Page 1

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№27 (517) від 18 липня 2012 року Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№27 від 18 липня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ ..................................4

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ....5

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................6 К плю.........................................12 Здам..........................................12 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................14 Обмін.........................................14 Пропон ю....................................14 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................14 К плю........................................15 Здам..........................................16 Винайм ....................................16 Обмін........................................16 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................16 К плю......................................17 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................18 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................18 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................22 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................23 К плю......................................23 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................23 К плю......................................23 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................23 К плю.......................................23 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................23 З ви отовлення..........................24 З встановлення...........................24 Інші........................................24 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 Б дівельна довід а ......25

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................25 Меблева довід а ............26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................26 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 6.9.0. Спецодя ..........................27 Продам.....................................27 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27 6.11.0. Конта ти.........................27 Пропон ю..................................27

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................28 К плю......................................28 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................28 К плю......................................28 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................28 К плю......................................28 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................28 К плю......................................28 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................28 К плю......................................28 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................28 К плю......................................28 Пропон ю..................................28 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................28 К плю......................................28 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................29 К плю.......................................29 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................29 К плю......................................29 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................29 К плю.......................................29 Подар ю...................................29 Пропон ю..................................29 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................29 К плю......................................29

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................29 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................29 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................29 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................29 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................30 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................30 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................30 К плю......................................30 Пропон ю..................................30

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................32 К плю......................................32 Обмін.......................................32 Оренда......................................32 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................33 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................35 К плю......................................36 Обмін.......................................36 Оренда......................................36 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................36 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................36 К плю......................................37 Обмін.......................................37 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................37 К плю.......................................37 Пропон ю..................................37 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................37 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................37 Попит......................................37 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................37 К плю......................................37 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................37 К плю......................................37 Автодовід а................................37

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................40

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............46 10.2.0. За блено, знайдено........46 Ш аю робот ...........................48 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............50

№27 від 18 липня 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в

азеті «Афіша.Рівне»,

приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі видах о олошень, а та ож не дає нія их

на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр

Лише в том і

ється

не

всіх

арантій, пов`язаних з п блі ацією

вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі оп блі овані в

Оплатити платні о олошення можна

ється ви лючно

ов вати матеріали,

азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! випад

, я що Ви з одні з

сіма п н тами вищев азаної

мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете

обся ом посл

, я і надає

оди

орист ватися повним

азета «Афіша.Рівне».

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662 - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

+38 (094) 966-87-92

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Інтернет: www.ar.rv.ua

Варіант №2

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж

О олошення, виділене рап ою та

6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів

жирним шрифтом

7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети

до 22 слів, 7 рн. за подач

8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

13. Реда ція з читачами не лист ється 14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - по телефон

понах в реда ції та за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення - на вирізних

Варіант №4

Варіант №6

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

Ре ламний відділ:

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Відділ о олошень:

office@ar.rv.ua «Афіша. Рівне» в соціальних мережах:

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/138882819544631


5

№27 від 18 липня 2012 ро

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

1 ÀÍ "Ïîçèòèâ", Äîíåöüê, íåðóõîì³ñòü Áåðäÿíñüê,ê³ìíàòà â 2-ê³ìí. êâ. äîãîâ. Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 1-ê³ìí. êâ.,öåíòð äîãîâ. Áåðäÿíñüê,ïðîäàì 3-ê³ìí. êâ. äîãîâ. Áåðÿíñüê 2-ê³ìí.êâ.,ïðîäàì äîãîâ. ijëÿíêè íà áåðåç³ ìîðÿ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. ijëÿíêó ç áóäèí. ï³ä á³çíåñ Ìèêîëà¿â 21000 ó.î. Äîíåöüê - âñ³ îïåðàö³¿ ç íåðóõîì³ñòþ Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, Áåðäÿíñüê äîãîâ. Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, äîê-òè Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, ñâî¿ â³ä 180 ãðí Êâàðòèðè, ïîäîáîâî, Äîíåöüê, öåíòð ̳í³-ãîòåëü, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. Íåðóõîì³ñòü, Äîíåöüê Îðåíäà êâ-ð, Äîíåöüê, ÀÍ "Öåíòð" Îô³ñè ³ ñêëàäè â Çàïîð³ææ³ çäàì/ïðîäàì Ïîäîáîâî êâ. Äîíåöüê ñâî¿ kpd.b³z.ua 250-500 ãðí Ïîäîáîâî!Êè¿â.îáë.,ìÁ.Öåðêâà,1-ê. www.gr³f.k³ev.ua/rekl_flat1/ 220 ãðí Ïîäîáîâî, êâàðòèðè, Äîíåöüê Ïð. ìàãàçèí, ì.Ñòðèé, ïë. 560 êâ.ì 400 òèñ.ó.î. Ïð.2-ïîâ.áóä.ì.Á³ëà Öåðêâà,Êè¿âñüêà 65000 ó.î. Ïðîä.ñàëîí êðàñè,Ìîðøèí, ïë.115êâ.ì äîãîâ. Ïðîäàæ íåðóõîìîñò³ â Äîíåöüêó Ïðîäàì 2 íîâèõ áóä., ñìò Êèðèë³âêà äîãîâ. Ïðîäàì 2-ïîâ. áóäèíîê, Áåðäÿíñüê äîãîâ. Ïðîäàì êîòåäæ³, Áåðäÿíñüê, Êîñà äîãîâ. Ïðîäàì ïðèì³ùåííÿ, 2 ïîâ., гâíå Ïðîäàì òóðèñò. ïðèòóëîê, Áåðäÿíñüê äîãîâ. Ïðîäàþ 3ê/ê Þæíîóêðà¿íñüê äîãîâ. Ïðîäàþ îô³ñí.ïðèì³ùåííÿ ì.Ìèêîëà¿â äîãîâ.

(099)4708646 (050)139-54-77 (067)617-17-85 (067)617-17-85 (050)139-54-77 (067)617-17-85 (097)823-05-25 (050)9872197 (067)617-17-85 (095)6772724 (050)9408066 (099)4903036 (050)139-54-77 (095)9075553 (062)3050551 (095)3961963 (050)7116104 097-125-12-00 (050)6032113 03245-4-25-63 096-789-83-33 050-337-63-27 (066)5353411 (097) 044-17-73 (066)55-66-322 (050)139-54-77 (099) 6-333-111 (067)617-17-85 (066)186-75-18 (067)515-61-01

Ï Àëþì³í³åâà òà áðîíçîâà ïóäðà Ëèñò íåðæàâ³þ÷èé AISI 430 Ìåòàë á/â êóïëþ Ìåòàëîïðîêàò á/â ïðîäàì Ïèâíà äðîáèíà (ïðîïîç.äëÿ Êðèìó) Ïðîôíàñòèë âèãîòîâëÿåìî

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

(044) 592-03-20 067 523-21-05 (067)6194199 (061)2700363 (067)514-46-47 (061)2891107

Á³çíåñ-äîâ³äíèê Çàêàðïàòòÿ-2012

45 ãðí

(0312)61-99-98

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

ÒÅË.

Êàì³íü-÷åðåïàøíèê â³ä âèðîá. äîãîâ. Êàì³íü-÷åðåïàøíèê ç êàð'åðó Ì-25 äîãîâ. Êðèìñüêèé êàì³íü ÷åðåïàøíèê Ì-25 äîãîâ. Ìåòàëåâ³ âèðîáè äîãîâ. Ìåòàëîêîíñòðóêö³¿, àíãàðè äîãîâ. Ìåòàëîïðîô³ëü äîãîâ. Îíäóë³í,ñàéäèíã, âîäîñò³÷í. Ñèñòåìè äîãîâ. Ïëèòêà òðîòóàðíà äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Í-57, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë ÍÑ-25, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Ñ-10, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ïðîôíàñòèë Ñ-20, Öèíê. Ïîë³åñòð äîãîâ. Ðåìîíò ïîêð³âë³ â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ äîãîâ. Ñàéäèíã â³í³ëîâèé òà êîìïëåêòóþ÷³ äîãîâ. Ñèñòåìè âîäîïîñòà÷., êîòëè,ðàä³àòîðè äîãîâ. Ñõîäè, îãîðîæ³ äîãîâ. ×åðåïàøíèê Ì-25 âèñîêîãî ´àòóíêó âèðîáíèêà

067-652-63-72 050-751-43-11 067-953-77-79 050-34-45-841 (050) 341-91-47 (0456)344822 050-341-01-42 067-903-01-21 (061)2891106 (061)2891106 (061)2891107 (061)2891106 (050) 341-91-47 (0522)27-14-27 067-521-41-42 067-5961567 066-957-52-41

Ïóäðà àëþì³í.ÏÀÏ,ïóäðà áðîíçîâà ÁÏÊ

(044) 592-03-20

Ãåíåðàòîðè (åëåêòðîñòàíö³¿) áåíçèí äèçåëüí³ Êèñíåâ³ áàëîíè,åìêîñò³, àçîòí³ êóïëþ Êîìïðåñîðè ïîðøíåâ³,âèíòîâ³,ìåä. íàëàäêà Êóïëþ åëåêòðîäâèãóíè 1-500 êÂò äîãîâ. Êóïëþ íàñîñè äîãîâ. Êóïëþ ðåäóêòîðè äîãîâ. Êóïëþ òåëüôåðà äîãîâ. Êóïëþ, ïðîäàì íàáèâêó ñàëüíèêîâó äîãîâ. Íàáèâêà ñàëüí. ÀÏ, ËÏ, ÀÏÐ, ÕÁÏ, êã Ïàðîí³òÏÎÍ,ÏÌÁòåõïë.ÌÁÑ, ÒÌÊÙ,êã Ïðîäàþ/Êóïëþ ÄÌ, ÄÌÓ, ôðåãàòè äîãîâ. Ðóêàâà íàï³ðí³ ³ âñìîêò. 6-250ìì,êã Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ äîãîâ. Òîðî¿äàëüí³ òðàíñôîðìàòîðè â³ä 10Bt äîñòàâêà Óñòàíîâêà äëÿ êîë³ííÿ âîëîñ. ãîð. 12800 ãðí Øòàáåëåð íàï³âåëåêòð, ï³äéîì. 3 ì äîãîâ.

(057)764-59-99 (050)5142144 (057)764-59-99 050-638-56-31 050-529-88-82 050-529-88-82 050-638-56-31 (095)2405254 (044) 592-03-20 (044) 592-03-20 (067)515-33-75 (044) 592-03-20 096-942-76-79 (057)759-50-06 0(98) 0809975 (050)4867765

Äóáë³êàòè íîìåðíèõ çíàê³â, ì. гâíå Êóïëþ øèíè áóäü-ÿêîãî òèïîðîçì³ðó Ïðîäàì àâòîáóñ "MAN"

(050) 545-68-30 (050) 530-26-07 (050) 454-98-07

äîãîâ.

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÀ (ãðí)

Ïðîäàì øèíè áóäü-ÿêîãî òèïîðîçì. Ðóêàâè ä/ÒÐÊ 16,19,25 ³ç çàçåìë.,ì Ðóêàâè ÌÁÑ ä/ÒÐÊ ³ áåíçîâîç³â, ì Òóðáîçì³ø.êàðáþðàò.åêîí.áåíç.20 % 40 ãðí

Âèðîáíèöòâî íîâèõ ÇÌ-60Ê,ÎÂÑ-25 Êàðòîïëåçáèð. êîìáàéí òà ïðåñè Êàðòîïëåçáèð. êîìáàéí òà ïðåñè Êîðìè, êîðì.äîáàâ. Îáëàä. ä/ôåðì Êóïëþ Ïåòêóñ 531, 547 Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ Claas, John Deere Ïðåñ-ï³äáèðà÷³ ³ìïîðòí³. Ðåìîíò Ïðîäàì Ïåòêóñ Ê-531, 590, 547

äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

ÒÅË. (050) 530-26-07 (044) 592-03-20 (044) 592-03-20 097-847-65-47

(067)720-57-27 098-630-66-00 050-846-21-59 050-481-93-17 (067)720-57-27 (067)3398351 (066)304-01-25 (050)619-19-15

Âèð-âî ì'ÿêèõ ìåáë³â Òåðíîï³ëü Äèâàíè Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ

äîãîâ. www.l³sma.com.uà â³ä 1300 ãðí (063) 275-55-55 (063) 705-78-01

Îë³ÿ ñèðîäàâëåíà

äîãîâ.

068-340-47-19

Ïàêåòè, ì³øêè, ïîñóä îäíîðàçîâèé äîãîâ. Ñêîò÷, ñòðåò÷ ïë³âêà, ñåòêà, ñòð³÷êà äîãîâ. Øïàãàò ñ³íîâ'ÿç.:Àãðîòåêñ,Òèòàí,Þòà

(061)2221988 (061)2891911 (095)756-45-42

Áóêëåòè, ïëàêàòè, ôëàåðè (100 øò.) Â/ïåðåâåçåííÿ:Òåðíîï³ëü-Óêðà¿íà Âèãîòîâëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ³äïî÷èíîê â Åâïàòî𳿠âñ³åþ ñ³ì'åþ ³äïî÷èíîê â Çàòîö³. Äèçàéíåð www.ruzh³tsky.k³ev.ua Çîâí³ø. ðåêëàìà Ìèêîëà¿â (âèãîòîâ.) Îãîëîøåííÿ Çàêàðïàòòÿ òà Óêðà¿íè Ðàä³îðåêëàìà â Çàïîð³ææ³ Ðåêëàìà â "Çîëîòèõ ñòîð.", Ëüâ³â Ðåêëàìà â ãàçåò³ "Àô³øà.гâíå" Ðåêëàìà â ã-ò³"Ôîðòóíà",Ñòðèé Ðåêëàìà â Äðîãîáè÷³, Òðóñêàâö³ Ðåêëàìà â Ç̲ ×åðêàñüêîãî ðåã³îíó

03245-4-13-54 067-208-26-56 (093)55-32-016 (066)4171253 (067) 382-56-01 (050)658-71-71 (067)27-29-012 (0312) 61-99-98 (066)3384713 03245-4-01-81 (0362) 63-46-62 03245-4-01-81 (067) 950-47-87 0(472) 546711

â³ä 300 ãðí äîãîâ. äîãîâ. íåäîðîãî äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ.

äîãîâ.

ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß Ðåêëàìà ïî âñ³é Óêðà¿í³ Ðåêëàìà ïî Óêðà¿íå, ì.Ìèêîëàåâó Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³ Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, â ãàçåòàõ Ðåêëàìà ïî Óêðà¿í³, ì.Ìèêîëàåâó Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Çäîðîâ´ÿ" Ðåêëàìà ó ãàçåò³ "Ïîðàäè" Ðåêëàìà ó ì. ʳðîâîãðàä³ Ðåêëàìà ó Òåðíîïîë³ Ðåêëàìà,îãîëîø.-Óæãîðîä,Çàêàðïàòòÿ Ðåìîíò òóðá³í www.turbol³fe.com.ua Øòàìïè, ïå÷àòêè

ÒÅË.

Ö²ÍÀ (ãðí) íåäîðîãî äîãîâ. äîãîâ. äîãîâ. â³ä 35 ãðí. â³ä 35 ãðí äîãîâ. â³ä 6 ãðí äîãîâ. â³ä 70 ãðí

Á³çíåñ-äîâ³äíèê Çàêàðïàòòÿ-2012 45 ãðí. ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîⳠ³íáàó Âñå Çàêàðïàòòÿ:zakarpatpost.net äîãîâ. Ãàçåòíèé ïàï³ð äîãîâ. Êàòàëîã "Òóðèñòè÷íå Çàêàðïàòòÿ" 35 ãðí. Ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè äîãîâ. Ñàéò îãîë.www.fortuna-gazeta.com.ua Ñîö.ìåðåæà"Ñàäîâåä"çàïðîø. â êëóá

(066)3384713 (0512)47-25-10 (0522)22-04-84 (0362) 63-46-62 (0512)47-25-10 (0312) 61-99-98 (0312) 61-99-98 (0522)22-04-84 095-119-12-70 (0312) 61-99-98 050-801-25-92 03245-5-91-20

(0312) 61-99-98 (096) 85-89-929 (0312) 61-99-98 067-341-67-77 (0312) 61-99-98 068-340-47-19 www.sadoved.com

Äîâ³äêè ùîäî ðîçì³ùåííÿ ïðàéñ-ðÿäê³â òà ðåêëàìíèõ áëîê³â çà òåëåôîíîì: (0362) 625-635


6

№27 від 18 липня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9п, ремонт, лічильни и, власни . Конта ти: (096) 857-55-70, (096) 857-55-65 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 10 Ц, новоб дова, за . площа 50 м. в. Євроремонт. автономне опалення, зас лений бал он. Сонячна сторона. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9, 43.5 в.м., після б дівельни ів, бал он зас лений, бр.двері, мп.ві на. Ціна: 39780 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, автово зал, 2/9 пан. б д., 34/18/9, ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола №12, затишний двір. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4/9 ц, 43/21/10, ремонт, автономне опалення. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 8/9, 43.2, отел, бал он зас лений, бр.двері, мп.ві на. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 пан. б д., 34/18/9, хороший стан, пор ч садочо , ш ола №11. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, 34/ 18/9, жилий стан, лічильни и, МПВ. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9п, 35 в.м, осметичний ремонт, м/п ві на. Конта ти: (096) 460-56-41 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, 35/ 18/9, жилий стан, лічильни и, м/п ві на. Чистий під»їзд. АН «Авеню». Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під»їзді на опалення. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1,2,3- імнатні вартири, в новоб довах в л. Cтр тинсь ої, 2, Дра анч а,4, з 1 по 10 поверх, терміново продаж залиш вартир від 39 до 205 в.м. Конта ти: (097) 968-07-31 novobud.rv.ua

• 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнтан вартир , в л. • Соборна, р-н Ювілейний, 5/5Ц, поліпшене план вання, вільна, жилий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. • Ма арова, 7/9Ц, 30/18/5,

осметичний ремонт, металопласти ові ві на, броньовані двері, вели а лоджія. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (067) 716-87-86, (050) 549-55-43

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1 імнатн вартир , в л. Г рьєва, 2/5 Ц, м/ п ві на, хороший стан, олон а. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, 4/5Ц, без ремонт , жилий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1,2- імнатн вартир , в центрі, в л. Гайдара, новий, це ляний 7-поверховий б дино , є ліфт, різні поверхи, різні площі, автономне опалення. Ціна від 8000 рн / в.м. Конта ти: (096) 361-44-37

1- імнатн вартир , в л. 16 Липня, 2-поверх 37/18/8 жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Біла 23/ 12/5, 5/5 Це ла. Хороший стан, м/п ві на, олон а, лічильни и. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, «Автово зал», 5/9 пан. б д., 34/18/9, ремонт, пор ч дитячий садочо , ш ола№12, затишний двір. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/9 Ц, 31/18/5,5, жилий стан, бал он. Ціна: 22700 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 34/18/9, нормальний ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 2/9 це л. б д., 23/12/5, ремонт, бал он. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 п, 35/18/9, осметичний ремонт, м/п ві на, стелі, стіни перетерті, мінялися тр би, сантехні а, на підлозі ламінат, с/в і хня облицьовані плит ою, броньовані двері Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н авторин , 1/9 пан. б д., 34/18/9, перетерті стелі, д бовий пар ет. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- iмнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 п, 32/12,6/8,1, зас лений бал он, лiчильни и на вод . Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (097) 237-09-76

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9 п, 35/18/9. Косметичний ремонт, мп ві на, св облицьований плит ою, на підлозі пар ет, домофон, лічильни и. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остин а». Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , 12 ш ола, 3/9 ц, 35/ 19/8, житловий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а новоб дова 46м. в., євроремонт, вмонтовані меблі, поб т.техні а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о.тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5/9 ц, новоб дова, 44м. в., 11м. в.- хня, євроремонт, вмонтовані меблі, поб това техні а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 П, 34/17/9, лічильни и води, можливість доб дови. Власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 7/9/П, 35/ 18/9,хороший жилий стан, ві на в двір, бал он,с\ о ремо. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru

1- імнатн • П ш іна, 6/9

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5ц, 33/ 18/6 ремонт, б/з, д шова абіна, бойлер. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9 П, 35/18/9. Косметичний ремонт. Пар ет. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

Квартири

1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 ц, 30/18/9, житловий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9 п, 31/12.4/9, с часний ремонт Ціна: 24500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9 пан. б д. 32/13/9, пор ч дитячий садочо , ш ола №11. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/9, 30/ 18/9, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 , П, 37/18/9, осметичний ремонт. АН «Челсі» Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/ 18/9, хороший стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Гетьмана Пол бот а, 2/4 ц, 29/16/5. М/п ві на, перетерті стелі, зас лений бал он. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир 2/5 Ц, 31/18/4,5 до менти, м/п ві Конта ти: 28-87-88, 363-65-25

, в л. Гетьмана, центр, в.м, євроремонт, всі на. Ціна: 27000 .о. (050) 435-08-11, (067)

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 9 п. ЗОШ №12, 36/18/8 ремонт, до лян та артира. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 9п,31/12/7 в.м, част овий ремонт, броньовані двері. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 498-15-93 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, 2/5 ц, 30/ 17/6. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, 3/3 Ц, 30/ 16/5, в хорошом стані, ванна облицьована плит ою, олон а, дах після ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07 (099) 490-32-26 1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, Бояр а, 3/3, хороший стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц, 28/12/5, без ремонт . АН «Челсі». Ціна: 15000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, 3 поверх, 34/19/7 осметичний ремонт, нові двері, бал он. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, « остин », євроремонт. Конта ти: (096) 314-37-62

1- імнатн вартир , в л. Г рьєва, 3/3ц, хр щов а, новий дах, тихий район. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 31/17/6.2, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 8/ 9-п, 35/18/9 осмети а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Цх, 30/16/6, жилий стан,м/пл. ві на. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9Ц, 42 в.м., новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, 31 в.м., не това, є технічний поверх, ремонт. Терміново. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, малосімей а, 4/5/Ц 24/12/5 осметичний ремонт, не това, затишний двір. Ціна: 22500 .о., тор Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru

1- імнатн вартир , в л. Вiдiнсь а, 1/9 п, 34,8/18/9, Жилий стан, можливість доб дови бал она. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, р-н Мототре , 6/9 Ц, 42/16,6/9,3 в.м., хороший стан, автономне опалення, ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Вербова 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер, с/в з., д ш. абіна Ціна: 17500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9П, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9П, 31/12/7, жилий стан, ремонт, зас лений бал он, можливий тор , власни . Ціна: 28500 .о. Конта ти: (067) 920-71-31 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9П, 35/18/9. Хороший стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 ц, 26/16/5, житловий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8, жилий стан, меблі. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Вербова 1\9п 38\20\11 євроремонт.Терміново. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9/П, 49/ 29/8, мебльована, я існий євроремонт, вб дована техні а, залишається пральна машин а, холодильни , бойлер, шафа- пе. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 31,5/12,7/8,2. Косметичний ремонт, можливість доб дови. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9ц, 22/12/4, хороший ремонт, санв золплит а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Га арiна, 7/9 п, 35/ 18/8. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц, 18 м. в., жилий стан, санв зол і хня на 4 сім”ї. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9 п, 36/18/ 8 ремонт, до лян та вартира. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 38/ 20/11, євро, теплена підло а. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Га аріна (біля Міц евича) 7/9П, 34/18/9, жилий стан, част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 35/ 18/9, євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5-пов. це л. б д., 32/17/6 в.м, хороший стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/ 18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 32/ 17/6, хороший ремонт, не това, тепла, олон а, бал он зас лений, ві на на схід. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 П, 32/ 12/7 в. м, осметичний ремонт, зас лений бал он, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц., 30/ 18/5,5. Ремонт, вільна. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9п, 32/ 13/8 в.м, хороший стан, лічильни и, бал он зас лений, хня, ванна - плит а. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 62-14-46, (067) 350-35-52

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9П, 34/18/9, ремонт, лічильни и, нова столяр а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Вербова, новоб дова, 4/4 ц, 40.7/18.2/10.7, без ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц., 22 в.м., хороший стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 7/10 ц, 47/20/12,5. Новоб дова, б дино зданий в е спл атацію, автономне опалення, лічильни и, стан - після б дівельни ів, бал он 4 в.м. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 3/5 ц, 32/17.3/6.2, житловий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 34/18/6,5, житловий стан. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Дорошен а, малосімей а, 1/4 ц, 25.3/12.8/5, олон а, 1 сот землі під заб дов . Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 Ц, 30/17/6, без ремонт , ві на на ТЦ «Чай а» Ціна: 26500 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/3 ц, 52/24/22, автономне опалення, Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 це л. б д. 32/17/6, напроти «Чай и». Ціна: 26000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/5Ц, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26


1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц , 31/16/6, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, сантехні а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5Ц, 51/24/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 Ц. 30/18/5.5. Євроремонт. Залишається вмнотована хня та прихожа. Дах не проті ає. Д же тепла. Ціна: 22000 .о. тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

1- імнатн вартир , в л. Корольова чеш а 36,5/20/8 осметичний ремонт, 2/5/Ц, терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9П, 34/ 18/9, ооперативний б дино , хороший стан, апітальний ремонт дах . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ж ова, 2/3Ц., 42, в.м.. Новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 7/9 ц, 35/18/8.5, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 9/9 П. 35/ 18/9. Без ремонт . 10 поверх технічний, дах відремонтовано, не това, справний ліфт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-47-63, (097) 470-22-23 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 35/18/7 євроремонт, все нове, теплені стіни, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 П, 34/18/8, євроремонт. АН «Челсі». Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/5 ц, 30/ 17/6, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/18/8, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 5/5 ц, 35/ 20/8, житловий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 3/5 Ц. 32/18/6. Косметичний ремонт. Вмонтована хня, мпв, олон а. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 ц, 18/13/0. Гостин а, звичайний жилий стан. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, ціна до овірна, власни . Конта ти: (093) 578-25-26, (097) 034-19-27 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5 ц, 31/19/5, перетирті стелі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 ц, 32/17/6, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5, 31/17/6, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5ц, 31/17/6 в.м, звичайний стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа,3/5 18 в.м., остин а, з ремонтом. Ціна: 17000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2 пов., 52 в.м., новоб дова, автономне опалення, не а ентство. Конта ти: (067) 362-07-29 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10 п, 34,8/17,4/8,8. Квартира не това, осметичний ремонт, бал он зас лений, є всі лічильни и. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№27 від 18 липня 2012 ро

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а 3/5Ц, новоб дова, автономне опалення, ремонт. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9-п, 32/12/9, без ремонт . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1 поверх, ремонт, зас лена лоджія, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 2/9 ц, 36/18/8. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096)384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7/9п, або обміняю на 2- імнатн вартир . Конта ти: (067) 191-44-56 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 1/ 5ц,чесь ий прое т, хороший стан, ремонт, м/п ві на, бал он, броньовані двері. Конта ти: (067) 946-90-31 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/5 Ц, 32/13/5, осметичний ремонт. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 6/9ц, 35/18/9, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Лєрмонтова, 9/9 , Ц, 52/30/12, Євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 39/20/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096)384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5Ц., 40,8/19/9,7. Жилий стан, імнати і санв зол о ремо, вихід з хні на бал он. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова(Бояр а),1/9 п, 34/18/8, арний стан, іпсо артонові стелі, с часна плит а, МПВ, шпалери арні, броньовані двері, ванна без ремонт . Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1-пов. 34/18/9 жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал он , сонячна сторона. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9. Б дино за автобзаром, не над доро аою, звичайний жилий стан. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9-пов. пан. б д., «Авторино », 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 34/19/8 євроремонт, нові двері, МПВ. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9-пов. це л. б д., біля «Літи», 23/12/5 в.м. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц.. 31/18/6. В стадії ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 34/18/ 9 в.м, власни , терміново. Конта ти: (067) 364-37-61, (067) 456-48-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., без посередни ів. Конта ти: (050) 375-39-19 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9Ц., 23,5/12/5. Жилий стан, меблі, вели а лоджія. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 25/12/5,5, малосімейно о тип біля «Літи», пор ч ш ола, садочо , з осметичним ремонтом, перепланована. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 Ц, 30 в. м, осметичний ремонт, вели а лоджія, м/п ві на. Конта ти: (098) 155-95-21 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 34/18/9, без ремонт . Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/17.3/7.3, осметичний ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/18/8. Б дино за автобазаром, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9-п, 34/18/8,4 в.м. ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9П., 35/17,3/8,3. Косметичний ремонт. терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 18000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 П, 32 в, євроремонт. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/ п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а 2\9п не малосімей а, 35\18\9,с\ о ремо, с лопа ети, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, б д.46, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 22 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, район авторин ,1/9П, висо ий цо оль, д бовий пар ет, перетерті стелі. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1- імнатн вартир , в л. Мельни а по ращ.план в. 9\14ц 37\20\8 с лопа ети, жилий стан, вели ий бал он та ладов а, 2 ліфта, чистий, арний під»їзд. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 14 Ц, 38,9/18,6/7,4 в. м, чесь ий прое т, лоджія, сонячна сторона. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 14Ц., 38,9/18,6/7,4. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П. 34/18/9. Косметичний ремонт (робився рі том ). Броньовані двері. С/в роздільний. Сонячна сторона. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9П, 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/ 5ц, 23.5/10.2/6 в.м, ремонт, арний стан, бойлер. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Н. Хасевича, 2/2 Ц, 29,8/18,1/9,2 в. м, ремонт, нова столяр а, автономне опалення, лічильни и на вод і аз, сонячна сторона. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 2/2Ц, автономне опалення, ремонт, 30/18/9. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 3/5 ц, 33/18/6, без ремонт . Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 30/16/6, без ремонт . Ціна: 28500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5П, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а (дерев’яні рами зі с лопа етами), сонячна сторона, висота приміщень 2.7м, автономне опалення, лічильни и на вод та аз, зр чне розташ вання. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ньютона, шла обло -це ла, 30/16/7.Б дино на 3 сім’ї, без ремонт , араж, сарай, подвір’я. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 8/9 ц, 25/12/5. Ремонт, на підлозі ламінат, бал он зас лений, бойлер, лічильни и, ліфт не працює. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 31/18/6, без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 24/12/5, євроремонт, вмонтовані с часні меблі: хня, прихожа, стін а. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 35/16/7. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, а ратна, перетерті стелі, пар ет, замінена сантехні а. Висо ий цо оль (2м), доб дована вели а лоджія з я ої є вихід власний підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-88-68, (098) 697-24-15 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 ц, 33/18/6, жилий стан, не това, можл.обмін на 2- імнатн . Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/4 це . б д. 29/16/5, пласти ові ві на, підвал, ві на виходять в двір. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/5 це л. б д. 26/16,5/4,5, без ремонт . Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/5-пов. це л. б д., 26/16,5/5 в.м. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5Ц, 24/12/5, ремонт, вмонтована хня, прихожа, вели ий бал он. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 1- імнатн вартир , в л. П хова, 4/9-пов. 36/18/9 в.м част ово зроблений ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: .(067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 3/ 9-пов. пан. б д., 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 6/ 9 п, 35/17/9, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9П, 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/ 5-пов. це л. б д., 32/17/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, 31/18/6,3, без ремонт , ві на в двір. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, 31/18/6,3, ві на в двір, нові вхідні двері. Чистий під’їзд. Пор ч з пин а, ма азин. АН «Авеню». Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/5 Ц, 32/16/6, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9/П, 32/12,5/7 бал он зас лений, ві на в двір, є бойлер, вмонтована хня. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна р-н Пивзавод 32 в.м,1 пов, висо і стелі, вели і ві на виходять на оловн доро , това, арне місце під омерцію Ціна: 35000 .о., тор Конта ти: 0981341977 0500165831 0967867374 lashuk.anna@yandex.ru

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9П, 32/18/6. Жилий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9 П, 35/18/9, осметичний ремонт. АН «Челсі». Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц., 22/ 12/5. Жилий стан. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9 ц, 34/18/9 в.м., жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший жилий стан, бойлер. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/4Ц., 35/20/8. Сталін а, висо і стелі, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 2Ц, ремонт, 30/17/6, броньовані двері. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 32/18/6. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5 це л.б д., 32/17/6, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/ 5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/ 5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, олон а, житловий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/ 5Ц, 32/18/6, ремонт, не това. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, хр щов а, осметичний р-н, 3/5/Ц ві на в двір, не това, чистий продаж, 32/ 17/6. Ціна: 28000 тор Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 36,5/18,3/7,8 1/5 Це ла, по ращено о пплан вання, висо ий цо оль, є можливість доб дови бал он , жилий стан, м/п ві на, є олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/5 ц, 31/17/6. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, Ц,1/ 5,36/19/8, олон а жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 1/ 5Ц, 34/17,5/7,5, висо ий цо оль, хороший стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 9/10П., 34,5/18/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 25/16/7, житловий стан. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38 в.м. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/ 18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/ 18/6, євроремонт. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 Ц, 29 в.м., 16/5, м/п ві на, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 196-25-12, (095) 938-04-96

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/ 18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 Ц, 29/16/4, жилий стан, ві на в двір, л- и, м/п ві на, є підвал. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 36,5/19,2/8,1. По ращене план вання, жилий стан, олон а, бал он зас лений. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 1- імнатн вартир , в л.Вербова, 9/9 п, 35/ 18/8, повноцінн , МПВ, лічильни и на вод і аз, жилий стан, дах відремонтований, ліфт новий, чистий під’їзд, арний двір. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru

Кімнати (три поряд) в ртожит ,38 в.м., р-н Льоно омбінат , порядні с сіди. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л.Д ндича, 34/18/ 9, част овий ремонт, хороший жилий стан, перетерті стелі, пар ет, лічильни и на вод , бойлер, МПВ, броньовані двері, зас лений бал он, чистий під , їзд. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л.Ма арова 8/9/П, 34/18/8, малосімей а, осметичний ремонт, не това, терміново. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л.Ювілейна, 9/9 ц, 37/18/8, МПВ, жилий стан, дах пере ритий, ліфт новий. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru 1- імнатн вартир , остин , в л. Відінсь а, 3/5Ц., 24 в.м., Ремонт, вмонтована шафа, с/в і хня об ладені плит ою. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, це ляний б дино , житловий стан, 24 в.м. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 4/5Ц, 30/15/ 5, житловий стан, еле тро -плит а. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 6/9П., 34/ 18/9. хороший стан. Ціна: 22300 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 4/ 5 ц, 31/17/6. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5, 34.6/17.5/6.3, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , Ма арова, 1/9П, 34/ 18/9. Ремонт, лічильни и. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 1/9 ц, 28/135/6, висо ий цо оль, без ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5.Ремонт, нова столяр а. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , новоб дова, автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , п-т Мир , 4/4Ц., 30/ 18/6. Жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , пивзавод, 3/5 ц, 32/ 17.5/6, євроремонт. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, б дино в затишном місці, ві на на схід, вид на річ . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/4 Ц, 30 в.м. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (067) 790-56-04 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, осметичний ремонт, зр чне місце розташ вання. Конта ти: 60-88-68, (098) 697-24-15 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , пр.Мир , 4 пов., 30/ 15/6 осметичний ремонт, перетерті слелі, нова сантехні а. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 2/ 5Ц, 37/18/8,7. Потреб є ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 3/ 5 Ц, 37/18/8. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 60-88-68, (098) 156-45-20 1- імнатн вартир , р-н пивзавод , 30 в.м, на землі, жилий стан, арне, затишне місце, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 725-75-32 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 30,3/16,1/6,5 в. м, осметичний ремонт, висо ий цо оль, нова азова олон а, м/ п ві на, нові двері, нові тр би Інтернет. Конта ти: (098) 155-95-21 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 31/17/6 не това, висо ий цо оль, є можливість доб дови бал она, осметичний ремонт, мп.ві на, нова столяр а, нові тр би, олон а. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/5 ц, 40/20/8, автономне опалення. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 40/19/ 8, індивід альне опалення. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал он , осм рем. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това,хороший стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт, с\ о ремо, бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 33024 (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9 п, 35/18/9. Квартира не това, хороший жилий стан, зас лений бал он. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, 34/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П.. 34,8/18/9. Ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2\9п не малосімей а, 35\18\8 осмети а, ві на м\п або обмін на 2 в. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

№27 від 18 липня 2012 ро

1- імнатн вартир , р-н Північний, 6/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, панель, житловий стан, 33 в.м., середній поверх. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Центр, 3/5 Ц, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , центр, 4/5 ц, 33/17/6, без ремонт . Ціна: 31000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , «малосімей а», в л. Д ндича, 2/9П, 31/18/6. Ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1 імнатн вартир , в л. Кн.Оль и 32/17/6 хароший осметичний ремонт, зр чна транспортна розв’яз а, не това, арний двір, терміново. Ціна: 32000 .о., тор Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, (поряд-дім здоров’я) 5/5 Ц, бал он, пласт.ві на. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/1, 41/23/5.3, ород, без ремонт . Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 289-26-03

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/ 9П.,34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 , Цх, 95 в. метрів, новоб дова. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 АН Челсі.

1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/ 22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10 п, 78/47/10, зі встав ою. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Кімнати в ртожит поверх. Ціна: 25000 684-78-00

, 2 шт., 25 в.м, 1 .о. Конта ти: (067)

Кімнат в ртожит , в л. Д.Галиць о о, 19 в.м, приватизовона, ремонт. Конта ти: (098) 915-43-42

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2,3- імнатні вартири, в новоб довах в л. Cтр тинсь ої, 2, Дра анч а,4, з 1 по 10 поверх, терміново продаж залиш вартир від 39 до 205 в.м. Конта ти: (097) 968-07-31 novobud.rv.ua

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнтан вартир , в л. • Свободи, 3/3Ц, без ремонт ,

автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097)408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново,

дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Ст. •2- імнатн вартир , в л.в.м., Бандери, 2/5 Ц, 47

доб дований бал он-тераса 2+6, ремонт, м/п ві на, нова столяр а, сантехні а, підло а теплена, ламінат, автоном а. Конта ти: (067) 115-31-35,(050)435-32-16 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/3Ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 пан. б д., 49/29/8. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 9 це л. б д. 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01 (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Королен а, центр, 6/9 це л. б д., 45/30/8, імнати о ремі. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д. 44/29/6, біля отелю «Мир». Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, НОВОБУДОВА, 80 КВ.М, ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ, ЛОДЖІЇ ЗАСКЛЕНІ, УТЕПЛЕНІ, З ОПАЛЕННЯМ, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, АВТОСТОЯНКА ДЛЯ КОЖНОЇ КВАРТИРИ. КОНТАКТИ: (050) 376-02-87, (096) 550-59-31

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 50/30/ 8, євроремонт, лічильни тепла на під,їзд, ладов а між поверхами, вели ий підвал. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-47-63, (097) 403-19-41 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, с часний ремонт, імнати непрохідні, нова сантехні а та столяр а. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (096) 733-48-72, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Вербова 1\9 п, 49\28\8, 2 бал они. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9 п, імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Вербова 8\9п не това, не малосім., 48\28\7 жилий стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Вербова 9\9п риша нова,ліфт працює,євроремонт, 48\28\8. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9, авторсь ий євроремонт, о ремі імнати, вмонтована хня, шафа- пе, м/п ві на, нові двері, підвал, бойлер, лічильни и, поб това техні а, зас лений бал он. Ціна: 40500 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 Ц, 40,1/26,2/5,3, лічильни на вод , азова олон а, підвал, без посередни ів. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/26/6, імнати прохідні, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26/6, жилий стан, прохідні імнати, тепла,с ха. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9-п, 49/28/8 в.м. житловий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П., 48,7/29/7,1. Хороший стан. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц., 44/28/6. О ремі імнати. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5-пов,43/28/6 в.м., в хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , «чеш », 7/9 Ц, ремонт, зас лена лоджія, хороший підвал, 48/27/7 в.м. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , Бояр а, в л. Р сь а, чес. прое т, 3/5, 51/31/8 в. м., жилий стан, два бал они, олон а, санв зол роздільний. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 155-95-21, (099) 488-17-72

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/2Ц, 42/28/7, жилий стан. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/ п ві на. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 ц, 70/36/10, хороший ремонт, бойлер, дахова отельня, піді рів підло и. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 5/10 ц, 62/42/11, євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а. 2/ 9П.. 48,8/30/9. Косметичний ремонт. Ціна: 40500 .о. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізіі, 3/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хороший стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 10/10П, 50/30/8, ремонт. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 55/30/9. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Цп, 50/38 /8, хороший стан, імнати прохідні. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, новоб дова 62/33/10 с часний ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/2Ц.,40/ 27/8.1. Котеджно о тип , новоб дова, автономне опалення, піді рів підло и, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт, 2 імнати, мпв. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2пов., 44/30/6, жилий стан. Терміново. Ціна: 35000 .о. тор Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 7/ 9п, 48/30/8 ремонт 1 рі , мпв, не това, з меблями. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 4 ц, 44/29/6, з бал оном, житловий. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4Ц, 45/29/6,5.Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, 49/29/7, част ово ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 48/28/9, арний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Г рьєва, пивзавод 3\3ц, 78\50\14. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 пан. б д., 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 48/29,2/7,5. Ремонт, лічильни и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о жилий стан, 2/9/П, 49/28/8. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9, 45/26/7.2, перепланований ртожито , імнати о ремі, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 ц, 48/28/8. Чеш а з хрошим ремонтом, не това, сонячна сторона. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, автово зал, 5/9 ц, 51/28/9, без ремонт . Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10 ц, 63 в.м. Новоб дова, б дино зданий в е спл атацію, стяж а підло и, м/п ві на, лічильни и. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Ц. 44/28/6. Нова сантехні а та тр би, мпв, олон а, можливість переплан вання, дах повністю відремонтований. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 38800 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Демянч а, 6/10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 ц, 47/27/6, житловий стан, о ремі імнати. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Цс, 52/35/8, без ремонт , з олон ою. Ціна: 56 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9Ц, 44/27/6. О ремі імнати, жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га арiна, 4/4 ц, 44/28/6 4/4, чистий під’їзд, ві на виходять в двір. Квартира з ремонтом: перетерті стіни стеля, на підлозі я існий ламінат. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Га арiна, 42/31,5/ 6, 5/5 Ц, о ремі імнаити, хороший жилий стан, м/п ві на, нові двері, олон а, з дахом проблем немає, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/ 5-пов. це .б д.40/27/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., євроремонт, металопласти ові ві на, тепла підло а, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 1/4 ц, сталін а, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц, 42/26/6, євроремонт, імнати о ремі. Ціна: 48 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а 1\5ц 45\25\6 хороший ремонт, імнати о ремі,бал он доб дований та за онений. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 2/5 ц, новоб дова, 60/32/11, с часний євроремонт, автономне опалення. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, Бояр а, 3/9 П, Залишається вмонтована хня та вітальня. Я існа столяр а. Зас лений бал он. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5Ц., 42,5/26/6. Част овий ремонт. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 44/28/ 6, імнати о ремі, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9П, 49/29/7, хороший стан, МПВ, лічильни и. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (095) 045-30-64, (067) 951-67-38


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№27 від 18 липня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт 51 000 .о. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 4/5 п, 62/39/8. Б дино по ращено о план вання, рі назад робився ремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4пов., 42/30/6, перепланована, ремонт. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа по ращ.план в. 7\9ц 50\30\8 жилий стан. Терміново. Ціна: 43500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о 5\5ц, 47\31\7 євроремонт, олон а, підвал Ціна: 43000 Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 44/30.6/6, житловий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/5 ц, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5Ц, 44 м. в., не това, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 2\5ц, 48\28\9 не това, с лопа ети, пар ет, с часна плит а. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/9 ц, 54/ 30/8 жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/9п 47/29/8 жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Київсь а автово зал 8\9п, 48\28\8 не малосімей а,не това, хороша осмети а. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 40.7/26/5.6, імнати прохідні, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5ц, 45/28/6, євроремонт, ім прохідні(можливість переплан вання). Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9, 51/32/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9/ ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9Ц, 52/30/9, жилий стан. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євро. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9Ц, по ращено о план вання, терміново. Конта ти: (093) 487-47-58

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Коновальця , 3/ 9-пов. це л. б д., 50/30/8 в.м, поліпшене план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5-пов. 50/30/8 в.м. євроремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/ 25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Ціна: 57500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, чеш а, 52/30/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 49/27/8, хороший стан, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 49/29/8. Хороший осметичний ремонт, м/п ві на, бал он зас лений, бойлер, ладова, вмонтована хня, лічильни и, Інтернет. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, вмонтована хня, нові двері, не това. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П, 50/ 29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/ 30/9, част овий ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, це ла, 54/32/11 в.м.1 поверх, олон а, автономне опалення. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/9 Ц. Капремонт. Нова сантехні а. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа , 5/5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа 4/ 5-пов. 44/30/6 жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 2/ 5Ц., 44/30/6. Жилий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5, хороший стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 41/26/6, пласти ові ві на, нові вхідні, дах в поряд , є підвал. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 ц, 52 в.м., по ращено о план вання, хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц, 51/31/8,2. Жилий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, по ращене план вання. Конта ти: (096) 800-10-00 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ц, 44/28/6,без бал он ,жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, 42 м. в., жилий стан, не това. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

9

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5, 73/38/14 в.м, євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Конта ти: (098) 447-21-94 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 ц, 49/27,5/7,5. По ращене план вання, М/ П ві на, решіт и на ві нах; бал он, лоджія зас лені; бойлер; лічильни и; імнати о ремі. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9П, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/10Ц, 50/28/8, новий б дино , чистий під’їзд, жилий стан, меблі. Ціна: 40500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 ц, 73/36/14, ремонт, автономне опалення. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/6, 74/37/14, облицьована ванна, ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9Ц, 50/30/8. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, (097) 773-95-77 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9П, 50/29/8, євроремонт, меблі. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, на 12 поверсі в це лянов б дин , 49/27/9, євроремонт, МПВ, бойлер, ондиціонер, вхідні двері броньовані. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 155-95-12, (099) 488-23-44 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 ц, 73/44/14, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Ціна: 78500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 2/2Ц, 52/30/12, металопласти ові ві на, ре онстр ція б дин , теплений, шатровий дах. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/ 28/6,3, ви он ється євроремонт, автономне опалення, араж, можливий обмін на авто з доплатою. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 2- імнатн вартир , в л. Коперни а,1/3Ц, 42/28/6,3, євроремонт,автономне опалення, МПВ, араж 16 в.м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 155-95-12, (099) 488-23-44 2- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 60 в.м., євро, автономне опалення. Ціна: 71000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Королен а, центр, 6/9-пов. це л. б д., 44/30/8 в.м., імнати о ремі. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 54/33/8. По ращене план вання, перетерта стеля, нова столяр а, тр би поміняні, с/в облицьованй плит ою, лічидьни и, ладова. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 53/31/8. Жилий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 40/25/6, хороший жилий стан. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а 1\9п 53\30\9 осметичний ремонт, с лопа ети, плит а,можлив.дострой и бал она, 1 імн.прох.,стелі перетерті або обмін Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9П.. 49/31/7,2. Чорновий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9 П, Косметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 ц, 49/27/7,5. Квартира не това, б дино з новіших, повний євроремонт, част ово мебльована, броньовані двері, теплена підло а, бойлер, лічильни и. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 ц, 51/30/7.5, євро. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/ 9П, 50/30/9, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/5 це л. б д. 41/28/6, звичайний стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о,1/ 5 Цх, 45 в.м.хороший стан, висо ий цо оль. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 8/9П, 53/30/9, осметичний ремонт, терміново. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3 поверх, євроремонт, автономне опалення, 75 в.м. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/9 ц, 50/30/8, хороший ремонт. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова 70м2, дизайнерсь ий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14Ц, 48/27/8, без ремонт , о ремі імнати, вели ий бал он. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/9, 50/30/7,5, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 48.7 КВ.М., ЖИТЛОВА 26.3 КВ.М., 9/14 Ц, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 36000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а) 2/9П, 50/39/8, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ма арова 1\9п, 53\28\9, звичайна, 2 бал она. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова 8/9 п, 52/30/7 хороший ремонт, імнати о ремі, нова еле три а і сантехні а, мпв. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ма арова Бояр а 2\9п 49\29\9 хороший жилий стан, ві на м\п, бал он м\п. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова Ювілейний р-н 9\9ц 42\26\6 жилий стан.Терміново. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова Ювілейний р-н новоб дова 3\7ц 48\28\7 хороша осмети а, ві на м\п, чистий під»їзд. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, (Бояр а), 5/9 п, 48/29/7, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 62500 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П.. 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/7 ц, 48/27/8. Новоб дова, ремонт, вмонтована хня, інтернет, с п тни ове телебачення, ондиціонер, бойлер, лічильни и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/7 Ц, новоб дова, ремонт, вмонтована хня, ондиціонер. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/ 9-пов. пан. б д., 49/29/8 в.м, хорошом стані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/3Ц, 43 в.м., бал он. хороший стан. Ціна: 35000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/29/7, хороший стан. АН «Челсі». Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. П. Дорошен а, новоб дова 1/5Ц,44, 2/22/7, МПВ, ламінат, нова сантехні а, бал он, лоджія зас лені. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 155-95-12, (099) 488-23-44

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 8/9 П, 53/17/13/8, хороший стан, бал он 7,7 м на дві імнати, бойлер, лічильни и, пласти ові ві на, шафа- пе. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а 5\9п, 48\28\8 з ремонтом, ві на м\п. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 6/6 Цп, 51/25/10 євроремонт, автономне опалення, новий б дино . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9Ц, 50/32/6, імнати о ремі, хороший стан Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н Ювілейний), 4/5Ц, ремонт, зр чне розташ вання. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на отоплення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49\31/7, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36000 .о., тор Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц, 50м. в., хороший ремонт, не това. Ціна: 46 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 2/9 п, 49/29/8. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 41 в.м, 9/9, євроремонт, м/ п ві на, Інтернет. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а. 5/ 6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлено до ремонт , зроблена стяж а. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5 ц, 54/29/9, хороший житловий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Міц евича 2/9 ц, зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 ц, 47/25/8 в.м. Ціна: 46000 .о. тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9 Ц, 46,7 / 27,0 / 7,0. Жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц, 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/5Ц, 45м. в., о ремий вхід, можливо під офіс або житло, авт..опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Набережна (біля ма .«Б рштин»), 2/5Ц, 44/30/6, хороший жилий стан, не това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Набережна 2\5ц 44\27\6 ві на в двір, жилий стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 43,6/28,3/6,1. Жилий стан, є лічильни и. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 це ла, 44/28/6, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 5/5 Ц, 44/31/6, без ремонт , бал он, дах в нормальном стані. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л. Набережна, це ла, 1/5, 40/27/6, пласти ові ві на, пар ет, нова столяр а, не това. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л. О. Олеся 50/ 38/0, 4/5 Це ла. Б дино по ращено о план вання, вартира потреб є ремонт . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 6/9П., 49/29,9/8. Євроремонт, бойлер, меблі. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, 50/31/7, житловий стан, бойлер. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Олеся, 4/5Ц., за альна площа 50,4,чеш а, жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 9/9 , П, 48/30/8, євроремонт. АН «Челсі» Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Остафова 3\3ц, 44\27\6. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. Чеш а, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 1/5 ц, 41 в.м., можна під бізнес. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4 ц, 31/21/5, ремонт, імнати прохідні. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 це ла, 43/26/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5Ц.. 42/28/6,5. Хороший стан, лічильни и. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Польова. 5/5 ц, 42/27/6,5. Дах не проті ає, осметичний ремонт, 2 бал он. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3Ц., 42,6/29,5/6. Без ремонт . Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Приходь а. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 092-33-93 2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 пан. б д. 49/29/8, затишний двір, пор ч ш ола, садочо . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9П, 50м. в., ремонт, є підвал, сарай. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 29/8. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. П хова, панель, 5/9, 49/29/8, хороший стан, ві на на південь, арний раєвид. Ціна: 36000 .о.тор . Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 4/9 ц, 52/31/8.5, без ремонт . Ціна: 49000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 47/30/8 в.м., звичайний стан. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9Ц.. 47/30/8. До лян та, ві на в двір. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Р сь а, 3/5 ц, 50/ 30/0. Чеш а, 2 бал они, пар ет, потреб є ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Р сь а, 5 поверх, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 4/ 5Ц, 47,3/30/6.Кімнати та санв зол о ремо, без ремонт . Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м., хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/ 5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м., імнати о ремі, хорошом стані. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр), сталін а, 60/42/7, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Соборна 4/5ц, центр сталін а, 52/33/7 жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, «сталін а», житловий стан, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 15, 3/ 4Ц, 50м. в., ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4 Ц, 50/30/8, хороший ремонт, меблі. АН «Челсі». Ціна: 48000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, сталін а, 52/33/7. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 50/27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 , Ц, 51/24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 ц, 53/31/9, ремонт, 2 бал они. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ . Конта ти: (067) 339-90-04 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/5Ц, 41/28/6. Жилий стан. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/5 ц, 51/29/8, нормальний стан. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, по ращене план вання, 3/5 ц, 50 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, сталін а, 60/42/7, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 3\5ц хр щов а з більших 47\27\6 імнати о ремі, жилий стан, олон а. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 9П, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 9П., 53/30/9. Ремонт, затишний двір. Терміново. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5 ц, 47,3/0/5,9. Б дино в районі піцерії «Бр ліен», вартира з о ремими імнатами, без ремонт . Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 ц, 43/28/6, не това, МПВ,пар ет,с/ -плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 4/5ц, 47/30/6 о ремі імнати, санв зол о ремо, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери хр щов а 42\27\6. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 42/27/6, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№27 від 18 липня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 51/34/5, жилий стан, олон а, підвал, мебльована. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 П, 64/40/8, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 56000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9Ц, 68/40/9 част овий ремонт. АН «Челсі» Ціна: 55000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/9 ц, 65/42/9, без ремонта. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Галиць о о, 68 в.м., хня 8 в.м. с часний ремонт, с часні меблі, ондиціонер, бойлер. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 41/27/7, імнати о ремі. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/ 5-пов. 46 в.м. перепланована хр щов а, євроремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/ 5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/ 5Ц, 47/29/6, імнати о ремі, олон а, жилий стан. Ціна: 35 600 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 це л. б д. 44/29/6, імнати о ремі, ві на виходять двір. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, шафа- пе, хня, новий бал он, м/п ві на, або обміняю на 4,5- імнатн вартир з доплатою. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (067) 725-91-66, (098) 548-82-35 2- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, р-н Мототре , 44 в.м., 5/5, євроремонт, брон. двері, м/п ві на. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/5 ц, 44/0/0. Хр щов а з ремонтом, лише непоміняні ві на і підло а, бал он не зас лений. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/5 ц, 45/0/6. Хр щов а, сонячна сторона, осметичний ремонт, с/в і хня облицьовані плит ою, нова столяр а, бал он не зас лений, пор ч з б дин ом стоян а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5-пов. перепланована 55/28/11 ремонт, столяр а. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5ц, 44м. в., част ово ремонт, нова сантехні а. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5Ц, 44/27/6, ремонт, олон а,нова сантехні а. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/ 9 п, 49/29/8.5, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 3/3 п, 44/29,5/7,5. Косметичний ремонт, автономне опалення, імнати прохідні, з дахом проблем немає 2 ро и назад ремонт вався. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, 10/10 Ц, 72.9/36.5 КВ.М., НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 51000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, по ращенне план вання, 60/34/10, 2 бал они, бойлер, ламінат, мпв, брон.двері, азова олон а. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9п, 48/28, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Ювiлейна , 8/ 9 п, 56/0/0. Не това, осметичний ремонт, перетерта стеля, стіни, облицьована плит ою. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Ювiлейна, 9/9 п, 49/29/8, не това з ремонтом, нова с/х, м/п ві на, на підлозі ламінат, є тех. поверх, дах - р беройд. Терміново. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9 п, 49/29/8, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9П, 48/28/9, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л.С.Бандери, 5/5 Ц, 44/29/6, о ремі імнати. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , в л.Стр тинсь ої, 2/ 5Ц., 45/28/6. Хороший стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/ 30/6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Павлючен а, 5/9 п, 50/30/8, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, 44/ 30/6. Не това, імнати прохідні, ві на на дві сторони є бал он, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 П, 48/ 30/6, хороший стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/ 28/6, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, осметичний ремонт, 45 в.м., с/в плит а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 10/10Ц, 62 в.м., новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5-пов. це л. б д., 44/29/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Чехова, Бояр а, 4/5 це л. б д. 49/30/9, автономне опалення, поліпшене план вання. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38 (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9-пов. 67/45/9, жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 64/37/9, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9/П 2 бойлери ,жилий стан, 67/45/9. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9П., 63/37,5/85. Євроремонт, бойлер, не това. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 76/46/10. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/5Ц.. 67,4/44/9. Ремонт. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 4/9 п, 64/38/9 лоджиї 2, жилий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9П, 67/ 39/9, ремонт, лічильни и, 2 бал они. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Дире торії, 5/5Ц, 56м. в., перепланована, хня-ст діо, жилий стан, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , р-н «Ла ни», можлива доб дова. Конта ти: 68-33-71 2- імнатн вартир , р-н «Чай а», 2/5 ц, житловий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 2- імнатн вартир , р-н в л. Пол бот а, власни . Конта ти: (097) 256-99-06 2- імнатн вартир , Ремзавод, в л. Соборна по ращ.план в. 8\9ц 57\31\11 без ремонта. Ціна: 43500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , Тинне, Січових Стрільців, 2 пов. це л. б дин , 48/28/8. С часна плит а, сантехні а свіжа, двп, отел, м/п ві на. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , центр, 4/4 ц, 51/29/ 7.5, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , центр, 6/9 Ц, 45/29/8 перепланована, о ремі імнати. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 2- імнатн вартир , Центр, 60 в.м. Ремонт, середній поверх.Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 697-24-32

2- імнатн вартир , в л. Корольова 2\5 ц, 54\30\7 імн.о ремі,ві на м\п, чистий під»їзд, жилий стан, лічильни на тепло. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П, 53/29/8,6. Ремонт, меблі. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , Пр.Мир , б д.6, 3/5Ц, 45/30/6,5 не това, два ві на в двір, вільна. Ціна: 35700 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 (097) 403-19-41

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9 п, 47/30/7, осметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , Пр. Мир , 3/5 Ц, 44/ 29,3/6,2. Косметичний ремонт. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 www.prospekt.rv.ua.

2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 п, 70/40/11, євроремонт, поб това техні а. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П, 53/29/9, ремонт, вмонтовані меблі, не това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5 це ла, 44/28/6, нормальний стан, нова столяр а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/9П, ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9 п, 50/30/7, хороший осметичний ремонт, МПВ, стіни, стелі перетерті, ванна, т алет о ремо, сантехні а та еле три а нова, вмонтована хня с часна робилася під замовлення. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 Ц, 54,5/ 33,6/7, імнати та санв зел о ремі, жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 це л. б д., 54,5/33,6/7, зал 17,3, спальня 16,3, оридор 8,4, імнати о ремі, с/в о ремий, жилий стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

2-яр сн вартир 9-10 поверх, 174 в м. Конта ти: (096) 361-44-37

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатні вартири, в • новоб довах в л. Cтр тинсь ої, 2, Дра анч а,4, з 1 по 10 поверх, терміново продаж залиш вартир від 39 до 205 в.м. Конта ти: (097) 968-07-31 novobud.rv.ua

3- імнтан вартир , в л. • Ш хевича, 3/9П, жилий стан.

Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. • Ст.Бандери, 2/5, 56.5/38.5 в.м, олон а, підвал, осметичний ремонт. Конта ти: (096) 314-99-28

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, НОВОБУДОВА, 90 КВ.М, ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ, ЛОДЖІЇ ЗАСКЛЕНІ, УТЕПЛЕНІ, З ОПАЛЕННЯМ, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, АВТОСТОЯНКА ДЛЯ КОЖНОЇ КВАРТИРИ. КОНТАКТИ: (050) 376-02-87, (096) 550-59-31

3- імнатн вартир , Автово зал, Орлова, 5/9 П. Євроремонт. Продається з меблями. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 8/ 9п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а,я існий ремонт,меблі,66,8/ 40/10 8/9/П або обмін. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Вербова 3\9п, 64\38\8 хороший ремонт. Ціна: 46000 .о. тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Вербова 5\9п, 65\38\8 жилий стан, не това, лічильни на тепло. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5 ц, 69/0/8. Б дино по ращено о план вання, о ремі імнати, 2 бал они, хороший жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5 ц, 69/44/9, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 56/34/8, 2 бал она. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099)260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, висо ий цо оль, ремонт, два зас лені бал они, власний по ріб. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/5 ц, 65.7/43.7/8, житловий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, 63/ 36.9/9, житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 П, 64/44/7, бал он зас лений, середня імната прохідна, ві на на південь та на захід. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5/ Ц, 70/44/7, арний ремонт, МПВ,с\ плит а. Ціна: 46000 .о. тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а,1/5 Ц, сонячна сторона, жилий стан, є можливість доб дови, зр чне місце для пар ов и авто, тихий с вер. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 ц, 61.8/8/41.5/8.5, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн.+КП Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5Ц, 52/34/5,5, пар ет, МПВ, лічильни и. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5Цх, ремонт, 63 в.м. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 4/5 пов. 61 за . пл. част ово ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 4/5/ ц, 68/39/8, євроремонт дизайнерсь ий, не това. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а євроремонт, автономне опалення. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, (Р-Н АВТОВОКЗАЛУ), 66.4 КВ.М., ЦІНА: 40000 У.О.

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 69/ 39/9. По ращене план вання, добротний ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Вербова,7/9/П, осметичний ремонт, 66/39/9, терміново. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+ 10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/40/9, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 56000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5 ц, 86/47/9, житловий стан. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 8/9 ц, 70/40/10, по ращено о план вання, перетерті стіни, стеля, част ово замінена столяр а, ві на, с/х, лоджія і бал он зашиті пласти ом, є лічильни и, ладова. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, житловий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 7/9 ц, 56 в.м., євро. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа 1/ 5Ц, 57,0/40,5/6,0 хр щов а, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (099) 488-19-93, (098) 155-95-32 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/ 5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа. 1/ 5 ц, 57/40,5/6, без ремонт , є можливість ви ористання під бізнес. Встановлені лічильни и на аз та на світло.Терміново! Ціна: 36000 .о./ 288000 рн. Конта ти: 63-48-76, (098) 777-80-91 Галина natalka.zakalyk@gmail.com 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5Ц, 57/41/6, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 58/37/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 9П.. 62/38/9. хороший стан, бал он з підвалом. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/ 14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, звичайний стан. Ціна: 40000 .о Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5-6 поверхи, 113 в.м., індивід альне опалення. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 65/40/9. Б дино на 2 підїзди, є технічний поверх, вартира теплена, хороший стан, м/п ві на. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, панель, 9/9, є тех. поверх, дах пере ритий, жил.стан. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 60 в.м., євро, автономне опалення. Ціна: 71000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 пов. 70 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 пов, 64,5/43/9 в.м., євроремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. Не прохідні, по ращ план в. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 50/36/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 65/40/8. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5-пов. це л. б д., 54/36/6 в.м, не това. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 70 в.м., част ово ремонт, по ращене план вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/40/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

о ремі, бал он зас лений, ладов а, підвал, можливо з аражем. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 ц, 84/56/10, ремонт, дахова отельня. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/43/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9/п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , пр.Мир , 1/5 ц, 56/ 30/8, під ведення ом. діяльності. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9, 65 в.м., по ращене план вання, 2 бал они, висо ий цо оль. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9 п, 64/42/9.5, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

2- імнатн вартир , пр. Мир , 7/9 ц, 70/ 34/9, по ращене план вання. житлова. Конта ти: 22-73-82, (097) 412-36-49 2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/ 6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , пр.Мир 4\5ц 55\30\7,4 жилий стан, чиста, олон а, імнати

3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 61/ -/7.6, поміняні ві на, двері, є араж - це ла. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01


3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П, 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 4/5 ц, 64/6, хороший ремонт, броньовані двері. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 65/40/9, 7/9 Це ла. По ращене план вання, хороший жилий стан, 2 бал они. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 69 в.м., по ращено о план вання, без ремонт , бал он+лоджія. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 70/42/9, осметичний ремонт, автономне опалення, бал он зас лений. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (099) 488-19-93, (098) 155-95-32 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова, 5/9Ц. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Липсь о о, 1/1 ц, 71/45/8, араж, житловий стан, це ляний. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбiнатiвсь а, 5/5 Це ла, 62 в.м. Жилий стан, автономне опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбiнатiвсь а, 9/9 п, 71/48/0. Квартира з хорошим ремонтом рім с/в, не това. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а 9/9П, 71,0/40,0/9,8, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (099)488-19-93,(098)155-95-32 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14 ц, 61/39/9, без бал она., еле тро-плита. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/39/8, жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9п, 66/37/9 в.м, бойлер, 2 зас лені лоджії, терміново, власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П., 66/39/9. Жилий стан, бойлер. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9 П 10 поверх технічний, 67 в, стіни перетерті, нова підло а, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9 П, 68/40/12, хороший стан, 2 лоджиї зас лені, бойлер, перетерті стіни, стелі, вмонтована хня. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, панельний б дино , хороший стан, 2 вели і зас лені бал они, бойлер, перетерті стіни, стелі, вмонтована хня. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Мазепи, 5-6/5 Цп, 75/45/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 69000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц., 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, ремонт, сонячна сторона, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/ 9-пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, автономне опалення, 70/45/9., житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

11

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№27 від 18 липня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Мельни а , 4/10 ц, 62 в.м. С часний ремонт, автомномне опалення, хня-ст дія, підвісні та натяжні стелі, пласти ові ві на, дві лоджії, с часна столяр а. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9-п, 66/39/9 без ремонт . Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 63/37/9, жилий стан, бал он. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 66/40/9, жилий стан, лічильни и. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/ 10Ц., 66/39/9.3. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 66/0/ 9,3, 2/10 Це ла Косметичний ремонт, м/п ві на, нова столяр а, 2 бал они. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10П., 86 в.м., жилий стан, з встав ою,. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 Ц, пар ет, броньовані двері, с лопа ети. Конта ти: (097) 725-71-88 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 8\9п 67\40\10 хороша осмети а,ві на м\п, 2бал она,стелі перетерті, хня-с часна плит а. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Набережна 2/5ц, затишна вартира, ремонт. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Цх, 58/41/6, хороший стан, он а. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 4/5 ц, 59/40/6, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 60.8/ 39.5 КВ.М. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5, 60/ 40 КВ.М., ЖИТЛОВИЙ СТАН. ЦІНА: 45000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 58/37/7, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Орлова, автово зал 5\9п 64\38\9 жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9П, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 3/9П, 63/ 40/9, жилий стан, не това. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 5/9п, євроремонт, част ово мебльована, без посередни ів. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (067) 274-37-36

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Орлова, р-н автово зал , 3/9 П, 64/39/9, звичайний стан, лічильни и, пор ч дитячий садочо , ш ола №12, с пермар ет «Сільпо». Ціна: 43500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ма арова. (Бояр а) 5/9-п, 62/36,5/9, жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Остафова, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П хова, 1/9 П. 65/ 38/10. Част овий ремонт. М/п ві на, 2 зас лені лоджії. 2 теплених та облаштованих підвали. Бойлер, хороша сантехні а, лічильни и, о рема аналізація, висо ий цо оль. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПУШКІНА, 8/9Ц, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, РЕМОНТ. ПОСЕРЕДНИКІВ ТА АГЕНТСТВА ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. ЦІНА: 63000 У.О. КОНТАКТИ: 43-60-31, (096) 261-77-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/56/10 жилий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/дер, 87 в.м., без рем.2вих. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8.2. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/9 ц, 70/45/9, ремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/9 ц, 67/40/9. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 70/46/ 8, 2/5 Ц, власни . Ціна: 60 000 .о. Конта ти: (067) 292-07-24 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 4/ 9 пов. пан. б д., 64/39/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, хороший стан. Роз лян пропозиції обмін , без доплати, без посередни ів. Конта ти: (096) 294-56-09 3- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/ 4Ц, 56/40/6, не това, лічильни и, мебльована, олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 3/3 Ц. 85/68/8. Част овий апітальний ремонт. Дах не проті ає. Можливість доб дови 2 яр с на дах . Вмонтована хня та вітальня. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 п, 66/39/8, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: 205000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 70/42/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 ц, 60/42/7.3, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 п, 61/-/19, това, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 ц,чеш а, 67 в.м., лічильни и на тепло. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/5, євро. в 2 імнатах. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Пивзавод або обмін на 2- імнатн з ремонтом. Конта ти: (097) 470-22-27

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9, арний житловий стан, вели а лоджія. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, новоб дова, 5/5 Ц, по ращено о план вання, 72,4/46,5/8,5, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (066) 340-25-06, (067) 106-29-91 3- імнатн вартир , в л. Соборна, Ювілейний, 4/9 п, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/5 ц, 56/28/6. Висо ий цо оль, є можливість доб дови бал он , потреб є ремонт . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 5Ц., 56/38/6. Жилий стан. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8 в.м, житловий стан, не това, бал он, лоджія зас лені, власни . Ціна: 48500 .о. тор . Конта ти: (050) 435-52-45 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 8/ 9П, 67/41/9. Косметичний ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5ц, 59/43/7 в.м, ремонт, автономне опалення. Конта ти: (067) 318-64-62 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 62 в.м., всі пере ород и зайняті. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 57/ 42/6, жилий стан, терміново. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Степана Дем,янч а, 7/10 Ц. 95.5/60.12. Новоб дова. Стан після б дівельни ів. Автономне опалення. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: 60-88-68, (098) 219-41-36 Валерій. 3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2Ц, 64/43/8, осметичний ремонт, 2 бал они. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Стефановича, 2/2 ц, 85/41/8.5, автономне опалення, ремонт 4 ро и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 54 в.м.,жилий стан, можливо під офіс, ма азин. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери. Це ляний б дино , 61/38/8, жилий стан, осметичний ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9, жилий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна ДОС, 6/ 9Ц, чеш а, 65 в.м.хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Соборна ДОС, 6/ 9Ц, чеш а, 65 в.м.хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Соборна, (Ювілейний) 2/5 Цп, 65/40/12, звичайний осметичний стан, олон а. Терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5Ц, 65/ 40/12, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 50000 .о Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 / 11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/10 Ц, 94 м. в. за площа. Євроремонт, вмонтовані меблі, ардеробна, си налізація, ондиціонер. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9 п, 64/39/9, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9п, 64/39/8 жилий стан. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 Ц, 65,0/38,0/15,0. Євроремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 69000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5Цх, 64/15, перепланована з 4х ім, автономне опалення, ремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9 в.м. євроремонт. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9, 64 в.м., по ращене план вання, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 64/39/9, нормальний стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/ 9-пов. це .б д.,63,6/35/8 в.м., по ращене план вання, хороший стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черня а 3/5ц, осметичний ремонт, 57/38/7. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5-пов. це л. б д., 56/38/6 в.м, хорошом стані. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9 ц, 62 в.м. Хороший жилий стан, на підлозі пар ет, с/в облицьований плит ою, 2 бал они, лічильни и на вод . Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9 ц, 92 в.м., євроремонт. Ціна: 99000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 52500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Чехова, 2/5 ц, 60/ 31/9, хороший двір, з ремонтом, все нове, є підвал, можливість встановити автономне опалення, а та ож за о рем плат придбати араж. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц., 46/32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/9Ц, 70 в.м., євроремонт, си налізація, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Чорновола,3 поверх,це ла,площа 47 в.им.,без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Чорновола,6/9/ Ц,64/39/8 без ремонта. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9 п, 77,5 м. в., із встав ою, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9/ П, 66/39/9, євроремонт, лічильни і всі, можливий продаж з меблями. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 63/40/ 9 9/9/Ц з ремонтом, дах новий,ліфт новий,є тех. поверх, не това, арний двір, транспортна розвяз а, або обмін на 1 ім в. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/ п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9-п, 64/39/9 в.м. жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 Ц, 57/ 39/7, бал он зас лений, лічильни и, омора, підвал, є араж за о рем оплат . Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 264-10-07, (099) 490-32-26 3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5-пов. це л. б д., 57/39/7 в.м, хорошом стані. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 55/ 37/6, житловий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , пр.Мир , 1/5 ц, 51.5/ 33.7/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5 ц, 57/ 39/6, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5 ц, 58/ 39/6.3, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5Ц, 57/ 39/7, імнати о ремі, олон а, лічильни и на все. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5 Ц, 72/10,5, осметичний ремонт. Ціна: 67000 .о. Конта ти: (066) 635-00-55 3- імнатн вартир , р-н ооперативно о оледж , 85 в.м., автономне опалення. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , р-н. Північний, Коновальця, 5/10 Ц, 66/39/9. Чесь ий прое т. Косметичний ремонт. Повністю отова до продаж . Ціна: 54500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , р-н.Ювілейний, 4/ 5/Ц, жилий стан,80/60/7 не това. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , РУМ, 65 в.м., 1/5 ц, по ращене план вання, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 3- імнатн вартир , Центр, 120 в.м., дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі, техні а, доро о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн 383-19-71

вартир , центр. Конта ти: (067)

3- імнатн вартир ,Пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/ 9ц, центр, 74.4 в.м, чесь ий прое т, без посередни ів. Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 64/38/ 9 4/9/П хороший жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л.С. Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9. Потреб є ремонт . Ціна: 53500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/5ц, по ращене план вання, 64/43.3/7, осметичний ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: ()066 3402506, 067 106-29-91

НОТАРІУС

3- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 5/9Ц, 76/45/11, жилий стан, вели а лоджія. Ціна: 59000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

в л. Пересопниць а, 3 (три)

3- імнатн вартир , Квасилові 7/9 поверх є ладов а, 2 лоджії. Конта ти: (096) 421-84-90

+ 38 (0362) 620434, 635704,

3- імнатн вартир , новоб дова, ремонт, автономне опалення. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

м Рівне, 33028 +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


12

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА 5- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9п, 102/90 в.м, осметичний ремонт, ціна до овірна. Конта ти: (067) 118-64-55

1- імнатн вартир , повноцінн , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10П, 90/60/10, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9П, 106/93/9,5. Ремонт. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/10П, 103м. в., жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

ЗДАМО

5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/10 п, власни . Конта ти: (067) 363-50-10

1- імнатні вартири Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, осметичний ремонт, 1100 рн. Д ндича, 5/пов., меблі необхідні, холодильни , 900 рн. Ма арова, 7/9, меблі част ово, житловий стан, 800 рн + лічильни и. Набережна, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1200 рн. Ш хевича, меблі, пл..ві на, Інтернет, 1100 рн+лічильни и. Бояр а, 3/9, бойлер, меблі, холодильни , 1150 рн. Соборна, олон а, меблі, поб това техні а, хороший ремонт, 1500 рн. Квасилів, 3/9, меблі, бойлер, холодильни , 700 рн+лічильни и. Київсь а, 4/9, меблі, пральна машина, холодильни , 1200 Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а,

рн+лічильни и.

хня мебльована, імната без меблів, 1200 рн+світло.

2- імнатні вартири Коновальця, 2/9 ц, бойлер, меблі, поб това техні а, два бал они, 1800 рн. С.Кр шельниць ої, 3/9, бойлер, меблі, поб това техні а, 1700 рн+світло. Мельни а, 5/9 п, меблі, телевізор, холодильни , 1500 рн. Чорновола, центр, с часний ремонт, меблі, техні а, 2200 рн. Соборна, пивзавод, 3 пов, меблі, холодильни , 1500 рн. Ювілейна, 6/9, меблі необхідні, абельне ТБ, 1300 рн+лічильни и. Відінсь а, част ові меблі, олон а, холодильни , 1600 рн. Гр шевсь о о, 3/9,

хня мебльована, імнаті без меблів, на тривалий термін, 1500 рн.

3- імнатні вартири Га аріна, 3 пов., меблі, імнати непрохідні, 1500 рн. Ст.Бандери, меблі, техні а, Інтернет, 2100 рн. Ш хевича, 4/9,

хня мебльована, імнати без меблів, 1600 рн.

Ма арова, меблі, холодильни ,

осметичний ремонт, 1700 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

сімейно о тип , 700 рн.

Кімнат без проживання осподаря по в л.. Кн. Романа, 310 рн/людини. Кімнат без проживання осподаря, 700 рн. Кімнат , в л. Га аріна, по 320 рн з людини. Кімнат , в л. Вербова, по 250 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и хня, част ові ви оди, меблі, р-н в л.. Гр шевсь о о, 1000 рн.

Б дино , в л. К рчатова, 3 імнати,

хня, всі зр чності, меблі, 2200 рн.

Тимчасів , в л. Мірющен а, меблі, зр чності, 700 рн. Тимчасів , Бояр а, меблі, част ові ви оди, 600 рн. Тимчасів , р-н ПМК-100, с пермар ет «Фоззі», част ові ви оди, меблі, холодильни , 500 рн. Тимчасів

, р-н в л.. Біла, імната,

хня, 600 рн.

4- імнатн вартир , в особня , 96 в.м., всі зр чності, 2 санв зли, 5,5 сот, араж 9х4 м, с лад 6х3 м, поблиз м з. ш оли №2. Конта ти: (095) 523-01-24

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2 поверх. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 577-99-23

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 61/45/6, без ремонт . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Цх, 64/49/6, без ремонт . Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал она зас лених. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9Ц, 90/9, євроремонт, піді рів підло и, по ращене план вання. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 Цп, 85 в.м., звичайний стан. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , Костопіль, в л. С ляна,2, 58,2/ 44/6, 3/5 ремонт, терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 634-51-16, (050) 515-62-07

4- імнатн вартир , Сарни, 1 пов., центр. Конта ти: (067) 582-51-33 1- імнатн вартир , Здолб нів 2, (селище), 5 поверх, ц, 33/16/6, олон а, осмет.ремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2 поверх, бал он зас лений, бойлер, інтернет. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (096) 605-47-42 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2Ц, 28,2/ 16,6/5,2. Хороший стан, без зр чностей. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, 3 поверх, це ла, 24,5/12,5 в.м, житловий стан, бал он, ціна до овірна, без посередни ів. Конта ти: (097) 056-55-37 1- імнатн вартир , Квасилів, 34 в.м, ремонт, м/п ві на та бал он, бойлер, ладова. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (067) 751-22-48 1- імнатн вартир , Нова Любомир а, 3/ 5Ц/мал., 25/12/5. Ціна: 9700 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Нова Любомир а, 30/ 18/7, центр, автономне опалення, м/п ві на. Конта ти: (097) 584-59-94 1- імнатн вартир , Сарни, центр, 40 в.м. Конта ти: (067) 450-41-34, (067) 128-79-58 1- імнатн вартир , Слав та, можилий обмін на Рівне. Конта ти: (050) 375-54-61 2- вартир , Нова Любомир а, 4/5, 35/18/ 7 в.м, автономне опалення, м/п ві на, ціна до овірна, власни . Конта ти: (097) 584-59-94 2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини.

Б дино , 2 імнати,

1.1.6. Продам по області та У раїні

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 59000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5Ц, 63/45/6, нові тр би, лічильни и, жилий стан. Ціна: 43 500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 9/9Ц, дворівнева. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Ціна: 192000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , центр, 6/10 ц, 72.6/ 48/9, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 4- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 90 в.м., автономне опалення, хороший стан, 5 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева,123 в.м.після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири

4- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 1/ 5-пов. Це л. Б д. 62/40/6. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01

5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 150 в.м., 6/9 ц, елітна. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

5- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10 П, за . площа до 100 в. м, хня 9 в .м, жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/ 30/7, омет.ремонт.бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Здолб нів, р-н 6 Ш оли. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 3- імнатні вартири, Квасилів, 8/9П, 66/39/ 9, ремонт, лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39 (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Гоща 2/4ц, 70/40/9,5 євроремотн, автономне опалення, лоджия зас лена, лічильни и, перетерті стелі. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , Здолб нів, 1/9П, 67/ 40/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 43-36-38, (096) 531-45-50, (067) 871-40-03 1,2,3 - імнатн вартир , б дь-я ий р-н та поверх Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1,2,3- імнатні вартири. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1,2- імнатн вартир , новоб дова, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (067) 871-40-03 1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , хр щов до 24000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Квартир по ращено о план вання власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Квартир власни а. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Квартир Рівном до 18 000 .о.Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Кімнат в 43-57-59

ртожит . Конта ти: 45-43-22,

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50, (067) 871-40-03 2- імнатн вартир в районі Пивзавод або в л.Відінсь а. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир в це ляном б дин , в центрі або поблиз , 2-5 поверхи, без посередни ів. Конта ти: (097) 172-76-21 2- імнатн вартир в л.Зам ова, терміново. Конта ти: (096) 361-44-37 2- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (067) 871-40-03 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, до 34000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , до 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 2- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 2- імнатн вартир , новоб дов Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50, (067) 871-40-03 3- імнатн вартир в районі Пивзавод або в л.Відінсь а. Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (067) 871-40-03 3- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 3- імнатн вартир , новоб дова, або чеш а з хорошим ремонтом, бажано автономне опалення, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 3- імнатн вартир , р-н Північний, або Льоно омбінат. Конта ти: (050) 928-19-73 3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 3- імнатн вартир , хр щов , панель, б дь-я ий р-н, до 40000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1.1.10. К плю 4- імнатні вартири 4,5- імнатн вартир , або обміняю 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери з доплатою. Конта ти: (067) 725-91-66, (098) 548-82-35 4- імнатн вартир в це ляном б дин . Ціна: до 60000 .о. Конта ти: (067) 731-46-31, (068) 146-63-13

1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

1.1.12. К плю по області та У раїні

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , Сарни. Конта ти: (050) 438-63-02, (097) 645-41-67

1- імнатн вартир , Б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , до 25 000 .о. терміново. Конта ти: (096) 361-44-37 1- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1, 2- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, новоб дова, євроремонт, недоро о. Конта ти: (097) 163-19-96, (063) 632-51-25

№27 від 18 липня 2012 ро

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067)362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, подобово, потижнево, до менти. Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, ремонт, пральна машин а, подобово, потижнево. Конта ти: (097) 400-20-01 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард». Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37,(063)790-02-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, в л. Б овинсь а, Д.Галиць о о, подобово, помісячно, по одинно, ремонт, всі зр чності, меблі, 120-170 рн. Конта ти: 43-76-93, (097) 488-64-85

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатн вартир , • автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , • автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4- імнатн вартир , подобово, всі зр чності, видача до ментів по відрядженню, фото на сайті: podobovo.in Конта ти: (097) 968-07-31 1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,3- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно,

потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатні вартири з я існим доро им ремонтом, с часні меблі, вся необхідна поб това техні а, пос д, різні райони, вели ий вибір. Конта ти: (097) 481-36-88 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47


КВАРТИРИ: ОРЕНДА

№27 від 18 липня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1300 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 1500 рн. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43

1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), о ремий вхід, місце під авто, с часний ремонт, вмонтована хня, автономне опалення, д шова абіна, імнати без меблів. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦЕНТР), 2/5 ц,свіжий ремонт, меблі, поб това техні а, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Га аріна біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 696-20-44

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о (12ш ола), 6/9п,ремонт, меблі, холодильни , 1400 рн+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 696-20-44

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (097) 680-63-43

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 5-06-15, (067) 360-55-20

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 WWW.KVARTIRA.ROVNO.UA 1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Мельни а , ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1400 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4 поверх, мебльовано, зас лений бал он,ходильни ,телевізор, на тривалий термін 1500+світло. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, част ово мебльована. Ціна: 1000 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, меблі, диван, шафа- пе, т мба під телевізор, хонні меблі, вітальня, д шова абіна, пральна машина, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1500 рн. + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 5/9, після осметично о ремонт , хня мебльована, імнати без меблів. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73, (093) 143-54-31 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, меблі,холодильни ,телевізор на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9 п, мебльована. Ціна: 1300 рн.+світло. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, меблі в хорошом стані, холодильни , Інтернет, поряд стоян а та с пермар ет, 1200 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1300 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9, меблі, холодильни , інтернет, абельне ТБ. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1200 рн+КП. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни . Ціна: 1200 рн.+КП Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 1200 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, бойлер, пл.ві на, меблі за домовленістю, бал он зас лений, Інтернет, санв зол о ремий, нові вхідні двері, 1250 рн+ світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, євроремонт, меблі, ПТ. Конта ти: (097) 653-24-32 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, євроремонт, меблі, поб това техні а, бойлер, амін, свій двір, альтан а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 697-24-15 1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 2/5 ц, Євроремонт, меблі, холодильни , плазма, пр. машина, олон а, інтернет, абельне, пл.ві на, на тривалий термін. Ціна: 2100 рн. + світло. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 653-78-65 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 3 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Конта ти: (097) 680-63-43 1- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, євроремонт, поб това техні а, меблі, 2000+лічильни и. Конта ти: (097) 653-24-32 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 696-20-44 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 2 поверх, ремонт, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі . Ціна: 1100 рн Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 1- імнатн вартир , мебльован , хороший стан. Конта ти: (097) 275-65-35, (068) 568-18-79

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, олон а, меблі радянсь і, телефон, домофон. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5, Євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр. машина, олон а, телефон, бал он зас лений, пл.ві на, с п тни , на тривалий термін. Ціна: 1900 рн. + лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт. Ціна: 1200 рн. + світло. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, холодильни , меблі. Ціна: 1300 рн. +світло. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , центр, р-н драмтеатр , ремонт, меблі, необхідна техні а, пос д, чиста постіль, інтернет, абельне ТБ, по одинно. Конта ти: (097) 481-36-88

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартр , в л. Ма арова, 8/9 п, без меблів. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Квартири, вели ий вибір, різні райони від 800 рн. Конта ти: (097) 481-36-88

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. • Котляревсь о о, 1 пов., це ляний б дино , част ово мебльован , бойлер, власни . Ціна: 1500 рн.+лічильни и. Конта ти: (050) 155-36-80

2- імнатн вартир , Здолб нів, для чолові а або 2 хлопців, дешево. Конта ти: (097) 658-08-01 2- імнатн вартир , р-н БК • «Те стильни », 1 поверх, немебльована, олон а, власни . Конта ти: (067) 580-01-89 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, КАФЕ «АРБАТ», ЦЕНТР, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, ВІДІНСЬКА, 12 ШКОЛА, ТЦ «ЧАЙКА», ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ЦІНА: 100-250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1700 рн+КП. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, для трьох дівчат, всі зр чності, нова сантехні а, ліж а: 2-спальне та два звичайних, м/п ві на. Терміново! Ціна: 325 рн./чол. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 5 поверх, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 2000 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3 поверх, част ово меблі, пральна машина, холодильни , меблі, ремонт. Ціна: 2000 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2 поверх, новоб дова, с часні меблі, поб това техні а, шафа- пе. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Лєрмонтова, с часний ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а (біля «Орлана»), 4/9 ц, Новоб дова, Євроремонт, мебльовано, вся поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3 поверх, хороший ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр.машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, звичайний стан, меблі, холодильни , телевізор, Ціна: 1200 рн. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3 поверх, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн.+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 250 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Черня а,хороший ремонт, всі меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, всі меблі, телевізор, холодильни , пр.машина 2200 рн+світло, вода. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2 пов, аряча вода, 2 зас лених лоджії, поб това техні а, меблі, імнати непрохідні, 1600 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , Квасилів, меблі, олон а, холодильни , телефон, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н Л ць о о ільця, посередни ів не т рб вати. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

13

1- імнатн вартир , до 25 000 .о. терміново. Конта ти: (096) 361-44-37 3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення 500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, ЄВРО ремонт, мебльовано,холодильни телевізор, пр.машина 3000 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, євроремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни , телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/9, 2 зас лені лоджії, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1850 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, олон а, хороший ремонт, меблі, холодильни , абельне, пр.машина 1700 рн.+ аз, вода, світло. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, меблі, телефон, абельне телебачення, телевізор, холодильни , жилий стан. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , Центр. Євроремонт, меблі, поб това техні а. Конта ти: (097) 653-24-32

3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а,евро, меблі, холодильни ,плазма, 2500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

3- імнатн • порядній сім’ї

вартир , або дівчатам. Терміново. Конта ти: (097) 233-11-43

3- імнатн вартир , р-н • автово зал , біля «Сільпо», або

обміняю на 1- імнатн в том ж р-ні + доплата. Власни . Терміново. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

3- імнатн вартир , р-н Північний, мебльован , для сім’ї, власни . Ціна: 2000 рн.+ лічильни и. Конта ти: (097) 383-03-36

3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2 поверх, свіжий ремонт, меблі, вся поб това техні а, на тривалий термін порядній сім’ї. 2300+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі, 150 євро. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 4/9 п, осметичний ремонт, всі необхідні меблі, телевізор, холодильни , для сім’ї 1600 рн +світло. Конта ти: (098) 577-99-74


14

КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ 1.1.18. Здам імнат

Кімнат в приватном б дин . Конта ти: (099) 202-63-07, (098) 534-13-27

Кімнат для працюючої дівчини, без власни а. Конта ти: 28-40-79, (096) 386-73-42 Кімнат , можна подобово, є • місце для автомобіля, власни . Конта ти: (098) 449-65-66

КІМНАТУ ДЛЯ ДВОХ ДІВЧАТ АБО ХЛОПЦІВ. КОНТАКТИ: 26-73-92 Кімнат в 3- імнатній вартирі, р-н автово зал , з проживанням власни а, дівчині. Ціна: 550 рн. Конта ти: (068) 847-75-64

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення, 2500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 653-78-65 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін, 2000 рн. Конта ти: (097) 680-63-43

Кімнат в ртожит , в л. Фабрична, євроремонт, 900 рн. Конта ти: (097) 653-24-32 Кімнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75 Кімнат в л. О.Д ндича. Конта ти: 24-27-10 Кімнат дівчатам, в л. Відінсь а. Конта ти: 23-42-44 Кімнат дівчатам, хлопцям, в л.Д ндича. Конта ти: 24-07-10 Кімнат дівчатам. Конта ти: 24-75-49 Кімнат дівчині, за мови допомо и інвалід по осподарств . Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70 Кімнат працюючим хлопцям, власни . Конта ти: 43-09-72

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 653-78-65

Кімнат ст дентам. Конта ти: (067) 985-72-13

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (098) 696-20-44

Кімнат хлопцямпрацюючим хлопцям. 23-72-57, (095) 102-06-48

3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, спальня, хня, м’я а частина, 2000 рн+лічильни и. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9, імнати непрохідні,ремонт меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна центр осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6 поверх, аряча вода,зроблений ремонт, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 2700 рн. Ціна: 2700 рн Конта ти: (097) 680-63-43 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн Конта ти: (096) 653-78-65 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9Ц, 57 в.м., євроремонт, меблі, вся поб това техні а. Гараж для авто. Конта ти: (097) 653-24-32 3- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1800 рн Конта ти: (098) 696-20-44 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, осметичний ремонт. Інтернет. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а 500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , центр, ремонт.середній поверх все є. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичн и й р е м о н т , х о л о д и л ь н и 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Кімнат хлопцям, заочни ам. Конта ти: (067) 110-54-78 заочни ам, Конта ти:

Кімнат хлопцям. Ціна: 250 рн. Конта ти: (096) 669-39-35 Кімнат хлопцям. Конта ти: (096) 965-57-37 Кімнат , в л. Га аріна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Київсь а, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Ш хевича, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат . Конта ти: 64-32-04 Місце в імнаті хлопцю, р-н Бояр а. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 632-73-37

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4- імнатні вартири, б дин и та житлові приміщення, б дь-я ий р-н. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 1,2- імнатн вартир в б дь-я ом районі. Конта ти: (097) 297-15-01 1,2- імнатн вартир , хороший стан, без посередни ів. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 1-2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 1- імнатн вартир або імнат в ртожит , порядна сім’я. Бажано мебльован , недоро о. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 577-99-24 1- імнатн вартир або частин б дин , на тривалий термін, сім’я, можливо немебльован , в р-ні пивзавод , ЗОШ №12, недоро о, терміново. Порядність та своєчасн оплат арант ємо. Конта ти: (097) 607-81-18 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Конта ти: (097) 493-76-08 1- імнатн вартир , терміново, б дь-я ий р-н. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48, (063) 431-26-01 1- імнатн вартир , част ово мебльован , без посередни ів, молода сім’я. Конта ти: (067) 292-07-24 2- імнатн вартир . Бажано мебльован . Конта ти: (099) 910-76-00 Квартир , б дь-я ом районі власни а. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, на 4,5- імнатн з доплатою. Конта ти: (067) 725-91-66, (098) 548-82-35 2- імнатн вартир , р-н 12 ш оли+земельна дівлян а під заб дов , 0.126 а, приватизована, К стин на 1- імнатн вартир +»малосімей », можливі варіанти, власни . Конта ти: 28-83-67, (096) 103-99-06 3- імнатн вартир , в л. Ма арова на житло поблиз Рівно о, бажано на 2 сім’ї. Конта ти: (067) 379-09-69, (050) 930-92-45 4- імнатн вартир , в особня , 96 в.м., всі зр чності, 2 санв зли, 5,5 сот, араж 9х4 м, с лад 6х3 м, поблиз м з. ш оли №2 на дві 2- імнатні вартири. Конта ти: (095) 523-01-24 4- імнатн вартир , р-н 12 Ш оли, по ращено о план вання, вели ий двір на 2 житла. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , центр, + земельн ділян 45 сот. поблиз міста на б дино , до 150 в.м., р-н 12 Ш оли, Грабни . Конта ти: 26-38-46

1.1.21. Обмін по області та У раїні

Допомо а в приватизації вартири з проплатою забор ованості. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

Б дино в р-ні Бояр и. Це ляний, 100 в.м., 4 імнати. С часний я існий ремонт. Двір - бр ів а. 2 аражі. Зр чне розташ вання. Ціна: 140 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино незавершений, Червоні Гори, 5 хв до з пин и, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 44 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , Б.Криниця, це ляний, 220 в.м., 0.17 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Басів К т, 10 сот, араж, баня, літня хня. Власни . Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це ляний, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

Б дино , Басів К т,. 2-х поверховий, 150,3 в.м., 75/16,7 с лопа ети. . Газ, світло, вода, два отли ( аз, дрова ). Поряд озеро, ш ола 500 м, з пин а. Конта ти: 43-28-52, (067) 360-67-30

1.2.1. Продам в місті

Котедж, р-н а роперероб и, • новий, 3 лінія, 137 в.м., + араж,

автономне опалення, септи , 19 в.м. землі. Власни . Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-45-85, 26-48-37, (067) 362-25-11

1/2 б дин в р-ні Гідропар . 80 в.м., 3 імнати. С часний ремонт. Земельна ділян а 7 сотих. Сад. Газон. Ціна: 90 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.100 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, ремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Басів К т, є 2-х поверхова приб дова, біля озера, власни . Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (098) 251-55-80 1/2 б дин , Бояр а, це ла, план на 2 поверхи, 4 сот землі. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 1/2 б дин , Вересневе. 140 в.м., 4 імнати. Стан - після б дівельни ів. Ззовні теплений, по ритий металочерепицею. Залитий ф ндамент під араж. Земельна ділян а 6 сотих. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір“я. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц, 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 3 імнати, всі зр чності, жилий стан, 1сот землі, недоро о.Терміново Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Поповича, 2 імнати, всі зр чності, хороший ремонт, ороїд, металочерепиця, ондиціонер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1/2 б дин , в л. Шепетівсь а, 3 імнати, євроремонт, си налізація, вмонтовані меблі, 2 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1/2 б дин , Грабни , 4 сот землы. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

1.1.20. Обмін

1/2 б дин , Дворець, о ремий вхід, 50.5 в.м, 2 імнати, ремонт, всі зр чності. 3 сот и землі. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа на 3- імнатн вартир . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Б дино в р-ні Басів К т. Ц, 2-х поверховий. 200 в.м. 5 імнат. С часний я існий ремонт. Ландшафтний дизайн подвір’я. Де оративний ставо . Ба ато зелені. Зр чне розташ вання. Ціна: 215000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Допомо а в прийнятті спадщини (та ож з простроченими термінами). Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 95000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Га аріна на 3- імнатн з доплатою, 4/10 П, 50/30/8, ремонт, в л. Га аріна, Міц евича, Кн.Володимира. Конта ти: (067) 493-78-07

Б дино в Колоденці. Новий, 2-х поверховий, 160 в.м. 5 імнат, 2 с/в. Під отовлений під чистові роботи. Ззовні металочерепиця, ороїд. Гараж. Земельна ділян а 7 сотих. Асфальтований доїзд. Ціна: 115 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 267-27-55

Місце в імнаті в Районі в л. Ст.Бандери на навчальний 2012-2013 рр. ст дент а. Ціна: 250 рн.-400 рн. Конта ти: (093)643-60-73 Neznayomka16@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9п, 34/ 17/9 в.м на 2,3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (098) 884-44-35

1/3 б дин , р-н ЗОШ №7, 64 в.м., 3 сот землі, житловий стан, 3 імнати, ванна, т алет. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1.1.22. Пропон ю

1/2 б дин , Грабни , 45 в.м., 2 імнати, всі зр чності, 0.017 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн варитр , центр, ремонт+земельна ділян а, Дядь овичі на б дино або 1/2 б дин з ремонтом, в місті, передмісті. Конта ти: (067) 607-78-04

1/3 б дин , р-н Грабни , 2 імнати, 3.5 сот землі, т алет, ванна. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

Б дино в центрі. 200 в.м. 4 імнати. Я існий євроремонт. Меблі, вмонтована хня, поб това техні а. Італійсь а сантехні а. Си налізація. Відеоспостереження. Бла о стрій двор . Ціна: 295000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Кімнат для двох дівчат в дво імнатній вартирі, без проживання осподаря, терміново. Конта ти: (098) 770-93-13 alla.alochka84@mail.ru

1- імнатн +1- імнатн вартири на б дино , або 1/2 б дин в місті, без посередни ів. Конта ти: 26-11-32

1/2 б дин , центр, в л. Міц евича, 44/ 31/8, осметичний ремонт, вода, аз в б дин , земля приватизована 2,5 сот., є прое т і ф ндамент на о ремий б дино . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

Допомо а в під отовці до ментів до ладання до овор півлі-продаж . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1/2 б дин , р-н ідропар на 1- імнатн вартир . Конта ти: (067) 853-21-20 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н Пивзавод , 1 iмната, хня, зр чностi, автоном. опалення, можливiсть доб дови (0.0145 а землi). Ціна: 32 000 .о. тор Конта ти: (097) 237-09-76 1/2 б дин , центр, 3 імнати, 2 сот землі. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07

№27 від 18 липня 2012 ро

Б дино , Бояр а, 2 поверхи, 315 в.м, 5 імнат, 3 санв зла, амін, басейн, са на, більярд, араж на 2 авто, літня хня, 12 сот. землі, сад, бла о стрій. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58 Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, 100 в.м., всі зр чності 0,09 а. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 570000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Басів тсь а, 2 пов.160м. в. 0,064 а, пінобло - шла обло . Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла,1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Біла, о ремий, це ляно-шла овий, 60 в, 3 імнати.всі зр чності.4,5 сот и. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, облож пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Дворець а, (блочноце ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/ 78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц, мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 650000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Ж овсь о о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 123000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц, отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, впоряд оване подвіря, араж на 2 авто. Ціна: 290000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 280000 .о Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Пе арсь о о, 218 в.м., новий, фасад отовий, пошт ат рено. Ціна: 170000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 155000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Н. Двір, Ц, 2пов, 223 в.м.10 сот, хороший ремонт, металочерепиця, ставо . Ціна: 139000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 275000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м. Це ла, 0,14 а 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 290000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 93 в.м, 2.6 сот. землі. Конта ти: (097) 412-21-45 Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Стр тинсь ої, це л., 140 м. в., літня хня, араж, теплиця, 28 сот. землі. Ціна: 165000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , в л. Тернопільсь а, це ляно-шла овий, 4 імнати, всі зр чності в б дин , араж, землі 6 сот., поряд ований двір, терміново. Ціна: 85000 .о. тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 270000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Я.М дро о, це ляний, залізобетонне пере риття, є аз, вода, світло, 6 сот. землі, приватизований, можливість проживання двох сімей. Конта ти: (096) 572-83-57 Б дино , Гідропар 8сот. 170 в.м., 90% отовності. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремон, новоб дова. Ціна: 330000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Золотіїв 4- імнати, 8сот. землі. Потреб є ремонт . Ціна: 42 000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Новий Двір, це ляний, о ремий, 60 ро , 75 в.м., 3 імнати, житловий стан, араж, 5 сот. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 290000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , р-н Відінсь ої, 1-пов., євроремонт, 6 сот. землі. Ціна: 125 000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , р-н Грабни , 120 в.м., ремонт. Ціна: 145 000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , р-н Те стильни а, це ляний, 87 в.м., 6 сот землі. Ціна: 86000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Б дино , р-н те стильни а. Конта ти: 24-42-90 Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, бесіт а. Ціна: 205000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Тинне, 2 пов, 500 в.м., 80% столяр а, пошт ат рено, свердловина на 2 сім’ї. Ціна: 170000 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Б дино , Зоопар , 160 в.м. Це ла 0,12 а, зроблений ремонт, всі зр чності, земельна ділян а 0,12 а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Кам’яна ора, 2 поверхи, араж, альтан а, олодязь, це ла, євроремонт. Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , Тинне, в л. Гайова, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.06 а, є держа т. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Колоден а, 170 в.м., 2 пов, хороший ремонт, 12 сот землі, араж. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 125000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Колоден а, без оздоблювальних робіт, всі ом ні ації, ділян а 12.8 сот. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 387-89-99 Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., с важина. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА -161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА-75.6 КВ.М., КУХНЯ -12 КВ.М., 4 КІМНАТИ, ДОБРИЙ СТАН, ЖИТЛОВИЙ, КОМУНІКАЦІЇ, 16.88 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Колоден а, новоб дова, 2 поверхи, 150 в.м., 5 імнат, 5.5 приват.землі, с часний євроремонт. Ціна: 137000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Колоден а, новоб дова, 230 м. в, араж, о ороджено. 12 сото землі. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Колоден а, новоб дова, це ляний, 140 в.м. Ціна: 86000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Б дино , Колоден а, целяний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Корнин, 10 сот, 2 поверхи, 200 в.м., євроремонт, р-н новоб дов. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Б дино , Лінії, 250 в.м., 6 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, земельна ділян а 0,06 а. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , Тинне, це ляний, с часний, витончений дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі та поб ттехні а, площа 240 м. в., земельна ділян а приватизована 10 сото . Ціна: 370 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 390000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, це ляний, за альна площа 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Ювілейний, це ла, 100 в.м., хороший стан, 6 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, Автово зал, в л. Дем’янч а, 200 в.м., Це ла. Після б дівельни ів. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Котедж, А роперероб а, 110 в.м. Це ла, 0,03 а, 2-поверхи, ремонт, всі зр чності, піді рів підло и, араж, впоряд оване подвір’я. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Котедж, в л., Дем’янч Конта ти: (096) 361-44-37

а, 200

в м.

Котедж, Горбачевсь о о, після б дівельни ів, елітний район, 5 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, р-н а роперероб и, 110 в.м, євроремонт, всі ом ні ації, терміново. Конта ти: (098) 829-54-49 Котедж, р-н з/д во зал , 2 пов, 95 в.м., 2 спальні по 25 в.м., хня-ст дія 20 в.м., ондиціонер, бал он, поб т.техні а з меблями. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 190 в.м, 5 імнат, 2 санв зли, вода, аз, світло, араж 50 в.м, земельна ділян а 6,5 сот., о ороджена, можливий обмін. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81


№27 від 18 липня 2012 ро Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м., Ц,+метало черепиця хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и не дале о, 2 поверхи мансарда. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, Карпилів а, 3 поверхи, ом ні ації є, 30 сот землі. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , В.Межиричі, Корець, район, Ц, 90 в.м.4 ім, олодязь.надвірні б дівлі,15 сот. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7 КВ.М., ІДЕАЛЬНИЙ СТАН, ЄВРОРЕМОНТ, 25 СОТ ЗЕМЛІ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, В ЦЕНТРІ, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , В.Омеляна, це ляний, аз, вода, світло, надвірні б дівлі, 53 сот. землі. Конта ти: 27-81-11, (098) 751-46-55

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Незавершене б дівництво, центр, 200 в.м. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляний, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

•Б дино , Півче, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, можливо під дач ,

мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а землі під приватизацію. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (050) 375-31-23

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Бо дашів, Здолб нівсь ий р-н, можливість доб дови, ород. Конта ти: (063) 121-99-70 1/2 б дин , В. Оле син, це ляний, 120/ 65/35, 3 імнати, теплений, всі ом ні ації, старий мі рор-н, є пар ан по периметр , 7,5 сот, 6,5 м до залізнично о во зал . Конта ти: (067) 959-15-30 1/2 б дин , В. Оле син, це ляноблочний, 240/145/40, 5 імнат, 2 пов., теплений, ом ні ації в дворі, пар ан, 7,5 сот. Конта ти: (067) 959-15-30 1/2 б дин , Городо , льох, сарай, 0,09 а, можливо під дач . Конта ти: (067) 360-76-16, (095) 522-49-98 1/2 б дин , Деражне, Костопільсь ий р-н. Половин б дин . Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 360-62-02 1/2 б дин , Здолб нів, 3 імнати, хня, д шова абін а, т алет, 1 сот. Конта ти: (097) 573-88-28

Б дино , Верхів, новий, с часний, араж, євроремонт, поблиз озеро, земельна ділян а 47 сото . Ціна: 150 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино , в л. Крип’я евича, м. Костопіль, Рівненсь а обл., є всі ом ні ації, надвірні б дівлі, 0,07 а землі, площа 85,7 в.м. Ціна: 47 000 .о., тор . Конта ти: (067) 380-32-94, (067) 382-65-51 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, центр, ам’яний, 66,5 в.м., водопровід, аз пор ч, льох, сарай, літня хня, сад, 0,20 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (096) 391-45-63 Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20 сот.землі. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Городище, ооп. «Калина», 80 в.м, мансардно о тип , світло, земельна ділян а 6 сот, приватизована. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: (067) 377-41-47 Б дино , Городище, це ляний, 90 % отовності, 0.12 а, всі ом ні ації в б дин , опалення, септи , вода, в цо олі є приміщення під баню з розводами. Ціна: 93000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Гр швиця, під знос, риниця, льох, 0,25 сот, можливий обмін. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 211-72-09 Б дино , Дворовичі, 25 м від Рівно о, шла ово-це ляний, хлів, льох, олодязь, світло, аз пор ч, 0.5 а землі. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 433-51-20, (096) 599-28-10 Б дино , Дивень, це ляний, хлів, літня хня, сад, ород, 30 сот. землі. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 541-58-25 Б дино , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, дерев’яний, 12 м від Рівно о. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , Лінії, новий, під люч, ландшафтний дизайн. Ціна: 240000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50 сот.землі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , М.Оле син, 1.5 пов, мансарда, це ла, ра шня , металочерепиця, є підвал, 2 аражі, осподарчі б дівлі, літня хня, 180/100 в.м., 5 імнат, 15 сот землі. Ціна: 180000 .о., тор . Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Мо рин, Д бенсь ий р-н, це ляний, 0,23 а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (067) 790-56-04 Б дино , Н.У раїн а, дачний масив, б д.це ляний, добротний, з ремонтом, аз, вода, впоряд оване подвір’я. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Н.У раїн а, дачний масив, це ляний,3 імнати, араж, риниця, аз підведений до б дин . Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Н.У раїн а, центр, Ц, 55 в.м., 2 ім, вода, аз в б дин , 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новий Двір, новий, Ц,150 в, 4 ім, 2 с/в, ремонт, 12 сот, времян а. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новини, Корець ий р-н, надвірні б дівлі, олодязь, земельна ділян а 1 а. Конта ти: (096) 765-45-75, (098) 388-14-04 Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Обарів, 7 м від Рівно о, 100 в.м., всі зр чності, ом ні ації, араж, льох, асфальт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

1/2 б дин , Клевань 1, всі зр чності, надвірні б дівлі, 12 сот. землі. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13

Б дино , Д бно, новозб дований, 2 поверхи, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., ладова, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55

1/2 б дин , Обарів, Ц, 60 в.м., ремонт, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Д бно-2, в л. Дорошен а, 3, незавершений, це ляний, з надвірними б дівлями, 7 сот, приватизований. Конта ти: (096) 518-63-52

1/2 б дин , Оле сандрія, біля з пин и, 60 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38

Б дино , Дядь овичі. Конта ти: (067) 706-92-40

Б дино , Оженін, 50 м від Рівно о, мальовниче місце, поряд ставо , ліс, це ляний, земельна ділян а 36 сото , садо , є олодязь, хороший асфальтований доїзд, араж, підвал. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , Жобринь, дерев’яний, ремонт, аз або обміняю на авто. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (097) 609-43-60

Б дино , Озеряни, дерев’яний, 2 імнати, аз, 60 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0,17 а землі, ом ні ації пор ч, зр чне розташ вання, пор ч траса Рівне-Остро , ціна до овірна, власни . Конта ти: (098) 804-14-63

Б дино , Омеляна, дерев’яний, 100 в.м., част овий ремонт, 0.35 а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , Здолб нів, 10,5 сот, 2 імнати, хня, т алет, потреб є ремонт . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 573-88-28

БУДИНОК, ОСТРОГ, ВУЛ. ПУХОВА, ЦЕГЛЯНИЙ, 1995 Р., ГАЗ, ВОДОПРОВІД, ТЕЛЕФОН, 1 ПОВЕРХ - 76.8КВ.М, ЦОКОЛЬНИЙ - 51.7 КВ.М, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.16 ГА, ЦІНА ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 26-60-78, (066) 800-59-83

1/2 частин б дин , Квасилів, 0.22 а., всі ом ні ації, 2 імнати, хня. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 506-05-03

БУДИНОК АБО ЧАСТИНУ БУДИНКУ, ЗДОЛБУНІВ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (096) 226-03-35, (096) 776-06-90 Б дино дерев’яний, Люцинів, Гощансь ий р-н, 48 сот. землі. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (098) 121-14-39 Б дино під оздоблення, Гоща, 200 м. в., ділян а - 0,14 а. 80% отовності. Всі ом ні ації, с часний прое т, просторі імнати, араж, недоро о. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино , 35 м від Рівно о, Гощансь ий р-н, пор ч ліс, озеро. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 360-33-30 Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 198000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Барма и, новий, 2 надвірні б дівлі, сад, ділян а - 0,20 а, біля міста. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Брищі, 3/5м, світло, аз, телефон, ділян а 0.25 а, техпаспорт БТІ. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Б дино , Брищі, Млинівсь ий р-н, 3х5 м, світло, телефон, 0,25 а, над трасою Л ць Млинів - Д бно. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Оле сандр Б дино , Бродів, Острозь ий р-н, 50 в.м., 0, 42 а, льох. Конта ти: (096) 537-11-63 Б дино , Бродів, Острозь ий р-н., 56 в.м., дерев’яний, літня хня, хлів, 2.5 м до залізничної станції Остро , 0.42 а землі. Конта ти: (096) 537-11-63 Б дино , Б рин, 8/12 м, це ляний сарай, літня хня, 32 сот. землі, ціна до овірна. Конта ти: (096) 442-97-11 Б дино , В.Житин, 150 в.м., 10 сот землі, мансардно о тип , новий, всі ом ні ації. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , В.Житин, це ляний, зр чності,60 в.м, 70 сот. землі, 7 м від міста, власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 384-37-01

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, 185.9/ 84.5/17, ЄВРОРЕМОНТ, ХОРОШИЙ СТАН, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 85000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нів, дерев’яний об ладений червоною це лою, 2 імнати, хня, т алет, сарай, літня хня, 10,5 сот. землі. Конта ти: (096) 707-77-85 Б дино , Здолб нів, центр міста, 72 в.м., всі зр чності, це ла, 7 сот, 2 аража. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Здолб нів, шла обло овий, 80 в.м., 4 імнати, жилий стан. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Іллін, Гощансь ий р-н, азифі ований, надвірні б дівлі, 0,21 сот. землі приватизованої. Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (067) 268-70-25

Б дино , Півча, Здолб нівсь ий район,100 в.м., аз є, 22сот и, хороший стан. Ціна: 10500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10 Б дино , П’яти ора, 5 м від Рівно о, це ла. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Рясни и, Гощансь ий р-н, 56 в.м., дерев’яний, сарай, по ріб, олодязь, 10 сот. Конта ти: (098) 580-85-62

БУДИНОК

Б дино , Клевань-2, всі зр чності, 100 в.м., сарай, льох, араж, олон а, 12 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (093) 910-34-30 Б дино , Клевань. Конта ти: (067) 364-22-34 Б дино , Клопіт, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, 12/8м, 3 імнати, хня, оридор, хлів, сарай, олодязь, 40 сот. сад, 50 сот. - присадибна ділян а, ціна до овірна. Конта ти: (097) 456-06-32 Б дино , Козлин, це ляний, 86 в.м., 4 імнати, ремонт, 16 сот, є старий садо , 3 сот, ставо . Ціна: 75000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Корець ий р-н, Сапожин, шла овий, 7х11 м, хлів, льох, риниця, 0,48 а. Конта ти: (066) 212-23-60 Б дино , К стин, 60 в.м., 12 м від Рівно о, біля б дин 19 сот землі на 2- імнатн вартир в м. Рівне, роз лян всі варіанти. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 163-07-67

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 50000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Тай ри, дерев’яно-це ляний, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58

Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23

БУДИНОК, ТАЙКУРИ, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 10 КМ ВІД РІВНОГО, 62 КВ.М., 2 ЖИТЛОВІ КІМНАТИ (14,17 КВ.М.) КУХНЯ - 12 КВ.М., ВІТАЛЬНЯ, ВАННА, ВЕРАНДА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, 0.11 ГА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 30000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 375-28-76, (067) 363-10-84 Б дино , Уїздці, 22 м від Рівно о, ам’яний, 75,4 м. в., 4 імнати, азифі ована, новий отел, льох, л ня, хлів, риниця.20 сот землі. Металевий араж. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , У раїн а, Острозь ий р-н, вели ий садо , риниця, ород. Приватизовано. Власни . Конта ти: (098) 493-40-73

БУДИНОК, УРВЕНА, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, 4 КІМНАТИ, ПРИБУДОВА, ЧИСТА КЛАДКА, ТОВСТІ СТІНИ, ГАЗ ПОРУЧ, САРАЙ, ЛІТНЯ КУХНЯ, ГАРАЖ, ПОГРІБ, ХЛІВ, КОЛОДЯЗЬ, 200 М ДО АСФАЛЬТУ. КОНТАКТИ: (096) 515-48-86, 00373-693-56-933 З МТС Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-64

Б дино , Хотинь, це ляний, аз, світло,вода, 23 сот.землі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Карпилів а, 2-поверховий, новий, с часний, вмонтовані меблі, 15 сот., АН «Челсі». Ціна: 200 000 . о. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01

Б дино , Квітневе, сад, ород, земельна ділян а 0,20 а. Конта ти: (097) 209-88-76

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. ЦІНА: 21000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н. Конта ти: (097) 806-31-08, (098) 642-58-97

Б дино , Кам’яна ора 2 поверхи, араж бесід а, олодязь, це ла, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , Квасилів, 170м. в., впоряд оване подвіря, 0.1 а землі, це ляний, перший поверх жилий. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

15

Б дино , Царсь е Село, новий, с часний, без осметичних робіт, це ляний, земельна ділян а 11 сото . Ціна: 185 000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , с. Біла Криниця, 200 м. в. 10 сото землі. Приватизовано, всі ом ні ації, араж, літня хня, підсобне приміщення, 2 підвали. Ціна: 80000 .о.

т. (097) 502-04-05 БУДИНОК, С. ВЕРХІВ ОДНОПОВЕРХОВИЙ, ЦЕГЛЯНИЙ, 4 КІМНАТИ, КУХНЯ, ЛІТНЯ КУХНЯ, ГАРАЖ, САРАЙ, ПОГРІБ, ЗЕМЛІ 0,25 ГА (МОЖЛИВА ОПЛАТА ПОМІСЯЧНО). КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 Б дино , Святе, Здолб нівсь ий р-н, поблиз ліс, ставо , річ а, 1,6 а, приватизовані, можливий продаж землі о ремо. Конта ти: (097) 677-35-34 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28

Б дино , Шоста ів, дерев’яна, на 2 сім’ї, в центрі села, 25 сот, аз пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 104-63-38 Б дино , Шпанів, 3 м від Рівно о, старий, світло, аз, вода, літня хня, по ріб, 12 сот. землі, власни . Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 068-21-05 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, вадратна, рівна, в лиця заб дована, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 Незавершене б дівництво, 5 м від Рівно о, 2 імнати, це ла. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Незавершене б дівництво, Городище, 200 в.м., 0.10 а. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Незавершене б дівництво, Корнин, 2 поверхи, на 2 сім’ї, 250 в.м., по ритий онд ліном, 8 сот землі приватизованої, можливий обмін на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (067) 995-81-64

Незавершене б дівництво, Порозове, ороб а це ляна на рита шифером, 90 в.м. олодязь. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, Став и, Рівненсь ий р-н, аз, вода, всі до менти. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (067) 790-10-15 НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, ЧЕРВОНІ ГОРИ, ДІЛЯНКА 0.7ГА, 22/33, ПІД БУДІВНИЦТВО, ФУНДАМЕНТ (ВЕЛИКИЙ ПІДВАЛ), ПЕРЕКРИТИЙ ПАНЕЛЯМИ, 1 ПОВЕРХ ЗМУРОВАНИЙ ПОВНІСТЮ, СКВАЖИНА, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТ, ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 786-79-22 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м., це ляне, 0.15 а землі, тимчасів а, ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.2.3. Продам по У раїні Б дино 2-поверховий, Біла Цер ва, Київсь а обл., це л., 80 в.м, 4 імнати, ви оди, араж, оспб дівлі, 1.5 сото . Ціна: 65000 .о., тор Конта ти: (096) 789-83-33 Незавершене б дівництво, з приватизованою землею 1 а, поблиз Немирова, Вінниць а обл. Є сад 50 сот, тимчасів а, сарай, по ріб, риниця, аз по в лиці. Ціна: 6000 .о. Конта ти: Писати на адрес : 21004, Вінниця-1, Ні олаєв П.П. Б дино , Вино радово, За арпатсь а обл., новоб дова, 5 імнат, 210 в.м., 6 сот. землі, тихий район, ом ні ації, недоро о. Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Л ансь , 2-пов., новий, 2011 р. площа - 570 в.м., 7 вели их імнат, 2 вели их хол , 3 с/ , басейн з водопадом, араж для 2-х а/м, ділян а - 15 сот. Ціна: 1400 .о./ в.м Конта ти: (050) 326-24-87

1.2.4. К плю Б дино , отедж, на дві сім’ї, в межах міста, два входи обов’яз ово. Конта ти: (097) 399-04-48 Б дин и, вартири, земельні ділян и. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино або 1/2 б дин . Ціна: до 70000 .о. Конта ти: (067) 731-46-31, (068) 146-63-13 Б дино або незавершене б-цтво в районі Колоден а, Ч. Гори. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино Обарів, Квасилів, Рівне. Конта ти: (096) 361-44-37 Б дино Рівном . Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Б дино , або незавершене б дівництво в м. Рівне. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Б дино , або частин б дин в Рівном ,без посередни ів Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Грабни . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , Мир ород, Полтавсь а обл., б дівлі, араж, літня хня, араж, 30 сот., приватизована, 100% чорнозем. Конта ти: (098) 294-65-05 Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93 Б дино , Пронозов а, Глобинс о о р-н , Полтавс ої обл., 1-й пов. 105 в.м. + мансарда, с/в в б дин . 0,25 а (0,12 садо ). Гараж, літня хня, підвал. До Кременч ць о о водосховища 800 м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 362-09-17

НОТАРІУС

Б дино , Чорно орія, 2 поверхи, 126 в.м, 7 сот, біля ірсь ої річ и, фр товий сад, без посередни ів. Конта ти: (066) 412-36-06

в л. Пересопниць а, 3 (три)

Б дино , Ялта, Крим, 2 поверхи, новий, 135 в.м, імпортні матеріали, меблі, поб т.техні а, автономне опалення, охранна си нализація, араж, пор ч море. Ціна: 3300 .о./ в.м. Конта ти: (050) 326-24-87

+ 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798

м Рівне, 33028

kostrykin@exprofesso.com.ua


16

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№27 від 18 липня 2012 ро Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, 20х60 м, аз, світло на в лиці, можливість поділ . Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 950-47-57, (067) 962-25-42 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот., під б дівництво, є цо ольний поверх, всі ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 298-31-33 Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Дачі, земельні ділянки

Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

1.3.1. Продам в місті

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Частин б дин , Рівне, зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам 1/2 б дин , в л. Гр шевсь о о, 2 імнати, меблі, част ові зр чності. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1/2 б дин , в л. Ясна 2 імнати, хня аз вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1/2 б дин , р-н Ма ната, 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1 5 0 0 р н + с в . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Б дино , Б.Криниця, 4 імнати, євро. Ціна: 800 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Б дино , Б.Криниця, євро. Ціна: 1100 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельн ділян , Колоден а, • 0.175 а, ОСГ. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 423-31-59

Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельні ділян и, під б д-во, р-н Зоопар , 12 сот. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян в місті, 7 сот, є прое т, між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян в р-ні Льоно омбінат 10 сото . Конта ти: (096) 361-44-37

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, ПЛОЩЕЮ 0,1 ГА І 0,005 ГА - ОРЕНДА НА 10 РОКІВ.(БІЛЯ СТАНЦІЇ «ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ», НАВПРОТИ ЗАПРАВКИ «ОККО»). КОНТАКТИ: (050) 627-61-61

Б дино , Басів К т, 2 поверхи, євроремонт, всі меблі, вся поб това техні а, о ремий вхід, сад, стоїть о ремо, араж, підвал, 2 ванни 3000+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26

Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Мірющен а, всі зр чності, араж, меблі, 1900 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73 АН Сіар

Земельн ділян , 3 а, р-н молодіжно о ладовища, під с/ , приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-18-97, після 19.00

Б дино , Грабни , 2 поверхи, Євроремонт, холодильни , телевізор, пральна машина, о ремий вхід, місце для авто. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

Земельн ділян , Автово зал, в л. Київсь а, 0,1 а. Кооператив «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Б дино , Колоден а, с часний євроремонт, повністю мебльований, 2 поверхи, поб това техні а. Ціна: 500 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Б дино , мебльований, ПТ. 500 Конта ти: (098) 697-24-15

.о.

Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Земельн ділян , А роперероб а, 0,14 а для б дівництва, ом ні ації. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , А роперероб а, 0,12 а, 3-тя лінія, 0,12 а/б д, 0,03 а/ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Тинне, 2 поверхи. Ціна: 500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , центр, 2 поверхи, Євроремонт, всі меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, о ремий вхід, місце для авто. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 680-63-43

Земельн ділян , Б.К т, 10 сот. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Б дино , Червоні Гори, 2 поверхи, Євроремонт, вся поб това техні а, о ремий вхід, сад, араж, підвал, 2 ванни 3000+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 700 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Тимчасів 102-06-48

. Конта ти: 23-72-57, (095)

1.2.6. Винайм Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.7. Обмін 1/2 б дин Л ць , на житло Рівном . Конта ти: 62-23-01, (097) 933-03-80 1 / 2 б дин , р-н ідропар на 1- імнатн вартир . Конта ти: (067) 853-21-20 Б дино , В.Житин, це ляний, зр чності,60 в.м, 70 сот. землі, 7 м від міста на 1,2- імнатн варитир , власни . Конта ти: (098) 384-37-01 Б дино , Томахів, зр чності на 1,2- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (096) 857-55-70 Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а, власни на вартир . Конта ти: (097) 481-28-73 Тимчасів , Ясениничі, 2 імнати, підвал, араж, ф ндамент на б дино , молодий сад, 0,15 а землі на 1- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: 5-20-03, (098) 829-55-41

Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот., всі ом ні ації пор ч, рівна, асфальт, терміново. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,08 а. Навпроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , в л. Ма арова, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації, терміново. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , в л. Ма ароваПржевальсь о о,10сот, під б дівництво, новий массив, місь і ом ні ації. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Млинівсь а, р-н Ювілейний, 0,15 а, за авторин ом, приватизован , в хорошом місці, рівна, еле три а та аз пор ч з ділян ою. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , в л. Поповича, 8 сот., старий б дино . Конта ти: (050) 678-93-38 Земельн ділян , в л. Чесь а, ом ні ації біля ділян и, 25 сот. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , в л. Чорновола 0,1 а, земельні ділян и під б дівництво площею від 0,09 а, в отеджном містеч «Щасливе». Кіль ість діляно обмежена. Ціна: 4000 .о./0.01 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а, для б дівництва, 0,1 а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, під заб дов , 0,07 сот. Конта ти: (067) 360-19-11 Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 Земельн ділян , Корнин, 11 сот, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Земельн ділян , л ць е ільце, 0,1 а, приватизован , для б дівництва, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , в л.Ма арова, 0,145 а,можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , Н.Двір,10 сот, рівнина, асфальтов.підїзд, ом н.пор ч, держ.а т, ф ндамент 11-13. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, в л. У раїн и Лесі, 0,11 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: 110000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а.Біля ш оли. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , за авторин ом, 0,237 а, приватизован , дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації. Конта ти: (097) 056-52-61 Земельн ділян , За Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 0,10 а. Приватизована для ведення садівництва. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , в місті, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а для б дівництва за зоопар ом, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , В.Житин. 6 м від Рівно о. Дві ділян и по 15 сот. Центр села. Ділян и рівні без осо орів. Є можливість ви опати ставо . Асфальтований доїзд. Всі Ком ні ації. Терміново. Держа ти. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Колоден а, в л. Молодіжна, 18 сот., держа т на б дівництво, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 406-04-00

Земельн ділян , в л. Чорновола, 11 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом н.проплачені. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , за зоопар ом, рівна, прямо тна, 22х44м. Знаходиться в центрі масив . Призначення під садівництво,без обмежень містоб дівно о хара тер . Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , в р-ні Н. Двір 9 сото . Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для б дівництва б дин , біля б дин ів, ом ні ації пор ч, зр чний доїзд, 300м до місь ої маршр т и, зр чне та хороше місце. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , Новий Двір, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Новий двір, в л. Хліборобів, 0,12 а. Приватизована між б дин ами, поб дована тимчасів а, проведене світло, аз біля ділян и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , ПМК-100, б дівництва, ом ні ації пор б дин ів. Ціна: 16000 .о. 45-16-50, (067) www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Колоден а (червоні ори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 0,10 а приватизована, під б дівництво, ом ні ації пор ч, між б дин ами. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

, Вересневе. Конта ти:

Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Приватизована, 30х40м, район Автодром . Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , р-н зоопар , 9,5 сот, ом ні ації поблиз , поряд заб дови, власни . Ціна: 10500 .о. Конта ти: 68-26-32, (098) 837-62-10 Земельн ділян , р-н зоопар , 9.5 сот., без посередни ів. Конта ти: (067) 155-46-38 Земельн ділян , р-н зоопар , під заб дов , приватизована, 10 сот., світло на ділянці, аз пор ч, власни . Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (093) 199-00-94

0,1 а, для ч, поблиз Конта ти: 364-36-10

Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37 Земельн ділян , р-н Зоопар , «ГАЗОВИК», 10 сот, рівн , між б дин ами. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, це ляна, центр масив , біля озер, недале о від з пин и, амін, діляна 6 сот., вели а тепляця, сарай, сад, ород, вино радни и, приватизовано, власни . Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25 Дач , Ново раїн а, 6 сот, це лян , мансардно о тип . Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Дач , Ново раїн а, масив «Західний», це ла, 3 імнати, хня, 2 пов., жилий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Дач , Ново раїн а, це ла, мансардно о тип , араж, 0,06 а землі, аз пор ч, асфальтований заїзд. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 24-30-57, (098) 267-55-84

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 імнати, ремонт, світло. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , Рисвян а, Ц,70 в.м.центр, 3 ім, аз.вода є,жилий стан, терміново. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н молодіжно о ладовища, 3,026 а, для с/ , приватизована. Конта ти: (095) 274-68-24

Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (067) 589-49-28

Земельн ділян , Рівне, в л. Пржевальсь о о, навпроти «Епіцентр », 2 ділян и по 10сот.під заб дов . Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Тинне, 0,12 а, приватизована, під б дівництво, ом ні ації, серед заб дов. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (095) 274-68-24 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 12 сот, ом ні ації пор ч, приватизована, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-18-97, після 19.00 Земельн ділян , Тинне, 12 сот, під заб дов , рівна, приватизована. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 14 сот., ом ні ації на території. Можливий обмін на авто, б дматеріали. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 340-04-93 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова 0,1 а, 1-ша лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на част . Ціна: 13000 .о. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Асфальтована доро а, ом ні ації, 10 м від міста. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , Омеляна, р-н новоб дов, 0.20 а (можливо 0.10 а), рівна, пор ч з новоб дованими б дин ами, ом ні ації пор ч, хороший доїзд, ціна до овірна, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 839-39-12

Б дино , я ий потреб є ремонт , Шпа ів, 80 сот. землі, приватизована, сарай, по ріб, олодязь, арне місце, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 23-68-26, (097) 137-01-95

Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян (096) 536-63-85

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, аз, араж, сад, теплиця. Конта ти: (097) 568-27-37

Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Вересневе, для б дівництва, 0,1 а. Центр, біля цер ви, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Кам’яно ірсь , 0,12 а землі, б дино 2-поверховий в я існом стані, араж, сарай, став, без посередни ів. Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

ДАЧУ, КАМ’ЯНА ГОРА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, МАСИВ «БОРКІВСЬКИЙ», НОВУ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПОРУЧ ЛІС, ОЗЕРО, ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 940-28-57

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 297-15-01

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01

Земельн ділян , Вересневе, 0,15 а. Ком ні ації 150м. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв.до з пин и, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н зоопар , 0,10 а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (066) 254-63-47

Земельн ділян , К стин, 0,25 а, під заб дов , рівнина. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 921-21-58, (093) 637-70-88 Земельн ділян , Ново раїн а, під заб дов , 0,1 а. Конта ти: (067) 582-51-33 1/2 б дин , Мізоч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 492-30-56

Дач , Городище, 2 поверхи, теплиця, араж, 0,09 а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 191-57-70 Дач , Городище, незавершена, 2 поверхи, 6 сот землі, 60 в.м. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Городище, це ляна. Баня, впоряд оване подвір’я. Терміново. Ціна: 22 000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 2 поверхи, 6.5/7.5 м,12 сот., сарай об ладений плит ою, аз, теплиця, свердловина, посаджений ород. Ціна: 17000 .о. тор . Конта ти: (067) 588-39-87

Земельні ділян и, Хрінни и, 5, 13, 25 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян під заб дов , Здолб нів 2, 8 сот., приватизована, терміново. Конта ти: (050) 440-80-44 Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,06 а, світло, аз. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , 12 м від рівно о, 0.06 а, світло, аз, о ороджена, зр чне транспортне спол чення, приватизована, можлива оплата частинами. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , 25 м від Рівно о, під б дівництво. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Оле сандр Земельн ділян , 27 сот, вадратна, рівна, ом ні ації на част . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , 3 м від Рівно о, 0,25 а, під с/ . Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.10 а, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (067) 909-35-83 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.15 а, ліва сторона. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.1 а, для б дівництва. За «Райзом». Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 0.20 а, під б дівництво. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096)384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.40 а (права сторона). Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот., під б дівництво, ом ні ації пор ч, власни . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 043-32-75 Земельн ділян , Б.Криниця, 13 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Барма и, для б дівництва, 0,1 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Барма и. 2 а. Не пай, приватизована, за афе «Райсь ий сад». Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а Біля племстанції, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Ліва сторона в напрям Києва, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Дач , Кам’яна Гора, сарай, олодязь, сад, ставо , зем. ділян а 11 сот. Конта ти: (050) 912-90-35, (098) 382-85-78

Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 6х6, 3 імнати, вода є, септи , 95 % отовності, араж, 6 сот. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86


Земельн ділян , Біля Рівно о поряд,10 сот, прямо тної форми, можна б д ватися, всі до менти є. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, 0,12 а, 1-ша лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Бо дашів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (063) 121-99-70

Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизова, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Брищі, 0.22 а, під б дівництво, є це ляний б дино 3/5 м, льох, риниця, світло, аз, техпаспорт БТІ, держа т, асфальтований під’їзд. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (095) 754-19-03

Земельн ділян , Городище, 0.12 а. В наявності є прое т на б дівництво, є ф ндамент, аз та світло пор ч, місцевість заселена, ділян а знаходиться в житловій зоні. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Брищі, 0.22 а, під б дівництво, є це ляний б дино 3/5 м, льох, риниця, світло, аз, техпаспорт БТІ, держа т, асфальтований під’їзд. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , Брищі, Млинівсь ий р-н, 0,22 а, під б дівництво, на ділянці є це ляний б дино 3х5 м. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , В. Житин, 0,11 а, центр. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (063) 228-92-36 Земельн ділян , В. Житин. Центр, 0,11 а. В центрі села, біля сільсь ої ради, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а 0,16 а 300м від траси, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, хорша доро а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, 30 сот, над доро ою, між б дин ами, терміново. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 945-13-53 Земельн ділян , В.Житин, 60 сот, недоро о. Ціна: 400 .о. за 1 сот. Конта ти: (098) 384-37-01 Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, 15 сот.під заб дов , рівна, всі ом ні ації,поряд б дин и, до -ти отові до продаж . Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39 (097) 403-19-41 Земельн ділян , В.Оле син, 0.11 а, для б дівництва, ом ні ації, зр чний доїзд. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Оле син, під заб дов , 0,12 а, можливий обмін. Конта ти: (097) 459-00-28, (098) 462-04-92 Земельн ділян , В.Омеляна, 0,13 Конта ти: (050) 672-48-39

а.

Земельн ділян , В.Омеляна, 0.1 а, за афе «Софія», приватизована ділян а, ом ні ації пор ч. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРЕСНЕВЕ, 0,10 ГА, ПРИВАТИЗОВАНУ, ПІД БУДІВНИЦТВО, РІВНУ, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ (МІЖ БУДИНКАМИ). ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 143-45-23 Земельн ділян , Вересневе, 2 пая, с/ рівна. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 45-00-23, (097) 601-40-42, (050) 912-83-93 Земельн ділян , Вересневе, в л. Незалежності, 0,1 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, в л. Рівненсь а 0,1 а Приватизована земельна ділян а між б дин ами, ом ні ації. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, для б дівництва, 0,12 а, приватизована, знаходиться за трасою, 4 лінія. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, для б дівництва, в л. Вереснева, 0,1 а, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе. 0,1 а.Заб дована в лиця, ом ні ації Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Верхівсь , 12 сото , державний а т. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , новий масив, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , в л. Ма арова, 0,1 а, навпроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гільча-2, поблиз джерела св. Ми олая, 25 сот., під заб дов , рівна, ом ні ації, асфальт. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 0,07 а, розпочате б дівництво, без посередни ів. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 771-92-53 Земельн ділян , Городище, 0,12 а, під дач , біля ставів. Конта ти: (098) 225-31-92

Земельн ділян , Городище, 10 сот., під садівництво, сад, н . Ціна: 4800 .о. Конта ти: (096) 723-53-67, (050) 221-09-33 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 20 сот., новий масив, біля доро и. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 6 сот., поряд заб дови, ом ні ації. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, світло на ділянці, під’їзд нормальний. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Здовбиця, 0.25 а, світло, аз, вода, можливі варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 349-11-75 Земельн ділян , Здовбиця, Здолб нівсь о о р-н , 0,13 а.З ф ндаментом та водопроводом. Газ, світло пор ч. К това, д же арне спо ійне місце. Хороший доїзд. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (098) 272-99-60 Земельн ділян , Здолб нів, 9 сот. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 970-66-25

Земельн ділян , Л ць е ільце,1 лінія від доро и, 10 сот,є держ а т під б дівництво, рівна. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Зоря, 0.19 а, під с/ , приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 814-63-81, (097) 668-71-95 Земельн ділян , Зоря, траса Рівне-Л ць , 0.05 а, під б дівництво автосервіс , ом ні ації на ділянці, зр чне місце, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 814-63-81, (097) 668-71-95 Земельн ділян , Зоря, траса Рівне-Л ць , 0.05 а, омерційно о призначення, ом ні ації на ділянці, зр чне місце, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 814-63-81, (097) 668-71-95 Земельн ділян , Кам’яна ора, масив «Бор овсь ий», завезений чорнозем. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (099) 491-95-99, (067) 362-63-43

Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,6 а, масив Бор овсь ий, є ф ндамент, олодязь або обміняю на авто. Конта ти: (063) 635-52-30

Земельн ділян , Городище, центр, 14 сот., під заб дов , до менти. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городо , 0,08 а. Кооператив «Залізнични ». Ціна: 4000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , 28 сот. Конта ти: (097) 506-48-99 Земельн ділян , Гоща, 8 сот., під б дівництво, приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: (096) 212-96-27, (098) 386-59-26 Земельн ділян , Гр швиця, 50 сот. - 24 сот. під заб дов , 26 сот. під с/ , олодязь, араж, 1 імната в б дин , ціна до овірна. Конта ти: (098) 971-93-44, (063) 457-59-87 Земельн ділян , Гр швиця, новий масив, 25 сот., під заб дов , ом ні ації, рівна, асфальт. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18 Земельн ділян , Дібрів а, 25 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (097) 389-79-39 Земельн ділян , для с/ , 2,7 а. Конта ти: (097) 267-27-55 Земельн ділян , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, 12 м від Рівно о, під заб дов , 30 сот., аз, вода, світло пор ч. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Земельн ділян , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, в напрям Милостива, 15 сот., під заб дов , ом ні ації. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Дядь овичі, від з пин и 500 м, аз, світло, 1-ша лінія, 0,15 сот., приватизована, під б дівництво, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 43-07-58 (098) 078-76-65 Земельн ділян , Дядь овичі, новий масив, 0.40 а, під б дівництво. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Жобрин, 0,16 а. Біля санаторію «Червона Калина». Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , за Колоден ою,с. Порозово 6 м.від Рівно о, новий масив, 12сот.під заб дов ,1-а лінія, ом ні ації. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , За ороща, 5 м від Корнина, 17 сот. під б дівництво, ом ні ації пор ч, поряд б дин и. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Л ць е ільце, 10 сото під заб дов . Ціна: 17000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

Земельн ділян , Здолб нів, р-н новоб дов, ом ні ації, зр чне розташ вання. Власни . Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 277-02-25

Земельн ділян , Городище, 8 сот., вода, аз, світло пор ч, держа т, онтейнер, власни . Ціна: 4450 .о. тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10

Земельн ділян , Городище, під заб дов , рівна 0,15 а, держ.а т. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (093) 919-67-77

Земельн ділян , Л ць е ільце, 10 сот., рівна. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (097) 924-72-23

Земельн ділян , Л ць е ільце, 10сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , Кам’яна ора. Конта ти: 60-78-54

Земельн ділян , Городище, над об’їздною трасою, 0.08 а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Земельн ділян , К стин, центр, 0,25 а для б дівництва, рівна, ом ні ації, асфальтована доро а, пор ч з пин а, між б дин ами Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Здолб нів, пров. Пар овий, під заб дов , 0,11 а., рівна, вадратна, ом ні ації пор ч. Власни . Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (093) 693-25-55, (067) 171-81-80

Земельн ділян , Городище, 8 сот,. аз,світло на ділянці. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (067) 377-41-47

17

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№27 від 18 липня 2012 ро

Земельн ділян , Кам’яно ірсь , 6 сот. Ціна: 2100 .о. Конта ти: (067) 114-42-34

Земельн ділян , Караєвичі, 0,12 а для б дівництва, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороший доїзд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Караєвичі, під б дівництво, 26 сот., аз пор ч, недоро о. Конта ти: (096) 156-93-39 Земельн ділян , Карпилів а Пансь ий масив 0,15 держа т, приватизована. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Карпилів а, 0,12 а, для б дівництва, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, асфальтована доро а, приватизована. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, для б дівництва, приватизована. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань-2, під заб дов , 0,125 а, держ.а т., всі ом ні ації пор ч, в хорошом місці район новоб дов, не товий, рівний. Ціна: 12800 .о. Конта ти: 27-18-62, (067) 288-51-60 ypilipyuk@bk.ru Земельн ділян , Козлин, 0,41 а. Район «Конєзавод », приватизована, два державних а та, 0,25 а для б дівництва та 0,16 а для ведення с/ . Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Корнин, 0,12 Конта ти: (050) 672-48-39

а.

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , є ф ндамент 10/11 м, б дівельний план на б дино та світло, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а, без посередни ів. Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент 10/11 м, б дівельний план на б дино та світло, ом ні ації, ліс пор ч, без посередни ів. Ціна: 24000 .о. тор . Конта ти: 23-68-59

Земельн ділян , л ць е ільце, 16 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян (096) 715-03-09

, М.Оле син. Конта ти:

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

Земельн ділян , Н.Двір, Колоден а, Вересневе, рівні, під б дівництво з ом ні аціями не доро о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , над трасою Л ць -Млинів-Д бно, 0.25 а, всі ом ні ації, це ляний б дино 3/5 м, техпаспорт БТІ, можливий обмін на авто. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Земельн ділян , Нова У раїн а, біля озера, 9 сот, під б дівництво, аз. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Земельн ділян , Ново раїн а, «Західний-1», 0.06 а, світло, аз, це ляний сарай, плодові дерева, о ороджена, пор ч ма азини, озера, ліс, приватизована. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12, ввечері Земельн ділян , Ново раїн а, «Західний-2», 0.06 а, світло, аз, онтейнер, пор ч «Козлинсь ий» ліс та озера, приватизована. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , ново раїн а, 0,06 а, не а ентство. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, о ороджен , сарай, онтейнер, пор ч ліс. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,23 а, 15х150 м, під б дівництво, світло, аз, вода, телефонна лінія пор ч. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.23 а, 15/ 150 м, під б дівництво, світло, аз, вода, телефонна лінія пор ч, 200 м до траси. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-52-56

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВОУКРАЇНКА, КООП. «ПРОГРЕС», ОГОРОЖА, СІТКА, БОРДЮР, З ВИГЛЯДОМ НА СТАВОК, ДО ЛІСУ 500 М, ПОБЛИЗУ СВІТЛО, ГАЗ, ПРИВАТИЗОВАНУ, 8 СОТ. ЦІНА: 8200 У.О. КОНТАКТИ: (097) 357-59-78, (067) 293-33-74 Земельн ділян , Ново раїн а, мас. «Західний-2», 0,06 а, світло, аз, о ороджен , онтейнер, садо , приватизован . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Західний-12, 0,06 а, світло, аз, о ороджен , це ляний сарай, плодові дерева, приватизован . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Східний», 0,06 а, ф ндамент 6х7 м, підвал, пере риття, сад, о ороджен , світло, аз, центр, 50 м до озера. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Східний», центр,0.06 а, ф ндамент 6/7м, підвал, пере риття, сад, світло, аз, о ороджена, 50 м до озера, 5 хв. до з пин и, приватизована, можливий обмін на авто. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, масив Західний-2, 12 сот., приватизован , риниця, світло, аз пор ч. Конта ти: 5-33-80, (096) 968-24-18 Земельн ділян , Обарів, 0,25 а, 32х80 м, під с/ , ом ні ації пор ч. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Обарів, 0.25 а, 32/80, під с/ , ом ні ації пор ч, приватизована, можливий обмін на авто,б дматеріали. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 0.26 а, 32/82 м, під с/ , приватизована, держа т, або обміняю на дач . Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Обарів, 7.1 сот., ом ні ації пор ч, під заб дов . Ціна: 7100 .о. Конта ти: (096) 748-99-62 Земельн ділян , Обарів, в л. Рин ова, 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: 2500 /сот. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, 1-ша лінія, біля озера. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а. Біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот., біля озера, ціна до овірна, власни . Конта ти: (097) 584-59-94 Земельн ділян , Оле сандрія, поблиз озера, 15 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 584-59-94 Земельн ділян , Омеляна, 10-20сот., приватизована, рівна, ом ні ації пор ч, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 755-68-30 oksana.pharm@mail.ru Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Омеляна, 20 сот., діючий млин з обладнанням до 300 в.м. Конта ти: (098) 971-93-44, (063) 457-59-87

Земельн ділян , К стин, 17 сот., під заб дов , центр, терміново. Конта ти: (067) 983-66-08

Земельн ділян , по трасі Київ-Чоп, поблиз Корця, 0,71 а. Конта ти: (096) 508-38-95

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Земельн ділян , Р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Ціна: 14500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , Ясениничі, 0,19 а для б дівництва, ом ні ації, асфальтована доро а, нав р и б дин и. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и, хороше місце. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 власни . Конта ти: (097) 381-60-99

Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Ясениничі, 16 сот, біля б дин ів. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Ясениничі, 4 м від Рівно о, 20 сот. Конта ти: (096) 381-22-12

Земельн ділян , Рівне, біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , Сарни, під заб дов , є держа т. Конта ти: (098) 625-33-13 Земельн ділян , Сер іїв а, 0,20 сот. Власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 Земельн ділян , Став и, 10 сот., над трасою. Конта ти: (097) 506-48-99 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 3800 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , всі ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Шпанів, 0,135 а, для б дівництва, біля ш оли, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Шпанів, 0,28 а, ом ні ації пор ч. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, можливо 1/2, є місце для став а, держа т ново о зраз а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77 Земельн ділян , Ш б ів, центр, р-н новоб дов, 15 сот., під заб дов , всі ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

а,

Земельн ділян , Ясениничі, 10 сот., під заб дов . Конта ти: (096) 502-75-21

Земельн ділян , Ясениничі, 9 м від Рівно о, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд, світло, аз, водопровід. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1.3.3. Продам по У раїні Участо , Лозовое (Крым), 35,5 сот и, рядом с Ялтинс ой трассой. Цена 180 тыс. .е. Конта ты: (050) 669-72-36 Земельн ділян , Доро об ж, 25 сот., під заб дов , вадратна, рівна, над доро ою, всі ом ні ації, 3 фази. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю Б дино , старий, дерев’яний (Шевчен івсь хатин ), в межах 30 м від Рівно о, можливо без ом ні ацій. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (067) 362-13-55 Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Ясениничі, 0,18 а. Приватизована, пор ч з центром. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net


18

ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , під б дівництво бо са. Конта ти: (094) 966-16-85

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот № 1: Б дівля млина з металевою приб довою, що знаходиться за адресою Рівненсь а обл., Рівненсь ий р-н, смт. Квасилів, в л. Б. Хмельниць о о, 1д (площа 178,0 в.м., ф ндаменти – б тобетонні стріч ові; стіни, пере ород и – це ляні; по рівля – шифер). Стартова ціна 106500

рн.

- лот № 2: Млин вальцевий пот жністю сім тон за доб . Стартова ціна 50000

рн.

- лот № 4: б дівля свинарни а м.Сарни, в л. 17 Вересня, 110 (площа 651,1 в.м., ф ндаменти – ам’яні, стіни – це ляні, по рівля – шифер). Стартова ціна 80034 Перший

ро

рн.

лотів 3 відсот и

від стартової ціни.

А ціон відб деться 03.08.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 30.07.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лот № 1 в розмірі 170 рн., по лотах № 2, 4 в розмірі 100 рн., по лот № 3 в розмірі 30 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: 8(0362) 64-95-54, 64-95-68. Земельн ділян під б дівництво бо са. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городище. Конта ти: 28-10-28, (063) 054-67-38 Земельн ділян , Городо , ооператив «Залізнични ». Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , в р-ні ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , поблиз Рівно о. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (098) 673-37-68 Земельн ділян , р-н зоопар , Барма и, під заб дов , з до ментами, без посередни ів. Конта ти: (098) 259-48-38

Земельн ділян , р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для с/ , під б дівництво, можливо не приватизован , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

1.3.5. Здам Земельн ділян , Ново раїн а, 0.24 а, під ород, чорнозем, зр чний доїзд, оплата частина врожаю. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Обарів, 0.26 а, під ород, чорнозем, зр чний доїзд, оплата частина врожаю. Конта ти: 43-52-56

1.3.7. Обмін

Земельн ділян , Житин, Городище, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Гараж, в л. Відінсь а, це ляний з ямою. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Гараж, в л. Коновальця, ооп. «Аван ард-Мазда», 3/4 пов., світло, опалення, охорона, можливий обмі на авто, або земельн ділян з доплатою. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Гараж, в л. К рчатова, др ий поверх, 25,3 в.м, по ритий єврор бероїдом, с хий, приватизований. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-63-65 Гараж, в л. К рчатова, ооп. «Автолюбитель», світло 380 В, яма, по ріб. Конта ти: (097) 976-75-77 Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 23-42-44, після20.00 Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Гараж, в л. Ш хевича. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Гараж, ооп. «Аван ард-Мазда», в л. Коновальця, світло, опалення, можливий обмін на авто. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Гараж, ооп. «Автолюбитель», р-н ПМК-100, це ляний, 6х4 м, яма, підвал, хороший стан. Конта ти: (067) 172-05-11 Гараж, ооп. «Г до », р-н с пермар ет «Хат а». Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45 Гараж, ооп. «За ермом», є по ріб, ладов а. Конта ти: (093) 390-60-50 Гараж, ооп. «Колесо», металевий. Конта ти: (067) 983-66-08 Гараж, ооп. «Нива», світло, яма, підвал, об ладений плит ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-06-85 Гараж, ооп. «Нива». Світло, яма, підвал, обложений плит ою, с хий. Конта ти: (067) 362-06-85 Гараж, ооп. «Стартер», р-н Північний, цілодобова охорона. Конта ти: (096) 947-11-38, (096) 048-00-66

Гараж, ооператив «Р бін», в л. Сонячна, це ляний. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, навпроти пар , це ляний з до ментами. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Гараж, р-н б дин офіцерів, це ляний з ямою. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново. Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74 Кіос на центральном продовольчом рин м. Рівне по в л. Са айдачно о, 3. Кіос з вмонтованою вітриною. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 64-61-43, (097) 921-12-50 kristin_x@mail.ru Кіос , на прод товом рин , біля м’ясно о павільйон . Конта ти: (050) 579-91-22 Кіос , р- «Північний», 4 в.м, ціна до овірна. Конта ти: (096) 821-83-72 Кіос , рино «Ди о о». Конта ти: (097) 576-24-04 Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер морсь ий. Конта ти: (093) 880-89-59 Контейнер, р- Ди ий, хороше місце. Конта ти: (097) 245-59-26 Се цію стояно (3), або поодинці, 2 пов., ВАТ «Аван ард»: охорона, опалення, мий а СТО. Конта ти: 26-04-70, (050) 435-61-04

Земельн ділян , Ново раїн а, на автомобіль. Конта ти: (067) 362-55-01

Гараж (це ляний з до ментами). Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

а на

Земельн ділян , Обарів, 0.26 а, під с/ на б дівельні матеріали. Конта ти: (094) 966-16-85

Гаражі, кіоски •

1.4.1. Продам

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89, (099) 114-15-16 Ва ончи б дівельний, 5,4х2,2х2,2. Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92 Ва ончи , 2-поверховий. Конта ти: 69-07-30 Гараж «Автолюбитель», о лядова яма. Конта ти: (067) 360-61-43 Гараж «черепаш а». Конта ти: (067) 359-94-75 Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж металевий «черепаш а», вели ий. Конта ти: (097) 644-26-66 Гараж металевий ооп. «Колесо», ціна до овірна, світло, підвал, яма. Конта ти: 5-24-83 після 17:00 Гараж металевий ооп. «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68 Гараж металевий, розібраний. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Гараж це ляний ооп. «Колесо», під б с, 6/ 4,2 м. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж це ляний, яма, світло, центр. Гараж і земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 800 м. в. Ціна: 1100000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

МАГАЗИН МЕТАЛЕВИЙ, ПЕРЕВІЗНИЙ, РОЗБІРНИЙ, 9Х9 М, 3 СЕКЦІЇ. КОНТАКТИ: (050) 237-80-16 МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬЧОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 258.3 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 140000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Пер арню діюч , центр, (М.Несвиць ої) 60 в.м. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Приміщення 2-поверхове, в л. П.Мо или, 1-пов. 700 в.м., 2-пов. 700 в.м., можливий обмін, оренда. Конта ти: (099) 633-31-11

1.4.2. К плю

Земельн ділян , Обарів, 0.26 автомобіль. Конта ти: 43-16-85

Кафе-мотель, Зелений Гай, Д бенсь ий р-н, 350 в.м., над трасою, 0.11 а, діюче. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Гараж, ооператив «За ермом». Власни , терміново. Конта ти: (093) 487-47-58 Гараж, ооператив «Колесо», 2 поверхи. Конта ти: (067) 198-77-99 Гараж, ооператив «Кристал», в л. Дворець а, це ляний, є підвал, яма, приб дова 18 в.м. Конта ти: (097) 654-43-56

Ва ончи б дівельний, в б дь-я ом стані. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , Обарів, 0,26 а, на авто. Конта ти: 43-16-85

Кафе, Здолб нів, центр, на 2 зали, + підсобні приміщення. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 373-88-28

Приміщенння тор ово-офісне, Автово зал, площа 301 в.м., вода, світло, аналізація, ремонт, д же прохідне місце. Можливо під бан , салон, ма азин, розважальний за лад тощо. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

Земельн ділян , Ново раїн а, на авто. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Обарів, 0,26 а під с/ на б дівельні матеріали. Конта ти: (094) 966-16-85

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ (ПИВЗАВОД) ЗАГАЛЬНА - 41.6 КВ.М., ЖИТЛОВА - 29.2 КВ.М, КУХНЯ -7 КВ.М., 1/5 Ц. ЦІНА: 30000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Гараж, ооперати в «Р бін», в л. Сонячна, це ляний, яма, світло. Конта ти: 22-73-82, (097) 412-36-49 Гараж, ооператив «Авіатор», р-н аеропорт, с хий, широ ий, яма, терміново, власни . Конта ти: (067) 364-52-84

Гараж, в л. Коновальця, 3 пов., на земельн ділян . Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

рн.

- лот № 3: Подрібнювач. Стартова ціна 3000

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

№27 від 18 липня 2012 ро

Гараж в 966-52-56

ооперативі. Конта ти: (094)

Гараж в ооперативі. Ціна: до 1000 Конта ти: (094) 966-52-56 Оле сандр

.о.

Гараж металевий. Конта ти: (098) 380-03-35 Гараж, недоро о, терміново. Конта ти: (095) 754-19-03 Гараж, терміново, недоро о. Конта ти: (095) 754-19-03 Контейнер морсь ий, н чи ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96 Місце під араж. Конта ти: 43-16-85 Місце під араж. Конта ти: 43-16-85

1.4.3. Здам

Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет,

Приміщення отелю над трасою, Б.Криниця, 20 номерів, бар, амінний зал, са на, пар ова. 50 сото землі в постійном орист ванні. Ціна: 300000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 160000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1.5.1. Продам

Майновий омпле с. Рівненсь ий • р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Кафе діюче, в л. Мірющен а, 200 в.м., з обладнанням. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Ма азин, Здолб нів, під прод ти або проимслові товари. Конта ти: (093) 693-25-55, (067) 171-81-80 Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. ЦІНА: 40 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧІ ТА СКЛАДСЬКІ, ВІД 108 КВ.М., ОФІСНІ, ВІД 12 КВ.М. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01 Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісні, в л. Ст. Бандери, 4 абінети, о ремий вхід, санв зол, повністю ремонт. Ціна: 70 рн/ в.м. Конта ти: (096) 361-44-37

Приміщення офісні, пр.Мир , 256 в.м, 2 с/ в, всі ом ні ації, ремонт. Ціна: 180 рн. / м. в. Конта ти: (096) 361-44-37

Приміщення офісне, центр, біля «Е омар ет », 30 м. в. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Приміщення р-н рин , 68 м. в., ремонт, с/в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення с ладсь е, пров. Робітничий, 567 в.м. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення тор ово-офісне, Автово зал, площа 108 в.м., д же прохідне місце, біля «Сільпо». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВО-ОФІСНЕ, ЦЕНТР, ФАСАДНИЙ ВХІД З ВУЛ. СОБОРНА, 48 КВ.М., ПАРКОВКА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 50000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 731-42-31 Приміщення тор ово-офісне. Автово зал, площа 160 в.м., вода, світло, аналізація, ремонт, д же прохідне місце, біля «Сільпо». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення, Басів К т, 162 в.м., вели ий підвал, є лічильни и, доб д. 2 пов., або обміняю на житло в Рівном . Ціна: 300 000 .о. Конта ти: (098) 214-44-96 Приміщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: 84000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Млинів, 100 в.м., центр, під ма азин, офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

ПРИМІЩЕННЯ, ПР.МИРУ, 1

КОМЕРЦІЮ. ЦІНА: 100000 У.О.

Комерційна нерухомість

1.5.3. Здам

Приміщення, в л. Чорновола, під офіс, ма азин, пер арню, робоча площа 32,5 в.м., 1 пов., аряче водозабезпечення, аналізація, телефон. Конта ти: 28-89-47, (099) 913-53-40

Приміщення офісне, центр, біля «Е омар ет », 120 м. в. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (096) 361-44-37

Гараж, в л. В.Дивізії. Конта ти: 62-37-09

Гараж, розміри: висота - 2,5м, ширина 3-3,5м, довжина - 6м. Конта ти: (097) 214-12-94 Гараж, це ляний, ооператив «Р бін», можливий ви п. Конта ти: (067) 493-78-07

Приміщення, офіси, ма азини, роз лянемо всі об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Приміщення офісні, в л. Чорновола , 3 абінети, 75 м. в., о ремий вхід, санв зол, автономне опалення, інтернет, телефони, охорона. Ціна: 200 рн/ в.м. Конта ти: (096) 361-44-37

ПОВЕРХ, 102.9 КВ.М., ФАСАД, ЄВРОРЕМОНТ, ПІД ОФІС,

1.4.4. Винайм

Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59

Приміщення офісне, в л. Орлова, (за с пермар етом «Сільпо») площа 100 в.м. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: (096) 361-44-37

опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36 Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

1.5.2. К плю Приміщення нежитлові, під омерцію. Конта ти: (097) 601-40-42, (050) 912-83-93

КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, Сільпо, цо ольне, автон.опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а,(можливе відтермін вання платеж ), Ціна: 140000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат, фасадне. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офісне, Городо , 800 в.м., що стоїть о ремо, 0.26 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 С лад, в л. Стариць о о, 45 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лад, р-н. Ювілейний, 660 в.м. + офіс + вистав овий зал, заїзд ф ри, 7 сот землі. Ціна: 400 .о./ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15 Приміщення, в л. Б овинсь а, 54 в.м., ремонт, всі ом ні ації, стоян а. Ціна: 100 рн/ в.м. Конта ти: (097) 297-15-01 Приміщення, в л. Відінсь а, 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 3200 рн/міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Га аріна, 60 в.м., на тривалий термін. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 445-50-53 Приміщення, в л. Гр шевсь о о, 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Кн.Романа, 60 в.м.,1 поверх, фасадне. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. П ш іна4 0 м . в . , о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, 25м. в., 37м. в., офісні приміщення, 15м. в. тор ова площа. Ціна: від 40 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Ст.Бандери 33м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (063) 342-26-97 Приміщення, в л. Ст.Бандери 41 в.м., ремонт о ремий вхід, офіс ма азин. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 361-44-37 Приміщення, в л. Чернишова, 112 в.м. Ціна: 25 рн./ в.м. Конта ти: 46-08-63 О сана. Приміщення, центр міста, 50. в., о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, Центр, 56 в.м.фасадне, прохідне. Ціна: 7000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр,елітна, 2-рівнева вартира, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.4. Винайм Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua


№27 від 18 липня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА •ПОБУТ •БЮРО ПОСЛУГ

19


20

ВІКНА, ДВЕРІ

№27 від 18 липня 2012 ро Двері між імнатні, вхідні, 2 шт. Конта ти: (066) 343-68-24

Вікна, двері 2.1.1. Продам БАЛКОНИ ВІД А ДО Я

Двері соснові. Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23 Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері, б/в. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Двері, вхідні та між імнатні. Конта ти: 40-02-15, 26-46-09, (097) 677-99-10 Двері, вхідні, між імнатні, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Ві на, двері металопласти ові. Підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі. Зварювальні роботи, теплення, оббивання та ін. вн тр. роботи

Двері, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Двері. Конта ти: 43-21-98, (067) 788-86-86

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ

тел.: 401-543, 46-09-67 (096) 445-93-54 Бал они «під люч». Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84

Відливи ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Відливи. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Жалюзі. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на дерев’яні подвійні, в хорошом стані. Конта ти: 28-70-54

Жалюзі. Конта ти: 63-80-03

Ві на мансардні. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві на металопласти ові, євро. Конта ти: 40-02-15, 26-46-09, (097) 677-99-10

Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Жалюзі. Конта ти: 43-21-98,40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14 Лоджії, альтан и, офісні пере ород и: розс вні, алюмінієві. Конта ти: 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11 Лоджії. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

МОСКІТНІ СІТКИ ЗА 2 ГОД. ЖАЛЮЗІ. КОНТАКТИ: 43-19-31, (096) 347-10-01

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. 64-46-20, (093) 993-82-76

Конта ти:

Ві на металопласти ові. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ві на металопласти ові. 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11

Конта ти:

Ві на металоплати ові. Конта ти: 61-75-45, (097) 945-41-98, (098) 889-80-47, (096) 858-99-29 Ві на під золотий д б, ламіновані 240/180, 182/161. Конта ти: (050) 435-36-93

ВІКНА, ДВЕРІ

Підві оння ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Підві оння ПВХ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 63-80-03 Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Підві оння. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14 Полотна дверні, б/в. Конта ти: (096) 307-32-01 Рами бал онні розс вні алюмінієві, лоджії, альтан и, офісні пере ород и. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11 Ра м и бал онні. Конта ти: 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11 Рами ві онні 1.60/1.50, 1.50/1.10. Конта ти: (097) 493-76-08 Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ролети т анинні, бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

Ві на, двері металопласти ові тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ролети. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ролети. Конта ти: 63-80-03 Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ролети. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

Ві на. Конта ти: 43-21-98, (067) 788-86-86

Системи алюмінієві розс вні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на. Конта ти: 62-17-40, (067) 363-69-49, (050) 640-41-90

Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83

Ві но металопласти ове, 1,5х1,2, л хе. Конта ти: (067) 362-94-75

Сіт и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ворота аражні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Сіт и мос ітні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Ворота. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

Сіт и мос ітні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Двері броньовані власно о виробництва. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03

Двері вхідні д бові, б/в. Конта ти: (067) 343-68-24

Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

Двері вхідні металеві. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

С ло, 0,75/175, 2 шт., шліфоване. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Двері вхідні, б/в, 2 шт., недоро о. Конта ти: 5-82-81, (095) 926-73-64

Тераси. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

Двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 62-96-07

Будівельні та оздоблювальні матеріали

Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03 Двері

хонні. Конта ти: 28-70-54

Двері металеві в під’їзд, с лад, нові. Ціна: 600 рн. тор . Конта ти: 23-63-00 Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові, броньовані, між імнатні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові. 26-95-07, 26-78-62, 43-10-11

Конта ти:

Двері металопласти ові. Конта ти: 61-75-45, (097) 945-41-98, (098) 889-80-47, (096) 858-99-29 Двері між імнатні дерев’яні, б/в. Конта ти: 28-09-74, (098) 752-66-06 Двері між імнатні з ороб ами. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Двері між імнатні з нат рально о дерева. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні МДФ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

2.2.1. Продам

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Базальт, раніт, амінь, б т, • щебінь, відсів, пісо , з достав ою,

вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01

Балясини бетонні різних видів та розмірів, пор чні, стовпчи и, ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30


№27 від 18 липня 2012 ро

БУДМАТЕРІАЛИ

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний. Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

•Бло и з римсь о о ра шня а •Пісо , щебінь, амінь, відсів, (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої пінобло и, це л , цемент, шифер, я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00 Бр ів , олот , 10х10, • базальтов . Конта ти: (067) 886-83-18

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, амінь базальтовий, р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (098) 575-77-05,(093)762-02-10

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Відсів •ранітний,

базальтовий, щебінь різної фра ції, пісо , лин торфо рихт , чорнозем, амінь р чний та механічний. Вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: 43-45-09, (096) 502-40-61, (063) 412-88-40, (066) 222-36-51

•Відсів ранітний в міш ах, пісо б дівельний в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, цемент М-500 в міш ах. Достав а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Відсів ранітний, базальтовий, пісо , щебінь різних фра цій, посл и автомобілем ЗІЛ-130, вивіз сміття. Конта ти: 69-04-23, 43-41-08, (098) 775-88-96, (050) 337-71-25

Ра шня , Крим, можлива • поріз а, достав а. Дош с х та свіжоспилен , можлива достав а. Конта ти: (067) 360-00-45

Це л во нетрив , біл , • червон . Конта ти: (097) Це л во нетрив , шифер, • вир-во Київ. Конта ти: (0362)

б.м.

БЕТОН, РОЗЧИН. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 Бетон, розчини, М100-М400, достав а мі сером. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Бетон. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

пісо , амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05,(093)762-02-10

Щебінь всіх фра цій, пісо , відсів, відсів ранітний, базальтовий, дрова різані по 1 т та р бані. Достав а а/м ЗІЛ та МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

• Щебінь ранітний в міш ах, відсів ранітний в міш ах, пісо б дівельний в міш ах, цемент М-500 в міш ах. Достав а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36 ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ, БАЗАЛЬТ, ГРАНІТ, КРИХТУ ГРАНІТНУ, ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

21

Відливи. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ (БАЗАЛЬТ, ГРАНІТ), КАМІНЬ БУТОВИЙ, ГЛИНУ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: (098) 708-27-50

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Відсів. Конта ти: (098) 849-43-59 Відсів. Конта ти: (066) 775-23-87 Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Водовідливи. Конта ти: (096) 017-98-05 Водозливи пласти ові. 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Водосто и. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

Біт мна черепиця, теплювач, ідроізоляція, дахові ві на, водосто и.

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

60-96-90,(067)962-61-37

БЛОКИ 20Х20Х40, БЛОК «РВАНИЙ КАМІНЬ ФАСКА» 20Х10Х40, БРУКІВКА ПАСАЖ, ПІСОК, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ. ДОСТАВКА, 30 Т. КОНТАКТИ: (050) 614-93-51, (097) 270-21-08 Бло и бетонні. Конта ти: (096) 017-98-05 БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ОГОРОЖ, БУДИНКІВ, ПРИМІЩЕНЬ, БОРДЮР ДОРОЖНІЙ, ПОРЕБРИК ТРОТУАРНИЙ, ДАШКИ НА СТОВПЧИКИ ТА ПАРАПЕТИ, ВОДОСТОКИ. КОНТАКТИ: 62-93-99, (067) 360-00-59, (097) 981-24-44, (066) 930-72-44 Бло и ерамічні, теплі: Кератерм, Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Бло и ф ндаментні 180х30х60 см, 2 шт., дешево. Ціна: 200 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: (067) 362-18-41, (067) 363-48-58

Ворота. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81 ГАЗОБЛОКИ ВІД ВИРОБНИКА БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, СЕРТИФІКОВАНІ, ПРОЙШЛИ ВИПРОБУВАННЯ, ВСІ ДОЗВОЛИ ПО ЯКОСТІ, МАРКА Д500, 40/20/60, 30/20/60, 10/40/60, 535 ГРН., ДОСТАВКА, ФОРМА РОЗРАХУНКУ БУДЬ-ЯКА, ПДВ. КОНТАКТИ: (095) 830-87-87, (098) 712-73-17 Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Гідробар’єр, паробар’єр. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30

ГЛИНУ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЗЕМЛЮ, БУД.КАМІНЬ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: (098) 927-43-00, (066) 988-74-11 Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14 Грати. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81

ДАХОВЕ УТЕПЛЕННЯ

Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бордюр. Конта ти: (096) 017-98-05 Бордюри. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Бр с, 6 м, 10х10, с хий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Ра шечни высше о ачества «М-25». Конта ты: (067) 472-42-73 Ра шечни М-25 высше о ачества, от производителя. Конта ти: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70

Підло и теплі (поли). Продаж, встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 105 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Ват базальтов , листов . Конта ти: (097) 273-43-58 Ват базальтов . Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30

міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Бал и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

ДОСТАВКА

Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пісо в міш ах, цемент М-500 в • міш ах, щебінь ранітний в

Дахове теплення, пароізоляція, ідроізоляція, мінеральна вата. Достав а

Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Пісо б дівельний, відсів базальтовий, ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

Пісо , відсів, щебінь, амінь, базальт, раніт, вивезення сміття, лин , чорнозем, торфо рихт , посл и е с аватора, опання септи ів, траншей, план вання. Достав а а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (067) 967-64-32

Бетон, достав а автомі сером 4, 6,10 Конта ти: (067) 360-88-14

343-63-58, (098) 195-99-29

достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

Бетон М100-500, достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

195-99-29

Дош и, бал и, ро ви, рей , • бр с, різні розміри. Замовлення,

риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

• Пісо , щебінь, амінь. Конта ти: (097) 343-63-58, (098)

Відсів, пісо , митий пісо , щебінь різних фра цій, чорнозем, торфо рихт . Конта ти: (067) 967-64-32

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и,

Бал и, ро ви, рей и, дош и, ви отовлення на замовлення. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15

ерамзит, вапно, чорнозем, ній, дрова д бові, торфобри ет, достав а, вивезення б дівельно о сміття. Конта ти: (067) 607-32-59, (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

•Відсів базальтовий, ранітний, •Це л . Конта ти: (067) 968-28-75 щебінь різної фра ції, пісо , лин торфо рихт , чорнозем, амінь •Щебінь базальтовий, ранітний, базальтовий, р чний та відсів базальтовий, ранітний, механічний. Вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: (097) 600-73-55,(093)681-99-93

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Вироби залізобетонні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Відливи. Конта ти: 63-80-03

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Дош

столярн . Конта ти: (067) 804-25-44

Дріт ВР 4,0 мм, дешево Конта ти: (066) 039-43-01 Єврор беройд. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30

З\Б ВИРОБИ (ПЛИТИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ). БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь-вал н для альпійсь их іро . Ціна: 1,5 рн/ . Конта ти: 28-96-33 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Камінь. Конта ти: (066) 775-23-87 Камінь. Конта ти: (098) 849-43-59 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кільця для олодязів. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

КОВАНІ ВИРОБИ

Камінь, білий пісо , Це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

КАМІНЬ, ГЛИНУ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: 43-46-61, (050) 620-82-49, (097) 410-00-65

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua


22

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Констр ції залізобетонні. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННІ. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Пінополістирол е стр дований. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30 Пін монтажн (поб тов , професійн ). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО, ПІНОБЛОКИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36 Пісо митий. Конта ти: (066) 775-23-87 Пісо митий. Конта ти: (098) 849-43-59

ПІСОК, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ, ГНІЙ, БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ, ПІСОК РІЧКОВИЙ, ШУТЕР. ВИВІЗ СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 62-84-06, (050) 435-42-19

№27 від 18 липня 2012 ро Се цію металево о шести ранни а, ов зварен , на пар ан, 3 шт., 120Х120 см. Ціна: 300 рн./шт. Конта ти: 28-96-33 Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83 Системи водовідвідні. Конта ти: (097) 273-43-58 Системи водозливні. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30 Системи водостічні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

СІТКУ МЕТАЛЕВУ, ЗВАРЮВАЛЬНУ, ПЛЕТЕНА «РАБИЦЯ». КОНТАКТИ:

К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Л и с т , стержень мідний, бронзовий. Конта ти: (096) 307-32-01 Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ліноле м на 123-53-61

ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ВІДСІВ ГРАНІТНИЙ, БАЗАЛЬТОВИЙ, ДРОВА РІЗАНІ ПО 1 Т ТА РУБАНІ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ ТА МАЗ. КОНТАКТИ: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

хню. Конта ти: (067)

Масти и, праймери. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Металочерепицю, біт мн черепицю, дахові ві на, водосто и, теплювачі, мінвата

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, DAF 32 Т, КРАЗ 18 Т. КОНТАКТИ: (067) 172-91-87, (097) 384-99-17 ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 Пісо . Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Пісо . Конта ти: (098) 849-43-59 Пісо . Конта ти: (066) 775-23-87

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46 Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58 Металопрофіль. Конта ти: 63-80-03 Металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю та омпле т ючі. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67 Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Черепицю біт мн SHNGLAS, IKO, та омпле т ючі. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30 Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Ч е р е п и ц ю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю ерамічн , цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

ЧЕРЕПИЦЮ: БІТУМНУ, НАТУРАЛЬНУ, КОМПОЗИТНУ.КОНТАКТИ: 22-14-66, (050) 919-96-52, (067) 363-28-00

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ М-100, М-75, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ, АВТОПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (067) 927-02-45, (098) 829-55-41

Плит

трот арн . Конта ти: 22-42-93

Плит трот арн . Конта ти: (096) 017-98-05 Плит

фасадн . Конта ти: (096) 017-98-05

Плінт с, дерев’яний. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63

Полі арбонат та омпле т ючі. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81 П о л і а р б о н а т . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Полі арбонат. Конта ти: (097) 273-43-58

Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Пінобло и стінові, пере ородочні. Конта ти: (096) 017-98-05

ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Пар ет д бовий, 60/60 см, б/в, арний стан, 13 в.м, дешево. Конта ти: 43-36-59, 62-03-98

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬША). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Конта ти:

Шап и на стовпчи и, б/в. Конта ти: 28-27-10

Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

. Конта ти: (067)

Це л , половин и, б/в. 62-79-67, (096) 146-45-75

Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Ф а н е р водостій 363-70-16

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, МОЖЛИВО ПОШТУЧНО. КОНТАКТИ: (096) 750-45-81

Х в і р т и . Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81

Парапети. Конта ти: (096) 017-98-05

Перемич и, ри илі залізобетонні. Конта ти: (097) 687-95-28

ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-23-92, (067) 363-65-71

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, М-75, М-100. ДОСТАВКА. ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-65-41, (067) 927-02-45

Фотошпалери. Конта ти: (050) 435-36-93

Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58

Перемич и, 3 м, залиш и. Конта ти: (097) 032-38-75

Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22

Плити п стотні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

О н д л і н . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58

Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83

Тирсоплит , б/в. Конта ти: (096) 241-95-79

Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Профнастил для дах та о орожі, лад ий лист, водосто и, а сес ари для дах , засоби для ріплення, можлива достав а. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Тепло- та зв оізоляцію. Конта ти: 28-15-81, 28-94-26, 64-24-33, 64-24-31, (097) 120-57-24

Плити ОСБ. Конта ти: (03655) 5-53-17, (067) 363-19-30

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

О н д л і н та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Спецемалі: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, анти орозійні, термостій і. Розчинни и: Р-4, Р646, Р-647, йат-спірит, сольвент, оліфа. Гр нти, емалі: ГФ, ПФ, НЦ. Ла и столярні: НЦ, ПУ. Дисперсія ПВА. Конта ти: 69-06-85, 26-34-72

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Навіси. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81

СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ). СКЛО ВІКОННЕ, ВІТРИННЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОСЛУГИ). ЕКСКЛЮЗИВНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097)868-82-72

Плити для о орожі. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

, рни. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

М е т а л о ч е р е п и ц ю . Конта ти: (097) 273-43-58

Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58

43-12-81, (067) 725-12-81 Сіт

Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

РОЗЧИН: ВАПНЯНИЙ, ЦЕМЕНТНИЙ, СКЛАДНИЙ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 Розчини. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Р авн прод цію, техпластини, мові вироби, лей 88, сод альцинован і а стичн , хлорне вапно. Конта ти: 61-70-20

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Сайдин . Конта ти: (097) 273-43-58 С а й д и н . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 703-23-58 С а й д и н . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Сваї. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Шифер, 30 листів. Конта ти: 24-20-66 Шла в міш ах. Конта ти: (067) 178-04-00 Шла обло и. Конта ти: (096) 017-98-05 Шмат и ламінованих плит. Конта ти: 28-96-33 Щебінь ранітний, базальтовий. Конта ти: (098) 849-43-59 Щебінь ранітний, базальтовий. Конта ти: (066) 775-23-87

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ ЧЕРВОНУ, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КАМІНЬ. КОНТАКТИ: (067) 903-38-42, (067) 294-49-83 Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Це л б дівельн , подар ю. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 Щ е б і н ь . Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Щебінь. Конта ти: (0362) 5-20-23, (067) 382-56-01 Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Це л лін ерн : Керамейя, Євротон. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

2.2.2. К плю

Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Дош палетн , на е спорт. Конта ти: (093) 693-25-55 За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84

Це л лицювальн . Конта ти: (067) 804-25-44

К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

Це л лицювальн : СБК, Євротон, Літос, Про ерам, Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Ліноле м. Конта ти: (098) 625-33-13

ЦЕГЛУ М-75, М-100, ПІДДОНИ. ДОСТАВКА. РОЗВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л М-75, М-100, розвантаження раном-маніп лятором, достав а по міст . Конта ти: (050) 375-82-52, (096) 898-45-51

Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22 Матеріали б дівельні, б/в. Конта ти: 43-52-56 Матеріали б дівельні. Конта ти: 43-52-56 Пар ан. Конта ти: (098) 625-33-13 Плит аеродромн ПАГ-14, б/в, розміром 2х6. Конта ти: (050) 438-63-02 Сіт металев , для о орожі, 21 м. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Черепицю, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34 Шифер, 10 шт. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11


ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ, ПОСЛУГИ Послуги

№27 від 18 липня 2012 ро Ришт вання б дівельне, бетонозміш вач, опал б , люль б дівельн , інстр менти, недоро о. Конта ти: (096) 213-55-52 Ришт вання б дівельне. Конта ти: 43-52-56 Ришт вання б дівельне. Конта ти: 5-46-12, ввечері Ришт вання б дівельне. Конта ти: 5-46-12

Кр и олодязні, 2 шт. Конта ти: (067) 362-22-66

Ришт вання б дівельні, можливо о ремі елементи. Конта ти: 43-52-56

Лічильни и. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Мий и висо о о тис . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

2.3.3. Здам в оренд

Ришт вання б дівельне. • Конта ти: (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Дриль, перфоратор, вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68 Дриль, р чн . Конта ти: 28-97-80 Дробил для подрібнення вторсировини: поліетилен, пласти , вир-во Польща. Конта ти: (095) 754-19-03 Європіддони 800/1200, б/в. Конта ти: (067) 287-35-93 Металош 272-76-03

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Напівавтомат зварювальний. Конта ти: (067) 360-39-33

2.4.1. Продам

азові олон и та радіатори опалення. Продаж, монтаж, арантія, сервісне обсл ов вання. Конта ти: (097) 645-46-36 www.topka.at.ua

Фільтри для води: механічні, • знезалізнення, видалення на ип ,

Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01 Балон під аз, новий. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Батареї чав нні, 15 ребер. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04

БОЙЛЕРИ ЕЛЕКТРИЧНІ 10-200 Л, ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ. ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Ванн . Конта ти: 62-84-45

Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Тач металев , садово-б дівельн , одно олісн . Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

Гідро-, пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Каміни чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Колон 24-00-15

Ш р поверт, 12 Вольт. Конта ти: (098) 130-10-68

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Колон

Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Н-150

мм.

Бетонозміш вач. Конта ти: 5-46-12, ввечері Бетонозміш вач. Конта ти: 5-46-12 Ва ончи б дівельний, в б дь-я ом стані. Конта ти: (096) 213-55-52 Відбійний молото , бензопил , еле троінстр мент. Конта ти: (094) 966-16-85 Газоно осар , омпресор, молото відбійний, еле троінстр менти. Конта ти: (095) 754-19-03 Запчастини до б дівельно о ришт вання: рами, зам и, хом ти, ан ери, діа оналі, дом рати, пор чні настили. Конта ти: (095) 754-19-03 Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55 Мото ос (тример), азоно осар , бензопил , відбійний молото , еле троінстр мент. Конта ти: (094) 966-16-85 Обладнання б дівельне. Конта ти: (095) 754-19-03 Обладнання для б дівництва, б дь-я е, роз лян всі варіанти. Конта ти: (095) 754-19-03 Опал б , б дівельні ришт вання, б дівельн люль , бетонозміш вач, мото ос , азоно осар , омпресор, бензо енератор, відбійний молото , еле троінстр мент та ін. Конта ти: (095) 754-19-03 Опал б , ришт вання б дівельні, люль , бетонозміш вач, мото ос . Конта ти: (095) 754-19-03 Ришт вання б дівельне, бетонозміш вач, опал б , люль б дівельн , б дівельний інстр мент, недоро о. Конта ти: (096) 213-55-52

азов

паливі.

Тр би поліетиленові, діам. 16-500 мм, для водопроводів, свердловин, азопроводів, аналізацій. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Тр б металев , 4 м, діам. 25 мм. Конта ти: 22-49-12, (066) 897-24-74, (096) 365-20-23 Тр б нержавіюч . Конта ти: (096) 307-32-01

2.4.2. К плю Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 В ілля. Конта ти: (098) 517-80-99 Газов олон , б/в. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55

ВСЕ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ. МОНТАЖ, ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ, СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ. ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ПІДРАХУНОК ВИТРАТ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНІ. КОНТАКТИ: (097) 645-46-36 WWW.TEPLOSFERA.COM

Ф ано рейсм сний Івано-Фран івсь . Конта ти: (097) 837-76-79

2.3.2. К плю

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ТРУБИ, РАДІАТОРИ, НАСОСИ, БОЙЛЕРИ, ГАЗОВІ КОЛОНКИ. ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Тр би для опалення та вн трішніх мереж. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Ванн , б/в. Конта ти: (098) 793-64-68

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (067) 959-15-30

Радіатори, чав нні, б/в. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16

Ванн чав нн , вир-во У раїна. Конта ти: (067) 360-22-20

Ришт вання б дівельне, оцин оване, 2х3х0,7 м, висота 100 м, вир-во Німеччина. Конта ти: (096) 213-55-52

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Армат р запірн . Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Ванн чав нн , б/в. Конта ти: (097) 493-76-08

Платформ металев , 3- олісн , б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: 62-84-45

Унітаз, бла итний, новий. Конта ти: (067) 707-48-56

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН ТА

Пил дис ов , 700мм. Конта ти: (097) 052-76-53

Радіатор «Еліс», масляний. Ціна: 370 рн. Конта ти: 64-87-03, (097) 013-97-32 Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Радіатори опалення, чав нні, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: 60-78-54

Титан новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

Ванн пласти ов . Конта ти: (066) 343-68-24

КОНТАКТИ: (050) 627-61-61

подвійн , б/в. Конта ти:

отримання питної води. Конс льтації, підбір, достав а, встановлення, сервіс. Конта ти: (067) 179-31-02

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ. ЦІНА: 1000 У.О.

хонн

Обі рівач-вентилятор, еле тричний. дешево. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71

азові, б/в, в Будівельні інструменти неробочом • Колон и стані. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 та обладнання • Котли азові, еле тричні, твердопаливні, онденсаційні,

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Мий 5-79-21

Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Обі рівач еле тричний масляний, б/в, на 6 ребер. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71

Еле тробойлер, 50 л, новий 1400 рн., азов олон - 400 рн., ванн , нов - 600 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Балони пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Мий нержавіюч , подвійн , б/в. Конта ти: (067) 674-41-53, (097) 533-09-73

Газ, опалення, водопостачання

2.3.1. Продам

Котли твердопаливні, поб тові та промислові, пот жність 18-1150 Вт, дост пне паливо, автоматичний онтроль, з р чним та механічним завантаженням. Конта ти: 5-60-38, 5-31-31, (050) 435-03-57, (067) 359-84-11, (093) 157-53-33

«Атон», б/в. Конта ти: рн.

. Конта ти: 62-84-45

Конве тор еле тричний «Термія», вир-во У раїна, 2,0 Вт. Ціна: 310 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22 Котел азовий настінний, димохідний, дво онт рний, 18 Вт. Ціна: 3445 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22 Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99 Котел азовий, чав нний «Вісман-100», 42 Вт. Конта ти: (096) 648-15-65, (066) 600-36-27 Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел КЧМ 4М. Конта ти: (096) 735-14-04

Котел КЧМ4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Лічильни аз промисловий РГ-100. Конта ти: (093) 880-89-59

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ С АВТОМАТИКОЙМОЩНОСТЬЮ 80-120 КВТ, Б/У. КОНТАКТИ: (067) 571-52-87 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Електрообладнання 2.5.1. Продам Еле тролічильни однофазний -20 рн., трифазний - 200 рн. Конта ти: (066) 768-84-02 Вими ач автоматичний А31, 22БУЗ, 660 В, 50 Hz, 250 А. Конта ти: (067) 287-35-93

Котел. Конта ти: 62-84-45

Вими ач автоматичний А31, 60 А, 500 В, 50 Hz. Конта ти: (067) 287-35-93

Котли водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Еле тродви н АІММ100L4У25, 4 Вт., 380/660 В, 1427 об./хв. Конта ти: (067) 287-35-93

КОТЛИ ГАЗОВІ, КОНВЕКТОРИ (ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93 КОТЛИ ГАЗОВІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, ЕЛЕКТРИЧНІ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). ПІДБІР, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 8 (Р-Н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Еле тродви н однофазний, 180 Вт/1400 220В, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 314-99-28 Еле тродви 24-54-82

ни від 7-18 Вт. Конта ти:

Еле тродви ни, 5.5 Вт, 2 Вт. Конта ти: (096) 518-60-20 Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Еле троінст мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23 Кабель алюмінієвий, 380 Вольт, 50 м. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Кабель мідний, 30м. Конта ти: 28-22-90 Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Стабілізатори напр и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

2.5.2. К плю

Крани. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Дви н постійно о стр м тип ПБВ 100 М(L). Конта ти: (067) 768-08-96

2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бетонні роботи, м р вання • це лою, бло ами, теплення б дин ів. Пере риття Конта ти: (067) 103-03-98

дахів.

Бетонні роботи, м р вання, • це лою, бло ами, шт ат рення,

по рівельні роботи. Гарантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Бетонні роботи: бетонні • наливні підло и, де оративний штампований бетон, стяж и ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

Бри ада б дівельни ів ви он є євроремонт «під люч» (м р вання, шпа лювання, іпсо артон, шт ат р а, ва он а, сайдин , ламінат), обшив а бал онів та інші б дівельні роботи, я існо, недоро о. Конта ти: (096) 395-78-92

• Б дівництво ф ндаментів, • стяж и, підпірні стін и, о орожі,

Б дівництво від «а» до «я». Конта ти: (096) 774-10-94

б ріння свай, демонтажні роботи. Ліц. АВ № 558385 від 5.11.2010 р. Конта ти: (098) 926-54-04

Ви он ємо омпле сні • вн трішні оздоблювальні роботи: монтаж іпсо артон , в ладання плит и, ламінат , фарб вання, ви онання робіт «під люч». Конта ти: (068) 480-58-01, (097) 027-00-61

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

В ладання пар ет , ламінат , чорнової дош и, набивання плінт с . Шліф вання ново о та реставрація старо о пар ет та дощатих підло . Швид о. Виїзд до лієнта. Конта ти: (067) 382-12-24

В ладання та шліф вання • пар ет , б дь-я их інших дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96

В ладання, шліф вання • пар ет , під отов а дерев’яної підло и під в ладання ламінат . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29, (067) 190-41-20

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097)561-41-57

Еле тромонтажні посл и: • заміна старої провод и на нов , монтаж лічильни ів, автоматів, вми ачів, розето , люстр, світильни ів, дрібний ремонт. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Компле сний ремонт • ма азинів, б дин ів та с ладсь их

приміщень. Гіпсо артон, шпа лювання, фарб вання, ламінат тощо. Власні механізми. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Компле сний ремонт • приміщень. Сантехні а, еле три а,

столяр а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050)814-50-05

Лицювання ванних імнат, •хонь, санв злів, в ладання

ламінат , монтаж іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а, я існо, професійно, швид о. Конта ти: (096) 864-04-15

Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія.

Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна

тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Лицювання плит ою, я існо. • Конта ти: 62-68-98, (096) 419-01-82 •Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, леєння шпалер, фарб вання. Конта ти: (096) 727-79-48, (095) 647-69-29 Нанесення • відтін ів по

ш би різних тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64, (097) 561-66-95

23


24

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№27 від 18 липня 2012 ро

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, ПОКРАСКА СТІН, СТЕЛІ ПРОФЕСІЙНИМ ФАРБОПУЛЬТОМ. КОНТАКТИ: (097) 451-55-76 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ШИФЕР, ОНДУЛІН, БІТУМКА, САЙДИНГ, ВОДОЗЛИВИ. ПРОДАЖ МАТЕРІАЛІВ, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, САНТЕХНІЧНІ, СТОЛЯРНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення металевих дахів. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Ви отовлення плит и трот арної, вібролитої, ідромеханічне прес вання. Конта ти: 24-15-83, (067) 363-23-92

ЄВРОПАРКАНИ

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети. Бло б дівельний 20х20х40, 10х20х40. Низь і ціни

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28

Ремонт ві он та дверей. Конта ти: 43-21-98, 40-02-15, 40-20-10, (067) 788-86-86, (097) 677-99-10, (096) 010-14-14

ХУДОЖНЯ КОВКА ТА ВИРОБИ З МЕТАЛУ.

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ В КОМПЛЕКСІ. КОНТАКТИ: (067) 291-86-29, (050) 435-21-07

Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73,(066)773-96-78 Професійне шт ат рення, • стяж а, б дівельні роботи «під люч». Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

Ремонт вартир, б дин ів, офісів: монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт а т рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Теплий б дино заощадить ваші ошти. Утеплення б дин ів пінопластом, мінеральною ватою, нанесення баране , ороїд , власні ришт вання. Ціни помірні та до овірна. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Утеплення б дин ів пінопластом, мінеральною ватою, нанесення фа т р, ороїд , баране , де оративних шт ат ро , власне ришт вання, ціни помірні та до овірні. Конта ти: (097) 884-94-90

Утеплення фасадів б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ). Нанесення інших видів де оративної шт ат р и. Конта ти: (096)109-53-87

•Сантехнічні посл и: монтаж опалення, водопостачання та • Утеплення фасадів піноаналізації, встановлення пластом, мінеральною ватою та лічильни ів, д шових абін, бойлерів, ванн, мивальни ів, зміш вачів, дрібний ремонт. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48 Утеплення • пінопластом,

б дин ів мінватою, нанесення « ороїд », «баране ». Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

теплоізолюючою шт ат р ою, власне ришт вання, ціни помірні та до овірні. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Шпа лювання, іпсо артонні • роботи, в ладання ламінат ,

фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Шпа лювання, фарб вання стель, стін, вапняна побіл а, леєння ба етів та шпалер. Конта ти: 60-97-75, (097) 222-37-67 Шпа лювання, фарб вання, • б дь-я ої с ладності, я існо, помірні ціни. Конта ти: (093) 403-72-32,(097)465-67-93

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88

Шт ат рення стін, стяж а, іпсо артон та інше, я існо. Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

•Шт ат рення, лицювання, Шліф вання пар ет та інших стяж а. Конта ти: 45-43-23 • видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Шліф вання пар ет , дош и, •теплення. Я ість, арантія.

Б дівництво са н та лазень «під люч». Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н, лазень, «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 40-16-47, (097) 427-99-81, (097) 711-61-29, (094) 967-16-47

ШТУКАТУРЕННЯ НІМЕЦЬКОЮ СТАНЦІЄЮ ВАПНЯНИМ РОЗЧИНОМ. КОНТАКТИ: (097) 754-12-10 ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ВИСОКОЯКІСНО «ПО МАЯКАХ», МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ НА БУДІВНИЦТВІ. ЦІНА: ВІД 21 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24

2.6.2. З ви отовлення

Бляхарсь і • ви отовлення,

посл и: встановлення водостічних, вентиляційних систем; лицювання бляхою, обшивання оминів, ремонт і фарб вання дахів, достав а а/м Форд Сієрра. Конта ти: 64-34-82, (050) 375-20-04

Ви отовлення з деревини • ві он, дверей, арочних оробо ,

бал онних рам, сходів. Конта ти: 40-10-73, (097) 254-06-39, (050) 664-77-78

Ви отовлення з деревини • сходів та східцевих маршів, бал онних рам. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095)306-96-15

отлів. Конта ти: (067) 179-31-02

Вивіз б дівельних відходів та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 Посл и е с аватора, опання траншей, септи ів, отлованів, вивіз б дівельно о сміття, план вання р нт , вивіз а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (097) 422-82-63, (098) 708-27-30 Прое т вання систем опалення, встановлення лічильни ів тепла, води, встановлення твердопаливних отлів, ліц. АВ № 516881 від 25.06.2010 р. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОДАЖ САНТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

Металопрокат, вторсировина

(097) 167-28-89

2.6.3. З встановлення

Автономні системи опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о

В ладання трот арної плит и. Повний омпле с посл по бла о строю дворів. Роботи ви он ємо професійно, я існо, з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74 тановлення ва он и, •іпсоВсартон , ламінованої підло и,

підвісної стелі, шпа лювання, шт ат рення, теплення. Конта ти: 5-60-52, (098) 625-00-48

2.7.1. Продам

Обміняю металеві • вироби (ворота, пар ани,

овані озир и та ін.) на дрова з достав ою. Конта ти: (093) 755-69-27, (093) 323-89-56

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Армат р . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Блях оцин ован , без орозії, 0.75-1мм, 2/0.5м, 70 в.м, б/в, дешево. Конта ти: (098) 007-83-08 Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Квадрат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 К тни . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Встановлення • станцій, либинних

Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

• Встановлення зміш вачів приховано о монтаж , вб дованих

Метал нержавіючий в асортименті. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

водяних насосів. Ремонт. Гарантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

бач ів, ідромасажних ванн та ідробо сів. Конта ти: (067) 179-31-02

Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

Встановлення та ремонт • сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

Сантехнічні роботи по заміні • систем водопостачання і аналізації. 179-31-02

Конта ти:

(067)

Посл и з в ладання та встановлення бетонних виробів. Конта ти: 24-15-83, (067) 363-23-92

РОБОТИ З ОПАЛЕННЯ. МЕТАЛОПЛАСТИК, ПЛАСТИК, МІДЬ. ЛІЦ. ДАБУ МРРБУ АВ №409524. КОНТАКТИ: (067) 179-31-02

Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Металопро ат нержавіючий. Конта ти: 62-33-33, 62-33-32, (098) 627-96-38, (067) 266-45-20 Металопро ат чорний. Конта ти: 62-33-33, 62-33-32, (066) 039-43-01, (098) 433-62-93

МЕТАЛОПРОКАТ, Б/В, В АСОРТИМЕНТІ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57 Металопро ат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Полоси. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Листи металеві. Конта ти: 63-44-77 Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54 Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23 Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Швелер. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

2.7.2. К плю Вироби з олова, сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ, вольфрам , молібден , ніхром . Конта ти: (066) 212-31-15 Кр

2.6.4. Інші

Ви отовлення з нат ральної • Вивіз б дівельних відходів • деревини дверей, ві он зі та сміття, достав а це ли, с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Хімічна промив а тепло• обмінни ів азових олоно та

ЯКІСНО. КОНТАКТИ:

т. 68-32-78, 43-15-14, (097) 493-55-41

Прое т вання систем опалення, встановлення лічильни ів тепла, води, встановлення твердопаливних отлів, ліц. АВ № 516881 від 25.06.2010 р. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

ШВИДКО, ДЕШЕВО,

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

Утеплення та оздоблення фасадів.

Посл и е с аватора, опання траншей, септи ів, отлованів, вивіз б дівельно о сміття, план вання р нт , вивіз а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (097) 422-82-63, (098) 708-27-30

Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ ТА ВАГОНЧИКІВ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

УТЕПЛЕННЯ

Конта ти: (067) 649-69-94

Прочищення олоно , • водона рівачів сіх типів, ремонт.

ПРОЕКТИ БУДИНКІВ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, НАТЯЖНІ СТЕЛІ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ЛІЦЕНЗІЯ МБАЖКГУ №119370 ВІД 21.07.2006 Р. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (067) 291-86-29, (050) 435-2107

Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно.

піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Ли ст профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б нержавіюч . Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б , нов або б/в, і інший металопро ат. Конта ти: (050) 544-27-69 Шести ранни . Конта ти: (066) 212-31-15


25

№27 від 18 липня 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

ДИВАН

3.1.1. Продам Диван-ліж о, 190х110, на ортопедичній основі, вир-во Польща. Конта ти: (067) 707-48-56 К точо м’я ий, вітальню. Конта ти: (096) 679-55-86 Ліж о нове, дерев’яне, односпальне, 190х90, з ортопедичним матрацом. Конта ти: (067) 707-48-56 Стіл омп’ютерний, стін (098)249-92-83

«А ат». Конта ти:

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х95. Спальне місце 1,4х1,9. Ціна: від 2700 рн.

Стіл роз ладний вітальню, під оріх, полірований, вир-во Польща. Конта ти: (067) 707-48-56

Конта ти: (063) 275-55-55

Т мб під телевізор, поліроване дерево, під аштан. Конта ти: (067) 707-48-56

ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Диван роз ладний, б/в. Конта ти: 64-19-59 Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (096) 967-82-98 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 227-52-78 Диван, б/в. Конта ти: 64-68-16, (097) 474-00-18 Диван, б/в. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099)260-22-62 Диван, б/в. Конта ти: (067) 114-07-45 Диван- ниж , два рісла. Конта ти: (096) 417-93-47

Частин м’я , вир-во Польща, диван роз ладний + 2 рісла, б/в. Конта ти: (067) 477-42-74 Вітальню «Ос ар» з шафою б/в, виробни «Тернопільсь а фабри а «Нова», хорошом стані. Ціна: 850 рн. Конта ти: 26-90-10, (068) 568-47-05, (098) 909-74-27 Вітальню з т мбою, віша ом, дзер алом. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Газетницю д бов . Ціна: 170 рн. Конта ти: 28-96-33 Годинни настінний «Янтар». Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Диван, бордо + беж, велюр, 3-спальний, відмінний стан. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-94-87,(097) 298-50-78 Диван- ниж , велюровий, р чної роботи, хороший стан. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

Диван-ліж о, пол торний, синьо о ольор . Конта ти: 43-02-17, (096) 212-81-80 Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua Дивани різних ольорів. Конта ти: (050) 545-68-40 www.divanrv.at.ua

Диван-ліж о, б/в. Конта ти: (067) 985-72-13 Килим 2/5м, б/в. Конта ти: (096) 417-93-47

Дивани, достав а. Конта ти: (050) 545-68-40 www.divanrv.at.ua

ДСП, ДВП ламінован , рядов . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Карниз дерев’яний, 2 м, з ільцями. Конта ти: (098) 005-92-31 Килим 2/3м, хороший стан, бежево-зелений. Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-44-50

Килим 230/350, оричнево о ольор , б/в. Ціна: 300 рн. тор . Конта ти: (067) 384-31-55 Килим ц льсь ий 2/3, 2 на ид и ц льсь і, доріж ц льсь . Конта ти: (050) 435-36-93 Килим, 2/2.9, Бель ія. Конта ти: 28-97-80 Килим, 3х5,5. Конта ти: (098) 897-57-74 Килим, 2х3 м, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 645-58-08


26

№27 від 18 липня 2012 ро ДИВАН

Сервант, недоро о. Конта ти: (066) 846-35-71 Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59 Сервант. Конта ти: 62-96-07 Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Спальню «Рівненчан а», б/в, недоро о. Конта ти: (097) 554-56-81 Спальню «Світано », б/в. Конта ти: 62-24-43 Спальню «Світано », темно о ольор , з 2 шафами. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Диван новий, пр жинний бло 75х135х70. Спальне місце 0,7х1,9. Ціна - 1300 рн. Конта ти: (063) 220-60-64

Спальню, б/в, дешево. Конта ти: (096) 587-82-30 Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16 Спальню, світло о ольор , б/в: ліж о, трюмо, омод, шаф 4-дверн . Ціна: 2000 рн. Конта ти: 5-08-65, (097) 282-59-18 Стіл д бовий, с ляний, ж рнальний. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 23-72-57

Ліж о з матрацом. Ціна: 150 рн. Конта ти: (096)314-99-28 Ліж о односпальне дерев’яне, б/в, дешево. Конта ти: (096) 587-82-30 Ліж о односпальне з матрацом, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61 Ліж о односпальне, б/в. Конта ти: (067) 985-72-13 Ліж о односпальне, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-60-25, (096) 126-14-69 Ліж о пол торне, б/в. Конта ти: (096) 417-93-47 Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Ліж о, б/в. Конта ти: (067) 804-25-44 Люстри, вир-во Польща, б/в. Конта ти: (067) 343-68-24 Люстр під ретро. Конта ти: 23-16-35 М’я частин :диван роз ладний, 2 рісла, в пастельних тонах, т анина обелен. Конта ти: 24-60-84, (067) 212-84-92 Матрац, пр жинний, в хорошом стані, 140х190х17, вир-во Сарни, недоро о. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60

Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49 Стіл омп’ютерний, металос ляний, не товий, в ідеальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71 Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Стіл

хонний, б/в. Конта ти: (096) 314-99-28

Стіл письмовий, б/в. Конта ти: (067) 954-55-43 Стіл письмовий, новий. Ціна: 150 Конта ти: (097) 645-58-08

рн.

Стіл під телевізор, с ляний. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 790-56-04 Стіл роз ладний, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (096)314-99-28 Стіл розс вний, під оріх. Конта ти: (098) 005-92-31 Стіл+6 стільців, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61

ДИВАН

Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44 Матраци ватні, б/в, недоро о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Матраци односпальні, 2 шт., б/в. Ціна: 100 рн./шт. Конта ти: (067) 384-31-55 Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86 Матраци, пр жинні, б/в, 2 шт. Ціна: 200 рн./ шт. Конта ти: 28-96-33 МДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Диван новий, пр жинний бло 90х160х110. Спальне місце 1,4х2. Ціна - 2800 рн.

Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Конта ти: (063) 705-78-01

Меблі м’я і на замовлення. Конта ти: (050) 545-68-40 www.divanrv.at.ua Меблі м’я і під розміри замовни а. Конта ти: (067) 582-43-93 www.divanrv.at.ua Меблі на дач . Конта ти: 64-05-39, (093) 598-04-67 Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Меблі, б/в, з нат рально о дерева, недоро о. Конта ти: (096) 289-31-05 Меблі, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Килими червоно о ольор з орнаментами, нат ральні, хороший стан, 3/2 - 1000 рн., 2/ 1.5 - 700 рн. Конта ти: (097) 258-74-06

К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Килими, 2 шт., новий і б/в. Конта ти: 28-96-02

К хню з мий ою. Ціна: 800 рн. Конта ти: (093) 578-25-26, (097) 034-19-27

Компле т илимів, слав тсь их, ори інал. Конта ти: (096) 593-41-61 Килими: 2/3, червоний нат ральний - 650 рн., 2.3/1.5 нат ральний - 450 рн., 2/3 - 350 рн., 3/4 - 950 рн. Конта ти: 28-96-33 Комод для одя , б/в. Конта ти: 63-07-20 Компле т т ристичних меблів: роз ладні стіл та 4 стільці. Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25 Компле т ючі до шаф61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

пе. Конта ти:

К хню з двома столами та рн. Конта ти: 28-96-33

Стільниці. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Стільці д бові, 6 шт. Ціна: 950 рн. Конта ти: 28-96-33 Стін «Горинь», д бовий шпон з вітражами. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 28-96-33 Стін

Меблі, б/в. Конта ти: (093) 487-47-58, (096) 800-10-00

Стін в імнат , б/в, в хорошом 4000х450х2200. Конта ти: 62-74-53

Меблі, б/в: дитяча 2.5м, матраци 1.9/0.80м, 2 шт., м’я частин . Конта ти: 62-65-76, (097)868-83-84

Стін в спальню, б/в, в хорошом стані, 2,67х600х2,2. Конта ти: 62-74-53

стані,

Стін полірован , 3,4 м. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Стін , 2,5 м., 2-дверна шафа + сервант, відмінний стан. Конта ти: (097) 113-36-12 Стін , 3,5 м, хороший стан. Конта ти: (067) 225-29-38 Стін , 3,7 м. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 314-99-28

К хню, б/в, 6 предметів, самовивіз. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 159-95-93

ОСБ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42

К хню, б/в. Конта ти: (066) 343-68-24

Пенал, б/в. Конта ти: 23-72-57

Стін , б/в, 4000/450/2018, арний стан. Конта ти: 62-74-53

К хню, б/в. Конта ти: (097) 227-52-78

Передпо ій, 4.8м/2.3м, олір вільха, достав а. Конта ти: 43-02-17, (096) 212-81-80

Стін , б/в, недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (096) 967-82-98

Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Полиці д бові, під віти. Конта ти: 28-96-33

Стін

Полиці д бові. Ціна: 350 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

Таб рет и, 2 шт. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 314-99-28

Полицю для ни вир-во Чехія. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Трюмо з дзер алом, б/в. Конта ти: (096) 417-93-47

Полицю 28-97-80

Трюмо, б/в. Конта ти: 23-18-93

Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ліж а з матрацами, 2 шт., б/в. Конта ти: 63-79-72,(098)100-93-45

Диван новий, пр жинний бло 86х2х86. Спальне місце 1,4х2,0. Ціна - 2250 рн.

Ліж а з металевою сіт ою, 2 шт. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 314-99-28

Крісло, роз ладне. Ціна: 650 рн. Конта ти: (098) 476-11-86

Ліж а односпальні з матрацами, 2 шт., б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 427-54-25

К точо м’я ий роз ладний, недоро о. Конта ти: (098) 407-50-24, (067) 150-59-13

Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Ліж а пол торні, 2 шт., з матрацами. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Ліж о 1-спальне, під оріх, з матрацом, нове, дешево. Конта ти: (098) 005-92-31

Конта ти: (067) 582-43-93 Ліж о 2-спальне, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-18-93 Ліж о 2-спальне. Конта ти: (097) 113-36-12 Ліж о дерев’яне пол торне, без матраца. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: 26-14-46, (097) 178-11-33

ниж ов , недоро о. Конта ти:

3.1.2. К плю Ліж о 2-яр сне, недоро о. Конта ти: (096) 849-79-14 Меблі різні, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Стіл омп’ютерний, б/в. Конта ти: 63-60-10

«Сми а». Конта ти: (097) 599-69-03

Меблі, б/в. Конта ти: (093) 487-47-58

Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

Крісла офісні. Конта ти: (067) 683-58-58

К точо м’я ий, б/в. Конта ти: (066) 343-68-24 К точо роз ладний. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 28-96-33 К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Стільниці. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стін в дитяч , 2.30/1.82м. Конта ти: (097) 305-84-73

Меблі, б/в: м’я ий точо , спальню біло о ольор , вир-во Польща, хню зі столом і стільцями, вир-во Польща. Конта ти: (067) 343-68-24

ДИВАН

точ ом. Ціна: 6000

Стіл-т мб з ш хлядами, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-60-25, (096) 126-14-69

Т мби, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58? (066) 043-74-22 Т мб д бов , під ТБ. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Т мб під вз ття. Ціна: 120 рн. Конта ти: (097) 645-58-08 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: (096) 417-93-47 Т мб під телевізор, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 314-99-28 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 5-51-29, (096) 126-15-41 Т мб під телевізор. Конта ти: (067) 225-29-38 Т мб , 104х73х42, недоро о. Конта ти: (066) 846-35-71 Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Ф рніт р меблев . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ХДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Частин м’я . Конта ти: 28-63-42 Шафи з антресолями, 4 шт. Конта ти: 20-42-35 Шафи, б/в, в хорошм стані. Конта ти: (097) 227-52-78 Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Шаф 2-дверн , б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (096)314-99-28 Шаф 3-дверн з антресолями, б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45 Шаф 3-дверн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Шаф 3-дверн , полірован , з антресолями. Конта ти: 62-96-07 Шаф 4-дверн , темно о ольор , 1.6 м. Конта ти: 43-02-17, (096) 212-81-80 Шаф в вітальню, б/в. Конта ти: 23-18-93 Шаф дводверн з антресолями, б/в. Конта ти: (096) 417-93-47 Шаф д бов світл тов . Ціна: 2500 рн. Конта ти: 28-96-33 Шаф з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75 Шаф з антресолями, б/в. Конта ти: 23-18-93 Шаф ниж ов , б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096)314-99-28 Шаф полірован під червоне дерево. Конта ти: 5-51-29, (096) 126-15-41 Шаф тридверн з антресолями, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 733-95-58 Шаф тридверн з антресолями, оричнев , полірован , б/в. Ціна: 500 рн. тор . Конта ти: (067) 384-31-55 Шаф тридверн , б/в. Конта ти: 24-20-66 Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 22-44-81 Шаф , 3-дверн . Конта ти: (066) 874-36-59 Шаф , б/в. Конта ти: (067) 804-25-44 Шаф - пе 4-дверн , 230/320/60, недоро о. Конта ти: (098) 407-50-24, (067) 150-59-13

, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Трюмо, б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Трюмо, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-96-67, (097) 252-60-89

Роз ладач , б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096)314-99-28

Т мби, 2 шт., приліж ові, б/в. Конта ти: 23-18-93

Сервант білий з пласти а, 2 м. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 28-96-33

Т мби, 3 шт., б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

3.1.3. Пропон ю

Ви отовлення меблів на замовлення.Конта ти:(050)545-68-40, (067) 582-43-93 www.divanrv.at.ua ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 Ви отовлення меблів на замовлення, достав а. Конта ти: (067) 582-43-93 www.divanrv.at.ua Ви отовлення м’я их меблів. Конта ти: (063) 705-78-01 www.divanrv.at.ua

РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКУ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. КОНТАКТИ: (067) 783-36-98 СКЛАДАННЯ, НАВІШУВАННЯ МЕБЛІВ, КАРНИЗІВ, СВІТИЛЬНИКІВ. КОНТАКТИ: 22-49-12, (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

БІЗНЕС Офісне обладнання

Друкована продукція

6.1.1. Продам

6.4.1. Продам

Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» і «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16

Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85

Машин др арсь «Ятрань», еле тричн . Конта ти: (096) 804-60-61 Сейф 1,3х0,50х0,40 м, подвійний, можливо під зброю, достав а. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

6.3.1. Продам

Більше о олошень на сайті • www.ar.rv.ua Чорнило для заправ и артриджів, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

Обладнання тор овельне для промтоварів. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Літерат р технічн та х дожню. Конта ти: (098) 897-57-74

Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Літерат р : технічн , б дівельні ал зі, фізи а тощо. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Тор овельне обладнання, недоро о. Конта ти: (068) 568-61-90

6.4.2. К плю

Газети без оштовних о олошень(50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85

Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

Ж рнал «Бізнес», 81 шт. Ціна: 50 Конта ти: 28-96-33

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

рн.

Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84

Витратні матеріали, канцтовари

Кни «Тайная до трина или живая эти а». Конта ти: 40-07-69

Збір ни з хорео рафії. Конта ти: 28-83-67, (096) 103-99-06 Катало робіт на дом . Конта ти: (096) 911-65-85 Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, дис и, атало , реслення мініферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни

«А ні-Йо а». Конта ти: 40-07-69

іноапарат ри.

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Обладнання для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85

Металлоис атели: о ромный выбор для поис а лада, монет металлолома и т. д. А та же подводные, л бинные, еорадары. Звоните, поможем выбрать то, что найдет. Конта ты: (095) 468-06-87, Але сей, (098) 896-53-65 www.металлоис атель.com.ua

6.6.1. Продам

Металош ач імп льсний Фронт-1М, ш ає б дь-я ий метал на либин до 1,5м. Виробництво Росія, арантія 1рі . Без оштовна достав а по У раїні. Фото на сайті mdetector.com.ua Ціна: 1500 рн. Конта ти: (063) 988-65-65

Аппарат для производства морожено о. Конта ты: (095) 316-60-59

Насосы, эле тродви ателя, ред тора. Самовывоз. Конта ты: (067) 638-87-60

Грили, рильницы, ша рма, омпа тный риль, чеб речницы, фритюрницы. Аппарат слад ая вата и пончи овый, хот-до , жарочные ш афы и поверхности, о тейли, поп- орн. Конта ты: (096) 506-42-12, (099) 220-44-82 gril@kiev.ua

Тороидальные трансформаторы от 10 Вт до 40 Вт. под за аз. Достав а. tor-trans.com.ua. Конта ты: (057) 759-50-06

Промислове обладнання

Имп льсный металлоис атель до 1 м – 900 рн, до 1,5 м – 1000 рн www.metdet.ucoz.ua Конта ты: (095) 043-74-50 Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». www.tracker-d.com.ua Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60

Швейное промышленное и бытовое обор дование, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08

В ерстат деревообробний, ф ов арейсм с. Конта ти: (097) 192-14-57 Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99 Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цитр ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99 Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Дви н-ред тор, 2,2 Вт, 80 обертів/хв. Конта ти: (096) 307-32-01 Дробар

вал ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Ва и еле тронні, 80 т. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

Дрово ол 317-31-23

Ва механічн , 500 (067) 362-15-63

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

. Конта ти: 61-56-60,

ідравлічний. Конта ти: (050)


27

№27 від 18 липня 2012 ро Машин швейн промислов «Мінерва-335», недоро о. Конта ти: (097) 828-52-87 Металозарядний пристрій, б/в. Конта ти: (098) 500-86-85 Металош 500-86-85

ач. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098)

Обладнання деревообробне: продольнообрізний та торцювальний верстати. Конта ти: (050) 317-31-23

Пилорам 317-31-23

стріч ов . Конта ти: (050)

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Січ арню, б/в. Конта ти: (097) 493-76-08 Тирсопилосмо . Конта ти: (050) 317-31-23

Обладнання швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ (ПРОПАН-БУТАН) 27,2 Л, 11 КГ, ПР-ВО ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАНЫ, ГАРАНТИЯ 2 ГОДА, В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. ОТ 5 ШТ. – СКИДКИ! КОНТАКТИ: (093) 157-48-09, (056) 767-00-37

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78

Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для ви отовлення пінобло ів. Конта ти: (098) 259-40-94

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам 317-31-23

автономн . Конта ти: (050)

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03

Цир

ляр

Тестомес, овощерез , пищеварочный отёл, ремовзбивал , хлеборез , пирож овый аппарат, тесторас ат , эле трос овород , отсадочн ю машин печенья, тестоделитель, др ое обор дование общепита плю. Предла ать та же в неисправном состоянии. Конта ти: (095) 742-67-05, (067) 158-18-07

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

Б а н и с ляні, 0,5л, 1л, 2л, 3л, 10л. Конта ти: (067) 707-48-56

Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53

Б і д о н алюм ін ієв и й , н а 4 0 літ рів. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

Спецодяг

Г ртова фірма ш ає партнерів серед ма азинів, фірм та приватних підприємців для співпраці з наст пними р пами товарів: ронштейн та ріплення для телевізорів, с ляні стій и і т мби, нав шни и, абелі, а сес ари. Конта ти: (066) 266-08-25, ICQ: 610027014 serhiib@mail.ru

6.8.1. Продам

Апарат для розлив пива. Конта ти: (097) 900-96-56

. Конта ти: (067) 287-35-93

6.9.1. Пропон ю

Тара і упаковка

Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34

Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99

Контакти

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Бан и, 3 л, 1,5 л. Конта ти: (067) 172-18-49

Ш аю партнерів для виробництва меблів. Конта ти: (093) 323-89-56

Боч на 100 літрів. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Ємність (залізничн цистерн ) 73 шт. Конта ти: (066) 138-92-09

б.м, 10

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

6.6.2. К плю

6.7.1. Продам

Дизель 6ч12/14, 4ч10,5/13 в любом состоянии, та же запчасти ним, рассмотрим все варианты. Конта ты: (067) 990-26-62

Берци, 46 р., б шлат, розмір 52, б/в, дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Ємності, металеві, емальовані, від 10 до 100 (095) 829-44-15

Гідро остюм товщина неопрена 3/2 мм, 50м р. Конта ти: (067) 128-17-42

Ящи металевий для розчин Конта ти: (096) 307-32-01

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

нержавіючі, б.м. Конта ти: 2

б.м.

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ WWW.AR.RV.UA

6.8.2. К плю Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам Апарат 68-36-84

опіювальний Шарп. Конта ти:

Бло и системні, 3 р. арантії. Ціна: Від 1899 рн. Конта ти: 62-34-28, 63-33-88 Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 Карт пам’яті мі ро СД, 8 Гб, 4 Гб. Конта ти: (096) 979-28-22 Картридж ори інальний «Кенон», дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер AMD Sempron 1.6 ГГц, ОЗУ 512Мб, інте р. відео GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi, ТВ/радіо тюнер, лав., миш а. Відмін. стан. Ціна: 1400 рн. Конта ти: м. Червоно рад (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Комп’ютер dell optiplex gx260. Процесор: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz. Пам’ять: 640 MB. HDD: 40 GB. Є ліцензія на windows 2000. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-67-50, (067) 405-98-58 Комп’ютер, б/в, в омпле ті. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 440-43-15 Комп’ютер, Пенті м 2,6, 180 Гб жорст ий дис , 2 Гб оперативна, відео арта 256 Мб, ДВД + РВ, монітор, миш а, лавіат ра. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Комп’ютери портативні, 1 р. арантія. Ціна: Від 2555 рн. Конта ти: 62-34-28, 63-33-88 Корп с системно о бло а, б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Ксеро с «Кенон» NP-155, б/в. Конта ти: (067) 363-70-16 Монітори, б/в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Набір лавіат ри та миші безпровідний, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Но тб «Леново», новий, арантія 1 р., 2-ядерний, 2,13 Гц, 2 Гб оперативна пам’ять, 320 Гб жорст ий дис , відео 1024 Мб, веб- амера 1,3 Мп, + с м а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Но тб DELL Latitude, б/в, з омпле т ючими, веб- амера, миш а, батарея - 80%, робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71 Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Но тб Самс н , 2-ядерний. Конта ти: (097) 068-25-75 Но тб

, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61

Но тб . Конта ти: 63-48-83, (098) 442-51-71 Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Конта ти: (098) 579-99-99

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84 Гарніт р блют з, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Ком ні атор «Ас с», дешево. Конта ти: (095) 522-96-37 Радіотелефон «Hagenuk H1000», відмінний стан. Ціна: 120 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Телефон «Vef-Tranzistors TA-611D». Провідний, дис овий, стаціонарний. Ціна: 30 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

Про равач стерео «Ве а 109», терміново. Конта ти: 5-73-71, (096) 274-05-62

Телефон «Но іа-1100», б/в. Ціна: 125 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Про равач, б/в. Конта ти: 68-33-19

Телефон «Р сь», 28 мелодій, одинни , визначни номера, чорно о ольор . Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 258-74-06 Телефон мобільний «IPhone 5», опія, сенсорний, 2 сім- арти, ТБ, новий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 867-52-86 Телефон мобільний «Samsung Duos D780», на 2 сім- арти. Ціна: 600 рн., тор . Конта ти: (097) 968-07-31 Телефон мобільний iPhone, опія, пра тично новий, 2 SIM- арт, 2 радіомод лі, сенсорний дисплей 3,2 дюйма, Bluetooth, амера, ор анайзер, Java, вб доване ТБ, GPRS. У омпле ті: 2 батареї, абель USB, стереонав шни и, зарядний пристрій. Ціна: 620 рн. Конта ти: (066) 266-08-25, (050) 937-21-13 Телефон мобільний Но іа-5230, б/в. Конта ти: (067) 360-61-43

7.2.2. К плю Айфон. Конта ти: (096) 967-72-84 Наві атор GPS. Конта ти: (096) 967-72-84

Фото*, кіно*, оптика 7.3.1. Продам Еле трофото лянцювач «ЕФГ 2 M1», б/в. Ціна: 25 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Фотоапарат «Со ол 2». Плів овий. Виробни Ломо, СССР. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Фотоапарат «Ф джі» S1600, новий, арантія 2 р., 15- ратне збільшення, 12 ме апі сілів, + 2 Гб арта пам’яті, зарядний пристрій, 4 а м лятори. Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Системний бло Семпрон, оперативна пам’ять - 256 Мб, відео - 128 Мб, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-83, (097) 432-57-71 С м для но тб а «Konig» (kn-nbb200), водонепрони на, з плечовим ременем, олір - чорний. Конта ти: (066) 266-08-25 ТБ-тюнер для омп’ютера з FM-радіо «FlyTV Prime 34FM». Відтворення/запис. Плата, п льт, дис , FM-антена, інстр ція. PCI інтерфейс. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 (з 13.00 до 22.00) ЮСБ флеш , 8 Гб, нов . Ціна: 50 рн. Конта ти: (096) 979-28-22

7.1.2. К плю Но тб

. Конта ти: (096) 967-72-84

Планшет. Конта ти: (096) 967-72-84

Телевізор «Грюнді », діа ональ 54. Ціна: 550 рн. Конта ти: (067) 133-11-85 Телевізор «Еле трон 51ТЦ 423 Д», з п льтом. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 459-36-92 Телевізор «Панасоні », 3 р., неробочий або плю процесор до ньо о. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Телевізор «Панасоні », б/в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Телевізор «Слав тич», «Та рас», «Самс н ». Конта ти: 5-92-32

Телевізор LG, ольоровий, б/в. Конта ти: 22-44-81

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Телевізор ольоровий «Еле трон Ц 382 ДН». Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01

Нітрат-тестер «Сое с» поб товий , дозиметр, дешево. Конта ти: (093) 991-58-37, (097) 707-93-45

Телевізор ольоровий «РФТ», без п льта. Ціна: 250 рн. Конта ти: 64-44-50

Обі рівач омпа тний «Евіта». Конта ти: 64-05-39, (093) 698-04-67

Телевізор на запчастини. Конта ти: 22-63-57

Пилосмо «Чай а 3», дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Телевізор на хню, б/в, недоро о. Конта ти: 62-67-62, (097) 445-47-89 Телевізор, «Самс н » 32D4000. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Телевізор, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06 Телевізор, вир-во Японія, б/в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Телевізор, Німечина, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Відеома нітофон «Панасоні », б/в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60 Динамі и, мі росхеми, транзистори, резистори, діоди, онденсатори, трансформатори, механі а для ма нітофонів та інші еле тронні омпоненти. Ціна: дешево. Конта ти: м. Червоно рад (098) 561-40-45 Домашній інотеатр в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09 Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35 Колон и 15АС-208, в хорошом Конта ти: (067) 690-03-60

стані.

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067) 690-03-60 Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

7.2.1. Продам

Кронштейни та ріплення ори інальні, для плазмових, LED та LCD телевізорів, DVD, мі рохвильово , олоно та інших подібно о род пристроїв. Конта ти: (066) 266-08-25 Ма нітофон, 70х ро ів. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

м. Рівне, в л. Соборна, 67. (0362) 43-50-58, (097) 919-85-15 www.myclimat.com

КОНДИЦІОНЕРИ

Телевізори на з/п. Конта ти: (097) 493-76-08

7.4.2. К плю

виробництва.

Пристав і ров «Соні Плейстейшин», 2 або 3. Конта ти: (096) 967-72-84

Балони азові, поб тові. Конта ти: (097) 704-84-71 Вентилятор. Конта ти: 28-97-80 Витяж и. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Витяж , б/в. Конта ти: (067) 674-41-53, (097) 533-09-73 Гріл

в д хов . Конта ти: 28-96-33

Е отестер «Сое с» (нітратомер+дозиметр) поб товий, дешево. Конта ти: (093) 991-58-37, (097) 707-93-45 nataligera@ukr.net Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33 Запчастини до азової плити:пальни в д хов , де и, лот и, решіт а, с ло. Конта ти: 28-96-33 Інфрачервоний обі рівач «Термія» (У раїна), 1,2 Вт. Гарантія. Ціна: 195 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22 Кавовар «Зельмер» з ф н цією е спрессо. Конта ти: 23-26-73, (096) 262-04-73 Комбайн

хонний. Конта ти: 23-43-63

Кондиціонери, б/в, 2 шт. Конта ти: (067) 775-56-22 Машин пральн «Арістон», мі рохвильов піч. Конта ти: 63-64-80 Машин пральн «Зан ссі», 5 Конта ти: (098) 251-41-46

, б/в.

Машин пральн «Самс н », 3.5 Конта ти: 23-26-73, (096) 262-04-73

.

Холодильни «Атлант», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 251-41-46 Холодильни «Атлант», морозильна амера на 2 ш хляди. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-72-57 Холодильни «Донбас», б/в. Конта ти: (067) 674-41-53, (097) 533-09-73 Холодильни «Норд» без морозильної амери. Конта ти: (067) 772-92-16 Холодильни «Норд», б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 314-95-94

Плит азов «Еле тра», б/в. Конта ти: (097) 545-25-05

Холодильни Мінсь -11, б/в. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Плит азов , 2- омфорн , 4- омфорн . Конта ти: (097) 068-25-75

Холодильни , б/в, 2- амерний. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Плит азов , 2- омфорн , 4- омфорн . Конта ти: (097) 704-84-71

Холодильни , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 441-48-48

Плит азов , 3- амфорн , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24, (066) 504-07-59

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 564-70-72

Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Холодильни , б/в. Конта ти: 68-33-19

стані.

Плит

азов , б/в. Конта ти: (098) 793-64-68

Плит

азов , б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Плит

азов , б/в. Конта ти: (067) 114-07-45

Плит

азов , б/в. Конта ти: (067) 360-56-46

стані.

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Холодильни , б/в. Конта ти: (098) 694-50-37, (050) 668-21-05 Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Плит азов , хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55

7.5.2. К плю

Конта ти: 43-33-40, (067) 363-27-72

Плит еле тричн «Еле тра 1001», б/в. Конта ти: (067) 674-41-53, (097) 533-09-73

Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

Машин пральн Конта ти: 23-62-52

Апарат р чний в’язальний «Меда» (Естонія). Конта ти: (066) 768-8-02

Холодильни «Snaige», б/в, недоро о. Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 995-95-83

Плит азов , вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Машин пральн «Таврія», б/в. Конта ти: (067) 954-55-43

7.5.1. Продам

Холодильни «Snaige», 2- амерний, б/в, недоро о. Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 995-95-83

КОНДИЦІОНЕРИ. Продаж, монтаж та сезонне сервісне обсл ов вання. Виїзд БЕЗКОШТОВНО. Гарантія. Ми працюємо, щоб Ви відпочивали

Телевізор, на запчастини, до 10 р. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Побутова техніка

Піч мі рохвильов «Привіле », вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 441-48-48

стані.

Ма нітол або домашній центр, можливо в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

7.4.1. Продам Бло и ТВ «Еле трон»: МП-3-3, МП-41, ПС-С, МЦ-31-1, МС-41-1, МК-1-1С, УСУ-1-15-1, МУНЧ-С, ПК-3-1С, ПК-46, ПИ-5, МРК-21-А (2шт), УСР-1С, СМРК-21 (2шт), СК-М-24-2С, СК-Д-24 (3шт). Ціна: 75 рн. Конта ти: м. Червоно рад (098) 561-40-45

КОНДИЦІОНЕРИ. Продаж, встановлення, сервісне обсл ов вання ондиціонерів.

Телевізор. Конта ти: (097) 032-38-75

Колон и радянсь о о Конта ти: (096) 450-36-09

Теле*, відео*, аудіо*, радіо

Машин пос домийн «Зан сі», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Телевізор «Шарп» на з/п. Конта ти: (098) 056-78-00

ДВД-про равач в неробочом Конта ти: (096) 450-36-09

7.3.2. К плю

КОНДИЦІОНЕРИ

Машин пральн «Сіменс», автомат, вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

Фотоапарат професійний «Соні». Конта ти: (093) 454-59-14

Засоби зв’язку Айфон 3GS, на 2 сім- арти, сенсорний е ран, блют з, МР3, МР4, ява і ри, фото, відео, ди тофон, радіо, 8 Гб, та ін. Ціна: 350 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

ТВ тюнер, дешево. Конта ти: (095) 522-96-37

Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84

Фотованноч и. Конта ти: 40-07-69

KOMP@UTEL.NET.UA

Соні Плейстейшин 3, прошит , можна запис вати і ри, + 3 ри. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Фотоапарат Samsung Fino 40S, плів овий, LCD-дисплей, в відмінном стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: м. Червоно рад (098) 561-40-45

Принтер. Конта ти: 28-63-42

(НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21

Систем а стичн «Романти а». Конта ти: 24-08-63

Фотоапарат (мильниця) «Ре ат», вир-во Канада. Конта ти: 64-05-39, (093) 598-04-67

Фотоапарат цифровий. Конта ти: (096) 967-72-84

КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ

МУЗИЧНИЙ ЦЕНТР «HI-FI SONY MHC GNZ 333D» ЦІНА: 150 У.О. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61

Телефон «Но іа 5610». Ціна: 350-400 рн., тор . Конта ти: (096) 341-33-08

Принтер «Епсон СХ4300», на запчастини, + СНПЧ. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-63-88, (098) 583-82-92

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ

Мотор до с п тни ової антени, б/в. Ціна: 230 рн. Конта ти: (097) 498-49-83

«Хар ів’ян а».

Машин пральн «Чай а-3», в хорошом стані. Конта ти: (096) 460-56-41 Машин пральн , «Зан сі», б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Машин пральн , LG, автомат, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 Машин швейн «Singer», з столом, робочом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Машин швейн «Зін ер пі сі+». Конта ти: (093) 319-87-87 Машин швейн «Подільсь а» р чна, б/ в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-44-50 Машин швейн «Подольсь », б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (096) 314-99-28 Машин швейн «Полісян », б/в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Машин швейн з т мбою. Конта ти: (097) 988-50-38 Машин 62-96-07

Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Плит азов , можна б/в. Конта ти: (093) 693-25-55

. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

Холодильни в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

ПРОДАМ ТА ПРИЙМУ НА КОМІСІЮ ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З ЄВРОПИ, Б/В ТА НОВУ. ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ 7, ВУЛ. КОСТРОМСЬКА, 5. КОНТАКТИ: 40-04-30, 43-54-37, (067) 705-54-01, (097) 298-50-62 Решіт 28-96-33

до

азової плити. Конта ти:

Самовар, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 314-99-28

Холодильни , б/в, недоро о, невели ий, на дач . Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Х о л о д и л ь н и , візьм Конта ти: 23-16-35

в подар но .

Холодильни , невели их розмірів, б/в. Конта ти: (098) 099-83-84 Холодильни , пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36

«Л чні ».

Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02

ножн , б/в. Конта ти:

Техні поб тов , б/в. Конта ти: (093) 487-47-58, (096) 800-10-00

Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

Фільтр, для води. Конта ти: 23-43-63

Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

з т мбою. Конта ти:

Машин швейн Конта ти: 5-79-21

ножн

Машин швейн р чн «Сін ер» Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-75-69 Машин

Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

«LG». Конта ти: (096)

Пральн машин 254-62-45 Прас

Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

Си налізацію автономн GSM. Конта ти: 43-20-33, (067) 362-03-58

швейн

Машин швейн (096) 417-93-47

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83

Холодильни . Конта ти: (098) 625-33-13

швейн , б/в. Конта ти: 24-20-66

Машин швейн , ножн . Ціна: до овірна. Конта ти: 23-62-52

Хлібопіч «Оріон ОВМ-204». Конта ти: 23-26-73, (096) 262-04-73 Холодильни 343-68-24

«LG», б/в. Конта ти: (067)

Холодильни и, непрацюючі. Конта ти: (097) 229-51-52 Холодильни и, неробочі. Конта ти: (097) 229-51-52


28

№27 від 18 липня 2012 ро

ПОБУТ Велосипед підліт овий, в хорошом стані, терміново. Конта ти: (050) 823-00-92

Одяг, взуття

Велосипед три олісний, до 4 р., з р ч ою та підстав ою для ні , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 398-93-37

8.1.1. Продам Оптовая тор овля. М жс ая, женс ая, детс ая одежда, об вь: ш ольная форма, рю за и, т фли, офты, р баш и, брю и, остюмы... Все по сезон . Все от 2х рн. Дешево. Конта ти: (096) 108-86-21 Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80 Д блян и нат ральні, жіночі, 48-50 р. Конта ти: 24-24-49 Д блян и, жіночі, 2 шт., розмір 46-48. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Д блян чоловіч , 48 р., б/в 2 ро и. Конта ти: (067) 607-78-04 Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Костюм літній, лляний, вели о о розмір . Конта ти: (097) 245-59-26 Костюм чоловічий, 58 р. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Костюм чоловічий, б/в, р. 48. Конта ти: (067) 607-78-04 К рт ш ірян , чоловіч , 48 розмір. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 Напівш б нор ов , оричнево о ольор , в д же хорошом стані, з апюшоном 50-54 розмір. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 717-73-51 Одя для ва ітних. Ціна: 30 Конта ти: (097) 486-40-24

рн./шт.

Одя жіночий, зимовий, б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Одя се онд-хенд. Ціна: 5 Конта ти: (097) 486-40-24

рн./

.

Одя чоловічий, новий та б/в, Італія або обміняю на антелі, штан . Конта ти: (096) 407-33-92, (066) 661-10-85 Одя , б\в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Пальто демісезонне, 48 р. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Пальто ш іряне, жіноче, 46-48 р. Конта ти: 24-24-49 Пальто, плащі, ласи а, жіночі, вир-во Німеччина, Сірія. Конта ти: 5-57-07, (050) 513-56-50 Піджа чоловічий, Італія, та інший одя новий та б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 407-33-92, (066) 661-10-85 Плащ-пальто, жіноче, ш іряне, розмір 46-48. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Пояс «Н а бест», новий. Конта ти: 68-27-58 П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Спідниці плісе, різно о ольор . Конта ти: (050) 435-36-93 С ні вечірні, вип с ні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37 С ню весільн з а сес арами. Конта ти: (093) 698-04-00

СУКНЮ ВЕСІЛЬНУ, БІЛОГО КОЛЬОРУ, НИЗ З ФАТІНУ, КОРСЕТ РОЗШИТИЙ КАМІННЯМ, РОЗМІР 42-44, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (096) 172-25-40, (096) 136-47-01 С ню весільн , олір шампань, 44-46 р., хороший стан. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 С ню весільн , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 С

ню весільн . Конта ти: (098) 083-56-58

С ню весільн . Ціна: 500 рн. Конта ти: (099) 381-42-85 С ню вечірню. Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 486-40-24 С м війсь ово-польов . Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Т флі чоловічі, 42 р., Італія. Конта ти: (096) 407-33-92, (066) 661-10-85 Чоботи ботфорди, оза и, 36 р., вир-во США, темно- оричневі. Конта ти: 5-57-07, (050) 513-56-50 Чоботи жіночі «Саламандра», зимові, 36 р. Конта ти: 5-57-07, (050) 513-56-50 Чоботи хромові, 42 р. Конта ти: 64-79-92 Ш б жіноч , розмір 56. Конта ти: 23-43-63 Ш б з роля «Тисмениця», р. 50/52. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01 Ш б нат ральн , єнот. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-64-80

Дитячі товари

Велосипед, дитячий, 5-8 р. Конта ти: 28-25-59, (097) 590-80-19 Велосипед, дитячий, до 5 р., б/в. Конта ти: (096)368-56-63 Візо «АВС Десін », сіро-бла итний, зимово-літній. Конта ти: (096) 339-00-83 Візо «Ві і», з люль ою. Конта ти: (097) 240-00-11

Польща.

Візо «Гра о», в хор.стані. Конта ти: (0362) 24-21-92, (067) 289-72-26 Візо «Джобі», 3 , зр чний для подорож вання, чорний з фіолетовим. Конта ти: (067) 804-88-81 Візо «Та о», вир-во Польща, 2 в 1, є люль а і про лян овий варіант. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 945-52-72 Візо «Та о», зимово-літній, 2 в 1, сіро-салатовий, вир-во Польща, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: 62-70-73, (099) 917-15-85 Візо «Ті о», весь омпле т, синьо-бла итний, відмінний стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 363-69-15 Візо «Трость Ма ларен», новий, 5,5 , для дітей до 15 . Конта ти: 63-47-34, (097) 396-42-88

Велосипед дитячий, 4-6 р. Конта ти: 63-71-19, (067) 970-51-78 Велосипед дитячий, 5-10 р., б/в. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

Ліж о дитяче, з нат рально о дерева, б , матрац з о осової стр ж и. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 508-38-95 Ліж о дитяче, Італія. Конта ти: (097) 240-00-11 Ліж о дитяче. Конта ти: (097) 321-81-22 Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (097) 400-87-00 Ліж о- олис , з дерева, стілець для од вання в подар но . Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64

Одя дитячий та вз ття, на дівчин 2-4 р, в хорошом стані. Конта ти: (067) 836-06-14

Візо дитячий «Джобі». Конта ти: 28-04-97, (095) 337-85-15 Візо дитячий «Сі ма», весна-осінь, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 317-51-55 Візо дитячий «Та о варіор», хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (097) 805-35-85

Одя дитячий. Конта ти: 26-08-76 Стіл для од вання, дерев’яний, в хорошом стані. Ціна: 250 рн., тор . Конта ти: (050) 690-37-98, (067) 189-18-04 Стілець для од вання, дерев’яний. Ціна: 80 рн. Конта ти: 23-45-46, (098) 226-85-10

Роли и, б/в. Конта ти: 62-25-51, (096) 246-18-38 Рю за и, б/в. Ціна: 30 рн. Конта ти: (096) 314-99-28 Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) 107-92-34 Стіл тенісний, б/в. Конта ти: (097) 704-84-71 Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 Фля армійсь 107-92-34

з чохлом. Конта ти: (097)

ЧОВЕН АЛЮМІНІЄВИЙ МОТОРНИЙ, 4-МІСНИЙ. ЦІНА: 1000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 Човен мовий «Лисичан а». Ціна: 850 рн. Конта ти: (066) 548-22-05, (097) 418-49-77 Човен моторний, імпортний, ам фляж, 25 ін. сил. Конта ти: (067) 381-52-59 Човен, над вний. Конта ти: 5-57-07, (050) 184-69-01 Човни над вні з ПВХ Bark Kolibri. Конта ти: (066) 548-22-05, (097) 418-49-77

8.4.2. К плю Брезент, 30 664-00-56

в.м., б/в. Конта ти: (066)

Брезент, 3х4. Конта ти: (067) 363-52-51 Велотренажер, б/в. Конта ти: 63-60-10 Гантелі,штан . Конта ти: (096) 407-33-92, (066) 661-10-85 Шахмати, шахи, недоро о. Конта ти: 40-07-69

Медицина, косметика 8.5.1. Продам

стані,

Столи -парт для од вання, дерев’яний, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (097) 805-35-85

Ал отестер-брело -ліхтари «HQ-AT20», новий з па ов ою та арантією. Ціна: 132 рн. Конта ти: (066) 266-08-25

Візо дитячий «Чі о». Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 420-92-62, (067) 360-48-26

Шап для плавання, дитяч , жовт , силі онов , нов , до 6 р. Конта ти: 64-63-88, (098)583-82-92

Б а н и медичні, б/в. Ціна: 50 Конта ти: (096) 314-99-28

Візо дитячий «Чі о», в хорошом недоро о. Конта ти: 62-89-28

Візо дитячий Navington, вир-во Польща омпле ті все є і ціле, відмінном стані після однієї дитини. Люль а+про лян овий. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (093) 599-94-87 Візо дитячий, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Візо

дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19

Візо дитячий, зима-літо, виробництво Польща. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 779-64-17 Візо

дитячий. Конта ти: 5-95-42

Візо дитячий. Конта ти: (093) 454-59-14 Візо для двійні демісезонний, недоро о. Конта ти: (097) 586-70-39 Візо зимово-літній «Андро с АЛ», сіро-біло о ольор , б/в. Конта ти: (067) 791-67-25 Візо зимово-літній «Ві і», сіро-зелено о ольор . Конта ти: (067) 724-43-34 Візо зимово-літній «Соджан», відмінний стан, ніверсальний олір. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній ( оричневий з бежевим). В омпле ті люль а для перенос дитини, дощови . Ціна: 400 рн. Конта ти: (050) 216-64-22 Візо зимово-літній, «Адбор», біло-бла итний, в хорошом стані, весь омпле т. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 391-59-91 Візо зимово-літній, «Сат рн», відмінний стан. Конта ти: (096) 572-84-02 Візо зимово-літній, «Та о». Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-19-37 Візо зимово-літній, 3 положення спин и, пере идна р ч а, оши , с м а, дощови , для дівчин и, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-79-55, (097) 214-18-63

8.2.2. К плю Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 Колеса від дитячих віз ів, само атів, можна б/в. Конта ти: (067) 766-30-96

Галантерея, тканини 8.3.1. Продам Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33 По ривало двоспальне. Конта ти: 28-97-80

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 Простирадла лляні. Конта ти: 24-28-10

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65

Візо зимово-літній, бежево-зелений, вир-во Польща, повний омпле т, в хорошом стані. Ціна: 680 рн. Конта ти: 43-40-64, (067) 920-05-90, (066) 586-09-16

Р шни и лляні, простирадла. Конта ти: 63-36-62

Візо зимово-літній. Конта ти: (097) 103-61-30

Ш ри лося, 210-66-97

Візо літній, «Лілі», вир-во Польща, в хорошом стані. Конта ти: (097) 055-28-80, (095) 204-72-27 Візо літній, салатово о ольор , відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 374-32-74

Тюль, штори на хню, 4.20 м. - ширина, 1.75 - довжина. Конта ти: 28-43-33 оз лі. Конта ти: (098)

Штори лляні. Конта ти: 63-36-62

8.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Відпочинок, спорт, туризм

Дитяч залізницю. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 266-14-91

8.4.1. Продам

Енци лопедіюдитяч , 10 т., 1972 р.в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

Cіт ам фляжн , мас вальн . Конта ти: (066) 985-22-82, (067) 643-75-02.

Катер дитячий, на радіо ерівництві. Конта ти: (097) 532-68-29

Альтан , ори інальної форми, недоро о. Конта ти: (098) 020-28-62

Крісло автомобільне дитяче. Ціна: 100 рн. Конта ти: (093) 542-91-59

Гирю, 16

Крісло- ойдал «Гра о», 7 швид остей, 7 мелодій, 3 положення спин и, від 0 до 12 , біло-жовто-бла итний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 804-88-81

Еспандер. Конта ти: 28-97-80

Ліжеч о, виробництво Польщі. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 779-64-17 Ліж о дитяче 2-яр сне. Конта ти: (067) 102-07-04

. Конта ти: 64-79-92

Гирю, 24 , антелі 1-2 5-90-74, (067) 303-34-63

. Конта ти:

Квито на поїзд Рівне-Сімферополь до Джан оя на 22.07.2012р., 1 дитячий та 2 дорослих. Конта ти: (096) 390-61-00 Ласти вир-во СРСР. Конта ти: 64-79-92 Ман ал. Конта ти: 63-07-20

Ліж о дитяче дерев’яне, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 407-50-24, (067) 150-59-13

Намет армійсь ий на 5 місць. Конта ти: (066) 985-22-82, (067) 643-75-02

Велосипед дитячий, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 940-47-77

Ліж о дитяче дерев’яне, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: 22-73-54, (097) 159-95-55

Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34

Велосипед підліт овий, б/в. Конта ти: 5-39-56, (098) 954-09-09

Ліж о дитяче, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 551-54-05

Велосипед дитячий, б/в 0,5 р., «Проф-1». Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 411-44-19

Рибальсь ий напів омбінезон (Пс ов-Полімер). Ціна: 350 рн. Конта ти: (066) 548-22-05, (097) 418-49-77

Стін дитяч , 2.5 б/в. Конта ти: 62-65-76, (097) 274-65-95

Візо дитячий «Та о», бла итний, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: (067) 420-92-62, (067) 360-48-26

Візо , 2 в 1, «Коне о», салатово о ольор , в хорошом стані. Конта ти: (097) 855-13-15

Велосипед дитячий від 4 р., б/в. Конта ти: 63-79-72, (098) 100-93-45

Ліж о дитяче, з матрацом, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-60-25, (096) 126-14-69

Візо весняно-літній, в хорошом стані, Здолб нів. Конта ти: (067) 904-36-09, (093) 472-69-50

Авто рісло «Ха », вир-во Німеччина, для немовляти від народження до 1 р., до 13 . Конта ти: (096) 708-79-08

Велосипед дитячий «М стан », б/в. Конта ти: 22-63-57

Ліж о дитяче, дерев’яне. Конта ти: (067) 663-47-68

Матрац дитячий, новий. Конта ти: (093) 698-04-00

Візо , «Чі о», синя з білим. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 984-41-41

Ванн , анатомічн , дитяч . Польща Конта ти: (097) 240-00-11

Ліж о дитяче, дерев’яне, для дитини ві ом 1-8 р. Конта ти: 22-67-76, (067) 362-49-16

Візо весняно-літній «Чі о», в хорошом стані. Конта ти: (063) 635-52-30

Візо GRACO зим.-літ., в хор. стані. Конта ти: (067) 289-72-26

Ванн дитяч з вб дованим термометром, відмінний стан. Конта ти: (097) 805-35-85

Ліж о дитяче, двоповерхове. Конта ти: 28-71-54, (098) 570-38-96

Манеж bambi, новий, олір синьо-бла итний, розміри 65х125, д же омпа тно с ладається,є с м а для перенос . Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 924-73-79

8.2.1. Продам

Ванн дитяч емальован . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Ліж о дитяче, в-тво Польща Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 779-64-17 Галя

Візо Viki 2в1, стан ново о, олір малиновий, в омпле ті дощови та рю за . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 924-73-79

Візо , «Бебі дизайн», 2 шт. в хорошом стані, одна с ладається зонти ом а др а ниж ою ле ень і, зр чні, 3 положення спин и, польсь о о виробництва. Конта ти: (096) 421-84-90

Авто рісло дитяче, вир-во Німеччина, дешево. Конта ти: (098) 005-92-31

Ліж о дитяче, «Палі», Італія, з постільним омпле том, балдахіном, матрацом ортопедичним. Конта ти: 28-04-97, (095) 337-85-15

Плащ ОЗК. Ціна: 80 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Порт пею. Конта ти: 64-79-92

рн.

Барометр, б/в. Ціна: 30 рн. Конта ти: (096) 314-99-28 Ліж о ф н ціональне з еле троприводом, б/в, повна омпле тація, в хорошом стані. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 362-30-15 Матрац протипролежневий, над вний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 362-30-15 Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (097) 012-22-52

Мистецтво 8.6.1. Продам Гітар а стичн «Кремана» (Хем с), 1981 р.в., хороший стан. Конта ти: (099) 365-86-94 А ордеон «Вельтмейстер». Конта ти: (098) 812-00-80 Балалай . Конта ти: (098) 812-00-80 Банд р . Конта ти: (098) 812-00-80 Баян «Етюд». Конта ти: (098) 812-00-80 Баян, б/в. Конта ти: 68-33-19 Баян. Конта ти: (098) 812-00-80 Домбровийбас. Конта ти: (098) 812-00-80 Д хові інстр менти. Конта ти: (098) 812-00-80 Картин вишит хрести ом, «Повар». Під с лом. Доро а нова рама. Розмір з рамою 27х30 см. Ціна: 170 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Картин хрести ом на білій анві, в раїнсь ом стилі. Без с ла. Доро а нова рам а. Розмір з рамою 26х26 см. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 921-21-07 Картин , р чної роботи. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru Картин . Полотно, масло. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru Картин . Полотно, масло. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 423-84-74 the-motor@mail.ru При раси з бісер . Конта ти: (097) 352-00-43 Са софон «Альт Велт Клан ». Конта ти: (098) 812-00-80 Фортепіано «У раїна», оричнево о ольор . Конта ти: (096) 804-60-61 Фортепіано «У раїна», чорно о ольор . Ціна: 850 рн. Конта ти: 26-75-72, (095) 384-08-03 Фортепіано.Конта ти: 20-74-16, (096) 349-92-64

8.6.2. К плю Гармош , «Ворс ла», «Весна», можливо б/ в. Конта ти: (066) 040-08-80 Гітар , недоро о. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Інстр менти д хові. Конта ти: (066) 842-60-07

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Продам Годинни «Л ч» нар чний, механічний, дитячий. Вир-во СССР. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Єван елію, Сан т-Петерб р , 1913 р.в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Мар и, 305-83-14

оле цію.

Конта ти:

(097)

8.7.2. К плю Кни и до 1917 . Энци лопедии: «Бро а за», «Еврейс ю», «Южа ова», по истории России, У раины, Малороссии, ис сств ,юридичес ие, линарии, рос ошно-илюстрированные издания и др ие. Конта ти: (067) 463-08-07 Старинные и оны, артины х дожни ов 19-20 ве ов, а та же ни и изданые до 1917 ода. Доро о. Конта ты: (050) 346-60-68 Перезвоню


29

№27 від 18 липня 2012 ро Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10 І раш и-модель и автомобілів масштаб 1:43, вир-во СРСР, можливо неробочі. Конта ти: (050)888-48-80,(067)332-81-10 Кни и дореволюційні з мистецтва, архіте т ри та інші. Доро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31,(099)260-22-62 Речі старовинні: ни и, і они, артини, меблі, одинни и, м зичні інстр менти та ін. Конта ти: (095) 754-19-03 Речі старовинні: ни и, і они, артини, меблі, одинни и, м зичні інстр менти, тощо. Конта ти: (095) 754-19-03

Господарські товари, побутова хімія 8.8.1. Продам А сес ари для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бан и 0,5, 1, 3 л. Конта ти: 24-62-03, (067) 360-48-71 Бан и, 3 л. Конта ти: 68-27-58 Дош пральн . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Кастр лі нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80 П с ачі ма нітні, автомати. Конта ти: (096) 307-32-01 Таз мідний, 10 л. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Термос 0,5-0,75 л, вир-во СССР. Ціна: 100 рн. Конта ти: м. Червоно рад (098) 561-40-45 Термос, 12 л, олба нержавій а. Ціна: 890 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Продукти харчування 8.9.1. Продам Л и арб з ново о рожая, от 10т. Возможно достав а с ав ста, продам. Конта ты: (067) 496-91-61 Б ря столовий. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Б ря . Конта ти: (096) 812-89-32 Горіхи, нел щені. Конта ти: (067) 364-22-34 Картоплю старо о врожаю, дешево. Конта ти: (096)812-89-32 Картоплю. Конта ти: (096) 812-89-32 Квасолю.Конта ти: (096) 812-89-32 Кислот лимонн . Ціна: 12.5 рн./ . Конта ти: (050) 537-59-51 Мед. Конта ти: 63-70-59, (063) 267-93-22, (096) 213-90-99 Моло о озине. Конта ти: (067) 983-77-05 Моло о. Конта ти: (050) 375-73-08 Мор в . Конта ти: (096) 812-89-32 Свинин т ш ами, без хімічних добаво . Конта ти: 20-68-06 Сі ябл чний, нат ральний. Конта ти: (066) 874-36-59 Часни зимовий. Конта ти: (067) 379-09-69, (050)930-92-45 Часни . Конта ти: (096) 812-89-32

8.9.2. К плю Риб жив ,

ртом. Конта ти: (097) 900-96-56

Ябл а. Конта ти: (03650) 2-22-85, 2-19-51

Тварини, рослини 8.10.1. Продам А варі м, з обладнанням, 380 л. Ціна: 950 .о. Конта ти: 28-96-33 Вазони алое, аланхое, 3-5 р. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Вазони золитий в с, алое. Конта ти: 63-78-28 Квіти: ами, хоста, піони, ромаш и, іриси, чесь а возди а, плет чі троянди. Ціна: 30 рн./ щ Конта ти: 28-96-33 Квіти: піони, ромаш и, іриси, чесь і возди и, троянди. Конта ти: 28-96-33 Кліт и для пап , 2 шт, дешево, вели , дерев’ян , 0,6х0,4 м. Конта ти: 28-22-90, (068) 827-93-41 Кліт для домашніх тварин, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21 Коня. Конта ти: (096) 518-98-01 Коров 5-6 ро ів, четверо телят. Ціна: 7000 рн., тор . Конта ти: (097) 907-55-85, (097) 478-91-18 Коров . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, (067)766-72-32 Кошеня сіамсь е, хлопчи . Конта ти: 22-67-83, після19.00,(097)860-67-20 Кошенят в хороші р и. Конта ти: (097) 441-48-48 Кошенят лад ошерстих чорних, р дих. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Кошенят олорпоінт, дівч. Конта ти: 22-67-83, після19.00,(097)860-67-20 Кошенят персидсь их, привчені до лот а. Конта ти: (097) 711-60-13 Кошенят персидсь их. Конта ти: 5-56-29 Кошенят персь их ласичних. Конта ти: 22-67-83,після19.00,(097)860-67-20 Кошенят породи британсь і вислов хі. Конта ти: (098) 951-77-39 Кошенят породи британсь і, шотландсь і, вислов хі, бла итно о ольор . Конта ти: (096) 857-55-70 Кошенят породи перс е стремал, олор поінт. Конта ти: (067) 453-74-71 Кошенят російсь их бла итних. Конта ти: 22-67-83,після19.00,(097)860-67-20 Кошенят шотландсь их вислов хих, прямов хих, білих, таббі, бла итних, бла итних з білим. Конта ти: 22-67-83, після 19.00,(097)860-67-20 Пальм імнатн в орщи , 3 м. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Пап породи «Німфа-Корелла». Конта ти: (067) 453-74-71 Пап породи вели ий оле сандрійсь ий, 40 см довжина, зелений. Конта ти: (067) 453-74-71 Пап породи орела німфа, з літ ою, недоро о. Конта ти: 24-71-20, (096) 307-37-56 Пап . Конта ти: 23-42-44, після 20.00 Рослини зелені хвойні для альпійсь ої ір и, різні види, щі де оративні «Самшит», 8-річні, 60 щів. Ціна: 50 рн/ щ. Конта ти: 28-96-33 Рослини зелені, хвойні на альпійсь ір , різні види. Конта ти: 28-96-33

Телич , 3 місяці. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, 40-07-68, (067) 766-72-32 Ц ценя породи та са. Конта ти: (067) 399-87-88 Ц ценят арли ової породи. Конта ти: 43-02-17,(096)212-81-80 Ц ценят імнатних, чорних з білим, метиси болон и з тер’єром. Конта ти: (097) 890-46-32, (097)860-67-20 Ц ценят породи бівер-йор , до менти КСУ. Ціна: від 3000 рн. Конта ти: (066) 412-36-06 Ц ценят породи естонсь а онча, недоро о. Конта ти: (098) 210-66-97 Ц ценят породи імператорсь ий пе інес. Конта ти: (068) 827-65-65 Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр. Конта ти: (096) 666-52-57 Ц ценят породи ав азь а вівчар а, 1.5 міс. Конта ти: (067) 380-82-51 Ц ценят породи німець а вівчар а від тит лованих бать ів. КСУ. Клеймо. Щеплені. Ветпаспорт. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (098)616-71-43,(067)184-28-21 Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Ц ценят породи ньюфа ндленд, чорно о та оричнево о о рас , бать и чемпіони, до менти КСУ. Конта ти: (066) 412-36-06 Ц ценят породи російсь ий тойтер’єр. Конта ти: 43-68-26, (095) 358-11-22 Ц ценят породи старфорширсь ий тер’єр, 1,5 міс. Конта ти: (067) 349-52-03 Ц ценят породи та са, р до о о рас . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 399-87-88 Ц ценят породи тойтер’єр, хл., чорнопідпалі, з хвостами,дата народження 29.05.12р., з до ментами, ціна до овірна. Конта ти: (096) 289-50-89 Ц ценят, породи тойтер’єр. Конта ти: (068) 827-65-65 Ю . Конта ти: 28-96-33 Ялин , жив , бла итно о ольор . Конта ти: 28-96-33

8.10.2. К плю

Кошенят чорних, три олірних. Конта ти: 22-67-83,після19.00,(097)860-67-20 Кошенят, б дь-я о о о рас . Конта ти: 63-21-76,(067)362-32-01 Кошенят. Конта ти: 43-87-58 Соба породи доберман в хороші р и. Хлопчи , 1 рі і 2 місяці. Сл хняний, веселий, з поч ттям мор . Чорний з оричневим підпалом. З до ментами. Терміново! Конта ти: (067) 915-24-86 Соба , 1,5 р., ц ценя в добрі р и. Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11 Ц ценя в хороші р и. Конта ти: 5-37-96 Ц ценя середньої породи тер’єра. Конта ти: 63-36-62

8.10.4. Пропон ю

Живицю. Конта ти: (098) 583-82-92 Моло о собаче. Конта ти: (066) 534-10-36

8.10.3. Подар ю Кіш черепахово о о рас . Конта ти: 22-67-83, після19.00,(097)860-67-20 Кота стерилізовано о, чорно о ольор . Конта ти: 62-03-98 Кошеня, арнень е. Конта ти: 43-57-34, (096) 552-23-88 Кошеня, дівчин а ві ом 1 місяць чорно-біло о ольор . Конта ти: 24-94-79, (097) 033-24-887 Кошеня. Конта ти: 26-29-80 Кошенят біло о, р до о ольор . Конта ти: 62-03-98 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Кошенятв хороші р и. Конта ти: 28-96-02, (096) 740-71-04 Кошенят європейсь ої породи. Конта ти: 24-28-10 Кошенят різних о расів, 2 міс. Конта ти: 27-54-64, (050) 510-47-91 Кошенят три олірних, ти рово о о рас . Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Кота для в’яз и, породи шотландсь і вислов хі, бла итний. Конта ти: (096) 857-55-70

Сільське господарство •

8.11.1. Продам

Дрова твердих порід (д б, раб, береза). Достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (0362) 43-60-12, (098) 770-42-80 1/2 свині, т ш а, ви од ван на нат ральних ормах. Конта ти: (067) 983-77-05 Боч під оптильню. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Дрова фр тових дерев. Конта ти: 62-83-47 Інвентар садово- ородній. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бджолосім’ї. Рої. Конта ти: 64-84-85, (098) 480-20-66 Ін батор поб товий, на 80 яєць. Ціна: 320 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22

БАРАНІВ. КОНТАКТИ: (050) 339-29-39 Картоплю вели , стар , 1.5 т, Здолб нівсь ий р-н, недоро о. Конта ти: (067) 382-03-94 Картоплю ново о врожаю. Конта ти: (096) 157-02-58 Картоплю стар , ціна до овірна. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17 Картоплю, вели , ртом та вроздріб. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Картоплю. Конта ти: (067) 270-61-14 Кобил , 8 р., робоч , Костопільсь ий р-н. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 286-10-80 Козенят. Конта ти: (067) 175-56-64 Козенят. Конта ти: (050) 375-73-08 Коз дійн . Конта ти: (067) 983-77-05 Коз . Конта ти: 22-45-98 Коня, породисто о, робочо о, спо ійно о. Конта ти: (096) 572-83-25, (096) 278-31-27 Коптильн шаф , 2.3/0.5/0.5м. Конта ти: (098) 005-92-31 Коров , Новий двір. Конта ти: 68-12-28 Коров , с. Жалян а, Гощансь ий р-н. Конта ти: (067) 275-28-86 Кроленят зі всіма необхідними щепленнями, не потреб ють вітамінів, забійний ві настає в 4-5 місяців, ва а в цей період с ладає 4-5 ., сам и д же плодовиті. Ціна: 65,00 рн. Конта ти: (0362) 24-26-44, (098) 374-32-79 Кролів породи сірий та білий велетень. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Мото оси, еле тричні від 449 рн., бензинові від 1449 рн. Конта ти: 28-65-73, 28-79-88 Мото оси. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Мотопомп МП 600 АШ. Конта ти: (098) 032-19-62

Обі рівач для в ли ів (плів овий). Ціна: 50 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 839-77-66, (067) 562-33-71 www.green.ltd.ua Овес. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Пар ан з профнастил . Конта ти: (067) 923-36-93 Поросят в’єтнамсь их, 1,5 міс., недоро о. Конта ти: (095) 686-16-02 Поросят в’єтнамсь их. Конта ти: 20-66-19, (096)497-22-29 Пшеницю, ячмінь, орох. Конта ти: 22-62-76, (096)698-12-91 Пшеницю. Конта ти: (067) 270-61-14 Сіно, Михайлів а, Рівненсь ий р-н. Конта ти: (067) 110-52-86 Січ арню. Конта ти: (067) 888-90-55 Телицю, тільн , 2 шт. Конта ти: (096) 698-12-91 Телицю. Конта ти: (067) 494-87-08 Теплиці різних модифі ацій. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Терморе лятор (термостат) для еле трообі рівачів в ли ах. Ціна: 285 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 839-77-66, (067) 562-33-71 www.green.ltd.ua Часни озимий, вирощений без хімії, домашній, врожай 2012. Конта ти: (03652) 4-25-53, (067) 715-54-14 Ш ри зі свині, сирі. Конта ти: (067) 363-52-51

8.11.2. К плю Дрова д бові, відходи пар ет , дошо , деревини. Конта ти: (096) 307-32-01 Кролів «Віденсь ий бла итний». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Мото ос , азоно осар . Конта ти: (094) 966-16-85 Насіння реч и. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Насіння ріпа . Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Сіт для о орожі, можна б/в. Конта ти: (097) 900-96-56

БЮРО ПОСЛУГ Навчання •

9.1.1. Пропон ю

Польсь а мова: рси в м. Рівне за підтрим и Конс льства Респ блі и Польща м. Л ць з видачею державно о сертифі ат , набирається третя р па. Конта ти: (050) 378-81-78, (096) 263-51-84, (093) 102-27-88 konsulklasa@gmail.com

Вивчення 1С:Б х алтерії 8.2, індивід альний підхід, дост пні ціни. Конта ти: (097) 275-65-35 Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56 Під отов трейдерів орот остро ової тор івлі на фондовом рин У раїни, з подальшим офіційним працевлашт ванням, після валіфі овано о відбор . Конта ти: (0362) 43-42-84 Під отов трейдерів фондово о рин У раїни, з подальшим офіційним працевлашт ванням. Конта ти: (0362) 43-42-84 Посл и репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 783-95-26 Представництво У раїнсь ої фінансової омпанії проводить ефе тивний пра тичний рс: «Самостійна та приб т ова тор івля на фінансових рин ах». Конта ти: (0362) 43-42-84

Банківські, юридичні послуги та аудит •

9.2.1. Пропон ю

Адво атсь і і юридичні посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050)375-31-23

Юридичн допомо при розслід ванні нещасних випад ів на виробництві, при розірванні шлюб , стя не нні аліментів, ос арження постанов ДАІ. Конта ти: (096) 843-93-29 Помощь в оформлении Конта ти: (098) 698-24-21

редита.

Допомо форм ванні інвестиційних портфелів на фондовій біржі для отримання пасивно о доход . Конта ти: (098) 362-04-08

Бро ерсь а омпанія Фондово о рин У раїни ви он є с пов вання та продаж Фондових а тивів і Цінних паперів з ідно Вашим розпорядженням та замовленням. Конта ти: (098) 362-04-08 Ви ідне в ладення оштів фондовий рино . Конс льтація по форм ванні інвестиційних портфелів з а цій найбільших раїнсь их підприємств. Конта ти: (098) 362-04-08

ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ ДО 80 ТИС.ГРН., БЕЗ ЗАСТАВИ, ПОРУКИ ТА ПЕРШИХ ВНЕСКІВ, ОФОРМЛЕННЯ 24 ГОД. НЕ ДОПОМОЖЕМО МИ - НЕ ДОПОМОЖЕ НІХТО. СВ. А01 №318275 ВІД 30.08.2010 Р. КОНТАКТИ: (097) 780-00-18, (050) 333-53-06 Конс льтації на тем : «Пра тичні ре омендації по правлінню цінними паперами та фондовими а тивами». Конта ти: (098) 362-04-08 Конс льтації, пере лад до ментів з ле алізацією та апостилюванням Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91 Кредит отів ою, до 50000 рн., 2.14 рн./ день, арантія незмінності мов. Конта ти: 42-00-29 Надам пози під застав авто, нер хомості, без довід и про доходи, оформлення за 1 день, Св. ЛД ДКРРФПУ від 25.05.06. Конта ти: 45-02-20, (095) 449-36-31 Пози и під застав золота, срібла та поб тової техні и від 0,25% до 0,5% в день. Конта ти: 45-18-19, (097) 995-43-43, (095) 555-12-10 Портфельне інвест вання на фондовій біржі, від 40 % річних. Конта ти: (098) 362-04-08 Представництво У раїнсь ої фінансової омпанії проводить онс льтації на тем : «Ефе тивні схеми інвест вання (в ладання рошей) на фінансовом рин в період невизначеності і ризи». Конта ти: (098) 362-04-08 Юридична допомо а ромадянам при вирішенні сімейних, житлових, тр дових та земельних спорів ( онс льт вання, с ладання позовних заяв, с ар , дос дове вре лювання спорів, представництво в с ді). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а при ДТП (представництво с дових ор анах, під отов а сіх процес альних до ментів, розв’язання спорів із страховими омпаніями). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а при оформленні прав власності на спад ове майно, вирішення спорів між спад оємцями в с ді. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридична допомо а земельних спорах, справах про поділ спільно о нер хомо о майна, виділ част и в нат рі, за онення самочинно о б дівництва. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Юридична допомо а стя нені бор ів (дебіторсь а забор ованість підприємств, пози и ромадян, в т.ч. за розпис ами). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 9.3.1. Пропон ю Розміщ йте свої о олошення, ре лам в ре ламно-інформаційном тижневи «Газета Ре лама», я ий виходить на всі міста та райони При арпаття (Коломия, Косів, Верховина, Яремче, Городен а, Снятин інші). Конта ти: (03433) 3-82-73; (095) 543-92-35 www.reklama4u.com.ua Ви отовлення візито , алендарів, розроб а ло отипів, ре ламних сло анів. Конта ти: 40-06-95

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю Выбираете де отдохн ть? Мини- остиница «Пират», .Евпатория. Уютный отдых всей семьей на бере Черно о моря. Цены Вас приятно обрад ют! Спешите сделать за аз в июне и Вы пол чите дополнительно с ид 10% Конта ты: (066) 417-12-53, (067) 870-06-92 www.pirat.in.uа Запрош ємо Вас на Чорне море, база відпочин „Корсар”, с. Залізний порт, Херсонсь а обл., 40-60 рн/доба. Конта ти: (04563), (063) 772-71-51, (096) 111-87-13 Мі рація в Канад всією родиною за спрощеною схемою, без с ладання мовних тестів. Гарантія 100 відсот ів. Конта ти: 098) 536-47-89, (050) 917-69-69 www.canada-immigration.com.ua Авіа-, залізничні вит и на всі напрям и світ та по У раїні.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино в Бере ово, 3-разове харч вання. Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 2450 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино в Бол арії, Т реччині, Греції, Іспанії, Італії, Хорватії. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Бол арії, Т реччині, Хорватії, Т нісі, Чорно орії, Є ипті, Греції. Конта ти: 43-90-94, 24-50-51

Відпочино в Залізном порт , Херсонсь а обл. - приватні база «Лілія», «Аріна», приватний пансіонат «Южний», приватний отель. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Залізном Порт . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 1350 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино в Затоці: база відпочин , перша лінія, власний пляж, на території їдальня. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Відпочино в Іспанії, реції, Бол арії, Чорно орії, Хорватії, Т реччині, Є ипті, Т нісі. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53, (098) 350-28-09 Відпочино в Крим , Ал шта - приватний отель «Ні іта». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Євпаторія - приватний «Рандев », «Іспансь ий двори », остьовий дім, приватні імнати. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Ко тебель приватний отель, приватний отедж, приватний б дино . Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , К рортне - пансіонат «Родина». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Відпочино в Бол арії. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91

Відпочино в Крим , Морсь е, С да приватний отедж, приватний пансіонат. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Відпочино в Залізном порт (Херсонсь а обл.), від 780 рн. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28

Відпочино в Крим , Орджоні ідзе - база «Фламін о», приватний отедж. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Відпочино в Крим , Піщане. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1250 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , Рибаче. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1550 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , С да . Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1550 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино в Крим , Уютне, С да міні-пансіонат «Тетяна», приватні отеджі. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Феодосія - отель «Платанова алея», «Взлет», приватний отедж, приватний пансіонат. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Крим , Херсонсь ій та Одесь ій областях. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53, (098) 350-28-09 Відпочино в Крим : С да , Морсь е. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28 Відпочино в Лаз рном . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88

Відпочино в С адовсь , Херсонсь а обл. пансіонат «Південний». Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Т реччині, Бол арії, Т нісі, Є ипті, Балі. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28 Відпочино в Т реччині, Є ипті, ОАЕ, Кіпр, Греція, Ізраїль. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Відпочино в Чорноморсь ом . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: 1490 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино на березі моря, Ал шта, від 1500 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Залізний порт, від 1000 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-48-12, 43-57-73, (097) 939-56-65, (098) 361-96-41 Відпочино на березі моря, Залізний порт, від 850 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Мирний, від 950 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на березі моря, Піщане, Ми олаїв а, від 1200 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-48-12, 43-57-73, (097) 939-56-65, (098) 361-96-41

Відпочино в Рибачом . Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: від 1850 рн. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88

Відпочино на березі моря, С да , від 950 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69

Відпочино в С адовсь , Красном , Лаз рном - приватні б дин и та пансіонати. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Відпочино на березі моря, Штормове, Мирний, від 1400 рн. Конта ти: 63-30-99, 43-48-12, 43-57-73, (097) 939-56-65, (098) 361-96-41

Відпочино на березі моря, Уютне, від 1600 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69


30

БЮРО ПОСЛУГ

№27 від 18 липня 2012 ро Масаж нейроседативний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж оздоровчий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж профіла тичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж т й-на (антибло овий). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Пресотерапію. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Ультразв ове чищення з бів. Ліц. МОЗУ АВ № 417449 від 24.04.08 р. Ціна: 99 рн. Конта ти: 60-99-87, 60-99-66, 5-42-59, 61-96-97, 26-35-27

ВЕСІЛЬНУ ФОТОЗЙОМКУ. ЯКІСНО. ДОСТУПНІ ЦІНИ. ВІДЕОЗЙОМКУ УРОЧИСТИХ МОМЕНТІВ ЖИТТЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 198-38-26 Відео-, фотозйом рочистих моментів життя, недоро о та я існо. Конта ти: (067) 759-54-24 Відео-, фотозйом рочистих подій, я існо та недоро о, 20 ро ів на рин . Конта ти: (067) 759-54-24

Побутові послуги

Відео-, фотозйом рочистих подій,я існо та недоро о, 20 ро ів на рин . Конта ти: (067) 759-54-24

9.6.1. Пропон ю

Відео-, фотозйом щасливих миттєвостей життя. Конта ти: 43-90-92, (067) 759-54-24

Весільна м зи а. Конта ти: • 20-50-39, (063) 116-87-02 Весільн жив м зи , • м зичне оформлення весіль, ювілеїв, рочистих подій, посл и тамади, професійн відео-, фотозйом , омп’ютерний монтаж, в/а. Недоро о. Власне авто, недоро о. Конта ти: (097) 478-88-45, (096) 733-49-39

Весільн фотозйом . • Ви отовлення альбомів. Я існо.

ВІДЕОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ У ФОРМАТІ FULL HD + РЕПОРТАЖНА ФОТОЗЙОМКА «ВІД А ДО Я». ДОСВІД РОБОТИ НА ВЕСІЛЛЯХ - 10 РОКІВ. ЗОВНІШНІ HDD У ПОДАРУНОК. ЦІНА: ЛИШЕ 1600 ГРН. КОНТАКТИ: 43-67-03, (067) 362-42-18

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 45-03-87, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84

Дост пні ціни. Конта ти: (098) 602-65-93

Відео-, фото • вмонтов ємо ці аві

х дожнє, омп’ютерні спецефе ти. Малюємо портрети молодят. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49

ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

Відео-, фотозйом весіль в FULL HD я ості, омп’ютерний монтаж, м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

ПРОСТО-ЧИСТО!!!

Відеозйом весіль та рочистих подій Full HD триматричною амерою. Конта ти: (093) 741-99-20

Відеозйом весіль, рочистих подій новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067)362-50-32

• Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Чищення илимів, овролінів, , м я их меблів та салонів авто професійною техні ою вдома замовни а. ЯКІСНО!

тел.: (0362) 45-09-19, (096) 687-24-92, (097) 924-73-89

ФОТО-, ВІДЕОПОСЛУГИ: ЗЙОМКА ВЕСІЛЬ, ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОКНИГ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 20-37-53, (050) 375-94-52, (097) 075-17-07

Ремонт побутової техніки 9.7.1. Пропон ю Кваліфі ований ремонт • імпортних телевізорів вдома замовни а, плазми, ЛСД, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79

Ремонт пральних машин, виїзд до замовни а. Конта ти: (098) 445-50-00, (098) 834-96-16

Г рт «Гармонія» пропон є: • м зичне оформлення рочистих • Ремонт пральних машин, подій, широ ий реперт ар, холодильни ів, телевізорів. Виїзд

Відпочино на березі моря, Ялта, від 2000 рн. Конта ти: 22-15-14, 45-02-03, (096) 917-58-69 Відпочино на рортах Т реччини, Є ипт , Чорно орії, Бол арії, Хорватії, ОАЕ та ін. Конта ти: 63-30-99, 43-48-12, 43-57-73, (097) 939-56-65, (098) 361-96-41 Відпочино на морі. Конта ти: 43-63-15, 45-15-12, (093) 299-58-77, (098) 760-04-70 Відпочино на озерах Рівненщини та Волині. Конта ти: 22-30-71, 26-78-46, (050) 435-20-53, (098) 350-28-09 Відпочино на озері Світязь. Ліц. ДСТКУ АВ № 329674 від 25.05.07 р. Ціна: 65 рн./доба. Конта ти: 63-35-15, (066) 627-65-13, (098) 430-20-37, (098) 543-48-88 Відпочино Євпаторії. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 1600 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Відпочино : Бол арія, Хорватія, Чорно орія. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Відпочино : на морі: Залізний порт , Крим - від 500 рн.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Е с рсії для дітей та молоді. Конта ти: 63-30-99, 43-48-12, 43-57-73, (097) 939-56-65, (098) 361-96-41

Медицина, косметика

Горящі т ри, Чорно орія. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91

9.5.1. Пропон ю

Е с рсійні поїзд и в Сан т-Петерб р . Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00 Е зотичні т ри. Конта ти: 43-63-15, 45-15-12, (093) 299-58-77, (098) 760-04-70 Е с рсійні т ри для дітей та молоді. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Е с рсійні т ри Європою. Конта ти: 63-30-99, 43-48-12, 43-57-73, (097) 939-56-65, (098) 361-96-41 Е с рсійні т ри Європою. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 75 Євро. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44 Е с рсійні т ри: Карпати, За арпаття, виїзд щоп’ятниці. Ліц. МКТУ АВ № 081642 від 25.05.06 р. Ціна: від 590 рн. Конта ти: 63-63-88, (066) 852-06-01, (093) 515-58-44, (067) 100-88-44

антицелюлітний, з виїздом додом , Конта ти: (093) 403-72-32, (097) 465-67-93 АЛКОГОЛІЗМ: ОБРИВ ЗАПОЮ, ЛІКУВАННЯ. НЕВРОЗИ. АНОРЕКСІЯ: ЛІКУВАННЯ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄТЬСЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №567971 ВІД 25.11.2010. КОНТАКТИ: 45-08-46, (050) 542-38-34, (067) 191-15-90 WWW.PSYCHIATRIA.COM.UA

Масаж антицелюлітний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж баночний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж в чотири р и. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Т ри вихідно о дня: При арпаття, Карпати, За арпаття. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Масаж а-ша (очищення лімфи). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Т ри Європою. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91

Масаж дитячий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Гімнасти оздоровч . Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Т ри Європою. Конта ти: 64-55-39, (067) 744-41-05, (063) 432-37-28

Масаж за альний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Горящі т ри, Чорно орія. Конта ти: 26-35-10, (050) 889-84-91

Т ри Європою. Конта ти: 22-58-45, (097) 397-87-00

Масаж ласичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Е зотичні т ри. Конта ти: 43-63-15, 45-15-12, (093) 299-58-77, (098) 760-04-70

Т р и Європою. Конта ти: 43-63-15, 45-15-12, (093) 299-58-77, (098) 760-04-70

Масаж медовий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Відпочино : Шрі-Лан а, Таїланд, Балі, Мальдіви - від 260 .о. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

до лієнта. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

Ремонт пральних машинавтоматів. Встановлення. Конта ти: 22-43-51, (067) 362-36-06

Масаж ласичний, за альний- •Жив м зи на весілля та інші • Ремонт швейних машин, профіла тичний, лі вальний, події, чоловіче та жіноче ви онання, • поб тових та промислових,

Паломниць і т ри в Ізраїль - від 600 .о.Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Відпочино : Т реччина, ОАЕ, Є ипет, Т ніс - від 299 .о. Ліц. МКТУ ДСТКУ АВ №467326 від 12.06.09 р. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

я існий зв , посл и вед чих, фото-відеозйом , оформлення залів, авто. Помірні ціни. Виїзд по області. Конта ти: (096) 509-97-77

Масаж ва мно-роли овий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом а, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Професійне проведення дитячих днів народжень, рочистих подій та свят, за частю ло нів. Конта ти: (066) 135-08-09, (098) 875-73-06

Реставрація емалі ванн в домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

Стриж азонів, с ош вання трави, охайно, в зр чний для вас час. Можливе абонентсь е обсл ов вання та оплата з ПДВ. Конта ти: 43-52-56, (067) 362-55-01, (095)754-19-03 Весільне фото 700 рн. Запис на дис . Професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 Весільн фотозйом 700 рн, професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 Відео-, фотозйом рочистих моментів життя, недоро о та я існо. Конта ти: (067) 759-54-24 Відео-, фотозйом рочистих подій, я існо та недоро о, 20 ро ів на рин . Конта ти: (067) 759-54-24

Встановлення Windows, антивір с , різних про рам та вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua

Установ та настрой б дь-я ої ОС сімейства Windows, антивір сно о захист омп’ютера, MS Office та ін. ПЗ, драйверів, модемів, ро терів. Можливий виїзд до лієнта. Конта ти: (099) 061-47-34 Заправ 63-33-88

артриджів. Конта ти: 62-34-28,

РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ, ПРИНТЕРІВ, ЗАПРАВКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ

Ремонт ор техні и. Конта ти: 62-34-28, 63-33-88

Відеозйом цифровою • професійною відео амерою, я існо, омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

WWW.AR.RV.UA

Я існо, швид о, недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27 Ві тор.

фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

9.8.1. Пропон ю Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

НА САЙТІ

Відео-, фотозйом весіль та •рочистих подій, монтаж, запис. Відеозйом весіль і рочистих • подій, фотозйом , цифровий

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки

оверло ів, деталі б дь-я і. Конта ти: (096) 373-77-71 Кваліфі ований ремонт імпортних телевізорів вдома замовни а, плазми, ЛСД, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79 Ремонт пральних машин, виїзд до замовни а. Конта ти: (098) 445-50-00, (098) 834-96-16 Ремонт пральних машин, холодильни ів, телевізорів. Виїзд до лієнта. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ, ПИЛОСМОКІВ ТА ІН. ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ЗАСОБИ ВІД НАКИПУ. ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО. ВИКЛИК ТА ДІАГНОСТИКА БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ПРАЛЬНИХ АВТОМАТИЧНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ. ГАРАНТІЯ НА РОБОТУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН. ВИЇЗД БЕЗКОШТОВНИЙ. КОНТАКТИ: (0362)43-33-40, (067)360-42-42,

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

СТВОРЕННЯ САЙТІВ ДЛЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. ШВИДКО, ЯКІСНО, ОПЕРАТИВНО. КОНТАКТИ: (050) 371-01-79 WWW.EMITENTS.COM

Ритуальні послуги 9.9.1. Продам ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

9.9.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ НАДГРОБНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ (ВСІ КОЛЬОРИ) ТА БАЗАЛЬТУ. ВСІ ВИДИ РОБІТ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ШВИДКО ТА ЯКІСНО. ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА. КОНТАКТИ: 40-15-67, (067) 284-43-01, (097) 781-92-30

ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ. ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА: ВУЛ. СОБОРНА, 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (095) 831-65-57


№27 від 18 липня 2012 ро

АВТОАФІША

31


32

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№27 від 18 липня 2012 ро

АВТО, В ХОРОШОМУ СТАНІ АБО НЕРОБОЧІ, ПІСЛЯ ДТП І ПОЖЕЖ, НЕРОЗМИТНЕНІ, З ПРОБЛЕМНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК, ДОПОМОГА В ПЕРЕОФОРМЛЕННІ, ПОСЛУГИ ЕВАКУАТОРА, ВИЇЗД НА МІСЦЕ. КОНТАКТИ: (067) 362-70-80, (093) 954-70-10

ОПЕЛЬ

4.1.1. Продам

Опель Ас она, 1.6. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14

АУДІ

Опель Ве тра, 1991 р.в., 2.0 інже тор, хечтбе , еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

А ді 100, 1993 р.в., 2.8 бензин- аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів. Ціна: 1800 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 А ді 100, 2.8і, після ДТП, без до ментів в повністю розібраном ви ляді. Конта ти: (050) 959-06-20 А ді-100, 1984 р.в., 1.8 бензин, знятий з облі . Ціна: 1800 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (096) 967-72-84 А ді-80, 1989 р.в., 1.8, червоний. Конта ти: (098) 240-68-20

БМВ БМВ 525, 1999 р.в., ніверсал, чорний, 2,5 дизель, ТДС, після ап. ремонт , тех. о ляд, страхов а, тех. стан хороший, все працює, недоро о. Конта ти: (099) 365-86-94 БМВ 523, 1997 р.в., седан, не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (050) 529-27-20 БМВ 525, 1989 р.в., седан, без дви на та КПП, в іншом стан хороший, знятий з облі . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (050) 959-06-20

БМВ-730, 1997 Р.В., 3.0 ГАЗ-БЕНЗИН, 160 КВТ, ШКІРЯНИЙ САЛОН, ПОВНИЙ ЕЛЕКТРОПАКЕТ, ЦЗ, ПОДУШКА БЕЗПЕКИ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 973-80-60

Опель Оме а, 1992 р.в., чорний, 2,3 дизель, 5-ст п КПП, си налізація, фар оп, седан. Ціна: 3900 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Опель Ре орд, 1985 р.в., дешево. Конта ти: (098) 258-56-26

Автомобіль після аварії, пожежі, проблемний, з пош одженням номера зова та ін. Конта ти: (097) 056-83-74

А ді-А6, 2000 р. в., 2.5 л, ТДІ, ніверсал, без пробі по У раїні, чорний перлам тр, повна омпле тація, рім ш іри. Конта ти: 050-265-23-71, 097-636-80-65

Опель-Фронтера, 1993 р. в., 1,9 бензин. Конта ти: 097-900-22-63

Автомобіль проблемний по реальній ціні. Конта ти: (067) 362-55-01

БМВ

Рено-11, 1,4, в робочом стані. Конта ти: 067-922-47-98

Автомобіль, недоро о, швид ий розрах но . Конта ти: (094) 966-16-85

БМВ-525, 1989 р. в., седан, без дви на та КПП, решта - в хорошом стані, знята з облі . Ціна: 3000 . о. Конта ти: 050-959-06-20

РЕНО Рено Кен о, 2001 р.в., білий, 1.9 т рбодизель, хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (097) 627-58-23 Рено Кен о, 2009 р.в, 1,5 дсі, 85 .с, 87 т. м, ондиціонер, ABS, іммобілайзер, под ш а безпе и, серво ермо, ц/з, бортовой омп’ютер, м льти ермо, піді рів дзер ал, еле тродзер ала, оре тор-фар. Конта ти: (068) 504-80-13

ПЕЖО Пежо 205, 1992 р.в., не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Ціна: 700 Конта ти: (050) 959-06-20

Сітроен Немо, 2008 р.в., 130 тис. м пробі , 1.4 дизель, аКПП, повний еле тропа ет, сірий металі , пар троні , серво ермо, вантажний, бортовий ПК. Ціна: 11000 .о. тор . Конта ти: (050) 262-43-73, (067) 334-08-53

СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

Мазда 323, 1996 р.в., в ідеальном стані. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 968-07-31 Мазда-323, 1996 р.в., 1.5 бензин, с лопідйомни и, еле тропа ет, а сти а, мп-3, титанові дис и, ідеальний стан, польсь а реєстрація. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 356-27-06 Мазда-626, 1987 р.в., червоно о ольор . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

ФІАТ Фіат, 1987 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 972-86-31

Мерседес 124, ніверсал, 1987 р.в., 2,5 дизель, мо рий асфальт, терміново. Конта ти: (067) 645-46-32

Фоль сва ен Б-3, відмінний Конта ти: 26-33-41, (096) 596-13-20

ФОЛЬКСВАГЕН стан.

Фоль сва ен В-3, відмінний стан. Конта ти: 26-33-41, (096) 596-13-20 Фоль сва ен Гольф 3, 1997 р.в., 1,6 бензин, темно-синій металі , 5-дверний, титанові дис и, піді рів сидінь, ел. лю , 4 АRB. Ціна: 7200 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен Пасат Б-3, 1991 р.в., с ло. Конта ти: (095) 754-19-03 Фоль сва ен Пассат В-2, 1988 р.в., 1.6 бензин, хетчбе , чорний. Ціна: 1900 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Фоль сва ен пассат, 2007 р.в., 2.0 дизель, седан, чорний, 105 тис. м пробі , ма симальна омпле тація, без пробі по У раїні. Ціна: 25200 .о. Конта ти: (093) 644-02-73 Фоль сва ен Поло, 1982 р.в., 1.1 бензин, зелений, хороший дви н, ходова, е ономний, терміново. Ціна: 1250 .о. тор . Конта ти: (098) 690-18-91

ФОРД Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 768-02-66

4.1.26. К плю

СУЗУКІ С з і, 1995 р.в., 5-дверний, 4 л на 100 м, арбюратор, синій металі , титани, центр замо , си налізація. Ціна: 2700 .о., тор . Конта ти: (067) 303-23-30

МЕРСЕДЕС

МІТЦУБІШІ

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Форд Та р с, 1981 р.в., беж. Ціна: 2100 .о. тор . Конта ти: (095) 047-27-63, (098) 433-41-09

Мерседес -124 Е, 1994 р.в., чорний металі , 2.2 інже тор, 5-ст пенева КПП, титанові дис и, ондиціонер, лю , АБС, си нал., м льтило + омпле т зимової ми, Львів. реєстрація, один власни . Ціна: 9000 .о. Конта ти: (067) 374-60-16

Мітц біші Лансер, 1986 р.в., 1,8 дизель, після ДТП, можливо по запчастинах. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (096) 571-35-20

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ, 2007 Р.В., ПРОБІГ - 160 ТИС. КМ., 1,9 ТДІ, ПОВНИЙ ЕЛЕКТРОПАКАТ, КОНДИЦІОНЕР, ПАСАЖИР. ЦІНА: 13700 У.О. КОНТАКТИ: (067) 940-10-42

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Форд Сієста, 1990-1992 р.в., 1,1 бензин, 3-дверний. Конта ти: (095) 879-16-78, (096) 441-83-78 Чері Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ Audi 100 Avant ,1989 р. в., 2,0 аз, КП-5. Конта ти: 096-567-94-91 Audi 100 c-4, 1992 р. в., 2,6 л, КП-5, пробі 280000 м. Конта ти: 066-149-59-53 Audi A6, 2001 р. в., 2,5 дизель, АКП, пробі 224000 м. Конта ти: 050) 905-40-20 Audi-100, 1993 р. в., 2,0 бензин, АВК, КП-5, дви н та ороб а в ідеальном стані. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 095-310-75-11 A ді-A6, 1995 р. в., АКП, все, рім р із- онтролю. Ціна: 10 000 . о. Конта ти: 24-70-44, 067-332-13-11 А ді 80, або Б-4, 1989-1995 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

(067)970-73-59

А ді А 8 Quattro, пробі 244000 м, 4,2 аз/ бензин, АКП, седан, синьо о ольор , ABD, ABS, ASC, ASR, EBD, ESP, си налізація, центральний замо , лімат- онтроль, ш іряний салон, еле тропа ет. Ціна: 17499 . о. Конта ти: 097-472-97-83

970-73-59

А ді Б-4, 1992 р. в., 2,0 бензин, вишнево о ольор , си налізація, центральний замо , еле тропа ет, АВС. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067-971-83-46

•А ді, Фоль сва ен, б дь-я ий стан. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: •Іномар и ле ові, до 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ! ПІСЛЯ ДТП, ПОЖЕЖІ, НЕСПРАВНІ, ТАКІ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ, НЕ НА ХОДУ, В ІДЕАЛЬНОМУ СТАНІ. ДОРОГО. ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77 Авто в редит, б/в. Конта ти: (098) 476-09-08 Авто після ДТП, можливо неробочий. Конта ти: (095) 754-19-03 Авто проблемний, в б дь-я ом Конта ти: (067) 362-55-01

стані.

БМВ-735, 1990 р. в., чорний, АКП, аз/ бензин, повний омпле т, ш іряний салон. Конта ти: 095-090-67-66

ДЕУ

ментами.

Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92

Фоль св а ен Джета, 1991 р.в., асфальт, 1,6 дизель, 5-ст п. пп, тоновані ві на, титанові дис и, МР3, си налізація, фар оп, + омпле т зимової ми. Ціна: 5200 .о. Конта ти: (097) 249-23-42

т. (067) 722-84-04

А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: (097) 752-25-92

Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35

т. (097) 953-23-87

БМВ-525, дизель, чорний, седан, нерозмитнений. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 098-629-07-32

Автомобіль, я ий потреб є ремонт . Конта ти: 43-16-85

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

Фоль сва ен Поло, 1992 р.в., 1.3 моноінже тор, хороший стан. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, /п ерма, велюр. Ціна: 8800 .о.

Автомобіль, терміново. Конта ти: (096) 213-55-52

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99

Фоль сва ен Пассат, 2.5 тд, сірий, ма симальна омпле тація, седан, без до ментів, з несправним дви ном. Ціна: 1800 Конта ти: (050) 959-06-20

СІТРОЕН

Автомобіль, недоро о. Конта ти: 5-46-12

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Фоль сва ен Кадді, 2005 р.в., пробі - 220 тис. м., 2,0 дизель, ц/з, мр3, еле трос лопідйомни и. Ціна: 12000 .о.

Опель-Кадет, 1991 р. в., 1,7, дизель, ніверсал, 5-дверний. Ціна: 2900 . о. Конта ти: 099-052-44-10

А ді-80, по запчастинах. Конта ти: 095-507-81-25

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Опель Комбо, 2001 р.в., 1.7 дизель, відмінний стан. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (096) 537-84-34

Де Ланос, 2008 р.в., 1.5, чорний металі , 18 тис. м пробі , ЦЗ, пейжин ова си налізація, ідропідсилювач ерма, протит манні фари, еле трос лопідіймачі, без дефе тів. Ціна: 7450 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

МАЗДА

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ

Опель Ве тра, по запчастинах. Без пробі по У раїні. Гарантія. Достав а по У раїні. Конта ти: (096) 151-21-43

ДЕУ

Де Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, синій металі , 1,5, пробі 44 тис м, ідропідсилювач ерма, ц.з., си налізація, ма нітола, тонована. Ціна: 7250 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35

Опель-Ве тра, 2005 р. в., дизель, 2,2, сі опції, зелений, щойно при наний. Конта ти: 050-517-85-38

Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56

Автомобіль, недоро о. Конта ти: 5-46-12, ввечері

Автомобілі легкові, імпортні

А ді-100, авант, 1987 р. в., 2,0 бензин, ондиціонер, центральний змо , ідропідсилювач ерма, неробочий дви н. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 098-951-16-77

Опель-Астра, 2003 р. в., 1,6 бензин, ідеальний стан. Конта ти: 097-900-22-63

А в т о , потреб є ремонт . Конта ти: 43-16-85

Автомобіль, недоро о, швид ий розрах но . Конта ти: (094) 966-16-85

Фоль сва ен Гольф, 1988 р.в. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

Опель-Ас она, 1986 р. в., 1,6 бензин, сірий, на ход . Ціна: 10000 рн. Конта ти: 066-626-71-86

А ді-80, 1988 р. в., бензин, 1,8, механі а. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 099-912-41-78, 066-372-69-41

Автомобіль після ДТП, або несправний. Конта ти: (095) 754-19-03

Мітц біші Спейс Ва он, 1987 р.в., 1.8 бензин, 7 місць. Ціна: 4850 .о. Конта ти: (098) 214-44-96

А ді-100, 1994 р. в., 2,6 інже тор, сірий металі , титанові дис и, лю , ідропідсилювач, ондиціонер, еле тропа ет, фор оп. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 098-774-22-00

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 095-013-24-85 А ді Б-4, 1992 р. в., темно-зелений металі , 2,0 бензин, нерозмитнений. Ціна: 1250 . о. Конта ти: 098-629-07-32 А ді-100, 1988 р. в., 1,8 бензин, синій металі , седан, велюровий салон, фор оп, ма нітола, лю , тонований. Ціна: 4600 . о., тор . Конта ти: 066-929-31-05 А ді-100, 1993 р. в., 2.8 бензин/ аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 050-959-06-20

Део-Ланос, 067-769-50-26

Део-Сенс.

Конта ти:

Опель-Оме а, 1990 р. в., олір - вишневий металі , титанові дис и, 2,3 дизель, велюровий салон. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

РЕНО Рено-25. Ціна: 1800 066-265-58-27

. о. Конта ти:

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 дизель. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 050-299-24-90 Рено-Кен о, 2004 р. в., 1,5, пасажирсь ий, без дви на. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 050-760-03-87 Рено-Ла на, 1998 р. в., темно-зелено о ольор , 5-КПП, ондиціонер, АВС, лю , в хорошом стані. Конта ти: 098-056-59-03, 066-604-58-09 Рено-Ме ан, 2008 р. в., синьо о ольор , еле тропа ет, датчи світла, сенсор дощ . Конта ти: 050-438-36-34

Де -Ланос, 2001 р. в., 1,3, ідеальний стан. Конта ти: 097-900-22-63

СІТРОЕН

Де -Ланос, 2004 р. в., зелений металі , 1,5 інже тор, польсь а збор а, ідеальний стан, «рідна» фарба. Конта ти: 097-924-82-29

Сітроен-Берлін о, 2004 р. в., 2 бічних дверцят, чорний. Конта ти: 099-151-67-61

Де -Ланос, 2007 р. в., дви н 1,5 Опель, 60000 м, сріблястий металі , відмінний стан, редиті, КАСКО. Ціна: 6000 . о., тор . Конта ти: 066-823-24-08 Де -Ланос, 2008 р. в., пробі 42000 м, червоний металі , /п, ел/с лопідіймачі, ц/з, си налізація, польсь а збор а. Ціна: 7400 . о., тор . Конта ти: 097-972-34-75 Де -Ланос, 2011 р. в., 1,5, новий, можлива оплата част ово. Конта ти: 067-832-63-82 Де -Ланос, дви н 1,5 Опель, ондиціонер, можлива оплата частинами (від 850 рн./міс.), повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61 Де -Сенс, сріблясто о ольор , 2004 р. в., пробі 82 тис. м, в ідеальном стані, один власни . Ціна: за домовленістю. Конта ти: 095-312-46-70, Сер ій

МАЗДА Мазда, 1993 р. в., 2.0 бензин, хетчбе , Volkswagen Passat-b, 4, ніверсал, 1994 р. в., дизель, Renault Laguna, 1995 р. в.,1.8, бензин, хетчбе , на ход , можливо по запчастинах. Конта ти: 050-177-28-73, 097-610-77-69 Мазда-3, 2004 р. в., хетчбе , бампер задній. Конта ти: 094-966-52-56 Мазда-323, 1979 р. в., 1,6, сріблястий олір. Конта ти: 050-438-36-34

МЕРСЕДЕС Мерседес -124 Є, 1994 чорний металі , 2,2 інже тор, КП-5, титанові дис и, ABS, си налізація, омпле т зимової ми, на львівсь ій реєстрації, перший власни . Ціна: 9000 . о. Конта ти: 067-374-60-16 Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62 Мерседес, б с, 1998 р. в., 2,3 дизель, біло о ольор . Ціна: 7500 . о. Конта ти: 098-666-60-00, 099-006-66-31 Мерседес-123, 3,0 дизель, ніерсал, 8 л/ 100 м. Ціна: 2550 . о. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-124, 2,0, д, 1991 р. в., сірий металі . Ціна: 5900 . о. Конта ти: 050-221-93-69 Мерседес-609, на ход , в робочом стані. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 097-943-77-33, 067-153-89-57 Мерседес-Віто, 2000 р. в., сріблястий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Мерседес-Спринтер, 2005 р. в. Конта ти: 095-633-78-00

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90 Мітц біші-Ланцер, 1,8 дизель, 1987 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-211-78-75, 098-707-75-11 Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, після ДТП, знятий з облі , можливо по запчастинах, до менти. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20 Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8, після ДТП, можливо по запчастинах, до менти. Конта ти: 096-571-35-20

ОПЕЛЬ

Сітроен-Берлін о, 2005 р. в., 1,9. Конта ти: 097-900-22-63 Сітроен-Олт-Селт, 3-дверний, 1.1 л, бежевий, не на ход . Конта ти: 050-208-08-86, 067-157-11-58 Сітроен Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: 8800 . о. Конта ти: 050-555-99-87 Сітроен С-15, 1996 р. в., 1,8 дизель, біло о ольор , хороший стан. Конта ти: 067-361-31-45 Сітроен С-15, «чобіто », 1998 р. в., 1,8 дизель, жовто о ольор , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-31-45

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-CADDY!! Щойно при наний, є все, повний еле тропа ет, ондиціонер, борт. омп., небитий, нефарбований, сервісна ниж а, всі лючі, тонований заводом (сертифі ат). Ідеальний стан! Ціна: 11000 y. o. Конта ти: 099-324-46-19 Фоль сва ен-Sharan, 1999 р. в., 1,9 т рбодизель, в добром стані, ондиціонер, р їз. Ціна: 11500 . о. Конта ти: 067-670-49-42 Фоль сва ен-Гольф, 1988 р. в., 1,3 бензин, хороший стан. Конта ти: 097-900-22-63 Фоль сва ен-Гольф, 1990 р. в., 1,3 інже тор, центральний замо , си налізація, титанові дис и, олір - бла итний. Ціна: 4300 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Фоль сва ен-Гольф, 1996 р. в., 1,6 бензин. Конта ти: 097-900-22-63 Фоль сва ен-Джета, 1991 р. в., 1,6 дизель, олір - асфальт, КП-5, широ і бампера, титанові дис и, МРЗ, си налізація + омпле т зимової ми. м. Львів. Конта ти: 097-249-23-42 Фоль сва ен-Джетта, 1,6 дизель, 1989 р. в., синій металі . Конта ти: 097-961-13-71 Фоль сва ен-Крафтер МАХІ, 2007 р. в., ма сі, червоний. Ціна: 18000 . о. Конта ти: 050-517-85-38 Фоль сва ен-Пассат, 2.5 тд, сірий, ма симальна омпле тація, седан, без до ментів, з несправним дви ном. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 050-959-06-20

ФОРД Форд-Ес орт, 1996 р. в., 1,8, в хорошом стані. Конта ти: 097-900-22-63 Форд-Сієра, 1986 р. в., хетчбе , червоно о ольор , 2,3 дизель, КП-5, центральний замо , си налізація, МРЗ, а сти а. Ціна: 2500 . о., тор . Конта ти: 050-378-25-38 Форд-Транзит, 1986 р. в., 2- ат овий, 2.5л, дизель, КП-5. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 096-626-03-78

ЧЕРІ Чері-Ті о, 2,0 бензин, пробі 15000 м. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 050-234-49-46 Чері-Ті о, 2008 р. в., позашляхови , чорно о ольор , пробі 15000 м, бензин. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 050-234-49-46

ШЕВРОЛЕ Шевроле-Авео, 2011 р. в., ондиціонер, можлива оплата частинами, застрахований. Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Кр з, ліматонтроль, іммобілайзер, ш іряний салон, можливість оплати частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

Опель-Rekord, 1985 р. в., дви н 2,2. Ціна: 1900 . о. Конта ти: 066-721-24-86

ШКОДА

Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 097-184-71-36

Ш ода, 1952 р. в., дви н ГАЗ-52, олов а бло а ГАЗ-24, ардан на ЗІЛ-140. Конта ти: 096-686-64-36


Ш ода-Фелічія, 1998 р. в., 1,3 аз/бензин, тентований, хороший стан. Конта ти: 097-924-82-29

Мерседес Віто пасаж. 8+1, 2002 р. в., 2.2 СДІ, мех. КПП, темно-синій металі , щойно з Німеччини, в ідеальном стані, салон ш іряний, повна еле три а. Ц. 10900 . о. Конта ти: 050 655-60-15.

Ренальт Кан о 2009 р.в, 1,5 дсі, 85 .с, 87 тис. м, ондиціонер, ABS, іммобілайзер, под ш а безпе и, серво ермо, ц/з, бортовой омп’ютер, м льти ермо, піді рів дзер ал, ел. дз., оре тор-фар /п, ел. с лопід., ел. па ет. Ціна: 9950 y.o. Конта ти: 068 504-80-13.

А/м, можливо та ий, що потреб є ремонт . Конта ти: 099-322-44-76

МІТЦУБІШІ

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 067 344-72-99, 095 833-55-42.

Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. 3600 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

плю

Авто б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож ті, що потреб ють ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Авто, іноземно о в-ва після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74 Ле овий а/м на раїнсь ій реєстрації, відмінном стані, можна роз омпле тований або після ДТП. Конта ти: 096-643-41-48, 095-013-23-59

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

НІССАН Ніссан Прімастар, 2004 р. в., пробі 185 тис. м, вантаж.-пасаж. Ц. 10200 . о., тор . Конта ти: 097 869-18-88. Ніссан Альмера, 2005 р.в., б/в з 2006 р., чорно о ольор , дви н 1,6, пробі 68 тис. м. У хорошом стані, лімат- онтроль, аражне збері ання. Дмитро. Ціна: 9600 .о. Конта ти: 050 802-52-77 Ніссан Прем’єра, 1994 р. в., 1.6 аз-бензин, тюнін , ел. підіймачі, сенон, в ідеальном стані. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 095 492-69-78, Василь. Терміново! Ніссан Прімастар, 2004 р. в., білий, ондиц., с лопідіймачі, 6 КП автом. Ц. 9200 . о., тор . Конта ти: 096 945-83-89.

ОПЕЛЬ

продам

Опель Ас она, 1986 р.в., 2400 .о. Терміново. Конта ти: 096 607-35-37.

АУДІ

Опель Астра, 1.4, 1994 р. в., 3-дв., си нал, ц/з, сірий. Конта ти: 096 803-88-09

А ді 100 « асета», 1989 р. в., аз-метан, білий, 4500 . о. Конта ти: 066 708-69-64.

Опель Астра, 1.4, інже тор, 1995 р.в., синій, си нал., ц/з, /п ерма, м зи а, титанові дис и, лю , под ш и безпе и. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 097 399-46-84.

А ді 100 асета, 1990 р. в., 2.3 бензин, ел. па ет, добром стані або обмін на А ді 6 з моєю доплатою. Конта ти: 099 332-95-69. А ді 100, 1989 р. в., червоний, добром стані. Ц. 4500 . о. Конта ти: 067 295-35-05. А ді 80, 1988 р. в., 1.8 бензин, вишневий. 6300 . о. Конта ти: 067 971-83-46. А ді 80, 1988 р. в., білий, бензин, 1.8. до овірна. Конта ти: 067 589-92-45, 095 947-25-12. А ді A6 2000р.в., 2,5 TDI, ніверсал, автомат, відмінний стан, салон ш іра, три си налізіції, м льтло , 9л/100 м - місто, 7л/100 м - за містом, повне ТО, «повний фарш». Ціна: 15200 .о. Конта ти: 050 373-20-04. А ді Б4, 92 р.в., авт. КП, відмін. стан. Конта ти: 068 541-30-43. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тро дзер ала, еле трові на, еле тролю . Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80, сірий металі , 1,8 арб., 87 р.в., ц/з, си н., тит. дис и, тонов. ві на, аз-бензин. Конта ти: 098 801-53-66.

Опель Астра, 1.6 інж., 1993 р. в, ніверсал, добрий стан, си нал, ц/з, лю . 5300 . о., тор . Конта ти: 050 721-08-29, 096 479-20-69. Опель Астра, 1993 р. в., 1.6 інже тор, ніверсал, добром стані, си нал., ц/з, лю . Конта ти: 050 721-08-29, 096 479-20-69. Опель Астра, 1994 р.в., бензин, 1.4, нерозмит., 5-дверний, червоний. Ціна: 8500 рн. Конта ти: 099 067-23-16. Опель Астра, 1994 р.в., араван, 1.7, ДП, білий олір, ц/з, 5-ст. КПП, /п ерма. Ціна: 4700 .о. Конта ти: 067 987-56-33. shkutyak_sedoj@mail.ru Опель Ве тра А, 89 р.в., 1.6, білий, інже тор. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 066 273-18-48, 78-75-42 Опель Ве тра В, 1998 р. в., ніверсал, добром стані. Конта ти: 096 565-00-37. Опель Ве тра В, ніверсал, 2,0 бензин, механі а, все, рім ш іри, пробі 240 тис. 6800 .о. Тор . Терміново. Конта ти: 097 119-35-47, Роман.

Рено Кан о, 1999 р.в., дви н 1,2 б.см., пробі 278 тис. м., олір білий, пасажир, тоновані ві на, лю , mp3, си налізація. Ціна: 5700 .о. Конта ти: м. Надвірна 067 749-30-48. Рено Кен о, 2000 р. в., добром стані. Ц. 6500 . о. Конта ти: 050 170-73-44. Рено Кено, 2006 р. в., пасаж., онд., ц/з, аербе , 1.5 ДСІ, до овірна. Конта ти: 098 583-33-57. Рено Рапід, пі ап, 1995 р. в., 1.4 бензин, 1200 . о. Конта ти: 066 243-02-67, 098 155-26-24. Терміново. Рено - 19 1.7, бенз., 1992 р.в., білий, си нал., ц/з, передні ел. с лопід., ГУ, потрібен незначний ремонт. Ціна: 2650 .о. Конта ти: 050 676-58-33

ПЕЖО Пежо 206, 2003 р. в., мех. 5 ст. КП, синій металі , хетчбе , ондиц., повна еле три а, АВС, 2 аербе , м льтило , 2 си нал., д же е ономний, 5 л/100 м. Ц. 6900 . о. Конта ти: 096 203-95-80. Пежо 405, 1992 р. в., 1.9 т. дизель, темносірий металі , тонований, ел. с лопідіймачі, спойлер, МР-3, добром стані, не потреб є в ладень, пробі 260 тис. м. Ц. 4600 . о. Конта ти: 096 997-27-39. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Терміново. Сітроен Джамп, 2005 р. в., 2.0 дизель, білий, 67 тис/ м, ід. стан. Ц. 10500 . о., тор . Конта ти: 098 418-00-09, 067 499-94-97. Сітроен Джампі, 2003 р. в., 1.9 дизель, вантаж., жовтий. Ц. 7250 . о., тор . Конта ти: 050 867-28-05. Сітроен Ксара Пі ассо, 2000 р.в., 1.8 бензин. Можливий обмін на дорожче авто. Конта ти: 73-51-60, 067 193-83-95.

СЕАТ Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

Опель Ве тра, 1989 р. в., 1.8 арб., синій металі , потреб є незначних рошових в ладень. Ц. 3000 . о. Конта ти: 097 672-93-15.

Сеат Кордоба, 1996 р. в., сірий металі , седан, титани. Конта ти: 067 942-05-82.

БМВ 520 І, 1994 р. в., 300 тис/ м, темносиній металі , ел. лю , добрий стан. Конта ти: 067 288-06-85.

Опель Ве тра, 1991 р.в., 2.0 ба, інже тор, /п ерма, оре тор фар, піді рів сидінь. Степан. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 221-98-70. h_D_M@mail.ru

ТОЙОТА

БМВ 730і 1990 р.в., золотистий металі , бензин 3.0, механі а, в добром стані. Ц. 5400 без тор . Конта ти: 050 736-62-57. ifpartnerplus@gmail.com

Опель Ве тра, 1995 р. в., 2.0 І, хетчбе , вишневий металі , лю , ел. па ет, 4 р. на У раїні. Ц. 6300 . о., тор . Конта ти: 097 603-30-02, 050 070-21-12.

БМВ, 2,0 бенз., си н., тит. дис и, лю . 4700 .о. Конта ти: 067 972-09-47.

Опель Ве тра, 1997 р.в., пробі 190 тис. 199 999 м, 1.8 МТ, бензин, ніверсал, олір фіолетовий, ідеальний стан, є лю , титани, ц/з, си нал., мп3, тоновані ві на, при наний з Німечини 08.2007 р. Володимир. Можливий тор . Ціна: 7800 .о. Конта ти: 76000 096 985-28-94.

БМВ

ВОЛЬВО Вoльво 440, 1990 р.в., си налізація, ц/з, CD, а сти а, на ход , 1.8 бенз./ аз, пробі 200 тис. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 093 745-69-89, 099095-92-83. Вольво 740 GL, 1985 р.в., дизель 2.4, синій металі , «повний фарш», ел. с лопід., ел. дзер ала, ц/з, ABS, /п ерма. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 831-56-85, І ор. Вольво В40, 99 р.в., 1,8 бенз., онд., повний ел. па ет. Конта ти: 093 801-78-78.

МАЗДА Мазда 323, 1991р., 1.7 дизель. Витрата палива 5л на 100 м. Ц. до овірна. Конта ти: 050 291-89-00.

МЕРСЕДЕС Мерседес Бенц 108 Д, 1998 р. в., 2299 білий. Конта ти: 063 423-44-52

б/см,

Опель Віваро, 2004 р.в., 1,9 диз., відмін. стан, недор о. Конта ти: 050 200-34-11. Опель Кадет Караван, в добром стані, нерозмитнений. Ціна: 1200 .о. Конта ти: оломия.в л.міц евича34 7-02-32, 099 311-22-40. Опель Кадет, 1.3, 1989 р. в., задовільний стан. Конта ти: 099 265-59-12. Опель Кадет, 1.6 Д, араван, вишня, апремонт дви на, зова, фарбований. 3300 . о., можл. під виплат . Конта ти: 068 424-08-54, 066 837-24-46. Опель Оме а В CD версія, в добром стані, ондиц., ел. дзер ала, 4 ел. с лопід. та ін., не нилий, орозії по зов нема, зов оцин ований, салон чистий, поміняно ремінь ГРМ та роли и та ін. Ціна: 6200 Конта ти: 097 333-81-15, 050 853-90-97. ostgold@ukr.net Опель Оме а араван, 1992 р. в., бензин, синій металі . Ц. 3000 . о. Конта ти: 096 611-26-85, 050 660-65-14.

Тойота Терсел, 1985 р. в., 1.3 бензин, на ход , золотистий металі , тюнін . Ц. 1400 . о. Конта ти: 096 137-61-83.

Терміново. Фіат С до р з.1997 р.в. - 4200 .о, білий, 1.9 Д, 155 тис. м. Все працює, хороший стан. Повністю розмитнений. Поміняне масло, фільтри. Червень 2012р. Обмін не ці авить. Постанов а в МРЕО на перш реєстрацію ще 1500 .о. За альна вартість авто 5700 .о. Конта ти: 093 207-09-74. nacional200@mail.ru Фіат 131, 1983 р. в., 1.6 бензин, бежевий, седан, після ап. рем., тюнін . Ц. 1650 . о. Конта ти: 097 342-81-15. Фіат Брава 1996 р.в., МЕХ 5, олір зелений, 1.4 бензин, відмінном стані. Ціна: 5200 .о. Конта ти: 050 149-28-58. KTR0512@email.ua

Рено-19, 1992 р.в., білий, 1,7 бензин, ел. с л. . . Потрібен незначний ремонт. 2650 .о. Конта ти: 050 676-58-33.

Фоль сва ен Пасат В 3, араван, 1991 р. в., онд., ідравлі а, АВС, си нал, ц/з, фар оп, темно-синій мет, добрий стан. 5100 . о. Конта ти: 067 908-27-77. Фоль сва ен Пасат В 5, 1999 р. в., 1.9 ТДІ, на з/ч. Конта ти: 096 740-10-08. Фоль сва ен пасат в-5, 1999 р.в., дви н 1,8 т, бензин, зелений металі , титанові дис и, тоновані ві на, ма нітола, си налізація, лімат- онтроль, зимова ма, пробі 187 тис. м. Ціна: 9500 .о. Тор . Конта ти: 099 426-51-29, сер ій. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вантажний, 2700 .о. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Транспортер Т 4, 2002 р. в., 92 тис/ м, щойно при наний, білий. Конта ти: 096 957-09-15, 099 441-24-48

ФОРД

Форд пиріжо , 1999 р. в. Конта ти: 096 279-48-38 Форд Сієра хетчбе , 1986 р. в., 1.6, 4-ст КП, бензин/ аз. Конта ти: 097 384-97-09. Форд Сієра, 1,8 дви ., 85 р.в., добрий стан, 2500 .о. Конта ти: 097 940-73-74. Форд Сієра, 1.8, 1985 р. в., чорний, добрий стан, терміново, 2000 . о., тор , дви н А 41, терміново, до овірна. Конта ти: 097 940-73-74. Форд Сієра, 86 р. в., араван, 1,8 бенз., 1200 .о. Конта ти: 050 373-89-07. Форд Та н с на ход , нові олеса, не нилий. Конта ти: 066 082-07-40.

Фіат Панда, 1989 р. в., 750 066 714-48-21.

б, 4 л Конта ти:

Форд Фієста, 1986 р. в., 1.6 Д, 1500 . о. Конта ти: 067 784-48-10.

Фіат С до, 1.5 Д, червоний, фар оп, щойно при наний, розмитнений. Конта ти: 096 444-90-36, 096 646-92-05.

Форд Фієста, 1996 р. в., синій, пробі 90 тис. м, 1.0. Конта ти: 066 714-48-21.

Фіат С до, 1.9 Д, пасаж., 1998 р. в., ц/з, си нал., с лопідіймачі, фар оп, титани, нова передня ма, ре лярне обсл ов вання. Ц. 7600 . о. Старт. Конта ти: 050 710-83-41.

Фіат Фіоріно, 1990 р.в., 1,7 диз., червоно о ольор , в хорошом стані. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 068 847-20-40, 099 095-63-19, 095 633-39-40.

Рено Трафі , білий, 1,9 dci, 2005 р.в., 217 тис. пробі , част ово розмитнений, на У раїні 2 тижні, хорошом стані. Ц. 10500 .о. Конта ти: 099 932-55-54, 050 555-32-88.

Фоль сва ен Пасат В 3, 1993 р. в., 2.0 інж., синій мет., повний ел. па ет, /п, піді рів дви на, титани, добрий стан. до овірна. Можливий обмін. 5700 .о. Конта ти: 097 966-25-25.

Фіат Ін а, 99 р.в., 1,9, простий диз., білий, вант., 3600 .о. Конта ти: 067 419-99-37.

Опель Оме а, 2,3 тд, 1987 р.в., 3200 .о. Конта ти: 096 624-54-30.

Мерседес А лас, 1.6 І (еле анс), 1999 р. в., зелений перлам тр, пробі 118 тис. м, при наний в 2009 р. в У раїн , нова літня ма, титанові дис и Р-15, ма симальна омпле тація. Ціна: 9300 . о. Конта ти: 095 295-57-77.

Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., темносиній, тон вання, ц/з, си нал., мр-3, фар оп, добрий стан. 4300 . о. Конта ти: 067 498-38-55, 093 154-57-59.

Форд Транзит, 83 р.в., дизель, бортовий, довж. зова 4,5 м, тент, добрий стан. Конта ти: 096 748-87-76.

Фіат С до, 1997 р. в., 1.9 дизель, вантаж., темносиній, відмінном стані. Ц. 5500 . о. Конта ти: 097 849-28-28.

РЕНО

Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., 1.6 дизель, 5 ст. КП, тонований, тит. дис и, МР-3, си нал. з пейджером, фар оп, омпле т зимової ми. Ц. 5200 . о. Конта ти: 097 249-23-42.

ФІАТ

Опель Оме а, 1990 р. в., чорний, 2.3 Д, 6л/ 100 м, 5 ст КП, /п, седан, си нал, МР-3, фар оп, зимова ма, 3900 . о. Конта ти: 097 191-32-45.

Мерседес Vito 98 p.в. - 9000 .о., Vito 97 p.в. 8500 .о. Конта ти: 0961065918, 0977946776.

Фоль сва ен Пасат Б2, 1,6 диз., 87 р.в., синій. 3100 .о. Тор . Конта ти: 066 395-28-31

Форд Ес орд, 1998 р. в., седан,, зелений металі , ц/з. Ц. 4800 . о. Конта ти: 066 843-49-83.

Мерседес 124 Е, 1994 р. в., чорний мет., 2.2 інж., мех КП, титани, онд., лю , АВС, аербе , си нал., м льтило , + омпле т зимової ми, львівсь а реєстрація. 9000 . о., 1 власни . Конта ти: 067 374-60-16.

Мерседес 210, 2.9. Конта ти: 096 505-07-40.

Фоль сва ен Джетта, 1988 р. в., білий, 1.6 Д, 2900 . о. Конта ти: 099 290-73-46.

Форд Гранада, чорний, 2,0 бензин, 5 КП, хороший стан, титанові дис и, ц/з, тонов., МР 3, сааб фер, с лопідіймачі. Конта ти: 096940-68-29.

Опель Оме а на запч., 650 .о. Конта ти: 098 795-50-81.

Мерседес 124, 2.0 дизель, чорний, 1988 р.в. Конта ти: 097 622-72-73.

Фоль сва ен Гольф 3, 1997 р. в., 1.6 бензин, інже тор, АВС, си нал., тит. дис и, ц/з, лю , пробі 208 тис. м, синій. Конта ти: 050 431-10-72.

Тойота Яріс, 1.3 І («європей а»), 2002 р. в., сірий металі , пробі 120 тис. м, плена в 2004 р. в салоні, один власни , ондиціонер, еле три а, нова ма. 8300 . о. Конта ти: 095 295-57-77.

Мерседес 123, 3,0 л. 1985 р.в., араван, АКБ, сірий олір, потреб є зварочних робіт зова. Ціна: 2000 .о. Конта ти: Івано-Фран івсь 03422 4-93-95, 067 902-05-12

Опель Оме а, 05 р.в., ідеальний стан, 10000 .о. Тор . Конта ти: 097 767-63-24.

33

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№27 від 18 липня 2012 ро

Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Бора 2002 p.в., 1,6л, 146 тис. м, темно-синій металі , 5-ст. КПП, тоновані ві на, в добром стані. Конта ти: 096 740-18-04. Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 т. дизель, добром стані. 8000 .о. Конта ти: 098 255-39-49. Фоль сва ен Гольф 2, 1989 р. в., 1.3, 4 ст. КП, жовтий металі . Конта ти: 097 510-49-38. Фоль сва ен Гольф 2, 1995 р. в. Конта ти: 098 005-95-72. Фоль сва ен Гольф 2, 87 р.в., 1,3, 4-ст. пп, 3-двер., білий, тонов. ві на, лю , нова си н., нов. а м., зроблена ходова і альмівна системи, добрий стан, 2700 .о. Тор . Терміново. Конта ти: 095 509-37-44.

ХОНДА Хонда CR-V, 1999 р.в., пробі 110 тис. - 119 999 м, 2.0 МТ, бензин, ніверсал, олір синій, ідеальний стан, «повний фарш», перша реєстрація на У раїні 03.2006р. Володимир. Можливий тор . Вже знятий з реєстрації. Ціна: 11800 .о. Конта ти: 76000 096 985-28-94. mutja30@gmail.com

ЗАЗ Слав та, 2006 р.в., аз-бензин. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Дайхаст Хайджет 1984 р.в., 1.0 арб, 5 дверей в робочом стані, новий АКБ, мінівенчи . Ціна: 1600 .о. Конта ти: 063 848-27-73. Дачія Ло ан, 2007 р. в., 1.4, сірий, пробі 19 тис. м, до лян тий, в ідеальном стані. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 825-03-13.

ЛУАЗ «Волинян а». 584-02-18

Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77.

ЛУАЗ 969М, дви н від ВАЗ 2103, ідропідсилювач ерма, металевий дах. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

С бар Форестер, 2005 р. в., чорний метлі , КПП автом., 4х4, в ідеальном стані. Ц. 15500 . о. Терміново! Конта ти: 067 854-28-33, 050 579-84-69. С з і SX4, 1,6і, передній привід, чорно о ольор , пробі 45 тис. м ори ін., ABS, / п, ондиціонер, ел./па ет, піді рів сидінь, DVD, TV, MP3, BT, пар -троні , R-camera, титанові дис и+ омпле т зимової ми Nokian. Ціна: 15400 .о. Конта ти: 0992695451 sapamed@rambler.ru Хюндай А цент, 2008 р.в., 1,4 і, 21000 м, сервісна ниж а, фірмове ТО, бла итний. Конта ти: 099 229-21-71. Хюндай Н 100, 98 р.в., білий, 3600 Конта ти: 097 460-14-21.

.о.

Хюндай Сантафе, 2005 р.в., 2.0 бензин, все рім ш іри, пробі 117 тис. м. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 709-12-34.

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам ВАЗ 21011, 1981 р.в. Ціна: 750 .о. Конта ти: (096) 169-85-29 ВАЗ 210113, 2004 р.в, ніверсал. Конта ти: (094) 966-69-87 ВАЗ 21013, 1987 р.в., 1200 см б., синій, в хорошом стані. Ціна: 1800 .о. Конта ти: (097) 747-17-19 ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 2107, 1986 р.в., білий. Конта ти: (067) 103-03-98 ВАЗ 2107, 1988 р.в., пробі 97 тис. м. Конта ти: (096) 698-79-49, (097) 104-90-94 ВАЗ 2107, 2008 р.в., 27 тис м, в хорошом стані, вишневий. Конта ти: (067) 907-22-41 ВАЗ 2108, 1989 р.в. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (098) 866-05-61

(096)

МОСКВИЧ Мос вич АЗЛК 2140 LS, 1985 р.в. Конта ти: (096) 586-70-43

МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 1984 Р.В., В ХОРОШОМУ СТАНІ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 750 У.О. КОНТАКТИ: (067) 191-67-84 Мос вич ІЖ-Комбі-21251, 1991 р.в., ідеальний стан. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

УАЗ УАЗ-23632 Патріот пі ап. Ціна: від 176900 рн. Конта ти: 64-20-63 УАЗ-315196 Хюнтер. Ціна: від 136790 рн. Конта ти: 64-20-63 УАЗ-3163 Патріот. Ціна: від 132900 рн. Конта ти: 64-20-63

УАЗ-3164 Патріот спорт. Ціна: від 122550 рн. Конта ти: 64-20-63

4.2.8. К плю ВАЗ 2121, Нива. Конта ти: (097) 662-67-28 ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14 ВАЗ-2105, без до ментів. Конта ти: (098) 517-80-99 Волинян , недоро о, можливо неробочий. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03 ЗАЗ Таврія, Нива, проблемні, запчастини. Конта ти: (097) 519-94-43

на

Запорожець, в робочом стані. Ціна: до 400 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35 Мос вич, в добром стані. Конта ти: (096) 614-16-02

ВАЗ 21093, 2003 р.в., сірий металі . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 362-15-93 ВАЗ 2121, Нива, 1986 р.в., в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-52-53, (067) 587-27-62

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ-2101, 1974 р.в., 64 тис. м пробі , вишнево о ольор . Ціна: 1350 .о. Конта ти: (067) 280-52-25

продам

ВАЗ-2101, 1975 р.в., апремонт дви на, ходової, новий а м лятор, ма, ідеальний стан, тонований, самб фер, один власни . Ціна: 1750 .о., тор . Конта ти: (097) 510-69-60 ВАЗ-2101, 1976 р.в., червоно о ольор . Ціна: 1000 .о. Конта ти: (098) 463-41-06

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео 3, 2008 р. в., 1.6 інже тор, нова мех. КП, сірий металі , седан, ондиц., АВС, аербе , 100% не битий, не фарбований, в ідеальном стані. Ц. 9500 . о. Конта ти: 096 203-95-80.

ВАЗ-21043, 2003 р.в., ніверсал, бензин- аз, зелено о ольор , російсь а збір а. Конта ти: (098) 527-19-07

Шевроле Авео, 2005 р.в., орейсь а збор а, 1,5 бензин, рідна фарба, тюнін , недоро о. Конта ти: 050 200-35-50.

ВАЗ-2111, 2001 р.в., 1.5 Конта ти: (096) 542-29-51

Ш ода С пер Б, 2006 р.в., , 1,8 т рбо, бенз., повна омпле тація, рім ш іри. Конта ти: 093 047-67-78.

Конта ти:

ВАЗ 2109, 2006 р.в., cbysq металі , центр. замо , си налізація, 1,5. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

ВАЗ-2102 після апремонт дви на та ходової, нова ма, а м лятор, ціна до овірна. Конта ти: 62-63-53, (067) 296-59-11

Фоль сва ен ольф 2, чорний, 1,8 мі, п’ятидверний, хороший стан. Ціна: 3400 Конта ти: 097 941-77-53.

, 1991 р.в. Конта ти: 62-84-45

УАЗ-31631 Патріот дизель. Ціна: від 207900 рн. Конта ти: 64-20-63

ВАЗ

ВАЗ-21011, 1978 р.в., олір червоний, дви н ВАЗ -2106 після ап.ремонт . Новий радіатор, ма, ма нітола. Потреб є осметично о ремонт . Ціна: 8000 рн. Конта ти: (097) 783-89-93

Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: 068 500-38-75.

ЛУАЗ

Джип Аро, 92 р.в., 2,4 бенз., потр. незначно о ремонт . 1300 .о. Конта ти: 050 373-89-07.

Чері Джа і, 2008 р.в., мотор 1,3, пробі 75 тис. м, ондиціонер, АБС, еле тродзер ала, ц/з, омпле т зимових оліс. Конта ти: 050 441-24-59.

Фоль сва ен Гольф 2, на запчастини, 1.6 дизель. До овірна. Конта ти: 097 897-09-90.

Таврія пі ап, біло о ольор , хороший стан. Ціна: 2150 .о. Конта ти: (097) 408-86-40

Волинян

ВАЗ-2101, 1979 р.в., хороший стан. Конта ти: (096) 964-54-67

ШКОДА

ЗАЗ-Слав та, 2004 р.в., 1.2 арбюратор. Конта ти: (097) 456-42-85

Дачія Ло ан, 7 місць, 1,6, 2008 р.в., 75000 м, синій, 12600 .о. Конта ти: 096 503-06-85, 096 158-87-18.

ЧЕРІ

Шевроле Авео, 2008 р. в., 1.6 інж., срібний мет., повна омпле тація, до овірна. Конта ти: 099 229-21-71.

ЗАЗ, 1993 р.в. Ціна: 1650 .о. Конта ти: (096) 518-60-20

ВАЗ-21063, 1987 р.в., терміново. Ціна: 1000 .о. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 414-07-03 аз-бензин.

ГАЗ ГАЗ 5204. Конта ти: (067) 123-96-83 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ ВАЗ-206, 1984 р. в., після ДТП. Конта ти: 095-882-99-58 ВАЗ 2121, НИВА, хорошом стані, нова ма, дви н, повний омпле т. Ціна: 3200 . о. Конта ти: 067-429-71-79, 099-033-77-37 ВАЗ Нива, 2003 р. в., КП-5, олір — сти ла вишня. Ціна: 42000 рн. Конта ти: 098-331-48-14 ВАЗ-2101, 1976 р. в., бежевий, на ход . Ціна: 6000 рн., тор . Конта ти: 095-083-91-36 ВАЗ-2101, 1978 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-202-32-44 ВАЗ-2101, після 097-184-71-36

апремонт . Конта ти:

ВАЗ-21011, 1978 р. в., світло- оричневий, на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: 097-617-24-32 ВАЗ-21011, 1981 р. в., червоний, після апремонт , в добром стані, на ход . Конта ти: 095-136-22-87 ВАЗ-21013, бла итно о ольор , 1989 р. в., бензин, запчастини (мотор, двері). Конта ти: 098-056-59-03, 066-604-58-09 ВАЗ-2102, 1980 р. в., відмінний стан. Конта ти: 099-006-27-77 ВАЗ-2102, 1980 р. в., відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-142-22-20

ЗАЗ

ВАЗ-2103, синій, терміново. Ціна: 6500 рн. Конта ти: 099-258-60-07

ЗАЗ 1102 Таврія, 1992 р.в. Конта ти: (097) 206-78-57

ВАЗ-21033, хороший стан. Ціна: 1700 . о. Конта ти: 093-803-07-33, 095-828-80-22


34

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД, МІКРОАВТОБУСИ

№27 від 18 липня 2012 ро

ВАЗ 2109, 99 р. в., 1.5, 5-ст. КП, біло о ольор , ало енні фари, фар оп. Ц. 3000. Терміново. Тор . Конта ти: 067 960-98-97. ВАЗ 21093, 1.5, 2006 р. в., 5-ст., чорний мет, тон вання, си нал., добрий стан, без підфарбов вань, до овірна. Конта ти: 067 676-11-91, 050 229-54-41. ВАЗ 21094, 2008 р. в., зелений, 1.6 інже тор, ц/з, м зи а, тонований. Ц. 5400 . о., тор , пробі 76 тис. м. Конта ти: 067 339-09-79. ВАЗ 21099, 2005 р. в., 4800 . о. можливо під виплат , 50 % першо о внес . Конта ти: 067 424-08-54, 066 837-24-46. ВАЗ 21099, 2007 р. в., 1.6 інже тор, сірий, тонований, ц/з, си нал., ма нітола, нова ма, тит. дис и R14, відмінном стані. Ц. 5300 . о. Конта ти: 050 433-68-84. ВАЗ 2111 ніверсал, 2006 р. в., добром стані. Ц. 6500 . о., тор . Конта ти: 050 170-73-44. ВАЗ 21112 ніверсал, 2006 р. в., срібний, 1.6, аз. станов а, 140 тис/ м, тон вання, ц/з. 5500 . о. Конта ти: 067 342-22-27. ВАЗ 2115. Ціна: 4600 y.o. Конта ти: 0961065918 ВАЗ 2121 Нива, 1983 р. в., 1.5, 4 ст. КП, 2250 . о. Конта ти: 096 436-22-07.

ВАЗ-2104, 1999 р. в. Ціна: 2600 . о. Конта ти: 050-865-18-64

ВАЗ-99, новий, на арантії, можлива оплата частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

ВАЗ-21043, 2000 р. в. Ціна: 2500 . о., тор . Конта ти: 050-506-77-68 ВАЗ-21043, зелено о ольор , 2005 р. в., 1,5 л, КП-5, ма нітола, МРЗ. Конта ти: 050-57315-01, 097-384-13-78 ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86 ВАЗ-2105, 1984 р. в., фор оп, лю , недоро о. Конта ти: 066-844-85-62 ВАЗ-2105, 1989 р. в., 1,3 арбюратор, бежево о ольор , один власни , відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-31-97

ВАЗ-2106, 1988 р. в., потреб є апремонт . Конта ти: 099-261-08-98, 099-322-93-98 ВАЗ-21063, 1986 р. в., 1,3, бла итний, 5-КПП, фор оп, сидіння Рено. Конта ти: 063-160-57-21

ВАЗ 21011, 1980 р. в., 1.3, добрий стан. 1050 . о. Конта ти: 097 626-70-88.

ГАЗ ГАЗ-24, Вол а, Конта ти: 066-689-99-10 ГАЗ-3110, 2002 р.в., інже тор, аз/бензин, олір білий Ціна: 3900 . о. Конта ти: 099-275-05-45 ГАЗ-33023, Газель-Д ет, 2.3 л, бензин, білий, ідеальний стан. Можливий обмін. Ціна: 5500 . о., тор . Конта ти: 067-179-52-35 ГАЗ-5312, 1988 р. в., з до ментами, дизель, тентований. Конта ти: 050-528-96-28, 063-722-57-57, 067-524-87-10

ВАЗ-2105, 1989 р. в., 1,3. Конта ти: 063-101-90-66

ВАЗ 2101, чорно-білий, на ход , 1973 р. в., 700 . о. Дви н до Ниви, 1.7, 2000 рн. Конта ти: 067 151-46-99.

ЗАЗ ЗАЗ-969, недоро о. 099-257-81-43, 73-80-76

Конта ти:

ВАЗ 21011, білий, 75 р. в., на ход , добрий стан. 1200 .о. Конта ти: 067 843-41-25., ВАЗ 21013, 1981 р.в., на ход , з до ментами, добром стані, нова ма. Тор . Ціна: 1300 .о. Конта ти: 098 109-58-16.

ВАЗ-21063, 1989 р. в., 1,3 бензин, 4-КПП, си налізація, центральний замо , ма нітола, мр3. Ціна: 2100 . о., тор . Конта ти: 096-945-32-19

ЗАЗ-Слав та, 2006 р. в., 1,2 бензин, сірий металі , пробі 45 тис. м, 5-КПП, си налізація, центральний замо , оре тор фар, ма нітола. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-944-36-64

ВАЗ 2106, 1990 р. в., сірий олір, 1500 . о., можл. під виплат . Конта ти: 066 383-14-58, 096 667-24-28.

ВАЗ-2107, 1989 р. в., білий, 1,5, 5-КПП, відмінний стан. Конта ти: 096-571-31-97, 096-571-31-96

ЗАЗ-Таврія, 1994 р. в., синій, недоро о. Конта ти: 095-255-45-50

ВАЗ-21063, 1986 р. в., на ход . Конта ти: 095-365-84-35

ВАЗ-2107, 2000 р. в., 1,5, 5-ст п а, темно-червоний, си налізація, центральний замо , мр3, тонований, титанові дис и, нефарбований, в ідеальном стані. Конта ти: 066-889-97-66, 093-581-43-80 ВАЗ-2107, 2006 р. в., аз/метан. Недоро о. Конта ти: 050-646-11-78 ВАЗ-21074, 1998 р. в., бензин/ аз, ба лажан, хороший стан, аражне збері ання. Ціна: 3300 . о. Конта ти: 067-601-20-58 ВАЗ-2108, 1990 р. в., 1,3 бензин, червоний, хороший стан. Ціна: 2600 . о. Конта ти: 097-946-15-72

ЗАЗ. Ціна: 050-522-98-72

2000

рн.

Конта ти:

ЛУАЗ Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969, 1989 р. в., сірий, можливий обмін, роз лян варіанти. Конта ти: 096-622-64-06 Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан, збері ається під на риттям. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

ВАЗ 2106, 1989 р. в., червоний, 1.3. 1500 . о. Конта ти: 098 806-49-66.

ВАЗ 2106, 1991 р. в., 1.3, 5-ст КП, ід. стан, після фарб вання. До овірна. Терміново. Конта ти: 097 849-77-77. ВАЗ 2106, 1991 р. в., не фарбований, нова ма, дис и нові, 1 власни . 1600 . о. Конта ти: 097 755-86-56.

Мос вич-2140 лю с, 86 р.в. Конта ти: 097 496-37-62.

ВАЗ 2107, 1990 р. в., синій, нова ма, 5-ст. КП, си нал., добрий стан, 2600 . о. Конта ти: 067 688-94-07.

Мос вич-«чобіто » ІЖ-271501, запасний дви н. Конта ти: 050-593-60-26

ВАЗ 2107, 1992 р. в., добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 098 778-23-18

ВАЗ-2115, 2006 р. в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 095-913-67-16 ВАЗ-2115, 2007 р. в., 1,5 бензин. Конта ти: 097-749-74-71 ВАЗ-2115, 2007 р. в., 1,6 л, еле трос лопідіймачі, дис и. Ціна: 6350 . о., тор . Конта ти: 063-211-41-78 ВАЗ-21150, 2004 р. в., 1,5 бензин, зелений металі , пробі 100 тис. м, 5-КПП, еле трос ло. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050-287-43-84

ВАЗ-2172 Пріора, 2008-2009 р.в., 1,-1,6 V, хетчбе , ц/з, ондиц., ел. па ет, ідропідсил. ерма, олір мо рий асфальт, небитий, анти ор. оброб а, ідеальний стан. Конта ти: 098 741-96-29, 099 917-08-06.

ВАЗ 2107, 2004 р. в., рідна фарба, синьо о ольор , пробі 58 тис. м, добром стані. Ц. 3400 . о. Конта ти: 098 948-82-43. ВАЗ 2107, 2005 р. в. відмінном стані. 1700 .о. Потреб є ремонт . Конта ти: 093 807-58-46. ВАЗ 2107, 2007 р.в., 1.5, 120 ти/ м, зелений. ц. 4200 . о. Конта ти: 096 441-30-19

ВАЗ-21114, 2007 р.в., сірий металі , 1,6 бенз., 16- лап., мех. 5-ст п. /п, ніверсал, тонов., тит. дис и, аз. станов а. Конта ти: 096 387-45-27.

Таврія 1102 по запчастинах, є все. Конта ти: 095 704-49-06.

.о.

Терміново. Таврію 1993 р.в., бежевий, Mp3, м зи а, пробі 63 тис. м, в добром стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 097 867-65-04.

РАС. Конта ти: (096) 307-32-01

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам МЕРСЕДЕС Мерседес-207, 1993 р. в., 2,3 дизель, вантажнопасажир. Конта ти: 097-749-74-71 Мерседес-Sprinter 311, дов а база, 2005 р. в., до 3.5 т, ABD, ABS, ESP, розмитнений. Ціна: 12500 . о. Конта ти: 066-843-62-49 Мерседес-Віто, 2,3 д, 3 місця, рефрижератор-холодильни , задовільний стан, щойно з-за ордон , розмитнений, без першо о облі . Конта ти: 050-959-06-20 Мерседес-Віто, пасажирсь ий, 2005 р. в. Конта ти: 095-633-78-00 Мерседес-Віто-110, 2.3 т рбодизель, 1998 р. в., сірий, вантажний, 3 місця, хороший стан, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 15000 рн. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 050-959-06-20

УАЗ

ГАЗ

Мерседес-Спринтер, 1999 р. в., синьо о ольор , в/п, 2,8 дви н. Терміново. Конта ти: 050-767-81-77

Вол а ГАЗ 2410, 1991 р. в., чорний, добрий стан. 1 власни . Ц. до овірна. Конта ти: 095 212-04-13.

УАЗ «таблет а», на ход , після апремонт . Ц. до овірна (недоро о). Конта ти: 067 342-62-73.

Вол а, стан ідеальний. Ц. 1900 Конта ти: 097 237-51-58.

. о.

ГАЗ - 53 самос ид, 1991 р.в., або обміняю на рівне за ціною ле ове авто бажано з дизельним дви ном. Конта ти: 095 925-31-52. ГАЗ 3110 «Вол а», 2002 р. в., пробі 208 тис. м, білий, добром стані. Конта ти: 067 395-20-29.

ВАЗ 2108, 1988 р. в., щойно поварений, пофарбований, червоний мет., панель від Опель Ве тра. 2600 . о., тор . Конта ти: 066 281-66-61.

ГАЗ-5312, самос ид, 90 р.в., добрий стан, на ход , 20000 рн. Тор . Конта ти: 098 835-40-02.

ВАЗ 2108, 1991 р.в., 1.3, 4-ст. КПП, білий, авто в ідеальном стані, після повно о ап.ремонт дви на, ходової і зова. Пробі 10 тис. м, після першо о ап.ремонт дви на. Можливий тор . Ціна: 2600 y.o. Конта ти: 067 342-19-50, 097 930-68-78. irasmailll@mail.ru

Таврія 1102, 95 р.в., синій, добрий стан. 1000 .о. Конта ти: 097 486-90-58.

4.3.12 інші ЛТ-31, 1996 р.в., 2,5. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (098) 433-41-09

УАЗ «таблет а» на ход , нові олеса, дви н зроблений, нова КП. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 066082-07-40.

ВАЗ-2113. Конта ти: 097 073-70-23.

.о.

ВАЗ 2107, фіолетовий, 91 р.в. 2300 Конта ти: 068 145-43-63.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Транспортер Т4, 2.4 дизель, 2002 р.в., біло о ольор , вантажний, 3 місця, розмитнений 100%, без першої реєстрації, арний стан. Ціна: 7200 .о. Конта ти: (050) 959-06-20

Мерседес-Спринтер, 1990 р. в., в/п, орот а база, біло о ольор , відмінний стан. Ціна: 14000 . о. Конта ти: 097-471-86-34

ДЕО Део Ланос, 2008 р. в., аз-метан. Конта ти: 050 220-72-50, 098 709-26-71.

ВАЗ 21083, 1994 р. в., 1.5, 5 ст. КП, синій металі , добром стані. Ц. 2500 . о., тор . Конта ти: 096 724-06-98, 095 003-70-07.

Део Ланос, 2008 р. в., інець, 1.5, чорний металі , пробі 18 тис. м, ц/з, си нал., / п ерма, протит манні фари, ел. с лопідіймачі, без дефе тів, стан ново о а/ м. Ц. 7550 . о. Конта ти: 097 453-76-67.

ВАЗ 2109, 1989 р. в., 1.5, червоний, зимова ма, нормальном стані. Терміново! Конта ти: 096 742-35-69.

Део Ленос, 2007 р.в., 1,4 дви ., 100000 м, не битий, нефарб, бежевий. 5800 .о. Конта ти: 098 523-88-05, 099 095-16-41.

ВАЗ 2101, білий, відмінний стан, 1098 н/ сил Конта ти: 098 526-40-60.

ВАЗ 2109, 1990 р.в., мотор зроблений, ходова перебрана, червоний олір. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 097 968-57-14.

ВАЗ 2101, синій, 1978 р. в., 1.3, на ход , си нал., фар оп. 650 . о. Конта ти: 050 555-30-14, 050 677-48-57.

ВАЗ 2109, 1991 р. в., 1.5, білий, не нилий, лю , ма нітофон, добрий стан. Конта ти: 067 801-43-69, 067 877-21-03.

Део Сенс, 2004 р. в., 1.3 інже тор, мех. КПП, седан, тон вання, си нал., м зи а, добром стані. Ц. 4400 . о. Конта ти: 096 203-95-80.

ВАЗ - 2101. Гаражне збері ання, небитий, не фарбований, один власни . Ціна: 1500 .о. Конта ти: 4-27-32, 066 397-14-81.

Таврію пі ап 2004 р.в. Газ-бензин. Пробі 83 тис. м. Відмінний технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 486-44-65.

Таврія, 1998 р. в., 1.1, темно-зелений металі , пробі 125 тис. м, добром стані. Конта ти: 51-01-08, 099 089-73-32.

Мос вич-412, 1990 р. в., хороший стан. Ціна: 4000 рн., тор . Конта ти: 067-889-00-67

ВАЗ-2111, 2001 р. в., зелений металі , ніверсал, 1,5, КП-5. Ціна: 4100 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Слав та, вишневий, 1,2, добрий стан, 2002 р.в., 16000 рн. Конта ти: 093 740-31-12.

ВАЗ-2109, 92 р.в., при наний з Нім., рідна фарба, не варений, вишневий, 6-7 л/100 м, 5-ст КП, салон ор и ., си н., лю . Конта ти: 098 774-45-03.

ВАЗ 21063, 1990 р.в., бежевий. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 626-94-18.

ВАЗ-21093, сірий, тонований, пробі 61 тис. м, 2006 р. в., ма нітола, аз/бензин, 5-ст п а. Конта ти: 096-915-41-62

ВАЗ

Слав та, 2001 р. в. Ц. 2000 . о. Конта ти: 050 818-12-58, 096 814-66-50.

Таврія, 1993 р. в., апремонт дви на, новий, поварений, добрий стан. До овірна. Конта ти: 098 962-48-45.

ВАЗ 2107, 1990 р. в., білий, дви н 06, 5 ст. 1200 . о. Терміново. Конта ти: 099 290-73-46.

ВАЗ 2107, 2004 р. в., рідна фарба, неіржавий, не нилий, синій, 58 тис. м пробі , арний стан. Ц. 3400 . о. Конта ти: 098 948-82-43.

ЗАЗ Таврія, 2006 р. в., зелений, р чне ер вання. 2500 . о. Конта ти: 096 778-32-55.

ВАЗ-2109, 1,5 ба, 5-ст п., 91 р.в., світло-беж. металі , рідна фарба, норм. стан. Конта ти: 095 852-16-21.

ВАЗ 21063, 1989 р. в., 1.3, темно-синій металі , тон вання, добрий техстан. 1550 . о. Конта ти: 096 348-81-90.

Мос вич-412 ІЖ, 1990 р. в., бежево о ольор , на ход , нова ма. Конта ти: 067-889-00-67

ВАЗ-21099, 2006 р. в., 1,5, інже тор, синій металі , пробі 87 тис. м, седан, 5-КПП, си налізація, центральний замо , оре тор фар, ма нітола. Ціна: 4900 . о. Конта ти: 098-202-21-15

ВАЗ-2106, 1989 р. в., добром стані, небитий, не фарбований, 1 власни , 2300 .о. Терміново! Конта ти: 066 497-24-39.

Таврія, 1,1 дви н, 92 р.в., 1300 Конта ти: 097 742-44-80.

ВАЗ-2109, 1995 р. в., 1,5 бензин, червоний, пробі 65 тис. м, 5-КПП, ма нітола. Ціна: 3400 . о. Конта ти: 050-835-30-08

ВАЗ-21099, 2004 р. в., арний стан, синій металі . Ціна: 4350 . о. Конта ти: 095-077-06-49

ЗАЗ Слав та, темно-зелений, 2004 р. в., 1.2 ., добрий стан. Конта ти: 097 905-27-85

ВАЗ-21063, 92 р.в., 1,3 дви н. Конта ти: 067 130-73-18.

Фіат С до, 2.0 тд, дов а база, вантажний, хороший стан, щойно при наний, розмитнений 100%, без першо о облі , перший облі ошт є 13000 р. Ціна: 4400 .о. Конта ти: (050) 959-06-20

ЗАЗ ЗАЗ Слав та 2003 р.в., зелений металі , на ход . Ціна: 1700 .о. Конта ти: 097 700-56-71.

ВАЗ-2106, 1981 р.в., 5-ст. КП, аражне збері ання, ідеальний стан. Конта ти: 098 002-20-36.

ВАЗ-21061, 85 р. в., темно-бежево о ол., дви . 0,3 1500 см б. 1600 . о. Конта ти: 096 210-29-72.

Фіат С до, 1996 р.в., білий, 1.9, вантажно-пасажирсь ий, 7 місць. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

ФОРД

ЗАЗ Слав та, 2005 р. в., 1.2 б., добром стані.Ц. 2600 . о. Конта ти: 050 932-23-81, 067 333-62-61.

ВАЗ-2106, 92 р.в., добрий стан. 1600 . о. Тор . Конта ти: 066-651-58-32, 097 334-16-96.

Фіат Д ато, 2.5 Д, 1994 р.в., 5+1 місце, вантажо-пасажир, ма сі-база. R-16. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 645-75-15

Форд Транзит, 1995 р.в., 2,5 дизель, червоний пасажир. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (096) 571-35-20

ВАЗ-21053, вишня, 84 р.в., хор. стан, 1400 .о. Тор . Конта ти: 097 475-22-27.

ВАЗ-2106, 2001 р.в., вишневий, добрий техстан. Конта ти: 096 253-88-96.

ФІАТ Фіат Д ато, 2,3JTD, 5-КПП, пробі - 170 тис. м., середня база, ABS, ма нітола, ц/ з, си налізація. Ціна: 10600 .о. Конта ти: (067) 777-49-85

Мос вич-412, червоний, 80 р.в., добрий стан. 600 .о. Конта ти: 098 961-72-91.

ВАЗ-2108, зов після апремонт , 1991 р.в. Конта ти: 097 769-62-88.

ВАЗ 2107, 1990 р. в., білий, 0.6, 5 передач. Ц. 1200 . о. Терміново! Конта ти: 097 404-42-65, 095 937-15-76.

продам

.о.

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 2000 р.в., зелений, вантажний. Ціна: 4900 .о. Конта ти: 27-47-11, (096) 915-69-78

Мос вич-412, 90 р.в. Конта ти: 097 112-66-87.

Таврія пі ап, 2003 р.в., аз, дви н після апремонт . Конта ти: 098 831-03-09, 095 880-84-64.

Мос вич-2121, 1991 р. в., пробі 124000 м, не битий, аражне збері ання. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 096-650-49-87

ВАЗ-21099, 2001 р. в., сріблястий металі , 1,1 бензин, КП-5, титанові дис и. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ВАЗ-2105, червоний, 91 р. в., 500 Терміново. Конта ти: 066 724-03-45.

Мос вич-2141, відмінний стан, недоро о. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 068 145-22-41.

ВАЗ-2108, бла итний металі , 94 р.в., е спортний варіант, добрий стан, 2500 .о. Конта ти: 095 003-70-07.

ВАЗ-2109, 1993 р. в., 1,5 бензин, вишневий, пробі 100 тис. м, 5-КПП, ма нітола. Ціна: 3100 . о. Конта ти: 096-371-20-37

ВАЗ-21099, 1996 р. в., 1,5, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-705-79-05, 066-349-18-87

ВАЗ-2104, 95 р.в., білий. Конта ти: 050 373-32-06, 067 476-10-93.

ВАЗ 21063, 1983 р. в., 1.3, авто після ап. ремонт зова, дви на, ходової частини, част. рем. салон , новий а м лятор, нова МР-3 ма нітола, фар оп. Конта ти: 097 788-29-18.

ВАЗ 2107, 1990 р. в., 5 передач, білий. Ц. 1200 . о. Конта ти: 099 290-73-46.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ВАЗ-2103, 78 р.в., бежевий, добрий стан. 20000 рн. Конта ти: 098 724-91-86.

Мос вич-2141, 92 р.в., 2 дви ни до Мос вича, дви н до Форд 1,1 ба. Конта ти: 098 283-50-14.

ВАЗ-2107, 90 р.в., 1,5, синій, нова ма, нова а м. батарея, незначний тюнін , си н., 2600 .о. Конта ти: 067 688-94-07.

МОСКВИЧ

ВАЗ-21099, 1996 р. в., 1,5 бензин, 5-КП, пробі 69 тис. м, синій металі . Ціна: 3800 . о., тор . Конта ти: 097-649-67-92

Мос вич 412, 1990 р. в., білий, 4 ст. КП, з до м. Ц. 600 . о., можливий обмін на 2-місний с тер, або мотоци л «Мінсь ». Конта ти: 098 715-86-67.

ВАЗ 2106, терміново, 1992 р. в., ходова після апремонт , нова ма, салон від Рено, МР-3. Конта ти: 097 028-84-94.

ВАЗ-2109, 1990 р. в., червоний, 1,3 бензин, 5-КПП. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066-575-54-10

ВАЗ-21099, 1992 р. в., є лю , в хорошом стані. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 098-634-84-74, 067-174-56-51

Мос вич 401, 1953 р.в. (під тюнін ), 1,5 дви н, заміна дви на прописана в техпаспорті, дви н і зов номерний, до менти в поряд , потреб є звар и. Тор . Ціна: 2000 .о. Конта ти: 050 507-71-01.

ВАЗ-21013, синій металі , салон перешитий чорним з червоним ш ірзамінни ом, дви н 1,3, 82 р.в., 1500 .о. Тор . Конта ти: 096 606-40-02.

ВАЗ-21053, 82 р.в., 4-ст п. КП, 1,5, 0,3 дви ., жовтий, лю , ц/з, си н., сидіння від А ді, фар оп, м з., тит. дис и, потрібна заміна дверей, є 4 дверцят, дви 1,2. 1550 .о. Конта ти: 097 875-52-41, 095 041-46-69.

ВАЗ 2106, 1984 р. в., нормальний стан. 2200 . о. Конта ти: 066 730-12-70.

Мос вич 2141, 1992 р. в., 1.8 дизель, червоний, дви н від Форд Оріон, заводсь а станов а. Ц. 3000 .о. Тор . Конта ти: 067 296-25-71.

Мос вич ИЖ омбі, 1887 р.в., на ход . Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 558-69-23.

ВАЗ 2105, 1991 р. в., 1.2 б., 5 ст. КП, білий, добром стані. Ц. 1800 . о., тор . Конта ти: 099 317-91-26, 068 977-13-57.

ЗАЗ-Ланос, 1.5, ондиціонер, центральний замо , можлива оплата частинами. Конта ти: 097-212-88-70, 095-912-79-99

Мос вич 2141, 1990 р.в., дви н ВАЗ 2106, жовтий. Ц. 1500 .о. Тор . Конта ти: 050 773-05-15.

ВАЗ-2101, 74 р.в., білий, добрий стан, 1000 .о. Конта ти: 067 178-51-81.

ВАЗ-2104, білий, 89 р.в., після апремонт . 2000 .о. Конта ти: 097 654-55-97.

ВАЗ 2106, 1978 р. в., 1.6 , мех 5, сидіння Хонда, новий АКБ, повний апремонт, ід. стан. до овірна. Конта ти: 096 939-39-82.

Мос вич 2140, 84 р. в., синій, на ход , аражне збері ання, потрібне фарб вання. 4500 рн. Конта ти: 098 047-69-29.

ВАЗ, червоний, 79 р.в., ідеальний стан. Конта ти: 099 924-05-74.

апемонт .

ВАЗ 2105, 1988 р.в., дви н 1,3, 4-ст. КПП, червоний, в хорошом стані. Можливий тор . Ціна: 1900 .о. Конта ти: 096 208-25-64, 050 952-40-58.

ВАЗ 21053, 1991 р. в., ори інал., пробі 170 тис. м, аз-бензин, можливий обміні на Т-2. Ц. 3000 . о. Конта ти: 097 547-13-51.

ПЕЖО Пежо g5, 1990 р.в., 2.5 дизель, білий, дов а база, ЦЗ, си налізація, номер зова прод бльований+зимова ма. Конта ти: (097) 225-42-04

Мос вич АЗЛК 2140, синьо о ольор , в хорошом стані, до лян тий, апрем. дви на, аражне збері ання, лю , не битий. Ціна: 1000 .о / 8000 рн. Конта ти: 097 620-48-58.

ВАЗ 2121, білий, Нива, після Конта ти: 098 762-09-38.

ВАЗ-2104, 1988 р. в. Недоро о. Конта ти: 066-221-63-70

МОСКВИЧ Мос вич 2140 нормальном стані, КП до ВАЗ. Недоро о. Конта ти: 066 082-07-40.

Ланос, 2004 р.в., 280000 м. 5000 .о. Конта ти: 093 751-34-79.

УАЗ 469, добрий стан, Ц. 30000 рн. Конта ти: 096613-81-09. УАЗ 469-1111 . о. УАЗ 452-2450 . о. Конта ти: 067 261-62-27.

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Продам МЕРСЕДЕС Мерседес Бенц 310, 1995 р.в., 2,9 дизель, вантажно-пасажир, терміново. Конта ти: (098)362-04-08 Мерседес Віто 110, 2.3 т рбо дизель, 1998 рі вип с , вантажний, 3 місця, хороший стан, розмитнений 100%, без першої реєстрації, перша реєстрація ошт є 15000 рн. Ціна: 5300 Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2.3д., 3 місця, середній стан, щойно з ордон , розмитнений 100%. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 Мерседес Віто, 2003р.в., пробі -227 тис. м., 2,2 дизель, СДІ, АБС, АБД, аербе , вебаста, ондиціонер, центр. замо , повний еле тропа ет. Ціна: 11800 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мерседес Спринтер-313, цді, біло о ольор , вантажний, в У раїні 1 рі , хороший стан. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (050) 959-06-20

ОПЕЛЬ Мерседес Віто, 1996р.в., 2.3дизель, повністю з орівший, пасажирсь ий, з раїнсь ою реєстрацією, 2500 о Ціна: 2500 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 Опель Віваро, 2004 р.в., вантажно-пасажир, еле тропа ет, ондиціонер, пар троні , наві ація, ма сі-база. Ціна: 11800 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 ОПЕЛЬ ВІВАРО, 2007 Р.В., ПРОБІГ 177 ТИС.КМ, 2.0 ДИЗЕЛЬ, 6КПП, ПОДУШКА БЕЗПЕКИ, ЦЗ, КОНДИЦІОНЕР, ПОВНИЙ ЕЛЕКТРОПАКЕТ, ФАРКОП, ТИТАНОВІ ДИСКИ (ОРИГІНАЛ ОПЕЛЬ), НОВА ГУМА, ЩОЙНО ПРИГНАНИЙ. ЦІНА: 13700 У.О. ТОРГ. КОНТАКТИ: (097) 973-80-60 Опель Комбо, 2004 р.в., дизель, 1,3, білий, пасажир. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (096) 571-35-20

Мерседес-Спринтер-313, ма сі-база, білий, вантажний, 2003 р. в., 1 рі в У раїні, арний стан. Ціна: 11500 . о. Конта ти: 050-959-06-20

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, ТDI, 1,3, пасажирсь ий. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 096-571-35-20 Опель-Комбо, 2005 р. в., 1,3 ТДІ, біло о ольор , пасажирсь ий. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

ПЕЖО Пежо-230 L, 1994 р. в., 8 місць, пасажир, білий, 2,5. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 099-085-21-87, 097-733-47-09 Пежо-Партнер, 1,9 дизель, 2000 р. в., вантажно-пасажир, в У раїні з березня, ондиціонер, сріблястий металі , в ідеальном стані. Конта ти: 099-791-01-40

РЕНО Рено-Kangoo, 2009 р. в., 1,5, пробі 87000 м, ондиціонер, ABS, іммобілайзер, под ш а безпе и, центральний замо , бортовий омп’ютер, піді рів підло и, еле трос лопідіймачі, еле тропа ет. Ціна: 10200 y. o. Конта ти: 068-504-80-13 soltyskatya1@mail.ru Рено-Mascott 130,MAXI, 2.8TDI,92 вт. (125л.с) МЕХ, біло о ольор , 2001 р. в., пробі 139000 м, щойно при наний, розмитнений. Ціна: 11600 .о. Конта ти: 066-966-06-07 Рено-Трафі , 2006 р. в., пробі 115 тис. м, 2,0 СДІ, білий, ондиціонер, центральний замо , под ш а безпе и, блют з, еле тропривід дзер ал та ві он, 2 чіп- лючі, щойно при наний, ідеальний стан, розмитнений. Ціна: 12100 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-ducato,Кіа-pregio, запчастини б/в. Конта ти: 050-544-24-15 vova68@yahoo.com vova68@yahoo.com Фіат Д ато, 1999 р. в., ма сі, щойно при наний, поставлений на облі . Ціна: 5700 . о. Конта ти: 067-293-82-93 Фіат-Д ато, вантаж., орот ий, низь ий, 2000 р. в., еле тропа ет, Ціна: 5900 . о. Конта ти: 067-704-73-68

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Т4, білий, 1,9 TDI, 2000 р. в., пробі 260 тис. м, розмитнений, без облі , в д же хорошом стані. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 095-565-36-45


ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

№27 від 18 липня 2012 ро Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер, 2,4 д, вантажний, 3 місця, хороший стан, щойно з-за ордон , розмитнений, без першо о облі . Конта ти: 050-959-06-20 Фоль сва ен-Транспортер-Т4, 2.4 дизель, дов а база, 1997 р. в., білий, вантажний, 3 місця, розмитнений. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 050-959-06-20

Фоль сва ен Транспортер, 1997 р.в., 1,9, вантажно-пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 394-70-82, (096) 265-23-66

КамАЗ 55102 самос ид+причіп-самос ид. Е с аватор-навантаж вач ПЄА-1.0 «Карпатець» 2 шт. Конта ти: 098 005-95-72.

Фоль сва ен Транспортер Т-2, аз-бензин, добром стані. Конта ти: 097 897-09-90.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ФОРД

Опель Віваро, 2005 р.в., дов ий, висо ий, чорний, повна омпле тація, вантажний. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (067) 362-15-93

КамАЗ 55102, 5511, 5320. Цистерна цементовоза ЗІЛ 130, 10 т. Гідропідіймач до ЗІЛ 554, абіна КАЗ 608, задній міст ЗІЛ 130, передній міст ГАЗ 53, причіп ОДАЗ 9370, б 8350, б 819. Конта ти: 099 726-61-76.

Фоль сва ен Транспортер Т2, 87 р.в., 1, 6 диз., білий, вант./піс., добрий стан, ц/з, си н., можл. обмін на дорожче авто з доплатою. 3900 .о. Конта ти: 067 907-99-97.

Форд Транзит, 2000 р. в. добром стані. Ц. 8300 . о., можливий обмін. Конта ти: 098 202-10-67.

ФОРД Форд-Transit, 1993 р. в., 2,5, дизель, орот ий зов, в зли в хорошом стані. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 095-835-28-17 Форд-Транзит, 1994 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

ХЮНДАЙ Хюндай - Н 100 вантажно-пасажир, 1999 р.в., з до ментами, добром стані, дизель. Тор . Ціна: 6500 .о. Конта ти: 097 374-20-08, 050 673-14-61.

Форд-Транзит, 1995 р. в., 2,5 дизель, червоно о ольор , пасажирсь ий. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 096-571-35-20

Автомобілі вантажні

Форд-Транзит, 2005 р. в., орот а база, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

4.4.1. Продам

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

Газель, 2005 р. в., 14 місць, 70 тис/ м, терміново. Конта ти: 098 190-80-80.

МЕРСЕДЕС Мерседес 208, вантаж.-пасаж. Конта ти: 050 587-73-08, 097 679-52-36.

Мерседес Віто, 2002 р.в., синій, вантажний. Конта ти: 098 255-43-17.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 2002 р. в., 1.9, сірий металі , дизель, пасаж. Конта ти: 050 670-23-90. Опель Віваро, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий, пасаж. Конта ти: 050 670-23-90. Опель Мовано, 2003 р.в., 2,2. Конта ти: 096 732-85-12.

ПЕЖО Пежо Бо сер вант., 2004 р.в., білий, 2,2 диз., сер. база. 10900 .о. Конта ти: 095 319-69-15. Пежо партнер, 2006 р. в., 145 тис. м, 2.00, КПП мех., мінівен, білий, дизель. Ціна: 8700 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 Пежо партнер, 2009 р. в., 1.6 тді, пасаж, білий, повна омпле тація, щойно при наний. 14150 . о., тор . Конта ти: 050 867-28-05.

продам ГАЗ

ГАЗ 53, самос ид. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

ГАЗ-3109, ф р он, або бортовий, «самос ид». Конта ти: 099-924-90-70

ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05

ГАЗ-3307, в ідеальном 099-924-90-70

ГАЗ-53, ф р он. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Газель 2705 Комбі, 2003 р.в., хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 956-47-96

ЗІЛ ЗІЛ 554, ол оспни , Конта ти: (097) 234-53-60

аз/бензин.

ЗІЛ ол оспни , аз/бензин, 8 балонів. Конта ти: (097) 234-53-60 ЗІЛ-130, термоб да, терміново. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29 ЗІЛ-самос ид. Конта ти: (097) 480-23-14

КАМАЗ 5410, 1992 р.в., хороший стан, ціна до овірна. Конта ти: (067) 304-09-91, (050) 635-71-01 КАМАЗ самос ид Конта ти: (097) 480-23-14

ФІАТ Фіат Добло, 2005 р. в., пасаж, онд., ел., синій, 5л/100 м. Конта ти: 097 140-82-31. Фіат Д ато 2001 р.в., відмінний стан, при наний з Німеччини, розмитнений, по ладений на реєстрацію, 1.9 ТД 92 К.С, пробі 180 тис. м, ел.па ет, ц/з, под ш а безпе и, олеса 15С. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 953-36-72. Фіат Д ато, 2000 р. в., вант., орот ий, низь ий, 1,9 тд, ел. па . 5900 .о. Конта ти: 067 704-73-68. Фіат Д ато, 96 р.в., дизель, білий, ма сі база, вант. 5200 .о. Тор . Можливий обмін на дешевший ВАЗ. Конта ти: 097 870-59-04.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 2.5 ТДІ, 2002 р. в., чорний, вантаж., з Німеччини. Терміново! Дешево, можливий обмін. Конта ти: 095 745-14-26. Фоль сва ен Т-4, 2001 р. в., 2.5 ТДІ, 75 Вт, темно-зелений, пасаж., в ідеальном стані, хороша ма. Ц. 11500 . о. Конта ти: 050 655-60-15. Фоль сва ен Т-4, з02 р.в., бежевий, 2,5 тд, пасажир, 8 місць. Конта ти: 4-11-53. Фоль сва ен Т-5, 2004 р. в., 1.9 т. дизель, білий, ел. па ет, добром стані. Ц. 12500 . о., можливий обмін на л/а. Конта ти: 097 947-39-42. Фоль сва ен Т-5, 2011 р. в., вантаж., пробі 6 тис. м, щойно при наний з Німеччини. Конта ти: 096 435-19-59.

стані. Конта ти:

ГАЗ-3309, «самос ид», 2008 р. в. Конта ти: 099-924-90-70 ГАЗ-4301, 1994 р. в., дизель, «самос ид». Ціна: 2700 . о., тор . Конта ти: 098-575-82-14, 066-964-86-92 ГАЗ-53, 1986 р. в., 4,5 бензин, зелений, пробі 220 тис. м, бортовий, 4-КПП, 1 власни , хороший стан, або обміняю, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 050-517-85-38 ГАЗ-53, «самос ид», бензин. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 067-925-82-29

ЗІЛ ЗІЛ, бортовий, можна по запчастинах. Конта ти: 050-339-97-25, 099-190-38-70 ЗІЛ-4502, 1991 р. в., ральсь а поршнева, аз - метан, 8 балонів, в добром стані. Конта ти: 050-286-35-88

КАМАЗ

( ол оспни ).

ЗІЛ-« ол оспни », самос ид на 3 сторони, ммз-554 м, бензин/ аз, 9 балонів, 1992 р. в., пробі 1000 м, після ап.ремонт дви на, нова задня ма, хороший радіатор, а м лятор. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94

КАМАЗ

МАЗ МАЗ 5335, 1985Р.В., ПО ЗАПЧАСТИНАМ КОНТАКТИ: (096) 453-05-57

ГАЗ 52 нормальном стані з до м. Дви н ГАЗ 53. Конта ти: 097 641-87-83. ГАЗ 52, роб. стан. Конта ти: 096 784-49-23 ГАЗ 53 самос ид добром стані. МАЗ 500 самос ид. Конта ти: 097 982-26-52. ГАЗ 53 самос ид, 1990 р. в., роб. стан. Конта ти: 098 914-73-10.

РЕНО Рено Трафі , 1996 р.в. Ціна: 2300 Конта ти: (098) 728-56-36

ГАЗ ГАЗ 3307 самос ид, дви н Д-240, без до м. Ц. 2500 . о. Конта ти: 098 920-38-64.

дизель 2,5, білий дов а база, центр. + омпле т зимової 225-42-04

.о.

ФОЛЬКСВАГЕН ФОЛЬКСВАГЕН LT40, 1990Р. В., 2,4 TD, ДУБЛЬ КАБІНА, 4,8 ДОВЖИНА КУЗОВА, 4,5Т, ТЕНТ. ЦІНА: 6500 У. О. ТОРГ КОНТАКТИ: (067) 527-24-06

ГАЗ 53, дизель, бортовий. до овірна. Конта ти: 096 105-07-17. ГАЗ 5327 на ход , тентований, з азовою станов ою. Можливий обмін на зерно. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 03436 4-72-71, 067 131-57-82, 095 028-35-62. ГАЗ 53 самос ид добром стані. Конта ти: 097 982-26-52. ГАЗ 69 добром стані, 1965 р. в. Конта ти: 050 613-78-13. ГАЗ 69. Ц. 950 рн, тор . Конта ти: 093 744-74-84. ГАЗ-53, самос ид, 1990 р. в., вантаж., самос ид на 3 сторони. 24000 рн. Конта ти: 098 914-73-10. ГАЗ-66 з онверсії. Конта ти: 067 395-20-29.

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ, 2006 Р.В., ПРОБІГ - 120 ТИС. КМ., 1,9 ТДІ,

ЗІЛ

Ц/З, АБС. ЦІНА: 10200 У.О.

ЗІЛ - 130 ол оспни , бензин, на ход , з до ментами. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 098 109-58-16.

КОНТАКТИ: (067) 940-10-42 ФОЛЬКСВАГЕН Т4, 2001 Р.В., 1,9 ТД, ЩОЙНО ПРИГНАНИЙ З НІМЕЧЧИНИ, ТЕХНІЧНИЙ СТАН ВІДМІННИЙ, МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕООБЛАДНАННЯ НА ПАСАЖИР АБО ВАНТАЖНО-ПАСАЖИР. ЦІНА: 8800 У.О. КОНТАКТИ: (067) 588-50-47

МАЗ-500 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ ГАЗ 3307 самос ид без до м. Ц 2000 . о. ІФА Л 50 самос ид, маніп лятор. Ред тор задньо о мост до ГАЗ 53. Конта ти: 067 950-96-92. ГАЗ 5301 бортовий, 1982 р. в., 9000 рн. Конта ти: 067 151-46-99. ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60. Іве о - в/п 25 т. Добрий стан. Після апремонт . Самос ид. Можливий бартер на фронтальний навантаж вач. Конта ти: 067 343-75-38.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам Картоплезбиральні омбайни, преспідбирачі, б/в та під замовлення. Конта ти: (03322), (050) 846-21-59, (098) 630-66-00 Балони исневі. Конта ти: (098) 032-19-62 Борони, вир-во Польща. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Борон дис ов , вир-во Польща, нов , шириною від 1,3 до 3,15 м, до тра торів пот жністю від 24 .с. Ціна: 8200 рн. Конта ти: (098)960-19-68 Борон дис ов , вир-во Польща, нов , шириною від 1,3 до 3,15 м. до тра торів пот жністю від 24 .с. Ціна: 8200 рн. Конта ти: (098)960-19-68

Гр нтообробні дис ові апарати. Конта ти: (050) 375-30-75

продам

Пежо, 1990 р.в., вантажно-пасажир., замо , си налізація, ми. Конта ти: (097)

МАЗ 5551, синій, самос . Конта ти: 066 308-50-92.

Віз в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (095) 686-16-02

МЕРСЕДЕС

ПЕЖО

МАЗ 437041-262 «З брен а» (2006 р.в., пробі 130 тис. м, /п 5 т, спаль а-автоном а. Конта ти: 050 623-56-44.

КАМАЗ-5320 1986 р. в., з причепом в арном стані. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 097-546-98-48

Мерседес, 1984 р.в., дов ий, вантажно-пасажир, 5 т, 3,8. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (067) 175-28-75 Мерседес-611, 1995 р.в., 4.0 дизель, ізотерм, Р-16, терміново. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

МАЗ МАЗ 500, 1991 р. в., добрий стан, на ход . + з/ч, 60 тис/пробі . Перший власни . 4500 . о. Конта ти: 099 520-70-99, 099 522-83-35.

КамАЗ-5312, 1989 р. в., бортовий, знятий з облі . Конта ти: 098-525-28-14

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

РЕНО Ренальт Кан о 2009 р.в, 1,5 дсі, 85 .с, 87 тис. м, ондиціонер, ABS, іммобілайзер, под ш а безпе и, серво ермо, ц/з, бортовий омп’ютер. Ціна: 9950 y.o. Конта ти: 068 504-80-13. soltyskatya1@mail.ru

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ГАЗ-24, на ход . Конта ти: 050-733-35-76

Мерседес 310, пас., 12 місць, 93 р.в. Конта ти: 096 732-85-12. Мерседес Віто, 1998 р.в., сірий, вант. 8150 .о. Конта ти: 097 905-11-10.

ФАВ-1031, вантажний, 2.5, дизель, 1000 нм пробі . Ціна: 5300 .о. Конта ти: (067) 788-76-52

ГАЗ

ГАЗЕЛЬ Газель, 2000 р.в., норм. стан. Конта ти: 066 651-33-57.

Тата LP613, 2008 р.в., тент, 5,5 т, 6,3х2,45х2,95, повна розтентов а, в хорошом стані, є спальни . Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92

ЗІЛ - 131 самос ид, з маніп лятором, дизель (дви н СМД - 14), на ход , з до ментами. Тор . Ціна: 5500 .о. Конта ти: 098 109-58-16. ЗІЛ 130 ММЗ 554. Недоро о або з/ч до ньо о. Конта ти: 097 866-53-81, 097 651-11-61. ЗІЛ 130, ММЗ 45-05, 1992 р.в., синій олір, самос ид по запчастинах. Конта ти: 095 856-86-10. ЗІЛ 131 з онверсії. Конта ти: 067 395-20-29. ЗІЛ 4331, дви н Камаз, нова ма, причіп ГКБ, добрий стан. Конта ти: 096 740-47-26. ЗІЛ бортовий, тент, диз, 4.80 м. Кермов станов ЗІЛ. Конта ти: 067 783-21-04 ЗІЛ самос ид, дизель Д-240, орот ий, рейсовий стан. Ц. 40000 рн. Конта ти: 098 978-08-74. ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЗІЛ-самос ид, базова станов а, на ход . Ціна: 40 000 рн Конта ти: 097 237-51-58.

КАМАЗ КамАЗ , н/причіп довж. 10 м, 2002 р. в. Конта ти: 097 467-39-10.

Гр нтофрез «Бомет», вир-во Польща, нов , ширина - від 1,4 м., омпле т ється арданом. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Картопле опач до мотобло . Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Картопле опач однорядн , польсь , А піл, можна опати я артоплю, та і циб лю! Можлива достав а! Ціна: 8000 рн. Конта ти: (098)960-19-68 Картоплесаджал , дворядн , ребенев , вир-во Польща, є ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання артоплі, бачо для міндобрива. Достав а!!!! Конта ти: (098) 960-19-68 Картоплесаджал , дворядн , ребенев , вир-во Польща, є ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання артоплі, бачо для міндобрива. Достав а!!!! Ціна: 6100 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Комбайн «КС-6Б». Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Комбайн «Слав тич», «Рось-2». Конта ти: (050) 375-30-75 Комбайн зернозбиральний ФАР-М 44, робочий стан. Конта ти: (096) 695-95-69 Косар и роторні. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Косил роторн , польсь , нов , ширина с ош вання від 1,35 м. Можлива достав а! Ціна: 7900 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор «Бомет», вир-во Польща, 3 ряди пр жинних лап, ширина від 1,6 до 3,2 м., новий. Можлива достав а! Ціна: 3650 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор «Бомет», вир-во Польща, пр жинні лапи, новий. Ціна: 3650 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор для міжрядно о обробіт (о чни -прополювач), дост пні 3 і 5-ти рядні знаряддя для прополювання і об ортання. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 К льтиватор. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 ЛДВ самос ид, 2004 р.в., 2 т, аз/бензин, хороший стані, щойно при наний. Конта ти: (097) 718-65-43 Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36 Навіс а задня до тра тора ЮМЗ. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Навісне обладнання до міні-тра тора. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22 Об ортач. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Обприс вач «Кра ов’я », новий, об’ємом від 200 до 800 літрів, штан и від 8 метрів. Компле т ється арданом. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 960-19-68 Пл дво орп сний до тра тора Т-40, МТЗ. Конта ти: (096) 157-02-58 Пл інний, новий. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Пл ПЛМ 3.4. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Пл тра торний 3- орп сний. Конта ти: 63-70-59,(063)267-93-22,(096)213-90-99 Прес-підбирач «Сіпма», «Нью холанд». Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Прес-підбирач «Сіпма», 1995 р.в. Конта ти: (067) 170-55-96 Причепи а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп 2ПТС4. Конта ти: (096) 157-02-58

35


36

СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС, ЗАПЧАСТИНИ

Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76

Тра тор ЛТЗ-55А на базі Т-40А. Конта ти: (096) 157-02-58

Причіп до л/а. Конта ти: (097) 305-83-14

Тра тор МТЗ-80, відмінний стан. Ціна: 7100 .о. Конта ти: (096) 131-17-45

Сіно рабар «Сонеч о», нова, польсь а, 4-5 оліс. Можлива достав а! Ціна: 3600 рн. Конта ти: (098) 960-19-68

МОТОБЛОКИ

Тра тор саморобний. Конта ти: (097) 988-50-38 Тра тор Т-25. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Тра тор Т-40, 1988 р.в. Конта ти: (096) 695-95-69 Тра тор Т25, 1996 р.в., + пл , саджал , причіп, в хорошом стані. Конта ти: (098) 463-33-00 Тра тор, саморобний Конта ти: (096) 584-02-18

(Заліщи и).

Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22 Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22 Кран КС 4361 стріла 25м, недоро о, здам в оренд на термін не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22 Причіп до л/а. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Тра тор, Японія. Конта ти: (067) 706-92-40

Техні а останньо о по оління. Ваш надійний помічни - мотобло Zubr, Zirka, Кентавр, Добриня. т. (096) 580-77-70, (096) 541-01-53 ТЕХНІКА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Тра тори ХТЗ, «Слобожанець», ЮМЗ. Конта ти: (050) 375-30-75

продам

Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Конта ти: (099) 924-90-70

1-рядн артоплесаджал , хороший стан, недоро о. Конта ти: 097-411-39-83, 098-794-43-70

4.5.2. К плю Автонавантаж вачі вир-во Львів, Бол арія, в б дь-я ом технічном стані. Конта ти: (067) 270-51-90 Автонаван таж вачі львівсь о о та бол арсь о о в-ва, б дь-я ом технічном стані. Конта ти: (067) 270-51-90 Автопричіп на ресорах з до Конта ти: (097) 988-50-38

Віз, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 095-686-16-02

ментами.

Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79 Міні-тра тор Т-012, можливо неробочий. Ціна: до 1000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ-4. Конта ти: (098) 386-56-22

4.5.4. Оренда

т. (096) 580-77-70, (096) 541-01-53

3- орп сний пл ПЛН 3-35. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-608-45-24, 097-010-24-05 5- орп сний пл до Конта ти: 098-980-50-64

Верстат прорізний для обріз и необрізної дош и. Конта ти: (098) 386-56-22

Техні а під замовлення: тра тори, навісне обладнання за помірними цінами.

2- орп сний інний пл , в-во Польща, хороший стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 063-441-49-83

омбайна Нива.

Зернонавантаж вач З м-60 А, після апремонт . Конта ти: 067-384-18-47 Картоплезбиральний омбайн Боль о, хорошом стані. Конта ти: 067-361-43-37 Картоплезбиральний омбайн. Ціна: 47000 рн. Конта ти: 098-666-60-00, 099-006-66-31 Картопле опач и, омбайни, пл Конта ти: 050-920-10-88

и.

Картопле опач А піл, 1-рядна, польсь а, можна опати артоплю і циб лю, можлива достав а. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 098-960-19-68 Картоплесаджал на пл . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-824-91-68 Картоплесаджал , 2-рядн , ребенева, в-ва Польща, ре лювання либини, ширини і частоти висадж вання, бачо для міндобрива. Ціна: 6100 рн. Конта ти: 098-960-19-68 sasha__boyko@ukr.net

Т - 40 АМ, 1986р.в., синій олір. Можливий продаж з пл ом ПН-3-25, льтиватором 11 лап, причепом одновісним. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 096 508-71-15. Т-16 після ап. ремонт , заводсь а навіс а, пл 2- орп сний омпле ті. Ц. 3900 . о. Конта ти: 097 805-46-39. Т-25, пл и, осар и. Автонавантаж вач львівсь ий. Недоро о. Конта ти: 066 543-89-50. Т-40, 1500 .о. Конта ти: 097 513-85-64. Т-40, пл , причіп. Терміново! Конта ти: 097 994-36-67. Т-40. Конта ти: 097 454-41-72. Т-74, справний, з до . Конта ти: 067 756-69-83, 066 161-17-03. Т-75, 1992 р. в. Конта ти: 098 005-95-72.

Картоплесаджал . Конта ти: 050-824-91-68

Тра тор 6АЛ, льтиватор, пл 3- орп сний, причіп. Конта ти: 098 888-25-62.

Кінний пл 068-232-65-82

, 2 січ арні. Конта ти:

Тра тор саморобний, 1500 . о. Конта ти: 066 243-02-67, 098 155-26-24.

Комбайн артоплезбиральний Дріме, малий, 36000 рн., хорошом стані; Вільма с, 644R, 53000 рн., відмінном стані. Конта ти: 097-747-51-65

Трелювальний Т 55. Конта ти: 097 837-76-79, 099092-49-68.

Комбайн Клас Домінатор-105, жат а 5 м, візо січ арня. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 067--704-73-68

ЮНГ, на ход , 2500 .о. Конта ти: 098 395-67-35, 095 175-13-52. МТЗ-82, вели а абіна, ідеал. стан. Конта ти: 096 919-12-92.

Комбайн Форштріт-512, 1982 р. в., жат а 4 м, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-526-88-41

Тра тор Т-25, Т-40 АМ, МТЗ-82, 82 б дь-я ом стані. Недоро о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

Дис ов борон Вомит (12000 рн.), льтиватор, до Т-40 (4000 рн.). Конта ти: 050-674-63-26

Комбайни зернозбиральні: Вольво, Клаас, Джон Дір, MF та інші; прес-підбирачі; артоплезбиральні омбайни, на замовлення з-за ордон . Конта ти: (0332) 21-02-44, 050-184-99-78

Зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13.

Дис ов борон , в-во Польща, ширина 1,3-3,15 м, до тра торів пот жністю від 24 . с., нова. Ціна: 8200 рн. Конта ти: 098-960-19-68

Косар роторн , польсь а, ширина с ош вання від 1,35 м, нова, можлива достав а. Ціна: 7900 рн. Конта ти: 098-960-19-68

Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00

Зерноочисн машин ОВС-25, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-384-18-47

Косар се метн , КС-2, 1, в-во Росія. П ш овий дви н МТЗ, олов бло а МТЗ, махови і плита під стартер МТЗ, орп с КПП, МТЗ, первинний вал. Конта ти: 097-468-32-10

«Фортшріт» Е-512. Конта ти: 097 287-58-36.

Віз, для оней. Конта ти: 096-518-17-64 Дви н ГАЗ-52, без 096-686-64-36

олов и. Конта ти:

(ЗЕРНОВОЗИ). КОНТАКТИ: (067) 537-66-70,

Зернозбиральний омбайн Клас-Кол мб с, жат а 1,8 м. Конта ти: 067-142-13-05

(067) 537-66-71

Зернозбиральний омбайн МФ-186, жат а 2,6 м, січ арня. Конта ти: 050-829-59-20

Комбайн Мерхатор-75. 067-361-13-09

ХТЗ Т-16, 1991 р.в. Робочий стан, після ап. ремонт . Ціна: 3800 y.o. Конта ти: 067 342-40-34.

Конта ти:

5- орп сний пл . Конта ти: 066-931-49-20

Зернозбиральний омбайн Європа- лас, в-во Німеччина, ширина - 2,20, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 097-411-39-83, 098-794-43-70

ВИНАЙМУ АВТОТРАНСПОРТ

№27 від 18 липня 2012 ро

К льтиватор Бомет, в-во Польща, 3 ряди пр жинних лап, ширина від 1,6 до 3,2 м, новий. Можлива достав а. Ціна: 3650 рн. Конта ти: 098-960-19-68 sasha__boyko@ukr.net Міжрядні 050-920-10-88

льтиватори.

Зернозбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі до соломи, тра тор Т-25, ноєроз идач новий 3 т, сівал и, пл и, техні а привезенна з Європи. Конта ти: 097 987-39-59, 097 979-73-15.

Автосервіс

Конта ти:

Міні-тра тор Т-012, в-во Хар ів. Конта ти: 066-444-98-65 Мотопомп Хонда ST-80, 100 л/хв., недоро о. Конта ти: 050-877-47-31

4.6.1. Пропон ю

Професійне встановлення • си нал., ц\з, м льтило ів,

Напівпричіп АЛ-12, 1982 р. в., на ход . Конта ти: 067-734-55-79

автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Обприс вач «Кра ов’я », в-во Польща, новий. Ціна: 4900 рн. Конта ти: 098-960-19-68

А сес ари. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

МТЗ-80, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-504-34-13

Обприс вачі 200 - 3000 л, дис ові борони 1,3-3,15 м, артопле опач и, артоплесаджал и, сорт вальні столи, рабар и, р нтофрези 0,8-2 м,.роз идачі для міндобрив, пл и, льтиватори 1,6-3,2 м. Конта ти: 098-960-19-68 olexandrboiko @gmail.com Пл 5х35, дис ов борон , 3,15, б/в. Конта ти: 067-525-59-47 Подрібнювач соломи до омбайна Клас-106. Конта ти: 067-925-82-29 Причіп 2 ПТС-4. Конта ти: 067-495-15-42, 063-874-95-59 Причіп Лафет, в-во Польща, альма після апремонт , 2005 р. в. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 050-959-06-20 Причіп, в аварійном стані, з до ментами, до менти без в азання мар и, моделі, ва и, ате орії, шасі БН. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 050-959-06-20 Причіп, в-во Чехія. Конта ти: 095-640-13-66 Причіп, дача на олесах. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-657-72-32 Р чний ідравлічний візо , рохл , 2 т. Конта ти: 095-498-90-79, 096-224-21-48 Се ментн тра торн осар 097-846-88-53, 097-888-99-02

. Конта ти:

Сівал зернов , точно о висів , з техноло ічною олією, соняшни ова, навісна, 3.10 м захват, 33000 рн. Конта ти: 097-747-51-65 Сіно рабар Сонеч о, в-во Польща, 4-5 оліс, можлива достав а, нова. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 098-960-19-68 Т-25, 1987 р. в., іверцівсь а реєстрація, в хорошом стані. Конта ти: 066-138-92-55 Т-40. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Тельфер, в/п 2 т. Конта ти: 095-498-90-79, 096-224-21-48 Тра тор Дон -Фен ДФ-244, в-во Китай. Конта ти: 096-732-74-57

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Баланс вання. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Видалення вм’ятин без пош одження ла офарбово о по риття та без необхідності подальшо о фарб вання. Конта ти: (093) 132-33-88 Газ на авто: встановлення, ремонт, обсл ов вання. Конта ти: (067) 360-75-15, (050) 719-97-49 Діа ности дви на та всіх систем автомобілів на дилерсь ом обладнанні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 ДІАГНОСТИКУ ЛАКОФАРБОВОГО ПОКРИТТЯ КУЗОВА АВТОМОБІЛЯ, ВИЯВЛЕННЯ ПОВТОРНО ПОФАРБОВАНИХ ДІЛЯНОК, ШПАКЛІВКИ, ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ЛАКОФАРБОВОГО ПОКРИТТЯ ПРОФЕСІЙНИМ ТОВЩИНОМІРОМ, ПРОКАТ ТОВЩИНОМІРА, ПРОДАЖ. КОНТАКТИ: (067) 791-55-12, (095) 322-05-54 Діа ности ходової частини. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

,

льтиватор.

Міні-тра тори «К бота», в асортименті, 4х4, 10Кс-25Кс, фреза, б/в, в ідеальном стані. Конта ти: 097 460-13-91 МТЗ 80, 88 р. в., добрий стан + причіп, пл , льтиватор. 5500 .о. Конта ти: 097 494-56-55. МТЗ-80-82 892, 2009 р. в., з т рбіною. ЮМЗ-6 е с аватор МТЗ-82, Т-40 АМ. Причіп, пл , льтиватор. Конта ти: 096 468-56-83. Пл нжерні пари для тра торів. Конта ти: 050 586-04-63, 097 534-70-25. www.okadizel.com.ua Саморобний неза інчений тра тор з дизельним дви ном. Конта ти: 066 324-47-33. Саморобний, дви н диз., КП ЗІЛ, роздат а міст ГАЗ 66. Конта ти: 066 722-17-05.

Автопо риш и, ф13,14. Дис и металеві до різних авто ф 13,14,15, динамі и б/в та нові, автома нітоли б/в, нові, запчастини до ВАЗ -2101-2107. Конта ти: (067) 737-09-80 А м лятори ебонітові. Конта ти: (097) 704-84-71 Антен ма нітн до та сі. Конта ти: 28-31-12 Ба ажни 68-33-19

автомобільний, б/в. Конта ти:

Балони азові. Конта ти: 27-96-51, (097) 900-96-56 Бампер задній, фар оп до Фоль сва ен Гольф 3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Бампер передній, задній, до а/м Мерседес 124. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 Бензоба до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (050) 175-20-22 Бензонанос. Конта ти: 28-31-12 Бло циліндрів (д-240), олінвал ( оренні Н1, шат нні Н2), шат ни з поршневими пальцями та поршнями (4 шт). Конта ти: (097) 856-20-13 Бо с автомобільний (вантажний автоба ажни ). Конта ти: (067) 683-58-58 Вал арданний задньо о мост до ГАЗ-52. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Гідроциліндри, виробництво та ремонт. Конта ти: (050) 544-27-69 Г м «Г дієр», 175/70/R14, зима-літо. Конта ти: (098) 414-17-18 Г м Р-13, 4 шт., літні. Конта ти: 26-87-69 Дви н до а/м ГАЗ 24, після ап. ремонт . Конта ти: (067) 123-96-83 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14 Дви н до а/м Ш ода або Фоль сва ен, 1,9 дизель, з паливною апарат рою. Конта ти: (067)360-39-33 Дви н УД-25. Конта ти: (097) 988-50-38 Дви н УД2М1, можливо з енератором. Конта ти: 27-96-51, (097) 900-96-56 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Де Не сія, по запчастинах. Без пробі по У раїні. Гарантія. Достав а по У раїні. Конта ти: (096) 151-21-43 Д и до а/м Фоль сва ен Пасат. Конта ти: 28-31-12 Ємності для відбор моторної оливи. Конта ти: (067) 360-39-33 Задній міст в зборі до а/м Камаз. Конта ти: (067)123-96-83 Задню плит бло циліндрів під п с овий дви н, піддон бло циліндрів (д-240), масляний насос до дви на, задній міст в зборі. Конта ти: (097) 856-20-13 Запчастини альтернативні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72 Запчастини до а/м А ді-80. Конта ти: (097) 988-50-38 Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99 Запчастини до а/м Рено 11, б/в: по зов , салон , еле три а, дрібниці. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63 Запчастини до а/м, ори інальні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Запчастини до е с аваторів «Atlas», «Liebheer», навантаж вача «Stalowa Wola» в наявності на с ладі та під замовлення. Резина з навар и. Конта ти: (067) 767-08-10 spectehnika1@ukr.net Запчастини до Львівсь о о автонавантаж вача. Конта ти: (067) 270-51-90 Запчастини до Фоль сва ен Гольф-2. Конта ти: (098) 414-17-18 Запчастини до Фоль сва ен Пасатт Б-2, 1981-87 р.в. Конта ти: (098) 485-32-18 Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99 КІА Паджеро по запчастинам, Конта ти: (050) 544-24-15

б/в.

Колеса Р-14. Ціна: 50 рн./шт. Конта ти: (096) 515-09-79 Комбайни зернозбиральні, по запчастинах: Клас Домінатор, Клас Конс л, Клас Компа т, Вольво 830. Конта ти: (098) 637-11-47

Мастила. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Промив інже тора. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Професійне полір вання авто. Конта ти: (067) 274-37-84

Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Ре лювання розвал -сходження. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Короб збор пот жності до ГАЗ-3309, самос ид, ідророзподільни , ідропідіймач. Конта ти: (098) 294-65-05

Ремонт бамперів. Конта ти: (067) 274-37-84

Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

Ремонт вм’ятин без фарб вання. Конта ти: (067) 274-37-84 Ремонт дви нів. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Ремонт ходової частини. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Рихт вання, фарб вання авто. Конта ти: (067) 274-37-84 Установ си налізації та медіа систем. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Шиномонтаж. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Автозапчастини

Тра тори в-ва Японії, ма, фрези, пл и, осар и, льтиватори. Конта ти: 050 585-76-94, 067 150-77-90

ДТ-75, 1991 р. в., пл Конта ти: 097 287-58-36.

Автозапчастини. Конта ти: (067) 274-37-84

Замін мастил. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

продам «При арпатець ТМК-01» з причепом добром стані. Недоро о. Конта ти: 050 165-73-38.

Автозапчастини до іномаро . Конта ти: (096) 607-56-26

4.7.1. Продам

Запчастини до Пасат В-3 мотор моноінже тор 1.8, ДТІ 1.6, є інші запчастини. Конта ти: (096) 194-98-37 Авто з Німеччини на запчастини. Конта ти: (050) 544-24-15 Авто м . Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Автозапчастини до а/м Мерседес 609-814. Конта ти: (067) 349-11-75

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ АВТО. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТА ЯПОНСЬКЕ ВИР-ВО. КОНТАКТИ: АВТОШРОТ, М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Б. 28-86-69, (067) 363-52-22

Короб передач механічн , 5-ст пінчат до автомобіля А ді-80 «боч а», недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36 КПП до а/м ГАЗ 31029, Вол а. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 КПП до а/м ГАЗ 52. Конта ти: (050) 175-20-22 КПП до а/м Фоль сва ен Гольф. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Крило праве заднє ВАЗ-2104, недоро о. Конта ти: 067 803-23-56 К зов до а/м ГАЗ 3110, Вол а. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 К зов до ЗІЛ-130. Конта ти: (063) 340-37-53, (067) 361-83-17 К зов до іномар и, 1988-2000 р.в. Конта ти: (097) 056-83-74 К н до а/м ЗІЛ, теплений. Конта ти: (067) 360-39-33 Лампоч и ало енові до авто, 2 шт. Конта ти: 68-21-80 Мазда 3, 2004 р.в., хетчбе , бампер задній 70 .о., на лад а на передній порі - 10 .о., риш а на запас під інстр менти - 15 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Мазда 3, 2004 р.в.: хетчбе , бампер задній, на лад на передній порі , риш на запас під інстр менти. Конта ти: (094) 966-52-56 Оле сандр Міст до навантаж вача передній та задній. Конта ти: (097) 988-50-38 Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245. Конта ти: (095) 830-28-36 Мотор до ЗАЗ-968 з ороб ою. Конта ти: (097) 052-76-53 Насад ніверсальн на КПП (алюміній-ш іра) MONZA itali, на р чні альма, на р ч и с лопідйомни а. Конта ти: (067) 777-49-85, (067) 304-85-72


ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№27 від 18 липня 2012 ро Насос до тра тора НШ71. Конта ти: (050) 175-20-22 Опель Ве тра, 1989 р.в., 2,0 бензин, по запчастинах. Конта ти: (063) 071-53-52, (097) 342-52-69 Опель Ве тра, по запчастинах. Без пробі по У раїні. Гарантія. Достав а по У раїні. Конта ти: (096) 151-21-43 Опель Кадет, по запчастинах. Конта ти: (096) 511-71-70 Пежо 405 по запчастинах. Без пробі по У раїні. Гарантія. Достав а по У раїні. Конта ти: (096) 151-21-43 Пежо 605 по запчастинах. Без пробі по У раїні. Гарантія. Достав а по У раїні. Конта ти: (096) 151-21-43 Передню риш бло циліндрів з приводними шестернями масляно о і топливно о насосів. Конта ти: (097) 856-20-13 Підсилювач альма ідрова мний до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

До а/м Л АЗ, КПП, міст, ред тори та ін. Конта ти: 066-621-73-39 До БМВ-523і, 1997 р. в., Е39, БМВ-520, дизель, 2002 р. в., Е39, БМВ-524, д, 1991 р. в., Е34, БМВ-730, 1990 р. в., Е32 зов. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20 До ВАЗ-2108, 1992 р. в., Опель-Ве тра, 1993 р. в., БМВ-520, 1989 р. в. Конта ти: 097-900-22-63 До ГАЗ-52, 53, КПП, до ГАЗ-351, лебід , до ЗІЛ-131, шини «Урал», шин з дис ами, до УАЗ, систем для води, омпресор. Конта ти: 099-325-37-46 До ГАЗ-69: рісло, двері, міст, Конта ти: 050-267-65-51

олеса.

До Газель, КПП, 5-ст п а, нова. Конта ти: 050-668-36-93 До Запорожця. Конта ти: 23-22-41

Підсилювач задньо о бампера до а/м Ш ода О тавія. Конта ти: (097) 704-84-71

Д о Іве о. Конта ти: (067) 747-91-79 loer75@mail.ru

Пристрій п с озарядний для заряд и автомобільних та мотоци летних а м ляторів. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 500-86-85

До ІЖ-2715. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-261-57-02

П с ач ПД-8 з ред тором. Конта ти: (097) 988-50-38 Радіатор водяний до а/м ГАЗ-52. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Рацію «Dragon SY-5430», б/в, антен . У робочомі стані. Ціна: 840 рн. Конта ти: (066) 266-08-25 Ресори до ГАЗ-24. Конта ти: (067) 777-31-22 Сидіння до автомобіля. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Сидіння передні до а/м Фіат Добло. Конта ти: 26-87-69

До Мерседес, Е- лас , 1998 р. в., зов, в ідеальном стані. Конта ти: 098-795-65-40 До Пассат Б-3, дви н, бампер передній та задній, бал , апот, риш , ба ажни , енератор, радіатор, сидіння, панелі, ори інальні фари, недоро о. Конта ти: 066-632-14-40

ТОВЩИНОМІР

До Форд-Фієста, задні двері, бампер до Джилі СК. Конта ти: 72-58-52 До Шевроле, Де : двері, бал ара, апот і ба ажни , рила, радіатор, амортизатор, л шни , фари та інше. Конта ти: 095-219-78-62 До-БМВ 5, Е-39 зов, 1997 р. в., седан. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20 Дом рат на 5 т. Конта ти: 095-132-81-18 Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11

Устат вання холодильне, для авто. Конта ти: (067) 706-92-40 Фар оп до а/м Фіат Фіоріно. Конта ти: (097) 900-96-56 Форд Ес орд по з/п. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (098) 773-03-45 Ш ода Феліція, по запчастинах. Конта ти: (067) 360-39-33

Запчастини всіх видів до японсь их та орейсь их а/м, б/в. Гарантія та достав а в б дь-я ий ре іон У раїни. В наявності до Міц бісі- Грнадіс, -Кольт, -Ва он ІІІ, -Ланцер 9, 10; Нісан-Х-Трейл, -Мі ра, -Альмера ( ласі ), -Тііда; Тойота-Кемрі 30, 40, -Корола; Хюндай-Соната, -А цент, -Санта-фе, Ле с с-RX, -LX-470, 2005-2006 р. в. Конта ти: 099-633-29-99, 098-673-70-75, 9.00-18.00, antonioauto999@mail.ru

АКБ VARTA 12V 110A\h 520A DIN 850A EN\SAE, в хорошом стані. Ціна: 950 рн. Конта ти: (067) 777-49-85, (067) 304-85-72

4.10.1. Пропон ю

Вантажно-пасажирсь і перевезення, приватні, ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн, ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Запчастини до а/м ЗІЛ. Конта ти: 095-132-81-18 Запчастини до МАЗ-5334. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-232-56-86, 066-135-58-26

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

4.7.2. К плю На постоянной основе плю: стартер СТ-100 для СК-5 Нива, в любом состоянии от 100 рн. и выше в зависимости от состояния. Конта ты: (067) 990-26-62

Транспортні послуги

До тра тора ЮМЗ: радіатор, паливний насос, олов а бло , олісні дис и. Конта ти: 096-686-64-36 До Фоль сва ен-Пассат-В5, 2.5 тд, 1999 р. в., седан. Ціна: 130 рн. Конта ти: 050-959-06-20

т. (096) 355-96-59

Таль р чн 1 т. Конта ти: (067) 686-58-64

До Сітроен, Фіат, Пежо, Рено. Ціна: від 140 рн. Конта ти: 067-747-91-79 loer75@mail.ru

С ло для с терів, мотоци лів, моторолерів. Конта ти: 43-16-85

Товщиномір ла офарбово о по риття, CHY - 113, 1200 рн. (вимірює на залізі) CHY-115, 1500 рн. (вимірює на залізі та ольорових металах).

Візьм 1-2 людей на виїзні рин и Нетішин-К знецовсь . Конта ти: (067) 952-01-00

продам Продам запчастини до ДЕО Ланос, Сенс, Не сія, Еспресо, Ле анза. Конта ти: 097 701-21-44. 2 олеса до КрАЗ (лапотни ). Конта ти: 067 124-55-60.

Достав а р зов поп тным транспортом по У раине и за р бежом. Оплата в одн сторон . Опытные диспетчеры. Конта ты: (067) 520-24-00, (095) 321-97-47 Елена (066) 830-75-11, (096) 615-05-38 Ни олай

Бал передню до а/м Мос вич 412. Конта ти: (096) 292-81-12, (096) 104-74-14

2 олеса, літні, Р 13, до ВАЗ, Мос вич. Конта ти: 097 626-13-80.

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Балони на аз метан до вантажних авто, балони исневі, в ле ислотні. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37

5 вип с них лапанів R 4777/BMCR. Конта ти: 067 949-50-30.

А/М РЕНО МАЙСТЕР, 2 Т,

Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, тельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Авторозбір: Рено-19, -Трафі , -Мастер, -Сцені , -Кан о, -Ла на; Сітроен Берлін о, -Джампі, С25; Іве о 65С15; Фоль сва ен Т-4,Т-5,Кадді; Пежо-206, -Партнер; Фіат- Добло, -С до, -Д ато; Форд Транзит, -Гала сі, достав а, оплата при отриманні. Конта ти: 093 309-04-04, 066 148-14-82.

Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Бал передню до Фоль сва ен Гольф 2, трамблер. Конта ти: 099 047-42-79.

Колеса до тра тора ЮМЗ. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Балони азові. Конта ти: 098 526-54-13.

Дис и R-15, до а/м Мерседес 310. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и Р-15 до а/м Мерседес. Конта ти: (096) 213-55-52

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) Автомобільний пере идач, Конта ти: 050-721-43-04

Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11. Газ. балон, омпресор МАЗ, КаМАЗ, форс н и до МАЗ, до менти до ЗІЛ самос ид. ЗІЛ самос ид добром стані. Конта ти: 066 502-45-68. Газ. станов метан Євро-4. Конта ти: 097 947-17-01. Газ.

продам винтовий.

Автопо риш и, 220х508, нові, передній міст, до ГАЗ-52. Конта ти: 050-829-59-47 Ба ажни до ле ово о авто (ЗАЗ, Мос вич, ВАЗ). Конта ти: 095-132-81-18 Вед чий міст до Т-40. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Гвинт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р , діаметр 40-100 мм. Конта ти: 096-686-64-36 Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69 Дви н ЯМЗ-236. Ціна: 10500 рн. Конта ти: 096-232-56-86, 066-135-58-26 Дви н, 3,0, д, до Мерседес-124, 1993 р. в. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 050-221-93-69 Дис и R-14, Вол а , б/в. Конта ти: 095-503-09-39 Дис и, титанові, R-14, 4 шт. Ціна: 500 рн. Конта ти: 099-251-35-17 До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин, Мерседес МL 163, 3,2 бензин, 2002 р. в. Конта ти: 099-251-32-95, 067-196-14-48 До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62

37

До а/м ВАЗ-2106, рила, апот, поро и, дис , зчеплення, запчастини до дви на. Конта ти: 099-309-17-11

станов

. Конта ти: 50-34-48.

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам

ВИСОКИЙ, ДОВГИЙ. КОНТАКТИ: (096) 453-05-57 ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52

ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРА

ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯТОРА

Посл и маніп лятора. Достав а: це ли, бр ів и, бло ів та інших б дматеріалів.

Мотоци л КА-750, 1965 р.в., в ідеальном стані. Ціна: 1000 .о Конта ти: (097) 214-12-94

ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ:

Мотоци л Ява-350, хороший стан. Конта ти: (097) 358-70-11

(0362)24-10-90,

Мотоци л «YAMASAKI», модель YM150B. Новий. Пробі - 200 м., об’єм дви на 150 б.см., витрата палива - 3,6 л/100 м. Можлива розстроч а. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (067) 364-52-60, (050) 315-31-11

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед спортивний, вир-во Ан лія. Конта ти: (097) 411-57-71

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРОМ

Велосипед, «Салют», «Десна», б/в, недоро о. Конта ти: (093) 693-25-55, (067) 171-81-80

Паливно мастильні матеріали

Велосипед, вир-во Німеччина, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 130-10-68

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ.

Велосипед. Конта ти: (098) 625-33-13

КОНТАКТИ: 64-51-81,

Велосипеди, вир-во Німеччина та з/п до них. Конта ти: (067) 777-31-22

(067)907-95-30

Візо від мотоци ла ІЖ-Юпітер-4, відмінний стан. Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

аражні. Конта ти: 43-04-98,

Ворота аражні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Лебід , вантажопідйомністю Конта ти: (067) 364-37-61 Насос еле тричний для Конта ти: (067) 686-58-64

1

т.

пально о.

Насос р чний для пально о. Конта ти: (067) 686-58-64 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (050) 339-27-04 Підйомни автомобільний, 4-стій овий, вир-во Німеччина, 3 т. Конта ти: (067) 360-39-33

Посл и маніп лятора. Достав а: це ли, бр ів и, бло ів та інших б дматеріалів. т. (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Достав а р зов поп тным транспортом по У раине и за р бежом. Оплата в одн сторон . Опытные диспетчеры. Конта ты: (067) 520-24-00, (095) 321-97-47, (066) 830-75-11, (096) 615-05

4.11.2. К плю

т. (050) 375-82-52, (096) 898-45-51

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ.

Ворота 43-04-10

С тер «VIPER-50». Відмінний стан, реєстрація, си налізація. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 715-04-52

Велосипед. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Велосипед, б/в, «Ардіс». Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-87-03, (097) 013-97-32

Ворота аражні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55

САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА,

(097)594-35-96, (067)990-53-03

Посл и автобетононасос , 24 м. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА,

Посл и е с аватором Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон . т. (0362) 20-71-57, (050) 514-47-80

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94

Запчастини до К-750 (циліндри нові радянсь і, фари, ба , рила, міст, ороб а, рама) до мотоци ла «Дніпро» ( олеса, рила, мотор, ороб а, міст) до ІЖ ( олеса, бло ). Конта ти: (097) 214-12-94 ІЖ-планета 3, без до ментів, можливий обмін на м’ясо ( телятина, ри, свинина, баранина). Конта ти: (097) 214-12-94 Мопед «Наві атор», недоро о. Конта ти: (096) 541-72-02 Мотоци л «МТ-11», в хорошом стані, на ход . Конта ти: (096) 964-54-67 Мотоци л «Ява 350-360», ори інал. Ціна: 700 .о. Конта ти: (098) 575-77-12 Мотоци л «Ява», ори інал. Ціна: 800 .о. Конта ти: (098) 575-77-12

4.12.1. Продам Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05


38

№27 від 18 липня 2012 ро


№27 від 18 липня 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

39


БІРЖА ПРАЦІ

40

№27 від 18 липня 2012 ро

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Різноробочі на фабри з ви отовлення сантехні и Б дівельни и та зварювальни и, з відрядженнями до Німеччини, Австрії, Бол арії заробітна плата - від 1500 євро/міс, проживання надається. Різноробочі на оброб свіжої морсь ої риби Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата від 700 .о., проживання - надається. Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о., проживання - надається. Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалістипо рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Столяри та різноробочі на меблев фабри (ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро. Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі. Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається. Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях. Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця. Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне. До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів). Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Працівни и на ізоляцію та теплення тр б Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається. Робота на птахофермах. Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса. Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі.

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот В новий с лад-ма азин • потрібна молодь для роздачі

листіво , флаєрів, ре ламних зраз ів, ві 18-24 р., з/п 150 рн./ день, оплата щоденно. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30

В Рівненсь філію на постійн або тимчасов робот потрібен тест вальни , без д/р, ві до 26 р., з/п 160 рн./день. Не а ентство. Конта ти: (0362) 40-13-64, (097) 637-37-59

Водію на вантажне Радіота сі. Конта ти: (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

• Для постійної і тимчасової роботи • потрібні р’єри відділ достав и

Водію, ат. Е, на а/м Камаз і ДАФ. Конта ти: (067) 968-28-75

поб тової техні и по міст та області. Графі роботи: до 18.00 од., з/п 160 рн./день. Не а ентство. Конта ти: 40-13-64, (097) 637-37-59

Няні на тривалий термін, проживання в сім’ї м.Рівне. Конта ти: (067) 382-43-13 Оббивальни (м’я і меблі). • Конта ти: (097) 377-82-81 По леїльни (м’я і меблі). • Конта ти: (097) 377-82-81

Авто рановщи , водитель всех ате орий, водитель по р зчи а, машинист сваебоя треб. на вахт в .Днепропетровс . Работа р ло одичная. З/п от 1800 рн. в неделю+ омандиров. Предоставляется страхов а, омпле сное питание, жилье, соц. па ет. Конта ты: (099) 471-86-23 Бюро працевлаштов є в Києві. Мі раційні, ст дентсь і та шен ен-візи до Чехії, Польщі, Німеччини, Данії, Канади. Репатріація в Ізраїль, Росію. Партнерство. м. Тернопіль, в л. Лозовець а, 13. Нам 14 ро ів! Конта ти: (068) 900-11-89 В .Харь ов на вахт от рыт набор работни ов с лада, та же приемщи ов товара, ладовщи ов, помощни ов ладовщи а, р зчи и. Зп от 5000 рн., офиц.оформление, 3-х раз. питание, жилье предоставляется. Вахта 20/10, 28/14, 30/20. Конта ты: (066) 957-73-87 В охран строит. объе тов и сопровождение перевозо строй р зов треб ются м жчины в . Днепропетровс (без в/п). Кр ло одичная работа. Вахта 30/20, 28/14, 20/10. Выплата - з/п 1500-2000 рн. в неделю. Полный соцпа ет, питание, жилье. Конта ты: (066) 271-99-10 В пансионат Крыма треб ются: повара, орничные, женщины до 45 лет., спо ойные, непьющие. Конта ты: (066) 487-80-11 Вахта. В строительн ю фирм треб ются строители всех специальностей, разнорабочие, водители. Вахта по У раине. Жилье, питание, спецодежда, инстр мент, соцпа ет, страхов а предоставляются. Оплата 5000 рн./вахта. Конта ты: (099) 204-44-75 Водители всех ате орий треб ются в .Харь ов на вахты, та же водители по р зчи а. Своевременная выплата, з/п от 6000 рн. Вахта 28/14, 20/10, 30/20. Полный соц.па ет, 3-х раз. питание, жилье предоставляется. Конта ты: (099) 437-97-26 Водители всех ате орий, рановщи и, а та же маш-ты по р зчи и и б льдозеров на пост.работ треб. в Харь ов строй омпании. Техни а в хор. сост-и, свое серв. обсл ж. Офиц. тр-во, полный соцпа ет. Жилье, питание предоставл. Зп 6000-8000 рн. Конта ты: (063) 150-85-67 Водители ат. «Д» треб ются для работы на маршр тах .Киева. Ремонт, заправ а за счет предприятия. Ино ородним предоставляем жильё. ЗП от 5000 рн. Конта ты: (067) 600-01-61, (050) 900-34-44, (099) 552-88-06 Водители перво о ласса треб ются на постоянн ю работ в строительн ю омпанию с официальным тр до стройством в .Харь ов. Автомобили 10-20 т (Рено, Вольво и др.) ласса Евро 4-5, Асистент-сервис. Зп от 7000 рн., предост. жилье и питание. Конта ты: (063) 596-70-62 Водители треб ются в .Харь ов. В связи с от рытием сети АТП. Техни а новая, тех. обсл живанием не занимаетесь. Жилье, питание, мед. страхов а, соц.па ет предоставляем, вахта 20/10. З/п 8000 рн. + с точные. Конта ты: (066) 167-83-79 Водители треб ются. Автомобили в идеальном состоянии, свои механи и. В Харь ове предоставляем питание, жилье в 10 мин. ходьбы от места работы. Вахта 20/10, 15/7. З/п от 8000 рн. + переработ и, офиц. оформление. Конта ты: (095) 405-68-31 Водители-профессионалы в связи с расширением Харь овс о о филиала АТП срочно треб ются. Перевоз и по У раине и странам СНГ. Своевременная выплата. З/ п от 7000 рн. за вахт 20/10, омандировочные, премии. Обеспечиваем питание, проживание. Конта ты: (099)663-09-89

Водителям ат.С,D,E, механизаторам на пост. работ треб. строительной омпании «Преми м- ласса» в Харь ов. 18-55 лет. Работа вахтой, з/п от 3500 рн./неделя, оплата понедельная. Новый автопар , рем.база. Проживание + питание за счет омпании. Конта ты: (063) 763-34-84 Водителям ате орий В,С,Д,Е в Днепропетровс на Газели, самосвалы, КрАЗы, возможны варианты: водительэ спедитор, рьер. Перевоз и по ород /обл. Возможны перевоз и по У раине. З/п от 6500 рн.+соц.па ет. Проживание, питание за счет фирмы. Конта ты: (066) 074-99-53 Водителям профессионалам на АТП. Требование отс тствие с димости, возраст от 20 до 58 лет. Перевоз и по СНГ, своевременная выплата З/п - 8000 рн. за вахт 20/10, омандировочные + премии, обеспечиваем питанием, проживанием в Харь ове. Конта ты: (099) 242-87-26 Гр зчи ам, подсобни ам, пар овщи ам, разнорабочим в . Днепропетровс . Опыт работы не обязателен. Вахта (20/10, 28/14, 30/ 20). Своевременная оплата тр да от 1500 рн. в неделю. Официальное тр до строй-ство, жилье, питание. Конта ты: (066) 148-60-32 Гр зчи ам, фасовщи ам- па овщи ам в сеть строй ипермар етов .Харь ова. М ж. 18-60 лет, можно без о/р. Возможна вахта: 7/7, 14/14, 21/7. З/п 2500 рн. за рабоч. неделю, оплата понедельно. Офиц.тр д.+соцпа ет, 2-х разовое питание, форма, жилье. Конта ты: (099) 524-28-43 Гр зчи и, фасовщи и- па овщи и треб ются ТЦ «Elite- ласса» в Харь ове. М ж. 18-60лет, физичес и здоровые, не с димые. Работа вахтовым методом, став а - 2500 рн/неделя. Об чение, форма предоставляется за счет фирмы, жилье + питание! Конта ты: (066) 956-40-63 Для охраны стройобъе тов в .Харь ов треб ются м жчины без вредных привыче . Выплата зп до 6000 рн. за вахт (без задерже ). Предоставляем офиц. оформление, омпле сное питание, жилье. Вахта 28/14, 20/10, 30/20. Конта ты: (099) 231-48-63 Для охраны стройобъе тов в .Харь ов треб ются м жчины без вредных привыче . Выплата зп до 6000 рн. за вахт (без задерже ). Предоставляем офиц. оформление, омпле сное питание, жилье. Вахта 28/14, 20/10, 30/20. Конта ты: (099) 231-48-63 Для работы в Киеве треб ются аменщи и, разнорабочие, шпа левщи и, шт ат ры, плиточни и и др. строительные специальности, общ. бесплатно, офиц. тр до стройство. Конта ты: (099) 629-76-77 Для работы в пансионате Крыма треб ются женщины - повара, орничные в возрасте до 45 лет, не пьющие, со спо ойным хара тером. Конта ты: (066) 487-80-11. Додат овий заробіто для жіно , ві ом від 35 р. Конта ти: (068) 103-34-57 Запрош ємовзяти часть в лотереї Green Card (Зелена Карта). Це ні альна та реальна можливість ЛЕГАЛЬНО іммі р вати, жити, працювати та навчатися в США. Приймаємо заяв и на часть за адресою: м.Львів, пл. Св.Теодора, 10. Конта ти: (032) 255-52-20, (095) 946-11-79, (093) 728-38-75 Запрош ються на робот в м.Києві: монтажни и верти альної опал б и, армат рни и, бетонни и, м лярі, теслярі, азоеле трозварювальни и, еле три и, підсобні робочі. Житлом забезпеч ються. Конта ти: (044) 501-18-70, (067) 443-23-10, (067) 448-04-99 Каменщи ам, плиточни ам, отделочниам, земле опам, эле три ам, сварщи ам, разнорабочим на объе т в . Днепропетровс при ресторанноостиничном омпле се. Еженедельная выплата зар.платы, вахта 30/20, 28/14. Офиц. оформление, жилье, питание. Конта ты: (066) 344-87-45 Київсь а птахофабри а запрош є на робот чолові ів та жіно ві ом до 60 ро ів на процеси вирощ вання та до ляд за птицею та в цех перероб и прод ції, з/п до 460 рн за змін , іно ороднім житло та харч вання. Не а ентство. Конта ти: (098) 065-60-56, (066) 802-69-51 Компанія міжнародно о зраз а запрош є на робот . Вільний рафі . Гарна оплата. Перспе тива рост , є можливість розпочати власн справ . Ві : 27-55 р. Конта ти: (096) 829-67-49 Кондитерсь а фабри а в м.Києві запрош є на робот : пе арів, поварів, фас вальни ів та охоронців. З досвідом роботи та без. З/ п від 6000 рн., вахта, житло. Конта ти: (098) 879-37-91; (050) 800-72-44 Консервний завод запрош є на робот ч/ж за різними спеціальностями та без Д/Р. З/п від 6000 рн., вахта, житло, харч вання. Не а ентство. Конта ти: (098) 864-67-34 Машинистам: э с аватора (Hynday), б льдозера (САТ-9Р), авто рейдера (ДЗ-98), фрезы (реци лера); водитель автопо р зчи а, разнорабочие для строит. доро в Днепропетровс е. З/п от 6000 рн+премиальные. Питание, жилье за счет фирмы. Конта ты: (095) 666-35-11 На предприятия в Харь ове и Харь овс ой области треб ются охранни и, водители, разнорабочие, вахтовый метод работы, питание, жилье предоставляется, официальное оформление, оплата от 4500 рн./вахта. Конта ты: (099) 177-50-15 Опытные водители треб ются Харь овс ом транспортном предприятию ( р зовые перевоз и по У раине DAF, MAN). Вахта! 20-55 лет, без в/п. 6500-7500 рн. + с точные. Понедельная оплата, соцпа ет, жилье. Конта ты: (050) 645-26-54 От рыт набор на вахт водителей ат.С,Д,Е, опытных маш-тов ранов, б льдозеров (Caterpillar и др.), фронт. по р зчи ов и э с ават. для стр-ва объе тов по Харь ов . Офиц. тр д-во, з/п - 6100-8450 рн. + полный соцпа ет. Жилье, питание предост. Конта ты: (066) 993-59-12

Охрана в . Харь ов на вахт треб ется срочно! Для охраны отелей и др. омпле сов. З/п от 7000 рн. + соц.па ет, питание, жилье. Конта ты: (095) 147-01-25 Охрана в Харь ов на вахт 15/7 - 6000 рн., 20/10 - 7200 рн., до 55 лет, праздничные дни двойной о лад, с опытом и без опыта - об чим под себя. Жилье предоставляется + питание 2-х разовое, хорошие словия работы. Конта ты: (099) 172-38-05 Охрана, начальни охраны, старшом смены в Днепропетровс для охраны строительных объе тов и сопровождения р зов. Обеспечиваем 3-х раз.питанием, страхов ой, жильем, формой. Вахтовый метод, возм. выбор вахты. З/п от 5500 рн. + омандировочные. Конта ты: (066) 148-57-98 Охрана, срочно треб. в связи с от рытием новых объе тов ласса «Лю с» в Харь ов. М ж. 18-55лет из ре ионов У раины для раб.вахтой! Мы арантир ем: работ по тр д. ни е, своевр.оплат до 9600 рн., обм ндир., соцпа ет, 2-раз.питание, жилье. Конта ты: (066) 957-60-24 Охрана, срочно треб. в связи с от рытием новых объе тов межд народ. омпании в Харь ове. М ж.20-55 лет для раб.вахтой, отс тствие с димостей, желательно о/р или сл жба в армии. Оплата от 3200 рн/ неделя, форма, питание, жилье предостав. Конта ты: (063) 708-22-45 Охранни ам и начальни ам охраны на постоянн ю работ в .Харь ов. М жчины с/ без опыта работы, без вредных привыче , проблем со здоровьем. Приветств ются бывшие военносл жащие. Вахта. Предоставляем жилье, питание, страхов , арьерный рост. Конта ты: (066) 167-84-31 Охранни и в . Днепропетровс , вахта, треб ются парни реп о о телосложения без в/п, можно без о/р. З/п от 6900 рн. И выше. Жилье, питание предоставляется. Официальное тр до стройство, арьерный рост. Конта ты: (096) 026-90-04 Пе арь, повар, фасовщи и, р зчи и, ладовщи и, охрана при лашаются в Харь ов для работы на ондитерс ой фабри е (м ж. 18-60 лет без в/п). З/п от 2850 рн. в неделю, офиц. оформление, питание, жилье, вахта 15/7, 28/14, 7/7. Конта ты: (095) 411-75-28 Потрібні бри ади робочих для влашт вання цементнопіщаної стяж и машинним способом. Робота в Києві, житло надається. Конта ти: (066) 392-77-00, (067) 253-37-71, (093) 986-45-97 Потрібні б дівельни и всіх спеціальностей та різноробочі. Оплата щотижнева. Зарплата від 5 000 рн. Конта ти: (066) 632-62-62, (093) 575-64-62 Продавцы, охранни и, ладовщи и, р зчи и, на постоянн ю работ треб ются м жчины в .Харь ов в связи с от рытием ТРК. Официальное оформление, жилье, питание. З/п от 2700 рн. в неделю. Вахта 7/7, 15/7, 28/14, 12 час. раб. день. Конта ты: (099) 628-32-52 Птахофабри а в м.Києві запрош є на робот чолові ів та жіно , ві ом 20-50 р. Графі роботи 14/14. З/п 350-370 рн. за змін . Виплати щотижнево. Іно ороднім надається житло, харч вання. Конта ти: (096) 845-68-38; (050) 748-72-25 Работа в Киеве! Мясоперерабатывающий цех при лашает на работ м жчин и женщин от 18 лет на обработ мясной прод ции и из отовление олбасных изделий, можно без ОР, вахта 14/14, жилье, питание. З/п от 6000 рн. Не а ентство. Конта ты: (067) 113-90-20, (066) 359-95-05 Работа в Киеве:охрана, фасов а, бор а, строй а. Вахта, жилье, питание. Метро «Почтовая площадь» Братс ая 8, аб 3. Конта ти: (067) 506-62-02; (095) 591-96-26 Робот тяж , висо а з/п, перспе тива. Конта ти: (063) 065-24-09 Сотр дни ам вневедомственной охраны на пост. работ , треб. в Харь ов, р пной строит. омпании. Сл жба на КПП, работа с амерами наблюдения. Офиц.оформ. З/ п - 6000-7580 рн. Проживание и 2х раз. питание предостав. Посредн. просьба не беспо оить. Конта ты: (050) 505-90-76 Специалистам производства ЖБК и МПК, а та же подсобни и треб ются в Харь ов для построй и тор . павильонов. Возможен вахт. метод работы, достойные словия тр да, офиц. оформл. + полный соцпа ет. Зп 5230-7540 рн. 2-х раз. питание и жилье. Конта ты: (096) 340-19-33 Строительной омпании . Киев треб ются: монолитчи и, аменщи и, малярашт ат ры, плиточни и, разнорабочие и др. Средня ЗП - от 6000 рн. Жилье предоставляем, оф. тр до стройство. Конта ты: (093) 773-35-33, (096) 015-73-98, (066) 233-00-16 Строителям всех ате орий в .Харь ов на вахт на строительство тор овых омпле сов и монолитов остиничных помещений, инстр мент фирмы, жилье и питание бесплатно, можно вахта и полные бри ады, встретим. Конта ты: (066) 147-23-37 Строителям: фасадчи ам, аменщи ам, бетонщи ам, монолитчи ам, разнораб. для работы в Харь овс ой строительноподрядной омпании, опыт работы не менее ода. Проживание, питание, стабильная зарплата от 6500 рн. + переработ а. Конта ты: (063) 201-36-14 Треб ются работни и всех строит. спец., валиф. отделочни и, аменщи и, бетонщи и, сварщи и, монтажни и, эле три и, разнораб. р пной строит. ор анизации в Харь ов. ЗП - 6200-8100 рн. + премии, офиц. оформление, жилье, питание. Конта ты: (063) 649-57-94, (099) 199-35-96 Треб ются строители всех специальностей для работы в Днепропетровс ой, Донец ой обл., Крым. З/п 5000-10000 рн. Конта ты: (096) 035-68-81, (095) 057-82-70 (с 9.00 до 17.00, роме с б., вс)

Э с аваторщи и, водители по р зчи а треб ются в .Харь ов на вахт 20/10, 30/20, 28/ 14. Выплата з/п авансом от 6000 рн. за вахт . Предоставляется 3-х раз. омпле сное питание, официальное оформление, жилье. Конта ты: (066) 378-72-89 Э с аваторщи и, водители по р зчи а треб ются в .Харь ов на вахт 20/10, 30/20, 28/ 14. Выплата з/п авансом от 6000 рн. за вахт . Предоставляется 3-х раз. омпле сное питание, официальное оформление, жилье. Конта ты: (066) 378-72-89 Эле три ам, сварщи ам, бетонщи ам, армат рщи ам, ровельщи ам, ладчи ам трот арной плит и, аменщи ам в Днепропетровс в связи с велич.объема работ. Вахты, возм. 5-ти днев а. Жилье, питание, раб.инстр м. за счет фирмы. З/п от 2500 рн. в неделю. Конта ты: (093) 539-69-63 Автоеле три в автосалон, від 22 до 45 ро ів, досвід роботи з авто, /р 9.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автоеле три з досвідом роботи. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Автоеле три , 20-45р., бажано з досвідом роботи. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Автоеле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Автозварни , шиномонтажни 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , автозварювальни , /р 8.00-19.00, пн.-пт., з/п 2000-4000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Автомийни ам, дівчатам. Конта ти: (067) 562-00-33 Автомийни ам, хл/дів. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автомийни ам, чол/жін. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Автомийни (можна дівчата), рафі роботи 2/1, з/п від 2000 рн. + % ,без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Автомийни 43-29-10

З/П 2000

рн. Конта ти:

Автомийни , 18-40 р., зп – 1700 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Автослюсарю, автомехані на СТО, д/р, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Автослюсарю, д/р, з/п висо а при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Автослюсарю, до 35р, без ш/з, д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Автослюсарю, до 50 р., д/р, повна зайнятість, офіційно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Автослюсарю, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 757-31-53 Автослюсарю, рихт вальни та фарб вальни авто. Конта ти: (098) 306-60-05 Автослюсарям, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Адміністраторам тор ово о зал , з/п - за домовленістю. Конта ти: (050) 337-69-47 Адміністратор в автосалон, жін., відповідальна, не онфлі тна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Адміністратор в отельний омпле с чол/ жін. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Адміністратор в афе, ві 23-40 р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Адміністратор в афе, д/р, знання іноземної мови, потижнево, з/п 3000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Адміністратор в оздоровчий омпле с, ві 23-45 р., /р тиждень/тиждень з 10.00-22.00, з/п 3000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Адміністратор в пер арню, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Адміністратор в пер арню. До 35 р. З.П. 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Адміністратор в спорт омпле с, ві до 27 р., в/о, /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 2000 рн. Конта ти: (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Адміністратор отелю. Д\Р. Знання іноземної мови. Жін.Чол.до 45р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Адміністратор на рецепшн, ч/ж, знання ан лійсь ої мови, потижнево, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Адміністратор , 23-35р., ом ні абельність, бажано з досвідом роботи та базовим знанням ан л. мови. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Адміністратор , 25-35р д/р ГРК, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Адміністратор , ві 25-40р, ВО, 2р на ерівній посаді, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Адміністратор , жін., відповідальна, не онфлі тна. Конта ти: (098) 868-89-73 Адміністратор -по оївці, дівч.25-35, /р 1/ 2дні, з/п від 1000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Адміністратор . Конта ти: 40-20-40, (096)289-50-50, (093)659-88-44. Адміністратор . Без д\р .2\2 дня. З\П 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 А тивній молоді для роздачі листіво , флаєрів, ре ламних зраз ів, ві 18-24 р. Вимо и: порядність, бажання працювати, з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30


БІРЖА ПРАЦІ

№27 від 18 липня 2012 ро Асистент стоматоло а, з/п при співбесіді, з 9-18 од. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Бажаєте заробляти? 150 рн./день. Телефон йте. Конта ти: (067) 170-97-15, (063)300-30-30

Вантажни на с лад, ві 18-45 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Барменам, офіціантам в афе, /р тиждень/тиждень, 10.00-22.00, з/п 500-800 рн./тиждень. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Вантажни та різноробочом , з 9 до 18 сб. нд. вихідний. З/П від 130 рн в день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Бармен в розважальний за лад, до 35 ро ів, можна без досвід , місцевий, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Вантажни , з 8-18, від 18-35, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Бармен , д/р бажано, офіційне працевлашт вання, з/п 900 рн/тиждень. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Бармен , харю, д/р, /р через 2 тижні, з/ п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Бармен , офіціантам, від 18 до 30 р., енер ійні, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Бармен , офіціант . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Бармен , позмінно т/т, з 11-23, ч/ж, від 20-39 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Бармен , позмінно, т/т, з 8-22, від 18 до 32ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Бармен , позмінно, т/т-з 12-02, від 20 до 44 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподаро . Конта ти: 43-07-40 Бетонни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Б дівельни ам - монолітни ам, до 55р.Терміново робота в С. Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Б дівельни ам до 45 р., бажано наявність водійсь о о посвідчення, з.п. 3000 рн, відрядження по У раїні. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Б дівельни ам різних спеціальностей, з/п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Б дівельни ам, до 55р д/р, з/п висо а. Конта ти: (098) 196-13-06 Б дівельни ам, шпа лювальни ам, іпсо артонни ам, армат рни ам, бетонярам. Робота в Рівном та по У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Вантажни , 25-40 р., з/п 1500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Вантажни , /р індивід альний. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Вантажни , ідна та стабільна оплата праці, н ч ий /р, можливість част ової зайнятості, ар’єрне зростання, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89 Вантажни , до 40р. З/П 1800 рн. в міс Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни , з 9-19,від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Вантажни , з/п - від 150 рн./день., до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , офіц. працевлашт вання. Конта ти: (066) 794-04-60 Вантажни , плаваючий рафі 20-60р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Вантажни -па вальни , ві 20-50 р., /р 8.00-18.00, сб., нд. - вихідні, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Вантажни 868-89-73

. Конта ти: 43-65-02, (098)

Верстатни , 20-45 р., д/р бажано, без ш/з. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Водію з власним а/м до 2 т. Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07

Водію, ате орій «В,С,Д,Є» досвід роботи. Робота по області , У раїні та міжнародні первезення. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42

Водію з власним авто, на постійн робот . Конта ти: (098) 772-13-87

Водію-е спедитор , до 40 р., з/п – 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Водію-е спедитор , ат. В. Робота по міст . Без ш ідливих звичо . З/п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію-е спедитор . Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07

Водію з власним авто. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію з власним авто. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Водію з власним автомобілем для обсл ов вання деревообробно о цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79 Водію з власним ле овим авто. Офіційне працевлашт вання З.П. 2500 + %+амортизація Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60

Б х алтер , бажано д/р, 1:С, з/п висо а. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Водію ат Д., по міст . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Б х алтер , в/о, д/р від 2 р., відмінне знання подат ово о за онодавства, ві до 45 р., облі ТМЦ. Конта ти: 42-01-07

Водію ат. В, д/р, /р пн.-пт. 8.00-18.00. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Б х алтер , з 8-17,від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Водію ат. В, з/п 1700-2200 рн. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Водію ат. В,С., 20-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90

Водію ат. С, д/р на вантажних іномар ах, з/п 3000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Б х алтер , можливо за с місництвом, 21-45 р., д/р від 1 р., /р 8.00-18.00, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Водію ат. С, до 50 р., д/р, робота по міст , з/п 1200 рн. на випроб вальний термін. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Б х алтер -оператор , 20-50р д/р ВО, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Водію ат. С, по міст , з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б х алтер . Конта ти: (050) 375-30-75

Водію ат.Д, до 45р по міст з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

В новий с лад-ма азин потрібні: продавці, онс льтанти, промо тери, ві 18-24 р., /р 8.00 - 17.00 (вих. нд.), з/п 2200-4500 рн./ міс. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30

В СКЛАД-МАГАЗИН ПОТРІБНІ ЕКСПЕДИТОРИ ВІКОМ ДО 28 Р., ДЛЯ РОБОТИ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ, З/П 5200 ГРН. КОНТАКТИ: 40-13-64, (097)637-37-59 В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ И РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 1000 У.Е., ГАРАНТИРОВАНА‚ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ‚ АВАНСИРОВАНИЕ. КОНТАКТЫ: (066) 751-70-09

Вантажни ам до 45р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни ам на ондитерсь і вироби, до 45р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Вантажни ам, до 45р. З/П 2000 рн Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни ам, з/п 100 рн/день. Конта ти: 5-62-64, 5-73-73, (096) 393-63-79 Вантажни ам, різноробочим, з/п від 1700. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Вантажни ам. Конта ти: (098) 868-89-73 Ван тажни ам. Фізично здоровим. Працювати з 9 до 18 од.З/П 2000 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Водію. ат. В по міст . З 9 до 17 сб. нд. Вих.. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Водіям ат. В, С, Д, Е, д/р від 2 р., ві 23-50 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Водіям ат. Е, для роботи по перевезенню нових ле ових автомобілів, чол. до 50 р., д/р, наявність за ордонно о паспорта, офіційне працевлашт вання. Конта ти: (044) 377-73-33 Водіям маршр тно о та сі. Конта ти: (067) 909-35-83 Водіям, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Водіям-дале обійни ам, ві 28-50 р., ат. А, В, С, відрядження. Конта ти: 5-20-17 Водіям-дале обійни ам, з/п від 1000 .о., + проживання, Литва. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Встановлювальни ам дерев’яних дверей. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00

Водію на а/м Камаз, ат. Є. Конта ти: (097) 480-23-14 Водію на автовиш ( ранівни ), повна зайнятість, д/р від 1 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Водію на авто ран (з доп с ом); Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію на ЗІЛ-самос ид. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію на КАМАЗ або МАЗ з досвідом роботи в е спедиціях (з/п висо а); Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію на ран з мапіп лятором, ві 25-60р з відповідним посвідченням д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

ВОДІЮ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ З ВЛАСНИМ МІКРОАВТОБУСОМ НА 8 ПОСАДОЧНИХ МІСЦЬ (МОЖНА ПЕНСІЙНОГО ВІКУ). ВИТРАТИ ПАЛИВА 7-8 Л, З/П ВИСОКА І ВЧАСНО. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (067) 616-69-99 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38 Водію навантаж вача .Д\Р. Посвідчення. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Водію, 25-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Водію, В,С, ві до 50 р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Водію, вантажні перевезення, ат. С, д/р. Конта ти: (093) 505-28-84, (050) 566-72-92 Водію, д/р обов’яз ово. Конта ти: 60-80-26, (067) 360-02-07 Водію, д/р. Конта ти: (067) 772-92-16

Газо-, еле трозварни . Д\Р. Ві до 45р.З\П 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Газозварни , еле трозварни , ві до 45 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 2000 рн.+премії. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Гардеробниці до 55 р. терміново З.П. 1200 рн. в міс. Конта ти: (067) 385-16-48 Головном б х алтер на виробництво, д.р., в.о., 1С-7, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Головном б х алтер та рядовом б х алтер . Терміново. З/П висо а. Конта ти: 43-29-10 Головном б х алтер та рядовом , з/п висо а, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Головном б х алтер , 30-55р Ж ВО д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Головном б х алтер , вести підприємця, ві до 40р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Головном б х алтер , д/р від 3 р., ві 25-45 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 4000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Головном б х алтер , д/р від 3 р., повна зайнятість, офіційно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Головном б х алтер , д/р З.П від 3000 рн. До 50р. знання 1С. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Головном б х алтер , д/р, ві не обмежений. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Головном б х алтер . Д\Р. 1С. З\п 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Головном інженер , від 28-40 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Головном інженер , д/р, знання с/ техні и, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Дале обійни ам, з/п від 1000 .о., + проживання, Литва. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Двірни , з 9 до 18, сб. нд. - вих. Ві необмежений чол., жін. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30 Двірни , чол/ жін, до 60р. терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Двірни . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Дизайнер Coral, Photoshop. З 9 до18, з.п. при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48 Дизайнер , 20-35р з д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Дизайнер , х дожни , 18-45 р., мати творчі задат и, бажано знання Photoshop, Corel, Illustrator, /р 8.00-18.00, сб., нд. вихідні, з/п 1500-2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Дире тор автоцентр , 25-30 р., в/о, досвід роботи правління персоналом. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Дире тор відділення, з 9-18, від 30-45р., 2р. з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Дире тор відділ продаж . Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Дире тор , заст пни дире тора на приватне виробниче підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Водію ерівни а, д/р, 23-50 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п висо а. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Водію на а/м ЗІЛ самос ид, аз/бензин, д/р, без ш/з. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Газо-, еле трозварни , ремонт автомашин. Конта ти: (098) 628-98-60

Дизайнер . Можна без д/р. Знання відповідних про рам. З/п 1700 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82

Водію ат. С , е спедиторам, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Б х алтер , з 9-17, ві від 25-45, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

В новий ре ламний відділ потрібно 15 чолові для проведення прома цій, хлопці та дівчата, ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (063) 300-30-30

Водію, ате орій В, С, досвід роботи, з/п 2400 рн, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію-е спедитор , д/р за ордоном. Конта ти: 63-15-55, (097) 311-02-01

Б х алтер по заробітній платі, до 45 р., знання 1С 7.7, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Б х алтер , д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Водію, ат.Е, 30-55 р., д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію-е спедитор , 25-45р з власним авто, з/п висо а. Конта ти: (098) 196-13-06

Водію з власним мі роавтоб сом, достав а поб т.техні и по міст , з/п висо а + амортизація. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

рн.

Водію, ат.Д. Д\Р. 30-45р. Міжобласне спол чення. Конта ти: 43-90-92

Водію-е спедитор до 30р., 1д/1д. З/П 2400, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Б х алтер в б дівельн фірм з д/р не менше 5 ро ів. Терміново. Конта ти: (098) 386-56-22

Б х алтер , д/р, в/о, з/п 3000 Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Водію, ат. В, С, Д, E, досвід роботи, робота по Рівном та У раїні, до 45 р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Водію, ат.В, - досвід роботи. З.П. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48

Б льдозерист , ві 25-55р д/р, офіційне працевлашт вання, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Б х алтер на підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Водію, ат В.С, по міст . З/П 2700 рн. сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-29-10

ВОДІЇВ КАТ «В», «С», «Д», «Е» З ДР ВІД 1 РОКУ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ АТП В М. КИЇВ. ВАХТА 14/ 14, ХАРЧУВАННЯ, ЖИТЛО, З/П ВІД 4000 ГРН. ЗА НЕДІЛЮ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (095) 809-03-84, (067) 139-46-33

Б дівельни в б дівельн фірм , до 50 р., зп - висо а. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Б х алтер на первинн до ментацію, д/ р, офіційне працевлашт вання, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Водію, з 8-18, ат.В до 30р, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію, ат. Е. З.П. 5000 рн. офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Б дівельни ам різних спеціальностей, м. Рівне. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Б х алтер на виробництво, бажано досвід роботи, знання 1С 7.7, до 40 р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Водію, до 50 ро ів, ат. Е, д/р., з/п 5000 рн., офіц.працевлашт вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Ви ладач з ан л.мови.З 9до18 од. З\п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82

Б дівельни ам-монолітни ам, з/п від 1400 .о., терміново, робота в С.Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Б х алтер від 30р. З 9 до 18 од. В\О.Знання 1С.С бота неділя вихідні. Терміново. З/П 2000 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

41

Вантажни до 35р.на с лад. З\П 1700 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, ВІК ДО 26 Р, З/П 4000 ГРН. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: 40-13-64, (095) 132-79-65, (097)637-37-59 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНО-КАРКАСНОГО ВЫСОКОЭТАЖНОГО ДОМА В Г.КИЕВЕ, СРОЧНО, ТРЕБУЮТСЯ: КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ МОНОЛИТЧИКОВ (АРМАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, ПЛОТНИКИ); БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ. ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. КОНТАКТЫ: (096) 010-67-08 (ЯРОСЛАВ)

Додат овий заробіто . Конта ти: (067) 938-30-51 Домашньом персонал , чол./жін., робота в сім’ях: доморобітницям, няні, по оїв ам, до лядальницям, водіям, садівни ам, з/п від 1000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Домо оподар ам, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16 .120 рн. в день. Конта ти: 43-29-10, (093) 185-83-30 Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16. 120 рн в день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Домо осподарці. Старшій жінці, порядній. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Досить працювати за опій и! Запрош ємо молодь в новий відділ для проведення ре ламних презентацій. Ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (063) 300-30-30 Др арю фле со- та офсетно о др . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е ономіст в бан , від 18 р., в/о, з/п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Е ономіст на підприємство. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е ономіст відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е ономіст , фінансист , аналіти , 21-45 р., /р 9.00-18.00, з/п 1500-2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Е с аваторни на сеничний е с аватор. Конта ти: (098) 386-56-22 Е с аваторни , з 9-18,від 20-60 р, з/п 2000 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Е с аваторни , до 60 р. р.. роботи плаваючий З.П. від 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е с аваторни , та водію авто рана, до 60 ро ів, рафі плаваючий, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Е спедитор , 20-40р, Ч, ВО, д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Е спедитор , бажано досвід роботи та водійсь е посвідчення, 21 – 45 р., з/п – 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Е спедитор , від 22-35р. Конта ти: (097) 511-40-48 Е спедитор , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Е спедитор , з д/р та без, ві 21-45 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Диспетчер на пасажирсь і перевезення. До 35р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Е спедитор -водію, до 45 ро ів, з/п - від 2400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е спедитор -водію, до 45р. З/П. від 2000 рн. наявн. вод.прав ат В,С. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е спедитор . Конта ти: (067) 360-02-07

Газо-, еле трозварни ам, до 55 ро ів, з/п 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Е спедитор . Без д\р. З\П 1700 рн Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Еле три в деревообробний цех в Карпатах. Конта ти: (097) 837-76-79 Еле три д/р. 3 р. доп с з. п. від 2500 рн. Конта ти: (093) 185-83-30 Еле три з 4-5 р. доп с , /р 9.00-18.00, з/ п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Еле три на амнеобробне вир-во. Конта ти: (097) 066-31-27, (066) 255-39-42 Диспетчер , 1/2, знати місто, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Диспетчер , в сфер обсл ов вання, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Еле тро-, азозварни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Еле трозварни , 25-60р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Еле трозварни , д/р, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Встановлювальни ам металопласти ових ві он. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00

ГАЗО-, ЕЛЕКТРОЗВАРНИКАМ, ВИМОГИ: Д/Р, 25-45 Р, З РІВНОГО, З/П ПРИ СПІВБЕСІДІ, Г/Р З 8.00 ДО 17.00. КОНТАКТИ: 22-21-12, 63-04-09

Еле тро-, азозварни з д.р. від 4р., рафі роботи нормований, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

До лядальниці, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

Е спедитор , з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 455-84-70

Газо-, еле трозварни , д/р, 18-45 р., з/ п при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Еле тро-, азозварни до 45 р., д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Еле трозварни , д.р., з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Диспетчер до 30 р. знання ПК. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Газо-, еле трозварни , 25-45р д/р, з/п висо а. Конта ти: (066) 604-53-90

Еле три . З/П 1460, р-н Північно о. Конта ти: 43-29-10

До лядальниці за інвалідом. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70

Встановлювальни ам залізних дверей. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00

Встановлювальни пласти ових ві он та дверей, сб. нд. вихідний. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Еле три . Еле тромонтер . Офіційне працевлашт вання, з\п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Еле три , 20-40р д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Еле три , д/р, 3 р. доп с , з/п. від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Еле трозварни , д/р, з/п від 1800 рн, лицювальни плит ою, з/п 30-50 рн./ в.м, не КА, терміново. Конта ти: (097) 781-94-41 Еле трозварни , д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Еле тромонтер з досвідом роботи та з доп с ами, з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Еле тромонтер , 20-30 р., освіта середня-спеціальна, знання си налізації, /р 8.00-17.00, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Еле тромонтер , д/р, 4-5 р па доп с , з/ п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Еле тромонтер , енер ети , /р пн.-пт., 9.00-18.00, з/п монтер - 1800 рн., енер ети - 2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Жестянни , д/р бажано, повна зайнятість, з/п від 1500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Жестянни . Д\Р. Ві до 45р.Терміново. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Зав осп , Д/Р завс лад , до 40р. з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зав осп , д/р, до 50р., чол/жін. З.п. 1500 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Завід ючом с ладом, д/р, чол/жін, /р 9.00-18.00, сб., нд.-вихідні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Завід ючом с ладом, омірни , чол.25-35р. д.р з 9 до 18 сб.нд. вихідний з/ п - 2200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завід ючом с ладом, чол. жін. Д/Р сб. нд. вих з 9 до 17. З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завс ладом, до 50 ро ів, рафі ненормований. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Завс ладом, омірни , Д/Р, терміново чол., до 50р., д.р. бажано. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Завс ладом, омірни , д/р., терміново, ві 25-35 ро ів, з/п 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 За рійни тюле- ардинних виробів. Конта ти: (050) 923-55-51 За рійни , д/р, повна зайнятість, офіційно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 За рійни . Освіта+д\р. З\П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Замірни 832-78-00

. Конта ти: 45-00-17, (097)

Замірювальни та встановлювальни дверей; Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Запрош ємо на робот хлопців та дівчат ві , 18-24 р., для роздачі листіво , флаєрів, ре ламних зраз ів, з/п 150 рн./день, оплата в інці робочо о дня. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30 Заст пни дире тора. Д\Р на ерівних посадах та на виробництві. З\П по домовленості. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Заст пни ерівни а з питань безпе и, з/ п 3000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Збиральни меблів з 9 до 18, д/р, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10 Збиральни меблів меблевий ма азин, 22-45 р., д/р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Збиральни меблів, 20-45 р., /р 9.00-18.00, з/п 1000-2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Збиральни меблів, д/р, офіційне працевлашт вання, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Диспетчер , ві 21-35 р., вміння добре розмовляти раїнсь ою та російсь ою мовами, чіт о та арно спіл ватися по телефон , /р 9.00-15.00, пн.-пт., з/п 1000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Еле три , для провод и абелю в ба атоповерховом б дин . Конта ти: (098) 386-56-22

Диспетчер , позмінний рафі роботи, до 40 р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Еле три , офіційне працевлашт вання з 9 до 18 сб.нд. вихідний.зп 2500 рн. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни ам, шпа лювальни ам. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Газо-, еле трозварни , до 55 р., з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Диспетчер . Працювати по змінах. Є нічні зміни. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Еле три , слюсарю, д/р обов’яз ово, з 9 до18 од., сб,нд - вих. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Зварни ам - рихт вальни ам, фарб вальни , шпа лювальни Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Газо-, еле трозварни , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Дистриб’ютор , з/п 25 % від продаж + 60 рн. бон с + премія. Конта ти: (097) 155-88-42

Еле три . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Зварни ар онної звар и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Газо-, еле трозварни ам, до 55 р. з.п. від 2800 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Газо-, еле трозварни , 25-60р д/р, овані вироби, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Газо-, еле трозварни , азо-, еле трорізальни , 25-35 ро ів, досвід роботи, з/п висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Еле три , до 45 р., д/р, доп с до 1000В, з/ п від 1500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Збиральни пласти ових ві он, до 45 р. з.п. висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Зварни висо ої валіфі ації, 4-5 розряд. Конта ти: (098) 386-56-22


БІРЖА ПРАЦІ

42

№27 від 18 липня 2012 ро Менеджер , з 9-18, від 21-35р., ВО тех,е он, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер , з 9-18,від 21-35р.ВО тех,е он, з/п від 2500 рн. Конта ти: (066) 604-53-90 Менеджер , ре іональном представни з продаж посл орпоративно о обсл ов вання в раїнсь фінансовофондов омпанію. Конта ти: (0362) 43-42-84 Менеджер -ло іст , з/п від 1500 рн., 20-60р бажано з д/р ВО. Конта ти: (066) 604-53-90 Менеджер -ло іст . Відповідна освіта + пра ти а, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер -техноло , д/р від 1 р., можливі відрядження, з/п висо а. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Мерчендайзер , бажано д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Мерчендайзер , без д/р, ві 18-25 р., /р 8.00-18.00, з/п 1800 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Мерчендайзер , в/о , до 30р., З/П від 2600 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Мерчендайзер , від 18-40, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Зварни , з/п від 1000 .о., Польща. Ліц. АВ №585082 від 06.01.12 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89

ЗВАРНИКУ ТА КОВАЛЮ РУЧНОЇ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (097) 257-36-97 Інженер ( онстр тор ). Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер з омпле тації. Працювати на с ладі. Без д\р. Освіта.З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Інженер з охорони праці, чол/ жін, наявність посвідчення. Ві необмежений, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Інженер 43-29-10

з охорони праці. Конта ти:

Інженер з охорони праці. Д/р.З/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Інженер з ремонт др вальної техні и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер теплотехні . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер , без д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Касир , д/р від 1 р. Конта ти: 46-02-70 Касир , можливо ст денти, 6- од. робочий день, з/п від 1000 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Касир , ч/ж, 20-45р, з/п від 2000 Конта ти: (097) 025-22-50

рн.

Касир . Без д\р. Позмінний рафі роботи. З\п від 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Керівни відділ постачання і зб т , до 45 р., д/р, посвідчення водія, баано власне авто, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Керівни сл жби безпе и в автосалон, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

КОВБАСНИЙ ЦЕХ В М. КИЇВ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ Ч/Ж ВІД 18 РОКІВ НА РІЗНІ ВАКАНСІЇ, З/П ВІД 6700 ГРН, ВАХТА 15/15, ІНОГОРОДНІМ ЖИТЛО, ХАРЧУВАННЯ. ПОСЕРЕДНИКАМ НЕ ТУРБУВАТИ! КОНТАКТИ: (097) 551-22-04 Колорист (підбір автофарб), 20-40 р., можливо без д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Комірни -вантажни . ДР не обов’яз овий. Бажання працювати, без ш ідливих звичо . Чол. до 40 ро ів. ЗП від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

К р’єр по міст . Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Медсестрі в стомат абінет, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

К р’єр , робота по міст , з/п до овідна. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Медсестрі в стоматоло ічний абінет, медична освіта, можливо без досвід роботи, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

К харю без досвід . Працювати з 9 до22 од. З\П - 600 рн\тиждень. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харю в афе-бар, помічни харя, офіціант . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 К харю в приватний б дино , 5 од/день, з/п 1000 рн. Конта ти: (067) 340-04-93 К харю, 25-55р, д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю, 20-35 р., 10-23 од, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 К харю, д/р, бармен , офіціант , охоронцю, пралі в отель, по оївці, еле три , різноробочим. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

К харю, ондитер , бажано з досвідом роботи, тиж./тиж., з/п - від 800 рн. + % / тиждень. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 К харю, на піц з 9 до 23, тиждень через тиждень. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К харю, помічни харя в холодний цех, потижнево, д/р або без, з/п 700 рн./ тиж. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Інженер -еле тронни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Комірни на с лад, д/р та посвідчення водія навантаж вача, повна зайнятість, офіційне працевлашт вання, з/п від 2500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

К харю, ст дентсь е афе, з 8.00 до 15.30 од., сб., нд., свят ові - вихідні, д/р, відповідна освіта, мед. ниж а, а ратність, порядність. Конта ти: (093) 718-70-70

Комірни та завс ладом, до 40 ро ів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

К харям, без оштовне навчання, омпенсація проїзд , без оштовні обіди, рафі 4/4, по одинна оплата праці, м. Севастополь. Конта ти: (03052) 55-10-29, (050) 417-66-46

Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (097) 837-76-79 Інженер . Конта ти: (050) 375-30-75 Інспе тор з адрів жін. до 40р. Д.Р. офіційне працевлашт вання з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Кальянни , 2д/2д або 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30

Комірни , 24-50 р., з д/р та без, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Комірни , від 2000 рн./місяць. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Комірни , ві 20-45р д/р ВО, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Комірни , д/р, з 9 до 18, З/П 2000, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Комірни , на с лад чай, ава, З.П. 2500 рн. Конта ти: 43-29-10 Комірни . Працювати з 9 до 18. Оплата 1800 + преміальні. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Лицювальни , вимо и: інтер’єрний дизайн плит ою, омпон вання плит и із ламінатом, професійна робота на водяном плит орізі, з/п 30-50 рн./ в.м, не КА. Конта ти: (063) 071-50-81 Лицювальни , з/п 30-50 Конта ти: (097) 781-94-41

рн./ в.м.

Лі арю-стоматоло , д/р або без, позмінно. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Ло іст -диспетчер , до 45р., бажано досвід роботи на анало ічній посаді, з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Каменярам ОКРБ006-2009 12680, теслі, бетонщи и ОКРПБ006-2009 16672, армат рни ам ОКРБ006-2009 11121, шт ат рам ОКРБ006-200919727, з/п 1000 .о., офіційно. Конта ти: (096) 540-75-90, (096) 340-28-54

Комірни . Працювати з 9 до 19 Оплата1800+преміальні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Кондитер , жін., без д/р, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Каменярам, з 8-18,від 18-45, з/п від 3500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Майстр з ремонт еле троінстр ментів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Каменяр . Конта ти: (098) 386-56-22

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д.р. бажання працювати. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Майстр з ремонт ПК, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Касирам в інтернет л б дівч. до 30р., 1с/2с, З/П 200 рн/доба. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Касирам тор ово о зал , молодим працівни ам. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Кондитер . 20-35р. Д\Р або відповідна освіта. З\П 100 рн\день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Касирам, без оштовне навчання, омпенсація проїзд , без оштовні обіди, рафі 4/4, по одинна оплата праці, м. Севастополь. Конта ти: (03052) 55-10-29, (050) 417-66-46

Конс льтантам елітних парф мерних виробів, дівчатам, ві 18-24 р., з/п 150 рн./ день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15

Касирам, вантажни ам, пе арям в с пермар ет. Конта ти: 68-34-60

Конс льтант з редит вання, до 25 ро ів, д.р. бажано. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Касирам, можливо без досвід , 2 дні через 2 дні, ві до 45р. Конта ти: (097) 238-57-23

Контролер я ості швейних виробів. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

Касирам, роз леювальни ам о олошень, розповсюдж вачам інформації, різноробочим цир , на тимчасов робот . Конта ти: (066) 566-24-25, (067) 155-48-28

Контролер . Вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48

Касирам. Конта ти: 68-34-60

Косметоло . До 45р без Д/Р з мед. Освітою З/П висо а Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Касир в бан , в/о е ономічна, д/р від 1 р., з9 - 18 од, с б, нед-вих. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Касир в афе (фаст-ф д), можна без досвід роботи. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Косметоло . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Кошторисни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Кравцю. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

Касир в ма азин. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Кранівни ( сенично о та автомобільно о ран ), до 55 ро ів, д.р. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Касир в с пермар ет, 18-35 р., 2 дні2 дні. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Кредитном інспе тор відділення бан , від 18 р. Конта ти: 40-04-15, (096)762-65-51

Касир в с пермар ет, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Касир із знанням асово о апарат . Працювати 1\2. Ві 20-35р.З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Касир можл.без досвід , 2 дні через 2 дні. жін.. до 45р. Конта ти: (067) 385-16-48 Касир на підприємство, ві 21-45 р., можливо без д/р, проводиться навчання, /р 8.00-18.00, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Касир на підприємство, дівч. 21-35 р., д/ р від 1р., /р 9.00-18.00, з/п 1700 рн. Конта ти: (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Касир відділення бан , в/о е ономічна або фінансова, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Касир відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Касир , 18-45р позмінно, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Касир , ідна та стабільна оплата праці, н ч ий /р, можливість част ової зайнятості, ар’єрне зростання, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 28-54-73, (098) 744-56-24, (067) 117-45-89

КУР’ЄРАМ, ВІК ВІД 18 ДО 28 Р., ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ І ТИМЧАСОВОЇ РОБОТИ ПО МІСТУ, З/П 200 ГРН./ ДЕНЬ. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: 40-13-64, (097)637-37-59 К р’єр відділ достав и, з/п став а 2400 рн.+ %. Конта ти: (098) 032-22-84

КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ, ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ, ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ. СТАВКА 2400 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (098) 032-22-84 К р’єр по міст . Хлопець. Пацювати з 9 до 18 од.З\П 1300 рн. Конта ти: (097) 033-84-42 К р’єрам, 18-30 р., неповний робочий день, енер ійні, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Менеджер з автозапчастин, від 18-36р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Менеджер з редит вання в тор . зал. ст.2000 рн. +%, до 35 ро ів, чол/ жін. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Комірни на автозапчастини, хл. до 25 р., з/п 1200 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Інженер - онстр тор та техні по б дівельним роботам, з/п до овірна. Вимо и: вища освіта, д/р. Резюме присилати за адресою resume@delta-i.com.ua. Конта ти: (096)968-37-07

Менеджер (ст дент ) з 9 до 13:30, З/П 700 рн., с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К харю, до 45 р., відповідний д/р та освіта, /р позмінно, з/п висо а. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Інженер -еле три з досвідом роботи. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Інженер -КІП (з автоматизації), в.о., д.р., з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Менеджер ( ерівни ) в тор ов се цію; Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Менеджер з видачі редитів, з/п від 2000 рн, від 18-45 ро ів. Конта ти: (097) 025-22-50

К харю, офіціант д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Інженер -енер ети , до 55 ро ів, в/о, д.р. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Менеджерам- онс льтантам по роботі з лієнтами, вільних рафі , про ресивна система оплати, ар’єрний ріст. Конта ти: 10-01-97, (067) 240-35-90

. Конта ти:

К харю, д/р. не менше ро 43-29-10

до 40р., бажано д/р. Конта ти:

Комірни 43-29-10

Медсестрі, з д/р або без, індивід альний рафі . Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Майстр з ремонт холодильно о обладнання, д\р. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

МАЙСТРУ МАНІКЮРУ, ВИГІДНІ УМОВИ, ГНУЧКИЙ ГРАФІК. КОНТАКТИ: (067) 455-54-65 Майстр СТО-моторист, д.р., з/п висо а (%), рафі роботи стандартний. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Майстр швейний цех. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88 Ман альни . Без д\р. Т\Т. З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

МАНІКЮРНИЦІ, МАЙСТРУ З НАРОЩУВАННЯ ГЕЛЕВИХ НІГТІВ, З Д/Р, ВЛАСНОЮ БАЗОЮ КЛІЄНТІВ, З/П 50 % ВІД ВИРОБІТКУ, АБО НА УМОВАХ ОРЕНДИ, ГР. ПОЗМІННИЙ АБО ЩОДЕННИЙ, КРІМ НД., ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (096) 307-66-97 Мар етоло ол. та рядовий, д/р, оф. прац., З/П до 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Менеджер з редит вання в тор овий омпле с з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и д.р. чол/ жін. Ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Менеджер з ло істи и, вантажні перевезення, е спедиторсь і посл и, в/ о, 20-30 р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Менеджер з мало о та середньо о бізнес відділення бан , 20-35 р., зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Менеджер з продаж ( омп. та фототовари, поб това хімія, поб това техні а, б дівельні матеріали, запчастини) д.р., з/п від 2500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Менеджер з продаж авто, наявність водійсь их прав, хл/дів, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж автозапчастин. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Менеджер з продаж в автосалон чол/жін, до 35р., в/о, хороші ом ні ативні нави и, з/п за домовленістю. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер з продаж еле тротехнічної прод ції, до 35р., з 9 до 18, с б. нед. - вих Конта ти: 43-29-10, Менеджер з продаж запчастин, 24-35 ро ів, знання автомобіля. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер з продаж запчастин. Д\Р в продажах. В\О технічна. ЗП. Став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж інстр мент . Телефон вати з 9 од. до 17 од. Конта ти: (067) 192-02-16, (095) 504-22-08 Менеджер з продаж анцтоварів з досвідом. Вища освіта/ Оплата від 3000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж , бензин + телефон,вод. ат. В, став а + %. Конта ти: (066) 604-53-90 Менеджер з продаж , з 9 до 18, З/П став а+%, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з продаж , технічна освіта, по області, з а/м, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер з продаж . Промислова р па товарів. Офіційне працевлашт вання. Без д\р. ЗП за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з ре лами в автосалон, вміння вести ділові розмови, знання ПК, енер ійність, ом ні абельність, з/п до овірна Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер з ре лами, ві до 35 р., освіта вища або базова. Конта ти: 62-32-33 Менеджер з ре лами. Дівчина/хлопець до 35 ро ів. Ком ні абельна, відповідальна. Без д/р, з/п став а +%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з розвит мало о бізнес , в бан , /р 9.00-18.00, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Менеджер зі зб т автозапчастин, робота в ма азині, досвід роботи, з/п - при співбесіді, 18-30 р. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Мар етоло та менеджер з ре лами, д/р, повна зайнятість, з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Менеджер зі зб т запчастин до сільсь о осподарсь ої техні и, досвід роботи на анало ічних посадах, 25-35 р., з/ п - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Масажист в СПА-салон Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Менеджер зі зб т , в/о, можна без д/р. Конта ти: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Машиніст авто рана або автовиш и. Терміново з досвідом. Працювати з 9 до 18 од .З\П висо а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Менеджер по роботі з лієнтами, чол./ жін., до 30 ро ів, д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Меблеви 868-83-84

. Конта ти: 62-65-76, (097)

Медичній сестрі, до 50 р., д.р. терміново Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Медичній сестрі, до 50 р., д/р, терміново, в розважальний омпле с та приватний нар оло ічний абінет. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Медсестрі в стомат абінет. Працювати позмінно. З\П по домовленості. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Менеджер по роботі з персоналом. до 35 р. Д.Р. Терміново. Конта ти: 43-90-92 Менеджер тор ово о зал , д/р в тор івлі. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Менеджер т ристичної фірми, повна зайнятість, з/п від 1200 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Мерчендайзер , промо тер в тор ов омпанію, з/п – від 1500 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Мерчендайзер . Бажано д\р. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Механі , д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Митном бро ер , д/р митній справі, повна зайнятість, з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ, ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ТА ПРОМОУТЕРІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ, ВИСОКА З/П + БОНУСИ. КОНТАКТИ: 43-13-07, 23-63-07 Монтажни ам техноло ічно о стат вання, еле трозварювальни ам. Конта ти: 28-86-14, 28-64-56 Монтажни , ві від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Монтажни , можна без д/р, повна зайнятість, офіційно, з/п відрядна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 М ляр , д/р, з/п від 2000 до 7000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

НА ПОСТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ВІК ДО 27 Р., З/П 3000 ГРН. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: 40-13-64, (097)637-37-59 НА ПОСТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, ВІК ДО 28 Р., МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р, З/П 160 ГРН./ДЕНЬ. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: 40-13-64, (097) 637-37-59 НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ТЕСТУВАЛЬНИКІВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 26 Р., МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р, ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ, З/П ЩОДЕННО 160 ГРН. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: 40-13-64, (097) 637-37-59

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ. КОНТАКТИ: (050) 858-91-90, (097) 029-40-88 На постійн робот потрібні розповсюдж вачі флаєрів, листіво . Ві 18-24 р., з/п 150 рн./ день, оплата щоденно, не КА. Конта ти: (067) 170-97-15

Няні з досвідом роботи (ві .від 30р). Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

НЕ АГЕНТСТВО. ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ХЛОПЦІ ДО 30 Р. В МАГАЗИН ПРОМТОВАРІВ. КОНТАКТИ: 0362 62-76-76, (067) 988-47-38 Няні, з/п від 1000 до 2000 євро, Польща. Ліц. МСПУ АВ № 585082 від 06.01.2012 р. Конта ти: (0362) 40-15-79, (096) 480-29-08, (095) 837-97-89 Няні, з/п при співбесіді, від 25-50 р, д/р, освіта бажано педа о ічна або медична. Конта ти: (097) 511-40-48 Обвалювальни ам м’яса, без оштовне навчання, омпенсація проїзд , без оштовні обіди, рафі 4/4, по одинна оплата праці, м. Севастополь. Конта ти: (03052) 55-10-29, (050) 417-66-46 Обвалювальни м’яса, до 45 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Обвалювальни риби, без д.р., неповна став а, з.п. 1400 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Озеленювач , жін., д/р в зеленом осподарстві, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Оператор-адміністратор , З.П 200 рн за доб , доба через дві. Конта ти: (093) 185-83-30 Оператор в Інтернет л б, з/п висо а. 1/ 2. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Оператор в інтернет л б. Дів\Хл.до 30р.1\2 доби. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Оператор дзвін ово о центр , в/о або неза інчена в/о, 21-40 р., знання психоло ії, ПК, неповна зайнятість, навчання за рах но роботодавця, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”. Оператор інформаційно о відділ , з 8,3-17,3, до 27 Жін а, ВО, став а +%. Конта ти: (066) 604-53-90 Оператор омп’ютерно о набор в тор овельн фірм , знання ПК та 1С:Б х алтеріїї, зп - при співбесіді. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Оператор ПК, знання ПК, бажано 1С, робота з вхідною та вихідною до ментацією, /р 9.00-18.00, пн.-пт., з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Оператор ПК. Знання омп’ютера. З/п 2000 рн.Працювати з 21 од до 01 ночі Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Оператор фас вально о обладнання, д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Оператор , 19-30рр, з/п 1500-2000 рн+премія Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Оператор , адміністратор , З.П 120 рн за доб , доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Оператор , ПК. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Оператор - асир в інтернет л б. З/П 200 рн. за доб . Прац. 1д.через 2д. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ОПЕРАТОРУ-КАСИРУ, В ІНТЕРНЕТ КЛУБ. ВИМОГИ: ДІВЧАТА ВІКОМ ВІД 19 ДО 28 Р., ПРИЄМНОЇ ЗОВНІШНОСТІ, КОМУНІКАБЕЛЬНІ, АКТИВНІ, ВПЕВНЕНІ, ЗНАННЯ ПК. З/П ВИСОКА. КОНТАКТИ: (099) 377-40-96 Офіс-менеджер в омпанію з іноземними інвестиціями, 19-30 р., володіння ор техні ою, знання ПК, ан л. мови, ом ні абельність, з/п – 2000 рн. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51 Офіс-менеджер зн.ПК, до 40 р., з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер , 21-35 р., знання Word, Exel, Net, вміння онс льт вати людей за телефоном, працювати з еле тронною поштою, з до ментацією, /р 9.00-18.00, пн.-пт., з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Офіс-менеджер , 21-35р., робота в офісі, онс льтація лієнтів, робота в інтернеті, робота з паперами, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ, ФАСУВАЛЬНИКИ ТА КУР’ЄРИ, ВІКОМ ДО 30 Р, ВИСОКА З/П, ПОТИЖНЕВИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07

Офіс-менеджер , в адрове а ентство.Д\Р в продажах. Ві до 40р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Набираємо хлопців та дівчат для роз леювання о олошень, ві 18-24 р., з/п 150 рн./день, оплата щоденно, надаємо авто. Конта ти: (067) 170-97-15, (063) 300-30-30

Офіс-менеджер , з/п при співбесіді. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

На лядачам в політичн партію чол/жін.. до 50 р. з.п. 4500 рн. в міс. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 На лядач , м. Київ, проїзд та проживання оплач ється. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (096) 767-57-50, (063) 223-94-10 Нала одж вальни то арних автоматів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Начальни відділ охорони, від 25-35, ВО, 2р на ерівній посаді, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Начальни зміни, вахтовий метод, 14/ 14, від 100 рн/день. По західній У раїні. Конта ти: (098) 762-87-01 Начальни зміни, начальни охорони, охоронцям, вахтовий метод, 14/14, від 100 рн/день. По західній У раїні. Конта ти: (098) 762-87-01

Офіс-менеджер , д/р від 5 місяців, ві від 20 до 35ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Офіс-менеджер , з 9-18, ві від 20-30, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 1800 рн. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, перспе тива рост , з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність. З/П 2000 рн. Конта ти: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер , знання ПК. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Офіс-менеджер . До 35р. зн, 1с б х . З.п. 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіціантам, (2 чол.) ТЕРМІНОВО!!!, з/п при співбесіді, з 17 од. - до 4 ран (та сі розвозить) позмінно. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Офіціантам, барменам, д/р. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73

Начальни охорони на підприємство, д/р на анало ічній посаді, 30-50 р., з/п 4000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Офіціантам, дівч. від 18 р. Конта ти: 24-32-51

Начальни охорони, вахтовий метод, 14/ 14, від 100 рн/день. По Західній У раїні. Конта ти: (098) 762-87-01

Офіціант , 1т/1т, з 9 до 23, З/П 1200 рн.+ чайові Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Начальни охорони, сл жба в МВС обов’яз ово, вахтовий метод, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70 КА “Альтернатива+”.

Офіціант , бажано з д/р. Конта ти: 26-28-51

Не а ентство! Потрібен р’єр відділ достав и. Конта ти: (097) 155-88-42

Офіціантам, з/п 400-700 рн./тиждень, можна без д/р. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Офіціант , ві від 18 ро ів. Конта ти: 43-65-02, (098) 868-89-73 Офіціант , з 10-23, потижнево, до 35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Не а ентство! Терміново потрібні 2 е спедитори. Конта ти: (097) 155-88-42

Офіціант , потижнево, з харч ванням, відвозять додом , з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Менеджер відділ зб т , прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Не а ентство! Терміново потрібні люди відділ достав и та зб т , з/п 2400 рн.+%. Конта ти: (098) 032-22-84, (097) 155-88-42

Офіціант , хл./дів. до 25 ро ів, рафі роботи з 12 до 24, тиждень/тиждень, розвозять додом . Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70

Менеджер , водію-е спедитор , д/р в тор івлі, власне авто. Конта ти: (096) 540-04-72

Няні для дівчин и 1,5 р., 25-45 р., енер ійність, ом ні абельність. Конта ти: 40-04-15, (096) 762-65-51

Охоронни ам - молоді хлопці, можливо без д.р., робочий рафі з 8 до 20 од., 1/1, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-63-15, (098) 760-04-70


№27 від 18 липня 2012 ро

ТЕЛЕАФІША

43

Ïîíåäiëîê, 23 ëèïíÿ

06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.35 Спорт 06.20, 23.45 Від першої особи 07.15 М льтфільм 07.25 Ера бізнес 07.35, 08.40 Форм ла любові 08.15 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.25 Підс м и 09.40 А ро-News 10.00 «Ле о б ти жін ою» 10.55 Шеф- хар раїни 11.55, 18.30, 21.25, 15.05, 05.50 Діловий світ 12.05 Олімпійсь им рсом 12.20 Темний сил ет 12.30 Право на захист 12.50 К бо світ з ф тбол 2014. Щоденни ФІФА 13.15, 03.05 Х/ф «Операція «Трест» 1 с. 14.35 Ві но в Амери 15.00 Euronews 15.35, 17.00 Ми - патріоти 18.20, 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 18.45 «Слов»янсь ий Базар Вітебсь » 20.40, 05.25 Сільрада 21.35 Країн - народові 22.00, 22.55 Місце з стрічі 22.50 Трій а, Кено, Се нда дачі 00.15 Нові пісні про оловне 01.30 Т/с «Сезон бивств» 04.20 Д/ф «Торт ри: зроблено США»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Новини спорт 07.10, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.30 Феєрія мандрів 07.50, 16.20 М/ф 08.15 Кіноле торій 08.30, 05.30 Правда життя 09.00 Д/с «Православні святі» 10.00 Т/с «Мій лас авий та ніжний мєнт» 13.45 Х/ф «Той, що біжить по ризі» 16.10 АВС-ш а 17.30 Шляхами Волині 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.20 У раїнсь і традиції 21.25 Герої міфів 22.15 Цей за ад овий світ 22.40 Т/с «Криміналісти: мислити я злочинець» 23.30, 00.00, 01.55, 05.00 Свідо 00.05 Х/ф «Воронена сталь» 02.25 Речовий до аз 03.40 А енти вплив

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15 РесП блі а 15.15 Вперед, на Олімп 16.15 Мотор 17.25, 04.40 В абінетах 18.15, 03.40 Територія за он 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 Подат овий щоденни 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 08.00 М/ф «Малень і Ейнштейни» 08.35 М льтфільми 09.25 Х/ф «Слава» 11.30 Т/с «Все заради тебе» 14.25 «КВН» 17.00 «Давай одр жимося!» 18.00 «Звана вечеря» 19.00 «Вдя ни мене, я що зможеш» 20.00 «Вели а різниця» 22.00 «Три сестри» 23.00 Х/ф «Гроші на двох» 01.30, 03.50 «Нічне життя» 03.35 «Мобільні розва и»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.15, 13.00, 21.00 Т/с «Слід» 10.00 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00, 05.20 Т/с «Вися и - 2» 12.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35, 03.10 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.10, 19.15, 03.55 Події Спорт 17.15, 04.00 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 22.50 Х/ф «Орел Дев’ято о Ле іон » 01.00 Т/с «Робота, що вте ла» 01.50 Х/ф «А ент Джонні Ін ліш»

06.30, 19.30 ТСН 07.30 М/с «Тімон і П мба» 08.00, 10.10 Т/с «Даїшни и» 12.15, 13.15, 04.45, 05.30 Т/с «Метод Лаврової» 14.15 Т/с «Щоденни до тора Зайцевої» 15.20 Х/ф «Кохання-зітхання - 3» 17.20 Х/ф «Операція «И» та інші при оди Ш ри а» 20.15 Х/ф «Вір с» 22.15 «Територія обман » 23.20 Х/ф «Чорний пес» 01.10 Х/ф «Спостері ач» 02.45 Х/ф «Ні оли не пізно» 04.15 «Їхні звичаї»

06.00 М льтфільм 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з Інтером» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.30, 20.25 «Спорт Подробицях» 09.10, 12.25 Т/с «Спад оємиця» 13.25 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.20 «Сімейний с д» 15.20 «С дові справи» 16.15 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.05 Про рама «Про життя» 20.00, 02.05 «Подробиці» 20.30 Т/с «Жіночий лі ар» 22.25 Т/с «Смерш. Ле енда для зрадни а» 02.35 Д/ф «Фатальна роль Оле сандра Фатюшина» 03.25 Д/ф «Істория Світ »

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55 Модний виро 12.20, 02.30 Т/с «Серце Марії» 13.25 Сма 14.00 Інші новини 14.20 Зроз міти. Пробачити 15.15 ЖКГ 16.15, 03.30 Хоч знати 17.00 Дете тор неправди 18.20 Між нами, дівчатами 19.00 Давай одр жимося 20.00 Нехай оворять 21.00 Час 21.30, 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання» 22.35 В ості до Бо а 23.50 Проти ночі 00.45 Т/с «Спадщина» 01.45 Міні-спідниця. Корот а історія

05.20 «До ментальний дете тив» 05.45, 01.40 Т/с «Комісар Ре с» 07.35 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 08.35 Х/ф «Zolushka.ru» 10.50 Т/с «Тетянин день» 13.50 Російсь і сенсації 14.50 «Битва е страсенсів» 15.55 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.10 Т/с «Карамель» 20.10 «К б» 22.25 «Дете тор брехні»

05.25 Сл жба розш дітей 05.35, 04.25 Світано 06.15, 07.35 Ділові фа ти 06.25, 09.25, 12.55, 19.25, 01.10 Спорт 06.30 Ане доти по- раїнсь и 06.50 Т/с «Леся+Рома» 07.40, 08.45, 12.45, 03.05 Фа ти 09.30, 19.30, 01.20 Надзвичайні новини 10.35, 13.00 Т/с «Мисливці за діамантами» 15.30, 22.20 Т/с «Про рорсь а перевір а» 16.40 Т/с «Дале обійни и» 18.45 Фа ты 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 23.30 Т/с «Особливо небезпечний» 00.45 Зір овий тест-драйв 02.15 Т/с «Др жини ф тболістів-5»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 10.20, 11.40 Галерея образів 08.05 Уро для бать ів 08.30 Хітова вежа 09.30, 20.15 Один на один 10.00 Рівненщина мистець а 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 11.30 Іноземна для дітей 11.50, 14.50, 23.45 Сл жба розш дітей 12.30 Розмова без нотацій 13.00 Концерт оле тивів ПДМ 13.30 Абет а здоров’я 14.00 Живі аз и Ми олаївсь о о зоопар 14.20 100 шедеврів 14.30 Тернопілля різь ро и 15.30 Озирнись 16.20 Пізнай світ 16.40 М з. Фільм 17.00 Калинові мости 2012 17.25 М зичний алейдос оп 17.30 Зелений Б м 17.50 Пле айте мов 18.00 Про за он 18.30 Мандри 19.00, 22.00, 00.00 День 19.30, 22.30 Телевізійна рим. сл жба 19.45 Звитя а

06.00 Дізнайся я 06.15, 00.00 Дом-2 07.05, 08.25 М льти з Л нті ом 07.40 Телеп зи и 08.00 Байди ів а 09.00 Єралаш 09.10, 14.55 Т/с «Ранет и» 10.10 Т/с «Всі жін и - відьми» 11.05 Т/с «Беверлі Гілз 90210» 11.55 Т/с «Н2О: просто додай води» 12.20 Твою мам ! 12.55 Дайош молодьож! 13.30, 16.30 Одна за всіх 13.55 Т/с «Мар оша» 15.55, 22.30 Чортиці в спідницях 16.55 Т/с «Хто домі осподар?» 17.30, 20.00 Т/с «Моя пре расна няня» 18.35, 01.25 У ТЕТа тато! 19.10, 01.00 БарДа 19.35 Бо иня шопін 21.05 Т/с «Зайцев +1» 21.40 Т/с «Реальні пацани» 23.05 М/с «Масяня» 23.25 Д рнєв + 1

05.05 Т/с «Останній а орд» 05.55 Т/с «За олотний шлях» 06.35, 07.30 Kids Time 06.40 М/с 07.40 Т/с «Я с азав Джим» 09.05, 15.50 Т/с «Молодята» 10.20 Т/с «Тат севі доч и» 13.55 М/с «При оди Дже і Чана» 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Т/с «Др зі» 16.55, 19.50 Т/с «Не родись вродлива» 17.55 Т/с «Вороніни» 19.00 Репортер 19.15, 23.55 Спортрепортер 19.25 Піраньї 20.50 Т/с «Бальза івсь ий ві » 21.55 Світлі олови. Літні і ри 22.55 Т/с «Щасливі разом» 00.05 Сл жба розш дітей 00.10 Т/с «За блені» 01.05 Т/с «Серцеїд и» 02.45 Т/с «Межа» 03.25 Зона ночі К льт ра 03.30 Та ніхто не охав

05.00, 06.30, 17.40, 00.30 Д/ф 05.50, 10.40 Життя після людей 07.30, 19.40 Таємні зна и 08.30, 11.40 Р йнівни и міфів 09.40, 22.30 Планета Земля 12.40 Top Gear 13.40, 23.30 Жорсто і правителі 14.40, 20.40 Таємнича Росія 15.40, 16.40 Се ретні історії 18.40, 19.00, 21.40 Ш ачі 01.30, 02.20 Божевільні 03.00, 03.40, 04.20 Т/с «В’язень»

07.00 Рано Росії 11.00, 04.30 Х/ф «Від рита ни а» 12.05 М льтфільм 12.20 Моноло в 4-х діях 12.45, 13.00, 16.00, 19.00, 18.40, 01.55 Вісті 13.30 З новим домом 14.05 Про най оловніше 15.10 Люблю, не мож 16.25, 03.00 Т/с «Єфросинія. Тай ова любов» 17.10, 03.45 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 17.55 Academia 19.25, 02.10 Постріл Росію. ХХ століття 20.15 Прямий ефір 21.00 Т/с «Вірю» 21.45 Т/с «Таємниці слідства» 23.20, 06.10 Геніальний п стельни 00.05 Новини льт ри 00.30 Остання лава 01.10 Т/с «Каменсь а»

06.00 Світ за тиждень 06.25, 13.15 М льтфільми 06.30 Ф-стиль 07.00, 16.00, 03.15 Країна порад 08.00, 20.00, 04.00 Соціальний стат с 09.00, 19.05 Т/с «Парі» 10.00, 17.00 Алло, лі арю 11.15 Х/ф «Бере йо о життя» 14.25 Б дь в рсі 15.00, 18.30, 21.00 Соціальний п льс 15.20, 02.50 Лінія поведін и 17.55, 02.25 Реальний світ 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 21.40 Віцин, отро о ми не знали 22.40 Х/ф «Терновий вінець» 00.35 Світсь і хроні и 01.00 Х/ф «Компромет ючі сит ації. Приватний танець» 04.45 Дива и 05.40 Е стремі с

06.00, 15.35 П“ята передача 06.25, 12.50, 01.55 Золота лихоман а 07.20, 18.00, 04.10 Потрiбна збiр а 07.50 Цi аво про все 08.15, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 09.10 Пенн i Теллер, правда i брехня 10.05 Динамо: неймовiрний iлюзiонiст 11.00, 11.30, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 11.55, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 13.45, 01.00 Top gear 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 18.30, 04.40 Я працюють машини 20.00 Боротьба за лов 21.00 Риболовля олiр ч 22.00 Рiч овi монстри 23.00 Ре орди 03.45 Блис авичнi атастрофи

Âiâòîðîê, 24 ëèïíÿ 06.00 Ран ова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.35 Спорт 06.20, 23.45 Від першої особи 07.15 М льтфільм 07.25 Ера бізнес 07.35, 08.40 Форм ла любові 08.15 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.25 Підс м и 09.35 Світло 10.00 Хом а сма є, теле и дар є 10.05 «Ле о б ти жін ою» 11.00 В остях Д. Гордона 12.00, 18.35, 21.20, 15.05, 05.50 Діловий світ 12.20 Хай щастить 12.40, 03.05 Х/ф «Операція «Трест» 2 с. 14.15 Форм ла охання. Армен Джи арханян 15.00 Euronews 15.30, 16.55 Ми - патріоти 18.20, 01.20 Новини (із с рдопере ладом) 18.55 «Слов»янсь ий Базар Вітебсь » 21.30 Смішний та ще смішніший 22.00, 22.55 Місце з стрічі 22.50 Трій а, Кено, Ма сима 00.15 Нові пісні про оловне 01.35 Т/с «Сезон бивств» 04.40 Фоль -music 05.25 Точ а зор

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 АВС-ш а 08.15, 15.35 М/ф 08.30, 23.30, 01.50, 05.00, 00.00 Свідо 09.00 Т/с «Мос ва. Центральний о р » 11.05 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Кримінальні справи 13.25 Т/с «Літєйний» 15.25 Веселі ро и 17.20 У раїнсь і традиції 17.45, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 На часі 21.25 Модно 22.15 Моя люблена робота 22.30 Герої міфів 22.40 Т/с «Криміналісти: мислити я злочинець» 00.05 Х/ф «Кі тистий: ле енда про сні ов людин » 02.20 Речовий до аз 03.35 А енти вплив 05.30 Правда життя

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 04.25 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 04.15 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35, 16.15 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 00.35, 02.50, 03.30, 04.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 Час. Підс м и дня 13.10 Подат овий щоденни 17.25, 04.40 А цент 18.15, 03.40 Енер она ляд 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00, 02.30 А ро онтроль 23.25, 00.25, 03.20, 04.20 CRIME NEWS

05.45 «Рано на К1» 08.00 М/ф «Малень і Ейнштейни» 08.35 М льтфільми 09.10, 15.00 «Найроз мніший» 11.00 «У пош ах при од» 12.00, 17.00 «Давай одр жимося!» 13.00, 18.00 «Звана вечеря» 14.00, 19.00 «Вдя ни мене, я що зможеш» 20.00 «Вели а різниця» 22.00 «Три сестри» 22.40 «2 см ж и» 23.00 «ШОУМОНРОУ» 23.30 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 00.20 Т/с «За рита ш ола» 01.20 Т/с «Кося и» 02.10 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.10, 17.10, 19.15, 03.55 Події Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.15, 13.00 Т/с «Слід» 10.00 Т/с «Подр жжя» 11.00, 05.25 Т/с «Вися и - 2» 12.00, 04.35 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 19.20 «Говорить У раїна» 20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 2 1 . 0 0 «Нова хвиля в Юрмалі - 2012». Від риття фестивалю 00.25 Т/с «Мерсі» 01.20 Т/с «Робота, що вте ла» 02.00 Х/ф «Орел Дев’ято о Ле іон »

06.25 «Сл жба розш дітей» 06.30, 19.30 ТСН 07.30 М/с «Тімон і П мба» 08.00, 14.00 Т/с «Щоденни до тора Зайцевої» 09.00 «Територія обман » 10.05, 04.10 «Їхні звичаї» 11.05 «Ціл овите перевтілення - 3» 12.00, 13.00, 04.45, 05.35 Т/с «Метод Лаврової» 15.05 Х/ф «Неви адане вбивство» 20.15 «Добрий вечір» 22.15 «Ілюзія безпе и. Геній чистої ислоти» 23.20 Х/ф «Злива» 01.15 Х/ф «Вір с» 02.50 Х/ф «Чорний пес»

05.05 Т/с «Маршр т Милосердя» 06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Рано з Інтером» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 11.00 Т/с «Мій ла ідний і ніжний мент» 12.15 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 16.00 Т/с «Псевдонім «Албанець» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.05 Про рама «Про життя» 20.00, 02.45 «Подробиці» 20.25 «Спорт Подробицях» 20.30 Т/с «Жіночий лі ар» 22.25 Х/ф «На раю стою» 00.20 Х/ф «Престиж» 03.10 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.15 Д/с «Підводний Всесвіт»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55, 03.05 Модний виро 12.20, 02.15 Т/с «Серце Марії» 13.25 Сма 14.00 Інші новини 14.20 Зроз міти. Пробачити 15.15 ЖКГ 16.15 Хоч знати 17.00 Дете тор неправди 18.20, 01.45 Між нами, дівчатами 19.00 Давай одр жимося 20.00 Нехай оворять 21.00 Час 21.30, 04.05 Т/с «Б дино зраз ово о тримання» 22.35 Неспортивна Британія 23.50 Проти ночі 00.45 Т/с «Спадщина»

05.25 «До ментальний дете тив» 06.15, 01.55 Т/с «Комісар Ре с» 08.05, 18.10 «Правда про зіро » 09.05 Х/ф «Посміхнись, оли зір и плач ть» 11.05 Т/с «Тетянин день» 13.05 «Битва е страсенсів. Війна титанів» 15.55 «Все б де добре!» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.10 Т/с «Карамель» 20.10, 21.10, 22.40 Моя правда 23.50 «Паралельний світ» 01.05 Т/с «До тор Ха с» 03.25 «Вi на-Спорт» 03.35 Х/ф «Прощавай, шпана Замос ворець а»

05.10, 08.45, 03.00, 12.45 Фа ти 05.35, 04.20 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 01.05 Спорт 06.35, 12.40 Ане доти по- раїнсь и 06.55 Т/с «Леся+Рома» 07.45 Стоп-10 09.30, 19.30, 01.15 Надзвичайні новини 10.35, 16.35 Т/с «Дале обійни и» 13.00, 20.15 Т/с «Морсь і дияволи» 15.20, 22.15 Т/с «Про рорсь а перевір а» 18.45 Фа ты 23.25 Т/с «Особливо небезпечний» 00.45 Зір овий тест-драйв 02.10 Т/с «Др жини ф тболістів-5» 03.35 Т/с «День триффидів»

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 14.55, 19.25 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 05.00, 22.00, 00.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05 Е от р 08.15, 16.55 Ретроспе тива 08.40, 14.40 Пле айте мов 08.45 Західний е спрес 09.45 Один на один 10.15 Наш рай-Полісся 10.25 Т/Ф «Літов а» 10.45 Т/Ф «Шабо і Шевальє» 11.15 Ч десний анал 11.45, 15.50 Іноземна для дітей 11.55, 23.45 Сл жба розш дітей 12.45 Звитя а 13.15 Е ономічне оло 14.05 Сил ети мин ло о 14.25 Тернопілля різь ро и 15.45, 18.20 М зичний алейдос оп 16.25 А варі м 16.45 М з. Фільм 17.15 Я знаю я 17.30 Хітов