14, авт.опал., ремонт. Ціна: 565800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 12/ 14Ц., 49/27/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 370400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 73/45/14, ремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 49/29/8 в.м, ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 пан. б д., 49/29/8, ремонт, терміново. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/14ц, 50/30/8, «чеш а», част овий ремонт, МПВ, лічильни и, вели ий бал он, терміново. Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, 43,7/29,3/5,5, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 45/28/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9П, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 Ц, чеш а, перетерті стелі і стіни, замінена столяр а, тепловий лічильни на під’їзд. Конта ти: (098) 155-95-21 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 46/29/5, о ремі імнати, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5ц, «чеш а», 52/30/7, МПВ, вмонтована хня, ремонт, бал он зас лений. Ціна: 418 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 49/29/7, ремонт хороший, МПВ, бойлер, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9Ц., 49/29/7,5. Хороший жилий стан. Ціна: 370400 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/8.5, житловий стан. Ціна: 292000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/9. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 4/10 Ц, по ращене план вання, 55/30/8. Пл. ві на, бр. двері, перетерті стелі, бал он та лоджія зас лені, пар ет, мебльована, бойлер. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а 2/5 Ц 55 м. в. ,ремонт. Ціна: 429300 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5Ц, 47/30/6,5, жилий стан, чиста, осметичний ремонт, доб дований бал он. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 48/27/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 52/30/8, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, чеш а, 52 в.м., євроремонт. Ціна: 336000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 9/14 Ц, 48.7/26.3/-, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 273600 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 2/5 ц, 40/26/6, о ремі імнати, не ова, житловий стан. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9ц, новоб дова, 50 м. в., хороший євроремонт, імнати о ремі, мпв. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 475600 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 49 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П., 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 314 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49 в.м. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, євроремонт, част ово мебльована, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц, 49/31/8.2, ремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 61/37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц., 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 346000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 5Ц, 45м. в., о ремий вхід в б дин , призначення – під офіс або житло, авт.опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 49.2/ 29.6/7, панель, МПВ, осметичний ремонт, о ремі імнати, д ш, с/в - новий ахель, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 48/29/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 49/28/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/9 п, 50/30/7, євроремонт, с/в о ремо, мп ві на, бойлер, ламінат, стіни, стелі перетерті, бал он зас лений і теплений, залишаються меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євроремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 44/ 31/6, звичайний житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 40/30/8, автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 283 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, «по ращене», 1/5Ц, 56 м. в., жилий стан, бал он, Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/3Ц., 42/28/6. Перепланована, о ремі імнати, осметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 264500 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/3ц., осметичний ремонт, о ремі імнати Ціна: 273 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 4/9 п, хороший жилий стан. Бойлер, 2 лоджії. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 48/30/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 П, 49/29/8, з апітальним ремонтом, перетерті стелі, пар ет, бал он зас лений металопласти ом та обшитий ва он ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 п, ооперативний б дино , МПВ, нова столяр а, теплений бал он, нова сантехні а, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 1/9 п, 45/29/6, осметичний ремонт, мп.ві на, броньовані двері, лічильни , бойлер, ахель, імнати непрохідні. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 П, 49/ 29/8. Ціна: 308000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9П, 48/ 30/8, не това, хороший стан, лічильни аз . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 2/5Ц, 46/18/15/9, хороший жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, Р-Н ПИВЗАВОДУ, 1/5 Ц, 41.6/29.2/7. ЦІНА: 240000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 53/30/8, пар ет, столяр а, с/в плит а, вмонтовані меблі, терміново. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 49,2 в.м, хня 7 в.м, 4 пов., хороший стан, санв зол роздільний, є бал он. Ціна: 294400 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 50/29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: 314 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

в л. Пересопниць а, 3 (три)

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, П, това, хороший жилий стан, пар ет, м/ п ві на, подвійні броньовані двері, зас лений бал он, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704,

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 6/14 ц, 67.2/38.8/8.4, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

+38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 43/ 28/6, жилий стан, пічне опалення. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, р-н «Арсен», 4/5 ц, 74/40/15, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3 ц, 42/28/6.5, євроремонт, автономне опалення, піді рів підло и, араж. Ціна: 304000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3ц, 42/28/6.3, євроремонт, автономне опалення, без бал она, араж. Ціна: 311 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 2/ 5 Ц, 41/28/6, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10 П, 48/30/8 ремонт, або обмін на 4-5-ти імнатн вартир + доплата. Ціна: 311600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 51 в.м., панель, ремонт, бойлер. Терміново. Ціна: 287000 рн., тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Міц евича 5/5 Ц, 48,3/30,8/8,2 олон а. Ціна: 348300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 43/28/ 6, без ремонт , центр міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 42/30/6, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Польова, 42 м. в., жилий стан, о ремі імнати. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Польова, 42/27/ 6.5, МПВ, нові вхідні двері, хороший житловий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5, 42/ 26/6, осметичний ремонт, 2 бал они, м/ п ві на, лічильни и. Ціна: 268000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Польова, 50 в.м., .жилий стан, два бал она. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3 ц, 42 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 49/ 29/8, пор ч дитячий садочо , ш ола. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 295200 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9 П, 55/ 30/9, осмети а. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9, 49/ 28/8, без ремонт . Ціна: 265600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9П, 49/ 30/8, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 47/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/3ц, 45/28/6,5, ремонт, олон а. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9Ц., 54/30/8. Хороший стан. Ціна: 427400 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 360800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери 1/5 пов. 42/27/6 в.м. м/п ві на, част овий ремонт. Ціна: 278000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6 ,5 в.м., хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 46 м. в., хороший ремонт, вмонтовані меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 47 в.м., з ремонтом, автономне опалення, 2 поверх, можливо під офіс. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 1/3Ц, 37,7/26,7/6,1, імнати роздільні, ві на на в лицю, автономне опалення, олон а, під офіс, ма азин. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: 285 500 рн Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 371 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9Ц., 49/28/7,5. Новоб дова, ремонт, шафа- пе. Ціна: 379 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 3/4 Ц, 56/30/8,2, ремонт, олон а, бал он. Ціна: 467400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 П, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 299300 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/14, 50/30/8, осметичний ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/30/9, част овий ремонт. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

НОТАРІУС

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 Ц, 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/ 28/6.3, робиться євроремонт, автономне опалення, тепла підло а, араж, власни . Конта ти: (097) 781-94-41

№48 від 12 р дня 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а 4/ 9 ц, 60/36/9. Ціна: 388000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 2/ 9 ц, 44 в.м., хня 12 в.м., євроремонт, бойлер, с/в о ремо, хня-ст дія, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 2/ 9Ц., за альна площа 43,2 в.м., євроремонт. Ціна: 330400 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 7/ 9Ц, 50/29/7,5, л/з, пар ет, ос рем, оридор-9,5 в м, плит а. Ціна: 336000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 278800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 289 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 ц, 52/33/8, житловий стан. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 56/31/8 лоджія,бал он, вільна. Ціна: 418200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9П, 48/30/8, хор. ремонт, пласт. ві но в хні, л/з — 8м. в. Ціна: 336000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9ц, 58/32/8, ремонт, МПВ, бал он, лоджія, лічильни и, ондиціонер. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9Ц, 50/31/8, свіжий євроремонт, перепланована, вмонтована хня, 2 бал они обшиті, чеш а. Ціна: 456000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, 4/ 5 ц, 58/33/9. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 2- імнатн вартир , в л. Свободи, 3/5Ц., 42/28/6. Автономне опалення. Ціна: 236 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4Ц, 50/ 32/7,1, хор.стан, без бал ., ві на на доро , біля ЦУМУ. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 2- імнатн вартир , в л. Соборна , 8/9 Ц, 49/29/8 в.м., ліфт працює , хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Соборна 5/5 пов. 50/30/8 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 323700 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна 7/9 Ц 49/ 27/10,5 авт.опал.,ремонт. Ціна: 425250 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1 пов, прохідне місце, 43/28/6 перетерті стіни, мпв. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/ 34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5Ц, 49/ 29,1/7,1 ремонт, вмонт. хня, вітальня. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00


9

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№48 від 12 р дня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/ 30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: 338 225 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц,»сталін а» жилий стан. Ціна: 397700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4ц, «сталін а», ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 775-40-44 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, «сталін а», житловий стан, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4Ц, 60/ 31/10, МПВ, амін, пар ет. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н Ювілейний), 4/5Ц, ремонт, зр чне розташ вання. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5ц центр сталін а, 52/33/7 жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 Ц, 45,5/34/5. Хороший житловий стан, двері броньовані, ві на м/п, лічильни и, зас лений бал он, вмонтована хня. Хороша інфрастр т ра. Ціна: 308000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц., 50/27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 50/28/8 імнати о ремі, жилий стан, нова олон а, нові вхідні двері. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 Ц, 51/ 24/10, новоб дова, ремонт. Ціна: 472000 рн, тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 Ц, 51/ 24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 472000 рн, тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 Ц, 52/ 30/9, новий б дино ремонт. 46.000 Ціна: 368000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 Ц, 52/ 30/9 новий б дино , автономне опалення євроремонт. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 (067) 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, новоб дова, 51 в.м., х/о, бал он зас лений, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9ц, 57/ 31/11, без ремонт , лічильни и на вод , бал он незас лений. Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9Ц, 57/ 31/11, без ремонт ,лічильни и води. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 50/30/8, чеш а, о ремі вели і імнати, хороший житловий стан, нові тр би, олон а, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 50/30/7, чеш а, б/з, автономне опалення, МПВ, броньовані двері, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 50/ 30/8, це ла, осметичний ремонт, пар ет, ладов а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/ 5Ц., 41/28/6. жилий стан. Ціна: 272690 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/ 4 ц, 50 в.м., броньовані двері, житловий стан, с часна плит а. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, сталін а, 50 в.м., 3/5Ц, хороший стан. Ціна: 384000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 1/5 Ц, 42/26/6. Част ово ремонт. Без бал он , висо ий цо оль. Ціна: 264000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 2/5ц, 45/31/6, роздільні імнати, без ремонт , . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2 пов, вартира в хорошом місці. Жилий стан, олон а. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6, імнати о ремі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6,5 хороший стан. Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 5Ц, 45/31/6. Жилий стан, не това, о ремі імнати, сонячна, терміново. Ціна: 280800 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, 43/28/6, не това, МПВ, пар ет, с/ в-плит а. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 2/5ц, 47/30/6, санв зол о ремо, жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 42/28/6, х/о, потреб є ремонт , ві на в двір, не това, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі, ві на двір, є олон а, потреб є ремонт , пор ч з пин а, ма азин, апте а, є підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, житловий стан. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (050) 928-19-73 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 42/ 22/5,7,жилий стан,бал он зас лений. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, біля Ма ната, 2/5 ц, о ремі імнати, без ремонт , олон а, ві на в двір, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, центр, 3/3 ц, затишний двір, бал он, житловий стан, ві на в двір, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери,1/5Ц, 42/27/6, част овий ремонт ,без бал она. Ціна: 264000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Чебишева, 2/9 п, хороший осметичний ремонт, пар ет, не това, сонячна, затишний двір, р-н 12 ш оли, меблі. Є тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 381300 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Черня а новоб дова, 60/36/9, після б дівельни ів. Ціна: 369000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 42/ 28/6, х/о, с/ разом, потреб є ремонт , бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, 46/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, імнати с міжні, не това, без ремонт , до менти отові. Конта ти: (096) 712-86-42 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 42/ 30/6, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 43/ 28/6, житловий стан. Ціна: 291000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/ 2Ц, 48/36/6, а/о, вмонтована хня, висо ий цо оль. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 59 в.м., о ремі імнати, натяжна стеля, с часний ремонт, хня-ст дія. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5Ц, 42/28/6, євроремонт, хня-ст дія. Можливо під омерцію. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9 п, 49/29/9. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а 5/5 Ц, 51/30/10,5 . Ремонт, меблі, олон а, лічильни и, підвал, ремонт технічно о поверх . Ціна: 396000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3Ц, 42/28/7, автономне опалення, осметичний ремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 45/ -/9, нова сантехні а, ламінат. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/ 37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/ 37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, ЗАГАЛЬНА 72.9 КВ.М., ЖИТЛОВА 36.5 КВ.М, 10/10 Ц, НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 408000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Тра торна (новоб дова) 5/5 пов. 60/32/8 в.м. житловий стан. Ціна: 480000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 53/29/ 8.6, панель, хороший осметичний ремонт, нові вхідні двері, меблі в хні та вітальні. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 П, 53/30/8. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 42/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 42 м. в., без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц., 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 309 700 рн Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Чорновола,2/4ц, 69/40/10, новоб дова, авт.опалення, стан після б дівельни ів, двір о ороджений, дитячий майданчи , пар ов а. Ціна: 426400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/7 ц, 57.7/349, євроремонт, автономне опалення, висота стелі 3.65 м, олон а, бойлер, теплений дах. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/9 ц, 58/34/-, ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 48/29/7,5. Жилий стан, ремонт ванній. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П., 48/29/7. Жилий стан. Ціна: 289000 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П., 48/29/7. Жилий стан. Ціна: 289 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 49/29/8, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 48/29/ 7, панель, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 48/30/8, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/14 ц, 49/28/9, перетерті стеля, стіни, поміняна сантехні а, вмонтована хня, залишається прихожа, меблі спальні. Ціна: 312000 рн., тор . Конта ти: (096) 109-47-21, (099) 488-23-44

2- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/5 ц, 73 в.м., новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5Ц, 43/ 28/6, не това, імнати «розпашон ою». Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/5 ц, 52/ 33/7, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 3/5 ц, 42/27/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Черня а, 1/9Ц, 64/ /12, а/о, лічильни и, зас лений бал он. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт , 2 імнати, мпв. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Здолб нів БК 4/4Ц., 44,2/30,3/5,5. Жилий стан, дах зроблений. Ціна: 200000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Ш ільна, 42/30/6, автономне опалення, МПВ, ремонт, нова столяр а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн вартир , Калнишевсь о о, 5/5 пов. 46/31/7 в.м. ремонт. Ціна: 324000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/ 30/6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: 305250 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , п-т Мир , 5/9Ц., 60/ 36/10. Жилий стан, ремонт на хні. Ціна: 452 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3 ДОС, 30/ 22/7,2, ремонт. Ціна: 232000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3Ц, 50/33/ 7, автономне опалення, МПВ, євроремонт. Ціна: 308000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, імнати ізольовані. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5, Ц, Жилий стан, 44/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3,4,5- імнатні вартири. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua 3- імнатн варир , в л. Д бенсь а, 5/5Ц, 61,7/45,2/5,1, б/з. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , Біла Криниця, 2/2 Ц 44,6/29,3/7 авт.опал.,ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в це ляном б дин , в р-ні 12 ш оли, в л. Київсь а, нормальний стан, 71/40/9,8, по ращено о план вання. Ціна: 488 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 6/ 9 Ц, 67/50/8.2, поліпшене план вання, д бовий пар ет, дерев’яна столяр а. Терміново. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 44/30/ 6, олон а, жил.стан. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5 ц, 42/26/ 6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/9ц, 47/28/7.6, по ращене план вання, житловий стан, част овий ремонт. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86 2- імнатн вартир , Радіозавод, 63,2/35/9, новоб дова, стан від б дівельни ів, автономне опалення та аряче водопостачання. Ціна: 400000 рн. Конта ти: (096)399-86-25

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, «Стожари», 4/14 ц, 51/27/8.3, ремонт в імнатах, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. • Соборна, 4/5Ц, 65/40/8,5, ремонт.

Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, житловий стан, ліфт працює. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, Арсен, 7/ 10 ц, 61/40/9, новоб дова, с/ о ремо, імнати о ремі, 2 бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 пов. 66/39/9 в.м. не това житловий стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 п, ремонт, бал он обшитий, пар ет. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 6/9 п, 67/42/9, о ремі імнати, нова столяр а. Ціна: 440000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 64/39/10, хороший ремонт, перетерті стіни та стелі, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 6/ 9Ц, 67 м. в., жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/ 37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. 6. Гвардійсь а 6/9 Ц, 67/42/8,5. Косметичний ремонт. Ціна: 416000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П., 63,5/ 39/9. В чорновом стані. Ціна: 281 200 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/9 П, 64/9 в.м, хороший стан, є 2 зас лені бал они, льох. Поряд автостоян а. Ціна: 352 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан, лічильни и на вод , зас лена лоджія. Ціна: 364 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5 ц, 44/30/ 6 в.м., житловий стан, не това, бал он, олон а. Ціна: 298000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 63/ 37/9, хороший ремонт. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/10 ц, 71/42/11, зал прохідний, хороший житловий стан, по ращене план вання. Ціна: 524 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44/29/ 6.2, житловий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/8п, 65/ 40/9, осметичний ремонт, 2 бал они. Ціна: 373 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а 8/9 п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 3/9 П, 62,7/37,4/12 ремонт. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 45.5/ 26/6.2, не това, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 62/ 37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 64/ 39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 44/29/ 6, біля отелю «Мир». Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44/30/ 6.2, житловий стан, не това, бал он не зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 66/ 44/9, жилий стан, перетерті стелі, дві лоджії, підвал, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3- імнатн вартир , в л . В.Дивізії 3/5 Ц, 68/ 39/10. Жилий стан. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (066) 853-93-59, (067) 681-36-35

3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5Ц, 60/37/ 8, хороший стан, пар ет, перетерті стелі, нова олон а, є араж. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9 п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9п, 47.6/28.5/6.6, част овий ремонт, бал он, МПВ, терміново. Ціна: 258 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/28/ 6, осметичний ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , центр, 3/10, 66 в.м, новоб дова, част овий ремонт, ч дове план вання, отельня, лічильни и, поблиз соц. стр т ри, пар , терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9П., 49/29/7. Косметичний ремонт. Ціна: 305250 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. • Ш хевича, 3/9П, жилий стан.

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 П, 70/40/11 в.м, хорошом стані. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імн. Квартир в центрі міста. Конта ти: (067) 362-95-50 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імнатн вартир в центрі міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9 Ц, 95 в. м, новоб дова. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/9 п, 65/39/9, нові шпалери, ліноле м, стелі перетерті, двері МДФ,МПВ, бал он заслений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9п, 63/38/8, ремонт, лічильни и на вод і опалення, лоджія і бал он зас лені. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+ 10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 56/ 40/6, жилий стан, това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц., 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 379 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Відінсь с часний ремонт в спальні, хні, МПВ, зас лений та теплений ламінат, вмонтована хня. Конта 155-95-21

а, 3/5 Ц, оридорі. бал он, ти: (098)

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 49/32/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Цх, 49/34/6,1 імната прохідна, олон а, 2 підвали. Ціна: 312000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 50 в.м. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 56/ 37/6, осм. рем., ліч. на вод , 1 імн. прохідна, 1 ві но на доро . Ціна: 336000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 52/ 34/7, осметичний ремонт. Ціна: 385400 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 8/9п, 64/ 38/9 лоджії 2, жилий стан. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 52/ 34/7, ремонт, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії р-н «Арсен », 7/9 П, 62/37/9 арний житл. стан. Терміново. Ціна: 352600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 56/ 38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 66/ 39/9, хороший осметичний ремонт. Зас лена лоджія. Ціна: 312000 рн., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 10/10п, 79 в.м, ремонт, лічильни и. Ціна: 352600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 П, 65/ 40/9. Хороший осметичний ремонт. Лічильни и на аз і вод . МПВ. 2 бал они зас лені. Не това, д же тепла. Ціна: 373000 рн. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 52/ 34/7, ремонт, зас лений бал он, підвал, сонячна сторона. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 55/ 39/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 48 в.м., б/з, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48 в,м., олон а, бал он зас лений,. жилий стан. Ціна: 300000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, МПВ, нові двері, това, є технічний поверх,бал он зас лений, теплений. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/9 П, 78/39/9. Євроремонт, пар ет, простора лоджія, д бова столяр а вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. непрохідні, по ращ план в. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 82 в.м., євроремонт, броньовані двері, бойлер, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, м/п ві на. Ціна: 464000 рн. Конта ти: (099) 277-88-80, (097) 900-93-79 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 2/9 П, 64/39/9, затишний двір, пор ч дитячий садочо , ш ола № 12. Ціна: 340 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48/ /5, жилий стан, това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Галиць о о, 4/9Ц, 60,4/36/7,6, не това, бал он, лоджія, жилий стан, сонячна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/5 ц, 60/ 36/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/5Ц., 60/ 38/9. Без ремонт . Ціна: 411000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о , 1/10П, 64 в.м. Вільна, звичайний стан, продають разом з одно імн. пор ч. Ціна: 352000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, висо ий цо оль, не това, 2 бал они зас лені, є підвал, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 , 3- імнатн вартир , в л. Г р єва, 2 пов., 74/ 49/8 в.м., імнати ізольовані, 2 бал они зас лені, омора, олон а, с/в о ремо. Конта ти: (099) 912-45-08 3- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 2/3 ц, 56.2/ 36/6, житловий стан. Ціна: 320000 рн., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 63/40/9, 2 лоджії, зас лені, імнати о ремі, пар ет, лічильни и, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9ц, висо ий цо оль, не това, 64/45/10, лоджія зас лена, арний ремонт, МПВ, двері дерев’яні, домофон. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9П, 66/40/8, бойлер, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 4890 рн/ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5ц, за . площа 58 в.м, не това, хня з однією імнатою з’єднана, вмонтована шафа- пе, апітальний ремонт. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а,1/9 пов. 66/39/9 в.м. част овий ремонт, підвал. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 1/5Ц, 58/42/6, євроремонт, не това, висо ий цо оль, перепланована, дитяча і спальня о ремо, зал разом з хнею. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, це ляний б дино , за альна площа 52 в.м, нормальний стан, пар ет. Ціна: 388000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/5 ц, по ращене план вання, без бал она, нова олон а, тр би замінені. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о,1/ 5 Ц, 63/42/6, «чеш а» жилий стан. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (12 ш ола), 5/14Ц, 65/38/7,6, ремонт, бойлер. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099)023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 Ц, 42/29/6, пласти ові ві на, жилий стан, терміново. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 12/14Ц, 64/39/9, євроремонт, вмонтована хня, част ово меблі. Ціна: 488000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/2Ц, 44/ 30/6, без ремонт . Ціна: 296000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 352600 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 65/ 37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

№48 від 12 р дня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10ц, 62/36/8, с часний ремонт, автономне опалення, підвісні стелі, МПВ, хня-ст дія, вмонтована хня, 2 лоджії зас лені. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 ц, 61/39/9, част ово ремонт, нова сантехні а, 2 бал она зас лені. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, омет.ремонт, 68 в.м, 3 бал они. Ціна: 340000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а «по ращене», 1/5Ц, 68 в.м., висо ий цо оль, 2 бал они, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 2/9 пов. 66/39/9 в.м. хороший жилий стан. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 53/38/5,8 в.м. част овий ремонт. Ціна: 424000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 4/5 Ц, 70/39/14 авт. опал., після б дівельни ів. Ціна: 550800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 60/37/9, част овий ремонт, лоджія та бал он, с/в о ремо, б дино в дворі. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 672400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 5Ц., 60/37/9. Дві імнати в хорошом стані, хня та оридор - під ремонт. Ціна: 411000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц, 62/38/9, поліпшене план вання. Ціна: 372000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9/п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 3/5 ц, 65/45/8.5, ремонт, меблі. Ціна: 508400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/5 ц, новоб дова, 70 в.м., повністю євроремонт, автономне опалення. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 63/ 37/9, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 382500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/14 Ц, 68/39/9, чеш а. Ціна: 418000 рн. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н лі арні, 2/2 ц, житловий стан, нові вхідні двері, тихий двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц, 64/38/10, жилий стан, пар ет, зас лена лоджія. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 411000 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КЛЕШКАНЯ, 1/2 Ц, 75.8 КВ.М., РЕМОНТ ЗРОБЛЕНО 3 РОКИ ТОМУ, АГВ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА. ЦІНА: 640000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 240-08-83 3- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 10/10П., 62,2/38/9. Жилий стан. Ціна: 321500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, Ц, 56//5,5, жилий стан. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и 4/5 Ц, 146 м. в., авт. опал. Ціна: 984000 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 54/38/6, ремонт, аряча вода цілодобово, нова вмонтована хня, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, житловий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 п, 66/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П., 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 334 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: 340000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 5/ 5 пов. 69/42/8 в.м. м/п ві на осметичний ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц., 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 371 000 рн., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 67/39/9, бойлер, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 66/37,9/5, панельний б дино . жилий стан, є два зас лені бал они, терміново. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатовсь а, 2/14Ц, 69/40/9, без бал ., імн. роздільні, можна доб д вати бал он. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095)722-70-08,(096)027-22-00 3- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Ц, 62/48/5,5, без ремонт . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц., 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: 371 000 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 69/42/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 5/ 5ц, 58/42/5, хороший стан, бал он зас лений, лічильни и. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, ремонт, сонячна сторона, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 9/9 Ц, 65/39/7, «чеш а» жилий стан, м/п ві на, два бал они, лічильни и. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 П. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 368000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 9/9 П, 67/39/9. ремонт, зас лені бал они. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/ 14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/10 ц, 61 в.м. Ціна: 400000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9п, 70/35/9, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9 пов., 68 в.м, осметичний ремонт, м/п ві на, лоджія, бал он, можливий обмін на дві 1- імнатні вартири, або одн 1- імнатн з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Мельни а 3/10П, 79,5/39,5/9, хороший жилий стан, м/п ві на, 3 лоджиї, лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Мельни а 5/9 ц, 64/39/10, жилий стан, не това, нові шпалери. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 П, 65/36/9, жилий стан, м/п ві на, вмонтована хня. Ціна: 311600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 П, хороший стан, с/в плит а, терміново. Ціна: 344000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 Ц, 63/38/9. Автономне опалення, підвісна стеля, с часний ремонт, вмонтована хня, пл. ві на, пос домий а, дві лоджії. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5 ц, 60/47/6, ремонт, МПВ, бал он зас лений, с/в о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/ 5ц, 60/46/6, ремонт, МПВ, по ращене план вання. Ціна: 459 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/ 5Ц, 61/47/6, ремонт, нова столяр а, ламінат. Ціна: 444000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, 66/39/9 в.м. житловий стан, на хні зроблений ремонт. Ціна: 352000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, не това, броньовані двері, перетерті стіни, стелі, хороший стан. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 49/33/6. Ціна: 348500 рн Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9 Ц, 69/46/10, ремонт, мебльована, два вели их бал она. Ціна: 504000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9ц, 69/40/10, по ращене план вання, зас лені бал он та лоджія, євроремонт, вмонтована хня, мебльована. Ціна: 492 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ЗАГАЛЬНА 60.8 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.5 КВ.М. ЦІНА: 480000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Набережна, р-н продовольчо о р- , 2/5 ц, 50/34.5/6, ремонт, без бал он , підвал. Ціна: 369 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Новодвірсь а, 2/ 2 Ц, 29/16/6, автономне опалення. Ціна: 172000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 5/9 П, 60/38/7,5, звич.стан. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 Ц, 58,7/39/5,5, осметичний ремонт, м/ п ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 ц, житловий стан. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (050) 928-19-73 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/ 5Ц.,63,8/40,7/8,3. По ращене план вання, част овий ремонт, дах пере ритий єврор беройдом, не това. Ціна: 411000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9П, 67/39/9, ремонт, пар ет, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 4/9 пов. 66/39/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ РАЗОМ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: 560000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 4/9 п, 67/ 40/9, хороший стан, броньовані двері, мп.ві на. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9П, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 475600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 4/4 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2ц, 58.1/39/8, ремонт, автономне опалення, без бал она (є можливість доб дови), араж, сарай. Ціна: 467400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4 поверх, 55/40/5, част овий ремонт, ві на в двір, або обмін на 2х. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/4Ц, 65,5/41/10, осметичний ремонт, това, ві на в двір і на в лицю, висо ий цо о оль, сарай, можливо під офіс. Ціна: 452000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/ 5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 1/ 9П, 63/39/9, хороший добротний ремонт, одна імната перепланована, збільшена за рах но бал она, лоджія, Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П хова, 64/39/9, л- и, бойлер, хороший стан. Ціна: 360 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 8/9 ц, 61/ 39/9 в.м. ремонт. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2, 87/ 64/9, вартира без ремонт . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/дер, 87 в.м., без рем.2вих. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9П, 63/39,5/9, хороший жилий стан, , м/п ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5ц, площа 70 в.м, хня 8 в.м, житловий стан, лічильни и, бойлер, броньовані двері. Ціна: 537 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 4/ 9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5Ц, 59/40/7, 1 прохідна, пар ет, євроремонт, (2006р) Рем дах б в. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 68/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 448000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери 4/5 Ц, 56/36/6. С часний ремонт. Ціна: 384000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 57/42/6, жилий стан, терміново. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8, по ращене план вання, хороший стан, бал он і лоджія зас лені. Ціна: 385 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, «по ращене» 5/5Ц, 61/38/8, лоджия та бал он зас лені, жилий стан, с ха, з дахом проблем немає. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 П, 65/36/9, осметичний ремонт, є бал он, лоджія. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 /11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 9ц, МЖК, 64/39/8 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/ 8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 9 П, 67/39/9, відмінний стан, тепла, затишна, в тихом районі, поряд ш ола, садо , дитяча полі ліні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-15-43, (097) 649-40-15 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 9п, 67/39/9, євроремонт, 2 лоджії, лічильни и, МПВ. Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 70 в,м,ремонт свіжий, 2 бал они, омора, підвал. Ціна: 584000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 565800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/ 2Ц, 42/38/7, (біля дитячої залчізниці), това, два ві на на базар, під офіс, пл.ві на, без бал она. Ціна: 368000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 70/40/10.5, євроремонт, 2 бал они зас лені. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Тиха, 7/10, 82,9/ 50,5/10,4. Район центр , вартира здана в е спл атацію 2008р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 П, 68/45/9, жилий стан. Ціна: 356700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Соборна 3/5 Ц, 67/ 40/8,5. Част овий ремонт. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (097) 487-32-88

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 п, 72/41/9, не това, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4, 79,2/ 50,5/8,3, центр міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

вартир , в л. Фабрична, 5/ 3- імнатн 9-пов, 68/45/9, житловий стан, не това. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 Ц, 68/41/9, чеш а, бал он, лоджія. Ціна: 425000 рн. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9П., 72/40/9. Жилий стан. Ціна: 341900 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5ц, 54/ 49/6, «хр щов а», житловий стан, нова олон а, с/в с місний, бал он зас лений. Ціна: 451000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Чебишева 5/9 П, 66 /38/9, част ово ремонт. Ціна: 385400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9П, 66/ 40/9, нормальний житловий стан, є бал он, лоджія, зас лені. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9П, 69/ 41,7/11, євроремонт, доро а столяр а, пл.ві на, бр.двері, хня-ламінат, бойлер, вмонт. хня+вітальня. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9п, за .площа 67 в.м, хня 9, бал он і лоджія зас лені, без ремонт . Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 63/33,3/7,8. Євроремонт. Нова сантехні а, столяр а. Повністю мебльована. Не това. Ві на виходять на пар . Зас лений бал он. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9П., 63/40/9. Ремонт. Ціна: 322 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Соборна, Ювілейна 2/5 Ц 53 /35/ 6 ремонт. Ціна: 369000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 3/5 Ц 57/39/6 арний житл. стан, 369000 рн, тор . або обмін на 3-х імн. в ЦБ С.Кр шельниць ої. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 5Ц, 54/38/6, імнати роздільні, хор. ремонт, можна під офіс, брон. двері, хор. ремонт. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 1 пов., П, 63 в.м, осметичний ремонт, нова хня, 2 лоджії. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 5/10 п, 63 в.м., два зас лених бал она, хороший ремонт. Ціна: 372000 рн. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 62/ 39/9, 2 лоджії, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 П, 65/36/9,.жилий стан. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 533000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черновола, 3/ 5Ц,ремонт, араж ,Терміново!. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Черня а 8/9 Ц, 146,5/129,8/69/9, дворівнева, після б дівельни ів. Ціна: 697000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 62/38/14 в.м., по ращене план вання, євроремонт, хня ст дія. Ціна: 520000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 427400 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 59 м. в., ремонт, автономне опалення, піді рів підло и, натяжні стелі, вмонтовані меблі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , в л. Чехова 3/9 Ц, 67/ 38/7,5 . Ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 480000 рн., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 ц, 54/39/6, ві на в двір, олон а. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Чорновола 7/9 Ц, 110 м. в., після б дівельни ів. Ціна: 891000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 55/38/6. Потреб є ремонт , порожня. Ціна: 346000 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 60/36/6, імнати ізольовані, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81


№48 від 12 р дня 2012 ро

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 418200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , Городо ,1/2Ц, жилий стан, 46/28/5,5, о ремі імнати, можливість доб дови, ділян а пор ч. Ціна: 148000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 62.8/45.6/5.6, житловий стан. Ціна: 345000 рн. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, (селище), 50 в.м., 2 поверх, Ц, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: 188000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 9/9Ц, дворівнева. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/ 30/7, осмет.ремонт, бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: 188000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 3/5 ц, євроремонт, олон а. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, в л. Незалежності, 44 в.м., це ляний, ремонт, підвал, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 483800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9ц, 68.8/38.2/8.4, по ращене план вання, без ремонт , вели а лоджія. Ціна: 418 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , Центр, 4/5 Ц, хр щов а. Капітальний ремонт. Розвинена інфрастр т ра. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9ц, 91м. в., євроремонт, МПВ, 2 лоджиї зас лені. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , центр, в л. Остафова, 3/4 ц, 58.3/40.6/7.7, лічильни и, житловий стан, вмонтована хня, підвал, двір, сад, стоян а, без посередни ів. Конта ти: (097) 125-82-84

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 60/40/9, потреб є ремонт , МПВ, 2 вели их бал они. Ціна: 364000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , Ювілейний, 5/5ц, 58/ 42/5, дах ап.ремонт, бал он зас лений, лічильни и на вод . Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П., 60/38,4/8,5. Жилий стан. Ціна: 362300 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П., 60/38,4/8,5. Жилий стан. Ціна: 326 700 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 66 в. м., част овий ремонт, 2 бал они, хороший стан вартири. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9 П, 63/39/9. Капремонт зроблений в сіх імнатах, о рім хні. Мп. ві на, двері вхідні дерев’яні. Є тамб р. Опалення індивід альне ( вартирне). Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири

4- імнатн вартир , в л. • Ш хевича, 91 в.м., 2/9, ремонт,

пл.ві на, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, лічильни и, світло, 2 лоджії зас лені. Кабельне ТБ, Інтернет, Wi-Fi. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-25-53, (097) 645-81-98

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9 п, 75 в., євроремонтом, 2 зас лених бал она. Конта ти: (099) 484-23-44, (096) 109-47-21

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9п, 75/67/8, с часний ремонт, МПВ, нова столяр а, бал он зас лений. Ціна: 459 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 528 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 7/9ц, 72м. в, хороший стан, МПВ, вмонтована хня, по ращено о план вання. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/ п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9 п, 65/35/9. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 70/35/ 9, панель, бойлер, лічильни и, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л.Київсь а, 8/9 ц, 63 в.м., житловий стан, лоджія зас лена. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, ЗАГАЛЬНА 60 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.2 КВ.М., ДОБРИЙ СТАН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: 1640000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 Ц, 80/ 40/12. Жилий стан. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9 п, 78 в.м., бал он не зас лений, .житловий стан. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 4890 рн/ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 85/57/10, по ращене план вання. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 Ц. 85/50/10. Жилий стан. МПВ, 2 бал они і лоджія зас лені, д бова столяр а, не това. Терміново. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

3- імнатн вартир , Пивзавод,1/5Ц, 63/ 42/6, висо ий цо оль, без бал он , жилий стан, чеш а. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 541200 рн. тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 62/48/ 5,4, 5/5, без ремонт , стан жилий, це ляний б дино . Ціна: 364000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5Ц, 51,5/ 34/5,6/ без ремонт , Конта ти: 38500 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 57/ 39/7 в.м, хороший стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д, 56/38/6, ремонт. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5 Ц, 72/10,5, осметичний ремонт. Ціна: 520 000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5/ 9ц, по ращене план вання, 66/39/9, МПВ, 2 бал они, ремонт. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. О.Телі и, 3/9 П, 64/39/9, два бал она, затишний двір. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/49/6, без ремонт . Ціна: 368000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал они зас лених. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц, чеш а, без ремонт . Ціна: 440000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 Ц, 77 м. в., з євроремонтом. Три спальні, вітальня, простора хня, роздільний санв зол. Не това, ві на виходять на дві сторони. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/9ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, вмонтована хня, 2 бал они, отова для проживання. Ціна: 533 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева, 123 в.м., після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 4890 рн./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9 п, 100 в.м. Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2, це ляний б дино , житловий стан, повноцінна вартира. Ціна: 140000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц., 314/ 6. С часний ремонт. Ціна: 142500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Шевчен а, (р-н шайби), 3/4 ц, 33/17/7, МПВ, осметичний ремонт, ламінат, лишається вмонтована хня та вітальня. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , Зоря, в л.1- о Травня, ремонт, авт. опалення, с п тни ове ТБ, Інтернет, мебльована, поб това техні а, нові вхідні та між імнатні двері, Ціна: 209000 рн. Конта ти: (097) 177-52-02 1- імнатн вартир , Квасилів, 7/9п, 34/18/ 9 жил стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 п, 30/12.5/ 9. Ціна: 145000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 4/9П, 34/13/8, жилий стан, не това. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , Квасилів, житловий стан, можливо з мебялми, 35 в.м, 3/9 П. Ціна: 156 000 рн. Конта ти: (096) 640-83-38 1- імнатн вартир , Корець, в л. Київсь а (біля монастиря), 2/2Ц,32/20/6, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , Новолюбомир а, 3/ 3, 29 в.м, житловий стан. Ціна: 120 000 рн. Конта ти: (097) 476-71-72 1- імнатн вартир , р-н Ювілейно о 32/17/ 5. Жилий стан. Ціна: 207800 рн, тор . Конта ти: (097) 494-82-75

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Цп, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , Слав та, можливий обмін на Рівне. Конта ти: (050) 375-54-61

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 61/45/6, без ремонт . Ціна: 360000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, або обмін на 2- імнатн + доплата. Ціна: 26240 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 61.1/44.5/5.4, без ремонт . Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Квартир Рівном . Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Ц, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , Нова Любомир а, 1/ 5 Ц, 38 в.м. Ціна: 140 000 рн. Конта ти: (097) 183-42-71 2- імнатн вартир , Оржів, Рівненсь ий р-н, 3/5 Ц, 49/29/8, автономне опалення, без ремонт . Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (067) 656-47-61

3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82

1- імнатн вартир , Городище, в л. Рівненсь а, 4/5Ц, 42/25/10, новоб дова, авт.опалення, євроремонт, о ремий підвал, пор ч з пин а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , смт.Зоря, 1/2Ц, 35/20/ 8, чиста, жилий стан. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 2- імнатн варир , Квасилів, по ращене план вання, 2/5Ц, 51/ /9,3, хороший ремонт, перепланована, підло а в хні та ванній з піді рівом, подвійні двері, автономне опалення. Або обмін на 1- імнатн в Рівном . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , Городище, 5 м від Рівно о, 53 в.м, всі зр чності, автономне опалення, є місце для аража, можливий обмін на 1- імнатн в Рівном . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 927-47-41

Квартири. Терміново. Конта ти: (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 п, 48/28/7, част ово ремонт, пар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 П, 105 в.м., ремонт, 3 зас лених бал они, брон. двері, замінена сантехні а, столяр а, лічильни и, можливий обмін. Ціна: 406700 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua

1- імнатн вартир , Горба ів, Гощансь ий р-н, 2/2 Ц, автономне опалення, м/п ві на, ремонт, терміново. Ціна: 104000 рн. Конта ти: (097) 645-40-73, (097) 675-21-63

1- імнатн повноцінн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

Квартир по ращено о план вання власни а. Конта ти: (067) 364-04-64

3- імнатн вартир , Здолб нів, р-н Ш оли № 6, авт. опалення, в хорошом стані, без посередни ів. Конта ти: (093) 845-93-33

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ГЕНІЧЕСЬК, АЗОВСЬКЕ МОРЕ, 4/ 5 Ц, 32/14,5/6, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, М/П ВІКНА, БАЛКОН, БОЙЛЕР. ЦІНА: 165000 ГРН. КОНТАКТИ: (098) 353-07-59, (098) 830-95-81

1- імнатн вартир .Терміново, р-н. Льоно омбінат, Північний. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , Квасилів, 1/9П., 48/ 28/8. Жилий стан. Ціна: 192 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75

5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1.1.6. Продам по області та У раїні

1- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Квартир в б дь-я ом районі. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

5- імнатн вартир , Квасилів, 3/9 П, 103/ 62/9, лічильни и на аз, вод . Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 915-77-37

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 42 в.м., 4/4 Ц, імнати о ремі, євроремонт, нова сантехні а, авт. опалення, бал он, підвал. Ціна: 279000 рн. Конта ти: (097) 639-68-48

2- імнатн вартир , смт. Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Цп, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Ц, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОВНОЦІННУ, 2-4 ПОВЕРХ, ТЕРМІНОВО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 794-59-49, (095) 808-24-11

3- імнатн вартир , Квасилів, 63 в.м. Ціна: 240000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37 3- імнатн вартир , Костопіль, в л. Степансь а, 2/5ц, 62/37/8 в.м, не това, бойлер, житловий стан+ араж. Конта ти: (096) 383-92-75 3- імнатн вартир , Оржів, 5/5 Ц, 68/39/8.5 авт.опал. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Квартир в центральном Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Квартир власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, Київсь а, Костромсь а, Орлова. Конта ти: 28-50-25 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 www.rivnedim.com.ua

4- імнатн вартир , Квасилів, 2/9П, жилий стан. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

Квартир , Ал шта. Доро о. Конта ти: (096) 485-44-18

2- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Кімнат - вартир , Гоща, без зр чностей, 2 пов. Конта ти: (098) 886-85-85

2- імнатн 747-20-77

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян

всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир , новоб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89

2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

вартир . Конта ти: 45-08-30, (098)

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3,4,5- імнатні вартири, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 3,4- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 487-32-88 3- імнатн вартир , на Ювілейном , терміново, роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир в «Хр щовці» ( м. Рівне ) без посередни ів. Конта ти: (098) 744-13-51

3- імнатн вартир , новоб дов , або «чеш » з хорошим ремонтом, бажано з автономним опаленням, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир . Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 494-82-75

1- імнатн вартир з ремонтом, роз лян всі варіанти Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1- імнатн в «Хр щовці» ( м. Рівне) без посередни ів. Конта ти: (093) 755-69-27

1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , або малосімей в районі автово зал , (Відінсь а). Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , бажано це ляний б дино , рім 1- о поверх . Ціна: до 240000 рн. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , для себе, роз лян всі варіанти, без посередни ів. Конта ти: (067) 251-58-04

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар

або автово зал, або «Аван ард». Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

11

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші

райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067)362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатн вартир , • автово зал, Північний, Бояр а,

центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн • автово зал,

вартир , повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно, потижнево, новоб дова, євроремонт, недоро о. Конта ти: (097) 163-19-96, (063) 632-51-25

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • вартири, абсолютний омфорт, автобазар або • 1,2- імнатні автово зал, або «Аврора», або Автово зал, центр. По одинно, «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37,(063)790-02-64

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42,(093) 906-14-07


12

КВАРТИРИ: ОРЕНДА 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA

ЗДАМО

1- імнатні вартири Гр шевсь о о, 5/9 п, меблі, абельне ТБ, 1200 рн+ світло, вода. Кн.Романа, 2/5 ц, олон а, ом нальні посл и.

хня мебльована, імната без меблів, 1100 рн +

Соборна, РУМ, 6/9, меблі, холодильни , 1100 рн + світло. Ма арова, 5/9, меблі, осметичний ремонт, 800 рн+ ом нальні посл и. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, поб това техні а, 1400 рн. Набережна, 2/5 ц, олон а, пл..ві на, зас лений бал он, меблі, холодильни , 1500 рн+світло. Мельни а, 3/9, меблі, Інтернет, 1200 рн +світло. Квасилів, меблі част ово, житловий стан, 800 рн.

2- імнатні вартири С.Кр шельниць ої, 2/5, бойлер, меблі, поб това техні а, 1600 рн + ом нальні посл и. Кн.Романа, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1500 рн+лічильни и. Ш хевича, 8 поверх, част ово меблі, холодильни , 1700 рн + світло. Київсь а, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1800 рн + лічильни и. Ма арова, 3/9, меблі, телевізор, холодильни , 1600 рн + світло. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, 1700 рн + лічильни и. Вербова, 5/9, част ово меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и.

3- імнатні вартири Ст.Бандери, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Га аріна, 5/5 ц, олон а, меблі, 1300 рн + ом нальні посл и. Корольова, 4/9, част ові меблі, телевізор, 1700 рн. пр. Мир , меблі, техні а, с часний ремонт, 4000 рн. Коновальця, меблі, холодильни , 2000 рн.

Кімнати Кімнат , в

ртожит , блочна система, меблі, 650 рн.

Кімнат без проживання осподаря, по 450 рн з людини. Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 320 рн з людини. Кімнат , в л. Га аріна, по 350 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и 1/2 б дин , зр чності, меблі, холодильни , 1500 рн + лічильни и. Б дино , зр чності, меблі, хороший ремонт, місце під авто, 3000 рн. Тимчасів , част ові ви оди, меблі, 650 рн.

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,3- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно,

потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

•1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», БОЯРКА, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АВТОРИНОК, ТЦ «ЧАЙКА», ЦЕНТР, З/Д ВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ВІДІНСЬКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ВУЛ. ВІДІНСЬКА, ЦЕНТР, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО, РЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ІНТЕРНЕТ, ГАРЯЧА ВОДА ЦІЛОДОБОВО, КВИТАНЦІЇ, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (097) 258-22-26 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦЕНТР, Р-Н. З/Д ВОКЗАЛУ, ПІВНІЧНИЙ, Р-Н «ЕПІЦЕНТРУ», ВСІ УМОВИ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 559-77-99, (096)345-33-37 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ АБО «АВРОРА», АВТОСТОЯНКА, РЕМОНТ, ПРАЛЬНА МАШИНА, ХОЛОДИЛЬНИК. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО. КОНТАКТИ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (098) 457-04-06, (050) 435-36-49, (093) 626-65-63 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФРАСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77 1,2- імнатн вартир , подобово, потижнево. Власни . Конта ти: 24-77-58, (066) 220-37-17 1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

№48 від 12 р дня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, меблі, холодильни , житловий стан, 1250 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4поверх, мебльовано, зас лений бал он, ходильни , телевізор, на тривалий термін 1500+світло. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, осметичний ремонт, мебльована, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн.+КП Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (097) 848-38-90 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 4/9 п, меблі за домовленістю, свіжий осметичний ремонт, 1000 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. П хова , меблі на тривалий термін, жилий стан 1500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, елітні меблі, с часний євроремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 2/ 5 ц, Євроремонт, меблі, холодильни , плазма, пр. машина, олон а, інтернет, абельне, пл.ві на, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, меблі,холодильни ,телевізор на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Вербова , ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 3 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на дов отривалий термін. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на дов отривалий термін. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 пов, меблі, олон а, холодильни , 1300 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, ремонт, без меблів. Ціна: 1500 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, на дов отривалий термін. Для сім’ї. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 1- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, свіжий ремонт, меблі, техні а, 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ.

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35,

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт, вся техні а, всі меблі вмонтовані. Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

Квартир в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

• 2,3- імнатні вартири, автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 2- імнатн вартир в центрі міста в елітном б дин з євроремонтом та поб товою техні ою. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт. Цін : 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а (біля «Орлана»), 4/9 ц, Новоб дова, Євроремонт, мебльовано, вся поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а , част ово мебльована, на тривалий термін, 1700+світло. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а , част ово мебльована, на тривалий термін, 1700+світло. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, холодильни , телевізор, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ,

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

1- імнатн вартир , Квасилів, осметичний ремонт, 800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

вартир , в л. Коновальця, 1- імнатн ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , центр, р-н.Ювілейний, Північний, автово зал, з меблями та без. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТБ. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , центр, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5, Євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр. машина, олон а, телефон, бал он зас лений, пл.ві на, с п тни , на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, свіжий ремонт, повністю мебльована, техні а. На тривалий термін, 1700 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КН.ОЛЬГИ, ДЛЯ СІМ’Ї НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (096) 149-85-61 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 2700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3 поверх, хороший ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр.машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Набережна, житловий стан, холодильни , для сім’ї. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1700 рн+КП. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1600 рн+КП. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦЕНТР), 2/5 ц,свіжий ремонт, меблі, поб това техні а, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4, аряча вода, поб това техні а, меблі, 2500 рн, без ом нальних посл . Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, без меблів, не мебльована. Ціна: 1600 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , Інтернет, 1600 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о (12ш ола), 6/9п,ремонт, меблі, холодильни , 3200 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , в л. Черня а,хороший ремонт, всі меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн + лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, всі меблі, телевізор, холодильни , пр.машина 2200 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 ц, част ові меблі, холодильни , зас лений бал он, 1700 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , пивзавод, мебльована, поб това техні а. Ціна: 1750 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, меблі, холодильни +ТВ., 3200 рн. Конта ти: (097) 848-38-90

2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , пр.Мир , на дов ий термін, з ремонтом, 1700 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь ий на дов ий термін, ремонт, поб ттехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, свіжий ремонт, повністю мебльована, техні а. На тривалий термін, 1700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н «Стамб л», на тривалий термін. Конта ти: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38


КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ

№48 від 12 р дня 2012 ро 2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 1 поверх, ремонт, мебльована, 2500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, на дов ий термін, ремонт, мебльована. 1700+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , р-н.Ювілейний, 1 поверх, ремонт, мебльована, 2500 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , 2 •імнати, порядній сім’ї або

дівчатам, р-н Північний, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (097) 233-11-43

3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, ЄВРО ремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина 3000 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, євроремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 3800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, олон а, хороший ремонт, меблі, холодильни , абельне, пр.машина 1700 рн.+ аз, вода, світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, олон а, част ові меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, меблі, телефон, абельне телебачення, телевізор, холодильни , жилий стан. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. меблі, холодильни . Ціна: 2000 рн.+КП Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2 поверх, свіжий ремонт, меблі, вся поб това техні а, на тривалий термін порядній сім’ї. 2300+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 1900 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Коновальця мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 4/9 п, осметичний ремонт, всі необхідні меблі, телевізор, холодильни , для сім’ї 1600 рн +світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення, 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, част ово мебльована. Ціна: 1800 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 345-33-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 4/9, меблі необхідні, холодильни , осметичний ремонт. Ціна: 1800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін, 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 2400 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма, 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. меблі, холодильни , 2000 рн+КП. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9, імнати непрохідні, ремонт меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Соборна, , поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 2800 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6 поверх, аряча вода,зроблений ремонт, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 3500 рн + світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 3700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2800 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 2100 рн. Конта ти: (097) 848-38-90 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни , телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л.Коновальця, ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі. 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни . Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , Пр. Мир , 1 поверх, євро ремонт, меблі, техні а. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 3- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, 85 в.м., все необхідне є. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичний ремонт, холодильни 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.18. Здам імнат

Кімнат для 3 дівчат, р-н • рин «Андріївсь ий», автово зал. Конта ти: (063) 432-19-45

Кімнат в 3- імнатній •вартирі, р-н 12 Ш оли, о рем , 2

13

хлопцям, працюючим, всі зр чності. Конта ти: (066) 628-01-74

Кімнат хлопцям-ст дентам • денної або заочної форми навчання. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66

Квартир , пр.Мир , с часний ремонт, вся поб това техні а. Ціна: 3500 рн./ в.м., тор . Конта ти: (097) 863-42-89

КІМНАТИ В 3-КІМНАТНІЙ КВАРТИРІ, 2 ШТ., Р-Н ПІВНІЧНИЙ, ПОБЛИЗУ СУПЕРМАРКЕТУ «АРСЕН». КОНТАКТИ: 64-74-75, (096)290-65-96 Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат в приватном се торі, р-н Бояр а. Конта ти: (097) 907-15-35 Кімнат для хлопців та дівчат. Конта ти: (096) 969-07-85 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 797-87-26 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (096) 170-94-16 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 788-75-57 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (097) 848-38-90 Кімнат , без проживання осподаря по 450 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Га аріна, по 320 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Мірющен а, 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Соборна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , дівчатам працюючим, ст дентам, заочни ам. Конта ти: (095) 605-01-10 Кімнат . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Місце в імнаті дівчині, в л. А. Мельни а, зр чні мови, аряча вода, терміново. Ціна: 340 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Місце в імнаті. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Квартир терміново, б дь-я ом районі, власни а. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир , в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Кімнат або 1- імнатн вартир , терміново, недоро о. Конта ти: (096) 453-27-41 Кімнат або вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Місце в вартирі, зі зр чностями, наявність спально о місця, поб тової техні и, працююча порядна дівчина, на тривалий термін, а ентства прохання не т рб вати. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 995-53-33, (093) 599-25-42

1.1.20. Обмін 1- імнатн , центр +1- імнатн , в л. Відінсь а на б дино , або 1/2 б дин в місті. Конта ти: 26-11-32 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа на 3- імнатн вартир . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 3- імнатн вартир , в л. Ма арова на житло поблиз Рівно о, бажано на 2 сім’ї. Конта ти: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45 3- імнатн вартир , Здолб нів, центр, євроремонт на 3- імнатн в Рівном . Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 4- імнатн вартир в особня , Грабни , 94 в.м, всі ви оди, 2 с/в, 2 льохи, 2-поверховий араж, зем.діл. 5.5 сот, на дві 2- імнатні вартири, або на 1- імнатн вартир +доплата. Конта ти: (095) 523-01-24

1/2 б дин , Басів К т, 2-пов., Ц, 120 в.м, 3 імнати, всі зр чності, 5 сот. Ціна: 623 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , р-н пивзавод , це ла, 38 в.м., 1,5 сот. землі, автономне опалення. Ціна: 1 345 000 рн. тор . Конта ти: (097) 494-82-75

1/2 б дин , Басів К т, з надвірними б дівлями. Ціна: 256 000 рн. Конта ти: (096) 439-34-06

1/2 б дин , Тинне, 1-пов., це ляний, 73 в.м, 3 імнати, хня, с/в, част овий ремонт, зем. діл. 7 сот., сарай, льох, сад. Ціна: 574000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , Басів т, монолітно-блочний, 2-пов. це ляна доб дова, 5 імнат, незавершені вн трішні і зовнішні роботи, зем. діл. 6.38 сот. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір“я. Ціна: 615000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1/4 б дин , в л. О.Кобилянсь ої, 62 в.м, 1982р., ім о ремі(25 в м+ 9 в м), всі зр чн., автон опал, лічильни і, сарай, 2 підвали, 3сот зем, спільн. двір, вхід о ремий, є місце на араж. Ціна: 480000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1/2 б дин , в л. О. Телі и, 2 поверхи, два о ремих входи, ремонт, всі ви оди. Автономне опалення о ремо для ожно о поверх . Впоряд оване подвір’я, араж. Ціна: 714000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25

1/4 б дин , Грабни , це ляний, 85 м. в., без ремонт . Ціна: 426400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1/2 б дин , в л. П ш іна, 155м. в., в цо олі араж, ззовні теплений пінопласт, металочереп., пласт. ві на, всі ом н. дворі, пере ород и, є амін, підвал, времян а. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00 1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Стариць о о, 51 в.м., 2 імнати, євроремонт, 2 сот. землі. Ціна: 383 000 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 1/2 б дин , в л. Шепетівсь а, 3 імнати, євроремонт, си налізація, вмонтовані меблі, 2 сот землі. Конта ти: (098) 516-09-91

1.1.21. Обмін по області та У раїні

1/2 б дин , Грабни , 50/36/8, 3 імнати, хор.рем. під євро, пласт ві на, ванна, т ал, 4сот в процесі приватизації. Ціна: 960000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

1,2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9 П, 18 в.м., + зем. ділян з ф ндаментом, 15 м. від Рівно о, приватизован на 1- імнатн вартир , Київ. Конта ти: (067) 947-69-55

1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 779000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

1,2- імнатн вартир , 3 хл., працюючі, на тривалий термін, оплата до 5 числа, ожно о місяця, чистот та порядо арант ємо. Конта ти: (098) 564-26-45

2- імнатн вартир , Здолб нів на 2- імнатн вартир в Рівном , або 1/2 б дин , роз лянемо всі варіанти. Конта ти: (067) 382-17-41

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир , в л. Га аріна, Гр шевсь о о, Черня а, сім’я, без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1,2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. Ма арова, Корольова, Соборна, Кн.Острозь о о, сім’я. Без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю

1,2- імнатн вартир , район в л.Льоно омбінат , Кн.Романа, Д ндича, Північний. Порядність і своєчасн оплат арант ю. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: (050) 435-89-70, (096) 422-0-211

Віп апартаменти, АР Крим, Ал шта, 100 м вiд моря. Конта ти: (099) 206-43-44

1,2- імнатн , пр.Мир , в л. Набережна, Кі відзе, Чорновола, м-н. Незалежності. Без посередни ів, сім’я. Конта ти: (096) 345-33-37

До лян людин похило о ві з мовою спад вання житла, хороший до ляд та порядність арант ємо. Конта ти: (098) 014-17-00

1- імнатн вартир в б дь- я ом районі . Роз лян варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89

Нер хомість. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

1- імнатн вартир в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , молода пара, тривалий термін, без посередни ів. Конта ти: (096) 917-94-50 1- імнатн вартир , недоро о. Конта ти: (067) 426-37-39 1- імнатн вартир , працюючий хлопець 29 ро ів, для себе, на тривалий період, порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (098) 407-07-48 2- імнатн вартир , зі зр чностями, роз лянемо всі варіанти, 2 порядних, працюючих хлопці. Конта ти: (096) 608-08-88

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.76 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, жилий стан, 6 сот. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/3 б дин , етьмана Ви овсь о о, 3 імнати, 10.6/11.3/15.1, це ляний, 1950 р. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (096) 345-33-37

1/2 б дин , Грабни , це ла, 3 імнати, зр чності в б дин , потреб є ремонт , 3,5 сот. землі. Ціна: 586000 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , Колоден а, 1-пов., мансардно о тип , 3 імнати, 40 в.м., о ремий двір, 7 сот. Ціна: 246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097)593-62-99 1/2 б дин , Колоден а, 40 в.м., 2 ім, є можливість доб дови, без ремонт , 7 сот, центр. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Колоден а, в л. Рівненсь а, 130 в.м, 1/2 тимчасів и, сарай, араж, 2 підвали, 2 септи и, 0.16 сот землі, всі ви оди. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-75-48, (097) 770-66-69 1/2 б дин , Лінії, 50 в.м., світло, аз, вода, 3.5 сот землі, о ремий вхід, потреб є ремонт . Терміново. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Лінії, Ц, 4 ім, всі зр чності, хороший стан, на території є ороб а на рита, є ві на. Ціна: 880000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Лінії, Ц, 80 в.м.,1 поверх, 4,5 сот и, 4 імнати, жилий стан, о ремий вхід. Ціна: 600000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н Ювілейний, 140 в.м., 3 сот., араж, 3 підвали, 2 пов., всі ом ні ації, недоро о. Конта ти: (094) 967-13-74

1/4 б дин , центр, жилий стан, 3 імнати, хня, с/в, свій двір, 1 сот, араж. Ціна: 492 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2/3 б дин в центральній частині міста, площею 60 в.м., землі 0,04 а. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (097) 487-32-88 3/2 б дин , Колоден а, 2-пов., 139 в.м, хня 19 в.м, 5 імнат, 2 с/в, територія облаштована, зем.діл. 16 сот. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3/4 б дин , в л. Корот а 2 пов., 110м. в. 4 ., це л (польсь ий), т+в, євроремонт підвал вели , либо ий, араж, без землі. Ціна: 720000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08,(096)027-22-00

АГРОПЕРЕРОБКА. НОВИЙ БУДИНОК, 180 КВ.М. КОТЕДЖІ В БЛОКОВОМУ БУДИНКУ,100 КВ.М. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 371-39-55 Б дино дерев’яний, в л. Біла, сад, ород 13 сот. Конта ти: 26-37-55

БУДИНОК ЖИТЛОВИЙ, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 286 КВ.М., 5-ТИ КІМНАТНИЙ, ЦЕГЛА, 1.5 ПОВ.+ЦОКОЛЬ, НАКРИТИЙ ШИФЕРОМ, ГОТОВИЙ РЕМОНТ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.16 ГА. ЦІНА: 1440000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , 2 поверхи, це ляний, 265 в.м., 4 спальні, 3 санв зла, зал, амін, басейн, са на, більярд, араж на 2 авто, літня хня, сад, бла о стрій, 12 сот. землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58 Б дино , Басів К т, 0,13 а землі, дозвіл на б дівництво тор ово о об’є т . Конта ти: (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це ляний, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Басів К т, 208 в.м., це ляний, 2000 ро поб дови, арний раєвид на озеро, 11,5 сот., + 2 пов. араж, з надвірними б дівлями. Ціна: 1517000 рн. Конта ти: (050) 665-52-82 Б дино , Басів К т, дерев’яний, 48,4/21,1/ 10,9, одна вели а імната, 2 оридори, без зр чностей, 13 сот., сарай, по ріб. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Басів К т, дерев’яний, 48/21/10, 13 сот, отові всі до менти. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86


14

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Тинне, 6 сот, це ляний, 217 в.м., 3 імнати+1 прохідна, хня, с/в, хороший осметичний ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Антопіль, 2 пов,Ц, 9х9, 5 імнат, всі зр чності, є підвал,10 ро ів б дин , 20 сот, хороший стан, всі до менти, араж. Ціна: 656000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, 70 м. в., 4 ім, санв зол, 6 сот.землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 861000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Царсь е Село, 3-пов., це ляний, 270 в.м, всі ом ні ації, 1 а, вихід до Басів тсь о о озера, є ставо . Ціна: 1 066 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 3198000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 2-пов., 104 в.м, всі ом ні ації, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 960000 рн. Конта ти: 26-72-46, 62-09-09, (097) 297-15-01 Б дино , Червоні Гори, 2-пов.,всі ом ні ації, 6 сот. землі. Ціна: 640000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , Червоні Гори, 250 в.м., 12 сот, 2 поверхи, 6 імнат, новий, повністю отовий, всі роботи зроблені. Ціна: 800000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, що стоїть о ремо, 4 імнати, 73.2/50.2/9, 9 сот землі, о ороджений, є сарай, можливий обмін на 2 імнатн в це ляном б дин + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 4674000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, ВУЛ. СКЛЯРЕНКА, 193.9 КВ.М., 5 КІМНАТ, ЖИТЛОВА 80.3 КВ.М, 0.0976 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 1000000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 2378000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Басів тсь а, 2 пов.160м. в. 0,064 а,пінобло - шла обло . Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 1025000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла, 1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Біла, 1-пов., дерев’яний, 50 в.м., пічне опалення, 13 сот. Ціна: 287 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , в л. Біла, дерев’яний, з це ляною доб довою, 10х12 м, 4 імнати, хня 10 в.м., всі зр чності, авт. опалення, 15 сот, сад. Ціна: 820 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, об л. пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 1640000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Глибо а, 7 м. в., о ремо стоячий, 6 сот.землі, 3 імнати, араж, літня хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , в л. Дарвіна, 120/-/13, 4 імнати, с часний євроремонт, ванна-13 в м, хня мебльована, 2 аражі, осподарсь і б дівлі, 6сот землі. Ціна: 2080000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , в л. Дворець а, (бло ово-це ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2-пов., 140 в.м, 6 сот., араж. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц., мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 1140000 рн., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 1435000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 5330000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Залізнична, 84,3/54,5/9,3, 4 імнати, 5,5 сот землі, санв зол, хня. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , в л. Колоден а, 3 пов., 5 ., 6 сот землі приватизовано, о ородж, цо ольне приміщ - араж, отельня, імната, б д 9х19, без дах , є пере ород и. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Л ць а, це ла, 150 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 1017500 рн. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 1008600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц., отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: 896 500 рн. Конта ти: (097) 494-82-75 Б дино , в л. Новодвірсь а, 10х12, аз, вода в б дин , септи , сарай, 0.1 а землі, поряд з пин а. Ціна: 560000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, впоряд оване подвір’я, араж на 2 авто. Ціна: 2378000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 2296000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 2214000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Холмсь а, Бояр а, елітний район. 2-пов. 5 імнат, 10 сото землі, пор ч місь і ом ні ації. Ремонт, част ово меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 www.prospekt.rv.ua. Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л.Л ць а, дерево+це ла, 6 імнат, 2 санв зла, 2 хня, жилий стан, 2-х поверховий, 6сот землі, вільний продаж. Без омісії для по пців. Ціна: 896000 рн. Конта ти: 43-00-35. (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 info@kvartal.rv.ua www.kvartal.rv.ua

Б дино , Колоден а, це ляний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Н.Двір, Ц, о ремий б дино , 60ро , 75 в.м, 3 ім, жилий стан, араж, 5 сот. Ціна: 424000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Котедж, р-н автово зал , в л. Дем’янч а, 200 в.м, Ц, після б дівельни ів. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , Новий Двір, с часний, це ляний, 2 поверхи, євроремонт, меблі, араж, 0.05 а землі. Ціна: 2640000 рн. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, ЦЕГЛЯНИЙ НА ДВІ СІМ’Ї, 2001 Р, 244 КВ.М., 6 КІМНАТ, КАМІННА, ДВА ВХОДИ, ДВІ КУХНІ, ДВА САНВУЗЛИ, ДВІ СВЕРДЛОВИНИ, ДВА СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 1160000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Грабни , 100 в.м., 4 імнати, всі ом ні ації, 6 сот, тихе спо ійне місце. Ціна: 1040000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Терміново. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Грабни , 2-поверховий, це ляний, 135 в.м, 5 імнат, бал он, зем.діл. 6 сот. Ціна: 902 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 2378000 рн., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Зоопар , 1 пов.100 в, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, хороший під’їзд, 10 сот під б дівництво. Ціна: 840000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , ПМК-100, 280м. в., 2пов. Це л.б д 10х10 2 пов., 1пов.-напівпідв. Короб а на рита шифером, ві на дер., 10р. б д., сарай, араж, аз, світло – 2м; 6сот+4сот ород . Ціна: 520000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , Колоден а, 2 поверхи, це ляний, 290 в.м., ремонт, 24 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Колоден а, 2-поверховий, це ляний, є цо ольний поверх, 161.6/75.6/ 12, 4 імнати, арний стан, всі зр чності, зем.діл. 0.17 а. Ціна: 738 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 200/120/15, 11сот. 5 імнат, 2пов. Це ла. Новий. Вели а літня хня, араж. Центр. Асфальтований під’їзд. Ціна: 1280000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 1025000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., свердловина. Ціна: 984000 рн Конта ти: (097) 672-37-86

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА 161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА 75.6 КВ.М., ТА НАДВІРНІ БУДІВЛІ, САРАЙ-ГАРАЖ, Є ОГОРОЖА, 0.16 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 640000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Колоден а, р-н Молодіжно о, 1 пов., амер. прое т, 140/46/11, 3 імнати, хня-ст дія, с ч. стиль, новий, під люч, араж, 7 сот. Конта ти: (067) 382-18-15 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , в л. С.Петлюри, 5 в.м., 2 імнати, хня, санв зол, олон а, 2,4 сот землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Б дино , Лінії, 160 в.м., Ц, новий , 4 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, свіжий євроремонт, нові меблі, техні а, араж, двір бр ів а. Ціна: 2000000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 2255000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , м. Рівне. всі ви оди, зр чна розв’яз а, 2 поверхи. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Котедж, в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 300 м. в, араж, 3 санв зли, просторі імнати. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м., Ц, 0,14 а, 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремонт, новоб дова. Ціна: 2706000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 161/75 два поверхи, це ла з ремонтом, надвірні б дівлі. Ціна: 680000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Котедж, Новий Двір. Елітний район. 1 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Ремонт під люч. 2 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Др ий поверх ремонт. Ціна: 880000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Новий Двір. Це ла на дв сімї 2001 рі заб дова 244м2 6 імнат, амінна, два входи 12,5 а, поряд з пин а Ціна: 1160000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Червоні Гори, Площа 180 м. в. + 6 сот + араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Б дино , Новий Двір, 172/100/17. Всі роботи в б дин зроблені. Зем. діл.12сот. 2пов. 3 ім. Автономне опалення. “Тепла підло а”. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , ПМК-100,170м. в., 2пов. 4 ., 2 пов, це л, можл на 2 сімї, 1 пов - 2 ім, хня, 2 пов - 2 ім, незав рем, 12 сот, сад о ородж, літня хня, араж, підвал септи , всі зр чності. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , р-н ідропар , с часний, це ляний, 250 в.м., 10 сот. Ціна: 3280000 рн. Конта ти: (050) 665-52-82 Б дино , р-н ДКТ, дерев’яно-це ляний, 87 в.м, 3 імнати, центральна аналізація, дах шифер, зем.діл. 5.12 сот. Ціна: 615 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. ЦІНА: ПОМІРНА. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Б дино , р-н пивзавод , 2/2Ц., 200 в.м., 4 імнати, ремонт, автономне опалення, 3,5 сот. землі, терміново. Ціна: 1140000 рн, тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , р-н пивзавод , 7 імнат, новоб дова, євроремонт. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Б дино , р-н пивзавод , 7 імнат, новоб дова, євроремонт. Ціна: 114800 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 Б дино , р-н. Грабни а,180 в. м. Косметичний ремонт, всі ом ні ації в б дин , двоповерховий. Ціна: 2000000 рн. Конта ти: (067) 364-44-74 Б дино , р-н. Ювілейний р-н, 5 ро ів, це ла, 5 імнат, за . площа 200 м. в. Євроремонт, місь а аналізація, 6 сото землі. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, альтан а. Ціна: 1681000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Тинне 250м. 0.26 Га. Гарний сад, всі ом ні ації. 3 ро и ремонт . Ціна: 1427000 рн, тор . Конта ти: (097) 494-82-75 Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне, 2пов, це ляний, 1 пов. цо ольний, араж, площа 300 м, 10 сот землі, баня, 3-й пов. мансардно о тип , ремонт. Ціна: 3040000 рн., тор . Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

№48 від 12 р дня 2012 ро

Б дино , Бабин, 4 ім, Ц, 15 сот, араж, аз поряд, жилий стан. Ціна: 192000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бабин, це ляний, осмети а, МП ві на, 90 в.м., 4 імнати. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., В ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ, З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ, НЕДОБУДОВАНИЙ ГАРАЖ, РОЗТАШОВАНИЙ В РАЙОНІ ЗООПАРКУ, 0.102 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 960000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 1623600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 1148000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

(067) 536-62-47 Б дино , Біла Криниця, 200 м. в. 10 сото землі. Приватизовано, всі ом ні ації, араж, літня хня, підсобне приміщення, 2 підвали. Ціна: 567000 рн.

т. (097) 502-04-05

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Біла Криниця, це ляний омпа тний, 125 м. в., 5 імнат, євроремонт, 12 сото землі, зр чне місце розташ вання. Ландшафтний дизайн. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 910-80-91

Б дино , Півче, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, можливо під дач , мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а під приватизацію. Власни . Ціна: 30 000 рн., тор . Конта ти: (050) 375-31-23

•Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями,

пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Незавершене б дівництво, • Клевань, 0,67 а. Конта ти: (096) 055-84-77

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Б дино , Біла Криниця, двоповерховий це ляний, 4 імнати, всі ом ні ації, отел, араж, 10 сото землі. Ціна: 480000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25 1/2 б дин , Здовбиця (2 імнати, хня, ванна-т алет, оридор, підвал-80 в.м.) о ремо араж з ямою, літня хня, хлів, риниця, 0.14 а землі. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (098)717-42-48, (099) 488-15-04 1/3 б дин , Оле син В, Ц, всі зр чності, 3 імнати, 4 сот и, 80 в.м. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , 12 м від міста, 41 сот (2 ділян и), 61 в.м., світло, азове опалення, олодязь. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Д бровиця, аз, 200 м від р.Горинь, 0.10 а землі. Конта ти: (097) 086-21-89, (067) 334-52-11

ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 680000 ГРН. КОНТАКТИ:

Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/17,

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром , араж і б дино пере риті металочерепицею, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 259-25-39

Частин б дин , центр, дерв’яноце ляний, 53/40/7.4, 3 сот., потреб є осметично о ремонт . Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Дивень, це ляний, хлів, літня хня, сад, ород, 30 сот. землі. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 541-58-25

Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, аз.опалення, 15сот.землі, всі до менти. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Б дино , Біла Криниця, 2 поверхи, 104 в.м., метрів, всі ом ні ації, євроремонт. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01

Незавершене б дівництво, Червоні Гори, двоповерховий, це ляний, 5 імнат, елітний прое т, автономне опалення, піді рів підло и. Ціна: 1222000 рн. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25

Б дино , Деражне, Костопільсь о о р-н , Рівненсь ої обл., потреб є ремонт . ділян а 5 сото ., приватизовано, власни . Конта ти: 28-05-78, (067) 360-62-02

БУДИНОК

Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 656000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Незавершене б дівництво, р-н Золоті ворота, 2-поверховий це ляний, 240 в.м, проведене світло, опалення, вода, септи , бетонні пере риття, пошт ат рений. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Демидів а, 2 ім., 32,8 в.м., з приб довами, 32 сот. Конта ти: (093) 314-30-70

Б дино , Здовбиця, 2 імнати, хня, ванна, т алет, аз, вода, автономне опалення, хороший ремонт. Надвірні б дівлі, олодязь.12 сот. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 170 в.м. Землі 0,12 а. Ціна: 720000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино , Гр швиця, під знос, риниця, льох, 0,25 а. Конта ти: (097) 211-72-09

Б дино , Березне, всі зр чності, терміново, або обмін на 2,3- імнатн вартир в Рівном , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 240-14-46

Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м.,Ц,+металочерепиця, хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и недале о, 2 поверхи мансарда. Ціна: 560000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Городо , 120-130 в.м, центр, під’їзд асфальтований, вода, світло 380 В, септи , санв зол, бесід а, бойлер, д шова абіна, баня з вільхи, землі 0,04 а приватизована. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Дядь овичі (Млинівсь а трасса), 350 м в. + 30 сот землі, 9 імнат, са на, басейн, араж з ямою, р сь а піч, 2 ванних імнати, мп.ві на, 3 бал они, всі ом ні ації, заїзд на 3 машини. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Котедж, р-н По ровсь о о, 4 імнати, отельня, автономне опалення, араж, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Котеджі Рівном . 820000-984000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

Б дино , Гр швиця 1, це ляний, 3 імнати + хня 30 в.м.+ с/в, 6х16, Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Барма и, новозб дований, Ц, мансардно о тип , с часний прое т, 250 в.м, євроремонт, вмонт. хня, шафи- пе, європар ан, овані ворота, араж, 10 сот. Ціна: 1148000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Котедж, р-н Золоті Ворота, 2-поверховий, 4 імнати, 2 с/в, без чистових робіт. Ціна: 549 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Котедж, Царсь е Село, 200 в.м., всі ом ні ації , пошт ат рено. Землі 0,05 а. Ціна: 880000 рн, тор . Конта ти: (097) 487-32-88

Б дино , Горинь рад-2, дерев’яний, обшитий деревом та пофарбований, є це ляний сарай, араж, льох, вода-помпа, автономне опалення, 25 сот + 35 сот приватизована під с/ . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

Б дино , Бочаниця, 60м. в., дерев’яний, 2 імнати, зроблений ремонт осметичний, на ритий шифером, вода в дворі, септи , 0,25 а. Конта ти: (063) 342-26-97 Б дино , Бродів, Острозь ий р-н, дерев’яний, 57 в.м, надвірні б дівлі, 0.42 а землі, можна під дач , 2.5 м від з/д станції «Остро ». Конта ти: (096)537-11-63 Б дино , В. Омеляна, 1,5 це ляний, 120 в.м, 5 імнат. 15 сото землі. Всі ом ні ації, о ороджений. Фр тові дерева. Гараж на 2 автомобілі з о лядовою ямою. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , В.Оле син це ляний, 120 м. в., всі ом ні ації, 0,16 а. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , В.Оле син, 130 в.м, на 2 входи, 4 імнати, всі зр чності, євроремонт, МПВ, столяр а, літня хня, підсобні приміщення. Ціна: 721600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , В.Оле син, 2 поверховий, 215/ 130/14, це ляний, 5 ім. В б дин д же хороший ремонт. Терміново. Ціна: 920000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , В.Омеляна, 1,5 поверхи, центр, євроремонт. Ціна: 800 000 рн. Конта ти: (097) 997-73-91 БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 2 ПОВ, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 219.7/107.6/ 19.9, 0.249 ГА ЗЕМЛІ, ЦЕГЛЯНИЙ, 2 ЗАЇЗДИ, СВЕРДЛОВИНА НА ВОДУ, ВІКНА ДЕРЕВ’ЯНІ, ПЛИТКА, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, ГАЗОВИЙ КОТЕЛ, СТОЛЯРКА, САНТЕХНІКА. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 720000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , В.Омеляна, це л., впоряд ований, вода, ванна, т алет, надвірні б дівлі, 53 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-81-11, (098) 751-46-55 Б дино , Верхів, Острозь ий р-н, центр села, пор ч цер ва, з пин а біля б д, шифер новий, дерев, 2 ім + 1 малень а, аз біля хати 3 м, риниця, 45 прив землі під заб д, хлів, садо . Ціна: 164000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20сот.землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Конта ти: (098) 650-18-33 Б дино , Горинь-Град 1, Це ляний, 4 імнати, хня, всі ви оди, на ритий шифером, в хорошом стані є отел, з олон ою, 10 сот землі, 40 сот. Не дале о, сарай, араж. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , пивзавод житловий хня, 0.6

Здолб нів-2, р-н василівсь о о , шла облочний, аз, 64 в.м, стан, без ремонт , араж, літня а землі. Конта ти: (050) 375-47-00

Б дино , Квасилів, 100 в.м., Ц-Ш, 2 с/в на 2 входи, 4 імнати,10 сот. ремонт. Ціна: 424000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Квасилів,100 в.м., Ц-Ш, 2 с/в на 2 входи, 4 імнати,10 сот, ремонт. Ціна: 424000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Квітневе, Д бенсь ий р-н, до 3 а землі, аз, б д об ладений білою це лою, 16 ро ів б д, 25 сот землі, це л, 3 ім, х, ванна, аз, терміново. Ціна: 200000 рн., тор . Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 Б дино , Клевань, 4 імнати, ванна, хня, вітальня, омора, дві веранди,13 сотих землі, є літня хня, по ріб, сарай для домашньої птиці, фр товий сад. Ціна: 280 000 рн. Конта ти: (093) 378-55-24 Б дино , Клевань-2, в л. Вишнева. Конта ти: 62-88-25, (098) 225-31-36 Б дино , Користь, Гощансь ий р-н, 40 м від Рівно о, 120 в.м., пінобло , с часне план вання, 4 імнати, МПВ, є всі ом ні ації, сад, ород 90 сото , є всі осподарсь і, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

БУДИНОК, КОРНИН, МАНСАРДНИЙ, 2 ПОВ, 119.6/50.5/ 12.6, 5 КІМНАТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 486400 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Коршів, Здолб нівсь ий р-н, 25 м від Рівно о, це ляний, 1 пов., 54 в.м, потреб є ремонт , є літня хня, осп. б дівлі, 25 сот. Конта ти: 63-63-30, (067) 350-35-40 Б дино , Костопіль, 300м. в., це ляний, євростандарт , євроремонт, 6 імнат, ванна, д шова, на підлозі ламінат, є більярдна, ззовні ороїд, є са на, б дино для остей, 0,12 а, о ороджений ам’яним пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55 Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50сот.землі. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96 Б дино , мансардно о тип : 180 в.м., 5 імнат, 2 ванних імнати, хня, веранда, підвал, 2 бал они, 2 аража, літня хня. Земельна ділян а 0.15 а. Ціна: до овірна. Конта ти: Малий Оле син (067) 779-26-07 svitlo66@mail.ru Б дино , Межиричі, асфальт, 16 сот землі. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Б дино , Мізоч, житловий, можливий обмін на авто, с/ техні , роз лян всі пропозиції. Ціна: 144 000 рн. Конта ти: (098) 859-42-15 Б дино , Млинів, 1,5 пов., 119 в.м., теплений, ороїд, дах біт мна черепиця, свердловина, е ономне опалення, телефон, інтернет. Ціна: 440 000 рн. Конта ти: 6-59-70, (097) 425-85-34 Б дино , Нова У раїн а, дерев’яний, 58 м. в., 25 сот.землі під б-во, 23,5 сот.під с/ . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Новий Обарів, 2пов. 200 в.м. 4 ім. всі зр чності, Ц+метало черепиця,18 сот, асфальт. Ціна: 720000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новомильсь , Здолб нівсь ий р-н, 156,9 в.м., 5 імнат, аз, вода, 15 сот присадибна ділян а. Конта ти: (098) 964-13-12 Б дино , Ново раїн а, центр села, дерев’яний, 58/38.7/-, 0.49 а, або обмін на 1- імнатн вартир , + доплата. Ціна: 369000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75


Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Обарів , 2-х поверховий, 185 м. в., санв зол,10 сот.землі, садо , пор ч з пин а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Б дино , Обарів, ороб а, Ц, 140 в.м., 2 поверх, це ла, с важина, біля траси недале о, без вн трішніх робіт, асфальт, з пин а пор ч, терміново. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Обарів, центр, 2012 рі введення в е спл атацію, 105 м. в., ремонт, о ороджено, 0,10 а. Ціна: 615000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , Озяряни 30 м від Рівно о, Д-Ц, 50 в.м., 2 ім, аз в б дин (пічне опалення) стан жилий, центр, 70 сот землі, сарай, по ріб, терміново. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син В,2 пов,100 в.м., 3 імнати, всі зр чності, араж, євроремонт,10 сот. Ціна: 448000 рн, тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син, 1-пов., 106/80/15, всі зр чності, 4 імнати, бойлер, септи , хороший ремонт, літня хня, араж. Ціна: 574 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Омеляна, 2 пов, 140 в.м., всі ом ні ації, євроремонт, 10 сот. Ціна: 720000 рн. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі.

Незавершене б дівництво, В. Омеляна, 165 в. м , ом ні ації підведені, металочерепиця, араж, хня, ділян а о ороджена, 16 сото . Ціна: 591000 рн. Конта ти: (096) 399-86-25 Незавершене б дівництво, Здолб нів, приватний се тор, 100 в.м., пінобло , є тіль и на рита ороб а, 4 імнати, отова до проживання, літня хня 40 в.м (2 імнати + хня), є світло, вода, аз поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 Незавершене б дівництво, Карпилів а, це ляне, є ві на два поверхи. Світло , аз. Ціна: 400000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Незавершене б дівництво, Обарів, це л., 150 м. в., ві на, вхідні двері 0,10 а. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м, Ц, 0,15 а, «тимчасів а», ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Б дино , Гр швиця, 2 імнати. Газ, вода, 0,50 а землі або обмін на м/с. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а 0,2 а. Ком ні ації біля ділян и, 1,5 м від траси. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,18 а. Приватизована, новий масив, пор ч став, ліс. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.2.3. Продам по У раїні

Б дино , на березі Азовсь о о моря, 40 в.м., 12,5 сот, араж, молодий сад, вино рад, 300 м до моря. Конта ти: (096) 510-71-19

Б дино , Рясни и, під дач , 58 сот землі, теплиці, аз поряд, доро а - асфальт, поряд річ а, ліс. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. ЦІНА: 156 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88 Б дино , Тай ри, аз, вода. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (096) 277-15-98 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-54 Б дино , Черняхів, дерев’яний, 50 сот. ород . Конта ти: 23-36-01 Б дино , Ш б ів, старий, 3 імнати, хня 100 в.м., 3 а землі, ставо біля б дин , ліс 300 м. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 24-77-58, (063)688-30-38 Дач , Н.У раїн а, вели ий вибір. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Дач , Нова У раїн а, дерев’яна, 2 імнати + хня, 40 в.м. олон а, ман ал. Ціна: 80000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гр швиця, 0,25 а, льох, риниця, власни . Конта ти: (097) 211-72-09 Незавершене б дівницво, Корнин, 2 поверхи, 250 в.м, два входи, 8 сот. приватизованоїземлі, або обміняю на житло в Рівном . Конта ти: (067) 995-81-64 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 10 сот, ороб а 200м. в., дах металочерепиця, м/п ві на, підвал, араж, надвірні б дівлі. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , Колоден а, р-н новоб дов, 0.14 а, рівна, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1/2 б дин , о ремий вхід, 2 імнати, хня, є вода, аз. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1/2 б дин , р-н «Ма ната», 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Б дино на 2 поверхи, ремонт, мебльований. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , Городище, євро лас, 3 імнати, 2 с/в, поб това техні а, меблі хороші. Ціна: 4500 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Омеляна, Це л+дер, 3 ім, хня, без зр чностей, аз, парове опалення, олодязь, літня хня, хлів, араж, 25сот землі, садо , ритий жестю, 25 сот землі. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , Порозово, 12 м від міста., 2 поверхи, це ляний, 250 в.м., 3 імнати, хня, 2 лоджії, с/в, 23 сот землі, підвал, 3 фази світла, зроблений осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, М. Оле син. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 759-95-40

Б дино , Л ць , заповідна зона, центр, це л.-дерев., 48 м. в., с ч. рем., з сіма зр чностями, 14 сот приват. Ціна: 360000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Б дино , поблиз траси Київ-Чоп, дерев’яний, є водопровід, еле тропостачання 3-фазне, надвірні б дівлі, хороший льох, 0,5 а. Конта ти: (098) 329-85-05

Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, 0.12 а, під б дівництво, централізовані місь і мережі. Ціна: 270000 рн., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1500 рн+св. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

Б дино , Омеляна, Ц, 76 в.м., 3 імнати, аз, вода є, 15 сот, потреб є осметично о ремонт , афальт. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , поблиз Рівно о, недоб дований, це ляний. Ціна: 160 000 рн. Конта ти: (067) 360-75-74

1/2 б дин , в л. Ясна, 2 імнати, хня аз, вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВ. ЦЕГЛЯНИЙ, ЗАГАЛЬНА 201.7, ЖИТЛОВА 94.1, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВІКНА ТА ДВЕРІ, ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, КОМУНІКАЦІЇ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, РЕШТА - ПОРУЧ. ЦІНА: 400000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Біла Цер ва, Київсь а обл., 2 поверховий, це ляний, 80 в.м, 4 імнати, зр чності, араж, осподарсь і спор ди. Конта ти: (096) 789-83-33

Б дино , Підліс и, траса Київ-Чоп, можливо під дач . Конта ти: 64-47-02

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , 2 імнати, ви оди, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Б дино , Омеляна, старий, дерев’яний з бр са 72р., 2 ім+ хня, 2 по реба, є вода, світло, аз 700м, 60сот землі, без зр ч, вел садо , зем приват, є державвний а т. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096)027-22-00

Б дино , Підліс и, 2 імнати, ремонт, МПВ, д шова абіна, автон.опал., надвірні б дівлі, молодий сад, вино радни , можл.об.на 1-но Квасилів. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

1.2.5. Здам

Земельн ділян , Бояр а, в л. С лярен а, 0,1 а. Район залізничної лі арні. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 credo.rv.ua

Незавершене б дівництво, Клевань, центр. Конта ти: (067) 364-22-34

Незавершене б дівництво, Обарів, 10х14. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1.2.4. К плю Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино або частин б дин в Рівном , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино , 1/2 б дин , в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Б дино , 10-15 м від міста. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, в л. Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , 2 поверхи. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Б дино , Пивзавод, о ремий,євроремонт, все необхідне є. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96 Кімнат в б дин , для 2 хлопців, хороші мови, проживання без осподаря, є меблі, поб това техні а, с/в о ремо. Ціна: 300 рн./ чол. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Котедж, Золоті ворота , с часний євроремонт, 2 поверховий, 5000 рн. Ціна: 5 000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Тимчасів , імната, хня, меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Тимчасів . Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1.2.6. Винайм 1/2 або б дино з сіма зр чностями, р-н в лиць Приходь а, Ж овсь о о. Порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (097) 459-57-94 elza_70@mail.ru 1/2 б дин або б дино . Доро о. Конта ти: (067) 364-04-64

Б дино , незавершене б дівництво. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , частин б дин в Рівном , без посередни ів. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Частин б дин в Рівном зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 1230000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,145 а, можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Конта ти: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Земельн ділян , в л. Млинівсь а, 2 сот, + ф ндамент під ма азин, бо си, або інші варіанти. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

БУДИНОК, ОЖЕНИН, ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, ЄВРОРЕМОНТ, ГАЗ, ВОДА, 5 КІМНАТ, КУХНЯ, 0.17 ГА ПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЛІ, МОЛОДИЙ САД, ПОРУЧ СТАВ І РІЧКА, 5 ХВ. ДО З/Д СТАНЦІЇ, ЗРУЧНИЙ ДОЇЗД, 30 КМ ВІД РІВНОГО, НА КВАРТИРУ В РІВНОМУ, НЕТІШИНІ, ОСТРОЗІ. КОНТАКТИ: (098) 486-97-10

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 Земельн ділян , Колоден а, • 0,12 а, приватизована, під

б дівництво, ом нці ації пор ч. Ціна: 144 000 рн. Конта ти: 43-50-26, (095) 522-70-40

Земельні ділян и в районі зоопар від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и, Зоопар , 10 сот, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , л ць е ільце. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Новий Двір, 0.12 а, під заб дов , ом ні ації є. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян , в л. Чорновола 0,17 а з виходом до озера. Ціна: 820000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Новий двір, 10.5 сот, під б дівництво, рівнина, є держа т, проплачено за всі ом ні ації. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , в л. Чорновола, 0.1 а, під б дівництво, отеджне містеч о «Щасливе», держа т, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом ні ації. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, 8 сот, під б дівництво, хороше місце, терміново. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: 284000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Новий двір, 12 сот., ом ні ації, прое т на б дівництво. Ціна: 164 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , під омерцію. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 196800 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: 880000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , ПМК-100, 0,1 а, для б дівництва, ом ні ації пор ч, біля б дин ів. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , за Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , ПМК-100,10 сот,під заб дов ,с сіди і ом ні ації не дале о. Ціна: 104000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , за зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні ації недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , або незавершене б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , незавершене б дівництво в місті, поблиз міста, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, рівна, ом ні ації пор ч, асфальт. Терміново. Ціна: 160000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

1.2.7. Обмін

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , в л. Київсь а, 10 сот., вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 176000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино в селі, придатний для постійно о проживання. Конта ти: (093) 063-28-44

Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в селі, із земельною ділян ою, не менше 0,5 а. Конта ти: (098) 635-25-16

Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для б дівництвам, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , в межах 15 м від Рівно о, в розстроч до 5 р., без посередни ів. Ціна: до 80000 рн. Конта ти: (097) 831-33-22

15

БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№48 від 12 р дня 2012 ро

Земельн ділян , р-н автово зал , в л. Київсь а, 0.1 а, під б дівництво, ооп. «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н а роперероб и, 0.12 а, під б дівництво, біля заб дов, рівнина, світло і аз на ділянці, є держ.а т. Ціна: 270 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: 60000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під б дівництво. Зр чний під’їзд, арний раєвид, пор ч заб довані б дин и. Ціна: 192000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д ватися, хороше місце, поряд заб дови. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під садівництво, рівна, пор ч заб дови і ом ні ації. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а. Терміново. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 246000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під садівництво. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар ,10 сот, є Держ.А т під б дівництво, рівна між б дин ами, хороший під’їзд, всі ом ні ації біля ділян и. Терміново. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар . 10 сот, під б дівництво. Район заб дований. Поряд всі ом ні ації. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Земельн ділян , Колоден а (червоні ори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 164000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Колоден а, 0,07 а. Приватизована, біля Дом молитви. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Приватизована, 30х40м, район Автодром . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот., рівнина, між заб довами, ом ні ації пор ч. Ціна: 73 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 0.06 а, під б дівництво, за автодромом, пор ч заб дови, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а 0,1 а. Зр чний доїзд, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а, 0,13 а, 3-тя лінія, 0,1 а/б д, 0,03 а/ ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Басів К т, 0,13 а, з дозволом б дівництва ма азин або афе. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Земельн ділян , біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: 60000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації . Ціна: 200000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 76000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Терміново, недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Тинне, 0,12 а. Приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,1 а, 1-ша лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Царсь е Село, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, рівна. Ціна: 520000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, 9 сот, між б дин ами, хороший під’їзд, є держ.а т під заб дов . Ціна: 440000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 984000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , центр міста, 5 сот, вадратна, рівна, ом ні ації. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Червоні Гори, 0.7 а. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Червоні Гори, 1 сота, 10х10, о ороджена, а т під омерційне б дівництво, 8х8. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на ділянці. Ціна: 104000 рн. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Червоні ори, 6 сот., під заб дов . Ціна: 80000 рн. Конта ти: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Земельн ділян , Червоні Гори, 7 сот, є держ.а т під б дівництво, ом ні ації поряд, з пин а маршр т и, асфальтований під’їзд. Ціна: 148000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , 0,10 а. Приватизована, для ведення садівництва. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , за зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні аціє недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, Городище, • приватизовані, під с/ ,

садівництво. Конта ти: (096) 300-16-30

Земельн ділян , Б.Криниця, • правор ч від Рівно о, 0,12 а, під

б дівництво, приватизован , пор ч ом ні ації, рівнина. Конта ти: (096) 300-16-30

Земельн ділян , Здолб нів-2, в л. Ком нарів, 0.12 а. Конта ти: (098) 942-72-98, після 17.00 Дач , Городище, 1-поверховий це ляний б дино , 36 в.м, 2 імнати, добрий стан, сад, араж, сарай, зр чний доїзд, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Городище, 65 в.м. Всі зр чності в б дин . Це ляна, двоповерхова, теплена. Землі 0,06 а. Впоряд оване подвір’я, є бесід а. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (097) 863-42-89 Дач , Городище, 8 сот.. 2 пов., з ф ндаментом на б дино , світло, вода на ділянці, аз пор ч. Конта ти: (096) 157-09-30 Дач , Городище, незавершена, Ц, 2 поверхи, 6 сот, світло, аз є, вода на ділянці, ділян а осо ір, 60 в.м. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Кам’яно ірсь , 100 в.м, аз, вода, світло. Конта ти: (098) 763-07-23 Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: (067) 135-50-92

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01

Дач , масив Бор овсь ий, 6 сот, хороший стан, є світло, вода, аз пор ч. Ціна: 128 000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , Нова У раїн а, 3 поверхи,70 в.м., з ремонтом, всі зр чності, ламінат, бойлер. Ціна: 384000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 10.34 сот., під б дівництво, держ.а т, рівнина, між заб довами, проведене світло, аз пор ч. Ціна: 205 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 14 сот, част ово о ороджена, вода, аз, світло на ділянці можливий обмін на авто, б д. матеріали. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (067) 340-04-93

Дач , Нова У раїн а, 80 в.м., 2 пов 3 імнати, олодязь, Ц, мансарда. Ціна: 116000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Нова У раїн а, це ляна, двоповерхова, всі зр чності , впоряд оване подвір’я, є бесід а, араж. Можливий обмін або розстроч а платеж . Ціна: 320000 рн. Конта ти: (097) 863-42-89 Дач , Нова У раїн а, це ляний б дино , 2-поверховий, 6.5/7.5, 3 імнати, МПВ, азове опалення, т алет на в лиці, амін, сарай, літній сад, тепиця, пар ан, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86


16

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Земельн ділян , Барма и, 2 м. від Рівно о. Конта ти: 68-04-05, (098) 737-38-65 Земельн ділян , Березне. Конта ти: (096) 515-09-79 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, знаходиться з правої сторони в напрям Києва, пор ч б д ються б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, для ведення садівництва, права сторона в напрям Києва, 300м від траси, 70м від жилих б дин ів. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а. Біля племстанції, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а З а «Райзом». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а Приватизована біля «Райз », пор ч б дин и, зр чний доїзд. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Відраз при вїзді, права сторона в напрям Києва. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Дач , Ново раїн а, 1-пов., це лян , мансардно о тип , 36 в.м, 2 ім., аз, світло, олодязь, сад. Ціна: 102500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Ново раїн а, 2 пов., Ц, 70 в.м, аз, 8 сот, житловий стан. Ціна: 128000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 3 пов., 6/9 м, аз, 4 онве тора, д бові сходи, пар ет д бовий, тераса 4/5 м, амін, сад, олодязь, араж, майстерня. Конта ти: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. За Райзом. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона в напрям Києва. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона, біля зна . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, від траси 300 м, пор ч б д ються. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Дач , Ново раїн а, аз, араж, септи , для постійно о проживання, 250 м до з пин и. Власни . Конта ти: (067) 341-66-67

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 90200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Дач , Озеряни (по Д бенсь ій трасі за Вар овичами) 30 м, Д-Ц, 50 в.м.,2 імнати, аз в б дин (пічне опалення), центр, 70 сот землі, всі до менти. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 90200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Дач , Ремель, 100 в. м. Косметичний ремонт . Землі 0,06 а. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельна ділян а 2,4 а. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 Земельні ділян и в Білій Криниці від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и в районі л ць о о ільця від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (067) 589-49-28

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., під заб дов . Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян , Біла Криниця, 10сот. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 180400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 45 сот., під б дівництво, з них 14 сот. під ОСГ, поблиз заб дов. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 61500 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Біла Криниця, під б дівництво,19 сот, ом ні ації поряд, хороше місце. Ціна: 112000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельні ділян и, Верхів, 2 шт., 20 і 22 сот., з виходом до озера, світло, 205 000-246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,22 сот. Конта ти: (067) 973-18-27 Земельн ділян , 3 а. Під омерцію. Асфaльтований під’їзд. До траси 300м. Поряд ліс. Ч дове місце під бізнес. Всі ом ні ації. Ціна: 880000 рн. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 Земельн ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.13 а, 4 -лінія, світло поряд, аз, вода чз лінію рівнина. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, 200 метрів, від новоб дов, можна б д ватись. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, садові ділян и біля зоопар . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10,20,30,40 сот під б дівництво. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, почато села, 0.9 а, рівна. Ціна: 52000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Баранів, над трасою Київ-Чоп, 1 а, є ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян Конта ти: 62-73-73

, Барма и, 0,1

а.

Земельн ділян , В. Житин, 0,28 а. Приватизована, 0,1 а під б дівництво та 0,18 а для ведення особисто о с/ , на ділянці є ф ндамент та б дівельні матеріали. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Житин, в л. Зелена, 0,15 а, в зр чном місці, пор ч сі ом ні ації, поб довані с сіди, асфальтована доро а, є можливість придбати с міжн ділян . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Житин, в л. Садова, 0,1 а. Приватизована, в хорошом місці, ширина по дорозі 25м., пор ч поб довані с сіди, еле три а, аз. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 0,12 а. Все заб доване, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Оле син, 0.11 а, під б дівництво, біля ш оли, р-н новоб дов, в лиця заб дована, ом ні ації, зр чний доїзд, пор ч з пин а маршр т и, 2 м до міста. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , В. Омеляна, 22 сот під заб дов , 22х100. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Гайова 0,20 а. Приватизована земельна ділян а між б дин ами, ом ні ації сі пор ч, асфальтована доро а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0.25 а. Приватизована, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Житин, 0.40 а під б дівництво. Ціна: 105 000 рн, тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 Земельн ділян , В.Житин, 0.5 а, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, асфальтований під’їзд, ом ні ації на ділянці. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 0.10 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, серед заб дов. Ціна: 127 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, в л. Зелена, ом ні ації на ділянці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 0.11 а, під б дівництво. Ціна: 96000 рн., тор . Конта ти: (097) 487-32-88

Земельн ділян , В.Житин, 26 сот, є 2 с ладсь их приміщення, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 160000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Барма и, 10 сот., поблиз траси. Конта ти: (097) 268-71-26 Земельн ділян , Барма и, 10 сот., сад, металевий араж. Конта ти: (093) 838-50-95, (098)042-03-83

Земельн ділян , В.Житин, 5.6 сот, над трасою, є еле три а. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

№48 від 12 р дня 2012 ро

Земельн ділян , В.Житин, новий масив, 0,15 а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під дачне б дівництво, біля ставів. Конта ти: (098) 225-31-92

Земельн ділян , В.Житин, центр 0.11 а доїзд, ом ні ації. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 0.15 а, під б дівництво, 200 м від траси, рівнина, аз і світло 20 м від ділян и. Ціна: 131 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , В.Житин, центр, 20 сот, ом ні ації поряд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: (067) 794-02-04

Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Оле син, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч, рівнина. Ціна: 90200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , В.Омеляна, 0.15 сот., під б дівництво, ом ні ації пор ч, асфальтований доїзд. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Здолб нів, 0,1 а, р-н новоб дов, ом ні ації. Ціна: 65500 рн. Конта ти: (098) 325-77-74

Земельн ділян , В.Омеляна, 50 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Чесь а, 0,24 а, 1,5 м від траси, рівна, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Городище, 15 сот., під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89

Земельн ділян , Здолб нів, 8 сот., під заб дов , ом ні ації проплачені. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, 16.5, 40/40, приватизована, держа т, аз, вода, світло пор ч, власни . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городище, біля б дин ів, 8 сот,. аз, світло пор ч, під садівництво, можна б д вати. Ціна: 52000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Омеляна, в л.Чесь а, 0,25 а. Ком ні ації, рівна, 1 м від траси. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 0.1 а, під б дівництво, за афе «Софія», приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 20 сот. Ціна: 160 000 рн. Конта ти: (096) 388-54-28 Земельн ділян , Вели ий Житин, центр, 0.11 а, під б дівництво, біля сільсь ої ради, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,10 сот. Конта ти: (067) 973-18-27 Земельн ділян , Вересневе, 0,11 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,12 а. Приватизована, знаходиться за трасою, 4 лінія. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Заб дована в лиця, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Приватизована, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Центр, біля цер ви, між б дин ами, ом ні ації. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0.12 а, під б дівництво, рівнина, в межах населено о п н т . Ціна: 110 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Вересневе, 0.9 а. Ціна: 82000 рн, тор . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв до з пин и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот., під б дівництво, біля «Софії», заб дови поряд, свердловина, септи . Ціна: 139 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Вересневе, в л.Вереснева, 0,1 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе,10 сот, держ а т під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Верхів, площа 0,25 а під б дівництво, пор ч ліс, озеро. Ціна: 160000 рн, тор . Конта ти: (067) 364-44-74 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 7,2 сот., під заб дов , арне місце. Власни . Конта ти: (067) 420-64-70, (067) 499-92-03 Земельн ділян , в л. Фабрична, 0,1 а. Приватизовані, рівне місце, зр чний доїзд, іль ість діляно обмежена. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Горинь рад-2, під садівництво, 10 м від м. Рівне, держа т, ом ні ації, 50 м до з пин и маршр т и. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (098) 451-14-58 Земельн ділян , Городище, 0,08 а. Приватизована, 300м від першої з пин и, рівна, на ділян заведений аз, свердловина. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизова, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизована, рівна, 400 м до Київсь ої траси. В наявності є прое т на б дівництво, є ф ндамент, аз та світло пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Кооператив «Вишневий», о ороджена, еле три а, садо , н , пор ч б дин и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,6 Конта ти: 62-73-73

а.

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, недале о озера, держа т. Конта ти: (097) 373-89-91 Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, 1лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городище, вели ий вибір діляно . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11 а. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації пор ч. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Лесі У раїн и, 0.11 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а ом ні ації, доїзд. Ціна: 127100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 49600 рн. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, під садівництво, по 10 сот в різних місцях. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ГОРОДИЩЕ, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 10 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД САДІВНИЦТВО, ПОРУЧ СТАВКИ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 24000 ГРН. КОНТАКТИ: (063) 419-60-10 Земельн ділян , Городище,11 сот, під б діництво, рівна, ом ні ації неподалі , асфальт, с сіди. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Зе мельн ділян , Городо , 0,08 а. Приватизована, ооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Караєвичі, 0.12 а, під б дівництво, 10 м від Рівно о, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороша доро а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 а. Пансь ий масив. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, під б дівництво, приватизована. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 84000 рн, тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, Масив Північний, рівна, ом ні ації, 100м до асфальт . Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво, Пансь ий масив. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, 0.16 а, приватизована, пор ч б дин и, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для ведення с/ , 9 м від Рівно о, свій ліс, берези, сосни, молодий садо , різні сорти вино рад , стара хата, льох. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот, р-н новоб дов. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Земельн ділян , Карпилів а, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 64000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 0,15 держа т, приватизована. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городо , 0,09 а Приватизована, ооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городо , 0,09 а. Кооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54

Земельн ділян , Городо , 0,10 а, для садівництва, ви ідне розташ вання, без посередни ів. Ціна: 25600 рн. Конта ти: (097) 725-07-94

Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городо , 0,1 а Кооператив «Залізнични », приватизована. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городо , 0,1 а. Кооператив «Залізнични », приватизована. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , 12 сот, можна б д ватись, під садівництво. Ціна: 32000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДІБРІВКА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 25 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД БУДІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 28000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот під заб дов . 50х30. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот., приватизован , є план б дин , молодий садо , оброблена земля. Ціна: 80 000 рн. Конта ти: (097) 670-05-73, (095) 891-03-41 Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 48000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, 85 сот., незавершене б дівництво, літня хня, сад, р нтовий під’їзд. Ціна: 205 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Житин. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: 124000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань, 50 сото під б дівництво, підведений аз, світло і вода пор ч, зр чний доїзд, заб довані с сіди. На ділянці знаходиться невелич ий ставочо . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 Земельн ділян , Клевань, р-н Шпиталь, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 360-13-22 Земельн ділян , Козлин, 0.41 а, під б дівництво, р-н «Конезавод », приватизована, 2 держа ти, аз, світло біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, недале о. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 lyubovzhabchyk@mail.ru Земельн ділян , Корнин, 0.1 а, р-н новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, рівнина, між заб дов, ом ні ації пор ч. Ціна: 73 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , К стин, 0,12 а. Біля цер ви. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,13 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , приватизован , є ф ндамент 10х11, б д. план, світло, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизован , ом ні ації, сосновий ліс пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0,1 а. Приватизована, пор ч ліс. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0.18 а, приватизована, під заб дов , ом ні ації, сосновий ліс, під’їзна доро а пор ч, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 12,6 сот, приватизован . Конта ти: (097) 078-95-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КУСТИН, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, ЦЕНТР, 17 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД БУДІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 53000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , л ць е ільце, 0,1 а. Масив за АЗК ОККО. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 128000 рн., тор . Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Л ць е ільце, 10сот. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Льоно омбінат, в л. Костромсь а0,1 а. Навпроти «Реноме», др а лінія. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , М. Оле син, 0,12 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , М.Оле син, 22 сот., під б дівництво, між заб дов, ом ні ації пор ч, свердловина. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , М.Омеляна, 12.5 сот., ом ні ації пор ч, освітлення, хороший під’їзд. Ціна: 110 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Малий Оле син, 0,12 а. Приватизована, для б дівництва, в хорошом місці, не в долині, пор ч сі ом ні ації та поб довані с сіди, зр чний доїзд. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Малий Оле син, 0,13 а. Район новоб дов. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Межиріч, 17 сот., під заб дов , центр. Конта ти: (050) 944-37-36 Земельн ділян , Михайлів а, 24 сот., під заб дов , світло, аз, вода пор ч. Конта ти: (096) 136-67-14

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НАРАЇВ, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, 0,25 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО, + 0,25 ГА ПІД С/Г. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.10 а, рівна, без дерев, держа т. Конта ти: (067) 362-03-56 Земельн ділян , Обарів 3, біля б дин ів, 14 сот, під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 92000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Обарів в л.Рин ова 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Конта ти: (063) 342-26-97 Земельн ділян , Обарів, 0,10 а, під б дівництво, світло, аз. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Обарів-2, р-н л ць о о ільця, 7 сот, під б дівництво, між заб дов. Ціна: 73800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, Біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua


Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, 1 лінія від озера, мальовниче місце. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, біля Галово о озера. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 1,41 а, поблиз ліс, озеро, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 302-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Омеляна, 0,18 а, під заб дов , приватизован , поблиз траси Київ-Чоп, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 727-08-49

ом районі, для селянсь о о б дівництва, , роз лян всі 45-01-10,

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «За ермом», хороше місце. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «Нива», 24 в.м., без освітлення. Конта ти: (096) 391-72-60

Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, ПМК-100. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, Здолб нів, це ляний, 6/4, підвал по периметр . Конта ти: 28-24-30

Земельн ділян в Рівненсь ведення особисто о осподарства, або для можливо не приватизован пропозиції Конта ти: 0(67)362-85-17

Земельн ділян для садівництва в с.Городо , ооператив “Залізнични ”, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: (067) 364-04-64

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , під заб дов . Конта ти: (096) 188-84-67 Земельн ділян , Плос а, під фермерсь е осподарство, 56 сот., приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-58-92 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.1 а, під б дівництво, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сото , поряд б дин и. Ціна: 112000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Ремель, 0,15 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ремель. Конта ти: (067) 804-25-44 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , с.Антопіль 0,34 а. Ціна: 16400 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Тай ри 0,25 а + б дино з азом. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Тай ри, 17 сот, під б дівництво. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96 Земельн ділян , Травневе, 76 сот, приватизована, близь о озеро. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Земельн ділян , траса Київ-Чоп, 2 а, 0.7 сот під заб дов , біля Квасилівсь ої об’їздної. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 6 м від міста,12 сот, в чистом стані під заб дов . Конта ти: (067) 588-59-71 Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Асфальтована доро а, ом ні ації, 10 м від міста. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, під б дівництво. Ком ні ації пор ч. Ціна: 80000 рн., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 Земельн ділян , Ясениничі, 0.18 а, під б дівництво, приватизована, пор ч з центром. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.3.3. Продам по У раїні Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , в селі, не менше 0,5 а. Конта ти: (098) 635-25-16 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво, для себе, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , в л.Костромсь а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Земельн ділян , для б дівництва в Барма ах. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , за зоопар ом, під б дівництво та садівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , під заб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , під омерцію, роз лян всі пропозиції, можливо з проблемами. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93

Земельн ділян , р-н Бояр а, пивзавод, Ювілейний, Тинне, а роперероб а, в л. Костромсь а, Біла Криниця, Городище, Колоден а, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Стартова ціна 71600 рн.

Гараж, р-н в л. Дворець а, металевий. Конта ти: (067) 985-80-03

- лот № 4: Б дівля ма азин «Промтовари», що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, смт. Квасилів, в л. Б.Хмельниць о о 3б (площа 496,6 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни, пере ород и – це ляні, по рівля – шифер).

Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Ч.Гори, ПМК-100, під б дівництво. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.7. Обмін Земельн ділян , 23 сот, під заб дов , світло, аз, асфальт, на авто. Конта ти: (067) 708-20-00

Гаражі, кіоски 1.4.1. Продам

Ви отовлення •аражів, воріт,

металевих стелажів, зварювальні роботи. Конта ти: (098) 611-93-36 Ва ончи б дівельний і боч а. Конта ти: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ ГАРАЖНИХ ВОРІТ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

Гараж металевий, р-н мототре . Ціна: 16000 рн. Конта ти: (098) 971-70-50

1.3.4. К плю

Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Ділян земельн в районі ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Дворець а, ооп. «Колесо», це ляний, 2 пов. Ціна: 20 000 рн. Конта ти: 43-39-17, (096) 371-93-12 Гараж, в л. К рчатова, з ямою. Ціна: 24000 рн. Конта ти: 62-00-79, (068) 146-63-13 Гараж, в л. К рчатова, перша лінія, пере ритий, еле трифі ований, без бор ів. Конта ти: (097) 896-32-05

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 28-34-01

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Стариць о о, новий, це ляний. Ціна: 45600 рн. Конта ти: (067) 362-95-50

Земельн ділян для б дівництва, Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: 120 000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. Стариць о о, ооператив «Колесо». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

«Хат а».

Гараж, центр, яма світло. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж-черепаш а до Конта ти: (097) 443-90-43

а/м

Вол а.

Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Кіос металевий без місця і н війсь овий. Конта ти: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59 Кіос на речовом р- . Конта ти: (067) 363-54-22, (095) 876-50-00 Кіос , р- «Моріон», прод товий ряд, терміново. Конта ти: (063) 268-20-66 Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер р- «Ди ий», 20 т, терміново. Конта ти: (067) 454-47-71

КОНТЕЙНЕР, 5 Т., НА РИНКУ «МОРІОН», АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38

1.4.2. К плю Гараж в місті. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Гараж металевий. Конта ти: (098) 380-03-35 К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

1.4.3. Здам

Гаражі зі зр чностями, 200 в.м., за містом, на Київсь ій трасі, під ремонт автомобілів, СТО, автошрот, с лад, виробництво тощо. Конта ти: (067) 362-19-36

Приміщення адміністративно-виробничі, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.4.4. Винайм Гараж в ооп.»Колесо», з правом ви п , недоро о. Конта ти: (096) 584-02-18 Гараж під б с. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07

Комерційна нерухомість

Гараж металевий ооп. «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68

Гараж, в л. Відінсь а, приватизований, охорона, світло, 22,7 в.м, довжина 6,3 м, ширина 4,76 м, висота 2,4 м, металеві ворота, терміново. Ціна: 80 000 рн. Конта ти: (096) 248-84-30

Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Гараж, р-н с пермар ет Конта ти: (098) 100-93-45

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Гараж це ляний, 2 поверхи, ооператив «Колесо», р-н РУМА, в л.Стариць о о. Конта ти: (067) 362-15-63, (067) 362-14-02

Земельн ділян , під б дівництво, для себе, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (067) 925-24-34

Гараж, р-н РДВА. Конта ти: (067) 794-02-04

КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян без посередни ів в р-ні К стина, Сер іїв и, Оле сандрії (біля ліс ). Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

28000 рн.

- лот № 2: Адмінприміщення, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Гощансь ий район, смт.Гоща, в л. Рівненсь а, 11ж (площа 135,6 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни - це ла пере риття дерев’яне, по рівля – шифер).

Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Стартова ціна

- лот № 3: Б дівля ма азин № 3, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, с.Гр швиця - 2, в л. Радянсь а, 36 (площа 103,9 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни, пере ород и – це ляні, дах – шифер).

Гараж під омерційне призначення в центрі міста площею 12,5 в.м. в середині стяж а. Ціна: 120000 рн., тор . Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

Земельні ділян и, Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Гараж, ооп. «Колесо». Конта ти: (067) 362-15-63

Гараж, ооператив «Р бін», в л. Сонячна, це ляний. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, ооп. «Колесо», це ляний, 2-поверховий, без вн трішніх робіт, с хий, з ямою для авто і підвалом. Конта ти: (067) 276-52-78

- лот № 1: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Гощансь ий район, с.Вов ошів, в л. Січових Стрільців, 4 (площа 104,7, в.м., ф ндамент – ам’яний, матеріали стін ма азин – п/бло и, приб дови – це ла, пере риття дерев’яне, по рівля – шифер).

Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, ооп. «Дворець ий», це ляний, 18 в.м., світло, яма. Ціна: 17500 рн Конта ти: (098) 971-70-50

Гараж, ооператив «Кристал», в л. Дворець а, це ляний, є підвал, яма, приб дова 18 в.м. Конта ти: (097) 654-43-56

МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ,

Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж, Здолб нів, це ляний, є підвал. Конта ти: (095) 637-86-15, (097) 032-60-28

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

17

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№48 від 12 р дня 2012 ро

1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань.

Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення, Клевань 2, незавершене б дівництво, під омерцію (ма азин, інтернет- л б, афе, пер арню тощо), стоїть о ремо, о ороджене. Конта ти: (096) 055-84-77 1/4 б дин , центр, 34 в.м., під бізнес. Ціна: 285000 рн Конта ти: (096) 345-33-37 Баз виробнич , в л. Млинівсь а, від 2000 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Бо си-с лади, в л. Млинівсь а, від 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

БУТІК У ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ПІДЗЕМКА) , БУТІК НА АНДРІЇВСЬКОМУ БАЗАРІ ПРОДАМ. КОНТАКТИ: (097) 919-58-79

Стартова ціна 85000

рн.

Стартова ціна 1 492 000 рн. - лот № 5: Частина б дівлі рибо оптильно о цех площею 42 в.м., що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, смт. Квасилів, в л.Б.Хмельниць о о, 1 (приміщення 3, 4, 5, 6, ф ндаменти - ам’яні, стіни, пере ород и – це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна

9 000 рн.

- лот № 6: Автомобіль VOLKSWAGEN T5 (тип - вантажопасажирсь ий ле овий-В; об’єм дви на – 2461; тип пально о – дизельне паливо; сірий; реєстраційний номер ВК3222АР; рі вип с - 2005)

Стартова ціна 66041 Перший

ро

рн.

лотів 3 відсот и

від стартової ціни.

А ціон відб деться 21.12.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 17.12.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лот № 5 в розміні 30 рн., по лот № 1 в розмірі 70 рн., по лотах № 2, 3, 6 в розмірі 100 рн., по лот № 4 в розмірі 170 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68. Ва ончи и б дівельні 2,10х4,80 та 3х9, б/в. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, 62-99-05 Господарство фермерсь е, Ново раїн а, 4,6 а землі приватизованої, Ц, орівни и 4 шт, прохідна, ормоцех, всі ом ні ації. Ціна: 440 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З БУДИНКОМ В С. ВЕРХІВ. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 КАФЕ НЕДІЮЧЕ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, 465.2 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 1200 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

КОВБАСНИЙ ЦЕХ, ДІЮЧИЙ, КЛЕВАНЬ. КОНТАКТИ: (066) 846-69-99 Компле с отельний ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, Біла Криниця, діючий ( отель, бар, піцерія, са на). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Ма азин на цо ольном поверсі новоб дови, з обладнанням. Конта ти: (097) 506-00-04

МАГАЗИН, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА ТОВАРІВ, 258.3 КВ.М., ОКРЕМА БУДІВЛЯ, 2 ПОВЕРХИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЯКІСНИЙ РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 1200 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 569.6 КВ.М., НА ДАНИЙ ЧАС НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 209 600 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 782.6 КВ.М., НА ОКРАЇНІ МІСТА, В ОРЕНДІ 40 СОТ ЗЕМЛІ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 300 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Примішення, в л. Черня а, 60.5 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а,180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення виробничо-с ладсь е, В.Житин, 720 в.м., 26 сот землі, асфальтований доїзд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення виробничо-с ладсь е, в л. Млинівсь а, 1300 в.м., з офісами, 0.5 а землі, приватизована. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: 8000 рн./1 в.м. Конта ти: (067) 362-95-50


18

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№48 від 12 р дня 2012 ро Приміщення, в л. Ст. Бандери, 305 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Черня а, (60,5 в.м), ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, підвальне, в л. Київсь а, 12 ш ола, 80 в.м., над доро ою. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, Сільпо, цо ольне, автономне опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а, можливе відтермін вання платеж . Ціна: 1120 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр, прохідне місце,1 поверх, 137 в.м., терміново. Ціна: 1760 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: 2800 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 АН Челсі Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (097) 554-37-49 С лад на Ювілейном , 660 в.м, +офіс+вистав овий зал, заїзд ф ри, 7сото землі. Ціна: 3200 рн./ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот № 1: Частина б дівлі ма азин літ. «А-І» площею 185,3 в.м. ( т.ч. приміщення №№ 2-1…15 з ідно технічно о паспорт ви отовлено о КП «РОБТІ»), що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Ро итнівсь ий район, смт. Томаш ород, в л.. 1 Травня, 15 (ф ндамент – ам’яний, стіни та пере ород и – це ла, по рівля – шифер). Стартова ціна 135 000 рн. - лот № 2: Ма азин, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Радивилівсь ий район, с. Митниця, в л. Ш ільна, 72 (площа 227,1 в.м., ф ндамент – стріч овий бетонний, стіни – це ляні, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер). - лот № 3: Частина нежитлових підвальних приміщень ма азин «Універма » (з ідно технічно о паспорт №№ 1-3, 6-8, 17-19) Острозь ий р-н, м. Остро , пр. Незалежності, 2б (матеріал стін – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер). Стартова ціна 85 000 рн. - лот № 4: Б дівля ма азин «Промтовари», що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Рівненсь ий район, с. Верхівсь , в л. Шевчен а, 7 (площа 71,5 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни, пере ород и – це ляні, дах - двосхилий, шифер). Стартова ціна 80 000 рн. - лот № 5: частина ма азин площею 212,8 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, с. Постійне, в л. Незалежності, 1, (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна 198367 рн.

2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, 42 в.м. О ремий вхід. Ціна: 8000 рн./1 в.м. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення нежитлове, в л. Ст. Бандери, 45 м. в., з ремонтом. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00 ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА (ЧАПАЄВА), 20, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 40 000 ГРН. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 1312000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Приміщення підвальне, в л. Льоно омбінатівсь а, 250 в.м., з ремонтом. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ В БІЗНЕС-ЦЕНТРІ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ІНТЕРНЕТ, ОХОРОНА, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Приміщення підвальне, в л. Чорновола, під афе, ма азин, 250 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення р-н рин , 90 м. в., ремонт, с/в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення с ладсь е, р-н. в л. Млинівсь а, 400 в.м., з ж/д олією, Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕ, Р-Н АВТОРИНКУ, 123 КВ.М., НОВОБУДОВА, ЗЕМ. ДІЛЯНКА 345 КВ.М., З ПРОЕКТОМ, З ДОЗВОЛОМ НА БУДІВНИЦТВО. КОНТАКТИ: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01

- лот № 6: Б дівля аражів, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Острозь ий р-н, с.Оженин, в л. Мирна, 1 (площа 295,1 в.м., ф ндамент - бетон, стіни – це ла, пере риття – дерев’яне, по рівля – шифер) Стартова ціна 58 000 рн. Перший

ро

лотів 3 відсот и від стартової ціни.

А ціон відб деться 28.12.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 24.12.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах № 1, 2, 5 в розмірі 170 рн., по лотах № 3, 4, 6 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68. Приміщення, 450 в.м., 280 в.м., 220 в.м., рино «Моріон». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення с ладсь е, в л. Фабрична, 150 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення, адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД, ДІЛЯНКА ОРЕНДОВАНА, КОМУНІКАЦІЇ ПІДВЕДЕНІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 293800 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, виробниче, 15 м від Рівно о, 3500 в.м. Ціна: 1230000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 Приміщення, в л. Біла, 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, без ремонт . Ціна: 672 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробничо-с ладсь і в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

1.5.3. Здам

Приміщення, в л. К рчатова, • під офіси. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, (095) 522-70-40

Стартова ціна 115 000 рн.

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

1.5.2. К плю

Приміщення, в л. Чорновола, під офіс, ма азин, робоча площа 16.4 в.м., та 32,5 в.м., 1 поверх, телефон, аряча вода. Конта ти: 28-89-47, (066) 792-04-52, (099) 913-53-40 Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ЗДАМ В ОРЕНДУ АБО ДОЛЬОВУ УЧАСТЬ ПРИМІЩЕННЯ З ЄВРОРЕМОНТОМ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 150 КВ.М. В СМТ КЛЕВАНЬ ( ПІД МАГАЗИН, ГУРТОВНЮ, ШВЕЙНИЙ ЦЕХ, ОФІСИ ТА ІН.) КОНТАКТИ: (050) 339-31-02, (097) 034-20-58

ЗДАМ ДУЖЕ ДЕШЕВО ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ. КАРПІНСЬКОГО (3 РІВНЯ ПО 100 КВ.М.) ВИРОБНИЧІ, ОФІСНІ І СКЛАДСЬКІ. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 Кафе 150 в.м., перших два місяці без оплати оренда. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (097) 297-15-01 Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Офіси, в л. Відінсь а, 26м. в., ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Офіси, в л. К рчатова, різні вадрат ри євроремонт, інтернет. Ціна: 30-40 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПЛОЩІ ОФІСНІ, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, 3 ПОВ., АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ЄВРОРЕМОНТ. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38

Приміщення, в л. Відінсь а, 47,5 в.м., новоб д., цо .прим., єврорем., авт.опал., хня, бр.двері. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (095) 722-70-08, (096) 027-22-00

Приміщення адміністративно-виробниче, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (097) 554-37-49

Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 360 000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

Приміщення, в л. Н.Хасевича, о ремо стоїть,103 в,1 поверх, ремонт, Ц, всі мови, 2 сот и землі. Ціна: 800000 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Приміщення, в л. С.Бандери, 305 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 131.2 КВ.М., З РЕМОНТОМ, ДІЮЧЕ, ПІД ОФІС, МАГАЗИН, БІЛЯ БАЗАРУ. ЦІНА: 880 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, в л. Соборна, (4402 в.м). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Соборна, 4402 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісні, різні варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Офіси, в л. Відінсь а, 26м. в., ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ПРИМІЩЕННЯ, 1 ГРН/КВ.М, ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ НА ОКОЛИЦІ РІВНОГО, ПІД ОФІСИ, ВИРОБНИЦТВО, СКЛАДИ ТА ІН., ВІД 200 КВ.М. ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ - SITES.GOOGLE.COM/ SITE/ORENDARIVNE КОНТАКТИ: 68-33-50

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 70 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Офісні та тор овельні площі, від 17 в.м., в м. Рівне, в л. Поповича (р-н Райма ). Євроремонт, під лючення до інтернет, телефон, під охороною. Конта ти: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Площі офісні, від 50 до 180 в.м., в л. П.Мо или, 28, 3 пов., автономне опалення, євроремонт. Конта ти: (095) 772-62-38 Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Приміщення, в л. О.Телі и, 34м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. П ш іна 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, р-н Кооперативно о техні ма, 120 в.м., під бан , афе. Ціна: 160-220 рн/ в.м. Конта ти: (096) 345-33-37 Приміщення, в л. Ст. Бандери, 46 в.м., 2 імнати, прохідне місце, 4500 рн +лічильни и. Конта ти: (096) 399-86-25 Приміщення, в л. Ст.Бандери 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 4000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення, р-н продрин , біля з пин и, під бан , ма азин, 70 в.м. Під бан , ма азин, прохідне місце, ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Приміщення, 1 рн/ в.м, вели ої площі на о олиці Рівно о, під офіси, виробництво, с лади та ін., від 200 в.м. Вся інформація в інтернеті - sites.google.com/ site/orendarivne Конта ти: 68-33-50 Приміщення, в оренд та продаж, під с лад, майстерні, бо си, під ремонт автомобілів, площею від 40 до 70 в.м. Конта ти: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, центр міста, 5 0 м . в . , о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Приміщення, центр, 1 поверх, прохідне місце, під ма азин. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (067) 364-04-64 Приміщення, Центр, 23 в.м., під офіс,1 поверх, ремонт,1600 Ціна: 1600 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщеня офісні. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ТЕРИТОРІЮ ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВУ, ГОРОДОК, 0,4 ГА, БУДІВЛІ 500 КВ.М., ОБГОРОДЖЕНО, ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТУПИК. ЦІНА: 15 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: 26-38-97, (050) 375-07-81 Цех столярний в Здолб нові з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Цех столярний в Здолб нові здам в оренд . Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29 Цех столярний, Здолб нів, з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

1.5.4. Винайм П р и м і щ е н н я виробничо-с ладсь е, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення нежитлове. Конта ти: (067) 364-04-64 Приміщення під афе, ма азин. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 П р и м і щ е н н я , 8-15 в.м. Конта ти: 22-74-82, (063)199-79-62, (067) 362-07-59 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

1.5.5. Обмін ДІЛЯНКУ ПО ВУЛ. ЧОРНОВОЛА ТА В С. ВЕРХІВ ОБМІНЯЮ НА С/Г ПРОДУКЦІЮ, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, АМІАЧНУ СЕЛІТРУ. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61


№48 від 12 р дня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

19 •МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА •БЮРО ПОСЛУГ


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Вапно не ашене р д ове, • Вікна, двері насипом, 2 сорт . Ціна: 1375 рн. 2.1.1. Продам Ві на дерев’яні з рамами, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64 Ві на зі с лом, 127х137, 137х140. Ціна: 200-300 рн. Конта ти: (067) 171-72-18 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві но ламіноване під «золотий д б», 240/180. Конта ти: (050) 435-36-93 Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03 Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері між імнатні д бові, з ороб ою, ла овані, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 369-26-06 Двері подвійні вхідні, б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ»

Конта ти: (050) 438-34-54

Вапно не ашене р д ове, • насипом, 3 сорт . Ціна: 1240 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

№48 від 12 р дня 2012 ро ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Вапно не ашене молоте, • насипом, 2 сорт . Ціна: 1435 рн.

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Конта ти: (050) 438-34-54

Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Вапно не ашене молоте, насипом, 3 сорт . Ціна: 1306 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Вапно не ашене молоте, • бі -бе ах, 3 сорт . Ціна: 1372 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ДОСТАВКА

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшив а, вн трішні роботи (стеля, підло а та ін.)

т. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТІЯ. КРЕДИТ. КОНТАКТИ: (0362)43-78-49, (097)617-23-16 Рами бал онні зі с лом, б/в, хороший стан. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

2.1.2. К плю Ві на м/п, нові або б/в, б дь-я і розміри, металочерепицю, шифер, дош и, дешево, самовивіз. Конта ти: (097) 413-87-43 Двері вхідні в дачний б дино . Конта ти: (097) 609-42-88 Двері вхідні в дачний б дино . Конта ти: (097) 609-42-88

Будівельні та оздоблювальні матеріали 2.2.1. Продам БУДМАТЕРІАЛИ

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и,

риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (097) 852-84-30, (050) 514-47-80

Пісо в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Пісо , щебінь всіх фра цій, пісо митий, відсів. Достав а. Конта ти: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний.

Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

Плити пере риття, р и 0.8 м, 1.0 м, 2.0 м, 1.5 м, це л червон . Конта ти: (096) 750-45-81

Щебінь, пісо , амінь, це л . Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 Плен прозрачн ю, спасение от холода, 25 рн. на любые 2 о на, мы в 33 ородах + достав а «Новой почтой». Конта ты: (050) 398-16-07 hozplast.sevbaza.com/ teplo.html Ра шня Крымс ий, прямые постав и с арьера. Достав а по ород и области бесплатно! Конта ти: (067) 558-15-50 Ра шня М-25, висо ої я ості, від виробни а. Конта ти: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70 Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., ерамзит, тр би, вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Асфальт, щебінь • базальтовий, відсів

ранітний, ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Базальт, раніт, амінь, б т, щебінь, відсів, пісо , з достав ою, вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01 Балясини бетонні різних видів • та розмірів, пор чні, стовпчи и, ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (093) 265-01-15, (097) 063-44-63

Фасадний - від 42 рн/м. в. Інтер,єрний - від 100 рн/м. в. Камінь для ландшафтних робіт т. (096) 307-28-79

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Дрова твердих порід різані та р бані, торфобри ет, тирсобри ет, шла , пісо , щебінь, відсів, достав а ЗІЛ та МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

КАМІНЬ

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ДОШКУ СВІЖОСПИЛЕНУ, СУХУ, БРУС, РЕЙКУ, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ, СТРОПИЛЬНІ СИСТЕМИ. РОЗМІРИ ЗАМОВНИКА. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 718-65-43 ДОШКУ СОСНОВУ СВІЖОСПИЛЕНУ В АСОРТИМЕНТІ - ОБРІЗНА, БРУС, РЕЙКА - 900 ГРН/КУБ.М, НЕОБРІЗНА - 600ГРН/КУБ.М, ДЛЯ ПІДЛОГИ СУХА ШПУНТОВАНА - 80 ГРН/КВ.М, САМОВИВІЗ З РОКИТНОГО, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 453-99-60 ДОШКУ СОСНОВУ, ВІЛЬХУ СУХУ ТА СВІЖОСПИЛЕНУ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКУ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

КОВАНІ ВИРОБИ, ВОРОТА, ПАРКАНИ, РЕШІТКИ НА ВІКНА, НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, ЛІЖКА, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44 Ковані вироби: ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

КРУГИ КОЛОДЯЗНІ ТА ДЛЯ СЕПТИКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46 Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

КАМІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ГРУНТ, ЩЕБІНЬ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78

Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

БРУКІВКУ КОЛОТУ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ, 10/ 10, 7/7, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 886-83-18

КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь, білий пісо , це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Бр с дерев’яний. Конта ти: (096) 294-34-86

Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

362-18-41, (067) 363-48-58 Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бр с, 6 м, 10х10, с хий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 110 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ва он з МДФ, 18 в.м. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 68-00-68 Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Керамзит (насипом, поліпропіленові міш и, «бі -бе и»). Фра ції 5-10 мм, 10-20мм, 20-40мм. Можлива достав а самос идами від 5 до 60 м. б. Перерах но . ТзОВ «Деміс». Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ор с ло. Конта ти: (096) 307-32-01 Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Перетин и, 3 м, залиш и. Конта ти: (097) 032-38-75

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬЩА). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26


БУДМАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ

№48 від 12 р дня 2012 ро

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил 625-18-64

«Штіль», нов . Конта ти: (063)

Розчинозміш вач. Конта ти: (098) 461-10-77 Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО, ПІНОБЛОКИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11 Системи теплення, широ ий вибір б дівельних матеріалів, водостічні системи «Bryza». Конта ти: 22-15-59 С ло вітражне 0.47/1.3, б/в. Конта ти: 62-40-12 Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70 Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84 Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22 Сіт для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22

Це л , б/в. Конта ти: (096) 221-04-49

С ло вітражне 0.47/1.3, б/в. Конта ти: 62-40-12 Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Фанер водостій . Конта ти: (067) 363-70-16 Фотошпалери. Конта ти: (050) 435-36-93 Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Будівельні інструменти та обладнання

ЦЕГЛУ. КОНТАКТИ: (067) 968-28-75

2.4.2. К плю Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

2.4.1. Продам

Бойлери, еле тро онве тори «Термія», еле троди «Моноліт», зміш вачі. Конта ти: 64-43-53, 62-99-05, 43-50-26

В ілля. Конта ти: (098) 517-80-99

Еле тробойлер, 50 л, новий 1400 рн., азов олон - 400 рн., ванн , нов - 600 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Колон азов «Юн ер», в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

рн.

Бойлери еле тричні 10-200 л, проточні водона рівачі. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Колон и азові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 154-24-65 Котел КЧМ-4М, новий або б/в, нижню двер до отла КЧМ-4М. Конта ти: (098) 481-81-43 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 К о т е л на тверде паливо КЧМ-Рівне. Конта ти: (098) 503-63-39 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Електрообладнання 2.5.1. Продам Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Д в и н 3 Вт, 1500 об., фланцевий. Конта ти: (096) 307-32-01 Дви н Д-245 з ороб ою або без. Конта ти: (096) 293-42-61 Еле тро-, пневмоінстр мент, свердла, відрізні р и,витратні матеріали. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

рн.

Еле тродви н реверсивний РД-09. Конта ти: (096) 307-32-01

Гріл до аз. р б и, автомат, з автомати ою. Ціна: 450 рн. Конта ти: 68-00-68

Еле тродви ни. Конта ти: (096) 227-16-16

Дверцята до р б и та печі. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Еле тро орморіз 888-90-55

К а м і н и чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Еле тростанцію, 1 988-50-38

Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

В а н н чав нн , б/в. Ціна: 300 Конта ти: 62-41-41, (097) 187-76-36

Колон азов , вир-во Італія, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 745-31-86 К о т е л «Б лерьян», на дровах, б/в. Конта ти: 27-92-17, (098) 445-94-26 Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 , 220 Вт. Конта ти: (067) Вт. Конта ти: (097)

Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Л а м п и енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Обладнання, низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Балони пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

КОТЛИ ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, КОНВЕКТОРИ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93

Світильни и бра, з ба ет , 2 шт. Конта ти: 62-14-92

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

(098) 386-56-22

ерамічний.

Котли водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ДЕШЕВО. КОНТАКТИ:

У м и в а л ь н и , овальний, Конта ти: (097) 693-56-64

2.3.1. Продам

Плит лицювальн , вир-ва Італія, 35х35, 16 в.м, Ціна: 60 рн./ в.м Конта ти: (096) 307-32-01

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД

Тр б на аз Ф-50х4.6, 190 метрів. Дешево. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 64-00-90, (096) 740-50-72

Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ,

Газ, опалення, водопостачання

Бойлер, 2010 р., б/в. Ціна: 500 Конта ти: 62-00-79, (068) 146-63-13

Бло и, б/в. Конта ти: (096) 221-04-49

Тр б азбестоцементн , недоро о. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

Системи опалення, водопостачання, тр би, радіатори, насоси, бойлери, азові олон и. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Батареї чав нні, б/в. Конта ти: (067) 363-55-05

Це л , б/в, бло и. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Системи теплення, широ ий вибір б дівельних матеріалів, водостічні системи «Bryza». Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

668-21-05

Батареї чав нні, 15 се цій, 13 се цій, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64

Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

• Бетонозміш вач, 130 л. • Конта ти: (097) 805-16-38, (050) Бетонозміш вач, 0,32 л, 220 Вт. Конта ти: (098) 522-84-99

Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

паливі.

Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

2.3.3. Здам в оренд

Автомати до чав нно о отла «Ефе т». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-00-68

Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16

Т р б ы полипропиленовые, фитин и, вентили, раны. Полный ассортимент прод ции, новин и. Достав а по всей У раине. Оптом. Конта ты: (063) 680-98-89 Елена

Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

(095) 614-00-68

Щепоріз для перероб и дерев’яних відріз ів. Конта ти: (097) 837-76-79

про раматори провідних виробни ів Vaillant, Viessmann, Prothеrm за дост пними цінами, підбір, монтаж, сервіс. Конта ти: (097) 645-46-36 www.kotluk.at.ua

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Р а д і а т о р и , чав нні, б/в. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Т и т а н новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

мм.

Котли азові, еле тричні, •онденсаційні, азові олон и та

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Р а д і а т о р и для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Вібратор б дівельний ІВ-99. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Н-150

Плит фасадн , 30/30, 5.5 в.м, оричневий олір,вир-во Чехія. Конта ти: (067) 793-44-54

Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Бетонозміш вач. Конта ти: (097) 988-50-38

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Пальни азовий до отла. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

Системи опалення, водопостачання, тр би, радіатори, насоси, бойлери, азові олон и. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

2.2.2. К плю

Плит лицювальн , вир-ва Італія, 35х35, 16 в.м, Ціна: 60 рн./ в.м Конта ти: (096) 307-32-01

КОНТАКТИ: (098) 495-63-33,

2.3.2. К плю Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ.

Тельфер 0,5 т. Конта ти: (096) 227-16-16

Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ.

Серце металево о шести ранни а, ов а на пар ан, 120х120, 3 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 68-00-68

Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ «ВОДОЛЕЙ» ОТ 970 ГРН. БЦН ОТ 710 ГРН. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ КОРМОВ: ИКОР1 – 2650 ГРН., ИКОР2 – 1190 ГРН. КОНТАКТЫ: (057) 732-20-63, (057) 732-59-99, (066) 753-28-22, (098) 826-74-21 Обладнання для опалення н а (і ін. приміщення). Конта ти: (096) 515-09-79

Плит оріз новий. Конта ти: 62-40-12

Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ ВЕРСТАТ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45,

21

Котли азові, твердопаливні, еле тричні (вітчизняні та імпортні). Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35 Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Стабілізатор, 3-фазний. Конта ти: (097) 554-74-74

Д в и н 3 Вт, 1500 об., фланцевий. Конта ти: (096) 307-32-01

Еле тро орморіз 888-90-55

Котли парові Е-1/9, 2 шт. Конта ти: (098) 440-43-15

Стабілізатори напр и. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Дви н Д-245 з ороб ою або без. Конта ти: (096) 293-42-61

Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Мий и висо о о тис . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Мий з нержавіючої сталі, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 731-16-42

Стабілізатори напр и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Еле тро-, пневмоінстр мент, свердла, відрізні р и,витратні матеріали. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Обладнання для ви отовлення пілетних ран л. Конта ти: (098) 386-56-22

Мий 5-79-21

Термометр еле тро онта тний ТПК+ТЗК. Конта ти: (096) 307-32-01

Перфоратор «Хілті», вир-во Італія, б/в. Конта ти: (067) 363-80-32

Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Дріт для зварювання. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56

хонн

подвійн , б/в. Конта ти:

Насос К8/18. Конта ти: (096) 307-32-01

Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Еле тродви н реверсивний РД-09. Конта ти: (096) 307-32-01

, 220 Вт. Конта ти: (067)

Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Еле тродви ни. Конта ти: (096) 227-16-16

2.5.2. К плю

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Трансформатор стр м 1000 Вт. Конта ти: (098) 386-56-22


22

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№48 від 12 р дня 2012 ро

М р вання б дин ів, • пере ородо , р бо , пар анів.

Бетонні (стяж а, ф ндамент) та по рівельні роботи. Євроремонт. Конта ти: (097) 712-62-17

Ремонт • лицювання

вартир, б дин ів, плит ою, монтаж сантехні и, еле три а, іпсо артон, шпа лювання, шт ат р а, стяж и, встановлення дверей та ві он. Конта ти: (097) 392-38-14

КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЕЛЕКТРИКА, ЛАМІНАТ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ. КОНТАКТИ: (096) 289-01-80

КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. КОНТАКТИ: (096) 743-10-19, (096) 117-76-70

Різноманітні посл и з • ремонт приміщень. Сантехні а,

еле три а, столяр а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

Утеплення б дин ів, • лицювання, шт ат рення, монтаж

іпсо артон , сайдин , ва он и, ремонт по рівель, залив а стяж и, посл и еле три а. Конта ти: (096) 970-42-52

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

•Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат ,

фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

• Шпа лювання, леєння • шпалер. Конта ти: (098)

Шпа лювання, леєння шпалер. Конта ти: (097) 690-89-66

823-64-61

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, МОЗАЇКА, ДЕКОРАТИВНИЙ КАМІНЬ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ, СТЯЖКА, ЕЛЕКТРИКА, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК. КОНТАКТИ: 27-74-11, (096) 289-01-80

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ШПАКЛЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ САНТЕХНІКИ. КОНТАКТИ: (098) 354-90-55 НАТЯЖНІ СТЕЛІ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA

БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ: ШПАКЛЮВАННЯ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ «ПІД КЛЮЧ», ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096) 395-78-92 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ, КАНАВОК ПІД ЕЛЕКТРОПРОВОДКУ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ,ВИМИКАЧІ, КОНВЕКТОРИ, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ОПАЛЕННЯ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНО- РЕМОНТНИХ РОБІТ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, АРОК, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЗАЛИВАННЯ СТЯЖОК, УКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097) 732-81-66, (050) 608-30-07

РЕМОНТ КВАРТИР, БУДИНКІВ, ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (067) 935-28-09, (066) 050-11-84 РЕМОНТ КВАРТИР: ВАГОНКА, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНОВАНА ПІДЛОГА, ПІДВІСНА СТЕЛЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, УТЕПЛЕННЯ ТА ІН. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ ТА ПОБУТОВИХ ВАГОНЧИКІВ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

ШПАКЛЮВАННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ ВІДКОСІВ,

ВСІ ВИДИ РЕМОНТНООЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ, РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ «ПІД КЛЮЧ»: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛІВКА, ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ШПАЛЕРИ, РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: 5-75-70, (098) 211-55-31

Послуги 2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бри ада б дівельни ів ви онає • Клеєння всіх видів шпалер, • всі види б дівельних робіт від шпа лювання, фарб вання стін та ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій.

Б ріння свай, б дівництво •Бетонні роботи: промислові • ф ндаментів, стяж и, підло и, де оративний бетон, стяж и - ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

В ладання та шліф вання пар ет , б дь-я их інших дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96

метало онстр ції, пере риття, демонтажні роботи. Ліц. АВ № 558385 від 5.11.2010 р. Конта ти: (098) 926-54-04

Ви он ємо вн трішні та зовнішні роботи всіх видів по ремонт та б дівництв . Оплата за домовленістю. Я ість арант ємо. Конта ти: (097) 056-78-11, (097) 176-74-09

ЄВРОРЕМОНТ

стель, я існо, недоро о. Конта ти: (097) 824-56-47

Компле сний ремонт вартир, • б дин ів, я існо, недоро о.

Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Лицювання ванних імнат, •хонь, санв злів, в ладання

ламінат , монтаж іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а, я існо, професійно, швид о. Конта ти: (096) 864-04-15 Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія.

Євроремонт вартир та б дин ів: шпа лювання, шт ат рення, леєння шпалер, монтаж іпсо артон , ламінат , стяж а на підло , в ладання ламінат , пар ет , дерев’яної підло и та ін.

т. 63-32-02, (093) 755-69-27

Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна

тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Ремонт вартир, я існо, швид о, ціна до овірна, порядність арант ємо. Конта ти: (097) 864-64-86, (096) 829-67-49

2.6.3. З встановлення

В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

Встановлення систем • опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення столяр и, • ва он и, пар ет , ламінат , зам ів. Конта ти: 62-78-08, (097) 969-10-68

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

2.6.4. Інші

Б ріння б ронабивних свай д. 150-500 при ре онстр ції та б дівництві, влашт вання ф ндаментів. Конта ти: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

Вивіз б дівельних відходів та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94 ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ, ТРАНШЕЙ, ФУНДАМЕНТІВ ПІД БУДИНКИ, СТАВКІВ, ПЛАНУВАННЯ ГРУНТУ, ВИРІВНЮВАННЯ ДІЛЯНОК, Є ВЛАСНИЙ ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: (067) 491-85-76

Металопрокат, вторсировина 2.7.1. Продам Армат р . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Бал и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Дріт. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

(096) 155-15-90

Катан . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.6.2. З ви отовлення

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Квадрат. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр ля металевий, діам. 10, 12, 14, 16, 18 мм. Конта ти: (096) 307-32-01 К тни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Лист. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76

ВИГОТОВЛЕННЯ КОВАНИХ ВИРОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ (ПАРКАНИ, ХВІРТКИ, ЛАВКИ, ПІДВАЗОННИКИ, КОЗИРКИ, ВОРОТА ТА ІН.). ЦІНИ ПОМІРНІ. КОНТАКТИ: (067) 268-92-55

Лист. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

ЄВРОРЕМОНТ, КЛАСИЧНИЙ,

ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ

КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ, ЯКІСНО,

КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ,

НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097)

АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

ЄВРОРЕМОНТ, ПЛИТКА, ШПАКЛЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНАТ. КОНТАКТИ: 24-58-33, (063) 623-11-16

Ковані вироби: ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

ПІДВІКОННЯ. КОНТАКТИ:

ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ

732-81-66, (050) 608-30-07

Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА

Лист профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Полос . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22 Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23 Швелер. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Шести ранни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.7.2. К плю КРУГ, ЛИСТ, ПАКОВКУ, ТРУБУ, ДЕМОНТАЖ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

Метал плю: вадрат (10, 12), р (10, 12). Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35


23

№48 від 12 р дня 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

ДИВАН

Ліж о 2-яр сне, 190х80. Конта ти: (096) 864-07-34, (066) 528-88-05

Вітальню, б/в, в хорошом стані, недоро о, 2,25х2,25х0,45 м. Конта ти: (096) 275-25-30

Ліж о, б/в, 120х195. Конта ти: (063) 301-56-47, (097) 392-60-04

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19

Ліж о. Конта ти: (067) 804-25-44

Вітальню, недоро о. Конта ти: (098) 851-07-56

Ліж о. Конта ти: (097) 293-36-40

Вітальню, с часний дизайн, нов . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-03-65, (067) 360-09-63 Дзер ало в рамці, з іпс . Ціна: 150 рн. Конта ти: 68-00-68

Диван новий, пр жинний бло 70х115х75. Спальне місце 0,7х1,8. Ціна - 1300 рн. Конта ти: (067) 378-43-77, (063) 275-55-55

Дзер ало в спальню. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 022-90-56

Карнизи дерев’яні, різних розмірів. Ціна: від 30 рн. Конта ти: 68-00-68

Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59

Килим 3,5/2,5 м, бель ійсь ий. Конта ти: 23-29-58

Диван дитячий «малют а», добрий стан. Конта ти: 24-13-07

Килим нат ральний, 2.5/3.5, червоний та бежевий олір, б/в. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

Диван, + 2 рісла, вир-во Чехословаччина, в хорошом стані. Конта ти: (067) 526-34-01 Диван, 1.60/1.90, роз ладний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 5-93-29, 62-09-17, (097) 167-76-41 Диван, б/в, хороший стан. Конта ти: (098) 458-78-09 Диван-ліж о роз ладний, відмінний стан, жовто-помаранчево о ольор . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 62-07-44 Диван-ліж о, б/в, нова оббив а. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-40-58, (050) 073-67-14, після 14.00 Диван-ліж о. Конта ти: (097) 125-82-84 Диван-малю , роз ладний, + 2 рісла, б/ в, в хорошом стані, можливо о ремо. Конта ти: (067) 526-79-94 Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua Дивани нові ,під ваші розміри, вибір т анини, дост пні ціни. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 Доріж , 2,5х1,5 м. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

Спальний арніт р «Свалява» (За арпаття), олір: світлий оріх, с лад: ліж о односпальне - 2 шт., т мбоч а приліж ова - 2 шт., трюмо з дзер алом, шафа для одя , п ф. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (097) 525-98-74

Ліж о двоспальне, в хорошом стані. Ціна: 950 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87 Ліж о дерев’яне, з матрацом, в хорошом стані. Конта ти: (099) 192-90-93

Килим, 2.3/1.7, Білор сія. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-00-15 Килим, вир-во Польща, 3.50/1.98 м. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Комод для вз ття. Конта ти: 63-07-20

Люстри, б/в. Конта ти: 24-03-65, (067) 360-09-63 Люстр під ретро. Конта ти: 23-16-35 Люстр . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац, новий, на 2 сторони, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44

Спальню «Світано », б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 944-53-82 Спальню, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-52-40, (097) 462-24-69

Корп сні меблі замовлення. Недоро о

на

Конта ти: (0362) 45-05-88 www.divanrv.at.ua Меблі різні, б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Меблі, б/в, недоро о. Конта ти: (093) 725-59-38

Меблі м’я і. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

ДИВАН

Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua Пенал

хонний. Конта ти: (097) 368-59-23

Передпо ій в. Ціна: 650 276-52-78

Крісла м’я і, роз ладні, 2 шт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 277-83-19 К точо м’я ий, вели е спальне місце, в хорошом стані. Конта ти: 24-71-43, (095) 324-30-23

оридор, довжина - 2,25 м, б/ рн., тор . Конта ти: (067)

Полиці, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-52-40, (097) 462-24-69

К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Полицю д бов , для ни . Конта ти: (096) 749-55-32

К хню, б/в, «Олена», салатово о ольор , дешево. Конта ти: (066) 778-52-91

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38

Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ламп настільн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Ліж а пол торні, 2 шт., з матрацами. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Ліж а, 2 шт., відмінний стан. Ціна: 450 рн./ шт. Конта ти: (096) 977-16-42

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,45х2,0. Конта ти: (063) 275-55-55

ДИВАН

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Ліж о 2-яр сне, дерев’яне. Конта ти: (096) 160-71-52

3.1.1. Продам

Вітальню, світл , 2,3 м, б/в. Конта ти: 28-88-40

Сервант хонний, б/в, 1,6/0,7м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

КОРПУСНІ МЕБЛІ

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16 Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 23-72-57 Стіл ж рнальний, ла ований, хорошом стані. Ціна: 400 рн., тор . Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16

Диван новий, пр жинний бло , 100х157х250.Спальнемісце-125х200. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 4500 рн. Конта ти: (063) 705-78-01

Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49 Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 293-36-40 Стіл омп’ютерний, 3-яр сний, с часний. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 Стіл омп’ютерний, товий, 90х115, з т мбою та полицями, світлий. Ціна: 800 рн. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85 Стіл омп’ютерний, с часний, 3-яр сний, товий, з ба атьма полич ами і ш хлядами. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com Стіл омп’ютерний, т мб під ТБ, ліж о, сервант, трюмо. Конта ти: 28-00-53, (067) 303-76-77 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (097) 022-90-56 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (097) 368-59-23 Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Стіл ла ований, б/в. Конта ти: 62-14-92 Стіл письмовий, 2-т мбовий. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Стіл роз ладний. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стіл, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61 Стільці д бові, 6 шт. Конта ти: 68-00-68

Стільці зі спин ами, б/в, 4 шт. Конта ти: 62-14-92 Стільці, олір сидіння червоний, ніж и хромові. Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: 46-03-07, (097) 429-02-05 Стін «А ат», недоро о. Конта ти: 28-29-30, після 18.00, (098) 513-54-10 Стін «Х дожні Карпати», 3,5 м. Конта ти: (097) 125-82-84 Стін з антресолями. Конта ти: (097) 293-36-40 Стін ла ован . Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стін полірован , 3,4 м. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Стін вітальню, б/ . Ціна: 1000 Конта ти: (096) 388-54-28

рн.

Стін вітальню, с л. з 2-х частин, + т мба для ТБ, світло- оричнева, 4 м., міст а, хороший стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 351-74-48 Стін , 3,1х2,2 м. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Стін , б/в, полірован , 4,8х2,3 м., в хорошом стані, терміново. Конта ти: 64-68-93, (067) 762-26-26 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39


24

№48 від 12 р дня 2012 ро Т мб для одя 749-55-32

ДИВАН

, б/в. Конта ти: (096)

ДИВАН

Т мб для постільної білизни, 104х40х64 см. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Т мб з дзер алом, б/в, недоро о. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19 Т мб під ТБ, чорн , б/в. Ціна: 60 рн. Конта ти: 5-30-82 Т мб під ТВ, б/в. Конта ти: 62-14-92

Диван новий, пр жинний бло , 75х200х86. Спальне місце-140х200. Євро ниж а, з дерев’яними підло ітни ами на бильцях. Ціна: від 2250 рн.

Т мб під телевізор, нат ральний шпон, « оріх», б/в. Конта ти: 24-03-65, (067) 360-09-63 Т мб під телевізор. Конта ти: (097) 293-36-40 Т мб , б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: (063) 301-56-47, (097) 392-60-04

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х157. Спальне місце 1,2х2,0. Ціна: від 4500 рн.

Частин м’я , б/в, хороший стан. Конта ти: 5-74-11

Конта ти: (067) 378-43-77

ДИВАН

3.1.2. К плю

Конта ти: (067) 378-43-77 Стін , б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: (067) 360-69-42 Стін

Матрац пр жинний. Конта ти: (067) 382-17-41

. Конта ти: 5-23-61, (098) 704-05-40

Столи, олір стільниці «вен е», ніж и хром. Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: 46-03-07, (097) 429-02-05

Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Тахт з т мбою. Конта ти: (097) 125-82-84

Роз ладач , нов . Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru

Трюмо (трельяж), світло о ольор , з т мбою. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85 Трюмо, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (067) 360-69-42 Трюмо, б/в. Конта ти: (097) 368-59-23 Трюмо. Конта ти: (097) 293-36-40 Т мби приліж ові. Конта ти: (099) 192-90-93

Шаф 2-дверн , візьм Конта ти: 23-16-35

Диван новий, пр жинний бло , 77х215х95. Спальне місце - 140х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 2600 рн.

Т мби, 2 шт. Конта ти: (097) 368-59-23

МАТРАЦИ

Конта ти: (067) 378-43-77 Частин м’я , б/в. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62 Частин м’я , с часн : диван ортопедичний, 2 рісла. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 40-05-54 Частин м’я . Конта ти: (098) 788-82-35 Частин м’я : диван, два рісла-ліж а, арний стан. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 977-16-42

Матраци ортопедичні, безпр жинні, бонель, самостійний пр жинний бло . Спальні а сес ари. Конта ти: (067) 378-43-77 www.divanrv.at.ua

Шафи, 2 шт., з антресолями. Конта ти: (097) 293-36-40 Шаф 2-дверн + пенал, світло о ольор . Конта ти: 28-08-31 Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Шаф 3-дверн з антресолями. Конта ти: (097) 125-82-84

ДИВАН

Шаф , 3-дверн , світл , хороший стан. Конта ти: 62-07-44 Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59 Шаф , б/в, світл . Ціна: 150 рн. Конта ти: (063) 301-56-47, (097) 392-60-04 Шаф , б/в, терміново. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16 Шаф , з антресоллю, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 360-69-42

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,4х2. Конта ти: (0362) 45-05-88

Шаф . Конта ти: (067) 804-25-44 Шаф 2-дверн + пенал, світло о ольор . Конта ти: 28-08-31 Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

в подар но .

3.1.3. Пропон ю

Ви отовлення орп сних меблів хні «Блюм», «Хайте », «Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ви отовлення меблів на • замовлення. Конта ти: (096) 333-56-06 www.divanrv.at.ua

Відновлення, ремонт, реставрацію м’я их меблів, швид о, я існо, вели ий вибір т анин, ртові ціни, індивід альний підхід, транспорт вання, термін ви онання 2-3 дні. Конта ти: (067) 793-03-57

Перетя вання м’я их меблів, ремонт, зміна дизайн , вдома замовни а, швид о, я існо. Конта ти: 27-75-65, (099) 336-66-75, (097) 902-94-13 Оле сандр.

Ремонт, перетяж , відновлення м’я их меблів, замін поролон , пр жинних бло ів, вели ий вибір т анин, оперативність ви онання (2-4 дні). Конта ти: (098) 680-04-18 Ви отовлення орп сних меблів хні «Блюм», «Хайте », «Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ ТА М’ЯКИХ МЕБЛІВ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ, ДИВАНИ, ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

БІЗНЕС Словни російсь ої мови Оже ова. Конта ти: 26-15-36

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам

• Обладнання вимірювальне, лабораторне: воло оміри, м льтиметри, манометри, датчи и. Ва и тор ові, лабораторні, настільні, автомобільні. Сервіс, арантія. Держреєстр ЗВТ. Конта ти: 40-16-78, (098) 904-94-95 www.etalonprylad.rv.ua

Офісне обладнання

Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85

6.1.1. Продам

Довідни з апітально о ремонт приміщень. Конта ти: 26-15-36

Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» і «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16

Друкована продукція 6.4.1. Продам Газети без оштовних о олошень (50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85

Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84

Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85

Зібрання творів І.Фран а (15-20 т.), К ліша (2 т), Мазепи, Мар а Вовч а, Горь о о Ма сима. Конта ти: 26-15-36

Кни «Ч до олод вання» Бре . Конта ти: 26-15-36

Зібрання творів К пріна А.І. (1-7 т), Єсеніна С.А. (1-5 т), Го оля (1-5т), Чехова А.П. (1-3т), П ш іна А.С. (1-3 т), Тихий Дон (2 т), Не расова Н.А. (1-7т). Конта ти: 26-15-36

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Літерат р 23-58-06

х дожню, недоро о. Конта ти:

Словни енци лопедичний, Конта ти: 26-15-36

1-2

т.

Обладнання для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85

СТЕЛАЖІ МЕТАЛЕВІ, З ДЕРЕВ’ЯНИМИ ПОЛИЦЯМИ, ВИСОТА ВІД 3 ДО 6 М, ДОВЖИНА 6 М, ШИРИНА 1,2 М, ВИСОТА ПОЛИЦІ 0,6 М. КОНТАКТИ: (098) 205-89-99

Промислове обладнання 6.6.1. Продам Лінію діюч по ви отовленню паливних бри етів „Pinikey” (євродрова), паливних ран л „Pilet”, бри етів „Ruf” та „Nestro”, с ш біомаси (хвойні опил и, солдома, л шпиння), дробил . Конта ти: (067) 343-09-05 Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60 www.garpun.at.ua Металлоис атель имп льсный, до 1 м – 900 рн, до 1,5 м – 1000 рн. Конта ты: (095) 043-74-50 www.sledopit.at.ua Обор дование швейное, промышленное, бытовое, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Трансформаторы силовые, масляные ТМ.ТМЗ.ТМГ, трансформаторные подстанций КТП.КТПГС.КТПМ от 25 Ва напряжением 61035 в. Продаж. Ремонт. Достав а по У раине. Конта ты: (050) 578-49-46, (097) 452-70-49 Трансформаторы тороидальные от 10 Вт до 40 Вт. под за аз. Достав а. tor-trans.com.ua. Конта ты: (057) 759-50-06

Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цир ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99 Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Дви н-ред тор, 2,2 Вт, 80 обертів/хв. Конта ти: (096) 307-32-01 Дробар для перероблення відходів пилорами, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-00-89 Еле тродви ни, дви н-ред Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

тор.

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Лещата станочні. Конта ти: (098) 229-05-07 Машин р чн в’язальн «У раїн а-2», професійн , 2- онт рн . Конта ти: 26-87-69, (096) 872 -21-68 Металош 022-33-10

ач. Ціна: 950 рн. Конта ти: (097)

Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23

Верстат для виробництва б дівельних бло ів. Ціна: від 2000 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

МЕТАЛОШУКАЧІ, ІМПУЛЬСНІ, «ГАРПУН»,»TRACKER-D», ГЛИБИННИЙ «TRACKER-5», СЕЛЕКТИВНИЙ «КОЩЕЙ-20М». ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. ЦІНА: ВІД 900 ГРН. КОНТАКТИ: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82

6.5.2. К плю

Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99

Камер морозильн , під с лом. Конта ти: (097) 900-96-56

Верстат то арний, фрезерний, свердлильний. Конта ти: (067) 728-54-32


25

№48 від 12 р дня 2012 ро Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23 Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78 Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам 317-31-23

автономн . Конта ти: (050)

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03

Лещата станочні. Конта ти: (098) 229-05-07 Машин р чн в’язальн «У раїн а-2», професійн , 2- онт рн . Конта ти: 26-87-69, (096) 872 -21-68 Стелажі металеві, з дерев’яними полицями, висота від 3 до 6 м, довжина 6 м, ширина 1,2 м, висота полиці 0,6 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 205-89-99 Стіл поворотний. Конта ти: (098) 229-05-07 Тирсопилосмо . Конта ти: (050) 317-31-23 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Плити металеві, 60х40, до столярно о верстат . Конта ти: (067) 287-35-93

6.6.2. К плю

Прес для при от вання со ів в домашніх мовах, хороша прод тивність. Конта ти: (098) 229-05-07

Еле тродви ни, тельорера - Бол ари. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 775-85-22

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58

Плиты ма нитные, делительные олов и, поворотные столы, то арные патроны, мерительный инстр мент, инстр мент ВК, ТК, нихром, рапид, новое и б/ . Конта ты: (050) 966-85-74

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34

Тестомес, пищеварочный отел, ремовзбивал , отсадочн ю машин печенья, эле трос овород , тестомес р то о теста, тестоделитель, дежеопро идыватель, овощерез , хлеборез . Конта ты: (067) 158-18-07, (095) 742-67-05

Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Трансформатор ТСЗІ 380/36 Вт. Конта ти: 5-49-47, (050) 939-92-92

Апарат для розлив пива. Конта ти: (097) 900-96-56

Спецодяг

Спецодя фірмовий, робочий - продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77

ВЕРСТАТИ ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, ЗУБОФРЕЗЕРНІ, ВАЛЬЦІ, ГІЛЬЙОТИНУ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69

6.7.1. Продам

Тара і упаковка

•Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення

Машин зерноочисн . Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Пилорам , б/в або обміняю на пиломатеріали. Конта ти: (097) 128-28-87

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

Плиты ма нитные, делительные олов и, поворотные столы, то арные патроны, мерительный инстр мент, инстр мент ВК, ТК. Конта ты: (050) 966-85-74

Каністр для пально о. 23-18-23, (095) 321-85-56

К фай , штани ватні, спецодя . Конта ти: 63-07-20

Міш и, б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Р

Боч и д бові. Конта ти: (067) 171-72-18

авиці робочі,

ртом. Конта ти: 28-88-10

Боч и д бові, б/в, 140, 250, 550 л, прес для віджим фр тів. Ціна: від 1 рн./л. Конта ти: (067) 171-72-18 Боч

, 23

Контакти

6.8.1. Продам

ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

Еле тродви н 380 Вольт, дви н-ред тор 3МП40, 1МЦ2ФС 80. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

6.8.2. К плю

Всі види с лотари, ма лат ри, поліетилен , стрейчплів и, жерстяні баноч и, пластмасові ящи и та ін. види вторсировини, доро о, постійно, в б дь-я ій іль ості. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71

б.м. Конта ти: (067) 256-56-41

Каністри 5 л., б/в. Ціна: 4 рн. Конта ти: (097) 237-81-47 Конта ти:

6.9.1. Пропон ю Співп рацю людям-підприємцям для розвит ново о Бізнес-прое т . Конта ти: (098) 966-16-70 Продам спішний сезонний бізнес арнавальні остюми, недоро о. www.zabawa.rv.ua Конта ти: (0362) 45-05-88 (067) 801-74-64 Співпрацю з продаж автоцивіло . Конта ти: 23-53-83, (097) 796-76-95

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам

Но тб Asus 15.6, 2 ядра, 4 і а, • 500 б, відео арта 2 б, металевий

орп с, арантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 4299 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Но тб HP Pavilion 15.6, 4 ядра, 8 і , 1000 б, і рова відео арта, арантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 5699 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09 тб о 14, 2 ядра, 2 і а, 500 •б,Ноарантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 2599 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

7, 800/480, процесор 1 •Гц,Планшет оп 512 мб, пам’ять 4 б, wi-fi,

Android 4.0, арантія 1 рі . Ціна: 697 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Засоби зв’язку •

7.2.1. Продам

дисплей, wi-fi, пам’ять 8 б, арнтія 1 рі . Ціна: 1648 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Тюнер DVD-T2 Trimax для • прийом цифрово о телебачення,

Смартфон Nokia Lumia 610, •амера 5мп, 3.7, сенсорний

Телефон «Самс н Galaxy • Gio», ори інальний, новий, на арантії, не ви ористов вався. Ціна: 1200 рн., тор . Конта ти: (067) 402-32-26

Копии Iphone 4G и 5GS! с TV на 2 сим от 600 до 700 рн, телефоны: на 3,4 сим- арты, и техни а отлично о ачества с достав ой по У раине дешево на Moby.In.UA! Толь о Новом Год ! Сайт: http://moby.in.ua. Конта ти: (095) 383-81-82, (063) 656-39-39 Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Бло системний Intel Celeron, 2000 MHz, 512 ОЗУ, материнсь а плата Biostar P4TSP-D2, дис - 160 Гб, відео арта, DVD-RW дис овод. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 Картридж «Кенон». Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер AMD Sempron 1.6 ГГц, ОЗУ 2Гб (на арантії), інте р. відео арта GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi. Клав., миш а. Відмінний стан. Всі до менти. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Комп’ютер неробочий + лавіат ра, монітор, миш а, в хорошом стані. Конта ти: (096) 477-22-81 Комп’ютер, б\в, «Целєрон 3.06», 1 б, 512 мб, 250 б, монітор, лавіат ра, миш а. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 360-21-20 Ксеро с «Кенон» NP-155, б/в. Конта ти: (067) 363-70-16 Машин др арсь «Ятрань». Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru Монітор. Конта ти: (097) 032-38-75 Набір безпровідний лавіат ри та миші. Конта ти: (095) 522-96-37 Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Конта ти: (098) 579-99-99 Принтер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Па ет стартовий «Київстар», 6 р., арний номер. Конта ти: (095) 204-62-91

7.1.2. К плю Модем «Лайф». Конта ти: (097) 907-14-28

7.4.1. Продам

Гарніт р блют з. Конта ти: (095) 522-96-37

ТБ-тюнер до ПК. Конта ти: (095) 522-96-37

Теле*, відео*, аудіо*, радіо

Мобільний телефон Samsung Duos S5222, амера 3.2 мп, 2 сім арти, wi-fi, сенсорний е ран, арантія 1 рі . Ціна: 777 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Апарат опіювальний «Шарп». Конта ти: 68-36-84

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Фотозбільш вач. Конта ти: 28-97-80

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (095) 522-96-37

Радіотелефон «Hagenuk H1000», відмінний стан. Ціна: 120 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Радіотелефон «Панасоні ». Ціна: 170 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87 Смартфон «Асер». Конта ти: (095) 522-96-37 Телефон «Аль атель», б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон «Р сь», з автоматичним визначни ом номер , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон мобільний «Samsung Duos D780», на 2 сім- арти. Ціна: 600 рн., тор . Конта ти: (097) 968-07-31

Телевізор LCD Samsung 32, відтворення відео та а діо з USB, об’ємний зв , реалістичні ольори, арантія 1 рі , можливий редит. Ціна: 2897 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

арантія 1 рі . Ціна: 533 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Телевізор Rolsen C29R90, виробни Росія, відеовходи CR, Cb, y, діа ональ 70 см, хороший стан. Ціна: 1200 рн. тор . Конта ти: (096) 139-38-42 Апарат р м зичн , б/в. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Бло и ТВ «Еле трон»: МП-3-3, МП-41, ПС-С, МЦ-31-1, МС-41-1, МК-1-1С, УСУ-1-15-1, МУНЧ-С, ПК-3-1С, ПК-46, ПИ-5, МРК-21-А (2шт), УСР-1С, СМРК-21 (2шт), СК-М-24-2С, СК-Д-24 (3шт). Ціна: 60 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Відео амер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 Відеома нітофон «Panasonic», хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com Відеома нітофон «Панасоні », б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: 5-30-82 ДВД-про равач «Одеон», хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 709-51-04, (097) 268-27-71 ДВД-про равач. Конта ти: (096) 877-51-91 Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60 Динамі и, мі росхеми, транзистори, резистори, діоди, онденсатори, трансформатори, механі а для ма нітофонів та інші еле тронні омпоненти. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Цифровий фотоапарат, 14.1 мп, • 12.5 опт.з м, HD-відео, оптична

стабілізація, власний а м лятор, арантія 2 ро и. Ціна: 1079 рн. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Еле трофото лянцювач «ЕФГ 2 M1», б/в. Ціна: 25 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Телевізор ольоровий зі с ляним столи ом. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-35-24, (096) 334-91-74 Фотоапарат Casio EX-Z690, 16.1 MEGA PIXELS, 6x Zoom, майже новий, з ороб ою та арантійним талоном. Ціна: 850 рн. Конта ти: (096) 384-10-68 Фотоапарат Samsung Fino 40S, плів овий, LCD-дисплей, в відмінном стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Телевізор «Самс н », плос ий е ран, 72 см діа ональ, недоро о. Конта ти: (098) 082-89-93 Телевізор «Самс н », робочий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 630-21-55, (095) 230-41-81

Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33 Камер морозильн , б/в, вир-во Німеччина, 1,6 м, с хе заморож вання. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (093) 719-79-65 Машин и швейні «Привіле », «Ві торія». Конта ти: 28-43-33 Машин пральн «Індезіт», б/в. Конта ти: (096)294-34-86

Машин пральн Конта ти: 23-58-06

Телевізор «Соні KVCW-25», б/в, відмінний стан. Ціна: 690 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

Машин 510-34-86

Машин пральн , льтразв ов . Конта ти: (067) 382-17-41

стані.

Телевізор «Філіпс», б/в, 70 см діа ., в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 62-72-76

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067)690-03-60

Телевізор «Філіпс», б/в, 70 см діа ональ, відмінний стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 62-72-76

Колон и 15АС-208, в хорошом Конта ти: (067) 690-03-60

7.3.1. Продам

Телевізор «Р бін», б/в. Конта ти: (095) 605-01-10

7.5.1. Продам

Телевізор «Слав тич», 220 Вольт, ламповий. Конта ти: 62-40-12

Телефон мобільний «Но іа-113», хороший стан, підтрим а фото, відео, мп-3, фм-радіо+ арта пам’яті 16 Гб в подар но . Ціна: 580 рн. Конта ти: (098) 222-67-46

Фото*, кіно*, оптика

Телевізор «Панасоні », плазма, 108 см діа ональ. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Побутова техніка

Машин пральн «Малют а», б/в, хороший стан. Конта ти: (098) 832-25-29

Е ран та процесор до ньо о, б/в. Конта ти: 68-32-94

Телефон мобільний «Соні К 550і», б/в, на запчастини. Конта ти: (095) 091-58-18

Телевізор «Панасоні », б/в, терміново. Ціна: 650 рн., тор . Конта ти: 5-30-82

Телевізор «Слав тич», «Та рас». Конта ти: 5-92-32

Телефон мобільний «Моторола V-360», хороший стан, б/в. Конта ти: 24-03-65, (067)360-09-63

Телефон мобільний «Но ія 1100», б/в. Конта ти: (066) 488-68-30, (097) 087-60-43

Телевізор «Еле трон 380 Д», дешево. Конта ти: (067) 707-79-32

Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35

Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Телевізор «Шарп», на запчастини. Конта ти: 23-58-06

Ма нітол 2- асетн , «Панасоні », 1990 р.в. Конта ти: (097) 768-34-20

Телевізор рід о ристалічний, 21 дюйм, LG . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Ма нітофон «Еле троні а». Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56

Телевізор на з/п. Конта ти: (067) 362-03-51

Ма нітофон «Нота-203» Конта ти: (097) 032-38-75

Телевізор «Еле трон» з новим інес опом і ДУ на 90 про рам. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

Ма нітофон «Юпітер» з олон ами та різні радіоприлади, б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Телевізор, б/в, вир-во Німеччина, 72 см діа ональ, хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 709-51-04, (097) 268-27-71

Ма нітофон бобінний «Юпітер». Конта ти: 5-35-46

Телевізор. Конта ти: (097) 032-38-75

Платів и до про равача, б/в. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56 Про равач «Мелодія стерео». Конта ти: (096) 307-32-01 Радіол «Урал 111», з вініловими дис ами. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Радіоприймач «Латвія», ма нітофон, б/в. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56 Радіоприймач «Та рас», в хорошом стані. Конта ти: 62-40-12 Радіостанції переносні, стаціонарні. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Само читель з ан л. мови, а діо асети, б/ в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телевізор «JVC AV 2934LE» + п льт, плос ий е ран, інес оп, діа ональ 29, стан відмінний, RGB, омпонентний вихід. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 68-10-09, (097) 326-77-99

Телевізор. Конта ти: (097) 293-36-40 Телевізори ольорові. Ціна: від 300 рн. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Тюнер для ТБ. Конта ти: 22-52-98, (097) 121-62-25

7.4.2. К плю Радиодетали ВПК, тех-серебро, металлы вольфрам, победит, ни ель, пластмассовые ми росхемы КР 145, 155,157УД, 172, 174УН,132РУ, 500, 537РУ, 565РУ, и мно ие др ие, прайс находится на сайте. Конта ти: (050) 194-24-66 www.radiodetali-sfera.com А діо олон , робоч , з виходом 3,5 мм, недоро о. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Відеома нітофон «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Телевізор «LG Флетрон». Конта ти: (098) 788-82-35

Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84

Телевізор «Айва», б/в. Конта ти: (097) 703-75-00

Гол зв ознімаюч (067) 382-49-12

Телевізор «Весна», б/в. Ціна: 30 Конта ти: 23-72-57

Ма нітол або домашній центр, можливо в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

рн.

ЕПО 50. Конта ти:

Телевізор «Грюнді », вир-во Німеччина, б/ в. Ціна: 550 рн. Конта ти: (097) 508-47-00

Про равач 62-85-19

рамплатіво . Конта ти:

Телевізор «Грюнді », вир-во Німеччина, б/ в. Конта ти: (097) 508-47-00

Телевізори лампові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

«Ри а», недоро о.

пральн , б/в. Конта ти: (093)

Машин швейн «Singer», з столом, робочом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Машин швейн «Зін ер», Конта ти: (097) 768-34-20

ножн .

Машин швейн «Подольсь », ножний привід. Конта ти: (068) 424-81-48 Машин 28-43-33

швейн «Подольсь а». Конта ти:

Машин швейн Конта ти: 5-79-21

ножн

«Л чні ».

Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 951-77-39

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83 Прас «Сат рн». Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 С ш для волосся, переносн «Krups», вир-во Німеччина, 3 режими. Конта ти: (096) 950-51-78 Фен. Ціна: 30 рн. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Холодильни 125-82-84

«Днєпр». Конта ти: (097)

Холодильни «Донбас», б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-85-40 Холодильни «Донець », б/в, відмінний стан. Конта ти: 24-62-03, (067) 360-48-71 Холодильни 23-58-06

«ЗІЛ», недоро о. Конта ти:

Холодильни «Мороз о», б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 68-00-68 Холодильни «Норд» без морозильної амери. Конта ти: (067) 772-92-16 Холодильни «Норд», 3- амерний, б/в. Конта ти: (096) 597-09-74 Холодильни «Снай е», б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 924-38-26 Холодильни 510-34-86

«Снай е». Конта ти: (093)

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Машин пральн , автомат, вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (096) 749-55-32

Холодильни , б/в. Конта ти: 68-33-19

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин швейн «Подольсь ». Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Мі сер еле тричний RG 28S, Німеччина, 3 швид ості, в омпле тований. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Міні-мий «ANLU ABW-1200GP», робочий тис 55 bar, ма симальний 82.5 bar, подача води 5 л/хв., ва а 5 . Ціна: 480 рн. Конта ти: (096) 200-79-43 Піч мі рохвильов , б/в. Конта ти: (093) 725-59-38 Плит азов «Гореньє», б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 5-58-92 Плит азов «Дніпропетровсь », відмінний стан. Конта ти: (097) 637-59-80 Плит азов «Др ж ів а». Конта ти: 24-71-43, (095) 324-30-23 Плит азов 4- омфорн , б/в. Конта ти: (096)802-56-39 Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит азов , б/в, 4- омфорн . Ціна: 400 рн. Конта ти: (095) 750-00-51, (097) 411-31-08

Холодильни , б/в. Конта ти: (098) 694-50-37

Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и «Донбас», «Зіл». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-75-73

7.5.2. К плю Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Машин пральн «Мрія» або «Либідь». Конта ти: Гітар , 6-стр нн . Плит азов , 4- омфорн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Плит азов , стар . Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Плит азов , б/в. Конта ти: 23-18-23, (095) 321-85-56

Холодильни , пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Плит азов , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 62-41-41, (097) 187-76-36

Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Плит азов , холодильни , б/в. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46

Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02

Плит

Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

азов . Конта ти: 24-09-42


26

№48 від 12 р дня 2012 ро

БЮРО ПОСЛУГ

Лі

вання болю. Конта ти: (097) 248-51-16

Лі вання за репів. Конта ти: (097) 248-51-16 МЕДИЧНА КОМПАНІЯ НАДАЄ ПОСЛУГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЬМИ. МАСАЖ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ТРАВМ, ІНСУЛЬТІВ, ОПЕРАЦІЙ, СВІТЛОТЕРАПІЯ ЛАМПОЮ «БІОПТРОН». КОНТАКТИ: 43-44-33, (098) 688-01-25

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ:

9.6.1. Пропон ю

Весільн м зи . Конта ти: • 20-50-39, (063) 116-87-02, (093) 437-56-85, (096) 515-24-42 Відео-, фото • вмонтов ємо ці аві

Ан лійсь а мова, математи а. • Уро и дош ільнятам, ш олярам,

під отов а до зовнішньо о незалежно о оцінювання. Конта ти: 24-67-33, (093) 505-29-47, (096) 748-99-58

•Заняття та онтрольні з вищої математи и, під отов а до ЗНО та здачі іспитів, ро и ш олярам. Конта ти: 64-28-77, (067) 864-82-12, (063) 994-36-08

Комп’ютер - індивід альне навчання ( рс орист вача, 1С:Б х алтерія 7.7, 8.2 на вибір), робота з первинною б х алтерсь ою до ментацією. Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Висо о валіфі ований сний та письмовий пере лади із нотаріальним завіренням. Ан лійсь а, німець а, польсь а, російсь а, раїнсь а мови. Конта ти: (093) 346-03-07, (095) 501-12-44

Повний омпле с б х алтерсь их посл , здача звітності, б х алтерсь ий с провід, подат ове план вання, оформлення до ментів на надані посл и. Ціна: 200 рн. Конта ти: 46-09-93, 62-05-99, (050) 262-89-99, (093) 442-37-85 Помощь в оформлении редита (пн-пт 9,00-18,00; с ббота 10,00-16,00). Конта ты: (098) 698-24-21

ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ ДО 80 ТИС.ГРН., БЕЗ ЗАСТАВИ, ПОРУКИ ТА ПЕРШИХ ВНЕСКІВ, ОФОРМЛЕННЯ 24 ГОД. НЕ ДОПОМОЖЕМО МИ НЕ ДОПОМОЖЕ НІХТО. СВ. А01 №318275 ВІД 30.08.2010 Р. КОНТАКТИ: (097) 780-00-18, (050) 333-53-06

Посл и репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 783-95-26

СЕРТИФІКОВАНІ КУРСИ «1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8». КОНТАКТИ: 40-10-20

Банківські, юридичні послуги та аудит 9.2.1. Пропон ю Кредит наличными до 250000 рн, дост пные %! Мин. до ментов! Рассмотрим все варианты! Св. А №650898 от 31.05.12 . Конта ты: (096) 031-07-11, (095) 524-58-12

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ, СУДОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ТА ПІДПРИЄМСТВ. КОНТАКТИ: 22-15-24, (093) 510-40-17, (095) 156-50-33

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 9.3.1. Пропон ю Іміджева ре ламна прод ція. Вивіс и. Таблич и. Конта ти: 43-90-51, (067) 363-50-33 www.photo-plus.com.ua

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю ВІДПОЧИНОК У КАРПАТАХ. КОНТАКТИ: (096) 698-12-91

Медицина, косметика 9.5.1. Пропон ю

Лі вання проблемної ш іри • (в рі, омедони, себорея),

алер ічних захворювань, інфе ційних та паразитарних захворювань ш іри, діа ности хвороб, я і передаються статевим шляхом. Конта ти: (050) 101-34-86, (067) 751-89-97

Без ровні та малоінвазивні хір р ічні методи лі вання еморою. Конта ти: (097) 248-51-16 Діа ности захворювань 248-51-16

та лі вання запальних иш івни а. Конта ти: (097)

Діа ности та с часні методи лі вання п хлинних захворювань иш івни а. Конта ти: (097) 248-51-16 Конс льтацію хір р а. Конта ти: (097) 248-51-16

Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

вання ран. Конта ти:

Побутові послуги

Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050)375-31-23

свят, за частю ло нів. Конта ти: (066) 135-08-09, (098) 875-73-06

ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ. КОНТАКТИ: 24-26-03, (098) 932-13-13 ІГОР

УСЛУГИ МАССАЖА НА ДОМУ, ИСПРАВЛЯЮ КРИВОШЕЮ, ДИСПЛАЗИЮ ТБС, ТОНУС НОВОРОЖДЕННЫХ, СКОЛИОЗ, А ТАК ЖЕ КЛАССИЧЕСКИЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ, СПОРТИВНЫЙ МАССАЖИ, ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. КОНТАКТЫ: (066) 047-80-28

9.1.1. Пропон ю

Професійне проведення дитячих • днів народжень, рочистих подій та

СТАВИМО НА НОГИ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ВІДНОВЛЕННЯ ХОДИ, САМООБСЛУГОВУВАННЯ. ЦІНА: 75 ГРН. КОНТАКТИ: 40-15-98, (096) 214-71-11 INFO@KROK.RV.UA KROK.RV.UA/

С часні методи хір р ічно о лі вання стресово о нетримання сечі, тазово о пролапс . Конта ти: (097) 248-51-16

ІМІДЖЕВА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ: НАНЕСЕННЯ ЛОГО НА РУЧКИ, БЛОКНОТИ, ЗАПАЛЬНИЧИКИ, ПРАПОРЦІ, ПАКЕТИ. ШТЕНДЕРИ. ВИВІСКИ. ТАБЛИЧКИ. КОНТАКТИ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA

Жив м зи на весілля та інші події, чоловіче та жіноче ви онання, с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом , виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Реставрацію емалі ванн в • домашніх мовах. Гарантія.

С часні методи лі (097) 248-51-16

Адво атсь і і юридичні • посл и. Реєстрація підприємств.

хрестини, орпоративи...Щораз новий сценарій. Конта ти: 24-67-33, (097)119-67-96,(063)457-60-71

(050) 982-69-87

(097) 590-12-97,

Навчання

Е с люзивні вірші до свята. • Посл и тамади. Весілля, ювілеї,

х дожнє, омп’ютерні спецефе ти. Весільна палат а. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 075-17-07, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49, (098) 866-55-15

Відео-, фотозйом весіль в FULL HD я ості, омп’ютерний монтаж, м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Відео-, фотозйом весіль та рочистих подій, монтаж, запис. Я існо, швид о, недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27 Ві тор.

Відеозйом весіль і рочистих • подій, фотозйом , цифровий

фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 40-16-94, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ, ПРИВІТАНЬ, ФОТОСЕСІЯ, ПОРТФОЛІО, ФОТОКНИГИ. СУВЕНІРНА ФОТОПРОДУКЦІЯ. КОНТАКТИ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA ЧИЩЕННЯ КИЛИМІВ, КОВРОЛІНІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ ТА САЛОНІВ АВТО ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ ВДОМА У ЗАМОВНИКА, ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ ТА ЗАПАХУ. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: 45-09-19, (096) 687-24-92, (097) 924-73-89

Ремонт побут. техніки

9.7.1. Пропон ю

Кваліфі ований ремонт імпортних телевізорів вдома замовни а, плазми, ЛСД, заміна панелей, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79 Ремонт пральних машин, • виїзд до замовни а. Конта ти: (098) 445-50-00, (098) 834-96-16

Відеозйом весіль, рочистих • подій новою, триматричною • Ремонт пральної машини, телевізора. професійною амерою, с пермонтаж, холодильни а, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Виїжджаємо до лієнта додом . Конта ти: (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

арантія. Конта ти: (097) 777-50-58

холодильни ів, Відеозйом цифровою • Ремонт • професійною відео амерою, я існо, холодильних вітрин. Ремонт, виїзд,

Встановлення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання

тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32,(050)375-71-25

Карнавальні остюми (новорічні) та раїнсь і остюми, нарядні с ні та фра и, вишиван и та віноч и, про ат та продаж, р-н Північний. Конта ти: 24-24-24, 43-27-93, (095) 143-14-06, (098)025-47-67

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН, БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА МЕТАЛЕВИХ ТРУБ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ, РЕМОНТ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІШУВАЧІВ, СИФОНІВ, ВАНН, УНІТАЗІВ, ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ, ЯКІСНО, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 28-61-93, (097) 230-49-22 Ремонт поб тової техні и. Конта ти: 43-15-13, (097) 468-02-49 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ, ПИЛОСМОКІВ ТА ІН. ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ЗАПЧАСТИНИ. ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО. ВИКЛИК ТА ДІАГНОСТИКА БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПРАЛЬНИХ АВТОМАТИЧНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ. ГАРАНТІЯ НА РОБОТУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН. ВИЇЗД БЕЗКОШТОВНИЙ. КОНТАКТИ: (0362)43-33-40, (067)360-42-42,

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки •

9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Windows, • антивір с , різних про рам та вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua

Під лючення до мобільно о • інтернет за 5 хв. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09

Повне налашт вання: •омп’ютерів і но тб ів на дом ,

встановлення ОС: Windows, антивір сний захист, відновлення втрачених даних, налашт вання і встановлення омп. обладнання. Конта ти: (098) 431-66-26, (096) 963-36-10 www.itshka.rv.ua

Ремонт, налашт вання •омп’ютерів та но тб ів, заміна

матриці но тб а, заправ а атриджів. Конта ти: 26-29-78, (050) 436-51-09 РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ, ПРИНТЕРІВ, ЗАПРАВКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00 РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32 РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ WINDOWS, АНТИВІРУСУ НА ІНШОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЛІКУВАННЯ ВІРУСІВ. КОНТАКТИ: (067) 363-85-90

Ритуальні послуги ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. СЕЗОННІ ЗНИЖКИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14


27

№48 від 12 р дня 2012 ро

АВТОАФІША

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 1986 р.в., 2.0 TD, бежевий, /п ерма, еле тропа ет, лімат- онтроль, + омпле т зимової ми. Ціна: 30400 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 А ді 100, 1993 р.в., 2.8 бензин- аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів, можливий продаж запчастин о ремо, відсилання їх по У раїні. Ціна: 10400 рн. Конта ти: (050) 959-06-20

А ді А6, 1996 р.в., 2,5 ТДІ, 103 Вт, «Авант», темно-зелений, щойно при наний, без до ментів. Ціна: 18000 рн. Конта ти: (067) 332-81-10, (050) 888-48-80

БМВ БМВ 520, 1990 р.в, чорний, седан, ел. лю , ел. дзер ала, ел. підйомни и, центр. замо , ЦД Мр3, дис и Р15, ходова дви н і КПП, без до ментів. Ціна: 7200 рн. Конта ти: (050) 959-06-20

Де Сенс, 2004 р.в., 1.3 аз-бензин, зелений, рідна фарба. Ціна: 36000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

МАЗДА Мазда 323, 1996 р.в., в ідеальном стані. Конта ти: (097) 968-07-31

МЕРСЕДЕС

Б М В 520, 1991 р.в., седан, чорний. Конта ти: (050) 959-06-20

Мерседес Віто, 2005 р.в., щойно при наний. Конта ти: (067) 145-34-45

БМВ 520, без до ментів «на запчастини» не на ход , можливий продаж запчастин о ремо. Ціна: 5600 рн. Конта ти: (050) 91955-04

Мерседес-123, 2.0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83

БМВ 523, 1997 р.в., седан, не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Ціна: 10400 рн. Конта ти: (050) 529-27-20

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1.6. Ціна: 24 000 рн. Конта ти: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14

А ді 100, 1993 р.в., без до ментів, на ход , можливо подетально. Конта ти: (050) 91955-04

БМВ, 1998 р.в., 2.5дизель, ніверсал. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 75618-26

А ді 100, 2.8і, після ДТП, без до ментів, в повністю розібраном ви ляді. Конта ти: (050) 919-55-04

БМВ-523, 1998 р.в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 95906-20

Опель Комбо Комфорт, 2006 р.в., 1,7 CDTI (74kW), ABS, под ш а безпе и, центр. замо , бортовий омп’ютер, ондиціонер, м льти ермо. Конта ти: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07

ДЕУ

Опель Комбо, вантажний, 2006 р.в., 1.7 дизель, повна омпле тація, фар оп. Конта ти: (067) 777-49-85

А ді-100, 1986 р.в., 2.0 дизель, ніверсал, без до ментів. Ціна: 6500 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 А ді-100, 1987 р.в., 2.0 дизель, ніверсал. Ціна: 28000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна: 47200 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Де Ланос, 2008-2009 р.в., аз/бензин, 1,5, олір пана ота, 46 тис. м, титанові дис и, ідропідсилювач ерма, центр. замо , си налізація, МР3, без дефе тів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 453-76-67 Де Сенс, 2005 р.в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: (097) 924-82-29

Рено-11. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-03-58

ПЕЖО Пежо 205, 1992 р.в., не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Ціна: 5600 рн. Конта ти: (050) 540-74-27 Пежо 405, 1991 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98 Пежо Партнер, 2004 р.в, 1.9 hdi, 1 місяць в У раїні, вже на раїнсь ом облі , хороший стан, є бо ові дверцята, ондиціонер, АБС, центральний замо , си налізація, протит манні фари. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 959-06-20

СІТРОЕН СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

РЕНО

СЕАТ Сеат Теледо, 1993 р.в., 1,9 дизель, нерозмитнений. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

ФІАТ Фіат Добло, 2003 р.в., білий, 1,9. Ціна: 48800 рн. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21 Фіат Комбо, 1991 р.в., оричневий, 2,0 інже тор, аз/бензин, ідропідсилювач, фар оп, зимова ма, ре лятор ерма, в хорошом стані. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (067) 303-23-30 Фіат Толедо, 1993 р.в., 1.9 дизель, білий, хороший стан, нерозмитнений. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

Опель Ас она, 1986 р.в., бензин. Конта ти: (097) 715-78-17, (096) 714-86-20

Рено Кен о, 2004 р.в., 1.5тд, вантажний, 2 тижні в У раїні, арний стан зова, салон та ходової. Конта ти: (050) 959-06-20

Сітроен Берлін о, 2006 р.в., пасажир, 5-дверний, дизель 2.0, ондиціонер, відмінний стан. Ціна: 68800 рн. Конта ти: (067) 962-09-57

т. (067) 722-84-04

Фоль сва ен Гольф-2, 1989 р.в., 1.3. Конта ти: (097) 218-61-51 Фоль сва ен Кадді, 1996 р.в., 1.9 дизель, пасажирсь ий, червоний. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

ФОРД Форд Гранада, седан, недоро о. Конта ти: (095) 138-55-14 Форд Ес орд, 1997 р.в., 1,3 бензин, ніверсал, в хорошом стані, си налізація, центральний замо , тоноване с ло. Конта ти: (067) 395-42-04 Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 36000 рн. Конта ти: (067) 768-02-66 Форд Фієста, 1988 р.в., 1.4 бензин, синій, хороший стан. Ціна: 14300 рн. Конта ти: (097) 544-04-30

ФОЛЬКСВАГЕН

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

Кіа Со л, можливі варіанти виплати. Конта ти: (098) 629-22-07

Фоль сва ен Гольф, 1994 р.в., ніверсал, 1,8, сірий металі . Конта ти: (096) 542-29-51

Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, /п ерма, велюр. Ціна до овірна.

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Конта ти: (098) 571-42-35

Фоль сва ен Джета, 1986 р.в., 1,6 дизель, темно-синій, титани, МР 3, зимова ма. Ціна: 29000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен Пассат Б-2, дизель, 1.6, білий, ніверсал, 5 КПП, лю , фар оп, добрий стан. Ціна: 26000 рн. Конта ти: (067) 196-46-74

4.1.26. К плю Авто після ДТП або неробочі, недоро о. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Авто, іномар , бажано на ход . Ціна: до 25000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59 Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Автомобіль після аварії, пожежі, проблемний, з пош одженням номера зова та ін. Конта ти: (097) 056-83-74

БМВ-523, 1998 р. в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050-959-06-20

Опель-Комбо, 2007 р. в., 1.3 л, щойно при наний, пасажирсь ий. Конта ти: (0332) 79-53-76, 050-295-02-96,

А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: (097) 752-25-92

БМВ-525, 1999 р. в., дизель, синьо о ольор , ніверсал, еле тропа ет, лімат- онтроль, відмінний стан, зареєстрований в Польщі. Конта ти: 068-563-08-87

Опель-Оме а, 1987 р. в., ніверсал, біло о ольор , аз-метан. Конта ти: 050-907-12-76

ментами.

А/М В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ! ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНІ, ТІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ, НЕ НА ХОДУ, В ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. ДОРОГО. ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77 АВТО, В ХОРОШОМУ СТАНІ АБО НЕРОБОЧІ, ПІСЛЯ ДТП І ПОЖЕЖ, НЕРОЗМИТНЕНІ, З ПРОБЛЕМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК, ДОПОМОГА В ПЕРЕОФОРМЛЕННІ, ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРА, ВИЇЗД НА МІСЦЕ. КОНТАКТИ: (067)

БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д, автомат., сірий. Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д., автомат, сіро о ольор . Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-730, 1993 р. в., повний омпле т + WEBASTO, на ход , на запчастини. Конта ти: 063-618-98-27

ДЖИЛІ Дачія-Ло ан, 1,4 бензин, пробі 86900 м, 2006 р. в., синій, в арном стані, ондиціонер, AIRBAG, еле тропідіймачі с ла, МР-3 ма нітола, ідропідсилювач ерма, центральний замо . Ціна до овірна. Конта ти: 050-438-57-43, 067-332-44-47

Опель-Оме а, 1990 р. в., чорний, 2,3 дизель, 6 л/100 м, седан, 5-КПП, ідропідсилювач, си налізація, мр3, фор оп, зимова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-191-32-45 Опель-Оме а, 2,0, бензин, пробі 170000 м, 1997 р. в., вишневий, без до ментів, в хорошом стані. Конта ти: 097-402-80-84, 066-593-20-46

ПЕЖО Пежо-205, 1,1, 1988 р. в., нефарбований, 5,5 л/100 м. Конта ти: 093-563-73-19 Пежо-205, 1988 р. в., 1,1, нефарбований. Ціна: 21000 рн., тор . Конта ти: 093-563-73-19

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92 Ле овий автомобіль, терміново, недоро о, можливо після незначно о ДТП. Конта ти: (067) 360-28-15 Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 57142-35 Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 46336-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 75225-92 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35 Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 46336-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 50038-75 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Чері Ам лет або інші. Конта ти: (098) 57142-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 50038-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ

Мазда-627, 1987 р. в., седан, 2 л, сіро о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-582-86-49, 066-963-33-54

А ді-100, 1993 р. в., 2.8 бензин/ аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-919-55-04 А ді-100. Конта ти: 067-588-56-86 А ді-А 6, 2,5 ТДІ, 103 kW, авант, темно-зелений, ле осплавні дис и, не битий, на ход , без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-888-48-80

ВОЛЬВО Вольво-760, 1988 р. в., сріблястий, 2,4, дизель. Ціна до овірна., тор . Конта ти: 050-378-16-23, 25-41-49

БМВ БМВ-316, 1,8, пробі 336090 м, 1985 р. в., бензин, синій, автономне опалення, ел/ дзер ала, си налізація, центр. замо , DVD, MP3, Bluetooth ма нітола, лю , фор оп, тоновані ві на. Конта ти: 050-689-16-31, 096-296-44-28 BMW-528, 1998 р. в., бензин, об’єм дви на 2,8 л, механі а, привід задній, пробі 470 тис. м. Конта ти: 050-011-41-28 БМВ-320, дизель, 1999 р. в., чорно о ольор , еле тропа ет, ш іряний салон, зареєстрований в м. Польщі. Конта ти: 068-563-08-87 БМВ-520, 1989 р. в., седан, без до ментів, можливо о ремо запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20

Рено Мастер, металі , 2007 р.в., т рбо-дизель, вантажний, 2.5, м льти ермо, ондиц. Ціна: 13300 Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

Хюндай-Матрі с, 2006 р. в., пробі 87 тис. м, 1,6 л, сріблястий металі , ондиціонер, ел/па ет, ідропідсилювач, сенон, тон вання, зимова ма, не фарбований, власни , можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-679-21-21

МАЗДА Мазда 323, 1994 р. в., 1.6 бензин. 31980 рн. Конта ти: 098 966-09-85.

Хюндай-Та сон, пробі 38000 м, 2,0, бензин, 2008 р. в., зелений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-221-33-60, 096-567-39-23

Мазда 6, чорний, 2003 р. в., добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 099 214-32-47, Володимир Мазда 626, 1993 р. в., на з/ч. Конта ти: 097 518-15-34. Мазда Деміо, 1992 р. в., 1.3, 16 л. інже тор, червоний, 5-дв. хетчбе , 5-ст КП, м зи а, 2 аербе , АВС, добрий стан, ц. до овірна. Можл. обмін на мінівен. Конта ти: 099 235-61-41, 097 265-64-09.

МЕРСЕДЕС

плю

Мерседес 124 Е, 1994 р. в., чорний мет., 2.2 інж., мех КП, титани, онд., лю , АВС, аербе , си нал. Конта ти: 067 374-60-16.

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

Мерседес 250, повна омпле тація, ідеальний стан, автомобіль не розмитнений. Діма. Ціна: 20500 рн, тор . Конта ти: Івано-Фран івсь а обл. 096 189-46-34. mitya.melnik.94@mail.ru

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-299-24-90

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес 310, 93 р.в., 2,3 дви . Конта ти: 097 842-23-59.

Мерседес, Е- лас , 3,2, бензин, пробі 100 м, 2002 р. в., чорний, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-603-37-79

Рено-Кен о, 2007 р. в., ондиціонер, арний стан, без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес Е 210, 2.3 аз-бензин, 1997 р. в., темно-синій, добрий стан. 84460 рн. Конта ти: 097 704-62-80.

Мерседес-123, 1984 р. в., 2,3 інже тор, лю , фор оп, з до ментами, або без. Ціна: недоро о. Конта ти: 098-533-36-02

Рено-Кен о, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Мерседес-124 Є, 1994 р. в., чорний металі , 2,2 інже тор, КП-5, титанові дис и, ABS, си налізація, омпле т зимової ми, на львівсь ій реєстрації, перший власни . Ціна до овірна. Конта ти: 067-374-60-16

Рено-Трафі , 1991 р. в., 2,1 дизель. Конта ти: 093-286-10-03

Мерседес Віто, 2002р.в, 2.2 т рбодизель, хороший стан, розмитнений 100% без першої реєстрації. Конта ти: 050-959-06-20

Мерседес-124, 1990 р. в., бензин, 2,5. Ціна до овірна. Конта ти: смт. Т рійсь , 096-784-64-97 Мерседес-124, 2,0, 1986 р. в., в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-870-67-49 Мерседес-124. Конта ти: 093-020-89-47 Мерседес-126, 1987 р. в., 2,6 аз/бензин, 70 рн./100 м, чорний металі , елпа ет, ш іряний салон, а сти а, титанові дис и. Ціна: 41500 рн. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-410 мі роавтоб с, 15 місць, хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-77-87 Мерседес-Бенц-124, 1990 р. в., 2,0 аз/ бензин, хороший стан, темно-синій металі , еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 43000 рн. Конта ти: 050-714-46-94 Мерседес-Віто, 1999 р. в., ондиціонер, ба лажаново о ольор , без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40 Мерседес-Віто, 2005 р. в., пас. Конта ти: 095-633-78-00

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Carisma, 2,0, пробі 163000 м, 1997 р. в., бензин, синій, можливо по запчастинах, нерозмитнений. Конта ти: 050-378-73-55 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90

Мітц біші-Ланцер, 1987 р. в., 1,8 дизель. Ціна до овірна. Конта ти: 098-707-75-11, 050-211-78-75

А ді-100, 1987 р. в., 1,8, червоний. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-85-32

ВОЛЬВО

Рено-Кен о, 1998 р. в., 1,9 дизель, пасажирсь ий, жовто о ольор . Конта ти: 099-430-08-18

МЕРСЕДЕС

A ді-100, 1984 р. в., 1,8 бензин, в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: 050-907-10-40

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

Рено Мастер, 1996 р. в., 2.5 Д, білий, вантажно-пасаж., ід. стан, на ход , олеса в добром стані. Конта ти: 099 320-74-09, 067 284-49-22.

Вольво 740, 1989 р.в., в пре расном стані, 2.3, бенз., ороб а автомат, сірий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 441-66-83.

РЕНО 1987 р. в., 1,7 л, КП-5, тор, зелений металі , нова лятор, хороший технічний стан. Конта ти: 095-568-92-70

БМВ-318 і, чорний, 1,8 дви ., 32000 рн. Конта ти: 097 767-63-24.

ХЮНДАЙ

ШКОДА

Рено-21, моноінже ма, а м Терміново.

Рено Ло ан, 2010 р. в., 1.4 інже тор, сірий, аз . станов а, пробі 60 тис. м, відмінном тех. стані, нова зимова ма. Ц. 72160 рн Конта ти: 050 433-68-84.

Авто в б дь-я ом стані. Після ДТП, пожежі, несправні, ті, що потреб ють ремонт , не на ход . Доро о. Конта ти: 067-873-67-77

Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, після ДТП, знятий з облі , можливо по запчастинах, до менти. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

Форд-Транзит, 2004 р. в., 2,0 TDCI, олір - сірий металі , середній, підвищений, в/п, 5+1 місце, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, пробі 162000 м, 1 р. в У раїні. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-982-20-28

БМВ 535, чорний, 1997 р. в., автомат КП, тіп-троні , відмінний стан, повний заряд. Ц. до . Ціна: до овірна. Конта ти: 066 497-46-00.

Рено-21, 1987 р. в., 1,7, КП-5, зелений металі , нова ма, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-568-92-70

A ді-100, 1,8, бензин, пробі 470000 м, 1984 р. в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: 050-907-10-40

А ді 80, або Б-4, 1989-1995 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

Форд-Транзит Ма сі, 2003 р. в., 2,4 дизель. Конта ти: 067-361-25-22

Ш ода-Фаворит, 1990 р. в., біло о ольор , вінниць а реєстрація, 1,3 дви н, апремонт зова, дви н, ороб а, ходова в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-874-70-30, 050-167-72-74

МАЗДА Мазда-323, 199 7 р. в., 1,5 бензин, еле трос лопа ет, м зи а, титанові дис и, ідеальний стан, на польсь ій реєстрації. Конта ти: 067-356-27-06

Форд-С орпіо, 1990 р. в., сіро о ольор , 2,0 аз/ бензин. Конта ти: 063-864-16-39

Пежо-309, 1992 р. в., 1.4 л, робочом стані, є страхов а, запчастини. Конта ти: 050-248-20-77

362-70-80, (093) 529-91-10 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

№48 від 12 р дня 2012 ро

НІССАН Нісан, 1,6 бензин, 2007 р. в., пробі 150000 м, сірий, центральний замо , відмінном стані. Ціна до овірна. Конта ти: 067-688-32-35, 70-07-90 Ніссан Сані, 1986 р. в., ніверсал, 1,4. Ціна до овірна. Конта ти: 099-635-38-96

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Ас она, 1986 р. в., 1,6 арбюратор. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-132-10-54 Опель-Ас она, 1986 р. в., білий, хетчбе , 1,6 дизель, 5-ст п а КПП, 5,5 л/100 м, апремонт дви на, АКБ, лю , нова ма. Конта ти: 093-847-12-92

Рено-Кен о. Конта ти: 099-205-14-16

СІТРОЕН Сітроен-Берлін о, 2,0, дизель, пробі 351000 м, 2002 р. в., білий, ніверсал, в хорошом технічном стані, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-867-96-94 Сітроен-Берлін о, пасажир, 2,0, дизель, пробі 240000 м, 2004 р. в., білий, мінівен. Ціна до овірна. Конта ти: 097-343-86-92 Сітроєн Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-555-99-87

ФІАТ Фіат-Ulisse, 1996 р. в., 2,0 інж., аз-бензин, пасажир., небитий.Обмін на житло. Конта ти: 066-814-24-70 Фіат-Добло, 1,3 бензин, 2008 р. в., ABS, Airbag, си налізація, центральний замо , бортовий омп’ютер, м льти ермо. Ціна до овірна. Конта ти: 098-516-75-29 Фіат-Добло, пасажир, 1,9, пробі 130000 м, 2003 р. в., дизель, білий, відмінний технійчний стан, еле тропа ет, висо а ма, новий а м лятор, фор оп. Конта ти: 050-067-55-10

ФОЛЬКСВАГЕН

б дь-я ом стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75

редиті.

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56 Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35 Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ве тра.

Конта ти:

Позашляхови 099-443-49-34

на

АКП.

Конта ти:

Опель-Віваро, пасажир, 2,5 дизель, пробі 130000 м, 2006 р. в., білий, лімат- онтроль, ш іряний салон, м льти ермо, MP3, аражне збері ання. Конта ти: 098-666-16-48

Форд-Коне т, 2008 р. в., щойно при наний з Німеччини. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-858-57-23 Форд-Мондео, 1.8 TD, дизель, з Німеччини, нерозмитнений. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-73-55 Форд-Сієра, 1,8 дизель, пробі 210000 м, 1992 р. в., сірий металі , ніверсал. Ціна до овірна. Конта ти: 095-164-25-85 Форд-Сієра, 1,8, аз/бензин, 1989 р. в., синій, седан, після апремонт , титанові дис и, мр3, си налізація, центральний замо . Ціна: 30000 рн. Конта ти: 050-168-81-46 Форд-Сієра, 2.3 Д, 1986 р. в., 6-7 л/100 м, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-434-89-71 Форд-Сієра, седан, бензин, червоний на запчастини, на ход , без до ментів. Конта ти: 050-558-52-62

Ніссан Нотте, омпле тація, 66000 м, автомат, найповн. омпле тація. Конта ти: 098 461-31-35.

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-571-42-35

Опель Астра, 2000 р. в., зелено о ольор , 1.4, відмінний стан. Ц. до овірна. Конта ти: 096 189-70-31.

АУДІ

ФОРД

НІССАН

Опель Ас она, 1996 р. в., 1.6 арбюратор, не битий, ідеальний стан, можл. обмін. Конта ти: 099 426-50-79

Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: до овірна. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35

Фоль сва ен-Кадді, пасажир, 1,9 дизель, пробі 177000 м, 2006 р. в., синій, ніверсал, лімат- онтроль, м льтило , терміново. Конта ти: 096-183-33-60

Мітц біші Спас Cтар, 2.0 д, 2001 р. в., темно-червоний, нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Конта ти: 099 700-91-99

Фоль сва ен-Golf-2, або 3, з до ментами, не на ход . Роз лян варіанти. Конта ти: 099-754-66-21

продам

Фоль сва ен-Кадді, 1,9, дизель, 2001 р. в., білий, ле овий ф р он (до 1,5 т), розмитнений, без пробі по У раїні. Конта ти: 050-581-55-04

Мітц біші Лансер Х, 2008 р. в., чорний, тон вання, серво ермо, 2.0, мех., р їз- онтроль, датчи дощ , світла, піді рів сидінь, дзер ал, сервісна ни а, 1 власни , фірмове ТО, нова ма, 75 тис. м, ід. стан. Конта ти: 050 433-11-80.

Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92

Фоль сва ен-Гольф-3, 1996 р. в., 1,9 дизель, білий, 2-ст п а, ідропідсилювач, фор оп. Конта ти: 72-28-94, 097-941-38-69

Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 099-432-69-36

МІТЦУБІШІ Мітц біші Карізма, 1997 р. в., 1.6 бензин, зелений хетчбе . Ц. до овірна. Конта ти: 096848-30-20.

Опель Ас она 1987 р.в., біл , хороший стан, си налізація, нова ма, анти ор., ш моізоляція, си налізація, МР3, тюнін , тоноване с ло. Ціна: 18900 рн. Конта ти: 096 104-77-24. Sirman.ua@yandex.ru

Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00

Фоль сва ен-Гольф-3, 1.8 л, 1994 р.в. Конта ти: 066-170-15-01

Мерседес Е лас, 2,2 СДІ, темно-синій. У добром стані. Можливий обмін. Конта ти: 050 287-87-40, 097 895-87-70.

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-500-38-75

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Форд-Ес орт, 1.8 TD, ніверсал, в хорошом технічном стані, нерозмитнений. Конта ти: 050-378-73-55

Опель-Оме а В, 2,0 і ( аз+бензин), м. Ковель, бортовий омп’ютер, лімат- онтроль, еле тропа ет, лінзові фари, титани, новий а м лятор, ГБО 4 по оління, вписаний в техпаспорт, GPS-наві атор, або обміняю на мінівен, пі ап. Конта ти: 050-539-63-80

Автомобіль, 096-463-36-56

Фоль сва ен-Венто, 1,8, моноінже тор, 1993 р. в., чорний, лю , тонований, AIRBAG, титанові дис и. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27

Опель-Ве тра, 1992 р. в., 1,6 інже тор, синьо о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-101-14-29

Опель-Кадет, 1987 р. в., 1,3 арбюратор, 5-дверний, синій, хетчбе , л ць а реєстрація. Конта ти: 096-842-41-79

Автомобіль, недоро о, терміново. Конта ти: 097-924-82-29

Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75

Форд-Гранада, 2,3 дизель, КП-5, на запчастини. Конта ти: 098-814-34-28

Опель-Кадет, 1,6 дизель. Конта ти: 73-87-24, 095-158-37-45

Авто, іноземно о в-ва, після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74

Фоль сва ен-Golf- 2, 1988 р. в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-953-28-00

Опель-Ве тра, 1,6 інже тор, 1992 р. в., терміново. Конта ти: 067-979-72-73

Опель-Кадет ,1988 р. в., 1,4 бензин, червоний седан, хороший стан. Конта ти: 050-203-06-15

Авто, в хорошом стані, або неробочі, після ДТП, пожеж, нерозмитнені, з проблемними до ментами, швид ий розрах но , посл и ева атора, виїзд. Конта ти: 067-362-70-80, 093-529-91-10

А ді 100 1988 р.в., седан, червоний, бензин, 1.8, р чна/механі а, передній привід, 210 тис. м. Ціна: 27000 рн. Конта ти: 050 848-70-66. А ді 100, 1992 р.в., червоний, седан, після ДТП, не на ход , можливий продаж запчастин о ремо. Конта ти: 050 919-55-04. А ді 100, 89 р.в., 2.3 інже ., оричн. метал., лю , еле ., велюр. салон. Нерозмитнений. Можливий обмін. Ціна: 11000 рн. Конта ти: 097254-01-29.

Опель Астра, 2008-2009 р. в., 1.4, сірий мет., 42 тис/ м, под ш а безпе и, /п ема, МР-3 Піонер, нова запас а, без дефе тів, новий. Ціна: 90337 рн. Конта ти: 097 453-76-67 Опель Ве тра B CD 98 р.в., 1.8 бенз., 150 тис. м., седан, чорний мет., ел. па ет, велюр, дерево, л.- онтр., р.- онтр., борт.- омп., піді р. дзер ал, тон. с ло, ц/ з, ма ніт., abs, тит. дис и. Можливий обмін на араван або мінівен. Ціна: 64000 рн, тор . Конта ти: 066 510-03-98, 096 945-30-90. Опель Ве тра Б, 1,8, 16- лап., синій. Конта ти: 098 071-80-75. Опель Ве тра, 1.6 бензин, ABS, ц/з, си налізація, олір синій. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 066 472-94-25. igorsam74@mail.ru Опель Ве тра, 1995 р. в., 1.7 ТД, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 56580 рн. Конта ти: 096 556-33-77. Опель Віваро, 2006 р. в., 2.0, білий, середній, щойно при наний, в ідеальном стані. Ціна: тор . Конта ти: 050 867-28-05. Опель Кадет 5-дв., 1988 р. в., 1.3, 4-ст., червоний, зимова ма, нормальний стан. 21320 рн. Конта ти: 096 141-18-21.

А ді 80 в 3, синій, 1988 р. .в, добрий тех. стан. Конта ти: 067 137-44-46, 099 316-14-79

Опель Кадет араван, 1991 р. в., 1.7 Д, білий, нормальний стан. Конта ти: 096 950-13-03.

А ді В 4, 94 р.в., моноінж., /п ерма, авс, лю , тит. дис и, темно-синій, протит манні фари. Можл. обмін. Конта ти: 096607-84-70.

Опель Кадет, 1990 р. в., 1.4. Конта ти: 050 433-95-05.

А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю . Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80 в арном стані. Конта ти: 067-9767720

Опель Комбо 1996 р.в., 1.7 дизель, білий, в добром стані. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 067 135-31-61.

РЕНО

А ді-А6 «повний фарш,» доро о! Конта ти: 067-9767720

Рено 21, на з/п. Опель Корса на з/ч. Конта ти: 098 254-52-08

БМВ

Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

БМВ 3, 1.8 І, 1993 р. в., темно-синій перлам тр, нерозмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 535-94-58, 097 831-40-36.

Рено Дачія Ло ан, 1.6, ніверсал, срібний, 2008 р. в. Конта ти: 050 167-05-60

БМВ 520, 1989 р.в., седан, повністю роз омпле тований, зова стан хороший. Ціна: до овірна Конта ти: 050 919-55-04.

Рено Кен о, 2000 р. в., не потреб є апіталов ладень, ходова після апремонт , відмінном стані. 53300 рн. Конта ти: 097 564-31-81.

Б М В 523, 1998 р.в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050 959-06-20.

Рено Кен о, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, жовтий, без бо ових дверцят. на реєстрації, тор . Конта ти: 050 867-28-05.

БМВ 525, 3.5, після апремонт . Конта ти: 098 937-56-75.

Рено Кен о, 2006 р.в., 1.5 СДІ, пасаж., онд., тор . Конта ти: 099 447-53-73, 098 583-33-57.

ПЕЖО Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пер е оном авто, добром стані. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо Е сперт 1998 р.в., 1.9 диз., вантажний, передній привід, 5 дверей, 270 тис. м пробі . Ц/з. Авто в хорошом стані, серйозних в ладень не потреб є. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 77605 066 131-33-22. jw87@mail.ru Пежо Партнер 2004 р.в, 1.9 hdi, 1 місяць в У раїні, вже на раїнсь ом облі , хороший стан, є бо ові дверцята, ондіціонер, АБС, ц/ з, си налізація, протит манні фари. Конта ти: 050 959-06-20. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен Джампі, 19 т дизель, білий, вантажний, фар оп, без пробі по У раїні. Конта ти: 050 950-03-06. Сітроен Берлін о, 99 р.в., 1,9 диз., зелений, вант. Конта ти: 050 528-13-99, 067 675-02-23. Сітроен Джампі, 2004 р. в., 2.0, 80 Вт, ідравлі а, АВС. 67240 рн. Терміново! Конта ти: 097 752-40-36, 050 229-54-41. Сітроен Джампі, 2006 р. в., білий, 2.0 ХДІ, пасажир. 8+1, 74000 рн. Конта ти: 096 747-50-80, 050 087-95-55

СЕАТ Сеат Ін а, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, білий, вантаж. Або обмін на ліс, р ля , армат р , цемент та ін. Конта ти: 098 688-01-41. Сеат Ін а, 99 р.в., 1,9, простий диз., білий, вант. Конта ти: 067 419-99-37. Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

ТОЙОТА Тойота Селі а, бенз. 1,8, білий, на ход . Ц. до овірна. Конта ти: 097 408-51-81.

ФІАТ Фіат Добло синій, 1.3 Д, 150 тис/ м пробі , пасаж., верхній лю , рідна фарба. Ціна: 75440 рн, тор . Конта ти: 067 698-53-74. Фіат Добло, Фіоріно, Уно, на запчастини. Конта ти: 050 433-07-06. Фіат Д ато, 2005 р. в. ма сі база, сірий мет., титани, 2.8, 94 вт, повний омпле т, щойно при наний, довід а-рах но . Ціна: 96170 рн, тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фіат Крома, 2.0 бензин, 1992 р.в., олір сірий мет., нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Ціна:14760 рн. Конта ти: 093 563-82-89. Фіат С до 2000 р.в., ц/з, си налізація, ел. с лопід., можливе переобладнання на пасажира. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 066 561-92-96. igorsam74@mail.ru Фіат С до, 1997 р. в., 1.9 дизель, вантаж., темно-синій, відмінном стані. Конта ти: 097 849-28-28. Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, щойно при наний, білий. До овірна. Конта ти: 097 825-00-72 Фіат С до, 1998 р. в., дви н 1,9. Конта ти: 068 143-57-43. Фіат С до, дов а база, 1999 р. в., білий, добрий стан, свіжий. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф 2, 1,6 дизель, 89 р.в., білий, центральний замо , си налізація, МП3, після ап. ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Гольф 2, 1,6, 88 р.в., сірий, автомат, МП3. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Пасат B2 1984, бензин, 1.80 л, 300 тис. м, сірий металі . Ціна: 20500 рн. Конта ти: м.Кал ш 097 184-46-23. kopiychyk@mail.ru Терміново. Фоль сва ен Джетта 1989 р.в., 1.6 бенз., си нал., ц/з, темно-синій металі , тоновані ві на, МР-3, фор оп, титани, стій и (в зборі) від Б-3, сидіння від Б-4. Тор . Ціна: 31000 рн. Конта ти: 066 280-94-09, 095 636-16-61. Фоль сва ен Гольф 2, 1,6 дизель, 89 р.в., білий, центральний замо , си налізація, МП3, після ап. ремонт . Ціна: до овірна Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Б 3, білий, 1.8 бензин, седан, ел. лю , фари, СД, МР-3, сабб фер, обмін. Конта ти: 098 798-40-07. Фоль сва ен Бора 2002 p.в., 1,6 л, 151 тис. м, темно-синій металі , 5-ст. КПП, АВS, под ш и безпе и, омпле т зимової ми, титанові дис и, тоновані ві на, в добром стані. Ціна: 10900 Конта ти: 096 740-18-04. Фоль сва ен Бора, 2000 р. в., зелений, 1.6 бензин, пробі 240 тис. м. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 099 448-07-17, 098 659-33-31. Фоль сва ен Венто, 1994 р. в.. 1.9 дизель, сірий металі . Конта ти: 067 942-05-82. 066 843-49-83.


№48 від 12 р дня 2012 ро Фоль сва ен Венто, 93 р.в., 1,8 моноінж., темно-синій, ц/з, си н., лю , титани, ма нітола МР 3, тонов., захист артера, омпл. нової зим. ми, на ор и ін. дис ах, небитий, рідна фарба, 7 л, л джений зов. Конта ти: 066 458-73-06. Фоль сва ен Гольф, 1992 р.в., 1,8 бенз, лер, 3-дверний, темно-синій. Терміново, недоро о. На запчастини. Конта ти: 095 878-70-43. Фоль сва ен Гольф, 1995 р. в., ніверсал, 1.9 ТДІ, зелений. Конта ти: 098 920-38-64. Фоль сва ен Гольф, 2005 р. в., 1.4 бензин, 1 власни , з Іспанії, КП мех., червоний. 102500 рн. Конта ти: 097 553-07-77. Фоль сва ен Кадді, 1.9 TDI, 2007 р.в., білий, нові олеса, литі дис и, ел. с лопід., ABS, ASR, р їз - онтроль, захист дви на. Можливий тор . Конта ти: 095 516-62-31

ГАЗ 31105, Вол а, 2005 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 ГАЗ-31029, 1992 р.в., білий олір, титанові дис и, хороший стан. Конта ти: (067) 36327-29 ГАЗ-3110, 2003 р.в., 2.4, хороший стан. Конта ти: 22-67-17 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 58402-18

Форд Ес орд, 1998 р. в., седан,, зелений металі , ц/з. Конта ти: 066 843-49-83. Форд Ес орт, 1987 р. в., червоний, бензин, 1.3, до овірна. Конта ти: 099 323-71-82. Форд Ес орт, 95 р.в., 1.6, бензин, зелено о ольор , под ш и безпе и, с лопід., /п ерма, ма нітола ори інальна, ц/з. Конта ти: 096 741-98-06.

ЗАЗ-1103 Слав та, 2002 р.в., червоний, 150 тис. м пробі , відмінний стан. Ціна: 17600 рн. Конта ти: (096) 518-60-20

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 58402-18 Л У А З 969М, дви н від ВАЗ 2103, ідропідсилювач ерма, металевий дах. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Мос вич-2140. Конта ти: (098) 517-80-99

Форд Сієра, 1989 р. в., 1.6, КП мех., дви н після КП. До овірна. Конта ти: 067 727-89-53.

Мос вич-2140. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 098 517-80-99

Форд Сієра, 86 р. в., араван, 1,8 бенз., до овірна. Конта ти: 050 373-89-07. Форд Транзин оне т, 2004 р. в., 1.8 т рбо-дизель, сірий металі , щойно при наний. Конта ти: 066 195-02-05.

ВАЗ-21093, темно-зелений олір, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-775-91-62, Валерій ВАЗ-21115, 2008 р. в., 1,6 дви н, пробі 52000 м, в хорошом стані, російсь а збор а. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-700-97-43

ГАЗ-21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зелено о ольор , недоро о. Конта ти: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ГАЗ-24, 1977 р. в., хорошом стані. Конта ти: 066-203-91-53, 066-203-91-50 ГАЗ-2410, 2,5 бензин, пробі 93000 м, 1986 р. в., сірий, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-744-77-80 ГАЗ-2410, мотор Мерседес, 2,4, дизель, пробі 120000 м, 1991 р. в., білий, 6 л/ 100 м. Конта ти: 050-841-48-29

ЛУАЗ

Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, хороша ма, добром стані. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 096 816-54-73.

Форд Сієра, 1992 р. в., червоний. Конта ти: 067 949-10-78.

ВАЗ-21093, сірий, тонований, пробі 62 тис. м, 2006 р. в., ма нітола, аз/бензин, 5-ст п а. Конта ти: 096-915-41-62

ГАЗ

ЗАЗ ЗАЗ Слав та, 2004 р.в, аз/бензин, сірий, хороший стан. Ціна: 15500 рн. Конта ти: (097) 924-82-29

ЗАЗ-965. Конта ти: (067) 339-24-83

ФОРД

МОСКВИЧ

УАЗ УАЗ 469. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (067) 16823-84

4.2.8. К плю

ГАЗ-3110, 2002 р. в., аз/бензин, біло о -р , на вол. реєстрації. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-425-59-55 ГАЗ-52. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

ЗАЗ ЗАЗ-969, недоро о. 099-257-81-43, 73-80-76

ВАЗ 2107, 1992 р. в., в хор. стані, 1.5. Ц. до овірна. Конта ти: 098 778-23-18. Конта ти:

ВАЗ 21073, 87 р.в., е спортний варіант, в ідеальном стані. Конта ти: 098 855-11-91.

ЗАЗ-Слав та, 2001 р. в., вишневий металі , без орозії, в хорошом стані. Конта ти: 097-924-82-29

ВАЗ 2109, 1991 р. в., бежевий, терміново. Конта ти: 096 742-35-69.

ЗАЗ-Слав та, 2004 р. в., аз/бензин, в хорошом технічном стані. Конта ти: 097-924-82-29

ВАЗ 2109, 1992 р. в., червоний, 5-ст КП, 1.5, добрий стан, 40 тис/ м, 23780 рн. Конта ти: 097 347-63-17.

ЗАЗ-Таврія-Нова-110207, темно-синій, фор оп, хетчбе , 1,2 л, пробі 75000 м, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-541-79-83

ВАЗ 2109, Балти а, 1998 р. в., 1.6 інж., сти ла вишня, ел. па ет, ш іряний салон, піді рів сидінь, си нал., титани, добрий стан. Конта ти: 096 109-94-00. ВАЗ 21093, 5-ст., 1994 р. в., спіла вишня, до овірна. Конта ти: 097 669-30-90.

ЧЕРІ

ВАЗ 210407, до 8000 рн. Конта ти: (067) 10303-98

Чері QQ, 2008 р. в., 1.1, сірий металі , ц/з, си нал., ондиц., новий а м лятор, аражне збері ання. Конта ти: 095 007-79-41.

Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35

Мос вич АЗЛК-2140, нова до овірна. Конта ти: 24-66-09

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Мос вич ІЖ-2715, «черевичо », 1991 р. в., на ход . Ціна: 4500 рн. Конта ти: 066-885-83-76

ШКОДА Ш ода О тавія, 2004 р. в. ( плена травні 2005 р.), 1.8 т, пробі 137 тис. м, чорний металі , добром стані, нова ма+ омпле т зимової ми, ма нітола “Піонер”. Конта ти: 095 823-26-42, власни . Ш ода О тавія, 2007 р.в., 1,6 мех., бла итний, 119000 м, добрий стан. Конта ти: 066 370-45-85. Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: 068 500-38-75. Ш ода Фабія 2007 р.в., 1,2 інже тор, олір синій, ондиціонер, си налізація, ц/з, серво ермо, /п ерма, передні с лопідіймачі, тон вання ві он, ма нітола. В д же добром стані, в салоні не палили, масло і фільтри поміняно. Конта ти: 096 784-92-79.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Дачія Ло ан, Солензо, Рено 21, Кен о, Фіат П нто, Лянча Тема, С бар Імпреза, Хюндай Н 100 на запчастини. Конта ти: 095 577-19-91. Джилі CK-2 Комфорт, 2007 р.в., чорний металі . Пробі 29700 м. Тонований. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 219-82-81. Джип Аро, 92 р.в., 2,4 бенз., потр. незначно о ремонт . Конта ти: 050 373-89-07. Позашляхови Сан Ян М со. Робочий стан. Тюнін , ма нітола. Ба ато запасних частин, зо рема ще один робочий мотор + зимова ма. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 097 620-48-25, 099 737-86-76.

плю

ВАЗ ВАЗ 2107, 1994 р. в., 1.5, КПП-5, після апремонт , червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 099-701-74-03 ВАЗ, 1981 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-892-94-71 ВАЗ-2101, 1981 р. в., не потреб є апіталов ладень. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-2101, 1982 р. в., жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-500-58-48 ВАЗ-21013, 1981 р. в., хороший ремонт, на ход . Ціна: 5500 рн. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-21013, 1984 р. в., зелений олір, пробі 33000 м, апітальний ремонт дви на. Конта ти: 068-502-91-55 ВАЗ-21013. Терміново. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 067-405-38-53 ВАЗ-2103, 1,3, бензин, 1979 р. в., зелений, дви н добром стані. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 097-711-46-67 ВАЗ-2103, 1992 р. в., 1,5, КПП-4, після апремонт . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 093-669-41-48 ВАЗ-2104, 2000 р. в., 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 066-889-97-66 ВАЗ-2104, в добром стані. Терміново. Конта ти: 066-935-58-95

А ді після ДТП, з до . Конта ти: 097 752-25-92. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35.

ВАЗ-21043, 1,5 дви н, 2002 р. в., хороший стан, 67000 м пробі . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 067-682-28-77

А ді, Фоль сва ен, Ш ода, Шевроле, Мерседес, Опель після ДТП, з до . Конта ти: 095 838-54-71.

ВАЗ-21043, 1,5, бензин, пробі 15500 м, 1992 р. в., червоний, ніверсал, 5-ст п а, темно-червоний, центральний замо , зроблена ходова. Конта ти: 050-856-71-37

Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар

на з/п. Конта ти: 096 212-07-61.

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48. Мерседес123, 124, 190. Конта ти: 096 463-36-56. Мерседес після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92. Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57. Опель після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92.

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам ВАЗ

м. Конта ти:

ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5 арбюратор, КПП-5, аз - пропан/б тан, олір фіолетовий, ремонт дви на, новий л шни . Конта ти: 050-806-41-93 ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5, пробі 80000 м. Терміново. Конта ти: 093-922-63-30 ВАЗ-21043, 2004 р. в., хороший стан. Конта ти: 066-939-58-95 ВАЗ-21043, 2006 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-57315-01, 097-384-13-78 ВАЗ-21043, 2006 р. в., червоно о ольор , 1,5 арбюратор. Конта ти: 098-192-89-62 ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86 ВАЗ-2105, 1984 р. в., 1,3 л, біло о ольор , хороший стан. Конта ти: 066-844-85-62 ВАЗ-2105, 1986 р. в., синьо о ольор , КП-5. Терміново. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-2105, 1987 р. в., вишнево о ольор . Конта ти: 095-835-81-98 ВАЗ-21051, 1982 р. в., 1,2, КПП-4, фор оп, м зи а. Конта ти: 095-879-87-34 ВАЗ-2106. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-160-04-93, 050-971-12-63 ВАЗ-21061 ,1987 р. в., зелений, на титанових дис ах, волинсь а реєстрація, один власни . Конта ти: 050-662-92-03

ВАЗ 21050, 1995 р.в., білий. Конта ти: (097) 628-54-96

ВАЗ-2107, 1992 р. в., олір вишні, хороший стан. Конта ти: 097-817-53-09

ВАЗ-2121, 1.6, бежевий, Рівненсь а реєстрація. Ціна: 13000 рн. Конта ти: 507-95

ГАЗ

ГАЗ-31029, 1992 р.в., білий олір, дис и, хороший стан. Конта ти: (067) 363-27-29

ВАЗ-2107, 1997 р. в., 1,5 л, 5-КПП, апремонт, вишневий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-681-43-27 ВАЗ-2107, 2006 р. в., бензин, 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 095-421-01-51 ВАЗ-2107, 2006 р. власни , недоро о. Конта ти: 099-324-44-98 ВАЗ-2107/0020, 2007 р. в., 1,5, 5-КПП, інже тор, синій металі , пробі 42000 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-835-99-71, 097-790-42-80 ВАЗ-21093, 1,5, 2003 р. в., бензин, бежевий, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-750-76-33

ВАЗ 21099, фіолет., 98 р.в.,1.5 ар., лю ., си ., тон., ш ір. салон. Можливий обмін. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

Мос вич-2141, 1,7, бензин, пробі 60000 м, 1991 р. в., синій, відмінном стані. Конта ти: 050-168-81-46

ВАЗ 21111, ніверсал, 2006 р. в., срібний, аз. станов а, тон вання, ц/з, 1.6, 43460 рн. Конта ти: 095 177-14-13.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

ВАЗ 21115, 2008 р. в., ідеальний стан, все в ори іналі. недоро о. Конта ти: 097 671-17-52 ВАЗ 21140, 2006 р. в., чорно о ольор , російсь а збор а, МР-3 “Піонер”, ц/з, си нал., передні с лопідіймачі. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ВАЗ 2115, 2006 р. в., 50 тис/ м, ід. стан, си нал., ц/з, тон вання, ма нітола, зимова ма. 55000 рн, тор . Конта ти: 097 526-40-52. ВАЗ 2121, 1982 р.в., бежево о ольор , повний апремонт мотора, поварений, 2 омпле ти оліс, хмельниць а реєстрація, за альний апремонт зова. Можливий тор . Конта ти: 099 129-29-20.

ВАЗ ВАЗ 2121 (нива), 1.6 ., зелений, титани, нова хороша ма, нові: а м лятор, арбюратор, радіатор, ел. запал, вся ходова. Не нилий, анти орозійна оброб а, під рильни и. Все працює. Ціна: 24500 рн. Конта ти: 050 433-03-23. ВАЗ-21063, ле овий, 1991 р.в., світлобежевий, добром стані. 16400 рн, ма хороша. Конта ти: 067 587-13-75. ВАЗ-2172 Пріора, 2008-2009 р.в., 1,6см б., 16 V, хетчбе , олір мо рий асфальт, ел. с лопідйомни и, ел. дзер ала, ондиц., ідропідсил. ерма, добрий стан, можливий обмін. Конта ти: 098 741-96-29, 066 538-11-08. Або обміняю на вантажно-пасажир ВАЗ 23101 Бо дан (ле овий ф р он). Білий. Рі вип с 2011. Об’єм дви на -1.6 л. Перший власни . Ціна: 61500 рн. Конта ти: 098 983-24-63, 098 704-51-91. magtala@mail.ru ВАЗ 112, 2005 р. в., 1.6 інже тор, 85 тис. м, чорний. Конта ти: 050 986-02-13. ВАЗ 2101, 1978 р.в., червоно о ольор . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 681-34-83. ВАЗ 2101, в хорошом стані, бла итно о ольор . Ціна: тор . Конта ти: 096 135-98-27. ВАЗ 2101, добрий стан, дви н після апремонт . Ц. до овірна. Конта ти: 098 937-56-75 ВАЗ 2101, жовтий, 1.2, 1976 р. в., нормальний стан, потреб є незначно о фарб вання. 8000 рн. Конта ти: 096 837-17-82. ВАЗ 2101, червоний, добрий стан. 8500 рн. Конта ти: 097 748-42-01. ВАЗ 2101. Конта ти: 067 660-51-68. ВАЗ 21011, 1980 р. в., 1.2, жовтий, після повно о апремонт . 7500 рн. Конта ти: 096 100-32-58. ВАЗ 2103, зелений, потреб є незначно о апремонт зова, 3800 рн. Конта ти: 097 940-44-38. ВАЗ 21043, 2007 р.в., аз, бензин, синій олір. Ціна: 35260 рн. Конта ти: 067 685-39-88. ВАЗ 2105 1983 р.в., 1.3 л, бежево о ольор , добрий стан, не нилий, після ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 867-78-57.

ВАЗ 2105, 82 р.в., хороший стан. Конта ти: 098 855-11-91.

б. см, червоний. рн. Конта ти:

ВАЗ 21099, седан, 1.5, темно-зелений, 2005 р. в. 33000 рн. Конта ти: 096 863-09-70, Василь.

Мос вич-2140, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 095-001-92-16

ВАЗ-21063, 1993 р. в., бежево о -р , фор оп, ма нітола, Ціна: до овірна. Конта ти: 099-229-41-03 ВАЗ-21063, можливий обмін на ЗАЗ Слав та. Конта ти: 096-919-31-06

ВАЗ 21099, 1999 р.в., 50 тис. м, арбюратор, аз/бенз., зареєстрований, два власни и, я що треба - зніметься з облі , двостороння си нал., ц/з, плюс омпле т зимової ми з дис ами, в добром стані, аражне збері ання, олір зелений металі . Конта ти: м. Івано-Фран івсь . 099 913-76-20, Роман.

ВАЗ 2110, зелений мет., 2010 р.в., 1.6 інж., 16 л. оброб., зов., си ., тит. дис ., еле т., 18 тис. пробі , 1-власни , ідеальн. стан. Можливий обмін. Ціна: 67500 рн. Конта ти: 097 254-01-29. 231645@mail.ru

Мос вич-2140, помаранчево о ольор , в робочом стані. Конта ти: 050-883-99-73

ВАЗ 2105, 1986 р. в., після ремонт Конта ти: 050 870-33-81

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2101, 1984 р.в. Конта ти: (096) 80143-12

Мос вич М-412, 1986 р. в., дви н після апремонт . Конта ти: 068-191-51-53

ВАЗ-21063, 1990 р. в., чорний, в хорошом стані. Конта ти: 097-661-90-86, Михайло

ВАЗ-2107, 1984 р. в., 1500 Терміново. Ціна: 9500 26-39-08, 050-517-70-14

ВАЗ 2109, 1999 р.в., ма нітола, арбюратор, 1,5. Ціна: 31980 рн. Конта ти: (063) 96301-43

ма. Ціна:

Мос вич-2140, 1983 р. в. Ціна: 4500 рн. Конта ти: 099-314-90-64

ВАЗ-2104, пробі 066-939-58-95

За роз мн цін плю Опель Кадет E хетчбе 5-дверн., бенз. 1,3 л., бажано після 1987 р.в. в лючно, можливо без до ментів - для розбор на запчастини, обов’яз ова мова здоровий і небитий зов. Роз лян варіант о ремо о зова. Конта ти: 0342 73-15-37, 095 608-01-95, 067 426-51-67.

МОСКВИЧ

Мос вич-2140, 1,5 бензин, пробі 40000 м, 1984 р. в., жовтий, в хорошом стані. Конта ти: 050 270 22 30

продам

80000

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ, МІКРОАВТОБУСИ

зова.

ВАЗ 2105, 92 р., в хорошом стані, повністю перебрана ходова, нові олеса, а м лятор, зов не нилий, салон збережений, мотор на 5+. Конта ти: 066 584-84-63. ВАЗ 2106, 1977 р. в., червоний, добрий стан. Конта ти: 067 670-94-00.

ЗАЗ « орбатий». Конта ти: 096 908-74-49. ЗАЗ Форза хетчбе , 2011-12 р., 1.5 інж., 109 /с, 6 л/100 м, 5-ст., 11 тис. м, АВС. Конта ти: 050 607-22-71, 098 884-28-26.

Автобуси та мікроавтобуси

ГАЗ 21, 1968 р. в., аражне збері ання, добрий стан. Конта ти: 096 869-97-46. ГАЗ 2402, 2.3 дизель, Конта ти: 098 254-52-08 ГАЗ 2410 Вол а, 1991 р. в., чорний, добрий стан. на ход . Ц. до . Конта ти: 095 212-04-13. ГАЗ 31105 вол а, 2005 р. в., срібний металі , 29 тис/ м. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ 5204, 1981 р.в., тип ТЗ - бортовий, олір зелений. Ціна: 9654 рн. Конта ти: м. Івано-Фран івсь , в л.Василіяно ,62Аоф.1 0342 50-46-66, 099 634-60-02. www.atb.if.ua ГАЗ-24, норм. стан, чорний, на ход , 76 р.в., 7000 рн. Конта ти: 098 772-34-98. ГАЗ-3110 Вол а 2002 р.в., прбі 217 т. м, білий. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ-52, задній міст від ГАЗ-66, 12000 рн. Конта ти: 095 439-09-96.

ДЕО Део Ланос SE, 1.5, “поля ”, 2003 р. в., 105 тис. м, ондиціонер, /п ерма, с лопідіймачі, си налізація, ц/з, протит ман и. Гаражне збері ання. Ціна: 47560 рн. Конта ти: 067 802-26-56. Део Ланос, 1.5, “поля ”, 2005 р. в., 92 тис. м, ори інальний пробі , ондиціонер, / п ерма, с лопідіймачі, тон вання, си налізація, ц/з. Гарний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 486-44-65. Део Ланос, 1.5, чорний, 2008 р. в., 29 тис/ м, ц/з, си нал., тон вання, фар оп, 4 зимові олеса з дис ами, ба ажни . Конта ти: 066 182-60-88, 03433 6-22-67. Део Ланос, 2008-2009 р. в., польсь ий, 1.5, чорний мет., 46 тис/ м, /п ерма, ц/з, си нал., МР-3 Панасоні , тон вання, оброблений, без дефе тів зова, ходової, дви на. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 453-76-67 Део Сенс 2008 р.в., сафарі, 1,3 б, сідан, си ., тон., титан., один власни . Можливо обмін. Ціна: 45100 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

Мос вич 2140 SL, 1986 р. в., бежевий, потреб є ремонт . Терміново. Конта ти: 096 650-53-22.

ВАЗ 2106, 1995 р. в.. червоний, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 097 783-72-13.

Мос вич 412 87 р.в., 1,5 бенз., механі а, відмін. стан, бежевий, 1 власни . Конта ти: 066 370-45-85. Мос вич ИЖ 412 ИЕ, 1991 р.в., об’єм дви на 1480 см б., жовто о ольор , добрий стан. Михайло Ми олайович. Ціна: 5740 рн Конта ти: 4-25-58, 050 373-28-23. Мос вич, 77 р.в., жовтий, добрий стан. Конта ти: 067 130-73-18. Мос вич-2140, лю с, 86 р.в., апрем. дви . Конта ти: 093 400-04-50.

продам ІВЕКО Іве о, 1997 р. в., 2,8 дизель, вант./пас., мі роавтоб с, дов а база, 7 місць, можливий обмін на ле ове авто. Конта ти: 050-285-20-28 Іве о-3510 1994 р. в., 2.5 л, дизель, середній, висо ий, дво ат овий, вантажний, ф р он, Іве о-3510, вантажна платформа. Конта ти: 050-544-45-24

МЕРСЕДЕС

4.3.1. Продам МЕРСЕДЕС

Мерседес-207, 1993 р. в., 2,3 дизель, вантажно-пасажирсь ий, недоро о. Конта ти: 097-749-74-71

МЕРСЕДЕС 123, СЕДАН, РІВНЕНСЬКА РЕЄСТРАЦІЯ, ОДИН ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75

Мерседес-207, білий, 2,4 дизель. Конта ти: 050-907-12-76

Мерседес 123, седан, Рівненсь а реєстрація, один власни . Конта ти: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75

Мерседес-Віто-110, білий, відміний стан, 2001 р. в., тюнін , фор оп, д и, ба ажни , салон сірий, замінни ш іри. Конта ти: 095-164-25-85

Мерседес 310, 1994 р.в. Конта ти: (068) 42481-48 Мерседес Віто 108, 1996 р.в. білий, вантажний, 3 місця, 4-дверний, 2.3 дизель, стан задовільний, дви н, ходова та салон в поряд . Конта ти: (050) 919-55-04 Мерседес Віто 110, 1998 р.в. білий, вантажний 3 місця, 5 дверний, 2.3 т рбодизель, стан задовільний. Конта ти: (050) 919-55-04

ГАЗ ГАЗ 21 Вол а, 1968 р. в., арний стан, 39 тис. м пробі , з до .+з/ч. До овірна. Конта ти: 096869-97-46

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Мерседес Віто, 2000 р. в, 2,2 т рбо дизель, є 2 бо ові дверцята, є піді рів сидіннь, АБС, антиб с, центральний замо , хороший стан. Конта ти: 050-959-06-20

Мерседес Віто, 1996 рі , 2.3 д, білий вантажний, середній стан, центральний замо , си налізація. Ціна: 30400 рн. Конта ти: (093) 449-59-04

ВАЗ 2106, 1988 р. в., 1.5, новий а м лятор, арбюратор, ел. запалювання. 13120 рн, тор . Конта ти: 097 934-02-21, 099 701-50-06.

ВАЗ 2107 д же добром стані. Мотор та ходова в ідеальном стані. Ш іряний салон. А сти а Pioner. Ціна: 17220 рн. Конта ти: 098 097-25-16. vovanx2010@yandex.ru

ЗАЗ 968 МД, 1985 р. в., 35 тис/ м, останні 15 ро ів не е спл ат вався, задовільний стан, можл. на з/ч, с. Татарів, Яремчансь ої місь ої ради. Конта ти: 096 337-24-11.

Мерседес Віто 110, 2005, 2.3 тд, сірий, вантажний, хороший стан, розмитнений 100%, є ондиціонер, ел. підйомни и, центральний замо , си налізація. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 919-55-04

МОСКВИЧ

ВАЗ 21063, 1989 р. в., червоний, нормальний стан. 12000 рн. Конта ти: 096 071-46-47

ЗАЗ ЗАЗ 110557, 2004 р. в., аз-бензин. 21000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52.

ВАЗ-21 (десят а), срібний металі 2007 р.в. Газова станов а. Відмінний стан. Тор . Ціна: 6200 Конта ти: м.Івано-Фран івсь 096 471-40-40.

ВАЗ 2106, 1985 р. в., 03 дви н, темно-беж., добрий стан.15580 рн. Конта ти: 096 210-29-72

ВАЗ 2106, синій, 1991 р. в., задовільний стан. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72.

Мос вич-412, 1981 р.в., жовтий. 4100 рн. Конта ти: 099 634-60-26.

Мерседес Віто, 1998 р. в, 2,3 т рбо дизель, ондиціонер, си налізація центральний замо , дис и, АБС, антиб с, центральний замо , хороший стан. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2000 р.в., 2.2 цді, білий, вантажний, хороший стан, розмитнений 100%, є дис и, автономне опалення, центральний замо , си налізація. Ціна: 48000 рн. Конта ти: (050) 919-55-04 Мерседес Віто, 2002 р.в, 2.2 т рбодизель, хороший стан, розмитнений 100% без першої реєстрації, збір при першій реєстрації на цю машин с ладає 13600 рн. Ціна: 44000 рн. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2002 р.в., 2.2 цді, білий, вантажний, хороший стан, розмитнений 100%, без першої реєстрації. Ціна: 42400 рн. Конта ти: (050) 919-55-04 Мерседес Спринтер 316, 2004 р.в., ондиціонер, с лопідіймач, вантажнопас., 8+1. Конта ти: (097) 144-74-36 Мерседес Спринтер, 1999 р.в., вантажнопас. Конта ти: (097) 911-01-57

ПЕЖО Пежо Бо сер, 2000 рн., 2,5 дизель, синій, терміново, в хорошом стані, пасажир, центральний замо . Конта ти: (067) 70555-29, (098) 390-27-60, (050) 412-33-99

РЕНО Рено Мастер, 2005 р.в., ондиціонер, еле тропа ет, центр. замо , 6-ст п пп. Конта ти: (068) 424-81-48

Мерседес-210, 1995 р. в., 2,9 дизель, пасажир. Конта ти: 097-749-74-71 Мерседес-Віто, 2,3 д, 3 місця, рефрижератор-холодильни , задовільний стан, щойно з-за ордон , розмитнений, без першо о облі . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20

Мерседес-Спринтер, 2005 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-633-78-00 Мерседес-Спрінтер-313 CDI, 2,2, диезль, пробі 270000 м, 2004 р. в., сірий, р чна КПП, ABS, центральний замо , бо ові дверцята, розмитнений. Конта ти: 098-909-71-32

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, ТDI, 1,3, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20 Опель-Комбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, біло о ольор , пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20

РЕНО Рено-Трафі , 1,9-2,0, вантажно-пасажир, 2002-2007 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-414-07-03 Рено-Трафі , 1,9; 2003 р. в., щойно при наний, вантажно-пасажир. В добром стані. Конта ти: 050-104-29-17 Рено-Трафі , 1991 р. в., 2.1 дизель, 6-7 л, вантажний б с, дви н відмінном стані, поміняні фільтри, масло, ремінь та ін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-031-71-85 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1,9 ДЦІ, вантажний, білий, фор оп, можливі варіанти обмін . Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, обшитий. Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2006 р. в., пробі 115 тис. м, 2,0 СДІ, білий, ондиціонер, центральний замо , под ш а безпе и, блют з, еле тропривід дзер ал та ві он, 2 чіп- лючі, щойно при наний, ідеальний стан, розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-ducato, Кіа-pregio, запчастини б/в. Конта ти: 050-544-24-15 Фіат-Д ато, вантажно-пасажир, 2,5, дизель, 280000 м, 1995 р. в., синій, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-610-16-30 Фіат-С до, 1999 р. в., 1,9 TD, вантажно-пасажир, білий, 1 власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-539-56-43

ФОЛЬКСВАГЕН ФІАТ Фіат Д ато, орот ий, низь ий, хороший стан, 1.9 д. Ціна: 40000 рн. Конта ти: (097) 467-86-89

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т4, 1,9, 2002 р.в., щойно при наний, червоний, відмінний стан. Конта ти: (097) 645-40-73, (097) 675-21-63 Фоль сва ен Т4, 2001 р.в., пасажир. Ціна: 78400 рн. Конта ти: (097) 589-62-51 Фоль сва ен Транспортер Т4, 2002 р.в., новий перед, дов а база, 2.4 дизель, хороший стан, 1 власни з автосалон . Ціна: 56000 рн. Конта ти: (050) 919-55-04 Фоль сва ен Транспортер, 1998 р.в., 2.5 тді, 75 Вт, дов а база, білий, вантажний, заводсь а фарба, арний стан. Конта ти: (050) 919-55-04

ФОРД Форд Транзит, 1988 р.в., Конта ти: (097) 796-76-71

аз-бензин.

Фоль сва ен Т-55, 1996 р. в., біло о ольор , вантажний, дов а база, підсилювач. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-405-38-53 Фоль сва ен-Transporter T-4, 1999 р. в., орот а база, 1.9 TD, вантажно-пасажир, білий. Конта ти: 095-355-34-77 Фоль сва ен-Кадді, 2008 р. в., щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Т4, 2000 р. в., 1.9 тді, 7 л/100 м, хороший технічний стан. Конта ти: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Фоль сва ен-Т4, Airbag, си налізація, центральний замо , а сти а, ма нітола, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-976-69-78 Фоль сва ен-Транспортер Т-4, 2,5 ТДІ, 65 Вт, 2001 р. в., білий, ш іряний салон. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер, 1.9 дизель, 1998 р. в., білий, вантажний, розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20


30

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 92490-70, (098) 294-65-05 ГАЗ-53, 1988 р.в., аз метан, 7 балонів+запчастини. Конта ти: (098) 74657-78, (095) 517-45-58 ГАЗ 5204+запчастини до ньо о, недоро о. Конта ти: (067) 123-96-83

ЗІЛ

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) ГАЗ

ЗІЛ-4514 самос ид, дви н та мости КАМАЗ, хороший стан. Конта ти: (067) 33924-83

ГАЗ 3307, ф р он, термо. 2002 р. в., роб. стан. ГАЗ 3307, 2001 р. в., ф р он ізотермічний, роб. стан. ЗІЛ 130, 1987 р. в., ф р он, ізотермічний, роб. стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 497-46-00.

МАЗ

ГАЗ 53 самос ид, 1998 р. в., задовільний стан. Ц. до овірна. Конта ти: 067 811-07-17.

МАЗ-503, 1979 р.в., самос ид, в робочом стані. Конта ти: 43-60-12, (096)366-26-50

ГАЗ 53 самос ид, ред тор 66. Конта ти: 097 697-11-66.

МАЗ, можливо на з/п. Конта ти: (067) 72854-32 МАЗ-64229, 3-вісний, хороший стан. Конта ти: (067) 339-24-83

ВИРІВНЮВАННЯ ВМ’ЯТИН НА КУЗОВІ АВТО ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФАРБИ. МАЙСТЕР МИКОЛА. КОНТАКТИ: (096) 100-77-98, (067) 571-82-09, (066) 638-88-11

продам

ЗІЛ-4331, дизель, самос ид, хороший стан. Конта ти: (096) 074-78-96

№48 від 12 р дня 2012 ро

ГАЗ 53, на ход , тентований, з азовою станов ою, новий а м лятор. Можливий обмін на зерно, пшеницю, овес, ячмінь. Конта ти: 067 131-57-82, 095 028-35-62. Gala-U@bigmir.net ГАЗ 66. Конта ти: 098 256-77-76.

Автозапчастини 4.7.1. Продам

Вал олінчатий, шліфований, •орінний - 0,75, шат н - 0,5, в Борон дис ов , причіпн . Конта ти: (067) 787-66-35 Боч пивн , алюмінієв . Ціна: 4000 рн., тор . Конта ти: (096) 128-98-39 Віз інний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 528-98-30 Віз інний. Конта ти: (067) 787-66-35 Картопле опач до мотобло . Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Картопле опач інно-тра торн . Конта ти: (067) 123-96-83 Картопле опач

Фольсва ен-Т4, 2,5, пробі 370000 м, 2003 р. в., дизель, біло о ольор , ле овий ф р он (до 1,5 т), щойно при наний. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-244-17-95

ФОРД Форд-Транзит, 1991 р. в., 2,5 дизель, 13 місць, пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-319-39-77 Форд-Транзит, 1994 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20 Форд-Транзит, 2.5, дизель, пробі 98000 м, 1993 р. в., білий, ле овий ф р он (до 1,5 т). Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-88-00 Форд-Транзит, 2005 р. в., орот а база, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Форд-Транзит, «амери анець», 1978 р. в., білий, 2,4 дизель, 4-КПП, вантажний. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 066-170-06-50

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

ПЕЖО Пежо Бо сер, 1998 р.в., 1,9 диз., білий, вант., 178000 м. Конта ти: 098 663-67-50. Пежо Е сперт, 1.6 Hdi, 2007 р. в., в новій б ді. темносиній, ц/з, АВС, аербе , ідро ермо, м льти ермо, блют з-зв’язо , оре тор фар. ел. с лопідімачі, розпашон а-2 бо ові дверцята, салон трансформер 7+1 пасажир, ори інальні титанові дис и, тон вання. 119000 рн. Конта ти: 097 934-07-67 Пежо Е сперт, 2007 р. в., вантажний, білий, ондиціонер, ел. па ет, 5-дв., 112 тис/ м. Конта ти: 050 156-95-12. Пежо е сперт, 2008 р. в., 1.6 НДІ, пасаж., 9 місць, щойно при наний, онд., АВС, аербе , ел. ві на, ел. дзер ала, пар троні , ц/з, си нал., тор . Конта ти: 066 645-99-79.

РЕНО Рено Кен о вантажний, 1.9 Д, зелений, си наліз, ма нітола, добра ма. Ціна: 35260 рн. Терміново. Конта ти: 066 658-85-22, 067 676-14-01. Рено Кен о ма сі-база, 1.5 мотор, 52 іловат, щойно при наний. В 2007 ви отовлений, а 2008 проданий з салон . Кондиціонер, еле троре ляція і піді рів дзер ал, еле тропідйом ві он, хороший стан, ц/з, м льти ермо. Конта ти: 096 944-36-84

ФІАТ

ГАЗЕЛЬ ГАЗ 2752 Соболь 2004 р.в., аз/бензин, мотор 406 арбюратор, пробі 130 т, вантажно-пасажир. Ціна: 43500 рн. Конта ти: Кал ш Ів-Фран : 095 699-71-76.

Фіат Добло, 2007 р. в., вантажний, 60 тис/ м пробі , 1.3 ТД, білий, щойно при наний, аражне збері ання, арний стан. Конта ти: 099 440-04-20. Фіат Д ато, 2000 р. в., ф р он, 1.9 ТД, добром стані, орот ий-низь ий. Конта ти: 097 467-86-89.

МЕРСЕДЕС

ФОЛЬКСВАГЕН

Мерседес Віто, 2002 р.в., вантажний, 3 місця, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 14000 рн, хороший стан. Ціна: 43500 рн. Конта ти: 050 959-06-20.

Фоль сва ен ЛТ 28, 1989 р. в., 2.4 Д, білий, 13 місць, можл. обмін на б д. матеріали (д б, смере а, дош а). Різні варіанти. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

Мерседес 210 вантажно-пасаж., 20500 рн. Конта ти: 067 950-96-92

Фоль сва ен Транспортер 1.9 дизель, дов а база, лон , 1998 р.в., білий вантажний, де іль а днів в У раїні, арний стан, заводсь а фарба, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 12070 рн., можливий продаж з част овою розстроч ою. Конта ти: 050 959-06-20.

Мерседес 508, вантажний, на з/ч. Конта ти: 067 539-06-73. Мерседес 611 пасажир 19 місць, 1995 р. дви н 4.0, т рбо-дизель, олір білий, недоро о. Ціна до овірна. Конта ти: 097 820-06-50. gorik24@mail.ru Мерседес Бенц 315, спринтер, ма симал, вантажний, жовто о ольор , 2004 р. в. Конта ти: 095 027-60-75. Мерседес Віто 111, 2007 р. в., вантаж., 2.2 ТДІ, дизель, 95 тис. м, чорний мет. Конта ти: 096 562-86-68. Мерседес Віто 115 СДІ, Лон , 2004 р. в., АКБ, ранатовий, без пробі по У раїні. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Віто, 108 СДІ, 1999 р. в., синій, щойно при наний. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Віто, 109 СДІ Лон , пасаж., 9 місць, синій, при наний з Голландії. Конта ти: 096 868-55-19. Мерседес Віто, 2002 р.в., синій, вантажний. Конта ти: 098 255-43-17. Мерседес Віто, пасажир., 2000 р. в., чорний, 2.2 дизель, ш іра, нормальний стан. 8500 рн. Конта ти: 096 189-70-31.

Фоль сва ен Транспортер Т2, 87 р.в., 1, 6 диз., білий, вант./піс., добрий стан, ц/з, си н., можл. обмін на дорожче авто з доплатою. Конта ти: 067 907-99-97. Фоль сва ен Транспортер Т4 1999 р.в., 2.5 тді, білий олір, дов а база, ле овий пасажир 8+1, в арном стані з добрим мотором. Ціна: 76300 рн. Конта ти: 067 455-81-15.

ФОРД Форд Транзит 2005 р.в., 2,4 т.д., щойно при наний, добрий стан, висо ий, середня база, технічний стан відмінний, 145 тис. м. Ціна: 71340 рн. Конта ти: 063 423-04-90.

ХЮНДАЙ Хюндай - Н 100 вантажно-пасажир, 1999 р.в., з до ментами, добром стані, дизель. Тор . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 1.9 ТДІ, 2002 р. в., синій, відмінний стан, си налізація, ц/з, АВС, аербе , ідро ермо, м льти ермо, оре тор фар, тон вання, повний пасажир 8+1, можл. обмін на Т 40, ц. до овірна, на старт 84000 рн. Конта ти: 097 701-54-69 Опель Мовано або обмін на Конта ти: 097 842-23-59.

вартир .

Опель Мовано, 1.5 т. Конта ти: 096 732-85-12.

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам ГАЗ ГАЗ 5204+запчастини до ньо о, недоро о. Конта ти: (067) 123-96-83

. Конта ти: (067) 103-03-98

ПЕЖО

ЗІЛ

Кран автомат, (підйомний) ЗІЛ. Ціна: 78000 рн. Конта ти: (067) 919-05-05

Пежо Партнер, 2005 р.в., 1.4, біло о ольор , без пробі по У раїні, вантажний, бензин. Конта ти: (097) 645-75-73

ЗІЛ 130, 1989 р. в., бортовий, дов а база 4.8 м, аз-метан, 11 балонів. 22000 рн. Конта ти: 099 743-95-90, 095 153-57-09.

Кран баштовий КБ-308. Ціна: 300000 рн. Конта ти: (098) 386-56-22

РЕНО

ЗІЛ 130, ММЗ 45-05, 1992 р.в., синій олір, самос ид по запчастинах. Конта ти: 095 856-86-10.

Рено Мідл м-180, 2005 р.в., щойнопри наний, 3.5 т, 45 б.м, 7.10/ 2.43/2.53 м, пневмохід, спальни . Ціна: 142400 рн. Конта ти: (097) 211-72-09

ФІАТ Фіат Фіоріно, 1997 р.в., 1,7 дизель, 5-ст п., 5,5 на 100 м, вантажно-пас., в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 18277-43

Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Тата LP613, 2008 р.в., тент, 5,5 т, 6,3х2,45х2,95, повна розтентов а, в хорошом стані, є спальни . Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

4.4.19. К плю ММЗ 554-М, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 461-27-17

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ГАЗ-24, на запчастини: мотор, ороб а, ардан, двері, апот, ба ажни та ін. Можливий продаж ціло о авто + до менти. Конта ти: 050-841-48-29 ГАЗ-3109, ф р он, «самос ид». Конта ти: 099-924-90-70 ГАЗ-53, по запчастинах. Конта ти: 050-538-72-01

ЗІЛ 131 з НЗ, пробі 1200 м. Конта ти: 067 395-20-29.

Навантаж вач львівсь ий, після повно о ап. ремонт . Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

ЗІЛ 131, самос ид, аз пропан б тан, ід. стан. Або обмін на тра тор МТЗ 82. Конта ти: 097 673-69-94. ЗІЛ 157- на запчастини -1991 ро вип с . Ціна за домовленістю. Запит вати Кр ль П. М. Конта ти: 067-343-13-66.

КАМАЗ КамАЗ 55102, 5511, 5320. Гідропідіймач до ЗІЛ 554, абіна КАЗ 608, задній міст ЗІЛ 130, передній міст ГАЗ 53, причіп ОДАЗ 9370, б 8350, б 819. Конта ти: 099 726-61-76.

МАЗ МАЗ тя ач на запчастини -1993 ро вип с . Ціна за домовленістю. Запит вати Кр ль П. М. Конта ти: 067-343-13-66. МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ КРАЗ 255 “лаптежни ” з е с аватором на шасі онверсія нормальном робочом стані, омпле тований. Ц. 2.80 рн/1 . Конта ти: 095 498-92-98. FAW CA 1031 K, 2006 р.в. Дизель, 3.2 л, механічна 5 ст., тристороннє вивантаження, в/п 2.5 т, на ход , один власни . Конта ти: 066 528-80-53.

Вартб р , 1989 р. в., червоний. Недоро о. Конта ти: 098 256-77-76. ГАЗ 3307 самос ид без до м. ГАЗ 24, Вол а, на ход . Ред тор задньо о мост до ГАЗ 53. Конта ти: 067 950-96-92. ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60. Жи лі маловантажний ф р он, 2000 р.в., бенз., 1,5, черв. Конта ти: 097 408-51-81.

ЗІЛ ЗІЛ ММЗ-554 М, ол оспни , 1987 р. в., метан/бензин, хороший стан. Конта ти: (0352) 5-24-71 ЗІЛ-130, дизель (МТЗ) Конта ти: 099-708-23-53

Міні-тра тор, Японія. Конта ти: (097) 83864-32

Вантажний а/м Фотон В 1046, 2004 р. в., 2.5 дизель, термоб да. 30000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52.

ГАЗ

бортовий.

ЗІЛ, аз/бензин, в робочом стані, по запчастинах. Ціна: 5 рн./ . Конта ти: 098-066-29-46, 050-705-70-75 ЗІЛ-131, лісовоз, 1975 р. в., подовжена база, в хорошом стані. Ціна: 36000 рн. Конта ти: 067-872-27-37, 050-184-73-19

КАМАЗ КамАЗ, тя ач. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90 КамАЗ-5320, 1989 р. в., в добром стані. Конта ти: 050-244-00-10

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Т4, 2001 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, вантажно-пасажир, без пробі по У раїні. Конта ти: 063-824-75-40

Міні-тра тор ЗІН-350. Конта ти: 27-41-86, (067) 338-55-09

ЗІЛ 131 бортовий, на ход , з до . 16000 рн. Конта ти: 067 288-75-78, 066 722-13-11.

ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

ФОРД

К льтиватор КПФ42. Конта ти: (097) 62854-96

Мерседес Бенц 809, 1978 р. в., в/п 5 т, термоб да, ідроборт. 36000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52. Рено Мастер 98 р.в., вант., 2.5 дизель, 5-ст п а, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 384-45-83. ТАТА LPT 613, 2005 р. в., 5,6 дизель, добрий стан. 45100 рн. Конта ти: 067 386-75-26

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам Комбайни артоплезбиральні, преспідбирачі. Конта ти: (050) 846-21-59, (098) 630-66-00 Тра тори МТЗ-82, Т-40АМ, Т-25, Т-16, пл , причіп. Конта ти: (097) 239-26-53 Борон дис ов , навісн , терміново. Конта ти: (067) 787-66-35

Пл 2- орп сний, артоплесаджал рядн . Конта ти: (096) 232-62-03

1-

Пл дво орп сний, вир-во Польща. Конта ти: (067) 787-66-35 Пл

інний. Конта ти: (067) 787-66-35

Пл інний. Конта ти: 20-01-51, (097) 14853-60 Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56, (098) 461-10-77 Причіп тра торний 2ПТС-4 на р . Ціна: 5500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 12172-76 Причіп до л/а. Конта ти: (097) 305-83-14 Причіп одновісний до тра тора, 1,3х2,0 м. Конта ти: (066) 372-23-81, (096) 307-31-29 Причіп-самос ид ГКБ-819. Конта ти: (067) 339-24-83

омпле ті з в ладишами до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

Автозапчасти, б/ и новые DACIA LOGAN, RENAULT KLIO - 2, двери, рылья, апоты, фары, фонари, сте ла, бампера, амартизаторы, пр жины, олесные дис и, навесное обор дование, КПП, дви ателя, салон и др. Конта ти: (067) 239-22-68, (063) 299-69-89 Дви атель ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Камаз, SKANIA - 112, КПП ЯМЗ, Камаз, Урал, мосты RABA-MAN, SKANIА. Конта ти: (095) 40656-95 Авто м літню «Но іан», б/в, 195/50 R15, з дис ами. Конта ти: (095) 705-41-10 Авто м , б/в, дис и з Європи. Конта ти: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39 Автозапчастини до а/м Вол а, РАФ. Конта ти: (096) 307-32-01

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ АВТО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТА ЯПОНСЬКЕ ВИР-ВО. КОНТАКТИ: АВТОШРОТ, М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 АВТОЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ МОДЕЛЕЙ ШКОДА, В НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ: МОТОРНА ГРУПА, ХОДОВА, ПІДВІСКА, КУЗОВ, ОПТИКА, СКЛО, ТЮНІНГ. КОНТАКТИ: (067) 501-91-99 Автозапчастини. Конта ти: (095) 756-50-15 Автом зи провідних брендів ара діо: алпайн, бра с, ерц, а дісон, ш моізоляція ш мофф та ін. Конс льтації. Конта ти: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

Рало для виорювання артоплі. Конта ти: (067) 888-90-55

А м лятор автомобільний «Варта», 12 Вольт, 110 ампер/ од. Конта ти: (067) 77749-85

Рам шасі до львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Ба ажни 68-33-19

автомобільний, б/в. Конта ти:

Сани інні. Конта ти: 20-01-51, (097) 14853-60

Ба ажни

до л/а. Конта ти: 5-35-46

Тра тор «КИЙ 425». Конта ти: (067) 81032-02 Тра тор Т-25, сівал , рабар , прес, обприс вач, КТН. Конта ти: (067) 17055-96 Тра тор Т40, в хорошом стані. Конта ти: (097) 296-59-95 Тра тор ЮМЗ, робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 950-28-15 Тра тор, саморобний Конта ти: (096) 584-02-18

(Заліщи и).

Тра тор. Конта ти: (097) 628-54-96 Тю опрес «Вел ер». Конта ти: (067) 78766-35 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Конта ти: (099) 924-90-70

4.5.2. К плю Автонавантаж вач Львівсь ий або Бол арсь ий, в б дь-я ом стані. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Асенізатор ва мний, причепний, 2 б.м, прес-підбирач. Конта ти: (096) 11238-95

Ба паливний заводсь ий, ори інальний, б|в на тра тор Т-25. Конта ти: (067) 495-15-42 Бампер задній, фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф 3. Конта ти: 26-5719, (067) 267-07-10 Вал арданний задньо о мост до ГАЗ-52. Конта ти: (050) 814-51-03 Віз ( олеса та ст пиці від навантаж вача). Конта ти: (095) 686-16-02 Г м до а/м КАМАЗ, б/в. Конта ти: (097) 277-06-77 Г м зимов , б/в, 225/75 Р-15, Р-14, 2 олеса з дис ами 175/70 Р-13, 4 ле осплавні дис и до а/м Опель, 2 ми 195/60 Р-16. Конта ти: (099) 214-06-48, (096) 732-95-74 Г м , б/в, 185/65, Р-15, зимов . Ціна: від 300 рн. Конта ти: (097) 115-84-75 Дви н до а/м ГАЗ 24, після ап. ремонт . Конта ти: (067) 123-96-83 Дви н до а/м Таврія, с пере ономний, 0,93. Конта ти: (097) 924-82-29 Дви н до тра тора МТЗ-80, хороший стан. Конта ти: (096) 074-78-96 Дви н до Фоль сва ен Гольф-3, 1.9 дизель, хороший стан. Ціна: 5700 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

Борони інні, 4 шт. Конта ти: (067) 309-27-25

Задній міст в зборі до а/м КамАЗ. Конта ти: (067) 123-96-83

Верстат прорізний для обріз и необробленої дош и. Конта ти: (098) 386-56-22

Запчастини JCB, Perkins. Конта ти: (098) 03139-36 www.sgurs.com

Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-2769, (067) 903-01-72

Навантаж вач б ря озбиральний СПС-4.2, машин ич озбиральн БМ-6Б, запасні частини до них. Конта ти: (067) 780-14-39

Запчастини до а/м БМВ, Е39, зова, в разі необхідності відішлю по У раїні. Ціна: 130 рн. Конта ти: (050) 919-55-04

Навантаж вач б ря озбиральний СПС-4.2, можливо без тра тора. Конта ти: (067) 78014-39 Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ4. Конта ти: (098) 386-56-22

4.5.4. Оренда Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22 Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю

Автозварювальні роботи. • Конта ти: (096) 227-16-16 Газ на авто: встановлення, • продаж, ремонт, обсл ов вання. Конта ти: (067) 360-75-15, (050) 71997-49

Видалення вм’ятин без пош одження ла офарбово о по риття та без необхідності подальшо о фарб вання. Конта ти: (093) 132-33-88

Запчастини до а/м ВАЗ 2105. Конта ти: 2427-35, (099) 097-77-92 Запчастини до а/м Вол а, РАФ. Конта ти: (096) 307-32-01 Запчастини до а/м Мерседес 123, 1981-86 р.в. Конта ти: (098) 493-06-82 Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99 Запчастини до а/м Рено Трафі , 1985 р.в., 1,6 арбюратор. Конта ти: (096) 950-51-78 Запчастини до а/м Шевроле Авео: задній л шни , дешево. Конта ти: (096) 51509-79 Запчастини до авто япось о о, орейсь о о, итайсь о о, європейсь о о вир-ва. Конта ти: (066) 366-32-44 Запчастини до А ді-100, 1986 р.в., 2.0 дизель. Конта ти: (067) 970-73-59 Запчастини до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Запчастини до Фоль сва ен Пасатт Б-2, 198187 р.в. Конта ти: (098) 485-32-18 Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99 Колеса Р-14. Ціна: 50 рн./шт. Конта ти: (096) 515-09-79 Колеса, азов апарат р , дви н, радіатор, підйомни , розприділювач підйомни а, б/в, до ЗІЛ. Конта ти: (097) 277-06-77 Компле т задніх барабанів до Фоль сва ен В-3. Конта ти: (096) 515-09-79

Діа ности ходової, без оштовно, заміна мастил. Конта ти: (097) 757-31-53

Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: (050) 814-51-03

Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 4500-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64

Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03

Шиномонтаж. Конта ти: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА, В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (095) 055-50-19, (097) 832-38-03

Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03 КПП до а/м BMW 750 long, 1990 р.в., терміново, недоро о. Конта ти: (068) 33816-61 КПП до а/м ВАЗ 2106. Конта ти: (067) 10303-98 КПП до а/м ГАЗ 31029, Вол а. Конта ти: 2267-17, (067) 252-55-23 К зов до а/м ГАЗ 3110, Вол а. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23


Запчастини до МАЗ-5334. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-232-56-86, 066-135-58-26 Запчастини до Мос вич-412. Конта ти: 23-17-28 Зимові шини BLIZZAK WS-60, 215/55R16, 93R, в ідеальном стані, металеві дис и. Ціна: 1000 рн./шт., тор . Конта ти: 066-082-72-33

Транспортні послуги •

4.10.1. Пропон ю

Вантажні автоперевезення по всій території У раїни та Європи а/м Спринтер 311. Конта ти: (098) 522-84-99

МІСТО перевезення 1,5-3 т, •Вантажні «Газель» тент та а/м ЗІЛІ.-ФРАНКІВСЬК а/м «Бичо » бортовий. Конта ти: 6276-48, (067) 909-03-61 (0342) К зов до а/м КАМАЗ-5511, ідеальний стан. Конта ти: (067) 339-24-83 К зов до іномар и, 1988-2000 р.в. Конта ти: (097) 056-83-74 Міст до навантаж вача. Конта ти: (097) 98850-38 Підйомни до ГАЗ. Конта ти: (097) 27706-77 Підсилювач альма ідрова мний до ГАЗ-53. Конта ти: (050) 814-51-03

Дви н, 1,3 Б Опель-Кадет. 066-777-36-83

арбюратор, КПП-4, до Конта ти: 78-70-72,

Дви н, до ВАЗ-2103, без Конта ти: 096-919-31-06

Дви н, до Опель-Кадет, 1,3 бензин, 1984-87 р. в. Конта ти: 097-645-13-78

Ато м Камаз 1200х500х508, 2 шт, нові, для КрАЗ, МАЗ, 2 шт., нові. олінвал для МАЗ, ЯМЗ 236, новий. Конта ти: 096 386-64-34, 067 192-13-37

ГАЗ-52.

Реверса шестерні, 2 шт., до тра тора Т25. Конта ти: (067) 803-23-56

Дис и R-14 до а/м Сітроєн-Берлін о, Рено-Кен о, дешево. Терміново. Конта ти: 096-919-31-06

а/м

Рено, 2,5 дизель, не на ход , з до ментами, на запчастини. Ціна: 4400 рн. Конта ти: (093) 027-31-42 Роздат і циліндри нахил до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Сидіння до автомобіля. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Стій и передні в омпле ті з дис ами до Рено Ме ан. Конта ти: (096) 515-09-79 Тя ермов , нов , ори інальн , виробни Ленфордер, до а/м А ді, Ш ода О тавія, Фоль сва ен Гольф. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 612-49-48 Фіш и для та сі, вели і. Конта ти: (097) 47888-45, (095) 038-52-54

4.7.2. К плю Балони на аз метан до вантажних авто, балони исневі, в ле ислотні. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Дис и до задніх оліс до тра тора МТЗ-80, Т-40. Конта ти: (067) 309-27-25 Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, тельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Запчастини до а/м ЗАЗ 965 « орбатий». Конта ти: (097) 718-65-43 Колеса до тра тора ЮМЗ. Конта ти: 40-0218, (093) 254-13-38 Колеса задні до тра тора МТЗ-80, Т-40. Конта ти: (067) 309-27-25 Колесо до Т-16, б/в, Т-16, Т-25, на запчастини. Конта ти: (097) 508-14-00 Стріли до 309-27-25

льтиваторів, б/в. Конта ти: (067)

Дис и, R-14, 4 шт., до Вол а, б/в. Конта ти: 095-503-09-39 До KIA-pregio2.5, 050-544-24-15

2.7.

Конта ти:

До Mazda-6, 2.0, 2010 р. в., дви н, АКПП, зов, опти а, підвіс а, дис и, салон, дзер ала, с ло, ел/бло и, провод а. Конта ти: 066-654-45-02, 093-237-75-88 До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62 До а/м Мерседес-123, піч , передню панель, фари та задні ліхтарі до ГАЗ-24, ред тор моста. Газовий балон на пропан 70 л. Конта ти: 095-559-01-42 До а/м Ніссан-Санні, 1991-1994р. 1.4і зовні деталі, дви н, ходова, опти а і т.д. Конта ти: 096-164-89-14 До а/м Опель-Кадет, 1,3 арбюратор, КПП-4. Конта ти: 78-70-72, 066-777-36-83 До а/м Пежо-205, 1992 р. в., відішлю по У раїні. Конта ти: 0505407427 До а/м Хюндай Н1 H200 Конта ти: 050-544-24-15 До А ді-80, 1980 р. в., 1,6 дви н, автомат, радіатор, апот і т. д. Конта ти: 098-952-45-65 До БМВ-523і, 1997 р. в., Е39, БМВ-520, дизель, 2002 р. в., Е39, БМВ-524, д, 1991 р. в., Е34, БМВ-730, 1990 р. в., Е32 зов. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20 До ВАЗ-2101-2106. Конта ти: 099-642-24-49

Шини до задніх оліс до тра тора МТЗ-80, Т-40. Конта ти: (067) 309-27-25

До ГАЗ-52, 53, КПП, до ГАЗ-351, шини Урал, шин з дис ами, до УАЗ, систем для води, омпресор. Конта ти: 099-325-37-46

Ш ів олінвала до Опель Кадет, 1.7 g. Конта ти: 28-44-80, (098) 898-90-61

До Газель, КПП, 5-ст п а, нова. Конта ти: 050-668-36-93

4.7.3. Обмін АКБ VARTA 12V 110A\h 520A DIN 850A EN\SAE, в хорошом стані Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 777-49-85

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам Автоба ажни , до ле ово о а/м. Ціна: 100 рн. Конта ти: 066-885-83-76 Авто аталізатори. Конта ти: 067-265-94-82, 050-071-95-57, www.katality.com.ua Автомобільний чномовець ГУ-20Т, з технічною до ментацією, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-320-42-76

До Де -Ланос, б/в. Конта ти: 050-015-88-26 До ЗАЗ-1102 097-859-83-28

«Таврія».

До ЗАЗ-968-М, 050-695-36-55

нові.

Конта ти: Конта ти:

До ІЖ-2715. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-261-57-02 До львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: 067-270-51-90 До Мерседес, Е- лас 210 («оч ари »), 1998 р. в., зов, в ідеальном стані, зовні деталі, двері, апот і т. д., дви н 2,8, ороб а-автомат. Конта ти: 098-795-65-40 До Мерседес-123, 1981-1986 р. в. Конта ти: 098-493-06-82 До Мерседес-126, риш ба ажни а, заднє с ло та двері, лів задню фар , панель приборів, зимов м -16, недоро о. Конта ти: 050-267-65-51 До Мос вич-2140, КПП, ардан, панель та ін. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-438-91-80

Автосидіння для різних а/м. Конта ти: 096-110-05-62, 099-469-01-56

До Мос вич-М412, 096-575-07-81

Автошини зимові, шиповані, 205-75/R-15 Winter Slalom, в-во Франція, 4 шт., до а/м Нива, Шевролет або УАЗ. Конта ти: 098-320-42-76

До Пасат Б-3: передній та задній бампер, фари, олеса, апот передній та задній, бал передню та задню, радіатор, сидіння. Конта ти: 066-377-77-19

Бензоба и, до МАЗ, чи КамАЗ. Конта ти: 063-499-65-46

До Пассат Б-3, дви н, бампер передній та задній, бал , апот, риш , ба ажни , енератор, радіатор, сидіння, панелі, ори інальні фари, недоро о. Конта ти: 066-632-14-40

Бло дви на з б елями, новий, 2 олов и до дви на, до ГАЗ-53, б/в. Конта ти: 099-197-93-98

нові.

Конта ти:

Конта ти:

До Рено-Ма н м 440, 2000 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-847-08-22

Ви идн тр б «штани» на ВАЗ. Конта ти: 25-43-74

До Фіат-Добло запчастини, дви ни: 1.3 л, м льтиджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9 м льтиджет Рено-трафі , Опель-Віваро, Рено-Кон , А ді-100: запчастни. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68

Вед чий міст до Т-40. 096-139-90-28, 050-166-91-11

Гальмівні олод и до а/м Мос вич 1958-1962 р. в. Нові. Компле т - 8 шт. Ціна: 500 рн. Конта ти: 098-561-40-45 Гвинт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р . Конта ти: 096-686-64-36

продам А м лятори на ле ові та вантажні авто, арантія 2 ро и. Конта ти: 097 752-52-54.

Дизельний енератор, пот жністю 10 Вт. Конта ти: 096-204-92-96

Радіатор водяний до Конта ти: (050) 814-51-03

Вантажні перевезення по • У раїні і Європі, а/м Мерседес-

олов и.

Дви н, з навісним, до Форд-Сієра, 1,6. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-434-89-71

До Фоль сва ен-Пассат-В5, 2.5 тд, 1999 р. в., седан. Конта ти: 050-959-06-20

Б/в до Део Ланос: олов , розподілвал, пенал. До ЗАЗ. Конта ти: 098 832-11-66, 066 646-30-93. Бло дви на, олінвал до ЗІЛ 130, шини 260/508, нові. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52 Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11. Водонасос для миття авто. Конта ти: 75-92-88, 067 288-29-50. Газов авто станов пропан-б тан. Ц. до овірна. Конта ти: 066 535-94-58 Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52 Генератор від ЛАЗ Т рист мод. Г287Л пот жністю 2000 Вт. Придатний для вітря а. Конта ти: 097 679-73-99. Гл шни до ЗАЗ - 40 з тр бами до ньо о, новий. Ціна: 200 рн. Конта ти: 098 660-26-93. Голов бло а до ВАЗ 2101, в нормальном стані разом з розподілвалом. Конта ти: 096 135-98-27. Голов бло а до Газель. Конта ти: 096 546-22-51. Г м 225х17х50, 2 шт, ід. стан. Конта ти: 050 519-57-80. Г м до Урал, 140020, 2 шт., для УАЗ 8,40х15, 5 шт., нові. Конта ти: 096 386-64-34. Дви н Д-240 для МТЗ із ЗІЛівсь ою ороб ою в омпле ті. Конта ти: 050 373-27-60. Дви н до ВАЗ 2101, КП до ВАЗ 2101, задній міст. Конта ти: 096 274-17-05. Дви н до ВАЗ 2108, 1.3 бензин, 1987 р. в., та 5-ст. КП. Конта ти: 095 663-36-84, Любомир. Дви н до ГАЗ 24 після ап.ремонт . Ціна: 2500 рн. Конта ти: 097 558-63-23. Дви н до ЗІЛ 131, з онсервації, 1- омпле т. 5000 рн. Причіп 2-вісьний до тра тора, малий, на р зі. Конта ти: 098 920-38-64. Дви н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76. Дви н КрАЗ зборі, олінвал, роб. стан. Конта ти: 097 940-38-43. Дви н, КПП, задній міст, до м. та ін. до Мос вич. Конта ти: 097 479-64-30. Дис и оліс, б/в до ГАЗ 53, ЗІЛ 130. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52 До а/м МАЗ 500 самос ид: КПП, ред тор, задній міст, радіатор та ба ато ін. Конта ти: 050 867-28-05. До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До АЗЛК 2140. Недоро о. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41. До ГАЗ 3307, задній міст, ороб а передач, ардани, ресори перед., зад., підресорни и, ерм. пр., радіатор. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До ГАЗ 53. Крила нові, ресори, до ГАЗ 52 олесо в зборі, 20% знос ми. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До ГАЗ-66 мости, ресори, КПП, рам та ін. Конта ти: 097 940-38-43. До ГАЗ-66 мости, ресори, роздат , олеса, /п ерма, бампер, зов самос ид, бло циліндрів, роздат , ардани. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До Газель. Конта ти: 067 595-33-37. До ДАФ АТІ 400: олінвал, бло циліндрів, олов и бло ів, стартер, енератор, водяний насос. Тент синій євростандарт до КамАЗ 10 т, майже новий, можливо з ар асом. Конта ти: 067 370-86-68. До Т - 25 бортова ліва, роздат а до ГАЗ 69, міст до Вол и 21 Конта ти: 096 479-64-01. До Таврії. Конта ти: 095 704-49-06. До ГАЗ 3307, задній міст, ороб передач, ардани, ресори перед., зад., підресорни и. Конта ти: 066 326-99-54 З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19. Запчастини до ВАЗ, Газель, іномар и. Автома азин та заміна мастил, є все необхідне. Конта ти: С. Бандери, 31 52-23-38, 50-38-22

Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93

До Форд-Бравіа, фари передні, до Форд-Фієста, задні фари, до Фіат, задні фари, ел/дзер ала, 2 омпле ти. Конта ти: 26-58-91

Зимов м на дис ах, 5 шт., стані. Конта ти: 097 658-99-31.

Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93

До-БМВ 5, Е-39 зов, 1997 р. в., седан. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20

Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

Еле тровентилятор радіатора, олінвал, махови , фередо, пр жини підвіс и, дви н с лоочисни а, от ш а висо овольтна,та інше до Опель Кадет, 1.3, 1982 р. в. Конта ти: 096-465-26-94

Колеса до Урал, ЗІД 131, ГАЗ 66, нові та б/в. Ц. до овірна. Конта ти: 067 288-75-78, 066 722-13-11.

Г м , б/в, 315х70-R-22,5, висота проте тора 0,5 см. Конта ти: 096-639-96-62

Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11

Двері, праві, з підіймачем, р ч ами, с лом, нові, нефарбовані, першої омпле тності, до ЗІЛ-130. Ціна: 300 рн. Конта ти: 096-110-17-65

Задній бампер VW VENTO; в зь и бампера: передній VW GOLF, JETTA 2, задній VW JETTA 2 з фор опом. Конта ти: 067-391-01-43

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Конта ти: 067-768-38-93

Задній бампер від а/м Тойота-Корола, б/ в, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 066-931-39-61

Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1,6 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-621-73-39 Дви н до АУДІ-100 об’ємом 1,8 л з навісним обладнанням (стартер, енератор, арбюратор, трамплер) + 5-ст пінчата механічна КПП. Конта ти: 095-890-89-36 Дви н до човна Вітерець 8 М, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-024-91-10 Дви н ЗМЗ-308, інже тор. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-425-59-55 Дви н Т-40, з ороб ою передач ГАЗ-53 до автонавантаж вача, в хорошом стані. Конта ти: 067-270-51-90 VITALIK555555@meta.ua

Залізні дис и до БМВ, та пар зимової 195-65-315 Конта ти: 050-378-34-77

ми

Запчастини до а/м Газель. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-495-30-30 Запчастини до а/м Део, Шевроле, ВАЗ, двері, рила та ін. Конта ти: 093-020-89-47 Запчастини до а/м Фоль сва ен Пассат Б-2, 1981-1987 р. в. Конта ти: 098-485-32-18 Запчастини до всіх моделей Opel Omega B, б/в. Конта ти: 050-155-07-07 Запчастин и 050-342-27-33

до

ГАЗ-24.

Конта ти:

31

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№48 від 12 р дня 2012 ро

відмінном

Колеса до машин. Конта ти: 55-42-02

Колінвал ВАЗ 2101, азорозподільний механізм, новий, 1000 рн. Конта ти: 066 795-85-75 Колінвал до КамАЗ стандарт, ЮМЗ-238, стандарт. Конта ти: 067 305-66-10. Колінвал Т-25 з в ладеною мою з амерами. Конта ти: 067 811-07-17.

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067)907-95-30 Г мовий бордюрний заїзд для авто, 4 шт. Ціна: 360 рн./шт. Конта ти: (097) 59018-49

Спринтер, 2 пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99, (067) 944-52-72 Е с аватора посл и, •опання отлованів, траншей,

план вання р нт , вивезення землі а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: (096) 110-38-89

Пасажирсь і та вантажні • перевезення, приватні, ле овим а/

м по області, по У раїні, Росія, Білор сія. Рено Трафі , 8 місць. Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 18319-77, (093) 724-72-91

Вантажні перевезення по У раїні і Європі, а/ м Мерседес-Спринтер, 2 пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98 Е с аватора посл и, опання отлованів, траншей, план вання р нт , вивезення землі а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: (096) 11038-89 Пасажирсь і та вантажні перевезення, приватні, ле овим а/м по області, по У раїні, Росія, Білор сія. Рено Трафі , 8 місць. Ліц.СРАВ№434902від22.10.2008до21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77 Перевезення а/м Мерседес 814, ф р он, ідроборт, від 1 т. до 5 т. Конта ти: (050) 61186-57 Посл и авто ран «Івановець», 14 т, 14 м, стріла. Конта ти: (067) 791-97-64 Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн, ідроборт; МерседесСпринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 85326-50 Посл и новим повноцінним джипом чорно о ольор з висо оя існою м зичною системою. Конта ти: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЄВРОСАМОСКИДИ, ЗЕРНОВОЗИ. ГОТІВКОВИЙ ТА БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М РЕНО-МАЙСТЕР, 2 ТОННИ,

Перевезення а/м Мерседес 814, ф р он, ідроборт, від 1 т. до 5 т. Конта ти: (050) 611-86-57, (067) 95811-21

ВИСОКИЙ, ДОВГИЙ. КОНТАКТИ:

Посл и авто ран «Івановець», 14 т, 14 м, стріла. Конта ти: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРОМ ПО

• Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн,

КОНТАКТИ: (097) 075-02-50,

ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 85326-50

(096)453-05-57

МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. (050) 140-52-23 ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ

Посл и новим повноцінним джипом чорно о ольор з висо оя існою м зичною системою. Можливі разові поїзд и, весільний ортеж. Конта ти: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25 Достав а р зов поп тным транспортом по У раине и за р бежом. Оплата в одн сторон . Опытные диспетчеры.Лиц. МТУ №524701 от 16.03.2010 . Конта ти: (067) 52024-00, (095) 321-97-47 Елена (066) 830-75-11, (096) 615-05-38 Ни олай Вантажні автоперевезення по всій території У раїни та Європи а/м Спринтер 311. Конта ти: (098) 522-84-99 Вантажні перевезення 1,5-3 т, а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ- «Бичо » бортовий. Конта ти: 62-76-48

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94 ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед «PEUGEOT ORIGIN», рама сталь. Ціна: 750 рн. Конта ти: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Мопед «М стан », 49,9 б.см, 4ст пеневий, хороший стан. Ціна: 3600 рн., тор . Конта ти: (096) 765-45-75 Мотоци л «Днєпр-11» з оляс ою, пробі 1000 м. Конта ти: (095) 138-55-14 Мотоци л «МТ-16», із вед чою оляс ою , з до ментами. Ціна: 3200 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 С тер «Даелім», 125 б.см, в хорошом стані, 2-місний. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (096) 136-46-14

4.11.2. К плю Велосипед. Конта ти: 40-02-18, (093) 25413-38 Мопед. Конта ти: (067) 362-70-80, (093) 52991-10

Посл и е с аватором Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон . т. (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80

Паливномастильні матеріали 4.12.1. Продам Паливо титанне. 985-30-05

Конта ти:

(097)


32

Ñåðåäà, 19 ãðóäíÿ

Âiâòîðîê, 18 ãðóäíÿ

Ïîíåäiëîê, 17 ãðóäíÿ

ТЕЛЕАФІША 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.25 Рецепти здоров’я 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 Країна on line 06.45 Вести.Ru 07.35 Ера бізнес 07.40 Гість ст дії 07.50 Фінансові поради 08.20 Твій олос 08.40 Корисні поради 09.00 Підс м и тижня 09.30 Точ а зор 09.50, 11.50, 20.55 Офіційна хроні а 10.00, 15.35 Т/с «Мар ся» 10.50 Шеф- хар раїни 12.10, 19.00, 21.25, 15.25, 05.50, 03.45 Діловий світ 12.25 Право на захист 12.45 Темний сил ет 12.55 Армія 13.10 Х/ф «Ти маєш жити» 14.35 Ві но в Амери 15.00, 18.20, 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 15.15, 18.10 Euronews 16.25 Т/с «Мос ва. Три во зала» 18.45 А ро-News 19.15 Сільрада 19.30 Жарт з В.Сердюч ою 20.00, 22.05 Зір и мор 21.00 Підс м и дня 21.20 Світ спорт 21.35 Жарт з В.Данильцем, В.Мойсеєн ом 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.00, 01.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 23.50 Кіно в деталях 00.40 Поміж ряд ами 01.45 З перших в ст 01.50 Перший допома ає 01.55 Про оловне 02.25 ТелеА адемія 03.25 Я це? 04.15 К бо світ з ф тбол 2014. Щоденни ФІФА 04.40 Під орювачі олімпійсь их п’єдесталів 05.00 Спортивна про рама

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.30, 07.25 Рецепти здоров’я 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 Країна on line 06.45 Вести.Ru 07.35 Ера бізнес 07.40 Гість ст дії 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.20, 11.55 Офіційна хроні а 09.35, 04.40 Світло 10.05, 15.40 Т/с «Мар ся» 10.50 В остях Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.25, 15.25, 05.50 Діловий світ 12.25 Хай щастить 12.45 Х/ф «Салют, Маріє!» 15.00, 18.20, 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 15.15 Euronews 16.30 Т/с «Мос ва. Три во зала» 19.00 Гранд -шо М.Поплась о о «Я люблю тебе, У раїно!» 21.20 Світ спорт 21.30 Соціальне шо «Адреналін» 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 01.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 23.50 Вели і битви. Дарданелльсь а операція 01.45 З перших в ст 01.50 Перший допома ає 01.55 Про оловне 02.25 Православіє в У раїні 02.40 ТелеА адемія 03.45 Д/ф «Марі Кюрі, поза міфом» 05.05 Спортивна про рама

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.25 Рецепти здоров’я 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 Країна on line 06.45 Вести.Ru 07.35 Ера бізнес 07.40 Гість ст дії 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.20, 11.55, 20.55 Офіційна хроні а 09.35, 03.50 Уряд на зв’яз з ромадянами 10.15, 15.15 Т/с «Мар ся» 11.00 В остях Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.25, 15.10, 05.50 Діловий світ 12.35 У раїнсь а пісня 13.05 «Се рети спіх » з Н.Городенсьою 13.45 Х/ф «Фронт в тил воро а» 1 с. 15.00, 18.20, 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 16.00 Запалювання оловної ялин и У раїни 17.15 Т/с «Мос ва. Три во зала» 18.10 Euronews 19.05 Фестиваль пісні та мор в Коблево 19.20 Star-шо 20.50 Ме алот 21.20 Світ спорт 21.35 Концертна про рама до Дня Свято о Ми олая 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00, 01.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 23.50 Вели і битви. Битва при Несбі 01.45 З перших в ст 01.50 Перший допома ає 01.55 Про оловне 02.25 Православіє в У раїні 02.40 ТелеА адемія 04.15 221. Е стрений ви ли . Тиждень 05.05 Спортивна про рама

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15, 16.45 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.25 М/ф «Ес імос а» 10.00 М льтфільм (1) 10.25, 17.10 Т/с «Величне століття» 12.45 «Неймовірні пере они -2» 13.45 «Повне перевтілення» 14.45 «Не бреши мені - 3» 15.45 «Сімейні мелодрами - 2» 20.15 Х/ф «Ляль и» 00.30 Д/ф «Два життя Андрія Кончаловсь о о» 01.30 Х/ф «Похорон» 03.05 Х/ф «Неп тяща невіст а»

06.20 Х/ф «На роздоріжжі» 08.00 Профіла ти а 14.00 Х/ф «Неідеальна жін а» 16.05 «Жди меня» 18.00 Новини 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 02.30, 20.50, 03.05 Подробиці 20.30, 03.00 «Спорт Подробицях» 21.00 Т/с «Снайпери. Любов під прицілом» 23.10 Т/с «Горобини рона червоні» 03.15 Д/с «Се ретні території»

06.30, 18.40, 03.30 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 Час спорт 06.50, 07.25, 08.35, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.00 , 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30, 03.40 Рано із зір ою 07.55, 08.50 Трансмісія 08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 10.10, 12.30, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 По ода 08.30 Хроні а тижня 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30, 11.20, 12.15 РесП блі а 15.15 Вперед, на Олімп 16.15 Мотор 17.25 В абінетах 18.15 Територія за он 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 Час. Підс м и дня 21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм 22.15, 02.40 Подат овий щоденни 23.30, 00.25 CRIME NEWS 04.20 Не перший по ляд 04.40 Кіно

04.40 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-5» 06.50, 16.00 «Все б де добре!» 08.50, 18.20 «Неймовірна правда про зіро » 10.15 Таємниці Х-фа тора 11.15 Х/ф «Четвер 12» 13.10 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.15 «К б - 3» 22.25 «Дете тор брехні - 2» 23.25 Т/с «До тор Ха с» 00.45 «Вi на-Спорт» 00.55 Х/ф «Справа Р мянцева» 02.40 «Най раще на ТБ» 02.45 Нічний ефір

05.30 Сл жба розш дітей 05.40, 04.20 Світано 06.45, 07.35 Ділові фа ти 05.55, 09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45, 08.45, 12.45, 22.40, 02.10, 18.45 Фа ти 09.30, 19.30, 01.05 Надзвичайні новини 10.30 Х/ф «Чорний рім» 12.30 Ане доти по- раїнсь и 13.00 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.15, 20.15 Т/с «Братство десант » 16.40 Х/ф «Перевертень по онах» 22.55, 02.40 Свобода слова 02.05 ПроЦі аве

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.10, 16.45, 04.25 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.25 М/ф «Ес імос а» 10.00 М льтфільм (1) 10.25, 17.10 Т/с «Величне століття» 12.45 «Неймовірні пере они - 2» 13.45 «Повне перевтілення» 14.45 «Не бреши мені - 3» 15.45 «Сімейні мелодрами - 2» 20.15 «Міняю жін - 6» 22.00 «У раїнсь і сенсації» 23.25 Т/с «Поліція Гаваїв-2» 01.20 Х/ф «Ляль и»

06.30, 18.40, 03.30 Київсь ий час 06.45, 08.20, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 Час спорт 06.50, 23.45, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 , 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30, 03.40 Рано із зір ою 07.55, 08.50, 16.15 Трансмісія 08.15, 09.15, 12.35, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.30, 03.55 По ода 08.30 Новини Київщини 09.20, 13.35, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 Час. Підс м и дня 13.10 Подат овий щоденни 17.25 А цент 18.15 Енер она ляд 21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм 22.15, 02.40 А ро онтроль 23.30 CRIME NEWS 04.20 Життя ці аве 04.40 Феєрія мандрів

05.30 Х/ф «Ялин а, роли і пап а» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30 Спорт Подробицях 09.10, 21.00 Т/с «Снайпери» 11.40, 12.50 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им 2» 13.50 Т/с «Повернення М хтара-2» 15.55 Д/ф «Надприродне. Розплата» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 02.30, 20.50, 03.05 Подробиці 20.30, 03.05 «Спорт Подробицях» 23.10 Х/ф «Честь Сам рая» 01.10, 03.20 Х/ф «Тіль и не зараз»

05.10 Ч жі помил и 05.55, 16.00 «Все б де добре!» 07.25, 18.20 «Неймовірна правда про зіро » 09.20, 10.20 Зір ове життя 11.20 Х/ф «Ріта» 13.50 «Врят йте наш сім’ю» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.00 Моя правда 22.25 «Один за всіх» 00.25 «К б - 3» 02.00 Т/с «До тор Ха с» 02.50 «Вi на-Спорт» 03.00 Х/ф «Особистої безпе и не арант ю»

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.05, 16.45 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.25 М/ф «Ес імос а» 10.00 М льтфільм (1) 10.25, 17.10 Т/с «Величне століття» 12.45 «Неймовірні пере они - 2» 13.45 «Повне перевтілення» 14.45 «Не бреши мені - 3» 15.45 «Сімейні мелодрами - 2» 20.15, 02.00 «Джентльменсь ий набір» 22.00 «Таб з Ми олою Вереснем» 23.00 «Гроші» 00.20, 03.25 Т/с «Поліція Гаваїв-2»

05.25 Д/ф «Надприродне. Розплата» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 02.50 «Спорт Подробицях» 09.10, 21.00 Т/с «Снайпери. Любов під прицілом» 11.40, 12.50 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им 2» 13.45 Т/с «Повернення М хтара-2» 15.55 Д/ф «Змова смертних» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 02.20, 20.50, 02.55 Подробиці 23.10 Х/ф «Во зал для двох» 01.50 «Пар автомобільно о період » 03.05 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.10 Д/с «Се ретні території»

05.55 Ч жі помил и 06.40, 16.00 «Все б де добре!» 08.25, 18.20 «Нейм. правда про зіро » 10.05 Моя правда 12.05 Х/ф «Кані ли охання» 14.10 «Врят йте наш сім’ю» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф - 2» 00.35 Т/с «До тор Ха с» 01.30 «Вi на-Спорт» 01.40 Х/ф «Нес інчена повість» 03.10 Нічний ефір

05.25, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.40, 04.05 Світано 06.45, 07.35 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Е стрений ви ли 09.30, 19.30, 02.25 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «Дізнавач» 12.35 Ане доти по- раїнсь и 13.00, 22.25 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.15, 20.15 Т/с «Братство десант » 23.50 Х/ф «За ін «Дельта» 03.15 Т/с «Офіс» 03.40 ПроЦі аве

06.30, 18.40, 03.30 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 Час спорт 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 , 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 , 00.00, 01.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30, 03.40 Рано із зір ою 07.55, 08.50, 08.30 Трансмісія 08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 Поода 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 Час. Підс м и дня 15.15 Здорові історії 16.15 Драйв 17.25 Арсенал 18.15 А ро онтроль 21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм 22.15, 02.40 А цент 23.30, 00.25 CRIME NEWS 04.20 Майстер- лас 04.40 Кіно

05.00 Сл жба розш дітей 05.10, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.40, 04.10 Світано 06.45, 07.35 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несе ретні файли 09.30, 19.30, 02.00 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Дізнавач» 12.35 Ане доти по- раїнсь и 13.00, 22.20 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.15, 20.15 Т/с «Братство десант » 23.50 Х/ф «За ін «Дельта»-2: Кол мбійсьий зв’яз овий» 02.55 Т/с «Офіс» 03.15 Твій рах но

06.00 Світ за тиждень 06.25 Ф-стиль 06.50 Родіон Нахапетов. Росіяни в місті ян олів 08.00 ПРОФІЛАКТИКА 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 15.30 Ди а Амери а 16.00, 04.45 Країна порад 16.50, 04.00 Алло, лі арю! 17.50 48 один на подорож 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 20.00 Соціальний стат с 21.35 Римма Мар ова 22.35 Водяна планета 23.30 Х/ф «Ненавидж відп ст » 01.25 Ам рні мелодії (3) 02.00 Х/ф «Небезпечне се с-побачення» 03.35 Та е спортивне життя 05.15 Ми ола Озеров. Автопортрет

06.00 Т/с «Я я з стрів ваш мам » 06.50 Дізнайся я 07.15 Телеп зи и 07.40 М льти з Л нті ом 08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 Біл а та Стріл а 08.50 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 09.50 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.50 Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.50 Твою мам ! 12.25 Косметичний ремонт 12.50 Гарячі мам сі 13.30 Т/с «Моя пре расна няня» 14.35, 20.25 Дайош молодьож! 15.25 Вайфайтери 16.00, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 20.50 Віталь а 18.25, 00.20 Чортівня щодня 18.50, 00.55 БарДа 19.25 Бо иня шопін 21.35 К зня зіро 3 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.20 Рай, дбай 23.00 Д рнєв + 1 23.25 Т/с «Надприродне» 01.45 До світан

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 06.25, 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00, 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50, 04.05 Алло, лі арю! 11.15 Римма Мар ова 12.20 Атлас світ тварин 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.30, 05.30 Ронін. з Дмитром Видріним 16.00, 04.50 Країна порад 17.50 48 один на подорож 21.35 Бальза івсь ий ві 22.35 Водяна планета 23.30 Х/ф «Лас аво просимо до Едельвейс » 01.30 Ам рні мелодії (3) 02.10 Х/ф «Інтимна одержимість» 03.40 Та е спортивне життя 05.20 К мири

06.00 06.50 07.15 07.40 08.10 08.35 08.50 09.50 10.50

Т/с «Я я з стрів ваш мам » Дізнайся я Телеп зи и М льти з Л нті ом М/с «Ліло і Стіч» Біл а та Стріл а Т/с «Кремлівсь і рсанти» Т/с «Всі жін и - відьми» Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.50, 19.25 Бо иня шопін 12.25 Косметичний ремонт 12.50 Гарячі мам сі 13.30 Т/с «Моя пре расна няня» 14.35, 20.25, 23.00 Дайош молодьож! 15.25 Вайфайтери 16.00, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 20.50 Віталь а 18.25, 00.20 Чортівня щодня 18.50, 00.55 БарДа 21.35 К зня зіро 3 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.20 Рай, дбай 23.25 Т/с «Надприродне» 01.45 До світан

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 06.25, 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00, 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50, 04.10 Алло, лі арю! 11.15 Бальза івсь ий ві 12.20 Атлас світ тварин 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.30 Ди а Амери а 16.00, 04.55 Країна порад 17.50 Ковче МОА 21.35 Відлюдни и. Гра в схован и 22.35 Водяна планета 23.30 Х/ф «В очі ванні Міллера» 01.30 Ам рні мелодії (3) 02.10 Х/ф «Тіло і д ша-2» 03.40 Та е спортивне життя 05.25 Цивілізація Incognita 05.35 Б дь в рсі!

06.00 Т/с «Я я з стрів ваш мам » 06.50 Дізнайся я 07.15 Телеп зи и 07.40 М льти з Л нті ом 08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 Біл а та Стріл а 08.50 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 09.50 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.50 Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.50, 19.25 Бо иня шопін 12.25 Косметичний ремонт 12.50 Гарячі мам сі 13.30 Т/с «Моя пре расна няня» 14.35, 20.25, 23.00 Дайош молодьож! 15.25 Вайфайтери 16.00, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 20.50 Віталь а 18.25, 00.20 Чортівня щодня 18.50, 00.55 БарДа 21.35 К зня зіро 3 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.20 Рай, дбай 23.25 Т/с «Надприродне» 01.45 До світан

№48 від 12 р дня 2012 ро

05.20 Т/с «Я я познайомився з вашою мамою» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшо юче 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Репортер 09.00, 16.50 Віола Тара анова 10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр і Твітті» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Молодята» 19.15, 01.15 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Геймери» 22.00 Т/с «К хня» 23.05 ФБР :) 01.25 Сл жба розш дітей 01.30 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 02.15 Т/с «Останній а орд» 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 Зона ночі 03.05 Народження раїнсь о о іно 04.05 Геор ій Нарб т 04.25 Жар-птиця 04.50 Ле ендарне парі

Рівне-1, НТН 05.50, 16.40, 15.00 М зичний майданчи 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Спорт 07.10, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.30, 14.45, 22.30 Рівне сьо одні 07.40, 08.30, 15.35 М/ф 08.10 Кіноле торій 09.00 Т/с «Спас під березами» 10.50 Т/с «УГРО - 4» 15.15 АВС-ш а 15.25 Веселі ро и 17.10, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.20 Філософія серця 21.25 У раїнсь і традиції 22.15 Моя люблена робота 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йор » 23.45, 02.00, 04.15 Свідо 00.15 Х/ф «Грим чі змії» 02.30 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 04.45 Уро и тітонь и Сови 05.15 Правда життя

05.20 Т/с «Я я познайомився з вашою мамою» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшо юче 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Репортер 09.00, 16.50 Віола Тара анова 10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр і Твітті» 13.50 М/с «Злю и бобри» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Молодята» 19.15, 01.20 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Геймери» 22.00 Т/с «К хня» 23.05 Весілля б де по-моєм ! 01.30 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 02.15 Т/с «Останній а орд» 03.00, 04.05, 04.35, 05.20 Зона ночі 03.05 Роз віт раїнсь о о іно 04.10 Зима надії 04.40 Ах не оворіть мені про любов...

Рівне-1, НТН 05.45, 08.15, 17.10 М/ф 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьо одні 08.30, 16.45, 23.45, 02.00, 04.10 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «Марш Т рець о о - 2» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Авантюрист а» 14.40 Т/с «Літєйний» 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Модно 22.15 Моя люблена робота 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йор » 00.15 Х/ф «Е сперимент «Карнозавр» 02.30 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 04.40 Уро и тітонь и Сови

05.15 Т/с «Я я познайомився з вашою мамою» 06.00, 06.45 Очевидець 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Репортер 09.00, 16.50 Віола Тара анова 10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 М/с «Злю и бобри» 14.45, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Молодята» 19.15, 01.40 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Геймери» 22.05 Т/с «К хня» 23.05 Парад порад-2 01.50 Сл жба розш дітей 01.55 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 02.15 Т/с «Останній а орд» 03.00, 04.05, 04.45, 05.15 Зона ночі 03.05 Іван Мазепа 04.10 Райсь і сади етьмана Са айдачно о

Рівне-1, НТН 05.15 Т/с «Я я познайомився з вашою мамою» 06.00, 06.45 Очевидець. Смішно до болю 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Репортер 09.00, 16.50 Віола Тара анова 10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Злю и бобри» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 15.50 Т/с «Молодята» 19.15, 01.40 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Геймери» 22.05 Т/с «К хня» 23.05 Парад порад-2 01.50 Сл жба розш дітей 01.55 Т/с «Серцеїд и» 03.05 Т/с «Останній а орд» 03.50, 04.40, 05.10 Зона ночі 03.55 Вище неба 04.25 Я лич тебе 04.45 Обожнювана

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.45 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10 Т/с «Слід» 10.00 Т/с «П’ятниць ий. Глава др а» 12.00, 04.05 «Нехай оворять» 15.50 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 04.00 Події Спорт 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Бідні родичі» 21.45 Х/ф «Робін Г д» 00.30 Х/ф «Відділ. По за он » 02.20 Х/ф «Про ляття - 3» 05.00 Срібний апельсин

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50, 10.20 Галерея образів 08.05 Уро для бать ів 08.30 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00, 13.00, 16.40 М з. Фільм 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 11.50 Сл жба розш дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.30 Абет а здоров’я 14.00 А нас іно знімали 14.25 Обере и 14.40 Пле аймо мов 14.50, 17.25 М зичний алейдос оп 15.30 Просто неба 15.50 Мандри и 16.20 Пізнай світ 17.00 Т/Ф 17.30 СвітОсвіт 18.00 Про за он 18.30 Мандри 19.00, 22.00, 00.00 День 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 19.45 Звитя а 20.45 На добраніч аз а 21.00 Європейсь ий дім 21.30 Почер долі 22.45 У раїна-морсь а держава 23.00 Підводний світ Рівненщини 23.30 Сяйво віри

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.50 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10, 22.00 Т/с «Слід» 10.00 Т/с «П’ятниць ий. Глава др а» 12.00, 04.10 «Нехай оворять» 15.50 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 04.05 Події Спорт 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Бідні родичі» 23.00 Т/с «Подр жжя» 01.45 Х/ф «Робін Г д» 05.00 Срібний апельсин

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 05.00, 22.00, 00.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05, 18.00 М з. Фільм 08.20, 16.55 Т/ф 08.45 Західний е спрес 09.45 Один на один 10.15 Почер долі 10.45 Європейсь ий дім 11.15 Ч десний анал 11.45, 23.50 Сл жба розш дітей 12.45 Звитя а 13.15 Е ономічне оло 14.05 Час раїни 14.35 Обере и 15.45, 23.35 М зичний алейдос оп 15.50 Іноземна для дітей 16.25 А варі м 16.45, 18.20 Галерея образів 17.15 Я знаю я 17.30 Хітова вежа 18.30 Азб а сма 18.45 Позиція 19.45 Енер оманія 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Без права на заб ття 21.30 Перехрестя правди 22.45 Підводний світ Рівненщини 23.10 Сяйво віри

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10, 22.00 Т/с «Слід» 10.00 Т/с «П’ятниць ий. Глава др а» 12.00, 04.35 «Нехай оворять» 15.50 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 03.50 Події Спорт 19.20, 03.55 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Бідні родичі» 23.00 Т/с «Подр жжя» 01.45 Х/ф «Коли дзвонить незнайомець» 03.10 Щиросерде зізнання

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00, 22.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05 Т/Ф 08.25, 15.45 М зичний алейдос оп 08.30 Я знаю я 08.45 Позиція 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на заб ття 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55, 23.45 Сл жба розш дітей 12.45 Енер оманія 13.15 Дар н и Свято о Ми олая 14.35 Обере и 16.25 Пізнай світ 16.45 М з. Фільм 17.05 Ретроспе тива 17.30 Галерея образів 17.45 Пле аймо мов 17.50 Тінейдж-простір 18.20 Телеспорт 19.45 Фабри а ідей 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 По с ті 22.45 Хітова вежа

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


×åòâåð, 20 ãðóäíÿ Ï`ÿòíèöÿ, 21 ãðóäíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.25 Рецепти здоров’я 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 Країна on line 06.45 Вести.Ru 07.35 Ера бізнес 07.40 Гість ст дії 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.20, 11.55, 20.55 Офіційна хроні а 09.35 Кни а.ua 10.00, 15.40 Т/с «Мар ся» 10.50 Здоров’я 12.10, 18.45, 21.20, 15.25, 05.50 Діловий світ 12.30 А дієнція. Країни від А до Я 12.55 Кро до зіро 13.40 Х/ф «Фронт в тил воро а» 2 с. 15.00, 18.20, 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 15.15, 18.10 Euronews 16.30 Т/с «А ент особливо о призначення» 19.00 221. Е стрений ви ли . Тиждень 19.50 Урочисті заходи з на оди Дня Міліції У раїни 21.15 Світ спорт 21.30 Досвід 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 01.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 23.50 Вели і битви. Громадянсь а війна в США 01.45 З перших в ст 01.50 Перший допома ає 01.55 Про оловне 02.25 ТелеА адемія 03.30 Ш ола юно о с пера ента 03.45 «Се рети спіх » з Н.Городенсьою 04.15 Д/ф «Соня Рі ель. Напередодні» 05.05 Спортивна про рама

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 03.15, 16.45 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.25 М/ф «Ес імос а» 10.00 М льтфільм 10.25, 17.10 Т/с «Величне століття» 12.45 «Неймовірні пере они - 2» 13.45 «Повне перевтілення» 14.45 «Не бреши мені - 3» 15.45 «Сімейні мелодрами - 2» 20.15 «Чотири весілля - 2» 21.45 Д/ф «Дім» 00.00, 03.30 Т/с «Поліція Гаваїв-2» 01.40 «Таб з Ми олою Вереснем»

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 00.40, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.30 Гість ст дії 06.40, 07.20 Країна on line 06.45 Вести.Ru 07.35 Ера бізнес 07.50 Фінансові поради 08.20 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.15, 11.55, 20.55 Офіційна хроні а 09.35 Д/ф «Андрій Малиш о. Мистецтво залишатись собою» 10.10, 15.35 Т/с «Мар ся» 11.05 Театральні сезони 12.10, 21.10, 15.25, 05.50 Діловий світ 12.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 12.55 О олиця 13.30 Х/ф «Я тебе ні оли не заб д » 15.00 Новини (із с рдопере ладом) 15.15 Euronews 16.20 Бенефіс Ю.Шифріна. 25 ро ів на сцені 19.25 Шляхами У раїни 19.50 Зір и мор 21.15, 22.50 Ш стер-Live 22.45 Трій а, Кено, Се нда дачі 00.30 Підс м и 00.50 П’ятниця 01.30 After Live (За лашт н ами Ш стер-Live) 01.50 З перших в ст 01.55 Перший допома ає 02.00 Про оловне 02.30 Хіт-парад «Національна двадцята» (із с рдопере ладом) 03.40 Досвід 05.00 «Віра. Надія. Любов»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.10, 16.45 ТСН 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.25 М/ф «Ес імос а» 10.00 М льтфільм (1) 10.25, 17.10 Т/с «Величне століття» 12.45 «Неймовірні пере они - 2» 13.45 «Повне перевтілення» 14.45 «Не бреши мені - 3» 15.45 «Сімейні мелодрами - 2» 20.15 «Вечірній Київ» 22.00 Х/ф «2012» 01.20 Д/ф «Дім» 02.55 Т/с «Поліція Гаваїв-2» 04.20 Т/с «Сліда и»

06.00 Ран ова молитва

06.00 М льтфільм (1) 06.35 «Справжні лі арі - 2» 07.35 «К лінарна а адемія» 08.00 «Світсь е життя» 09.00 «Хто там?» 10.10, 10.35 М/с «Чіп і Дейл» 11.00, 05.00 «Світ навиворіт - 3» 12.15 «Ди і та смішні» 12.50 М/ф «Попелюш а - 3: Злі чари» 14.10, 03.20 Х/ф «Дж манджі» 16.35 «Вечірній иїв» 18.30 «Розсміши омі а» 19.30 ТСН 20.00 Х/ф «Ялин и» 22.00 Х/ф «Хороший рі » 00.35 Х/ф «2012»

06.10 Світ православ’я 06.40 7 природних ч дес У раїни 07.00, 23.25 Ера здоров’я 07.25 Корисні поради

Ñóáîòà, 22 ãðóäíÿ

07.40 Олімпійсь ий ви ли 08.00, 09.50 Ш стер-Live 09.30 Ш ола юно о с пера ента 11.35 «Се рети

спіх » з Наталею Го-

05.20 Д/ф «Змова смертних» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 01.30 «Спорт Подробицях» 09.10, 21.00 Т/с «Снайпери» 11.40, 12.50 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им 2» 13.45 Т/с «Повернення М хтара-2» 15.50 Д/ф «Людина після апо аліпсиса» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 01.00, 20.50, 01.35 Подробиці 23.10, 02.35 Х/ф «Монстро» 01.45 «Телевізійна сл жба розш дітей» 01.50 Д/с «Се ретні території» 03.50 «Глянець»

05.45 Ч жі помил и 06.30, 16.00 «Все б де добре!» 08.15, 18.20 «Неймовірна правда про зіро » 09.55 «Один за всіх» 11.55 Х/ф «Ш аю наречен без придано о» 14.05 «Врят йте наш сім’ю» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі - 2» 00.15 Т/с «До тор Ха с» 01.20 «Вi на-Спорт» 01.30 Х/ф «Один раз по одном » 03.10 Нічний ефір

05.20 Д/ф «Людей після апо аліпсиса» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Снайпери. Любов під прицілом» 11.45, 13.05 Т/с «На шлях до серця» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 20.50 Подробиці 20.30 Спорт Подробицях 21.00 Д/ф «Вся правда про Ван » 23.00 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 02.00 Т/с «Остання репрод ція»

05.30 Ч жі помил и 06.15 Х/ф «Солод а жін а» 08.00 Х/ф «Ш аю наречен без придано о» 10.10 Х/ф «Принцеса та жебрач а» 18.10, 22.00 «Вi на-Новини» 18.20 Х/ф «Вечори на х торі поблиз Ди ань и (Ніч перед Різдвом)» 20.00, 22.40 «Танцюють всі!-5» 23.35 «В соЛапоХвіст» 00.45 Х/ф «Кані ли охання» 02.20 «Вi на-Спорт» 02.30 Х/ф «Давній знайомий» 03.50 Нічний ефір

12.35 Т/с «Мос ва. Три во зала» 17.50 В остях

Д. Гордона

18.40, 01.45 Світ атома 19.00 Золотий

са

19.25 Осінній жарт з О.Воробей 19.55, 22.00 Зір и

мор

20.55 Ме алот 21.00, 01.20 Підс м и дня

06.30, 18.40, 03.30 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.35, 04.15, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 , 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 , 18.00, 19.00, 20.00 , 21.00 , 22.00, 23.00, 00.00 , 01.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 Бізнес-час 07.25 Автопілот 07.30, 03.40 Рано із зір ою 07.55, 08.50 Трансмісія 08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10 , 16.10, 17.20, 17.50 , 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 Поода 08.30 Хроні а дня 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 Час. Підс м и дня 16.15, 17.25 А цент 18.15 Лісовий патр ль 21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм 22.15, 02.40 Енер она ляд 23.30, 00.25 CRIME NEWS 04.20 Життя ці аве 04.40 Машина час

05.10, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.40, 03.55 Світано 06.45, 07.35 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 01.40 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Ма сим м в У раїні 09.30, 19.30, 01.50 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Дізнавач» 12.35 Ане доти по- раїнсь и 13.00, 22.10 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.15, 20.15 Т/с «Лі відація» 23.20 Х/ф «Убивця» 02.40 Т/с «Офіс» 03.05 Твій рах но

06.30, 18.40, 03.30 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 Час спорт 06.50, 07.25, 08.40, 04.15 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 , 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30, 03.40 Рано із зір ою 07.55, 08.50 Трансмісія 08.30 Інтеле тУА 08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.35 По ода 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 Час. Підс м и дня 16.15, 04.40 Лісовий патр ль 17.25 Не перший по ляд 18.15 Ві но в Європ 21.40, 03.00, 04.00 Час-Тайм 22.15 Особливий по ляд 23.30, 00.20 CRIME NEWS 23.45 Хроні а тижня 00.40 Арсенал 02.40 А цент 04.20 С анер

05.00 Сл жба розш дітей 05.10, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.40, 03.30 Світано 06.45, 07.35 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 01.35 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп-10 09.30, 19.30, 01.40 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Дізнавач» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15, 22.10 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.25, 20.15 Т/с «Лі відація» 23.20 Х/ф «Іноземець-2» 02.35 Т/с «Офіс» 02.55 ПроЦі аве

05.30 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 08.15 «Позаочі» 09.15 «Орел і Реш а» 10.15 Про рама «Сімейний пес» 11.15 Концерт «ВІА ГРА. 10 ро ів» 13.20 Х/ф «Двічі в одн рі » 15.20 Т/с «Спроба Віри» 20.00, 00.50 Подробиці 20.25 Концерт «День Народження Інтера» 22.50 Д/ф «Вся правда про Ван » 01.30 Х/ф «Все в поряд , мамо» 03.00 «Глянець»

06.30, 18.40 Київсь ий час 06.40, 09.35, 19.25, 01.55 Тема тижня 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 Час спорт 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 06.25 По ода 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 , 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 , 20.00, 21.00, 23.00 , 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 Бізнес-час 07.30 Кл б 700 08.30 Не перший по ляд 09.10 Інтеле т.ua 10.15 Здорові історії 11.10 Трансмісія 11.30 Автопілот 12.10 Ві но в Європ 13.10 Вперед на Олімп 13.30 Драйв 14.10, 23.50 Історія спіх 14.25 Гра долі 15.15 Кіно 16.15 Арсенал 17.25 Феєрія мандрів 18.15 Особливий по ляд 19.30, 02.10 Машина час 20.10, 01.10, 05.10 Портрети 21.10, 02.40 Вели а політи а

05.20 М/ф «Винни-П х», «Возвращение бл дно о поп ая» 06.30 Х/ф «Новорічні при оди Маші і Віті» 07.50 «Карао е на Майдані» 08.50 «Снідано з Юлією Висоць ою» 09.00 «Їмо вдома» 10.05 «В соЛапоХвіст» 11.20 Х/ф «Вечори на х торі поблиз Ди ань и» 13.00 «Зважені та щасливі - 2» 16.50, 17.55 Зір ове життя 19.00 «Х-Фа тор - 3» 21.50 Моя правда 22.55 «Х-Фа тор - 3» 00.15 «Дете тор брехні - 2» 01.15 Х/ф «Бр дні танці» 03.05 Нічний ефір

04.45, 18.45 Фа ти 05.20 Світано 06.10 Інший ф тбол 06.40 Козирне життя 07.20 Останній ерой-2 08.55 Зір а YouTube 10.00 Дача 10.30 Квартирне питання 11.30 Е стрений ви ли 12.30 Несе ретні файли 13.30 Спорт 13.35 Дивитися всім 15.25 Х/ф «Сволота» 17.45 Ма сим м в У раїні 19.00 Х/ф «П ть» 21.10 Х/ф «Втеча» 23.55 Наша Russia 00.15 Х/ф «С.С.Д.»

роденсь ою. Й.Кобзон

21.15 Кабмін: подія тижня 21.25 У раїнсь а пісня 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00 Твій олос 23.50 Концерт П.Зіброва. 1 частина 02.05 Новини за тиждень 02.35 «Нащад и» з Н.Рибчинсь ою та К.Гнатен ом 03.35 ТелеА адемія 04.40 О олиця 05.05 Спортивна про рама

33

ТЕЛЕАФІША

№48 від 12 р дня 2012 ро

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 06.25, 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00, 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50, 03.15 Алло, лі арю! 11.15 Відлюдни и. Гра в схован и 12.20, 17.50 Ковче МОА 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.30 Ди а Амери а 16.00, 04.00 Країна порад 21.35 Бать и-одина и 22.35 Водяна планета 23.30 Х/ф «Священні меси» 01.35 Ам рні мелодії (3) 01.45 Х/ф «Непристойна поведін а» 04.30 Захоплююча природа: най рандіозніші ландшафти світ

06.00 06.50 07.15 07.40 08.10 08.35 08.50 09.50 10.50

Т/с «Я я з стрів ваш мам » Дізнайся я Телеп зи и М льти з Л нті ом М/с «Ліло і Стіч» Біл а та Стріл а Т/с «Кремлівсь і рсанти» Т/с «Всі жін и - відьми» Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.50, 19.25 Бо иня шопін 12.25 Косметичний ремонт 12.50 Гарячі мам сі 13.30 Т/с «Моя пре расна няня» 14.35, 20.25 Дайош молодьож! 15.25 Вайфайтери 16.00, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 20.50 Віталь а 18.25 Чортівня щодня 18.50 БарДа 21.35 К зня зіро 3 22.00 Веселі мамзелі 22.25 Рай, дбай 23.00 Т/с «Ходячі мерці»

05.15 Т/с «Я я познайомився з вашою мамою» 06.00, 06.45 Очевидець. Смішно до болю 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Репортер 09.00, 16.50 Віола Тара анова 10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Злю и бобри» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 15.50 Т/с «Молодята» 19.15, 01.40 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «Геймери» 22.05 Т/с «К хня» 23.05 Парад порад-2 01.50 Сл жба розш дітей 01.55 Т/с «Серцеїд и» 03.05 Т/с «Останній а орд» 03.50, 04.40, 05.10 Зона ночі 03.55 Вище неба 04.25 Я лич тебе 04.45 Обожнювана

Рівне-1, НТН 05.50, 17.10 М/ф 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьо одні 08.15 АВС-ш а 08.30, 16.45, 23.45, 02.00, 04.45 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «Марш Т рець о о - 2» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Авантюрист а» 14.40 Т/с «Літєйний» 17.30, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 М зейОК 21.25 Чоловічі розва и 22.15 Моя люблена робота 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йор » 00.15 Х/ф «Первісний жах - 2: за блене плем’я» 02.30 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 04.15 Речовий до аз 05.15 Уро и тітонь и Сови

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 06.25, 18.50, 21.30 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50, 03.55 Алло, лі арю! 11.15 Бать и-одина и 12.20, 17.50 Ковче МОА 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.30 Ди а Амери а 16.00, 04.40 Країна порад 19.00 Та е спортивне життя 19.40 Ма ія природи 21.35 В остях Дмитра Гордона. Наталя К стинсь а 22.30 С часниця 23.35 Х/ф «Червоне та чорне» 03.40 Ам рні мелодії (3) 05.10 Цивілізація Incognita 05.20 К мири 05.35 Щоденни для бать ів

05.10 Сл жба розш дітей 05.15 Т/с «Я я познайомився з вашою мамою» 05.55, 06.45 Очевидець. Смішно до болю 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Репортер 09.00, 16.50 Віола Тара анова 10.00, 17.55 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Злю и бобри» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Молодята» 19.15, 01.40 Спортрепортер 19.35 Піраньї 20.00 Х/ф «Кейт і Лео» 22.15 У раїна ч дес 2 01.50 Т/с «Серцеїд и» 03.25, 05.10, 05.40 Зона ночі 03.30 У раїнці Віра 05.15 Майстер м зи 05.30 Вір мені

06.00 06.50 07.15 07.40 08.10 08.35 08.50 09.50 10.50

Т/с «Я я з стрів ваш мам » Дізнайся я Телеп зи и М льти з Л нті ом М/с «Ліло і Стіч» Біл а та Стріл а Т/с «Кремлівсь і рсанти» Т/с «Всі жін и - відьми» Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.50 Бо иня шопін 12.25 Косметичний ремонт 12.50 Гарячі мам сі 13.30, 18.25 Т/с «Моя пре расна няня» 14.35, 19.50 Дайош молодьож! 15.25 Вайфайтери 16.00, 19.25, 22.25 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 20.50 Віталь а 21.20 Ш ри-М ри 22.00 Веселі мамзелі 23.00 Т/с «Ходячі мерці»

05.50, 08.20, 17.10 М/ф 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.00 Рівне сьо одні 08.30, 16.45, 03.25 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «Марш Т рець о о - 2» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.25 Т/с «Авантюрист а» 14.40 Т/с «Літєйний» 17.25, 19.00 Вітаємо Вас 18.30, 22.15 Прес-по ляд 20.20 Смачно о 21.25 Кіноле торій 22.15 Авто-мото-ревю 00.00 Ритми ночі 01.40 Х/ф «Дежа вю» 03.55 Речовий до аз 04.25 А енти вплив 04.55 Уро и тітонь и Сови 05.20 Правда життя

06.00 Країна порад 06.40 М льтфільми 06.45 Ф-стиль 07.10, 05.10 Б дь в рсі! 07.50, 17.25, 04.00 Цивілізація Incognita 08.00, 18.30 Соціальний п льс 09.00 Виховання дитинчат 10.00, 05.30 80 островів нав оло світ 10.40 Х/ф «Життя і дивовижні при оди Робінзона Кр зо» 12.30 С часниця 13.35 У анда 14.45 Арт City 15.20 За сім морів 17.35, 04.45 Щоденни для бать ів 18.15 К мири 19.00 Та е спортивне життя 19.35 Ма ія природи 20.00, 04.15 Ронін. з Дмитром Видріним 20.40 В остях Дмитра Гордона. Наталя Крач овсь а 21.50 Ці аве іно. Немолодий хлопчи Ві тор С хор ов 22.50 Х/ф «Рані» 02.40 Ам рні мелодії (3) 03.00 Х/ф «Неприхована брехня»

05.40, 02.15 Б дин и мажорів 09.00 М/с «Ро и і Копита: Повернення» 09.35 М/с «Пін віни з Мада ас ар » 10.00 Гот й 11.00 Наші в Раші 12.00 Про ин тися славетним 13.00 Т/с «Тат севі доч и» 15.35 Шо маSт о он. Краще 19.00 Х/ф «Гаррі Поттер і Орден Фені са» 21.45 Х/ф «Старсь і і Хатч» 23.50 Спортрепортер 23.55 Х/ф «Воображарі м до тора Парнаса» 03.15, 04.15, 05.00, 05.50 Зона ночі 03.20 У раїнці Любов 04.20 С.Параджанов. Від ладена прем’єра 04.35 Птахи нізда Марії 05.05 Ми ола Лисен о

Рівне-1, НТН

06.00, 10.45 Єралаш 07.00, 09.00 М льти з Л нті ом 07.40 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 08.35 Байди ів а 09.25 Біл а та Стріл а 09.45 М/с «Ліло і Стіч» 11.45 Т/с «Моя пре расна няня» 13.55 Альо, дире тор?! 15.00 Одна за всіх 16.00 Веселі мамзелі 16.40 Х/ф «Нецілована» 18.50 Х/ф «Арма едон» 22.00 Віталь а 23.00 Х/ф «Оселя зла» 01.05 Т/с «Ходячі мерці» 03.20 До світан

Рівне-1, НТН 05.50, 07.15 Прес-по ляд 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 18.40 Патр ль 07.25, 09.10, 13.40 М/ф 08.20 Смачно о 08.50 Невідома планета 09.45 Залізний Ос ар 10.30 Кр ті 90-ті 11.30 Каравансь ий стріло 12.00 Авто-мото-ревю 14.20, 16.40 Вітаємо Вас 16.00 Чоловічі розва и 16.20 Герої міфів 17.20 Модно 17.40 Новини с сіда 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Спорт 19.00 Т/с «Пав тина - 4» 23.00 Головний свідо 00.00 Х/ф «Смертельні в за» 02.00 Речовий до аз 04.05 А енти вплив 05.35 Уро и тітонь и Сови 06.10 Правда життя

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.15 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10, 22.00 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «Бідні родичі» 12.00, 04.15 «Нехай оворять» 15.50 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 03.30 Події Спорт 19.20, 03.35 «Говорить У раїна» 23.00 Т/с «Подр жжя» 01.45 Х/ф «У захопленні від Мамбо» 05.00 Срібний апельсин

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00, 18.20, 22.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.00 По с ті 09.45 Один на один 10.15 Б дьмо здорові 10.30 Штрихи з нат ри 10.45, 17.05 Хітова вежа 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 12.45 Фабри а ідей 13.15 Каз а від Свято о Ми олая 14.15 А нас іно знімали 14.45 Пле аймо мов 16.25, 21.30 Молодіжний прорив 16.45 Ретроспе тива 17.30 Мій рідний рай 17.55, 18.45, 23.35 М зичний алейдос оп 18.00 Азб а ремесел 19.45 Удосвіта 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Гр па ризи 21.15 Та б ло 22.45 Е ономічне оло 23.50 Сл жба розш дітей

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «Бідні родичі» 12.00, 04.20 «Нехай оворять» 15.50 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 03.35 Події Спорт 19.20, 03.40 «Говорить У раїна» 22.00 Т/с «Сліпа ля - 3: А ент для спад оємиці» 01.45 Х/ф «Охоронець Тесс» 05.10 Срібний апельсин

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00, 22.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05, 16.45 Т/Ф 08.20 М з. Фільм 08.40 Моя родина-У раїна 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Гр па ризи 10.30 Та б ло 10.45 Молодіжний прорив 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55 Сл жба розш дітей 12.45 Удосвіта 13.15 Я че аю тебе Ми олаю 14.15 А нас іно знімали 14.45 Пле аймо мов 15.45, 16.25, 17.25, 18.05 М зичний алейдос оп 16.30 Юна зір а 17.05 Та е життя 17.30 Ретроспе тива 18.10 Вони прославили наш рай 18.30 Уряд на зв’яз 19.45 Розмова без нотацій 20.15 Один на один 20.45 На добраніч аз а 21.00 Азб а сма 21.15 У пош ах ле енд 21.30 Квест-шо 22.45 Телеспорт

06.00, 05.10 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.20 Події 07.25 М/с «Н , постривай!» 07.35 Т/с «Інтерни» 08.00 На валізах 09.00 Кращий хар на селі 10.00 Таємниці зіро 11.00 Т/с «Подр жжя» 13.10, 22.10 Т/с «Слід» 15.00, 17.00, 19.20 Т/с «Колір черемшини» 00.00 Х/ф «Відділ. Страшні лейтенанти» 01.50, 03.35 Т/с «Сліпа ля - 3»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Бла а вість 06.30 М льтдарин и 06.55 Офіційні новини 07.00, 22.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 07.55 Уряд на зв’яз 08.20, 21.50 Галерея образів 08.30 Т/Ф 08.50 М з. Фільм 09.45 Телеспорт 10.15 Азб а сма 10.30 У пош ах ле енд 10.45 Квест-шо 11.15 Ч десний анал 11.50 Сл жба розш дітей 12.45 У раїна-морсь а держава 13.15 Непідвладно час 13.45 Світлиця 14.50 Пле аймо мов 15.45 Один на один 16.15 Уро для бать ів 16.40 Повір себе 17.05 Ретроспе тива 17.30 У світі джаз 18.00 Без права на заб ття 18.20 Моя родина-У раїна 18.45 М зичний алейдос оп 19.45 ХАЕС Інформ є 20.00 Знайдіть мене 20.15 Гр па ризи 20.30 Та б ло 20.45 На добраніч аз а 21.00 Перехрестя правди 21.30 Мандри

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


34

ТЕЛЕАФІША 06.05, 04.20 Х/ф «Моя донь а, її хлопець і я» 07.50, 12.55 М льтфільм (1) 08.10 «Ремонт +» 09.00 Лотерея «Лото-забава» 10.10, 10.35 М/с «Чіп і Дейл» 11.00 «К лінарна а адемія. Юлія Висоць а» 11.25 «Давай, до побачення» 13.30 «Чотири весілля - 2» 15.00, 20.15 «Голос. Діти» 17.35 Х/ф «Ялин и» 19.30, 23.45 ТСН 22.30 «Світсь е життя» 00.30 Х/ф «Се с, брехня і відео» 02.30 Х/ф «Хороший рі »

06.00 Ран ова молитва 06.10, 09.50 Кро до зіро 06.50 Час

льт ри

07.20 Моя земля - моя власність 07.30 Сільсь ий час 08.00 У равто онтинент 08.25 Корисні поради

Íåäiëÿ, 23 ãðóäíÿ

08.40 7 природних ч дес У раїни 09.05 Золотий

са

09.30, 03.45 Хто в домі хазяїн? 10.30 Ближче до народ 11.00 Маю честь запросити 11.50 Фінал Національно о відбор на Міжнародний пісенний он

рс

«Євробачення-2013» 13.50 Шеф-

хар раїни

14.45 Т/с «Мос ва. Три во зала» 18.25 Діловий світ 18.55 «Мелодія двох сердець». Концертна про рама Білонож ів 20.30 У раїна інноваційна 20.40, 02.00 Головний ар

мент

20.50, 01.50 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и тижня

04.20 «Найроз мніший» 05.45 М/ф «Л с нчи » 07.05 М/с «Він с» 08.00 М/с «Маша і Ведмідь» 08.35, 03.05 «Глянець» 09.35 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.10 «НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» 11.10 «Свати біля плити» 11.35 Про рама «Весільний розмір» 12.35 Т/с «Йд тебе ш ати» 20.00, 00.50 Подробиці 21.00 Т/с «В очі ванні охання» 01.35 Концерт «ВІА ГРА. 10 ро ів»

№48 від 12 р дня 2012 ро

06.30, 18.40 Київсь ий час 06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20 Час спорт 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 14.55 , 16.10, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 06.25 По ода 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 , 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 04.00, 05.00 Час новин 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 Бізнес-час 07.30 Кл б 700 08.30 Феєрія мандрів 09.10 Ві но в Амери 09.35 Вели а політи а 10.10 Технопар 11.20 Трансмісія 12.10, 04.15 Життя ці аве 13.15 Мотор 14.20 Гра долі 15.15 Машина час 16.15 Фа тор безпе и 17.15 Подат и 17.30 Новини Київщини 18.15 Ві но в Європ 19.30, 01.10, 05.10 РесП блі а 20.50, 03.30, 06.20 Тема тижня 21.00, 02.20 Час: підс м и тижня 21.40, 03.00 Час-тайм 22.00 Територія за он 22.35, 03.40 Кіно 23.40, 04.35 Хроні а тижня

21.30 Фінансова правда 21.40 Точ а зор 22.00 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Підс м и 23.35 Олімпійсь ий ви ли 23.50 Концерт П.Зіброва. 2 частина 02.10 Х/ф «Холодне літо 53- о» 04.05 «Се рети спіх » з Н.Городенсьою 04.35 Спортивна про рама 05.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатю

05.35 М/ф «Жил-был пес», «П тешествие м равья», «Тайна третьей планеты» 06.40 Х/ф «Недільний тато» 08.15 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.25 «Їмо вдома» 09.45 «МастерШеф - 2» 13.45 «Карао е на Майдані» 14.45 «Х-Фа тор - 3» 19.00 Битва е страсенсів 21.30 Х/ф «Я бажаю тобі себе» 23.50 Х/ф «Сні на олов » 01.45 Х/ф «Ш айте жін » 04.05 Нічний ефір

05.40, 18.45 Фа ти 06.00, 04.25 Світано 06.20 Квартирне питання 07.05 Ане доти по- раїнсь и 07.35 Дача 08.10 Дивитися всім 09.20 ОлімпіЛяпи 09.45 Наша Russia 10.25 Козирне життя 10.55 Інший ф тбол 11.20 Спорт 11.25 Х/ф «Тат сі без ш ідливих звичо » 13.50 Х/ф «П ть» 16.00 Х/ф «Втеча» 19.45 Останній ерой-2 21.15 Х/ф «Сволота» 23.20 Х/ф «Брестсь а фортеця»

06.00 Щоденни для бать ів 06.30 М льтфільми 06.40 Віра, Надія, Любов 07.35, 20.40, 04.45 Світсь і хроні и 08.00 Соціальный п льс вихідних 09.00 Ці аве іно. Немолодий хлопчи Ві тор С хор ов 10.00, 04.20 Б дь в рсі! 10.35 Ф-стиль 11.00, 05.35 80 островів нав оло світ 11.40 Х/ф «Заб та мелодія для флейти» 15.00 За сім морів 15.30 Арт City 16.50, 20.00, 05.20 Цивілізація Incognita 17.00 Вели е фотополювання Да а Гарднера 17.40 У раїна-Европа: Маятни Ф о 18.30, 04.00 Світ за тиждень 19.00 Та е спортивне життя 19.35 Ма ія природи 20.15, 05.10 К мири 21.00 Оле сій Баталов. Доро а наша людина 22.10 Х/ф «Рані» 02.15 Ам рні мелодії (3) 02.45 Х/ф «Літні забав и»

06.00 Єралаш 07.00, 09.00 М льти з Л нті ом 07.40 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 08.35 Байди ів а 09.25 Біл а та Стріл а 09.45 М/с «Ліло і Стіч» 10.10 М/ф «По емон назавжди» 11.55 М/ф «Горбань із Нотр Дам 2» 13.10 М/ф «Ліло і Стіч 2: Вели а проблема Стіча» 14.40 Х/ф «Нецілована» 16.50 Х/ф «Страхітливо арний» 18.40 Т/с «Моя пре расна няня» 19.20 Одна за всіх 20.20 Віталь а 21.35 Даешь молодьож! 22.40 Веселі мамзелі 23.05 Х/ф «P.S. Я тебе люблю» 01.35 Альо, дире тор?! 02.25 До світан

05.55, 08.25, 02.00 Б дин и мажорів 07.45 Цер ва Христова 08.00 Запитайте лі аря 09.15 М/с «Ро и і Копита: Повернення» 09.55 М/с «Пін віни з Мада ас ар » 10.15 Шо Шара 11.20 Недільний офіс 12.20 Т/с «Щасливі разом» 14.25 Х/ф «Кейт і Лео» 17.00 Х/ф «Гаррі Поттер і Орден Фені са» 20.00 Х/ф «9 ярдів» 22.00 Х/ф «За і Мірі знімають порно» 00.05 Спортрепортер 00.10 Х/ф «Самотній Санта ш ає місіс Кла с» 02.40, 03.35, 04.30, 05.15 Зона ночі 02.45 Тб про ТБ 03.15 Шан йте майстрів замолод 03.40 За блений рай 04.35 Бистроплинний сон

Рівне-1, НТН 06.40, 09.40, 10.50 М/ф 07.40 Рано Надії 08.10, 18.00 Рівне за тиждень 08.30, 18.20 Спорт 08.50, 18.40 Патр ль 09.10 Новини с сіда 09.30 Моя люблена робота 10.15 Модно 10.30 У раїнсь і традиції 11.10 Домашні любленці 11.30 Ле енди арно о розш 12.00, 04.20 А енти вплив 13.00 Т/с «Спас під березами» 15.00, 16.50 Вітаємо Вас 16.20 Смачно о 17.40 Кіноле торій 19.00 Т/с «Зворотній відлі » 23.00 Кр ті 90-ті 00.00 Х/ф «Гвинт» 01.40 Х/ф «Хлопець з Марс » 03.20 Речовий до аз 05.20 Уро и тітонь и Сови 05.30 Правда життя

06.00, 05.30 Срібний апельсин 06.40 Події 07.00 Х/ф «Охоронець Тесс» 09.00 Лас аво просимо 10.00 Герої е ран 11.00 Т/с «Подр жжя» 14.10 Т/с «Слід» 16.00, 20.00 Т/с «Колір черемшини» 19.00, 03.15 Події тижня 21.00, 22.30 Т/с «Інтерни» 00.15 Х/ф «Четверта р па» 02.30, 04.00 Т/с «Ведмежий т»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Повнота радості життя 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 О ляд подій тижня 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50 Т/Ф 08.10 Вони прославили наш рай 08.30, 14.00 У світі джаз 09.30 Знайдіть мене 09.45, 17.00 М з. Фільм 10.00 Мандри 10.20, 15.30 М зичний алейдос оп 10.30 День 11.00 Ч десний анал 11.50 Сл жба розш дітей 12.30 По с ті 13.30 М зи Майстра 14.40 Аннина ора 15.35 Іноземна для дітей 15.45 Західний е спрес 16.30 Абет а здоров’я 17.20 Б овинчи и-веселинчи и 17.50 Е от р 18.00 Місь е ільце 18.30 Квест-шо 19.30 П льс РАЕС 19.45 Тінейдж-простір 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 Почер долі 21.30 Європейсь ий дім 22.30 У пош ах ле енд 22.45 Хітова вежа 23.15 К льт рний простір

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ Знайомства

Симпатична, ці ава жін а, 47 р., без омпле сів, ш ає порядно о чолові а для др жби і приємно о проведення час . Конта ти: Код: 0207 ПОО

Самотній, добрий хлопець, 39 р., познайомиться з доброю дівчиною для створення сім’ї, з оден на переїзд. Конта ти: Код: 2411 ШВК.

ВІН ЧЕКАЄ

Самотній, добрий чолові , 39 ро ів, познайомиться з доброю дівчиною, для створення сім’ї. З оден на переїзд. Конта ти: Код: 2809 ШВК

ВОНА ЧЕКАЄ

Рівнян а, 52/155/58, спо ійна, врівноважена, без матеріальних та житлових проблем, вір юча, познайомлюсь з чолові ом для серйозних стос н ів, можливо з пенсіонером, інвалідом 3- р пи. Конта ти: (095) 486-87-45

Жін а 49/166/63, рівнян а, приваблива, освіта вища, без ш/з, бажає з стріти порядн людин для сімейно о життя. Конта ти: од: 2710 БІВ Жін а 52/168/57 познайомиться з порядним чолові ом до 55 р. для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 2711 СНМ Жін а 54/156/57, вдова, познайомиться з порядним чолові ом відповідно о ві для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 3011 АГА Жін а, 44 р., стр н а, познайомиться з чолові ом без житлових проблем для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0112 КОМ Красива жін а познайомиться з порядним чолові ом 40-45 р., не схильним до повноти, для серйозних стос н ів. Конта ти: (098) 057-08-52 Рівнян а 28/155/57, розл чена, 2 дітей, без ш/з, добра, порядна, ш ає чолові а для створення сім’ї, без ш/з, з МПВ не т рб вати. Конта ти: Код:2704СКВ Рівнян а, 32 р., познайомиться з чолові ом для створення сім’ї. Конта ти: Код:1503СЛВ Рівнян а, 55/167/63, симпатична, не схильна до повноти, осподиня, познайомиться з вірним, добрим, спо ійним чолові ом для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0606 АСС Симпатична жін а 53/162/64, житлом забезпечена, познайомиться з матеріально-забезпеченим чолові ом без ш/з до 63 р. Конта ти: Код: 2105 ОГ І Симпатична, стр н а рівнян а, 36/168/53, познайомиться з порядним, матеріально забезпеченим рівнянином. Конта ти: Код: 1805 ОТМ

40/168 з метою одр ження познайомиться з дівчиною приємної зовнішності, не схильної до повноти, з нормальною психі ою, ві ом 2835р., зростом 165-175 см, без дітей та планів на дітей. Конта ти: (067) 648-62-49 (в б дні після 18.00) Рівнянин, 68 ро ів, приємної зовнішності, бажає створити сім’ю і осподарювати з жін ою з ближньо о селища, можливо з Рівно о, я а має родичів ближньом селі. Конта ти: (097) 894-13-09 Вдівець, з сільсь ої місцевості (неподалі міста), 55 ро ів, познайомиться з жін ою-вдовою або без дітей. Конта ти: Код: 2302ГАЗ Вдівець, порядний, надійний, без ш/з та матеріальних проблем, познайомиться з жін ою до 50 р. Конта ти: Код: 2404 ЛМВ Немолодий чолові створить сім’ю з інтелі ентною, ніжною жін ою до 170 см, без ш/з. Наші народжені діти отримають анадсь е ромадянство. Конта ти: Код6 2404 МВП Рівнянин, 19 ро ів, познайомиться з дівчиною від 18 до 20 ро ів, без ш ідливих звичо для стос н ів. Конта ти: Код: 0907ДІС Рівнянин, 33/170/63 познайомиться з дівчиною для спільно о життя. Конта ти: Код: 1905 ЛСЛ Рівнянин, 38 р., познайомиться з жін ою для спільно о життя. Конта ти: Код: 3107 ЛСЛ Рівнянин, 48/175, розл чений, без ш/з, познайомиться з жін ою 38-43 р., простою, стр н ою, для створення сім’ї. Конта ти: Код: 0509 МВЕ Рівнянин, 53 р., познайомиться з жін ою, дівчиною, для проведення вільно о час , матеріальна підтрим а. Конта ти: Код: 2503 СТУ Рівнянин, 54/175/80, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0107 ФМД Рівнянин, вдівець, 58 р., добрий, порядний, без ш/з, хоч з стріти жін до 52 р., без ш/з, для створення сім’ї, працюю. Конта ти: Код: 0504КАО

Чолові , 41/173/86, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів, можливо сім’ї. Конта ти: Код: 2708СРБ

Чолові , 42/180, рівнянин, без ш/з, одр жений не б в, познайомиться з ва ітною дівчиною, для створення сім’ї. Конта ти: Код: 2010КВВ

Чолові 38 р., без ш/з, спо ійний, вихований, познайомиться з жін ою для приємних з стрічей або створення сім’ї. Конта ти: Код: 0112 ОМА

Чолові , 45/170/65, одр жений не б в, порядний, познайомиться з сільсь ою жін ою до 43 р., з ідною на переїзд, можливо з однією дитиною. Конта ти: Код: 1811 АБВ

Чолові 38/170/70, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 2210ППФ

Чолові , 50/176/68 познайомиться з жін ою до 50 р. для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 3003 ЛІП

Чолові 38/174/70 познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів або створення сім’ї, можливо з дитиною. Че аю вашо о листа, обов’яз ово передзвоню. Конта ти: Код: 2210 ППС

Ш аю жін для життя, ві від 40 до 50 р. Конта ти: Код:1009 ПОЄ

Чолові 39 р. познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 3107 ЛОЛ Чолові 39/178/68, розл чений, спо ійний, познайомиться з жін ою, несхильною до повноти, для сімейних стос н ів. Конта ти: Код: 3107 ЛСЛ Чолові 55/175/80, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 2510КОА Чолові 56/174/70, познайомиться з порядною, незалежною жін ою відповідно о ві для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0712СВП Чолові 61/170/67, познайомиться для створення сім’ї з одино ою, доброю, приємної зовнішності жін ою, без ш/з, до 55 р. Конта ти: Код: 1505 ВВМ Чолові 65 р. познайомиться з жін ою, я а має неповнолітніх дітей для створення сім’ї та виїзд за ордон. Конта ти: м. Рівне, 33000,а/с63 Чолові познайомиться з жін ою 28-38 р., для серйозних відносин або створення сім’ї, че аю листа, відповім обов’яз ово. Конта ти: Код: 0312 САН Чолові познайомиться з жін ою до 60 р. для проведення вільно о час , можливо створення сім’ї. Конта ти: Код: 1212 ОАВ Чолові познайомиться із самодостатньою, незалежною жін ою, з вищою освітою, в межах 70 р. Конта ти: Код: 2611 КІМ Чолові , 38 ро ів, познайомиться з жін ою для серйозних відносин. Конта ти: Код: 1907 ППС

Загублено, знайдено

Втрачене посвідчення дитини • з ба атодітної сім’ї ВК № 040860, видане на ім’я Свириди Сер ія Єв енійовича, вважати недійсним Втрачене посвідчення дитини • з ба атодітної сім’ї ВК № 040861, видане на ім’я Свириди Юрія Єв енійовича, вважати недійсним Втрачений паспорт СР 374283, • виданий Рівненсь им МУ УМВС У раїни 21.03.1998 р. на ім’я Шилю Оль и Романівни, вважати недійсним Втрачено свідоцтво на право власності б дин ом, видане 10.03.1983 ро Рівненсь им ви он омом на ім’я Балабат Володимир Михайлович, прохання поверн ти за вина ород . Конта ти: 22-10-93, (096) 368-63-31 За блений атомобільний люч в районі речово о рин прохання поверн ти за вина ород . Конта ти: (098) 978-78-57 Знайдено паспорт, виданий Радивилівсь им РВ УМВС У раїни на ім’я Шайди Володимир Михайлович. Конта ти: (098) 501-89-71

СТАНОМ НА 11.12.2012 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ: 2404 ЛМВ – 1 лист 2704 СКВ – 1 лист 0208 АЛІ – 2 листи 0606 АСС – 2 листи 0712 СВП – 2 листи

2510 КОА – 2 листи

2710 БІВ – 1 лист

0810 ШВГ – 1 лист 2708 СРБ – 1 лист

1906 МЮВ – 1 лист 1212 ОАВ – 1 лист

2611 KIM – 1 лист 0312 CAH – 1 лист

2711 СНМ – 1 лист 3011 АГА – 1 лист

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До ва и допис вачів р бри и «Знайомства»! Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збері аються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців стя ється подвійна оплата.


№48 від 12 р дня 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

•ПОБУТ •ТЕРМІНОВО •ГОРОСКОП •КРОСВОРД

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

6 тор ових а ентів, 8 працівни ів с лад , 2 офісних працівни ів, в тор ов фірм , терміново, навчання за рах но фірми. З/п 700 рн/тиждень на почат овом етапі. Конта ти: 62-30-22, (097) 645-91-28

• Інформаційно- онс льтаційні • посл и з працевлашт вання

В НОМЕР

Водителям C,D,E и спецтехни и в строительн ю омпанию, Харь ов. Вахта, з/п до 3500 рн./неделя, оплата понедельно. Автомашины новые, есть своя рем. база. Жилье и питания. Конта ты: (066) 024-89-10 Водителям всех ат. в Харь овс ю строительн ю омпания. Возможны перевоз и по У раине. Офиц. тр до стройство, оплата от 3750 рн. до 4500 рн./неделя, проживание и питание бесплатно. Конта ты: (066) 875-39-25 Водителям ат. Д, для работы на маршр тах . Киева, автоб сы Бо даны, з/п от 5000 рн., ремонт и заправ а за счет предприятия, ино ородним - жильё. Конта ты: (067) 600-01-61, (095) 603-01-05, (050) 900-34-44

Водію, ат. В,С. Конта ти: (098) 815-48-25

Водителям ат.С,D,E, механизаторам на пост. работ в строительн ю омпанию «Преми м- ласса» в Днепропетровс е. Вахта, з/п от 3500 рн./неделя. Проживание + питание. Конта ты: (099) 471-86-23

в Польщі. Конта ти: (096) 994-57-15

Водителям ат. С,Д,Е, в строй омпанию, офиц.тр д., Днепропетровс . Автомобили 10-20т (ДАФ, Рено, Вольво, МАН). Техни а новая, тех.обсл. З/п от 7000 рн. + переработ и. Жилье, питание, мед.страх., соцпа ет предостав. Вахта (30/15, 14/14). Конта ты: (066) 074-99-53

• •Не а ентство. Тор овій фірмі терміново потрібні співробіт-

К р’єрам. Конта ти: (096) 607-65-04

ни и на різні ва ансії, можливо без д/р, є перспе тива, з/п від 2500-5000 рн. Конта ти: 40-02-39, (097)759-51-73

Охоронни ам на вахт , Київ, • без д/р, з/п 3000 рн./тиждень, 7/

7, 14/14, виплати потижнево або 450 рн./зміна, в приміщенні опалюється, + житло, харч вання. Конта ти: (044) 383-06-02, (098) 963-11-02

Бармен, ДР, достойна заробітна плата, др жній оле тив. Прибиральниця, рафі роботи позмінний. Менеджер з продаж , ДР. Е спедитор, з ДР. Офіціант, потижнево, ом ні абельність, охайність. Охоронни , спортивної тілоб дови, 160 рн/доба, рафі роботи доба через дві. Автомийни , позмінний рафі роботи, з.п. від 2000 рн. Менеджер в тор овий відділ, ДР в продажах. Касир, можна без ДР (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. К хар в афе, потижневий рафі роботи, ДР, охайність, ом ні абельність. Продавець одя , ДР. Тор овий а ент, ДР, ом ні абельність, з/п за домовленістю, ДР, бажано власне авто. Майстер виробів з б рштин , з.п. від 1000 рн. рафі роботи 8.0017.00. проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Пер ар, ДР, з.п. при співбесіді. Обтя вальни меблів, ДР, з.п. за домовленістю, бажано власний інстр мент. Менеджер з продаж б дматеріалів, ДР в продажах. Водій ате орії В, С, Д/Р, без ш ідливих звичо . Пос домийниця, потижневий рафі роботи, ом ні абельність. Диспетчер-ло іст, ДР в ло істиці по У раїні та за ордоном. За рійниця, ДР, бажання працювати. Адміністратор, ДР в ресторанном бізнесі від 1 ро . Головний б х алтер, знання 1С, відповідальність Слюсар-еле три , ДР. Помічни харя, арна заробітна плата, охайність, відповідальність Швач а, ДР, бажання працювати, оплата до овірна. Дизайнер, знання PHOTOSHOP, ДР обов’яз ово. Шеф- хар, ДР, рафі позмінний, достойна оплата. Менеджер з продаж запчастин до автомобілів. Менеджер з продаж автомобілів, ДР в продажах. Водій-е спедитор, ДР водієм-е спедитором. Слюсар–монтажни , ДР. Автомийни , 8 од. рафі роботи, є нічні зміни. Прибиральниця. Тор овий а ент, власне авто, ДР в продажах мінімальний, з.п достойна. С первайзер, Д/Р 2 ро и в тор івлі. Менеджер з продаж еле тропрод ції, ДР в продажах від 1 ро , власне авто. Охоронни (вахтовий метод). Менеджер з ре лами, ДР не обов’яз овий, знання ПК. С ладовий ло іст, ДР зав оспом, ведення с ладів. Шеф – хар, ДР., арна оплата праці. Продавець на осптовари, в-о, ДР продавцем. Б х алтер – а дитор, з/п від 3000 рн., відрядження по У раїні. Адміністратор автосалон , вища освіта, ом ні абельна, приємної зовнішності, знання ПК. Тор овий а ент, ДР мінімальний. Завс ладом, ДР

35

Па вальни ам иївсь их тортів в па ов и, Київ, без д/р, /р 7/7, 15/15, оплата потижнево, 3000 рн./тиждень, в приміщенні опалюється, житло та харч вання надаються. Конта ти: (044) 362-99-86, (097) 949-19-63

Повний підбір персонал в зв’яз з від риттям ново о філіал . Конта ти: (096) 607-65-04

Працівни ам на збір овочів в теплиці, Київ, без д/р, /р 7/7, 14/14, з/п 4100 рн./2 тижні, оплата потижнево, в приміщенні опалюється, житло та харч вання надається. Конта ти: (044) 383-15-31, (096) 157-53-45

Приймальни ам с лотари та ма лат ри. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71, (067) 674-42-87

• •Робот вдома, для всієї сім’ї, дохід 2500 рн./міс. Деталі

Продавцям. Конта ти: (096) 607-65-04

поштою. Від вас: 2 онверти на а/с 2075, «Новація», Марі поль, Донець а обл., інд. 87502. Конта ти: novaship@list.ru

• • Тор овим представни ам. Конта ти: (096) 607-65-04 •Фас вальни ам ма аронних виробів, Київ, без д/р, вахта 7/7, Сторож . Конта ти: (067) 968-28-75

14/14, надаємо житло, з/п 430 рн./ день, виплати щоденно, в приміщенні опалюється. Конта ти: (044) 383-17-91, (096) 404-32-44

Б льдозеристам, э с аваторщи ам, авто рановщи ам, водителям по р зчи а в строительн омпанию, Харь ов, не с димы. З/п от 3500 рн./неделя, 12-час. рабочий день. Офиц. тр д-во, жилье + питание. Конта ты: (099) 636-02-73 Водителям 1 ласса, тра тористам, б льдозеристам, рановщи ам, срочно в . Харь ов, машины 5-20 т. (отечеств., иномар и), з/п от 3000 рн. за вахт 7/7, проживание и питание предоставляется. Конта ты: (099) 632-53-79 Водителям 1- о, 2- о ласса на постоянн ю работ , Харь ов в строй омпанию, вахта 20/10, 30/15, з/п от 3000 рн. в неделю, новый автопар , рембаза, проживание, питание. Оформление со ласно КЗоТ У раины. Конта ты: (099) 636-03-20 Водителям C, D, E в строительн ю омпании, Харь ов, пассаж./ р зоперевоз и ( ород/область). Вахта, жилье, питание. З/п до 10500 рн. за вахт , оформление, соц. па ет. Конта ты: (099) 076-87-49

Водителям, всех ат., Харь ов для р зоперевозо по ород /обл., по У р. Работа р ло одичная. Вахта 20/10,15/7. З/ п от 3500 рн./неделя. Жилье, питание. Техни а новая, э спедитор предостав. Полный соцпа ет. Конта ты: (095) 323-53-49 Водителям, срочно, Харь ов в связи с расширением АТП (С ания, Мерседес, ДАФ, МАН). Машины на страхов е, ремонт за счет фирмы, о/р не менее 3 лет, без в/п. Можно вахтой + соцпа ет, питание, жилье и с точные. ЗП достойная, высо ая. Конта ты: (066) 875-27-95 Водителям, Харь ов на р зоперевоз и строительной омпании. Желательно с о/ р на хороших машинах, ат. С и выше. Для ино ородних вахта 15/7, 20/10, 30/15. З/п 4200 рн. в неделю. Питание + жилье. Конта ты: (099) 287-55-17 Водителям-профессионалам в Харь ов на р зоперевоз и по ород и обл., ат. С и выше, без в/п. Первые дни – поезд и с э спедитором. Для ино ородних – вахта 15/ 7 и 20/10. Жилье, питание + соц. па ет. ЗП 3500 рн. в неделю. Конта ты: (050) 282-00-21 Гипсо артонщи ам, отделочни ам, сварщи ам, эле три ам, сантехни ам, Харь ов, в связи с от рытием новых объе тов. Об чение. ЗП до 10500 рн./вахта. Жилье, питание, инстр м. за счет фирмы. Конта ты: (066) 678-29-64 Главном инженер ПТО, ладовщи ам, се ретарям, в .Новый Урен ой, вахтовым методом. Лиц. АВ 585011, МСПУ 13/09/2011. Конта ты: (057) 757-48-77 Гр зчи ам, подсобни ам, фасовщи ам, мар ировщи ам на с лады стр. обье тов в Днепропетровс , вахта (30/10, 15/15). З/п от 2500 рн. в неделю + премии. Офиц. тр д, жилье, питание, спецодежда за счет фирмы. Конта ты: (066) 148-60-32 Гр зчи ам, па овщи ам-фасовщи ам, пар овщи ам, ТРК ласса «Лю с» в . Харь ов на постоянн ю работ , об чение, став а 2500 рн./неделя, обм ндирование, жилье, питание. Конта ты: (066) 670-26-92 Каменщи ам, ровельщи ам, бетонщи ам, р зчи ам, разнорабочим, строителям всех ате орий на пост. работ в Харь ов. Вахта на выбор, оплата стабильная – 3500 рн./неделя. Спецодежда, питание, жилье, соц.па ет. Конта ты: (099) 048-18-96 Машинистам рана на сеничном и пневмо олесном ход , авто рановщи ам, э с аваторщи ам, б льдозеристам на Комац , авто рейдеристам, водителям на самосвалы, ат и, Днепропетровс . Вахта. ЗП-6500-8700 рн. Проезд, жилье, питание, спецод. Конта ты: (095) 666-35-11 Отделочни ам, малярам, шт ат рам, разнорабочии, срочно в Харь овс ю строительн ю фирм . Вахта 30х20, 20х10, 28х14. ЗП став а 3500 рн./неделя + премии. Проживание и питание обеспечиваем. Конта ты: (066) 885-03-94 Охрана в . Харь ов на постоянн ю работ в остиничный омпле с. Вахтовый режим 20х10, 15х7, 30х20. ЗП от 7000 рн. за вахт . Офиц. оформление + жилье + питание. Конта ты: (099) 174-50-27 Охрана в Харь ов, проезд, форма за счет фирмы, тор .-развл. омпле сов и остиниц на осенне-зимний период. Работа на КПП - 300 рн. в с т и. Жилье + питание, можно вахтой 7/7, 15/9, 20/10, без в/п, желание работать. Конта ты: (095) 048-67-09 Охрана срочно треб ется в элитный оттеджный посело в . Харь ов. Вахта. З/ п до 9 600 рн. Оф. оформ., форма, жилье, питание. Конта ты: (066) 059-74-40 Охрана строит. объе тов и сопровождение перевозо строй р зов, Днепропетровс (без в/п). Кр ло одичная работа. Вахта 30/20, 28/ 14, 20/10, з/п 1500-2000 рн. в неделю. Полный соцпа ет, питание, жилье. Конта ты: (066) 271-99-10 Охрана, срочно треб. в связи с от рытием новых объе тов в Днепропетровс е, из ре ионов У раины, вахта, по тр д. ни е, своевр.оплат до 9600 рн., обм ндир., соцпа ет, 2-раз.питание, жилье. Конта ты: (066) 344-87-45


БІРЖА ПРАЦІ

36

№48 від 12 р дня 2012 ро

«ГАРЯЧІ» ВАКАНСІЇ К харі з досвідом роботи в мереж отелів 4* - заробітна плата від 5140 рн, без оштовне проживання зі всіма поб товими зр чностями, без оштовне харч вання Монтажни и еле тротехнічно о обладнання. За 30 м від Варшави. Потрібні люди з досвідом праці чи з еле тротехнічною освітою. 18 рн/ одина – монтаж еле тротехнічних в злів, світлодіодних тр бо , па вання, обсл ов вання машин SMT – проживання за рах но роботодавця зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Обвалювання риби цінних порід (лососеві, осетрові) – розділення на філе, м. Каліш, з.п. 20 рн/ одина, свят ові та вихідні дні 38 рн/ одина, проживання за рах но роботодавця в отелях вищо о ґат н , харч вання за власний ошт Па вання, фас вання, зваж вання отових рибних напівфабри атів – м. Чехостово, заробітна плата від 18 рн/ одина, проживання за рах но роботодавця, харч вання за власний ошт Па вання, фас вання, зваж вання м`ясних напівфабри атів, м. Піон и, заробітна плата 4113-4627 рн/місяць, один без оштовний повноцінний обід, проживання без оштовне зі всіма зр чностями Ком нальне підприємство м. Вроцлава набирає працівни ів на прибирання східцевих літо , плас их дахів б дин ів від сні і льод – з.п. 23 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма зр чностями, харч вання за власний ошт Помічни и на б дівництво (вн трішні роботи) м. Вроцлав – заробітна плата від 23 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма зр чностями, харч вання за власний ошт Спецалісти мані юр та педи юр , майстри з досвідом роботи в салони м. Вроцлава – знання всіх техні та техні и а рилової та селевої оброб и ні тів, заробітна плата від 25 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Працівни и на с лад еле троні и м. Вроцлав – па вання, па ет вання, видача та завантаження товар для лієнта – з.п. 23 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт То ар-фрезер вальни 5-6 розряд - 30-35 рн/ одина, проживання без оштовне, харч вання за власний рах но , повернення оштів за доро Прибирання с пермар етів м. Тор нь, Лодзь, Познань – заробітна плата від 18 рн/ одина, проживання без оштовне, харч вання за власний ошт Ковалі - х дожня ов а – ви отовлення балюстрад, з.п. від 7713 рн + премії, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями – харч вання за власний ошт

ПОСТІЙНІ ВАКАНСІЇ Різноробочі на м`ясо омбінати – с часні промислові лінії – сорт вання, па вання, фас вання, інша не валіфі ована праця, заробітна плата від 4800 рн, на дея их м`ясо омбінатах 1-2 без оштовні обіди, можливість придбання прод тів харч вання за цінами виробни а, омфортабельне без оштовне проживання Зварни и автомат – напівавтомат, ар он – заробітна плата від 6400 до 9600 рн, в залежності від с ладності ви он ваних робіт, без оштовне проживання зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Обвалювальни и-жил вальни и м`ясних т ш (свинина, яловичина) – заробітна плата від 5600 до 16000 рн, дея і підприємства пропон ють 1-2разове харч вання, без оштовне проживання зі всіма поб товими зр чностями Б дівельни и всіх спеціальностей (передбач ваний масовий набір з весни по осінь) – заробітна плата від 6400 до 16000 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями. Харч вання за власний ошт То арі ЧПУ – заробітна плата від 5600 рн, проживання без оштовне, харч вання за власний ошт Столяри-меблеви и, столяри-станочни и, столяри- ар асни и, оббивальни и м`я их меблів, помічни и столярів – заробітна плата від 4800 до 8000 рн, проживання без оштовне, харч вання за власний ошт Швач и операційні, швач и індивід ально о пошив , швач и по ш ірі і ш ірозамінни ах – заробітна плата від 4800 до 8000 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Різноробочі в теплиці з вирощ вання шампіньйонів – заробітна плата від 4800 до 7200 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Різноробочі на тваринниць і ферми – заробітна плата від 3856 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні

ПЕРІОДИЧНІ ВАКАНСІЇ До лядальниці за людми похило о ві за місцем їх проживання – заробітна плата від 3856 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні По оїв и – отельні омпле си по всій Польщі – заробітна плата від 3856 рн/ в місяць, в пансіонатах проживання та харч вання без оштовне, в мережах місь их отельних омпле сів – харч вання за власний ошт Помічни и по хні. Пос домийниці – заробітна плата від 3856 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні – отельно-ресторанні омпле си відпочин ових зон Польщі Бармени – заробітна плата від 5142 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні – отельно-ресторанні омпле си відпочин ових зон Польщі Офіціанти – заробітна плата від 3856 рн + чайові+ преміальні - Проживання та харч вання без оштовні – отельно-ресторанні омпле си відпочин ових зон Польщі Працівни и с ладів та с пермар етів – заробітна плата від 4800 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Різноробочі на фабри и та заводи – пав вання, фас вання, зачист а, зваж вання, прибирання – інші не валіфі овані роботи – заробітна плата від 4800 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт

Охрана, срочно, в . Харь ов, физ. здоровы, не с димы! Вахта. Оформ. по тр довой ни е, оплата до 3200 рн./неделя, жилье, питание, форма. Конта ты: (095) 392-59-68 Охрана, срочно, в Харь ов, физичес и здоровые, не с димые. Вахта. Став а 3200 рн./неделю, форма, жилье, 2-разовое питание от омпании. Конта ты: (066) 690-23-28 Охрана, срочно, толь о треб. в Харь овс ю охранн ю омпанию. ЗП 3000 рн. в неделю + переработ и, премии. Жилье, питание, соц. па ет предоставляем. Конта ты: (095) 321-89-57 Охранни ам для элитных дач, остиничных омпле сов Харь ова, можно без о/р, сл жба в армии, без в/п, желание работать. Вахта 7/7, 15/9, 20/10, 30/20. Жилье, питание, оф. тр д. ЗП 3500 рн. в неделю. Конта ты: (066) 903-61-13 Охранни ам на вахт , Днепропетровс , сл жба на КПП, работа с амерами набл., з/п 2700 рн./неделя+ омандировочные., 8.00-17.00. Вахта (14/14, 30/15). Форма. Жилье, 3-раз.питание на обье те. Конта ты: (066) 148-57-98 Охранни ам элитно о остинично о омпле са Преми м- ласса в . Харь ов. Об чаем под себя, бывшие военносл жащие приветств ются. Оплата стабильно 3500 рн. в нед. Офиц. тр до стройство + соц. па ет, вахта, жилье, питание. Конта ты: (066) 867-96-81 Охранни ам, Днепропетровс , вахта, реп о о телосложения без в/п, можно без о/р. З/п от 6900 рн. и выше. Жилье, питание предоставляется, официальное тр до стройство, арьерный рост. Конта ты: (096) 026-90-04 Охранни ам, на охран элитных омпле сов и остиниц евростандарта, Харь ов, дневные смены по 12 час. З/п 3700 рн. в неделю, выдача понедельная. Для ино ородних вахта 7/7, 15/9, 20/10. Конта ты: (099) 601-38-53 Охранни ам, разнорабочим, р зчи ам, пар овщи ам, срочно, Харь ов, можно без сл жбы в армии, офиц. оформ. Проживание, питание, проезд, возможно вахта, з/п 3000 рн. в неделю. Конта ты: (066) 674-27-92 Пар овщи ам, носильщи ам, охранни ам в остиничный омпле с «Преми м- ласса» . Харь ов, о/р не обязателен, об чение/пере валиф. - за счет фирмы. Оплата от 2500 рн/неделя. Питание, соц.па ет, жилье. Конта ты: (095) 323-67-74 Працівни ам в осметичн омпанію, енер ійним, а тивним, ом ні абельним, з д/р в продажах, терміново, з/п висо а. Конта ти: (050) 252-07-11 Працівни ам для розсил и ре лами вдома, терміново, з/п 2700 рн., чесність, офіційність, б дь-я ий ві , ре іон. Писати: 61123, Хар ів, а/с 100 (Д-10). Компанія «ФлоранжГр п». Вложити 2 онверти для відповіді Працівни ам на процеси перероб и прод ції та ви отовлення м’ясних виробів, на птахофабри «Київсь а», з/п до 460 рн. за змін , іно ороднім житло та харч вання. Не а ентство. Конта ти: (098) 065-60-56, (066) 802-69-51 Працівни ам на різні посади, в онсервний завод в місті Київ, ч/ж, з/п від 6700 рн. за вахт , ртожито , 2-разове харч вання, соцпа ет. Конта ти: (098) 864-67-34

Б дівельни и всіх спеціальностей в Ан лію – обов`яз ова наявність письмової ре омендації від б дівельної фірми на фірмовом блан з мо рою печат ою, завірена підписом ерівни а фірми, від ривається річна робоча віза 360Х360, онтра т з фірмою роботодавцем, від риття робочої візи в Ан лію на території Польші, повне соціальне та медичне забезпечення від фірми –роботодавця, зробітна плата від 18400 рн

Работ в Киеве. Фасов а, па ов а ондитерс их изделий, м/ж, можно без о/р. Вахта 14/14, 30/15. З/п от 425 до 460 рн/смена. Жилье, питание. Конта ты: (098) 87-93-791, (050) 800-72-44 Работ для м/ж, на Колбасный цех в Киев, на различные ва ансии, з/п от 6700 рн, вахта 15/15, ино ородним жилье, питание. Посредни ам не беспо оить! Конта ты: (097) 551-22-04 Работ для м/ж, на омбинат пол фабри атов (Киев), без ОР, з/п от 6300 рн., вахта 15/14, жилье, питание. Без посредни ов. Конта ты: (096) 535-97-19; (099) 542-84-90 Работ , м/ж на па ов табачных изделий в Киеве, можно без о/р, вахта 30/ 15, 14/14, оплата ежедневно, 425 рн./ смена, жилье и питание предоставляется. Конта ты: (098) 725-92-20, (066) 590-38-93 Робот для а тивних людей, ар’єрний ріст, висо ий дохід, /р основний та вільний. Конта ти: (098) 966-16-70

Допомо аємо отримати:

Робот для пенсіонерів, вільний рафі . Конта ти: (096) 184-47-61

1. запрошення

Робот для ч/ж, на Маслозавод в м.Київ, з/п до 8000 рн, виплати потижневі, вахта, соцпа ет, хороші мови для іно ородніх (житло, харч вання). Посередни ам не т рб вати. Конта ти: (066) 503-15-79, (098) 114-67-42

2. воєводсь ий дозвіл 3. арти поля а 4. страхов и 5. реєстрація в посольствах 6. навчання

ВУЗах Польщi

То арю-расточни , то арю- ар сельщи , фрезеровщи , то арю, на постоянн ю работ , омандиров а. З/П от 7000.00 рн. Конта ты: (050) 594-88-28, (044) 575-26-20, (097) 744-90-44. 3 водіям-тор овим представни ам, з ле овим авто, з/п 3000-5500 рн.+бензин. Конта ти: 62-30-22 3 онс льтантам, 4 р’єрам, з/п 150-300 рн. Конта ти: (094) 966-92-41

3 МЕНЕДЖЕРАМ З ПРОДАЖУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. З/ПЛ ВІД 3000 ГРН. + %. П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ГРАФІК. ВИМОГИ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. КОНТАКТИ: (097) 075-75-15 3 э ономистам, специалист по инвестициям в финансов ю омпанию. Став а + %, соцпа ет. Конта ты: 43-62-71 5 співробітни ам в тор овий відділ, навчання, ар’єрний ріст, з/п 2800-4200 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 6 різноробочим на ниж овий с лад, з/п 150-300 рн./день. Конта ти: 62-30-22 6 тор овим представни ам, 4 вантажни ам, 2 е спедиторам в тор ов фірм для від риття ново о філіал в м.Рівне. Деталі при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 8 р’єрів для роботи по міст , з/п 100-200 рн./день, ар’єрний ріст, навчання без оштовно. Конта ти: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 8 тор овим представни ам, навчання, ар’єрний ріст, з/п 150-350 рн./день, можлива допомо а з житлом. Конта ти: 43-92-41

Робот для чол./жін., Київсь ий тепличний омпле с (вирощ вання вітчизняних овочевих льт р), вахта, з/п до 8000 рн, виплати потижневі. Іно ороднім житло, харч вання. Конта ти: (099)134-14-95, (098) 965-94-97

Адміністратор , відповідальном , не онфлі тном . Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Адміністратор , д/р в ресторанном бізнесі від 1 ро . Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Адміністратор , д/р обов’яз овий, салон раси, рафі позмінний, з/п до овірна. Конта ти: (063) 628-96-53, (095) 687-67-36 Адміністратор , з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Арт- р’єрам, на постійн робот , можливо без д/р, з/п 200 рн./день, оплата щоденно, не а ентство. Конта ти: (098) 772-13-87 Арт- р’єрам, на постійн робот , можна без д/р, з/п 250 рн./день, є перспе тива. Конта ти: 40-02-39, (066) 806-88-47 Асистент ерівни а в полі рафічн фірм , бажано з д/р, з/п від 1050 -2000 рн./ тиждень. Терміново. Конта ти: (066) 806-88-47 Асистент менеджера зі зб т , можливо без д/р, з/п від 2550 рн. Конта ти: 62-30-00 Асистент менеджера, можливо без д/р, бажання працювати, відповідальність, з/п від 3800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73

ВАКАНСІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРЕДСТАВНИЦТВО МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ. З/ПЛ ВІД 3000 ГРН. ДЛЯ ТИХ, ХТО УСПІШНО ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ ПРОВОДИТЬСЯ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ. КОНТАКТИ: 43-62-71 Вантажни ам, з 8 до 17, з/п від 150 рн/день, оплата щоденно. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Вантажни ам, з/п від 1600 рн., нд. -вихідний, /р 8.00-18.00 од., не а ентство. Конта ти: (067) 387-97-55

ВАНТАЖНИКАМ І ПАКУВАЛЬНИКАМ НА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ СКЛАД М. КИЇВ, З/П 430-460 ГРН./ЗМІНА, РОЗРАХУНОК ПОТИЖНЕВИЙ, ВАХТА 14/14; 7/7; ІНОГОРОДНІМ ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 770-11-74, (067) 855-05-88

Асистент стоматоло а, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Вантажни ам, фізично здоровим, прод ти харч вання. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

АССИСТЕНТУКООРДИНАТОРУ, ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА, ВО, ЗНАНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, УКР., РУС. И АНГЛ. ЯЗЫКИ, ОПЫТ ПК. РЕЗЮМЕ ОТПРАВЛЯТЬ НА MENZOKU@MYOPERA.COM.

Вантажни ам. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Бармен , без д/п, а тивність, ом ні абельність, бажання працювати, нічні зміни, з/п до овірна. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Вантажни та різноробочом , з 9 до 18 сб. нд. вихідний. З/П від 130 рн в день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Бармен , харю, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Вантажни , з 9 до 16 од., з/п - від 150 рн./ день., оплата щоденно. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Бармен , можливо без д/р, рафі потижневий, достав а по та сі. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Вантажни ам. З/П 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни (прод ти харч вання), з 9.00 до 18.00, з/п 2200 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Вантажни без ш/з, робота фізична, на с лад, з/п 1800 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Вантажни , З/П 1800 рн. в міс. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Бармен , офіціант . Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Вантажни , з/п до овірна, терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Автоеле три в автосалон, досвід роботи з авто, /р 9.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Бармен , хороша оплата, др жній оле тив. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Вантажни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60

Автозварни , шиномонтажни , з 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48

Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподаро . Конта ти: 43-07-40

Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Бетонни

Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 40-54-10 (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Автомехані , д/р, з/п 1150 рн.+%, освіта технічна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Автомехані , можна без д/р, з/п до овірна, без ш/з. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Автомийни ам. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Автомийни , можливо без д/р, позмінний рафі 2/2, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Работни ам для распространения франц зс ой парфюмерии фирмы Fleur parfum через атало , н жны серьезные, энер ичные люди. Конта ты: (099) 014-00-26

Можливість індивід ально о підбор ва ансій

Строителям в Харь ов на осенне-зимнюю вахт : ровельщи и и специалисты по вн тренней отдел е, разнорабочим, жилье, питание за счет фирмы. 12 час. раб. день, з/п понедельно. Осмотр объе та в день прибытия. Конта ты: (050) 636-61-78

Продавцам парфюмерии Fleur Parfum с помощью атало а, высо ая оплата, полная или частичная занятость, свободный рафи , лидерс ие про раммы, бон сы, подар и. Конта ты: (066) 184-32-56, (098) 544-39-36 Андрей www.fleurparfum.net.ua

(відрядження в Європ з офіційним працевлашт ванням в Польщі)

Робота в теплицях Греції - наявність польсь ої робочої візи, оформлення до ментів на території Польщі, заробітна плата від 31 рн/ одина

Сварщи П/А. Вахта, завод. При приеме на работ – сдача тестов. Конта ты: (068) 187-61-61

Автомийни 43-29-10

ПОЛЬСЬКИЙ ЛІЗИНГ

Робота в теплицях Нідерландів (Голландія) – наявність польсь ої робочої візи, оформлення до ментів на території Польщі, заробітна плата від 42 рн/ одина

Робот . Конта ти: (098) 966-16-70

Працівни ам, ж/ч, лінарний відділ цех напівфабри атів, вахта, з/п від 6500 рн, житло, харч вання, м. Київ. З а енціями не працюємо. Конта ти: (095) 001-35-81, (098) 864-67-05

Работни ам всех стройспециальностей, валиф-ые отделочни и, аменщи и, бетонщи и, сварщи и, монтажни и. З/ п 6300-8500 рн. + премии. Вахта, оф.оформ, жилье, питание, Днепропетровс . Конта ты: (093) 539-69-63

Зварни и автомат, напіватомат, ар он, Бель ія – обов`яз ова наявність сертифі ат міжнародно о зраз а, від ривається річна робоча віза 360Х360, онтра т з фірмою-роботодавцем, від риття робочої візи в Бель ію на території Польші, повне соціальне та медичне забезпечення від фірми– роботодавця, зробітна плата від 16000 рн

Робот важ , висо а з/п, перспе тива. Конта ти: (098) 966-16-70

З/П 2000

рн. Конта ти:

Автомийни , 4д./4д., з/п 2000 - 3000 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподаро . Конта ти: 40-54-10 . Конта ти: (098) 386-56-22

Бри аді для ремонт вартири в Здолб нові. Конта ти: (093) 755-69-27 Б дівельни ам-монолітчи ам, терміново, з/ п висо а, проживання, харч вання, доро а, та одя надаються. Робота в С.Петерб рзі. Конта ти: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 Б дівельни ам - монолітни ам, з/п від 1500 рн. Терміново робота в С. Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Б дівельни ам всіх спеціальностей, охоронцям, м. Київ. Конта ти: (067) 968-43-57 Б дівельни ам різних спеціальностей, з/п від 150 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Вантажни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: (093) 233-38-04 Вантажни 834-40-55

. Конта ти: 43-65-02, (096)

Вед чом менеджер з продаж , пром. р па, з власним авто та без, з/п 3200 рн.+бон си. Конта ти: 43-92-41 Відбірни товар на с лад, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Водію з власним автомобілем для обсл ов вання деревообробно о цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79 Водію з власним ле овим авто, офіційне працевлашт вання, з/п 2500 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Водію з власним ле овим авто. Офіційне працевлашт вання З.П. 3500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60 Водію з власним мі роавтоб сом, достав а по міст , з/п висо а+амортизація. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Водію ат Д., по міст . Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Б дівельни ам різних спеціальностей. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30

Водію ат. В, з/п 1700-2200 рн. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

А ентам з продаж , пром р па, з/п 180-300 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73

Б дівельни ам спеціалістам різно о профілю, різноробочі по Рівном з.п. від 150 рн. день. Конта ти: (093) 185-83-30

Водію ат. В, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з/п від 2650 рн. + премії. Конта ти: 40-02-39

Б дівельни ам, різних спеціальностей, з/п від 150 рн/день. Конта ти: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, можливо без д/р, з/п 1000-1800 рн./тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68

Б дівельни ам-монолітни ам, з/п від 9000 рн, терміново, робота в С.Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Автослюсарям, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

А ент з продаж товарів на постійн робот , з/п від 2500 рн., нд.-вихідний, /р 8.00-18.00 рн. Конта ти: (098) 689-17-28 А ент з продаж , без оштовне навчання, ар’єрний ріст, з/п від 2850 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 А ент з реалізації промислової р пи товарів, відповідальність, чесність, вихованість, з/п при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 А ент , представни , менеджер , з д/р та без, з а/м та без, терміново, з/п 3000-6000 рн. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68 Адміністратор в отель, знання ан л. мови, /р 1/2, 10.00-20.00 од. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Адміністратор в отельний омпле с. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Адміністратор в афе. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Адміністратор в пер арню. З.П. 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Адміністратор в пер арню. З.П. 1300 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ В КИЄВІ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ МОНТАЖНИКИ/ПОМІЧНИКИ МОНТАЖНИКА МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЖИТЛО НАДАЄМО. КОНТАКТИ: (067) 327-27-09 ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ Б х алтер , бажано д/р, 1:С, з/п висо а. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Б х алтер , д/р мінімальний, знання 1С обов’яз ово, тор івля. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Б х алтер , д/р. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Вантажни ам (4), па вальни ам (6), різноробочим, омірни ам на ртовий с лад, з/п потижнева, від 750 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 Вантажни ам в с лад-ма азин, нормований рафі , з/п 2500 рн. Конта ти: (094) 966-92-41 Вантажни ам на мп.вироби., з/п 3000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Водію ат. В, С, д/р, без ш ідливих звичо . Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Водію ат. В, С, д/р, /р пн.-пт. 8.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Водію ат. В,С і монтажни по с місництв , пласти ові ві на, /р стандартний. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Водію ат. В,С, достав а товарів по області. Конта ти: (063) 628-96-53 Водію ат. Е, д/р, в межах У раїни та за ордон, з/п висо а. Конта ти: (098) 799-95-00, (095) 687-67-36 Водію ат. С, по міст , з/п 1500 рн., сб., нд. вих. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію на ате орію Е, міжнародні перевезення, д/р обов’яз ово. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Водію на лісовоз з маніп лятором Карпати. Конта ти: (097) 837-76-79 Водію, В,С. Конта ти: (096) 834-40-55 Водію, вантажні перевезення, д/р, права ат. С. Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92 Водію, з власним авто (ф р он, пі ап), Л ць . Конта ти: (067) 925-07-25 Водію, ат В.С, по міст . З/П 2700 рн. сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-29-10 Водію, ат. В, С, д/р, з/п 2400 рн, терміново. Конта ти: (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Водію, ат. Е, д/р., з/п 5000 рн., офіц.працевлашт вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Адміністратор в ресторан, бажано д/р, з/п висо а. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Вантажни ам на ондитерсь і вироби. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Адміністратор в ресторан, д/р 2 р., /р 1/2, з/п до овірна. Конта ти: (097) 707-21-22

Вантажни ам на с лад, з/п 2000-4700 рн., без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

Адміністратор в с пермар ет, д/р в роздрібній тор івлі. Конта ти: (095) 875-96-24

Вантажни ам на с лад-ма азин, з/п 100 рн./день. Конта ти: (066) 806-88-47

Водію, ат. Е. З.П. 5000 рн. офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Адміністратор , відповідальність, не онфлі тність. Конта ти: (098) 689-17-28

Вантажни ам, різноробочим, з/п від 1700. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Водію, ат.В, - досвід роботи. З.П. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48

Водію, ат. Е. З.П. 5000 рн. офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60


БІРЖА ПРАЦІ

№48 від 12 р дня 2012 ро Водію, ате орій В, С, досвід роботи, з/п 2400 рн, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

37

Водію, ате орій С, по міст , з/п 1500 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Водію-дале обійни , з д/р, наявність за ордонно о паспорт , У раїна та Західна Європа, відповідальність, без ш/з, оплата за домовленістю. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-96-53 Водію-е спедитор , 1д/1д. З/П 2400, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Водію-е спедитор , н ч ий рафі . Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07 Водію-е спедитор , д/р водієме спедитором. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Водію-е спедитор , хліб. Конта ти: (067) 259-85-90 Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д/р, з/п від 2800 рн. + паливо. Конта ти: 40-02-39 Водію. ат. В по міст . З 9 до 17 сб. нд. вих. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Водію. ат. В по міст . З 9 до 18 сб. нд. вих. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Водіям на МАЗ, ате орія В, С, Е, Д по міст та обл., з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Водіям, ат. В,С, достав а товар по міст , з/п 1500-2500 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Встановлювальни пласти ових ві он та дверей, сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Домо осподарці, З 10 до 16 .120 рн. в день. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30 Домо осподарці, З 10 до 16. 120 рн в день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Домо осподарці, з 7 до 17, 100 рн/день. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, 9093) 233-38-04 Домо осподарці, порядній. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Домо осподарці. Ввічливій, порядній. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Е с аваторни на сеничний е с аватор. Конта ти: (098) 386-56-22 Е с аваторни та водію авто рана, р.роботи плаваючий. з/п висо а. Конта ти: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04 Е с аваторни та водію авто рана, рафі плаваючий, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Е с аваторни , р.. роботи плаваючий З.П. від 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е спедиторам, пром р па, з/п від 3000 рн., не а ентство. Конта ти: (066) 806-88-47

Зав осп , омірни , терміново, д/р бажано. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (0930 233-38-04 Зав осп . З.п. 1500 рн, сб., нд. вих. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Завід вач с ладом, з д/р, зі знанням с ладсь о о та б х алтерсь о о облі . Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Завід ючом с ладом, Д/Р сб. нд. вих з 9 до 17. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завід ючом с ладом, д/р, /р 9.00-18.00, сб., нд.-вихідні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, д/р. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Завід ючом с ладом, омірни , д.р з 9 до 18 сб.нд. вихідний з/п 2200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завс ладом, омірни , Д/Р, з 9 до 18, сб., нд. вих., з/п 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Завс ладом, омірни , д/р, з/п 3000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Завс ладом. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Встановлювальни пласти ових ві он та дверей, сб. нд. вихідний. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Е спедитор на постійн робот , в тор ов омпанію, д/р не обов’яз ово, з/п 3500 рн. Конта ти: (094) 966-92-41

Газо-, еле трозварни ам, з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Е спедитор , бажано з д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Газо-, еле трозварни ам, з/п від 3000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Е спедитор , відповідальність, а тивність, д/р, достав а по міст та області, з/п висо а. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Газо-, еле трозварни ам, з.п. від 2800 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Е спедитор , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

ЗАКРІЙНИКУКОНСТРУКТОРУ, ДЛЯ ПОШИТТЯ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ, Д/Р ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. КОНТАКТИ: (050) 339-23-97

Е спедитор , достав а товар по Рівном та обл., з/п 2500 рн.+ відрядні, не а ентство. Конта ти: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Заправни артриджів, можна без д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Е спедитор , достав а товар по Рівном та області, /р 8.00-18.00 рн., нд.-вих., з/п від 2500 рн.+відрядні, не а ентство. Конта ти: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Збиральни меблів з 9 до 18, д/р, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10

Газо-, еле трозварни , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Гардеробниці, терміново З.П. 1200 рн. в міс. Конта ти: (067) 385-16-48 Головном б х алтер та рядовом б х алтер , обов’яз ово д/р, з/п висо а. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Е спедитор , З/П. від 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Головном б х алтер та рядовом б х алтер . Терміново. З/П висо а. Конта ти: 43-29-10

Е спедитор , промислова р па товарів, з/ п від 3500 рн., не а ентство. Конта ти: 40-02-39

Головном б х алтер та рядовом , з/п висо а, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Е спедитор -водію, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Головном б х алтер , д/р від 3 р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Е спедитор -водію, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Головном б х алтер , д/р З.П від 3000 рн. знання 1С. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Головном б х алтер , д/р З.П від 4000 рн. знання 1С. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Головном б х алтер , д/р, ві не обмежений. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Головном б х алтер , знання 1С, д/р, здача звітності. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Двірни , з 9 до 18, сб. нд. - вих. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30 Двірни , терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 ДЛЯ СЕЗОННОЇ РОБОТИ НА ГІРСЬКОЛИЖНИЙ КУРОРТ У КАРПАТАХ В МЕРЕЖУ РЕСТОРАНІВ ТА ГОТЕЛІВ ПОТРІБНІ КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, БАРМЕНИ, ОФІЦІАНТИ, ПОКОЇВКИ, З/П ВІД 3000 ДО 7000 ГРН.+ПРЕМІЇ+ЧАЙ, ХАРЧУВАННЯ І ПРОЖИВАННЯ НАДАЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (098) 853-56-15, (050) 618-25-79

Двірни . Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Двірни . Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Дизайнер Coral, Photoshop. З 9 до18, з.п. при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48 Дизайнер , в/о, вміння малювати р ами, /р стандартний, з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Дизайнер , знання «Фотошоп», д/р обов’яз ово. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Дизайнер -полі рафіст , з д/р, /р 10.00-18.00, сб. - 10.00-15.00, нд. - вихідний. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Дире тор автоцентр , в/о, досвід роботи правління персоналом. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Диспетчер на пасажирсь і перевезення, приэмний олос, арна ди ція. з/п 2000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Диспетчер на пасажирсь і перевезення. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Диспетчер , в сфер обсл ов вання, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Диспетчер , знання ПК. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Диспетчер , перевезення, позмінний рафі , знання ПК, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Диспетчер -ло іст , д/р в ло істиці по У раїні та за ордоном. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Дистриб’ютор в тор ов омпанію, повна зайнятість, з/п від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39

Е спедитор -тор овом представни , пром р па товарів, з/п від 800 рн./тиждень. Конта ти: 43-92-41 Еле три в б дівельн фірм , д/р 1 р., з посвідченням, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Еле три в деревообробний цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79 Еле три д/р. 3 р. доп с з. п. від 2500 рн. Конта ти: (093) 185-83-30 Еле три , д.р., 3 р па дост п , з/п. від 2500 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Еле три , д/р, 4 р па дост п , з/п від 2500 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Еле три , для провод и абелю в ба атоповерховом б дин . Конта ти: (098) 386-56-22 Еле три , з 9 до 18 сб.нд. вихідний. зп 2000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Еле три , з д/р, на підприємство, без ш/ з, оплата при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Еле три , з д/р, на підприємство, без ш/ з, оплата при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Еле три , офіційне працевлашт вання з 9 до 18 сб.нд. вихідний. зп 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Еле три , слюсарю, д/р обов’яз ово. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Еле три . З/П 1460, р-н Північно о. Конта ти: 43-29-10

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКАМ НАПІВАВТОМАТОМ, ЕЛЕКТРОМОНТЕРАМ, ПІДСОБНИМ ПРАЦІВНИКАМ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, РОБОТА У ВІДРЯДЖЕННІ (ПОЛЬЩА), ТЕРМІНОВО, З/П ВИСОКА. КОНТАКТИ: (0332) 77-97-18, (093) 348-22-90 Еле трозварни , д/р обов’яз ово, без ш/ з, на б дівництво, оплата висо а. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Збиральни меблів, з 9 до 18, д/р, с б. нед - вихідні Конта ти: 43-29-10 Збиральни пласти ових ві он, з.п. висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Збиральни пласти ових ві он, з.п. висо а. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Зварни висо ої валіфі ації, 4-5 розряд. Конта ти: (098) 386-56-22 Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни ам, шпа лювальни ам. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Зварни , д/р 1 р., з/п до овірна, терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 ИНЖЕНЕРУ ПТО (СО ЗНАНИЕМ АВК-3, АВК-5); ЭЛЕКТРИКАМ; ЭЛЕКТРОСВАРЩИКАМ; МАШИНИСТАМ АВТОКРАНА; МАШИНИСТАМ БУРОВЫХ УСТАНОВОК. З/П ОТ 6000 ГРН, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. КОНТАКТЫ: (067) 506-37-80

Касир в с пермар ет, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

К р’єр по міст . Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Касир можл.без досвід , 2 дні через 2 дні. Конта ти: (067) 385-16-48

К р’єр , робота по міст , з/п до овідна. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Касир тор ово о зал , можна без д/р, з/п 1200 - 2000 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

К харю в ресторан, 3-4 дня, резюме обов’яз ово, з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Касир , з/п від 1300 рн., /р 2/2 або щодня до 18.00, сб. - пів роб.дня, нд. - вихідний. Конта ти: (097) 113-12-30

К харю в ресторан. Конта ти: (067) 287-18-28

Касир . Конта ти: (067) 287-18-28 Керівни сервіс , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

К харю, з д/р від 1 ро , терміново. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Менеджер з продаж запчастин до автомобілів, 24-35 р., /р: 09.00-18.00, сб.-нд. - вихідні. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Колорист , фарб вати авто, можна без д/р, 9.00-18.00, та товність, працьовитість, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

К харю, на піц з 9 до 23, тиждень через тиждень. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Менеджер з продаж запчастин, знання автомобіля. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Комірни на с лад, можливо без д/р, з/п 2000 рн., старанність, працьовитість, відповідальність. Конта ти: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

К харю, офіціант д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Менеджер з продаж , д/р не обов’яз овий, можливо з власним авто. з/п від 3500 рн./міс. Конта ти: 43-92-41

Комірни та завс ладом, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Комірни та завс ладом, бажано д/р. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Комірни , без д/р, п н т альність, важність, нічні зміни, з/п від 100 рн/зміна. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Комірни , від 2000 рн./місяць. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Комірни , д/р 1 р., з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Комірни , д/р, /р стандартний, з/п 1500-2200 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Комірни , д/р, з 9 до 18, З/П 2000, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Комірни , на с лад чай, ава, З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10 Комірни - омпле т вальни , пром. р па товарів, з/п 750 рн./тиждень. Конта ти: 62-30-22

КОНДИТЕРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ Г.БРОВАРЫ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ, С О/Р ИЛИ БЕЗ, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ, З/П ОТ 4000 ГРН. КОНТАКТЫ: (067) 468-20-20

Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер з ре лами, д/р не обов’яз овий, знання ПК. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он, терміново. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Менеджер з ре лами, на постійн робот , можливо без д/р, з/п 4000 рн./міс, не а ентство. Конта ти: (098) 772-13-87

Майстр з ремонт ПК, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Майстр з вн трішньо о ремонт приміщень. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Майстр ремонт вз ття. Конта ти: (067) 772-92-16

Конс льтантам товарів, з/п від 850 рн./ тиждень, можливо без д/р. Конта ти: (097) 645-91-28 Конс льтант в тор ов фірм , навчання та працевлашт вання - без оштовне, з/п 1000-1200 рн./тиждень. Конта ти: 40-02-39 Конс льтант з елітної Конта ти: (066) 043-83-35

осмети и.

Кошторисни . Конта ти: (098) 386-56-22

К р’єр по міст , /р 9.00-18.00, з/п 1400 рн+проїзд. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Медсестрі, (стоматоло ) терміново. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Медсестрі, д/р і відповідна освіта. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Медсестрі, д/р, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Менеджерам з продаж в ни отор ов омпанію, з/п - 2000-3500 рн./міс., навчання, ар’єра. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Менеджерам з продаж , з/п 3000-6000 рн. Конта ти: (066) 806-88-47 Менеджерам тор ово о зал , можна без д/ р, /р 9.00-18.00 або 9.00-22.30, 3д/3д. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер (ст дент ) з 9 до 13:30, З/П 700 рн., с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер в автосалон, відповідальним, не онфлі тним. 2000 рн+%. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Менеджер з редит вання в тор . зал. ст.2000 рн. +%. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Еле трозварни , д/р, з/п від 1800 рн., лицювальни , з/п 50 рн/ в.м. Конта ти: (063) 071-50-81

Касирам з д/р та без, /р 2/2. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Касирам тор ово о зал , молодим працівни ам. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

К р’єр відділ достав и, з/п став а 2400 рн.+ %. Конта ти: (098) 032-22-84

Менеджер з ло істи и д.р. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

К р’єр , без д/р, /р н ч ий, по міст . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Менеджер з ло істи и д.р. Ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Касир в бан , в/о е ономічна, д/р від 1 р., з9 - 18 од, с б, нед-вих. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Менеджер зі зб т , вміння спіл ватись з людьми та пере он вати, працювати в офісі, /р стандартний. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Менеджер по роботі з лієнтами, можливо без д/р, відповідальність, чесність, ом ні абельність, з/п 3500 рн. Конта ти: (097) 645-91-28

Медсестрі в стомат абінет, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Касирам в інтернет л б, 1с/2с, З/П 200 рн/ доба. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Зав осп , омірни , терміново, д/р бажано. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер зі зб т , в/о, можна без д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Медичній сестрі, д.р. терміново Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Еле трозварни , д/р, з/п висо а. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Касирам, можливо без д/р, 2/2. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23

Менеджер зі зб т відділ меблевої ф рніт ри, можливо без д/р, ом ні абельність, чесність, відповідальність, з/п 2500 рн.+%. Конта ти: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Менеджер по роботі з лієнтами, д/р. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

К р’єрам для роботи відділ достав и, навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з/п 2800-5400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

Зав осп , з/п 1500 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Менеджер з т ризм , без д/р, енер ійність, вміння спіл ватись з людьми, можна на іль а один щоденно. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Мар етоло , з/п 3000 рн., не а ентство. Конта ти: (066) 806-88-47

Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (097) 837-76-79

Касирам, можливо без д/р, 2 дні/2дні. Конта ти: (067) 705-35-06

Менеджер з ре лами. Від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/ п. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ, ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ. СТАВКА 2400 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (098) 032-22-84

Зав осп , Д/Р завс ладом, з.п. 2000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Менеджер з ре лами. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62

Менеджер по роботі з лієнтами, вимо и - ом ні абельність, наполе ливість, бажання працювати, ар’єрний ріст, з/п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39

К р’єрам для роботи по міст , з/п - 100-200 рн./день, ар’єрний ріст, навчання. Конта ти: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Касирам тор ово о зал , молодим працівни ам. Терміново. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Менеджер з ре лами. Конта ти: 63-46-62, 62-56-35

Мар етоло ол. та рядовом , д/р, оф. прац., З/П до 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Каменяр в б дівельн фірм , Київ, з/п 8000 рн., терміново. Конта ти: (097) 707-21-22

Зав осп , Д/Р завс ладом, з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Менеджер з продаж , чол./жін., (с/ ), /р стандартний. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Менеджер з ре лами в автосалон, вміння вести ділові розмови, знання ПК, енер ійність, ом ні абельність, з/п до овірна Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Еле трозварни , д/р, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Еле трозварни , д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Менеджер з продаж , різні напрям и товарів. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д.р. бажання працювати. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Інженер -про раміст , з в/о, знання сіх про рам про рам вання. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Каменяр . Конта ти: (098) 386-56-22

Менеджер з продаж , з 9 до 18, З/П став а+%, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Кондитер , д/р, відповідальність, працьовитість, в центрі міста, з/п висо а. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Кондитер на пе арню, д/р. Конта ти: (067) 761-02-95

Контролер , вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48

Кальянни , 2 дні/2 дні, або 3 дні/3 дні. Конта ти: (093) 185-83-30

Менеджер з продаж еле тротехнічної прод ції, з 9 до 18, с б. нед. - вих Конта ти: 43-29-10,

МАНІКЮРНИЦІ, МАЙСТРУ З НАРОЩУВАННЯ ГЕЛЕВИХ НІГТІВ, З Д/Р, ВЛАСНОЮ БАЗОЮ КЛІЄНТІВ, З/П 50 % ВІД ВИРОБІТКУ, АБО НА УМОВАХ ОРЕНДИ, ГР. ПОЗМІННИЙ АБО ЩОДЕННИЙ, КРІМ НД., ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (096) 307-66-97

Інженер , д/р, наявність водійсь их прав, з/п 2000-3000 рн., терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Інспе тор з адрів. Д.Р. офіційне працевлашт вання з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Менеджер з продаж в автосалон, в/о, хороші ом ні ативні нави и, з/п за домовленістю. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Майстр з ви отовлення орп сних меблів. Конта ти: (067) 382-52-92

Майстр пічни , на ви онання р б и в б дино на автономне опалення, піч са н , не а ентство. Конта ти: (067) 360-20-23

Конс льтантам в новий с лад-ма азин, на постійн робот , можливо без д/р, з/п 200 рн./день, оплата щоденно. Конта ти: (098) 772-13-87

з охорони праці. Конта ти:

Майстр виробів з б рштин , з/п від 1000 рн, /р 8.00-17.00, проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Компле т вальни на с лад, фас вальни , різноробочом , на постійн робот , з/п від 2400 рн, стабільна робота. Конта ти: 62-30-22

Інженер з охорони праці, в/о, д/р 2 р., з/ п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Інженер 43-29-10

Лицювальни плит ою, д/р на еле тронном плит орізі, з/п 40-60 рн./ в.м., еле трозварювальни , з/п від 2000 рн., не а ентство. Конта ти: (067) 360-20-23

Компле т вальни на с лад, без д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Компле т вальни ам дверної ф рніт ри, д/ р, з/п 2000 рн., /р пн.-сб., 8.00-18.00 од., роботодавець. Конта ти: 45-17-73

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Інженер з охорони праці, чол/ жін, наявність посвідчення. Ві необмежений, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

К харю, потижневий рафі роботи, д/р, охайність, ом ні абельність, терміново. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

МАЙСТРУ МАНІКЮРУ, ПЕДИКЮРУ, НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ, КОСМЕТОЛОГУ В ПЕРУКАРНЮ. КОНТАКТИ: 46-09-03, (067) 383-08-70

Інженер з охорони праці в б дівельн фірм , в/о, д/р 2 р., з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Інженер з охорони праці, наявність посвідчення. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

К харю, д/р. не менше ро ., з/п висо а. Конта ти: 43-29-10

Менеджер з продаж б д.матеріалів, д/р в продажах. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

К р’єр , д/р не обов’яз овий, старанність, з/п 1500-2000 рн., з/п від 1500 рн., не а ентство. Конта ти: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16

Менеджер з редит вання в тор овий омпле с з/п - став а +%, можливо без д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з редит вання. в тор овий омпле с, став а +%, можливо без д/р, вміння арно спіл ватись. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Менеджер з продаж авто, наявність водійсь их прав. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

К р’єр , достав а товар по тор ових точ ах м.Рівне та обл., робота стабільна, з/п 2900-4600 рн./міс. Конта ти: (094) 966-92-41

Менеджер з продаж авто, наявність водійсь их прав. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

К р’єр , з/п 3200 806-88-47

Менеджер з продаж автозапчастин. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

рн. Конта ти: (066)

Менеджер зі зб т , д/р 1 р., з/п до овірна, терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Менеджер зі зб т , можливо без д/р, відповідальність, чесність, з/п 3500-5500 рн. Конта ти: 62-30-22

Менеджер по роботі з персоналом, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Менеджер тор ово о зал , д/р в тор івлі. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Менеджер відділ зб т , прод това р па, знання 1С, з 9 до 18 од., відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер відділ зб т , прод това р па, знання 1С, з 9 до 18 од., відрядження по області. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Менеджер , хонні меблі, в/о технічна, ПК. Конта ти: 63-35-85, (067) 380-23-00 Менеджер -ло іст , д/р, ом ні абельність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер . Конта ти: (096) 386-97-94 Мерчандайзер , без д/р, приємна зовнішність, впевненість та ом ні абельність, печиво, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 799-95-00 Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Мерчендайзер , бажання працювати, з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Мерчендайзер , бажано д/р. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Мерчендайзер , в/о, З/П від 2600 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Мийни ам. Конта ти: (067) 287-18-28 Монтажни ам, д/р бажаний, наявність посвідчення ат. В, з/п при співбесіді, іно ороднім житло, /р пн.-сб., 8.00-18.00 од., терміново. Конта ти: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Монтажни меблів, д/р, з/п до овірна, терміново. Конта ти: (097) 707-21-22 Монтажни , д/р, власний інстр мент, з/ п висо а, іно ороднім житло, /р пн.-сб., 8.00-18.00 од., нд.-вихідний. Конта ти: (098) 689-17-28


БІРЖА ПРАЦІ

38

Охоронцям. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Прибиральни ам, охайність, порядність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

ОХРАННИКАМ В ОХРАННУЮ КОМПАНИЮ «ПЕРЕСВИТ» ПО КИЕВЕ И УКРАИНЕ, СУТОЧНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ И ВАХТА, З/П – 140-200 ГРН./СУТКИ. РАБОТОДАТЕЛЬ. КОНТАКТЫ: (066) 285-54-48, (097) 123-45-67, (099) 675-43-21

Помічни харя, харю, офіцыантам, барменам, терміново, з/п висо а. Конта ти: 40-54-10, (0670 705-35-06, (093) 233-38-04

Прибиральниці в отель, неповна зайнятість, /р позмінно, з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Па вальни ам на с лад, д/р не обов’яз овий, з/п від 1500 рн.+%, потижнева, роботодавець. Конта ти: (067) 387-97-55, (093) 841-34-16 Па вальни ам на с лад, можливо без д/ р, з/п 1500 рн.+%, не а ентство. Конта ти: (098) 689-17-28 Па вальни ам на с лад, не а ентство. Конта ти: (066) 806-88-47 Па вальни ам, на постійн робот , можливо без д/р, з/п 2400 рн./міс., не а ентство. Конта ти: (097) 974-25-51 Па вальниці, вафлі, денні та нічні зміни, а тивність, працьовитість, з/п відрядна. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Працівни ам в м.Київ, з/в висо а. Конта ти: (067) 403-40-69, (066) 921-42-73, (067) 464-25-64

НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ, ЕКСПЕДИТОРИ ТА ФАСУВАЛЬНИКИ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ, ВИСОКА З/П, ПОТИЖНЕВИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: 43-13-07

НАБРИДЛА МІЗЕРНА ПЛАТНЯ? ДІСТАЛА ЗЛИДЕННА ПЕНСІЯ? ЗРОБИ КРОК У СВОЄ МАЙБУТНЄ! ПРИХОДЬ НА СПІВБЕСІДУ! КОНТАКТИ: 27-75-65, (097) 902-94-13, (099) 336-66-75 Навчання професії «Менеджер по правлінню інвестиційними а тивами» з арантійним працевлашт ванням. Без оштовне навчання на робочом місці. З/пл від 3000 рн. Конта ти: (097) 075-75-15 Няні. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Няні. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Оббивальни ам меблів, офіц. працевлашт вання. Конта ти: 69-35-31, (098) 118-74-07 Обвалювальни м’яса, можливо без д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Обвалювальни м’яса, можливо без д/р. З/п 2000 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Операторам підло омийних машин, зр чний рафі , з/п 2400-3500 рн., Київ, допомо а з житлом. Конта ти: (050) 720-84-13, (096) 155-69-73 Оператор в Інтернет- л б, з/п висо а. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Оператор зі збор замовлень, полі рафія, ом ні абельність, з/п 700-1100 рн./ тиждень. Конта ти: 62-30-22

Оператор -телефоніст , знання ПК. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Офіс-менеджер , зн.ПК, ом ні абельна, з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер на постійн робот , можливо без д/р, /р 8.00-18.00 од, нд.-вихідний, з/п від 1500 рн.+%, роботодавець. Конта ти: (098) 689-17-28, (093) 841-34-16 Офіс-менеджер по адміністративній діяльності, знання 1С. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Офіс-менеджер , без д/р, ПК+офісна техні а, спіл ватися з відвід вачами та персоналом. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Офіс-менеджер , з/п 2500 рн. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Офіс-менеджер , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Офіс-менеджер , знання офісної техні и. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 1800 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 1800 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність. З/П 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер , знання ПК. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Офіс-менеджер , ом ні абельність, відповідальність, д/р, з/п 750 рн./ тиждень. Конта ти: (097) 645-91-28 Офіс-менеджер . зн, 1с б х . З.п. 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіціантам в афе. Конта ти: 61-04-44

№48 від 12 р дня 2012 ро

Пе арю на діюч пе арню, д/р, не а ентство. Конта ти: (098) 478-10-76 Пе арю, 2н/2н, З/П 120 рн. за ніч. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Пе арю, нічні зміни, 3н/3н , З/П 2800 рн. в міс Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Пе арю-форм вальни , д/р, 2д./2 д., з/ п 1800 рн.+%. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Пе арям, без д/р, нічні зміни, з/п 90 рн./ ніч. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 100 рн. за ніч. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 100 рн. за ніч. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Пе арям, можливо без д/р. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Пе арям. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Пере ладач ан лійсь ої мови, в/о. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

ПЕРУКАРЮ З Д/Р, ГРАФІК ПОЗМІННИЙ АБО ЩОДЕННИЙ, КРІМ НД., З/П 50 % ВІД ВИРОБІТКУ, АБО НА УМОВАХ ОРЕНДИ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. СТУДІЯ КРАСИ, ЦЕНТР. КОНТАКТИ: (096) 307-66-97 Пер арю, д/р, з/п до овірна. Конта ти: (096) 248-85-65 Пер арю, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Пер арю, мані юрниці, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пер арю- ніверсал , д/р 1-2 р., 1-2 д., 1-1 д., з/п до овірна., терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Пер арю- ніверсал , мані юрниці, на ви ідних мовах, д/р, без посередни ів. Конта ти: (098) 591-18-44

Помічни харя, мож. без д/р, З/П 1000 + премія. Конта ти: 43-29-10 Помічни менеджера в осметичн фірм , /р стандартний, з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Помічни менеджера з достав и товар по області, /р 8.00-18.00 од., пн.-сб., з/п 1500 рн.+%, не а ентство. Конта ти: (093) 841-34-16 Помічни менеджера, з/п став а 2400 рн.+ % Конта ти: (098) 032-22-84 Помічни менеджера, менеджера по тор ових точ ах, 6 ва ансій, вміння працювати з лієнтами, ар’єрний ріст, з/ п 2800-4600 рн. Конта ти: 43-92-41 Помічни менеджера, можливо без д/р, з/п від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39 Постачальни товар , можна без д/р, з/п 3500 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 Пос домийниці 1т/1т з 10 до 23 од. Конта ти: (067) 385-16-48 Пос домийниці 1т/1т, з 15 до 2. Конта ти: (067) 385-16-48

Пос домийниці, а тивність, працьовитість, не онфлі тність, потижнево. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Пос домийниці, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-29-10 Пос домийниці, з/п 500 рн/тиждень, 10-23. тиждень через тиждень. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Офіціант . Конта ти: 24-32-51

Оператор ПК, 1С та ПК, випис вати на ладні, бажано д/р, /р позмінний. Конта ти: (063) 628-96-53, (098) 799-95-00

ОПЕРАТОРУ-КАСИРУ, В ІНТЕРНЕТ-КЛУБ. ВИМОГИ: ПРИЄМНА ЗОВНІШНІСТЬ, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ, АКТИВНІСТЬ, ВПЕВНЕНІСТЬ, ЗНАННЯ ПК. З/П ВИСОКА. КОНТАКТИ: (099) 377-40-96 Оператор фас вально о обладнання, д/р. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Оператор , адміністратор , З.П 150 рн за доб , доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Оператор , адміністратор , З.П 150 рн за доб , доба через дві. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 ОРГАНІЗАЦІЇ В М.КИЄВІ, ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ЕЛЕКТРИКИ, ТЕЛ. (067) 327-27-18, ПЛИТОЧНИКИ, СТОЛЯРИ, МУЛЯРИ (ЦЕГЛЯНА КЛАДКА), МАЛЯРИ, ПІДСОБНИКИ, З/П ДОГОВІРНА, НАДАЄМО ЖИТЛО. КОНТАКТИ: (067) 509-07-82, (067) 327-27-11, (067) 327-27-16 Оператор , без д/р, проводиться навчання, надається житло (робота не в Рівном ), /р 8.00-18.00, 2т/2т, з/п 4000 рн. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Оператор , з/п 1500-2000 рн+премія Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Оператор , ПК. Конта ти: (096) 834-40-55 Оператор -адміністратор , З.П 200 рн за доб , доба через дві. Конта ти: (093) 185-83-30 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п 200 рн/доба. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Оператор - асир в Інтернет- л б. З/П 200 рн. за доб . Прац. 1д.через 2д. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронни ам, позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Охоронни ам, чол./жін., 1д./2д., з/п 1500 рн., наявність посвідчення. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Охоронни з д/р в охороні, фізично розвин тий, працювати в розважальном за ладі, позмінно, оплата 2000 рн. Конта ти: (063) 628-96-53, (098) 799-95-00 Охоронни , без ш/з, /р позмінний, з/п до овірна, терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Плиточни в б дівельн , д/р, з/п 2500 рн., терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

ПОВАРАМ, ПОМІЧНИКУ ПОВАРА. КОНТАКТИ: (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (050) 435-35-03

Охоронни , працювати 1доба/2доби, З.П. від 2000 рн. Конта ти: (067) 385-16-48

Повар в афе, 1/1 т., д/р, з/п 1500 рн., терміново. Конта ти: (097) 707-21-22

Охоронцю з 8 до 19, 2д/2д, З/П 1300-1600 рн. Конта ти: 43-29-10

По оївці в отель, 1 д через 2 дні, з/п 150 рн/день. Конта ти: 40-54-10

Охоронцю, з/п від 1500 рн., /р 2/2 або щодня до 18.00, сб. - пів роб.дня, нд. вихідний. Конта ти: (050) 438-31-88

По оївці в отель, 1доба через 2 доби З.П. 1500 рн. Конта ти: 43-29-10

Охоронцю, працювати доба/дві, з/п выд 1800 рн. Конта ти: (067) 705-35-06 Охоронцям вахтовим методом, 2т/2т, З/П до 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Охоронцям на автостоян , з/п при співбесіді. 1 через 2. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Охоронцям по міст , З.П. від 1400 рн. з 9 до 20, 3дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Охоронцям по міст , З.П. від 1500 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Охоронцям, 1доба/2доби, з/п від 1800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23 Охоронцям, 2 дні/2дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Охоронцям, 2 дні/2дні, терміново. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Охоронцям, вахта 3/3, проїзд за рах но фірми, з д/р або сл жба в ЗСУ. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Охоронцям, вахта, 1т/1т, з/п 80 рн./ од. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

По оївці в отель, з 9 до 18 од., 3 дні через 3 дні, з/п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40 По оївці в отель. З 9 до 18 3 дні через 3 дні З.П. 70 рн. в день. Конта ти: 43-29-10 По оївці в отельний омпле с. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 По оївці. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Помічни ам манеджера, тор овим представни ам, ре ламним а ентам, з власним авто, з/п 2200 - 4800 рн./міс., оплата щотижнево. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39, (066) 806-88-47 Помічни ам менеджера, з/п 2000-4500 рн./ міс., є перспе тива, не а ентство. Конта ти: 40-02-39, (097) 759-51-73 Помічни омірни а, д/р, з/п 1000 рн./ місяць. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Помічни харя, бажано д/р. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Помічни харя, арна заробітна плата, охайність, відповідальність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Помічни харя, з 10 до 23, з/п 800 рн/ тиждень, можливо без д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцям, нічна зміна можл. ст денти з.п. 120 рн.за ніч. Конта ти: 43-29-10

Помічни харя, з 10 до 23, з/п 800 рн/ тиждень, можливо без д/р. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Охоронцям, ч/ж, вахта 14 днів, охорона підприємств, Київ, територія У раїни, офіційно, проживання без оштовне. Конта ти: (067) 441-14-18, (067) 234-66-04

Помічни харя, харю, офіціантам, барменам. Терміново, з/п. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Приймальни ам товар , з/п 2000 рн.+%, роботодавець. Конта ти: (067) 387-97-55

Продавцю на одя в ма азин, д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Продавцю на одя , вз ття з 10 до 19., т/т. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю на одя , вз ття з 10 до 19., т/т. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Продавцю на пиво. З/П 2200 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Продавцю одя , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Продавцю одя . З/П 1500 рн. працювати, 3дні через 3дні. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Продавцю прод тів харч вання, т/т з 7.00 до 23.00 з/п 150 рн/день. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Продавцю прод тів, 3д./1д., з/п 1500 рн. + %. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Продавцю промтоварів. 43-65-02, (096) 834-40-55

Конта ти:

Продавцю хлібоб лочних виробів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю хлібоб лочних виробів. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Приймальни вторсировини, з 8 до 15, сб.нд вих. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Продавцю, в прод товий ма азин, терміново. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Пос домийниці, тиждень/тиждень. з 10 до 22, з/п 1400 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Приймальни вторсировини, з/п 150 рн/ день, сб.нд. вих. без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Продавцю, в лична тор івля, з/п 50 рн+%. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Пралі, 3 дні через 3, з 9 до 18. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пралі, 3 дні через 3, з 9 до 18., 100 рн/день. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04 Працівни ам в тор овий с лад-ма азин, на постійн робот , відділ достав и, з/п 2500-4600 рн., залежно від посади. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39, (066) 806-88-47 Працівни ам в тор ов омпанію, різні ва ансії, ар’єрний ріст, всі мови при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 Працівни ам для роботи з Конта ти: (067) 123-47-72

осмети ою.

ПРАЦІВНИКАМ ДЛЯ РОБОТИ НА ВИРОБНИЦТВІ В ЗАКАРПАТТІ, УЖГОРОД, ПРОЖИВАННЯ ТА ЩОДЕННЕ 2-РАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО, ГІДНА ОПЛАТА, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. КОНТАКТИ: (050) 274-76-35 DATACENTR-2012@YANDEX.UA

Працівни ам для роз леювання, на постійн робот , з/п 200 рн., оплата щоденно, не а ентство. Конта ти: (098) 772-13-87

Оператор обладнання, без д/р, виробництво, енер ійність, працьовитість, рафі позмінний, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Прибиральниці. З/П 1300 рн. неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю на ондитерсь і вироби 2д/2д, з 8 до 20, З/П 1250 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Пос домийниці, потижневий рафі роботи, охайність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Пер арям, мані юрницям. Хороші мови. На %. Можл.навчання. Конта ти: 43-29-10

Підсобни , б дівельни , з/п 1500-2000 рн., не а ентство, терміново. Конта ти: (097) 413-87-43

Прибиральниці. З/П 1100 рн. неповний робочий день. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Продавцю на ондитерсь ий відділ, /р 7:30 - 22:00 од., з/п 80-100 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Продавцю, в прод товий ма азин, 3 дні через 3 дні з 10 до 20 з.п. 160 рн. в день Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Офіціантам, енер ійним, не онфлі тним, без д/р, рафі потижневий, з/п 1500 рн.+%. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Офіціант . Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Прибиральниці, по оївці, пос домийниці, 1 доба через 2, з/п від 120 рн/доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю на жіночий одя , з/п 1800 рн, тиждень/тиждень. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Приймальни вторсировини, з 8 до 15, сб.нд вих. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Оператор на та сі, 2/2, знання ПК, міста, з/п до овірна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Підсобни ам, вантажни ам, різноробочим на с лад, з/п 130-220 рн/доба. Конта ти: (094) 966-92-41

Прибиральниці, охайність, рафі роботи позмінний. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Продавцю на жіночий одя , з/п 1800 рн, тиждень/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Пос домийниці, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Працівни ам для роздачі ре ламних зраз ів з ло отипами ма азин , ві 18-25 р., з/п 200 рн./день, оплата щоденно. Конта ти: (098) 772-13-87

Офіціант , потижнево, ом ні абельність, охайність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Прибиральниці, на неповний роб. день. Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07

Прибиральниці. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Пер арям, мані юрницям, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Офіціант , 1т/1т, з 9 до 23, З/П 1200 рн.+ чайові Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Прибиральниці, з/п 60 рн./день, терміново. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Пос домийниці, 1Т через 1Т , з 10 до 22 ,З.П. 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Офіціантам, 1т./1т., з/п 1200 рн. +%. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Офіціант в афе-бар, приємна зовнішність, д/р не обов’яз ово. Конта ти: 46-03-07, (097) 429-02-05

Прибиральниці на неповний робочий день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Прибиральниці, сб.нд. вих. з.п. 2000 рн., в приватний б дино . Конта ти: 43-29-10

олцентр . Конта ти: (067)

Офіціантам. Конта ти: 22-35-56, (067) 395-04-34

Прибиральниці з 9 до 20, 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30

Пос домийниці з 8 до 21, 3д/3д, 80 рн. в день. Конта ти: (093) 185-83-30

Оператор 363-54-81

Офіціантам, пос домийницям, прибиральниці. Конта ти: (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (050) 435-35-03

Прибиральниці в хлібопе арню, непов.роб.день, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Прибиральниці, по оївці, пос домийниці, 1 доба через 2, з/п від 120 рн/доба. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Офіціантам, (2 чол.) ТЕРМІНОВО, з/п при співбесіді, з 17 од. - до 4 ран (та сі розвозить) позмінно. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

ПІДПРИЄМСТВО ПРИЙМЕ НА РОБОТУ КЕРІВНИКІВ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ. КОНТАКТИ: 26-05-26, 26-58-50, (050) 627-61-61

Прибиральниці в ма азин, терміново, неповний робочий день. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

Пос домийниці в афе, /р 10.00-23.00 од., т/т, з/п 1200 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Оператор інтера тивно о л б , приємної зовнішності, рафі позмінний, подобовий, з/п висо а. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Офіціантам, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Прибиральни ам. Конта ти: (096) 155-69-73

Продавцю на дитячий одя , з/п 1600 рн. Конта ти: 40-54-10, (067) 705-35-06, (093) 233-38-04

ПРАЦІВНИКАМ З ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В КОМЕРЦІЙНУ ГРУПУ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26 Працівни ам на різні ва ансії в тор овельн фірм , з/п 2600-4800 рн. Конта ти: 62-30-22 Працівни ам на різні ва ансії в тор ов омпанію, додат овий набір персонал , різні ва ансії, без оштовне навчання, ар’єрний ріст. Конта ти: (097) 645-91-28 Працівни ам на різні ва ансії в тор ов фірм , навчання та працевлашт вання без оштовне, перспе тива, з/п 1000-1800 рн/тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам на різні ва ансії, набір проводить адміністрація тор ової фірми, всі мови на прийомі в дире тора. Конта ти: 43-92-41 Працівни ам на роз леювання о олошень, без д/р, іль а один щоденно, оплата від іль ості і я ості роз лейо . Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Працівни ам на с лад відділ достав и, в тор овельн фірм , постійна робота, стабільна з/п, відповідальність, чесність. Конта ти: 62-30-22

ПРАЦІВНИКАМ, Ж/Ч, У КУЛІНАРНИЙ ВІДДІЛ ЦЕХУ НАПІВФАБРИКАТІВ, ВАХТА, З/П ВІД 6500 ГРН, ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ, М. КИЇВ. З АГЕНЦІЯМИ НЕ ПРАЦЮЄМО. КОНТАКТИ: (095) 001-35-81, (098) 864-67-05 Працівни ам на с ла