Issuu on Google+

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№46 (536) від 28 листопада 2012 року

Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


Обласний рекламно-інформаційний тижневик «Афіша.Рівне» Свід. КВ №12032-903 ПР від 23.11.06 Видавець: ПП «Видавнича група «Афіша» т. (0362) 625-635, 634-662 www.ar.rv.ua

35, 42, 45, 49, 51, 65, 69

Умовні позначення, розклад та напрямки руху міських маршрутних таксі і тролейбусів на ст. 3

34, 39, 61, 61а, 62

36 м.Рівне, вул. Черняка, 4

т. 625-620, 625-621

А

АВТОСТАНЦІЯ «ЧАЙКА»

36

З/Д

32, 33, 37, 39, 44, 49, 56, 64

49, 52, 53

30, 32, 34, 41, 42, 52, 53, 57, 58, 64, 69, 70

Нарядні сукні, карнавальні костюми. Оренда.

т. 45-05-88

А

32, 34, 41

АВТОВОКЗАЛ

47, 49, 50, 58, 66, 70

37, 38, 42, 43, 44, 63

47, 50, 58

38, 40, 42, 62

38, 42, 43, 44, 63

61, 61а


6

№46 від 28 листопада 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ..................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................11 Здам..........................................12 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................13 Обмін.........................................13 Пропон ю....................................13 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................13 К плю........................................15 Здам..........................................15 Винайм ....................................15 Обмін........................................15 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................15 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................17 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................18 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................22 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................22 К плю......................................22 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................22 К плю......................................22 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................22 К плю.......................................22 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................22 З ви отовлення..........................23 З встановлення...........................23 Інші........................................23 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 Б дівельна довід а.....................24

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................24 Меблева довід а ............25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................25 К плю......................................25 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................25 К плю......................................25 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................25 К плю.......................................26 Пропон ю..................................26 6.9.0. Спецодя ..........................26 Продам.....................................26 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.11.0. Конта ти.........................26 Пропон ю..................................26

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................26 К плю.......................................26 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................26 К плю.......................................26 Пропон ю..................................26 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................26 К плю.......................................26 Пропон ю..................................26 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................26 К плю.......................................26

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................27 Автодовід а................................27 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................30 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................30 К плю......................................31 Обмін.......................................31 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................31 К плю.......................................31 Пропон ю..................................31 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................31 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................31 Попит......................................31 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................31 К плю......................................31 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................31 К плю......................................31

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ.................32

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

№46 від 28 листопада 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

Оплатити платні о олошення можна

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі ється ви лючно на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! Лише в том випад , я що Ви з одні з сіма п н тами вищев азаної і мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете орист ватися повним обся ом посл , я і надає азета «Афіша.Рівне».

оди

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

+38 (094) 966-87-92

Варіант №2

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

до 22 слів, 7 рн. за подач

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............34 10.2.0. За блено, знайдено........34

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

БIРЖА ПРАЦI

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача

5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ............................39

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua

ПОБУТ 8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................40 К плю......................................40 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................40 К плю......................................40 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................40 К плю......................................40 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................40 К плю......................................40 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................40 К плю......................................40 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................40 К плю......................................40 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................41 К плю.......................................41 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................41 К плю......................................41 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................41 К плю.......................................41 Подар ю...................................41 Пропон ю..................................41 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................41 К плю......................................41

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................41 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................41 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................41 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................41 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................42 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................42 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................42 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................42 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ..42

ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............42

чи втрат

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

Інтернет: www.ar.rv.ua

12. Претензії через затрим реда ція не приймає

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662

- через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення» в о олошеннях про ва ансії (р бри а «Біржа праці») ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ в аз вати стать андидата, йо о ві , а та ож місце проживання та приналежність до відповідної національності. 20. Ціни на об`є ти продаж , посл и, заробітна плата (р бри а «Біржа праці») азеті та на сайті «Афіша.Рівне» в аз ється лише національній валюті У раїни ( ривня).

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

21. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Варіант №6

Реда ція попередж є:

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

понах в реда ції за

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

т. хх-хх-хх

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че . 5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат 6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua Відділ о олошень:

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

office@ar.rv.ua

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд . Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

«Афіша.Рівне» в соцмережах: ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Одно ласни и: www.odnoklassniki.ru/afisha.rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/pages/АФІШАРівне/138882819544631


5

№46 від 28 листопада 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ

Квартири

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 24/12/6, звичайний стан. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 35/18/6, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050)928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4 пов., Ц, 41,8 в.м., автономне опалення, новоб дова, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 260-46-24

1 - імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1- імнатн вартир , «малосімей а», р-н Північний, 6/10П., 34,7/17,4/8,7. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , 1 пов., 33 в.м., жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 133-09-41 1- імнатн вартир , Автово зал, 3/9 Ц, 44/ 20/12 м. в. Новоб дова. Стан-чистові роботи. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 7/ 10п, бал он зас лений, лічильни и, нова столяр а, хороший стан. Конта ти: 62-72-55 1- імнатн вартир , в л. Біла, 23,2/12,3/4,7, «малосімей а» 5/5 Ц, жилий стан без ремонт , това, є олон а, лічильни и, одовий замо . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (Ви овсь ий), 7/9 ц, 49/20/15, індивід альне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (ЖК Гетьмана Ви овсь о о), різні. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 ц, 50 в.м., омпле с «Гетьман Ви овсь ий», новоб дова, індивід альне опалення, євроремонт, зас лена лоджія. Сонячна сторона. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 34/ 18/9, хороший стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 39/ 19/8, євроремонт, МПВ, бойлер, доб дований бал он, є до менти, теплена підло а, с/в о ремо, пор ч з пин а, ма азин. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 пов., 34/18/9 в.м., без ремонт . Ціна: 203350 рн., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 38/ 20/11, євро, теплена підло а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П., 34/ 18/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9, ремонт, затишний двір. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 29000 Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 33 /12,3 /8,2 ремонт, або обмін на 2-х імн . ПБ Ювілейний + доплата Ціна: 221400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п, 33/ 14/8.5, с часний ремонт, 2 вітальні, теплена, лоджія, част ово мебльована, бойлер, пл.ві на, ламінат. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9, 36/ 18/8 ремонт, до лян та вартира. Ціна: 27000 Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н МРЕО, 52/24/12, новоб дова автономне індивід альне опалення, б дино зданий в е спл атацію Терміново. Ціна: 294400 рн Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 276000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 5/9Ц, 48/25/11. Ремонт, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5/5 Ц, 30/17/6 шатр. дах, част ово ремонт. Ціна: 237800 рн., тор Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 Ц, 35/19/8, поліпшене план вання. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 232000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 11, 7/9 п, 35/18/9, звичайний стан. Ві на в двір. Готова до продаж . Ціна: 224000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5, 32,2/ 16/9, ремонт, меблі. Ціна: 282900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5ц, 32.2/ 16/8.3, новоб дова, с часний ремонт, МПВ, бал он зас лений, вмонтована хня, шафа- пе, техні а. Ціна: 291 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/ 18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9П, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: до овірна . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 35/18/9 П, част овий євроремонт. Терміново. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 (066)859-33-27 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 241900 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 220000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 217300 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9п, 34/ 17/9, житловий стан, лічильни на вод , без бал он . Ціна: 224 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 23/12/5, олон а, бал он. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 24 м. в., імната, можливо переробити під « остин », вивід під пральн машин . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5пов. 31/17/6 в.м без ремонт . Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 42/20/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, новоб дова, 44/20/12, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 2296000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 31/17/ 6, хороший стан, олон а. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під’їзді на опалення. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 22/13/5, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 30/17/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 31/20/5, не това, ламінат, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 33.4/17.3/7.3, вартира після ре онстр ції, МПВ, лічильни и. Ціна: 180 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Гарна, р-н пивзавод , це ляний, затишний двір, євроремонт, лишається хня та вітальня, по ращене план вання, вели а хня, зас лений бал он, недоро о, терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Гетьмана, центр, 2/5 Ц, 31/18/4,5 в.м, євроремонт, всі до менти, м/п ві на. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 8/ 9п, 34/18/8 осметичний ремонт. Ціна: 29000 тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 12 ш оли, 9/9 п, 34/18/9. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 35/18/6, ремонт, МПВ, арний під’їзд. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц, 30/17/6. Ціна: до овірна. тор . Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Ціна: 28000 Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 35/18/6, МПВ, по ращене план вання, бал он, дах ап.ремонт, олон а. Ціна: 230 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц,30/ 18/6, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9 пов. 36/18/9 в.м. ремонт, вмонтована хня. Ціна: 249000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 Ц, 45/22,4/11,8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9П, 31/ 12/7, жилий стан, оридор 7 м. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер,с/в з.. д ш. абіна. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 7/9 П, біля «Арсен », 34/18/9, с/в о ремий. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 1/2 Ц, « остин а». Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 4/5 пов.29,1/17/6 в.м. без ремонт . Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц,24 м. в., хороший ремонт, вмонтована хня, дві імнат и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/4 Цх., 31 в.м., с часний ремонт, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імна��н вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 31/ 18/6, МПВ, нова олон а, поміняна сантехні а, нова ванна, т алет, мивальни , свіжий осметичний ремонт, пор ч з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, 31/17/9, перепланована, ві на на дві сторони, МПВ, осметичний ремонт, меблі лишаються. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, житловий стан. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5Ц, 37/19/7, хороший ремонт, олон а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 Ц, 32,4/19,7/6,5. Конта ти: (067) 984-42-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 п, 34/18/9, євроремонт, ламінат, нова столяр а, заміна сантехні и, не това, сонячна сторона. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9П, 32/12/7, ремонт, не това, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 П, 34/18/9 жилий стан. Терміново. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц, 22/12/4,хороший ремонт, санв золплит а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 ц, 39/20/14, без бал она, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, євроремонт, новий ліфт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 31/17,3/9, не това, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 Ц, 18 в. м, в хорошом стані, м/п ві на. Ціна: 172 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9П., 34/18/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, ремонт. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9Ц, 19/13, ремонт, МПВ, д шова абіна, бойлер, меблі. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о. 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Ціна: 28000 Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, Бояр а, 3/3, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9Ц., 36/17/8. «Чеш а», потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 35,7/19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/8, поліпшене план вання, сонячна сторона. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/9, поліпшене план вання, бал он зас лений. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9П., 35/18/9. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/ 18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/ 9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 224000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 29/16/6, біля інотеатр «Ера». Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 Ц, 20/13/4, ремонт, бойлер, меблі, ліфт працює. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 32/17/6, пласти ові ві на, нова олон а, броньован двері. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 ц, 26/16/5, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Гарна, 3/5 пов. 36/ 20/8.5 в.м. с часний ремонт, бал он. Ціна: 298800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, 35/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 34/ 18/6,5, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 31500 тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7, ремонт, б/з, ві на в двір. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, « остин а», євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9П, 31/12/7, жилий стан, ремонт, зас лений бал он, власни . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (067) 920-71-31

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 31/ 17/6, МПВ, олон а, ремонт, вмонтовані меблі, техні а, ві на двір. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 П, 35/18/8 перетерті стелі нові ві на хороший стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, хороший стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5ц, 30/ 17/6 жил стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9п, 33/14/9, житловий стан, вели а лоджія. Ціна: 217 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/5 Ц, 27,4/12,9/5 бал он. Ціна: 192700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/ 9ц, « остин а». Конта ти: (098) 594-57-38 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/ 9ц, остин а, євроремонт, д шова абіна, МПВ. Ціна: 18000 тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 124000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 3/9 ц, 44/20,06/12,53. Новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 38/19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц., 38,1/19/8. «Сталін а», звичайний стан, не това, ві на на алею. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 35/18/9, євроремонт, пар ет. Бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 244000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 34/ 18/9, жилий стан, пере ритий дах. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 192 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Київсь а. Автово зал, 34/18/9 П без ремонт . Ціна: 192000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/18/8, ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 5/5 ц, 35/ 20/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о «Ювілейний», 2/5 це л. б д., 30/18,5/5, ремонт. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 36/19/8 в.м, ремонт, поліпшене план вання. Ціна: 240 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а 1/5 пов. 35/19/7 в.м. м/п ві на, осметичний ремонт, підвал. Ціна: 244850 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 1/5 ц, 31/17/6, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 1/5Ц., 35/19/7. «Чеш а», хороший стан, цо оль висо ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5 ц, 32/16/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 33/17/ 6, санв зол і хня з ремонтом, імната без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 35/18/8,6, жилий стан. Ціна: 26 000 Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9 П, 36/17,2/8,5. Вмонтована хня, перетерті стелі. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5ц, 32.5/17/6, житловий стан, олон а. Ціна: 250 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 2/ 5ц, 23/13/5 осметичний ремонт, олон а. Ціна: 21500 тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9П, 33/13/9, хор.жилий стан, пл.ві на, батареї на бал онах, ліч. аз , на тепло на підїзд. ��іна: 192000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5 Ц, 23/12/5, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, д шова абіна. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 31/17/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5 пов. 32/16/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Запорізь а, 1/1 Д, 32/17/6, двір, араж. Ціна: 262400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№46 від 28 листопада 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 7/9 Ц, 31/18/6. Біля с пермар ет «Літа». Ціна: 192000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал она, сонячна сторона. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 ц, 32/18/5, лоджія зас лена, хня та с/в ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн . (це ла). Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9Ц., 30/18/9. Жилий стан, вели а лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/12/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/13/5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 29/18/6, перепланована, част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 32/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц, 29/18/6, жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 ц, 22/12/5, бал он, або обмін на 2-х імн. + доплата. Ціна: 180400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 36/19/ 9, ремонт зроблений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 3/ 5 Ц, 31/16/6, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 241900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 Ц, 23/13/5. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 759-92-38 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5Ц, 23/12/5, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 184500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5ц, 32/18/5, по ращене план вання, МПВ, бал он зас лений, олон а, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 250 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5 ц, 23/13/5, житловий стан. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 30.5/17/6.5, ремонт. Ціна: 254200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт, МПВ, ламінат, зас лений бал он, шафа- пе, хня. Терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, част овий ремонт, б/з. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 2/ 5 пов. 30/17/6 в.м. част овий ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Корольова 3/6 пов. 32/17/7 в.м., ремонт. Ціна: 236550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/ 5Ц., 31/16/6. Хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 Ц, 31/18/7, олон а ремонт. Ціна: 228000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 Ц, хр щов а, 32/18/6. Косметичний ремонт, д шова абін а. Не това. Пор ч ш ола, дитячий садо , прод товий ма азин.Тихий двір. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/6Ц., 30/17/7,8. Ремонт, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 32/18/6, олон а, звичайний стан. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5Ц, « остин а», хороший ремонт, бойлер, д шова абіна, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 ц, 38/20/8, свіжий ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, МПВ, осметичний ремонт, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 34/18/9, ремонт, меблі, с/в роздільний. Ціна: 252000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 пан. б д., 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 П, 34/18/9. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 П, 37/19/7,5, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 34/18/9, хороший житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5Ц, 31/17/5, ремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Коновальця 4/9 п, 34/18/9. З ремонтом, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, поліпшене план вання, 42/24/6, осметичний ремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 1/9 П, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 Ц, 26/16/5 в.м, ремонт, ліфт працює. Ціна: 168000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9П., 34/18/9. Косметичний ремонт, не това, сонячна. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 П, 34/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 п, 25/12/6 в.м., м/п ві на, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 270600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 34/ 18/7, бал он зас лений , ві на в двір житловий стан. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/ 2-пов., 37/20/9,3 в.м., євроремонт, автономне опалення. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 5/9 п, 34/18/9, ремонт, пл.ві на, двері поміняні. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 7/9 П, 34,5 /17,5 /9, звич. житл. стан. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/ 9П, 34/18/9, ремонт, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 пов. 30/20/7 в.м. жилий стан. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 ц, 30/20/7, житловий стан. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича 5/5ц, 33/17/6, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. О. Д нд��ча, 1/ 5Ц., 21/12,5/5. Ремонт, ві на в двір. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/9 п, 30 в.м., част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 484-23-44, (096) 109-47-21

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9Ц, 23/11/6, ремонт, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 6/9Ц, 30/18/5, ремонт, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 188600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 7/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 30.5/12.5/8. Ціна: 196800 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 30/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. К рчатова 4/4 пов. 28/14/4 в.м. ремонт, вели ий бал он. Ціна: 186750 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц., 30/18/5. Хороший стан, вели а лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича ,1/5Ц, 21/12/5, хороший стан, без бал она. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5Ц, 24/13/6, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4Ц., 30/16/5. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4 Ц/х, 28/16/4, ремонт, олон а, центр, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9, 34/ 18/9, повноцінна вартира, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 7/9, 36/18/9, МПВ, столяр а нова, є лічильни и, нова провод а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, 28/16/4. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц., 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, ві на в двір, 22/12/5, хороший ремонт, МПВ, с/в плит а с часна. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 307500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4Ц., 28/16/4,5. Хороший стан, нові ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а, сонячна сторона, автономне опалення, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 35/19/9 в.м. жилий стан. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9 Ц, 32/19/6 в. м, жилий стан, зас лена лоджія, бойлер, част ово мебльована. Столяр а і сантехні а замінені. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 П, 30,5/12/7, пл.ві на, ліч., б/з, вмонтова хня. Ціна: 204000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, бойлер, не това, не малосімей а, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 9/9 Ц 24/12,5/6 . Без ремонт . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 184000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр міста, 2/4 ц, 26/16/4, свіжий осметичний ремонт, МПВ, нова столяр а, нові вхідні двері. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/4 Ц, 29/16/5, пласти ові ві на, підвал, ві на виходять в двір. Ціна: 204 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Польовa, 4/5Ц, 29/17/5, ремонт, МПВ, бал он зас лений, Терміново!!! Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5Ц, 24/ 12/5, ремонт, вмонтована хня, передпо ій, вели ий бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5 ц, 31/17/5.3, осметичний ремонт. МПВ, нові вхідні двері, с ха, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Поштова. Центр, 2/2 Ц., 27/17/5, без ремонта. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 3/ 9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9 П, 36/12/8, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц., 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 47/30/6, імнати роздільні, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5 Ц, 32/17/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С.Дем’янч а, 43,9/22,7/12,2, 6/9 Ц, новоб дова, автономне опалення, мідна провод а, стіни пошт ат рені, на підлозі стяж а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 953-90-39 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 5/9 Ц, 37,5/19,9/7 част ово ремонт, вмонт. хня, вітальня. Ціна: 287000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, 30/12/6.5, житловий стан, ві на двір, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4 Ц, 28/14/4, осметичний ремонт, м/п.ві на, олон а. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 151700 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4ц, 28/14/4 ремонт, вели ий бал он. Ціна: 176000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц, 32/18/5, осметичний ремонт. Ціна: 209100 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/9Ц, хороший жилий стан, блочна система. Можливість доб дови бал она, МПВ, імната 18,1 м. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96,(093)689-26-39

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3 КВ.М., ЖИТЛОВА ПЛОЩА 12.1 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, СОНЯЧНА СТОРОНА. ЦІНА: ДОГОВІРНА КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 30/18/5, жилий стан, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9П, 34/18/9, євроремонт, бойлер, МПВ, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, дах не тече, ліфт працює, є бал он. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц, 31/18/5.3, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц, 22/12/5, хороший ремонт, бал он теплений, зас лений, обшитий. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Соборна «РУМ», 7/9 Ц, 26/14/6, ремонт, меблі, бойлер, бал он, ліфт працює. Ціна: 192000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 ц, 23/13/5, ві на в двір, ремонт, хороший стан. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Соборна 2/4ц, 36м. в., по ращене план вання, відмінний стан. Ціна: 40000 Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 34/18/8, по ращене план вання. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а 6/9 п, 36/18/9, ремонт свіжий. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Мазепи, 1/2 Ц, 34/ 18/7. Жилий стан. Ціна: до овірна . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані, терміново. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ма арова «Бояр а», 5/9 П, 34/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а), 1/9 П, 34/18/8, осметичний ремонт. Ціна: до овірна . Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9ц, 32/18/6, свіжий осметичний ремонт, вмонтована хня, без бал он . Ціна: 180 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 34/ 18/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9ц, 32/ 19/7 євроремонт, бойлер, лічильни и, бал он 6м. в., ламінат, мпв, можл.обмін на 2-ох імнатн +допл. Ціна: до овірна Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 8/9 Ц, 31/18/5, бал он 6 метрів, ліфт працює. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9Ц, 23/ 11/4,5, вели ий бал он, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 233700 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/ п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 205000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9П, 31/12/9 хороший стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 1/9 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 5/9П, 34/16/9, МПВ, Брон.двері, бойлер, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н. Бояр а, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, ліфт працює, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 Ц, 21/12,5/5, осметичний ремонт, олон а, д шова абіна. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 24/12.5/5.5. Ціна: 144000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 ц, 34/18/9, ремонт, бал он. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, 2/5Ц, чеш а, 37/20/8, хороший ремонт, бал он+підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, Бояр а, 2/5 ц, 36/20/7.5, по ращене план вання, ремонт, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 57, 52/ 24/14, новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів, б дино зданий в е спл атацію, без посередни ів, терміново, можливий редит. Ціна: 300000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 3/5Ц, 20 м. в., не това, санв зол на 4 сім’ї. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, мп.ві на, нова сантехні а, столяр а, євроремонт. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097)976-07-97, (050)928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9 пов. 32/18/7 в.м. с часний ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9п, 36/ 18/8 ремонт, МПВ, столяр а, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна Ювілейне, 4/9ц, 32/18/7 євроремонт. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2 ц, 34/ 17/6.5, хороший житловий стан, олон а, 2 сарая, по ріб, є можливість доб дови. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 36/ 19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 Ц 37/ 19/8, поліпшене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 Ц, 27/14/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22


№46 від 28 листопада 2012 ро

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 35/18/4.5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 37/20/9, осметичний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 пов., 34/17/8, повноцінна, МПВ, броньовані двері. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/18/6, євроремонт. Ціна: 266500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц., 30,5/16,4/5. Потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, р-н РУМ, МПВ, броньовані двері, ліноле м, не това, не малосімей а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9П., 34/18/9. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7 євроремонт, натяжні стелі, МПВ, ламіна, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 9/9 Ц, 34,5/19,9/5,7 ремонт, вільна. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л.Київсь а, 2/5 ц, 24/12.5/5.2, зас лений бал он, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 196000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л.Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 пов. 34/18/9 в.м. висо ий цо оль,жилий стан. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л.Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, пор ч садо , з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9п, «малосімей а», 33/18/8, житловий стан, с місний с/в, тихий двір, зр чне транспортне спол чення. Ціна: 209 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л.Мельни а, 1/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, доб дований бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 34/18/ 9, хороший стан, ліфт не працює. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 п, 31/18/8, хороший євроремонт, ондиціонер. Ціна: 244000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 Ц, 32 в.м., ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9, 32 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 9/9 П, 34/18/8.5, хороший ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7, євроремонт, натяжна стеля. Ціна: 225 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Чебишова, 10/10 П, звичайний стан, не това, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 623-14-27, (067) 759-23-22

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 29/16/6, без/б, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9ц, 28/ 12/5, арний ремонт, без бал она. Ціна: 160 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 28/15/6. Ціна: 168000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 30/14/6, бал он зас лений, житловий стан, ві на в двір. Терміново. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 ц, 23/12/5, без ремонт . Ціна: 128000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Соборна, євроремонт, меблі, вмонтована техні а, 39/ 20/8.1. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 560-43-78, (097) 402-30-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна, новоб дова, 7/7 ц, 44.5/20/15, євроремонт, меблі, техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 36/19/8, чеш а, б/з, броньовані двері, житловий стан. Недоро о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Соборна, Центр, «сталін а» 2/5Ц, 36/19/8,4, хороший добротний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/4Ц., 35/20/8. «Сталін а», висо і стелі, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 2Ц, 30,2/17,2/5,7, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 3Ц., 31/17/6. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 3/5 Ц, 29/14/5, житловий стан. Ціна: 213200 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5Ц, 32/18/6, ремонт, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 8/9 ц, 15 в.м., імната в ртожит , хня, санв зол, бал он на 4 вартири. Ціна: 64000 рн Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 4/5 пов. 30/17/5 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 240700 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/10 ц, 42/21/8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц, 34/20/6, ремонт, МПВ, нова сантехні а, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц., 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц., 30/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10Ц, 47 м. в., а/о, після заб довни а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, 30/18/6. Ціна: 213200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 30/15/8, МПВ, не това, євроремонт, ві на двір, тихий район. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

Кімнат , в л. Відінсь а, 2/5Ц., хороший стан, підведена вода. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9п імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 209100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Вербова 9/9 пов. 51,5/32/9 в.м. хороший жилий стан, дах після ремонт . Ціна: 278,05 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/10 Ц, 82/48/12, новоб дова індивід альне автономне отоплення . Б дино зданий в е спл атацію.2009р. Пор ч ш ола, дитсадо . Ціна: 475000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 280 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 4/ 5 ц, 31/17/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5 ц, 33/18/6, МПВ, осметичний ремонт, не това, д шова абіна, вели ий оридор. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Д ндича, 4/9Ц., 30/18,2/5,3. Жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Новий Двір, 1/2 ц, 40 в.м, житловий стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/10 п, хороший житловий стан, висо ий цо оль, не това, без бал она, перетерті стелі, стіни, нова ванна, є підвал. Можливий обмін на 4-5 імнатн . Ціна: 228000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/4 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал она, осм рем. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това, хороший стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , пр.Дворець ий, 4/5 Ц, 24/13,6/ 6, бал он. Ціна: 209100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5ц, 30/17/ 6, євроремонт, зр чне, тихе місце. Ціна: 287 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9п, 34/18/9, МПВ, лічильни и, с ха, тепла, без бал он . Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 2/ 5 Ц, 36/18/8. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, ремонт. Ціна: 248000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , пров.Дворець ий, 3/ 5 ц, 32/18/5 , жил.стан, бал он. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , пров ло Робітничий, 2/5ц, 39/18/9, простора, бал он, омора, потреб є ремонт , чистий під’їзд, затишний двір. Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , Р-н пивзавод ( орот а), 37/18/6, жил стан, о р. Вхід, ліч на опалення. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , приватний се тор, тихе затишне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 600-38-56, (096) 030-21-03

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , р-н Радіозавод , 6/9 ц, 43.9/22.7/12.2, новоб дова, автоном а. Ціна: 296000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/ 22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 51/35/7, осметичний ремонт, МПВ, є підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Вербова 6/9 П. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , пр. Мир , 30/17/6, олон а, хороший стан. Конта ти: (097) 288-65-01

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 34/18/9 в.м, жилий стан. Ціна: 188000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 П, 49/29/8, пласти ові ві на, сонячна сторона, ві на виходять двір. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

Кімнат в ртожит , в л . Д.Галиць о о 6/ 9 Ц, 18 в.м. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , в л.Польова, 4/5 ц, 25/12/5, бал он, осметичний ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 п, 36/18/9. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича,1/9П, 35 в.м., част овий ремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 48/ 30/7, ремонт, МПВ, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, новоб д. 3/5 Ц 59,6/ 33,4/11,2 після б дівельни ів. Ціна: 492000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 32/ 17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 773-70-35

Кімнати в ртожит , 2 шт., приватизовані, в л. Ст.Бандери, 46/31 в.м, ремонт, о ремий санв зел, або обмін на б дино , до 20 м від Рівно о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 903-51-62

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 4/9 П, 48/ 30/8, арний житл. стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 5 ц, 43 в.м., під офіс, ма азин. Ціна: 315700 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л.О.Телі и 6/9п, 35/ 18/7 жилий стан, перетерті стелі, хня вмнтована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 П, 34,5/17,2/8,3 ремонт, вмонт. хня. Ціна: 237800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 пов. 34/18/9 в.м. без ремонт . Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75

Квартири в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, 2, 2,3- імнатні. Затишний район, арне план вання, дахова отельня. Най ращий вибір для тих, хто цінить я існе житло. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 2/9 пов. 48/29/8,8 в.м. с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 348600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

Кімнати в ртожит , в л. Льоно омбінатівсь а, 3 шт. Конта ти: 43-26-20

1- імнатн вартир , Пивзавод, в л. Корот а, 1/1Ц, 39/19/8, автономне опалення, без ремонт , висо і стелі, є земля. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/ 30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 385400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 1/2Ц, 37 в.м., автономне опалення, ремонт, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9п, 35/18/8.5, житловий стан, без бал он . Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 4/ 5 Ц,33/18/6, олон а,хороший ремонт, д шова абін а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, осметичний ремонт, мебльована. 1300+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , в л. Дворець а, 80 в.м., 4 імнати, це ляний, хороший стан, аз, вода, є можливість доб дови, 9.3 сот землі. Ціна: 680000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Гостин , в л. Га аріна, 1/2Ц., 18 в.м. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , пр. • Мир , 2/5ц, 44/30/6 в.м, не това,

бал он, ві на на 2 сторони, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 222-59-07

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 5Ц, 30/18/6, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2 імнати в ртожит , з можливістю переплан вання в 2- імнатн вартир , це ляний б дино , в л. Ніла Хасевича, нормальний стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імантн вартир , в л. Ст. Бандери, 2пов, вартира в хорошом місці. Жилий стан, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 399-86-25 2- імнатні вартири, в л. Костромсь а, 9/ 9П, 48/30/8, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , , п-т Мир , 5/5Ц., 45,6/ 29,6/6. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , авт. опалення, 8 пов., новоб дова, 56 в.м. Конта ти: (050) 507-06-90 2- імнатн вартир , в л . Київсь а 4/9 П, 50/30/8 . Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/п ві на. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а 8/9 Ц, 47/29,4/7,6, або обмін на 1 імнатн вартир + доплата Ціна: 315700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 8/9 ц, 48/30/8, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої 4 / 5 Ц, 75 в.м., автономне опалення, новий б дино , дизайнерсь ий євроремонт пар ов а ОСББ. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 590400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 2/5 Ц, 60/30/12. Автономне опалення, с часний євроремонт 2012 р, лоджія, с лопа ети, ві на в двір. Терміново. Ціна: 552000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 49/ 29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 Ц, 40,1/26,2/5,3, лічильни на вод , азова олон а, підвал, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 850-61-18 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9п, 47/ 29/7, с/в і хня плит а, бал он теплений, бойлер, дерев’яна столяр а. Ціна: 340 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9ц, ремонт, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 939-57-62 2- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н «Вопа », 48/29/8, ремонт, меблі, си налізація, вітальня, спальня. Терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 44/27/6 олон а, бал он зас лений. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 276000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 44/28/6, імнати прохідні, олон а, по леєні свіжі шпалери, новий нітаз, сантехні а, бр. двері, житловий стан, пор ч з пин а, 18 ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 43/ 29/6, 1 імната прохідна, житловий стан, броньовані двері, олон а. Ціна: 299 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4 ц, 43/26/6, житловий стан, р-н «Чай и». Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4, 45/28/6.5, житловий стан. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/9 п, 49/29/7, част ово ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 48 в.м., жил.стан, пл.ві на, плит а в с/в, това, о ремі імн., без бал она. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 48/29/7, житловий стан, (ч/ремонт), с/ плит а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2 переплановані імнати в ртожит , ламінат, пар ет, теплення, 41 в.м. Ціна: 152 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 ц, 49/30/7, житловий стан, о ремі імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 Ц, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9, 48/27/7, ремонт, нова плит а, лоджія зас лена, подвійні д бові двері, с/в роздільний, хороший підвал. Ціна: 388 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, по ращене план вання, імнати роздільні, 48/27/7.5, с/в роздільний, ремонт, лоджії зас лені, підвал. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 47 в.м., хороший ремонт, імнати о ремі. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 318160 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 Ц, 55,3/32,1/11,7, бал он. Ціна: 319800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а,1/5 Цх, висо ий цо оль, част овий ремонт, о ремі імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц, 63 м. в., після заб довни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5ц 46/29/6 роздільні імнати, ремонт, перетерто, нові тр би, нова сантехні а, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: до овірна . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 3/5ц, 45/ 29/6 хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10. Після б дівельни ів, Новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 40/ 27/6, ремонт. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10Ц., 63 в.м., новоб дова, стяж а, шт ат р а, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 ц, 72/36/15. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 40/ 27/6, перетерті стелі, нова столяр а, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 5 ц, 50/32/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц., 42/27/6. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 44/ 29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, б дино 2004 ро , 1/5 п, висо ий цо оль, 60/45/7,5 перепланована (доб довані 2 імнати), ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 46/ 30/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 2/5, 60 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: 533000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., ремонт, МПВ, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 4ц, по ращене план вання, євроремонт, МПВ, олон а. Ціна: 401 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 42/26/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 516600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5, 52/ 34/7, част овий ремонт. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/ 28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 262400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/ 30/9, євроремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Га аріна,1/5-пов. 40/27/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 273900 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хороший стан. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Гвардійсь а 5/9 п, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 278800 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2Ц., 42/28,1/6. Потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, 43,7/29,3/5,5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 45/28/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 53/30/8, пар ет, столяр а, с/в плит а, вмонтовані меблі, терміново. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5 ц, 73/44/14, автономне опалення, ремон��. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 Ц, 51/30/8, поліпшене план вання. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц., 51/31/8,2. По ращене план вання. жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ц, 44/28/6, без бал она, жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 42/30/6, без ремонт , бал он, імнати прохідні. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/2Ц., 42/26/10. «Сталін а», автономне опалення, висо і стелі, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 Ц, 42/28/6, два бал она, с/в о ремий. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 ц, ремонт. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

+ 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа , 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/25/6.5, мп.ві на, осметичний ремонт, нова еле тропровод а, є бал он. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/31/6, євроремонт. Ціна: 348000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, р-н «Арсен», 4/5 ц, 74/40/15, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, част ово мебльована. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Коперни а 1/3ц, р-н пивзавод , 42/28/6.3, робиться євроремонт, автономне опалення, араж, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-20-23 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3 ц, 42/28/6.5, євроремонт, автономне опалення, піді рів підло и, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3ц, 42/28/6.3, євроремонт, автономне опалення, без бал она, араж. Ціна: 311 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/ 28/6.3, робиться євроремонт, автономне опалення, тепла підло а, араж, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 781-94-41 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 1/5 Ц, 58/39/8. По ращене план вання. Пл. ві на, нова сантехні а, ламінат, підвал. Кімнати 23 в.м і 16 в.м. Бал он зас лений із підвалом. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 Ц, чеш а, перетерті стелі і стіни, замінена столяр а, тепловий лічильни на під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 46/29/5, о ремі імнати, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/8.5, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9, 48/ 29/6, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 385950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5ц, 45/28/6, євроремонт, ім. прохідні (можливість переплан вання). Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 48/27/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5Ц.,43/28/6. Ремонт, ізольовані імнати, шатровий дах, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 2- імнатн Ц, 49,5/30/8 житл. стан., вільна, отова до продаж . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 52/30/8, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9/ ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а , 1/2 Ц, 42/27/6 в.м, пласти ові ві на. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9ц, 51/30/8, по ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 26, 7/9 П, 49/30/8, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Коновальця 2/9П, 48/29/8, ремонт, ві на та бал он м/п. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9ц, новоб дова, 50 м. в., хороший євроремонт, імнати о ремі, мпв. Ціна: 52000 тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, (Бояр а), 5/9 п, 48/29/7, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096)384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 475600 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П., 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 45/28/6.5, с часний євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, чеш а, 52 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067)364-04-64,(067)343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц, 45/30/5,2, с часний ремонт, о ремі імнати. Ціна: до овірна . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц., 44,2/30,3/5,5. Ремонт, дах зроблений. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євроремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 44/31/ 6, звичайний житловий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, «по ращене», 1/5Ц, 56 м. в., жилий стан, бал он, Ціна: 45000, тор Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/3Ц., 42/28/6. Перепланована, о ремі імнати, осметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 6/9П., 49/29,9/8. Євроремонт, бойлер, меблі. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 4/9 п, хороший жилий стан. Бойлер, 2 лоджії. Ціна: 302,950 Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 48/30/6, житловий стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5Ц, 48/30/6, жилий стан, підвал. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49 в.м. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 П, 49/29/8, з апітальним ремонтом, перетерті стелі, пар ет, бал он зас лений металопласти ом та обшитий ва он ою. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 п, ооперативний б дино , МПВ, нова столяр а, теплений бал он, нова сантехні а, хороший ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/31/7, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 П, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 299300 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 50/30/8, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 863-42-89

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 1/9 п, 45/29/6, осметичний ремонт, мп.ві на, броньовані двері, лічильни , бойлер, ахель, мнати не прохідні. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, євроремонт, част ово мебльована, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, ремонт. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П., 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9Ц., 49/28/7,5. Новоб дова, ремонт, шафа- пе. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 49,2 в.м, хня 7 в.м, 4 пов., хороший стан, санв зол роздільний, є бал он. Ціна: 294400 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 2/ 5 Ц, 41/28/6, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10 П, 48/30/8 ремонт, або обмін на 4-5-ти імнатн вартир + доплата. Ціна: 311600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 10, 49/29/8, хороший раєвид, м/п ві на, без посередни ів, власни .. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 597-01-01 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9П, 49/30/8, с часний ремонт, вмонт. хня, нова столяр а. Ціна: 344000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 9/9 п, 51/-/9, єврорем., імн.о ремі, вел. оридор, лоджія в пласт. тепл., бойлер, пл.ві на, дах пере р. Ціна: 284000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц, 49/31/8.2, ремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 61/37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц., 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 5Ц, 45м. в., о ремий вхід в б дин , призначення – під офіс або житло, авт.опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Ціна: 49000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5Ц, 47/30/6,5, жилий стан, чиста, осметичний ремонт, доб дований бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18,(066)048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 4 / 5 Ц, 49/29/8 ремонт, ві на в двір, лічильни и, бал он. Терміново. Ціна: 408000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/ 29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 49/29/7, ремонт хороший, МПВ, бойлер, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5-пов. 42,5/26/5,4 в.м. о ремі імнати, ремонт. Ціна: 307100 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 50/30/8, потреб є ремонт , с/в о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 2/5 ц, 40/26/6, о ремі імнати, не ова, житловий стан. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, центр, 48.3/30.8/8.2, с/в 3.7 в.м, оридор 4.8 в.м, ремонт, олон а, 5 пов., це л.б д. Ціна: 43000 тор . Конта ти: (096) 418-15-34

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а 3/9ц, 47/28/7 зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 9/14 Ц, 48.7/26.3/-, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 34200 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5ц, «чеш а», 52/30/7, МПВ, вмонтована хня, ремонт, бал он зас лений. Ціна: 418 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/9. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/5 Ц, 50/30/8, євроремонт вмонтовані меблі, нові ві на, столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення. Можливий редит.Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028

2- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5 ц, 47/28/6, хороший с часний ремонт, меблі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, пивзавод, 47/31/7, євроремонт, олон а, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59

НОТАРІУС

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/14, 50/30/8, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 54/ 36/8. Ремонт, пар ет, столяр а. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа , 5/5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о 1/ 5-пов. 43,4/28/6 в.м. осметичний ремонт, висо ий цо оль лоджія. Ціна: 319550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 78/40/15 автономне опалення с часний євроремонт, «під люч», вмонтовані меблі. Готова до продаж . Ціна: 544000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/3 Ц, 42/24/6,1, ізольовані імнати. Ціна: 254200 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 ц, 73/36/14, ремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 50/ 29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 3/5Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Ціна: 420000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 Ц, 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 6/14 ц, 67.2/38.8/8.4, ремонт. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 пов. 45/28/6 в.м. житловий стан. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 пан. б д., 49/29/8, ремонт, терміново. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/ 30/9, част овий ремонт. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, П, това, хороший жилий стан, пар ет, м/п ві на, подвійні броньовані двері, зас лений бал он, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, (м-н Атлант), 2/5 ц, 44/28/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 73/45/14, ремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/14ц, 50/30/8, «чеш а», част овий ремонт, МПВ, лічильни и, вели ий бал он, терміново. Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 1/5 ц, 43/28/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 12/ 14Ц., 49/27/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/ 25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а «Атлант», 2/5Ц, 42/30/6, МПВ, теплена, о ремі імнати, жилий стан, 2 бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/6ц, 73/38/14, новоб дова, ремонт, автономне опалення, 2 зас лених бал они, підло а з піді рівом, дерев’яні між імнатні двері. Ціна: 566 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 49/29/8 в.м, ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Енер ети ів, 1/2, 47 в.м., є лоджія, по ращене план вання, в хорошом стані. Ціна: 303400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, новоб дова, 73/44/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 Ц, євроремонт, вмонтовані меблі, мп. ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Терміново. Власни . Ціна: 428000 рн. тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/5 пов, 41/26/6 в.м. 2 бал она, жилий стан. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця новоб д. 4/5 Ц, 72/36/14, авт.опал., ремонт. Ціна: 565800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

№46 від 28 листопада 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 49.2/ 29.6/7, панель, МПВ, осметичний ремонт, о ремі імнати, д ш, с/в - новий ахель, ламінат. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 48/29/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 49 в.м., част овий ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 49/28/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/9 п, 49.2/29.6/7.1, євроремонт, пл.ві на, ламінат, бр.вхідні двері, нова сантехн., столяр а, бойлер, ліч., є підвал, не това. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 57, 82/ 40/14, новоб дова, лічильни и на аз, вод , еле троенер ію. До менти отові до продаж . Терміново. Можливий редит без довід и про доходи. Ціна: 468000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Олеся, 4/5Ц., за альна площа 50,4, «чеш а», жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 П, 49/ 29/8. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9П, 48/ 30/8, не това, хороший стан, лічильни аз . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 2/5 ц, 46 в.м., перепалнована, ртож., приватизована, імн.о ремі, хороший жилий стан. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, Р-Н ПИВЗАВОДУ, 1/5 Ц, 41.6/29.2/7. ЦІНА: 30000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а 4/9 ц, 60/36/9. Ціна: 388000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 2/ 9 ц, 44 в.м., хня 12 в.м., євроремонт, бойлер, с/ о ремо, хня-ст дія, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9Ц, 47/29/5,5, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 278800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 3/4 Ц, 56/30/8,2, ремонт, олон а, бал он. Ціна: 467400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 47 в.м., з ремонтом, автономне опалення, 2 поверх, можливо під офіс. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, без ремонт . Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 43/28/ 6, без ремонт , центр міста. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5, 43/25/6, без ремонт , дах пере ритий. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№46 від 28 листопада 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 42/30/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1 пов, прохідне місце, 43/28/6 перетерті стіни, мпв. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 Ц, 47/30/6 олон а імнати ізольовані без ремонт . Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43/28/6, олон а, «хр щов а», без ремонт , дах новий, пере ритий. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 341-82-06

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Польова, 42 м. в., жилий стан, о ремі імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 40/27/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 43/28/6 МПВ, житл. стан, реальний продаж. Ціна: 303400 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Польова, 42/27/ 6.5, МПВ, нові вхідні двері, хороший житловий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5, 42/ 26/6, осметичний ремонт, 2 бал они, м/ п ві на, лічильни и. Ціна: 268000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5Ц., 42/28/6,5. Хороший стан, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Польова, 50 в.м., .жилий стан, два бал она. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3 ц, 42 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4ц, 50/ 30/8, хороший стан, без бал она, олон а. Ціна: 397 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц,»сталін а» жилий стан. Ціна: 397700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4 ц, 44/25/9, хороший житловий стан, імнати прохідні. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4ц, «сталін а», ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 775-40-44

2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3Ц., 42,6/29,5/5,6. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4Ц, 60/ 31/10, МПВ, амін, пар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9П, 49/ 30/7,3, хороша осмети а, вмонтована хня, лічильни и води. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5ц центр сталін а, 52/33/7 жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 49/ 29/8, пор ч дитячий садочо , ш ола. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц., 50/ 27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 49/ 29/8, хороший стан, перетерті стелі і стіни, нова столяр а, плит а на хні на стінах і на підлозі, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 29/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 295200 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9П, 49/ 29/8, жилий стан. Ціна: до овірна . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9 П, 55/ 30/9, осмети а. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9, 49/ 28/8, без ремонт . Ціна: 265600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 47/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Р сь а, 5/5 ц, 52/ 32/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/ 3ц, 45/28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 360800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери 1/5 пов. 42/27/6 в.м. м/п ві на, част овий ремонт. Ціна: 278000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6 ,5 в.м., хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 46 м. в., хороший ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 4/9 Ц, 57/30/8, ремонт, вмонтовані меблі, лічильни и. Підвал. Ціна: 408000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 ц, 52/33/8, житловий стан. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 56/31/8 лоджія,бал он, вільна. Ціна: 418200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9Ц, 50/31/8, свіжий євроремонт, перепланована, вмонтована хня, 2 бал они обшиті, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Свободи, 3/5Ц., 42/28/6. Автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр), 2/5 Ц, 42/28/5, олон а. Без ремонт . Ві на в двір. Терміново. Ціна: 256000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна , 8/9 Ц, 49/29/8 в.м., ліфт працює , хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Соборна 5/5 пов. 50/30/8 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 323700 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 50/28/8 імнати о ремі, жилий стан, нова олон а, нові вхідні двері. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 52/30/8, Ц, автономне, індивід альне опалення, поліпшене план вання, євроремонт. Ціна: 360000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 53/30/ олон а, підвал, осметичний 13, ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 Ц, 51/24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9ц, 57/ 31/11, без ремонт , лічильни и на вод , бал он незас лений. Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, м-н. «Мілан», 3/5 ц, 51/30/7, о ремі імнати, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 50/30/8, чеш а, о ремі вели і імнати, хороший житловий стан, нові тр би, олон а, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 50/30/7, чеш а, б/з, автономне опалення, МПВ, броньовані двері, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 50/ 30/8, це ла, осметичний ремонт, пар ет, ладов а. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/ 5Ц., 41/28/6. жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/4 ц, 50 в.м., броньовані двері, житловий стан, с часна плит а. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 2/ 5ц, 45/31/6, роздільні імнати, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6, імнати о ремі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6,5 хороший стан. Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5Ц, 45/31/6. Жилий стан, не това, о ремі імнати, сонячна, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 45,7/27,5/6,1, звич.стан, това, п ста, б/з. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 ц, 43/28/6, не това, МПВ, пар ет, с/ в-плит а. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, біля «Ма ната», 2/5 Ц, 46/28/6. О ремі імнати, роздільний санв зол, олон а. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 2/5ц, 47/30/6, санв зол о ремо, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі, ві на двір, є олон а, потреб є ремонт , пор ч з пин а, ма азин, апте а, є підвал. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/ 5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 381300 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , Калнишевсь о о, 5/5 пов. 46/31/7 в.м. ремонт. Ціна: 324000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Черня а новоб дова, 60/36/9, після б дівельни ів. Ціна: 369000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , п-т Мир , 5/9Ц., 60/ 36/10. Жилий стан, ремонт на хні. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 10/10Ц, 62 в.м., новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/30/ 6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3 ДОС, 30/ 22/7,2, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/9 п, 48/29/7, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3Ц, 50/33/ 7, автономне опалення, МПВ, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 42/ 22/5,7,жилий стан,бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, 46/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, імнати ізольовані. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 41.5/28/6, імнати прохідні, стіни і стелі перет., олон а, нові вхідні двері, б/з, дах-шифер. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 42/30/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, біля Ма ната, 2/5 ц, о ремі імнати, без ремонт , олон а, ві на в двір, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 42/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, центр, 3/3 ц, затишний двір, бал он, житловий стан, ві на в двір, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 42 м. в., без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери,1/ 5Ц, 42/27/6, част овий ремонт ,без бал он . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/ 2Ц, 48/36/6, а/о, вмонтована хня, висо ий цо оль. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц., 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/7 ц, 57.7/349, євроремонт, автономне опалення, висота стелі 3.65 м, олон а, бойлер, теплений дах. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 п, 49/29/9. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/9 ц, 58/34/-, ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 п, 50/30/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 48/29/7,5. Жилий стан, ремонт ванній. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 П. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П., 48/29/7. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9П, 48/30/8, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 49/29/8, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 5/5 Ц, 51/30/9, чесь ий прое т. Я існий ремонт, апітальний ремонт дах , нова олон а, шафа- пе, вмонтована хня, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 48/29/ 7, панель, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3 ц, 45/29/8,7, ремонт, пл.ві на, ламінат, хня-плит а, в+т, б/нез, араж, підвал, авт.опал., імн.прохідні. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/ 3Ц, 42/28/7, автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 48/30/8, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9 п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5, Ц, Жилий стан, 44/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/ 28/6, осметичний ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 44/ 29/6, біля отелю «Мир». Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44/ 30/6.2, житловий стан, не това, бал он не зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 45.5/ 26/6.2, не това, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пр. Мир , 7/9 Ц, 70,4/ 34/9, жилий стан. Конта ти: (097) 412-36-49 2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/ 6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5 ц, 44/ 30/6 в.м., житловий стан, не това, бал он, олон а. Ціна: 298000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 42/30/ 6, імнати на дві сторони, без ремонт , не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 44/ 30/6, олон а, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5 ц, 42/ 26/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , пр.Мир , 44/27/6 Ц, олон а ремонт, бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , р-н «Малят о», 6/9ц, 52/29/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/ 9ц, 47/28/7.6, по ращене план вання, житловий стан, част овий ремонт. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, Ц, хороший ремонт, бал он, м/п ві на, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 298-43-77

2- імнатн вартир , в л. Театральна, 45/ -/9, нова сантехні а, ламінат. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, «Стожари», 4/14 ц, 51/27/8.3, ремонт в імнатах, терміново. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , р-н. автостанції «Чай а», 73/40/14 новоб дова, індивід альне автономне опалення, с лопа ети, зроблені стелі, б дино зданий в е спл атацію 2009 р. Терміново. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/ 37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9п, 47.6/28.5/6.6, част овий ремонт, бал он, МПВ, терміново. Ціна: 258 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , Радіозавод, 63,2/35/ 9, новоб дова, стан від б дівельни ів, автономне опалення та аряче водопостачання. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 399-86-25

2- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/6 ц, 73/36/ 15, індивід альне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , центр, 2/3ц, 45/28.5/ 9, добротний ремонт, автономне опалення, МПВ, ламінат, столяр а з дерева, перетерті стіни, стелі, с/в плит а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 525-71-68

2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, ЗАГАЛЬНА 72.9 КВ.М., ЖИТЛОВА 36.5 КВ.М, 10/10 Ц, НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Тра торна (новоб дова) 5/5 пов. 60/32/8 в.м. житловий стан. Ціна: 480000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 53/29/ 8.6, панель, хороший осметичний ремонт, нові вхідні двері, меблі в хні та вітальні. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 П, 53/30/8. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П., 53/29/8,6. Ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Чебишева, 2/9 п, хороший осметичний ремонт, пар ет, не това, сонячна, затишний двір, р-н 12 ш оли, меблі. Є тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/5 ц, 73 в.м., новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імн��тн вартир , в л.Відінсь а, 3/5Ц, 43/ 28/6, не това, імнати «розпашон ою». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , центр, 2/5 ц, євроремонт, імнати ізольовані, бал он зас лений, с/в о ремо, підло а-ламінат, хня-плит а, с/в плит а, ві на в двір. Ціна: 380000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , центр, 3/10, 66 в.м, новоб дова, част овий ремонт, ч дове план вання, отельня, лічильни и, поблиз соц. стр т ри, пар , терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л.Соборна 2/5 Ц, 75/ 40/9 олон а, житл. стан. Ціна: 615000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/5 ц, 52/ 33/7, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

НЕРУХОМІСТЬ РІВНЕНЩИНИ

2- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 3/5 ц, 42/27/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Черня а, 1/9Ц, 64/ /12, а/о, лічильни и, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт , 2 імнати, мпв. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Д бенсь а 2/9 п, 54/30/ 8 жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , ЖК «Гетьман Ви овсь ий», різні. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

CREDO.RV.UA. КОНТАКТИ: (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (050) 435-35-03

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

9

3- імнатн вартир , в л. • О.Д ндича, 5/5ц, «чеш а», 63.8/

40.7/8.3, м/п тр би, пл.ві на, лічильни и, житловий стан, дах пере ритий єврор беройдом, 2 бал они, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 754-02-85

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 59 в.м., о ремі імнати, натяжна стеля, с часний ремонт, хня-ст дія. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3,4,5- імнатні вартири. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua 3- імнатн в артир , Демидів а, 50 в.м., 1/2 ц, надвірні б дівлі, ремонт, ціна до овірна. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 914-53-42, (097) 854-82-97 afonina@yahoo.com 3- імнатн варир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 75/-/14, о ремі імнати, ванна 8м. в., перепланована. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 3- імнатн вартир , Біла Криниця, 2/2 Ц 44,6/29,3/7 авт.опал.,ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , Бояр а, 6/10П., 66/40/ 9. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в це ляном б дин , в р-ні 12 ш оли, в л. Київсь а, нормальний стан, 71/40/9,8, по ращено о план вання. Ціна: 488 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л . В.Дивізії 3/5 Ц, 68/39/10. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 853-93-59, (067) 681-36-35 3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а 8/ 9 п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 6/9 п, 67/42/9, о ремі імнати, нова столяр а. Ціна: 440000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/ 9 П, 64/9 в.м, хороший стан, є 2 зас лені бал они, льох. Поряд автостоян а. Ціна: 352 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5Ц, 60/ 37/8, хороший стан, пар ет, перетерті стелі, нова олон а, є араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 3/9 П, 62,7/37,4/12 ремонт. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан, лічильни и на вод , зас лена лоджія. Ціна: 364 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан, лічильни и на вод , зас лена лоджія. Ціна: 364 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 п, 66/40/9, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 П, 70/40/11 в.м, хорошом стані. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імн. Квартир в центрі міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імнатн вартир в центрі міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 Ц, 95 в. м, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 п, 65/39/9, нові шпалери, ліноле м, стелі перетерті, двері МДФ,МПВ, бал он заслений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9п, 63/38/8, ремонт, лічильни и на вод і опалення, лоджія і бал он зас лені. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 8/9п, 64/ 38/9 лоджії 2, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії р-н «Арсен », 7/9 П, 62/37/9 арний житл. стан. Терміново. Ціна: 352600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 66/ 39/9, хороший осметичний ремонт. Зас лена лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 66/ 44/9, жилий стан, перетерті стелі, дві лоджії, підвал, лічильни и. Ціна: 5до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 62/ 37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/8п, 65/ 40/9, ремонт, МПВ, лічильни и. Ціна: 373 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№46 від 28 листопада 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5-6 поверхи, 113 в.м., індивід альне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10 Ц, 63/38/9. Зроблений осметичний ремонт, перетерті стелі, дерев’яна підло а, зас лені лоджії. Є ладов а, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 П, 65/36/9, жилий стан, м/п ві на, вмонтована хня. Ціна: 311600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 П, 65/40/9, част овий ремонт. Ціна: 300000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 63/37/9, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, житловий стан, ліфт працює. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, Арсен, 7/10 ц, 61/40/9, новоб дова, с/ о ремо, імнати о ремі, 2 бал она. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 пов. 66/39/9 в.м. не това житловий стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10п, площа 62.7 в.м, осметичний ремонт, МПВ, 2 зас лених бал она. Ціна: 311 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9, 68/40/10. Част овий ремонт, столяр а нова, с лопа ети, бал он зас лений. Ціна: 360000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 7/9 Ц, 70/40/10, с часний дизайнерсь ий євроремонт. Вмонтовані меблі. Ціна: 560000 рн. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/ 9 П, 64/37,5/9 без ремонт . Ціна: 307500 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/10 Ц, 99/58/12 новоб дова автономне опалення . Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит без довід и про доходи. Ціна: 564300 рн. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40, (066) 859-33-27

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 63/40/9, 2 лоджії, зас лені, імнати о ремі, пар ет, лічильни и, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/10 ц, 71/42/11, зал прохідний, хороший житловий стан. Ціна: 516 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 66/40/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 п, ремонт, бал он обшитий, пар ет. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 П. Конта ти: (097) 224-16-35

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9П, 66/40/8, бойлер, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 64/39/ 10, хороший ремонт, перетерті стіни та стелі, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5ц, за . площа 58 в.м, не това, хня з однією імнатою з’єднана, вмонтована шафа- пе, апітальний ремонт. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П., 63,5/39/9. В чорновом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+ 10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а,1/9 пов. 66/39/9 в.м. част овий ремонт, підвал. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 56/ 40/6, жилий стан, това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 5/ 5Ц.,63,8/40,7/8,3. По ращене план вання, част овий ремонт, дах пере ритий єврор беройдом, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц., 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Д ндича. меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн.+КП Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, це ляний б дино , за альна площа 52 в.м, нормальний стан, пар ет. Ціна: 388000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, с часний ремонт в спальні, хні, оридорі. МПВ, зас лений та теплений бал он, ламінат, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/5 ц, по ращене план вання, без бал она, нова олон а, тр би замінені. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 49/32/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Цх, 49/34/6,1 імната прохідна, олон а, 2 підвали. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 вартир , в л. Відінсь а, 3- імнатн новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 52/ 34/7, осметичний ремонт. Ціна: 385400 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 52/ 34/7, ремонт, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 56/ 38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 52/ 34/7, ремонт, зас лений бал он, підвал, сонячна сторона. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о,1/5 Ц, 63/42/6, «чеш а» жилий стан. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (12 ш ола), 5/14Ц, 65/38/7,6, ремонт, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а 6/9 Ц, 66/39/9. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 Ц, 42/29/6, пласти ові ві на, жилий стан, терміново. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 55/ 39/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/9 ц, 63/ 39/8.5. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/2Ц, 44/30/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 48 в.м., б/з, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 352600 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48 в,м., олон а, бал он зас лений,. жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48/ /5, жилий стан, това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/5 ц, 60/ 36/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 2/3 ц, 56.2/ 36/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 63/37/9, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 65/37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/43/9, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5ц, 65/ 38/7.5, хороший стан, д бовий пар ет, вмонтована хня. Ціна: до овірна . Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 382500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/14 Ц, 68/39/9, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н Автова зал , 67/40/9 П. бал он лоджія зас лені, пар ет, імнати ізольовані, підвал. Ві на в двір, пор ч ш ола та дитсадо . Ціна: 284000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н лі арні, 2/2 ц, житловий стан, нові вхідні двері, тихий двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н. автово зал . 2/9 п, 68/39/9, звичайний стан, ві на в двір. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц, 64/38/10, жилий стан, пар ет, зас лена лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5 ц, 86/47/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КЛЕШКАНЯ, 1/2 Ц, 75.8 КВ.М., РЕМОНТ ЗРОБЛЕНО 3 РОКИ ТОМУ, АГВ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 240-08-83 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 75/45/13, олон а, євроремонт, с лопа ети, не това, ві на в двір. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, Ц, 56//5,5, жилий стан. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и 4/5 Ц, 146 м. в., авт. опал. Ціна: 984000 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 54/38/6, ремонт, аряча вода цілодобово, нова вмонтована хня, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 9/9 Ц, 65/39/7, «чеш а» жилий стан, м/п ві на, два бал они, лічильни и. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 П. Хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 9/9 П, 67/39/9. ремонт, зас лені бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 9П., 62/38/9. хороший стан, бал он з підвалом. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/ 14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 Ц, 101/50/15, автономне опалення, с часний євроремонт 2012р.під люч , вмонтовані меблі. Готова до продаж . Ціна: 920000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 68/40/10, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 10 ц, 61 в.м. Ціна: 400000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, МПВ, нові двері, това, є технічний поверх,бал он зас лений, теплений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. непрохідні, по ращ план в. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 2/9 П, 64/39/9, затишний двір, пор ч дитячий садочо , ш ола № 12. Ціна: 340 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 2/9 пов. 66/39/9 в.м. хороший жилий стан. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 7/9 П, 64,5 м. в., ремонт, хня-ст дія. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 672400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн ва��тир , в л. Ма арова, 9 пов., 68 в.м, осметичний ремонт, м/п ві на, лоджія, бал он, можливий обмін на дві 1- імнатні вартири, або одн 1- імнатн з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Мельни а 3/10П, 79,5/39,5/9, хороший жилий стан, м/п ві на, 3 лоджиї, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , в л. Мельни а 4/10 Ц, 62 м. в., ремонт, автономне опалення. Ціна: 475600 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а 5/9 ц, 64/39/10, жилий стан, не това, нові шпалери. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/ 10П., 79,5/50/9. Хороший стан, зі встав ою. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9Пн, хороший стан, с/в плит а, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 Ц, 63/38/9. Автономне опалення, підвісна стеля, с часний ремонт, вмонтована хня, пл. ві на, пос домий а, дві лоджії. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10ц, 62/36/8, с часний ремонт, автономне опалення, підвісні стелі, МПВ, хня-ст дія, вмонтована хня, 2 лоджії зас лені. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир ц, 61/39/9, част сантехні а, 2 бал до овірна. Конта ти:

, в л. Мельни а, 5/10 ово ремонт, нова она зас лені. Ціна: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, омет.ремонт, 68 в.м, 3 бал они. Ціна: до овірна Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 П, осметичний ремонт. Є 3 бал они, ванна, т алет о ремо, біля «Трі мфа», поряд дитсадо , ш ола, стоян а. Ціна: 340000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10 п, 78/47/10, зі встав ою. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9/п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10 п, 66 в.м., ремонт, перетерті стелі, пар ет, пл.ві на, ламінат в 1 імн, можливий обмін на 2- імнатн + доплата 10 тис. Ціна: 376000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9п, 62/38/9, житловий стан, бал он, підвал. Ціна: 344 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 5 ц, новоб дова, 70 в.м., повністю євроремонт, автономне опаленняю Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а «по ращене», 1/5Ц, 68 в.м., висо ий цо оль, 2 бал они, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9 п, 66/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9П, 66,7/39/8,6, осм.рем. Ціна: 324000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9п, 66/39/8.6, 2 зас лених бал они. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П., 64/40/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 5/5 пов. 69/42/8 в.м. м/п ві на осметичний ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова 5/9 Ц, 60 /37/ 9,4, авт.опал. Ціна: 459200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц., 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 67/39/9, бойлер, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 66/37,9/5, панельний б дино . жилий стан, є два зас лені бал они, терміново. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Ц, 62/48/5,5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц., 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 5Ц., 60/37/9. Дві імнати в хорошом стані, хня та оридор - під ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 3/5 ц, 65/45/8.5, ремонт, меблі. Ціна: 508400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5 ц, 60/47/6, ремонт, МПВ, бал он зас лений, с/ о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5Ц, 61/47/6, ремонт, нова столяр а, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, 66/39/9 в.м. житловий стан, на хні зроблений ремонт. Ціна: 352000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, не това, броньовані двері, перетерті стіни, стелі, хороший стан. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 48.9/33/6. Ціна: 348500 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9 Ц, 69/46/10, ремонт, мебльована, два вели их бал она. Ціна: 504000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9ц, 69/40/10, по ращене план вання, зас лені бал он та лоджія, євроремонт, вмонтована хня, мебльована. Ціна: 549 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ЗАГАЛЬНА 60.8 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.5 КВ.М. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 ц, 60/40/8, житловий стан, 2 лоджії. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9п, 70/35/9, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 ц, 77/ 46/12, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 ц, 77/ 46/12, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 4/9 п, 67/ 40/9, хороший стан, броньовані двері, мп.ві на. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 475600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 Ц, автономне опалення, ремонт, сарай + араж. Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/4ц, 65.5/41/10, потреб є ремонт , без бал он . Ціна: 463 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 4/4 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 1/ 9П, 63/39/9, хороший добротний ремонт, одна імната перепланована збільшена за рах но бал он , лоджія, Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П хова, 64/39/9, л- и, бойлер, хороший стан. Ціна: 360 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/56/10 житловий стан, об омів а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 8/9 ц, 61/39/9 в.м. ремонт. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2, 87/ 64/9, вартира без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/ дер, 87 в.м., без рем.2вих. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9П, 63/39,5/9, хороший жилий стан, , м/п ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Новодвірсь а, 2/2 Ц, 29/16/6, автономне опалення. Ціна: 172000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц, 62/38/9, поліпшене план вання. Ціна: 372000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ РАЗОМ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 60/37/9, част овий ремонт, лоджія та бал он, с/ о ремо, б дино в дворі. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 57, 82/ 45/10 новоб дова автономне опалення . Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит. Ціна: 488000 рн. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40

3- ��мнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 69/42/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9П, 67/39/9, ремонт, пар ет, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 53/38/5,8 в.м. част овий ремонт. Ціна: 424000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Набережна, р-н продовольчо о р- , 2/5 ц, 50/34.5/6, ремонт, без бал он , підвал. Ціна: 369 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5Ц, 60/43/6, жилтовий стан, одна імната прохідна, ліч. на аз, вод , підвал, ві на двір. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 Ц, 58,7/39/5,5, осметичний ремонт, м/п ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 4/9 пов. 66/39/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5ц, площа 70 в.м, хня 8 в.м, житловий стан, лічильни и, бойлер, броньовані двері. Ціна: 537 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 4/ 9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 68/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 448000 рн. Конта ти: (098)259-40-38,(066)986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери 4/5 Ц, 56/36/6. С часний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/5 ц, 68/40/10, 2 лоджії, висо ий цо оль. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 70/40/10.5, євроремонт, 2 бал они зас лені. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шильниць ої, 5/9, 70/40/10 євроремонт . Ві на в двір. Ціна: 600000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна 3/5 Ц, 67/40/8,5. Част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 487-32-88 3- імнатн вартир , в л. Соборна БОС, 4 пов., 48 в.м, житловий стан, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4, 79,2/ 50,5/8,3, центр міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 Ц, 68/41/9, чеш а, бал он, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 54/49/6, «хр щов а», житловий стан, нова олон а, с/в с місний, бал он зас лений. Ціна: 451 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9П, 66/40/9, нормальний житловий стан, є бал он, лоджія, зас лені. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5, 70/ 40/10, автономне опалення, євроремонт, ві на в двір. Або обмін на 2-х. ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37


3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 58/40/7. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9п, за .площа 67 в.м, хня 9, бал он і лоджія зас лені, без ремонт . Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9П., 63/40/9. Ремонт. Ціна: до овірна . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 3/5 Ц 57/39/6 арний житл. стан, 369000 рн, тор . або обмін на 3-х імн. в ЦБ С.Кр шельниць ої Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 ц, 54/39/6, ві на в двір, олон а. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Черновола, 3/ 5Ц,ремонт, араж ,Терміново!. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 61/45/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , Городище, 5 м від Рівно о, 53 в.м, всі зр чності, автономне опалення, є місце для аража. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 927-47-41

3- імнатн вартир , в л. Черня а 8/9 Ц, 146,5/129,8/69/9, дворівнева, після б дівельни ів. Ціна: 697000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, това, б/р. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , Городо ,1/2Ц, жилий стан, 46/28/5,5, о ремі імнати, можливість доб дови, ділян а пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 58.7/-6, висо ий цо оль, без ремонт , без бал она, нові ві на, нова сантехн., одна імната прохідна, одне ві но на доро . Ціна: 332000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 62/38/14 в.м., по ращене план вання, євроремонт, хня ст дія. Ціна: 520000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, 60/35/6, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5 Ц, 72/10,5, осметичний ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (066) 635-00-55 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5/ 9ц, по ращене план вання, 66/39/9, МПВ, 2 бал они, ремонт. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. О.Телі и, 3/9 П, 64/39/9, два бал она, затишний двір. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , р-н. Льоно омбінат , 2/5 ц, 62/40.6/9.3, осметичний ремонт, імнати ізольовані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 55/38/6. Потреб є ремонт , порожня. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Чехова 3/9 Ц, 67/ 38/7,5 . Ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

3- імнатн вартир , центр, в л. Остафова, 3/4 ц, 58.3/40.6/7.7, лічильни и, житловий стан, вмонтована хня, підвал, двір, сад, стоян а, без посередни ів. Конта ти: (097) 125-82-84

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4 поверх, 55/40/5, част овий ремонт, ві на в двір, або обмін на 2х. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 56 в.м., хороший жилий стан, пл.ві на, 1 імн. без рем., о ремі імнати. Ціна: 380000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , Ювілейний, 5/5ц, 58/ 42/5, дах ап.ремонт, бал он зас лений, лічильни и на вод . Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/ 5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 60/36/6, імнати ізольовані, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 57/42/6, жилий стан, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 62 в.м., всі пере ород и зайняті. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8, по ращене план вання, хороший стан, бал он і лоджія зас лені. Ціна: 385 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери,»по ращене» 5/5Ц, 61/38/8, лоджия та бал он зас лені, жилий стан, с ха, з дахом проблем немає. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 П, 65/36/9, осметичний ремонт, є бал он, лоджія. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 /11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/9 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 9 Ц 72/40/10 ремонт. Терміново. Ціна: 468000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 9ц, МЖК, 64/39/8 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, за .площа 46 в.м, хня 6 в.м, євроремонт, МПВ, імнати о ремі. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5ц, за .площа 46 в.м, хня 6 в.м, імнати о ремі, євроремонт, МПВ. Ціна: 385 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц., 46/32/6. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9ц, 68.8/38.2/8.4, по ращене план вання, без ремонт , вели а лоджія. Ціна: 418 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9ц, 91м. в., євроремонт, МПВ, 2 лоджії зас лені Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 60/40/9, потреб є ремонт , МПВ, 2 вели их бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Тиха, 7/10, 82,9/ 50,5/10,4. Район центр , вартира здана в е спл атацію 2008р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 П, 68/45/9, жилий стан. Ціна: 356700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 п, 72/41/9, не това, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9-пов, 68/45/9, житловий стан, не това. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9П., 72/40/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 п, 66/39/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 1 пов., П, 63 в.м, осметичний ремонт, нова хня, 2 лоджії. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 62/39/ 9, 2 лоджії, ремонт. Ціна: до овірна . Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 П, 65/36/9,.жилий стан. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 533000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 Ц, 80/ 40/12. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, р-н 12 ш оли, 2/9 П, перепланована, вели а ванна імната 12 м. в, ремонт. Пл. ві на, ламінат. Два зас лених бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/ п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9 п, 65/35/9. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л.С. Кр шельниць ої, 2/9Ц., 64/39/9. Потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Тиха 4/9 Ц, 84/ 49/10, новоб дова, елітний євроремонт , автономне опалення, вмонтовані меблі, поб това техні а . Домофон . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 528 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9 п, 78 в.м., бал он не зас лений.жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 9п, 67/39/9, арний стан, 2 лоджії, лічильни и, МПВ. Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 565800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 66 в. м., част овий ремонт, 2 бал они, хороший стан вартири. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 70/35/ 9, панель, бойлер, лічильни и, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2 поверх, це ляний, автономне опалення, євроремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Вербова, 10/10 Ц, 74/49/8, дах не проті ає, ліфт завжди працює, не това, зроблений ремонт, двері вхідні дерев’яні подвійні, 2 зас лені бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/9 п, 67/39/9, о ремі імнати, с/в о ремо, хор.стан, 2 лоджії, ладов а, лічильни и, теплена дерев’яна підло а, пл.ві на, ремонт підїзді. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 70 в,м,ремонт свіжий, 2 бал они, омора, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 91 в.м., 2/9, ремонт, пл.ві на, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, лічильни и, світло, 2 лоджії зас лені. Кабельне ТБ, Інтернет, Wi-Fi. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-25-53, (097) 645-81-98

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П., 60/38,4/8,5. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 7/9ц, 72м. в, хороший стан, МПВ, вмонтована хня, по ращено о план вання. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л.Київсь а, 8/9 ц, 63 в.м., житловий стан, лоджія зас лена. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , Гр шевсь о о, 63/39/9 П, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, ЗАГАЛЬНА 60 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.2 КВ.М., ДОБРИЙ СТАН. ЦІНА: 45000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Пивзавод,1/5Ц, 63/42/ 6, висо ий цо оль, без бал он , жилий стан, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5Ц, 51,5/ 34/5,6/ без ремонт , Конта ти: 38500 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 57/ 39/7 в.м, хороший стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 60/36/ 6, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д, 56/38/6, ремонт. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 55/ 37/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

11

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ

№46 від 28 листопада 2012 ро

4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9ц, або обміняю на 1- імнатн вартир в це ляном б дин , можна «хр щов », 1,2 пов., р-н 12 ЗОШ, «Малят о», в л. Відінсь а. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 541200 рн. тор . Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 62/48/ 5,4, 5/5, без ремонт , стан жилий, це ляний б дино . Ціна: 364000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 61.1/44.5/5.4, без ремонт . Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 418200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 62.8/45.6/5.6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 483800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, третій поверх це ляно о б дин . 74/56/8. По ращене план вання. Зас лена лоджія, мп. ві на, пар ет, лічильни и, бойлер. Дешево. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96,(093)689-26-39 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 91 в.м., 2/9, ремонт, пл.ві на, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, лічильни и, світло, 2 лоджії зас лені. Конта ти: 62-25-53, (097) 645-81-98 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/9ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, вмонтована хня, 2 бал они, отова для проживання. Ціна: 533 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева,123 в.м.після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9п, 105/65/9 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 361-46-80, (050) 378-17-00 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ п, 105/65/9, житловий стан, 2 бал они. Ціна: 459 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 П, 105 в.м., ремонт, 3 зас лених бал они, брон. двері, замінена сантехні а, столяр а, лічильни и, можливий обмін. Ціна: 406700 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича,18 4/ 10 П, 101.4 в.м., 2 бал они, можливий обмін. Конта ти: (096) 880-09-98 5- імнатн вартир , Квасилів, 3/9 П, 103/ 62/9, лічильни и на аз, вод . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 915-77-37

4- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 Ц, 77 м. в., з євроремонтом, 3 спальні, вітальня, простора хня, роздільний санв зол. Не това. Підвісні стелі, дерев’яна підло а. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 4- імнатн вартир , в л. П ш іна 150 в.м. 4 ім. Євроремонт, автономне індивід альне опалення, амін, вели а лоджія, араж. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Ц, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Цп, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, в л. Незалежності, 44 в.м., це ляний, ремонт, підвал, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , Квасилів, 1/9П., 48/28/ 8. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Шевчен а, (р-н шайби), 3/4 ц, 33/17/7, МПВ, осметичний ремонт, ламінат, лишається вмонтована хня та вітальня. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, «малосімей а», 24,5 в.м., Ц, 3 пов. Конта ти: (097) 056-55-37 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/4 Ц, 29/ 16/6. Конта ти: (096) 436-90-78, (097) 364-80-45

2- імнатн вартир , Любомир а, 1/5 Ц. Конта ти: 5-55-65 2- імнатн вартир , смт. Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Цп, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 3- імнатн вартир , Гоща, центр, 1 поверх, під житло або офіс, ма азин. Конта ти: 26-08-78, (096) 334-38-12 3- імнатн вартир , Здолб нів, р-н Ш оли № 6, авт. опалення, в хорошом стані, без посередни ів. Конта ти: (093) 845-93-33 3- імнатн вартир , Здолб нів, центр. 7/9 П, 63/ 37/9. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82 3- імнатн вартир , Квасилів, 63 в.м. Ціна: 240000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37 3- імнатн вартир , Костопіль, в л. Степансь а, 2/5ц, 62/37/8 в.м, не това, бойлер, житловий стан+ араж. Конта ти: (096) 383-92-75 3- імнатн вартир , Любомир а, 2/3 ц, 49 в.м., автономне опалення. Ціна: 213200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир , Оржів, 1/5 Ц, 60 в.м., авт. опалення, вмонтовані меблі, тепла підло а, бал он і лоджія зас лені. Конта ти: (097) 485-27-26 3- імнатн вартир , Оржів, 5/5 Ц, 68/39/8.5 авт.опал. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 4- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/5Ц,100/ 84/10, звичайний стан, МПВ, або обмін Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22 (096) 531-45-50

. Конта ти:

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1,2- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (096) 570-64-89

1,2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, терміново, без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1,2- імнатн вартир , новоб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир . Роз лян варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89

всі

1- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 1- імнатн вартир з ремонтом, роз лян всі варіанти Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 п, 34/ 19/9. Ціна: 164000 рн Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , бажано це ляний б дино , рім 1- о поверх . Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

2 імнати в 3- імнатній вартирі, Об хів, 20 хв. від Києва, приватизовані, 17.3 та 12.8, 3/ 9п, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 437-26-90 2- імнатн варир , Квасилів, по ращене план вання, 2/5Ц, 51/ /9,3, хороший ремонт, перепланована, підло а в хні та ванній з піді рівом, подвійні двері, автономне опалення. Або обмін на 1- імнатн в Рівном . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , П,Ц, роз лянемо всі пропозиції, терміново. До інця місяця. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, 63-56-62, (067) 493-59-37, (068) 893-76-49 1- імнатн вартир , П,Ц,роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 601-54-65 1- імнатн вартир , панель, 2-4 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир .Терміново, р-н. Льоно омбінат, Північний. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн повноцінн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 Квартир в б дь-я ом районі. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Квартир в центральном Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Квартир по ращено о план вання власни а. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Квартир Рівном .Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Кімнат в розстроч 588-86-77

. Конта ти: (096)

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 2- імнатн 230-04-90

вартир , 2-6 пов. Конта ти: (068)

2- імнатн вартир , без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , або малосімейн в районі автово зал , (Відінсь а). Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , Новолюбомир а, 3/ 3, 29 в.м, житловий стан. Конта ти: (097) 476-71-72

1- імнатн вартир , П, Ц, для себе, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 125-78-17

1- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 п, 30/ 12.5/9. Ціна: 145000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , м.Костопіль центр, або обміняю на 1,2- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-09-46, (097) 075-02-52

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново. Готів а. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 181-64-42

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Ц, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , м.Корець, в л. Київсь а, 2/2Ц,32/20/6, не това, бал он, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново, отів а, або обмін на 3- імнатн . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 442-66-03

1- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , Квасилів, 7/9п, 34/18/ 9 жил стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 3/9П, 34/18/9, не малосімей а, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 п, 48/28/7, част ово ремонт, пар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1,2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-49-32, (097) 668-75-20

1- імнатн вартир , Квасилів, 6/9П, 34/18/ 9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 3/5 ц, євроремонт, олон а. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2, це ляний б дино , житловий стан, повноцінна вартира. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц, чеш а, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/30/ 7, осмет.ремонт, бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.6. Продам по області та У раїні

1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П., 34/ 18/9. житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал они зас лених. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/49/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , Здолб ��ів 2, (селище), 50 в.м., 2 поверх, Ц, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , без посередни ів, недоро о, терміново. Конта ти: (098) 824-36-16 1- імнатн вартир , без посередни ів, швид ий розрах но . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 493-13-91 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн 747-20-77

вартир . Конта ти: 45-08-30, (098)

2- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 2- імнатн вартир , перший та останній плверх не пропон вати. Конта ти: (097) 729-80-53 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098)259-40-38,(066)986-80-48 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн 888-78-97

вартир . Конта ти: 24-77-58, (097)

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

3,4,5- імнатні вартири, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 3,4- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 487-32-88 3- імнатн вартир , з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , з встав ою, р-н Північний, рім 1 та останньо о поверхів, не тов . Конта ти: (067) 363-58-38

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , на Ювілейном , терміново, роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, С. Кр шельниць ої, Га аріна, Соборна, Київсь а, Кн. Оль и, Набережна, пр. Мир . Конта ти: 43-70-17, (067) 364-01-57 yarsasha@ukr.net

3- імнатн вартир , новоб дов , або «чеш » з хорошим ремонтом, бажано з автономним опаленням, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, рім 1 та 9 поверх . Конта ти: (097) 081-27-78


12

КВАРТИРИ: ОРЕНДА

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

ЗДАМО

1- імнатні вартири Гр шевсь о о, 5/9 п, меблі, абельне ТБ, 1200 рн+ світло, вода. Кн.Романа, 2/5 ц, олон а, ом нальні посл и.

хня мебльована, імната без меблів, 1100 рн +

Соборна, РУМ, 6/9, меблі, холодильни , 1100 рн + світло. Ма арова, 5/9, меблі, осметичний ремонт, 800 рн+ ом нальні посл и. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, поб това техні а, 1400 рн. Набережна, 2/5 ц, олон а, пл..ві на, зас лений бал он, меблі, холодильни , 1500 рн+світло. Мельни а, 3/9, меблі, Інтернет, 1200 рн +світло. Квасилів, меблі част ово, житловий стан, 800 рн.

2- імнатні вартири С.Кр шельниць ої, 2/5, бойлер, меблі, поб това техні а, 1600 рн + ом нальні посл и. Кн.Романа, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1500 рн+лічильни и. Ш хевича, 8 поверх, част ово меблі, холодильни , 1700 рн + світло. Київсь а, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1800 рн + лічильни и. Ма арова, 3/9, меблі, телевізор, холодильни , 1600 рн + світло. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, 1700 рн + лічильни и. Вербова, 5/9, част ово меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и.

3- імнатні вартири Ст.Бандери, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Га аріна, 5/5 ц, олон а, меблі, 1300 рн + ом нальні посл и. Корольова, 4/9, част ові меблі, телевізор, 1700 рн. пр. Мир , меблі, техні а, с часний ремонт, 4000 рн. Коновальця, меблі, холодильни , 2000 рн.

Кімнати Кімнат , в

ртожит , блочна система, меблі, 650 рн.

Кімнат без проживання осподаря, по 450 рн з людини. Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 320 рн з людини. Кімнат , в л. Га аріна, по 350 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и 1/2 б дин , зр чності, меблі, холодильни , 1500 рн + лічильни и. Б дино , зр чності, меблі, хороший ремонт, місце під авто, 3000 рн. Тимчасів , част ові ви оди, меблі, 650 рн.

3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир . Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВАНГАРД». АВТОСТОЯНКА, БІЛЯ РИНКУ, «ЗЛАТА ПЛАЗА», СТ.БАНДЕРИ, МАКАРОВА, ПАРКОВА, ЦЕНТР. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ЦІНА: ВІД 100 -250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВРОРА», АБО «АМІГО». АВТОСТОЯНКА, СТ. БАНДЕРИ, БІЛЯ «БРУКЛІНУ», БІЛЯ ЦУМУ.СУЧАСНО, ЧИСТО. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 120-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067)362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора»,

подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, новоб дова, євроремонт, недоро о. Конта ти: (097) 163-19-96, (063) 632-51-25

1,2- імнатні вартири, Автово зал, центр. По одинно, подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42,(093) 906-14-07

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25 1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно,

чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», БОЯРКА, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АВТОРИНОК, ТЦ «ЧАЙКА», ЦЕНТР, З/Д ВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ВІДІНСЬКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО. ЧИСТА БІЛИЗНА, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ ДЛЯ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ, ЦІЛОДОБОВО. ТАКСІ. КОНТАКТИ: (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03

№46 від 28 листопада 2012 ро 1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦЕНТР, Р-Н. З/Д ВОКЗАЛУ, ПІВНІЧНИЙ, Р-Н «ЕПІЦЕНТРУ», ВСІ УМОВИ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 559-77-99, (096)345-33-37 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ АБО «АВРОРА», АВТОСТОЯНКА, РЕМОНТ, ПРАЛЬНА МАШИНА, ХОЛОДИЛЬНИК. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО. КОНТАКТИ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , центр, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , центр, р-н.Ювілейний, Північний, автово зал, з меблями та без. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, меблі, холодильни , житловий стан, 1250 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4 поверх, мебльовано, зас лений бал он,ходильни ,телевізор, на тривалий термін 1500+світло. Конта ти: (096) 170

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн.+КП Конта ти: (067) 797-87-26

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (098) 457-04-06, (050) 435-36-49, (093) 626-65-63

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (098) 577-99-74

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, елітні меблі, с часний євроремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1,2- імнатн вартир , подобово, потижнево. Власни . Конта ти: 24-77-58, (066) 220-37-17 1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, меблі, холодильни , телевізор на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Вербова , ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 4/9 п, меблі за домовленістю, свіжий осметичний ремонт, 1000 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. П хова , меблі на тривалий термін, жилий стан 1500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 2/5 ц, Євроремонт, меблі, холодильни , плазма, пр. машина, олон а, інтернет, абельне, пл.ві на, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 3 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт, вся техні а, всі меблі вмонтовані. Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а , част ово мебльована, на тривалий термін, 1700+світло. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, ремонт, без меблів. Ціна: 1500 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло + вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, жилий стан, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 пов, меблі, олон а, холодильни , 1300 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир в центрі міста в елітном б дин з євроремонтом та поб товою техні ою. Ціна: 600 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а (біля «Орлана»), 4/9 ц, Новоб дова, Євроремонт, мебльовано, вся поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, осметичний ремонт, мебльована. 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

вартир , в л. Ст. Бандери, 1- імнатн осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТБ, 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

районі міста.

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, свіжий ремонт, меблі, техні а, 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

Квартир в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1- імнатн вартир , Квасилів, осметичний ремонт, 800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5, Євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр. машина, олон а, телефон, бал он зас лений, пл.ві на, с п тни , на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, холодильни , телевізор, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, без меблів, не мебльована. Ціна: 1600 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, мебльована. Ціна: 1500 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о (12ш ола), 6/9п,ремонт, меблі, холодильни , 3200 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн + лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1600 рн+КП. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, осметичний ремонт, мебльована. 1300 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, свіжий ремонт, повністю мебльована, техні а. На тривалий термін, 1700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97


КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ

№46 від 28 листопада 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 2700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3 поверх, хороший ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр.машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Набережна, житловий стан, холодильни , для сім’ї. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, євроремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, олон а, хороший ремонт, меблі, холодильни , абельне, пр.машина 1700 рн.+ аз, вода, світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, олон а, част ові меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26

3- імнатн вартир , в л.Коновальця, ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі. 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , Пр. Мир , 1 поверх, євро ремонт, меблі, техні а, 4000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор, 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, част ово мебльована, осметичний ремонт, без ПТ. Ціна: 1700 рн.+опалення. Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 3- імнатн вартир , центр, євроремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: 26240 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а 500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, 85 в.м., все необхідне є. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, меблі, телефон, абельне телебачення, телевізор, холодильни , жилий стан. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦЕНТР), 2/5 ц,свіжий ремонт, меблі, поб това техні а, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4, аряча вода, поб това техні а, меблі, 2500 рн, без ом нальних посл . Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2 поверх, свіжий ремонт, меблі, вся поб това техні а, на тривалий термін порядній сім’ї. 2300+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16

4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі, 150 євро. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96

2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , Інтернет, 1600 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади 2050 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Коновальця мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Кімнат для ст дентів, 2 дівчат • або хлопців, р-н автово зал . Конта ти: 63-78-15, (097) 209-21-32

3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 4/9 п, осметичний ремонт, всі необхідні меблі, телевізор, холодильни , для сім’ї 1600 рн +світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення, 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

Кімнат , 2 хлопцям, всі зр чності, р-н 12 Ш оли. Конта ти: (066) 628-01-74

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, част ово мебльована. Ціна: 1800 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Черня а,хороший ремонт, всі меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 ц, част ові меблі, холодильни , зас лений бал он, 1700 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар

1.1.18. Здам імнат

Кімнат затишн , ізольован , центр, для ст денто -заочниць. Конта ти: (096) 526-97-74

2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: до овірна . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, всі меблі, телевізор, холодильни , пр.машина 2200 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 170-94-16

4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичний ремонт, холодильни 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 4/9, меблі необхідні, холодильни , осметичний ремонт, 1800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін, 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

• Кімнат 747-96-75

. Конта ти: (098)

Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат в приватном се торі, р-н Бояр а. Конта ти: (097) 907-15-35 Кімнат дівчині, за мови допомо и інвалід по осподарств . Конта ти: 28-11-27, (097) 179-04-28 Кімнат для дівчат або для молодої пари, в л. О.Д ндича, мебльована. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 128-22-50

КІМНАТУ ДЛЯ ДІВЧАТ СТУДЕНТІВ. КОНТАКТИ:

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

(067) 105-69-17

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

Кімнат для хлопців та дівчат. Конта ти: (096) 969-07-85

2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 788-75-57

2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма, 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

Кімнат , без проживання осподаря по 450 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9, імнати непрохідні, ремонт меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

2- імнатн вартир , р-н «Стамб л», на тривалий термін. Конта ти: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6 поверх, аряча вода,зроблений ремонт, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 3500 рн + світло. Конта ти: (096) 170-94-16

Кімнат , в л. Мельни а, для дівчини, хороші мови. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 128-22-50

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 1 поверх, ремонт, мебльована, 2500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , 2 імнати, порядній сім’ї або дівчатам, р-н Північний, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (097) 233-11-43

3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення 500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, ЄВРО ремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина 3000 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 3700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2800 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї. 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3 пов, немебльована. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни , телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 797-87-26

Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (096) 170-94-16

Кімнат , в л. Га аріна, по 320 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Кімнат , в л. Мірющен а, 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Соборна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , р-н автово зал , для хлопців, хороші мови. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 128-22-50, (096) 813-52-78 Кімнат , р-н ЗОШ 12 для дівчини, без проживання осподаря. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 128-22-50, (096) 813-52-78

Місце в імнаті дівчині, в л. А. Мельни а, зр чні мови, аряча вода, терміново. Ціна: 340 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 297-15-01 1,2- імнатн вартир , в л. Га аріна, Гр шевсь о о, Черня а, сім’я, без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1,2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. Ма арова, Корольова, Соборна, Кн.Острозь о о, сім’я. Без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир . Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58 1,2- імнатн , пр.Мир , в л. Набережна, Кі відзе, Чорновола, м-н. Незалежності. Без посередни ів, сім’я. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир в б дь- я ом районі . Роз лян варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89 1- імнатн вартир в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , 1 поверх, бажано центр. Конта ти: (050) 375-36-00 1- імнатн вартир , Квасилів, сім’я, на дов отривалий термін, без посередни ів. Конта ти: (097) 323-08-59 1- імнатн вартир , мебльован , аряча вода, на тривалий термін, терміново. Конта ти: (098) 886-09-01 1- імнатн вартир , р-н «Чай и», 12 Ш оли, на тривалий термін, порядність і своєчасн оплат арант ю, без посередни ів. Конта ти: (098) 644-46-08 1- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, автово зал, хня мебльована, з ремонтом. Конта ти: (067) 913-35-85 1- імнатн вартир , р-н автово зал , 12 Ш ола, недоро о, на тривалий термін, порядність арант ю. Конта ти: (066) 717-89-36 1- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь а, Ст. Бандери, Д.Галиць о о, автово зал, без посередни ів. Конта ти: (098) 432-98-78 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, р-н пивзавод . Конта ти: (097) 493-76-08 1- імнатн вартир , сім’я, на тривалий термін, без посередни ів. Конта ти: (097) 323-08-59 1- імнатн вартир , хлопець, 27 р., охайний, без ш/з. Конта ти: (097) 224-90-00 1- імнатн 734-86-19

вартир . Конта ти: (098)

Квартир терміново, б дь-я ом районі, власни а. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир , в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Кімнат або вартир , мебльован , зі зр чностями. Конта ти: (067) 423-76-40 Кімнат або вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Кімнат , або тимчасів , жін а з дитиною 15 р. Конта ти: (063) 420-10-46, (097) 730-48-39 Кімнат , зі зр чностями, наявність спально о місця, працююча дівчина, з ідна на підселення. Ціна: 450 рн. Конта ти: (093) 599-25-42

1.1.20. Обмін 1- імнатн +1- імнатн вартири на б дино , або 1/2 б дин в місті, без посередни ів. Конта ти: 26-11-32 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, + джип «амери анець» в ідеальном стані, на частин б дин в м. Рівне або б дино із земельною ділян ою поблиз Рівно о. Конта ти: (097) 214-12-94 1- імнатн вартир , р-н «Відін», 4/9 Ц, 34/ 19.5 на 2,3- імнатн вартир в цьом районі з доплатою, без посередни ів. Конта ти: 63-79-45, (097) 271-26-76 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5 Ц, 47,3/ 27,7/ 8,1 обмін на 3-х імн. в ЦБ 2-3 поверх до 70 м. в. + доплата Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5, 50/ 30/8 Ц поліпшене план вання євроремонт, на 1- імнатн . Роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , Здолб нів, центр, євроремонт на 3- імнатн в Рівном . Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 3- імнатн вартир , центр на дві 1- імнатні. Конта ти: (067) 770-83-22

1.1.21. Обмін по області та У раїні 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 28000 .о., 3/9 П, 18 в.м., + зем. ділян з ф ндаментом, 15 м. від Рівно о, приватизован , 22000 .о. на 1- імнатн вартир , Київ. Конта ти: (067) 947-69-55

2- імнатн вартир , Здолб нів на 2- імнатн вартир в Рівном , або 1/2 б дин , роз лянемо всі варіанти. Конта ти: (067) 382-17-41 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 56/39/6Ц, осметичний ремонт, на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лянемо всі варіанти, або продаж 220000 рн. Конта ти: (098) 513-98-40, 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю Допомо в підборі житла в новоб довах Ірпіня, Б чи, Ворзеля, е о олічно чистом місці поблиз Києва, онс льтації без оштовні. Андрій Ві торович. Конта ти: hatabest@ukr.net Нер хомість. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.76 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, жилий стан, 6 сот. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Басів К т, 2-пов., Ц, 120 в.м, 3 імнати, всі зр чності, 5 сот. Ціна: 623 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , Басів К т. 90 м. в, 3 імнати, євроремонт, 5 сото землі, араж. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1/2 б дин , Бояр а, 110 м. в., 2 поверхи. 4 імнати. Гараж, підсобні приміщення. Броньовані двері. Зроблений ши арний ремонт. Об’є т під охороною. Всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1/2 б дин , Бояр а. Це ла. О ремий вхід, заїзд. Ремонт на ваш сма . Є де іль а б дин ів. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір,я. Ціна: 615000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Квіт и-Основ’янен о, 40 в.м., 2 імнати, шла о-це ляний, імнати прохідні, по 13.5 в.м., хня 7 в.м., ванна, т алет, ремонт. Ціна: 480000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. Коперни а, 2 імнати, дерево+це ла, хня, т алет, ванна, в середині пошт ат рено. Ціна: 176000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. Межова, 38.8/27.9, це ляний, 2 імнати, всі ом ні ації, є араж. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. Не расова, 42 в.м., 2 імнати, прохідні, хня, всі ом ні ації, без ви од, потреб є апітально о ремонт , 2.5 сот. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. О. Телі и, 2 поверхи, два о ремих входи, ремонт, всі ви оди. Перший поверх план вався під омерцію. Др ий – жилий (2 імнати). Автономне опалення, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 399-86-25 1/2 б дин , в л. пр.Не расова, 22м. в., 1 імн+веранда, всі ом., без ви од, 3,5сот приват., є можливість доб дови. Ціна: 376000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. П ш іна, 155 в.м, араж на н левом рівні, 2 поверх мансардно о тип , металочерепиця теплена, ом ні ації, можливо під омерцію. Конта ти: (095) 464-39-52 1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Стариць о о, 51 в.м., 2 імнати, євроремонт, 2 сот. землі. Ціна: до овірна Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , в л. Шопена. Конта ти: (097) 585-22-77 1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 779000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , Колоден а, 1-пов., мансардно о тип , 3 імнати, 40 в.м., о ремий двір, 7 сот. Ціна: 246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

13

1/2 б дин , Лінії, Ц, 4 ім, всі зр чності, хороший стан, на території є ороб а на рита, є ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Лінії, Ц, 80 в.м.,1 поверх, 4,5 сот и, 4 імнати, жилий стан, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н пивзавод , 40 в.м., 2 імнати о ремі, 6 сот землі, арний стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1/2 б дин , р-н пивзавод , це ла, 38 в.м., 1,5 сот. землі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , Тинне, це яний, вели і імнати, хня, санв зол, 4 сот. Конта ти: (097) 359-11-20 1/2 б дин , центр, 140 в.м, 2 поверхи, 4 імнати, всі зр чності, євроремонт, амін, автономне індивід альне опалення. Гараж, приб дин ова територія. Ціна: 880000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1/2 б дин , центр, 85/55/8 Ц, 3 імнати, всі зр чності, євроремонт, автономне опалення, 3 сот. землі. Ціна: 960000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1/2 б дин , центр, в хорошом стані, з місцем для доб дови, терміново, без посередни ів. Конта ти: (067) 124-07-52 1/3 б дин , Ви овсь о о, 37 в.м., 2 імнати, веранда, аз, світло, вода, о ремий вхід, 3 сот не приватизовано, без ремонт . Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/3 б дин , етьмана Ви овсь о о, 3 імнати, 10.6/11.3/15.1, це ляний, 1950 р. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (096) 345-33-37 1/3 б дин , Пивзавод, Ц, 3 ім, всі ом ні ації, без ремонт , 4 сот и. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/4 б дин , в л. Запорізь а, 2 імнати + хня, дерев’яний, т алет, житловий стан, стелі перетерті. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/4 б дин , в л. Хмільна, дерев’яний, 46 в.м., 2 імнати прохідні, д шова абіна, т алет, автономне опалення, потреб є ремонт . Ціна: 144000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/4 б дин , Грабни , це ляний, 85 м. в., без ремонт . Ціна: 426400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1 / 4 б дин , центр, жилий стан, 3 імнати, хня, с/в, свій двір, 1 сот, араж. Ціна: 492 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2/3 б дин в центральній частині міста, площею 60 в.м., землі 0,04 а. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88

АГРОПЕРЕРОБКА. НОВИЙ БУДИНОК, 180 КВ.М. КОТЕДЖІ В БЛОКОВОМУ БУДИНКУ,100 КВ.М. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 371-39-55 Б дин и, Рівне, нові, «під люч» від 2050000 до 2870000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Б дино в межах м. Рівне. Це ляний. 2 поверхи. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино дерев’яний, в л. Біла, сад, ород 13 сот. Ціна: 35000 Конта ти: 26-37-55

БУДИНОК ЖИТЛОВИЙ, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 286 КВ.М., 5-ТИ КІМНАТНИЙ, ЦЕГЛА, 1.5 ПОВ.+ЦОКОЛЬ, НАКРИТИЙ ШИФЕРОМ, ГОТОВИЙ РЕМОНТ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.16 ГА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино отеджно о тип , центр міста, 200/ 100/17, 2-поверхи, 4-вели их імнати. Дизайнерсь ий ремонт. Всі зр чності. Гараж на два автомобіля. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , Басів К т, 0,13 а землі, дозвіл на б дівництво тор ово о об’є т . Конта ти: (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це лян��й, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Басів К т, дерев’яний, 48,4/21,1/ 10,9, одна вели а імната, 2 оридори, без зр чностей, 13 сот., сарай, по ріб. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, що стоїть о ремо, 4 імнати, 73.2/50.2/9, 9 сот землі, о ороджений, є сарай, можливий обмін на 2 імнатн в це ляном б дин + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1/2 б дин , Колоден а, 40 в.м., 2 ім, є можливість доб дови, без ремонт , 7 сот, центр. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 4674000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1/2 б дин , Колоден а, в л. Рівненсь а, 130 в.м, 1/2 тимчасів и, сарай, араж, 2 підвали, 2 септи и, 0.16 сот землі, всі ви оди. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-75-48, (097) 770-66-69

Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86


14

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Червоні ори, 2-пов.,всі ом ні ації, 6 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , Червоні Гори, Площа 180 м. в. + 6 сот + араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Котедж, А роперероб а, 150/139/16, на 4 сім’ї, 2 поверхи, 4 імнати, 0.5 сот землі, після б дівельни ів, автономне опалення, всі ом ні ації, піді рів підло и, здача 4 вартал 2012 р. Ціна: 576000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Котедж, в л. Стр тинсь ої, 5 імнат, араж, лоджія, тераса, 2 санв зли, 2 входи, 0.02 а землі. Ціна: 952000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Котедж, Новий Двір. Елітний район. 1 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Ремонт під люч. 130000 .о. 2 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Др ий поверх ремонт. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Котедж, р-н автово зал , в л. Дем’янч а, 200 в.м, Ц, після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , в л. Басів тсь а, 2 п о в . 1 6 0 м . в . 0 , 0 6 4 а,пінобло -шла обло . Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Грабни , 100 в.м., 4 імнати, всі ом ні ації, 6 сот, тихе спо ійне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла,1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Грабни , 2-поверховий, це ляний, 135 в.м, 5 імнат, бал он, зем.діл. 6 сот. Ціна: 902 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Грабни , 210 в.м., євроремонт, вмонтовані меблі амінний зал, 4 імнати, 2 санв зли на 2 авто араж , 8 сот землі. Можливий обмін на 1 ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Новий Двір, с часний, це ляний, 2 поверхи, євроремонт, меблі, араж, 0.05 а землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино , в л. Біла, 1-пов., дерев’яний, 50 в.м., пічне опалення, 13 сот. Ціна: 287 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , в л. Біла, 95 в.м, всі зр чності, центральна аналізація, ремонт, літня хня, сад, ород, 15 сот. землі. Конта ти: (050) 339-24-03 Б дино , в л. Біла, дерев’яний, з це ляною доб довою, 10х12 м, 4 імнати, хня 10 в.м., всі зр чності, авт. опалення, 15 сот, сад. Ціна: 820 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. ЦІНА: ДОГОВІРНА КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, об л. пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 1640000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Зоопар , 0,10 а, під б дівництво. Ціна: 73800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Зоопар , 1 пов.100 в, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, хороший під’їзд, 10 сот під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Горбачевсь о о, це ляний, 305 в.м., 2 поверхи, са на, 0.10 а землі. Ціна: 500000 рн. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Б дино , в л. Дворець а, (бло овоце ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/ 78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц., мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Дворець а, блочноце ляний, част ово теплений пінопластом, 150 в.м, жила 78 в.м, 5 імнат, є недоб дована баня, аз, вода, септи . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 543-76-15, (067) 917-03-94 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 1435000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 5330000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Л ць а, це ла, 150 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 1008600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц., отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Колоден а, 0,12 а, пор ч заб дови. Ціна: 254 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 111,5 в.м., 4 імнати, цо ольний поверх, 1 пов.-4 імн., хня, санв зол, 6 сот, всі ом н., стяж а, шт ат., є план. Ціна: 640000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Колоден а, 161/75 два поверхи, це ла з ремонтом, надвірні б дівлі. Ціна: 680000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, це ляний, 290 в.м., ремонт, 24 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Колоден а, 2-поверховий, це ляний, є цо ольний поверх, 161.6/ 75.6/12, 4 імнати, арний стан, всі зр чності, зем.діл. 0.17 а. Ціна: 738 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 200/120/15, 11сот. 5 імнат, 2пов. Це ла. Новий. Вели а літня хня, араж. Центр. Асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , Колоден а, 3/4 2-пов., піноблочно о б дин , 139 в.м, хня 19 в.м, є о ремий двір, в’їзд, 16 сот. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 1025000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Новодвірсь а, 10х12, аз, вода в б дин , септи , сарай, 0.1 а землі, поряд з пин а. Ціна: 560000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, впоряд оване подвір’я, араж на 2 авто. Ціна: 2378000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 2296000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., свердловина. Ціна: 984000 рн Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 2255000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, ВУЛ. СКЛЯРЕНКА, 193.9 КВ.М., 5 КІМНАТ, ЖИТЛОВА 80.3 КВ.М, 0.0976 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 2378000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 1025000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 2214000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Я.М дро о, це ляний, залізобетонне пере риття, є аз, вода, світло, 6 сот. землі, приватизований, можливість проживання двох сімей. Конта ти: (096) 572-83-57 Б дино , в л.Вербова, новий, 100% отовності, 250 в.м., с часний дизайн, араж, ел.зам и, 9 сот землі, впоряд ована, приватизована, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремонт, новоб дова. Ціна: 2706000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА 161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА 75.6 КВ.М., ТА НАДВІРНІ БУДІВЛІ, САРАЙ-ГАРАЖ, Є ОГОРОЖА, 0.16 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Колоден а, р-н автодром , с часний, теплений, баня, араж, альтан а, о ороджений, в лиця асфальтована, 12 сот, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-51-40 Б дино , Колоден а, це ляний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Костомарова, 2 пов., Ц, на 2 сім’ї, 186 в.м., літня хня, араж, підвал, сад, о орожа, 0,8 а, терміново. Конта ти: (097) 463-30-40 Б дино , Лінії, 160 в.м., Ц, новий , 4 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, свіжий євроремонт, нові меблі, техні а, араж, двір бр ів а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Н.Двір, Ц, о ремий б дино , 60ро , 75 в.м, 3 ім, жилий стан, араж, 5 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, ЦЕГЛЯНИЙ НА ДВІ СІМ’Ї, 2001 Р, 244 КВ.М., 6 КІМНАТ, КАМІННА, ДВА ВХОДИ, ДВІ КУХНІ, ДВА САНВУЗЛИ, ДВІ СВЕРДЛОВИНИ, ДВА СЕПТИКА, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Новий Двір. в л. Серпан ова. Новоб дова. 247/110/20 Це ла. 2-поверхи, 6 імнат. Стан від б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Котедж, р-н По ровсь о о, 4 імнати, отельня, автономне опалення, араж, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, Царсь е Село, 200 в.м., всі ом ні ації , пошт ат рено. Землі 0,05 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 487-32-88 Котедж, Царсь е Село, незавершений, 2 П, 200 в.м., Ц,5 сот.землі, після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котеджі Рівном . 820000-984000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 1148000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 190 в.м, 5 імнат, 2 санв зли, вода, аз, світло, араж 50 в.м, земельна ділян а 6,5 сот., о ороджена, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 071-50-81

Б дино , Новий Двір. Це ла на дв сімї 2001 рі заб дова 244м2 6 імнат, амінна, два входи 12,5 а, поряд з пин а Ціна: 1160000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м.,Ц,+металочерепиця, хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и недале о, 2 поверхи мансарда. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 656000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 2378000 рн., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром , араж і б дино пере риті металочерепицею, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 259-25-39

Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , р-н ДКТ, дерев’яно-це ляний, 87 в.м, 3 імнати, центральна аналізація, дах шифер, зем.діл. 5.12 сот. Ціна: 615 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , р-н пивзавод , 2/2Ц., 200 в.м., 4 імнати, ремонт, автономне опалення, 3,5 сот. землі, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , р-н. Грабні а,180 в. м. Косметичний ремонт, всі ом ні ації в б дин , двоповерховий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-44-74 Б дино , р-н. Ювілейний, 5 ро ів, це ла, 5 імнат, 200 м. в. Євроремонт, місь а аналізація, 6 сото землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Рівне, 250 в.м. 2 поверхи, цо ольне приміщення, це ла, 5 ім. 2 санв зли, амін, ом ні ації, земельна ділян а 25.сот. Пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Рівне, це ляний всі ом ні ації 2 поверхи араж , 26 сот. Терміново. Ціна: 1440000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Рівне, це ляний, 2 поверхи, ремонт, амінний зал, 2 санв зли 16 сот. ч довий сад. Можливо на 2 сім’ї. Роз лядається обмін на вартир з доплатою. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (066) 859-33-27 Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, альтан а. Ціна: 1681000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне, 2/2Ц., жилий стан, 6 сот. землі, євро пар ан, араж з ямою. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , Тинне, 6 сот, це ляний, 217 в.м., 3 імнати+1 прохідна, хня, с/ , хороший осметичний ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Тинне, 70 м. в., 4 ім, санв зол, 6 сот.землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Б дино , Тинне, всі зр чності, це ляний, 4 імнати, авт. опалення, надвірні б дівлі, терміново, 0,06 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , Тинне, це ляний, всі ом ні ації 2 поверхи літня хня араж , 20 сот. Можливий редит без довід и про доходи. Терміново. Ціна: 1424000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , Новий Двір, 172/100/17. Всі роботи в б дин зроблені. Зем. діл.12сот. 2пов. 3 ім. Автономне опалення. “Тепла підло а”. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Царсь е Село, 3-пов., це ляний, 270 в.м, всі ом ні ації, 1 а, вихід до Басів тсь о о озера, є ставо . Ціна: 1 066 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Новий Двір, 7х12, є дозвіл на б дівництво, дерев’яні ві на, двері, 5 сот землі. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 3198000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м., Ц, 0,14 а, 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Котедж, р-н Золоті Ворота, 2-поверховий, 4 імнати, 2 с/в, без чистових робіт. Ціна: 549 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 170 в.м. Землі 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Незавершене б дівництво, р-н Золоті ворота, 2-поверховий це ляний, 240 в.м, проведене світло, опалення, вода, септи , бетонні пере риття, пошт ат рений. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Незавершене б дівництво, Тинне, 187 в.м., це ляне, 10 ро ів, 4 імнати, цо ольне приміщення, араж, мансардно о тип , літня хня, по ріб, сарай, 78 в.м., аз. Ціна: 712000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Частин б дин , в л. М.Узвіз, 3 імнати, 60 в.м., араж, сарай, 0,5 сот. Конта ти: (050) 339-24-03 Частин б дин , центр, дерв’яноце ляний, 53/40/7.4, 3 сот., потреб є осметично о ремонт . Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

• Б дино , Малинів а, Гощансь ий р-н, це ляний, 1995р.,

№46 від 28 листопада 2012 ро 1/3 б дин , Оле син В, Ц, всі зр чності, 3 імнати, 4 сот и, 80 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/4 б дин , Бабин, 2 імнати, веранда, панельне пере риття, власний двір, аз, вода пор ч. Конта ти: (067) 759-72-94 Біла Криниця, двоповерховий, це ляний, 4 імнати, всі ом ні ації, отел, араж, 10 сото землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25

Б дино , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , 12 м від міста, 41 сот (2 ділян и), 61 в.м., світло, азове опалення, олодязь. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Вересневе, 9 сот., під б дівництво. Ціна: 90200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , 12 м від Рівно о або обміняю на 2 вартири. Конта ти: (067) 706-92-40

Б дино , Верхів, це ляний, літня хня, аз пор ч ліс озеро. Земельна ділян а 40 сот. приватизована, асфальтовий під’їзд, поблиз з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: 164000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

Б дино , 25 м від міста, в добром стані, вода та аналізація в б дин , аз поряд, 0,56 а, землі приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 600-38-56, (096) 030-21-03 Б дино , 25 м від міста, це ляний , літня хня , аз пор ч ліс озеро. Земельна ділян а 40 сот. приватизована,асфальтовий під’їзд поблиз з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: 172000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , 25 м від Рівно о, це ляний, жилий стан, 47 в.м., аз, телефон, вода, вели ий сад, надвірні б дівлі, льох. Конта ти: (097) 951-61-47 Б дино , 5 м від Рівно о, 280 в.м., аз, вода, свердловина, 0.14 а землі. Конта ти: 27-77-67, 24-97-08, (096) 664-30-27 Б дино , Антопіль, 2 пов,Ц, 9х9, 5 імнат, всі зр чності, є підвал,10 ро ів б дин , 20 сот, хороший стан, всі до менти, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 861000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Бабин, 4 ім, Ц, 15 сот, араж, аз поряд, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бабин, Гощансь ий р-н, це ляний, 4 імнати, 82/50 в.м., хня, льох, араж з ямою, хлів, 9 сот + 15 сот через доро приватизовано. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Бабин, дерев’яний, терміново. Конта ти: 62-74-97, (067) 417-72-67 Б дино , Бабин, це ляний, осмети а, МП ві на, 90 в.м., 4 імнати. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Б дино , Бабин,15 м від Рівно о, біля траси, 3 імнати, вели а хня та оридор, ванна, т алет, аз, вода, автономне опа��ення, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., В ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ, З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ, НЕДОБУДОВАНИЙ ГАРАЖ, РОЗТАШОВАНИЙ В РАЙОНІ ЗООПАРКУ, 0.102 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 1623600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Барма и, новозб дований, Ц, мансардно о тип , с часний прое т, 250 в.м, євроремонт, вмонт. хня, шафи- пе, європар ан, овані ворота, араж, 10 сот. Ціна: 1148000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Барма и, це ляний, всі ом ні ації, 2 поверхи, араж , 20сот. Терміново. Ціна: 600000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Біла Криниця, 2 поверхи, 104 в.м., метрів, всі ом ні ації, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01

БУДИНОК

пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Незавершене б дівництво, • Клевань, 0,67 а. Конта ти: (096) 055-84-77

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Гільча 2, 4 ім. о ремий вхід 114 в.м., аз світло вода. Ціна: 184000 рн. Конта ти: 43-19-96, (063) 122-15-40 1/2 б дин , Здовбиця (2 імнати, хня, ванна-т алет, оридор, підвал-80 в.м.) о ремо араж з ямою, літня хня, хлів, риниця, 0.14 а землі. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (098)717-42-48, (099) 488-15-04 1/2 б дин , Клевань 1, всі зр чності, надвірні б дівлі, 12 сот. землі. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дин , Мо вин, Костопільсь ий р-н, 78/30/13, 5 сот, пор ч ліс, озеро, 3 вели і імнати, озеро, олодязь, світло. Ціна: 44000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59

1/2 б дин , Острозь ий р-н, с.У раїн а (Б бнів а), терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 340-04-93

Б дино , центр, 2-пов., 104 в.м, всі ом ні ації, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-72-46, 62-09-09, (097) 297-15-01

1/2 б дино , Ди ів, це ляний, 2 імнати, хня, вітальня, азифі оване опалення, онве тори, 30 сот землі, льох. Ціна: 68000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , Вос одави, це ляний, хлів, льох, 3 імнати, хня, вітальня, веранда, вода, свердловина, 35 сот, 10 сот полі приватизовано, аз 5 м. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Гай и-Ситенсь і, Радивилівсь ий р-н, поряд сосновий ліс, річ а, 60 в.м., літня хня 35 в.м., осп. б дівлі, 0,52 а. Ціна: 56000 рн. Конта ти: (097) 593-88-84 Б дино , Глин и, 56 в.м, зем.діл. 40 сот., 12 м від Рівно о, це ляний, надвірні б дівлі, пор ч аз, приватизовано, або обмін на 1- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (096) 459-24-39 Б дино , Глин и, це ляний, 3 імнати. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20сот.землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 650-18-33 Б дино , Городище, під садівництво, 0,10 а, є держа т. Ціна: 32800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Городо , 120-130 в.м, центр, під’їзд асфальтований, вода, світло 380 В, септи , санв зол, бесід а, бойлер, д шова абіна, баня з вільхи, землі 0,04 а приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , Городо , центр, дерев’яний, + неза інчений це ляний, льох, араж, 0,20 а, вода, свердловина. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-76-16, (067) 750-27-18, (095) 522-49-98 Б дино , Гр швиця 1, це ляний, 3 імнати + хня 30 в.м.+ с/ , 6х16, Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Гр швиця, під знос, риниця, льох, 0,25 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 211-72-09 Б дино , Дерев’яне, 25 м від Рівно о, шла овий, під ш бою, теплий, висо і стелі, нові ві на, 72,4 в.м., 0,25 а, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 370-99-97, (066) 288-73-56 Б дино , Дивень, це ляний, хлів, літня хня, сад, ород, 30 сот. землі. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 541-58-25 Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 88 в.м., всі ом ні ації, житловий стан, араж, хлів, літня хня, садо , 83 сот землі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42 Б дино , Д бно, новозб дований, 2 поверхи, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., ладова, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55 Б дино , Дядь овичі (Млинівсь а трасса), 350 м в. + 30 сот землі, 9 імнат, са на, басейн, араж з ямою, р сь а піч, 2 ванних імнати, мп.ві на, 3 бал они, всі ом ні ації, заїзд на 3 машини. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Б дино , Заріць , дерев’яний, під дач , меблі, техні а, вели ий сад, арна місцевість. Ціна: 27000 рн. Конта ти: (098) 583-82-92 Б дино , Здовбиця, 2 імнати, хня, ванна, т алет, аз, вода, автономне опалення, хороший ремонт. Надвірні б дівлі, олодязь.12 сот. Ціна: 27000 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, аз.опалення, 15сот.землі, всі до менти. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

•Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями,

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 2 ПОВ, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 219.7/107.6/ 19.9, 0.249 ГА ЗЕМЛІ, ЦЕГЛЯНИЙ, 2 ЗАЇЗДИ, СВЕРДЛОВИНА НА ВОДУ, ВІКНА ДЕРЕВ’ЯНІ, ПЛИТКА, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, ГАЗОВИЙ КОТЕЛ, СТОЛЯРКА, САНТЕХНІКА. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино це ляний, Мирне, Костопільсь ий р-н, 140 в.м, асфальтований під’їзд, вода, аз, світло, 70 % отовність. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 978-27-00

всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (067) 874-84-43

Б дино , Півче, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, можливо під дач , мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а землі під приватизацію. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-31-23

Б дино , В.Омеляна, 0,12 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: 90200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Здолб нів, 0,10 а, під заб дов , приватизован , ом ні ації пор ч. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Біла Криниця, 200 м. в. 10 сото землі. Приватизовано, всі ом ні ації, араж, літня хня, підсобне приміщення, 2 підвали. Ціна: до овірна.

т. (097) 502-04-05 Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Білів, дерев’яний, 2 по реба, олодязь, світло, 50 в.м. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , Здолб нів, 10,5 сот, 2 імнати, хня, т алет, потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 573-88-28 Б дино , Здолб нів, дерев’яний об ладений червоною це лою, 2 імнати, хня, т алет, сарай, літня хня, 10,5 сот. землі. Конта ти: (096) 707-77-85

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/ 17, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Боремель, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.40 а, пор ч Хрінниць е водосховище - 200 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , Здолб нів-2, р-н василівсь о о пивзавод , шла облочний, аз, 64 в.м, житловий стан, без ремонт , араж, літня хня, 0.6 а землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-47-00

Б дино , Бочаниця, 60м. в., дерев’яний, 2 імнати, зроблений ремонт осметичний, на ритий шифером, вода в дворі, септи , 0,25 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97

Б дино , Іллін, Гощансь ий р-н, азифі ований, надвірні б дівлі, 0,21 сот. землі приватизованої. Ціна: 1до овірна. Конта ти: (067) 268-70-25

Б дино , В.Оле син це ляний, 120 м. в., всі ом ні ації, 0,16 а. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , В.Оле син, 2 поверховий, 215/ 130/14, це ляний, 5 ім. В б дин д же хороший ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , В.Оле син, це ляний, 106 в.м, 4 імнати, всі зр чності, араж на 2 автомобіля, літня хня, сарай, підвал, 13.2 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-72-92, (096) 570-64-89 Б дино , В.Оле син, це ляний, 200 в.м., євроремонт., 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , Квасилів, 100 в.м., Ц-Ш, 2 с/в на 2 входи, 4 імнати,10 сот. ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Квасилів, 4 імнати, аз, вода. Конта ти: (097) 288-65-01 Б дино , Клевань-2, всі зр чності, літня хня, хлів, араж, льох. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 688-11-92 Б дино , Клевань-2, це ляний, 100 в.м., 4 імнати, аз, вода, септи , літня хня, льох, 12 сот землі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі, терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33


БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№46 від 28 листопада 2012 ро Б дино , Користь, Гощансь ий р-н, 40 м від Рівно о, 120 в.м., пінобло , с часне план вання, 4 імнати, МПВ, є всі ом ні ації, сад, ород 90 сото , є всі осподарсь і, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

БУДИНОК, КОРНИН, МАНСАРДНИЙ, 2 ПОВ, 119.6/50.5/ 12.6, 5 КІМНАТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Костопіль, 300м. в., це ляний, євростандарт , євроремонт, 6 імнат, ванна, д шова, на підлозі ламінат, є більярдна, ззовні ороїд, є са на, б дино для остей, 0,12 а, о ороджений ам’яним пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

Б дино , Підліс и, траса Київ-Чоп, можливо під дач . Ціна: до овірна. Конта ти: 64-47-02 Б дино , поблиз Рівно о, недоб дований, це ляний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-75-74 Б дино , поблиз траси Київ-Чоп, дерев’яний, є водопровід, еле тропостачання 3-фазне, надвірні б дівлі, хороший льох, 0,5 а. Конта ти: (098) 329-85-05 Б дино , Порозово, 12 м від міста., 2 поверхи, це ляний, 250 в.м., 3 імнати, хня, 2 лоджії, с/ , 23 сот землі, підвал, 3 фази світла, зроблений осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Привільне, Д бенсь ий р-н, ��е ляний, 70 в.м., 2 імнати, вітальня, хня, азове опалення, 51 сот, по ріб, хлів на 4 се ції, олодязь, садо , асфальтований доїзд. Ціна: 148000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 968-37-50

Б дино , Рясни и, під дач , 58 сот землі, теплиці, аз поряд, доро а - асфальт, поряд річ а, ліс. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50сот.землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

Б дино , Рясни и, старий, олодязь, світло, 40 сот під б дівництво. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , М.Оле син, 180 в.м, мансардно о тип , 5 імнат, 2 ванних імнати, хня, 2 бал они, невели ий підвал, 2 аража, літня хня. Конта ти: (067) 779-26-07 Б дино , М.Шпа ів, 4 імнати, всі зр чності, 0.52 а землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 293-85-87 Б дино , Межиричі, асфальт, 16 сот землі. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Б дино , Михайлів а, Рівненсь ий р-н, 47,5 в.м., 50 сот. Конта ти: (097) 514-16-22 Б дино , Нова У раїн а, дерев’яний, 58 м. в., 25 сот.землі під б-во, 23,5 сот.під с/ . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Новий Обарів, 2пов. 200 в.м. 4 ім. всі зр чності, Ц+метало черепиця,18 сот, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новини, Корець ий р-н. Конта ти: (098) 455-73-14, (098) 878-35-43 Б дино , Новомильсь , Здолб нівсь ий р-н, 156,9 в.м., 5 імнат, аз, вода, 15 сот присадибна ділян а. Конта ти: (098) 964-13-12 Б дино , Ново раїн а, центр села, дерев’яний, 58/38.7/-, 0.49 а, або обмін на 1- імнатн вартир , + доплата. Ціна: 369000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Обарів , 2-х поверховий, 185 м. в., санв зол,10 сот.землі, садо , пор ч з пин а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Б дино , Обарів, 0,10 а, під б дівництво, світло, аз. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Обарів, ороб а, Ц, 140 в.м., 2 поверх, це ла, с важина, біля траси недале о, без вн трішніх робіт, асфальт, з пин а пор ч, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Обарів, центр, 2012 рі введення в е спл атацію, 105 м. в., ремонт, о ороджено, 0,10 а. Ціна: 615000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , Озяряни 30 м від Рівно о, Д-Ц, 50 в.м., 2 ім, аз в б дин (пічне опалення) стан жилий, центр, 70 сот землі, сарай, по ріб, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син В,2 пов,100 в.м., 3 імнати, всі зр чності, араж, євроремонт,10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син, 1-пов., 106/80/15, всі зр чності, 4 імнати, бойлер, септи , хороший ремонт, літня хня, араж. Ціна: 574 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Омеляна, 2 пов, 140 в.м., всі ом ні ації, євроремонт, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі. Б дино , Омеляна, Ц, 76 в.м., 3 імнати, аз, вода є, 15 сот, потреб є осметично о ремонт , афальт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оржів, 2 пов., 135 в.м., всі зр чності, 15 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-28-73 Б дино , Оржів, всі ом ні ації, 2 поверхи, 70 % отовності, наявні б дматеріали, або обміняю, терміново, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-28-73 Б дино , Підліс и, 2 імнати, ремонт, МПВ, д шова абіна, автон.опал., надвірні б дівлі, молодий сад, вино радни , можл.об.на 1-но Квасилів. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

Б дино , Гр швиця, 2 імнати. Газ, вода, 0,50 а землі або обмін на м/с. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Кімнат в б дин , для 2 хлопців, хороші мови, проживання без осподаря, є меблі, поб това техні а, с/в о ремо. Ціна: 300 рн./ чол. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

Б дино , на березі Азовсь о о моря, 40 в.м., 12,5 сот, араж, молодий сад, вино рад, 300 м до моря. Конта ти: (096) 510-71-19

Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Б дино , Нараїв а, Хмельниць а обл., хлів, олодязь, підвал, 50 сот. Ціна: 37000 рн. Конта ти: (067) 267-98-34 Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 962-45-93 Б дино , Чорно орія, 2 поверхи, 126 в.м, 7 сот, біля ірсь ої річ и, фр товий сад, без посередни ів. Конта ти: (066) 412-36-06

ри, аз, вода. Конта ти:

Б дино в селі на вартир , 2 поверхи, аз, світло, 40 сот землі. Роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , 25 м від Рівно о, Млинівсь ий напрямо , 47 в.м, це ляний, жилий стан, аз, телефон, вода, вели ий сад, надвірні б дівлі, льох. на вартир в Рівном . Конта ти: (097) 951-61-47

1.2.4. К плю

Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 701-02-28

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Ясениничі, 55 в.м., це ляний, 3 імнати, аз в б дин , опалення азове пічне, води немає, без ви од, 30 сот землі. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Дач , Н.У раїн а, вели ий вибір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Дач , Нова У раїн а, дерев’яна, 2 імнати + хня, 40 в.м. олон а, ман ал. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гр швиця, 0,25 а, льох, риниця, власни . Конта ти: (097) 211-72-09 Земельн ділян , Здолб нів, 18 сот, омерційно о призначення, р-н об’їзної на Острі . Ціна: 96000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 10 сот, ороб а 200м. в., дах металочерепиця, м/п ві на, підвал, араж, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Незавершене б дівництво, Гільча, Верхів, Здовбиця, Корнин. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, Городище, 200 в.м., 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино , 1/2 б дин , в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Б дино , 1/2 б дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, в л. Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або частин б дин , Острі , для себе. Конта ти: (099) 630-04-80 Б дино , Грабни . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Б дино , незавершене б дівництво в місті, поблиз міста, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , незавершене б дівництво. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , Острі , для себе, роз лян різні варіанти. Конта ти: (099) 630-04-80

Незавершене б дівництво, Здолб нів, приватний се тор, 100 в.м., пінобло , є тіль и на рита ороб а, 4 імнати, отова до проживання, літня хня 40 в.м (2 імнати + хня), є світло, вода, аз поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

Б дино , Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Незавершене б дівництво, Карпилів а, це ляне, є ві на два поверхи. Світло , аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Незавершене б дівництво, Клевань. Конта ти: (067) 364-22-34 НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВ. ЦЕГЛЯНИЙ, ЗАГАЛЬНА 201.7, ЖИТЛОВА 94.1, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВІКНА ТА ДВЕРІ, ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, КОМУНІКАЦІЇ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, РЕШТА - ПОРУЧ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Незавершене б дівництво, Обарів, 10х14. Конта ти: (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, Обарів, це л., 150 м. в., ві на, вхідні двері 0,10 а. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86 Незавершене б дівництво, Став и, Рівненсь ий р-н, аз, вода, всі до менти. Ціна: 210000 рн. Конта ти: (067) 790-10-15 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м, Ц, 0,15 а, «тимчасів а», ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Біла Цер ва, Київсь а обл., 2 поверховий, це ляний, 80 в.м, 4 імнати, зр чності, араж, осподарсь і спор ди. Конта ти: (096) 789-83-33

1.2.6. Винайм

1.2.7. Обмін

Б дино або незавершене б дівництво, роз ��ян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Ш б ів, старий, 3 імнати, хня 100 в.м., 3 а землі, ставо біля б дин , ліс 300 м. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

Тимчасів . Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1/2 б дин або б дино . Доро о. Конта ти: (067) 364-04-64

Б дино , Тай ри, дерев’яно-це ляний, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 805-07-58

Б дино , Хорів, Острозь ий р-н, центр, 4 імнати, оридор, омора, зем.ділян а 50 сот., сарай, риниця, сад. Ціна: 65000 рн. Конта ти: (063) 817-58-25

Тимчасів , імната, хня, меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

1/2 або б дино з сіма зр чностями, р-н в лиць Приходь а, Ж овсь о о. Порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (097) 459-57-94 elza_70@mail.ru

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. ЦІНА: 156 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88 Б дино , Тай (096) 277-15-98

Котедж, Золоті ворота , с часний євроремонт, 2 поверховий, 5000 рн. Ціна: 5 000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Б дино , частин б дин в Рівном , без посередни ів. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Частин б дин в Рівном зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам 1/2 б дин , в л. Ясна 2 імнати, хня аз вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1/2 б дин , о ремий вхід, 2 імнати, хня, ви оди в б дин , працюючим або ст дентам. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1/2 б дин , р-н «Ма ната», 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино на 2 поверхи, ремонт, мебльований. Ціна: 500 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , 2 імнати, ви оди, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

БУДИНОК, ОЖЕНИН, ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, ЄВРОРЕМОНТ, ГАЗ, ВОДА, 5 КІМНАТ, КУХНЯ, 0.17 ГА ПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЛІ, МОЛОДИЙ САД, ПОРУЧ СТАВ І РІЧКА, 5 ХВ. ДО З/Д СТАНЦІЇ, ЗРУЧНИЙ ДОЇЗД, 30 КМ ВІД РІВНОГО, НА КВАРТИРУ В РІВНОМУ, НЕТІШИНІ, ОСТРОЗІ. КОНТАКТИ: (098) 486-97-10

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

•Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а, приватизована, під

б дівництво, ом нці ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-50-26, (095) 522-70-40 Земельні ділян и в районі зоопар від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , 5.5 сот., є дозвіл і прое т на б дівництво. Ціна: 246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а 0,1 а. Зр чний доїзд, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а, 0,13 а, 3-тя лінія, 0,1 а/б д, 0,03 а/ ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , А роперероб а, новий масив, 0.10 а, під б дівництво, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

15

Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, 8 сот, під б дівництво, хороше місце, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот. Ціна: 861 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , за Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для б дівництвам, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Новий двір, 0.10 а, під б дівництво, рівнина, є держ.а т. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Новий Двір, 0.12 а, під заб дов , ом ні ації є. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д ватися, хороше місце, поряд заб дови. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Новий двір, 12 сот., ом ні ації, прое т на б дівництво. Ціна: 164 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 246000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Зоопар ,10 сот, є Держ.А т під б дівництво, рівна між б дин ами, хороший під’їзд, всі ом ні ації біля ділян и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар . 10 сот, під б дівництво. Район заб дований. Поряд всі ом ні ації. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Земельн ділян , Колоден а (червоні ори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 164000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Колоден а, 0,07 а. Приватизована, біля Дом молитви. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (095) 522-70-40 Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Приватизована, 30х40м, район Автодром . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0.06 а, під б дівництво, за автодромом, пор ч заб дови, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, під б дівництво, між заб довами. Ціна: 254 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , під омерцію. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 196800 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , ПМК-100, 0,1 а, для б дівництва, ом ні ації пор ч, біля б дин ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , ПМК-100,10 сот,під заб дов ,с сіди і ом ні ації не дале о. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н автово зал , в л. Київсь а, 0.1 а, під б дівництво, ооп. «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н а роперероб и, 0.12 а, під б дівництво, біля заб дов, рівнина, світло і аз на ділянці, є держ.а т. Ціна: 270 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під б дівництво. Зр чний під’їзд, арний раєвид, пор ч заб довані б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а. Терміново. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під садівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Басів К т, 0,13 а, з дозволом б дівництва ма азин або афе. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Бояр а, в л. С лярен а, 0,1 а. Район залізничної лі арні. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 credo.rv.ua

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот., рівнина, між заб довами, ом ні ��ції пор ч. Ціна: 73 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , під ОСГ, дешево, терміново. Конта ти: (098) 918-79-97, (097) 309-74-22

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Терміново, недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а 0,2 а. Ком ні ації біля ділян и, 1,5 м від траси. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , в л. Джерельна, приватизован , під б дівництво, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 045-30-67, (095) 274-68-24 Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. Київсь а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 782-24-72 Земельн ділян , в л. Київсь а, 10 сот., вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1 5 0 0 р н + с в . Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

Земельн ділян , в л. Князя Володимира, 0,27 а, є це ляне приміщення я е ви ористов ється я СТО, світло, вода, аналізація. Конта ти: 43-60-96, (096) 831-29-19

Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, рівна, ом ні ації пор ч, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , Городище, євро лас, 3 імнати, 2 с/в, поб това техні а, меблі хороші. Ціна: 4500 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 1230000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,145 а, можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97

Б дино , Пивзавод, о ремий, євроремонт, все необхідне є. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , в л. Млинівсь а, 2 сот, + ф ндамент під ма азин, бо си, або інші варіанти. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Земельн ділян , в л. Павлючен а, 8сот., під житлов заб дов . Конта ти: (098) 710-22-87

Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96

Земельн ділян , в л. Чорновола, 0.1 а, під б дівництво, отеджне містеч о «Щасливе», держа т, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , в л. Чорновола 0,17 а з виходом до озера. Ціна: 820000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, в л. Молодіжна, 18 сот., держа т на б дівництво, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 406-04-00 Земельн ділян , Колоден а, в л. Польова, 10 сот. під б дівництво, ом ні ації на ділянці. Ціна: 100000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а, р-н новоб дов, 0.14 а, рівна, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , К стин, 0,18 а. Приватизована, новий масив, пор ч став, ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , місто, 7 сот., терміново. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , р-н Молодіжне, с/ призначення, 3 а, приватизован . Конта ти: (095) 045-30-67, (095) 274-68-24 Земельн ділян , Рівне, азови , під б дівництво, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Тинне, 0,12 а. Приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 10.34 сот., під б дівництво, держ.а т, рівнина, між заб довами. Ціна: 205 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 14 сот., ом ні ації на території. Можливий обмін на авто, б дматеріали. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 340-04-93 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86


16

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№46 від 28 листопада 2012 ро Земельн ділян , Барма и, 2 м. від Рівно о. Конта ти: 68-04-05, (098) 737-38-65 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, для ведення садівництва, права сторона в напрям Києва, 300м від траси, 70м від жилих б дин ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, знаходиться з правої сторони в напрям Києва, пор ч б д ються б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а. Біля племстанції, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: до овірна . Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а За «Райзом». Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а Приватизована біля «Райз », пор ч б дин и, зр чний доїзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Відраз при вїзді, права сторона в напрям Києва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. За Райзом. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона в напрям Києва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона, біля зна . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0.1 а, приватизована, під б дівництво, ом ні ації. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , Біла Криниця, 0.15 а, рівнина, між заб довами, біля ш оли. Ціна: 106 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 0.15 сот., під б дівництво, пор ч б дин и, всі ом ні ації, недоро о. Конта ти: (098) 538-25-27 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, від траси 300 м, пор ч б д ються. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,1 а, 1-ша лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Царсь е Село, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, 9 сот, між б дин ами, хороший під’їзд, є держ.а т під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 984000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , центр міста, 5 сот, вадратна, рівна, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Червоні Гори, 0.7 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на ділянці. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Червоні Гори, 7 сот, є держ.а т під б дівництво, ом ні ації поряд, з пин а маршр т и, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, Ново раїн а, 2 шт., приватизовані, держа т, 0,20 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 282-55-36

Земельн ділян , Б.Криниця, правор ч від Рівно о, 0,12 а, під б дівництво, приватизован , пор ч ом ні ації, рівнина. Конта ти: (096)300-16-30 Земельн ділян , Здолб нів-2, • в л. Ком нарів, 0.12 а. Конта ти:

Дач , Кам’яна Гора, сарай, теплиця. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Дач , масив Бор овсь ий, 6 сот, хороший стан, є світло, вода, аз пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 635-00-55 Дач , Нова У раїн а, 80 в.м., 2 пов 3 імнати, олодязь, Ц, мансарда. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Дач , Нова У раїн а, це ляний б дино , 2-поверховий, 6.5/7.5, 3 імнати, МПВ, азове опалення, т алет на в лиці, амін, сарай, літній сад, тепиця, пар ан, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Б.Криниця 0.10 Га під б дівництво. ом ні ації пор ч. 25х 40. Терміново. Ціна: 80000 рн. Конта ти: 43-19-96, (066) 859-33-27

Дач , новоб дова, рі я поб дована. Повністю отова для проживання. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Дач , Ново раїн а, 1-пов., це лян , мансардно о тип , 36 в.м, 2 ім., аз, світло, олодязь, сад. Ціна: 102500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Ново раїн а, 2 пов., Ц, 70 в.м, 7х7 м, є свердловина, амін, 6 сот, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 6х6, 3 імнати, вода є, септи , 95 % отовності, араж, 6 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, аз, араж, сад, теплиця. Конта ти: (097) 568-27-37 Дач , Ново раїн а, аз, араж, септи , для постійно о проживання, 250 м до з пин и. Власни . Конта ти: (067) 341-66-67 Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 імнати, ремонт, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Дач , Озеряни (по Д бенсь ій трасі за Вар овичами) 30 м, Д-Ц, 50 в.м.,2 імнати, аз в б дин (пічне опалення), центр, 70 сот землі, всі до менти. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ремель, 100 в. м. Косметичний ремонт . Землі 0,06 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Земельн ділян , С. Біла Криниця, 0,10 а, під садівництво з правом заб дови, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-31-23

Земельні ділян и в Білій Криниці від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49

Дач , Городище, 65 в.м. Всі зр чності в б дин . Це ляна, двоповерхова, теплена. Землі 0,06 а. Впоряд оване подвір’я, є бесід а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Дач , Городище, незавершена, Ц, 2 поверхи, 6 сот, світло, аз є, вода на ділянці, ділян а осо ір, 60 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 2 поверхи, 6.5/7.5 м,12 сот., сарай об ладений плит ою, аз, теплиця, свердловина, посаджений ород. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 588-39-87

ДАЧУ, КАМ’ЯНА ГОРА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, МАСИВ «БОРКІВСЬКИЙ», НОВУ, ВСІ

Земельн ділян , Б. Криниця, 0.15 а, ліва сторона. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельна ділян а 2,4 63-11-57, (067) 362-95-50

Дач , Городище, 1-поверховий це ляний б дино , 36 в.м, 2 імнати, добрий стан, сад, араж, сарай, зр чний доїзд, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Дач , Нова У раїн а, це ляна, двоповерхова, всі зр чності , впоряд оване подвір’я, є бесід а, араж. Можливий обмін або розстроч а платеж . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89

(098) 942-72-98, після 17.00

Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Ціна: 4до овірна. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

а. Конта ти:

Земельн ділян , Б.Криниця, 0.06 а, під б дівництво, м ні ації пор ч, 20х30. Терміново. Ціна: 56000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.12 а під б дівництво, 40х30, права сторона, рівна, ом ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 96000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.13 а, 4 -лінія, світло поряд, аз, вода чз лінію рівнина. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.20 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.40 а (права сторона). Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, 200 метрів, від новоб дов, можна б д ватись. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, садові ділян и біля зоопар . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10,20,30,40 сот під б дівництво. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельні ділян и в районі л ць о о ільця від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49

Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (067) 589-49-28

Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Б.Криниця, почато села, 0.9 а, рівна. Ціна: 52000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян з б дин ом та сараєм, Рафалів а, світло, вода, садо , держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 515-00-51 kag777@yandex.ru

Земельн ділян , Бабин, поблиз озера, 0,2163 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 556-13-77

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПІД САДІВНИЦТВО, БІЛА КРИНИЦЯ, 0.11 ГА. КОНТАКТИ: (096) 953-05-17 Земельн ділян , 10 сот., Обарів, в л. Ми олаївсь а, новоб дови, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 835-36-72, (096) 563-93-95

ЗРУЧНОСТІ, ПОРУЧ ЛІС, ОЗЕРО, ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 940-28-57

Земельн ділян , 15 м від Рівно о в сторон Києва, 12 сот, поряд аз, вода,світло, асфальт, 800 м від центр села, можливий обмін на автомобіль. Конта ти: (097) 373-18-20

Дач , Нова У раїн а, 3 поверхи,70 в.м., з ремонтом, всі зр чності, ламінат, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , 3 а. Під омерцію. Асфaльтований під’їзд. До траси 300м. Поряд ліс. Ч дове місце під бізнес. Всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Земельн ділян , Баранів, над трасою Київ-Чоп, 1 а, є ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , Барма и, 0,1 Конта ти: 62-73-73

а.

Земельн ділян , Барма и, 0.10 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, серед заб дов. Ціна: 127 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 90200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 90200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 180400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 45 сот., під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, можливо з новим дерев’яним б дин ом, ціна до овірна. Конта ти: 26-38-46, (093) 809-40-01 Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 61500 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, під садівництво. Конта ти: (098) 538-25-27 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Бронни и, 0,11 а, під заб дов , з прое том, приватизована . Конта ти: 64-02-70, (067) 280-03-94 dd18ks@gmail.com Земельн ділян , В. Житин, 0,28 а. Приватизована, 0,1 а під б дівництво та 0,18 а для ведення особисто о с/ , на ділянці є ф ндамент та б дівельні матеріали. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Житин, в л. Зелена, 0,15 а, в зр чном місці, пор ч сі ом ні ації, поб довані с сіди, асфальтована доро а, є можливість придбати с міжн ділян . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Житин, в л. Садова, 0,1 а. Приватизована, в хорошом місці, ширина по дорозі 25м., пор ч поб довані с сіди, еле три а, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 0,12 а. Все заб доване, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Оле син, 0.11 а, під б дівництво, біля ш оли, р-н новоб дов, в лиця заб дована, ом ні ації, зр чний доїзд, пор ч з пин а маршр т и, 2 м до міста. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , В.Житин, 5.6 сот, над трасою, є еле три а. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, 1лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, новий масив, 0,15 а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 0.15 а, під б дівництво, 200 м від траси, рівнина. Ціна: 131 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 501-93-51

Земельн ділян , В.Житин, центр 0.11 а доїзд, ом ні ації. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 14.7 сот, приватизована, асфальтований доїзд, старий це ляний б дино . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 913-35-85

Земельн ділян , В.Житин, центр, 20 сот, ом ні ації поряд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під ��аб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 Земельн ділян , В.Житин, центр, є ф ндамент, 15 сот., можливий обмін. Конта ти: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Земельн ділян , В.Омеляна, 50 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01 Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Чесь а, 0,24 а, 1,5 м від траси, рівна, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, в л.Чесь а, 0,25 а. Ком ні ації, рівна, 1 м від траси. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 0.1 а, під б дівництво, за афе «Софія», приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели ий Житин, центр, 0.11 а, під б дівництво, біля сільсь ої ради, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,11 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,12 а. Приватизована, знаходиться за трасою, 4 лінія. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Заб дована в лиця, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Приватизована, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 8 сот., вода, аз, світло пор ч, держа т, онтейнер, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян , Городище, 8 сот., зр чне розташ вання, навпроти з пин и, обжитий р-н, садо . Ціна: 82 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Городище, 8 сот., приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-51-74, (097) 975-54-29 Земельн ділян , Городище, біля б дин ів, 8 сот,. аз, світло пор ч, під садівництво, можна б д вати. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, вели ий вибір діляно . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11 а. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Центр, біля цер ви, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Городище, в л. Лесі У раїн и, 0.11 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Вересневе, 0.12 а, під б дівництво, рівнина. Ціна: 106 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а ом ні ації, доїзд. Ціна: 127100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Вересневе, 0.15 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85

Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, 11сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт, заб дований р-н, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , Вересневе, 0.9 а. Ціна: 82000 рн, тор . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв до з пин и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, р-н новоб дов, 20/58, 0,11 а, під заб дов , ом ні ації між б дин ами. Ціна: 136000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 49600 рн. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, над об’їзною трасою, 0.08 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Городище, під садівництво, по 10 сот в різних місцях. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Земельн ділян , Вересневе, в л.Вереснева, 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ГОРОДИЩЕ, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 0.10 ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ПІД САДІВНИЦТВО, ПОРУЧ СТАВКИ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08

Земельн ділян , Вересневе,10 сот, держ а т під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище,11 сот, під б діництво, рівна, ом ні ації неподалі , асфальт, с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Верхів, площа 0,25 а під б дівництво, пор ч ліс, озеро. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-44-74

Земельн ділян , Городо , 0,08 а. Приватизована, ооператив «Залізнични ». Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Вересневе, 7 сот., під б дівництво, біля «Софії», заб дови поряд. Ціна: 69 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городо , 0,09 а Приватизована, ооператив «Залізнични ». Ціна:до овірна.Конта ти:45-01-10,(067)362-85-17 Земельн ділян , Городо , 0,09 а. Кооператив «Залізнични » . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Верхівсь , 7,2 сот., під заб дов , арне місце. Власни . Конта ти: (067) 420-64-70, (067) 499-92-03

Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Фабрична, 0,1 а. Приватизовані, рівне місце, зр чний доїзд, іль ість діляно обмежена. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городо , 0,1 а Кооператив «Залізнични », приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , В. Омеляна, 22 сот під заб дов , 22х100. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Гайова 0,20 а. Приватизована земельна ділян а між б дин ами, ом ні ації сі пор ч, асфальтована доро а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0.25 а. Приватизована, ом ні ації біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Житин, 0.40 а під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 Земельн ділян , В.Житин, 0.5 а, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Барма и, 10 сот., під заб дов . Ціна: 85000 рн. тор . Конта ти: (098) 516-88-60

Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, асфальтований під’їзд, ом ні ації на ділянці. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 10 сот., сад, металевий араж. Конта ти: (093) 838-50-95, (098) 042-03-83

Земельн ділян , Городище, 0.11 а, під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 106 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Барма и, 0.11 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 487-32-88

Земельн ділян , Барма и, 10 сот., поблиз траси. Конта ти: (097) 268-71-26

Земельн ділян , В.Житин, 26 сот, є 2 с ладсь их приміщення, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, в л. Зелена, ом ні ації на ділянці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 0,08 а. Приватизована, 300м від першої з пин и, рівна, на ділян заведений аз, свердловина. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городо , 0,1 а. Кооператив «Залізнични », приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , 12 сот, можна б д ватись, під садівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизова, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Гоща, під омерційне б дівництво (ма азин), 0.03 а, хороше місце. Конта ти: (067) 977-56-48

Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизована, рівна, 400 м до Київсь ої траси. В наявності є прое т на б дівництво, є ф ндамент, аз та світло пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДІБРІВКА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 0.25 ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ПІД

Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Кооператив «Вишневий», о ороджена, еле три а, садо , н , пор ч б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,6 Конта ти: 62-73-73

а.

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під дачне б дівництво, біля ставів. Ціна:до овірна. Конта ти: (098) 225-31-92

БУДІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, 12 м від Рівно о, під заб дов , 30 сот., аз, вода, світло пор ч. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Земельн ділян , Дядь овичі, 10 м від Рівно о, поворот на Милостів, 500 м від з пин и, 1 лінія, 0.15 сот., аз, світло, приватизована, під б дівництво та ведення осподарства. Конта ти: 40-13-74 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот під заб дов . 50х30. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49


ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДОРОГОБУЖ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 2 ГА. КОНТАКТИ: (063) 307-07-36 ВОЛОДИМИР Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, новий масив, 0.40 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Дядь овичі, приватизован , 0,15 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 556-13-77 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЖОБРИН, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, ПРИВАТИЗОВАНУ, 0,16 ГА, ПОБЛИЗУ САНАТОРІЮ «СОСНОВИЙ БІР». КОНТАКТИ: (063) 307-07-36 ВОЛОДИМИР Земельн ділян , за зоопар ом, 9.5 сото . для ведення садівництва з можливістю заб дови. С сідні ділян и заб дов ються. Приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-26-32, (098) 837-62-10 Земельн ділян , за зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні аціє недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Зоопар , 0,10 а. Приватизована, для ведення садівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Караєвичі, 0.12 а, під б дівництво, 10 м від Рівно о, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороша доро а. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Караєвичі, 0.26 сот., приватизована, поблиз аз, асфальтована доро а, недоро о. Конта ти: (096) 156-93-39, (067) 258-51-89 Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 а. Пансь ий масив. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань, 50 сот, під б дівництво, аз підведений, вода та світло пор ч, на ділянці знаходиться невелич ий ставочо , пор ч ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 Земельн ділян , Клевань, р-н Шпиталь, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 360-13-22 Земельн ділян , Козлин, 0.41 а, під б дівництво, р-н «Конезавод », приватизована, 2 держа ти, аз, світло біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 0,12 а. Біля цер ви. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,13 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , приватизован , є ф ндамент 10х11, б д. план, світло, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизован , ом ні ації, сосновий ліс пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0,1 а. Приватизована, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0.18 а, приватизована, під заб дов , ом ні ації, сосновий ліс, під’їзна доро а пор ч, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, ом ні ації пор ч, 17 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 541-02-08

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КУСТИН, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 0.17 ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ЦЕНТР, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88 Земельн ділян , Л ць е ільце, 0,1 а. Масив за АЗК ОККО. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Л ць е ільце, 10сот. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Л ць е ільце, 7 сот., під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: 65 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот, р-н новоб дов. Ціна: 1до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

Земельн ділян , Льоно омбінат, в л. Костромсь а 0,1 а. Навпроти «Реноме», др а лінія. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , М. Оле син, 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 0,15 держа т, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, МАЛА ЛЮБАША, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПРИВАТИЗОВАНУ, 0,17 ГА, ПОРУЧ ЛІС, РІЧКА. КОНТАКТИ: (063) 307-07-36 ВОЛОДИМИР Земельн ділян , Малий Оле син, 0,12 а. Приватизована, для б дівництва, в хорошом місці, не в долині, пор ч сі ом ні ації та поб довані с сіди, зр чний доїзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 25 сот, приватизован . Конта ти: (098) 087-79-73, (050) 778-77-95 Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Асфальтована доро а, ом ні ації, 10 м від міста. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, під б дівництво. Ком ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 Земельн ділян , Ясениничі, 0.18 а, під б дівництво, приватизована, пор ч з центром. Ціна: до овірна . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.3.3. Продам по У раїні Дач -эллин , или часть, Крым, 60-210 м. в., или часто для строительства эллин а, ЮБК, п.Утес, Санта-Барбара, от моря 45 м. Конта ти: (097) 030-73-23, (093) 191-66-81, (050) 272-20-12

Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів, бажано р-н А роперероб и, Новий двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Участо , Ни олаев а (Крым), 750 м от моря, 8 сото , все омм ни ации. Конта ти: (066) 559-49-29

Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Зем��льн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю

Земельн ділян , під б дівництво, для себе, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (067) 925-24-34

Ділян земельн в районі ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж в ооперативі «Нива» по в л.Р.Ш хевича. Конта ти: (063) 731-55-96, (097) 506-00-19

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж з підвалом, в л. Дворець а. Конта ти: (067) 680-79-76

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, біля Галово о озера. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян в Рівненсь ведення особисто о осподарства, або для можливо не приватизован пропозиції Конта ти: 0(67)362-85-17

ом районі, для селянсь о о б дівництва, , роз лян всі 45-01-10,

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

Земельн ділян для б дівництва, Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Оле сандрія, приватизована, 15 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. Конта ти: (097) 296-59-95

Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: (067) 364-04-64

Земельн ділян , Омеляна, 0,5 а, омерційне призначення, є а т, на трасі Київ-Чоп. Конта ти: (097) 765-12-77

Земельн ділян для садівництва в с.Городо , ооператив “Залізнични ”, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , під заб дов , поблиз Рівно о, для себе, недоро о. Конта ти: (098) 799-87-79

Земельн ділян , Обарів 3, біля б дин ів, 14 сот, під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Обарів в л.Рин ова 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97 Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Обарів, 7 сот. Конта ти: (067) 988-24-46

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, Масив Північний, рівна, ом ні ації, 100м до асфальт . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для ведення с/ , 9 м від Рівно о, свій ліс, берези, сосни, молодий садо , різні сорти вино рад , стара хата, льох. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Ново раїн а, Західний-2, 6 сот., під заб дов , оброблена, світло, аз, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 840-83-95

Земельн ділян , Корнин, 10 сот., під б дівництво, рівна, р-н новоб дова, терміново. Ціна: 56000 рн., тор . Конта ти: 43-19-96, (063) 122-15-40

Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, під б дівництво, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 0.16 а, приватизована, пор ч б дин и, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Новомильсь , Здолб нівсь ий р-н, 14 сот., держа т, ом ні ації пор ч, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 241-77-42

Земельн ділян , Обарів, 2 шт., 16 а, 0,13 а, р-н новоб дов, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 558-43-55

Земельн ділян , Л ць е ільце, 0.10 а, під б дівництво, рівнина. Ціна: 155 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво, Пансь ий масив. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НАРАЇВ, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, 0,25 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО, + 0,25 ГА ПІД С/Г. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38

Земельн ділян , Корнин, 0.1 а, р-н новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

17

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№46 від 28 листопада 2012 ро

Земельн ділян , Обарів, р-н авторин , рівнина, 8 сот, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38 Земельн ділян , Обарів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-14-57 Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, Біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, 1 лінія від озера, мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , під заб дов , 0.28 а, Став и, 7 м від Рівно о. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 993-17-48 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.1 а, під б дівництво, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сото , поряд б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Ремель, 0,15 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ремель, з до ментами. Конта ти: (067) 804-25-44 Земельн ділян , Ремель. Конта ти: (067) 804-25-44 Земельн ділян , Реш ць , під заб дов , 20 сот, поряд ліс, річ а, є аз, світло. Конта ти: (096) 581-71-53 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , с.Антопіль 0,34 а. Ціна: 16400 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Сарни, держа т, б дматеріали, недоро о. Конта ти: (099) 630-04-80 Земельн ділян , Тай ри 0,25 а + б дино з азом. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Тай ри, 17 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

Земельні ділян и, Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Земельн ділян за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво, для себе, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , в л.Костромсь а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Земельн ділян , для б дівництва в Барма ах. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Травневе, 76 сот, приватизована, близь о озеро. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

Земельн ділян , за зоопар ом, під б дівництво та садівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Малий Оле син, 0,13 а. Район новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , траса Київ-Чоп, 2 а, 0.7 сот під заб дов , біля Квасилівсь ої об’їздної. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Межирич, 17 сот., центр, під заб дов . Конта ти: 24-70-05, (050) 944-37-36

Земельн ділян , Шоста ів, під заб дов , аз, річ а, ліс пор ч, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 389-27-10

Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Михайлів а, 24 сот., під заб дов , світло, аз, вода пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 136-67-14

Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, ПМК-100. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , під заб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , під омерцію, роз лян всі пропозиції, можливо з проблемами. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Бояр а, пивзавод, Ювілейний, Тинне, а роперероб а, в л. Костромсь а, Біла Криниця, Городище, Колоден а, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Гараж металевий ооп. «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68 Гараж металевий, розбірний. Конта ти: (097) 931-20-26 Гараж це ляний ооп. «Колесо», під б с, 6/4,2 м. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж, в л. В.Дивізії, 6/6 м, недоро о. Конта ти: (066) 811-33-80 Гараж, в л. К рчатова, ооп. «Автолюбитель», яма, по ріб. Конта ти: (097) 976-75-77 Гараж, в л. Стариць о о, ооператив «Колесо». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Гараж, в л. Стариць о о, новий, це ляний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «За ермом», хороше місце. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж, Здолб нів, це ляний, є підвал. Конта ти: (095) 637-86-15, (097) 032-60-28 Гараж, ооп. «Автолюбитель», є яма. Конта ти: (067) 360-61-43 Гараж, ооп. «Автолюбитель». Конта ти: (067) 360-61-43 Гараж, ооп. «Колесо», вели а о лядова яма, підвал, можливо під б с, опалення, еле три а. Конта ти: (097) 944-14-64 Гараж, ооп. «Колесо». Конта ти: (067) 362-15-63 Гараж, ооп. «Нафтови », підвал, яма, імната зверх . Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж, р-н в л. Дворець а, металевий. Конта ти: (067) 985-80-03

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Ч.Гори, ПМК-100, під б дівництво. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.5. Здам Земельн ділян , Городо , без оштовне орист вання. Конта ти: 43-53-98, (097) 459-37-35

1.3.7. Обмін Дач , Городище, на 1- імнатн вартир , Рівне. Конта ти: (067) 191-57-70 Земельн ділян , 23 сот, під заб дов , світло, аз, асфальт, на авто. Конта ти: (067) 708-20-00

Гараж, р-н с пермар ет Конта ти: (098) 100-93-45

«Хат а».

Гараж. Конта ти: 28-34-01 Гаражі від 28700 до 82000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Кіос металевий без місця і н війсь овий. Конта ти: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59 Кіос , авторино (097) 519-94-43

«Динамо». Конта ти:

Кіос , рино «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96 Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер, 20 т., рино «Ди о о», доро а, під новим дахом, хороше місце. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

КОНТЕЙНЕР, 5 Т., НА РИНКУ «МОРІОН», АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38

1.4.2. К плю

Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. приватизован , ом ні ації пор ч, на 1,2- імнатн вартир , в м.Рівне + доплата. Конта ти: 22-09-46, (097) 075-02-52

Гараж в місті. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Гаражі, кіоски

К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

Гараж металевий. Конта ти: (098) 380-03-35

1.4.1. Продам

1.4.3. Здам

Ви отовлення металевих аражів, воріт, стелажів, зварювальні роботи. Конта ти: (098) 611-93-36

Приміщення адміністративно-виробничі, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (067) 362-95-50

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ш аю співорендаря на офіс 17 в.м., в л. Ст.Бандери. Ціна: 700 рн./місяць. Конта ти: (067) 743-53-67, (095) 813-83-08

1.4.4. Винайм Гараж, висота - 2,5 м, ширина - 3-3,5 м, довжина - 6 м. Конта ти: (097) 214-12-94


18

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

№46 від 28 листопада 2012 ро

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот № 1: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Д бровиць ий р-н, с. Удриць , в л. Поштова, 3б (площа 34 в.м., ф ндамент ам’яний, стіни – це ла, по рівля – шифер). Стартова ціна 40000 рн. - лот № 2: Б дівля ма азин - афе, що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Д бровиць ий р-н, с. Берестя, в л. Мир , 141 (ф ндамент – ам’яний, стріч овий; стіни – це ляні, по рівля –шифер). Стартова ціна 121000 рн. - лот № 3: Б дівля ма азин «Продтовари», що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Ільпінь, в л. 1 Травня, 3 (площа 100,5 в.м., ф ндаменти – стріч ові бетонні, стіни, пере ород и –це ляні, дах – шифер). Стартова ціна 33000 рн. - лот № 4: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с.Йосипів а, в л. Бере ова, 25 а (площа 80,4 в.м., ф ндаменти – стріч ові ам’яні, стіни та пере ород и -дерев’яні, дах – шифер). Стартова ціна 15100 рн. - лот № 5: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Залісся, в л. Тиха, 2а (площа 115,2 в.м., ф ндаменти – стріч ові ам’яні, стіни та пере ород и – це ляні, дах – шифер). Стартова ціна 45000 рн.

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

- лот № 6: Приміщення афе «Весел а», що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Гільча Перша, в л. Шевчен а, 100 (площа 51,8 в.м., ф ндаменти – стріч ові ам’яні, стіни та пере ород и – це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна 50000 рн. - лот № 7: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Півче, в л. 17 Вересня, 56 (площа 459,9 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне з пласти овою підшив ою та ДВП, по рівля - шифер). Стартова ціна 61100 рн. - лот № 8: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Б ща, в л. Зацер ва, 1 (площа 194,4 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне по бал ах пошт ат рене, по рівля – чотирьохсхилий дах, шифер). Стартова ціна 60000 рн. - лот № 9: Б дівля ма азин № 43, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Костопільсь ий район, с.Ст.Берестовець, в л. Жовтнева, 53, (площа 239,8 в.м., ф ндаменти – ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне, по рівля –шифер). Стартова ціна 198300 рн. - лот № 10: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Зарічненсь ий р-н, с.Борове, в л. Мостова, 4 (площа 378,8 в.м., ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, дах – шифер) Стартова ціна 240000 рн.

2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань.

Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення, Клевань 2, незавершене б дівництво, під омерцію (ма азин, інтернет- л б, афе, пер арню, тощо), стоїть о ремо, о ороджене. Конта ти: (096) 055-84-77 Готель на березі Азовсь о о моря, Сопино, Донець а обл., на пляжі, 30 м від води, 5 пов., 700 в.м., ліфт, бар, е с люзивний прое т, всі ом ні ації, фото на сайті www.vestnik.com.ua, Конта ти: (097) 307-12-64 Піцерію, Марі поль, центр Ліво о бере , 310 в.м, ремонт, без посередни ів, фото на сайті www.vestnik.com.ua, т. Конта ти: (097) 307-12-64 Приміщення нежитлове, Марі поль, р-н ТРЦ «У раїна», 1000 в.м., 1 по��., під ма азин, з ремонтом, фото на сайті www.vestnik.com.ua Конта ти: (097) 307-12-64 1/4 б дин , центр, 34 в.м., під бізнес. Ціна: 285000 рн Конта ти: (096) 345-33-37 Баз виробнич , вир-во металоонстр цій, Городо , зі с ладсь ими приміщеннями, 0,6 а. Конта ти: 63-46-72, (067)362-03-46 Баз виробнич , в л. Млинівсь а, від 2000 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Бо си-с лади, в л. Млинівсь а, від 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

БУТІК У ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ПІДЗЕМКА) , БУТІК НА АНДРІЇВСЬКОМУ БАЗАРІ ПРОДАМ. КОНТАКТИ: (097) 919-58-79 Ва ончи и б дівельні 2,10х4,80 та 3х9, б/в. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, 62-99-05 Господарство фермерсь е, Ново раїн а, 4,6 а землі приватизованої, Ц, орівни и 4 шт, прохідна, ормоцех, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Кафе, Здолб нів, центр, 2 зали, хня, присадибна ділян а, можливий обмін на житло в Рівном , + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 573-88-28

КАФЕ НЕДІЮЧЕ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, 465.2 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Кафе-мотель, Зелений Гай, Д бенсь ий р-н, 350 в.м., над трасою, 0.11 а, діюче. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

КОВБАСНИЙ ЦЕХ, ДІЮЧИЙ, КЛЕВАНЬ. КОНТАКТИ: (066) 846-69-99 Компле с отельний ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, Біла Криниця, діючий ( отель, бар, піцерія, са на). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 805 м. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Ма азин діючий, 185 в.м., ремонт Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

МАГАЗИН, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА ТОВАРІВ, 258.3 КВ.М., ОКРЕМА БУДІВЛЯ, 2 ПОВЕРХИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЯКІСНИЙ РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 569.6 КВ.М., НА ДАНИЙ ЧАС НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 782.6 КВ.М., НА ОКРАЇНІ МІСТА, В ОРЕНДІ 40 СОТ ЗЕМЛІ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Пер арню діюч , центр, (М.Несвиць ої) 47 в.м. Ціна: до овірна . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

- лот № 11: Ковбасний цех з допоміжними спор дами, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Д бенсь ий р-н, с. Миро оща Др а, в л.. Молодіжна, 22 ( овбасний цех: площа 219 в.м., стіни – це ла, пере риття – дерев’яне, по рівля – шифер; лабораторія: площа 191,9 в.м., стіни – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер; отельня: площа 62,2 в.м., стіни – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер; с лад: площа 87,8 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер; с лад: площа 44,5 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер; с лад: площа 10,5 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер). Стартова ціна 191900 рн. - лот № 12: Б дівля ма азин “Промтовари”, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Корець ий район, с.Світано , в л.Ш ільна,58 (площа 217,3 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни з пінобло ів, пере ород и – це ляні; по рівля - шифер). Стартова ціна 21000 рн. Перший ро лотів 3 відсот и від стартової ціни. А ціон відб деться 14.12.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 10.12.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах № 2, 9, 10, 11 в розмірі 170 рн., по лотах № 1, 3, 5, 6, 7, 8 в розмірі 100 рн., по лотах № 4, 12 в розмірі 70 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

Приміщення, в л. Відінсь а, 47.5 в.м., новоб дова, цо ольне, євроремонт, автономне опалення, хня, броньовані двері. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Приміщення, в л. Відінсь а, офісний центр 32 м. в. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Біла, 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, в л. Відінсь а, офісний центр 32 м. в. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Приміщення, в л. Н.Хасевича, о ремо стоїть,103 в,1 поверх, ремонт, Ц, всі мови, 2 сот и землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. С.Бандери, 305 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 131.2 КВ.М., З РЕМОНТОМ, ДІЮЧЕ, ПІД ОФІС, МАГАЗИН, БІЛЯ БАЗАРУ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, в л. Соборна, (4402 в.м). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Соборна, 4402 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення, в л. Ст. Бандери, 305 в.м. Ціна до овірна . Ціна: 1350 .о./ в.м. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Черня а, (60,5 в.м), ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, підвальне, в л. Київсь а, 12 ш ола, 80 в.м., над доро ою. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, Сільпо, цо ольне, автономне опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а, можливе відтермін вання платеж . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр, прохідне місце,1 поверх, 137 в.м., терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 АН Челсі Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (097) 554-37-49 Ресторан, центр, 226 в.м., +літній майданчи 290 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 С лад на Ювілейном , 660 в.м, +офіс+вистав овий зал, заїзд ф ри, 7сото землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.2. К плю З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68. Примішення, в л. Черня а, 60.5 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а,180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення бази оптової тор івлі, в л. Дворець а, 1200 в.м., адмінб дівля 2 поверх.,2 с лади, араж. Конта ти: (067) 370-81-35, (050) 339-28-20 Приміщення в прохідном місці, 127 в.м., можна частинами. Ремонт, меблі. Можлива оренда. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Приміщення виведене з житлово о фонд , 80 в.м., о ремий вхід, можливо під офіс ма азин. Роз лядаються варіанти обмін , нер хомість або авто. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Приміщення виробничо-с ладсь е, В.Житин, 720 в.м., 26 сот землі, асфальтований доїзд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення виробничо-с ладсь е, в л. Млинівсь а, 1300 в.м., з офісами, 0.5 а землі, приватизована. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, 42 в.м. О ремий вхід. Ціна: до овірна . Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення ма азин , Гощансь ий р-н, власни . Конта ти: (067) 314-44-34 ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА (ЧАПАЄВА), 20, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 5000 У.О. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 1312000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Приміщення підвальне, в л. Чорновола, під афе, ма азин, 250 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ В БІЗНЕС-ЦЕНТРІ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ІНТЕРНЕТ, ОХОРОНА, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Приміщення пер арні, в л. Ст.Бандери, 45 в.м., нежитлове з ремонтом. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Приміщення р-н рин , 90 м. в., ремонт, с/в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення с ладсь е, в л. Фабрична, 150 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення с ладсь е, р-н. в л. Млинівсь а, 400 в.м., з ж/д олією, Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення тор ове, в л. Га аріна, 350 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕ, Р-Н АВТОРИНКУ, 123 КВ.М., НОВОБУДОВА, ЗЕМ. ДІЛЯНКА 345 КВ.М., З ПРОЕКТОМ, З ДОЗВОЛОМ НА БУДІВНИЦТВО. КОНТАКТИ: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01 Приміщення фасадне виведене з житлово о фонд 30 в.м., о ремий вхід, пар ов а. Можливо під офіс ма азин . Варіанти обмін роз лядаються. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Приміщення, 450 в.м., 280 в.м., 220 в.м., рино «Моріон». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД, ДІЛЯНКА ОРЕНДОВАНА, КОМУНІКАЦІЇ ПІДВЕДЕНІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 36725 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, виробниче, 15 м від Рівно о, 3500 в.м. Ціна: 1230000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Приміщення виробничо-с ладсь і в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua Приміщення, офіси, с лади, ма азини. Конта ти: (050) 640-95-64

1.5.3. Здам

Приміщення під с лад та виробництво, 45 в.м., 70 в.м., територія охороняється, зр чна пар ов а, власни . Ціна: від 12 рн./ в.м. Конта ти: (050) 339-40-04

•Приміщення, 2-пов., під офіс, 140 в.м., після ремонт , автономне

опалення, всі ом ні ації. Ціна: 40 рн./ в.м. Конта ти: (050) 339-40-04 Приміщення, в л. К рчатова, • під офіси. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, (095) 522-70-40

Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ПЛОЩІ ОФІСНІ, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, 3 ПОВ., АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ЄВРОРЕМОНТ. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Приміщення адміністративно-виробниче, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (097) 554-37-49 Площа тор ова, р-н ЗОШ 12, 16 в.м. Ціна: 100 рн./ в.м+КП. Конта ти: (067) 128-22-50 Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісні та тор ові. Конта ти: 62-28-62, (097) 233-82-22 Приміщення під офіс, 15-120, р-н автово зал . Ціна: 58 рн./ в.м+світло. Конта ти: (067) 128-22-50

ПРИМІЩЕННЯ ПІДВАЛЬНЕ, ВУЛ. СТАРИЦЬКОГО, 45, ПІД СКЛАД, 300 КВ.М., НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (098) 425-37-21 ІГОР Приміщення с ладсь е, 150 в.м, р-н «Фозі», є під’їзд, територія охороняється. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: (067) 128-22-50 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15 ПРИМІЩЕННЯ, 1 ГРН/КВ.М, ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ НА ОКОЛИЦІ РІВНОГО, ПІД ОФІСИ, ВИРОБНИЦТВО, СКЛАДИ ТА ІН., ВІД 200 КВ.М. ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ - SITES.GOOGLE.COM/ SITE/ORENDARIVNE КОНТАКТИ: 68-33-50

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 70 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Приміщення, в л. О.Телі и, 34м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. П ш іна 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, р-н Кооперативно о техні ма, 120 в.м., під бан , афе. Ціна: 160-220 рн/ в.м. Конта ти: (096) 345-33-37 Приміщення, в л. Ст.Бандери 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 4000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, р-н продрин , біля з пин и, під бан , ма азин, 70 в.м. Під бан , ма азин, прохідне місце, ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96 Приміщення, центр міста, 5 0 м . в . , о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

ДІЮЧИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН ЗДАМ В ОРЕНДУ (80 КВ.М) ТА ПРИМІЩЕННЯ ПЛОЩЕЮ 70 КВ.М РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 339-31-02, (097) 034-20-58

Приміщеня офісні. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

Кафе 150 в.м., перших два місяці без оплати оренда. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Цех столярний в Здолб нові здам в оренд . Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

Офіс, 23 м. в. Євроремонт. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 554-37-49

Цех столярний, Здолб нів, з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Офіси, в л. Відінсь а, 26м. в., ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Офіси, в л. К рчатова, різні вадрат ри євроремонт, інтернет. Ціна: 30-40 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Офісні приміщення в центрі міста, 28 в.м. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (067) 128-22-50

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Приміщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Приміщення підвальне, в л. Льоно омбінатівсь а, 250 в.м., з ремонтом. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Цех столярний в Здолб нові з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

1.5.4. Винайм Приміщення виробничо-с ладсь е, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення нежитлове. Конта ти: (067) 364-04-64 Приміщення під афе, ма азин. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення, 8-15 в.м. Конта ти: 22-74-82, (063)199-79-62, (067) 362-07-59 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

1.5.5. Обмін Кафе, Здолб нів на житло в Рівном з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 707-77-85 Приміщення нежитлове, під ма азин, Здолб нів-2, 1/5, 110 в.м., о ремий вхід, ремонт, на невели ий б дино в передмісті м. Рівне, з доплатою або продам. Конта ти: (067) 914-53-42


19

№46 від 28 листопада 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№46 від 28 листопада 2012 ро

Вікна, двері

Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

2.1.1. Продам

Двері металеві, вхідні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

БУДМАТЕРІАЛИ

Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03

БАЛКОНИ ВІД А ДО Я

Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові 45-44-05, (050) 435-04-44

Конта ти:

Двері металопласти ові, броньовані, між імнатні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Двері металопласти ові. Конта ти: 62-17-40, 62-33-64, (067) 363-69-49

Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., ерамзит, тр би, вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Двері між імнатні, б/в, нат ральне дерево, хороший стан. Ціна: недоро о. Конта ти: 62-92-12, (097) 483-80-19

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Ві на, двері металопласти ові. Підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі. Зварювальні роботи, теплення, оббивання та ін. вн тр. роботи

тел.: 401-543 (096) 445-93-54

Двері між імнатні, МДФ, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04 Двері між імнатні, сосна, 3 шт. Конта ти: (067) 946-04-81 Двері між імнатні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

ВІКНА, ДВЕРІ

Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері шпоновані, б/в. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері шпоновані. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, старі. Конта ти: (097) 458-80-57 Євродвері вхідні подвійні, б/в, хороший стан. Конта ти: 62-94-70

Бал они, єврові на, алюмінієві системи, двері між імнатні, вхідні. Зварювання бал онів тел.: (097) 554-82-40 www.nova-era.rv.ua

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ»

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84 Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04 Жалюзі. Конта ти: 63-80-03 Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшив а, вн трішні роботи (стеля, підло а та ін.)

т. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТІЯ. КРЕДИТ. КОНТАКТИ: (0362)43-78-49, (097)617-23-16 Підві оння ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на дерев’яні з рамами, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64

Підві оння. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Ві на дерев’яні подвійні, в хорошом стані. Конта ти: 28-70-54

Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ві на зі с лом, 127х137, 137х140. Ціна: 200-300 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Підві оння. Конта ти: 63-80-03

Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22

Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Рами бал онні розс вні алюмінієві, лоджії, альтан и, офісні пере ород и. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11 Рами ві онні 1.60/1.50, 1.50/1.10. Конта ти: (097) 493-76-08

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/ 1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Ві на металопласти ові. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Рами дерев’яні, зі с лом, в хорошом стані. Конта ти: (097) 458-80-57

Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58

Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Ролети т анинні, бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ролети. Конта ти: 63-80-03

Ві на металопласти ові. Конта ти: 62-17-40, 62-33-64, (067) 363-69-49

Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ві на металопласти ові. 64-46-20, (093) 993-82-76

Конта ти:

Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83

Ві на металопласти ові. 45-44-05, (050) 435-04-44

Конта ти:

Системи пласти ові, розс вні. Конта ти: 45-44-05, (050) 435-04-44

Ві на та двері металопласти ові «Реха »: продаж, встановлення, арантія. Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

Сіт и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на, двері дерев’яні, б/в, міцні. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Сіт и мос ітні. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41

Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03

Ві на, двері, бал они, с ляні фасади, пере ород и. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41

Сіт и мос ітні. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Сіт и мос ітні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Ві на, двері, розс вні бал они, лоджії. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на, ролети, двері, ворота. Конта ти: 43-05-25, 43-11-25, (067) 362-44-63 Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Двері бал онні, б/в. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері вхідні, броньовані, вітчизняно о виробництва. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

ВІКНА, ДВЕРІ

2.1.2. К плю Ві на м/п, нові або б/в, б дь-я і розміри, дешево, самовивіз. Конта ти: (067) 360-20-23 Двері вхідні, в б дино , б/в. Конта ти: (098) 603-34-91

Балясини бетонні різних видів • та розмірів, пор чні, стовпчи и, ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Вапно не ашене р д ове, • насипом, 2 сорт . Ціна: 1375 рн. Конта ти: (050) 438-34-54

Вапно не ашене р д ове, • насипом, 3 сорт . Ціна: 1240 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Вапно не ашене молоте, • насипом, 2 сорт . Ціна: 1435 рн. Конта ти: (050) 438-34-54

Вапно не ашене молоте, • насипом, 3 сорт . Ціна: 1306 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Вапно не ашене молоте, • бі -бе ах, 3 сорт . Ціна: 1372 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

•Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и,

риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (097) 852-84-30, (050) 514-47-80

Пісо в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Пісо , щебінь всіх фра цій, пісо митий, відсів. Достав а. Конта ти: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний. Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

Пісо , щебінь, амінь, відсів, • пінобло и, це л , цемент, шифер,

ерамзит, вапно, чорнозем, ній, дрова д бові, торфобри ет, достав а, вивезення б дівельно о сміття. Конта ти: (067) 607-32-59, (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Плити пере риття, р и 0.8 м, 1.0 м, 2.0 м, 1.5 м, це л червон . Конта ти: (096) 750-45-81

Ра шня , Крим, можлива • поріз а, достав а. Дош с х та свіжоспилен , можлива достав а. Конта ти: (067) 360-00-45

Торфобри ет, дрова твердих • порід, пісо , щебінь, достав а а/м ЗІЛ, МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

2.2.1. Продам

Камень ра шня , высше о ачества мар и М-25 (18-20 , размер 380х180х180). Прямые постав и с рымс о о арьера + достав а по У раине. Без посредни ов. Конта ты: (095) 872-13-71

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Плен прозрачн ю, спасение от холода, 25 рн. на любые 2 о на, мы в 33 ородах + достав а «Новой почтой». Конта ты: (050) 398-16-07 hozplast.sevbaza.com/ teplo.html

я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (093) 265-01-15, (097) 063-44-63

Ра шня М-25, висо ої я ості, від виробни а. Конта ти: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70

•Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01

•Щебінь, пісо , амінь, це л . Будівельні та Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 оздоблювальні матеріали

Ві на, двері металопласти ові

Базальт, раніт, амінь, б т, • щебінь, відсів, пісо , з достав ою,

Ра шня римсь ий, низь і ціни, висо а я ість, від виробни а. Достав а по області без оштовна. Розмір 18х18х38. Конта ти: (097) 533-03-03, (050) 850-40-77 Ра шня Крымс ий, прямые постав и с арьера. Достав а по ород и области бесплатно! Конта ти: (067) 558-15-50

Армат р . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67


№46 від 28 листопада 2012 ро Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бетон М100-500, достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Бетон. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60

Гр нти, емалі: ГФ, ПФ, НЦ. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

ДАХОВЕ УТЕПЛЕННЯ

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Клей ПВА. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

Дахове теплення, пароізоляція, ідроізоляція, мінеральна вата. Достав а Біт мна черепиця, теплювач, ідроізоляція, дахові ві на, водосто и.

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

ДОСТАВКА

Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дерево волось о о Конта ти: 62-83-47 Бло и ерамічні, теплі: Кератерм, Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бордюри. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

БРУКІВКУ КОЛОТУ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ, 10/10, 7/7, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 886-83-18 Бр с, 6 м, 10х10, с хий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

оріха на меблі.

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ват базальтов , листов . Конта ти: (097) 273-43-58 Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Відливи ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Відливи. Конта ти: 63-80-03

ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Водовідливи. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

КРУГИ КОЛОДЯЗНІ ТА ДЛЯ СЕПТИКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ДОШКУ БУДІВЕЛЬНУ, СТОЛЯРНУ, ШПУНТОВАНУ. ВАГОНКУ, БЛОК-ХАУС, ЦИЛІНДРОВАНИЙ БРУС (МОНТАЖ). БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКУ (ВСІХ РОЗМІРІВ). ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 40-50-67, (098) 685-01-20 ПЕРЕДЗВОНЮ

К тни . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ДОШКУ СВІЖОСПИЛЕНУ, СУХУ, БРУС, РЕЙКУ, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ, СТРОПИЛЬНІ СИСТЕМИ. РОЗМІРИ ЗАМОВНИКА. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 718-65-43

Листи. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ДОШКУ СОСНОВУ, ВІЛЬХУ СУХУ ТА СВІЖОСПИЛЕНУ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКУ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61

Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Ва он . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Козир и, ворота, навіси, аражі, теплиці, ферми, фі рні елементи з листової сталі на замовлення. Конта ти: 5-60-38, (096) 695-19-37, (097) 829-31-00

Кр . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ДОШКУ СОСНОВУ СВІЖОСПИЛЕНУ В АСОРТИМЕНТІ - ОБРІЗНА, БРУС, РЕЙКА - 900 ГРН/КУБ.М, НЕОБРІЗНА - 600ГРН/КУБ.М, ДЛЯ ПІДЛОГИ СУХА ШПОНТОВАНА - 80 ГРН/КВ.М, САМОВИВІЗ З РОКИТНОГО, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 453-99-60

Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

КОВАНІ ВИРОБИ: ВОРОТА, ОГОРОЖІ, ГРАТИ, КОЗИРКИ, ПЕРИЛА НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ З ДОВГОСТРОКОВОЮ ГАРАНТІЄЮ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (098) 306-60-05, (066) 451-01-59

Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 110 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Ва он , 12 в.м. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 68-00-68

КОВАНІ ВИРОБИ, ВОРОТА, ПАРКАНИ, РЕШІТКИ НА ВІКНА, НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, ЛІЖКА, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44

Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

КАМІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ГРУНТ, ЩЕБІНЬ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь, білий пісо , це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

КАМІНЬ

Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и столярні: НЦ, ПУ. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ліноле м, 11 в.м, оврове по риття, 2 шт., по 11 в.м., б/в. Конта ти: (067) 946-04-81

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ, БРУКІВКА. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

т. (096) 307-28-79 Квадрат. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 Кільця для олодязів. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 Плити мові для підло и, 700/700 мм, 100 шт. Ціна: 144 рн./шт. Конта ти: (097) 353-40-20 Плити для о орожі. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити до європар ан , 10 шт. Конта ти: (095) 705-41-10 Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Плит лицювальн , вир-ва Італія, 35х35, 16 в.м, Ціна: 60 рн./ в.м Конта ти: (096) 307-32-01

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 Плит

трот арн . Конта ти: 22-42-93

Плит фасадн , 30/30, оричневий олір,вир-во Конта ти: (067) 793-44-54

5.5 в.м, Чехія.

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Проволо . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Металочерепицю, біт мн черепицю, дахові ві на, водосто и, теплювачі, мінвата

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Профнастил. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Ра шня римсь ий, залиш и, М-25. Конта ти: 43-19-65, (097) 454-48-24

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ.

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46 Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58 Металопрофіль. Конта ти: 63-80-03 Металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металопрофіль. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

КОНТАКТИ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68 Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Розчин. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60 Розчинни и Р-4, Р-646, Р-647, айт-спірит, оліфа, сольвент. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

САЙДИНГ

Металочерепицю. Конта ти: (097) 273-43-58 Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Ор с ло. Конта ти: (096) 307-32-01

Фасадний - від 42 рн/м. в. Інтер,єрний - від 100 рн/м. в. Камінь для ландшафтних робіт

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО, ПІНОБЛОКИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Полос . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Онд лін. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33

Полі арбонат. Конта ти: (097) 273-43-58

Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67

К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58

Водосто и. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

21

Сайдин , софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи, пласти ова ва он а, де оративні панелі ПВХ.

Конта ти: 62-03-65, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83

Сайдин . Конта ти: (097) 273-43-58

Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

С а й д и н . Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬЩА). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пісо . Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

С а й д и н . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Сваї. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Системи водостічні. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

С и с т е м и теплення, широ ий вибір б дівельних матеріалів, водостічні системи «Bryza». Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Сіт -рабицю, з чорно о сталево о дрот , д 4 мм, чар н а 60/60 мм, ширина р лон 1.3 м, довжина 9.5 м, недоро о. Конта ти: (066) 811-33-80

Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Софіт. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 С п е ц е м а л і ХВ, ХС, ЕП, КО, МЛ, анти орозійні, термостій і. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Стелі франц зь і натяжні. Дизайн вартир. Б дівельно-ремонтні роботи «під люч». Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua С м і ш теплоізоляційн шт ат рн . Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

Системи водозливні. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

СХОДИ З ТВЕРДИХ ПОРІД ДЕРЕВА: ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ. ЯКІСНО. ДОСТУПНІ ЦІНИ. ВИЇЗД ПО РЕГІОНАХ. КОНТАКТИ: (097) 441-94-95

Системи водостічні. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83 Системи водовідвідні. Конта ти: (097) 273-43-58

Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ЦЕГЛУ ВОГНЕТРИВКУ, КЛЕЇ ДЛЯ ПЛИТКИ, ШПАКЛІВКИ ГІПСОВІ, ПІДКЛАДКУ ПІД ЛАМІНАТ (НОВИНКА), ПОЛІКАРБОНАТ, ТЕПЛИЦІ, БРУКІВКУ СІРУ, ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, ПЛИТИ ТЕПЛОІЗОЛЮЮЧІ. КОНТАКТИ: 68-20-44, (096) 745-32-42, (050) 527-86-86 Це л во нетрив , шифер, р беройд. Конта ти: (098) 329-85-05 Це л лін ерн : Керамейя, Євротон. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Це л лицювальн : СБК, Євротон, Літос, Про ерам, Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35


22

ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ, ПОСЛУГИ ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12, (050) 555-98-94 Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

№46 від 28 листопада 2012 ро

Будівельні інструменти та обладнання 2.3.1. Продам Балони пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ,

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

(098) 386-56-22 Це л . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

ЦЕГЛУ. КОНТАКТИ: (067) 968-28-75 Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Черепицю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58

ЦЕМЕНТ М-500, Д0, В МІШКАХ, ВИРОБНИК ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ», М-400, ВИРОБНИК ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ЦЕМЕНТ» ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: (096) 113-54-91, (050) 015-97-13, (097) 431-39-96 ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Черепицю ерамічн , цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю полімерпіщан . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Чернозем, самовивіз. Конта ти: 63-45-43, (050) 101-77-01 Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45, Металош 272-76-03

Обладнання для ви отовлення пілетних ран л. Конта ти: (098) 386-56-22 Обладнання для азозварювання. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Перфератор, вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (098) 130-10-68

2.2.2. К плю

ляр и. Конта ти:

Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Серце металево о шести ранни а, ов а на пар ан, 120х120, 3 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 68-00-68

Станцию шт ат рн ю «П тцмейстер», модели Р-13 в любом состоянии; станцию про рева бетона; омпрессор СО-76. Конта ти: (067) 465-89-08 Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Н-150

мм.

Вібратор б дівельний ІВ-99. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

2.3.3. Здам в оренд

Бетонозміш вач, 130 л. • Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

РИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ З НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Продам

•Бойлери, еле тро онве тори «Термія», еле троди «Моноліт», зміш вачі. Конта ти: 64-43-53, 62-99-05, 43-50-26

Автомати для чав нно о отла «Ефе т». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-00-68 Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01 Батареї чав нні, б/в. Конта ти: (067) 363-55-05 Батареї чав нні, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64

Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99 Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел опалювальний «Прометей 20Т», твердопаливний, недоро о. Конта ти: (067) 870-65-92 Котел, вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (098) 807-55-24

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Мото ос «stihl fs 56», б/в, хороший стан, арантія. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 829-11-27 Обладнання, низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

КОТЛИ ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, КОНВЕКТОРИ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93

Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Стабілізатори напр и. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Котли азові, твердопаливні, еле тричні (вітчизняні та імпортні). Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Стабілізатори напр и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Мий и висо о о тис . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Насос К8/18. Конта ти: (096) 307-32-01 Пальни азовий до отла. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

2.5.2. К плю Еле тродви н: 7.5 Вт/1500, 1.1-2.2 Вт/ 1000, 2.2-7.5 Вт/3000. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Трансформатор стр м 1000 Вт. Конта ти: (098) 386-56-22

Радіатори для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Послуги

Радіатори чав нні, б/в, хороший стан. Конта ти: (093) 920-27-01 Системи опалення, водопостачання, тр би, радіатори, насоси, бойлери, азові олон и. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

паливі.

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16 Тр би з нержавіючої сталі, для димарів, амінів ( р лі, вадратні, прямо тні). Конта ти: 43-10-90, 62-99-11, (067) 362-05-24 Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Умивальни , чорно о ольор , б/в, хороший стан. Конта ти: 42-23-50, (067) 706-92-44

2.4.2. К плю Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 В ілля. Конта ти: (098) 517-80-99 Газов олон , б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Колон и азові, б/в або неробочі. Конта ти: (096) 614-16-02 Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Колон и азові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Колон азов «Юн ер», в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09 Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 154-24-65 Котел для опалення, 2- онт рний, можна б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел КЧМ-4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел на тверде паливо КЧМ-Рівне. Конта ти: (098) 503-63-39 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Електрообладнання

2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бетонні роботи: бетонні • наливні підло и, де оративний

штампований бетон, стяж и ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

Б дівельна бри ада ви он є всі • види ремонтно- оздоблювальних робіт, я ість арантована. Конта ти: (097) 087-65-51, (098) 665-39-49

В ладання ламінат , дощатої підло и, ва он а, сайдин , іпсо артон, шпа лювання стін та стелі, леєння шпалер, лицювання плит ою. Конта ти: 23-09-98, (067) 168-75-67

В ладання ламінат , пар ет , дощатої підло и, ва он а, сайдин , іпсо артон, шпа лювання стін та стелі. Конта ти: (097) 519-94-43 В ладання та шліф вання • пар ет , б дь-я их інших дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Еле тромонтажні посл и: • заміна старої провод и на нов ,

монтаж вими ачів, розето , світильни ів, автоматів, лічильни ів, відновлення зни ло о світла. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Зведення ф ндаментів, • б дівель, отеджів, аражів. М р вання (бло и, це ла), по рівлі (металочерепиця, шифер, онд лін), шт ат рення. Конта ти: (096) 220-59-17

Апарат зварювальний. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10

стель, я існо, недоро о. Конта ти: (097) 824-56-47

Бойлер, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (098) 820-54-86

Ванн залізн 150/70/40. Конта ти: (097) 693-56-64

Бойлер, Німеччина, б/в. Конта ти: 63-61-67

Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Ванн , біде. Конта ти: (067) 946-04-81 Ванн , жовто о ольор , б/в, 1,5 м. Конта ти: (096) 104-62-45 Гідро-, пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Сіт для о орожі, 100 м. Конта ти: (097) 447-95-44

Котел азовий «Сіме», вир-во Італія. Конта ти: 43-40-40

Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Бойлер, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (068) 146-63-13

Ванн металев , б/в, 1.50/0.70 м. Конта ти: 28-95-98, (098) 501-89-71

Пар ан. Конта ти: (098) 625-33-13

Котел азовий «Прометей». Конта ти: (068) 569-50-06

Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Клеєння всіх видів шпалер, • шпа лювання, фарб вання стін та

Бойлери еле тричні 10-200 л, проточні водона рівачі. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84

Котел «Прометей», на тверде паливо, 1- онт рний. Конта ти: (068) 569-50-06

, 220 Вт. Конта ти: (067)

2.5.1. Продам

Бойлер, 2010 р. Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-00-79

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23

рн.

Титан новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

про раматори провідних виробни ів Vaillant, Viessmann, Prothеrm за дост пними цінами, підбір, монтаж, сервіс. Конта ти: (097) 645-46-36 www.kotluk.at.ua

Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Щепоріз для перероб и дерев’яних відріз ів. Конта ти: (097) 837-76-79

Котли азові, еле тричні, •онденсаційні, азові олон и та

Ліноле м. Конта ти: (098) 625-33-13

Еле тро орморіз 888-90-55

Лещата слюсарні, б/в. Конта ти: (050) 375-52-95

За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84

Котел «Прометей», азовий. Конта ти: (068) 569-50-06

Станцію насосн «GARDENER», на запчастини, дешево. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 640-17-23

Еле тробойлер, 50 л, новий 1400 рн., азов олон - 400 рн., ванн , нов - 600 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

2.3.2. К плю

Щебінь. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

до цир

Розчинозміш вач. Конта ти: (098) 461-10-77

Швелер. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ШИФЕР ВИРОБНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КИЇВ, БАЛАКЛЕЯ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. ЦІНА: ВІД 48 ГРН. КОНТАКТИ: (096) 113-54-91, (050) 015-97-13, (097) 431-39-96

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Пил дис ов 28-70-54

азовий. Конта ти: (067)

Колон азов «Діон», з дисплеєм, нов . Конта ти: (096) 837-86-55

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ДЕШЕВО. КОНТАКТИ:

Конве тор 863-14-15

Гріл до аз. р б и, автомат. Ціна: 450 рн. Конта ти: 68-00-68 Дверцята до р б и та печі. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Каміни чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

КОНВЕКТОР ГАЗОВИЙ «ESKABE» S21ТВ2 (2,30 КВТ),

Сіт для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

РОЗМІРИ 34/51/14.

Сіт -рабицю, б/в. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58

КОНТАКТИ: (067) 137-38-38

Дви н 3 Вт, 1500 об., фланцевий. Конта ти: (096) 307-32-01 Дви н-ред тор, еле тродви Конта ти: (050) 939-92-92

н.

Компле сний ремонт • ма азинів, б дин ів та с ладсь их приміщень. Гіпсо артон, шпа лювання, фарб вання, ламінат тощо. Власні механізми. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Еле тро-, пневмоінстр мент, свердла, відрізні р и,витратні матеріали. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Лицювання ванних імнат, •хонь, санв злів, в ладання

Еле тродви 329-85-05

ламінат , монтаж іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а, я існо, професійно, швид о. Конта ти: (096) 864-04-15

н 14 Вт. Конта ти: (098)

Еле тродви н 30 Вт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (095) 051-07-57


ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№46 від 28 листопада 2012 ро

Лицювання плит ою стін і підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

ЄВРОРЕМОНТ

Бляхарсь і • ви отовлення,

посл и: встановлення водостічних, вентиляційних систем; лицювання бляхою, обшивання оминів, ремонт і фарб вання дахів, достав а а/м Форд Сієрра. Конта ти: 64-34-82, (050) 375-20-04

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна

тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б, є власний атало робіт. Конта ти: (097) 235-26-50

Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Монтаж іпсо артон , • шпа лювання, фарб вання,

в ладання ламінат , пар етної дош и, лицювання тощо. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Професійне м р вання амінів, • ман алів, встановлення топо та їх

під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

Ремонт вартир, б дин ів, лицювання плит ою, монтаж сантехні и, еле три а, іпсо артон, шпа лювання, шт ат р а, стяж и, встановлення дверей та ві он. Конта ти: (097) 392-38-14

•Різноманітні посл и з ремонт приміщень. Сантехні а, еле три а,

столяр а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05 Столярні роботи: в ладання • ламінат , пар ет , врізання

Євроремонт вартир та б дин ів: шпа лювання, шт ат рення, леєння шпалер, монтаж іпсо артон , ламінат , стяж а на підло , в ладання ламінат , пар ет , дерев’яної підло и та ін.

т. 63-32-02, (093) 755-69-27 ЄВРОРЕМОНТ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, АРОК, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ОБШИВАННЯ ВАГОНКОЮ БАЛКОНІВ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (050) 608-30-07, (097) 732-81-66

КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЕЛЕКТРИКА, ЛАМІНАТ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ. КОНТАКТИ: (096) 289-01-80 ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, МОЗАЇКА, ДЕКОРАТИВНИЙ КАМІНЬ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ, СТЯЖКА, ЕЛЕКТРИКА, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК. КОНТАКТИ: 27-74-11, (096) 289-01-80

МЕТАЛОКАРКАС

зам ів, завісів, встановлення дверних бло ів, сходів, са н, реставрція та ін. Конта ти: 43-14-36, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

Шліф вання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Шпа лювання, леєння • шпалер. Конта ти: (097) 690-89-66 Шпа лювання, леєння • шпалер. Конта ти: (098) 823-64-61 Шпа лювання, фарб вання, •леєння шпалер, оброб а від осів. Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (050) 223-57-40, (096) 754-52-68 БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ: ШПАКЛЮВАННЯ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ «ПІД КЛЮЧ», ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096) 395-78-92 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

Б дівництво та ремонт «під люч», дизайн. Конта ти: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ, КАНАВОК ПІД ЕЛЕКТРОПРОВОДКУ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ,ВИМИКАЧІ, КОНВЕКТОРИ, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ОПАЛЕННЯ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЕБРИКІВ, ТРАМБУВАННЯ ВІБРОПЛИТОЮ, ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (096) 985-63-91 Дизайн приміщень, прое ти б дин ів. Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

ЄВРОРЕМОНТ, КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097) 732-81-66, (050) 608-30-07

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ВИГОТОВЛЕННЯ КОВАНИХ ВИРОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ (ПАРКАНИ, ХВІРТКИ, ЛАВКИ, ПІДВАЗОННИКИ, КОЗИРКИ, ВОРОТА ТА ІН.). ЦІНИ ПОМІРНІ. КОНТАКТИ: (067) 268-92-55 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22 Встановлення еле тророзето , вими ачів, замін еле троприладів, під лючення люстр, еле троприладів, еле тромонтаж. Конта ти: (097) 027-00-61 Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49 Встановлення столяр и, ва он и, пар ет , ламінат , зам ів. Конта ти: 62-78-08 Встановлення столяр и, в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

Наварювання метало ар ас (по периметр та виносно о) для ві он, озир ів та даш ів, ріплення перил. т. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 МОНТАЖ САЙДИНГУ, ВАГОНКИ, АРМСТРОНГ, БЛОК-ХАУС, ГІПСОКАРТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ВИВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ, ЗАЛИВАННЯ СТЯЖКИ, ВКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ, ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ, ЛАМІНАТУ, ВСТАН. СТОЛЯРКИ. КОНТАКТИ: (096) 275-92-76

МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК. ШТУКАТУРЕННЯ. СТЯЖКА.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Вивіз б дівельних відходів та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94

Монтаж д шових абіно . • Конта ти: (097) 027-00-61 •Сантехнічні посл и: монтаж опалення, водопостачання та

аналізації, встановлення лічильни ів, д шових абін, бойлерів, ванн, мивальни ів, зміш вачів, азових олоно . Конта ти: 43-14-36, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

Металопрокат, вторсировина

ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, БАГЕТІВ. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ ТА ПЛІНТУСА, МОНТАЖ ТА ШПАКЛЮВАННЯ ВІДКОСІВ. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТИПУ «МОЗАЇКА». МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ. КОНТАКТИ: (096) 949-33-06

ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ «ШУБКИ». КОНТАКТИ: 64-22-64, (097) 561-66-95 Ремонт вартир: ва он а, іпсо артон, ламінована підло а, шт ат рення. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Дріт. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Кр и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Ви отовлення металевих аражів, б дівельних ва ончи ів, тор ових іос ів, аражних воріт, автонавісів. Конта ти: 43-22-72 Ви отовлення металевих аражів, аражних воріт, тор ових іос ів та метало онстр цій. Конта ти: (098) 380-03-35

В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ ТА ПОБУТОВИХ ВАГОНЧИКІВ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

Бал и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Ви отовлення ованих виробів на замовлення (пар ани, хвірт и, лав и, підвазонни и, озир и, ворота та ін.). Ціни помірні. Конта ти: (067) 268-92-55

ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ.

РЕМОНТ КВАРТИР: ВАГОНКА, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНОВАНА ПІДЛОГА, ПІДВІСНА СТЕЛЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, УТЕПЛЕННЯ ТА ІН. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

Армат р . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Катан . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.6.3. З встановлення

НАТЯЖНІ СТЕЛІ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA

2.7.1. Продам

Ви отовлення та встановлення натяжних стель, ремонт приміщень «під люч». Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ.

КОНТАКТИ: (098) 696-99-53

2.6.4. Інші

Б ріння б ронабивних свай д. 150-500 при ре онстр ції та б дівництві, влашт вання ф ндаментів. Конта ти: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

Ви отовлення металевих дахів. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77

Утеплення б дин ів, лицювання, шт ат рення, монтаж іпсо артон , сайдин , ва он и, ремонт по рівель, залив стяж и, посл и еле три а. Конта ти: (096) 970-42-52

2.6.2. З ви отовлення

• •

Встановлення еле тророзето , вими ачів, замін еле троприладів, під лючення люстр, еле троприладів, еле тромонтаж. Конта ти: (097) 027-00-61

Встановлення систем • опалення, водопроводів,

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення столяр и, • ва он и, пар ет , ламінат , зам ів.

Конта ти: 62-78-08, (097) 969-10-68

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и,

Квадрат. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Кр ля металевий, діам. 10, 12, 14, 16, 18 мм. Конта ти: (096) 307-32-01 К тни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Лист профільний Конта ти: (098) 611-93-36

Лист. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Лом з достав ою. Конта ти: (097) 609-53-51 Полос . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр б . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 Катан . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23 Швелер. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Шести ранни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.7.2. К плю Вироби з вольфрам , молібден , олова, твердосплав , сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ. Конта ти: (066) 212-31-15 Відходи поролон , синтепон . Конта ти: (063) 209-21-89

КРУГ, ЛИСТ, ПАКОВКУ,

монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

ТРУБУ, ДЕМОНТАЖ.

Встановлення та ремонт сантехні и, замін старих тр б на нові, зварювальні роботи. Конта ти: (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

оцин ований.

КОНТАКТИ: (050) 544-27-69 Кр

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Встановлення •нітазів, ванн,

Метал плю: вадрат (10, 12), р (10, 12). Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

Тр б нержавіюч . Конта ти: (066) 212-31-15

мивальни ів, зміш вачів. Конта ти: (097) 027-00-61 Замін водопровідних тр б та аналізацій, встановлення сантехні и, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86 ВКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ, ЛАМІНАТУ, ПАРК. ДОШКИ, ФАНЕРИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ, ВІКОН, РЕСТАВРАЦІЯ ПАРКЕТУ, МОНТАЖ БЛОК-ХАУСУ, САЙДИНГУ, ВАГОНКИ, АРМСТРОНГ, ГІПСОКАРТОН, САУНИ. КОНТАКТИ: (096) 300-33-35

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б , нов або б/в, і інший металопро ат. Конта ти: (050) 544-27-69

ФТОРОПЛАСТ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИГЛЯДІ: ТРУБИ, СТЕРЖНІ, ПЛАСТИНИ, ВТУЛКИ, ЄМНОСТІ. КОНТАКТИ: (067) 633-49-14, (050) 451-40-07 Шести ранни . Конта ти: (066) 212-31-15

23


24

№46 від 28 листопада 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

ДИВАН

Вітальню, 4 м. Ціна: 600 рн, тор . Конта ти: (098) 464-02-51, (050) 225-20-69 Вітальню, б/в, в арном стані, недоро о. Конта ти: (096) 275-25-30 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, дешево. Конта ти: (097) 458-80-57 Вітальню, світл , 2,3 м, б/в. Конта ти: 28-88-40 Віша напольний. Конта ти: (097) 642-77-16 Дзер ало в рамці, з іпс . Ціна: 150 рн. Конта ти: 68-00-68

ДСП, ДВП ламінован , рядов . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Диван, майже новий, роз ладається, вели а спальна зона, 1.90х1.60, + рісло, роз ладне. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 645-53-75

ДСП. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Карнизи дерев’яні, різних розмірів. Конта ти: 68-00-68

Диван, роз ладається, 3 р. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 347-42-05

Диван новий, пр жинний бло 70х115х75. Спальне місце 0,7х1,8. Ціна - 1300 рн.

Диван, с часний, в хорошом стані. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

ДИВАН

Конта ти: (067) 378-43-77, (063) 275-55-55 ДВОРОВІ СПОРУДИ ДЛЯ ДАЧІ, ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КРЕДИТ. МІНІ-ГОЙДАЛКИ, ІГРОВІ СПОРТКОМПЛЕКСИ, АЛЬТАНКИ, ПОКРІВЛІ ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ, ЛАВКИ ІЗ ВОДОСТІЙКОЇ ЛАМІНОВАНОЇ ФАНЕРИ. КОНТАКТИ: 27-11-35, (096) 497-73-55

Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59

ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Диван «Ярослав», 3 р па т анини, либина - 0.8 м, ширина - 2.35 м, спальне місце 1.50/2.00 м. Конта ти: (093) 983-06-15

Диван-малю , роз ладний, + 2 рісла, б/ в, в хорошом стані, можливо о ремо. Конта ти: (067) 526-79-94

Килим 2х3 м., б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 62-59-50, (097) 337-60-65

Корп сні меблі замовлення. Недоро о

на

Конта ти: (0362) 45-05-88 www.divanrv.at.ua

Килим бель ійсь ий, 3/5 до овірна. Конта ти: 23-29-58

м.

Ціна:

Килим, 4,5х2,3 м, б/в. Ціна: 700 Конта ти: 62-59-50, (097) 337-60-65

рн.

Килим, вир-во Польща, 3.50/1.98 м. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Килим, У орщина, 2/3. Конта ти: 23-36-65 Килими, молочно о ольор , овальні. Конта ти: (097) 692-62-26

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,45х2,0. Конта ти: (063) 275-55-55

ДИВАН

Дивани нові ,під ваші розміри, вибір т анини, дост пні ціни. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (067) 630-21-55, (063) 326-07-65

•Перетя вання м’я их меблів, ремонт, зміна дизайн , вдома Вбиральню надвірн , дерев’ян . Конта ти: 28-88-69, (093) 995-49-72

Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

КОРПУСНІ МЕБЛІ

Диван, + 2 рісла, вир-во Чехословаччина, в хорошом стані. Конта ти: (067) 526-34-01

3.1.1. Продам

замовни а, швид о, я існо. Конта ти: 27-75-65, (099) 336-66-75, (097) 902-94-13 Оле сандр.

Диван + 2 рісла, нові. Конта ти: 40-51-14, (098) 419-81-78

ДИВАН-КНИЖКУ, НОВИЙ. КОНТАКТИ: (067) 137-38-38 Диван- ниж

. Конта ти: (097) 642-77-16

Диван-малют , хороший стан, бордово о ольор , под ш и та бильця бежево о. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 988-94-23

Килими. Конта ти: (093) 510-34-86 Комод, світлий, б/в. Ціна: 200 Конта ти: (093) 752-63-55

рн.

Компле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Крісла м’я і, 2 шт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 809-73-87 Крісла, 2 шт., нероз ладні, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 5-98-81, (096) 477-22-65 К точо д бовий, новий, 0,90х1,15, рожева оббив а+стіл. Конта ти: (095) 705-41-10

Диван новий, пр жинний бло , 100х157х250.Спальнемісце-125х200. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 4500 рн. Конта ти: (063) 705-78-01 К точо хонний, б/в. Ціна: 600 Конта ти: 62-59-50, (097) 337-60-65

рн.

К точо хонний, в нормальном стані, вишнево о ольор з молочними встав ами. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com К точо м’я ий, вели е спальне місце, в хорошом стані. Конта ти: 24-71-43, (095) 324-30-23 К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47


25

№46 від 28 листопада 2012 ро Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

ДИВАН

ДИВАН

По риття илимове, бежево о ольор , 4,8х2,5. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38

Диван новий, пр жинний бло , 75х200х86. Спальне місце-140х200. Євро ниж а, з дерев’яними підло ітни ами на бильцях. Ціна: від 2250 рн.

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Конта ти: (067) 378-43-77

Меблі в спальню, хороший стан. Конта ти: (096) 480-27-27

К хню, б/в, недоро о. Конта ти: (097) 319-65-36, (097) 209-66-16 Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ламп настільн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Ліж а одинарні, 2 шт., з матрацами, в хорошом стані. Конта ти: (096) 449-00-54 Ліж а односпальні, 3 шт., б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80

МАТРАЦИ

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х157. Спальне місце 1,2х2,0. Ціна: від 4500 рн. Конта ти: (067) 378-43-77

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Стільниці. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Меблі м’я і та орп сні, можливо під замовлення. Конта ти: 62-28-62

Стіл хонний, + таб рет и. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97

Сервант хонний, б/в, 1,6/0,7м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Стіл хонний, роз ладний. Конта ти: (097) 545-25-05

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59 Сервант. Конта ти: (097) 642-77-16

Стіл письмовий 1-т мбовий. Конта ти: (096) 280-01-53

Соф , диван-малю . Конта ти: 40-04-49, (067) 106-17-12

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Спальний арніт р «Свалява» (За арпаття), олір: світлий оріх, с лад: ліж о односпальне - 2 шт., т мбоч а приліж ова - 2 шт., трюмо з дзер алом, шафа для одя , п ф. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (097) 525-98-74

Стіл роз ладний. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стільці д бові, 6 шт. Конта ти: 68-00-68 Стін «Волинь», висота 2.2 м , довжина 4 м, в хорошом стані, з я існо о д бово о шпон . Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 645-53-75

Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стін ла ован . Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85

Спальню, б/в, хороший стан, олір вільха. Ціна: 5000 рн. тор . Конта ти: (096) 370-31-28

Матраци ортопедичні, безпр жинні, бонель, самостійний пр жинний бло . Спальні а сес ари.

Спальню, в хорошом стані. Ціна: 4200 рн. Конта ти: (097) 642-28-54

Конта ти: (067) 378-43-77 www.divanrv.at.ua

ДИВАН

Стін , 3,1х2,2 м. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16

Стін

, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Стін , оричнево о ольор , неполірован , 237/60/410 см. Конта ти: 28-23-78, після 15.00, (097) 692-62-26

Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Стін , хороший стан. Конта ти: (098) 225-31-24

Ліж о 2-спальне, б/в. Конта ти: (096) 280-01-53

Столи ж рнальний, оричнево о ольор , дешево. Конта ти: 62-29-02, (067) 325-62-60

Ліж о двоспальне, в хорошом стані. Ціна: 950 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Трюмо, б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80 Т мб для одя 280-01-53

Ліж о с ладне, б/в. Конта ти: 22-42-03 Ліж о, 2-яр сне, 190х80. Конта ти: (097) 558-65-36 (094) 984-29-09 Ліж о. Конта ти: (067) 804-25-44 Люстр імпортн . Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 692-62-26 Люстр під ретро. Конта ти: 23-16-35 Люстр . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Матрац 63-61-67

ортопедичний.

Конта ти:

М а т р а ц пр жинний. Конта ти: (067) 382-17-41 Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац, новий, на 2 сторони, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Т мб під телевізор, світл , б/в. Ціна: 170 рн. Конта ти: (093) 752-63-55 Т мб , б/в. Конта ти: (097) 646-96-96 Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стіл для но тб а, б/в, відмінном стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-22-48, (067) 862-90-22

Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 23-72-57

Ф рніт р меблев . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стіл ж рнальний, ла ований, хорошом стані. Ціна: 400 рн., тор . Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16

Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Стіл омп’ютерний, б/в. Ціна: 400 Конта ти: (097) 432-53-79

Матраци, б/в, 2 шт. Конта ти: 64-79-04

Стіл омп’ютерний, з шафою. Конта ти: (067) 453-44-24

Меблі в спальню, хороший стан. Конта ти: (096) 480-27-27

Т мб під ТБ, олір оріх. Ціна: 270 рн. Конта ти: (097) 472-20-55

Конта ти: (067) 378-43-77

Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44

61-99-61,

Т мб для постільної білизни, 104х40х64 см. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85

Диван новий, пр жинний бло , 77х215х95. Спальне місце - 140х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 2600 рн.

С т і л омп’ютерний, б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80

М Д Ф плити. Конта ти: 45-02-45, 45-02-42

, б/в. Конта ти: (096)

ХДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Частин м’я , малиновий олір. Ціна: 5000 рн. тор . Конта ти: (097) 429-02-05

рн.

Частин м’я , с часний дизайн, вир-во Львів, недоро о. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70 Частин м’я , ш ірзамінни , бежевий олір, відмінний стан. Ціна: 1700 рн. тор . Конта ти: (098) 429-41-14, (099) 736-08-14

Стіл омп’ютерний, с часний, 3-яр сний, товий, з ба атьма полич ами і ш хлядами. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com

Частин м’я

. Конта ти: (098) 788-82-35

Частин м’я : диван, 2 рісла-ліж а. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 458-78-09

Шаф , 3-дверн , б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80

Р о з л а д а ч , нов . Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru

Частин м’я , малиновий олір. Ціна: 5000 рн. тор . Конта ти: (097) 429-02-05

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59

Шаф 2-дверн , візьм Конта ти: 23-16-35

Частин м’я , с часний дизайн, вир-во Львів, недоро о. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70

Шаф , б/в, терміново. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16 Шаф -

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Стіл хонний, + таб рет и. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97

Частин м’я , ш ірзамінни , бежевий олір, відмінний стан. Ціна: 1700 рн. тор . Конта ти: (098) 429-41-14, (099) 736-08-14

Меблі м’я і та орп сні, можливо під замовлення. Конта ти: 62-28-62, (097) 233-82-22

Стіл хонний, роз ладний. Конта ти: (097) 545-25-05

Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стіл письмовий 1-т мбовий. Конта ти: (096) 280-01-53

Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Меблі м’я і. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06 Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДИВАН

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Ф рніт р 61-98-46

Стіл роз ладний. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стіл, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Стіл. Ціна: 420 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Стілець омп’ютерний. Конта ти: (095) 927-58-59

ОСБ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Стільниці. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,4х2. Конта ти: (0362) 45-05-88

Шаф , б/в. Конта ти: (097) 458-80-57

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59 Шаф , б/в, терміново. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16

3.1.2. К плю

меблев . Конта ти: 61-99-00,

Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Килими, недоро о, б/в. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

Шаф 2-дверн , б/в. Конта ти: (097) 646-96-96

К х н ю , шаф - пе, б/в. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58

Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Меблі різні, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

БІЗНЕС Друкована продукція 6.4.1. Продам

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Літерат р 23-58-06

х дожню, недоро о. Конта ти:

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Бібліоте Всесвітньої літерат ри, 200 ни . Конта ти: 64-43-00

Словни енци лопедичний, Конта ти: 26-15-36

Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85

Словни російсь ої мови Оже ова. Конта ти: 26-15-36

Газети без оштовних о олошень (50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85

6.4.2. К плю

1-2

т.

Обладнання вимірювальне, лабораторне: воло оміри, м льтиметри, манометри, датчи и. Ва и тор ові, лабораторні, настільні, автомобільні. Сервіс, арантія. Держреєстр ЗВТ. Представництво в Рівненсь ій обл. Конта ти: 40-16-78, (098) 904-94-95 www.etalonprylad.rv.ua

Обладнання для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85

Зібрання творів К пріна А.І. (1-7 т), Єсеніна С.А. (1-5 т), Го оля (1-5т), Чехова А.П. (1-3т), П ш іна А.С. (1-3 т), Тихий Дон (2 т), Не расова Н.А. (1-7т). Конта ти: 26-15-36

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

Обладнання тор овельне. Конта ти: (098) 287-56-40

Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85

6.5.1. Продам

Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85

Вітрин холодильн , с лян , 350х350х960. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03, (095) 047-24-40

Камер морозильн , під с лом. Конта ти: (097) 900-96-56 Обладнання для пе арні, Конта ти: (050) 498-23-42

афе, їдальні.

6.6.1. Продам

іноапарат ри. Конта ти:

Катало робіт на дом . Конта ти: (096) 911-65-85

до 1 т. Конта ти:

Промислове обладнання

Довідни з ремонт 68-36-84

Торговельне обладнання, матеріали

6.5.2. К плю Ва механічн від 500 (096) 614-16-02

Вітрин холодильн , б/в, 2 м. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 110-94-48

Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84

Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

СТЕЛАЖІ МЕТАЛЕВІ, З ДЕРЕВ’ЯНИМИ ПОЛИЦЯМИ, ВИСОТА ВІД 3 ДО 6 М, ДОВЖИНА 6 М, ШИРИНА 1,2 М, ВИСОТА ПОЛИЦІ 0,6 М. КОНТАКТИ: (098) 205-89-99

пе. Конта ти: (067) 453-44-24

Шаф . Конта ти: (067) 804-25-44

Лінію діюч з ви отовлення паливних бри етів „Pinikey” (євродрова), паливних ран л „Pilet”, бри етів „Ruf” та „Nestro”, с ш біомаси (хвойна тирса, солома, л шпиння), дробил . Конта ти: (067) 343-09-05 Металлоис атели: о ромный выбор для поис а лада, монет металлолома и т. д. А та же подводные, л бинные, еорадары. Звоните, поможем выбрать то, что найдет. Конта ты: (095) 468-06-87, Але сей, (098) 896-53-65 www.металлоис атель.com.ua

в подар но .

3.1.3. Пропон ю

Ви отовлення орп сних • меблів хні «Блюм», «Хайте »,

«Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ви отовлення меблів на • замовлення. Конта ти: (096) 333-56-06 www.divanrv.at.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ ТА М’ЯКИХ МЕБЛІВ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ, ДИВАНИ, ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56


26 Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60 www.garpun.at.ua Обор дование швейное, промышленное, бытовое, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Трансформаторы силовые, масляные ТМ.ТМЗ.ТМГ, трансформаторные подстанций КТП.КТПГС.КТПМ от 25 Ва напряжением 61035 в. Продаж. Ремонт. Достав а по У раине. Конта ты: (050) 578-49-46, (097) 452-70-49 Трансформаторы тороидальные от 10 Вт до 40 Вт. под за аз. Достав а. tor-trans.com.ua. Конта ты: (057) 759-50-06 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09 Верстат для виробництва б дівельних бло ів. Ціна: від 2000 рн. Конта ти: (067) 171-72-18 Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99 Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цир ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99

№46 від 28 листопада 2012 ро Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Дви н-ред тор, 2,2 Вт, 80 обертів/хв. Конта ти: (096) 307-32-01 Дробар

вал ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Дрово ол 317-31-23 Еле тродви 317-70-10

Пилорам 317-31-23

автономн . Конта ти: (050)

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам 317-31-23

стріч ов . Конта ти: (050)

ідравлічний. Конта ти: (050)

Плити металеві, 60х40, до столярно о верстат . Конта ти: (067) 287-35-93

ни. Конта ти: 5-49-47, (098)

Прес для при от вання со ів в домашніх мовах, хороша прод тивність. Конта ти: (098) 229-05-07

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Лещата станочні. Конта ти: (098) 229-05-07 Машин р чн в’язальн «У раїн а-2», професійн , 2- онт рн . Конта ти: 26-87-69, (096) 872 -21-68

МЕТАЛОШУКАЧІ, ІМПУЛЬСНІ, «ГАРПУН»,»TRACKER-D», ГЛИБИННИЙ «TRACKER-5», СЕЛЕКТИВНИЙ «КОЩЕЙ-20М». ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. ЦІНА: ВІД 900 ГРН. КОНТАКТИ: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82 Обладнання деревообробне: подовженообрізний та торцювальний верстати. Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для ви отовлення паперових па етів. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (067) 363-75-95 Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23

Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Обладнання швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84

Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78

Г м технічн , листов , товщина 2 мм, ширина 1,25 м, довжина 4,8 м. Конта ти: 62-74-53, (099) 927-45-78

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

ВЕРСТАТИ ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, ЗУБОФРЕЗЕРНІ, ВАЛЬЦІ, ГІЛЬЙОТИНУ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69 Вібратор ІВ-98. Конта ти: (050) 939-92-92 Котел харчовий. Конта ти: (050) 498-23-42 Мотори. Конта ти: (067) 730-17-38

Січ арню, б/в. Конта ти: (097) 493-76-08

Тістоміс. Конта ти: (050) 498-23-42

Стано то арний. Конта ти: (098) 329-85-05

Трансформатор ТСЗІ 1,6 Вт, 380/36 Вольт. Конта ти: (050) 939-92-92

Тепло енератор, дизель, 124 Конта ти: (095) 524-08-54

ін.с.

6.6.2. К плю Ножницы ильотинные, до 6,3 мм, длина реза 2500 мм, механи а. Конта ты: (057) 758-77-89, (067) 572-02-82

6.6.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЧИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ, ПРОФНАСТИЛУ ТИПУ Т-6, Т-12, Т-20 ТА ІНШІ, ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ. В НАЯВНОСТІ ТА СЕРТИФІКОВАНІ. ГАРАНТІЯ. ТЕРМІН 30-60 ДІБ. КОНТАКТИ: (0432)57-78-32; (067) 593-60-03; ASK-MET.COM.UA

Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34 Апарат для розлив пива. Конта ти: (097) 900-96-56 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53 Дви н-ред тор 3 МП40, 1МЦ2С. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Дви н-ред тор ГДР 2,2 Вт, від 2,2 до 7,5 Вт, 3000 об., 7,5 Вт на 1500 об. Конта ти: (050) 939-92-92

Тара і упаковка

Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99

Тирсопилосмо . Конта ти: (050) 317-31-23 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Кремозбивач. Конта ти: (050) 498-23-42

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58

Стіл поворотний. Конта ти: (098) 229-05-07

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

Спецодяг

Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49

Контакти

6.8.1. Продам Плен полипропиленов ю с рис н ом для сып чих прод тов. Из отовление па етов из п/пропиленовой, полиэтиленовой плен и. Конта ты: (057)372-28-13, (050) 403-07-03, (050) 406-30-84 Б о ч и д бові, б/в, 140, 250, 550 л, тяс а-прес, для віджим фр тів. Ціна: від 1 рн./л. Конта ти: (067) 171-72-18 Боч

, 23

Боч

, 4220 л. Конта ти: (067) 378-44-49

б.м. Конта ти: (067) 256-56-41

Ємність (залізничн цистерн ) 73 шт. Конта ти: (066) 138-92-09

б.м, 10

Ємності для води, 5 л, 10 л, 20 л, дешево. Конта ти: (050) 537-59-51 Ємності металеві 25, 50, 75 (095) 829-44-15

б.м. Конта ти:

6.7.1. Продам

Ємності металеві, оризонтальні, 25, 50, 75 б. м. Конта ти: (066) 138-92-09

Спецодя фірмовий, робочий - продаж, пошиття. Нан��сення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (095) 829-44-15

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55

6.8.2. К плю

Всі види с лотари, ма лат ри, поліетилен , стрейчплів и, жерстяні баноч и, пластмасові ящи и та ін. види вторсировини, доро о, постійно, в б дь-я ій іль ості. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71

Каністри 5 л., б/в. Ціна: 4 рн. Конта ти: (097) 237-81-47 Міш и, б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

6.9.1. Пропон ю

ТОВ фірма «ЄВРО-АЗ» повідомляє про припинення своєї діяльності зв’яз з добровільною лі відацією. Претензії приймаються протя ом двох місяців з дня оп блі вання за адресою: м. Рівне, в л. Д. Галиць о о 2. Конта ти: 23-71-88 Ищем партнеров для ор анизации продаж азеты «Ваши советы и рецепты. Здоровье. К хня. О ород» в при ородных поездах. Доход 3000-5000 рн./мес. Конта ты: Лариса (066) 624-01-18, реда ция (044) 499-34-85 Господарство рибне, 25 м від Л ць а, зарибнене, 11 а, або обмін. Конта ти: (097) 962-73-32 Продам спішний сезонний бізнес арнавальні остюми, недоро о. www.zabawa.rv.ua Конта ти: (0362) 45-05-88 (067) 801-74-64 Співпрацю з продаж автоцивіло . Конта ти: 23-53-83, (097) 796-76-95 Ш аю партнера для роботи доброчинній ор анізації, соц.захист на європейсь ом рівні арантовано. Конта ти: (095) 220-30-96, (097) 541-30-50

ТЕХНІКА Колон и. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Колон и, 60 Вт, 4 шт., недоро о. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Про равач м зичний «Мелодія стерео». Конта ти: (096) 307-32-01 Радіол «Урал 111», з веніловими дис ами. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Радіостанції переносні, стаціонарні. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Само читель з ан л. мови, а діо асети, б/ в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телевізор «LG Флетрон». Конта ти: (098) 788-82-35 Телевізор «Грюнді », вир-во Німеччина. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 279-39-35, (097) 508-47-00

7.1.1. Продам Апарат опіювальний «Шарп». Конта ти: 68-36-84

Системний бло на з/п. Ціна: 200 рн. Конта ти: 43-18-37, (097) 296-10-61

Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84

ТB-тюнер для омп’ютера з FM-радіо «FlyTV Prime 34FM». Відтворення/запис. М льтие ран, TXT, таймер запис , від ладений пере ляд, відеозахват. Ціна: 99 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 (з 13:00 до 22:00)

Картридж «Кенон». Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер AMD Sempron 1.6 ГГц, ОЗУ 2Гб (на арантії), інте р. відео арта GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi, ТБ/радіо тюнер, лав., миш а. Відмінний стан. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Комп’ютер, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Комп’ютер, процесор А лон 2.1 ц, оперативна пам’ять 2 б, відео 256 м б, двд-рв-привід, монітор, лавіат ра, миш а, олон и, бло безперебійно о живлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 108-46-57 Комп’ютер. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56 Корп с системно о бло а, б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Машин др арсь «Ятрань». Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru

ТБ-тюнер до ПК. Конта ти: (095) 522-96-37

Фото), кіно), оптика 7.3.1. Продам Фотоапарат «ФЕД-3», фотоспалах «Л ч-68», діапрое тор «Пелен -500К». Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Фотоапарат Samsung Fino 40S, плів овий, LCD-дисплей, в відмінном стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Фотозбільш вач. Конта ти: 28-70-54

Телевізор ORION LED 19 новий та RUBIN б/ в, хорошом стані плос ий е ран, п льт. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94 (098) 222-67-83

Телевізор, б/в, «Еле трон Ц-382ДІ» Конта ти: (050) 435-83-70

Машин пральн «Томсон», Конта ти: (096) 280-01-53 Машин 23-71-68

б/в.

пральн «Чай а», б/в. Конта ти:

Машин пральн , автомат, б/в. Конта ти: 5-48-86, (097) 226-50-89 Машин пральн , б/в. Конта ти: (093) 510-34-86 Машин пральн , льтразв Конта ти: (067) 382-17-41

ов .

Машин пральн , хороший Конта ти: (067) 490-41-35

стан.

Машин

пральн . Конта ти: 23-62-52

Машин швейн Конта ти: 28-43-33 Машин 22-28-40

швейн

Айфон, Nokia на 2,3 и 4 сим- арты в 10 раз дешевле ори инала! (от 600 до 700 рн!) часофоны и отличная техни а из Китая на Moby.In.UA. Сайт! http://moby.in.ua/ Конта ты: (095) 383-81-82; (097) 173-82-55

Бло и ТВ «Еле трон»: МП-3-3, МП-41, ПС-С, МЦ-31-1, МС-41-1, МК-1-1С, УСУ-1-15-1, МУНЧ-С, ПК-3-1С, ПК-46, ПИ-5, МРК-21-А (2шт), УСР-1С, СМРК-21 (2шт), СК-М-24-2С, СК-Д-24 (3шт). Ціна: 60 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Гарніт р блют з. Конта ти: (095) 522-96-37

Динамі и, мі росхеми, транзистори, резистори, діоди, онденсатори, трансформатори, механі а для ма нітофонів та інші еле тронні омпоненти. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (095) 522-96-37 Радіотелефон з АОН. Ціна: 140 Конта ти: 43-18-37, (097) 296-10-61

рн.

Но тб «LG K1-323DR», потреб є ремонт , дешево. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 640-17-23

Смартфон «Асер». Конта ти: (095) 522-96-37

Но тб

Телефон «Но іа с7», д ос, в хорошом стані, до телефон додається ори інальний USB-шн р, арта пам’яті 2 Гб. Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 747-21-01, (093) 288-77-75

Телефон «Аль атель», б/в. Конта ти: (095) 091-58-18

Телефон «Но ія». Конта ти: (098) 130-10-68 Телефон «Р сь», з автоматичним визначни ом номер , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон мобільний «FLY E190», WI-FI, є о ремо арта на 32 ГБ, ідеальний стан. Конта ти: (099) 201-12-15 kochuraigor@mail.ru

А діо олон , робоч , з виходом 3,5 мм, недоро о. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Відеома нітофон «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Відео амер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84

Відео амер «Соні». Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

Відеома нітофон, б/в, з п льтом правління, в робочом стані. Конта ти: (097) 903-83-30 Ма нітол або домашній центр, можливо в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

Домашній інотеатр, олон и 5/10 Вт+1/80 Вт, з ДВД «Дінамі с», Німеччина, майже новий. Ціна: 450 рн. Конта ти: 26-48-58, (096) 577-55-99 Е ран та процесор до ньо о, б/в. Конта ти: 68-32-94 Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35 Колон и 15АС-208, в хорошом Конта ти: (067) 690-03-60

стані.

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067) 690-03-60 Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Про равач 62-85-19

рамплатіво . Конта ти:

Телевізори лампові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

Побутова техніка 7.5.1. Продам Обор дования швейное, ассортимент, арантия, настрой а, полный спе тр: Siruba, Gemsy, Tipycal. Универсальные пол автоматы, оверло и, дв хи ольные беспосадочные, олон овые, тю и, мане ены, ладильные столы. Конта ты: (057) 731-35-96, (098) 680-03-04 www.overlok.com.ua. Автомий висо о о тис «Black&Dekker», потреб є незначно о ремонт , дешево. Ціна: 250 рн. Конта ти: (096) 640-17-23 Витяж и. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

недоро о.

швейн . Конта ти: 23-62-52 пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Пилосмо «Saturn ST VC7272», новий, 1600 Вт. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 645-53-75 Пилосмо «Ровента», в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 724-23-38 Пилосмо «Самс н 6520», в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-08 Пилосмо 453-44-24

«Томос». Конта ти: (067)

Піч мі рохвильов , Конта ти: 26-15-36

б/в,

недоро о.

Піч мі рохвильов , б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03, (095) 047-24-40 Піч мі рохвильов , б/в. Конта ти: (098) 130-10-68 Піч мі рохвильов , під вб дов . Конта ти: (095) 927-58-59 Плит азов «Еле тра», б/в, недоро о. Конта ти: (097) 703-75-00 Плит азов 545-25-05

Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Фен. Ціна: 30 рн. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Холодильни «NORD», 2- амерний, в хорошом станi, потреб є ремонт , дешево. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 640-17-23 Холодильни «Донбас», б/в. Конта ти: 40-51-14, (098) 419-81-78 Холодильни «Донбас-10», дешево. Конта ти: 22-51-07 Холодильни 23-58-06

«ЗІЛ», недоро о. Конта ти:

Холодильни «Мороз о», б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 68-00-68 Холодильни «Норд» без морозильної амери. Конта ти: (067) 772-92-16 Холодильни «Снай е», б/в, робочий стан. Конта ти: (097) 903-83-30 Холодильни «Снай е». Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81 Холодильни 510-34-86

«Снай е». Конта ти: (093)

Холодильни , б/в, «Донбас». Конта ти: (095) 220-30-96, (097) 541-30-50 Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Холодильни , б/в. Конта ти: 68-33-19

Холодильни , б/в. Конта ти: (098) 694-50-37

«Чай а». Конта ти:

Мі сер еле тричний RG 28S, Німеччина, 3 швид ості, в омпле тований. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

7.4.2. К плю

Конта ти:

Холодильни , б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (093) 752-68-78

Телевізори, нові та б/в. Конта ти: (067) 682-43-50, (050) 716-32-45

7.2.1. Продам

Самовар еле тричний. 22-25-71, 63-64-80

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Машин швейн , б/в, Конта ти: (098) 951-77-39 Машин

Прас «Сат рн». Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

«Подольсь а».

Засоби зв’язку

Телевізор, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-48-86, (097) 226-50-89

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83

132», б/в.

Машин швейн «Подольсь Конта ти: 23-71-68

Машин

Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60

Принтер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Телевізор JVC AV 2934LE + п льт, плос ий е ран, інес оп, діа ональ 29, стан відмінний, RGB, омпонентний вихід. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 68-10-09, після 18 од., (097) 326-77-99

Машин пральн «Сіменс», верти альне завантаження, б/в, ви-во Німеччина. Конта ти: (098) 130-10-68

Телевізори, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Конта ти: (098) 579-99-99

Телевізор «Соні». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 62-29-02, (067) 325-62-60

«Ри а», недоро о.

Автомат м зичний для бар , настінний, новий, фонові м зи а і ліпи, з пюрни ом або монетоприймачем на вибір, арантія виробни а, можливе встановлення. Ціна: 5100 рн. Конта ти: (067) 747-91-79

Мотінор «LG», б/в. Конта ти: 22-16-38

«Леново». Конта ти: (097) 970-94-73

Телевізор «Соні KVCW-25», б/в, відмінний стан. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

Машин пральн Конта ти: 23-58-06

Телевізор, в роб. стані, недоро о. Конта ти: 26-86-78

Відеома нітофон «Panasonic», хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com

Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Машин в’язальн «Чернівчан а», р чн . Конта ти: 23-36-42, (097) 688-56-11

7.4.1. Продам

Айфон 4, 16 б, чорний. Ціна: 4700 рн. Конта ти: (098) 089-99-69

Но тб «Compaq armada m700», HDD 10Gb, RAM 196 Mb, 14", алюміневий орп с, Windows XP. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 990-27-06

Машин и швейні «Привіле », «Ві торія». Конта ти: 28-43-33

Модем «Лайф». Конта ти: (097) 907-14-28 andriyzhaborets@mail.ru

Монітори, б/в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Набір безпровідний лавіат ри та миші. Конта ти: (095) 522-96-37

Като прас вальний, б/в. Конта ти: (095) 927-58-59

Теле), відео), аудіо), радіо

Монітор. Конта ти: (097) 032-38-75

Монітор, роб. стан, «Самс н флатрон», 15 дюймів. Конта ти: 43-18-37, (097) 296-10-61

Камер морозильн , б/в. Конта ти: (098) 287-56-40

7.1.2. К плю

Телефоны на 2,3,4 сим- арты: Iphone 4g и 5Gs в 10 раз дешевле (от 600 до 700 рн!) часофоны, отличная техни а из Китая. Наш сайт: Moby.In.UA. Веб сайт: http:// moby.in.ua/ Конта ты: (095) 383-81-82; (063) 6563-93-91

Монітор, б/в. Конта ти: (097) 646-96-96

Камери морозильні та холодильні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03, (095) 047-24-40

Машин пральн «Либідь». Ціна: 50 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

Телевізор, «Самс н » 32D4000. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Фотозбільш вач. Конта ти: 28-97-80

Еле трос ш автомат, б/в, вир-во Німеччина. Конта ти: (095) 927-58-59

Телевізор «Панасоні », 3 р., неробочий або плю процесор до ньо о. Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Телевізор «Шарп», на запчастини. Конта ти: 23-58-06

Фотоапарат «Canon Power Shot A580», в хорошом стані, 8 пі с., 4 з мм. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 199-42-42

Еле троплит , під вб дов . Конта ти: (095) 927-58-59

Машин пральн «Зол ш а-3». Ціна: 150 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

Телевізор «Р бін», б/в, робочом стані, плос ий е ран, п льт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94

Комп’ютери, оргтехніка

, б/в. Конта ти: (096) 723-50-12

Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33

Телевізор «Оріон». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94

Телевізор «Панасоні », плазма, 108 см діа ональ. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Витяж

«Норд». Конта ти: (097)

Плит азов , «Ханса», азова піч, еле тро риль, еле тропідпал, в хорошом стані. Конта ти: 64-28-30, (097) 271-26-98 Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Плит азов , вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (098) 130-10-68 Плит еле тричн «Гефест». Конта ти: (096) 480-27-27

Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и, б/в. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58

7.5.2. К плю Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Машин пральн «Мрія». Конта ти: (067) 523-65-70 Плит азов , 4- омфорн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Плит азов , стар . Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Со овитис ач-прес. Конта ти: (097) 751-61-35 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни , можливо б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Холодильни , пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02 Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Холодильни и, непрацюючі. Конта ти: (097) 931-20-26


27

№46 від 28 листопада 2012 ро

АВТОАФІША

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 1986 р.в., 2.0 TD, бежевий, /п ерма, еле тропа ет, ліматонтроль, + омпле т зимової ми. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 А ді А-100 Авант, 2.0 інже тор, щойно при наний з Німеччини, без до ментів. Ціна до овірна. Конта ти: (063) 227-44-10

БМВ БМВ 525, 1989 р.в., седан, без до ментів, можливо подетально. Ціна до овірна. Конта ти: (050) 919-55-04 БМВ 730, 1992 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (097) 197-09-85 БМВ, 1998 р.в., 2.5дизель, ніверсал. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Ніссан Прем’єра, 2003 р.в., срібний, 118 тис м, в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 362-51-40

Опель Ас она, 1986 р.в., бензин. Конта ти: (097) 715-78-17, (096) 714-86-20

ДЕУ Де Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, 1,5, 46 тис м, ідропідсилювач ерма, центральний замо , тонований, без дефе тів. Конта ти: (097) 453-76-67

Опель Астра, 2008, 2009 р.в., 1.4, сірий металі , 42 тис. м, под ш а безпе и, підсилювач ерма, мп-3, запас а нова, без дефе тів, новий стан. Ціна до овірна. Конта ти: (097) 453-76-57

А ді А6, 1996 р.в., 2,5 ТДІ, 103 Вт, «Авант», темно-зелений, щойно при наний, без до ментів. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 332-81-10, (050) 888-48-80

МЕРСЕДЕС Мерседес Бенс МБ-100, 1995 р.в, 1,5 бензин, в хорошом стані. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

Опель Командор, 1981 р.в., 2,5 аз/бензин. Конта ти: (096) 254-59-21

А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 967-72-84

МІТЦУБІШІ Мітц біші Спейс Ва он, 1987 р.в., 1.8 бензин, 7 місць. Конта ти: (098) 214-44-96

Опель Комбо Комфорт, 2006 р.в., 1,7 CDTI (74kW), ABS, под ш а безпе и, центр. замо , бортовий омп’ютер, ондиціонер, м льти ермо. Конта ти: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07

НІССАН Ніссан Сані, 1992 р.в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

ПЕЖО Пежо 405, 1991 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98

СІТРОЕН СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

РЕНО Рено Кліо Сімбол, 2003, 1,4, е ономна машина, стан хороший. Конта ти: (097) 918-16-06

СЕАТ

Форд Ес орт, 1999 р.в., 1.4 бензин, аз пропан. Конта ти: (067) 977-04-44, (099) 385-90-44

Сеат Толедо, 1993 р.в., 1.9 дизель, нерозмитнений. Ціна до овірна. Конта ти: (098) 159-88-57

Форд Ес орд, 1991 р.в., 1,4 бензин, синій, 5-дверний, велюр, МР3. Конта ти: (097) 391-13-18

ФІАТ Фіат Добло, 2003 р.в., білий, 1,9. Ціна до овірна. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21 Фіат. Конта ти: (067) 972-86-31

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф, 1985 р.в., 5-дверний, синій, небитий, мп-3, дви н, КПП, ходова в відмінном стані. Ціна: 24000 рн. Конта ти: (097) 544-04-30

Опель Астра, без пробі , роз лян різні варіанти виплат. Конта ти: (067) 128-17-42 Опель Кадет, 1986 р.в., після ДТП, дви н після ап. ремонт . Конта ти: (096) 030-68-48

А ді-90 В-3, 1987 р.в., 2.3 інже тор, ЦЗ, ідропідсилювач ерма, або обмін. Ціна до овірна. Конта ти: (097) 467-86-89

Рено Трафі , 2004 р.в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1.6. Ціна: 24 000 рн. Конта ти: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14

Опель Астра, 1994 р.в., 1.6 інже тор, ніверсал. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 254-29-00

Де Сенс, 2005 р.в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: (097) 924-82-29

Рено Кліо Сімбол, 2003 р.в., 1.4. Ціна до овірна. Конта ти: (050) 387-54-20

Фоль сва ен Кадді, 1996 р.в., 1.9 дизель, пасажирсь ий, червоний. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 768-02-66 Форд Сієста,1989 р.в. Ціна: 17000 Конта ти: (097) 807-48-32

рн.

Форд С орпіон, 1988 р.в., 2,0 бензин, білий. Ціна до овірна. Конта ти: (068) 230-04-90 Форд Транзит Коне т, 2007 р.в., 1.8, небитий, фарбований, ондиціонер, при наний з Франції, терміново. Конта ти: (096) 745-32-65 Форд Фієста, 1988 р.в., 1.4 бензин, синій, хороший стан. Ціна: 15000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

ШКОДА ФОРД Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, / п ерма, велюр. Ціна до овірна.

т. (067) 722-84-04

Форд Ес орд, 1991 р.в., 1,4 бензин, синій, 5-дверний, велюр, МР3. Конта ти: (097) 391-13-18 Форд Ес орд, 1991 р.в., 1.4 бензин, синій, 5-дверний, орозійний номер. Ціна: 16000 рн. Конта ти: (097) 391-13-18 Форд Ес орд, 1992 р.в., чорний, 1.6 бензин, 5КПП. Конта ти: (096) 448-95-44

Ш ода Фабія, 2007 р.в., в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 360-61-43 Ш ода Фабія, 2007 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (067) 360-61-43

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Лін ольн Та н, 1992 р.в., ш іряний салон, ма нітола, чорно о ольор , 5.0, хороший стан. Конта ти: 097 757-29-60


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

4.1.26. К плю А/М В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ! ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНІ, ТІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ, НЕ НА ХОДУ, В ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. ДОРОГО. ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77 АВТО, В ХОРОШОМУ СТАНІ АБО НЕРОБОЧІ, ПІСЛЯ ДТП І ПОЖЕЖ, НЕРОЗМИТНЕНІ, З ПРОБЛЕМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК, ДОПОМОГА В ПЕРЕОФОРМЛЕННІ, ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРА, ВИЇЗД НА МІСЦЕ. КОНТАКТИ: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10 Авто, іномар . Конта ти: (067) 970-73-59 Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56 Автомобіль після аварії, пожежі, проблемний, з пош одженням номера зова та ін. Конта ти: (097) 056-83-74 Автомобіль Фоль сва ен до 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ A ді-100, 1,8, бензин, пробі 470000 м, 1984 р. в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: 050-907-10-40 A ді-100, 1984 р. в., 1,8 бензин, в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: 050-907-10-40 BMW-528, 1998 р. в., бензин, об’єм дви на 2,8 л, механі а, привід задній, пробі 470 тис. м. Конта ти: 050-011-41-28 А ді 80, або Б-4, 1989-1995 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

Мерседес, Е- лас , 3,2, бензин, пробі 100 м, 2002 р. в., чорний, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-603-37-79

Рено-Кен о, 2007 р. в., ондиціонер, арний стан, без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40

Мерседес-123, 1984 р. в., 2,3 інже тор, лю , фор оп, з до ментами, або без. Ціна: недоро о. Конта ти: 098-533-36-02

Рено-Кен о, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Мерседес-124 Є, 1994 р. в., чорний металі , 2,2 інже тор, КП-5, титанові дис и, ABS, си налізація, омпле т зимової ми, на львівсь ій реєстрації, перший власни . Ціна до овірна. Конта ти: 067-374-60-16

Рено-Трафі , 1991 р. в., 2,1 дизель. Конта ти: 093-286-10-03

Мерседес-124, 1990 р. в., бензин, 2,5. Ціна до овірна. Конта ти: смт. Т рійсь , 096-784-64-97 Мерседес-124, 2,0, 1986 р. в., в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-870-67-49 Мерседес-124. Конта ти: 093-020-89-47 Мерседес-126, 1987 р. в., 2,6 аз/бензин, 70 рн./100 м, чорний металі , елпа ет, ш іряний салон, а сти а, титанові дитс и. Ціна: 41500 рн. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-410 мі роавтоб с, 15 місць, хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-77-87 Мерседес-Бенц-124, 1990 р. в., 2,0 а��/ бензин, хороший стан, темно-синій металі , еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 43000 рн. Конта ти: 050-714-46-94 Мерседес-Віто, 1999 р. в., ондиціонер, ба лажаново о ольор , без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40 Мерседес-Віто, 2005 р. в., пас. Конта ти: 095-633-78-00

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Carisma, 2,0, пробі 163000 м, 1997 р. в., бензин, синій, можливо по запчастинах, не розмитнений. Конта ти: 050-378-73-55 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90 Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, після ДТП, знятий з облі , можливо по запчастинах, до менти. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20 Мітц біші-Ланцер, 1987 р. в., 1,8 дизель. Ціна до овірна. Конта ти: 098-707-75-11, 050-211-78-75

НІССАН Нісан, 1,6 бензин, 2007 р. в., пробі 150000 м, сірий, центральний замо , відмінном стані. Ціна до овірна. Конта ти: 067-688-32-35, 70-07-90

Рено-Кен о. Конта ти: 099-205-14-16

СІТРОЕН Сітроен-Берлін о, 2,0, дизель, пробі 351000 м, 2002 р. в., білий, ніверсал, в хорошом технічном стані, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-867-96-94 Сітроен-Берлін о, пасажир, 2,0, дизель, пробі 240000 м, 2004 р. в., білий, мінівен. Ціна до овірна. Конта ти: 097-343-86-92 Сітроєн Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-555-99-87

ФІАТ

Фіат-Добло, пасажир, 1,9, пробі 130000 м, 2003 р. в., дизель, білий, відмінний технійчний стан, еле тропа ет, висо а ма, новий а м лятор, фор оп. Конта ти: 050-067-55-10

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Golf- 2, 1988 р. в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-953-28-00 Фоль сва ен-Венто, 1,8, моноінже тор, 1993 р. в., чорний, лю , тований, AIRBAG, титанові дис и. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Фоль сва ен-Гольф-3, 1.8 л, 1994 р.в. Конта ти: 066-170-15-01 Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00 Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 099-432-69-36 Фоль сва ен-Гольф-3, 1996 р. в., 1,9 дизель, білий, 2-ст п а, ідропідсилювач, фор оп. Конта ти: 72-28-94, 097-941-38-69

ОПЕЛЬ

А ді-100, 1993 р. в., 2.8 бензин/ аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-919-55-04

Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36

ВОЛЬВО Вольво-760, 1988 р. в., сріблястий, 2,4, дизель. Ціна до овірна., тор . Конта ти: 050-378-16-23, 25-41-49

БМВ БМВ-316, 1,8, пробі 336090 м, 1985 р. в., бензин, синій, автономне опалення, ел/ дзер ала, си налізація, центр. замо , DVD, MP3, Bluetooth ма нітола, лю , фор оп, тоновані ві на. Конта ти: 050-689-16-31, 096-296-44-28 БМВ-320, дизель, 1999 р. в., чорно о ольор , еле тропа ет, ш іряний салон, зареєстрований в м. Польщі. Конта ти: 068-563-08-87 БМВ-520, 1989 р. в., седан, без до ментів, можливо о ремо запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20 БМВ-523, 1998 р. в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050-959-06-20 БМВ-525, 1999 р. в., дизель, синьо о ольор , ніверсал, еле тропа ет, лімат- онтроль, відмінний стан, зареєстрований в Польщі. Конта ти: 068-563-08-87 БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д, автомат., сірий. Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д., автомат, сіро о ольор . Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-730, 1993 р. в., повний омпле т + WEBASTO, на ход , на запчастини. Конта ти: 063-618-98-27

Опель-Ве тра, 1,6 інже тор, 1992 р. в., терміново. Конта ти: 067-979-72-73 Опель-Ве тра, 1992 р. в., 1,6 інже тор, синьо о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-101-14-29 Опель-Віваро, пасажир, 2,5 дизель, пробі 130000 м, 2006 р. в., білий, лімат- онтроль, ш іряний салон, м льти ермо, MP3, аражне збері ання. Конта ти: 098-666-16-48 Опель-Кадет ,1988 р. в., 1,4 бензин, червоний седан, хороший стан. Конта ти: 050-203-06-15 Опель-Кадет, 1,6 дизель. Конта ти: 73-87-24, 095-158-37-45

Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75

редиті.

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56 Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92

Позашляхови 099-443-49-34

Фоль сва ен-Кадді, 1,9, дизель, 2001 р. в., білий, ле овий ф р он (до 1,5 т), розмитнений, без пробі по У раїні. Конта ти: 050-581-55-04

А ді-А 6, 2,5 ТДІ, 103 kW, авант, темно-зелений, ле осплавні дис и, не битий, на ход , без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-888-48-80

Автомобіль, недоро о, терміново. Конта ти: 097-924-82-29

Фіат-Добло, 1,3 бензин, 2008 р. в., ABS, Airbag, си налізація, центральний замо , бортовий омп’ютер, м льти ермо. Ціна до овірна. Конта ти: 098-516-75-29

А ді-100, 1987 р. в., 1,8, червоний. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-85-32

Опель-Ас она, 1986 р. в., білий, хетчбе , 1,6 дизель, 5-ст п а КПП, 5,5 л/100 м, апремонт дви на, АКБ, лю , нова ма. Конта ти: 093-847-12-92

Авто, іноземно о в-ва, після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74

Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ніссан Сані, 1986 р. в., ніверсал, 1,4. Ціна до овірна. Конта ти: 099-635-38-96

Опель-Ас она, 1986 р. в., 1,6 арбюратор. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-132-10-54

Авто, в хорошом стані, або неробочі, після ДТП, пожеж, нерозмитнені, з проблемними до ментами, швид ий розрах но , посл и ева атора, виїзд. Конта ти: 067-362-70-80, 093-529-91-10

Фіат-Ulisse, 1996 р. в., 2,0 інж., аз-бензин, пасажир., небитий.Обмін на житло. Конта ти: 066-814-24-70

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

А ді-100. Конта ти: 067-588-56-86

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35

Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: до овірна. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

№46 від 28 листопада 2012 ро

Фоль сва ен-Кадді, пасажир, 1,9 дизель, пробі 177000 м, 2006 р. в., синій, ніверсал, лімат- онтроль, м льтило , терміново. Конта ти: 096-183-33-60

ФОРД Форд-Гранада, 2,3 дизель, КП-5, на запчастини. Конта ти: 098-814-34-28 Форд-Ес орт, 1.8 TD, ніверсал, в хорошом технічном стані, нерозмитнений. Конта ти: 050-378-73-55 Форд-Коне т, 2008 р. в., щойно при наний з Німеччини. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-858-57-23 Форд-Мондео, 1.8 TD, дизель, з Німеччини, нерозмитнений. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-73-55 Форд-Сієра, 1,8 дизель, пробі 210000 м, 1992 р. в., сірий металі , ніверсал. Ціна до овірна. Конта ти: 095-164-25-85

Ве тра.

Конта ти:

на

АКП.

Конта ти:

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Golf-2, або 3, з до ментами, не на ход . Роз лян варіанти. Конта ти: 099-754-66-21 Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ А ді 100 1988 р.в., седан, червоний, бензин, 1.8, р чна/механі а, передній привід, 210 тис. м. Ціна: 27000 рн. Конта ти: 050 848-70-66. А ді 100, 1992 р.в., червоний, седан, після ДТП, не на ход , можливий продаж запчастин о ремо. Конта ти: 050 919-55-04. А ді 100, 89 р.в., 2.3 інже ., оричн. метал., лю , еле ., велюр. салон. Не розмитнений. Можливий обмін. Ціна: 11000 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю . Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80 в арном стані. Конта ти: 067-9767720 А ді-А6 повний фарш, доро о! Конта ти: 067-9767720

БМВ БМВ 3, 1.8 І, 1993 р. в., темно-синій перлам тр, нерозмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 535-94-58, 097 831-40-36.

Опель-Оме а В, 2,0 і ( аз+бензин), м. Ковель, бортовий омп’ютер, лімат- онтроль, еле тропа ет, лінзові фари, титани, новий а м лятор, ГБО 4 по оління, вписаний в техпаспорт, GPS-наві атор, або обміняю на мінівен, пі ап. Конта ти: 050-539-63-80

Форд-Сієра, седан, бензин, червоний на запчастини, на ход , без до ментів. Конта ти: 050-558-52-62

БМВ 525, 3.5, після апремонт . Конта ти: 098 937-56-75.

Опель-Оме а, 2,0, бензин, пробі 170000 м, 1997 р. в., вишневий, без до ментів, в хорошом стані. Конта ти: 097-402-80-84, 066-593-20-46

ХЮНДАЙ

ДЖИЛІ

Пежо-205, 1,1, 1988 р. в., нефарбований, 5,5 л/100 м. Конта ти: 093-563-73-19

Хюндай-Матрі с, 2006 р. в., пробі 87 тис. м, 1,6 л, сріблястий металі , ондиціонер, ел/па ет, ідропідсилювач, сенон, тон вання, зимова ма, не фарбований, власни , можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-679-21-21

Дачія-Ло ан, 1,4 бензин, пробі 86900 м, 2006 р. в., синій, в арном стані, ондиціонер, AIRBAG, еле тропідіймачі с ла, МР-3 ма нітола, ідропідсилювач ерма, центральний замо . Ціна до овірна. Конта ти: 050-438-57-43, 067-332-44-47

Пежо-205, 1988 р. в., 1,1, нефарбований. Ціна: 21000 рн., тор . Конта ти: 093-563-73-19

Хюндай-Та сон, пробі 38000 м, 2,0, бензин, 2008 р. в., зелений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-221-33-60, 096-567-39-23

Пежо-309, 1992 р. в., 1.4 л, робочом стані, є страхов а, запчастини. Конта ти: 050-248-20-77

ШКОДА

ПЕЖО

МАЗДА

РЕНО

Ш ода-Фаворит, 1990 р. в., біло о ольор , вінниць а реєстрація, 1,3 дви н, апремонт зова, дви н, ороб а, ходова в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-874-70-30, 050-167-72-74

БМВ 520, 1989 р.в., седан, повністю роз омпле тована, зова стан хороший. Ціна: 3000 Конта ти: 050 919-55-04.

Опель Ас она, 1996 р. в., 1.6 арбюратор, не битий, ідеальний стан, можл. обмін. Конта ти: 099 426-50-79 Опель Астра, 2000 р. в., зелено о ольор , 1.4, відмінний стан. Ц. до овірна. Конта ти: 096 189-70-31. Опель Астра, 2008-2009 р. в., 1.4, сірий мет., 42 тис/ м, под ш а безпе и, /п ема, МР-3 Піонер, нова запас а, без дефе тів, новий. 90337 рн. Конта ти: 097 453-76-67 Опель Ве тра B CD 98 р.в., 1.8 бенз., 150 тис. м., седан, чорний мет., ел. па ет, велюр, дерево, л.- онтр., р.- онтр., борт.- омп., піді р. дзер ал, тон. с ло, ц/ з, ма ніт., abs, тит. дис и. Можливий обмін на араван або мінівен, роз лян всі пропозиції. І ор. Ціна: 64000 рн, тор . Конта ти: 066 510-03-98, 096 945-30-90. andrij-nj@rambler.ru Опель Ве тра Б, 1,8, 16- лап., синій. Конта ти: 098 071-80-75. Опель Ве тра, 1.6 бензин, ABS, ц/з, си налізація, олір синій. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 066 472-94-25. igorsam74@mail.ru

Сітроен Джампі, 2006 р. в., білий, 2.0 ХДІ, пасажир. 8+1, 74000 рн. Конта ти: 096 747-50-80, 050 087-95-55

СЕАТ Сеат Ін а, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, білий, вантаж. Або обмін на ліс, р ля , армат р , цемент та ін. Конта ти: 098 688-01-41. Сеат Ін а, 99 р.в., 1,9, простий диз., білий, вант. Конта ти: 067 419-99-37. Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

ТОЙОТА Тойота Селі а, бенз. 1,8, білий, на ход . Ц. до овірна. Конта ти: 097 408-51-81.

ФІАТ Фіат Добло синій, 1.3 Д, 150 тис/ м пробі , пасаж., верхній лю , рідна фарба. Ціна: 75440 рн, тор . Конта ти: 067 698-53-74. Фіат Добло, Фіоріно, Уно, на запчастини. Конта ти: 050 433-07-06. Фіат Д ато, 2005 р. в. ма сі база, сірий мет., титани, 2.8, 94 вт, повний омпле т, щойно при наний, довід а-рах но . Ціна: 96170 рн, тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фіат Крома, 2.0 бензин, 1992 р.в., олір сірий мет., нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Ціна:14760 рн. Конта ти: 093 563-82-89. Фіат С до 2000 р.в., ц/з, си налізація, ел. с лопід., можливе переобладнання на пасажира. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 066 561-92-96. igorsam74@mail.ru Фіат С до, 1997 р. в., 1.9 дизель, вантаж., темно-синій, відмінном стані. Конта ти: 097 849-28-28. Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, щойно при наний, білий. До овірна. Конта ти: 097 825-00-72 Фіат С до, 1998 р. в., дви н 1,9. Конта ти: 068 143-57-43. Фіат С до, дов а база, 1999 р. в., білий, добрий стан, свіжий. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72.

Опель Ве тра, 1995 р. в., 1.7 ТД, щойно при наний, відмінний стан. 56580 рн Конта ти: 096 556-33-77.

ФОЛЬКСВАГЕН

Опель Віваро, 2006 р. в., 2.0, білий, середній, щойно при наний, в ідеальном стані. Ціна: тор . Конта ти: 050 867-28-05.

Фоль сва ен Гольф 2, 1,6 дизель, 89 р.в., білий, центральний замо , си налізація, МП3, після ап. ремонт . Ціна: до овірна Конта ти: 099 492-53-68.

Опель Кадет 5-дв., 1988 р. в., 1.3, 4-ст., червоний, зимова ма, нормальний стан. 21320 рн. Конта ти: 096 141-18-21.

Опель Комбо 1996 р.в., 1.7 дизель, білий, в добром стані. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 067 135-31-61.

РЕНО Рено 21, на з/п. Опель Корса на з/ч. Конта ти: 098 254-52-08 Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 Рено Дачія Ло ан, 1.6, ніверсал, срібний, 2008 р. в. Конта ти: 050 167-05-60 Рено Кан о, 2000 р. в., не потреб є апіталов ладень, ходова після апремонт , відмінном стані. 53300 рн. Конта ти: 097 564-31-81.

Фоль сва ен Гольф 2, 1,6, 88 р.в., сірий, автомат, МП3. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Пасат B2 1984, бензин, 1.80 л, 300 тис. м, сірий металі . Ціна: 20500 рн. Конта ти: м.Кал ш 097 184-46-23. kopiychyk@mail.ru Терміново. Фоль сва ен Джетта 1989 р.в., 1.6 бенз., си нал., ц/з, темно-синій металі , тоновані ві на, МР-3, фор оп, титани, стій и (в зборі) від Б-3, сидіння від Б-4. Тор . Ціна: 31000 рн. Конта ти: 066 280-94-09, 095 636-16-61. Фоль сва ен Б 3, білий, 1.8 бензин, седан, ел. лю , фари, СД, МР-3, сабб фер, обмін. Конта ти: 098 798-40-07. Фоль сва ен Бора 2002 p.в., 1,6 л, 151 тис. м, темно-синій металі , 5-ст. КПП, АВS, под ш и безпе и, омпле т зимової ми, титанові дис и, тоновані ві на, в добром стані. Ціна: 10900 Конта ти: 096 740-18-04. Фоль сва ен Бора, 2000 р. в., зелений, 1.6 бензин, пробі 240 тис. м. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 099 448-07-17, 098 659-33-31.

Рено Кен о, 2006 р.в., 1.5 СДІ, пасаж., онд., тор . Конта ти: 099 447-53-73, 098 583-33-57. Рено Ло ан, 2010 р. в., 1.4 інже тор, сірий, аз . станов а, пробі 60 тис. м, відмінном тех. стані, нова зимова ма. Ц. 72160 рн Конта ти: 050 433-68-84.

Фоль сва ен Венто, 93 р.в., 1,8 моноінж., темно-синій, ц/з, си н., лю , титани, ма нітола МР 3, тонов., захист артера, омпл. нової зим. ми, на ор и ін. дис ах, небитий, рідна фарба, 7 л, л джений зов. Конта ти: 066 458-73-06.

БМВ-318 і, чорний, 1,8 дви ., 32000 рн. Конта ти: 097 767-63-24.

Рено Мастер, 1996 р. в., 2.5 Д, білий, вантажно-пасаж., ід. стан, на ход , олеса в добром стані. Конта ти: 099 320-74-09, 067 284-49-22.

Фоль сва ен Гольф, 1992 р.в., 1,8 бенз, лер, 3-дверний, темно-синій. Терміново, недоро о. На запчастини. Конта ти: 095 878-70-43.

ВОЛЬВО

Рено Мастер, металі , 2007 р.в., т рбо-дизель, вантажний, 2.5, м льти ермо, ондиц. Ціна: 13300 Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

Фоль сва ен Гольф, 1995 р. в., ніверсал, 1.9 ТДІ, зелений. Конта ти: 098 920-38-64.

ПЕЖО

Фоль сва ен Кадді, 1.9 TDI, 2007 р.в., білий, нові олеса, литі дис и, ел. с лопід., ABS, ASR, р їз - онтроль, захист дви на. Можливий тор . Конта ти: 095 516-62-31

БМВ 535, чорний, 1997 р. в., автомат КП, тіп-троні , відмінний стан, повний заряд. Ц. до . Ціна: до овірна. Конта ти: 066 497-46-00.

Вольво 740, 1989 р.в., в пре расном стані, 2.3, бенз., ороб а автомат, сірий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 441-66-83.

МАЗДА Мазда 323, 1994 р. в., 1.6 бензин. 31980 рн. Конта ти: 098 966-09-85. Мазда 6, чорний, 2003 р. в., добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 099 214-32-47, Володимир Мазда 626, 1993 р. в., на з/ч. Конта ти: 097 518-15-34. Мазда Деміо, 1992 р. в., 1.3, 16 л. інже тор, червоний, 5-дв. хетчбе , 5-ст КП, м зи а, 2 аербе , АВС, добрий стан, ц. до овірна. Можл. обмін на мінівен. Конта ти: 099 235-61-41, 097 265-64-09.

Мазда-627, 1987 р. в., седан, 2 л, сіро о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-582-86-49, 066-963-33-54

Рено-21, 1987 р. в., 1,7, КП-5, зелений металі , нова ма, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-568-92-70

Авто в б дь-я ом стані. Після ДТП, пожежі, несправні, ті, що потреб ють ремонт , не на ход . Доро о. Конта ти: 067-873-67-77

МЕРСЕДЕС

Рено-Кен о, 1998 р. в., 1,9 дизель, пасажирсь ий, жовто о ольор . Конта ти: 099-430-08-18

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

Мерседес 250, повна омпле тація, ідеальний стан, автомобіль не розмитнений. Діма. Ціна: 20500 рн, тор . Конта ти: Івано-Фран івсь а обл. 096 189-46-34. mitya.melnik.94@mail.ru

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-299-24-90

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес 310, 93 р.в., 2,3 дви . Конта ти: 097 842-23-59.

Мерседес Віто, 2002р.в, 2.2 т рбодизель, хороший стан, розмитнений 100% без першої реєстрації. Конта ти: 050-959-06-20

ОПЕЛЬ Опель Ас она 1987 р.в., біл , хороший стан, си налізація, нова ма, анти ор., ш моізоляція, си налізація, МР3, тюнін , тоноване с ло. Ціна: 18900 рн. Конта ти: 096 104-77-24. Sirman.ua@yandex.ru

Сітроен Джампі, 2004 р. в., 2.0, 80 Вт, ідравлі а, АВС. 67240 рн. Терміново! Конта ти: 097 752-40-36, 050 229-54-41.

Фоль сва ен Венто, 1994 р. в.. 1.9 дизель, сірий металі . Конта ти: 067 942-05-82. 066 843-49-83.

Рено-21, моноінже ма, а м Терміново.

плю

Ніссан Нотте, омпле тація, 66000 м, автомат, найповн. омпле тація. Конта ти: 098 461-31-35.

Сітроен Берлін о, 99 р.в., 1,9 диз., зелений, вант. Конта ти: 050 528-13-99, 067 675-02-23.

Рено Кен о, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, жовтий, без бо ових дверцят. на реєстрації, тор . Конта ти: 050 867-28-05.

Мазда-323, 1997 р. в., 1,5 бензин, еле трос лопа ет, м зи а, титанові дис и, ідеальний стан, на польсь ій реєстрації. Конта ти: 067-356-27-06

1987 р. в., 1,7 л, КП-5, тор, зелений металі , нова лятор, хороший технічний стан. Конта ти: 095-568-92-70

НІССАН

Опель Кадет, 1990 р. в., 1.4. Конта ти: 050 433-95-05.

Б М В 523, 1998 р.в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050 959-06-20.

Опель-Оме а, 1990 р. в., чорний, 2,3 дизель, 6 л/100 м, седан, 5-КПП, ідропідсилювач, си налізація, мр3, фор оп, зимова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-191-32-45

Мітц біші Спас Cтар, 2.0 д, 2001 р. в., темно-червоний, нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Конта ти: 099 700-91-99

А ді В 4, 94 р.в., моноінж., /п ерма, авс, лю , тит. дис и, темно-синій, протит манні фари. Можл. обмін. Конта ти: 096607-84-70.

Форд-Сієра, 2.3 Д, 1986 р. в., 6-7 л/100 м, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-434-89-71

Форд-Транзит, 2004 р. в., 2,0 TDCI, олір - сірий металі , середній, підвищений, в/п, 5+1 місце, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, пробі 162000 м, 1 р. в У раїні. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-982-20-28

Мітц біші Лансер Х, 2008 р. в., чорний, тон вання, серво ермо, 2.0, мех., р їз- онтроль, датчи дощ , світла, піді рів сидінь, дзер ал, сервісна ни а, 1 власни , фірмове ТО, нова ма, 75 тис. м, ід. стан. Конта ти: 050 433-11-80.

Опель Кадет араван, 1991 р. в., 1.7 Д, білий, нормальний стан. Конта ти: 096 950-13-03.

Опель-Комбо, 2007 р. в., 1.3 л, щойно при наний, пасажирсь ий. Конта ти: (0332) 79-53-76, 050-295-02-96,

Форд-Транзит Ма сі, 2003 р. в., 2,4 дизель. Конта ти: 067-361-25-22

МІТЦУБІШІ Мітц біші Карізма, 1997 р. в., 1.6 бензин, зелений хетчбе . Ц. до овірна. Конта ти: 096848-30-20.

А ді 80 в 3, синій, 1988 р. .в, добрий тех. стан. Конта ти: 067 137-44-46, 099 316-14-79

Форд-Сієра, 1,8, аз/бензин, 1989 р. в., синій, седан, після апремонт , титанові дис и, мр3, си налізація, центральний замо . Ціна: 30000 рн. Конта ти: 050-168-81-46

Опель-Оме а, 1987 р. в., ніверсал, біло о ольор , аз-метан. Конта ти: 050-907-12-76

Мерседес Е лас, 2,2 СДІ, темно-синій. У добром стані. Можливий обмін. Конта ти: 050 287-87-40, 097 895-87-70.

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-500-38-75

Опель-Кадет, 1987 р. в., 1,3 арбюратор, 5-дверний, синій, хетчбе , л ць а реєстрація. Конта ти: 096-842-41-79

Форд-С орпіо,1990 р. в., сіро о ольор , 2,0 аз/ бензин. Конта ти: 063-864-16-39

Мерседес Е 210, 2.3 аз-бензин, 1997 р. в., темно-синій, добрий стан. 84460 рн. Конта ти: 097 704-62-80.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124 Е, 1994 р. в., чорний мет., 2.2 інж., мех КП, титани, онд., лю , АВС, аербе , си нал. Конта ти: 067 374-60-16.

Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пер е оном авто, добром стані. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо Е сперт 1998 р.в., 1.9 диз., вантажний, передній привід, 5 дверей, 270 тис. м пробі . Ц/з. Авто в хорошом стані, серйозних в ладень не потреб є. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 77605 066 131-33-22. jw87@mail.ru Пежо Партнер 2004 р.в, 1.9 hdi, 1 місяць в У раїні, вже на раїнсь ом облі , хороший стан, є бо ові дверцята, ондіціонер, АБС, ц/ з, си налізація, противот манні фари. Конта ти: 050 959-06-20. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен Джампі, 19 т дизель, білий, вантажний, фар оп, без пробі по У раїні, щойно при наний. Конта ти: 050 950-03-06.

Фоль сва ен Гольф, 2005 р. в., 1.4 бензин, 1 власни , з Іспанії, КП мех., червоний. 102500 рн. Конт�� ти: 097 553-07-77.

ФОРД Форд Ес орд, 1998 р. в., седан,, зелений металі , ц/з. Конта ти: 066 843-49-83. Форд Ес орт, 1987 р. в., червоний, бензин, 1.3, до овірна. Конта ти: 099 323-71-82. Форд Ес орт, 95 р.в., 1.6, бензин, зелено о ольор , под ш и безпе и, с лопід., /п ерма, ма нітола ори інальна, ц/з. Конта ти: 096 741-98-06. Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, хороша ма, добром стані. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 096 816-54-73. Форд Сієра, 1989 р. в., 1.6, КП мех., дви н після КП. До овірна. Конта ти: 067 727-89-53. Форд Сієра, 1992 р. в., червоний. Конта ти: 067 949-10-78. Форд Сієра, 86 р. в., араван, 1,8 бенз., до овірна. Конта ти: 050 373-89-07. Форд Транзин оне т, 2004 р. в., 1.8 т рбо-дизель, сірий металі , щойно при наний. Конта ти: 066 195-02-05.


№46 від 28 листопада 2012 ро ЧЕРІ Чері QQ, 2008 р. в., 1.1, сірий металі , ц/з, си нал., ондиц., новий а м лятор, аражне збері ання. Конта ти: 095 007-79-41.

ШКОДА Ш ода О тавія, 2004 р. в. ( плена травні 2005 р.), 1.8 т, пробі 137 тис. м, чорний металі , добром стані, нова ма+ омпле т зимової ми, ма нітола “Піонер”. Конта ти: 095 823-26-42, власни . Ш ода О тавія, 2007 р.в., 1,6 мех., бла итний, 119000 м, добрий стан. Конта ти: 066 370-45-85. Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: 068 500-38-75. Ш ода Фабія 2007 р.в., 1,2 інже тор, олір синій, ондиціонер, си налізація, ц/з, серво ермо, /п ерма, передні с лопідіймачі, тон вання ві он, ма нітола. В д же добром стані, в салоні не рили, масло і фільтри поміняно. Конта ти: 096 784-92-79.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Дачія Ло ан, Солензо, Рено 21, Кен о, Фіат П нто, Лянча Тема, С бар Імпреза, Хюндай Н 100 на запчастини. Конта ти: 095 577-19-91. Джилі CK-2 Комфорт, 2007 р.в., чорний металі . Пробі 29700 м. Тонований. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 219-82-81. Джип Аро, 92 р.в., 2,4 бенз., потр. незначно о ремонт . Конта ти: 050 373-89-07. Позашляхови Сан Ян М со. Робочий стан. Тюнін , ма нітола. Ба ато запасних частин, зо рема ще один робочий мотор + зимова ма. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 097 620-48-25, 099 737-86-76.

плю А ді після ДТП, з до . Конта ти: 097 752-25-92. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді, Фоль сва ен, Ш ода, Шевроле, Мерседес, Опель після ДТП, з до . Конта ти: 095 838-54-71. За роз мн цін плю Опель Кадет E хетчбе 5-дверн., бенз. 1,3 л., бажано після 1987 р.в. в лючно, можливо без до ментів - для розбор на запчастини, обов’яз ова мова здоровий і небитий зов. Роз лян варіант о ремо о зова. Конта ти: 0342 73-15-37, 095 608-01-95, 067 426-51-67. Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар

на з/п. Конта ти: 096 212-07-61.

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ЗАЗ-Слав та, 2001 р. в., вишневий металі , без орозії, в хорошом стані. Конта ти: 097-924-82-29

продам

ЗАЗ-Таврія-Нова-110207, темно-синій, фор оп, хетчбе , 1,2 л, пробі 75000 м, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-541-79-83

ВАЗ ВАЗ 2107, 1994 р. в., 1.5, КПП-5, після апремонт , червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 099-701-74-03 ВАЗ, 1981 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-892-94-71 ВАЗ-2101, 1981 р. в., не потреб є апіталов ладень. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-2101, 1982 р. в., жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-500-58-48 ВАЗ-21013, 1981 р. в., хороший ремонт, на ход . Ціна: 5500 рн. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-21013, 1984 р. в., зелений олір, пробі 33000 м, апітальний ремонт дви на. Конта ти: 068-502-91-55 ВАЗ-21013. Терміново. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 067-405-38-53 ВАЗ-2103, 1,3, бензин, 1979 р. в., зелений, дви н добром стані. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 097-711-46-67 ВАЗ-2103, 1992 р. в., 1,5, КПП-4, після апремонт . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 093-669-41-48 ВАЗ-2104, 2000 р. в., 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 066-889-97-66 ВАЗ-2104, в добром стані. Терміново. Конта ти: 066-935-58-95 ВАЗ-2104, пробі 066-939-58-95

80000

м. Конта ти:

ВАЗ-21043, 1,5 дви н, 2002 р. в., хороший стан, 67000 м пробі . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 067-682-28-77 ВАЗ-21043, 1,5, бензин, пробі 15500 м, 1992 р. в., червоний, ніверсал, 5-ст п а, темно-червоний, центральний замо , зроблена ходова. Конта ти: 050-856-71-37 ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5 арбюратор, КПП-5, аз - пропан/б тан, олір фіолетовий, ремонт дви на, новий л шни . Конта ти: 050-806-41-93 ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5, пробі 80000 м. Терміново. Конта ти: 093-922-63-30 ВАЗ-21043, 2004 р. в., хороший стан. Конта ти: 066-939-58-95 ВАЗ-21043, 2006 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-57315-01, 097-384-13-78 ВАЗ-21043, 2006 р. в., червоно о ольор , 1,5 арбюратор. Конта ти: 098-192-89-62 ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86 ВАЗ-2105, 1984 р. в., 1,3 л, біло о ольор , хороший стан. Конта ти: 066-844-85-62 ВАЗ-2105, 1986 р. в., синьо о ольор , КП-5. Терміново. Конта ти: 095-425-18-16

Мерседес123, 124, 190. Конта ти: 096 463-36-56.

ВАЗ-2105, 1987 р. в., вишнево о ольор . Конта ти: 095-835-81-98

Мерседес після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92.

ВАЗ-21051, 1982 р. в., 1,2, КПП-4, фор оп, м зи а. Конта ти: 095-879-87-34

Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57.

ВАЗ-2106. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-160-04-93, 050-971-12-63

Опель після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92.

ВАЗ-21061 ,1987 р. в., зелений, на титанових дис ах, волинсь а реєстрація, один власни . Конта ти: 050-662-92-03

Автомобілі легкові, СНД

ВАЗ-21063, 1990 р. в., чорний, в хорошом стані. Конта ти: 097-661-90-86, Михайло

4.2.1. Продам

ВАЗ-21063, 1993 р. в., бежево о -р , фор оп, ма нітола, Ціна: до овірна. Конта ти: 099-229-41-03 ВАЗ-21063, можливий обмін на ЗАЗ Слав та. Конта ти: 096-919-31-06 ВАЗ-2107, 1984 р. в., 1500 Терміново. Ціна: 9500 26-39-08, 050-517-70-14

б. см, червоний. рн. Конта ти:

ВАЗ

ВАЗ-2107, 1992 р. в., олір вишні, хороший стан. Конта ти: 097-817-53-09

ВАЗ 2102, 1973 р.в. в хорошом стані. Конта ти: (096) 618-06-18 baiker@mail.ru ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2107, 1997 р. в., 1,5 л, 5-КПП, апремонт, вишневий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-681-43-27

ВАЗ 2108, 1990 р.в., 1,3, чорний. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 735-77-52

ВАЗ-2107, 2006 р. в., бензин, 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 095-421-01-51

ВАЗ 2143, 2000 р.в. Конта ти: (067) 680-79-76

ВАЗ-2107, 2006 р. в., аз/бензин, пробі 70000 м, фор оп, Власни , недоро о. Конта ти: 099-324-44-98

ВАЗ-2101, 1300 б.см,1978 р.в., жовтий. Конта ти: (098) 900-10-98 ВАЗ-21063, 1990 р.в., 4КПП, 1300 б.см, зелений, відмінний стан, СД-ма нітофонон, новий а м лятор. Ціна: 19200 рн., тор . Конта ти: (098) 595-45-48 ВАЗ-21093, 2004 р.в., 1.5 бензин, мп-3 плеєр, титанові дис и, тоновані ві на, хороший стан. Конта ти: (098) 103-99-53

ГАЗ

ГАЗ-31029, 1992 р.в., хороший • стан. Конта ти: (067) 363-27-29 ГАЗ 24, Вол а, 1981 р.в., запчастини до неї. Конта ти: 27-77-67, 24-97-08, (096) 664-30-27 ГАЗ 31105, Вол а, 2005 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 ГАЗ-24 ВОЛГА, 1982 р.в., в хорошом стані. Ціна: 8800 рн. Конта ти: (097) 539-89-08, (050) 606-37-28 rluotd@mail.ru ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-3110, 2003 р.в., 2.4, хороший стан. Конта ти: 22-67-17

ВАЗ-2107/0020, 2007 р. в., 1,5, 5-КПП, інже тор, синій металі , пробі 42000 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-835-99-71, 097-790-42-80 ВАЗ-21093, 1,5, 2003 р. в., бензин, бежевий, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-750-76-33 ВАЗ-21093, сірий, тований, пробі 62 тис. м, 2006 р. в., ма нітола, аз/бензин, 5-ст п а. Конта ти: 096-915-41-62 ВАЗ-21093, темно-зелений олір, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-775-91-62, Валерій ВАЗ-21115, 2008 р. в., 1,6 дви н, пробі 52000 м, в хорошом стані, російсь а збор а. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-700-97-43 ВАЗ-2115, 1,5 бензин, чорний, седан, центральний замо , передні с лопідйомни и, бортовий омп’ютер, тюнін , си налізація, олон и, піді рів задньо о с ла. Конта ти: 099-726-77-67 ВАЗ-2121 Нива, 2003 р. в., КП-5, червоний олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-331-48-14

ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2121, 1,6, бензин, 1978 р. в., зелений, в хорошом стані, після апремонт , иївсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-168-81-46

ЗАЗ

ВАЗ-2121, Нива, в д же добром стані, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-000-35-94, 70-05-04

ЗАЗ Слав та, 2004 р.в., аз/бензин, в хорошом стані. Ціна: 2100 .о. Конта ти: (097) 924-82-29 ЗАЗ-1102, 1993 р.в., 74 тис. Конта ти: (067) 361-06-33

м пробі .

ЗАЗ-1103 Слав та, 2002 р.в., червоний, 150 тис. м пробі , відмінний стан. Ціна: 2550 .о. Конта ти: (096) 518-60-20 ЗАЗ-968, ідеальний стан. Ціна: 700 Конта ти: (050) 537-59-51

.о.

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

4.2.8. К плю ВАЗ 210407, до 1000 .о. Конта ти: (067) 103-03-98 Запорожець. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: (097) 970-94-73 Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35

ГАЗ ГАЗ-21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зелено о ольор , недоро о. Конта ти: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ГАЗ-24, 1977 р. в., хорошом стані. Конта ти: 066-203-91-53, 066-203-91-50

ЗАЗ-Слав та, 2004 р. в., аз/бензин, в хорошом технічном стані. Конта ти: 097-924-82-29

МОСКВИЧ Мос вич АЗЛК-2140, нова до овірна. Конта ти: 24-66-09

ма. Ціна:

Мос вич ІЖ-2715, «черевичо », 1991 р. в., на ход . Ціна: 4500 рн. Конта ти: 066-885-83-76 Мос вич М-412, 1986 р. в., дви н після апремонт . Конта ти: 068-191-51-53 Мос вич-2140, 1,5 бензин, пробі 40000 м, 1984 р. в., жовтий, в хорошом стані. Конта ти: 050 270 22 30 Мос вич-2140, 1983 р. в. Ціна: 4500 рн. Конта ти: 099-314-90-64 Мос вич-2140, апельсиново о ольор , в робочом стані. Конта ти: 050-883-99-73 Мос вич-2140, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 095-001-92-16 Мос вич-2141, 1,7, бензин, пробі 60000 м, 1991 р. в., синій, відмінном стані. Конта ти: 050-168-81-46

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ВАЗ ВАЗ 2121 (нива), 1.6 ., зелений, титани, нова хороша ма, нові: а м лятор, арбюратор, радіатор, ел. запал, вся ходова. Не нилий, анти орозійна оброб а, під рильни и. Все працює. Ціна: 24500 рн. Конта ти: 050 433-03-23. ВАЗ-21063, ле овий, 1991 р.в., світлобежевий, добром стані. 16400 рн, ма хороша. Конта ти: 067 587-13-75. ВАЗ-2172 Пріора, 2008-2009 р.в., 1,6см б., 16 V, хетчбе , олір мо рий асфальт, ел. с лопідйомни и, ел. дзер ала, ондиц., ідропідсил. ерма, добрий стан, можливий обмін. Конта ти: 098 741-96-29, 066 538-11-08. Або обміняю на вантажо-пасажир ВАЗ 23101 Бо дан (ле овий ф р он). Білий. Рі вип с 2011. Об’єм дви на -1.6 л. Перший власни . Ціна: 61500 рн. Конта ти: 098 983-24-63, 098 704-51-91. magtala@mail.ru ВАЗ 112, 2005 р. в., 1.6 інже тор, 85 тис. м, чорний. Конта ти: 050 986-02-13. ВАЗ 2101, 1978 р.в., червоно о ольор . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 681-34-83. ВАЗ 2101, в хорошом стані, бла итно о ольор . Ціна: тор . Конта ти: 096 135-98-27. ВАЗ 2101, добрий сан, дви н після апремонт . Ц. до овірна. Конта ти: 098 937-56-75 ВАЗ 2101, жовтий, 1.2, 1976 р. в., нормальний стан, потреб є незначно о фарб вання. 8000 рн. Конта ти: 096 837-17-82. ВАЗ 2101, червоний, добрий стан. 8500 рн. Конта ти: 097 748-42-01. ВАЗ 2101. Конта ти: 067 660-51-68. ВАЗ 21011, 1980 р. в., 1.2, жовтий, після повно о апремонт . 7500 рн. Конта ти: 096 100-32-58. ВАЗ 2103, зелений, потреб є незначно о апремонт зова, 3800 рн. Конта ти: 097 940-44-38. ВАЗ 21043, 2007 р.в., аз, бензин, синій олір. Ціна: 35260 рн. Конта ти: 067 685-39-88. ВАЗ 2105 1983 р.в., 1.3 л, бежево о ольор , добрий стан, не нила, після ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 867-78-57. ВАЗ 2105, 1986 р. в., після ремонт Конта ти: 050 870-33-81

зова.

ВАЗ 2105, 82 р.в., хороший стан. Конта ти: 098 855-11-91. ВАЗ 2105, 92 р., в хорошом стані, повністю перебрана ходова, нові олеса, а м лятор, зов не нилий, салон збережений, мотор на 5+. Конта ти: 066 584-84-63. ВАЗ 2106, 1977 р. в., червоний, добрий стан. Конта ти: 067 670-94-00. ВАЗ 2106, 1985 р. в., 03 дви н, темнобеж., добрий стан.15580 рн. Конта ти: 096 210-29-72 ВАЗ 2106, 1988 р. в., 1.5, новий а м лятор, арбюратор, ел. запалювання. 13120 рн, тор . Конта ти: 097 934-02-21, 099 701-50-06. ВАЗ 2106, 1995 р. в.. червоний, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 097 783-72-13. ВАЗ 2106, синій, 1991 р. в., задовільний стан. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72. ВАЗ 21063, 1989 р. в., червоний, нормальний стан. 12000 рн. Конта ти: 096 071-46-47 ВАЗ 2107 д же добром стані. Мотор та ходова в ідеальном стані. Ш іряний салон. А сти а Pioner. Ціна: 17220 рн. Конта ти: 098 097-25-16. vovanx2010@yandex.ru ВАЗ 2107, 1992 р. в., в хор. стані, 1.5. Ц. до овірна. Конта ти: 098 778-23-18. ВАЗ 21073, 87 р.в., е спортний варіант, в ідеальном стані. Конта ти: 098 855-11-91.

ВАЗ 2115, 2006 р. в., 50 тис/ м, ід. стан, си нал., ц/з, тон вання, ма нітола, зимова ма. 55000 рн, тор . Конта ти: 097 526-40-52.

4.3.1. Продам

ВАЗ-21 (десят а), срібний металі 2007 р.в. Газова станов а. Відмінний стан. Тор . Ціна: 6200 Конта ти: м.Івано-Фран івсь 096 471-40-40. ВАЗ-21011, 1977 р.в., сидіння ВАЗ-2109, салон 2106, нова АКБ і олеса, помаранчевий. Конта ти: 097 649-50-34. ВАЗ-21023, 74 р.в., червоний, КП 5-ст. Конта ти: 096 692-73-58. ВАЗ-2103, 83 р.в., ремонт дви на, на ход , зов потр. ремонт . Конта ти: 050 433-34-12 ВАЗ-21043, 2007 р.в., інж., си н., нова добрий стан. Конта ти: 098 483-83-99.

ма,

ВАЗ-2105, червоний, 1,1 дви ., 1985 р.в. Конта ти: 097 933-15-91. ВАЗ-21053, 1994 р.в., 5-ст. КП, червоний, центр. замо , д же хорошом стані, не нилий. Конта ти: 097 153-46-61. ВАЗ-2106, 1980 р.в., червоний, апрем. дви на, нова зим. ма. 13040 рн. Тор . Конта ти: 050 433-48-47. ВАЗ-2106, 87 р.в., ідеал. стан, 1 власни . 14350 рн. Конта ти: 097 638-86-61.

ГАЗ ГАЗ 21 Вол а, 1968 р. в., арний стан, 39 тис. м пробі , з до .+з/ч. До овірна. Конта ти: 096869-97-46 ГАЗ 21, 1968 р. в., аражне збері ання, добрий стан. Конта ти: 096 869-97-46. ГАЗ 2402, 2.3 дизель, Конта ти: 098 254-52-08 ГАЗ 2410 Вол а, 1991 р. в., чорний, добрий стан. на ход . Ц. до . Конта ти: 095 212-04-13. ГАЗ 31105 вол а, 2005 р. в., срібний металі , 29 тис/ м. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ 5204, 1981 р.в., тип ТЗ - бортовий, олір зелений. Ціна: 9654 рн. Конта ти: м. Івано-Фран івсь , в л.Василіяно ,62Аоф.1 0342 50-46-66, 099 634-60-02. www.atb.if.ua ГАЗ-24, норм. стан, чорний, на ход , 76 р.в., 7000 рн. Конта ти: 098 772-34-98. ГАЗ-3110 Вол а 2002 р.в., прбі 217 т. м, білий. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ-52, задній міст від ГАЗ-66, 12000 рн. Конта ти: 095 439-09-96.

ДЕО Део Ланос SE, 1.5, “поля ”, 2003 р. в., 105 тис. м, ондиціонер, /п ерма, с лопідіймачі, си налізація, ц/з, протит ман и. Гаражне збері ання. Гарний стан. Ціна: 47560 рн. Конта ти: 067 802-26-56.

ВАЗ 2110, зелений мет., 2010 р.в., 1.6 інж., 16 л. оброб., зов., си ., тит. дис ., еле т., 18 тис. пробі , 1-власни , ідеаль. стан. Можливий обмін. Ціна: 67500 рн. Конта ти: 097 254-01-29. 231645@mail.ru

Мерседес 123, седан, Рівненсь а реєстрація, один власни . Конта ти: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75 Мерседес Віто, 2.3д., 3 місця, середній стан, щойно з ордон , розмитнений 100%. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2003р.в., пробі -227 тис. м., 2,2 дизель, СДІ, АБС, АБД, аербе , вебаста, ондиціонер, центр. замо , повний еле тропа ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 537-59-51 Мерседес Спринтер, 1999 р.в., вантажно-пас. Конта ти: (097) 911-01-57

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 2004 р.в., вантажнопасажирсь ий, ондиціонер, 6-ст пенева КПП. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 537-59-51

Део Сенс 2008 р.в., сафарі, 1,3 б, сідан, си ., тон., тітан., один власни . Можливо обмін. Ціна: 45100 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

Мос вич ИЖ 412 ИЕ, 1991 р.в., об’єм дви на 1480 см б., жовто о ольор , добрий стан. Михайло Ми олайович. Ціна: 5740 рн Конта ти: 4-25-58, 050 373-28-23. Мос вич, 77 р.в., жовтий, добрий стан. Конта ти: 067 130-73-18. Мос вич-2140, лю с, 86 р.в., апрем. дви . Конта ти: 093 400-04-50. Мос вич-412, 1981 р.в., жовтий. 4100 рн. Конта ти: 099 634-60-26.

ЗАЗ ЗАЗ 110557, 2004 р. в., аз-бензин. 21000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52. ЗАЗ 968 МД, 1985 р. в., 35 тис/ м, останні 15 ро ів не е спл ат вався, задовільний стан, можл. на з/ч, с. Татарів, Яремчансь ої місь ої ради. Конта ти: 096 337-24-11. ЗАЗ « орбатий». Конта ти: 096 908-74-49.

Опель-Комбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, біло о ольор , пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20

РЕНО Рено-Трафі , 1,9-2,0, вантажно-пасажир, 2002-2007 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-414-07-03 Рено-Трафі , 1,9; 2003 р. в., щойно при наний, вантажно-пасажир. В добром стані. Конта ти: 050-104-29-17 Рено-Трафі , 1991 р. в., 2.1 дизель, 6-7 л, вантажний б с, дви н відмінном стані, поміняні фільтри, масло, ремінь та ін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-031-71-85 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1,9 ДЦІ, вантажний, білий, фор оп, можливі варіанти обмін . Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, обшитий. Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2006 р. в., пробі 115 тис. м, 2,0 СДІ, білий, ондиціонер, центральний замо , под ш а безпе и, блют з, еле тропривід дзер ал та ві он, 2 чіп- лючі, щойно при наний, ідеальний стан, розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-ducato, Кіа-pregio, запчастини б/в. Конта ти: 050-544-24-15 Фіат-Д ато, вантажно-пасажир, 2,5, дизель, 280000 м, 1995 р. в., синій, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-610-16-30 Фіат-С до, 1999 р. в., 1,9 TD, вантажно-пасажир, білий, 1 власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-539-56-43

ПЕЖО

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-55, 1996 р. в., біло о ольор , вантажний, дов а база, підсилювач. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-405-38-53

ФІАТ Фіат Д ато, орот ий, низь ий, хороший стан, 1.9 д. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 467-86-89

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т4, 1,9, 2002 р.в., щойно при наний, червоний, відмінний стан. Конта ти: (097) 645-40-73, (097) 675-21-63 Фоль сва ен Транспортер, 1998 р.в., 1.9 дизель, дов а база, лон , білий вантажний. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 959-06-20

ІНШІ АВТОМОБІЛІ УАЗ 452, 1983 р.в., в хорошом стані, вантажно-пасажирсь ий, зелений олір. Конта ти: (096) 440-65-20, (096) 686-28-75

продам

Део Ланос, 2008-2009 р. в., польсь ий, 1.5, чорний мет., 46 тис/ м, /п ерма, ц/з, си нал., МР-3 Панасоні , тон вання, оброблений, без дефе тів зова, ходової, дви на. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 453-76-67

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, ТDI, 1,3, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20

Пежо Бо сер, 2000 р.в., 2,5 дизель, в хорошом стані, пасажир, є ба ажни , центральний замо , синій. Конта ти: (067) 705-55-29, (098) 390-27-60, (050) 412-33-99

Део Ланос, 1.5, чорний, 2008 р. в., 29 тис/ м, ц/з, си нал., тон вання, фар оп, 4 зимові олеса з дис ами, ба ажни . Конта ти: 066 182-60-88, 03433 6-22-67.

Мос вич 412 87 р.в., 1,5 бенз., механі а, відмін. стан, бежевий, 1 власни . Конта ти: 066 370-45-85.

ВАЗ 21099, фіолет., 98 р.в.,1.5 ар., лю ., си ., тон., ш ір. салон. Можливий обмін. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

МЕРСЕДЕС 123, СЕДАН, РІВНЕНСЬКА РЕЄСТРАЦІЯ, ОДИН ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ 2109, Балти а, 1998 р. в., 1.6 інж., сти ла вишня, ел. па ет, ш іряний салон, піді рів сидінь, си нал., титани, добрий стан. Конта ти: 096 109-94-00.

ГАЗ-52. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

МЕРСЕДЕС

Део Ланос, 1.5, “поля ”, 2005 р. в., 92 тис. м, ори інальний пробі , ондиціонер, / п ерма, с лопідіймачі, тон вання, си налізація, ц/з. Гар