Page 1

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№29 (519) від 1 серпня 2012 року Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№29 від 1 серпня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ ..................................4

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ....5

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................6 К плю.........................................11 Здам..........................................11 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................13 Обмін.........................................13 Пропон ю....................................13 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................13 К плю........................................15 Здам..........................................15 Винайм ....................................15 Обмін........................................15 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................15 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................17 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................18 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................23 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................23 К плю......................................23 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................23 К плю......................................23 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................23 К плю.......................................23 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................23 З ви отовлення..........................24 З встановлення...........................24 Інші........................................24 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 Б дівельна довід а ......25

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................25 Меблева довід а ............26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................26 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 6.9.0. Спецодя ..........................27 Продам.....................................27 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27 6.11.0. Конта ти.........................27 Пропон ю..................................27

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................28 К плю......................................28 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................28 К плю......................................28 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................28 К плю......................................28 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................28 К плю......................................28 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................28 К плю......................................28 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................28 К плю......................................28 Пропон ю..................................28 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................28 К плю......................................28 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................29 К плю.......................................29 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................29 К плю......................................29 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................29 К плю.......................................29 Подар ю...................................29 Пропон ю..................................29 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................29 К плю......................................29

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................29 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................29 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................29 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................29 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................30 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................30 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................30 К плю......................................30 Пропон ю..................................30

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................32 К плю......................................32 Обмін.......................................32 Оренда......................................32 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................33 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................36 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................36 К плю......................................36 Обмін.......................................36 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................37 К плю.......................................37 Пропон ю..................................37 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................37 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................37 Попит......................................37 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................37 К плю......................................37 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................37 К плю......................................37 Автодовід а................................37

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................40

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............46 10.2.0. За блено, знайдено........46 Ш аю робот ...........................49 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............50

№29 від 1 серпня 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в

азеті «Афіша.Рівне»,

приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі видах о олошень, а та ож не дає нія их

на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр

Лише в том і

ється

не

всіх

арантій, пов`язаних з п блі ацією

вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі оп блі овані в

Оплатити платні о олошення можна

ється ви лючно

ов вати матеріали,

азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! випад

, я що Ви з одні з

сіма п н тами вищев азаної

мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете

обся ом посл

, я і надає

оди

орист ватися повним

азета «Афіша.Рівне».

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662 - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

+38 (094) 966-87-92

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Інтернет: www.ar.rv.ua

Варіант №2

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж

О олошення, виділене рап ою та

6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів

жирним шрифтом

7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети

до 22 слів, 7 рн. за подач

8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

13. Реда ція з читачами не лист ється 14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - по телефон

понах в реда ції та за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення - на вирізних

Варіант №4

Варіант №6

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

Ре ламний відділ:

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Відділ о олошень:

office@ar.rv.ua «Афіша. Рівне» в соціальних мережах:

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/138882819544631


5

№29 від 1 серпня 2012 ро

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

ÀÍ "Ïîçèòèâ", Äîíåöê, íåðóõîì³ñòü Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 1-ê³ìí. êâ.,öåíòð äîãîâ. Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 2-ê³ìí.êâ. äîãîâ. Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 2-ïîâ.áóäèíîê äîãîâ. Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 3-ê³ìí. êâ. äîãîâ. ijëÿíêà ç áóäèí. ï³ä á³çíåñ Ìèêîëà¿â 21000 ó.î. ijëÿíêè íà áåðåç³ ìîðÿ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. Äîíåöüê: âñ³ îïåðàö³¿ ç íåðóõîì³ñòþ Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, äîê-òè Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê â³ä 180 ãðí Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, öåíòð ʳìíàòà â 2-ê³ìí. êâ., Áåðäÿíñüê äîãîâ. ̳í³-ãîòåëü, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. Íåðóõîì³ñòü, Äîíåöüê Îðåíäà êâàðòèð, Äîíåöê, ÀÍ "Öåíòð" Ïîäîáîâî êâ. Äîíåöüê ñâî¿ kpd.b³z.ua 250-500 ãðí Ïîäîáîâî!Êè¿â.îáë.,ì.Á.Öåðêâà,1-ê. www.gr³f.k³ev.ua/rekl_flat1/ 220 ãðí Ïîäîáîâî, êâàðòèðè, Äîíåöüê Ïð. ìàãàçèí, ì.Ñòðèé, ïë. 560 êâ.ì 400 òèñ. ó.î Ïð.2-ïîâ.áóä.ì.Á.Öåðêâà,âóë.Êè¿âñüêà 65000ó.î. Ïðîä.ñàëîí êðàñè,Ìîðøèí, ïë.115êâ.ì äîãîâ. Ïðîäàæ íåðóõîìîñò³ â Äîíåöüêó Ïðîäàì êîòåäæ³, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. Ïðîäàì òóðèñò. ïðèòóëîê, Áåðäÿíñüê äîãîâ. Ïðîäàþ 3ê/ê Þæíîóêðàèíñê äîãîâ. Ïðîäàþ îô³ñí.ïðèì³ùåííÿ ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ.

(099)4708646 (067)617-17-85 (050)139-54-77 (066)55-66-322 (067)617-17-85 (097)823-05-25 (067)617-17-85 (050)9872197 (067)617-17-85 (095)6772724 (050)9408066 (099)4903036 (050)139-54-77 (050)139-54-77 (095)9075553 (062)3050551 (050)7116104 097-125-12-00 (050)6032113 03245-4-25-63 096-789-83-33 050-337-63-27 (066)5353411 (050)139-54-77 (067)617-17-85 (066)186-75-18 (067)515-61-01

Ï Ìåòàë á/â êóïëþ Ìåòàëîïðîêàò á/â ïðîäàì Ïèâíà äðîáèíà (ïðîïîç.äëÿ Êðèìó) Ïðîôíàñòèë âèãîòîâëÿåìî

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(067)6194199 (061)2700363 (067)514-46-47 (061)2891107

³êíà ìåòàëîïëàñòèêîⳠ³íáàó. ³òðàæí³ ìàòåð³àëè Decra ³ Rega Led Êðèìñüêèé êàì³íü-÷åðåïàøíèê Ì-25 Êðèìñüêèé êàì³íü-÷åðåïàøíèê Ì-25 Ìåòàëåâ³ âèðîáè Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, àíãàðè Ìåòàëîïðîô³ëü Ïëèòêà òðîòóàðíà Ïðîôíàñòèë Í-57, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë ÍÑ-25, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë Ñ-10, Öèíê. Ïîë³åñòð Ïðîôíàñòèë Ñ-20, Öèíê. Ïîë³åñòð Ðåìîíò ïîêð³âë³ â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ Ñõîäè, îãîðîæ³

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(096) 85-89-929 (097) 986-99-28 050-751-43-11 067-953-77-79 050-34-45-841 (050) 341-91-47 (0456)344822 067-903-01-21 (061)2891106 (061)2891106 (061)2891107 (061)2891106 (050) 341-91-47 067-5961567

Ãåíåðàòîðè (åëåêòðîñòàíö³¿) áåíçèí. Êèñíåâ³ áàëîíè,åìêîñòè,àçîòí³ Êîìïðåñîðè ïîðøíåâ³,âèíòîâ³,ìåä. Êóïèìî ðàä³îäåòàë³ Êóïëþ, ïðîäàì íàáèâêó ñàëüíèêîâó Ìåòàëîøóêà÷ ³ìïóëüñíèé Ôðîíò-1Ì Ìåòàëîøóêà÷³ Ïðîäàþ/êóïëþ ÄÌ, ÄÌÓ, ôðåãàòè Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ Òîðî¿äàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè â³ä 10Bt Óñòàíîâêà äëÿ êîë³ííÿ âîëîñ. ãîð. Øòàáåëåð íàï³âåëåêòð, ï³äéîì.3 ì

äèçåëüí³ êóïëþ íàëàøòóâ. äîãîâ. äîãîâ. 1500 ãðí. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîñòàâêà 12800 ãðí äîãîâ.

(057)764-59-99 (050)5142144 (057)764-59-99 050-194-24-66 (095)2405254 (063) 988-65-65 095-468-06-87 (067)515-33-75 096-942-76-79 (057)759-50-06 0(98) 0809975 (050)4867765

Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â, ì. гâíå Ç²Ë 4331 Êóïëþ øèíè áóäü-ÿêîãî òèïîðîçì³ðó Íàâàíòàæóâà÷ âèëî÷íèé ̳öóá³ñ³

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

Ïðîäàì øèíè áóäü-ÿêîãî òèïîðîçì³ðó

1

35000 ãðí äîãîâ.

(050) (067) (050) (067)

545-68-30 415-72-59 530-26-07 415-72-59

Âèðîáíèöòâî íîâèõ ÇÌ-60Ê,ÎÂÑ-25 Êàðòîïëåçáèð. êîìáàéí òà ïðåñè Êàðòîïëåçáèð. êîìáàéí òà ïðåñè Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³ ï³ä çàìîâë. Êóïëþ Ïåòêóñ 531, 547 Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ Claas, John Deere Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ ³ìïîðòí³. Ðåìîíò Ïðîäàì Ïåòêóñ Ê-531, 590, 547 Òðàêòîðè ï³ä çàìîâëåííÿ ç Åâðîïè

ÒÅË. (050) 530-26-07

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

äîãîâ.

(067)720-57-27 098-630-66-00 050-846-21-59 050-942-29-62 (067)720-57-27 (067)3398351 (066)304-01-25 (050)619-19-15 050-942-29-62

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

Ñêîò÷, ñòðåò÷ ïë³âêà, ñ³òêà, ñòð³÷à äîãîâ. Øïàãàò ñ³íîâ'ÿç.: Àãðîòåêñ,Òèòàí,Þòà

â³ä 2 ãðí 096-108-86-21 äîãîâ. www.l³sma.com.uà â³ä 1300 ãðí (063) 275-55-55 (063) 705-78-01 â³ä 2 ãðí 096-108-86-21

Îë³ÿ ñèðîäàâëåíà

äîãîâ.

068-340-47-19

Ïàêåòè, ì³øêè, ïîñóä îäíîðàçîâèé

äîãîâ.

(061)2221988

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

Ðåêëàìà,îãîëîø.-Óæãîðîä,Çàêàðïàòòÿ

â³ä 6 ãðí

Ðåìîíò òóðá³í www.turbol³fe.com.ua

äîãîâ.

Ðîáîòà îõîðîííèêàì, ×åðêàñüêà îáë. Áóêëåòè, ïëàêàòè, ôëàåðè (100 øò.)

â³ä 300 ãðí

Â/ïåðåâåçåííÿ:Òåðíîï³ëü-Óêðà¿íà

äîãîâ.

067-208-26-56

Âèãîòîâëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

äîãîâ.

(093)55-32-016

³äïî÷èíîê â Åâïàòî𳿠âñ³åþ ñ³ì'åþ

íåäîðîãî

(066)4171253

Äèçàéíåð www.ruzh³tsky.k³ev.ua

äîãîâ.

(050)658-71-71

Çîâí³øíÿ ðåêëàìà Ìèêîëà¿â(âèãîòîâ.)

äîãîâ.

(067)27-29-012

Îãîëîøåííÿ Çàêàðïàòòÿ òà Óêðà¿íè

äîãîâ.

(0312) 61-99-98

³äïî÷èíîê ó Çàòîö³

Ðåêëàìà â ãàçåòàõ Óêðà¿íè

03245-4-13-54

(067) 382-56-01

Ðåêëàìà â "Çîëîòèõ ñòîð.", Ëüâ³â Âçóòòÿ, øê³ëüíà ôîðìà, ðþêçàêè, ãóðò Âèð-âî ì'ÿêèõ ìåáë³â, Òåðíîï³ëü Äèâàíè Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. ×îëîâ³÷èé, æ³í., äèòÿ÷èé îäÿã. Ãóðò

ÒÅË. (061)2891911 (095)756-45-42

03245-4-01-81 150 âèäàíü

Ðåêëàìà â ã-ò³"Ôîðòóíà",Ñòðèé

050-99-78-4-78 03245-4-01-81

Ðåêëàìà â Äðîãîáè÷³, Òðóñêàâö³.

(067) 950-47-87

Ðåêëàìà â Ç̲ ×åðêàñüêîãî ðåã³îíó

äîãîâ.

0(472) 546711

Ðåêëàìà ïî âñ³é Óêðà¿í³

â ãàçåòàõ

067-57-11-578

Ðåêëàìà ïî âñ³é Óêðà¿í³

íåäîðîãî

(066)3384713

äîãîâ.

(0512)47-25-10

Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, ì. гâíå Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, ì.Ìèêîëàåâó

(0362) 63-46-62

Ðåêëàìà ó Òåðíîïîë³

095-119-12-70

Ðåêëàìà, Çàõ³äíèé ðåã³îí

(0362) 62-56-35

Øòàìïè, ïå÷àòêè

ÒÅË. (0312) 61-99-98 050-801-25-92 (066) 931-33-60

â³ä 70 ãðí

Á³çíåñ-äîâ³äíèê Çàêàðïàòòÿ-2012 45 ãðí Âñå Çàêàðïàòòÿ: zakarpatpost.net äîãîâ. Ãàçåòíèé ïàï³ð äîãîâ. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè äîãîâ. Ñàéò îãîëîøåíü www.fortuna-gazeta.com.ua Ñîö.ìåðåæà"Ñàäîâåä"çàïðîø.â êëóá Øóêàþ ïàðòíåðà â ïðèáóòêîâ. á³çíåñ

03245-5-91-20

(0312)61-99-98 (0312) 61-99-98 067-341-67-77 068-340-47-19 www.sadoved.com (096) 260-73-59

Äîâ³äêè ùîäî ðîçì³ùåííÿ ïðàéñðÿäê³â òà ðåêëàìíèõ áëîê³â çà òåëåôîíîì: (0362) 625-635


6

№29 від 1 серпня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: (098) 446-32-37 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 Ц, 50 м. в. Євроремонт. автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9, 43.5 в.м., після б дівельни ів, бал он зас лений, бр.двері, мп.ві на. Ціна: 39780 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, автово зал, 2/9 пан. б д., 34/18/9, ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола №12, затишний двір. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 8/9, 43.2, отел, бал он зас лений, бр.двері, мп.ві на. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9. Косметичний ремонт, мп ві на, св облицьований плит ою, на підлозі пар ет, домофон, лічильни и. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9 П. 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 60-88-68, (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о.тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, 34/ 18/9, жилий стан, лічильни и, МПВ. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/ 18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під»їзді на опалення. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, 31 в.м., не това, є технічний поверх, ремонт. Терміново. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Вербова 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9 п , 36/18/8 ремонт, до лян та вартира. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 35/ 19/11. Висо ий цо оль, євроремонт, не това, теплені стіни, підло а, є місце для доб дови. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 38/ 20/11, євро, теплена підло а. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9ц, 22.6/17/6 в.м, хороший ремонт, броньовані двері, новий ліфт, без посередни ів, власни . Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 389-42-21

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , р-н • Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. • С.Кр шельниць ої, 2/9 П, 31,8/ 12,6/8,1, зас лений бал он, лічильни и на вод , власни , без посередни ів. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (093) 866-74-33

1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097)408-10-26

1- імнтан вартир , в л. • Київсь а, 2/9П, ремонт.

Терміново. Ціна: 29000. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир , в центрі, в л. Гайдара, новий, це ляний 7-поверховий б дино , є ліфт, різні поверхи, різні площі, автономне опалення. Ціна від 8000 рн / в.м. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/9 Ц, 31/18/5,5, жилий стан, бал он. Ціна: 22700 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 2/9 це л. б д., 23/12/5, ремонт, бал он. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н авторин , 1/9 пан. б д., 34/18/9, перетерті стелі, д бовий пар ет. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , «хр щов », 2 пов., 28, 5 в.м., без посередни ів. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 508-99-31 1- імнатн вартир , 12 ш ола, 3/9 ц, 35/ 19/8, житловий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. 16 Липня, 2-поверх 37/18/8 жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, «Автово зал», 5/9 пан. б д., 34/18/9, ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола№12, затишний двір. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, « остин а», 17 м. в., євроремонт. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 9 п. ЗОШ №12, 36/18/8 ремонт, до лян та артира. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9 п, 31/12.4/9, с часний ремонт Ціна: 24500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9 пан. б д. 32/13/9, пор ч дитячий садочо , ш ола №11. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9, 30/ 18/9, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 28/12/5, без ремонт . АН «Челсі». Ціна: 15000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, « остин », євроремонт. Конта ти: (096) 314-37-62 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 33/18/6 ремонт, б/з, д шова абіна, бойлер. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/9 ц, новоб дова, 44м. в., 11м. в.- хня, євроремонт, вмонтовані меблі, поб това техні а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9Ц, 42 в.м., новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова 46м. в., євроремонт, вмонтовані меблі, поб т.техні а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, р-н Мототре , 6/9 Ц, 42/16,6/9,3 в.м., хороший стан, автономне опалення, ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер, с/в з., д ш. абіна Ціна: 17500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. в л.Чорновола, 1/1Ц, 36/21/8, а/о, МПВ, нова сантехні а. Є земля. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Га арiна, 7/9 п, 35/18/8. Центр, зр чне розташ вання, жилий стан, с/в разом облицьований плит ою, на підлозі в хні. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Га аріна (біля Міц евича) 7/9П, 34/18/9, жилий стан, част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Г рь’єва, 3/3, хороший стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Г рь’єва, 4/5Ц, без ремонт , жилий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Г рь’єва, 3/3ц, хр щов а, новий дах, тихий район. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 8/ 9-п, 35/18/9 осмети а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9П, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9П, 31/12/7, жилий стан, ремонт, зас лений бал он, можливий тор , власни . Ціна: 28500 .о. Конта ти: (067) 920-71-31 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9П, 35/18/9. Хороший стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8, жилий стан, меблі. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц, 22/12/4,хороший ремонт, санв золплит а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц, 18 м. в., жилий стан, санв зол і хня на 4 сім”ї. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц., 22 в.м., хороший стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9ц, 22.6/17/6 в.м, хороший ремонт, броньовані двері, новий ліфт, без посередни ів, власни . Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 389-42-21 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Дорошен а, малосімей а, 1/4 ц, 25.3/12.8/5, олон а, 1 сот землі під заб дов . Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/3 ц, 52/24/22, автономне опалення, Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 35/ 18/9, євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Га аріна 7/9п 35/18/7 жилий стан, перетерті стелі, хня , італійсь а плит а, брон.двері, з меблями. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 676-61-47, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5-пов. це л. б д., 32/17/6 в.м, хороший стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц , 31/16/6, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, сантехні а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 П, 32/ 12/7 в. м, осметичний ремонт, зас лений бал он, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 32/ 17/6, хороший ремонт, не това, тепла, олон а, бал он зас лений, ві на на схід. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 Ц. 30/18/5.5. Євроремонт. Залишається вмнотована хня та прихожа. Дах не проті ає. Д же тепла. Ціна: 22000 .о. тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П, 32/ 12/8, хороший ремонт, лічильни и, нові двері, мп.ві на, стелі перетерті, хня, ванна-плит а, бал он зас лений. Власни . Терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: Рівне, Вербова, 43 62-14-46, (067) 350-35-52 elena.erik@mail.ru

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц., 30/18/5,5. Ремонт, вільна. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Вербова, новоб дова, 4/4 ц, 40.7/18.2/10.7, без ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остин а». Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/ 17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 П, 34/17/9, лічильни и води, можливість доб дови. Власни . Конта ти: 64-32-84, (067)762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 пан. б д., 34/18/9, хороший стан, пор ч садочо , ш ола №11. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9П, 34/18/9, ремонт, лічильни и, нова столяр а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 ц, 30/18/9, житловий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9п, ремонт, лічильни и, власни . Конта ти: (096) 857-55-70, (096) 857-55-65

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 24 м. в., імната, можливо переробити під « остин », вивід під пральн машин . Ціна: 14500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 це л. б д. 23/12/5, олон а, бал он. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 34/18/ 6,5, житловий стан. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 це л. б д. 32/17/6, напроти «Чай и». Ціна: 26000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 , П, 37/18/9, осметичний ремонт. АН «Челсі» Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/5Ц, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9П, 34/ 18/9, ооперативний б дино , хороший стан, апітальний ремонт дах . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ж ова, 2/3Ц., 42, в.м.. Новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 7/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Київсь а 9/9 П. 35/ 18/9. Капітальний ремонт. Все поміняне. Вмонтована хня, бойлер. Дах ні оли не проті ав. 10 поверх технічний. Новий ліфт Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Га аріна,7/9П, 36/ 18/9, ремонт осметичний, броньовані двері, бал он зас лений. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 35/18/7 євроремонт, все нове, теплені стіни, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Гетьмана Пол бот а, 2/4 ц, 29/16/5, осметичний ремонт, м/п ві на, перетерті стелі, стіни, зас лений бал он, с/в облицьований плит ою, хня-ст дія, нова столяр а, нові вхідні двері. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 П, 34/18/8, євроремонт. АН «Челсі». Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Гетьмана, центр, 2/5 Ц, 31/18/4,5 в.м, євроремонт, всі до менти, м/п ві на. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 31,5/12,7/8,2. Косметичний ремонт, можливість доб дови. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П. 35/18/9. Капітальний ремонт. Все поміняне. Вмонтована хня, бойлер. Дах відремонтовано, не проті ає. справний ліфт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.


1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 пан. б д. 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 34/18/9, дах після апремонт , жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/18/8, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 4/9 П. 34/18/9. Косметичний ремонт. Мебльована. Повністю отова для проживання. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 3/5 Ц. 32/18/6. Косметичний ремонт. Вмонтована хня, мпв, олон а. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 це л. б д. 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5, перетерті стелі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 ц, 32/17/6, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5, 31/17/6, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа,3/5 18 в.м., остин а, з ремонтом. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 6/ 9ц, 35/18/9, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Лєрмонтова, 9/9 , Ц, 52/30/12, Євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2-й поверх, це ляний б дино , бал он, олон а, ладов а, 35.1/18/7,7. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (099) 912-45-08 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5Ц., 40,8/19/9,7. Жилий стан, імнати і санв зол о ремо, вихід з хні на бал он. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1-пов. 34/18/9 жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/18/7, жилий стан, м/п ві на, броньовані двері. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (097) 809-59-54 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал он , сонячна сторона. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/ 9-пов. пан. б д., «Авторино », 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9П, 34/18/9. Ремонт, лічильни и. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 34/19/8 євроремонт, нові двері, МПВ. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/ 9-пов. це л. б д., біля «Літи», 23/12/5 в.м. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц.. 31/18/6. В стадії ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9 в. м, нова с часна дерев’яна столяр а, водостій ий ламінат, перетерті стелі і стіни, вмонтована хня з новою азовою плит ою. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 35/18/9. Квартира з хорошим ремонтом, все нове: ві на, столяр а, с/х, тр би, лишається вмонтована хня і шафа- пе. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/ п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 34/18/ 9 в.м, власни , терміново. Конта ти: (067) 364-37-61, (067) 456-48-97

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Ціна: 28000 .о. тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 10 п, 34,8/17,4/8,8. Квартира не това, осметичний ремонт, бал он зас лений, є всі лічильни и. Ціна: 28500 .о. тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5Ц, 51/24/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 38 в.м., після б дівельни ів,1 поверх, 2 бал они. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9-п, 32/12/9, без ремонт . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/ 9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 7/9, 36/18/9, МПВ, столяр а нова, є лічильни и, нова провод а. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1 поверх, ремонт, зас лена лоджія, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 2/9П, 32/13/9, бал он зас лений, без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, панель, 34/18/8 в. м, м/п ві на, нові тр би, бойлер, висо ий цо оль, є дозвіл на доб дов бал она. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/5 Ц, 32/13/5, осметичний ремонт. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., без посередни ів. Конта ти: (050) 375-39-19

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9Ц., 23,5/12/5. Жилий стан, меблі, вели а лоджія. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 25/12/5,5, малосімейно о тип біля «Літи», пор ч ш ола, садочо , з осметичним ремонтом, перепланована. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12/8. Жилий стан, броньовані двері. Ціна: 24000 .о. тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/17.3/7.3, осметичний ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/18/8. Б дино за автобазаром, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9-п, 34/18/8,4 в.м. ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9П., 35/17,3/8,3. Косметичний ремонт. терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 18000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 П, 32 в, євроремонт. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, б д.46, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 22 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№29 від 1 серпня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 14 Ц, 38,9/18,6/7,4 в. м, чесь ий прое т, лоджія, сонячна сторона. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 14Ц., 38,9/18,6/7,4. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П. 34/18/9. Косметичний ремонт (робився рі том ). Броньовані двері. С/в роздільний. Сонячна сторона. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9П, 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинiвсь а, 2/2 ц, 37/20/9. Євроремонт, автономне опалення. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/ 5ц, 23.5/10.2/6 в.м, ремонт, арний стан, бойлер. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 2/2Ц, автономне опалення, ремонт, 30/18/9. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 3/5 ц, 33/18/6, без ремонт . Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 30/16/6, без ремонт . Ціна: 28500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5П, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2 Ц, 29,8/18,1/9,2 в. м, ремонт, нова столяр а, автономне опалення, лічильни и на вод і аз, сонячна сторона. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а (дерев’яні рами зі с лопа етами), сонячна сторона, висота приміщень 2.7м, автономне опалення, лічильни и на вод та аз, зр чне розташ вання. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5Ц, 24/12/5, ремонт, вмонтована хня, прихожа, вели ий бал он. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 1- імнатн вартир , в л. пр. Мир , 3/5 це л. б д. 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 6/ 9 п, 35/17/9, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, Ц,1/ 5,36/19/8, олон а жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9П, 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ньютона, шла обло -це ла, 30/16/7.Б дино на 3 сім’ї, без ремонт , араж, сарай, подвір’я. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/ 5-пов. це л. б д., 32/17/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 8/9 ц, 25/12/5. Ремонт, на підлозі ламінат, бал он зас лений, бойлер, лічильни и, ліфт не працює. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, 31/18/6,3, без ремонт , ві на в двір. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 24/12/5, євроремонт, вмонтовані с часні меблі: хня, прихожа, стін а. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 35/16/7. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5Ц, 25/12/5, олон а, хороший стан, терміново. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, а ратна, перетерті стелі, пар ет, замінена сантехні а. Висо ий цо оль (2м), доб дована вели а лоджія, з я ої є вихід власний підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-88-68, (098) 697-24-15 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 ц, 33/18/6, жилий стан, не това, можл.обмін на 2- імнатн . Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9П, 32/18/6. Жилий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9 П, 35/18/9, осметичний ремонт. АН «Челсі». Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9 ц, 34/18/9 в.м., жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38 в.м. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 Ц, 29/16,1/4,1, ремонт. Конта ти: (098) 257-66-19, (050) 718-28-67 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/5-пов. це л. б д., 26/16,5/5 в.м. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/ 2Цх, 31/18/6, повноцінна вартира, бал он, осметичний ремонт. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/ 5Ц, 32/18/6, ремонт, не това. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 42/22/10, ремонт, автономне опалення, зас лена лоджія, лічильни и. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 31/18/6, без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/ 5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. П хова, 4/9-пов. 36/18/9 в.м част ово зроблений ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: .(067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/ 5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/5 Ц, 32/16/6, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц., 22/12/5. Жилий стан. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 25/16/ 7, житловий стан. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/18/6, євроремонт. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший жилий стан, бойлер. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, всі зр чності, 1 пов., є бал он, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (0385) 24-16-43, (098) 799-21-30 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/4Ц., 35/20/8. Сталін а, висо і стелі, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 2Ц, ремонт, 30/17/6, броньовані двері. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9 п, бал он, житловий стан, без посередни ів. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (050) 928-19-73 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 3/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , остин , в л. Відінсь а, 3/5Ц., 24 в.м., Ремонт, вмонтована шафа, с/в і хня об ладені плит ою. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, це ляний б дино , житловий стан, 24 в.м. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 4/5Ц, 30/15/ 5, житловий стан, еле тро -плит а. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 6/9П., 34/ 18/9. хороший стан. Ціна: 22300 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 4/ 5 ц, 34.3/17.5/6.2, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5, 34.3/17.5/6.2, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 1/9 ц, 28/135/6, висо ий цо оль, без ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 9/10П., 34,5/18/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5.Ремонт, нова столяр а. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 31/17/6 не това, висо ий цо оль, є можливість доб дови бал она, осметичний ремонт, мп.ві на, нова столяр а, нові тр би, олон а. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , Нова Любомир а, 37/ 18/7, 4/5 Це ла. Ремонт, автономне опалення, дво онт рний отел, мп. ві на, нова сантехні а, нова столяр а, не това, зас лений бал он. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 це ла, 30,3/16,1/6,5 в. м, осметичний ремонт, висо ий цо оль, нова азова олон а, м/п ві на, нові двері, нові тр би, на хні ліноле м, плит а ванній, телефон, абельне ТБ, Інтернет. Конта ти: (098) 155-95-21

1- імнатн вартир , новоб дова, автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , пивзавод, 3/5 ц, 32/ 17.5/6, євроремонт. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал он , осм рем. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , Пивзавод, в л.Корот а, 1/1Ц, 39/19/8, автономне опалення, без ремонт , висо і стелі, є земля. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това,хороший стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9 п, 35/18/9. Квартира не това, хороший жилий стан, зас лений бал он. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , п-т Мир , 4/4Ц., 30/ 18/6. Жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/4 Ц, 30 в.м. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (067) 790-56-04 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , пр.Мир , 4 пов., 30/ 15/6 осметичний ремонт, перетерті стелі, нова сантехні а. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 2/ 5Ц, 37/18/8,7. Потреб є ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , р-н автово зал , 22,6/ 17 в.м., 8/9 Ц, ремонт. Конта ти: (097) 389-42-21

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П.. 34,8/18/9. Ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/ 9П.,34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а. 26/18/-. Перший поверх, висо ий цо оль (на рівні 2- о поверх ). Утеплена. Перетерта стеля, МПВ. , Блочна система. Санв зол на дві сім ї. До менти отові до продаж . Ціна: 13000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 32/18/6. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9П, 32/12,5/8, без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5 це л.б д., 32/17/6, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9П, 33/12,5/8, без ремонт . Ціна: 24000 .о.тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнтан вартир , в л. • Свободи (р-н Пед ніверситет ),

3/3Ц, без ремонт , автономнее опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Ст. •2- імнатн вартир , в л.в.м., Бандери, 2/5 Ц, 47 доб дований бал он-тераса 2+6, ремонт, м/п ві на, нова столяр а, сантехні а, підло а теплена, ламінат, автоном а. Конта ти: (067) 115-31-35, (050) 435-32-16

2- імнатн вартир , в л. Чебишева, 2/10 П, ремонт, столяр а, бойлер, лічильни и, 50/ 30/8, домофон, можливо продаж з новими меблями, євробал он зас лений. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (097) 234-59-06 2 імнати в ртожит , з можливістю переплан вання в 2- імнатн вартир , це ляний б дино , в л. Ніла Хасевича, нормальний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/3Ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 пан. б д., 49/29/8. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/9Ц, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 це л. б д. 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Королен а, центр, 6/9 це л. б д., 45/30/8, імнати о ремі. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д. 44/29/6, біля отелю «Мир». Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатні вартири, в л. С.Бандери, 2 шт, 1 поверх, ві на на з пин , 94 в.м. Власни . Конта ти: (067) 676-21-98 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , «чеш », 7/9 Ц, ремонт, зас лена лоджія, хороший підвал, 48/27/7 в.м. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. 24 СЕРПНЯ, 2/2 Ц, 42/28/7. ВЛАСНИК. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 33000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: 63-63-36, (067) 490-12-75 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/2Ц, 42/28/7, жилий стан. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/ п ві на. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 ц, 70/36/10, хороший ремонт, бойлер, дахова отельня, піді рів підло и. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , р-н пивзавод , 30 в.м, на землі, жилий стан, арне, затишне місце, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 725-75-32 1- імнатн вартир , р-н Північний, 6/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, панель, житловий стан, 35 в.м., середній поверх. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , р-н. Північний, не малосімей а, середній поверх. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 8/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , Центр, 3/5 Ц, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , «малосімей а», в л. Д ндича, 2/9П, 31/18/6. Ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, «Автово зал», 7/9 пан. б д., 34/18/9, осметичний ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола № 12, затишний двір. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 Кімнати в ртожит поверх. Ціна: 25000 684-78-00

, 2 шт., 25 в.м, 1 .о. Конта ти: (067)

Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

Кімнат в ртожит , в л. Д.Галиць о о, 19 в.м, приватизована, ремонт. Конта ти: (098) 915-43-42 Кімнат в ртожит , в л. Фабрична, 17 в.м. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 090-09-14 Кімнат , в л. Д.Галиць о о, 19 в.м., блочна система, приватизован . Конта ти: (098) 915-43-42 1- імнатн вартир , «малосімей а», в л. Д ндича, 2/9П, 31/18/6. Ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

КУПІВЛЯ. ПРОДАЖ. ОРЕНДА. ОБМІН. РЕАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ. НАДІЙНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. КОНТАКТИ: (0362) 26-87-91, (067) 360-6-360 Продаж залиш вартир в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, 2, 2,3- імнатні. Затишний район, арне план вання, дахова отельня. Най ращий вибір для тих, хто цінить я існе житло. В наявності майже всі поверхи. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. • Коперни а, 42 в.м., 1/3, проводиться ремонт, автономне опалення, тепла підло а, араж 25 в.м., власни . Конта ти: (097) 413-87-43

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 Ц, 40,1/26,2/5,3, лічильни на вод , азова олон а, підвал, без посередни ів. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/26/5,3. Хороший жилий стан, нові тр би, нітаз, мивальни , нова олон а, є підвал, лічильни и на вод , дах не тиче. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/26/6, імнати прохідні, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/ 26/6, жилий стан, прохідні імнати, тепла,с ха. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9-п, 49/28/8 в.м. житловий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П., 48,7/29/7,1. Хороший стан. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/9Ц, чесь ий прое т, імнати о ремі. Євроремонт, іспансь а плит а, пар ет, соснова столяр а. Сонячна сторона, зас лена лоджія, впоряд ований підвал. Конта ти: (097) 653-24-32

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п , імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9 п, 49/30/8, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 Ц, ремонт, мебльована, власни . Конта ти: (097) 939-57-62

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9, 45/26/7.2, перепланований ртожито , імнати о ремі, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц., 44/28/6. О ремі імнати. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5-пов,43/28/6 в.м., в хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Цх, 43/6, част овий ремонт, олон а, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 55/30/9. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Цп, 50/38 /8, хороший стан, імнати прохідні. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 38800 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 ц, 47/27/6, житловий стан, о ремі імнати. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9Ц, 44/27/6. О ремі імнати, жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га арiна, 1/5 ц, 40/ 27/6 , з ремонтом. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Га арiна, 4/4 ц, 44/ 28/6 4/4, чистий під’їзд, ві на виходять в двір. Квартира з ремонтом: перетерті стіни стеля, на підлозі я існий ламінат. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Га арiна, 5/5 ц, 42/ 31,5/6, в районі Те стильни а, о ремі імнаити, м/п ві на, нові двері, олон а, за альний стан - потреб є ремонт , терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5-пов. це .б д.40/27/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., євроремонт, металопласти ові ві на, тепла підло а, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 44/28/6, імнати о ремі, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/ 28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, новоб дова 62/33/10 с часний ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/2Ц.,40/ 27/8.1. Котеджно о тип , новоб дова, автономне опалення, піді рів підло и, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а. 2/ 9П.. 48,8/30/9. Косметичний ремонт. Ціна: 40500 .о. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізіі, 3/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хороший стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт, 2 імнати, мпв. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 7/9п, 48/30/8 ремонт 1 рі , мпв, не това, з меблями. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 10/10П, 50/30/8, ремонт. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/5 Ц, 46/28/8,1, новоб дова, ремонт, м/п ві на, брон. двері, пар ет, лічильни и. Ціна: 44500 .о. Конта ти: (067) 363-56-73 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 50/30/8, євроремонт, лічильни тепла на під’їзд, омора між поверхами, вели ий підвал. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-47-63, (097) 403-19-41 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9, авторсь ий євроремонт, о ремі імнати, вмонтована хня, шафа- пе, м/п ві на, нові двері, підвал, бойлер, лічильни и, поб това техні а, зас лений бал он. Ціна: 40500 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

№29 від 1 серпня 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2пов., 44/30/6, жилий стан. Терміново. Ціна: 35000 .о. тор Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4Ц, 45/29/6,5.Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 48/28/9, арний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9 пан. б д., 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 ц, 48/28/8. Чеш а з хрошим ремонтом, не това, сонячна сторона. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua вартир , в л. Д.Галиць о о, 2- імнатн 7/9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9Ц, 50/30/7, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10 ц, 63 в.м. Новоб дова, зданий в е спл атацію, стяж а підло и, м/п ві на, лічильни и, вивід на автономне опалення. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/ 10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Ц, 42/26/6, імнати ізольовані, олон а, м/п ві на. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (099) 737-79-25 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Цс, 52/35/8, без ремонт , з олон ою. Ціна: 56 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц, 42/26/6, євроремонт, імнати о ремі. Ціна: 48 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 2/5 ц, новоб дова, 60/32/11, с часний євроремонт, автономне опалення. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 49/27/8, хороший стан, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, вмонтована хня, нові двері, не това. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П, 50/29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/30/9, част овий ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 49/28/8. Потреб є ремонт . Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, це ла, 54/32/11 в.м.1 поверх, олон а, автономне опалення. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/5 ц, 43/28/6. Хр щов а з ремонтом. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/9 Ц. Капремонт. Нова сантехні а. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа , 5/ 5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа 4/ 5-пов. 44/30/6 жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 2/ 5Ц., 44/30/6. Жилий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5Ц., 42,5/26/6. Част овий ремонт. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 Ц, по ращено о план вання, 51/31/8, ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (063) 371-19-02

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9П, 49/29/7, хороший стан, МПВ, лічильни и. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (095) 045-30-64, (067) 951-67-38 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/9 Ц, 48/29/8. Капремонт. Бойлер, меблі. Терміново. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91, (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9 Ц, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, по ращене план вання, 50 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/5 це л. б д. 48/32/6, імнати о ремі, доб дований бал он, зашитий пласти ом, решіт и, залишаються меблі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц, 51/31/8,2. Жилий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ ц, 44/28/6,без бал он ,жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, 42 м. в., жилий стан, не това. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 44/30.6/6, житловий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/ 5Ц, 44 м. в., не това, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 40.7/26/5.6, імнати прохідні, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, автоном а, ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5ц, 45/28/6, євроремонт, ім. прохідні (можливість переплан вання). Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/9 ц, 54/30/8 жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9, 51/32/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/9п 47/29/8 жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євро. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/ 9П, 48/29,2/7,5. Ремонт, лічильни и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 5-пов. 50/30/8 в.м. євроремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7, з ремонтом, зас лений бал он. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Ціна: 57500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 50/30/8, євроремонт, по ращене план вання. Ціна: 52500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/ 9/ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/ 9Ц, 52/30/9, жилий стан. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 9-пов. це л. б д., 50/30/8 в.м, поліпшене план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 9П, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 ц, 49/27,5/7,5. По ращене план вання, М/ П ві на, бал он, лоджія зас лені; бойлер; лічильни и; перетерті стіни, стеля; с/в, хня облицьована плит ою. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 49/34/8, ремонт. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 10Ц, 50/28/8, новий б дино , чистий під’їзд, жилий стан, меблі. Ціна: 40500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№29 від 1 серпня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 6, 74/37/14, облицьована ванна, ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 9, новоб дова, 52/37/9, євроремонт, автоном.опалення. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9П, 50м. в., ремонт, є підвал, сарай. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49\31/7, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 П, 48/ 29/8 в. м, жилий стан, перетерті стелі, замінена столяр а, зас лений бал он. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 155-95-21

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 9Ц, 50/30/8. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097)773-95-77, (067)951-67-38, (095)045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36000 .о., тор Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 49,2 в.м, хня 7 в.м, 4 пов., хороший стан, санв зол роздільний, є бал он. Ціна: 36800 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 47/30/8 в.м., звичайний стан. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 50/29/8, євроремонт, меблі. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Ціна: 78500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 2/2Ц, 52/30/12, металопласти ові ві на, ре онстр ція б дин , теплений, шатровий дах. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/ 28/6,3, ви он ється євроремонт, автономне опалення, араж, можливий обмін на авто з доплатою. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 781-94-41

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, 48/29/7.1, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц, 50м. в., хороший ремонт, не това. Ціна: 46 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 41 в.м, 9/9, євроремонт, м/ п ві на, Інтернет. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 40 в.м., це ляний б дино , 2 пов., імнати ізольовані, без посередни ів. Конта ти: (066) 330-33-10

2- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 60 в.м., євро, автономне опалення. Ціна: 71000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а. 5/ 6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлено до ремонт , зроблена стяж а. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Королен а, центр, 6/9-пов. це л. б д., 44/30/8 в.м., імнати о ремі. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Міц евича 2/9 ц, зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 53/31/8. Жилий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 40/25/6, хороший жилий стан. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 ц, 47/25/8 в.м. Ціна: 46000 .о. тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9П.. 49/31/7,2. Чорновий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 9 П, Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 ц, 51/30/7.5, євро. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/ 9П, 50/30/9, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/5 це л. б д. 41/28/6, звичайний стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/5 Цх, 42 в.м., потрібен ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 8/9П, 53/30/9, осметичний ремонт, терміново. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3 поверх, євроремонт, автономне опалення, 75 в.м. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/9 ц, 50/30/8, хороший ремонт. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова 70м2, дизайнерсь ий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14Ц, 48/27/8, без ремонт , о ремі імнати, вели ий бал он. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/9, 50/30/7,5, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 48.7 КВ.М., ЖИТЛОВА 26.3 КВ.М., 9/14 Ц, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 36000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а) 2/9П, 50/39/8, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9ц, новоб дова, 50 м. в., хороший євроремонт, імнати о ремі, мпв. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 62500 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П.. 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/7 ц, 48/27/8. Новоб дова, ремонт, вмонтована хня, інтернет, сп тни ове телебачення, ондиціонер, бойлер, лічильни и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/7 Ц, новоб дова, ремонт, вмонтована хня, ондиціонер. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/29/7, хороший стан. АН «Челсі». Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц, 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 5Ц, 45м. в., о ремий вхід, можливо під офіс або житло, авт..опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Набережна (біля ма .«Б рштин»), 2/5Ц, 44/30/6, хороший жилий стан, не това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 43,6/28,3/6,1. Жилий стан, є лічильни и. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 43,6/28,3/6,1. Жилий стан, є лічильни и. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9 п, 49/30/8,3 з осметичним ремонтом, перетерті стеля, стіни, 2 зас лених бал они, обшитих ва он ою, хня і с/в облицьовані плит ою, є бойлер. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 6/9П., 49/29,9/8. Євроремонт, бойлер, меблі. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, 50/31/7, житловий стан, бойлер. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Олеся, 4/5Ц., за альна площа 50,4,чеш а, жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Орлова 2/9 п, 50/ 29/8 євроремонт, вмонтовані меблі, мпв, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 9/9 , П, 48/30/8, євроремонт. АН «Челсі» Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/3Цх, 45 в,м, жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9Ц, 50/32/6, імнати о ремі, хороший стан Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. Чеш а, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 47 в.м., з ремонтом, автономне опалення, 2 поверх, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 1/5 ц, 41 в.м., можна під бізнес. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5Ц.. 42/28/6,5. Хороший стан, лічильни и. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

9

2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 52/31/8.5, без ремонт . Ціна: 44000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9Ц.. 47/30/8. До лян та, ві на в двір. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 4/ 5Ц.. 47,3/30/6.Кімнати та санв зол о ремо, без ремонт . Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн в л. С. вартир , Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м., хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м., імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 6/6 Цп, 51/25/10 євроремонт, автономне опалення, новий б дино . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н Ювілейний), 4/5Ц, ремонт, зр чне розташ вання. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна 4/5ц, центр сталін а, 52/33/7, жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (096) 834-40-55 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, «сталін а», житловий стан, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 15, 3/ 4Ц, 50м. в., ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4 Ц, 50/30/8, хороший ремонт, меблі. АН «Челсі». Ціна: 48000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 поверх це л. б дин , по ращене план вання, 54, 3/31,0/8,0. Косметичний ремонт. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 52/33/7. Сталін а в центрі міста, замінена еле тропровод а, є дозвіл на автономне опалення, є лічильни и, підвал, бал он виходить в двір. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, сталін а, 52/33/7. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 50/27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5ц, 53/29/8, жилий стан. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (098) 944-23-18 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 , Ц, 51/24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 Ц, по ращено о план вання, євроремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 337-30-89 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/5Ц, 41/28/6. Жилий стан. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, сталін а, 4/5Ц,50 в.м.ремонт осметичний. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 42/27/6, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/ 5-пов. 46 в.м. перепланована хр щов а, євроремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/ 5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/ 5Ц, 47/29/6, імнати о ремі, олон а, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3Ц., 42,6/29,5/6. Без ремонт . Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 пан. б д. 49/29/8, затишний двір, пор ч ш ола, садочо . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 4/ 5ц, 47/30/6 о ремі імнати, санв зол о ремо, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 це л. б д. 44/29/6, імнати о ремі, ві на виходять двір. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 8/ 9п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л.Стр тинсь ої, 2/ 5Ц., 45/28/6. Хороший стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Андрія Мельни а, 1/9 П, 64/9 в.м, хороший стан, є 2 зас лені бал они, льох. Поряд автостоян а. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, р-н Мототре , 44 в.м., 5/5, євроремонт, брон. двері, м/п ві на. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5-пов. перепланована 55/28/11 ремонт, столяр а. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5ц, 44м. в., част ово ремонт, нова сантехні а. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5Ц, 44/27/6, ремонт, олон а,нова сантехні а. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, 10/10 Ц, 72.9/36.5 КВ.М., НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 51000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П, 53/29/8,6. Ремонт, меблі. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П, 53/29/9, ремонт, вмонтовані меблі, не това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 10/10Ц, 62 в.м., новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Чехова, Бояр а, 4/5 це л. б д. 49/30/9, автономне опалення, поліпшене план вання. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 це л. б д.,46/30/6, імнати о ремі, ві на виходять двір, р-н «Полісян и». Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9П, 48/28/9, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

3- імнтан вартир , в л. • Ш хевича, 3/9П, жилий стан.

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 47 в.м, 1 поверх, під ма азин, офіс. Конта ти: (067) 676-21-98, (067) 676-21-90

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 9П, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 ц, 43/28/6. Част овий ремонт, нові тр би, лічильни и, пор ч з пин а, пар . Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9 п, 47/30/7, осметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

обміняю на 1- імнатн в том ж р-ні + доплата. Власни . Терміново. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

3- імнатн вартир , в це ляном б дин , в р-ні 12 ш оли, в л. Київсь а, нормальний стан, 71/40/9,8, по ращено о план вання. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 ц, 43/28/6, не това, МПВ,пар ет,с/ -плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9П, ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , р-н • автово зал , біля «Сільпо», або

2- імнатн вартир , в л. Ювілейний р-н 8/9ц, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджія зас лена. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 5 Ц, 48/29/6. Центр. Капітальний ремонт. Все нове (столяр а, сантехні а, ві на, ламінат, шпалери, плит а тощо). Вмонтовані нові с часні меблі. К хня ст дія. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 9П., 53/30/9. Ремонт, затишний двір. Терміново. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ювiлейна, 9/9 п, 49/29/8, не това з ремонтом, нова с/х, м/ п ві на, на підлозі ламінат, є тех. поверх, дах - р беройд. Терміново. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, по ращенне план вання, 60/34/10, 2 бал они, бойлер, ламінат, мпв, брон.двері, азова олон а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9п, 48/28, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Ювiлейна , 3/ 9 п, 50/29/8 з ремонтом, не това, м\п ві на, нова столяр а, бал он зашитий пласти ом, лишається вмонтована хня. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л.Ясна 4/5 ц, новоб дова, 73 в.м., 2 бал она, автон. опалення, стан після б дівельни ів, власни . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 646-25-93 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, в л. Заводсь а, 4/4 ц, 43/28/6, з ремонтом, нова сантехні а, ві на, двері, дах не проті ає, імнати прохідні. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , Квасилів, 115/50/12, дозвіл на автономне опалення. Жилий стан. Ціна: 37000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/ 30/6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , Павлючен а, 5/9 п, 50/ 30/8, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 П, 48/ 30/6, хороший стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/ 28/6, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, осметичний ремонт, 45 в.м., с/в плит а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 Ц, 54,5/ 33,6/7, імнати та санв зел о ремі, жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 це л. б д., 54,5/33,6/7, зал 17,3, спальня 16,3, оридор 8,4, імнати о ремі, с/в о ремий, жилий стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/9 ц, 60/ 40/9, житловий стан. (об омівсь ий б дино ). Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 61/ -/7.6, поміняні ві на, двері, є араж - це ла. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 70 в.м., част ово ремонт, по ращене план вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , в л. Біла. Конта ти: (096)628-23-24 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 61/37/8,6. Хороший жилий стан, зас лена лоджія. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9, 65 в.м., по ращене план вання, 2 бал они, висо ий цо оль. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 п, 70/40/11, євроремонт, поб това техні а. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 пан. б д. 68/40/11, пор ч садочо , Сш № 12, затишний двір. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9-пов. 67/45/9, жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 , Цх, 95 в. метрів, новоб дова. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 АН Челсі. 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/5Ц.. 67,4/44/9. Ремонт. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , пр. Мир , 7/9 ц, 70/ 34/9, по ращене план вання, житлова. Конта ти: 22-73-82, (097) 412-36-49

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 11а, 9П, 69/40/10, хороший стан Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 163-98-09

2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/ 6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 4/9 п, 64/ 38/9 лоджиї 2, жилий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 45/30/ 6,5, не това, два ві на в двір, вільна. Ціна: 35700 .о. Конта ти: (097)403-19-41, (067)951-67-38, (095)045-30-64

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9П, 67/ 39/9, ремонт, лічильни и, 2 бал они. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

вартир , р-н «Чай а», 2/5 ц, 2- імнатн житловий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , р-н автово зал , без посередни ів. Конта ти: 26-27-43, (096) 960-83-91 2- імнатн вартир , р-н в л. Пол бот а, власни . Конта ти: (097) 256-99-06 2- імнатн вартир , центр, сталін а, 3/5 ц, 63/41/9, осметичний ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2 рівнев , в л. Чорновола 5, 6/6 ц, 163 в.м., стан після б дівельни ів, автономне опалення. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: (098) 446-32-37 2-рівнев вартир 9-10 поверх, 174 в м. Конта ти: (096) 361-44-37

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5 ц, 69/0/8, по ращено о план вання, о ремі імнати, 2 бал они, хороший жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 56/34/8, 2 бал она. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099)260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, висо ий цо оль, ремонт, два зас лені бал они, власний по ріб. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/5 ц, 65.7/43.7/8, житловий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 65/37/9. Зроблений повний євроремонт. Все поміняне. Хороше місце розташ вання: ш ола, дитячий садо , ма азин, пер арня, с пермар ет. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№29 від 1 серпня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/39/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9п, 66/37/9 в.м, бойлер, 2 зас лені лоджії, терміново, власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П., 66/39/9. Жилий стан, бойлер. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 66/37,9/5, панельний б дино . жилий стан, є два зас лені бал они, терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9 П 10 поверх технічний, 67 в, стіни перетерті, нова підло а, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, 63/36.9/9, житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 69/39/9. По ращене план вання, добротний ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 50/36/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5-пов. це л. б д., 54/36/6 в.м, не това. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 4/5 пов. 61 за . пл. част ово ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 4/5 ц, 62/39/8. Б дино по ращено о план вання, рі назад робився ремонт. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, (Р-Н АВТОВОКЗАЛУ), 66.4 КВ.М. ЦІНА: 40000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 40000 .о Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 65/40/9 на 2 під’їзди, є технічний поверх, вартира теплена, хороший стан, м/п ві на. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, панель, 9/9, є тех. поверх, дах пере ритий, жил.стан. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/5 це . б д. 62/40/8, осметичний ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 60 в.м., євро, автономне опалення. Ціна: 71000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050)912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 пов. 70 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. Не прохідні, по ращ план в. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/40/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 51/34/5, жилий стан, олон а, підвал, мебльована. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9Ц, 68/40/9 част овий ремонт. АН «Челсі» Ціна: 55000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 П, 64/40/8, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 56000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9, 67/ 40/9, автово зал, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/9 ц, 65/42/9, без ремонта. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/ 39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Галиць о о, 68 в.м., хня 8 в.м. с часний ремонт, с часні меблі, ондиціонер, бойлер. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 64/37/9, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9П., 63/37,5/85. Євроремонт, бойлер, не това. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 3- імнатн вартир , в л. Дире торії, 5/5Ц, 56м. в., перепланована, хня-ст діо, жилий стан, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 ц, 61.8/8/41.5/8.5, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн.+КП Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5Ц, 52/34/5,5, пар ет, МПВ, лічильни и. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, це ляний б дино , за альна площа 52 в.м, нормальний стан, пар ет. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 пов, 64,5/43/9 в.м., євроремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9/ п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 п, 66/39/8,6. Хороший жилий стан, 2 зас лених бал они. Ціна: 47000 .о., тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9П, 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/ 40/9, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 56000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067)343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 50 в.м., 4 пов., автономне опалення, ремонт, без посередни ів. Конта ти: 26-55-14, (050) 337-95-92

3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 7/ 9 ц, 56 в.м., євро. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, житловий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 4/5 ц, 64/6, хороший ремонт, броньовані двері. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 69 в.м., по ращено о план вання, без ремонт , бал он+лоджія. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7/9 ц, 65/40/9. По ращене план вання, хороший жилий стан, 2 бал они. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова, 5/9Ц. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 57/41/6, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Липсь о о, 1/1 ц, 71/45/8, араж, житловий стан, це ляний. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 58/37/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбiнатiвсь а, 5/5 ц, 62 в.м. Жилий стан, автономне опалення. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9П.. 62/38/9. хороший стан, бал он з підвалом. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14 ц, 61/39/9, без бал она., еле тро-плита. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9 П, 68/40/12, хороший стан, 2 лоджиї зас лені, бойлер, перетерті стіни, стелі, вмонтована хня. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, панельний б дино , хороший стан, 2 вели і зас лені бал они, бойлер, перетерті стіни, стелі, вмонтована хня. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Мазепи, 5-6/5 Цп, 75/45/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 69000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц, 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, ремонт, сонячна сторона, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5, 60/40 КВ.М., ЖИТЛОВИЙ СТАН. ЦІНА: 45000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9П, омет.ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 3/9 пан. б д. 64/39/9, затишний двір, пор ч дитячий задочо , СШ № 12. Ціна: 42500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9П, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 3/9П, 63/ 40/9, жилий стан, не това. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Орлова, р-н автово зал , 3/9 П, 64/39/9, звичайний стан, лічильни и, пор ч дитячий садочо , ш ола №12, с пермар ет «Сільпо». Ціна: 43500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/38/8. Ремонт, перетерті стіни, стелі, нові тр би, столяр а, м/п ві на, автономне опалення. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 59 в.м., без ремонт . Терміново. Ціна: 36800 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Поштова, центр, 80 в.м., житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/дер, 87 в.м., без рем.2вих. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Ма арова. (Бояр а) 5/9-п, 62/36,5/9, жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 ц, 62 в.м. С часний ремонт, автомномне опалення, хня-ст дія, підвісні та натяжні стелі, пл. ві на, дві лоджії, с часна столяр а, вмонтована хня з пос домийною машиною, бойлер. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9-п, 66/39/9 без ремонт . Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 63/37/9, жилий стан, бал он. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 66/40/9, жилий стан, лічильни и. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/10Ц., 66/39/9.3. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 66/0/ 9,3, 2/10 Це ла Косметичний ремонт, м/п ві на, нова столяр а, 2 бал они. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, омет.ремонт, 68 в.м, 3 бал они. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067)343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П., 86 в.м., жилий стан, з встав ою,. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 п, 66/39/10, не това, дах не проті ає, ліфт працює, хороший жилий стан, с/в облицьований с часною плит ою, одне м/ п ві но, зас лена лоджія, є лічильни на вод . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Набережна 2/5ц, затишна вартира, ремонт. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Цх, 58/41/6, хороший стан, он а. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 60.8/39.5 КВ.М. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПУШКІНА, 8/9Ц, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, РЕМОНТ. ПОСЕРЕДНИКІВ ТА АГЕНТСТВА ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. ЦІНА: 63000 У.О. КОНТАКТИ: 43-60-31, (096) 261-77-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8.2. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 4/ 9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, хороший стан. Роз лян пропозиції обмін , без доплати, без посередни ів. Конта ти: (096) 294-56-09 3- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/ 4Ц, 56/40/6, не това, лічильни и, мебльована, олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2Ц, 64/43/8, осметичний ремонт, 2 бал они. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 54 в.м.,жилий стан, можливо під офіс, ма азин. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери. Це ляний б дино , 61/38/8, жилий стан, осметичний ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9, жилий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна ДОС, 6/ 9Ц, чеш а, 65 в.м.хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 п, 61/-/19, това, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 п, 64/-/9, хороший стан, пар ет. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, новоб дова, 5/5 Ц, по ращено о план вання, 72,4/46,5/8,5, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (066) 340-25-06, (067) 106-29-91 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 5Ц., 56/38/6. Жилий стан. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8 в.м, житловий стан, не това, бал он, лоджія зас лені, власни . Ціна: 47500 .о. Конта ти: (050) 435-52-45 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 8/ 9П, 67/41/9. Косметичний ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/ 5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 57/ 42/6, жилий стан, терміново. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стефановича, 2/ 2 ц, 85/41/8.5, автономне опалення, ремонт 4 ро и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 /11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 10 Ц, 94 м. в. за площа. Євроремонт, вмонтовані меблі, ардеробна, си налізація, ондиціонер. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 9/п, апітальний євро-ремонт. Вмонтовані меблі, можна без меблів. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 222-60-48, (096) 477-22-38 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 п, 64/39/9, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9п, 64/39/8 жилий стан. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/ 8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 69000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/ 5Цх, 64/15, перепланована з 4х ім, автономне опалення, ремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Фабрична , 9/9 п, 66/40/9. Є технічний поверх, вартира чиста, охайна, жилий стан. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/ 9-пов. це .б д.,63,6/35/8 в.м., по ращене план вання, хороший стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 ц, 60.8/35/7.3, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/ 5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9 ц, 62 в.м. Хороший жилий стан, на підлозі пар ет, с/в облицьований плит ою, 2 бал они, лічильни и на вод . Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9 ц, 92 в.м., євроремонт. Ціна: 99000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 52500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Соборна, (Ювілейний) 2/5 Цп, 65/40/12, звичайний осметичний стан, олон а. Терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 51 в.м., 5/5 Це ла. Косметичний ремонт, ламінат, м/п ві на, зас лений бал он, вмонтована хня, шафа- пе, нова олон а, ондиціонер, си налізація. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5Ц, 65/ 40/12, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 50000 .о Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц., 46/32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 65/40/9, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/9Ц, 70 в.м., євроремонт, си налізація, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9 в.м. євроремонт. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9 ц, 63/39/8.5, житловий стан, 2 вели і лоджії. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 446-32-37

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Чорновола,3 поверх,це ла,площа 47 в.им.,без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 70/42/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9 п, 77,5 м. в., із встав ою, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47


3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/10 п, 66 в.м. Хороший жилий стан, лічильни и. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10П, 90/60/10, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9П, 106/93/9,5. Ремонт. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 5/9ц, 72м. в, хороший стан, МПВ, вмонтована хня, по ращено о план вання. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/ п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9-п, 64/39/9 в.м. жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 64,7/40,1, 8 пов., в.м, пласти ові ві на, перетерті стелі, підвал, без посередни ів. Конта ти: 28-94-89, (098) 840-57-32 3- імнатн вартир , в л.С. Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9. Потреб є ремонт . Ціна: 53500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 5/9Ц, 76/45/11, жилий стан, вели а лоджія. Ціна: 59000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 3- імнатн вартир , Лермонтова, 5/10 це л. б д., 63/38/10, поліпшене план вання, є до менти на автономне опалення. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , м-н. Незалежностi, 2/ 5 ц, 57,3/41,2/6, чистий підїзд, одовий замо , хороший жилий стан, на підлозі пар ет, бал он, оридор і частина хні, є лічильни и но вод , олон а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , новоб дова, ремонт, автономне опалення. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: 205000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/5, євро. в 2 імнатах. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, 58/ 36/6. Центр міста, пор ч 21 ш ола, жилий стан, о ремі імнати, є олон а, лічильни и, ладова, підвал, місце для пар ов и, можливо з аражем. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5-пов. це л. б д., 57/39/7 в.м, хорошом стані. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , пр.Мир , 1/5 ц, 51.5/ 33.7/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5Ц, 57/ 39/7, імнати о ремі, олон а, лічильни и на все. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , р-н ооперативно о оледж , 85 в.м., автономне опалення. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , р-н. 12-та ш ола, в л. Київсь а, 6/14 ц, 67,2/39/8,5. По ращене план вання, хороший жилий стан, в 2-х імнатах ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , р-н. Північний, Коновальця, 5/10 Ц, 66/39/9. Чесь ий прое т. Косметичний ремонт. Повністю отова до продаж . Ціна: 54000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , РУМ, 65 в.м., 1/5 ц, по ращене план вання, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , Центр, 120 в.м., дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі, техні а, доро о. Конта ти: (097) 481-36-88

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2 поверх. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 577-99-23

4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/ 3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Цх, 64/49/6, без ремонт . Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 62/48/5,4, 5/5, без ремонт , стан жилий, це ляний б дино . Ціна: 45500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал она зас лених. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9Ц, 90/9, євроремонт, піді рів підло и, по ращене план вання. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 Цп, 85 в.м., звичайний стан. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 4- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 п, 75/-/9.5, житловий стан, 3 бал они. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 1/ 5-пов. Це л. Б д. 62/40/6. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 150 в.м., 6/9 ц, елітна. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 61/45/6, без ремонт . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 9/9Ц, дворівнева. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 59000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5Ц, 63/45/6, нові тр би, лічильни и, жилий стан. Ціна: 43 500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Ціна: 192000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л.Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Терміново. Ціна: 64000 .о., тор . Конта ти: (067) 360-99-69 4- імнатн вартир , центр, 6/10 ц, 72.6/ 48/9, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 4- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 90 в.м., автономне опалення, хороший стан, 5 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева,123 в.м.після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири

5- імнатн вартир , 9/9. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 955-79-89, (096) 266-52-15

11

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

№29 від 1 серпня 2012 ро

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/10П, 103м. в., жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1.1.6. Продам по області та У раїні

3- імнатн вартир , Київ, в л. Бо омольця, 7/14, 134/89/15.5, 3/5. арний євроремонт. Терміново Ціна: 830000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

3- імнатн вартир , Костопіль, в л. С ляна,2, 58,2/ 44/6, 3/5 ремонт, терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 634-51-16, (050) 515-62-07 1- імнатн вартир , Гоща, 2/2 Ц, ремонт. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 540-82-51 1- імнатн вартир , Здолб нів 2, (селище), 5 поверх, ц, 33/16/6, олон а, осмет.ремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2, 1/5 ц, 29/ 16/6, житловий стан. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2Ц, 28,2/ 16,6/5,2. Хороший стан, без зр чностей. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Ш ільна, 2/5 ц, 23/12/5, в р-ні рин «Катеринівсь ий», з осметичним ремонтом, бал он зас лений обшитий пласти ом, є бойлер, підведений інтернет. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, 3 поверх, це ла, 24,5/12,5 в.м, житловий стан, бал он, ціна до овірна, без посередни ів. Конта ти: (097) 056-55-37 1- імнатн вартир , Здолб нів-2. Центр, в л. Заводсь а, 1/5 ц, 29/16/6. Звичайний стан, є олон а. Ціна: 17000 .о. тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, КВАСИЛІВ, 1/9П, 32/12,7/9, БОЙЛЕР, ЛОДЖІЯ, ПІДВАЛ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, КУХНЯ, НОВА ГАЗОВА ПЛИТА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 21000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 701-08-40

1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , хр щов , панель, б дь-я ий р-н, до 40000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , до 25 000 .о. терміново. Конта ти: (096) 361-44-37

1- імнатн вартир , Слав та, можилий обмін на Рівне. Конта ти: (050) 375-54-61

1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , хр щов до 24000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн 831-08-60

вартир . Конта ти: (097)

Квартир або б дино , в б дь-я ом р-ні міста. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Квартир по ращено о план вання власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Квартир власни а. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Квартир Рівном до 18 000 .о.Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир в районі пивзавод або в л. Шевчен а, терміново. Конта ти: (096) 361-44-31

2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/ 30/7, омет.ремонт.бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир в л.Зам ова, терміново. Конта ти: (096) 361-44-37

3- імнатні вартири, Квасилів, 8/9П, 66/39/ 9, ремонт, лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39 (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Гоща 2/4ц, 70/40/9,5 євроремотн, автономне опалення, лоджія зас лена, лічильни и, перетерті стелі. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , Здолб нів, 1/9П, 67/ 40/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 П, 67 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (097) 639-68-48 4- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/5Ц,100/ 84/10, звичайний стан, МПВ, або обмін Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян

2- імнатн вартир в районі Пивзавод або в л.Відінсь а. Конта ти: (096) 361-44-37

2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, до 34000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , до 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 2- імнатн вартир , новоб дов Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 2- імнатн вартир , р-н 12 Ш оли, в л. Київсь а, Гр шевсь о о. Конта ти: (098) 251-59-05 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

3- імнатн вартир в районі ЗОШ №20 (в л. Павлючен а, О.Телі и), 2-7 поверх. Терміново. Конта ти: (097) 558-29-27 olala2820@mail.ru

1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

3- імнатн вартир в районі Пивзавод або в л.Відінсь а. Конта ти: (096) 361-44-37

1,2- імнатн вартир , новоб дова, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1- імнатн вартир , без посередни ів, р-н в л. Стр тинсь ої, Відінсь ої, Га аріна, Гр шевсь о о, Кн. Романа. Ціна: до 20000 .о. Конта ти: 69-06-81, (095) 942-84-23 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

1.1.12. К плю по області та У раїні

1- імнатн вартир , повноцінн , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, в л. Незалежності, 44 в.м., це ляний, ремонт, підвал, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

4- імнатн вартир в це ляном б дин . Ціна: до 60000 .о. Конта ти: (067) 731-46-31, (068) 146-63-13

1- імнатн вартир , до 25 000 .о. терміново. Конта ти: (096) 361-44-37

Кімнат . Конта ти: (097) 810-02-28 1- імнатн вартир , Нова Любомир а, 30/ 18/7, центр, автономне опалення, м/п ві на. Конта ти: (097) 584-59-94

1.1.10. К плю 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Гр шевсь о о. Конта ти: (098) 251-59-05 3- імнатн вартир , новоб дова, або чеш а з хорошим ремонтом, бажано автономне опалення, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

Квартир , Київ, в л. • Бо омольця, 7/14, 123/85/10, 3/5, під

ремонт. Терміново. Ціна: 650000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

1- імнатн вартир , Сарни. Конта ти: (050) 438-63-02, (097) 645-41-67 3- імнатн , Гоща, центр, 5/5 ц, 64/40/7, ремонт, бойлер, автономне опалення, ондиціонер. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 346-35-45

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші

райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067) 362-50-32

•1,2,3,4,5,6- імнатні автово зал або біля

вартири, базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі,

поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт і затишо ,

різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар

або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар

або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар,

або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири. • Абсолютно омфортно, автово зал,

12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3,4,5- імнатн • автово зал,

вартир , повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно,

подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


12

КВАРТИРИ: ОРЕНДА 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24

ЗДАМО

1- імнатні вартири Відінсь а, 4/5 ц,

олон а, част ово меблі, житловий стан, 1100 рн.

Ст.Бандери, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн.

Д ндича, 5/9, меблі необхідні, лічильни и. Гр шевсь о о, 3/9,

осметичний ремонт, 1000

хня мебльована,

Д.Галиць о о, 4 поверх, меблі, без поб тової техні и, можливо для ст дентів, 1150 рн + лічильни и. Набережна,

олон а, меблі, телевізор, холодильни , 1400 рн.

Центр, 2/5 ц, рн+світло.

олон а, меблі, поб това техні а,

ап.ремонт, 1500

Ш хевича, 4/9, меблі, холодильни , 1100 рн + світло, вода. Ма арова, 2/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1100 рн. Соборна РУМ, част ово меблі, осметичний ремонт, 800 рн + світло. Квасилів, меблі, холодильни , телевізор.

2- імнатні вартири Кн.Романа, 4 поверх, меблі, холодильни , житловий стан, 1500 рн. С.Кр шельниць ої, 3 поверх, меблі, поб това техні а, 1600 рн + лічильни и. Коцюбинсь о о, (р-н пивзавод), меблі, осметичний ремонт, можливо для ст дентів, або працюючих, 1650 рн. Ш хевича, 5/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1450 рн + лічильни и. Відінсь а, олон а, меблі, холодильни , телевізор, 1700 рн + світло. Ма арова, 3/9, меблі, холодильни , житловий стан, Інтернет, 1400 рн. Пр.Мир , 4/5 ц, аряча вода, меблі в хорошом стані, холодильни , 1800 рн. Костромсь а, р-н Автово зал , 2 поверх, новий б дино , автономне опалення, без меблів та поб тової техні и, на тривалий термін, 1600 рн + лічильни и.

3- імнатні вартири Дорошен а, меблі необхідні для проживання, олон а, Інтернет, 1700 рн. Соборна, меблі, техні а, хороший стан, Інтернет, ціна до овірна. Га аріна, 2 поверх, меблі, холодильни , 2 зас лені бал они, 1800 рн. Ювілейна, 3 пов, меблі, телевізор, холодильни , 1500 рн. Ст. Бандери, 3/5 ц, меблі, холодильни , олон а, 1750 рн.

Кімнати Кімнат без проживання осподаря. Кімнат , по 300 рн з людини. Кімнат в сімейном

ртожит , меблі, 600 рн.

Б дин и, тимчасів и Б дино , 2 імнати, зр чності, осметичний ремонт, меблі, 1600 рн. Тимчасів , част ові ви оди, меблі, холодильни , 600 рн.

1,2- імнатн вартир , автово зал, в л. Б овинсь а, всі зр чності, подобово, помісячно, власни . Конта ти: (097) 389-42-21

1,2- імнатн вартир , різні райони, с часні меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, • автобазар або автово зал, або

«Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатні вартири з я існим доро им ремонтом, с часні меблі, вся необхідна поб това техні а, пос д, різні райони, вели ий вибір. Конта ти: (097) 481-36-88 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9, пральна машина, холодильни , телевізор, меблі, хороший ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Мельни а , ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1400 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 2/5, олон а, част ово меблі, абельне телебачення, 1500 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 2000 рн. Конта ти: (097) 680-63-43

1- імнатн вартир , центр, р-н драмтеатр , ремонт, меблі, необхідна техні а, пос д, чиста постіль, інтернет, абельне ТБ, по одинно. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4 поверх, мебльовано, зас лений бал он,ходильни ,телевізор, на тривалий термін 1500+світло. Конта ти: (098) 157-39-26

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 9П, меблі, пт, хороший стан. Конта ти: (097) 653-24-32

1- імнатн вартр , в л. Ма арова, 8/9 п, без меблів. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 WWW.KVARTIRA.ROVNO.UA

1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, част ово мебльована. Ціна: 1000 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, євроремонт, меблі, поб това техні а, бойлер, амін, свій двір, альтан а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 697-24-15

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

рн +

імната без меблів, 1200 рн.

№29 від 1 серпня 2012 ро

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 1- , Північний, 3 поверх, меблі, п.т., осметичний ремонт. Конта ти: (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, меблі,холодильни ,телевізор на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 157-39-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, р-н. Північний, 5 пов., без п.т., немебльована, з ремонтом, нова хня. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00

1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 2/5 ц, Євроремонт, меблі, холодильни , плазма, пр. машина, олон а, інтернет, абельне, пл.ві на, на тривалий термін. Ціна: 2100 рн. + світло. Конта ти: (098) 157-39-26 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 696-20-44

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 696-20-44

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 653-78-65

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 3 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9 п, мебльована. Ціна: 1300 рн.+світло. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1300 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, олон а, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, част ово меблі, житловий стан. Ціна: 950 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1300 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1200 рн+КП. Конта ти: (097) 680-63-43

вартир , в л. Ст.Бандери, 1- імнатн ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни . Ціна: 1200 рн.+КП Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 1200 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 34/19/ 9, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів або працюючих, 1300 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, олон а, меблі, холодильни , 1300 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, євроремонт, меблі, ПТ. Конта ти: (097) 653-24-32 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт, вся техні а, всі меблі вмонтовані. Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, «малосімей а», 18 в.м, хороший стан, мебльована, лічильни и. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, холодильни , меблі. Ціна: 1300 рн. +світло. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/5 ц, меблі част ово, хлодильни , 1200 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі . Ціна: 1100 рн Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , Євроремонт, новоб дова. Конта ти: (097) 653-24-32 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, немебльована, олон а. Ціна: 1500 рн.+лічильни и. Конта ти: (098) 697-24-15 1- імнатн вартир , мебльован , хороший стан. Конта ти: (068) 568-18-79, (097) 275-65-35

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр. Мир , 2/9 ц, меблі необхідні, холодильни , житловий стан, Інтернет. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5, Євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр. машина, олон а, телефон, бал он зас лений, пл.ві на, с п тни , на тривалий термін. Ціна: 1900 рн. + лічильни и. Конта ти: (098) 157-39-26

Квартири, вели ий вибір, різні райони від 800 рн. Конта ти: (097) 481-36-88

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, КАФЕ «АРБАТ», ЦЕНТР, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, ВІДІНСЬКА, 12 ШКОЛА, ТЦ «ЧАЙКА», ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ЦІНА: 100-250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2 поверх, новоб дова, с часні меблі, поб това техні а, шафа- пе. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Лєрмонтова, с часний ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/9 ц, свіжий осметичний ремонт, меблі, Інтернет, домофон. Ціна: 1600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. П ш іна, звичайний стан, меблі, холодильни , телевізор, Ціна: 1200 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 4/9П, мебльована, поб това техні а. Можна ст дентам. Конта ти: (097) 653-24-32

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9, меблі, холодильни , можливо для працюючих або ст дентів, 1400 рн + лічильни и. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а (біля «Орлана»), 4/9 ц, Новоб дова, Євроремонт, мебльовано, вся поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 157-39-26 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 1500 рн. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб това техні а. Дешево. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Га аріна біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о (12ш ола), 6/9п,ремонт, меблі, холодильни , 1400 рн+лічильни и. Конта ти: (098) 157-39-26 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, меблі, холодильни , на тривалий термін. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3 поверх, хороший ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр.машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 157-39-26

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (097) 680-63-43

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3 поверх, част ово меблі, пральна машина, холодильни , меблі, ремонт. Ціна: 2000 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир в районі Пивзавод , Бояр и без меблів і поб тової техні и на тривалий термін. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 696-20-44

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1700 рн+КП. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 5 поверх, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3 поверх, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн. +лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦЕНТР), 2/5 ц,свіжий ремонт, меблі, поб това техні а, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 157-39-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, холодильни , пл.ві на, зас лений бал он, ( можливо для ст дентів). Ціна: 1650 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 250 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Черня а,хороший ремонт, всі меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 157-39-26 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, всі меблі, телевізор, холодильни , пр.машина 2200 рн+світло, вода. Конта ти: (098) 157-39-26 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , пр. Мир , част ово мебльована, хороший ремонт, пласти ові ві на. 1700 рн + лічильни и. Конта ти: (099) 910-76-00 2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47


КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Кімнат в 2- імнатній вартирі дівчатам, в л. Соборна, без проживання осподаря. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 256-24-26

Квартир , б дь-я ом районі власни а. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Кімнат в ртожит сімейно о тип . Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Підселюсь в імнат чи вартир , хлопець 22 р. Конта ти: (098) 564-26-45

Кімнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75

1.1.20. Обмін

Кімнат дівчатам або хлопцям, заочни ам або працюючим, в л. О. Д ндича. Конта ти: 24-07-10

1- імнатн +1- імнатн вартири на б дино , або 1/2 б дин в місті, без посередни ів. Конта ти: 26-11-32

Кімнат дівчатам, в л. Відінсь а. Конта ти: 23-42-44

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9п, 34/ 17/9 в.м на 2,3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (098) 884-44-35

Кімнат дівчатам, хлопцям, в л.Д ндича. Конта ти: 24-07-10

2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, ремонт, все необхідне, 3000 рн+ ом.посл, Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін, 2000 рн. Конта ти: (097) 680-63-43

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , р-н Північний, мебльован , для сім’ї, власни . Ціна: 2000 рн.+ лічильни и. Конта ти: (097) 383-03-36

3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення 500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, ЄВРО ремонт,мебльовано,холодильни телевізор,пр.машина 3000 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, євроремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (098) 157-39-26 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, спальня, хня, м’я а частина, 2000 рн+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Дорошен а, (р-н пивзавод), олон а, меблі, 1700 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, меблі, телефон, абельне телебачення, телевізор, холодильни , жилий стан. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 157-39-26 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5ц, олон а, част ово меблі, Інтернет, 1300 рн+ ом нальні посл и( можливо для ст дентів або працюючих). Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а,евро, меблі, холодильни ,плазма, 2500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2 поверх, свіжий ремонт, меблі, вся поб това техні а, на тривалий термін порядній сім’ї. 2300+лічильни и. Конта ти: (098) 157-39-26 3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі, 150 євро. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 4/9 п, осметичний ремонт, всі необхідні меблі, телевізор, холодильни , для сім’ї 1600 рн +світло. Конта ти: (098) 157-39-26 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення, 2500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 696-20-44

Кімнат о рем , р-н Автово зал , 400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , Городище, 5 м від Рівно о, 53 в.м., всі зр чності, авт. опалення на 1- імнатн в Рівном . Конта ти: 68-00-99, (099) 927-47-41

Кімнат ст дент ам, в л. Коцюбинсь о о, р-н пивзавод . Конта ти: (063) 989-17-08 Кімнат хлопцям, заочни ам. Конта ти: (067) 110-54-78 Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Га аріна, 320 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Д.Галиць о о, по 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 2700 рн. Ціна: 2700 рн Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн Конта ти: (096) 653-78-65 3- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1800 рн Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр міста, мебльована, жилий стан, є поб това техні а, 1800 рн+світло. Конта ти: (099) 910-76-00

3- імнатн вартир , в л. Чебишева, автово зал, меблі, холодильни , 2 бал они, пар ет, на дов отривалий термін, 2000 рн.+світло. Конта ти: (099) 910-76-00 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, поб това техні а, автономне опалення (можливо для ст дентів або працюючих). Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н Північний, на тривалий термін, с часні меблі, поб това техні а. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а 500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , центр, ремонт, середній поверх, є все. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичний ремонт, холодильни 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.18. Здам імнат

Кімнат , можна подобово, є • місце для автомобіля, власни . Конта ти: (098) 449-65-66

3- імнатн вартир , в л. Ма арова на житло поблиз Рівно о, бажано на 2 сім’ї. Конта ти: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45 4- імнатн вартир , р-н 12 Ш оли, по ращено о план вання, вели ий двір на 2 житла. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , центр, + земельн ділян 45 сот. поблиз міста на б дино , до 150 в.м., р-н 12 Ш оли, Грабни . Конта ти: 26-38-46

Кімнат , в л. Мірющен а, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

1.1.21. Обмін по області та У раїні

Кімнат , в л. Ст.Бндери, 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Ш хевича, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, олон а, хороший ремонт, меблі, холодильни , абельне, пр.машина 1700 рн.+ аз, вода, світло. Конта ти: (098) 157-39-26

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа на 3- імнатн вартир . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6 поверх, аряча вода,зроблений ремонт, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 157-39-26

3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Кімнат дівчині, за мови допомо и інвалід по осподарств . Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9, імнати непрохідні,ремонт меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 157-39-26

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, на «тимчасів », незавершене б дівництво, в межах міста. Конта ти: (067) 777-31-14

Кімнат , дівчатам працюючим, ст дентам, заочни ам. Конта ти: (095) 605-01-10

3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

Кімнат дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-09-36, (098) 208-40-97

Кімнат , дівчині, ст дентці. Конта ти: (098) 493-40-73

Кімнат , р-н в л. К рчатова, без проживання осподаря, по 400 рн з людини. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат . Конта ти: 64-32-04 Кімнат . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Місце в імнаті, для працюючих дівчат або ст денто , цифрове ТБ, Інтернет. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 28000 .о., 3/9 П, 18 в.м., + зем. ділян , 15 м. від Рівно о, приватизован , 22000 .о. на 1- імнатн вартир , Київ. Конта ти: (067) 947-69-55 3- імнатн вартир , Кам’янець Подільсь ий, в л. Панівець а, центр, біля війсь ово о чилища, 80 в.м, бал он, лоджія на 3- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: (096) 217-33-19

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4- імнатні вартири, б дин и та житлові приміщення, б дь-я ий р-н. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1,2- імнатн вартир в б дь-я ом районі. Конта ти: (097) 297-15-01 1,2- імнатн вартир , можна немебльован в районі 12 Ш оли, проспе т або центр . Конта ти: 63-54-78, (097)2712680 1,2- імнатн вартир , хороший стан, без посередни ів. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 1-2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1- імнатн вартир або імнат , порядність і своєчасн оплат арант ю. Ціна: 300-500 рн./міс. Конта ти: (096) 749-54-10 1- імнатн вартир в районі Мототре або Автово зал , терміново. Порядо і вчасн оплат арант ю. Ціна: 300 рн.\ міс Конта ти: м. Костопіль, в л. Гр шевсь о о 12\12 (097) 701-24-04 wazaaap@ukr.net 1- імнатн вартир , без посередни ів, р-н Ювілейний, Пивзавод. Конта ти: 24-48-33, (098) 234-41-35 1- імнатн вартир , аряча вода, можливо без меблів, порядність арант ю. Конта ти: (067) 959-15-30 1- імнатн вартир , молода працююча сім’я, на тривалий термін, порядність та своєчасн оплат арат ємо, а ентства прохання те т рб вати. Конта ти: (097) 759-92-39 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Конта ти: (097) 493-76-08 1- імнатн вартир , терміново, б дь-я ий р-н. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2,3- імнатн вартир , з хорошими мовами проживання, 2 дівчини. Ціна: до 1500 рн. Конта ти: (096) 995-92-48 2- імнатн вартир , р-н ЗОШ №12, автово зал, на тривалий термін, сім’я. Конта ти: (096) 461-75-00, Ярослав

1.1.22. Пропон ю До лян людин похило о ві з мовою спад вання житла. Конта ти: (096) 310-02-62, (050) 375-43-55

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті

1/2 б дин , р-н Пивзавод , 1 імната, хня, зр чності, автономне опалення, можливість доб дови, 0,0145 а, власни , без посередни ів. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (093)866-74-33 1/2 б дин , 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, всі зр чності, 0,3 сот. землі, араж, підвал, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 078-76-65 1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.100 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, ремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Бояр а, це ла, план на 2 поверхи, 4 сот землі. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір“я. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц, 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 3 імнати, всі зр чності, жилий стан, 1сот землі, недоро о. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Поповича, 2 імнати, всі зр чності, хороший ремонт, ороїд, металочерепиця, ондиціонер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

13

1/2 б дин , в л. Шепетівсь а, 3 імнати, євроремонт, си налізація, вмонтовані меблі, 2 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1/2 б дин , Грабни , 4 сот землы. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 95000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1/2 б дин , р-н Грабни , Д-Ц,50 в, част ові зр чності, 3 сот., жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , центр, в л. Міц евича, 44/ 31/8, осметичний ремонт, вода, аз в б дин , земля приватизована 2,5 сот., є прое т і ф ндамент на о ремий б дино . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 1/3 б дин , в л. Поповича, 2 імнати, о ремий двір, невели ий, всі зр чності. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-84-10 Б дино в р-ні зоопар , 160 в.м., зроблений ремонт, всі зр чності, земельна ділян а 0,12 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Б дино незавершений, Червоні Гори, 5 хв до з пин и, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 44 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 267-27-55 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це ляний, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Басів К т. Власни . Конта ти: (097) 567-67-10 Б дино , Бояр а, 4 імнати, 73 в.м., 70 ро ів,9 сот землі, септи . Ціна: 75 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 570000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 123000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц, отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, впоряд оване подвіря, араж на 2 авто. Ціна: 290000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 280000 .о Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Пе арсь о о, 218 в.м., новий, фасад отовий, пошт ат рено. Ціна: 170000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 155000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Басів тсь а, 2 пов.160м. в.0,064 а,пінобло шла обло . Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла,1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 275000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Біла, о ремий, це ляно-шла овий, 60 в, 3 імнати.всі зр чності.4,5 сот и. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. В. Коти а, частина це ляно о б дин а, 64 м. в., 3 імнати, автономне опалення, ванна,д ш, всі ом ні ації, апремонт, о ремий вхід, двір. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 290000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 93 в.м, 2.6 сот. землі. Конта ти: (097) 412-21-45 Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, облож пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Стр тинсь ої, це л., 140 м. в., літня хня, араж, теплиця, 28 сот. землі. Ціна: 165000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Тернопільсь а, це ляно-шла овий, 4 імнати, всі зр чності в б дин , араж, землі 6 сот., поряд ований двір, терміново. Ціна: 85000 .о. тор . Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , в л. Дворець а, (блочноце ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/ 78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц, мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Добролюбова, 70 в.м., всі зр чності, хороший ремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 782-24-72 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 650000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Кн.Володимира, дерев’яний, це ляна приб дова, 70 в.м, сарай, 3.5 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 433-41-10

Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 270000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Гідропар 8сот. 170 в.м., 90% отовності. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремон, новоб дова. Ціна: 330000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Золотіїв 4- імнати, 8сот. землі. Потреб є ремонт . Ціна: 42 000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87


14

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Вересневе, 160м/ в. 17 сот. зем. діл. 2 поверхи, 5 імнат, це ла, мансардно о тип , автономне опалення, ардеробна, араж з ямою, літня хня. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Б дино , К стин, 60 в.м., 12 м від Рівно о, біля б дин 19 сот землі на 2- імнатн вартир в м. Рівне, роз лян всі варіанти. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 163-07-67

Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, центр, ам’яний, 66,5 в.м., водопровід, аз пор ч, льох, сарай, літня хня, сад, 0,20 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (096) 391-45-63

Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 968-37-50

Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20 сот.землі. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50 сот.землі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (098) 799-94-34 Б дино , Городище, ооп. «Калина», 80 в.м, мансардно о тип , світло, земельна ділян а 6 сот, приватизована. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: (067) 377-41-47

Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , р-н Відінсь ої, 1-пов., євроремонт, 6 сот. землі. Ціна: 125 000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , р-н Грабни , 120 в.м., ремонт. Ціна: 145 000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88

Б дино , Колоден а, 1-поверховий, новоб дова, це ляний, 140 в.м., 4 імнати, 5сот землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

Б дино , р-н Грабни , 205 в.м, 8 сот, вели ий араж 2 поверхи, неподалі центр . Ціна: 150.000 y.o Конта ти: (098) 225-11-15

Б дино , Колоден а, 150 в.м., 4 імнати, всі ом ні ації, опалення, 5 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

Б дино , Рiвне, 2-х поверховий, 260 м. в, потреб е ремонт . Конта ти: Рiвне (098) 071-55-58

Б дино , Колоден а, 170 м в, 2 пов, хороший ремонт, 12 сот землі, араж. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , р-н РДГУ. Конта ти: 24-42-90

Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 125000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, бесіт а. Ціна: 205000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Тинне, 2 пов, 500 в.м., 80% столяр а, пошт ат рено, свердловина на 2 сім’ї. Ціна: 170000 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., с важина. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Тинне, 70/46/9 в/м, 6 сот. землі, 4 ім., це ла, автономне опалення, надвірні б дівлі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Б дино , Колоден а, отовий до проживання, араж, теплений фасад, впоряд оване подвір’я. Ціна: 115000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, земельна ділян а 0,06 а. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА -161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА-75.6 КВ.М., КУХНЯ -12 КВ.М., 4 КІМНАТИ, ДОБРИЙ СТАН, ЖИТЛОВИЙ, КОМУНІКАЦІЇ, 16.88 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Колоден а, новоб дова, 2 поверхи, 150 в.м., 5 імнат, 5.5 приват.землі, с часний євроремонт. Ціна: 137000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Колоден а, новоб дова, 230 м. в, араж, о ороджено. 12 сото землі. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Колоден а, р-н Молодіжно о, 1 пов., амер. прое т, 140/46/11, 3 імнати, хня-ст дія, с ч. стиль, новий, під люч, араж, 7 сот. Ціна: 250 000 .о., тор . Конта ти: (067) 382-18-15 Б дино , Колоден а, це ляний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а,1/2 Ц-Ш, 2 ім, без зр чностей, 7 сот, о ремий вхід. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Лінії, 250 в.м., 6 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, це ляний, с часний, витончений дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі та поб ттехні а, площа 240 м. в., земельна ділян а приватизована 10 сото . Ціна: 370 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 390000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, це ляний, за альна площа 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Ювілейний, о ремий, 3 ім, 70 в,4 сот и, жилий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, Автово зал, в л. Дем’янч а, 200 в.м., Це ла. Після б дівельни ів. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Котедж, А роперероб а, 110 в.м. Це ла, 0,03 а, 2-поверхи, ремонт, всі зр чності, піді рів підло и, араж, впоряд оване подвір’я. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляний, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Частин б дин , в л. М.Стариць о о. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 5-90-06, (097) 611-39-99 Частин б дин , в л. Шопена. Конта ти: (096) 230-11-54

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Півче, • Б дино , Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний,

можливо під дач , мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а землі під приватизацію. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (050) 375-31-23

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , В. Оле син, це ляно-блочний, 240/145/40, 5 імнат, 2 пов., теплений, ом ні ації в дворі, пар ан, 7,5 сот. Ціна: 60 000 .о., тор . Конта ти: (067) 959-15-30 1/2 б дин , Вар овичі, Д бенсь ий р-н, 62 в.м, житлова площа - 40 в.м, центр, 10 сот. землі, азове опалення, олон а або обмін на 1- імнатн вартир в Рівном . Ціна: 30000 .о. Конта ти: 067 397-17-76 1/2 б дин , Городо , льох, сарай, 0,09 а, можливо під дач . Конта ти: (067) 360-76-16, (095) 522-49-98 1/2 б дин , Деражне, Костопільсь ий р-н. Половин б дин . Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 360-62-02 1/2 б дин , Клевань 1, всі зр чності, надвірні б дівлі, 12 сот. землі. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дин , Обарів, Ц, 60 в.м., ремонт, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Оле сандрія, біля з пин и, 60 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1/2 б дин , Омеляна, роз лян всі види обмін . Конта ти: (096) 649-14-86 1/2 частин б дин , Квасилів, 0.22 а., всі ом ні ації, 2 імнати, хня. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 506-05-03 Б дино , 10 м від Рівно о, 12 сот, поблиз аз, + 26 сот під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 156-93-39 Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 198000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

в м.

Б дино , Н. Двір, Ц, 2пов, 223 в.м.10 сот, хороший ремонт, металочерепиця, ставо . Ціна: 139000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Барма и, новий, 2 надвірні б дівлі, сад, ділян а - 0,20 а, біля міста. Конта ти: 68-04-41

Котедж, Горбачевсь о о, після б дівельни ів, елітний район, 5 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Березне, або обміняю на 2,3- імнатн вартир в Рівном , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 240-14-46

Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м. Це ла, 0,14 а 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Котедж, р-н з/д во зал , 2 пов, 95 в.м., 2 спальні по 25 в.м., хня-ст дія 20 в.м., ондиціонер, бал он, поб т.техні а з меблями. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Новий Двір, новий, Ц,150 в, 4 ім, 2 с/в, ремонт, 12 сот, времян а. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Новий Двір, це ляний, о ремий, 60 ро , 75 в.м., 3 імнати, житловий стан, араж, 5 сот. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Обарів. Це ляний б дино ,1995 ро поб дови,185 м. в. 2 поверхи..Жилий стан. Новий дах (металочерепиця), 10 сот землі, садо . Ціна: 91000 .о., тор . Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 290000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Котедж, в л., Дем’янч Конта ти: (096) 361-44-37

а, 200

Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 190 в.м, 5 імнат, 2 санв зли, вода, аз, світло, араж 50 в.м, земельна ділян а 6,5 сот., о ороджена, можливий обмін. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м., Ц,+метало черепиця хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и не дале о, 2 поверхи мансарда. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром . Конта ти: (098) 259-25-39 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, центр, 200 в.м. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Біла Криниця, 170 в/м., 30 сот. землі, 4 вели их імнати, сарай, літня хня, підвал, сад, автономне опалення. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Брищі, Млинівсь ий р-н, 3х5 м, світло, телефон, 0,25 а, над трасою Л ць Млинів - Д бно. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Оле сандр Б дино , Бродів, Острозь ий р-н., 57 в.м., дерев’яний, літня хня, хлів, 2.5 м до залізничної станції Остро , 0.42 а землі. Конта ти: (096) 537-11-63 Б дино , В.Житин, 150 в.м., 10 сот землі, мансардно о тип , новий, всі ом ні ації. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , В.Житин, це ляний, зр чності, 60 в.м, 25 сот. землі, 7 м від міста, власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 384-37-01

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7 КВ.М., ІДЕАЛЬНИЙ СТАН, ЄВРОРЕМОНТ, 25 СОТ ЗЕМЛІ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, В ЦЕНТРІ, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Лінії, новий, під люч, ландшафтний дизайн. Ціна: 240000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Верхів, новий, с часний, араж, євроремонт, поблиз озеро, земельна ділян а 47 сото . Ціна: 150 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (098) 799-94-34

Б дино , Кам’яна ора, 2 поверхи, араж, альтан а, олодязь, це ла, євроремонт. Конта ти: (096) 361-44-37

№29 від 1 серпня 2012 ро

Б дино , Гоща, Ц-Ш, 62 ро , 4 ім, 108 в.м., с важина, аз поряд, з пин а пор ч, жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , М.Оле син, 1.5 пов, мансарда, це ла, ра шня , металочерепиця, є підвал, 2 аражі, осподарчі б дівлі, літня хня, 180/100 в.м., 5 імнат, 15 сот землі. Ціна: 180000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Н.У раїн а, дачний масив, б д.це ляний, добротний, з ремонтом, аз, вода, впоряд оване подвір’я. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Н.У раїн а, дачний масив, це ляний,3 імнати, араж, риниця, аз підведений до б дин . Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Стовпин, Корець о о це ляний, 4 імнати, 110 опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а Можливий обмін на вартир . до овірна. Конта ти: 45-48-44, 879-16-78

р-н , в.м., землі. Ціна: (095)

Б дино , Стовпин, це ляний, 4 імнати,110 в.м., парове опалення, еле троопалення, літня хня, сарай, араж, 50 сот.землі. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Тай ри, 10 м від Рівно о, 62 в.м.2 ім, всі зр чності, 11 сот, Д-Ц, 50 ро ів. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Тай ри, дерев’яно-це ляний, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Уїздці, 22 м від Рівно о, ам’яний, 75,4 м. в., 4 імнати, азифі ована, новий отел, льох, л ня, хлів, риниця.20 сот землі. Металевий араж. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Новини, Корець ий р-н, надвірні б дівлі, олодязь, земельна ділян а 1 а. Конта ти: (096) 765-45-75, (098) 388-14-04

БУДИНОК, УРВЕНА, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, 4 КІМНАТИ, ПРИБУДОВА, ЧИСТА КЛАДКА, ТОВСТІ СТІНИ, ГАЗ ПОРУЧ, САРАЙ, ЛІТНЯ КУХНЯ, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ХЛІВ, КОЛОДЯЗЬ, 200 М ДО АСФАЛЬТУ. КОНТАКТИ: (096) 515-48-86, 00373-693-56-933 З МТС

Б дино , Ново раїн а, це ляний, 3 поверхи, житловий стан, всі ом ні ації. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 446-32-37

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-64

Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42

Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Д бно-2, в л. Дорошен а, 3, незавершений, це ляний, з надвірними б дівлями, 7 сот, приватизований. Конта ти: (096) 518-63-52

Б дино , Обарів, 7 м від Рівно о, 100 в.м., всі зр чності, ом ні ації, араж, льох, асфальт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, сарай, араж, риниця, хороше місце. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-54

Б дино , Дворовичі, 25 м від Рівно о, шла ово-це ляний, хлів, льох, олодязь, світло, аз пор ч, 0.5 а землі. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 433-51-20, (096) 599-28-10 Б дино , Дивень, це ляний, хлів, літня хня, сад, ород, 30 сот. землі. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 541-58-25 Б дино , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, дерев’яний, 12 м від Рівно о. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26

Б дино , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0,17 а землі, ом ні ації пор ч, зр чне розташ вання, пор ч траса Рівне-Остро , ціна до овірна, власни . Конта ти: (098) 804-14-63 Б дино , Здовбиця, це ляний, 2 поверхи, на ритий металочерепицею, євроремонт, всі ом ні ації, 0.34 а землі. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 446-32-37 Б дино , Здовбиця, це ляно-шла овий, три імнати, 60 м. в., хня 13 в.м. Парове опалення (новий отел). Асфальтований двір. 15 сот землі. Ціна: 20500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, аз.опалення, 15сот.землі, всі до менти. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, 185.9/ 84.5/17, ЄВРОРЕМОНТ, ХОРОШИЙ СТАН, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 85000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нів, центр міста, 72 в.м., всі зр чності, це ла, 7 сот, 2 аража. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Здолб нів, шла обло овий, 80 в.м., 4 імнати, жилий стан. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , Іллін, Гощансь ий р-н, азифі ований, надвірні б дівлі, 0,21 сот. землі приватизованої. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (067) 268-70-25 Б дино , Кам’яна ора 2 поверхи, араж бесід а, олодязь, це ла, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Карпилів а, 2-поверховий, новий, с часний, вмонтовані меблі, 15 сот., АН «Челсі». Ціна: 200 000 . о. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 Б дино , Квасилів, 170м. в., впоряд оване подвіря, 0.1 а землі, це ляний, перший поверх жилий. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино , Квітневе, сад, ород, земельна ділян а 0,20 а. Конта ти: (097) 209-88-76

Б дино , Н.У раїн а, центр, Ц, 55 в.м., 2 ім, вода, аз в б дин , 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Оженін, 50 м від Рівно о, мальовниче місце, поряд ставо , ліс, це ляний, земельна ділян а 36 сото , садо , є олодязь, хороший асфальтований доїзд, араж, підвал. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Оле син, 225м/ в, 12 сот. Землі 2 поверхи, 5 імнат, це ла, автономне опалення, євроремонт, просторі імнати, пар ет д б, плит а. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , Остро , 100 в,м. 4 імнати, хня,ванна, т алет, араж, хлів,садо . Автономне опалення, вода, можливий обмін на житло в Рівном . Конта ти: (095) 588-88-66 Б дино , Підліс и, 2 імнати, ремонт, МПВ, д шова абіна, автон.опал., надвірні б дівлі, молодий сад, вино радни на 1-но Квасилів. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Б дино , П’яти ора, 5 м від Рівно о, це ла. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Святе, Здолб нівсь ий р-н, поблиз ліс, ставо , річ а, 1,6 а, приватизовані, можливий продаж землі о ремо. Конта ти: (097) 677-35-34

БУДИНОК

Б дино , Клевань-2, всі зр чності, 100 в.м., сарай, льох, араж, олон а, 12 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (093) 910-34-30 Б дино , Клевань. Конта ти: (067) 364-22-34

Б дино , Корець ий р-н, Сапожин, шла овий, 7х11 м, хлів, льох, риниця, 0,48 а. Конта ти: (066) 212-23-60 Б дино , Костопіль, 300м. в., це ляний, євроремонт, 6 імнат, ванна, д шева, на підлозі ламінат, є більярдна, зовні ороїд, є са на, 0,12 а, о ороджений ам’яним пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55 БУДИНОК, КОСТОПІЛЬ, 300М.КВ., ЦЕГЛЯНИЙ, ЄВРОСТАНДАРТУ, ЄВРОРЕМОНТ, 6 КІМНАТ, ВАННА, ДУШЕВА, НА ПІДЛОЗІ ЛАМІНАТ, Є БІЛЬЯРДНА, ЗОВНІ КОРОЇД, Є САУНА, БУДИНОК ДЛЯ ГОСТЕЙ, 0,12ГА, ОГОРОДЖЕНИЙ КАМ’ЯНИМ ПАРКАНОМ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

Б дино , Костопіль, 83 в/м., 4 ім. 6сот, деревяно-це ляний, дім на березі річи, літня хня, сарай, автономне опалення, 5хв. до центр міста, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Б дино , Хотинь, це ляний, аз, світло,вода, 23 сот.землі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Царсь е Село, новий, с часний, без осметичних робіт, це ляний, земельна ділян а 11 сото . Ціна: 185 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Шоста ів, дерев’яна, на 2 сім’ї, в центрі села, 25 сот, аз пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, вадратна, рівна, в лиця заб дована, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 Незавершене б дівництво, 5 м від Рівно о, 2 імнати, це ла. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 50000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Незавершене б дівництво, Корнин, 2 поверхи, на 2 сім’ї, 250 в.м., по ритий онд ліном, 8 сот землі приватизованої, можливий обмін на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (067) 995-81-64 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Радивилів, в л. Кармелю а 12. Конта ти: 45-40-26, (096) 448-93-53 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м., це ляне, 0.15 а землі, тимчасів а, ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

ТИМЧАСІВКУ, ЯСЕНИНИЧІ, 2 КІМНАТИ, ПІДВАЛ, ГАРАЖ 6Х12 М, ФУНДАМЕНТ НА БУДИНОК, МОЛОДИЙ САД, 0,15 ГА. КОНТАКТИ: 5-20-03, (098) 829-55-41 Частин б дин , Здолб нів, жилий стан, 27 в.м., 3 сот., об ороджений, можливість доб дови. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (066) 790-72-42

Б дино , Козлин, це ляний, 86 в.м., 4 імнати, ремонт, 16 сот, є старий садо , 3 сот, ставо . Ціна: 75000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі, терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н. Конта ти: (097) 806-31-08, (098) 642-58-97

Частин б дин , Оле сандрія, це ляний, араж, хлфів, літня хня, ціна до овірна. Конта ти: (067) 812-17-43

Б дино , с. Біла Криниця, 200 м. в. 10 сото землі. Приватизовано, всі ом ні ації, араж, літня хня, підсобне приміщення, 2 підвали. Ціна: 80000 .о.

т. (097) 502-04-05

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Києво• Святошинсь ий р-н, с. Чай и, в л. І.Фран а, 10, 831.9 в.м., 0.11 а землі. Терміново. Ціна: 800000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

БУДИНОК, СВЯТЕ, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, ПОРУЧ ЛІС, В СЕЛІ 2 СТАВКИ, ДІЛЯНКА 1,6 ГА, ВСЕ ПРИВАТИЗОВАНЕ, МОЖЛИВИЙ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ ОКРЕМО. КОНТАКТИ: (097)677-35-34

Б дино , Київ, Василь івсь ий • р-н, с. Іван овичі, в л. Садова, 2а,

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. ЦІНА: 21000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88

Б дино , Київ, Конча-Заспа, • Плюти, 2400 в.м., чорнові роботи.

610.10 в.м., житловий стан, арне розташ вання, тихе затишне місце. Терміново. Ціна: 950000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Терміново. Ціна: 2100000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.


• Б дино , Київ, Об хівсь ий р-н, смт. Козин, в л. Солов’янен а,

276 Г, 290, 7 в.м., євроремонт, 0.10 а землі, терміново. Ціна: 750000 євро, тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

1.2.5. Здам

Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Конта ти: (097) 268-71-26

1/2 б дин , в л. Ясна 2 імнати, хня аз вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Київ, Під ірці, Об хівсь ий р-н, Київсь а обл, в л. Київсь а, 24, 505.6 в.м., житлова 48.4 в.м., 0.163 а землі, 90 % отовності. Терміново. Ціна: 185000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

1/2 б дин , р-н Ма ната, 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

• Б дино , Київсь а обл, Об хівсь ий р-н, Плюти, в л.

Плютівсь а, 270.2/52.3/15, євроремонт, 2011 р, 0.1493 а землі. Терміново. Ціна: 145 0000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

1/2 б дин , Пивзавод, євроремонт, 2 ім+ араж. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1 5 0 0 р н + с в . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино , Б.Криниця, 4 імнати, євро. Ціна: 800 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , в місті, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , в р-ні Н. Двір 9 сото . Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , Вересневе, 0,15 а. Ком ні ації 150м. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв.до з пин и, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , Київсь а обл, Об хівсь ий р-н, Плюти, в л. Плютівсь а, 31 А, 361.9 в.м., після б дівельни ів. Терміново. Ціна: 2000000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Б дино , Б.Криниця, євро. Ціна: 1100 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Київсь а обл, Об хівсь ий р-н, смт. Козин, в л. Старо иївсь а, 256.60 в.м., 2 поверхи, євроремонт 2010 р., 0.15 а землі. Терміново. Ціна: 2500000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Колоден а, с часний євроремонт, повністю мебльований, 2 поверхи, поб това техні а. Ціна: 500 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Земельн ділян , Вересневе, 15 сот., держа т, під заб дов . Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85

Дом и часто земли, . Зато а, Одесс ая область, 50 метров до пляжа. Ціна: 185 000 .о. Конта ты: (097) 333-31-11 Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Л ансь , 2-пов., новий, 2011 р. площа - 570 в.м., 7 вели их імнат, 2 вели их хол , 3 с/ , басейн з водопадом, араж для 2-х а/м, ділян а - 15 сот. Ціна: 1400 .о./ в.м Конта ти: (050) 326-24-87 Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93 Б дино , Ялта, Крим, 2 поверхи, новий, 135 в.м, імпортні матеріали, меблі, поб т.техні а, автономне опалення, охранна си нализація, араж, пор ч море. Ціна: 3300 .о./ в.м. Конта ти: (050) 326-24-87 Незавершене б дівництво, Ситихів, Жов івсь ий р-н, Львівсь а обл., 170 в.м., ом ні ації підведено,15 сот. землі, насаджено сад, пор ч ліс, річ а, озеро. Знаходиться 9 м від Львова. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 157-36-48 uherman@mail.ru

Б дино , Городище євро лас , 3 імнати, 2 с/в, вся поб това техні а, хороші меблі. Ціна: 4500 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , мебльований, ПТ. 500 Конта ти: (098) 697-24-15

.о.

Б дино , Пивзавод, о ремий, євроремонт, є все необхідне. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино Обарів, Квасилів, Рівне. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , 10-15 м від міста. Ціна: до 10000 .о. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Б дино , 25 м від Рівно о, в редит. Ціна: до 8000 .о. Конта ти: (097) 103-61-30 Б дино , або незавершене б дівництво в м. Рівне. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Б дино , або частин б дин в Рівном ,без посередни ів Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , старий або незавершене б дівництво, на почат овій стадії, центр, без посередни ів. Конта ти: (050) 670-83-83

, Вересневе. Конта ти:

Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Приватизована, 30х40м, район Автодром . Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, 20х60 м, аз, світло на в лиці, можливість поділ . Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 950-47-57, (067) 962-25-42 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот., під б дівництво, є цо ольний поверх, всі ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 298-31-33 Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , ПМК-100, б дівництва, ом ні ації пор б дин ів. Ціна: 16000 .о. 45-16-50, (067) www.rivnedim.com.ua

0,1 а, для ч, поблиз Конта ти: 364-36-10

Земельн ділян , ПМК-100,10 сот,під заб дов ,с сіди і ом ні ації не дале о. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот., всі ом ні ації пор ч, рівна, асфальт, терміново. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Земельн ділян , Колоден а, в л. Молодіжна, 18 сот., держа т на б дівництво, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 406-04-00

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

1.2.7. Обмін

Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,08 а. Навпроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 700 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.2.6. Винайм

Б дино , Томахів, зр чності на 1,2- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (096) 857-55-70 Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а, власни на вартир . Конта ти: (097) 481-28-73 Тимчасів , Ясениничі, 2 імнати, підвал, араж, ф ндамент на б дино , молодий сад, 0,15 а землі на 1- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: 5-20-03, (098) 829-55-41

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельн ділян , в л. Ма арова, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації, терміново. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , в л. Ма арова, для с/ призначення, 15 сот. Власни . Конта ти: (098) 783-53-97 Земельн ділян , в л. Ма ароваПржевальсь о о,10сот, під б дівництво, новий массив, місь і ом ні ації. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Млинівсь а, р-н Ювілейний, 0,15 а, за авторин ом, приватизован , в хорошом місці, рівна, еле три а та аз пор ч з ділян ою. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВУЛ. ПРИСАДИБНА, Р-Н АГРОПЕРЕРОБКИ, ПОБЛИЗУ ДОРОГИ, КОМУНІКАЦІЇ НА ДІЛЯНЦІ, 11 СОТ. ЦІНА: 19000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 301-61-22

Земельн ділян , Колоден а, • 0.175 а, ОСГ. Ціна: 15000 .о.

Земельн ділян , в л. Чесь а, ом ні ації біля ділян и, 25 сот. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Чорновола 0,1 а, земельні ділян и під б дівництво площею від 0,09 а, в отеджном містеч «Щасливе». Кіль ість діляно обмежена. Ціна: 4000 .о./0.01 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Конта ти: (067) 423-31-59

Земельні ділян и, під б д-во, р-н Зоопар , 12 сот. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян в місті, 7 сот, є прое т, між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян в р-ні Льоно омбінат 10 сото . Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , 3 а, р-н молодіжно о ладовища, під с/ , приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-18-97, після 19.00 Земельн ділян , Автово зал, в л. Київсь а, 0,1 а. Кооператив «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , А роперероб а, 0,14 а для б дівництва, ом ні ації. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , в л. Чорновола, 11 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом н.проплачені. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л.Ма арова, 0,145 а,можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Городище, в л. У раїн и Лесі, 0,11 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: 110000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а.Біля ш оли. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , За Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , за зоопар ом, рівна, прямо тна, 22х44м. Знаходиться в центрі масив . Призначення під садівництво,без обмежень містоб дівно о хара тер . Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 0,10 а. Приватизована для ведення садівництва. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , А роперероб а, 3-тя лінія, 0,12 а/б д, 0,03 а/ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а для б дівництва за зоопар ом, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Частин б дин , Рівне, зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , старий, дерев’яний (Шевчен івсь хатин ), в межах 30 м від Рівно о, можливо без ом ні ацій. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (067) 362-13-55

Земельн ділян , Колоден а (Червоні Гори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , В.Житин, це ляний, зр чності, 60 в.м, 25 сот. землі, 7 м від міста на 1, 2- імнатн варитир , власни . Конта ти: (098) 384-37-01

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян (096) 536-63-85

Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дин и, вартири, земельні ділян и. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Вересневе, для б дівництва, 0,1 а. Центр, біля цер ви, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Тинне, 2 поверхи. Ціна: 500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1/2 б дин Л ць , на житло Рівном . Конта ти: 62-23-01, (097) 933-03-80

Б дино або незавершене б-цтво в районі Колоден а, Ч. Гори. Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.4. К плю Б дино або 1/2 б дин . Ціна: до 70000 .о. Конта ти: (067) 731-46-31, (068) 146-63-13

15

БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Земельн ділян , Б.К т, 10 сот. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для б дівництва б дин , біля б дин ів, ом ні ації пор ч, зр чний доїзд, 300м до місь ої маршр т и, зр чне та хороше місце. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Колоден а, для б дівництва, 0,1 а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 Земельн ділян , л ць е ільце, 0,1 а, приватизован , для б дівництва, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот., рівна, 20х50 м, пор ч б д ються. По правій стороні в напрям Л ць а. Від траси 800 м. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Н.Двір,10 сот, рівнина, асфальтов.підїзд, ом н.пор ч, держ.а т, ф ндамент 11-13. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , Новий Двір, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Новий двір, в л. Хліборобів, 0,12 а. Приватизована між б дин ами, поб дована тимчасів а, проведене світло, аз біля ділян и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Пивзавод, 4 сот и.є старий б дино , правильної форми, всі ом ні ації. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , р-н іпермар ет «Фоззі», 0,86 а, приміщення до 1000 в.м, висота 8м, світло, вода, аналізація, земля в оренді на дов ий час. Конта ти: (067) 410-45-76 Земельн ділян , р-н Зоопар , «ГАЗОВИК», 10 сот, рівн , між б дин ами. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 0,10 а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (066) 254-63-47 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н зоопар , під заб дов , приватизована, 10 сот., світло на ділянці, аз пор ч, власни . Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (093) 199-00-94

Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова 0,1 а, 1-ша лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 759-67-64, (050) 375-92-18 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на част . Ціна: 13000 .о. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Асфальтована доро а, ом ні ації, 10 м від міста. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , Б.Криниця, • правор ч від Рівно о, 0,12 а, під б дівництво, приватизован , пор ч ом ні ації, рівнина. Конта ти: (096) 300-16-30

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч, власни . Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 043-32-75

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0,10 а, власни . Конта ти: 62-97-51, (050) 511-05-20 Земельн ділян , К стин, 0,25 а, під заб дов , рівнина. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 921-21-58, (093) 637-70-88 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, 0.7 а, 22х33, ф ндамент - підвал, пере ритий панелями, зм рований перший поверх повністю, є всі до менти +с часний прое т, свердловина, власни . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 888-88-09 Б дино , я ий потреб є ремонт , Шпа ів, 80 сот. землі, приватизована, сарай, по ріб, олодязь, арне місце, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 23-68-26, (097) 137-01-95 Дач , Городище, незавершена, 2 поверхи, 6 сот землі, 60 в.м. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Кам’яна ора, 0,12 а, б дино , 2 поверхи, 2 теплиці, баня, олодязь, ставо , поряд залізнична платформа. Конта ти: 23-14-02, (097) 564-21-23

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ДАЧУ, КАМ’ЯНА ГОРА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, МАСИВ

Земельн ділян , р-н молодіжно о ладовища, 3,026 а, для с/ , приватизована. Конта ти: (095) 274-68-24

ЗРУЧНОСТІ, ПОРУЧ ЛІС, ОЗЕРО,

Земельн ділян , Рівне, в л. Пржевальсь о о, навпроти «Епіцентр », 2 ділян и по 10сот.під заб дов . Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Тинне, 0,12 а, приватизована, під б дівництво, ом ні ації, серед заб дов. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (095) 274-68-24 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

«БОРКІВСЬКИЙ», НОВУ, ВСІ ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 940-28-57 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 6х6, 3 імнати, вода є, септи , 95 % отовності, араж, 6 сот. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, це ляна, центр масив , біля озер, недале о від з пин и, амін, діляна 6 сот., вели а тепляця, сарай, сад, ород, вино радни и, приватизовано, власни . Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25 Дач , Ново раїн а, 6 сот, це лян , мансардно о тип . Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Дач , Ново раїн а, масив «Західний», це ла, 3 імнати, хня, 2 пов., жилий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 12 сот, ом ні ації пор ч, приватизована, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-18-97, після 19.00 Земельн ділян , Тинне, 12 сот, під заб дов , рівна, приватизована. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 14 сот., ом ні ації на території. Можливий обмін на авто, б дматеріали. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 340-04-93

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


16

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Дач , Ново раїн а, це ла, мансардно о тип , араж, 0,06 а землі, аз пор ч, асфальтований заїзд. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 24-30-57, (098) 267-55-84

Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39 (097) 403-19-41

Земельний пай, Лідаво,Здолб нівсь ий р-н, 3 а. Конта ти: (097) 871-54-40, (097) 154-58-93

Земельн ділян , В.Оле син, 0.11 а, для б дівництва, ом ні ації, зр чний доїзд. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (067) 589-49-28 Земельні ділян и, 2 шт., Обарів, 31 сот, 13 сот., біля авторин . Конта ти: 61-94-22 Земельні ділян и, Хрінни и, 13, 25 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян під заб дов , Здолб нів 2, 8 сот., приватизована, терміново. Конта ти: (050) 440-80-44

Земельн ділян , В.Омеляна, 0,13 Конта ти: (050) 672-48-39

а.

Земельн ділян , В.Омеляна, 0.1 а, за афе «Софія», приватизована ділян а, ом ні ації пор ч. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городище, 9 сот. Конта ти: (050) 378-14-44 З ем ель н ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, центр, 14 сот., під заб дов , до менти. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городо , 0,08 а. Кооператив «Залізнични ». Ціна: 4000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРЕСНЕВЕ, 0,10 ГА, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД БУДІВНИЦТВО, РІВНУ, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ (МІЖ БУДИНКАМИ). ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 143-45-23

Земельн ділян , Гоща, 8 сот., під б дівництво, приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: (096) 212-96-27, (098) 386-59-26

Земельн ділян , 27 сот, вадратна, рівна, ом ні ації на част . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , Вересневе, 2 пая, с/ рівна. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Земельн ділян , Гр швиця, новий масив, 25 сот., під заб дов , ом ні ації, рівна, асфальт. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , 3 м від Рівно о, 0,25 а, під с/ . Конта ти: (067) 362-55-01

Зе м е л ь н ділян , Вересневе, в л. Незалежності, 0,1 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

З ем ель н ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,06 а, світло, аз. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , 25 м від Рівно о, під б дівництво. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Оле сандр

Земельн ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.1 а, для б дівництва. За «Райзом». Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 13 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, при в’їзді з правої сторони, між б дин ами, під б дівництво, рівна,10 сот, всі до менти є. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Барма и, для б дівництва, 0,1 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Барма и. 2 а. Не пай, приватизована, за афе «Райсь ий сад». Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Березне. Конта ти: (096) 515-09-79 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а Біля племстанції, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Ліва сторона в напрям Києва, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 45 сот., під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, можливо з новим дерев’яним б дин ом, ціна до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, під с/ . Ціна: 5500 .о. Конта ти: (066) 548-51-29 Земельн ділян , Брищі, Млинівсь ий р-н, 0,22 а, під б дівництво, на ділянці є це ляний б дино 3х5 м. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , В. Житин. Центр, 0,11 а. В центрі села, біля сільсь ої ради, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а 0,16 а 300м від траси, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, хорша доро а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В.Житин район новоб дов площею 0,25 а. під б дівництво. Асфальтований під’їзд, ом ні ації поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 965-95-53, (096) 620-59-73 Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, 70 сот, ом ні ації. Ціна: 400 .о. за 1 сот. Конта ти: (098) 384-37-01 Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, 15 сот.під заб дов , рівна, всі ом ні ації,поряд б дин и, до -ти отові до продаж . Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Зе м е л ь н ділян , Вересневе, в л. Рівненсь а 0,1 а Приватизована земельна ділян а між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Зе м е л ь н ділян , Вересневе, для б дівництва, 0,12 а, приватизована, знаходиться за трасою, 4 лінія. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Зе м е л ь н ділян , Вересневе, для б дівництва, в л. Вереснева, 0,1 а, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городо , 28 сот. Конта ти: (097) 506-48-99

Земельн ділян , Дібрів а, 25 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (097) 389-79-39 Земельн ділян , для с/ , 2,7 а. Конта ти: (097) 267-27-55 З ем ель н ділян , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, 12 м від Рівно о, під заб дов , 30 сот., аз, вода, світло пор ч. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Земельн ділян , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Вересневе, новий масив, всі до менти. Конта ти: 43-57-60, (067) 720-34-85

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Зе м е л ь н ділян , Вересневе. 0,1 а.Заб дована в лиця, ом ні ації. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Верхівсь , 12 сото , державний а т. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

Земельн ділян , Дядь овичі, в напрям Милостива, 15 сот., під заб дов , ом ні ації. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот., неприватизована. Ціна: 2000 .о. тор . Конта ти: (097) 103-61-30 Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,1 а, навпроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , в л. Фестивальна, Здолб нів-2, під с/ , 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 797-93-55, (063) 660-95-51 Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гільча-2, поблиз джерела св. Ми олая, 25 сот., під заб дов , рівна, ом ні ації, асфальт. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 0,07 а, розпочате б дівництво, без посередни ів. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 771-92-53 Земельн ділян , Городище, 0,12 а, під дач , біля ставів. Конта ти: (098) 225-31-92 Земельн ділян , Городище, 0,12 а, 1-ша лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизова, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0.12 а. В наявності є прое т на б дівництво, є ф ндамент, аз та світло пор ч, місцевість заселена, ділян а знаходиться в житловій зоні. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 20 сот., новий масив, біля доро и. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 6 сот., поряд заб дови, ом ні ації. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 7 сот. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 654-53-27 Земельн ділян , Городище, 7 сот., під заб дов , приватизован , терміново або обмін на авто. Конта ти: (067) 208-85-56 Земельн ділян , Городище, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, світло на ділянці, під’їзд нормальний. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 8 сот,. аз,світло на ділянці. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 8 сот., вода, аз, світло пор ч, держа т, онтейнер, власни . Ціна: 4450 .о. тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян , Городище, 8 сот., сад, ва ончи , сарай, недоро о. Конта ти: (067) 944-52-72

Земельн ділян , Дядь овичі, від з пин и 500 м, аз, світло, 1-ша лінія, 0,15 сот., приватизована, під б дівництво, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 43-07-58 (098) 078-76-65 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Жобрин, 0,16 а. Біля санаторію «Червона Калина». Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земель н ділян , за Зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні аціє недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , за Колоден ою,с. Порозово 6 м.від Рівно о, новий масив, 12сот.під заб дов ,1-а лінія, ом ні ації. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , За ороща, 5 м від Корнина, 17 сот. під б дівництво, ом ні ації пор ч, поряд б дин и. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Здовбиця, 0.25 а, світло, аз, вода, можливі варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 349-11-75 Земельн ділян , Здолб нів, 9 сот. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 970-66-25 Земельн ділян , Здолб нів, пров.Пар ова, 0,11 а.рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 12900 .о. Конта ти: (093) 693-25-55, (067) 171-81-80 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Зоря, 0.19 а, під с/ , приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 814-63-81, (097) 668-71-95 Земельн ділян , Зоря, траса Рівне-Л ць , 0.05 а, під б дівництво автосервіс , ом ні ації на ділянці, зр чне місце, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 814-63-81, (097) 668-71-95 Земельн ділян , Зоря, траса Рівне-Л ць , 0.05 а, омерційно о призначення, ом ні ації на ділянці, зр чне місце, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 814-63-81, (097) 668-71-95 Земельн ділян , Кам’яна ора, 0,12 а. Конта ти: (067) 370-20-42 Земельн ділян , Кам’яна ора, масив «Бор овсь ий», завезений чорнозем. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (099) 491-95-99, (067) 362-63-43 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,6 а, масив Бор овсь ий, є ф ндамент, олодязь або обміняю на авто. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Караєвичі, 0,12 а для б дівництва, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороший доїзд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив 0,15 держа т, приватизована. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Карпилів а, 0,12 а, для б дівництва, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, асфальтована доро а, приватизована. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, для б дівництва, приватизована. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 З ем ель н ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань, р-н Шпиталь, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 360-13-22 Земельн ділян , Клевань-2, 0,1283 а. Конта ти: (096) 934-36-00, (067) 688-16-07 Земельн ділян , Козлин, 0,41 а. Район «Конєзавод », приватизована, два державних а та, 0,25 а для б дівництва та 0,16 а для ведення с/ . Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua З ем ель н ділян , Колоден а, 12 сот.Власни . Конта ти: (050) 378-14-44 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , є ф ндамент 10/11 м, б дівельний план на б дино та світло, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а, без посередни ів. Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент 10/11 м, б дівельний план на б дино та світло, ом ні ації, ліс пор ч, без посередни ів. Ціна: 24000 .о. тор . Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, 17 сот., під заб дов , центр, терміново. Конта ти: (067) 983-66-08 Земельн ділян , К стин, центр, 0,25 а для б дівництва, рівна, ом ні ації, асфальтована доро а, пор ч з пин а, між б дин ами Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Л ць е ільце, 10 сото під заб дов . Ціна: 17000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Земельн ділян , Л ць е ільце, 10сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , л ць е ільце, 16 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Л ць е ільце,1 лінія від доро и, 10 сот,є держ а т під б дівництво, рівна. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Земельн ділян , Н.Двір, Колоден а, Вересневе, рівні, під б дівництво з ом ні аціями не доро о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, не а ентство. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, о ороджен , сарай, онтейнер, пор ч ліс. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,23 а, 15х150 м, під б дівництво, світло, аз, вода, телефонна лінія пор ч. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Ново раїн а, 40 сот.,15 під заб дов , 25 під с/ , пор ч з трасою, аз, еле три а. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот. Конта ти: (096) 541-64-21

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВОУКРАЇНКА, КООП. «ПРОГРЕС», ОГОРОЖА, СІТКА, БОРДЮР, З ВИГЛЯДОМ НА СТАВОК, ДО ЛІСУ 500 М, ПОБЛИЗУ СВІТЛО, ГАЗ, ПРИВАТИЗОВАНУ, 8 СОТ. ЦІНА: 8200 У.О. КОНТАКТИ: (097) 357-59-78, (067) 293-33-74 Земельн ділян , Ново раїн а, мас. «Західний-2», 0,06 а, світло, аз, о ороджен , онтейнер, садо , приватизован . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Західний-12, 0,06 а, світло, аз, о ороджен , це ляний сарай, плодові дерева, приватизован . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Східний», 0,06 а, ф ндамент 6х7 м, підвал, пере риття, сад, о ороджен , світло, аз, центр, 50 м до озера. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 0,25 а, 32х80 м, під с/ , ом ні ації пор ч. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Обарів, 13 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 662-67-28 Земельн ділян , Обарів, 17 сот., пор ч ом ні ації. Власни . Терміново. Конта ти: (098) 783-53-97 Земельн ділян , Обарів, в л. Рин ова, 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47


Земельн ділян , Обарів, під заб дов . Конта ти: (098) 421-59-94

Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 власни . Конта ти: (097) 381-60-99

Земельн ділян , Обарів, р-н авторин , рівнина, 8 сот, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38

Земельн ділян , Ясениничі, 4 м від Рівно о, 20 сот. Конта ти: (096) 381-22-12

Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, 1-ша лінія, біля озера. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Оле сандрія, поблиз озера, 15 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 584-59-94 Земельн ділян , Омеляна, 0,135 а, під б дівництво, 3 м від Рівно о, є світло. Конта ти: (067) 878-00-77 Земельн ділян , Омеляна, 10-20сот., приватизована, рівна, ом ні ації пор ч, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 755-68-30 oksana.pharm@mail.ru Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Омеляна, в л. Габрилівсь а, з до ментами під б дівництво, 0,25 а. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 759-67-64, (050) 375-92-18 Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57 Земельн ділян , Пересопниця 0,12 а. Приватизована без посредни ів Ціна: до овірна. Конта ти: 56421231 (096) 540-66-06 www.aleg@i.ua Земельн ділян , під заб дов . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Земельн ділян , по трасі Київ-Чоп, поблиз Корця, 0,71 а. Конта ти: (096) 508-38-95 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Ціна: 14500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

а,

Земельн ділян , Ясениничі, 9 м від Рівно о, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд, світло, аз, водопровід. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а. Біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

1.3.3. Продам по У раїні

Земельн ділян , Київ, в л. Бродівсь а, 70, 0.30 а. Терміново. Ціна: 450000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій. Срочно продаются 2 земельных част а в . Ал п а, Большая Ялта, АР Крым 6 и 9 сото , все с видом на море и оры, частная собственность, ос дарственный а т на землю, омм ни ации рядом, добный подъезд и месторасположение. Конта ты: (097) 212-90-64, (099) 655-94-84 Земельн ділян , Доро об ж, 25 сот., під заб дов , вадратна, рівна, над доро ою, всі ом ні ації, 3 фази. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

З е ме л ьн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Рівне, біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

З е ме л ьн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Земельн ділян , Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , всі ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Урвенна. Конта ти: (097) 871-54-40 Земельн ділян , Федорів а, Гощансь ий р-н, 0,76 а, приватизован , пор ч траса «Київ-Чоп». Конта ти: 64-67-72, (050) 614-93-83 Земельн ділян , Хотинь, Березнівсь ий р-н, 0,25 а, з ф ндаментом, підведене світло, під заб дов , азопровід поряд. Конта ти: (097) 648-49-74 Земельн ділян , Хрінни и, Демидівсь ий р-н 13 сот. Конта ти: 60-87-13, (050) 886-39-13 Земельн ділян , Шпанів, 0,135 а, для б дівництва, біля ш оли, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, ліс, вода, можливо 1/2, є місце для став а, держа т ново о зраз а. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77 Земельн ділян , Ш б ів, центр, р-н новоб дов, 15 сот., під заб дов , всі ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ясениничі, 0,18 а. Приватизована, пор ч з центром. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ясениничі, 0,19 а для б дівництва, ом ні ації, асфальтована доро а, нав р и б дин и. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Місцезнаходження об’є та оренди: м. Рівне, в л. Соборна, 227 війсь ово о містеч а № 1 б дівля інв. № 21. Балансо трим вач: КЕВ м. Рівне. Вартість об’є та оренди за незалежною оцін ою станом на 31.12.2011 ро становить без ПДВ 86 200,00 рн. Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць 2011 ро ) при ре омендованом ви ористанні об’є та з метою під розміщення с б’є тів, що надають посл и з фото рафії 15 % 1077,50 рн.

Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 З е ме л ьн ділян , в р-ні ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 З е ме л ьн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 З е ме л ьн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net З е ме л ьн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 З е ме л ьн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , ооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Житин, Городище, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

Основні мови он рс для об’є та: 1. Найбільший розмір місячної орендної плати за ви ористання зазначено о об’є та порівняно з почат овим розміром орендної плати. 2. Своєчасна оплата орендної плати (щомісячно до 15 числа поточно о місяця). 3. Належне тримання та ви ористання об’є та оренди. 4. Компенсація земельно о подат на землю під об’є том оренди, встановлення приладів облі ом нальних посл за рах но власних оштів та ладання прямих до оворів з постачальними ор анізаціями. 5. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням задат в розмірі не менше ніж одна місячна орендна плата. Кон рс б де проведено в вартирно-е спл атаційном відділі м. Рівне (33100), в л. Чернишова, 8, о 15.00 од. Через 20 алендарних днів після оп блі вання інформаційно о повідомлення про проведення он рс азеті «Афіша. Рівне».

З е ме л ьн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 3800 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Назва об’є та оренди: нежитлові приміщення б дин офіцерів площею 26,0 в.м, б дівля поб дована в 1931 році, стан приміщень – потреб ють поточно о ремонт .

З е ме л ьн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, СТЕПАНІВКА, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, ЦЕНТР, 0,15 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО, ПОРУЧ ГАЗ, ВОДА, ДОКУМЕНТИ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (093) 143-72-10, (097) 565-41-27

майна, я і переб вають на балансі КЕВ м. Рівне і пропон ється до передачі в оренд

6. Компенсація витрат на ви отовлення е спертної оцін и.

З е ме л ьн ділян , Автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Став и, 10 сот., над трасою. Конта ти: (097) 506-48-99

І нформація про об’є ти нер хомо о війсь ово о

Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и, хороше місце. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Сер іїв а, 0,20 сот. Власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

17

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Для часті в он рсі часни омісії та і матеріали:

он рс подає на роз ляд он рсної

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

1. До заяви додаються: для часни ів, я і є фізичними особами: опію до мента, що посвідч є особ часни а, свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, я с б’є та підприємниць ої діяльності, де ларацію про доходи, зобов’язання щодо мов он рс . 2. До заяви додаються: для часни ів, я і є юридичними особами: опію до мента, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи, посвідчене нотаріально, опії становчих до ментів, відомості про фінансовий стан, довід про те, що проти ньо о не пор шено справ про бан р тство, зобов’язання щодо мов он рс . 3. Кон рсні пропозиції подаються в о ремом онверті з написом «На он рс» за підписом часни а на звороті. Додат ова інформація за телефоном: 22-31-97. Зе м е л ь н ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Зе м е л ь н ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Зе м е л ь н ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Зе м е л ь н ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , під б дівництво бо са. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Зе м е л ь н ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Зе м е л ь н ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Зе м е л ь н ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , під заб дов , поблиз Рівно о, для себе, недоро о. Конта ти: (098) 799-87-79

Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Зе м е л ь н ділян , р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для с/ , під б дівництво, можливо не приватизован , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Гараж в ооперативі «Кристал». Це ляний, світло, власни . Конта ти: (0362) 64-86-82 triumpf_@ukr.net

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж ооп. «Колесо», 4х6 м, під б с. Конта ти: (067) 362-14-02

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж металевий, розібраний. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Зе м е л ь н ділян , центр, без посередни ів. Конта ти: (050) 670-83-83

1.3.7. Обмін Г а р а ж , в л. Коновальця, 3 пов., на земельн ділян . Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Ново раїн а, на авто. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 0,26 а під с/ на б дівельні матеріали. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Обарів, 0,26 а, на авто. Конта ти: 43-16-85

Гаражі, кіоски 1.4.1. Продам ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

Гараж металевий, з місцем або без. Конта ти: (097) 194-13-07

Гараж це ляний ооп. «Колесо», під б с, 6/ 4,2 м. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

Гараж це ляний, ооператив «Кристал», c хий. Можлива оренда. Конта ти: 64-86-82, (098) 823-02-88 triumpf_@ukr.net

Гараж, ооп. «Колесо», металевий. Конта ти: (067) 983-66-08 Гараж, ооп. «Нива», в л. Ш хевича, без ями. Конта ти: (050) 339-44-44 Гараж, ооп. «Нива», світло, яма, підвал, об ладений плит ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-06-85 Гараж, ооп. «Стартер», р-н Північний, цілодобова охорона. Конта ти: (096) 947-11-38, (096) 048-00-66 Гараж, ооператив «Авіатор», р-н аеропорт, с хий, широ ий, яма, терміново, власни . Конта ти: (067) 364-52-84 Гараж, ооператив «Р бін», в л. Сонячна, це ляний, яма, світло. Конта ти: 22-73-82, (097) 412-36-49 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, ПМК-100. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (098) 830-86-81 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77 Гараж, це ляний, ооператив «Колесо». Ціна:2000 .о.Конта ти:43-98-60,(094)966-98-60 Гараж, це ляний, ооператив «Кристал», є лічільни и, світло, приватизований. Власни . Терміново. Конта ти: (098) 823-02-88 Гараж, центр. Конта ти: (097) 890-46-32

Гараж це ляний, яма, світло, центр. Гараж і земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Гараж, в л. Кн. Володимира, ооп. «Г до ». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 628-23-24

Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77

Гараж, в л. Крейдяна. Конта ти: (096) 724-24-05 Гараж, в л. К рчатова, ооп. «Автолюбитель», світло 380 В, яма, по ріб. Конта ти: (097) 976-75-77 Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 23-42-44, після20.00 Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Гараж, в л. Шевчен а. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «Нива», 2 пов. Конта ти: (067) 380-03-39 Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «Нива». Ціна: 5500 .о. Конта ти: (050) 625-87-39 Гараж, в л. Ш хевича. Ціна: 5500 Конта ти: (097) 481-36-88

.о.

Гараж, в л.К рчатова, ооператив «Автолюбитель», др ий поверх, недоро о Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-63-65 Гараж, ооп. «Аван ард-Мазда», в л. Коновальця, світло, опалення, можливий обмін на авто. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Гараж, ооп. «Автолюбитель», р-н ПМК-100, це ляний, 6х4 м, яма, підвал, хороший стан. Конта ти: (067) 172-05-11 Гараж, ооп. «Г до », р-н с пермар ет «Хат а». Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Кіос , р- «Північний», 4 в.м, ціна до овірна. Конта ти: (096) 821-83-72

Контейнер 5 т. Конта ти: 45-46-01, (096) 212-34-05 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер, 5 т., рино «Ди о о», прод товий ряд. Конта ти: (067) 360-81-70 Контейнер, р- Ди ий, хороше місце. Конта ти: (097) 245-59-26 К н війсь овий. Конта ти: (067) 362-14-02

1.4.2. К плю Гараж в ооперативі. Ціна: до 1000 Конта ти: (094) 966-52-56 Оле сандр

.о.

Гараж металевий. Конта ти: (098) 380-03-35 Гараж, терміново, недоро о. Конта ти: (095) 754-19-03 Місце під араж. Конта ти: 43-16-85

1.4.3. Здам Місце для авто, в л. Коновальця, ооп. «Аван ард», 3 пов., світло, охорона. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97


18

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам

• Автосалон, Хар івсь а обл.,

автосервіс, м. Хар ів, пр.Перемо и, 55Е, в л. Котельни овс ая, б.2., площа 3961,3 в.м., євроремонт. Ціна: 1500000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

База б дівельна, Л ансь , в л. Цимлянсь а, б 2 ., 2866, хороший стан, зр чне розміщення. Ціна: 440000 .о. Конта ти: (050) 774-21-94

Б дино технічно о навчання, Дніпропетровсь а обл., м. Дніпродзержинсь , в л. Дніпропетровсь а, 73, площа 4932,4 в.м., Ціна: до овірна. Конта ти: (099)119-28-78,(067)219-65-11Єв ен.

- лот № 5: Б дівля ма азин - афе, що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Д бровиць ий р-н, с. Берестя, в л. Мир , 141 (ф ндамент – ам’яний, стріч овий; стіни – це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна 121000 рн. - лот № 6: Ма азин «Меблі», що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Острозь ий р-н, с.Оженин, в л. Мирна, 20а (площа 341,3 в.м., стіни – це ла, пере риття дерев’яне, по рівля – шифер). Стартова ціна 105000 рн. Перший

ро

лотів 3 відсот и

від стартової ціни.

А ціон відб деться 17.08.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 13.08.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах № 1, 2, 4, в розмірі 100 рн., по лот № 3 в розмірі 70 рн., по лот № 5, 6 в розмірі 170 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68.

Приміщення незавершене, Чер ась а обл., м. Умань, в л. Уриць о о, 39/1, нежитлове, омпле с, отельно о тип , 0.0473 а землі, ви ідно під отель, тор ово-офісний, розважальний центр, мед. станов . Ціна: 2.4 млн. рн. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила Приміщення, АР Крим, • Феодосія, 4.379 а землі, виробничий

Б дівлю спецмайстерні, С мсь а • обл., м. Б ринь, в л. Щорса, 6,

міста, площа 1326.4 в.м., 3-4 пов, офісно о 5 пов, з ремонтом. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

площа 2448.5 в.м. Ціна: 107000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

Приміщення, Одеса, в л. • Ж овсь о о, центр, 313 в.м., тове,

Компле с, Ми олаїв, в л. • Т рбінна, 15 а, площа 13273.7 в.м.,

- лот № 4: Кафе «Колос», що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Д бенсь ий р-н, с. Тара анів, в л. Львівсь а, 115б (площа 111,8 в.м., ф ндаменти – це ла, бетон; стіни та пере ород и – це ляні, метало ар ас з плитами ДСП; пере риття – металевий ар ас з підвісною стелею з де оративних плит; по рівля –шифер). Стартова ціна 33000 рн.

290, площа 7274.1 в.м., промзона. Ціна: 3.8 млн. рн. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

Приміщення, м. Чер аси, в л. • Шевчен а, 266, центральна частина

- лот № 3: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Дермань Др а, в л. Зал жжя, 11а (площа 55,9 в.м., ф ндаменти – стріч ові, бетонні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яні бал и з підшив ою ДВП, по рівля – двосхилий дах, шифер). Стартова ціна 13600 рн.

Приміщення виробничо• с ладсь і, м.Чер аси, в л. Різдвяна,

м. Дніпродзержинсь , просп. Анош іна, 61, площа 1495,5 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 119-28-78, (067) 219-65-11 Єв ен.

Компле с розважальний, Вінниця, в л. Івана Бо на 2, 1710.3 в.м., 1 поверх 658.6 в.м., афе, ресторан, 2-5 поверхи офіс 1054.2 в.м. Терміново. Ціна: 1250000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

- лот № 2: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Б ща, в л. Зацер ва, 1 (площа 194,4 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне по бал ах пошт ат рене, по рівля – чотирьохсхилий дах, шифер). Стартова ціна 60000 рн.

Добровольсь о о, 1. площа 5268.9 в.м., три частини Ціна: 3.6 млн. рн. Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

Б дівлю адміністративно• виробнич , Дніпропетровсь а обл.,

в л. Костромсь а 29 А, 3320.3 в.м., 2.3079 а землі, відмінний стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

- лот № 1: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Півче, в л. 17 Вересня, 56 (площа 459,9 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне з пласти овою підшив ою та ДВП, по рівля - шифер). Стартова ціна 61100 рн.

Приміщення виробничо• с ладсь і, м. Чер аси, в л.

цех - 9779 в.м., 4-х поверхове адмін.приміщення - 2326.4, допоміжний орп с - 1761.8 в.м., отельня-586, насосна - 147, с лад 372+61.5 підвал. Ціна: 1250000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Завод, мово технічних виробів, • Ма арівсь ий р-н, с. Наливай а,

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

№29 від 1 серпня 2012 ро

фасадний вхід, стильний, с часний ремонт, престижний район, пар ов а. Ціна: 520000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Приміщення, Одеса, в л. • Затонсь о о 1, 90.8 в.м., фасадний

вхід, ремонт, прохідне місце, пар ов а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій. Приміщення, С мсь а обл, м. • С ми, в л. Білопільсь ий шлях б.16,

вартири об’єднані в одне тор ове-офісне приміщення. Терміново. Ціна: 180000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Офіс, Вінниця, в л. Космонавтів 39, 316.2 в.м., ремонт, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Офіс, Київ, в л. Березня івсь а, 29, 617.4 в.м., офісний ремонт. Терміново. Ціна: 500000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій.

Офіс, Київ, в л. П ш інсь а, 45/ 2,204.1/142.4/3.4, 4/5, офісний ремонт, терміново. Ціна: 1300000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

•Офіс, Хар івсь а обл., м. Хар ів, в л. Анрі Барбюса, б.7, центр, площа 144.7 в.м., цо оль, висота 2.9 м, євроремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина. Приміщення адміністративно• виробничі, Івано-Фран івсь , в л.

Левинсь о о, 1., площа 3586.5 в.м., 5 б дівель, ви ідно під виробництво, я офісний центр, с ладсь ий, тор овельний омпле с, база. Ціна: 1.2 млн. .о., тор . Конта ти: (050) 385-91-30, (067) 524-59-83 Людмила

•Приміщення апте и, Вінниця, в л. Коцюбинсь о о 32, 58.7 в.м.,

с ладається з приміщення тор ово о зал 24.3 в.м., вітальня 4.4 в.м., омора 3.7 в.м., та 7.4 в.м., с лад 18.9 в.м. Терміново. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19 Оле сій.

Приміщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: 84000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Га аріна, 60 в.м., терміново, власни . Конта ти: (098) 445-50-53, (093) 008-42-91 Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Млинів, 100 в.м., центр, під ма азин, офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Приміщення, Н.Хасевича, стоїть о ремо,103 в,1 поверх, ремонт, Ц,всі мови, 2 сот и землі. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПРИМІЩЕННЯ, ПР.МИРУ, 1 ПОВЕРХ, 102.9 КВ.М., ФАСАД, ЄВРОРЕМОНТ, ПІД ОФІС, КОМЕРЦІЮ. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Станцію заправочн , метанов , • Жмеринсь ий р-н, м. Жмерин а,

Ма азин, Вінниця, в л. 1 • Травня 64, в 13,14,17, 235 в.м., 3

Приміщення, Басів К т, 162 в.м., вели ий підвал, є лічильни и, доб д. 2 пов., або обміняю на житло в Рівном . Ціна: 300 000 .о. Конта ти: (098) 214-44-96

площа 578,2 в.м., розташоване на першом поверсі в 2-поверховій б дівлі, євроремонт. Ціна: 405000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

Ми олаїв, в л. 2286.5 в.м., адміністративно-офісне приміщення - 1534 в.м., цех 2 поверхи 487.40 в.м., своя територія 5 сот. Ціна: 900000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

під б дь-я ий вид діяльності, о ороджений, о ремий заїзд. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій.

Приміщення, 2-поверхове, в л. П.Мо или, 28, фасадне, 1400 в.м. Конта ти: (099) 633-31-11

Приміщення, Сільпо, цо ольне, автон.опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а,(можливе відтермін вання платеж ), Ціна: 140000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, С мсь а обл, м. • С ми, в л. Білопільсь ий шлях, б.16,

Компле с, Ми олаїв, пр.Героїв • Сталін рада, 1052.3 в.м., можливо

Приміщення тор ово-офісне. Автово зал, площа 160 в.м., вода, світло, аналізація, ремонт, д же прохідне місце, біля «Сільпо». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

площа 850.6 в.м., розташоване на 1 поверсі в 2-поверховій б дівлі, євроремонт. Ціна: 595000 .о. Конта ти: (066) 914-86-04, (067) 323-44-17 Ірина.

адміністративне приміщення -2533.8 в.м., ом ні ації, потрібен ап.ремонт, оловний виробничий орп с - 9697.6 в.м., с лад 501.4 в.м., ділян а 2.3 а. Ціна: 1500000 .о. Конта ти: (067) 245-41-67 Анатолій. Компле с, • Чи рина 165,

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-ОФІСНЕ, ЦЕНТР, ФАСАДНИЙ ВХІД З ВУЛ. СОБОРНА, 48 КВ.М., ПАРКОВКА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 50000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 731-42-31

в л. Барляєва, 9, станція на базі обладнання АГНКС М-45, 0.4562 а. Ціна: 135000 .о., тор . Конта ти: (067) 214-70-19Оле сій. 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ (ПИВЗАВОД) ЗАГАЛЬНА - 41.6 КВ.М., ЖИТЛОВА - 29.2 КВ.М, КУХНЯ -7 КВ.М., 1/5 Ц. ЦІНА: 30000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Кафе, Здолб нів, центр, на 2 зали, + підсобні приміщення. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 373-88-28

КОВБАСНИЙ ЦЕХ, ДІЮЧИЙ, КЛЕВАНЬ. КОНТАКТИ: (066) 846-69-99 МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬЧОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 258.3 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 140000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщенння тор ово-офісне, Автово зал, площа 301 в.м., вода, світло, аналізація, ремонт, д же прохідне місце. Можливо під бан , салон, ма азин, розважальний за лад тощо. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення отелю над трасою, Б.Криниця, 20 номерів, бар, амінний зал, са на, пар ова. 50 сото землі в постійном орист ванні. Ціна: 300000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 160000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Приміщення офісне, в л. Орлова, (за с пермар етом «Сільпо») площа 100 в.м. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісне, центр, біля «Е омар ет », 120 м. в. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісне, центр, біля «Е омар ет », 30 м. в. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення р-н рин , 68 м. в., ремонт, с/в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення с ладсь е, пров. Робітничий, 567 в.м. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення тор ово-офісне, Автово зал, площа 108 в.м., д же прохідне місце, біля «Сільпо». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат, фасадне. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

С лад, в л. Стариць о о, 45 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лад, р-н. Ювілейний, 660 в.м. + офіс + вистав овий зал, заїзд ф ри, 7 сот землі. Ціна: 400 .о./ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.2. К плю Приміщення нежитлові, під омерцію. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Приміщення, офіси, ма азини, роз лянемо всі об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.5.3. Здам

Приміщення, в л. Чернишова (двір меблевої фабри и), цо ольне, 111 в.м., під с лад, виробництво, офіс (нелюдне місце), ремонт, опалення, освітлення, о ремий вхід, під’їзд. Ціна: 25 рн./ в.м. Конта ти: 46-08-63, (093) 780-37-67

Приміщення, в л. Чорновола, під офіс, ма азин, пер арню, робоча площа 32,5 в.м., 1 пов., аряче водозабезпечення, аналізація, телефон. Конта ти: 28-89-47, (099) 913-53-40 Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Кафе діюче, в л. Мірющен а, 200 в.м., з обладнанням. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. ЦІНА: 40 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧІ ТА СКЛАДСЬКІ, ВІД 108 КВ.М., ОФІСНІ, ВІД 12 КВ.М. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01 Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісні, в л. Ст. Бандери, 4 абінети, о ремий вхід, санв зол, повністю ремонт. Ціна: 70 рн/ в.м. Конта ти: (096) 361-44-37

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВІД 20 ДО 100 КВ.М. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 Приміщення офісні, в л. Чорновола , 3 абінети, 75 м. в., о ремий вхід, санв зол, автономне опалення, інтернет, телефони, охорона. Ціна: 200 рн/ в.м. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення офісні, пр.Мир , 256 в.м, 2 с/ в, всі ом ні ації, ремонт. Ціна: 180 рн. / м. в. Конта ти: (096) 361-44-37

ПРИМІЩЕННЯ ПІД ШВЕЙНИЙ ЦЕХ, 80 КВ.М. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ ТА ТОРГОВІ, ГОЩА, ЦЕНТР. КОНТАКТИ: (067) 360-11-56 СЕРГІЙ Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15 Приміщення, 2-поверхове, в л. П.Мо или, 28, фасадне, 1400 в.м. Конта ти: (099) 633-31-11 Приміщення, в л. Б овинсь а, 54 в.м., ремонт, всі ом ні ації, стоян а. Ціна: 100 рн/ в.м. Конта ти: (097) 297-15-01 Приміщення, в л. Відінсь а, 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 3200 рн/міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Га аріна, 60 в.м., терміново, власни . Конта ти: (098) 445-50-53, (093) 008-42-91 Приміщення, в л. Гр шевсь о о, 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Кн.Романа, 60 в.м.,1 поверх, фасадне. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 П р и м і щ е н н я , в л. П ш іна 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, 25м. в., 37м. в., офісні приміщення, 15м. в. тор ова площа. Ціна: від 40 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Ст.Бандери 33м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Ст.Бандери 41 в.м., ремонт о ремий вхід, офіс ма азин. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення, центр міста,5 0 м . в . , о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, Центр, 56 в.м.фасадне, прохідне. Ціна: 7000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр,елітна, 2-рівнева вартира, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88 С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.4. Винайм К зню або приміщення, під вир-во ованих виробів. Конта ти: (096) 220-25-62 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення під ма азин, центр, 50-60 в.м. Конта ти: (097) 490-82-13 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ WWW.AR.RV.UA


№29 від 1 серпня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА •ПОБУТ •БЮРО ПОСЛУГ

19


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№29 від 1 серпня 2012 ро Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Підві оння ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Підві оння ПВХ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на. Конта ти: 43-21-98, (067) 788-86-86

Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на. Конта ти: 62-17-40, (067) 363-69-49, (050) 640-41-90

Підві оння. Конта ти: 63-80-03

Ві но металопласти ове, 1,5х1,2, л хе. Конта ти: (067) 362-94-75

Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ві но, б/в. Конта ти: (097) 458-96-51

Підві оння. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

Ворота аражні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ворота. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14 Двері броньовані власно о виробництва. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Підві оння. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Полотна дверні, б/в. Конта ти: (096) 307-32-01

Двері вхідні металеві. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Рами бал онні розс вні алюмінієві, лоджії, альтан и, офісні пере ород и. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11

Д в е р і вхідні, б/в, 2 шт., недоро о. Конта ти: 5-82-81, (095) 926-73-64

Ра м и бал онні. Конта ти: 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11

Двері вхідні. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44

Р а м и ві онні 1.60/1.50, 1.50/1.10. Конта ти: (097) 493-76-08

Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03

Рами ві онні, дерев’яні, зас лені, дешево. Конта ти: 28-54-42

Двері

хонні, б/в. Конта ти: 45-08-38

Двері МДФ, білі, з завісами, під с ло, недоро о. Конта ти: 62-66-95 Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові, броньовані, між імнатні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Д в е р і м ет ало пл аст и о ві. К о н т а т и: 63-80-03

Ролети захисні, підві оння, жалюзі, ві на, двері. Конта ти: 22-32-25, 63-44-07, (067) 934-00-60 Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ролети т анинні, бамб сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

ові,

Ролети т анинні, захисні, жалюзі, ві на, двері, рами бал онні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Д в е р і м ет ало пл аст и о ві. К о н т а т и: 61-75-45, (097) 945-41-98, (098) 889-80-47, (096) 858-99-29

Ролети. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Д в е р і м ет ало пл аст и о ві. К о н т а т и: 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11

Р о л е т и . Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Двері між імнатні з ороб ами. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

Ролети. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

Двері між імнатні з нат рально о дерева. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні МДФ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Двері соснові, ла овані, 70х204, ороб а, б/в. Конта ти: 45-21-03, (093) 400-81-60 Двері соснові. Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23 Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері, б/в. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Двері, б/в. Конта ти: 27-06-39 Двері, ві на дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Двері, вхідні та між імнатні. Конта ти: 40-02-15, 26-46-09, (097) 677-99-10 Двері, вхідні, між імнатні, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Ролети. Конта ти: 63-80-03

Ролети. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Системи алюмінієві розс вні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83 С і т и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Сіт и мос ітні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 С і т и мос ітні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 С і т и мос ітні. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14 Сіт и протимос ітні. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 С л о , 0,75/175, 2 шт., шліфоване. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Двері, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15

С ло, б/в, 3 мм. Конта ти: 64-65-15

Двері. Конта ти: 43-21-98, (067) 788-86-86

Будівельні та оздоблювальні матеріали

Ж а л ю з і верти альні, оризонтальні, ві на, двері, сходи на орище. Конта ти: 68-05-12, 24-56-47, (050) 435-37-03, (096) 156-94-52

С ло. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Тераси. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

2.2.1. Продам

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84

БУДМАТЕРІАЛИ

Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Жалюзі. Конта ти: 63-80-03 Ж а л ю з і . Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Жалюзі. Конта ти: 43-21-98,40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14 Жалюзі. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Лоджії, альтан и, офісні пере ород и: розс вні, алюмінієві. Конта ти: 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11 Лоджії. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

ВІКНА, ДВЕРІ

Вікна, двері 2.1.1. Продам БАЛКОНИ ВІД А ДО Я

Бал они «під люч». Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41 Відливи ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Відливи. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

ВІКНА, ДВЕРІ

Ві на «Реха », сонцезахисні, енер озбері аючі. Конта ти: 63-80-97, (050) 434-25-39, (067) 373-51-42 Ві на дерев’яні подвійні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 45-08-38 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22

Ві на металопласти ові. Конта ти: 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Базальт, раніт, амінь, б т, • щебінь, відсів, пісо , з достав ою,

Ві на під золотий д б, ламіновані 240/180, 182/161. Конта ти: (050) 435-36-93

вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01

ВІКНА, ДВЕРІ

Ві на металопласти ові, євро. Конта ти: 40-02-15, 26-46-09, (097) 677-99-10

Металопласти ові ві на, двері, сіт и мос ітні, відливи, жалюзі, підві оння, бал онні рами, зниж а 27% з 1.08. до 31.08.2012 р.

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. 64-46-20, (093) 993-82-76

Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Конта ти:

т. 43-57-60, (067) 720-34-85

Ві на металопласти ові. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на, двері металопласти ові. Підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі. Зварювальні роботи, теплення, оббивання та ін. вн тр. роботи

Бал они, єврові на, алюмінієві системи, двері між імнатні, вхідні.

Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ві на, двері металопласти ові

тел.: 401-543, 46-09-67 (096) 445-93-54

тел.: (097) 554-82-40 www.nova-era.rv.ua

Ві на металопласти ові. Конта ти: 61-75-45, (097) 945-41-98, (098) 889-80-47, (096) 858-99-29

тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

МОСКІТНІ СІТКИ ЗА 2 ГОД. ЖАЛЮЗІ. КОНТАКТИ: 43-19-31, (096) 347-10-01

Балясини бетонні різних видів та розмірів, пор чні, стовпчи и, ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00 Бр ів , олот , 10х10, • базальтов . Конта ти: (067) 886-83-18


БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Відсів. Конта ти: (066) 775-23-87

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Водовідливи. Конта ти: (096) 017-98-05 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Водосто и. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

Біт мна черепиця, теплювач, ідроізоляція, дахові ві на, водосто и.

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, амінь базальтовий, р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (098) 575-77-05,(093)762-02-10

•Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний,

пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь різної фра ції, пісо , лин торфо рихт , чорнозем, амінь базальтовий, р чний та механічний. Вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: (097) 600-73-55,(093)681-99-93

Відсів міш ах ранітний, пісо б дівельний, в міш ах, щебінь ранітний, в міш ах, цемент М-500, це л б дівельн . Достав а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-17-06, 64-06-17, (097) 976-48-39

Відсів, пісо , митий пісо , щебінь різних фра цій, чорнозем, торфо рихт . Конта ти: (067) 967-64-32

Дош и, бал и, ро ви, рей , бр с, різні розміри. Замовлення, достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

Сіт оцин ован о ородж вальн , зварн сіт , сіт лад и (армопояс), лист оцин ований, цвяхи, осподарсь ий інвентар в асортименті, саж б дівельн , литво. Конта ти: 28-85-79, (098) 752-76-05

Тр би металеві, для о орожі. • Конта ти: 45-08-38 Це л во нетрив , біл , • червон . Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Щебінь базальтовий, ранітний, відсів базальтовий, ранітний, пісо , амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05,(093)762-02-10 Щебінь в міш ах, ранітний, • відсів ранітний, в міш ах, цемент М-500 заводсь ий, це л б дівельн (пошт чно). Достав а. Вантажни и. Конта ти: 40-17-06, 64-06-17, (097) 976-48-39

Щебінь всіх фра цій, пісо , відсів, відсів ранітний, базальтовий, дрова різані по 1 т та р бані. Достав а а/м ЗІЛ та МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Ра шечни высше о ачества «М-25». Конта ты: (067) 472-42-73 Ра шечни М-25 высше о ачества, от производителя. Конта ты: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70

Це л . • 968-28-75

Конта ти:

(067)

ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Відливи. Конта ти: 63-80-03 Бал и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Відливи. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

Бал и, ро ви, рей и, дош и, ви отовлення на замовлення. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15

Відливи. Конта ти: (067) 873-74-74, (095) 837-78-44

Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бетон М100-500, достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Бетон, достав а автомі сером 4, 6,10 Конта ти: (067) 360-88-14

б.м.

БЕТОН, РОЗЧИН. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01

Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

60-96-90,(067)962-61-37

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

ДАХОВЕ УТЕПЛЕННЯ

Бордюри. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Вироби залізобетонні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

195-99-29

Це л во нетрив , шифер, • вир-во Київ. Конта ти: (0362)

Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бордюр. Конта ти: (096) 017-98-05

Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Бетон, розчини, М100-М400, достав а мі сером. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

MAJSTERPOL. Представни и від виробни а. Конта ти: (096) 548-44-30 Юра www.adela.com.ua/

Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

Пісо , щебінь, амінь. • Конта ти: (097) 343-63-58, (098)

•Системи теплення б дин ів ANSERGLOB. Короїди, баране и

ГЛИНУ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЗЕМЛЮ, БУД.КАМІНЬ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: (098) 927-43-00, (066) 988-74-11

Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Ват базальтов , листов . Конта ти: (097) 273-43-58

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів

Пісо , щебінь, амінь, відсів, пінобло и, це л , цемент, шифер, ерамзит, вапно, чорнозем, ній, дрова д бові, торфобри ет, достав а, вивезення б дівельно о сміття. Конта ти: (067) 607-32-59, (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: (067) 362-18-41, (067) 363-48-58

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Бло и ф ндаментні 180х30х60 см, 2 шт., дешево. Ціна: 200 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пісо , відсів, щебінь, амінь, базальт, раніт, вивезення сміття, лин , чорнозем, торфо рихт , посл и е с аватора, опання септи ів, траншей, план вання. Достав а а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (067) 967-64-32

Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

Бло и поризовані. Конта ти: (0332) 78-34-64

Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Дахове теплення, пароізоляція, ідроізоляція, мінеральна вата. Достав а

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

ДОСТАВКА

Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Пісо в міш ах, цемент М-500 в • міш ах, щебінь ранітний в

Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний.

Бло и ерамічні, теплі: Кератерм, Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 110 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и,

ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОГОРОЖ, БУДИНКІВ, ПРИМІЩЕНЬ, БОРДЮР ДОРОЖНІЙ, ПОРЕБРИК ТРОТУАРНИЙ, ДАШКИ НА СТОВПЧИКИ ТА ПАРАПЕТИ, ВОДОСТОКИ. КОНТАКТИ: 62-93-99, (067) 360-00-59, (097) 981-24-44, (066) 930-72-44

Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

всіх фра цій, амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

Бло и бетонні. Конта ти: (096) 017-98-05

Бр с, 6 м, 10х10, с хий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

Пісо б дівельний, відсів • базальтовий, ранітний, щебінь

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

ГАЗОБЛОКИ ВІД ВИРОБНИКА БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, СЕРТИФІКОВАНІ, ПРОЙШЛИ ВИПРОБУВАННЯ, ВСІ ДОЗВОЛИ З ЯКОСТІ, МАРКА Д500, 40/20/60, 30/20/60, 10/40/60, 540 ГРН., ДОСТАВКА, ФОРМА РОЗРАХУНКУ БУДЬ-ЯКА, ПДВ. КОНТАКТИ: (095) 830-87-87, (098) 712-73-17

Бетон. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Бло -ха з, рей . Конта ти: 134-10-88, (097) 505-99-69

(050)

БЛОКИ 20Х20Х40, БЛОК «РВАНИЙ КАМІНЬ ФАСКА» 20Х10Х40, БРУКІВКА ПАСАЖ, ПІСОК, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ. ДОСТАВКА, 30 Т. КОНТАКТИ: (050) 614-93-51, (097) 270-21-08

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, амінь базальтовий, р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ, БАЗАЛЬТ, ГРАНІТ, КРИХТУ ГРАНІТНУ, ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ (БАЗАЛЬТ, ГРАНІТ), КАМІНЬ БУТОВИЙ, ГЛИНУ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: (098) 708-27-50

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/ М КАМАЗ 12Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Відсів. Конта ти: (098) 849-43-59

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 ДОШКА СОСНОВА, ВІЛЬХА СУХА ТА СВІЖОСПИЛЕНА (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКУ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Дош и, б/в. Конта ти: (067) 955-79-71

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Дріт ВР 4,0 мм, дешево Конта ти: (066) 039-43-01 Жерсть цин ов , 8 мм, 25 в.м. Конта ти: 28-54-42

З\Б ВИРОБИ (ПЛИТИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ). БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь-вал н для альпійсь их іро . Ціна: 1,5 рн/ . Конта ти: 28-96-33 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

21


22

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Л и с т , стержень мідний, бронзовий. Конта ти: (096) 307-32-01 Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ліноле м на 123-53-61

хню. Конта ти: (067)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Металочерепицю, біт мн черепицю, дахові ві на, водосто и, теплювачі, мінвата

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua Матеріали по рівельні, системи водостічні, сайдин , полі арбонат, матеріали для ре лами. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46

№29 від 1 серпня 2012 ро

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ПОСЛУГИ А/М КАМАЗ-5410, 11 М. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (067) 953-95-33 ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: 43-45-09, (096) 502-40-61, (063) 412-88-40, (066) 222-36-51

ПІСОК, ЦЕМЕНТ М-500, ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ, ВІДСІВ, ВСЕ У МІШКАХ. ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ДОСТАВКА ПО МІСТУ. КОНТАКТИ: 62-71-70, (050) 375-60-21 ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ВІДСІВ ГРАНІТНИЙ, БАЗАЛЬТОВИЙ, ДРОВА РІЗАНІ ПО 1 Т ТА РУБАНІ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ ТА МАЗ. КОНТАКТИ: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21 ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33

Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58 Металопрофіль. Конта ти: 63-80-03

Пісо митий. Конта ти: (098) 849-43-59

Металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Пісо . Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

САЙДИНГ

Це л во нетрив . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Це л лін ерн : Керамейя, Євротон. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицьов , ерамічн черепицю, поризовані бло и, с хі с міші. Конта ти: (0332) 78-34-64 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

Сайдин , софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи, пласти ова ва он а, де оративні панелі ПВХ.

Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Конта ти: 62-03-65, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19

Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12

Системи водовідвідні. Конта ти: (097) 273-43-58

Це л лицювальн . Конта ти: (0332) 78-34-64

Системи водостічні. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Це л лицювальн : СБК, Євротон, Літос, Про ерам, Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-80-40, (067) 724-35-37, (066) 804-70-71 Металочерепицю. Конта ти: (097) 273-43-58 Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

КАМІНЬ, ГЛИНУ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: 43-46-61, (050) 620-82-49, (097) 410-00-65 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Камінь. Конта ти: (066) 775-23-87 Камінь. Конта ти: (098) 849-43-59 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

КОВАНІ ВИРОБИ

Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Клін ер. Конта ти: (0332) 78-34-64 Ковані вироби: ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Констр ції залізобетонні. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННІ. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

КРУГИ КОЛОДЯЗНІ ТА ДЛЯ СЕПТИКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Плити для о орожі. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Плити п стотні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 трот арн . Конта ти: 22-42-93

Плит

трот арн . Конта ти: (096) 017-98-05

Плит

фасадн . Конта ти: (096) 017-98-05

Онд лін. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58

Плит ДВП, 15 шт. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58

Плінт с, дерев’яний. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Кільця для олодязів. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Пісо . Конта ти: (066) 775-23-87

Плит

Перемич и, 3 м, залиш и. Конта ти: (097) 032-38-75

Камінь, білий пісо , Це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пісо . Конта ти: (098) 849-43-59

Онд лін. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Парапети. Конта ти: (096) 017-98-05

Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, перліт, щебінь, амінь, відсів, пісо , достав а. Конта ти: 27-98-98, (067) 989-48-62, (067) 362-27-90

Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬША). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и стінові, пере ородочні. Конта ти: (096) 017-98-05

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67 Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Пін монтажн (поб тов , професійн ). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Пісо білий. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ (В МІШКАХ), СІЯНИЙ, ВІДСІВ В МІШКАХ ГРАНІТНИЙ, ЩЕБІНЬ В МІШКАХ ГРАНІТНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 ЗАВОДСЬКИЙ, ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ (ПОШТУЧНО). ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-17-06, 64-06-17, (097) 976-48-39 Пісо б дівельний, відсів базальтовий, ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05 Пісо митий. Конта ти: (066) 775-23-87

ПІСОК, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ, ГНІЙ, БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ, ПІСОК РІЧКОВИЙ, ШУТЕР. ВИВІЗ СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 62-84-06, (050) 435-42-19

Полі арбонат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Полі арбонат. Конта ти: (097) 273-43-58 Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Профнастил. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Системи водостічні. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Системи водостічні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58

ДОСТАВКА. РОЗВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ.

Сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

КОНТАКТИ: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28

СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ). СКЛО ВІКОННЕ, ВІТРИННЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОСЛУГИ). ЕКСКЛЮЗИВНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097)868-82-72 Спецемалі: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, анти орозійні, термостій і. Розчинни и: Р-4, Р646, Р-647, йат-спірит, сольвент, оліфа. Гр нти, емалі: ГФ, ПФ, НЦ. Ла и столярні: НЦ, ПУ. Дисперсія ПВА. Конта ти: 69-06-85, 26-34-72

Це л , половин и, б/в. 62-79-67, (096) 146-45-75

Тирсоплит полірован , недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Тирсоплит , б/в. Конта ти: (096) 241-95-79 Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Утеплювачі. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

РОЗЧИН: ВАПНЯНИЙ,

Фанер водостій . Конта ти: (067) 363-70-16

Р авн прод цію, техпластини, мові вироби, лей 88, сод альцинован і а стичн , хлорне вапно. Конта ти: 61-70-20

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Сайдин . Конта ти: (097) 273-43-58 Сайдин . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Сваї. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Се цію металево о шести ранни а, ов зварен , на пар ан, 3 шт., 120Х120 см. Ціна: 300 рн./шт. Конта ти: 28-96-33 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22 Це л , б/в. Конта ти: (067) 955-79-71

Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Розчини. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

5-20-23, (067) 382-56-01

Це л М-75, М-100, розвантаження раном-маніп лятором, достав а по міст . Конта ти: (050) 375-82-52, (096) 898-45-51

С міші с хі. Конта ти: (0332) 78-34-64

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

ДОСТАВКА. КОНТАКТИ:

ЦЕГЛУ М-75, М-100, ПІДДОНИ.

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Профнастил. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

ЦЕМЕНТНИЙ, СКЛАДНИЙ.

Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Фотошпалери. Конта ти: (050) 435-36-93

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ М-100, М-75, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ, АВТОПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (067) 927-02-45, (098) 829-55-41 ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ ЧЕРВОНУ, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КАМІНЬ. КОНТАКТИ: (067) 903-38-42, (067) 294-49-83 Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Це л б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Конта ти:

ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68 Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Черепицю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58 Черепицю біт мн . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю ерамічн , цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю 78-34-64

ерамічн . Конта ти: (0332)

ЧЕРЕПИЦЮ: БІТУМНУ, НАТУРАЛЬНУ, КОМПОЗИТНУ. КОНТАКТИ: 22-14-66, (050) 919-96-52, (067) 363-28-00


ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ, ПОСЛУГИ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Конве тор еле тричний «Термія», вир-во У раїна, 2,0 Вт. Ціна: 310 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22 Конве тор еле тричний, 1500 В, 600/450, 3,8 . Конта ти: (097) 396-42-88

Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Електрообладнання

Котел «Дан о». Конта ти: 22-70-94 після 18.00 од. Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99

Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Шап и на стовпчи и, б/в. Конта ти: 28-27-10 Шла обло и. Конта ти: (096) 017-98-05

Ф ано рейсм сний Івано-Фран івсь Конта ти: (097) 837-76-79

Щебінь ранітний, базальтовий. Конта ти: (098) 849-43-59 Щебінь ранітний, базальтовий. Конта ти: (066) 775-23-87

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78

Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Щебінь. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

2.2.2. К плю Б а л и , шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Дош палетн , на е спорт. Конта ти: (093) 693-25-55 За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84 Ліноле м. Конта ти: (098) 625-33-13 Ліноле м. Конта ти: (097) 246-04-75 Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22

мм.

Бетонозміш вач. Конта ти: 5-46-12 Ва ончи б дівельний, в б дь-я ом стані. Конта ти: (096) 213-55-52 Газоно осар , омпресор, молото відбійний, еле троінстр менти. Конта ти: (095) 754-19-03 Запчастини до б дівельно о ришт вання: рами, зам и, хом ти, ан ери, діа оналі, дом рати, пор чні настили. Конта ти: (095) 754-19-03 Мото ос (тример), азоно осар , бензопил , відбійний молото , еле троінстр мент. Конта ти: (094) 966-16-85 Обладнання для б дівництва, б дь-я е, роз лян всі варіанти. Конта ти: (095) 754-19-03 О п ал б , ришт вання б дівельні, люль , бетонозміш вач, мото ос . Конта ти: (095) 754-19-03 П н е в н о м о л о т , в неробочом Конта ти: (096) 220-25-62

стані.

Мий

, 50х50. Конта ти: 24-09-39

Ришт вання б дівельні, можливо о ремі елементи. Конта ти: 43-52-56

Мий

, нов . Конта ти: 5-62-59

2.3.3. Здам в оренд

Колон и азові, б/в, в неробочом стані. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Котли азові, еле тричні, твердопаливні, онденсаційні, азові олон и та радіатори опалення. Продаж, монтаж, арантія, сервісне обсл ов вання. Конта ти: (097) 645-46-36 www.topka.at.ua Армат р запірн . Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01

Пил дис ов до цир Конта ти: 45-08-38

ляр и, б/в.

Платформ металев , 3- олісн , б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59 Пневмоінстр мент. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38 Ришт вання б дівельне, оцин оване, 2х3х0,7 м, висота 100 м, вир-во Німеччина. Конта ти: (096) 213-55-52

ни від 7-18

Вт. Конта ти:

Гідро-, пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 К а м і н и чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Колон «Юн ерс». Конта ти: 68-16-52, (095) 486-55-03

Свердла. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

рн.

Колон азов «Нева», ви ор. 1 міс. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 194-32-60 Колон азов , вир-во Польща, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27

Кабель алюмінієвий, 380 Вольт, 50 м. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Кабель броньований. Конта ти: (096) 218-08-20 Провід ШВВП, ПВС, АПВ, ІТД. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 626-17-20

2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бетонні роботи, м р вання, • це лою, бло ами, шт ат рення,

по рівельні роботи. Гарантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Бетонні роботи: бетонні • наливні підло и, де оративний штампований бетон, стяж и ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

Бри ада б дівельни ів ви он є євроремонт «під люч» (м р вання, шпа лювання, іпсо артон, шт ат р а, ва он а, сайдин , ламінат), обшив а бал онів та інші б дівельні роботи, я існо, недоро о. Конта ти: (096) 395-78-92 Б дівництво ф ндаментів, • стяж и, підпірні стін и, о орожі, б ріння свай, демонтажні роботи. Ліц. АВ № 558385 від 5.11.2010 р. Конта ти: (098) 926-54-04

В ладання пар ет , ламінат , • чорнової дош и, набивання плінт с . Шліф вання ново о та реставрація старо о пар ет та дощатих підло . Швид о. Виїзд до лієнта. Конта ти: (067) 382-12-24

В ладання плит и, монтаж сантехні и. Конта ти: (096) 280-60-33

В ладання та трамб вання бр ів и, встановлення поребри ів. Професійно, арантія я ості. Конта ти: (098) 056-65-35, (099) 702-39-10

В ладання, шліф вання пар ет , під отов а дерев’яної підло и під в ладання ламінат . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29, (067) 190-41-20

Тр би для опалення та вн трішніх мереж. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

ВСЕ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ. МОНТАЖ, ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ, СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ. ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ПІДРАХУНОК ВИТРАТ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНІ. КОНТАКТИ: (097) 645-46-36 WWW.TEPLOSFERA.COM

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ТРУБИ, РАДІАТОРИ, НАСОСИ, БОЙЛЕРИ, ГАЗОВІ КОЛОНКИ. ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Тр би водостічні, б/в. Конта ти: (067) 955-79-71

Ванн , б/в, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 956-73-74

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

В ладання та шліф вання • пар ет , б дь-я их інших

Батареї чав нні. Ціна: 25 рн./ребро. Конта ти: 26-35-24, (096) 334-91-74

Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Тач металев , садово-б дівельн , одно олісн . Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

Еле тродви 24-54-82

Р омийни , формі морсь ої м шлі. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 956-73-74

Титан новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (067) 959-15-30

Стропи ланцю ові, сталеві, сертифі овані. Конта ти: (050) 963-87-55

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Батареї чав нні, 15 ребер. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63

Ванн , б/в, 2 шт. Конта ти: (067) 777-31-14

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Радіатори чав нні. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-37-36, (066) 656-79-05

Балон під аз, новий. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

Інстр мент р чний. Конта ти: 68-39-24, (099) 053-41-44, (067) 192-02-16

Металош 272-76-03

Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Радіатори опалення, чав нні, безреберні, 8 шт. Ціна: до овірна. Конта ти: (0332) 6-65-58, (066) 174-66-64

2.4.1. Продам

Європіддони 800/1200, б/в. Конта ти: (067) 287-35-93

Металош ач імп льсний «Tracker-D», селе тивний «Кощей-20М». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82

Паливо пічне. Конта ти: 27-06-39

Радіатори опалення, чав нні, 5 се цій (7 ребер), 1 се ція - 4 ребра, недоро о. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

БОЙЛЕРИ ЕЛЕКТРИЧНІ 10-200 Л, ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ. ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Дробил для подрібнення вторсировини: поліетилен, пласти , вир-во Польща. Конта ти: (095) 754-19-03

Обі рівач-вентилятор, еле тричний. дешево. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71

Радіатори для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Газ, опалення, водопостачання •

Насос водяний, Німеччина, новий, 9 м. Конта ти: 68-16-52, (095) 486-55-03

Обі рівач еле тричний масляний, б/в, на 6 ребер. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71

РИШТУВАННЯ

Будівельні інструменти та обладнання

Лічильни и. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Насос для водяно о опалення. Конта ти: (097) 704-84-71

22-24-80, (067) 603-71-90

Дриль, р чн . Конта ти: 28-97-80

Котли твердопаливні. Конта ти: 5-60-38, 5-31-31, (050) 435-03-57, (067) 359-84-11, (093) 157-53-33

Ришт вання б дівельне. Конта ти: 5-46-12

Шифер, б/в. Конта ти: 23-77-89, (068) 230-41-02

Дриль, перфоратор, вир-во Німеччина, б/ в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Котли твердопаливні, поб тові та промислові, пот жність 18-1150 Вт, дост пне паливо, автоматичний онтроль, з р чним та механічним завантаженням. Конта ти: 5-60-38, 5-31-31, (050) 435-03-57, (067) 359-84-11, (093) 157-53-33

Крани. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Черепицю, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45,

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Ришт вання б дівельне, бетонозміш вач, опал б , люль б дівельн , інстр менти, недоро о. Конта ти: (096) 213-55-52

БУДІВЕЛЬНІ З

Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Еле тродви н АІММ100L4У25, 4 Вт., 380/660 В, 1427 об./хв. Конта ти: (067) 287-35-93

Послуги

Н-150

Балони висо о о тис (ар онові, исневі, під зварювальн сіміш) б/в, V = 40 л, 10 л, 5 л, 2 л. Конта ти: (096) 371-85-86

НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ:

Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

парапетний.

КОТЛИ ГАЗОВІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, ЕЛЕКТРИЧНІ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Б а а т о п и л імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Це л , б/в. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Котел разовий, б/в, Конта ти: (097) 704-84-71

Еле троінстр мент. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38

Сіт металев , для о орожі, 21 м. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Еле тровимірювальний прилад Ц4313, недоро о. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

КОТЛИ ГАЗОВІ, КОНВЕКТОРИ (ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93

Пар ан. Конта ти: (098) 625-33-13

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Еле рощит з лічильни ом. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

2.3.2. К плю

Матеріали б дівельні. Конта ти: 43-52-56

2.3.1. Продам

Котел дво онт рний димохідний «Термет». Конта ти: (067) 955-79-71

Котли водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55 Щебінь. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

Вими ач автоматичний А31, 60 А, 500 В, 50 Hz. Конта ти: (067) 287-35-93

Ш р поверт, 12 Вольт. Конта ти: (098) 130-10-68

Шмат и ламінованих плит. Конта ти: 28-96-33 Щебінь базальтовий, ранітний, відсів базальтовий, ранітний, пісо , амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

.

2.5.1. Продам

Котел азовий, на підло , 23,2 Вт. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

паливі.

Тр би поліетиленові, діам. 16-500 мм, для водопроводів, свердловин, азопроводів, аналізацій. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

2.4.2. К плю Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Колон и азові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел КЧМ4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ С АВТОМАТИКОЙ МОЩНОСТЬЮ 80-120 КВТ, Б/У. КОНТАКТЫ: (067) 571-52-87 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13

дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Еле тромонтажні посл • заміна старої провод и

и: на нов , монтаж лічильни ів, автоматів, вми ачів, розето , люстр, світильни ів, дрібний ремонт. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Євроремонт вартир, монтаж •іпсо артон , ва он и,

ламінат , шт ат рення, шпа лювання стін, стелі, стяж а на підло , в ладання плит и, бр ів и, прородно о ольор . Монтаж еле три и. Я існо, недоро о. Конта ти: 63-65-99, (097) 502-54-78

Замін водопровідних тр б та •аналізацій, встановлення сантехні и, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпа лювання стін,

стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Компле сний ремонт • приміщень. Сантехні а, еле три а,

столяр а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

23


24

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№29 від 1 серпня 2012 ро

САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ: МОНТАЖ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ, ДУШОВИХ КАБІН, МИЙОК, БОЙЛЕРІВ, ВАНН, ЗМІШУВАЧІВ. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ. ЯКІСНО, ШВИДКО. КОНТАКТИ: 5-70-29, (096) 748-99-77

Виробництво металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: 61-75-45, (096) 585-99-29, (067) 362-38-63

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ ТА ВАГОНЧИКІВ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ:

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ,

Прочищення олоно , • водона рівачів сіх типів, ремонт. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94 Посл и е с аватора, опання траншей, септи ів, отлованів, вивіз б дівельно о сміття, план вання р нт , вивіз а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (097) 422-82-63, (098) 708-27-30

(096)453-05-57

МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОДАЖ САНТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО.

ХУДОЖНЯ КОВКА ТА

КОНТАКТИ: (067) 291-86-29, (050) 435-2107

ВИРОБИ З МЕТАЛУ. ШВИДКО, ДЕШЕВО,

УТЕПЛЕННЯ

ЯКІСНО. КОНТАКТИ:

Металопрокат, вторсировина

(097) 167-28-89 КОВАНІ ВИРОБИ

• Утеплення та оздоблення фасадів.

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

т. 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 40-16-47, (097) 427-99-81, (097) 711-61-29, (094) 967-16-47

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

2.6.3. З встановлення

ШТУКАТУРЕННЯ НІМЕЦЬКОЮ СТАНЦІЄЮ ВАПНЯНИМ РОЗЧИНОМ. КОНТАКТИ: (097) 754-12-10

• В л а д а н н я бр ів и, трот арної плит и, нат рально о

2.6.2. З ви отовлення

• В л а д а н н я трот арної плит и. Повний омпле с посл

Ви отовлення з деревини • ві он, дверей, арочних оробо ,

бал онних рам, сходів. Конта ти: 40-10-73, (097) 254-06-39, (050) 664-77-78

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

по бла о строю дворів. Роботи ви он ємо професійно, я існо, з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

Ви отовлення з деревини • • сходів та східцевих маршів, бал онних рам. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095)306-96-15

Встановлення водяних станцій, либинних насосів. Ремонт. Гарантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

• Ви отовлення з нат ральної • деревини дверей, ві он зі с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Лицювання плит ою стін і •Шліф вання пар ет , дош и, • підло и, я існо, арантія. теплення. Я ість, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Монтаж іпсо артон , шпа лювання, фарб вання, монтаж підвісних стель, армстрон , по лей шпалер, в ладання ламінат . Конта ти: 28-06-54, (098) 260-86-29

Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73,(066)773-96-78

Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

•Шпа лювання, фарб вання стель, стін, вапняна побіл а, леєння

ба етів та шпалер. Конта ти: 60-97-75,(097)222-37-67

Шпа лювання, фарб вання, •леєння шпалер, оброб а від осів. Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88

Професійне шт ат рення, Шт ат рення стін, стяж а, • стяж а, б дівельні роботи «під • іпсо артон та інше, я існо. люч». Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

Сантехнічні посл и: монтаж • опалення, водопостачання та

аналізації, встановлення лічильни ів, д шових абін, бойлерів, ванн, мивальни ів, зміш вачів, дрібний ремонт. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096)853-73-48

Утеплення б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ). Конта ти: (096) 548-44-30 Юра

Утеплення б дин ів • пінопластом, мінеральною ватою, нанесення баране а, монтаж ва он и, сайдин , власні ришт вання. Конта ти: (097) 876-12-86

Утеплення фасадів б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ). Нанесення інших видів де оративної шт ат р и. Конта ти: (096)109-53-87

Утеплення фасадів пінопластом, • мінеральною ватою, ороїд, баране , ранітна рихта, я ість. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63 БРИГАДА ВИКОНАЄ УТЕПЛЕННЯ І ДЕКОРАТИВНУ ШТУКАТУРКУ ФАСАДІВ, ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ, БАГАТОПОВЕРХІВОК, ВИСОКА ЯКІСТЬ, НИЗЬКІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (098) 569-88-83, (066) 843-08-54 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, ФАРБУВАННЯ СТІН, СТЕЛІ ПРОФЕСІЙНИМ ФАРБОПУЛЬТОМ. КОНТАКТИ: (097) 451-55-76 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ШИФЕР, ОНДУЛІН, БІТУМКА, САЙДИНГ, ВОДОЗЛИВИ. ПРОДАЖ МАТЕРІАЛІВ, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, САНТЕХНІЧНІ, СТОЛЯРНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48 ПРОЕКТИ БУДИНКІВ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, НАТЯЖНІ СТЕЛІ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ЛІЦЕНЗІЯ МБАЖКГУ №119370 ВІД 21.07.2006 Р. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA Ремонт ві он та дверей. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ В КОМПЛЕКСІ. КОНТАКТИ: (067) 291-86-29, (050) 435-21-07 Шпа лювання, шт ат рення, лицювання, іпсо артонні роботи різної с ладності, бетонні роботи, бетонозміш вач. Я існо, недоро о. Досвід роботи. Конта ти: 40-16-47, (097) 427-99-81, (097) 711-61-29, (094) 967-16-47

ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Ви отовлення металевих дахів. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Ви отовлення плит и трот арної, вібролитої, ідромеханічне прес вання. Конта ти: 24-15-83, (067) 363-23-92

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

ЄВРОПАРКАНИ

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети. Бло б дівельний 20х20х40, 10х20х40. Низь і ціни

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28

2.7.1. Продам

Обміняю металеві овані вироби (ворота, пар ани, озир и та ін.) на дрова з достав ою. Конта ти: (093) 755-69-27, (093) 323-89-56

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

В с т а н о в л е н н я столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34 Посл и з в ладання та встановлення бетонних виробів. Конта ти: 24-15-83, (067) 363-23-92

2.6.4. Інші

Бла о стрій дворів, доріжо , під’їздів з трот арної плит и та природно о аменю з трамб ванням вібромашиною. Конта ти: (097) 452-99-81

Вивіз б дівельних відходів • та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94

•Посл и е с аватора, опання траншей, септи ів, отлованів, вивіз б дівельно о сміття, план вання р нт , вивіз а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (097) 422-82-63, (098) 708-27-30

Армат р . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Блях оцин ован , без орозії, 0.75-1мм, 2/0.5м, 70 в.м, б/в, дешево. Конта ти: (098) 007-83-08 Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Канати сталеві. Конта ти: (050) 963-87-55 Квадрат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 К тни . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Метал нержавіючий в асортименті. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопро ат нержавіючий. Конта ти: 62-33-33, 62-33-32, (098) 627-96-38, (067) 266-45-20 Металопро ат чорний. Конта ти: 62-33-33, 62-33-32, (066) 039-43-01, (098) 433-62-93

МЕТАЛОПРОКАТ, Б/В, В АСОРТИМЕНТІ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57 Металопро ат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Полоси. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр би ВГП, швелер, тни , сталь листов , армат р , р и, вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23 Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Швелер. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

2.7.2. К плю Вироби з олова, сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ, вольфрам , молібден , ніхром . Конта ти: (066) 212-31-15 Кр

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Ли ст профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б нержавіюч . Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б , нов або б/в, і інший металопро ат. Конта ти: (050) 544-27-69 Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35 Шести ранни . Конта ти: (066) 212-31-15

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ WWW.AR.RV.UA


25

№29 від 1 серпня 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

ДИВАН

3.1.1. Продам К точо м’я ий, вітальню. Конта ти: (096) 679-55-86 Вітальню «Ос ар» з шафою б/в, виробни «Тернопільсь а фабри а «Нова», хорошом стані. Ціна: 850 рн. Конта ти: 26-90-10, (068) 568-47-05, (098) 909-74-27 Вітальню «Ос ар», з шафою б/в, виробни «Тернопільсь а фабри а «Нова», хорошом стані. Конта ти: 26-90-10, (068) 568-47-05 Вітальню з т мбою, віша ом, дзер алом. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х95. Спальне місце 1,4х1,9. Ціна: від 2700 рн. Конта ти: (063) 275-55-55

Вітальню, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097)246-09-33

Диван, б/в. Конта ти: 24-09-39

Віша . Конта ти: (096) 277-31-67, (096) 963-54-83

Диван, б/в. Конта ти: 24-98-14, (097) 209-99-58

Газетницю д бов . Ціна: 170 рн. Конта ти: 28-96-33

Диван, б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 187-15-24

Гарніт р спальний, б/в, в хорошом стані: 2 т мбоч и, ліж о1,90х1,80, з марацом. Конта ти: (095) 481-00-48, (098) 455-15-58

Диван, бордо + беж, велюр, 3-спальний, відмінний стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-94-87, (097) 298-50-78

Годинни настінний «Янтар». Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Диван, в хорошом стані. Роз ладається ниж ою. Недоро о. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 620-17-34

ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 227-52-78 Диван, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 362-89-22 Диван, б/в. Конта ти: 64-68-16, (097) 474-00-18 Диван, б/в. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Диван, б/в. Конта ти: (067) 114-07-45

Килим нат ральний, 2х3 м, новий, червоно о ольор . Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98

Комод, 140х95х50. Конта ти: 28-09-74

Килим старий. Конта ти: (098) 078-04-44

Компле т илимів, слав тсь их, ори інал. Конта ти: (096) 593-41-61

Диван, хороший стан, недоро о. Ціна: 500 рн. Конта ти: (093) 254-41-19

Килим шерстяний. Конта ти: (093) 087-50-05

Диван. Конта ти: (050) 381-09-79

Килим, 2х2,5 м. Конта ти: (067) 985-72-13

Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Килим. Конта ти: 68-16-52, (095) 486-55-03

ДСП ламінован , рядов . Конта ти: 22-50-48 ДСП. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Кар ас односпально о ліж а. Конта ти: 45-25-37, (097) 544-27-85 Карниз дерев’яний, 2 м, з Конта ти: (098) 005-92-31

ільцями.

Килим ц льсь ий 2/3, 2 на ид и ц льсь і, доріж ц льсь . Конта ти: (050) 435-36-93

Килим, 2,3/1,65, Бель ія. Конта ти: 28-97-80

Килими червоно о ольор з орнаментами, нат ральні, хороший стан, 3/2 - 1000 рн., 2/1.5 - 700 рн. Конта ти: (097) 258-74-06

Комод, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 246-09-33

Компле т т ристичних меблів: роз ладні стіл та 4 стільці. Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25

К точо м’я ий, роз ладний, + два рісла, б/в, в хорошом стані, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-44-54 К точо роз ладний. Ціна: 2500 Конта ти: 28-96-33

Крісла м’я і 2 шт., б/в. Конта ти: (093) 530-16-75

К хню з двома столами та 6000 рн. Конта ти: 28-96-33

Крісла м’я і, 2 шт., б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-98-14, (097) 209-99-58

К хню, б/в. Конта ти: (097) 227-52-78

Килими, вир-во Чехія. Конта ти: 5-62-59

Крісло, б/в. Конта ти: (096) 687-21-98

Килими, недоро о, 3х5 м, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (098) 897-57-74

Крісло, роз ладне. Ціна: 650 рн. Конта ти: (098) 476-11-86

Килими. Конта ти: (094) 966-69-87

К точо м’я ий, 270х120, + Конта ти: 28-09-74

Килими: 2/3, червоний нат ральний - 650 рн., 2.3/1.5 нат ральний - 450 рн., 2/3 350 рн., 3/4 - 950 рн. Конта ти: 28-96-33

К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

рісло.

К точо м’я ий, б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

рн.

точ ом. Ціна:

К хню, під д б, з термостій ою столешнею, навісні шафи з дзер альними вітражами. Ціна: 190 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98 К хню, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: 24-45-19, (097) 426-89-32

Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Ліж а пол торні, 2 шт., з матрацами. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Ліж а, 2 шт., із спальні «Світано ». Конта ти: (067) 154-88-44 Ліж а, б/в, 2 шт. Конта ти: 43-17-81, (097) 939-42-20 Ліж а. Конта ти: (067) 804-25-44 Ліж о 1-спальне, під оріх, з матрацом, нове, дешево. Конта ти: (098) 005-92-31 Ліж о 2-спальне. Конта ти: (097) 113-36-12 Ліж о дерев’яне пол торне, без матраца. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: 26-14-46, (097) 178-11-33

К хню. Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38

Ліж о дерев’яне, 2-яр сне. Конта ти: (096) 160-71-52

Ліж а з матрацами, 2 шт., б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Ліж о з матрацом, з ламелями, сосна. Ціна: 80 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98


26

№29 від 1 серпня 2012 ро ДИВАН

Стін «Горинь», д бовий шпон з вітражами. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 28-96-33

Шафи з антресолями, 4 шт. Конта ти: 20-42-35

Стін «Калина», в хорошом Конта ти: (050) 435-43-60

Шафи, б/в, в хорошм (097) 227-52-78

стані.

Шаф 3-дверн з антресолями, б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Стін в імнат , б/в, нат ральний шпон, оріх, в хорошом стані, 4000х450х2200. Конта ти: 62-74-53

Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Стін в спальню, б/в, нат ральний шпон, оріх, в хорошом стані, 2,67х600х2,2. Конта ти: 62-74-53

Диван новий, пр жинний бло 75х135х70. Спальне місце 0,7х1,9. Ціна - 1300 рн.

Стін полірован , 3,4 м. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Стін , 2,5 м., 2-дверна шафа + сервант, відмінний стан. Конта ти: (097) 113-36-12 Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 434-42-76

Конта ти: (096) 333-56-06

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-98-14, (097) 209-99-58

Полиці д бові, під віти. Конта ти: 28-96-33

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Полиці д бові. Ціна: 350 рн./шт. Конта ти: 28-96-33 Полицю для ни , вир-во Чехія. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01 Полицю 28-97-80

ниж ов , недоро о. Конта ти:

Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стін

, б/в. Конта ти: 5-62-59

Стін , б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 477-57-45 Стін , б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 508-99-31

Шаф 3-дверн , б/в, з антресоллю. Конта ти: 43-17-81, (097) 939-42-20 Шаф 3-дверн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Ш а ф для інстр ментів, з сейфом. Конта ти: 23-20-59 Шаф д бов світл Конта ти: 28-96-33

Шаф з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75 Шаф з вітальні. Конта ти: (067) 154-88-44 Шаф полірован під червоне дерево. Конта ти: 5-51-29, (096) 126-15-41 Шаф тридверн , б/в. Конта ти: 24-20-66 Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: (096) 749-55-32 Ш а ф , 2-дверн , з Конта ти: (096) 543-48-59

Ро и забал ансь о о ізюбра. Конта ти: (098) 956-73-74

Трюмо поліроване, 70х100 см. Конта ти: (096) 687-21-98

Шаф , 2-дверн . Конта ти: (050) 381-09-79

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Трюмо, б/в. Конта ти: (066) 759-33-89

Сервант білий з пласти а, 2 м. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 28-96-33

Т мби, 3 шт., б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Сервант хонний, б/в, 1,6/0,7м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Т мби, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58? (066) 043-74-22

Сервант, б/в, недоро о. Конта ти: (066) 759-33-89

Т мби, б/в, недоро о. Конта ти: 5-62-59

Трюмо, б/в. Конта ти: 23-20-59

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59 Ш а ф , 5-дверн . 381-09-79

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Шаф 3-дверн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Спальню «Світано », б/в. Конта ти: 62-24-43

Ш а ф для інстр ментів, з сейфом. Конта ти: 23-20-59

3.1.2. К плю

Стіл 1-т мбовий, письмовий. Конта ти: 23-20-59

Ліж о 2-яр сне, недоро о. Конта ти: (096) 849-79-14

Стіл д бовий, с ляний, ж рнальний. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Ліж о- рісло. Конта ти: 63-74-15, (097) 273-18-53

Стіл ж рнальний. Конта ти: (050) 375-37-00 Стіл омп’ютерний, металево-с ляний, не товий, в ідеальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (096) 277-31-67, (096) 963-54-83 Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Стіл письмовий. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Меблі різні, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13

Диван новий, пр жинний бло 90х160х110. Спальне місце 1,4х2. Ціна - 2800 рн.

Меблі, візьм в подар но . Конта ти: 62-81-84 після 18.00

Конта ти: (050) 545-68-40

Шафи та мий в хню, меблі в імнат , візьм в подар но . Конта ти: (096) 519-11-61, (096) 126-15-29

Т мбоч и поліровані, 2 шт., б/в, в хорошом стані. Ціна: 30 рн. Конта ти: (096) 687-21-98

Матраци, пр жинні, б/в, 2 шт. Ціна: 200 рн./ шт. Конта ти: 28-96-33

Стіл письмовий. Конта ти: (094) 966-69-87

Ліж о односпальне, б/в. Конта ти: 23-20-59

МДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Т мб для вз ття. Конта ти: (096) 277-31-67, (096) 963-54-83

Стіл письмовий. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 078-04-44

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Т мб д бов , під ТБ. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Стіл розс вний, під оріх. Конта ти: (098) 005-92-31

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Т мб під ТБ. Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Стіл+6 стільців, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61

Т мб під ТБ. Конта ти: (094) 966-69-87 Т мб під ТБ. Конта ти: (096) 277-31-67, (096) 963-54-83 Т мб під ТБ. Конта ти: (097) 810-02-28

Меблі м’я і. Конта ти: (096) 333-56-06

Стіл-т мб з ш хлядами, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-60-25, (096) 126-14-69

Ліж о-диван, б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Меблі офісні, б/в. Конта ти: 23-00-35, 23-03-14

Стільниці. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Ліж о-диван. Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Стільці д бові, 6 шт. Ціна: 950 рн. Конта ти: 28-96-33

Люстр під ретро. Конта ти: 23-16-35

Меблі, б/в, дешево. Конта ти: 28-96-33

Матрац пр жинний, хороший стан. Конта ти: 26-38-46

Меблі, б/в, для дачі, ст дентам, дешево. Конта ти: (050) 670-09-10

Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Меблі, б/в, з нат рально о дерева, недоро о. Конта ти: (096) 289-31-05

Матрац, новий, на 2 сторони, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44

Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

ОСБ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

Конта ти: (067) 582-43-93 Передпо ій, полірований, з дзер алом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98

Стін «А ат», б/в, в хорошом Конта ти: (097) 402-42-17

стані.

Стін «А ат», м’я частин , вітальню, стіл письмовий, омп’ютерний, б/в. Конта ти: 28-50-27, (098) 851-07-56 Стін «А ат», недоро о. Конта ти: (097) 536-99-90 Стін

«А ат». Конта ти: (067) 154-88-44

Стін «Горинь», б/в, в хорошом стані. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (097) 226-50-77

Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Т мби, під телевізор, поліровані, 2 шт., дешево. Конта ти: 28-54-42

Ліж о односпальне, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-60-25, (096) 126-14-69

Диван новий, пр жинний бло 86х2х86. Спальне місце 1,4х2,0. Ціна - 2250 рн.

(050)

Шаф . Конта ти: (067) 804-25-44

ДИВАН

Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49

Ліж о, без матраца, 190х80. Конта ти: (096) 687-21-98

Конта ти:

Шаф - пе, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (068) 900-33-79

Спальню, б/в. Конта ти: 64-14-72, (097) 646-96-96

Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

антресоллю.

Ш а ф , 3-дверн , з антресоллю, полірован , б/в. Ціна: 250 рн., тор . Конта ти: (096) 687-21-98

Спальню, б/в. Конта ти: 5-62-59

Ліж о односпальне. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

тов . Ціна: 2500 рн.

Стін . Ціна: 420 рн. Конта ти: (050) 381-09-79

Сервант, б/в. Конта ти: 43-17-81, (097) 939-42-20

ДИВАН

стані. Конта ти:

Стін «Сми а», б/в. Конта ти: (097) 246-09-33

рн.

Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 ХДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Частин м’я , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 487-32-89

стані.

Частин м’я . Конта ти: 28-63-42 Частин м’я . Конта ти: (050) 375-37-00 Частин м’я , велюр, б/в, вир-во Польща. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

3.1.3. Пропон ю

Ви отовлення меблів на замовлення. Конта ти: (050) 545-68-40, (067) 582-43-93 www.divanrv.at.ua ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 Кром вання 22-50-48

ром ою ПВХ. Конта ти:

РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКУ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. КОНТАКТИ: (067) 783-36-98

БІЗНЕС Офісне обладнання 6.1.1. Продам Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» і «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16 Сейф 1,3х0,50х0,40 м, подвійний, можливо під зброю, достав а. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Витратні матеріали, канцтовари 6.3.1. Продам Чорнило для заправ и артриджів, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

Друкована продукція 6.4.1. Продам Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85 Газети без оштовних о олошень (50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85 Ж рнал «Бізнес», 81 шт. Ціна: 50 рн. Конта ти: 28-96-33 Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84 Катало робіт на дом . Конта ти: (096) 911-65-85

Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, х дожня літерат ра, 100 шт. Конта ти: 24-09-39 Кни «А ні-Йо а». Конта ти: 40-07-69 Кни «Тайная до трина или живая эти а». Конта ти: 40-07-69 Літерат р х дожню, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Літерат р х дожню, технічн . Конта ти: 24-33-77, (098) 897-57-74 Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Літерат р : технічн , б дівельні ал зі, фізи а тощо. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам Вітрини, під мобільні телефони, осмети тощо, б/в. Конта ти: (068) 568-61-90

Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58

Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». www.tracker-d.com.ua Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60

Вітрин холодильн , 124х94, напів р ле с ло, для невели о о ма азин . Конта ти: (067) 589-41-15

Металош ач імп льсний Фронт-1М, ш ає б дь-я ий метал на либин до 1,5м. Виробництво Росія, арантія 1рі . Без оштовна достав а по У раїні. Фото на сайті mdetector.com.ua (Жирний шрифт) Ціна: 1500 рн. Конта ти: (063) 988-65-65

ДИВАНИ М’ЯКІ НОВІ ТА СТОЛИКИ ДЛЯ КАФЕ, РЕСТОРАНУ, ДИСКОТЕКИ, МОЛОДІЖНОГО КЛУБУ, ПО ПЕРЕРАХУНКУ З ПДВ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (050) 339-38-46 Обладнання для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85 Обладнання тор овельне для промтоварів. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Промислове обладнання 6.6.1. Продам Металлоис атели: о ромный выбор для поис а лада, монет металлолома и т. д. А та же подводные, л бинные, еорадары. Звоните, поможем выбрать то, что найдет. Конта ты: (095) 468-06-87, Але сей, (098) 896-53-65 www.металлоис атель.com.ua Продам имп льсный металлоис атель до 1 м – 900 рн, до 1,5 м – 1000 рн www.sledopit.at.ua Конта ты: (095) 043-74-50

Насосы, эле тродви ателя, ред тора. Самовывоз. Конта ты: (067) 638-87-60 Производим и продаем обор дование, материалы. Гальвани а - позолота, серебрение, хромирование. А ва-печать. Мета-хром. Развиваем малый бизнес в У раине. Франшиза. www.mir-decora.com. Конта ти: (050) 236-03-88

Ва механічн , 500 362-14-02

. Конта ти: (067)

Ва механічн , до 1000 . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-92-12 Вал ф вальний, на 3 ножі. Конта ти: (097) 245-59-26 Вентиляцію поб тов та промислов , ондиціонери. Конта ти: 63-57-80, (050) 544-93-90 Верстат деревообробний, ф ов а- рейсм с. Конта ти: (097) 192-14-57 Верстат деревообробний. Конта ти: (098) 259-40-94 Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99 Верстат зварювальний, одно олів овий. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 194-32-60

Стано листо ибочный р чной, с отрезным ножом для из отовления доборных элементов. Ціна: 11.000 рн. Конта ты: (067) 123-93-42

Верстат свердлильний, в хорошом стані. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (096) 556-86-86

Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40 Вт. под за аз. Достав а. tor-trans.com.ua. Конта ты: (057) 759-50-06

Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78

Швейное промышленное и бытовое обор дование, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 Ва и еле тронні, 80 т. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Ва механічн , 500 (067) 362-15-63

. Конта ти: 61-56-60,

Верстат то арний, фрезерний, свердлильний. Конта ти: (067) 728-54-32

Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цитр ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99 Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

Віял зернов . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-92-12 Дви н-ред тор, 2,2 Вт, 80 обертів/хв. Конта ти: (096) 307-32-01 Дробар

вал ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Дрово ол 317-31-23

ідравлічний. Конта ти: (050)

Еле тродви ни флянцеві, 2,2 Вт, 1000 об., 2 шт. Конта ти: (097) 381-60-98 Машин швейн промислов «Мінерва-335», недоро о. Конта ти: (097) 828-52-87 Металозарядний пристрій, б/в. Конта ти: (098) 500-86-85 Металош 500-86-85

ач. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098)


27

№29 від 1 серпня 2012 ро Обладнання деревообробне: продольно-обрізний та торювальний верстати. Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Січ арню, б/в. Конта ти: (097) 493-76-08

Обладнання для ви отовлення пінобло ів. Конта ти: (098) 259-40-94

Тирсопилосмо . Конта ти: (050) 317-31-23

Обладнання швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ (ПРОПАН-БУТАН) 27,2Л, 11 КГ, ПР-ВО ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАНЫ, ГАРАНТИЯ 2 ГОДА, В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. КОНТАКТИ: (093) 157-48-09, (056) 767-00-37

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78 Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам 317-31-23

автономн . Конта ти: (050)

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам 317-31-23

стріч ов . Конта ти: (050)

Прес ідравлічний ОКС 1671М, відмінном стані, з силля 40т/ в. см. Конта ти: (096) 556-86-86

УСТАНОВКУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БЛОКІВ. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Цир

ляр

. Конта ти: (067) 287-35-93

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

6.6.2. К плю

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (095) 829-44-15

Тара і упаковка

Каністри 5 л., б/в. Ціна: 4 рн. Конта ти: (097) 237-81-47

Тестомес, овощерез , пищеварочный отёл, ремовзбивал , хлеборез , пирож овый аппарат, тесторас ат , эле трос овород , отсадочн ю машин печенья, тестоделитель, др ое обор дование общепита плю. Предла ать та же в неисправном состоянии. Конта ты: (095) 742-67-05, (067) 158-18-07

Бан и 3 л., 1,5 л. Конта ти: (067) 172-18-49

Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34

Бан и, 3л., 30 шт. Ціна: 3 рн./шт. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99

Бідон алюмінієвий, на 40 літрів. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

Січ арню, б/в. Конта ти: (098) 799-87-79

Боч и металеві, 200 л. Конта ти: 61-71-91, (097) 594-33-94

Спецодяг

6.8.1. Продам

Ящи металевий для розчин Конта ти: (096) 307-32-01

б.м.

6.8.2. К плю

Бан и, 3 л, 1,5 л. Конта ти: (067) 172-18-49

Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49

Боч на 100 літрів. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Б тлі, 20 л. Конта ти: 23-20-59

Берци, 46 р., б шлат, розмір 52, б/в, дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

2

Бан и, 10 л, 4 шт. Ціна: 20 рн./шт. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

Боч и пластмасові, 50 л. Ціна: 35 рн./шт. Конта ти: (098) 384-37-01

6.7.1. Продам

Ємність, н/ж, нов . Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30

Ємність (залізничн цистерн ) 73 шт. Конта ти: (066) 138-92-09

б.м, 10

Контакти 6.9.1. Пропон ю Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59 Ємність під розчин, б/в. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30

Ш аю партнерів для виробництва меблів. Конта ти: (093) 323-89-56 Э оло ичес ий оммерчес ий прое т! Треб ются омм ни абельные люди отовые развиваться, об чаться и зарабатывать на партнерс их отношениях! Конта ты: (095) 896-02-18

ТЕХНІКА Апарат 68-36-84

Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Комп’ютери, оргтехніка

Засоби зв’язку

7.1.1. Продам

Телефоны на 2-3 сим- арты: Iphone 3g,4g,5g! / Nokia на 4 сим - от 550 до 650 рн!, часофоны и др ю техни дешево с Moby.In.UA! Веб сайт: http://moby.in.ua/ Конта ты: (095) 383-81-82, (097) 173-82-55; (063) 656-39-39

опіювальний Шарп. Конта ти:

Барсет та с м 530-16-75

до но тб а. Конта ти: (093)

Бло и системні, 3 р. арантії. Ціна: Від 1899 рн. Конта ти: 62-34-28, 63-33-88 Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 Картридж ори інальний «Кенон», дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер, intel pentium 4. Конта ти: (097) 808-43-36 Atlas_88@mail.ru Комп’ютер, б/в, в омпле ті. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 440-43-15 Комп’ютери портативні, 1 р. арантія. Ціна: Від 2555 рн. Конта ти: 62-34-28, 63-33-88 Ксеро с «Кенон» NP-155, б/в. Конта ти: (067) 363-70-16 Монітор, лавіат р , миш , б/в. Конта ти: (093) 530-16-75 Монітори, б/в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Набір лавіат ри та миші безпровідний, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Но тб DELL Latitude, б/в, з омпле т ючими, веб- амера, миш а, батарея - 80%, робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71 Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Но тб Lenovo B-560, в ідеальном стані, процесор Intel ® Pentium ® CPU 2GHz, ОЗУ-2Гб, ОС Windovs-7. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 668-14-68 Но тб Самс н , 2-ядерний. Конта ти: (097) 068-25-75 Но тб

, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61

Но тб

. Конта ти: 63-48-83, (098) 442-51-71

Планшет «Ainol Aurora 2», новий, е ран 7", Андроід 4.03, двоядерний процесор 1,5 ГГц, ІРС матриця 1024х600, 1Гб DDR3, 16Гб флеш, 2Мп веб амера, WiFi bgn, HDMI, microSD до 32 Гб. Ціна: 1650 рн. Конта ти: Львів (0322) 39-07-55, (067) 976-77-20 www.dws.net.ua Планшет «Hyundai A7HD», новий, е ран 7", Андроід 4.03, процесор 1 ГГц, ІРС матриця 1024х600, 1Гб DDR3, 8Гб флеш, 0,3 Мп веб амера, WiFi bgn, HDMI, р тований від виробни а, microSD до 32 Гб. Задня риш а - анодований алюміній. Ціна: 1540 рн. Конта ти: (0322) 39-07-55, (067) 976-77-20 www.dws.net.ua Планшет «Onda Vi30 dual core», новий, е ран 8" 1024х768, Андроід 4.03, двоядерний процесор 1,5 ГГц, 1Гб DDR3, 8Гб флеш, 0,3 Мп веб амера, WiFi bgn, HDMI, microSD до 32 Гб. Ціна: 1620 рн. Конта ти: Львів (0322) 39-07-55, (067) 976-77-20 www.dws.net.ua Принтер «Епсон СХ4300», на запчастини, + СНПЧ. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-63-88, (098) 583-82-92 Принтер. Конта ти: 28-63-42 Продаю нов Sony Play Station 2 без прошив и, за помірною ціною. Конта ти: (097) 680-67-41

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA Системний бло Семпрон, оперативна пам’ять - 256 Мб, відео - 128 Мб, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71 Системний бло , б/в, 2,6 Г ц, 250 Мб, опер. 1 Гб, 160 Гб вінчестер. Ціна: 1100 рн., тор . Конта ти: (099) 525-10-54 ТБ-тюнер для омп’ютера з FM-радіо «FlyTV Prime 34FM». Відтворення/запис. Плата, п льт, дис , FM-антена, інстр ція. PCI інтерфейс. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 (з 13.00 до 22.00)

Про равач стерео «Ве а 109», терміново. Конта ти: 5-73-71, (096) 274-05-62

7.2.1. Продам

Айфон 3GS, на 2 сім- арти, сенсорний е ран, блют з, МР3, МР4, ява і ри, фото, відео, ди тофон, радіо, 8 Гб, та ін. Ціна: 350 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ, GPS-НАВІГАТОРИ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОДАЖ, СЕРВІС. КОНТАКТИ: 43-33-22, (096) 919-14-86 ТВ тюнер, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

Гріл

в д хов . Конта ти: 28-96-33

Е отестер «Сое с» (нітратомер+дозиметр) поб товий, дешево. Конта ти: (093) 991-58-37, (097) 707-93-45 nataligera@ukr.net Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33 Запчастини до азової плити:пальни в д хов , де и, лот и, решіт а, с ло. Конта ти: 28-96-33 Кавовар з ап чінатором Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98 Камер морозильн Конта ти: (097) 687-95-28

«Норд»,

б/в.

Комбайн хонний: мясор б а, авомол а, со овитис ач, мі сер, тістомішал а. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

Телевізор «Грюнді », діа ональ 54. Ціна: 550 рн. Конта ти: (067) 133-11-85

Конве тор азовий, 2 Вт (до 22 в м). Ціна: 1111 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22

Телевізор «Еле трон», б/в, дешево. Конта ти: 26-37-08, (096) 541-67-95

Кондиціонери, б/в, 2 шт. Конта ти: (067) 775-56-22

Радіотелефон «Hagenuk H1000», відмінний стан. Ціна: 120 рн. Конта ти: (097) 921-21-07

Телевізор «Еле трон», робочий, з дистанційним правлінням, в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 777-31-14

Кондиціонери. Конта ти: 26-58-50

Телефон «Vef-Tranzistors TA-611D». Провідний, дис овий, стаціонарний. Ціна: 30 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

Телевізор «Панасоні », 3 р., неробочий або плю процесор до ньо о. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63

Телефон «Но іа-1100», б/в. Ціна: 125 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Телевізор «Панасоні », б/в хороший стан. Конта ти: (067) 362-89-22

Телефон «Самс н », б/в, діа . 51 см. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-00-15

Телевізор «Панасоні », б/в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

Телефон «Самс н », новий, 51 см діа . Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-00-15

Машин швейн «Подольсь », «Зін ер». Конта ти: (067) 490-41-35

Телевізор «Самс н », б/в, стані. Конта ти: 24-00-15

Телефон «Соні Ері сон», б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Машин швейн ножн , б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Телевізор «Самс н », б/в. Конта ти: (067) 262-38-07

Телефон Nokia X2-02, в ідеальном стані, з чохлом і артою памяті, ТFТ дисплей-65тис ольор., амера-2мПі с. (1600 x 1200), а м лятор 1020 mAh. Конта ти: (097) 668-14-68

Телевізор «Самс н », в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-84-98, (068) 568-28-46

Гарніт р блют з, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Ком ні атор «Ас с», дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

Телефон мобільний «IPhone 5», опія, сенсорний, 2 сім- арти, ТБ, новий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 867-52-86 Телефон мобільний «Samsung Duos D780», на 2 сім- арти. Ціна: 600 рн., тор . Конта ти: (097) 968-07-31 Телефон мобільний iPhone, опія, пра тично новий, 2 SIM- арт, 2 радіомод лі, сенсорний дисплей 3,2 дюйма, Bluetooth, амера, ор анайзер, Java, вб доване ТБ, GPRS. У омпле ті: 2 батареї, абель USB, стереонав шни и, зарядний пристрій. Ціна: 620 рн. Конта ти: (066) 266-08-25, (050) 937-21-13 Фа с «Панасоні », б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

7.2.2. К плю

відмінном

Телевізор «Слав тич», «Та рас», «Самс н ». Конта ти: 5-92-32 Телевізор «Томпсон», б/в, хороший стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 531-00-78 Телевізор «Шарп», на запчастини. Конта ти: 23-58-06

Фото*, кіно*, оптика 7.3.1. Продам

Телевізор ольоровий «Еле трон Ц 382 ДН». Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Телевізор рід о ристалічний, 21 дюйм діа ональ. Конта ти: 43-69-87 Телевізор, «Самс н » 32D4000. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Телевізор, Німечина, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Фотованноч и. Конта ти: 40-07-69

7.4.2. К плю Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84 ДВД-про равач в неробочом Конта ти: (096) 450-36-09

стані.

Колон и радянсь о о виробництва. Конта ти: (096) 450-36-09

Відеома нітофон «Панасоні », б/в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

Ма нітол або домашній центр, можливо в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

ДВД плеєр ББК, на запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-84-98

Телевізор, на запчастини, до 10 р. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

ДВД про равач, б/в, дешево. Конта ти: (067) 362-89-22

Телевізори лампові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60

Побутова техніка

Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35

Но тб ASUS U43SD (U43SD-WX048V), б/в, з бамб овим по риттям. Конта ти: (066) 703-10-30 Mynch@ya.ru

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067) 690-03-60

Колон и 15АС-208, в хорошом Конта ти: (067) 690-03-60

стані.

Машин пральн , Самс н , 3.5 Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98

.

Пилосмо «Чай а 3», дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

КОНДИЦІОНЕРИ. Продаж, монтаж та сезонне сервісне обсл ов вання. Виїзд БЕЗКОШТОВНО. Гарантія. Ми працюємо, щоб Ви відпочивали

Конта ти: 43-33-40, (067) 363-27-72

Телевізор, б/в, в хорошом стані. Ціна: 550 рн. Конта ти: (097) 531-00-78

Тюнер для цифрово о телебачення. Конта ти: (097) 808-43-36

7.1.2. К плю

Машин пральн «Сіменс», автомат, вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

КОНДИЦІОНЕРИ

Плит «Др ж ів », б/в, дешево. Конта ти: 22-70-94 після 18.00 од.

Телевізор. Конта ти: (097) 032-38-75

Домашній інотеатр в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

швейн . Конта ти: 22-28-40

Машин пос домийн «Зан сі», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Телевізор на запчастини. Конта ти: 26-37-08, (096) 541-67-95

Телевізор, неробочий. Конта ти: 24-33-81

7.4.1. Продам

Машин

Машин швейн , ножн . Ціна: до овірна. Конта ти: 23-62-52

Піч мі рохвильов «Привіле », вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Телевізор, вир-во Японія, б/в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Відео амер «Сanon FS 100», б/в, хорошом стані. Ціна: 1600 рн., тор . Конта ти: (067) 601-58-09

м. Рівне, в л. Соборна, 67. (0362) 43-50-58, (097) 919-85-15 www.myclimat.com

Телевізор на запчастини. Конта ти: 22-63-57

Фотоапарат «Со ол 2». Плів овий. Виробни Ломо, СССР. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

Теле*, відео*, аудіо*, радіо

Машин швейн , з ножним приводом, в роб. стані. Ціна: 220 рн., тор . Конта ти: (066) 759-33-89

Телевізор ЛСД, 24 дюйми діа ональ. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96

Телевізор, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

7.3.2. К плю

КОНДИЦІОНЕРИ. Продаж, встановлення, сервісне обсл ов вання ондиціонерів.

Телевізор ЛСД, 22 дюйми, usb, 56 см діа ональ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37

Еле трофото лянцювач «ЕФГ 2 M1», б/в. Ціна: 25 рн. Конта ти: (097) 921-21-07

Фотозбільш вач, б/в. Конта ти: 45-08-38

Машин швейн р чн «Сін ер» Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-75-69

Телевізор LG, б/в. Конта ти: (096) 749-55-32

Телевізор на хню, б/в, недоро о. Конта ти: 62-67-62, (097) 445-47-89

Смартфон, новий. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

КОНДИЦІОНЕРИ

7.5.1. Продам

Плит азов «Індезіт Комбі», з еле трод хов ою. Конта ти: 24-12-39, (096) 027-00-61 Плит азов , 2- амфорн , з д хов ою, оричнево о ольор , 1991 ро , орист ванні не б ла (нова). Можлива достав а. Ціна: 500 рн. Конта ти: (0362) 24-01-34, (050) 967-46-12 Плит азов , 2- амфорн . Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

Кондиціонери. Конта ти: 63-80-97, (050) 434-25-39, (067) 373-51-42

ПРОДАМ ТА ПРИЙМУ НА КОМІСІЮ ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З ЄВРОПИ, Б/В ТА НОВУ. ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ 7, ВУЛ. КОСТРОМСЬКА, 5. КОНТАКТИ: 40-04-30, 43-54-37, (067) 705-54-01, (097) 298-50-62 Со овитис ач «Ж равин а», в хорошом стані. Конта ти: 68-03-53 Хлібопіч «Оріон» ОВМ-204". Конта ти: 23-26-73, (096) 949-54-98 Холодильни «Атлант», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 251-41-46 Холодильни «Атлант», морозильна амера на 2 ш хляди. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-72-57 Холодильни «Дніпро 2», в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (050) 381-09-79 Холодильни «Донбас», б/в. Конта ти: (067) 674-41-53, (097) 533-09-73 Холодильни , б/в, 2- амерний. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Холодильни , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 441-48-48

стані.

Холодильни , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Холодильни , Мінс -15М, б/в. Конта ти: 64-65-15 Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни . Конта ти: (098) 625-33-13

Плит азов , 3- амфорн , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

7.5.2. К плю

Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

Машин в’язальн «Р та». Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-07-46, (097) 380-29-00

Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 441-48-48

стані.

Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

Машин в’язальн «У раїн а-2», 2-фанторн , недоро о. Конта ти: 63-39-28, (063) 216-81-83

Плит

азов , б/в. Конта ти: (067) 360-56-46

Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Машин пральн «А ат». Конта ти: (066) 584-45-69

Плит азов , дешево. Конта ти: (096) 221-04-49

Машин и швейні, ножні, ви-тва Подільсь о о завод , 2шт, б/в, хороший стан. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

Машин пральн «Вірп л», недоро о. Конта ти: 5-83-87, (096) 355-68-15

Плит азов , вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Плит

азов . Конта ти: (066) 584-45-69

, б/в.

Плит еле тричн «Еле тра 1001», б/в. Конта ти: (067) 674-41-53, (097) 533-09-73

Машин пральн «Зіроч а». Конта ти: 43-69-87, (094) 966-69-87

Поб тов техні KARCHER та Nilfisk. Ремонт шлан ів мийо . Запчастини, насад и, фільтри. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

Машин пральн «Зан ссі», 5 Конта ти: (098) 251-41-46

Машин пральн (094) 966-69-87

«Зіроч а». Конта ти:

Машин пральн «Либідь», в хорошом стані. Конта ти: 63-39-28, (063) 216-81-83 Машин пральн «Ри а-8», б/в. Ціна: дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Машин пральн Конта ти: 23-62-52

«Хар ів’ян а».

Машин пральн , «Зан сі», б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Машин

пральн , б/в. Конта ти: 43-69-87

Вентилятор. Конта ти: 28-97-80

Машин швейн «Singer», з столом, робочом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Витяж , б/в. Конта ти: (067) 674-41-53, (097) 533-09-73

Машин швейн «Зін ер пі сі+». Конта ти: (093) 319-87-87

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83 Пральн машин «LG». Конта ти: (096) 254-62-45 Решіт до азової плити. Конта ти: 28-96-33 Си налізацію автономн GSM. Конта ти: 43-20-33, (067) 362-03-58 Со овар . Конта ти: 23-20-59

Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , можна б/в. Конта ти: (093) 693-25-55 Плит азов , стар . Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Холодильни , б/в, недоро о, невели ий, на дач . Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , візьм в подар но . Конта ти: 23-16-35 Холодильни , невели их розмірів, б/в. Конта ти: (098) 099-83-84 Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02 Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Холодильни и, непрацюючі. Конта ти: (097) 229-51-52 Холодильни и, неробочі. Конта ти: (097) 229-51-52


28

Одяг, взуття 8.1.1. Продам Оптовая тор овля. М жс ая, женс ая, детс ая одежда, об вь: ш ольная форма, рю за и, т фли, офты, р баш и, брю и, остюмы... Все по сезон . Все от 2х рн. Дешево. Конта ты: (096)108-86-21 Босоніж и жіночі з ла ованої ш іри, на висо их підборах, 36 р. Ціна: 150 рн. Конта ти: (096) 741-91-91 Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80 Босоніж и, чоловічі, нові, ш іряні. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 Д блян и нат ральні, жіночі, 48-50 р. Конта ти: 24-24-49 Д блян и, жіночі, 2 шт., розмір 46-48. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Д блян жіноч ш ірян на овчині, розмір S, р ав - 57 см, довжина - 95 см. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 741-91-91 Д блян чоловіч , 48 р., б/в 2 ро и. Конта ти: (067) 607-78-04 Д блян , світло- оричнев , 48-50 р., жіноч . Конта ти: 22-40-56 Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Костюм чоловічий, новий, чорний 46р недоро о. Конта ти: (097) 770-10-92 Кросів и «Най », нові, ш іряні, 42-43 р. обміняю на монітор ТФТ. Конта ти: 5-48-98, (097)210-81-60 Напівш б нор ов , оричнево о ольор , в д же хорошом стані, з апюшоном 50-54 розмір. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 717-73-51 Одя для ва ітних. Ціна: 30 рн./шт. Конта ти: (097) 486-40-24 Одя жіночий, зимовий, б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Одя се онд-хенд. Ціна: 5 рн./ . Конта ти: (097) 486-40-24 Одя , б\в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Пальто, плащі, ласи а, жіночі, вир-во Німеччина, Сірія. Конта ти: 5-57-07, (050) 513-56-50 Плащ-пальто, жіноче, ш іряне, розмір 46-48. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Пояс «Н а бест», новий. Конта ти: 68-27-58 П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Спідниці плісе, різно о ольор . Конта ти: (050) 435-36-93 С ні вечірні, вип с ні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37

№29 від 1 серпня 2012 ро

ПОБУТ С ню весільн , в ній не вінчалися, повний омпле т. Ціна: 2000 рн., тор . Конта ти: (098) 956-73-74 С ню весільн , олір шампань, 44-46 р., хороший стан. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 С ню весільн , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093)254-13-38 С ню весільн , ори інальн , виш ан , е с люзивн , олір шампань. Дизайнер Анна Челиш іна. Конта ти: (098) 642-12-84 С ню весільн , сніжно-біло о ольор , розмір 46, орсет розшитий амінням (ре люється), спідниця – чистий фатін (7 шарів), +а сес ари. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (0362) 68-33-10, (099) 750-71-72 С ню весільн . Конта ти: (097) 512-61-03 С ню вечірню. Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 486-40-24 С ню вип с н , 9-10 р., недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 С м війсь ово-польов . Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Т флі весільні, бежево о ольор , де оровані намистин ами та амінчи ами, 36 р. Ціна: 180 рн. Конта ти: (096) 741-91-91 Т флі весільні. Конта ти: (097) 512-61-03 Т флі жіночі ш іряні, на висо их підборах, 36 р. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 741-91-91 Чоботи ботфорди, оза и, 36 р., вир-во США, темно- оричневі. Конта ти: 5-57-07, (050) 513-56-50 Чоботи жіночі «Саламандра», зимові, 36 р. Конта ти: 5-57-07, (050) 513-56-50 Шинель, свят ов , 48 розмір, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Ш арпет и вовняні, недоро о. Ціна: 15 рн/ пара. Конта ти: 23-58-06 Ш б з роля «Тисмениця», р. 50/52. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Дитячі товари 8.2.1. Продам Авто рісло «Ха », вир-во Німеччина, для немовляти від народження до 1 р., до 13 . Конта ти: (096) 708-79-08 Авто рісло дитяче, вир-во Німеччина, дешево. Конта ти: (098) 005-92-31 Авто рісло дитяче, до 13 . Конта ти: (097) 396-42-88 Ванн дитяч з вб дованим термометром, відмінний стан. Конта ти: (097) 805-35-85 Ванн дитяч . Конта ти: 26-81-73, (098) 799-91-88 Велосипед дитячий «М стан », б/в. Конта ти: 22-63-57

Велосипед дитячий, 4-6 р. Конта ти: 63-71-19, (067) 970-51-78 Велосипед дитячий, 5-10 р., б/в. Конта ти: 68-07-40,(097)226-92-32 Велосипед дитячий, б/в 0,5 р., «Проф-1». Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 411-44-19 Велосипед дитячий, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 940-47-77 Велосипед дитячий, від 2,5 р., вир-во Польща. Конта ти: 26-81-73, (098) 799-91-88 Велосипед підліт овий, б/в. Конта ти: 5-39-56, (098) 954-09-09 Велосипед підліт овий, в хорошом стані, терміново. Конта ти: (050) 823-00-92 Велосипед, дитячий, 5-8 р. Конта ти: 28-25-59, (097) 590-80-19 Візо «Capella S 901», про лян овий, 3- олісний, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 185-83-25 Візо «АВС Десін », сіро-бла итний, зимово-літній. Конта ти: (096) 339-00-83 Візо «АВС дизайн». Конта ти: 63-47-34, (097) 396-42-88 Візо «Бебі», в хорошом стані, червоно- чорний. Конта ти: 64-13-04, (067) 714-66-05 Візо «Гра о», в хор.стані. Конта ти: (0362) 24-21-92,(067)289-72-26 Візо «Джобі», 3 , зр чний для подорож вання, чорний з фіолетовим. Конта ти: (067) 804-88-81 Візо «Коне о Флеш», для дитини ві ом від 6-місяців до 3-х ро ів . В хорошом стані . Спин а роз ладаєтьться в 3 положення. Є дощови . Д же ле а та пра тична. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 307-37-38 Візо «Та о Варіо», зимово-літній. Конта ти: (050) 375-37-00 Візо «Та о Варіор», зимово-літній, рожево о ольор . Конта ти: 26-71-28 Візо «Та о», вир-во Польща, 2 в 1, є люль а і про лян овий варіант. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 945-52-72 Візо «Та о», зимово-літній, 2 в 1, сіро-салатовий, вир-во Польща, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: 62-70-73, (099) 917-15-85 Візо «Трость Ма ларен», новий, 5,5 , для дітей до 15 .Конта ти:63-47-34,(097) 396-42-88 Візо Androx Styllo, б/в, люль а + про лян овий варіант, в хорошом стані. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (099) 057-87-58 Візо Pierre Cardin. Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-98-60,(094)966-98-60 Візо Viki 2в1, стан ново о, олір малиновий, в омпле ті дощови та рю за . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 924-73-79 Візо весняно-літній «Чі о», в хорошом стані. Конта ти: (063) 635-52-30 Візо дитячий «Та о варіор», хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (097) 805-35-85

Візо весняно-літній, в хорошом стані, Здолб нів. Конта ти: (067) 904-36-09, (093) 472-69-50 Візо дитячий «TAKO jumper-X», 2-в-1, відмінном стані, олір ніверсальний (хлопчи -дівчин а), хороша прохідність та амортизація, повна омпле тація. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 68-26-00, (067) 942-84-72 Візо дитячий «Та о», бла итний, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: (067) 420-92-62,(067)360-48-26 Візо дитячий «Чі о», в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 62-89-28 Візо дитячий «Чі о». Ціна: 300 рн. Конта ти: (067)420-92-62,(067)360-48-26 Візо дитячий Navington, вир-во Польща омпле ті все є і ціле, відмінном стані після однієї дитини. Люль а+про лян овий. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (093) 599-94-87 Візо дитячий і раш овий, недоро о. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Візо дитячий, зима-літо, виробництво Польща. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 779-64-17 Візо дитячий. Конта ти: 5-95-42 Візо для ляль и літній і зимовий. Конта ти: 26-81-73, (098) 799-91-88 Візо зимово-літній «Андро с АЛ», сіро-біло о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 791-67-25 Візо зимово-літній «Соджан», відмінний стан, ніверсальний олір. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній ( оричневий з бежевим). В омпле ті люль а для перенос дитини, дощови . Ціна: 400 рн. Конта ти: (050)216-64-22 Візо зимово-літній, «Та о». Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-19-37 Візо зимово-літній, 3 положення спин и, пере идна р ч а, оши , с м а, дощови , для дівчин и, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-79-55, (097) 214-18-63 Візо зимово-літній, бежево-зелений, вир-во Польща, повний омпле т, в хорошом стані. Ціна: 680 рн. Конта ти: 43-40-64, (067) 920-05-90, (066) 586-09-16 Візо літній, «Лілі», вир-во Польща, в хорошом стані. Конта ти: (097) 055-28-80, (095) 204-72-27 Візо літній, салатово о ольор , відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 374-32-74 Візо , «Чі о», синя з білим. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 984-41-41 Візо , літньо-осіння, новий, не б в орист ванні. Ціна: 400 рн. Конта ти: (063) 994-40-99,(098)987-84-66 Готові домашні завдання, 5 лас. Ціна: 20 рн. Конта ти: (067) 889-16-62 Диван, підрост овий. Конта ти: (096) 543-48-59 Дитяч залізницю. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 266-14-91 Енци лопедію дитяч , 10 т., 1972 р.в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Катер дитячий, на радіо ерівництві. Конта ти: (097) 532-68-29 Крісло автомобільне дитяче. Ціна: 100 рн. Конта ти: (093) 542-91-59 Крісло для од вання «Чі о», 360 рад сів, ріпиться до стола. Конта ти: (097) 396-42-88 Крісло- ойдал «Гра о», 7 швид остей, 7 мелодій, 3 положення спин и, від 0 до 12 , біло-жовто-бла итний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 804-88-81 Кросів и ш іряні, на дівчин , вир-во Порт алія. Конта ти: (067) 731-16-42 К рт осінню, чорн , на хлопчи а 8-10 р. Ціна: 50 рн. Конта ти: (067) 889-16-62 Ліжеч о, виробництво Польщі. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 779-64-17 Ліж о дитяче 2-яр сне. Конта ти: (067) 102-07-04 Ліж о дитяче дерев’яне, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: 22-73-54, (097) 159-95-55 Ліж о дитяче, «Палі», Італія, з постільним омпле том, балдахіном, матрацом ортопедичним. Конта ти: 28-04-97, (095) 337-85-15 Ліж о дитяче, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 551-54-05 Ліж о дитяче, в-тво Польща Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 779-64-17 Галя Ліж о дитяче, від народження до 3 р., 120х60, дерев’яне. Конта ти: (093) 240-27-67 Ліж о дитяче, двоповерхове. Конта ти: 28-71-54, (098) 570-38-96 Ліж о дитяче, дерев’яне, для дитини ві ом 1-8 р. Конта ти: 22-67-76, (067) 362-49-16 Ліж о дитяче, дерев’яне. Конта ти: (067) 663-47-68 Ліж о дитяче, з матрацом, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-60-25, (096) 126-14-69 Ліж о дитяче, з нат рально о дерева, б , матрац з о осової стр ж и. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 508-38-95 Ліж о дитяче. Конта ти: (097) 321-81-22 Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (097) 400-87-00 Ліж о- олис ,з дерева, стілець для од вання в подар но . Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64 Ліж о- олис , з лози. Конта ти: (097) 939-42-20 Манеж bambi, новий, олір синьо-бла итний, розміри 65х125, д же омпа тно с ладається,є с м а для перенос . Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 924-73-79 Одя дитячий та вз ття, на дівчин 2-4 р, в хорошом стані. Конта ти: (067) 836-06-14 Одя дитячий. Конта ти: 26-08-76 Підр чни «Зар біжна літерат ра», авт.Мовч н А.І., 4 лас. Ціна: 15 рн. Конта ти: (067) 889-16-62 Стіл для од вання, дерев’яний, в хорошом стані. Ціна: 250 рн., тор . Конта ти: (050) 690-37-98, (067) 189-18-04 Стілець для од вання «Чі о». Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 291-16-43 Стілець для од вання, дерев’яний. Ціна: 80 рн. Конта ти: 23-45-46, (098) 226-85-10

Столи -парт для од вання, дерев’яний, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (097) 805-35-85 Т флі ш іряні, на дівчин . Конта ти: (067) 731-16-42 Форм чнівсь , 9-12 р., на дівчин . Конта ти: (067) 731-16-42 Ход н и. Конта ти: (050) 375-37-00 Шап для плавання, дитяч , жовт , силі онов , нов , до 6 р. Конта ти: 64-63-88, (098)583-82-92

Запчасти лодочном мотор «Ветеро », новые и б/ . Конта ты: (472) 71-04-69, (067) 885-17-19, (063) 049-09-59 Охотничьи принадлежности, сеть мас ировочн ю, стволы охотничьем р жью ИЖ-27. Конта ты: (472) 71-04-69, (067) 885-17-19, (063) 049-09-59 Брезент, 3х4. Конта ти: (067) 363-52-51 Велотренажер, б/в. Конта ти: 63-60-10 Шахмати, шахи, недоро о. Конта ти: 40-07-69

8.2.2. К плю

Медицина, косметика

Візо зимово-літній, недоро о, та ліж о- олис . Конта ти: (097) 103-61-30 Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80,(067)332-81-10 Речі дитячі, під реалізацію, нові та б/в. Конта ти: (097) 103-61-30

8.5.1. Продам

Галантерея, тканини 8.3.1. Продам Валізи, ш іряні, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Килим, 2/3, синьо о ольор . Ціна: 450 рн. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33 Под ш и, б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Под ш и, п хові, 2 шт. Конта ти: 22-28-40 По ривало двоспальне. Конта ти: 28-97-80 Полотно т анне оричневе. Ціна: 15 рн./м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 Простирадла лляні. Конта ти: 5-62-59

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65 Р шни и лляні, простирадла. Конта ти: 63-36-62 Т анин шинельн . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Тюль, штори на хню, 4.20 м. - ширина, 1.75 - довжина. Конта ти: 28-43-33 Ш ри лося, оз лі, вичинені, недоро о. Конта ти: (098) 210-66-97 Ш ри лося, 210-66-97

оз лі. Конта ти: (098)

Штори лляні. Конта ти: 63-36-62

8.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 Нит и арміровані, вир-во Білор сія. Конта ти: 26-11-32, (096) 698-98-33

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Продам Валіз дорожню. Конта ти: (097) 490-82-13 Гирю, 16

. Конта ти: 64-79-92

Гирю, 24 , антелі 1-2 (067)303-34-63

. Конта ти: 5-90-74,

Драбин спортивн (шведсь а стін а). Конта ти: (096) 160-71-52 Еспандер. Конта ти: 28-97-80 Ласти вир-во СРСР. Конта ти: 64-79-92 Намет 4х4м, ва а - 40 , висота - 2.15 см. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34 Плащ ОЗК. Ціна: 80 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Сiт мас вальн , 3х6 м. Ціна: 450 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) 107-92-34 Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 Трав шт чн , для ф тбольних полів, азонів, доріжо , терас. Конта ти: (067) 363-48-38 Фля армійсь 107-92-34

з чохлом. Конта ти: (097)

Човен моторний, імпортний, ам фляж, 25 ін. сил. Конта ти: (067) 381-52-59 Човен, над вний. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01 Шахові фі ри, нетрадиційна форма, напівдоро оцінне аміння яшма, оні с. Конта ти: (067) 587-76-27

8.4.2. К плю

Віни и березові, д бові, в баню. Ціна: 5 рн./шт. Конта ти: (097) 781-94-41

Псориаз! Мазь «Ма нипсор»+ масло чёрно о тмина. Конта ты: (067) 215-79-79 Храп-стоп. Антихраповое стройство избавит Вас от храпа, с режета з бами за 20-25 дней. Избавит от нервозности, недосыпа, повышенно о давления, дис омфорта с о р жающими. Метод основан на а п нт рном воздействии восточной медицины. Конта ты: (067) 787-25-90, (063) 125-04-60 Целительное масло и семена черно о тмина. Конта ти: (067) 215-79-79 Медицинс ое обор дование Cyclers, фирмы VVL, Germany для лечения псориаза, витили о, для безоперационно о лечения добро ачественных оп холей и амней, с методи ами и об чением http:// harvardmedical.com.ua/ Але сандр Львович. 12.00-12.15 Конта ты: (067) 415-33-81 Еле троса н , вир-во Росія, б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51 Ламп ба терицидн ДБ15-30. Конта ти: (096) 224-57-40 Прибори КВПіА: температ ра, тис , напараміри, монометри, термометри, лабораторні прилади. Конта ти: (096) 224-57-40 Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (097) 012-22-52 Т рбосолярій, Німеччина, б/в. Конта ти: 60-87-13, (066) 563-54-46

8.5.2. К плю Брейс на правий олінний с лоб зі з’єднаним ротаційним центром, б/в. Конта ти: (096) 801-57-62 Памперси, під лад и, пелюш и. Конта ти: 22-40-56

Мистецтво 8.6.1. Продам А ордеон «Вертмейстер Серіно», 80 басів. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093)061-08-38 А ордеон «Стелла», в хорошом стані, повний, б/в, 96 басів. Ціна: 4900 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093) 061-08-38 А ордеон «Хорх», в хорошом стані, повний, б/в. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093) 061-08-38 Балалай , мандолин , ларнет, флейт , а ордеон 3/4, вир-во Німеччина. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 878-56-42 Банд р . Конта ти: (096) 523-55-50 Баян «Мечта», новий. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 62-00-39, (096) 801-10-65, (093) 061-08-38 Віолончель, 1/8, вир-во Росія, хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: (063) 730-67-55 Гітар . Конта ти: (097) 810-02-28 Картин , р чної роботи. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru Картин . Полотно, масло. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru Картин . Полотно, масло. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru При раси з бісер . Конта ти: (097) 352-00-43 С рип чнівсь , професіональн , альт, онтрабас, віолончель 1/8, а ордеон 3/4, вир-во Німеччина. Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 730-67-55 С рип , 3/4, вир-во Одеса, хорошом стані, обмін на віолончель. Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 730-67-55 С рип , 4/4, старовинн , невідомо о німець о о майстра. Ціна: 500 .о. Конта ти: (063) 730-67-55 С рип , 4/4, Штайнер, 19 ст., відмінний зв , тембр з пісоч ом, хороша реставрація. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (063) 730-67-55 Фортепіано, У раїна, чорно о ольор , в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (099) 346-98-51 Ві тор. Фортепіано.Конта ти: 20-74-16, (096) 349-92-64

8.6.2. К плю Гармош , «Ворс ла», «Весна», можливо б/ в. Конта ти: (066) 040-08-80

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Продам Єван елію, Сан т-Петерб р , 1913 р.в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63

ШИРОКИЙ ВИБІР ОРИГІНАЛЬНИХ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС ЗА ДОСИТЬ ПРИЄМНИМИ ЦІНАМИ. ЮВЕЛІРНИЙ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ANTIS.COM.UA. КОНТАКТИ: (097) 443-04-32

8.7.2. К плю Стат ет и порцелянові. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65


29

№29 від 1 серпня 2012 ро Старинные и оны, артины х дожни ов 19-20 ве ов, а та же ни и изданые до 1917 ода. Доро о. Конта ты: (050) 346-60-68 Перезвоню Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 І раш и-модель и автомобілів масштаб 1:43, вир-во СРСР, можливо неробочі. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 Кни и дореволюційні з мистецтва, архіте т ри та інші. Доро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Квіти: ами, хоста, піони, ромаш и, іриси, чесь а возди а, плет чі троянди. Ціна: 30 рн./ щ Конта ти: 28-96-33 Квіти: піони, ромаш и, іриси, чесь і возди и, троянди. Конта ти: 28-96-33 Кіш шотландсь , 6 міс., недоро о. Конта ти: 22-67-83, Кобил . Ціна: 11000 рн. Конта ти: (098) 421-91-66 Корм для хвилястих поп . Конта ти: (096) 984-23-55 Коров 5-6 ро ів, четверо телят. Ціна: 7000 рн., тор . Конта ти: (097) 907-55-85, (097) 478-91-18

Речі старовинні: ни и, і они, артини, меблі, одинни и, м зичні інстр менти, тощо. Конта ти: (095) 754-19-03

Господарські товари, побутова хімія 8.8.1. Продам А сес ари для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бан и, 3 л. Конта ти: 68-27-58 Кастр лі нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80 М’ясор б чав нн . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 П с ачі ма нітні, автомати. Конта ти: (096) 307-32-01 Со ир з олод ою. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Таз мідний, 10 л. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Термос, 12 л, олба нержавій а. Ціна: 890 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Продукти харчування 8.9.1. Продам C хпай армійсь ий виробництво Росія. Ціна: 97 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Б ря . Конта ти: (096) 812-89-32 Горіхи, нел щені. Конта ти: (067) 364-22-34 Картоплю старо о врожаю, дешево. Конта ти: (096) 812-89-32 Картоплю. Конта ти: (096) 812-89-32 Квасолю. Конта ти: (096) 812-89-32 Моло о озине, озенят. Конта ти: (050) 375-73-08 Моло о озине. Конта ти: (067) 983-77-05 Моло о. Конта ти: (050) 375-73-08 Мор в . Конта ти: (067) 103-03-98 Мор в . Конта ти: (096) 812-89-32 Сі ябл чний, нат ральний. Конта ти: (066) 874-36-59 Часни зимовий. Конта ти: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45 Часни . Конта ти: (096) 812-89-32

8.9.2. К плю Ябл а, тр шені. Конта ти: 23-77-89, (068) 230-41-02 Ябл а. Конта ти: (03650) 2-22-85, 2-19-51

Тварини, рослини 8.10.1. Продам А варі м, з обладнанням, 380 л. Ціна: 950 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино -лежа , для соба , отів. Конта ти: (093) 530-16-75 Квіти «Алоє», лі вальні. Конта ти: 22-28-40 Коня. Конта ти: (096) 518-98-01

КОРОВУ, 4 Р., КОРЕЦЬКИЙ Р-Н, С. САПОЖИН. КОНТАКТИ: (096) 464-88-71 Кошеня породи британсь е вислов хе, хл. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 189-36-70 Кошеня п хнасте, хл. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Кошеня сіамсь е, хлопчи . Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Кошенят в хороші р и. Конта ти: (097) 441-48-48 Кошенят в хороші р и. Конта ти: (067) 985-72-13 Кошенят олорпоінт, дівч. Конта ти: 22-67-83, після19.00,(097)860-67-20 Кошенят породи британсь і вислов хі. Конта ти: (098) 951-77-39 Кошенят породи невсь а мас арадна, персь е. Конта ти: 5-83-87, (096) 355-68-15 Кошенят породи перс е стремал, олор поінт. Конта ти: (067) 453-74-71 Кошенят породи шотландсь і бла итні, лад ошерстих, р дих, чорних, дівч. Конта ти: 22-67-83, К щі хризантеми літні низь орослі, шаровидні, літні, осінні. Конта ти: (096) 477-22-81, (093) 620-44-46 Матеріал посад овий ба аторічних вітів: піони, іриси, ромаш и, іацинти, нарциси, ібіс си. Конта ти: (096) 390-42-33 Пальм імнатн в орщи , 3 м. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Пальм фіні ов , 2 м. Конта ти: (096) 413-45-43 Пап породи «Німфа-Корелла». Конта ти: (067) 453-74-71 Пап породи вели ий оле сандрійсь ий, 40 см довжина, зелений. Конта ти: (067) 453-74-71 Пап . Конта ти: 23-42-44, після 20.00 Рослини зелені хвойні для альпійсь ої ір и, різні види, щі де оративні «Самшит», 8-річні, 60 щів. Ціна: 50 рн/ щ. Конта ти: 28-96-33 Рослини зелені, хвойні на альпійсь ір , різні види. Конта ти: 28-96-33 Соба породи лай а, 1 рі , недоро о. Конта ти: (099) 071-50-61 Соба , породи німець а вівчар а, з до ментами та щепленнями. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 64-62-60, (097) 637-58-28 Хміль, 2011 р., вис шений, непресований, 2 т. Конта ти: 26-68-04 Ц ценя породи вівчар а. Конта ти: (098) 078-04-44 Ц ценя породи естонсь ої ончої, 1 міс. Конта ти: (098) 210-66-97 Ц ценят породи болон а мальтійсь а, з ляль овими мордоч ами, ві ом 1 міс. Білий о рас, при с норма, на момент продаж б д ть зроблені всі щеплення. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 115-66-73 Ц ценят породи доберман від елітних бать ів, родовід, КСУ, онс льтація спеціаліста з породи. Конта ти: (067) 428-26-05 Ц ценят породи естонсь а онча, недоро о. Конта ти: (098) 210-66-97 Ц ценят породи змішаної німець а вівчар а з східно-європейсь ою, дівч., дешево. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20

Ц ценят породи золотистий ретривер, від тит лованих бать ів. Конта ти: (097) 305-01-00, (066) 777-29-42 Ц ценят породи золотистий ретривер. Конта ти: (067) 360-38-39 Ц ценят породи імператорсь ий пе інес. Конта ти: (068) 827-65-65 Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Ц ценят породи німець а вівчар а, дешево. Конта ти: (097) 890-46-32, (097) 860-67-20 Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 256-98-04 Ц ценят породи пе інес, хлопчи ів. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 340-71-27 Ц ценят породи померансь ий шпіц, бать и інтерчемпіони, до менти КСУ. Конта ти: 63-26-26,(067) 726-57-38 Ц ценят породи російсь ий тойтер’єр. Конта ти: 43-68-26, (095) 358-11-22 Ц ценят породи самоїд, щеплені, бать и чемпіони, до менти КСУ. Конта ти: (066) 194-84-67 Ц ценят породи старфорширсь ий тер’єр, 1,5 міс. Конта ти: (067) 349-52-03 Ц ценят породи та са, р до о о рас . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 399-87-88 Ц ценят породи тойтер’єр. Конта ти: (096) 436-13-51 Ц ценят породи чех а, російсь ий тойтер’єр. Конта ти: 63-26-26, (067) 726-57-38 Ц ценят, породи тойтер’єр. Конта ти: (068) 827-65-65 Шиншил , недоро о. Конта ти: (097) 909-63-38 tesser@ukr.net Ю . Конта ти: 28-96-33 Ялин , жив , бла итно о ольор . Конта ти: 28-96-33

8.10.2. К плю Живицю. Конта ти: (098) 583-82-92 Живицю. Конта ти: (098) 583-82-92 8.10.3. Подар ю Кіш черепахово о о рас , 6 міс. Конта ти: 22-67-83після19.00,(097)860-67-20 Кота в добрі р и, персидсь ий олор-поінт. Конта ти: (096) 628-27-19 Кота породи персь ий. Конта ти: 22-66-07, (067) 426-16-45 Кота породи японсь ий боптейл. Конта ти: (067) 742-63-16 Кошеня р де, хлопчи . Конта ти: 63-79-68, (093)201-80-13 Кошеня, в хороші р и. Конта ти: 40-45-40 Кошеня, п хнасте, дівчин а, в хороші р и. Конта ти: (097) 394-44-90 Кошеня. Конта ти: 26-29-80 Кошенят в добрі р и, білень их, 2 міс. Привчені до лот а. Конта ти: (050) 412-33-99; (098)611-49-69 Кошенят в добрі р и, породи російсь ий бла итний, сірі. Конта ти: (067) 731-16-42 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (068)683-85-95 Кошенят європейсь ої породи. Конта ти: 24-28-10 Кошенят різних о расів, 2 міс. Конта ти: 27-54-64, (050) 510-47-91 Кошенят три олірних, ти рово о о рас . Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Кошенят, б дь-я о о о рас . Конта ти: 63-21-76, (067) 362-32-01 Кошенят, привчених до лот а. Конта ти: (066) 079-94-44, (097) 875-97-69 Кошенят, хл., ві ом 4 місяці, в добрі р и, димчасто о та чорно о о рас . Конта ти: (097) 893-84-11 Кошенят. Конта ти: 26-29-80 Кошенят. Конта ти: 22-55-83 Соба , в хороші р и, стерилізован . Конта ти: (097) 415-97-67 Хомяч ів. Конта ти: (067) 889-16-62 Ц ценя змішаної породи вівчар и і тер’єра. Конта ти: 63-36-62

Ц ценя породи ротфелер, в хороші р и. Конта ти: (096) 247-93-43 Ц ценят в добрі р и. Конта ти: 28-43-11, (095)819-43-66,(093)692-32-02 Ц ценят в хороші р и. Конта ти: (067) 766-30-96 Ц ценят в хороші р и. Конта ти: (067) 985-72-13 Ц ценят змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10 Ц ценят, в хороші р и. Конта ти: (067) 926-24-03

8.10.4. Пропон ю ЗДОЛБНІВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ ВНП «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ» РЕАЛІЗОВУЄ ЗООВЕТТОВАРИ, БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ, КОМБІКОРМИ, БМВД, ПРЕМІКСИ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН ТА ВІКОВИХ ГРУП. М.ЗДОЛБНІВ ВУЛ. МАЗЕПИ 8. ЛІЦ АГ572855 ЦІНА: ПОМІРНІ КОНТАКТИ: (03652) 2-23-40 Кота для в’яз и, породи шотландсь і вислов хі, бла итний. Конта ти: (096) 857-55-70

Сільське господарство •

8.11.1. Продам

Дрова твердих порід (д б, раб, береза). Достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (0362) 43-60-12, (098) 770-42-80 Вос от 500

. Конта ты: (066) 835-28-05

Все для вирощ вання рибів. Лабораторія «Евроміцелій» реаліз є міцелій Гливи. Оптові зниж и. Компле ти для почат івців. Відеотехноло ія «Комерційне вирощ вання Вешен и». Літ-ра. Допомо а в доставці по У раїні. Конта ты: (099) 310-40-20, (067) 438-66-03 www.myceliy.com 1/2 свині, т ш а, ви од ван на нат ральних ормах. Конта ти: (067) 983-77-05 Бджолосім’ї, з в ли ами. Конта ти: (067) 714-28-25 Бджолосім’ї. Рої. Конта ти: 64-84-85, (098) 480-20-66 Дрова фр тових дерев. Конта ти: 62-83-47

Боч під оптильню. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

БАРАНІВ. КОНТАКТИ: (050) 339-29-39 Дрова, 2 б.м, ябл ня. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Дрова. Конта ти: 27-06-39 Кар ас телиці, збірний, оцин овані тр б и, 10х3 м. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59 Картоплю «Космос», вели , насіннев , достав а. Конта ти: (098) 799-87-79 Картоплю ново о врожаю. Конта ти: (096) 157-02-58 Кіз, 4 міс., недоро о. Конта ти: (095) 686-16-02 Кобил , 2,5 р. Конта ти: (097) 477-36-72 Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31 Кобил . Ціна: 11000 рн. Конта ти: (098) 605-69-00 Козенят. Конта ти: (050) 375-73-08 Коз дійн . Конта ти: (067) 983-77-05 Коз , з 2 озенятами. Конта ти: (098) 761-54-14 Коз . Конта ти: (067) 947-71-30 Коня, 9 ро iв. Конта ти: (097) 133-61-59 Коптильн шаф , 2.3/0.5/0.5м. Конта ти: (098) 005-92-31 Корморіз . Конта ти: 68-02-67 Корови, 2 шт., молочні. Конта ти: (063) 994-40-99,(098)987-84-66 Коров , Новий двір. Конта ти: 68-12-28 Коров , с. Жалян а, Гощансь ий р-н. Конта ти: (067) 275-28-86 Коров . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, (067)766-72-32 Коров . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, (067)766-72-32 Коров . Конта ти: 68-12-28, (098) 425-98-93 Кроленят, 2-5 місяців, середня и. Ціна: 50 рн. Конта ти: (098) 786-95-31 Кролів породи сірий та білий велетень. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Мицелій рибів Вешен а. Ціна: 10 рн. Конта ти: (067) 438-66-03 Овес. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Мотопомп МП 600 АШ. Конта ти: (098) 032-19-62 Обі рівач для в ли ів (плів овий). Ціна: 50 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 839-77-66, (067) 562-33-71 www.green.ltd.ua Овець. Конта ти: (067) 972-86-31 Пар ан з профнастил . Конта ти: (067) 923-36-93 Пере ній. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Поросят в’єтнамсь их, чорних. Конта ти: (067) 319-17-61 Поросят в’єтнамсь их. Конта ти: 20-66-19, (096)497-22-29 П х сячий. Конта ти: 26-38-46 Пшеницю. Конта ти: (067) 270-61-14 Свиней живою ва ою. Конта ти: (067) 972-86-31 Січ арню. Конта ти: (067) 888-90-55 Солом в тю ах. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Телицю, 1,5 р., тільн , 8 міс. тільності. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 595-73-67 Телич , 2,5 міс., від молочної орови. Ціна: 2000 рн.Конта ти:(063)994-40-99,(098)987-84-66 Телич , 4 місяці. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, 40-07-68, (067) 766-72-32 Теплиці різних модифі ацій. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Терморе лятор (термостат) для еле трообі рівачів в ли ах. Ціна: 285 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 839-77-66, (067) 562-33-71 www.green.ltd.ua Ш іри молочних телят. Конта ти: (066) 584-45-69 Ш ри зі свині, сирі. Конта ти: (067) 363-52-51 Ячмінь. Конта ти: (067) 270-61-14

8.11.2. К плю Гр нт, Шпанів. Конта ти: (096) 518-86-77 Дрова д бові, відходи пар ет , дошо , деревини. Конта ти: (096) 307-32-01 Інвентар бджолиний, пиловловлювачі, б/ в. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Кролів «Віденсь ий бла итний». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

8.11.3. Пропон ю Зап с ролеферм «під люч»: літ и, ніпельні поїл и, одівниці, ролі «білий панон», обладнання для перепіло . kroli.prom.ua. Конта ти: (067) 344-70-60

БЮРО ПОСЛУГ Навчання •

ПІДГОТОВКУ ТРЕЙДЕРІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

9.1.1. Пропон ю

УКРАЇНИ З МОЖЛИВИМ ПОДАЛЬШИМ ОФІЦІЙНИМ

Комп’ютер - індивід альне навчання ( рс орист вача, 1С:Б х алтерія). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Вивчення 1С: Б х алтерії 8.2, індивід альний підхід, дост пні ціни. Конта ти: (097) 275-65-35 Для власни ів цінних паперів і фондових а тивів - представництво У раїнсь ої фінансово-фондової омпанії проводить онс льтації на тем : «Пра тичні ре омендації по правлінню цінними паперами та фондовими а тивами». Конта ти: 43-42-84 Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56

КОНСТРУЮВАННЯ, ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГІЯ ПОШИВУ ОДЯГУ. ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЗАНЯТТЯ. КОНТАКТИ: 24-26-03, (098) 932-13-13 Під отов трейдерів орот остро ової тор івлі на фондовом рин У раїни, з подальшим офіційним працевлашт ванням, після валіфі овано о відбор . Конта ти: (0362) 43-42-84 Посл и репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 783-95-26 Представництво У раїнсь ої фінансової омпанії проводить ефе тивний пра тичний рс: «Самостійна та приб т ова тор івля на фінансових рин ах». Конта ти: (0362) 43-42-84

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ. КОНТАКТИ: 43-42-84 ПОЛЬСЬКА МОВА: КУРСИ В М. РІВНЕ ЗА ПІДТРИМКИ КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У М. ЛУЦЬК З ВИДАЧЕЮ ДЕРЖАВНОГО СЕРТИФІКАТУ, НАБИРАЄТЬСЯ ТРЕТЯ ГРУПА. КОНТАКТИ: (050) 378-81-78, (096) 263-51-84, (093) 102-27-88 KONSULKLASA@GMAIL.COM Представництво У раїнсь ої фінансової омпанії проводить онс льтації на тем : «ефе тивні схеми інвест вання (в ладення рошей) на фінансовом рин в період невизначеності і ризи». Конта ти: 43-42-84

Юридичн допомо при розслід ванні нещасних випад ів на виробництві, при розірванні шлюб , стя ненні аліментів, ос арження постанов ДАІ. Конта ти: (096) 843-93-29 Помощь в оформлении Конта ти: (098) 698-24-21

редита.

Конс льтації, пере лад до ментів з ле алізацією та апостилюванням Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91

ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ ДО 80 ТИС.ГРН., БЕЗ ЗАСТАВИ, ПОРУКИ ТА ПЕРШИХ ВНЕСКІВ, ОФОРМЛЕННЯ 24 ГОД. НЕ ДОПОМОЖЕМО МИ НЕ ДОПОМОЖЕ НІХТО. СВ. А01 №318275 ВІД 30.08.2010 Р. КОНТАКТИ: (097) 780-00-18, (050) 333-53-06

КРЕДИТ ГОТІВКОЮ

Банківські, юридичні послуги та аудит •

Кредит отів ою. Ліц. НБУ №222 від 17.10.2011 р. Конта ти: 40-01-30, 40-01-74 Пози и під застав золота, срібла та поб тової техні и від 0,25% до 0,5% в день. Конта ти: 45-18-19, (097) 995-43-43, (095) 555-12-10 Юридична допомо а ромадянам при вирішенні сімейних, житлових, тр дових та земельних спорів ( онс льт вання, с ладання позовних заяв, с ар , дос дове вре лювання спорів, представництво в с ді). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а при ДТП (представництво с дових ор анах, під отов а сіх процес альних до ментів, розв’язання спорів із страховими омпаніями). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а при оформленні прав власності на спад ове майно, вирішення спорів між спад оємцями в с ді. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

9.2.1. Пропон ю

Адво атсь і і юридичні посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050)375-31-23

ДОПОМОЖУ ОФОРМИТИ КРЕДИТ ДО 50000 ГРН. БЕЗ ЗАСТАВИ. ЛІЦ. НБУ № 157 ВІД 10.10.2011 Р. КОНТАКТИ: (096) 391-91-41

Кредит отів ою за 24 одини, без довідо і застави. Лише паспорт та ідентифі аційний од. Св. ІК №53рн1602309 від 12.02.09 ДКзРРФПУ

т. (0362) 40-01-97,

(067) 240-35-90

Юридична допомо а земельних спорах, справах про поділ спільно о нер хомо о майна, виділ част и в нат рі, за онення самочинно о б дівництва. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а стя нені бор ів (дебіторсь а забор ованість підприємств, пози и ромадян, в т.ч. за розпис ами). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а при ДТП (представництво с дових ор анах, під отов а сіх процес альних до ментів, розв’язання спорів із страховими омпаніями). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 9.3.1. Пропон ю Розміщ йте свої о олошення, ре лам в ре ламно-інформаційном тижневи «Газета Ре лама», я ий виходить на всі міста та райони При арпаття (Коломия, Косів, Верховина, Яремче, Городен а, Снятин інші). Конта ти: (03433) 3-82-73; (095) 543-92-35 www.reklama4u.com.ua Ви отовлення візито , алендарів, розроб а ло отипів, ре ламних сло анів. Конта ти: 40-06-95

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю Мі рація в Канад всією родиною за спрощеною схемою, без с ладання мовних тестів. Гарантія 100 відсот ів. Конта ти: 098) 536-47-89, (050) 917-69-69 www.canadaimmigration.com.ua Отп с в Крым . База отдыха при лашает всех желающих отдохн ть на Чёрном море. Приветливый персонал, выход на песчаный пляж, от рытое чистое море. Размещение от 80 рн/с т и с челове а. Бронир ем места. Конта ты: (050) 200-47-13, (050) 496-61-10 администратор galinafarina@yandex.ru С пер пропозиція! Б/в „КОРСАР” запрош є на відпочино с.Залізний Порт. Чорне море. Ціна 30-50 рн/доба. З 21.08.12р. - а ція 25-30 рн/доба. Конта ти: (04563), (063) 772-71-51, (096) 111-87-13 Відпочино в Бол арії, Т реччині, Хорватії, Т нісі, Чорно орії, Є ипті, Греції. Конта ти: 43-90-94, 24-50-51

Авіа-, залізничні вит и на всі напрям и світ та по У раїні.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино в Бере ово, 3-разове харч вання. Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 2450 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098)430-20-37,(098)543-48-88 Відпочино в Бол арії, Т реччині, Греції, Іспанії, Італії,Хорватії.Ліц.МКТУАВ№081642від25.05.06 р. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Бол арії. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91


30

БЮРО ПОСЛУГ

№29 від 1 серпня 2012 ро Масаж т й-на (антибло овий). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Пресотерапію.Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Ультразв ове чищення з бів. Ліц. МОЗУ АВ № 417449 від 24.04.08 р. Ціна: 99 рн. Конта ти: 60-99-87, 60-99-66, 5-42-59, 61-96-97, 26-35-27

ПОШИТТЯ ТА РЕМОНТ ОДЯГУ. КОНТАКТИ: (067) 495-29-81 НАТАЛІЯ

Побутові послуги 9.6.1. Пропон ю

Весільн жив м зи , • м зичне оформлення весіль, ювілеїв, рочистих подій, посл и тамади, професійн відео-, фотозйом , омп’ютерний монтаж, в/а. Недоро о. Власне авто, недоро о. Конта ти: (097) 478-88-45,(096)733-49-39

Весільн м зи . Конта ти: • 20-50-39,(063)116-87-02 Весільн фотозйом . • Ви отовлення альбомів. Я існо.

РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ, ПРИНТЕРІВ, ЗАПРАВКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00

ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

ФОТО-, ВІДЕОПОСЛУГИ: ЗЙОМКА ВЕСІЛЬ, ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОКНИГ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 20-37-53, (050) 375-94-52, (097) 075-17-07

СТВОРЕННЯ САЙТІВ ДЛЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. ШВИДКО, ЯКІСНО, ОПЕРАТИВНО. КОНТАКТИ: (050) 371-01-79 WWW.EMITENTS.COM

ПРОСТО-ЧИСТО!!!

Ритуальні послуги

Дост пні ціни. Конта ти: (098) 602-65-93

Відео-,фотох дожнє,вмонтов ємо • ці аві омп’ютерні спецефе ти.

9.9.1. Продам

Малюємо портрети молодят. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49

, ПАМ ЯТНИКИ

Відео-, фотозйом весіль в FULL HD я ості, омп’ютерний монтаж, м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88 Відео-, фотозйом весіль та •рочистих подій, монтаж, запис.

Я існо, швид о, недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27 Ві тор.

тел.: (0362) 45-09-19, (096) 687-24-92, (097) 924-73-89

фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095)879-16-78

Ремонт побутової техніки

Відеозйом весіль і рочистих • подій, фотозйом , цифровий

Відеозйом весіль, рочистих • подій новою, триматричною

професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Відеозйом цифровою • професійною відео амерою, я існо,

омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

Встановлення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25,(067)362-50-32

Жив м зи на весілля та інші • події, чоловіче та жіноче ви онання, с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом а, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

•Професійне проведення дитячих днів народжень, рочистих подій та свят, за частю ло нів. Конта ти: (066)135-08-09,(098)875-73-06 Відпочино в Залізном порт (Херсонсь а обл.), від 780 рн. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063)432-37-28 Відпочино в Залізном порт , Херсонсь а обл. - приватні база «Лілія», «Аріна», приватний пансіонат «Южний», приватний отель. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Залізном Порт . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 1350 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37,(098)543-48-88 Відпочино в Затоці: база відпочин , перша лінія, власний пляж, на території їдальня. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Відпочино в Іспанії, Греції, Бол арії, Чорно орії, Хорватії, Т реччині, Є ипті, Т нісі. Конта ти: 22-30-71,26-78-46,(050)435-20-53,(098)350-28-09 Відпочино в Крим , Ал шта - приватний отель «Ні іта». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Євпаторія - приватний «Рандев », «Іспансь ий двори », остьовий дім, приватні імнати. Конта ти: 22-58-45, (097)397-87-00 Відпочино в Крим , Ко тебель - приватний отель, приватний отедж, приватний б дино . Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , К рортне - пансіонат «Родина». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Морсь е, С да приватний отедж, приватний пансіонат. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Орджоні ідзе - база «Фламін о», приватний отедж. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Піщане. Ліц. МКТУ АВ № 081642від25.05.06р.Ціна:від1250 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , Рибаче. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1550 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , С да . Ліц. МКТУ АВ № 081642від25.05.06р.Ціна:від1550 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , Уютне, С да міні-пансіонат «Тетяна», приватні отеджі. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Феодосія - отель «Платанова алея», «Взлет», приватний отедж, приватний пансіонат. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Херсонсь ій та Одесь ій областях. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53,(098)350-28-09 Відпочино в Крим : С да , Морсь е. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28 Відпочино вЛаз рном .Ліц.ДСТКУАВ№329674 від 25.05.07 р. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино вРибачом .Ліц.ДСТКУАВ№329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 1850 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88

Відпочино в С адовсь , Красном , Лаз рном - приватні б дин и та пансіонати. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в С адовсь , Херсонсь а обл. пансіонат «Південний». Конта ти: 22-58-45, (097)397-87-00 Відпочино в Т реччині, Бол арії, Т нісі, Є ипті, Балі. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28 Відпочино в Т реччині, Є ипті, ОАЕ, Кіпр, Греція, Ізраїль. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Чорноморсь ом . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: 1490 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино на березі моря, Ал шта, від 1500 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Залізний порт, від 850 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Мирний, від 950 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, С да , від 950 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Уютне, від 1600 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Ялта, від 2000 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на озерах Рівненщини та Волині. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53, (098)350-28-09 Відпочино на озері Світязь. Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: 65 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино Євпаторії. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1600 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино : Бол арія, Хорватія, Чорно орія. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино : на морі: Залізний порт , Крим від 500 рн.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино : Т реччина, ОАЕ, Є ипет, Т ніс від 299 .о. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино : Шрі-Лан а, Таїланд, Балі, Мальдіви - від 260 .о. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Гімнасти оздоровч . Конта ти: (050) 435-27-26,(093)380-19-08,(068)146-16-22 Горящі т ри, Чорно орія. Конта ти: 26-35-10, (050)889-84-91 Е с рсійні поїзд и в Сан т-Петерб р . Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Е с рсійні т ри для дітей та молоді. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44

Е с рсійні т ри Європою. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 75 Євро. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Е с рсійні т ри: Карпати, За арпаття, виїзд щоп’ятниці. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 590 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Паломниць іт ри в Ізраїль - від 600 .о.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Поїзд и на море: Крим, Карпати, Залізний Порт. Ціна: від 400 рн. Конта ти: (097) 298-62-26, (096) 485-99-55 Т ри вихідно о дня: При арпаття, Карпати, За арпаття. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Т ри Європою. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91 Т ри Європою. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28 Т ри Європою. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Т ри Європою: Т реччина, Є ипет, Греція, Іспанія, Бол арія, ОАЕ. Конта ти: (097) 298-62-26,(096)485-99-55

Медицина, косметика 9.5.1. Пропон ю АЛКОГОЛІЗМ: ОБРИВ ЗАПОЮ, ЛІКУВАННЯ. НЕВРОЗИ. АНОРЕКСІЯ: ЛІКУВАННЯ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄТЬСЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №567971 ВІД 25.11.2010. КОНТАКТИ: 45-08-46, (050) 542-38-34, (067) 191-15-90 WWW.PSYCHIATRIA.COM.UA Масаж антицелюлітний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж баночний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж в чотири р и. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж ва мно-роли овий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж а-ша (очищення лімфи). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж дитячий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж за альний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж ласичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж медовий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж нейроседативний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж оздоровчий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж профіла тичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Чищення илимів, овролінів, , м я их меблів та салонів авто професійною техні ою вдома замовни а. ЯКІСНО!

Стриж азонів, с ош вання трави, охайно, в зр чний для вас час. Можливе абонентсь е обсл ов вання та оплата з ПДВ. Конта ти: 43-52-56, (067)362-55-01,(095)754-19-03 Весільне фото 700 рн. Запис на дис . Професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24

ВЕСІЛЬНУ ФОТОЗЙОМКУ. ЯКІСНО. ДОСТУПНІ ЦІНИ. ВІДЕОЗЙОМКУ УРОЧИСТИХ МОМЕНТІВ ЖИТТЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 198-38-26 Відео-, фотозйом рочистих моментів життя, недоро о та я існо. Конта ти: (067) 759-54-24 Відео-, фотозйом рочистих подій, я існо та недоро о, 20 ро ів на рин . Конта ти: (067) 759-54-24 Відео-, фотозйом щасливих миттєвостей життя. Конта ти: 43-90-92, (067) 759-54-24

ВІДЕОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ У ФОРМАТІ FULL HD + РЕПОРТАЖНА ФОТОЗЙОМКА «ВІД А ДО Я». ДОСВІД РОБОТИ НА ВЕСІЛЛЯХ - 10 РОКІВ. ЗОВНІШНІ HDD У ПОДАРУНОК. ЦІНА: ЛИШЕ 1600 ГРН. КОНТАКТИ: 43-67-03, (067) 362-42-18 Генеральне прибирання після ремонт . Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 45-03-87, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 Ма ичес ая помощь в разных жизненных сит ациях (снятие порчи и др ое). Конта ты: (093) 542-73-04 Миття басейнів, фасадів, бр ів и та о орожі в приватних б дин ах та подвір’ях, професійною техні ою. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43 Повний спе тр обсл ов вання з прибирання офісних приміщень, ресторанів, афе, ма азинів, бан ів, миття ві он та вітрин, до ляд за вітражами та зовнішньою ре ламою. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43 Прання илимів, прання м’я их меблів е стра торною машиною, чищення та до ляд ш іряних меблів. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43 Прочищення аналізацій професійною техні ою. Конта ти: 45-05-45, (098) 443-64-43

9.7.1. Пропон ю

Кваліфі ований ремонт імпортних телевізорів вдома замовни а, плазми, ЛСД, заміна панелей, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79

Ремонт пральних машин, • холодильни ів, телевізорів. Виїзд до лієнта. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

Ремонт пральних машин• автоматів. Встановлення. Конта ти: 22-43-51, (067) 362-36-06

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ, ПИЛОСМОКІВ ТА ІН. ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ЗАПЧАСТИНИ. ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО. ВИКЛИК ТА ДІАГНОСТИКА БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПРАЛЬНИХ АВТОМАТИЧНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ. ГАРАНТІЯ НА РОБОТУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН. ВИЇЗД БЕЗКОШТОВНИЙ. КОНТАКТИ: (0362)43-33-40, (067)360-42-42,

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки •

9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Windows, антивір с , різних про рам та вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua ВСТАНОВЛЕННЯ WINDOWS, АНТИВІРУСНОГО ЗАХИСТУ ТА ІН. ДРАЙВЕРІВ, ДОПОМІЖНИХ ПРОГРАМ. ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (050) 628-42-71

, Пам ят н и и , ви отовлення пам“ятни ів з раніт всіх ольорів. Достав а, встановлення.Професійні х дожні роботи.Ціни виробни а. К рчатова 18 а (ма .О олиця)

тел.: 45-07-22 (095) 470-88-95, (096) 573-34-22 ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14 ВИГОТОВЛЕННЯ НАДГРОБНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ (ВСІ КОЛЬОРИ) ТА БАЗАЛЬТУ. ВСІ ВИДИ РОБІТ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ШВИДКО ТА ЯКІСНО. ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА. КОНТАКТИ: 40-15-67, (067) 284-43-01, (097) 781-92-30 ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ. ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА: ВУЛ. СОБОРНА, 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (095) 831-65-57

, ПАМ ЯТНИКИ

Ви отовлення, достав а, встановлення, в ладання плит и всіх видів. Гарантія. в л. К рчатова 1, (автош ола), 2 пов, аб. 214.

тел.: (098) 074-97-94


№29 від 1 серпня 2012 ро

АВТОАФІША

31


32

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№29 від 1 серпня 2012 ро

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 46336-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 75225-92 Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 46336-56

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 1986 р.в., 2,2 інже тор. Ціна: 3600 .о. Конта ти: (067) 941-09-45 А ді 100, 1992 р.в., сірий металі , 2,8 інже тор, відмінний стан. Конта ти: (097) 924-82-29

Опель Оме а, 1992 р.в., чорний, 2,3 дизель, 5-ст п КПП, си налізація, фар оп, седан. Ціна: 3900 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Опель Ре орд, 1985 р.в., дешево. Конта ти: (098) 258-56-26

РЕНО

Фоль сва ен Поло, 1987 р.в., 1.3 бензин, хороший стан. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (097) 544-04-30

Рено Кен о, 2001 р.в., білий, 1.9 т рбодизель, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (097) 627-58-23

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ

А ді 100, 1993 р.в., 2.8 бензин- аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів. Ціна: 1800 .о. Конта ти: (050) 959-06-20

Рено Кен о, 2009 р.в, 1,5 дсі, 85 .с, 87 т. м, ондиціонер, ABS, іммобілайзер, под ш а безпе и, серво ермо, ц/з, бортовой омп’ютер, м льти ермо, піді рів дзер ал, еле тродзер ала, оре тор-фар. Конта ти: (068) 504-80-13

А ді 100, 2.8і, після ДТП, без до ментів в повністю розібраном ви ляді. Конта ти: (050) 959-06-20

Рено Ло ан, 2008 р.в., сірий металі , 1,4, хороший стан. Ціна: 8200 .о. Конта ти: (098) 829-54-49

А ді А6, 1996 р.в., чорний металі , 2,6 інже тор, седан, ідропідсилювач, ондиціонер, титанові дис и, зимова ма, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 967-88-30

ПЕЖО

А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (096) 96772-84 А ді-80, 1986 р.в., 1.8 бензин, чорний

БМВ БМВ 525, 1989 р.в., седан, без дви на та КПП, в іншом стан хороший, знятий з облі . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (050) 959-06-20

ДЕУ

Пежо 205, 1992 р.в., не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Ціна: 700 Конта ти: (050) 95906-20

Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56

Опель-Кадет, 1,7 дизель, хорошом стині. Конта ти: 096-905-26-28

Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 50038-75

Опель-Кадет, 1991 р. в., 1,7, дизель, ніверсал, 5-дверний. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 099-052-44-10

Сітроен Немо, 2008 р.в., 130 тис. м пробі , 1.4 дизель, аКПП, повний еле тропа ет, сірий металі , пар троні , серво ермо, вантажний, бортовий ПК. Ціна: 11000 .о. тор . Конта ти: (050) 262-43-73, (067) 334-08-53 Сітроен Пассат В 3, 1992 р.в., 1,8, ніверсал, білий олір, після ДТП. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ФОРД Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 76802-66

Мазда 323, 1996 р.в., в ідеальном стані. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 968-07-31 Мазда-323, 1996 р.в., 1.5 бензин, с лопідйомни и, еле тропа ет, а сти а, мп-3, титанові дис и, ідеальний стан, польсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 356-27-06 Мазда-626, 1987 р.в., червоно о ольор . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

МЕРСЕДЕС Мерседес -124 Е, 1994 р.в., чорний металі , 2.2 інже тор, 5-ст пенева КПП, титанові дис и, ондиціонер, лю , АБС, си налізація, м льтил о + о мп л е т зимової ми, львівсь а реєстрація, один власни . Ціна: 9000 .о. Конта ти: (067) 374-60-16

Форд Сієра, 1986 р.в., 2,3 дизель, дви н після ап. ремонт . Ціна: 2600 .о. Конта ти: (096) 599-78-42

Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, /п ерма, велюр. Ціна: 8800 .о.

т. (067) 722-84-04

СУЗУКІ

ФІАТ Фіат, 1987 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 972-86-31

Авто в редит, б/в. Конта ти: (098) 47609-08

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Б-3, відмінний стан. Конта ти: 26-33-41, (096) 596-13-20

Мітц біші Лансер, 1986 р.в., 1,8 дизель, після ДТП, можливо по запчастинах. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (096) 571-35-20

Фоль сва ен Джета, 1991 р.в., асфальт, 1,6 дизель, 5-ст п. пп, тоновані ві на, титанові дис и, МР3, си налізація, фар оп, + омпле т зимової ми. Ціна: 5200 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1986 р.в., 1,6, зелений металі , хетчбе , в робочом стані. Конта ти: (096) 458-78-55 Опель Ве тра, 1991 р.в., 2.0 інже тор, хечтбе , еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 3900 .о. Конта ти: (067) 25429-00

Іномар и ле ові, до 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ! ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНІ, ТАКІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ, НЕ НА ХОДУ, В ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. ДОРОГО. ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77

С з і, 1995 р.в., 5-дверний, 4 л на 100 м, арбюратор, синій металі , титани, центр замо , си налізація. Ціна: 2700 .о., тор . Конта ти: (067) 303-23-30

МІТЦУБІШІ Мітц біші Спейс Ва он, 1987 р.в., 1.8 бензин, 7 місць. Ціна: 4700 .о. Конта ти: (098) 21444-96

4.1.26. К плю

А ді, Фоль сва ен, б дь-я ий стан. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067)970-73-59

Фоль сва ен Пасат Б-3, 1991 р.в., с ло. Конта ти: (095) 754-19-03 Фоль сва ен Пассат В 3, 1992 р.в., ніверсал, бірюза, еле тролю , ідропідсилювач ерма, ц.з., МР3, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-81-28, (096) 300-25-74 Фоль сва енПассат В-2, 1988 р.в., 1.6 бензин, хетчбе , чорний. Ціна: 1900 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Авто після ДТП, можливо неробочий. Конта ти: (095) 754-19-03 Авто проблемний, в б дь-я ом Конта ти: (067) 362-55-01

стані.

Авто, в б дь-я ом стані, з до ментами. Конта ти: (097) 924-82-29 Авто, потреб є ремонт . Конта ти: 43-16-85 Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56 Автомобіль після аварії, пожежі, проблемний, з пош одженням номера зова та ін. Конта ти: (097) 056-83-74 Автомобіль, недоро о, швид ий розрах но . Конта ти: (094) 966-16-85 Автомобіль, недоро о. Конта ти: 5-46-12 Автомобіль, терміново. Конта ти: (096) 21355-52 А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: (097) 752-25-92

ментами.

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Авто, іноземно о в-ва після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74 Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75 А ді А-6 або 068-500-38-75

А ді

А-4.

А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: 097-752-25-92

редиті.

Конта ти: ментами.

А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес Е-124, 097-752-25-92

190.

Конта ти:

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92

Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 50038-75

Пежо-205, 1988 р. в., 1,1, нефарбований. Ціна: 21000 рн., тор . Конта ти: 093-563-73-19

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 095-013-24-85

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ, 2007 Р.В., ПРОБІГ - 160 ТИС. КМ., 1,9 ТДІ, ПОВНИЙ ЕЛЕКТРОПАКЕТ, КОНДИЦІОНЕР, ПАСАЖИР. ЦІНА: 13700 У.О. КОНТАКТИ: (067) 940-10-42

Авто б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож ті, що потреб ють ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ПЕЖО

А ді Б-4, 1992 р. в., 2,0 бензин, вишнево о ольор , си налізація, центральний замо , еле тропа ет, АВС. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067-971-83-46

т. (097) 953-23-87

Опель-Оме а, 1990 р. в., чорний, 2,3 дизель, 6 л/100 м, седан, 5-КПП, ідропідсилювач, си налізація, мр3, фор оп, зимова ма. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 097-191-32-45

плю Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

Чері Ам лет або інші. Конта ти: (098) 57142-35

А ді 80, або Б-4, 1989-1995 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

Де Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, синій металі , 1,5, пробі 44 тис м, ідропідсилювач ерма, ц.з., си налізація, ма нітола, тонований. Ціна: 7250 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92

продам

Фоль сва ен Кадді, 2005 р.в., пробі - 220 тис. м., 2,0 дизель, ц/з, мр3, еле трос лопідйомни и. Ціна: 12000 .о.

Мітц біші-Ланцер, 1987 р. в., 1,8 дизель. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 098-707-75-11, 050-211-78-75

Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56

АУДІ

СІТРОЕН

Де Ланос, 2008 р.в., 1.5, чорний металі , 18 тис. м пробі , ЦЗ, пейжин ова си налізація, ідропідсилювач ерма, протит манні фари, еле трос лопідіймачі, без дефе тів. Ціна: 7450 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

МАЗДА

Фоль сва ен пассат, 2007 р.в., 2.0 дизель, седан, чорний, 105 тис. м пробі , ма симальна омпле тація, без пробі по У раїні. Ціна: 25200 .о. Конта ти: (093) 64402-73

Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, після ДТП, знятий з облі , можливо по запчастинах, до менти. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен Пассат, 2.5 тд, сірий, ма симальна омпле тація, седан, без до ментів, з несправним дви ном. Ціна: 1800 Конта ти: (050) 959-06-20

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90

Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75

Опель Комбо, 2002 р.в., 1,7, бла итний, без бо ових дверцят, рідна фарба. Ціна: 4900 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Мерседес-Спринтер, 2005 р. в. Конта ти: 095-633-78-00

А ді-100, 1985 р. в., 2,3 л, 5-КПП, білий, ніверсал, /підсилювач, центральний замо , си налізація, е/па ет, тонований. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 067-675-62-07 А ді-100, 1987 р. в., 1,8, червоний. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 050-378-85-32 А ді-100, 1990 р. в., аз/бензин, повний омпле т. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 096-296-56-81, 71-95-92 А ді-100. Конта ти: 067-588-56-86 А ді-80, 1980 р. в., 1,6 дви н на запчастини. Конта ти: 098-952-45-65

РЕНО Рено-25. Ціна: 14000 рн., тор . Конта ти: 066-265-58-27

Де -Сенс, сріблясто о ольор , 2004 р. в., пробі 82 тис. м, в ідеальном стані, один власни . Ціна: за домовленістю. Конта ти: 095-312-46-70, Сер ій

МАЗДА Мазда-323, 1997 р. в., 1,5 бензин, еле трос лопа ет, м зи а, титанові дис и, ідеальний стан, на польсь ій реєстрації. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-356-27-06 Мазда-627, 1987 р. в., седан, 2 л, сіро о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 099-721-53-22, 067-582-86-49, 066-963-33-54

МЕРСЕДЕС Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62 Мерседес-124 Є, 1994 чорний металі , 2,2 інже тор, КП-5, титанові дис и, ABS, си налізація, омпле т зимової ми, на львівсь ій реєстрації, перший власни . Ціна: 9000 . о. Конта ти: 067-374-60-16 Мерседес-124, 1990 р. в., 2,0, бензин/ аз, інже тор. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-216-63-53 Мерседес-126, «амери анець», сірий металі , титанові дис и, 3,0 т рбодизель, ел/па ет, 7,5 л/100 м, можливий обмін на Мерседес- ніверсал. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-Віто, 2008 р. в., щойно при наний. Конта ти: 066-913-45-57, 096-357-63-35

Конта ти:

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-500-38-75

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92

Рено-Мастер Махі, 2005 р. в., 2,5 dci, 6-ст. КПП, 120 .с., 170000 м, ABS, Airback, ел/ па ет, ондиціонер, білий, ван.-пас., 8+1 місць, фор оп, р із- онтроль. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 097-179-26-04

Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-571-42-35

СІТРОЕН Сітроєн Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: 8800 . о. Конта ти: 050-555-99-87

на

АКП.

Конта ти:

Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Джета. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, 5, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Каді, Ш ода-О тавія, або Ш ода-Фабія. Конта ти: 068-500-38-75

ФІАТ

Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75

Фіат-Д ато, пасажирсь ий, орот ий, 2.0 л, арбюратор, без номера зова, на запчастини: 4-, 5-ст.КПП, задня бал а, двері, ліхтарі, фари та ін. Конта ти: (0332) 21-00-33, 096-303-57-79

Фоль сва ен. Роз лян різні пропозиції. Конта ти: 050-522-98-72

Фоль сва ен-Венто, 1,8, моноінже тор, 1993 р. в., чорний, лю , тонований, AIRBAG, титанові дис и. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27

Де -Ланос, дви н 1,5 Опель, ондиціонер, можлива оплата частинами (від 850 рн./ міс.), повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

Ве тра.

Рено-Кен о, 2005 р. в., пасажирсь ий, білий, 1.5 л, 5 л/100 м, ондиціонер, ел/ с ло, ел/дзер ала. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 095-425-02-94

ДЕУ

Де -Ланос, 2011 р. в., 1,5, новий, можлива оплата част ово. Конта ти: 067-832-63-82, 099-329-03-32

Опель-Ас она, 096-463-36-56 Позашляхови 099-443-49-34

ФОЛЬКСВАГЕН

Де -Ланос, 2007 р. в., сірий, 1.5 л, бензин, польсь а збір а, хорошом стані, недоро о. Конта ти: 099-082-65-76, 096-744-40-96

Опель, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 дизель. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 050-299-24-90

А ді-80, 1991 р. в., 1,6 л, бензин, хороший стан. Конта ти: 097-164-33-84

Де -Ланос, 2006 р. в., червоно о ольор , ондиціонер, бортовий омп’ютер, центральний замо , си налізація. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 066-889-97-66, 093-581-43-80

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35

Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35 Фоль сва ен-Джета, 1991 р. в., 1,6 дизель, олір - асфальт, КП-5, широ і бампера, титанові дис и, МРЗ, си налізація + омпле т зимової ми. м. Львів. Конта ти: 097-249-23-42 Фоль сва ен-Пасат В6, 2007 р. в., 2,0 дизель, седан, чорний, КПП, тіптроні , пробі 105 тис. м, ма симальний омпле т. Ціна: 25200 . о. Конта ти: 093-644-02-73 Фоль сва ен-Пасат-Б4, 1,9, ТДІ, салон, підвіс а, КПП, на запчастини. Конта ти: 050-806-41-93 Фоль сва ен-Пассат-В5, 1999 р. в., чорний, 1.9ТДІ, ідеальний стан. Ціна: 7500 . о. Конта ти: 050-581-55-50 Фоль сва ен-Рassat b2 ніверсал, 1985 р. в., 1,6 дизель, в нормальном робочом стані, олір бежевий. Ціна: 2900 . о., тор . Конта ти: 095-425-88-50

ФОРД Форд-Мондео, 1996 р. в., 2.0 інже тор, ондиціонер, еле тропа ет, відмінном стані, хетчбе , зелений, іспансь а реестрація. Ціна: 1700 . о. Конта ти: м. Ло ачі. 096-352-72-57

Чері-Ам лет чи ін. Конта ти: 098-571-42-35

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ A ді А8 98 р. 2,5 тді ороб а автомат, сріблястий металі . Ш іра, сенон, «повний фарш». Можливий обмін. Ціна: 14 500. Конта ти: malucshkamjay@mail.ru 050-5554330 066-6665444 А ді 100 “ асета”, 1989 р. в., аз-метан, білий, 4500 . о. Конта ти: 066 708-69-64. А ді 80, 1988 р. в., 1.8 бензин, вишневий. 6300 . о. Конта ти: 067 971-83-46. А ді 80, 1991 р. в., 1.8 інже тор, фіолетовий, добром стані. Ц. 5400 . о. Конта ти: 097 680-54-53. А ді 90 пе, червоний, ш іряний салон, повна еле три а, тюнін , 2.3. Ц. 5300 . о. Конта ти: 066 286-13-24. А ді A4 1998 р. в., седан, аз/бензин, 1.6, КП р чна, мех., 4-дв., 232 тис/ м. ABD, ABS, аербе , тон вання, титани, лімат онтроль, аз 4 по оління, арний стан. Ціна: 8900 .о. Конта ти: 097 611-23-00 А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 098 789-37-55. А ді А 6 96 р.в., чорний металі , 2,6 бенз, а п, седан, онд., /п ерма, еле трові на, тит. дис и+ омпл. зим. ми. Терміново. Конта ти: 097 967-88-30.

ХЮНДАЙ

А ді Б4, 92 р.в., авт. КП, відмін. стан. Конта ти: 068 541-30-43.

Хюндай-Матрі с, 2006 р. в., пробі 87 тис. м, 1,6 л, сріблястий металі , ондиціонер, ел/па ет, ідропідсилювач, сенон, тон вання, зимова ма, не фарбований, власни , можливий обмін. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 067-679-21-21

А ді В 4, 94 р.в., моноінж., /п ерма, авс, лю , тит. дис и, темно-синій, протит манні фари. Конта ти: 096 607-84-70.

ШКОДА Ш ода-Фаворит, 1990 р. в., біло о ольор , вінниць а реєстрація, 1,3 дви н, апремонт зова, дви н, ороб а, ходова в хорошом стані. Ціна: 2550 . о. Конта ти: 096-874-70-30, 050-167-72-74

А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80, сірий металі , 1,8 арб., 87 р.в., ц/з, си н., тит. дис и, тонов. ві на, аз-бензин. Конта ти: 098 801-53-66.


БМВ БМВ 3, 1994 р. в., 1.8 І, бензин, темносиній, седан, нерозмитнений, ел. привід передніх ві он, ондиц., добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 098 968-34-65. БМВ 520 І, 1994 р. в., 300 тис/ м, темно-синій металі , ел. лю , добрий стан. Конта ти: 067 288-06-85. БМВ 525, 1989 р.в., седан, без дви на та КПП, в іншом стан хороший, знятий з облі . Ціна: 3000. Конта ти: 0509590620 БМВ 730 96 р. 3,0І мех 5 ст. КП, фіолетово о ольор . Ш іра, аз, хороший стан. Можливий обмін. Ціна: 9 500. Конта ти: malucshkamjay@mail.ru 0505554330 0666665444 БМВ, 2,0 бенз., си н., тит. дис и, лю . 4700 .о. Конта ти: 067 972-09-47. БМВ-528 араван, синій, 2,8 бенз. інж., «повний фарш», відм. стан, 1997 р.в. Конта ти: 066 497-46-00.

Опель Корса. Конта ти: 098 254-52-08. Опель Оме а В, 1995 р. в., 2.0 бензин, повна омпле тація, 1 власни . Ц. 6300 . о. Конта ти: 096 273-57-60. Опель Оме а араван, 1992 р. в., бензин, синій металі . Ц. 3000 . о. Конта ти: 096 611-26-85, 050 660-65-14.

Вольво 740 GL, 1985 р.в., дизель 2.4, синій металі , «повний фарш», ел. с лопід., ел. дзер ала, ц/з, ABS, /п ерма. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 831-56-85, І ор. Вольво В40, 99 р.в., 1,8 бенз., онд., повний ел. па ет. Конта ти: 093 801-78-78.

МАЗДА Мазда 626, 98 р.в., дви . 2,0 інж. бензин, сірий металі , повна омпл. Або обмін на дешевше авто. 9200 .о. Конта ти: 097 788-74-21.

МЕРСЕДЕС Віто, 2,2 диз., 1996 р., ідеальний стан. терміново. Тор . Ціна: 4800 .о. Конта ти: 067800-32-82. Мерседес 124 Е, 1994 р. в., чорний мет., 2.2 інж., мех КП, титани, онд., лю , АВС, аербе , си нал., м льтило , + омпле т зимової ми, львівсь а реєстрація. 9000 . о., 1 власни . Конта ти: 067 374-60-16.

Фоль сва ен Гольф 3, 1994 р. в., 1.9 тд, ніверсал Конта ти: 066 814-20-03. Фоль сва ен Гольф 3, 1997 р. в., 1.6 бензин, інже тор, АВС, си нал., тит. дис и, ц/з, лю , пробі 208 тис. м, синій. Конта ти: 050 431-10-72.

Опель Оме а, 2,3 тд, 1987 р.в., 3200 .о. Конта ти: 096 624-54-30.

Фоль сва ен Джетта, 1988 р. в., 1.6 бензин, чорний. Ц. до овірна. Конта ти: 097 606-80-90.

Рено 11, 1986 р. в., тех. справний, на ход або обміняю на араж метал. Конта ти: 050 713-28-69, 067 862-24-24. Рено 11, синій металі , 5-ти дверний, 5-ти ст п а, бензин, 1987 р.в., хороший стан. Ціна: 2200 .о./16000 рн. Конта ти: м.Івано-Фран івсь , в л.Вовчинець а 192в\48 6-38-15, 050 433-60-97. paraska1983@ukr.net Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. 3100 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 Рено Кан о, 2004 р.в, 1,5 дсі, ц/з, си н., пасажир., мр3, тонов. ві на, омп. зим. оліс. Тор . Ціна: 7800 .о. Конта ти: 067 142-15-98. Рено Кен о, 2000 р. в., добром стані. Ц. 6500 . о. Конта ти: 050 170-73-44. Рено Кен о, 2004 р. в., 1.5 ДСІ, білий, вантаж., пробі 98 тис. м, /п ерма, ц/з, си нал., аербе , радіо. Ц. 6000 . о. Конта ти: 098 476-38-80. Рено Кен о, 2006 р. в., 1.5 ДТІ, пасаж., ондиц., ц/з, аербе , лю . Ц. до овірна. Конта ти: 098 583-33-57, 099 447-53-73.

Мерседес 210, 2.9. Конта ти: 096 505-07-40.

Рено Кен о. Конта ти: 097 758-23-49.

Мерседес 508. 3000 . о. Терміново. Конта ти: 067 539-06-73.

Рено Рапід, 1.2 інж. бенз. Капрем. дви на, нове зчепл. Valeo, нова ермова рей а Delphi, новий замо на задн. дверцятах, си нал., ц/з, новий а м. (січ.2012), зимова ма на дис ах + рідний дом рат, поварена.Тор біля машини. Ціна: 3200 y.o. Конта ти: 066 713-83-25.

Мерседес Віто пасаж. 8+1, 2002 р. в., 2.2 СДІ, мех. КПП, темно-синій металі , щойно з Німеччини, в ідеальном стані, салон ш іряний, повна еле три а. Ц. 10900 . о. Конта ти: 050 655-60-15.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Лансер, 2003 р. в., 1.6 інже тор. Конта ти: 097 159-49-10. Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 067 344-72-99, 095 833-55-42.

НІССАН Нісан Альмера, 97 р.в., 1,5 інж., зел. металі , аербе , си н., абс, ц/з, онд., ел. дзер ала, серво ермо, /п ерма, оре тор фар, титани, ш ір. салон. 6500 .о. Конта ти: 066 658-72-52. Нісан Ноте 2008 р.в., синій, 1.4 бензин. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 098 251-21-61. Ніссан Альмера, 2005 р.в., б/в з 2006 р., чорно о ольор , дви н 1,6, пробі 86 тис. м. У хорошом стані, лімат- онтроль, аражне збері ання. Ціна: 9500 .о Конта ти: 050 802-52-77. kos.olga-85@mail.ru Ніссан Прем’єра, 1994 р. в., 1.6 аз-бензин, тюнін , ел. підіймачі, сенон, в ідеальном стані. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 095 492-69-78, Василь.

Рено-11 синій металі , мотор 1.7 бензин. 5-ст. КПП, ц/з, си нал., CD-ма нітола, титанові дис и, лю , 5-дверний, хороший стан. Ціна: 2300 .о. Конта ти: м.Івано-фран івсь в л.Вовчинець а192в/ 48 6-38-15, 050 433-60-97. paraska1983@ukr.net

ПЕЖО Пежо Е сперт, 2008 р. в., 2.0 НДІ, пасаж., дов а база, ондиц., ел. па ет, пар -троні . Ц. 15000 . о. Конта ти: 050 610-29-10, 093 744-74-84. Пежо Партнер, 1997-1999 рр. в., 1.8 дизель, пробі 196 тис. м, щойно при наний, в ідеаельном стані. Ц. 4900 . о. Конта ти: 099 373-80-44, 067 197-74-82. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен ВХ, 1.4 м. інже тор, 1991 р. в., на звич. стій ах, червоний. Ц. 2800 . о. Конта ти: 096 458-21-18.

Ніссан Прімастар, 2004 р. в., пробі 185 тис. м, вантаж.-пасаж. Ц. 10200 . о., тор . Конта ти: 097 869-18-88.

СЕАТ

Ніссан Санні, 1985 р. в., 1.5 арб., 4-дверний, на ход . Ц. 2100 . о. Конта ти: 097 873-91-42.

Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

ОПЕЛЬ

ФІАТ

Опель Ас она, 1986 р.в., 2400 .о. Терміново. Конта ти: 096 607-35-37.

Фіат 131, 1983 р. в., 1.6 бензин, бежевий, седан, після ап. рем., тюнін . Ц. 1650 . о. Конта ти: 097 342-81-15.

Опель Астра хетчбе , 1993 р. в., синій металі , бензин, ма нітола, лю , ел. па ет, /п ерма. Ц. 4200 . о. Конта ти: 050 618-29-03. Опель Ве тра В, ніверсал, 2,0 бензин, механі а, все, рім ш іри, пробі 240 тис. 6800 .о. Тор . Терміново. Конта ти: 097 119-35-47, Роман.

Фіат Добло, 2006 р. в., 1.3 ТД, 144 тис. м пробі , півро на У раїні, небитий, синій, рідна фарба. Конта ти: 067 698-53-74. Фіат Ін а, 99 р.в., 1,9, простий диз., білий, вант., 3600 .о. Конта ти: 067 419-99-37.

Опель Віваро, 2004 р.в., 1,9 диз., відмін. стан, недор о. Конта ти: 050 200-34-11.

Фіат С до, 1997 р. в., 1.9 дизель, вантаж., темно-синій, відмінном стані. Ц. 5900 . о. Конта ти: 097 849-28-28.

Опель Кадет, 1.3 бензин, 1985 р. в., оричневий, 5-дверний. Ц. 1700 . о. Конта ти: 098 778-17-58.

Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 дизель, щойно при наний, фар оп, в ідеальном стані, фар оп, ба ажни . Конта ти: 096 444-90-36.

Опель Кадет, 1.6 Д, араван, вишня, апремонт дви на, зова, фарбований. 3300 . о., можл. від виплат . Конта ти: 068 424-08-54, 066 837-24-46.

Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06.

Опель Кадет, 1988 р. в., 1800 б., седан. Ц. до овірна. Конта ти: 068 144-90-11.

Фоль сва ен Джетта, «мо рий асфальт». Ц. до овірна. Конта ти: 096 625-90-28.

Опель Кадет, 1989 р. в., 1.3, червоний, до овірна, можл. обмін. Конта ти: 067 158-57-46.

Т-5 2008 р.в., 1.9Д, пасажир, дов ий, червоний, є все. Ціна: 24000 Конта ти: 067 492-85-66. Фоль сва ен Бора 2002 p.в., 1,6л, 146 тис. м, темно-синій металі , 5-ст. КПП, АВS, под ш и безпе и, омпле т зимової ми, тоновані ві на, в добром стані. Ціна: 11200 .о. Конта ти: 096 740-18-04.

Опель Комбо в ідеальном стані, щойно при наний. Автомобіль при нан з Німечинни. Дата першої реєстраціі за ордоном 17.12.2002. Е спл ат вався в одних р ах. Повна історія. Переобладнаний в пасажир. Можливий обмін на Джелі MK, або Део Ланос. Ціна: 8900 .о. Конта ти: 097 904-75-04.

Фоль сва ен Гольф 2, на запчастини, 1.6 дизель. До овірна. Конта ти: 097 897-09-90.

Опель Оме а, 1990 р. в., чорний, 2.3 Д, 6л/ 100 м, 5 ст КП, /п, седан, си нал, МР-3, фар оп, зимова ма, 3500 . о. Конта ти: 097 191-32-45.

РЕНО ВОЛЬВО

Фоль сва ен Гольф 2, 1989 р.в.,1.3 бензин, 5-дверний, олір білий, перебрана ходова, поміняні масла, фільтри, нова АКБ, тон вання, титани з мою Toyo, CD MP3, аражне збері ання. Тор . Ціна: 3700 .о. Конта ти: 097 773-44-12. Ser-j@ua.fm

Опель Оме а на запч., 650 .о. Конта ти: 098 795-50-81.

Опель Ре орд, червоний, 1986 р.в., 2.0 л, 100 .с., 4-ст. КПП, си н., ц/з, підсилювач ерма, ел.с лопід., а сти а, тон вання. Ціна: 2200 .о. Конта ти: 050 925-47-52.

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 т. дизель, добром стані. 8000 .о. Конта ти: 098 255-39-49.

33

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., 1.6 дизель, 5 ст. КП, тонований, тит. дис и, МР-3, си нал. з пейджером, фар оп, омпле т зимової ми. Ц. 5200 . о. Конта ти: 097 249-23-42. Фоль сва ен Кадді, 1996-1999 рр. в., 1.9 дизель, пробі 165 тис. м, щойно при наний, в ідеальном стані. Ц. 4900 . о. Конта ти: 099 373-80-44, 067 197-74-82. Фоль сва ен Кадді, 99 р.в., 1,9 диз., 200000 м., онд., ц/з, си н., ел. с лопід. 4900 .о. Конта ти: 067 987-22-03. Фоль сва ен Пасат Б 6, 2007 р. в., 2.0 дизель, седан, чорний, тіптроні , 105 тис. м проб., ма симальна омпле тація. 25200 . о. Конта ти: 093 646-02-73. Фоль сва ен Пасат Б2, 1,6 диз., 87 р.в., синій. 3100 .о. Тор . Конта ти: 066 395-28-31, 067 389-41-73. Фоль сва ен Пасат Б3, 91 р.в., сірий, 1,9 диз., ніверсал, після незн. ДТП, на ход , 3700 .о. Конта ти: 098 485-29-57.

Дачія Ло ан, 7 місць, 1,6, 2008 р.в., 75000 м, синій, 12600 .о. Конта ти: 096 503-06-85, 096 158-87-18. Джилі СК 2007 р. в., 1.5 бензин, онд., мо рий асфальт, добрий стан. 4800 . о. Конта ти: 097 968-67-62. Джилі СК, 2007 р. в., сірий. Конта ти: 099 093-49-53.

Фоль сва ен Пасат В 3, 1991 р. в., 1.8. Ц. до овірна. Конта ти: 050 555-30-25.

Джип Аро, 92 р.в., 2,4 бенз., потр. незначно о ремонт . 1300 .о. Конта ти: 050 373-89-07.

Фоль сва ен Пасат В 3, 1993 р. в., 2.0 інж., синій мет., повний ел. па ет, /п, піді рів дви на, титани, добрий стан. до овірна. Можливий обмін. 5700 .о. Конта ти: 097 966-25-25.

Мінівен 8 пас. FAW 6371 2007 р.в., аз (7-8л/ 100 м) /бензин (4,8-6,5/100 м), 1,1 л мотор, 5-ст. КПП, пробі 101 тис. м, титанові дис и + зимова ма. Відмінний стан (2-й власни ), в ладень не потреб є. Ціна: 4800 .о. Конта ти: 066 713-83-25, 066 497-39-29.

Фоль сва ен Пасат В 3, араван, 1991 р. в., онд., ідравлі а, АВС, си нал, ц/з, фар оп, темно-синій мет, добрий стан. 5100 . о. Конта ти: 067 908-27-77. Фоль сва ен Пасат В 5, 1999 р. в., 1.9 ТДІ, на з/ч. Конта ти: 096 740-10-08. Фоль сва ен Пасат, 1993 р. в., білий, 2.6 інже тор. Конта ти: 068 187-80-91. Фоль сва ен Пасат, 1998 р. в., 1.6 інже тор, ондиц., темно-зелений. Ц. до овірна. Конта ти: 067 750-35-19. Фоль сва ен Поло, 1.4, е спл ат ється з 2009 р., 6 ст. тіп троні , сірий металі , в ідеальном стані. Ц. 13350 . о. Конта ти: 097 553-07-77. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вантажний, 2700 .о. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Т5, 05 р.в., т рбодиз., білий. Конта ти: 067 947-02-54.

ФОРД Або обміняю Форд Та н с 1979 р.в., 2.0, Мп3, ніверсал. Сідай і їдь. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 097 569-00-14. oksanabekesh@mail.ru Форд Гранада, чорний, 2,0 бензин, 5 КП, хороший стан, титанові дис и, ц/з, тонов., МР 3, сааб фер, с лопідіймачі. Конта ти: 096 940-68-29. Форд Оріон , 89 р.в., хороший стан. Ціна: 2700 .о. Конта ти: 066 535-74-58. Форд Оріон 89 р., синій металі , в хорошом стані, лю , фар оп, си нал., ц/з, мр3-ма нітола. Ціна: 2700 .о. Конта ти: 096 777-87-57. Форд Сієра хетчбе , 1986 р. в., 1.6, 4-ст КП, бензин/ аз. Конта ти: 097 384-97-09. Форд Сієра, 1,8 дви ., 85 р.в., добрий стан, 2500 .о. Конта ти: 097 940-73-74. Форд Сієра, 86 р. в., араван, 1,8 бенз., 1200 .о. Конта ти: 050 373-89-07. Форд Та р с, 1981 р. в., 1.6 бензин, 5 ст. КП. Ц. 1500 . о. Конта ти: 097 803-36-82. Форд Транзит, 83 р.в., дизель, бортовий, довж. зова 4,5 м, тент, добрий стан. Конта ти: 096 748-87-76.

ЧЕРІ Чері Ті о, 2008 р. в., сірий мет., авс, онд., 2 под ш и безпе и, ел. па ет, ід. стан. 10100 . о. Конта ти: 097 206-16-15.

Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77. Сітроен Джампі, 2003 р. в., 1.9 простий дизель, жовтий, щойно при наний, в ідеальном стані. Ц. 7350 . о. Конта ти: 050 867-28-05. С бар Форестер, 2005 р. в., чорний металі , КПП автом., 4х4, в ідеальном стані. Ц. 15500 . о. Терміново! Конта ти: 067 854-28-33, 050 579-84-69. С з і Свіфт, 2003 р. в., 1.3 бензин, пробі 156 тис. м, 2 р. по У раїні. Ц. 4900 . о. Конта ти: 099 373-80-44, 067 197-74-82. Хюндай А цент, 2008 р.в., 1,4 і, 21000 м, сервісна ниж а, фірмове ТО, бла итний. Конта ти: 099 229-21-71. Хюндай Сантафе, 2005 р.в., 2.0 бензин, все рім ш іри, пробі 117 тис. м. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 709-12-34.

плю А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді, БМВ, Фоль сва ен, Мазда, ВАЗ-2109, 21099, 2110, 21150. Конта ти: 097 458-98-30. ВАЗ, ЗАЗ, ДЕУ, ДАЧІЮ, ЧЕРІ, небитий, не фарбований, терміново, доро о! Роз лян редитні і проблемні авто! Конта ти: 093 193-91-19 097 682-89-68, 066 719-15-16 Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48. Мерседес 124, 190. Конта ти: 096 463-36-56. Мерседес після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92. Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57. Опель Віваро, Рено Трафі , Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: 096 463-36-56. Опель після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92. Фіат 126 “малю ”. Конта ти: 097 273-24-48. Фоль сва ен Гольф 1.2, Джета 1.2, А ді А 6, А 4, В4, В3. Конта ти: 067 581-61-36.

ВАЗ 2108, 1989 р.в. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (098) 866-05-61 ВАЗ 21093, 2003 р.в., сірий металі . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 362-15-93

ВАЗ-21043, 1,5 дви н, 2002 р. в., хороший стан, 67000 м пробі . Ціна: 2800 . о. Конта ти: 067-682-28-77

ВАЗ 21113, ніверсал. Конта ти: (094) 96669-87

ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86

ВАЗ-2101, 1976 р.в., червоно о ольор . Ціна: 1000 .о. Конта ти: (098) 463-41-06

ВАЗ-2105, 1987 р в., хороший стан. Ціна: 1450 . о. Конта ти: 050-075-76-31, 067-750-14-62

ВАЗ-2101, 1979 р.в., хороший стан. Конта ти: (096) 964-54-67

ВАЗ-2105, 5 модель, білий, 1984 р. в., вис вний лю , фор оп. Конта ти: 066-844-85-62

ВАЗ-21011, 1978 р.в., олір червоний, дви н ВАЗ -2106 після ап.ремонт . Новий радіатор, ма, ма нітола. Потреб є осметично о ремонт . Ціна: 8000 рн. Конта ти: (097) 783-89-93 ВАЗ-21043, 2003 р.в., ніверсал, бензин- аз, зелено о ольор , російсь а збір а. Конта ти: (098) 527-19-07 ВАЗ-2105, 1992 р.в. Колір р бін. Об’єм дви на 1.5. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 363-04-60 ВАЗ-21063, 1985 р.в., 1300 б., 4ст., хороший стан, після апремонт , центральний замо , си налізація, фар оп, тонований. Ціна: 1800 .о. Конта ти: (0332) 6-65-58, (066) 174-66-64 ВАЗ-2111, 2001 р.в., 1.5 Конта ти: (096) 542-29-51

аз-бензин.

ВАЗ-21113, 2004 р.в., ніверсал. Конта ти: 43-69-87

ГАЗ ГАЗ-32213. 2003 р.в., аз, бензин, 406 мотор. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 356-70-35 ГАЗ-33021, 1998 р.в., аз, бензин. Ціна: 2300 .о. Конта ти: (067) 454-00-90 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 58402-18

ЗАЗ ЗАЗ 1102 Таврія, 1992 р.в. Конта ти: (097) 20678-57 ЗАЗ 110307 Слав та, 2005 р.в., відмінном стані. Гаражне збері ання. Не битий. Пробі 75 000 м. Всі в зли та а ре ати відмінном стані. К зов оброблений анти ором, орозії ніде немає. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 775-37-19

ВАЗ-2107, 1984 р. в., 1500 б. см, червоний. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 26-39-08, 050-517-70-14 ВАЗ-2107, 2006 р. в., аз/метан. Недоро о. Конта ти: 050-646-11-78 ВАЗ-21093, 1994 р. в., ідеальний стан. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 098-786-52-65, 093-809-82-65 ВАЗ-21099, 1992 р. в., центральний замо си налізація, МРЗ, титани, хороший стан. Ціна: 3400 . о. Конта ти: 096-963-24-33, 095-046-49-99 ВАЗ-21099, 1996 р. в., 1,5, тонований, в хорошом стані. Конта ти: 050-413-23-44 ВАЗ-21099, 2008 р. в., 1,6 бензин, чорний олір, титанові дис и R-14, ма нітола, 4 динамі и, си налізація, спойлер, в хорошом стані, небитий, нефарбований, до лян тий, салон не затертий, один власни . Ціна: 6200 y. o. Конта ти: 093-798-05-74 ВАЗ-2110, 2003 р. в., темно-зелений металі , не битий, 16 лап., с часна панель, затемнений, аз - пропан, зареєстр. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 097-106-67-66, 063-837-28-38 ВАЗ-2111, 2001 р. в., зелений металі , ніверсал, 1,5, КП-5. Ціна: 4100 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ВАЗ-2121 Нива, 1985 р. в., потреб є ремонт . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 066-314-61-42

ГАЗ ГАЗ-3110, 2000 р. в., 2.4 л, пробі 32000 м, чорний олір, хорошом стані, ц/з, си налізація. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 067-332-01-64

ЛУАЗ

Таврія, 1993 рі ., олір білий, ап. ремонт дви на. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (098) 34753-20

Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 066-621-73-39

ЛУАЗ

Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан, збері ається під на риттям. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 58402-18

МОСКВИЧ Мос вич ІЖ-Комбі-21251, 1991 р.в., ідеальний стан. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Мос вич Їж 2715, 1994 р.в., чобіто , білий, бензин. Конта ти: (096) 934-36-00, (067) 68816-07

МОСКВИЧ Мос вич-2141-АЗЛК, 1991 р. в., 4-КПП, після апермонт дви на, зова, ходової. Ціна: 1700 . о., тор . Конта ти: 095-500-58-48

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ШЕВРОЛЕ

Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17.

4.2.8. К плю

Шевроле Авео хетчбе 1.5, 57тис, 2008 р. чорний, ел. дзер ала, передні с лопідіймачі, центральний замо , під рильни и, ондиціонер, небитий, немальований, перший власни , аербе . Ціна: 8800 .о. Конта ти: 0961108689 Zipy2007@yandex.ru

Фоль сва ен Кадді, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 068 500-38-75.

ВАЗ 2109, до 2000 .о. Конта ти: (097) 66267-28

Фоль сва ен Пасат Б 2. Конта ти: 099 047-42-79.

ВАЗ-2105, без до (098) 517-80-99

Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62.

ЗАЗ Таврія, Нива, проблемні, на запчастини. Конта ти: (097) 519-94-43

ВАЗ

Шевроле Авео, 2005 р.в., орейсь а збор а, 1,5 бензин, рідна фарба, тюнін , недоро о. Конта ти: 050 200-35-50.

Фоль сва ен Пасат В 3, Фоль сва ен Т 4 до 1500 . о. Конта ти: 097 457-17-03

Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35

ВАЗ 2101, 1976 р.в., біло о ольор , потрібний ремонт зова, додаються запчастини. Ціна: 650 .о. Конта ти: 096 650-53-22.

Шевроле Авео, 2008 р. в., 1.6 інж., срібний мет., повна омпле тація, до овірна. Конта ти: 099 229-21-71. Шевроле Авео, білий, 2007 р. в., 8700 . о. Ціна: 67000 рн. Конта ти: 067 442-00-58.

ШКОДА Ш ода О тавія A5 2007 р.в., 1.6 л, бензин, срібний, аражне збері ання, небитий, не мальований, перший власни , сервісна ниж а, литі дис и, ідеальний стан. Не потреб є в ладень. Повне ТО, 2 под ш и безпе и, 5-ст. КПП. Ціна: 14999 .о. Конта ти: 098 003-09-51. anna-gor@inbox.ru

Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75. Фоль сва ен після ДТП з до . Конта ти: 097 752-25-92. Фоль сва ен Т4, Т2, до 2000 .о. Конта ти: 096 284-40-81

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам

Ш ода О тавія, 2006 р. в., сірий, 12500 . о. Конта ти: 097 924-10-82 Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: 068 500-38-75.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Вартб р , 1989 р. в., 1.3, білий, ходова, зов після ап. ремонт +КПП, дви н та ін. з/ч. Конта ти: 097 229-24-26, 095 909-81-89. Дачія Ло ан Престиж, 2008 р. в., 1.6 бензин, червоний, повна омпле тація, з салон , пробі 28 тис. м. Недоро о. Конта ти: 096 102-74-38. Дачія Ло ан, 2007 р. в., 1.4, сірий, пробі 19 тис. м, до лян тий, в ідеальном стані. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 825-03-13.

ВАЗ ВАЗ 21011, 1981 р.в. Ціна: 750 .о. Конта ти: (096) 169-85-29 ВАЗ 210113, 2004 р.в, ніверсал. Конта ти: (094) 966-69-87 ВАЗ 21013, 1987 р.в., 1200 см б., синій, в хорошом стані. Ціна: 1800 .о. Конта ти: (097) 747-17-19 ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 2107, 1986 р.в., білий. Конта ти: (067) 103-03-98 ВАЗ 2107, 2008 р.в., 27 тис м, в хорошом стані, вишневий. Конта ти: (067) 907-22-41

Мос вич, в добром (096) 614-16-02

ментів. Конта ти:

стані. Конта ти:

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ВАЗ ВАЗ-2101, 1975 р. в., фор оп, не битий, відмінном робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-643-42-31 ВАЗ-21011, 1981 р. в., червоний, після апермонт , в добром стані, на ход . Конта ти: 095-136-22-87 ВАЗ-21013, 1985 р. в., 1.2 л, зелений, КП-5, ало енові фари, си налізація, ц/з, тон вання, м зи а, сидіння Ford, торпеда 07, бампер 05, лю . Ціна: 1500 . о., тор . Конта ти: 099-360-81-91 ВАЗ-2102, 1983 р. в., червоно о ольор . Ціна: 1300 . о. Конта ти: 099-228-85-92, 098-227-75-00 ВАЗ-2102, КПП-5; міст до ари, КПП до УАЗ з роздат ою, дви н УД-2. Конта ти: 066-346-58-33, 097-873-60-03 ВАЗ-2102, червоно о ольор , хороший стан. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 095-835-81-98

продам

ВАЗ 2101, 1977 р.в., апітальний ремонт, олір оричневий, дви н 1.2, є си налізація. Тор . Ціна: 1300 y.o. Конта ти: 096 490-71-83. ВАЗ 21011, 1980 р. в., 1.3, добрий стан. 1050 . о. Конта ти: 097 626-70-88. ВАЗ 21011, білий, 1974 р. в., добром стані. Ц. 1000 . о. Конта ти: 066 901-62-32. ВАЗ 21011, білий, добрий стан. 850 . о., або Конта ти: 067 843-41-25 ВАЗ 21013, 1982 р. в., жовтий, тюнін , титани, си нал., м зи а. Конта ти: 098 672-47-83. Ваз 21013, 1985 р.в., світло-зелений, панель – Ваз 2106, передні сидіння - Опель Кадет, бампера – Ваз 2105, мотор після ап.ремонт , пробі 10 тис. м, лю . Ціна: 1600, тор . Конта ти: 097 821-63-22. ВАЗ 2105, 1991 р. в., 1.2 б., 5 ст. КП, білий, добром стані. Ц. 1650 . о., тор . Конта ти: 098608-88-64 ВАЗ 2105, бежевий, 1986 р. в., добрий стан. Конта ти: 097 748-42-01 ВАЗ 21051, 1990 р.в., олір бежевий, на ход , перший власни , в хорошом стані, новий а м. Тор . Ціна: 1500 .о. Конта ти: 067 342-94-91. ВАЗ 2106, 1978 р. в., 1.6 , мех 5, сидіння Хонда, новий АКБ, повний апремонт, ід. стан. до овірна. Конта ти: 096 939-39-82. ВАЗ 2106, 1991 р. в., 1.3, 5-ст КП, ід. стан, після фарб вання. До овірна. Терміново. Конта ти: 097 849-77-77.


34

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД, МІКРОАВТОБУСИ

№29 від 1 серпня 2012 ро 4.3.12 інші

Таврія, 92 р.в., білий, ц/з, си н., добрий стан. 1100 .о. Конта ти: 096 182-69-97.

ГОЛАЗ 5256.58, 2012 р.в., міжмісь ий, іль ість місць 44/46. Ціна: 1 273 700 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

Таврія, білий, 1995 р. в., добрий стан. До овірна Конта ти: 050 526-79-81

УАЗ УАЗ 469, арний стан, пройшов повний апітальний ремонт. 1980 р.в., мотор 2.4. зелений олір. Можливий обмін на ВАЗ. Ціна: 2600 .о. Конта ти: 096 9501249 - Василь УАЗ 469, добрий стан, Ц. 30000 рн. Конта ти: 096 613-81-09.

ВАЗ 21061, 1980 р. в, добрий стан, 1 власни . Ц. до овірна. Конта ти: 067 239-97-92 ВАЗ 21063, 1990 р. в., 1.5, червоний, пробін 84 тис. м, відмінном тех. стані, ап. рем., перебрана ходова, новий АКБ, тон вання, ма нітола, фар оп, страхов а, дор чення від 1 власни а. Ц. 1600 . о., тор . Конта ти: 096 813-70-35. ВАЗ 2107, 1987 р. в., темно-синій, 1.6. Ц. 1200 . о. Конта ти: 050 175-38-61. ВАЗ 2107, си нал., добрий стан, 1600 . о., тор . Конта ти: 096 734-55-61 ВАЗ 2107, фіолетовий, 91 р.в. 2300 Конта ти: 068 145-43-63.

.о.

ВАЗ 2108, 1986 р. в., після незначно о ДТП, аз-бензин. Недоро о. Конта ти: 098 042-91-84. ВАЗ 2109 “Балти а”, 1998 р. в., червоний, ц/з, си нал., аербе , ондиц., тит. дис и, нова ма, відмінном стані. Ц. до овірна, або обмін на дешевше авто. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 2109, 1989 р. в., 1.5, червоний, зимова ма, нормальном стані. Терміново! Конта ти: 096 742-35-69.

ВАЗ-2103, 78 р.в., бежевий, добрий стан. 20000 рн. Конта ти: 098 724-91-86. ВАЗ-2103, 83 р.в., зов потр. ремонт . Конта ти: 050 433-34-12 ВАЗ-2104, 95 р.в., білий. Конта ти: 050 373-32-06, 067 476-10-93. ВАЗ-2104, білий, 89 р.в., після апремонт . 2000 .о. Конта ти: 097 654-55-97. ВАЗ-2105, червоний, 91 р. в., 600 Терміново. Конта ти: 066 724-03-45.

.о.

ВАЗ-21053, 82 р.в., 4-ст п. КП, 1,5, 0,3 дви ., жовтий, лю , ц/з, си н., сидіння від А ді, фар оп, м з., тит. дис и, потрібна заміна дверей, є 4 дверцят, дви 1,2. 1550 .о. Конта ти: 097 875-52-41, 095 041-46-69. ВАЗ-21053, вишня, 84 р.в., хор. стан, 1400 .о. Тор . Конта ти: 097 475-22-27. ВАЗ-2106, 1981 р.в., 5-ст. КП, аражне збері ання, ідеальний стан. Конта ти: 098 002-20-36. ВАЗ-2106, 1989 р. в., добром стані, не битий, не фарбований, 1 власни , 2300 .о. Терміново! Конта ти: 066 497-24-39. ВАЗ-2106, 2001 р.в., вишневий, добрий техстан. Конта ти: 096 253-88-96.

Део Ланос, 2008 р. в., польсь а зір а, синій мет., 1.5, пробі 44 тис/ м, /п ерма, ц/ з, си нал., ма нітола МР 3, тон вання, оброблена, стан ново о авто. Ц. 7250 . о. Конта ти: 097 453-76-67 Део Ленос, 2007 р.в., 1,4 дви ., 100000 м, не битий, нефарб, бежевий. 5800 .о. Конта ти: 098 523-88-05, 099 095-16-41. Део Матіз 2010 р.в., 0,8 інж., проб. 0 м, ондиц., /п ерма, ма нітола. 4 задні олон и, протит ман и, с ладне заднє сидіння, с лопідіймачі. ц/з. Ціна: 63900 рн. Конта ти: 067 340-33-79

МОСКВИЧ Мос вич 2140, 1981 р.в., зелено о ольор . Авто на ход , арном стані. Після ремонт , недавно пофарбований, нова літня ма. Пробі 40 тис. (2 р ). Ціна: 950 Конта ти: Івано-Фран івсь , 097 737-44-43. diekamille@mail.ru Мос вич 401, 1953 р.в. (під тюнін ), 1,5 дви н, заміна дви на прописана в техпаспорті, дви н і зов номерний, до менти в поряд , потреб є звар и. Тор . Ціна: 10000 рн. Конта ти: 050 507-71-01. Мос вич 418або міняю на с тер з доплатою. Конта ти: 097 387-81-34.

ПАЗ 32054, 2011 р.в., бензин. Ціна: 239000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

Мерседес Віто, 1998 р.в., сірий, вант. 8150 .о. Конта ти: 097 905-11-10.

УАЗ таблет , на ход , хороший стан, недоро о. Конта ти: 0673426273

ПАЗ 3206 (4х4), 2011 р.в., бензин, 25 місць, повний привід. Ціна: від 304 600 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

Мерседес Віто, 2002 р.в., синій, вантажний. Конта ти: 098 255-43-17.

4.3.1. Продам МЕРСЕДЕС Мерседес Бенц 310, 1995 р.в., 2,9 дизель, вантажно-пасажир, терміново. Конта ти: (098) 362-04-08 Мерседес Віто 110, 2.3 т рбо дизель, 1998 рі вип с , вантажний, 3 місця, хороший стан, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 15000 рн. Ціна: 5300 Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Спринтер 211, 2004 р.в., 2.2 л, дизель, жевтий, ABS, под ш а безпе и, ц/з, авто. пічь, піді рів дзер ал, /п ерма, ел.прив. дзер ал, база середньої висо ий. Конта ти: (067) 895-77-12 annagor@inbox.ru Мерседес Спринтер-313, цді, біло о ольор , вантажний, в У раїні 1 рі , хороший стан. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 1996р.в., 2.3дизель, повністю з орівший, пасажирсь ий, з раїнсь ою реєстрацією, 2500 о Ціна: 2500 .о. Конта ти: (050) 959-06-20

ОПЕЛЬ

ВАЗ 2109, 99 р. в., 1.5, 5-ст. КП, біло о ольор , ало енні фари, фар оп. Ц. 3000. Терміново. Тор . Конта ти: 067 960-98-97.

ВАЗ-21061, 85 р. в., темно-бежево о ол., дви . 0,3 1500 см б. 1600 . о. Конта ти: 096 210-29-72.

Мос вич АЗЛК 2140,1987 р.в., після ап.ремонт , в добром стані. Ціна: 600 .о./ 5000 рн. Конта ти: Івано-Фран івсь а обл.,Ро атинсь ий р-н.,c.Я л ш 096 943-37-76, 097 105-34-91.

ВАЗ 2109, чорна е спортна, 1991 р.в. Ціна: 2800 .о. Конта ти: 098 774-26-37.

ВАЗ-21063, 92 р.в., 1,3 дви н. Конта ти: 067 130-73-18.

Мос вич АЗЛК на ход . Ціна: 500 Конта ти: 096 734-55-61.

ВАЗ 2109. Е спортний варіант. В ч довом стані - нові олеса, новий арбюратор, нові стій и, пр жини, помальований, поварений, промовілений, добрий а м лятор, нове зчеплення, новий радіатор, мотор після апремонт на об атці, ороб а ново о зраз а 5-ст п а, дов е рило. Ціна: 2950 .о./23600 рн. Конта ти: 0967660454

ВАЗ-21063, ідеальний стан, 2900 .о. Тор . Конта ти: 098 526-91-00.

Мос вич ІЖ омбі, 1887 р.в., на ход . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 558-69-23.

ВАЗ-2107, 90 р.в., 1,5, синій, нова ма, нова а м. батарея, незначний тюнін , си н., 2600 .о. Конта ти: 067 688-94-07.

Мос вич-2140 лю с, 86 р.в. Конта ти: 097 496-37-62.

Пежо g5, 1990 р.в., 2.5 дизель, білий, дов а база, ЦЗ, си налізація, номер зова прод бльований+зимова ма. Конта ти: (097) 225-42-04

Мос вич-2141, 90 рв., ідеал. стан, 3000 .о. Конта ти: 098 801-52-52.

Пежо Бо сер, 2005 р.в., 2.0 HDI. Ціна: 8700 .о. Конта ти: 098 543-09-03

ВАЗ 21093, 1.5, 2006 р. в., 5-ст., чорний мет, тон вання, си нал., добрий стан, без підфарбов вань, до овірна. 4700 .о. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41.

Мос вич-412, 90 р.в. Конта ти: 097 112-66-87.

ВАЗ-2108, бла итний металі , 94 р.в., е спортний варіант, добрий стан, 2500 .о. Конта ти: 095 003-70-07.

Пежо Е сперт, 80kw Long, 2004 р.в., 2.0 л, дизель, механі а, ф р он, білий, серво ермо, ц.з., піді рів дзер ал, підсилювач ерма, щойно при наний. Ціна: 7700 .о. Конта ти: (097) 144-15-66

ВАЗ 21093, 2004 р. в., си нал., тон вання с ла, аражне збері ання, 5100 . о. Конта ти: 050 712-48-72. ВАЗ 21093, 2005 р. в., пробі 220 тис. м. Ц. 4500 . о. Конта ти: 098 924-16-74. ВАЗ 21099, 1992 р.в., 1.5, червоний олір, тонований, м зи а, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 670-73-53, 096 855-21-30. ВАЗ 21099, 2004 р. в., аз-бензин, добрий стан. 5300 . о. Конта ти: 093 020-65-07. ВАЗ 21099, 2007 р. в., 1.6 інже тор, сірий, тонований, ц/з, си нал., ма нітола, нова ма, тит. дис и R14, відмінном стані. Ц. 5300 . о. Конта ти: 050 433-68-84. ВАЗ 21104, 2007 р.в., рос. збір а, /п ерма, 16 л.дв, обезш м а. Ціна: 5900 Конта ти: 067 344-31-12. ВАЗ 2111 ніверсал, 2006 р. в., добром стані. Ц. 6500 . о., тор . Конта ти: 050 170-73-44. ВАЗ 21115, 2008 р. в., чорний мет., ід. стан, 50 тис/ м, 1 власни , ма нітола, тюнін . Конта ти: 097 466-23-65. ВАЗ 2112, сірий металі , добром стані, ві на тоновані, м зи а, 2006 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 096 622-57-07. ВАЗ 2114, 2006 р. в., світлий, аз-бензин, 149 тис./ м проб. 4200 . о. Конта ти: 099 290-73-46 ВАЗ 2115, чорний, 2008 р. в., 5800 . о., тор . Конта ти: 063 585-38-50. ВАЗ 2121 “Нива”, 1982 р. в., добром стані, або обміняю на інший а/м. Конта ти: 097 679-08-21.

Мос вич-412, черврний, 80 р.в., добрий стан. 600 .о. Конта ти: 098 961-72-91.

ВАЗ-2108, зов після апремонт , 1991 р.в. Конта ти: 097 769-62-88.

ЗАЗ

ВАЗ-2109, 1,5 ба, 5-ст п., 91 р.в., світло-беж. металі , рідна фарба, норм. стан. Конта ти: 095 852-16-21.

Волинян а, добрий стан, нефарбований, нові олеса, все поміняно або обмін на ВАЗ, Таврію. Конта ти: 098 774-45-03.

ВАЗ-2109, 89 р.в., червоний металі , повний апрем. Конта ти: 097 625-11-89. ВАЗ-2109, 92 р.в., при наний з Нім., рідна фарба, не варений, вишневий, 6-7 л/100 м, 5-ст КП, салон ор и ., си н., лю . Конта ти: 098 774-45-03. ВАЗ-21114, 2007 р.в., сірий металі , 1,6 бенз., 16- лап., мех. 5-ст п. /п, ніверсал, тонов., тит. дис и, аз. станов а. Конта ти: 096 387-45-27.

ГАЗ “Вол а”. Технічний стан добрий. К зов в добром стані без іржі. Салон нормальний. Лю , фар оп, титанові дис и. Об’єм дви на 2.4 л, бензин, середній розхід 10 л/100 м, пот жність 100 .с., привід задній, 5 сидячих місць (досить простора і м’я а машина). Колір чорний. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 632-48-92, 099 704-58-15. Вол а 2410, 1992 р. в., аз-бензин, зроблений ап. ремонт. Ц. до овірна. Конта ти: 067 593-34-54. ГАЗ 2402, дизель. Конта ти: 098 254-52-08. ГАЗ-5312, самос ид, 90 р.в., добрий стан, на ход , 20000 рн. Тор . Конта ти: 098 835-40-02.

ПЕЖО

РЕНО

ЗАЗ “Таврія”, 1994 р. в., 1.1, оричневий металі , ц/з, МР-3, тонований, новий салон, е спортний варіант добром стані. Ц. 1550 . о., тор . Конта ти: 098 636-46-19. ЗАЗ 1103 Слав та 2003 р.в. синій, 1,2К, пробі 160 тис. м. Ціна: 2300 .о. Конта ти: 067 584-46-71.

ФІАТ

ЗАЗ 968, 1985 р.в., синій, бензин, 1.2 л, ороб а передач р чна/механі а, пробі 29 тис. м. Хороший стан. Орест. Ціна: 7200 рн. Конта ти: 050 697-47-07, 063 276-89-46. ЗАЗ Слав та, 2008 р. в., 1.3 інж.,вишневий, 12 тис/проб, ід. стан. Ц. до овірна. Конта ти: 099 377-90-97. ЗАЗ Слав та, темно-зелений, 2004 р. в., 1.2 ., добрий стан. Конта ти: 097 905-27-85 Слав та, 2004 р. в., нормальном стані. Ц. 1500 . о. Конта ти: 050 235-61-20. Слав та, 2004 р.в., 81000 м, лю с, бла итний металі , 1,2, добрий стан, 2150 .о. Конта ти: 050 338-61-56.

ДЕО

Слав та, 2008 р. в., інж., 1.3. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 433-87-04.

ВАЗ 2121, 1988 р. в, дви н після ап. ремонт , КПП 5 ст. Ц. 3000 . о. Конта ти: 098 123-37-32.

Део Ланос, 1.5, срібний мет., 2007 р. в., фар оп, польсь а збір а. Конта ти: 097 696-57-08.

Слав та, вишневий, 1,2, добрий стан, 2002 р.в., 16000 рн. Конта ти: 093 740-31-12.

ВАЗ 2121, 1992 р.в., сірий металі , тонований, повний привід, тюнін , титани Р16. Ціна: 4100 Конта ти: 098 512-70-10, 099 961-11-97.

Део Ланос, 1999 р.в., відмінном технічном стані, не розмитнений. Ціна: 1550 .о. Конта ти: 097 668-83-70. romanyukstephan@mail.ru

ВАЗ 2143, 1990 р. в., 0.3, салон 07, до овірна, можл. обмін. Конта ти: 067 158-57-46.

Део Ланос, 2003 р. в., польсь а збір а, добрий стан. Конта ти: 050 150-79-34.

ВАЗ 2121 Нива, 1983 р. в., 1.5, 4 ст. КП, 2250 . о. Конта ти: 096 436-22-07.

Опель Комбо, 2004 р.в., дизель, 1,3, білий, пасажир. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (096) 57135-20

Рено Трафі Long, 2005 р.в., 1.9 л, дизель, механі а, ф р он, білий, піді рів дзер ал, ма нітола, м льти ермо, с лопідйомни и, в хорошом стані, щойно при наний. Ціна: 10999 .о. Конта ти: (096) 127-25-55

ЗАЗ 1103 Слав та 2004 р.в., зелений, бензин, 1.20 л, 120 тис. м. Хороший технічний та зовнішній стан по всіх параметрах (мотор, ходова, зов, салон). В ладень не потреб є. Реальний пробі , а ратна е спл атація, вчасне проведення заміни ПММ, розхідни ів та діа ности а. Ціна: 2477 .о. Конта ти: 097 905-27-85.

Таврія 1102, 95 р.в., синій, добрий стан. 1000 .о. Конта ти: 097 486-90-58. Таврія пі ап, 2003 р.в., аз, дви н після апремонт . Конта ти: 098 831-03-09, 095 880-84-64. Таврія, 1,1 дви н, 92 р.в., 1300 .о. Конта ти: 097 742-44-80.

Мерседес Віто 108, 2.2 сді, 2002 р.в., пасажир, тонований, ц/з., вебасто, щойно при наний. Конта ти: 099 961-11-97, 098 512-70-10.

УАЗ таблет , на ход , недоро о. Конта ти: 0673426273

ВАЗ-2106, 92 р.в., добрий стан. 1600 . о. Тор . Конта ти: 066-651-58-32, 097 334-16-96.

ВАЗ-2108, 5-ст., 1989 р.в., чорний, дви н після апремонт , ходова зроблена. Конта ти: 096 863-65-99.

ЛТ-31, 1996 р.в., 2,5. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (098) 433-41-09

Мерседес 410, пасаж., 1988 р. в., білий. Ц. 4400 . о. Конта ти: 050 610-29-10.

Мерседес Віто, 1996р.в., 2.3дизель, повністю з орілий, пасажирсь ий, з раїнсь ою реєстрацією. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 0 5 0 9590620

ВАЗ 2109, 1997 р. в., червоний, в ідеальном стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 679-08-21.

. о.

ЛІАЗ 5256.53, 2012 р.в., місь ий, вели ий лас. Ціна: 1 185 000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

МЕРСЕДЕС Мерседес 310, пас., 12 місць, 93 р.в. Конта ти: 096 732-85-12.

ПАЗ 3204, 2012 р.в., міжмісь ий, 2-дверний, дизель, пневматичні альма. Ціна: 496 000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97

Автобуси та мікроавтобуси ВАЗ-2101, 74 р.в., білий, добрий стан, 1000 .о. Конта ти: 067 178-51-81.

Іве о Т рбо Дайлі 2004 р.в., ф р он, 2,3, дизель, МЕХ, 214 тис. м., білий, стан хороший, ABS, ц/з, /п ерма, ел. па ет, ел. дзер ал, ел. с лопід., под ш а безпе и. Конта ти: (067) 895-77-12

Газель, висо а, 13 місць, 2002 р. в., аз бензин. Конта ти: 093 020-65-07.

.о.

УАЗ санітар , 1996 р.в. Ціна: 2500 Конта ти: 067 457-38-93.

ВАЗ 2106, 1991 р.в., мотор 1.3. добрий стан, др ий власни , небитий, рідна фарба, азова станов а, роз мний тор . Ціна: 1800 .о. Конта ти: 098 8089104 - Іван

Газель, 2000 р.в., норм. стан. Конта ти: 066 651-33-57.

Таврія, 1993 р. в., апремонт дви на, новий, повареий, добрий стан. до овірна. Конта ти: 098 962-48-45.

Фіат Д ато, 2,3JTD, 5-КПП, пробі - 170 тис. м., середня база, ABS, ма нітола, ц/ з, си налізація. Ціна: 10600 .о. Конта ти: (067) 777-49-85 Фіат Д ато, 2.5 Д, 1994 р.в., 5+1 місце, вантажно-пасажир, ма сі-база. R-16. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 645-75-15

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен LC 35, 2001 р.в., б с, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 54348-82 Фоль сва ен LT 35, 2003 р.в., 2.5 л, дизель, механі а, ф р он, білий, в хорошом стані, щойно при наний, под ш а безпе и, ц.з., ондиціонер, еле тропа ет, підсилювач ерма. Ціна: 11800 .о. Конта ти: (067) 895-77-12 Фоль сва ен Транспортер Т4, 2.4 дизель, 2002 р.в., біло о ольор , вантажний, 3 місця, розмитнений 100%, без першої реєстрації, арний стан. Ціна: 7200 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 Фоль сва ен, 2.0 л, дизель, ф р он, синій, в хорошом стані, ц.з., піді рів дзер ал, підсилювач ерма, под ш а безпе и. Ціна: 13800 .о. Конта ти: (067) 895-77-12

ФОРД Форд Транзит, 1995 р.в., 2,5 дизель, червоний пасажир. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (096) 571-35-20

ПАЗ 4234, 2012 р.в., /п ерма, і-сть місць 30/50. Ціна: 346000 рн. Конта ти: 64-20-63, 64-20-97 ПАЗ-32054, 2005 р.в., аз, бензин, стан нормальний. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (067) 454-00-90 РАС. Конта ти: (096) 307-32-01

УАЗ-3962 «ТАБЛЕТКА», 1990 Р.В., ЗЕЛЕНИЙ, ПІДВИЩЕНИЙ ДАХ, ДВИГУН V2400, ПІСЛЯ КАП. РЕМОНТУ, ПАСАЖИР. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 919-72-18 Хюндай H200, 2003 р.в., 2.5 л, дизель, механі а, ф р он, сріблястий, в хорошом стані, ц.з., ондиціонер, под ш а безпе и, небитий, нефарбований. Ціна: 8200 .о. Конта ти: (067) 895-77-12

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Мерседес Спрінтер 311 2005 р.в., 2.2 диз., білий, тентований, при наний, без пробі по СНГ, в хорошом стані. Ціна: 11500 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru Мерседес спрінтер Ма сі відмінном стані. В У раїні не працював. Додається нова ори інальна ма Michelin Agilis. Спеціально розроблений для вантажно о ф р она. Ціна: 16700 y.o. Конта ти: 097 645-42-14, 095 637-85-13. Мерседес, 1993 р. в., 12 місць, пасаж. 2700 . о. Терміново. Конта ти: 096 732-85-12.

ОПЕЛЬ Опель Комбо пасажир, 2008 р. в., синій мет., 1.7, еле три а, м зи а, онд., 5 дв., піді рів дзер ал, велюр, щойно при наний. 12100 . о. Конта ти: 097 951-24-16. Опель Мовано, 2,2, 2003 р.в., Терміново. Конта ти: 096 732-85-12. Опель Мовано, 2003 р. в., 8000 . о. Конта ти: 096 732-85-12. Опель Мовано, 2003 р.в., 2,2. Конта ти: 096 732-85-12. Опель Мовано, 2003 р.в., 2,2. Конта ти: 096 732-85-12.

продам

ПЕЖО

ІВЕКО Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, середній, висо ий, дво ат овий, вантажний, ф р он. Можливий обмін. Конта ти: 050-544-45-24 Іве о-358, 1997 р. в., 2,8 дизель, мі роавтоб с, 7 місць, в/п 3,5 т, можливий обмін на ле ове авто. Конта ти: 050-285-20-28 Іве о-358, 19997 р. в., 2,8 дизель, дов а база, 7 місць, в/п 3,5 т, можливий обмін на авто. Конта ти: 050-285-20-28 Іве о-5912, 1998 р. в., холодильни , відмінний стан. Конта ти: 050-278-76-06

МЕРСЕДЕС Мерседес-Віто, 2,3 д, 3 місця, рефрижератор-холодильни , задовільний стан, щойно з-за ордон , розмитнений, без першо о облі . Ціна: 4000 . о. Конта ти: 050-959-06-20 Мі роавтоб с, 2003 р. в., Конта ти: 093-818-85-60

Мерседес Віто, 2004 р. в., пасаж. Конта ти: 050 433-06-46, 098 965-68-169.

аз/бензин.

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, ТDI, 1,3, пасажирсь ий. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 096-571-35-20 Опель-Комбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, біло о ольор , пасажирсь ий. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

РЕНО Рено-Трафі , 2006 р. в., пробі 115 тис. м, 2,0 СДІ, білий, ондиціонер, центральний замо , под ш а безпе и, блют з, еле тропривід дзер ал та ві он, 2 чіп- лючі, щойно при наний, ідеальний стан, розмитнений. Ціна: 12100 . о. Конта ти: 068-504-80-13

Пежо Бо сер вант., 2004 р.в., білий, 2,2 диз., сер. база. 10000 .о. Конта ти: 095 319-69-15. Пежо партнер, 2006 р. в., 145 тис. м, 2.00, КПП мех., мінівен, білий, дизель. Терміново! 8500 .о. Ціна: 8700 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

РЕНО Рено Трафі Лон 2005 р.в., 1.9 л, дизель, мех., ф р он, білий, ел. дзер ала, піді рів дзер ал, ел. с лопід., ондиціонер, ма нітола, правління ма нітолою на ермі, пробі 201 тис. рідний, м льти ермо, машина в хорошом стані, без пробі по СНД. Ціна: 10999 .о. Конта ти: 096 127-25-55. anna-gor@inbox.ru

СІТРОЕН Сітроен Джампі Лон 2007 р.в., 2.0 HDI,120 .с., пасажир 7+1, сірий металі , ондиц., пар троні , ел. дзер ала, ел. с лопід., ABS, Airbag, ц/з, серво ермо, ма нітола, а сти а, MP3, мотор не димить, масло не бере 110%, ходова в ідеалі. Не потреб є апіталов ладень. Ціна: 13800 .о. Конта ти: 097 179-52-42, 095 110-78-74. Терміново. Сітроен Джампер 1998 р.в., 2.5 ТДІ. Вантажний, середня низь а база. Можливий обмін. Ціна: 5100 .о. Конта ти: 096 784-10-58. babiiv.40389@mail.ru

ФІАТ Фіат Добло, 2005 р. в., пасаж, онд., ел., синій, 5л/100 м. Конта ти: 097 130-82-31. Фіат Д бло 2004 р.в., 1.9 л, дизель, мех., ф р он, білий, ABS, под ш а безпе и, ц/ з, піді рів дзер ал, /п ерма, ел. дзер ал, ел.с лоп., хороший стан, щойно при наний, без пробі по СНД, без ондиціонера. Ціна: 7400 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru Фіат Д ато, 2000 р. в., вант., орот ий, низь ий, 1,9 тд, ел. па . 5900 .о. Конта ти: 067 704-73-68.

ФІАТ

Фіат Д ато, 2003 р. в., 2.8, вантаж. Конта ти: 098 332-42-48, 097 530-72-41.

ФІАТ -С до, 2,0 тд, дов а база, вантажний, хороший стан, щойно з-за ордон , розмитнений 100 %, без першо о облі . Ціна: 4400 . о. Конта ти: 050-959-06-20

Фіат Д ато, вантажний, дов а база. Ціна: до овірна, обмін. Конта ти: 096 521-08-57

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 1,9 ТДІ, 1998 р. в., біло о ольор , без пробі по У раїні, розмитнений. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 063-824-75-40 Фоль сва ен-Транспортер Т-4, 2,5 ТДІ, 65 Вт, 2001 р. в., білий, ш іряний. Конта ти: 095-510-36-24, 067-921-09-27 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОРД Форд-Транзит, 1994 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 096-571-35-20 Форд-Транзит, 2005 р. в., орот а база, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ХЮНДАЙ Хюндай, на автозапчастини. Конта ти: 050-544-24-15

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗЕЛЬ Газель вантаж., 1996 р. в., вантаж. Конта ти: 097 354-37-68, Володимир.

Фіат С до 2005 р.в., 1.9 дизель, білий, хороший стан, при наний, без пробі по СНГ, повний ТО, ори інальний пробі 225 тис. Ціна: 8800 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru ФІАТ СКУДО, 2,0 тд, дов а база, вантажний, хороший стан, щойно з-за ордон , розмитнений 100%, без першо о облі , перший облі ошт є 13000 рн. Ціна: 4400. Конта ти: 0509590620 Фіат Толенто, 1993 р. в., 1.9 дизель, білий, вантаж., ороб а база, добром стані. Ц. 3800 . о., тор ., обмін. Конта ти: 097 903-40-10.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен LT35 2003 р.в., ф р он, 2,5 дизель, мех., 218 тис. м, білий, хороший стан, тіль и при наний, ABS, под ш а безпе и, ц/з, ондиціонер, /п ерма, ел. па ет, ел. прив. дзер ал, ел. с лопід., ел. прив. сидінь. Ціна: 11800 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru Фоль сва ен Каді пассажир 2007 р.в., 2,0 дизель, мех., 115 тис. м, синій, хороший стан, ABS, іммобілайзер, под ш а безпе и, ц/з, піді рів дзер ал, /п ерма, ел. прив. дзер ал, ел. с лопід., ел. прив. сидінь, щойно при наний, без пробі по СНГ, обмін не ці авить. Ціна: 13800 .о. Конта ти: 067 895-77-12. anna-gor@inbox.ru Фоль сва ен ЛТ 28, 89 р.в., білий, 2,4 диз., 13 місць, можливий обмін на б дмат. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20. Фоль сва ен ЛТ 35, 2.5, вантажно-пасаж, білий, 2002 р. в. Конта ти: 067 273-00-50. Фоль сва ен ЛТ-31, вантаж., 1988 р. в., висо ий, дов ий, на ход . Конта ти: 050 373-54-73. Фоль сва ен Т 2, 1988 р. в., жовтий, вантажно-пасаж, після повно о апремонт ід. стан, можл. обмін на л/авто. Конта ти: 098 798-40-07. Фоль сва ен Т 4, 2001 р. в., 1.9 ТД, білий, повний пасаж., 8+1, ід. стан. 9500 . о. Конта ти: 097 252-93-84. Фоль сва ен Т 4, 2002 р. в., 2.5, тді, темносиній, повний пасаж., 8+1, 11500 . о. Конта ти: 097 252-93-84.


ГАЗ 52 нормальном стані з до м. Дви н ГАЗ 53ю Конта ти: 097 641-87-83.

К льтиватор. Конта ти: 23-05-59, (098) 51364-48

ГАЗ 53 самос ид добром стані. МАЗ 500 самос ид. Конта ти: 097 982-26-52.

Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36

ГАЗ 53 самос ид, 1990 р. в., роб. стан. Конта ти: 098 914-73-10.

Навантаж вач львівсь ий, після повно о ап. ремонт . Конта ти: (067) 270-51-90

ГАЗ 53, цілий або на з/ч. Недоро о. Конта ти: 097 611-23-00. ГАЗ 69. Ц. 950 рн, тор . Конта ти: 093 744-74-84. ГАЗ-53, бортовий, тентований, з азовою станов ою, на ход . Можливий обмін на зерно. Дешево. Ціна: до овірна. Конта ти: 03436 4-72-71, 099 334-42-16, 095 028-35-62. Gala-U@bigmir.net

Фоль сва ен Т-4, з02 р.в., бежевий, 2,5 тд, пасажир, 8 місць. Конта ти: 4-11-53. Фоль сва ен Т-5, 2011 р. в., вантаж., пробі 7 тис. м, щойно при наний з Німеччини. Конта ти: 096 435-19-59. Фоль сва ен Транспортер Т-2 або обміняю на Гольф 2. Конта ти: 098 900-29-24. Фоль сва ен Транспортер Т-2, аз-бензин, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 897-09-90. Фоль сва ен Транспортер Т2, 87 р.в., 1, 6 диз., білий, вант./піс., добрий стан, ц/з, си н., можл. обмін на дорожче авто з доплатою. 3900 .о. Конта ти: 067 907-99-97. Фоль сва ен Транспортет Т-2, 1989 р. в., 1.6 т. дизель, помаранчевий, пасаж., після ап. ремонт Ц. 4800 . о., тор . Конта ти: 066 353-61-47.

Саморобний вантажний автомобіль на базі ГАЗ - 69. Повнопривідний, є абіна, ідравлі а. В/п до 1.5 т. Конта ти: 066 324-47-33.

ФІАТ Фіат Д ато, 2006 р.в., вантажний, дви н 2,3, дизель, середня олісна база, білий, си налізація, с лопідйомни и, фар оп, центральний замо . Конта ти: (067) 77749-85

ФОЛЬКСВАГЕН ФОЛЬКСВАГЕН LT40, 1990Р. В., 2,4 TD, ДУБЛЬ КАБІНА, 4,8 ДОВЖИНА КУЗОВА, 4,5Т, ТЕНТ. ЦІНА: 6500 У. О. ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 527-24-06

ЗІЛ ЗІЛ 131, дизель, самос ид, рейферна станов а, 12 тис/ м. Конта ти: 097 910-37-11. ЗІЛ 4331, бортовий, тент, дви н КамАЗ, 1993 р. в. Конта ти: 096 526-24-12. ЗІЛ ММЗ самос ид 4502, 1989 р. в., аз-бензин, 6.0. Ц. до овірна. Конта ти: 050 978-16-20. ЗІЛ самос ид, дизель Д-240, орот ий, рейсовий стан. Ц. 40000 рн. Конта ти: 098 978-08-74. ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

ФОРД Форд Транзит 1999 р.в., 2.5 т рбо диз., 18 місць, автоб с, ABS, антиб с., ліцензія до 2013 р. Можливе переобладнання на вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 067 457-38-93. Форд Транзит, 2.5 дизель, дов а база, 60 тис. м пробі . Конта ти: 098 675-16-26. Форд Транзит, 2008 р. в., 2.4 дизель, 6 ст. КП, є все. Ц. 13750 . о. Конта ти: 050 867-28-05. Форд Транзит, вантаж.-пасаж., 1993 р. в., добром стані. Ц. 5200 . о. Конта ти: 099 924-05-07.

ХЮНДАЙ Хюндай 100, 98 р.в., білий, можл. обмін на ле . авто, дизель. Конта ти: 050 436-79-77

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам ГАЗ ГАЗ 53, самос ид. Конта ти: (097) 343-6358, (098) 195-99-29 ГАЗ-53, ф р он. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Газель 2705 Комбі, 2003 р.в., хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 956-47-96

ЗІЛ ЗІЛ ол оспни , аз/бензин, 8 балонів. Конта ти: (097) 234-53-60 ЗІЛ-130, термоб да, терміново. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 ЗІЛ-самос ид. Конта ти: (097) 480-23-14

КАМАЗ

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ, 2006 Р.В.,

КАМАЗ

ПРОБІГ - 120 ТИС. КМ., 1,9 ТДІ,

КамАЗ 5320, 1990 р. в. Конта ти: 067 342-05-19.

Ц/З, АБС. ЦІНА: 10200 У.О.

ФОРД Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Опель Віваро, 2005 р.в., дов ий, висо ий, чорний, повна омпле тація, вантажний. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (067) 362-15-93 Тата LP613, 2008 р.в., тент, 5,5 т, 6,3х2,45х2,95, повна розтентов а, в хорошом стані, є спальни . Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92 ФАВ-1031, вантажний, 2.5, дизель, 1000 нм пробі . Ціна: 5300 .о. Конта ти: (067) 78876-52 ФАВ-1031, вантажний, біло о ольор , 2.5Д, пробі 1000 м. Конта ти: (067) 788-76-52

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ГАЗ

КАМАЗ 55102, 1989 Р.В.,

ГАЗ-3109, ф р он, «самос ид». Конта ти: 099-924-90-70

З ПРИЧІПОМ. КОНТАКТИ:

ГАЗ-3307, в ідеальном 099-924-90-70

28-88-57, (050) 339-27-05 КАМАЗ 55111, 1991 Р.В.

стані. Конта ти:

ГАЗ-3309, «самос ид», 2008 р. в. Конта ти: 099-924-90-70 ГАЗ-53, 1989 р. в., в хорошом стані. Ціна: 1800 . о., без тор . Конта ти: 066-163-00-01 ГАЗель, з азовим обладнанням, по запчастинах. Конта ти: 093-818-85-60

КОНТАКТИ: 28-88-57,

ДАФ

(050) 339-27-05

ДАФ LDV, 2005 р. в., 2,4 ТДІ, в/п 3,5 т, пробі 70000 м. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 067-999-57-51

КАМАЗ самос ид ( ол оспни ). Конта ти: (097) 480-23-14

МАЗ МАЗ 5335, 1985Р.В., ПО ЗАПЧАСТИНАХ КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

МЕРСЕДЕС

Мерседес, автомобіль добром , повністю робочом стані. Ціна: 5700 y.o. / 45600 рн. Конта ти: (097) 343-38-17

ПЕЖО Пежо, 1990 р.в., дизель 2,5, білий вантажнопасажир., дов а база, центр. замо , си налізація, + омпле т зимової ми. Конта ти: (097) 225-42-04

МАЗ 5551. Самос ид, олір білий, 1995 р.в. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 097 759-69-73. fushtai@ukr.net МАЗ самос ид, 551, 1992 р. в., добрий стан. Конта ти: 067 856-35-21. МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Iве o, в/п 25 т, або обмiняю на фронтальний навантаж вач. Конта ти: 097 181-05-00. yatsyak@yahoo.com ГАЗ 3307 самос ид без до м. Ц 2000 . о. ІФА Л 50 самос ид, маніп лятор. Ред тор задньо о мост до ГАЗ 53. Конта ти: 067 950-96-92. ГАЗ 3307, 1996 р. в., синій, в ідеальном стані, після повно о ап. ремонт , нова ма. Ціна: 3500 . о., тор . Конта ти: 096 450-57-91. ГАЗ 5301 бортовий, 1982 р. в., 9000 рн. Конта ти: 067 151-46-99. ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60. КрАЗ 255 (лаптежни , онверсія), омпле тований, добром стані, норм. олеса, зареєстрований з е с аватором ЕО 305, до м. Ц. 2.80/ . Конта ти: 095 498-92-98. ЛІАЗ, 1986 р. в. Терміново. Конта ти: 096 560-16-55, 098 457-74-19. Мерседес Бенц 1424, 1998 р.в., об’єм дви на 10,4, дизель, навантаження 10 т, р чна трансмісія, ABS, автома нітола, /п ерма, піді рів дзер ал, еле тропривід дзер ал, ондиціонер, спальне місце, бло вання диференціала. Ціна: 20000. Конта ти: в л. Тисминець а, 248а 050 515-67-22. УАЗ 3962, ф р он, 1992 р.в. Конта ти: 067 342-62-73. ФАВ СА 1031, 2008 р. в., ідротермічна б да, 2.7 т. дизель, пробі 51 тис. м, добром стані. 4300 .о. Конта ти: 099 943-29-63, 097 636-05-3.9 Форд Транзит, 1987 р. в., вантажний. Конта ти: 099 451-42-28, 067 358-20-49.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам

КАМАЗ КамАЗ-5320, 1989 р. в., бортовий, хороший технічний стан. Конта ти: 098-525-28-14

Картоплезбиральні омбайни, преспідбирачі, б/в та під замовлення. Конта ти: (03322), (050) 846-21-59, (098) 630-66-00

МАЗ

Преспідбирач Claas Markant (1998р., 54000 рн, для сіна та соломи, вадратні тю и, ширина підбора 1.05м, на У раїні не е спл ат вався. Конта ти: (04563), (067) 12192-29, (095) 863-90-46, (04563) 6-04-36 www. bertalan.com.ua

МАЗ-500, бортовий, дов а база 5.10х1.75м, міст РАБА, нові АКБ. Конта ти: 097-225-33-61, Ві тор

ФОЛЬКСВАГЕН Мерседес, 1984 р.в., дов ий, вантажнопасажир, 5 т, 3,8. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (067) 175-28-75

МАЗ

КОНТАКТИ: (067) 940-10-42 Фоль сва ен Транспортер, 1997 р.в., 1,9, вантажно-пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 394-70-82, (096) 265-23-66

Фоль сва ен-Т4, 2001 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, вантажно-пасажир, без пробі по У раїні. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 063-824-75-40

Пресс-подборщи соломы, р лонные тю и. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (067) 26451-43, (066) 981-12-51 Балони исневі. Конта ти: (098) 032-19-62 Борони, вир-во Польща. Конта ти: 23-0559, (098) 513-64-48

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Віз в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (095) 686-16-02

продам

Картопле опач до мотобло . Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 121-72-76

СІТРОЕН

ГАЗ

Сітроен Жан лі, 2006 р.в., вантажний, щойно при наний, сірий, дизель, 1,9. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-44-02, (098) 477-57-56

ГАЗ 3110, Вол а, 2001 р. в., білий, італ. аз станов а, аз пропан б тан, задовільний стан. Терміново. Недоро о. Конта ти: 096 563-56-99. 096 225-20-72

35

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

№29 від 1 серпня 2012 ро

Віз в хорошом стані. Конта ти: (096) 13953-99 Дви н до омбайна «Нива». Конта ти: 45-46-01, (096) 212-34-05 ЗІЛ тя ач, цементовоз, 10 т. Конта ти: (095) 418-17-68

Комбайн Schmotzer BK400, б/в. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (097) 935-38-10 Комбайн, 2,5 жат а, в хорошом стані. Конта ти: 20-14-75, (097) 129-64-70 Косар

тра торн . Конта ти: 68-02-67

КТМ, 2-рядний, причіпний. Конта ти: (096) 136-46-04

МОТОБЛОКИ

Об ортач. Конта ти: 23-05-59, (098) 51364-48 Підйомни зова до КАМАЗ. Конта ти: (067) 587-76-27 Пл дво орп сний до тра тора Т-40, МТЗ. Конта ти: (096) 157-02-58 Пл інний, новий. Конта ти: 23-0559, (098) 513-64-48

4.5.2. К плю Техні а останньо о по оління. Ваш надійний помічни мотобло Zubr, Zirka, Кентавр, Добриня. т. (096) 580-77-70, (096) 541-01-53 ТЕХНІКА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Пл , 3- орп сний. Конта ти: (067) 97286-31

стані.

Причіп 2ПТС4. Конта ти: (096) 157-02-58

для б ря ів. Конта ти: (098) 659-

Тра тор ЛТЗ-55А на базі Т-40А. Конта ти: (096) 157-02-58 Тра тор МТЗ 2511, анало Т-25, + пл , 1995 р.в. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (098) 463-33-00 Тра тор саморобний, зареєстрований. Разом з тра тором: причіп з льтиватором, 2 пл и. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (067) 36304-60

Б льдозер, роз лян всі варіанти. Конта ти: (066) 205-16-28

продам

Причіп до а/м ММЗ. Конта ти: (050) 43548-32

Сівал 92-15

Автонавантаж вачі львівсь о о та бол арсь о о в-ва, б дь-я ом технічном стані. Конта ти: (067) 27051-90

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76

Причіп-розп с . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Автонавантаж вачі вир-во Львів, Бол арія, в б дь-я ом технічном стані. Конта ти: (067) 270-51-90

Міні-тра тор Т-012, можливо неробочий. Ціна: до 1000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Причепи а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76

Причіп до л/а. Конта ти: (097) 305-83-14

Навантаж вачі мало абаритні тип UNC060, МКСМ-800, ПМТС -1200, МУМС-11 (Барс) в б дь-я ом стані, запасні чатини до них. Компрессори повітряні від 1 м. б в хвилин . Конта ти: (066) 042-9125, (067) 520-46-50

Е с аватор. Конта ти: (066) 205-16-28

Прес-підбирач «Сіпма», 1995 р.в. Конта ти: (067) 170-55-96

П р и ч і п 2 ПТС4 , в х о р о ш о м Конта ти: (098) 900-62-21

(Заліщи и).

Тра тор, японсь о о виробництва Yanmar - F 165D, повний привід, 16.5 .с., 3 швид ості, ВВП в омпле ті з фрезою 1.25 м та навіс ою, 2000 р.в. Конта ти: (097) 95154-97

Навісна станція (поливна) на всі види тра торів, привід від вома, помпа на 2 вихода, заборна шлан а з лапаном, 100 метрів пожарно о р ава нові. Конта ти: (096) 556-86-86 Навісне обладнання до міні-тра тора. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

Тра тор, саморобний Конта ти: (096) 584-02-18

Техні а під замовлення: тра тори, навісне обладнання за помірними цінами. т. (096) 580-77-70, (096) 541-01-53 Тра тор Т-16, навісне на пл и, повністю перебраний. Конта ти: (098) 347-53-20 Тра тор Т-25, осар и роторні, обприс вачі тра торні, артоплесаджал и 1,2-рядні та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Тра тор Т25, саморобний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 599-78-42

2-рядн артопле опач 097-221-95-67

.

Конта ти:

Автомобільний причіп з до ментами, власно о в-ва, розм. 1.6х2.8 м. Конта ти: 067-391-97-90 Віз, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 095-686-16-02 Віз , для оней, тра тора. Конта ти: 096-518-17-64 Зерноочисн машин зернонавантаж вач ЗМ-60 А, стані. Конта ти: 067-384-18-47

ОВС-25, відмінном

Картоплезбиральний міні- омбайн до тра торів 18-35 .с., власно о в-ва. Конта ти: 066-838-47-96


36

СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС, ЗАПЧАСТИНИ Картопле опач А піл, 1-рядна, польсь а, можна опати артоплю і циб лю, можлива достав а. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 098-960-19-68 Картопле опач 095-553-25-48

інн .

Конта ти:

Картоплесаджал , 2-рядн , ребенева, в-ва Польща, ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання, бачо для міндобрива. Ціна: 6100 рн. Конта ти: 098-960-19-68 sasha__boyko@ukr.net

№29 від 1 серпня 2012 ро

Трелювальний Т 55. Конта ти: 097 837-76-79, 099092-49-68. ЮНГ, на ход , 2500 .о. Конта ти: 098 395-67-35, 095 175-13-52. З е р н о з б и р а л ь н і , б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13.

Комбайн Форштріт -512, жат а 4 м, можливий обмін. Конта ти: 097-526-88-41

Комбайни зернозбиральні, артопляні, тю вальні преси, сівал и, саджал и, обприс вачі, Причіп-дача “ емпін ”, осар и, артопле опач и 1-2-рядні, пл и, льтиватори, тра тори, ара в/п 1,5т. та ін. с/ техні а. рт та роздріб. Конта ти: 067 391-02-53, 066 870-15-42, 067 357-78-50.

Комбайни: зернозбиральний, б ря озбиральний, артоплезбиральний, прес-підбирач та інше. Конта ти: 050-924-26-13

Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00

Косар роторн , польсь а, ширина с ош вання від 1,35 м, нова, можлива достав а. Ціна: 7900 рн. Конта ти: 098-960-19-68

Зернозбиральний “Клаас Домінатор-105”, візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. 10000 .о. Конта ти: 067 704-73-68.

Козловий ран, в/п 20 т, 32 т. Конта ти: 050-535-20-96 Комбайн Джондір-1065, 1985 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-519-80-84, Юрій

К льтиватор з товстостінно о вадрата 2,5х1,2 м (16 лап, польсь і, s-подібні), майже новий. Ціна: 3500 рн., тор . Конта ти: 050-438-16-08 Міні-тра тор Т-012, в-во Хар ів. Конта ти: 066-444-98-65 МТЗ-80, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-504-34-13 МТЗ-80. Конта ти: 096-504-34-13 Навантаж вач Клар , об’єм 4,0 дизель. Конта ти: 097-221-95-67 Обприс вач Кра ов’я , в-во Польща, новий. Ціна: 4900 рн. Конта ти: 098-960-19-68 Обприс вачі на 200 - 3000 л, дис ові борони 1,3-3,15 м, артопле опач и, артоплесаджал и, сорт вальні столи, рабар и, р нтофрези 0,8-2 м,.роз идачі для міндобрив, пл и, льтиватори 1,6-3,2 м. Конта ти: 098-960-19-68 Причепи до ле ових а/м можлива достав а. Конта ти: 050-169-06-60 Причіп 2 ПТС-4. Конта ти: 067-495-15-42, 063-874-95-59 Причіп «З брьоно ». Конта ти: 095-475-26-28 Ред тор, до бол арсь ої еле тро ари, в/п 1 тонна. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 066-774-05-58, 24-26-20 Сіно рабар Сонеч о, в-во Польща, 4-5 оліс, можлива достав а, нова. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 098-960-19-68 Т-25. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Тра тор МТЗ-80, 1990 р. в., відмінний робочий стан, один власни . Ціна: 7100 . о. Конта ти: смт. Демидів а, в л.За ребля, 28, (0363) 76-13-92, 096-131-17-45

Зернозбиральні: “Вольво”, “Клаас”, “Джон-Дір”, “Массей Фер юсон”, артоплезбиральні, прес-підбирачі, на замовлення з-за ордон , можлива достав а. Конта ти: 0332 21-02-44, 050 184-99-78. Комбайни зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13, 050 515-85-85 rustehno@mail.ru www.rustehno.agrobiz.net Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00 Лан (Домінатор 108), 02р.в.,175000 рн., прес-підбірни Фортшрід 454 - 45000 рн., ХТЗ-17221, 05р.в. - 115000 рн., обладнання для виробництва ма аронних виробів, жат а р зна 6-рядна до омб. Клаас 50000 рн. Конта ти: 067 520-38-68, 050 483-03-32, 050 487-69-20 Авто рейдер ДЗ-180, 1993 р. в., відмінний стан. Ц. 120000 рн. Конта ти: 067 442-00-58. Автонавантаж вач львівсь ий після ап. ремонт , в/п 5 т. Конта ти: 050 370-43-90. Автонавантаж вач львівсь ий, в/п 5 т, після апремонт . Конс льний ран, р чний поворот онс лі, в/п 1 т. Конта ти: 050 370-43-90. Газоно осар 503-91-67 Газоно осар 751-34-79.

“Ел о”. Конта ти: 099 , б/в, 500 рн. Конта ти: 093

Тра тор МТЗ-80. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 099-002-60-52

Гідрорихт вальни зова. Ціна: 500. Конта ти: 096 712-45-64. manunoid@ukr.net

Тра тор Т-25, 1988 р. в. Конта ти: 097-221-95-67

Ел. тельфер, в/п 1-10 т, нові та після апремонт . Конта ти: 050 433-26-32

Тра тор Т-25. Конта ти: 068-563-49-26

Еле тро ран-бал 050 373-39-57.

Тра тор Т-40 АМ, в хорошом стані. Конта ти: 097-540-89-20 Тра тор Т-40 АМ. Конта ти: 067-495-15-42, 063-874-95-59

Автосервіс

Тра тор Т-40. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 096-839-36-19 Тра тор «рачо », на базі ЮМЗ, в хорошом стані. Конта ти: 099-777-75-57 Тра тори ЮМЗ, МТЗ, Т-40АМ, Т-40, Т-25, ПЄ-08. Причеп 2ПТС-3. Запчастини олінвали, задні олеса. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-339-23-57

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Тра тори в-ва Японії, ма, фрези, пл и, осар и, льтиватори. Конта ти: 050 585-76-94, 067 150-77-90 “При арпатець ТМК-01” з причепом добром стані. Недоро о. Конта ти: 050 165-73-38. Або обміняю саморобний тра тор, дви н диз., КП ЗІЛ, роздат а міст ГАЗ 66. Конта ти: 066 722-17-05. Е с аватор-навантаж вач ПЄА-1.0 “Карпатець”, після апітально о ремонт дви на, ороб и передач, ідравлі и, нові олеса. Ц. 4200 . о. Конта ти: 067 802-87-40 Карпатець, е с аватор-навантаж вач ПЕА-1,0, після апітально о ремонт дви на, ороб и передач, ідравлі и, нові олеса. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 067 802-87-40. Колеса, нові 13.6 - 38 Т-40. Ціна: 3300 рн. Конта ти: 096 960-49-55. Міні-тра тор “При арпатець”. Конта ти: 097 370-96-51. Міні-тра тор “При арпатець”. Бо ородчансь ий р-н. Конта ти: 067 528-93-47. МТЗ 80, добрий стан, 1999 р. в., 1850 мот/ од. Ц. до овірна. Конта ти: 096 632-53-51. МТЗ 82, 1986 р.в., мала абіна, на ход , в робочом стані. Ціна: 4950 Конта ти: 067 591-81-67. МТЗ-892, 07 р.в. Конта ти: 067 986-03-00. Саморобний неза інчений тра тор з дизельним дви ном. Конта ти: 066 324-47-33. Саморобний, дви н диз., КП ЗІЛ, роздат а міст ГАЗ 66. Або обміняю на ВАЗ 2109 та ін. Конта ти: 066 722-17-05. Т 16,1986 р. в., 3000 . о. Конта ти: 096 875-79-63 Т-40 АМ добром робочом стані. Конта ти: 097 160-83-14. Т-40, 1500 .о. Конта ти: 097 513-85-64. Т-40, МТЗ-80. Конта ти: 097 454-41-72. Т-40. Конта ти: 097 454-41-72. Т-74, справний, з до . Конта ти: 067 756-69-83, 066 161-17-03. Тра тор 6АЛ, льтиватор, пл 3- орп сний, причіп. Конта ти: 098 888-25-62. Тра тор Т - 40 АМ, 1987 р.в., всюдихід, робочий, вал відбор працює, зовні не арний, але в роботі тр дя а. Знятий з облі . Ціна: 3250 .о. Конта ти: 067 495-15-42.

, в/п 1-10 т. Конта ти:

4.6.1. Пропон ю

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 А сес ари. Конта ти: 64-22-55, (050) 37538-28, (067) 363-49-22 Баланс вання. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Видалення вм’ятин без пош одження ла офарбово о по риття та без необхідності подальшо о фарб вання. Конта ти: (093) 132-33-88 Газ на авто: встановлення, ремонт, обсл ов вання. Конта ти: (067) 360-75-15, (050) 719-97-49 ГБО: діа ности , сервіс, патентован промив форс но . Конта ти: 63-79-96, (067) 259-84-58 Діа ности дви на та всіх систем автомобілів на дилерсь ом обладнанні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 36349-22 Діа ности ходової частини. Конта ти: 6422-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 4500-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64 Замін мастил. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Мастила. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-3828, (067) 363-49-22 Промив інже тора. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Ре лювання розвал -сходження. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 36349-22 Ремонт дви нів. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Ремонт ходової частини. Конта ти: 64-2255, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Установ си налізації та медіа систем. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 36349-22 Фарб вання, поліров , рихтов авто. Конта ти: (067) 681-88-09 kot200011@mail.ru Холодильн станов 37-36, (066) 656-79-09

в авто. Конта ти: 26-

Шиномонтаж. Конта ти: 64-22-55, (050) 37538-28, (067) 363-49-22

Автозапчастини 4.7.1. Продам Авто м . Конта ти: 64-22-55, (050) 375-3828, (067) 363-49-22 Автозапчастини до а/м Мерседес 609-814. Конта ти: (067) 349-11-75 Автопо риш и, 2 шт., дешево. Конта ти: 2637-08, (096) 541-67-95

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ АВТО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТА ЯПОНСЬКЕ ВИР-ВО. КОНТАКТИ: АВТОШРОТ, М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Б. 28-86-69, (067) 363-52-22

Ресори до ГАЗ-24. Конта ти: (067) 777-31-22 Сидіння передні до а/м ВАЗ, б/в. Конта ти: 45-08-38 С ло для с терів, мотоци лів, моторолерів. Конта ти: 43-16-85 С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/ м А ді. Конта ти: (067) 587-76-27

Бампер задній, фар оп до Фоль сва ен Гольф 3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

С ло лівих передніх дверцят, тоноване, б/ в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 58776-27

Бензоба до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (050) 175-20-22

Стій и передні в омпле ті з дис ами до Рено Ме ан. Конта ти: (096) 515-09-79

Бло циліндрів до а\м Мос вич. Конта ти: (067) 587-76-27

ТОВЩИНОМІР

Вал арданний задньо о мост до ГАЗ-52. Конта ти: (050) 814-51-03 ГАЗ 66, по запчастинах. Конта ти: (098) 65992-15 Генератор автомобільний, новий, до а/м ВАЗ 2108, ВАЗ 2109. Конта ти: 23-44-26, (063) 206-20-09 Гідроциліндри, виробництво та ремонт. Конта ти: (050) 544-27-69 Г м «Г дієр», 175/70/R14, зима-літо. Конта ти: (098) 414-17-18 Г м «Но іан», 195/65/Р15, літні, ідеальний стан. Ціна: 650 рн. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Г м вантажн 215/17.5, б/в. Конта ти: 6273-97, (067) 993-68-65 Г м до а/м ДАФ. Конта ти: (096) 218-08-20 Двері задні до а/м Форд Сієра, седан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 346-02-65

Товщиномір ла офарбово о по риття, CHY - 113, 1200 рн. (вимірює на залізі) CHY-115, 1500 рн. (вимірює на залізі та ольорових металах). т. (096) 355-96-59

Дви н смд 14 першої омпле тації, технічний стан на 5+, поршнева нова, олінвал номінал, дви н після збо и працював пар один, все працює. Конта ти: (096) 556-86-86

Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н УД2. Конта ти: 45-46-01, (096) 21234-05

Фар оп до А ді, недоро о. Конта ти: 64-1203, (096) 786-69-38

Двірни и 520 мм, вир-во Франція. Ціна: 60 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

4.7.2. К плю

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-2735, (099) 097-77-92 Запчастини альтернативні. Конта ти: 64-2255, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-2769, (067) 903-01-72 Запчастини до а/м Мерседес 123, 1981-1986 р.в. Конта ти: (098) 493-06-87 Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99 Запчастини до а/м Рено 11, б/в: по зов , салон , еле три а, дрібниці. Конта ти: 590-74, (067) 303-34-63 Запчастини до а/м Шевроле Авео: задній л шни , дешево. Конта ти: (096) 51509-79 Запчастини до а/м, ори інальні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Запчастини до Львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: (067) 270-51-90 Запчастини до сідлових тя ачів МАН, ДАФ, Рено. Конта ти: (067) 724-35-37, (068) 34655-00 automonroe@mail.ru Запчастини до Фоль сва ен Пасатт Б-2, 198187 р.в. Конта ти: (098) 485-32-18 Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99 Колеса Р-14. Ціна: 50 рн./шт. Конта ти: (096) 515-09-79 Комбайни зернозбиральні, по запчастинах: Клас Домінатор, Клас Конс л, Клас Компа т, Вольво 830. Конта ти: (098) 63711-47

АКБ VARTA 12V 110A\h 520A DIN 850A EN\SAE, в хорошом стані. Ціна: 950 рн. Конта ти: (067) 777-49-85, (067) 304-85-72 Бал передню до а/м Мос вич 412. Конта ти: (096) 292-81-12, (096) 104-74-14 Балони на аз метан до вантажних авто, балони исневі, в ле ислотні. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Дис и R-15, до а/м Мерседес 310. Конта ти: (096) 213-55-52 Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, тельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Колеса до тра тора ЮМЗ. Конта ти: 40-0218, (093) 254-13-38 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99 Радіатор до а/м Форд Сієра, 1.3 дизель, 1988 р.в. Конта ти: (067) 309-30-26, (099) 95723-53

4.7.3. Обмін Передній та задній міст до а/м ГАЗ 53 на металобр хт. Конта ти: (098) 210-66-97

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Компле т задніх барабанів до Фоль сва ен В-3. Конта ти: (096) 515-09-79

продам

Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: (050) 814-51-03

Автошрот. Запчастини до Daewoo Конта ти: 096-737-94-96, Оле сандр, 099-290-38-28, Андрій

Компле т під рил ів до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: (067) 803-23-56 Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03 Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: (050) 814-51-03 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 64568-39

Ба ажни , до ВАЗ, Мос вич, заводсь о о в-ва. Конта ти: 098-243-93-91, 71-01-75, після 18.00 Ба ажни , до ВАЗ, Мос вич, заводсь о о в-ва. Конта ти: 098-243-93-91, 71-01-75, після 18.00 Ба ажни , до ле ово о а/м, дом рат, 5 тонн. Конта ти: 095-132-81-18

КПП до а/м ГАЗ 52. Конта ти: (050) 17520-22

Бензоба и, до МАЗ, чи КамАЗ. Конта ти: 063-499-65-46

КПП до а/м Камаз, без поділювачів. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (096) 847-59-69

Вед чий міст до Т-40. 096-139-90-28, 050-166-91-11

КПП до а/м МАЗ. Конта ти: (098) 408-31-94

Газове обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84

КПП до а/м Фоль сва ен Гольф. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Крило праве заднє ВАЗ-2104, недоро о. Конта ти: (067) 803-23-56 К зов до іномар и, 1988-2000 р.в. Конта ти: (097) 056-83-74 Лампоч и ало енові до авто, 2 шт. Конта ти: 68-21-80 МАЗ, на запчастини. Конта ти: (067) 72854-32 Мазда 3, 2004 р.в.: хетчбе , бампер задній, на лад на передній порі , риш на запас під інстр менти. Конта ти: (094) 96652-56 Оле сандр Міст задній «RABA» (МАЗ, ЛАЗ, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Мотор до а/м Мерседес Спринтер, 2,9 т рбо, в хорошом стані. Конта ти: (067) 909-35-83 Моторн р п до дви нів «Mас », «Eте » та ін. Недоро о. Конта ти: (067) 724-35-37, (068) 346-55-00 Насад ніверсальн на КПП (алюмінійш іра) MONZA itali, на р чні альма, на р ч и с лопідйомни а. Конта ти: (067) 777-4985, (067) 304-85-72 Насос до тра тора НШ71. Конта ти: (050) 175-20-22 Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (096) 511-71-70 Опель Кадет, по запчастинах. Конта ти: (096) 511-71-70 Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40 Підсилювач альма ідрова мний до ГАЗ53. Конта ти: (050) 814-51-03 Пристрій п с озарядний для заряд и автомобільних та мотоци летних а м ляторів. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 500-86-85

Ба ажни до а/м ВАЗ. Конта ти: 45-08-38

Радіатор водяний до Конта ти: (050) 814-51-03

Ба ажни на абін до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 363-52-51

Рем омпле т ідроциліндра маніп лятора, «Фераррі». Конта ти: (067) 587-76-27

а/м

ГАЗ-52.

Конта ти:

Гальмівні олод и до а/м Мос вич 1958-1962 р. в. Нові. Компле т - 8 шт. Ціна: 500 рн. Конта ти: 098-561-40-45 1z0@ukr.net Гвинт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р , діаметр 40-100 мм. Конта ти: 096-686-64-36 Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93 Г м 195х70х15, 2 шт., б/в. Конта ти: 095-503-09-39 Г м , б/в, 315х70-R-22,5, висота прое тора 0,5 см. Конта ти: 096-639-96-62 Двері, праві, з підйомни ом, р ч ами, с лом, нові, нефарбовані, першої омпле тності, до ЗІЛ-130. Ціна: 300 рн. Конта ти: 096-110-17-65 Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дис и R-14 до а/м Сітроєн-Бердін о, Рено-Кен о, дешево. Терміново. Конта ти: 096-919-31-06 До Mazda-6, 2.0, 2010 р. в., дви н, АКПП, зов, опти а, підвіс а, дис и, салон, дзер ала, с ло, ел/бло и, провод а. Конта ти: 066-654-45-02, 093-237-75-88 До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин, Мерседес МL 163, 3,2 бензин, 2002 р. в. Конта ти: 099-251-32-95, 067-196-14-48


ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№29 від 1 серпня 2012 ро До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62

Дис и до вантаж. а/м R 20, 22.5. Конта ти: 067 343-79-91.

До ВАЗ-2101-2106. Конта ти: 099-642-24-49 нова.

Для УАЗа роздат . Ціна: 35 .о./300 рн. Конта ти: 096 943-37-76, 097 105-34-91.

До Запорожець, ЗАЗ-968 М, лобове с ло, бампер, дис и. Конта ти: 050-378-91-53

До АЗЛК 2140. Недоро о. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41.

До Мерседес-Спринтер: задній міст, переднє олесо, в зборі тра . МТЗ-82. Конта ти: 050-378-53-79

До ГАЗ 53 6 оліс із дис ами. Недоро о. Конта ти: 097 611-23-00.

До Газель, КПП, 5-ст п а, Конта ти: 050-668-36-93

До Мос вича 408-412: лонджерон, підрамни а та ін. Конта ти: 23-04-67, 095-251-15-63 До Фіат-Добло запчастини, дви ни: 1.3л, м льтиджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9м льтиджет. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68 До Форд-Бравіа, фари передні, до Форд-Фієста, задні фари, до Фіат, задні фари, ел/дзе рала, 2 омпле ти. Конта ти: 26-58-91 Задній бампер від а/м Тойота-Корола, б/ в, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 066-931-39-61 Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Запасне олесо, до КамАЗ-КАМА-310. Ціна: 850 рн. Конта ти: 050-674-83-76, 098-503-92-55 Запчастини до а/м Фоль сва ен Пассат Б-2, 1981-1987 р. в. Конта ти: 098-485-32-18 Запчастини до автомобілів БМВ-524, тд, 1990 р. в., БМВ-520, 2002 р. в., 1997р. в., 2.0і, Фоль сва ен Пассат В-3,1991 р. в., 1.8 арб., Мітц біші Ланцер, 1997 р. в. Конта ти: 050-959-06-20 Запчастини до МАЗ-5334. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-232-56-86, 066-135-58-26 Камери, до задніх оліс ЮМЗ, МТЗ, Т-40, недоро о, нові. Конта ти: 093-985-81-40 Камер R-14, б/в. Конта ти: 095-503-09-39 Колінвал до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93 К о л і н в а л до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал ЯМЗ-236, 238 ( он с), 240; СМД-18-31, Д-65, Д-240 після шліф вання. Гарантія. Запчастини до дви нів, б/в. Конта ти: 067-363-06-30 Lena.Kashtan@rambler.ru ГАЗ-24.

Дис и до олеса Таврії. Ц. 50 рн. Конта ти: 050 373-17-69.

До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72.

До Мос вич-М412, нові. Конта ти: 096-575-07-81

К о л і н в а л , до 099-757-36-18

Конта ти:

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93

Д о ГАЗ-66 мости, ресори, роздат , ермове пр., бампер, пал. ба , рам під диз. дви н. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До Део Ланос: дверцята, дах, перед. част. та ін. До Део Не сія: дверцята праві перед., бампер задній, риш и ба ажни а та ін. Конта ти: 067 715-48-07, 050 541-51-95. До Ж

. Конта ти: 067 903-01-72.

Д о ЗІЛ 130: бло циліндрів, олов и бло а, зчеплення, дис зчеплення, бампер та ін. Конта ти: 066 649-83-08. До Мос вич 712-45-64.

2141.

Конта ти:

096

До Мос вич. Конта ти: 067 124-55-60. До УАЗ 469 311-16-85.

зовні з/ч. Конта ти: 097

Е л . стартер до КРАЗ. Конта ти: 067 908-19-24, 066 910-41-72. З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19. Задній міст до ГАЗ 51. Конта ти: 097 387-81-34. ЗІЛ 4331 ф р он, дви Конта ти: 098 039-83-35.

н КаМАЗ.

ЗІЛ-157 на запчастини. Конта ти: 096 741-08-93. КамАЗ з дви ном від КрАЗ на запчастини та а ре ати б/в КрАЗ, Урал. Колеса б/в Т-150. Конта ти: 050 780-08-94, 097 205-71-74. Камери олісні мові до МАЗ, КРАЗ. Конта ти: 067 343-79-91. Кермов олон 098 914-73-10.

до ГАЗ 3307. Конта ти:

Колеса R-13, R-17, б/в. Конта ти: 066 715-55-39. Колеса до ГАЗ 52, 53, 220х20 - 2шт. Ціна: 750 рн. Конта ти: 050 224-89-45. margobrosso8@mail.ru

Колінвал ВАЗ-2101, новий, 600 Конта ти: 098 724-91-86.

К зов до а/м А ді-100, або А-6, 1991-1997 р. в. Конта ти: 097-056-83-74 К зов до а/м Л АЗ з до ментами 1991 р., олір ха і. Конта ти: 066-621-73-39

КПП до ГАЗЕЛЬ, олінвал ГАЗ 2410, Вол а, УАЗ. Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34. Криш ба ажни а на ВАЗ 2108-2109 (нов ), ще транспортній р нтівці. Ціна: 350 Конта ти: 098 987-08-35. Кріплення дзер ал зад. вид до ГАЗ 3307-09. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. К зов до ЗІЛ-131, 400 .о. Конта ти: 097 513-85-64. МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

К зов до а/м Опель, 1990-1999 р. в., Мерседес-124, 190, 1991-1997 р. в., Фоль сва ен-Венто, 1992-1998 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

Мий для авто без шлан а і пістолета, б/ в. Конта ти: 097 690-91-93.

К з о в до а/м Фоль сва ен Гольф, 1988-1996 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

Н а с о с паливний до ГАЗ дизельний, 6-циліндр. 1600 рн. Конта ти: 098 709-81-86.

К з о в до а/м Фоль сва ен Джетта, 1988-1992 р. в. Конта ти: 097-056-83-74 К з о в до а/м Фоль сва ен-Пасат, 1988-1996 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Амортизатори ГАЗ 53-66, 12 шт. Недоро о. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. Ато м Камаз 1200х500х508, 2 шт, нові, для Краз, МАЗ, 2 шт., нові. олінвал для МАЗ, ЯМЗ 236, новий. Конта ти: 096 386-64-34. Бал передню до Фоль сва ен Гольф 2, трамблер. Конта ти: 099 047-42-79. Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11. Газ. обладнання (метан), 2 балони до л/а. Ц. до овірна. Конта ти: 067 908-27-77.

Міст передній для МТЗ-80. Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34.

Насос паливний ІФА, ороб Конта ти: 096 748-87-76.

від МАЗ.

Опро ид вачі до ВАЗ. Конта ти: 097 479-64-30. Поро и до Таврії. Ц. 120 рн. Конта ти: 050 373-17-69. Причіп т ристичний авто, т ристичний брезентовий намет, синьо о ольор , автохолодильни , нова оббив а дах до ВАЗ 2106, нові літні чохли до ВАЗ. Конта ти: 093 658-73-90. Проміжна опора до Т 150 К, нова. Ціна: 200 Конта ти: 050 224-89-45. margobrosso8@mail.ru

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ.

Ворота аражні. Конта ти: 43-04-98, 4304-10

Дви н до ВАЗ 01, ороб а, ардан. Конта ти: 52-88-57. 096 377-05-44. Дви н до УАЗ після апремонт . Конта ти: 096 490-71-11, 050 723-94-47. Дви

н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76.

Д в и н К а мА З р о з о м л е т : б л о , олінвал, олов и, стартер, енератор, паливний насос, омпресор, /п. Конта ти: 067 344-58-87, 099 232-65-64. Дви н та рам до ГАЗ 69. Ц. 250 Конта ти: 067 971-83-46.

. о.

Ви онання б дь-я их дорожноб дівельних робіт з влашт ванням асфальто бетонних та біло щебеневих по риттів, дорожньої розміт и. Конта ти: 24-55-64

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52 Пасажирсь і перевезення по У раїні (на замовлення) Рівне-Київ-Рівне. Ліц. №086190 від 9.07.01 р. МТУ. Конта ти: 60-8008,63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13 Пасажирсь і перевезеня по У раїні, РівнеКиїв-Рівне. Конта ти: 60-80-08, 63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13 Посл и автобетононасос , 24 м. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ

(067)907-95-30

Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20.

Дверцята до Мос вич 412. Конта ти: 097 748-42-01

Ви отовлення та реалізація дорожніх зна ів, асфальтобетон , біт м . Конта ти: 2455-64

КОНТАКТИ: 64-51-81,

Ворота аражні. Конта ти: 26-65-95, 26-1640, (067) 360-29-53

Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93.

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М РЕНО МАЙСТЕР, 2 Т, ВИСОКИЙ, ДОВГИЙ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

Посл и раном-маніп лятором. Конта ти: 45-04-36, (067) 462-50-09 Посл и асфальто- ладчи ом, авто рейдером, от ами, авто ранами, навантаж вачами, автосамос идами, е с аваторами, осар ами. Конта ти: 2455-64

ПОСЛУГИ МІНІЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ.

Газ. станов до Мос вич, Вол а, ВАЗ, 1200 рн. Конта ти: 097 649-50-34.

Голов бло а до Газель. Конта ти: 096 546-22-51.

Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн, ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 85326-50

рн.

КП до ВАЗ 2108, 4-ст. Конта ти: 096 794-20-07.

Конта ти:

Посл и авто ран «Івановець», 14 т, 14 м, стріла. Конта ти: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

Колінвал до КамАЗ. Конта ти: 050 370-43-90.

К о м п л е т ю ч і до автоматичних та механічних КПП, ермові рей и, стартери та енератори. Конта ти: 096-275-97-11, 050-378-10-94

КПП, до ГАЗ-3309, КамАЗ. Конта ти: 099-924-90-70

4.10.1. Пропон ю

Вантажно-пасажирсь і перевезення, приватні, ле овим а/ м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 18319-77, (093) 724-72-91

Колеса до МАЗ, 6 шт. 1500 рн. Конта ти: 067 124-55-60.

Корзина ЗИЛ 131, нова. Ціна: 300 рн. Конта ти: 050 224-89-45. margobrosso8@mail.ru

Компресор до а/м ЗІЛ. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 066-621-73-39

Транспортні послуги

До УАЗ двері б/в, мости, передні та задні напівосі, поршнева р па, м . Конта ти: 097 311-16-85.

Компле т: рацію (Dragon SY-5430), антен і « ш ». Все в робочом стані, відмінний стан. Конта ти: 066-266-08-25

К П П , до Мос вич-2141. 095-507-80-07

37

Ворота аражні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Насос еле тричний для Конта ти: (067) 686-58-64

пально о.

Насос р чний для пально о. Конта ти: (067) 686-58-64 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (050) 339-27-04

ПІДЙОМНИК ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТО, ДО 3 Т. КОНТАКТИ: 28-88-57, (050) 339-27-05 Таль р чн 1 т. Конта ти: (067) 686-58-64

Посл и е с аватором Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон . т. (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362)24-10-90, (097)594-35-96, (067)990-53-03

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед «Ардіс». Конта ти: 24-40-36 Велосипед жіночий. Конта ти: (097) 93942-20 Велосипед спортивний, вир-во Ан лія. Конта ти: (097) 411-57-71 Велосипед, б/в. Конта ти: (095) 70950-58

Велосипед, вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 13010-68 Велосипед. Конта ти: (098) 625-33-13 Велосипеди, вир-во Німеччина та з/п до них. Конта ти: (067) 777-31-22 Квадраци л. Конта ти: (097) 704-84-71 Мопед «Наві атор», недоро о. Конта ти: (096) 541-72-02 Мотоци л «МТ-11», в хорошом стані, на ход . Конта ти: (096) 964-54-67 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 88890-55 Мотоци л КА-750, 1965 р.в., в ідеальном стані. Ціна: 1000 .о Конта ти: (097) 21412-94 Мотоци л Ява-350, хороший стан. Конта ти: (097) 358-70-11 С т е р «VIPER-50». Відмінний стан, реєстрація, си налізація. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 715-04-52 С тер, 125 б.м., вир-во Італія, в хорошом стані. Конта ти: (096) 13646-04

4.11.2. К плю Велосипед. Конта ти: 40-02-18, (093) 25413-38 Мопед «Сімсон» на запчастини, або дви н до ньо о. Конта ти: (066) 041-87-06

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Продам Більше о олошень на сайті • www.ar.rv.ua Біо аталізатор оріння б дь-я о о вид палива (бензин, дизель). Конта ти: (095) 896-02-18 Паливо титанне. Конта ти: (097) 98530-05


38

№29 від 1 серпня 2012 ро


№29 від 1 серпня 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

39


БІРЖА ПРАЦІ

40

№29 від 1 серпня 2012 ро

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Різноробочі на фабри з ви отовлення сантехні и Б дівельни и та зварювальни и, з відрядженнями до Німеччини, Австрії, Бол арії заробітна плата - від 1500 євро/міс, проживання надається. Різноробочі на оброб свіжої морсь ої риби Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата від 700 .о., проживання - надається. Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о., проживання - надається. Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалістипо рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Столяри та різноробочі на меблев фабри (ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро. Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі. Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається. Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях. Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця. Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне. До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів). Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Працівни и на ізоляцію та теплення тр б Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Робота на птахофермах. Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса. Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі.

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

1 помічни менеджера, 6 тор ових представни ів, 7 помічни ів с лад потрібні тор овій фірмі для від риття ново о філіал , з/п 2300-4750 рн., в залежності від ва ансій, навчання за рах но фірми. Конта ти: (096) 157-65-61

• Зварни , бажано нави и • зварювання ар оном.

Водію на вантажне Радіо-Та сі. Конта ти: 43-05-63, (095) 306-96-15

Конта ти: 26-34-30,

Майстр з вн трішніх робіт: плит а, шпалери, ламінат, інше, недоро о, робота в приватном б дин , не а ентство. Конта ти: (097) 781-94-41

Не а ентство. В зв’яз з • розширенням тор овій фірмі потрібні люди на різні ва ансії, є перспе тива, з/п 2500-5000 рн., в залежності від ва ансій. Конта ти: 40-02-39, (097) 759-51-73

• Няні на тривалий термін, проживання в сім’ї м.Рівне. Конта ти: (067) 382-43-13

Оббивальни (м’я і меблі). • Конта ти: (097) 377-82-81 Пер арю- ніверсал . Вимо и: • д/р, надійність, порядність, мед ниж а, бажання працювати, з/п достойна. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34, (050) 673-76-84

По леїльни (м’я і меблі). • Конта ти: (097) 377-82-81 Продавцю- онс льтант • ма азин моб. телефонів (м. Здолб нів). Вимо и: ві до 30 р., д/р (бажаний). Конта ти: (0322) 42-38-76

Робот для всієї сім’ї. Дохід 2500 рн./міс. Деталі поштою. Від вас: 2 онверти зі зворотньою адресою на а/с 2075 «Новація», Марі поль, Донець а обл., інд. 87502

Столяр . Конта ти: 43-05-63, (095)306-96-15 Бюро працевлаштов є в Києві. Мі раційні, ст дентсь і та шен ен-візи до Чехії, Польщі, Німеччини, Данії, Канади. Репатріація в Ізраїль, Росію. Партнерство. м. Тернопіль, в л. Лозовець а, 13. Нам 14 ро ів! Конта ти: (068) 900-11-89 В охран строит. объе тов и сопровождение перевозо строй р зов треб ются м жчины в . Днепропетровс (без в/п). Кр ло одичная работа. Вахта 30/20, 28/14, 20/10. Выплата з/п 1500-2000 рн. в неделю. Полный соцпа ет, питание, жилье. Конта ты: (066) 271-99-10 Вахта. В строительн ю фирм треб ются строители всех специальностей, разнорабочие, водители. Вахта по У раине. Жилье, питание, спецодежда, инстр мент, соцпа ет, страхов а предоставляются. Оплата 5000 рн./вахта. Конта ты: (099) 204-44-75 Водители всех ате орий, рановщи и, а та же маш-ты по р зчи и и б льдозеров на пост.работ треб. в Харь ов строй омпании.Техни а в хор. сост-и, свое серв. обсл ж. Офиц. тр-во, полный соцпа ет. Жилье, питание предоставл. Зп 6000-8000 рн. Конта ты: (063) 150-85-67 Водители ат. «Д» треб ются для работы на маршр тах .Киева. Ремонт, заправ а за счет предприятия. Ино ородним предоставляем жильё. ЗП от 5000 рн. Конта ты: (067) 600-01-61, (050) 900-34-44, (099) 552-88-06 Водители ат.С,D,E, механизаторы на пост. работ треб. строительной омпании «Преми м- ласса» в Днепропетровс е. 18-55 лет. Вахта, з/п от 3500 рн./неделя, оплата понедельная. Новый автопар , рем.база. Проживание + питание за счет омпании. Конта ты: (099) 471-86-23 Водители треб ются. Автомобили в идеальном состоянии, свои механи и. В Днепропетровс е предоставляем питание, жилье в 10 мин. ходьбы от места работы. Вахта 20/10, 15/7. З/п от 8000 рн. + переработ и, офиц.оформление. Конта ты: (095) 666-35-11 Водителям ате орий В,С,Д,Е в Днепропетровс на Газели, самосвалы, КрАЗы, возможны варианты: водитель- э спедитор, рьер. Перевоз и по ород /обл. Возможны перевоз и по У раине. З/п от 6500 рн. + соц.па ет. Проживание, питание за счет фирмы. Конта ты: (066) 074-99-53 Водителям профессионалам на АТП. Требование отс тствие с димости, возраст от 20 до 58 лет. Перевоз и по СНГ, своевременная выплата З/п 8000 рн. за вахт 20/10, омандировочные + премии, обеспечиваем питанием, проживанием в Днепропетровс е. Конта ты: (093) 539-69-63 Для работы в Киеве треб ются аменщи и, разнорабочие, шпа левщи и, шт ат ры, плиточни и и др. строительные специальности, общ. бесплатно, офиц. тр до стройство. Конта ты: (099) 629-76-77

Для работы в пансионате Крыма треб ются женщины: повара, орничные до 45 лет, не пьющие, спо ойные. Конта ты: (066) 487-80-11.

Э с аваторщи и, водители по р зчи а треб ются в .Харь ов на вахт 20/10, 30/20, 28/14. Выплата з/п авансом от 6000 рн. за вахт . Предоставляется 3-х раз. омпле сное питание, официальное оформление, жилье. Конта ты: (066) 378-72-89

Адміністратор , 20-35р., ом ні абельність, бажано з досвідом роботи та базовим знанням ан л. мови. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Запрош ємо взяти часть в лотереї Green Card (Зелена Карта). Це ні альна та реальна можливість ЛЕГАЛЬНО іммі р вати, жити, працювати та навчатися в США. Приймаємо заяв и на часть за адресою: м.Львів, пл. Св.Теодора, 10. Конта ти: (032) 255-52-20, (095) 946-11-79, (093) 728-38-75

3 водіям-тор овим представни ам, з ле овим авто, з/п 3000-4500 рн.+бензин. Конта ти: (0362) 62-30-22

Адміністратор , ві 25-40р, ВО, 2р на ерівній посаді, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Запрош ються на робот в м.Києві: монтажни и верти альної опал б и, армат рни и, бетонни и, м лярі, теслярі, азоеле трозварювальни и, еле три и, підсобні робочі. Житлом забезпеч ються. Конта ти: (044) 501-18-70, (067) 443-23-10, (067) 448-04-99

Автоеле три в автосалон, від 22 до 45 ро ів, досвід роботи з авто, /р 9.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Додат овий заробіто для жіно , ві ом від 35 р. Конта ти: (068) 103-34-57

Кондитерсь а фабри а в м.Києві запрош є на робот : пе арів, поварів, фас вальни ів та охоронців. З досвідом роботи та без. З/ п від 6000 рн., вахта, житло. Конта ти: (098) 879-37-91; (050) 800-72-44 Консервний завод запрош є на робот ч/ж за різними спеціальностями та без Д/Р. З/п від 6000 рн., вахта, житло, харч вання. Не а ентство. Конта ти: (098) 864-67-34 На р ло одичн ю работ в Крым . Ал п а треб ется водитель со своим ле овым авто c ондиционером, а та же разнорабочие и рабочие строительных специальностей. Жилье предоставляется. Конта ты: (067) 671-21-15 На предприятия в Харь ове и Харь овс ой области треб ются охранни и, водители, разнорабочие, вахтовый метод работы, питание, жилье предоставляется, официальное оформление, оплата от 4500 рн./вахта. Конта ты: (099) 177-50-15 Охрана, начальни охраны, старшом смены в Днепропетровс для охраны строительных объе тов и сопровождения р зов. Обеспечиваем 3-х раз.питанием, страхов ой, жильем, формой. Вахтовый метод, возм. выбор вахты. З/п от 5500 рн + омандировочные. Конта ты: (066) 148-57-98 Охрана, срочно треб. в связи с от рытием новых объе тов в Днепропетровс е. М ж. 18-55лет из ре ионов У раины для раб.вахтой! Мы арантир ем: работ по тр д. ни е, своевр.оплат до 9600 рн., обм ндир., соцпа ет, 2-х раз.питание, жилье. Конта ты: (066) 344-87-45 Охранни и в . Днепропетровс , вахта, треб ются парни реп о о телосложения без в/п, можно без о/р. З/п от 6900 рн. И выше. Жилье, питание предоставляется. Официальное тр до стройство, арьерный рост. Конта ты: (096) 026-90-04 Потрібні б дівельни и всіх спеціальностей та різноробочі. Оплата щотижнева. Зарплата від 5 000 рн. Конта ти: (066) 632-62-62, (093) 575-64-62 Потрібні охоронці: чолові и ві ом до 60 ро ів, жін и ві ом до 45 ро ів вахта 15/7, зарплата виплач ється своєчасно. Конта ти: (0362) 62-09-04, (050) 321-35-51, (067) 630-21-55 Птахофабри а в м.Києві запрош є на робот чолові ів та жіно , ві ом 20-50 р. Графі роботи 14/14. З/п 350-370 рн. за змін .Виплати щотижнево. Іно ороднім надається житло, харч вання. Конта ти: (096) 845-68-38, (050) 748-72-25 Работа в Киеве! Мясоперерабатывающий цех при лашает на работ м жчин и женщин от 18 лет на обработ мясной прод ции и из отовление олбасных изделий, можно без ОР, вахта 14/14, жилье, питание. З/ п от 6000 рн. Не а ентство. Конта ты: (067) 113-90-20, (066) 359-95-05 Работа для женщин! Выносить ребен а для бесплодной пары. Возраст до 28. Наличие собственно о ребен а. Рез с+. Оплата 12000$+400$п/м. Треб ются доноры яйце лето , оплата 1000$. Лиц.АГ 571503 от 29.12.2010 выд. Мин.ох.здор.У р. Конта ты: (095) 433-40-56, (044) 362-53-63, (063) 677-63-97 nataliya_82@inbox.ru Строители: фасадчи и, аменщи и, бетонщи и, монолитчи и, разнораб. для работы в Днепропетровс ой строительноподрядной омпании, опыт работы не менее ода. Проживание, питание, стабильная зарплата от 500 рн. + переработ а. Конта ты: (066) 148-60-32 Строительной омпании . Киев треб ются: монолитчи и, аменщи и, малярашт ат ры, плиточни и, разнорабочие и др. Средня ЗП от 6 0000 рн. Жилье предоставляем, оф. тр до стройство. Конта ты: (093) 773-35-33, (096) 015-73-98, (066) 233-00-16 Строительной омпании для работы в Киеве треб ются специалисты по теплению высотных домов пенопластом с шт ат р ой. Работа с люле , лесов. Жилье предоставляется. Конта ты: (096) 013-56-80; (095) 333-34-65 Треб ется на постоянн ю работ специалист- знец от 25 до 40 лет. Заработная плата высо ая. Работа в Киеве предоставляем бесплатное жилье. Конта ты: (067) 433-00-88

3 онс льтантам, 4 р’єрам, з/п 150-200 рн./день. Конта ти: (094) 966-92-41 6 різноробочим на ниж овий с лад, з/ п120-200 рн./день. Конта ти: (0362)62-30-22

Адміністратор , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Адміністратор , ч/ж, в/о е ономічна, ві 22-30 ро ів, рафі роботи та з/п, при співбесіді. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Автоеле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Адміністратор . Конта ти: 40-20-40, (096)289-50-50, (093)659-88-44.

Автоеле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Адміністратор . Без д\р .2\2 дня. З\П 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Автозварни , автошпа лювальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Автозварювальни , шиномонтажни 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48 Автомехані , автоеле три , автослюсар , бажано з д/р, з/п, за домовленістю. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Автомийни ам, дівчатам. Конта ти: (067) 562-00-33 Автомийни ам, Київ. Конта ти: (044) 592-97-39 Автомийни ам, хл/дів. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автомийни ам, чол/жін. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автомийни 43-29-10

З/П 2000

рн. Конта ти:

Автомийни , 18-40 р., зп – 1700 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Адміністрація тор ової фірми проводить набір персонал на різні ва ансії. Всі мови на прийомі дире тора. Конта ти: 43-92-41 А тивній молоді для роздачі листіво , флаєрів, ре ламних зраз ів, ві 18-24 р. Вимо и: порядність, бажання працювати, з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15, (095) 147-60-95 Арт- р’єрам, на постійн робот , можна без д/р. Ві 18-40 ро ів. З/п 150 рн./день, є перспе тиава. Конта ти: 40-02-39, (066) 806-88-47 Асистент ерівни а в полі рафічн фірм , бажано з д/р, з/п - від 650-800 рн./ тиждень. Терміново. Конта ти: (066) 806-88-47 Асистент менеджера зі зб т ,18-40р., можливо без досвід роботи. З/п 2350-4500 рн. Конта ти: (0362)62-30-22 Асистент менеджера, можливо без д/р, бажання працювати, відповідальність. З/п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Асистент стоматоло а, з/п при співбесіді, з 9-18 од. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Автомийни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Бажаєте заробляти? 150 рн./день. Телефон йте. Конта ти: (067) 170-97-15, (095) 147-60-95

Автомийни , робочий рафі з 9 до 21 одини, 2/2дні, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Бармен в ав’ярню, з досвідом роботи, робочий рафі з 8 до 17 одини, з/п від 1200 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Автослюсарю (Городо ), з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Бармен з д/р, ч/ж, рафі роботи тиж/тиж. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Автослюсарю з ремонт дви нів та пп, д/ р, порядність, відповідальність, з/п 60 % від виробіт . Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25 Автослюсарю чолові з д.р., без обмежень за ві ом з/п висо а при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Автослюсарю, автомехані на СТО, д/р, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Автослюсарю, до 35р, без ш/з, д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Бармен , д/р бажано, офіційне працевлашт вання, з/п 900 рн/тиждень. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Бармен , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Бармен , з/п - став а + %. Конта ти: (098) 591-18-11 Бармен , харю, д/р, /р через 2 тижні, з/ п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Автослюсарю, до 50 р., д/р, повна зайнятість, офіційно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Бармен , офіціантам, від 18 до 30 р., енер ійні, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Автослюсарю, з/п - 1500 рн. Конта ти: (098) 591-18-11

Бармен , офіціант . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Автослюсарю, рихт вальни та фарб вальни авто. Конта ти: (098) 306-60-05

Бармен , позмінно т/т, з 11-23, ч/ж, від 20-39 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Автослюсарям, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автофарб вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Автошпа лювальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з/п - 120-200 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн. + премії. Конта ти: 40-02-39 А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, ві - до 45 р., можливо без д/р. З/п - 650-800 рн/ тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68 А ент з продаж , до 40р., без оштовне навчання, ар’єрний ріст. З/п від 2600 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 А ент з реалізації промислової р пи товарів, ві 18-40р. Вимо и: відповідальність, чесність, вихованість. З/п при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 А ент , представни , менеджер , з д/р та без, з а/м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68

Бармен , позмінно, т/т, з 8-22, від 18 до 32ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Бармен , позмінно, т/т-з 12-02, від 20 до 44 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Бармен . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподаро . Конта ти: 43-07-40 Бетонни -армат рни , Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Бетонни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Бетоняр , б дівельни , м ляр -шт ат р , чолові з д/р, до 45ро ів. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Б дівельни ам - монолітни ам, до 55р.Терміново робота в С. Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Б дівельни ам всіх спеціальностей, охоронцям, м. Київ. Конта ти: (067) 968-43-57

Адміністратор в автосалон, жін., відповідальна, не онфлі тна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Б дівельни ам до 45 р., бажано наявність водійсь о о посвідчення, з/п 3000 рн, відрядження по У раїні. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Адміністратор в отельний омпле с чол/ жін. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Б дівельни ам різних спеціальностей м. Рівне. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Адміністратор в афе, ві 23-40 р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Треб ется повар- ниверсал в европейс ое афе на постоянн ю работ в . Ал ште. Конта ты: (095) 128-98-89 Треб ются партнеры для ор анизации продаж азеты «Ваши советы и рецепты. Здоровье. К хня. О ород» в при ородных поездах. Доход 3000-5000 рн./мес. Конта ты: Лариса (066) 624-01-18, реда ция (044) 499-34-85

Адміністратор в пер арню, жінці, від 30-40р., можна без досвід , повна зайнятість. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Частном предприятию, расположенном в 12 м от Киева треб ются: столяра, аменщи и, разнорабочие, плиточни и, шт ат ры. Предоставляем общежитие б/ п, з/п хорошая. Конта ты: (067) 232-73-11, (044) 410-59-44, (044) 419-91-05

Адміністратор , жін., відповідальна, не онфлі тна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Автоеле три , 20-45р., бажано з досвідом роботи. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Адміністратор в афе, д/р, знання іноземної мови, потижнево, з/п 3000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Треб ются по мест жительства рас лейщи и объявлений. Распространители листово - 2500 рн. Конта ты: (050) 634-80-50

Адміністратор , 25-35р д/р ГРК, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Адміністратор в пер арню, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Адміністратор в пер арню. До 35 р. З.П. 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Адміністратор отелю. Д\Р. Знання іноземної мови. Жін.Чол.до 45р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Адміністратор на рецепшн, ч/ж, знання ан лійсь ої мови, потижнево, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Б дівельни ам різних спеціальностей, з/п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Б дівельни ам, до 55р д/р, з/п висо а. Конта ти: (098) 196-13-06 Б дівельни ам, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Б дівельни ам, охоронцям, різних спеціальностей, житло, харч вання, м. Київ. Конта ти: (067) 188-84-94 Б дівельни ам, шпа лювальни ам, іпсо артонни ам, армат рни ам, бетонярам. Робота в Рівном та по У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Б дівельни ам-монолітни ам, з/п від 1400 .о., терміново, робота в С.Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60


БІРЖА ПРАЦІ

№29 від 1 серпня 2012 ро

Б дівельни и різних спеціальностей потрібні в тор ов фірм для пере валіфі ації, ві до 40 р., навчання за рах но фірми. З/п 2700-4250 рн. Конта ти: 43-92-41

Вантажни , офіц. працевлашт вання. Конта ти: (066) 794-04-60

Водію, 25-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Б дівельни в б дівельн фірм , до 50 р., з/ п - висо а. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Вантажни , плаваючий рафі 20-60р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90

Водію, В,С, ві до 50 р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Вантажни , чолові , ві немає значення, рафі роботи індивід альний. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Водію, вантажні перевезення, ат. С, д/р. Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

Б льдозерист , ві 25-55р д/р, офіційне працевлашт вання, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Б х алтер (виробн-во), з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Б х алтер в б дівельн фірм з д/р не менше 5 ро ів. Терміново. Конта ти: (098) 386-56-22 Б х алтер в бюджетн станов , з досвідом, офіційно, з/п 1600 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Б х алтер від 30р. З 9 до 18 од. В\О.Знання 1С.С бота неділя вихідні. Терміново. З/П 2000 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Б х алтер на виробництво, бажано досвід роботи, знання 1С 7.7, до 40 р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Б х алтер на підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Б х алтер по заробітній платі, до 45 р., знання 1С 7.7, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Б х алтер , бажано д/р, 1:С, з/п висо а. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Б х алтер , д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Б х алтер , з 8-17,від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Б х алтер , з 9-17, ві від 25-45, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Б х алтер , знання 1:С б х алтерії, з д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Б х алтер -е ономіст на б дівельн фірм . Досвід роботи від 5 ро ів, знання первинної до ментації, ПК, «1С: Б х алтерія». Конта ти: (0362) 63-80-40, (067) 724-35-37, (066) 804-70-71 Б х алтер -оператор , 20-50р д/р ВО, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 В новий ре ламний відділ потрібно 15 чолові для проведення прома цій, хлопці та дівчата, ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (095) 147-60-95 В новий с лад-ма азин потрібні: продавці, онс льтанти, промо тери, ві 18-24 р., / р 8.00 - 17.00 (вих. нд.), з/п 2200-4500 рн./ міс. Конта ти: (067) 170-97-15, (095) 147-60-95 В с лад-ма азин для простої роботи потрібно 5 чолові . Оплата потижнева: 500-700 рн./тиж. Навчання без оштовне. Конта ти: 43-92-41 В тор овельн фірм потрібні працівни и на с ладі в відділ достав и. Постійна робота, стабільний заробіто . Відповідальність, чесність, ві 18-40 р. Конта ти: (0362)62-30-22 В тор овий с лад ма азин на постійн робот потрібні люди до 40 ро ів. На с лад та відділ достав и. З/п - від 2500 до 4600 рн. Залежно від посади. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39, (066) 806-88-47 Вантажни ам (4 чол.), па вальни ам (6 чол.), різноробочим, омірни на ртовий с лад, ві до 40 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 Вантажни ам в с лад-ма азин. Ві 18-40 ро ів, з/п - 100 рн./день. Конта ти: 40-02-39, (066) 806-88-47 Вантажни ам до 45р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни ам на ондитерсь і вироби, до 45р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Вантажни -фас вальни , хлопцю 25-30ро ів, працювати з 8 до 17 од., з/п 80 рн/день. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Вантажни -фас вальни , 25-30р., повна зайнятість, з/п 80 рн./день. Конта ти: (0362) 40-15-93, (097) 275-65-35 Вантажни . Конта ти: 40-20-40, (096) 289-50-50, (093) 659-88-44 Вантажни 868-89-73

. Конта ти: 43-65-02, (098)

Вед чом менеджер з продаж (пром. р па товарів). З власним авто та без. Ві до 40 р. З/п 3500 рн.+бон си. Конта ти: 43-92-41 Верстатни , 20-45 р., д/р бажано, без ш/з. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Ви ладач з ан л.мови.З 9до18 од. З\п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82 Виробни м’ясних напівфабри атів, чолові з д.р., рафі роботи позмінно, з/п висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Відеомонтажер , во, знання про рамно о забезпечення, др, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Візьмемо на робот тор ових а ентів, р’єрів, онс льтантів, ві 18-40 ро ів, можливо без досвід роботи, без оштовне навчання, є ар’єрний ріст. Конта ти: (0362)62-30-22

ВОДІЇВ КАТ «В», «С», «Д», «Е» З ДР ВІД 1 РОКУ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ АТП В М. КИЇВ. ВАХТА 14/14, ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, З/П ВІД 4000 ГРН. ЗА ТИЖДЕНЬ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (095) 809-03-84, (067) 139-46-33 Водію асинізатора, без обмежень по ві , з/ п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Водію з власним авто (вантажним), з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Водію з власним авто. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію з власним авто. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Водію з власним автомобілем для обсл ов вання деревообробно о цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79 Водію з власним ле овим авто. Офіційне працевлашт вання З/П - 2500 рн + % + амортизація Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60 Водію з власним ле овим автомобілем, до 40ро ів, з/п за домовленістю. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Водію з власним мі роавтоб сом, достав а поб т.техні и по міст , з/п висо а + амортизація. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Водію, до 50 ро ів, ат. Е, д/р., з/п 5000 рн., офіц.працевлашт вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Водію, ат. В, С, Д, E, досвід роботи, робота по Рівном та У раїні, до 45 р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Водію, ат. Е. З.П. 5000 рн. офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Водію, ат. Є. Конта ти: 64-31-58, (067) 728-54-32 Водію, ат.В, - досвід роботи. З.П. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48 Водію, ат.Д. Д\Р. 30-45р. Міжобласне спол чення. Конта ти: 43-90-92 Водію, ат.Е, 30-55 р., д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Головном б х алтер , 30-50ро ів, з д/р, з/ п від 3000 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Водію, ате орій «В,С,Д,Є» досвід роботи. Робота по області , У раїні та міжнародні первезення. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42

Головном б х алтер , 30-55р Ж ВО д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію-е спедитор до 30р., 1д/1д. З/П 2400, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Водію-е спедитор , 25-45р з власним авто, з/п висо а. Конта ти: (098) 196-13-06 Водію-е спедитор , власне авто, до 2 т., разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07 Водію-е спедитор , н ч ий рафі . Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07 Водію-е спедитор , до 40 р., з/п – 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Водію-е спедитор , ат. В. Робота по міст . Без ш ідливих звичо . З/п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39 Водію. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56 Водію. ат. В по міст . З 9 до 17 сб. нд. Вих.. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Водія з власним вантажним авто до 3 тонн. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07 Водіям ат. Е, для роботи по перевезенню нових ле ових автомобілів, чол. до 50 р., д/р, наявність за ордонно о паспорта, офіційне працевлашт вання. Конта ти: (044) 377-73-33

Водіям, ат. В, С, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Водію ат Д., по міст . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Водіям-дале обійни ам, ві 28-50 р., ат. А, В, С, відрядження. Конта ти: 5-20-17

Водію ат. D, робота на автоб сах, до 45ро ів, з/п при співбесіді. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Водіям-дале обійни ам, з/п від 1000 .о., + проживання, Литва. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Водію ат. С , е спедиторам, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Головном б х алтер та рядовом , з/п висо а, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Водію, ате орій В, С, досвід роботи, з/п 2400 рн, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію КАМАЗ , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Водію ат. В,С., 20-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90

Головном б х алтер та рядовом б х алтер . Терміново. З/П висо а. Конта ти: 43-29-10

Водію, ат В.С, по міст . З/П 2700 рн. сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-29-10

Водію . Е, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Водію ат. В, з/п 1700-2200 рн. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Гардеробниці до 55 р. терміново З.П. 1200 рн. в міс. Конта ти: (067) 385-16-48

Водію, з 8-18, ат.В до 30р, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водіям, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Водію ат. В, д/р, /р пн.-пт. 8.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Газо-, еле трозварни . Д\Р. Ві до 45р.З\П 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Встановлювальни ам дерев’яних дверей. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00

Головном б х алтер , вести підприємця, ві до 40р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Головном б х алтер , д/р З.П від 3000 рн. До 50р. знання 1С. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Головном б х алтер , д/р, ві не обмежений. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Головном б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Головном б х алтер . Д\Р. 1С. З\п 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Головном інженер , від 28-40 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Дале обійни ам, з/п від 1000 .о., + проживання, Литва. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Двірни зп – 1000 рн., з 9.00 до 18.00, з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Двірни , з 9 до 18, сб. нд. - вих. Ві необмежений чол., жін. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30 Двірни , чол/ жін, до 60р. терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Двірни . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Дизайнер Coral, Photoshop. З 9 до18, з.п. при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48 Дизайнер з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Дизайнер , 20-35р з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Дизайнер , во, від 20 до 30 ро ів, можливо без д/р, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Дизайнер -прое т вальни вистав ових стендів, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Дизайнер . Можна без д/р. Знання відповідних про рам. З/п 1700 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82

Встановлювальни ам залізних дверей. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00

Дире тор автоцентр , 25-30 р., в/о, досвід роботи правління персоналом. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Встановлювальни ам металопласти ових ві он. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00

Дире тор відділення, з 9-18, від 30-45р., 2р. з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Дире тор відділ продаж . Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00

Вантажни ам на с лад. З/п - без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

Водію ат. С, по міст , з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Встановлювальни пласти ових ві он та дверей, сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Вантажни ам, до 45р. З/П 2000 рн Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію ат.Д, до 45р по міст з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Газо-, еле трозварни , 25-45р д/р, з/п висо а. Конта ти: (066) 604-53-90

Вантажни ам, різноробочим, до 40ро ів, з/ п від 1800 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Водію ат.С,Е, по У раїні або за ордон, до 46ро ів, з/п від 5000 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Газо-, еле трозварни , д/р, 18-45 р., з/ п при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Вантажни ам, різноробочим, з/п від 1700. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Водію ате орії В,С, д/р, робота по Рівном або Рівненсь ій області, до 45ро ів, з/п від 1900 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Дире тор , заст пни дире тора на приватне виробниче підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

ГАЗО-, ЕЛЕКТРОЗВАРНИКАМ, ВИМОГИ: Д/Р, 25-45 Р, З РІВНОГО, З/П ПРИ СПІВБЕСІДІ, Г/Р З 8.00 ДО 17.00. КОНТАКТИ: 22-21-12, 63-04-09

Диспетчер до 30 р. знання ПК. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Вантажни ам. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Ван тажни ам. Фізично здоровим. Працювати з 9 до 18 од.З/П 2000 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Вантажни до 35р.на с лад. З\П 1700 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Вантажни на с лад, ві 18-45 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Вантажни та різноробочом , з 9 до 18 сб. нд. вихідний. З/П від 130 рн в день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни , з 8-18, від 18-35, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Вантажни , 25-40р., з/п 1500 Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

рн.

Вантажни , ідна та стабільна оплата праці, н ч ий /р, можливість част ової зайнятості, ар’єрне зростання, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Вантажни , до 40р. З/П 1800 рн. в міс Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни , з 9-19,від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Вантажни , з/п - від 150 рн./день., до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію на а/м ЗІЛ самос ид, аз/бензин, д/р, без ш/з. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на а/м Камаз, ат. Є. Конта ти: (097) 480-23-14 Водію на автовиш ( ранівни ), повна зайнятість, д/р від 1 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Водію на авто ран (з доп с ом); Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію на ЗІЛ 131. Д\р. Ві до 50ро ів.З\П 2000 рн.з9до 18 од. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію на ЗІЛ-самос ид. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію на КАМАЗ або МАЗ з досвідом роботи в е спедиціях (з/п висо а); Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію на ран з мапіп лятором, ві 25-60р з відповідним посвідченням д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38 Водію навантаж вача .Д\Р. Посвідчення. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Водію С, чолові до 50р., з д.р., робота по міст , з/п 1200 рн. на випроб вальний термін. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Газо-еле трозварни , азорізальни , з д/р, з/п від вирибот и. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Газо-, еле тозварни , азо-, еле торізальни , 25-35 ро ів, досвід роботи, з/п висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Газо-, еле трозварни ам, до 55 ро ів, з/п 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, до 55 р. з.п. від 2800 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Газо-, еле трозварни , 25-60р д/р, овані вироби, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Газо-, еле трозварни , до 55 р., з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Газо-, еле трозварни , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Газо-, еле трозварни , ремонт автомашин. Конта ти: (098) 628-98-60

Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Диспетчер на пасажирсь і перевезення. До 35р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Диспетчер , 1/2, знати місто, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Диспетчер , в сфер обсл ов вання, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Диспетчер , жін а до 35 р., знання ПК. Конта ти: 63-33-22, (097) 759-77-88 Диспетчер , позмінний рафі роботи, до 40 р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Диспетчер -телефоніст , бажано з д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Диспетчер . Працювати по змінах. Є нічні зміни. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39 Дистриб’ютор , з/п 25 % від продаж + 60 рн. бон с + премія. Конта ти: (097) 155-88-42 Для від риття ново о філіал тор ова омпанія проводить додат овий набір персонал . Є різні ва ансії, без оштовне навчання, ар’єрний ріст. Конта ти: (097) 645-91-28 Для роботи з лієнтами потрібні тор ові представни и, онс льтанти, р’єри, ві до 40 ро ів, з/п 2500-4000 рн. Можливо без досвід роботи. Конта ти: (094) 966-92-41

41

Автомийни , з/п 1500-2000 рн + % Адміністратор , з/п 1500 рн Диспетчер , з/п 1000 рн + % Еле тро-, азозварни , з/п - від 1800-2000 рн Інженер з ремонт мобільних телефонів, з/п - від 2000 рн. Кондитер , з/п – 1800 рн К р’єр , з/п – 2500 рн + премія К харю, з/п 2200 рн Офіціант , з/п - від 1500 рн Охоронни , з/п - 2000 рн. Пос домийниці, з/п 700 рн/тиждень Працівни ам в аптечний с лад, з\п -1500-2000 рн Тор овом а ент , з/п – 2000 рн Фінансовом аналіти , з/п - від 1800 рн. Офіс-менеджер , з/п - 1700-2000 рн Охоронни , з/п - від 1000 рн Се ретарю, з/п – 2000 рн Системном адміністратор , з/п – 2500 рн. Швеї, з/п - 1800-2000 рн Тор овом представни , з/п - від 2500 рн Прибиральниці, з/п – 1500 рн Менеджер по роботі з лієнтами, з/п – 3000 рн Інженер з охорони праці, з/п - від 2500 рн Водію ат. В, С, з/п – 3000 рн Водію ат. Е, з/п – 3000 рн/2 тиж. Водію та сі, з/п - при співбесіді Вантажни , з/п – 2000 рн Мерчандайзер , від – 1500 рн. Менеджер зі зб т , з/п - від 2000 рн. Мані юрниці Менеджер з продаж , з/п – 1200 рн + % М ляр -шт ат р , з/п – 2000 рн Продавцю одя , з/п – 1500 рн + % Продавцю ави, чаю, з/п - від 1200 рн. Водію КАМАЗ , з/п - при співбесіді Фас вальни , з/п – 1700 рн Б х алтер , з/п – 4000 рн Водію на міжнародні перевезення, з/п - при співбесіді Прибиральниці, з/п – 1400 рн До лядальниці за інвалідом. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70

Еле три в деревообробний цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79

До лядальниці, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Еле три д/р. 3 р. доп с з. п. від 2500 рн. Конта ти: (093) 185-83-30

Додат овий заробіто . Конта ти: (067) 938-30-51

Еле три , 20-40р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Домашньом персонал , чол./жін., робота в сім’ях: доморобітницям, няні, по оїв ам, до лядальницям, водіям, садівни ам, з/п від 1000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Домо оподар ам, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16 .120 рн. в день. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30 Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16. 120 рн в день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Домо осподарці. Старшій жінці, порядній. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Досить працювати за опій и! Запрош ємо молодь в новий відділ для проведення ре ламних презентацій. Ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (095) 147-60-95 Др арю фле со та офсетно о др . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е ономіст на підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е ономіст відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е с аваторни на сеничний е с аватор. Конта ти: (098) 386-56-22 Е с аваторни , з 9-18,від 20-60 р, з/п 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Е с аваторни , до 60 р. р.. роботи плаваючий З.П. від 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е с аваторни , та водію авто рана, до 60 ро ів, рафі плаваючий, з/п висо а. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Е спедиторам, пром р па. З/п висо а. Не а енство. Конта ти: (066) 806-88-47 Е спедитор на тор ов фірм , бажано з д/р, з/п від 1800 рн, до 40ро ів. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Е спедитор , 20-40р, Ч, ВО, д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Е спедитор , бажано досвід роботи та водійсь е посвідчення, 21 – 45 р., з/п – 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Еле три на аменеобробне вир-во. Конта ти: (097) 066-31-27, (066) 255-39-42

Еле три , д/р, 3 р. доп с , з/п. від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Еле три , для провод и абелю в ба атоповерховом б дин . Конта ти: (098) 386-56-22 Еле три , до 45р., д.р., доп с до 1000В, з/ п від 1500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Еле три , еле тромонтер з д/р, з/п від 2000 тис. рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Еле три , з 4-5р. доп с , рафі роботи з 9 до 18 од., з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Еле три , офіційне працевлашт вання з 9 до 18 сб.нд. вихідний.зп 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Еле три , слюсарю, д/р обов’яз ово, з 9 до18 од., сб,нд - вих. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Еле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Еле три 362-49-34

. Конта ти: 62-97-81, (067)

Еле три 362-01-67

. Конта ти: 26-96-35, (067)

Еле три . Еле тромонтер . Офіційне працевлашт вання, з\п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три . З/П 1460, р-н Північно о. Конта ти: 43-29-10 Еле тро-, азозварни з д.р. від 4р., рафі роботи нормований, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 Еле тро-, азозварни , до 45р., з д.р., з/ п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Еле тро-, азозварни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Еле трозварни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Еле трозварни

. Конта ти: 61-16-10

Еле трозварни ам. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56 Еле трозварни , 25-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Е спедитор , від 22-35р. Конта ти: (097) 511-40-48

Еле трозварни , д.р., з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Е спедитор , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Еле трозварни , д/р, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Е спедитор , промислова р па товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39

Еле трозварни , д/р, з/п від 1800 рн, лицювальни плит ою, з/п 30-50 рн./ в.м, не КА, терміново. Конта ти: (097) 781-94-41 Еле трозварни , д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Е спедитор -водію, до 45 ро ів, з/п - від 2400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Еле тромонтер з досвідом роботи та з доп с ами, з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Е спедитор -водію, до 45р. З/П. від 2000 рн. наявн. вод.прав ат В,С. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Еле тромонтер , з д.р., 4-5 р па доп с , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Е спедитор -тор овом представни до 40р., пром р па товарів, з/п від 800 рн/тиж. Конта ти: 43-92-41

Жестянни , д/р бажано, повна зайнятість, з/п від 1500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Е спедитор . Без д\р. З\П 1700 рн Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Жестянни . Д\Р. Ві до 45р.Терміново. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82


БІРЖА ПРАЦІ

42

№29 від 1 серпня 2012 ро Менеджерам- онс льтантам по роботі з лієнтами, вільних рафі , про ресивна система оплати, ар’єрний ріст. Конта ти: 10-01-97, (067) 240-35-90 Менеджер ( ерівни ) в тор ов се цію; Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Менеджер (ст дент ) з 9 до 13:30, З/П 700 рн., с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з автозапчастин, від 18-36р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер з видачі редитів, з/п від 2000 рн, від 18-45 ро ів. Конта ти: (097) 025-22-50 Менеджер з редит вання в тор . зал. ст.2000 рн. +%, до 35 ро ів, чол/ жін. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з редит вання в тор овий омпле с з/п - став а +%, до 35 ро ів., можливо без д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и д.р. чол/ жін. Ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Менеджер з ло істи и, вантажні перевезення, е спедиторсь і посл и, в/ о, 20-30 р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Зав осп , Д/Р завс ладом, до 40р. з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зав осп , д/р, до 50р., чол/жін. З.п. 1500 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зав осп , омірни , Д/Р, терміново чол., до 50р., д.р. бажано. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Завід ючом с ладом, д/р, чол/жін, /р 9.00-18.00, сб., нд.-вихідні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Завід ючом с ладом, омірни , чол.25-35р. д.р з 9 до 18 сб.нд. вихідний з/ п 2200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завід ючом с ладом, чол. жін. Д/Р сб. нд. вих з 9 до 17. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завс ладом, до 50 ро ів, рафі ненормований. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Завс ладом, омірни , д/р., терміново, ві 25-35 ро ів, з/п 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 За рійни , д/р, повна зайнятість, офіційно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 За рійни . Освіта + д\р. З\П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Касирам, без оштовне навчання, омпенсація проїзд , без оштовні обіди, рафі 4/4, по одинна оплата праці, м. Севастополь. Конта ти: (03052) 55-10-29, (050) 417-66-46

КАРТА ПОЛЯКА,ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. КОНТАКТИ: (067) 420-40-79, (063) 989-21-05 Касирам, вантажни ам, пе арям в с пермар ет. Конта ти: 68-34-60 Касирам, можливо без досвід , 2 дні через 2 дні, ві до 45р. Конта ти: (097) 238-57-23 Касир в бан , в/о е ономічна, д/р від 1 р., з 9 до 18 од, с б, нед-вих. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Касир в афе (фаст-ф д), можна без досвід роботи. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Касир в ма азин, с пермар ет, з/п від 1300 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Касир в ма азин. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Касир в с пермар ет, 18-35 р., 2 дні2 дні. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Касир в с пермар ет, 2 чол. Конта ти: 22-41-77, 63-31-31

. Конта ти: 45-00-17, (097)

Касир в с пермар ет, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Замірювальни та встановлювальни дверей; Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Касир з д/р, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Замірни 832-78-00

Запрош ємо на робот хлопців та дівчат ві , 18-24 р., для роздачі листіво , флаєрів, ре ламних зраз ів, з/п 150 рн./день, оплата в інці робочо о дня. Конта ти: (067) 170-97-15, (095) 147-60-95 Заст пни дире тора. Д\Р на ерівних посадах та на виробництві. З\П по домовленості. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Збиральни меблів з 9 до 18, д/р, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10 Збиральни меблів меблевий ма азин, 22-45 р., д/р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Збиральни меблів, д/р, офіційне працевлашт вання, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Збиральни пласти ових ві он, до 45 р. з.п. висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Збиральни меблів, чол. з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Зварни висо ої валіфі ації, 4-5 розряд. Конта ти: (098) 386-56-22 Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни ам, шпа лювальни ам. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни , шпа лювальни Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зварни ар онної звар и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Зварни , з/п від 1000 .о., Польща. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Зварни , напівавтоматом, автомехані Конта ти: (067) 923-17-23

.

Інженер ( онстр тор ). Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер з омпле тації. Працювати на с ладі. Без д\р. Освіта.З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Інженер з охорони праці, чол/ жін, наявність посвідчення. Ві необмежений, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Інженер 43-29-10

з охорони праці. Конта ти:

Інженер з ремонт др вальної техні и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер теплотехні . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер , без д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Інженер -еле тронни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер -енер ети , до 55 ро ів, ВО, д.р. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Касир із знанням асово о апарат . Працювати 1\2. Ві 20-35р.З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Кондитер , жін а можливо без д.р., з/п 1200 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

К харю, помічни харя в холодний цех, потижнево, д/р або без, з/п 700 рн./ тиж. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 К харю, ст дентсь е афе, з 8.00 до 15.30 од., сб., нд., свят ові - вихідні, д/р, відповідна освіта, мед. ниж а, а ратність, порядність. Конта ти: (093) 718-70-70

Кондитер , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

К харю. Конта ти: (067) 972-29-48

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д.р. бажання працювати. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К харям, без оштовне навчання, омпенсація проїзд , без оштовні обіди, рафі 4/4, по одинна оплата праці, м. Севастополь. Конта ти: (03052) 55-10-29, (050) 417-66-46

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Кондитер . 20-35р. Д\Р або відповідна освіта. З\П 100 рн\день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Конс льтантам елітних парф мерних виробів, дівчатам, ві 18-24 р., з/п 150 рн./ день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15 Конс льтантам з товарів, з/п від 650 рн./ тиж., можливо без досвід роботи. Конта ти: (097) 645-91-28 Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39 Конс льтант з редит вання, до 25 ро ів, д.р. бажано. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Контролер . Вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48 Косметоло . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Косметоло . До 45р без Д/Р з мед. освітою З/П висо а Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Кошторисни

. Конта ти: (098) 386-56-22

К харю. Конта ти: (098) 591-18-11

Лаборант б дівельної лабораторії. Конта ти: (067) 382-56-01 Лицювальни , вимо и: інтер’єрний дизайн плит ою, омпон вання плит и із ламінатом, професійна робота на водяном плит орізі, з/п 30-50 рн./ в.м, не КА. Конта ти: (063) 071-50-81 Лицювальни , з/п 30-50 Конта ти: (097) 781-94-41

рн./ в.м.

Лі арю льтразв ової діа ности и В/О. без Д/Р. З/П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Лі арю-стоматоло , д/р або без, позмінно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Лі арю-стоматоло 602-56-36

. Конта ти: (067)

Ло іст -диспетчер , до 45р., бажано досвід роботи на анало ічній посаді, з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Ло іст -е спедитор , з досвідом роботи від 1ро , з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. М’ясни обвалювальни , Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Майстр в деревообробний цех, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Касир можл.без досвід , 2 дні через 2 дні. жін.. до 45р. Конта ти: (067) 385-16-48

Кранівни ( сенично о та автомобільно о ран ), до 55 ро ів, д.р. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Касир відділення бан , в/о е ономічна або фінансова, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Кредитном інспе тор відділення бан , від 18 р. Конта ти: 40-04-15, (096)762-65-51

Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

К р’єрам для роботи по міст . З/п - 100-200 рн./день, ар’єрний ріст, навчання. Конта ти: (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Майстр з ремонт бензо- та еле троінстр мент . Конта ти: 69-09-08, (093) 371-61-62

К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

Майстр з ремонт еле троінстр ментів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Касир відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Касир , 18-45р позмінно, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Касир , в с пермар ет, жін а до 30 р. Конта ти: 64-47-58, (050) 370-20-82 Касир , ідна та стабільна оплата праці, н ч ий /р, можливість част ової зайнятості, ар’єрне зростання, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Касир , д/р від 1 р. Конта ти: 46-02-70 Касир , ч/ж, 20-45р, з/п від 2000 Конта ти: (097) 025-22-50

рн.

Касир . Конта ти: (098) 591-18-11 Касир . Без д\р. Позмінний рафі роботи. З\п від 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Керівни відділ продаж , д/в. Конта ти: 69-09-08, (093) 371-61-62 Керівни зміни на СТО, 25 - 40 ро ів, з досвідом на ерівних посадах, розбиратись в автомобілях, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Керівни зміни СТО, досвід на ер ючих посадах, знання автомобілів, зп - від 5000 рн. Конта ти: (098) 591-18-11 Керівни сл жби безпе и в автосалон, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

КОВБАСНИЙ ЦЕХ В М. КИЇВ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ Ч/Ж ВІД 18 РОКІВ НА РІЗНІ ВАКАНСІЇ, З/П ВІД 6700 ГРН, ВАХТА 15/15, ІНОГОРОДНІМ ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ. ПОСЕРЕДНИКАМ НЕ ТУРБУВАТИ! КОНТАКТИ: (097) 551-22-04 Комірни -вантажни . ДР не обов’яз овий. Бажання працювати, без ш ідливих звичо . Чол. до 40 ро ів. ЗП від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Комірни 43-29-10

до 40р., бажано д/р. Конта ти:

Комірни з д/р, до 40 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Комірни з досвідом роботи, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (097) 837-76-79

Комірни на с лад, д/р та посвідчення водія навантаж вача, повна зайнятість, офіційне працевлашт вання, з/п від 2500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Інспе тор з адрів жін. до 40р. Д.Р. офіційне працевлашт вання з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Комірни на с лад, з д/р, матеріально відповідальний, з/п від 1900 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Кальянни , 2д/2д або 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30

Комірни та завс ладом, до 40 ро ів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Каменярам ОКРБ006-2009 12680, теслі, бетонщи и ОКРПБ006-2009 16672, армат рни ам ОКРБ006-2009 11121, шт ат рам ОКРБ006-200919727, з/п 1000 .о., офіційно. Конта ти: (096) 540-75-90, (096) 340-28-54

Комірни . Чол/ жін а з досвідом від 2 ро ів. Робота з 9 до 18 од. Освіта вища. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Комірни , від 2000 рн./місяць. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Комірни , ві 20-45р д/р ВО, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Каменярам, з 8-18,від 18-45, з/п від 3500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Комірни , д/р, з 9 до 18, З/П 2000, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Каменяр , Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Комірни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ, ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ. СТАВКА 2400 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (098) 032-22-84 К р’єр відділ достав и, з/п став а 2400 рн.+ %. Конта ти: (098) 032-22-84 К р’єр , з/п - 2200 рн. Конта ти: (066) 806-88-47 К р’єр , Рівне, Рівненсь ий Конта ти: 40-06-31, (067) 360-10-33

р-н.

К р’єрам, 18-30 р., неповний робочий день, енер ійні, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Майстр з ремонт еле трообладнання з технічною освітою, з/п від виробіт . Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Майстр з ремонт ПК, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Майстр з ремонт холодильно о обладнання, д\р. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Майстр -замірни металопласти ових ві он, до 45ро ів, з д.р.,з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Ман альни . Без д\р. Т\Т. З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Мані юрниці, ви ідні 26-68-29, (096) 266-04-41

мови. Конта ти:

Менеджер з мало о та середньо о бізнес відділення бан , 20-35 р., зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Менеджер з продаж ( омп. та фототовари, поб това хімія, поб това техні а, б дівельні матеріали, запчастини), д.р., з/п від 2500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Менеджер з продаж авто, наявність водійсь их прав, хл/дів, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж автозапчастин. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Менеджер з продаж автомобілів та автозапчастин, водійсь і права, в/о. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Менеджер з продаж в автосалон, до 35р., в/о, хороші ом ні ативні нави и, з/п за домовленістю. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер з продаж еле тротехнічної прод ції, до 35р., з 9 до 18, с б. нед. - вих Конта ти: 43-29-10, Менеджер з продаж запчастин, 24-35 ро ів, знання автомобіля. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер з продаж запчастин. Д\Р в продажах. В\О технічна. ЗП. Став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

МЕНЕДЖЕРУ З ПРОДАЖУ В ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТУ. ДОСТОЙНА З/П. ВИМОГИ: В/О, Д/Р В ПРОДАЖАХ, ВОЛОДІННЯ ПК, СОЦПАКЕТ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (067) 801-74-64 Менеджер з продаж анцтоварів з досвідом. Вища освіта/ Оплата від 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж , бензин + телефон, вод. ат. В, став а + %. Конта ти: (066) 604-53-90

Менеджер з продаж , з/п - висо а. Конта ти: (066) 806-88-47 Менеджер з продаж , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Менеджер з продаж , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Менеджер з продаж , технічна освіта, по області, з а/м, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер з ре лами в автосалон, вміння вести ділові розмови, знання ПК, енер ійність, ом ні абельність, з/п до овірна Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

К р’єр , достав а товар по тор ових точ ах по м. Рівне та області. Чолові и, ві 20-40 р., робота стабільна, з/п 2500-4000 рн./ місяць. Конта ти: (094) 966-92-41 К р’єр , достав а товар по тор ових точ ах по м. Рівне та області. Чолові и, ві 20-40 р., робота стабільна, з/п 2500-4000 рн./ місяць. Конта ти: (094) 966-92-41

Мар етоло ол. та рядовом , д/р, оф. прац., З/П до 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К харю в афе-бар, помічни харя, офіціант . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 К харю в приватний б дино , 5 од/день, з/п 1000 рн. Конта ти: (067) 340-04-93 К харю, 25-55р, д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю, 20-35 р., 10-23 од, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 К харю, в 64-06-65

афе, терміново. Конта ти:

К харю, ві до 45 ро ів, з відповідним досвідом та освітою, рафі роботи позмінно, з.п. висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. К харю, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 К харю, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 К харю, д/р. не менше ро ., з/п висо а. Конта ти: 43-29-10 К харю, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 К харю, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Мар етоло та менеджер з ре лами, д/ р, повна зайнятість, з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Мар етоло . Не а ентство. Конта ти: (066) 806-88-47 Масажист в СПА-салон Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Машиніст різальної машини, ві від 25 до 45 ро ів, з/п від 1500 до 2500 рн, робота позмінно. Конта ти: (097) 594-33-94 Машиніст авто рана або автовиш и. Терміново з досвідом. Працювати з 9 до 18 од .З\П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Машиніст омпресорних станово , з д/ р, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Медичній сестрі, до 50 р., д.р. терміново Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Медичній сестрі, до 50 р., д/р, терміново, в розважальний омпле с та приватний нар оло ічний абінет. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Медсестрі в стомат абінет. Працювати позмінно. З\П по домовленості. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Медсестрі в стомат абінет, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

К харю, ондитер , бажано з досвідом роботи, тиж./тиж., з/п - від 800 рн. + % / тиждень. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Медсестрі в стоматоло ічний абінет, медична освіта, можливо без досвід роботи, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Менеджер , за п и-продаж, д/р, ві необмежений, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Менеджер , ре іональном представни з продаж посл орпоративно о обсл ов вання в раїнсь фінансовофондов омпанію. Конта ти: (0362) 43-42-84 Менеджер , тор овом а ент (полі рафія), на постійній основі, з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (098) 373-80-90 Менеджер -ло іст , з/п від 1500 рн., 20-60р бажано з д/р ВО. Конта ти: (066) 604-53-90 Менеджер -ло іст . Відповідна освіта + пра ти а, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер -техноло , д/р від 1 р., можливі відрядження, з/п висо а. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Мерчандайзерам. 591-18-11

Конта ти:

(098)

Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Мерчендайзер , бажано д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Мерчендайзер , в/о , до 30р., З/П від 2600 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Мерчендайзер , від 18-40, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Мерчендайзер , з/п - став а + %. Конта ти: (098) 591-18-11 Мерчендайзер , промо тер в тор ов омпанію, з/п – від 1500 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Мерчендайзер , промо тер , ч/ж, до 27ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Мерчендайзер . Бажано д\р. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Механі з д.р., без обмежень за ві ом, з/ п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Митном бро ер , д/р митній справі, повна зайнятість, з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ, ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТА ПРОМОУТЕРІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ, ВИСОКА З/П + БОНУСИ. КОНТАКТИ: 43-13-07, 23-63-07 Молодим війсь овим пенсіонерам, пропозиція в тор овельній фірмі, на різні ва ансії, з/п та мови праці при співбесіді. Конта ти: (0362)62-30-22 Молодим енер ійним людям, в тор ов омпанію, є різні ва ансії, ар’єрний ріст. Всі мови при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 Монтажни ам техноло ічно о стат вання, еле трозварювальни ам. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56 Монтажни ам. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56

Монтажни сталевих онстр цій, чолові до 45 ро ів, з/п висо а з ідно валіфі ації. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Менеджер з ре лами, достойна з/п, став а +%, в/о, д/р в продажах, володіння ПК, соцпа ет. Конта ти: (067) 801-74-64

К харю без досвід . Працювати з 9 до22 од . З\П 600 рн\тиждень. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Менеджер , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Менеджер з продаж , з 9 до 18, З/П став а+%, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

МАНІКЮРНИЦІ, МАЙСТРУ З НАРОЩУВАННЯ ГЕЛЕВИХ НІГТІВ, З Д/Р, ВЛАСНОЮ БАЗОЮ КЛІЄНТІВ, З/П 50 % ВІД ВИРОБІТКУ, АБО НА УМОВАХ ОРЕНДИ, ГР. ПОЗМІННИЙ АБО ЩОДЕННИЙ, КРІМ НД., ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (096)307-66-97

К р’єр , робота по міст , з/п до овідна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Менеджер , з 9-18,від 21-35р.ВО тех,е он, з/п від 2500 рн. Конта ти: (066) 604-53-90

Монтажни метало онстр цій, чолові з досвідом роботи, з/п висо а при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Менеджер з ре лами, вільний рафі роботи, з/п за домовленістю. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

К р’єр по міст . Хлопець. Пацювати з 9 до 18 од.З\П 1300 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42

Менеджер , з 9-18, від 21-35р., ВО тех,е он, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Менеджер з продаж , до 40р., досвід роботи не обов’яз овий, можливо з власним авто. З/п від 3500 рн./міс. Конта ти: 43-92-41

Мані юрниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

К р’єр по міст . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Менеджер , во, від 20 до 30 ро ів, можливо без д/р, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Менеджер з ре лами. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62 Менеджер з ре лами. Дівч/Хл. до 35 ро ів. Ком ні абельним, відповідальним. Без Д\Р. З\П став а+% Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з ре лами. Дівчина/хлопець до 35 ро ів. Ком ні абельна, відповідальна. Без д/р, з/п став а +%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер зі зб т автозапчастин, робота в ма азині, досвід роботи, з/п - при співбесіді, 18-30 р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Менеджер зі зб т запчастин до сільсь о осподарсь ої техні и, досвід роботи на анало ічних посадах, 25-35 р., з/ п - при співбесіді. Конта ти: (096) 762-65-51 Менеджер зі зб т , в/о, можна без д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер зі зб т ,дівчина, до 30 ро ів, з в/ о, з/п за домовленістю. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37 Менеджер по роботі з лієнтами, чол./ жін., 23-40р., можливо без досвід роботи, відповідальність, чесність, ом ні абельність, з/п від 2800 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 Менеджер по роботі з лієнтами, чол./ жін., до 30 ро ів, д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и - ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39 Менеджер по роботі з персоналом, з/п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73 Менеджер по роботі з персоналом. до 35 р. Д.Р. Терміново. Конта ти: 43-90-92 Менеджер по сервісном обсл ов ванню автомобілів, чол., з д/р. Конта ти: 23-41-43, (067) 743-53-67, (063) 992-96-37

Каменяр . Конта ти: (098) 386-56-22

Комірни , на с лад чай, ава, З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10

Касирам в інтернет л б дівч. до 30р., 1с/2с, З/П 200 рн/доба. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К харю, на піц з 9 до 23, тиждень через тиждень. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Комірни - омпле т вальни пром. р па товарів, з/п 750 Конта ти: (0362)62-30-22

до 40р., рн./тиж.

Медсестрі, д/р від 1 р., рафі позмінно, з/ п 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Медсестрі, з д/р або без, індивід альний рафі . Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Менеджер т ристичної фірми, повна зайнятість, з/п від 1200 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Касирам тор ово о зал , молодим працівни ам. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

К харю, неповний роб. день, з/п 800-1200 рн., в приватний б дино . Конта ти: (067) 362-94-46

Комірни . Працювати з 9 до 18 Оплата1800+преміальні. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

К харю, офіціант д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Менеджерам з продаж в ни отор ов омпанію. З/п - 2000-3500 рн./міс., навчання, ар’єра. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Менеджер відділ зб т , прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер тор ово о зал , д/р в тор івлі. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Монтажни , ві від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Монтажни , можна без д/р, повна зайнятість, офіційно, з/п відрядна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 М ляр , д/р, з/п від 2000 до 7000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 На постійн робот потрібні люди на різні ва ансії сфері тор івлі, ві до 40 р.З/п 2500-4500 рн..Є ар’єрний ріст. Конта ти: 43-92-41 На постійн робот потрібні розповсюдж вачі флаєрів, листіво . Ві 18-24 р., з/п 150 рн./ день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15

НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ, ФАСУВАЛЬНИКИ ТА КУР’ЄРИ, ВІКОМ ДО 30 Р, ВИСОКА З/П, ПОТИЖНЕВИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07 На СТО потрібен автомаляр, помічни автомаляра, з/п до овірна. Конта ти: (067) 681-88-09 kot200011@mail.ru Набираємо хлопців та дівчат для роз леювання о олошень, ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, надаємо авто. Конта ти: (067) 170-97-15, (095) 147-60-95

НАВЧАННЯ В ПОЛЬЩІ,ДОПОМОГА В РЕЄСТРАЦІЇ ФІРМ У ПОЛЬЩІ. КОНТАКТИ: (067) 420-40-79, (063) 989-21-05 На лядачам в політичн партію чол/жін.. до 50 р. з.п. 4500 рн. в міс. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Нала одж вальни то арних автоматів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Начальни відділ охорони, від 25-35, ВО, 2р на ерівній посаді, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

НАЧАЛЬНИКУ ЗМІНИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД, 14/14, ВІД 100 ГРН/ДЕНЬ. ПО ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ. КОНТАКТИ: (098) 762-87-01 НАЧАЛЬНИКУ ЗМІНИ, НАЧАЛЬНИКУ ОХОРОНИ, ОХОРОНЦЯМ, ВАХТОВИЙ МЕТОД, 14/14, ВІД 100 ГРН/ ДЕНЬ. ПО ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ. КОНТАКТИ: (098) 762-87-01


№29 від 1 серпня 2012 ро

ТЕЛЕАФІША

43

Ïîíåäiëîê, 6 ñåðïíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 За олов и 06.30 Від першої особи 06.50 Хазяїн домі 06.55 Невідоме від відомих 07.15 Країна on line 07.20 ТехноЕра 07.30 Глас народ 07.35 Тема дня 07.45 М льтфільм 08.20 Е сперт на зв’яз 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.15, 02.30 Запам’ятай 09.30, 14.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.55, 00.15 Олімпійсь і пристрасті 11.10, 12.35, 14.00, 21.15, 22.05, 23.15, 16.00, 19.35, 00.30, 02.35 Олімпіада-2012 14.35 Ві но в Амери 15.00, 19.00, 00.00 Олімпійсь і новини 18.20, 02.15 Новини (із с рдопере ладом) 21.45 Країн - народові 22.50 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.40 Олімпійсь і пристрасті. Стриб и в вод . Вітрильний спорт 00.05 Телеміст Київ-Лондон 02.00 Олімпійсь і і ри. Дайджест дня 04.35 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Спорт 07.10, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.30, 14.25, 22.30 Рівне сьо одні 07.40, 14.40 М/ф 08.10 Кіноле торій 08.30, 05.35 Правда життя 09.00 Д/с «Православні святі» 10.00 Т/с «Каменсь а - 2» 16.00 За риття сезон ор анної м зи и 2011-12 рр. 17.45, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.20 На часі 21.25 Чоловічі розва и 22.15 Цей за ад овий світ 22.40 Т/с «Криміналісти: мислити я злочинець» 23.30, 01.50, 04.15, 00.00 Свідо 00.05 Х/ф «В пош ах при од» 02.20 Речовий до аз 03.15 А енти вплив 04.45 Уро и тітонь и Сови

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30 Вели а політи а 11.20, 12.15 Час інтерв’ю 15.15 Вперед, на Олімп 16.15 Мотор 17.25, 04.40 В абінетах 18.15, 03.40 Територія за он 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 Подат овий щоденни 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 07.30 Т/с «Тіль и ти» 14.25 «КВН» 17.00 «Давай одр жимося!» 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Вдя ни мене, я що зможеш» 20.00 «Вели а різниця» 22.00 «Три сестри» 22.40 «Жіноча лі а» 23.00 Х/ф «Бо я та хоч » 01.00, 03.50 «Нічне життя» 03.35 «Мобільні розва и»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.15, 18.00 Т/c «Єфросинія. Продовження» 08.25, 13.00 Т/c «Слід» (1) 09.00 Т/c «Мос ва. Центральний о р - 3» 11.00, 05.20 Т/c «Вися и - 2» (1) 12.00 «Нехай оворять. Гри орію Лепс - 50!» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.10, 19.15, 03.55 Події Спорт 17.15, 04.00 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/c «Катина Любов - 2» 21.00 Т/c «Гл хар. Повернення» 22.00 Х/ф «Неймовірний Хал » 00.10 Т/c «Мерсі» (2) 01.10 Т/c «Помадні дж н лі»

06.30, 19.30, 01.10, 17.45 ТСН 07.30 М/с «Тімон і П мба» 08.00 Т/с «Даїшни и» 09.50 Х/ф «Степові діти» 14.05 Х/ф «Сл жбовий роман» 18.25, 05.10 Вольф Мессінґ 20.15 Х/ф «Термінатор» 22.45 Х/ф «З адати все» 01.25 Х/ф «Морсь а про лян а» 03.05 Х/ф «Блондин и в за оні» 04.20 Т/с «Щоденни до тора Зайцевої»

05.00 06.25 09.50 13.45

Т/с «Маршр т Милосердя» Т/с «Відчиніть, це я» Т/с «Гид е аченя» Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.40 «Сімейний с д» 15.40 «С дові справи» 16.35 «Жди меня» 18.05 Т/с «Кровин ш а» 19.05 Про рама «Про життя» 20.00, 02.35 «Подробиці» 20.25 «Спорт Подробицях» 20.30 Т/с «Жіночий лі ар» 22.25 Т/с «Голоси» 00.35 Х/ф «У ода» 03.00 Д/ф «Анатомія атастроф» 03.50 Д/ф «Зворотний бі місяця»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55, 03.05 Модний виро 12.15 Вижити вс переч 13.25 Сма 14.00 Інші новини 14.20 Зроз міти. Пробачити 15.15 ЖКХ 16.20 Хоч знати 17.00 Дете тор брехні 18.20, 01.45 Між нами, дівчин ами 19.00, 00.50 Давай одр жимося 20.00 Нехай оворять 21.00 Час 21.25 22.35 Холод. У пош ах безсмертя 23.45 Т/с «Спадщина» 02.15 З ні на олов 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання»

06.00 «До ментальний дете тив» 06.50, 01.35 Т/с «Комісар Ре с» 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.50 Х/ф «Кохання на два полюси» 11.55 Т/с «Тетянин день» 13.55 «Російсь і сенсації» 14.55 «Битва е страсенсів» 16.00 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 Ві на-Новини 19.10 Т/с «Сімейний дім» 20.15 «К б» 22.25 «Дете тор брехні» 23.25 «Паралельний світ»

05.25 Сл жба розш дітей 05.35, 08.45, 12.45, 02.25, 18.45 Фа ти 05.50, 04.35 Світано 06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 00.55 Спорт 06.40, 09.30 Ане доти по- раїнсь и 07.10 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Прово атор 10.00, 16.15 Т/с «Дале обійни и» 12.20, 13.00 Х/ф «Завтра не помре ні оли» 15.00, 22.40 Т/с «Про рорсь а перевір а» 19.25, 01.00 Надзвичайні новини 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 23.55 Т/с «Особливо небезпечний» 02.00 Т/с «Др жини ф тболістів. Додатовий час» 02.55 Т/с «Кіст и-5»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 10.20, 11.40 Галерея образів 08.05 Уро для бать ів 08.30 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00 Рівненщина мистець а 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 11.30 Іноземна для дітей 11.50, 14.55 Сл жба розш дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.00 Концерт оле тивів ПДМ 13.30 Абет а здоров’я 14.00 Т/Ф 14.30 Е от р 14.45 М зичний алейдос оп 15.30 Озирнись 16.20 Пізнай світ 16.40 М з. Фільм 17.00 Місто сонця 17.30 Зелений БУМ 17.55 Пле айте мов 18.00 Про за он 18.30 Мандри 19.00, 22.00, 00.00 День 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 19.45 Звитя а 20.45 На добраніч аз а

06.00 Дізнайся я 06.15, 23.55 Дом-2 07.05, 08.20 М льти з Л нті ом 07.35 Телеп зи и 07.55 Байди ів а 08.50, 14.45 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 09.50 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.50 Т/с «Беверлі Гілз 90210 11.45 Т/с «Н2О: просто додай води» 12.10, 19.35 Бо иня шопін 12.45 Твою мам ! 13.20, 16.20 Одна за всіх 13.45 Т/с «Мар оша» 15.45 Чортиці в спідницях 16.45 Т/с «Хто домі осподар?» 17.25 Т/с «Моя пре расна няня» 18.55, 03.05 БарДа 20.00 Т/с «Вісімдесяті» 20.45 Т/с «Діффчат а» 21.10 Т/с «Реальні пацани» 22.15 Дайош молодьож! 22.55 М/с «Масяня» 23.20 Д рнєв + 1 00.55 Х/ф «Ч жі»

04.20 Т/с «Останній а орд» 05.05 Т/с «За олотний шлях» 05.50 Т/с «Др жна сімей а» 06.30, 07.45 Очевидець. Смішно до болю 09.05, 15.50 Т/с «Світлофор» 10.20 Т/с «Тат севі доч и» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «При оди Дже і Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 16.55 Т/с «Не родися вродлива» 17.50, 22.05 Т/с «Вороніни» 19.00 Репортер 19.25, 00.15 Спортрепортер 19.35 Піраньї 19.55 Т/с «За рита ш ола» 21.00 Т/с «Щасливі разом» 23.10 Новий по ляд 00.25 Сл жба розш дітей 00.30 Т/с «За блені» 01.25 Т/с «Серцеїд и» 02.15 Зона ночі К льт ра 02.20 Тася 02.30 Незнайом а

05.50, 06.50, 13.20, 14.20 Д/ф 07.40 «Вели і тирани» 08.30, 17.10 Се ретні історії 09.30 Атомна енер ія 10.30, 23.00 Бла итна планета 11.30, 12.00, 01.40, 02.10 «Сл жба порят н » 12.30 Р йнівни и міфів 15.10, 20.20 Таємнича Росія 16.10, 21.10 «Г чна справа» 18.00 Ар адій Гайдар 18.50, 19.30, 19.50, 22.10 Ш ачі 00.00, 00.40 «Божевільні» 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 С арб.ua

07.00 Рано Росiї 11.00, 04.15 Х/ф «При оди Шерло а Холмса i до тора Ватсона» 12.10 М/ф 12.30 У пош ах iстини 13.00, 16.00, 19.00, 13.30, 18.40 Вiстi 13.50 З новим домом 14.25 Про най оловнiше 15.00 Люблю, не мож 15.45, 00.05 Новини льт ри 16.25, 02.45 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 17.10, 03.30 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 17.55 Aсademia 19.30, 01.55 Свiд и 20.15 Прямий ефiр 21.00 Т/с «Самара» 21.45 Т/с «Таємницi слiдства» 23.20, 06.10 Нес iнчена вiйна 00.30, 05.30 Золоте столiття Та ан и 01.10 Т/с «Дете тивне а ентство «Iван та Мар`я»

06.00 Світ за тиждень 06.25 М льтфільми 06.35 Ф-стиль 07.00, 16.00, 03.10 Країна порад 08.00, 20.00, 03.50 Соціальний стат с 09.00, 19.00 Т/с «Брати» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Спо са Дон Ж ана» 14.30 Б дь в рсі! 15.00, 18.30, 21.00 «Соціальний п льс» 15.20, 02.40 Зар чни и свободи 18.00, 02.15 Відділ адрів 21.35, 05.10 Останнє інтерв’ю Любові Поліщ 22.40 Х/ф «Зворотний бі » 00.25 Х/ф «Голе ви риття» 01.50 Світсь і хроні и 04.30 Дива и 04.50 Е стремі с

06.00, 14.40 П“ята передача 06.25 У онитвi за ра аном 07.20, 18.00, 04.10 Я роблять спортiнвентар 07.50, 18.30, 04.40 Я працюють машини 08.15 Пенн i Теллер, правда i брехня 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 11.00 100 найбiльших аджетiв 11.55, 01.55 Мисливцi за ра анами 12.50, 13.20, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 13.45, 01.00 Top gear 15.10, 05.05 Брати по зброї 20.00 Боротьба за лов 21.00 Риболовля олiр ч 22.00 Рiч овi монстри 23.00 Надлюди 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 7 ñåðïíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 За олов и 06.30 Від першої особи 06.50 Хазяїн домі 06.55 Невідоме від відомих 07.15 Країна on line 07.20 ТехноЕра 07.30 Глас народ 07.35 Тема дня 07.45 М льтфільм 08.20 Е сперт на зв’яз 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.15 Хом а сма є, теле и дар є 09.25, 02.30 Запам’ятай 09.35, 14.35, 18.45, 20.10, 21.15, 23.20, 00.15 Олімпійсь і пристрасті 11.30, 16.00, 19.25, 21.30, 22.15, 22.55, 00.45, 02.55 Олімпіада-2012 13.45 Олімпійсь і і ри. Стриб и вод 15.00, 19.00, 00.00 Олімпійсь і новини 18.20, 02.15 Новини (із с рдопере ладом) 22.50 Трій а, Кено, Ма сима 00.05 Телеміст Київ-Лондон 02.00 Олімпійсь і і ри. Дайджест дня 02.35 Хай щастить 04.55 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15, 15.40 Веселі ро и 07.35, 15.25, 22.30 Рівне сьо одні 08.15, 15.50 М/ф 08.30, 23.30, 01.50, 04.35, 00.00 Свідо 09.00 Т/с «Оле сандр Ма едонсь ий або Кіллер мафії» 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Кримінальні справи 13.25 Т/с «Літєйний» 17.25 У раїнсь і традиції 17.45, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 На часі 21.25 Модно 22.15 Моя люблена робота 22.40 Т/с «Криміналісти: мислити я злочинець» 00.05 Х/ф «Глаза зверя» 02.20 Речовий до аз 03.10 А енти вплив 05.05 Уро и тітонь и Сови 05.35 Правда життя

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35, 16.15 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 13.10 Подат овий щоденни 17.25, 04.40 А цент 18.15, 03.40 Енер она ляд 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 А ро онтроль 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 07.30 М льтфільми 09.10, 15.00 «Найроз мніший» 11.05 «У пош ах при од» 12.00, 17.00 «Давай одр жимося!» 13.00, 18.00 «Звана вечеря» 14.00, 19.00 «Вдя ни мене, я що зможеш» 20.00 «Вели а різниця» 22.00, 23.00 «Три сестри» 22.40 «Жіноча лі а» 23.40 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.40 Т/с «Кося и» 01.30 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 17.10, 19.15, 03.45 Події Спорт 07.15, 18.00 Т/c «Єфросинія. Продовження» (1) 08.15, 13.00, 22.00 Т/c «Слід» (1) 10.00, 21.00 Т/c «Гл хар. Повернення» 11.00, 05.15 Т/c «Вися и - 2» (1) 12.00 «Нехай оворять. Чи ле о б ти молодим?» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/c «Катина Любов - 2» 23.00 Т/c «Подр жжя» (1) 00.00 Т/c «Мерсі» (2) 01.00 Т/c «Помадні дж н лі. Др ий сезон» (2) 01.50 Х/ф «Неймовірний Хал » 04.30 «Нехай оворять»

06.25 «Сл жба розш дітей» 06.30, 19.30, 23.45, 17.45 ТСН 07.30 М/с «Тімон і П мба» 08.00 Т/с «Щоденни до тора Зайцевої» 09.05 «Їхні звичаї» 10.15 «Ціл овите перевтілення - 3» 11.15 Х/ф «Не ідниці» 13.35 Х/ф «А ви йом хто?» 15.40 Х/ф «Випад овий поп тни » 18.25, 05.15 Вольф Мессінґ 20.15 Х/ф «Термінатор 2: с дний день» 00.00 Х/ф «Червона спе а» 02.00 Х/ф «Безодня. За ро до атастрофи» 03.35 Х/ф «Термінатор»

04.55 06.20 09.30 11.50 12.55 13.20

Т/с «Маршр т Милосердя» Т/с «Долі за ад ове завтра» Т/с «Таємниці слідства-7» Т/с «Повернення М хтара-2» «Зна я ості» Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.15 «Сімейний с д» 15.15 «С дові справи» 16.10 Т/с «Каменсь а 5» 18.05 Т/с «Кровин ш а» 19.05 Про рама « Про життя» 20.00, 02.30 «Подробиці» 20.25 «Спорт Подробицях» 20.30 Т/с «Жіночий лі ар» 22.25 Т/с «Голоси» 00.35 Х/ф «Одина » 03.00 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.05 Д/ф «Валерій Леонтьєв: за блений сміх» 03.55 Д/ф «Жертви раси»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55, 03.05 Модний виро 12.20, 02.15 Т/с «Серце Марії» 13.25 Сма 14.00 Інші новини 14.20 Зроз міти. Пробачити 15.15 ЖКХ 16.20 Хоч знати 17.00 Дете тор брехні 18.15, 01.45 Між нами, дівчин ами 18.55, 00.55 Давай одр жимося 19.55 Нехай оворять 21.00 Час 21.25, 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання» 22.35 Малень і і анти вели о о іно 23.45 Т/с «Спадщина»

05.40 «До ментальний дете тив» 06.35, 01.50 Т/с «Комісар Ре с» 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.20 Х/ф «Шалене охання» 11.20 Т/с «Тетянин день» 13.20 «Битва е страсенсів. Війна титанів» 16.00 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 Ві на-Новини 19.00 Т/с «Сімейний дім» 20.10, 21.10, 22.40 Моя правда 23.55 «Паралельний світ» 01.00 Т/с «До тор Ха с» 03.20 «Вi на-Спорт» 03.30 Х/ф «Ах, водевіль, водевіль» 04.35 Х/ф «Наречений з то о світ »

05.20, 08.45, 02.30, 12.45, 18.45 Фа ти 05.50, 04.25 Світано 06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 01.00 Спорт 06.40 Ане доти по- раїнсь и 07.05 Т/с «Леся+Рома» 07.40 Стоп-10 09.35, 19.25, 01.05 Надзвичайні новини 10.40, 16.35 Т/с «Дале обійни и» 13.00, 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 15.20, 22.45 Т/с «Про рорсь а перевір а» 00.00 Т/с «Особливо небезпечний» 02.05 Т/с «Др жини ф тболістів. Додатовий час» 03.00 Т/с «Кіст и-5» 03.45 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 05.00, 22.00, 00.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05 Е от р 08.15, 17.00 Місто сонця 08.40 Пле айте мов 08.45 Західний е спрес 09.45 Один на один 10.15 Т/Ф 10.45 Європейсь ий дім 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55, 23.45 Сл жба розш дітей 12.45 Звитя а 13.15 Е ономічне оло 1 4 . 0 5 , 2 2 . 4 5 Творчий звіт оле тивів Рівненщини 15.45, 18.20 М зичний алейдос оп 16.25 А варі м 16.45 М з. Фільм 17.15 Я знаю я 17.30 Хітова вежа 18.00 Пілірім 18.30 Азб а сма 18.45 На межі можливо о 19.45 Енер оманія 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Без права на заб ття 21.30 Перехрестя правди

06.00 Дізнайся я 06.15, 23.20 Дом-2 07.05, 08.20 М льти з Л нті ом 07.35 Телеп зи и 07.55 Байди ів а 08.50, 14.45 Т/с «Кремлівсь і рсанти» 09.50 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.50 Т/с «Беверлі Гілз 90210 11.45 Т/с «Н2О: просто додай води» 12.10, 19.35 Бо иня шопін 12.45, 20.45 Т/с «Діффчат а» 13.20, 20.00 Т/с «Вісімдесяті» 13.45 Т/с «Мар оша» 15.45, 22.15 Дайош молодьож! 16.20 Одна за всіх 16.45 Т/с «Хто домі осподар?» 17.25 Т/с «Моя пре расна няня» 18.55, 02.35 БарДа 21.10 Т/с «Реальні пацани» 22.55 МосГорСмєх 00.20 Т/с «Таємний щоденни дівчини за ви ли ом» 00.55 Х/ф «Мелінда та Мелінда» 03.00 До світан

04.10 Т/с «Останній а орд» 04.55 Т/с «За олотний шлях» 05.40 Т/с «Др жна сімей а» 06.20, 07.45 Очевидець. Смішно до болю 07.30, 19.00 Репортер 09.05, 15.50 Т/с «Світлофор» 10.20 Т/с «Тат севі доч и» 13.30, 14.35 Kids Time 13.35 М/с «При оди Дже і Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 16.55 Т/с «Не родися вродлива» 17.50, 22.05 Т/с «Вороніни» 19.25, 00.15 Спортрепортер 19.35 Піраньї 19.55 Т/с «За рита ш ола» 21.00 Т/с «Щасливі разом» 23.10 Ш ри-Ам ри 00.25 Т/с «За блені» 01.20 Т/с «Серцеїд и» 02.10 Зона ночі К льт ра 02.15 Майстер м зи 02.30 Я на світі та ий один 02.40, 03.40, 04.05 Зона ночі 02.45 Подорож втрачене мин ле 03.15 Київ на межі столітть 03.45 Райсь і сади етьмана Са айдачно о

05.50 Ар адій Гайдар 06.50, 18.00 Д/ф 07.40, 14.20 «Вели і тирани» 08.30, 17.10 Се ретні історії 09.30, 12.00