Page 1

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№30 (520) від 8 серпня 2012 року Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№30 від 8 серпня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ ..................................4

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ....5

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................6 К плю.........................................11 Здам..........................................11 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................13 Обмін.........................................13 Пропон ю....................................13 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................13 К плю........................................14 Здам..........................................14 Винайм ....................................14 Обмін........................................14 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................15 К плю......................................16 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................17 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................17 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................23 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................23 К плю......................................23 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................23 К плю......................................23 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................23 К плю.......................................23 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................23 З ви отовлення..........................24 З встановлення...........................24 Інші........................................24 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 Б дівельна довід а ......25

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................25 Меблева довід а ............26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................26 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 6.9.0. Спецодя ..........................27 Продам.....................................27 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27 6.11.0. Конта ти.........................27 Пропон ю..................................27

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................28 К плю......................................28 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................28 К плю......................................28 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................28 К плю......................................28 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................28 К плю......................................28 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................28 К плю......................................28 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................28 К плю......................................28 Пропон ю..................................28 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................28 К плю......................................28 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................28 К плю.......................................28 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................28 К плю......................................28 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................28 К плю.......................................29 Подар ю...................................29 Пропон ю..................................29 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................29 К плю......................................29

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................29 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................29 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................29 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................29 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................30 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................30 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................30 К плю......................................30 Пропон ю..................................30

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................32 К плю......................................32 Обмін.......................................32 Оренда......................................32 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................33 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................36 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................36 К плю......................................36 Обмін.......................................36 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................37 К плю.......................................37 Пропон ю..................................37 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................37 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................37 Попит......................................37 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................37 К плю......................................37 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................37 К плю......................................37 Автодовід а................................37

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................39

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............46 10.2.0. За блено, знайдено........46 Ш аю робот ............................50 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............50

№30 від 8 серпня 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в

азеті «Афіша.Рівне»,

приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі видах о олошень, а та ож не дає нія их

на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр

Лише в том і

ється

не

всіх

арантій, пов`язаних з п блі ацією

вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі оп блі овані в

Оплатити платні о олошення можна

ється ви лючно

ов вати матеріали,

азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! випад

, я що Ви з одні з

сіма п н тами вищев азаної

мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете

обся ом посл

, я і надає

оди

орист ватися повним

азета «Афіша.Рівне».

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662 - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

+38 (094) 966-87-92

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Інтернет: www.ar.rv.ua

Варіант №2

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж

О олошення, виділене рап ою та

6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів

жирним шрифтом

7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети

до 22 слів, 7 рн. за подач

8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

13. Реда ція з читачами не лист ється 14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - по телефон

понах в реда ції та за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення - на вирізних

Варіант №4

Варіант №6

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

Ре ламний відділ:

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Відділ о олошень:

office@ar.rv.ua «Афіша. Рівне» в соціальних мережах:

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/138882819544631


5

№30 від 8 серпня 2012 ро

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

1 ÀÍ "Ïîçèòèâ", Äîíåöüê, íåðóõîì³ñòü

(099)4708646

Áåðäÿíñüê, ïðîäàì 1-ê³ìí. êâ.,öåíòð äîãîâ. Áåðäÿíñüê,ê³ìíàòà â 2-ê³ìí. êâ. äîãîâ.

(067)617-17-85 (050)139-54-77

Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 2-ê³ìí.êâ. Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 2-ïîâ.áóäèíîê

äîãîâ. äîãîâ.

(050)139-54-77 (066)55-66-322

Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 3-ê³ìí. êâ. ijëÿíêà ç áóäèí. ï³ä á³çíåñ Ìèêîëà¿â

äîãîâ. 21000 ó.î.

(067)617-17-85 (097)823-05-25

ijëÿíêè íà áåðåç³ ìîðÿ, Áåðäÿíñüê Äîíåöüê: âñ³ îïåðàö³¿ ç íåðóõîì³ñòþ

äîãîâ.

(067)617-17-85 (050)9872197

Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, äîê-òè

(067)617-17-85 (095)6772724

Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, ñâî¿ â³ä 180 ãðí Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, öåíòð

(050)9408066 (099)4903036

̳í³-ãîòåëü, Áåðäÿíñüê, Êîñà Íåðóõîì³ñòü, Äîíåöüê

(050)139-54-77 (095)9075553

äîãîâ.

Îðåíäà êâ-ð, Äîíåöüê, ÀÍ "Öåíòð" (062)3050551 Ïîäîáîâî êâ. Äîíåöüê ñâî¿ kpd.b³z.ua 250-500 ãðí (050)7116104 Ïîäîáîâî!Êè¿â.îáë.,ì.Á.Öåðêâà,1-ê. www.gr³f.k³ev.ua/rekl_flat1/ Ïîäîáîâî, êâàðòèðè, Äîíåöüê Ïð. ìàãàçèí, ì.Ñòðèé, ïë. 560 êâ.ì

220 ãðí

097-125-12-00

400 òèñ.ó.î.

(050)6032113 03245-4-25-63

Ïð.2-ïîâ.áóä.ì.Á.Öåðêâà,âóë.Êè¿âñüêà 65000ó.î. Ïðîäàæ íåðóõîìîñò³ â Äîíåöüêó

096-789-83-33 (066)5353411

Ïðîäàì êîòåäæ³, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. Ïðîäàì òóðèñò. ïðèòóëîê, Áåðäÿíñüê äîãîâ.

(050)139-54-77 (067)617-17-85

Ïðîäàþ 3ê/ê Þæíîóêðà¿íñüê Ïðîäàþ îô³ñí.ïðèì³ù. ì.Ìèêîëà¿â

(066)186-75-18 (067)515-61-01

äîãîâ. äîãîâ.

Ï Ìåòàë á/â êóïëþ Ìåòàëîïðîêàò á/â ïðîäàì Ïèâíà äðîáèíà (ïðîïîç. äëÿ Êðèìó) Ïðîôíàñòèë âèãîòîâëÿåìî

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(067)6194199 (061)2700363 (067)514-46-47 (061)2891107

³êíà ìåòàëîïëàñòèêîⳠ³íáàó Êðèìñüêèé êàì³íü ç êàð'åðó Êðèìñüêèé êàì³íü-÷åðåïàøíèê Ì-25 Êðèìñüêèé êàì³íü-÷åðåïàøíèê Ì-25 Ìåòàëåâ³ âèðîáè

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(096) 85-89-929 067-652-63-72 050-751-43-11 067-953-77-79 050-34-45-841

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, àíãàðè Ìåòàëîïðîô³ëü Ïëèòêà òðîòóàðíà Ïðîôíàñòèë Í-57, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë ÍÑ-25, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë Ñ-10, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë Ñ-20, Öèíê. Ïîë³åñòð Ðåìîíò ïîêð³âë³ â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ Ñõîäè, îãîðîæ³

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(050) 341-91-47 (0456)344822 067-903-01-21 (061)2891106 (061)2891106 (061)2891107 (061)2891106 050-3419147 067-5961567

Áóðîâîé íàñîñ ÍÁ-2. Êèñíåâ³ áàëîíè,åìêîñò³,àçîòí³ Êóïèìî ðàä³îäåòàëè Êóïëþ, ïðîäàì íàáèâêó ñàëüíèêîâó Ìåòàëîøóêà÷ ³ìïóëüñíèé Ôðîíò-1Ì Ìåòàëîøóêà÷³ Ïðîäàþ/êóïëþ ÄÌ, ÄÌÓ, ôðåãàòè Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ Òîðî¿äàëüí³ òðàíñôîð-ðè â³ä 10Bt Óñòàíîâêà äëÿ êîë³ííÿ âîëîñ. ãîð. Øòàáåëåð íàï³âåëåêòð., ï³äéîì.3 ì

äîãîâ. êóïëþ äîãîâ. äîãîâ. 1500 ãðí äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîñòàâêà 12800 ãðí äîãîâ.

095-896-53-64 (050)5142144 050-194-24-66 (095)2405254 (063) 988-65-65 095-468-06-87 (067)515-33-75 096-942-76-79 (057)759-50-06 0(98) 0809975 (050)4867765

Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â, ì. гâíå Çàï÷àñòèíè JCB, www.jcbclub.com.u Ïðîä.OPEL Combo,2008ð.â.ïàñ., 1,3 11 òèñ.ó.î. Òóðáîçì³ø.êàðáþð.åêîí.áåíç. 20 % 40 ãðí

(050) 545-68-30 (067) 382-66-97 066-45-19-455 097-847-65-47

Âèðîáíèöòâî íîâèõ ÇÌ-60Ê,ÎÂÑ-25 Êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè á/â Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ ï³ä çàìîâ. Êóïëþ Ïåòêóñ 531, 547 Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ Claas, John Deere Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ á/â Ïðîäàì Ïåòêóñ Ê-531, 590, 547

(067)720-57-27 050-846-21-59 050-942-29-62 (067)720-57-27 (067)3398351 050-846-21-59 (050)619-19-15

äîãîâ. á/â äîãîâ. äîãîâ.

Âçóòòÿ, øê³ëüíà ôîðìà, ðþêçàêè, ãóðò â³ä 2 ãðí Âèð-âî ì'ÿêèõ ìåáë³â Òåðíîï³ëü äîãîâ. Äèâàíè â³ä 1300 ãðí Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ

096-108-86-21 www.l³sma.com.uà (063) 275-55-55 (063) 705-78-01

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ×îëîâ³÷èé, æ³í., äèòÿ÷èé îäÿã. Ãóðò

Ö²ÍÀ (ãðí) â³ä 2 ãðí

ÒÅË. 096-108-86-21

Îë³ÿ ñèðîäàâëåíà

äîãîâ.

068-340-47-19

Ïàêåòè, ì³øêè, ïîñóä îäíîðàçîâèé Ñêîò÷, ñòðåò÷ ïë³âêà, ñ³òêà, ñòð³÷êà Øïàãàò ñ³íîâ'ÿç.: Àãðîòåêñ,Òèòàí,Þòà

äîãîâ. äîãîâ.

(061)2221988 (061)2891911 (095)756-45-42

Áóêëåòè, ïëàêàòè, ôëàåðè (100 øò.)

â³ä 300 ãðí

03245-4-13-54

Â/ïåðåâåçåííÿ:Òåðíîï³ëü-Óêðà¿íà

äîãîâ.

067-208-26-56

Âèãîòîâëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

äîãîâ.

(093)55-32-016

I t s mr s o g L gt ews u gv  v q Â

äîãîâ.

(066) 417-12-53

³äïî÷èíîê ó Çàòîö³ Äèçàéíåð www.ruzh³tsky.k³ev.ua

(067) 382-56-01 äîãîâ.

(050)658-71-71

Çîâí³øíÿ ðåêëàìà Ìèêîëà¿â (âèãîòîâ.) äîãîâ.

(067)27-29-012

Ðàä³îðåêëàìà â Çàïîð³ææ³

(066)3384713

Ðåêëàìà â "Çîëîòèõ ñòîð.", Ëüâ³â Ðåêëàìà â ãàçåò³ "Àô³øà.гâíå" Ðåêëàìà â ã-ò³"Ôîðòóíà",Ñòðèé

äîãîâ.

03245-4-01-81 (0362) 634-662 03245-4-01-81

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß Ðåêëàìà â Äðîãîáè÷³, Òðóñêàâö³. Ðåêëàìà â Ç̲ ×åðêàñüêîãî ðåã³îíó Ðåêëàìà íà www.ar.rv.ua Ðåêëàìà ïî âñ³é Óêðà¿í³ Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, ì.Ìèêîëà¿â Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, гâíå Ðåêëàìà ó Òåðíîïîë³

Ö²ÍÀ (ãðí) äîãîâ. íåäîðîãî äîãîâ.

ÒÅË. (067) 950-47-87 0(472) 546711 (0362) 625-635 (066)3384713 (0512)47-25-10 (0362) 625-635 095-119-12-70

Ðåìîíò òóðá³í www.turbol³fe.com.ua

äîãîâ.

050-801-25-92

Øòàìïè, ïå÷àòêè

â³ä 70 ãðí

03245-5-91-20

Ãàçåòíèé ïàï³ð äîãîâ. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè äîãîâ. Ñàéò îãîë.www.fortuna-gazeta.com.ua Ñîö.ìåðåæà"Ñàäîâîä"çàïðîø.â êëóá

067-341-67-77 068-340-47-19 www.sadoved.com

Äîâ³äêè ùîäî ðîçì³ùåííÿ ïðàéñ-ðÿäê³â òà ðåêëàìíèõ áëîê³â çà òåëåôîíîì: (0362) 625-635


6

№30 від 8 серпня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 28/12/5, без ремонт . АН «Челсі». Ціна: 15000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, « остин », євроремонт. Конта ти: (096) 314-37-62

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, 34/ 18/9, жилий стан, лічильни и, МПВ. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 33/18/6 ремонт, б/з, д шова абіна, бойлер. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Г рь’єва, 4/5Ц, без ремонт , жилий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під»їзді на опалення. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 пов. 30/16/6 в.м., м/п ві на, част овий ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 680-63-43

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9П, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, 31 в.м., не това, є технічний поверх, ремонт. Терміново. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9П, 31/12/7, жилий стан, ремонт, зас лений бал он, можливий тор , власни . Ціна: 28500 .о. Конта ти: (067) 920-71-31

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, Північний, 7/9 П, 35/18/9, лсметичний ремонт, м/п ві на, с/в облицьований плит ою, пар ет, домофон, лічильни и. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, Північний, 7/9 П, 35/18/9, лсметичний ремонт, м/п ві на, с/в облицьований плит ою, пар ет, домофон, лічильни и. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Вербова 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9 п, 36/18/8 ремонт, до лян та вартира. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 38/ 20/11, євро, теплена підло а. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Вербова, новоб дова, 4/4 ц, 40.7/18.2/10.7, без ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 1/9 П, 35/19/11, висо ий цо оль, євроремонт, не това, теплені стіни, підло а, є можливість доб дови. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остин а». Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , р-н • Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/9 Ц, 31/18/5,5, жилий стан, бал он. Ціна: 22700 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 2/9 це л. б д., 23/12/5, ремонт, бал он. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9, 43.5 в.м., після б дівельни ів, бал он зас лений, бр.двері, мп.ві на. Ціна: 39780 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н авторин , 1/9 пан. б д., 34/18/9, перетерті стелі, д бовий пар ет. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, автово зал, 2/9 пан. б д., 34/18/9, ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола №12, затишний двір. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , «хр щов », 2 пов., 28, 5 в.м., без посередни ів. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 508-99-31

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 8/9, 43.2, отел, бал он зас лений, бр.двері, мп.ві на. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

• 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново,

1- імнатн вартир , 12 ш ола, 3/9 ц, 35/ 19/8, житловий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнтан вартир , в л. Київсь а, 2/9П, ремонт. Терміново. Ціна: 29000. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9ц, 22.6/17/2,5 в.м, хороший ремонт, броньовані двері, новий ліфт, без посередни ів, власни . Ціна: 20500 .о. Конта ти: (097) 389-42-21

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 Ц, 50 м. в. Євроремонт. автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, «Автово зал», 5/9 пан. б д., 34/18/9, ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола№12, затишний двір. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9 П, 35/17,5/8,5 в.м., жилий стан, лічильни и. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9 П. 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 60-88-68, (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о.тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер, с/в з., д ш. абіна Ціна: 17500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. в л.Чорновола, 1/1Ц, 36/21/8, а/о, МПВ, нова сантехні а. Є земля. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П, 32/ 12/8, хороший ремонт, лічильни и, нові двері, мп.ві на, стелі перетерті, хня, ванна-плит а, бал он зас лений. Власни . Терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: Рівне, Вербова, 43 62-14-46, (067) 350-35-52 elena.erik@mail.ru

1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, р-н Мототре , 6/9 Ц, 42/16,6/9,3 в.м., хороший стан, автономне опалення, ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 П, 32/ 12/7 в. м, осметичний ремонт, зас лений бал он, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9П, 34/18/9, ремонт, лічильни и, нова столяр а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 46 м. в., євроремонт, вмонтовані меблі, поб т.техні а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/, 32/ 12,7/8 в.м. ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43

1,2- імнатн вартир , в центрі, в л. Гайдара, новий, це ляний 7-поверховий б дино , є ліфт, різні поверхи, різні площі, автономне опалення. Ціна від 8000 рн / в.м. Конта ти: (096) 361-44-37

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9Ц, 42 в.м., новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 35/ 18/9, євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Квартири

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/9 ц, новоб дова, 44м. в., 11м. в.- хня, євроремонт, вмонтовані меблі, поб това техні а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 П, 34/17/9, лічильни и води, можливість доб дови. Власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 пан. б д., 34/18/9, хороший стан, пор ч садочо , ш ола №11. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 ц, 30/18/9, житловий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9П, «малосімей а». Конта ти: (097) 421-92-93 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 це л. б д. 23/12/5, олон а, бал он. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 24 м. в., імната, можливо переробити під « остин », вивід під пральн машин . Ціна: 14500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, « остин а», 17 м. в., євроремонт. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9 п, 31/12.4/9, с часний ремонт Ціна: 24500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9 пан. б д. 32/13/9, пор ч дитячий садочо , ш ола №11. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9, 30/ 18/9, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 17 в.м., с/в, хня, євроремонт. Ціна: 18500 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Га аріна (біля Міц евича) 7/9П, 34/18/9, жилий стан, част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 7/9п 35/18/7 жилий стан, перетерті стелі, хня , італійсь а плит а, брон.двері, з меблями. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 676-61-47, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5-пов. це л. б д., 32/17/6 в.м, хороший стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 32/ 17/6, хороший ремонт, не това, тепла, олон а, бал он зас лений, ві на на схід. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц., 30/18/5,5. Ремонт, вільна. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 34/18/ 6,5, житловий стан. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 це л. б д. 32/17/6, напроти «Чай и». Ціна: 26000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 , П, 37/18/9, осметичний ремонт. АН «Челсі» Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 П, 35/18/8, центр, зр чне місце, жилий стан, с/в разом, облицьований плит ою, хня, оридор - плит а, бал он зас лений, брон. двері. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 П, 36/18/9, осметичний ремонт, брон. двері, бал он зас лений. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Га аріна,7/9П, 36/ 18/9, ремонт осметичний, броньовані двері, бал он зас лений. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Галиць о о, 8/9 П, 23/17/2,5 в.м., євроремонт. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 157-39-26 1- імнатн вартир , в л. Гетьмана Пол бот а, центр, 2/4 Ц, 29/16/5, осм. ремонт, м/п ві на, перетерті стелі, стіни, зас лений бал он, с/в облицьований плит ою, хня-ст дія, нова столяр а, нові вхідні двері. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Гетьмана, центр, 2/5 Ц, 31/18/4,5 в.м, євроремонт, всі до менти, м/п ві на. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 9 п. ЗОШ №12, 36/18/8 ремонт, до лян та артира. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Г рь’єва, Бояр а, 3/3, хороший стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9П, 35/18/9. Хороший стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9п, 36/17,5/8 в.м., житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8, жилий стан, меблі. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц, 22/12/4,хороший ремонт, санв зол-плит а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц, 18 м. в., жилий стан, санв зол і хня на 4 сім”ї. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц., 22 в.м., хороший стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 Ц, 18 в. м, в хорошом стані, м/п ві на. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9ц, 22.6/17/6 в.м, хороший ремонт, броньовані двері, новий ліфт, без посередни ів, власни . Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 389-42-21 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Дорошен а, малосімей а, 1/4 ц, 25.3/12.8/5, олон а, 1 сот землі під заб дов . Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/3 ц, 52/24/22, автономне опалення, Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/5Ц, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/9п, 35/18/9 в.м, потреб є ремонт , броньовані двері, си налізація. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (097) 288-65-01 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, «малосімей а», 12 в.м. Ціна: помірна. Конта ти: (096) 320-12-89 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц , 31/16/6, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, сантехні а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 Ц. 30/18/5.5. Євроремонт. Залишається вмнотована хня та прихожа. Дах не проті ає. Д же тепла. Ціна: 22000 .о. тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9П, 34/ 18/9, ооперативний б дино , хороший стан, апітальний ремонт дах . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ж ова, 2/3Ц., 42, в.м.. Новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 3/5, 32/18,5/6 в.м., жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 9/9 П. 35/ 18/9. Капітальний ремонт. Все поміняне. Вмонтована хня, бойлер. Дах ні оли не проті ав. 10 поверх технічний. Новий ліфт Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 35/18/7 євроремонт, все нове, теплені стіни, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 П, 34/18/8, євроремонт. АН «Челсі». Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 31,5/12,7/8,2. Косметичний ремонт, можливість доб дови. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П. 35/18/9. Капітальний ремонт. Все поміняне. Вмонтована хня, бойлер. Дах відремонтовано не проті ає. справний ліфт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.


1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 пан. б д. 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 34/18/9, дах після апремонт , жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/18/8, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 4/9 П. 34/18/9. Косметичний ремонт. Мебльована. Повністю отова для проживання. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 3/5 Ц. 32/18/6. Косметичний ремонт. Вмонтована хня, мпв, олон а. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/ 5 це л. б д. 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, ціна до овірна, власни . Конта ти: (093) 578-25-26, (097) 034-19-27 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5, перетерті стелі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 ц, 32/17/6, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа,3/5 18 в.м., остин а, з ремонтом. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Князя Романа, «хр щов а», о ремі імнати, хороший ремонт, м/п ві на, зас лений бал он. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. Князя Романа, 3/5, 31/17/6 в.м., жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 10 П, 43,8/17,4/8,8, не това, осметичний ремонт, бал он зас лений, є всі лічильни и, вільна. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5Ц, 51/24/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 38 в.м., після б дівельни ів,1 поверх, 2 бал они. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5, 30/17,5/5 в.м., ремонт, терміново. Ціна: 29,000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9 П, 34/18/9 в.м., с часний ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/ 9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/ 9, 36/18/9 в.м, част ово зроблений ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/ 9, 36/18/9 в.м, част ово зроблений ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 7/9, 36/18/9, МПВ, столяр а нова, є лічильни и, нова провод а. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 2/9П, 32/13/9, бал он зас лений, без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 32/15/7,5 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, панель, 34/18/8 в. м, м/п ві на, нові тр би, бойлер, висо ий цо оль, є дозвіл на доб дов бал она. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 1/5 це .б д., 32/18/8 в.м., ремонт, бал он, висо ий цо оль. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/5 Ц, 32/13/5, осметичний ремонт. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 6/ 9ц, 35/18/9, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Лєрмонтова, 9/9 , Ц, 52/30/12, Євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5Ц., 40,8/19/9,7. Жилий стан, імнати і санв зол о ремо, вихід з хні на бал он. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5ц, 46 в.м, ремонт, 2 бал они, лоджія, м/п ві на, автономне опалення, мебльована, без посередни ів. Конта ти: (067) 985-85-38 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/ 5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/18/7, жилий стан, м/п ві на, броньовані двері. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (097) 809-59-54 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/18/9 в.м., жилий стан, чиста. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал он , сонячна сторона. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/ 9-пов. пан. б д., «Авторино », 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9П, 34/18/9. Ремонт, лічильни и. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 34/19/8 євроремонт, нові двері, МПВ. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/ 9-пов. це л. б д., біля «Літи», 23/12/5 в.м. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц.. 31/18/6. В стадії ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9 в. м, нова с часна дерев’яна столяр а, водостій ий ламінат, перетерті стелі і стіни, вмонтована хня з новою азовою плит ою. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/ п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 34/ 18/9 в.м, власни , терміново. Конта ти: (067) 364-37-61, (067) 456-48-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Ціна: 28000 .о. тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9Ц., 23,5/12/5. Жилий стан, меблі, вели а лоджія. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 П, 32/12/8, жилий стан, брон. двері. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 Ц, 30/18/5 в.м.,м/п ві на, вели а лоджія. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/17.3/7.3, осметичний ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц, 21/11,5/5 в.м., хороший ремонт, м/п ві на, нова сантехні а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9П., 35/17,3/8,3. Косметичний ремонт. терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 18000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 П, 32 в, євроремонт. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/ п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№30 від 8 серпня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, б д.46, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 22 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9 П, 35/18/9, ремонт, нова столяр а, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 6/9 Ц, 25/12/5,5, «малосімей а», поблиз «Літи», пор ч садочо , ш ола, осм. реомнт, перепланована, перетерті стеля, стіни, м/п ві на. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 8/9 П, 35/18/8, за автобазаром, осметичний рмонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/14 Ц, 38,9/18,6/7,4 в. м, чесь ий прое т, лоджія, сонячна сторона. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/14 Ц, 39/19/7,4 в.м., хороший жилий стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 14Ц., 38,9/18,6/7,4. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П. 34/18/9. Косметичний ремонт (робився рі том ). Броньовані двері. С/в роздільний. Сонячна сторона. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9П, 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/9 П, 34,8/18/9, м/п ві на, в хорошом стані, нова сантехні а, с/в о ремо, не това, світла, тепла. Ціна: 29800 .о., тор . Конта ти: (050) 985-99-07 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, р-н Ювілейний, 2/2 Ц, 37/20/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 2/2Ц, автономне опалення, ремонт, 30/18/9. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 3/5 ц, 33/18/6, без ремонт . Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 30/16/6, без ремонт . Ціна: 28500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5П, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а (дерев’яні рами зі с лопа етами), сонячна сторона, висота приміщень 2.7м, автономне опалення, лічильни и на вод та аз, зр чне розташ вання. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/ 18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ньютона, шла обло -це ла, 30/16/7.Б дино на 3 сім’ї, без ремонт , араж, сарай, подвір’я. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 8/9 Ц, 25/12/5, ремонт, ламінат, бал он зас лений, бойлер, лічильни и, ліфт не працює. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 8/9 Ц, 25/12/5, ремонт, ламінат, бал он зас лений, бойлер, лічильни и, ліфт не працює. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 31/18/6, без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 24/12/5, євроремонт, вмонтовані с часні меблі: хня, прихожа, стін а. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 35/16/7. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5Ц, 25/12/5, олон а, хороший стан, терміново. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/9 ц, 33/18/6, жилий стан, не това, можл.обмін на 2- імнатн . Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9П, 32/18/6. Жилий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший жилий стан, бойлер. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П.. 34,8/18/9. Ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/9 П, 35/18/9, осметичний ремонт. АН «Челсі». Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Соборна, всі зр чності, 1 пов., є бал он, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (0385) 24-16-43, (098) 799-21-30

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38 в.м. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/ 4Ц., 35/20/8. Сталін а, висо і стелі, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, р-н Північний, 7/9 П, 35/18/9, не това, хороший жилий стан, зас лений бал он. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 Ц, 29/16,1/4,1, ремонт. Конта ти: (098) 257-66-19, (050) 718-28-67 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/5-пов. це л. б д., 26/16,5/5 в.м. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5Ц, 24/ 12/5, ремонт, вмонтована хня, прихожа, вели ий бал он. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д. 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 1- імнатн вартир , пр.Мир , 4/4 Ц, 30/ 18/6 в.м., звичайний стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 6/9 п, 35/17/9, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9П, 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 42/22/10, ремонт, автономне опалення, зас лена лоджія, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/ 5-пов. це л. б д., 32/17/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, 31/18/6,3, без ремонт , ві на в двір. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 2Ц, ремонт, 30/17/6, броньовані двері. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 32/18/6. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 це л.б д., 32/17/6, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2Цх, 31/18/6, повноцінна вартира, бал он, осметичний ремонт. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5Ц, 32/18/6, ремонт, не това. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , остин , в л. Відінсь а, 3/5Ц., 24 в.м., Ремонт, вмонтована шафа, с/в і хня об ладені плит ою. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, це ляний б дино , житловий стан, 24 в.м. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 6/9П., 34/18/ 9. хороший стан. Ціна: 22300 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5.Ремонт, нова столяр а. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 п, бал он, житловий стан, без посередни ів. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (050) 928-19-73 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, без посередни ів. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 239-54-34 1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 9/10П., 34,5/18/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 це ла, 30,3/16,1/6,5 в. м, осметичний ремонт, висо ий цо оль, нова азова олон а, м/п ві на, нові двері, нові тр би, на хні ліноле м, плит а ванній, телефон, абельне ТБ, Інтернет. Конта ти: (098) 155-95-21

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал он , осм рем. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , новоб дова, автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , п-т Мир , 4/4Ц., 30/ 18/6. Жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , пивзавод, 3/5 ц, 32/ 17.5/6, євроремонт. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПИВЗАВОД, В ХОРОШОМУ СТАНІ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (066) 600-38-56 1- імнатн вартир , Пивзавод, в л.Корот а, 1/1Ц, 39/19/8, автономне опалення, без ремонт , висо і стелі, є земля. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това,хороший стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 25/16/7, житловий стан. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/ 18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/ 18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л.С.Кр шельниць ої, 2/9П, 33/12,5/8, без ремонт . Ціна: 24000 .о.тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/ 18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л.С.Кр шельниць ої, 2/9П, 32/12,5/8, без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 1/9 ц, 28/135/6, висо ий цо оль, без ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/5 Ц, 32/16/6, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/ 18/6, євроремонт. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л.Льоно омбінатівсь а. 26/18/-. Перший поверх, висо ий цо оль (на рівні 2- о поверх ). Утеплена. Перетерта стеля, МПВ. Блочна система. Санв зол на дві сім’ї. До менти отові до продаж . Ціна: 13000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Черня а, автово зал «Чай а», 1/5 Ц, 31/17/6, не това, висо ий цо оль, модливість доб дови, осм. ремонт, м/п ві на, нова столяр а, нові тр би, абельне ТБ, Інтернет. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц., 22/ 12/5. Жилий стан. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/ 9П.,34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

НОТАРІУС

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

в л. Пересопниць а, 3 (три)

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 пов., 34 /18/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43

+ 38 (0362) 620434, 635704,

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

м Рівне, 33028 +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 47 в.м., доб дований бал он-тераса 2+6, ремонт, м/п ві на, нова столяр а, сантехні а, підло а теплена, ламінат, автоном а. Конта ти: (067) 115-31-35, (050) 435-32-16

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 П, 49/ 28/8 в.м., житловий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 680-63-43

3/3Ц, без ремонт , автономнее опалення. Ціна: до овірна. Ко нта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 Ц, ремонт, мебльована, власни . Конта ти: (097) 939-57-62

2- імнтан вартир , в л. • Свободи (р-н Пед ніверситет ),

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Чебишева, 2/10 П, ремонт, столяр а, бойлер, лічильни и, 50/ 30/8, домофон, можливо продаж з новими меблями, євробал он зас лений. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (097) 234-59-06 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9 П, 51,5 в.м., броньовані двері, бойлер, лічильни и, новий ліфт, ап. ремонт дах та під’їзд Конта ти: (099) 365-86-94 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/3Ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2 імнати в ртожит , з можливістю переплан вання в 2- імнатн вартир , це ляний б дино , в л. Ніла Хасевича, нормальний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9 пан. б д., 49/29/8. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 це л. б д. 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Королен а, центр, 6/9 це л. б д., 45/30/8, імнати о ремі. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д. 44/29/6, біля отелю «Мир». Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , або обміняю на 1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (067) 934-47-43 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/2Ц, 42/ 28/7, жилий стан. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/п ві на. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9 ц, 70/36/10, хороший ремонт, бойлер, дахова отельня, піді рів підло и. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а. 2/ 9П.. 48,8/30/9. Косметичний ремонт. Ціна: 40500 .о. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізіі, 3/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хороший стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/ 30/9, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , пр.Мир , 4 пов., 30/ 15/6 осметичний ремонт, перетерті стелі, нова сантехні а. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Кімнат , в л. Д.Галиць о о, 19 в.м., блочна система, приватизован . Конта ти: (098) 915-43-42

1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 2/ 5Ц, 37/18/8,7. Потреб є ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

КУПІВЛЯ. ПРОДАЖ. ОРЕНДА. ОБМІН. РЕАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ.

1- імнатн вартир , р-н автово зал , 22,6/ 17 в.м., 8/9 Ц, ремонт. Конта ти: (097) 389-42-21

НАДІЙНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ ТА

1- імнатн вартир , р-н пивзавод , 30 в.м, на землі, жилий стан, арне, затишне місце, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 725-75-32 1- імнатн вартир , р-н Північний, 6/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, панель, житловий стан, 35 в.м., середній поверх. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Центр, 3/5 Ц, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , «малосімей а», в л. Д ндича, 2/9П, 31/18/6. Ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, «Автово зал», 7/9 пан. б д., 34/18/9, осметичний ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола № 12, затишний двір. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Кімнат в ртожит , в л. Фабрична, 17 в.м. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 090-09-14

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. КОНТАКТИ: (0362) 26-87-91, (067) 360-6-360 Продаж залиш вартир в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, 2, 2,3- імнатні. Затишний район, арне план вання, дахова отельня. Най ращий вибір для тих, хто цінить я існе житло. В наявності майже всі поверхи. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. • Коперни а, 42 в.м., 1/3, проводиться ремонт, автономне опалення, тепла підло а, араж 25 в.м., власни . Конта ти: (097) 413-87-43

2- імнатн вартир , в л. • Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П., 48,7/29/7,1. Хороший стан. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п , імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Бояр и, 5/5 Ц, 40/26/5,3, жилий стан, нові тр би, нітаз, мивальни , нова олон а, є підвал, лічильни и на вод , дах нетиче. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц., 44/28/6. О ремі імнати. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Цх, 43/6, част овий ремонт, олон а, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 55/30/9. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Цп, 50/38 /8, хороший стан, імнати прохідні. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 38800 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 ц, 47/27/6, житловий стан, о ремі імнати. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9Ц, 44/ 27/6. О ремі імнати, жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 40/ 27/6 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 40/ 27/6, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 41,5/ 25/5 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 41/ 27/6 в.м., потреб є ремонт . Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, «хр щов а», імнати о ремі, без ремонт . Ціна: 34500 .о. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., євроремонт, металопласти ові ві на, тепла підло а, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 44/28/6, імнати о ремі, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/ 28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, автово зал «Чай а», 4/4 Ц, 44/28/6, чистий під’їзд, перетерті стіни стеля, ламінат, нові дерев’яні с лопа ети, столяр а та с/х, броньовані двері. Є олон а, лічильни и. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, центр, 5/ 5 Ц, 42/31,5/6, о ремі імнаити, м/п ві на, нові двері, олон а,лише в одній імнаті перетерта стеля і стіни, за альний стан потреб є ремонт , з дахом проблем немає, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/2Ц.,40/ 27/8.1. Котеджно о тип , новоб дова, автономне опалення, піді рів підло и, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт, 2 імнати, мпв. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 10/10П, 50/30/8, ремонт. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2пов., 44/30/6, жилий стан. Терміново. Ціна: 35000 .о. тор Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/5 Ц, 46/ 28/8,1, новоб дова, ремонт, м/п ві на, брон. двері, пар ет, лічильни и. Ціна: 44500 .о. Конта ти: (067) 363-56-73

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 7/9п, 48/30/8 ремонт 1 рі , мпв, не това, з меблями. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/ 30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4Ц, 45/29/6,5.Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 50/30/8, євроремонт, лічильни тепла на під’їзд, ладов а між поверхами, вели ий підвал. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-47-63, (097) 403-19-41 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9, авторсь ий євроремонт, о ремі імнати, вмонтована хня, шафа- пе, м/п ві на, нові двері, підвал, бойлер, лічильни и, поб това техні а, зас лений бал он. Ціна: 40500 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 Ц, 40,1/26,2/5,3, лічильни на вод , азова олон а, підвал, без посередни ів. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18

№30 від 8 серпня 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 48/28/9, арний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 пан. б д., 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/ 9П, 48/29,2/7,5. Ремонт, лічильни и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9, 45/26/7.2, перепланований ртожито , імнати о ремі, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7 /9 П, 48/28/8 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. тор . Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, автово зал, 4/9 П, 31/12/7, ремонт, бал он зас лений. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, автово зал, 7/9 Ц, 48/28/8, «чеш а» з хрошим ремонтом, не това, сонячна сторона. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, автово зал, 6/10 Ц, 63 в.м., новоб дова, стяж а підло и, м/п ві на, лічильни и, вивід на автономне опалення. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Ц, 42/26/6, імнати ізольовані, олон а, м/п ві на. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (099) 737-79-25 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Цс, 52/35/8, без ремонт , з олон ою. Ціна: 56 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц, 42/26/6, євроремонт, імнати о ремі. Ціна: 48 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, перепланована. Ціна Тел Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 2/5 ц, новоб дова, 60/32/11, с часний євроремонт, автономне опалення. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 50/ 30/8, євроремонт, по ращене план вання. Ціна: 52500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/ 30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 49/ 27/8, хороший стан, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, вмонтована хня, нові двері, не това. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050)912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 пов., 50/30/8 в.м., вмонтована хня, м/п ві на, бойлер, омора. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П, 50/ 29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/ 30/9, част овий ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П, 48/28/8 в.м, жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П, 49/28/8, потреб є ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, це ла, 54/32/11 в.м.1 поверх, олон а, автономне опалення. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 1/5 Ц, 43/28/6, «хр щов а», ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/9 Ц. Капремонт. Нова сантехні а. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа , 5/5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5Ц., 42,5/26/6. Част овий ремонт. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 2/ 5Ц., 44/30/6. Жилий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9П, 49/ 29/7, хороший стан, МПВ, лічильни и. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 Ц, по ращено о план вання, 51/31/8, ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (063) 371-19-02

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (095) 045-30-64, (067) 951-67-38

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц, 51/31/8,2. Жилий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/9 пов. пан. б д., осметичний ремонт, 2 бал они. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/9 Ц, 48/29/8, я існий ремонт, пар ет імнатах, м/п ві на, нові між імнатні двері, терміново. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91, (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9, 48/ 29/6 в.м., по ращене план вання осметичний ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, по ращене план вання, 50 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/5 це л. б д. 48/32/6, імнати о ремі, доб дований бал он, зашитий пласти ом, решіт и, залишаються меблі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ц, 44/28/6,без бал он ,жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, 42 м. в., жилий стан, не това. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 44/30.6/6, житловий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5Ц, 44 м. в., не това, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 40.7/26/5.6, імнати прохідні, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5ц, 45/28/6, євроремонт, ім. прохідні (можливість переплан вання). Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/9 ц, 54/ 30/8 жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9, 51/32/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/9п, 47/ 29/8 жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9/ ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9Ц, 52/30/9, жилий стан. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євро. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/ 26/6, імнати прохідні, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050)912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, автово зал, 7/9 Ц, новоб дова, 63 м. в. Є до менти на право власності. Встановлено дво онт рний німець ий отел. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/ 26/6, жилий стан, прохідні імнати, тепла,с ха. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2 переплановані імнати в ртожит , ламінат, пар ет, теплення, 41 в.м. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/ 25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Ціна: 57500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Коновальця , 3/ 9-пов. це л. б д., 50/30/8 в.м, поліпшене план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 49/34/8, ремонт. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9П, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/10Ц, 50/28/8, новий б дино , чистий під’їзд, жилий стан, меблі. Ціна: 40500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№30 від 8 серпня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 П. Жилий стан. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9П, 50/29/8, євроремонт, меблі. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Ціна: 78500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, р-н Північний, 1/9 Ц, 49/27,5/7,5, по ращене план вання, м/п ві на, бал он, лоджія зас лені, бойлер, лічильни и, перетерті стіни, стеля, не това. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 2/2Ц, 52/30/12, металопласти ові ві на, ре онстр ція б дин , теплений, шатровий дах. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/28/ 6,3, ви он ється євроремонт, автономне опалення, араж, можливий обмін на авто з доплатою. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 2- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 60 в.м., євро, автономне опалення. Ціна: 71000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050)912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а) 2/9П, 50/39/8, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/3Цх, 45 в,м, жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9ц, новоб дова, 50 м. в., хороший євроремонт, імнати о ремі, мпв. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 пов., 48/28/8 в. м., ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 680-63-43

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 62500 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П.. 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/7 Ц, 48/27/8, новоб дова, ремонт, вмонтована хня, інтернет, сп тни ове телебачення, ондиціонер, бойлер, лічильни и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/7 Ц, новоб дова, ремонт, вмонтована хня, ондиціонер. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/29/7, хороший стан. АН «Челсі». Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49\31/7, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9Ц, 50/32/6, імнати о ремі, хороший стан Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. Чеш а, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 47 в.м., з ремонтом, автономне опалення, 2 поверх, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 1/5 ц, 41 в.м., можна під бізнес. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36000 .о., тор Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5ц, 43/26/6 в.м, бал он, олон а, пере ритий дах, терміново, власни . Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (099) 341-82-06

2- імнатн вартир , в л. Королен а, центр, 6/9-пов. це л. б д., 44/30/8 в.м., імнати о ремі. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 49,2 в.м, хня 7 в.м, 4 пов., хороший стан, санв зол роздільний, є бал он. Ціна: 36800 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5Ц.. 42/28/6,5. Хороший стан, лічильни и. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц, 50м. в., хороший ремонт, не това. Ціна: 46 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3Ц., 42,6/29,5/6. Без ремонт . Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 53/31/8. Жилий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 40/25/6, хороший жилий стан. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 4/9 пан. б д. 49/29/8. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9П.. 49/31/7,2. Чорновий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 ц, 51/30/7.5, євро. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 41 в.м, 9/9, євроремонт, м/ п ві на, Інтернет. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 40 в.м., це ляний б дино , 2 пов., імнати ізольовані, без посередни ів. Конта ти: (066) 330-33-10

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9П, 50/30/9, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/ 5 це л. б д. 41/28/6, звичайний стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а. 5/ 6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлено до ремонт , зроблена стяж а. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/ 5 Цх, 42 в.м., потрібен ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Міц евича 2/9 ц, зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/ 6 Ц, 42/29/5,5 в.м., зас лений бал он, потреб є ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, р-н «Пивзавод », 3/5 це л. б д., 52/34/8, поліпшене план вання, імнати о ремі, с/ в о ремий, затишний двір. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 8/9П, 53/30/9, осметичний ремонт, терміново. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3 поверх, євроремонт, автономне опалення, 75 в.м. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/9 ц, 50/30/8, хороший ремонт. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова 70м2, дизайнерсь ий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14Ц, 48/27/8, без ремонт , о ремі імнати, вели ий бал он. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/9, 50/30/7,5, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 48.7 КВ.М., ЖИТЛОВА 26.3 КВ.М., 9/14 Ц, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 34700 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц, 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/5Ц, 45м. в., о ремий вхід, можливо під офіс або житло, авт..опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Набережна (біля ма .«Б рштин»), 2/5Ц, 44/30/6, хороший жилий стан, не това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, центр, 2/5 Ц, 43,6/28,3/6,1, жилий стан, лічильни и. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 6/9П., 49/29,9/8. Євроремонт, бойлер, меблі. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 П, 49/30/8,3, з осметичним ремонтом, перетерті стеля, стіни, 2 зас лених бал они, обшитих ва он ою, хня і с/в облицьовані плит ою, є бойлер. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, 50/31/7, житловий стан, бойлер. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Олеся, 4/5Ц., за альна площа 50,4,чеш а, жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Орлова 2/9 п, 50/ 29/8 євроремонт, вмонтовані меблі, мпв, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 П, 40/ 30/8 в.м., хороший стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 9/9 , П, 48/30/8, євроремонт. АН «Челсі» Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

9

2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 пан. б д. 49/29/8, затишний двір, пор ч ш ола, садочо . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9П, 50м. в., ремонт, є підвал, сарай. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 48/ 29/8 в. м, жилий стан, перетерті стелі, замінена столяр а, зас лений бал он. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 155-95-21 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9Ц.. 47/30/8. До лян та, ві на в двір. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 4/ 5Ц.. 47,3/30/6.Кімнати та санв зол о ремо, без ремонт . Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/5Ц, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м., хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м., імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 5/5, 43/29/6 в.м., ремонт, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 6/6 Цп, 51/25/10 євроремонт, автономне опалення, новий б дино . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 9П, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна 4/5ц, центр сталін а, 52/33/7, жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 834-40-55

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 50/ 27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5ц, 51/ 29/8, новоб дова, по ращено о план вання. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (098) 944-23-18 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 , Ц, 51/24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 Ц, по ращено о план вання, євроремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 337-30-89 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, «сталін а», 3/4 Ц, 52/30/9. Кімнати о ремі. Колон а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/ 5Ц, 41/28/6. Жилий стан. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 4/ 5 Ц, 52/33/7, «сталін а», замінена еле тропровод а, є дозвіл на автономне опалення, лічильни и, підвал, бал он виходить в двір. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, сталін а, 4/5Ц,50 в.м.ремонт осметичний. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 48 в.м, автономне опалення, м/п ві на, ремонт, вели ий бал он + підвал. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, 48/29/6. Центр. Капітальний ремонт. Все нове (столяр а, сантехні а, ві на, ламінат, шпалери, плит а тощо). Вмонтовані нові с часні меблі. К хня ст дія. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 9П, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 9П., 53/30/9. Ремонт, затишний двір. Терміново. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, 43/28/6, не това, МПВ,пар ет,с/ -плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 Ц, 43/28/6, част овий ремонт, нові тр би, лічильни и, пор ч з пин а, пар . Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 це л. б д.,46/30/6, імнати о ремі, ві на виходять двір, р-н «Полісян и». Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 4/5ц, 47/30/6 о ремі імнати, санв зол о ремо, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 42/27/6, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н Ювілейний), 4/5Ц, ремонт, зр чне розташ вання. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/ 34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5Ц, 47/29/6, імнати о ремі, олон а, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9 Ц, 50/30/8 в.м., по ращене план вання, висо ий цо оль, житловий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, «сталін а», житловий стан, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 15, 3/4Ц, 50м. в., ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 Ц, 51/ 30/9 в.м., по ращене план вання, апітальний ремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 це л. б д. 44/29/6, імнати о ремі, ві на виходять двір. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, р-н Мототре , 44 в.м., 5/5, євроремонт, брон. двері, м/п ві на. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/ 30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5ц, 44м. в., част ово ремонт, нова сантехні а. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4 Ц, 50/30/8, хороший ремонт, меблі. АН «Челсі». Ціна: 48000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5Ц, 44/27/6, ремонт, олон а,нова сантехні а. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, сталін а, 52/33/7. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/ 9п, 49/30/8 в.м. Конта ти: (096) 105-27-86, (093) 577-33-37

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, 10/10 Ц, 72.9/36.5 КВ.М., НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 51000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П, 53/29/8,6. Ремонт, меблі. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П, 53/29/9, ремонт, вмонтовані меблі, не това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 П, 48/ 30/6, хороший стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/ 28/6, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, осметичний ремонт, 45 в.м., с/в плит а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 Ц, 54,5/ 33,6/7, імнати та санв зел о ремі, жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 це л. б д., 54,5/33,6/7, зал 17,3, спальня 16,3, оридор 8,4, імнати о ремі, с/в о ремий, жилий стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , пр. Мир , 7/9 Ц, 70,4/ 34/9, м/п ві на. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 412-36-49

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/ 6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 10/10Ц, 62 в.м., новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , пр. Мир , 7/9 ц, 70/ 34/9, по ращене план вання, житлова. Конта ти: 22-73-82, (097) 412-36-49

2- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 45/ 30/6,5, не това, два ві на в двір, вільна. Ціна: 35700 .о. Конта ти: (097)403-19-41, (067)951-67-38, (095)045-30-64 2- імнатн вартир , р-н «Чай а», 2/5 ц, житловий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , р-н автово зал , без посередни ів. Конта ти: 26-27-43, (096) 960-83-91

2- імнатн вартир , в л. Чехова, Бояр а, 4/5 це л. б д. 49/30/9, автономне опалення, поліпшене план вання. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , р-н в л. Пол бот а, власни . Конта ти: (097) 256-99-06

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , центр, 3/10, 66 в.м, новоб дова, част овий ремонт, ч дове план вання, отельня, лічильни и, поблиз соц. стр т ри, пар , терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2-рівнев вартир 9-10 поверх, 174 в м. Конта ти: (096) 361-44-37

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в районі пивзавод або в л.Шевчен а, терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 361-44-31

2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, по ращенне план вання, 60/34/10, 2 бал они, бойлер, ламінат, мпв, брон.двері, азова олон а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9п, 48/28, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9п, 49/29/7 в.м, това, тепла, осметичний ремонт, оридор 8 в.м, лоджія зас лена 6 в.м, лічильни и. Конта ти: (097) 248-75-26 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9 П, 50/29/8, ремонт, не това, м\п ві на, нова столяр а, бал он зашитий пласти ом, лишається вмонтована хня, прихожа. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9П, ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9 п, 47/30/7, осметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9П, 48/28/9, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 49/29/8, не това з ремонтом, нова с/х, м/ п ві на, на підлозі ламінат, є тех. поверх, дах - р беройд, пор ч ш ола, ч довий пар , з пин а, терміновий продаж. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Ювілейний р-н 8/9ц, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджія зас лена. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнтан вартир , в л. • Ш хевича, 3/9П, жилий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , р-н • автово зал , біля «Сільпо», або

обміняю на 1- імнатн в том ж р-ні + доплата. Власни . Терміново. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

3- імнатн вартир , в це ляном б дин , в р-ні 12 ш оли, в л. Київсь а, нормальний стан, 71/40/9,8, по ращено о план вання. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 8/ 9п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Андрія Мельни а, 1/9 П, 64/9 в.м, хороший стан, є 2 зас лені бал они, льох. Поряд автостоян а. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 61/ -/7.6, поміняні ві на, двері, є араж - це ла. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л.Стр тинсь ої, 2/ 5Ц., 45/28/6. Хороший стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 70 в.м., част ово ремонт, по ращене план вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

2- імнатн вартир , Квасилів, 115/50/12, дозвіл на автономне опалення. Жилий стан. Ціна: 37000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/ 30/6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , Павлючен а, 5/9 п, 50/30/8, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, 44/ 30/6 в.м., с/в о ремо, бал он, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Біла. Конта ти: (096)628-23-24 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 П, 61/37/8,6, хороший жилий стан, зас лена лоджія. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9, 65 в.м., по ращене план вання, 2 бал они, висо ий цо оль. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 п, 70/40/11, євроремонт, поб това техні а. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№30 від 8 серпня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 66/40/9, жилий стан, лічильни и. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9/п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/10 Ц, 66/9,3, осметичний ремонт, м/п ві на, нова столяр а, 2 бал они. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 п, 66/39/8,6. Хороший жилий стан, 2 зас лених бал они. Ціна: 47000 .о., тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/10Ц., 66/39/9.3. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9П, 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, автово зал, 2/9 П, 66/39/8,6, жилий стан, 2 зас лених бал они. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067)343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 50 в.м., 4 пов., автономне опалення, ремонт, без посередни ів. Конта ти: 26-55-14, (050) 337-95-92 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 пан. б д. 68/40/11, пор ч садочо , Сш № 12, затишний двір. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 , Цх, 95 в. метрів, новоб дова. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 АН Челсі. 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 пов., 67/45/9 в. м., осметичний ремонт. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/5Ц.. 67,4/44/9. Ремонт. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 4/9 п, 64/ 38/9 лоджиї 2, жилий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9П, 67/ 39/9, ремонт, лічильни и, 2 бал они. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 56/ 34/8, 2 бал она. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099)260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, висо ий цо оль, ремонт, два зас лені бал они, власний по ріб. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/5 ц, 65.7/43.7/8, житловий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 65/ 37/9. Зроблений повний євроремонт. Все поміняне. Хороше місце розташ вання: ш ола, дитячий садо , ма азин, пер арня, с пермар ет. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, 63/ 36.9/9, житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 Ц, 69/ 39/9, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Вербова, Бояр а, 1/5 Ц, 69/8, по ращене план вання, о ремі імнати, 2 бал они, хороший жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 7/9 Ц, 69/39/9, по ращене план вання, добротний ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+ 10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 50/36/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5-пов. це л. б д., 54/36/6 в.м, не това. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 51/34/5, жилий стан, олон а, підвал, мебльована. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9Ц, 68/ 40/9 част овий ремонт. АН «Челсі» Ціна: 55000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Вол. Дивізії, 9/9П, 69/40/10, жилий стан, перетерті стелі, бал он. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (099) 488 19-93, (098) 155-95-32 3- імнатн вартир , в л. Вол.Дивізії, 9/9 П, 65/38/9 в.м., хороший жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/ 36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 П, 64/40/8, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 56000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/ 39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/ 40/9, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 56000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, автово зал, 8/9 Ц, євроремонт, чесь ий прое т, просторі імнати. Є ардеробна. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 64/37/9, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н 12 Ш оли, 6/14 Ц, 67,2/39/8,5, по ращене план вання, хороший жилий стан, в 2-х імнатах ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9П., 63/37,5/85. Євроремонт, бойлер, не това. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 7/ 9 ц, 56 в.м., євро. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 45-00-23,(097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Дире торії, 5/5Ц, 56м. в., перепланована, хня-ст діо, жилий стан, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9 Ц, 70 в.м, хня 9 в.м., поміняна столяр а та вхідні двері, зас лений бал он. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, житловий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 ц, 61.8/8/41.5/8.5, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 57/41/6, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5Ц, 52/34/5,5, пар ет, МПВ, лічильни и. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 58/37/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, це ляний б дино , за альна площа 52 в.м, нормальний стан, пар ет. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 4/5 пов., 67 за . пл., ремонт, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 62 000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, центр, 4/5 ц, 62/39/8, по ращено о план вання, рі назад робився ремонт. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а євроремонт, автономне опалення. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, (Р-Н АВТОВОКЗАЛУ), 66.4 КВ.М., ЦІНА: 40000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 пов., 66/39/9 в.м., жилий стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/40/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9П.. 62/38/9. хороший стан, бал он з підвалом. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/ 14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 пов., 63/38/9 в.м., житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 40000 .о Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, панель, 9/9, є тех. поверх, дах пере ритий, жил.стан. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, р-н Північний, 9/9 П, 66/40/9, на два під’їзди, є технічний поверх, вартира не това, потреб є ремонт , 1 м/п ві но, новий ліфт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/5 це . б д. 62/40/8, осметичний ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 60 в.м., євро, автономне опалення. Ціна: 71000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050)912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. Непрохідні, по ращ план в. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 4/5 ц, 64/6, хороший ремонт, броньовані двері. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 69 в.м., по ращено о план вання, без ремонт , бал он+лоджія. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, центр, 7/9 Ц, 65/40/9, по ращене план вання, хороший жилий стан, 2 бал они. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова, 5/9Ц. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Липсь о о, 1/1 ц, 71/45/8, араж, житловий стан, це ляний. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14 ц, 61/39/9, без бал она., еле тро-плита. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42,(050)912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/39/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 Ц, 62 в.м., жилий стан, авт. опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 пов., 66/39/9 в.м. , житловий стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П., 66/39/9. Жилий стан, бойлер. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 66/37,9/5, панельний б дино . жилий стан, є два зас лені бал они, терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9 П 10 поверх технічний, 67 в, стіни перетерті, нова підло а, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9 П, 68/40/12, хороший стан, 2 лоджиї зас лені, бойлер, перетерті стіни, стелі, вмонтована хня. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, омет.ремонт, 68 в.м, 3 бал они. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067)343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П., 86 в.м., жилий стан, з встав ою,. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 П, 66/39/10, не това, дах не проті ає, ліфт працює, хороший жилий стан, с/в облицьований с часною плит ою, одне м/ п ві но, зас лена лоджія, є лічильни на вод . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, р-н Північний, 4/10 Ц, 62 в.м., с часний ремонт, автомномне опалення, хня-ст дія, підвісні та натяжні стелі, м/п ві на, дві лоджії, с часна столяр а. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Мир просп.. 4/5 Ц, 57/39/7, хороший жилий стан, част ово мебльована, чистий під’їзд, тихе місце. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПУШКІНА, 8/9Ц, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, РЕМОНТ. ПОСЕРЕДНИКІВ ТА АГЕНТСТВА ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. ЦІНА: 63000 У.О. КОНТАКТИ: 43-60-31, (096) 261-77-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8.2. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 70/46/ 8, 2/5 Ц, власни . Ціна: 60 000 .о. Конта ти: (067) 292-07-24 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 4/ 9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/ 4Ц, 56/40/6, не това, лічильни и, мебльована, олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2Ц, 64/43/8, осметичний ремонт, 2 бал они. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 54 в.м.,жилий стан, можливо під офіс, ма азин. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5, 54/40/6 в.м., житловий стан, тихе місце. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери. Це ляний б дино , 61/38/8, жилий стан, осметичний ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 Ц, 53/38/5,8 в.м., част овий ремонт. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (097) 680-63-43

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9, жилий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 Ц, 59,4/36,4/7,4 в.м, нові ві на, хороший жилий стан, інтелі ентні с сіди. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 9/9 пов., 70/43/9 в.м, автономне опалення, ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 П, 66/39/9 в.м., житловий стан, на хні зроблений ремонт. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 680-63-43

3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Набережна 2/5ц, затишна вартира, ремонт. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Соборна ДОС, 6/ 9Ц, «чеш а», 65 в.м.хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Цх, 58/41/6, хороший стан, он а. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 60.8/ 39.5 КВ.М. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5, 60/ 40 КВ.М., ЖИТЛОВИЙ СТАН. ЦІНА: 45000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Соборна, (Ювілейний) 2/5 Цп, 65/40/12, звичайний осметичний стан, олон а. Терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5Ц, 65/ 40/12, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 50000 .о Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5ц, по ращене план вання, 64/43.3/7 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (066) 340-25-06, (067) 106-29-91 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 70/ 42/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 п, 61/ -/19, това, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 п, 64/ -/9, хороший стан, пар ет. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9П, омет.ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 5Ц., 56/38/6. Жилий стан. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9П, 71/40/9,8, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36800 .о. Конта ти: (099)488-19-93,(098)155-95-32

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 3/9 пан. б д. 64/39/9, затишний двір, пор ч дитячий задочо , СШ № 12. Ціна: 42500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8 в.м, житловий стан, не това, бал он, лоджія зас лені, власни . Ціна: 47500 .о. Конта ти: (050) 435-52-45

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, панельний б дино , хороший стан, 2 вели і зас лені бал они, бойлер, перетерті стіни, стелі, вмонтована хня. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9П, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Мазепи, 5-6/5 Цп, 75/45/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 69000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц., 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, ремонт, сонячна сторона, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 П, 66/39/9 в.м., жилий стан, підвал. Ціна: 39000 .о. тор . Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 63/37/9, жилий стан, бал он. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 3/9П, 63/ 40/9, жилий стан, не това. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Орлова, р-н автово зал , 3/9 П, 64/39/9, звичайний стан, лічильни и, пор ч дитячий садочо , ш ола №12, с пермар ет «Сільпо». Ціна: 43500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 8/ 9П, 67/41/9. Косметичний ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 57/ 42/6, жилий стан, терміново. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 62/ 40/12 в/м 9/10Ц, омора, зас лений бал он, ч дове розташ вання, тихий та спо ійний двір. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

3- імнатн вартир , в л. Остафова, центр, 1/2 Ц, 58/38/8, ремонт, перетерті стіни, стелі, нові тр би, столяр а, м/п ві на, автономне опалення. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 59 в.м., без ремонт . Терміново. Ціна: 36800 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, (автош ола), 4/5 Ц, 59/36/8 в.м., по ращене пл., хороший жилий стан, с/в о ремо, олон а. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/дер, 87 в.м., без рем. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Стефановича, 2/2 ц, 85/41/8.5, автономне опалення, ремонт 4 ро и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 / 11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/10 Ц, новоб дова. 94 в.м., євроремонт, вмонтовані меблі, ардеробна, си налізація, ондиціонер. Терміново. Ціна: 82 000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 9П, 62/38/9, апітальний євроремонт, бойлер, д шова абін а, нові вмонтовані меблі, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 488-19-93, (098) 155-95-32


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

№30 від 8 серпня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9п, 64/39/8 жилий стан. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 5/9Ц, 76/45/11, жилий стан, вели а лоджія. Ціна: 59000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/9 П, осметичний ремонт, пар ет, не това. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , Лермонтова, 5/10 це л. б д., 63/38/10, поліпшене план вання, є до менти на автономне опалення. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 62/ 48/5,4, 5/5, без ремонт , стан жилий, це ляний б дино . Ціна: 45500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 69000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/5 Ц, 57,3/41,2/6, чистий підї’зд, одовий замо , жилий стан, пар ет, бал он, нова столяр а, подвійні дерев’яні вхідні двері(098) 747-20-77, є лічильни и но вод , олон а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5Цх, 64/15, перепланована з 4х ім, автономне опалення, ремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , новоб дова, ремонт, автономне опалення. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9Ц, 90/9, євроремонт, піді рів підло и, по ращене план вання. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Фабрична , 9/ 9 п, 66/40/9. Є технічний поверх, вартира чиста, охайна, жилий стан. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: 205000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 Ц, 63,4/38,3/7,2 в.м., по ращене план вання, жилий стан, не това. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, р-н Льоно омбінат , 9/9 П, 66/40/9, є технічний поверх, вартира чиста, охайна, жилий стан. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 1 пов., П, 63 в.м, осметичний ремонт, нова хня, 2 лоджії. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/ 3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 Ц, 62/38/14 в.м., по ращене план вання, євроремонт, хня-ст дія. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9 ц, 92 в.м., євроремонт. Ціна: 99000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 52500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Черня а, автово зал «Чай а», 3/9 Ц, 62 в.м, жилий стан, на підлозі пар ет, с/в облицьований плит ою, 2 бал они, лічильни и на вод . Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Черня а, автово зал «Чай а», 5/5 Ц, 51 в.м., осметичний ремонт, ламінат, м/п ві на, зас лений бал он, вмонтована хня, шафа- пе, нова олон а, ондиціонер, си налізація. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц., 46/32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/9Ц, 70 в.м., євроремонт, си налізація, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 46,8/31,6/5,6, жилий стан, без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: (050) 281-06-09, (050) 972-79-88 3- імнатн вартир , в л. Чорновола,3 поверх,це ла,площа 47 в.им.,без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/2 Ц, 56/39/7 в.м., о ремі імнати, бал он, олон а, жилий стан, можна під офіс. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9 п, 77,5 м. в., із встав ою, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, р-н Північний, 9/10 П, 66 в.м., хороший жилий стан, лічильни и. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 5/9ц, 72м. в, хороший стан, МПВ, вмонтована хня, по ращено о план вання. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 П, 64/39/9 в.м., жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/9 П, 67/46,5/9 в.м., д же хороший жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 157-39-26

3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/5, євро. в 2 імнатах. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5-пов. це л. б д., 57/39/7 в.м, хорошом стані. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , пр. Мир , центр, 4/5 Ц, 58/36/6, пор ч 21 ш ола, жилий стан, о ремі імнати, є олон а, лічильни и, омора, підвал, місце для пар ов и, можливо з аражем. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , пр.Мир , 1/5 ц, 51.5/ 33.7/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5Ц, 57/39/ 7, імнати о ремі, олон а, лічильни и на все. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5 Ц, 72/10,5, осметичний ремонт. Ціна: 67000 .о. Конта ти: (066) 635-00-55 3- імнатн вартир , р-н ооперативно о оледж , 85 в.м., автономне опалення. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , р-н. 12-та ш ола, в л. Київсь а, 6/14 ц, 67,2/39/8,5. По ращене план вання, хороший жилий стан, в 2-х імнатах ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , РУМ, 65 в.м., 1/5 ц, по ращене план вання, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , Центр, 120 в.м., дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі, техні а, доро о. Конта ти: (097) 481-36-88

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, центр, 7/9 Ц, 74,4 в.м. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2 поверх. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 577-99-23 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/9 П, 78/60/10, євроремонт, мебльована хня, терміново. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 603-34-91 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 64,7/40,1, 8 пов., в.м, пласти ові ві на, перетерті стелі, підвал, без посередни ів. Конта ти: 28-94-89, (098) 840-57-32

4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л.С. Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9. Потреб є ремонт . Ціна: 53500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Цх, 64/49/6, без ремонт . Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал она зас лених. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

4- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 Цп, 85 в.м., звичайний стан. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 1/ 5-пов. Це л. Б д. 62/40/6. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 150 в.м., 6/9 ц, елітна. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 9/9Ц, дворівнева. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 61/ 45/6, без ремонт . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 59000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5Ц, 63/45/6, нові тр би, лічильни и, жилий стан. Ціна: 43 500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Ціна: 192000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л.Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Терміново. Ціна: 64000 .о., тор . Конта ти: (067) 360-99-69 4- імнатн вартир , центр, 6/10 ц, 72.6/48/ 9, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 4- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 90 в.м., автономне опалення, хороший стан, 5 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева,123 в.м.після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири

5- імнатн вартир , 9/9. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 955-79-89, (096) 266-52-15

5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10П, 90/60/10, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9П, 106/93/9,5. Ремонт. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/10П, 103м. в., жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1.1.6. Продам по області та У раїні

• 3- імнатн вартир , Київ, в л. Бо омольця, 7/14, 134/89/15.5, 3/5. арний євроремонт. Терміново Ціна: 830000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій. 1- імнатн вартир , Гоща, 2/2 Ц, ремонт. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 540-82-51 1- імнатн вартир , Здолб нів 2, (селище), 5 поверх, ц, 33/16/6, олон а, осмет.ремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2Ц, 28,2/ 16,6/5,2. Хороший стан, без зр чностей. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Ш ільна, 2/5 Ц, 23/12/5, р-н рин «Катеринівсь ий», осм. ремонт, бал он зас лений обшитий пласти ом, є бойлер, підведений інтернет. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , Здолб нів-2, центр, в л. Заводсь а, 1/5 ц, 29/16/6, звичайний стан, олон а. Ціна: 17000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

11

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, КВАСИЛІВ, 1/9П, 32/12,7/9, БОЙЛЕР, ЛОДЖІЯ, ПІДВАЛ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, КУХНЯ, НОВА ГАЗОВА ПЛИТА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 21000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 701-08-40 1- імнатн вартир , Нова Любомир а, 37/ 18/7, 4/5 Ц, ремонт, авт. опалення, 2- онт рний отел, м/п ві на, нова сантехні а, нова столяр а, не това, зас лений бал он. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , Слав та, можилий обмін на Рівне. Конта ти: (050) 375-54-61 2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/ 30/7, омет.ремонт.бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, в л. Незалежності, 44 в.м., це ляний, ремонт, підвал, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, в д. Заводсь а, 4/4 Ц, 43/28/6, ремонт, нова сантехні а, ві на, двері, дах не проті ає, імнати прохідні. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатні вартири, Квасилів, 8/9П, 66/39/ 9, ремонт, лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39 (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Гоща 2/4ц, 70/40/9,5 євроремотн, автономне опалення, лоджия зас лена, лічильни и, перетерті стелі. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , Здолб нів, 1/9П, 67/ 40/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 П, 67 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (097) 639-68-48 4- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/5Ц,100/ 84/10, звичайний стан, МПВ, або обмін Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир , новоб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир в новоб дові, це ляний б дино , 2-4 поверхи, можливий обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: (068) 230-75-83 1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , «малосімей », до 23000 .о., роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , без посередни ів, р-н в л. Стр тинсь ої, Відінсь ої, Га аріна, Гр шевсь о о, Кн. Романа. Ціна: до 20000 .о. Конта ти: 69-06-81, (095) 942-84-23 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • автобазар або автово зал, або

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир в районі пивзавод або в л. Шевчен а, терміново. Конта ти: (096) 361-44-31 2- імнатн вартир в районі Пивзавод або в л.Відінсь а. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир в л.Зам ова, терміново. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, до 34000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , до 33000 Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

.о.

2- імнатн вартир , р-н б дь-я ий. Ціна: до 31000 .о. Конта ти: 096 609-65-89 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , це л. б д, центр, поблиз центр , 2-6 пов. Конта ти: (098) 443-59-27 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир в районі Пивзавод або в л.Відінсь а. Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, МОЖЛИВО ОСТАННІЙ ПОВЕРХ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 420-14-25

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , новоб дов , або «чеш » з хорошим ремонтом, бажано з автономним опаленням, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , до 25 000 .о. терміново. Конта ти: (096) 361-44-37

3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , до 25 000 .о. терміново. Конта ти: (096) 361-44-37

3- імнатн вартир , хр щов , панель, б дь-я ий р-н, до 40000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1.1.12. К плю по області та У раїні

Квартир , Київ, в л. • Бо омольця, 7/14, 123/85/10, 3/5, під

вартир . Конта ти: (097)

ремонт. Терміново. Ціна: 650000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

1- імнатн повноцінн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн , Гоща, центр, 5/5 ц, 64/40/7, ремонт, бойлер, автономне опалення, ондиціонер. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 346-35-45

1- імнатн вартир , хр щов до 24000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн 831-08-60

Квартир або б дино , в б дь-я ом р-ні міста. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Квартир по ращено о план вання, власни а. Терміново. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Квартир Рівном до 18 000 .о.Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Кімнат в ртожит , без посередни ів, блочна система. Конта ти: (067) 457-94-21 Кімнат . Конта ти: (097) 810-02-28

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • автово зал, або автобазар, або

«Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

«Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВАНГАРД».АВТОСТОЯНКА, БІЛЯ РИНКУ, «ЗЛАТА ПЛАЗА», СТ.БАНДЕРИ, МАКАРОВА, ПАРКОВА, ЦЕНТР. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ЦІНА: ВІД 100 -250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВРОРА», АБО «АМІГО». АВТОСТОЯНКА, СТ. БАНДЕРИ, БІЛЯ «БРУКЛІНУ», БІЛЯ ЦУМУ. СУЧАСНО, ЧИСТО. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 120-250 ГРН/ ДОБА. КОНТАКТИ: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


12

КВАРТИРИ: ОРЕНДА 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

ЗДАМО

1- імнатні вартири Відінсь а, 4/5 ц,

олон а, част ово меблі, житловий стан, 1100 рн.

Ст.Бандери, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн.

Д ндича, 5/9, меблі необхідні, лічильни и. Гр шевсь о о, 3/9,

осметичний ремонт, 1000

хня мебльована,

рн +

імната без меблів, 1200 рн.

Д.Галиць о о, 4 поверх, меблі, без поб тової техні и, можливо для ст дентів, 1150 рн + лічильни и. Набережна,

олон а, меблі, телевізор, холодильни , 1400 рн.

Центр, 2/5 ц, рн+світло.

олон а, меблі, поб това техні а,

ап.ремонт, 1500

Ш хевича, 4/9, меблі, холодильни , 1100 рн + світло, вода. Ма арова, 2/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1100 рн. Соборна РУМ, част ово меблі, осметичний ремонт, 800 рн + світло. Квасилів, меблі, холодильни , телевізор.

2- імнатні вартири Кн.Романа, 4 поверх, меблі, холодильни , житловий стан, 1500 рн. С.Кр шельниць ої, 3 поверх, меблі, поб това техні а, 1600 рн + лічильни и. Коцюбинсь о о, (р-н пивзавод), меблі, осметичний ремонт, можливо для ст дентів, або працюючих, 1650 рн. Ш хевича, 5/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1450 рн + лічильни и. Відінсь а, олон а, меблі, холодильни , телевізор, 1700 рн + світло. Ма арова, 3/9, меблі, холодильни , житловий стан, Інтернет, 1400 рн. Пр.Мир , 4/5 ц, аряча вода, меблі в хорошом стані, холодильни , 1800 рн. Костромсь а, р-н Автово зал , 2 поверх, новий б дино , автономне опалення, без меблів та поб тової техні и, на тривалий термін, 1600 рн + лічильни и.

3- імнатні вартири Дорошен а, меблі необхідні для проживання, олон а, Інтернет, 1700 рн. Соборна, меблі, техні а, хороший стан, Інтернет, ціна до овірна. Га аріна, 2 поверх, меблі, холодильни , 2 зас лені бал они, 1800 рн. Ювілейна, 3 пов, меблі, телевізор, холодильни , 1500 рн. Ст. Бандери, 3/5 ц, меблі, холодильни , олон а, 1750 рн.

Кімнати Кімнат без проживання осподаря. Кімнат , по 300 рн з людини. Кімнат в сімейном

ртожит , меблі, 600 рн.

Б дин и, тимчасів и Б дино , 2 імнати, зр чності, осметичний ремонт, меблі, 1600 рн. Тимчасів , част ові ви оди, меблі, холодильни , 600 рн.

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • 1,2,3,4,5- імнатн вартир , •омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, Північний, Бояр а,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

вартир , 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • 1,2,3,4,5- імнатн • різні р-ни, олон а, меблі, поб това автово зал, повністю омпле товані, техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт і затишо ,

різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатн вартир , автово зал, в л. Б овинсь а, всі зр чності, подобово, помісячно, власни . Конта ти: (097) 389-42-21

1,2- імнатн вартир , р-н • автово зал , Північно о, Ювілейно о. Подобово, помісячно. Конта ти: (097) 675-29-20, (097) 645-47-22

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • • абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • автобазар, автово зал, «Аврора»,

подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • автобазар, автово зал, «Аврора»,

подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири. • Абсолютно омфортно, автово зал,

12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2- імнатн вартир , різні райони, с часні меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

•1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або

«Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,3- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно,

потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатні вартири з я існим доро им ремонтом, с часні меблі, вся необхідна поб това техні а, пос д, різні райони, вели ий вибір. Конта ти: (097) 481-36-88 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 WWW.KVARTIRA.ROVNO.UA 1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9, пральна машина, холодильни , телевізор, меблі, хороший ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Вол. Дивізії, р-н Північний, 3 поверх, меблі, п.т., осметичний ремонт. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9 п, мебльована. Ціна: 1300 рн.+світло. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, р-н Північний, 6 пов., без п.т., немебльован , з ремонтом, нова хня. Ціна: 1300 рн.+ лічильни и. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25

№30 від 8 серпня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, част ово меблі, житловий стан. Ціна: 950 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Квартири, вели ий вибір, різні райони від 800 рн. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 34/19/ 9, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів або працюючих, 1300 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, олон а, меблі, холодильни , 1300 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт, вся техні а, всі меблі вмонтовані. Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, КАФЕ «АРБАТ», ЦЕНТР, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, ВІДІНСЬКА, 12 ШКОЛА, ТЦ «ЧАЙКА», ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ЦІНА: 100-250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, «малосімей а», 18 в.м, хороший стан, мебльована, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 19 ш ола,меблі, поб това техні а, євроремонт. Ціна: 1600 рн. +ліч. Конта ти: (097) 653-24-32

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, холодильни , меблі. Ціна: 1300 рн. +світло. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а , ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, част ово мебльована. Ціна: 1000 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, олон а, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/5 ц, меблі част ово, хлодильни , 1200 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі . Ціна: 1100 рн Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , мебльован , хороший стан. Конта ти: (068) 568-18-79, (097) 275-65-35

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр. Мир , 2/9 ц, меблі необхідні, холодильни , житловий стан, Інтернет. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , центр, р-н драмтеатр , ремонт, меблі, необхідна техні а, пос д, чиста постіль, інтернет, абельне ТБ, по одинно. Конта ти: (097) 481-36-88

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартр , в л. Ма арова, 8/9 п, без меблів. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9, меблі, холодильни , можливо для працюючих або ст дентів, 1400 рн + лічильни и. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Га аріна біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 5 поверх, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 2/5, олон а, част ово меблі, абельне телебачення, 1500 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3 поверх, част ово меблі, пральна машина, холодильни , меблі, ремонт. Ціна: 2000 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, меблі, холодильни , на тривалий термін. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2 поверх, новоб дова, с часні меблі, поб това техні а, шафа- пе. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Лєрмонтова, с часний ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/9 ц, свіжий осметичний ремонт, меблі, Інтернет, домофон. Ціна: 1600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, охайна вартира, меблі, ПТ. Кімнати прохідні. Ціна: 1800 рн.+КП. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+ лічильни и. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, звичайний стан, меблі, холодильни , телевізор, Ціна: 1200 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3 поверх, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, холодильни , пл.ві на, зас лений бал он, ( можливо для ст дентів). Ціна: 1650 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 250 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, о ремі імнати, осметичний ремонт, меблі, поб това техні а. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н з/д во зал , 3/ 5Ц, імнати прохідні, част ово мебльована, пральна машин а, олон а. Ціна: 1700 рн.+ліч. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Здам подобово та потижнево затишн вмебльован вартир в центр. част. м.Полтава. Кольоровий телевізор. Холодильни . Вентилятор. Пос д. Пор ч аштанова алея та пар . Стоян а. До з пин и- 5 хвилин. Зниж и. Ціна: 150 рн доба. Конта ти: Полтава (066) 291-14-82 mr19622009@mail.ru

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення 500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Дорошен а, (р-н пивзавод), олон а, меблі, 1700 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5ц, олон а, част ово меблі, Інтернет, 1300 рн+ ом нальні посл и( можливо для ст дентів або працюючих). Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі, 150 євро. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, спальня, хня, м’я а частина, 2000 рн+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр міста, мебльована, жилий стан, є поб това техні а, 1800 рн+світло. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, автово зал, меблі, холодильни , 2 бал они, пар ет, на дов отривалий термін, 2000 рн.+світло. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, поб това техні а, автономне опалення (можливо для ст дентів або працюючих). Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47


№30 від 8 серпня 2012 ро

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю До лян людин похило о ві з мовою спад вання житла. Конта ти: (096) 310-02-62, (050) 375-43-55 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н Північний, на тривалий термін, с часні меблі, поб това техні а. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , центр, 2 пов., ремонт, автономне опалення, 3000 рн+ ом.посл, Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , р-н в л. К рчатова, без проживання осподаря, по 400 рн з людини. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Місце в імнаті, для працюючих дівчат або ст денто , цифрове ТБ, Інтернет. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

1.1.19. Винайм

•1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а 500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1,2,3,4- імнатні вартири, б дин и та житлові приміщення, б дь-я ий р-н. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1,2- імнатн вартир в б дь-я ом районі. Конта ти: (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , центр, ремонт, середній поверх, є все. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, центр, для сім’ї. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичний ремонт, холодильни 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.18. Здам імнат

Кімнат хлопцю-ст дент , всі •мови. Конта ти: (095) 220-30-96,

(097) 298-27-95

Кімнат , можна подобово, є • місце для автомобіля, власни .

1,2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1,2- імнатн вартир , хороший стан, без посередни ів. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 1-2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1- імнатн вартир в районі Мототре або Автово зал , терміново. Порядо і вчасн оплат арант ю. Ціна: 300 рн.\ міс Конта ти: м. Костопіль, в л. Гр шевсь о о 12\12 (097) 701-24-04 wazaaap@ukr.net 1- імнатн вартир на тривалий термін, недоро о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

Кімнат дівчатам, в л. Відінсь а. Конта ти: 23-42-44 Кімнат дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-09-36, (098) 208-40-97 Кімнат дівчині, за мови допомо и інвалід по осподарств . Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70 Кімнат дівчині-ст дентці. Конта ти: 64-36-16, (050) 621-16-50 Кімнат о рем , р-н Автово зал , 400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат працюючим хлопцям, власни . Конта ти: 43-09-72 Кімнат ст дент ам, в л. Коцюбинсь о о, р-н пивзавод . Конта ти: (063) 989-17-08 Кімнат хлопцям або дівчатам, ст дентам, в л. Д ндича. Конта ти: 24-07-10 Кімнат хлопцямпрацюючим хлопцям. 23-72-57, (095) 102-06-48

заочни ам, Конта ти:

Кімнат хлопцям. Конта ти: 24-09-88 Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Га аріна, 320 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Д.Галиць о о, по 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Мірющен а, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Ст.Бндери, 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Ш хевича, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , дівчатам працюючим, ст дентам, заочни ам. Конта ти: (095) 605-01-10 Кімнат , дівчині, ст дентці. Конта ти: (098) 493-40-73

1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір“я. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц, 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 3 імнати, всі зр чності, жилий стан, 1сот землі, недоро о. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Шепетівсь а, 3 імнати, євроремонт, си налізація, вмонтовані меблі, 2 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1/2 б дин , Грабни , 4 сот землы. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, облож пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Дворець а, (блочно-це ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц, мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 650000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Ж овсь о о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Б дино , в л. Кн.Володимира, дерев’яний, це ляна приб дова, 70 в.м, сарай, 3.5 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 433-41-10 Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 123000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Золотіїв 4- імнати, 8сот. землі. Потреб є ремонт . Ціна: 42 000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Б дино , Кам’яна ора, 2 поверхи, араж, альтан а, олодязь, це ла, євроремонт. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 290000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 125000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., с важина. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА -161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА-75.6 КВ.М., КУХНЯ -12 КВ.М., 4 КІМНАТИ, ДОБРИЙ СТАН, ЖИТЛОВИЙ, КОМУНІКАЦІЇ, 16.88 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , р-н Відінсь ої, 1-пов., євроремонт, 6 сот. землі. Ціна: 125 000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , р-н Грабни , 120 в.м., ремонт. Ціна: 145 000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , р-н Грабни , 205 в.м, 8 сот, вели ий араж 2 поверхи, неподалі центр . Ціна: 150.000 y.o Конта ти: (098) 225-11-15 Б дино , р-н Зоопар , 160 в.м, Ц, 0,12 а, ремонт, всі зр чності. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , р-н РДГУ. Конта ти: 24-42-90 Б дино , р-н Ювілейний, 2-пов. це л., новий, 190 в.м, 5 імнат, всі ом ні ації, металочерепиця, м/п ві на, під’їзд асфальтований; фасад: шт ат р а + теплення, аналізація, 6,5 сот. приватизована. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1/2 б дин , р-н Грабни , Д-Ц,50 в, част ові зр чності, 3 сот., жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 280000 .о Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, р-н Молодіжно о, 1 пов., амер. прое т, 140/46/11, 3 імнати, хня-ст дія, с ч. стиль, новий, під люч, араж, 7 сот. Ціна: 250 000 .о., тор . Конта ти: (067) 382-18-15

Б дино , в л. Пе арсь о о, 218 в.м., новий, фасад отовий, пошт ат рено. Ціна: 170000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Б дино , Колоден а, це ляний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, бесіт а. Ціна: 205000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 155000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Колоден а,1/2 Ц-Ш, 2 ім, без зр чностей, 7 сот, о ремий вхід. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, 2 пов, 500 в.м., 80% столяр а, пошт ат рено, свердловина на 2 сім’ї. Ціна: 170000 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Лінії, 250 в.м., 6 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Н. Двір, Ц, 2пов, 223 в.м.10 сот, хороший ремонт, металочерепиця, ставо . Ціна: 139000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, 70/46/9 в/м, 6 сот. землі, 4 ім., це ла, автономне опалення, надвірні б дівлі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м., Ц, 0,14 а, 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Ціна: 105 000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , Тинне, це ляний, с часний, витончений дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі та поб ттехні а, площа 240 м. в., земельна ділян а приватизована 10 сото . Ціна: 370 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

1- імнатн вартир , аряча вода, можливо без меблів, порядність арант ю. Конта ти: (067) 959-15-30 1- імнатн вартир , молода працююча сім’я, на тривалий термін, порядність та своєчасн оплат арат ємо, а ентства прохання те т рб вати. Конта ти: (097) 759-92-39

2- імнатн вартир , р-н ЗОШ №12, автово зал, на тривалий термін, сім’я. Конта ти: (096) 461-75-00, Ярослав

Кімнат дівчатам або хлопцям, заочни ам або працюючим, в л. О. Д ндича. Конта ти: 24-07-10

1/2 б дин , Бояр а, це ла, план на 2 поверхи, 4 сот землі. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

Б дино , в л. В. Коти а, частина це ляно о б дин а, 64 м. в., 3 імнати, автономне опалення, ванна,д ш, всі ом ні ації, апремонт, о ремий вхід, двір. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Б дино , Грабни , 100 в.м., 4 імнати, всі зр чності, 6 сот, тихе місце. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, , впоряд оване подвір я, араж на 2 авто. Ціна: 290000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2,3 імнати в б дин , в л. Чорновола, мебльовані, без проживання осподаря, хороший стан. Конта ти: (097) 275-65-35, (068) 568-18-79

Кімнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75

1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.100 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, ремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Біла, о ремий, це ляно-шла овий, 60 в, 3 імнати.всі зр чності.4,5 сот и. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремон, новоб дова. Ціна: 330000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99

1- імнатн вартир , терміново, б дь-я ий р-н. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

Кімнат в ртожит сімейно о тип . Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1/2 б дин , 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, всі зр чності, 0,3 сот. землі, араж, підвал, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 078-76-65

Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла,1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Гідропар 8сот. 170 в.м., 90% отовності. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , без посередни ів, р-н Ювілейний, Пивзавод. Конта ти: 24-48-33, (098) 234-41-35

недоро о. Конта ти: 61-03-72, (098) 463-84-90

Кімнат в 2- імнатній вартирі для дівчат, без проживання осподаря, р-н автово зал . Конта ти: (097) 275-65-35, (068) 568-18-79

1.2.1. Продам в місті

Б дино , в л. Басів тсь а, 2 пов.160м. в.0,064 а,пінобло -шла обло . Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 95000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Конта ти: (098) 449-65-66

Кімнат в 2- імнатній вартирі дівчатам, в л. Соборна, без проживання осподаря. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 256-24-26

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , бажано р-н в л. Павлючен а, можливо немебльован , своєчасн оплат та порядність арант ю, терміново. Конта ти: (098) 403-88-40

1- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін, мі р-ні Ювілейний чи поблиз ТРЦ «Е ватор». Мебльован з холодильни ом, аз. олон ою. Своєчасн сплат та порядо арант ємо. Ціна: 1000-1200 рн. Конта ти: (096) 608-17-69

Одн або дві імнати в б дин • з сіма зр чностями, Оле сандрія,

13

КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ

1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , центр, в л. Міц евича, 44/ 31/8, осметичний ремонт, вода, аз в б дин , земля приватизована 2,5 сот., є прое т і ф ндамент на о ремий б дино . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Підселюсь в імнат чи вартир , хлопець 22 р. Конта ти: (098) 564-26-45

АГРОПЕРЕРОБКА. НОВИЙ БУДИНОК, 180 КВ.М. КОТЕДЖІ В БЛОКОВАНОМУ БУДИНКУ,100 КВ.М. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 371-39-55

1.1.20. Обмін

Б дино дерев’яний на перенесення, недоро о. Конта ти: 27-96-88, (098) 128-84-92

Квартир , б дь-я ом районі власни а. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, «малосімей а», 8/9 Ц, 22,6/17/2,5 на рівноцінн вартир в р-ні в л. Соборна, Д бенсь а, Бояр а, бажано на 1 пов. Конта ти: (097) 389-42-21 1- імнатн +1- імнатн вартири на б дино , або 1/2 б дин в місті, без посередни ів. Конта ти: 26-11-32 1- імнатн варитр , центр, ремонт+земельна ділян а, Дядь овичі на б дино або 1/2 б дин з ремонтом, в місті, передмісті. Конта ти: (067) 607-78-04 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9п, 34/ 17/9 в.м на 2,3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (098) 884-44-35 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, на «тимчасів », незавершене б дівництво, в межах міста. Конта ти: (067) 777-31-14 2- імнатн вартир , Городище, 5 м від Рівно о, 53 в.м., всі зр чності, авт. опалення на 1- імнатн в Рівном . Конта ти: 68-00-99, (099) 927-47-41 3- імнатн вартир , в л. Ма арова на житло поблиз Рівно о, бажано на 2 сім’ї. Конта ти: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45 4- імнатн вартир , р-н 12 Ш оли, по ращено о план вання, вели ий двір на 2 житла. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , центр, + земельн ділян 45 сот. поблиз міста на б дино , до 150 в.м., р-н 12 Ш оли, Грабни . Конта ти: 26-38-46

1.1.21. Обмін по області та У раїні 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 28000 .о., 3/9 П, 18 в.м., + зем. ділян , 15 м. від Рівно о, приватизован , 22000 .о. на 1- імнатн вартир , Київ. Конта ти: (067) 947-69-55 3- імнатн вартир , Кам’янець Подільсь ий, в л. Панівець а, центр, біля війсь ово о чилища, 80 в.м, бал он, лоджія на 3- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: (096) 217-33-19

Б дино незавершений, Червоні Гори, 5 хв до з пин и, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 44 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 267-27-55 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це ляний, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Басів К т. Власни . Конта ти: (097) 567-67-10 Б дино , Бояр а, 4 імнати, 73 в.м., 70 ро ів,9 сот землі, септи . Ціна: 75 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 570000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц, отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 275000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 290000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Стр тинсь ої, це л., 140 м. в., літня хня, араж, теплиця, 28 сот. землі. Ціна: 165000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , в л. Тернопільсь а, це ляно-шла овий, 4 імнати, всі зр чності в б дин , араж, землі 6 сот., поряд ований двір, терміново. Ціна: 85000 .о. тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 270000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, новоб дова, 2 поверхи, 150 в.м., 5 імнат, 5.5 приват.землі, с часний євроремонт. Ціна: 137000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Новий Двір, новий, Ц,150 в, 4 ім, 2 с/в, ремонт, 12 сот, времян а. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Новий Двір, це ляний, о ремий, 60 ро , 75 в.м., 3 імнати, житловий стан, араж, 5 сот. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Обарів. Це ляний б дино ,1995 ро поб дови,185 м. в. 2 поверхи. Жилий стан. Новий дах (металочерепиця), 10 сот землі, садо . Ціна: 91000 .о., тор . Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Б дино , Рiвне, 2-х поверховий, 260 м. в, потреб е ремонт . Конта ти: Рiвне (098) 071-55-58 Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 390000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , центр, це ляний, за альна площа 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Ювілейний, о ремий, 3 ім, 70 в,4 сот и, жилий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, А роперероб а, 110 в.м., Ц, 0,03 а, 2-поверхи, ремонт, всі зр чності, піді рів підло и, араж, впоряд оване подвір’я. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Котедж, в л., Дем’янч Конта ти: (096) 361-44-37

а, 200

в м.


14

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Обарів, 7 м від Рівно о, 100 в.м., всі зр чності, ом ні ації, араж, льох, асфальт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Котедж, Горбачевсь о о, після б дівельни ів, елітний район, 5 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, р-н автово зал , в л. Дем’янч а, 200 в.м, Ц, після б дівельни ів. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Котедж, р-н А роперероб и, 2 поверхи, на 4 сім’ї, 1- поверх (прихожа, хня- столова, санв зел), 2 поверх (3 імнати, санв зол), араж, 151 в. м., автономне опалення, ом ні ації централізовані. Ціна: 75000 y.o. Конта ти: (097) 919-59-73, (097) 677-66-22 Котедж, р-н з/д во зал , 2 пов, 95 в.м., 2 спальні по 25 в.м., хня-ст дія 20 в.м., ондиціонер, бал он, поб т.техні а з меблями. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Котедж, р-он Радіозавод , мансардно о тип , 3 пов., 5 ім., 206 в.м., 7 сот. це ла, ремонт на ваш сма , опалення автономне. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 190 в.м, 5 імнат, 2 санв зли, вода, аз, світло, араж 50 в.м, земельна ділян а 6,5 сот., о ороджена, можливий обмін. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81

Б дино , Березне, або обміняю на 2,3- імнатн вартир в Рівном , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 240-14-46 Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Біла Криниця, 160 в.м., з мансардою, 4 імнати, хня, сарай, по ріб, 95 % отовності, 18 сот. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 288-65-01 Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Білів, Рівненсь ий р-н, 60 сот, літня хня, хлів, льох, олодязь, пор ч л , річ а, ліс, ферма. Конта ти: (096) 294-51-93 Б дино , Бродів, Острозь ий р-н., 57 в.м., дерев’яний, літня хня, хлів, 2.5 м до залізничної станції Остро , 0.42 а землі. Конта ти: (096) 537-11-63 Б дино , В.Житин, 150 в.м., 10 сот землі, мансардно о тип , новий, всі ом ні ації. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , В.Житин, це ляний, зр чності, 60 в.м, 25 сот. землі, 7 м від міста, власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 384-37-01

Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м., Ц,+метало черепиця хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и не дале о, 2 поверхи мансарда. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7 КВ.М., ІДЕАЛЬНИЙ СТАН, ЄВРОРЕМОНТ, 25 СОТ ЗЕМЛІ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, В ЦЕНТРІ, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Вар овичі, 100 в.м, всі зр чності, сад, ород, 65 сот. землі, терміново. Ціна: 17000 .о. тор . Конта ти: (098) 754-84-21

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром . Конта ти: (098) 259-25-39 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, центр, 200 в.м. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляний, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Частин б дин , в л. М.Стариць о о. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 5-90-06, (097) 611-39-99 Частин б дин , в л. Шопена. Конта ти: (096) 230-11-54

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

•Б дино , Півче, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, можливо під дач ,

мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а землі під приватизацію. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (050) 375-31-23

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Вар овичі, Д бенсь ий р-н, 62 в.м, житлова площа - 40 в.м, центр, 10 сот. землі, азове опалення, олон а або обмін на 1- імнатн вартир в Рівном . Ціна: 30000 .о. Конта ти: 067 397-17-76 1/2 б дин , Обарів, Ц, 60 в.м., ремонт, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Оле сандрія, біля з пин и, 60 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1/2 б дин , Омеляна, роз лян всі види обмін . Конта ти: (096) 649-14-86 1/2 частин б дин , Квасилів, 0.22 а., всі ом ні ації, 2 імнати, хня. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 506-05-03 Б дино дерев’яний, Люцинів, Гощансь ий р-н, 48 сот. землі. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (098) 121-14-39 Б дино , 10 м від Рівно о, 12 сот, поблиз аз, + 26 сот під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 156-93-39 Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Вересневе, 160м/ в. 17 сот. зем. діл. 2 поверхи, 5 імнат, це ла, мансардно о тип , автономне опалення, ардеробна, араж з ямою, літня хня. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , Верхів, новий, с часний, араж, євроремонт, поблиз озеро, земельна ділян а 47 сото . Ціна: 150 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20 сот.землі. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (098) 799-94-34 Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (098) 799-94-34 Б дино , Городище, ооп. «Калина», 80 в.м, мансардно о тип , світло, земельна ділян а 6 сот, приватизована. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: (067) 377-41-47 Б дино , Гоща, Ц-Ш, 62 ро , 4 ім, 108 в.м., свердловина, аз поряд, з пин а пор ч, жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Дворовичі, 25 м від Рівно о, шла о-це ляний, 3 імнати, хня, хлів, льох, олодязь, світло, аз пор ч, 0,5 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 433-51-20, (096) 599-28-10 Б дино , Дворовичі, 25 м від Рівно о, шла ово-це ляний, хлів, льох, олодязь, світло, аз пор ч, 0.5 а землі. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 433-51-20, (096) 599-28-10 Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42 Б дино , Д бно, новозб дований, 2 поверхи, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., омора, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55 Б дино , Д бно-2, в л. Дорошен а, 3, незавершений, це ляний, з надвірними б дівлями, 7 сот, приватизований. Конта ти: (096) 518-63-52 Б дино , Жобринь, дерев’яний, ремонт, аз або обміняю на авто. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (097) 609-43-60 Б дино , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0,17 а землі, ом ні ації пор ч, зр чне розташ вання, пор ч траса Рівне-Остро , ціна до овірна, власни . Конта ти: (098) 804-14-63

Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Здовбиця, це ляно-шла овий, три імнати, 60 м. в., хня 13 в.м. Парове опалення (новий отел). Асфальтований двір. 15 сот землі. Ціна: 20500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 198000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, аз.опалення, 15сот.землі, всі до менти. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Оженін, 50 м від Рівно о, мальовниче місце, поряд ставо , ліс, це ляний, земельна ділян а 36 сото , садо , є олодязь, хороший асфальтований доїзд, араж, підвал. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, 185.9/ 84.5/17, ЄВРОРЕМОНТ, ХОРОШИЙ СТАН, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 85000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нів, в л. Яворниць о о. Власни . Конта ти: (050) 983-96-11, (099) 306-76-11 Б дино , Здолб нів, центр міста, 72 в.м., всі зр чності, це ла, 7 сот, 2 аража. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Здолб нів, шла обло овий, 80 в.м., 4 імнати, жилий стан. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , Іллін, Гощансь ий р-н, азифі ований, надвірні б дівлі, 0,21 сот. землі приватизованої. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (067) 268-70-25 Б дино , Кам’яна ора 2 поверхи, араж бесід а, олодязь, це ла, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Карпилів а, 2-поверховий, новий, с часний, вмонтовані меблі, 15 сот., АН «Челсі». Ціна: 200 000 . о. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 Б дино , Карпилів а, це ляний, 100 в.м, 4 імнати, 14 сот, 50 м від з пин и, світло, аз, вода, с важина. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Омеляна, 2 пов., Ц, 5 імнат, 200 в.м, всі зр чності, о ороджена, 20 сот. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 288-65-01

БУДИНОК, ОСТРОГ, 4 КІМНАТИ, КУХНЯ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРАЖ, 2 САРАЇ, 10 СОТ., ПРИВАТИЗОВАНО, МОЖЛИВИЙ ОБМІН НА КВАРТИРУ В ОСТРОЗІ, РІВНОМУ. КОНТАКТИ: 2-36-44, (067) 586-28-88 Б дино , Остро , 100 в,м. 4 імнати, хня,ванна, т алет, араж, хлів,садо . Автономне опалення, вода, можливий обмін на житло в Рівном . Конта ти: (095) 588-88-66 Б дино , Підліс и, 2 імнати, ремонт, МПВ, д шова абіна, автон.опал., надвірні б дівлі, молодий сад, вино радни на 1-но Квасилів. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Б дино , П’яти ора, 5 м від Рівно о, це ла. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Рясни и, дерев’яний, 0.52 а землі, по ріб, ф ндамент під хлів, сад, аз, вода пор ч, асфальтований під’їзд, 16 м відж Рівно о. Конта ти: 098 405-22-85

БУДИНОК

Б дино , Квасилів, 170м. в., впоряд оване подвір , я, 0.1 а землі, це ляний, перший поверх жилий. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Б дино , Клевань. Конта ти: (067) 364-22-34 Б дино , Козлин, це ляний, 86 в.м., 4 імнати, ремонт, 16 сот, є старий садо , 3 сот, ставо . Ціна: 75000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі, терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33 Б дино , Корець ий р-н, Сапожин, шла овий, 7х11 м, хлів, льох, риниця, 0,48 а. Конта ти: (066) 212-23-60 Б дино , Костопіль, 300м. в., це ляний, євроремонт, 6 імнат, ванна, д шова, на підлозі ламінат, є більярдна, зовні ороїд, є са на, 0,12 а, о ороджений ам’яним пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55 Б дино , Костопіль, 83 в.м., 4 ім., 6 сот, дерев’яно-це ляний, дім на березі річ и, літня хня, сарай, автономне опалення, 5 хв. до центр міста, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , Лінії, новий, під люч, ландшафтний дизайн. Ціна: 240000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50 сот.землі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , М.Оле син, 1.5 пов, мансарда, це ла, ра шня , металочерепиця, є підвал, 2 аражі, осподарчі б дівлі, літня хня, 180/100 в.м., 5 імнат, 15 сот землі. Ціна: 180000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

БУДИНОК, МАЛИНІВКА, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ТЕРМІНОВО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 874-84-43 Б дино , Н.У раїн а, дачний масив, б д.це ляний, добротний, з ремонтом, аз, вода, впоряд оване подвір’я. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Н.У раїн а, дачний масив, це ляний,3 імнати, араж, риниця, аз підведений до б дин . Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Н.У раїн а, центр, Ц, 55 в.м., 2 ім, вода, аз в б дин , 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Нобель, 17 сот. землі, 2 сараї, біля озера, ліс , центр села, заповідна зона. Конта ти: 68-02-65, (096) 307-31-19 Б дино , Ново раїн а, жилий б дино . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32 Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-64

1.2.4. К плю

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, сарай, араж, риниця, хороше місце. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-54

Б дин и, вартири, земельні ділян и. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Хотинь, це ляний, аз, світло,вода, 23 сот.землі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Царсь е Село, новий, с часний, без осметичних робіт, це ляний, земельна ділян а 11 сото . Ціна: 185 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Шоста ів, дерев’яна, на 2 сім’ї, в центрі села, 25 сот, аз пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Ш б ів, дерев’яний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 180-56-69 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, вадратна, рівна, в лиця заб дована, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , Головниця, Корець ий р-н, це ляний, 2 м від траси Київ-Рівне, 0,5 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 786-16-16 Земельн ділян , Гр швиця, 0,25 а, льох, риниця, власни . Конта ти: (097) 211-72-09 Незавершене б дівництво ормоцех , Сатиїв, під розбір це ли. Конта ти: (067) 975-45-01 Незавершене б дівництво, 5 м від Рівно о, 2 імнати, це ла. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 50000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Незавершене б дівництво, Корнин, 2 поверхи, на 2 сім’ї, 250 в.м., по ритий онд ліном, 8 сот землі приватизованої, можливий обмін на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (067) 995-81-64 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Радивилів, в л. Кармелю а 12. Конта ти: 45-40-26, (096) 448-93-53 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м, Ц, 0,15 а, «тимчасів а», ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Частин б дин , Здолб нів, жилий стан, 27 в.м., 3 сот., об ороджений, можливість доб дови. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (066) 790-72-42 Частин б дин , Оле сандрія, це ляний, араж, хлфів, літня хня, ціна до овірна. Конта ти: (067) 812-17-43

Б дино , Квітневе, сад, ород, земельна ділян а 0,20 а. Конта ти: (097) 209-88-76 Б дино , Клевань-2, всі зр чності, 100 в.м., сарай, льох, араж, олон а, 12 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (093) 910-34-30

№30 від 8 серпня 2012 ро

Б дино , с. Біла Криниця, 200 м. в. 10 сото землі. Приватизовано, всі ом ні ації, араж, літня хня, підсобне приміщення, 2 підвали. Ціна: 80000 .о.

т. (097) 502-04-05

БУДИНОК, СВЯТЕ, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, ПОРУЧ ЛІС, В СЕЛІ 2 СТАВКИ, ДІЛЯНКА 1,6 ГА, ВСЕ ПРИВАТИЗОВАНЕ, МОЖЛИВИЙ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ ОКРЕМО. КОНТАКТИ: (097) 677-35-34

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. ЦІНА: 21000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88 Б дино , Симонів, Гощансь ий р-н, 3 імнати, хня, 80 в.м, аз, літня хня, араж, осподарсь і б дівлі, асфальтоване подвір’я, 25 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 398-93-37 Б дино , Синів, Гощансь о о район , 3 імнати, сарай, араж, літня хня, олодязь, льох, садо , земля. Конта ти: (097) 554-46-68 Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78 Б дино , Стовпин, це ляний, 4 імнати,110 в.м., парове опалення, еле троопалення, літня хня, сарай, араж, 50 сот.землі. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Уїздці, 22 м від Рівно о, ам’яний, 75,4 м. в., 4 імнати, азифі ована, новий отел, льох, л ня, хлів, риниця.20 сот землі. Металевий араж. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

БУДИНОК, УРВЕНА, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, 4 КІМНАТИ, ПРИБУДОВА, ЧИСТА КЛАДКА, ТОВСТІ СТІНИ, ГАЗ ПОРУЧ, САРАЙ, ЛІТНЯ КУХНЯ, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ХЛІВ, КОЛОДЯЗЬ, 200 М ДО АСФАЛЬТУ. КОНТАКТИ: (096) 515-48-86, 00373-693-56-933 З МТС

Частин б дин , Оле син, терміново. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 27-72-09, (096) 808-67-45

1.2.3. Продам по У раїні

Б дино , Києво- Святошинсь ий • р-н, с. Чай и, в л. І.Фран а, 10,

831.9 в.м., 0.11 а землі. Терміново. Ціна: 800000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Б дино , Київ, Василь івсь ий р-н, с. Іван овичі, в л. Садова, 2а, 610.10 в.м., житловий стан, арне розташ вання, тихе затишне місце. Терміново. Ціна: 950000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

•Б дино , Київ, Конча-Заспа, Плюти, 2400 в.м., чорнові роботи.

Б дино або незавершене б-цтво в районі Колоден а, Ч. Гори. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино Обарів, Квасилів, Рівне. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , 10-15 м від міста. Ціна: до 10000 .о. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Б дино , 25 м від Рівно о, в редит. Ціна: до 8000 .о. Конта ти: (097) 103-61-30 Б дино , або дач , для житла, Городище, без посередни ів, недоро о. Конта ти: (067) 239-54-34 Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, в л. Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або частин б дин в Рівном ,без посередни ів Конта ти: (067) 364-04-64 Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Б дино , Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , старий або незавершене б дівництво, на почат овій стадії, центр, без посередни ів. Конта ти: (050) 670-83-83 Б дино , старий, дерев’яний (Шевчен івсь хатин ), в межах 30 м від Рівно о, можливо без ом ні ацій. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (067) 362-13-55 Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Частин б дин в Рівном зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам 1/2 б дин , в л. Ясна 2 імнати, хня аз вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1/2 б дин , Пивзавод, євроремонт, 2 ім+ араж. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , р-н Ма ната, 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1500 рн+св. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Терміново. Ціна: 2100000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Б дино , Б.Криниця, 4 імнати, євро. Ціна: 800 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Київ, Об хівсь ий р-н, смт. Козин, в л. Солов’янен а, 276 Г, 290, 7 в.м., євроремонт, 0.10 а землі, терміново. Ціна: 750000 євро, тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Б дино , Б.Криниця, євро. Ціна: 1100 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Київ, Під ірці, Об хівсь ий р-н, Київсь а обл, в л. Київсь а, 24, 505.6 в.м., жила 48.4 в.м., 0.163 а землі, 90 % отовності. Терміново. Ціна: 185000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Б дино , Київсь а обл, Об хівсь ий р-н, Плюти, в л. Плютівсь а, 270.2/52.3/15, євроремонт, 2011 р, 0.1493 а землі. Терміново. Ціна: 145 0000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Б дино , Пивзавод, о ремий, євроремонт, є все необхідне. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Київсь а обл, Об хівсь ий р-н, Плюти, в л. Плютівсь а, 31 А, 361.9 в.м., після б дівельни ів. Терміново. Ціна: 2000000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Старо иївсь а, 256.60 в.м., 2 поверхи, євроремонт 2010 р., 0.15 а землі. Терміново. Ціна: 2500000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Тимчасів 102-06-48

• • • •

• Б дино , Київсь а обл, Об хівсь ий р-н, смт. Козин, в л.

Дом и часто земли, . Зато а, Одесс ая область, 50 метров до пляжа. Ціна: 185 000 .о. Конта ти: (097) 333-31-11 Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93

Б дино , Городище євро лас , 3 імнати, 2 с/в, вся поб това техні а, хороші меблі. Ціна: 4500 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Колоден а, с часний євроремонт, повністю мебльований, 2 поверхи, поб това техні а. Ціна: 500 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Б дино , Тинне, 2 поверхи. Ціна: 500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 700 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 . Конта ти: 23-72-57, (095)

1.2.6. Винайм Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.7. Обмін 1/2 б дин Л ць , на житло Рівном . Конта ти: 62-23-01, (097) 933-03-80


ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№30 від 8 серпня 2012 ро Земельн ділян , Колоден а, с/ призначення, 0,10 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (067) 696-06-96 Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

1/2 б дин , Басів К т, 42,7/23,9/11,4, сайдин , м/п ві на, приватизована ділян а, 0,10 а на 1- імнатн вартир , рім «хр щов и», + доплата. Конта ти: (093) 864-55-95 Б дино , В.Житин, це ляний, зр чності, 60 в.м, 25 сот. землі, 7 м від міста на 1, 2- імнатн варитир , власни . Конта ти: (098) 384-37-01 Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а, власни на вартир . Конта ти: (097) 481-28-73 Тимчасів , Ясениничі, 2 імнати, підвал, араж, ф ндамент на б дино , молодий сад, 0,15 а землі на 1- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: 5-20-03, (098) 829-55-41

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельн ділян , Колоден а, • 0.175 а, ОСГ. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 423-31-59

Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельні ділян и, під б д-во, р-н Зоопар , 12 сот. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян в р-ні Льоно омбінат 10 сото . Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот., всі ом ні ації пор ч, рівна, асфальт, терміново. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , в л. Ма ароваПржевальсь о о,10сот, під б дівництво, новий массив, місь і ом ні ації. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВУЛ. ПРИСАДИБНА, Р-Н АГРОПЕРЕРОБКИ, ПОБЛИЗУ ДОРОГИ, КОМУНІКАЦІЇ НА ДІЛЯНЦІ, 11 СОТ. ЦІНА: 19000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 301-61-22

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в л. Чорновола, 11 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом н.проплачені. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л.Ма арова, 0,145 а,можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: 110000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Конта ти: (097) 268-71-26

Земельн ділян , За Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в р-ні Н. Двір 9 сото . Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , Вересневе, 0.12 а, під б дівництво, приватизована, за трасою, 4 лінія. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0.15 а, під б дівництво, ом ні ації 150 м. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0.1 а, під б дівництво, заб дована в лиця, ом ні ації. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0.1 а, під б дівництво, центр, біля цер ви, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а (червоні ори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, під б дівництво, приватизована, 30/40м. р-н автодром . Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0.1 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, рівна. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв.до з пин и, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот., під б дівництво, є цо ольний поверх, всі ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 298-31-33

Земельн ділян , Вересневе, 15 сот., держа т, під заб дов . Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 Земельн ділян , Вересневе, в л. Вереснева, 0.1 а, під б дівництво, ділян а між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, в л. Незалежності, 0.1 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, оміні ації. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, в л. Рівненсь а, 0.1 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе. Конта ти: (096) 536-63-85 Земельн ділян , в л. Відінсь а, 7 сот, між б дин ами, всі місь і ом ні ації, рівна, хороше місце. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Н.Двір,10 сот, рівнина, асфальтов.підїзд, ом н.пор ч, держ.а т, ф ндамент 11-13. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА

ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ:

Земельн ділян , в л. Чорновола, 0.1 а, під б дівництво, отеджне містеч о «Щасливе», держа т, ом ні ації. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , в місті, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , в л. Ма арова, для с/ призначення, 15 сот. Власни . Конта ти: (098) 783-53-97

Земельн ділян , 7 сот, є прое т, між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Б.К т, 10 сот. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ

Земельн ділян , в л. Чесь а, ом ні ації біля ділян и, 25 сот. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в л. Ма арова, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації, терміново. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот., рівна, 20х50 м, пор ч б д ються. По правій стороні в напрям Л ць а. Від траси 800 м. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВИЙ ДВІР, 0,12 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 19500 У.О. КОНТАКТИ: (067) 421-05-21 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Новий двір, в л. Хліборобів, 0,12 а. Приватизована між б дин ами, поб дована тимчасів а, проведене світло, аз біля ділян и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Новий двір, в л. Хліборобів, 0.12 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, тимчасів а, світло, аз біля ділян и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , Пивзавод, 4 сот и.є старий б дино , правильної форми, всі ом ні ації. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , ПМК-100, 0.1 а, біля б дин ів, ом ні ації пор ч. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , ПМК-100,10 сот,під заб дов ,с сіди і ом ні ації недале о. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н автово зал , в л. Київсь а, 0.1 а, під б дівництво, ооп. «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , р-н а роперероб и, 0.15 а, під б дівництво, 3 лінія, 0.12 а/б д., 0.03 а/ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , р-н а роперероб и, в л. Присадибна, 0.14 а, під б дівництво, асфальтований доїзд, всі ом ні ації, розташ вання дозволяє поб д вати отедж на три сім’ї. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , р-н іпермар ет «Фоззі», 0,86 а, приміщення до 1000 в.м, висота 8м, світло, вода, аналізація, земля в оренді на дов ий час. Конта ти: (067) 410-45-76

Земельн ділян , Колоден а, в л. Молодіжна, 18 сот., держа т на б дівництво, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 406-04-00

Зе м е л ь н ділян , р-н Зоопар , «ГАЗОВИК», 10 сот, рівн , між б дин ами. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а, під заб дов , 0,07 сот, ом ні ації пор ч. Конта ти: (067) 360-19-11

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під с/ , приватизована. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під с/ , біля б дин ів, ом ні аціїпор ч, зр чний доїзд, 300м до місь ої маршр т и, зр чне та хороше місце. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

15

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під с/ , рівна, прямо тна, 22/44м, центр масив . Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.1 а, під б дівництво, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , Синів, Гощансь ий р-н, сарай, літня хня з аражем, по ріб, риниця в дворі, земля. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 986-77-57 fursuk@mail.ru

Земельн ділян , Барма и. 2 а, для с/ , приватизована, поблиз доро и та афе «Райсь ий сад». Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , р-н Ювілейний, в л. Ма арова, 0.08 а, під б дівництво, навпроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , я ий потреб є ремонт , Шпа ів, 80 сот. землі, приватизована, сарай, по ріб, олодязь, арне місце, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 23-68-26, (097) 137-01-95

Земельн ділян , Березне. Конта ти: (096) 515-09-79

Земельн ділян , р-н Ювілейний, в л. Ма арова, 0.1 а, під б дівництво, навпроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Дач , Городище, незавершена, 2 поверхи, 6 сот землі, 60 в.м. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н Ювілейний, в л. Млинівсь а, 0.15 а, під б дівництво, за авторин ом, приватизована, рівна, хороше місце, еле три а, аз пор ч. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Рівне, в л. Пржевальсь о о, навпроти «Епіцентр », 2 ділян и по 10сот.під заб дов . Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Дач , Городище, це лян , 89 в. м. Впоряд оване подвір’я, є баня. Родючий сад, є міце під ородин . Терміново. Ціна: 23 000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 Дач , Кам’яна ора, 0,12 а, б дино , 2 поверхи, 2 теплиці, баня, олодязь, ставо , поряд залізнична платформа. Конта ти: 23-14-02, (097) 564-21-23 Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 2 поверхи, 6.5/7.5 м,12 сот., сарай об ладений плит ою, аз, теплиця, свердловина, посаджений ород. Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (067) 588-39-87 Дач , Кам’яно ірсь , приватизован , поряд ован , сарай, риниця. Конта ти: 5-08-06, (098) 714-52-59

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Дач , Ново раїн а, 2 пов., Ц, 70 в.м, 7х7 м, є свердловина, амін, 6 сот, жилий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 6х6, 3 імнати, вода є, септи , 95 % отовності, араж, 6 сот. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, це ляна, центр масив , біля озер, недале о від з пин и, амін, діляна 6 сот., вели а тепляця, сарай, сад, ород, вино радни и, приватизовано, власни . Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25

Земельн ділян , Тинне, 12 сот, під заб дов , рівна, приватизована. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 14 сот., ом ні ації на території. Можливий обмін на авто, б дматеріали. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 340-04-93 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0.1 а, під б дівництво, 1 лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на част . Ціна: 13000 .о. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, Городище, приватизовані, під с/ , садівництво. Конта ти: (096) 300-16-30 Земельн ділян , Б.Криниця, • правор ч від Рівно о, 0,12 а, під

б дівництво, приватизован , пор ч ом ні ації, рівнина. Конта ти: (096) 300-16-30

• Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч, власни . Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 043-32-75

Земельн ділян , Омеляна, 0.20 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації, рівна, хороший доїзд, р-н новоб дов, терміново, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 839-39-12

• Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0,10 а, власни . Конта ти: 62-97-51, (050) 511-05-20

Дач , Кам’яно ірсь , 0,12 а, б дино , 2 пов., араж, сарай, ставо . Ціна: 10 000 .о., тор . Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03 Земельн ділян , Кам’яна Гора, Костопільсь ий дачний масив, 0,6 а, приватизована, аз. Ціна: 1400 .о. Конта ти: (096) 269-83-85 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, 0.7 а, 22х33, ф ндамент - підвал, пере ритий панелями, зм рований перший поверх повністю, є всі до менти +с часний прое т, свердловина, власни . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 888-88-09 Б дино , Козлин, 12 сото , державний а т під б дівництво. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

Дач , Ново раїн а, 6 сот, це лян , мансардно о тип . Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 ДАЧУ, НОВОУКРАЇНКА, МАСИВ «ЗАХІДНИЙ, 0,8 ГА, Ц, МАНСАРДА (7Х8), ЄВРО, ХУДОЖНІЙ ПАРКЕТ, ПЛИТКА, КАМІН, ГАЗ, ЕЛЕКТРИКА, ВОДА, ГАРАЖ 2-ПОВ., 40 ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ, ОЗЕРО, ЛІС. ЦІНА: 25000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 300-55-63 Дач , Ново раїн а, це ла, мансардно о тип , араж, 0,06 а землі, аз пор ч, асфальтований заїзд. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 24-30-57, (098) 267-55-84 Земельний пай, Лідаво,Здолб нівсь ий р-н, 3 а. Конта ти: (097) 871-54-40, (097) 154-58-93 Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (067) 589-49-28 Земельні ділян и, 2 шт., Обарів, 31 сот, 13 сот., біля авторин . Конта ти: 61-94-22 Земельні ділян и, Хрінни и, 13, 25 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян , 27 сот, вадратна, рівна, ом ні ації на част . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Антопіль, 0,10 сот, під заб дов , приватизована, зр чний під’їзд, власни . Конта ти: (067) 384-32-11 Земельн ділян , Антопіль, 10 сот. Конта ти: (067) 341-09-76 З ем ель н ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 13 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а, під заб дов , є ом ні ації. Без посередни ів. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 223-41-26 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а, під б дівництво, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и, поблиз племстанції. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а, під б дівництво, за «Райзом». Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0.1 а, під б дівництво, по лівій сторні в напрям Києва, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (098) 516-11-43 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., під заб дов . Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 45 сот., під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, можливо з новим дерев’яним б дин ом, ціна до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, під с/ . Ціна: 5500 .о. Конта ти: (066) 548-51-29 Земельн ділян , Біла Криниця, р-н новоб дов, 0.13 а, навпроти поворот на Городище. Конта ти: (067) 882-96-73 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 З ем ель н ділян , В.Житин район новоб дов площею 0,25 а. під б дівництво. Асфальтований під’їзд, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 965-95-53, (096) 620-59-73 Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, 70 сот, ом ні ації. Ціна: 400 .о. за 1 сот. Конта ти: (098) 384-37-01 Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, 15 сот.під заб дов , рівна, всі ом ні ації,поряд б дин и, до -ти отові до продаж . Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39 (097) 403-19-41 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 0.1 а, під б дівництво, за афе «Софія», приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели а Омеляна, в л. Чесь а, 0.16 а, під б дівництво, 300 м від траси, приватизована. рівна, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, хороша доро а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 З ем ель н ділян , Вели ий Житин, центр, 0.11 а, під б дівництво, біля сільсь ої ради, приватизована, оміні ації, асфальтована доро а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 З ем ель н ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, при в’їзді з правої сторони, між б дин ами, під б дівництво, рівна,10 сот, всі до менти є. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Барма и, 0,1 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


16

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№30 від 8 серпня 2012 ро Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань, р-н Шпиталь, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 360-13-22 Земельн ділян , Клевань-2, 0,1283 а. Конта ти: (096) 934-36-00, (067) 688-16-07 Земельн ділян , Клевань-2, 12 сот, пор ч аз, вода, всі ом ні ації. Конта ти: (096) 394-24-36 Земельн ділян , Козлин, 0.41 а, під б дівництво, р-н «Конезавод », приватизована, 2 держа та, 0.25 а під б дівництво та 0.16 а під с/ , аз, світло біля ділян и, поб довані с сіди. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот.Власни . Конта ти: (050) 378-14-44 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , є ф ндамент 10/11 м, б дівельний план на б дино та світло, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а, без посередни ів. Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.18 а, приватизована, під заб дов , ом ні ації, сосновий ліс, під’їзна доро а пор ч, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-68-59

Земельн ділян , Вели ий Оле син, 0.11 а, під б дівництво, біля ш оли, р-н новоб дов, в лиця заб дована, ом ні ації, зр чний доїзд, пор ч з пин а маршр т и, 2 м до міста. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Городище, 6 сот., поряд заб дови, ом ні ації. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, 7 сот. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 654-53-27

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРЕСНЕВЕ, 0,10 ГА, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД БУДІВНИЦТВО, РІВНУ, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ (МІЖ БУДИНКАМИ). ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 143-45-23

Земельн ділян , Городище, 7 сот., під заб дов , приватизован , терміново або обмін на авто. Конта ти: (067) 208-85-56

Земельн ділян , Дядь овичі, в напрям Милостива, 15 сот., під заб дов , ом ні ації. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Вересневе, 2 пая, с/ рівна. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Земельн ділян , Вересневе, новий масив, всі до менти. Конта ти: 43-57-60, (067) 720-34-85 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот., неприватизована. Ціна: 2000 .о. тор . Конта ти: (097) 103-61-30 Земельн ділян , в л. Фестивальна, Здолб нів-2, під с/ , 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 797-93-55, (063) 660-95-51 Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гільча-2, поблиз джерела св. Ми олая, 25 сот., під заб дов , рівна, ом ні ації, асфальт. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 0,07 а, розпочате б дівництво, без посередни ів. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 771-92-53 Земельн ділян , Городище, 0,12 а, під дач , біля ставів. Конта ти: (098) 225-31-92 Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, 1лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, 400 м до Київсь ої траси, рівна, приватизована, є прое т на б дівництво, ф ндамент, аз та світло пор ч, зелена місцевість, житлова зона. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, приватизована, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городище, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, світло на ділянці, під’їзд нормальний. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 8 сот,. аз,світло на ділянці, під садівництво, осо ір. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 8 сот., вода, аз, світло пор ч, держа т, онтейнер, власни . Ціна: 4450 .о. тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян , Городище, 8 сот., сад, ва ончи , сарай, недоро о. Конта ти: (067) 944-52-72 Земельн ділян , Городище, 9 сот. Конта ти: (050) 378-14-44 Земельн ділян , Городище, біля б дин ів, 8 сот, аз, світло пор ч, під садівництво. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, в л. Лесі У раїн и, 0.11 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, центр, 14 сот., під заб дов , до менти. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городо , 0.08 а, під садівництво, ооп. «Залізнични ». Ціна: 4000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Дядь овичі, від з пин и 500 м, аз, світло, 1-ша лінія, 0,15 сот., приватизована, під б дівництво, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 43-07-58 (098) 078-76-65 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Жобрин, 0.16 а, під б дівництво, поблиз санаторію «Червона Калина». Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , за Зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні аціє недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , за Колоден ою,с. Порозово 6 м.від Рівно о, новий масив, 12сот.під заб дов ,1-а лінія, ом ні ації. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , За ороща, 5 м від Корнина, 17 сот. під б дівництво, ом ні ації пор ч, поряд б дин и. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Здовбиця, 0.25 а, світло, аз, вода, можливі варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 349-11-75 Земельн ділян , Здолб нів, 0,10 а, приватизована, світло, вода, аз, арне, тихе місце. Конта ти: (063) 324-35-05 Земельн ділян , Здолб нів, пров.Пар овий, 0,11 а.рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 12900 .о. Конта ти: (093) 693-25-55, (067) 171-81-80 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Гоща, 0,12 а, р-н місь ої лі арні, ім ні ації пор ч. Конта ти: (097) 309-96-64

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Гоща, поблиз траси Київ-Чоп, для б дівництва та обсл ов вання об’є тів омерційно о призначення, 0,36 а, є держа т, без посередни ів. Ціна: 240 000 рн. Конта ти: (067) 100-80-93

Земельн ділян , Караєвичі, 0.12 а, під б дівництво, 10 м від Рівно о, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороша доро а. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Гр швиця, новий масив, 25 сот., під заб дов , ом ні ації, рівна, асфальт. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18 Земельн ділян , для с/ , 2,7 а. Конта ти: (097) 267-27-55 Земельн ділян , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, 12 м від Рівно о, під заб дов , 30 сот., аз, вода, світло пор ч. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під б дівництво, біля ш оли. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , К стин, 0.25 а, під б дівництво, центральна в лиця, приватизована, всі ом ні ації. між б дин ами, асфальтована доро а, пор ч став, ліс, біля з пин и. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Л ць е ільце, 10сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Л ць е ільце, 16 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Л ць е ільце,1 лінія від доро и, 10 сот,є держ а т під б дівництво, рівна. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Н.Двір, Колоден а, Вересневе, рівні, під б дівництво з ом ні аціями не доро о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , Ново раїн а, 40 сот.,15 під заб дов , 25 під с/ , пор ч з трасою, аз, еле три а. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Ново Конта ти: (096) 541-64-21

раїн а, 6 сот.

Земельн ділян , Ново Конта ти: (066) 714-50-37

раїн а, 6 сот.

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВОУКРАЇНКА, КООП. «ПРОГРЕС», ОГОРОЖА, СІТКА, БОРДЮР, З ВИГЛЯДОМ НА СТАВОК, ДО ЛІСУ 500 М, ПОБЛИЗУ СВІТЛО, ГАЗ, ПРИВАТИЗОВАНУ, 8 СОТ. ЦІНА: 8200 У.О. КОНТАКТИ: (097) 357-59-78, (067) 293-33-74 Земельн ділян , Ново раїн а, масив Західний-2, 12 сот., приватизован , риниця, світло, аз пор ч. Конта ти: 5-33-80, (096) 968-24-18 Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Обарів, 13 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 662-67-28 Земельн ділян , Обарів, 17 сот., пор ч ом ні ації. Власни . Терміново. Конта ти: (098) 783-53-97 Земельн ділян , Обарів, в л. Рин ова, 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Обарів, р-н авторин , рівнина, 8 сот, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38

Земельн ділян , Карпилів а Пансь ий масив 0,15 держа т, приватизована. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, 1 лінія від озера, мальовниче місце. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 0.12 а, під б дівництво, 1 м від траси, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, асфальтована доро а, приватизована. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, під б дівництво, приватизована. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городище, 15 сот., під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городище, 20 сот., новий масив, біля доро и. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57 Земельн ділян , під заб дов . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Ціна: 14500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Ділян земельн в Тинном для б дівництва, або для ведення особисто о селянсь о о осподарства. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Ділян земельн , в м. Рівне, або Рівненсь ом районі для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Ділян земельн , Вересневе, під б дівництво, для себе, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 Ділян земельн , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Ділян земельн , Корнин під б дівництво, терміново. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и, хороше місце. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Ділян земельн , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова- Павлючен аПржевальсь о о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельні ділян и, Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян біля Л ць о о ільця, для б дівництва. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Рівне, біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

З ем ель н ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

З ем ель н ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, СТЕПАНІВКА, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, ЦЕНТР, 0,15 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО, ПОРУЧ ГАЗ, ВОДА, ДОКУМЕНТИ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (093) 143-72-10, (097) 565-41-27

З ем ель н ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 3800 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , всі ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Урвенна. Конта ти: (097) 871-54-40 Земельн ділян , Федорів а, Гощансь ий р-н, 0,76 а, приватизован , пор ч траса «Київ-Чоп». Конта ти: 64-67-72, (050) 614-93-83 Земельн ділян , Хотинь, Березнівсь ий р-н, 0,25 а, з ф ндаментом, підведене світло, під заб дов , азопровід поряд. Конта ти: (097) 648-49-74 Земельн ділян , Хрінни и, Демидівсь ий р-н 13 сот. Конта ти: 60-87-13, (050) 886-39-13 Земельн ділян , Шпанів, 0.135 а, під б дівництво, приватизована, біля ш оли, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, ліс, вода, можливо 1/2, є місце для став а, держа т ново о зраз а. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77 Земельн ділян , Ш б ів, центр, р-н новоб дов, 15 сот., під заб дов , всі ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 власни . Конта ти: (097) 381-60-99

а,

Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, під б дівництво, 10 м від міста, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Ясениничі, 0.18 а, під б дівництво, приватизована, пор ч з центром. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Ясениничі, 0.19 а, під б дівництво, ом ні ації, асфальтована доро а, нав р и б дин и. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян в Рівненсь ом районі, для ведення особисто о селянсь о о осподарства, або для б дівництва, можливо не приватизован , роз лян всі пропозиції Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Земельн ділян для б дівництва в м. Рівне. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян для б дівництва, Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян для б дівництва, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян для садівництва в Рівненсь ом районі, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 З ем ель н ділян для садівництва, Городо , ооператив “Залізнични ”, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 З ем ель н ділян омерційно о призначення в м. Рівне, або біля траси Київ-Чоп. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 З ем ель н ділян омерційно о призначення в м. Рівне, від 0,02 а, або візьм в оренд . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 З ем ель н ділян , автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 З ем ель н ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 З ем ель н ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , для б дівництва. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 З ем ель н ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 З ем ель н ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Ясениничі, 4 м від Рівно о, 20 сот. Конта ти: (096) 381-22-12

Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

1.3.3. Продам по У раїні

З ем ель н ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Київ, в л. • Бродівсь а, 70, 0.30 а. Терміново. Ціна: 450000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Земельн ділян , Доро об ж, 25 сот., під заб дов , вадратна, рівна, над доро ою, всі ом ні ації, 3 фази. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю

Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Земельн ділян , Омеляна, 0,135 а, під б дівництво, 3 м від Рівно о, є світло. Конта ти: (067) 878-00-77

Ділян земельн біля озера Басів К т по в л. Чорновола, або в Царсь ом селі. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Омеляна, 10-20сот., приватизована, рівна, ом ні ації пор ч, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 755-68-30 oksana.pharm@mail.ru

Ділян земельн в Новом Дворі, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Омеляна, 12 сот. Конта ти: 26-58-17

Ділян земельн в районі зоопар , для б дівництва, або для садівництва. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Ділян земельн в районі ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

З ем ель н ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86


ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№30 від 8 серпня 2012 ро Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, в л. Млинівсь а. Конта ти: (067) 341-09-76 Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «Нива», 2 пов. Конта ти: (067) 380-03-39

З ем е льн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж, в л. Ш хевича. Ціна: 5500 Конта ти: (097) 481-36-88

З ем е льн ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Гараж, ооп. «Нива», в л. Ш хевича, без ями. Конта ти: (050) 339-44-44

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 З ем е льн ділян , центр, без посередни ів. Конта ти: (050) 670-83-83

Гараж, ооп. «За ермом», є по ріб, ладова. Конта ти: (093) 390-60-50

Гараж, ооператив «Р бін», в л. Сонячна, це ляний, яма, світло. Конта ти: 22-73-82, (097) 412-36-49 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, ПМК-100. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (098) 830-86-81 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77 Гараж, р-н РУМ , це ляний. Ціна: 10 000 рн. Конта ти: (096) 413-45-43 Гараж, це ляний, ооператив «Кристал», є лічільни и, світло, приватизований. Власни . Терміново. Конта ти: (098) 823-02-88 Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВИЙ ДВІР, 0,12 ГА НА 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ + ДОПЛАТА. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 421-05-21

Кіос , рино «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96

Кіос , р- «Північний», 4 в.м, ціна до овірна. Конта ти: (096) 821-83-72

Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер р- «Ди ий», 20 т, терміново. Конта ти: (067) 454-47-71 К н війсь овий. Конта ти: (067) 362-14-02

Гаражі, кіоски

1.4.3. Здам

1.4.1. Продам

Місце для авто, в л. Коновальця, ооп. «Аван ард», 3 пов., світло, охорона. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Гараж ооп. «Колесо», р-н РУМ, це ляний, приватизований, є яма, світло, новий, під б с. Терміново. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 457-94-21

ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Гараж «Автолюбитель», о лядова яма. Конта ти: (067) 360-61-43 Гараж в ооперативі «Кристал». Це ляний, світло, власни . Конта ти: (0362) 64-86-82 triumpf_@ukr.net Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж ооп. «Колесо», 4х6 м, під б с. Конта ти: (067) 362-14-02 Гараж металевий, з місцем або без. Конта ти: (097) 194-13-07 Гараж це ляний ооп. «Колесо», під б с, 6/4,2 м. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж це ляний, ооператив «Кристал», c хий. Можлива оренда. Конта ти: 64-86-82, (098) 823-02-88 triumpf_@ukr.net Гараж, в л. Кн. Володимира, ооп. «Г до ». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 628-23-24 Гараж, в л. Крейдяна. Конта ти: (096) 724-24-05 Гараж, в л. К рчатова, ооп. «Автолюбитель», світло 380 В, яма, по ріб. Конта ти: (097) 976-75-77 Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 23-42-44, після 20.00

- ресторан, с. Верба; - ма азин, с. Верба; - ма азин, с.Семид би; - тор овий центр, с. Кня инин (2-й поверх);

2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

1.5.1. Продам

Автосалон, автосервіс, Хар івсь а обл., м. Хар ів, пр.Перемо и, 55Е, в л. Котельни овс ая, б.2., площа 3961,3 в.м., євроремонт. Ціна: 1500000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

База б дівельна, Л ансь , в л. • Цимлянсь а, б 2 ., 2866, хороший

стан, зр чне розміщення. Ціна: 440000 .о. Конта ти: (050) 774-21-94

Компле с, Ми олаїв, в л. • П р и м і • Т рбінна, 15 а, площа 13273.7 в.м., адміністративноадміністративне приміщення -2533.8 в.м., ом ні ації, потрібен ап.ремонт, оловний виробничий орп с - 9697.6 в.м., с лад 501.4 в.м., ділян а 2.3 а. Ціна: 1500000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Б дино технічно о навчання, Компле с, Ми олаїв, в л. • Дніпропетровсь а обл., м. • Чи рина 165, 2286.5 в.м., Дніпродзержинсь , в л. Дніпропетровсь а, 73, площа 4932,4 в.м., Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 119-28-78, (067) 219-65-11 Єв ен.

адміністративно-офісне приміщення - 1534 в.м., цех 2 поверхи 487.40 в.м., своя територія 5 сот. Ціна: 900000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Б дівлю адміністративно• •Компле с, Ми олаїв, пр.Героїв виробнич , Дніпропетровсь а обл., Сталін рада, 1052.3 в.м., можливо

щ е н н я виробничі, ІваноФран івсь , в л. Левинсь о о, 1., площа 3586.5 в.м., 5 б дівель, ви ідно під виробництво, я офісний центр, с ладсь ий, тор овельний омпле с, база. Ціна: 1.2 млн. .о., тор . Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила Приміщення апте и, Вінниця, • в л. Коцюбинсь о о 32, 58.7 в.м.,

с ладається з приміщення тор ово о зал 24.3 в.м., вітальня 4.4 в.м., омора 3.7 в.м., та 7.4 в.м., с лад 18.9 в.м. Терміново. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

-

овбасний цех, с. Миро оща;

-

афе «Ст бла», с. Вар овичі;

- ма азин «Господарчі товари», с. Вар овичі; - х добозабійний п н т, м. Д бно; -

афе «Урожай», м. Д бно;

-

афе «Колос», с. Тара анів.

Звертатись: м. Д бно, в л. Свободи, 4 тел. (03656) 4-27-08, 4-25-83, 4-22-04, 4-25-60

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

Комерційна нерухомість

ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ

- пе арню, с. Верба;

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий, терміново. Конта ти: (050) 545-77-35 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

- овочесховище, с. Верба;

Гараж, центр. Конта ти: (097) 890-46-32

1.3.7. Обмін

Земельн ділян , Пересопниця, 0,12 а на автомобіль. Конта ти: (096) 540-66-06

оренд :

Гараж, ооп. «Автолюбитель», р-н ПМК-100, це ляний, 6х4 м, яма, підвал, хороший стан. Конта ти: (067) 172-05-11

З ем е льн ділян , р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

товариств здає в

.о.

Гараж, в л.К рчатова, ооператив «Автолюбитель», др ий поверх, недоро о Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-63-65

Гараж, ооп. «Г до », р-н с пермар ет «Хат а». Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

З ем е льн ділян , Рівненсь ий, Костопільсь ий, Здолб нівсь ий р-н, промислово о призначення, 2 а. Конта ти: (067) 540-71-92

спіл а споживчих

Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «Нива». Ціна: 5500 .о. Конта ти: (050) 625-87-39

Земельн ділян , під заб дов , поблиз Рівно о, для себе, недоро о. Конта ти: (098) 799-87-79

Д бенсь е районне споживче товариство продає наст пні основні засоби в м. Д бно та в селах Д бенсь о о район :

Рівненсь а обласна

Гараж, в л. Ш хевича, 3х6 Ц. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 22-73-82, (097) 412-36-49

З ем е льн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

17

Приміщення, Одеса, в л. • Ж овсь о о, центр, 313 в.м.,

тове, фасадний вхід, стильний, с часний ремонт, престижний район, пар ов а. Ціна: 520000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Приміщення, Одеса, в л. • Затонсь о о 1, 90.8 в.м., фасадний

вхід, ремонт, прохідне місце, пар ов а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Приміщення, С мсь а обл, м. С ми, в л. Білопільсь ий шлях б.16, площа 850.6 в.м., розташоване на 1 поверсі в 2-поверховій б дівлі, євроремонт. Ціна: 595000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

м. Дніпродзержинсь , просп. Анош іна, 61, площа 1495,5 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 119-28-78, (067) 219-65-11 Єв ен.

під б дь-я ий вид діяльності, о ороджений, о ремий заїзд. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

П р и м і щ е н н я виробничо- •Приміщення, С мсь а обл, м. • с ладсь і, м. Чер аси, в л. С ми, в л. Білопільсь ий шлях,

Щорса, 6, площа 2448.5 в.м. Ціна: 107000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

вартири об’єднані в одне тор ове-офісне приміщення. Терміново. Ціна: 180000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

П р и м і щ е н н я виробничо• с ладсь і, м.Чер аси, в л. •Станцію заправочн , метанов , Різдвяна, 290, площа 7274.1 в.м., Жмеринсь ий р-н, м. Жмерин а,

Б дівлю спецмайстерні, • Ма азин, Вінниця, в л. 1 • С мсь а обл., м. Б ринь, в л. Травня 64, в 13,14,17, 235 в.м., 3

Завод, мово технічних виробів, Ма арівсь ий р-н, с. Наливай а, в л. Костромсь а 29 А, 3320.3 в.м., 2.3079 а землі, відмінний стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Компле с розважальний, Вінниця, в л. Івана Бо на 2, 1710.3 в.м., 1 поверх 658.6 в.м., афе, ресторан, 2-5 поверхи офіс 1054.2 в.м. Терміново. Ціна: 1250000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

•Офіс, Вінниця, в л. Космонавтів 39, 316.2 в.м., ремонт, терміново.

Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Офіс, Київ, в л. Березня івсь а, 29, 617.4 в.м., офісний ремонт. Терміново. Ціна: 500000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Добровольсь о о, 1. площа 5268.9 в.м., три частини Ціна: 3.6 млн. рн. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

б.16, площа 578,2 в.м., розташоване на першом поверсі в 2-поверховій б дівлі, євроремонт. Ціна: 405000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

промзона. Ціна: 3.8 млн. рн. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

в л. Барляєва, 9, станція на базі обладнання АГНКС М-45, 0.4562 а. Ціна: 135000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Приміщення незавершене, Чер ась а обл., м. Умань, в л. Уриць о о, 39/1, нежитлове, омпле с, отельно о тип , 0.0473 а землі, ви ідно під отель, тор ово-офісний, розважальний центр, мед. станов . Ціна: 2.4 млн. рн. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

ремонт, терміново. Ціна: 1300000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

П р и м і щ е н н я , АР Крим, Феодосія, 4.379 а землі, виробничий цех - 9779 в.м., 4-х поверхове адмін.приміщення 2326.4, допоміжний орп с - 1761.8 в.м., отельня-586, насосна - 147, с лад 372+61.5 підвал. Ціна: 1250000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Офіс, Хар івсь а обл., м. Хар ів, в л. Анрі Барбюса, б.7, центр, площа 144.7 в.м., цо оль, висота 2.9 м, євроремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

Приміщення, м. Чер аси, в л. Шевчен а, 266, центральна частина міста, площа 1326.4 в.м., 3-4 пов, офісно о 5 пов, з ремонтом. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

Офіс, Київ, в л. П ш інсь а, 45/ • 2,204.1/142.4/3.4, 4/5, офісний

МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬЧОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 258.3 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 140000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщенння тор ово-офісне, Автово зал, площа 301 в.м., вода, світло, аналізація, ремонт, д же прохідне місце. Можливо під бан , салон, ма азин, розважальний за лад тощо. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 160000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Приміщення офісне, в л. Орлова, (за с пермар етом «Сільпо») площа 100 в.м. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісне, центр, біля «Е омар ет », 120 м. в. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісне, центр, біля «Е омар ет », 30 м. в. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення р-н рин , 68 м. в., ремонт, с/в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення с ладсь е, пров. Робітничий, 567 в.м. Конта ти: (096) 361-44-37

Комнаты в офисном здании (Дом быта в центре орода) в . Краматорс е. Конта ты: (095) 023-72-89

Приміщення тор ово-офісне, Автово зал, площа 108 в.м., д же прохідне місце, біля «Сільпо». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ (ПИВЗАВОД) ЗАГАЛЬНА - 41.6 КВ.М., ЖИТЛОВА - 29.2 КВ.М, КУХНЯ -7 КВ.М., 1/5 Ц. ЦІНА: 30000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Приміщення тор ово-офісне. Автово зал, площа 160 в.м., вода, світло, аналізація, ремонт, д же прохідне місце, біля «Сільпо». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

КОВБАСНИЙ ЦЕХ, ДІЮЧИЙ, КЛЕВАНЬ. КОНТАКТИ: (066) 846-69-99 Ма азин пр-т Мир . Конта ти: (067) 360-61-43 Приміщення отелю над трасою, Б.Криниця, 20 номерів, бар, амінний зал, са на, пар ова. 50 сото землі в постійном орист ванні. Ціна: 300000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі.

Приміщення, 2-поверхове, в л. П.Мо или, 28, фасадне, 1400 в.м. Конта ти: (099) 633-31-11 Приміщення, Басів К т, 162 в.м., вели ий підвал, є лічильни и, доб д. 2 пов., або обміняю на житло в Рівном . Ціна: 300 000 .о. Конта ти: (098) 214-44-96 Приміщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: 84000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Га аріна, 60 в.м., терміново, власни . Конта ти: (098) 445-50-53, (093) 008-42-91 Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30


18

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

1.5.3. Здам

Приміщення офісні абінетно о тип , від 16,7 в.м. до 34,6 в.м, в л. Відінсь а, 10 (4 пов.), орієнтована вартість від 35-45 рн./ в.м., в залежності від тип абінет . Конта ти: 28-87-94

Приміщення, в л. Ма арова, 140 в.м, 70 в.м, 20 в.м, вихід на доро біля «Епіцентр ». Конта ти: (067) 383-10-75

Приміщення, в л. Чорновола, під офіс, ма азин, пер арню, робоча площа 32,5, 16,4 в.м., 1 пов., аряче водозабезпечення, аналізація, телефон. Конта ти: 28-89-47, (099) 913-53-40 Приміщення, Млинів, 100 в.м., центр, під ма азин, офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат, фасадне. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, Н.Хасевича, стоїть о ремо,103 в,1 поверх, ремонт, Ц,всі мови, 2 сот и землі. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПРИМІЩЕННЯ, ПР.МИРУ, 1 ПОВЕРХ, 102.9 КВ.М., ФАСАД, ЄВРОРЕМОНТ, ПІД ОФІС, КОМЕРЦІЮ. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, Сільпо, цо ольне, автон.опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а,(можливе відтермін вання платеж ), Ціна: 140000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

С лад, в л. Стариць о о, 45 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лад, р-н. Ювілейний, 660 в.м. + офіс + вистав овий зал, заїзд ф ри, 7 сот землі. Ціна: 400 .о./ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.2. К плю Приміщення нежитлові, під омерцію. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Кафе діюче, в л. Мірющен а, 200 в.м., з обладнанням. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. ЦІНА: 40 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

№30 від 8 серпня 2012 ро

Площ в тор овельном центрі, від 70 до 250 в.м. Конта ти: (067) 434-51-56

ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧІ ТА СКЛАДСЬКІ, ВІД 108 КВ.М., ОФІСНІ, ВІД 12 КВ.М. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01 Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі.

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВІД 20 ДО 100 КВ.М. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 Приміщення офісні, в л. Ст. Бандери, 4 абінети, о ремий вхід, санв зол, повністю ремонт. Ціна: 70 рн/ в.м. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісні, в л. Чорновола , 3 абінети, 75 м. в., о ремий вхід, санв зол, автономне опалення, інтернет, телефони, охорона. Ціна: 200 рн/ в.м. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісні, пр.Мир , 256 в.м, 2 с/ в, всі ом ні ації, ремонт. Ціна: 180 рн. / м. в. Конта ти: (096) 361-44-37

ПРИМІЩЕННЯ ПІД ШВЕЙНИЙ ЦЕХ, 80 КВ.М. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ ТА ТОРГОВІ, ГОЩА, ЦЕНТР. КОНТАКТИ: (067) 360-11-56 СЕРГІЙ Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15 Приміщення, 2-поверхове, в л. П.Мо или, 28, фасадне, 1400 в.м. Конта ти: (099) 633-31-11

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 70 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, в л. Б овинсь а, 54 в.м., ремонт, всі ом ні ації, стоян а. Ціна: 100 рн/ в.м. Конта ти: (097) 297-15-01 Приміщення, в л. Відінсь а, 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 3200 рн/міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Га аріна, 60 в.м., терміново, власни . Конта ти: (098) 445-50-53, (093) 008-42-91 Приміщення, в л. Гр шевсь о о, 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063)342-26-97 Приміщення, в л. Кн.Романа, 60 в.м.,1 поверх, фасадне. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Приміщення, в л. П ш іна 4 0 м . в . , о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, 25м. в., 37м. в., офісні приміщення, 15м. в. тор ова площа. Ціна: від 40 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Ст.Бандери 33м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Ст.Бандери 41 в.м., ремонт о ремий вхід, офіс ма азин. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення, центр міста, 5 0 м . в . , о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, Центр, 56 в.м.фасадне, прохідне. Ціна: 7000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр,елітна, 2-рівнева вартира, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.4. Винайм К зню або приміщення, під вир-во ованих виробів. Конта ти: (096) 220-25-62 Приміщення для масажно о абінет . Конта ти: (050) 339-39-39 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 036222-43-36,(067)364-04-64,(067)343-02-30 Приміщення під ма азин, центр, 50-60 в.м. Конта ти: (097) 490-82-13 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

НЕРУХОМІСТЬ ВОЛИНІ Квартири

2- імнатн вартир в р-ні в л. Чернишевсь о о, 3/5, ц, 52/-/8, євроремонт, д бовий пар ет та столяр а, лоджія та бал он з/с, підвал, автономне опалення. Ціна: 45000 . о. Конта ти: 093-710-74-43

продам

2- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 2/5, ц, 70/-/13, здана новоб д., автономне опалення, перешпа льована, с часне переплан вання. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1- імнатн вартир на пр. Перемо и, 2/5, ц, 32 в. м, без ремонт . Ціна: 27000 . о., тор . Конта ти: 050-547-79-20

2- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 3/9, ц, 70 в. м, зр чне місцерозташ вання, новоб дова, роздільні імнати, розвин та інфрастр т ра, терміново. Ціна: 47000 . о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89

1- імнатні вартири, ц, 50 в. м, від заб довни а, без посередни ів, середні поверхи, автономне опалення, пласти ові ві на, броньовані двері, зас лені лоджії, лічильни и, розвин та інфрастр т ра. Ціна: від 5000 рн./ в. м. Конта ти: 20-02-19

2- імнатн вартир в р-ні дитячої обласної лі арні, 3/5, ц, 54/-/9, б дин 19 р., імнати і с/в роздільні, бал он та лоджія з/с. Ціна: 40000 . о., тор . Конта ти: 099-708-52-86

1- імнатні вартир на пр. Перемо и, 30,1/15,4/6,4, 5/5 ц, жилий стан, дерев’яні ві на, ц/о.. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 050-371-71-37

2- імнатн вартир в р-ні -р «Промінь», 2/-, ц, євроремонт, автономне опалення, імнати роздільні, вмонтована хня. Ціна: 33000 . о. Конта ти: 095-578-55-53

1- імнатн вартира в р-ні ГМ «Там-Там», 7/9, 35/17/8,9, б дин о. Конта ти: 050-228-25-80, 096-363-26-98

15 ро ів. Ціна: 27500

2- імнатн вартир в р-ні -р «Промінь», 27 в.м, 1/5 ц, автономне опалення, м/п , ві на, підло а дерев яна, стара с/т. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua

в р-ні ГМ «Там-Там», 50 в. м, євроремонт.

2- імнатн вартир в р-ні -тр «Промінь», 50 в.м, 1/5 ц, без ремонт , пл. ві на, броньовані двері, є можливість доб дови, с/т 0 стара. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 067-709-12-34

1- імнатн вартир в елітном б дин Конта ти: 095-768-30-06

1- імнатн вартир в зданій новоб дові (ЖК «Діамант»), 46/24/11, з автономним опаленням, середній поверх. Терміново. Ціна: 35000 . о., тор . Конта ти: 28-67-77, 050-156-33-60 1- імнатн вартир в зданій новоб дові в р-ні ГМ «Там-Там», на в л. Чорновола, 3/9, ц, 48 в. м, автономне опалення. Терміново. Ціна: 38000 . о., тор . Конта ти: 050-838-09-31, 050-888-73-45 1- імнатн вартир в зданій новоб дові, 9/9, ц, 52/-/-, автономне опалення, технічний поверх. Ціна: 38000 . о. Конта ти: 72-10-71, 050-228-20-20 1- імнатн вартир в м. Ківерці, 33 в. м, або обмін на частин б дин м. Л ць . Ціна: 20000 . о. Конта ти: 098-654-28-58

в м. Ківерці або

1- імнатн вартир в новоб дові в р-ні пр. Відродження, 3/7, ц, 36 в. м, євроремонт, автономне опалення, пласти ові ві на, вмонтована хня. Ціна: 32500 . о. Конта ти: 050-438-95-05, 093-499-44-68 1- імнатн вартир в новоб дові ЖК «Коста Брава», 4/7 м, 34/-/-, євроремонт, автономне опалення, ламінат, меблі, поб това техні а, хня-ст дія. Ціна: 33000 . о. Конта ти: 050-438-13-98 1- імнатн вартир в новоб дові на в л. Арце лова, 52,7 в. м, б дино здано, автономне опалення, стяж а, шт ат р а, пласти ові ві на, броньовані двері, лічильни и. Ціна: 36000 . о. Конта ти: 050-438-95-05, 096-425-99-92 1- імнатн вартир в новоб дові на в л. Кравч а, 2/9, ц, 42,3 в. м, пор ч ш ола № 26, автономне опалення, стяж а, шт ат р а. Ціна: 34500 . о. Конта ти: 050-677-45-74 1- імнатн вартир в новоб дові, 4/5, євроремонт, вмонтована с/т, бал он. Ціна: 30000 . о. Конта ти: 095-578-55-53

хня, шафа- пе, нова

1- імнатн вартир в новоб дові, 48/24/11, автономне опалення, с лопа ети, 3/9 це ла, висо і стелі, теплений б дино , центр міста. Конта ти: 28-67-77, 050-156-33-60 1- імнатн вартир в Приво зальном р-ні, 2/4, ц, 31 в. м, євроремонт. Конта ти: 050-378-51-93 1- імнатн вартир в Приво зальном р-ні, 34 в.м, 4/4 ц, осм. рем., ц/о, ві на дерев’яні, бал он не з/с, с/в без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 1- імнатн вартир в Приво зальном р-ні, 39 в.м, 5/9 ц, осм. рем., ц/о, з/с бал он, с/в с міжний. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 050-438-21-12 1- імнатн вартир в р-ні 33 вартал , 37 в.м, 7/9 ц, осм. ремонт, чесь ий прое т, ніша, ц/о, бал он з/с, ві на дерев’яні, с/в с міжний. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 063-867-33-50 1- імнатн вартир в р-ні 33 вартал , 37 в.м, 7/9 ц, осм. ремонт, чесь ий прое т, ніша, ц/о, бал он з/с, ві на дерев’яні, с/в с міжний. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 063-867-33-50 Lcn.biz.ua 2- імнатн вартир в р-ні 33 вартал, 3/5, ц, р-н ТЦ «Гостинець», євроремонт, 2 бал они з пласти , нові провод а, с/т і плит а. Конта ти: 095-815-72-62 2- імнатн вартир в р-ні 33 вартал , 2/5, ц, 50 в. м, осметичний ремонт, зр чне місцерозташ вання, пор ч садо , пар , розвин та інфрастр т ра. Ціна: 41000 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2- імнатн вартир в р-ні 33 вартал , 5/9, ц, 50 в. м, осметичний ремонт, пор ч пар , садо , зр чне місцерозташ вання, розвин та інфрастр т ра. Ціна: 39000 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89 2- імнатн вартир в р-ні 33 вартал , 52 в. м, осметичний ремонт, пл. ві на. Конта ти: 095-590-27-45, 098-978-07-15 2- імнатн вартир в р-ні 40 А вартал , 5/5, ц, 46 в. м, осметичний ремонт. Ціна: 30000 . о. Конта ти: 095-578-55-53 2- імнатн вартир в р-ні ВНУ, 50 в.м, 3/5 ц, центральне опалення, ві на м/п, ламінат, євроремонт, імнати роздільні, бал он, с/в с міжний, хня в омпле тована. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 050-438-21-12 2- імнатн вартир в р-ні в л. Д бнівсь ої. Б дино отеджно о тип , за . площа - 72 в.м, хня - 15 в.м. новоб д., вн тр. чорнові роботи.Власний двір, араж. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 067-709-123 Lcn.biz.ua 2- імнатн вартир в р-ні в л. Львівсь ої, 1/2, ц, імнати прохідні, без ремонт , можливість доб дови. Терміново. Ціна: 18000 . о., тор . Конта ти: 050-888-73-45, 050-838-09-31 2- імнатн вартир в р-ні в л. Набережної. 43 в.м, 1/5 ц, осм. ремонт, центральне опалення,с/в с міжний. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 050-438-52-25 2- імнатн вартир в р-ні в л. Приво зальної, 3/4, 42 в. м, імнати с міжні, житловий стан. Ціна: 35000 . о. Конта ти: 099-325-25-90 2- імнатн вартир в р-ні в л. Приво зальної. 43,1 в.м, 4/4 ц, імнати прохідні, центральне опалення, бал он не з/с, с/в с міжний, хня без ремонт . Ціна: 35000 .о., тор Конта ти: 067-709-12-34 2- імнатн вартир в р-ні в л. Рівненсь ої, 54,3 в.м, 3/5 ц, євроремонт, авітономне опалення, імнати розд., с/в с міжний, с/т нова, хня вмонтована. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 050-438-21-12 Lcn.biz.ua

3- імнатн вартир в р-ні ст. «Аван ард», 65 євроремонт, металопласти ові ві на, вмонтована Ціна: 55000 . о., тор . Конта ти: 063-867-33-50

в. м, 3/5/п. Автономне опалення, хня, хня - ст дія, піді рів підло и.

3- імнатн вартир в р-ні ТЦ «Глоб с», 67 в.м, 7/9/ц., осметичний ремонт, центральне опалення, імнати роздільні, є бал он та лоджія. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 067-709-12-34 3- імнатн вартир в р-ні ш оли № 18, 4 поверх, це ла, 64 в. м. Конта ти: 095-687-54-29, 097-347-48-85 3- імнатн вартир в р-ні ш оли № 5, 9/9, п, 63/-/8. Ціна: 40000 . о., тор . Конта ти: 099-708-52-86 3- імнатн вартир в р-ні. в л. Коня іна, 65 в.м, 8/9 ц. , євроремонт, центральне опалення, с/в роздільний, імнати роздільні, 2 бал они. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 067-709-12-34 3- імнатн вартир в центрі міста на пр. Волі, 3/3, ц, 82/-/-, «сталін а». Конта ти: 050-838-09-31, 099-758-68-93 3- імнатн вартир в центрі міста на пр. Волі, 4/5, ц, 62,5/-/14, хороший стан. Ціна: 52000 . о., тор . Конта ти: 050-838-09-31, 050-888-73-45

Комерційна нерухомість

2- імнатн вартир в р-ні Київсь о о м-н . За альна площа 50 в. м, 7/9, ц. хороший євроремонт, центральне опалення, с/в роздільний, с/т нова. Ціна: 50000 . о. Конта ти: 050-438-21-12 lcn.biz.ua 3- імнатн вартир в р-ні в л. Чернишевсь о о, 1/5, ц, 68 в. м, ремонт, пл. ві на, 2 бал они, нова сантехні а, столяр а, б дин 18 р. Конта ти: 095-590-27-45, 098-978-07-15

продам

3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 2-рівнева, 117 в.м, новоб д., авт. оп., чорнові роботи, стяж а, шт ат р а, імн. роздільні, пл. ві на, бр. двері, територія о ороджена, є стоян а для авто. Терміново. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 067-709-12-34, Ірина Ми олаївна

2-поверхове приміщення під ма азин, м. Ківерці, р-н стадіон , 1 пов. - 100 в. м, без ремонт , 2 пов. - не за інчений, ом ні ації, асфальт. Ціна: 60000 . о., тор . Конта ти: 050-678-05-09

3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 25 в.м, євроремонт, автономне опалення, пласти ові ві на, 2 с/в. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 063-867-33-50

Або здам в оренд нове офісне приміщення на в л. Гончара, 3, біля ресторан «Срібні Леле и», 120 в. м, з ремонтом, підземна стоян а, зр чний під’їзд, сі ом ні ації. Ціна: 150000 . о. Конта ти: 050-316-51-39

3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 3/9, ц, 75 в. м, новоб дова, б дин 4 р., ремонт, зр чне місцерозташ вання, с часне план вання. Ціна: 56000 . о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 3/9, ц, 80 в. м, чесь ий прое т, б дин 15 р., євроремонт, меблі, не това, сонячна сторона, зр чне місцерозташ вання, розвин та інфрастр т ра. Ціна: 55000 . о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 3/9, ц, 90 в. м, автономне опалення, євроремонт, зр чне місцерозташ вання, розвин та інфрастр т ра, сонячна сторона, не доро о, елітний б дино . Ціна: 70000 . о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 65 в.м, 1/9, Євроремонт, нові ві на та двері, 3 бал они зас лені. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: 067-709-12-34 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 65 в.м, хороший осметичний ремонт, центральне опалення, ві на м/п, підло а – пар ет, с/в – роздільний, лоджія та бал он – оббиті ва он ою, зас лені. Ціна: 65 000 .о. Конта ти: 063-867-44-32 Lcn.biz.ua 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 67 в. м, новоб дова, автономне опалення, стяж а, шт ат р а. Ціна: недоро о. Конта ти: 095-578-55-53 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 67 в.м, 1/9/ц, автономне опалення, стяж а, шт ат р а, ві на – пласти ові, с/в роздільний, зас лений бал он, хороше місце розташ вання. Ціна: 52000 .о., тор Конта ти: 063-867-44-32 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 67/40/9 в.м, 8/9 п, центральне опалення, житловий стан, пар ет, с/в плит а, 2 лоджії зас лені. Ціна: 47000 .о., тор Конта ти: 063-867-33-50 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 7/9, ц, 70 в. м, ремонт. Ціна: 57000 . о. Конта ти: 050-132-53-94 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», ц, 70 в. м, автономне опалення, чесь ий прое т, сонячна сторона, зр чне місцерозташ вання, розвин та інфрастр т ра. Ціна: 50000 . о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там»,новоб дова, 90/52/11, 5/11, євроремонт, а/о, чесь ий отел, м/п ві на, броньовані двері, с/в роздільний, сантехні а нова. Ціна: 85 000 .о. Конта ти: 067-709-12-34 3- імнатн вартир в р-ні Заво зально о рин , 1/9, ц, 60 в. м, центральне опалення, можливий обмін на дві 1- імнатні вартири. Ціна: 65000 . о. Конта ти: 050-850-90-03 3- імнатн вартир в р-ні Заво зально о рин , євроремонт, 6/9-пов. це л. б д., 63 в.м, с/в роздільний. Ціна: 47000 . о. Конта ти: 050-765-12-42 3- імнатн вартир в р-ні Київсь о о майдан , 4/9, ц, 68/-/9, євроремонт, ламінат, «венеціансь а шт ат р а», нова сантехні а та столяр а, пл. ві на, вмонтована хня, бал он з/с. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-710-74-43 3- імнатн вартир в р-ні Київсь о о майдан , 60/35/-, розпочато рем., арне план вання, 2 бал ., бр. двері, пл. ві на, стелі та стіни - шпа лів а, стяж а, під отовлено до ламінат , с/в с міжний. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 063-867-33-50 3- імнатн вартир в р-ні МКС, 5/5, 58 в. м, імнати та с/в роздільні, без ремонт . Конта ти: 066-390-60-39, 066-053-14-65 3- імнатн вартир в р-ні Північно о рин , середній поверх, 68 в. м, арний стан. Ціна: 55000 . о. Конта ти: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 3- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 4/5, ц, 60 в. м, ремонт. Ціна: 47000 . о. Конта ти: 050-132-53-94 3- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 73 в.м, 2/9/ ц. Євроремонт, центральне опалення, ві на - металопласти ові, с/в роздільний, с/т нова. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: 050-438-52-25 Lcn.biz.ua 3- імнатн вартир в р-ні ра с , 6/9, ц, 65 в. м, осметичний ремонт, бал он, лоджія з/с. Ціна: 49000 . о. Конта ти: 72-10-71, 050-228-20-20 3- імнатн вартир в р-ні РАГС , 64,5 в.м, 5/9/ц. Центральне опалення, осметичний ремонт, роздільні імнати. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 063-867-44-32

Автова ов 400 в. м, в р-ні Заво зально о р- , в л.Лідавсь а, 1: підвал по всій площі бетон, либина 2.5 м, 100 в. м. Вис. приміщення 5.2 м, 2 поверхи 320 в. м. Пере риття залізобетонне. Є вода, аналізація, світло. Приміщення та земля приватизовані. Конта ти: 067-382-29-45, 067-382-28-96 Автосалон, автосервіс, с лад. Хар івсь а обл., м. Хар ів, пр. Перемо и, д. 55-Е; в л. Котельни овсь а, б. 2. Кр. лінія. За альна площа 3 961,3 в. м. Євроремонт. Ціна: 1 500 000 . о. Конта ти: 066-914-86-04, 067-323-44-17, Ірина Адміністративне приміщення в с. Д бно, в л. С. Морозен а, за .пл. 782.6 в. м, в оренді 40 сото землі, потрібен ап.ремонт. Продаж з тор ів. Ціна: 37500 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Адміністративно-виробнича б дівля, Дніпропетровсь а обл., м. Дніпродзержинсь , пр. Анош іна, б д. 61. за альною площею 1 495,5 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-119-28-78, 067-219-65-11, Єв ен Адміністративно-виробничі приміщення, м. Івано-Фран івсь , в л. Левинсь о о, 1, за . площею 3 586.5 в. м, 5 б дівель, ви ідно під виробництво, я офісний центр, с ладсь ий, тор овельний омпле с, база. Ціна: 1 200 000 . о. Конта ти: 050-385-91-30, 067-524-59-83, Людмила Баз в м. Ківерці, промислова зона, 57 сот., приватизовано, дві це ляні б дівлі, о орожа. Ціна: 57000 . о., тор . Конта ти: 050-678-05-09 Баз відпочин в Хрінни ах, на березі водосховища, 0,9 а, 3 б диноч и, аз, вода, світло, о орожа. Ціна: 100000 . о. Конта ти: 050-678-05-09 Б дівельн баз в м. Л ансь , в л. Цимлянсь а, за альна площа 2866 в. м, хороший стан, зр чне розташ вання. Ціна: 440000 . о. Конта ти: 050-774-21-94 Б дівлю спецмайстерні, С мсь а обл., м. Б ринь, в л. Щорса, б д.№6, за альною площею 2448,5 в. м. Ціна: 107 000 . о. Конта ти: 066-914-86-04, 067-323-44-17, Ірина Виробничі та офісні приміщення на в л. Божен а, за . пл. 4286 в. м, це ляні, адмін. б дівля, б дівля бетонно о в зла та армат рно о цех . Ціна: до овірна. Конта ти: 067-536-62-47 Виробничо-с ладсь і приміщення в м. Чер аси, в л. Добровольсь о о,1, площею 5268,9 в. м, три частини. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-385-91-30, 067-524-59-83, Людмила Виробничо-с ладсь і приміщення в м. Чер аси, в л. Різдвяна, 290, площею 7274.1 в. м, промзона. Ціна: 3800000 . о. Конта ти: 050-385-91-30, 067-524-59-83, Людмила Виробничо-с ладсь нер хомість в с. Д бно, в л. С. Морозен а, за . пл. 569.6 в. м, с ладсь і приміщення, на даний час не ви ористов ються, потрібен ап.ремонт. Продаж з тор ів. Ціна: 26200 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Діючий ма азин на в л. Рівненсь ій, з підвалом, або без, є автостоян а. Конта ти: 095-218-11-05 Діючий ма азин на в л. Рівненсь ій. Площа 191 в. м, з підвалом площею 165 в. м. Ціна: 400000 . о. Конта ти: 28-67-77, 050-391-51-02, 050-156-33-60 Завод мово-технічних виробів, Ма арівсь ий район, село Наливай ів а, в л. Комсомольсь а, 29-А, за альна площа 3320,3 в. м та земельна ділян а 2,3079 а, відмінний стан. Терміново! Ціна: до овірна. Конта ти: 067-214-70-19, Оле сій Залізобетонн

онстр цію, 360 в. м. Конта ти: 050-677-44-44

Кафе-ма азин «Астрея», пр. Відродження, 51, отовий бізнес, все обладнання, євроремонт, 160 в. м, земельна ділян а 0.06 а, о ороджена, з фонтаном. Можна в редит. Ціна: 200000 . о. Конта ти: 050-316-51-39 Комерційне приміщення, зі стабільним приб т ом, площею 115 в. м, за адресою: пр. Соборності, 14, в районі ма азин «Троянда», вихід на центральн в лицю. Конта ти: 050-590-42-32 Ма азин в м.Горохові, в л. Б.Хмельниць о о, 1010,2 в. м, діючий, шість відділів, промтовари, нове опалення, араж, с лад та отельня, ділян а пл. 0,1543 а. Ціна: 400000 . о. Конта ти: 067-536-62-47


№30 від 8 серпня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА •ПОБУТ •БЮРО ПОСЛУГ

19


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№30 від 8 серпня 2012 ро Жалюзі. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44

Вікна, двері

Лоджії. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

2.1.1. Продам

ВІКНА, ДВЕРІ

Бал они «під люч». Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

ВІКНА, ДВЕРІ

Бло и з римсь о о ра шня а • (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

Бр ів , олот , 10х10, • базальтов . Конта ти: (067) 886-83-18 •Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний,

амінь базальтовий, р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10 Металопласти ові ві на, двері, сіт и мос ітні, відливи, жалюзі, підві оння, бал онні рами, зниж а 27% з 1.08. до 31.08.2012 р.

Бал они, єврові на, алюмінієві системи, двері між імнатні, вхідні. Зварювання бал онів тел.: (097) 554-82-40 www.nova-era.rv.ua Відливи ві онні. Конта ти: (095) 705-41-10 Відливи. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ві на дерев’яні подвійні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 45-08-38 Ві на дерев’яні, б/в, в хорошом Конта ти: (099) 340-16-88

стані.

Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-24-25, (097)408-22-00,(066)408-55-50 Ві на металопласти ові. Конта ти: 61-75-45, (097)945-41-98,(098)889-80-47,(096)858-99-29 Ві на металопласти ові. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Ві на під золотий д б, ламіновані 240/180, 182/ 161. Конта ти: (050) 435-36-93 Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ві на.Конта ти: 62-17-40, (067) 363-69-49, (050) 640-41-90

т. 43-57-60, (067) 720-34-85

МОСКІТНІ СІТКИ ЗА 2 ГОД. ЖАЛЮЗІ. КОНТАКТИ: 43-19-31, (096) 347-10-01 Підві оння ПВХ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 63-80-03 Підві оння.Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Підві оння. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Рами бал онні розс вні алюмінієві, лоджії, альтан и, офісні пере ород и. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11 Рами ві онні, дерев’яні, зас лені, дешево. Конта ти: 28-54-42 Ролети захисні всіх типів. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66 Ролети захисні, підві оння, жалюзі, ві на, двері. Конта ти: 22-32-25, 63-44-07, (067) 934-00-60 Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067)360-29-53 Ролети т анинні, бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83 Ролети т анинні, захисні, жалюзі, ві на, двері, рами бал онні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві но, б/в. Конта ти: (097) 458-96-51 Ворота аражні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ролети. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ворота се ційні аражні, промислові. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Двері броньовані власно о виробництва. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098)629-67-24 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Двері вхідні. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44

Ролети. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44

Двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 62-96-07 Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03

Сіт и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Двері до аміна подвійні, нові, 30/50 см, вир-во Росія. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 431-85-65

Сіт и мос ітні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Двері

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03

хонні, б/в. Конта ти: 45-08-38

Ролети. Конта ти: 63-80-03

Системи алюмінієві розс вні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Відсів міш ах ранітний, пісо • б дівельний, в міш ах, щебінь ранітний, в міш ах, цемент М-500, це л б дівельн . Достав а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-17-06, 64-06-17, (097) 976-48-39

Дош и, бал и, ро ви, рей , • бр с, різні розміри. Замовлення,

достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и, риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Пісо б дівельний, відсів базальтовий, ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

Пісо в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний. Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

Двері МДФ, білі, з завісами, під с ло, недоро о. Конта ти: 62-66-95

Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові, броньовані, між імнатні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00,(066) 408-55-50 Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Сіт и протимос ітні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

Двері металопласти ові. Конта ти: 61-75-45, (097)945-41-98,(098)889-80-47,(096)858-99-29

Тераси. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

Пісо , щебінь, амінь, відсів, пінобло и, це л , цемент, шифер, ерамзит, вапно, чорнозем, ній, дрова д бові, торфобри ет, достав а, вивезення б дівельно о сміття. Конта ти: (067) 607-32-59, (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

БУДМАТЕРІАЛИ

MAJSTERPOL. Представни и від виробни а. Конта ти: (096) 548-44-30 Юра www.adela.com.ua/

Двері між імнатні з нат рально о дерева. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098)629-67-24 Двері між імнатні МДФ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні, б/в, білі, дешево. Конта ти: (050) 381-09-79 Двері між імнатні. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44

Сіт и протимос ітні. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 С ло, 0,75/175, 2 шт., шліфоване. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01 С ло. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30

Ра шня , Крим, можлива • Будівельні та поріз а, достав а. Дош с х та свіжоспилен , можлива достав а. оздоблювальні матеріали Конта ти: (067) 360-00-45 Системи теплення б дин ів • ANSERGLOB. Короїди, баране и 2.2.1. Продам

Двері соснові, ла овані, 70х204, ороб а, б/в. Конта ти: 45-21-03, (093) 400-81-60 Двері соснові.Конта ти:26-26-24,(067)144-97-23

Двері шпоновані. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері, б/в. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Двері, б/в. Конта ти: 27-06-39 Двері, ві на дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Двері, вхідні, між імнатні, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Двері, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Єврові на з деревини. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Жалюзі верти альні, оризонтальні, ві на, двері, сходи на орище. Конта ти: 68-05-12, 24-56-47, (050) 435-37-03, (096) 156-94-52

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84 Жалюзі всіх типів. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66 Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Жалюзі. Конта ти: 63-80-03 Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Сіт оцин ован • дж вальн , зварн сіт

о оро, сіт лад и (армопояс), лист оцин ований, цвяхи, осподарсь ий інвентар в асортименті, саж б дівельн , литво. Конта ти: 28-85-79, (098) 752-76-05

Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Базальт, раніт, амінь, б т, • щебінь, відсів, пісо , з достав ою, вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01

•Балясини бетонні різних видів та розмірів, пор чні, стовпчи и,

ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

• Це л во нетрив , шифер, • вир-во Київ. Конта ти: (0362)

Тр би металеві, для о орожі. Конта ти: 45-08-38

60-96-90, (067) 962-61-37

•Це л . Конта ти: (067) 968-28-75 •Щебінь базальтовий, ранітний, відсів базальтовий, ранітний, пісо , амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05,(093)762-02-10

Щебінь в міш ах, ранітний, відсів ранітний, в міш ах, цемент М-500 заводсь ий, це л б дівельн (пошт чно). Достав а. Вантажни и. Конта ти: 40-17-06, 64-06-17, (097) 976-48-39 Щебінь всіх фра цій, пісо , • відсів, відсів ранітний,

базальтовий, дрова різані по 1 т та р бані. Достав а а/м ЗІЛ та МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21


БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№30 від 8 серпня 2012 ро ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 110 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

К ры мс и й амень ра шечни от производителя. Э оло ичес и чистый строительный материал. Достав а. Конта ты: (03322), (067) 953-77-79, (050) 75-14-311 Ра шечни М-25 высше о ачества, от производителя. Конта ты: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70 Бал и, 5 шт. по 5 м. Конта ти: (067) 112-74-97 Бал и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Бал и, ро ви, рей и, дош и, ви отовлення на замовлення. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бетон М100-500, достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Бетон, достав а автомі сером 4, 6,10 Конта ти: (067) 360-88-14

б.м.

БЕТОН, РОЗЧИН. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 Бетон, розчини, М100-М400, достав а мі сером. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Бетон. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ват базальтов , листов . Конта ти: (097) 273-43-58 Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Вироби залізобетонні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Відливи. Конта ти: 63-80-03 Відливи. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, амінь базальтовий, р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ, БАЗАЛЬТ, ГРАНІТ, КРИХТУ ГРАНІТНУ, ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Відсів. Конта ти: (098) 849-43-59 Відсів. Конта ти: (066) 775-23-87

Біт мна черепиця, теплювач, ідроізоляція, дахові ві на, водосто и.

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua Бло -ха з, рей . Конта ти: 134-10-88, (097) 505-99-69

(050)

Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

БЛОКИ 20Х20Х40, БЛОК «РВАНИЙ КАМІНЬ ФАСКА» 20Х10Х40, БРУКІВКА ПАСАЖ, ПІСОК, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ. ДОСТАВКА, 30 Т. КОНТАКТИ: (050) 614-93-51, (097) 270-21-08 Бло и бетонні. Конта ти: (096) 017-98-05 БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОГОРОЖ, БУДИНКІВ, ПРИМІЩЕНЬ, БОРДЮР ДОРОЖНІЙ, ПОРЕБРИК ТРОТУАРНИЙ, ДАШКИ НА СТОВПЧИКИ ТА ПАРАПЕТИ, ВОДОСТОКИ. КОНТАКТИ: 62-93-99, (067) 360-00-59, (097) 981-24-44, (066) 930-72-44 Бло и ерамічні, теплі: Кератерм, Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Бло и поризовані. Конта ти: (0332) 78-34-64

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: (067) 362-18-41, (067) 363-48-58

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бетон. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Бетон. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

ДОСТАВКА

Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Водовідливи. Конта ти: (096) 017-98-05 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Водосто и. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Ворота. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81 ГАЗОБЛОКИ ВІД ВИРОБНИКА БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, СЕРТИФІКОВАНІ, ПРОЙШЛИ ВИПРОБУВАННЯ, ВСІ ДОЗВОЛИ З ЯКОСТІ, МАРКА Д500, 40/20/60, 30/20/60, 10/40/60, 540 ГРН., ДОСТАВКА, ФОРМА РОЗРАХУНКУ БУДЬ-ЯКА, ПДВ. КОНТАКТИ: (095) 830-87-87, (098) 712-73-17 Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

ГЛИНУ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЗЕМЛЮ, БУД.КАМІНЬ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: (098) 927-43-00, (066) 988-74-11 Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61 Драбин 112-74-97

винтов . Конта ти: (067)

Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

БУДІВЕЛЬНИЙ ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, БУТКАМІНЬ, ЧОНОЗЕМ, ГЛИНУ, ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, ЗІЛ. КОНТАКТИ: (097) 600-73-55

леї. Конта ти: 22-15-59,

Л и с т , стержень мідний, бронзовий. Конта ти: (096) 307-32-01 КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

КРУГИ КОЛОДЯЗНІ ТА ДЛЯ СЕПТИКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Європар ан, дешево. Конта ти: (067) 112-74-97

Ліноле м на 123-53-61

Жерсть цин ов , 8 мм, 25 в.м. Конта ти: 28-54-42

Матеріали по рівельні, системи водостічні, сайдин , полі арбонат, матеріали для ре лами. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

З\Б ВИРОБИ (ПЛИТИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ). БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь, білий пісо , Це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

КАМІНЬ, ГЛИНУ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: 43-46-61, (050) 620-82-49, (097) 410-00-65 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

хню. Конта ти: (067)

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46 Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58 Металопрофіль. Конта ти: 63-80-03 Металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю, залиш и. Конта ти: (093) 510-34-86

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-80-40, (067) 724-35-37, (066) 804-70-71

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Камінь. Конта ти: (066) 775-23-87 Камінь. Конта ти: (098) 849-43-59 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, перліт, щебінь, амінь, відсів, пісо , достав а. Конта ти: 27-98-98, (067) 989-48-62, (067) 362-27-90

Металочерепицю, біт мн черепицю, дахові ві на, водосто и, теплювачі, мінвата

Кільця для олодязів. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Металочерепицю. Конта ти: (097) 273-43-58

Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Клін ер. Конта ти: (0332) 78-34-64

КОВАНІ ВИРОБИ

Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

Грати. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81

Навіси. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81

ДАХОВЕ УТЕПЛЕННЯ

Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Онд лін. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Онд лін. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58

Бло и. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60

Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Ла и, фарби, 22-50-64

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бр с, б/в. Конта ти: (097) 204-14-76, (067) 459-94-98

К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Дріт ВР 4,0 мм, дешево Конта ти: (066) 039-43-01

Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бордюри. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННІ. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКА СОСНОВА, ВІЛЬХА СУХА ТА СВІЖОСПИЛЕНА (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКУ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

Бло и ф ндаментні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

Бордюр. Конта ти: (096) 017-98-05

КОМПАНІЯ-ВИРОБНИК ПРОПОНУЄ: БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ SHINGLAS, БАЗАЛЬТОВУ ВАТУ ТЕХНО, ЄВРОРУБЕРОЙД, МАСТИКИ, OSB-ПЛИТУ, ВОДОСТОКИ, МАНСАРДНІ ВІКНА. КОНТАКТИ: 63-06-34, (067) 240-08-45, (096) 504-30-47

Дахове теплення, пароізоляція, ідроізоляція, мінеральна вата. Достав а

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

ОСП-ПЛИТУ (РУМУНІЯ) ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ЕКСТРУДОВАНИЙ ПІНОПОЛІСТЕРОЛ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ, БАЗАЛЬТОВУ ВАТУ, НИЗЬКІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: 63-06-34, (067) 240-08-45, (096) 504-30-47 Парапети. Конта ти: (096) 017-98-05

Ковані вироби: ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Перемич и, 3 м, залиш и. Конта ти: (097) 032-38-75

Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Констр ції залізобетонні. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Перетин и. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83

21


22

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬША). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и стінові, пере ородочні. Конта ти: (096) 017-98-05

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067)343-67-67 Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Пін монтажн (поб тов , професійн ). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Пісо білий. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ (В МІШКАХ), СІЯНИЙ, ВІДСІВ В МІШКАХ ГРАНІТНИЙ, ЩЕБІНЬ В МІШКАХ ГРАНІТНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 ЗАВОДСЬКИЙ, ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ (ПОШТУЧНО). ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-17-06, 64-06-17, (097) 976-48-39 Пісо б дівельний, відсів базальтовий, ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

ПІСОК, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ, ГНІЙ, БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ, ПІСОК РІЧКОВИЙ, ШУТЕР. ВИВІЗ СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 62-84-06, (050) 435-42-19 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО, ПІНОБЛОКИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

№30 від 8 серпня 2012 ро

Пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

САЙДИНГ

Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Пісо . Конта ти: (098) 849-43-59 Пісо . Конта ти: (066) 775-23-87 План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Плити для о орожі. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Плити п стотні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 Плит

трот арн . Конта ти: 22-42-93

Плит

трот арн . Конта ти: (096) 017-98-05

Плит фасадн , 30х30 см, 5,5 в.м., оричнев . Конта ти: (067) 793-44-54 Плит

фасадн . Конта ти: (096) 017-98-05

Сайдин , софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи, пласти ова ва он а, де оративні панелі ПВХ.

Конта ти: 62-03-65, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Системи водовідвідні. Конта ти: (097) 273-43-58 Системи водостічні. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Системи водостічні. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Плит ДВП, 15 шт. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Системи водостічні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Полі арбонат та омпле т ючі. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81 Полі арбонат. Конта ти: (097) 273-43-58 Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Профнастил. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Профнастил. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Профнастил. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ. КОНТАКТИ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68

С ло, б/в, рифленне, 1,5х1,5. Конта ти: (067) 961-31-51, (097) 868-83-84

СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ). СКЛО ВІКОННЕ, ВІТРИННЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОСЛУГИ). ЕКСКЛЮЗИВНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097)868-82-72

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12 Це л лицювальн . Конта ти: (0332) 78-34-64 Це л лицювальн : СБК, Євротон, Літос, Про ерам, Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л М-75, М-100, розвантаження раном-маніп лятором, достав а по міст . Конта ти: (050) 375-82-52, (096) 898-45-51 Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22 Це л , б/в. Конта ти: (067) 955-79-71 Це л . Конта ти: (067) 360-69-83

ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68

Спецемалі: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, анти орозійні, термостій і. Розчинни и: Р-4, Р646, Р-647, йат-спірит, сольвент, оліфа. Гр нти, емалі: ГФ, ПФ, НЦ. Ла и столярні: НЦ, ПУ. Дисперсія ПВА. Конта ти: 69-06-85, 26-34-72

Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

С міші с хі. Конта ти: (0332) 78-34-64

Ч е р е п и ц ю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58

Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Черепицю біт мн . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Тирсоплит , терміново. Конта ти: (096) 241-95-79

Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58

Пісо митий. Конта ти: (066) 775-23-87

Розчин. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

Пісо митий. Конта ти: (098) 849-43-59

Розчин. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60

Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Черепицю ерамічн , цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

РОЗЧИН: ВАПНЯНИЙ,

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Черепицю 78-34-64

ЦЕМЕНТНИЙ, СКЛАДНИЙ.

Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОСТАВКА. КОНТАКТИ:

Утеплювачі. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Шла обло и. Конта ти: (096) 017-98-05

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: 43-45-09, (096) 502-40-61, (063) 412-88-40, (066) 222-36-51

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ПОСЛУГИ А/М КАМАЗ-5410, 11 М. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (067) 953-95-33 ПІСОК, ЦЕМЕНТ М-500, ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ, ВІДСІВ, ВСЕ У МІШКАХ. ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ДОСТАВКА ПО МІСТУ. КОНТАКТИ: 62-71-70, (050) 375-60-21 ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ВІДСІВ ГРАНІТНИЙ, БАЗАЛЬТОВИЙ, ДРОВА РІЗАНІ ПО 1 Т ТА РУБАНІ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ ТА МАЗ. КОНТАКТИ: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21 ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 Пісо . Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

5-20-23, (067) 382-56-01 Розчини. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Р авн прод цію, техпластини, мові вироби, лей 88, сод альцинован і а стичн , хлорне вапно. Конта ти: 61-70-20 Сайдин . Конта ти: (097) 273-43-58 Сайдин . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 С а й д и н . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58

Фанер водостій 363-70-16

. Конта ти: (067)

Фотошпалери. Конта ти: (050) 435-36-93 Хвірт и. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81

ерамічн . Конта ти: (0332)

Ш п а л е р и , від виробни а, широ ий вибір. Конта ти: (050) 560-88-99, (066) 260-81-80 Щебінь базальтовий, ранітний, відсів базальтовий, ранітний, пісо , амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ М-100, М-75, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ, АВТОПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (067) 927-02-45, (098) 829-55-41

Щебінь ранітний, базальтовий. Конта ти: (098) 849-43-59

Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ ЧЕРВОНУ, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КАМІНЬ. КОНТАКТИ: (067) 903-38-42, (067) 294-49-83

Щебінь ранітний, базальтовий. Конта ти: (066) 775-23-87

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Щебінь. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

С а й д и н . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Це л б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22

Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Це л во нетрив . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84

Це л лін ерн : Керамейя, Євротон. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Ліноле м. Конта ти: (098) 625-33-13

Це л лицьов , ерамічн черепицю, поризовані бло и, с хі с міші. Конта ти: (0332) 78-34-64

Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22

Сваї. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Се цію металево о шести ранни а, ов зварен , на пар ан, 3 шт., 120Х120 см. Ціна: 300 рн./шт. Конта ти: 28-96-33 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83

2.2.2. К плю

Ліноле м. Конта ти: (097) 246-04-75


ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ, ПОСЛУГИ Послуги

№30 від 8 серпня 2012 ро Пар ан. Конта ти: (098) 625-33-13

Мий вмонтован . Ціна: 80 рн. Конта ти: 64-21-15

Газ, опалення, водопостачання

Сіт металев , для о орожі, 21 м. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Це л , б/в. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35 Черепицю, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

Мий подвійн , б/в. Ціна: 80 Конта ти: 64-21-15

2.4.1. Продам

Котли азові, еле тричні, твердопаливні, онденсаційні, азові олон и та радіатори опалення. Продаж, монтаж, арантія, сервісне обсл ов вання. Конта ти: (097) 645-46-36 www.topka.at.ua Армат р запірн . Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01 Батареї алюмінієві, б/в. Конта ти: (097) 204-14-76, (067) 459-94-98 Батареї чав нні. Ціна: 25 рн./ребро. Конта ти: 26-35-24, (096) 334-91-74 Бачо від омпа т нітаз , Польща. Конта ти: (097) 645-68-39

Будівельні інструменти та обладнання

БОЙЛЕРИ ЕЛЕКТРИЧНІ 10-200 Л, ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ. ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

2.3.1. Продам

Ванн , б/в, 2 шт. Конта ти: (067) 777-31-14

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Ванн , б/в, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 956-73-74

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45 Дриль, р чн . Конта ти: 28-97-80 Європіддони 800/1200, б/в. Конта ти: (067) 287-35-93 Інстр мент р чний. Конта ти: 68-39-24, (099) 053-41-44, (067) 192-02-16 Металош 272-76-03

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Пил дис ов до цир Конта ти: 45-08-38

ляр и, б/в.

Пневмоінстр мент. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38 Ришт вання б дівельні. Конта ти: (067) 959-15-30 Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ВСЕ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ. МОНТАЖ, ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ, СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ. ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ПІДРАХУНОК ВИТРАТ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНІ. КОНТАКТИ: (097) 645-46-36 WWW.TEPLOSFERA.COM Гідро-, пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 К а м і н и чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Мий

, 50х50. Конта ти: 24-09-39

Мий

, нов . Конта ти: 5-62-59

рн.

Насос для водяно о опалення. Конта ти: (097) 704-84-71 Паливо пічне. Конта ти: 27-06-39 Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Радіатори опалення, чав нні, 5 се цій (7 ребер), 1 се ція - 4 ребра, недоро о. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Радіатори опалення, чав нні, безреберні, 8 шт. Ціна: до овірна. Конта ти: (0332) 6-65-58, (066) 174-66-64 Радіатори 64-21-15

чав нні,

б/в.

Конта ти:

Радіатори чав нні. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-37-36, (066) 656-79-05 Ре істри чав нні. Ціна: 25 Конта ти: (096) 348-09-56

рн./шт.

Р омийни , формі морсь ої м шлі. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 956-73-74

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. ПРОДАЖ, ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, СЕРВІС. КОНТАКТИ: 69-24-46, 43-00-34, (093) 323-86-45 СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ТРУБИ, РАДІАТОРИ, НАСОСИ, БОЙЛЕРИ, ГАЗОВІ КОЛОНКИ. ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44 Титан новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

паливі.

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16

рн.

Тр би водостічні, б/в. Конта ти: (067) 955-79-71

Колон азов «Нева», ви ор. 1 міс. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 194-32-60

Тр би для опалення та вн трішніх мереж. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Колон азов , вир-во Польща, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Конве тор еле тричний «Термія», вир-во У раїна, 2,0 Вт. Ціна: 310 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22 Конве тор еле тричний, 1500 В, 600/450, 3,8 . Конта ти: (097) 396-42-88 Котел «Дан о». Конта ти: 22-70-94 після 18.00 од. Котел «Дан о-12», б/в. Конта ти: (097) 204-14-76, (067) 459-94-98

Тр би поліетиленові, діам. 16-500 мм, для водопроводів, свердловин, азопроводів, аналізацій. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Тр б металев , 4 м, діам. 25 мм. Конта ти: 22-49-12, (066) 897-24-74, (096) 365-20-23 Умивальни , б/в. Конта ти: 23-45-00

2.4.2. К плю

Свердла. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38

Котел азовий «Рівне ГС», недоро о. Конта ти: (096) 348-09-56

Стропи ланцю ові, сталеві, сертифі овані. Конта ти: (050) 963-87-55

Котел дво онт рний димохідний «Термет». Конта ти: (067) 955-79-71

Балон для в 923-17-23

Ф ано рейсм сний Івано-Фран івсь . Конта ти: (097) 837-76-79

Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

БІЛЬШЕ САЙТІ WWW.AR.RV.UA

2.3.2. К плю Н-150

мм.

Балони висо о о тис (ар онові, исневі, під зварювальн сіміш) б/в, V = 40 л, 10 л, 5 л, 2 л. Конта ти: (096) 371-85-86 Лещата 614-16-02

вели і.

Конта ти:

парапетний.

Котел- олон а «Юн ерс». Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Котли водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

КОТЛИ ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧІ БАКИ, МОТАЖ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 28-18-89, 62-94-29, (067) 384-31-89

ОГОЛОШЕНЬ НА

Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

К о т е л разовий, б/в, Конта ти: (097) 704-84-71

(096)

Пневмомолот, в неробочом стані. Конта ти: (096) 220-25-62

2.3.3. Здам в оренд

• Ришт вання б дівельні, + щити. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

РИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ З НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

КОТЛИ ГАЗОВІ, КОНВЕКТОРИ (ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93 КОТЛИ ГАЗОВІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, ЕЛЕКТРИЧНІ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

ле ислоти. Конта ти: 067

Газов олон , б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Колон и азові, б/в або неробочі. Конта ти: (096) 614-16-02 Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Колон и азові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел КЧМ4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ С АВТОМАТИКОЙМОЩНОСТЬЮ 80-120 КВТ, Б/У. КОНТАКТИ: (067) 571-52-87 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13

Електрообладнання 2.5.1. Продам Вими ач автоматичний А31, 60 А, 500 В, 50 Hz. Конта ти: (067) 287-35-93 Дви н 3 Вт, 1500 об., фланцевий. Конта ти: (096) 307-32-01 Еле рощит з лічильни ом. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Еле тровимірювальний прилад Ц4313, недоро о. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Крани. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Еле тродви н АІММ100L4У25, 4 Вт., 380/ 660 В, 1427 об./хв. Конта ти: (067) 287-35-93

Лічильни и. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

М ий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Еле троінстр мент. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38 Еле тролічильни и, 2 шт. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00 Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23 Кабель броньований. Конта ти: (096) 218-08-20

2.5.2. К плю Вольтметр. Конта ти: (067) 699-92-11, (093) 728-96-77 Генератор. Конта ти: (067) 699-92-11, (093) 728-96-77 Осцило раф. Конта ти: (067) 699-92-11, (093) 728-96-77

2.6.1. Ремонтно-б дівельні Бетонні роботи: бетонні • наливні підло и, де оративний штампований бетон, стяж и ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

Бри ада б дівельни ів ви он є євроремонт «під люч» (м р вання, шпа лювання, іпсо артон, шт ат р а, ва он а, сайдин , ламінат), обшив а бал онів та інші б дівельні роботи, я існо, недоро о. Конта ти: (096) 395-78-92

Б дівельна бри ада ви он є всі види ремонтнооздоблювальних робіт, я ість арантована. Конта ти: (097) 087-65-51, (098) 665-39-49

Б дівництво ф ндаментів, • стяж и, підпірні стін и, о орожі, б ріння свай, демонтажні роботи. Ліц. АВ № 558385 від 5.11.2010 р. Конта ти: (098) 926-54-04

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

В ладання пар ет , ламінат , • чорнової дош и, набивання плінт с . Шліф вання ново о та реставрація старо о пар ет та дощатих підло . Швид о. Виїзд до лієнта. Конта ти: (067) 382-12-24

В ладання та шліф вання • пар ет , б дь-я их інших дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96

В ладання, шліф вання пар ет , під отов а дерев’яної підло и під в ладання ламінат . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29, (067) 190-41-20 Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Еле тромонтажні посл • заміна старої провод и

и: на нов , монтаж лічильни ів, автоматів, вми ачів, розето , люстр, світильни ів, дрібний ремонт. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Євроремонт вартир, б дин ів, іпсо артон, шпа лювання, фарб вання, по лей а шпалер, ламінат, плит а. Конта ти: (097) 236-74-08 Євроремонт вартир, монтаж •іпсо артон , ва он и,

ламінат , шт ат рення, шпа лювання стін, стелі, стяж а на підло , в ладання плит и, бр ів и, прородно о ольор . Монтаж еле три и. Я існо, недоро о. Конта ти: 63-65-99, (097) 502-54-78

Євро ремонт. Всі • ремонтно-б дівельних

види робіт. Я існо. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Замін водопровідних тр б та •аналізацій, встановлення сантехні и, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпа лювання стін,

стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Компле сний ремонт • ма азинів, б дин ів та с ладсь их приміщень. Гіпсо артон, шпа лювання, фарб вання, ламінат тощо. Власні механізми. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Лицювання ванних імнат, •хонь, санв злів, в ладання ламінат , монтаж іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а, я існо, професійно, швид о. Конта ти: (096) 864-04-15

Лицювання плит ою. • Встановлення сантехні и. Я існо. Конта ти: (067) 133-11-85

Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

23


24

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№30 від 8 серпня 2012 ро

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, САНТЕХНІЧНІ, СТОЛЯРНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

ПРОЕКТИ БУДИНКІВ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, НАТЯЖНІ СТЕЛІ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ЛІЦЕНЗІЯ МБАЖКГУ №119370 ВІД 21.07.2006 Р. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ В КОМПЛЕКСІ. КОНТАКТИ: (067) 291-86-29, (050) 435-21-07 САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ: МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ, ДУШОВИХ КАБІН, МИЙОК, БОЙЛЕРІВ, ВАНН, ЗМІШУВАЧІВ. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ. ЯКІСНО, ШВИДКО. КОНТАКТИ: 5-70-29, (096) 748-99-77

ЄВРОПАРКАНИ

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49 Встановлення столяр и, в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41

2.6.4. Інші

Бла о стрій дворів, доріжо , під’їздів з трот арної плит и та природно о аменю з трамб ванням вібромашиною. Конта ти: (097) 452-99-81 Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети. Бло б дівельний 20х20х40, 10х20х40. Низь і ціни

Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94

Металопрокат, вторсировина

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28

КОВАНІ ВИРОБИ

2.7.1. Продам

Обміняю металеві овані вироби (ворота, пар ани, озир и та ін.) на дрова з достав ою. Конта ти: (093) 755-69-27, (093) 323-89-56

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (067) 291-86-29, (050) 435-2107 УТЕПЛЕННЯ

В ладання трот арної плит и. Повний омпле с посл по бла о строю дворів. Роботи ви он ємо професійно, я існо, з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua Ви отовлення металевих дахів. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Виробництво металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: 61-75-45, (096) 585-99-29, (067) 362-38-63

Блях оцин ован , без орозії, 0.75-1мм, 2/0.5м, 70 в.м, б/в, дешево. Конта ти: (098) 007-83-08 Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Канати сталеві. Конта ти: (050) 963-87-55 Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Металопро ат нержавіючий. Конта ти: 62-33-33, 62-33-32, (098) 627-96-38, (067) 266-45-20

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ ТА ВАГОНЧИКІВ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

Металопро ат чорний. Конта ти: 62-33-33, 62-33-32, (066) 039-43-01, (098) 433-62-93

ШТУКАТУРЕННЯ НІМЕЦЬКОЮ СТАНЦІЄЮ ВАПНЯНИМ РОЗЧИНОМ. КОНТАКТИ: (097) 754-12-10

ХУДОЖНЯ КОВКА ТА

(096) 453-05-57

2.6.2. З ви отовлення

(097) 167-28-89

Утеплення та оздоблення фасадів. т. 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

МЕТАЛОПРОКАТ, Б/В, В АСОРТИМЕНТІ. КОНТАКТИ:

Ви отовлення бр ів и з • базальт та раніт на замовлення,

різні розміри. Конта ти: (098) 820-95-96

Ви отовлення з деревини • ві он, дверей, арочних оробо ,

Монтаж • шпа лювання,

іпсо артон , фарб вання, монтаж підвісних стель, армстрон , по лей шпалер, в ладання ламінат . Конта ти: 28-06-54, (098) 260-86-29

Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

Утеплення фасадів б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ). Нанесення інших видів де оративної шт ат р и. Конта ти: (096) 109-53-87

Утеплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою та теплоізолюючою шт ат р ою, власне ришт вання, ціни помірні та до овірні. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Професійне шт ат рення, •Шліф вання пар ет та інших • стяж а, б дівельні роботи «під видів дерев’яної підло и. Швид о. люч». Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

•Сантехнічні посл и: монтаж • опалення, водопостачання та аналізації, встановлення лічильни ів, д шових абін, бойлерів, ванн, мивальни ів, зміш вачів, дрібний ремонт. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Теплий б дино заощадить ваші ошти. Утеплення б дин ів пінопластом, мінеральною ватою, нанесення баране , ороїд , власні ришт вання. Ціни помірні та до овірна. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Утеплення б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ). Конта ти: (096) 548-44-30 Юра

• Утеплення пінопластом,

б дин ів мінватою, нанесення « ороїд », «баране ». Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Утеплення б дин ів • пінопластом, мінеральною ватою, нанесення баране а, монтаж ва он и, сайдин , власні ришт вання. Конта ти: (097) 876-12-86

Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

•Шпа лювання, фарб вання стель, стін, вапняна побіл а, леєння ба етів та шпалер. Конта ти: 60-97-75, (097) 222-37-67

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88 ат рення стін, стяж а, •іпсоШтартон та інше, я існо. Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

Шт ат рення, лицювання, • стяж а. Конта ти: 45-43-23 БРИГАДА ВИКОНАЄ УТЕПЛЕННЯ І ДЕКОРАТИВНУ ШТУКАТУРКУ ФАСАДІВ, ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ, БАГАТОПОВЕРХІВОК, ВИСОКА ЯКІСТЬ, НИЗЬКІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (098) 569-88-83, (066) 843-08-54 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

бал онних рам, сходів. Конта ти: 40-10-73, (097) 254-06-39, (050) 664-77-78

Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н, лазень, «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВСІ ВИДИ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ: ШТУКАТУРЕННЯ, ГІПСОКАРТОН, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ ТОЩО. КОНТАКТИ: (066) 600-38-56 ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, ФАРБУВАННЯ СТІН, СТЕЛІ ПРОФЕСІЙНИМ ФАРБОПУЛЬТОМ. КОНТАКТИ: (097) 451-55-76 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15 Роботи б дівельні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ВИРОБИ З МЕТАЛУ. ШВИДКО, ДЕШЕВО, ЯКІСНО. КОНТАКТИ:

2.6.3. З встановлення

В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

Ви отовлення з деревини трот арної плит и. • •В ладання сходів та східцевих маршів, Повний омпле с посл по бал онних рам. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095)306-96-15

бла о строю дворів. Роботи ви он ємо професійно, я існо, з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Ви отовлення з нат ральної • деревини дверей, ві он зі

Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Ви отовлення плит и трот арної, вібролитої, ідромеханічне прес вання. Конта ти: 24-15-83, (067) 363-23-92

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВОРІТ, ПАРКАНІВ, РЕШІТОК, НАВІСІВ НАД ДВЕРИМА, БАЛКОНАМИ, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ ТОЩО. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44

В с т а н о в л е н н я столяр и, в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34 Посл и з в ладання та встановлення бетонних виробів. Конта ти: 24-15-83, (067) 363-23-92 В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22

Обміняю металеві овані вироби (ворота, пар ани, озир и та ін.) на дрова з достав ою. Конта ти: (093) 755-69-27, (093) 323-89-56 Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр би ВГП, швелер, тни , сталь листов , армат р , р и, вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23 Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

2.7.2. К плю БРУХТ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ. КОНТАКТИ: (097) 388-59-07, (095) 144-31-89 Вироби з вольфрам , молібден , олова, твердосплав , сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ. Конта ти: (066) 212-31-15 Кр

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Ли ст профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б нержавіюч . Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б , нов або б/в, і інший металопро ат. Конта ти: (050) 544-27-69 Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35 Шести ранни . Конта ти: (066) 212-31-15 Вироби з вольфрам , молібден , олова, твердосплав . Конта ти: (066) 212-31-15

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ WWW.AR.RV.UA


25

№30 від 8 серпня 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

ДИВАН

3.1.1. Продам К точо м’я ий, вітальню. Конта ти: (096) 679-55-86 Вітальню «Ос ар», з шафою б/в, виробни «Тернопільсь а фабри а «Нова», хорошом стані. Конта ти: 26-90-10, (068) 568-47-05 Вітальню з т мбою, віша ом, дзер алом. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Вітальню, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 246-09-33 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Газетницю д бов . Ціна: 170 рн. Конта ти: 28-96-33 Гарніт р спальний, б/в, в хорошом стані: 2 т мбоч и, ліж о1,90х1,80, з марацом. Конта ти: (095) 481-00-48, (098) 455-15-58 Годинни настінний «Янтар». Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01 ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59 Диван 2-місний з 24-00-15

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х95. Спальне місце 1,4х1,9. Ціна: від 2700 рн. Конта ти: (063) 275-55-55

ДИВАН

ріслом. Конта ти:

Диван, 2-спальний. Конта ти: 28-79-01, (096) 453-51-05 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Диван, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 362-89-22 Диван, б/в. Конта ти: 64-68-16, (097) 474-00-18 Диван, б/в. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Диван, б/в. Конта ти: 24-09-39 Диван, б/в. Конта ти: 24-98-14, (097) 209-99-58 Диван, б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 187-15-24 Диван, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 381-09-79 Диван, б/в. Конта ти: 24-40-36 Диван, хороший стан, недоро о. Ціна: 500 рн. Конта ти: (093) 254-41-19 Диван. Конта ти: (050) 381-09-79 Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua ДСП ламінован , рядов . Конта ти: 22-50-48

Диван новий, пр жинний бло , 77х255х157. Спальне місце-150х200. Євро ниж а, товий, з дерев’яними підло ітни ами на бильцях. Ціна: від 4500 рн.

Конта ти: (067) 378-43-77 ДСП, ДВП ламінован , рядов . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Кар ас односпально о ліж а. Конта ти: 45-25-37, (097) 544-27-85 Карниз дерев’яний, 2 м, з ільцями. Конта ти: (098) 005-92-31

Килим нат ральний, 2х3 м, новий, червоно о ольор . Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98

Крісло, б/в. Конта ти: (096) 687-21-98

Килим старий. Конта ти: (098) 078-04-44

К точо хонний, хорошом стані, стіл роз ладний. Розміри точ а 110х145, розміри стол 65х90, роз ладеном ви ляді 65х120 або 65х150. Ціна: 700 рн. Конта ти: 28-28-19, (067) 748-42-52 К точо м’я ий, б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51 К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Килим, 2,3/1,65, Бель ія. Конта ти: 28-97-80 Килим, 2х2,5 м. Конта ти: (067) 985-72-13 Килими, вир-во Чехія. Конта ти: 5-62-59 Килими, недоро о, 3х5 м, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (098) 897-57-74 Килими. Конта ти: (094) 966-69-87 Килими: 2/3, червоний нат ральний - 650 рн., 2.3/1.5 нат ральний - 450 рн., 2/3 - 350 рн., 3/4 - 950 рн. Конта ти: 28-96-33 Комод для одя , б/в. Конта ти: 63-07-20 Комод, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 246-09-33 Компле т т ристичних меблів: роз ладні стіл та 4 стільці. Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25

Карниз, дерев’яний, 2 шт., 3 м. Ціна: 50 рн./шт. Конта ти: 28-79-01, (096) 453-51-05

Компле т ючі до шаф61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Килим 2/3м. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53

Крісла м’я і, 2 шт., б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-98-14, (097) 209-99-58

Килим 2х3 м. Конта ти: 23-06-44

Крісла м’я і, 2 шт., б/в, недоро о. Конта ти: 23-68-56, (067) 899-71-67

Килим ц льсь ий 2/3, 2 на ид и ц льсь і, доріж ц льсь . Конта ти: (050)435-36-93

пе. Конта ти:

Крісла, 2 шт., нероз ладні, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 5-98-81, (096) 477-22-65

К точо д бовий, новий, 0,65х0,85. Конта ти: (095) 705-41-10

К хню з двома столами та 6000 рн. Конта ти: 28-96-33

точ ом. Ціна:

К хню з мий ою. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (093) 578-25-26, (097) 034-19-27 К хню, вир-во Польщі, б/в, відмінний стан. Конта ти: (097) 204-14-76, (067) 459-94-98 К хню, під д б, з термостій ою столешнею, навісні шафи з дзер альними вітражами. Ціна: 190 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98 К хню, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: 24-45-19, (097) 426-89-32 К хню. Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38 Ліж а з матрацами, 2 шт., б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Ліж о-диван. Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

Ліж а, 2 шт., із спальні «Світано ». Конта ти: (067) 154-88-44

Матрац пр жинний, 2 шт., б/в, 197х80 см. Конта ти: (095) 705-41-10

Ліж а, б/в, 2 шт. Конта ти: 43-17-81, (097) 939-42-20 Ліж а. Конта ти: (067) 804-25-44 Ліж о 1-спальне, під оріх, з матрацом, нове, дешево. Конта ти: (098) 005-92-31 Ліж о дерев’яне, 2-яр сне. Конта ти: (096) 160-71-52

Матрац пр жинний, Конта ти: 26-38-46

хороший

стан.

ДИВАН

Ліж о дерев’яне, з матрацом, в хорошом стані. Конта ти: (099) 192-90-93 Ліж о з матрацом, з ламелями, сосна. Ціна: 80 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98 Ліж о односпальне з матрацом, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61 Ліж о односпальне, б/в. Конта ти: 23-20-59 Ліж о односпальне. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 985-72-13 Ліж о пол торне, дерев’яне, б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: (097) 645-83-82 Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Ліж о, без матраца, 190х80. Конта ти: (096) 687-21-98 Ліж о-диван, б/в. Конта ти: (097) 883-33-51

Диван новий, пр жинний бло , 77х215х95. Спальне місце - 140х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 2600 рн. Конта ти: (096) 333-56-06


26

№30 від 8 серпня 2012 ро ДИВАН

Стін , б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 508-99-31

Шаф 3-дверн , полірован , антресолями. Конта ти: 62-96-07

Стін . Ціна: 420 381-09-79

Шаф 5-дверн , б/в. Ціна: 400 Конта ти: (050) 381-09-79

рн. Конта ти: (050)

Шаф для ардероб , недоро о. Конта ти: 23-06-44

Трюмо поліроване, 70х100 см. Конта ти: (096) 687-21-98

Шаф для інстр ментів, з сейфом. Конта ти: 23-20-59

Трюмо, б/в. Конта ти: (066) 759-33-89 Трюмо, б/в. Конта ти: 23-20-59

Шаф для одя , 3-дверн , б/в, недоро о. Конта ти: 20-80-42, (066) 548-38-73

Т мби приліж ові. Конта ти: (099) 192-90-93

Шаф для пос д . Конта ти: 23-06-44

Т мби, 3 шт., б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Шаф д бов світл Конта ти: 28-96-33

Т мби, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58? (066) 043-74-22

Шаф з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Конта ти: (063) 220-60-64, (096)333-56-06

Т мби, б/в, недоро о. Конта ти: 5-62-59

Шаф з вітальні. Конта ти: (067) 154-88-44

Т мби, під телевізор, поліровані, 2 шт., дешево. Конта ти: 28-54-42

Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: (096) 749-55-32

Сервант, б/в. Конта ти: 43-17-81, (097) 939-42-20

Т м б о ч и поліровані, 2 шт., б/в, в хорошом стані. Ціна: 30 рн. Конта ти: (096) 687-21-98

Шаф для одя , 3-дверн , б/в, недоро о. Конта ти: 20-80-42

Т мб д бов , під ТБ. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Шаф , 3-дверн , з антресоллю, полірован , б/в. Ціна: 250 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98

Сервант. Конта ти: 62-96-07 Сервант. Конта ти: 23-06-44 Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

рн.

Т мб під ТБ. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Шаф , 2-дверн . Конта ти: (050) 381-09-79

Т мб під ТБ. Конта ти: (094) 966-69-87

Шаф , 3-дверн , з антресолями, ла ований оріх. Конта ти: (096) 960-62-60

Т мб під ТБ. Конта ти: (097) 810-02-28

Шаф , 5-дверн . Конта ти: (050) 381-09-79

Стіл 1-т мбовий, письмовий. Конта ти: 23-20-59

Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Шаф . Конта ти: (067) 804-25-44

Стіл д бовий, с ляний, ж рнальний. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 23-72-57 Стіл ж рнальний. Конта ти: (050) 375-37-00 Стіл омп’ютерний для ш оляра, недоро о. Конта ти: (095) 220-30-96, (097) 298-27-95 Стіл омп’ютерний. Ціна: 500 Конта ти: (097) 852-85-75

3.1.2. К плю

Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Ф рніт р меблев . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ліж о- рісло. Конта ти: 63-74-15, (097) 273-18-53

ХДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Меблі різні, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13

рн.

Меблі, візьм в подар но . Конта ти: 62-81-84 після 18.00 Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

ДИВАН

Стіл письмовий (офісний) б/в 200 рн. Конта ти: (050) 539-69-12

Шафи та мий в хню, меблі в імнат , візьм в подар но . Конта ти: (096) 519-11-61, (096) 126-15-29

Стіл письмовий, б/в. Конта ти: (067) 954-55-43 Стіл письмовий. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87 Стіл письмовий. Конта ти: (094) 966-69-87

Стіл письмовий- омп’ютерний. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 673-92-42 Стіл розс вний, під оріх. Конта ти: (098) 005-92-31 Стіл+6 стільців, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61 Стіл, + 4 стільці. Конта ти: 23-06-44

Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Матрац, новий, на 2 сторони, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Меблі м’я і. Конта ти: (096) 333-56-06

Стільниці. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44

Меблі на дач :шафи, стіл, ліж о, б фет, б/ в, недоро о. Конта ти: 096 556-36-11

Стільниці. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Матраци ватні, б/в, недоро о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Меблі офісні, б/в. Конта ти: 23-00-35, 23-03-14

Стільці д бові, 6 шт. Ціна: 950 рн. Конта ти: 28-96-33

Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стін «А ат», б/в, в хорошом Конта ти: (097) 402-42-17

Матраци, пр жинні, б/в, 2 шт. Ціна: 200 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

МДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Меблі, б/в, дешево. Конта ти: 28-96-33

Стін «А ат», ліж о пол торне, вітальню, стіл письмовий, омп’ютерний, б/в. Конта ти: 28-50-27, (098) 851-07-56

ДИВАН

Меблі, б/в, рім м’я их частин. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Меблі, б/в, подар ю. Конта ти: (098) 477-57-45 Меблі, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Меблі, б/в: шаф , пенал, ж рнальний стіл, полицю навісн . Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua ОСБ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Пенал, б/в. Конта ти: 23-72-57

Диван новий, пр жинний бло , 77х205х102.Спальнемісце-150х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 3300 рн. Конта ти: (063) 275-55-55

Передпо ій, полірований, з дзер алом, б/ в, в хорошом стані. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98 Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стін

Диван новий, пр жинний бло 86х2х86. Спальне місце 1,4х2,0. Ціна - 2250 рн. Конта ти: (067) 582-43-93

стані.

«А ат». Конта ти: (067) 154-88-44

Стін «Горинь», б/в, в хорошом стані. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (097) 226-50-77 Стін «Горинь», б/в, в хорошом стані. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (097) 226-50-77 Стін «Калина», в хорошом Конта ти: (050) 435-43-60

стані.

Стін «Сми а», б/в. Конта ти: (097) 246-09-33 Полицю для ни вир-во Чехія. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01 Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стін в імнат , б/в, нат ральний шпон, оріх, в хорошом стані, 4000х450х2200. Конта ти: 62-74-53

Ро и забал ансь о о ізюбра. Конта ти: (098) 956-73-74

Стін в спальню, б/в, нат ральний шпон, оріх, в хорошом стані, 2,67х600х2,2. Конта ти: 62-74-53

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 434-42-76

Сервант білий з пласти а, 2 м. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 28-96-33

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-98-14, (097) 209-99-58

Полиці д бові, під віти. Конта ти: 28-96-33

Сервант хонний, б/в, 1,6/0,7м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Полиці д бові. Ціна: 350 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Сервант, б/в, недоро о. Конта ти: (066) 759-33-89

Стін

, б/в. Конта ти: 5-62-59

3.1.3. Пропон ю

Ви отовлення меблів на замовлення. Конта ти: (050) 545-68-40, (067) 582-43-93 www.divanrv.at.ua

Стіл письмовий. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 078-04-44

Меблі, б/в, для дачі, ст дентам, дешево. Конта ти: (050) 670-09-10

тов . Ціна: 2500 рн.

Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16

Спальню, б/в. Конта ти: 5-62-59

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

рн.

Тахт , б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: (097) 645-83-82

Диван новий, пр жинний бло 75х135х70. Спальне місце 0,7х1,9. Ціна - 1300 рн.

ДИВАН

з

Диван новий, пр жинний бло 90х160х110. Спальне місце 1,4х2. Ціна - 2800 рн.

Конта ти: (050) 545-68-40 Ч а с т и н и м’я і, 2 шт., роз ладні, ласичний варіант. Конта ти: 68-35-68, до 10.00 та після 22.00 Частин м’я , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 487-32-89

стані.

Частин м’я , в хорошом стані. Конта ти: (093) 510-34-86 Частин м’я

. Конта ти: (050) 375-37-00

Частин м’я , велюр, б/в, вир-во Польща. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06 Шафи, б/в, в хорошм стані. Конта ти: (097) 227-52-78 Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Шаф 2-дверн в вітальню, світло о ольор , б/в. Конта ти: 23-45-00 Шаф 2-дверн , б/в. Ціна: 200 Конта ти: (050) 381-09-79

рн.

Шаф 3-дверн з антресолями, б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45 Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Шаф 3-дверн , б/в, з антресоллю. Конта ти: 43-17-81, (097) 939-42-20 Шаф 3-дверн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

Більше о олошень на сайті • www.ar.rv.ua ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 Кром вання 22-50-48

ром ою ПВХ. Конта ти:

МЕБЛЕВА МАЙСТЕРНЯ ПРОПОНУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКУ, РЕСТАВРАЦІЮ, ЗМІНА ДИЗАЙНУ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ, СЕРВІС, БОНУСИ. КОНТАКТИ: (097) 412-11-23

РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКУ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. КОНТАКТИ: (067) 783-36-98 СКЛАДАННЯ, НАВІШУВАННЯ МЕБЛІВ, КАРНИЗІВ, СВІТИЛЬНИКІВ. КОНТАКТИ: 22-49-12, (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

БІЗНЕС Офісне обладнання 6.1.1. Продам Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» і «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16

Витратні матеріали, канцтовари 6.3.1. Продам Чорнило для заправ и артриджів, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

Друкована продукція 6.4.1. Продам Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85 Газети без оштовних о олошень (50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85 Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84 Катало робіт на дом . Конта ти: (096) 911-65-85

Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85

Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85

Вітрини, під мобільні телефони, осмети тощо, б/в. Конта ти: (068) 568-61-90

Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85

Кни и, х дожня літерат ра, 100 шт. Конта ти: 24-09-39 Літерат р х дожню, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Літерат р х дожню, технічн . Конта ти: 24-33-77, (098) 897-57-74 Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

6.4.2. К плю

ДИВАНИ М’ЯКІ НОВІ ТА СТОЛИКИ ДЛЯ КАФЕ, РЕСТОРАНУ, ДИСКОТЕКИ, МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ, ПО ПЕРЕРАХУНКУ З ПДВ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (050) 339-38-46 Обладнання для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85

іноапарат ри.

Обладнання тор овельне для промтоварів. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам Вітрин холодильн , 124х94, напів р ле с ло, для невели о о ма азин . Конта ти: (067) 589-41-15

6.5.2. К плю Ва механічн від 100 (096) 614-16-02

до 1 т. Конта ти:

Обладнання для пе арні, Конта ти: (050) 498-23-42

афе, їдальні.

Стелажі, б/в, можливий самовивіз. Конта ти: (067) 197-31-10

Промислове обладнання 6.6.1. Продам Металлоис атели: о ромный выбор для поис а лада, монет металлолома и т. д. А та же подводные, л бинные, еорадары. Звоните, поможем выбрать то, что найдет. Конта ты: (095) 468-06-87, Але сей, (098) 896-53-65 www.металлоис атель.com.ua Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». www.tracker-d.com.ua Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60

Стано листо ибочный р чной, с отрезным ножом для из отовления доборных элементов. Ціна: 11.000 рн. Конта ты: (067) 123-93-42 Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40 Вт. под за аз. Достав а. tor-trans.com.ua. Конта ты: (057) 759-50-06 Швейное промышленное и бытовое обор дование, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Ва механічн , 500 362-14-02

Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Віял зернов . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-92-12 Дви н-ред тор, 2,2 Вт, 80 обертів/хв. Конта ти: (096) 307-32-01 Дробар 317-31-23

вал ов . Конта ти: (050)

Дрово ол 317-31-23

ідравлічний. Конта ти: (050)

. Конта ти: (067)

Металош ач імп льсний Фронт-1М, ш ає б дь-я ий метал на либин до 1,5м. Виробництво Росія, арантія 1рі . Без оштовна достав а по У раїні. Фото на сайті mdetector.com.ua Ціна: 1500 рн. Конта ты: (063) 988-65-65 Насосы, эле тродви ателя, ред тора. Самовывоз. Конта ты: (067) 638-87-60

Еле тродви ни флянцеві, 2,2 Вт, 1000 об., 2 шт. Конта ти: (097) 381-60-98

Вал ф вальний, на 3 ножі. Конта ти: (097) 245-59-26

Машин в’язальн «Р та». Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

Вентиляцію поб тов та промислов , ондиціонери. Конта ти: 63-57-80, (050) 544-93-90

Мі рос опи: МБС, Метам, ДИП, УИМ та інші. Конта ти: (050) 166-50-56

Продам имп льсный металлоис атель до 1 м – 900 рн, до 1,5 м – 1000 рн www.sledopit.at.ua Конта ты: (095) 043-74-50 Производим и продаем обор дование, материалы. Гальвани а - позолота, серебрение, хромирование. А ва-печать. Мета-хром. Развиваем малый бизнес в У раине. Франшиза. www.mir-decora.com. Конта ты: (050) 236-03-88

Верстат зварювальний, одно олів овий. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 194-32-60

Ва и еле тронні, 80 т. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Верстат деревообробний. Конта ти: (098) 259-40-94

Верстат свердлильний, в хорошом стані. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (096) 556-86-86 Верстат то арний, фрезерний, свердлильний. Конта ти: (067) 728-54-32 Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78

Обладнання для ви отовлення пінобло ів. Конта ти: (098) 259-40-94 Обладнання для ви отовлення пінобло ів. Конта ти: (098) 259-40-94 Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78 Обладнання столярно о цех . Конта ти: (098) 259-40-94 Обладнання деревообробне: продольно-обрізний та торювальний верстати. Конта ти: (050) 317-31-23


27

№30 від 8 серпня 2012 ро Обладнання швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84 Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ (ПРОПАН-БУТАН) 27,2Л, 11 КГ, ПР-ВО ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАНЫ, ГАРАНТИЯ 2 ГОДА, В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. КОНТАКТЫ: (093) 157-48-09, (056) 767-00-37

Пилорам стріч ов . Конта ти: (050) 317-31-23

СТРІЧКОВІ ПИЛОРАМИ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА ВЕРТИКАЛЬНІ. ПРОДОЛЬНІ ОБРІЗНІ ВЕРСТАТИ. ТОРЦОВІ ВЕРСТАТИ. ГАРАНТІЯ 1 РІК. КОНТАКТИ: (067) 394-55-71 WWW.STANOKDLYADEREVA.NAROD.RU

УСТАНОВКУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЛОКІВ. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 Цир

ляр

. Конта ти: (067) 287-35-93

6.6.2. К плю

Спецодяг

Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34 Котел харчовий. 498-23-42

Конта ти:

Бан и, 3 л. Ціна: 3 рн./шт. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

(050)

Кремозбивач. Конта ти: (050) 498-23-42

Тара і упаковка

О б л а д н а н н я дл я ї да л ь н і і п е а р н і. Конта ти: (050) 498-23-42

6.8.1. Продам

Січ арню, б/в. Конта ти: (098) 799-87-79 Тістоміс. Конта ти: (050) 498-23-42

Б тлі 20 л - 30 рн., 4 л - 15 рн. Конта ти: 23-07-46, (097)380-29-00

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

Мі рос оп Бринеля, МПБ-2, МПБ-3. Конта ти: (050) 166-50-56

О ляри до мі рос оп . Конта ти: (050) 166-50-56

Боч и пластмасові, 50 л. Ціна: 35 рн./шт. Конта ти: (098) 384-37-01

6.7.1. Продам

Ємність (залізничн цистерн ) 73 Конта ти: (066) 138-92-09

б.м, 10 шт.

Ємність під розчин, б/в. Конта ти: 26-51-85, (096)949-28-30 Ємність, н/ж, нов . Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30

Бан и 3 л., 1,5 л. Конта ти: (067) 172-18-49 Бан и, 10 л, 4 шт. Ціна: 20 рн./шт. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00 Б тлі, 20 л. Конта ти: 23-20-59

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (095) 829-44-15 Каністри 5 л., б/в. Ціна: 4 рн. Конта ти: (097) 237-81-47 Ящи металевий для розчин Конта ти: (096) 307-32-01

2

б.м.

Ємність, 4230 л. Конта ти: (067) 378-44-49

6.8.2. К плю Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49

Контакти 6.9.1. Пропон ю Ш аю партнера для роботи доброчинній ор анізації. Конта ти: (097) 298-27-95 Э оло ичес ий оммерчес ий прое т! Треб ются омм ни абельные люди, отовые развиваться, об чаться и зарабатывать на партнерс их отношениях! Конта ти: (095) 896-02-18

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 Картридж ори інальний «Кенон», дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер AMD Sempron 1.6 ГГц, ОЗУ 512Мб, інте р. відео GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi, ТВ/радіо тюнер, лав., миш а. Відмін. стан. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Комп’ютер, Пенті м 2,6, 180 Гб жорст ий дис , 2 Гб оперативна, відео арта 256 Мб, ДВД + РВ, монітор, миш а, лавіат ра. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Комп’ютер. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 475-67-53 Корп с системно о бло а, б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Ксеро с «Кенон» NP-155, б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Фа с «Панасоні », б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Телевізор на запчастини. Конта ти: 26-37-08, (096) 541-67-95 Телевізор рід о ристалічний, 21 дюйм діа ональ. Конта ти: 43-69-87

7.2.2. К плю Наві атор GPS. Конта ти: (096) 967-72-84 Смартфон, новий. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Фото*, кіно*, оптика 7.3.1. Продам

Телевізор, «Самс н » 32D4000. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Телевізор, неробочий. Конта ти: 24-33-81 Телевізор, Німечина, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Телевізор, плазма, «Панасоні », 104 діа ональ, в неробочом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-35-68, до 10.00 та після 22.00 Телевізор. Конта ти: (097) 032-38-75

Фотоапарат «Со ол 2». Плів овий. Виробни Ломо, СССР. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Фотоапарат «Ф джі» S1600, новий, арантія 2 р., 15- ратне збільшення, 12 ме апі сілів, + 2 Гб арта пам’яті, зарядний пристрій, 4 а м лятори. Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Фотозбільш вач, б/в. Конта ти: 45-08-38

Теле*, відео*, аудіо*, радіо

7.4.2. К плю Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84 Відеома нітофон, відео амер «Еле троні а». Конта ти: (067) 699-92-11, (093) 728-96-77 Ма нітол або домашній центр, можливо в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09 Радіодеталі. Конта ти: (067) 699-92-11, (093) 728-96-77

Набір лавіат ри та миші безпровідний, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

7.4.1. Продам

Телевізор, на запчастини, до 10 р. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Відео амер «Сanon FS 100», б/в, хорошом стані. Ціна: 1600 рн., тор . Конта ти: (067) 601-58-09

Телевізори лампові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

Но тб

Голов и до с п тни ової антени, 3 шт., б/ в. Конта ти: (095) 705-41-10

, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61

Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Конта ти: (098) 579-99-99 Планшет «Ainol Aurora 2», новий, е ран 7", Андроід 4.03, двоядерний процесор 1,5 ГГц, ІРС матриця 1024х600, 1Гб DDR3, 16Гб флеш, 2Мп веб амера, WiFi bgn, HDMI, microSD до 32 Гб. Ціна: 1650 рн. Конта ти: Львів (0322) 39-07-55, (067) 976-77-20 www.dws.net.ua Планшет «Hyundai A7HD», новий, е ран 7", Андроід 4.03, процесор 1 ГГц, ІРС матриця 1024х600, 1Гб DDR3, 8Гб флеш, 0,3 Мп веб амера, WiFi bgn, HDMI, р тований від виробни а, microSD до 32 Гб. Задня риш а - анодований алюміній. Ціна: 1540 рн. Конта ти: (0322) 39-07-55, (067) 976-77-20 www.dws.net.ua Планшет «Onda Vi30 dual core», новий, е ран 8" 1024х768, Андроід 4.03, двоядерний процесор 1,5 ГГц, 1Гб DDR3, 8Гб флеш, 0,3 Мп веб амера, WiFi bgn, HDMI, microSD до 32 Гб. Ціна: 1620 рн. Конта ти: Львів (0322) 39-07-55, (067) 976-77-20 www.dws.net.ua Принтер «Епсон СХ4300», на запчастини, + СНПЧ. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-63-88, (098) 583-82-92 Принтер «Епсон» на з/п, подар ю. Конта ти: (098) 583-82-92 Продаю нов Sony Play Station 2 без прошив и, за помірною ціною. Конта ти: (097) 680-67-41

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA Системний бло , б/в, 2,6 Г ц, 250 Мб, опер. 1 Гб, 160 Гб вінчестер. Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: (099) 525-10-54

7.1.2. К плю Но тб ASUS U43SD (U43SD-WX048V), б/в, з бамб овим по риттям. Конта ти: (066) 703-10-30 Mynch@ya.ru

Засоби зв’язку 7.2.1. Продам Телефоны на 2-3-4 сим- арты, часофоны, опии Iphone 3g,4g,5g и Nokia в 10 раз дешевле ори инала! 5000 рн=600 рн, 8000=800 рн! Толь о на Moby.In.UA!, Веб сайт: http://moby.in.ua Конта ти: (095) 383-81-82, (097) 173-82-55; (063) 656-39-39 Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84 Гарніт р блют з, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Ком ні атор «Ас с», дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Телефон «Соні Ері сон», б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60 Телефон мобільний iPhone, опія, пра тично новий, 2 SIM- арт, 2 радіомод лі, сенсорний дисплей 3,2 дюйма, Bluetooth, амера, ор анайзер, Java, вб доване ТБ, GPRS. У омпле ті: 2 батареї, абель USB, стереонав шни и, зарядний пристрій. Ціна: 620 рн. Конта ти: (066) 266-08-25, (050) 937-21-13

Побутова техніка

Відеопро равач асетний «LG». Ціна: 50 рн. Конта ти: (098) 583-82-92

ДВД плеєр ББК, на запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-84-98 ДВД про равач, б/в, дешево. Конта ти: (067) 362-89-22

7.5.1. Продам Блендер «Сат рн», на арантії. Конта ти: (095) 705-41-10 Вентилятор. Конта ти: 28-97-80

ДВД-плеєр Самс н P-244. У хорошом стані. Читає більшість форматів. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-28-19 (067) 74 84 252

Витяж и. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60

Е отестер «Сое с» (нітратомер+дозиметр) поб товий, дешево. Конта ти: (093) 991-58-37, (097) 707-93-45 nataligera@ukr.net

Дісе до антени, 1 шт., б/в. Конта ти: (095) 705-41-10 Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35 Колон и 15АС-208, в хорошом Конта ти: (067) 690-03-60

стані.

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067) 690-03-60 Ма нітофон, 70х ро ів. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Про равач, б/в. Конта ти: 68-33-19

Гріл

в д хов . Конта ти: 28-96-33

Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33 Еле тросамовар, недоро о. Конта ти: 23-06-44 Кавовар з ап чінатором. Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98 Камер морозильн «Норд», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Комбайн хонний: мясор б а, авомол а, со овитис ач, мі сер, тістомішал а. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ, GPS-НАВІГАТОРИ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОДАЖ, СЕРВІС. КОНТАКТИ: 43-33-22, (096) 919-14-86

Конве тор азовий, 2 Вт (до 22 в м). Ціна: 1111 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22

ТВ тюнер, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

КОНДИЦІОНЕРИ

Кондиціонери. Конта ти: 26-58-50 Машин и швейні, ножні, ви-тва Подільсь о о завод , 2шт, б/в, хороший стан. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Машин в’язальн «Р та». Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

Телевізор «Еле трон», б/в, дешево. Конта ти: 26-37-08, (096) 541-67-95

Телевізор «Самс н », в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-84-98, (068) 568-28-46 Телевізор «Сат рн», 53 см діа ональ, відмінний стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 583-82-92

Холодильни Мінсь -11, б/в. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Машин пральн «Вірп л», недоро о. Конта ти: 5-83-87, (096) 355-68-15

Плит азов «Індезіт Комбі», з еле трод хов ою. Конта ти: 24-12-39, (096) 027-00-61

Холодильни , б/в, 2- амерний. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Машин пральн «Зіроч а». Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Плит

Машин пральн «Зіроч а». Конта ти: (094) 966-69-87 пральн «Либідь», б/в. Конта ти:

Машин пральн Конта ти: 23-58-06

КОНДИЦІОНЕРИ. Продаж, встановлення, сервісне обсл ов вання ондиціонерів.

«Ри а», недоро о.

м. Рівне, в л. Соборна, 67. (0362) 43-50-58, (097) 919-85-15 www.myclimat.com

КОНДИЦІОНЕРИ

Машин пральн , «Самс н », автомат, б/в, 3 , 85х60х35. Конта ти: 64-19-59, (097) 435-16-91 Машин

пральн , б/в. Конта ти: 43-69-87

Машин швейн «Подольсь », «Зін ер». Конта ти: (067) 490-41-35 Машин швейн «Чай а-2», недоро о. Конта ти: 23-52-00 Машин 62-96-07

швейн

з т мбою. Конта ти:

Машин швейн ножн «Подільсь а», хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

Телевізор «Томсон», 74 см діа ональ. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 707-52-05

Машин швейн ножн , б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Телевізор «Шарп», Конта ти: 23-58-06

Машин швейн , з ножним приводом, в роб. стані. Ціна: 220 рн., тор . Конта ти: (066) 759-33-89

на

запчастини.

Телевізор JVC, діа . 54 см, хорошом стані, є п льт. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-28-19, (067) 748-42-52

Машин 24-40-36

швейн , з т мбою. Конта ти:

Телевізор LG, б/в. Конта ти: (096) 749-55-32

Машин

Телевізор ольоровий «Еле трон Ц 382 ДН». Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Машин швейн . Конта ти: (067) 360-64-84, (066) 700-97-72

Телевізор ЛСД, 22 дюйми, usb, 56 см діа ональ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37 Телевізор ЛСД, 24 дюйми діа ональ. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Телевізор на запчастини. Конта ти: 22-63-57

КОНДИЦІОНЕРИ. Продаж, монтаж та сезонне сервісне обсл ов вання. Виїзд БЕЗКОШТОВНО. Гарантія. Ми працюємо, щоб Ви відпочивали

Конта ти: 43-33-40, (067) 363-27-72

швейн . Конта ти: 22-28-40

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19 Машин пральн , «Самс н », 3.5 Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98

азов «Норд». Конта ти: (097) 545-25-05

.

Холодильни , б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 645-68-39

Плит азов , 2- амфорн . Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Плит азов , б/в, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 62-10-54, (098) 449-65-63

Машин пральн «Таврія», б/в. Конта ти: (067) 954-55-43

Телевізор «Оріон», 54 діа ональ, хороший стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: 68-35-68, до 10.00 та після 22.00

Телевізор «Самс н », б/в. Конта ти: (067) 262-38-07

Плит «Др ж ів », б/в, дешево. Конта ти: 22-70-94 після 18.00 од.

Машин пральн «А ат». Конта ти: (066) 584-45-69

Машин пральн «Либідь», в хорошом стані. Конта ти: 63-39-28, (063) 216-81-83

Телевізор «Меридіан», 37 см діа ональ, відмінний стан. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 583-82-92

Телевізор «Самс н », б/в, відмінном стані. Конта ти: 24-00-15

Холодильни «Норд» без морозильної амери. Конта ти: (067) 772-92-16

Машин 28-76-33

Телевізор «Еле трон», робочий, з дистанційним правлінням, в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 777-31-14

Телевізор «Панасоні », б/в хороший стан. Конта ти: (067) 362-89-22

Пилосмо Panasonic. Пот жність 1400Вт. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-28-19 (067) 74 84 252

Машин в’язальн «У раїн а-2», 2-фанторн , недоро о. Конта ти: 63-39-28, (063)216-81-83

Плит азов , дешево. Конта ти: (096) 221-04-49 Плит

азов . Конта ти: (066) 584-45-69

Поб тов техні KARCHER та Nilfisk. Ремонт шлан ів мийо . Запчастини, насад и, фільтри. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83 Решіт 28-96-33

до

азової плити. Конта ти:

Со овар

. Конта ти: 23-20-59

Со овитис ач «Ж равин а», в хорошом стані. Конта ти: 68-03-53 Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Хлібопіч «Оріон» ОВМ-204". Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98 Холодильни «Атлант». Ціна: 1000 рн. тор . Конта ти: (097) 852-85-75 Холодильни «Атлант». Конта ти: (067) 360-64-84, (066) 700-97-72 Холодильни «Дніпро 2», в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (050) 381-09-79

Машин швейн «Подольс ». Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53

Холодильни «Донбас», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-10-54, (098) 449-65-63

Плит азов чорно о ольор , на арантії, б/ в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33

Холодильни 23-58-06

«ЗІЛ», недоро о. Конта ти:

Холодильни , б/в. Конта ти: 68-33-19 Холодильни , б/в. Конта ти: (098) 694-50-37, (050) 668-21-05 Холодильни , б\в. Конта ти: (096) 146-45-75 Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни . Конта ти: (098) 625-33-13

7.5.2. К плю Плит азов , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 221-04-49 Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Плит азов , стар . Конта ти: (096) 775-90-11 Со овитис ач-прес.Конта ти: (096) 614-16-02 Холодильни , б/в, недоро о, невели ий, на дач . Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни , пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (050) 668-21-05 Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02 Холодильни и, непрацюючі. Конта ти: (097) 229-51-52 Холодильни и, неробочі. Конта ти: (097) 229-51-52


28

№30 від 8 серпня 2012 ро

ПОБУТ Візо дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19

Одяг, взуття

Візо дитячий, виробництво Польща, літньо-зимовий варіант, бла итно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 779-64-17

8.1.1. Продам Оптовая тор овля. М жс ая, женс ая, детс ая одежда, об вь: ш ольная форма, рю за и, т фли, офты, р баш и, брю и, остюмы... Все по сезон . Все от 2х рн. Дешево. Конта ты: (096) 108-86-21 Босоніж и, чоловічі, нові, ш іряні. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 Вз ття для дівчин и, весняне, 35 р. Конта ти: (095) 705-41-10 Д блян , світло- оричнев , 48-50 р., жіноч . Конта ти: 22-40-56 Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Візо дитячий. Ціна: 250 рн. Конта ти: (093) 454-59-14 Візо для ляль и літній і зимовий. Конта ти: 26-81-73, (098) 799-91-88 Візо зимово-літній «Андро с АЛ», сіро-біло о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 791-67-25

Кросів и «Най », нові, ш іряні, 42-43 р. обміняю на монітор ТФТ. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Готові домашні завдання, 5 лас. Ціна: 20 рн. Конта ти: (067) 889-16-62

, нов . Конта ти:

Крісло автомобільне дитяче. Ціна: 100 рн. Конта ти: (093) 542-91-59

.

Крісло для од вання «Чі о», 360 рад сів, ріпиться до стола. Конта ти: (097) 396-42-88

Пояс «Н а бест», новий. Конта ти: 68-27-58

Кросів и ш іряні, на дівчин , вир-во Порт алія. Конта ти: (067) 731-16-42

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Спідниці плісе, різно о ольор . Конта ти: (050) 435-36-93

Штори лляні. Конта ти: 63-36-62

Кр на шию для пання немовлят, фірма Babyswimmer. Конта ти: 28-28-19 (067) 74 84252

Нит и арміровані, вир-во Білор сія. Конта ти: 26-11-32, (096) 698-98-33

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Продам Драбин спортивн (шведсь а стін а). Конта ти: (096) 160-71-52 Ман ал. Конта ти: 63-07-20 Намет 4х4м, ва а - 40 , висота - 2.15 см. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

К рт осінню, чорн , на хлопчи а 8-10 р. Ціна: 50 рн. Конта ти: (067) 889-16-62

Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34

Ліж о дитяче, 60х140, б/в. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Плащ ОЗК. Ціна: 80 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Ліж о дитяче, від народження до 3 р., 120х60, дерев’яне. Конта ти: (093) 240-27-67

Сiт мас вальн , 3х6 м. Ціна: 450 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru

С ню весільн , ідеальний стан, або здам в про ат. Конта ти: (097) 474-00-18

Ліж о дитяче, двоповерхове. Конта ти: 28-71-54, (098) 570-38-96

Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) 107-92-34

С ню весільн , олір шампань, 44-46 р., хороший стан. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

Ліж о дитяче, дерев’яне, для дитини ві ом 1-8 р. Конта ти: 22-67-76, (067) 362-49-16

Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34

С ню весільн , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Ліж о- олис 939-42-20

Човен моторний, імпортний, ам фляж, 25 ін. сил. Конта ти: (067) 381-52-59

С ню весільн , ори інальн , виш ан , е с люзивн , олір шампань. Дизайнер Анна Челиш іна. Конта ти: (098) 642-12-84

Матрац дитячий, новий. Ціна: 150 Конта ти: (093) 454-59-14

С ні вечірні, вип с ні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37 С ню весільн , в ній не вінчалися, повний омпле т. Ціна: 2000 рн., тор . Конта ти: (098) 956-73-74

С ню вечірню. Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 486-40-24 С ню вип с н , 9-10 р., недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 С ню, весільн , з підспіднични ом, 42-46 розм., недоро о. Конта ти: 62-66-95 Шинель, свят ов , 48 розмір, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Ш арпет и вовняні, недоро о. Ціна: 15 рн/ пара. Конта ти: 23-58-06 Ш б з роля «Тисмениця», р. 50/52. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Дитячі товари 8.2.1. Продам Авто рісло дитяче, вир-во Німеччина, дешево. Конта ти: (098) 005-92-31 Авто рісло дитяче, до 13 396-42-88

. Конта ти: (097)

Ванн дитяч емальован . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Ванн дитяч . Конта ти: 26-81-73, (098) 799-91-88

, з лози. Конта ти: (097)

Одя та вз ття для дівчин и 4-6 ро ів, б/в, недоро о. Конта ти: (096) 667-37-98

Шахові фі ри, нетрадиційна форма, напівдоро оцінне аміння яшма, оні с. Конта ти: (067) 587-76-27

Підр чни «Зар біжна літерат ра», авт.Мовч н А.І., 4 лас. Ціна: 15 рн. Конта ти: (067) 889-16-62 Стілець для од вання «Чі о». Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 291-16-43 Т флі ш іряні, на дівчин . Конта ти: (067) 731-16-42 Форм чнівсь , 9-12 р., на дівчин Конта ти: (067) 731-16-42

8.2.2. К плю Візо зимово-літній, недоро о, та ліж о- олис . Конта ти: (097) 103-61-30 Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 Речі дитячі, під реалізацію, нові та б/в. Конта ти: (097) 103-61-30

Галантерея, тканини 8.3.1. Продам

Візо «Capella S 901», про лян овий, 3- олісний, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 185-83-25 Візо «Tako Princess», б/в, відмінном стані, олір сіро-рожевий. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 575-65-50 Візо «АВС Десін », сіро-бла итний, зимово-літній. Конта ти: (096) 339-00-83 Візо «АВС дизайн». Конта ти: 63-47-34, (097) 396-42-88 Візо «Адбор пі овіно», хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 678-89-85 Візо «Ві і», зимово-літній, сіро-зелений. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-16-91, (067) 724-43-34 Візо «Еспіро Ендо», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (050) 823-38-69 Візо «Коне о Флеш», для дитини ві ом від 6-місяців до 3-х ро ів . В хорошом стані . Спин а роз ладаєтьться в 3 положення. Є дощови . Д же ле а та пра тична. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 307-37-38 Візо «Та о Варіо», зимово-літній. Конта ти: (050) 375-37-00 Візо «Та о Варіор», зимово-літній, рожево о ольор . Конта ти: 26-71-28 Візо «Трость Ма ларен», новий, 5,5 , для дітей до 15 . Конта ти: 63-47-34, (097) 396-42-88 Візо Androx Styllo, б/в, люль а + про лян овий варіант, в хорошом стані. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (099) 057-87-58 Візо весняно-літній, хороший стан, 3 положення спин и, дощови , теплений чохол для ні . Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 524-40-16 Візо дитячий «Та о Джампер», в хорошом стані, б/в, зелений, зима-літо, вир-во Польща. Ціна: 1650 рн., тор . Конта ти: (096) 221-04-49 Візо дитячий і раш овий, недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

.

Ход н и. Конта ти: (050) 375-37-00

Велосипед дитячий, 5-10 р., б/в. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

Вз ття, одя дитячі, від 0 до 3 р., недоро о. Конта ти: 066 704-69-99, 067 697-40-42

з чохлом. Конта ти: (097)

Човен, над вний. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Велосипед дитячий «М стан », б/в. Конта ти: 22-63-57

Велосипед дитячий, від 2,5 р., вир-во Польща. Конта ти: 26-81-73, (098) 799-91-88

Фля армійсь 107-92-34

рн.

Панчохи дитячі прості бавовняні, мереживні, з омп’ютерним малюн ом. Ціна: від 8 до 14 рн. Конта ти: (093) 290-23-67

Синтепон термос репленный, сили онизированный. Шари и сили оновые от завода производителя «Стирол». Сте аная под лад а, плащев а, льтразв овая пай а. Усл и сте ания. Конта ты: (057)757-22-75, 063) 320-37-77, (050) 303-53-64 Валізи, ш іряні, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Диванде и 2/1.5, 2/3м. 24-19-72, (096) 470-91-53

Конта ти:

Килим, 2/3, синьо о ольор . Ціна: 450 рн. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Ковдри ватні, б/в. Конта ти: 23-45-00 Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33 Под ш и, б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Под ш и, п хові, 2 шт. Конта ти: 22-28-40 По ривала шерстяні, б/в. Конта ти: 23-45-00 По ривало двоспальне. Конта ти: 28-97-80

Фортепіано, У раїна, чорно о ольор , в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (099) 346-98-51 Ві тор.

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Продам

Штори р лонні з т анин та бамб . Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Гойдал «Гра о» до 13 (095) 705-41-10

рн./

Ш ри лося, оз лі, вичинені, недоро о. Конта ти: (098) 210-66-97

Візо , літньо-осіння, новий, не б в орист ванні. Ціна: 400 рн. Конта ти: (063) 994-40-99, (098) 987-84-66

Костюми чоловічі, 50-54 р., в хорошом стані. Конта ти: (097) 859-44-55

Одя се онд-хенд. Ціна: 5 Конта ти: (097) 486-40-24

Тюль, штори на хню, 4.20 м. - ширина, 1.75 - довжина. Конта ти: 28-43-33

8.3.2. К плю

Вожжі дитячі «Clippasafe» (Ан лія), надійні ріплення і хороша я ість. Д же зр чні ви ористанні, ідеальном стані. Ціна: 40 рн. Конта ти: 28-28-19, (067) 748-42-52

рн./шт.

Т анин шинельн . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Візо літній «Еспіро», синьо-бла итно о ольор , чохол для ні , дощови , хороший стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 699-34-73

Костюм чоловічий, новий, чорний 46р недоро о. Конта ти: (097) 770-10-92

Одя для ва ітних. Ціна: 30 Конта ти: (097) 486-40-24

Р шни и лляні, простирадла. Конта ти: 63-36-62

8.4.2. К плю

ШИРОКИЙ ВИБІР ОРИГІНАЛЬНИХ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС ЗА ДОСИТЬ ПРИЄМНИМИ ЦІНАМИ. ЮВЕЛІРНИЙ ІНТЕРНЕТМАГАЗИН ANTIS.COM.UA. КОНТАКТИ: (097) 443-04-32

8.7.2. К плю Старинные и оны, артины х дожни ов 19-20 ве ов, а та же ни и изданые до 1917 ода. Доро о. Конта ты: (050) 346-60-68 Перезвоню Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 І раш и-модель и автомобілів масштаб 1:43, вир-во СРСР, можливо неробочі. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 Кни и дореволюційні з мистецтва, архіте т ри та інші. Доро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Стат ет и порцелянові, старовинні речі. Конта ти: (096) 614-16-02 Стат ет и порцелянові. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

Господарські товари, побутова хімія 8.8.1. Продам А сес ари для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бан и, 3 л, 100 шт. Конта ти: 68-27-58 Графіни, 2 л. Ціна: 10 23-07-46, (097) 380-29-00

рн. Конта ти:

Віни и березові, д бові, в баню. • Ціна: 5 рн./шт. Конта ти: (097)

Дош пральн . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Запчасти лодочном мотор «Ветеро », новые и б/ . Конта ты: (472) 71-04-69, (067) 885-17-19, (063) 049-09-59

Кастр лю нержавіюч , 3,5 л. Конта ти: 23-06-44

781-94-41

Охотничьи принадлежности, сеть мас ировочн ю, стволы охотничьем р жью ИЖ-27. Конта ты: (472) 71-04-69, (067) 885-17-19, (063) 049-09-59 Велотренажер, б/в. Конта ти: 63-60-10 Шахмати, шахи, недоро о. Конта ти: 40-07-69

Медицина, косметика 8.5.1. Продам Медицинс ое обор дование Cyclers, фирмы VVL, Germany для лечения псориаза, витили о, для безоперационно о лечения добро ачественных оп холей и амней, с методи ами и об чением http:// harvardmedical.com.ua/ Але сандр Львович. 12.00-12.15 Конта ты: (067) 415-33-81 Еле троса н , вир-во Росія, б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Кастр лю емальован , широ а, низь а, для стерилізації бано , 7-8 бано . Ціна: 90 рн. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

М’ясор б чав нн . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 П с ачі ма нітні, автомати. Конта ти: (096) 307-32-01 Сервіз чайний на 6 персон. Конта ти: 23-06-44 Со ир з олод ою. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Таріл и либо і, 6 шт. Конта ти: 23-06-44 Термос, 12 л, олба нержавій а. Ціна: 890 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Продукти харчування 8.9.1. Продам C хпай армійсь ий виробництво Росія. Ціна: 97 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Б ря столовий. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Горіхи, нел щені. Конта ти: (067) 364-22-34

Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (097) 012-22-52

Моло о озине, озенят. Конта ти: (050) 375-73-08

Т рбосолярій, Німеччина, б/в. Конта ти: 60-87-13, (066) 563-54-46

Моло о озине. Конта ти: (067) 983-77-05

8.5.2. К плю

Часни зимовий. Конта ти: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45

Брейс на правий олінний с лоб зі з’єднаним ротаційним центром, б/в. Конта ти: (096) 801-57-62 Памперси, під лад и, Конта ти: 22-40-56

пелюш и.

Мистецтво 8.6.1. Продам

Моло о. Конта ти: (050) 375-73-08

8.9.2. К плю Ябл

а. Конта ти: (03650) 2-22-85, 2-19-51

Тварини, рослини 8.10.1. Продам Б дино -лежа , для Конта ти: (093) 530-16-75

соба ,

отів.

Полотно т анне оричневе. Ціна: 15 рн./ м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

А ордеон «Вертмейстер Серіно», 80 басів. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093) 061-08-38

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

А ордеон «Стелла», в хорошом стані, повний, б/в, 96 басів. Ціна: 4900 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093) 061-08-38

Вазон фі с бенджаміна, висота до 3 м. Конта ти: (096) 960-62-60

А ордеон «Хорх», в хорошом стані, повний, б/в. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093) 061-08-38

Квіти «Алоє», лі вальні. Конта ти: 22-28-40

Простирадла лляні. Конта ти: 5-62-59

Баян «Мечта», новий. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093) 061-08-38

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65

Банд р . Конта ти: (096) 523-55-50 Барабани. Конта ти: (067) 360-64-84, (066) 700-97-72

Баян, б/в. Конта ти: 68-33-19 Гітар . Конта ти: (097) 810-02-28

Вазон «Ю », 1,8 м. Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: (097) 673-92-42

Вазони алое, аланхое, 3-5 р. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Кіш шотландсь , 6 міс., недоро о. Конта ти: 22-67-83, Кобил . Конта ти: (098) 421-91-66 Коня. Конта ти: (096) 518-98-01 Корм для хвилястих поп . Конта ти: (096) 984-23-55 Кошення породи анадсь ий сфін с (браж), дівч. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

Картин , р чної роботи. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru

Кошеня породи рильсь ий бобтейл, хл., без хвоста. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

Картин . Полотно, масло. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru

Кошеня п хнасте, хл. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Картин . Полотно, масло. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru

Кошенят в хороші р 985-72-13

и. Конта ти: (067)


29

№30 від 8 серпня 2012 ро Кошенят породи британсь і вислов хі. Конта ти: (098) 951-77-39 Кошенят породи невсь а мас арадна, персь е. Конта ти: 5-83-87, (096) 355-68-15 Кошенят породи перс е стремал, поінт. Конта ти: (067) 453-74-71

олор

Кошенят породи шотландсь і бла итні, лад ошерстих, р дих, чорних, дівч. Конта ти: 22-67-83,

Ц ценят породи чех а, російсь ий тойтер’єр. Конта ти: 63-26-26, (067) 726-57-38 Ц ценят, на охорон . Ціна: 50 рн. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Ц ценят, породи тойтер’єр. Конта ти: (068) 827-65-65

8.10.2. К плю

8.10.4. Пропон ю ЗДОЛБНІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ ВНП «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ» РЕАЛІЗОВУЄ ЗООВЕТТОВАРИ, БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ, КОМБІКОРМИ, БМВД, ПРЕМІКСИ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН ТА ВІКОВИХ ГРУП. М.ЗДОЛБНІВ ВУЛ. МАЗЕПИ 8. ЛІЦ АГ572855 ЦІНА: ПОМІРНІ КОНТАКТИ: (03652) 2-23-40

К щі хризантеми літні низь орослі, шаровидні, літні, осінні. Конта ти: (096) 477-22-81, (093) 620-44-46

Живицю. Конта ти: (098) 583-82-92

Матеріал посад овий ба аторічних вітів: піони, іриси, ромаш и, іацинти, нарциси, ібіс си. Конта ти: (096) 390-42-33

Ш ри роля, лиса, ондатри, ниці, н трії, видри,бобра та інші. Конта ти: (096) 614-16-02

Кота для в’яз и, породи шотландсь і вислов хі, бла итний. Конта ти: (096) 857-55-70

8.10.3. Подар ю

Сільське господарство

Пальм фіні ов , 2 м. Конта ти: (096) 413-45-43 Пап породи «Німфа-Корелла». Конта ти: (067) 453-74-71 Пап породи вели ий оле сандрійсь ий, 40 см довжина, зелений. Конта ти: (067) 453-74-71 Пап

. Конта ти: 23-42-44, після 20.00

Рибо а варі мних (цихліди), недоро о. Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32 Соба , породи німець а вівчар а, з до ментами та щепленнями. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 64-62-60, (097) 637-58-28 Хміль, 2011 р., вис шений, непресований, 2 т. Конта ти: 26-68-04

Кіш стерилізован , в добрі р и, в зв’яз з переїздом. Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11 Кіш черепахово о о рас , 6 міс. Конта ти: 22-67-83 після 19.00, (097) 860-67-20 Кішо бен альсь та сибірсь п хнаст чорно о о рас , ошення чорне, хл. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 К о т а в добрі р и, персидсь ий олор-поінт. Конта ти: (096) 628-27-19 К о т а породи персь ий. 22-66-07, (067) 426-16-45

Конта ти:

Ц ценя породи естонсь ої ончої, 1 міс. Конта ти: (098) 210-66-97

К о т а породи японсь ий Конта ти: (067) 742-63-16

боптейл.

Ц ценят породи бі ль від вистав ових бать ів, до менти КСУ. Конта ти: (067) 466-23-56

Кошеня р де, хлопчи . Конта ти: 63-79-68, (093) 201-80-13

Ц ценят породи болон а мальтійсь а, з ляль овими мордоч ами, ві ом 1 міс. Білий о рас, при с норма, на момент продаж б д ть зроблені всі щеплення. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 115-66-73

Кошеня, п хнасте, дівчин а, в хороші р и. Конта ти: (097) 394-44-90

Ц ценя породи вівчар а. Конта ти: (098) 078-04-44

Ц ценят породи вівчар а, дівч. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Ц ценят породи дже расел терьєра, біло-р дий хлопчи від вистав ових бать ів д.н. 21.07.12 Конта ти: (067) 466-23-56 Ц ценят породи доберман від елітних бать ів, родовід, КСУ, онс льтація спеціаліста з породи. Конта ти: (067) 428-26-05 Ц ценят породи змішаної німець а вівчар а зі східно європейсь ою, дівч., дешево. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Ц ценят породи золотистий ретривер, від тит лованих бать ів. Конта ти: (097) 305-01-00, (066) 777-29-42 Ц ценят породи золотистий ретривер. Конта ти: (067) 360-38-39

Кошеня, в хороші р и. Конта ти: 40-45-40

Кошеня. Конта ти: 26-29-80

8.11.1. Продам

Дрова твердих порід (д б, раб, береза). Достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (0362) 43-60-12, (098) 770-42-80

Коров , 3,5 р, тільна 3 телям, В.Шепетин. Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: (098) 569-88-83, (067) 363-68-38

• •Ячмінь, пшеницю, солом та сіно в тю ах. Конта ти: (096) Поросят, свиномато , баранів. Конта ти: (096) 112-38-95

112-38-95

Ячмінь, пшеницю, солом та сіно в тю ах. Конта ти: (050) 339-29-39

Кошенят в добрі р и, білень их, 2 міс. Привчені до лот а. Конта ти: (050) 412-33-99; (098) 611-49-69

Вос от 500

Кошенят в добрі р и, породи російсь ий бла итний, сірі. Конта ти: (067) 731-16-42

1/2 свині, т ш а, ви од ван на нат ральних ормах. Конта ти: (067) 983-77-05

Кошенят в добрі р (068) 683-85-95

и. Конта ти: 28-10-47,

Кошенят в добрі р (098) 157-05-25

и. Конта ти: 63-21-76,

. Конта ти: (066) 835-28-05

Телицю тільн , спо ійн , арн , від доброї орови. Конта ти: (067) 761-54-99

БАРАНІВ, СВИНОМАТОК,

Кошенят різних о расів, 2 міс. Конта ти: 27-54-64, (050) 510-47-91

ПОРОСЯТ. КОНТАКТИ:

Кошенят та ц ценят. Конта ти: 63-57-82, (097) 284-50-50

(050) 339-29-39

Кошенят, привчених до лот а. Конта ти: (066) 079-94-44, (097) 875-97-69 Кошенят. Конта ти: (097) 893-84-11

Бджолосім’ї, з в ли ами. Конта ти: (067) 714-28-25

Ц ценят породи імператорсь ий пе інес. Конта ти: (068) 827-65-65

Кошенят. Конта ти: 26-29-80

Дерево оріха, зрізане. Конта ти: (095) 705-41-10

Кошенят. Конта ти: 22-55-83

Дрова фр тових дерев. Конта ти: 62-83-47

Коня, 9 ро iв. Конта ти: (097) 133-61-59

Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Соба , в хороші р и, стерилізован . Конта ти: (097) 415-97-67

Дрова, 2 б.м, ябл ня. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Коптильн шаф , 2.3/0.5/0.5м. Конта ти: (098) 005-92-31

Ц ценя вели ої породи, дівч., в добрі р Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11

Корморіз

Ц ценят породи німець а вівчар а, дешево. Конта ти: (097) 890-46-32, (097) 860-67-20

Дрова, відходи, дешево. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

и.

. Конта ти: 68-02-67

Поросят в’єтнамсь их, чорних. Конта ти: (067) 319-17-61

Теплицю, 3/6, під с лом. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

П х

Телич , 2,5 міс., від молочної орови. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (063) 994-40-99, (098) 987-84-66

сячий. Конта ти: 26-38-46

Пшеницю, ячмінь, орох. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Дрова. Конта ти: 27-06-39

Корови, 2 шт., молочні. Конта ти: (063) 994-40-99, (098) 987-84-66

Ц ценя змішаної породи вівчар и і тер’єра. Конта ти: 63-36-62

Пшеницю. Конта ти: (067) 270-61-14

Ш ри молочних телят. Конта ти: (066) 584-45-69

Картоплю «Космос», вели , насіннев , достав а. Конта ти: (098) 799-87-79

Коров . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, (067) 766-72-32

Свиней живою ва ою. Конта ти: (067) 972-86-31

Ячмінь. Конта ти: (067) 270-61-14

Ц ценя малень ої породи, дівч., в добрі р и. Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11

Картоплю ново о врожаю. Конта ти: (096) 157-02-58

Коров . Конта ти: (098) 659-92-15

Січ арню. Конта ти: (067) 888-90-55

Ц ценят в добрі р и. Конта ти: 28-43-11, (095) 819-43-66, (093) 692-32-02

Картоплю, вели , ртом та вроздріб. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Кроленят, 2-5 місяців, середня и. Ціна: 50 рн. Конта ти: (098) 786-95-31

Солом в тю ах. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

Ц ценят в хороші р 766-30-96

и. Конта ти: (067)

Кіз, 4 міс., недоро о. Конта ти: (095) 686-16-02

Кролів породи сірий та білий велетень. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Солом в тю ах. Конта ти: (050) 375-24-50

Ц ценят породи та са, р до о о рас . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 399-87-88

Ц ценят в хороші р 985-72-13

и. Конта ти: (067)

Кобил , 2,5 р. Конта ти: (097) 477-36-72

Ц ценят породи тойтер’єр, хл., чорнопідпалі, з хвостами, дата народження 29.05.12р., з до ментами, ціна до овірна. Конта ти: (096) 289-50-89

Ц ценят змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10

Кобил . Конта ти: (098) 605-69-00

Ц ценят, в хороші р 926-24-03

Коз дійн . Конта ти: (067) 983-77-05

Ц ценят породи померансь ий шпіц, бать и інтерчемпіони, до менти КСУ. Конта ти: 63-26-26, (067) 726-57-38 Ц ценят породи російсь ий тойтер’єр. Конта ти: 43-68-26, (095) 358-11-22 Ц ценят породи самоїд, щеплені, бать и чемпіони, до менти КСУ. Конта ти: (066) 194-84-67

Ц ценят породи тойтер’єр. Конта ти: (096) 436-13-51

Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31

и. Конта ти: (067)

Козенят. Конта ти: (050) 375-73-08 Коз . Конта ти: (067) 947-71-30

Ц ценят, хл. Конта ти: 26-58-17

Коз . Конта ти: 5-73-38

Мотопомп 032-19-62

МП 600 АШ. Конта ти: (098)

Овес. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Овець. Конта ти: (067) 972-86-31

Телицю, 1,5 р., тільн , 8 міс. тільності. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 595-73-67 Телицю, тільн , 2 шт. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Пар ан з профнастил . Конта ти: (067) 923-36-93

Телич , 2,5 міс., від молочної орови. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (063) 994-40-99, (098) 987-84-66

Пере ній. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Телич , 4 місяці. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, 40-07-68, (067) 766-72-32

8.11.2. К плю Зерно пшениці, ячменю, р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39

Гр нт, Шпанів. Конта ти: (096) 518-86-77 Дрова д бові, відходи пар ет , дошо , деревини. Конта ти: (096) 307-32-01 Інвентар бджолиний, пиловловлювачі, б/ в. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Кролів «Віденсь ий бла итний». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Лоша. Конта ти: (096) 413-45-43

БЮРО ПОСЛУГ Навчання •

9.1.1. Пропон ю

Комп’ютер - індивід альне навчання ( рс орист вача, 1С:Б х алтерія). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Математи а: під отов а до • ЗНО з математи и, приватні ро и, онтрольні роботи з вищої математи и. Конта ти: (067) 864-82-12, (063) 994-36-08

Вивчення 1С: Б х алтерії 8.2, індивід альний підхід, дост пні ціни. Конта ти: (097) 275-65-35 Для власни ів цінних паперів і фондових а тивів - представництво У раїнсь ої фінансово-фондової омпанії проводить онс льтації на тем : «Пра тичні ре омендації по правлінню цінними паперами та фондовими а тивами». Конта ти: 43-42-84 Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56 Під отов трейдерів орот остро ової тор івлі на фондовом рин У раїни, з подальшим офіційним працевлашт ванням, після валіфі овано о відбор . Конта ти: (0362) 43-42-84

ПІДГОТОВКУ ТРЕЙДЕРІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З МОЖЛИВИМ ПОДАЛЬШИМ ОФІЦІЙНИМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ. КОНТАКТИ: 43-42-84

ПОЛЬСЬКА МОВА: КУРСИ В М. РІВНЕ ЗА ПІДТРИМКИ КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У М. ЛУЦЬК З ВИДАЧЕЮ ДЕРЖАВНОГО СЕРТИФІКАТУ, НАБИРАЄТЬСЯ ТРЕТЯ ГРУПА. КОНТАКТИ: (050) 378-81-78, (096) 263-51-84, (093) 102-27-88 KONSULKLASA@GMAIL.COM Посл и репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 783-95-26 Представництво У раїнсь ої фінансової омпанії проводить ефе тивний пра тичний рс: «Самостійна та приб т ова тор івля на фінансових рин ах». Конта ти: (0362) 43-42-84 Представництво У раїнсь ої фінансової омпанії проводить онс льтації на тем : «ефе тивні схеми інвест вання (в ладення рошей) на фінансовом рин в період невизначеності і ризи». Конта ти: 43-42-84

Банківські, юридичні послуги та аудит

Юридичн допомо при розслід ванні нещасних випад ів на виробництві, при розірванні шлюб , стя ненні аліментів, ос арження постанов ДАІ. Конта ти: (096) 843-93-29

ДОПОМОЖУ ОФОРМИТИ КРЕДИТ ДО 50000 ГРН. БЕЗ ЗАСТАВИ. ЛІЦ. НБУ № 157 ВІД 10.10.2011 Р. КОНТАКТИ: (096) 391-91-41 Конс льтації, пере лад до ментів з ле алізацією та апостилюванням Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91 Кредит отів ою. Ліц. НБУ №222 від 17.10.2011 р. Конта ти: 40-01-30, 40-01-74

КРЕДИТ ГОТІВКОЮ

9.2.1. Пропон ю

Помощь в оформлении Конта ты: (098) 698-24-21

редита.

Депозит фондовий. Конта ти: 43-42-84

Пози и під застав золота, срібла та поб тової техні и від 0,25% до 0,5% в день. Конта ти: 45-18-19, (097) 995-43-43, (095) 555-12-10 Юридична допомо а ромадянам при вирішенні сімейних, житлових, тр дових та земельних спорів ( онс льт вання, с ладання позовних заяв, с ар , дос дове вре лювання спорів, представництво в с ді). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а при ДТП (представництво с дових ор анах, під отов а сіх процес альних до ментів, розв’язання спорів із страховими омпаніями). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а при оформленні прав власності на спад ове майно, вирішення спорів між спад оємцями в с ді. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а земельних спорах, справах про поділ спільно о нер хомо о майна, виділ част и в нат рі, за онення самочинно о б дівництва. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а стя нені бор ів (дебіторсь а забор ованість підприємств, пози и ромадян, в т.ч. за розпис ами). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Адво атсь і і юридичні посл и. • Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050)375-31-23

Надам пози під застав авто, нер хомості, без довід и про доходи, оформлення за 1 день, Св. ЛД ДКРРФПУ від 25.05.06. Конта ти: 45-02-20, (095) 449-36-31

Кредит отів ою за 24 одини, без довідо і застави. Лише паспорт та ідентифі аційний од. Св. ІК №53рн1602309 від 12.02.09 ДКзРРФПУ

т. (0362) 40-01-97,

(067) 240-35-90

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 9.3.1. Пропон ю Ви отовлення візито , алендарів, розроб а ло отипів, ре ламних сло анів, фотомонтаж. Конта ти: 40-06-95

Ви отовлення б дь-я их • офіційних сайтів, оптимізація,

Re-дизайн, ви отовлення ло итипів та розміщення банерів в інтернеті. Конта ти: 40-09-64, (095) 868-96-16

ВІЗИТКИ, КАЛЕНДАРИКИ, ФЛЕЄРИ, ВИВІСКИ, ТАБЛИЧКИ, ШТЕНДЕРИ, КУТОЧКИ СПОЖИВАЧІВ. РЕКЛАМА. КОНТАКТИ: 43-90-51, 43-90-52, (067) 363-50-33

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю Мі рація в Канад всією родиною за спрощеною схемою, без с ладання мовних тестів. Гарантія 100 відсот ів. Конта ти: 098) 536-47-89, (050) 917-69-69 www.canadaimmigration.com.ua Отп с в Крым . База отдыха при лашает всех желающих отдохн ть на Чёрном море. Приветливый персонал, выход на песчаный пляж, от рытое чистое море. Размещение от 80 рн/с т и с челове а. Бронир ем места. Конта ти: (050) 200-47-13, (050) 496-61-10 администратор galinafarina@yandex.ru С пер пропозиція! Б/в „КОРСАР” запрош є на відпочино с.Залізний Порт. Чорне море. Ціна 30-50 рн/доба. З 21.08.12р. - а ція 25-30 рн/доба. Конта ти: (04563), (063) 772-71-51, (096) 111-87-13 Відпочино в Бол арії. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91

Авіа-, залізничні вит и на всі напрям и світ та по У раїні.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино в Бере ово, 3-разове харч вання. Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 2450 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино в Бол арії, Т реччині, Греції, Іспанії, Італії, Хорватії. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від25.05.06р.Конта ти:63-63-88,(066)852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Залізном порт (Херсонсь а обл.), від 780 рн. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28


30

БЮРО ПОСЛУГ

№30 від 8 серпня 2012 ро Відео-, фото • вмонтов ємо ці аві

х дожнє, омп’ютерні спецефе ти. Малюємо портрети молодят. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49

Відео-, фотозйом весіль в FULL HD я ості, омп’ютерний монтаж, м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88 Відео-, фотозйом весіль та •рочистих подій, монтаж, запис.

Я існо, швид о, недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27 Ві тор.

Відеозйом весіль і рочистих подій, фотозйом , цифровий фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

Прання илимів, прання м’я их меблів е стра торною машиною, чищення та до ляд ш іряних меблів. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

Пам’ятни и. Власне виробництво. Гарантія. Низь і ціни. В л. Д.Галиць о о, 27. Конта ти: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

Ремонт побутової техніки

9.9.3. Пропон ю

Відеозйом весіль, рочистих подій новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

9.7.1. Пропон ю

Кваліфі ований ремонт імпортних телевізорів вдома замовни а, плазми, ЛСД, заміна панелей, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79

Відеозйом цифровою • професійною відео амерою, я існо, • Ремонт пральних машиномп’ютерний монтаж, цифрове автоматів. Встановлення. Конта ти: фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

Встановлення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання

тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Жив м зи на весілля та інші • події, чоловіче та жіноче ви онання,

Професійне проведення дитячих днів народжень, рочистих подій та свят, за частю ло нів. Конта ти: (066) 135-08-09, (098) 875-73-06

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки

Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

Стриж азонів, с ош вання трави, охайно, в зр чний для вас час. Можливе абонентсь е обсл ов вання та оплата з ПДВ. Конта ти: 43-52-56, (067) 362-55-01, (095) 754-19-03 Весільн фотозйом , професійний фотоапарат. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 759-54-24

Відпочино в Залізном Порт . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 1350 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино в Затоці: база відпочин , перша лінія, власний пляж, на території їдальня. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Відпочино в Іспанії, Греції, Бол арії, Чорно орії, Хорватії, Т реччині, Є ипті, Т нісі. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53, (098) 350-28-09 Відпочино в Крим , Ал шта - приватний отель «Ні іта». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Євпаторія - приватний «Рандев », «Іспансь ий двори », остьовий дім, приватні імнати. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Ко тебель - приватний отель, приватний отедж, приватний б дино . Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , К рортне - пансіонат «Родина». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Морсь е, С да приватний отедж, приватний пансіонат. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Орджоні ідзе - база «Фламін о», приватний отедж. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Піщане. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1250 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , Рибаче. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1550 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , С да . Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1550 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , Уютне, С да міні-пансіонат «Тетяна», приватні отеджі. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Феодосія - отель «Платанова алея», «Взлет», приватний отедж, приватний пансіонат. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Херсонсь ій та Одесь ій областях. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53,(098)350-28-09 Відпочино в Крим : С да , Морсь е. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28 Відпочино в Лаз рном . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино вРибачом .Ліц.ДСТКУАВ№329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 1850 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино в С адовсь , Красном , Лаз рном - приватні б дин и та пансіонати. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Відпочино в Чорноморсь ом . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: 1490 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино на березі моря, Ал шта, від 1500 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69

Т ри Європою. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91 Т ри Європою. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28 Т ри Європою. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Медицина, косметика

Відпочино на березі моря, Залізний порт, від 850 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69

9.5.1. Пропон ю

Відпочино на березі моря, Мирний, від 950 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69

Масаж антицелюлітний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Відпочино на березі моря, С да , від 950 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Уютне, від 1600 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Ялта, від 2000 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на озерах Рівненщини та Волині. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53, (098)350-28-09 Відпочино на озері Світязь. Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: 65 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино Євпаторії. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1600 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино :Бол арія, Хорватія, Чорно орія. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино : на морі: Залізний порт , Крим від 500 рн.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино : Т реччина, ОАЕ, Є ипет, Т ніс від 299 .о. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино : Шрі-Лан а, Таїланд, Балі, Мальдіви - від 260 .о. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Масаж баночний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж в чотири р и. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж ва мно-роли овий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж а-ша (очищення лімфи). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж дитячий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж за альний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Е с рсійні т ри Європою. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 75 Євро. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Е с рсійні т ри: Карпати, За арпаття, виїзд щоп’ятниці. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 590 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44

Відпочино в С адовсь , Херсонсь а обл. пансіонат «Південний». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Паломниць і т ри в Ізраїль - від 600 .о.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Відпочино в Т реччині, Бол арії, Т нісі, Є ипті, Балі. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28

Т ри вихідно о дня: При арпаття, Карпати, За арпаття. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Відео-, фотозйом щасливих моментів життя. Конта ти: (067) 759-54-24

ВІДЕОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ У ФОРМАТІ FULL HD + РЕПОРТАЖНА ФОТОЗЙОМКА «ВІД А ДО Я». ДОСВІД РОБОТИ НА ВЕСІЛЛЯХ - 10 РОКІВ. ЗОВНІШНІ HDD У ПОДАРУНОК. ЦІНА: ЛИШЕ 1600 ГРН. КОНТАКТИ: 43-67-03, (067) 362-42-18 Генеральне прибирання після ремонт . Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ:

Масаж оздоровчий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж профіла тичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж т й-на (антибло овий). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Пресотерапію. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

45-03-87, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 Ма ичес ая помощь в разных жизненных сит ациях (снятие порчи и др ое). Конта ти: (093) 542-73-04 Миття басейнів, фасадів, бр ів и та о орожі в приватних б дин ах та подвір’ях, професійною техні ою. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

Ультразв ове чищення з бів. Ліц. МОЗУ АВ № 417449 від 24.04.08 р. Ціна: 99 рн. Конта ти: 60-99-87, 60-99-66, 5-42-59, 61-96-97, 26-35-27

Повний спе тр обсл ов вання з прибирання офісних приміщень, ресторанів, афе, ма азинів, бан ів, миття ві он та вітрин, до ляд за вітражами та зовнішньою ре ламою. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

Побутові послуги

Посл и репетитора, няні, домо осподар и. Конта ти: (063) 628-98-82

9.6.1. Пропон ю

ПОШИТТЯ ТА РЕМОНТ

Горящі т ри, Чорно орія. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91

Е с рсійні т ри для дітей та молоді. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44

ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКУ ВЕСІЛЬ, РЕКЛАМИ, ФІЛЬМІВ ЗА СЦЕНАРІЄМ, ХУДОЖНЄ ФОТО, ВИПУСКНІ ФОТОАЛЬБОМИ, ФОТОКНИГИ. ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ «FULL HD». ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ФОТО І ВІДЕО ФОТОКНИГА В ПОДАРУНОК. КОНТАКТИ: 60-94-78, (067) 795-43-47, (098) 629-56-87 VIDEOVV.COM

Масаж медовий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Гімнасти оздоровч . Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Е с рсійні поїзд и в Сан т-Петерб р . Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

ВЕСІЛЬНУ ФОТОЗЙОМКУ. ЯКІСНО. ДОСТУПНІ ЦІНИ. ВІДЕОЗЙОМКУ УРОЧИСТИХ МОМЕНТІВ ЖИТТЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 198-38-26

Масаж ласичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Масаж нейроседативний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Весільн жив м зи , м зичне оформлення весіль, ювілеїв, рочистих подій, посл и тамади, професійн відео-, фотозйом , омп’ютерний монтаж, в/а. Недоро о. Власне авто, недоро о. Конта ти: (097) 478-88-45, (096) 733-49-39

Весільн м зи . Конта ти: • 20-50-39, (063) 116-87-02 Весільн фотозйом . • Ви отовлення альбомів. Я існо. Дост пні ціни. Конта ти: (098) 602-65-93

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ, ПИЛОСМОКІВ ТА ІН. ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ЗАПЧАСТИНИ. ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО. ВИКЛИК ТА ДІАГНОСТИКА БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00 Ремонт та сервіс поб тової техні и KARCHER та Nilfisk. Ремонт шлан ів мийо . Запчастини, насад и, фільтри. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

Реставрація емалі ванн в • домашніх мовах. Гарантія.

Відпочино в Т реччині, Є ипті, ОАЕ, Кіпр, Греція, Ізраїль. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Ремонт швейних машин, поб тових та промислових, оверло ів, деталі б дь-я і. Конта ти: (096) 373-77-71

с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом а, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Відпочино в Залізном порт , Херсонсь а обл. - приватні база «Лілія», «Аріна», приватний пансіонат «Южний», приватний отель. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

22-43-51, (067) 362-36-06

ОДЯГУ. КОНТАКТИ: (067) 495-29-81 НАТАЛІЯ Прочищення аналізацій професійною техні ою. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43 ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

ВИГОТОВЛЕННЯ НАДГРОБНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ (ВСІ КОЛЬОРИ) ТА БАЗАЛЬТУ. ВСІ ВИДИ РОБІТ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ШВИДКО ТА ЯКІСНО. ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА.КОНТАКТИ: 40-15-67, (067) 284-43-01, (097) 781-92-30 ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ. ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА: ВУЛ. СОБОРНА, 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (095) 831-65-57 Ви отовлення над робних пам’ятни ів з раніт (всі ольори) та базальт . Всі види робіт, встановлення. Швид о та я існо. Достав а без оштовна.Конта ти: 40-15-67, (067) 284-43-01

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ WWW.AR.RV.UA , ПАМ ЯТНИКИ

9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Windows, антивір с , різних про рам та вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ, ПРИНТЕРІВ, ЗАПРАВКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00 РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

СТВОРЕННЯ САЙТІВ ДЛЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. ШВИДКО, ЯКІСНО, ОПЕРАТИВНО. КОНТАКТИ: (050) 371-01-79 WWW.EMITENTS.COM

Ритуальні послуги 9.9.1. Продам ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

Ви отовлення, достав а, встановлення, в ладання плит и всіх видів. Гарантія. в л. К рчатова 1, (автош ола), 2 пов, аб. 214.

тел.: (098) 074-97-94


№30 від 8 серпня 2012 ро

АВТОАФІША

31


32

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№30 від 8 серпня 2012 ро

А ді-100, 1987 р. в., 1,8, червоний. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 050-378-85-32 А ді-100, 1990 р. в., аз/бензин, повний омпле т. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 096-296-56-81, 71-95-92 А ді-100. Конта ти: 067-588-56-86 А ді-80, 1980 р. в., 1,6 дви н на запчастини. Конта ти: 098-952-45-65

ФОЛЬКСВАГЕН

ДЕУ

Фоль сва ен-Венто, 1,8, моноінже тор, 1993 р. в., чорний, лю , тонований, AIRBAG, титанові дис и. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27

Де -Ланос, 2007 р. в., сірий, 1.5 л, бензин, польсь а збір а, хорошом стані, недоро о. Конта ти: 099-082-65-76, 096-744-40-96 Де -Ланос, 2011 р. в., 1,5, новий, можлива оплата част ово. Конта ти: 067-832-63-82, 099-329-03-32 Де -Ланос, дви н 1,5 Опель, ондиціонер, можлива оплата частинами (від 850 рн./ міс.), повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

РЕНО

Хюндай іх .35 Ціна: від 30000 .о. Конта ти: (032) 295-88-88

Рено Кен о, 2001 р.в., білий, 1.9 т рбодизель, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (097) 627-58-23

4.1.26. К плю

4.1.1. Продам

Рено Ло ан, 2008 р.в., сірий металі , 1,4, хороший стан. Ціна: 8200 .о. Конта ти: (098) 829-54-49

АУДІ

ТОЙОТА

А ді 100, 1986 р.в., 2,2 інже тор. Ціна: 3600 .о. Конта ти: (067) 941-09-45

Тойота Камрі, 2007 р.в., 3,5, бежевий, ш іряний салон. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (050) 223-63-10

А ді 100, 1992 р.в., сірий металі , 2,8 інже тор, відмінний стан. Конта ти: (097) 924-82-29 А ді 100, 1993 р.в., без до ментів на ход , можливо подетально. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 А ді А6, 1996 р.в., чорний металі , 2,6 інже тор, седан, ідропідсилювач, ондиціонер, титанові дис и, зимова ма, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 967-88-30 А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (096) 967-72-84

БМВ БМВ-525, 1998 р.в., ніверсал, ТДС, хороший стан, недоро о. Конта ти: (099) 365-86-94

ДЕУ Де Ланос, 2008 р.в., польсь а збор а, синій металі , 1,5, пробі 44 тис м, ідропідсилювач ерма, ц.з., си налізація, ма нітола, тонований. Ціна: 6950 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

МАЗДА Мазда-626, 1987 р.в., червоно о ольор . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

МІТЦУБІШІ Мітц біші Спейс Ва он, 1987 р.в., 1.8 бензин, 7 місць. Ціна: 4700 .о. Конта ти: (098) 214-44-96

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1986 р.в., 1,6, зелений металі , хетчбе , в робочом стані. Конта ти: (096) 458-78-55 Опель Ве тра, 1991 р.в., 2.0 інже тор, хечтбе , еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 3700 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

ФІАТ Фіат, 1987 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 972-86-31

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Джета, 1991 р.в., асфальт, 1,6 дизель, 5-ст п. пп, тоновані ві на, титанові дис и, МР3, си налізація, фар оп, + омпле т зимової ми. Ціна: 5200 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35

А/М В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ! ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНІ, ТІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ, НЕ НА ХОДУ, В ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. ДОРОГО. ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77 Авто, в б дь-я ом стані, з до ментами. Конта ти: (097) 924-82-29 Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56 Автомобіль до 3000 970-73-59

.о. Конта ти: (067)

Автомобіль після аварії, пожежі, проблемний, з пош одженням номера зова та ін. Конта ти: (097) 056-83-74 А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: (097) 752-25-92

ментами.

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56 А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

Фоль сва ен Кадді, 2006 р.в., пасажир, біло о ольор , 2.0, щойно при наний, 2 под ш и безпе и, ЦЗ, еле тропа ет, сервісна ниж а і т.д. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 787-77-78

Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35

Фоль сва ен Кадді, 2008 р.в., вантажний, біло о ольор , 1.9 ТДІ, 77 Вт, щойно при наний, 2 под ш и безпе и, ЦЗ, еле тропа ет, ондиціонер, бортовий ПК, сервісна ниж а і т.д. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (098) 787-77-78

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Фоль сва ен Пассат В 3, 1992 р.в., ніверсал, бірюза, еле тролю , ідропідсилювач ерма, ц.з., МР3, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-81-28, (096) 300-25-74 Фоль сва ен Пассат В-3, 1992 р.в., ніверсал, 1.8 бензин, біло о ольор , після ДТП. Ціна: 2600 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен Поло, 1987 р.в., 1.3 бензин, темно-синьо о ольор , 5КПП, хороший стан. Ціна: 1900 .о. тор . Конта ти: (097) 544-04-30

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ, 2007 Р.В., ПРОБІГ - 160 ТИС. КМ., 1,9 ТДІ, ПОВНИЙ ЕЛЕКТРОПАКЕТ, КОНДИЦІОНЕР, ПАСАЖИР. ЦІНА: 13700 У.О. КОНТАКТИ: (067) 940-10-42

ФОРД

Опель Ве тра, 1995 р.в., седан, 2,0 інже тор. Конта ти: (096) 542-29-51

Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 768-02-66

Опель Оме а, 1992 р.в., чорний, 2,3 дизель, 5-ст п КПП, си налізація, фар оп, седан. Ціна: 3900 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Форд Сієра, 1986 р.в., 2,3 дизель, дви н після ап. ремонт . Ціна: 2600 .о. Конта ти: (096) 599-78-42

СІТРОЕН

Форд Сієра, 1987 р.в., 1,6, відмінний стан. Ціна: 2900 .о., тор . Конта ти: 68-29-91, (099) 376-36-73

СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

Форд Та р с, 1981 р.в., беж. Ціна: 2100 .о. тор . Конта ти: (095) 047-27-63, (098) 433-41-09

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Чері Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

4.1.27. Обмін Мерседес-124Е, пе, 1994 р.в., 2.2 бензин на пиломатеріали. Конта ти: (096) 519-09-03

4.1.28. Оренда Ле овий автомобіль, оренд ю. Конта ти: (067) 601-58-16

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

т. (067) 722-84-04

АУДІ

УАЗ-23632 Патріот Пі ап. Ціна: від 176 900 рн. Конта ти: 64-20-63

А ді Б-4, 1992 р. в., 2,0 бензин, вишнево о ольор , си налізація, АВС. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067-971-83-46

УАЗ-3163 Патріот. Ціна: від 132 900 рн. Конта ти: 64-20-63 УАЗ-31631 Патріот Дізель. Ціна: від 207 900 рн. Конта ти: 64-20-63 УАЗ-3164, Патріот Спорт. Конта ти: 64-20-63

МЕРСЕДЕС Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62 Мерседес-124 Є, 1994 чорний металі , 2,2 інже тор, КП-5, титанові дис и, ABS, си налізація, омпле т зимової ми, на львівсь ій реєстрації, перший власни . Ціна: 9000 . о. Конта ти: 067-374-60-16 Мерседес-124, 1990 р. в., 2,0, бензин/ аз, інже тор. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-216-63-53 Мерседес-126, «амери анець», сірий металі , титанові дис и, 3,0 т рбодизель, ел/па ет, 7,5 л/100 м, можливий обмін на Мерседес- ніверсал. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-Віто, 2008 р. в., щойно при наний. Конта ти: 066-913-45-57, 096-357-63-35

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 095-013-24-85 А ді-100, 1985 р. в., 2,3 л, 5-КПП, білий, ніверсал, /підсилювач, центральний замо , си налізація, е/па ет, тонований. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 067-675-62-07

Фоль сва ен-Джета, 1991 р. в., 1,6 дизель, олір - асфальт, КП-5, широ і бампера, титанові дис и, МРЗ, си налізація + омпле т зимової ми. м. Львів. Конта ти: 097-249-23-42 Фоль сва ен-Пасат В6, 2007 р. в., 2,0 дизель, седан, чорний, КПП, тіптроні , пробі 105 тис. м, ма симальний омпле т. Ціна: 25200 . о. Конта ти: 093-644-02-73 Фоль сва ен-Пасат-Б4, 1,9, ТДІ, салон, підвіс а, КПП, на запчастини. Конта ти: 050-806-41-93 Фоль сва ен-Пассат-В5, 1999 р. в., чорний, 1.9ТДІ, ідеальний стан. Ціна: 7500 . о. Конта ти: 050-581-55-50 Фоль сва ен-Рassat b2 ніверсал, 1985 р. в., 1,6 дизель, в нормальном робочом стані, олір бежевий. Ціна: 2900 . о., тор . Конта ти: 095-425-88-50

ФОРД Форд-Мондео, 1996 р. в., 2.0 інже тор, ондиціонер, еле тропа ет, відмінном стані, хетчбе , зелений, іспансь а реестрація. Ціна: 1700 . о. Конта ти: м. Ло ачі. 096-352-72-57

ХЮНДАЙ Хюндай-Матрі с, 2006 р. в., пробі 87 тис. м, 1,6 л, сріблястий металі , ондиціонер, ел/па ет, ідропідсилювач, сенон, тон вання, зимова ма, не фарбований, власни , можливий обмін. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 067-679-21-21

ШКОДА Ш ода-Фаворит, 1990 р. в., біло о ольор , вінниць а реєстрація, 1,3 дви н, апремонт зова, дви н, ороб а, ходова в хорошом стані. Ціна: 2550 . о. Конта ти: 096-874-70-30, 050-167-72-74

Мерседес-Спринтер, 2005 р. в. Конта ти: 095-633-78-00

Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35

Мазда-627, 1987 р. в., седан, 2 л, сіро о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 099-721-53-22, 067-582-86-49, 066-963-33-54

Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56

УАЗ 315196 Хюнтер. Ціна: від 136 790 рн. Конта ти: 64-20-63

УАЗ-315196 Хюнтер, ювілейна серія. Ціна: від 149 990 рн. Конта ти: 64-20-63

МАЗДА Мазда-323, 1997 р. в., 1,5 бензин, еле трос лопа ет, м зи а, титанові дис и, ідеальний стан, на польсь ій реєстрації. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-356-27-06

МІТЦУБІШІ

Дачія-Ло ан, аз-бензин, 2007 р.в., 1.4. Конта ти: (093) 087-50-05

Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, /п ерма, велюр. Ціна: 8800 .о.

Де -Сенс, сріблясто о ольор , 2004 р. в., пробі 82 тис. м, в ідеальном стані, один власни . Ціна: за домовленістю. Конта ти: 095-312-46-70, Сер ій

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56

Фіат-Д ато, пасажирсь ий, орот ий, 2.0 л, арбюратор, без номера зова, на запчастини: 4-, 5-ст.КПП, задня бал а, двері, ліхтарі, фари та ін. Конта ти: (0332) 21-00-33, 096-303-57-79

А ді-80, 1991 р. в., 1,6 л, бензин, хороший стан. Конта ти: 097-164-33-84

Де -Ланос, 2006 р. в., червоно о ольор , ондиціонер, бортовий омп’ютер, центральний замо , си налізація. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 066-889-97-66, 093-581-43-80

Автомобілі легкові, імпортні

Фоль сва ен-Каді, Ш ода-О тавія, або Ш ода-Фабія. Конта ти: 068-500-38-75

ФІАТ

Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, після ДТП, знятий з облі , можливо по запчастинах, до менти. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20 Мітц біші-Ланцер, 1987 р. в., 1,8 дизель. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 098-707-75-11, 050-211-78-75

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Кадет, 1,7 дизель, хорошом стані. Конта ти: 096-905-26-28 Опель-Кадет, 1991 р. в., 1,7, дизель, ніверсал, 5-дверний. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 099-052-44-10 Опель-Оме а, 1990 р. в., чорний, 2,3 дизель, 6 л/100 м, седан, 5-КПП, ідропідсилювач, си налізація, мр3, фор оп, зимова ма. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 097-191-32-45

плю Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98 Авто б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож ті, що потреб ють ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Авто, іноземно о в-ва після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74 Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75 А ді А-6 або 068-500-38-75

А ді

А-4.

А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: 097-752-25-92

редиті.

Конта ти: ментами.

А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес Е-124, 097-752-25-92

190.

Конта ти:

Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен. Роз лян різні пропозиції. Конта ти: 050-522-98-72 Чері-Ам лет чи ін. Конта ти: 098-571-42-35

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ A ді А8 98 р. 2,5 тді ороб а автомат, сріблястий металі . Ш іра, сенон, «повний фарш». Можливий обмін. Ціна: 14 500. Конта ти: malucshkamjay@mail.ru 050-5554330 066-6665444 А ді 100 “ асета”, 1989 р. в., аз-метан, білий, 4500 . о. Конта ти: 066 708-69-64. А ді 80, 1988 р. в., 1.8 бензин, вишневий. 6300 . о. Конта ти: 067 971-83-46. А ді 80, 1991 р. в., 1.8 інже тор, фіолетовий, добром стані. Ц. 5400 . о. Конта ти: 097 680-54-53. А ді 90 пе, червоний, ш іряний салон, повна еле три а, тюнін , 2.3. Ц. 5300 . о. Конта ти: 066 286-13-24. А ді A4 1998 р. в., седан, аз/бензин, 1.6, КП р чна, мех., 4-дв., 232 тис/ м. ABD, ABS, аербе , тон вання, титани, лімат онтроль, аз 4 по оління, арний стан. Ціна: 8900 .о. Конта ти: 097 611-23-00 А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 098 789-37-55. А ді А 6 96 р.в., чорний металі , 2,6 бенз, а п, седан, онд., /п ерма, еле трові на, тит. дис и+ омпл. зим. ми. Терміново. Конта ти: 097 967-88-30. А ді Б4, 92 р.в., авт. КП, відмін. стан. Конта ти: 068 541-30-43. А ді В 4, 94 р.в., моноінж., /п ерма, авс, лю , тит. дис и, темно-синій, протит манні фари. Конта ти: 096 607-84-70. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80, сірий металі , 1,8 арб., 87 р.в., ц/з, си н., тит. дис и, тонов. ві на, аз-бензин. Конта ти: 098 801-53-66.

БМВ БМВ 3, 1994 р. в., 1.8 І, бензин, темносиній, седан, нерозмитнений, ел. привід передніх ві он, ондиц., добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 098 968-34-65. БМВ 520 І, 1994 р. в., 300 тис/ м, темно-синій металі , ел. лю , добрий стан. Конта ти: 067 288-06-85. БМВ 525, 1989 р.в., седан, без дви на та КПП, в іншом стан хороший, знятий з облі . Ціна: 3000. Конта ти: 0509590620 БМВ 730 96 р. 3,0І мех 5 ст. КП, фіолетово о ольор . Ш іра, аз, хороший стан. Можливий обмін. Ціна: 9 500. Конта ти: malucshkamjay@mail.ru 0505554330 0666665444 БМВ, 2,0 бенз., си н., тит. дис и, лю . 4700 .о. Конта ти: 067 972-09-47. БМВ-528 араван, синій, 2,8 бенз. інж., «повний фарш», відм. стан, 1997 р.в. Конта ти: 066 497-46-00.

ВОЛЬВО

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35

Вольво 740 GL, 1985 р.в., дизель 2.4, синій металі , «повний фарш», ел. с лопід., ел. дзер ала, ц/з, ABS, /п ерма. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 831-56-85, І ор.

ПЕЖО

Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92

Вольво В40, 99 р.в., 1,8 бенз., онд., повний ел. па ет. Конта ти: 093 801-78-78.

Пежо-205, 1988 р. в., 1,1, нефарбований. Ціна: 21000 рн., тор . Конта ти: 093-563-73-19

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56

РЕНО Рено-25. Ціна: 14000 рн., тор . Конта ти: 066-265-58-27

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35 Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ве тра.

Конта ти:

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-500-38-75

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 дизель. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 050-299-24-90

Позашляхови 099-443-49-34

Рено-Кен о, 2005 р. в., пасажирсь ий, білий, 1.5 л, 5 л/100 м, ондиціонер, ел/ с ло, ел/дзер ала. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 095-425-02-94

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92

Рено-Мастер Махі, 2005 р. в., 2,5 dci, 6-ст. КПП, 120 .с., 170000 м, ABS, Airback, ел/ па ет, ондиціонер, білий, ван.-пас., 8+1 місць, фор оп, р із- онтроль. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 097-179-26-04

Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-571-42-35

СІТРОЕН Сітроєн Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: 8800 . о. Конта ти: 050-555-99-87

МАЗДА Мазда 626, 98 р.в., дви . 2,0 інж. бензин, сірий металі , повна омпл. Або обмін на дешевше авто. 9200 .о. Конта ти: 097 788-74-21.

на

АКП.

Конта ти:

Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Джета. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, 5, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92

МЕРСЕДЕС Віто, 2,2 диз., 1996 р., ідеальний стан. терміново. Тор . Ціна: 4800 .о. Конта ти: 067800-32-82. Мерседес 124 Е, 1994 р. в., чорний мет., 2.2 інж., мех КП, титани, онд., лю , АВС, аербе , си нал., м льтило , + омпле т зимової ми, львівсь а реєстрація. 9000 . о., 1 власни . Конта ти: 067 374-60-16. Мерседес 210, 2.9. Конта ти: 096 505-07-40. Мерседес 508. 3000 . о. Терміново. Конта ти: 067 539-06-73. Мерседес Віто пасаж. 8+1, 2002 р. в., 2.2 СДІ, мех. КПП, темно-синій металі , щойно з Німеччини, в ідеальном стані, салон ш іряний, повна еле три а. Ц. 10900 . о. Конта ти: 050 655-60-15.


АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№30 від 8 серпня 2012 ро МІТЦУБІШІ Мітц біші Лансер, 2003 р. в., 1.6 інже тор. Конта ти: 097 159-49-10. Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 067 344-72-99, 095 833-55-42.

НІССАН Нісан Альмера, 97 р.в., 1,5 інж., зел. металі , аербе , си н., абс, ц/з, онд., ел. дзер ала, серво ермо, /п ерма, оре тор фар, титани, ш ір. салон. 6500 .о. Конта ти: 066 658-72-52. Нісан Ноте 2008 р.в., синій, 1.4 бензин. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 098 251-21-61. Ніссан Альмера, 2005 р.в., б/в з 2006 р., чорно о ольор , дви н 1,6, пробі 86 тис. м. У хорошом стані, лімат- онтроль, аражне збері ання. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 050 802-52-77. kos.olga-85@mail.ru Ніссан Прем’єра, 1994 р. в., 1.6 аз-бензин, тюнін , ел. підіймачі, сенон, в ідеальном стані. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 095 492-69-78, Василь. Ніссан Прімастар, 2004 р. в., пробі 185 тис. м, вантаж.-пасаж. Ц. 10200 . о., тор . Конта ти: 097 869-18-88. Ніссан Санні, 1985 р. в., 1.5 арб., 4-дверний, на ход . Ц. 2100 . о. Конта ти: 097 873-91-42.

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1986 р.в., 2400 .о. Терміново. Конта ти: 096 607-35-37. Опель Астра хетчбе , 1993 р. в., синій металі , бензин, ма нітола, лю , ел. па ет, /п ерма. Ц. 4200 . о. Конта ти: 050 618-29-03. Опель Ве тра В, ніверсал, 2,0 бензин, механі а, все, рім ш іри, пробі 240 тис. 6800 .о. Тор . Терміново. Конта ти: 097 119-35-47, Роман. Опель Віваро, 2004 р.в., 1,9 диз., відмін. стан, недор о. Конта ти: 050 200-34-11. Опель Кадет, 1.3 бензин, 1985 р. в., оричневий, 5-дверний. Ц. 1700 . о. Конта ти: 098 778-17-58. Опель Кадет, 1.6 Д, араван, вишня, апремонт дви на, зова, фарбований. 3300 . о., можл. від виплат . Конта ти: 068 424-08-54, 066 837-24-46. Опель Кадет, 1988 р. в., 1800 б., седан. Ц. до овірна. Конта ти: 068 144-90-11. Опель Кадет, 1989 р. в., 1.3, червоний, до овірна, можл. обмін. Конта ти: 067 158-57-46. Опель Комбо в ідеальном стані, щойно при наний. Автомобіль при наний з Німечинни. Дата першої реєстрації за ордоном 17.12.2002. Е спл ат вався в одних р ах. Повна історія. Переобладнаний в пасажир. Можливий обмін на Джелі MK, або Део Ланос. Ціна: 8900 .о. Конта ти: 097 904-75-04. Опель Корса. Конта ти: 098 254-52-08. Опель Оме а В, 1995 р. в., 2.0 бензин, повна омпле тація, 1 власни . Ц. 6300 . о. Конта ти: 096 273-57-60. Опель Оме а араван, 1992 р. в., бензин, синій металі . Ц. 3000 . о. Конта ти: 096 611-26-85, 050 660-65-14. Опель Оме а на запч., 650 .о. Конта ти: 098 795-50-81. Опель Оме а, 1990 р. в., чорний, 2.3 Д, 6л/ 100 м, 5 ст КП, /п, седан, си нал, МР-3, фар оп, зимова ма, 3500 . о. Конта ти: 097 191-32-45. Опель Оме а, 2,3 тд, 1987 р.в., 3200 .о. Конта ти: 096 624-54-30. Опель Ре орд, червоний, 1986 р.в., 2.0 л, 100 .с., 4-ст. КПП, си н., ц/з, підсилювач ерма, ел.с лопід., а сти а, тон вання. Ціна: 2200 .о. Конта ти: 050 925-47-52.

РЕНО Рено 11, 1986 р. в., тех. справний, на ход або обміняю на араж метал. Конта ти: 050 713-28-69, 067 862-24-24. Рено 11, синій металі , 5-ти дверний, 5-ти ст п а, бензин, 1987 р.в., хороший стан. Ціна: 2200 .о./16000 рн. Конта ти: м.Івано-Фран івсь , в л.Вовчинець а 192в\48 6-38-15, 050 433-60-97. paraska1983@ukr.net Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. 3100 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 Рено Кан о, 2004 р.в, 1,5 дсі, ц/з, си н., пасажир., мр3, тонов. ві на, омп. зим. оліс. Тор . Ціна: 7800 .о. Конта ти: 067 142-15-98. Рено Кен о, 2000 р. в., добром стані. Ц. 6500 . о. Конта ти: 050 170-73-44. Рено Кен о, 2004 р. в., 1.5 ДСІ, білий, вантаж., пробі 98 тис. м, /п ерма, ц/з, си нал., аербе , радіо. Ц. 6000 . о. Конта ти: 098 476-38-80. Рено Кен о, 2006 р. в., 1.5 ДТІ, пасаж., ондиц., ц/з, аербе , лю . Ц. до овірна. Конта ти: 098 583-33-57, 099 447-53-73. Рено Кен о. Конта ти: 097 758-23-49. Рено Рапід, 1.2 інж. бенз. Капрем. дви на, нове зчепл. Valeo, нова ермова рей а Delphi, новий замо на задн. дверцятах, си нал., ц/з, новий а м. (січ.2012), зимова ма на дис ах + рідний дом рат, поварена.Тор біля машини. Ціна: 3200 y.o. Конта ти: 066 713-83-25.

Рено-11 синій металі , мотор 1.7 бензин. 5-ст. КПП, ц/з, си нал., CD-ма нітола, титанові дис и, лю , 5-дверний, хороший стан. Ціна: 2300 .о. Конта ти: м.Івано-фран івсь в л.Вовчинець а192в/ 48 6-38-15, 050 433-60-97. paraska1983@ukr.net

ПЕЖО Пежо Е сперт, 2008 р. в., 2.0 НДІ, пасаж., дов а база, ондиц., ел. па ет, пар -троні . Ц. 15000 . о. Конта ти: 050 610-29-10, 093 744-74-84. Пежо Партнер, 1997-1999 рр. в., 1.8 дизель, пробі 196 тис. м, щойно при наний, в ідеаельном стані. Ц. 4900 . о. Конта ти: 099 373-80-44, 067 197-74-82. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен ВХ, 1.4 м. інже тор, 1991 р. в., на звич. стій ах, червоний. Ц. 2800 . о. Конта ти: 096 458-21-18.

СЕАТ Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

ФІАТ Фіат 131, 1983 р. в., 1.6 бензин, бежевий, седан, після ап. рем., тюнін . Ц. 1650 . о. Конта ти: 097 342-81-15. Фіат Добло, 2006 р. в., 1.3 ТД, 144 тис. м пробі , півро на У раїні, небитий, синій, рідна фарба. Конта ти: 067 698-53-74.

Фоль сва ен Т5, 05 р.в., т рбодиз., білий. Конта ти: 067 947-02-54.

ФОРД Або обміняю Форд Та н с 1979 р.в., 2.0, Мп3, ніверсал. Сідай і їдь. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 097 569-00-14. oksanabekesh@mail.ru Форд Гранада, чорний, 2,0 бензин, 5 КП, хороший стан, титанові дис и, ц/з, тонов., МР 3, сааб фер, с лопідіймачі. Конта ти: 096 940-68-29. Форд Оріон , 89 р.в., хороший стан. Ціна: 2700 .о. Конта ти: 066 535-74-58. Форд Оріон 89 р., синій металі , в хорошом стані, лю , фар оп, си нал., ц/з, мр3-ма нітола. Ціна: 2700 .о. Конта ти: 096 777-87-57. Форд Сієра хетчбе , 1986 р. в., 1.6, 4-ст КП, бензин/ аз. Конта ти: 097 384-97-09. Форд Сієра, 1,8 дви ., 85 р.в., добрий стан, 2500 .о. Конта ти: 097 940-73-74. Форд Сієра, 86 р. в., араван, 1,8 бенз., 1200 .о. Конта ти: 050 373-89-07. Форд Та р с, 1981 р. в., 1.6 бензин, 5 ст. КП. Ц. 1500 . о. Конта ти: 097 803-36-82. Форд Транзит, 83 р.в., дизель, бортовий, довж. зова 4,5 м, тент, добрий стан. Конта ти: 096 748-87-76.

ВАЗ, ЗАЗ, ДЕУ, ДАЧІЮ, ЧЕРІ, небитий, не фарбований, терміново, доро о! Роз лян редитні і проблемні авто! Конта ти: 093 193-91-19 097 682-89-68

ЧЕРІ

Мерседес 124, 190. Конта ти: 096 463-36-56.

Чері Ті о, 2008 р. в., сірий мет., авс, онд., 2 под ш и безпе и, ел. па ет, ід. стан. 10100 . о. Конта ти: 097 206-16-15.

ШЕВРОЛЕ

Фіат С до, 1997 р. в., 1.9 дизель, вантаж., темно-синій, відмінном стані. Ц. 5900 . о. Конта ти: 097 849-28-28.

Шевроле Авео хетчбе 1.5, 57тис, 2008 р. чорний, ел. дзер ала, передні с лопідіймачі, центральний замо , під рильни и, ондиціонер, небитий, немальований, перший власни , аербе . Ціна: 8800 .о. Конта ти: 0961108689 Zipy2007@yandex.ru

Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 дизель, щойно при наний, фар оп, в ідеальном стані, фар оп, ба ажни . Конта ти: 096 444-90-36.

Шевроле Авео, 2005 р.в., орейсь а збор а, 1,5 бензин, рідна фарба, тюнін , недоро о. Конта ти: 050 200-35-50.

Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06.

Шевроле Авео, 2008 р. в., 1.6 інж., срібний мет., повна омпле тація, до овірна. Конта ти: 099 229-21-71.

Фіат Ін а, 99 р.в., 1,9, простий диз., білий, вант., 3600 .о. Конта ти: 067 419-99-37.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Джетта, «мо рий асфальт». Ц. до овірна. Конта ти: 096 625-90-28. Т-5 2008 р.в., 1.9Д, пасажир, дов ий, червоний, є все. Ціна: 24000 Конта ти: 067 492-85-66. Фоль сва ен Бора 2002 p.в., 1,6л, 146 тис. м, темно-синій металі , 5-ст. КПП, АВS, под ш и безпе и, омпле т зимової ми, тоновані ві на, в добром стані. Ціна: 11200 .о. Конта ти: 096 740-18-04. Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 т. дизель, добром стані. 8000 .о. Конта ти: 098 255-39-49. Фоль сва ен Гольф 2, 1989 р.в.,1.3 бензин, 5-дверний, олір білий, перебрана ходова, поміняні масла, фільтри, нова АКБ, тон вання, титани з мою Toyo, CD MP3, аражне збері ання. Тор . Ціна: 3700 .о. Конта ти: 097 773-44-12. Ser-j@ua.fm Фоль сва ен Гольф 2, на запчастини, 1.6 дизель. До овірна. Конта ти: 097 897-09-90. Фоль сва ен Гольф 3, 1994 р. в., 1.9 тд, ніверсал. Конта ти: 066 814-20-03. Фоль сва ен Гольф 3, 1997 р. в., 1.6 бензин, інже тор, АВС, си нал., тит. дис и, ц/з, лю , пробі 208 тис. м, синій. Конта ти: 050 431-10-72. Фоль сва ен Джетта, 1988 р. в., 1.6 бензин, чорний. Ц. до овірна. Конта ти: 097 606-80-90. Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., 1.6 дизель, 5 ст. КП, тонований, тит. дис и, МР-3, си нал. з пейджером, фар оп, омпле т зимової ми. Ц. 5200 . о. Конта ти: 097 249-23-42. Фоль сва ен Кадді, 1996-1999 рр. в., 1.9 дизель, пробі 165 тис. м, щойно при наний, в ідеальном стані. Ц. 4900 . о. Конта ти: 099 373-80-44, 067 197-74-82. Фоль сва ен Кадді, 99 р.в., 1,9 диз., 200000 м., онд., ц/з, си н., ел. с лопід. 4900 .о. Конта ти: 067 987-22-03. Фоль сва ен Пасат Б 6, 2007 р. в., 2.0 дизель, седан, чорний, тіптроні , 105 тис. м проб., ма симальна омпле тація. 25200 . о. Конта ти: 093 646-02-73. Фоль сва ен Пасат Б2, 1,6 диз., 87 р.в., синій. 3100 .о. Тор . Конта ти: 066 395-28-31, 067 389-41-73. Фоль сва ен Пасат Б3, 91 р.в., сірий, 1,9 диз., ніверсал, після незн. ДТП, на ход , 3700 .о. Конта ти: 098 485-29-57. Фоль сва ен Пасат В 3, 1991 р. в., 1.8. Ц. до овірна. Конта ти: 050 555-30-25. Фоль сва ен Пасат В 3, 1993 р. в., 2.0 інж., синій мет., повний ел. па ет, /п, піді рів дви на, титани, добрий стан. до овірна. Можливий обмін. 5700 .о. Конта ти: 097 966-25-25. Фоль сва ен Пасат В 3, араван, 1991 р. в., онд., ідравлі а, АВС, си нал, ц/з, фар оп, темно-синій мет, добрий стан. 5100 . о. Конта ти: 067 908-27-77. Фоль сва ен Пасат В 5, 1999 р. в., 1.9 ТДІ, на з/ч. Конта ти: 096 740-10-08. Фоль сва ен Пасат, 1993 р. в., білий, 2.6 інже тор. Конта ти: 068 187-80-91. Фоль сва ен Пасат, 1998 р. в., 1.6 інже тор, ондиц., темно-зелений. Ц. до овірна. Конта ти: 067 750-35-19. Фоль сва ен Поло, 1.4, е спл ат ється з 2009 р., 6 ст. тіп троні , сірий металі , в ідеальном стані. Ц. 13350 . о. Конта ти: 097 553-07-77.

33

Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вантажний, 2700 .о. Конта ти: 067 124-55-60.

Шевроле Авео, білий, 2007 р. в., 8700 . о. Ціна: 67000 рн. Конта ти: 067 442-00-58.

Мерседес після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92.

Опель Віваро, Рено Трафі , Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: 096 463-36-56. Опель після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92. Ф і а т 126 273-24-48.

“малю ”.

Конта ти:

097

Фоль сва ен Гольф 1.2, Джета 1.2, А ді А 6, А 4, В4, В3. Конта ти: 067 581-61-36. Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17. Фоль сва ен Кадді, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 068 500-38-75. Фоль сва ен Пасат Б 2. Конта ти: 099 047-42-79. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62.

ШКОДА Ш ода О тавія A5 2007 р.в., 1.6 л, бензин, срібний, аражне збері ання, небитий, не мальований, перший власни , сервісна ниж а, литі дис и, ідеальний стан. Не потреб є в ладень. Повне ТО, 2 под ш и безпе и, 5-ст. КПП. Ціна: 14999 .о. Конта ти: 098 003-09-51. anna-gor@inbox.ru

Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75. Фоль сва ен після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92. Фоль сва ен Т4, Т2, до 2000 .о. Конта ти: 096 284-40-81

Ш ода О тавія, 2006 р. в., сірий, 12500 . о. Конта ти: 097 924-10-82

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Вартб р , 1989 р. в., 1.3, білий, ходова, зов після ап. ремонт +КПП, дви н та ін. з/ч. Конта ти: 097 229-24-26, 095 909-81-89. Дачія Ло ан Престиж, 2008 р. в., 1.6 бензин, червоний, повна омпле тація, з салон , пробі 28 тис. м. Недоро о. Конта ти: 096 102-74-38. Дачія Ло ан, 2007 р. в., 1.4, сірий, пробі 19 тис. м, до лян тий, в ідеальном стані. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 825-03-13. Дачія Ло ан, 7 місць, 1,6, 2008 р.в., 75000 м, синій, 12600 .о. Конта ти: 096 503-06-85, 096 158-87-18. Джилі СК 2007 р. в., 1.5 бензин, онд., мо рий асфальт, добрий стан. 4800 . о. Конта ти: 097 968-67-62. Джилі СК, 2007 р. в., сірий. Конта ти: 099 093-49-53. Джип Аро, 92 р.в., 2,4 бенз., потр. незначно о ремонт . 1300 .о. Конта ти: 050 373-89-07. Мінівен 8 пас. FAW 6371 2007 р.в., аз (7-8л/ 100 м) /бензин (4,8-6,5/100 м), 1,1 л мотор, 5-ст. КПП, пробі 101 тис. м, титанові дис и + зимова ма. Відмінний стан (2-й власни ), в ладень не потреб є. Ціна: 4800 .о. Конта ти: 066 713-83-25, 066 497-39-29. Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77. Сітроен Джампі, 2003 р. в., 1.9 простий дизель, жовтий, щойно при наний, в ідеальном стані. Ц. 7350 . о. Конта ти: 050 867-28-05. С бар Форестер, 2005 р. в., чорний металі , КПП автом., 4х4, в ідеальном стані. Ц. 15500 . о. Терміново! Конта ти: 067 854-28-33, 050 579-84-69. С з і Свіфт, 2003 р. в., 1.3 бензин, пробі 156 тис. м, 2 р. по У раїні. Ц. 4900 . о. Конта ти: 099 373-80-44, 067 197-74-82. Хюндай А цент, 2008 р.в., 1,4 і, 21000 м, сервісна ниж а, фірмове ТО, бла итний. Конта ти: 099 229-21-71. Хюндай Сантафе, 2005 р.в., 2.0 бензин, все рім ш іри, пробі 117 тис. м. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 709-12-34.

плю А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді, БМВ, Фоль сва ен, Мазда, ВАЗ-2109, 21099, 2110, 21150. Конта ти: 097 458-98-30. ВАЗ, ЗАЗ, ДЕУ, ДАЧІЮ, ЧЕРІ, небитий, не фарбований, терміново, доро о! Роз лян редитні і проблемні авто! Конта ти: 093 193-91-19 097 682-89-68, 066 719-15-16 Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48.

ВАЗ 2101, 1977 р.в., апітальний ремонт, олір оричневий, дви н 1.2, є си налізація. Тор . Ціна: 1300 y.o. Конта ти: 096 490-71-83.

продам

ВАЗ 21011, білий, 1974 р. в., добром стані. Ц. 1000 . о. Конта ти: 066 901-62-32.

ВАЗ

ВАЗ 21013, 1982 р. в., жовтий, тюнін , титани, си нал., м зи а. Конта ти: 098 672-47-83.

ВАЗ-2101, 1975 р. в., фор оп, небитий, відмінном робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-643-42-31

Ваз 21013, 1985 р.в., світло-зелений, панель – Ваз 2106, передні сидіння - Опель Кадет, бампера – Ваз 2105, мотор після ап.ремонт , пробі 10 тис. м, лю . Ціна: 1600, тор . Конта ти: 097 821-63-22.

Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57.

Фоль сва ен Пасат В 3, Фоль сва ен Т 4 до 1500 . о. Конта ти: 097 457-17-03

Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: 068 500-38-75.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам ВАЗ ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 2108, 1989 р.в. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (098) 866-05-61 ВАЗ 21113, 966-69-87

ніверсал. Конта ти: (094)

ВАЗ-2105, 1992 р.в. Колір р бін. Об’єм дви на 1.5. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 363-04-60 ВАЗ-21063, 1985 р.в., 1300 б., 4ст., хороший стан, після апремонт , центральний замо , си налізація, фар оп, тонований. Ціна: 1800 .о. Конта ти: (0332) 6-65-58, (066) 174-66-64 ВАЗ-21074. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (097) 601-26-70 ВАЗ-21113, 2004 р.в., ніверсал. Конта ти: 43-69-87

ГАЗ ГАЗ 5204. Конта ти: (067) 123-96-83 ГАЗ-32213. 2003 р.в., аз, бензин, 406 мотор. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 356-70-35 ГАЗ-33021, 1998 р.в., аз, бензин. Ціна: 2300 .о. Конта ти: (067) 454-00-90 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ЗАЗ ЗАЗ 110307 Слав та, 2005 р.в., відмінном стані. Гаражне збері ання. Не битий. Пробі 75 000 м. Всі в зли та а ре ати відмінном стані. К зов оброблений анти ором, орозії ніде немає. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 775-37-19 ЗАЗ Форц , 1.5, ондиціонер, еле тропа ет. Конта ти: (067) 103-03-58

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

МОСКВИЧ Мос вич ІЖ-Комбі-21251, 1991 р.в., ідеальний стан. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Мос вич Їж 2715, 1994 р.в., чобіто , білий, бензин. Конта ти: (096) 934-36-00, (067) 688-16-07 Мос вич-312, 1990 р.вю, хороший стан. Ціна: 650 .о. Конта ти: (097) 544-04-30

4.2.8. К плю ВАЗ 2109, до 2000 662-67-28

.о. Конта ти: (097)

ВАЗ-21011, 1981 р. в., червоний, після апремонт , в добром стані, на ход . Конта ти: 095-136-22-87 ВАЗ-21013, 1985 р. в., 1.2 л, зелений, КП-5, ало енові фари, си налізація, ц/з, тон вання, м зи а, сидіння Ford, торпеда 07, бампер 05, лю . Ціна: 1500 . о., тор . Конта ти: 099-360-81-91 ВАЗ-2102, 1983 р. в., червоно о ольор . Ціна: 1300 . о. Конта ти: 099-228-85-92, 098-227-75-00 ВАЗ-2102, КПП-5; міст до ари, КПП до УАЗ з роздат ою, дви н УД-2. Конта ти: 066-346-58-33, 097-873-60-03 ВАЗ-2102, червоно о ольор , хороший стан. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 095-835-81-98 ВАЗ-21043, 1,5 дви н, 2002 р. в., хороший стан, 67000 м пробі . Ціна: 2800 . о. Конта ти: 067-682-28-77

ВАЗ 21011, 1980 р. в., 1.3, добрий стан. 1050 . о. Конта ти: 097 626-70-88.

ВАЗ 21011, білий, добрий стан. 850 . о., або Конта ти: 067 843-41-25

ВАЗ 2105, 1991 р. в., 1.2 б., 5 ст. КП, білий, добром стані. Ц. 1650 . о., тор . Конта ти: 098608-88-64 ВАЗ 2105, бежевий, 1986 р. в., добрий стан. Конта ти: 097 748-42-01 ВАЗ 21051, 1990 р.в., олір бежевий, на ход , перший власни , в хорошом стані, новий а м. Тор . Ціна: 1500 .о. Конта ти: 067 342-94-91. ВАЗ 2106, 1978 р. в., 1.6 , мех 5, сидіння Хонда, новий АКБ, повний апремонт, ід. стан. до овірна. Конта ти: 096 939-39-82. ВАЗ 2106, 1991 р. в., 1.3, 5-ст КП, ід. стан, після фарб вання. До овірна. Терміново. Конта ти: 097 849-77-77.

ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86

ВАЗ 2106, 1991 р.в., мотор 1.3. добрий стан, др ий власни , небитий, рідна фарба, азова станов а, роз мний тор . Ціна: 1800 .о. Конта ти: 098 8089104 - Іван

ВАЗ-2105, 1987 р в., хороший стан. Ціна: 1450 . о. Конта ти: 050-075-76-31, 067-750-14-62

ВАЗ 21061, 1980 р. в, добрий стан, 1 власни . Ц. до овірна. Конта ти: 067 239-97-92

ВАЗ-2105, 5 модель, білий, 1984 р. в., вис вний лю , фор оп. Конта ти: 066-844-85-62

ВАЗ 21063, 1990 р. в., 1.5, червоний, пробін 84 тис. м, відмінном тех. стані, ап. рем., перебрана ходова, новий АКБ, тон вання, ма нітола, фар оп, страхов а, дор чення від 1 власни а. Ц. 1600 . о., тор . Конта ти: 096 813-70-35.

ВАЗ-2107, 1984 р. в., 1500 б. см, червоний. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 26-39-08, 050-517-70-14 ВАЗ-2107, 2006 р. в., аз/метан. Недоро о. Конта ти: 050-646-11-78 ВАЗ-21093, 1994 р. в., ідеальний стан. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 098-786-52-65, 093-809-82-65 ВАЗ-21099, 1992 р. в., центральний замо си налізація, МРЗ, титани, хороший стан. Ціна: 3400 . о. Конта ти: 096-963-24-33, 095-046-49-99 ВАЗ-21099, 1996 р. в., 1,5, тонований, в хорошом стані. Конта ти: 050-413-23-44 ВАЗ-21099, 2008 р. в., 1,6 бензин, чорний олір, титанові дис и R-14, ма нітола, 4 динамі и, си налізація, спойлер, в хорошом стані, небитий, нефарбований, до лян тий, салон не затертий, один власни . Ціна: 6200 y. o. Конта ти: 093-798-05-74 ВАЗ-2110, 2003 р. в., темно-зелений металі , не битий, 16 лап., с часна панель, затемнений, аз - пропан, зареєстр. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 097-106-67-66, 063-837-28-38 ВАЗ-2111, 2001 р. в., зелений металі , ніверсал, 1,5, КП-5. Ціна: 4100 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ВАЗ-2121 Нива, 1985 р. в., потреб є ремонт . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 066-314-61-42

ГАЗ ГАЗ-3110, 2000 р. в., 2.4 л, пробі 32000 м, чорний олір, хорошом стані, ц/з, си налізація. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 067-332-01-64

ЛУАЗ Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан, збері ається під на риттям. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

МОСКВИЧ Мос вич-2141-АЗЛК, 1991 р. в., 4-КПП, після апермонт дви на, зова, ходової. Ціна: 1700 . о., тор . Конта ти: 095-500-58-48

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ВАЗ 2107, 1987 р. в., темно-синій, 1.6. Ц. 1200 . о. Конта ти: 050 175-38-61. ВАЗ 2107, си нал., добрий стан, 1600 . о., тор . Конта ти: 096 734-55-61 ВАЗ 2107, фіолетовий, 91 р.в. 2300 Конта ти: 068 145-43-63.

.о.

ВАЗ 2108, 1986 р. в., після незначно о ДТП, аз-бензин. Недоро о. Конта ти: 098 042-91-84. ВАЗ 2109 “Балти а”, 1998 р. в., червоний, ц/ з, си нал., аербе , ондиц., тит. дис и, нова ма, відмінном стані. Ц. до овірна, або обмін на дешевше авто. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 2109, 1989 р. в., 1.5, червоний, зимова ма, нормальном стані. Терміново! Конта ти: 096 742-35-69. ВАЗ 2109, 1997 р. в., червоний, в ідеальном стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 2109, 99 р. в., 1.5, 5-ст. КП, біло о ольор , ало енні фари, фар оп. Ц. 3000. Терміново. Тор . Конта ти: 067 960-98-97. ВАЗ 2109, чорна е спортна, 1991 р.в. Ціна: 2800 .о. Конта ти: 098 774-26-37. ВАЗ 2109. Е спортний варіант. В ч довом стані - нові олеса, новий арбюратор, нові стій и, пр жини, помальований, поварений, промовілений, добрий а м лятор, нове зчеплення, новий радіатор, мотор після апремонт на об атці, ороб а ново о зраз а 5-ст п а, дов е рило. Ціна: 2950 .о./23600 рн. Конта ти: 0967660454 ВАЗ 21093, 1.5, 2006 р. в., 5-ст., чорний мет, тон вання, си нал., добрий стан, без підфарбов вань, до овірна. 4700 .о. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41. ВАЗ 21093, 2004 р. в., си нал., тон вання с ла, аражне збері ання, 5100 . о. Конта ти: 050 712-48-72. ВАЗ 21093, 2005 р. в., пробі 220 тис. м. Ц. 4500 . о. Конта ти: 098 924-16-74. ВАЗ 21099, 1992 р.в., 1.5, червоний олір, тонований, м зи а, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 670-73-53, 096 855-21-30. ВАЗ 21099, 2004 р. в., аз-бензин, добрий стан. 5300 . о. Конта ти: 093 020-65-07. ВАЗ 21099, 2007 р. в., 1.6 інже тор, сірий, тонований, ц/з, си нал., ма нітола, нова ма, тит. дис и R14, відмінном стані. Ц. 5300 . о. Конта ти: 050 433-68-84. ВАЗ 21104, 2007 р.в., рос. збор а, /п ерма, 16 л.дв, обезш м а. Ціна: 5900 Конта ти: 067 344-31-12. ВАЗ 2111 ніверсал, 2006 р. в., добром стані. Ц. 6500 . о., тор . Конта ти: 050 170-73-44.

продам

ВАЗ 21115, 2008 р. в., чорний мет., ід. стан, 50 тис/ м, 1 власни , ма нітола, тюнін . Конта ти: 097 466-23-65.

ВАЗ

ВАЗ 2112, сірий металі , добром стані, ві на тоновані, м зи а, 2006 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 096 622-57-07.

ВАЗ 2101, 1976 р.в., біло о ольор , потрібний ремонт зова, додаються запчастини. Ціна: 650 .о. Конта ти: 096 650-53-22.

ВАЗ 2114, 2006 р. в., світлий, аз-бензин, 149 тис./ м проб. 4200 . о. Конта ти: 099 290-73-46


34

МІКРОАВТОБУСИ, ВАНТАЖІВКИ

№30 від 8 серпня 2012 ро

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Мерседес Віто, 1996р.в., 2.3дизель, повністю з орілий, пасажирсь ий, з раїнсь ою реєстрацією. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 0 5 0 9590620

продам

Мерседес Віто, 2002 р.в., синій, вантажний. Конта ти: 098 255-43-17.

ІВЕКО

Іве о-358, 1997 р. в., 2,8 дизель, мі роавтоб с, 7 місць, в/п 3,5 т, можливий обмін на ле ове авто. Конта ти: 050-285-20-28 Іве о-358, 19997 р. в., 2,8 дизель, дов а база, 7 місць, в/п 3,5 т, можливий обмін на авто. Конта ти: 050-285-20-28

ВАЗ 2115, чорний, 2008 р. в., 5800 . о., тор . Конта ти: 063 585-38-50. ВАЗ 2121 “Нива”, 1982 р. в., добром стані, або обміняю на інший а/м. Конта ти: 097 679-08-21.

ГАЗ 2402, дизель. Конта ти: 098 254-52-08. ГАЗ-5312, самос ид, 90 р.в., добрий стан, на ход , 20000 рн. Тор . Конта ти: 098 835-40-02.

ВАЗ 2121 Нива, 1983 р. в., 1.5, 4 ст. КП, 2250 . о. Конта ти: 096 436-22-07.

ДЕО

ВАЗ 2121, 1988 р. в, дви н після ап. ремонт , КПП 5 ст. Ц. 3000 . о. Конта ти: 098 123-37-32.

Део Ланос, 1.5, срібний мет., 2007 р. в., фар оп, польсь а збір а. Конта ти: 097 696-57-08.

ВАЗ 2121, 1992 р.в., сірий металі , тонований, повний привід, тюнін , титани Р16. Ціна: 4100 Конта ти: 098 512-70-10, 099 961-11-97. ВАЗ 2143, 1990 р. в., 0.3, салон 07, до овірна, можл. обмін. Конта ти: 067 158-57-46. ВАЗ-2101, 74 р.в., білий, добрий стан, 1000 .о. Конта ти: 067 178-51-81. ВАЗ-2103, 78 р.в., бежевий, добрий стан. 20000 рн. Конта ти: 098 724-91-86. ВАЗ-2103, 83 р.в., зов потр. ремонт . Конта ти: 050 433-34-12 ВАЗ-2104, 95 р.в., білий. Конта ти: 050 373-32-06, 067 476-10-93. ВАЗ-2104, білий, 89 р.в., після апремонт . 2000 .о. Конта ти: 097 654-55-97. ВАЗ-2105, червоний, 91 р. в., 600 Терміново. Конта ти: 066 724-03-45.

.о.

ВАЗ-21053, 82 р.в., 4-ст п. КП, 1,5, 0,3 дви ., жовтий, лю , ц/з, си н., сидіння від А ді, фар оп, м з., тит. дис и, потрібна заміна дверей, є 4 дверцят, дви 1,2. 1550 .о. Конта ти: 097 875-52-41, 095 041-46-69. ВАЗ-21053, вишня, 84 р.в., хор. стан, 1400 .о. Тор . Конта ти: 097 475-22-27. ВАЗ-2106, 1981 р.в., 5-ст. КП, аражне збері ання, ідеальний стан. Конта ти: 098 002-20-36.

Део Ланос, 1999 р.в., відмінном технічном стані, нерозмитнений. Ціна: 1550 .о. Конта ти: 097 668-83-70. romanyukstephan@mail.ru Део Ланос, 2003 р. в., польсь а збір а, добрий стан. Конта ти: 050 150-79-34. Део Ланос, 2008 р. в., польсь а збор а, синій мет., 1.5, пробі 44 тис/ м, /п ерма, ц/ з, си нал., ма нітола МР 3, тон вання, оброблена, стан ново о авто. Ц. 7250 . о. Конта ти: 097 453-76-67 Део Ленос, 2007 р.в., 1,4 дви ., 100000 м, не битий, нефарб, бежевий. 5800 .о. Конта ти: 098 523-88-05, 099 095-16-41. Део Матіз 2010 р.в., 0,8 інж., проб. 0 м, ондиц., /п ерма, ма нітола. 4 задні олон и, протит ман и, с ладне заднє сидіння, с лопідіймачі. ц/з. Ціна: 63900 рн. Конта ти: 067 340-33-79

Мос вич 2140, 1981 р.в., зелено о ольор . Авто на ход , арном стані. Після ремонт , недавно пофарбований, нова літня ма. Пробі 40 тис. (2 р ). Ціна: 950 Конта ти: Івано-Фран івсь , 097 737-44-43. diekamille@mail.ru

ВАЗ-2106, 2001 р.в., вишневий, добрий техстан. Конта ти: 096 253-88-96. ВАЗ-2106, 92 р.в., добрий стан. 1600 . о. Тор . Конта ти: 066-651-58-32, 097 334-16-96.

Мос вич 418або міняю на с тер з доплатою. Конта ти: 097 387-81-34.

ВАЗ-21061, 85 р. в., темно-бежево о ол., дви . 0,3 1500 см б. 1600 . о. Конта ти: 096 210-29-72.

Мос вич АЗЛК 2140,1987 р.в., після ап.ремонт , в добром стані. Ціна: 600 .о./ 5000 рн. Конта ти: Івано-Фран івсь а обл.,Ро атинсь ий р-н.,c.Я л ш 096 943-37-76, 097 105-34-91.

ВАЗ-21063, 92 р.в., 1,3 дви н. Конта ти: 067 130-73-18. ВАЗ-21063, ідеальний стан, 2900 .о. Тор . Конта ти: 098 526-91-00. ВАЗ-2107, 90 р.в., 1,5, синій, нова ма, нова а м. батарея, незначний тюнін , си н., 2600 .о. Конта ти: 067 688-94-07. ВАЗ-2108, 5-ст., 1989 р.в., чорний, дви н після апремонт , ходова зроблена. Конта ти: 096 863-65-99. ВАЗ-2108, бла итний металі , 94 р.в., е спортний варіант, добрий стан, 2500 .о. Конта ти: 095 003-70-07. ВАЗ-2108, зов після апремонт , 1991 р.в. Конта ти: 097 769-62-88. ВАЗ-2109, 1,5 ба, 5-ст п., 91 р.в., світло-беж. металі , рідна фарба, норм. стан. Конта ти: 095 852-16-21. ВАЗ-2109, 89 р.в., червоний металі , повний апрем. Конта ти: 097 625-11-89. ВАЗ-2109, 92 р.в., при наний з Нім., рідна фарба, неварений, вишневий, 6-7 л/100 м, 5-ст КП, салон ор и ., си н., лю . Конта ти: 098 774-45-03. ВАЗ-21114, 2007 р.в., сірий металі , 1,6 бенз., 16- лап., мех. 5-ст п. /п, ніверсал, тонов., тит. дис и, аз. станов а. Конта ти: 096 387-45-27.

ГАЗ “Вол а”. Технічний стан добрий. К зов в добром стані без іржі. Салон нормальний. Лю , фар оп, титанові дис и. Об’єм дви на 2.4 л, бензин, середня витрата 10 л/100 м, пот жність 100 .с., привід задній, 5 сидячих місць (досить простора і м’я а машина). Колір чорний. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 632-48-92, 099 704-58-15. Вол а 2410, 1992 р. в., аз-бензин, зроблений ап. ремонт. Ц. до овірна. Конта ти: 067 593-34-54.

Мос вич АЗЛК на ход . Ціна: 500 Конта ти: 096 734-55-61.

Таврія пі ап, 2003 р.в., аз, дви н після апремонт . Конта ти: 098 831-03-09, 095 880-84-64. Таврія, 1,1 дви н, 92 р.в., 1300 .о. Конта ти: 097 742-44-80. Таврія, 1993 р. в., апремонт дви на, новий, повареий, добрий стан. До овірна. Конта ти: 098 962-48-45. Таврія, 92 р.в., білий, ц/з, си н., добрий стан. 1100 .о. Конта ти: 096 182-69-97. Таврія, білий, 1995 р. в., добрий стан. До овірна Конта ти: 050 526-79-81

УАЗ УАЗ 469, арний стан, пройшов повний апітальний ремонт. 1980 р.в., мотор 2.4. зелений олір. Можливий обмін на ВАЗ. Ціна: 2600 .о. Конта ти: 096 9501249 - Василь УАЗ 469, добрий стан, Ц. 30000 рн. Конта ти: 096 613-81-09.

МОСКВИЧ

Мос вич 401, 1953 р.в. (під тюнін ), 1,5 дви н, заміна дви на прописана в техпаспорті, дви н і зов номерний, до менти в поряд , потреб є звар и. Тор . Ціна: 10000 рн. Конта ти: 050 507-71-01.

ВАЗ-2106, 1989 р. в., добром стані, не битий, не фарбований, 1 власни , 2300 .о. Терміново! Конта ти: 066 497-24-39.

Слав та, 2004 р. в., нормальном стані. Ц. 1500 . о. Конта ти: 050 235-61-20. Слав та, 2004 р.в., 81000 м, лю с, бла итний металі , 1,2, добрий стан, 2150 .о. Конта ти: 050 338-61-56. Слав та, 2008 р. в., інж., 1.3. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 433-87-04. Слав та, вишневий, 1,2, добрий стан, 2002 р.в., 16000 рн. Конта ти: 093 740-31-12. Таврія 1102, 95 р.в., синій, добрий стан. 1000 .о. Конта ти: 097 486-90-58.

. о.

Мос вич ІЖ омбі, 1887 р.в., на ход . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 558-69-23. Мос вич-2140 лю с, 86 р.в. Конта ти: 097 496-37-62. Мос вич-2141, 90 рв., ідеал. стан, 3000 .о. Конта ти: 098 801-52-52. Мос вич-412, 90 р.в. Конта ти: 097 112-66-87. Мос вич-412, черврний, 80 р.в., добрий стан. 600 .о. Конта ти: 098 961-72-91.

УАЗ санітар , 1996 р.в. Ціна: 2500 Конта ти: 067 457-38-93.

.о.

Пежо g5, 1990 р.в., 2.5 дизель, білий, дов а база, ЦЗ, си налізація, номер зова прод бльований+зимова ма. Конта ти: (097) 225-42-04 Пежо Бо сер, 2005 р.в., 2.0 HDI. Ціна: 8700 .о. Конта ти: 098 543-09-03

ГОЛАЗ 5256.58, 2012 р.в., міжмісь ий, іль ість місць 44/46. Ціна: 1 273 700 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

ЗАЗ “Таврія”, 1994 р. в., 1.1, оричневий металі , ц/з, МР-3, тонований, новий салон, е спортний варіант добром стані. Ц. 1550 . о., тор . Конта ти: 098 636-46-19.

ЛІАЗ 5256.53, 2012 р.в., місь ий, вели ий лас. Ціна: 1 185 000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

ЗАЗ Слав та, 2008 р. в., 1.3 інж.,вишневий, 12 тис/проб, ід. стан. Ц. до овірна. Конта ти: 099 377-90-97. ЗАЗ Слав та, темно-зелений, 2004 р. в., 1.2 ., добрий стан. Конта ти: 097 905-27-85

ОПЕЛЬ

ПАЗ 3204, 2012 р.в., міжмісь ий, 2-дверний, дизель, пневматичні альма. Ціна: 496 000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97 ПАЗ 32054, 2011 р.в., бензин. Ціна: 239000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97 ПАЗ 3206 (4х4), 2011 р.в., бензин, 25 місць, повний привід. Ціна: від 304 600 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

ФІАТ ФІАТ -С до, 2,0 тд, дов а база, вантажний, хороший стан, щойно з-за ордон , розмитнений 100 %, без першо о облі . Ціна: 4400 . о. Конта ти: 050-959-06-20

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

продам

СІТРОЕН Сітроен Джампі Лон 2007 р.в., 2.0 HDI,120 .с., пасажир 7+1, сірий металі , ондиц., пар троні , ел. дзер ала, ел. с лопід., ABS, Airbag, ц/з, серво ермо, ма нітола, а сти а, MP3, мотор не димить, масло не бере 110%, ходова в ідеалі. Не потреб є апіталов ладень. Ціна: 13800 .о. Конта ти: 097 179-52-42, 095 110-78-74. Терміново. Сітроен Джампер 1998 р.в., 2.5 ТДІ. Вантажний, середня низь а база. Можливий обмін. Ціна: 5100 .о. Конта ти: 096 784-10-58. babiiv.40389@mail.ru

Фіат Добло, 2005 р. в., пасаж, онд., ел., синій, 5л/100 м. Конта ти: 097 130-82-31.

Фіат Д ато, 2003 р. в., 2.8, вантаж. Конта ти: 098 332-42-48, 097 530-72-41. Фіат Д ато, вантажний, дов а база. Ціна: до овірна, обмін. Конта ти: 096 521-08-57 Фіат С до 2005 р.в., 1.9 дизель, білий, хороший стан, при наний, без пробі по СНД, повний ТО, ори інальний пробі 225 тис. Ціна: 8800 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru ФІАТ СКУДО, 2,0 тд, дов а база, вантажний, хороший стан, щойно з-за ордон , розмитнений 100%, без першо о облі , перший облі ошт є 13000 рн. Ціна: 4400. Конта ти: 0509590620 Фіат Толенто, 1993 р. в., 1.9 дизель, білий, вантаж., ороб а база, добром стані. Ц. 3800 . о., тор ., обмін. Конта ти: 097 903-40-10.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен LT35 2003 р.в., ф р он, 2,5 дизель, мех., 218 тис. м, білий, хороший стан, щойно при наний, ABS, под ш а безпе и, ц/з, ондиціонер, /п ерма, ел. па ет, ел. прив. дзер ал, ел. с лопід., ел. прив. сидінь. Ціна: 11800 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru

МЕРСЕДЕС Мерседес 310, пас., 12 місць, 93 р.в. Конта ти: 096 732-85-12. Мерседес 410, пасаж., 1988 р. в., білий. Ц. 4400 . о. Конта ти: 050 610-29-10. Мерседес Віто 108, 2.2 сді, 2002 р.в., пасажир, тонований, ц/з., вебасто, щойно при наний. Конта ти: 099 961-11-97, 098 512-70-10.

ГАЗ

ГАЗ «Газель-33021» ф р он, 5 балонів, аз-бензин. Конта ти: (067) 362-45-44 ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05 ГАЗ-53, ф р он. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

КАМАЗ КАМАЗ 55102, 1989 Р.В., З ПРИЧІПОМ. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 КАМАЗ 55111, 1991 Р.В. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05

ГАЗЕЛЬ

ПАЗ-32054, 2005 р.в., аз, бензин, стан нормальний. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (067) 454-00-90

4.4.1. Продам

ФІАТ

Газель вантаж., 1996 р. в., вантаж. Конта ти: 097 354-37-68, Володимир. Газель, 2000 р.в., норм. стан. Конта ти: 066 651-33-57.

Автомобілі вантажні

ЗІЛ

Фіат Д ато, 2000 р. в., вант., орот ий, низь ий, 1,9 тд, ел. па . 5900 .о. Конта ти: 067 704-73-68.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ХЮНДАЙ Хюндай 100, 98 р.в., білий, можл. обмін на ле . авто, дизель. Конта ти: 050 436-79-77

ЗІЛ 4316, вантажний ф р он, аз-бензин, в хорошом стані. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (067) 382-77-08

Форд-Транзит, 2005 р. в., орот а база, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ХЮНДАЙ

Форд Транзит, вантаж.-пасаж., 1993 р. в., добром стані. Ц. 5200 . о. Конта ти: 099 924-05-07.

РЕНО

Форд-Транзит, 1994 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

Хюндай, на автозапчастини. Конта ти: 050-544-24-15

Форд Транзит, 2008 р. в., 2.4 дизель, 6 ст. КП, є все. Ц. 13750 . о. Конта ти: 050 867-28-05.

Рено Трафі Лон 2005 р.в., 1.9 л, дизель, мех., ф р он, білий, ел. дзер ала, піді рів дзер ал, ел. с лопід., ондиціонер, ма нітола, правління ма нітолою на ермі, пробі 201 тис. рідний, м льти ермо, машина в хорошом стані, без пробі по СНД. Ціна: 10999 .о. Конта ти: 096 127-25-55. anna-gor@inbox.ru

Фіат Д бло 2004 р.в., 1.9 л, дизель, мех., ф р он, білий, ABS, под ш а безпе и, ц/ з, піді рів дзер ал, /п ерма, ел. дзер ал, ел.с лоп., хороший стан, щойно при наний, без пробі по СНД, без ондиціонера. Ціна: 7400 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru

Газель, висо а, 13 місць, 2002 р. в., аз бензин. Конта ти: 093 020-65-07.

Д А Ф , 1991 р.в., 2.5 дизаль, 3.4т вантажопідйомність, нова ма на пиломатеріали. Конта ти: (096) 519-09-03

ПЕЖО Пежо партнер, 2006 р. в., 145 тис. м, 2.00, КПП мех., мінівен, білий, дизель. Терміново! 8500 .о. Ціна: 8700 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

РЕНО

Форд Транзит, 2.5 дизель, дов а база, 60 тис. м пробі . Конта ти: 098 675-16-26.

Опель Мовано, 2003 р.в., 2,2. Конта ти: 096 732-85-12.

Опель-Комбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, біло о ольор , пасажирсь ий. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

Рено-Трафі , 2006 р. в., пробі 115 тис. м, 2,0 СДІ, білий, ондиціонер, центральний замо , под ш а безпе и, блют з, еле тропривід дзер ал та ві он, 2 чіп- лючі, щойно при наний, ідеальний стан, розмитнений. Ціна: 12100 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФОРД Форд Транзит 1999 р.в., 2.5 т рбо диз., 18 місць, автоб с, ABS, антиб с., ліцензія до 2013 р. Можливе переобладнання на вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 067 457-38-93.

Опель Мовано, 2003 р. в., 8000 . о. Конта ти: 096 732-85-12.

Пежо Бо сер вант., 2004 р.в., білий, 2,2 диз., сер. база. 10000 .о. Конта ти: 095 319-69-15.

ПАЗ 4234, 2012 р.в., /п ерма, і-сть місць 30/50. Ціна: 346000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

4.3.14. Обмін

Опель Мовано, 2,2, 2003 р.в., Терміново. Конта ти: 096 732-85-12.

Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, ТDI, 1,3, пасажирсь ий. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

ФОРД

Волинян а, добрий стан, нефарбований, нові олеса, все поміняно або обмін на ВАЗ, Таврію. Конта ти: 098 774-45-03.

ЗАЗ 968, 1985 р.в., синій, бензин, 1.2 л, ороб а передач р чна/механі а, пробі 29 тис. м. Хороший стан. Орест. Ціна: 7200 рн. Конта ти: 050 697-47-07, 063 276-89-46.

аз/бензин.

Автобуси та мікроавтобуси

4.3.12 інші

ЗАЗ 1103 Слав та 2004 р.в., зелений, бензин, 1.20 л, 120 тис. м. Хороший технічний та зовнішній стан по всіх параметрах (мотор, ходова, зов, салон). В ладень не потреб є. Реальний пробі , а ратна е спл атація, вчасне проведення заміни ПММ, розхідни ів та діа ности а. Ціна: 2477 .о. Конта ти: 097 905-27-85.

Мі роавтоб с, 2003 р. в., Конта ти: 093-818-85-60

Фоль сва ен-Транспортер Т-4, 2,5 ТДІ, 65 Вт, 2001 р. в., білий, ш іряний. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27

ЗАЗ

ЗАЗ 1103 Слав та 2003 р.в. синій, 1,2К, пробі 160 тис. м. Ціна: 2300 .о. Конта ти: 067 584-46-71.

МЕРСЕДЕС Мерседес-Віто, 2,3 д, 3 місця, рефрижератор-холодильни , задовільний стан, щойно з-за ордон , розмитнений, без першо о облі . Ціна: 4000 . о. Конта ти: 050-959-06-20

ФОЛЬКСВАГЕН

ПЕЖО

Мерседес, 1993 р. в., 12 місць, пасаж. 2700 . о. Терміново. Конта ти: 096 732-85-12.

Опель Комбо пасажир, 2008 р. в., синій мет., 1.7, еле три а, м зи а, онд., 5 дв., піді рів дзер ал, велюр, щойно при наний. 12100 . о. Конта ти: 097 951-24-16.

Фоль сва ен Т-4, 1,9 ТДІ, 1998 р. в., біло о ольор , без пробі по У раїні, розмитнений. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 063-824-75-40

ОПЕЛЬ

Мерседес спрінтер Ма сі відмінном стані. В У раїні не працював. Додається нова ори інальна ма Michelin Agilis. Спеціально розроблений для вантажно о ф р она. Ціна: 16700 y.o. Конта ти: 097 645-42-14, 095 637-85-13.

ОПЕЛЬ

УАЗ таблет , на ход , хороший стан, недоро о. Конта ти: 0673426273

Опель Комбо, 2002 р.в., бла итно о ольор , без бо ової дверцяти, рідна фарба. Ціна: 4800 .о. тор . Конта ти: (067) 970-73-59

Мерседес Спрінтер 311 2005 р.в., 2.2 диз., білий, тентований, при наний, без пробі по СНГ, в хорошом стані. Ціна: 11500 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru

Іве о-5912, 1998 р. в., холодильни , відмінний стан. Конта ти: 050-278-76-06

УАЗ таблет , на ход , недоро о. Конта ти: 0673426273

4.3.1. Продам

Мерседес Віто, 1998 р.в., сірий, вант. 8150 .о. Конта ти: 097 905-11-10.

Мерседес Віто, 2004 р. в., пасаж. Конта ти: 050 433-06-46, 098 965-68-169.

Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, середній, висо ий, дво ат овий, вантажний, ф р он. Можливий обмін. Конта ти: 050-544-45-24

Фоль сва ен Транспортет Т-2, 1989 р. в., 1.6 т. дизель, помаранчевий, пасаж., після ап. ремонт Ц. 4800 . о., тор . Конта ти: 066 353-61-47.

Фоль сва ен Каді пассажир 2007 р.в., 2,0 дизель, мех., 115 тис. м, синій, хороший стан, ABS, іммобілайзер, под ш а безпе и, ц/з, піді рів дзер ал, /п ерма, ел. прив. дзер ал, ел. с лопід., ел. прив. сидінь, щойно при наний, без пробі по СНГ, обмін не ці авить. Ціна: 13800 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru Фоль сва ен ЛТ 28, 89 р.в., білий, 2,4 диз., 13 місць, можливий обмін на б дмат. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

МАЗ МАЗ 5335, 1985Р.В., ПО ЗАПЧАСТИНАХ КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

СІТРОЕН Сітроен Жан лі, 2006 р.в., вантажний, щойно при наний, сірий, дизель, 1,9. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-44-02, (098) 477-57-56

ФІАТ Фіат Д ато, 2006 р.в., вантажний, дви н 2,3, дизель, середня олісна база, білий, си налізація, с лопідйомни и, фар оп, центральний замо . Конта ти: (067) 777-49-85

ФОЛЬКСВАГЕН ФОЛЬКСВАГЕН LT40, 1990Р. В., 2,4 TD, ДУБЛЬ КАБІНА, 4,8 ДОВЖИНА КУЗОВА, 4,5Т, ТЕНТ. ЦІНА: 6500 У. О. ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 527-24-06 ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ, 2006 Р.В., ПРОБІГ - 120 ТИС. КМ., 1,9 ТДІ, Ц/З, АБС. ЦІНА: 10200 У.О. КОНТАКТИ: (067) 940-10-42

Фоль сва ен ЛТ 35, 2.5, вантажно-пасаж, білий, 2002 р. в. Конта ти: 067 273-00-50.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Фоль сва ен ЛТ-31, вантаж., 1988 р. в., висо ий, дов ий, на ход . Конта ти: 050 373-54-73.

Тата LP613, 2008 р.в., тент, 5,5 т, 6,3х2,45х2,95, повна розтентов а, в хорошом стані, є спальни . Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

Фоль сва ен Т 2, 1988 р. в., жовтий, вантажно-пасаж, після повно о апремонт ід. стан, можл. обмін на л/авто. Конта ти: 098 798-40-07. Фоль сва ен Т 4, 2001 р. в., 1.9 ТД, білий, повний пасаж., 8+1, ід. стан. 9500 . о. Конта ти: 097 252-93-84. Фоль сва ен Т 4, 2002 р. в., 2.5, тді, темносиній, повний пасаж., 8+1, 11500 . о. Конта ти: 097 252-93-84. Фоль сва ен Т-4, з02 р.в., бежевий, 2,5 тд, пасажир, 8 місць. Конта ти: 4-11-53.

ФАВ-1031, вантажний, біло о ольор , 2.5Д, пробі 1000 м. Конта ти: (067) 788-76-52

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

Фоль сва ен Т-5, 2011 р. в., вантаж., пробі 7 тис. м, щойно при наний з Німеччини. Конта ти: 096 435-19-59.

ГАЗ

Фоль сва ен Транспортер Т-2 або обміняю на Гольф 2. Конта ти: 098 900-29-24.

ГАЗ-3109, ф р он, «самос ид». Конта ти: 099-924-90-70

Фоль сва ен Транспортер Т-2, аз-бензин, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 897-09-90.

ГАЗ-3307, в ідеальном 099-924-90-70

Фоль сва ен Транспортер Т2, 87 р.в., 1, 6 диз., білий, вант./піс., добрий стан, ц/з, си н., можл. обмін на дорожче авто з доплатою. 3900 .о. Конта ти: 067 907-99-97.

стані. Конта ти:

ГАЗ-3309, «самос ид», 2008 р. в. Конта ти: 099-924-90-70 ГАЗ-53, 1989 р. в., в хорошом стані. Ціна: 1800 . о., без тор . Конта ти: 066-163-00-01


ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

№30 від 8 серпня 2012 ро

Пл дво орп сний до тра тора Т-40, МТЗ. Конта ти: (096) 157-02-58 Пл ПЛМ 3.4. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56, (098) 461-10-77 Пл , 3- орп сний. Конта ти: (067) 972-86-31 Прес-підбирач «Сіпма», «Нью холанд». Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Прес-підбирач «Сіпма», 1995 р.в. Конта ти: (067) 170-55-96 Причепи а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76 ГАЗель, з азовим обладнанням, по запчастинах. Конта ти: 093-818-85-60

ДАФ ДАФ LDV, 2005 р. в., 2,4 ТДІ, в/п 3,5 т, пробі 70000 м. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 067-999-57-51

КАМАЗ КамАЗ-5320, 1989 р. в., бортовий, хороший технічний стан. Конта ти: 098-525-28-14

МАЗ МАЗ-500, бортовий, дов а база 5.10х1.75м, міст РАБА, нові АКБ. Конта ти: 097-225-33-61, Ві тор

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Т4, 2001 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, вантажно-пасажир, без пробі по У раїні. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 063-824-75-40

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗ ГАЗ 3110, Вол а, 2001 р. в., білий, італ. аз станов а, аз пропан б тан, задовільний стан. Терміново. Недоро о. Конта ти: 096 563-56-99. 096 225-20-72 ГАЗ 52 нормальном стані з до м. Дви н ГАЗ 53ю Конта ти: 097 641-87-83. ГАЗ 53 самос ид добром стані. МАЗ 500 самос ид. Конта ти: 097 982-26-52. ГАЗ 53 самос ид, 1990 р. в., роб. стан. Конта ти: 098 914-73-10. ГАЗ 53, цілий або на з/ч. Недоро о. Конта ти: 097 611-23-00. ГАЗ 69. Ц. 950 рн, тор . Конта ти: 093 744-74-84. ГАЗ-53, бортовий, тентований, з азовою станов ою, на ход . Можливий обмін на зерно. Дешево. Ціна: до овірна. Конта ти: 03436 4-72-71, 099 334-42-16, 095 028-35-62. Gala-U@bigmir.net Саморобний вантажний автомобіль на базі ГАЗ - 69. Повнопривідний, є абіна, ідравлі а. В/п до 1.5 т. Конта ти: 066 324-47-33.

ЗІЛ ЗІЛ 131, дизель, самос ид, рейферна станов а, 12 тис/ м. Конта ти: 097 910-37-11. ЗІЛ 4331, бортовий, тент, дви н КамАЗ, 1993 р. в. Конта ти: 096 526-24-12. ЗІЛ ММЗ самос ид 4502, 1989 р. в., аз-бензин, 6.0. Ц. до овірна. Конта ти: 050 978-16-20. ЗІЛ самос ид, дизель Д-240, орот ий, рейсовий стан. Ц. 40000 рн. Конта ти: 098 978-08-74. ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

КАМАЗ КамАЗ 5320, 1990 р. в. Конта ти: 067 342-05-19.

МАЗ МАЗ 5551. Самос ид, олір білий, 1995 р.в. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 097 759-69-73. fushtai@ukr.net МАЗ самос ид, 551, 1992 р. в., добрий стан. Конта ти: 067 856-35-21. МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Iве o, в/п 25 т, або обмiняю на фронтальний навантаж вач. Конта ти: 097 181-05-00. yatsyak@yahoo.com ГАЗ 3307 самос ид без до м. Ц 2000 . о. ІФА Л 50 самос ид, маніп лятор. Ред тор задньо о мост до ГАЗ 53. Конта ти: 067 950-96-92. ГАЗ 3307, 1996 р. в., синій, в ідеальном стані, після повно о ап. ремонт , нова ма. Ціна: 3500 . о., тор . Конта ти: 096 450-57-91. ГАЗ 5301 бортовий, 1982 р. в., 9000 рн. Конта ти: 067 151-46-99. ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60. КрАЗ 255 (лаптежни , онверсія), омпле тований, добром стані, норм. олеса, зареєстрований з е с аватором ЕО 305, до м. Ц. 2.80/ . Конта ти: 095 498-92-98. ЛІАЗ, 1986 р. в. Терміново. Конта ти: 096 560-16-55, 098 457-74-19.

Мерседес Бенц 1424, 1998 р.в., об’єм дви на 10,4, дизель, навантаження 10 т, р чна трансмісія, ABS, автома нітола, /п ерма, піді рів дзер ал, еле тропривід дзер ал, ондиціонер, спальне місце, бло вання диференціала. Ціна: 20000. Конта ти: в л. Тисминець а, 248а 050 515-67-22.

Причіп 2ПТС4. Конта ти: (096) 157-02-58

УАЗ 3962, ф р он, 1992 р.в. Конта ти: 067 342-62-73.

Сівал для б ря ів. Конта ти: (098) 659-92-15

ФАВ СА 1031, 2008 р. в., ідротермічна б да, 2.7 т. дизель, пробі 51 тис. м, добром стані. 4300 .о. Конта ти: 099 943-29-63, 097 636-05-3.9

Сіно рабар «Сонеч о», нова, польсь а, 4-5 оліс. Можлива достав а! Ціна: 3600 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

Форд Транзит, 1987 р. в., вантажний. Конта ти: 099 451-42-28, 067 358-20-49.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам Картоплезбиральні омбайни, прес-підбирачі, б/в, достав а. Конта ти: (03322), (050) 846-21-59, (098) 630-66-00 Преспідбирач Claas Markant (1998р., 54000 рн, для сіна та соломи, вадратні тю и, ширина підбора 1.05м, на У раїні не е спл ат вався. Конта ти: (04563), (067) 121-92-29, (095) 863-90-46, (04563) 6-04-36 www. bertalan.com.ua

Причіп до а/м ММЗ. Конта ти: (050) 435-48-32 Причіп-розп с . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Сівал 6-рядн , б ря и. Конта ти: (098) 659-92-15

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

МОТОБЛОКИ

продам 2-рядн артопле опач 097-221-95-67

Техні а останньо о по оління. Ваш надійний помічни - мотобло Zubr, Zirka, Кентавр, Добриня.

Картоплезбиральний міні- омбайн до тра торів 18-35 .с., власно о в-ва. Конта ти: 066-838-47-96 Картопле опач А п іл , 1-рядн а, польсь а, можна опати артоплю і циб лю, можлива достав а. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 098-960-19-68 Картопле опач 095-553-25-48

Козловий ран, в/п 20 т, 32 т. Конта ти: 050-535-20-96

Віз в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (095) 686-16-02

Техні а під замовлення: тра тори, навісне обладнання за помірними цінами. т. (096) 580-77-70, (096) 541-01-53

ЗІЛ тя ач, цементовоз, 10 т. Конта ти: (095) 418-17-68

Тра тор ЛТЗ-55А на базі Т-40А. Конта ти: (096) 157-02-58

Картопле опач до мотобло . Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 121-72-76

Тра тор МТЗ 2511, анало Т-25, + пл , 1995 р.в. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (098) 463-33-00

Картоплесаджал , дворядн , ребенев , вир-во Польща, є ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання артоплі, бачо для міндобрива. Достав а!!!! Конта ти: (098) 960-19-68

Тра тор саморобний, зареєстрований. Разом з тра тором: причіп з льтиватором, 2 пл и. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (067) 363-04-60

Картоплесаджал , дворядн , ребенев , вир-во Польща, є ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання артоплі, бачо для міндобрива. Достав а!!!! Ціна: 6100 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Комбайн «КС-6Б». Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Комбайн Schmotzer BK400, б/в. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (097) 935-38-10 Комбайн зернозбиральний ФАР-М 44, робочий стан. Конта ти: (096) 695-95-69 Комбайн, 2,5 жат а, в хорошом стані. Конта ти: 20-14-75, (097) 129-64-70 Косар и роторні. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Косар

тра торн . Конта ти: 68-02-67

Косил роторн , польсь , нов , ширина с ош вання від 1,35 м. Можлива достав а! Ціна: 7900 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 КРАЗ. Конта ти: (067) 762-15-59 К льтиватор «Бомет», вир-во Польща, 3 ряди пр жинних лап, ширина від 1,6 до 3,2 м., новий. Можлива достав а! Ціна: 3650 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор «Бомет», вир-во Польща, пр жинні лапи, новий. Ціна: 3650 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор для міжрядно о обробіт (о чни -прополювач), дост пні 3 і 5-ти рядні знаряддя для прополювання і об ортання. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор інний. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 К льтиватор фрезерний 6-рядний для міжрядно о обробіт . Конта ти: (098) 659-92-15 Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36 Навантаж вач львівсь ий, після повно о ап. ремонт . Конта ти: (067) 270-51-90 Навісна станція (поливна) на всі види тра торів, привід від вома, помпа на 2 вихода, заборна шлан а з лапаном, 100 метрів пожарно о р ава нові. Конта ти: (096) 556-86-86 Навісне обладнання до міні-тра тора. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Обприс вач «Кра ов’я », новий, об’ємом від 200 до 800 літрів, штан и від 8 метрів. Компле т ється арданом. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Підйомни 587-76-27

зова до КАМАЗ. Конта ти: (067)

інн . Конта ти:

Картоплесаджал , 2-рядн , ребенева, в-ва Польща, ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання, бачо для міндобрива. Ціна: 6100 рн. Конта ти: 098-960-19-68 sasha__boyko@ukr.net

Борон дис ов , вир-во Польща, нов , шириною від 1,3 до 3,15 м. до тра торів пот жністю від 24 .с. Ціна: 8200 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

Е с аватори, 2 шт. Конта ти: (067) 762-15-59

В і з , для оней, тра тора. Конта ти: 096-518-17-64

ТЕХНІКА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Борон дис ов , вир-во Польща, нов , шириною від 1,3 до 3,15 м, до тра торів пот жністю від 24 .с. Ціна: 8200 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

Гр нтофрез «Бомет», вир-во Польща, нов , ширина - від 1,4 м., омпле т ється арданом. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

Віз, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 095-686-16-02

Зерноочисн машин ОВС-25, зернонавантаж вач ЗМ-60 А, відмінном стані. Конта ти: 067-384-18-47

Балони исневі. Конта ти: (098) 032-19-62

стані. Конта ти: (096)

Автомобільний причіп з до ментами, власно о в-ва, розм. 1.6х2.8 м. Конта ти: 067-391-97-90

т. (096) 580-77-70, (096) 541-01-53

Пресс-подборщи соломы, р лонные тю и. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (067) 264-51-43, (066) 981-12-51

Віз в хорошом 139-53-99

. Конта ти:

Тра тор саморобний. Конта ти: (097) 751-61-35 Тра тор саморобний. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 926-61-57 Тра тор Т-25, осар и роторні, обприс вачі тра торні, артоплесаджал и 1,2-рядні та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Комбайн Джондір-1065, 1985 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-519-80-84, Юрій Комбайн Форштріт -512, жат а 4 м, м о ж л и ви й о б м ін. Ко н т а т и: 097-526-88-41 Комбайни: зернозбиральний, б р я о з б и р а л ь н и й , артоплезбиральний, прес-підбирач та інше. Конта ти: 050-924-26-13 Косар роторн , польсь а, ширина с ош вання від 1,35 м, нова, можлива достав а. Ціна: 7900 рн. Конта ти: 098-960-19-68 К льтиватор з товстостінно о вадрата 2,5х1,2 м (16 лап, польсь і, s-подібні), майже новий. Ціна: 3500 рн., тор . Конта ти: 050-438-16-08 Міні-тра тор Т-012, в-во Хар ів. Конта ти: 066-444-98-65 МТЗ-80, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-504-34-13 МТЗ-80. Конта ти: 096-504-34-13

Тра тор Т-25. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Навантаж вач Клар , об’єм 4,0 дизель. Конта ти: 097-221-95-67

Тра тор Т25, саморобний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 599-78-42

Обприс вач Кра ов’я , в-во Польща, новий. Ціна: 4900 рн. Конта ти: 098-960-19-68

Тра тор, саморобний Конта ти: (096) 584-02-18

(Заліщи и).

Техні а під замовлення: тра тори, навісне обладнання за помірними цінами. Конта ти: (096) 580-77-70, (096) 541-01-53 Техні а . Ваш надійний помічни мотобло Zubr, Zirka, Кентавр, Добриня. Конта ти: (096) 580-77-70, (096) 541-01-53 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Конта ти: (099) 924-90-70

4.5.2. К плю Автонавантаж вачі львівсь о о та бол арсь о о в-ва, б дь-я ом технічном стані. Конта ти: (067) 270-51-90 Б льдозер, роз лян всі варіанти. Конта ти: (066) 205-16-28

Обприс вачі на 200 - 3000 л, дис ові борони 1,3-3,15 м, артопле опач и, артоплесаджал и, сорт вальні столи, рабар и, р нтофрези 0,8-2 м,.роз идачі для міндобрив, пл и, льтиватори 1,6-3,2 м. Конта ти: 098-960-19-68 П р и ч е п и до ле ових а/м можлива достав а. Конта ти: 050-169-06-60 Причіп 2 ПТС-4. Конта ти: 067-495-15-42, 063-874-95-59 Причіп «З брьоно ». 095-475-26-28

Конта ти:

Ред тор, до бол арсь ої еле тро ари, в/ п 1 тонна. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 066-774-05-58, 24-26-20

Верстат прорізний для обріз и необрізної дош и. Конта ти: (098) 386-56-22

Сіно рабар Сонеч о, в-во Польща, 4-5 оліс, можлива достав а, нова. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 098-960-19-68

Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79

Т-25. Конта ти: 050-166-91-11

Е с аватор. Конта ти: (066) 205-16-28

Тра тор МТЗ-80, 1990 р. в., відмінний робочий стан, один власни . Ціна: 7100 . о . Ко н т а т и : с мт . Де м идів а, в л.За ребля, 28, (0363) 76-13-92, 096-131-17-45

Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ-4. Конта ти: (098) 386-56-22

4.5.4. Оренда

096-139-90-28,

Тра тор МТЗ-80. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 099-002-60-52

ВИНАЙМУ АВТОТРАНСПОРТ (ЗЕРНОВОЗИ). КОНТАКТИ: (067) 537-66-70, (067) 537-66-71

Т р а т о р Т-25, 1988 р. в. Конта ти: 097-221-95-67

Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22

Тра тор Т-40. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 096-839-36-19

Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22 Кран КС 4361 стріла 25м, недоро о, здам в оренд на термін не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22

Тра тор Т-25. Конта ти: 068-563-49-26 Тра тор Т-40 АМ, в хорошом Конта ти: 097-540-89-20

стані.

Тра тор Т-40 АМ. Конта ти: 067-495-15-42, 063-874-95-59

Тра тор «рачо », на базі ЮМЗ, в хорошом стані. Конта ти: 099-777-75-57 Тра тори ЮМЗ, МТЗ, Т-40АМ, Т-40, Т-25, ПЄ-08. Причеп 2ПТС-3. Запчастини олінвали, задні олеса. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-339-23-57

35


36

СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС, ЗАПЧАСТИНИ

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

Тра тори в-ва Японії, ма, фрези, пл и, осар и, льтиватори. Конта ти: 050 585-76-94, 067 150-77-90 “При арпатець ТМК-01” з причепом добром стані. Недоро о. Конта ти: 050 165-73-38. Або обміняю саморобний тра тор, дви н диз., КП ЗІЛ, роздат а міст ГАЗ 66. Конта ти: 066 722-17-05. Е с аватор-навантаж вач ПЄА-1.0 “Карпатець”, після апітально о ремонт дви на, ороб и передач, ідравлі и, нові олеса. Ц. 4200 . о. Конта ти: 067 802-87-40 Карпатець, е с аватор-навантаж вач ПЕА-1,0, після апітально о ремонт дви на, ороб и передач, ідравлі и, нові олеса. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 067 802-87-40. Колеса, нові 13.6 - 38 Т-40. Ціна: 3300 рн. Конта ти: 096 960-49-55. Міні-тра тор “При арпатець”. Конта ти: 097 370-96-51. Міні-тра тор “При арпатець”. Бо ородчансь ий р-н. Конта ти: 067 528-93-47. МТЗ 80, добрий стан, 1999 р. в., 1850 мот/ од. Ц. до овірна. Конта ти: 096 632-53-51. МТЗ 82, 1986 р.в., мала абіна, на ход , в робочом стані. Ціна: 4950 Конта ти: 067 591-81-67. МТЗ-892, 07 р.в. Конта ти: 067 986-03-00. Саморобний неза інчений тра тор з дизельним дви ном. Конта ти: 066 324-47-33. Саморобний, дви н диз., КП ЗІЛ, роздат а міст ГАЗ 66. Або обміняю на ВАЗ 2109 та ін. Конта ти: 066 722-17-05. Т 16,1986 р. в., 3000 . о. Конта ти: 096 875-79-63 Т-40 АМ добром робочом стані. Конта ти: 097 160-83-14. Т-40, 1500 .о. Конта ти: 097 513-85-64.

Т-40, МТЗ-80. Конта ти: 097 454-41-72. Т-40. Конта ти: 097 454-41-72. Т-74, справний, з до . Конта ти: 067 756-69-83, 066 161-17-03. Тра тор 6АЛ, льтиватор, пл 3- орп сний, причіп. Конта ти: 098 888-25-62. Тра тор Т - 40 АМ, 1987 р.в., всюдихід, робочий, вал відбор працює, зовні не арний, але в роботі тр дя а. Знятий з облі . Ціна: 3250 .о. Конта ти: 067 495-15-42.

Лан (Домінатор 108), 02р.в.,175000 рн., прес-підбірни Фортшрід 454 - 45000 рн., ХТЗ-17221, 05р.в. - 115000 рн., обладнання для виробництва ма аронних виробів, жат а р зна 6-рядна до омб. Клаас 50000 рн. Конта ти: 067 520-38-68, 050 483-03-32, 050 487-69-20

Видалення вм’ятин без пош одження ла офарбово о по риття та без необхідності подальшо о фарб вання. Конта ти: (093) 132-33-88

Автонавантаж вач львівсь ий після ап. ремонт , в/п 5 т. Конта ти: 050 370-43-90.

ГБО: діа ности , сервіс, патентован промив форс но . Конта ти: 63-79-96, (067) 259-84-58

Автонавантаж вач львівсь ий, в/п 5 т, після апремонт . Конс льний ран, р чний поворот онс лі, в/п 1 т. Конта ти: 050 370-43-90.

Трелювальний Т 55. Конта ти: 097 837-76-79, 099092-49-68.

Газоно осар 503-91-67

ЮНГ, на ход , 2500 .о. Конта ти: 098 395-67-35, 095 175-13-52.

Газоно осар 751-34-79.

З е р н о з б и р а л ь н і , б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13.

Гідрорихт вальни зова. Ціна: 500. Конта ти: 096 712-45-64. manunoid@ukr.net

Комбайни зернозбиральні, артопляні, тю вальні преси, сівал и, саджал и, обприс вачі, Причіп-дача “ емпін ”, осар и, артопле опач и 1-2-рядні, пл и, льтиватори, тра тори, ара в/п 1,5т. та ін. с/ техні а. рт та роздріб. Конта ти: 067 391-02-53, 066 870-15-42, 067 357-78-50.

Еле тро ран-бал 050 373-39-57.

Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00 Зернозбиральний “Клаас Домінатор-105”, візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. 10000 .о. Конта ти: 067 704-73-68. Зернозбиральні: “Вольво”, “Клаас”, “Джон-Дір”, “Массей Фер юсон”, артоплезбиральні, прес-підбирачі, на замовлення з-за ордон , можлива достав а. Конта ти: 0332 21-02-44, 050 184-99-78. Комбайни зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13, 050 515-85-85 rustehno@mail.ru www.rustehno.agrobiz.net

“Ел о”. Конта ти: 099 , б/в, 500 рн. Конта ти: 093

Ел. тельфер, в/п 1-10 т, нові та після апремонт . Конта ти: 050 433-26-32 , в/п 1-10 т. Конта ти:

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю

Професійне встановлення • си нал., ц\з, м льтило ів, автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКУ ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 360-75-15

Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00

А сес ари. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Авто рейдер ДЗ-180, 1993 р. в., відмінний стан. Ц. 120000 рн. Конта ти: 067 442-00-58.

Баланс вання. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Газ на авто: встановлення, ремонт, обсл ов вання. Конта ти: (067) 360-75-15, (050) 719-97-49

Діа ности дви на та всіх систем автомобілів на дилерсь ом обладнанні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Діа ности ходової частини. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 45-00-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64 Замін мастил. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Мастила. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

№30 від 8 серпня 2012 ро Іве о по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Колеса Р-14. Ціна: 50 рн./шт. Конта ти: (096) 515-09-79 Компле т задніх барабанів до Фоль сва ен В-3. Конта ти: (096) 515-09-79 Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: (050) 814-51-03 Компле т під рил ів до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: (067) 803-23-56 Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03 Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39 КПП 4-ст п., до а/м Жи ль, б/в. Конта ти: (097) 738-23-24, (066) 504-07-59 КПП до а/м Камаз, без поділювачів. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (096) 847-59-69

Промив інже тора. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Крило праве заднє ВАЗ-2104, недоро о. Конта ти: (067) 803-23-56

Ре лювання розвал -сходження. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

К зов до іномар и, 1988-2000 р.в. Конта ти: (097) 056-83-74

Ремонт дви нів. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Ремонт ходової частини. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Установ си налізації та медіа систем. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Холодильн станов в авто. Конта ти: 26-37-36, (066) 656-79-09 Шиномонтаж. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Автозапчастини 4.7.1. Продам Авто м . Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ АВТО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТА ЯПОНСЬКЕ ВИР-ВО. КОНТАКТИ: АВТОШРОТ, М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 Автопо риш и, 2 шт., дешево. Конта ти: 26-37-08, (096) 541-67-95 А м лятор автомобільний «Варта», 12 Вольт, 110 ампер/ од. Конта ти: (067) 777-49-85, Ба ажни 68-33-19

автомобільний, б/в. Конта ти:

Ба ажни до а/м ВАЗ. Конта ти: 45-08-38 Ба ажни на абін до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 363-52-51 Бло циліндрів до а\м Мос вич. Конта ти: (067) 587-76-27 Вал арданний задньо о мост до ГАЗ-52. Конта ти: (050) 814-51-03 ГАЗ 66, по запчастинах. Конта ти: (098) 659-92-15

МАЗ, на запчастини. Конта ти: (067) 728-54-32 Міст задній «RABA» (МАЗ, ЛАЗ, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245. Конта ти: (095) 830-28-36 Мотор до а/м Мерседес Спринтер, 2,9 т рбо, в хорошом стані. Конта ти: (067) 909-35-83 Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (096) 511-71-70 Підсилювач альма ідрова мний до ГАЗ-53. Конта ти: (050) 814-51-03 Радіатор водяний до Конта ти: (050) 814-51-03

а/м

ГАЗ-52.

Рем омпле т ідроциліндра маніп лятора, «Фераррі». Конта ти: (067) 587-76-27 Ресори до ГАЗ-24. Конта ти: (067) 777-31-22 Сидіння до автомобіля. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Сидіння передні до а/м ВАЗ, б/в. Конта ти: 45-08-38 С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/ м А ді. Конта ти: (067) 587-76-27 С ло лівих передніх дверцят, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27 Спойлер до ба ажни а. Конта ти: (099) 272-02-54 Стій и передні в омпле ті з дис ами до Рено Ме ан. Конта ти: (096) 515-09-79 Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27 Трос металевий, 3,6 мм діам., дешево. Конта ти: (097) 738-23-24, (066) 504-07-59 Фар оп до А ді, недоро о. Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38

4.7.2. К плю Балони на аз метан до вантажних авто, балони исневі, в ле ислотні. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, тельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

ГАЗ-66 по з/п. Конта ти: (098) 659-92-15

Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Гідроциліндри, виробництво та ремонт. Конта ти: (050) 544-27-69

Колеса до тра тора ЮМЗ. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Г м «Но іан», 195/65/Р15, літні, ідеальний стан. Ціна: 650 рн. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Радіатор до а/м Форд Сієра, 1.3 дизель, 1988 р.в. Конта ти: (067) 309-30-26, (099) 957-23-53

Г м вантажн 215/17.5, б/в. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дви н з навісним, до Фіат-Д ато, 2,3 л, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-993-11-95 Дис и R-14 до а/м Сітроєн-Бердін о, Рено-Кен о, дешево. Терміново. Конта ти: 096-919-31-06 До Mazda-6, 2.0, 2010 р. в., дви н, АКПП, зов, опти а, підвіс а, дис и, салон, дзер ала, с ло, ел/бло и, провод а. Конта ти: 066-654-45-02, 093-237-75-88 До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин, Мерседес МL 163, 3,2 бензин, 2002 р. в. Конта ти: 099-251-32-95, 067-196-14-48 До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62 До ВАЗ-2101-2106. Конта ти: 099-642-24-49 Д о Газель, КПП, 5-ст п а, Конта ти: 050-668-36-93

нова.

До Запорожець, ЗАЗ-968 М, лобове с ло, бампер, дис и. Конта ти: 050-378-91-53 До Мерседес-Спринтер: задній міст, переднє олесо, в зборі тра . МТЗ-82. Конта ти: 050-378-53-79 Д о М о с вич -М 4 1 2, н о ві. К о н т а т и: 096-575-07-81 Д о Мос вича 408-412: лонджерон, підрамни а та ін. Конта ти: 23-04-67, 095-251-15-63 До Фіат-Добло запчастини, дви ни: 1.3л, м льтиджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9м льтиджет. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68 Д о Форд-Бравіа, фари передні, до Форд-Фієста, задні фари, до Фіат, задні фари, ел/дзе рала, 2 омпле ти. Конта ти: 26-58-91 Задній бампер від а/м Тойота-Корола, б/в, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 066-931-39-61 Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Запасне олесо, до КамАЗ-КАМА-310. Ціна: 850 рн. Конта ти: 050-674-83-76, 098-503-92-55 Запчастини до а/м Фоль сва ен Пассат Б-2, 1981-1987 р. в. Конта ти: 098-485-32-18 Запчастини до автомобілів БМВ-524, тд, 1990 р. в., БМВ-520, 2002 р. в., 1997р. в., 2.0і, Фоль сва ен Пассат В-3,1991 р. в., 1.8 арб., Міц бісі Ланцер, 1997 р. в. Конта ти: 050-959-06-20 Запчастини до МАЗ-5334. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-232-56-86, 066-135-58-26 Камери, до задніх оліс ЮМЗ, МТЗ, Т-40, недоро о, нові. Конта ти: 093-985-81-40 Камер R-14, 095-503-09-39

б/в.

Конта ти:

Колінвал до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93 К о л і н в а л до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал ЯМЗ-236, 238 ( он с), 240; СМД-18-31, Д-65, Д-240 після шліф вання. Гарантія. Запчастини до дви нів, б/в. Конта ти: 067-363-06-30 Lena.Kashtan@rambler.ru К о л і н в а л , до 099-757-36-18

ГАЗ-24.

Конта ти:

Г м до а/м ДАФ. Конта ти: (096) 218-08-20

4.7.3. Обмін

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93

Г м , на дис ах, б/в, R14. Конта ти: (097) 645-68-39

Передній та задній міст до а/м ГАЗ 53 на металобр хт. Конта ти: (098) 210-66-97

Компле т: рацію (Dragon SY-5430), антен і « ш ». Все в робочом стані, відмінний стан. Конта ти: 066-266-08-25

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

К о м п л е т ю ч і до автоматичних та механічних КПП, ермові рей и, стартери та енератори. Конта ти: 096-275-97-11, 050-378-10-94

продам

КПП, до ГАЗ-3309, КамАЗ. Конта ти: 099-924-90-70

А в т о ш р о т . Запчастини до Daewoo Конта ти: 096-737-94-96, Оле сандр, 099-290-38-28, Андрій

К П П , до Мос вич-2141. Конта ти: 095-507-80-07

Двері задні до а/м Форд Сієра, седан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 346-02-65 Дви н до а/м ГАЗ 24, після ап. ремонт . Конта ти: (067) 123-96-83 Дви н смд 14 першої омпле тації, технічний стан на 5+, поршнева нова, олінвал номінал, дви н після збор и працював пар один, все працює. Конта ти: (096) 556-86-86 Двірни и 520 мм, вир-во Франція. Ціна: 60 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Дис и титанові. Конта ти: (097) 446-63-08 Задній міст в зборі до а/м КамАЗ. Конта ти: (067) 123-96-83

Ба ажни та фор оп до Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 063-824-75-40

Запчастини альтернативні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Ба ажни , до ВАЗ, Мос вич, заводсь о о в-ва. Конта ти: 098-243-93-91, 71-01-75, після 18.00

Запчастини до а/м ISUZU, I-VAN, ТАТА, Бо дан, Еталон. Конта ти: (098) 480-86-11

Ба ажни , до ле ово о а/м, дом рат, 5 тонн. Конта ти: 095-132-81-18

Запчастини до а/м Мерседес 123, 1981-1986 р.в. Конта ти: (098) 493-06-87

Бензоба и, до МАЗ, чи КамАЗ. Конта ти: 063-499-65-46

Запчастини до а/м Шевроле Авео: задній л шни , дешево. Конта ти: (096) 515-09-79

В е д ч и й міст до Т-40. 096-139-90-28, 050-166-91-11

Запчастини до а/м, ори інальні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Газове обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84

Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Запчастини до дви на Форд Фо с 1.6z. Конта ти: (096) 351-76-23 Запчастини до напівпричепа ОДАЗ 9370. Конта ти: (067) 180-58-97 Запчастини до Фоль сва ен Пасатт Б-2, 1981-87 р.в. Конта ти: (098) 485-32-18

Конта ти:

Г а л ь м і в н і олод и до а/м Мос вич 1958-1962 р. в. Нові. Компле т - 8 шт. Ціна: 500 рн. Конта ти: 098-561-40-45 1z0@ukr.net Гвинт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р , діаметр 40-100 мм. Конта ти: 096-686-64-36 Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69 Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93 Г м 195х70х15, 2 шт., б/в. Конта ти: 095-503-09-39 Г м , б/в, 315х70-R-22,5, висота прое тора 0,5 см. Конта ти: 096-639-96-62 Двері, праві, з підйомни ом, р ч ами, с лом, нові, нефарбовані, першої омпле тності, до ЗІЛ-130. Ціна: 300 рн. Конта ти: 096-110-17-65

Компресор до а/м ЗІЛ. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 066-621-73-39

Колінвал ЯМЗ-236, 238 ( он с), 240; СМД-18-31, Д-65, Д-240 після шліф вання. Гарантія. Запчастини до дви нів, б/в. Конта ти: 067-363-06-30 К зов до а/м А ді-100, або А-6, 1991-1997 р. в. Конта ти: 097-056-83-74 К зов до а/м Л АЗ з до ментами 1991 р., олір ха і. Конта ти: 066-621-73-39 К з о в до а/м Фоль сва ен Гольф, 1988-1996 р. в. Конта ти: 097-056-83-74 К зов, до Зіл-130, в добром стані. Конта ти: 063-340-37-53, 067-361-83-17 К зови для іномаро , 1988-2000 р. в. Конта ти: 097-056-83-74 Мотор, до човна. Конта ти: 067-332-19-58 Передню прав фар фірми Depo, до BMW 730 E32. Конта ти: 095-500-58-37 Перехідні плити до Л АЗ, на встановлення дви нів ВАЗ, Таврія та Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 066-621-73-39 Перехідні плити між дви ном Л АЗ, на Фоль сва ен-Гольф, дизель або Таврія. Конта ти: 097-352-17-22 Перехідн плит на встановлення дизельно о дви на Мерседес до а/м УАЗ, Газель. Конта ти: 066-621-73-39 Пласти овий дах для автомобіля ЛУАЗ. Конта ти: 066-621-73-39 Пневмопрес. Конта ти: 050-015-88-26 Фор оп до а/м ВАЗ. Конта ти: 71-68-30 Чохли, до ВАЗ-2101-2106, зимові, літні. Ціна: недоро о. Конта ти: 099-642-24-49 Шестерні ред тори оловної передачі, на р лонний прес-підбирач Ролланд-65, 1995,1996 р. в., нові. Конта ти: 050-535-20-96 Шини до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Шини, розмір 16х20, У-27, нова КПП ормозбирально о омбайна Марал, б/ в. Конта ти: 096-367-72-12


ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№30 від 8 серпня 2012 ро

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Причіп т ристичний авто, т ристичний брезентовий намет, синьо о ольор , автохолодильни , нова оббив а дах до ВАЗ 2106, нові літні чохли до ВАЗ. Конта ти: 093 658-73-90.

продам

Ред тори нові заводсь і КРАЗ 256, 258, 260 середньо о та задньо о щеплення, оризин КРАЗ, МАЗ. Конта ти: 097 541-24-11.

Авторозбір: Рено-19,-Трафі , -Мастер,-Сцені ,-Кан о,-Ла на, Сітроен Берлін о, -Джампі,С25, Іве о 65С15, Фоль сва ен Т-4,Т-5,Кадді, Пежо-206, -Партнер, Фіат-Добло, -С до,-Д ато, Форд Транзит,-Гала сі, достав а, оплата при отриманні. Конта ти: 093 309-04-04, 066 148-14-82. Амортизатори ГАЗ 53-66, 12 шт. Недоро о. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. Ато м Камаз 1200х500х508, 2 шт, нові, для Краз, МАЗ, 2 шт., нові. олінвал для МАЗ, ЯМЗ 236, новий. Конта ти: 096 386-64-34. Бал передню до Фоль сва ен Гольф 2, трамблер. Конта ти: 099 047-42-79. Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11. Газ. обладнання (метан), 2 балони до л/ а. Ц. до овірна. Конта ти: 067 908-27-77. Газ. станов до Мос вич, Вол а, ВАЗ, 1200 рн. Конта ти: 097 649-50-34. Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20. Голов бло а до Газель. Конта ти: 096 546-22-51. Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93. Дверцята до Мос вич 412. Конта ти: 097 748-42-01 Дви н до ВАЗ 01, ороб а, ардан. Конта ти: 52-88-57. 096 377-05-44. Дви н до УАЗ після апремонт . Конта ти: 096 490-71-11, 050 723-94-47. Дви

н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76.

Дви н КамАЗ роз омле т: бло , олінвал, олов и, стартер, енератор, паливний насос, омпресор, /п. Конта ти: 067 344-58-87, 099 232-65-64. Дви н та рам до ГАЗ 69. Ц. 250 Конта ти: 067 971-83-46.

. о.

Дис и до вантаж. а/м R 20, 22.5. Конта ти: 067 343-79-91. Дис и до олеса Таврії. Ц. 50 рн. Конта ти: 050 373-17-69. Для УАЗа роздат . Ціна: 35 .о./300 рн. Конта ти: 096 943-37-76, 097 105-34-91. До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До АЗЛК 2140. Недоро о. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41. До ГАЗ 53 6 оліс із дис ами. Недоро о. Конта ти: 097 611-23-00. До ГАЗ-66 мости, ресори, роздат , ермове пр., бампер, пал. ба , рам під диз. дви н. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До Део Ланос: дверцята, дах, перед. част. та ін. До Део Не сія: дверцята праві перед., бампер задній, риш и ба ажни а та ін. Конта ти: 067 715-48-07, 050 541-51-95. До Ж . Конта ти: 067 903-01-72. До ЗІЛ 130: бло циліндрів, олов и бло , зчеплення, дис щеплення, бампер та ін. Конта ти: 066 649-83-08. До Мос вич 2141. Конта ти: 096 712-45-64.

Проміжна опора до Т 150 К, нова. Ціна: 200 Конта ти: 050 224-89-45. margobrosso8@mail.ru

Ред торні мости до УАЗ. Ц. 300 . о. Конта ти: 093 744-74-84, 050 610-29-10. Сліпери для Краз, МАЗ, 30 шт, нові. А м лятор 140. Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34. Ст пиці до 2ПТС-4 на 8 шпильо рад. в-ва. Конта ти: 097 479-64-30. Тит. дис R 13 з мою, 4 шт. до ВАЗ 2109, в ідеальном стані. Ц. 2300 рн. Конта ти: 095 720-28-85. Установ азов до ВАЗ, 1200 рн. Конта ти: 097 649-50-34. Фари до ВАЗ 2107. Конта ти: 099 093-79-33. Фар оп до ВАЗ. Конта ти: 050 270-95-77. Авторозбір: Рено-19,-Трафі , -Мастер, -Сцені ,-Кан о,-Ла на, Сітроен Берлін о,-Джампі,С25, Іве о 65С15, Фоль сва ен Т-4,Т-5,Кадді, Пежо-206, -Партнер, Фіат-Добло,-С до,-Д ато, Форд Транзит,-Гала сі, достав а, оплата при отриманні. Конта ти: 093 309-04-04, 066 148-14-82. До Мерседес Спринтер-308,-311,-312, -313,-316,-413,-416, -Віто-108,-110,-112, Фоль сва ен-ЛТ28,-35,-46, -28, 19982007рр., Фоль сва ен-Т4, наявності, та ін. іномар и, нові та б/в, достав а по У раїні. Конта ти: 067 258-80-96, 068 557-22-22, 050 675-67-31. Запчастини б\в до мі роавтоб сів. Низь і ціни. Mersedes Sprinter, Mersedes Vito, Volkswagen LT, Opel Vivaro,Movano, Nissan Primastar,Renault Macter,Trafic, Ford Transit, OPEL Omega ВV-2.0. Конта ти: 050 057-64-41, 067 381-30-32 050 918-73-98, 067 390-55-55, Мерседес-Спринтер 208,-211,-308,-311, -312,-313,-316,-412,-413,-416, Фоль сва ен LT 28, -35,-46 нові та б/в: дви ни, зовщина, деталі ходової, опти а, та нові з/ч до ін. б сів, достав а по У раїні без передоплати. Конта ти: 050 754-20-32, 097 073-90-53 4 зимових олеса на А ді з дис ами, майже нові. Конта ти: 096 886-72-91. 4 олеса до А ді, рад. 15, до БМВ абс. Конта ти: 098 071-54-15. Авто по з/ч: VITO 2 SDI, Ш ода С пер B, KANGO, Partner, Berlingo, Scudo, Dukato, Astra G, Doblo,T-4,LT,Tranzit, BMW 2.5 TDS, запчастини б/в, дви ни, КПП, мости, р льові рей и, т рбіни, ТНВД, енератор. Конта ти: 097 967-87-92. Б/в до итайсь о о авто, дви н, ходов . Конта ти: 067 305-66-10. Ба ажни на дах авто пластмасовий (бо с), 0,45х1,9. Конта ти: 098 585-33-73. Ба ажни ори інальний до Т-4 з ролі ом. Ціна: 130 Конта ти: 099 961-11-97, 098 512-70-10. Ба ажни , нім., нов., алюм., ріплення для лиж для Фоль сва ен Гольф 3 Венто. Конта ти: 050 433-07-06. Бампер на Чері Ам лет - передній, ори інал, під отовлений під фарб вання (про р нтований).

До Мос вич. Конта ти: 067 124-55-60. До УАЗ 469 311-16-85.

зовні з/ч. Конта ти: 097

До УАЗ двері б/в, мости, передні та задні напівосі, поршнева р па, м . Конта ти: 097 311-16-85. Е л. стартер до КРАЗ. Конта ти: 067 908-19-24, 066 910-41-72.

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам

З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19.

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ.

Задній міст до ГАЗ 51. Конта ти: 097 387-81-34.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ.

ЗІЛ 4331 ф р он, дви н КаМАЗ. Конта ти: 098039-83-35. ЗІЛ-157 на запчастини. Конта ти: 096 741-08-93. КамАЗ з дви ном від КрАЗ на запчастини та а ре ати б/в КрАЗ, Урал. Колеса б/в Т-150. Конта ти: 050 780-08-94, 097 205-71-74. Камери олісні мові до МАЗ, КРАЗ. Конта ти: 067 343-79-91. Кермов олон 914-73-10.

до ГАЗ 3307. Конта ти: 098

Колеса R-13, R-17, б/в. Конта ти: 066 715-55-39. Колеса до ГАЗ 52, 53, 220х20 - 2шт. Ціна: 750 рн. Конта ти: 050 224-89-45. margobrosso8@mail.ru Колеса до МАЗ, 6 шт. 1500 рн. Конта ти: 067 124-55-60.

КОНТАКТИ: 64-51-81,

ПІДЙОМНИК ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТО, ДО 3 Т. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05

4.10.1. Пропон ю

КПП до ГАзель, олінвал ГАЗ 2410, Вол а, УАЗ. Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34. Криш ба ажни а на ВАЗ 2108-2109 (нов ), ще транспортній р нтівці. Ціна: 350 Конта ти: 098 987-08-35. Кріплення дзер ал зад. вид до ГАЗ 3307-09. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. К зов до ЗІЛ-131, 400 .о. Конта ти: 097 513-85-64. МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76. Мий для авто без шлан а і пістолета, б/в. Конта ти: 097 690-91-93. Міст передній для МТЗ-80. Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34. Насос паливний до ГАЗ дизельний, 6-циліндр. 1600 рн. Конта ти: 098 709-81-86. Насос паливний ІФА, ороб Конта ти: 096 748-87-76.

від МАЗ.

Опро ид вачі до ВАЗ. Конта ти: 097 479-64-30. Поро и до Таврії. Ц. 120 рн. Конта ти: 050 373-17-69.

Достав а р зов поп тным транспортом по У раине и за р бежом. Оплата в одн сторон . Опытные диспетчеры. Конта ти: (067) 520-24-00, (095) 321-97-47 Елена (066) 830-75-11, (096) 615-05-38 Ни олай

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52 Пасажирсь і перевезення по У раїні (на замовлення) Рівне-Київ-Рівне. Ліц. №086190 від 9.07.01 р. МТУ. Конта ти: 60-80-08,63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13 Пасажирсь і перевезеня по У раїні, Рівне-Київ-Рівне. Конта ти: 60-80-08, 63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13 Посл и автобетононасос , 24 м. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Посл и авто ран , е с аватора. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Посл и асфальто ладчи ом, авто рейдером, от ами, авто ранами, навантаж вачами, автосамос идами, е с аваторами, осар ами. Конта ти: 24-55-64

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ

Ворота аражні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Корзина ЗИЛ 131, нова. Ціна: 300 рн. Конта ти: 050 224-89-45. margobrosso8@mail.ru КП до ВАЗ 2108, 4-ст. Конта ти: 096 794-20-07.

Ви онання б дь-я их дорожноб дівельних робіт з влашт ванням асфальтно-бетонних та біло щебеневих по риттів, дорожньої розміт и. Конта ти: 24-55-64

Ворота аражні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Колінвал до КамАЗ. Конта ти: 050 370-43-90.

рн.

Ви отовлення та реалізація дорожніх зна ів, асфальтобетон , біт м . Конта ти: 24-55-64

(067)907-95-30

Транспортні послуги

Колінвал ВАЗ-2101, новий, 600 Конта ти: 098 724-91-86.

37

Вантажно-пасажирсь і • перевезення, приватні, ле овим а/ м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

Посл и авто ран «Івановець», • 14 т, 14 м, стріла. Конта ти: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

• Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн,

ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М РЕНО МАЙСТЕР, 2 Т, ВИСОКИЙ, ДОВГИЙ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

Посл и е с аватором Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон . т. (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72 Посл и раном-маніп лятором. Конта ти: 45-04-36, (067) 462-50-09

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед «Ардіс». Конта ти: 24-40-36 Велосипед жіночий. Конта ти: (097) 939-42-20 Велосипед, б/в. Конта ти: (095) 709-50-58 Велосипед, б/в. Конта ти: 24-40-36

ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

Велосипед. Конта ти: (098) 625-33-13 Квадраци л. Конта ти: (097) 704-84-71 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55

4.11.2. К плю Велосипед. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Мопед «Сімсон» на запчастини, або дви н до ньо о. Конта ти: (066) 041-87-06

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам Велосипеди, німець о о в-ва. Конта ти: 099-048-81-13 Гірсь ий велосипед, 2011 р. в., хороший стан, дис ові альма, передній та задній амортизатор, спідометр, чорний мат. Ціна: 1600 рн. Конта ти: 096-750-49-87 Гірсь ий велосипед. Конта ти: 26-58-91 Запчастини до мотоци л УРАЛ ІК-750. Конта ти: 066-904-39-02, 096-689-50-73 Мопед Хонда-Та т-5,1, в-во Японія, 2004 р. в., відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 063-951-09-24

Мотоци л ІЖ-Планета-4, волинсь а реєстрація, після апремонт . Ціна: 4000 рн., тор . Конта ти: 050-104-53-73 Мотоци л МТ-11, переобладнаний під спортбай . Ціна: 2500 рн., тор . Конта ти: 096-956-18-04 Мотоци л Хонда, червоний, 2006 р. в., об’єм 125 б. м, новий. Конта ти: 067-280-08-59

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Продам Біо аталізатор оріння б дь-я о о вид палива (бензин, дизель). Конта ти: (095) 896-02-18 Паливо титанне. Конта ти: (097) 98530-05


38

№30 від 8 серпня 2012 ро


№30 від 8 серпня 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

1 помічни менеджера, 6 тор ових представни ів, 7 помічни ів на с лад потрібні тор овій фірмі для від риття ново о філіал , з/п 2300-4750 рн., в залежності від ва ансій, навчання за рах но фірми. Конта ти: 62-30-22, (097) 645-91-28 Водію на вантажне радіота сі. • Конта ти: 43-05-63, (095) 306-96-15 овий заробіто для •льтДодат рних та добрих людей. Конта ти: (095) 220-30-96

и •Зварни , бажаноар нави зварювання оном. Конта ти: 26-34-30,

Майстр з вн трішніх робіт: • плит а, шпалери, ламінат, інше,

недоро о, робота в приватном б дин , не а ентство. Конта ти: (097) 781-94-41

Не а ентство. В зв’яз з • розширенням тор овій фірмі

потрібні люди на різні ва ансії, є перспе тива, з/п 2500-5000 рн., в залежності від ва ансій. Конта ти: 40-02-39, (097) 759-51-73

• •По леїльни (м’я і меблі). Конта ти: (097) 377-82-81 сфер • Працівни ам соціальної допомо и, вимо и: Оббивальни (м’я і меблі). Конта ти: (097) 377-82-81

ом ні абельність, льт ра, доброта, бажано омп’ютерна рамоність.Конта ти:(095)220-30-96 Робот для всієї сім’ї. Дохід 2500 •рн./міс. Деталі поштою. Від вас:

2 онверти зі зворотньою адресою на а/с 2075 «Новація», Марі поль, Донець а обл., інд. 87502

Столяр . Конта ти: 43-05-63, • (095)306-96-15 Сторож . Конта ти: (067) • 968-28-75

Бюро працевлаштов є в Києві. Мі раційні, ст дентсь і та шен ен-візи до Чехії, Польщі, Німеччини, Данії, Канади. Репатріація в Ізраїль, Росію. Партнерство. м. Тернопіль, в л. Лозовець а, 13. Нам 14 ро ів! Конта ти: (068) 900-11-89 В афе-бар потрібні іно ородні: повара, бармени, офіціанти, охорона, Dj, столяр (дахи, бесід и, меблі), різноробочі бажано водійсь е пос.. З/П + %. Надаємо житло та харч вання. Адреса: Київсь а обл. Об хівсь ий р-н. с.Трипілля. Конта ти: (096) 312-11-09 В охран строит. объе тов и сопровождение перевозо строй р зов треб ются м жчины в . Днепропетровс (без в/п). Кр ло одичная работа. Вахта 30/20, 28/14, 20/10. Выплата з/п 1500-2000 рн. в неделю. Полный соцпа ет, питание, жилье. Конта ты: (066) 271-99-10

39

В пансионат Крыма треб ются: повара, орничные, женщины до 45 лет., спо ойные, непьющие. Конта ты: (066) 487-80-11 Водители всех ате орий, рановщи и, а та же маш-ты по р зчи и и б льдозеров на пост.работ треб. в Харь ов стройомпании.Техни а в хор. сост-и, свое серв. обсл ж. Офиц. тр-во, полный соцпа ет. Жилье, питание предоставл. Зп 6000-8000 рн. Конта ты: (063) 150-85-67 Водители ат. «Д» треб ются для работы на маршр тах .Киева. Ремонт, заправ а за счет предприятия. Ино ородним предоставляем жильё. ЗП от 5000 рн. Конта ты: (067) 600-01-61, (050) 900-34-44, (099) 552-88-06 Водители ат.С, D, E, механизаторы на пост. работ треб. строительной омпании «Преми м- ласса» в Днепропетровс е. 18-55 лет. Вахта, з/п от 3500 рн./неделя, оплата понедельная. Новый автопар , рем.база. Проживание + питание за счет омпании. Конта ты: (099) 471-86-23 Водители треб ются. Автомобили в идеальном состоянии, свои механи и. В Днепропетровс е предоставляем питание, жилье в 10 мин. ходьбы от места работы. Вахта 20/10, 15/7. З/п от 8000 рн. + переработ и, офиц.оформление. Конта ты: (095) 666-35-11 Водителям ате орий В,С,Д,Е в Днепропетровс на Газели, самосвалы, КрАЗы, возможны варианты: водительэ спедитор, рьер. Перевоз и по ород / обл. Возможны перевоз и по У раине. З/п от 6500 рн. + соц.па ет. Проживание, питание за счет фирмы. Конта ты: (066) 074-99-53 Водителям профессионалам на АТП. Требование отс тствие с димости, возраст от 20 до 58 лет. Перевоз и по СНГ, своевременная выплата З/п 8000 рн. за вахт 20/10, омандировочные + премии, обеспечиваем питанием, проживанием в Днепропетровс е. Конта ты: (093) 539-69-63 Гарантированное тр до стройство в странах Западной Европы и С андинавии. Рабочие ва ансии. Проезд мест работы в редит. Оплачивает работодатель. Работаем со всеми ре ионами У раины. Конта ты: (098) 592-08-17 Додат овий заробіто для жіно , ві ом від 35 р. Конта ти: (068) 103-34-57 Кондитерсь а фабри а в м.Києві запрош є на робот : пе арів, поварів, фас вальни ів та охоронців. З досвідом роботи та без. З/п від 6000 рн., вахта, житло. Конта ти: (098) 879-37-91; (050) 800-72-44 Консервний завод в м.Києві запрош є на робот за різними спеціальностями та без Д/Р. З/ п від 6000 рн., вахта, житло, харч вання. Не а енство Конта ти: (098) 864-67-34 На постоянн ю работ в Крым в . Ал п а для техничес о о обсл живания пансионата треб ется сотр дни , меющий производить мел ие ремонтные работы в области эле три и, сантехни и, маляр и, столяр и и т.п. Предоставляется жилье и питание. Конта ты: (067) 671-21-15 На предприятия в Харь ове и Харь овс ой области треб ются охранни и, водители, разнорабочие, вахтовый метод работы, питание, жилье предоставляется, официальное оформление, оплата от 4500 рн./вахта. Конта ты: (099) 177-50-15 Охоронна фірма зв`яз з розширенням набирає охоронни ів в м.Дніпропетровсь ві 25-50 ро ів режим роботи вахта 15/15, з/ п 1700-2200 за вахт . Житлом забезпеч ємо Конта ти: (044)331-80-46, (067)220-32-91 Охрана, начальни охраны, старшом смены в Днепропетровс для охраны строительных объе тов и сопровождения р зов. Обеспечиваем 3-х раз.питанием, страхов ой, жильем, формой. Вахтовый метод, возм. выбор вахты. З/п от 5500 рн + омандировочные. Конта ты: (066) 148-57-98 Охрана, срочно треб. в связи с от рытием новых объе тов в Днепропетровс е. М ж. 18-55лет из ре ионов У раины для раб.вахтой! Мы арантир ем: работ по тр д. ни е, своевр.оплат до 9600 рн., обм ндир., соцпа ет, 2-х раз.питание, жилье. Конта ты: (066) 344-87-45


БІРЖА ПРАЦІ

40

№30 від 8 серпня 2012 ро

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Різноробочі на фабри з ви отовлення сантехні и Б дівельни и та зварювальни и, з відрядженнями до Німеччини, Австрії, Бол арії заробітна плата - від 1500 євро/міс, проживання надається. Різноробочі на оброб свіжої морсь ої риби Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата від 700 .о., проживання - надається. Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о., проживання - надається. Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалістипо рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Столяри та різноробочі на меблев фабри (ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро. Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі. Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається. Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях. Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця. Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне. До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів). Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Працівни и на ізоляцію та теплення тр б Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Робота на птахофермах. Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса. Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі.

Охранни и в . Днепропетровс , вахта, треб ются парни реп о о телосложения без в/п, можно без о/р. З/п от 6900 рн. И выше. Жилье, питание предоставляется. Официальное тр до стройство, арьерный рост. Конта ты: (096) 026-90-04 Охранной фирме «Пересвит» для работы в Киеве и по У раине треб ются охранни и. С точные рафи и работы и вахта. З/п 140-200 рн/с т и. Работодатель. Конта ты: (044) 599-51-40, (066) 285-54-48 Потрібні охоронці: ві ом до 60 ро ів, жін и ві ом до 45 ро ів вахта 15/7, зарплата виплач ється своєчасно. Конта ти: (0362) 62-09-04, (050) 321-35-51, (067) 630-21-55 Птахофабри а «Київсь а» запрош є на робот чолові ів та жіно ві ом до 60 ро ів на процеси перероб и прод ції та витовлення мясних виробів, з/п до 460 рн за змін , іно ороднім житло та харч вання. Не а енство. Конта ти: (098) 065-60-56, (066) 802-69-51 Работа в Киеве! Мясоперерабатывающий цех при лашает на работ м жчин и женщин от 18 лет на обработ мясной прод ции и из отовление олбасных изделий, можно без ОР, вахта 14/14, жилье, питание. З/ п от 6000 рн. Не а ентство. Конта ты: (067) 113-90-20, (066) 359-95-05 Работ для женщин! Выносить ребен а для бесплодной пары. Возраст до 28. Наличие собственно о ребен а. Рез с+. Оплата 12000$+400$п/м. Треб ются доноры яйце лето , оплата 1000$. Лиц.АГ 571503 от 29.12.2010 выд. Мин.ох.здор.У р. Конта ты: (095) 433-40-56, (044) 362-53-63, (063) 677-63-97 nataliya_82@inbox.ru Реальна робота за ордоном для чолові ів та жіно 20-55 ро ів із виїздом за рах но роботодавця. АВ №399995 від 29.09.2008 р. Конта ты: (050)259-88-87 Строители: фасадчи и, аменщи и, бетонщи и, монолитчи и, разнораб. для работы в Днепропетровс ой строительноподрядной омпании, опыт работы не менее ода. Проживание, питание, стабильная зарплата от 500 рн. + переработ а. Конта ты: (066) 148-60-32 Строительной омпании . Киев треб ются: монолитчи и, аменщи и, малярашт ат ры, плиточни и, разнорабочие и др. Средня З/П - от 6 0000 рн. Жилье предоставляем, оф. тр до стройство. Конта ты: (093) 773-35-33, (096) 015-73-98, (066) 233-00-16 Строительной омпании для работы в Киеве треб ются специалисты по теплению высотных домов пенопластом с шт ат р ой. Работа с люле , лесов. Жилье предоставляется. Конта ты: (096) 013-56-80; (095) 333-34-65 Треб ется на постоянн ю работ специалист КУЗНЕЦ от 25 до 40 лет. Заработная плата высо ая. Работа в Киеве предоставляем бесплатное жилье. Конта ты: (067) 433-00-88 Частном предприятию, расположенном в 12 м от Киева треб ются: столяра, аменщи и, разнорабочие, плиточни и, шт ат ры. Предоставляем общежитие б/ п, з/п хорошая. Конта ты: (067) 232-73-11, (044) 410-59-44, (044) 419-91-05 Э с аваторщи и, водители по р зчи а треб ются в .Харь ов на вахт 20/10, 30/20, 28/14. Выплата з/п авансом от 6000 рн. за вахт . Предоставляется 3-х раз. омпле сное питание, официальное оформление, жилье. Конта ты: (066) 378-72-89

Автомийни , 18-40 р., зп – 1700 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Адміністратор - асир стоматоло ії. Конта ти: (067) 973-32-58, (096) 098-46-76

Автомийни , 8- одинний /р, є нічні зміни. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Адміністратор . Конта ти: 40-20-40, (096) 289-50-50, (093) 659-88-44.

Автомийни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Автомийни , позмінний рафі роботи, з/ п від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Автомийни , робочий рафі з 9 до 21 одини, 2/2дні, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Автослюсарю (Городо ), з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Автослюсарю з ремонт дви нів та пп, д/ р, порядність, відповідальність, з/п 60 % від виробіт . Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25 Автослюсарю, чолові з д.р., без обмежень за ві ом з/п висо а при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Автослюсарю, автомехані на СТО, д/р, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Автослюсарю, до 35р, без ш/з, д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Автослюсарю, до 50 р., д/р, повна зайнятість, офіційно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Автослюсарю, з/п - 1500 рн. Конта ти: (098) 591-18-11 Автослюсарю, рихт вальни та фарб вальни авто. Конта ти: (098) 306-60-05 Автослюсарям, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автофарб вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Автошпа лювальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 А ент з продаж , до 40р., без оштовне навчання, ар’єрний ріст. З/п від 2600 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 А ент з реалізації промислової р пи товарів, ві 18-40р. Вимо и: відповідальність, чесність, вихованість. З/п при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 А ент зі страх вання, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24 Адміністратор автосалон , 23-32 р., в/о, ом ні абельність, приємна зовнішність, знання ПК. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Адміністратор в автосалон, жін., відповідальна, не онфлі тна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Адміністратор в отельний омпле с чол/ жін. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Автоеле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Автоеле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Адміністратор в пер арню. До 35 р. З.П. 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

АДМІНІСТРАТОРУ ВЕБ-САЙТІВ (SEO). ВИМОГИ: Д/Р АДМІНІСТРАТОРОМ, ЗНАННЯ ОСНОВНИХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ PHP, JAVA, MYSQL, FLASH, РОЗУМІННЯ SEO-РИНКУ, ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, ЗНАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (063) 867-52-86

Автозварни , шиномонтажни , з 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48

Адміністратор на рецепшн, ч/ж, знання ан лійсь ої мови, потижнево, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Авто ранівни , з/п – 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24

Адміністратор , 20-35р., ом ні абельність, бажано з досвідом роботи та базовим знанням ан л. мови. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Автомийни ам, дівчатам, хлопцям. Конта ти: (067) 562-00-33 Автомийни ам, Київ. Конта ти: (044) 592-97-39 Автомийни ам, хл/дів. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автомийни ам, чол/жін. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автомийни ам. Конта ти: 61-06-09, (096) 213-00-03 Автомийни 43-29-10

З/П 2000

рн. Конта ти:

Автомийни , (можливо дівчата) без д/р, рафі роботи позмінний, з/п від 1500 рн., без ш ідливих звичо . Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00

Бармен з д/р, ч/ж, рафі роботи тиж/тиж. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Бармен , д/р бажано, офіційне працевлашт вання, з/п 900 рн/тиждень. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Бармен , д/р, достойна з/п, др жній оле тив. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Бармен , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Бармен , з/п - став а + %. Конта ти: (098) 591-18-11 Бармен , харю, д/р, /р через 2 тижні, з/ п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Бармен , можна без д/р, потижневий рафі , достойна з/п, др жній оле тив. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Бармен , офіціантам, від 18 до 30 р., енер ійні, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Бармен , офіціант . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Бармен , позмінно т/т, з 11-23, ч/ж, від 20-39 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Бармен , позмінно, т/т, з 8-22, від 18 до 32ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Бармен , позмінно, т/т-з 12-02, від 20 до 44 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Бармен , чол. до 35 р., з 10 до 22 од., з/п 1000 рн./тиждень. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Бармен . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Бетонни

Адміністратор в пер арню. Без д\р .2\2 дня. З\П 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Автозварни , автошпа лювальни , з/ п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Автомехані , автоеле три , автослюсарю, бажано з д/р, з/п, за домовленістю. Конта ти: (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Бармен в ав’ярню, з досвідом роботи, робочий рафі з 8 до 17 одини, з/п від 1200 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Адміністратор в пер арню, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Адміністратор отелю. Д\Р. Знання іноземної мови. Жін.Чол.до 45р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Автомехані , 24-45 р., д/р ремонті авто іноземно о вир-ва. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Бажаєте заробляти? 200 рн./день. Телефон йте. Не а ентство. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30

Бетонни -армат рни , Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Адміністратор в салон раси, позмінний рафі роботи, презентабельна зовнішність. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Автоеле три , 20-45р., бажано з досвідом роботи. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Асистент стоматоло а, з/п при співбесіді, з 9-18 од. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Адміністратор в афе, д/р, знання іноземної мови, потижнево, з/п 3000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

3 онс льтантам, 4 р’єрам, з/п 150-200 рн./день. Конта ти: (094) 966-92-41

Автоеле три на СТО, /р 8.00-17.00, д/р обов’яз ово. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Асистент менеджера зі зб т ,18-40р., можливо без досвід роботи. З/п 2350-4500 рн. Конта ти: 62-30-22

Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподаро . Конта ти: 43-07-40

Адміністратор в розважальний за лад, д/ р, ом ні абельність, приємна зовнішність. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Автоеле три в автосалон, від 22 до 45 ро ів, досвід роботи з авто, /р 9.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

А тивній молоді для роздачі листіво , флаєрів, ре ламних зраз ів, ві 18-24 р. Вимо и: порядність, бажання працювати, з/п 200 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30

Адміністратор в афе, ві 23-40 р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

3 водіям-тор овим представни ам, з ле овим авто, з/п 3000-4500 рн.+бензин. Конта ти: (0362) 62-30-22

6 різноробочим на ниж овий с лад, з/ п120-200 рн./день. Конта ти: (0362)62-30-22

Адміністрація тор ової фірми проводить набір персонал на різні ва ансії. Всі мови на прийомі дире тора. Конта ти: 43-92-41

Адміністратор , 25-35р д/р ГРК, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Адміністратор , ві 25-40р, ВО, 2р на ерівній посаді, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Адміністратор , д/р на анало ічній посаді в афе, ом ні абельність, стресостій ість, вміння виріш вати онфлі тні сит ації, потижневий рафі роботи, достойна з/п. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Адміністратор , дівч., в/о е ономічна, ві 22-30 ро ів, рафі роботи та з/п, при співбесіді. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

. Конта ти: (098) 386-56-22

Бетон вальни , чол. до 70 р., з/п 4000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Бетоняр , б дівельни , м ляр шт ат р , чолові з д/р, до 45ро ів. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Б дівельни ам - монолітни ам, до 55р.Терміново робота в С. Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Б х алтер на підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Б х алтер по заробітній платі, до 45 р., знання 1С 7.7, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Б х алтер , бажано д/р, 1:С, з/п висо а. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Б х алтер , в/о, д/р. Конта ти: 62-20-10, 5-62-90 Б х алтер , д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Б х алтер , до 30 р., д/р, з 9 до 18 од., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Б х алтер , з 8-17,від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Б х алтер , з 9-17, ві від 25-45, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Б х алтер , знання 1:С б х алтерії, з д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Б х алтер , знання 1С, первинна б х алтерія, вища освіта, офіційне працевлашт вання, тор івля. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Б х алтер -а дитор , з/п від 3000 рн., відрядження по У раїні. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Б х алтер -оператор , 20-50р д/р ВО, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 В новий ре ламний відділ потрібно 15 чолові для проведення прома цій, хлопці та дівчата, ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (095) 147-60-95 В новий с лад-ма азин потрібні: продавці, онс льтанти, промо тери, ві 18-24 р., / р 8.00 - 17.00 (вих. нд.), з/п 2200-4500 рн./ міс., не а ентство. Конта ти: (067) 170-97-15, (063)300-30-30 В с лад-ма азин для простої роботи потрібно 5 чолові . Оплата потижнева: 500-700 рн./тиж. Навчання без оштовне. Конта ти: 43-92-41 В тор овельн фірм потрібні працівни и на с ладі в відділ достав и. Постійна робота, стабільний заробіто . Відповідальність, чесність, ві 18-40 р. Конта ти: (0362)62-30-22 Вантажни ам (4 чол.), па вальни ам (6 чол.), різноробочим, омірни на ртовий с лад, ві до 40 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 Вантажни ам до 45р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни ам на ондитерсь і вироби, до 45р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Вантажни ам, до 45р. З/П 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни ам, різноробочим, до 40ро ів, з/ п від 1800 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Вантажни ам, різноробочим, з/п від 1700. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Вантажни ам. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Вантажни ам. Конта ти: 45-00-17, (098) 757-39-31, (099) 492-41-36

Б дівельни ам всіх спеціальностей, охоронцям, м. Київ. Конта ти: (067) 968-43-57

Ва н т а ж н и а м . Фізично здоровим. Працювати з 9 до 18 од. З/П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Б дівельни ам різних спеціальностей м. Рівне. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Вантажни до 35р. на с лад м/п ві он. З/ П від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Б дівельни ам різних спеціальностей, з/п від 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Вантажни на с лад, ві 18-45 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Б дівельни ам різних спеціальностей, робота в місті Рівном та за йо о межами. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00

Вантажни та різноробочом , з 9 до 18 сб. нд. вихідний. З/П від 130 рн в день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Б дівельни ам, до 55р д/р, з/п висо а. Конта ти: (098) 196-13-06

Вантажни , з 8-18, від 18-35, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Б дівельни ам, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Вантажни , 25-40р., з/п 1500 Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Б дівельни ам, охоронцям, різних спеціальностей, житло, харч вання, м. Київ. Конта ти: (067) 188-84-94

Вантажни , без обмежень по ві , з/п 10 рн./ од. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Б дівельни ам, шпа лювальни ам, іпсо артонни ам, армат рни ам, бетонярам. Робота в Рівном та по У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Б дівельни ам-монолітни ам, з/п від 1500 .о., терміново, робота в С.Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Б дівельни и різних спеціальностей потрібні в тор ов фірм для пере валіфі ації, ві до 40 р., навчання за рах но фірми. З/п 2700-4250 рн. Конта ти: 43-92-41 Б дівельни в б дівельн фірм , до 50 р., зп - висо а. Конта ти: (096) 762-65-51 Б льдозерист , ві 25-55р д/р, офіційне працевлашт вання, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Б х алтер (виробн-во), з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Адміністратор , до 35 ро ів, д/р - від 1 р. в ресторанном бізнесі. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Б х алтер в б дівельн фірм з д/р не менше 5 ро ів. Терміново. Конта ти: (098) 386-56-22

Адміністратор , жін., відповідальна, не онфлі тна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Б х алтер в бюджетн станов , з досвідом, офіційно, з/п 1600 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Адміністратор , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Б х алтер від 30р. З 9 до 18 од. В\О.Знання 1С.С бота неділя вихідні. Терміново. З/П 2500 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Адміністратор , менеджер . Конта ти: 45-00-17, (098) 757-39-31, (099) 492-41-36

Б х алтер на виробництво, бажано досвід роботи, знання 1С 7.7, до 40 р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

рн.

Вантажни , ідна з/п. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Вантажни , ідна та стабільна оплата праці, н ч ий /р, можливість част ової зайнятості, ар’єрне зростання, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Вантажни , до 40р. З/П 1800 рн. в міс Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни , з 9 до 18 од., з/п - від 150 рн./ день., до 45 ро ів, оплата щоденно. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , з 9-19,від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Вантажни , з/п 2500 рн., без ш/з. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Вантажни , офіц. працевлашт вання. Конта ти: (066) 794-04-60 Вантажни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Вантажни , плаваючий рафі 20-60р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Вантажни , позмінний рафі , фізично здорові, без ш ідливих звичо , з/п 2000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Вантажни , фізично здорові чолові и, без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00


БІРЖА ПРАЦІ

№30 від 8 серпня 2012 ро

Вантажни , чолові фізично витривалий. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Вантажни , чолові , ві немає значення, рафі роботи індивід альний. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Вантажни -фас вальни , хлопцю 25-30ро ів, працювати з 8 до 17 од., з/п 80 рн/день. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Вантажни -фас вальни , чолові , 25-30р., повна зайнятість, з/п 80 рн./день. Конта ти: (0362) 40-15-93, (097) 275-65-35 Вантажни . Конта ти: 40-20-40, (096) 289-50-50, (093) 659-88-44 Вантажни 868-89-73

. Конта ти: 43-65-02, (098)

Вед чом менеджер з продаж (пром. р па товарів). З власним авто та без. Ві до 40 р. З/п 3500 рн.+бон си. Конта ти: 43-92-41 Верстатни , 20-45 р., д/р бажано, без ш/з. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Ви ладач ан лійсь ої мови, з 9 до 18 од., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Виробни м’ясних напівфабри атів, чолові з д.р., рафі роботи позмінно, з/п висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Відеомонтажер , во, знання про рамно о забезпечення, др, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Візьмемо на робот тор ових а ентів, р’єрів, онс льтантів, ві 18-40 ро ів, можливо без досвід роботи, без оштовне навчання, є ар’єрний ріст. Конта ти: 62-30-22 Водію асинізатора, без обмежень по ві , з/ п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Водію, вантажні перевезення, ат. С, д/р. Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92 Водію, до 50 ро ів, ат. Е, д/р., з/п 5000 рн., офіц.працевлашт вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Водію, ат.В, - досвід роботи. З.П. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48

Головном б х алтер , вести підприємця, ві до 40р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію, ате орій В, С, досвід роботи, з/п 2400 рн, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Головном б х алтер , д/р З.П від 3000 рн. До 50р. знання 1С. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Водію, ате орій «В,С,Д,Є» досвід роботи. Робота по області , У раїні та міжнародні перевезення. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Головном б х алтер , д/р, ві не обмежений. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Водію, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «В,С», достав а товарів по міст та області, офіційне працевлашт вання, повний соц.па ет. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Водію-е спедитор , власне авто, до 2 т., разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07

Водію з власним б сом, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24

Водію-е спедитор , н ч ий рафі . Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07

Водію з власним ле овим авто. Офіційне працевлашт вання З/П - 2500 рн + % + амортизація. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60

Водію-е спедитор , д/р водієме спедитором. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Водію ат. D, робота на автоб сах, до 45ро ів, з/п при співбесіді. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Водію ат. В, д/р, /р пн.-пт. 8.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Водію ат. В, Е, від 30 р., д/р. Конта ти: 62-20-10, 5-62-90 Водію ат. В, з/п 1700-2200 рн. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Водію ат. В,С, д/р, без ш/з. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Водію ат. В,С., 20-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Водію ат. Д, д/р, , 30-45 р., місь е спол чення. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію ат. С , е спедиторам, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Водію ат. С, по міст , з/п 1500 рн., сб., нд. вих. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Головном б х алтер , 30-55р Ж ВО д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію, ат.Е, 30-55 р., д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію з власним автомобілем для обсл ов вання деревообробно о цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79

Водію ат Д., по міст . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Домашньом персонал , чол./жін., робота в сім’ях: доморобітницям, няні, по оїв ам, до лядальницям, водіям, садівни ам, з/п від 1000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Водію, ат. Е. З.П. 5000 рн. офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Водію-е спедитор , 25-45р з власним авто, з/п висо а. Конта ти: (098) 196-13-06

Водію КАМАЗ , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Додат овий заробіто . Конта ти: (067) 938-30-51

Водію, ат. Е, міжнародні перевезення, д/ р обов’яз овий. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Водію з власним авто. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Водію . Е, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

До лядальниці, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Водію, ат. В, С, Д, E, досвід роботи, робота по Рівном та У раїні, до 45 р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Водію з власним авто (вантажним), з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Водію з власним мі роавтоб сом, достав а поб т.техні и по міст , з/п висо а + амортизація. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

До лядальниці за людиною похило о ві , можливе с місне проживання. Конта ти: 23-07-17

Водію, ат В.С, по міст . З/П 2700 рн. сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-29-10

Водію, ат. Є. Конта ти: 64-31-58, (067) 728-54-32

Водію-е спедитор , до 40 р., з/п – 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Водію-е спедитор , ат. В. Робота по міст . Без ш ідливих звичо . З/п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56 Водію. ат. В по міст . З 9 до 17 сб. нд. вих. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Головном б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Головном б х алтер , знання 1С, відповідальність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Головном б х алтер . Д\Р. 1С. З\п 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Головном е ономіст , д/р з фінансовим рез льтатом фірми. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Головном інженер , від 28-40 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Дале обійни ам, з/п від 1000 .о., + проживання, Литва. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Двірни зп – 1000 рн., з 9.00 до 18.00, з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Двірни , з 9 до 18, сб. нд. - вих. Ві необмежений, чол., жін. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30

Газо-, еле трозварни , д/р, 18-45 р., з/ п при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Газо-, еле трозварни , азорізальни , з д/р, з/п від вирибот и. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Водію ат.Д, до 45р по міст з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Газо-, еле тозварни , азо-, еле трорізальни , 25-35 ро ів, досвід роботи, з/п висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Водію ат.С,Е, по У раїні або за ордон, до 46ро ів, з/п від 5000 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Газо-, еле трозварни ам, до 55 ро ів, з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Водію ате орії В,С, д/р, робота по Рівном або Рівненсь ій області, до 45ро ів, з/п від 1900 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Газо-, еле трозварни ам, до 55 р. з.п. від 2800 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Двірни . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Дизайнер полі рафії, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24

Дизайнер , во, від 20 до 30 ро ів, можливо без д/р, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Дизайнер , знання «Фотошоп», д/р обов’яз ово. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Дизайнер , можна без д/р, знання відповідних про рам, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Дизайнер -прое т вальни вистав ових стендів, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Дире тор автоцентр , 25-30 р., в/о, досвід роботи правління персоналом. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Дире тор відділення, з 9-18, від 30-45р., 2р. з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Дире тор , заст пни дире тора на приватне виробниче підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Диспетчер до 30 р. знання ПК. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Газо-, еле трозварни , 25-60р д/р, овані вироби, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Диспетчер на пасажирсь і перевезення, позмінний рафі , стабільність з/п. Конта ти: 63-60-53

Водію на авто ран (з доп с ом); Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Газо-, еле трозварни , д/р, можливі відрядження, з/п від 4000 рн. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Диспетчер на пасажирсь і перевезення. До 35р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Водію на ЗІЛ 131. Д/р. Ві до 50 ро ів. З/П 2000 рн., з 9 до 18 од. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Газо-, еле трозварни , до 55 р., з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Диспетчер , 1/2, знати місто, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Водію на ЗІЛ-самос ид. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Газо-, еле трозварни , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Водію на КАМАЗ або МАЗ з досвідом роботи в е спедиціях (з/п висо а); Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Газо-, еле трозварни , напівавтомат. Д\Р. Ві до 45р. З\П 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Водію на автовиш ( ранівни ), повна зайнятість, д/р від 1 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Водію на ран з мапіп лятором, ві 25-60р з відповідним посвідченням д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38 Водію навантаж вача, Д\Р. Посвідчення. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Водію навантаж вача, д/р. Конта ти: 46-02-70 Водію С, чолові до 50р., з д.р., робота по міст , з/п 1500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Водію, 25-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Водію, В,С, ві до 50 р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Газо-, еле трозварни , ремонт автомашин. Конта ти: (098) 628-98-60 Газозварни , д/р бажано, тр дова ниж а, з 8 до 17 од. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Гардеробниці до 55 р. терміново З.П. 1200 рн. в міс. Конта ти: (067) 385-16-48 Головном б алтер , д/р, про рама 1С, виробництво, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Головном б х алтер та рядовом б х алтер . Терміново. З/П висо а. Конта ти: 43-29-10 Головном б х алтер та рядовом , з/п висо а, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Домо осподарці, д/р на анало ічній посаді бажано, вміти от вати. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Домо осподарці. Старшій жінці, порядній. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Досить працювати за опій и! Запрош ємо молодь в новий відділ для проведення ре ламних презентацій. Ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (095) 147-60-95 Др арю трафаретно о др Конта ти: (050) 375-73-06

вання.

Др арю фле со та офсетно о др . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е ономіст на підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е ономіст відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е с аваторни на сеничний е с аватор. Конта ти: (098) 386-56-22 Е с аваторни , з 9-18,від 20-60 р, з/п 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90

Е с аваторни , та водію авто рана, до 60 ро ів, рафі плаваючий, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Дизайнер , 20-35р з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Газо-, еле трозварни , 25-45р д/р, з/п висо а. Конта ти: (066) 604-53-90

Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16. 120 рн в день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Двірни , чол/ жін, до 60р. терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Водіям, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Встановлювальни пласти ових ві он та дверей, сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16 .120 рн. в день. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30

Е с аваторни , до 60 р. р.. роботи плаваючий З.П. від 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Дизайнер Coral, Photoshop. З 9 до18, з.п. при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48

Водіям-дале обійни ам, з/п від 1000 .о., + проживання, Литва. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Домо оподар ам, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Двірни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Водіям ат. Е, для роботи по перевезенню нових ле ових автомобілів, чол. до 50 р., д/р, наявність за ордонно о паспорта, офіційне працевлашт вання. Конта ти: (044) 377-73-33

Водіям, ат. В, С, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Для роботи з лієнтами потрібні тор ові представни и, онс льтанти, р’єри, ві до 40 ро ів, з/п 2500-4000 рн. Можливо без досвід роботи. Конта ти: (094) 966-92-41 До лядальниці за інвалідом. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70

Водію, з 8-18, ат.В до 30р, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію-е спедитор до 30р., 1д/1д. З/П 2400, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Водію з власним ле овим автомобілем, до 40ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Головном б х алтер , 30-50ро ів, з д/р, з/ п від 3000 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Диспетчер , в сфер обсл ов вання, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Диспетчер , жін а до 35 р., знання ПК. Конта ти: 63-33-22, (097) 759-77-88 Диспетчер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24 Диспетчер , позмінний рафі роботи, є нічні зміни. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Диспетчер -ло іст , д/р в ло істиці в У раїні та за ордоном. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Диспетчер -телефоніст , жінці, бажано з д/ р, з/п при співбесіді. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Диспетчер . Працювати по змінах, чол. до 50 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Для від риття ново о філіал тор ова омпанія проводить додат овий набір персонал . Є різні ва ансії, без оштовне навчання, ар’єрний ріст. Конта ти: (097) 645-91-28

Е спедитор в тор ов фірм , бажано з д/р, з/п від 1800 рн, до 40ро ів. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Е спедитор , 20-40р, Ч, ВО, д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Е спедитор , бажано досвід роботи та водійсь е посвідчення, 21 – 45 р., з/п – 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Е спедитор , від 22-35р. Конта ти: (097) 511-40-48 Е спедитор , д/р на анало ічній посаді, достав а товарів по міст та області. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Е спедитор , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Е спедитор -водію, до 45 ро ів, з/п - від 2400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е спедитор -водію, до 45р. З/П. від 2000 рн. наявн. вод.прав ат В,С. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е спедитор - омпле т вальни , д/р, знання Рівненсь ої обл. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Е спедитор -тор овом представни до 40р., пром р па товарів, з/п від 800 рн/тиж. Конта ти: 43-92-41 Е спедитор . Без д\р. З\П 1700 рн. Сб.-нд. - вихідні. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Еле три в деревообробний цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79 Еле три д/р. 3 р. доп с з. п. від 2500 рн. Конта ти: (093) 185-83-30 Еле три на виробництво, д/р від 2-х ро ів, офіційне працевлашт вання, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Еле три на аменеобробне вир-во. Конта ти: (097) 066-31-27, (066) 255-39-42 Еле три , 20-40р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Еле три , д/р, 3 р. доп с , з/п. від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Еле три , д/р, до 45 р., терміново. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три , д/р, чол, 3 р па доп с , /р плаваючий, з/п 2500 рн. Конта ти: (093) 185-83-30 Еле три , для провод и абелю в ба атоповерховом б дин . Конта ти: (098) 386-56-22 Еле три , до 45р., д.р., доп с до 1000В, з/ п від 1500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Еле три , еле тромонтер з д/р, з/п від 2000 тис. рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

41


БІРЖА ПРАЦІ

42

№30 від 8 серпня 2012 ро

Автомийни , з/п - 1500-2000 рн + % Адміністратор , з/п - 1500 рн Диспетчер , з/п - 1000 рн + % Еле тро-, азозварни , з/п - від 1800-2000 рн Інженер з ремонт мобільних телефонів, з/п - від 2000 рн. Кондитер , з/п – 1800 рн К р’єр , з/п - 2500 рн + преміальні К харю, з/п – 2200 рн Офіціант , з/п - від 1500 рн Охоронни , з/п - 2000 рн. Пос домийниці, з/п – 700 рн/тижд.

Інженер теплотехні . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Працівни ам в аптечний с лад, з\п -1500-2000 рн Офіціантам в ресторан, з/п – 1800 рн

Інженер , 35-50 р., офіційне працевлашт вання, з/п 4000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Фінансовом аналіти , з/п - від 1800 рн. Офіс-менеджер , з/п - 1700-2000 рн Охоронни , з/п - від 1000 рн Се ретарю, з/п – 2000 рн Системном адміністратор , з/п – 2500 рн. Швеї, з/п - 1800-2000 рн Тор овом представни , з/п - від 2500 рн Прибиральниці, з/п – 1500 рн Інженер з охорони праці, з/п - від 2500 рн Водію ат. В, С, з/п – 3000 рн Водію ат. Е, з/п – 3000 рн/2 тиж. Водію та сі, з/п - при співбесіді Вантажни , з/п – 2000 рн

Комірни , ві 20-45р д/р ВО, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Інженер -енер ети , до 55 ро ів, ВО, д.р. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Комірни , д/р, з 9 до 18, З/П 2000, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48

Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (097) 837-76-79

Комірни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Інспе тор з адрів жін. до 40р. Д.Р. офіційне працевлашт вання з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Комірни , на с лад чай, ава, З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10

Менеджер зі зб т , з/п - від 2000 рн. Мані юрниці Менеджер з продаж , з/п – 1200 рн + %

Каменяр , Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Комірни . Працювати з 9 до 18. З/п - 1500 рн + преміальні. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Каменяр . Конта ти: (098) 386-56-22

Комірни . Чол/ жін а з д/р. Робота з 9 до 18 од. Освіта вища. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Компле т вальни 62-20-10, 5-62-90

Фас вальни , з/п – 1700 рн Б х алтер , з/п – 4000 рн

Касирам, можливо без д/р, 2/2, до 45 р. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Водію на міжнародні перевезення, з/п - при співбесіді

Касирам, можливо без досвід , 2 дні через 2 дні, ві до 45р. Конта ти: (097) 238-57-23

Прибиральниці, з/п – 1400 рн Еле три , з 4-5р. доп с , рафі роботи з 9 до 18 од., з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Завс ладом, омірни , д/р., терміново, до 50р., д/р бажано. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Еле три , офіційне працевлашт вання з 9 до 18 сб.нд. вихідний.зп 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Завс ладом, д/р, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Еле три , офіційне працевлашт вання, з/ п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три , слюсарю, д/р обов’яз ово, з 9 до18 од., сб,нд - вих. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Еле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Еле три 362-49-34

. Конта ти: 62-97-81, (067)

Еле три 362-01-67

. Конта ти: 26-96-35, (067)

Еле три . З/П 1460, р-н Північно о. Конта ти: 43-29-10 Еле тро-, азозварни , д/р, позмінний рафі роботи, з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Еле тро-, азозварни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Еле трозварни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Еле трозварни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24 Еле трозварни

. Конта ти: 61-16-10

Еле трозварни ам. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56 Еле трозварни , 25-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Еле трозварни , д.р., з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Еле трозварни , д/р, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Еле трозварни , д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Еле трозварни -монтажни , робота на висоті, від 4 розряд . Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Еле тромонтер з досвідом роботи та з доп с ами, з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Еле тромонтер , з д/р., 4-5 р па доп с , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Жестянни , д/р бажано, повна зайнятість, з/п від 1500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Зав осп , Д/Р завс ладом, до 40р. з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зав осп , д/р, до 50р. З.п. 1500 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Завід ючом с ладом, д/р, чол/жін, /р 9.00-18.00, сб., нд.-вихідні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Завід ючом с ладом, омірни , чол.25-35р. д.р з 9 до 18 сб.нд. вихідний з/ п - 2200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завід ючом с ладом, чол. жін. Д/Р сб. нд. вих з 9 до 17. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Завс ладом, пром. р па, чолові , без ш ідливих звичо , д/р, рафі роботи при співбесіді. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 За рійни , д/р, повна зайнятість, офіційно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 За рійни . Освіта, без д/р. З/П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 За рійниці, д/р, бажання працювати. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Замірювальни та встановлювальни дверей; Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Запрош ємо на робот хлопців та дівчат ві , 18-24 р., для роздачі листіво , флаєрів, ре ламних зраз ів, з/п 200 рн./день, оплата в інці робочо о дня, не а ентство. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30 Заст пни дире тора. Д\Р на ерівних посадах та на виробництві, з/п висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Заст пни фінансово о дире тора, д/р в правлінні з доходами та витратами. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Касир в бан , в/о е ономічна, д/р від 1 р., з9 - 18 од, с б, нед-вих. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Касир в бан івсь станов , д/р на анало ічній посаді від 1- о ро . Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Касир в інтера тивний л б, приємна зовнішність, можна без д/р, рафі роботи 1/2, з/п 200 рн. /доб . Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Касир в афе (фаст-ф д), можна без досвід роботи. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Касир в ма азин, с пермар ет, з/п від 1300 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Касир в ма азин. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Касир в с пермар ет, 18-35 р., 2 дні2 дні. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Касир в с пермар ет, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Касир з д/р, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Касир із знанням асово о апарат . Працювати 1\2. Ві 20-35р.З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Касир , можл.без досвід , 2 дні через 2 дні. жін.. до 45р. Конта ти: (067) 385-16-48 Касир відділення бан , в/о е ономічна або фінансова, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Касир відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Збиральни меблів з 9 до 18, д/р, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10

Касир , 18-45р позмінно, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Збиральни меблів меблевий ма азин, 22-45 р., д/р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Касир , в с пермар ет, жін а до 30 р. Конта ти: 64-47-58, (050) 370-20-82

Збиральни меблів, д/р, офіційне працевлашт вання, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Збиральни меблів, чол., д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Збиральни пласти ових ві он, до 45 р. з.п. висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зварни висо ої валіфі ації, 4-5 розряд. Конта ти: (098) 386-56-22 Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни ам, шпа лювальни ам. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зварни ар онної звар и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Зварни , з/п від 1000 .о., Польща. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Зварни , напівавтоматом, автомехані Конта ти: (067) 923-17-23

.

Інженер ( онстр тор ). Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер з омпле тації. Робота на с ладі. Без д\р. Освіта. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Касир , ідна та стабільна оплата праці, н ч ий /р, можливість част ової зайнятості, ар’єрне зростання, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Касир , можна без д/р (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Касир , ч/ж, 20-45р, з/п від 2000 Конта ти: (097) 025-22-50

на с лад. Конта ти:

Кондитер , д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Касирам тор ово о зал , молодим працівни ам. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію на КАМАЗ, з/п - при співбесіді

до 40р., рн./тиж.

Компле т вальни ам, хлопцям або дівчатам.. Конта ти: 45-00-17, (098) 757-39-31, (099) 492-41-36

Касирам в інтернет- л б, дівч. до 30р., 1с/ 2с, З/П 200 рн/доба. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Продавцю на ав , чай, з/п - від 1200 рн.

рн.

Комірни - омпле т вальни пром. р па товарів, з/п 750 Конта ти: 62-30-22

М ляр -шт ат р , з/п – 2000 рн Продавцю одя , з/п – 1500 рн + %

Комірни , хл. від 18р., з/п 1500 Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Каменярам, з 8-18,від 18-45, з/п від 3500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

КАРТА ПОЛЯКА, ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. КОНТАКТИ: (067) 420-40-79, (063) 989-21-05

Мерчендайзер , від – 1500 рн.

Комірни , від 2000 рн./місяць. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Інженер -еле тронни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Кальянни , 2д/2д або 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30

Менеджер по роботі з лієнтами, з/п – 3000 рн

Комірни та завс ладом, до 40 ро ів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

рн.

Касир . Конта ти: (098) 591-18-11 Касир . Без д\р. Позмінний рафі роботи. З\п від 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Керівни відділ продаж , д/в. Конта ти: 69-09-08, (093) 371-61-62 Керівни зміни на СТО, 25 - 40 ро ів, з досвідом на ерівних посадах, розбиратись в автомобілях, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Керівни зміни СТО, досвід на ер ючих посадах, знання автомобілів, зп - від 5000 рн. Конта ти: (098) 591-18-11 Керівни інтернет- л б , до 27 р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Керівни сл жби безпе и в автосалон, з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 868-89-73

Інженер з охорони праці, д/р, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Комірни -вантажни . ДР не обов’яз овий. Бажання працювати, без ш ідливих звичо . Чол. до 40 ро ів. ЗП від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Інженер з охорони праці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24

Комірни 43-29-10

до 40р., бажано д/р. Конта ти:

Завс ладом, д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Інженер з охорони праці, чол/ жін, наявність посвідчення. Ві необмежений, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Завс ладом, до 50 ро ів, рафі ненормований. Конта ти: (098) 868-89-73

Інженер 43-29-10

з охорони праці. Конта ти:

Комірни на с лад, д/р та посвідчення водія навантаж вача, повна зайнятість, офіційне працевлашт вання, з/п від 2500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Завс ладом, омірни , Д/Р, 25-35 р., з 9 до 18, сб., нд. вих., з/п 2200 .о. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Інженер з ремонт др вальної техні и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Комірни на с лад, з д/р, матеріально відповідальний, з/п від 1900 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Комірни з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Кондитер , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Кондитер , пе арю, терміново, можна без д.р. бажання працювати. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Кондитер . 20-35р. Д\Р і відповідна освіта. З\П 100 рн\день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Конс льтантам елітних парф мерних виробів, дівчатам, ві 18-24 р., з/п 200 рн./ день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30 Конс льтантам з товарів, з/п від 650 рн./ тиж, можливо без досвід роботи. Конта ти: (097) 645-91-28 Контролер . Вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48 Косметоло . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Косметоло . До 45 р. без Д/Р з мед.освітою. З/П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Коче ар , 40-55 р., /р 1/2 дні, з/п 1000-1200 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Кошторисни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Кранівни ( сенично о та автомобільно о ран ), до 55 ро ів, д.р. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Кредитном інспе тор відділення бан , від 18 р. Конта ти: 40-04-15, (096)762-65-51 К р’єр , Рівне, Рівненсь ий Конта ти: 40-06-31, (067) 360-10-33

р-н.

К р’єрам, 18-30 р., неповний робочий день, енер ійні, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 К р’єр по міст . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 К р’єр по міст . Хлопець. Пацювати з 9 до 18 од. З\П 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42 К р’єр , достав а товар по тор ових точ ах по м. Рівне та області. Чолові и, ві 20-40 р., робота стабільна, з/п 2500-4000 рн./ місяць. Конта ти: (094) 966-92-41 К р’єр , достав а товар по тор ових точ ах по м. Рівне та області. Чолові и, ві 20-40 р., робота стабільна, з/п 2500-4000 рн./ місяць. Конта ти: (094) 966-92-41 К р’єр , робота по міст , з/п до овідна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 К р’єр , робота по міст , стандартний рафі роботи, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «В» та власно о авто. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00 К хар , д/р, рафі роботи потижневий, працелюбність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 К харю без досвід . Працювати з 9 до 22 од . З\П 800 рн.\тиждень. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харю в афе, потижневий рафі роботи, д/р, охайність, ом ні абельність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра К харю в афе-бар, помічни харя, офіціант . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 К харю в приватний б дино , 5 од/день, з/п 1000 рн. Конта ти: (067) 340-04-93 К харю в ш ільн їдальню. Конта ти: 63-33-91, (067) 799-66-93 К харю, 25-55р, д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю, 20-35 р., 10-23 од, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 К харю, в 64-06-65

афе, терміново. Конта ти:

К харю, ві до 45 ро ів, з відповідним досвідом та освітою, рафі роботи позмінно, з.п. висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. К харю, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 К харю, д/р. не менше ро ., з/п висо а. Конта ти: 43-29-10 К харю, жін. до 45 р., арна оплата праці. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра К харю, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

К харю, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Медсестрі в стомат абінет, бажано д/р. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

К харю, ондитер , бажано з досвідом роботи, тиж./тиж., з/п - від 800 рн. + % / тиждень. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Медсестрі в стомат абінет, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

К харю, на піц з 9 до 23, тиждень через тиждень. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 К харю, неповний роб. день, з/п 800-1200 рн., в приватний б дино . Конта ти: (067) 362-94-46 К харю, офіціант д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 К харю, помічни харя в холодний цех, потижнево, д/р або без, з/п 700 рн./ тиж. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 К харю, ст дентсь е афе, з 8.00 до 15.30 од., сб., нд., свят ові - вихідні, д/р, відповідна освіта, мед. ниж а, а ратність, порядність. Конта ти: (093) 718-70-70 К харю. Конта ти: (067) 972-29-48 К харю. Конта ти: (098) 591-18-11 Лаборанта б дівельної лабораторії. Конта ти: (067) 382-56-01 Лицювальни , вимо и: інтер’єрний дизайн плит ою, омпон вання плит и із ламінатом, професійна робота на водяном плит орізі, з/п 30-50 рн./ в.м, не КА. Конта ти: (063) 071-50-81 Лі арю льтразв ової діа ности и В/О, без Д/Р, З/П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Лі арю-стоматоло , д/р або без, позмінно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Лі арю-стоматоло 602-56-36

. Конта ти: (067)

Ло іст на с лад, д/р зав оспом, ведення с ладів. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Ло іст , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24 Ло іст -диспетчер , до 45р., бажано досвід роботи на анало ічній посаді, з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Ло іст -е спедитор , з досвідом роботи від 1ро , з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. М’ясни -обвалювальни , Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Майстр в деревообробний цех, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Майстр виробів з б рштин , з/п від 1000 рн., /р 8.00-17.00, проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Майстр для зашиття димаря на б дин . Конта ти: (095) 304-53-22 Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр з ремонт бензо- та еле троінстр мент . Конта ти: 69-09-08, (093) 371-61-62 Майстр з ремонт еле троінстр ментів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Майстр з ремонт еле трообладнання з технічною освітою, з/п від виробіт . Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Майстр з ремонт ПК, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Медсестрі в стоматоло ічний абінет, медична освіта, можливо без досвід роботи, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Медсестрі в стоматоло ічний Конта ти: (097) 466-87-83

абінет.

Медсестрі, д/р від 1 р., рафі позмінно, з/ п 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Медсестрі, з д/р або без, індивід альний рафі . Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Менеджерам- онс льтантам по роботі з лієнтами, вільний рафі , можливість ар’єрно о рост . Конта ти: 40-01-97, (067) 240-35-90 Менеджер ( ерівни ) в тор ов се цію; Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Менеджер (ст дент ) з 9 до 13:30, З/П 700 рн., с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер в тор овий відділ, д/р в тор івлі. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з автозапчастин, від 18-36р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер з видачі редитів, з/п від 2000 рн, від 18-45 ро ів. Конта ти: (097) 025-22-50 Менеджер з редит вання в тор . зал. ст.2000 рн. +%, до 35 ро ів, чол/ жін. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з редит вання в тор овий омпле с з/п - став а +%, до 35 ро ів., можливо без д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и д.р. чол/ жін. Ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Менеджер з ло істи и, вантажні перевезення, е спедиторсь і посл и, в/ о, 20-30 р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Менеджер з мало о та середньо о бізнес відділення бан , 20-35 р., зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Менеджер з продаж ( омп. та фототовари, поб това хімія, поб това техні а, б дівельні матеріали, запчастини), д.р., з/п від 2500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Менеджер з продаж авто, наявність водійсь их прав, хл/дів, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж автозапчастин. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Менеджер з продаж автомобілів та автозапчастин, водійсь і права, в/о. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Менеджер з продаж автомобілів, до 35 р., д/р в продажах. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж б дматеріалів, д/р в тор івлі. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж в автосалон чол/жін, до 35р., в/о, хороші ом ні ативні нави и, з/п за домовленістю. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Маляр -шт ат р , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (096) 480-28-24

МЕНЕДЖЕРУ З ПРОДАЖУ В ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ. ДОСТОЙНА З/П. ВИМОГИ: В/О, Д/Р В ПРОДАЖАХ, ВОЛОДІННЯ ПК, СОЦПАКЕТ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (067) 801-74-64

Ман альни . Без д\р. Т\Т. З\П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Менеджер з продаж еле тропрод ції, д/ р в тор івлі від 1 ро , власне авто. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Мані юрниці, ви ідні 26-68-29, (096) 266-04-41

Менеджер з продаж еле тротехнічної прод ції, до 35р., з 9 до 18, с б. нед. - вих Конта ти: 43-29-10,

Майстр з ремонт холодильно о обладнання, д\р. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Майстр -замірни металопласти ових ві он, до 45 ро ів, з д.р., з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

мови. Конта ти:

Мані юрниці, д/р бажано. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Мані юрниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

МАНІКЮРНИЦІ, МАЙСТРУ З НАРОЩУВАННЯ ГЕЛЕВИХ НІГТІВ, З Д/Р, ВЛАСНОЮ БАЗОЮ КЛІЄНТІВ, З/П 50 % ВІД ВИРОБІТКУ, АБО НА УМОВАХ ОРЕНДИ, ГР. ПОЗМІННИЙ АБО ЩОДЕННИЙ, КРІМ НД., ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (096) 307-66-97 Мар етоло ол. та рядовом , д/р, оф. прац., З/П до 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Менеджер з продаж запчастин до автомобілів, 24-35 р., /р 9.00-18.00, сб.-нд.-вихідний. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж запчастин, 24-35 ро ів, знання автомобіля. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер з продаж запчастин. Д\Р в продажах. В\О технічна. ЗП. Став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж анцтоварів з досвідом. Вища освіта. Оплата від 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Масажист в СПА-салон Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Менеджер з продаж омп’ютерної та ор техні и в ма азин, д/р бажано, ві від 18 до 35 р. Конта ти: 64-97-70

Масажист , д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Менеджер з продаж , бензин + телефон, вод. ат. В, став а + %. Конта ти: (066) 604-53-90

Машиністам автомобільних та сеничних ранів. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56

Менеджер з продаж , дівчина/хлопець, д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Машиніст омпресорних станово , з д/ р, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Медичній сестрі в стомат абінет. Конта ти: (067) 602-56-36 Медичній сестрі, д/р бажано, 20-35 р., /р позмінно. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Медичній сестрі, до 50 р., д.р. терміново Конта ти: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Медсестрі в стомат абінет. Працювати позмінно. З\П по домовленості. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Менеджер з продаж , до 40р., досвід роботи не обов’яз овий, можливо з власним авто. З/п від 3500 рн./міс. Конта ти: 43-92-41 Менеджер з продаж , з 9 до 18, З/П став а+%, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з продаж , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Менеджер з продаж , промислова р па товарів, офіційне працевлашт вання, без д/ р, з/п за рез льтатом співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82


№30 від 8 серпня 2012 ро

ТЕЛЕАФІША

43

Ïîíåäiëîê, 13 ñåðïíÿ

06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новини 06.10, 07.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 За олов и 06.30, 23.20 Від першої особи 06.50 Хазяїн домі 06.55 Невідоме від відомих 07.15 Країна on line 07.20 ТехноЕра 07.25 Ера бізнес 07.30 Глас народ 07.35 Тема дня 07.45 М льтфільм 08.00, 12.55, 03.15 Олімпіада-2012 11.05 Ві но в Амери 11.25 А ро-News 12.00 Темний сил ет 12.10 Право на захист 12.30, 18.35, 21.25, 15.20, 05.50 Діловий світ 15.15 Euronews 15.30 Х/ф «Визволення» 17.00 Т/с «Повернення Б д лая» 18.50 Паралімпіада-2012 18.55 Концертна про рама 20.45, 01.35 Сільрада 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 21.35 Країн - народові 21.55 Смішний та ще смішніший 22.20 Осінній жарт 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.45 Х д.фільм «Епоха честі» 00.35 Е сперт на зв’яз 01.55 Х/ф «Людина ф тлярі»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Спорт 07.10, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.30, 14.45, 22.45 Рівне сьо одні 07.40, 15.00 М/ф 08.10 Кіноле торій 08.30, 05.35 Правда життя 09.00 Православні святі 10.00 Т/с «Каменсь а - 2» 16.30 М зичний майданчи 17.45, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.20 На часі 21.25 Четверта влада 22.15 Чоловічі розва и 22.30 Цей за ад овий світ 23.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 00.00, 02.30, 04.45 Свідо 00.30 Т/с «Знахар» 03.00 Речовий до аз 04.20 А енти вплив 05.15 Уро и тітонь и Сови

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15 РесП блі а 15.15 Вперед, на Олімп 16.15 Мотор 17.25, 04.40 В абінетах 18.15, 03.40 Територія за он 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 Подат овий щоденни 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 07.30 Х/ф «В очі ванні охання» 11.30 Х/ф «Сліпе щастя» 15.30 «КВН» 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Шопін монстри» 20.00, 22.40 «Жіноча лі а» 20.35 «Панаєхало» 21.00 «Вели а різниця» 22.00 «Три сестри» 23.00 Х/ф «Я ненавидж день Свято о Валентина» 01.00 «Обережно! Кастин !» 01.25 «Нічне життя»

06.00, 05.45 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.50 Події 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.15, 13.00 Т/с «Слід» 10.00, 21.00 Т/с «Гл хар. Повернення» 11.00, 05.00 Т/с «Лі вище змія» 12.00 «Нехай оворять. Дама з собач ою» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.10, 19.15, 04.05 Події Спорт 17.15 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 22.00 Х/ф «Зелена миля» 01.50 Х/ф «Поліція Маямі: Відділ вдач» 04.10 «Нехай оворять»

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55, 03.40, 17.45 ТСН 06.45, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.10 М/с «Тімон і П мба» 10.00 «Їхні звичаї» 11.05 Х/ф «Ян ол мимоволі» 13.30 Х/ф «Іронія долі, або З ле ою парою!» 18.25 Т/с «Вольф Мессінґ. Людина, що бачила різь час» 20.15, 21.20, 04.10, 05.00 Т/с «Трохи не при собі» 22.30 «Ілюзія безпе и. Вода по- раїнсь и» 00.10 Х/ф «Хлопець з Філадельфії» 01.50 Х/ф «Кімната смерті»

04.50 Т/с «Маршр т Милосердя» 06.15, 12.40 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 07.00 «Рано з ІНТЕРом» 08.40 Т/с «Салямі» 14.15 «Сімейний с д» 15.15 «С дові справи» 16.10 «Жди меня» 18.00 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 03.35 «Подробиці» 20.30 Т/с «Лист Очі вання» 00.05 Т/с «Голоси» 02.05 Х/ф «Любов одна» 04.05 «Зна я ості»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 03.05 Модний виро 12.15, 02.20 Т/с «Серце Марiї» 13.25 Фазенда 14.00 Iншi новини 14.20 Зроз мiти. Пробачити 15.15 ЖКХ 16.20 Хоч знати 17.00 Три життя 18.20 Мiж нами, дiвчат ами 19.00, 00.40 Давай одр жимося 20.00, 01.35 Хай оворять 21.00 Час 21.30, 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання» 22.40 Доля на вибiр 23.45 Проти ночi

05.50 «До ментальний дете тив» 06.40, 01.35 Т/с «Комісар Ре с» 08.40, 18.10 «Нейм. правда про зіро » 09.40 Х/ф «Мільйонер» 11.55 Т/с «Тетянин день» 13.55 Російсь і сенсації 14.55 «Битва е страсенсів» 16.00 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.05 Т/с «Сімейний дім» 20.15 «К б» 22.25 «Дете тор брехні» 23.25 «Паралельний світ»

05.15 Сл жба розш дітей 05.25, 08.45, 12.45, 02.20, 18.45 Фа ти 05.40, 04.20 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 06.40, 09.35 Ане доти по- раїнсь и 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Прово атор 09.40, 16.15 Т/с «Дале обійни и» 11.45, 13.00 Х/ф «Помри, але не зараз» 15.00, 21.35 Т/с «Про рорсь а перевір а» 19.15, 00.35 Надзвичайні новини 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 22.45 Весела подорож 23.30 Т/с «Особливо небезпечний» 01.55 Т/с Др жини ф тболістів

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 10.20, 11.40 Галерея образів 08.05 Уро для бать ів 08.30 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00 Рівненщина мистець а 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 11.30 Іноземна для дітей 11.50, 14.55 Сл жба розш дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.00 Концерт оле тивів ПДМ 13.30 Абет а здоров’я 14.00 Т/Ф 14.30 Я на д х 14.20 М зичний алейдос оп 15.30, 16.40 М з. Фільм 15.50 Мандри и 16.20 Пізнай світ 17.00 Ретроспе тива 17.30 Світосвіт 17.55 Пле айте мов 18.00 Про за он 18.30 Мандри 19.00, 22.00, 00.00 День 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 19.45 Звитя а 20.45 На добраніч аз а 21.00 Європейсь ий дім

06.00 Дізнайся я 06.15, 00.00 Дом-2 07.05, 08.20 М льти з Л нті ом 07.35 Телеп зи и 07.55 Байди ів а 09.00, 15.00 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 10.00 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210» 11.55 Т/с «Слон і принцеса» 12.20 Твою мам 13.00, 20.15 Т/с «Діффчат а» 13.35, 16.35 Одна за всіх 14.00 Т/с «Мар оша» 16.00 Чортиці в спідницях 17.00 Т/с «Хто домі осподар?» 17.40 Т/с «Моя пре расна няня» 18.45 БарДа 19.25 Бо иня шопін 19.50 Т/с «Вісімдесяті» 20.55 Т/с «Реальні пацани» 22.00 Дайош молодьож! 23.05 Д рнєв + 1 23.30 М/с «Масяня» 01.00 Х/ф «Ч жий - 3»

04.25 Т/с «Останній а орд» 05.10 Т/с «За олотний шлях» 05.55 Т/с «Др жна сімей а» 06.30, 07.40 Очевидець. Смішно до болю 09.05, 15.55 Т/с «Світлофор» 10.20 Т/с «Тат севі доч и» 13.30, 14.35 Kids’ Time 13.35 М/с «При оди Дже і Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 16.55 Т/с «Не родись вродлива» 17.50, 22.05 Т/с «Вороніни» 19.00 Репортер 19.25, 00.15 Спортрепортер 19.35 Піранії 20.00 Т/с «За рита ш ола» 21.00 Т/с «Щасливі разом» 23.10 Новий по ляд 00.25 Сл жба розш дітей 00.40 Т/с «Крас ні в Кливленді» 01.25 Т/с «Врят вати Грейс» 02.05 Зона ночі К льт ра 02.10 Бистроплинний сон

06.00 Д/ф «Герман Герiн . На рилах диявола» 06.40 Д/ф «В`язницi Амери и» 07.50 Воїни. Аттiла 08.40, 17.10 Се ретнi iсторiї 09.30, 12.30 Р йнiвни и мiфiв 10.30, 23.00 Планета людей 11.30, 12.00, 01.40, 02.10 Сл жба порят н 13.20 Д/ф «В`язницi Амери и. Г антанамо» 14.20 Воїни. Спарта 15.10, 20.20 Таємнича Росiя 16.10, 21.10 Г чна справа 18.00 Д/ф «Маршали Перемо и» 18.50, 19.50, 22.10 Ш ачi 00.00, 00.50 Божевiльнi

07.00 Рано Росiї 11.00, 04.45 Х/ф «При оди Шерло а Холмса i до тора Ватсона. ХХ столiття починається» 12.20 Д/с «Космiчна одiссея. XXI столiття» 12.45, 13.00, 16.00, 19.00, 13.30, 18.40, 01.05, 02.10 Вiстi 13.50 З новим домом 14.25 Про най оловнiше 15.00 Люблю, не мож 15.45, 00.05 Новини льт ри 16.25, 03.15 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 17.10, 04.00 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 17.55 Academia 19.30, 02.25 Свiд и 20.15 Прямий ефiр 21.00 Т/с «Самара» 21.45 Т/с «Таємницi слiдства» 23.20, 06.10 Городо 00.30 Золоте столiття Та ан и 01.25 Т/с «Дете тивне а ентство «Iван та Мар`я»

06.00 Світ за тиждень 06.25, 13.30 М льтфільми 06.30 Ф-стиль 07.00, 16.00, 04.10 Країна порад 08.00, 20.00 Соціальний стат с 09.00, 19.05 Т/с «Каз а про щастя» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Я оваль щастя ш ав» 14.25 Б дь в рсі 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 15.20, 03.40 Зар чни и свободи 17.55, 03.15 Відділ адрів 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 21.40, 05.10 Пізнє щастя 22.55 Х/ф «Побачити Париж і померти» 01.20 Х/ф «Се с із фантазією» 02.50 Світсь і хроні и 04.55 Е стремі с

06.00, 14.40 П“ята передача 06.25, 11.55, 01.55 Польоти в либ Аляс и 07.20 Я роблять спортiнвентар 07.50, 18.30, 04.40 Потрiбна збiр а 08.15 Пенн i Теллер, правда i брехня 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 11.00 100 найбiльших аджетiв 12.50, 13.20, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 13.45, 01.00 Top gear 15.10, 05.05 Брати по зброї 18.00, 04.10 Демонтаж 20.00 Боротьба за лов 21.00 Риболовля олiр ч 22.00 Рiч овi монстри 23.00 Крiзь ротов нор 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 14 ñåðïíÿ 06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 За олов и 06.30, 23.20 Від першої особи 06.50 Хазяїн домі 06.55 Невідоме від відомих 07.15 Країна on line 07.20 ТехноЕра 07.25 Ера бізнес 07.30 Глас народ 07.35 Тема дня 07.45 М льтфільм 08.20, 00.35 Е сперт на зв’яз 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 09.25 Запам’ятай 09.35 Світло 10.00 Хом а сма є, теле и дар є 10.05 Міжнародний дитячий фестиваль «Змінимо світ на раще» 12.00, 18.40, 21.25, 15.20, 05.50 Діловий світ 12.25 Хай щастить 12.45 ФІФА-2014 13.20, 01.40 Х/ф «Двадцять днів без війни» 15.15 Euronews 15.30 Х/ф «Визволення» 17.00 Т/с «Повернення Б д лая» 18.55 Паралімпіада-2012 19.00 Свят овий онцерт до Дня Флот У раїни 21.35 Смішний та ще смішніший 22.00 Жарт 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.45 Х д.фільм «Епоха честі» 03.20 Олімпіада-2012

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15, 17.00 Веселі ро и 07.35, 16.50, 22.45 Рівне сьо одні 08.15, 17.10 М/ф 08.30, 00.00, 02.30, 04.45 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 11.00, 23.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «С дмеде сперти» 14.30 Т/с «Гаїшни и» 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 На часі 21.25 Модно 22.15 Моя люблена робота 22.25 У раїнсь і традиції 00.30 Т/с «Знахар» 03.00 Речовий до аз 03.50 А енти вплив 05.15 Уро и тітонь и Сови 05.35 Правда життя

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.50, 16.15 Трансмісія 08.30 Новини Київщини 08.55, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 13.10 Подат овий щоденни 17.25, 04.40 А цент 18.15, 03.40 Енер она ляд 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 А ро онтроль 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.10, 13.00 «Найроз мніший» 11.05 «У пош ах при од» 12.00, 18.00 «Звана вечеря» 15.00, 19.00 «Шопін монстри» 16.00, 21.00 «Вели а різниця» 17.00 «Давай одр жимося!» 20.00 «Жіноча лі а « 20.35, 22.00, 23.00 «Три сестри» 22.40 «Жіноча лі а» 23.40 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.40 «Зал очі вання» 01.00 «Обережно! Кастин !» 01.25 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 04.00 Події 07.10, 17.10, 19.15, 04.15 Події Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.15, 13.00, 22.00 Т/с «Слід» 10.00, 21.00 Т/с «Гл хар. Повернення» 11.00, 05.10 Т/с «Лі вище змія» 12.00 «Нехай оворять. Людина за бортом» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 23.00 Т/с «Подр жжя» 00.00 Т/с «В полі зор . Др ий сезон» 01.00 Х/ф «Зелена миля» 04.20 «Нехай оворять»

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55, 17.45 ТСН 06.45, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.10 М/с «Тімон і П мба» 10.00 «Їхні звичаї» 11.05 Х/ф «Поціл но відьми» 13.10 Х/ф «Вітчим» 15.40 Х/ф «Кохання і трохи перцю» 18.25, 03.15 Т/с «Вольф Мессінґ. Людина, що бачила різь час» 20.15, 21.20, 04.15, 05.05 Т/с «Трохи не при собі» 22.30 «Ілюзія безпе и. «Піль овий» рефле с» 00.10 Х/ф «Людина-невидим а - 2» 01.50 Х/ф «Хлопець з Філадельфії»

04.45 Т/с «Маршр т Милосердя» 06.10, 10.40 Т/с «Повернення М хтара2» 07.00 «Рано з ІНТЕРом» 08.40 Т/с «Таємниці слідства - 8» 11.45, 04.15 «Зна я ості» 12.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 16.00 Т/с «Каменсь а 6» 18.00 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 03.40 «Подробиці» 20.30 Т/с «Лист Очі вання» 00.05 Т/с «Голоси» 02.05 Х/ф «Зона висад и» 04.10 «Телевізійна сл жба розш дітей»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 03.05 Модний виро 12.15, 02.20 Т/с «Серце Марiї» 13.25 Фазенда 14.00 Iншi новини 14.20 Зроз мiти. Пробачити 15.15 ЖКХ 16.20 Хоч знати 16.55 Н дно без Ш ри а 18.20 Мiж нами, дiвчат ами 19.00, 00.40 Давай одр жимося 20.00, 01.35 Хай оворять 21.00 Час 21.30, 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання» 22.40 Доля на вибiр 23.45 Проти ночi

05.55 «До ментальний дете тив» 06.50, 01.55 Т/с «Комісар Ре с» 08.50, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.50 Х/ф «Кані ли охання» 11.50 Т/с «Тетянин день» 13.50 «Битва е страсенсів» 16.00 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.05 Т/с «Сімейний дім» 20.10, 21.15, 22.40 Моя правда 00.00 «Паралельний світ» 01.05 Т/с «До тор Ха с» 03.25 «Вi на-Спорт» 03.35 Х/ф

05.05, 08.45, 02.20, 12.45, 18.45 Фа ти 05.30, 04.10 Світано 06.15, 07.30 Ділові фа ти 06.25, 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 06.30, 12.40 Ане доти по- раїнсь и 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Стоп-10 09.35, 19.15, 00.35 Надзвичайні новини 10.40, 16.20 Т/с «Дале обійни и» 13.00, 22.25 Весела подорож 14.00, 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 15.05, 21.20 Т/с «Про рорсь а перевір а» 23.30 Т/с «Особливо небезпечний» 01.55 Т/с «Др жини ф тболістів» 02.50 Т/с «Кіст и-5» 03.35 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 05.00, 22.00, 00.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05 Е от р 08.15, 17.00 Ретроспе тива 08.40 Пле айте мов 08.45 Західний е спрес 09.45 Один на один 10.15 Неви адані історії 10.45 Європейсь ий дім 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55, 23.45 Сл жба розш дітей 12.45 Звитя а 13.15 Е ономічне оло 14.05, 22.45 Країна дитячих мрій 15.45, 18.20 М зичний алейдос оп 16.25 А варі м 16.45 М з. Фільм 17.15 Я знаю я 17.30 Хітова вежа 18.00 Трипільсть й світ Чер ащини 18.30 Азб а сма 18.45 На межі можливо о 18.50 Позиція 19.45 Енер оманія 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Без права на заб ття 21.30 Перехрестя правди

06.00 Дізнайся я 06.15, 23.30 Дом-2 07.05, 08.20 М льти з Л нті ом 07.35 Телеп зи и 07.55 Байди ів а 09.00, 15.00 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 10.00 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове пооління» 11.55 Т/с «Слон і принцеса» 12.20, 19.25 Бо иня шопін 13.00, 20.15 Т/с «Діффчат а» 13.35, 19.50 Т/с «Вісімдесяті» 14.00 Т/с «Мар оша» 16.00, 22.00 Дайош молодьож! 16.35 Одна за всіх 17.00 Т/с «Хто домі осподар?» 17.40 Т/с «Моя пре расна няня» 18.45 БарДа 20.55 Т/с «Реальні пацани» 23.05 МосГорСмєх 00.40 Т/с «Таємний щоденни дівчини за ви ли ом» 01.05 Х/ф «Ролери ід ть»

04.10 Т/с «Останній а орд» 05.00 Т/с «За олотний шлях» 05.40 Т/с «Др жна сімей а» 06.20, 07.45 Очевидець. Смішно до болю 07.30, 19.00 Репортер 09.05, 15.55 Т/с «Світлофор» 10.20 Т/с «Тат севі доч и» 13.30, 14.35 Kids’ Time 13.35 М/с «При оди Дже і Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 16.55 Т/с «Не родись вродлива» 17.55, 22.05 Т/с «Вороніни» 19.25, 00.15 Спортрепортер 19.35 Піранії 20.00 Т/с «За рита ш ола» 21.00 Т/с «Щасливі разом» 23.10 Ш р-Ам ри 00.35 Т/с «Крас ні в Кливленді» 01.20 Т/с «Врят вати Грейс» 02.00 Зона ночі К льт ра 02.05 С мний П’єро 02.30, 03.30, 03.55 Зона ночі 02.35 Зима надії 03.00 Країна людей 03.35 Моя адреса - Солов и.

06.00 Д/ф «Маршали Перемо и: Ж ов i Ро оссовсь ий» 06.40 Д/ф «В`язницi Амери и. Сiм`я» 07.50 Воїни. Рiчард Левове Сердце 08.40, 17.10 Се ретнi iсторiї 09.30, 12.30 Р йнiвни и мiфiв 10.30, 23.00 Планета людей 11.30, 12.00, 01.40, 02.10 Сл жба порят н 13.20 Д/ф «В`язницi Амери и» 14.20 Воїни. Аттiла 15.10, 20.20 Таємнича Росiя 16.10, 21.10 Г чна справа 18.00 Д/ф «Герман Герiн » 18.50, 19.50, 22.10 Ш ачi 00.00, 00.50 Божевiльнi 02.30, 03.20, 04.10, 05.00 Теорiя змови

07.00 Рано Росiї 11.00, 04.45 Х/ф «При оди Шерло а Холмса i до тора Ватсона. ХХ столiття починається» 12.20 Д/с «Космiчна одiссея. XXI столiття» 12.45, 13.00, 16.00, 19.00, 13.30, 18.40, 01.05, 02.10 Вiстi 13.50 З новим домом 14.25 Про най оловнiше 15.00 Люблю, не мож 15.45, 00.05 Новини льт ри 16.25, 03.15 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 17.10, 04.00 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 17.55 Academia 19.30, 02.25 Свiд и 20.15 Прямий ефiр 21.00 Т/с «Самара» 21.45 Т/с «Таємницi слiдства» 23.20, 06.10 Д/ф «Спецiальне призначення» 00.30 Золоте столiття Та ан и 01.25 Т/с «Дете тивне а ентство «Iван та Мар`я»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.55 Соціальний п льс 06.35 М льтфільми 07.00, 16.00, 03.40 Країна порад 08.00, 20.00 Соціальний стат с 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.05 Т/с «Каз а про щастя» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «К ди він подінеться» 14.25, 01.25 Ди і серцем 15.20 Ронін 17.55, 01.50 Відділ адрів 21.40, 05.10 Про що співають ити? 22.55 Х/ф «Це не я» 02.20 Х/ф «Кафе «Шніцель Парадиз» 04.25 Дива и 04.50 Е стремі с

06.00, 14.40 П“ята передача 06.25, 11.55, 01.55, 21.00 Польоти в либ Аляс и 07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж 07.50, 18.30, 04.40 Потрiбна збiр а 08.15 Боротьба за лов 09.10, 23.00 Крiзь ротов нор 10.05, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 11.00 Риболовля олiр ч 12.50, 13.20, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 13.45, 01.00 Top gear 15.10, 05.05 Брати по зброї 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 20.00 Гi антсь i лiта и 22.00 Авiа атастрофи 03.45 Блис авичнi атастрофи


44 06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 За олов и 06.30, 23.20 Від першої особи 06.50 Хазяїн домі 06.55 Невідоме від відомих 07.15 Країна on line 07.20 ТехноЕра 07.25 Ера бізнес 07.30 Глас народ 07.35 Тема дня 07.45 М льтфільм 08.20, 00.35 Е сперт на зв’яз 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 09.25 Запам’ятай 09.30 Контрольна робота 10.35 В остях Д. Гордона 11.45 Кордон держави 12.00, 18.35, 21.25, 15.20, 05.50 Діловий світ 12.25 Д/ф «Світовий ре орд раїнсь ої пісні» 13.25, 01.40 Х/ф «У во ні брод немає» 15.15 Euronews 15.30 Х/ф «Визволення» 16.30 Т/с «Повернення Б д лая» 17.40 Про оловне 18.00 Країн - народові 18.55 Паралімпіада-2012 19.00 Бас етбол. Чемпіонат Європи 20.50 Ме алот 21.35 Смішний та ще смішніший 22.00 Жарт 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.45 Х д.фільм «Епоха честі» 03.15 Олімпіада-2012

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15, 17.00 Веселі ро и 07.35, 16.50, 22.45 Рівне сьо одні 08.15, 17.10 М/ф 08.30, 00.00, 02.30, 04.45 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 11.00, 23.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «С дмеде сперти» 14.30 Т/с «Гаїшни и» 17.50, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Чоловічі розва и 20.15 На часі 21.25 Знайдемо робот разом 21.30 Цей за ад овий світ 22.15 Домашні любленці 00.30 Т/с «Знахар» 03.00 Мобільні розва и 03.20 Речовий до аз 04.15 А енти вплив 05.15 Уро и тітонь и Сови 05.35 Правда життя

ТЕЛЕАФІША

№30 від 8 серпня 2012 ро

Ñåðåäà, 15 ñåðïíÿ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 15.15 Здорові історії 16.15 Драйв 17.25, 04.40 Арсенал 18.15, 03.40 А ро онтроль 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 С анер 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.10, 13.00 «Найроз мніший» 11.05 «У пош ах при од» 12.00, 18.00 «Звана вечеря» 15.00, 19.00 «Шопін монстри» 16.00, 21.00 «Вели а різниця» 17.00 «Давай одр жимося!» 20.00, 22.00, 23.00 «Три сестри» 20.35 «Панаєхало» 22.40 «Жіноча лі а» 23.40 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.40 «Зал очі вання» 01.00 «Обережно! Кастин !» 01.25 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Події 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Події Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.25, 13.00, 22.00 Т/с «Слід» 09.00, 23.00 Т/с «Подр жжя» 10.00, 21.00 Т/с «Гл хар. Повернення» 11.00, 05.10 Т/с «Лі вище змія» 12.00 «Нехай оворять. Не ходіть, діт и, до Афри и ляти!» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.45 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 00.00 Т/с «В полі зор . Др ий сезон» 01.00 Х/ф «Амери ансь ий пирі - 2» 02.40 Т/с «Помадні дж н лі. Др ий сезон» 04.20 «Нехай оворять»

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00, 03.30, 17.45 ТСН 06.45, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.10 М/с «Тімон і П мба» 10.00 «Їхні звичаї» 11.20 Х/ф «Мій тат сь, йо о охан а та я» 13.40 Х/ф «Стерво» 15.40 Х/ф «Подр и» 18.25, 04.15 Т/с «Вольф Мессінґ. Людина, що бачила різь час» 20.15 «На ножах» 21.25, 05.05 Т/с «Трохи не при собі» 22.35 «Ілюзія безпе и. Паст а в редит» 00.15 Х/ф «Гра в хован и» 02.05 Х/ф «Людина-невидим а - 2»

04.45 Т/с «Маршр т Милосердя» 06.10, 10.40 Т/с «Повернення М хтара-2» 07.00 «Рано з ІНТЕРом» 08.40 Т/с «Таємниці слідства - 8» 11.45, 04.10 «Зна я ості» 12.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 16.00 Т/с «Каменсь а 6» 18.00 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 03.35 «Подробиці» 20.45 Ф тбол. Збірна У раїни- збірна Чехії 23.00 Т/с «Голоси» 01.10 «Пар автомобільно о період » 01.40 Х/ф «Чорний вадрат» 04.05 «Телевізійна сл жба розш дітей»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 03.05 Модний виро 12.15, 02.20 Т/с «Серце Марiї» 13.25 Фазенда 14.00 Iншi новини 14.20 Зроз мiти. Пробачити 15.15 ЖКХ 16.20 Хоч знати 16.55 Сповiдь самотньо о чоловi а 18.20 Мiж нами, дiвчат ами 19.00, 00.45 Давай одр жимося 20.00, 01.35 Хай оворять 21.00 Час 21.30, 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання» 22.40 Доля на вибiр 23.45 Проти ночi

06.10 «До ментальний дете тив» 07.00, 01.25 Т/с «Комісар Ре с» 09.05, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.05 Х/ф «С ня от- тюр» 11.55 Т/с «Тетянин день» 13.55 «Битва е страсенсів» 16.00 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.00 Т/с «Сімейний дім» 20.10 «Врят йте наш сім’ю» 22.25 Зір ове життя 23.20 «Паралельний світ» 00.25 Т/с «До тор Ха с» 03.00 «Вi на-Спорт» 03.10 Х/ф «Застава орах»

04.50 Сл жба розш дітей 05.00, 02.20, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.30, 04.15 Світано 06.10, 07.50 Ділові фа ти 06.20, 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 06.25, 12.40 Ане доти по- раїнсь и 06.35 Т/с «Леся+Рома» 07.55 Прово атор 09.35, 19.15, 00.35 Надзвичайні новини 10.40, 16.15 Т/с «Дале обійни и» 13.00, 22.25 Весела подорож 14.00, 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 15.05, 21.15 Т/с «Про рорсь а перевір а» 23.30 Т/с «Особливо небезпечний» 01.55 Т/с «Др жини ф тболістів» 02.50 Т/с «Кіст и-5» 03.35 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00, 05.00, 22.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05 Ретроспе тива 08.20, 15.45, 23.40 М зичний алейдосоп 08.30 Я знаю я 08.45 Позиція 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на заб ття 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55 Сл жба розш дітей 12.45 Енер оманія 13.15 Країна дитячих мрій 14.10, 17.00, 22.45 Т/Ф 14.30 Я на д х 14.45 Пле айте мов 16.25 Пізнай світ 16.45 М з. Фільм 17.30 Мій рідний рай 17.50 Тінейдж-простір 18.20 Телеспорт 19.45 Фабри а ідей 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 По с ті 23.50 сл жба розш дітей

06.00 Дізнайся я 06.15, 23.30 Дом-2 07.05, 08.20 М льти з Л нті ом 07.35 Телеп зи и 07.55 Байди ів а 09.00, 15.00 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 10.00 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.00 Т/с «Беверлі Гілз 90210. Нове пооління» 11.55 Т/с «Слон і принцеса» 12.20, 19.25 Бо иня шопін 13.00, 20.15 Т/с «Діффчат а» 13.35, 19.50 Т/с «Вісімдесяті» 14.00 Т/с «Мар оша» 16.00, 22.00 Дайош молодьож! 16.35 Одна за всіх 17.00 Т/с «Хто домі осподар?» 17.40 Т/с «Моя пре расна няня» 18.45 БарДа 20.55 Т/с «Реальні пацани» 23.05 МосГорСмєх 00.40 Т/с «Таємний щоденни дівчини за ви ли ом» 01.05 Х/ф «Брех н» 02.30 До світан

04.05 Т/с «Останній а орд» 04.50 Т/с «За олотний шлях» 05.35 Т/с «Др жна сімей а» 06.20, 07.45 Очевидець. Смішно до болю 07.30, 19.00 Репортер 09.05, 15.55 Т/с «Світлофор» 10.20 Т/с «Тат севі доч и» 13.30, 14.35 Kids’ Time 13.35 М/с «При оди Дже і Чана» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 16.55 Т/с «Не родись вродлива» 17.55, 22.05 Т/с «Вороніни» 19.25, 00.20 Спортрепортер 19.35 Піранії 20.00 Т/с «За рита ш ола» 21.05 Т/с «Щасливі разом» 23.10 КабріоЛіто 00.30 Сл жба розш дітей 00.40 Т/с «Крас ні в Кливленді» 01.25 Т/с «Врят вати Грейс» 02.10 Зона ночі К льт ра 02.15 Мовчазне божество 02.25 Жар-птиця 02.45, 03.40, 04.00 Зона ночі 02.50 У раїнці Надія 03.45 Чемпіон чемпіонів

06.00 Д/ф «К ринi си проти Геббельса» 06.40 Д/ф «В`язницi Амери и» 07.50 Воїни. Спарта 08.40, 17.10 Се ретнi iсторiї 09.30, 12.30 Р йнiвни и мiфiв 10.30, 23.00 Планета людей 11.30, 12.00, 01.40, 02.10 Сл жба порят н 13.20 Д/ф «В`язницi Амери и. Сiм`я» 14.20 Воїни. Рiчард Левове Сердце 15.10, 20.20 Таємнича Росiя 16.10, 21.10 Г чна справа 18.00 Д/ф «Любити Гiтлера» 18.50, 19.50, 22.10 Ш ачi 00.00, 00.50 Божевiльнi 02.30, 04.30, 05.30 10 правил спiх

07.00 Рано Росiї 11.00, 04.45 Х/ф «Трест, я ий лопн в» 12.05 М/ф 12.20 Д/с «Космiчна одiссея. XXI столiття» 12.45, 13.00, 16.00, 19.00, 13.30, 18.40, 01.05, 02.10 Вiстi 13.50 З новим домом 14.25 Про най оловнiше 15.00 Люблю, не мож 15.45, 00.05 Новини льт ри 16.25, 03.15 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 17.10, 04.00 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 17.55 Academia 19.30, 02.25 Вчитель з «Залiзним» хрестом» 20.15 Прямий ефiр 21.00 Т/с «Самара» 21.45 Т/с «Таємницi слiдства» 23.20, 06.10 Iсторiя одно о пiдр чни а 00.30 Золоте столiття Та ан и 01.25 Т/с «Дете тивне а ентство «Iван та Мар`я»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 02.10 Соціальний п льс 06.35, 13.20 М льтфільми 07.00, 16.00, 03.55 Країна порад 08.00, 20.00 Соціальний стат с 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.05 Т/с «Каз а про щастя» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Ненависть» 14.25, 02.40 Ди і серцем 15.20, 03.25 Зар чни и свободи 17.55, 03.00 Відділ адрів 21.40, 05.10 Кашалоти: титани либин 22.55 Х/ф «Кафе «Шніцель Парадиз» 00.50 Х/ф «Непри рита брехня» 04.40 Дива и

06.00, 14.40 П“ята передача 06.25, 11.00, 11.55, 01.55 Польоти в либ Аляс и 07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж 07.50, 18.30, 04.40 Потрiбна збiр а 08.15 Гi антсь i лiта и 09.10, 23.00 Крiзь ротов нор 10.05, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 12.50, 13.20, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 13.45, 01.00 Top gear 15.10, 05.05 Брати по зброї 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 20.00, 20.30 Природнi ч дасiї 21.00 Китовi вiйни 22.00 Вижити за б дь-я цiн 03.45 Блис авичнi атастрофи

×åòâåð, 16 ñåðïíÿ 06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00, 15.00, 18.20, 01.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 01.10 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 За олов и 06.30, 23.20 Від першої особи 06.50 Хазяїн домі 06.55 Невідоме від відомих 07.15 Країна on line 07.20 ТехноЕра 07.25 Ера бізнес 07.30 Глас народ 07.35 Тема дня 07.45 М льтфільм 08.20, 00.35 Е сперт на зв’яз 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 01.00 Підс м и 09.25 Запам’ятай 09.35 Кни а.ua 09.55 Х/ф «Вечори на х торі біля Ди аньи» 11.30 Здоров’я 12.20, 18.45, 21.25, 15.20, 05.50 Діловий світ 12.30 А дієнція 12.50 Кро до зіро 13.30, 02.00 Х/ф «Це б ло в розвідці» 15.15 Euronews 15.30 Х/ф «Визволення» 16.35 Т/с «Повернення Б д лая» 17.40 Се рети спіх 18.15, 19.00 Паралімпіада-2012 19.10 Зір и мор 21.35 Смішний та ще смішніший 22.00 Жарт 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.45 Х д.фільм «Епоха честі» 01.45 ТелеА адемія 03.25 Олімпіада-2012

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15, 17.00 Веселі ро и 07.30 Знайдемо робот разом 07.35, 16.50, 22.45 Рівне сьо одні 08.15 Домашні любленці 08.30, 00.00, 02.30, 04.40 Свідо 09.00 Кримінальні справи 10.00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 11.00, 23.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «С дмеде сперти» 14.30 Т/с «Гаїшни и» 17.10 М/ф 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Чоловічі розва и 22.15 Цей за ад овий світ 22.30 Моя люблена робота 00.30 Т/с «Знахар» 03.00 Речовий до аз 03.50 А енти вплив 05.10 Уро и тітонь и Сови 05.30 Правда життя

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 16.15 Кіно 17.25, 04.40 С анер 18.15, 03.40 Лісовий патр ль 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 Енер она ляд 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 07.30 «М льтфільми» 09.10, 13.00 «Найроз мніший» 11.05 «У пош ах при од» 12.00, 18.00 «Звана вечеря» 15.00, 19.00 «Шопін монстри» 16.00, 21.00 «Вели а різниця» 17.00 «Давай одр жимося!» 20.00 «Жіноча лі а» 20.35, 22.00, 23.00 «Три сестри» 22.40 «Жіноча лі а « 23.40 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.40 «Зал очі вання» 01.00 «Обережно! Кастин !» 01.25 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Події 07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Події Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.25, 13.00, 22.00 Т/с «Слід» 09.00, 23.00 Т/с «Подр жжя» 10.00, 21.00 Т/с «Гл хар. Повернення» 11.00, 05.10 Т/с «Лі вище змія» 12.00 «Нехай оворять. Усе мо ло б б ти іна ше» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.45 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 00.00 Т/с «В полі зор . Др ий сезон» 01.00 Х/ф «Амери ансь ий пирі - 3: Весілля» 02.40 Т/с «Помадні дж н лі. Др ий сезон» 04.20 «Нехай оворять»

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.10, 17.45 ТСН 06.45, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.10 М/с «Тімон і П мба» 10.00 «Їхні звичаї» 11.40 Х/ф «Моя донь а, її хлопець і я» 13.45 Х/ф «Контра т на любов» 15.55 Х/ф «Все не випад ово» 18.25, 03.35 Т/с «Вольф Мессінґ. Людина, що бачила різь час» 20.15, 21.20, 04.25, 05.15 Т/с «Трохи не при собі» 22.30 «Я люблю У раїн -3» 00.25 Х/ф «Хороший син» 02.00 Х/ф «Гра в хован и»

04.45 Т/с «Маршр т Милосердя» 06.10, 10.40 Т/с «Повернення М хтара2» 07.00 «Рано з ІНТЕРом» 08.40 Т/с «Таємниці слідства - 8» 11.45, 04.05 «Зна я ості» 12.10 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 16.00 Т/с «Каменсь а 6» 18.00 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Про рама «Про життя» 20.00, 03.30 «Подробиці» 20.30 Т/с «Лист Очі вання» 00.05 Т/с «Голоси» 02.05 Х/ф «Блаженна» 04.00 «Телевізійна сл жба розш дітей»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 03.05 Модний виро 12.15, 02.20 Т/с «Серце Марiї» 13.25 Фазенда 14.00 Iншi новини 14.20 Зроз мiти. Пробачити 15.15 ЖКХ 16.20 Хоч знати 16.55 Не питайте мене про романи 18.20 Мiж нами, дiвчат ами 19.00, 00.40 Давай одр жимося 20.00, 01.35 Хай оворять 21.00 Час 21.30, 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання» 22.40 Доля на вибiр 23.50 Проти ночi

06.10 «До ментальний дете тив» 07.00, 01.55 Т/с «Комісар Ре с» 09.00 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «Врят йте наш сім’ю» 11.50 Т/с «Тетянин день» 13.50 «Битва е страсенсів» 16.00 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.10 Т/с «Сімейний дім» 20.15, 21.15, 22.40 Зір ове життя 00.00 «Паралельний світ» 01.05 Т/с «До тор Ха с» 03.25 «Вi на-Спорт» 03.35 Х/ф «34-й швид ий» 04.55 Нічний ефір

05.05, 02.20, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.30, 04.15 Світано 06.15, 07.35 Ділові фа ти 06.25, 09.30, 12.55, 19.10, 01.45 Спорт 06.30, 12.40 Ане доти по- раїнсь и 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Ма сим м в У раїні 09.35, 19.15, 00.35 Надзвичайні новини 10.40 Т/с «Дале обійни и» 13.00, 22.25 Весела подорож 14.00, 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 15.05, 21.15 Т/с «Про рорсь а перевір а» 16.15 Т/с «Лють» 23.30 Т/с «Особливо небезпечний» 01.55 Т/с «Др жини ф тболістів» 02.50 Т/с «Кіст и-5» 03.35 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 О