Page 1

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№46 (536) від 28 листопада 2012 року

Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


Обласний рекламно-інформаційний тижневик «Афіша.Рівне» Свід. КВ №12032-903 ПР від 23.11.06 Видавець: ПП «Видавнича група «Афіша» т. (0362) 625-635, 634-662 www.ar.rv.ua

35, 42, 45, 49, 51, 65, 69

Умовні позначення, розклад та напрямки руху міських маршрутних таксі і тролейбусів на ст. 3

34, 39, 61, 61а, 62

36 м.Рівне, вул. Черняка, 4

т. 625-620, 625-621

А

АВТОСТАНЦІЯ «ЧАЙКА»

36

З/Д

32, 33, 37, 39, 44, 49, 56, 64

49, 52, 53

30, 32, 34, 41, 42, 52, 53, 57, 58, 64, 69, 70

Нарядні сукні, карнавальні костюми. Оренда.

т. 45-05-88

А

32, 34, 41

АВТОВОКЗАЛ

47, 49, 50, 58, 66, 70

37, 38, 42, 43, 44, 63

47, 50, 58

38, 40, 42, 62

38, 42, 43, 44, 63

61, 61а


6

№46 від 28 листопада 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ..................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................11 Здам..........................................12 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................13 Обмін.........................................13 Пропон ю....................................13 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................13 К плю........................................15 Здам..........................................15 Винайм ....................................15 Обмін........................................15 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................15 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................17 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................18 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................22 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................22 К плю......................................22 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................22 К плю......................................22 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................22 К плю.......................................22 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................22 З ви отовлення..........................23 З встановлення...........................23 Інші........................................23 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 Б дівельна довід а.....................24

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................24 Меблева довід а ............25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................25 К плю......................................25 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................25 К плю......................................25 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................25 К плю.......................................26 Пропон ю..................................26 6.9.0. Спецодя ..........................26 Продам.....................................26 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.11.0. Конта ти.........................26 Пропон ю..................................26

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................26 К плю.......................................26 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................26 К плю.......................................26 Пропон ю..................................26 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................26 К плю.......................................26 Пропон ю..................................26 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................26 К плю.......................................26

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................27 Автодовід а................................27 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................30 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................30 К плю......................................31 Обмін.......................................31 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................31 К плю.......................................31 Пропон ю..................................31 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................31 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................31 Попит......................................31 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................31 К плю......................................31 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................31 К плю......................................31

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ.................32

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

№46 від 28 листопада 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

Оплатити платні о олошення можна

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі ється ви лючно на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! Лише в том випад , я що Ви з одні з сіма п н тами вищев азаної і мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете орист ватися повним обся ом посл , я і надає азета «Афіша.Рівне».

оди

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

+38 (094) 966-87-92

Варіант №2

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

до 22 слів, 7 рн. за подач

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............34 10.2.0. За блено, знайдено........34

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

БIРЖА ПРАЦI

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача

5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ............................39

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua

ПОБУТ 8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................40 К плю......................................40 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................40 К плю......................................40 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................40 К плю......................................40 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................40 К плю......................................40 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................40 К плю......................................40 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................40 К плю......................................40 Пропон ю..................................40 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................40 К плю......................................40 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................41 К плю.......................................41 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................41 К плю......................................41 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................41 К плю.......................................41 Подар ю...................................41 Пропон ю..................................41 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................41 К плю......................................41

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................41 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................41 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................41 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................41 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................42 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................42 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................42 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................42 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ..42

ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............42

чи втрат

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

Інтернет: www.ar.rv.ua

12. Претензії через затрим реда ція не приймає

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662

- через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення» в о олошеннях про ва ансії (р бри а «Біржа праці») ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ в аз вати стать андидата, йо о ві , а та ож місце проживання та приналежність до відповідної національності. 20. Ціни на об`є ти продаж , посл и, заробітна плата (р бри а «Біржа праці») азеті та на сайті «Афіша.Рівне» в аз ється лише національній валюті У раїни ( ривня).

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

21. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Варіант №6

Реда ція попередж є:

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

понах в реда ції за

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

т. хх-хх-хх

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че . 5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат 6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua Відділ о олошень:

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

office@ar.rv.ua

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд . Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

«Афіша.Рівне» в соцмережах: ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Одно ласни и: www.odnoklassniki.ru/afisha.rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/pages/АФІШАРівне/138882819544631


5

№46 від 28 листопада 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ

Квартири

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 24/12/6, звичайний стан. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 35/18/6, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050)928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4 пов., Ц, 41,8 в.м., автономне опалення, новоб дова, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 260-46-24

1 - імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1- імнатн вартир , «малосімей а», р-н Північний, 6/10П., 34,7/17,4/8,7. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , 1 пов., 33 в.м., жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 133-09-41 1- імнатн вартир , Автово зал, 3/9 Ц, 44/ 20/12 м. в. Новоб дова. Стан-чистові роботи. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 7/ 10п, бал он зас лений, лічильни и, нова столяр а, хороший стан. Конта ти: 62-72-55 1- імнатн вартир , в л. Біла, 23,2/12,3/4,7, «малосімей а» 5/5 Ц, жилий стан без ремонт , това, є олон а, лічильни и, одовий замо . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (Ви овсь ий), 7/9 ц, 49/20/15, індивід альне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (ЖК Гетьмана Ви овсь о о), різні. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 ц, 50 в.м., омпле с «Гетьман Ви овсь ий», новоб дова, індивід альне опалення, євроремонт, зас лена лоджія. Сонячна сторона. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 34/ 18/9, хороший стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 39/ 19/8, євроремонт, МПВ, бойлер, доб дований бал он, є до менти, теплена підло а, с/в о ремо, пор ч з пин а, ма азин. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 пов., 34/18/9 в.м., без ремонт . Ціна: 203350 рн., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 38/ 20/11, євро, теплена підло а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П., 34/ 18/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9, ремонт, затишний двір. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 29000 Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 33 /12,3 /8,2 ремонт, або обмін на 2-х імн . ПБ Ювілейний + доплата Ціна: 221400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п, 33/ 14/8.5, с часний ремонт, 2 вітальні, теплена, лоджія, част ово мебльована, бойлер, пл.ві на, ламінат. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9, 36/ 18/8 ремонт, до лян та вартира. Ціна: 27000 Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н МРЕО, 52/24/12, новоб дова автономне індивід альне опалення, б дино зданий в е спл атацію Терміново. Ціна: 294400 рн Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 276000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 5/9Ц, 48/25/11. Ремонт, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5/5 Ц, 30/17/6 шатр. дах, част ово ремонт. Ціна: 237800 рн., тор Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 Ц, 35/19/8, поліпшене план вання. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 232000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 11, 7/9 п, 35/18/9, звичайний стан. Ві на в двір. Готова до продаж . Ціна: 224000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5, 32,2/ 16/9, ремонт, меблі. Ціна: 282900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5ц, 32.2/ 16/8.3, новоб дова, с часний ремонт, МПВ, бал он зас лений, вмонтована хня, шафа- пе, техні а. Ціна: 291 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/ 18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9П, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: до овірна . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 35/18/9 П, част овий євроремонт. Терміново. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 (066)859-33-27 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 241900 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 220000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 217300 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9п, 34/ 17/9, житловий стан, лічильни на вод , без бал он . Ціна: 224 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 23/12/5, олон а, бал он. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 24 м. в., імната, можливо переробити під « остин », вивід під пральн машин . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5пов. 31/17/6 в.м без ремонт . Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 42/20/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, новоб дова, 44/20/12, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 2296000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 31/17/ 6, хороший стан, олон а. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під’їзді на опалення. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 22/13/5, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 30/17/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 31/20/5, не това, ламінат, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 33.4/17.3/7.3, вартира після ре онстр ції, МПВ, лічильни и. Ціна: 180 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Гарна, р-н пивзавод , це ляний, затишний двір, євроремонт, лишається хня та вітальня, по ращене план вання, вели а хня, зас лений бал он, недоро о, терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Гетьмана, центр, 2/5 Ц, 31/18/4,5 в.м, євроремонт, всі до менти, м/п ві на. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 8/ 9п, 34/18/8 осметичний ремонт. Ціна: 29000 тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 12 ш оли, 9/9 п, 34/18/9. Ціна: 229600 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 35/18/6, ремонт, МПВ, арний під’їзд. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц, 30/17/6. Ціна: до овірна. тор . Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Ціна: 28000 Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 35/18/6, МПВ, по ращене план вання, бал он, дах ап.ремонт, олон а. Ціна: 230 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц,30/ 18/6, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9 пов. 36/18/9 в.м. ремонт, вмонтована хня. Ціна: 249000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 Ц, 45/22,4/11,8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9П, 31/ 12/7, жилий стан, оридор 7 м. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер,с/в з.. д ш. абіна. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 7/9 П, біля «Арсен », 34/18/9, с/в о ремий. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 1/2 Ц, « остин а». Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 4/5 пов.29,1/17/6 в.м. без ремонт . Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц,24 м. в., хороший ремонт, вмонтована хня, дві імнат и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/4 Цх., 31 в.м., с часний ремонт, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 31/ 18/6, МПВ, нова олон а, поміняна сантехні а, нова ванна, т алет, мивальни , свіжий осметичний ремонт, пор ч з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, 31/17/9, перепланована, ві на на дві сторони, МПВ, осметичний ремонт, меблі лишаються. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, житловий стан. Ціна: 220000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5Ц, 37/19/7, хороший ремонт, олон а. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 Ц, 32,4/19,7/6,5. Конта ти: (067) 984-42-58

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 п, 34/18/9, євроремонт, ламінат, нова столяр а, заміна сантехні и, не това, сонячна сторона. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9П, 32/12/7, ремонт, не това, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 П, 34/18/9 жилий стан. Терміново. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц, 22/12/4,хороший ремонт, санв золплит а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 ц, 39/20/14, без бал она, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, євроремонт, новий ліфт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 31/17,3/9, не това, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 Ц, 18 в. м, в хорошом стані, м/п ві на. Ціна: 172 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9П., 34/18/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, ремонт. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9Ц, 19/13, ремонт, МПВ, д шова абіна, бойлер, меблі. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о. 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Ціна: 28000 Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, Бояр а, 3/3, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9Ц., 36/17/8. «Чеш а», потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 35,7/19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/8, поліпшене план вання, сонячна сторона. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 Ц, 38/19/9, поліпшене план вання, бал он зас лений. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9П., 35/18/9. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/ 18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/ 9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 224000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 29/16/6, біля інотеатр «Ера». Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 Ц, 20/13/4, ремонт, бойлер, меблі, ліфт працює. Ціна: 144000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 32/17/6, пласти ові ві на, нова олон а, броньован двері. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 ц, 26/16/5, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Гарна, 3/5 пов. 36/ 20/8.5 в.м. с часний ремонт, бал он. Ціна: 298800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, 35/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 34/ 18/6,5, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 31500 тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7, ремонт, б/з, ві на в двір. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, « остин а», євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9П, 31/12/7, жилий стан, ремонт, зас лений бал он, власни . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (067) 920-71-31

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 31/ 17/6, МПВ, олон а, ремонт, вмонтовані меблі, техні а, ві на двір. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 П, 35/18/8 перетерті стелі нові ві на хороший стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, хороший стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5ц, 30/ 17/6 жил стан. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9п, 33/14/9, житловий стан, вели а лоджія. Ціна: 217 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/5 Ц, 27,4/12,9/5 бал он. Ціна: 192700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/ 9ц, « остин а». Конта ти: (098) 594-57-38 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/ 9ц, остин а, євроремонт, д шова абіна, МПВ. Ціна: 18000 тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 124000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 3/9 ц, 44/20,06/12,53. Новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 38/19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц., 38,1/19/8. «Сталін а», звичайний стан, не това, ві на на алею. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 35/18/9, євроремонт, пар ет. Бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 244000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 34/ 18/9, жилий стан, пере ритий дах. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 192 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Київсь а. Автово зал, 34/18/9 П без ремонт . Ціна: 192000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/18/8, ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 5/5 ц, 35/ 20/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о «Ювілейний», 2/5 це л. б д., 30/18,5/5, ремонт. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 36/19/8 в.м, ремонт, поліпшене план вання. Ціна: 240 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а 1/5 пов. 35/19/7 в.м. м/п ві на, осметичний ремонт, підвал. Ціна: 244850 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 1/5 ц, 31/17/6, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 1/5Ц., 35/19/7. «Чеш а», хороший стан, цо оль висо ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5 ц, 32/16/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 33/17/ 6, санв зол і хня з ремонтом, імната без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 35/18/8,6, жилий стан. Ціна: 26 000 Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9 П, 36/17,2/8,5. Вмонтована хня, перетерті стелі. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5ц, 32.5/17/6, житловий стан, олон а. Ціна: 250 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 2/ 5ц, 23/13/5 осметичний ремонт, олон а. Ціна: 21500 тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9П, 33/13/9, хор.жилий стан, пл.ві на, батареї на бал онах, ліч. аз , на тепло на підїзд. Ціна: 192000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5 Ц, 23/12/5, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, д шова абіна. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 31/17/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5 пов. 32/16/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Запорізь а, 1/1 Д, 32/17/6, двір, араж. Ціна: 262400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№46 від 28 листопада 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 7/9 Ц, 31/18/6. Біля с пермар ет «Літа». Ціна: 192000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал она, сонячна сторона. Ціна: 196800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 ц, 32/18/5, лоджія зас лена, хня та с/в ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн . (це ла). Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9Ц., 30/18/9. Жилий стан, вели а лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/12/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/13/5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 29/18/6, перепланована, част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 32/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц, 29/18/6, жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 ц, 22/12/5, бал он, або обмін на 2-х імн. + доплата. Ціна: 180400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 36/19/ 9, ремонт зроблений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 3/ 5 Ц, 31/16/6, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 241900 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 Ц, 23/13/5. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 759-92-38 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5Ц, 23/12/5, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 184500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5ц, 32/18/5, по ращене план вання, МПВ, бал он зас лений, олон а, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 250 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5 ц, 23/13/5, житловий стан. Ціна: 164000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 30.5/17/6.5, ремонт. Ціна: 254200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт, МПВ, ламінат, зас лений бал он, шафа- пе, хня. Терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, част овий ремонт, б/з. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 2/ 5 пов. 30/17/6 в.м. част овий ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Корольова 3/6 пов. 32/17/7 в.м., ремонт. Ціна: 236550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/ 5Ц., 31/16/6. Хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 Ц, 31/18/7, олон а ремонт. Ціна: 228000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 Ц, хр щов а, 32/18/6. Косметичний ремонт, д шова абін а. Не това. Пор ч ш ола, дитячий садо , прод товий ма азин.Тихий двір. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/6Ц., 30/17/7,8. Ремонт, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 32/18/6, олон а, звичайний стан. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5Ц, « остин а», хороший ремонт, бойлер, д шова абіна, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 ц, 38/20/8, свіжий ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, МПВ, осметичний ремонт, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 34/18/9, ремонт, меблі, с/в роздільний. Ціна: 252000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 пан. б д., 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 200 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 П, 34/18/9. Ціна: 205000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 П, 37/19/7,5, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 34/18/9, хороший житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5Ц, 31/17/5, ремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Коновальця 4/9 п, 34/18/9. З ремонтом, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, поліпшене план вання, 42/24/6, осметичний ремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 1/9 П, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 204000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 Ц, 26/16/5 в.м, ремонт, ліфт працює. Ціна: 168000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 34/18/9. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9П., 34/18/9. Косметичний ремонт, не това, сонячна. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 П, 34/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 п, 25/12/6 в.м., м/п ві на, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 270600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 34/ 18/7, бал он зас лений , ві на в двір житловий стан. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/ 2-пов., 37/20/9,3 в.м., євроремонт, автономне опалення. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 5/9 п, 34/18/9, ремонт, пл.ві на, двері поміняні. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 7/9 П, 34,5 /17,5 /9, звич. житл. стан. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/ 9П, 34/18/9, ремонт, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 пов. 30/20/7 в.м. жилий стан. Ціна: 219950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 1/5 ц, 30/20/7, житловий стан. Ціна: 200000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича 5/5ц, 33/17/6, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/ 5Ц., 21/12,5/5. Ремонт, ві на в двір. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/9 п, 30 в.м., част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 484-23-44, (096) 109-47-21

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9Ц, 23/11/6, ремонт, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 6/9Ц, 30/18/5, ремонт, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 188600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 7/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 30.5/12.5/8. Ціна: 196800 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 30/18/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. К рчатова 4/4 пов. 28/14/4 в.м. ремонт, вели ий бал он. Ціна: 186750 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц., 30/18/5. Хороший стан, вели а лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича ,1/5Ц, 21/12/5, хороший стан, без бал она. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5Ц, 24/13/6, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4Ц., 30/16/5. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4 Ц/х, 28/16/4, ремонт, олон а, центр, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9, 34/ 18/9, повноцінна вартира, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 7/9, 36/18/9, МПВ, столяр а нова, є лічильни и, нова провод а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, 28/16/4. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц., 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, ві на в двір, 22/12/5, хороший ремонт, МПВ, с/в плит а с часна. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 307500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4Ц., 28/16/4,5. Хороший стан, нові ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а, сонячна сторона, автономне опалення, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 35/19/9 в.м. жилий стан. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9 Ц, 32/19/6 в. м, жилий стан, зас лена лоджія, бойлер, част ово мебльована. Столяр а і сантехні а замінені. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 П, 30,5/12/7, пл.ві на, ліч., б/з, вмонтова хня. Ціна: 204000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, бойлер, не това, не малосімей а, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 9/9 Ц 24/12,5/6 . Без ремонт . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 184000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр міста, 2/4 ц, 26/16/4, свіжий осметичний ремонт, МПВ, нова столяр а, нові вхідні двері. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/4 Ц, 29/16/5, пласти ові ві на, підвал, ві на виходять в двір. Ціна: 204 000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Польовa, 4/5Ц, 29/17/5, ремонт, МПВ, бал он зас лений, Терміново!!! Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5Ц, 24/ 12/5, ремонт, вмонтована хня, передпо ій, вели ий бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5 ц, 31/17/5.3, осметичний ремонт. МПВ, нові вхідні двері, с ха, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Поштова. Центр, 2/2 Ц., 27/17/5, без ремонта. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 3/ 9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9 П, 36/12/8, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц., 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 47/30/6, імнати роздільні, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5 Ц, 32/17/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. С.Дем’янч а, 43,9/22,7/12,2, 6/9 Ц, новоб дова, автономне опалення, мідна провод а, стіни пошт ат рені, на підлозі стяж а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 953-90-39 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 5/9 Ц, 37,5/19,9/7 част ово ремонт, вмонт. хня, вітальня. Ціна: 287000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, 30/12/6.5, житловий стан, ві на двір, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4 Ц, 28/14/4, осметичний ремонт, м/п.ві на, олон а. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 151700 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4ц, 28/14/4 ремонт, вели ий бал он. Ціна: 176000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц, 32/18/5, осметичний ремонт. Ціна: 209100 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/9Ц, хороший жилий стан, блочна система. Можливість доб дови бал она, МПВ, імната 18,1 м. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96,(093)689-26-39

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3 КВ.М., ЖИТЛОВА ПЛОЩА 12.1 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, СОНЯЧНА СТОРОНА. ЦІНА: ДОГОВІРНА КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 30/18/5, жилий стан, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9П, 34/18/9, євроремонт, бойлер, МПВ, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, дах не тече, ліфт працює, є бал он. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц, 31/18/5.3, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц, 22/12/5, хороший ремонт, бал он теплений, зас лений, обшитий. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Соборна «РУМ», 7/9 Ц, 26/14/6, ремонт, меблі, бойлер, бал он, ліфт працює. Ціна: 192000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 ц, 23/13/5, ві на в двір, ремонт, хороший стан. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Соборна 2/4ц, 36м. в., по ращене план вання, відмінний стан. Ціна: 40000 Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 34/18/8, по ращене план вання. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а 6/9 п, 36/18/9, ремонт свіжий. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Мазепи, 1/2 Ц, 34/ 18/7. Жилий стан. Ціна: до овірна . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані, терміново. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ма арова «Бояр а», 5/9 П, 34/18/9. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а), 1/9 П, 34/18/8, осметичний ремонт. Ціна: до овірна . Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9ц, 32/18/6, свіжий осметичний ремонт, вмонтована хня, без бал он . Ціна: 180 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 34/ 18/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9ц, 32/ 19/7 євроремонт, бойлер, лічильни и, бал он 6м. в., ламінат, мпв, можл.обмін на 2-ох імнатн +допл. Ціна: до овірна Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 8/9 Ц, 31/18/5, бал он 6 метрів, ліфт працює. Ціна: 188 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 213200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9Ц, 23/ 11/4,5, вели ий бал он, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 233700 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/ п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 205000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9П, 31/12/9 хороший стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 1/9 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 5/9П, 34/16/9, МПВ, Брон.двері, бойлер, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 180 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 248000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н. Бояр а, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, ліфт працює, дах не тече. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 Ц, 21/12,5/5, осметичний ремонт, олон а, д шова абіна. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 24/12.5/5.5. Ціна: 144000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 ц, 34/18/9, ремонт, бал он. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, 2/5Ц, чеш а, 37/20/8, хороший ремонт, бал он+підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, Бояр а, 2/5 ц, 36/20/7.5, по ращене план вання, ремонт, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 57, 52/ 24/14, новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів, б дино зданий в е спл атацію, без посередни ів, терміново, можливий редит. Ціна: 300000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 3/5Ц, 20 м. в., не това, санв зол на 4 сім’ї. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 221400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, мп.ві на, нова сантехні а, столяр а, євроремонт. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/9, с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097)976-07-97, (050)928-36-09

1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9 пов. 32/18/7 в.м. с часний ремонт. Ціна: 224100 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9п, 36/ 18/8 ремонт, МПВ, столяр а, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна Ювілейне, 4/9ц, 32/18/7 євроремонт. Ціна: 216000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2 ц, 34/ 17/6.5, хороший житловий стан, олон а, 2 сарая, по ріб, є можливість доб дови. Ціна: 224000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 36/ 19/8, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 Ц 37/ 19/8, поліпшене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 Ц, 27/14/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22


№46 від 28 листопада 2012 ро

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 35/18/4.5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 37/20/9, осметичний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 пов., 34/17/8, повноцінна, МПВ, броньовані двері. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/18/6, євроремонт. Ціна: 266500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц., 30,5/16,4/5. Потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, р-н РУМ, МПВ, броньовані двері, ліноле м, не това, не малосімей а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9П., 34/18/9. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7 євроремонт, натяжні стелі, МПВ, ламіна, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 9/9 Ц, 34,5/19,9/5,7 ремонт, вільна. Ціна: 217300 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л.Київсь а, 2/5 ц, 24/12.5/5.2, зас лений бал он, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 196000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л.Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 пов. 34/18/9 в.м. висо ий цо оль,жилий стан. Ціна: 215800 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л.Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, пор ч садо , з пин а, с пермар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9п, «малосімей а», 33/18/8, житловий стан, с місний с/в, тихий двір, зр чне транспортне спол чення. Ціна: 209 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л.Мельни а, 1/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, доб дований бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 34/18/ 9, хороший стан, ліфт не працює. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 п, 31/18/8, хороший євроремонт, ондиціонер. Ціна: 244000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 Ц, 32 в.м., ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9, 32 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 9/9 П, 34/18/8.5, хороший ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9ц, 32/ 18/7, євроремонт, натяжна стеля. Ціна: 225 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Чебишова, 10/10 П, звичайний стан, не това, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 623-14-27, (067) 759-23-22

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 237800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 29/16/6, без/б, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9ц, 28/ 12/5, арний ремонт, без бал она. Ціна: 160 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 28/15/6. Ціна: 168000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 30/14/6, бал он зас лений, житловий стан, ві на в двір. Терміново. Ціна: 164000 рн Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 ц, 23/12/5, без ремонт . Ціна: 128000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Соборна, євроремонт, меблі, вмонтована техні а, 39/ 20/8.1. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 560-43-78, (097) 402-30-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна, новоб дова, 7/7 ц, 44.5/20/15, євроремонт, меблі, техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 36/19/8, чеш а, б/з, броньовані двері, житловий стан. Недоро о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Соборна, Центр, «сталін а» 2/5Ц, 36/19/8,4, хороший добротний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/4Ц., 35/20/8. «Сталін а», висо і стелі, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 2Ц, 30,2/17,2/5,7, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 3Ц., 31/17/6. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 3/5 Ц, 29/14/5, житловий стан. Ціна: 213200 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5Ц, 32/18/6, ремонт, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 8/9 ц, 15 в.м., імната в ртожит , хня, санв зол, бал он на 4 вартири. Ціна: 64000 рн Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 4/5 пов. 30/17/5 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 240700 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/10 ц, 42/21/8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц, 34/20/6, ремонт, МПВ, нова сантехні а, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц., 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц., 30/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10Ц, 47 м. в., а/о, після заб довни а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, 30/18/6. Ціна: 213200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 30/15/8, МПВ, не това, євроремонт, ві на двір, тихий район. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

Кімнат , в л. Відінсь а, 2/5Ц., хороший стан, підведена вода. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9п імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 209100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Вербова 9/9 пов. 51,5/32/9 в.м. хороший жилий стан, дах після ремонт . Ціна: 278,05 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/10 Ц, 82/48/12, новоб дова індивід альне автономне отоплення . Б дино зданий в е спл атацію.2009р. Пор ч ш ола, дитсадо . Ціна: 475000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 П, 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 280 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 4/ 5 ц, 31/17/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5 ц, 33/18/6, МПВ, осметичний ремонт, не това, д шова абіна, вели ий оридор. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Д ндича, 4/9Ц., 30/18,2/5,3. Жилий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Новий Двір, 1/2 ц, 40 в.м, житловий стан. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/10 п, хороший житловий стан, висо ий цо оль, не това, без бал она, перетерті стелі, стіни, нова ванна, є підвал. Можливий обмін на 4-5 імнатн . Ціна: 228000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/4 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал она, осм рем. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това, хороший стан. Ціна: 229600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , пр.Дворець ий, 4/5 Ц, 24/13,6/ 6, бал он. Ціна: 209100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 205000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5ц, 30/17/ 6, євроремонт, зр чне, тихе місце. Ціна: 287 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9п, 34/18/9, МПВ, лічильни и, с ха, тепла, без бал он . Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 2/ 5 Ц, 36/18/8. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, ремонт. Ціна: 248000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , пров.Дворець ий, 3/ 5 ц, 32/18/5 , жил.стан, бал он. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1- імнатн вартир , пров ло Робітничий, 2/5ц, 39/18/9, простора, бал он, омора, потреб є ремонт , чистий під’їзд, затишний двір. Ціна: 213 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

1- імнатн вартир , Р-н пивзавод ( орот а), 37/18/6, жил стан, о р. Вхід, ліч на опалення. Ціна: 208000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , приватний се тор, тихе затишне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 600-38-56, (096) 030-21-03

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, 34/18/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , р-н Радіозавод , 6/9 ц, 43.9/22.7/12.2, новоб дова, автоном а. Ціна: 296000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/ 22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 51/35/7, осметичний ремонт, МПВ, є підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Вербова 6/9 П. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , пр. Мир , 30/17/6, олон а, хороший стан. Конта ти: (097) 288-65-01

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 34/18/9 в.м, жилий стан. Ціна: 188000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 П, 49/29/8, пласти ові ві на, сонячна сторона, ві на виходять двір. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

Кімнат в ртожит , в л . Д.Галиць о о 6/ 9 Ц, 18 в.м. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , в л.Польова, 4/5 ц, 25/12/5, бал он, осметичний ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 п, 36/18/9. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича,1/9П, 35 в.м., част овий ремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 48/ 30/7, ремонт, МПВ, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, новоб д. 3/5 Ц 59,6/ 33,4/11,2 після б дівельни ів. Ціна: 492000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 32/ 17/6, осметичний ремонт. Ціна: 212000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 773-70-35

Кімнати в ртожит , 2 шт., приватизовані, в л. Ст.Бандери, 46/31 в.м, ремонт, о ремий санв зел, або обмін на б дино , до 20 м від Рівно о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 903-51-62

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 4/9 П, 48/ 30/8, арний житл. стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 5 ц, 43 в.м., під офіс, ма азин. Ціна: 315700 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л.О.Телі и 6/9п, 35/ 18/7 жилий стан, перетерті стелі, хня вмнтована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 П, 34,5/17,2/8,3 ремонт, вмонт. хня. Ціна: 237800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 пов. 34/18/9 в.м. без ремонт . Ціна: 207500 рн Конта ти: (098) 747-21-75

Квартири в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, 2, 2,3- імнатні. Затишний район, арне план вання, дахова отельня. Най ращий вибір для тих, хто цінить я існе житло. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 2/9 пов. 48/29/8,8 в.м. с часний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 348600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

Кімнати в ртожит , в л. Льоно омбінатівсь а, 3 шт. Конта ти: 43-26-20

1- імнатн вартир , Пивзавод, в л. Корот а, 1/1Ц, 39/19/8, автономне опалення, без ремонт , висо і стелі, є земля. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/ 30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 385400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 1/2Ц, 37 в.м., автономне опалення, ремонт, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9п, 35/18/8.5, житловий стан, без бал он . Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 4/ 5 Ц,33/18/6, олон а,хороший ремонт, д шова абін а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, осметичний ремонт, мебльована. 1300+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , в л. Дворець а, 80 в.м., 4 імнати, це ляний, хороший стан, аз, вода, є можливість доб дови, 9.3 сот землі. Ціна: 680000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Гостин , в л. Га аріна, 1/2Ц., 18 в.м. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , пр. • Мир , 2/5ц, 44/30/6 в.м, не това,

бал он, ві на на 2 сторони, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 222-59-07

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 5Ц, 30/18/6, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2 імнати в ртожит , з можливістю переплан вання в 2- імнатн вартир , це ляний б дино , в л. Ніла Хасевича, нормальний стан. Ціна: 208 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імантн вартир , в л. Ст. Бандери, 2пов, вартира в хорошом місці. Жилий стан, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 399-86-25 2- імнатні вартири, в л. Костромсь а, 9/ 9П, 48/30/8, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , , п-т Мир , 5/5Ц., 45,6/ 29,6/6. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , авт. опалення, 8 пов., новоб дова, 56 в.м. Конта ти: (050) 507-06-90 2- імнатн вартир , в л . Київсь а 4/9 П, 50/30/8 . Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/п ві на. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а 8/9 Ц, 47/29,4/7,6, або обмін на 1 імнатн вартир + доплата Ціна: 315700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 8/9 ц, 48/30/8, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої 4 / 5 Ц, 75 в.м., автономне опалення, новий б дино , дизайнерсь ий євроремонт пар ов а ОСББ. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 590400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 2/5 Ц, 60/30/12. Автономне опалення, с часний євроремонт 2012 р, лоджія, с лопа ети, ві на в двір. Терміново. Ціна: 552000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 49/ 29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 Ц, 40,1/26,2/5,3, лічильни на вод , азова олон а, підвал, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 850-61-18 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9п, 47/ 29/7, с/в і хня плит а, бал он теплений, бойлер, дерев’яна столяр а. Ціна: 340 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9ц, ремонт, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 939-57-62 2- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н «Вопа », 48/29/8, ремонт, меблі, си налізація, вітальня, спальня. Терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 44/27/6 олон а, бал он зас лений. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 276000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 44/28/6, імнати прохідні, олон а, по леєні свіжі шпалери, новий нітаз, сантехні а, бр. двері, житловий стан, пор ч з пин а, 18 ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 43/ 29/6, 1 імната прохідна, житловий стан, броньовані двері, олон а. Ціна: 299 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4 ц, 43/26/6, житловий стан, р-н «Чай и». Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4, 45/28/6.5, житловий стан. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/9 п, 49/29/7, част ово ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 48 в.м., жил.стан, пл.ві на, плит а в с/в, това, о ремі імн., без бал она. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 48/29/7, житловий стан, (ч/ремонт), с/ плит а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2 переплановані імнати в ртожит , ламінат, пар ет, теплення, 41 в.м. Ціна: 152 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 ц, 49/30/7, житловий стан, о ремі імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 Ц, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9, 48/27/7, ремонт, нова плит а, лоджія зас лена, подвійні д бові двері, с/в роздільний, хороший підвал. Ціна: 388 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, по ращене план вання, імнати роздільні, 48/27/7.5, с/в роздільний, ремонт, лоджії зас лені, підвал. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 47 в.м., хороший ремонт, імнати о ремі. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 318160 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 Ц, 55,3/32,1/11,7, бал он. Ціна: 319800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а,1/5 Цх, висо ий цо оль, част овий ремонт, о ремі імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц, 63 м. в., після заб довни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5ц 46/29/6 роздільні імнати, ремонт, перетерто, нові тр би, нова сантехні а, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: до овірна . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 3/5ц, 45/ 29/6 хороший жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10. Після б дівельни ів, Новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 40/ 27/6, ремонт. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10Ц., 63 в.м., новоб дова, стяж а, шт ат р а, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 ц, 72/36/15. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 40/ 27/6, перетерті стелі, нова столяр а, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 5 ц, 50/32/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц., 42/27/6. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 44/ 29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, б дино 2004 ро , 1/5 п, висо ий цо оль, 60/45/7,5 перепланована (доб довані 2 імнати), ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 46/ 30/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 2/5, 60 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: 533000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., ремонт, МПВ, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 4ц, по ращене план вання, євроремонт, МПВ, олон а. Ціна: 401 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 42/26/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 516600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5, 52/ 34/7, част овий ремонт. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/ 28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 262400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/ 30/9, євроремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Га аріна,1/5-пов. 40/27/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 273900 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хороший стан. Ціна: 296000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Гвардійсь а 5/9 п, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 278800 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2Ц., 42/28,1/6. Потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, 43,7/29,3/5,5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 45/28/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 53/30/8, пар ет, столяр а, с/в плит а, вмонтовані меблі, терміново. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5 ц, 73/44/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 Ц, 51/30/8, поліпшене план вання. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц., 51/31/8,2. По ращене план вання. жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ц, 44/28/6, без бал она, жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 42/30/6, без ремонт , бал он, імнати прохідні. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/2Ц., 42/26/10. «Сталін а», автономне опалення, висо і стелі, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 Ц, 42/28/6, два бал она, с/в о ремий. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 ц, ремонт. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

+ 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа , 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/25/6.5, мп.ві на, осметичний ремонт, нова еле тропровод а, є бал он. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/31/6, євроремонт. Ціна: 348000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, р-н «Арсен», 4/5 ц, 74/40/15, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, част ово мебльована. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Коперни а 1/3ц, р-н пивзавод , 42/28/6.3, робиться євроремонт, автономне опалення, араж, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-20-23 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3 ц, 42/28/6.5, євроремонт, автономне опалення, піді рів підло и, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/3ц, 42/28/6.3, євроремонт, автономне опалення, без бал она, араж. Ціна: 311 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/ 28/6.3, робиться євроремонт, автономне опалення, тепла підло а, араж, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 781-94-41 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 1/5 Ц, 58/39/8. По ращене план вання. Пл. ві на, нова сантехні а, ламінат, підвал. Кімнати 23 в.м і 16 в.м. Бал он зас лений із підвалом. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 Ц, чеш а, перетерті стелі і стіни, замінена столяр а, тепловий лічильни на під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 46/29/5, о ремі імнати, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 311600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/8.5, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9, 48/ 29/6, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 385950 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5ц, 45/28/6, євроремонт, ім. прохідні (можливість переплан вання). Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 48/27/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5Ц.,43/28/6. Ремонт, ізольовані імнати, шатровий дах, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 2- імнатн Ц, 49,5/30/8 житл. стан., вільна, отова до продаж . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 52/30/8, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9/ ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а , 1/2 Ц, 42/27/6 в.м, пласти ові ві на. Ціна: 256000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9ц, 51/30/8, по ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 26, 7/9 П, 49/30/8, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Коновальця 2/9П, 48/29/8, ремонт, ві на та бал он м/п. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9ц, новоб дова, 50 м. в., хороший євроремонт, імнати о ремі, мпв. Ціна: 52000 тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, (Бояр а), 5/9 п, 48/29/7, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096)384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 475600 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П., 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 272000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 45/28/6.5, с часний євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, чеш а, 52 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067)364-04-64,(067)343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц, 45/30/5,2, с часний ремонт, о ремі імнати. Ціна: до овірна . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц., 44,2/30,3/5,5. Ремонт, дах зроблений. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євроремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 44/31/ 6, звичайний житловий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, «по ращене», 1/5Ц, 56 м. в., жилий стан, бал он, Ціна: 45000, тор Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/3Ц., 42/28/6. Перепланована, о ремі імнати, осметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 6/9П., 49/29,9/8. Євроремонт, бойлер, меблі. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 4/9 п, хороший жилий стан. Бойлер, 2 лоджії. Ціна: 302,950 Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 48/30/6, житловий стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5Ц, 48/30/6, жилий стан, підвал. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49 в.м. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 П, 49/29/8, з апітальним ремонтом, перетерті стелі, пар ет, бал он зас лений металопласти ом та обшитий ва он ою. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 п, ооперативний б дино , МПВ, нова столяр а, теплений бал он, нова сантехні а, хороший ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/31/7, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 П, 48/28/7, осметичний ремонт. Ціна: 299300 рн. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 50/30/8, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 863-42-89

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 1/9 п, 45/29/6, осметичний ремонт, мп.ві на, броньовані двері, лічильни , бойлер, ахель, мнати не прохідні. Ціна: 260000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, євроремонт, част ово мебльована, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, ремонт. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П., 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9Ц., 49/28/7,5. Новоб дова, ремонт, шафа- пе. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 49,2 в.м, хня 7 в.м, 4 пов., хороший стан, санв зол роздільний, є бал он. Ціна: 294400 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 2/ 5 Ц, 41/28/6, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10 П, 48/30/8 ремонт, або обмін на 4-5-ти імнатн вартир + доплата. Ціна: 311600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 10, 49/29/8, хороший раєвид, м/п ві на, без посередни ів, власни .. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 597-01-01 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9П, 49/30/8, с часний ремонт, вмонт. хня, нова столяр а. Ціна: 344000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 9/9 п, 51/-/9, єврорем., імн.о ремі, вел. оридор, лоджія в пласт. тепл., бойлер, пл.ві на, дах пере р. Ціна: 284000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц, 49/31/8.2, ремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 61/37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц., 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 5Ц, 45м. в., о ремий вхід в б дин , призначення – під офіс або житло, авт.опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Ціна: 49000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5Ц, 47/30/6,5, жилий стан, чиста, осметичний ремонт, доб дований бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18,(066)048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 4 / 5 Ц, 49/29/8 ремонт, ві на в двір, лічильни и, бал он. Терміново. Ціна: 408000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/ 29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 49/29/7, ремонт хороший, МПВ, бойлер, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5-пов. 42,5/26/5,4 в.м. о ремі імнати, ремонт. Ціна: 307100 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 50/30/8, потреб є ремонт , с/в о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 2/5 ц, 40/26/6, о ремі імнати, не ова, житловий стан. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, центр, 48.3/30.8/8.2, с/в 3.7 в.м, оридор 4.8 в.м, ремонт, олон а, 5 пов., це л.б д. Ціна: 43000 тор . Конта ти: (096) 418-15-34

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а 3/9ц, 47/28/7 зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 9/14 Ц, 48.7/26.3/-, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 34200 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5ц, «чеш а», 52/30/7, МПВ, вмонтована хня, ремонт, бал он зас лений. Ціна: 418 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/9. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/5 Ц, 50/30/8, євроремонт вмонтовані меблі, нові ві на, столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення. Можливий редит.Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028

2- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 4/ 5 ц, 47/28/6, хороший с часний ремонт, меблі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, пивзавод, 47/31/7, євроремонт, олон а, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59

НОТАРІУС

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/14, 50/30/8, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 54/ 36/8. Ремонт, пар ет, столяр а. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа , 5/5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 262400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о 1/ 5-пов. 43,4/28/6 в.м. осметичний ремонт, висо ий цо оль лоджія. Ціна: 319550 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 78/40/15 автономне опалення с часний євроремонт, «під люч», вмонтовані меблі. Готова до продаж . Ціна: 544000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/3 Ц, 42/24/6,1, ізольовані імнати. Ціна: 254200 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 ц, 73/36/14, ремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 50/ 29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 3/5Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Ціна: 420000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 Ц, 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 6/14 ц, 67.2/38.8/8.4, ремонт. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 пов. 45/28/6 в.м. житловий стан. Ціна: 264000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 пан. б д., 49/29/8, ремонт, терміново. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/ 30/9, част овий ремонт. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, П, това, хороший жилий стан, пар ет, м/п ві на, подвійні броньовані двері, зас лений бал он, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, (м-н Атлант), 2/5 ц, 44/28/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 73/45/14, ремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/14ц, 50/30/8, «чеш а», част овий ремонт, МПВ, лічильни и, вели ий бал он, терміново. Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 1/5 ц, 43/28/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 12/ 14Ц., 49/27/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/ 25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а «Атлант», 2/5Ц, 42/30/6, МПВ, теплена, о ремі імнати, жилий стан, 2 бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/6ц, 73/38/14, новоб дова, ремонт, автономне опалення, 2 зас лених бал они, підло а з піді рівом, дерев’яні між імнатні двері. Ціна: 566 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 49/29/8 в.м, ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Енер ети ів, 1/2, 47 в.м., є лоджія, по ращене план вання, в хорошом стані. Ціна: 303400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, новоб дова, 73/44/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 Ц, євроремонт, вмонтовані меблі, мп. ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Терміново. Власни . Ціна: 428000 рн. тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/5 пов, 41/26/6 в.м. 2 бал она, жилий стан. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця новоб д. 4/5 Ц, 72/36/14, авт.опал., ремонт. Ціна: 565800 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

№46 від 28 листопада 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 49.2/ 29.6/7, панель, МПВ, осметичний ремонт, о ремі імнати, д ш, с/в - новий ахель, ламінат. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 48/29/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 49 в.м., част овий ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (099) 488-23-44 (096) 109-47-21 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 49/28/8, житловий стан. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/9 п, 49.2/29.6/7.1, євроремонт, пл.ві на, ламінат, бр.вхідні двері, нова сантехн., столяр а, бойлер, ліч., є підвал, не това. Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 57, 82/ 40/14, новоб дова, лічильни и на аз, вод , еле троенер ію. До менти отові до продаж . Терміново. Можливий редит без довід и про доходи. Ціна: 468000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Олеся, 4/5Ц., за альна площа 50,4, «чеш а», жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 П, 49/ 29/8. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9П, 48/ 30/8, не това, хороший стан, лічильни аз . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 2/5 ц, 46 в.м., перепалнована, ртож., приватизована, імн.о ремі, хороший жилий стан. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, Р-Н ПИВЗАВОДУ, 1/5 Ц, 41.6/29.2/7. ЦІНА: 30000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а (Бояр а), 2/9 Ц, 44/25/7, ремонт, перепланована. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а 4/9 ц, 60/36/9. Ціна: 388000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 2/ 9 ц, 44 в.м., хня 12 в.м., євроремонт, бойлер, с/ о ремо, хня-ст дія, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9Ц, 47/29/5,5, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 278800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 3/4 Ц, 56/30/8,2, ремонт, олон а, бал он. Ціна: 467400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 47 в.м., з ремонтом, автономне опалення, 2 поверх, можливо під офіс. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, без ремонт . Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 43/28/ 6, без ремонт , центр міста. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5, 43/25/6, без ремонт , дах пере ритий. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№46 від 28 листопада 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 42/30/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1 пов, прохідне місце, 43/28/6 перетерті стіни, мпв. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 Ц, 47/30/6 олон а імнати ізольовані без ремонт . Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43/28/6, олон а, «хр щов а», без ремонт , дах новий, пере ритий. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 341-82-06

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Польова, 42 м. в., жилий стан, о ремі імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 40/27/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 43/28/6 МПВ, житл. стан, реальний продаж. Ціна: 303400 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Польова, 42/27/ 6.5, МПВ, нові вхідні двері, хороший житловий стан, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5, 42/ 26/6, осметичний ремонт, 2 бал они, м/ п ві на, лічильни и. Ціна: 268000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5Ц., 42/28/6,5. Хороший стан, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Польова, 50 в.м., .жилий стан, два бал она. Ціна: 262400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3 ц, 42 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4ц, 50/ 30/8, хороший стан, без бал она, олон а. Ціна: 397 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц,»сталін а» жилий стан. Ціна: 397700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4 ц, 44/25/9, хороший житловий стан, імнати прохідні. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4ц, «сталін а», ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 775-40-44

2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3Ц., 42,6/29,5/5,6. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4Ц, 60/ 31/10, МПВ, амін, пар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9П, 49/ 30/7,3, хороша осмети а, вмонтована хня, лічильни и води. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5ц центр сталін а, 52/33/7 жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 49/ 29/8, пор ч дитячий садочо , ш ола. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц., 50/ 27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 49/ 29/8, хороший стан, перетерті стелі і стіни, нова столяр а, плит а на хні на стінах і на підлозі, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 29/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 295200 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9П, 49/ 29/8, жилий стан. Ціна: до овірна . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9 П, 55/ 30/9, осмети а. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9, 49/ 28/8, без ремонт . Ціна: 265600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 47/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Р сь а, 5/5 ц, 52/ 32/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/ 3ц, 45/28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 360800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери 1/5 пов. 42/27/6 в.м. м/п ві на, част овий ремонт. Ціна: 278000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6 ,5 в.м., хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 46 м. в., хороший ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 4/9 Ц, 57/30/8, ремонт, вмонтовані меблі, лічильни и. Підвал. Ціна: 408000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 ц, 52/33/8, житловий стан. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 56/31/8 лоджія,бал он, вільна. Ціна: 418200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9Ц, 50/31/8, свіжий євроремонт, перепланована, вмонтована хня, 2 бал они обшиті, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Свободи, 3/5Ц., 42/28/6. Автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр), 2/5 Ц, 42/28/5, олон а. Без ремонт . Ві на в двір. Терміново. Ціна: 256000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна , 8/9 Ц, 49/29/8 в.м., ліфт працює , хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Соборна 5/5 пов. 50/30/8 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 323700 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 50/28/8 імнати о ремі, жилий стан, нова олон а, нові вхідні двері. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 52/30/8, Ц, автономне, індивід альне опалення, поліпшене план вання, євроремонт. Ціна: 360000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 53/30/ олон а, підвал, осметичний 13, ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 Ц, 51/24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9ц, 57/ 31/11, без ремонт , лічильни и на вод , бал он незас лений. Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, м-н. «Мілан», 3/5 ц, 51/30/7, о ремі імнати, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 50/30/8, чеш а, о ремі вели і імнати, хороший житловий стан, нові тр би, олон а, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 50/30/7, чеш а, б/з, автономне опалення, МПВ, броньовані двері, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 50/ 30/8, це ла, осметичний ремонт, пар ет, ладов а. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/ 5Ц., 41/28/6. жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/4 ц, 50 в.м., броньовані двері, житловий стан, с часна плит а. Ціна: 384000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 2/ 5ц, 45/31/6, роздільні імнати, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6, імнати о ремі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 46/30/6,5 хороший стан. Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5Ц, 45/31/6. Жилий стан, не това, о ремі імнати, сонячна, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 45,7/27,5/6,1, звич.стан, това, п ста, б/з. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 ц, 43/28/6, не това, МПВ, пар ет, с/ в-плит а. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, біля «Ма ната», 2/5 Ц, 46/28/6. О ремі імнати, роздільний санв зол, олон а. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 2/5ц, 47/30/6, санв зол о ремо, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі, ві на двір, є олон а, потреб є ремонт , пор ч з пин а, ма азин, апте а, є підвал. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/ 5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 381300 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , Калнишевсь о о, 5/5 пов. 46/31/7 в.м. ремонт. Ціна: 324000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Черня а новоб дова, 60/36/9, після б дівельни ів. Ціна: 369000 рн., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , п-т Мир , 5/9Ц., 60/ 36/10. Жилий стан, ремонт на хні. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 10/10Ц, 62 в.м., новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/30/ 6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3 ДОС, 30/ 22/7,2, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/9 п, 48/29/7, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5 Ц, 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 288000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , Пивзавод, 3/3Ц, 50/33/ 7, автономне опалення, МПВ, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 42/ 22/5,7,жилий стан,бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, 46/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, імнати ізольовані. Ціна: 292000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 41.5/28/6, імнати прохідні, стіни і стелі перет., олон а, нові вхідні двері, б/з, дах-шифер. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 42/30/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, біля Ма ната, 2/5 ц, о ремі імнати, без ремонт , олон а, ві на в двір, бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 42/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, центр, 3/3 ц, затишний двір, бал он, житловий стан, ві на в двір, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 42 м. в., без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери,1/ 5Ц, 42/27/6, част овий ремонт ,без бал он . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/ 2Ц, 48/36/6, а/о, вмонтована хня, висо ий цо оль. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц., 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 426400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/7 ц, 57.7/349, євроремонт, автономне опалення, висота стелі 3.65 м, олон а, бойлер, теплений дах. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 п, 49/29/9. Ціна: 280000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/9 ц, 58/34/-, ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 п, 50/30/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 48/29/7,5. Жилий стан, ремонт ванній. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 П. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П., 48/29/7. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9П, 48/30/8, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 49/29/8, осметичний ремонт. Ціна: 284000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 5/5 Ц, 51/30/9, чесь ий прое т. Я існий ремонт, апітальний ремонт дах , нова олон а, шафа- пе, вмонтована хня, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 48/29/ 7, панель, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3 ц, 45/29/8,7, ремонт, пл.ві на, ламінат, хня-плит а, в+т, б/нез, араж, підвал, авт.опал., імн.прохідні. Ціна: 304000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/ 3Ц, 42/28/7, автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 48/30/8, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9 п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9п, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджия зас лена. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5, Ц, Жилий стан, 44/29/6. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/ 28/6, осметичний ремонт. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 44/ 29/6, біля отелю «Мир». Ціна: 288 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44/ 30/6.2, житловий стан, не това, бал он не зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 45.5/ 26/6.2, не това, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пр. Мир , 7/9 Ц, 70,4/ 34/9, жилий стан. Конта ти: (097) 412-36-49 2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/ 6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5 ц, 44/ 30/6 в.м., житловий стан, не това, бал он, олон а. Ціна: 298000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 42/30/ 6, імнати на дві сторони, без ремонт , не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 44/ 30/6, олон а, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5 ц, 42/ 26/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , пр.Мир , 44/27/6 Ц, олон а ремонт, бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 288000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , р-н «Малят о», 6/9ц, 52/29/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/ 9ц, 47/28/7.6, по ращене план вання, житловий стан, част овий ремонт. Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, Ц, хороший ремонт, бал он, м/п ві на, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 298-43-77

2- імнатн вартир , в л. Театральна, 45/ -/9, нова сантехні а, ламінат. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, «Стожари», 4/14 ц, 51/27/8.3, ремонт в імнатах, терміново. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , р-н. автостанції «Чай а», 73/40/14 новоб дова, індивід альне автономне опалення, с лопа ети, зроблені стелі, б дино зданий в е спл атацію 2009 р. Терміново. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/ 37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9п, 47.6/28.5/6.6, част овий ремонт, бал он, МПВ, терміново. Ціна: 258 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , Радіозавод, 63,2/35/ 9, новоб дова, стан від б дівельни ів, автономне опалення та аряче водопостачання. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 399-86-25

2- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/6 ц, 73/36/ 15, індивід альне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , центр, 2/3ц, 45/28.5/ 9, добротний ремонт, автономне опалення, МПВ, ламінат, столяр а з дерева, перетерті стіни, стелі, с/в плит а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 525-71-68

2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10 Ц, 73/37/10, стан після б дівельни ів. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, ЗАГАЛЬНА 72.9 КВ.М., ЖИТЛОВА 36.5 КВ.М, 10/10 Ц, НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Тра торна (новоб дова) 5/5 пов. 60/32/8 в.м. житловий стан. Ціна: 480000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 53/29/ 8.6, панель, хороший осметичний ремонт, нові вхідні двері, меблі в хні та вітальні. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 П, 53/30/8. Ціна: 276000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П., 53/29/8,6. Ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Чебишева, 2/9 п, хороший осметичний ремонт, пар ет, не това, сонячна, затишний двір, р-н 12 ш оли, меблі. Є тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/5 ц, 73 в.м., новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5Ц, 43/ 28/6, не това, імнати «розпашон ою». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , центр, 2/5 ц, євроремонт, імнати ізольовані, бал он зас лений, с/в о ремо, підло а-ламінат, хня-плит а, с/в плит а, ві на в двір. Ціна: 380000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , центр, 3/10, 66 в.м, новоб дова, част овий ремонт, ч дове план вання, отельня, лічильни и, поблиз соц. стр т ри, пар , терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л.Соборна 2/5 Ц, 75/ 40/9 олон а, житл. стан. Ціна: 615000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/5 ц, 52/ 33/7, «сталін а». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

НЕРУХОМІСТЬ РІВНЕНЩИНИ

2- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 3/5 ц, 42/27/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 2- імнатн вартир , в л.Черня а, 1/9Ц, 64/ /12, а/о, лічильни и, зас лений бал он. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 2- імнатн вартир , Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт , 2 імнати, мпв. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Д бенсь а 2/9 п, 54/30/ 8 жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , ЖК «Гетьман Ви овсь ий», різні. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

CREDO.RV.UA. КОНТАКТИ: (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (050) 435-35-03

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

9

3- імнатн вартир , в л. • О.Д ндича, 5/5ц, «чеш а», 63.8/

40.7/8.3, м/п тр би, пл.ві на, лічильни и, житловий стан, дах пере ритий єврор беройдом, 2 бал они, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 754-02-85

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 59 в.м., о ремі імнати, натяжна стеля, с часний ремонт, хня-ст дія. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3,4,5- імнатні вартири. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua 3- імнатн в артир , Демидів а, 50 в.м., 1/2 ц, надвірні б дівлі, ремонт, ціна до овірна. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 914-53-42, (097) 854-82-97 afonina@yahoo.com 3- імнатн варир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 75/-/14, о ремі імнати, ванна 8м. в., перепланована. Ціна: 416000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 3- імнатн вартир , Біла Криниця, 2/2 Ц 44,6/29,3/7 авт.опал.,ремонт. Ціна: 246000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , Бояр а, 6/10П., 66/40/ 9. Хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в це ляном б дин , в р-ні 12 ш оли, в л. Київсь а, нормальний стан, 71/40/9,8, по ращено о план вання. Ціна: 488 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л . В.Дивізії 3/5 Ц, 68/39/10. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 853-93-59, (067) 681-36-35 3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а 8/ 9 п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 6/9 п, 67/42/9, о ремі імнати, нова столяр а. Ціна: 440000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/ 9 П, 64/9 в.м, хороший стан, є 2 зас лені бал они, льох. Поряд автостоян а. Ціна: 352 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5Ц, 60/ 37/8, хороший стан, пар ет, перетерті стелі, нова олон а, є араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 3/9 П, 62,7/37,4/12 ремонт. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан, лічильни и на вод , зас лена лоджія. Ціна: 364 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан, лічильни и на вод , зас лена лоджія. Ціна: 364 900 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 п, 66/40/9, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 П, 70/40/11 в.м, хорошом стані. Ціна: 352000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імн. Квартир в центрі міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імнатн вартир в центрі міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 Ц, 95 в. м, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 п, 65/39/9, нові шпалери, ліноле м, стелі перетерті, двері МДФ,МПВ, бал он заслений. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9п, 63/38/8, ремонт, лічильни и на вод і опалення, лоджія і бал он зас лені. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 418200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 8/9п, 64/ 38/9 лоджії 2, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії р-н «Арсен », 7/9 П, 62/37/9 арний житл. стан. Терміново. Ціна: 352600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 66/ 39/9, хороший осметичний ремонт. Зас лена лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 66/ 44/9, жилий стан, перетерті стелі, дві лоджії, підвал, лічильни и. Ціна: 5до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 62/ 37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/8п, 65/ 40/9, ремонт, МПВ, лічильни и. Ціна: 373 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№46 від 28 листопада 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5-6 поверхи, 113 в.м., індивід альне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10 Ц, 63/38/9. Зроблений осметичний ремонт, перетерті стелі, дерев’яна підло а, зас лені лоджії. Є ладов а, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 П, 65/36/9, жилий стан, м/п ві на, вмонтована хня. Ціна: 311600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 П, 65/40/9, част овий ремонт. Ціна: 300000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 63/37/9, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, житловий стан, ліфт працює. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, Арсен, 7/10 ц, 61/40/9, новоб дова, с/ о ремо, імнати о ремі, 2 бал она. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 пов. 66/39/9 в.м. не това житловий стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10п, площа 62.7 в.м, осметичний ремонт, МПВ, 2 зас лених бал она. Ціна: 311 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9, 68/40/10. Част овий ремонт, столяр а нова, с лопа ети, бал он зас лений. Ціна: 360000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 7/9 Ц, 70/40/10, с часний дизайнерсь ий євроремонт. Вмонтовані меблі. Ціна: 560000 рн. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/ 9 П, 64/37,5/9 без ремонт . Ціна: 307500 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/10 Ц, 99/58/12 новоб дова автономне опалення . Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит без довід и про доходи. Ціна: 564300 рн. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40, (066) 859-33-27

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 63/40/9, 2 лоджії, зас лені, імнати о ремі, пар ет, лічильни и, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/10 ц, 71/42/11, зал прохідний, хороший житловий стан. Ціна: 516 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 66/40/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 п, ремонт, бал он обшитий, пар ет. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 П. Конта ти: (097) 224-16-35

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9П, 66/40/8, бойлер, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 64/39/ 10, хороший ремонт, перетерті стіни та стелі, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5ц, за . площа 58 в.м, не това, хня з однією імнатою з’єднана, вмонтована шафа- пе, апітальний ремонт. Ціна: 418 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П., 63,5/39/9. В чорновом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+ 10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а,1/9 пов. 66/39/9 в.м. част овий ремонт, підвал. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 56/ 40/6, жилий стан, това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 5/ 5Ц.,63,8/40,7/8,3. По ращене план вання, част овий ремонт, дах пере ритий єврор беройдом, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц., 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Д ндича. меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн.+КП Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, це ляний б дино , за альна площа 52 в.м, нормальний стан, пар ет. Ціна: 388000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, с часний ремонт в спальні, хні, оридорі. МПВ, зас лений та теплений бал он, ламінат, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/5 ц, по ращене план вання, без бал она, нова олон а, тр би замінені. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 49/32/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Цх, 49/34/6,1 імната прохідна, олон а, 2 підвали. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 вартир , в л. Відінсь а, 3- імнатн новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 52/ 34/7, осметичний ремонт. Ціна: 385400 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 52/ 34/7, ремонт, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 56/ 38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 52/ 34/7, ремонт, зас лений бал он, підвал, сонячна сторона. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о,1/5 Ц, 63/42/6, «чеш а» жилий стан. Ціна: 328000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (12 ш ола), 5/14Ц, 65/38/7,6, ремонт, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а 6/9 Ц, 66/39/9. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 Ц, 42/29/6, пласти ові ві на, жилий стан, терміново. Ціна: 232000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 55/ 39/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/9 ц, 63/ 39/8.5. Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/2Ц, 44/30/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 48 в.м., б/з, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 352600 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48 в,м., олон а, бал он зас лений,. жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48/ /5, жилий стан, това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/5 ц, 60/ 36/8. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09 3- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 2/3 ц, 56.2/ 36/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 63/37/9, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 65/37/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/43/9, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5ц, 65/ 38/7.5, хороший стан, д бовий пар ет, вмонтована хня. Ціна: до овірна . Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 382500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/14 Ц, 68/39/9, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н Автова зал , 67/40/9 П. бал он лоджія зас лені, пар ет, імнати ізольовані, підвал. Ві на в двір, пор ч ш ола та дитсадо . Ціна: 284000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н лі арні, 2/2 ц, житловий стан, нові вхідні двері, тихий двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н. автово зал . 2/9 п, 68/39/9, звичайний стан, ві на в двір. Ціна: 328000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц, 64/38/10, жилий стан, пар ет, зас лена лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5 ц, 86/47/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КЛЕШКАНЯ, 1/2 Ц, 75.8 КВ.М., РЕМОНТ ЗРОБЛЕНО 3 РОКИ ТОМУ, АГВ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 240-08-83 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 75/45/13, олон а, євроремонт, с лопа ети, не това, ві на в двір. Ціна: 440000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, Ц, 56//5,5, жилий стан. Ціна: 344400 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и 4/5 Ц, 146 м. в., авт. опал. Ціна: 984000 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 54/38/6, ремонт, аряча вода цілодобово, нова вмонтована хня, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 9/9 Ц, 65/39/7, «чеш а» жилий стан, м/п ві на, два бал они, лічильни и. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 П. Хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 9/9 П, 67/39/9. ремонт, зас лені бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 9П., 62/38/9. хороший стан, бал он з підвалом. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/ 14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 Ц, 101/50/15, автономне опалення, с часний євроремонт 2012р.під люч , вмонтовані меблі. Готова до продаж . Ціна: 920000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 68/40/10, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 10 ц, 61 в.м. Ціна: 400000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, МПВ, нові двері, това, є технічний поверх,бал он зас лений, теплений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. непрохідні, по ращ план в. Ціна: 377200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 2/9 П, 64/39/9, затишний двір, пор ч дитячий садочо , ш ола № 12. Ціна: 340 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 2/9 пов. 66/39/9 в.м. хороший жилий стан. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 7/9 П, 64,5 м. в., ремонт, хня-ст дія. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 672400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9 пов., 68 в.м, осметичний ремонт, м/п ві на, лоджія, бал он, можливий обмін на дві 1- імнатні вартири, або одн 1- імнатн з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Мельни а 3/10П, 79,5/39,5/9, хороший жилий стан, м/п ві на, 3 лоджиї, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , в л. Мельни а 4/10 Ц, 62 м. в., ремонт, автономне опалення. Ціна: 475600 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а 5/9 ц, 64/39/10, жилий стан, не това, нові шпалери. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 344400 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/ 10П., 79,5/50/9. Хороший стан, зі встав ою. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9Пн, хороший стан, с/в плит а, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 Ц, 63/38/9. Автономне опалення, підвісна стеля, с часний ремонт, вмонтована хня, пл. ві на, пос домий а, дві лоджії. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10ц, 62/36/8, с часний ремонт, автономне опалення, підвісні стелі, МПВ, хня-ст дія, вмонтована хня, 2 лоджії зас лені. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир ц, 61/39/9, част сантехні а, 2 бал до овірна. Конта ти:

, в л. Мельни а, 5/10 ово ремонт, нова она зас лені. Ціна: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, омет.ремонт, 68 в.м, 3 бал они. Ціна: до овірна Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 П, осметичний ремонт. Є 3 бал они, ванна, т алет о ремо, біля «Трі мфа», поряд дитсадо , ш ола, стоян а. Ціна: 340000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10 п, 78/47/10, зі встав ою. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9/п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10 п, 66 в.м., ремонт, перетерті стелі, пар ет, пл.ві на, ламінат в 1 імн, можливий обмін на 2- імнатн + доплата 10 тис. Ціна: 376000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9п, 62/38/9, житловий стан, бал он, підвал. Ціна: 344 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 5 ц, новоб дова, 70 в.м., повністю євроремонт, автономне опаленняю Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а «по ращене», 1/5Ц, 68 в.м., висо ий цо оль, 2 бал они, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9 п, 66/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9П, 66,7/39/8,6, осм.рем. Ціна: 324000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 9п, 66/39/8.6, 2 зас лених бал они. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П., 64/40/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 5/5 пов. 69/42/8 в.м. м/п ві на осметичний ремонт. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 155800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова 5/9 Ц, 60 /37/ 9,4, авт.опал. Ціна: 459200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц., 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 67/39/9, бойлер, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 66/37,9/5, панельний б дино . жилий стан, є два зас лені бал они, терміново. Ціна: 344 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Ц, 62/48/5,5, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц., 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 304000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 5Ц., 60/37/9. Дві імнати в хорошом стані, хня та оридор - під ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 3/5 ц, 65/45/8.5, ремонт, меблі. Ціна: 508400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5 ц, 60/47/6, ремонт, МПВ, бал он зас лений, с/ о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5Ц, 61/47/6, ремонт, нова столяр а, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, 66/39/9 в.м. житловий стан, на хні зроблений ремонт. Ціна: 352000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, не това, броньовані двері, перетерті стіни, стелі, хороший стан. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 48.9/33/6. Ціна: 348500 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9 Ц, 69/46/10, ремонт, мебльована, два вели их бал она. Ціна: 504000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9ц, 69/40/10, по ращене план вання, зас лені бал он та лоджія, євроремонт, вмонтована хня, мебльована. Ціна: 549 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ЗАГАЛЬНА 60.8 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.5 КВ.М. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 ц, 60/40/8, житловий стан, 2 лоджії. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9п, 70/35/9, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 336 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 ц, 77/ 46/12, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 ц, 77/ 46/12, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 4/9 п, 67/ 40/9, хороший стан, броньовані двері, мп.ві на. Ціна: 344000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 475600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 Ц, автономне опалення, ремонт, сарай + араж. Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/4ц, 65.5/41/10, потреб є ремонт , без бал он . Ціна: 463 300 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 4/4 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 332000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 1/ 9П, 63/39/9, хороший добротний ремонт, одна імната перепланована збільшена за рах но бал он , лоджія, Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 352600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П хова, 64/39/9, л- и, бойлер, хороший стан. Ціна: 360 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/56/10 житловий стан, об омів а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 8/9 ц, 61/39/9 в.м. ремонт. Ціна: 520000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2, 87/ 64/9, вартира без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/ дер, 87 в.м., без рем.2вих. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9П, 63/39,5/9, хороший жилий стан, , м/п ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Новодвірсь а, 2/2 Ц, 29/16/6, автономне опалення. Ціна: 172000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц, 62/38/9, поліпшене план вання. Ціна: 372000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ РАЗОМ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 60/37/9, част овий ремонт, лоджія та бал он, с/ о ремо, б дино в дворі. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 57, 82/ 45/10 новоб дова автономне опалення . Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит. Ціна: 488000 рн. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 492000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 69/42/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-84-57, (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9П, 67/39/9, ремонт, пар ет, не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 53/38/5,8 в.м. част овий ремонт. Ціна: 424000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Набережна, р-н продовольчо о р- , 2/5 ц, 50/34.5/6, ремонт, без бал он , підвал. Ціна: 369 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5Ц, 60/43/6, жилтовий стан, одна імната прохідна, ліч. на аз, вод , підвал, ві на двір. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 Ц, 58,7/39/5,5, осметичний ремонт, м/п ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 4/9 пов. 66/39/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5ц, площа 70 в.м, хня 8 в.м, житловий стан, лічильни и, бойлер, броньовані двері. Ціна: 537 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 4/ 9 П, 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 312000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 598600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 68/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 448000 рн. Конта ти: (098)259-40-38,(066)986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери 4/5 Ц, 56/36/6. С часний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 320000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/5 ц, 68/40/10, 2 лоджії, висо ий цо оль. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 70/40/10.5, євроремонт, 2 бал они зас лені. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шильниць ої, 5/9, 70/40/10 євроремонт . Ві на в двір. Ціна: 600000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна 3/5 Ц, 67/40/8,5. Част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 487-32-88 3- імнатн вартир , в л. Соборна БОС, 4 пов., 48 в.м, житловий стан, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4, 79,2/ 50,5/8,3, центр міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 Ц, 68/41/9, чеш а, бал он, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 54/49/6, «хр щов а», житловий стан, нова олон а, с/в с місний, бал он зас лений. Ціна: 451 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9П, 66/40/9, нормальний житловий стан, є бал он, лоджія, зас лені. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5, 70/ 40/10, автономне опалення, євроремонт, ві на в двір. Або обмін на 2-х. ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37


3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 58/40/7. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9п, за .площа 67 в.м, хня 9, бал он і лоджія зас лені, без ремонт . Ціна: 348 500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9П., 63/40/9. Ремонт. Ціна: до овірна . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 3/5 Ц 57/39/6 арний житл. стан, 369000 рн, тор . або обмін на 3-х імн. в ЦБ С.Кр шельниць ої Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 ц, 54/39/6, ві на в двір, олон а. Ціна: 316000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

3- імнатн вартир , в л. Черновола, 3/ 5Ц,ремонт, араж ,Терміново!. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 61/45/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , Городище, 5 м від Рівно о, 53 в.м, всі зр чності, автономне опалення, є місце для аража. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 927-47-41

3- імнатн вартир , в л. Черня а 8/9 Ц, 146,5/129,8/69/9, дворівнева, після б дівельни ів. Ціна: 697000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, това, б/р. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , Городо ,1/2Ц, жилий стан, 46/28/5,5, о ремі імнати, можливість доб дови, ділян а пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 58.7/-6, висо ий цо оль, без ремонт , без бал она, нові ві на, нова сантехн., одна імната прохідна, одне ві но на доро . Ціна: 332000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 62/38/14 в.м., по ращене план вання, євроремонт, хня ст дія. Ціна: 520000 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, 60/35/6, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5 Ц, 72/10,5, осметичний ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (066) 635-00-55 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5/ 9ц, по ращене план вання, 66/39/9, МПВ, 2 бал они, ремонт. Ціна: 500 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. О.Телі и, 3/9 П, 64/39/9, два бал она, затишний двір. Ціна: 320 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , р-н. Льоно омбінат , 2/5 ц, 62/40.6/9.3, осметичний ремонт, імнати ізольовані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 55/38/6. Потреб є ремонт , порожня. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Чехова 3/9 Ц, 67/ 38/7,5 . Ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

3- імнатн вартир , центр, в л. Остафова, 3/4 ц, 58.3/40.6/7.7, лічильни и, житловий стан, вмонтована хня, підвал, двір, сад, стоян а, без посередни ів. Конта ти: (097) 125-82-84

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4 поверх, 55/40/5, част овий ремонт, ві на в двір, або обмін на 2х. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 56 в.м., хороший жилий стан, пл.ві на, 1 імн. без рем., о ремі імнати. Ціна: 380000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , Ювілейний, 5/5ц, 58/ 42/5, дах ап.ремонт, бал он зас лений, лічильни и на вод . Ціна: 332 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/ 5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 60/36/6, імнати ізольовані, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 57/42/6, жилий стан, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 62 в.м., всі пере ород и зайняті. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8, по ращене план вання, хороший стан, бал он і лоджія зас лені. Ціна: 385 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери,»по ращене» 5/5Ц, 61/38/8, лоджия та бал он зас лені, жилий стан, с ха, з дахом проблем немає. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 508400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 П, 65/36/9, осметичний ремонт, є бал он, лоджія. Ціна: 410000 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 /11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/9 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 9 Ц 72/40/10 ремонт. Терміново. Ціна: 468000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 9ц, МЖК, 64/39/8 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, за .площа 46 в.м, хня 6 в.м, євроремонт, МПВ, імнати о ремі. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5ц, за .площа 46 в.м, хня 6 в.м, імнати о ремі, євроремонт, МПВ. Ціна: 385 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц., 46/32/6. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9ц, 68.8/38.2/8.4, по ращене план вання, без ремонт , вели а лоджія. Ціна: 418 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9ц, 91м. в., євроремонт, МПВ, 2 лоджії зас лені Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 60/40/9, потреб є ремонт , МПВ, 2 вели их бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Тиха, 7/10, 82,9/ 50,5/10,4. Район центр , вартира здана в е спл атацію 2008р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 П, 68/45/9, жилий стан. Ціна: 356700 рн. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 п, 72/41/9, не това, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9-пов, 68/45/9, житловий стан, не това. Ціна: 348000 рн, тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9П., 72/40/9. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 п, 66/39/8, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 1 пов., П, 63 в.м, осметичний ремонт, нова хня, 2 лоджії. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 62/39/ 9, 2 лоджії, ремонт. Ціна: до овірна . Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 П, 65/36/9,.жилий стан. Ціна: 393600 рн, тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 533000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 Ц, 80/ 40/12. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 336200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, р-н 12 ш оли, 2/9 П, перепланована, вели а ванна імната 12 м. в, ремонт. Пл. ві на, ламінат. Два зас лених бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/ п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 303400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9 п, 65/35/9. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 976-07-97, (050) 928-36-09

3- імнатн вартир , в л.С. Кр шельниць ої, 2/9Ц., 64/39/9. Потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Тиха 4/9 Ц, 84/ 49/10, новоб дова, елітний євроремонт , автономне опалення, вмонтовані меблі, поб това техні а . Домофон . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 528 000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9 п, 78 в.м., бал он не зас лений.жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 9п, 67/39/9, арний стан, 2 лоджії, лічильни и, МПВ. Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 565800 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 66 в. м., част овий ремонт, 2 бал они, хороший стан вартири. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 70/35/ 9, панель, бойлер, лічильни и, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2 поверх, це ляний, автономне опалення, євроремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Вербова, 10/10 Ц, 74/49/8, дах не проті ає, ліфт завжди працює, не това, зроблений ремонт, двері вхідні дерев’яні подвійні, 2 зас лені бал они. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/9 п, 67/39/9, о ремі імнати, с/в о ремо, хор.стан, 2 лоджії, ладов а, лічильни и, теплена дерев’яна підло а, пл.ві на, ремонт підїзді. Ціна: 400000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 70 в,м,ремонт свіжий, 2 бал они, омора, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 91 в.м., 2/9, ремонт, пл.ві на, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, лічильни и, світло, 2 лоджії зас лені. Кабельне ТБ, Інтернет, Wi-Fi. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-25-53, (097) 645-81-98

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П., 60/38,4/8,5. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 7/9ц, 72м. в, хороший стан, МПВ, вмонтована хня, по ращено о план вання. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л.Київсь а, 8/9 ц, 63 в.м., житловий стан, лоджія зас лена. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , Гр шевсь о о, 63/39/9 П, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, ЗАГАЛЬНА 60 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.2 КВ.М., ДОБРИЙ СТАН. ЦІНА: 45000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Пивзавод,1/5Ц, 63/42/ 6, висо ий цо оль, без бал он , жилий стан, чеш а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 369000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5Ц, 51,5/ 34/5,6/ без ремонт , Конта ти: 38500 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 57/ 39/7 в.м, хороший стан. Ціна: 336000 рн. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 60/36/ 6, хороший осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-50-01, (093) 985-57-61 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д, 56/38/6, ремонт. Ціна: 368 000 рн. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 373100 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 451000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 55/ 37/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

11

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ

№46 від 28 листопада 2012 ро

4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 492000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 467400 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9ц, або обміняю на 1- імнатн вартир в це ляном б дин , можна «хр щов », 1,2 пов., р-н 12 ЗОШ, «Малят о», в л. Відінсь а. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 533000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 541200 рн. тор . Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 62/48/ 5,4, 5/5, без ремонт , стан жилий, це ляний б дино . Ціна: 364000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 61.1/44.5/5.4, без ремонт . Ціна: 360 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 418200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 62.8/45.6/5.6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 483800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, третій поверх це ляно о б дин . 74/56/8. По ращене план вання. Зас лена лоджія, мп. ві на, пар ет, лічильни и, бойлер. Дешево. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96,(093)689-26-39 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 434600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 410000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 91 в.м., 2/9, ремонт, пл.ві на, пар ет, дерев’яні між імнатні двері, лічильни и, світло, 2 лоджії зас лені. Конта ти: 62-25-53, (097) 645-81-98 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/9ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, вмонтована хня, 2 бал они, отова для проживання. Ціна: 533 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева,123 в.м.після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9п, 105/65/9 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 361-46-80, (050) 378-17-00 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ п, 105/65/9, житловий стан, 2 бал они. Ціна: 459 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 П, 105 в.м., ремонт, 3 зас лених бал они, брон. двері, замінена сантехні а, столяр а, лічильни и, можливий обмін. Ціна: 406700 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 dimzir.com.ua 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича,18 4/ 10 П, 101.4 в.м., 2 бал они, можливий обмін. Конта ти: (096) 880-09-98 5- імнатн вартир , Квасилів, 3/9 П, 103/ 62/9, лічильни и на аз, вод . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 915-77-37

4- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 Ц, 77 м. в., з євроремонтом, 3 спальні, вітальня, простора хня, роздільний санв зол. Не това. Підвісні стелі, дерев’яна підло а. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 4- імнатн вартир , в л. П ш іна 150 в.м. 4 ім. Євроремонт, автономне індивід альне опалення, амін, вели а лоджія, араж. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Ц, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Цп, 84/64/12. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, в л. Незалежності, 44 в.м., це ляний, ремонт, підвал, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , Квасилів, 1/9П., 48/28/ 8. Жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Шевчен а, (р-н шайби), 3/4 ц, 33/17/7, МПВ, осметичний ремонт, ламінат, лишається вмонтована хня та вітальня. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, «малосімей а», 24,5 в.м., Ц, 3 пов. Конта ти: (097) 056-55-37 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/4 Ц, 29/ 16/6. Конта ти: (096) 436-90-78, (097) 364-80-45

2- імнатн вартир , Любомир а, 1/5 Ц. Конта ти: 5-55-65 2- імнатн вартир , смт. Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Цп, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 3- імнатн вартир , Гоща, центр, 1 поверх, під житло або офіс, ма азин. Конта ти: 26-08-78, (096) 334-38-12 3- імнатн вартир , Здолб нів, р-н Ш оли № 6, авт. опалення, в хорошом стані, без посередни ів. Конта ти: (093) 845-93-33 3- імнатн вартир , Здолб нів, центр. 7/9 П, 63/ 37/9. Без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82 3- імнатн вартир , Квасилів, 63 в.м. Ціна: 240000 рн, тор . Конта ти: (096) 345-33-37 3- імнатн вартир , Костопіль, в л. Степансь а, 2/5ц, 62/37/8 в.м, не това, бойлер, житловий стан+ араж. Конта ти: (096) 383-92-75 3- імнатн вартир , Любомир а, 2/3 ц, 49 в.м., автономне опалення. Ціна: 213200 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир , Оржів, 1/5 Ц, 60 в.м., авт. опалення, вмонтовані меблі, тепла підло а, бал он і лоджія зас лені. Конта ти: (097) 485-27-26 3- імнатн вартир , Оржів, 5/5 Ц, 68/39/8.5 авт.опал. Ціна: 221400 рн, тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 4- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/5Ц,100/ 84/10, звичайний стан, МПВ, або обмін Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22 (096) 531-45-50

. Конта ти:

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1,2- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (096) 570-64-89

1,2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, терміново, без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1,2- імнатн вартир , новоб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир . Роз лян варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89

всі

1- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 1- імнатн вартир з ремонтом, роз лян всі варіанти Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 п, 34/ 19/9. Ціна: 164000 рн Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , бажано це ляний б дино , рім 1- о поверх . Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

2 імнати в 3- імнатній вартирі, Об хів, 20 хв. від Києва, приватизовані, 17.3 та 12.8, 3/ 9п, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 437-26-90 2- імнатн варир , Квасилів, по ращене план вання, 2/5Ц, 51/ /9,3, хороший ремонт, перепланована, підло а в хні та ванній з піді рівом, подвійні двері, автономне опалення. Або обмін на 1- імнатн в Рівном . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , П,Ц, роз лянемо всі пропозиції, терміново. До інця місяця. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, 63-56-62, (067) 493-59-37, (068) 893-76-49 1- імнатн вартир , П,Ц,роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 601-54-65 1- імнатн вартир , панель, 2-4 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир .Терміново, р-н. Льоно омбінат, Північний. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн повноцінн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 Квартир в б дь-я ом районі. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Квартир в центральном Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Квартир по ращено о план вання власни а. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Квартир Рівном .Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Кімнат в розстроч 588-86-77

. Конта ти: (096)

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 2- імнатн 230-04-90

вартир , 2-6 пов. Конта ти: (068)

2- імнатн вартир , без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , або малосімейн в районі автово зал , (Відінсь а). Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , Новолюбомир а, 3/ 3, 29 в.м, житловий стан. Конта ти: (097) 476-71-72

1- імнатн вартир , П, Ц, для себе, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 125-78-17

1- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 п, 30/ 12.5/9. Ціна: 145000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , м.Костопіль центр, або обміняю на 1,2- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-09-46, (097) 075-02-52

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново. Готів а. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 181-64-42

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Рівненсь а, 2/5Ц, 51/30/9,3. Ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , м.Корець, в л. Київсь а, 2/2Ц,32/20/6, не това, бал он, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново, отів а, або обмін на 3- імнатн . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 442-66-03

1- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , Квасилів, 7/9п, 34/18/ 9 жил стан. Ціна: 184000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 3/9П, 34/18/9, не малосімей а, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

1- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 п, 48/28/7, част ово ремонт, пар ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

1,2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-49-32, (097) 668-75-20

1- імнатн вартир , Квасилів, 6/9П, 34/18/ 9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 3/5 ц, євроремонт, олон а. Ціна: 240000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2, це ляний б дино , житловий стан, повноцінна вартира. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц, чеш а, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/30/ 7, осмет.ремонт, бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.6. Продам по області та У раїні

1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П., 34/ 18/9. житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал они зас лених. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098)120-58-96,(093)689-26-39

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/49/6, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, (селище), 50 в.м., 2 поверх, Ц, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , без посередни ів, недоро о, терміново. Конта ти: (098) 824-36-16 1- імнатн вартир , без посередни ів, швид ий розрах но . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 493-13-91 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн 747-20-77

вартир . Конта ти: 45-08-30, (098)

2- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 2- імнатн вартир , перший та останній плверх не пропон вати. Конта ти: (097) 729-80-53 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098)259-40-38,(066)986-80-48 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн 888-78-97

вартир . Конта ти: 24-77-58, (097)

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

3,4,5- імнатні вартири, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 3,4- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 487-32-88 3- імнатн вартир , з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , з встав ою, р-н Північний, рім 1 та останньо о поверхів, не тов . Конта ти: (067) 363-58-38

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , на Ювілейном , терміново, роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, С. Кр шельниць ої, Га аріна, Соборна, Київсь а, Кн. Оль и, Набережна, пр. Мир . Конта ти: 43-70-17, (067) 364-01-57 yarsasha@ukr.net

3- імнатн вартир , новоб дов , або «чеш » з хорошим ремонтом, бажано з автономним опаленням, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, рім 1 та 9 поверх . Конта ти: (097) 081-27-78


12

КВАРТИРИ: ОРЕНДА

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

ЗДАМО

1- імнатні вартири Гр шевсь о о, 5/9 п, меблі, абельне ТБ, 1200 рн+ світло, вода. Кн.Романа, 2/5 ц, олон а, ом нальні посл и.

хня мебльована, імната без меблів, 1100 рн +

Соборна, РУМ, 6/9, меблі, холодильни , 1100 рн + світло. Ма арова, 5/9, меблі, осметичний ремонт, 800 рн+ ом нальні посл и. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, поб това техні а, 1400 рн. Набережна, 2/5 ц, олон а, пл..ві на, зас лений бал он, меблі, холодильни , 1500 рн+світло. Мельни а, 3/9, меблі, Інтернет, 1200 рн +світло. Квасилів, меблі част ово, житловий стан, 800 рн.

2- імнатні вартири С.Кр шельниць ої, 2/5, бойлер, меблі, поб това техні а, 1600 рн + ом нальні посл и. Кн.Романа, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1500 рн+лічильни и. Ш хевича, 8 поверх, част ово меблі, холодильни , 1700 рн + світло. Київсь а, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1800 рн + лічильни и. Ма арова, 3/9, меблі, телевізор, холодильни , 1600 рн + світло. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, 1700 рн + лічильни и. Вербова, 5/9, част ово меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и.

3- імнатні вартири Ст.Бандери, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Га аріна, 5/5 ц, олон а, меблі, 1300 рн + ом нальні посл и. Корольова, 4/9, част ові меблі, телевізор, 1700 рн. пр. Мир , меблі, техні а, с часний ремонт, 4000 рн. Коновальця, меблі, холодильни , 2000 рн.

Кімнати Кімнат , в

ртожит , блочна система, меблі, 650 рн.

Кімнат без проживання осподаря, по 450 рн з людини. Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 320 рн з людини. Кімнат , в л. Га аріна, по 350 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и 1/2 б дин , зр чності, меблі, холодильни , 1500 рн + лічильни и. Б дино , зр чності, меблі, хороший ремонт, місце під авто, 3000 рн. Тимчасів , част ові ви оди, меблі, 650 рн.

3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир . Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВАНГАРД». АВТОСТОЯНКА, БІЛЯ РИНКУ, «ЗЛАТА ПЛАЗА», СТ.БАНДЕРИ, МАКАРОВА, ПАРКОВА, ЦЕНТР. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ЦІНА: ВІД 100 -250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВРОРА», АБО «АМІГО». АВТОСТОЯНКА, СТ. БАНДЕРИ, БІЛЯ «БРУКЛІНУ», БІЛЯ ЦУМУ.СУЧАСНО, ЧИСТО. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 120-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067)362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора»,

подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, новоб дова, євроремонт, недоро о. Конта ти: (097) 163-19-96, (063) 632-51-25

1,2- імнатні вартири, Автово зал, центр. По одинно, подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42,(093) 906-14-07

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25 1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно,

чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», БОЯРКА, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АВТОРИНОК, ТЦ «ЧАЙКА», ЦЕНТР, З/Д ВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ВІДІНСЬКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО. ЧИСТА БІЛИЗНА, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ ДЛЯ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ, ЦІЛОДОБОВО. ТАКСІ. КОНТАКТИ: (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03

№46 від 28 листопада 2012 ро 1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦЕНТР, Р-Н. З/Д ВОКЗАЛУ, ПІВНІЧНИЙ, Р-Н «ЕПІЦЕНТРУ», ВСІ УМОВИ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 559-77-99, (096)345-33-37 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ АБО «АВРОРА», АВТОСТОЯНКА, РЕМОНТ, ПРАЛЬНА МАШИНА, ХОЛОДИЛЬНИК. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО. КОНТАКТИ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , центр, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , центр, р-н.Ювілейний, Північний, автово зал, з меблями та без. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, меблі, холодильни , житловий стан, 1250 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4 поверх, мебльовано, зас лений бал он,ходильни ,телевізор, на тривалий термін 1500+світло. Конта ти: (096) 170

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн.+КП Конта ти: (067) 797-87-26

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (098) 457-04-06, (050) 435-36-49, (093) 626-65-63

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (098) 577-99-74

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, елітні меблі, с часний євроремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1,2- імнатн вартир , подобово, потижнево. Власни . Конта ти: 24-77-58, (066) 220-37-17 1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, меблі, холодильни , телевізор на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Вербова , ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 4/9 п, меблі за домовленістю, свіжий осметичний ремонт, 1000 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. П хова , меблі на тривалий термін, жилий стан 1500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 2/5 ц, Євроремонт, меблі, холодильни , плазма, пр. машина, олон а, інтернет, абельне, пл.ві на, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 969-07-85 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 3 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт, вся техні а, всі меблі вмонтовані. Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а , част ово мебльована, на тривалий термін, 1700+світло. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, ремонт, без меблів. Ціна: 1500 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло + вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, жилий стан, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 пов, меблі, олон а, холодильни , 1300 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир в центрі міста в елітном б дин з євроремонтом та поб товою техні ою. Ціна: 600 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а (біля «Орлана»), 4/9 ц, Новоб дова, Євроремонт, мебльовано, вся поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, осметичний ремонт, мебльована. 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

вартир , в л. Ст. Бандери, 1- імнатн осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТБ, 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

районі міста.

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, свіжий ремонт, меблі, техні а, 1800 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

Квартир в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1- імнатн вартир , Квасилів, осметичний ремонт, 800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5, Євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр. машина, олон а, телефон, бал он зас лений, пл.ві на, с п тни , на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, холодильни , телевізор, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, без меблів, не мебльована. Ціна: 1600 рн + світло. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, мебльована. Ціна: 1500 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о (12ш ола), 6/9п,ремонт, меблі, холодильни , 3200 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн + лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1600 рн+КП. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, осметичний ремонт, мебльована. 1300 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, свіжий ремонт, повністю мебльована, техні а. На тривалий термін, 1700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97


КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ

№46 від 28 листопада 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 2700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3 поверх, хороший ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр.машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , в л. Набережна, житловий стан, холодильни , для сім’ї. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, євроремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, олон а, хороший ремонт, меблі, холодильни , абельне, пр.машина 1700 рн.+ аз, вода, світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, олон а, част ові меблі, житловий стан, 1300 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26

3- імнатн вартир , в л.Коновальця, ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі. 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , Пр. Мир , 1 поверх, євро ремонт, меблі, техні а, 4000 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор, 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, част ово мебльована, осметичний ремонт, без ПТ. Ціна: 1700 рн.+опалення. Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 3- імнатн вартир , центр, євроремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: 26240 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а 500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, 85 в.м., все необхідне є. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, меблі, телефон, абельне телебачення, телевізор, холодильни , жилий стан. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

2- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦЕНТР), 2/5 ц,свіжий ремонт, меблі, поб това техні а, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4, аряча вода, поб това техні а, меблі, 2500 рн, без ом нальних посл . Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2 поверх, свіжий ремонт, меблі, вся поб това техні а, на тривалий термін порядній сім’ї. 2300+лічильни и. Конта ти: (096) 170-94-16

4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі, 150 євро. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96

2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , Інтернет, 1600 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади 2050 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Коновальця мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Кімнат для ст дентів, 2 дівчат • або хлопців, р-н автово зал . Конта ти: 63-78-15, (097) 209-21-32

3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 4/9 п, осметичний ремонт, всі необхідні меблі, телевізор, холодильни , для сім’ї 1600 рн +світло. Конта ти: (096) 170-94-16 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення, 2500 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

Кімнат , 2 хлопцям, всі зр чності, р-н 12 Ш оли. Конта ти: (066) 628-01-74

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, част ово мебльована. Ціна: 1800 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Черня а,хороший ремонт, всі меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 ц, част ові меблі, холодильни , зас лений бал он, 1700 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар

1.1.18. Здам імнат

Кімнат затишн , ізольован , центр, для ст денто -заочниць. Конта ти: (096) 526-97-74

2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: до овірна . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, всі меблі, телевізор, холодильни , пр.машина 2200 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 170-94-16

4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичний ремонт, холодильни 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 4/9, меблі необхідні, холодильни , осметичний ремонт, 1800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін, 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

• Кімнат 747-96-75

. Конта ти: (098)

Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат в приватном се торі, р-н Бояр а. Конта ти: (097) 907-15-35 Кімнат дівчині, за мови допомо и інвалід по осподарств . Конта ти: 28-11-27, (097) 179-04-28 Кімнат для дівчат або для молодої пари, в л. О.Д ндича, мебльована. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 128-22-50

КІМНАТУ ДЛЯ ДІВЧАТ СТУДЕНТІВ. КОНТАКТИ:

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

(067) 105-69-17

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

Кімнат для хлопців та дівчат. Конта ти: (096) 969-07-85

2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 788-75-57

2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма, 3200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

Кімнат , без проживання осподаря по 450 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9, імнати непрохідні, ремонт меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 170-94-16

Кімнат , в л. Відінсь а, по 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

2- імнатн вартир , р-н «Стамб л», на тривалий термін. Конта ти: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6 поверх, аряча вода,зроблений ремонт, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 3500 рн + світло. Конта ти: (096) 170-94-16

Кімнат , в л. Мельни а, для дівчини, хороші мови. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 128-22-50

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 1 поверх, ремонт, мебльована, 2500 рн. Конта ти: (096) 170-94-16 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , 2 імнати, порядній сім’ї або дівчатам, р-н Північний, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (097) 233-11-43

3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення 500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, ЄВРО ремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина 3000 рн. Конта ти: (096) 969-07-85

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 3700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2800 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, 2500 рн + світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї. 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3 пов, немебльована. Конта ти: (098) 155-95-21 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни , телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 797-87-26

Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (096) 170-94-16

Кімнат , в л. Га аріна, по 320 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Кімнат , в л. Мірющен а, 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Соборна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , р-н автово зал , для хлопців, хороші мови. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 128-22-50, (096) 813-52-78 Кімнат , р-н ЗОШ 12 для дівчини, без проживання осподаря. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 128-22-50, (096) 813-52-78

Місце в імнаті дівчині, в л. А. Мельни а, зр чні мови, аряча вода, терміново. Ціна: 340 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 297-15-01 1,2- імнатн вартир , в л. Га аріна, Гр шевсь о о, Черня а, сім’я, без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1,2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. Ма арова, Корольова, Соборна, Кн.Острозь о о, сім’я. Без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир . Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58 1,2- імнатн , пр.Мир , в л. Набережна, Кі відзе, Чорновола, м-н. Незалежності. Без посередни ів, сім’я. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир в б дь- я ом районі . Роз лян варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89 1- імнатн вартир в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , 1 поверх, бажано центр. Конта ти: (050) 375-36-00 1- імнатн вартир , Квасилів, сім’я, на дов отривалий термін, без посередни ів. Конта ти: (097) 323-08-59 1- імнатн вартир , мебльован , аряча вода, на тривалий термін, терміново. Конта ти: (098) 886-09-01 1- імнатн вартир , р-н «Чай и», 12 Ш оли, на тривалий термін, порядність і своєчасн оплат арант ю, без посередни ів. Конта ти: (098) 644-46-08 1- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, автово зал, хня мебльована, з ремонтом. Конта ти: (067) 913-35-85 1- імнатн вартир , р-н автово зал , 12 Ш ола, недоро о, на тривалий термін, порядність арант ю. Конта ти: (066) 717-89-36 1- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь а, Ст. Бандери, Д.Галиць о о, автово зал, без посередни ів. Конта ти: (098) 432-98-78 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, р-н пивзавод . Конта ти: (097) 493-76-08 1- імнатн вартир , сім’я, на тривалий термін, без посередни ів. Конта ти: (097) 323-08-59 1- імнатн вартир , хлопець, 27 р., охайний, без ш/з. Конта ти: (097) 224-90-00 1- імнатн 734-86-19

вартир . Конта ти: (098)

Квартир терміново, б дь-я ом районі, власни а. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир , в б дь я ом Конта ти: (097) 554-37-49

районі міста.

Кімнат або вартир , мебльован , зі зр чностями. Конта ти: (067) 423-76-40 Кімнат або вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Кімнат , або тимчасів , жін а з дитиною 15 р. Конта ти: (063) 420-10-46, (097) 730-48-39 Кімнат , зі зр чностями, наявність спально о місця, працююча дівчина, з ідна на підселення. Ціна: 450 рн. Конта ти: (093) 599-25-42

1.1.20. Обмін 1- імнатн +1- імнатн вартири на б дино , або 1/2 б дин в місті, без посередни ів. Конта ти: 26-11-32 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, + джип «амери анець» в ідеальном стані, на частин б дин в м. Рівне або б дино із земельною ділян ою поблиз Рівно о. Конта ти: (097) 214-12-94 1- імнатн вартир , р-н «Відін», 4/9 Ц, 34/ 19.5 на 2,3- імнатн вартир в цьом районі з доплатою, без посередни ів. Конта ти: 63-79-45, (097) 271-26-76 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5 Ц, 47,3/ 27,7/ 8,1 обмін на 3-х імн. в ЦБ 2-3 поверх до 70 м. в. + доплата Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5, 50/ 30/8 Ц поліпшене план вання євроремонт, на 1- імнатн . Роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , Здолб нів, центр, євроремонт на 3- імнатн в Рівном . Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 3- імнатн вартир , центр на дві 1- імнатні. Конта ти: (067) 770-83-22

1.1.21. Обмін по області та У раїні 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 28000 .о., 3/9 П, 18 в.м., + зем. ділян з ф ндаментом, 15 м. від Рівно о, приватизован , 22000 .о. на 1- імнатн вартир , Київ. Конта ти: (067) 947-69-55

2- імнатн вартир , Здолб нів на 2- імнатн вартир в Рівном , або 1/2 б дин , роз лянемо всі варіанти. Конта ти: (067) 382-17-41 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 56/39/6Ц, осметичний ремонт, на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лянемо всі варіанти, або продаж 220000 рн. Конта ти: (098) 513-98-40, 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю Допомо в підборі житла в новоб довах Ірпіня, Б чи, Ворзеля, е о олічно чистом місці поблиз Києва, онс льтації без оштовні. Андрій Ві торович. Конта ти: hatabest@ukr.net Нер хомість. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.76 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, жилий стан, 6 сот. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Басів К т, 2-пов., Ц, 120 в.м, 3 імнати, всі зр чності, 5 сот. Ціна: 623 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , Басів К т. 90 м. в, 3 імнати, євроремонт, 5 сото землі, араж. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1/2 б дин , Бояр а, 110 м. в., 2 поверхи. 4 імнати. Гараж, підсобні приміщення. Броньовані двері. Зроблений ши арний ремонт. Об’є т під охороною. Всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1/2 б дин , Бояр а. Це ла. О ремий вхід, заїзд. Ремонт на ваш сма . Є де іль а б дин ів. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір,я. Ціна: 615000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Квіт и-Основ’янен о, 40 в.м., 2 імнати, шла о-це ляний, імнати прохідні, по 13.5 в.м., хня 7 в.м., ванна, т алет, ремонт. Ціна: 480000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. Коперни а, 2 імнати, дерево+це ла, хня, т алет, ванна, в середині пошт ат рено. Ціна: 176000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. Межова, 38.8/27.9, це ляний, 2 імнати, всі ом ні ації, є араж. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. Не расова, 42 в.м., 2 імнати, прохідні, хня, всі ом ні ації, без ви од, потреб є апітально о ремонт , 2.5 сот. Ціна: 296000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. О. Телі и, 2 поверхи, два о ремих входи, ремонт, всі ви оди. Перший поверх план вався під омерцію. Др ий – жилий (2 імнати). Автономне опалення, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 399-86-25 1/2 б дин , в л. пр.Не расова, 22м. в., 1 імн+веранда, всі ом., без ви од, 3,5сот приват., є можливість доб дови. Ціна: 376000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/2 б дин , в л. П ш іна, 155 в.м, араж на н левом рівні, 2 поверх мансардно о тип , металочерепиця теплена, ом ні ації, можливо під омерцію. Конта ти: (095) 464-39-52 1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 902000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Стариць о о, 51 в.м., 2 імнати, євроремонт, 2 сот. землі. Ціна: до овірна Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , в л. Шопена. Конта ти: (097) 585-22-77 1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 779000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , Колоден а, 1-пов., мансардно о тип , 3 імнати, 40 в.м., о ремий двір, 7 сот. Ціна: 246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

13

1/2 б дин , Лінії, Ц, 4 ім, всі зр чності, хороший стан, на території є ороб а на рита, є ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Лінії, Ц, 80 в.м.,1 поверх, 4,5 сот и, 4 імнати, жилий стан, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н пивзавод , 40 в.м., 2 імнати о ремі, 6 сот землі, арний стан. Ціна: 303400 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1/2 б дин , р-н пивзавод , це ла, 38 в.м., 1,5 сот. землі, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , Тинне, це яний, вели і імнати, хня, санв зол, 4 сот. Конта ти: (097) 359-11-20 1/2 б дин , центр, 140 в.м, 2 поверхи, 4 імнати, всі зр чності, євроремонт, амін, автономне індивід альне опалення. Гараж, приб дин ова територія. Ціна: 880000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1/2 б дин , центр, 85/55/8 Ц, 3 імнати, всі зр чності, євроремонт, автономне опалення, 3 сот. землі. Ціна: 960000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1/2 б дин , центр, в хорошом стані, з місцем для доб дови, терміново, без посередни ів. Конта ти: (067) 124-07-52 1/3 б дин , Ви овсь о о, 37 в.м., 2 імнати, веранда, аз, світло, вода, о ремий вхід, 3 сот не приватизовано, без ремонт . Ціна: 320000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/3 б дин , етьмана Ви овсь о о, 3 імнати, 10.6/11.3/15.1, це ляний, 1950 р. Ціна: 360000 рн., тор . Конта ти: (096) 345-33-37 1/3 б дин , Пивзавод, Ц, 3 ім, всі ом ні ації, без ремонт , 4 сот и. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/4 б дин , в л. Запорізь а, 2 імнати + хня, дерев’яний, т алет, житловий стан, стелі перетерті. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/4 б дин , в л. Хмільна, дерев’яний, 46 в.м., 2 імнати прохідні, д шова абіна, т алет, автономне опалення, потреб є ремонт . Ціна: 144000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 1/4 б дин , Грабни , це ляний, 85 м. в., без ремонт . Ціна: 426400 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1 / 4 б дин , центр, жилий стан, 3 імнати, хня, с/в, свій двір, 1 сот, араж. Ціна: 492 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2/3 б дин в центральній частині міста, площею 60 в.м., землі 0,04 а. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88

АГРОПЕРЕРОБКА. НОВИЙ БУДИНОК, 180 КВ.М. КОТЕДЖІ В БЛОКОВОМУ БУДИНКУ,100 КВ.М. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 371-39-55 Б дин и, Рівне, нові, «під люч» від 2050000 до 2870000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Б дино в межах м. Рівне. Це ляний. 2 поверхи. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино дерев’яний, в л. Біла, сад, ород 13 сот. Ціна: 35000 Конта ти: 26-37-55

БУДИНОК ЖИТЛОВИЙ, ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 286 КВ.М., 5-ТИ КІМНАТНИЙ, ЦЕГЛА, 1.5 ПОВ.+ЦОКОЛЬ, НАКРИТИЙ ШИФЕРОМ, ГОТОВИЙ РЕМОНТ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.16 ГА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино отеджно о тип , центр міста, 200/ 100/17, 2-поверхи, 4-вели их імнати. Дизайнерсь ий ремонт. Всі зр чності. Гараж на два автомобіля. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , Басів К т, 0,13 а землі, дозвіл на б дівництво тор ово о об’є т . Конта ти: (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це ляний, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Басів К т, дерев’яний, 48,4/21,1/ 10,9, одна вели а імната, 2 оридори, без зр чностей, 13 сот., сарай, по ріб. Ціна: 377 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, що стоїть о ремо, 4 імнати, 73.2/50.2/9, 9 сот землі, о ороджений, є сарай, можливий обмін на 2 імнатн в це ляном б дин + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

1/2 б дин , Колоден а, 40 в.м., 2 ім, є можливість доб дови, без ремонт , 7 сот, центр. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 4674000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

1/2 б дин , Колоден а, в л. Рівненсь а, 130 в.м, 1/2 тимчасів и, сарай, араж, 2 підвали, 2 септи и, 0.16 сот землі, всі ви оди. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-75-48, (097) 770-66-69

Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86


14

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Червоні ори, 2-пов.,всі ом ні ації, 6 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , Червоні Гори, Площа 180 м. в. + 6 сот + араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Котедж, А роперероб а, 150/139/16, на 4 сім’ї, 2 поверхи, 4 імнати, 0.5 сот землі, після б дівельни ів, автономне опалення, всі ом ні ації, піді рів підло и, здача 4 вартал 2012 р. Ціна: 576000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Котедж, в л. Стр тинсь ої, 5 імнат, араж, лоджія, тераса, 2 санв зли, 2 входи, 0.02 а землі. Ціна: 952000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Котедж, Новий Двір. Елітний район. 1 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Ремонт під люч. 130000 .о. 2 частина: 196м. в. 2 пов. 5. ім. 5 сот. Др ий поверх ремонт. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Котедж, р-н автово зал , в л. Дем’янч а, 200 в.м, Ц, після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , в л. Басів тсь а, 2 п о в . 1 6 0 м . в . 0 , 0 6 4 а,пінобло -шла обло . Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Грабни , 100 в.м., 4 імнати, всі ом ні ації, 6 сот, тихе спо ійне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла,1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 820000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Грабни , 2-поверховий, це ляний, 135 в.м, 5 імнат, бал он, зем.діл. 6 сот. Ціна: 902 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Грабни , 210 в.м., євроремонт, вмонтовані меблі амінний зал, 4 імнати, 2 санв зли на 2 авто араж , 8 сот землі. Можливий обмін на 1 ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Новий Двір, с часний, це ляний, 2 поверхи, євроремонт, меблі, араж, 0.05 а землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино , в л. Біла, 1-пов., дерев’яний, 50 в.м., пічне опалення, 13 сот. Ціна: 287 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , в л. Біла, 95 в.м, всі зр чності, центральна аналізація, ремонт, літня хня, сад, ород, 15 сот. землі. Конта ти: (050) 339-24-03 Б дино , в л. Біла, дерев’яний, з це ляною доб довою, 10х12 м, 4 імнати, хня 10 в.м., всі зр чності, авт. опалення, 15 сот, сад. Ціна: 820 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. ЦІНА: ДОГОВІРНА КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, об л. пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 1640000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Зоопар , 0,10 а, під б дівництво. Ціна: 73800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Зоопар , 1 пов.100 в, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, хороший під’їзд, 10 сот під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Горбачевсь о о, це ляний, 305 в.м., 2 поверхи, са на, 0.10 а землі. Ціна: 500000 рн. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Б дино , в л. Дворець а, (бло овоце ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/ 78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц., мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Дворець а, блочноце ляний, част ово теплений пінопластом, 150 в.м, жила 78 в.м, 5 імнат, є недоб дована баня, аз, вода, септи . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 543-76-15, (067) 917-03-94 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 1435000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 5330000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 557600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Л ць а, це ла, 150 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 1008600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц., отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Колоден а, 0,12 а, пор ч заб дови. Ціна: 254 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 111,5 в.м., 4 імнати, цо ольний поверх, 1 пов.-4 імн., хня, санв зол, 6 сот, всі ом н., стяж а, шт ат., є план. Ціна: 640000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Колоден а, 161/75 два поверхи, це ла з ремонтом, надвірні б дівлі. Ціна: 680000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, це ляний, 290 в.м., ремонт, 24 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Колоден а, 2-поверховий, це ляний, є цо ольний поверх, 161.6/ 75.6/12, 4 імнати, арний стан, всі зр чності, зем.діл. 0.17 а. Ціна: 738 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 200/120/15, 11сот. 5 імнат, 2пов. Це ла. Новий. Вели а літня хня, араж. Центр. Асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , Колоден а, 3/4 2-пов., піноблочно о б дин , 139 в.м, хня 19 в.м, є о ремий двір, в’їзд, 16 сот. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 1025000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Новодвірсь а, 10х12, аз, вода в б дин , септи , сарай, 0.1 а землі, поряд з пин а. Ціна: 560000 рн., тор . Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, впоряд оване подвір’я, араж на 2 авто. Ціна: 2378000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 2296000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., свердловина. Ціна: 984000 рн Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 2255000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, ВУЛ. СКЛЯРЕНКА, 193.9 КВ.М., 5 КІМНАТ, ЖИТЛОВА 80.3 КВ.М, 0.0976 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 2378000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 1025000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 2214000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 574000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Я.М дро о, це ляний, залізобетонне пере риття, є аз, вода, світло, 6 сот. землі, приватизований, можливість проживання двох сімей. Конта ти: (096) 572-83-57 Б дино , в л.Вербова, новий, 100% отовності, 250 в.м., с часний дизайн, араж, ел.зам и, 9 сот землі, впоряд ована, приватизована, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремонт, новоб дова. Ціна: 2706000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА 161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА 75.6 КВ.М., ТА НАДВІРНІ БУДІВЛІ, САРАЙ-ГАРАЖ, Є ОГОРОЖА, 0.16 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Колоден а, р-н автодром , с часний, теплений, баня, араж, альтан а, о ороджений, в лиця асфальтована, 12 сот, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-51-40 Б дино , Колоден а, це ляний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 1312000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Костомарова, 2 пов., Ц, на 2 сім’ї, 186 в.м., літня хня, араж, підвал, сад, о орожа, 0,8 а, терміново. Конта ти: (097) 463-30-40 Б дино , Лінії, 160 в.м., Ц, новий , 4 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, свіжий євроремонт, нові меблі, техні а, араж, двір бр ів а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Н.Двір, Ц, о ремий б дино , 60ро , 75 в.м, 3 ім, жилий стан, араж, 5 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, ЦЕГЛЯНИЙ НА ДВІ СІМ’Ї, 2001 Р, 244 КВ.М., 6 КІМНАТ, КАМІННА, ДВА ВХОДИ, ДВІ КУХНІ, ДВА САНВУЗЛИ, ДВІ СВЕРДЛОВИНИ, ДВА СЕПТИКА, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Новий Двір. в л. Серпан ова. Новоб дова. 247/110/20 Це ла. 2-поверхи, 6 імнат. Стан від б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Котедж, р-н По ровсь о о, 4 імнати, отельня, автономне опалення, араж, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, Царсь е Село, 200 в.м., всі ом ні ації , пошт ат рено. Землі 0,05 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 487-32-88 Котедж, Царсь е Село, незавершений, 2 П, 200 в.м., Ц,5 сот.землі, після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котеджі Рівном . 820000-984000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 1148000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 190 в.м, 5 імнат, 2 санв зли, вода, аз, світло, араж 50 в.м, земельна ділян а 6,5 сот., о ороджена, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 071-50-81

Б дино , Новий Двір. Це ла на дв сімї 2001 рі заб дова 244м2 6 імнат, амінна, два входи 12,5 а, поряд з пин а Ціна: 1160000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м.,Ц,+металочерепиця, хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и недале о, 2 поверхи мансарда. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 656000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 2378000 рн., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром , араж і б дино пере риті металочерепицею, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 259-25-39

Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 902000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , р-н ДКТ, дерев’яно-це ляний, 87 в.м, 3 імнати, центральна аналізація, дах шифер, зем.діл. 5.12 сот. Ціна: 615 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , р-н пивзавод , 2/2Ц., 200 в.м., 4 імнати, ремонт, автономне опалення, 3,5 сот. землі, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , р-н. Грабні а,180 в. м. Косметичний ремонт, всі ом ні ації в б дин , двоповерховий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-44-74 Б дино , р-н. Ювілейний, 5 ро ів, це ла, 5 імнат, 200 м. в. Євроремонт, місь а аналізація, 6 сото землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Рівне, 250 в.м. 2 поверхи, цо ольне приміщення, це ла, 5 ім. 2 санв зли, амін, ом ні ації, земельна ділян а 25.сот. Пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Рівне, це ляний всі ом ні ації 2 поверхи араж , 26 сот. Терміново. Ціна: 1440000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Рівне, це ляний, 2 поверхи, ремонт, амінний зал, 2 санв зли 16 сот. ч довий сад. Можливо на 2 сім’ї. Роз лядається обмін на вартир з доплатою. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (066) 859-33-27 Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 656000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, альтан а. Ціна: 1681000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне, 2/2Ц., жилий стан, 6 сот. землі, євро пар ан, араж з ямою. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , Тинне, 6 сот, це ляний, 217 в.м., 3 імнати+1 прохідна, хня, с/ , хороший осметичний ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Тинне, 70 м. в., 4 ім, санв зол, 6 сот.землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Б дино , Тинне, всі зр чності, це ляний, 4 імнати, авт. опалення, надвірні б дівлі, терміново, 0,06 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , Тинне, це ляний, всі ом ні ації 2 поверхи літня хня араж , 20 сот. Можливий редит без довід и про доходи. Терміново. Ціна: 1424000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , Новий Двір, 172/100/17. Всі роботи в б дин зроблені. Зем. діл.12сот. 2пов. 3 ім. Автономне опалення. “Тепла підло а”. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Б дино , Царсь е Село, 3-пов., це ляний, 270 в.м, всі ом ні ації, 1 а, вихід до Басів тсь о о озера, є ставо . Ціна: 1 066 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Новий Двір, 7х12, є дозвіл на б дівництво, дерев’яні ві на, двері, 5 сот землі. Ціна: 216000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 3198000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м., Ц, 0,14 а, 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Котедж, р-н Золоті Ворота, 2-поверховий, 4 імнати, 2 с/в, без чистових робіт. Ціна: 549 400 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 170 в.м. Землі 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Незавершене б дівництво, р-н Золоті ворота, 2-поверховий це ляний, 240 в.м, проведене світло, опалення, вода, септи , бетонні пере риття, пошт ат рений. Ціна: 779 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Незавершене б дівництво, Тинне, 187 в.м., це ляне, 10 ро ів, 4 імнати, цо ольне приміщення, араж, мансардно о тип , літня хня, по ріб, сарай, 78 в.м., аз. Ціна: 712000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Частин б дин , в л. М.Узвіз, 3 імнати, 60 в.м., араж, сарай, 0,5 сот. Конта ти: (050) 339-24-03 Частин б дин , центр, дерв’яноце ляний, 53/40/7.4, 3 сот., потреб є осметично о ремонт . Ціна: 410 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

• Б дино , Малинів а, Гощансь ий р-н, це ляний, 1995р.,

№46 від 28 листопада 2012 ро 1/3 б дин , Оле син В, Ц, всі зр чності, 3 імнати, 4 сот и, 80 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/4 б дин , Бабин, 2 імнати, веранда, панельне пере риття, власний двір, аз, вода пор ч. Конта ти: (067) 759-72-94 Біла Криниця, двоповерховий, це ляний, 4 імнати, всі ом ні ації, отел, араж, 10 сото землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25

Б дино , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , 12 м від міста, 41 сот (2 ділян и), 61 в.м., світло, азове опалення, олодязь. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81

Б дино , Вересневе, 9 сот., під б дівництво. Ціна: 90200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , 12 м від Рівно о або обміняю на 2 вартири. Конта ти: (067) 706-92-40

Б дино , Верхів, це ляний, літня хня, аз пор ч ліс озеро. Земельна ділян а 40 сот. приватизована, асфальтовий під’їзд, поблиз з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: 164000 рн, тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

Б дино , 25 м від міста, в добром стані, вода та аналізація в б дин , аз поряд, 0,56 а, землі приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 600-38-56, (096) 030-21-03 Б дино , 25 м від міста, це ляний , літня хня , аз пор ч ліс озеро. Земельна ділян а 40 сот. приватизована,асфальтовий під’їзд поблиз з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: 172000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , 25 м від Рівно о, це ляний, жилий стан, 47 в.м., аз, телефон, вода, вели ий сад, надвірні б дівлі, льох. Конта ти: (097) 951-61-47 Б дино , 5 м від Рівно о, 280 в.м., аз, вода, свердловина, 0.14 а землі. Конта ти: 27-77-67, 24-97-08, (096) 664-30-27 Б дино , Антопіль, 2 пов,Ц, 9х9, 5 імнат, всі зр чності, є підвал,10 ро ів б дин , 20 сот, хороший стан, всі до менти, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 861000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 738000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Бабин, 4 ім, Ц, 15 сот, араж, аз поряд, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бабин, Гощансь ий р-н, це ляний, 4 імнати, 82/50 в.м., хня, льох, араж з ямою, хлів, 9 сот + 15 сот через доро приватизовано. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Бабин, дерев’яний, терміново. Конта ти: 62-74-97, (067) 417-72-67 Б дино , Бабин, це ляний, осмети а, МП ві на, 90 в.м., 4 імнати. Ціна: 360000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Б дино , Бабин,15 м від Рівно о, біля траси, 3 імнати, вели а хня та оридор, ванна, т алет, аз, вода, автономне опалення, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., В ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ, З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ, НЕДОБУДОВАНИЙ ГАРАЖ, РОЗТАШОВАНИЙ В РАЙОНІ ЗООПАРКУ, 0.102 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 1623600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Барма и, новозб дований, Ц, мансардно о тип , с часний прое т, 250 в.м, євроремонт, вмонт. хня, шафи- пе, європар ан, овані ворота, араж, 10 сот. Ціна: 1148000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Барма и, це ляний, всі ом ні ації, 2 поверхи, араж , 20сот. Терміново. Ціна: 600000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 1107000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Біла Криниця, 2 поверхи, 104 в.м., метрів, всі ом ні ації, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01

БУДИНОК

пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Незавершене б дівництво, • Клевань, 0,67 а. Конта ти: (096) 055-84-77

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Гільча 2, 4 ім. о ремий вхід 114 в.м., аз світло вода. Ціна: 184000 рн. Конта ти: 43-19-96, (063) 122-15-40 1/2 б дин , Здовбиця (2 імнати, хня, ванна-т алет, оридор, підвал-80 в.м.) о ремо араж з ямою, літня хня, хлів, риниця, 0.14 а землі. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (098)717-42-48, (099) 488-15-04 1/2 б дин , Клевань 1, всі зр чності, надвірні б дівлі, 12 сот. землі. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дин , Мо вин, Костопільсь ий р-н, 78/30/13, 5 сот, пор ч ліс, озеро, 3 вели і імнати, озеро, олодязь, світло. Ціна: 44000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59

1/2 б дин , Острозь ий р-н, с.У раїн а (Б бнів а), терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 340-04-93

Б дино , центр, 2-пов., 104 в.м, всі ом ні ації, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-72-46, 62-09-09, (097) 297-15-01

1/2 б дино , Ди ів, це ляний, 2 імнати, хня, вітальня, азифі оване опалення, онве тори, 30 сот землі, льох. Ціна: 68000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , Вос одави, це ляний, хлів, льох, 3 імнати, хня, вітальня, веранда, вода, свердловина, 35 сот, 10 сот полі приватизовано, аз 5 м. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Гай и-Ситенсь і, Радивилівсь ий р-н, поряд сосновий ліс, річ а, 60 в.м., літня хня 35 в.м., осп. б дівлі, 0,52 а. Ціна: 56000 рн. Конта ти: (097) 593-88-84 Б дино , Глин и, 56 в.м, зем.діл. 40 сот., 12 м від Рівно о, це ляний, надвірні б дівлі, пор ч аз, приватизовано, або обмін на 1- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (096) 459-24-39 Б дино , Глин и, це ляний, 3 імнати. Ціна: 240000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20сот.землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39 Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 650-18-33 Б дино , Городище, під садівництво, 0,10 а, є держа т. Ціна: 32800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Городо , 120-130 в.м, центр, під’їзд асфальтований, вода, світло 380 В, септи , санв зол, бесід а, бойлер, д шова абіна, баня з вільхи, землі 0,04 а приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , Городо , центр, дерев’яний, + неза інчений це ляний, льох, араж, 0,20 а, вода, свердловина. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-76-16, (067) 750-27-18, (095) 522-49-98 Б дино , Гр швиця 1, це ляний, 3 імнати + хня 30 в.м.+ с/ , 6х16, Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Гр швиця, під знос, риниця, льох, 0,25 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 211-72-09 Б дино , Дерев’яне, 25 м від Рівно о, шла овий, під ш бою, теплий, висо і стелі, нові ві на, 72,4 в.м., 0,25 а, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 370-99-97, (066) 288-73-56 Б дино , Дивень, це ляний, хлів, літня хня, сад, ород, 30 сот. землі. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 541-58-25 Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 88 в.м., всі ом ні ації, житловий стан, араж, хлів, літня хня, садо , 83 сот землі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42 Б дино , Д бно, новозб дований, 2 поверхи, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., ладова, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55 Б дино , Дядь овичі (Млинівсь а трасса), 350 м в. + 30 сот землі, 9 імнат, са на, басейн, араж з ямою, р сь а піч, 2 ванних імнати, мп.ві на, 3 бал они, всі ом ні ації, заїзд на 3 машини. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Б дино , Заріць , дерев’яний, під дач , меблі, техні а, вели ий сад, арна місцевість. Ціна: 27000 рн. Конта ти: (098) 583-82-92 Б дино , Здовбиця, 2 імнати, хня, ванна, т алет, аз, вода, автономне опалення, хороший ремонт. Надвірні б дівлі, олодязь.12 сот. Ціна: 27000 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, аз.опалення, 15сот.землі, всі до менти. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

•Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями,

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 2 ПОВ, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 219.7/107.6/ 19.9, 0.249 ГА ЗЕМЛІ, ЦЕГЛЯНИЙ, 2 ЗАЇЗДИ, СВЕРДЛОВИНА НА ВОДУ, ВІКНА ДЕРЕВ’ЯНІ, ПЛИТКА, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, ГАЗОВИЙ КОТЕЛ, СТОЛЯРКА, САНТЕХНІКА. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино це ляний, Мирне, Костопільсь ий р-н, 140 в.м, асфальтований під’їзд, вода, аз, світло, 70 % отовність. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 978-27-00

всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (067) 874-84-43

Б дино , Півче, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, можливо під дач , мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а землі під приватизацію. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-31-23

Б дино , В.Омеляна, 0,12 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: 90200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Здолб нів, 0,10 а, під заб дов , приватизован , ом ні ації пор ч. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Біла Криниця, 200 м. в. 10 сото землі. Приватизовано, всі ом ні ації, араж, літня хня, підсобне приміщення, 2 підвали. Ціна: до овірна.

т. (097) 502-04-05 Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Білів, дерев’яний, 2 по реба, олодязь, світло, 50 в.м. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , Здолб нів, 10,5 сот, 2 імнати, хня, т алет, потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 573-88-28 Б дино , Здолб нів, дерев’яний об ладений червоною це лою, 2 імнати, хня, т алет, сарай, літня хня, 10,5 сот. землі. Конта ти: (096) 707-77-85

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/ 17, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Боремель, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.40 а, пор ч Хрінниць е водосховище - 200 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , Здолб нів-2, р-н василівсь о о пивзавод , шла облочний, аз, 64 в.м, житловий стан, без ремонт , араж, літня хня, 0.6 а землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-47-00

Б дино , Бочаниця, 60м. в., дерев’яний, 2 імнати, зроблений ремонт осметичний, на ритий шифером, вода в дворі, септи , 0,25 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97

Б дино , Іллін, Гощансь ий р-н, азифі ований, надвірні б дівлі, 0,21 сот. землі приватизованої. Ціна: 1до овірна. Конта ти: (067) 268-70-25

Б дино , В.Оле син це ляний, 120 м. в., всі ом ні ації, 0,16 а. Ціна: 393600 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , В.Оле син, 2 поверховий, 215/ 130/14, це ляний, 5 ім. В б дин д же хороший ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Б дино , В.Оле син, це ляний, 106 в.м, 4 імнати, всі зр чності, араж на 2 автомобіля, літня хня, сарай, підвал, 13.2 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-72-92, (096) 570-64-89 Б дино , В.Оле син, це ляний, 200 в.м., євроремонт., 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Б дино , Квасилів, 100 в.м., Ц-Ш, 2 с/в на 2 входи, 4 імнати,10 сот. ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Квасилів, 4 імнати, аз, вода. Конта ти: (097) 288-65-01 Б дино , Клевань-2, всі зр чності, літня хня, хлів, араж, льох. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 688-11-92 Б дино , Клевань-2, це ляний, 100 в.м., 4 імнати, аз, вода, септи , літня хня, льох, 12 сот землі. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі, терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33


БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№46 від 28 листопада 2012 ро Б дино , Користь, Гощансь ий р-н, 40 м від Рівно о, 120 в.м., пінобло , с часне план вання, 4 імнати, МПВ, є всі ом ні ації, сад, ород 90 сото , є всі осподарсь і, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

БУДИНОК, КОРНИН, МАНСАРДНИЙ, 2 ПОВ, 119.6/50.5/ 12.6, 5 КІМНАТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Костопіль, 300м. в., це ляний, євростандарт , євроремонт, 6 імнат, ванна, д шова, на підлозі ламінат, є більярдна, ззовні ороїд, є са на, б дино для остей, 0,12 а, о ороджений ам’яним пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

Б дино , Підліс и, траса Київ-Чоп, можливо під дач . Ціна: до овірна. Конта ти: 64-47-02 Б дино , поблиз Рівно о, недоб дований, це ляний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-75-74 Б дино , поблиз траси Київ-Чоп, дерев’яний, є водопровід, еле тропостачання 3-фазне, надвірні б дівлі, хороший льох, 0,5 а. Конта ти: (098) 329-85-05 Б дино , Порозово, 12 м від міста., 2 поверхи, це ляний, 250 в.м., 3 імнати, хня, 2 лоджії, с/ , 23 сот землі, підвал, 3 фази світла, зроблений осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 Б дино , Привільне, Д бенсь ий р-н, це ляний, 70 в.м., 2 імнати, вітальня, хня, азове опалення, 51 сот, по ріб, хлів на 4 се ції, олодязь, садо , асфальтований доїзд. Ціна: 148000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 968-37-50

Б дино , Рясни и, під дач , 58 сот землі, теплиці, аз поряд, доро а - асфальт, поряд річ а, ліс. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50сот.землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)045-30-64(098)120-58-96,(093)689-26-39

Б дино , Рясни и, старий, олодязь, світло, 40 сот під б дівництво. Ціна: 72000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35

Б дино , М.Оле син, 180 в.м, мансардно о тип , 5 імнат, 2 ванних імнати, хня, 2 бал они, невели ий підвал, 2 аража, літня хня. Конта ти: (067) 779-26-07 Б дино , М.Шпа ів, 4 імнати, всі зр чності, 0.52 а землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 293-85-87 Б дино , Межиричі, асфальт, 16 сот землі. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Б дино , Михайлів а, Рівненсь ий р-н, 47,5 в.м., 50 сот. Конта ти: (097) 514-16-22 Б дино , Нова У раїн а, дерев’яний, 58 м. в., 25 сот.землі під б-во, 23,5 сот.під с/ . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Новий Обарів, 2пов. 200 в.м. 4 ім. всі зр чності, Ц+метало черепиця,18 сот, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новини, Корець ий р-н. Конта ти: (098) 455-73-14, (098) 878-35-43 Б дино , Новомильсь , Здолб нівсь ий р-н, 156,9 в.м., 5 імнат, аз, вода, 15 сот присадибна ділян а. Конта ти: (098) 964-13-12 Б дино , Ново раїн а, центр села, дерев’яний, 58/38.7/-, 0.49 а, або обмін на 1- імнатн вартир , + доплата. Ціна: 369000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 943000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Обарів , 2-х поверховий, 185 м. в., санв зол,10 сот.землі, садо , пор ч з пин а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Б дино , Обарів, 0,10 а, під б дівництво, світло, аз. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Обарів, ороб а, Ц, 140 в.м., 2 поверх, це ла, с важина, біля траси недале о, без вн трішніх робіт, асфальт, з пин а пор ч, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Обарів, центр, 2012 рі введення в е спл атацію, 105 м. в., ремонт, о ороджено, 0,10 а. Ціна: 615000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , Озяряни 30 м від Рівно о, Д-Ц, 50 в.м., 2 ім, аз в б дин (пічне опалення) стан жилий, центр, 70 сот землі, сарай, по ріб, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син В,2 пов,100 в.м., 3 імнати, всі зр чності, араж, євроремонт,10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оле син, 1-пов., 106/80/15, всі зр чності, 4 імнати, бойлер, септи , хороший ремонт, літня хня, араж. Ціна: 574 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Омеляна, 2 пов, 140 в.м., всі ом ні ації, євроремонт, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі. Б дино , Омеляна, Ц, 76 в.м., 3 імнати, аз, вода є, 15 сот, потреб є осметично о ремонт , афальт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Оржів, 2 пов., 135 в.м., всі зр чності, 15 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-28-73 Б дино , Оржів, всі ом ні ації, 2 поверхи, 70 % отовності, наявні б дматеріали, або обміняю, терміново, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-28-73 Б дино , Підліс и, 2 імнати, ремонт, МПВ, д шова абіна, автон.опал., надвірні б дівлі, молодий сад, вино радни , можл.об.на 1-но Квасилів. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

Б дино , Гр швиця, 2 імнати. Газ, вода, 0,50 а землі або обмін на м/с. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Кімнат в б дин , для 2 хлопців, хороші мови, проживання без осподаря, є меблі, поб това техні а, с/в о ремо. Ціна: 300 рн./ чол. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

Б дино , на березі Азовсь о о моря, 40 в.м., 12,5 сот, араж, молодий сад, вино рад, 300 м до моря. Конта ти: (096) 510-71-19

Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Б дино , Нараїв а, Хмельниць а обл., хлів, олодязь, підвал, 50 сот. Ціна: 37000 рн. Конта ти: (067) 267-98-34 Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 962-45-93 Б дино , Чорно орія, 2 поверхи, 126 в.м, 7 сот, біля ірсь ої річ и, фр товий сад, без посередни ів. Конта ти: (066) 412-36-06

ри, аз, вода. Конта ти:

Б дино в селі на вартир , 2 поверхи, аз, світло, 40 сот землі. Роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , 25 м від Рівно о, Млинівсь ий напрямо , 47 в.м, це ляний, жилий стан, аз, телефон, вода, вели ий сад, надвірні б дівлі, льох. на вартир в Рівном . Конта ти: (097) 951-61-47

1.2.4. К плю

Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 701-02-28

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Ясениничі, 55 в.м., це ляний, 3 імнати, аз в б дин , опалення азове пічне, води немає, без ви од, 30 сот землі. Ціна: 256000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Дач , Н.У раїн а, вели ий вибір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Дач , Нова У раїн а, дерев’яна, 2 імнати + хня, 40 в.м. олон а, ман ал. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гр швиця, 0,25 а, льох, риниця, власни . Конта ти: (097) 211-72-09 Земельн ділян , Здолб нів, 18 сот, омерційно о призначення, р-н об’їзної на Острі . Ціна: 96000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 10 сот, ороб а 200м. в., дах металочерепиця, м/п ві на, підвал, араж, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Незавершене б дівництво, Гільча, Верхів, Здовбиця, Корнин. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, Городище, 200 в.м., 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино , 1/2 б дин , в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Б дино , 1/2 б дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, в л. Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або частин б дин , Острі , для себе. Конта ти: (099) 630-04-80 Б дино , Грабни . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Б дино , незавершене б дівництво в місті, поблиз міста, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , незавершене б дівництво. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , Острі , для себе, роз лян різні варіанти. Конта ти: (099) 630-04-80

Незавершене б дівництво, Здолб нів, приватний се тор, 100 в.м., пінобло , є тіль и на рита ороб а, 4 імнати, отова до проживання, літня хня 40 в.м (2 імнати + хня), є світло, вода, аз поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

Б дино , Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Незавершене б дівництво, Карпилів а, це ляне, є ві на два поверхи. Світло , аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Б дино . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Незавершене б дівництво, Клевань. Конта ти: (067) 364-22-34 НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВ. ЦЕГЛЯНИЙ, ЗАГАЛЬНА 201.7, ЖИТЛОВА 94.1, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВІКНА ТА ДВЕРІ, ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, КОМУНІКАЦІЇ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, РЕШТА - ПОРУЧ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Незавершене б дівництво, Обарів, 10х14. Конта ти: (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, Обарів, це л., 150 м. в., ві на, вхідні двері 0,10 а. Ціна: 492000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86 Незавершене б дівництво, Став и, Рівненсь ий р-н, аз, вода, всі до менти. Ціна: 210000 рн. Конта ти: (067) 790-10-15 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м, Ц, 0,15 а, «тимчасів а», ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Біла Цер ва, Київсь а обл., 2 поверховий, це ляний, 80 в.м, 4 імнати, зр чності, араж, осподарсь і спор ди. Конта ти: (096) 789-83-33

1.2.6. Винайм

1.2.7. Обмін

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Ш б ів, старий, 3 імнати, хня 100 в.м., 3 а землі, ставо біля б дин , ліс 300 м. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

Тимчасів . Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1/2 б дин або б дино . Доро о. Конта ти: (067) 364-04-64

Б дино , Тай ри, дерев’яно-це ляний, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 805-07-58

Б дино , Хорів, Острозь ий р-н, центр, 4 імнати, оридор, омора, зем.ділян а 50 сот., сарай, риниця, сад. Ціна: 65000 рн. Конта ти: (063) 817-58-25

Тимчасів , імната, хня, меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

1/2 або б дино з сіма зр чностями, р-н в лиць Приходь а, Ж овсь о о. Порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (097) 459-57-94 elza_70@mail.ru

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. ЦІНА: 156 000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88 Б дино , Тай (096) 277-15-98

Котедж, Золоті ворота , с часний євроремонт, 2 поверховий, 5000 рн. Ціна: 5 000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Б дино , частин б дин в Рівном , без посередни ів. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Частин б дин в Рівном зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам 1/2 б дин , в л. Ясна 2 імнати, хня аз вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1/2 б дин , о ремий вхід, 2 імнати, хня, ви оди в б дин , працюючим або ст дентам. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1/2 б дин , р-н «Ма ната», 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино на 2 поверхи, ремонт, мебльований. Ціна: 500 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , 2 імнати, ви оди, меблі, 1500 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

БУДИНОК, ОЖЕНИН, ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, ЄВРОРЕМОНТ, ГАЗ, ВОДА, 5 КІМНАТ, КУХНЯ, 0.17 ГА ПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЛІ, МОЛОДИЙ САД, ПОРУЧ СТАВ І РІЧКА, 5 ХВ. ДО З/Д СТАНЦІЇ, ЗРУЧНИЙ ДОЇЗД, 30 КМ ВІД РІВНОГО, НА КВАРТИРУ В РІВНОМУ, НЕТІШИНІ, ОСТРОЗІ. КОНТАКТИ: (098) 486-97-10

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

•Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а, приватизована, під

б дівництво, ом нці ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-50-26, (095) 522-70-40 Земельні ділян и в районі зоопар від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , 5.5 сот., є дозвіл і прое т на б дівництво. Ціна: 246 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 254200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а 0,1 а. Зр чний доїзд, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а, 0,13 а, 3-тя лінія, 0,1 а/б д, 0,03 а/ ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , А роперероб а, новий масив, 0.10 а, під б дівництво, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

15

Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, 8 сот, під б дівництво, хороше місце, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот. Ціна: 861 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , за Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для б дівництвам, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Новий двір, 0.10 а, під б дівництво, рівнина, є держ.а т. Ціна: 229 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Новий Двір, 0.12 а, під заб дов , ом ні ації є. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д ватися, хороше місце, поряд заб дови. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Новий двір, 12 сот., ом ні ації, прое т на б дівництво. Ціна: 164 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 246000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Зоопар ,10 сот, є Держ.А т під б дівництво, рівна між б дин ами, хороший під’їзд, всі ом ні ації біля ділян и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар . 10 сот, під б дівництво. Район заб дований. Поряд всі ом ні ації. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Земельн ділян , Колоден а (червоні ори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 164000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 180400 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Колоден а, 0,07 а. Приватизована, біля Дом молитви. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (095) 522-70-40 Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Приватизована, 30х40м, район Автодром . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0.06 а, під б дівництво, за автодромом, пор ч заб дови, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, під б дівництво, між заб довами. Ціна: 254 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , під омерцію. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 196800 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , ПМК-100, 0,1 а, для б дівництва, ом ні ації пор ч, біля б дин ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , ПМК-100,10 сот,під заб дов ,с сіди і ом ні ації не дале о. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н автово зал , в л. Київсь а, 0.1 а, під б дівництво, ооп. «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н а роперероб и, 0.12 а, під б дівництво, біля заб дов, рівнина, світло і аз на ділянці, є держ.а т. Ціна: 270 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під б дівництво. Зр чний під’їзд, арний раєвид, пор ч заб довані б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а. Терміново. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під садівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Басів К т, 0,13 а, з дозволом б дівництва ма азин або афе. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Бояр а, в л. С лярен а, 0,1 а. Район залізничної лі арні. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 credo.rv.ua

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот., рівнина, між заб довами, ом ні ації пор ч. Ціна: 73 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , під ОСГ, дешево, терміново. Конта ти: (098) 918-79-97, (097) 309-74-22

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Терміново, недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а 0,2 а. Ком ні ації біля ділян и, 1,5 м від траси. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 779000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , в л. Джерельна, приватизован , під б дівництво, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 045-30-67, (095) 274-68-24 Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 287000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. Київсь а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 782-24-72 Земельн ділян , в л. Київсь а, 10 сот., вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1 5 0 0 р н + с в . Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47

Земельн ділян , в л. Князя Володимира, 0,27 а, є це ляне приміщення я е ви ористов ється я СТО, світло, вода, аналізація. Конта ти: 43-60-96, (096) 831-29-19

Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, рівна, ом ні ації пор ч, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , Городище, євро лас, 3 імнати, 2 с/в, поб това техні а, меблі хороші. Ціна: 4500 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 1230000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,145 а, можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97

Б дино , Пивзавод, о ремий, євроремонт, все необхідне є. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , в л. Млинівсь а, 2 сот, + ф ндамент під ма азин, бо си, або інші варіанти. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Земельн ділян , в л. Павлючен а, 8сот., під житлов заб дов . Конта ти: (098) 710-22-87

Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 874-44-96

Земельн ділян , в л. Чорновола, 0.1 а, під б дівництво, отеджне містеч о «Щасливе», держа т, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , в л. Чорновола 0,17 а з виходом до озера. Ціна: 820000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, в л. Молодіжна, 18 сот., держа т на б дівництво, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 406-04-00 Земельн ділян , Колоден а, в л. Польова, 10 сот. під б дівництво, ом ні ації на ділянці. Ціна: 100000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а, р-н новоб дов, 0.14 а, рівна, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , К стин, 0,18 а. Приватизована, новий масив, пор ч став, ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , місто, 7 сот., терміново. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 295200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 615000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , р-н Молодіжне, с/ призначення, 3 а, приватизован . Конта ти: (095) 045-30-67, (095) 274-68-24 Земельн ділян , Рівне, азови , під б дівництво, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 328000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 246000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Тинне, 0,12 а. Приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 10.34 сот., під б дівництво, держ.а т, рівнина, між заб довами. Ціна: 205 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 14 сот., ом ні ації на території. Можливий обмін на авто, б дматеріали. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 340-04-93 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (097) 672-37-86


16

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№46 від 28 листопада 2012 ро Земельн ділян , Барма и, 2 м. від Рівно о. Конта ти: 68-04-05, (098) 737-38-65 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, для ведення садівництва, права сторона в напрям Києва, 300м від траси, 70м від жилих б дин ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а, знаходиться з правої сторони в напрям Києва, пор ч б д ються б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,09 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а. Біля племстанції, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: до овірна . Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а За «Райзом». Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а Приватизована біля «Райз », пор ч б дин и, зр чний доїзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Відраз при вїзді, права сторона в напрям Києва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. За Райзом. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона в напрям Києва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона, біля зна . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0.1 а, приватизована, під б дівництво, ом ні ації. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , Біла Криниця, 0.15 а, рівнина, між заб довами, біля ш оли. Ціна: 106 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 0.15 сот., під б дівництво, пор ч б дин и, всі ом ні ації, недоро о. Конта ти: (098) 538-25-27 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, від траси 300 м, пор ч б д ються. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,1 а, 1-ша лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Царсь е Село, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, 9 сот, між б дин ами, хороший під’їзд, є держ.а т під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 984000 рн, тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , центр міста, 5 сот, вадратна, рівна, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Червоні Гори, 0.7 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на ділянці. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Червоні Гори, 7 сот, є держ.а т під б дівництво, ом ні ації поряд, з пин а маршр т и, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, Ново раїн а, 2 шт., приватизовані, держа т, 0,20 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 282-55-36

Земельн ділян , Б.Криниця, правор ч від Рівно о, 0,12 а, під б дівництво, приватизован , пор ч ом ні ації, рівнина. Конта ти: (096)300-16-30 Земельн ділян , Здолб нів-2, • в л. Ком нарів, 0.12 а. Конта ти:

Дач , Кам’яна Гора, сарай, теплиця. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Дач , масив Бор овсь ий, 6 сот, хороший стан, є світло, вода, аз пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 635-00-55 Дач , Нова У раїн а, 80 в.м., 2 пов 3 імнати, олодязь, Ц, мансарда. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Дач , Нова У раїн а, це ляний б дино , 2-поверховий, 6.5/7.5, 3 імнати, МПВ, азове опалення, т алет на в лиці, амін, сарай, літній сад, тепиця, пар ан, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Б.Криниця 0.10 Га під б дівництво. ом ні ації пор ч. 25х 40. Терміново. Ціна: 80000 рн. Конта ти: 43-19-96, (066) 859-33-27

Дач , новоб дова, рі я поб дована. Повністю отова для проживання. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44 Дач , Ново раїн а, 1-пов., це лян , мансардно о тип , 36 в.м, 2 ім., аз, світло, олодязь, сад. Ціна: 102500 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Ново раїн а, 2 пов., Ц, 70 в.м, 7х7 м, є свердловина, амін, 6 сот, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 6х6, 3 імнати, вода є, септи , 95 % отовності, араж, 6 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, аз, араж, сад, теплиця. Конта ти: (097) 568-27-37 Дач , Ново раїн а, аз, араж, септи , для постійно о проживання, 250 м до з пин и. Власни . Конта ти: (067) 341-66-67 Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 імнати, ремонт, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Дач , Озеряни (по Д бенсь ій трасі за Вар овичами) 30 м, Д-Ц, 50 в.м.,2 імнати, аз в б дин (пічне опалення), центр, 70 сот землі, всі до менти. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ремель, 100 в. м. Косметичний ремонт . Землі 0,06 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Земельн ділян , С. Біла Криниця, 0,10 а, під садівництво з правом заб дови, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-31-23

Земельні ділян и в Білій Криниці від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49

Дач , Городище, 65 в.м. Всі зр чності в б дин . Це ляна, двоповерхова, теплена. Землі 0,06 а. Впоряд оване подвір’я, є бесід а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Дач , Городище, незавершена, Ц, 2 поверхи, 6 сот, світло, аз є, вода на ділянці, ділян а осо ір, 60 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 2 поверхи, 6.5/7.5 м,12 сот., сарай об ладений плит ою, аз, теплиця, свердловина, посаджений ород. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 588-39-87

ДАЧУ, КАМ’ЯНА ГОРА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, МАСИВ «БОРКІВСЬКИЙ», НОВУ, ВСІ

Земельн ділян , Б. Криниця, 0.15 а, ліва сторона. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельна ділян а 2,4 63-11-57, (067) 362-95-50

Дач , Городище, 1-поверховий це ляний б дино , 36 в.м, 2 імнати, добрий стан, сад, араж, сарай, зр чний доїзд, зем.діл. 6 сот. Ціна: 233 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

Дач , Нова У раїн а, це ляна, двоповерхова, всі зр чності , впоряд оване подвір’я, є бесід а, араж. Можливий обмін або розстроч а платеж . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89

(098) 942-72-98, після 17.00

Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Ціна: 4до овірна. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

а. Конта ти:

Земельн ділян , Б.Криниця, 0.06 а, під б дівництво, м ні ації пор ч, 20х30. Терміново. Ціна: 56000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.12 а під б дівництво, 40х30, права сторона, рівна, ом ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 96000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.13 а, 4 -лінія, світло поряд, аз, вода чз лінію рівнина. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.20 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.40 а (права сторона). Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, 200 метрів, від новоб дов, можна б д ватись. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, садові ділян и біля зоопар . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10,20,30,40 сот під б дівництво. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельні ділян и в районі л ць о о ільця від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49

Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (067) 589-49-28

Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Б.Криниця, почато села, 0.9 а, рівна. Ціна: 52000 рн. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян з б дин ом та сараєм, Рафалів а, світло, вода, садо , держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 515-00-51 kag777@yandex.ru

Земельн ділян , Бабин, поблиз озера, 0,2163 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 556-13-77

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПІД САДІВНИЦТВО, БІЛА КРИНИЦЯ, 0.11 ГА. КОНТАКТИ: (096) 953-05-17 Земельн ділян , 10 сот., Обарів, в л. Ми олаївсь а, новоб дови, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 835-36-72, (096) 563-93-95

ЗРУЧНОСТІ, ПОРУЧ ЛІС, ОЗЕРО, ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 940-28-57

Земельн ділян , 15 м від Рівно о в сторон Києва, 12 сот, поряд аз, вода,світло, асфальт, 800 м від центр села, можливий обмін на автомобіль. Конта ти: (097) 373-18-20

Дач , Нова У раїн а, 3 поверхи,70 в.м., з ремонтом, всі зр чності, ламінат, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , 3 а. Під омерцію. Асфaльтований під’їзд. До траси 300м. Поряд ліс. Ч дове місце під бізнес. Всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (099) 488-13-44

Земельн ділян , Баранів, над трасою Київ-Чоп, 1 а, є ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , Барма и, 0,1 Конта ти: 62-73-73

а.

Земельн ділян , Барма и, 0.10 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, серед заб дов. Ціна: 127 100 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 90200 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 90200 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 180400 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 45 сот., під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, можливо з новим дерев’яним б дин ом, ціна до овірна. Конта ти: 26-38-46, (093) 809-40-01 Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 61500 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, під садівництво. Конта ти: (098) 538-25-27 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Бронни и, 0,11 а, під заб дов , з прое том, приватизована . Конта ти: 64-02-70, (067) 280-03-94 dd18ks@gmail.com Земельн ділян , В. Житин, 0,28 а. Приватизована, 0,1 а під б дівництво та 0,18 а для ведення особисто о с/ , на ділянці є ф ндамент та б дівельні матеріали. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Житин, в л. Зелена, 0,15 а, в зр чном місці, пор ч сі ом ні ації, поб довані с сіди, асфальтована доро а, є можливість придбати с міжн ділян . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Житин, в л. Садова, 0,1 а. Приватизована, в хорошом місці, ширина по дорозі 25м., пор ч поб довані с сіди, еле три а, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 0,12 а. Все заб доване, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Оле син, 0.11 а, під б дівництво, біля ш оли, р-н новоб дов, в лиця заб дована, ом ні ації, зр чний доїзд, пор ч з пин а маршр т и, 2 м до міста. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , В.Житин, 5.6 сот, над трасою, є еле три а. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, 1лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, новий масив, 0,15 а. Ціна: 131200 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 0.15 а, під б дівництво, 200 м від траси, рівнина. Ціна: 131 200 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 501-93-51

Земельн ділян , В.Житин, центр 0.11 а доїзд, ом ні ації. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Городище, 14.7 сот, приватизована, асфальтований доїзд, старий це ляний б дино . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 913-35-85

Земельн ділян , В.Житин, центр, 20 сот, ом ні ації поряд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093)689-26-39 Земельн ділян , В.Житин, центр, є ф ндамент, 15 сот., можливий обмін. Конта ти: (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Земельн ділян , В.Омеляна, 50 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01 Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Чесь а, 0,24 а, 1,5 м від траси, рівна, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, в л.Чесь а, 0,25 а. Ком ні ації, рівна, 1 м від траси. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 0.1 а, під б дівництво, за афе «Софія», приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели ий Житин, центр, 0.11 а, під б дівництво, біля сільсь ої ради, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,11 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,12 а. Приватизована, знаходиться за трасою, 4 лінія. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Заб дована в лиця, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Приватизована, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 8 сот., вода, аз, світло пор ч, держа т, онтейнер, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян , Городище, 8 сот., зр чне розташ вання, навпроти з пин и, обжитий р-н, садо . Ціна: 82 000 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Городище, 8 сот., приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-51-74, (097) 975-54-29 Земельн ділян , Городище, біля б дин ів, 8 сот,. аз, світло пор ч, під садівництво, можна б д вати. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, вели ий вибір діляно . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11 а. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Центр, біля цер ви, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Городище, в л. Лесі У раїн и, 0.11 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Вересневе, 0.12 а, під б дівництво, рівнина. Ціна: 106 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а ом ні ації, доїзд. Ціна: 127100 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , Вересневе, 0.15 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85

Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, 11сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт, заб дований р-н, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , Вересневе, 0.9 а. Ціна: 82000 рн, тор . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв до з пин и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, р-н новоб дов, 20/58, 0,11 а, під заб дов , ом ні ації між б дин ами. Ціна: 136000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 49600 рн. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, над об’їзною трасою, 0.08 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Городище, під садівництво, по 10 сот в різних місцях. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Земельн ділян , Вересневе, в л.Вереснева, 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ГОРОДИЩЕ, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 0.10 ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ПІД САДІВНИЦТВО, ПОРУЧ СТАВКИ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08

Земельн ділян , Вересневе,10 сот, держ а т під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище,11 сот, під б діництво, рівна, ом ні ації неподалі , асфальт, с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Верхів, площа 0,25 а під б дівництво, пор ч ліс, озеро. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-44-74

Земельн ділян , Городо , 0,08 а. Приватизована, ооператив «Залізнични ». Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Вересневе, 7 сот., під б дівництво, біля «Софії», заб дови поряд. Ціна: 69 700 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городо , 0,09 а Приватизована, ооператив «Залізнични ». Ціна:до овірна.Конта ти:45-01-10,(067)362-85-17 Земельн ділян , Городо , 0,09 а. Кооператив «Залізнични » . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Верхівсь , 7,2 сот., під заб дов , арне місце. Власни . Конта ти: (067) 420-64-70, (067) 499-92-03

Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Фабрична, 0,1 а. Приватизовані, рівне місце, зр чний доїзд, іль ість діляно обмежена. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городо , 0,1 а Кооператив «Залізнични », приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , В. Омеляна, 22 сот під заб дов , 22х100. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Гайова 0,20 а. Приватизована земельна ділян а між б дин ами, ом ні ації сі пор ч, асфальтована доро а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0.25 а. Приватизована, ом ні ації біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Житин, 0.40 а під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 Земельн ділян , В.Житин, 0.5 а, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Барма и, 10 сот., під заб дов . Ціна: 85000 рн. тор . Конта ти: (098) 516-88-60

Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, асфальтований під’їзд, ом ні ації на ділянці. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Барма и, 10 сот., сад, металевий араж. Конта ти: (093) 838-50-95, (098) 042-03-83

Земельн ділян , Городище, 0.11 а, під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 106 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Барма и, 0.11 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 487-32-88

Земельн ділян , Барма и, 10 сот., поблиз траси. Конта ти: (097) 268-71-26

Земельн ділян , В.Житин, 26 сот, є 2 с ладсь их приміщення, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, в л. Зелена, ом ні ації на ділянці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Городище, 0,08 а. Приватизована, 300м від першої з пин и, рівна, на ділян заведений аз, свердловина. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городо , 0,1 а. Кооператив «Залізнични », приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , 12 сот, можна б д ватись, під садівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизова, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Гоща, під омерційне б дівництво (ма азин), 0.03 а, хороше місце. Конта ти: (067) 977-56-48

Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизована, рівна, 400 м до Київсь ої траси. В наявності є прое т на б дівництво, є ф ндамент, аз та світло пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДІБРІВКА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 0.25 ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ПІД

Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Кооператив «Вишневий», о ороджена, еле три а, садо , н , пор ч б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,6 Конта ти: 62-73-73

а.

Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під дачне б дівництво, біля ставів. Ціна:до овірна. Конта ти: (098) 225-31-92

БУДІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, 12 м від Рівно о, під заб дов , 30 сот., аз, вода, світло пор ч. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Земельн ділян , Дядь овичі, 10 м від Рівно о, поворот на Милостів, 500 м від з пин и, 1 лінія, 0.15 сот., аз, світло, приватизована, під б дівництво та ведення осподарства. Конта ти: 40-13-74 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот під заб дов . 50х30. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49


ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДОРОГОБУЖ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 2 ГА. КОНТАКТИ: (063) 307-07-36 ВОЛОДИМИР Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, новий масив, 0.40 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Земельн ділян , Дядь овичі, приватизован , 0,15 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 556-13-77 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЖОБРИН, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, ПРИВАТИЗОВАНУ, 0,16 ГА, ПОБЛИЗУ САНАТОРІЮ «СОСНОВИЙ БІР». КОНТАКТИ: (063) 307-07-36 ВОЛОДИМИР Земельн ділян , за зоопар ом, 9.5 сото . для ведення садівництва з можливістю заб дови. С сідні ділян и заб дов ються. Приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-26-32, (098) 837-62-10 Земельн ділян , за зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні аціє недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Зоопар , 0,10 а. Приватизована, для ведення садівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Караєвичі, 0.12 а, під б дівництво, 10 м від Рівно о, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороша доро а. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Караєвичі, 0.26 сот., приватизована, поблиз аз, асфальтована доро а, недоро о. Конта ти: (096) 156-93-39, (067) 258-51-89 Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 а. Пансь ий масив. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань, 50 сот, під б дівництво, аз підведений, вода та світло пор ч, на ділянці знаходиться невелич ий ставочо , пор ч ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 Земельн ділян , Клевань, р-н Шпиталь, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 360-13-22 Земельн ділян , Козлин, 0.41 а, під б дівництво, р-н «Конезавод », приватизована, 2 держа ти, аз, світло біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 0,12 а. Біля цер ви. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,13 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , приватизован , є ф ндамент 10х11, б д. план, світло, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизован , ом ні ації, сосновий ліс пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0,1 а. Приватизована, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , К стин, 0.18 а, приватизована, під заб дов , ом ні ації, сосновий ліс, під’їзна доро а пор ч, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, ом ні ації пор ч, 17 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 541-02-08

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КУСТИН, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 0.17 ГА, ПРИВАТИЗОВАНА, ЦЕНТР, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 983-66-08 Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88 Земельн ділян , Л ць е ільце, 0,1 а. Масив за АЗК ОККО. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Л ць е ільце, 10сот. Ціна: 147600 рн. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Л ць е ільце, 7 сот., під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: 65 600 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот, р-н новоб дов. Ціна: 1до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

Земельн ділян , Льоно омбінат, в л. Костромсь а 0,1 а. Навпроти «Реноме», др а лінія. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , М. Оле син, 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 0,15 держа т, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, МАЛА ЛЮБАША, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ПРИВАТИЗОВАНУ, 0,17 ГА, ПОРУЧ ЛІС, РІЧКА. КОНТАКТИ: (063) 307-07-36 ВОЛОДИМИР Земельн ділян , Малий Оле син, 0,12 а. Приватизована, для б дівництва, в хорошом місці, не в долині, пор ч сі ом ні ації та поб довані с сіди, зр чний доїзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 25 сот, приватизован . Конта ти: (098) 087-79-73, (050) 778-77-95 Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Асфальтована доро а, ом ні ації, 10 м від міста. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, під б дівництво. Ком ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 Земельн ділян , Ясениничі, 0.18 а, під б дівництво, приватизована, пор ч з центром. Ціна: до овірна . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.3.3. Продам по У раїні Дач -эллин , или часть, Крым, 60-210 м. в., или часто для строительства эллин а, ЮБК, п.Утес, Санта-Барбара, от моря 45 м. Конта ти: (097) 030-73-23, (093) 191-66-81, (050) 272-20-12

Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів, бажано р-н А роперероб и, Новий двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Участо , Ни олаев а (Крым), 750 м от моря, 8 сото , все омм ни ации. Конта ти: (066) 559-49-29

Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю

Земельн ділян , під б дівництво, для себе, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (067) 925-24-34

Ділян земельн в районі ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж в ооперативі «Нива» по в л.Р.Ш хевича. Конта ти: (063) 731-55-96, (097) 506-00-19

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж з підвалом, в л. Дворець а. Конта ти: (067) 680-79-76

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, біля Галово о озера. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян в Рівненсь ведення особисто о осподарства, або для можливо не приватизован пропозиції Конта ти: 0(67)362-85-17

ом районі, для селянсь о о б дівництва, , роз лян всі 45-01-10,

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

Земельн ділян для б дівництва, Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Оле сандрія, приватизована, 15 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. Конта ти: (097) 296-59-95

Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: (067) 364-04-64

Земельн ділян , Омеляна, 0,5 а, омерційне призначення, є а т, на трасі Київ-Чоп. Конта ти: (097) 765-12-77

Земельн ділян для садівництва в с.Городо , ооператив “Залізнични ”, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , під заб дов , поблиз Рівно о, для себе, недоро о. Конта ти: (098) 799-87-79

Земельн ділян , Обарів 3, біля б дин ів, 14 сот, під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Обарів в л.Рин ова 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97 Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Обарів, 7 сот. Конта ти: (067) 988-24-46

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, Масив Північний, рівна, ом ні ації, 100м до асфальт . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для ведення с/ , 9 м від Рівно о, свій ліс, берези, сосни, молодий садо , різні сорти вино рад , стара хата, льох. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Ново раїн а, Західний-2, 6 сот., під заб дов , оброблена, світло, аз, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 840-83-95

Земельн ділян , Корнин, 10 сот., під б дівництво, рівна, р-н новоб дова, терміново. Ціна: 56000 рн., тор . Конта ти: 43-19-96, (063) 122-15-40

Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, під б дівництво, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 0.16 а, приватизована, пор ч б дин и, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Новомильсь , Здолб нівсь ий р-н, 14 сот., держа т, ом ні ації пор ч, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 241-77-42

Земельн ділян , Обарів, 2 шт., 16 а, 0,13 а, р-н новоб дов, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 558-43-55

Земельн ділян , Л ць е ільце, 0.10 а, під б дівництво, рівнина. Ціна: 155 800 рн. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво, Пансь ий масив. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НАРАЇВ, ДУБЕНСЬКИЙ Р-Н, 0,25 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО, + 0,25 ГА ПІД С/Г. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38

Земельн ділян , Корнин, 0.1 а, р-н новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 261-68-26, (050) 518-23-39, (096) 744-82-58

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

17

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№46 від 28 листопада 2012 ро

Земельн ділян , Обарів, р-н авторин , рівнина, 8 сот, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38 Земельн ділян , Обарів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-14-57 Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, Біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, 1 лінія від озера, мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , під заб дов , 0.28 а, Став и, 7 м від Рівно о. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 993-17-48 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.1 а, під б дівництво, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сото , поряд б дин и. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Ремель, 0,15 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ремель, з до ментами. Конта ти: (067) 804-25-44 Земельн ділян , Ремель. Конта ти: (067) 804-25-44 Земельн ділян , Реш ць , під заб дов , 20 сот, поряд ліс, річ а, є аз, світло. Конта ти: (096) 581-71-53 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , с.Антопіль 0,34 а. Ціна: 16400 рн Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Сарни, держа т, б дматеріали, недоро о. Конта ти: (099) 630-04-80 Земельн ділян , Тай ри 0,25 а + б дино з азом. Ціна: 82000 рн. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Тай ри, 17 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

Земельні ділян и, Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Земельн ділян за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 364-04-64 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво, для себе, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , в л.Костромсь а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Земельн ділян , для б дівництва в Барма ах. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Травневе, 76 сот, приватизована, близь о озеро. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

Земельн ділян , за зоопар ом, під б дівництво та садівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Малий Оле син, 0,13 а. Район новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , траса Київ-Чоп, 2 а, 0.7 сот під заб дов , біля Квасилівсь ої об’їздної. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Межирич, 17 сот., центр, під заб дов . Конта ти: 24-70-05, (050) 944-37-36

Земельн ділян , Шоста ів, під заб дов , аз, річ а, ліс пор ч, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 389-27-10

Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Михайлів а, 24 сот., під заб дов , світло, аз, вода пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 136-67-14

Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, ПМК-100. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , під заб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , під омерцію, роз лян всі пропозиції, можливо з проблемами. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Бояр а, пивзавод, Ювілейний, Тинне, а роперероб а, в л. Костромсь а, Біла Криниця, Городище, Колоден а, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Гараж металевий ооп. «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68 Гараж металевий, розбірний. Конта ти: (097) 931-20-26 Гараж це ляний ооп. «Колесо», під б с, 6/4,2 м. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж, в л. В.Дивізії, 6/6 м, недоро о. Конта ти: (066) 811-33-80 Гараж, в л. К рчатова, ооп. «Автолюбитель», яма, по ріб. Конта ти: (097) 976-75-77 Гараж, в л. Стариць о о, ооператив «Колесо». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Гараж, в л. Стариць о о, новий, це ляний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «За ермом», хороше місце. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж, Здолб нів, це ляний, є підвал. Конта ти: (095) 637-86-15, (097) 032-60-28 Гараж, ооп. «Автолюбитель», є яма. Конта ти: (067) 360-61-43 Гараж, ооп. «Автолюбитель». Конта ти: (067) 360-61-43 Гараж, ооп. «Колесо», вели а о лядова яма, підвал, можливо під б с, опалення, еле три а. Конта ти: (097) 944-14-64 Гараж, ооп. «Колесо». Конта ти: (067) 362-15-63 Гараж, ооп. «Нафтови », підвал, яма, імната зверх . Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж, р-н в л. Дворець а, металевий. Конта ти: (067) 985-80-03

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Ч.Гори, ПМК-100, під б дівництво. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.5. Здам Земельн ділян , Городо , без оштовне орист вання. Конта ти: 43-53-98, (097) 459-37-35

1.3.7. Обмін Дач , Городище, на 1- імнатн вартир , Рівне. Конта ти: (067) 191-57-70 Земельн ділян , 23 сот, під заб дов , світло, аз, асфальт, на авто. Конта ти: (067) 708-20-00

Гараж, р-н с пермар ет Конта ти: (098) 100-93-45

«Хат а».

Гараж. Конта ти: 28-34-01 Гаражі від 28700 до 82000 рн. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Кіос металевий без місця і н війсь овий. Конта ти: (099) 114-15-16, (093) 880-89-59 Кіос , авторино (097) 519-94-43

«Динамо». Конта ти:

Кіос , рино «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96 Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер, 20 т., рино «Ди о о», доро а, під новим дахом, хороше місце. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

КОНТЕЙНЕР, 5 Т., НА РИНКУ «МОРІОН», АБО ЗДАМ В ОРЕНДУ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38

1.4.2. К плю

Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. приватизован , ом ні ації пор ч, на 1,2- імнатн вартир , в м.Рівне + доплата. Конта ти: 22-09-46, (097) 075-02-52

Гараж в місті. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Гаражі, кіоски

К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

Гараж металевий. Конта ти: (098) 380-03-35

1.4.1. Продам

1.4.3. Здам

Ви отовлення металевих аражів, воріт, стелажів, зварювальні роботи. Конта ти: (098) 611-93-36

Приміщення адміністративно-виробничі, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (067) 362-95-50

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Ш аю співорендаря на офіс 17 в.м., в л. Ст.Бандери. Ціна: 700 рн./місяць. Конта ти: (067) 743-53-67, (095) 813-83-08

1.4.4. Винайм Гараж, висота - 2,5 м, ширина - 3-3,5 м, довжина - 6 м. Конта ти: (097) 214-12-94


18

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

№46 від 28 листопада 2012 ро

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот № 1: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Д бровиць ий р-н, с. Удриць , в л. Поштова, 3б (площа 34 в.м., ф ндамент ам’яний, стіни – це ла, по рівля – шифер). Стартова ціна 40000 рн. - лот № 2: Б дівля ма азин - афе, що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Д бровиць ий р-н, с. Берестя, в л. Мир , 141 (ф ндамент – ам’яний, стріч овий; стіни – це ляні, по рівля –шифер). Стартова ціна 121000 рн. - лот № 3: Б дівля ма азин «Продтовари», що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Ільпінь, в л. 1 Травня, 3 (площа 100,5 в.м., ф ндаменти – стріч ові бетонні, стіни, пере ород и –це ляні, дах – шифер). Стартова ціна 33000 рн. - лот № 4: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с.Йосипів а, в л. Бере ова, 25 а (площа 80,4 в.м., ф ндаменти – стріч ові ам’яні, стіни та пере ород и -дерев’яні, дах – шифер). Стартова ціна 15100 рн. - лот № 5: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Залісся, в л. Тиха, 2а (площа 115,2 в.м., ф ндаменти – стріч ові ам’яні, стіни та пере ород и – це ляні, дах – шифер). Стартова ціна 45000 рн.

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

- лот № 6: Приміщення афе «Весел а», що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Гільча Перша, в л. Шевчен а, 100 (площа 51,8 в.м., ф ндаменти – стріч ові ам’яні, стіни та пере ород и – це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна 50000 рн. - лот № 7: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Півче, в л. 17 Вересня, 56 (площа 459,9 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне з пласти овою підшив ою та ДВП, по рівля - шифер). Стартова ціна 61100 рн. - лот № 8: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Б ща, в л. Зацер ва, 1 (площа 194,4 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне по бал ах пошт ат рене, по рівля – чотирьохсхилий дах, шифер). Стартова ціна 60000 рн. - лот № 9: Б дівля ма азин № 43, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Костопільсь ий район, с.Ст.Берестовець, в л. Жовтнева, 53, (площа 239,8 в.м., ф ндаменти – ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне, по рівля –шифер). Стартова ціна 198300 рн. - лот № 10: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Зарічненсь ий р-н, с.Борове, в л. Мостова, 4 (площа 378,8 в.м., ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, дах – шифер) Стартова ціна 240000 рн.

2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань.

Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення, Клевань 2, незавершене б дівництво, під омерцію (ма азин, інтернет- л б, афе, пер арню, тощо), стоїть о ремо, о ороджене. Конта ти: (096) 055-84-77 Готель на березі Азовсь о о моря, Сопино, Донець а обл., на пляжі, 30 м від води, 5 пов., 700 в.м., ліфт, бар, е с люзивний прое т, всі ом ні ації, фото на сайті www.vestnik.com.ua, Конта ти: (097) 307-12-64 Піцерію, Марі поль, центр Ліво о бере , 310 в.м, ремонт, без посередни ів, фото на сайті www.vestnik.com.ua, т. Конта ти: (097) 307-12-64 Приміщення нежитлове, Марі поль, р-н ТРЦ «У раїна», 1000 в.м., 1 пов., під ма азин, з ремонтом, фото на сайті www.vestnik.com.ua Конта ти: (097) 307-12-64 1/4 б дин , центр, 34 в.м., під бізнес. Ціна: 285000 рн Конта ти: (096) 345-33-37 Баз виробнич , вир-во металоонстр цій, Городо , зі с ладсь ими приміщеннями, 0,6 а. Конта ти: 63-46-72, (067)362-03-46 Баз виробнич , в л. Млинівсь а, від 2000 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Бо си-с лади, в л. Млинівсь а, від 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

БУТІК У ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ПІДЗЕМКА) , БУТІК НА АНДРІЇВСЬКОМУ БАЗАРІ ПРОДАМ. КОНТАКТИ: (097) 919-58-79 Ва ончи и б дівельні 2,10х4,80 та 3х9, б/в. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, 62-99-05 Господарство фермерсь е, Ново раїн а, 4,6 а землі приватизованої, Ц, орівни и 4 шт, прохідна, ормоцех, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Кафе, Здолб нів, центр, 2 зали, хня, присадибна ділян а, можливий обмін на житло в Рівном , + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 573-88-28

КАФЕ НЕДІЮЧЕ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, 465.2 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Кафе-мотель, Зелений Гай, Д бенсь ий р-н, 350 в.м., над трасою, 0.11 а, діюче. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

КОВБАСНИЙ ЦЕХ, ДІЮЧИЙ, КЛЕВАНЬ. КОНТАКТИ: (066) 846-69-99 Компле с отельний ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Компле с отельний, Біла Криниця, діючий ( отель, бар, піцерія, са на). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 805 м. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Ма азин діючий, 185 в.м., ремонт Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

МАГАЗИН, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА ТОВАРІВ, 258.3 КВ.М., ОКРЕМА БУДІВЛЯ, 2 ПОВЕРХИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЯКІСНИЙ РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 569.6 КВ.М., НА ДАНИЙ ЧАС НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 782.6 КВ.М., НА ОКРАЇНІ МІСТА, В ОРЕНДІ 40 СОТ ЗЕМЛІ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Пер арню діюч , центр, (М.Несвиць ої) 47 в.м. Ціна: до овірна . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

- лот № 11: Ковбасний цех з допоміжними спор дами, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Д бенсь ий р-н, с. Миро оща Др а, в л.. Молодіжна, 22 ( овбасний цех: площа 219 в.м., стіни – це ла, пере риття – дерев’яне, по рівля – шифер; лабораторія: площа 191,9 в.м., стіни – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер; отельня: площа 62,2 в.м., стіни – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер; с лад: площа 87,8 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер; с лад: площа 44,5 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер; с лад: площа 10,5 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер). Стартова ціна 191900 рн. - лот № 12: Б дівля ма азин “Промтовари”, що знаходиться за адресою Рівненсь а область, Корець ий район, с.Світано , в л.Ш ільна,58 (площа 217,3 в.м., ф ндамент – ам’яний, стіни з пінобло ів, пере ород и – це ляні; по рівля - шифер). Стартова ціна 21000 рн. Перший ро лотів 3 відсот и від стартової ціни. А ціон відб деться 14.12.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 10.12.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах № 2, 9, 10, 11 в розмірі 170 рн., по лотах № 1, 3, 5, 6, 7, 8 в розмірі 100 рн., по лотах № 4, 12 в розмірі 70 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

Приміщення, в л. Відінсь а, 47.5 в.м., новоб дова, цо ольне, євроремонт, автономне опалення, хня, броньовані двері. Ціна: 280000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Приміщення, в л. Відінсь а, офісний центр 32 м. в. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Біла, 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, в л. Відінсь а, офісний центр 32 м. в. Євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 Приміщення, в л. Н.Хасевича, о ремо стоїть,103 в,1 поверх, ремонт, Ц, всі мови, 2 сот и землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. С.Бандери, 305 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 131.2 КВ.М., З РЕМОНТОМ, ДІЮЧЕ, ПІД ОФІС, МАГАЗИН, БІЛЯ БАЗАРУ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, в л. Соборна, (4402 в.м). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Соборна, 4402 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення, в л. Ст. Бандери, 305 в.м. Ціна до овірна . Ціна: 1350 .о./ в.м. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, в л. Черня а, (60,5 в.м), ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення, підвальне, в л. Київсь а, 12 ш ола, 80 в.м., над доро ою. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, Сільпо, цо ольне, автономне опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а, можливе відтермін вання платеж . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр, прохідне місце,1 поверх, 137 в.м., терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 АН Челсі Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (097) 554-37-49 Ресторан, центр, 226 в.м., +літній майданчи 290 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22 С лад на Ювілейном , 660 в.м, +офіс+вистав овий зал, заїзд ф ри, 7сото землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.2. К плю З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68. Примішення, в л. Черня а, 60.5 в.м., ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Мірющен а,180 в.м, 2-й поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення адміністративно-офісне, в л. Соборна, 4400 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення бази оптової тор івлі, в л. Дворець а, 1200 в.м., адмінб дівля 2 поверх.,2 с лади, араж. Конта ти: (067) 370-81-35, (050) 339-28-20 Приміщення в прохідном місці, 127 в.м., можна частинами. Ремонт, меблі. Можлива оренда. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Приміщення виведене з житлово о фонд , 80 в.м., о ремий вхід, можливо під офіс ма азин. Роз лядаються варіанти обмін , нер хомість або авто. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Приміщення виробничо-с ладсь е, В.Житин, 720 в.м., 26 сот землі, асфальтований доїзд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення виробничо-с ладсь е, в л. Млинівсь а, 1300 в.м., з офісами, 0.5 а землі, приватизована. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, (42 в.м.), 1-й поверх 5-ти поверхово о б дин . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Приміщення ма азин , в л. Відінсь а, 42 в.м. О ремий вхід. Ціна: до овірна . Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення ма азин , Гощансь ий р-н, власни . Конта ти: (067) 314-44-34 ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА (ЧАПАЄВА), 20, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 5000 У.О. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 1312000 рн, тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Приміщення підвальне, в л. Чорновола, під афе, ма азин, 250 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ В БІЗНЕС-ЦЕНТРІ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ІНТЕРНЕТ, ОХОРОНА, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Приміщення пер арні, в л. Ст.Бандери, 45 в.м., нежитлове з ремонтом. Ціна: 440000 рн. Конта ти: 43-00-35, (094) 966-00-35 Приміщення р-н рин , 90 м. в., ремонт, с/в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення с ладсь е, в л. Фабрична, 150 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення с ладсь е, р-н. в л. Млинівсь а, 400 в.м., з ж/д олією, Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення тор ове, в л. Га аріна, 350 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 (096) 384-43-22

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕ, Р-Н АВТОРИНКУ, 123 КВ.М., НОВОБУДОВА, ЗЕМ. ДІЛЯНКА 345 КВ.М., З ПРОЕКТОМ, З ДОЗВОЛОМ НА БУДІВНИЦТВО. КОНТАКТИ: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01 Приміщення фасадне виведене з житлово о фонд 30 в.м., о ремий вхід, пар ов а. Можливо під офіс ма азин . Варіанти обмін роз лядаються. Ціна: 200000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Приміщення, 450 в.м., 280 в.м., 220 в.м., рино «Моріон». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення, адміністративно-офісне, в л. Мірющен а, 180 в.м, 2-й поверх. Ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД, ДІЛЯНКА ОРЕНДОВАНА, КОМУНІКАЦІЇ ПІДВЕДЕНІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 36725 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, виробниче, 15 м від Рівно о, 3500 в.м. Ціна: 1230000 рн. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Приміщення виробничо-с ладсь і в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua Приміщення, офіси, с лади, ма азини. Конта ти: (050) 640-95-64

1.5.3. Здам

Приміщення під с лад та виробництво, 45 в.м., 70 в.м., територія охороняється, зр чна пар ов а, власни . Ціна: від 12 рн./ в.м. Конта ти: (050) 339-40-04

•Приміщення, 2-пов., під офіс, 140 в.м., після ремонт , автономне

опалення, всі ом ні ації. Ціна: 40 рн./ в.м. Конта ти: (050) 339-40-04 Приміщення, в л. К рчатова, • під офіси. Конта ти: 64-43-53, 43-50-26, (095) 522-70-40

Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ПЛОЩІ ОФІСНІ, ВІД 50 ДО 180 КВ.М., ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, 3 ПОВ., АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ЄВРОРЕМОНТ. КОНТАКТИ: (095) 772-62-38 Приміщення адміністративно-виробниче, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (097) 554-37-49 Площа тор ова, р-н ЗОШ 12, 16 в.м. Ціна: 100 рн./ в.м+КП. Конта ти: (067) 128-22-50 Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісні та тор ові. Конта ти: 62-28-62, (097) 233-82-22 Приміщення під офіс, 15-120, р-н автово зал . Ціна: 58 рн./ в.м+світло. Конта ти: (067) 128-22-50

ПРИМІЩЕННЯ ПІДВАЛЬНЕ, ВУЛ. СТАРИЦЬКОГО, 45, ПІД СКЛАД, 300 КВ.М., НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (098) 425-37-21 ІГОР Приміщення с ладсь е, 150 в.м, р-н «Фозі», є під’їзд, територія охороняється. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: (067) 128-22-50 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15 ПРИМІЩЕННЯ, 1 ГРН/КВ.М, ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ НА ОКОЛИЦІ РІВНОГО, ПІД ОФІСИ, ВИРОБНИЦТВО, СКЛАДИ ТА ІН., ВІД 200 КВ.М. ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ - SITES.GOOGLE.COM/ SITE/ORENDARIVNE КОНТАКТИ: 68-33-50

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 70 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Приміщення, в л. О.Телі и, 34м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. П ш іна 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, р-н Кооперативно о техні ма, 120 в.м., під бан , афе. Ціна: 160-220 рн/ в.м. Конта ти: (096) 345-33-37 Приміщення, в л. Ст.Бандери 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 4000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, р-н продрин , біля з пин и, під бан , ма азин, 70 в.м. Під бан , ма азин, прохідне місце, ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96 Приміщення, центр міста, 5 0 м . в . , о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97

ДІЮЧИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН ЗДАМ В ОРЕНДУ (80 КВ.М) ТА ПРИМІЩЕННЯ ПЛОЩЕЮ 70 КВ.М РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 339-31-02, (097) 034-20-58

Приміщеня офісні. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

Кафе 150 в.м., перших два місяці без оплати оренда. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Цех столярний в Здолб нові здам в оренд . Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

Офіс, 23 м. в. Євроремонт. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 554-37-49

Цех столярний, Здолб нів, з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Офіси, в л. Відінсь а, 26м. в., ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (063) 342-26-97 Офіси, в л. К рчатова, різні вадрат ри євроремонт, інтернет. Ціна: 30-40 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Офісні приміщення в центрі міста, 28 в.м. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (067) 128-22-50

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 287000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Приміщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49

Приміщення підвальне, в л. Льоно омбінатівсь а, 250 в.м., з ремонтом. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Цех столярний в Здолб нові з обладнанням. Ціна: 1230 рн./міс. Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

1.5.4. Винайм Приміщення виробничо-с ладсь е, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення нежитлове. Конта ти: (067) 364-04-64 Приміщення під афе, ма азин. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення, 8-15 в.м. Конта ти: 22-74-82, (063)199-79-62, (067) 362-07-59 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

1.5.5. Обмін Кафе, Здолб нів на житло в Рівном з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 707-77-85 Приміщення нежитлове, під ма азин, Здолб нів-2, 1/5, 110 в.м., о ремий вхід, ремонт, на невели ий б дино в передмісті м. Рівне, з доплатою або продам. Конта ти: (067) 914-53-42


19

№46 від 28 листопада 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№46 від 28 листопада 2012 ро

Вікна, двері

Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

2.1.1. Продам

Двері металеві, вхідні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

БУДМАТЕРІАЛИ

Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03

БАЛКОНИ ВІД А ДО Я

Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові 45-44-05, (050) 435-04-44

Конта ти:

Двері металопласти ові, броньовані, між імнатні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Двері металопласти ові. Конта ти: 62-17-40, 62-33-64, (067) 363-69-49

Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., ерамзит, тр би, вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Двері між імнатні, б/в, нат ральне дерево, хороший стан. Ціна: недоро о. Конта ти: 62-92-12, (097) 483-80-19

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Ві на, двері металопласти ові. Підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі. Зварювальні роботи, теплення, оббивання та ін. вн тр. роботи

тел.: 401-543 (096) 445-93-54

Двері між імнатні, МДФ, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04 Двері між імнатні, сосна, 3 шт. Конта ти: (067) 946-04-81 Двері між імнатні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

ВІКНА, ДВЕРІ

Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері шпоновані, б/в. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері шпоновані. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, старі. Конта ти: (097) 458-80-57 Євродвері вхідні подвійні, б/в, хороший стан. Конта ти: 62-94-70

Бал они, єврові на, алюмінієві системи, двері між імнатні, вхідні. Зварювання бал онів тел.: (097) 554-82-40 www.nova-era.rv.ua

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ»

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84 Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04 Жалюзі. Конта ти: 63-80-03 Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшив а, вн трішні роботи (стеля, підло а та ін.)

т. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТІЯ. КРЕДИТ. КОНТАКТИ: (0362)43-78-49, (097)617-23-16 Підві оння ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на дерев’яні з рамами, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64

Підві оння. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Ві на дерев’яні подвійні, в хорошом стані. Конта ти: 28-70-54

Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ві на зі с лом, 127х137, 137х140. Ціна: 200-300 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Підві оння. Конта ти: 63-80-03

Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22

Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Рами бал онні розс вні алюмінієві, лоджії, альтан и, офісні пере ород и. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11 Рами ві онні 1.60/1.50, 1.50/1.10. Конта ти: (097) 493-76-08

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/ 1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Ві на металопласти ові. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Рами дерев’яні, зі с лом, в хорошом стані. Конта ти: (097) 458-80-57

Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58

Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Ролети т анинні, бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ролети. Конта ти: 63-80-03

Ві на металопласти ові. Конта ти: 62-17-40, 62-33-64, (067) 363-69-49

Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ві на металопласти ові. 64-46-20, (093) 993-82-76

Конта ти:

Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83

Ві на металопласти ові. 45-44-05, (050) 435-04-44

Конта ти:

Системи пласти ові, розс вні. Конта ти: 45-44-05, (050) 435-04-44

Ві на та двері металопласти ові «Реха »: продаж, встановлення, арантія. Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

Сіт и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на, двері дерев’яні, б/в, міцні. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Сіт и мос ітні. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41

Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03

Ві на, двері, бал они, с ляні фасади, пере ород и. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41

Сіт и мос ітні. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Сіт и мос ітні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Ві на, двері, розс вні бал они, лоджії. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на, ролети, двері, ворота. Конта ти: 43-05-25, 43-11-25, (067) 362-44-63 Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Двері бал онні, б/в. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері вхідні, броньовані, вітчизняно о виробництва. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

ВІКНА, ДВЕРІ

2.1.2. К плю Ві на м/п, нові або б/в, б дь-я і розміри, дешево, самовивіз. Конта ти: (067) 360-20-23 Двері вхідні, в б дино , б/в. Конта ти: (098) 603-34-91

Балясини бетонні різних видів • та розмірів, пор чні, стовпчи и, ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Вапно не ашене р д ове, • насипом, 2 сорт . Ціна: 1375 рн. Конта ти: (050) 438-34-54

Вапно не ашене р д ове, • насипом, 3 сорт . Ціна: 1240 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Вапно не ашене молоте, • насипом, 2 сорт . Ціна: 1435 рн. Конта ти: (050) 438-34-54

Вапно не ашене молоте, • насипом, 3 сорт . Ціна: 1306 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

Вапно не ашене молоте, • бі -бе ах, 3 сорт . Ціна: 1372 рн. Конта ти: (050) 442-78-05

•Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и,

риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (097) 852-84-30, (050) 514-47-80

Пісо в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Пісо , щебінь всіх фра цій, пісо митий, відсів. Достав а. Конта ти: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний. Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

Пісо , щебінь, амінь, відсів, • пінобло и, це л , цемент, шифер,

ерамзит, вапно, чорнозем, ній, дрова д бові, торфобри ет, достав а, вивезення б дівельно о сміття. Конта ти: (067) 607-32-59, (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Плити пере риття, р и 0.8 м, 1.0 м, 2.0 м, 1.5 м, це л червон . Конта ти: (096) 750-45-81

Ра шня , Крим, можлива • поріз а, достав а. Дош с х та свіжоспилен , можлива достав а. Конта ти: (067) 360-00-45

Торфобри ет, дрова твердих • порід, пісо , щебінь, достав а а/м ЗІЛ, МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

2.2.1. Продам

Камень ра шня , высше о ачества мар и М-25 (18-20 , размер 380х180х180). Прямые постав и с рымс о о арьера + достав а по У раине. Без посредни ов. Конта ты: (095) 872-13-71

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Плен прозрачн ю, спасение от холода, 25 рн. на любые 2 о на, мы в 33 ородах + достав а «Новой почтой». Конта ты: (050) 398-16-07 hozplast.sevbaza.com/ teplo.html

я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (093) 265-01-15, (097) 063-44-63

Ра шня М-25, висо ої я ості, від виробни а. Конта ти: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70

•Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01

•Щебінь, пісо , амінь, це л . Будівельні та Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 оздоблювальні матеріали

Ві на, двері металопласти ові

Базальт, раніт, амінь, б т, • щебінь, відсів, пісо , з достав ою,

Ра шня римсь ий, низь і ціни, висо а я ість, від виробни а. Достав а по області без оштовна. Розмір 18х18х38. Конта ти: (097) 533-03-03, (050) 850-40-77 Ра шня Крымс ий, прямые постав и с арьера. Достав а по ород и области бесплатно! Конта ти: (067) 558-15-50

Армат р . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67


№46 від 28 листопада 2012 ро Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бетон М100-500, достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Бетон. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60

Гр нти, емалі: ГФ, ПФ, НЦ. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

ДАХОВЕ УТЕПЛЕННЯ

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Клей ПВА. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

Дахове теплення, пароізоляція, ідроізоляція, мінеральна вата. Достав а Біт мна черепиця, теплювач, ідроізоляція, дахові ві на, водосто и.

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

ДОСТАВКА

Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дерево волось о о Конта ти: 62-83-47 Бло и ерамічні, теплі: Кератерм, Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бордюри. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

БРУКІВКУ КОЛОТУ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ, 10/10, 7/7, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 886-83-18 Бр с, 6 м, 10х10, с хий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

оріха на меблі.

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ват базальтов , листов . Конта ти: (097) 273-43-58 Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Відливи ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Відливи. Конта ти: 63-80-03

ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Водовідливи. Конта ти: 62-93-42, 43-02-24, (096) 552-25-04

Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

КРУГИ КОЛОДЯЗНІ ТА ДЛЯ СЕПТИКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ДОШКУ БУДІВЕЛЬНУ, СТОЛЯРНУ, ШПУНТОВАНУ. ВАГОНКУ, БЛОК-ХАУС, ЦИЛІНДРОВАНИЙ БРУС (МОНТАЖ). БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКУ (ВСІХ РОЗМІРІВ). ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 40-50-67, (098) 685-01-20 ПЕРЕДЗВОНЮ

К тни . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ДОШКУ СВІЖОСПИЛЕНУ, СУХУ, БРУС, РЕЙКУ, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ, СТРОПИЛЬНІ СИСТЕМИ. РОЗМІРИ ЗАМОВНИКА. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 718-65-43

Листи. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ДОШКУ СОСНОВУ, ВІЛЬХУ СУХУ ТА СВІЖОСПИЛЕНУ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКУ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61

Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Ва он . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Козир и, ворота, навіси, аражі, теплиці, ферми, фі рні елементи з листової сталі на замовлення. Конта ти: 5-60-38, (096) 695-19-37, (097) 829-31-00

Кр . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ДОШКУ СОСНОВУ СВІЖОСПИЛЕНУ В АСОРТИМЕНТІ - ОБРІЗНА, БРУС, РЕЙКА - 900 ГРН/КУБ.М, НЕОБРІЗНА - 600ГРН/КУБ.М, ДЛЯ ПІДЛОГИ СУХА ШПОНТОВАНА - 80 ГРН/КВ.М, САМОВИВІЗ З РОКИТНОГО, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (067) 453-99-60

Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

КОВАНІ ВИРОБИ: ВОРОТА, ОГОРОЖІ, ГРАТИ, КОЗИРКИ, ПЕРИЛА НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ З ДОВГОСТРОКОВОЮ ГАРАНТІЄЮ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (098) 306-60-05, (066) 451-01-59

Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 110 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Ва он , 12 в.м. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 68-00-68

КОВАНІ ВИРОБИ, ВОРОТА, ПАРКАНИ, РЕШІТКИ НА ВІКНА, НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, ЛІЖКА, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44

Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

КАМІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ГРУНТ, ЩЕБІНЬ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь, білий пісо , це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

КАМІНЬ

Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и столярні: НЦ, ПУ. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ліноле м, 11 в.м, оврове по риття, 2 шт., по 11 в.м., б/в. Конта ти: (067) 946-04-81

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ, БРУКІВКА. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

т. (096) 307-28-79 Квадрат. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 Кільця для олодязів. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11 Плити мові для підло и, 700/700 мм, 100 шт. Ціна: 144 рн./шт. Конта ти: (097) 353-40-20 Плити для о орожі. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити до європар ан , 10 шт. Конта ти: (095) 705-41-10 Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Плит лицювальн , вир-ва Італія, 35х35, 16 в.м, Ціна: 60 рн./ в.м Конта ти: (096) 307-32-01

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 Плит

трот арн . Конта ти: 22-42-93

Плит фасадн , 30/30, оричневий олір,вир-во Конта ти: (067) 793-44-54

5.5 в.м, Чехія.

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Проволо . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Металочерепицю, біт мн черепицю, дахові ві на, водосто и, теплювачі, мінвата

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Профнастил. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Ра шня римсь ий, залиш и, М-25. Конта ти: 43-19-65, (097) 454-48-24

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ.

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46 Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58 Металопрофіль. Конта ти: 63-80-03 Металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металопрофіль. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

КОНТАКТИ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68 Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Розчин. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60 Розчинни и Р-4, Р-646, Р-647, айт-спірит, оліфа, сольвент. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

САЙДИНГ

Металочерепицю. Конта ти: (097) 273-43-58 Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Ор с ло. Конта ти: (096) 307-32-01

Фасадний - від 42 рн/м. в. Інтер,єрний - від 100 рн/м. в. Камінь для ландшафтних робіт

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО, ПІНОБЛОКИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Полос . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Онд лін. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33

Полі арбонат. Конта ти: (097) 273-43-58

Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67

К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58

Водосто и. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

21

Сайдин , софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи, пласти ова ва он а, де оративні панелі ПВХ.

Конта ти: 62-03-65, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83

Сайдин . Конта ти: (097) 273-43-58

Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

С а й д и н . Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬЩА). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пісо . Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

С а й д и н . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Сваї. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Системи водостічні. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

С и с т е м и теплення, широ ий вибір б дівельних матеріалів, водостічні системи «Bryza». Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Сіт -рабицю, з чорно о сталево о дрот , д 4 мм, чар н а 60/60 мм, ширина р лон 1.3 м, довжина 9.5 м, недоро о. Конта ти: (066) 811-33-80

Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Софіт. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 С п е ц е м а л і ХВ, ХС, ЕП, КО, МЛ, анти орозійні, термостій і. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Стелі франц зь і натяжні. Дизайн вартир. Б дівельно-ремонтні роботи «під люч». Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua С м і ш теплоізоляційн шт ат рн . Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

Системи водозливні. Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

СХОДИ З ТВЕРДИХ ПОРІД ДЕРЕВА: ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ. ЯКІСНО. ДОСТУПНІ ЦІНИ. ВИЇЗД ПО РЕГІОНАХ. КОНТАКТИ: (097) 441-94-95

Системи водостічні. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83 Системи водовідвідні. Конта ти: (097) 273-43-58

Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ЦЕГЛУ ВОГНЕТРИВКУ, КЛЕЇ ДЛЯ ПЛИТКИ, ШПАКЛІВКИ ГІПСОВІ, ПІДКЛАДКУ ПІД ЛАМІНАТ (НОВИНКА), ПОЛІКАРБОНАТ, ТЕПЛИЦІ, БРУКІВКУ СІРУ, ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, ПЛИТИ ТЕПЛОІЗОЛЮЮЧІ. КОНТАКТИ: 68-20-44, (096) 745-32-42, (050) 527-86-86 Це л во нетрив , шифер, р беройд. Конта ти: (098) 329-85-05 Це л лін ерн : Керамейя, Євротон. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Це л лицювальн : СБК, Євротон, Літос, Про ерам, Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35


22

ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ, ПОСЛУГИ ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12, (050) 555-98-94 Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

№46 від 28 листопада 2012 ро

Будівельні інструменти та обладнання 2.3.1. Продам Балони пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ,

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

(098) 386-56-22 Це л . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

ЦЕГЛУ. КОНТАКТИ: (067) 968-28-75 Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Черепицю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58

ЦЕМЕНТ М-500, Д0, В МІШКАХ, ВИРОБНИК ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ», М-400, ВИРОБНИК ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ЦЕМЕНТ» ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: (096) 113-54-91, (050) 015-97-13, (097) 431-39-96 ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Черепицю ерамічн , цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю полімерпіщан . Конта ти: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Чернозем, самовивіз. Конта ти: 63-45-43, (050) 101-77-01 Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45, Металош 272-76-03

Обладнання для ви отовлення пілетних ран л. Конта ти: (098) 386-56-22 Обладнання для азозварювання. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Перфератор, вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (098) 130-10-68

2.2.2. К плю

ляр и. Конта ти:

Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Серце металево о шести ранни а, ов а на пар ан, 120х120, 3 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 68-00-68

Станцию шт ат рн ю «П тцмейстер», модели Р-13 в любом состоянии; станцию про рева бетона; омпрессор СО-76. Конта ти: (067) 465-89-08 Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Н-150

мм.

Вібратор б дівельний ІВ-99. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

2.3.3. Здам в оренд

Бетонозміш вач, 130 л. • Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

РИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ З НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Продам

•Бойлери, еле тро онве тори «Термія», еле троди «Моноліт», зміш вачі. Конта ти: 64-43-53, 62-99-05, 43-50-26

Автомати для чав нно о отла «Ефе т». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-00-68 Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01 Батареї чав нні, б/в. Конта ти: (067) 363-55-05 Батареї чав нні, б/в. Конта ти: (097) 693-56-64

Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99 Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел опалювальний «Прометей 20Т», твердопаливний, недоро о. Конта ти: (067) 870-65-92 Котел, вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (098) 807-55-24

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Мото ос «stihl fs 56», б/в, хороший стан, арантія. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 829-11-27 Обладнання, низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

КОТЛИ ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, КОНВЕКТОРИ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93

Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Стабілізатори напр и. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Котли азові, твердопаливні, еле тричні (вітчизняні та імпортні). Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Стабілізатори напр и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Мий и висо о о тис . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Насос К8/18. Конта ти: (096) 307-32-01 Пальни азовий до отла. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

2.5.2. К плю Еле тродви н: 7.5 Вт/1500, 1.1-2.2 Вт/ 1000, 2.2-7.5 Вт/3000. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Трансформатор стр м 1000 Вт. Конта ти: (098) 386-56-22

Радіатори для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Послуги

Радіатори чав нні, б/в, хороший стан. Конта ти: (093) 920-27-01 Системи опалення, водопостачання, тр би, радіатори, насоси, бойлери, азові олон и. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

паливі.

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16 Тр би з нержавіючої сталі, для димарів, амінів ( р лі, вадратні, прямо тні). Конта ти: 43-10-90, 62-99-11, (067) 362-05-24 Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Умивальни , чорно о ольор , б/в, хороший стан. Конта ти: 42-23-50, (067) 706-92-44

2.4.2. К плю Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 В ілля. Конта ти: (098) 517-80-99 Газов олон , б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Колон и азові, б/в або неробочі. Конта ти: (096) 614-16-02 Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Колон и азові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Колон азов «Юн ер», в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09 Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 154-24-65 Котел для опалення, 2- онт рний, можна б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел КЧМ-4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел на тверде паливо КЧМ-Рівне. Конта ти: (098) 503-63-39 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Електрообладнання

2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бетонні роботи: бетонні • наливні підло и, де оративний

штампований бетон, стяж и ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

Б дівельна бри ада ви он є всі • види ремонтно- оздоблювальних робіт, я ість арантована. Конта ти: (097) 087-65-51, (098) 665-39-49

В ладання ламінат , дощатої підло и, ва он а, сайдин , іпсо артон, шпа лювання стін та стелі, леєння шпалер, лицювання плит ою. Конта ти: 23-09-98, (067) 168-75-67

В ладання ламінат , пар ет , дощатої підло и, ва он а, сайдин , іпсо артон, шпа лювання стін та стелі. Конта ти: (097) 519-94-43 В ладання та шліф вання • пар ет , б дь-я их інших дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Еле тромонтажні посл и: • заміна старої провод и на нов ,

монтаж вими ачів, розето , світильни ів, автоматів, лічильни ів, відновлення зни ло о світла. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Зведення ф ндаментів, • б дівель, отеджів, аражів. М р вання (бло и, це ла), по рівлі (металочерепиця, шифер, онд лін), шт ат рення. Конта ти: (096) 220-59-17

Апарат зварювальний. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10

стель, я існо, недоро о. Конта ти: (097) 824-56-47

Бойлер, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (098) 820-54-86

Ванн залізн 150/70/40. Конта ти: (097) 693-56-64

Бойлер, Німеччина, б/в. Конта ти: 63-61-67

Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Ванн , біде. Конта ти: (067) 946-04-81 Ванн , жовто о ольор , б/в, 1,5 м. Конта ти: (096) 104-62-45 Гідро-, пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Сіт для о орожі, 100 м. Конта ти: (097) 447-95-44

Котел азовий «Сіме», вир-во Італія. Конта ти: 43-40-40

Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Бойлер, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (068) 146-63-13

Ванн металев , б/в, 1.50/0.70 м. Конта ти: 28-95-98, (098) 501-89-71

Пар ан. Конта ти: (098) 625-33-13

Котел азовий «Прометей». Конта ти: (068) 569-50-06

Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Клеєння всіх видів шпалер, • шпа лювання, фарб вання стін та

Бойлери еле тричні 10-200 л, проточні водона рівачі. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84

Котел «Прометей», на тверде паливо, 1- онт рний. Конта ти: (068) 569-50-06

, 220 Вт. Конта ти: (067)

2.5.1. Продам

Бойлер, 2010 р. Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-00-79

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23

рн.

Титан новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

про раматори провідних виробни ів Vaillant, Viessmann, Prothеrm за дост пними цінами, підбір, монтаж, сервіс. Конта ти: (097) 645-46-36 www.kotluk.at.ua

Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Щепоріз для перероб и дерев’яних відріз ів. Конта ти: (097) 837-76-79

Котли азові, еле тричні, •онденсаційні, азові олон и та

Ліноле м. Конта ти: (098) 625-33-13

Еле тро орморіз 888-90-55

Лещата слюсарні, б/в. Конта ти: (050) 375-52-95

За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84

Котел «Прометей», азовий. Конта ти: (068) 569-50-06

Станцію насосн «GARDENER», на запчастини, дешево. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 640-17-23

Еле тробойлер, 50 л, новий 1400 рн., азов олон - 400 рн., ванн , нов - 600 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

2.3.2. К плю

Щебінь. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

до цир

Розчинозміш вач. Конта ти: (098) 461-10-77

Швелер. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

ШИФЕР ВИРОБНИК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КИЇВ, БАЛАКЛЕЯ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. ЦІНА: ВІД 48 ГРН. КОНТАКТИ: (096) 113-54-91, (050) 015-97-13, (097) 431-39-96

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Пил дис ов 28-70-54

азовий. Конта ти: (067)

Колон азов «Діон», з дисплеєм, нов . Конта ти: (096) 837-86-55

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ДЕШЕВО. КОНТАКТИ:

Конве тор 863-14-15

Гріл до аз. р б и, автомат. Ціна: 450 рн. Конта ти: 68-00-68 Дверцята до р б и та печі. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Каміни чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

КОНВЕКТОР ГАЗОВИЙ «ESKABE» S21ТВ2 (2,30 КВТ),

Сіт для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

РОЗМІРИ 34/51/14.

Сіт -рабицю, б/в. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58

КОНТАКТИ: (067) 137-38-38

Дви н 3 Вт, 1500 об., фланцевий. Конта ти: (096) 307-32-01 Дви н-ред тор, еле тродви Конта ти: (050) 939-92-92

н.

Компле сний ремонт • ма азинів, б дин ів та с ладсь их приміщень. Гіпсо артон, шпа лювання, фарб вання, ламінат тощо. Власні механізми. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Еле тро-, пневмоінстр мент, свердла, відрізні р и,витратні матеріали. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Лицювання ванних імнат, •хонь, санв злів, в ладання

Еле тродви 329-85-05

ламінат , монтаж іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а, я існо, професійно, швид о. Конта ти: (096) 864-04-15

н 14 Вт. Конта ти: (098)

Еле тродви н 30 Вт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (095) 051-07-57


ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№46 від 28 листопада 2012 ро

Лицювання плит ою стін і підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

ЄВРОРЕМОНТ

Бляхарсь і • ви отовлення,

посл и: встановлення водостічних, вентиляційних систем; лицювання бляхою, обшивання оминів, ремонт і фарб вання дахів, достав а а/м Форд Сієрра. Конта ти: 64-34-82, (050) 375-20-04

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна

тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б, є власний атало робіт. Конта ти: (097) 235-26-50

Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Монтаж іпсо артон , • шпа лювання, фарб вання,

в ладання ламінат , пар етної дош и, лицювання тощо. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Професійне м р вання амінів, • ман алів, встановлення топо та їх

під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

Ремонт вартир, б дин ів, лицювання плит ою, монтаж сантехні и, еле три а, іпсо артон, шпа лювання, шт ат р а, стяж и, встановлення дверей та ві он. Конта ти: (097) 392-38-14

•Різноманітні посл и з ремонт приміщень. Сантехні а, еле три а,

столяр а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05 Столярні роботи: в ладання • ламінат , пар ет , врізання

Євроремонт вартир та б дин ів: шпа лювання, шт ат рення, леєння шпалер, монтаж іпсо артон , ламінат , стяж а на підло , в ладання ламінат , пар ет , дерев’яної підло и та ін.

т. 63-32-02, (093) 755-69-27 ЄВРОРЕМОНТ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, АРОК, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ОБШИВАННЯ ВАГОНКОЮ БАЛКОНІВ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (050) 608-30-07, (097) 732-81-66

КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЕЛЕКТРИКА, ЛАМІНАТ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ. КОНТАКТИ: (096) 289-01-80 ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, МОЗАЇКА, ДЕКОРАТИВНИЙ КАМІНЬ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ВІДВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ, СТЯЖКА, ЕЛЕКТРИКА, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК. КОНТАКТИ: 27-74-11, (096) 289-01-80

МЕТАЛОКАРКАС

зам ів, завісів, встановлення дверних бло ів, сходів, са н, реставрція та ін. Конта ти: 43-14-36, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

Шліф вання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Шпа лювання, леєння • шпалер. Конта ти: (097) 690-89-66 Шпа лювання, леєння • шпалер. Конта ти: (098) 823-64-61 Шпа лювання, фарб вання, •леєння шпалер, оброб а від осів. Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (050) 223-57-40, (096) 754-52-68 БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ: ШПАКЛЮВАННЯ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ПЛИТКА, ЛАМІНАТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ «ПІД КЛЮЧ», ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096) 395-78-92 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

Б дівництво та ремонт «під люч», дизайн. Конта ти: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ, КАНАВОК ПІД ЕЛЕКТРОПРОВОДКУ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ,ВИМИКАЧІ, КОНВЕКТОРИ, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ОПАЛЕННЯ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЕБРИКІВ, ТРАМБУВАННЯ ВІБРОПЛИТОЮ, ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (096) 985-63-91 Дизайн приміщень, прое ти б дин ів. Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

ЄВРОРЕМОНТ, КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (097) 732-81-66, (050) 608-30-07

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ВИГОТОВЛЕННЯ КОВАНИХ ВИРОБІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ (ПАРКАНИ, ХВІРТКИ, ЛАВКИ, ПІДВАЗОННИКИ, КОЗИРКИ, ВОРОТА ТА ІН.). ЦІНИ ПОМІРНІ. КОНТАКТИ: (067) 268-92-55 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22 Встановлення еле тророзето , вими ачів, замін еле троприладів, під лючення люстр, еле троприладів, еле тромонтаж. Конта ти: (097) 027-00-61 Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49 Встановлення столяр и, ва он и, пар ет , ламінат , зам ів. Конта ти: 62-78-08 Встановлення столяр и, в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

Наварювання метало ар ас (по периметр та виносно о) для ві он, озир ів та даш ів, ріплення перил. т. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 МОНТАЖ САЙДИНГУ, ВАГОНКИ, АРМСТРОНГ, БЛОК-ХАУС, ГІПСОКАРТОН, ШПАКЛЮВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ВИВЕДЕННЯ ВІДКОСІВ, ЗАЛИВАННЯ СТЯЖКИ, ВКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ, ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ, ЛАМІНАТУ, ВСТАН. СТОЛЯРКИ. КОНТАКТИ: (096) 275-92-76

МУРУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК. ШТУКАТУРЕННЯ. СТЯЖКА.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Вивіз б дівельних відходів та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94

Монтаж д шових абіно . • Конта ти: (097) 027-00-61 •Сантехнічні посл и: монтаж опалення, водопостачання та

аналізації, встановлення лічильни ів, д шових абін, бойлерів, ванн, мивальни ів, зміш вачів, азових олоно . Конта ти: 43-14-36, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

Металопрокат, вторсировина

ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, БАГЕТІВ. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ ТА ПЛІНТУСА, МОНТАЖ ТА ШПАКЛЮВАННЯ ВІДКОСІВ. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТИПУ «МОЗАЇКА». МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ. КОНТАКТИ: (096) 949-33-06

ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ «ШУБКИ». КОНТАКТИ: 64-22-64, (097) 561-66-95 Ремонт вартир: ва он а, іпсо артон, ламінована підло а, шт ат рення. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Дріт. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Кр и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Ви отовлення металевих аражів, б дівельних ва ончи ів, тор ових іос ів, аражних воріт, автонавісів. Конта ти: 43-22-72 Ви отовлення металевих аражів, аражних воріт, тор ових іос ів та метало онстр цій. Конта ти: (098) 380-03-35

В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ ТА ПОБУТОВИХ ВАГОНЧИКІВ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

Бал и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Ви отовлення ованих виробів на замовлення (пар ани, хвірт и, лав и, підвазонни и, озир и, ворота та ін.). Ціни помірні. Конта ти: (067) 268-92-55

ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ.

РЕМОНТ КВАРТИР: ВАГОНКА, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНОВАНА ПІДЛОГА, ПІДВІСНА СТЕЛЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, УТЕПЛЕННЯ ТА ІН. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

Армат р . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Катан . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.6.3. З встановлення

НАТЯЖНІ СТЕЛІ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA

2.7.1. Продам

Ви отовлення та встановлення натяжних стель, ремонт приміщень «під люч». Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ.

КОНТАКТИ: (098) 696-99-53

2.6.4. Інші

Б ріння б ронабивних свай д. 150-500 при ре онстр ції та б дівництві, влашт вання ф ндаментів. Конта ти: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

Ви отовлення металевих дахів. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77

Утеплення б дин ів, лицювання, шт ат рення, монтаж іпсо артон , сайдин , ва он и, ремонт по рівель, залив стяж и, посл и еле три а. Конта ти: (096) 970-42-52

2.6.2. З ви отовлення

• •

Встановлення еле тророзето , вими ачів, замін еле троприладів, під лючення люстр, еле троприладів, еле тромонтаж. Конта ти: (097) 027-00-61

Встановлення систем • опалення, водопроводів,

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення столяр и, • ва он и, пар ет , ламінат , зам ів.

Конта ти: 62-78-08, (097) 969-10-68

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и,

Квадрат. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Кр ля металевий, діам. 10, 12, 14, 16, 18 мм. Конта ти: (096) 307-32-01 К тни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Лист профільний Конта ти: (098) 611-93-36

Лист. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Лом з достав ою. Конта ти: (097) 609-53-51 Полос . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр б . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 Катан . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23 Швелер. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Шести ранни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.7.2. К плю Вироби з вольфрам , молібден , олова, твердосплав , сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ. Конта ти: (066) 212-31-15 Відходи поролон , синтепон . Конта ти: (063) 209-21-89

КРУГ, ЛИСТ, ПАКОВКУ,

монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

ТРУБУ, ДЕМОНТАЖ.

Встановлення та ремонт сантехні и, замін старих тр б на нові, зварювальні роботи. Конта ти: (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

оцин ований.

КОНТАКТИ: (050) 544-27-69 Кр

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Встановлення •нітазів, ванн,

Метал плю: вадрат (10, 12), р (10, 12). Конта ти: (093) 323-89-56, (067) 362-07-29

Тр б нержавіюч . Конта ти: (066) 212-31-15

мивальни ів, зміш вачів. Конта ти: (097) 027-00-61 Замін водопровідних тр б та аналізацій, встановлення сантехні и, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86 ВКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ, ЛАМІНАТУ, ПАРК. ДОШКИ, ФАНЕРИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ, ВІКОН, РЕСТАВРАЦІЯ ПАРКЕТУ, МОНТАЖ БЛОК-ХАУСУ, САЙДИНГУ, ВАГОНКИ, АРМСТРОНГ, ГІПСОКАРТОН, САУНИ. КОНТАКТИ: (096) 300-33-35

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б , нов або б/в, і інший металопро ат. Конта ти: (050) 544-27-69

ФТОРОПЛАСТ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИГЛЯДІ: ТРУБИ, СТЕРЖНІ, ПЛАСТИНИ, ВТУЛКИ, ЄМНОСТІ. КОНТАКТИ: (067) 633-49-14, (050) 451-40-07 Шести ранни . Конта ти: (066) 212-31-15

23


24

№46 від 28 листопада 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

ДИВАН

Вітальню, 4 м. Ціна: 600 рн, тор . Конта ти: (098) 464-02-51, (050) 225-20-69 Вітальню, б/в, в арном стані, недоро о. Конта ти: (096) 275-25-30 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, дешево. Конта ти: (097) 458-80-57 Вітальню, світл , 2,3 м, б/в. Конта ти: 28-88-40 Віша напольний. Конта ти: (097) 642-77-16 Дзер ало в рамці, з іпс . Ціна: 150 рн. Конта ти: 68-00-68

ДСП, ДВП ламінован , рядов . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Диван, майже новий, роз ладається, вели а спальна зона, 1.90х1.60, + рісло, роз ладне. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 645-53-75

ДСП. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Карнизи дерев’яні, різних розмірів. Конта ти: 68-00-68

Диван, роз ладається, 3 р. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 347-42-05

Диван новий, пр жинний бло 70х115х75. Спальне місце 0,7х1,8. Ціна - 1300 рн.

Диван, с часний, в хорошом стані. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

ДИВАН

Конта ти: (067) 378-43-77, (063) 275-55-55 ДВОРОВІ СПОРУДИ ДЛЯ ДАЧІ, ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КРЕДИТ. МІНІ-ГОЙДАЛКИ, ІГРОВІ СПОРТКОМПЛЕКСИ, АЛЬТАНКИ, ПОКРІВЛІ ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ, ЛАВКИ ІЗ ВОДОСТІЙКОЇ ЛАМІНОВАНОЇ ФАНЕРИ. КОНТАКТИ: 27-11-35, (096) 497-73-55

Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59

ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Диван «Ярослав», 3 р па т анини, либина - 0.8 м, ширина - 2.35 м, спальне місце 1.50/2.00 м. Конта ти: (093) 983-06-15

Диван-малю , роз ладний, + 2 рісла, б/ в, в хорошом стані, можливо о ремо. Конта ти: (067) 526-79-94

Килим 2х3 м., б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 62-59-50, (097) 337-60-65

Корп сні меблі замовлення. Недоро о

на

Конта ти: (0362) 45-05-88 www.divanrv.at.ua

Килим бель ійсь ий, 3/5 до овірна. Конта ти: 23-29-58

м.

Ціна:

Килим, 4,5х2,3 м, б/в. Ціна: 700 Конта ти: 62-59-50, (097) 337-60-65

рн.

Килим, вир-во Польща, 3.50/1.98 м. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Килим, У орщина, 2/3. Конта ти: 23-36-65 Килими, молочно о ольор , овальні. Конта ти: (097) 692-62-26

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,45х2,0. Конта ти: (063) 275-55-55

ДИВАН

Дивани нові ,під ваші розміри, вибір т анини, дост пні ціни. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (067) 630-21-55, (063) 326-07-65

•Перетя вання м’я их меблів, ремонт, зміна дизайн , вдома Вбиральню надвірн , дерев’ян . Конта ти: 28-88-69, (093) 995-49-72

Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

КОРПУСНІ МЕБЛІ

Диван, + 2 рісла, вир-во Чехословаччина, в хорошом стані. Конта ти: (067) 526-34-01

3.1.1. Продам

замовни а, швид о, я існо. Конта ти: 27-75-65, (099) 336-66-75, (097) 902-94-13 Оле сандр.

Диван + 2 рісла, нові. Конта ти: 40-51-14, (098) 419-81-78

ДИВАН-КНИЖКУ, НОВИЙ. КОНТАКТИ: (067) 137-38-38 Диван- ниж

. Конта ти: (097) 642-77-16

Диван-малют , хороший стан, бордово о ольор , под ш и та бильця бежево о. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 988-94-23

Килими. Конта ти: (093) 510-34-86 Комод, світлий, б/в. Ціна: 200 Конта ти: (093) 752-63-55

рн.

Компле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Крісла м’я і, 2 шт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 809-73-87 Крісла, 2 шт., нероз ладні, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 5-98-81, (096) 477-22-65 К точо д бовий, новий, 0,90х1,15, рожева оббив а+стіл. Конта ти: (095) 705-41-10

Диван новий, пр жинний бло , 100х157х250.Спальнемісце-125х200. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 4500 рн. Конта ти: (063) 705-78-01 К точо хонний, б/в. Ціна: 600 Конта ти: 62-59-50, (097) 337-60-65

рн.

К точо хонний, в нормальном стані, вишнево о ольор з молочними встав ами. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com К точо м’я ий, вели е спальне місце, в хорошом стані. Конта ти: 24-71-43, (095) 324-30-23 К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47


25

№46 від 28 листопада 2012 ро Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

ДИВАН

ДИВАН

По риття илимове, бежево о ольор , 4,8х2,5. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38

Диван новий, пр жинний бло , 75х200х86. Спальне місце-140х200. Євро ниж а, з дерев’яними підло ітни ами на бильцях. Ціна: від 2250 рн.

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Конта ти: (067) 378-43-77

Меблі в спальню, хороший стан. Конта ти: (096) 480-27-27

К хню, б/в, недоро о. Конта ти: (097) 319-65-36, (097) 209-66-16 Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ламп настільн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Ліж а одинарні, 2 шт., з матрацами, в хорошом стані. Конта ти: (096) 449-00-54 Ліж а односпальні, 3 шт., б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80

МАТРАЦИ

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х157. Спальне місце 1,2х2,0. Ціна: від 4500 рн. Конта ти: (067) 378-43-77

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Стільниці. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Меблі м’я і та орп сні, можливо під замовлення. Конта ти: 62-28-62

Стіл хонний, + таб рет и. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97

Сервант хонний, б/в, 1,6/0,7м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Стіл хонний, роз ладний. Конта ти: (097) 545-25-05

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59 Сервант. Конта ти: (097) 642-77-16

Стіл письмовий 1-т мбовий. Конта ти: (096) 280-01-53

Соф , диван-малю . Конта ти: 40-04-49, (067) 106-17-12

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Спальний арніт р «Свалява» (За арпаття), олір: світлий оріх, с лад: ліж о односпальне - 2 шт., т мбоч а приліж ова - 2 шт., трюмо з дзер алом, шафа для одя , п ф. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (097) 525-98-74

Стіл роз ладний. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стільці д бові, 6 шт. Конта ти: 68-00-68 Стін «Волинь», висота 2.2 м , довжина 4 м, в хорошом стані, з я існо о д бово о шпон . Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 645-53-75

Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стін ла ован . Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85

Спальню, б/в, хороший стан, олір вільха. Ціна: 5000 рн. тор . Конта ти: (096) 370-31-28

Матраци ортопедичні, безпр жинні, бонель, самостійний пр жинний бло . Спальні а сес ари.

Спальню, в хорошом стані. Ціна: 4200 рн. Конта ти: (097) 642-28-54

Конта ти: (067) 378-43-77 www.divanrv.at.ua

ДИВАН

Стін , 3,1х2,2 м. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16

Стін

, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Стін , оричнево о ольор , неполірован , 237/60/410 см. Конта ти: 28-23-78, після 15.00, (097) 692-62-26

Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Стін , хороший стан. Конта ти: (098) 225-31-24

Ліж о 2-спальне, б/в. Конта ти: (096) 280-01-53

Столи ж рнальний, оричнево о ольор , дешево. Конта ти: 62-29-02, (067) 325-62-60

Ліж о двоспальне, в хорошом стані. Ціна: 950 рн. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Трюмо, б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80 Т мб для одя 280-01-53

Ліж о с ладне, б/в. Конта ти: 22-42-03 Ліж о, 2-яр сне, 190х80. Конта ти: (097) 558-65-36 (094) 984-29-09 Ліж о. Конта ти: (067) 804-25-44 Люстр імпортн . Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 692-62-26 Люстр під ретро. Конта ти: 23-16-35 Люстр . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Матрац 63-61-67

ортопедичний.

Конта ти:

М а т р а ц пр жинний. Конта ти: (067) 382-17-41 Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац, новий, на 2 сторони, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Т мб під телевізор, світл , б/в. Ціна: 170 рн. Конта ти: (093) 752-63-55 Т мб , б/в. Конта ти: (097) 646-96-96 Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стіл для но тб а, б/в, відмінном стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-22-48, (067) 862-90-22

Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 23-72-57

Ф рніт р меблев . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стіл ж рнальний, ла ований, хорошом стані. Ціна: 400 рн., тор . Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16

Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Стіл омп’ютерний, б/в. Ціна: 400 Конта ти: (097) 432-53-79

Матраци, б/в, 2 шт. Конта ти: 64-79-04

Стіл омп’ютерний, з шафою. Конта ти: (067) 453-44-24

Меблі в спальню, хороший стан. Конта ти: (096) 480-27-27

Т мб під ТБ, олір оріх. Ціна: 270 рн. Конта ти: (097) 472-20-55

Конта ти: (067) 378-43-77

Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44

61-99-61,

Т мб для постільної білизни, 104х40х64 см. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85

Диван новий, пр жинний бло , 77х215х95. Спальне місце - 140х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 2600 рн.

С т і л омп’ютерний, б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80

М Д Ф плити. Конта ти: 45-02-45, 45-02-42

, б/в. Конта ти: (096)

ХДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Частин м’я , малиновий олір. Ціна: 5000 рн. тор . Конта ти: (097) 429-02-05

рн.

Частин м’я , с часний дизайн, вир-во Львів, недоро о. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70 Частин м’я , ш ірзамінни , бежевий олір, відмінний стан. Ціна: 1700 рн. тор . Конта ти: (098) 429-41-14, (099) 736-08-14

Стіл омп’ютерний, с часний, 3-яр сний, товий, з ба атьма полич ами і ш хлядами. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com

Частин м’я

. Конта ти: (098) 788-82-35

Частин м’я : диван, 2 рісла-ліж а. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 458-78-09

Шаф , 3-дверн , б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80

Р о з л а д а ч , нов . Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru

Частин м’я , малиновий олір. Ціна: 5000 рн. тор . Конта ти: (097) 429-02-05

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59

Шаф 2-дверн , візьм Конта ти: 23-16-35

Частин м’я , с часний дизайн, вир-во Львів, недоро о. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70

Шаф , б/в, терміново. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16 Шаф -

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Стіл хонний, + таб рет и. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97

Частин м’я , ш ірзамінни , бежевий олір, відмінний стан. Ціна: 1700 рн. тор . Конта ти: (098) 429-41-14, (099) 736-08-14

Меблі м’я і та орп сні, можливо під замовлення. Конта ти: 62-28-62, (097) 233-82-22

Стіл хонний, роз ладний. Конта ти: (097) 545-25-05

Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стіл письмовий 1-т мбовий. Конта ти: (096) 280-01-53

Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Меблі м’я і. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06 Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДИВАН

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Ф рніт р 61-98-46

Стіл роз ладний. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стіл, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Стіл. Ціна: 420 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Стілець омп’ютерний. Конта ти: (095) 927-58-59

ОСБ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Стільниці. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Диван новий, пр жинний бло 200х85х90. Спальне місце 1,4х2. Конта ти: (0362) 45-05-88

Шаф , б/в. Конта ти: (097) 458-80-57

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59 Шаф , б/в, терміново. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 340-36-16, (099) 138-93-16

3.1.2. К плю

меблев . Конта ти: 61-99-00,

Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Килими, недоро о, б/в. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

Шаф 2-дверн , б/в. Конта ти: (097) 646-96-96

К х н ю , шаф - пе, б/в. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58

Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Меблі різні, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

БІЗНЕС Друкована продукція 6.4.1. Продам

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Літерат р 23-58-06

х дожню, недоро о. Конта ти:

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Бібліоте Всесвітньої літерат ри, 200 ни . Конта ти: 64-43-00

Словни енци лопедичний, Конта ти: 26-15-36

Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85

Словни російсь ої мови Оже ова. Конта ти: 26-15-36

Газети без оштовних о олошень (50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85

6.4.2. К плю

1-2

т.

Обладнання вимірювальне, лабораторне: воло оміри, м льтиметри, манометри, датчи и. Ва и тор ові, лабораторні, настільні, автомобільні. Сервіс, арантія. Держреєстр ЗВТ. Представництво в Рівненсь ій обл. Конта ти: 40-16-78, (098) 904-94-95 www.etalonprylad.rv.ua

Обладнання для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85

Зібрання творів К пріна А.І. (1-7 т), Єсеніна С.А. (1-5 т), Го оля (1-5т), Чехова А.П. (1-3т), П ш іна А.С. (1-3 т), Тихий Дон (2 т), Не расова Н.А. (1-7т). Конта ти: 26-15-36

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

Обладнання тор овельне. Конта ти: (098) 287-56-40

Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85

6.5.1. Продам

Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85

Вітрин холодильн , с лян , 350х350х960. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03, (095) 047-24-40

Камер морозильн , під с лом. Конта ти: (097) 900-96-56 Обладнання для пе арні, Конта ти: (050) 498-23-42

афе, їдальні.

6.6.1. Продам

іноапарат ри. Конта ти:

Катало робіт на дом . Конта ти: (096) 911-65-85

до 1 т. Конта ти:

Промислове обладнання

Довідни з ремонт 68-36-84

Торговельне обладнання, матеріали

6.5.2. К плю Ва механічн від 500 (096) 614-16-02

Вітрин холодильн , б/в, 2 м. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 110-94-48

Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84

Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

СТЕЛАЖІ МЕТАЛЕВІ, З ДЕРЕВ’ЯНИМИ ПОЛИЦЯМИ, ВИСОТА ВІД 3 ДО 6 М, ДОВЖИНА 6 М, ШИРИНА 1,2 М, ВИСОТА ПОЛИЦІ 0,6 М. КОНТАКТИ: (098) 205-89-99

пе. Конта ти: (067) 453-44-24

Шаф . Конта ти: (067) 804-25-44

Лінію діюч з ви отовлення паливних бри етів „Pinikey” (євродрова), паливних ран л „Pilet”, бри етів „Ruf” та „Nestro”, с ш біомаси (хвойна тирса, солома, л шпиння), дробил . Конта ти: (067) 343-09-05 Металлоис атели: о ромный выбор для поис а лада, монет металлолома и т. д. А та же подводные, л бинные, еорадары. Звоните, поможем выбрать то, что найдет. Конта ты: (095) 468-06-87, Але сей, (098) 896-53-65 www.металлоис атель.com.ua

в подар но .

3.1.3. Пропон ю

Ви отовлення орп сних • меблів хні «Блюм», «Хайте »,

«Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ви отовлення меблів на • замовлення. Конта ти: (096) 333-56-06 www.divanrv.at.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ ТА М’ЯКИХ МЕБЛІВ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ, ДИВАНИ, ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56


26 Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60 www.garpun.at.ua Обор дование швейное, промышленное, бытовое, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Трансформаторы силовые, масляные ТМ.ТМЗ.ТМГ, трансформаторные подстанций КТП.КТПГС.КТПМ от 25 Ва напряжением 61035 в. Продаж. Ремонт. Достав а по У раине. Конта ты: (050) 578-49-46, (097) 452-70-49 Трансформаторы тороидальные от 10 Вт до 40 Вт. под за аз. Достав а. tor-trans.com.ua. Конта ты: (057) 759-50-06 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09 Верстат для виробництва б дівельних бло ів. Ціна: від 2000 рн. Конта ти: (067) 171-72-18 Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99 Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цир ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99

№46 від 28 листопада 2012 ро Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Дви н-ред тор, 2,2 Вт, 80 обертів/хв. Конта ти: (096) 307-32-01 Дробар

вал ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Дрово ол 317-31-23 Еле тродви 317-70-10

Пилорам 317-31-23

автономн . Конта ти: (050)

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам 317-31-23

стріч ов . Конта ти: (050)

ідравлічний. Конта ти: (050)

Плити металеві, 60х40, до столярно о верстат . Конта ти: (067) 287-35-93

ни. Конта ти: 5-49-47, (098)

Прес для при от вання со ів в домашніх мовах, хороша прод тивність. Конта ти: (098) 229-05-07

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Лещата станочні. Конта ти: (098) 229-05-07 Машин р чн в’язальн «У раїн а-2», професійн , 2- онт рн . Конта ти: 26-87-69, (096) 872 -21-68

МЕТАЛОШУКАЧІ, ІМПУЛЬСНІ, «ГАРПУН»,»TRACKER-D», ГЛИБИННИЙ «TRACKER-5», СЕЛЕКТИВНИЙ «КОЩЕЙ-20М». ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ. ЦІНА: ВІД 900 ГРН. КОНТАКТИ: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82 Обладнання деревообробне: подовженообрізний та торцювальний верстати. Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для ви отовлення паперових па етів. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (067) 363-75-95 Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23

Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Обладнання швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84

Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78

Г м технічн , листов , товщина 2 мм, ширина 1,25 м, довжина 4,8 м. Конта ти: 62-74-53, (099) 927-45-78

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

ВЕРСТАТИ ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, ЗУБОФРЕЗЕРНІ, ВАЛЬЦІ, ГІЛЬЙОТИНУ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69 Вібратор ІВ-98. Конта ти: (050) 939-92-92 Котел харчовий. Конта ти: (050) 498-23-42 Мотори. Конта ти: (067) 730-17-38

Січ арню, б/в. Конта ти: (097) 493-76-08

Тістоміс. Конта ти: (050) 498-23-42

Стано то арний. Конта ти: (098) 329-85-05

Трансформатор ТСЗІ 1,6 Вт, 380/36 Вольт. Конта ти: (050) 939-92-92

Тепло енератор, дизель, 124 Конта ти: (095) 524-08-54

ін.с.

6.6.2. К плю Ножницы ильотинные, до 6,3 мм, длина реза 2500 мм, механи а. Конта ты: (057) 758-77-89, (067) 572-02-82

6.6.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЧИХ ЛІНІЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ, ПРОФНАСТИЛУ ТИПУ Т-6, Т-12, Т-20 ТА ІНШІ, ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ. В НАЯВНОСТІ ТА СЕРТИФІКОВАНІ. ГАРАНТІЯ. ТЕРМІН 30-60 ДІБ. КОНТАКТИ: (0432)57-78-32; (067) 593-60-03; ASK-MET.COM.UA

Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34 Апарат для розлив пива. Конта ти: (097) 900-96-56 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53 Дви н-ред тор 3 МП40, 1МЦ2С. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Дви н-ред тор ГДР 2,2 Вт, від 2,2 до 7,5 Вт, 3000 об., 7,5 Вт на 1500 об. Конта ти: (050) 939-92-92

Тара і упаковка

Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99

Тирсопилосмо . Конта ти: (050) 317-31-23 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Кремозбивач. Конта ти: (050) 498-23-42

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58

Стіл поворотний. Конта ти: (098) 229-05-07

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

Спецодяг

Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49

Контакти

6.8.1. Продам Плен полипропиленов ю с рис н ом для сып чих прод тов. Из отовление па етов из п/пропиленовой, полиэтиленовой плен и. Конта ты: (057)372-28-13, (050) 403-07-03, (050) 406-30-84 Б о ч и д бові, б/в, 140, 250, 550 л, тяс а-прес, для віджим фр тів. Ціна: від 1 рн./л. Конта ти: (067) 171-72-18 Боч

, 23

Боч

, 4220 л. Конта ти: (067) 378-44-49

б.м. Конта ти: (067) 256-56-41

Ємність (залізничн цистерн ) 73 шт. Конта ти: (066) 138-92-09

б.м, 10

Ємності для води, 5 л, 10 л, 20 л, дешево. Конта ти: (050) 537-59-51 Ємності металеві 25, 50, 75 (095) 829-44-15

б.м. Конта ти:

6.7.1. Продам

Ємності металеві, оризонтальні, 25, 50, 75 б. м. Конта ти: (066) 138-92-09

Спецодя фірмовий, робочий - продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (095) 829-44-15

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55

6.8.2. К плю

Всі види с лотари, ма лат ри, поліетилен , стрейчплів и, жерстяні баноч и, пластмасові ящи и та ін. види вторсировини, доро о, постійно, в б дь-я ій іль ості. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71

Каністри 5 л., б/в. Ціна: 4 рн. Конта ти: (097) 237-81-47 Міш и, б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

6.9.1. Пропон ю

ТОВ фірма «ЄВРО-АЗ» повідомляє про припинення своєї діяльності зв’яз з добровільною лі відацією. Претензії приймаються протя ом двох місяців з дня оп блі вання за адресою: м. Рівне, в л. Д. Галиць о о 2. Конта ти: 23-71-88 Ищем партнеров для ор анизации продаж азеты «Ваши советы и рецепты. Здоровье. К хня. О ород» в при ородных поездах. Доход 3000-5000 рн./мес. Конта ты: Лариса (066) 624-01-18, реда ция (044) 499-34-85 Господарство рибне, 25 м від Л ць а, зарибнене, 11 а, або обмін. Конта ти: (097) 962-73-32 Продам спішний сезонний бізнес арнавальні остюми, недоро о. www.zabawa.rv.ua Конта ти: (0362) 45-05-88 (067) 801-74-64 Співпрацю з продаж автоцивіло . Конта ти: 23-53-83, (097) 796-76-95 Ш аю партнера для роботи доброчинній ор анізації, соц.захист на європейсь ом рівні арантовано. Конта ти: (095) 220-30-96, (097) 541-30-50

ТЕХНІКА Колон и. Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Колон и, 60 Вт, 4 шт., недоро о. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Про равач м зичний «Мелодія стерео». Конта ти: (096) 307-32-01 Радіол «Урал 111», з веніловими дис ами. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Радіостанції переносні, стаціонарні. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Само читель з ан л. мови, а діо асети, б/ в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телевізор «LG Флетрон». Конта ти: (098) 788-82-35 Телевізор «Грюнді », вир-во Німеччина. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 279-39-35, (097) 508-47-00

7.1.1. Продам Апарат опіювальний «Шарп». Конта ти: 68-36-84

Системний бло на з/п. Ціна: 200 рн. Конта ти: 43-18-37, (097) 296-10-61

Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84

ТB-тюнер для омп’ютера з FM-радіо «FlyTV Prime 34FM». Відтворення/запис. М льтие ран, TXT, таймер запис , від ладений пере ляд, відеозахват. Ціна: 99 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 (з 13:00 до 22:00)

Картридж «Кенон». Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер AMD Sempron 1.6 ГГц, ОЗУ 2Гб (на арантії), інте р. відео арта GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi, ТБ/радіо тюнер, лав., миш а. Відмінний стан. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Комп’ютер, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Комп’ютер, процесор А лон 2.1 ц, оперативна пам’ять 2 б, відео 256 м б, двд-рв-привід, монітор, лавіат ра, миш а, олон и, бло безперебійно о живлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 108-46-57 Комп’ютер. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56 Корп с системно о бло а, б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Машин др арсь «Ятрань». Конта ти: (098) 788-82-35 kychan_lena@mail.ru

ТБ-тюнер до ПК. Конта ти: (095) 522-96-37

Фото), кіно), оптика 7.3.1. Продам Фотоапарат «ФЕД-3», фотоспалах «Л ч-68», діапрое тор «Пелен -500К». Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Фотоапарат Samsung Fino 40S, плів овий, LCD-дисплей, в відмінном стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Фотозбільш вач. Конта ти: 28-70-54

Телевізор ORION LED 19 новий та RUBIN б/ в, хорошом стані плос ий е ран, п льт. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94 (098) 222-67-83

Телевізор, б/в, «Еле трон Ц-382ДІ» Конта ти: (050) 435-83-70

Машин пральн «Томсон», Конта ти: (096) 280-01-53 Машин 23-71-68

б/в.

пральн «Чай а», б/в. Конта ти:

Машин пральн , автомат, б/в. Конта ти: 5-48-86, (097) 226-50-89 Машин пральн , б/в. Конта ти: (093) 510-34-86 Машин пральн , льтразв Конта ти: (067) 382-17-41

ов .

Машин пральн , хороший Конта ти: (067) 490-41-35

стан.

Машин

пральн . Конта ти: 23-62-52

Машин швейн Конта ти: 28-43-33 Машин 22-28-40

швейн

Айфон, Nokia на 2,3 и 4 сим- арты в 10 раз дешевле ори инала! (от 600 до 700 рн!) часофоны и отличная техни а из Китая на Moby.In.UA. Сайт! http://moby.in.ua/ Конта ты: (095) 383-81-82; (097) 173-82-55

Бло и ТВ «Еле трон»: МП-3-3, МП-41, ПС-С, МЦ-31-1, МС-41-1, МК-1-1С, УСУ-1-15-1, МУНЧ-С, ПК-3-1С, ПК-46, ПИ-5, МРК-21-А (2шт), УСР-1С, СМРК-21 (2шт), СК-М-24-2С, СК-Д-24 (3шт). Ціна: 60 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Гарніт р блют з. Конта ти: (095) 522-96-37

Динамі и, мі росхеми, транзистори, резистори, діоди, онденсатори, трансформатори, механі а для ма нітофонів та інші еле тронні омпоненти. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (095) 522-96-37 Радіотелефон з АОН. Ціна: 140 Конта ти: 43-18-37, (097) 296-10-61

рн.

Но тб «LG K1-323DR», потреб є ремонт , дешево. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 640-17-23

Смартфон «Асер». Конта ти: (095) 522-96-37

Но тб

Телефон «Но іа с7», д ос, в хорошом стані, до телефон додається ори інальний USB-шн р, арта пам’яті 2 Гб. Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 747-21-01, (093) 288-77-75

Телефон «Аль атель», б/в. Конта ти: (095) 091-58-18

Телефон «Но ія». Конта ти: (098) 130-10-68 Телефон «Р сь», з автоматичним визначни ом номер , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон мобільний «FLY E190», WI-FI, є о ремо арта на 32 ГБ, ідеальний стан. Конта ти: (099) 201-12-15 kochuraigor@mail.ru

А діо олон , робоч , з виходом 3,5 мм, недоро о. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Відеома нітофон «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Відео амер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84

Відео амер «Соні». Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

Відеома нітофон, б/в, з п льтом правління, в робочом стані. Конта ти: (097) 903-83-30 Ма нітол або домашній центр, можливо в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

Домашній інотеатр, олон и 5/10 Вт+1/80 Вт, з ДВД «Дінамі с», Німеччина, майже новий. Ціна: 450 рн. Конта ти: 26-48-58, (096) 577-55-99 Е ран та процесор до ньо о, б/в. Конта ти: 68-32-94 Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35 Колон и 15АС-208, в хорошом Конта ти: (067) 690-03-60

стані.

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067) 690-03-60 Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Про равач 62-85-19

рамплатіво . Конта ти:

Телевізори лампові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

Побутова техніка 7.5.1. Продам Обор дования швейное, ассортимент, арантия, настрой а, полный спе тр: Siruba, Gemsy, Tipycal. Универсальные пол автоматы, оверло и, дв хи ольные беспосадочные, олон овые, тю и, мане ены, ладильные столы. Конта ты: (057) 731-35-96, (098) 680-03-04 www.overlok.com.ua. Автомий висо о о тис «Black&Dekker», потреб є незначно о ремонт , дешево. Ціна: 250 рн. Конта ти: (096) 640-17-23 Витяж и. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

недоро о.

швейн . Конта ти: 23-62-52 пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Пилосмо «Saturn ST VC7272», новий, 1600 Вт. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 645-53-75 Пилосмо «Ровента», в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 724-23-38 Пилосмо «Самс н 6520», в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-08 Пилосмо 453-44-24

«Томос». Конта ти: (067)

Піч мі рохвильов , Конта ти: 26-15-36

б/в,

недоро о.

Піч мі рохвильов , б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03, (095) 047-24-40 Піч мі рохвильов , б/в. Конта ти: (098) 130-10-68 Піч мі рохвильов , під вб дов . Конта ти: (095) 927-58-59 Плит азов «Еле тра», б/в, недоро о. Конта ти: (097) 703-75-00 Плит азов 545-25-05

Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Фен. Ціна: 30 рн. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Холодильни «NORD», 2- амерний, в хорошом станi, потреб є ремонт , дешево. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 640-17-23 Холодильни «Донбас», б/в. Конта ти: 40-51-14, (098) 419-81-78 Холодильни «Донбас-10», дешево. Конта ти: 22-51-07 Холодильни 23-58-06

«ЗІЛ», недоро о. Конта ти:

Холодильни «Мороз о», б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 68-00-68 Холодильни «Норд» без морозильної амери. Конта ти: (067) 772-92-16 Холодильни «Снай е», б/в, робочий стан. Конта ти: (097) 903-83-30 Холодильни «Снай е». Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81 Холодильни 510-34-86

«Снай е». Конта ти: (093)

Холодильни , б/в, «Донбас». Конта ти: (095) 220-30-96, (097) 541-30-50 Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Холодильни , б/в. Конта ти: 68-33-19

Холодильни , б/в. Конта ти: (098) 694-50-37

«Чай а». Конта ти:

Мі сер еле тричний RG 28S, Німеччина, 3 швид ості, в омпле тований. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

7.4.2. К плю

Конта ти:

Холодильни , б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (093) 752-68-78

Телевізори, нові та б/в. Конта ти: (067) 682-43-50, (050) 716-32-45

7.2.1. Продам

Самовар еле тричний. 22-25-71, 63-64-80

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Машин швейн , б/в, Конта ти: (098) 951-77-39 Машин

Прас «Сат рн». Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

«Подольсь а».

Засоби зв’язку

Телевізор, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-48-86, (097) 226-50-89

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83

132», б/в.

Машин швейн «Подольсь Конта ти: 23-71-68

Машин

Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60

Принтер «Еле троні а». Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Телевізор JVC AV 2934LE + п льт, плос ий е ран, інес оп, діа ональ 29, стан відмінний, RGB, омпонентний вихід. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 68-10-09, після 18 од., (097) 326-77-99

Машин пральн «Сіменс», верти альне завантаження, б/в, ви-во Німеччина. Конта ти: (098) 130-10-68

Телевізори, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Конта ти: (098) 579-99-99

Телевізор «Соні». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 62-29-02, (067) 325-62-60

«Ри а», недоро о.

Автомат м зичний для бар , настінний, новий, фонові м зи а і ліпи, з пюрни ом або монетоприймачем на вибір, арантія виробни а, можливе встановлення. Ціна: 5100 рн. Конта ти: (067) 747-91-79

Мотінор «LG», б/в. Конта ти: 22-16-38

«Леново». Конта ти: (097) 970-94-73

Телевізор «Соні KVCW-25», б/в, відмінний стан. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

Машин пральн Конта ти: 23-58-06

Телевізор, в роб. стані, недоро о. Конта ти: 26-86-78

Відеома нітофон «Panasonic», хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com

Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Машин в’язальн «Чернівчан а», р чн . Конта ти: 23-36-42, (097) 688-56-11

7.4.1. Продам

Айфон 4, 16 б, чорний. Ціна: 4700 рн. Конта ти: (098) 089-99-69

Но тб «Compaq armada m700», HDD 10Gb, RAM 196 Mb, 14", алюміневий орп с, Windows XP. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 990-27-06

Машин и швейні «Привіле », «Ві торія». Конта ти: 28-43-33

Модем «Лайф». Конта ти: (097) 907-14-28 andriyzhaborets@mail.ru

Монітори, б/в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Набір безпровідний лавіат ри та миші. Конта ти: (095) 522-96-37

Като прас вальний, б/в. Конта ти: (095) 927-58-59

Теле), відео), аудіо), радіо

Монітор. Конта ти: (097) 032-38-75

Монітор, роб. стан, «Самс н флатрон», 15 дюймів. Конта ти: 43-18-37, (097) 296-10-61

Камер морозильн , б/в. Конта ти: (098) 287-56-40

7.1.2. К плю

Телефоны на 2,3,4 сим- арты: Iphone 4g и 5Gs в 10 раз дешевле (от 600 до 700 рн!) часофоны, отличная техни а из Китая. Наш сайт: Moby.In.UA. Веб сайт: http:// moby.in.ua/ Конта ты: (095) 383-81-82; (063) 6563-93-91

Монітор, б/в. Конта ти: (097) 646-96-96

Камери морозильні та холодильні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03, (095) 047-24-40

Машин пральн «Либідь». Ціна: 50 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

Телевізор, «Самс н » 32D4000. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Фотозбільш вач. Конта ти: 28-97-80

Еле трос ш автомат, б/в, вир-во Німеччина. Конта ти: (095) 927-58-59

Телевізор «Панасоні », 3 р., неробочий або плю процесор до ньо о. Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Телевізор «Шарп», на запчастини. Конта ти: 23-58-06

Фотоапарат «Canon Power Shot A580», в хорошом стані, 8 пі с., 4 з мм. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 199-42-42

Еле троплит , під вб дов . Конта ти: (095) 927-58-59

Машин пральн «Зол ш а-3». Ціна: 150 рн. Конта ти: (096) 307-32-01

Телевізор «Р бін», б/в, робочом стані, плос ий е ран, п льт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94

Комп’ютери, оргтехніка

, б/в. Конта ти: (096) 723-50-12

Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33

Телевізор «Оріон». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94

Телевізор «Панасоні », плазма, 108 см діа ональ. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Витяж

«Норд». Конта ти: (097)

Плит азов , «Ханса», азова піч, еле тро риль, еле тропідпал, в хорошом стані. Конта ти: 64-28-30, (097) 271-26-98 Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: (099) 202-86-45, (067) 883-39-46 Плит азов , вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (098) 130-10-68 Плит еле тричн «Гефест». Конта ти: (096) 480-27-27

Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и, б/в. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58

7.5.2. К плю Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Машин пральн «Мрія». Конта ти: (067) 523-65-70 Плит азов , 4- омфорн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Плит азов , стар . Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Со овитис ач-прес. Конта ти: (097) 751-61-35 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни , можливо б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Холодильни , пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02 Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Холодильни и, непрацюючі. Конта ти: (097) 931-20-26


27

№46 від 28 листопада 2012 ро

АВТОАФІША

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 1986 р.в., 2.0 TD, бежевий, /п ерма, еле тропа ет, ліматонтроль, + омпле т зимової ми. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 А ді А-100 Авант, 2.0 інже тор, щойно при наний з Німеччини, без до ментів. Ціна до овірна. Конта ти: (063) 227-44-10

БМВ БМВ 525, 1989 р.в., седан, без до ментів, можливо подетально. Ціна до овірна. Конта ти: (050) 919-55-04 БМВ 730, 1992 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (097) 197-09-85 БМВ, 1998 р.в., 2.5дизель, ніверсал. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Ніссан Прем’єра, 2003 р.в., срібний, 118 тис м, в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 362-51-40

Опель Ас она, 1986 р.в., бензин. Конта ти: (097) 715-78-17, (096) 714-86-20

ДЕУ Де Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, 1,5, 46 тис м, ідропідсилювач ерма, центральний замо , тонований, без дефе тів. Конта ти: (097) 453-76-67

Опель Астра, 2008, 2009 р.в., 1.4, сірий металі , 42 тис. м, под ш а безпе и, підсилювач ерма, мп-3, запас а нова, без дефе тів, новий стан. Ціна до овірна. Конта ти: (097) 453-76-57

А ді А6, 1996 р.в., 2,5 ТДІ, 103 Вт, «Авант», темно-зелений, щойно при наний, без до ментів. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 332-81-10, (050) 888-48-80

МЕРСЕДЕС Мерседес Бенс МБ-100, 1995 р.в, 1,5 бензин, в хорошом стані. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

Опель Командор, 1981 р.в., 2,5 аз/бензин. Конта ти: (096) 254-59-21

А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 967-72-84

МІТЦУБІШІ Мітц біші Спейс Ва он, 1987 р.в., 1.8 бензин, 7 місць. Конта ти: (098) 214-44-96

Опель Комбо Комфорт, 2006 р.в., 1,7 CDTI (74kW), ABS, под ш а безпе и, центр. замо , бортовий омп’ютер, ондиціонер, м льти ермо. Конта ти: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07

НІССАН Ніссан Сані, 1992 р.в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

ПЕЖО Пежо 405, 1991 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98

СІТРОЕН СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

РЕНО Рено Кліо Сімбол, 2003, 1,4, е ономна машина, стан хороший. Конта ти: (097) 918-16-06

СЕАТ

Форд Ес орт, 1999 р.в., 1.4 бензин, аз пропан. Конта ти: (067) 977-04-44, (099) 385-90-44

Сеат Толедо, 1993 р.в., 1.9 дизель, нерозмитнений. Ціна до овірна. Конта ти: (098) 159-88-57

Форд Ес орд, 1991 р.в., 1,4 бензин, синій, 5-дверний, велюр, МР3. Конта ти: (097) 391-13-18

ФІАТ Фіат Добло, 2003 р.в., білий, 1,9. Ціна до овірна. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21 Фіат. Конта ти: (067) 972-86-31

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф, 1985 р.в., 5-дверний, синій, небитий, мп-3, дви н, КПП, ходова в відмінном стані. Ціна: 24000 рн. Конта ти: (097) 544-04-30

Опель Астра, без пробі , роз лян різні варіанти виплат. Конта ти: (067) 128-17-42 Опель Кадет, 1986 р.в., після ДТП, дви н після ап. ремонт . Конта ти: (096) 030-68-48

А ді-90 В-3, 1987 р.в., 2.3 інже тор, ЦЗ, ідропідсилювач ерма, або обмін. Ціна до овірна. Конта ти: (097) 467-86-89

Рено Трафі , 2004 р.в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1.6. Ціна: 24 000 рн. Конта ти: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14

Опель Астра, 1994 р.в., 1.6 інже тор, ніверсал. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 254-29-00

Де Сенс, 2005 р.в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: (097) 924-82-29

Рено Кліо Сімбол, 2003 р.в., 1.4. Ціна до овірна. Конта ти: (050) 387-54-20

Фоль сва ен Кадді, 1996 р.в., 1.9 дизель, пасажирсь ий, червоний. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 768-02-66 Форд Сієста,1989 р.в. Ціна: 17000 Конта ти: (097) 807-48-32

рн.

Форд С орпіон, 1988 р.в., 2,0 бензин, білий. Ціна до овірна. Конта ти: (068) 230-04-90 Форд Транзит Коне т, 2007 р.в., 1.8, небитий, фарбований, ондиціонер, при наний з Франції, терміново. Конта ти: (096) 745-32-65 Форд Фієста, 1988 р.в., 1.4 бензин, синій, хороший стан. Ціна: 15000 рн. Конта ти: (067) 970-73-59

ШКОДА ФОРД Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, / п ерма, велюр. Ціна до овірна.

т. (067) 722-84-04

Форд Ес орд, 1991 р.в., 1,4 бензин, синій, 5-дверний, велюр, МР3. Конта ти: (097) 391-13-18 Форд Ес орд, 1991 р.в., 1.4 бензин, синій, 5-дверний, орозійний номер. Ціна: 16000 рн. Конта ти: (097) 391-13-18 Форд Ес орд, 1992 р.в., чорний, 1.6 бензин, 5КПП. Конта ти: (096) 448-95-44

Ш ода Фабія, 2007 р.в., в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: (067) 360-61-43 Ш ода Фабія, 2007 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (067) 360-61-43

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Лін ольн Та н, 1992 р.в., ш іряний салон, ма нітола, чорно о ольор , 5.0, хороший стан. Конта ти: 097 757-29-60


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

4.1.26. К плю А/М В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ! ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНІ, ТІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ, НЕ НА ХОДУ, В ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. ДОРОГО. ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77 АВТО, В ХОРОШОМУ СТАНІ АБО НЕРОБОЧІ, ПІСЛЯ ДТП І ПОЖЕЖ, НЕРОЗМИТНЕНІ, З ПРОБЛЕМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК, ДОПОМОГА В ПЕРЕОФОРМЛЕННІ, ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРА, ВИЇЗД НА МІСЦЕ. КОНТАКТИ: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10 Авто, іномар . Конта ти: (067) 970-73-59 Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56 Автомобіль після аварії, пожежі, проблемний, з пош одженням номера зова та ін. Конта ти: (097) 056-83-74 Автомобіль Фоль сва ен до 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ A ді-100, 1,8, бензин, пробі 470000 м, 1984 р. в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: 050-907-10-40 A ді-100, 1984 р. в., 1,8 бензин, в хорошом стані. Ціна до овірна. Конта ти: 050-907-10-40 BMW-528, 1998 р. в., бензин, об’єм дви на 2,8 л, механі а, привід задній, пробі 470 тис. м. Конта ти: 050-011-41-28 А ді 80, або Б-4, 1989-1995 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

Мерседес, Е- лас , 3,2, бензин, пробі 100 м, 2002 р. в., чорний, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-603-37-79

Рено-Кен о, 2007 р. в., ондиціонер, арний стан, без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40

Мерседес-123, 1984 р. в., 2,3 інже тор, лю , фор оп, з до ментами, або без. Ціна: недоро о. Конта ти: 098-533-36-02

Рено-Кен о, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Мерседес-124 Є, 1994 р. в., чорний металі , 2,2 інже тор, КП-5, титанові дис и, ABS, си налізація, омпле т зимової ми, на львівсь ій реєстрації, перший власни . Ціна до овірна. Конта ти: 067-374-60-16

Рено-Трафі , 1991 р. в., 2,1 дизель. Конта ти: 093-286-10-03

Мерседес-124, 1990 р. в., бензин, 2,5. Ціна до овірна. Конта ти: смт. Т рійсь , 096-784-64-97 Мерседес-124, 2,0, 1986 р. в., в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-870-67-49 Мерседес-124. Конта ти: 093-020-89-47 Мерседес-126, 1987 р. в., 2,6 аз/бензин, 70 рн./100 м, чорний металі , елпа ет, ш іряний салон, а сти а, титанові дитс и. Ціна: 41500 рн. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-410 мі роавтоб с, 15 місць, хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-77-87 Мерседес-Бенц-124, 1990 р. в., 2,0 аз/ бензин, хороший стан, темно-синій металі , еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 43000 рн. Конта ти: 050-714-46-94 Мерседес-Віто, 1999 р. в., ондиціонер, ба лажаново о ольор , без пробі по У раїні. Ціна до овірна. Конта ти: 063-824-75-40 Мерседес-Віто, 2005 р. в., пас. Конта ти: 095-633-78-00

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Carisma, 2,0, пробі 163000 м, 1997 р. в., бензин, синій, можливо по запчастинах, не розмитнений. Конта ти: 050-378-73-55 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90 Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, після ДТП, знятий з облі , можливо по запчастинах, до менти. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20 Мітц біші-Ланцер, 1987 р. в., 1,8 дизель. Ціна до овірна. Конта ти: 098-707-75-11, 050-211-78-75

НІССАН Нісан, 1,6 бензин, 2007 р. в., пробі 150000 м, сірий, центральний замо , відмінном стані. Ціна до овірна. Конта ти: 067-688-32-35, 70-07-90

Рено-Кен о. Конта ти: 099-205-14-16

СІТРОЕН Сітроен-Берлін о, 2,0, дизель, пробі 351000 м, 2002 р. в., білий, ніверсал, в хорошом технічном стані, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-867-96-94 Сітроен-Берлін о, пасажир, 2,0, дизель, пробі 240000 м, 2004 р. в., білий, мінівен. Ціна до овірна. Конта ти: 097-343-86-92 Сітроєн Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-555-99-87

ФІАТ

Фіат-Добло, пасажир, 1,9, пробі 130000 м, 2003 р. в., дизель, білий, відмінний технійчний стан, еле тропа ет, висо а ма, новий а м лятор, фор оп. Конта ти: 050-067-55-10

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Golf- 2, 1988 р. в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-953-28-00 Фоль сва ен-Венто, 1,8, моноінже тор, 1993 р. в., чорний, лю , тований, AIRBAG, титанові дис и. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Фоль сва ен-Гольф-3, 1.8 л, 1994 р.в. Конта ти: 066-170-15-01 Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00 Фоль сва ен-Гольф-3, 1993 р. в., 1,8 бензин, по запчастинах. Конта ти: 099-432-69-36 Фоль сва ен-Гольф-3, 1996 р. в., 1,9 дизель, білий, 2-ст п а, ідропідсилювач, фор оп. Конта ти: 72-28-94, 097-941-38-69

ОПЕЛЬ

А ді-100, 1993 р. в., 2.8 бензин/ аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-919-55-04

Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36

ВОЛЬВО Вольво-760, 1988 р. в., сріблястий, 2,4, дизель. Ціна до овірна., тор . Конта ти: 050-378-16-23, 25-41-49

БМВ БМВ-316, 1,8, пробі 336090 м, 1985 р. в., бензин, синій, автономне опалення, ел/ дзер ала, си налізація, центр. замо , DVD, MP3, Bluetooth ма нітола, лю , фор оп, тоновані ві на. Конта ти: 050-689-16-31, 096-296-44-28 БМВ-320, дизель, 1999 р. в., чорно о ольор , еле тропа ет, ш іряний салон, зареєстрований в м. Польщі. Конта ти: 068-563-08-87 БМВ-520, 1989 р. в., седан, без до ментів, можливо о ремо запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20 БМВ-523, 1998 р. в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050-959-06-20 БМВ-525, 1999 р. в., дизель, синьо о ольор , ніверсал, еле тропа ет, лімат- онтроль, відмінний стан, зареєстрований в Польщі. Конта ти: 068-563-08-87 БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д, автомат., сірий. Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-7, 1992 р. в., 3,0 д., автомат, сіро о ольор . Конта ти: 099-229-29-90 БМВ-730, 1993 р. в., повний омпле т + WEBASTO, на ход , на запчастини. Конта ти: 063-618-98-27

Опель-Ве тра, 1,6 інже тор, 1992 р. в., терміново. Конта ти: 067-979-72-73 Опель-Ве тра, 1992 р. в., 1,6 інже тор, синьо о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-101-14-29 Опель-Віваро, пасажир, 2,5 дизель, пробі 130000 м, 2006 р. в., білий, лімат- онтроль, ш іряний салон, м льти ермо, MP3, аражне збері ання. Конта ти: 098-666-16-48 Опель-Кадет ,1988 р. в., 1,4 бензин, червоний седан, хороший стан. Конта ти: 050-203-06-15 Опель-Кадет, 1,6 дизель. Конта ти: 73-87-24, 095-158-37-45

Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75

редиті.

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56 Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92

Позашляхови 099-443-49-34

Фоль сва ен-Кадді, 1,9, дизель, 2001 р. в., білий, ле овий ф р он (до 1,5 т), розмитнений, без пробі по У раїні. Конта ти: 050-581-55-04

А ді-А 6, 2,5 ТДІ, 103 kW, авант, темно-зелений, ле осплавні дис и, не битий, на ход , без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-888-48-80

Автомобіль, недоро о, терміново. Конта ти: 097-924-82-29

Фіат-Добло, 1,3 бензин, 2008 р. в., ABS, Airbag, си налізація, центральний замо , бортовий омп’ютер, м льти ермо. Ціна до овірна. Конта ти: 098-516-75-29

А ді-100, 1987 р. в., 1,8, червоний. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-85-32

Опель-Ас она, 1986 р. в., білий, хетчбе , 1,6 дизель, 5-ст п а КПП, 5,5 л/100 м, апремонт дви на, АКБ, лю , нова ма. Конта ти: 093-847-12-92

Авто, іноземно о в-ва, після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74

Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ніссан Сані, 1986 р. в., ніверсал, 1,4. Ціна до овірна. Конта ти: 099-635-38-96

Опель-Ас она, 1986 р. в., 1,6 арбюратор. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-132-10-54

Авто, в хорошом стані, або неробочі, після ДТП, пожеж, нерозмитнені, з проблемними до ментами, швид ий розрах но , посл и ева атора, виїзд. Конта ти: 067-362-70-80, 093-529-91-10

Фіат-Ulisse, 1996 р. в., 2,0 інж., аз-бензин, пасажир., небитий.Обмін на житло. Конта ти: 066-814-24-70

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

А ді-100. Конта ти: 067-588-56-86

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35

Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: до овірна. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-013-24-85

№46 від 28 листопада 2012 ро

Фоль сва ен-Кадді, пасажир, 1,9 дизель, пробі 177000 м, 2006 р. в., синій, ніверсал, лімат- онтроль, м льтило , терміново. Конта ти: 096-183-33-60

ФОРД Форд-Гранада, 2,3 дизель, КП-5, на запчастини. Конта ти: 098-814-34-28 Форд-Ес орт, 1.8 TD, ніверсал, в хорошом технічном стані, нерозмитнений. Конта ти: 050-378-73-55 Форд-Коне т, 2008 р. в., щойно при наний з Німеччини. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-858-57-23 Форд-Мондео, 1.8 TD, дизель, з Німеччини, нерозмитнений. Ціна до овірна. Конта ти: 050-378-73-55 Форд-Сієра, 1,8 дизель, пробі 210000 м, 1992 р. в., сірий металі , ніверсал. Ціна до овірна. Конта ти: 095-164-25-85

Ве тра.

Конта ти:

на

АКП.

Конта ти:

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Golf-2, або 3, з до ментами, не на ход . Роз лян варіанти. Конта ти: 099-754-66-21 Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ А ді 100 1988 р.в., седан, червоний, бензин, 1.8, р чна/механі а, передній привід, 210 тис. м. Ціна: 27000 рн. Конта ти: 050 848-70-66. А ді 100, 1992 р.в., червоний, седан, після ДТП, не на ход , можливий продаж запчастин о ремо. Конта ти: 050 919-55-04. А ді 100, 89 р.в., 2.3 інже ., оричн. метал., лю , еле ., велюр. салон. Не розмитнений. Можливий обмін. Ціна: 11000 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю . Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80 в арном стані. Конта ти: 067-9767720 А ді-А6 повний фарш, доро о! Конта ти: 067-9767720

БМВ БМВ 3, 1.8 І, 1993 р. в., темно-синій перлам тр, нерозмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 535-94-58, 097 831-40-36.

Опель-Оме а В, 2,0 і ( аз+бензин), м. Ковель, бортовий омп’ютер, лімат- онтроль, еле тропа ет, лінзові фари, титани, новий а м лятор, ГБО 4 по оління, вписаний в техпаспорт, GPS-наві атор, або обміняю на мінівен, пі ап. Конта ти: 050-539-63-80

Форд-Сієра, седан, бензин, червоний на запчастини, на ход , без до ментів. Конта ти: 050-558-52-62

БМВ 525, 3.5, після апремонт . Конта ти: 098 937-56-75.

Опель-Оме а, 2,0, бензин, пробі 170000 м, 1997 р. в., вишневий, без до ментів, в хорошом стані. Конта ти: 097-402-80-84, 066-593-20-46

ХЮНДАЙ

ДЖИЛІ

Пежо-205, 1,1, 1988 р. в., нефарбований, 5,5 л/100 м. Конта ти: 093-563-73-19

Хюндай-Матрі с, 2006 р. в., пробі 87 тис. м, 1,6 л, сріблястий металі , ондиціонер, ел/па ет, ідропідсилювач, сенон, тон вання, зимова ма, не фарбований, власни , можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-679-21-21

Дачія-Ло ан, 1,4 бензин, пробі 86900 м, 2006 р. в., синій, в арном стані, ондиціонер, AIRBAG, еле тропідіймачі с ла, МР-3 ма нітола, ідропідсилювач ерма, центральний замо . Ціна до овірна. Конта ти: 050-438-57-43, 067-332-44-47

Пежо-205, 1988 р. в., 1,1, нефарбований. Ціна: 21000 рн., тор . Конта ти: 093-563-73-19

Хюндай-Та сон, пробі 38000 м, 2,0, бензин, 2008 р. в., зелений. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-221-33-60, 096-567-39-23

Пежо-309, 1992 р. в., 1.4 л, робочом стані, є страхов а, запчастини. Конта ти: 050-248-20-77

ШКОДА

ПЕЖО

МАЗДА

РЕНО

Ш ода-Фаворит, 1990 р. в., біло о ольор , вінниць а реєстрація, 1,3 дви н, апремонт зова, дви н, ороб а, ходова в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-874-70-30, 050-167-72-74

БМВ 520, 1989 р.в., седан, повністю роз омпле тована, зова стан хороший. Ціна: 3000 Конта ти: 050 919-55-04.

Опель Ас она, 1996 р. в., 1.6 арбюратор, не битий, ідеальний стан, можл. обмін. Конта ти: 099 426-50-79 Опель Астра, 2000 р. в., зелено о ольор , 1.4, відмінний стан. Ц. до овірна. Конта ти: 096 189-70-31. Опель Астра, 2008-2009 р. в., 1.4, сірий мет., 42 тис/ м, под ш а безпе и, /п ема, МР-3 Піонер, нова запас а, без дефе тів, новий. 90337 рн. Конта ти: 097 453-76-67 Опель Ве тра B CD 98 р.в., 1.8 бенз., 150 тис. м., седан, чорний мет., ел. па ет, велюр, дерево, л.- онтр., р.- онтр., борт.- омп., піді р. дзер ал, тон. с ло, ц/ з, ма ніт., abs, тит. дис и. Можливий обмін на араван або мінівен, роз лян всі пропозиції. І ор. Ціна: 64000 рн, тор . Конта ти: 066 510-03-98, 096 945-30-90. andrij-nj@rambler.ru Опель Ве тра Б, 1,8, 16- лап., синій. Конта ти: 098 071-80-75. Опель Ве тра, 1.6 бензин, ABS, ц/з, си налізація, олір синій. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 066 472-94-25. igorsam74@mail.ru

Сітроен Джампі, 2006 р. в., білий, 2.0 ХДІ, пасажир. 8+1, 74000 рн. Конта ти: 096 747-50-80, 050 087-95-55

СЕАТ Сеат Ін а, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, білий, вантаж. Або обмін на ліс, р ля , армат р , цемент та ін. Конта ти: 098 688-01-41. Сеат Ін а, 99 р.в., 1,9, простий диз., білий, вант. Конта ти: 067 419-99-37. Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

ТОЙОТА Тойота Селі а, бенз. 1,8, білий, на ход . Ц. до овірна. Конта ти: 097 408-51-81.

ФІАТ Фіат Добло синій, 1.3 Д, 150 тис/ м пробі , пасаж., верхній лю , рідна фарба. Ціна: 75440 рн, тор . Конта ти: 067 698-53-74. Фіат Добло, Фіоріно, Уно, на запчастини. Конта ти: 050 433-07-06. Фіат Д ато, 2005 р. в. ма сі база, сірий мет., титани, 2.8, 94 вт, повний омпле т, щойно при наний, довід а-рах но . Ціна: 96170 рн, тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фіат Крома, 2.0 бензин, 1992 р.в., олір сірий мет., нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Ціна:14760 рн. Конта ти: 093 563-82-89. Фіат С до 2000 р.в., ц/з, си налізація, ел. с лопід., можливе переобладнання на пасажира. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 066 561-92-96. igorsam74@mail.ru Фіат С до, 1997 р. в., 1.9 дизель, вантаж., темно-синій, відмінном стані. Конта ти: 097 849-28-28. Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, щойно при наний, білий. До овірна. Конта ти: 097 825-00-72 Фіат С до, 1998 р. в., дви н 1,9. Конта ти: 068 143-57-43. Фіат С до, дов а база, 1999 р. в., білий, добрий стан, свіжий. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72.

Опель Ве тра, 1995 р. в., 1.7 ТД, щойно при наний, відмінний стан. 56580 рн Конта ти: 096 556-33-77.

ФОЛЬКСВАГЕН

Опель Віваро, 2006 р. в., 2.0, білий, середній, щойно при наний, в ідеальном стані. Ціна: тор . Конта ти: 050 867-28-05.

Фоль сва ен Гольф 2, 1,6 дизель, 89 р.в., білий, центральний замо , си налізація, МП3, після ап. ремонт . Ціна: до овірна Конта ти: 099 492-53-68.

Опель Кадет 5-дв., 1988 р. в., 1.3, 4-ст., червоний, зимова ма, нормальний стан. 21320 рн. Конта ти: 096 141-18-21.

Опель Комбо 1996 р.в., 1.7 дизель, білий, в добром стані. Ціна: 28700 рн. Конта ти: 067 135-31-61.

РЕНО Рено 21, на з/п. Опель Корса на з/ч. Конта ти: 098 254-52-08 Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 Рено Дачія Ло ан, 1.6, ніверсал, срібний, 2008 р. в. Конта ти: 050 167-05-60 Рено Кан о, 2000 р. в., не потреб є апіталов ладень, ходова після апремонт , відмінном стані. 53300 рн. Конта ти: 097 564-31-81.

Фоль сва ен Гольф 2, 1,6, 88 р.в., сірий, автомат, МП3. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 492-53-68. Фоль сва ен Пасат B2 1984, бензин, 1.80 л, 300 тис. м, сірий металі . Ціна: 20500 рн. Конта ти: м.Кал ш 097 184-46-23. kopiychyk@mail.ru Терміново. Фоль сва ен Джетта 1989 р.в., 1.6 бенз., си нал., ц/з, темно-синій металі , тоновані ві на, МР-3, фор оп, титани, стій и (в зборі) від Б-3, сидіння від Б-4. Тор . Ціна: 31000 рн. Конта ти: 066 280-94-09, 095 636-16-61. Фоль сва ен Б 3, білий, 1.8 бензин, седан, ел. лю , фари, СД, МР-3, сабб фер, обмін. Конта ти: 098 798-40-07. Фоль сва ен Бора 2002 p.в., 1,6 л, 151 тис. м, темно-синій металі , 5-ст. КПП, АВS, под ш и безпе и, омпле т зимової ми, титанові дис и, тоновані ві на, в добром стані. Ціна: 10900 Конта ти: 096 740-18-04. Фоль сва ен Бора, 2000 р. в., зелений, 1.6 бензин, пробі 240 тис. м. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 099 448-07-17, 098 659-33-31.

Рено Кен о, 2006 р.в., 1.5 СДІ, пасаж., онд., тор . Конта ти: 099 447-53-73, 098 583-33-57. Рено Ло ан, 2010 р. в., 1.4 інже тор, сірий, аз . станов а, пробі 60 тис. м, відмінном тех. стані, нова зимова ма. Ц. 72160 рн Конта ти: 050 433-68-84.

Фоль сва ен Венто, 93 р.в., 1,8 моноінж., темно-синій, ц/з, си н., лю , титани, ма нітола МР 3, тонов., захист артера, омпл. нової зим. ми, на ор и ін. дис ах, небитий, рідна фарба, 7 л, л джений зов. Конта ти: 066 458-73-06.

БМВ-318 і, чорний, 1,8 дви ., 32000 рн. Конта ти: 097 767-63-24.

Рено Мастер, 1996 р. в., 2.5 Д, білий, вантажно-пасаж., ід. стан, на ход , олеса в добром стані. Конта ти: 099 320-74-09, 067 284-49-22.

Фоль сва ен Гольф, 1992 р.в., 1,8 бенз, лер, 3-дверний, темно-синій. Терміново, недоро о. На запчастини. Конта ти: 095 878-70-43.

ВОЛЬВО

Рено Мастер, металі , 2007 р.в., т рбо-дизель, вантажний, 2.5, м льти ермо, ондиц. Ціна: 13300 Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

Фоль сва ен Гольф, 1995 р. в., ніверсал, 1.9 ТДІ, зелений. Конта ти: 098 920-38-64.

ПЕЖО

Фоль сва ен Кадді, 1.9 TDI, 2007 р.в., білий, нові олеса, литі дис и, ел. с лопід., ABS, ASR, р їз - онтроль, захист дви на. Можливий тор . Конта ти: 095 516-62-31

БМВ 535, чорний, 1997 р. в., автомат КП, тіп-троні , відмінний стан, повний заряд. Ц. до . Ціна: до овірна. Конта ти: 066 497-46-00.

Вольво 740, 1989 р.в., в пре расном стані, 2.3, бенз., ороб а автомат, сірий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 441-66-83.

МАЗДА Мазда 323, 1994 р. в., 1.6 бензин. 31980 рн. Конта ти: 098 966-09-85. Мазда 6, чорний, 2003 р. в., добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 099 214-32-47, Володимир Мазда 626, 1993 р. в., на з/ч. Конта ти: 097 518-15-34. Мазда Деміо, 1992 р. в., 1.3, 16 л. інже тор, червоний, 5-дв. хетчбе , 5-ст КП, м зи а, 2 аербе , АВС, добрий стан, ц. до овірна. Можл. обмін на мінівен. Конта ти: 099 235-61-41, 097 265-64-09.

Мазда-627, 1987 р. в., седан, 2 л, сіро о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-582-86-49, 066-963-33-54

Рено-21, 1987 р. в., 1,7, КП-5, зелений металі , нова ма, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-568-92-70

Авто в б дь-я ом стані. Після ДТП, пожежі, несправні, ті, що потреб ють ремонт , не на ход . Доро о. Конта ти: 067-873-67-77

МЕРСЕДЕС

Рено-Кен о, 1998 р. в., 1,9 дизель, пасажирсь ий, жовто о ольор . Конта ти: 099-430-08-18

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

Мерседес 250, повна омпле тація, ідеальний стан, автомобіль не розмитнений. Діма. Ціна: 20500 рн, тор . Конта ти: Івано-Фран івсь а обл. 096 189-46-34. mitya.melnik.94@mail.ru

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-299-24-90

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Мерседес 310, 93 р.в., 2,3 дви . Конта ти: 097 842-23-59.

Мерседес Віто, 2002р.в, 2.2 т рбодизель, хороший стан, розмитнений 100% без першої реєстрації. Конта ти: 050-959-06-20

ОПЕЛЬ Опель Ас она 1987 р.в., біл , хороший стан, си налізація, нова ма, анти ор., ш моізоляція, си налізація, МР3, тюнін , тоноване с ло. Ціна: 18900 рн. Конта ти: 096 104-77-24. Sirman.ua@yandex.ru

Сітроен Джампі, 2004 р. в., 2.0, 80 Вт, ідравлі а, АВС. 67240 рн. Терміново! Конта ти: 097 752-40-36, 050 229-54-41.

Фоль сва ен Венто, 1994 р. в.. 1.9 дизель, сірий металі . Конта ти: 067 942-05-82. 066 843-49-83.

Рено-21, моноінже ма, а м Терміново.

плю

Ніссан Нотте, омпле тація, 66000 м, автомат, найповн. омпле тація. Конта ти: 098 461-31-35.

Сітроен Берлін о, 99 р.в., 1,9 диз., зелений, вант. Конта ти: 050 528-13-99, 067 675-02-23.

Рено Кен о, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, жовтий, без бо ових дверцят. на реєстрації, тор . Конта ти: 050 867-28-05.

Мазда-323, 1997 р. в., 1,5 бензин, еле трос лопа ет, м зи а, титанові дис и, ідеальний стан, на польсь ій реєстрації. Конта ти: 067-356-27-06

1987 р. в., 1,7 л, КП-5, тор, зелений металі , нова лятор, хороший технічний стан. Конта ти: 095-568-92-70

НІССАН

Опель Кадет, 1990 р. в., 1.4. Конта ти: 050 433-95-05.

Б М В 523, 1998 р.в., ма симальна омпле тація, ш іра, після ДТП, не на ход . Конта ти: 050 959-06-20.

Опель-Оме а, 1990 р. в., чорний, 2,3 дизель, 6 л/100 м, седан, 5-КПП, ідропідсилювач, си налізація, мр3, фор оп, зимова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-191-32-45

Мітц біші Спас Cтар, 2.0 д, 2001 р. в., темно-червоний, нерозмитнений, з Німеччини, всі до . нім. реєстрації. Конта ти: 099 700-91-99

А ді В 4, 94 р.в., моноінж., /п ерма, авс, лю , тит. дис и, темно-синій, протит манні фари. Можл. обмін. Конта ти: 096607-84-70.

Форд-Сієра, 2.3 Д, 1986 р. в., 6-7 л/100 м, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-434-89-71

Форд-Транзит, 2004 р. в., 2,0 TDCI, олір - сірий металі , середній, підвищений, в/п, 5+1 місце, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, пробі 162000 м, 1 р. в У раїні. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-982-20-28

Мітц біші Лансер Х, 2008 р. в., чорний, тон вання, серво ермо, 2.0, мех., р їз- онтроль, датчи дощ , світла, піді рів сидінь, дзер ал, сервісна ни а, 1 власни , фірмове ТО, нова ма, 75 тис. м, ід. стан. Конта ти: 050 433-11-80.

Опель Кадет араван, 1991 р. в., 1.7 Д, білий, нормальний стан. Конта ти: 096 950-13-03.

Опель-Комбо, 2007 р. в., 1.3 л, щойно при наний, пасажирсь ий. Конта ти: (0332) 79-53-76, 050-295-02-96,

Форд-Транзит Ма сі, 2003 р. в., 2,4 дизель. Конта ти: 067-361-25-22

МІТЦУБІШІ Мітц біші Карізма, 1997 р. в., 1.6 бензин, зелений хетчбе . Ц. до овірна. Конта ти: 096848-30-20.

А ді 80 в 3, синій, 1988 р. .в, добрий тех. стан. Конта ти: 067 137-44-46, 099 316-14-79

Форд-Сієра, 1,8, аз/бензин, 1989 р. в., синій, седан, після апремонт , титанові дис и, мр3, си налізація, центральний замо . Ціна: 30000 рн. Конта ти: 050-168-81-46

Опель-Оме а, 1987 р. в., ніверсал, біло о ольор , аз-метан. Конта ти: 050-907-12-76

Мерседес Е лас, 2,2 СДІ, темно-синій. У добром стані. Можливий обмін. Конта ти: 050 287-87-40, 097 895-87-70.

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-500-38-75

Опель-Кадет, 1987 р. в., 1,3 арбюратор, 5-дверний, синій, хетчбе , л ць а реєстрація. Конта ти: 096-842-41-79

Форд-С орпіо,1990 р. в., сіро о ольор , 2,0 аз/ бензин. Конта ти: 063-864-16-39

Мерседес Е 210, 2.3 аз-бензин, 1997 р. в., темно-синій, добрий стан. 84460 рн. Конта ти: 097 704-62-80.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124 Е, 1994 р. в., чорний мет., 2.2 інж., мех КП, титани, онд., лю , АВС, аербе , си нал. Конта ти: 067 374-60-16.

Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пер е оном авто, добром стані. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо Е сперт 1998 р.в., 1.9 диз., вантажний, передній привід, 5 дверей, 270 тис. м пробі . Ц/з. Авто в хорошом стані, серйозних в ладень не потреб є. Ціна: 49200 рн. Конта ти: 77605 066 131-33-22. jw87@mail.ru Пежо Партнер 2004 р.в, 1.9 hdi, 1 місяць в У раїні, вже на раїнсь ом облі , хороший стан, є бо ові дверцята, ондіціонер, АБС, ц/ з, си налізація, противот манні фари. Конта ти: 050 959-06-20. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен Джампі, 19 т дизель, білий, вантажний, фар оп, без пробі по У раїні, щойно при наний. Конта ти: 050 950-03-06.

Фоль сва ен Гольф, 2005 р. в., 1.4 бензин, 1 власни , з Іспанії, КП мех., червоний. 102500 рн. Конта ти: 097 553-07-77.

ФОРД Форд Ес орд, 1998 р. в., седан,, зелений металі , ц/з. Конта ти: 066 843-49-83. Форд Ес орт, 1987 р. в., червоний, бензин, 1.3, до овірна. Конта ти: 099 323-71-82. Форд Ес орт, 95 р.в., 1.6, бензин, зелено о ольор , под ш и безпе и, с лопід., /п ерма, ма нітола ори інальна, ц/з. Конта ти: 096 741-98-06. Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, хороша ма, добром стані. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 096 816-54-73. Форд Сієра, 1989 р. в., 1.6, КП мех., дви н після КП. До овірна. Конта ти: 067 727-89-53. Форд Сієра, 1992 р. в., червоний. Конта ти: 067 949-10-78. Форд Сієра, 86 р. в., араван, 1,8 бенз., до овірна. Конта ти: 050 373-89-07. Форд Транзин оне т, 2004 р. в., 1.8 т рбо-дизель, сірий металі , щойно при наний. Конта ти: 066 195-02-05.


№46 від 28 листопада 2012 ро ЧЕРІ Чері QQ, 2008 р. в., 1.1, сірий металі , ц/з, си нал., ондиц., новий а м лятор, аражне збері ання. Конта ти: 095 007-79-41.

ШКОДА Ш ода О тавія, 2004 р. в. ( плена травні 2005 р.), 1.8 т, пробі 137 тис. м, чорний металі , добром стані, нова ма+ омпле т зимової ми, ма нітола “Піонер”. Конта ти: 095 823-26-42, власни . Ш ода О тавія, 2007 р.в., 1,6 мех., бла итний, 119000 м, добрий стан. Конта ти: 066 370-45-85. Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: 068 500-38-75. Ш ода Фабія 2007 р.в., 1,2 інже тор, олір синій, ондиціонер, си налізація, ц/з, серво ермо, /п ерма, передні с лопідіймачі, тон вання ві он, ма нітола. В д же добром стані, в салоні не рили, масло і фільтри поміняно. Конта ти: 096 784-92-79.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Дачія Ло ан, Солензо, Рено 21, Кен о, Фіат П нто, Лянча Тема, С бар Імпреза, Хюндай Н 100 на запчастини. Конта ти: 095 577-19-91. Джилі CK-2 Комфорт, 2007 р.в., чорний металі . Пробі 29700 м. Тонований. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 219-82-81. Джип Аро, 92 р.в., 2,4 бенз., потр. незначно о ремонт . Конта ти: 050 373-89-07. Позашляхови Сан Ян М со. Робочий стан. Тюнін , ма нітола. Ба ато запасних частин, зо рема ще один робочий мотор + зимова ма. Ціна: 69700 рн. Конта ти: 097 620-48-25, 099 737-86-76.

плю А ді після ДТП, з до . Конта ти: 097 752-25-92. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді, Фоль сва ен, Ш ода, Шевроле, Мерседес, Опель після ДТП, з до . Конта ти: 095 838-54-71. За роз мн цін плю Опель Кадет E хетчбе 5-дверн., бенз. 1,3 л., бажано після 1987 р.в. в лючно, можливо без до ментів - для розбор на запчастини, обов’яз ова мова здоровий і небитий зов. Роз лян варіант о ремо о зова. Конта ти: 0342 73-15-37, 095 608-01-95, 067 426-51-67. Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар

на з/п. Конта ти: 096 212-07-61.

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ЗАЗ-Слав та, 2001 р. в., вишневий металі , без орозії, в хорошом стані. Конта ти: 097-924-82-29

продам

ЗАЗ-Таврія-Нова-110207, темно-синій, фор оп, хетчбе , 1,2 л, пробі 75000 м, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-541-79-83

ВАЗ ВАЗ 2107, 1994 р. в., 1.5, КПП-5, після апремонт , червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 099-701-74-03 ВАЗ, 1981 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-892-94-71 ВАЗ-2101, 1981 р. в., не потреб є апіталов ладень. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-2101, 1982 р. в., жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-500-58-48 ВАЗ-21013, 1981 р. в., хороший ремонт, на ход . Ціна: 5500 рн. Конта ти: 095-425-18-16 ВАЗ-21013, 1984 р. в., зелений олір, пробі 33000 м, апітальний ремонт дви на. Конта ти: 068-502-91-55 ВАЗ-21013. Терміново. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 067-405-38-53 ВАЗ-2103, 1,3, бензин, 1979 р. в., зелений, дви н добром стані. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 097-711-46-67 ВАЗ-2103, 1992 р. в., 1,5, КПП-4, після апремонт . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 093-669-41-48 ВАЗ-2104, 2000 р. в., 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 066-889-97-66 ВАЗ-2104, в добром стані. Терміново. Конта ти: 066-935-58-95 ВАЗ-2104, пробі 066-939-58-95

80000

м. Конта ти:

ВАЗ-21043, 1,5 дви н, 2002 р. в., хороший стан, 67000 м пробі . Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 067-682-28-77 ВАЗ-21043, 1,5, бензин, пробі 15500 м, 1992 р. в., червоний, ніверсал, 5-ст п а, темно-червоний, центральний замо , зроблена ходова. Конта ти: 050-856-71-37 ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5 арбюратор, КПП-5, аз - пропан/б тан, олір фіолетовий, ремонт дви на, новий л шни . Конта ти: 050-806-41-93 ВАЗ-21043, 2004 р. в., 1,5, пробі 80000 м. Терміново. Конта ти: 093-922-63-30 ВАЗ-21043, 2004 р. в., хороший стан. Конта ти: 066-939-58-95 ВАЗ-21043, 2006 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-57315-01, 097-384-13-78 ВАЗ-21043, 2006 р. в., червоно о ольор , 1,5 арбюратор. Конта ти: 098-192-89-62 ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86 ВАЗ-2105, 1984 р. в., 1,3 л, біло о ольор , хороший стан. Конта ти: 066-844-85-62 ВАЗ-2105, 1986 р. в., синьо о ольор , КП-5. Терміново. Конта ти: 095-425-18-16

Мерседес123, 124, 190. Конта ти: 096 463-36-56.

ВАЗ-2105, 1987 р. в., вишнево о ольор . Конта ти: 095-835-81-98

Мерседес після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92.

ВАЗ-21051, 1982 р. в., 1,2, КПП-4, фор оп, м зи а. Конта ти: 095-879-87-34

Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57.

ВАЗ-2106. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-160-04-93, 050-971-12-63

Опель після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92.

ВАЗ-21061 ,1987 р. в., зелений, на титанових дис ах, волинсь а реєстрація, один власни . Конта ти: 050-662-92-03

Автомобілі легкові, СНД

ВАЗ-21063, 1990 р. в., чорний, в хорошом стані. Конта ти: 097-661-90-86, Михайло

4.2.1. Продам

ВАЗ-21063, 1993 р. в., бежево о -р , фор оп, ма нітола, Ціна: до овірна. Конта ти: 099-229-41-03 ВАЗ-21063, можливий обмін на ЗАЗ Слав та. Конта ти: 096-919-31-06 ВАЗ-2107, 1984 р. в., 1500 Терміново. Ціна: 9500 26-39-08, 050-517-70-14

б. см, червоний. рн. Конта ти:

ВАЗ

ВАЗ-2107, 1992 р. в., олір вишні, хороший стан. Конта ти: 097-817-53-09

ВАЗ 2102, 1973 р.в. в хорошом стані. Конта ти: (096) 618-06-18 baiker@mail.ru ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2107, 1997 р. в., 1,5 л, 5-КПП, апремонт, вишневий олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-681-43-27

ВАЗ 2108, 1990 р.в., 1,3, чорний. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 735-77-52

ВАЗ-2107, 2006 р. в., бензин, 1,5, КП-5, хороший стан. Конта ти: 095-421-01-51

ВАЗ 2143, 2000 р.в. Конта ти: (067) 680-79-76

ВАЗ-2107, 2006 р. в., аз/бензин, пробі 70000 м, фор оп, Власни , недоро о. Конта ти: 099-324-44-98

ВАЗ-2101, 1300 б.см,1978 р.в., жовтий. Конта ти: (098) 900-10-98 ВАЗ-21063, 1990 р.в., 4КПП, 1300 б.см, зелений, відмінний стан, СД-ма нітофонон, новий а м лятор. Ціна: 19200 рн., тор . Конта ти: (098) 595-45-48 ВАЗ-21093, 2004 р.в., 1.5 бензин, мп-3 плеєр, титанові дис и, тоновані ві на, хороший стан. Конта ти: (098) 103-99-53

ГАЗ

ГАЗ-31029, 1992 р.в., хороший • стан. Конта ти: (067) 363-27-29 ГАЗ 24, Вол а, 1981 р.в., запчастини до неї. Конта ти: 27-77-67, 24-97-08, (096) 664-30-27 ГАЗ 31105, Вол а, 2005 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 ГАЗ-24 ВОЛГА, 1982 р.в., в хорошом стані. Ціна: 8800 рн. Конта ти: (097) 539-89-08, (050) 606-37-28 rluotd@mail.ru ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-3110, 2003 р.в., 2.4, хороший стан. Конта ти: 22-67-17

ВАЗ-2107/0020, 2007 р. в., 1,5, 5-КПП, інже тор, синій металі , пробі 42000 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-835-99-71, 097-790-42-80 ВАЗ-21093, 1,5, 2003 р. в., бензин, бежевий, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-750-76-33 ВАЗ-21093, сірий, тований, пробі 62 тис. м, 2006 р. в., ма нітола, аз/бензин, 5-ст п а. Конта ти: 096-915-41-62 ВАЗ-21093, темно-зелений олір, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-775-91-62, Валерій ВАЗ-21115, 2008 р. в., 1,6 дви н, пробі 52000 м, в хорошом стані, російсь а збор а. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-700-97-43 ВАЗ-2115, 1,5 бензин, чорний, седан, центральний замо , передні с лопідйомни и, бортовий омп’ютер, тюнін , си налізація, олон и, піді рів задньо о с ла. Конта ти: 099-726-77-67 ВАЗ-2121 Нива, 2003 р. в., КП-5, червоний олір. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-331-48-14

ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2121, 1,6, бензин, 1978 р. в., зелений, в хорошом стані, після апремонт , иївсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-168-81-46

ЗАЗ

ВАЗ-2121, Нива, в д же добром стані, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-000-35-94, 70-05-04

ЗАЗ Слав та, 2004 р.в., аз/бензин, в хорошом стані. Ціна: 2100 .о. Конта ти: (097) 924-82-29 ЗАЗ-1102, 1993 р.в., 74 тис. Конта ти: (067) 361-06-33

м пробі .

ЗАЗ-1103 Слав та, 2002 р.в., червоний, 150 тис. м пробі , відмінний стан. Ціна: 2550 .о. Конта ти: (096) 518-60-20 ЗАЗ-968, ідеальний стан. Ціна: 700 Конта ти: (050) 537-59-51

.о.

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

4.2.8. К плю ВАЗ 210407, до 1000 .о. Конта ти: (067) 103-03-98 Запорожець. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: (097) 970-94-73 Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35

ГАЗ ГАЗ-21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зелено о ольор , недоро о. Конта ти: 095-047-34-09, 067-788-33-51, 093-855-15-88 ГАЗ-24, 1977 р. в., хорошом стані. Конта ти: 066-203-91-53, 066-203-91-50

ЗАЗ-Слав та, 2004 р. в., аз/бензин, в хорошом технічном стані. Конта ти: 097-924-82-29

МОСКВИЧ Мос вич АЗЛК-2140, нова до овірна. Конта ти: 24-66-09

ма. Ціна:

Мос вич ІЖ-2715, «черевичо », 1991 р. в., на ход . Ціна: 4500 рн. Конта ти: 066-885-83-76 Мос вич М-412, 1986 р. в., дви н після апремонт . Конта ти: 068-191-51-53 Мос вич-2140, 1,5 бензин, пробі 40000 м, 1984 р. в., жовтий, в хорошом стані. Конта ти: 050 270 22 30 Мос вич-2140, 1983 р. в. Ціна: 4500 рн. Конта ти: 099-314-90-64 Мос вич-2140, апельсиново о ольор , в робочом стані. Конта ти: 050-883-99-73 Мос вич-2140, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 095-001-92-16 Мос вич-2141, 1,7, бензин, пробі 60000 м, 1991 р. в., синій, відмінном стані. Конта ти: 050-168-81-46

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ВАЗ ВАЗ 2121 (нива), 1.6 ., зелений, титани, нова хороша ма, нові: а м лятор, арбюратор, радіатор, ел. запал, вся ходова. Не нилий, анти орозійна оброб а, під рильни и. Все працює. Ціна: 24500 рн. Конта ти: 050 433-03-23. ВАЗ-21063, ле овий, 1991 р.в., світлобежевий, добром стані. 16400 рн, ма хороша. Конта ти: 067 587-13-75. ВАЗ-2172 Пріора, 2008-2009 р.в., 1,6см б., 16 V, хетчбе , олір мо рий асфальт, ел. с лопідйомни и, ел. дзер ала, ондиц., ідропідсил. ерма, добрий стан, можливий обмін. Конта ти: 098 741-96-29, 066 538-11-08. Або обміняю на вантажо-пасажир ВАЗ 23101 Бо дан (ле овий ф р он). Білий. Рі вип с 2011. Об’єм дви на -1.6 л. Перший власни . Ціна: 61500 рн. Конта ти: 098 983-24-63, 098 704-51-91. magtala@mail.ru ВАЗ 112, 2005 р. в., 1.6 інже тор, 85 тис. м, чорний. Конта ти: 050 986-02-13. ВАЗ 2101, 1978 р.в., червоно о ольор . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 681-34-83. ВАЗ 2101, в хорошом стані, бла итно о ольор . Ціна: тор . Конта ти: 096 135-98-27. ВАЗ 2101, добрий сан, дви н після апремонт . Ц. до овірна. Конта ти: 098 937-56-75 ВАЗ 2101, жовтий, 1.2, 1976 р. в., нормальний стан, потреб є незначно о фарб вання. 8000 рн. Конта ти: 096 837-17-82. ВАЗ 2101, червоний, добрий стан. 8500 рн. Конта ти: 097 748-42-01. ВАЗ 2101. Конта ти: 067 660-51-68. ВАЗ 21011, 1980 р. в., 1.2, жовтий, після повно о апремонт . 7500 рн. Конта ти: 096 100-32-58. ВАЗ 2103, зелений, потреб є незначно о апремонт зова, 3800 рн. Конта ти: 097 940-44-38. ВАЗ 21043, 2007 р.в., аз, бензин, синій олір. Ціна: 35260 рн. Конта ти: 067 685-39-88. ВАЗ 2105 1983 р.в., 1.3 л, бежево о ольор , добрий стан, не нила, після ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 867-78-57. ВАЗ 2105, 1986 р. в., після ремонт Конта ти: 050 870-33-81

зова.

ВАЗ 2105, 82 р.в., хороший стан. Конта ти: 098 855-11-91. ВАЗ 2105, 92 р., в хорошом стані, повністю перебрана ходова, нові олеса, а м лятор, зов не нилий, салон збережений, мотор на 5+. Конта ти: 066 584-84-63. ВАЗ 2106, 1977 р. в., червоний, добрий стан. Конта ти: 067 670-94-00. ВАЗ 2106, 1985 р. в., 03 дви н, темнобеж., добрий стан.15580 рн. Конта ти: 096 210-29-72 ВАЗ 2106, 1988 р. в., 1.5, новий а м лятор, арбюратор, ел. запалювання. 13120 рн, тор . Конта ти: 097 934-02-21, 099 701-50-06. ВАЗ 2106, 1995 р. в.. червоний, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 097 783-72-13. ВАЗ 2106, синій, 1991 р. в., задовільний стан. Конта ти: 098 202-02-03, 067 980-38-72. ВАЗ 21063, 1989 р. в., червоний, нормальний стан. 12000 рн. Конта ти: 096 071-46-47 ВАЗ 2107 д же добром стані. Мотор та ходова в ідеальном стані. Ш іряний салон. А сти а Pioner. Ціна: 17220 рн. Конта ти: 098 097-25-16. vovanx2010@yandex.ru ВАЗ 2107, 1992 р. в., в хор. стані, 1.5. Ц. до овірна. Конта ти: 098 778-23-18. ВАЗ 21073, 87 р.в., е спортний варіант, в ідеальном стані. Конта ти: 098 855-11-91.

ВАЗ 2115, 2006 р. в., 50 тис/ м, ід. стан, си нал., ц/з, тон вання, ма нітола, зимова ма. 55000 рн, тор . Конта ти: 097 526-40-52.

4.3.1. Продам

ВАЗ-21 (десят а), срібний металі 2007 р.в. Газова станов а. Відмінний стан. Тор . Ціна: 6200 Конта ти: м.Івано-Фран івсь 096 471-40-40. ВАЗ-21011, 1977 р.в., сидіння ВАЗ-2109, салон 2106, нова АКБ і олеса, помаранчевий. Конта ти: 097 649-50-34. ВАЗ-21023, 74 р.в., червоний, КП 5-ст. Конта ти: 096 692-73-58. ВАЗ-2103, 83 р.в., ремонт дви на, на ход , зов потр. ремонт . Конта ти: 050 433-34-12 ВАЗ-21043, 2007 р.в., інж., си н., нова добрий стан. Конта ти: 098 483-83-99.

ма,

ВАЗ-2105, червоний, 1,1 дви ., 1985 р.в. Конта ти: 097 933-15-91. ВАЗ-21053, 1994 р.в., 5-ст. КП, червоний, центр. замо , д же хорошом стані, не нилий. Конта ти: 097 153-46-61. ВАЗ-2106, 1980 р.в., червоний, апрем. дви на, нова зим. ма. 13040 рн. Тор . Конта ти: 050 433-48-47. ВАЗ-2106, 87 р.в., ідеал. стан, 1 власни . 14350 рн. Конта ти: 097 638-86-61.

ГАЗ ГАЗ 21 Вол а, 1968 р. в., арний стан, 39 тис. м пробі , з до .+з/ч. До овірна. Конта ти: 096869-97-46 ГАЗ 21, 1968 р. в., аражне збері ання, добрий стан. Конта ти: 096 869-97-46. ГАЗ 2402, 2.3 дизель, Конта ти: 098 254-52-08 ГАЗ 2410 Вол а, 1991 р. в., чорний, добрий стан. на ход . Ц. до . Конта ти: 095 212-04-13. ГАЗ 31105 вол а, 2005 р. в., срібний металі , 29 тис/ м. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ 5204, 1981 р.в., тип ТЗ - бортовий, олір зелений. Ціна: 9654 рн. Конта ти: м. Івано-Фран івсь , в л.Василіяно ,62Аоф.1 0342 50-46-66, 099 634-60-02. www.atb.if.ua ГАЗ-24, норм. стан, чорний, на ход , 76 р.в., 7000 рн. Конта ти: 098 772-34-98. ГАЗ-3110 Вол а 2002 р.в., прбі 217 т. м, білий. Конта ти: 067 395-20-29. ГАЗ-52, задній міст від ГАЗ-66, 12000 рн. Конта ти: 095 439-09-96.

ДЕО Део Ланос SE, 1.5, “поля ”, 2003 р. в., 105 тис. м, ондиціонер, /п ерма, с лопідіймачі, си налізація, ц/з, протит ман и. Гаражне збері ання. Гарний стан. Ціна: 47560 рн. Конта ти: 067 802-26-56.

ВАЗ 2110, зелений мет., 2010 р.в., 1.6 інж., 16 л. оброб., зов., си ., тит. дис ., еле т., 18 тис. пробі , 1-власни , ідеаль. стан. Можливий обмін. Ціна: 67500 рн. Конта ти: 097 254-01-29. 231645@mail.ru

Мерседес 123, седан, Рівненсь а реєстрація, один власни . Конта ти: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75 Мерседес Віто, 2.3д., 3 місця, середній стан, щойно з ордон , розмитнений 100%. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2003р.в., пробі -227 тис. м., 2,2 дизель, СДІ, АБС, АБД, аербе , вебаста, ондиціонер, центр. замо , повний еле тропа ет. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 537-59-51 Мерседес Спринтер, 1999 р.в., вантажно-пас. Конта ти: (097) 911-01-57

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 2004 р.в., вантажнопасажирсь ий, ондиціонер, 6-ст пенева КПП. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 537-59-51

Део Сенс 2008 р.в., сафарі, 1,3 б, сідан, си ., тон., тітан., один власни . Можливо обмін. Ціна: 45100 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

Мос вич ИЖ 412 ИЕ, 1991 р.в., об’єм дви на 1480 см б., жовто о ольор , добрий стан. Михайло Ми олайович. Ціна: 5740 рн Конта ти: 4-25-58, 050 373-28-23. Мос вич, 77 р.в., жовтий, добрий стан. Конта ти: 067 130-73-18. Мос вич-2140, лю с, 86 р.в., апрем. дви . Конта ти: 093 400-04-50. Мос вич-412, 1981 р.в., жовтий. 4100 рн. Конта ти: 099 634-60-26.

ЗАЗ ЗАЗ 110557, 2004 р. в., аз-бензин. 21000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52. ЗАЗ 968 МД, 1985 р. в., 35 тис/ м, останні 15 ро ів не е спл ат вався, задовільний стан, можл. на з/ч, с. Татарів, Яремчансь ої місь ої ради. Конта ти: 096 337-24-11. ЗАЗ « орбатий». Конта ти: 096 908-74-49.

Опель-Комбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, біло о ольор , пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20

РЕНО Рено-Трафі , 1,9-2,0, вантажно-пасажир, 2002-2007 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-414-07-03 Рено-Трафі , 1,9; 2003 р. в., щойно при наний, вантажно-пасажир. В добром стані. Конта ти: 050-104-29-17 Рено-Трафі , 1991 р. в., 2.1 дизель, 6-7 л, вантажний б с, дви н відмінном стані, поміняні фільтри, масло, ремінь та ін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-031-71-85 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1,9 ДЦІ, вантажний, білий, фор оп, можливі варіанти обмін . Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2004 р. в., 1.9 ТДІ, вантажний, обшитий. Конта ти: 099-430-08-18 Рено-Трафі , 2006 р. в., пробі 115 тис. м, 2,0 СДІ, білий, ондиціонер, центральний замо , под ш а безпе и, блют з, еле тропривід дзер ал та ві он, 2 чіп- лючі, щойно при наний, ідеальний стан, розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-ducato, Кіа-pregio, запчастини б/в. Конта ти: 050-544-24-15 Фіат-Д ато, вантажно-пасажир, 2,5, дизель, 280000 м, 1995 р. в., синій, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-610-16-30 Фіат-С до, 1999 р. в., 1,9 TD, вантажно-пасажир, білий, 1 власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-539-56-43

ПЕЖО

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-55, 1996 р. в., біло о ольор , вантажний, дов а база, підсилювач. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-405-38-53

ФІАТ Фіат Д ато, орот ий, низь ий, хороший стан, 1.9 д. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 467-86-89

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т4, 1,9, 2002 р.в., щойно при наний, червоний, відмінний стан. Конта ти: (097) 645-40-73, (097) 675-21-63 Фоль сва ен Транспортер, 1998 р.в., 1.9 дизель, дов а база, лон , білий вантажний. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 959-06-20

ІНШІ АВТОМОБІЛІ УАЗ 452, 1983 р.в., в хорошом стані, вантажно-пасажирсь ий, зелений олір. Конта ти: (096) 440-65-20, (096) 686-28-75

продам

Део Ланос, 2008-2009 р. в., польсь ий, 1.5, чорний мет., 46 тис/ м, /п ерма, ц/з, си нал., МР-3 Панасоні , тон вання, оброблений, без дефе тів зова, ходової, дви на. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 453-76-67

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, ТDI, 1,3, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20

Пежо Бо сер, 2000 р.в., 2,5 дизель, в хорошом стані, пасажир, є ба ажни , центральний замо , синій. Конта ти: (067) 705-55-29, (098) 390-27-60, (050) 412-33-99

Део Ланос, 1.5, чорний, 2008 р. в., 29 тис/ м, ц/з, си нал., тон вання, фар оп, 4 зимові олеса з дис ами, ба ажни . Конта ти: 066 182-60-88, 03433 6-22-67.

Мос вич 412 87 р.в., 1,5 бенз., механі а, відмін. стан, бежевий, 1 власни . Конта ти: 066 370-45-85.

ВАЗ 21099, фіолет., 98 р.в.,1.5 ар., лю ., си ., тон., ш ір. салон. Можливий обмін. Ціна: 34440 рн. Конта ти: 097 254-01-29.

МЕРСЕДЕС 123, СЕДАН, РІВНЕНСЬКА РЕЄСТРАЦІЯ, ОДИН ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 725-99-39, (095) 143-84-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ 2109, Балти а, 1998 р. в., 1.6 інж., сти ла вишня, ел. па ет, ш іряний салон, піді рів сидінь, си нал., титани, добрий стан. Конта ти: 096 109-94-00.

ГАЗ-52. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

МЕРСЕДЕС

Део Ланос, 1.5, “поля ”, 2005 р. в., 92 тис. м, ори інальний пробі , ондиціонер, / п ерма, с лопідіймачі, тон вання, си налізація, ц/з. Гаражне збері ання. Гарний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 520-89-45, 096 486-44-65. m1dima@i.ua

МОСКВИЧ

ВАЗ 21099, седан, 1.5, темно-зелений, 2005 р. в. 33000 рн. Конта ти: 096 863-09-70, Василь.

Конта ти:

Автобуси та мікроавтобуси

Мос вич 2140 SL, 1986 р. в., бежевий, потреб є ремонт . Терміново. Конта ти: 096 650-53-22.

ВАЗ 21093, 5-ст., 1994 р. в., спіла вишня, до овірна. Конта ти: 097 669-30-90.

ЗАЗ Форза хетчбе , 2011-12 р., 1.5 інж., 109 /с, 6 л/100 м, 5-ст., 11 тис. м, АВС. Конта ти: 050 607-22-71, 098 884-28-26.

ВАЗ 21140, 2006 р. в., чорно о ольор , російсь а збор а, МР-3 “Піонер”, ц/з, си нал., передні с лопідіймачі. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

ВАЗ 2109, 1992 р. в., червоний, 5-ст КП, 1.5, добрий стан, 40 тис/ м, 23780 рн. Конта ти: 097 347-63-17.

ГАЗ-3110, 2002 р. в., аз/бензин, біло о -р , на вол. реєстрації. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-425-59-55

ЗАЗ-969, недоро о. 099-257-81-43, 73-80-76

ВАЗ 21115, 2008 р. в., ідеальний стан, все в ори іналі. недоро о. Конта ти: 097 671-17-52

ВАЗ 2109, 1991 р. в., бежевий, терміново. Конта ти: 096 742-35-69.

ГАЗ-2410, мотор Мерседес, 2,4, дизель, пробі 120000 м, 1991 р. в., білий, 6 л/ 100 м. Конта ти: 050-841-48-29

ЗАЗ

ВАЗ 21111, ніверсал, 2006 р. в., срібний, аз. станов а, тон вання, ц/з, 1.6, 43460 рн. Конта ти: 095 177-14-13.

ВАЗ 2121, 1982 р.в., бежево о ольор , повний апремонт мотора, поварений, 2 омпле ти оліс, хмельниць а реєстрація, за альний апремонт зова. Можливий тор . Конта ти: 099 129-29-20.

ВАЗ 21099, 1999 р.в., 50 тис. м, арбюратор, аз/бенз., зареєстрований, два власни и, я що треба - зніметься з облі , двостороння си нал., ц/з, плюс омпле т зимової ми з дис ами, в добром стані, аражне збері ання, олір зелений металі . Конта ти: м. Івано-Фран івсь . 099 913-76-20, Роман.

ГАЗ-2410, 2,5 бензин, пробі 93000 м, 1986 р. в., сірий, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-744-77-80

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ, МІКРОАВТОБУСИ

ІВЕКО Іве о, 1997 р. в., 2,8 дизель, вант./пас., мі роавтоб с, дов а база, 7 місць, можливий обмін на ле ове авто. Конта ти: 050-285-20-28 Іве о-3510 1994 р. в., 2.5 л, дизель, середній, висо ий, дво ат овий, вантажний, ф р он, Іве о-3510, вантажна платформа. Конта ти: 050-544-45-24

МЕРСЕДЕС Мерседес Віто, 2000 р. в, 2,2 т рбо дизель, є 2 бо ові дверцята, є піді рів сидіннь, АБС, антіб с, центральний замо , хороший стан. Конта ти: 050-959-06-20 Мерседес-207, 1993 р. в., 2,3 дизель, вантажно-пасажирсь ий, недоро о. Конта ти: 097-749-74-71 Мерседес-207, білий, 2,4 дизель. Конта ти: 050-907-12-76 Мерседес-210, 1995 р. в., 2,9 дизель, пасажир. Конта ти: 097-749-74-71 Мерседес-Віто, 2,3 д, 3 місця, рефрижератор-холодильни , задовільний стан, щойно з-за ордон , розмитнений, без першо о облі . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20 Мерседес-Віто-110, білий, відміний стан, 2001 р. в., тюнін , фор оп, д и, ба ажни , салон сірий, замінни ш іри. Конта ти: 095-164-25-85 Мерседес-Спринтер, 2005 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-633-78-00 Мерседес-Спрінтер-313 CDI, 2,2, диезль, пробі 270000 м, 2004 р. в., сірий, р чна КПП, ABS, центральний замо , бо ові двері, розмитнений. Конта ти: 098-909-71-32

Фоль сва ен-Transporter T-4, 1999 р. в., орот а база, 1.9 TD, вантажно-пасажир, білий. Конта ти: 095-355-34-77 Фоль сва ен-Кадді, 2008 р. в., щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Т4, 2000 р. в., 1.9 тді, 7 л/100 м, хороший технічний стан. Конта ти: 099-756-81-10, 067-196-45-37 Фоль сва ен-Т4, Airbag, си налізація, центральний замо , а сти а, ма нітола, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-976-69-78 Фоль сва ен-Транспортер Т-4, 2,5 ТДІ, 65 Вт, 2001 р. в., білий, ш іряний салон. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер, 1.9 дизель, 1998 р. в., білий, вантажний, розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-959-06-20 Фольсва ен-Т4, 2,5, пробі 370000 м, 2003 р. в., дизель, біло о ольор , ле овий ф р он (до 1,5 т), щойно при наний. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-244-17-95

ФОРД Форд-Транзит, 1991 р. в., 2,5 дизель, 13 місць, пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-319-39-77 Форд-Транзит, 1994 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-35-20 Форд-Транзит, 2.5, дизель, пробі 98000 м, 1993 р. в., білий, ле овий ф р он (до 1,5 т). Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-88-00 Форд-Транзит, 2005 р. в., орот а база, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Форд-Транзит, «амери анець», 1978 р. в., білий, 2,4 дизель, 4-КПП, вантажний. Ціна: до овірна., тор . Конта ти: 066-170-06-50

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗЕЛЬ ГАЗ 2752 Соболь 2004 р.в., аз/бензин, мотор 406 арбюратор, пробі 130 т, вантажно-пасажир. Ціна: 43500 рн. Конта ти: Кал ш Ів-Фран : 095 699-71-76.

МЕРСЕДЕС Мерседес Віто, 2002 р.в., вантажний, 3 місця, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 14000 рн, хороший стан. Ціна: 43500 рн. Конта ти: 050 959-06-20. Мерседес 210 вантажо-пасаж., 20500 рн. Конта ти: 067 950-96-92


30

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС ІНШІ АВТОМОБІЛІ ІСУЗУ МІДІ, 1992 Р.В., ФУРГОН, МАЛОТОННАЖНИЙ, 2,0. ЦІНА: 25000 ГРН. КОНТАКТИ: (097) 989-62-58 Тата LP613, 2008 р.в., тент, 5,5 т, 6,3х2,45х2,95, повна розтентов а, в хорошом стані, є спальни . Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

4.4.19. К плю ММЗ 554-М, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 461-27-17

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) Мерседес 508, вантажний, на з/ч. Конта ти: 067 539-06-73. Мерседес 611 пасажир 19 місць, 1995 р. дви н 4.0, т рбо дизель, олір білий, недоро о. Ціна до овірна. Конта ти: 097 820-06-50. gorik24@mail.ru Мерседес Бенц 315, спринтер, ма симал, вантажний, жовто о ольор , 2004 р. в. Конта ти: 095 027-60-75. Мерседес Віто 111, 2007 р. в., вантаж., 2.2 ТДІ, дизель, 95 тис. м, чорний мет. Конта ти: 096 562-86-68. Мерседес Віто 115 СДІ, Лон , 2004 р. в., АКБ, ранатовий, без пробі по У р. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Віто, 108 СДІ, 1999 р. в., синій, щойно при наний. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Віто, 109 СДІ Лон , пасаж., 9 місць, синій, при наний з Голландії. Конта ти: 096 868-55-19. Мерседес Віто, 2002 р.в., синій, вантажний. Конта ти: 098 255-43-17. Мерседес Віто, пасажир., 2000 р. в., чорний, 2.2 дизель, ш іра, нормальний стан. 8500 рн. Конта ти: 096 189-70-31.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 1.9 ТДІ, 2002 р. в., синій, відмінний стан, си налізація, ц/з, АВС, аербе , ідро ермо, м льти ермо, оре тор фар, тон вання, повний пасажир 8+1, можл. обмін на Т 40, ц. до овірна, на старт 84000 рн. Конта ти: 097 701-54-69 Опель Мовано або обмін на Конта ти: 097 842-23-59.

вартир .

Опель Мовано, 1.5 т. Конта ти: 096 732-85-12.

ПЕЖО Пежо Бо сер, 1998 р.в., 1,9 диз., білий, вант., 178000 м. Конта ти: 098 663-67-50. Пежо Е сперт, 1.6 Hdi, 2007 р. в., в новій б ді. темносиній, ц/з, АВС, аербе , ідро ермо, м льти ермо, блют з-зв’язо , оре тор фар. ел. с лопідімачі, розпашон а-2 бо ові дверцята, салон трансформер 7+1 пасажир, ори інальні титанові дис и, тон вання. 119000 рн. Конта ти: 097 934-07-67

Фоль сва ен Транспортер 1.9 дизель, дов а база, лон , 1998 р.в., білий вантажний, де іль а днів в У раїні, арний стан, заводсь а фарба, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 12070 рн., можливий продаж з част овою розстроч ою, Ціна: до овірна. Конта ти: 050 959-06-20. Фоль сва ен Транспортер Т2, 87 р.в., 1, 6 диз., білий, вант./піс., добрий стан, ц/з, си н., можл. обмін на дорожче авто з доплатою. Конта ти: 067 907-99-97. Фоль сва ен Транспортер Т4 1999 р.в., 2.5 тді, білий олір, дов а база, ле овий пасажир 8+1, в арном стані з добрим мотором. Ціна: 76300 рн. Конта ти: 067 455-81-15.

ФОРД Форд Транзит 2005 р.в., 2,4 т.д., щойно при наний, добрий стан, висо ий, середня база, технічний стан відмінний, 145 тис. м. Ціна: 71340 рн. Конта ти: 063 423-04-90. Форд Транзит, 1988 р. в., 2.5 дизель, термоб да з холодильни ом. 25000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52.

ХЮНДАЙ Хюндай - Н 100 вантажно-пасажир, 1999 р.в., з до ментами, добром стані, дизель. Тор . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

ШКОДА Ш ода Феліція пі ап, 1.9 Д, білий, до лян тий стан, недоро о. Терміново. Конта ти: 097 752-40-36, 050 229-54-41.

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам ГАЗ

продам

Фіат Добло, 2007 р. в., вантажний, 60 тис/ м пробі , 1.3 ТД, білий, щойно при наний, аражне збері ання, арний стан. Конта ти: 099 440-04-20. Фіат Д ато, 2000 р. в., ф р он, 1.9 ТД, добром стані, орот ий-низь ий. Конта ти: 097 467-86-89.

ЗІЛ

Рено Мастер 98 р.в., вант., 2.5 дизель, 5-ст п а, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 384-45-83.

ЗІЛ ММЗ-554 М, ол оспни , 1987 р. в., метан/бензин, хороший стан. Конта ти: (0352) 5-24-71 ЗІЛ, аз/бензин, в робочом стані, по запчастинах. Ціна: 5 рн./ . Конта ти: 098-066-29-46, 050-705-70-75 ЗІЛ-130, дизель (МТЗ) Конта ти: 099-708-23-53

бортовий.

ЗІЛ-131, лісовоз, 1975 р. в., подовжена база, в хорошом стані. Ціна: 36000 рн. Конта ти: 067-872-27-37, 050-184-73-19

КамАЗ, тя ач. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90 КамАЗ-5320, 1989 р. в., в добром стані. Конта ти: 050-244-00-10

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Т4, 2001 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, вантажно-пасажир, без пробі по У раїні. Конта ти: 063-824-75-40

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ 28, 1989 р. в., 2.4 Д, білий, 13 місць, можл. обмін на б д. матеріали (д б, смере а, дош а). Різні варіанти. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20. Фоль сва ен Т 4, 1.9 простий дизель, вантажний, синьо о ольор , при наний в січні 2012 р., є фар оп, добрий стан, повна реєстрація. Тор . Конта ти: 098 660-26-93.

ФОРД Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

К льтиватор «Бомет», вир-во Польща, пр жинні лапи, новий. Ціна: 3650 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор для міжрядно о обробіт (о чни -прополювач), дост пні 3 і 5-ти рядні знаряддя для прополювання і об ортання. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор саморобний, стрілчаний, до тра тора. Конта ти: (093) 506-70-66 ЛТЗ Т-40, 1986 р.в., вед чий передо . Ціна: 28800 рн. Конта ти: (097) 926-41-88 Міні-тра тор з обладнанням. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60 Міні-тра тор ЗІН-350. Конта ти: 27-41-86, (067) 338-55-09 Міні-тра тор, Японія. Конта ти: (097) 838-64-32 Навантаж вач рейзерний до тра тора Т16. Конта ти: (097) 805-46-25 Навантаж вач львівсь ий, після повно о ап. ремонт . Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Обприс вач «Кра ов’я », новий, об’ємом від 200 до 800 літрів, штан и від 8 метрів. Компле т ється арданом. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам

4- орп сний, вели ий. Конта ти: Пл (093) 506-70-66 Пл дво орп сний, вир-во Польща. Конта ти: (067) 787-66-35 Пл інний, борони. Конта ти: (098) 329-85-05 Пл

інний. Конта ти: (067) 787-66-35

Пл інний. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

ЗІЛ 131, самос ид, аз пропан б тан, ід. стан. Або обмін на тра тор МТЗ 82. Конта ти: 097 673-69-94. ЗІЛ 157- на запчастини -1991 ро вип с . Ціна за домовленістю. Запит вати Кр ль П. М. Конта ти: 067-343-13-66. ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

оліс,

Ремонт дви нів та КПП. Конта ти: 64-20-72 Ремонт ходової частини. Конта ти: 64-20-72

4.7.1. Продам

Вал олінчатий, шліфований, орінний - 0,75, шат н - 0,5, в омпле ті з в ладишами до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

Автовідеореєстратор. Конта ти: (098) 214-44-96 Авто м , б/в, дис и з Європи. Конта ти: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39

Тра тори МТЗ-82, Т-40АМ, Т-25, Т-16, пл , причіп. Конта ти: (097) 239-26-53

Навантаж вач на базі МТЗ 82, фронтальний, задня ма нова, дозатор, ред торний стартер, відмінний стан. Конта ти: (097) 926-41-88

Автозапчастини до а/м БЕЛАЗ. Конта ти: (066) 873-32-26

Авто ран. Ціна: 78000 24-15-08, (067) 919-05-05

рн. Конта ти:

Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76

Автонавантаж вач Львівсь ий, після повно о апітально о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Причіп автомобільний т ристичний (С іф М1). Конта ти: (097) 493-76-08

Автонавантаж вач Львівсь ий, після повно о апітально о ремонт . Конта ти: (067) 270-51-90

Причіп до л/а. Конта ти: (097) 305-83-14

Борон дис ов , вир-во Польща, нов , шириною від 1,3 до 3,15 м, до тра торів пот жністю від 24 .с. Ціна: 8200 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

Причіп до л/а, 1- олісний, заводсь ий. Конта ти: (097) 359-11-20 Рало для виорювання артоплі. Конта ти: (067) 888-90-55 Рам шасі до львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Сани інні. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

Борон дис ов , причіпн . Конта ти: (067) 787-66-35

ЗІЛ 131 з НЗ, пробі 1200 м. Конта ти: 067 395-20-29.

Люфт-дете тор, стенд еометрії шиномонтаж. Конта ти: 64-20-72

Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56, (098) 461-10-77

Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, б/в. Конта ти: (050) 846-21-59, (098) 630-66-00

ТРАКТОР САМОРОБНИЙ З ПЛУГОМ. КОНТАКТИ: (067) 105-69-17

ЗІЛ 131 бортовий, на ход , з до . 16000 рн. Конта ти: 067 288-75-78, 066 722-13-11.

Комп’ютерн діа ности , ремонт еле трообладнання. Конта ти: 64-20-72

Автозапчастини

Борон дис ов , навісн , терміново. Конта ти: (067) 787-66-35

ЗІЛ 130, ММЗ 45-05, 1992 р.в., синій олір, самос ид по запчастинах. Конта ти: 095 856-86-10.

Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 45-00-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64

Пл 2- орп сний, артоплесаджал 1-рядн . Конта ти: (096) 232-62-03

ГАЗ

ЗІЛ 130, 1989 р. в., бортовий, дов а база 4.8 м, аз-метан, 11 балонів. 22000 рн. Конта ти: 099 743-95-90, 095 153-57-09.

Встановлення додат ово о обладнання: а стичних систем, ЦЗ, захистних пристроїв. Конта ти: 64-20-72

Шиномонтаж. Конта ти: (099) 250-55-52, (096) 036-35-39

Сіно рабар «Сонеч о», нова, польсь а, 4-5 оліс, можлива достав а. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

ЗІЛ

ВИРІВНЮВАННЯ ВМ’ЯТИН НА КУЗОВІ АВТО ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФАРБИ. МАЙСТЕР МИКОЛА. КОНТАКТИ: (096) 100-77-98, (067) 571-82-09, (066) 638-88-11

Шиномонтаж. Конта ти: 64-20-72

Борон дис ов , вир-во Польща, нов , шириною від 1,3 до 3,15 м. до тра торів пот жністю від 24 .с. Ціна: 8200 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

ГАЗ 66. Конта ти: 098 256-77-76.

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА, В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (095) 055-50-19, (097) 832-38-03

РИХТУВАЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ, ВІДНОВЛЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ. КОНТАКТИ: (098) 306-60-05, (066) 451-01-59

продам

ГАЗ 53, на ход , тентований, з азовою станов ою, новий а м лятор. Можливий обмін на зерно, пшеницю, овес, ячмінь. Конта ти: 067 131-57-82, 095 028-35-62. Gala-U@bigmir.net

Рено Мідл м-180, 2005 р.в., щойнопри наний, 3.5 т, 45 б.м, 7.10/ 2.43/2.53 м, пневмохід, спальни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 211-72-09

К льтиватор «Бомет», вир-во Польща, 3 ряди пр жинних лап, ширина від 1,6 до 3,2 м., новий, можлива достав а. Ціна: 3650 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

ТАТА LPT 613, 2005 р. в., 5,6 дизель, добрий стан. 45100 рн. Конта ти: 067 386-75-26

КАМАЗ

ЗІЛ-130. Конта ти: (098) 329-85-05

РЕНО

Вантажний а/м Фотон В 1046, 2004 р. в., 2.5 дизель, термоб да. 30000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52.

Мерседес Бенц 809, 1978 р. в., в/п 5 т, термоб да, ідроборт. 36000 рн. Конта ти: 050 373-61-68, 067 340-70-52.

ГАЗ 53 самос ид, ред тор 66. Конта ти: 097 697-11-66.

ПЕЖО

FAW CA 1031 K, 2006 р.в. Дизель, 3.2 л, механічна 5 ст., тристороннє вивантаження, в/п 2.5 т, на ход , один власни . Конта ти: 066 528-80-53.

ГАЗ-53, по запчастинах. Конта ти: 050-538-72-01

ЗІЛ, 2000 р.в., ГБУ. Конта ти: 63-46-72, (067) 362-03-46

Пежо Партнер, 2005 р.в., 1,4, вантажний, без е спл атації по У раїні. Конта ти: (063) 970-18-81

КРАЗ 255 “лаптежни ” з е с аватором на шасі онверсія нормальном робочом стані, омпле тований. Ц. 2.80 рн/1 . Конта ти: 095 498-92-98.

Жи лі маловантажний ф р он, 2000 р.в., бенз., 1,5, черв. Конта ти: 097 408-51-81.

ГАЗ 53 самос ид, 1998 р. в., задовільний стан. Ц. до овірна. Конта ти: 067 811-07-17.

ФІАТ

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ГАЗ-3109, ф р он, «самос ид». Конта ти: 099-924-90-70

ЗІЛ

Камаз 5410, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 917-91-16

МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60.

ГАЗ 3307, ф р он, термо. 2002 р. в., роб. стан. ГАЗ 3307, 2001 р. в., ф р он ізотермічний, роб. стан. ЗІЛ 130, 1987 р. в., ф р он, ізотермічний, роб. стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 497-46-00.

КАМАЗ

МАЗ тя ач на запчастини -1993 ро вип с . Ціна за домовленістю. Запит вати Кр ль П. М. Конта ти: 067-343-13-66.

ГАЗ-24, на запчастини: мотор, ороб а, ардан, двері, апот, ба ажни та ін. Можливий продаж ціло о авто + до менти. Конта ти: 050-841-48-29

ГАЗ-5327, 1989 р.в., ф р он, можна на з/п, з до ментами. Конта ти: (067) 977-04-44, (099) 385-90-44

Рено Кен о ма сі-база, 1.5 мотор, 52 іловат, свіжопри наний. В 2007 ви отовлений а 2008 проданий з салон . Кондиціонер, еле троре ляція і піді рів дзер ал, еле тропідйом ві он, хороший стан, ц/з, м льти ермо. Конта ти: 096 944-36-84

МАЗ

ГАЗ 3307 самос ид без до м. ГАЗ 24, Вол а, на ход . Ред тор задньо о мост до ГАЗ 53. Конта ти: 067 950-96-92.

Пежо е сперт, 2008 р. в., 1.6 НДІ, пасаж., 9 місць, щойно при наний, онд., АВС, аербе , ел. ві на, ел. дзер ала, пар троні , ц/з, си нал., тор . Конта ти: 066 645-99-79.

Рено Кен о вантажний, 1.9 Д, зелений, си наліз, ма нітола, добра ма. 35260 рн. Терміново. Конта ти: 066 658-85-22, 067 676-14-01.

КамАЗ 55102, 5511, 5320. Гідропідіймач до ЗІЛ 554, абіна КАЗ 608, задній міст ЗІЛ 130, передній міст ГАЗ 53, причіп ОДАЗ 9370, б 8350, б 819. Конта ти: 099 726-61-76.

ГАЗ

ГАЗ-52. Конта ти: (098) 329-85-05

РЕНО

КАМАЗ

Вартб р , 1989 р. в., червоний. Недоро о. Конта ти: 098 256-77-76.

Пежо Е сперт, 2007 р. в., вантажний, білий, ондиціонер, ел. па ет, 5-дв., 112 тис/ м. Конта ти: 050 156-95-12.

Газ-53. Конта ти: (098) 329-85-05

№46 від 28 листопада 2012 ро

Вила до львівсь о о автонавантаж вача, 5-10 т. Конта ти: (067) 270-51-90 Віз інний. Конта ти: (067) 787-66-35

Авто м , дешево. Конта ти: (067) 380-89-70

Автозапчастини до а/м Вол а, РАФ. Конта ти: (096) 307-32-01

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ АВТО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТА ЯПОНСЬКЕ ВИР-ВО. КОНТАКТИ: АВТОШРОТ, М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 Автозапчастини до іномаро . Конта ти: (096) 573-26-78 Автозапчастини до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 Автома нітол . Конта ти: (098) 214-44-96 Автом зи провідних брендів ара діо: алпайн, бра с, ерц, а дісон, ш моізоляція ш мофф та ін. Конс льтації. Конта ти: (067) 362-50-32, (050) 375-71-25 Альфа Ромео 156, нерозмитнений, на запчастини. Ціна: 1600 .о. Конта ти: (093) 027-31-42 А ді А6 по запчастинах. Конта ти: (093) 027-31-42 avtomotoalfa@mail.ru

Гр нтофрез «Бомет», вир-во Польща, нов , ширина - від 1,4 м., омпле т ється арданом. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

Тра тор Т-25, осар и роторні, обприс вачі тра торні, артоплесаджал и 1,2-рядні та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Картопле опач до мотобло . Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 121-72-76

Тра тор Т-25, сівал , рабар , прес, обприс вач, КТН. Конта ти: (067) 170-55-96

Ба ажни 28-70-54

Картопле опач інно-тра торн . Конта ти: (067) 123-96-83

Тра тор Т40 АМ. Конта ти: (097) 805-46-25

Бампер задній, фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф 3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Картопле опач однорядн , польсь , А піл, можна опати я артоплю, та і циб лю, можлива достав а. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Картопле опач

. Конта ти: (067) 103-03-98

Картоплесаджал , дворядн , ребенев , вир-во Польща, є ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання артоплі, бачо для міндобрива. Достав а. Конта ти: (098) 960-19-68 Картоплесаджал , дворядн , ребенев , вир-во Польща, є ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання артоплі, бачо для міндобрива. Достав а. Ціна: 6100 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Косар

тра торн . Конта ти: 68-02-67

Косил роторн , польсь , нов , ширина с ош вання від 1,35 м, можлива достав а. Ціна: 7900 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Кран баштовий КБ-308. Ціна: 300000 рн. Конта ти: (098) 386-56-22 Кран-бал

. Конта ти: (098) 329-85-05

КТН навісний, дис ов (096) 525-71-19

борон . Конта ти:

Тра тор Т40, в хорошом стані. Конта ти: (097) 296-59-95 Тра тор ЮМЗ. Конта ти: (067) 972-86-31 Тра тор, саморобний Конта ти: (096) 584-02-18

(Заліщи и).

Тю опрес «Вел ер». Конта ти: (067) 787-66-35

4.5.2. К плю

Ба ажни 68-33-19

автомобільний, б/в. Конта ти: автомобільний. Конта ти:

Бампер передній до Фоль сва ен Т-4. Конта ти: (050) 339-24-03 Вила до львівсь о о автонавантаж вача, 5-10 т. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Вила до львівсь о о автонавантаж вача, 5-10 т. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 Вила до львівсь о о навантаж вача, 5-10 т. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 270-51-90

Автовиш або станов АБ17, в б дь-я ом стані. Конта ти: (095) 382-94-92

Віз ( олеса та ст пиці від навантаж вача). Конта ти: (095) 686-16-02

Автонавантаж вач вир-ва Львів або Бол арія, в б дь-я ом технічном стані. Конта ти: (067) 270-51-90

Гідроциліндри, виробництво та ремонт. Конта ти: (050) 544-27-69

Автонавантаж вач Львівсь ий або Бол арсь ий, в б дь-я ом стані. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Автоновантаж вач Львівсь ий або Бол арсь ий, в б дь-я ом технічном стані Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Верстат прорізний для обріз и необробленої дош и. Конта ти: (098) 386-56-22 Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79 Причіп до ле ово о а/м. Конта ти: (096) 735-14-04 Тра тор Т16, технічний стан значення не має. Ціна: до 12000 рн. Конта ти: (097) 468-72-59 Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ-4. Конта ти: (098) 386-56-22

4.5.4. Оренда Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22 Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю

Газ на авто: встановлення, • продаж, ремонт, обсл ов вання. Конта ти: (067) 360-75-15, (050) 719-97-49

Видалення вм’ятин без пош одження ла офарбово о по риття та без необхідності подальшо о фарб вання. Конта ти: (093) 132-33-88

Голов циліндра до ЮМЗ. Конта ти: (093) 506-70-66 Г м зимов «Іреллі», 230/70/16. Конта ти: (067) 421-08-46 Г м зимов «Росава», 175/70 Р-13, з дис ами від Фоль сва ен Гольф, дис и підходять до Жи лів. Конта ти: 28-95-98, (098) 501-89-71 Г м зимов до а/м Ланос, б/в. Конта ти: (067) 453-44-24 Дви н до а/м Гольф 2, дизельний. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 988-50-38 Дви н до а/м ЗАЗ 965, 30 ін. сил. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 988-50-38 Дви н до а/м Форд Транзит, 2,5 дизель. Конта ти: (096) 698-98-33 Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72 Запчастини до а/м А ді 100. Конта ти: (097) 988-50-38 Запчастини до а/м ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Запчастини до а/м Вол а, РАФ. Конта ти: (096) 307-32-01 Запчастини до а/м Дачія Ло ан. Конта ти: (098) 342-34-70 Запчастини до а/м Мерседес 123, 1981-86 р.в. Конта ти: (098) 493-06-82 Запчастини до а/м Мерседес-208, 416, 709, 814, 1317, 1834, Варіо 612-814, дви ни, ороб и, ресори. Конта ти: (050) 673-70-53, (096) 535-83-56 Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99 Запчастини до а/м Рено 11, 1986 р.в., з онсервацією, б/в: двері, ліхтарі, еле три а, еле тромеханізми, зам и, патр б и, ма щільнювальна ( омпле т), щит приборів, вентилятори, та ін. Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58


Запчастини до львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Гвинт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р , діаметр 40-100 мм. Конта ти: 096-686-64-36

Запчастини до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua

Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69

Запчастини до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90

Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93

Запчастини до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: (096) 525-71-19 Запчастини до Фоль сва ен Пасатт Б-2, 1981-87 р.в. Конта ти: (098) 485-32-18 Запчастини ори інальні ВАЗ. Конта ти: 61-06-98, (097) 457-53-53

Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93

Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93 Г м , б/в, 315х70-R-22,5, висота проте тора 0,5 см. Конта ти: 096-639-96-62

Іве о по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Двері, праві, з підіймачем, р ч ами, с лом, нові, нефарбовані, першої омпле тності, до ЗІЛ-130. Ціна: 300 рн. Конта ти: 096-110-17-65

Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Конта ти: 067-768-38-93

Колеса до тра тора А66. Конта ти: (067) 863-14-15

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1,6 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-621-73-39

Запчастини. Конта ти: (098) 329-85-05

Колеса задні до тра тора. Конта ти: (097) 805-46-25 Колон ермов до а/м ГАЗ 51. Конта ти: (067) 863-14-15 Комбайни зернозбиральні, по запчастинах: Клас Домінатор, Клас Конс л, Клас Компа т, Вольво 830. Конта ти: (098) 637-11-47 Компле т під рил ів до а/м Фоль сва ен Т4. Конта ти: (067) 803-23-56 КПП до а/м ВАЗ 2106. Конта ти: (067) 103-03-98 КПП до а/м ГАЗ 31029, Вол а. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Кріплення автомобільне під велосипеди. Конта ти: (095) 927-58-59 К зов до а/м ГАЗ 3110, Вол а. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 К зов до іномар и, 1988-2000 р.в. Конта ти: (097) 056-83-74 Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245. Конта ти: (095) 830-28-36 Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36 Наві атор «Garmin nuvi 40 «, на арантії+ арта Nav lux, 2012 р. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 411-21-10 Навісн задню до тра тора Дт-75, Т-150. Конта ти: (093) 506-70-66 Підвіс задню до а/м Мерседес 190. Конта ти: (098) 130-10-68 Поршні та пальці до а/м Форд Транзит. Конта ти: (096) 698-98-33 Рам шасі до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 Рам шасі до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 Реверса шестерні до тра тора Т-25, 2 шт. Конта ти: (067) 803-23-56 Роздат і циліндри нахил до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Роздат і циліндри нахил до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Роздат і циліндри нахил до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 Роздат і циліндри нахил до львівсь о о автонавантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 270-51-90 vitalik555555@meta.ua Сидіння до автомобіля. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Сидіння передні до а/м Жи ль. Конта ти: 28-70-54 Ущільнювач до а/м ЗАЗ 965. Конта ти: (097) 718-65-43 Фіш и для та сі, вели і. Конта ти: (097) 478-88-45, (095) 038-52-54 Шини, б/в, 5 шт., Р-13, 175/70, літні, пробі 20 тис. м. Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: (098) 007-83-08

4.7.2. К плю Балони на аз метан до вантажних авто, балони исневі, в ле ислотні. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Дви н 1,3 до а/м Ш ода Форман, 1994 р.в. Конта ти: (096) 976-58-84

Дви н до АУДІ-100 об’ємом 1,8 л з навісним обладнанням (стартер, енератор, арбюратор, трамплер) + 5-ст пінчата механічна КПП. Дви н та КПП в зборі. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-890-89-36 Дви н до човна Вітерець 8 М, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-024-91-10

Газов авто станов пропан-б тан. Ц. до овірна. Конта ти: 066 535-94-58

Дви н, з навісним, до Форд-Сієра, 1,6. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-434-89-71

Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52

Дис и, R-14, 4 шт., до Вол а, б/в. Конта ти: 095-503-09-39 До KIA-pregio2.5, 050-544-24-15

2.7.

Конта ти:

До Mazda-6, 2.0, 2010 р. в., дви н, АКПП, зов, опти а, підвіс а, дис и, салон, дзер ала, с ло, ел/бло и, провод а. Конта ти: 066-654-45-02, 093-237-75-88

Вед чий міст до Т-40. 096-139-90-28, 050-166-91-11

Конта ти:

Ви идн тр б «штани» на ВАЗ. Конта ти: 25-43-74 Газове обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84 Газовий балон на 11 л. Конта ти: 050-883-99-73 Гальмівні олод и до а/м Мос вич 1958-1962 р. в. Нові. Компле т - 8 шт. Ціна: 500 рн. Конта ти: 098-561-40-45

Голов бло а до Газель. Конта ти: 096 546-22-51. Г м 225х17х50, 2 шт, ід. стан. Конта ти: 050 519-57-80.

Дви н до ВАЗ 2101, КП до ВАЗ 2101, задній міст. Конта ти: 096 274-17-05.

До а/м Ніссан-Санні, 1991-1994р. 1.4і зовні деталі, дви н, ходова, опти а і т.д. Конта ти: 096-164-89-14 До а/м Опель-Кадет, 1,3 арбюратор, КПП-4. Конта ти: 78-70-72, 066-777-36-83 До а/м Пежо-205, 1992 р. в., відішлю по У раїні Конта ти: 0505407427

Дви н Д-240 для МТЗ із ЗІЛівсь ою ороб ою в омпле ті. Конта ти: 050 373-27-60.

Дви н до ВАЗ 2108, 1.3 бензин, 1987 р. в., та 5-ст. КП. Конта ти: 095 663-36-84, Любомир. Дви н до ГАЗ 24 після ап.ремонт . Ціна: 2500 рн. Конта ти: 097 558-63-23. Дви н до ЗІЛ 131, з онсервації, 1- опле т. 5000 рн. Причіп 2-вісьний до тра тора, малий, на р зі. Конта ти: 098 920-38-64. Дви н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76.

До а/м Хюндай Н1 H200 Конта ти: 050-544-24-15

Дви н КрАЗ зборі, олінвал, роб. стан. Конта ти: 097 940-38-43.

До А ді-80, 1980 р. в., 1,6 дви н, автомат, радіатор, апот і т. д. Конта ти: 098-952-45-65

Дви н, КПП, задній міст, до м. та ін. до Мос вич. Конта ти: 097 479-64-30.

До БМВ-523і, 1997 р. в., Е39, БМВ-520, дизель, 2002 р. в., Е39, БМВ-524, д, 1991 р. в., Е34, БМВ-730, 1990 р. в., Е32 зов. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20

Дис и оліс, б/в до ГАЗ 53, ЗІЛ 130. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52

До ВАЗ-2101-2106. Конта ти: 099-642-24-49

До а/м МАЗ 500 самос ид: КПП, ред тор, задній міст, радіатор та ба ато ін. Конта ти: 050 867-28-05.

До ГАЗ-52, 53, КПП, до ГАЗ-351, шини Урал, шин з дис ами, до УАЗ, систем для води, омпресор. Конта ти: 099-325-37-46

До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72.

До Газель, КПП, 5-ст п а, нова. Конта ти: 050-668-36-93

До ГАЗ 3307, задній міст, ороб а передач, ардани, ресори перед., зад., підресорни и, ерм. пр., радіатор. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92.

До Де -Ланос, б/в. Конта ти: 050-015-88-26 До ЗАЗ-1102 «Таврія». Конта ти: 097-859-83-28 До ЗАЗ-968-М, нові. Конта ти: 050-695-36-55 До ІЖ-2715. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-261-57-02 До львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: 067-270-51-90

До Мос вич-М412, 096-575-07-81

нові.

Конта ти:

продам

Бло дви на з б елями, новий, 2 олов и до дви на, до ГАЗ-53, б/в. Конта ти: 099-197-93-98

Голов бло а до ВАЗ 2101, в нормальном стані разом з розподілвалом. Конта ти: 096 135-98-27.

До а/м Мерседес-123, піч , передню панель, фари та задні ліхтарі до ГАЗ-24, ред тор моста. Газовий балон на пропан 70 л. Конта ти: 095-559-01-42

До Пассат Б-3, дви н, бампер передній та задній, бал , апот, риш , ба ажни , енератор, радіатор, сидіння, панелі, ори інальні фари, недоро о. Конта ти: 066-632-14-40

Бензоба и, до МАЗ, чи КамАЗ. Конта ти: 063-499-65-46

Гл шни до ЗАЗ - 40 з тр бами до ньо о, новий. Ціна: 200 рн. Конта ти: 098 660-26-93.

Г м до Урал, 140020, 2 шт., для УАЗ 8,40х15, 5 шт., нові. Конта ти: 096 386-64-34.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Ба ажни , до ВАЗ, Мос вич, заводсь о о в-ва. Конта ти: 098-243-93-91, 71-01-75, після 18.00

Генератор від ЛАЗ Т рист мод. Г287Л пот жністю 2000 Вт. Придатний для вітря а. Конта ти: 097 679-73-99.

До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62

До Пасат Б-3: передній та задній бампер, фари, олеса, апот передній та задній, бал передню та задню, радіатор, сидіння. Конта ти: 066-377-77-19

Ба ажни на дах до а/м Хюндай. Конта ти: 067-289-24-20

Ато м Камаз 1200х500х508, 2 шт, нові, для Краз, МАЗ, 2 шт., нові. олінвал для МАЗ, ЯМЗ 236, новий. Конта ти: 096 386-64-34, 067 192-13-37

Дви н, до Опель-Кадет, 1,3 бензин, 1984-87 р. в. Конта ти: 097-645-13-78

До Мос вич-2140, КПП, ардан, панель та ін. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-438-91-80

Ба ажни до ле ово о авто, дом рат на 5 т. Конта ти: 095-132-81-18

продам А м лятори на ле ові та вантажні авто, арантія 2 ро и. Конта ти: 097 752-52-54.

Водонасос для миття авто. Конта ти: 75-92-88, 067 288-29-50.

Дис и R-14 до а/м Сітроєн-Берлін о, Рено-Кен о, дешево. Терміново. Конта ти: 096-919-31-06

До Рено-Ма н м 440, 2000 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-847-08-22 До Фіат-Добло запчастини, дви ни: 1.3 л, м льтиджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9 м льтиджет Рено-трафі , Опель-Віваро, Рено-Кон , А ді-100: запчастни. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68 До Фоль сва ен-Пассат-В5, 2.5 тд, 1999 р. в., седан. Конта ти: 050-959-06-20

До АЗЛК 2140. Недоро о. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41.

До ГАЗ 53. Крила нові, ресори, до ГАЗ 52 олесо в зборі, 20% знос ми. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До ГАЗ-66 мости, ресори, КПП, рам та ін. Конта ти: 097 940-38-43. До ГАЗ-66 мости, ресори, роздат , олеса, /п ерма, бампер, зов самос ид, бло цидліндрів, роздат , ардани. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До Газель. Конта ти: 067 595-33-37. До ДАФ АТІ 400: олінвал, бло циліндрів, олов и бло ів, стартер, енератор, водяний насос. Тент синій євростандарт до КаМАЗ 10 т, майже новий, можливо з ар асом. Конта ти: 067 370-86-68. До Т - 25 бортова ліва, роздат а до ГАЗ 69, міст до Вол и 21 Конта ти: 096 479-64-01. До Таврії. Конта ти: 095 704-49-06. З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19. Запчастини до ВАЗ, Газель, іномар и. Автома азин та заміна мастил, є все необхідне. Конта ти: С. Бандери, 31 52-23-38, 50-38-22 Зимов м на дис ах, 5 шт., стані. Конта ти: 097 658-99-31.

відмінном

Колеса до машин. Конта ти: 55-42-02 Колеса до Урал, ЗІД 131, ГАЗ 66, нові та б/в. Ц. до овірна. Конта ти: 067 288-75-78, 066 722-13-11. Колінвал ВАЗ 2101, азорозподільний механізм, новий, 1000 рн. Конта ти: 066 795-85-75 Колінвал до КамАЗ стандарт, ЮМЗ-238, стандарт. Конта ти: 067 305-66-10. Колінвал Т-25 з в ладеною мою з амерами. Конта ти: 067 811-07-17.

До Форд-Бравіа, фари передні, до Форд-Фієста, задні фари, до Фіат, задні фари, ел/дзер ала, 2 омпле ти. Конта ти: 26-58-91

Гаражне обладнання

До-БМВ 5, Е-39 зов, 1997 р. в., седан. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20

4.8.1. Продам

Еле тровентилятор радіатора, олінвал, махови , фередо, пр жини підвіс и, дви н с лоочисни а, от ш а висо овольтна,та інше до Опель Кадет, 1.3, 1982 р. в. Конта ти: 096-465-26-94 Задній бампер VW VENTO; в зь и бампера: передній VW GOLF, JETTA 2, задній VW JETTA 2 з фор опом. Конта ти: 067-391-01-43 Задній бампер від а/м Тойота-Корола, б/в, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 066-931-39-61 Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Залізні дис и до БМВ, та пар зимової 195-65-315 Конта ти: 050-378-34-77

ми

Запчастини до а/м Газель. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-495-30-30

• Автоперевезення мі роавтоб сом Форд-Транзит, 8

чол. + вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85

Вантажні перевезення 1,5-3 т, • МІСТО а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ«Бичо » бортовий. Конта ти: І.-ФРАНКІВСЬК 62-76-48, (067) 909-03-61 Вантажні перевезення по У раїні (0342) • і Європі, а/м Мерседес-Спринтер, 2

Дви н, до ВАЗ-2103, без олов и. Конта ти: 096-919-31-06

Ш ів олінвала до Опель Кадет, 1.7 g. Конта ти: 28-44-80, (098) 898-90-61

Автошини зимові, шиповані, 205-75/R-15 Winter Slalom, в-во Франція, 4 шт., до а/м Нива, Шевролет або УАЗ. Конта ти: 098-320-42-76

Зимові шини BLIZZAK WS-60, 215/55R16, 93R, в ідеальном стані, металеві дис и. Ціна: 1000 рн./шт., тор . Конта ти: 066-082-72-33

Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11.

Колесо до Т-16, б/в, Т-16, Т-25, на запчастини. Конта ти: (097) 508-14-00

Автосидіння для різних а/м. Конта ти: 096-110-05-62, 099-469-01-56

Запчастини до Мос вич-412. Конта ти: 23-17-28

арбюратор, КПП-4, до Конта ти: 78-70-72,

До Мерседес-126, риш ба ажни а, заднє с ло та двері, лів задню фар , панель приборів, зимов м -16, недоро о. Конта ти: 050-267-65-51

Автомобільний чномовець ГУ-20Т, з технічною до ментацією, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-320-42-76

4.10.1. Пропон ю

Дви н, 1,3 Б Опель-Кадет. 066-777-36-83

До Мерседес-123, 1981-1986 р. в. Конта ти: 098-493-06-82

Авто аталізатори. Конта ти: 067-265-94-82, 050-071-95-57, www.katality.com.ua

Запчастини до МАЗ-5334. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-232-56-86, 066-135-58-26

Бло дви на, олінвал до ЗІЛ 130, шини 260/508, нові. Конта ти: 097 986-26-81, 095 035-59-52

Еле тродви 363-13-74

Автоба ажни , до ле ово о а/м. Ціна: 100 рн. Конта ти: 066-885-83-76

Транспортні послуги

Дви н Т-40, з ороб ою передач ГАЗ-53 до автонавантаж вача, в хорошом стані. Конта ти: 067-270-51-90 VITALIK555555@meta.ua

До Мерседес, Е- лас 210 («оч ари »), 1998 р. в., зов, в ідеальном стані, зовні деталі, двері, апот і т. д., дви н 2,8, ороб а-автомат. Конта ти: 098-795-65-40

Колеса до тра тора ЮМЗ. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Запчастини до ГАЗ-24. Конта ти: 050-342-27-33

Б/в до Део Ланос: олов , розподілвал, пенал. До ЗАЗ. Конта ти: 098 832-11-66, 066 646-30-93.

Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, тельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 ни. Конта ти: 68-02-67, (067)

Запчастини до всіх моделей Opel Omega B, б/ в. Конта ти: 050-155-07-07

Дви н ЗМЗ-308, інже тор. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-425-59-55

Дизельний енератор, пот жністю 10 Вт. Конта ти: 096-204-92-96

31

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№46 від 28 листопада 2012 ро

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067)907-95-30 Ворота аражні. Конта ти: 45-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50, (098) 795-14-06 Ворота аражні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ворота аражні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Запчастини до а/м Део, Шевроле, ВАЗ, двері, рила та ін. Конта ти: 093-020-89-47

Ворота се ційні, онсольні, мар ізи, захисні ролети, автомати , шла ба ми. Конта ти: 43-00-83, (067) 717-71-64

Запчастини до а/м Фоль сва ен Пассат Б-2, 1981-1987 р. в. Конта ти: 098-485-32-18

Перетворювач напр и 24 на 12 Вольт, 30 ампер «Бош». Конта ти: (067) 803-23-56

пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99, (067) 944-52-72

Ева атором посл • перевезення несправних

и, та аварійних авто. Посл и міні-е с аватора. Конта ти: (096) 110-38-89, (067) 491-85-76, (098) 378-50-11

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М РЕНО-МАЙСТЕР, 2 ТОННИ, ВИСОКИЙ, ДОВГИЙ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57 ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ, ТРАНШЕЙ, ПЛАНУВАННЯ ГРУНТУ, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: (096) 110-38-89, (067) 491-85-76, (098) 378-50-11

ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРОМ ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ, УКРАЇНІ. КОНТАКТИ: (097) 075-02-50, (050) 140-52-23 ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ

Посл и авто ран «Івановець», 14 т, 14 м, стріла. Конта ти: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76 Посл и автомобілями: • Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн,

Посл и е с аватором Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон . т. (0362) 20-71-57,

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРА, НАВАНТАЖУВАЧА, БУЛЬДОЗЕРА, ВСІ ВИДИ ЗЕМЕЛЬНИХ РОБІТ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ. КОНТАКТИ: (098) 485-20-53, (067) 382-66-97

Пасажирсь і перевезення по У раїні (на замовлення), Рівне-Київ-Рівне, діє система знижо . Конта ти: 60-80-08, 63-60-53 Посл и автобетононасос , 24 м. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЄВРОСАМОСКИДИ, ЗЕРНОВОЗИ. ГОТІВКОВИЙ ТА БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

4.11.1. Продам Велосипед «PEUGEOT ORIGIN», рама сталь. Ціна: 750 рн. Конта ти: (067) 777-49-85, (098) 898-22-07 Велосипед «Кетлер», Конта ти: (067) 680-79-76

алюмінієвий.

Велосипед. Ціна: 400 рн. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

Посл и новим повноцінним джипом чорно о ольор з висо оя існою м зичною системою. Можливі разові поїзд и, весільний ортеж. Конта ти: (067) 362-50-32, (050)375-71-25

Переобладнання мотобло ів на тра тори. Конта ти: (067) 354-04-07

Мото , велотехніка, запчастини

Велосипед. Конта ти: (098) 625-33-13

(050) 514-47-80

Достав а р зов поп тным транспортом по У раине и за р бежом. Оплата в одн сторон . Опытные диспетчеры.Лиц. МТУ №524701 от 16.03.2010 . Конта ти: (067) 520-24-00, (095) 321-97-47 Елена (066) 830-75-11, (096) 615-05-38 Ни олай

Посл и раном-маніп лятором. Конта ти: 45-04-36, (067) 462-50-09

Велосипед, вир-во Німеччина, 5 передач. Конта ти: (098) 130-10-68

ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Перевезення пасажирсь і, по У раїні та за ордоном. Конта ти: 22-35-29, (067) 360-30-35, (063) 190-65-18

Велосипед підліт овий «Бембі», для пар р , недоро о. Конта ти: (097) 006-66-88

Пасажирсь і та вантажні • перевезення, приватні, ле овим а/

м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94 ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

Запчастини до К-750 (циліндри нові радянсь і, фари, ба , рила, міст, ороб а, рама) до мотоци ла «Дніпро» ( олеса, рила, мотор, ороб а, міст) до ІЖ ( олеса, бло ). Конта ти: (097) 214-12-94 ІЖ-планета 3, без до ментів, можливий обмін на м’ясо ( телятина, ри, свинина, баранина). Конта ти: (097) 214-12-94 Мотор К-750, новий, вир-ва СРСР. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л «Вайпер BS 125 F», 2011 р.в., синій, 6 тис м пробі , в хорошом стані. Ціна: 7000 рн., тор . Конта ти: (096) 515-28-90 Мотоци л «Днєпр-11» з оляс ою, пробі 1000 м. Конта ти: (095) 138-55-14 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 Мотоци л КА-750, 1965 р.в., в ідеальном стані. Конта ти: (097) 214-12-94 Причіп до велосипед для 2 дітей. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03, (095) 047-24-40

4.11.2. К плю Велосипед. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Мопед. Конта ти: (067) 362-70-80, (093) 529-91-10

Паливномастильні матеріали 4.12.1. Продам Мастила «Divinol», виробництва Німеччини. Ціна: 50 рн. Конта ти: (098) 515-00-51 Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05


32

Ñåðåäà, 5 ãðóäíÿ

Âiâòîðîê, 4 ãðóäíÿ

Ïîíåäiëîê, 3 ãðóäíÿ

ТЕЛЕАФІША 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.25 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.40 Гість ст дії 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 За олов и 06.45 Вести.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнес 07.50 Фінансові поради 08.20 Твій олос 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 09.30, 12.30 Офіційна хроні а 09.50 Фестиваль «Родина» 11.40 Шеф- хар раїни 12.40, 18.50, 21.20 Діловий світ 12.45 Право на захист 13.05 Темний сил ет 13.15 Армія 13.30 Вечір пам’яті Народно о артиста У раїни Н.Яремч а 14.35 Ві но в Амери 15.15 Euronews 15.25, 05.50 Діловий світ. А росе тор 15.40 Т/с «Мар ся» 16.25 Т/с «УГРО-1» 18.10 Останнє попередження 18.35 А ро-News 19.05 Сільрада 19.20 Світ спорт 19.30, 21.25 Новорічий во ни на Першом 23.25 Від першої особи 23.50 Кіно деталях 00.40 Поміж ряд ами 01.20 Трій а, Кено, Се нда дачі 01.40 Про оловне 02.05 ТелеА адемія 03.05 «Віра. Надія. Любов» 04.00 221. Е стрений ви ли . Тиждень 04.45 Хіт-парад тижня 05.35 Д/ф «Прое т «Атом»

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.40 Гість ст дії 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 За олов и 06.45 Вести.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнес 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 09.20, 20.55 Офіційна хроні а 09.40 Світло 10.05, 15.50 Т/с «Мар ся» 11.00 Все раїнсь а нарада з питань захист прав дитини за частю Президента У раїни В.Ф.Ян овича 12.10, 18.45, 21.20 Діловий світ 12.35 Хай щастить 12.55, 04.15 «Се рети спіх » з Н.Городенсь ою 13.30 Х/ф «Товариш енерал» 15.15 Euronews 15.35, 05.50 Діловий світ. А росе тор 16.35 Т/с «УГРО-2» 19.05 Д/ф «1000 днів. Ціна стабільності» 19.55 221. Е стрений ви ли . Тиждень 20.50 Світ спорт 21.30 Соціальне шо «Адреналін» 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.25 Від першої особи 23.50 Вели і битви. Б нтівні шаблі 01.45 Про оловне 02.10 ТелеА адемія 03.10 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 1 с. 04.45 Хіт-парад тижня 05.35 М/с «Каспер. Ш ола страх »

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.40 Гість ст дії 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 За олов и 06.45 Вести.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнес 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 09.20, 11.55, 20.55 Офіційна хроні а 09.30 Уряд на зв’яз з ромадянами 10.15, 15.50 Т/с «Мар ся» 11.00 В остях Д. Гордона 12.10, 18.45, 21.25 Діловий світ 12.35 У раїнсь а пісня 13.20 Х/ф «Тан КВ-2» 15.15 Euronews 15.35, 05.50 Діловий світ. А росе тор 16.35 Т/с «УГРО-2» 19.05 Бенефіс Ю.Гальцева та Г.Ветрова 20.50 Ме алот 21.20 Світ спорт 21.35 Фестиваль пісні та мор в Коблево 21.55 Зір и мор . К.Нови ова, В.Вино р 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.25 Від першої особи 23.50 Вели і битви. Галльсь і війни 01.45 Про оловне 02.10 ТелеА адемія 03.10 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 2 с. 04.20 Світло 04.45 Хіт-парад тижня 05.35 М/с «Каспер. Ш ола страх »

06.30 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.10 Х/ф «Пес і жебра » 11.05 Т/с «Чорна ла на» 14.15, 18.00 «Звана вечеря» 15.15 «КВН- 2012» 19.00 «Шопін монстри» 20.00 «Вели а різниця» 22.00 «Вечір. Паша. Зорі» 23.00 «Розсміши омі а» 00.00 Х/ф «Пі ап. Зйом без правил» 01.25 Х/ф «Займемося оханням» 02.40 «Нічне життя»

05.25 Х/ф «Міміно» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 03.55 «Спорт Подробицях» 09.10, 12.25 Т/с «С ринь а Пандори» 13.25 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им 2» 15.05 «Право на з стріч» 16.05 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 «Про життя» 20.00, 03.25 «Подробиці» 20.50, 04.00 «Подробиці. Неформат» 21.00 Т/с «Зворотний бі Місяця» 00.10 Т/с «Менти» 04.10 Д/ф «Рейс 007. Третій зайвий»

04.30 «Танцюють всі!-5» 06.40, 16.00 «Все б де добре!» 08.25, 18.20 «Нейм. правда про зіро » 10.05 Таємниці Х-фа тора 11.10 Х/ф «Мрії з пластилін » 13.10 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «К б - 3» 22.20 «Дете тор брехні - 2» 00.35 Т/с «До тор Ха с» 01.20 Т/с «Комісар Ре с» 02.05 «Вi на-Спорт» 02.15 Х/ф «А я що це охання?» 03.55 «Най раще на ТБ»

06.30 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.00 Т/с «Баффі» 11.00 Т/с «Сабріна- юна відьма» 12.30 Т/с «А адемія танцю» 14.00 «Орел і Реш а» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00, 19.00 «Шопін монстри» 17.00 «Дім на заздрість сім» 20.00 «Вели а різниця» 21.00 «Розсміши омі а» 22.00 «Щоденни ва ітної» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча лі а» 23.30 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.20 «Нічне життя»

05.30 Х/ф «См астий рейс» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30 Спорт Подробицях 09.10, 21.00 Т/с «Зворотний бі Місяця» 12.55 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им 2» 13.50 Т/с «Е страсенси-дете тиви» 15.50 Х/ф «Чоловіча інт їція» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 «Про життя» 20.00, 03.35 «Подробиці» 20.30, 04.10 «Спорт Подробицях» 20.50, 04.10 «Подробиці. Неформат» 23.15 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 00.15 Т/с «Ілюзія полювання» 04.20 «Телев. сл жба розш дітей»

05.15 «Ч жі помил и. Сирітсь а доля» 06.00, 16.00 «Все б де добре!» 07.45, 18.20 «Нейм. правда про зіро » 09.35, 10.40 Зір ове життя 11.40 Х/ф «Аліса назавжди» 13.45 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.00 «Фермер ш ає др жин - 2» 22.25 «Один за всіх» 00.25 «К б - 3» 02.00 Т/с «До тор Ха с» 02.40 Т/с «Комісар Ре с» 03.25 Х/ф «Атестат зрілості»

06.30 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.00 Т/с «Баффі» 11.00 Т/с «Сабріна- юна відьма» 12.30 Т/с «А адемія танцю» 14.00 «Орел і Реш а» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00, 19.00 «Шопін монстри» 17.00 «Дім на заздрість сім» 20.00 «Розсміши омі а» 21.00 «Камеді лаб» 22.00 «Щоденни ва ітної» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча лі а» 23.30 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.20 «Нічне життя»

04.35 Х/ф «Чоловіча інт їція» 06.10, 23.15 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 03.00 «Спорт Подробицях» 09.10, 21.00 Т/с «Зворотний бі Місяця» 11.45, 12.55 Д/с «Слідство вели...» 13.50 Т/с «Е страсенси-дете тиви» 15.50 Х/ф «Вперше одр жена» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 «Про життя» 20.00, 02.25 «Подробиці» 20.50, 03.05 «Подробиці. Неформат» 00.15 «Пар автомобільно о період » 00.55 Х/ф «К.С.» 03.15 «Телевізійна сл жба розш дітей»

05.40 «Ч жі помил и» 06.20, 16.00 «Все б де добре!» 08.05, 18.20 «Нейм. правда про зіро » 09.45 «Фермер ш ає др жин - 2» 11.45 Х/ф «До лядальниця» 13.55 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.00, 22.40 «МастерШеф - 2» 00.40 Т/с «До тор Ха с» 01.25 Т/с «Комісар Ре с» 02.10 «Вi на-Спорт» 02.20 Х/ф «Веселі зір и»

14.00 «Про рама передач» 14.05, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35 По ода 14.20 «5 елемент» 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20, 19.30, 20.10 , 21.10, 01.15, 05.10, 21.40, 03.00, 04.00 Час 15.15 «Вперед, на Олімп!» 16.15 «Мотор» 17.25 «В абінетах» 18.15 «Територія за он » 18.40, 22.40, 03.30 «Київсь ий час» 22.00, 02.40 «Подат овий щоденни » 22.25 , 23.20 , 00.15 , 02.30 , 03.15 «Бізнес-час» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 О ляд преси 03.40 «Рано із зір ою» 04.20 Не перший по ляд 04.40 «Кіно з Яніною Со оловою»

05.35 Сл жба розш дітей 05.45 Світано 06.50, 07.35 Ділові фа ти 07.00, 09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Спорт 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30, 02.55 Фа ти 09.30, 19.30, 01.05 Надзвичайні новини 10.20 Х/ф «Неперевершений» 12.25, 13.00 Т/с «Про рорсь а перевір а» 13.50, 20.15 Т/с «Братани-3» 15.50 Х/ф «Серпень. Восьмо о» 22.45, 03.30 Свобода слова 02.00 Т/с «У чорном спис -3»

06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київсь ий час» 06.45, 08.20, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20, 07.00, 08.00, 09.00 , 10.00, 11.00, 12.00 , 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00, 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15 , 05.10, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 О ляд преси 07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Рано із зір ою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.15, 09.15, 12.35, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35 , 22.55, 23.50, 00.35, 03.55 По ода 08.30 «Новини Київщини» 09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 елемент» 13.10 «Подат овий щоденни » 16.15 «Трансмісія» 17.25 «А цент» 18.15 «Енер она ляд» 22.00, 02.40 «А ро онтроль» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 04.20 «Життя ці аве» 04.40 «Феєрія мандрів»

05.25, 03.40, 08.45, 12.45, 18.45, 23.40 Фа ти 05.40, 04.15 Світано 06.45, 07.40 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Е стрений ви ли 09.30, 19.30, 02.25 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «А ент національної безпе и» 12.30, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.10, 22.15 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.20, 20.15 Т/с «Братани-3» 00.00 Х/ф «Бетмен» 03.20 ПроЦі аве

06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київсь ий час» 06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20, 07.00, 08.00 , 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 , 14.00, 15.00, 16.00 , 17.00 , 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 , 23.00, 00.00, 01.00 , 05.00, 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25 О ляд преси 07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Рано із зір ою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.20, 08.40, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 03.55 По ода 08.30 «Трансмісія-тест» 09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент» 15.15 «Здорові історії» 16.15 «Драйв» 17.25 «Арсенал» 18.15 «А ро онтроль» 22.00, 02.40 «С анер» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 04.20 «Майстер- лас з Натал ою Фіцич» 04.40 «Кіно з Яніною Со оловою»

05.15 Сл жба розш дітей 05.25, 03.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.40 Фа ти 05.40, 04.20 Світано 06.45, 07.35 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Несе ретні файли 09.30, 19.30, 02.20 Надзвичайні новини 10.30, 16.30 Т/с «А ент національної безпе и» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.10, 22.15 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.15, 20.15 Т/с «Братани-3» 23.55 Х/ф «Бетмен повертається» 03.20 ПроЦі аве

06.00, 08.30 Світ за тиждень 06.35 Ф-стиль 07.00 Ран ове espresso 09.00 Невідома планета 09.40 Ма ія природи 10.00, 16.50, 03.45 Алло, лі арю! 11.15 80 островів нав оло світ 11.50 Точ и перетин 12.15 Вели е фотополювання 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.00, 18.30, 21.00, 05.10 Соціальний п льс 15.30 Ди а Амери а 16.00, 04.30 Країна порад 17.50 Відділ адрів 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 21.35 Ми ита Міхал ов 22.25 Х/ф «Під дахами Монмартр » 01.15 Ам рні мелодії (3) 02.00 Компромет ючі сит ації 03.20 Та е спортивне життя

06.00 Т/с «Я я з стрів ваш мам » 06.50 Дізнайся я 07.15 Телеп зи и 07.40 М льти з Л нті ом 08.10 М/с «Ліло і Стіч» 08.35 Біл а та Стріл а 08.55 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 09.55 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.55 Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.55 Твою мам ! 12.20 Косметичний ремонт 12.55 Т/с «Моя пре расна няня» 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.55 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталь а 18.25 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДа 19.25 Бо иня шопін 20.50 Даешь молодьож! 21.15 К зня зіро 3 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, дбай 23.00 Д рнєв + 1 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто р бо для Ю-т б’а 02.10 До світан

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00, 05.15 Соціальний п льс 06.25, 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00, 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50, 04.00 Алло, лі арю! 11.15 Ми ита Міхал ов 12.10, 05.40 Атлас світ тварин 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.30 Ронін. з Дмитром Видріним 16.00, 04.45 Країна порад 17.50 Відділ адрів 21.35 Мільйони Сер ія Мавроді 22.35 Х/ф «А онія» 01.35 Ам рні мелодії (3) 02.10 Х/ф «Філософія б д ар Мар іза де Сада» 03.30 Та е спортивне життя

06.00 06.50 07.15 07.40 08.10 08.35 08.55 09.55 10.55

Т/с «Я я з стрів ваш мам » Дізнайся я Телеп зи и М льти з Л нті ом М/с «Ліло і Стіч» Біл а та Стріл а Т/с «Кремлівсь і рсанти» Т/с «Всі жін и - відьми» Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.55, 19.25 Бо иня шопін 12.20 Косметичний ремонт 12.55 Т/с «Моя пре расна няня» 14.00, 21.15 К зня зіро 3 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 14.55, 20.50 Даешь молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталь а 18.25, 23.00 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДа 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, дбай 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто р бо для Ю-т б’а 02.10 До світан

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00, 04.55 Соціальний п льс 06.25, 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00, 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50, 03.30 Алло, лі арю! 11.15 Мільйони Сер ія Мавроді 12.20, 05.40 Атлас світ тварин 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.30 Ди а Амери а 16.00, 04.15 Країна порад 17.50 Відділ адрів 21.35 НЛО. Підводні приб льці 22.35 Х/ф «Весна на Одері» 00.40 Ам рні мелодії (3) 01.40 Компромет ючі сит ації 03.05 Та е спортивне життя 04.45 Цивілізація Incognita 05.20 Б дь в рсі

06.00 06.50 07.15 07.40 08.10 08.35 08.55 09.55 10.55

Т/с «Я я з стрів ваш мам » Дізнайся я Телеп зи и М льти з Л нті ом М/с «Ліло і Стіч» Біл а та Стріл а Т/с «Кремлівсь і рсанти» Т/с «Всі жін и - відьми» Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.55, 19.25 Бо иня шопін 12.20 Косметичний ремонт 12.55 Т/с «Моя пре расна няня» 14.00, 21.15 К зня зіро 3 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 14.55, 20.50 Даешь молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталь а 18.25, 23.00 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДа 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, дбай 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто р бо для Ю-т б’а 02.10 До світан

№46 від 28 листопада 2012 ро

05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшо юче 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Репортер 09.00, 16.55 Не родись вродлива 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.15, 14.20 Kids Time 13.20 М/с «Сильвестр і Твітті» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 15.50 Т/с «Молодята» 19.15, 01.10 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «За рита ш ола» 22.05 Т/с «К хня» 23.10 ФБР :) 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 01.45 Т/с «Останній а орд» 02.35, 03.55 Зона ночі 02.40 Четверта хвиля 04.00 Зір а Вавілова 04.45, 05.10 Зона ночі К льт ра 04.50 Ле ендарне парі 05.00 Та що пор ч

Рівне-1, НТН 05.30, 16.40 М зичний майданчи 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Спорт 07.10, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.30, 14.45, 22.30 Рівне сьо одні 07.40, 08.30, 15.35 М/ф 08.10 Кіноле торій 08.55 Т/с «Батюш а» 10.40 Т/с «УГРО - 4» 15.00 По ли моєї д ші 15.15 АВС-ш а 15.25 Веселі ро и 17.10, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.20 На часі 21.25 У раїнсь і традиції 22.15 Герої міфів 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йор » 23.45, 01.55, 04.15 Свідо 00.15 Х/ф «Первісний жах» 02.25 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 04.45 Уро и тітонь и Сови 05.15 Правда життя

05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшо юче 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Репортер 09.00, 16.55 Не родись вродлива 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 М/с «Сильвестр і Твітті - дете тиви» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 15.55 Т/с «Молодята» 19.15, 01.25 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «За рита ш ола» 22.05 Т/с «К хня» 23.10 Весілля б де по-моєм ! 01.35 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 01.55 Т/с «Останній а орд» 02.40, 03.45 Зона ночі 02.45, 03.50 Бо дан Хмельниць ий 04.30, 05.10 Зона ночі К льт ра 04.35 Майстер м зи 04.50 Жар-птиця

Рівне-1, НТН 05.45, 08.15, 17.10 М/ф 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьо одні 08.30, 16.45, 23.45, 02.00, 04.40 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Людина без пістолета» 14.40 Т/с «Літєйний» 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Модно 22.15 Моя люблена робота 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йор » 00.15 Х/ф «А ли - 2» 02.30 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 04.10 Речовий до аз 05.10 Уро и тітонь и Сови

05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшо юче 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.30 Репортер 09.00, 16.55 Не родись вродлива 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 М/с «Сильвестр і Твітті - дете тиви» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 15.55 Т/с «Молодята» 19.15, 01.45 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «За рита ш ола» 22.05 Т/с «К хня» 23.10 Ближче до тіла 02.00 Сл жба розш дітей 02.05 Т/с «Останній а орд» 02.50, 03.40 Зона ночі 02.55 Бо дан Хмельниць ий 03.45 Іван Мазепа 04.45, 05.15 Зона ночі К льт ра 04.50 Та ніхто не охав

Рівне-1, НТН 05.30, 08.15 М/ф 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15, 17.10 Веселі ро и 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьо одні 08.30, 16.45, 23.45, 01.55, 05.00 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Людина без пістолета» 14.40 Т/с «Літєйний» 17.25, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Чоловічі розва и 20.20 Невідома планета 21.25 Знайдемо робот разом 21.30 Цей за ад овий світ 22.15 Домашні любленці 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йор » 00.15 Х/ф «А ли - 3» 02.25 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 04.10 Речовий до аз 05.30 Уро и тітонь и Сови

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «П’ятниць ий» 12.00, 04.30 «Нехай оворять» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 03.45 Події Спорт 19.20 «Говорить У раїна» 22.00 Х/ф «Не брати живим» 00.15 Х/ф «Про ляття» 02.00 Х/ф «Василіс : Цар змій» 03.50 Говорить У раїна 05.20 Срібний апельсин

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50, 10.20 Галерея образів 08.05 Уро для бать ів 08.30 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00, 13.00, 16.40 М з. Фільм 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 11.50 Сл жба розш дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.20 Співає Зоряна 13.30 Абет а здоров’я 14.00, 23.00 ТОДТРК «Відверті діалои» Оле Ш пля 14.50 Пле аймо мов 15.30 Просто неба 15.50 Мандри и 16.20 Пізнай світ 17.00 Ретроспе тива 17.25 М зичний алейдос оп 17.30 ЧОДТРК Неви адані історії 18.00 Про за он 18.30 Мандри 18.50 Анонси 19.00, 22.00, 00.00 «День» 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 19.45 Звитя а 20.45 На добраніч аз а 21.00 Європейсь ий дім 21.30 Почер долі

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10, 22.00 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «П’ятниць ий» 12.00 «Нехай оворять» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 03.45 Події Спорт 19.20, 03.50 «Говорить У раїна» 23.00 Т/с «Подр жжя» 00.00 Х/ф «Не брати живим» 02.00 Пісня ро 2011. Краще 02.45 Д/ф «Мейд ін Ю рейн»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 05.00, 22.00, 00.00 «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30 Телевізійна рим. сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05, 18.00 М з. Фільм 08.20, 16.55 Ретроспе тива 08.45 Західний е спрес 09.45 Один на один 10.15 Почер долі 10.45 Європейсь ий дім 11.15 Ч десний анал 11.45, 23.50 Сл жба розш дітей 12.45 «Звитя а» 13.15 Е ономічне оло 14.05 Час раїни 14.35, 22.45 С арби род 15.45 М зичний алейдос оп 15.50 Іноземна для дітей 16.25 А варі м 16.45, 18.20 Галерея образів 17.15 Я знаю я 17.30 Хітова вежа 18.30 Азб а сма 18.45 Позиція 18.55 Анонси 19.45 Енер оманія 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Без права на заб ття 21.30 Перехрестя правди 23.10 Храми Поділля

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10 Т/с «Слід» 10.00 Пісня ро 2011. Краще 12.00, 04.00 «Нехай оворять» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 03.55 Події Спорт 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «П’ятниць ий. Глава др а» 21.00 Щиросерде зізнання 21.30 Ф тбол 23.50 Т/с «Подр жжя» 00.50 Т/с «Спільнота. Др ий сезон»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00, 22.00 «День» 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05, 17.05 Ретроспе тива 08.25, 15.45, 23.40 М зичний алейдос оп 08.30 Я знаю я 08.45 Позиція 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на заб ття 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55 Сл жба розш дітей 12.45 Енер оманія 13.15 Країна дитячих мрій 14.10, 22.45 «Гайдама и» 16.25 Пізнай світ 16.45 М з. Фільм 17.30 Галерея образів 17.45 Пле аймо мов 17.50 Тінейдж-простір 18.20 Телеспорт 18.50 Лісовими стеж ами 19.45 Фабри а ідей 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 По с ті

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


×åòâåð, 6 ãðóäíÿ Ï`ÿòíèöÿ, 7 ãðóäíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.40 Гість ст дії 06.35, 07.30 Глас народ 06.40, 07.20 За олов и 06.45 Вести.Ru 07.25 Країна on line 07.35 Ера бізнес 07.50 Фінансові поради 08.20, 00.40 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 09.20, 11.55, 20.55 Офіційна хроні а 09.45 Кни а.ua 10.10, 15.45 Т/с «Мар ся» 11.00 Здоров’я 12.10, 18.45, 21.20 Діловий світ 12.40 Ф тбол. Кл бний чемпіонат світ 2012 14.35, 04.25 А дієнція. Країни від А до Я 15.15 Euronews 15.30, 05.50 Діловий світ. А росе тор 16.30 Т/с «УГРО-2» 18.10 Останнє попередження 19.00 Жарт з В.Вино ром 19.55 Іспит для влади 21.15 Світ спорт 21.30 Досвід 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.25 Від першої особи 23.50 Вели і битви. Битва під ЛіттлБі хорн 01.45 Про оловне 02.10 ТелеА адемія 03.25 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 3 с. 04.50 Хіт-парад тижня 05.35 М/с «Каспер. Ш ола страх »

04.40 Х/ф «Вперше одр жена» 06.10, 23.15 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів » 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30, 20.30, 02.40 «Спорт Подробицях» 09.10, 21.00 Т/с «Зворотний бі Місяця» 11.45, 12.55 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им 2» 13.50 Т/с «Е страсенси-дете тиви» 15.50 Х/ф «Все можливо» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 «Про життя» 20.00, 02.10 «Подробиці» 20.50, 02.45 «Подробиці. Неформат» 00.15 «Козирна арта» 00.30 Х/ф «Про ньо о» 02.55 «Телевізійна сл жба розш дітей»

05.35 «Ч жі помил и. Таємне охання Лоліти» 06.20, 16.00 «Все б де добре!» 08.00, 18.20 «Неймовірна правда про зіро » 09.40 «Один за всіх» 11.45 Х/ф «Посміхнись, оли зір и плач ть» 13.45 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.00, 22.40 «Зважені та щасливі - 2» 00.40 Т/с «До тор Ха с» 01.35 Т/с «Комісар Ре с» 02.20 «Вi на-Спорт»

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.15, 07.10, 08.10, 00.40, 01.15 За 80 днів нав оло спорт 06.25 Православний алендар 06.30, 07.30 Гість ст дії 06.35, 07.25 Країна on line 06.40, 07.20 За олов и 06.45 Вести.Ru 07.35 Ера бізнес 07.50 Фінансові поради 08.20 Поміж ряд ами 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20, 00.30 Підс м и 09.20 Д/ф «Назарій Яремч . Місія, позначена небом» 10.10 Т/с «Мар ся» 10.50 Д/ф «Контин ент. Війна в Ан олі» 11.20 «Віра. Надія. Любов» 12.00, 21.10 Діловий світ 12.10 Надвечір’я з Т. Щербатю 12.40, 14.00, 15.20, 17.00 Наш спорт. Біатлон 12.45 Біатлон. К бо світ . Спринт (чолові и) 14.20, 04.35 О олиця 14.45 Euronews 15.15, 05.50 Діловий світ. А росе тор 15.30 Біатлон. К бо світ . Спринт (жін и) 17.15 Т/с «УГРО-2» 18.55 Шляхами У раїни 19.15 Зір и мор . Ю.Гальцев, С.Дроботен о 20.05 Осінній жарт з О.Воробей 20.35, 01.30 After Live (За лашт н ами Ш стер-Live) 21.15, 22.50 Ш стер-Live 22.45 Трій а, Кено, Се нда дачі 00.50 Від першої особи 01.50 Про оловне 02.15 Хіт-парад «Національна двадцята» (із с рдопере ладом) 03.25 Х/ф «Життя та смерть Фердинанда Люса» 4 с. 05.00 Хіт-парад тижня

06.30 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.00 Т/с «Баффі - переможниця вампірів» 11.00 Т/с «Сабріна- юна відьма» 12.30 Т/с «А адемія танцю» 14.00 «Орел і Реш а» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00 «Шопін монстри» 17.00 «Дім на заздрість сім» 19.00 «КВН- 2012» 21.40 «Розсміши омі а» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча лі а» 23.30 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.20 «Нічне життя»

06.00 Ран ова молитва

06.30 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.00 М/с «Каз и Ганса Крістіана Андерсена» 10.05 М/ф «Коти-аристо рати» 11.50 Х/ф «Піди, розберися» 13.45 «Подар й собі життя» 15.00 Х/ф «Сині, я море, очі» 16.55 «Щоденни ва ітної» 17.20 «Пороблено в У раїні» 18.50 «КВН» 21.30 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Чорна ла на» 01.35 «Нічне життя»

06.10 М льтфільм 06.25 Світ православ’я 07.00, 23.25 Ера здоров’я 07.25 Корисні поради 07.40 Олімпійсь ий ви ли 08.00, 09.50 Ш стер-Live 09.30 Ш ола юно о с пера ента 11.40 Зелений оридор

Ñóáîòà, 8 ãðóäíÿ

06.30 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.00 Т/с «Баффі» 11.00 Т/с «Сабріна- юна відьма» 12.30 Т/с «А адемія танцю» 14.00 «Орел і Реш а» 15.00, 18.00 «Звана вечеря» 16.00, 19.00 «Шопін монстри» 17.00 «Дім на заздрість сім» 20.00 «Камеді лаб» 21.00 «Вели а різниця» 22.00 «Щоденни ва ітної» 22.40 «Три сестри» 23.00 «Жіноча лі а» 23.30 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.20 «Нічне життя»

11.50 Концертна про рама Демиден а «На відстані д ші» 13.40 Біатлон. К бо

но

мор . К.Нови ова, В.Вир

15.25 Золотий

са

15.55 Біатлон. К бо

05.05 Х/ф «Парасоль а для молодят» 06.30 Х/ф «До лядальниця» 08.20 Х/ф «Я не поверн ся» 18.00, 22.00 «Вi на-Новини» 18.10 Х/ф «Кав азь а полонян а, або Нові при оди Ш ри а» 20.00 «Танцюють всі!-5» 22.40 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-5» 00.30 «В соЛапоХвіст» 01.30 Х/ф «Посміхнись, оли зір и плач ть» 03.00 «Вi на-Спорт» 03.10 Х/ф «Дайте ни с ар »

світ . Гон а пе-

реслід вання (чолові и) 14.35 Зір и

04.35 Х/ф «Усе можливо» 06.10 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з ІНТЕРом» 07.30 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Зворотний бі Місяця» 11.45, 13.15 Т/с «Серафима Пре расна» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 «Про життя» 20.00 «Подробиці» 20.30 Спорт Подробицях 20.50 «Подробиці. Неформат» 21.00 «Вечірній вартал» 23.00 «Вели а політи а» 02.05 Д/с «Жадібність II»

світ . Гон а пе-

реслід вання (жін и) 16.55 Ювілейний вечір К.Нови ової 19.00, 01.45 Світ атома 19.20 Star-шо 20.55 Ме алот 21.00, 01.20 Підс м и 21.15, 01.35 Кабмін: подія тижня 21.25 У раїнсь а пісня 22.00 Осінній жарт з С.Дроботен ом 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00 Твій олос 23.50 П’ятниця 00.20 Концерт Н.Кадишевої 02.05 «Нащад и» з Н.Рибчинсь ою та К.Гнатен ом 03.10 ТелеА адемія 04.15 Кни а.ua 04.35 Хіт-парад тижня 05.20 «Надвечір’я» з Т. Щербатю

05.15 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 08.00 «Позаочі» 09.00 «Орел і Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.50 «Сімейний пес» 11.55 Х/ф «Два вит и Венецію» 13.55 Х/ф «Понаїхали т т» 17.55 «Вечірній вартал» 20.00, 02.10 «Подробиці» 20.25 «Червоне або чорне» 22.20 Х/ф «Настоятель 2» 00.20, 03.30 Х/ф «Сімей а Аддамсів» 02.35 Д/ф «Оле сій Б лда ов. Н , ви, блін, даєте!»

0 5 . 4 0 «Наші люблені м льтфільми: С аз а о царе Салтане» (1) 06.35 Х/ф «До Чорно о моря» 07.55 «Карао е на Майдані» 08.55 «Снідано з Юлією Висоць ою» 09.05 «Їмо вдома» 10.10 «В соЛапоХвіст» 10.55 Х/ф «Кав азь а полонян а, або Нові при оди Ш ри а» 12.25 «Зважені та щасливі - 2» 17.00, 17.55 Зір ове життя 19.00 «Х-Фа тор - 3» 21.15 Таємниці Х-фа тора 22.35 «Х-Фа тор - 3» 00.00 «Дете тор брехні - 2» 01.50 Х/ф «Інтердівчина»

33

ТЕЛЕАФІША

№46 від 28 листопада 2012 ро

06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київсь ий час» 06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 20.00, 21.00, 23.00 , 00.00, 01.00, 05.00, 10.30, 11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.35, 04.15, 04.35 О ляд преси 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.25 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Рано із зір ою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10 , 16.10, 17.20, 17.50 , 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 03.55 По ода 08.30, 19.30 «Хроні а дня» 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 елемент» 16.15 «А цент» 17.25 «С анер» 18.15 «Лісовий патр ль» 22.00, 02.40 «Енер она ляд» 23.30, 00.25 «CRIME NEWS» 04.20 «Життя ці аве» 04.40 «Машина час »

05.25, 03.40, 08.45, 12.45, 18.45, 23.40 Фа ти 05.40, 04.15 Світано 06.45, 07.40 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Ма сим м в У раїні 09.30, 19.30, 02.20 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «А ент національної безпе и» 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15, 22.15 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.25, 20.15 Т/с «Братани-3» 23.55 Х/ф «Бетмен назавжди» 03.20 ПроЦі аве

06.30, 18.40, 22.40, 03.30 «Київсь ий час» 06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20, 07.00, 08.00 , 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 , 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00 , 05.00, 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10, 21.40, 03.00, 04.00 Час 06.50, 07.25, 08.40, 04.15 О ляд преси 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 «Бізнес-час» 07.20 «Автопілот-новини» 07.30, 03.40 «Рано із зір ою» 07.55, 08.50 «Трансмісія-новини» 08.30 «Інтеле тУА» 08.45, 08.55, 09.15, 12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 03.35 Поода 09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент» 15.15, 04.20 «С анер» 16.15, 04.40 «Лісовий патр ль» 17.25 Не перший по ляд 18.15 «Ві но в Європ » 22.00, 02.40 «А цент» 23.30, 00.20 «CRIME NEWS» 23.45 «Хроні а тижня» 00.40 «Арсенал»

05.15 Сл жба розш дітей 05.25, 03.15, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.40, 03.50 Світано 06.45, 07.40 Ділові фа ти 06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 01.30 Спорт 07.00 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп-10 09.30, 19.30, 00.40 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «А ент національної безпе и» 12.30, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15 Т/с «Про рорсь а перевір а» 14.25 Т/с «Братани-3» 20.15 Х/ф «Ялта-45» 01.40 Х/ф «Капітан Амери а»

06.30, 18.40 «Київсь ий час» 06.40, 09.35, 19.25, 01.55 «Тема тижня» 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 , 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 , 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 , 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 , 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 Час 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55 , 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 00.55 По ода 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 «Бізнес-час» 07.30 «Кл б 700» 08.30 Не перший по ляд 09.10 «Інтеле т.ua» 10.15 «Здорові історії» 11.10 «Трансмісія» 11.30 «Автопілот-тест» 12.10 «Ві но в Європ » 13.10 «Шлях до перемо и» 13.30 «Драйв» 14.10, 23.50 «Історія спіх » 14.25 «Гра долі» 15.15 «Кіно з Яніною Со оловою» 16.15 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.15, 04.35 «А цент» 19.30, 02.10 «Машина час » 20.10 «Портрети з Сер ієм Дорофеєвим» 21.10, 02.40 «Вели а політи а» 21.40, 03.00, 06.00 «Ві но в Амери » 22.00, 03.40 «В абінетах»

05.00, 18.45 Фа ти 05.35, 05.15 Світано 06.25 Інший ф тбол 06.55 Козирне життя 07.30 Останній ерой-2 08.50 Звезда YouTube 10.00 Дача 10.30 Квартирне питання 11.25 Е стрений ви ли 12.40 Спорт 12.45 Дивитися всім 13.45 Х/ф «Ялта-45» 17.45 Ма сим м в У раїні 19.00 Х/ф «Бетмен. Почато » 21.50 Х/ф «Бетмен. Темний лицар» 00.55 Наша Russia 01.25 Х/ф «Ві ін и проти приб льців» 03.15 Х/ф «Ціл ючи дівчато »

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 06.25, 18.50, 21.25 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00, 19.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50, 03.40 Алло, лі арю! 11.15 НЛО. Підводні приб льці 12.20, 05.40 Атлас світ тварин 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.30 Ди а Амери а 16.00, 04.25 Країна порад 17.50 Відділ адрів 21.35 Отр єння ревнощами 22.35 Х/ф «З вечора до пол дня» 01.20 Ам рні мелодії (3) 02.05 Х/ф «Убивчий стриптиз» 04.55 С вечера до пол дня 05.20 Б дь в рсі

06.00 06.50 07.15 07.40 08.10 08.35 08.55 09.55 10.55

Т/с «Я я з стрів ваш мам » Дізнайся я Телеп зи и М льти з Л нті ом М/с «Ліло і Стіч» Біл а та Стріл а Т/с «Кремлівсь і рсанти» Т/с «Всі жін и - відьми» Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.55, 19.25 Бо иня шопін 12.20 Косметичний ремонт 12.55 Т/с «Моя пре расна няня» 14.00, 21.15 К зня зіро 3 14.25, 20.25 Дайош молодьож! 14.55, 20.50 Даешь молодьож! 15.20, 00.55 Вайфайтери 15.55, 19.50 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.45 Віталь а 18.25, 23.00 Чортівня щодня 18.50, 01.20 БарДа 22.00 Веселі мамзелі 22.25, 01.45 Рай, дбай 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто р бо для Ю-т б’а 02.10 До світан

06.00, 08.30 З вечора до пол дня 06.25, 18.50, 21.30 Е ономічний п льс 06.35 М льтфільми 07.00 Ран ове espresso 09.00 Т/с «Капітансь і діти» 10.00, 16.50 Алло, лі арю! 11.15 Отр єння ревнощами 12.20 Атлас світ тварин 14.00, 20.00 Соціальний стат с 15.00, 18.30, 21.00, 04.40 Соціальний п льс 15.30 Ди а Амери а 16.00 Країна порад 17.50 Відділ адрів 19.00 Спортивне життя 19.40 Ма ія природи 21.40 В остях Дмитра Гордона 22.40 Борис Черто . Постріл Всесвіт 23.45 Х/ф «Живі і мертві» 03.30 Ам рні мелодії (3) 03.55 Алло, длі арю! 05.10 Щоденни для бать ів 05.35 Світсь і хроні и

06.00 06.50 07.15 07.40 08.10 08.35 08.55 09.55 10.55

Т/с «Я я з стрів ваш мам » Дізнайся я Телеп зи и М льти з Л нті ом М/с «Ліло і Стіч» Біл а та Стріл а Т/с «Кремлівсь і рсанти» Т/с «Всі жін и - відьми» Т/с «Та, що оворить з привидами» 11.55, 19.25 Бо иня шопін 12.20 Косметичний ремонт 12.55, 18.25 Т/с «Моя пре расна няня» 14.00 К зня зіро 3 14.25, 14.55, 22.00 Дайош молодьож! 15.20 Вайфайтери 15.55 Одна за всіх 16.35 У ТЕТа тато! 17.00 Досвідос 17.40, 21.15 Віталь а 19.50 БА иня шопін . Без ценз ри 20.25, 01.20 Ш ри-М ри 22.40 Слава зі Славє ом Славіним 23.00 Чортівня щодня 23.25 Т/с «Надприродне» 00.20 Надто р бо для Ю-т б’а 00.55 Д рнєв + 1 02.10 До світан

06.00 Країна порад 06.40 М льтфільми 06.50 Ф-стиль 07.10 Б дь в рсі! 07.50, 17.25, 03.55 Цивілізація Incognita 08.00, 18.30 Соціальний п льс 09.00 Шамварі: територія ди их тварин 09.40 80 островів нав оло світ 10.00 Виховання немовлят 11.05 Х/ф «Гіперболоїд інженера Гаріна» 13.05 Борис Черто . Постріл Всесвіт 14.25 Арт City 15.00 За сім морів 16.50 У раїна-Європа: Маятни Ф о 17.50, 04.35 Щоденни для бать ів 18.15 К мири 19.00 Спортивне життя. Оле сій Міхайлічен о 19.35 Ма ія природи 20.00, 04.05, 05.35 Ронін. з Дмитром Видріним 20.40 В остях Дмитра Гордона. Геннадій Хазанов 21.45 Ці аве іно. Гоша К цен о. Хлопець з нашо о міста 22.50 Х/ф «Крах інженера Гаріна» 03.45 Ам рні мелодії (3) 05.10 Світсь і хроні и

06.00, 10.45 Єралаш 07.00, 09.00 М льти з Л нті ом 07.40 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 08.35 Байди ів а 09.25 Біл а та Стріл а 09.45 М/с «Чорний плащ» 11.30 Т/с «Моя пре расна няня» 13.45, 14.20 Одна за всіх 14.45 Х/ф «Знов ти» 16.50 М/ф «Роботи» 18.45 Х/ф «Шість днів, сім ночей» 20.50 К зня зіро 3 21.55 Даешь молодьож! 23.00 Х/ф «Брама» 00.55 Comedy Woman 01.40 До світан

05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшо юче 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.30 Репортер 09.00 Не родись вродлива 09.55, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 М/с «Сильвестр і Твітті» 14.40, 15.45 Teen Time 14.45 Т/с «Др зі» 15.50 Т/с «Молодята» 16.50 Т/с «Віола Тара анова. У світі злочинних страстей» 19.15, 01.45 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «За рита ш ола» 22.05 Т/с «К хня» 23.10 Парад порад-2 01.55 Сл жба розш дітей 02.00 Т/с «Останній а орд» 02.50, 03.25 Зона ночі 02.55, 03.30 Десята м за в У раїні 04.20, 05.05 Зона ночі К льт ра 04.25 Бистроплинний сон

Рівне-1, НТН 05.40, 17.10 М/ф 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.30 Знайдемо робот разом 07.35, 17.00, 22.30 Рівне сьо одні 08.15 Домашні любленці 08.30, 16.45, 23.45, 02.25, 04.40 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «З рая» 14.35 Т/с «Літєйний» 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Чоловічі розва и 22.15 Моя люблена робота 22.45 Т/с «CSI: Нью-Йор » 00.15 Випад овий свідо 00.30 По ер 01.30 Речовий до аз 02.55 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 05.10 Уро и тітонь и Сови

05.05 Сл жба розш дітей 05.10 Т/с «Стройбатя» 06.00, 06.45 Очевидець. Найшо юче 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Репортер 09.00, 16.50 Т/с «Віола Тара анова. У світі злочинних страстей» 10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Вороніни» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 М/с «Сильвестр і Твітті» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/с «Др зі» 15.45 Т/с «Молодята» 19.15, 01.20 Спортрепортер 19.40 Піраньї 20.00 Т/с «За рита ш ола» 22.05 Т/с «К хня» 23.10 У раїна ч дес 2 01.30 Т/с «У Філадельфії завжди сонячно» 02.15 Т/с «Останній а орд» 03.00, 03.50 Зона ночі 03.05 У раїнці Віра 03.55 Семерен и 04.50, 05.35 Зона ночі К льт ра

Рівне-1, НТН 05.30, 08.20, 17.10 М/ф 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.00 Рівне сьо одні 08.30, 16.45, 03.55 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «Слідство веде Да Вінчі» 11.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «З рая» 14.35 Т/с «Літєйний» 17.25, 19.00 Вітаємо Вас 18.30, 22.15 Прес-по ляд 20.20 Смачно о 21.25 Кіноле торій 22.15 Авто-мото-ревю 23.30 Х/ф «Ган стери в о еані» 02.10 Х/ф «Дім, милий дім» 04.25 Уро и тітонь и Сови 05.15 Правда життя

05.35, 07.25 Б дин и мажорів 06.40 Зроби мені смішно 09.00 М/с «Ро и і опита: Повернення» 09.35 М/с «Пін віни з Мада ас ар » 10.00 Гот й 11.00 Наші в Раші 12.00 Про ин тися знаменитим 13.00 Т/с «Тат севі доч и» 15.35 Шо маSт о он 19.00 Х/ф «Хроні и Нарнії: принц Каспіан» 21.55 Х/ф «Брати Гримм» 00.15 Спортрепортер 00.20 Х/ф «Лас аво просимо до Лей вью» 02.40 Т/с «Останній а орд» 03.25, 04.20 Зона ночі 03.30 Десята м за в У раїні 04.25 Подорож втрачене мин ле 04.55 Митрополит Дмитро Мо ила 05.25, 05.55 Зона ночі К льт ра 05.30 Обожнювана

Рівне-1, НТН 05.45, 07.15 Прес-по ляд 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 18.40 Патр ль 07.25, 09.10, 13.20 М/ф 08.20 Смачно о 08.50 Невідома планета 09.45 Залізний Ос ар 10.30 Кр ті 90-ті 11.30, 02.15 Речовий до аз 12.00 Авто-мото-ревю 14.20, 16.40 Вітаємо Вас 16.00 Чоловічі розва и 16.20 Герої міфів 17.20 Модно 17.40 Новини с сіда 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Спорт 19.00 Т/с «Пав тина - 4» 23.00 Головний свідо 00.00 Випад овий свідо 00.25 Х/ф «Ретро рад» 04.00 А енти вплив 05.15 Уро и тітонь и Сови 05.25 Правда життя

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10, 22.00 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «П’ятниць ий» 12.00, 04.35 «Нехай оворять» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 03.50 Події Спорт 19.20, 03.55 «Говорить У раїна» 23.00 Т/с «Подр жжя» 01.00 Т/с «Спільнота. Др ий сезон» 01.45 Х/ф «Обвин вачення доч и»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.30, 11.30 Кл б С пер ни и 07.50 ПіДеМо Разом 08.05 Уро для бать ів 08.30 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00, 16.40 М з. Фільм 10.20 Галерея образів 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 11.50, 14.55 Сл жба розш дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.00 Пісні В. Івасю а 13.30 Абет а здоров’я 14.00 Т/Ф 14.20 Терра ін о ніта 14.35 Пле аймо мов 15.30 Просто неба 15.50 Мандри и 16.20 Пізнай світ 17.00 Калинові острови 2009 17.25 М зичний алейдос оп 17.30 СвітОсвіт 18.00 Про за он 18.30 Мандри 19.00, 22.00, 00.00 День 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 19.45 Звитя а 20.45 На добраніч аз а 21.00 Європейсь ий дім 21.25 Телевісни сл жби зайнятості 21.40 Почер долі 22.45 У раїна-морсь а держава

06.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 07.00, 17.00, 19.00, 03.55 Події 07.25 Рано з У раїною 09.25, 13.10 Т/с «Слід» 10.00, 20.00 Т/с «П’ятниць ий» 12.00, 04.15 «Нехай оворять» 16.00 Право на захист 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Джамай а» 19.15, 04.10 Події Спорт 19.20 «Говорить У раїна» 22.00 Т/с «Сліпа ля» 01.45 Х/ф «Ле ендарна подорож апітана Дрей а» 03.10 Лас аво просимо 05.00 Срібний апельсин

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 05.00, 22.00, 00.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 07.45 Міні-ф тбол 08.45 Західний е спрес 09.45 Один на один 10.15 Почер долі 10.35 Телевісни сл жби зайнятості 10.50 Європейсь ий дім 11.15 Ч десний анал 11.45, 23.50 Сл жба розш дітей 12.45 Звитя а 13.15 Е ономічне оло 14.05 Час раїни 14.35, 22.45 Поема рожевом амені 14.50 Пле аймо мов 15.45 М зичний алейдос оп 15.50 Іноземна для дітей 16.25 А варі м 16.45, 18.20 Галерея образів 16.55 Т/Ф 17.15 Я знаю я 17.30 Хітова вежа 18.00 М з. Фільм 18.30 Азб а сма 18.45 Позиція 19.45 Енер оманія 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Без права на заб ття 21.30 Перехрестя правди 23.00 Храми Поділля

06.00, 05.15 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.25 Події 07.25 М/с «Н , постривай!» 07.35 Т/с «Інтерни» 08.00 На валізах 09.00 Най ращий хар на селі 10.00 Додом на свята 11.00 Т/с «Подр жжя» 14.10, 23.20 Т/с «Слід» 17.00, 19.20 Х/ф «Андрій о» 21.20 Х/ф «О реме дор чення» 01.10 Х/ф «Відділ. Ден» 02.40, 03.45 Т/с «Ведмежий т»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00, 22.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05, 17.05 Т/Ф 08.25, 15.45 М зичний алейдос оп 08.30 Я знаю я 08.45 Позиція 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на заб ття 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55 Сл жба розш дітей 12.45 Енер оманія 13.15 Концерт К. Б жинсь ої 14.05, 23.15 Життя Софії 14.45, 17.45 Пле аймо мов 16.25 Пізнай світ 16.45 М з. Фільм 17.30 Галерея образів 17.50 Тінейдж-простір 18.20 Телеспорт 19.45 Фабри а ідей 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 По с ті 22.45 Хітова вежа

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих


34

ТЕЛЕАФІША 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.30, 10.50 Кро до зіро 07.15 Моя земля - моя власність 07.30 Сільсь ий час 08.00 У равто онтинент 08.25 Корисні поради

Íåäiëÿ, 9 ãðóäíÿ

08.40 Час

льт ри

08.55, 12.25 Ф тбол. Кл бний чемпіо-

06.30 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 08.30 М/ф «Коти-аристо рати» 10.15 Х/ф «Піди, розберися» 12.10 Х/ф «Повернення в Хелловінта н» 14.05 Х/ф «Невдачливі» 16.00 «Щоденни ва ітної» 16.25 «Пороблено в У раїні» 18.00 «Розсміши омі а» 19.00 «КВН- 2012» 21.30 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Чорна ла на» 01.45 «Нічне життя»

нат світ -2012 11.30 Шеф-

хар раїни

14.20, 15.25, 17.00 Наш спорт. Біатлон 14.25 Біатлон. К бо

світ . Естафета

(чолові и) 15.30 Біатлон. К бо

світ . Естафета

(жін и) 17.05 Діловий світ. Тиждень 17.40 Концерт О.Гавриша «М зи а... І... Лід» 20.40 У раїна інноваційна 20.50 Офіційна хроні а 21.00, 01.20, 23.00 Підс м и 21.30 Головний ар

мент

05.35 07.00 07.50 08.25 09.25 10.00 11.00 11.25 12.30 13.35

«Найроз мніший» М/с «Він с» М/с «Маша і Ведмідь» «Глянець» «Ш ола до тора Комаровсь о о» «НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» «Свати біля плити» «Весільний розмір» Д/ф «Любов очима жіно » Т/с «На азано знищити. Операція «Китайсь а с ринь а» 17.50 Х/ф «Дід» 20.00, 00.55 «Подробиці тижня» 21.00 Х/ф «Др жба особливо о призначення» 23.00, 02.30 Х/ф «На раю стою» 01.40 Д/с «Жадібність II» 03.55 Д/ф «Се ретна абет а життя» 04.35 Д/ф «Конвеєр смерті. Ні отин»

21.40 Точ а зор 22.00 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.35 Олімпійсь ий ви ли 23.50 Ювілейний онцерт

рт «Брати

Карамазови» 01.50 Золотий

са

02.15 Досвід 03.35 Здоров’я 04.25 «Віра. Надія. Любов» 05.05 Хіт-парад тижня

0 5 . 3 5 «Наші люблені м льтфільми: Ма ли» (1) 06.45 Х/ф «Афоня» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 09.55 «МастерШеф - 2» 14.00 «Карао е на Майдані» 15.00 «Х-Фа тор - 3» 19.00 Битва е страсенсів 21.45 Х/ф «Під прицілом охання» 00.05 Х/ф «На мост » 02.05 Х/ф «Відп ст а за власний рах но »

№46 від 28 листопада 2012 ро

06.30, 18.40 «Київсь ий час» 06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20, 07.00 , 08.00 , 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 , 13.00, 14.00, 15.00 , 16.00 , 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 04.00, 05.00, 21.00, 02.20, 21.40, 03.00 Час 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 14.55 , 16.10, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 06.25 По ода 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 «Бізнес-час» 07.30 «Кл б 700» 08.30 «Феєрія мандрів» 09.10 «Ві но в Амери » 09.35 «Вели а політи а» 10.10 «Технопар » 11.20 «Трансмісія-тест» 12.10, 04.15 «Життя ці аве» 13.15 «Мотор» 14.20 «Гра долі» 15.15 «Машина час » 16.15 «Фа тор безпе и» 17.15 «Палата» 17.30 «Новини Київщини» 18.15 «Ві но в Європ » 19.30, 01.10, 05.10 «РесП блі а з Анною Без ли » 20.50, 03.30, 06.20 «Тема тижня» 22.00, 03.40 «Кіно з Яніною Со оловою» 22.35 «Територія за он » 23.40, 04.35 «Хроні а тижня» 00.30, 03.35 О ляд преси

05.55, 18.45 Фа ти 06.15, 04.45 Світано 07.05 Квартирне питання 08.15 Ане доти по- раїнсь и 08.35 Дача 09.20 Дивитися всім 10.25 ОлімпіЛяпи 11.30 Козирне життя 12.00 Інший ф тбол 12.25 Спорт 12.30 Х/ф «Бетмен. Почато » 15.35 Х/ф «Бетмен. Темний лицар» 19.45 Останній ерой-2 21.15 Х/ф «Петля час » 23.45 Наша Russia 00.10 Х/ф «Ві ін и проти приб льців» 02.20 Х/ф «Первісний страх»

06.00 Щоденни для бать ів 06.35, 13.50 М льтфільм 06.45, 04.25 Вели і махінатори 07.35, 20.40, 04.00 Світсь і хроні и 08.00 Соціальний п льс вихідних 08.55, 21.05 Вели е фотополювання 09.35 Точ и перетин 10.00, 02.50 Б дь в рсі! 11.05 80 островів нав оло світ 11.45 Х/ф «Пацани» 15.00 За сім морів 16.50, 20.00 Цивілізація Incognita 17.00, 03.30 Ронін 17.40 У раїна-Європа: Маятни Ф о 18.30, 00.00 Світ за тиждень 19.00 Та е спортивне життя 19.35 Ма ія природи 20.15, 03.15 К мири

05.55, 08.25 Б дин и мажорів 07.45 Цер ва Христова 08.00 Запитайте лі аря 09.15 М/с «Ро и і опита: Повернення» 09.55 М/с «Пін віни з Мада ас ар » 10.20 Шо Шара 11.20 Недільний офіс 12.20 Т/с «Щасливі разом» 14.20 Х/ф «Брати Гримм» 17.00 Х/ф «Хроні и Нарнії: принц Каспіан» 20.00 Шо маSт о он 23.05 Про ин тися знаменитим 00.05 Спортрепортер 00.15 Х/ф «Знайомство зі спартанцями» 01.55 Т/с «Останній а орд» 03.00, 04.05 Зона ночі 03.05 Становлення раїнсь о о німоо іно 04.10 С.Параджанов. Від ладена прем’єра 04.25 Незнайом а 04.35, 05.10 Зона ночі К льт ра 04.40 SOLO-MEA

Рівне-1, НТН 06.00 Єралаш 07.00, 09.00 М льти з Л нті ом 07.40 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 08.35 Байди ів а 09.25 Біл а та Стріл а 09.45 М/с «Чорний плащ» 10.20 М/ф «Битва за планет Терра» 12.10 М/ф «Повернення Джафара» 13.30 Альо, дире тор?! 14.35 М/ф «Роботи» 16.30 Х/ф «Запасной план Б» 18.45 Одна за всіх 19.50, 00.30 Віталь а 21.05 К зня зіро 3 22.10 Даешь молодьож! 22.45 Х/ф «Мріяти не ш одить» 01.00 профіла ти а

05.55 Ле енди бандитсь ої Одеси 07.20, 09.40, 10.50 М/ф 07.40 Рано Надії 08.10, 18.00 Рівне за тиждень 08.30, 18.20 Спорт 08.50, 18.40 Патр ль 09.10 Новини с сіда 09.30 Моя люблена робота 10.15 Модно 10.30 У раїнсь і традиції 11.30 Ле енди арно о розш 12.00, 04.05 А енти вплив 13.00 Т/с «Батюш а» 15.00, 17.10 Вітаємо Вас 16.20 Смачно о 16.50 Домашні любленці 17.40 Кіноле торій 19.00 Т/с «Гарячими слідами» 23.00 Кр ті 90-ті 00.00 Х/ф «Фанат - 2» 01.40 Х/ф «Втеча від смерті» 03.05 Речовий до аз 05.00 Уро и тітонь и Сови 05.20 Правда життя

06.00, 05.30 Срібний апельсин 06.50 Події 07.10 Х/ф «Ле ендарна подорож апітана Дрей а» 09.00 Лас аво просимо 10.00 Ле енди 11.00, 13.00, 00.30 Т/с «Слід» 16.00 Т/с «СОБР» 18.00, 20.00, 21.00 Т/с «Інтерни» 19.00, 04.00 Події тижня 23.00 «Вели ий ф тбол» 01.20 Щиросерде зізнання 02.00 Профіла ти а передавально о стат вання 04.45 Т/с «Ведмежий т»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00, 18.20, 22.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.00 По с ті 09.45 Один на один 10.15 Б дьмо здорові 10.30 Штрихи з нат ри 10.45, 17.00 Хітова вежа 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей дітей 11.50, 23.50 Сл жба розш 12.45 Фабри а ідей 13.15 Концерт К. Б жинсь ої 14.10 Життя Софії 14.45 Пле аймо мов 16.25, 21.30 Молодіжний прорив 16.45 Ретроспе тива 17.30 Мій рідний рай 17.50, 18.45, 23.35 М зичний алейдос оп 18.00 Азб а ремесел 19.45 Удосвіта 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Гр па ризи 21.15 Та б ло 22.45 Е ономічне оло

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ Знайомства ВОНА ЧЕКАЄ

Жін а 50/161/55, приваблива, енер ійна, з поч ттям мор , познайомиться з незалежним чолові ом до 60 р., для серйозних стос н ів. Конта ти: (068) 173-36-40 Вдова, 54/168/64, рівнян а, симпатична, добра, познайомиться з порядним чолові ом для спіл вання або серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0208 АЛІ Вдова, 56 р., рівнян а, познайомиться з серйозним чолові ом для серйозних стос н ів, можна з сільсь ої місцевості. Конта ти: Код: 0310 МЄМ Жін а 49/166/63, рівнян а, приваблива, освіта вища, без ш/з, бажає з стріти порядн людин для сімейно о життя. Конта ти: од: 2710 БІВ Жін а, 47 р., познайомиться з незалежним чолові ом до 50 р. Конта ти: Рівне, 33028, оловпошта, а/с 33. Жін а, 53/162/60, пенсіонер а, житлом забезпечена, познайомиться з незалежним чолові ом до 65 р., без ш/з. Конта ти: Код: 1209 ГАС Рівнян а 28/155/57, розл чена, 2 дітей, без ш/з, добра, порядна, ш ає чолові а для створення сім’ї, без ш/з, з МПВ не т рб вати. Конта ти: Код:2704СКВ Рівнян а, 32 р., познайомиться з чолові ом для створення сім’ї. Конта ти: Код:1503СЛВ Рівнян а, 51/158/80, ш ає вірно о, добро о, не жадібно о, матеріально та житлом забезпечено о чолові а до 55 р. для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0107 ГМР Рівнян а, 55/167/63, симпатична, не схильна до повноти, осподиня, познайомиться з вірним, добрим, спо ійним чолові ом для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0606 АСС

Симпатична, ці ава жін а, 47 р., без омпле сів, ш ає порядно о чолові а для др жби і приємно о проведення час . Конта ти: Код: 0207 ПОО

ВІН ЧЕКАЄ Вдівець, порядний, надійний, без ш/з та матеріальних проблем, познайомиться з жін ою до 50 р. Конта ти: Код: 2404 ЛМВ М жчина 37 лет позна омится с привле ательной женщиной. Конта ти: (063) 479-71-51 Немолодий чолові створить сім’ю з інтелі ентною, ніжною жін ою до 170 см, без ш/з. Наші народжені діти отримають анадсь е ромадянство. Конта ти: Код6 2404 МВП Рівнянин, 19 ро ів, познайомиться з дівчиною від 18 до 20 ро ів, без ш ідливих звичо для стос н ів. Конта ти: Код: 0907ДІС Рівнянин, 22 р. познайомиться з дівчиною 18-25 р., для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0906 ГСС Рівнянин, 33/170/63 познайомиться з дівчиною для спільно о життя. Конта ти: Код: 1905 ЛСЛ Рівнянин, 38 р., познайомиться з жін ою для спільно о життя. Конта ти: Код: 3107 ЛСЛ Рівнянин, 48/175, розл чений, без ш/з, познайомиться з жін ою 38-43 р., простою, стр н ою, для створення сім’ї. Конта ти: Код: 0509 МВЕ Рівнянин, 53 р., познайомиться з жін ою, дівчиною, для проведення вільно о час , матеріальна підтрим а. Конта ти: Код: 2503СТУ Рівнянин, 54/175/80, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0107 ФМД Рівнянин, вдівець, 58 р., добрий, порядний, без ш/з, хоч з стріти жін до 52 р., без ш/з, для створення сім’ї, працюю. Конта ти: Код: 0504КАО

Симпатична жін а 53/162/64, житлом забезпечена, познайомиться з матеріально-забезпеченим чолові ом без ш/з до 63 р. Конта ти: Код: 2105 ОГ І

Самотній, добрий хлопець, 39 р., познайомиться з доброю дівчиною для створення сім’ї, з оден на переїзд. Конта ти: Код: 2411 ШВК.

Симпатична, стр н а рівнян а, 36/168/53, познайомиться з порядним, матеріально забезпеченим рівнянином. Конта ти: Код: 1805 ОТМ

Самотній, добрий чолові , 39 ро ів, познайомиться з доброю дівчиною, для створення сім’ї. З оден на переїзд. Конта ти: Код: 2809 ШВК

Чолові 38/170/70, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 2210ППФ

Чолові познайомиться із самодостатньою, незалежною жін ою, з вищою освітою, в межах 70 р. Конта ти: Код: 2611 КІМ

СТАНОМ НА 27.11.2012

Чолові 38/174/70 познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів або створення сім’ї, можливо з дитиною. Че аю вашо о листа, обов’яз ово передзвоню. Конта ти: Код: 2210 ППС

Чолові , 38 ро ів, познайомиться з жін ою для серйозних відносин. Конта ти: Код: 1907 ППС

НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ

Чолові , 41/173/86, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів, можливо сім’ї. Конта ти: Код: 2708СРБ.

АДРЕСАТАМ:

Чолові 39 р. познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 3107 ЛОЛ Чолові 39/178/68, розл чений, спо ійний, познайомиться з жін ою, несхильною до повноти, для сімейних стос н ів. Конта ти: Код: 3107 ЛСЛ Чолові 49/176/76, розл чений, познайомиться зі стр н ою жін ою для спільно о проживання, можливий шлюб. Конта ти: Код: 0810ШВГ. Чолові 55/175/80, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 2510КОА Чолові 56/174/70, познайомиться з порядною, незалежною жін ою відповідно о ві для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 0712СВП Чолові 61/170/67, познайомиться для створення сім’ї з одино ою, доброю, приємної зовнішності жін ою, без ш/з, до 55 р. Конта ти: Код: 1505 ВВМ Чолові 65 р. познайомиться з жін ою, я а має неповнолітніх дітей для створення сім’ї та виїзд за ордон. Конта ти: м. Рівне, 33000,а/с63 Чолові познайомиться з жін ою до 60 р. для проведення вільно о час , можливо створення сім’ї. Конта ти: Код: 1212 ОАВ

Чолові , 42/180, рівнянин, без ш/з, одр жений не б в, познайомиться з ва ітною дівчиною, для створення сім’ї. Конта ти: Код: 2010КВВ

Загублено, знайдено Втрачене свідоцтво про базов • середню освіт РВ № 33519208 від

21.06.2008 р., видане ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Королен а на ім’я Войцеховсь о о Віталія Андрійовича, вважати недійсним

Втрачений б дівельний • паспорт № 222, від 1994 р., виданий на ім’я Нестерової Наталії Іванівни, вважати недійсним

Втрачено ни облі доходів, • видан Здолб нівсь ою ОДПІ 17

люто о на ім’я Літарч а Василя Арсентійовича, вважати недійсною

За блено соба бежево-біло о о рас , р-н Червоні Гори, прохання поверн ти за вина ород . Конта ти: (096) 222-40-02

1009 2404 1209 0310

ПОЄ – 1 лист ЛМВ – 1 лист ГАС – 1 лист МЄМ – 1 лист

3107 2503 0509 0810

ЛСЛ – 1 лист СТУ – 1 лист МВЕ – 1 лист ШВГ – 1 лист

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До ва и допис вачів р бри и «Знайомства»! Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збері аються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців стя ється подвійна оплата.


35

№46 від 28 листопада 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

•ПОБУТ •БЮРО ПОСЛУГ

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

Бармен, ДР, достойна заробітна плата, др жній оле тив. Прибиральниця, рафі роботи позмінний. Менеджер з продаж , ДР. Е спедитор, з ДР. Офіціант, потижнево, ом ні абельність, охайність. Охоронни , 20-35 ро ів, спортивної тілоб дови, 160 рн/доба, рафі роботи доба через дві. Автомийни , позмінний рафі роботи, з.п. від 2000 рн. Менеджер в тор овий відділ, ДР в продажах. Касир, можна без ДР (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. К хар в афе, потижневий рафі роботи, ДР, охайність, ом ні абельність. Продавець одя , до 27 ро ів, ДР. Тор овий а ент, ДР, ом ні абельність, з/п за домовленістю, ДР, бажано власне авто. Майстер виробів з б рштин , з.п. від 1000 рн. рафі роботи 8.0017.00. проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Пер ар, ДР, з.п. при співбесіді. Обтя вальни меблів, ДР, з.п. за домовленістю, бажано власний інстр мент. Менеджер з продаж б дматеріалів, ДР в продажах. Водій ате орії В, С, ДР, без ш ідливих звичо . Пос домийниця, потижневий рафі роботи, ом ні абельність. Диспетчер-ло іст, ДР в ло істиці по У раїні та за ордоном. За рійниця, ДР, бажання працювати. Адміністратор, до 35 ро ів, ДР в ресторанном бізнесі від 1 ро . Головний б х алтер, знання 1С, відповідальна. Слюсар-еле три , ДР. Помічни харя, арна заробітна плата, охайність, відповідальність Швач а, ДР, бажання працювати, оплата до овірна. Дизайнер, знання PHOTOSHOP, ДР обов’яз ово. Шеф- хар, ДР, рафі позмінний, достойна оплата. Менеджер з продаж запчастин до автомобілів, 24-35 р. Менеджер з продаж автомобілів, до 35 р., ДР в продажах. Водій-е спедитор, ДР водієм е спедитором. Слюсар–монтажни , ДР. Автомийни , 8 од. рафі роботи, є нічні зміни. Прибиральниця, до 55р. Тор овий а ент, власне авто, ДР в продажах мінімальний, з.п достойна. С первайзер, ДР 2 ро и в тор івлі. Менеджер з продаж еле тропрод ції, ДР в продажах від 1 ро , власне авто. Охоронни (вахтовий метод), до 50 р. Менеджер з ре лами, ДР не обов’яз овий, знання ПК. С ладовий ло іст, ДР зав оспом, ведення с ладів. Шеф – хар, до 45 р., ДР., арна оплата праці. Продавець на осптовари, в-о, ДР продавцем. Б х алтер – а дитор, з/п від 3000 рн., відрядження по У раїні. Адміністратор автосалон , 23-32р. вища освіта, ом ні абельна, приємної зовнішності, знання ПК. Тор овий а ент, до 35р., ДР мінімальний. Завс ладом, ДР

6 тор ових а ентів, 8 працівни ів с лад , 2 офісних працівни ів, терміново потрібні тор овій фірмі. Ві до 40 ро ів, навчання за рах но фірми. З/п 700 рн/тиждень на почат овом етапі. Конта ти: 62-30-22,(097)645-91-28

Не а ентство. В зв’яз з • розширенням тор овій фірмі потрібні люди на різні ва ансії, є перспе тива, з/п 2500-5000 рн. Конта ти: 40-02-39, (097) 759-51-73

Охоронни ам на пивоварний завод, Київ, без д/р, рафі 7/7,14/ 14, 5/2, житло надається. Конта ти: (044) 361-42-12, (098) 298-84-25

Па вальни ам иївсь их тортів • в ороб и, Київ, без д/р, рафі 7/7, 15/15, виплати щотижневі, з/п 3000 рн./тиждень, житло та харч вання надається.Конта ти:(044)362-99-86, (097)949-19-63

Працівни ам с лад ( омпле т вальни ам, приймальни ам, вантажни ам), Київ, без д/р, в приміщенні опалюється, рафі 7/7, 15/15, з/п 400 рн./день, виплати щоденно, житло. Конта ти: (044) 361-92-45,(097)928-58-99

Різноробочим для роботи на приватній иївсь ій фермі, дояр ам, без д/р, в приміщенні, рафі 7/7, 14/14, з/п 400 рн./ день, виплати щоденно, житло надається. Конта ти: (044) 361-42-96, (096) 786-08-03

Робот вдома, для всієї сім’ї, дохід 2500 рн./міс. Деталі поштою. Від вас: 2 онверти на а/с 2075, «Новація», Марі поль, Донець а обл., інд. 87502. Конта ти: novaship@list.ru Асистент менеджера, можливо без д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Б льдозеристам, э с аваторщи ам, авто рановщи ам, водителям по р зчи а в строительн омпанию, Харь ов. М жчины 20-55 лет, не с димы. З/п от 3500 рн./неделя, 12-час. рабочий день. Офиц. тр д-во, жилье + питание. Конта ты: (099) 636-02-73 Водителям 1 ласса, тра тористам, б льдозеристам, рановщи ам, срочно в . Харь ов, машины 5-20 т. (отечеств., иномар и), з/п от 3000 рн. за вахт 7/7, проживание и питание предоставляется. Конта ты: (099) 632-53-79 Водителям 1- о, 2- о ласса на постоянн ю работ , Харь ов в строй омпанию, вахта 20/10, 30/15, з/п от 3000 рн. в неделю, новый автопар , рембаза, проживание, питание. Оформление со ласно КЗоТ У раины. Конта ты: (099) 636-03-20 Водію- р’єр ( ат. В, С) на підприємство, з власним авто або без, повна зайнятість, н ч ий рафі , добрі мови праці – соцпа ет. Конта ти: (099) 355-42-71, (097) 041-85-16

Водителям C, D, E в строительн ю омпании, Харь ов, пассаж./ р зоперевоз и ( ород/область). М жчины 20-55 лет. Вахта, жилье, питание. З/п до 10500 рн. за вахт , оформление, соц. па ет. Конта ты: (099) 076-87-49 Водителям C, D, E и спецтехни и в строительн ю омпанию, Харь ов, 18-55 лет. Вахта, з/п до 3500 рн./неделя, оплата понедельно. Автомашины новые, есть своя рем. база. Жилье и питания. Конта ты: (066) 024-89-10 Водителям в Харь ов на р зоперевоз и строительной омпании с о/р на прицепах и пол прицепах, ат. С и выше. Дальнобойщи и приветсв ются. Вахта на выбор. ЗП от 8000 рн. Питание и жилье. Конта ты: (099) 287-55-17 Водителям всех ат. в Харь овс ю строительн ю омпания. Возможны перевоз и по У раине. Офиц. тр до стройство, оплата от 3750 рн. до 4500 рн./неделя, проживание и питание бесплатно. Конта ты: (066) 875-39-25 Водителям ат. Д, для работы на маршр тах . Киева, автоб сы Бо даны, з/п от 5000 рн., ремонт и заправ а за счет предприятия, ино ородним - жильё. Конта ты: (067) 600-01-61, (095) 603-01-05, (050) 900-34-44 Водителям ат.С, D, E, механизаторам на пост. работ в строительн ю омпанию «Преми м- ласса» в Днепропетровс е. 18-55 лет. Вахта, з/п от 3500 рн./неделя. Проживание + питание. Конта ты: (099) 471-86-23 Водителям ат.С,Д,Е, в строй омпанию, офиц.тр д., Днепропетровс . Автомобили 10-20т (ДАФ, Рено, Вольво, МАН). Техни а новая, тех.обсл. З/п от 7000 рн. + переработ и. Жилье, питание, мед.страх., соцпа ет предостав. Вахта (30/15, 14/14). Конта ты: (066) 074-99-53 Водителям, всех ат., Харь ов для р зоперевозо по ород /обл., по У р. Работа р ло одичная. Вахта 20/10,15/7. З/ п от 3500 рн./неделя. Жилье, питание. Техни а новая, э спедитор предостав. Полный соцпа ет. Конта ты: (095) 323-53-49 Водителям, срочно, Харь ов в связи с расширением АТП (С ания, Мерседес, ДАФ, МАН). Машины на страхов е, ремонт за счет фирмы, о/р не менее 3 лет, без в/п. Можно вахтой + соцпа ет, питание, жилье и с точные. ЗП достойная, высо ая. Конта ты: (066) 875-27-95 Водителям-профессионалам в Харь ов на р зоперевоз и по ород и обл., ат. С и выше, без в/п. Первые дни – поезд и с э спедитором. Для ино ородних – вахта 15/ 7 и 20/10. Жилье, питание + соц. па ет. ЗП 3500 рн. в неделю. Конта ты: (050) 282-00-21 Гипсо артонщи ам, отделочни ам, сварщи ам, эле три ам, сантехни ам, Харь ов, в связи с от рытием новых объе тов. Об чение. ЗП до 10500 рн./вахта. Жилье, питание, инстр м. за счет фирмы. Конта ты: (066) 678-29-64 Гр зчи ам, подсобни ам, фасовщи ам, мар ировщи ам на с лады стр. обье тов в Днепропетровс , вахта (30/10, 15/15). З/п от 2500 рн. в неделю + премии. Офиц. тр д, жилье, питание, спецодежда за счет фирмы. Конта ты: (066) 148-60-32 Гр зчи ам, па овщи ам-фасовщи ам, пар овщи ам, ТРК ласса «Лю с» в . Харь ов на постоянн ю работ , м ж., 18-60 лет, об чение, став а 2500 рн./неделя, обм ндирование, жилье, питание. Конта ты: (066) 670-26-92 Е спедитор , до 30 р., достав а товар по обл., д/р не обов’яз овий, з/п до овірна. Конта ти: (097) 459-49-82 Е спедитор -постачальни , без д/р, рафі з 8:00 до 18:00 од, сб., нд.-вихідні, з/п від 1800 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Е спедитор -постачальни , в тор ов фірм , ом ні абельність, стабільність, з/п щоденно. Конта ти: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Каменщи ам, черновая лад а, облицов а ирпичом, з/п от 12000 рн. Проживание оплачивается. Срочно. Конта ты: (093) 461-30-45, (099) 269-53-45


БІРЖА ПРАЦІ

36

№46 від 28 листопада 2012 ро

«ГАРЯЧІ» ВАКАНСІЇ К харі з досвідом роботи в мереж отелів 4* - заробітна плата від 5140 рн, без оштовне проживання зі всіма поб товими зр чностями, без оштовне харч вання Монтажни и еле тротехнічно о обладнання. За 30 м від Варшави. Потрібні люди з досвідом праці чи з еле тротехнічною освітою. 18 рн/ одина – монтаж еле тротехнічних в злів, світлодіодних тр бо , па вання, обсл ов вання машин SMT – проживання за рах но роботодавця зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Обвал а риби цінних порід (лососеві, осетрові) – роділення на філе, м. Каліш, з.п. 20 рн/ одина, свят ові та вихідні дні 38 рн/ одина, проживання за рах но роботодавця в отелях вищо о ґат н , харч вання за власний ошт Па вання, фас вання, зваж вання отових рибних напівфабри атів – м. Чехостово, заробітна плата від 18 рн/ одина, проживання за рах но роботодавця, харч вання за власний ошт Па вання, фас вання, зваж вання м`ясних напівфабри атів, м. Піон и, заробітна плата 4113-4627 рн/місяць, один без оштовний повноцінний обід, проживання без оштовне зі всіма зр чностями Ком нальне підприємство м. Вроцлава набирає працівни ів на прибирання східцевих літо , плас их дахів б дин ів від сні і льод – з.п. 23 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма зр чностями, харч вання за власний ошт Помічни и на б дівництво (вн трішні роботи) м. Вроцлав – заробітна плата від 23 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма зр чностями, харч вання за власний ошт Спецалісти мані юр та педи юр , майстри з досвідом роботи в салони м. Вроцлава – знання всіх техні та техні и а рилової та селевої оброб и ні тів, заробітна плата від 25 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Працівни и на с лад еле троні и м. Вроцлав – па вання, па ет вання, видача та завантаження товар для лієнта – з.п. 23 рн/ одина, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт То ар-фрезер вальни 5-6 розряд - 30-35 рн/ одина, проживання без оштовне, харч вання за власний рах но , повернення оштів за доро Прибирання с пермар етів м. Тор нь, Лодзь, Познань – заробітна плата від 18 рн/ одина, проживання без оштовне, харч вання за власний ошт Ковалі - х дожня ов а – ви отовлення балюстрад, з.п. від 7713 рн + премії, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями – харч вання за власний ошт

ПОСТІЙНІ ВАКАНСІЇ Різноробочі на м`ясо омбінати – с часні промислові лінії – сорт вання, па вання, фас вання, інша не валіфі ована праця, заробітна плата від 4800 рн, на дея их м`ясо омбінатах 1-2 без оштовні обіди, можливість придбання прод тів харч вання за цінами виробни а, омфортабельне без оштовне проживання Зварни и автомат – напівавтомат, ар он – заробітна плата від 6400 до 9600 рн, в заленжності від с ладності ви он ваних робіт, без оштовне проживання зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Обвалювальни и-жил вальни и м`ясних т ш (свинина, яловичина) – заробітна плата від 5600 до 16000 рн, дея і підприємства пропон ють 1-2разове харч вання, без оштовне проживання зі всіма поб товими зр чностями Б дівельни и всіх спеціальностей (передбач ваний масовий набір з весни по осінь) – заробітна плата від 6400 до 16000 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями. Харч вання за власний ошт То арі ЧПУ – заробітна плата від 5600 рн, проживання без оштовне, харч вання за власний ошт Столярі-меблеви и, столярі-станочни и, столярі- ар асни и, оббивальни и м`я их меблів, помічни и столярів – заробітна плата від 4800 до 8000 рн, проживання без оштовне, харч вання за власний ошт Швач и операційні, швач и індивід ально о пошив , швач и по ш ірі і ш ірозамінни ах – заробітна плата від 4800 до 8000 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Різноробочі в теплиці з вирощ вання шампіньйонів – заробітна плата від 4800 до 7200 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Різноробочі на тваринниць і ферми – заробітна плата від 3856 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні

ПЕРІОДИЧНІ ВАКАНСІЇ До лядальниці за людми похило о ві за місцем їх проживання – заробітна плата від 3856 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні По оїв и – отельні омпле си по всій Польщі – заробітна плата від 3856 рн/ в місяць, в пансіонатах проживання та харч вання без оштовне, в мережах місь их отельних омпле сів – харч вання за власний ошт Помічни и по хні. Пос домийниці – заробітна плата від 3856 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні – отельно-ресторанні омпле си відпочин ових зон Польщі Бармени – заробітна плата від 5142 рн/місяць. Проживання та харч вання без оштовні – отельно-ресторанні омпле си відпочин ових зон Польщі Офіціанти – заробітна плата від 3856 рн + чайові+ преміальні - Проживання та харч вання без оштовні – отельно-ресторанні омпле си відпочин ових зон Польщі Працівни и с ладів та с пермар етів – заробітна плата від 4800 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт Різноробочі на фабри и та заводи – пав вання, фас вання, зачист а, зваж вання, прибирання – інші не валіфі овані роботи – заробітна плата від 4800 рн, проживання без оштовне зі всіма поб товими зр чностями, харч вання за власний ошт

ПОЛЬСЬКИЙ ЛІЗИНГ (відрядження в Європ з офіційним працевлашт ванням в Польщі) Б дівельни и всіх спеціальностей в Ан лію – обв`яз ова наявність писмової ре омендації від б дівельної фірми на фірмовом блан з мо рою печат ою, завірена підписом ерівни а фірми, від ривається річна робоча віза 360Х360, онтра т з фірмою роботодавцем, від риття робочої візи в Ан лію на території Польші, повне соціальне та медичне забезпечення від фірми –роботодавця, зробітна плата від 18400 рн Зварни и автомат, напіватомат, ар он, Бель ія – обов`яз ова наявність сертифі ат міжнародно о зраз а, від риваться річна робоча віза 360Х360, онтра т з фірмою-роботодавцем, від риття робочої візи в Бель ію на території Польші, повне соціальне та медичне забезпечення від фірми– роботодавця, зробітна плата від 16000 рн Робота в теплицях Нідерландів (Голландія) – наявність польсь ої робочої візи, оформлення до ментів на території Польщі, заробітна плата від 42 рн/ одина Робота в теплицях Греції - наявність польсь ої робочої візи, оформлення до ментів на території Польщі, заробітна плата від 31 рн/ одина

Можливість індивід ально о підбор ва ансій Допомо аємо отримати: 1. запрошення 2. воєводсь ий дозвіл 3. арти поля а 4. страхов и 5. реєстрація в посольствах 6. навчання

ВУЗах Польщi

Каменщи ам, ровельщи ам, бетонщи ам, р зчи ам, разнорабочим, строителям всех ате орий на пост. работ в Харь ов. Вахта на выбор, оплата стабильная – 3500 рн./неделя. Спецодежда, питание, жилье, соц.па ет. Конта ты: (099) 048-18-96 К р’єр відділ постачання, можливо без д/р, ві до 30 р., з/п 150 рн./день. Конта ти: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Машинистам рана на сеничном и пневмо олесном ход , авто рановщи ам, э с аваторщи ам, б льдозеристам на Комац , авто рейдеристам, водителям на самосвалы, ат и, Днепропетровс . Вахта. ЗП-6500-8700 рн. Проезд, жилье, питание, спецод. Конта ты: (095) 666-35-11 Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и: ом ні абельність, наполе ливість, бажання працювати, ідна з/п. Конта ти: (097) 459-49-82, (096) 621-82-34 Мерчендайзер , можна без д/р, ві від 18 до 30 р., з/п 1700 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Отделочни ам, малярам, шт ат рам, разнорабочим, срочно в Харь овс ю строительн ю фирм . Вахта 30х20, 20х10, 28х14. ЗП став а 3500 рн./неделя + премии. Проживание и питание обеспечиваем. Конта ты: (066) 885-03-94 Охоронни ам в офіс, 5-денний роб тиждень, 1/2, 2/4, нічні, денні або вахти. Ві не має значення. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (099) 355-42-71, (097) 041-85-16 Охрана в . Харь ов на постоянн ю работ в остиничный омпле с, 20-55 лет (м жчины). Вахтовый режим 20х10, 15х7, 30х20. ЗП от 7000 рн. за вахт . Офиц. оформление + жилье + питание. Конта ты: (099) 174-50-27 Охрана в Харь ов, проезд, форма за счет фирмы, тор .-развл. омпле сов и остиниц на осенне-зимний период. Работа на КПП - 300 рн. в с т и. Жилье + питание, можно вахтой 7/7, 15/9, 20/10, без в/п, желание работать. Конта ты: (095) 048-67-09 Охрана срочно треб ется в элитный оттеджный посело в . Харь ов. М жчины 18-55 лет. Вахта. З/п до 9 600 рн. Оф. оформ., форма, жилье, питание. Конта ты: (066) 059-74-40 Охрана строит. объе тов и сопровождение перевозо строй р зов, м ж., Днепропетровс (без в/п). Кр ло одичная работа. Вахта 30/20, 28/14, 20/10, з/п 1500-2000 рн. в неделю. Полный соцпа ет, питание, жилье. Конта ты: (066) 271-99-10 Охрана, срочно треб. в связи с от рытием новых объе тов в Днепропетровс е. М ж. 18-55 лет из ре ионов У раины, вахта, по тр д. ни е, своевр.оплат до 9600 рн., обм ндир., соцпа ет, 2-раз.питание, жилье. Конта ты: (066) 344-87-45 Охрана, срочно, в . Харь ов, м ж. 18-55 лет, физ. здоровы, не с димы! Вахта. Оформ. по тр довой ни е, оплата до 3200 рн./неделя, жилье, питание, форма. Конта ты: (095) 392-59-68 Охрана, срочно, в Харь ов, м ж. 18-60 лет, физичес и здоровые, не с димые. Вахта. Став а 3200 рн./неделю, форма, жилье, 2-разовое питание от омпании. Конта ты: (066) 690-23-28 Охрана, срочно, толь о м жчины (18-55 лет) треб. в Харь овс ю охранн ю омпанию. ЗП 3000 рн. в неделю + переработ и, премии. Жилье, питание, соц. па ет предоставляем. Конта ты: (095) 321-89-57 Охране, срочно в остинично-развле ательный омпле с, Харь ов, м ж. 18-60 лет, без с димости, вредных привыче . Став а 3 200 рн./неделя + жилье, питание, обм ндирование (фирма предоставляет). Полный соц.па ет. Конта ты: (066) 885-02-98 Охранни ам в Харь ов, предпочтительно бывшие военные, сотр дни и силовых стр т р от 21-55 лет, на вахт 20/10, 30/15 дней, смены по 12 часов, жилье, питание, форма за счет фирмы. Людей с в/п. и с димостью прош не беспо оить. Конта ты: (066) 867-96-81 Охранни ам для элитных дач, остиничных омпле сов Харь ова, м ж. 21-55 лет, можно без о/р, сл жба в армии, без в/п, желание работать. Вахта 7/7, 15/9, 20/10, 30/20. Жилье, питание, оф. тр д. ЗП 3500 рн. в неделю. Конта ты: (066) 903-61-13 Охранни ам на вахт , Днепропетровс , сл жба на КПП, работа с амерами набл., м ж.18-58лет, з/п 2700 рн./неделя + омандировочные., 8.00-17.00. Вахта (14/ 14, 30/15). Форма. Жилье, 3-раз.питание на обье те. Конта ты: (066) 148-57-98 Охранни ам, Днепропетровс , вахта, парням реп о о телосложения без в/п, можно без о/р. З/п от 6900 рн. и выше. Жилье, питание предоставляется, официальное тр до стройство, арьерный рост. Конта ты: (096) 026-90-04

Помічни менеджера, з/п щоденно, є перспе тива рост , не а ентство. Конта ти: (097) 459-49-82 Працівни ам в осметичн омпанію, енер ійним, а тивним, ом ні абельним, з д/р в продажах, терміново, з/п висо а. Конта ти: (050) 252-07-11 Працівни ам в с лад-ма азин, чол./жін., 18-30 р., з/п при співбесіді, сб.-нд. вихідні. Конта ти: (097) 459-49-82, (096) 621-82-34, (093) 293-65-09 Працівни ам на процеси перероб и прод ції та ви отовлення м’ясних виробів, на птахофабри «Київсь а», ч/ж до 60 р., з/п до 460 рн. за змін , іно ороднім житло та харч вання. Не а ентство. Конта ти: (098) 065-60-56, (066) 802-69-51 Працівни ам на різні посади, в онсервний завод в місті Київ, ч/ж від 18 ро ів, з/п від 6700 рн. за вахт , ртожито , 2-разове харч вання, соцпа ет. Конта ти: (098) 864-67-34 Працівни ам відділ достав и, д/р не обов’яз ово, з/п від 100 рн./день, вимо и: ом ні абельність, відповідальність, стабільність. Конта ти: (097) 459-49-82 Людмила

2 менеджерам по роботі з лієнтами. Робота в офісі за омп’ютером. З/пл від 2500 рн. + бон с. Офіційне працевлашт вання. Роз лянемо андидатів і без досвід роботи. Конта ти: (098) 609-03-25

3 МЕНЕДЖЕРАМ З ПРОДАЖУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. З/ПЛ ВІД 3000 ГРН. + %. П’ЯТИДЕННИЙ РОБОЧИЙ ГРАФІК. ВИМОГИ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. КОНТАКТИ: (097) 075-75-15 3 э ономистам, специалист по инвестициям в финансов ю омпанию. Став а + %, соцпа ет. Конта ты: 43-62-71 8 р’єрів для роботи по міст . З/п 100-200 рн./день, ар’єрний ріст, навчання без оштовно. Конта ти: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Продавцам парфюмерии Fleur Parfum с помощью атало а, высо ая оплата, полная или частичная занятость, свободный рафи , лидерс ие про раммы, бон сы, подар и. Конта ты: (066) 184-32-56, (098) 544-39-36 Андрей www.fleurparfum.net.ua

Автоеле три в автосалон, від 22 до 45 ро ів, досвід роботи з авто, /р 9.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Продавц - онс льтант , жен. 20-50 лет., обеспечиваем жильем. Конта ты: (067) 444-54-57

Автомаляр , помічни автомаляра, автослюсарю, авторихт вальни . Конта ти: (096) 387-12-52

Продавцю- онс льтант поб тової хімії, осмети и, можливо без д/р, з/п 1630-2300 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Промо тер , ві від 18 до 30 р., можливо без д/р, з/п 1800 рн/міс. Конта ти: (068) 146-51-92, (096) 621-82-34, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Автомехані , д/р, енер ійний та працьовитий, валіфі ований майстер, висо а оплата. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Работа для про раммистов и инженеров, заре естрированных а ЧП в У раине для выполнения за азов из Германии. Все вопросы на почт : alewiprog@gmx.de

Автомехані , чол., д/р, з/п 1150 рн.+%, освіта технічна. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22

Работни ам всех стройспециальностей, валиф-ые отделочни и, аменщи и, бетонщи и, сварщи и, монтажни и. З/ п 6300-8500 рн. + премии. Вахта, оф.оформ, жилье, питание, Днепропетровс . Конта ты: (093) 539-69-63 Работни ам для распространения франц зс ой парфюмерии фирмы Fleur parfum через атало , н жны серьезные, энер ичные люди. Конта ты: (099) 014-00-26 Работ в Киеве. Фасов а, па ов а ондитерс их изделий, м/ж до 60 лет, можно без о/р. Вахта 14/14, 30/15. З/п от 425 до 460 рн/смена. Жилье, питание. Конта ты: (098) 87-93-791, (050) 800-72-44 Работ для м/ж от 18 лет, на Колбасный цех в Киев, на различные ва ансии, з/п от 6700 рн, вахта 15/15, ино ородним жилье, питание. Посредни ам не беспо оить! Конта ты: (097) 551-22-04 Работ для м/ж, на омбинат пол фабри атов (Киев), без ОР, з/п от 6300 рн., вахта 15/14, жилье, питание. Без посредни ов. Конта ты: (096) 535-97-19; (099) 542-84-90

Автозварни , шиномонтажни , з 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48

Автомийни ам, а тивні хлопці, н ч ий позмінний рафі , можна ст дентам, оплата ст.+%. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Автомийни ам, хл/дів. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55 Автомийни 43-29-10

З/П 2000

рн. Конта ти:

Автомийни , 4д./4д., з/п 2000 - 3000 рн. Конта ти: 40-50-82, (097) 707-21-22 Автослюсарю, автомаляр на СТО, д/р, з/п від 3000 рн. Конта ти: (096) 600-11-89 Автослюсарю, автомийни (067) 562-00-33

. Конта ти:

Різноробочі ш ають робот , наявні посвідчення водія ат. В, С, С1. Конта ти: (097) 688-28-55

Адміністратор в отельний омпле с чол/ жін. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Робот для молодих енер ійних людей для проведення промоа цій, ві 18-30 р., не а ентство. Конта ти: (097) 459-49-82, (097) 162-68-26

Адміністратор в афе, ві 23-40 р. Конта ти: 43-65-02, (096) 834-40-55

Охранни ам, разнорабочим, р зчи ам, пар овщи ам, срочно, Харь ов, парням от 18 лет, можно без сл жбы в армии, офиц. оформ. Проживание, питание, проезд, возможно вахта, з/п 3000 рн. в неделю. Конта ты: (066) 674-27-92 Пар овщи ам, носильщи ам, охранниам в остиничный омпле с «Преми мласса» . Харь ов. 18-55 лет, о/р не обязателен, об чение/пере валиф. - за счет фирмы. Оплата от 2500 рн/неделя. Питание, соц.па ет, жилье. Конта ты: (095) 323-67-74

Строителям всех специальностей, охранни ам, срочно, в строительн ю фирм , Киев. Оплата сдельная-два раза в месяц, инстр менты, вахта, ино ородним помощь с жильем. Конта ты: (095) 600-89-25

Бармен , дівчина-хлопець, хороша оплата, др жній оле тив. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Бармен ,