Issuu on Google+

СПІВДРУЖНІСТЬ РЕКЛАМНОІНФОРМАЦІЙНИХ ВИДАНЬ

0 1 В К О Р І

ТЬ ЙНІС НАДІ ТОВАНО! Н А АР Г

№41 (531) від 24 жовтня 2012 року Ціна 3 грн. 50 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№41 від 24 жовтня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ ..................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................12 Здам..........................................12 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ....................................13 Обмін.........................................14 Пропон ю....................................14 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................14 К плю........................................15 Здам..........................................15 Винайм ....................................15 Обмін........................................15 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................15 К плю......................................17 Здам........................................17 Винайм ..................................17 Обмін.......................................17 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................18 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................18 К плю......................................18 Здам........................................18 Винайм ..................................18 Обмін.......................................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................22 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................22 К плю......................................22 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................22 К плю......................................23 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................23 К плю.......................................23 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................23 З ви отовлення..........................23 З встановлення...........................24 Інші........................................24 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 Б дівельна довід а ......24

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................25 Меблева довід а ............25 К плю......................................26 Пропон ю..................................26

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................26 К плю.......................................26 Пропон ю..................................26 6.9.0. Спецодя ..........................26 Продам.....................................26 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................26 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 6.11.0. Конта ти.........................26 Пропон ю..................................26

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................27 К плю.......................................27 Пропон ю..................................27 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................27 К плю.......................................27

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................28 К плю......................................28 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................28 К плю......................................28 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................28 К плю......................................29 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................29 К плю......................................29 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................29 К плю......................................29 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................29 К плю......................................29 Пропон ю..................................29 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................29 К плю......................................29 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................29 К плю.......................................29 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................28 К плю......................................28 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................28 К плю.......................................29 Подар ю...................................29 Пропон ю..................................29 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................29 К плю......................................29

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................29 9.5.0. Бан івсь і, юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................29 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................30 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................30 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................30 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................30 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................30 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................30 К плю......................................30 Пропон ю..................................30

АВТОАФIША

№41 від 24 жовтня 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

Оплатити платні о олошення можна

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в

азеті «Афіша.Рівне»,

приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі видах о олошень, а та ож не дає нія их

на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр

Лише в том і

не

всіх

арантій, пов`язаних з п блі ацією

вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі оп блі овані в

ється

ється ви лючно

ов вати матеріали,

азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! випад

, я що Ви з одні з

сіма п н тами вищев азаної

мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете

обся ом посл

, я і надає

оди

орист ватися повним

азета «Афіша.Рівне».

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

для меш анців Здолб нова, Д бно +38 (0362) 43-87-91

- по телефон

для меш анців Костополя, Сарн +38 (0362) 43-87-92

- за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

+38 (094) 966-87-92

до 22 слів, 7 рн. за подач

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Інтернет: www.ar.rv.ua

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

ЗАГАЛЬНА РЕКЛАМНОПРАЙСОВА СТОРІНКА ..50

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється 14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua

Останній термін прийом

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............46 10.2.0. За блено, знайдено........46 Ш аю робот ...........................48 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............50

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

БIРЖА ПРАЦI

��РИВАТНЕ ЖИТТЯ

до 22 слів, 5 рн. за подач

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хх• хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №2

15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні.

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

понах

- по телефон /фа с +38 (0362) 625-635, 634-662

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................32 К плю......................................32 Обмін.......................................32 Оренда......................................32 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................36 К плю......................................36 Обмін.......................................36 Оренда......................................36 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................36 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................36 К плю......................................37 Обмін.......................................37 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................37 К плю.......................................37 Пропон ю..................................37 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................37 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................37 Попит......................................37 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................37 К плю......................................37 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................37 К плю......................................37 Автодовід а................................37

5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................39

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

ХХ

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Варіант №5

О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Варіант №6

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних - по телефон

понах в реда ції за

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

т. хх-хх-хх

2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че . 5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат 6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua Відділ о олошень:

Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

office@ar.rv.ua

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд . Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

«Афіша.Рівне» в соцмережах: ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Одно ласни и: www.odnoklassniki.ru/afisha.rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/pages/АФІШАРівне/138882819544631


5

№41 від 24 жовтня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 30/14/6.3, арний стан, част ово мебльована, лишається холодильни , олон а, мий а. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (066) 836-45-76, (096)277-04-76

1- імнатн вартир , в л. • Відінсь а, 31/17.5/6, арний ремонт,

не това, зас лений бал он. Терміново. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (066)836-45-76,(096)277-04-76

1- імнатн вартир , в л. • Відінсь а, 4 пов., Ц, 41,8 в.м., автономне опалення, новоб дова, без посередни ів. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 26-68-07, ((097) 260-46-24

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9П, ремонт. Терміново. Ціна: 29000. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/9 Ц, автономне опалення, за . площа 50 м. в., євроремонт. Сонячна сторона. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (099) 910-80-91, (098) 156-45-20 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 5/9, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 6/9 П, 34/ 18/9. Капітальний ремонт, я ий робився 3 ро и том . Бал он зас лений, с/в роздільний. Б дино із новіших. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 3/9 п, 35/ 18/9, ап.євроремонт, підло а піді рів, ві на м/п. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 11, 7/9 п, 35/18/9, звичайний стан. Ві на в двір. Готова до продаж . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9П, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 35/ 18/9, осм.рем., пласт ві на. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. • Костромсь а, 5/9 П, 31/12,4/8,6. Ціна:

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9/п, 34/ 18/8, ремонт, пласти ові ві на. Лічильни в під’їзді на опалення. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова 39м. в., євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, МПВ, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

25000 .о. Конта ти: (067) 963-52-63

1- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097)408-10-26

1- імнатн вартир , в л. • Ст.Бандери, 31/17.6/6.3, с часний ремонт, вмонтована хня, бойлер, не това, зас лений бал он. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (066) 836-45-76, (096)277-04-76

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , • малосімей а, в л. О.Д ндича, 24/

12.5/6, євроремонт, вмонтовані меблі. Терміново. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (066)836-45-76,(096)277-04-76

• 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 37 в.м., зр чності, автономне опалення, можливість доб дови, 1,5 сот. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 237-09-76 1,2- імнатн вартир . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н авторин , 1/9 пан. б д., 34/18/9, перетерті стелі, д бовий пар ет. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , «малосімей », або обмін, роз лян різні варіанти. Конта ти: (096) 320-12-89 1- імнатн вартир , Бояр а, в л. Ма арова 5/9 п, 35/18/9 повноцінна, вели а площа, не малосімей а, ві на м/п, с/ о ремо, лічильни на тепло. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , висо ий цо оль, не това, бал он немає, хороший жилий стан, або обміняю на 4,5- імнатн , район Північний, в л. Ш хевича, Мельни а, з доплатою. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 773-70-35 talapochka@ukr.net 1- імнатн вартир , в л . Вербова 3/9 П, 35/ 18/9 . Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74 1- імнатн вартир , в л. .Кн.Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 30/13/ 5,2, з осметичним ремонтом, мебльована, є олон а, омора, с\в разом, нова сантех, лоджія 6 в.м. на хню і імнат вихід з хні. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Вербова 1/9пб, 34/ 18/9, стан звичайний, терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Вербова 3/9 П, 34/ 18/9. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88 1- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9 п, 36/ 18/8 ремонт, до лян та вартира. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Вербова р-н. МРЕО, 52/24/12, новоб дова автономне індивід альне опалення, б дино зданий в е спл атацію Терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 33/ 18/8, не малосімей а, вели а площа, повноцінна, звичайна, вільна. Терміново. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/8. Повноцінна вартира в хорошом жилом стані. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, євроремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/ 18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П. 34/ 18/9. євроремонт. Поміняна сантехні а, столяр а, ві на мп, ламінат, броньовані двері. С/в нова плит а, ванна та нітаз. Поряд ш ола та дитячий садо . Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 38/ 20/11, євро, теплена підло а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 34/ 18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о.,тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9/п, 30/ 12/8,5, теплена пінопластом, ремонт під євро, бойлер, меблі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н Ювілейний, 4/4 Ц, 41/18/11 в.м., нормальний стан, вели ий підвал, розпочата доб дова на орище. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Вербова,1/9 п, 38/ 19,5/8 в.м., євроремонт, бал он, підвал, висо ий цо оль. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5/5 Ц, 30/ 17/6 шатр. дах, част ово ремонт. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5/5ц, 29/ 16/6 част ово ремонт, вмонтована хня. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 8/9 П, 32/ 12/7. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 8/9П, 32/ 12/7, жилий стан, не това, бал он, нова сантехні а, пор ч ш ола та дитячий садо . Ціна: 27500 .о. Конта ти: (099) 488-19-93, (098) 155-95-32

1- імнатн вартир , в л. Біла, малосімей а, 2/5 ц, 30/13/6, вели а лоджія. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хр щов а, 5/5 ц, 32/17/6 дах шатровий, в арном стані вартира, залиш. хня. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а ( омпле с «Ви овсь ий»), євроремонт, автономне опалення, 50 в.м. Конта ти: 27-06-55, (050) 687-86-20

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 це л. б д. 35/19/8, поліпшене план вання. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 2/10 Ц 45/20/15 ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5ц, 30/ 17/6 в.м, житловий стан, вільна, бал он. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (ЖК Гетьмана Ви овсь о о), різні. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9 п, 34/18/8, євроремонт, нова столяр а, ві на, двері, бал он зас лений. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9 п, 35/18/9, хороший осм.ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4/9 ц, 43/21/10, ремонт, автономне опалення. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9п, 34/ 17/9, житловий стан, лічильни на вод , без бал он . Ціна: 27300 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9ц, 26/ 12/5, можливий обмін на 2- імнатн вартир , «чеш ». Ціна: 23000 .о. Конта ти: (067) 128-22-50 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 це л. б д. 23/12/5, олон а, бал он. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 24 м. в., імната, можливо переробити під « остин », вивід під пральн машин . Ціна: 14500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5ц, 31.5/16.5/5.4, олон а, телефон, лічильни и, без ремонт . Конта ти: (097) 443-42-82, (097) 568-27-37 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 33/ 18/6 ремонт, б/з, д шова абіна, бойлер. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097)608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц., 30/18/6. Жилий стан, д шова абіна, бойлер. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, новоб дова, 44/20/12, автономне опалення. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096)384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 33/18/9, 8 пов, жилий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (099)910-76-00,(096)399-86-25 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 24/12/6, звичайний стан. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Ц 22,3/ 12/5,1, олон а. Терміново. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 30/17/6, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 35/18/6, ремонт, МПВ, арний під’їзд. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36/19,5/8, євроремонт, ардеробна, є дозвіл на автоном . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 30/ 16/6, МПВ, бал он зас лений, нова олон а, вмонтована хня. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц, 30/ 17/6. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц, 30/ 17/6. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5ц, 33.4/17.3/7.3, після ре онстр ції, стелі, стіни пошпа льовані, МПВ, авт.опалення, лічильни и води та аз . Ціна: 22000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц,30/ 18/6, хороший жилий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 Ц, 45/22,4/11,8, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9П, 31/ 12/7, жилий стан, оридор 7 м. в. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, малосімей а, 4/5 ц, 22/13/5, житловий стан. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, « остинно о» тип , 3/5Ц, ремонт, бойлер,с/ в з.. д ш. абіна. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а,1/5Ц, 31/ 18/5, ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 9/9, нормальний стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Га арiна, 2/4 ц, 31/ 17/6, з свіжим ремонтом, на підлозі ламінат, с/в і хня - плит а, нова сантехні а, олон а, вмонтована хня. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 1/2 Ц. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, хр щов а 4/5ц, 32/17/6 звичайна, олон а. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц,24 м. в., хороший ремонт, вмонтована хня, дві імнат и. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/4 Ц, 31 в.м., с часний ремонт, олон а. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 31/ 18/6, МПВ, нова олон а, поміняна сантехні а, нова ванна, т алет, мивальни , свіжий осметичний ремонт, пор ч з пин а, с пермар ет. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, брон.двері, евроремонт, вмонтована хня, ванна, олон а, лічильни и, інтернет, с п тн. тб, ві на в пар , пор ч ТРЦ «Чай а». Ціна: 32000 .о. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 34/18/6,5, житловий стан. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 п, 33/12/9, хороший ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 32/ 17/6, пласти ові ві на, нова олон а, броньован двері. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7 в.м., жилий стан, ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 31/ 17/6, МПВ, олон а, ремонт, вмонтовані меблі, техні а, ві на двір. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 п, 34/ 18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гарна, р-н пивзавод , це ляний, затишний двір, євроремонт, лишається хня та вітальня, по ращене план вання, вели а хня, зас лений бал он, недоро о, терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир 2/5 Ц, 31/18/4,5 до менти, м/п ві Конта ти: 28-87-88, 363-65-25

, в л. Гетьмана, центр, в.м, євроремонт, всі на. Ціна: 27000 .о. (050) 435-08-11, (067)

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 7\9п 34\18\8 ремонт, з меблями, не това. Ціна: 30500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 8/9п, 34/18/8 осмети а. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 8/9п, 34/18/8 осметичний ремонт. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 9/9пб, 35/18/9 ремонт, ондиціонер. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 9\9п, 34\18\8, осмети а нова, дах новий, ліфт працює, ві на м\п або обмін на 3 в по міст , б дь-я ий поверх. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5 Ц, 43,7/6,1 в.м., нормальний стан, терміново, броньовані двері, нова олон а. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9П, 31/12/7, євроремонт, бойлер, вмонтовані меблі на хні. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/9 п, 31/17/9, перепланована, ві на на дві сторони, МПВ, осметичний ремонт, меблі лишаються. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 31/17,3/9, не това, МПВ. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9П., 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 9/9 п, 35/18/9. Квартира з осметичним ремонтом. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7, ремонт, б/з, ві на в двір. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 31/12/7, хороший ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9П, 32/12/7, ремонт, не това, зас лений бал он. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 31/18/6, ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 ц, 22/12/4,хороший ремонт, санв золплит а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 ц, 39/20/14, без бал она, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, « остин а», євроремонт. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 23/17/2.5, євроремонт, новий ліфт. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 Ц, 18 в. м, в хорошом стані, м/п ві на. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 35.7/18.6/7.7, хороший ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 Ц. Конта ти: (098) 503-12-89 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, малосімей а, 3/9 п, 33/12/9, осметичний ремонт. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, р-н автово зал , 6 пов. Ц, 22/17 в.м., нормальний стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 5/11 ц, новоб дова, автономне опалення, піді рів підло и, дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5Ц., 38,1/19/8. «Сталін а», звичайний стан, не това, ві на на алею. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Г р’єва, Бояр а, 3/ 3, хороший стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/5Ц, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9Ц., 36/17/8. «Чеш а», потреб є ремонт . Ціна: 31500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9П, 34/18/9, євроремонт, лічильни и, шафа- пе. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9П, 31/12/7, жилий стан, ремонт, зас лений бал он, власни . Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (067) 920-71-31

1- імнатн вартир , в л. Д ндича 8/9цб 23/ 12/8 ремонт, перепланована, вмонтовано меблі. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 6/9 П, 34/18/9, жилий стан. Терміново. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066)859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 32/ 17/6 в.м.. хороший ремонт, олон а. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/5 Ц, 27,4/12,9/5 бал он. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/ 18/5.5, ремонт, бал он.обмін на 3 ім. в. з доплатою Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8, жилий стан, меблі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5Ц, 37/ 19/7, хороший ремонт, олон а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 34/19/9 осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 35/ 18/9, євроремонт, пар ет. Бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066)859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 35/18/7, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 34/ 18/9, без ремонт , є технічний поверх. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 пан. б д. 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 34/ 18/9, жилий стан, пере ритий дах. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 П, 31,5/12,5/8,1, звичайний стан, терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10 ц, 35/ 18/8, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 5/5 ц, 35/ 20/8, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о «Ювілейний», 2/5 це л. б д., 30/18,5/5, ремонт. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 35/18/8,6, жилий стан. Ціна: 26 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 ц, 26/16/5, житловий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9п, 33/ 13/8,2 в.м., с часний стан, зас лена лоджія. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 44/ 20,06/12,53. Новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 4/5Ц, без ремонт , жилий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9 п, 36/19/8, апітальний ремонт, не това. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, центр, 45 в.м., ремонт, можливий обмін на вартир в центрі, 12 Ш ола. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 1/5Ц., 35/19/7. «Чеш а», хороший стан, цо оль висо ий. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9П., 35/18/9. Хороший стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 Ц, за альна 24 в.м., жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 20500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

1- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 3/9ц, новоб дова, 44/20/12, автономне опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Грабни , нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/ 9 п, 36/18/9, євроремонт (МПВ, стіни-венеціан а, ламінат, все поміняне), вмонтовані меблі, зас лений та теплений бал он. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 пан. б д. 34/18/9, затишний двір, пор ч дитячий садочо . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц, 31/16/6, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, сантехні а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о 3/ 5цб, 40/20/9, звичайний стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/ 5Ц, 24/12/5, жилий стан, не това. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 2/5 ц, 30 в.м., част ово ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 ц, 18/12/5. Гостин а з осметичним ремонтом, не това, лишається вмонтована хня, бойлер, є малень а ванна. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 це л. б д. 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 36/19/8 в.м, ремонт, поліпшене план вання. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098)259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5 ц, 32.5/16/6, житловий стан. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5/ц, 31/17/6, хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5ц, 32.5/17/6, житловий стан, олон а. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096)335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/9 це . б д. 31/18/5,5, жилий стан, бал он. Ціна: 22700 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ж ова, 2/3Ц., 42, в.м. Новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 ц, 31/17/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/5Ц, 32/ 18/6,5, хороший стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/ 18/8, ремонт, пар ет д бовий, бал он, хороше місце, можна під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Київсь а , 7/9п, 35/18/7 жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№41 від 24 жовтня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 пан. б д., 34/18/9. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9П., 34/18/9. Косметичний ремонт, не това, сонячна. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9 пов., панель, дах в нормальном стані, ліфт працює, 32\12\8, з арним ремонтом. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Міц евича 1\9ц, 35\18\8, ві на м\п, бал он, омора, вільна. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц., 34/16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 34/ 18/7, бал он зас лений , ві на в двір житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 8/9 пб 35/18/9 ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 2/ 5ц, 23/13/5 осметичний ремонт, олон а. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о 3/5 Ц, 31/16/6, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, «маласімей а», 24/12/5, з бал оном, жилий стан, б дино в дворах, олон а. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5, осметичний ремонт. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/ 5 Ц, 23/13/5. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 759-92-38 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5/ц, 31/19/5, осм.рем., є бал он, олон а. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/ 5ц, 32/18/5, по ращене план вання, МПВ, бал он зас лений, олон а, вмонтована хня, шафа- пе. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 Ц, 31/18/6, осметичний ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 362-95-50 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6,1, без ремонт . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 32/18/6, олон а, звичайний стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066)859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5Ц, « остин а», хороший ремонт, бойлер, д шова абіна, меблі. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Коновальця 4\9 ПБ 35\18\9 ремонт. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Коновальця 5/9 п, 34/18/8 ремонт, хороший жилий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 10/10 Ц. Новоб дова після б дівельни ів, є підвал. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/23/14, новоб дова. Б дино введений в е спл атацію. Без оздоблення, Стан – після б дівельни ів. Автономне опалення та аряча вода. Поблиз с пермар ет «Арсен». Власни . Ціна: 48000 y.o. / 385000 рн. Конта ти: (096) 777-57-60, (067) 440-04-24 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/24/14, без ремонт . Ціна: 49000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П. Конта ти: (067) 884-05-24 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9, 34/18/9, не това, ремонт. Ціна: 31500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/2, нормальний стан. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 34/18/9, хороший житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 пан. б д., 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9П., 35/18/9. Ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/1 ц, 29/14/11, пічне опалення, житловий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Корольова 3\5 ЦБ 31\17\6.7 част овий ремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9 п, 37.4/20/7, ремонт. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9п, 37/21/8, євроремонт, част ово мебльована. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 299-85-88 1- імнатн вартир , в л. Корольова, по ращене план вання, 8/9ц, 65/54/8 євроремонт. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Корольова, р-н Ювілейний, 31 в.м., 1/5, хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а 3\9 ПБ 34\18\9 МП ві на, осметичний ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/18/9, пл.ві на, двері, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, 32/13/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані, терміново. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, част овий ремонт, меблі, лоджія. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 373-15-86

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, МПВ, осметичний ремонт, ламінат. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (096) 456-08-89,(095)202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 35/18/8, з ремонтом, нова сантехні а, м/ п ві на. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 35/18/9, хороший ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, малосімей а, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 п, 36/18/9 ремонт, перетерті стелі, МПВ, лічильни и. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 П, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 34/18/9, ремонт, меблі, с/в роздільний. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38,(066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н автово зал , 34 в.м., 1/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт, МПВ, ламінат, зас лений бал он, шафа- пе, хня. Терміново. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 4/ 5Ц., 31/16/6. Хороший ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/18/9, част овий ремонт, б/з. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5Ц, 24/13/6, хороший жилий стан. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5цб ремонт, вели ий зас лений бал он. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4 ц, 28/14/4, осметичний ремонт. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 п, 34/18/8 осмети а, не това. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7/9 ц, 32/15/7,5 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 ц, 30/16/5, хр щов а, част овий ремонт. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 34,8 в.м, 8/10, осметичний ремонт, брон. двері. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/9 п, 34/18/8, з ремонтом, нова с/х, тр би, м/п ві на, столяр а, лишається вмонт��вана хня, зас лений і теплений бал он, домофон, інтернет, абельне. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4 Ц, 28/14/4 в.м, ремонт, вили ий бал он. Власни . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 653-84-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 п, 35/17.5/8.5, євроремонт. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 2/9 ц, 36/18/8. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/6Ц., 30/17/7,8. Ремонт, хороший стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/24/14, новоб дова, після б дівельни ів, автономне опалення. Ціна: 49500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 30.5/12.5/8. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5, нормальний стан. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 п, 35/18/8, з ремонтом, част ово меблі. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 7/9, 36/18/9, МПВ, столяр а нова, є лічильни и, нова провод а. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 35/18/9, ремонт осметичний. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1 поверх, ремонт, зас лена лоджія, бойлер, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, 34.5/15.8/8.7, хороший осметичний ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 Ц, 26/16/5 в.м, ремонт, ліфт працює. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 7/9 П, 34,5 /17,5 /9, звич. житл. стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. Пивзавод, це ляний, (по ращене план вання) 35/20/ 8, с часний ремонт, бал он, част ово мебльована, олон а, підвал. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/20,5/ хня-ст дія, євроремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4Ц., 30/16/5. Косметичний ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/5 ц, 29/16/4, без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4 Ц/ х, 28/16/4, ремонт, олон а, центр, терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4Ц., 28/16/4,5. Хороший стан, нові ві на, лічильни и. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр міста, 2/4 ц, 26/16/4, свіжий осметичний ремонт, МПВ, нова столяр а, нові вхідні двері. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, центр, 2/4 це . б д. 29/16/5, пласти ові ві на, підвал, ві на виходять в двір. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Польова, 1/5Ц, 35/ 18/9, хороший стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, бойлер, не това, не малосімей а, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/9 п, 35/18/9, з 1995ро , теплена підло а, МПВ, нові вхідні двері, в с/ нова сантехні а, ліфт новий. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, ві на в двір, 22/12/5, хороший ремонт, МПВ, с/в плит а с часна. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/ 9П, 34/18/9, ремонт, зас лений бал он. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5Ц,24/ 12/5,ремонт,вмонтована хня, передпо ій, вели ий бал он. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/ 9п, 35/18/9, с лопа ети, жилий стан. Ціна: 29800 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5 ц, 31/17/5.3, осметичний ремонт. МПВ, нові вхідні двері, с ха, дах не тече. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 2/2Ц, автономне опалення, ремонт, 30/18/9. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц., 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9, 34/ 18/9, повноцінна вартира, хороший осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 30/18/5 в.м., хороший ремонт, МПВ, вели а лоджія. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 30,7 в.м., осметичний ремонт. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр, 31 в.м., 5/9, нормальний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4пов. 28/ 13/4, хороший ремонт, пл.ві на, хороші двері, перепланована, вели ий бал он. Власни . Без посередни ів. Конта ти: (097) 653-84-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 31/18/6, з осметичним ремонтом, м/п ві на, броньовані двері, част ово мебльована, вели а зас лена лоджія на хню і імнат . Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 2/ 2ц, 29.8/18.1/9.2 в.м, ремонт, нова столяр а (дерев’яні рами зі с лопа етами), сонячна сторона, висота приміщень 2.7м, автономне опалення, лічильни и на вод та аз, зр чне розташ вання. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 34/18/8, по ращене план вання. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц., 30/18/5. Хороший стан, вели а лоджія. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 29,8/18,1/9,2, 2/2 Ц, нормальний стан, лічильни и. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, р-н Північний, 1/5, 34,8/7,5 в.м., євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Мазепи 1/2 Ц, 34/ 18/7. Жилий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 1/ 5Ц., 21/12,5/5. Ремонт, ві на в двір. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 7/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., жилий стан, не това. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9ц, 32/ 19/7 євроремонт, бойлер, лічильни и, бал он 6м. в., ламінат, мпв, можл.обмін на 2-ох імнатн +допл. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 7/9П. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., жилий стан, не това. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 9/9 Ц 24/12,5/6 . Без ремонт . Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 32 а, 5/9 п, 31/ 12/7, зас лений бал он, вмонтована хня, бойлер. Без посередни ів. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 7/9 Ц, 31/18/6. Біля с пермар ет «Літа». Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066)859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 38, 2/9, за .23 в.м. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9пб, 34/18/9 житловий стан, б-н зас лений . Ціна: 25500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 8/9ц, 25/ 12/6, вели а лоджія, без ремонт . Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 5/9П, 34/16/9, МПВ, Брон.двері, бойлер, бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ма арова Ювілейний р-н, 5\9ц, 26\16\5, хороший ремонт, ві на м\п, столяр а, ламінат, плит а, омора вели а, тепла, с ха, ліфт працює. Терміново. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 34/18/9, жилий стан, без бал она, сонячна сторона. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 ц, 32/18/5, лоджія зас лена, хня та с/в ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн . (це ла). Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/12/5. з ремонтом, є омора і місце під араж. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 21/13/5, без ремонт . Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 29/18/6, перепланована, част овий ремонт. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9/п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 пов., 32 в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 36/18/9 ремонт, мпв, вели ий бал он, не това. Ціна: 28000 .о. тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 31/18,5/6, хороший жилий стан, бойлер, с/в облицьований плит ою, пар ет. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9п, 35/16/9 МПВ, бойлер, лічильни и. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9П., 35/17,3/8,3. Косметичний ремонт. Терміново. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3 КВ.М., ЖИТЛОВА ПЛОЩА 12.1 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ, СОНЯЧНА СТОРОНА. ЦІНА: 18000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 30/18,2/5,5, невели ий бал он, не това. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, дах не тече, ліфт працює, є бал он. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5ц, 21/12/5, ремонт, без бал он . Ціна: 21000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9/п, 35/18/9, малосім.під’їзд., перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 37/20/8, осм.ремонт, лічильни и, пласти овий бал он, є підвал. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9Ц, 34/14/9, осметичний ремонт, м/п ві на, лоджия 6 м. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 2/9 це л. б д., 23/12/5, ремонт, бал он. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 8/9 Ц, 31/18/5, бал он 6 метрів, ліфт працює. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а 4/9 П, 34,5/17,5/9, малосімей а, вільна. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а, 4/9 п, 32/13/9, євроремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, панель, 35/18/8 арний жилий стан, не това, не малосімей а, пор ч ш ола, садо , з пин а, вільна. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/9 Ц, 21/12/5, нормальний стан, омора, араж, хороший ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 3/9, 34/18/9, ремонт, меблі, нова сантехні а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н. Бояр а, 9/9 п, 34/18/9, МПВ, євроремонт, ліфт працює, дах не тече. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 3/9 П, 34,5/17,5/9 не малосімей а. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 4/9 п, 35/18/9 житловий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 30/18/5, жилий стан, бал он. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 ц, 31/18/5.3, житловий стан. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9ц, 31/18/5.3, бал он, не това. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/5 ц, 23/13/5, ві на в двір, ремонт, хороший стан. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095)202-24-28 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 ц, 34/18/9, ремонт, бал он. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9ц, 31/18/6, МПВ, нова столяр а, перетерті стелі, бал он. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, малосімей а, 4/9 ц, 30/18/5.3, житловий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, 2/5 ц, 36/ 20/7.6, ремонт, вмонтовані меблі на хні, є лічильни на вод . Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 1- імнатн вартир , в л. О.Олеся, Бояр а, 2/5 ц, 36/20/7.5, по ращене план вання, ремонт, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и 7\9п повноцінна, вели а площа, чиста ,с ха, сонячна, не това Ціна: 26500 .о., Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 57, 52/ 24/14, новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів, б дино зданий в е спл атацію, без посередни ів, терміново, можливий редит. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 35/17,5/9, бал он, МПВ, хороший жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 3/5Ц, 20 м. в., не това, санв зол на 4 сім’ї. Ціна: 12800 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9п, 34/18/9, осметичний ремонт, МПВ, бал он, підвал. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П., 34/18/9. Хороший стан, плита „Bosh”. Ціна: 265000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 ц, 33/18/6, жилий стан, не това, можл.обмін на 2- імнатн . Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц 31/18/6 «Х» олон а ві на в двір. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 42/22/10, ремонт, автономне опалення, зас лена лоджія, лічильни и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 47/30/6, імнати роздільні, без ремонт . Ціна: 35500 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 5/9 Ц, 37,5/19,9/7 част ово ремонт, вмонт. хня, вітальня. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, 30/12/6.5, житловий стан, ві на двір, лічильни и. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, малосімей а, 30/12/6.5, житловий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 38,3/17,8/8,2, хороший жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Січових-Стрільців, 1/3 ц, 41/20/8, бал он зас лений, автономне опалення. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , в л. Соборна 2/4ц, 36м. в., по ращене план вання, відмінний стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна 2/9цб, 26/ 14/6, є бал он. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9п, 36/ 18/8 ремонт, МПВ, столяр а, не това. Ціна: 28000 .о. тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна 6/9 цб 33/ 18/6 хороший стан, бойлер, сантехні а. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр), новоб дова, 7/7 ц, 45/20/14, євроремонт, повністю мебльована. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Соборна(Центр), 4/4 ц, 36/19/8, сталін а, ванна і т алет разом, без ремонт . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, «малосімей а», 9/9 Ц, 25/13/5,2, м/п ві на. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (099) 250-49-69 1- імнатн вартир , в л. Соборна, «чесь ий прое т», 5/5 Ц, олон а, зас лений бал он, 36,5/19,2/8,1. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 213-00-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 44/ 22/8, житловий стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5ц, «сталін а», євроремонт, 36/19/9, без посередни ів. Конта ти: (067) 169-76-61 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 Ц 37/ 19/8, поліпшене план вання осметичний ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 Ц, 27/ 14/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 37/ 20/9, осметичний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3пов. 33,5/ 18/6,5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/ 18/6, євроремонт. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86


1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц., 30,5/16,4/5. Потреб є ремонт . Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 34/ 18/9, осметичний ремонт, р-н РУМ, МПВ, броньовані двері, ліноле м, не това, не малосімей а. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 30/ 18/5, євроремонт, мебльована. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9п, хороший стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 559-77-99 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9П., 34/ 18/9. Хороший стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 36,5/19,2/8, дах після ремонт , част ово зроблений ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 34/ 18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9ц, 28/ 12/5, арний ремонт, без бал он . Ціна: 19500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 28/ 15/6. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 30/ 14/6, бал он зас лений, житловий стан, ві на в двір. Терміново. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Соборна, новоб дова, 7/7 ц, 44.5/20/15, євроремонт, меблі, техні а. Ціна: 47500 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 36/19/8, чеш а, б/з, броньовані двері, житловий стан. Недоро о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РЕМзавод, 4/9 п, 35/18/9, в арном стані. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 2/ 4Ц., 35/20/8. «Сталін а», висо і стелі, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/ 5 Ц, 30/17/6, олон а, звичайний стан. Ві на в двір. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 2/2цб 32/17/6 ремонт, вмонтована хня, шафа- пе. Терміново. Ціна: 28500 .о. тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 30,3/16/6,7 в.м., МПВ, нові двері та тр би, абельне ТБ, інтернет, висо ий цо оль. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5ц, 30.3/16.1/6.4, висо ий цо оль, МПВ, ремонт, лічильни и. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц., 30/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 1/1Ц, 36/21/8, а/о, МПВ, нова сантехні а.Є земля. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, 32/18/6. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2 Ц, 33/18/6, нормальний стан, затишна, р-н НУВГП. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 1- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 40/19/ 8, індивід альне опалення. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 7\9 П\Б 35\18\9 житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 П, 34,5/17,2/8,3 ремонт, вмонт. хня. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9 п, 36/18/9. Євроремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 8/9П, 34,5/17,2/8,3, євроремонт, м/п ві на, бойлер, бал он зас лений, вмонтована хня. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (099) 488-19-93, (098) 155-95-32 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, без бал он , осм рем. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 34/18/9, висо ий цо оль, не това,хороший стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9п, 35/18/8.5, житловий стан, без бал он . Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5 ц, 33/18/6, МПВ, осметичний ремонт, не това, д шова абіна, вели ий оридор. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц., 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Д ндича, 4/9Ц., 30/18,2/5,3. Жилий стан, не това. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 17/12/5, хороший ремонт. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1- імнатн вартир , малосімей , р-н Північний, 6/10П., 34,7/17,4/8,7. Ремонт. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Пивзавод, в л. Корот а, 1/1Ц, 39/19/8, автономне опалення, без ремонт , висо і стелі, є земля. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 30/8 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д. 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066)986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 2Ц, 30,2/17,2/5,7, ремонт. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/4 ц, житловий стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 3Ц., 31/17/6. Хороший стан. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, 30/ 17/6, з євроремонтом. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, 35/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 345-33-37

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 Ц, 32/ 17/6 в.м, ремонт. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, 34/18/9, мп.ві на, бал он зас лений, підло а з піді рівом, вмонтована хня. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/4 ц, 31/17/5, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 це л.б д., 32/17/6, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери , 1/5 ц, 26/13/5,малосімей а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2 ц, 30,3/17,3/6 в.м., євроремонт, бал он. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2 ц, 30.3/17.3/5.7, євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2 ц, 30/17/5.7, ремонт, мп. ві на, аз, олон а. Ціна: 31500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2, 30.3/17.3/5.7, с часний ремонт, житловий стан, м/п ві на, броньовані двері. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: (097) 654-43-53, (098) 522-36-69 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2ц, 31/17/6, житловий стан, зас лений бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5Ц, 32/18/6, ремонт, не това. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, імната в ртожит ,12 в,м. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/5 ц, 30/18/6. Хр щов а з осметичним ремонтом. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/5 ц, 32/17/6, осметичний ремонт. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: (067) 111-51-87 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц, 34/20/6, ремонт, МПВ, нова сантехні а, не това. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц., 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 9/9 Ц, 34,5/19,9/5,7 ремонт, вільна. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9П., 34/18/9. Потреб є ремонт , броньовані двері, висо ий цо оль. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 34/18/ 9, ремонт, вмонтована хня, бал он. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 34/18/ 9, хороший стан, ліфт не працює. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 Ц, 32 в.м., ремонт, меблі. Ціна: 25000 євро Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9, 32 в.м., ремонт. Ціна: 25000 євро. Конта ти: (097) 554-37-49 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, імната в ртожит ,18 в,ремонт, 4/5 Ц. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 9/10П., 34,5/18/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 29/16/6, без/б, осметичний ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№41 від 24 жовтня 2012 ро

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 П, 34/18/9. Нові вхідні та між імнатні двері, нова сантехні а, мп.ві на, бал он теплений та зас лений. В імнаті ламінат, С/в облицьований плит ою мозаї ою. Терміново. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

1- імнатн вартир , пр.Дворець ий, 4/5 Ц, 24/13,6/ 6, бал он. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5ц, 30/17/ 6, євроремонт, зр чне тихе місце. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 34 в.м.євроремонт, піді рів підло и, вмонтована хня. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , пров.Робітничий, 2/5 Ц, 36,0/17,4/ 8,5. По ращене план вання, жилий стан, бал он незас лений. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 34/18/9, дах пере ритий, ліфт працює, ремонт, МПВ, зас лений, теплений бал он, ламінат, вмонтована хня, підло а з піді рівом. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , р-н «Чай и», 2/5 ц, 32/17/6, ремонт, на хні вмонтовані меблі. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 34/18/9 в.м, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/22/ 9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л.Вербова, 1/9 п, 39/ 19/8, євроремонт, МПВ, бойлер, доб дований бал он, є до менти, теплена підло а, с/в о ремо, пор ч з пин а, ма азин. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Київсь а, 2/5 ц, 24/ 12.5/5.2, зас лений бал он, житловий стан. Ціна: 19500 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л.Кн.Острозь о о, 2/ 5 ц, 23/13/5, осметичний ремонт. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Костромсь а, 6/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, пор ч садо , з пин а, с пермар ет. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Мельни а, 1/9 п, 34/18/9, євроремонт, МПВ, доб дований бал он. Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.О.Телі и 6/9п, 35/ 18/7 жилий стан, перетерті стелі, хня вмнтована. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л.Польова, 4/5 ц, 25/ 12/5, бал он, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 30/15/8, МПВ, не това, євроремонт, ві на двір, тихий район. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери, ванна, т алет - афель - спільно. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 П, 34/18/9 в.м, хорошом стані. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/5, жилий стан. Ціна: 205000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/5Ц, 31/18/ 6, зас лений бал он, жилий стан, бойлер. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , Квасилів, 3 поверх панельном б дин . Конта ти: 20-36-07 (067) 584-31-30 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 4/ 5 ц, 31/17/6. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22 (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , р-н автово зал , 6/9п, 34/18/9, ремонт, МПВ, бал он. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , приватний се тор, тихе затишне місце. Ціна: 19500 .о. Конта ти: (066) 600-38-56, (096) 030-21-03 1- імнатн вартир , р-н. Автово зал, 6/9 п, 34/18/9, ремонт, нова сантехні а, лічильни и на вод . Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 1- імнатн вартир , р-н. Пивзавод, 37/17/ 7, автономне опалення, без ремонт . Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 1- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 4/5 Ц,33/18/6, олон а,хороший ремонт, д шова абін а. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , центр, Соборна, Ц, 3/ 4, сталін а, євроремонт, нові меблі. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (099) 020-35-08 1- імнатн вартир , Ювілейний, 8/9 П, 35/ 17,3/8,7. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 63-65-92, 68-21-94 Гостин , в л. Га аріна, 1/2Ц., 18 в.м. Терміново. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Квартири в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, 2, 2,3- імнатні. Затишний район, арне план вання, дахова отельня. Най ращий вибір для тих, хто цінить я існе житло. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Кімната в ртожит , в л . Д.Галиць о о 6/ 9 Ц, 18 в.м. Жилий стан. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, р-н ресторан «Фламін о», 2 шт., 3/5 Ц, 46 в.м, хороший стан. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Кімнат , в л. Відінсь а, 2/5Ц., хороший стан, підведена вода. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Кімнат , в л. Д.Галиць о о, 9/9 Ц, 18,6 та 7,6 в.м., блочна система, хня на 4 сім’ї, ремонт, приватизован , власни . Конта ти: (098) 915-43-42

КУПІВЛЯ. ПРОДАЖ. ОРЕНДА. ОБМІН. РЕАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ. НАДІЙНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. КОНТАКТИ: (0362) 26-87-91, (067) 360-6-360

2- імнатн вартир , в л. • Ма арова, 4/9 Ц, 49/28/7,5, ремонт, бойлер, шафа- пе. Ціна: 45700 .о. Конта ти: (097) 486-81-09

2- імнатн вартир , в л. • Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9 П, 52,1 в.м., броньовані двері, бойлер, лічильни и, новий ліфт, ап. ремонт дах та під’їзд . Конта ти: (099) 365-86-94 2 імнати в ртожит , з можливістю переплан вання в 2- імнатн вартир , це ляний б дино , в л. Ніла Хасевича, нормальний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л. Га аріна 5/5 Ц, 47,6/30,6/5,4 олон а, імн.ізол. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п, 49/29/7, з ремонтом. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц, 40/27/6, осметичний ремонт. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 ц, 49//7,7 в.м., хороший жилий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 40/27/6, перетерті стелі, нова столяр а, олон а. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/30/8.3, ремонт, на хні євроремонт, металопласти ові ві на. Замінена сантехні а. Є підвал. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, новоб дова, 5 поверх, 48/27/8,1, ремонт, столяр а. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Вербова , 6/9 П, 49/29/8, осметичний ремонт. «Челсі» Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Вербова 6/9 п, 53/ 29/9 без ремонта, бал он-6 в.м., не това. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 це л. б д. 49/29/8, поліпшене план вання. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Вербова 6\9п, 48\28\8 ремонт, хня. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д. 44/29/6, біля отелю «Мир». Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Вербова 7\9п 47\28\7 з ремонтом хорошим,с часна плит а, с лопа ети, не това. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатні вартири, в л. Костромсь а, 9/ 9П, 48/30/8, жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-91-39 (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л . Вербова 6/9 П. Жилий стан. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 4/9 П, 50/30/8 . Жилий стан. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/3Ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 2/5 ц, 64 в.м., євроремонт, автономне опалення. Ціна: 64000 .о. Конта ти: (096) 345-33-37 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, центр, 42 в.м., 2/2, без ремонт , брон. двері, м/ п ві на. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 5/9 п, 48/29/7, з ремонтом. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої 4/ 5 Ц, 75 в.м., автономне опалення, новий б дино , дизайнерсь ий євроремонт пар ов а ОСББ. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої, 2/5 Ц, 73/40/14, новоб дова, індивід альне, автономне отоплення, с часний євроремонт. Б дино зданий в е спл атацію.2009р. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а (Ви овсь ий), 5/10 ц, 62/21+14/11, дахова отельня, євроремонт. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 2/5 Ц, 60/30/12. Автономне опалення, с часний євроремонт 2012 р, лоджія, с лопа ети, ві на в двір. Терміново. Ціна: 69000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 п, 46/28/8, жилий стан, є ще 2 ім. В підвалі не приватизовоні, з бал оном. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 П. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 839-40-29 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/30/10, без ремонт , авт.опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10 ц, 62м. в., євроремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, б дино 2004 ро , 1/5 п, висо ий цо оль, 60/45/7,5 перепланована (доб довані 2 імнати), ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії 2/9пб, 50/30/8, євроремонт, залишаються меблі. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 1/9 п, 49/29/8, з хорошим ремонтом. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/9п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 5/5 ц, новоб дова, 46/28/8,1 в.м., ремонт,МПВ, бр.двері,пар ет. лічильни и. Ціна: 424500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії новоб д. 3/5 Ц 59,6/ 33,4/11,2 після б дівельни ів. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3Ц, без ремонт , автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 П, 48/29.4/7.1. Квартира з ремонтом. Без бал он , проте є можливість доб дови. До менти всі в поряд . Терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 219-41-36

2- імнатн вартир , в л. • Свободи (р-н Педінстит т ), 3/

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 48/30/7, ремонт, МПВ, бойлер, лічильни и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 48/29.4/7, без бал он з ремонтом. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42

2- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9п імнати о ремі, 48м. в., хня- 7м. в., жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 Ц, 40,1/26,2/5,3, лічильни на вод , азова олон а, підвал, без посередни ів. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, 49/29/8, з хорошим ремонтом, м/п ві на, дерев’яна столяр а, теплений бал он, нова столяр а, інтернет, абельне, можливий обмін на 3-4х імнатн . Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9п, 47/ 29/7, с/в і хня плит а, бал он теплений, бойлер, дерев’яна столяр а. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 ц, 48/28/8, євро, си налізація, новий бойлер. Ціна: 50500 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 ц, 49/29/8 з ремонтом, повністю мебльована. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9ц, 548/ 28/7,5 жилий стан, хня- осмети а, ві на м\п, під’їзд чистий, в дворах б дино ,лічильни на тепло або обмін на 1- ім. по міст .,тор Ціна: 385 00 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц., 42/27/6. Ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 44/29/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 це л. б д., 44/28/6, імнати о ремі, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., ремонт, МПВ, вмонтована хня. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/2Ц., 40/ 27/8.1. Котеджно о тип , новоб дова, автономне опалення, піді рів підло и, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Гвардійсь а 5/9 п, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Грабни 2/2 ц, вартира без ремонт, 2 імнати, мпв. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 9 П, 49/29/8, пласти ові ві на, сонячна сторона, ві на виходять двір. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 9 п, 51/35/7, осметичний ремонт, МПВ, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 9п, осметичний ремонт. Конта ти: (096) 400-94-32, (097) 225-56-89 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4 ц, 43/26/6, житловий стан, р-н «Чай и». Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, 49/29/7, част ово ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 7\9 ЦБ 50\30\8 по ращене план вання, ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 пан. б д., 49/29/8, звичайний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9ц, по ращене план вання, 48/30/8 в.м., ремонт, мебльована, бойлер, си налізація. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 пан. б д., 49/29/8. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9 п, 51,5/32/9 в.м., бойлер, тепла, хороший жилий стан, нові двері, новий ліфт, зроблений апітальний ремонт дах . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Вербова, р-н «Вопа », 48/29/8, ремонт, меблі, си налізація, вітальня, спальня. Терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/5ц, 43/ 27/6 житловий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 Ц 44/27/6 олон а, бал он зас лений. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 44/28/6, імнати прохідні, олон а, по леєні свіжі шпалери, новий нітаз, сантехні а, бр. двері, житловий стан, пор ч з пин а, 18 ш ола. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, 43/29/6, 1 імната прохідна, житловий стан, броньовані двері, олон а. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44/28/6, жилий стан, прохідні, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 Ц, 47.4/27.2/6.2, О ремі імнати. Є підвал. Сонячна сторона. Ціна: 38800 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 48/29/7, житловий стан, (ч/ремонт), с/ плит а. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2 переплановані імнати в ртожит , ламінат, пар ет, теплення, 41 в.м. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 ц, 49/30/7, житловий стан, о ремі імнати. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 ц, 48 в.м., з хорошим ремонтом. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9, 48/27/7, ремонт, нова плит а, лоджія зас лена, подвійні д бові двері, с/в роздільний, хороший підвал. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, 46/28/7, пар ет, д бова столяр а, подвійні вхідні двері. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а,1/5 Цх, висо ий цо оль, част овий ремонт, о ремі імнати. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5 Ц, 44/ 28/6. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5ц 46/29/6 роздільні імнати, ремонт, перетерто, нові тр би, нова сантехні а, МПВ. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5ц.б 47/ 30/6 о ремі імнати, ремонт, бал он. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 3/5ц 45/29/6 хороший жилий стан. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9 пов. по ращене план вання, ремонт. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9Ц, 47/27/6, ремонт. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, по ращ. план в., 3/9 Ц, 47/27/7, ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5ц, 47/31/7, «хр щов а», апітальний ремонт, МПВ, імнати прохідні, зас лений бал он, підвал. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, пивзавод, 47/31/7, євроремонт, олон а, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5 Ц, 49/29/8 ремонт, ві на в двір, лічильни и, бал он. Терміново. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 1/2ц.б. 42/30/6 мп ві на. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 26, 7/9 П, 49/30/8, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 41,3/27/6, жилий стан. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2Ц., 42/28,1/6. Потреб є ремонт . Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, 53/30/9, жилий стан, бал он+вели ий підвал, під бал оном, с ха, тепла. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, 43,7/29,3/5,5, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 Ц, 50/30/8, євроремонт, вмонтовані меблі, нові ві на, столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення ві на в двір, підвал . Можливий редит. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 50/30/8, євроремонт. бал он зас лений, поліпшене план вання, чесь ий прое т. лічильни на тепло. Підвал. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 Ц, євроремонт вмонтовані меблі мп. ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення ві на в двір, підвал. Терміново. Власни . Ціна: 53500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5ц, 50/25/20 в.м, перепланована, хня-ст дія, ремонт, лічильни и. Ціна: 57500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 50/30/8, євроремонт, по ращене план вання. Ціна: 52500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 49.5/29/6.6, без ремонт . К това, але д же тепла. Д же хороше місце розташ вання. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 50/30/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 П, 49/30/8 част овий ремонт не това ві на в двір .Терміново. Можливий редит без довід и про доходи. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/п, 50/30/8, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9п, 51/30/9, част овий ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 50/29/10,5. Ремонт, си налізація. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П., 54/36/8. Ремонт, пар ет, столяр а. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 48/28/8, потреб є ремонт , новий дах. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, євроремонт, 49/29/8, вмонтовані меблі, вели ий бал он, лічильни на опалення, терміново, 2/5 Ц. Ціна: 51500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, по ращ. план в., 2/5 Ц, євроремонт. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10Ц. Новоб дова, 63 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 6/10. Після б дівельни ів, Новоб дова. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а, 7/9 ц, 63.2 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 , 2- імнатн вартир , в л. Дем янч а, 6/10Ц, 63 м. в., після заб довни ів. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Добролюбова, 1/ 2Ц., 36,6/22,1/7. Автономне опалення, без ремонт . Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 2/5 ц, новоб дова, 60/32/11, с часний євроремонт, автономне опалення. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60м. в., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/5 Ц, 44/28/6 імн. ізол. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/5 ц, роздільні, 2 бал они, підвал, жилий стан. Або обміняю на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: в.Поштова 9 (0362) 26-87-91 (067) 360-63-60, (067) 363-03-11 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 2/5цб 45,5/30/6 прохідні імнати. Терміново. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а «Атлант», 2/5Ц, 42/30/6, МПВ, теплена, о ремі імнати, жилий стан, 2 бал они. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/3 Ц 66 м. в., ново б д., введення в е спл атацію 1У вартал 2012 ро . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2 пов., без ремонт , або обміняю на 1- імнатн з доплатою, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 26-87-91, (067) 363-03-11 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/2Ц., 42/26/10. «Сталін а», автономне опалення, висо і стелі, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 ц, 45 в.м., імнати прохідні, житловий стан. Ціна: 40500 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

НОТАРІУС в л. Пересопниць а, 3 (три) м Рівне, 33028 + 38 (0362) 620434, 635704, +38 (067) 5052798 kostrykin@exprofesso.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 6/14 ц, 67.2/38.8/8.4, ремонт. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 3/5Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Ціна: 51500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2 ц, 43/ 14.2/15.6/6, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, центр. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (067) 745-31-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 2/6 ц, 80/63,7/10, новоб дова, автономне опалення, стан після б дівельни ів, під вартирою офісні приміщення, 17 в.м. бал он. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 5/5ц, «хр щов а», без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 ц, 44/28/6, хр щов а, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Цх, 45/20/10, с часний ремонт, меблі, терміново. АН «Челсі». Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 ц, 45/30/6, без ремонт , житловий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/9 це л. б д., 51/30/8, поліпшене план вання. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5Ц, 51/36/7, «чеш а», жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (095) 045-30-64, (067) 951-67-38

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц., 51/31/8,2. По ращене план вання. жилий стан. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 ц, 45м. в. осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5 Ц, 44/29/7. Євроремонт. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а 3/9ц, 47/28/7 зроблений ремонт, ламінат, пл.ві на. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5/ ц, 44/28/6, без бал она, жилий стан, імнати прохідні. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

№41 від 24 жовтня 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 42/30/6, без ремонт , бал он, імнати прохідні. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 49/29/7, ремонт хороший, МПВ, бойлер, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 44/-/6.5,мп.ві на, осметичний ремонт, є бал он. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 49/29/7,5, по ращено о план вання, з осметичним ремонтом, бойлер, вітальня залишається. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/9 ц, 50/30/8, осм. ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5ц, 45/28/6, євроремонт, ім. прохідні (можливість переплан вання). Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5Ц.,43/28/6. Ремонт, ізольовані імнати, шатровий дах, не това. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 Ц, 49,5/30/8 житл. стан., вільна, отова до продаж . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 50/30/8, потреб є ремонт , с/ о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 Ц, 51/30/8, о ремі імнати, о ремий санв зол, осм. ремонт, зас лений бал он. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 712-35-30 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9, 51/30/8, житловий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/ 9/ц, 51/-/8, жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/ 9ц, 51/30/8, по ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця 2/9П, 48/29/8, ремонт, ві на та бал он м/п. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Коновальця 3 пов. цб 52/30/8, по ращено о план вання, ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Коновальця 9/10 Ц, 50/30/8, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 9П, ремонт. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Коновальця новоб д. 4/5 Ц, 72/36/14, авт.опал., ремонт. Ціна: 69000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 6ц, 73/38/14, новоб дова, ремонт, автономне опалення, 2 зас лених бал они, підло а з піді рівом, дерев’яні між імнатні двері. Ціна: 69000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 12/ 14Ц., 49/27/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 пан. б д., 49/29/8, ремонт, меблі, терміново. Ціна: 41500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 14 ц, 50/30/8, част овий ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 14 Ц, євроремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 887-15-91 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 14ц, 50/30/8, «чеш а», част овий ремонт, МПВ, лічильни и, вели ий бал он, терміново. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 ц, 73/36/14, ремонт, автономне опалення. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 78/40/15 автономне опалення с часний євроремонт, «під люч», вмонтовані меблі. Готова до продаж . Ціна: 69000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 5ц, 59.8/30.1/7.5, автономне опалення, по ращене план вання, хороший стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 14, 50/30/8, осметичний ремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, відмінний стан, імнати ізольовані, тепла, відмінний стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 9ц, 48/29/8. Новий б дино , вартира з ремонтом. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а 8/9 ПБ 52\30\8 ремонт, бал он на 2 імнати. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9П., 49/31/7,2. Чорновий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/ 9 п, 52/-/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, р-н «Пивзавод », 3/5 це л. б д., 52/34/8, поліпшене план вання, імнати о ремі, с/в о ремий, затишний двір. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої 1/9 цб, 55 м2, бал он, житловий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 8/9П, 53/30/9, осметичний ремонт, терміново Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова 4/5 ц, 72/35/13, авт. опал., ремонт. Ціна: 115000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а 45/30/6 о ремі імнати, арний ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5Ц, 47/30/6,5, жилий стан, чиста, осметичний ремонт, доб дований бал он. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5ц, бал он з підвалом, олон а, МПВ, без ремонт , 47 в.м, хня 6.5 в.м, без посередни ів. Конта ти: (050) 339-20-47 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 ц, 50/30/9, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/9П., 49/29/8. Жилий стан. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/9П., 49/29/8. Жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 44/28/7, з ремонтом. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 45/31/6, імнати о ремі, осметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, чеш а, 52 в.м., євроремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64,(067)343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц, 45/30/5,2, с часний ремонт, о ремі імнати. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067)951-67-38,(095)045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц., 44,2/30,3/5,5. Ремонт, дах зроблений. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЛЬОНОКОМБІНАТІВСЬКА, 9/14 Ц, 48.7/26.3/-, СУЧАСНИЙ РЕМОНТ, ГАРНИЙ СТАН. ЦІНА: 34200 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а,ц, 53/30/9 хороший жилий стан, ві на м\п, вели а омора, 2 ліфта працює. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 2-пов.це л.б д. 40/25/5,5 в.м., ізольовані імнати, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2 ц, 49/29/8, автон.опалення, осм.ремонт, дах-шифер. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ма арова 4/9ц, новоб дова, 50 м. в., хороший євроремонт, імнати о ремі, мпв. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, (Бояр а), 5/9 п, 48/29/7, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 62500 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Мельни а по ращ.план в. 9/10 ц, 50/28/7 хороший ремонт, бойлер або обмін на 3- імнатн вартир , по ращ.план в. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 10, 49/29/8, хороший раєвид, м/п ві на, без посередни ів. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 597-01-01 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 П, 49/30/8, хороший стан, бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10 П, 48,8/29,6/7, ремонт, вмонтована хня, поб това техні а, омора, підвал. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 363-58-38 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 ц, 48/30/9, хороший ремонт. Ц��на: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Міц евича 5/5цб, 49/29/8, ремонт. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/9 Ц, 48/30/8, євроремонт, пар ет нова столяр а бойлер. Або обмін на 1- ім. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц, 49/31/8.2, ремонт, МПВ. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц. 48/30/8. Капітальний ремонт. МПВ, нова сантехні а, дах не проті ає. Не това. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 ц, 47/28/8, жилий стан,ві на в двір. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц., 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, ЦЕНТР, НАВПРОТИ КІНОПАЛАЦУ «УКРАЇНА», 1/2 Ц, 50 КВ.М., ПІДВАЛ 40 КВ.М., ПІД КОМЕРЦІЮ. ЦІНА: 130000 У.О. КОНТАКТИ: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 5\9 п, 49\28\9 ремонт, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 5Ц, 45м. в., о ремий вхід в б дин , призначення – під офіс або житло, авт..опалення, євроремонт, підло а з піді рівом, си налізація. Над доро ою. Ціна: 49000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 49.2/ 29.6/7, панель, МПВ, осметичний ремонт, о ремі імнати, д ш, с/в - новий ахель, ламінат. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/26/6, євремонт, «хр щов а», не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/27/6. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5ц, 40/27/6, МПВ, пар ет, броньовані двері, лічильни и на аз, вод , світло, нова столяр а, не това, без бал она. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 44/ 31/6, звичайний житловий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 2/5 ц, 48/30/6. О ремі імнати, зас лений бал он, жилий стан, б дино перпенди лярний до доро и, вартира не това. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9 п, 49/30/8,3, з осметичним ремонтом, імнати прохідні, перетерті стеля, стіни, 2 зас лених бал они, хня і с/в облицьовані плит ою, є бойлер. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 6/9П., 49/29,9/8. Євроремонт, бойлер, меблі. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 48/30/6, житловий стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 48/30/6. Хр щов а по ращено о план вання, о ремі імнати, зас лений бал он, роздільний санв зол, олон а. Не това. Пор ч ш ола, с пермар ети. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5Ц, 48/30/6, жилий стан, підвал. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 п, 49 в.м., з ремонтом. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/10 п, 49/29/8, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П., 48/29/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 п, 49/29/8 в.м., з ремонтом, МПВ, нова столяр а та сантехні а, теплений бал он. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10П., 45/29/7,8. Жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 п, 49/29/8, нові ві на, двері, рем., не това, нові батареї, сонячна, лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 п, ооперативний б дино , МПВ, нова столяр а, теплений бал он, нова сантехні а, хороший ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/31/7, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 п, 49 в.м., житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, євроремонт, част ово мебльована, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 п, 49/28/8, арний стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, 49/29/8, ремонт. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 57, 82/ 40/14, новоб дова, лічильни и на аз, вод , еле троенер ію. До менти отові до продаж . Терміново. Можливий редит без довід и про доходи. Ціна: 57500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5 ц, 73/44/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 73/38/14 в.м, автономне опалення, лічильни и, інтернет, телефон, абельне ТБ, бал они зас ленні. Ціна: 78500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, р-н «Арсен», 4/5 ц, 74/40/15, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, част ово мебльована. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 3ц, 42/28/6.3, євроремонт, автономне опалення, без бал он , араж. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 42/ 28/6.3, робиться євроремонт, автономне опалення, тепла підло а, араж, власни . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 2- імнатн вартир , в л. Королен а, біля «Злати Плази» 5/6 Ц, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 46/29/5, о ремі імнати, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5ц, «чеш а», 52/30/7, МПВ, вмонтована хня, ремонт, бал он зас лений. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/28/8, хорший стан, лічильни и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П., 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 49,2 в.м, хня 7 в.м, 4 пов., хороший стан, санв зол роздільний, є бал он. Ціна: 36800 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, біля «Літи», 4/9 пан. б д. 49/29/8. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 2/7 Ц, 48/27/7,7, євроремонт, броньовані двері, столяр а з нат рально о дерева. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 2/5 Ц, імнати ізольовані, 40 в.м. Конта ти: (050) 337-95-92 2- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10 П, 48/30/8 ремонт, або обмін на 4-5-ти імнатн вартир + доплата. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , в л. Олеся, 4/5Ц., за альна площа 50,4, «чеш а», жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 п, 40/ 30/8 в.м. хороший стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9П, 48/ 30/8, не това, хороший стан, лічильни аз . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Остафова, 3 поверх, це ла, хр щов а, 45 в.м.жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, Р-Н ПИВЗАВОДУ, 1/5 Ц, 41.6/29.2/7. ЦІНА: 30000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47


2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 2/ 9 ц, 44 в.м., хня 12 в.м., євроремонт, бойлер, с/ о ремо, хня-ст дія, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, «сталін а», житловий стан, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9Ц, 47/29/5,5, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 40/27/6, житловий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/8, МПВ, ламінат, підвісні стелі, лічильни и. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9Ц., 47/31/8. Ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, 3/5 ц, сталін а, 50 в.м., житловий стан. Ціна: 48500 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 4/5Ц., 49/28,5/7,4. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 47 в.м., з ремонтом, автономне опалення, 2 поверх, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/4 ц, без ремонта. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4 ц, 31/21/5, ремонт, імнати прохідні. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4 ц, 35/-6, житловий стан., мп. ві на. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 4/4ц, 35/24/5, ремонт. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 43/28/ 6, без ремонта, центр міста. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43/28/6, хр щ, олон а, пере ритий дах, без рем. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5, 43/25/6, без ремонт , дах пере ритий. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 42/30/6, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Польова, 42 м. в., жилий стан, о ремі імнати. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Польова, 42/27/ 6.5, МПВ, нові вхідні двері, хороший житловий стан, не това. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Польова, 5/5Ц., 42/28/6,5. Хороший стан, лічильни и. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Приходь а, 2/3Ц., 42,6/29,5/5,6. Без ремонт . Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 панель, 49/29/7,5, част овий ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9 пб, 49/30/8. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 п, 49/ 0/8, осметичний ремонт, перетерті стелі, на стінах обої, на підлозі ліноле м, с/в без ремонт . Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9П, 49/ 30/7,3, хороша осмети а, вмонтована хня, лічильни и води. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 29/8. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 30/9, жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9П, 49/ 29/8, жилий стан. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9 П, 55/ 30/9, осмети а. Ціна: 32000 .о Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. П хова, 9/9п, 49/ 29/8, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 299-85-88 2- імнатн вартир , в л. р-н Пивзавод , 1/2 ц, 36.6/15+8/7, без ремонт , без бал она. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 2- імнатн вартир , в л. Р сь а, 5/5 ц, 52/ 32/8, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 52/30/8, ремонт,чеш а, дах не тече. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5Ц, 46 м. в., хороший ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, імнати о ремі. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5ц, за .площа 48 в.м, авт.опалення, МПВ, арний ремонт, бал он, підвал. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 57/30/8, ремонт, вмонтовані меблі, лічильни и. Підвал. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Соборна (Л ць е ільце) по ращ.план в., 5\5ц риша нова, 50\30\7 ремонт, автоном а. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр), 2/5 Ц, 42/28/5, олон а. Без ремонт . Ві на в двір. Терміново. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна 1 пов. оопер.техні м, 43/28/6 перетерті стіни, мпв. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна 4/5ц, центр сталін а, 52/33/7, жилий стан, висо і стелі, лічильни и на аз, є до менти на автономне опалення. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 Ц, 44,9. Жилий стан. О ремі імнати. Т алет і ванна роздільні. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 ц, 53/34/8, Без ремонт . Є підвал. Висо ий цо оль. Висо і стелі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9П., 49/30/8. Автономне опалення, піді рів підло и, ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4 ц, 50/30/8. Сталін а навпроти пар , ремонт іль а ро ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4Ц, 60/31/10, МПВ, амін, пар ет. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, чеш а, 50/27/8, житловий стан, олон а, МПВ. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5ц, 51/ 29/8, новоб дова, по ращено о план вання. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (098) 944-23-18 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц., 50/27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 52/30/8, Ц, автономне, індивід альне опалення, поліпшене план вання, євроремонт. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 53/30/ 13, олон а, підвал, осметичний ремонт. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 , Ц, 51/24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 59000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 48/28//7,5 в.м., по ращене план вання, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 51.9/28.5/7.6, євроремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, по ращено о пл.. 52/28/8, євроремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9ц, 57/ 31/11, без ремонт , лічильни и на вод , бал он незас лений. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , в л. Соборна, м-н. «Мілан», 3/5 ц, 51/30/7, о ремі імнати, олон а. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н Ювілейний), 4/5Ц, ремонт, зр чне розташ вання. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 50/30/8, чеш а, о ремі вели і імнати, хороший житловий стан, нові тр би, олон а, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н. Ювілейний, 50/30/7, чеш а, б/з, автономне опалення, МПВ, броньовані двері, підвал. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 50/ 30/8, це ла, осметичний ремонт, пар ет, ладов а. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/ 5Ц., 41/28/6. жилий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна,1/5 Ц , 41/28/6. Радянсь ий ремонт, мп.ві на, перетерті стелі, шпалери. Кімнати роздільно-с міжні. Бал он відс тній. Не това. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 48.1/27.4/7.8. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 ц, 43 в.м. потреб є ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, 42/28/6. Хр щов а з осметичним ремонтом, перетерті стелі, нова столяр а, бал он зас лений, обшитий пласти ом, с/в і хня облицьовані плит ою. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, 43/28/6, не това, МПВ, пар ет, с/ в-плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (р-н Автово зал ), 3/9 п, 53/30/9, ремонт, м/п ві на, теплена. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 2/5ц, 47/30/6, санв зол о ремо, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/28/6, імнати о ремі, ві на двір, є олон а, потреб є ремонт , пор ч з пин а, ма азин, апте а, є підвал. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 Ц, 43/28/6 МПВ, житл. стан, реальний продаж. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5ц, 42/27/6 в.м, м/п дво амерні ві на, бал он зас лений теплений, оброблений деревом. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/9 п, 48/29/7, житловий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/9 П, 50/30/8. Терміново, можливий обмін на 1- ім. .Ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 41,3/0/5,7, в р-ні «Фламін о», без ремонт , дві о ремі імнати 12 в.м. і 9 в.м., с/в разом, є омора, бал он. Ціна: 30800 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 42/ 22/5,7,жилий стан,бал он зас лений. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, біля Ма ната, 2/5 ц, о ремі імнати, без ремонт , олон а, ві на в двір, бал он. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, центр, 3/3 ц, затишний двір, бал он, житловий стан, ві на в двір, олон а. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 ц, 56м. в., осм.ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

9

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№41 від 24 жовтня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5ц, 44м. в., част ово ремонт, нова сантехні а. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/ 5Ц., 45/28/6. Хороший стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9 П. Без ремонт . Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/ 3Ц, 42/28/7, автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Тиха 10/10 Ц, 73,5/ 54,6/12,9. Новоб дова, перепланована, стан після б дівельни ів. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 10/10Ц, 74/ 40/13, після заб довни ів, мансарда, дахова отельня. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 72.9 в.м., житловою площа 36.5 в.м., 10/10 це ла, новоб дова, стан - після б дівельни ів. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 www.prospekt.rv.ua.

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, ЗАГАЛЬНА 72.9 КВ.М., ЖИТЛОВА 36.5 КВ.М, 10/10 Ц, НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 51000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 5/9 панельний б дино , 49/29/8. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , р-н. Пивзавод , 9/9 п, 50/30/7, житловий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 47,6/28,5/6,6, част ово ремонт, м/п ві на, бал он, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 5-39-95, (067) 282-60-24

2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 п, 51/29/8,6 з ремонтом, част ово мебльована. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , р-н. Північний, 1/5 ц, новоб дова, 73/38/14, євроремонт, автономне опалення, 2 зас лені бал они. Ціна: 67500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 п, 47.6/28.5/7, мп.ві на, осметичний ремонт. Ціна: 31500 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , р-н. Північний, 2/9 п, 49/30/8, ремонт, мп.ві на. Ціна: 41500 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , в л. Фабрична 2/9 п, 47/29/8 ремонт, МПВ, сантехні а. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9п, 47.6/28.5/6.6, част овий ремонт, бал он, МПВ, терміново. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 53/29/ 8.6, панель, хороший осметичний ремонт, нові вхідні двері, меблі в хні та вітальні. Ціна: 34500 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/6 ц, 73/36/ 15, індивід альне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 1/9 п, 50/30/7.5, ремонт, мп.ві на. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5Ц, 43/ 28/6, не това, імнати «розпашон ою». Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , С. Бандери, 3/3ц, 45/ 28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/4 ц, 47м. в., дах шифер, євроремонт, вмонт хня, меблі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , центр, 1/5 ц, 40/27/6, мп.ві на, не това, житловий стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , в л.Коперни а, 8/9, ліфт працює, 50 в.м., імнати о ремі, без автономно о отоплення. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

2- імнатн вартир , центр, 2/3ц, 45/28.5/ 9, добротний ремонт, автономне опалення, МПВ, ламінат, столяр а з дерева, перетерті стіни, стелі, с/в плит а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 525-71-68

2- імнатн вартир , в л.Соборна 2/5 Ц 75/ 40/9 олон а, житл. стан. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

2- імнатн вартир , центр, 2/5 ц, євроремонт, імнати ізольовані, бал он зас лений, с/в о ремо, підло а-ламінат, хня-плит а, с/в плит а, ві на в двір. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П, 53/29/9, ремонт, вмонтовані меблі, не това. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9П., 53/29/8,6. Ремонт, меблі. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Чебишева, 2/9 п, хороший осметичний ремонт, пар ет, не това, сонячна, затишний двір, р-н 12 ш оли, меблі. Є тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Черня а (новоб дова), 10/10 ц, 62/33/11, по ращене план вання, новий євроремонт, дахова отельня. Гаражі і дитячий майданчи , поряд с пермар ет і базар. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/9 ц, 60/33/10, новоб дова, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 10/10Ц, 62 в.м., новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Чехова, 56 в.м., автономне опалення, бал он зас лений, с часний ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Чехова, Бояр а, 4/5 це л. б д. 49/30/9, автономне опалення, поліпшене план вання. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 2- імнатн вартир , в л. Чорновола 4/5ц.б. 44/30/6 о ремі імнати, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 42 м. в., без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 1/5 Ц, «чесь ий прое т», висо і стелі, 2 вели их бал они, під офіс, ма азин, терміново. Ціна: до овірна, тор . Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , в л.Соборна 5/5цб, 46/ 29/6, ремонт. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , ЖК «Гетьман Ви овсь ий», різні. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , майдан Королен а(центр), 2/5 Ц, 66/40/9 автономне опалення, ремонт, бал он зас лений ві на в двір. Пор ч ш ола. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , п-т Мир , 5/9Ц., 60/ 36/10. Жилий стан, ремонт на хні. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , Ювілейне, в л. Вербова, 9/9 П. Вели а площа, 52/30/9. Роздільний санв зол. жилий стан. Новий ліфт, апремонт дах . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, 44/ 30/6 в.м., с/ о ремо, бал он, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, 44/ 30/6, без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

2- імнатн вартир , Ювілейний р-н 8/9ц, о ремі імнати, МПВ, нові вхідні двері, 48м. в., лоджія зас лена. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , Пр. Мир , 2/5, Ц, Жилий стан, 44/29/6. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (097) 554-37-49

2- імнатн вартир . Центр, 7/9 ц, 50/30/8, поліпш план, б овий пар ет, євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 43/ 28/6, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 8/9Ц, 85/ 60/12, новоб дова, хня розширена за рах но бал она, бал он і лоджія зас лені, перетерті стелі, стіни під по рас , підло а теплена. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (098) 155-95-32, (099) 488-19-93

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44/ 30/6.2, житловий стан, не това, бал он не зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 це л. б д., 54,5/33,6/7, зал 17,3, спальня 16,3, оридор 8,4, імнати о ремі, с/в о ремий, жилий стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

2- імнатн вартир , в л. Ювiлейна , 9/ 9 п, 48/28/7, з част овим ремонтом, вели ий бал он на всю імнат . Ціна: 31000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9п, 50/ 29/8 осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 5/9п, 54/30/8 жилий стан. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 9/9ПБ 50/30/8 част овий ремонт. Терміново. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, «Стожари», 4/14 ц, 51/27/8.3, ремонт в імнатах, терміново. Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, 49/29/7, осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, 49/29/7 в.м., осмети а, вели ий оридор та лоджія. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9п, 49/29/7 в.м, това, тепла, осметичний ремонт, оридор 8 в.м, лоджія зас лена 6 в.м, лічильни и. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 248-75-26 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9П., 49/29/7. Косметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

НЕРУХОМІСТЬ РІВНЕНЩИНИ CREDO.RV.UA. КОНТАКТИ: (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (050) 435-35-03

2- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, 43/ 28/6, това, хороший ремонт, 2 бал она. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42

2- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 7/7 ц, 57.7/349, євроремонт, автономне опалення, висота стелі 3.65 м, олон а, бойлер, теплений дах. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 48/29/ 7, панель, житловий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

2- імнатн вартир , Центр, 3/3 Ц, хр щов а, хороший стан, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , центр, 4/4 ц, 60/17/ 14/10, житловий стан, мп.ві на. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 45.5/ 26/6.2, не това, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П., 48/29/7. Жилий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , центр, 3/10, 66 в.м, новоб дова, част овий ремонт, ч дове лічильни и, план вання, отельня, поблиз соц. стр т ри, пар , терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

2- імнатн вартир , п-т Мир , 2/5Ц., 44/ 30/6. Не това, потреб є ремонт . Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц., 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 48/29/7, без бал она з ремонтом. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42

2- імнатн вартир , р-н. Північний, 4/5 ц, 74/36/14, ремонт, автономне опалення. Ціна: 69500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91

2- імнатн вартир , пр. Мир , 7/9 Ц, 70,4/ 34/9, жилий стан. м/п ві на. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 412-36-49 2- імнатн вартир , пр.Мир 2/5ц, 45/28/ 6 є бал он, не това, олон а, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 42/30/ 6, без ремонт , прохідні імнати «розпашон ою». Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 42/30/ 6, імнати на дві сторони, без ремонт , не това. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5ц, 44/30/ 6, без ремонт , бал он, ві на на 2 сторони. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5 ц, житловий стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 2- імнатн вартир , пр.Мир , 44/27/6 Ц, олон а ремонт, бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , р-н льоно омбінат , 5/5ц, 42.5/26.3/5.4, імнати о ремі, хороший ремонт, терміново. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 2- імнатн вартир , р-н Північний, в л. Мельни а, 9/10 П, з меблями, доро о. Конта ти: (067) 363-58-38 2- імнатн вартир , р-н. «Чай и», 3/4 ц, 44.7 в.м., ремонт. Ціна: 49500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 2- імнатн вартир , р-н. автостанції «Чай а», 73/40/14 новоб дова, індивід альне автономне опалення, с лопа ети, зроблені стелі, б дино зданий в е спл атацію 2009 р. Терміново. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , автово зал, пр.Мир , хр щов а, 51 в.м., житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (066) 836-45-76, (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. • Міц евича, 7/9п, за .площа 63.1 в.м, не това, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 686-99-96

3- імнатн вартир , в л. • О.Д ндича, 5/5 Ц, «чеш а», 63,8/

40,7/8,3, част овий ремонт, олон а, жилий стан, дах пере ритий єврор беройдом, 2 бал они. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (050) 754-02-85

3- імнатн вартир , в л. • Соборна, 4/5Ц, 65/40/8,5, ремонт.

Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9П, жилий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , р-н • автово зал , біля «Сільпо», або обміняю на 1- імнатн в том ж р-ні + доплата. Власни . Терміново. Конта ти:43-19-37,62-16-63,43-05-63, (097)034-18-80,(095)306-96-15

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 3,4,5- імнатні вартири. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

3-КІМАНТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 4/ 10Ц, 61 КВ.М, НЕКУТОВА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (096) 680-39-71 3- імнатн вартир , 63/42/6, обмін, жилий стан. Конта ти: (096) 814-71-30, (063) 732-36-63 3- імнатн вартир , Біла Криниця, 2/2 Ц 44,6/29,3/7 авт.опал.,ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в це ляном б дин , в р-ні 12 ш оли, в л. Київсь а, нормальний стан, 71/40/9,8, по ращено о план вання. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л . В.Дивізії 3/5 Ц, 68/ 39/10. Жилий стан. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (066) 853-93-59, (067) 681-36-35 3- імнатн вартир , в л. .В.Дивізії р-н «Арсен », 7/9 П, 62/37/9 арний житл. стан. Терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 8/ 9п, 66,8/39/10 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Андрія Мельни а, 1/9 П, 64/9 в.м, хороший стан, є 2 зас лені бал они, льох. Поряд автостоян а. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Бандери 64/ 0/0 4/5 Це ла Б дино біля Ма нат . Квартира з осметичним ремонтом, нова с/х, олон а, 1 імната прохідна. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 60/37/ 7.6, ремонт, імнати о ремі. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 61/ 37,2/7,6, по ращено о план вання, о ремі імнати, 2 заслених бал они, нова столяр а, нові деревяні с лопа ети, можливий продаж з меблями, з аражами. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5Ц, 60/37/ 8, хороший стан, пар ет, перетерті стелі, нова олон а, є араж. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан. Ціна: 44500 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9п, 60.3/37.1/8.6, житловий стан, лічильни и на вод , зас лена лоджія. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 п, 66/40/9, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9П, 63/41/8. Можливий обмін на 2(1) імн. Квартир в центрі міста. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 362-95-50 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 9 Ц, 95 в. м, новоб дова. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 п, 65/39/9, нові шпалери, ліноле м, стелі перетерті, двері МДФ,МПВ, бал он заслений. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9п, 63/38/8, ремонт, лічильни и на вод і опалення, лоджія і бал он зас лені. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 65 в.м., 8/9, євроремонт, лоджія. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/10 ц, 61м. в., осм.ремонт. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 8/9п, 64/ 38/9 лоджиї 2, жилий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5 ц, 68/ 44/9 . Чеш а, в осметичном стані, 2 лолддії, є підвал. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5 ц, 68/ 44/9, з хорошим ремонтом. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 66/ 44/9, жилий стан, перетерті стелі, дві лоджії, підвал, лічильни и. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, житловий стан, ліфт працює. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9п, 65/ 40/9, ремонт, 2 зас лених бал они. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, Арсен, 7/10 ц, 61/40/9, новоб дова, с/ о ремо, імнати о ремі, 2 бал она. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№41 від 24 жовтня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 5/ 5 ц, 58,2/40/5. Жилий стан, в мин лом році ремонт вали дах. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Лермонтова 5/9 Ц, 60 /37/ 9,4, авт.опал. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9 ц, 63/38/9, житловий стан., нова столяр а, лоджія. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 П. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбiнатiвсь а, 5/9 п, 66/0/9. Хороший жилий стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а 5/9пб, 66/37/9, житловий стан, 2б-ни зас лені, болер. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 П, 63/39/9. Жилий стан, не това вартира, два бал они. Тихий двір. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/42/8, жилий стан, лічильни и. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Набережна 2/5ц, затишна вартира, ремонт осметичний. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц., 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 50/-/6, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 8/9 П, 67/39/9. ремонт, зас лені бал они. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 9/10 П, 66/39/9. Ремонт, зас лені бал они. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 3- імнатн вартир , в л. Коновальця по ращ.план в. 3/10ц 62/38/11 з арним ремотом, лічильни на тепло. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9, жилий стан, 2 лоджії. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Цх, 58/41/6, хороший стан, он а. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 67/39/9, бойлер, жилий стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 58 в.м., хороший стан, аб. ТБ, меблі. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 П, 64/39/9 ремонт, меблі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 66/37,9/5, панельний б дино . жилий стан, є два зас лені бал они, терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Вiдiнсь а, 2/5 ц, 94 в.м. Новий б дино , автономне опалення, євро ремонт. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48/ /5, жилий стан, това. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 60/-/9, лоджія, бал он, підвал, автономне опалення, євроремонт, теплена підло а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 9П., 62/38/9. хороший стан, бал он з підвалом. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Ц, 62/48/5,5, без ремонт . Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Вербова 5/9 п, 65/ 38/8 жилий стан, вільна, не това, лічильни на тепло. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Гарна, 2/5 Ц. 62/ 38/8. Чеш а. Част овий ремонт. Не това. Зас лені бал он і лоджія. Ві на виходять я в двір, та і на в лицю. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65м. в. 2 лоджії, жилий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 13/ 14 ц, 69/46/8, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Мазепи 6/9цб 86/ 50/12 „об омів а”. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

3- імнатн вартир , в л. Вербова 5/9пб житловий стан 64/39/9. терміново. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 6/9 п, 63/36/9 МП ві на, осметичний ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 П, 66/39/9. Без ремонт . Під б дин ом проходить теплотраса, том вартира д же тепла. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій.

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 Ц, 101/50/15, автономне опалення, с часний євроремонт 2012р.під люч , вмонтовані меблі. Готова до продаж . Ціна: 115000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц., 64/51/7. Ремонт, бойлер. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9п, 66/ 42/9, осметичний ремонт, перетерті стелі, мпв, бал они зас лені, не това. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Вербова по ращ.план в. 6/9ц 68/40/8 арний жилий стан, хороша столяр а та вхідні, ванна-плит а звичайна, лічильни на тепло, чистий під ,їзд, б дино в дворах. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5 ц, 69/43/9, з я існим ремонтом, с часнимми меблями та поб товою техні ою, лічильни и та фільтри на вод , лоджія та бал он зас лені й теплені, висо ий цо оль. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5ц, 69/ 43/9, простора вартира з я існим ремонтом, с часними меблями та поб товою техні ою, лічильни и на вод , лоджія та бал он зас лені. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9 п, 65/ 39/9, хороший осметичний ремонт, МПВ,бал он, лоджія, 41000 .о.тор , тел.0671115187 Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 66/ 39/8,5 в.м. все поміняли. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/5 ц, 52/ 36.6/6, МПВ, столяр а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9П., 67/ 40/9. Жилий стан, не това. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7 пов., євроремонт, вмонтована хня з виходом на бал он. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 2/3 ц, житловий стан. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9 ц, 64/0/10, по ращено о план вання, о ремі імнати, зас лений бал он-лоджія, м/п ві на, осметичний ремонт, с/в і хня облицьовані плит ою. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9, 68/40/10. Част овий ремонт, столяр а нова, с лопа ети, бал он зас лений. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/9 ц, 68 в.м. Чеш а з євроремонтом, 2 зас лених бал они, ондиціонер, вмонтована хня, мебльована. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, за альна площа 68 в.м., хня 8 в.м. с часний ремонт, с часні меблі, ондиціонер, бойлер. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 (новоб дова), 9та10/ц, 9пов-67м. в+ 10пов-32м. в., після б дівельни ів. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9П, 66/40/8, бойлер, жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 56/40/6, жилий стан, това. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц., 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/4, 72.4/50.5/8, з ремонтом. Конта ти: (097) 031-15-85

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5/ц, 62/40/9, чеш а, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/6ц, 52/ 44/6, «хр щов а», євроремонт, підвісні стелі, хня-ст діо, зас лений бал он. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/9 п, 65 в.м. Жилий стан, лоджія. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 4/ 5цб, 60/40/8 чеш а. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9 п, за альна пл..70 в.м, хня 9 в.м., поміняна столяр а та вхідні двері, зас лений бал он. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, євро, меблі, холодильни , плазма. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн.+КП Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Енер ети ів, 2/ 2ц, 65/39/10, автономне опалення, МПВ. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, це ляний б дино , за альна площа 52 в.м, нормальний стан, пар ет. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Га арiна, 3/5 ц, 52/ 34/7. Б дино навпроти Те стильни а, вартира з ремонтом, на підлозі пар ет, нова с/х. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Кi вiдзе, 11/14 ц, 64 в.м. Хороший жилий стан, вели ий зас лений бал он на хню і спальню, на підлозі пар ет, с/в разом. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц., 50,4/36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Київсь а (12 ш ола), 5/14Ц, 65/38/7,6, ремонт, бойлер. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 52/ 34/7, з ремонтом. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 52/ 34/7, ремонт, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 52/ 34/7, ремонт, зас лений бал он, підвал, сонячна сторона. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9/ц, 66/-/21, лічильни и, підвал, тепла, жилий стан. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5ц, 65/ 38/7.5, хороший стан, д бовий пар ет, вмонтована хня. Ціна: 57000 .о. тор . Конта ти: (067) 128-22-50 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/14 Ц 68/38/8 звичайний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 66/40/9, 95 % отовності, хороший ремонт. Ціна: 50500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, Грабни , 5/9 Ц, 58/38/7,2, осметичний ремонт, підвал, зр чне план вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63/40/7,5, осм. Ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 52/ 34/7, житловий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/43/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 п, 63/40/9, 2 лоджії, зас лені, імнати о ремі, пар ет, лічильни и, пор ч з пин а, с пермар ет, садо , ш ола. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (096) 456-08-89, (095) 202-24-28

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П., 63,5/39/9. В чорновом стані. Ціна: 34500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/5 Ц. 93/60/16. Євроремонт. Висо ий цо оль, МПВ, ламінат, вмонтована хня, автономне опалення, ардеробна, зас лений бал он, Інтернет. Ціна: 105000 .о., тор . Конта ти: (067) 645-76-11Катерина.

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/14 ц, 65/38.1/7.6, з ремонтом. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П., 66/39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 63/38/9, МПВ, жилий стан, не това. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Цх, 49/34/6,1 імната прохідна, олон а, 2 підвали. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/5 ц, 93м. в., євроремонт, авт.опал, вмонт хня 16 в.м., ардеробна. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5 ц, 57,3/-/6, жилий стан,одне ві но МПВ, вхідні двері поміняні, імнати о ремі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 2/ 9 П, 66/39/9. Косметичний ремонт. Кімнати ізольовані. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (067) 310-05-45

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, нові ві на, двері. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/2 ц, 43.7/29.3/5.5, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/14цб, 65/38/7,5 євроремонт, бойлер, д б.пар ет, бал он 10 в.м. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 3- імнатн вартир , в л. Київсь а 6/9 Ц, 66/39/9. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 55/ 39/6, житловий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н. автово зал , 5/9 п, 64/39/9, звичайний стан , ві на в двір. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 48 в.м., б/з, житловий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Київсь а(Сільпо), 4/9/п, євроремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, 48 в,м., олон а, бал он зас лений,. жилий стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 45 в.м., район обл.лі арні, без ремонт . Терміново. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н Автова зал , 67/40/9 П. бал он лоджія зас лені, пар ет, імнати ізольовані, підвал. Ві на в двір, пор ч ш ола та дитсадо . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н лі арні, 2/2 ц, житловий стан, нові вхідні двері, тихий двір, підвал. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц, 64/38/10, жилий стан, пар ет, зас лена лоджія. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14Ц., 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5 ц, 86/47/9, житловий стан. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/5/ц, 87м. в., жилий стан, олон а. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КЛЕШКАНЯ, 1/2 Ц, 75.8 КВ.М., РЕМОНТ ЗРОБЛЕНО 3 РОКИ ТОМУ, АГВ, ЛАМІНАТ, ПЛИТКА. ЦІНА: 80000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 5/5 Ц. 58/42/5. Жилий стан. Не това. Відремонтований дах, не проті ає. Ціна: 40500 .о. Конта ти: (067) 645-76-11Катерина. 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40,5/6, без ремонт , лічильни и на світло, аз. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц, 75/45/13, олон а, євроремонт, с лопа ети, не това ві на в двір. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 9/9 Ц, 65/39/7, пласти овий с лопа ет, 2 бал они, встановлені лічильни и на аз та вод . Ціна: 48000 .о. Конта ти: 24-04-78, (093) 725-59-38

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 68/40/10, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/10 П. 62/36/11. Євроремонт. Нова столяр а,2 зас лених бал они, не това. Ціна: 59000 .о., тор . Конта ти: (067) 645-76-11 Катерина.

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 4/9 Ц, 60/40/8, ЖИТЛОВИЙ СТАН, 2 ЛОДЖІЇ. ЦІНА: 53000 У.О. КОНТАКТИ: 45-43-22, 43-57-59, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5-6 поверхи, 113 в.м., індивід альне опалення. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10-пов. по ращене план вання 65/39/9,3 д же хороший стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 70/50/9, бал он 2,81 в.м., лоджія 6,4м2, без ремонт . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 65/36/9, житловий стан., мп.ві на, пере ритий дах. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 П, 65/40/9, част овий ремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 п, 66/38/9, това, МПВ, жилий стан, теплена. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, 63/40/9, не това, лічильни и, зас лені лоджії. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, МПВ, нові двері, това, є технічний поверх,бал он зас лений, теплений. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70/35/9, в арном , до лян том стані. Поміняні всі ві на (с лопа ет). Бойлер, лічильни и, д шова абін а. Ці аве план вання. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9п, 70/35/9, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9 пов., 68 в.м, осметичний ремонт, роздільні імнати, м/п ві на, лоджія, бал он, можливий обмін на дві 1- імнатні вартири, або одн 1- імнатн з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Мельни а 3/10П, 79,5/39,5/9, хороший жилий стан, м/п ві на, 3 лоджиї, лічильни и. Ціна: 45000 .о.,тор Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 2/9 П, 66/39/9. Ціна: 430000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 2/9 п.б. 66/39/9, житловий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 95/53/12,новоб дова, автономне опалення. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9/п, 66/39/9, осм.рем., 2 підвала з бал онів, араж. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9п, 62/38/9, житловий стан, бал он, підвал. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/ 5 ц, новоб дова, 70 в.м., повністю євроремонт, автономне опаленняю Ціна: 85000 .о. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П., 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 50 в.м., 4 пов., автономне опалення, ремонт, без посередни ів. Конта ти: 26-55-14, (050) 337-95-92 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/9 ц, 66/39/9. По ращене план вання, 2 зас лених лоджії, сонячна сторона. Ціна: 64500 .о., тор . Конта ти: (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 4/5 ц, 64/6, хороший ремонт, броньовані двері. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 69 в.м., по ращено о план вання, без ремонт , бал он+лоджія. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова (новоб дова), 1/10 ц, 130м. в., дизайнерсь ий ремонт, авт.опал, д бовий пар ет, італійсь а хня, піді рів підло и, деревяна столяр а. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 4/9 п, 66/39/9 хороший жилий стан, мебльована. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 59/43/6, с часний ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 58/37/7, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9п, 61/40/9, санв зол роздільний, 2 лоджії зас лені, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9П, 67/39/9, ремонт, пар ет, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 3/9п, 64/ 38/9 жилий стан, пор ч з пин а, садо . Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и 57, 82/ 45/10 новоб дова автономне опалення . Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит. Ціна: 61500 .о. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40

3- імнатн вартир , в л. Мельни а 8/9 П, 66/39/9. Жилий стан, 2 бал они. Ціна: 38000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/10 ц, 66/40/9, по ращене план вання. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 ц, 77/ 46/12, ремонт. Ціна: 77000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/ 10Ц., 66/39/9.3. Жилий стан. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9П, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 2/9 п, 62/38/9, жилий стан, не това. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/ 10П., 79,5/50/9. Хороший стан, зі встав ою. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 ц, 62 в.м., с часний ремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а «Автово зал», 2/9 пан. б д., 64/39/9, затишний двір, пор ч дитячий садочо , ш ола № 12. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

3- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/9 П. Космети а, м/п ві на, 2 зас лених бал они, 2 підвали, ладова. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ РАЗОМ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: 70000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 64/40/9, євроремонт, не това, є технічний поверх, лоджія, бал он, підвал. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/4ц, 54/38/6, ремонт, аряча вода цілодобово, нова вмонтована хня, бал он. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КН.РОМАНА, 9/9 Ц, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, 64,8/38,5/7,1, НЕКУТОВА, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ВОДУ, ГАЗ, М/П ВІКНА, 2 БАЛКОНИ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 48000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: 24-04-78, ПІСЛЯ 18.00 ГОД., (093) 725-59-38

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, ремонт, сонячна сторона, автономне опалення. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9Пн, хороший стан, с/в плит а, терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а,1/ 9П,63/9, є підвал+бал он, жилий стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, р-н Мототре , 54 в.м., 5/5, хороший стан, аб. ТБ, ламінат, Інтернет. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 64/37/ 9,5 част овий ремонт, бал они зас лені, мпв, ламінат. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 65м. в., ремонт, ім. Не прохідні, по ращ план в. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и 4/4ц, 54/38/6 з ремонтом, част ово меблі. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, житловий стан. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3 пов., 65,8 в.м., всі зр чності, євроремонт. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 306-38-00

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ЗАГАЛЬНА 60.8 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.5 КВ.М. ЦІНА: 60000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10ц, 62/36/8, с часний ремонт, автономне опалення, підвісні стелі, МПВ, хня-ст дія, вмонтована хня, 2 лоджії зас лені. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 ц, 61/39/9, част ово ремонт, нова сантехні а, 2 бал она зас лені. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 373-15-86 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10П, омет.ремонт, 68 в.м, 3 бал они. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 П, осметичний ремонт. Є 3 бал они, ванна, т алет о ремо, біля «Трі мфа», поряд дитсадо , ш ола, стоян а. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10 п, 78/47/10, зі встав ою. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10/ п, 63/39/9, не това,ремонт, ві на част ово поміняні, ламінат. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, по ращене план вання, 66/38/12, хня -ст дія, перепланована, с часний євроремонт, вмонтована хня та поб това техні а, автономне опалення, терміново. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а 2/5, 65//9 по ращено о план вання, хороший ремонт, лічильни и, МПВ. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, 60/37/9, част овий ремонт, лоджія та бал он, с/ о ремо, б дино в дворі. Конта ти: (097) 373-15-86 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 5- ц, 59,4/36,4/7,4 в.м.. нові ві на, хороший жилий стан, інтелі ентні с сіди. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 5Ц., 60/37/9. Дві імнати в хорошом стан, хня та оридор - під ремонт. Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5 ц, 60/47/6, ремонт, МПВ, бал он зас лений, с/ о ремо. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 3- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/ 5ц, «хр щов а», 60.9/46.6/5.4, добротний ремонт, МПВ, ламінат, зас лений бал он, 1 імната прохідна. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 Ц, автономне опалення, ремонт, сарай + араж. Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2ц, 58.1/39/8, ремонт, автономне опалення, без бал он (є можливість доб дови), араж, сарай. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/4ц, 65.5/41/10, потреб є ремонт , без бал он . Ціна: 56500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а,1/ 9 Ц, 63,1/40,8/7,8 част ово ремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, (автош ола). 4/5 ц, 59/36/8 в.м., по ращене пл.., жилий стан, с/ о ремо, олон а. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/4 ц, 70/-/112, част овий ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 3- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 п, 62/ 37/9, з ремонтом. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 3- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9п, 62.5/ 39.8/9, хороший стан, д бовий пар ет, бойлер, лічильни и, 2 лоджії зас лені. Ціна: 52500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. П хова, 64/39/9, л- и, бойлер, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 64/ 39/9, арний житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. П хова, осметичний ремонт, 2 лоджії зас лені, терміново, 5/9 П, 63/ 9. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/56/10 житловий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 4/5ц 64/ 35/9 об омов а, нормальний стан. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2, 87/ 64/9, вартира без ремонт . Ціна: 36500 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/2/ дер, 87 в.м., без рем.2вих. Висот.стелі 3,20м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9/ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9П, 63/39,5/9, хороший жилий стан, , м/п ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№41 від 24 жовтня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/48/8, імнати ізольовані, санв зол о ремо, вели а вітальня, підвал, лічильни и, осметичний ремонт, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9/ц, 70/-/14, автономне опал, єврорем., част. меблі, шафи пе. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/8 ц, 72/-/10,5, ремонт, ві на дерев с лопа ет, є технічний поверх. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, МЖК перепланов. з 4 в.,с чансий євроремонт, 90\ хня-ст дія, ардеробна, під си налізацією. Ціна: 87000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, ЗАГАЛЬНА 60 КВ.М., ЖИТЛОВА 39.2 КВ.М., ДОБРИЙ СТАН. ЦІНА: 45000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 70 в,м,ремонт свіжий, 2 бал они, омора, підвал. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , Пивзавод, 1/5 ц, 63/ 42/6, висо ий цо оль, без бал он , житловий стан, чеш а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Пивзавод, новоб дова, двохрівнева, євроремонт, меблі,140 в.м. Ціна: 205000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери 4/5 Ц 56/36/6 .С часний ремонт. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 64/0/15, перепланована з чотирьох імнатної, з ремонтом, вб дованими меблями. три о ремі імнати і хня ст дія в 15 в.м. Ціна: 64000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 58/40/6, олон а підвал. Терміново. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40, (066) 859-33-27

3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 65/-/15, 4 перепл в 3 ., євро, меблі,техн. Ціна: 69000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 1/5 Ц 61/39/10. Ремонт. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59

3- імнатн вартир , в л. Тиха 4/9 Ц, 84/49/10, новоб дова, елітний євроремонт , автономне опалення, вмонтовані меблі, поб това техні а . Домофон . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 68/39/9. По ращене план вання. О ремі імнати, ві на двір. Ідеально чистий під’їзд. Житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/5 ц, 68/40/10, 2 лоджії, висо ий цо оль. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096)384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/5ц, 60/41/7, зроблений ремонт, олон а, с/в с місний, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: 60500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 ц, 70/40/10.5, євроремонт, 2 бал она зас лені. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна 4 / 5 70/40/10 автономне опалення євроремонт ві на в двір. Або обмін на 2-х. ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9/п, євро,вмонт. хня, пар ет, доро а столяр а, нова сантехні а, 2 лоджії. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Соборна 3/5 Ц, 67/ 40/8,5. Част овий ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88 3- імнатн вартир , в л. Соборна БОС, 4 пов., 48 в.м, житловий стан, без ремонт . Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (067) 128-22-50

3- імнатн вартир , в л. Тиха, 7/10, 82,9/ 50,5/10,4. Район центр , вартира здана в е спл атацію 2008р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 1/5ц, 63/38.4/7, хороший стан, 2 зас лені лоджії, підвал. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 п, 72/41/9, не това, без ремонта. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 п, 66/39/8, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Фарбична, р-н Льоно омбінат , 66/45/14, 2 лоджії зас лені. Конта ти: (050) 219-33-07, (093) 558-35-72 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 1 пов., П, 63 в.м, осметичний ремонт, нова хня, 2 лоджії. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 62/39/ 9, 2 лоджії, ремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4, 79,2/ 50,5/8,3, центр міста. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 554-37-49

3- імнатн вартир , в л. Червоно ірсь а, 2/3 ц, 75/40/9, ремонт, 2 лоджії, це ляний араж. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 68/41/9, звичайний ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 031-15-85

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, това, б/р. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 64/44/7 в.м, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9 ц, 62/41/8.5. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 67 в.м. Новий б дино , вартира з ремонтом, автономним опаленням, мебльована. Ціна: 67500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5Ц, 65/40/8,5, ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 п, 58/40/7. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9п, за .площа 67 в.м, хня 9 в.м, бал он і лоджія зас лені, без ремонт . Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц., 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 52500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, 58 в.м., ремонт, не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, 60/35/6, жилий стан. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Чехова 3/9 Ц, 67/ 38/7,5 . Ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 3- імнатн вартир , в л. Чехова, 2/5-пов. 61/32/9 б дино з 2002ро , д же хороший жилий стан. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 66/ 40/8, євроремонт, техні а, вмонтовані меблі. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 47/32/6 в.м., жилий стан, потреб є ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: (067) 111-51-87

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9П., 63/40/9. Ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 60/36/6, імнати ізольовані, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86

3- імнатн вартир , в л. Соборна, Л ць е ільце, з ремонтом, 61/35/8, 9/9 Ц. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц., 46/32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , 2/9/ц, 61,1м. в., євро,част ово мебл. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 9Ц,70 в.м., євроремонт, си налізація, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 3/5 Ц 57/39/6 арний житл. стан, 45 000 тор . або обмін на 3-х імн. в ЦБ С.Кр шельниць ої. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9ц, 68.8/38.2/8.4, по ращене план вання, без ремонт , вели а лоджія. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 5/ 5цб, 62/39/9 ізольовані імнати. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 4/7 ц, 69 в.м. Б дино в центрі міста, новий, ремонт іль а ро ів. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц., 55/38/6. Потреб є ремонт , п ста. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4 поверх, 55/40/5, част овий ремонт, ві на в двір, або обмін на 2х. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери,1/ 5Ц, висо ий цо оль, 56/40/6, осмети а. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 62 в.м., всі пере ород и зайняті. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 61/38/8, житловий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (097) 031-15-85 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8, «чеш а». Ціна: 46500 .о. Конта ти: (050) 435-52-45 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/ 5ц, 61/38/8, по ращене план вання, хороший стан, бал он і лоджія зас лені. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 57/ 42/6, жилий стан, терміново. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Степанен а (Грабни ), 2/2 ц, 89/44+23+10/11, осм.рем., автоном а, 2 бал они, висота стель 3,15м. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої МЖК, 2/10 ц, 95м. в. переробл. з 4 , євроремонт. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 2/9ц, 91м. в., євроремонт, МПВ, 2 лоджії зас лені Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 6/9 П, 64/39/8,5, арний житл.стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9 п, 77/48/9 в.м, хороший жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/10 П, 66.6/39.6/9, з ремонтом в д же хорошом стані. Можливо з меблями. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 219-41-36 Валерій. 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 5/9ц, 72м. в, хороший стан, МПВ, вмонтована хня, по ращено о план вання. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9/ п, підвал, 2 бал они, мп.ві на, бойлер, Інтернет, лічильни и на вод , є лічильни на опалення на під’їзд. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 70/35/ 9, панель, бойлер, лічильни и, МПВ. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 3- імнатн вартир , в л.Київсь а, 8/9 ц, 63 в.м., житловий стан, лоджія зас лена. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 3- імнатн вартир , в л.С. Кр шельниць ої, 2/9Ц., 64/39/9. Потреб є ремонт . Ціна: 53500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

11

3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5/ц, 57м. в., висо ий цо оль, ремонт, на ві нах решіт и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5Ц, 51,5/ 34/5,6/ без ремонт , Конта ти: 38500 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 Ц, 62 в.м., Хр щов а по центральній в лиці міста, в 2-х імнатах євроремонт, м/п ві на, бал он не зас лений. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 це л. б д, 56/38/6, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, 54,8/ 39,5/5,3, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н автово зал , 4/9, нормальний стан, м/п ві на. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25

3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5/ц, част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

4- імнатн вартир , в л. Вербова 4/9 Ц, 80/40/12. Жилий стан. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, 57/ 39/7 хороший жилий стан, част ово мебльована, чистий під’їзд, тихе місце. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 55/ 37/6, житловий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , пр. Мир , 9/9 Ц, по ращено о план вання. Конта ти: (050) 070-60-15 3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 3- імнатн вартир , пр.Мир 3/5ц, част овий євроремонт, можл.обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , пр.Мир , 2/5Ц, 58,7/ 35/8,3, ремонт, МПВ, ламінат, нова столяр а, олон а, си налізація. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/38/ 6, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5 Ц, 72/10,5, осметичний ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (066) 635-00-55 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5/ 9ц, по ращене план вання, 66/39/9, МПВ, 2 бал они, ремонт. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , р-н РЗВА, 1/5ц, «хр щов а», 63/42/6, житловий стан, с/в роздільний, 1 імната прохідна, без бал он . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 3- імнатн вартир , р-н Чай и, 8/10 П, 63/39/9. Косметичний ремонт, дві зас лені лоджії. Пор ч з пин а, ш ола, ма азини. До менти отові для продаж . Терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. О.Телі и, 3/9 пан. б д., 64/39/9, два бал она, затишний двір. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48 3- імнатн вартир , р-н. 12 ш оли, 4/9 ц, 64.4/40/.8, ремонт. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , р-н. автово зал, 8/9 п, 65/38/8, ремонт, імнати о ремо, 2 лоджії. Ціна: 53500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , р-н. Автово зал , 7/ 10 ц, 69/36/9, не това, імнати о ремо, ремонт. Ціна: 65500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , р-н. Автово зал , 7/ 9 ц, 68 в.м., євроремонт, с часні меблі. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , р-н. з/д во зал , 1/2 ц, 40 в.м., імнати о ремо, ремонт, під офіс або житло. Ціна: 60500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , р-н. пивзавод , 2/5 ц, 60/40/7, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , р-н. Північний, 3/10 ц, 62/36/11, житловий стан, автономне опалення. Ціна: 59500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , р-н. Ювілейний для себе, роз лян всі варіанти. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, 8/9 п, 66/40/9.6, ремонт, імнати о ремі. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , центр, 5/5 ц, 64.4/40/ 8, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 3- імнатн вартир , центр, в л. Остафова, 3/4 ц, 58.3/40.6/7.7, лічильни и, житловий стан, вмонтована хня, підвал, двір, сад, стоян а, без посередни ів. Конта ти: (097) 125-82-84 3- імнатн вартир , центр, новоб дова, євроремонт, ондиціонер, автономне опалення, 85 в.м, все необхідне є. Ціна: 500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 10 /11 ц, 170м. в. після б дівельни ів. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л.Фабрична 6/9цб 67/39,5/7,2 лоджія 5,7м2 зас лена, бал он, плит а ванна, т алет. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/9Ц, хороший жилий стан, блочна система.Можливість доб дови бал он ,МПВ, імната 18,1 м. в. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/ 9 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , Гр шевсь о о, 63/39/9 П, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

4- імнатн вартир , в л . Га аріна 3/9 п, 80/45/10. Жилий стан. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 9ц, МЖК, 64/39/8 ремонт, ламінат, нова сантехні а. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , Здолб нів, 2/5 це ла, з ремонтом, автономне опалення, 64 в.м. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9 п, 92м. в., Ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

4- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/9 ц, 88/54/9, 2-х рівнева вартира в б дин по ращено о план вання, з ремонтом. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 4- імнатн вартир , в л. Га арiна, 6/9 ц, 74,6/0/7, чеш а, перепланована, євроремонт, лічильни и, ардеробна, столова, вели а вітальня, спальня і дитяча, лишається вмонтована хня, шафа. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 ц, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/ 3 ц, 64.6/47.5/5.8, є бал он, підвал. Центр, нав оло пар , через доро ш ола, в двох ро ах речовий рино . Ціна: 57000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 4/10/ц, 72.6/48/9, 4 . Автономне опалення, с часний ремонт, пар ет, лічильни и на все, підвал. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Корольова 3/9ц, 85/50/8 хороший ремонт, ві на м\п, 2 бал они. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, С часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 9/9 Це ла. Хороший жилий стан, стелі перетерті, 1 м/п ві но. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 4- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 9/ 9Ц., 74 в.м., хороший стан, бойлер. Ціна: 82000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5 Ц, 64/48/5. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Цх, 64/49/6, без ремонт . Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 62/48/5,4, 5/5, без ремонт , стан жилий, це ляний б дино . Ціна: 45500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 78/46/9, жилий стан, не това, лічильни и, 2 бал они зас лених. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Міц евича 5/5 Ц, 78,9/58,9/8. Жилий стан. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (067) 310-05-45 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9Ц, 90/9, євроремонт, піді рів підло и, по ращене план вання. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц, 72/49/8.5. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц. Конта ти: 26-08-76 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9/ ц, автоном а, жилий стан. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Міц евича,5/5 Ц,чеш а,без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 9/9п, 84/48/13, роздільні імнати, ремонт, вмонтована хня, бойлер, лічильни и на вод , бал он і лоджія зас лені, дах не проті ає, є технічний поверх. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 Ц, 77 м. в., з євроремонтом. Три спальні, вітальня, простора хня, роздільний санв зол. Не това, ві на виходять на дві сторони. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 4- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/5 Ц, 77/ 12,3, євроремонт, без посередни ів. Ціна: 77000 .о. Конта ти: 43-21-00 4- імнатн вартир , в л. П ш іна 150 в.м. 4 ім. Євроремонт, автономне індивід альне опалення, амін, вели а лоджія, араж. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 4- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 9/9 ц, 79/51/8, житловий стан, не това. Ціна: 60500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 4- імнатн вартир , в л. Соборна 2/9 Ц, 69/ 39/6. Жилий стан, 2 ладов и, 2 зас лених бал они. Ціна: 58 000 .о., тор . Конта ти: (067) 310-05-45 4- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9ц, 75/ 48/8, євроремонт, підло а з піді рівом, зас лений бал он. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 10 Цп, 84/64/12. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9 ц, 90 в.м., євроремонт, перепланована, з аражем. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 61/45/6, без ремонт . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 9/9Ц, дворівнева. Терміново. Ціна: до овірна. Роз лян пропозиції обмін . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5ц, 61.1/44.5/5.4, без ремонт . Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 60,7/44,3/-, жилий стан, зас лений бал он, висота стелі 2,8м., подвійний дах зроблений 2009р. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63/45.6/6, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 63м. в., Новий дах., перепланована, індивід альне опалення, ремонт, можливість зайняття орища. Ціна: 59000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5ц, 63 в.м, перепланована, ремонт, авт.опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 300-30-74, (067) 380-22-80 4- імнатн вартир , в л. Чорновола, 123 в.м., хороший стан, меблі. Ціна: 192000 .о. Конта ти: 28-87-88, (050) 435-08-11, (067) 363-65-25 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 91/51/9, ремонт, 2 зас лених бал она. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9/ п, 100м. в., мпв, ламінат, ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 92/46/10, жилий стан, 2 бал они. або обмін на 2- ім. в рім ювіл 2-4поверх. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 4- імнатн вартир , в л.Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вб дована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Терміново. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (067) 360-99-69 4- імнатн вартир , Здолб нів, за альна 75 в.м.,1/5, р-н 6 ш оли, автономне-еле тричне опалення, всі імнати о ремі, арний жилий стан, поряд ш оли, садочо . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

1.1.6. Продам по області та У раїні 2- імнатн вартир , м. Енер одар. Конта ти: (067) 215-79-79 1- імнатн вартир , Здолб нів 2, (селище), 5 поверх, ц, 33/16/6, олон а, осмет.ремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2, це ляний б дино , житловий стан, повноцінна вартира. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/3, за альна 35 в.м., з ремонтом, нова сантехни а, вели ий с/в разом, без бал она. Ціна: 19500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Шевчен а, (р-н шайби), 3/4 ц, 33/17/7, МПВ, осметичний ремонт, ламінат, лишається вмонтована хня та вітальня. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59 1- імнатн вартир , Здолб нів, центр міста, 5/5, жилий стан, за альна 34 в.м. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1- імнатн вартир , Здолб нів-2 (селище), за альна 35 в.м., 2/5 це ла, по ращенне план вання, ремонт. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, «малосімей а», 24,5 в.м., Ц, 3 пов. Конта ти: (097) 056-55-37 1- імнатн вартир , Івано-Фран ово, 13 м. від Львова, 1 пов., новоб дова, я існа сантехні а, індивід альне опалення, піді рів підло и, еле три а, двері броньовані. Конта ти: (067) 939-72-51, (097) 443-45-73 1- імнатн вартир , Квасилів, 4/9 п, за альна 33 в.м, жилий стан. Ціна: 19500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1- імнатн вартир , Квасилів, 4/9, 34/19/ 9. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 1- імнатн вартир , Квасилів, 6/9П, 34/18/ 9, осметичний ремонт. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , Квасилів, 6/9П., 34/ 18/9. Хороший стан. Ціна: 22300 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Квасилів, 7/9, 33/17 в.м., центральне опалення, жилий стан, не мебльована, бойлер, бал он. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 371-82-86

4- імнатн вартир , Квасилів, 4/5 ц, 65 в.м. Звичайний стан, можливий обмін на одно імнатн в селищі, з доплатою. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 7/9 п, 35/17.5/9, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

4- імнатн вартир , поблиз Ремзавод , елітна вартира з дизайнерсь им ремонтом, перепланована ( за онено), 4/ 9 Ц, част ово мебльована, 100 в.м, хня-ст дія. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , Квасилів, в л.Молодіжна 44, 8/9., 35 в.м.. Євроремонт, зас лений бал он, в імнаті пар ет, в оридорі і на хні плит а, нова вмонтована хня. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

4- імнатн вартир , р-н Чай и, в л. Черня а, третій поверх це ляно о б дин . 74/56/8. По ращене план вання. Зас лена лоджія, мп. ві на, пар ет, лічильни и, бойлер. Дешево. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , Квасилів, за альна 35 в.м., 6/9 з ремонтом. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

4- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 8/ 9ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, вмонтована хня, 2 бал они, отова для проживання. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 4- імнатн вартир , центр, 5/9 ц, 75/-/ 10, євроремонт, автономне опалення, мп.ві на, част ово мебльована, не това. Ціна: 95500 .о., тор . Конта ти: (097) 636-64-73, (097) 625-66-91 4- імнатн вартир , Центр, в л. Соборна, площа 90 в.м. автономне опалення, хороший стан, 5 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2х рівнева,123 в.м.після б дівельни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 600 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9 п, 106/62/9, житловий стан., дах не тече. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9П, 103/60/9. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9п, 105/65/9 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 361-46-80, (050) 378-17-00 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9п, 105/65/9, житловий стан, 2 бал они. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 5- імнатн вартир , Квасилів, 3/9 П, 103/ 62/9. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 915-77-37 5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/10 п, власни . Конта ти: (067) 363-50-10

1- імнатн вартир , Костопіль, центр. Недоро о. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 954-65-28, (050) 177-52-41 vbitka@gmail.com 1- імнатн вартир , м.Корець, 2/2Ц,32/20/ 6, не това, бал он, без ремонт . Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , Слав та, можливий обмін на Рівне. Конта ти: (050) 375-54-61 2- імнатн вартир , Городище, 5 м від Рівно о, 53 в.м, всі зр чності, автономне опалення, є місце для аража. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 927-47-41 2- імнатн вартир , Здолб нів 2, (посьоло ), 50 в.м., 2 поверх, Ц, о ремі імнати, без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 2- імнатн вартир , Здолб нів, 4/5, за альна 52 в.м., по ращеннє план вання, імнати о ремі, потреб є ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 2- імнатн вартир , Здолб нів, 8/9Ц, 49/ 30/7, осмет.ремонт, бойлер, пар ет, лічильни и на вод . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Ш ільна 2/5 Ц, 55 в.м., без ремонт , імнати і с/в о ремо, бал он, підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 2- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Ш ільна, 3 поверх, імнати о ремі, с/в разом, без ремонт , за альна 46 в.м. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 2- імнатн вартир , Здолб нів, в л.Ш ільна 27, за альна 44 в.м., 4/4, жилий стан, с/в разом, імнати непрохідні, олон а, лічильни на аз. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60


12

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ 1- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 1- імнатн вартир з ремонтом, роз лян всі варіанти Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , «малосімей », до 23000 .о., роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

ЗДАМО

1- імнатні вартири

3,4- імнатн вартир , Ц, без посередни ів. Конта ти: (097) 808-43-43

1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

3,4- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

3- ��мнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01

Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , осметичний ремонт, 1300 рн.

1- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

Мельни а, 6/9 п, меблі, холодильни , можливо для 2 ст дентів або працюючих, 1200 рн. Вербова, меблі, Інтернет, бойлер, житловий стан, 1100 рн. С.Кр шельниць ої, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, 1600 рн + лічильни и.

2- імнатні вартири Соборна, 3 пов., олон а, меблі, поб това техні а, 2000 рн+лічильни и. Мельни а, 5/9 п, меблі, холодильни , телевізор, 1600 рн. Відінсь а, 4 пов., меблі, холодильни , Інтернет, 1800 рн.

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново, отів а, або обмін на 3- імнатн . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 442-66-03 1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново. Готів а. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 181-64-42 1- імнатн вартир , П, Ц, для себе, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 125-78-17 1- імнатн вартир , П,Ц, роз лянемо всі пропозиції, терміново. До інця місяця. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, 63-56-62, (067) 493-59-37, (068) 893-76-49 1- імнатн вартир , П,Ц,роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 25000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 601-54-65

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОВНОЦІННУ. 2-4 ПОВЕРХ, ТЕРМІНОВО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 794-59-49, (095) 808-24-11

Бояр а, 3/9 п, меблі, холодильни , 1500 рн. Пр.Мир , осметичний ремонт, без меблів, олон а, 1900 рн.

3- імнатні вартири

1- імнатн вартир , р-н Північний, роз лян всі поверхи, «малосімей и» ці авлять. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

Центр, меблі, холодильни , телевізор, 2600 рн. Д ндича, 5/5 ц, част ово меблі.

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Кімнати Кімнат , в л. Відінсь а по 320 рн з людини.

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

Кімнат , в л. Га аріна по 350 рн з людини.

1- імнатн вартир , це ляний б дино , рім 1 та останньо о поверх , можливий обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: (097) 248-75-26

Кімнат , в л. Ювілейна, по 300 рн з людини. Кімнат в

ртожит

сімейно о тип , 500 рн.

1- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Б дин и, тимчасів и

1- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , р-н Бояр а, всі ви оди, меблі, холодильни , 1400 рн. Частина б дин , част ові ви оди, меблі, холодильни , 800 рн.

1- імнатн повноцінн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

Тимчасів , част ові зр чності, меблі, 650 рн.

Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

2- імнатн вартир , Здолб нів, по ращенно о план вання, з автономним опаленням, 5/5 за альна 52 в.м., новий б дино . Ціна: 30500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, в л. Незалежності, 44 в.м., це ляний, ремонт, підвал, терміново. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/4 Ц, 42 в.м., євроремонт, автономне опалення. Конта ти: (097) 639-68-48 2- імнатн вартир , Зоря, 2/4 ц, 70/48/11 в.м., євроремонт, зас лений бал он, вмонтована хня, ардеробна. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 111-51-87 2- імнатн вартир , Квасилів, 5/9 п, 34/ 18/9. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 п, 46/36/7, част ово ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 п, 48/28/7, част ово ремонт, пар ет. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (097) 373-15-86 2- імнатн вартир , Квасилів, в л.Молодіжна, 1/9, за альна 50 в.м., повністю потреб є ремонт . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 2- імнатн вартир , Клевань 5/5 Ц, 49 в.м. Кімнати ізольовані, автономне опалення, пласти ові ві на, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 2- імнат н вартир , Шпанів, в л. Заводсь а, 1/4ц, за .площа 36 в.м, імнати не прохідні, бал он зас лений, осметичний ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

3- імнатн вартир , Оржів, 5/5 Ц, 68/39/8.5 авт.опал. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Кімнат в 43-57-59

4- імнатн вартир , Здолб нів, в л. Ясна 7б, 137 в.м. 5-6 поверх, під отовлена до ремонт , 2 бал они, лоджія 10 в.м., 2 с/ . Ціна: 100000 .о., тор . Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОЛТАВИ, ДВОРІВНЕВА, (КОТЕДЖ) В ЦЕНТРІ, 179.2/68.5/15, ЗОВНІ ПОШТУКАТУРЕНО, ВЕДУТЬСЯ РЕМОНТНІ РОБОТИ, НАЯВНИЙ ГАРАЖ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Кімнат в тожит , Здолб нів-2, 2/2, імната 20 в.м, пласти ове ві но, нові двері, жилий стан, хня та санв зол. Г ртожито має чистий та охайний стан. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , Зоря, 3/4 ц, 73 в.м., хня 10 в.м., а/о, 2 імнати та хня євроремонт, хня мебльована, зас лений бал он. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 111-51-87 3- імнатн вартир , Зоря, терміново, 72,5 в.м., євроремонт част ово, автономне опалення, лоджія зас лена, хня мебльована. Конта ти: (097) 645-71-82 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9 П, 67 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (097) 639-68-48

1- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22 (096) 531-45-50

Квартир Рівном до 18 000 .о.Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 ртожит . Конта ти: 45-43-22,

Малосімей або повноцінн одно імнатн вартир в районі автово зал , (Відінсь а). Конта ти: (097) 554-37-49 Терміновий ви п вартир. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир в б дь-я ом районі міста. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

3- імнатн вартир , Гоща, центр, 1 пов., можливо під омерцію, є підвал, сарай, араж. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: 26-08-78, (096) 334-38-12

3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5, 55 в.м., хня-ст діо, євроремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

Квартир по ращено о план вання власни а. Конта ти: (067) 364-04-64

3- імнатн вартир , Шепетів а, 5/5ц, або обмін на житло в Рівном . Конта ти: (097) 457-76-01

всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

3- імнатн вартир , Здолб нів, 2/5 це ла, в л.Ш ільна, за альна 64, ремонт, автономне отоплення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

районі міста.

3- імнатн вартир , Оржів, 55,1/41,5/6, бал он зас лений, лічильни и, автономне опалення, сарай, араж, 0,06 сот. Конта ти: 27-43-36

3- імнатн вартир , Гоща 2/4ц, 70/40/9,5 євроремотн, автономне опалення, лоджія зас лена, лічильни и, перетерті стелі. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , Здолб нів, 1/9 пан. б д., 64/39/9, автономне опалення, євроремонт, меблі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (063) 431-26-01, (098) 259-40-38, (066) 986-80-48

Квартир в центральном Конта ти: (097) 554-37-49

Квартир власни а. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

4- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/5Ц,100/ 84/10, звичайний стан, МПВ, або обмін Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

. Конта ти:

1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в новоб дові, в л. Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , до 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 2- імнатн вартир , р-н автово зал , П, Ц, роз лян всі варіанти. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , р-н Північний, це ла, панель, поверх не важливо. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, можливо без ремонт . Конта ти: (067) 988-26-51, (050) 3387-2-15

1,2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, терміново, без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, терміново, роз лян всі варіанти та пропозиції. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1,2- імнатн вартир , новоб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

1,2- імнатн вартир , р-н., в л. Га аріна, Гр шевсь о о, Відінсь а, автово зал. Без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир . Роз лян варіанти. Конта ти: (097) 863-42-89

всі

1- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 1- імнатн вартир в б дь-я ом районі міста. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

. Конта ти:

1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Чорновола, 4/5 ц, олон а, част ові меблі, хороший осметичний ремонт, 1400 рн + світло.

Фабрична, 2/9 п, меблі, житловий стан, 1000 рн.

3- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

3,4,5- імнатні вартири, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Черня а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1200 рн + світло.

хня мебльована, імната без меблів, 1200

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири

1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (067) 271-07-18

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Гр шевсь о о, 5/9 п, рн+лічильни и.

№41 від 24 жовтня 2012 ро

2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , центр, «хр щов и», по ращене, П, всі поверхи. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

3- імнатн вартир в б дь-я ом районі міста. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 3- імнатн вартир , з встав ою, р-н Північний, рім 1 та останньо о поверхів, не тов . Конта ти: (067) 363-58-38 3- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 3- імнатн вартир , новоб дов , або «чеш » з хорошим ремонтом, бажано з автономним опаленням, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , р-н автово зал . Конта ти: (096) 400-94-32, (097) 225-56-89 3- імнатн вартир , р-н в лиць Коновальця, В.Дивізії сер.поверх в це лі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , р-н Пивзавод , роз лян всі варіанти. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , р-н Північний, Автово зал, 12-ш ола, «Чай а», терміново. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВАНГАРД».АВТОСТОЯНКА, БІЛЯ РИНКУ, «ЗЛАТА ПЛАЗА», СТ.БАНДЕРИ, МАКАРОВА, ПАРКОВА, ЦЕНТР. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ЦІНА: ВІД 100 -250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, АВТОБАЗАР АБО АВТОВОКЗАЛ, АБО «АВРОРА», АБО «АМІГО». АВТОСТОЯНКА, СТ. БАНДЕРИ, БІЛЯ «БРУКЛІНУ», БІЛЯ ЦУМУ.СУЧАСНО, ЧИСТО. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 120-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі,

поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», подобово, потижнево, с часні, власни . Конта ти: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

• 1,2- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, новоб дова, євроремонт, недоро о. Конта ти: (097) 163-19-96, (063) 632-51-25

1,2- імнатні вартири, Автово зал, центр. По одинно, подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42,(093) 906-14-07

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші

райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3- імнатн вартир . Подобово, р-н. «Е ватор», Ювілейний. Конта ти: (096) 345-33-37

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.KVARTURA.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ АБО «АВРОРА», АВТОСТОЯНКА, РЕМОНТ, ПРАЛЬНА МАШИНА, ХОЛОДИЛЬНИК. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО. КОНТАКТИ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (098) 457-04-06, (050) 435-36-49, (093) 626-65-63 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 WWW.KVARTIRA.ROVNO.UA

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

«Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АВТОРИНОК, ТЦ «ЧАЙКА», ЦЕНТР, З/Д ВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ВІДІНСЬКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

1,2- імнатн вартир , подобово, потижнево. Конта ти: 24-77-58, (066) 220-37-17

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, пос тіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або •1,2.3,4,5- імнатні вартири, «Аврора», центр. Подобово, автобазар або автово зал, або потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• •

1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», БОЯРКА, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98

1- імнатн вартир в районі «Чай и», немебльована хороший стан на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1- імнатн вартир , Автово зал, осм.ремонт, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , Автово зал, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, меблі, холодильни , телевізор на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, 1300 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, с часні меблі, вся поб т.техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вар��ир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 5/ 9 п, хня мебльована, імната без меблів, пл.ві на, 1250 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, меблі, холодильни , осметичний ремонт, 1200 рн + світло + вода. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31, (050) 928-19-73АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, мебльована, по ращене план вання. Власни . Конта ти: (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 2400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55


1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9, меблі, холодильни . Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5, Євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр. машина, олон а, телефон, бал он зас лений, пл.ві на, с п тни , на тривалий термін. Ціна: 1900 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/5 ц, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн.+КП Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , р-н «Чай и», мебльован , осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2/9, меблі необхідні, холодильни , зас лений бал он, 1300 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , р-н По ровсь о о, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТБ., 1600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 345-33-37 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, хороший ремонт, вся техні а, всі меблі вмонтовані. Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6 пов., част ово меблі, Інтернет, аб.телебачення, хороше транспортне спол чення. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осм.ремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а , ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4 поверх, мебльовано, зас лений бал он,ходильни ,телевізор, на тривалий термін 1500+світло. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1- імнатн вартир , в л. Словаць о о центр, част ово мебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 2/5 ц, Євроремонт, меблі, холодильни , плазма, пр. машина, олон а, інтернет, абельне, пл.ві на, на тривалий термін. Ціна: 2100 рн. + світло. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл. ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 3 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , центр «Ельдорадо», хороший ремонт, меблі, поб т.техні а. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 1- імнатн вартир , Центр міста, євроремонт, всі меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1- імнатн вартир , центр, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , елітн , • центр міста, власни . Конта ти: 26-87-91, (067) 363-03-11

2,3- імнатні вартири, центр міста, с часні меблі, поб това техні а, цифрове ТБ, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04

2- імнатн вартир , р-н. Ювілейний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3 пов, меблі, холодильни , житловий стан, для сім’ї, 1700 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ЦХ. Част ово меблі. Конта ти: (067) 362-95-50 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , центр з євроремонтом, о ремий вхід, амін, автономне опалення. Ціна: 3500 .о. Конта ти: Поштова 9 26-87-91, (067) 360-63-60, (067) 363-03-11

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЦЕНТР, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (067) 736-38-19

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , Центр, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 2700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , центр, р-н «Злата Плаза», олон а, меблі, вся поб това техні а, можливо для ст дентів або працюючих, 2000 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, меблі, холодильни , телевізор, житловий стан, 1500 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1900 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, осметичний ремонт, меблі, 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3 поверх, хороший ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пр.машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, част ово мебльована. Для сім’ї 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. Ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 863-42-89 2- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦЕНТР), 2/5 ц,свіжий ремонт, меблі, поб това техні а, на тривалий термін, сім’ї. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , центр, хороший стан, є все. Ціна: 2000 .о.+КП. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, меблі, осм.ремонт, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, євроремонт, мебльовано, холодильни телевізор, пр.машина. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 3 - і м на т н вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, пр.машина, 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, меблі, холодильни , зас лений бал он, абельне телебачення, 1500 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Вербова, мебльован , поб тові прилади. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а (біля «Орлана»), 4/9 ц, Новоб дова, Євроремонт, мебльовано, вся поб това техні а. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, біля «Чай и», мебльована, поб тові прилади, євроремонт 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о (12ш ола), 6/9п,ремонт, меблі, холодильни , 3200 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, 2700 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, р-н «Чай а», новоб дова, с часний ремонт, меблі, автономне опалення, поб това техні а, 2500 рн + лічильни и, можливо для працюючих або ст дентів. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о осметичний ремонт, мебльована, пр.машина, 1500 рн+ .п. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , телевізор, пр.машина, олон а. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, повністю мебльована, ви ідні мови. Конта ти: (067) 128-22-50 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, роздільні імнати, мебльована, ремонт 1 800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, євроремонт, мебльована, поб тові прилади. Ціна: 250 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Вербова, євроремонт, бойлер, пр.машина, част ово мебльована 1500 рн+ .п. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, олон а, хороший ремонт, меблі, холодильни , абельне, пр.машина 1700 рн.+ аз, вода, світло. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. Черня а,хороший ремонт, всі меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 2/5 ц, (р-н пивзавод), олон а, сан.в зол о ремо, всі меблі необхідні, осметичний ремонт, телефон, Інтернет. 1800 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, всі меблі, телевізор, холодильни , пр.машина 2200 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, меблі, телефон, абельне телебачення, телевізор, холодильни , жилий стан. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, евро, меблі, холодильни , плазма, 3200 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , М-н Незалежності, євроремонт, поб това техні а, меблі. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 2- імнатн вартир , Північний, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Зам ова осметичний ремонт, мебльована, 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2 поверх, свіжий ремонт, меблі, вся поб това техні а, на тривалий термін порядній сім’ї. 2300+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , пр.Мир , мебльована, осметичний ремонт, 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н автово з. євроремонт, част .меблі, 150 євро. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , р-н «Злата плаза», ремонт, пр.машина, телевізор, меблі, холодильни . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ. Ціна: 3900 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , Центр, новоб дова, 2 поверх, свіжий ремонт, все є, автономне опалення. Ціна: 3000 рн.+лічильни и. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Центр, ремонт мебльована, поб т.техні а, 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 4/ 9 п, осметичний ремонт, всі необхідні меблі, телевізор, холодильни , для сім’ї 1600 рн +світло. Конта ти: (096) 485-99-55

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. Королен а, олон а, меблі, телевізор, інтернет, холодильни , після ремонт , 2700 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, поб тові прилади, бойлер, мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення, 2500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Корольова, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, жилий стан, част ово меблі. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін, 4000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, меблі, на тривалий термін. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 4/9, імнати непрохідні,ремонт меблі, холодильни . Ціна: 3200 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 4поверх, ЄВРО ремонт, мебльовано,холодильни телевізор, пр.машина 3000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

3- імнатн вартир , Центр, євроремонт, меблі, поб т.техні а 500 .о., тор . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, ремонт, нові меблі, поб т.техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , Автово зал, євроремонт, 95м. в., новоб дова, можл.з меблями та техні ою, автономне опалення 500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Набережна, хороший ремонт, меблі, пр.машина, телевізор, холодильни , 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

3- імнатн вартир , в л. Коновальця мебльована , без поб тової техні и, осм.ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир на тривалий термін . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1700 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, жилий стан, меблі . Ціна: 1100 рн Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , р-н. Північний. 1300+лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

3- імнатн вартир , в л. Вербова, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1900 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 1300+світло. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, с часні меблі, поб т.техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни +ТВ., 3200 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. Соборна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, 1900 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

2- імнатн вартир , р-н РУМ євроремонт, мебльована 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, поб тові прилади, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9 п, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 345-33-37

2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни . Ціна: 1900 рн.+ КП Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир в центрі міста в елітном б дин з євроремонтом та поб товою техні ою. Ціна: 600 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, олон а, част ово меблі, осметичний ремонт, 1600 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ремонт, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

2- імнатн варти�� , р-н «Стамб л», на тривалий термін. Конта ти: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Соборна, хороший стан, олон а, поб това техні а. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 866-08-40

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, 1200 + світло вода. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 2/9 меблі, холодильни , 1700 рн+КП. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир в р-ні Ювілейно о. Меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн + лічильни и. Конта ти: (097) 863-42-89

2- імнатн вартир , Автово зал, мебльована, осметичний ремонт, 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

13

КВАРТИРИ: ОРЕНДА

№41 від 24 жовтня 2012 ро

3- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), бойлер, меблі, холодильни , можливо на б дь-я ий термін, 1700 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

4- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Меблі, осм.ремонт, 3000 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 4- імнатн вартир , Центр, мебльована, осметичний ремонт, холодильни 2500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.1.18. Здам імнат

Кімнат для ст дентів, 2 дівчат або хлопців, р-н автово зал . Конта ти: 63-78-15, (097) 209-21-32

Кімнат , 2 хлопцям, всі зр чності, р-н 12 Ш оли. Конта ти: (066) 628-01-74 Місце в імнаті для дівчини, • власни . Конта ти: (093) 752-68-60, (097) 926-01-10, (067) 287-20-86

Квартир в б дь-я ом р-ні міста. Конта ти: (097) 554-37-49 Кімнат в ртожит , блочна система, част ово меблі. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат для дівчат, р-н автово зал , всі зр чності. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 128-22-50 Кімнат для хлопців та дівчат. Конта ти: (096) 485-99-55 Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (067) 797-87-26

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6 поверх, аряча вода,зроблений ремонт, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 3500 рн + світло. Конта ти: (096) 485-99-55

Кімнат для хлопців чи дівчат. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 3700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

Кімнат , в л. Київсь а, 700 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2800 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/ 5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, част ово меблі, холодильни , для сім’ї 1500 рн+св.вода . Конта ти: (097) 159-95-87,(097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, євроремонт, вся поб т.техні а, 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87,(097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, меблі, житловий стан, поряд с пермар ет та з пин а, 2000 рн + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, осметичний ремонт, пр.машина, 1700 рн+ліч. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , в л. Ювілейний, затишна вартира, нормальний стан, є всі необхідні меблі, холодильни , неподалі 23 ш ола, бойлер, пар ет в ожній імнаті. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 ziragency@gmail.com www.dimzir.com.ua 3- імнатн вартир , в л.Коновальця, ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі. 3- імнатн вартир , в л.П ш іна, євроремонт, меблі, поб т.техні а, 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , Майдан Незалежності мебльована, осметичний ремонт, холодильни 1800 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, 3- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , телевізор, 2000 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний осметичний ремонт мебльована, холодильни ,телевізор, 1500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 3- імнатн вартир , р-н. Північний. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

Кімнат , в л. Га аріна, по 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

Кімнат , в л. Мірющен а, по 320 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Соборна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Ст.Бандери, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Ювілейна, 350 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , дівчині. Конта ти: (097) 653-00-43 Кімнат , р-н ЗОШ 12, мебльована, без проживання осподаря, для 2 дівчат. Конта ти: (097) 866-08-40 Кімнат , р-н пивзавод , для хлопців, без проживання осподаря, мебльована, недоро о. Конта ти: (097) 866-08-40 Місце в імнаті дівчині, в л. А. Мельни а, зр чні мови, аряча вода, терміново. Ціна: 340 рн. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Місце в імнаті для дівчини, ртожито сімейно о тип , без осподаря. район пивзавод . Ціна: 300-350 рн Конта ти: (067)162-49-46

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3- імнатн вартир . Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58 1,2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (097) 297-15-01 1,2- імнатн вартир для молодої сім’ї без дітей та тварин, мебльован /част ово мебльован , в районі в л. Набережної, пивзавод , центр , в л. С.Бандери, аряча вода, осм. ремонт. Ціна: 1100-1400 рн. Конта ти: (093) 454-54-35, (067) 360-22-06 1,2- імнатн вартир на тривалий термін. Конта ти: (093) 613-46-80, (097) 419-51-43 1,2- імнатн вартир , в л. Ма арова, Корольова, Кн.Острозь о о, Соборна, сім’я. Без посередни ів. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, Кн.Оль и, Ст.Бандери. Конта ти: (096) 345-33-37 1,2- імнатн вартир , для сім’ї, бажано мебльован , б дь-я ий район, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34


14

КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ 1/2 б дин , Бояр а, 110/90/10, 2 пов. 4 ім. Гараж, льох, підсобні приміщення. Броньовані двері. Територія впоряд ована. Зроблений ши арний ремонт, просторі імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Б дино , Басів К т, одноповерховий, дерев’яний, 48.4/21.1/10.9, одна вели а імната, хня, 2 оридори, без зр чностей, зем.діл. 13 сот., сарай, по ріб. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , Бояр а, 2 пов., євроремонт, всі зр чності, араж, льох, підсобні приміщення. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 761-88-99

Б дино , Бояр а, 1-поверховий, це ляний, 90 в.м, 4 імнати, зем.діл. 9 сот., всі зр чності. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , в л. Басів тсь а, Це ляний, о ремий вхід, 4 імнати, євроремонт, всі зр чності, підло а з піді рівом, 110 м. в., 0,04 сотих землі, араж на 2 а/м, невели е подвір, я. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Бояр а, 2-поверховий, це ляний, мансардно о тип , 180 в.м, 6 імнат, 2 санв зла, амін, дах черепиця, араж, 2 підвали, зем.діл. 7.6 сот. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц., 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , в л. Новодвірсь а, 60 в.м., 3 ім. літня хня, ом ні ації земельна ділян а 5.сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Бояр а, 3 поверхи, 280 в.м., 5 імнат, 10 ро ів, 8 сот землі. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 Б дино , Бояр а, 4 імнати, 73 в.м., 70 ро ів,9 сот землі, септи . Ціна: 75 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 б дин , в л. Рильсь о о, 3сот, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, без вн трішніх робіт. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, що стоїть о ремо, 4 імнати, 73.2/50.2/9, 9 сот землі, о ороджений, є сарай, можливий обмін на 2 імнатн в це ляном б дин + доплата. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (098) 611-59-59

вартир в б дь- я ом районі варіанти. Конта ти: (097)

1/2 б дин , в л. Шепетівсь а, 3 імнати, євроремонт, си налізація, вмонтовані меблі, 2 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Б.Хмельниць о о, елітний, дизайнерсь ий ремонт, дизайнерсь е подвір’я, басейн, 10сот, 260м. в. Ціна: 570000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 362-95-50

1/2 б дин , в л. Шопена. Конта ти: (097) 585-22-77

1- імнатн вартир на тривалий термін, б дь-я ом районі, можна не мебльован . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

1/2 б дин , Грабни , 75 в.м., 3 ім.,1-на прохідна, санв з.-євро, ім.- осм.рем. 0,04 а, о ороджений. Ціна: 95000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. Басів тсь а (біля цер ви), 90м. в.1пов.4 ім., нова столяр а, це ла, 80-х ро ів, араж, сарай, ованний пар ан, 0,07 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні, для працюючо о чолові а. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80

1/2 Б дин , Грабни , Ш, 4 сот и. Всі ом ні ації без ремонт ,50 в.м. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн . Роз лян 863-42-89

1- імнатн вартир , для молодої сім’ї, терміново. Конта ти: (067) 363-07-80 1- імнатн вартир , для себе, без посередни ів, не ст денти. Конта ти: (096) 203-57-11 1- імнатн вартир , Конта ти: (066) 559-89-44

мебльован .

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, р-н пивзавод . Конта ти: (097) 493-76-08 1- імнатн вартир , сім’я з двома дітьми. Конта ти: karelantoninmachacek@email.cz 2- імнатн вартир на тривалий термін для сім’ї. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін, роз лянемо всі варіанти, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (063) 200-48-62 lyaha3@mail.ru 2- імнатн вартир , р-н Північний, на тривалий термін, 4 порядні, працюючі дівчини. Ціна: 1400-1600 рн. Конта ти: (096) 622-22-46 lambolgini@i.ua 3- імнатн вартир , терміново. Конта ти: (098) 849-44-50 Квартир терміново, б дь-я ом районі, власни а. Конта ти: (067) 364-04-64 Квартир , без посередни ів, не ст денти. Конта ти: (096) 203-57-11 Квартир , в б дь я ом районі міста. Конта ти: (097) 554-37-49 Квартир , район «Відін », Мототре , роз лян сі пропозиції, мебльован , для сім’ї. Терміново. Конта ти: (063) 455-79-43 К і м н а т або вартир , роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/9П, 31/12/7 на 3- імнатн вартир в це ляном 5-ти поверховом б дин з доплатою. Конта ти: (067) 920-71-31 1- імнатн вартир , р-н «Відін», 4/9 Ц, 34/ 19.5 на 2,3- імнатн вартир в цьом районі з доплатою. Без посередни ів. Конта ти: 63-79-45, (097) 271-26-76 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5 Ц, 47,3/ 27,7/ 8,1 обмін на 3-х імн. в ЦБ 2-3 поверх до 70 м. в. + доплата Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5, 50/ 30/8 Ц поліпшене план вання євроремонт, на 1- імнатн . Роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа на 3- імнатн вартир . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

1.1.21. Обмін по області та У раїні 1- імнатн вартир , Л ць , в це ляном б дин , з ремонтом, в арном районі на рівноцінн вартир в м.Рівне. Роз лян варіанти. Конта ти: (063) 891-78-60 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 56/39/6Ц, осметичний ремонт, на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лянемо всі варіанти, або продаж 27500 .о. Конта ти: (098) 513-98-40, 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю Нер хомість. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1/2 б дин , 2 пов., 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, недоро о. Конта ти: (094) 967-1-3-74 1/2 б дин , Басів К т, 2 пов.100 в.м., всі зр чності, 3 імнати, араж, ремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Басів К т. Це ляний, 3 імнати, євроремонт, 5 сото землі, араж. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 1/2 б дин , в л. Шопена. Конта ти: (097) 585-22-77

1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1/2 б дин , Колоден а, в л. Рівненсь а, 130 в.м, 1/2 тимчасів и, сарай, араж, 2 підвали, 2 септи и, 0.16 сот землі, всі ви оди. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-75-48, (097) 770-66-69 1/2 б дин , Лінії, Ц, 80 в.м.,1 поверх, 4,5 сот и, 4 імнати, жилий стан, о ремий вхід. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , пивзавод, 30 в.м., 1 імната + хня. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 1/2 б дин , р-н Б.К т, монолітноблочний, 2-поверхова це ляна доб дова, 5 імнат, незавершені вн трішні та зовнішні роботи, зем.діл. 6.38 сот. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин 2- імнатн 320-12-89

, р-н Бояр и, або обмін на вартир . Конта ти: (096)

1/2 б дин , р-н Костромсь ої, це ляний, 200 м. в., ом ні ації,без оздоблення ,0.05 а. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н ліній, це ляний, 2-поверхова доб дова, за .площа 155 в.м, 5 імнат, араж, баня, басейн, земельна ділян а 4 сот. Ціна: 135000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , р-н пивзавод , 2-поверховий, 4 імнати, всі зр чності, зем.діл. 3 сот. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , р-н Ювілейний, 140 в.м., 3 сот., араж, 3 підвали, 2 пов., всі ом ні ації, недоро о. Конта ти: (094) 967-13-74 1/2 б дин , Тинне, 1-поверховий, це ляний, 73 в.м, 3 імнати, хня, с/в, част овий ремонт, зем.діл. 7 сот., сарай, льох, сад. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 1/2 б дин , центр, 140 в.м, 2 поверхи, 4 імнати, всі зр чності, євроремонт, амін, автономне індивід альне опалення. Гараж, приб дин ова територія. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1/2 б дин , центр, 85/55/8 Ц, 3 імнати, всі зр чності, євроремонт, автономне опалення, 3 сот. землі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , в л. Басів тсь а, 2 пов.160м. в.0,064 а,пінобло шла обло . Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Басів тсь а, шла -це ла,1962р. Опал азове. 84,9 в.м.4 ім, хня, ванна, т алет.Гараж, сарай, земельна ділян а-0,078 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дин и, Рівне, 2 пов, від 160000 до 300000 .о. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Б дино , 2 поверхи, це ляний, 265 в.м., 4 спальні, 3 санв зла, зал, амін, басейн, са на, більярд, араж на 2 авто, літня хня, сад, бла о стрій, 12 сот. землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58 Б дино , 3- імнати, шла овий, за альна 80 в.м., біля б дин це ляний араж, 7сот.землі, є місце на зр чності, з азом. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Басів К т, 0,13 а землі, дозвіл на б дівництво тор ово о об’є т . Конта ти: (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 10сот, садо , баня, льох, це ляний, 140м. в, мансарда, літня хня, араж. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Бісв К т, 4 імнати, хня, ремонт, всі зр чності, 8 сот. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 288-65-01

Б дино , Колоден а, 2 поверхи, це ла,160 в.м., 5 ім, 2 с/в, євроремонт,12 сот, араж, са на. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, це ляний, 290 в.м., ремонт, 24 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 Б дино , Колоден а, 2-поверховий, це ляний, є цо ольний поверх, 161.6/ 75.6/12, 4 імнати, арний стан, всі зр чності, зем.діл. 0.17 а. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Колоден а, 500м. в, жила 320, 2 аражі, с часний. Ціна: 125000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА 161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА 75.6 КВ.М., ТА НАДВІРНІ БУДІВЛІ, САРАЙ-ГАРАЖ, Є ОГОРОЖА, 0.16 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 80000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Глибо а, 3 імнати, 87 в.м, є араж, льох, літня хня, сарай, землі 0.612 а. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Горбачевсь о о, це ляний, 305 в.м., 2 поверхи, са на, 0.10 а землі. Ціна: 500000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Гр шевсь о о 280/150/20м. в. 4сот. Це ла. Дизайнерсь ий ремонт. Вели ий зал, абінет, амін, басейн. Тепла підло а. Ворота автоматичні. Гараж. Ціна: 280000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , в л. Дворець а, (бло овоце ляний), жилий стан, 1,5 поверхи, 150/ 78 в.м, 5 імнат, недоб дована баня, т алет-ванна в б дин , аз, вода, септи , землі 0,1 а (садо , ород). Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц., мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Джерельна, це ляний на 2 сімї, 500м. в, потреб є чистих оздоблювальних робіт. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Драй-Хмари, 5ро ів, 400 в.м., 0,9 сот землі, молодий садо , альтан а, баня з більярдною, має три о ремі входи, санв зли та хні о ремі. Ціна: 650000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Леонтовича, 56м. в., 3 ім, хня, ванна, т алет, жили вартиранти, 0,04 а землі. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Межова, 90м. в+40 мансарда, 5сот, ремонт. Ціна: 123000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц., отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , в л. Новодвірсь а, 240 в.м, 4 імнати, зб д 2011р, євроремонт, меблі, впоряд оване подвір’я, араж на 2 авто. Ціна: 290000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Пржевальсь о о, всередині після б дівельни ів. 240м. в., літня хня, араж, 0,06 а, земля приватизована. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНКИ, Р-Н ПОКРОВСЬКОГО СОБОРУ, НОВОЗБУДОВАНІ, 2 ШТ., 2-ПОВЕРХОВІ, «ПІД КЛЮЧ», 8 СОТ. ЦІНА: 430 000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 736-38-19

Б дино , Колоден а, 2 пов, це ляний, 5 імнат, 12 сот землі, євроремонт, 10 ро ів, 12 сот землі приватизована. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42

Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 200м. в 5.5сот, євроремонт, араж, баня, об л. пінопласт., пошт ат рено. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1/3 б дин , р-н в л. Ст.Бандери, це ляний,72/58/8.2, євроремонт, 3 імнати, си налізація, зем.діл. 2 сот. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

2/3 б дин , Басів К т, це ляний, 2 поверхи, 4 імнати, о ремий вхід з в лиці, підвал, літня хня, 2 бал они. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Б дино , Колоден а (Гарна), 180м. в.2 пов., зовн.роботи 100%, вн тр 95%(залиш.ламінат,обої ), араж, 0,07 а. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , Колоден а, в л. Червоно ірсь а, 150м. в. 0,07 а, 2 аража, зовн.роботи-100%, вн тр.-95%, авт.опал., свердловина. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , в л. О ієн а, с часний прое т, новоб д, 0.09 а, піді рів підло и, ел.ворота, домофон, 2 санв зли. Ціна: 280000 .о Конта ти: (098) 516-09-91

2/3 б дин в центральній частині міста, площею 60 в.м., землі 0,04 а. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88

Б дино , Колоден а (автодром), в середині під чорновий люч, новоб д, це ла, араж, 6сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , в л. Біла, о ремий, це ляно-шла овий, 60 в, 3 імнати.всі зр чності.4,5 сот и. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/3 б дин , пивзавод, 37/16.8/7, без ремонт , автономне опалення. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (097) 601-40-42

1/4 б дин , Грабни , це ляний, 85 м. в., без ремонт . Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,2 ГА ЗЕМЛІ, 0,1 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. ЦІНА: 46000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино , в л. Свободи, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, 10 сот. Ціна: 275000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

БУДИНОК, ВУЛ. СКЛЯРЕНКА, 193.9 КВ.М., 5 КІМНАТ, ЖИТЛОВА 80.3 КВ.М, 0.0976 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 125000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , в л. Слави, р-н Те стильни а, 2 пов. 225м. в., 5 імнат. 100% отовності, 1 поверх, піді рів підло и, 0,063 а, 2007р зданий в е спл атацію. Ціна: 290000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , в л. Стариць о о, 180м. в., пошпа льовано, стеля іпсо артон, араж 2 пов 50м. в, 6.5сот, о ороджено. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Старицьо о. 2пов. 195/95/14 м/ в. 7сот. 5 ім. 2 сан.в зла. по 12 в/м. Фасад б дин : шт арт р а+ теплення. Септи . Дах металочерепиця. Ремонт на ваш сма . Ціна: 105000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , в л. Тиннівсь а, 300м. в., тераса, 0,1 а євродвір і євроб дино . Ціна: 270000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/ т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , в л. Я.М дро о, це ляний, залізобетонне пере риття, є аз, вода, світло, 6 сот. землі, приватизований, можливість проживання двох сімей. Конта ти: (096) 572-83-57 Б дино , Гідропар , 10сот, 200м. в+підвал, с часний, євроремонт, новоб дова. Ціна: 330000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Грабни , 100 в.м., 4 імнати, всі ом ні ації, 6 сот, тихе спо ійне місце. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Колоден а, р-н Молодіжно о, 1 пов., амер. прое т, 140/46/11, 3 імнати, хня-ст дія, с ч. стиль, новий, під люч, араж, 7 сот. Ціна: 250 000 .о., тор . Конта ти: (067) 382-18-15 Б дино , Колоден а, це ляний мансардно о тип ,180 в.м, ремонт. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Лінії, 250 в.м., 6 сот землі, 2 повноцінних поверхи, 2 с/в, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Н.Двір, Ц, о ремий б дино , 60ро , 75 в.м, 3 ім, жилий стан, араж, 5 сот. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Новий двір, 1-поверховий, це ляний, 75 в.м, 3 імнати, всі ом ні ації, можливість доб дови, араж, зем.діл. 5 сот. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 200 в.м., Ц, 0,14 а, 2-поверхи, араж, баня, теплений, всі зр чності, впоряд оване подвір’я. Ціна: 105 000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, ЦЕГЛЯНИЙ НА ДВІ СІМ’Ї, 2001 Р, 244 КВ.М., 6 КІМНАТ, КАМІННА, ДВА ВХОДИ, ДВІ КУХНІ, ДВА САНВУЗЛИ, ДВІ СВЕРДЛОВИНИ, ДВА СЕПТИКА, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 145 000У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Новий Двір. в л. Серпан ова. Новоб дова. 247/110/20 Це ла. 2-поверхи, 6 імнат. Стан від б дівельни ів. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , новий на Лініях, «під люч», ландшафтний дизайн. Ціна: 240000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Пивзавод, о ремий, це ляний, 4 імнати, 9 сот землі, жил.стан. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Пивзавод, с часний, євроремонт, дизайнерсь е подвіря, 3 санв зли, баня. можливо з меблями. Терміново. Ціна: 290000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , ПМК 100, 190/105/16, 5 ім.10,4 сот. Газ, світло, три фази, свердловина, аналізація септи , опалення. Гараж, територія о орож, доїзд неасфальтований. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , р-н авторин , незавершене б дівництво 90%, 2-поверховий, це ляний, 300 в.м, дах металочерепиця, араж в цо ольном поверсі, зем.діл. 15 сот. Ціна: 125000 .о. Конта ти: 62-34-64, (067) 363-65-29 Б дино , р-н Б.К т, 2-поверховий, це ляний, є цо ольний поверх, 405 в.м, амінний зал, мансарда, 2 ванни, 3 т алети, 2 хні, зем.діл. 6 сот., теплений, оздоблений, басейн, бесід а. Ціна: 260000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

№41 від 24 жовтня 2012 ро Б дино , р-н. Ювілейний, 5 ро ів, це ла, 5 імнат, 220 м. в. Євроремонт, місь а аналізація, 6 сото землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Рівне, 250 в.м. 2 поверхи, цо ольне приміщення, це ла, 5 ім. 2санв зла, амін, ом ні ації, земельна ділян а 25.сот. Пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Рівне, це ляний всі ом ні ації 2 поверхи араж , 26 сот. Терміново. Ціна: 180000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Рівне, це ляний, 2 поверхи, ремонт, амінний зал, 2 санв зли 16 сот. ч довий сад. Можливо на 2 сім’ї. Роз лядається обмін на вартир з доплатою. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (066) 859-33-27 Б дино , Рівнеенер о, 4 імати, нові ві на та дах, всі ом ні ациі та зр чності, можливість доб дови, 5,2 сото . Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне (над трасою), 300м. в, 3пов, 0.26Га, хороший дизайн, 2входи, фонтан, сад, євро, бесід а. Ціна: 205000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Тинне, 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, 0,11 а земельна ділян а, всі зр чності, на ритий шифером. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Тинне, 6 сот, це ляний, 217 в.м., 3 імнати+1 прохідна, хня, с/ , хороший осметичний ремонт. Можливий обмін на 2- імнатн + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 Б дино , Тинне, 70 м. в., 4 ім, санв зол, 6 сот.землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Тинне, в л. Гайова, це ла, 217 в.м., 2 поверхи, 6 сот землі, або обмін на 2- імнатн вартир з доплатою. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (096) 345-33-37 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, земельна ділян а 0,06 а, власни . Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , Тинне, це ляний, всі ом ні ації 2 поверхи літня хня араж , 20 сот. Можливий редит без довід и про доходи. Терміново. Ціна: 179000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Тинне, це ляний, повністю отовий для життя, доро ий ремонт, мебльований, 4 імнати, 120 м в., 6 сото землі. Ціна: 132000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Б дино , Царсь е село, 3-поверховий, незавершений, це ляний, 270 в.м, всі ом ні ації, зем.діл. 1 а, з виходом до Б.К тсь о о озера, є став. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Царсь е Село, новоб дова, 2 поверхи, 5 ім на 2 пов, 310м. в, 12сот, євро. Ціна: 390000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , центр, 2-пов., 110 в.м, всі ом ні ації, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 120 000 .о. Конта ти: 26-72-46, 62-09-09, (097) 297-15-01 Б дино , центр, це ляний, за альна площа - 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Червоні Гори, 160 в.м. Ремонт, всі ом ні ації в б дин . Ціна: 100000 .о., тор . Конта ти: (067) 681-36-35, (066) 853-93-59 Б дино , Червоні Гори, 2-пов.,всі ом ні ації, 6 сот. землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино , Червоні Гори, Площа 180 м. в. + 6 сот + араж. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 Котедж, в л. Пе арсь о о, 220м. в., 5сот, без вн трішніх робіт. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Котедж, в л. Стр тинсь ої, 5 імнат, араж, лоджія, тераса, 2 санв зли, 2 входи, 0.02 а землі. Ціна: 119000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Котедж, р-н автово зал , в л. Дем’янч а, 200 в.м, Ц, після б дівельни ів. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Котедж, р-н Золоті Ворота, 2-поверховий, 4 імнати, 2 с/в, без чистових робіт. Ціна: 67000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Котедж, Царсь е Село, 200 в.м., всі ом ні ації , пошт ат рено. Землі 0,05 а. Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88 Котедж, Царсь е Село, незавершений, 2 П, 200 в.м., Ц,5 сот.землі, після б дівельни ів. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Котедж, центр, 200 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-05-06 Котеджі Рівном . 110000-120000 Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38

.о.

Незавершене б дівництво, в л. Джерельна, р-н новоб дов, 12сот, 260м. в., ороб а, на рита, о ороджено, терміново. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, ВУЛ. ХЛІБОРОБІВ, 190 КВ.М., НАТУРАЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ, М/П ВІКНА, 1 ПОВ., ПІДІРГІВ ПІДЛОГИ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 10 СОТ. ЦІНА: 150 000 У.О. КОНТАКТИ: (099) 243-00-80 Незавершене б дівництво, Грабни , 2 пов, 120 в.м., Ц+Б, є підвал, араж, всі ом ні ації,1,5 сот. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , р-н ДКТ, 2-поверховий, це ляний, 205 в.м, 9 імнат, всі зр чності, зем.діл. 8 сот., 2-поверховий араж. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Незавершене б дівництво, Зоопар , 170 в.м.,Ц,+метало черепиця хороша доро а між б дин ами, всі ом ні ації, до з пин и не дале о2 поверхи мансарда. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , р-н Золоті Ворота, 1-поверховий, 180 в.м, 5 імнат, без вн трішніх робіт. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Незавершене б дівництво, Колоден а, ліва сторона, на ритий, пошт ат рено, 120м. в., 4 ім на 2пов, 10сот. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , р-н ліній, це л. 200 м. в., ремонт, 0,04 а. Ціна: 220000 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , р-н пивзавод , 2/2Ц., 200 в.м., 4 імнати, ремонт, автономне опалення, 3,5 сот. землі. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , р-н РУМ . Конта ти: (067) 261-54-93

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 170 в.м. Землі 0,12 а. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Незавершене б дівництво, Червоні Гори, двоповерховий, це ляний, 5 імнат, елітний прое т, автономне опалення, піді рів підло и, са на, більярдна. Ціна: 139000 .о., тор . Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Острів, Острозь ий р-н, це ляний, 2 імнати, хня, садо , ород, олон а на в лиці, двір асфальтований. Конта ти: (098) 757-41-81

Б дино , Півче, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, можливо під дач , мальовниче місце, аз по в лиці, водонапірна башта, 0,7 а землі під приватизацію. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (050) 375-31-23

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Незавершене б дівництво, • Клевань, 0,67 а. Конта ти: (096) 055-84-77

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Б дино , С хівці, Рівненсь ий р-н, Рівненсь а обл., приватизований, дерев’яний, лісоматеріал, 85 а, надвірні спор ди. Ціна: до овірна. Конта ти: (0332) 24-08-53, (098) 446-27-98 1/2 б дин , Гільча 2, 4 ім. о ремий вхід 114 в.м., аз світло вода. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-19-96, (063) 122-15-40

1/2 БУДИНКУ, ГІЛЬЧА 2, ЦЕГЛЯНИЙ, Є НАДВІРНІ БУДІВЛІ, КРИНИЦЯ, ГАЗ, ВОДА ПОРУЧ, 4 ЖИТЛОВИХ КІМНАТИ З РЕМОНТОМ. ВЛАСНИК. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 10000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 418-31-67, (097) 195-23-43 1/2 б дин , Здовбиця (2 імн, хня, ванна-т алет, оридор, підвал-80 в.м.) о ремо араж з ямою, літня хня, хлів, риниця.площа ділян и-0.14 а. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098)717-42-48, (099) 488-15-04 1/2 б дин , Здолб нів, в л.Зелена, 2- ім., за альна 31,2 в.м., аз, сарай, по реб. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1/2 б дин , Здолб нів, в л.Полярна, це ла, о ремий вхід, за альна 35 в.м., 2- ім. хня, без зр чностей, вода, автономне опалення, аз. 0,2сот.землі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1/2 б дин , Здолб нів, це ла, 2- імнати, всі зр чності, за альна 48 в.м, з ремонтом. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1/2 б дин , Клевань 1, всі зр чності, надвірні б дівлі, 12 сот. землі. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 частин б дин , Квасилів, 0.22 а., всі ом ні ації, 2 імнати, хня. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 506-05-03 1/3 б дин , Здолб нів, в центрі міста, за альна 20 в.м., о ремий вхід, всі зр чності, можливий варіант під офіс. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 1/3 б дин , Оле син В, Ц, всі зр чності, 3 імнати, 4 сот и, 80 в.м. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино під оздоблення, Гоща, 180 м. в., ділян а - 0,14 а. Всі ом ні ації, с часний прое т, просторі імнати, араж, недоро о. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино , 10 м від Рівно о, 38 сот. зем.діл., пор ч аз, асфальтована доро а. Конта ти: (096) 156-93-39 Б дино , 12 м від міста, 41 сот (2 ділян и), 61 в.м., світло, азове опалення, олодязь. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-15-86 Б дино , 25 м від міста, це ляний , літня хня , аз пор ч ліс озеро. Земельна ділян а 40 сот. приватизована,асфальтовий під’їзд поблиз з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Антопіль, 2 пов,Ц, 9х9, 5 імнат, всі зр чності, є підвал,10 ро ів б дин , 20 сот, хороший стан, всі до менти, араж. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Б.Криниця, 1 лінія, ороб а, пошт ат рено,196м. в.,10сот. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Б дино , Б.Криниця, 2 лінія, ороб а,196 м. в.,10 сот. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Бабин, 104,4 в.м., земельна ділян а 0,683 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80 Б дино , Бабин, 4 ім, Ц, 15 сот, араж, аз поряд, жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бабин, 80 в.м. Чорнова стяж а , пласти ові ві на , зовні пошт ат рений , на ритий . Землі 0,24 а. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88

БУДИНОК, БАБИН, ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ, ВСІ НАДВІРНІ БУДІВЛІ, КОЛОДЯЗЬ, ПОРУЧ ТРАСА КИЇВ-ЧОП, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0.25 ГА. КОНТАКТИ: (067) 270-88-50, (097) 300-46-62 БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., В ПРИМІСЬКІЙ ЗОНІ, З УСІМА КОМУНІКАЦІЯМИ, НЕДОБУДОВАНИЙ ГАРАЖ, РОЗТАШОВАНИЙ В РАЙОНІ ЗООПАРКУ, 0.102 ГА ЗЕМЛІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Барма и, 450м. в., 3 ванни, 3 т алети, 2 хні та 8 житлових імнат, араж, 0,12 а. Ціна: 198000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86


Б дино , Барма и, новий, 2 надвірні б дівлі, сад, ділян а - 0,20 а, біля міста. Конта ти: 68-04-41

Б дино , Дивень, це ляний, хлів, літня хня, сад, ород, 30 сот. землі. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 541-58-25

Б дино , Барма и, це ляний, всі ом ні ації, 2 поверхи, араж , 20сот. Терміново. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26

Б дино , Біла Криниця, 1.5пов, новоб д, 180м. в, араж на 2 машини, част ов рем., 3/4 о ороджено. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Біла Криниця, 4 імнати, вода, аз, світло, хлів, літня хня, льох. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (096) 119-64-76 Б дино , Біла Криниця, двоповерховий це ляний, 4 імнати, всі ом ні ації, отел, араж, 10 сото землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 Б дино , Біла Криниця, р-н новоб дов, 2 п.мансардно о тип , 150 в.м, 0.075 а, 4 ім. + ст дія з аміном. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Біла Криниця. 2 пов., 200/119/ 16, 10 сот., 6 ім., араж з ямою, сарай, літня хня, по реб, орище, льох, всі ом ні ації в б дин , хороші с сіди. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , Білашів, зраз при в’їзді, шла , 120 в.м., 6- ім., 2 веранди, аз,с/ немає. Двір асфальт, надвірні б дівлі. Біля хати 0,7сот.землі. Напроти хати річ а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Білів, 60 сот. ород , льох, сарай, олодязь, пор ч ліс, річ а, л . Конта ти: (096) 294-51-93 Б дино , Боремель, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.40 а, пор ч Хрінниць е водосховище - 200 м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Б дино , Б рин, дерев’яний, 8х12, це ляний, сарай, літня хня, 32 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-44-05 Б дино , В. Оле син 225 м. в. 12сот. Це ла. Хороший ремонт. Пар ет та столяр а д бові. 2пов. 5 ім. Автономне опалення. Терміново. Ч довий район. Ціна: 135000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , В. Оле син, це ляношла овий, 3 імнати, хня, після апітально о ремонт , всі зр чності, 9 сот землі. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 Б дино , В. Омеляна, 1,5 це ляний,120 в.м., 5 імнат. 15 сото землі. Всі ом ні ації, о ороджений. Фр тові дерева. Гараж на 2 автомобіля з ямою. Все приватизоване. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , В.Житин, 150 м. в., новий, 10 сот землі, 3 фази, центр села. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , В.Оле син, 1-поверховий, це ляний, 120 в.м, 4 імнати, без зр чностей, є аз, світло, сарай, по ріб, зем.діл. 0.18 а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , В.Оле син, 1пов, що стоїть о ремо, 65 в.м., 3 імнати, хня, шла о-це ляний, всі ви оди, автономне опалення, МП ві на, 8 сот землі приватизовано, піді рів підло и. Ціна: 58500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 Б дино , В.Оле син, 2-поверховий, дерев’яно-це ляний, мансардно о тип , 98/63/12, 3 імнати, с/в, житловий стан, зем.діл. 6 сот. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , В.Оле син, це ляний 2 поверховий, 215/130/14м. в. 5 ім, д же хороший ремонт. 8,5 сото землі. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , В.Оле син, це ляний, 106 в.м, 4 імнати, всі зр чності, араж на 2 автомобіля, літня хня, сарай, підвал, 13.2 сот. землі. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: 27-72-92, (096) 570-64-89 Б дино , В.Оле син, це ляний, 200 в.м., євроремонт., 0.10 а. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 2 ПОВ, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 219.7/107.6/ 19.9, 0.249 ГА ЗЕМЛІ, ЦЕГЛЯНИЙ, 2 ЗАЇЗДИ, СВЕРДЛОВИНА НА ВОДУ, ВІКНА ДЕРЕВ’ЯНІ, ПЛИТКА, ПІДІГРІВ ПІДЛОГИ, ГАЗОВИЙ КОТЕЛ, СТОЛЯРКА, САНТЕХНІКА. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , В.Омеляна, це ляний +надвірні б дівлі, 4 імнати, автономне опалення, всі ом ні ації, 53 сот землі. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 Б дино , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Б дино , Верхів, це ляний, літня хня, аз пор ч ліс озеро. Земельна ділян а 40 сот. приватизована, асфальтовий під’їзд, поблиз з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: 20500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20сот.землі. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Горба ів, це ляний, 11 сот, 70 в.м., сарай, хня, вода, асфальтований під’їзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 808-66-70 Б д и н о , Городище, 1-поверховий, це ляний, 36 в.м, арном стані. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Городо , 120-130 в.м, центр, під’їзд асфальтований, вода, світло 380 В, септи , санв зол, бесід а, бойлер, д шова абіна, баня з вільхи, землі 0,04 а приватизована. Ціна: 85 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , Городо , 220 в.м., 2 льохи, літня хня, хлів, араж, 0,3 а. Ціна: 200 000 .о. Конта ти: (098) 577-99-23 Б дино , Гощансь ий р-он, с.П стомити, дерев’яний 9х11, 4- імнати, 90 в.м., хня, оридор хня це ляна, ванна в літній хні, 2 хліви, олодязь, біля хати 15сото приватизованної землі. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Грабів, 1-поверховий, це ляний, 90 в.м, 4 імнати, хня, с/ в, зем.діл. 9 сот., 12 сот. під ОСГ, сад, сарай. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б д и н о , Гр швиця 1, це ляний, 3 імнати + хня 30 в.м.+ с/ , 6х16, Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (097) 373-15-86 Б дино , Гр швиця, 10 м. від Рівно о, 0,50 а, імнати дерев’яні, хлів це ляний, льох, риниця. Власни . Терміново. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: 27-72-09, (096) 808-67-45

Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42 Б дино , Д бно, новозб дований, 2 поверхи, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., ладова, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55 Б дино , Д бно-2, в л. Дорошен а, 3, незавершений, це ляний, з надвірними б дівлями, 7 сот, приватизований. Конта ти: (096) 518-63-52 Б дино , Дядь овичі (Млинівсь а трасса), 350 м в. + 30 сот землі, 9 імнат, са на, басейн, араж з ямою, р сь а піч, 2 ванних імнати, мп.ві на, 3 бал они, всі ом ні ації, заїзд на 3 машини. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 554-37-49 Б дино , Жобрин, дерев’яний, ремонт, аз або обміняю на авто. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (097) 609-43-60 Б дино , Заріць , дерев’яний, повністю мебльований, вода в дворі, вели а зем. діл., сад. Конта ти: (098) 583-82-92 Б дино , Здовбиця, 2 імнати, хня, ванна, т алет, аз, вода, автономне опалення, хороший ремонт. Надвірні б дівлі, олодязь.12 сот. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Б дино , Здовбиця, дерев’яний, об л.це лою, за альна 80 в.м., надвірні б дівлі, араж це ла, 0.35сот. землі, аз, риниця. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, аз.опалення, 15сот.землі, всі до менти. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Здолб нів, 10,5 сот, 2 імнати, хня, т алет, потреб є ремонт . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 573-88-28 Б дино , Здолб нів, 4- імнати, шла о це ла, за альна 100 в.м., отел, вода, с/ немає, 2 подвала. Літня хня 47 в.м. це ла, араж, 2 сарая.0.133сот.землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Здолб нів, в л. Незалежності, це ла, за альна 50 в.м., 3- ім. прохідні, центральне опалення, олон а, т алет на в лиці, ванна є, підвал, сарай, хня 6 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Здолб нів, в л.Шевчен а, шла овий, 3- ім., аз, є місце на с/ , це ляний араж, 5сот.землі. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Здолб нів, з бло ів, тепленний, 2-х поверховий, 150 в.м., 1-ий поверх жилий з ремонтом, 2-й шт ат р а,10 сото землі, о ородженний, поряд з пин а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/ 17, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 85000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нів, шла о-це ляний, 57,7 в.м., 2 імнати, хня, 2 оридори, ванна, т алет, є підвал, сарай, садо , 4 сот., приватизована, аз, риниця, євроремонт. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (096) 380-35-08 malui2010@ukr.net Б дино , Здолб нів-2, 200 в.м., новий (поб дований в 2002р.) це ла, 2 -поверховий+цо оль, 5 імнат, 2 с/ мраморна плит а, між імнатні двері д бові, автономне опалення, араж, сарай, 9 сото землі біля б дин . Ціна: 200000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Здолб нів-2, р-н василівсь о о пивзавод , шла облочний, аз, 64 в.м, житловий стан, без ремонт , араж, літня хня, 0.6 а землі. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (050) 375-47-00 Б дино , Здолб нів. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 306-76-11 Б дино , Квасилів, 100 в.м., 2 с/в на 2 входи, 4 імнати,10 сот.ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Квасилів, 170м. в., впоряд оване подвір’я, 0.1 а землі, це ляний, перший поверх жилий. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Б дино , Квасилів, це ла-батіна, 3- ім.+ хня, 100 в.м., ладов а, по ріб, сарай. Потреб є ремонт . Газ по дорозі. Колодязь, 21сот. приват.землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Б дино , Квасилів, центр, Ц,50 в.м., 8 сот, аз.вода в б дин . Без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Клевань-2, 100 в.м, всі зр чності, літня хня, хлів, льох, араж, 12 сот. землі, можливий обмін на вартир в Рівном . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (093) 910-34-30 Б дино , Колесни и, Гощансь ий р-н, 30 м від Рівно о, 60 сот, аз, олодязь, 2 аража, 2 сарая, хороший заїзд, пор ч ставо , річ а. Конта ти: (097) 771-82-55 Б дино , Корець, дерев’яний, з приб довами, 5 імнат, араж, олодязь, зем.діл. 11 сот, недоро о, або обміняю на вартир . Конта ти: 27-00-97, (097) 387-3863 Б дино , Корець ий р-н, Користь, це ляний, 140 в.м., 6 імнат, 2 отли, літня хня, сарай, риниця, по ріб, опан а, земельна ділян а 0,11 а + 0,9 а, поблиз траса Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (067) 111-51-87 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі, терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33 Б дино , Користь, Гощансь ий р-н, 40 м від Рівно о, 120 в.м., пінобло , с часне план вання, 4 імнати, МПВ, є всі ом ні ації, сад, ород 90 сото , є всі осподарсь і, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59

15

БУДИНКИ, ДАЧІ

№41 від 24 жовтня 2012 ро Б дино , Костопіль, 300м. в., це ляний, євростандарт , євроремонт, 6 імнат, ванна, д шева, на підлозі ламінат, є більярдна, ззовні ороїд, є са на, б дино для остей, 0,12 а, о ороджений ам’яним пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55 Б дино , Крилів, Д бен.район, Ц,3 імнати, аз.вода в б дин , жилий стан, літня хня, араж, 30 сот. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , М. Оле син, 91/46/9м. в., 1пов. 3 ім. Це ла і дерево. Хороший ремонт. Нові меблі залишаються. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44 Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50сот.землі. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Мартинів а ,бло и, мансарда, 3- ім., за альна 90 в.м., хня, з ремонтом, всі зр чності, 2-й поверх без ремонт . Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 10 сот, ороб а 200м. в., дах металлочерепиця, м/п ві на, підвал, араж, надвірні б дівлі. Ціна: 85000 .о. тор . Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 Незавершене б дівництво, Гільча, Верхів, Здовбиця, Корнин. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, Городище, 200 в.м., 0.10 а. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Незавершене б дівництво, Городо , новоб дова, р-н К р ан, 12 сот землі, 160 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Незавершене б дівництво, Здолб нів, приватний се тор, 100 в.м., пінобло , є тіль и на рита ороб а, 4 імнати, отова до проживання, літня хня 40 в.м (2 імнати + хня), є світло, вода, аз поряд. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 611-59-59 Незавершене б дівництво, Карпилів а, це ляне, є ві на два поверхи. Світло , аз. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Незавершене б дівництво, Клевань. Конта ти: (067) 364-22-34

Б дино , Мартинів а, це ла-шла , 2- ім., за альна 55 в.м., всі зр чності, 0.16сото землі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВ. ЦЕГЛЯНИЙ, ЗАГАЛЬНА 201.7, ЖИТЛОВА 94.1, МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВІКНА ТА ДВЕРІ, ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, КОМУНІКАЦІЇ - ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, РЕШТА - ПОРУЧ. ЦІНА: 50000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Межиричі, асфальт, 16 сот землі. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Незавершене б дівництво, Обарів, 10х14. Конта ти: (097) 373-15-86

Б дино , Мо рин, Д бенсь ий р-н, це ляний, 0,23 а. Власни . Ціна: 8500 .о. Конта ти: (067) 790-56-04

Незавершене б дівництво, Обарів, це л., 150 м. в., 0,10 а. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Б дино , Мартинів а, за альна 80 в.м., це ла, арний, 4- ім., хня, ванна,с/ немає,сарай,літня хня.0,25сот. ород. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

Б дино , Нова У раїн а, новий це ляний, 2 поверхи, всі ом ні ації. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25 Б дино , Ново раїн а, центр села, дерев’яний, 58/38.7/-, 0.49 а, або обмін на 1- імнатн вартир , + доплата. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Б дино , Обарів (біля афе «Пар с»), 11сот., 400м. в., майстерня 250м. в. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Обарів , 2-х поверховий, 185 м. в., санв зол,10 сот.землі, садо , пор ч з пин а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Обарів, 132 в. м. б дино з с часним ремонтом, всі ом ні ації. Вели а площа під мансард . 18 сот землі. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00, (096) 399-86-25

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Оле син В,2 пов,100 в.м., 3 імнати, всі зр чності, араж, євроремонт,10 сот. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, Обарів,140 в,м, 1 поверх, це ла, свердловина, біля траси недале о, без вн трішніх робіт, терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, Омеляна. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Незавершене б дівництво, Оржів, всі ом ні ації, 2 поверхи, 70 % отовності, наявні б дматеріали, або обміняю, терміново, власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-28-73 Незавершене б дівництво, Радивилів, в л. Кармелю а. Ділян а 6 сотих, приватизована. Пере риття цо ольно о поверх монолітне, першо о поверх плити пере риття, не шт ат рений, з пере ород ами, дах на ритий шифером. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (096) 448-93-53 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м, Ц, 0,15 а, «тимчасів а», ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

НЕРУХОМІСТЬ РІВНЕНЩИНИ CREDO.RV.UA. КОНТАКТИ: (050) 661-72-86, (066) 652-49-37, (050) 435-35-03 Частин б дин , Оле син, терміново. Власни . Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 27-72-09, (096) 808-67-45

Б дино , Омеляна, 2 пов, 140 в.м., всі ом ні ації, євроремонт, 10 сот. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01 АН Челсі.

1.2.3. Продам по У раїні

Б дино , Орестів,1- ім., 30 в.м., хня, прихожая, ванна, з ремонтом, опалення є, вода в б дин . Землі біля хати 40сот. Навпроти ород 15сот. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

Б дино , Біла Цер ва, Київсь а обл., 2 поверховий, це ляний, 80 в.м, 4 імнати, зр чності, араж, осподарсь і спор ди. Ціна: 65000 .о., тор Конта ти: (096) 789-83-33

Б дино , Остро , є вода, аз, араж, або обмін на вартир в Рівном . Конта ти: 28-16-18, (096) 590-37-18, (096) 590-37-18 Б дино , Остро , аз, вода, араж, а��о обмін на вартир . Конта ти: 28-16-18, (096) 590-37-18

Б дино , Біли и, Кобиляць о о р-н , Полтавсь а обл., 40 м від Полтави, 55 в.м., 4 імнати, азове опалення, літня хня 34 в.м., осп. б дівлі, сад, вода, 11 сот, приватизовані, разом з б дівлями. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 484-15-14

Б дино , Підліс и, 2 імнати, ремонт, МПВ, д шева абіна, автон.опал., надвірні б дівлі, молодий сад, вино радни , можл.об.на 1-но Квасилів. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (063) 342-26-97, (096) 834-40-55

Б дино , Данилів а, Хмельниць а обл., 60 в.м., парове опалення, азовий отел, ділян а 50 сот, є хлів, риниця, осп. б дівлі. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (096) 101-63-37, (095) 229-47-37

Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10

Б дино , Кременець, новоб дови «Фещ и», 260 в.м., 0,12 а, всі зр чності, м/п ві на, індивід альне опалення, свердловина, си налізація, араж, літня хня, сарай, садо . Ціна: до овірна. Конта ти: (03546) 2-47-65, (096) 188-02-50

Б дино , поблиз Рівно о, недоб дований, це ляний. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (067) 360-75-74 Б дино , Порозово, 12 м від міста., 2 поверхи, це ляний, 250 в.м., 3 імнати, хня, 2 лоджії, с/ , 23 сот землі, підвал, 3 фази світла, зроблений осметичний ремонт. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 373-15-86 Б дино , Рясни и, під дач , 58 сот землі, теплиці, аз поряд, доро а - асфальт, поряд річ а, ліс. Терміново. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (098) 611-59-59 Б дино , Тай ри, 140 в.м., аз, вода. Конта ти: (096) 277-15-98 Б дино , Тай ри, 4 в.м, Д-Ц, аз, вода є, 20 сот, част овий ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37

Б дино з земельною ділян ою біля Рівно о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино , 1/2 б дин або незавершене б дівництво, до 5-7 м від Рівно о. Ціна: до 45000 .о. Конта ти: (066) 950-47-57, (067) 418-61-64 Б дино , 1/2 б дин , в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Б дино , 1/2 б дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , 10-15 м від міста. Ціна: до 10000 .о. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, в л. Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , в межах 10 Конта ти: (067) 362-13-55

м від Рівно о.

Б дино , Грабни . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Б дино , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Б дино , незавершене б дівництво в місті, поблиз міста, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , незавершене б дівництво. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24

Земельн ділян в районі зоопар Конта ти: (097) 846-88-15 Земельн ділян , «Зелене осподарство», 0.09 а+ ород, новий масив. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , 0.17 а, під б дівництво, єдерж.а т, рівнина, ч довий раєвид. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , 12,5 сот., зр чне розташ вання. Конта ти: (067) 362-01-41 Земельн ділян , А роперероб а, 0,15 а 3-тя лінія, 0,12 а/б д, 0,03 а/ос , між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , А роперероб а, в л. Гаше а 0,1 а. Зр чний доїзд, ом ні ації пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Частин б дин в Рівном зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам

Тимчасів , зі зр чностями. Конта ти: (067) 831-50-64 1/2 б дин , 2 імнати, всі зр чності, меблі, холодильни , 1400 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1/2 б дин , Басів К т, част ові ви оди, меблі, холодильни , 800 рн. Конта ти: 43-42-94 АН СІАР 1/2 б дин , в л. Н.Хасевича, хороший ремонт, меблі.поб това техні а, місце під авто. Ціна: 2600 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Ясна 2 імнати, хня аз вода. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 1/2 б дин , о ремий вхід, 2 імнати, хня. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063)220-27-24 1/2 б дин , р-н «Ма ната», 1 імната, хня, вода, зр чності. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Б дино на 2 поверхи, ремонт, мебльований. Ціна: 500 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Б дино о ремий, Грабни , 4 імнати, всі зр чності, хороший стан, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , 2 імнати, ремонт, холодильни , телевізор 1 5 0 0 р н + с в . Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Б дино , 5 імнат, євроремонт, мебльований, поб т.прилади. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Б дино , Городище, євро лас, 3 імнати, 2 с/в, поб това техні а, меблі хороші. Ціна: 4500 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Колоден а, 2 імнати, меблі, ремонт, всі ви оди. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Б дино , р-н Пивзавод , 4 імнати 2 пов., євроремонт, араж. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Котедж, 2 пов., євроремонт, вся поб т.техні а. Ціна: 700 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Котедж, Золоті ворота, с часний євроремонт, 2 поверховий, 5000 рн. Ціна: 5 000 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Тимчасів , част ові ви оди, меблі. Ціна: 650 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Тимчасів . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

Б дино , Ясениничі, 1-поверховий, це ляний, 120 в.м, 3 імнати, хня, зем.діл. 65 сот., сад, сарай. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Н.У раїн а, вели ий вибір. Ціна: від 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1.2.4. К плю

Б дино , сім’я с двома дітьми. Конта ти: akmholding@meta.ua

БУДИНОК, КОРНИН, МАНСАРДНИЙ, 2 ПОВ, 119.6/50.5/ 12.6, 5 КІМНАТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 60800 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Земельн ділян , Здолб нів, 18 сот, омерційно о призначення, р-н об’їзної на Острі . Ціна: 14000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Котедж, сім’я з двома дітьми. Конта ти: akmholding@meta.ua

1.2.6. Винайм 1/2 б дин або б дино . Доро о. Конта ти: (067) 364-04-64

Б дино в Рівненсь ій області. Конта ти: (067) 364-37-61

Земельні ділян и в районі зоопар від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49

Б дино . Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97

Б дино , р-н Басово о К та, 2 імнати, меблі, ремонт, о ремий вхід, всі ви оди. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельн ділян , А роперероб а, 10сот, ом ні ації. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Б дино , Корнин, 1.5-поверховий це ляний б дино , мансардно о тип , 170 в.м, 5 імнат, дах металочерепиця, зовн.оздоблення ороїд, всі зр чності, надвірні б дівлі, літня хня, льох, 13 сот. зем.ділян а. Ціна: 135000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Незавершене б дівницво, Корнин, 2 поверхи, 250 в.м, два входи, 8 сот. приватизованоїземлі, або обміняю на житло в Рівном . Конта ти: (067) 995-81-64

1.3.1. Продам в місті

Б дино , частин б дин в Рівном , без посередни ів. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Господарство, Ш мсь ий р-н, Тернопільсь а обл., надвірні б дівлі, 0.8 а зем.ділян а (можливо під дач ). Конта ти: (067) 303-43-93

Б дино , Хорів, Острозь ий р-н, центр, 4 імнати, оридор, омора, зем.ділян а 50 сот., сарай, риниця, сад. Ціна: 7800 .о. Конта ти: (063) 817-58-25

Дачі, земельні ділянки

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Пивзавод, о ремий, євроремонт, все необхідне є. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Урвена, в л.Жовтнева 39, це ла,мансарда,3- ім.жилі, 80 в.м., хня вели а, всі зр чності, 0.50 сот.землі приватизовано. Біля б дин араж,літня хня, льох, аз. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60

БУДИНОК, ОЖЕНИН, ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, ЄВРОРЕМОНТ, ГАЗ, ВОДА, 5 КІМНАТ, КУХНЯ, 0.17 ГА ПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЛІ, МОЛОДИЙ САД, ПОРУЧ СТАВ І РІЧКА, 5 ХВ. ДО З/Д СТАНЦІЇ, ЗРУЧНИЙ ДОЇЗД, 30 КМ ВІД РІВНОГО, НА КВАРТИРУ В РІВНОМУ, НЕТІШИНІ, ОСТРОЗІ. КОНТАКТИ: (098) 486-97-10

Б дино , Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93

Б дино , Тай ри, дерев’яно-це ляний, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58

Б дино , Б рин, Гощансь ий р-н, 8х12 м, сарай, 32 сот на вартир Рівном . Конта ти: (067) 382-44-05

1.2.7. Обмін Б дино в селі на вартир , 2 поверхи, аз, світло, 40 сот землі. Роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , А роперероб а, новий масив, 0.10 а, під б дівництво, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Барма и, 10 сот., поблиз траси. Конта ти: (097) 268-71-26 Земельн ділян , Басів К т, 0,13 а, з дозволом б дівництва ма азин або афе. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Земельн ділян , біля Зоопар , 0,1 а, під садівництво, можна б д вати, ом ні ації поряд. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , біля молитовно о б дин , з ом ні аціями, 7 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Бояр а, 0,06 а. Є державний а т. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В.Житин. 6 м від Рівно о. Дві ділян и по 15 сот. Центр села. Асфальтований доїзд. Всі Ком ні ації. Терміново. Держа ти. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , в л. Басів тсь а, 9 сот, під б дівництво, 2 о ремих в’їзди (можливість доб дови 2 о ремих б дин ів), с часний пар ан, до з пин и 20 метрів, всі ом ні ації. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , в л. Золотіївсь а, 20 сот, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. Київсь а, 0,09 а. Кооператив «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , в л. Київсь а, 10 сот., вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , в л. Костромсь а, 0,1 а. Навпроти «Реноме», др а лінія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , в л. К рчатова, 7 сот, рівна, ом ні ації пор ч, асфальт. Терміново. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , в л. Ма арова, (біля Епіцентр ), 4.5 а. під СГ. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , в л. Млинівсь а, 2 сот, + ф ндамент під ма азин, бо си, або інші варіанти. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , в л. Чорновола, 0.14 а. Конта ти: (097) 793-12-66 Земельн ділян , в л. Чорновола, 0.1 а, під б дівництво, отеджне містеч о «Щасливе», держа т, ом ні ації. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , в л. Чорновола, 11 сот, є держ а т під б дівництво, поряд б дин и, ом н.проплачені. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, 8 сот, під б дівництво, хороше місце, терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, біля озера Б.К т, 1 лінія, 18 сот, рівна, прямо тної форми. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л.Ма арова, 0,145 а,можл. під автосервіс, зр чне місце, над доро ою. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 834-40-55, (063) 342-26-97 Земельн ділян , Газови , 10 сот, під б дівництво, між б дин ами, хороший під’їзд, вадратна, порядні с сіди. Терміново. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гідропар , 0,12 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10


16

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Земельн ділян , Колоден а, в л. Новодвірсь а, 12 сот., під заб дов , світло, аз пор ч, можливий поділ на 2 частини, власни . Конта ти: (066) 950-47-57, (067) 418-61-64 Земельн ділян , Колоден а, в л. Польова, 10 сот. під б дівництво, ом ні ації на ділянці. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, в л.Зелена, р-н «Айвен о», 0,22 а; 0,12 а під б дівництво,0,1 а під с/ . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Л ць е ільце, 0,1 а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Л ць е ільце, 0,1 а. Масив за АЗК ОККО. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Л ць е ільце, 10 сот. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , м. Рівне, м-н. Ч.Гори, 7 сот, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Грабни , 7.3 сот, є старий б дино . Ціна: 110000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота) 12сот. Ком ні ації, заб дови, рівна, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , за авторин ом, 0,237 а, приватизован , дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації. Конта ти: (097) 056-52-61

Земельн ділян , Н.Двір (Золоті ворота), 50сот, ом ні ації, заб дови, ф ндамент, прое т на б дівництво отеджа на 2 сім’ї, дозвіл, хороший доїзд. Терміново. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , За Газови ом,10 сот, можна б д ватися, ом ні ації та с сіди є, рівна. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий двір, 0.10 а, під б дівництво, рівнина, держ.а т. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , за зоопар ом, 9.5 сото . для ведення садівництва з можливістю заб дови.С сідні ділян и заб дов ються. Приватизована. Власни . Ціна: 10000 .о. Конта ти: 68-26-32, (098)837-62-10

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для б дівництвам, між б дин ами, ом ні ації, вадратної форми, рівна. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д ватися, хороше місце, поряд заб дови. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Зоопар , елітний се тор, Під б дівництво. 10 сото . Ціна: 18000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Земельн ділян , Зоопар , поряд є заб дови,під б д. Є всі до менти, 10сот. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Зоопар ,10 сот, є Держ.А т під б дівництво, рівна між б дин ами, хороший під’їзд, всі ом ні ації біля ділян и. Терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Колоден а (червоні ори), 10сот, між заб дов, є всі ом ні ації, доїзд. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Колоден а (Новодвірсь а), 0,12 а, розміри 20х60, еле три а, аз. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Колоден а, 0,075 а. За автодромом. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,07 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Колоден а, 0,07 а. Приватизована, в л. Ярослава М дро о, асфальт, всі ом ні ації. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0,11 а. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, 0,11 а. Приватизована. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Колоден а, 0,12 а. Приватизована, 30х40м, район Автодром . Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, 0.06 а, під б дівництво, за автодромом, пор ч заб дови, ом ні ації. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, 10 сот., під б дівництво, без посередни ів. Конта ти: (096) 233-67-20, (098) 449-96-50 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Новий двір, в л. С оропадсь о о 0,11 а Рівна, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Новий двір, в л. Ясенева, 0,14 а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , під омерцію. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , ПМК-100 (Антоновича), 0.09 а, рівна, всі ом ні ації, а ти. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , ПМК-100, 0,1 а, для б дівництва, ом ні ації пор ч, біля б дин ів. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , ПМК-100,10 сот,під заб дов ,с сіди і ом ні ації не дале о. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, в л. Зелена 0.1932 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Колоден а, в л. І.Фран а 0,19 а. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Колоден а, в л. Молодіжна, 18 сот., держа т на б дівництво, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 406-04-00

Земельн ділян , Тинне, 0,1 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Тинне, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 10.34 сот., під б дівництво, держ.а т, рівнина, між заб довами, світло. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Тинне, 12 сот, під заб дов , рівна, приватизована. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,10 а. З до ментами на б дівництво. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Тинне, в л. Гр нтова, 0,1 а, 1-ша лінія від асфальтованої доро и, пор ч б д ються б дин и. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Царсь е Село, 8 сот, між б дин ами, хороше місце, рівна. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Царсь е Село, біля озера. 22сот. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Царсь е Село,10 сот,між б дин ами,хороший під’їзд,є держ.а т під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , центр міста, 5 сот, вадратна, рівна, ом ні ації. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Ч.Гори біля Б.Молитви, 0,075 а під б дівництво, асфальт, всі ом ні ації. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87,(097) 608-84-69 Земельн ділян , Червоні Гори, 0,07 а . Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Червоні Гори, 0,07 а Приватизована, рівна. Ціна: 22000 Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

.о.

Земельн ділян , Червоні Гори, 0.7 а. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Червоні Гори, 12 сот, ом ні ації на ділянці. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , р-н а роперероб и, 0.12 а, під б дівництво, біля заб дов, рівнина, світло, аз на ділянці, держ.а т. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н а роперероб и, в л. Присадибна, 0.11 а, під б дівництво, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н а роперероб и, в л. Присадибна, 0.14 а, під б дівництво, всі ом ні ації, асфальтований доїзд, є можливість поб д вати отедж на 3 сім’ї. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під садівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а. Терміново. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а, під садівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н зоопар , 0.1 а. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Дядь овичі, • 11 сот, зі сторони Омеляни. Конта ти: (067) 762-43-44

Земельн ділян , Зоря, 0,16 а. • Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 055-84-77

Земельн ділян , Ясениничі, • 9 м від Рівно о, 0,51 а,

приватизован , 20 сот під заб дов , решта під с/ . Конта ти: (067) 770-83-22

2 земельні ділян и, Городище, 0.12 та 0.13 а, перша під б дівництво, між заб довами, рівнина, др а під ОСГ, рівнина (навпроти). Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Б дино , Здовбиця, центр, 2 оридори, амін, з меблями, м/п ві на, двері броньовані, септи , автономне опаленння, араж, літня хня, хлів, підвал, сад. Ціна: 110500 .о. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 ziragency@gmail.com dimzir.com.ua Дач , 2 пов., 3 ім, близь о100 м. в. Баня, літня хня, сарай. Продається разом з меблями. Хороше місце розташ вання. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Дач , Городище, 1-поверховий це ляний б дино , 36 в.м, 2 імнати, добрий стан, сад, араж, сарай, зр чний доїзд, зем.діл. 6 сот. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , Городище, 2 поверхи, теплиця, араж, 0,09 а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 191-57-70

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Городище, 65 в.м. Всі зр чності в б дин . Це ляна, двоповерхова, теплена. Землі 0,06 а. Впоряд оване подвір’я, є бесід а. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (097) 863-42-89

Земельн ділян , р-н Зоопар , під садівництво, 10 сот. приватизовано. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 63-25-82, (067) 792-15-96 nina-kvartal@mail.ru

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Терміново, недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Тинне, 0,12 а. Приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н автово зал , в л. Київсь а, 0.1 а, під б дівництво, ооп. «Ком нальни », біля трест зелено о осподарства. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Тинне, 0,06 а. Приватизована, ом ні ації. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Червоні Гори, 7 сот, є держ.а т під б дівництво, ом ні ації поряд, з пин а маршр т и, асфальтований під’їзд. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Тинне(з лівої сторони), 0,12 а, під б дівництво, 24х55. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, 7 сот, вадратна, рівна, ом ні ації . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

№41 від 24 жовтня 2012 ро

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сото , поряд б дин и. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , р-н Ювілейний, в л. Млинівсь а, 0.15 а, під б дівництво, за авторин ом, приватизована, рівна, хороше місце, еле три а, аз пор ч. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , район 6-ої ш оли, в л. Квітнева, з ом ні аціями 10сото . Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , Рівне, азови , під б дівництво, всі ом ні ації. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Тинне(в л.Гаше а), 0.13 а,над доро ою, під б дівництво. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Дач , Городище, незавершена, Ц, 2 поверхи, 6 сот, світло, аз є, вода на ділянці, ділян а осо ір, 60 в.м. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 2 поверхи, 6.5/7.5 м,12 сот., сарай об ладений плит ою, аз, теплиця, свердловина, посаджений ород. Ціна: 16000 .о. тор . Конта ти: (067) 588-39-87

ДАЧУ, КАМ’ЯНА ГОРА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, МАСИВ «БОРКІВСЬКИЙ», НОВУ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ПОРУЧ ЛІС, ОЗЕРО, ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 940-28-57 Дач , масив Бор овсь ий, 6 сот, хороший стан, є світло, вода, аз пор ч. Ціна: 16 000 .о. Конта ти: (066) 635-00-55 Дач , Нова У раїн а, 2-поверховий це ляний б дино мансардно о тип , об ладений плит ою, 3 імнати, світло, аз, ремонт, амін, зем.діл. 6 сот. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Дач , Нова У раїн а, 3 поверхи,70 в.м., з ремонтом, всі зр чності, ламінат, бойлер. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Дач , Нова У раїн а, 70/40/8. (я існа силі атна це ла). Поряд озеро, ліс. Гараж, ладов а. К хня ( аз проведено) оридор, шафа- пе. О ороджено пар аном. Б дин 10 ро ів. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 677-05-00, (098) 192-69-42, (099) 488-13-44

Земельн ділян , Баранів, над трасою Київ-Чоп, 1 а, є ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Дач , Нова У раїн а, 80 в.м., 2 пов 3 імнати, олодязь, Ц, мансарда. Ціна: 14500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Барма и, 10 сот., всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 10 000 y.o. Конта ти: (093) 245-01-89, (050) 959-85-96, (097) 454-14-14

Дач , Нова У раїн а, це ляна, двоповерхова, всі зр чності , впоряд оване подвір’я, є бесід а, араж. Можливий обмін або розстроч а платеж . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 863-42-89 Дач , Нова У раїн а, це ляний б дино , 2-поверховий, 6.5/7.5, 3 імнати, МПВ, азове опалення, т алет на в лиці, амін, сарай, літній сад, тепиця, пар ан, зем.діл. 6 сот. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Барма и, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Земельн ділян , Березне, під заб дов , 9 сот, ом ні ації пор ч. Конта ти: (067) 851-88-10 Земельн ділян , Біла Криниця під б дівництво площа 0,10 а, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: 40-17-25, (097) 513-80-80 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,10 а під садівництво. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (097) 291-16-43

Дач , Новостав, 0,1 а, 2 теплиці, сарай, риниця, 2 льохи. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (063) 056-12-39, (0-63) 056-12-37

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,11 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Дач , Ново раїн а, 0,6 а землі, 2-поверховий це ляний б дино , араж, теплиця, олодязь, сарай, санв зол, о орожа. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 291-16-69

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,11 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Дач , Ново раїн а, 2 пов., Ц, 70 в.м, 7х7 м, є свердловина, амін, 6 сот, жилий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 пов., Ц, 8 сот, є пристрой а, пар ет, амін, араж 2 пов., садо . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 6х6, 3 імнати, вода є, септи , 95 % отовності, араж, 6 сот. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, аз, араж, сад, теплиця. Конта ти: (097) 568-27-37 Дач , Ново раїн а, 3 поверхи, 6/9м, аз, сходи д бові, тераса 4/4, шведсь ий амін, д бовий па ет, араж, майстерня під б дин ом, сад, олодязь. Конта ти: (050) 637-86-15, (097) 032-60-28 Дач , Ново раїн а, аз, араж, септи , для постійно о проживання, 250 м до з пин и. Власни . Конта ти: (067) 341-66-67 Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 імнати, ремонт, світло. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Дач , Ремель, 100 в. м. Косметичний ремонт . Землі 0,06 а. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Дач , Станція Кам’яно ірсь а, Рівненсь ий р-н, Рівненсь а обл. Конта ти: 64-34-28, (091) 953-85-65 Земельні ділян и в Білій Криниці від 10 со�� за б дь-я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и в районі л ць о о ільця від 10 сот за б дь я цін . Конта ти: (097) 554-37-49 Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельні ділян и, Хрінни и, 13, 25 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян під заб дов , Здолб нів 2, 8 сот., приватизована, терміново. Конта ти: (050) 440-80-44 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, 26 сот., поблиз аз, асфальтована доро а, недоро о. Конта ти: (096) 156-93-39 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, 45 сот., ом ні ації пор ч,100 в.м, або обміняю на 1- імнатн вартир з доплатою в Рівном , власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46, (093) 809-40-01 Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Антопіль, садовоородню, 0,09 а. Конта ти: 62-94-62, (050) 070-60-15 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.15 а, ліва сторона. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б. Криниця, по Київсь ій трасі, (можна під омерцію)1 лінія від доро и 25 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця 0.10 Га під б дівництво. ом ні ації пор ч. 25х 40. Терміново. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 43-19-96, (066) 859-33-27 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.06 а, під б дівництво, м ні ації пор ч, 20х30. Терміново. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.12 а під б дівництво, 40х30, права сторона, рівна, ом ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.20 а, під б дівництво. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.40 а (права сторона). Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, 200 метрів, від новоб дов, можна б д ватись. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, садові ділян и біля зоопар . Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 10,20,30,40 сот під б дівництво. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БАБИН, 0.18 ГА, МОЖЛИВО ПІД ЗАБУДОВУ. КОНТАКТИ: (067) 270-88-50, (097) 300-46-62

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,12 а Приватизована, розташована з правої сторони в напрям р х на Київ. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,13 а. Біля племстанції, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а За «Райзом». Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. За Райзом. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а. Права сторона, біля зна . Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0.1 а, приватизована, під б дівництво, ом ні ації, доро а. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, від траси 300 м, пор ч б д ються. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво, р-н новоб дов. 25х40. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 20сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , Біла Криниця, 45 сот., під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, можливо з новим дерев’яним б дин ом, ціна до овірна. Конта ти: 26-38-46, (093) 809-40-01 Земельн ділян , Біла Криниця, 9 сот, під СГ з можливістю зміни цільово о призначення. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , біля траси с. Омеляна, 47 сот. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Земельн ділян , Боремель, 0,21 а, асфальтований доїзд, аз, вода, світло, на ділянці стара хатин а, родючий садо . Ціна: 16000 .о. Конта ти: (066) 939-31-03 voltamobile@mail.ru

Земельн ділян , В.Житин, в л. Зелена, поряд всі ом ні ації, с сіди, нормальний доїзд, ціна до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, центр 0.11 а доїзд, ом ні ації. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , В.Житин, центр, 20 сот, ом ні ації поряд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, центр, дві ділян и пор ч по 15сот., ом ні ації, біля траси. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , В.Оле син, 0,11 а, для б дівництва 0,11 а, знаходиться біля ш оли, в районі новоб дов, ом ні ації, зр чний доїзд, пор ч маршр т а, 2 м до міста. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, 10 сот., під б дівництво, ом ні ації на ділянці, асфальтований доїзд, біля ново о ліцею. Ціна: 10500 .о. Конта ти: (097) 468-72-01 Земельн ділян , В.Омеляна, 25 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01 Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Чесь а, 0,24 а, 1,5 м від траси, рівна, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, в л.Чесь а, 0,25 а. Ком ні ації, рівна, 1 м від траси. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, р-н х тора, для с/ , 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 0.1 а, під б дівництво, за афе «Софія», приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели а Омеляна, 22 сот під заб дов , 22х100. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49 Земельн ділян , Вели а Омеляна, в л. Чесь а 0,2 а, 300м від траси, рівна, проплачені ом ні ації, приватизована, пор ч б дин и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели а Омеляна, в л. Чесь а, 0.25 а. Приватизована, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕЛИКИЙ ЖИТИН, 0,20 ГА, ПІД БУДІВНИЦТВО. ЦІНА: 10 000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 490-40-05 Земельн ділян , Вели ий Житин, центр, 0.11 а, під б дівництво, біля сільсь ої ради, приватизована, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вели ий Оле син, 0,11 а, під б дівництво, державний а т (вся технічна до ментація), біля ш оли, р-н новоб дов, ом ні ації. Конта ти: 43-27-26, (096) 969-25-35 Земельн ділян , Вели ий Оле син, 0.11 а, під б дівництво, біля ш оли, р-н новоб дов, в лиця заб дована, ом ні ації, зр чний доїзд, пор ч з пин а маршр т и, 2 м до міста. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0,09 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,12 а. Приватизована, знаходиться за трасою, 4 лінія. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , В. Житин, 0,11 а, центр. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (063) 228-92-36, (096) 914-17-28

Земельн ділян , Вересневе, 0,15 а. За х тором. Ціна: 19500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , В. Житин, 0,15 а. Приватизована, біля ш оли. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Вересневе, 0,15 а. Ком ні ації 150м. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , В. Житин, 0,28 а. Приватизована, 0,1 а під б дівництво та 0,18 а для ведення особисто о с/ , на ділянці є ф ндамент та б дівельні матеріали. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Житин, 0,30 а. Приватизована, для б дівництва 0,3 а, біля ш оли, всі ом ні ації пор ч, біля б дин ів, є можливість розділити на дві ділян и. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Житин, в л. Зелена, 0,15 а, в зр чном місці, пор ч сі ом ні ації, поб довані с сіди, асфальтована доро а, є можливість придбати с міжн ділян . Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Житин, в л. Садова, 0,1 а. Приватизована, в хорошом місці, ширина по дорозі 25м., пор ч поб довані с сіди, еле три а, аз. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 0,12 а. Все заб доване, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Гайова 0,20 а Приватизована земельна ділян а між б дин ами, ом ні ації сі пор ч, асфальтована доро а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Житин 4 м від Рівно о. Приватизована під б дівництво. Терміново (Власни ) Або обміняю на авто (б с). Конта ти: (067) 850-72-85 Земельн ділян , В.Житин, 0.5 а, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, 15 сот, ом ні ації, пор ч с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, асфальтований під’їзд, ом ні ації на ділянці. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, 25 сот, в л. Зелена, ом ні ації на ділянці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, 26 сот, є 2 с ладсь их приміщення, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Земельн ділян , В.Житин, 5.6 сот, над трасою, є еле три а. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Земельн ділян , Вересневе, 0,15 а. Новий масив, за Х тором. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,16 а. Новий масив за Х тором, 300м від траси. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а. Приватизована, рівна, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0.10 а, під б дівництво, рівнина, є держ.а т, за «Софією». Ціна: 16500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Вересневе, 0.12 а, під б дівництво, рівнина, розміри 50/24. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Вересневе, 0.9 а. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв до з пин и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, в л. Вереснева, 0,11 а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, р-н новоб дов, 7 а, 2 пая с/ . Ціна: 15500 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 Земельн ділян , Вересневе,10 сот, держ а т під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Верхів, 0.20 а і 0.22 а, під б дівництво, з виходом до озера, світло, передбачено септи и. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Верхів, площа 0,25 а під б дівництво, пор ч ліс, озеро. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сото . Рівна, в заб дованом масиві, всі ом ні ації пор ч, 2 лінія від траси, пор ч з пин а. На ділянці вже є світло. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91


Земельн ділян , Горинь рад-2, Рівненсь ий р-н, 0,25 а, для ведення с/ , приватизована. Ціна: до овірна Конта ти: (098) 600-94-33, (096) 671-32-33 Земельн ділян , Городище 0,10 а під с+ . Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (097) 487-32-88 Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизова, 1 м від траси, між б дин ами, рівна, ом ні ації. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0,12 а. Приватизована, рівна, 400 м до Київсь ої траси. В наявності є прое т на б дівництво, є ф ндамент, аз та світло пор ч. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а. Біля ш оли. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а. Ком ні ації пор ч. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Дядь овичі, 0,31 а. Приватизована, для б дівництва, льох, риниця, фр тові дерева, є стара хата, ом ні ації пор ч, асфальтована доро а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Дядь овичі, 10 м від Рівно о, поворот на Милостів, 500 м від з пин и, 1 лінія, 0.15 сот., аз, світло, приватизована, під б дівництво та ведення осподарства. Конта ти: 40-13-74

Земельн ділян , Городище, 0,1 а. Ком ні ації пор ч, рівна. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот під заб дов . 50х30. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 554-37-49

Земельн ділян , Городище, 0.10 а, під садівництво. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Городище, 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 291-16-69

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городище, 0.11 а, під б дівництво, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під б дівництво, 1лінія від центральної доро и, пор ч заб дови, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, 0.12 а, під дачне б дівництво, біля ставів. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (098) 225-31-92 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 16.5, 40/40, приватизована, держа т, аз, вода, світло пор ч, власни . Ціна: 8200 .о. тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян , Городище, 6 сот., під садівництво. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 884-05-24 Земельн ділян , Городище, 8 сот,. аз,світло на ділянці, під садівництво, осо ір. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 8 сот., на ділянці ва ончи ( н ), поряд свердловина з водою, є вино рад, плодові дерева та щі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (095) 702-06-12 moloch666ukr@gmail.com Земельн ділян , Городище, вели ий вибір діляно . Ціна: від 5000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Л. У раїн и, 0,11 а. Рівна, біля б дин ів, ом ні ації пор ч. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Лесі У раїн и, 0.11 а, під б дівництво, приватизована, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а ом ні ації, доїзд. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, 11сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт, заб дований р-н, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, в л.Шевчен а, р-н новоб дов, 20/58, 0,11 а, під заб дов , ом ні ації між б дин ами. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 6200 .о., тор . Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, над об’їзною трасою, 0.08 а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Городище, під садівництво, по 10 сот в різних місцях. Ціна: від 3.5 .о. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , Городо , 0,09 а. Приватизована, ооператив «Залізнични ». Ціна: 4000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, під б дівництво, ом ні ації не дале о. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, новий масив, 0.40 а, під б дівництво. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Дядь овичі, х тір Д брова, 0.85 а, держ.а т, арне місце на па орбі, є незавершене б дівництво, літня хня, сарай. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , за зоопар ом, приватизована, під садівництво, є 2 поряд, ом ні аціє недале о, недоро о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Забороль, 0,21 а. Приватизована, 30х70м. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Забороль, 0,2 а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , За ребля, 25 сото , асфальтований під’їзд,100м. від траси, ом ні ації поряд. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , За ребля, траса Здолб нів-Остро (біля з пин и) з до ментами під житлов заб дов , поряд є світло, аз. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , Здовбиця в центрі,10сото , з ф ндаментом під б дино з аражем, вели ий підвал. Земля приватизована. Є малень ий це ляний б дино . Газ, вода поряд. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , Здолб нів, 8сот, р-он афе «Каз а», всі ом ні ації пор ч, приватизована. В подар но ва ончи , бетонні плити, ємність на вод 300л. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , Здолб нів, в л. Бо дашівсь а (2лінія), 10сото , прямо тний, приватизований під б дівництво,200 метрів від траси. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Зоопар , 0,10 а. Приватизована, для ведення садівництва. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а, для садівництва. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Зоопар , 0,1 а. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,6 а, масив Бор овсь ий, є ф ндамент, олодязь або обміняю на авто. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Караєвичі, 0.12 а, під б дівництво, 10 м від Рівно о, приватизована, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороша доро а. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городо , 0,1 а Кооператив «Залізнични », прива-тизована. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 а. Масив Північний, рівна, ом ні ації, 100м до асфальт . Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городо , 0,1 а. Кооператив «Залізнични », приватизована. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 а. Пансь ий масив. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Карпилів а, 0,16 а. Район заб дов, біля цер ви, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городо , 0.15 а, під б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч, між заб довами. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Городо , 12 сот, можна б д ватись, під садівництво. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Гр швиця, 20 м від Рівно о, 40 сот., проходить лінія еле троенер ії, аз , телефон , поблиз ліс, тихо, арна природа. Ціна: 18 000 .о. Конта ти: 27-67-75, (093) 423-45-58 semenyuk-yulsya@mail.ru

Земельн ділян , Карпилів а, 0.12 а, під б дівництво, 1 м від траси, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, асфальтована доро а, приватизована. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.14 а, під б дівництво, приватизована. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво, Пансь ий масив. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Демидів а, 0,12 а, хороший доїзд, пор ч сі ом ні ації. Конта ти: (050) 238-59-50, 9098) 567-31-06

Земельн ділян , Карпилів а, 0.16 а, приватизована, пор ч б дин и, ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Дібрів а, 25 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (097) 389-79-39 Земельн ділян , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, 12 м від Рівно о, під заб дов , 30 сот., аз, вода, світло пор ч. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Земельн ділян , Д бно, під заб дов , 0,1 а, підведені ом ні ації еле тро-постачання, аз, вода. Конта ти: (096) 824-86-82 mr.cenglevich@mail.ru Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а, ще 0,15 а в орист ванні, асфальтована доро а, ом ні ації, 500м від траси в сторон с.Милостів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для ведення с/ , 9 м від Рівно о, молодий садо , різні сорти вино рад , стара хата, льох. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот, р-н новоб дов. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Карпилів а, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 0,15 держа т, приватизована. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

17

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№41 від 24 жовтня 2012 ро Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , Квасилів 40 сот. в центрі міста, можливо ви ористов вати під омерційн б дівлю, всі ом ні ації поряд. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, 15 сот, 40х80, під заб дов , центр. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Квасилів, в л. Здолб нівсь а 0,08 а. Приватизована, ом ні ації, асфальт. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Клевань, р-н Шпиталь, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 360-13-22 Земельн ділян , Клевань-2, 0,1283 а, під б дівництво, ф ндамент 10,5Х11, є амінь, пісо . Конта ти: (096) 325-39-33, (067) 983-99-04 Земельн ділян , Козлин, 0.41 а, під б дівництво, р-н «Конезавод », приватизована, 2 держа ти, аз, світло біля ділян и. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Корнин, 0.12 а, рівнина, між заб довами, ом ні ації пор ч. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Корнин, 10 сот., під б дівництво, рівна, р-н новоб дова, терміново. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-19-96, (063) 122-15-40 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, 30 сот, приватизован , під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 714-26-63 Земельн ділян , К стин, ом ні ації пор ч, 17 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 541-02-08 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сот. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 446-30-31, (095) 939-72-04 Земельн ділян , Омеляна, 0,18 а, під заб дов , приватизован , поблиз траси Київ-Чоп, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 727-08-49 Земельн ділян , Омеляна, 10 сот, під заб дов , ом ні ації поряд. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 601-40-42 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , Плос а, 18 м від Рівно о, 56 сот. Конта ти: 5-58-92 Земельн ділян , по трасі Київ-Чоп, поблиз Корця, 0,71 а. Конта ти: (096) 508-38-95 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , Про рес, 2 м. від Остро а, 40 сот., біля б дин , о орожений аменем, єл.ворота, с важина, септи . Є б дино 2-ох поверховий. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , Про рес, 30сот. приватизована з дозволом на б дівництво б дин , на ділянці є аз і світло. Терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 352-22-69, (067) 428-15-10, (096) 176-11-60 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця 0,10 а ом ні ації біля ділян и, приватизована під б дівництво, терміново. Ціна: 14500 .о. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.1 а, під б дівництво, за АЗК «ОККО», рівне місце, еле три а біля ділян и. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н С. ГІЛЬЧА, ЗДОЛБУНІВСЬКОГО Р-НУ, 42 СОТ., Є НЕПРИДАТНИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ БУДИНОК, НА ТРАСІ РІВНЕ-ОСТРОГ, НАВПРОТИ КАФЕ «ЮЛА». КОНТАКТИ: (097) 480-19-21, (096) 407-48-14 Земельн ділян , Ремель, 0,15 а. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ремель, 0.29 а, під б дівництво, арний раєвид біля Горині, водопровід, світло, аз. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Ремель, з до ментами. Конта ти: (067) 804-25-44

Земельн ділян , л ць е ільце, 10сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

Земельн ділян , с.Антопіль 0,34 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75

Земельн ділян , М.Омеляна, 0.125 а, рівнина, ом ні ації пор ч, хороший під’їзд. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Межирич, 17 сот., центр, під заб дов . Конта ти: 24-70-05 Земельн ділян , Михайлів а, 24 сот., під заб дов , світло, аз, вода пор ч. Ціна: 12000 .о. тор . Конта ти: (096) 136-67-14 Земельн ділян , Молодаво, 1,15 а, біля траси Рівне-Д бно, протяжність по трасі 115м. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59, (067) 382-43-01 Земельн ділян , Нова У раїн а, в л.Горіхова, 6 сот, ва ончи , плодові дерева.Пор ч ліс, озеро.Д же арне місце. Ціна: 5000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Земельн ділян , Сер іїв а, 0,15 а. Біля ліс . Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Сер іїв а, 0,16 а. Центр, 200м до став . Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Тай ри 0,25 а + б дино з азом. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-19-50, 63-53-89, (067) 856-44-82, (050) 375-19-75 Земельн ділян , Тай ри, 17 сот, під б дівництво. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Травневе, 76 сот, приватизована. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-77-58, (063) 688-30-38 Земельн ділян , траса Київ-Чоп, 2 а, 0.7 сот під заб дов , біля Квасилівсь ої об’їздної. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 3800 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Шпанів, 0,12 а. Приватизована, ом ні ації, заб дована в лиця. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, р-н новоб дов, 100 м від траси, це ляна б дова 6/12 на рита шифером, 2 імнати, МПВ, броньовані двері. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , Ясениничі, б дівництво, 10 м від міста, асфальтована доро а. Ціна: Конта ти: 45-01-10, (067) www.rivnedim.com.ua

0.15 а, під ом ні ації, 12000 .о. 362-85-17

Земельн ділян , Ясениничі, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ясениничі, 0.18 а, під б дівництво, приватизована, пор ч з центром. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Ясениничі, 14 сот, ом ні ації пор ч, держа т. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 652-99-20 Земельн ділян , Ясениничі, 4 м від Рівно о, 20 сот. Конта ти: (096) 381-22-12 Земльн ділян , Антопіль, 0,10 а під б дівництво. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1.3.3. Продам по У раїні Земельн ділян , Татарів, Карпати, 28 сот, 15 м від ГЛК «Б овель», червона лінія, ліс, річ а, отельний омпле с (недоб дований), м. Яремча, 680 в.м., 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 560-21-66 Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на березі моря. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю Дач в Ново раїнці, або земельн ділян , можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Ділян земельн в районі ПМК-100, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельні ділян и, Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Земельн ділян для б дівництва, Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий район, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян для садівництва в с.Городо , ооператив “Залізнични ”, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Оле сандрія, 1,41 а, поблиз ліс, озеро, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 302-71-73

Земельн ділян , Ясениничі, 0,19 а, для б дівництва, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів, бажано р-н А роперероб и, Новий двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 З ем ель н ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, біля молитовно о б дин . Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , під б дівництво, Ч.Гори, ПМК-100. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян за Зоопар ом, під б дівництво чи садівництво. Конта ти: (067) 364-04-64

З ем ель н ділян , під заб дов в Рівном (можна під садівництво). Конта ти: (067) 364-04-64

З ем ель н ділян , 10-15 сот., під б дівництво, поблиз міста. Ціна: до 10000 .о. Конта ти: 097 303-05-66

Земельн ділян , під заб дов , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

З ем ель н ділян , автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17

Земельн ділян , під омерцію, роз лян всі пропозиції, можливо з проблемами. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

З ем ель н ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net З ем ель н ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , в Городищі або Б. Криниці, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 364-04-64 З ем ель н ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 З ем ель н ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

З ем ель н ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, біля Галово о озера. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

З ем ель н ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

З ем ель н ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Шпанів, 0,28 а, ом ні ації пор ч. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67

Земельн ділян , Ш б ів, 0.17сот. Всі ом ні ації, зр чний доїзд(центр), державний а т, б дматеріали на ділянці. Ціна: 5000 y.o Конта ти: (0365) 09-21-66, (066) 652-06-24, (093) 806-37-36

З ем ель н ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян в Рівненсь ом районі, для ведення особисто о селянсь о о осподарства, або для б дівництва, можливо не приватизован , роз лян всі пропозиції Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17

З ем ель н ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

З ем ель н ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

З ем ель н ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Шпанів, 0,25 а. Район спиртзавод , ом ні ації, хороший доїзд, 100м до з пин и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, під б дівництво, 1 лінія від озера, мальовниче місце. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

З ем ель н ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Обарів 3,14 сот,є держ а т під б дівництво.с сіди та ом ні ації не дале о. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

Земельн ділян , Шпанів, 0,15 а. Приватизована, є ф ндамент 6х12, ом ні ації. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а, Біля Галово о озера, пор ч зб довані б дин и, ом ні ації. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net

З ем ель н ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Обарів 3, біля б дин ів, 14 сот, під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 11500 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Шпанів, 0,28 а. Район спиртзавод , ом ні ації пор ч, два державних а та. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 credo.rv.ua

Земельн ділян , за зоопар ом, під б дівництво та садівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86

Земельн ділян , під б дівництво, для себе, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (067) 925-24-34

Земельн ділян , Ново раїн а, 12 м від Рівно о, 10 сот, під заб дов . Власни . Ціна: 4 500 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Земельн ділян , Обарів, в л. Рин ова, 0,15 а під б дівництво між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян біля Рівно о в раді сі, 10 м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Земельн ділян , Шпанів, 0,135 а Приватизована, для б дівництва, біля ш оли, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , за АЗС «О о», в р-ні л ць о о ільця, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

З ем ель н ділян , Вересневе, під б дівництво, для себе, без посередни ів. Конта ти: (067) 925-24-34 Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: 45-01-10, (067)362-85-17 Земельн ділян , в л.Костромсь а. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терм��ново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, для б дівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, 0(67)362-85-17 Земельн ділян , для б дівництва в Барма ах. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net З ем ель н ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 З ем ель н ділян , поблиз міста в обжитом р-ні з ом ні аціями. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , приватизован , під б дівництво. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (063) 058-55-35 victoriannnn@gmail.com Земельн ділян , р-н Бояр а, пивзавод, Ювілейний, Тинне, а роперероб а, в л. Костромсь а, Біла Криниця, Городище, Колоден а, роз лян всі прозиції, без посередни ів. Конта ти: 62-34-64, (097) 517-92-95, (096) 335-04-86 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net Земельн ділян , Ч.Гори, ПМК-100, під б дівництво. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50 Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50

1.3.7. Обмін Земельн ділян , 23 сот, під заб дов , світло, аз, асфальт, на авто. Конта ти: (067) 708-20-00


18

ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

2. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Гаражі, кіоски

Гараж, в л. Стариць о о, новий, це ляний. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 362-95-50

1.4.1. Продам

Гараж, в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

Ви отовлення •аражів, воріт,

металевих стелажів, зварювальні роботи. Конта ти: (098) 611-93-36

Г а р а ж , це ляний, ооп. • «Дворець ий», світло, яма. Ціна 2500 .о. Конта ти: (098) 971-70-50

Ва ончи б дівельний 1.80/2.00, висота 2.20, б/в. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (050) 593-59-61

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Гараж в ооперативі «За ермом», приватизований, це ляний, без ями, с хий, 23 в.м. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (096) 056-48-57, (099) 176-74-55 Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж ооп. «Колесо», 4х6 м, під б с. Конта ти: (067) 362-14-02 Гараж металевий, в розібраном ви ляді, можливе встановлення в ооп. «Мототре », 6/3.30 м. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Гараж р-н Р м . Це ляний, охорона, яма, підвал, світло. Ціна: 4000 .о., тор . Конта ти: (067) 310-05-45 Гараж це ляний ооп. «Колесо», під б с, 6/4,2 м. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж це ляний, в л. Дворець а, «подвійний», 36 в.м., двоє воріт, світло(220-380), яма, с хий, ошт ат рений, цілодобова охорона. Конта ти: (067) 925-24-26 Гараж, в л. К рчатова, ооп. «Автолюбитель», яма, по ріб. Конта ти: (097) 976-75-77 Гараж, в л. Стариць о о, ооператив «Колесо». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

- лот № 1: Б дівля ма азин № 43, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, с.Ст.Берестовець, в л. Жовтнева, 53, (площа 239,8 в.м., ф ндаменти – ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне, по рівля –шифер). Стартова ціна 198300

оренд :

Гараж, в л. Ш хевича, ооп. «За ермом», хороше місце. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж, ооп. «Автолюбитель», є яма. Конта ти: (067) 360-61-43 Гараж, ооп. «Колесо», це ляний, світло. Конта ти: (098) 710-27-55

Стартова ціна 191900

Кіос , авторино (097) 519-94-43

«Динамо». Конта ти:

Кіос , рино «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96 Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер морсь ий, іос металевий без місця. Конта ти: (099) 114-15-16 Контейнер морсь ий. Конта ти: (093) 880-89-59

КОНТЕЙНЕР НА РИНКУ «МОРІОН», 5 Т. ЦІНА: ВІД 3000 У.О. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38 Контейнер, р- Ди ий, хороше місце, або обмін на авто. Конта ти: (096) 084-38-13

1.4.2. К плю Гараж в місті. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Гараж металевий. Конта ти: (098) 380-03-35 Контейнер морсь ий, н або ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96 К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

1.4.3. Здам Гараж, в л. Д бенсь а. Конта ти: (097) 499-59-92, (067) 800-19-41

Приміщення с ладсь е, в л. Фабрична, 150 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., є т алет. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА (ЧАПАЄВА), 20, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 5000 У.О. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62 Приміщення підвальне, в л. Льоно омбінатівсь а, 250 в.м., з ремонтом. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення підвальне, в л. Чорновола, під афе, ма азин, 250 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення р-н рин , 68 м. в., ремонт, с/ в, о ремий вхід, зр чне місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення с ладсь е, р-н. в л. Млинівсь а, 400 в.м., з ж/д олією, Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Приміщення тор ове, в л. Га аріна, 350 в.м. Ціна: 210000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096)384-43-22

- лот № 4: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою: Рівненсь а обл., Зарічненсь ий р-н, с. Вичів а, в л. Ш ільна, 54 (ф ндамент – ам’яний, стіни – це ляні, пере риття – дерев’яне, дах – шифер). Стартова ціна 200000 рн.

ПРИМІЩЕННЯ ТОРГОВЕ, Р-Н АВТОРИНКУ, 123 КВ.М., НОВОБУДОВА, ЗЕМ. ДІЛЯНКА 345 КВ.М., З ПРОЕКТОМ, З ДОЗВОЛОМ НА БУДІВНИЦТВО. КОНТАКТИ: (097) 340-28-70, (050) 194-50-01

- лот № 5: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою: Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Півче, в л. 17 Вересня, 56 (площа 459,9 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне з пласти овою підшив ою та ДВП, по рівля шифер).

Приміщення фасадне виведене з житлово о фонд 30 в.м., о ремий вхід, пар ов а. Можливо під офіс ма азин . Варіанти обмін роз лядаються. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Стартова ціна 61100

Приміщення, 450 в.м., 280 в.м., 220 в.м., рино «Моріон». Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Стартова ціна 550000

рн.

рн.

- лот № 6: Б дівля ма азин , що знаходиться за адресою: Рівненсь а обл., Здолб нівсь ий р-н, с. Б ща, в л. Зацер ва, 1 (площа 194,4 в.м., ф ндаменти – стріч ові, ам’яні; стіни та пере ород и – це ляні; пере риття – дерев’яне по бал ах пошт ат рене, по рівля – чотирьохсхилий дах, шифер). Стартова ціна 60000

рн.

Перший ро лотів 3 відсот и від стартової ціни. А ціон відб деться 02.11.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 29.10.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою.

Приміщення, Басів К т, 162 в.м., вели ий підвал, є лічильни и, доб д. 2 пов., або обміняю на житло в Рівном . Ціна: 300 000 .о. Конта ти: (098) 214-44-96

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД, ДІЛЯНКА ОРЕНДОВАНА, КОМУНІКАЦІЇ ПІДВЕДЕНІ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 36725 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Реєстраційний внесо по лотах № 1, 2, 3, 4 в розмірі 170 рн., по лот № 5, 6 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 3 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128.

Приміщення, в л. Біла, 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

Приміщення, в л. Відінсь а, офісний центр 32 м. в. Євроремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 554-37-49

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00., попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-54, 64-95-68.

Бо си під ремонт вантажних та ле ових автомобілів (ями, тельфер), 70-120 в.м., пар вання транспорт , власни . Ціна: від 12 рн./ в.м. Конта ти: (050) 339-40-04 Приміщення адміністративно-виробничі, Городо Рівненсь о о р-н . Ціна: 1 рн/ в.м Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення, в л. Лермонтова 100м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

1.4.4. Винайм Кіос . Конта ти: karelantoninmachacek@email.cz

Комерційна нерухомість

Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан. Конта ти: (067) 923-36-93 Кіос на рДи о о, новий майданчи , 29 ряд, 8 тонн, 2х3,5 м., можливо під міні-ательє. Конта ти: (067) 950-76-07

рн.

- лот № 3: Б дівля афе, що знаходиться за адресою: Рівненсь а обл., Зарічненсь ий р-н, смт.Зарічне, в л. Центральна, 76 (ф ндамент - бетонний, стіни - це ляні, пере риття – дерев’яне, дах – шифер).

Гараж, ооператив «Р бін», в л. Сонячна, це ляний. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56

Гараж. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

рн.

- лот № 2: Ковбасний цех з допоміжними спор дами, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий р-н, с. Миро оща Др а, 22 ( овбасний цех: площа 219 в.м., стіни – це ла, пере риття – дерев’яне, по рівля – шифер; лабораторія: площа 191,9 в.м., стіни – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер; отельня: площа 62,2 в.м., стіни – це ла, пере риття – з/бетонні плити, по рівля – шифер; с лад: площа 87,8 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер; с лад: площа 44,5 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер; с лад: площа 10,5 в.м., стіни – металевий ар ас, по рівля – шифер).

Гараж, ооператив «Колесо», 2 поверхи. Конта ти: (067) 198-77-99 Гараж, ооператив «Кристал», в л. Дворець а, це ляний, є підвал, яма, приб дова 18 в.м. Конта ти: (097) 654-43-56

№41 від 24 жовтня 2012 ро

1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення, Клевань 2, незавершене б дівництво, під омерцію (ма азин, інтернет- л б, афе, пер арню, тощо), стоїть о ремо, о ороджене. Конта ти: (096) 055-84-77 Строения нежилые, бывше о им ществ. омпле са, 10 м от Винницы. Участо под строениями, 7 а на бере водоема, рядом с трассой Винница-Хмельниц ий, э/э, аз, две артезианс ие с важины, анализация, отстойни . Ціна: 175000 .е.,тор . Конта ты: (063) 326-03-06 Геннадий Баз виробнич , в л. Млинівсь а, від 2000 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua Бо си-с лади, в л. Млинівсь а, від 60 в.м. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

КАФЕ НЕДІЮЧЕ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5 Ц, 465.2 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 150000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Квартир , центр, 40 в.м., під офіс, нотаріальн онтор , стомат абінет та інше. Терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Кіос , р936-50-09

«Північний». Конта ти: (067)

Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 805 м. в. Ціна: 950000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Ма азин діючий, 185 в.м., ремонт Ціна: 175000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

МАГАЗИН, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА ТОВАРІВ, 258.3 КВ.М., ОКРЕМА БУДІВЛЯ, 2 ПОВЕРХИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЯКІСНИЙ РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 150000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 569.6 КВ.М., НА ДАНИЙ ЧАС НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 26200 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Приміщення, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Д.Галиць о о, 58 в.м., під офіс, ма азин, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 24-77-58, (097) 888-78-97 Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Н.Хасевича, о ремо стоїть,103 в,1 поверх, ремонт, Ц, всі мови, 2 сот и землі. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Соборна, 4402 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення, підвальне, в л. Київсь а, 12 ш ола, 80 в.м., над доро ою. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

ПРИМІЩЕННЯ, ПР.МИРУ, ПІД МАГАЗИН, ОФІС, 1/5 Ц, 102.9 КВ.М., ФАСАДНИЙ ВХІД, НАЯВНИЙ РЕМОНТ, ДОБРИЙ СТАН. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, Сільпо, цо ольне, автономне опалення, решіт и, на 2 входи, стоян а, можливе відтермін вання платеж . Ціна: 140000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, район рин продовольчо о, 144 в.м.,всі зр чності, прохідне місце. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення. Конта ти: 63-11-57, (067) 362-95-50 АН Челсі Ресторан, центр, 226 в.м., +літній майданчи 290 в.м. Ціна: 315000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22 С лад на Ювілейном , 660 в.м, +офіс+вистав овиq зал, заїзд ф ри, 7сото землі. Ціна: 400 .о./ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

в.м., 15 в.м, є місце для стоян и авто. Ціна: помірна. Конта ти: 63-73-54, (095) 520-29-60

Приміщення, в л. Чорновола, під офіс, ма азин, робоча площа 16.4, 1 поверх. Конта ти: 28-89-47, (099) 913-53-40 Бо си, 50-360м. в., висота воріт від 3,5-4,30м., є яма, підйомни , зр чне розташ вання. Ціна: від 18 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ДІЮЧИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН ЗДАМ В ОРЕНДУ (80 КВ.М) ТА ПРИМІЩЕННЯ ПЛОЩЕЮ 70 КВ.М РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 339-31-02, (097) 034-20-58 Кафе 150 в.м., перших два місяці без оплати оренда. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Ма азин прод товий, діючий, 95 в.м., ремонт, прохідне місце. Ціна: 130 рн/ в.м. Конта ти: (097) 863-42-89 Офіс, 23 м. в. Євроремонт. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 554-37-49 Офіси, 30м. в., ремонт, с/в. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПЕКАРНЮ ДІЮЧУ, 100 КВ.М., Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. КОНТАКТИ: (067) 939-78-22 Приміщення виробниче, в л. Соборна, 418 в.м. Під ремонт авто, с лад, виробництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50 Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення с ладсь і та офісні. Конта ти: (067) 128-22-50 Приміщення с ладсь і, 205м. в., бал а, яма, можл.під виробниче. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення с ладсь і, Бояр а, 50-800м. в., рампа, офси. Ціна: 15 рн/ в.м. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15 Приміщення тор ові та офісні. Конта ти: (097) 233-82-22 ПРИМІЩЕННЯ, 1 ГРН/КВ.М, ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ НА ОКОЛИЦІ РІВНОГО, ПІД ОФІСИ, ВИРОБНИЦТВО, СКЛАДИ ТА ІН., ВІД 200 КВ.М. ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ - SITES.GOOGLE.COM/ SITE/ORENDARIVNE КОНТАКТИ: 68-33-50 Приміщення, в л. Відінсь а, 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 3200 рн/міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення, в л. Гр шевсь о о, 44м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Кав азь а, 49м. в., о ремий вхід, ремонт, фасад. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Київсь а 12 ЗОШ, 70м. в., можливо 23 м. в. ремонт, о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69 Приміщення, в л. К рчатова, р-н Мототре , 370 в.м., євроремонт, ондиціонер, всі зр чності. Ціна: 20 рн./ в.м. Конта ти: 28-87-88, (067) 363-65-25 Приміщення, в л. П ш іна 40м. в., о ремий вхід, євроремонт, інтернет. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Соборна, 25м. в., 37м. в., офісні приміщення, 15м. в. тор ова площа. Ціна: від 40 рн/ в.м. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47 Приміщення, в л. Ст.Бандери 33м. в., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: (097) 159-95-87, (097) 608-84-69

НЕРУХОМІСТЬ ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ, ДУБНО, 782.6 КВ.М., НА ОКРАЇНІ МІСТА, В ОРЕНДІ 40 СОТ ЗЕМЛІ, ПОТРІБЕН КАП.РЕМОНТ. ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 37500 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1.5.2. К плю

Приміщення, р-н автово зал , 33 в.м., о ремий вхід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 487-32-88

Приміщення виробничо-с ладсь і в місті, передмісті, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Приміщення, центр міста, 5 0 м . в . , о ремий вхід, новий ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 874-44-96, (096) 676-61-47

Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59

Пер арню діюч , центр, (М.Несвиць ої) 47 в.м. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua

С лади, Городо , Рівне. Ціна: 16 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Примішення, р-н Автово зал , 130 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-95-50

Господарство фермерсь е, Ново раїн а, 4,6 а землі приватизованої, Ц, орівни и 4 шт, прохідна, ормоцех, всі ом ні ації. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виведене з житлово о фонд , 80 в.м., о ремий вхід, можливо під офіс ма азин. Роз лядаються варіанти обмін , нер хомість або авто. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Кафе, Здолб нів, центр, 2 зали, хня, присадибна ділян а, можливий обмін на житло в Рівном , + доплата. Ціна: 70 000 .о. Конта ти: (097) 573-88-28

Приміщення виробничо-с ладсь е, В.Житин, 720 в.м., 26 сот землі, асфальтований доїзд. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Кафе-мотель, Зелений Гай, Д бенсь ий р-н, 350 в.м., над трасою, 0.11 а, діюче. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

Приміщення виробничо-с ладсь е, в л. Млинівсь а, 1300 в.м., з офісами, 0.5 а землі, приватизована. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 credo.rv.ua

Компле с отельний ( отель, бар, піцерія, са на), Біла Криниця, Рівненсь о о р-н , діючий. Ціна: 450000 .о. Конта ти: (067) 362-95-50

Приміщення, в л. Б овинсь а, 2 поверх, 140 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: 84000 .о. Конта ти: 22-43-36, (066) 040-43-41, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, в л. Ст.Бандери, • в зр чном місці, 18,4 в.м., 18

Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 160000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86

1.5.4. Винайм

1.5.3. Здам

Бо с для автомий и, або автомий на дов отривалий термін. Конта ти: (097) 990-69-13

Бо с, 100 в.м, в л. К рчатова (поблиз «Фозі»). Конта ти: 63-64-60

Офіс до 20 м в , робоче місце в офісі бажано з меблями, обладнанням. Конта ти: karelantoninmachacek@email.cz

приміщення, 40-70 в.м., від 12 рн./ в.м., охорона, пар вання транспорт , власни . Конта ти: (050) 339-40-04

Приміщення нежитлове. Конта ти: (067) 364-04-64

Офіс, 2 пов., 140 в.м., 40 рн./ •в.м., с ладсь і та виробничі

• Приміщення, Клевань-2, центр, поблиз рин , 16 в.м. Конта ти: 27-01-38, (097) 288-55-25

Приміщення виробничо-с ладсь е, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03

Приміщення під афе, ма азин. Конта ти: (050) 661-72-86, (050) 435-35-03 Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 rivnedim@ukr.net www.rivnedim.com.ua


№41 від 24 жовтня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ТЕХНІКА •ПОБУТ •БЮРО ПОСЛУГ

19


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№41 від 24 жовтня 2012 ро

Вікна, двері 2.1.1. Продам БАЛКОНИ ВІД А ДО Я

Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

В і н а , двері, бал они, алюмінієві онстр ції, ворота аражні. Конта ти: 43-07-51, 64-20-77, (098) 155-57-77

Підві оння. Конта ти: 63-80-03

Ві на, двері, бал они, с ляні фасади, пере ород и. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41

Рами бал онні розс вні алюмінієві, лоджії, альтан и, офісні пере ород и. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11

Ві на, ламіновані, 182х167, 240х180, недоро о. Конта ти: (050) 435-36-93, (050) 375-54-61 Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ві но з панельно о б дин . Конта ти: (097) 692-62-26 Двері бал онні, + ві на, б/в. Конта ти: (067) 360-61-43

Ві на, двері металопласти ові. Підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі. Зварювальні роботи, теплення, оббивання та ін. вн тр. роботи

тел.: 401-543, 46-09-67 (096) 445-93-54 Відливи ві онні. Конта ти: (095) 705-41-10

Двері броньовані власно о виробництва. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері вхідні (виробництво Київ) та між імнатні. Конта ти: (095) 837-78-44 Двері вхідні, б/в. Конта ти: (097) 052-24-34

Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/ 1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ролети т анинні, бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83 Ролети т анинні, захисні, жалюзі, ві на, двері, рами бал онні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ролети. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ролети. Конта ти: 63-80-03 Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

Системи алюмінієві розс вні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

ДВЕРІ

Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83 Сіт и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Відливи. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Сіт и мос ітні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

ВІКНА, ДВЕРІ

Сіт и мос ітні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Бал они, єврові на, алюмінієві системи, двері між імнатні, вхідні. Зварювання бал онів тел.: (097) 554-82-40 www.nova-era.rv.ua

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ»

Двері дерев,яні на замовлення. Недоро о.

Будівельні та оздоблювальні матеріали

т. (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

2.2.1. Продам

Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

БУДМАТЕРІАЛИ

Двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 62-96-07 Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03 Двері зі с лом. Конта ти: (097) 692-62-26 Двері МДФ, білі, з завісами, під с ло, недоро о. Конта ти: 62-66-95 Двері МДФ, білі, недоро о. Конта ти: (096) 628-27-19 Двері металеві, вхідні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові, броньовані, між імнатні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшив а, вн трішні роботи (стеля, підло а та ін.)

т. (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві на металопласти ові, підві оння, відливи, протимос ітні сіт и, жалюзі, ролети. Конта ти: (095) 837-78-44 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ві на металопласти ові. 64-46-20, (093) 993-82-76

Конта ти:

ВІКНА, ДВЕРІ

Двері між імнатні з нат рально о дерева. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні МДФ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні, б/в. Конта ти: (095) 201-99-92 Двері між імнатні, л хі, д бові, пола овані, з ороб ами. Розмір 67х2.24. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 350-35-40, (066) 656-81-33 Двері між імнатні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Двері термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері шпоновані, л хі. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Єврові на з деревини. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Жалюзі верти альні, оризонтальні, ві на, двері, сходи на орище. Конта ти: 68-05-12, 24-56-47, (050) 435-37-03, (096) 156-94-52

ЖАЛЮЗІ ВЕРТИКАЛЬНІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, РІЗНИХ КОЛЬОРІВ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84 Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Жалюзі. Конта ти: 63-80-03 Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ві на, двері дерев , яні на замовлення. Недоро о. т. (067) 378-43-77 www.divanrv.at.ua Ві на під золотий д б, ламіновані 240/180, 182/161. Конта ти: (050) 435-36-93 Ві на та двері металопласти ові «Реха »: продаж, встановлення, арантія. Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

ВІКНА, ДВЕРІ

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ГАРАНТІЯ. КРЕДИТ. КОНТАКТИ: (0362)43-78-49, (097)617-23-16 МОСКІТНІ СІТКИ ЗА 2 ГОД. ЖАЛЮЗІ. КОНТАКТИ: 43-19-31, (096) 347-10-01 Підві оння ПВХ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Підві оння ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Підві оння, ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Під в і он н я, мос ітні сіт и, жалюзі, сонцезахисні плів и. Конта ти: 43-07-51, 64-20-77, (098) 155-57-77

Ві на, двері металопласти ові тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

Підві оння, сіт и протимос ітні, жалюзі верти альні, оризонтальні, ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95, (066) 043-54-16, (098) 523-72-37 Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Асфальт, білий пісо , ЦЕГЛА - 999 рн., ерамзит, тр би, вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Базальт, раніт, амінь, б т, • щебінь, відсів, пісо , з достав ою, вивезення сміття. З достав ою. Конта ти: (067) 304-09-91, (063) 368-70-07, (050) 635-71-01

Балясини бетонні різних видів та розмірів, пор чні, стовпчи и, ль и, дзвони и, вази, леви. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (093) 265-01-15, (097) 063-44-63

Бр ів олот з нат рально о аменю, 10/10, 7/7, можлива достав а. Конта ти: (067) 886-83-18

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, амінь базальтовий, р чний, пісо , чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (098) 575-77-05,(093)762-02-10

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 Відсів, пісо , митий пісо , • щебінь різних фра цій, чорнозем, торфо рихт , жом. Конта ти: (067) 967-64-32

Дош и, бал и, ро ви, рей , • бр с, різні розміри. Замовлення, достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

Дош (сосна, вільха, д б, ясен), • с х , свіжоспилен , бал и, ро ви,

рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70

Пар ан де оративний з бетон , • броню різних видів на стовпчи и,

риш и, парапети різних розмірів, балясини, пор чні, вази, леви, смітни и тощо. Конта ти: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Пісо в міш ах, цемент М-500 в • міш ах, щебінь ранітний в

міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71


№41 від 24 жовтня 2012 ро

Пісо б дівельний, відсів базальтовий, ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

АРКИ

Водосто и. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70 Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Пісо , відсів, щебінь, амінь, базальт, раніт, вивезення сміття, лин , чорнозем, торфо рихт , посл и е с аватора, опання септи ів, траншей, план вання. Достав а а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (067) 967-64-32 Пісо , пісо • базальтовий,

митий, відсів ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, це л , амінь, землю, вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: 43-48-29, (097) 456-06-34

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів

Ар и дерев,яні на замовлення. Недоро о. т. (067) 582-43-93 www.divanrv.at.ua Бетон. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Пісо , щебінь всіх фра цій, пісо митий, відсів. Достав а. Конта ти: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

•Пісо , щебінь, відсів, амінь піщаний, базальтовий та

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

•Пісо , щебінь, амінь, відсів, пінобло и, це л , цемент, шифер, ерамзит, вапно, чорнозем, ній, дрова д бові, торфобри ет, достав а, вивезення б дівельно о сміття. Конта ти: (067) 607-32-59, (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Плити пере риття, р и 0.8 м, • 1.0 м, 2.0 м, 1.5 м, це л червон . Конта ти: (096) 750-45-81

Ра шня , Крим, можлива поріз а, достав а. Дош с х та свіжоспилен , можлива достав а. Конта ти: (067) 360-00-45

Торфобри е��, дрова твердих • порід, пісо , щебінь, достав а а/м

ЗІЛ, МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21

Це л во нетрив , шифер, • вир-во Київ. Конта ти: (0362) 60-96-90, (067) 962-61-37

•Це л . Конта ти: (067) 968-28-75 Щебінь базальтовий, •ранітний, відсів базальтовий,

ранітний, пісо , амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

Щебінь базальтовий, ранітний, відсів базальтовий, ранітний, пісо , це л , амінь, землю, вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: 43-48-29, (096) 456-06-34

Щебінь всіх фра цій, пісо , відсів, відсів ранітний, базальтовий, дрова різані по 1 т та р бані. Достав а а/м ЗІЛ та МАЗ. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21 Ра шня высше о ачества М-25. Конта ты: (067) 472-42-73 Ра шня римсь ий, низь і ціни, висо а я ість, від виробни а. Достав а по області без оштовна. Розмір 18х18х38. Конта ты: (097) 533-03-03, (050) 850-40-77 Ра шня Крымс ий, прямые постав и с арьера. Достав а по ород и области бесплатно! Конта ти: (067) 558-15-50 Ра шня М-25 высше о ачества, от производителя. Конта ты: (066) 957-52-41, (097) 317-78-70

Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

БЛОКИ З РАКУШНЯКА (КРИМ), ХОРОША ЯКІСТЬ, ЄМНОСТІ ДЛЯ СЕПТИКІВ. КОНТАКТИ: (098) 479-51-83, (096) 752-85-07 Бло и ерамічні, теплі: Кератерм, Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 63-59-49, (067) 362-18-41, (067) 363-48-58 Бло и ф ндаментні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Бло и ф ндаментні. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60 Бло и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бордюри. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Бр с, 6 м, 10х10, с хий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА, ВІЛЬХА), 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ 110 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) 100 ГРН./КВ.М. КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100 ГРН./КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Вапно. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Ват базальтов , листов . Конта ти: (097) 273-43-58 Ват мінеральн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ВідливиПВХ.Конта ти:64-46-20,(093)993-82-76 Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Відливи. Конта ти: 63-80-03

ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: (097) 467-16-43

Бетон М100-500, достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70 Бетон, розчини, М100-М400, достав а мі сером. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Бетон. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Бетон. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ (БАЗАЛЬТ, ГРАНІТ), КАМІНЬ БУТОВИЙ, ГЛИНУ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФОКРИХТУ, ЖОМ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: (098) 708-27-50 Відсів. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

21

Квадрат. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКУ ТА КРИХТУ ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь, білий пісо , це л во нетрив , б дівельн , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

КАМІНЬ

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ, БРУКІВКА. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14

Фасадний - від 42 рн/м. в. Інтер,єрний - від 100 рн/м. в. Камінь для ландшафтних робіт т. (096) 307-28-79

Дахове теплення, пароізоляція, ідроізоляція, мінеральна вата. Достав а

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua Дерево волось о о Конта ти: 62-83-47

оріха на меблі.

ДОСТАВКА

Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Вироби залізобетонні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Глин . Конта ти: (096) 290-98-00, (098) 523-68-10

Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Вироби з марм р та раніт . Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45

Армат р . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Глин . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

ДАХОВЕ УТЕПЛЕННЯ Біт мна черепиця, теплювач, ідроізоляція, дахові ві на, водосто и.

ранітний, ній, ерамзит, ш тер, пісо митий. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

ГЛИНУ, ВІДСІВ, ПІСОК, ЗЕМЛЮ, БУД.КАМІНЬ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. КОНТАКТИ: (098) 927-43-00, (066) 988-74-11

Гр нти, емалі: ГФ, ПФ, НЦ. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний. Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12, (096) 276-30-65

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61 ДОШКУ БУДІВЕЛЬНУ, СТОЛЯРНУ, ШПУНТОВАНУ. ВАГОНКУ, БЛОК-ХАУС, ЦИЛІНДРОВАНИЙ БРУС (МОНТАЖ). БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКУ (ВСІХ РОЗМІРІВ). ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 40-50-67, (098) 685-01-20 ПЕРЕДЗВОНЮ Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ДОШКУ СВІЖОСПИЛЕНУ, СУХУ, БРУС, РЕЙКУ, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ, СТРОПИЛЬНІ СИСТЕМИ. РОЗМІРИ ЗАМОВНИКА. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 718-65-43

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кільця для олодязів. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Клей монтажний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Клей ПВА. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

КОВАНІ ВИРОБИ: ВОРОТА, ОГОРОЖІ, ГРАТИ, КОЗИРКИ, ПЕРИЛА НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ З ДОВГОСТРОКОВОЮ ГАРАНТІЄЮ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (098) 306-60-05, (066) 451-01-59 Констр ції залізобетонні. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Кр . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

КРУГИ КОЛОДЯЗНІ ТА ДЛЯ СЕПТИКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 Кр и олодязні. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 К ль и пінопластові для Конта ти: (096) 977-81-78

теплення.

К тни . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКУ СУХУ, 50 ММ, ОБРІЗНУ. НАРІЗАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (096) 768-72-99 КАМІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ВІДСІВ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ГРУНТ, ЩЕБІНЬ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 Камінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Металопрофіль. Конта ти: 45-41-21, (067) 364-12-21, (050) 375-41-53 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Металочерепицю. Конта ти: (097) 273-43-58

Ла и столярні: НЦ, ПУ. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Металочерепицю. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Листи. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Металочерепицю. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

ДОШКУ СОСНОВУ, ВІЛЬХУ СУХУ ТА СВІЖОСПИЛЕНУ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКУ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45 Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Металочерепицю. Конта ти: 45-41-21, (067) 364-12-21, (050) 375-41-53 Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58 Онд лін. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67 Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Пін монтажн (поб тов , професійн ). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ВІДСІВ, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 Т. КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО, ПІНОБЛОКИ. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Паро-, ідроізоляційні плів и. Конта ти: 45-41-21, (067) 364-12-21, (050) 375-41-53 Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83

Металочерепицю, біт мн черепицю, дахові ві на, водосто и, теплювачі, мінвата

Конта ти: т. 43-19-54, (098) 970-54-64, (097) 421-75-17 nptex.com.ua

МЕТАЛОПРОФІЛЬ ТА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, ВИРОБНИЦТВО ПОЛЬЩА, НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (098) 490-61-46 Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58 Металопрофіль. Конта ти: 63-80-03

Перемич и, 3 м, залиш и. Конта ти: (097) 032-38-75 Перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Перетин и. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬЩА). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВ��ДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пісо б дівельний, відсів базальтовий, ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий, р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

ПІСОК, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ, ГНІЙ, БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ, ПІСОК РІЧКОВИЙ, ШУТЕР. ВИВІЗ СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 62-84-06, (050) 435-42-19 ПІСОК, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ, ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ВІДСІВ ГРАНІТНИЙ, БАЗАЛЬТОВИЙ, ДРОВА РІЗАНІ ПО 1 Т ТА РУБАНІ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ ТА МАЗ. КОНТАКТИ: 43-60-12, (098) 770-42-80, (066) 852-03-21


22

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ПІСОК, ЩЕБІНЬ ВСІХ ФРАКЦІЙ, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 866-02-73, (098) 371-80-11

№41 від 24 жовтня 2012 ро

Септи и. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Швелер. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83

Шифер, б/в, 8-хвильовий, 1,5х1 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 415-06-99

Системи водовідвідні. Конта ти: (097) 273-43-58

Шифер, б/в, в хорошом стані, на 160 в.м. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01

Системи водозливні. Конта ти: 45-41-21, (067) 364-12-21, (050) 375-41-53

Шифер, б/в. Конта ти: (067) 277-73-45

Системи водостічні. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Шифер, б/в. Конта ти: (098) 300-93-21 Щебінь. Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

Пісо . Конта ти: 43-65-69, (067) 360-79-93, (095) 175-96-70

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Системи водостічні. Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58

Щебінь. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Системи теплення, широ ий вибір б дівельних матеріалів, водостічні системи «Bryza». Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

2.2.2. К плю

Пісо . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Плити для о орожі. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити пере риття. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Плити п стотні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плит лицювальн , біл , світло- оричнев , дешево. Конта ти: (050) 070-60-15

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 Плит

Сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 С ловат від холодильни а. Конта ти: (096) 759-71-17 Спецемалі ХВ, ХС, ЕП, КО, МЛ, анти орозійні, термостій і. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72 Стелі франц зь і натяжні. Дизайн вартир. Б дівельно-ремонтні роботи «під люч». Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua С міш теплоізоляційн шт ат рн . Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

, СХОДИ ДЕРЕВ ЯНІ

трот арн . Конта ти: 22-42-93

Щебінь. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Бал и, шифер, бр ів , пар ан. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Бло и ф ндаментні. Конта ти: (097) 704-84-23 За отов палетн . Конта ти: (03254) 2-41-49, (067) 671-14-84 Ліноле м. Конта ти: (098) 625-33-13 Ліноле м. Конта ти: (097) 246-04-75 Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22

т. (0362) 43-97-10, 45-09-00,

(067) 787-30-10 пров.Робітничий,1

Тепло- та зв оізоляцію. Конта ти: 28-15-81, 28-94-26, 64-24-33, 64-24-31, (097) 120-57-24 Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Торфо рихт . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Полі арбонат всіх ольорів. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Полі арбонат. Конта ти: (097) 273-43-58 Полос . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67 Поролон новий, 5 см, 2х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ. ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: (0362)24-15-83, (067)363-23-92,(067)363-65-71

Проволо . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Профнастил. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86

Утеплювачі. Конта ти: 45-41-21, (067) 364-12-21, (050) 375-41-53

Профнастил. Конта ти: 43-69-97, (067) 322-22-80, (067) 360-33-70

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ. КОНТАКТИ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68 Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Розчин. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Розчин. Конта ти: 63-05-79, (067) 588-69-50, (050) 371-99-60 Розчини. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Розчинни и Р-4, Р-646, Р-647, айт-спірит, оліфа, сольвент. Конта ти: 24-62-02, 43-67-59, 69-06-85, 26-34-72

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ, ДЕРЕВ’ЯНА (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сайдин та омпле т ючі. Конта ти: 45-41-21, (067) 364-12-21, (050) 375-41-53

САЙДИНГ

Фотошпалери. Конта ти: (050) 435-36-93

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ М-100, М-75, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ, АВТОПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (067) 927-02-45, (098) 829-55-41 Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Це л во нетрив , б/в. Конта ти: 62-96-07 Це л во нетрив , б дівельн . Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Це л лін ерн : Керамейя, Євротон. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Це л лицювальн : СБК, Євротон, Літос, Про ерам, Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22 Це л . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Сайдин , софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи, пласти ова ва он а, де оративні панелі ПВХ.

Конта ти: 62-03-65, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Сайдин . Конта ти: (097) 273-43-58 Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Сваї. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Сендвіч-панелі з наповнювачами пінополістирол, мінеральна вата, пінополі ретан: виробництво, монтаж, достав а. Конта ти: (03249) 4-89-27, (0322) 25-70-61, (067) 676-28-48

ЦЕМЕНТ МАРКИ М-500, М-400 (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, М. ЗДОЛБУНІВ). ДОСТАВКА ТА ВИВАНТАЖЕННЯ КРАНОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 26-38-57, (067) 360-08-77, (050) 375-70-88, (066) 040-10-58, (096) 303-60-68 Цемент. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Черепицю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (066) 703-23-58, (097) 332-48-58 Черепицю ерамічн , цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Ванн . Конта ти: (097) 642-77-16 Витяж

. Конта ти: (098) 495-14-44

Гідро-, пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Гріл до аз. р б и, автомат. Ціна: 450 рн. Конта ти: 68-00-68

Еле трообі рівач «Мая », 9 Вт, відмінний стан. Конта ти: (067) 363-75-95 Каміни чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Каміни, ви отовлення та монтаж. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45 Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

рн.

Колон азов «Юн ерс», б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Колон азов еле тролю с, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 26-62-18, (098) 626-50-39 Колон

Сіт для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

Шифер, б/в. Конта ти: (098) 503-63-39

Конта ти: (096) 333-56-06 www.divanrv.at.ua

Ванн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Ра шня римсь ий. Конта ти: 27-18-40, (095) 525-61-02, (098) 716-82-49

Це л , б/в, бло и. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Сходи дерев`яні. Недоро о

Ванн , б/в. Конта ти: (095) 201-99-92

Пар ан. Конта ти: (098) 625-33-13

Шифер, 80 листів. Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29

Плит а трот арна, бордюри, водозливи, риш и та парапети для пар анів. Бло б дівельний, бло пар анний «рваний амінь». Дешево, швид о. Наявність на с ладі.

Ванн чав нн , 170 см, біло о ольор , Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (096) 334-38-12

Дверцята до р б и та печі. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Сміття б дівельне. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-64-27

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

Бойлери еле тричні 10-200 л, проточні водона рівачі. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44

Будівельні інструменти та обладнання 2.3.1. Продам Балони пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45 Візо ідравлічний, вантажопідйомністю 2 т. Конта ти: (067) 363-75-95 Металош 272-76-03

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Нажда , 3 фази. Конта ти: 64-24-51, (066) 465-90-20 Саморізи, дюбеля. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Серце металево о шести ранни а, ов а на пар ан, 120х120, 3 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 68-00-68 Ф ано рейсм сний Івано-Фран івсь . Конта ти: (097) 837-76-79 Цир ляр , 3 Вт, б/в, недоро о. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58 Цир ляр , 3 фази, дви н 5,5 Вт. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 64-24-51, (066) 465-90-20

азов , б/в. Конта ти: 62-96-07

Колон азов , вир-во Польща, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Колон азов , вир-во Росія, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 64-25-25 Котел «Житомир-3», 1- онт рний, б/в. Конта ти: (098) 300-93-21 Котел азовий «Сіме», вир-во Італія. Конта ти: 43-40-40 Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99 Котел азовий, вир-во Житомир, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-00-79, (067) 731-46-31 Котел азовий, новий, «Герман», 2- онт рний, димохідний, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 877-66-46 Котел для опалення, азовий, 2- онт рний, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел, 2- онт рний, «Херман». Конта ти: 43-40-40

КОТЛИ ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, КОНВЕКТОРИ (ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІМПОРТНІ). КОНТАКТИ: 63-38-36, (067) 362-00-93 КОТЛИ ГАЗОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, ТВЕРДОПАЛИВНІ, ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧІ БАКИ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, МОНТАЖ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 62-94-29, 28-18-89, (067) 384-31-89 WWW.TIKO.RIVNE.COM Котли азові, твердопаливні, еле тричні (вітчизняні та імпортні). Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44 Котли азові. Конта ти: 61-13-16 Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котли твердопаливні (12-1150 Вт), вир-во Польща, У раїна, автоматичний режим, завантаження паливом до 20 од. Сертифі ати, монтаж, достав а. Конта ти: 43-10-90, 62-99-11, (067) 362-05-24 К о т л и твердопаливні, поб тові та промислові, пот жність 18-1150 Вт, дост пне паливо, автоматичний онтроль, з р чним та механічним завантаженням. Конта ти: 5-60-38, 5-31-31, (050) 435-03-57, (067) 359-84-11, (093) 157-53-33

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

Котли, онве тори азові, еле тричні, на твердом паливі (Атем, Прометей, Атон, Дан о, А о , В л ан, Дані, Westen, Vaillant, ImerGas, Vela, Ariston, Solly, Moderator). Конта ти: 63-38-36, (067) 362-00-93

Щепоріз для перероб и дерев’яних відріз ів. Конта ти: (097) 837-76-79

Крани. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

2.3.2. К плю Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Н-150

мм.

2.3.3. Здам в оренд

Бетонозміш вач, 130 л. • Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Бетонозміш вач. Конта ти: • 43-67-89, (067) 393-97-77, (093) 838-47-77

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Продам Автомати для чав нно о отла «Ефе т». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-00-68 Армат р запірн . Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Балон під аз. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Батареї чав нні, б/в. Ціна: 25 рн./ребро. Конта ти: (098) 820-54-86 Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 Батарею чав нні, б/в. Конта ти: (097) 704-46-72 Бачо від омпа т нітаз , Польща. Конта ти: (097) 645-68-39 Бойлер, б/в. Конта ти: 62-00-79, (067) 731-46-31 Бойлер, Німеччина, б/в. Конта ти: 63-61-67

Лічильни и. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Мий и висо о о тис . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Мий

, нов . Конта ти: 5-62-59

Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Печі, топ и стальні та чав нні. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067) 360-86-45 Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Р а д і а т о р и для опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Радіатори чав нні, б/в. Ціна: 30 рн./ребро. Конта ти: (093) 920-27-01 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (098) 300-93-21 Р а д і а т о р и , чав нні, б/в. Конта ти: 68-26-84, (097) 654-43-56 Системи опалення, водопостачання, тр би, радіатори, насоси, бойлери, азові олон и. Підбір, достав а, арантія. Конта ти: в л. Київсь а, 8 (р-н ЗОШ № 12) 22-60-82, 62-08-44 Т и т а н новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

паливі.

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16 Тр би для опалення та вн трішніх мереж. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Тр би з нержавіючої сталі, для димарів, амінів ( р лі, вадратні, прямо тні). Конта ти: 43-10-90, 62-99-11, (067) 362-05-24 Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,


№41 від 24 жовтня 2012 ро

ІНСТРУМЕНТИ, ОПАЛЕННЯ, ПОСЛУГИ •Утеплення фасадів б дин ів пінопластом ( ороїд, баране ). Нанесення інших видів де оративної шт ат р и. Конта ти: (096) 109-53-87 Шліф вання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

•Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , Тр би поліетиленові, діам. 16-500 мм, для водопроводів, свердловин, азопроводів, аналізацій. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Т алет- омпа т. Конта ти: (098) 794-84-80 Умивальни , мий (066) 653-50-02

. Конта ти: 62-83-47,

2.4.2. К плю Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 В

ілля. Конта ти: (098) 517-80-99

Колон и азові, б/в або неробочі. Конта ти: (096) 614-16-02 Колон и азові, б/в. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Колон и азові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Котел КЧМ на тверде паливо. Конта ти: (098) 503-63-39 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел КЧМ4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Лічильни аз промисловий РГ-100. Конта ти: (093) 880-89-59 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35 Титан на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39

Електрообладнання 2.5.1. Продам Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Дриль р чн . Конта ти: 40-07-69 Еле тро-, пневмоінстр мент, свердла, відрізні р и,витратні матеріали. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Еле тродви н, 1000 обертів, 3-фазний, недоро о. Конта ти: (097) 378-03-79 Еле тродриль «Вільва», відмінний стан. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21 Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Еле тро орморіз 888-90-55

, 220 Вт. Конта ти: (067)

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 62-20-33, 63-08-01, 61-09-23 Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Л а м п и енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Світильни и бра, з ба ет , 2 шт. Конта ти: 62-14-92 Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Стабілізатори напр и. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Стабілізатори напр и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

2.5.2. К плю Трансформатор висо овольтний, б/в, можливо в розібраном ви ляді, дріт металевий. Конта ти: (063) 156-30-19 Трансформатор стр м 1000 Вт. Конта ти: (098) 386-56-22

Послуги 2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бетонні роботи: бетонні • наливні підло и, де оративний штампований бетон, стяж и ан ари, мий и, заправні станції, бо си, морозильні амери, с лади, аражі, пар ін . Конта ти: (098) 522-84-99

В ладання пар ет , ламінат , • чорнової дош и, набивання плінт с . Шліф вання ново о та реставрація старо о пар ет та дощатих підло . Швид о. Виїзд до лієнта. Конта ти: (067) 382-12-24

В ладання та шліф вання • пар ет , б дь-я их інших

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (050) 223-57-40, (096) 754-52-68 БРИГАДА ВИКОНУЄ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ: ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, ЦЕГЛЯНА КЛАДКА, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ШПАКЛЮВАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ, ГІПСОКАРТОННІ, ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ. ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

БРИГАДА ВИКОНУЄ ЄВРОРЕМОНТ ОФІСІВ ТА КВАРТИР У ВЕЛИКИХ ТА МАЛИХ ОБ’ЄМАХ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

Еле тромонтажні посл и: • заміна старої провод и на нов ,

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ. БОРОТЬБА З «ГРИБКОМ». ВЛАШТУВАННЯ БАЛКОНІВ З «ГОЛОЇ СТІНИ». КОНТАКТИ: (067) 382-65-58

дерев’яних підло , ламінат, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) 514-61-96 Влашт вання ро в’яної системи, ва он и, сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

монтаж вими ачів, розето , світильни ів, автоматів, лічильни ів, відновлення зни ло о світла. Конта ти: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Лицювання ванних імнат, •хонь, санв злів, в ладання ламінат , монтаж іпсо артон , шпа лювання, шт ат рення, стяж а, я існо, професійно, швид о. Конта ти: (096) 864-04-15

Лицювання • плит ою, швид о

ерамічною та я існо. Конта ти: (095) 944-48-08

Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Монтаж • ламінат ,

іпсо артон , ва он и, шпа лювання, фарб вання тощо. Конта ти: (096) 109-53-87

Монтаж • ва он и,

іпсо артон , ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ, КАНАВКІВ ПІД ЕЛЕКТРОПРОВОДКУ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ,ВИМИКАЧІ, КОНВЕКТОРИ, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ОПАЛЕННЯ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 Вибивання стін, оббивання шт ат р и, плит и, під отов а вартир до ремонт . Вивіз сміття. Конта ти: (097) 237-81-47

ВСІ ВИДИ РЕМОНТНООЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ, РЕМОНТ КВАРТИР ТА БУДИНКІВ «ПІД КЛЮЧ»: ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЬОВКА, ГІПСОКАРТОН, ПЛИТКА, ШПАЛЕРИ, РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: 5-75-70, (098) 211-55-31 Дизайн приміщень, прое ти б дин ів. Ліц. МБА ЖКГУ № 119370 від 21.07.08 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78 Ремонт • лицювання

вартир, б дин ів, плит ою, монтаж сантехні и, еле три а, іпсо артон, шпа лювання, шт ат р а, стяж и, встановлення дверей та ві он. Конта ти: (097) 392-38-14

Реставрацію, част ове полір вання, встановлення марм р , раніт . Конта ти: (098) 707-15-95, (063) 623-11-16

Різноманітні посл и з ремонт приміщень. Сантехні а, еле три а, столяр а. Посл и вантажни ів. Конта ти: 40-43-73, (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

стін и, демонтажні роботи. Ліц. АВ № 558385 від 5.11.2010 р. Конта ти: (098) 926-54-04

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

б дин ів мінватою, нанесення « ороїд », «баране ». Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

В ладання пар ет та інших • • Утеплення видів дерев’яної підло и. Я існе пінопластом,

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

ПОСЛУГИ ГЕНПІДРЯДУ: ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ, ШТУКАТУРЕННЯ, БЕТОННА СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ГІПСОКАРТОННІ, ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ. ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

РЕМОНТ КВАРТИР: ВАГОНКА, ГІПСОКАРТОН, ЛАМІНОВАНА ПІДЛОГА, ПІДВІСНА СТЕЛЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, УТЕПЛЕННЯ ТА ІН. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27 Роботи б дівельні. Конта т��: 63-59-49, (067) 362-18-41 САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ: ВСТАНОВЛЕННЯ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ, ДУШОВИХ КАБІН, МИЙОК, БОЙЛЕРІВ, ВАНН, ЗМІШУВАЧІВ. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ. ЯКІСНО, ШВИДКО. КОНТАКТИ: 5-70-29, (096) 748-99-77

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ ПІНОПЛАСТОМ, ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (096) 194-98-37 УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, КОТЕДЖІВ. ПОВНИЙ ФАСАД: КОРОЇД, БАРАНЕК, МОЗАЇКА. КОНТАКТИ: (098) 923-50-01 ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, БАГЕТІВ. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ ТА ПЛІНТУСА, МОНТАЖ ТА ШПАКЛЮВАННЯ ВІДКОСІВ. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТИПУ «МОЗАЇКА». МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ. КОНТАКТИ: (096) 949-33-06

ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ «ШУБКИ». КОНТАКТИ: 64-22-64, (097) 561-66-95

ЄВРОРЕМОНТ ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАДНОСТІ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 40-16-47, (097) 427-99-81, (097) 711-61-29, (094) 967-16-47

Нанесення ш би різних відтін ів по тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64, (097)561-66-95

Столярні роботи: в ладання ламінат , пар ет , врізання зам ів, завісів, встановлення дверних бло ів, сходів, са н, реставрція та ін. Конта ти: 43-14-36, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

Б ріння свай, б дівництво • ф ндаментів, стяж и, підпірні

фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

НАТЯЖНІ СТЕЛІ, ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ, РЕМОНТ “ПІД КЛЮЧ”. ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ. КОНТАКТИ: 64-24-10, (067) 363-50-33 WWW.GAZ.RV.UA

Євроремонт вартир та б дин ів: шпа лювання, шт ат рення, леєння шпалер, монтаж іпсо артон , ламінат , стяж а на підло , в ладання ламінат , пар ет , дерев’яної підло и та ін.

т. 63-32-02, (093) 755-69-27 Лицювання плит ою стін і підло и, я існо, арантія. Конта ти: 62-18-12 Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання тощо. Конта ти: (096) 109-53-87 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання. Конта ти: (097) 805-16-38 Нанесення ш би різних відтін ів по тепленню, шт ат ренню. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64 Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром. Конта ти: (097) 398-22-73 Ремонт вартир, б дин ів, лицювання плит ою, монтаж сантехні и, еле три а, іпсо артон, шпа лювання, шт ат р а, стяж и, встановлення дверей та ві он. Конта ти: (097) 392-38-14 Реставрацію, част ове полір вання, встановлення марм р , раніт . Конта ти: (098) 707-15-95, (063) 623-11-16

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ ВАННИХ КІМНАТ. КОНТАКТИ: (098) 309-51-07

2.6.2. З ви отовлення Ви отовлення з деревини • ві он, дверей, арочних оробо , бал онних рам, сходів. Конта ти: 40-10-73, (097) 254-06-39, (050) 664-77-78

Ви отовлення з деревини • сходів та східцевих маршів,

бал онних рам. Конта ти: 43-19-37, 62-16-63, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095)306-96-15

Ви отовлення з нат ральної • деревини дверей, ві он зі

с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 43-19-37, 62-16-63, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Ви отовлення дош и для підло и, ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення дош и, бр с довжиною до 7 метрів. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

23


24

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Ви отовлення металевих дахів. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Ви отовлення з деревини ві он, дверей, арочних оробо , бал онних рам, сходів. Конта ти: 40-10-73, (097) 254-06-39, (050) 664-77-78 Ви отовлення з деревини сходів та східцевих маршів, бал онних рам. Конта ти: 43-19-37, 62-16-63, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15 Ви отовлення з нат ральної деревини дверей, ві он зі с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 43-19-37, 62-16-63, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15 Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

ВИГОТОВЛЯЄМОІМОНТУЄМО МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ, ДАХИ, НАВІСИ, ОГОРОЖІ, РЕШІТКИ. МОНТАЖ «СЕНДВІЧ ПАНЕЛЕЙ». КОНТАКТИ: (067) 360-00-76 КОВАНІ ВИРОБИ, ВОРОТА, ПАРКАНИ, РЕШІТКИ НА ВІКНА, НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, ЛІЖКА, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

2.6.3. Зі встановлення

В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

ВСТАНОВЛЕННЯ СТОЛЯРКИ, ВАГОНКИ, ПАРКЕТУ, ЛАМІНАТУ, ЗАМКІВ. КОНТАКТИ: 62-78-08, (097) 969-10-68

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ WWW.AR.RV.UA

2.6.4. Інші

Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Встановлення систем •Б ріння б ронабивних свай д. • опалення, водопроводів, 150-500 при ре онстр ції та аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

Встановлення та ремонт • сантехні и, заміна старих тр б на нові, азозварювальні роботи. Конта ти: (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Замін водопровідних тр б та •аналізацій, встановлення сантехні и, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

•Сантехнічні посл и: монтаж опалення, водопостачання та

аналізації, встановлення лічильни ів, д шових абін, бойлерів, ванн, мивальни ів, зміш вачів, азових олоно . Конта ти: 43-14-36, (096) 853-73-48, (093) 585-84-73

№41 від 24 жовтня 2012 ро

б дівництві, влашт вання ф ндаментів. Конта ти: (067) 103-41-13, (066) 539-33-01

Дріт. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Катан . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

а дерев • Зрізання та обріз бензопилами, професійно.

Квадрат. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

М е т а л о п р о а т . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Квадрат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Полоси. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Кр и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Полос . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22

Конта ти: (067) 649-69-94

Посл и е с аватора, опання траншей, септи ів, отлованів, вивіз б дівельно о сміття, план вання р нт , вивіз а/м ЗІЛ, 6 т. Конта ти: (097) 422-82-63

Кр и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75 К тни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Тр би ВГП, швелер, тни , сталь листов , армат р , р и, вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71

К тни . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Лист профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Тр б . Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Л и с т . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Швелер, 200/75 мм, 6м. Конта ти: (067) 144-97-23

Армат р . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Швелер. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Армат р . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

М е т а л нержавіючий в асортименті. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Швелер. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Бал и. Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Металопро ат в асортименті. Конта ти: (066) 039-43-01, (067) 565-06-67

Шести ранни . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Металопрокат, вторсировина 2.7.1. Продам

Д р і т . Конта ти: 62-13-82, 62-13-86, 63-06-75, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Тр би б/в, діаметром 200-400мм, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22

Тр би б/в, товщина 5-8мм, довжини різні. Конта ти: (098) 386-56-22

2.7.2. К плю Вироби з вольфрам , молібден , олова, твердосплав , сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ. Конта ти: (066) 212-31-15 Д р і т алюмінієвий. Конта ти: (063) 156-30-19

КРУГ, ЛИСТ, ПАКОВКУ, ТРУБУ, ДЕМОНТАЖ, ЗАЛЕЖАНУ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69 Кр

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б нержавіюч . Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б , нов або б/в, і інший металопро ат. Конта ти: (050) 544-27-69 Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35 Шести ранни . Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б . Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б . Конта ти: (050) 544-27-69


25

№41 від 24 жовтня 2012 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру 3.1.1. Продам ДИВАН

Диван новий, пр жинний бло , 77х255х157. Спальне місце-150х200. Євро ниж а, товий, з дерев’яними підло ітни ами на бильцях. Ціна: від 4500 рн.

Конта ти: (067) 378-43-77 К точо м’я ий, вітальню. Конта ти: (096) 679-55-86 Вітальню з нат рально о дерева, з віша ами, дзер алом, т мбою. Ціна: 2350 рн. Конта ти: 68-00-68 Вітальню, 3 се ції, світл , полірован . Конта ти: (067) 727-11-93 Вітальню, недоро о. Конта ти: (098) 851-07-56 Віша напольний. 642-77-16

Конта ти:

(097)

ДВОРОВІ СПОРУДИ ДЛЯ ДАЧІ, ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В КРЕДИТ. МІНІ-ГОЙДАЛКИ, ІГРОВІ СПОРТ-КОМПЛЕКСИ, БЕСІДКИ, ПОКРІВЛІ ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ, ЛАВКИ ІЗ ВОДОСТІЙКОЇ ЛАМІНОВАНОЇ ФАНЕРИ. КОНТАКТИ: 27-11-35, (096) 497-73-55

ДИВАН

Диван новий, пр жинний бло 75х135х70. Спальне місце 0,7х1,9. Ціна - 1300 рн. Конта ти: (067) 378-43-77, (096) 333-56-06 ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 ДВП. Конта ти: 22-50-48 Дзер ало в рамці, з іпс . Ціна: 150 рн. Конта ти: 68-00-68 Диван «Малю ». Конта ти: 43-61-36 Диван 90/100 см, в роз ладеном ви ляді 90/ 200 см. Конта ти: (067) 763-14-93 Диван та рісло, ш іряні, потреб ють незначно о ремонт . Конта ти: (097) 186-00-48 Диван, б/в, + 2 рісла, дешево. Конта ти: (066) 902-89-31 Диван, б/в. Конта ти: 64-68-16, (097) 474-00-18 Диван, б/в. Конта ти: (095) 201-99-92 Диван, оричнево о ольор , відмінний стан, 155/210/45 см. Конта ти: (097) 692-62-26 Диван, нед��ро о. Конта ти: (095) 750-00-51, (097) 411-31-08 Диван- ниж . Конта ти: (097) 642-77-16 Диван-ліж о, б/в, недоро о. Конта ти: (066) 465-90-20 Диван-ліж о, б/в,темно-зелено о ольор , 195/145см. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 382-76-60 Диван-ліж о. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14 Диван-ліж о. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Дивани від 1300 рн, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua ДСП ламінован , рядов . Конта ти: 22-50-48

Дивани нові ,під ваші розміри, вибір т анини, дост пні ціни. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 Доріж и в спальню, червоно о ольор , б/в. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52 ДСП, ДВП ламінован , рядов . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Карниз 2-рядний. Конта ти: 26-38-46 Карнизи дерев’яні, різних розмірів. Конта ти: 68-00-68 Килим 2/3 м. Конта ти: (067) 985-72-12 Килим 2/3м. Конта ти: 24-19-72, (096) 470-91-53 Килим ц льсь ий 2/3, 2 на ид и ц льсь і, доріж ц льсь . Конта ти: (050) 435-36-93 Килим нат ральний 2х3. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14 Килим нат ральний, 2.5/3.5, червоний та бежевий олір, б/в. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52 Килим, 2.5/1.5 м. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Килим, 2/3 м. Конта ти: 26-08-76 Килим, 2х3, б/в. Конта ти: (050) 070-60-15 Килим, вир-во Польща, 3.50/1.98 м. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Килим. Конта ти: (095) 201-99-92 Килими, 2 шт., новий і б/в. Конта ти: 28-96-02 Килими, вир-во Чехія. Конта ти: 5-62-59 Килими, доріж и, б/в. Конта ти: 26-83-31 Килими, молочно о ольор , овальні. Конта ти: (097) 692-62-26 Компле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: (095) 201-99-92 Крісло роз ладне, б/в. Конта ти: (096) 573-26-78 Крісло-ліж о. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 К точо д бовий, новий, 0,90х1,15+стіл. Конта ти: (095) 705-41-10 К точо м’я ий , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 678-89-85, (097) 838-61-53 К точо м’я ий. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ламп настільн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Ліж а з матрацами, шаф , т мби, б/в. Конта ти: (097) 646-96-96 Ліж а односпальні, 3 шт., б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80 Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Ліж а пол торні, 2 шт., з матрацами. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Ліж а. Конта ти: (067) 804-25-44 Ліж о 2-спальне 2.0/1.60/0.82 м. Конта ти: (067) 727-11-93 Ліж о 2-спальне, б/в. Конта ти: (096) 749-55-32 Ліж о двоспальне металеве, стильне, з ортопедичним матрацом, 2.10/1.75 стан ново о. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 273-76-90 Ліж о дерев’яне, 2-яр сне. Конта ти: (096) 160-71-52 Ліж о дерев’яне, нове. Конта ти: (097) 162-10-22 Ліж о односпальне, б/в. Конта ти: (096) 573-26-78 Ліж о пол торне, темно- оричневе, ла оване. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Ліж о с ладне, б/в. Конта ти: 22-42-03 Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 22-51-80 Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, нове. Конта ти: (067) 831-31-15 Люстр ришталев . Конта ти: 26-38-46 Люстр . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Матрац ортопедичний. Конта ти: 63-61-67 Матрац пр жинний, 2 шт., б/в, 197х80 см. Конта ти: (095) 705-41-10 Матрац шов овий, хороший стан. Конта ти: 26-38-46 Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац, новий, на 2 сторони, недоро о. Конта ти: 22-40-56 Матрац, пол торний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 262-52-56 Матрац. Конта ти: (067) 804-25-44 Матраци імпортні, 1-спальні, б/в. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58 Матраци, б/в, 2 шт. Конта ти: 64-79-04

Матраци на 2-спальні ліж а, 2 шт. Конта ти: (067) 154-88-44 Матраци ортопедичні пр жинні. Конта ти: 26-87-69,(096)570-93-86 Матраци пол торні, 2 шт., на пр жинах. Ціна: 400 рн. Конта ти: 68-00-68 МДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Меблі орп сні, достав а. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua Меблі м’я і. Конта ти: 45-05-88 (096) 333-56-06 Меблі на дач . Конта ти: 64-05-39, (093) 598-04-67 Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Меблі, б/в: стіл ж рнальний, стіл роз ладний, сервант, шаф , 3-дверн , стін «Смеріч а», т мби приліж ові. Конта ти: 62-94-62, (050) 070-60-15 Меблі, вир-во Р м нія, б/в, хороший стан: шафа 2-дверна - 200 рн., 2 рісла м’я і - 400 рн., стіл ж рнальний - 80 рн., 6 стільців - 200 рн. Конта ти: (096) 289-35-01 Меблі, достав а, встановлення. Конта ти: (063) 275-55-55 www.divanrv.at.ua

ДИВАН

Диван новий, пр жинний бло . 77х225х95. Спальне місце 1,4х1,9. Ціна: від 2700 рн. Конта ти: (096) 333-56-06 ОСБ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підстав и для вітів. Конта ти: 26-38-46 Полиці. Конта ти: 26-38-46 Полицю де оративн . Конта ти: (096) 262-52-56 Полицю д бов , 2-яр сн . Конта ти: 43-61-36 Полич для ни . Конта ти: 23-72-57

ДИВАН

Диван новий, пр жинний бло , 77х205х102.Спальнемісце-150х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 3300 рн. Конта ти: (063) 705-78-01 Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Сервант, стіл, «під оріх». Конта ти: 62-96-07 Сервант. Конта ти: (097) 642-77-16 Соф (2х-спальний диван-ліж о), майже нов , роз ладеном ви ляді - ширина 1.40м, довжина 1.90м., с ладеном ширина 70см., довжина 1.90м., в хорошом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 920-65-85 rebook7@gmail.com Соф , майже нов , 140х250 см. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85 Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Спальню «Світано ». Ціна: 1500 рн., тор . Конта ти: (096) 508-38-95 Спальню, б/в, біло о ольор . Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 056-83-58 Спальню, б/в. Конта ти: 5-62-59 Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16 Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 23-72-57 Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49


26

№41 від 24 жовтня 2012 ро Стіл ж рнальний. Конта ти: (096) 262-52-56 Стіл ж рнальний. Конта ти: (067) 727-11-93 Стіл омп’ютерний, б/в. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80 Стіл омп’ютерний, товий, 90х115, з т мбою та полицями, світлий. Ціна: 800 рн. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85 Стіл омп’ютерний, с часний, 3-яр сний, товий, з ба атьма полич ами і ш хлядами. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Стіл хонний, + таб рет и. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Стіл ла ований, б/в. Конта ти: 62-14-92 Стіл обідній роз ладний. Конта ти: (097) 545-25-05 Стіл обідній. Конта ти: 26-38-46

ДИВАН

Диван новий, пр жинний бло 86х2х86. Спальне місце 1,4х2,0. Ціна - 2250 рн. Конта ти: (063) 275-55-55 Стіл письмовий. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44 Стіл роз ладний. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стільниці. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Стільниці. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Стільці д бові, 6 шт. Конта ти: 68-00-68 Стільці зі спин ами, б/в, 4 шт. Конта ти: 62-14-92 Стін «А ат». Конта ти: (067) 154-88-44 Стін «Інтер», б/в, в хорошом стані, 3,40/ 1,99/0,42 (МДФ). Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 119-65-10, (099) 914-27-10 Стін «Ламія», ДСП, довжина 2.6 м. Ціна: 1799 рн. Конта ти: (093) 983-06-15

ДИВАН

Диван новий, пр жинний бло 90х160х110. Спальне місце 1,4х2. Ціна - 2800 рн.

Конта ти: (096) 333-56-06 Стін ла ован . Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Стін полірован , 3,4 м. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Стін вітальню, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 022-01-53 olgakovach@gmail.com Стін , 3,1х2,2 м. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97 Стін , 5 се цій, 3.80/2.30 м, в арном стані. Конта ти: (067) 727-11-93 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 119-65-10 Стін , б/в. Конта ти: 5-62-59 Стін , б/в. Конта ти: (097) 119-65-10 Стін , оричнево о ольор , неполірован , 237/60/410 см. Конта ти: (097) 692-62-26 Стін вітальню, терміново, недоро о, с л. з 3 частин, світло- оричнева, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 351-74-48 dashytkasun89@mail.ru Столи т алетний, 1.50/0.45/0.72. Конта ти: (067) 727-11-93 Трюмо (трельяж), світло о ольор , з т мбою. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00, (067) 920-65-85 Т мби приліж ові. Конта ти: (067) 727-11-93 Т мби, б/в, недоро о. Конта ти: 5-62-59 Т мб для постільної білизни, 104х40х64 см. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Т мб під вз ття, б/в. Конта ти: (095) 201-99-92 Т мб під ТБ. Конта ти: (096) 262-52-56 Т мб під ТВ, б/в. Конта ти: 62-14-92 Т мб приліж ов , олір світлий оріх, б/в. Конта ти: 43-61-36

Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98 Частин м’я . Конта ти: (093) 510-34-86 Ф рніт р меблев . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ХДФ плити. Конта ти: 61-99-61, 45-02-45, 45-02-42 Частин м’я : диван і 2 рісла роз ладних, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 61-05-52, (098) 458-78-09 Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Шаф 2-дверн в вітальню, б/в. Конта ти: (095)201-99-92 Шаф 2-дверн . Конта ти: (067) 985-72-12 Шаф 3-дверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Шаф 3-дверн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

КОРПУСНІ МЕБЛІ

Корп сні меблі замовлення. Недоро о

на

Конта ти: (0362) 45-05-88 www.divanrv.at.ua Килими, недоро о, б/в. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло- ойдал . Конта ти: (067) 176-11-15 Ліж о дерев’яне під матрац 160/200, без матрац . Конта ти: 5-99-98 Меблі різні, б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 К хню, стільці, стіл-т мб , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 047-44-01 Меблі, можливо б/в. Конта ти: 40-02-18 Шаф 2-дверн , візьм в подар но . Конта ти: 23-16-35

ДИВАН

3.1.3. Пропон ю

Диван новий, пр жинний бло , 77х215х95. Спальне місце - 140х190. Євро ниж а. Має вели ий ящи для білизни. Ціна: від 2600 рн. Конта ти: (067) 378-43-77 Шаф з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75 Шаф з вітальні. Конта ти: (067) 154-88-44 Шаф , 2м, б/в. Конта ти: (096) 749-55-32 Шаф , 3-дверн . Конта ти: 26-08-76 Шаф , б/в, 3-дверн , з антресоллю, світл . Конта ти: (095) 459-27-82 Шаф - пе. Конта ти: (096) 262-52-56 Шаф . Конта ти: (067) 804-25-44

3.1.2. К плю Диван роз ладний, б/в, Конта ти: (097) 591-93-27

Ви отовлення орп сних • меблів хні «Блюм», «Хайте »,

«Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ви отовлення меблів на • замовлення. Конта ти: (096) 333-56-06 www.divanrv.at.ua

Ремонт та перетяж м’я их • меблів. Конта ти: (067) 783-36-98 Кром вання ром ою ПВХ. Конта ти: 22-50-48

ПЕРЕТЯГУВАННЯ, РЕМОНТ, ЗАМІНА ПОПЕРЕДНЬОГО ДИЗАЙНУ М’ЯКИХ МЕБЛІВ.

недоро о.

КОНТАКТИ: 43-16-27

БІЗНЕС Банківське обладнання Торговельне обладнання, 6.2.1. Продам матеріали Сейф, б/в, за помірн цін , • 6.5.1. Продам різних розмірів. Конта ти: 63-73-54, (095) 520-29-60 • Обладнання вимірювальне, лабораторне: воло оміри, Дете тори

пюр. Конта ти: (067) 401-89-37

Каль лятори, широ ий вибір. Конта ти: (067) 401-89-37 Лічильни и бан нот, аль лятори, дете тори пюр, широ ий вибір, достав а. Конта ти: (099) 561-81-07

Витратні матеріали, канцтовари 6.3.2. К плю Папір А4, 500 ар . Ціна: 25 рн./ па . Конта ти: 45-49-50, (096) 303-55-08 kibernetik.rv.ua@gmail.com

Друкована продукція 6.4.1. Продам Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85 Газети без оштовних о олошень (50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85 Ж рнали «Радіо», «Техні а молоді». Конта ти: 68-36-84 Катало робіт на дом . Конта ти: (096) 911-65-85 Катало телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85

м льтиметри, манометри, датчи и. Ва и тор ові, лабораторні, настільні, автомобільні. Сервіс, арантія. Держреєстр ЗВТ. Представництво в Рівненсь ій обл. Конта ти: 40-16-78, (098) 904-94-95 www.etalonprylad.rv.ua Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Ва и для тварин. Конта ти: (067) 401-89-37

ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ В АСОРТИМЕНТІ (ТОРГОВІ, ФАСУВАЛЬНІ, ЛАБОРАТОРНІ, ПЛАТФОРМОВІ, СКЛАДСЬКІ, ДЛЯ ТВАРИН). НИЗЬКІ ЦІНИ, ГАРАНТІЯ, КЛЕЙМО ДЕРЖСТАНДАРТУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (099) 561-81-07, (067) 401-89-37 WWW.UNIPRO.ORG.UA Ва и еле тронні, ишень ові, ювелірні, достав а без оштовна. Конта ти: (099) 561-81-07 Ва и еле тронні. Конта ти: (067) 401-89-37 Ва и тор овельні. Конта ти: (099) 561-81-07 Ва и фас вальні, лабораторні, аналітичні. Конта ти: (067) 401-89-37

Кни и Шолохова, Толсто о, Мая овсь о о тощо. Конта ти: (067) 154-88-44

Ва циферблатн . Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Кни и, 2008 р.в., х дожні. Конта ти: 26-08-76

Вітрини тор ові, 2 шт., б/в, хороший стан. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58

Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85

Касові апарати, достав а без оштовна. Конта ти: (099) 561-81-07

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85

Касові апарати, достав а без оштовна. Конта ти: (067) 401-89-37

Кни

Мане ени, жін.торс, б/в. Конта ти: (097) 121-16-65

«А ні-Йо а». Конта ти: 40-07-69

Кни «Тайная до трина или живая эти а». Конта ти: 40-07-69 Літерат р х дожню, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

Кни и з шахів та шахмат. Конта ти: 40-07-69

О б л а д н а н н я для продаж солод ої р дзи. Конта ти: (096) 911-65-85 Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Прилаво з ш хлядою, хорошом стані, 90х50х88. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ПІД КОСМЕТИКУ, БІЖУТЕРІЮ, ГАЛАНТЕРЕЮ ТОЩО, + ТУМБА, ШАФИ ЗІ СКЛА ТА ДСП. ЦІНА: ПОМІРНА. КОНТАКТИ: (097) 474-50-40

6.5.2. К плю Ва механічн від 100 (096) 614-16-02

до 1 т. Конта ти:

Промислове обладнання 6.6.1. Продам Металлоис атели: о ромный выбор для поис а лада, монет металлолома и т. д. А та же подводные, л бинные, еорадары. Звоните, поможем выбрать то, что найдет. Конта ты: (095) 468-06-87, Але сей, (098) 896-53-65 www.металлоис атель.com.ua Металлоис атель имп льсный «TRACKER-D», селе тивный «Кощей-20М». Достав а по У раине. Конта ты: (097) 511-03-82, (050) 631-56-60 www.tracker-d.com.ua Металлоис атель имп льсный, до 1 м – 900 рн, до 1,5 м – 1000 рн. Конта ты: (095) 043-74-50 www.sledopit.at.ua Обор дование швейное, промышленное,бытовое, новое и б/ , з Германии: прямострочные, спецмашины, оверло и, овровые оверло и, с орняж и, ВТО, рас ройные, вязальные и др ие + запчасти, на с ладе и под за аз; низ ие цены, арантия, достав а. Конта ты: (050) 914-55-84, (097) 447-58-08 С ш „АВМ-065” для хвойних опило та ран лятор з матрицею діаметром 6 мм «ОГМ 1,5». Конта ти: (067) 343-09-05 Трансформаторы силовые, масляные ТМ.ТМЗ.ТМГ, трансформаторные подстанций КТП.КТПГС.КТПМ от 25 Ва напряжением 61035 в. Продаж. Ремонт. Достав а по У раине. Конта ты: (050) 578-49-46, (097) 452-70-49

БАЛЛОНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ (ПРОПАН-БУТАН) 27,2Л, 11 КГ, ПР-ВО ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАНЫ, ГАРАНТИЯ 2 ГОДА, В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ. КОНТАКТИ: (093) 157-48-09, (056) 767-00-37 Ва механічн , 500 (067) 362-15-63

. Конта ти: 61-56-60,

Ванни молочні 2.5 т. Конта ти: 20-86-87, (067) 799-01-55

Прилаво -вітрин , 90х50х140, хорошом стані. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80

Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99

П р и н т е р и че ів, ети ето , достав а без оштовна. Конта ти: (067) 401-89-37

Верстат то арний, фрезерний, свердлильний. Конта ти: (067) 728-54-32

Верстат шла облочний, на 2 бло и, + 150 піддонів, Радивилів. Конта ти: (096) 753-96-69 Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цир ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99 Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Дробар

вал ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Дрово ол ідравлічний. Конта ти: (050) 317-31-23 Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Тестомес, пищеварочный отел, ремовзбивал , отсадочн ю машин печенья, эле трос овород , тестомес р то о теста, тестоделитель, дежеопро идыватель, овощерез , хлеборез . Конта ты: (067) 158-18-07, (095) 742-67-05 Фризер для морозива. Конта ти: (066) 339-36-34

ВЕРСТАТИ ТОКАРНІ, ФРЕЗЕРНІ, ЗУБОФРЕЗЕРНІ, ВАЛЬЦІ, ГІЛЬЙОТИНУ. КОНТАКТИ: (050) 544-27-69 Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99

Спецодяг

Машин р чн в’язальн «У раїн а-2», професійн , 2- онт рн . Конта ти: 26-87-69, (096) 872 -21-68 Обладнання деревообробне: подовжено-обрізний та торцювальний верстати. Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для овбасно о виробництва, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: 50000 рн. тор . Конта ти: (067) 394-16-60 Обладнання пінобло ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60 Обладнання швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84

6.7.1. Продам

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

автономн . Конта ти: (050)

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

Пилорам стріч ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Пилорам 317-31-23

Плити металеві, 60х40, до столярно о верстат . Конта ти: (067) 287-35-93 Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Стано столярний «Майстер». Конта ти: 64-24-51, (066) 465-90-20 Тирсопилосмо . Конта ти: (050) 317-31-23 Установ для виробництва бло ів. Конта ти: (050) 339-27-04 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58 Хмелезернос ш ХС-1,7. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

6.6.2. К плю Армат р запорн ю из нели видов, с л. остат ов и т.д. Задвиж и, вентили, лапаны, раны, затворы и др. пром. обор дование. У предприятий и частных лиц. Конта ти: (098) 687-93-81, (099) 786-06-23, (067) 625-54-63 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53

Тара і упаковка 6.8.1. Продам Боч и, 200 л, б/в, з-під ГСМ, вир-во СРСР. Конта ти: (093) 693-25-55

Боч з раном, 4220 л. Конта ти: (067) 378-44-49 Плен полипропиленов ю с рис н ом для сып чих прод тов. Из отовление па етов из п/пропиленовой, полиэтиленовой плен и. Конта ты: (057)372-28-13, (050) 403-07-03, (050) 406-30-84 Бідон алюмінієвий, 40 л. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Боч металев під оптильню. Конта ти: 23-05-59 Боч

металев , 100 л. Конта ти: 23-05-59

Боч и, 200 л, б/в, з-під ГСМ, вир-во СРСР. Конта ти: (093) 693-25-55 Боч з раном, 4220 л. Конта ти: (067) 378-44-49 Боч металев під оптильню. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Боч металев , 100 л. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Каністри 5 л., б/в. Ціна: 4 рн. Конта ти: (097) 237-81-47 Міш и поліпропіленові для борошна, ц р та інших сип чих матеріалів, на 50, 25, 10, 5 . Нит и міш озашивні та ін. Конта ти: 26-70-77

6.8.2. К плю

Всі види с лотари, ма лат ри, поліетилен , стрейчплів и, жерстяні баноч и, пластмасові ящи и та ін. види вторсировини, доро о, постійно, в б дь-я ій іль ості. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71

6.8.3. Пропон ю Бізнес-пропозиція для підприємців! Можливість основно о та додат ово о заробіт . Конта ти: (063) 065-24-09

Контакти 6.9.1. Пропон ю Поможем от рыть и рас р тить ма азин «Элитный се онд-хэнд», самый л чший товар в У раине, низ ие цены. Та о о вы еще не видели! 70% с эти ет ами. Модная, яр ая, нарядная одежда. Достав а по Крым . Конта ты: (050) 778-87-71 Бізнес-пропозиція для підприємців! Можливість додат ово о та основно о заробіт . Конта ти: (096) 184-47-61 С п і в п р а ц ю з фірмами, приватними підприємцями ( ронштейн та ріплення для телевізорів, с ляні стій и і т мби, нав шни и, абелі, а сес ари). Конта ти: (066) 266-08-25, ICQ: 610027014 serhiib@mail.ru


№41 від 24 жовтня 2012 ро

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам Апарат 68-36-84

опіювальний Шарп. Конта ти:

Бло системний. Ціна: 650 рн. Конта ти: 28-14-59, (097) 505-96-01 Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 Картридж «Кенон». Конта ти: (095) 522-96-37 Комп’ютер AMD Sempron 1.6 ГГц, ОЗУ 2Гб, інте р. відео арта GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi, ТБ/радіо тюнер, лав., миш а. Відмінний стан. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Комп’ютер dell optiplex gx260. Процесор: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz. Пам’ять: 640 MB. HDD: 40 GB. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-67-50, (067) 405-98-58 Комп’ютер АМD Sempron 140, монітор 19", LGw 194 S, автоматичний стабілізатор напр и 600 W 220 V, олон и 2 Silver USB. Конта ти: 26-40-14, (096) 294-50-86 Комп’ютер, AMD Athlon 1150 MHz/512 Мб/ 40 Гб/video int.\DVD-RW/300W. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 611-49-69 Корп с системно о бло а, б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Монітор «LG». Конта ти: 60-78-54, (099) 924-61-90 Монітор «Самс н -755ДФХ», 100 Гц. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 105-41-52 Монітор LG, недоро о, б/в. Конта ти: 24-64-69

Фотоапарат «Ф джі» S1600, новий, арантія 2 р., 15- ратне збільшення, 12 ме апі сілів, + 2 Гб арта пам’яті, зарядний пристрій, 4 а м лятори. Ціна: 1150 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Лампи інди аторні ИН-14, ИН-16, ИН-23, ИН-8, ИН-8-2 ,бажано невживані. Конта ти: (099) 743-99-54

Фотоапарат (мильниця) «Ре ат», вир-во Канада. Конта ти: 64-05-39, (093) 598-04-67

Телевізори лампові. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11

Фотоапарат Samsung Fino 40S, плів овий, LCD-дисплей, в відмінном стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Побутова техніка

Фотоапарат ЗЕНІТ Е, в хорошом стані. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21 Фотоапарат цифровий «Соні». Конта ти: (097) 532-68-29 Фотозбільш вач. Конта ти: 28-97-80

Фотованноч и. Конта ти: 40-07-69

Теле), відео), аудіо), радіо 7.4.1. Продам Автомат м зичний для бар , настінний, новий, 40 тис. омпозицій та відео ліпів, фонові м зи а і ліпи, з пюрни ом або монетоприймачем на вибір, арантія виробни а, можливе встановлення. Ціна: 3900 рн. Конта ти: (067) 747-91-79 Бло и ТВ «Еле трон»: МП-3-3, МП-41, ПС-С, МЦ-31-1, МС-41-1, МК-1-1С, УСУ-1-15-1, МУНЧ-С, ПК-3-1С, ПК-46, ПИ-5, МРК-21-А (2шт), УСР-1С, СМРК-21 (2шт), СК-М-24-2С, СК-Д-24 (3шт). Ціна: 60 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Монітори, б/в. Конта ти: 5-90-74, (067) 303-34-63

Відеома нітофон «Panasonic», хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 753-84-49 rebook7@gmail.com

Набір безпровідний лавіат ри та миші. Конта ти: (095) 522-96-37

В і д е о м а н і т о ф о н «Панасоні », б/в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

Но тб HP Intel Core i5 Pavilion DV6-6C51ER, новий, 2- о по олінння, жорст ий дис 500 Гб, оперативна пам’ять - 4 Гб, відео арта - 2 Гб, ліцензійний Віндовс, HDMI-вихід, бл т з, вай-фай. Ціна: 4800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Динамі и, мі росхеми, транзистори, резистори, діоди, онденсатори, трансформатори, механі а для ма нітофонів та інші еле тронні омпоненти. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Конта ти: (098) 579-99-99

Еле трофон «Ве а». Конта ти: (067) 727-11-93

Принтер-с анер- опіювач, ч довом стані, заміна артриджа. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 437-41-26

Запчастини до телевізора. Конта ти: 23-16-35

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

М а н і т о ф о н «Мая » з Конта ти: (067) 727-11-93

блют з. Конта ти: (095)

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (095) 522-96-37 Радіотелефон «Панасоні » з інтер омом. Ціна: 130 рн. Конта ти: 62-96-07

Камер морозильн , об’єм 132-92 б. дм, 4 полиці з орзинами, б/в, хороший стан. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 437-41-26 Конве тор азовий, 2 Вт (до 22 в м). Ціна: 1111 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22

Самовар еле тричний. 24-19-72, 63-64-80

Фен. Ціна: 30 рн. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

КОНДИЦІОНЕРИ. Продаж, монтаж та сезонне сервісне обсл ов вання. Виїзд БЕЗКОШТОВНО. Гарантія. Ми працюємо, щоб Ви відпочивали

Конта ти: 43-33-40, (067) 360-42-42

Холодильни «ЗІЛ», недоро о. Конта ти: 23-58-06 б/в.

Холодильни «Норд», 2- амерний, в хорошом стані. Конта ти: 28-09-93, (067) 711-60-59, (067) 760-44-31

Т е л е в i з о р «Funai» та «Meredian», в робочом стані. Ціна: 500 рн./шт. Конта ти: (067) 199-42-42

Конта ти:

Телевізор «Еле трон-382», б/в, д 54 см, недоро о. Конта ти: (096) 105-41-52 Телевізор «Оріон». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94 Телевізор «Панасоні », 3 р., неробочий або плю процесор до ньо о. Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58 Телевізор «Панасоні », плазма, 108 см діа ональ. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Телевізор «Р бін», б/в, робочом стані, плос ий е ран, п льт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 595-66-57, (050) 574-00-94 Телевізор «Самс н », 51 см діа ональ, б/ в, хороший стан. Конта ти: 64-48-89, (098) 020-58-56 Телевізор «Соні KVCW-25», б/в, відмінний стан. Ціна: 1250 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 Т е л е в і з о р «Соні», діа ональ 51 см. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

Кондиціонери. Продаж, монтаж та сезонне сервісне обсл ов вання. Виїзд БЕЗКОШТОВНИЙ. Гарантія. Конта ти: 43-33-40, (067) 360-42-42 Машин пральн «AEG», б/в, автомат, до 7 , вир-во Німеччина. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 591-47-47

«Ри а», недоро о.

Холодильни , б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 645-68-39

пральн «Чай а», б/в. Конта ти:

Х о л о д и л ь н и , б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Машин пральн , «Зан сі», б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Х о л о д и л ь н и , б/в. Конта ти: (096) 782-72-57, (095) 136-73-20

Машин пральн , б/в. Ціна: 100 Конта ти: 5-05-83, (098) 919-63-58

рн.

Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин пральн , вир-во Китай. Конта ти: 2633-41, (098) 939-41-76

Холодильни , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Машин пральн Конта ти: 23-58-06 Машин 23-71-68

Машин

пральн . Конта ти: (098) 794-84-80

Машин швейн «Singer», з столом, робочом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Машин швейн «Зін ер», в хорошом стані. Конта ти: 26-33-41, (098) 939-41-76 Машин швейн «Подільсь а», ножн . Конта ти: (067) 772-92-06 Машин 62-96-07

швейн

з т мбою. Конта ти:

Машин швейн , б/в, Конта ти: (098) 951-77-39 Машин 573-26-78 Машин

недоро о.

швейн , б/в. Конта ти: (096) швейн , б/в. Конта ти: 23-71-68

Телефон, б/в. Конта ти: (096) 782-72-57, (095) 136-73-20

Телевізор, «Самс н » 32D4000. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Телефони мобільні «Самс н », 2 шт. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Телевізор, б/в, «Еле троні а», ольоровий. Ціна: 380 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Телевізор. Конта ти: (097) 032-38-75

Мі сер еле тричний RG 28S, Німеччина, 3 швид ості, в омпле тований. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Обі рівач омпа тний «Евіта». Конта ти: 64-05-39, (093) 698-04-67 Пилосмо «Ровента», б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 724-23-38 Плит азов 985-72-12

«Еле тра». Конта ти: (067)

Плит азов 545-25-05

«Норд». Конта ти: (097)

Фотоапарат «Київ-19». Конта ти: 5-58-92

Тюнер SRT-8500, арантія. Конта ти: (093) 510-34-86

Ф о т о а п а р а т «Полароїд». Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

7.4.2. К плю

Плит азов , вир-во Польща, б/в. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17

А діо орон , робоч , з виходом 3,5 мм, недоро о. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Прас . Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

Відеома нітофон «Еле троні а-ВМ12». Конта ти: 68-36-84

Холодильни «Снай е». Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81 Холодильни 2- амерний «Донбас», б/ в, хороший стан. Конта ти: 62-01-08

пральн

Телефон «Но іа-1100», б/в. Ціна: 125 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Телевізор, вир-во Японія, б/в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Холодильни «Сіменс». Ціна: 1550 рн. Конта ти: 68-00-68

«Малют а». Конта ти:

Машин 43-61-36

Машин пральн , автомат, вир-во Німеччина, б/в. Конта ти: (096) 749-55-32

Фотоапарат «ФЕД-3», фотоспалах «Л ч-68», діапрое тор «Пелен -500К». Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Холодильни «Донбас», б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: 68-00-68

Кондиціонери. Конта ти: 26-58-50

Машин пральн «Ардо». Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

Ф о т о а п а р а т «Со ол 2». Плів овий. Виробни Ломо, СССР. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

Холодильни «Бош», б/в. Конта ти: (096) 749-55-32

Холодильни «Мінсь -11», Конта ти: (097) 924-72-83

Т е л е в і з о р BRAVIS, 22'’ PK TV, з вмонтованим DVD та ронштейном для ріплення. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 409-01-52

7.3.1. Продам

рн.

Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Т е л е в і з о р «Шарп», на запчастини. Конта ти: 23-58-06

Фото), кіно), оптика

Конта ти:

Телевізор «Еле трон». Ціна: 250 Конта ти: (097) 546-43-63

Машин швейн , т мб «Л чни », вир-во Польща. Конта ти: 62-94-62, (050) 070-60-15

Смартфон SAMSUNG GT-S5250 WAVE525 відмінном стані, на арантії. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 712-83-92

Прас . Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Р шни ос ш із нержавіючої сталі, «Драбин а», на 10 поличо . Ціна: 710 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22 petrolviv98@mail.ru

КОНДИЦІОНЕРИ

Телевізор «Філіпс». Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

С м а р т ф о н «Асер». Конта ти: (095) 522-96-37

ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ З НІМЕЧЧИНИ, НОВУ ТА Б/В: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ, ПРАЛЬНІ МАШИНИ, ЕЛЕКТРОДУХОВКИ. ШИРОКИЙ ВИБІР, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: (067) 709-66-89, (067) 604-00-87, (050) 224-68-83

Платів и. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

Т е л е в і з о р «Еле трон». 62-94-62, (050) 070-60-15

Гарніт р 522-96-37

Камер морозильн поб тов , б/в, вир-во Німеччина, хороший стан, недоро о. Конта ти: 5-39-95, (067) 282-60-24

Холодильни «Норд» без морозильної амери. Конта ти: (067) 772-92-16

Флеш , 8 GB. Ціна: 50 рн. Конта ти: (096) 254-80-01 andriyzhaborets@mail.ru

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Камер морозильн «Саратов», б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 952-06-00

Кондиціонери, продаж, встановлення, сервіс. Конта ти: 43-15-13, (097) 468-02-49

Телевізор «Грюнді », вир-во Німеччина, на запчастини. Конта ти: (097) 508-47-00

Айфон 3GS, на 2 сім- арти, сенсорний е ран, блют з, МР3, МР4, ява і ри, фото, відео, ди тофон, радіо, 8 Гб, та ін. Ціна: 350 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Камер морозильн «Gorenje», б/в, на 80 л, 4 полич и, працює ч дово. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 28-05-78, (067) 360-62-02

Ма нітофон «Нота-203» Конта ти: (097) 032-38-75

ТБ-тюнер до ПК. Конта ти: (095) 522-96-37

Айфони итайсь і на 2-3-4 сім- арти: 3g, 4G, 5G (від 490 рн.), Samsung, Nokia: Lumia, N8-N9, часофони, дешево в Moby.In.UA! Всі опії на сайті: http://moby.in.ua/ Конта ти: (095) 383-81-82; (063) 656-39-39; (097) 173-82-55

Гідро онтролер AL-KO для автоматично о водопостачання в б дино , виробни Німеччина. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 409-01-52

олон ами.

Радіол «Урал 111», з веніловими дис ами. Конта ти: 24-19-72, (096) 353-90-97

7.2.1. Продам

Витяж и. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

рн.

ТB-тюнер для омп’ютера з FM-радіо «FlyTV Prime 34FM». Відтворення/запис. М льтие ран, TXT, таймер запис , від ладений пере ляд, відеозахват, оцифров а відео асет та ін. Ціна: 99 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 (з 13:00 до 22:00)

Засоби зв’язку

7.5.1. Продам Холодильни LG, новий. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 20-49-84, (097) 522-77-69

Витяж , нов . Конта ти: 23-60-94, (097) 719-04-72

7.3.2. К плю

М а н і т о л ДЕУ, б/в. Ціна: 50 Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Телевізор, ольоровий, робочий, до 200 рн. Конта ти: (097) 449-53-39

Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Р шни ос ш із нержавіючої сталі, «Драбин а», на 10 поличо . Ціна: 710 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22

Холодильни без морозильної Конта ти: (067) 772-92-16

амери.

Холодильни 2- амерний, в хорошом стані. Конта ти: 28-09-93, (067) 711-60-59, (067) 760-44-31 Холодильни . Ціна: 1550 рн. Конта ти: 68-00-68

7.5.2. К плю Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Плит азов , 4- омфорн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит азов , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Плит азов , олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Плит азов , можна б/в. Конта ти: (093) 693-25-55 Плит азов , стар . Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Плит азов . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , можливо б/в. Конта ти: (098) 625-33-13 Холодильни , пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02 Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

27


28

№41 від 24 жовтня 2012 ро

ПОБУТ Одяг, взуття 8.1.1. Продам Д блян и, жіночі, 2 шт., розмір 46-48. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Д блян чоловіч , нат ральн , в хорошом стані, розмір 50, зріст 180-186 см. Конта ти: (067) 12-95-882 Д блян , б/в, в хорошим стані, 48-50 р. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 Д блян , жіноч , 48 р. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 Д блян , світло- оричнев , 48-50 р., жіноч . Конта ти: 22-40-56 Кол оти для ва ітних. Конта ти: (096) 333-56-06 Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Шинель, свят ов , 48 розмір, недоро о. Конта ти: 23-58-06

Катер дитячий, на радіо ерівництві. Конта ти: (097) 532-68-29

Ш арпет и вовняні, недоро о. Ціна: 15 рн/ пара. Конта ти: 23-58-06

Гойдал дитяч «Та о», від 1 до 3 р., в хорошом стані. Ціна: 300 рн. тор . Конта ти: (050) 690-37-98, (067) 189-18-04

Ш б з єнота, нат ральн , вир-во Італія. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80 Ш б з 62-14-92

Дитячі товари

Костюми на хело їн. Конта ти: 45-05-88

К рт и, остюми. Конта ти: 26-08-76 К рт для дівчин и, 5-7 ро ів, з апюшоном, червон , демісезон. Ціна: 65 рн. Конта ти: (096) 549-95-18 К рт

зимов . Конта ти: (096) 724-23-38

К рт на синтепоні, б/в, 48-50 р. Ціна: 550 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

роли . Конта ти:

ШУБУ НОРКОВУ, Б/В, ВИРОБНИЦТВО ГРЕЦІЯ, Р. 52, КОЛІР - ПАСТЕЛЬ, У ГАРНОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ: (098) 245-32-69

Костюми аз ових ероїв напро ат. Конта ти: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua Кросів и «Най », 42-43 р., ш іряні обміняю на монітор, б/в. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

апюшоном,

Ш б з х тра н трії, омір песець, оричнево о ольор , хороший стан, 46-48 р., довжина 106 см. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (050) 814-51-16

8.2.1. Продам

Білоч а, Лисич а, Зайчи , Їжачо , Пірат, Принц та ін. - остюми Конта ти: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua

•Костюми звірят, аз ових ероїв для дітей від 2 до 10 ро ів, напро ат.

К рт -дощови , осінньо-веснян , розмір XXL. Конта ти: (096) 724-23-38

Конта ти: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua

Напівш б нор ов , 50-54 р., з апюшоном, арний стан, оричнево о ольор . Ціна: 3000 рн., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 717-73-51

Костюми аз ових ероїв Конта ти: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua

Одя та вз ття, б/в. Конта ти: 26-08-76 Одя , б\в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Пальто демісезонне, 48-50 р., б/в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 Пальто осіннє, демісезонне, ашемір, вишневий олір, 48 р., недоро о. Конта ти: 28-83-77, (098) 218-77-62

ПІДЖАК ЧОЛОВІЧИЙ (ШКІР.ЗАМ), ВИРОБНИЦТВО ФРАНЦІЯ, КОЛІР - ЧОРНИЙ, Р. 52-54, У ГАРНОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ: (098) 245-32-69 Плахти, спідниці, віноч и дитячі та жіночі. Конта ти: 43-04-28, (097) 387-82-58 Плащ-пальто, жіноче, ш іряне, розмір 46-48. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 П хови , 42 р. Ціна: 370 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 П хови , 42-44 р. Ціна: 520 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 П хови , 48-50 р., б/в. Ціна: 750 Конта ти: (097) 110-07-30

рн.

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ВЕЧІРНІ ТА ВИПУСКНІ СУКНІ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11 Спідниці плісе, різно о ольор . Конта ти: (050) 435-36-93 С ні вечірні, вип с ні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37 С ню весільн , 46 р., хороший стан, в про аті не б ла. Конта ти: (097) 781-85-68 С ню весільн , біл , оздоблен , 46-48 р., зріст 173 см, розрахована на вели ий об’єм р дей. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 364-42-15

Костюми національні для дітей • Конта ти: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua

Білоч а, Лисич а, Зайчи , Їжачо , Пірат, Принц та ін. - остюми Конта ти: (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 45-05-88 www.zabawa.at.ua Ванноч пластмасов , червоно о ольор . Ціна: 70 рн. Конта ти: 68-33-96, (096) 915-50-66 Велосипед дитячий, 2 шт. Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 750-41-63 Вз ття на хлопчи а, осінньо-зимове, 36 р. Конта ти: (067) 840-67-31 Візо «Carolina Lagoon». Повна омпле тація, стан д же хороший. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (097) 186-00-48 Візо «Everflo», весь омпле т. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 645-01-88 Візо «Адбор пі овіно», зимово-літній, хороший стан. Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 678-89-85 Візо «Бейбі дизайн», помаранчевочорний. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-38-19, (063)268-20-66 Візо «Ві і» зимово-літній, бордовий олір, хороший стан. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 856-37-34 Візо «П’єр Кардін», салатовий з жовтим, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 22-29-53, 62-54-56, (095) 702-74-91 Візо весняно-літній «Чі о», в хорошом стані. Конта ти: (063) 635-52-30 Візо весняно-осінній «Ба зі», зелений, б/ в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 5-38-19, (063) 268-20-66 Візо дитячий «Та о», трансформер, зимово-літній. Конта ти: (096) 749-55-32 Візо дитячий, 3 в 1, бордовий, вир-во Німеччина. Конта ти: (096) 708-79-08 Візо дитячий, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Візо дитячий, Толето, в хорошом стані. Конта ти: (098) 294-56-52 Візо дитячий. Конта ти: (096) 104-08-47 Візо дитячий. Конта ти: (098) 794-84-80

С ню весільн , в хорошом стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 937-34-98

Візо зимово-літній «Віваро», весь омпле т, хороший стан. Ціна: 900 рн. Конта ти: 62-58-08, (096) 783-40-94

С ню весільн , виш ан , біл , 44-46 р. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 745-31-86

Візо зимово-літній «Ві і». Ціна: до овірна. Конта ти: 64-16-91, (067) 724-43-34

С ню весільн , виш ан , ремово о ольр , 42-44 р. Конта ти: 26-08-43, (096) 455-75-20

Візо зимово-літній, «Адбор», білобла итний, в хорошом стані, весь омпле т. Ціна: 800 рн. тор . Конта ти: (096) 391-59-91

С ню весільн , е с люзивн , + ільця. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 537-84-34 С ню весільн , з підспіднични ом, 42-46 р., недоро о. Конта ти: 62-66-95 С ню весільн , ідеальний стан, або здам в про ат. Конта ти: (097) 474-00-18 С ню весільн , недоро о. Конта ти: 28-71-43, (097) 188-22-70 С ню весільн , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 С ню весільн , оздоблен амінням, на ид а, підспіднични , недоро о. Конта ти: (096) 804-85-37 С ню весільн . Ціна: 1995 рн. Конта ти: (097) 190-84-81 roma_653@mail.ru С ню латина та омбідрес для спортивно-бальних танців ате орії Юніори. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 380-88-29 С ню, весільн , з підспіднични ом, 42-46 розм., недоро о. Конта ти: 62-66-95 Т флі ECKSE Latina, Сатин, модель САВАННА; Розмір – 23,5; абл – 70F; Повнота – М. Хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 380-88-29 Т флі для хлопчи а, 34 р., оричнево о ольор , прошиті, на висо ій підошві, ш іряні, на шн рів ах. Ціна: 55 рн. Конта ти: (096) 549-95-18 Т флі жіночі, ш іряні, чорно о ольор , 35 р. Ціна: 250 рн. Конта ти: (067) 745-31-86 Шап

нор ов , нов . Конта ти: 5-64-20

Візо зимово-літній, «Та о», олив овожовтий, весь омпле т, в хорошом стані. Ціна: 700 рн., тор . Конта ти: 62-78-08, (098) 919-63-93 Візо зимово-літній, рожево о ольор , вир-во Польща, в хорошом стані. Конта ти: (098) 667-98-10 Візо літній, чорно-жовто о ольор . Ціна: 550 рн. Конта ти: (096) 508-38-95 Візо , до 3 р., зимово-літній, люль а змінюється на про лян овий варіант, сіро-помаранчево о ольор , в хорошом стані. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (093) 401-42-79 semenyuk-yulsya@mail.ru Візо , зимово-літній, «Ві торія Голд», синьо-бла итний, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-72-57 Візо , зимово-літній, для дівчин и, в хорошом стані. Конта ти: (063) 733-12-11 Женя Візо -парасоль 375-15-12

«Джобі». Конта ти: (050)

Гойдал «Гра о» до 13 (095) 705-41-10

, нов . Конта ти:

КАРНАВАЛЬНІ ТА УКРАЇНСЬКІ КОСТЮМИ ДО СВЯТА ОСЕНІ: ГРИБОЧОК, ЯБЛУЧКО, ГАРБУЗИК, ЛИСИЧКА, КОМАШКИ ТА ІН. ЦІНА: 35-55 ГРН. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ТЦ «АНДРІЇВСЬКИЙ» 45-05-88 (096) 333-56-06, (063) 705-78-01 WWW.ZABAWA.AT.UA

Комбінезон зимовий, від народження до 7-8 місяців. Бла итно о ольор . Польща. Ціна: 120 рн. Конта ти: 28-28-19, (067) 74 84 252 Комбінезон- онверт, на овчині, з р авич ами, салатово о ольор , в хорошом стані. Конта ти: 5-39-75, 43-85-40 Костюми новорічні: Петр ш а, Алладін. Б/ в, в арном стані. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-31-67, (050) 375-22-52 Крісло для од вання зі столи ом, ре люється рівень та нахил сидіння. Конта ти: (097) 240-00-11 Крісло- ойдал «Bright Starts». Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 603-61-91 Roma-15@i.ua Кросів и, 24 р., рожеві, в хорошом стані. Конта ти: 5-39-75, 43-85-40 К рт дитяч , зимов , до 7 р., для хлопчи а. Ціна: 170 рн. Конта ти: (097) 766-98-25 К рт для хлопчи а, салатово о ольор . Конта ти: (067) 840-67-31 Ліжеч о дитяче в хорошом стані. Конта ти: (093) 920-27-01 Ліж о дитяче, 2-яр сне. Конта ти: (067) 318-78-67 dvtuk@rambler.ru Ліж о дитяче, дерев’яне, для дитини ві ом 1-8 р. Конта ти: 22-67-76, (067) 362-49-16 Ліж о дитяче, з нат рально о дерева, б , з матрацом. Ціна: 850 рн. Конта ти: (096) 508-38-95 Ліж о- олис , нат ральне дерево. Конта ти: (095) 882-89-76 Манеж дитячий, вир-во Польща, майже новий. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 919-88-93 Манеж, прямо тний, рожево-б з ово о ольор , в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 22-29-53, 62-54-56, (095) 702-74-91 Одя дитячий, від народження до 3 ро ів, вир-во Італія, б/в. Конта ти: 26-35-24, (096) 334-91-74 Одя дитячий, для хлопчи а, ріст 120-140 р. Конта ти: (067) 840-67-31 Одя та вз ття, дитяче. Конта ти: 26-08-76 Піді равач дитячо о харч вання «Тефаль». Конта ти: 5-39-75, 43-85-40 Пристав і ров «Соні плейстейшн-3», нова, 320 Гб+2 джойсти и, 2 дист и, HDMI- абель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Ранець ш ільний дитячий, з малюн ом «hot weels», хорошом стані. Ціна: 70 рн. Конта ти: 28-28-19, (067) 748-42-52 Светр для дівчин и, шерсть, молочно о ольор , з нашитими «бедри ами». Ціна: 25 рн. Конта ти: (096) 549-95-18 Стіл для од вання, дерев’яний, в хорошом стані. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: (050) 690-37-98, (067) 189-18-04 Стілець для од вання дитини. Конта ти: (097) 159-95-65 Стілець для од вання, дерев’яний. Ціна: 170 рн. Конта ти: (097) 546-43-63 Стілець для од вання, трансформер, хороший стан. Конта ти: (050) 375-15-12 Т флі на абл ч , чорно о ольор , замшеві, 24 розмір. Конта ти: 5-39-75, 43-85-40 Т флі, молочно о ольор , з банти ом, 23-24 р. Конта ти: 5-39-75, 43-85-40

ФОРМУ ШКІЛЬНУ НА ДІВЧИНКУ, БОРДОВУ, 1-5 КЛАС. ЦІНА: 50 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 801-74-64 ФОРМУ ШКІЛЬНУ ЧОРНУ, НА ДІВЧИНКУ, 4-8 КЛ., У ВІДМІННОМУ СТАНІ. ЦІНА: 50 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 801-74-64 Форм ш ільн , на хлопчи а. Конта ти: (067) 840-67-31 Ход нці дитячі, манеж, стіл ��ля од вання. Конта ти: (067) 334-44-52 Чобіт и 17р., сірі, на замоч ах, ш іра. Конта ти: (096) 549-95-18 Чобіт и зимові для дівчин и, 34 розмір , на це ейці, чорні з оп ш ою, дешево. Конта ти: (098) 036-02-00 Чобіт и, молочно о ольор , з овчиною, 23 р. Конта ти: 5-39-75, 43-85-40 Штани теплі для дівчин и, 4-6 ро ів, рожево о ольор . Ціна: 15 рн. Конта ти: (096) 549-95-18

8.2.2. К плю Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Галантерея, тканини 8.3.1. Продам Валізи, ш іряні, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Диванде вовняний. Конта ти: 63-64-80, 24-19-72 (096) 353-90-97 Диванде , 2 на ид и. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Диванде и 2/1.5, 2/3м. 24-19-72, (096) 470-91-53

Конта ти:

Ковдри, под ш и п хові. Конта ти: 26-38-46


29

№41 від 24 жовтня 2012 ро Ковдр пол торн , п хов . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Ковдр п хов , пол торн , 2 п хові под ш и. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85

Медицина, косметика 8.5.1. Продам

Ковдр п хов . Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Ковдр шерстян , синтепонов 180/200 см, дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Апарат сл ховий. Конта ти: 63-70-14

На ид и на 26-83-31

Візо інвалідний. Конта ти: (068) 230-36-52

рісла та диван. Конта ти:

Наматрацни Венетто, 1,6 х 2,0. Конта ти: (095) 705-41-10 Под ш и з 62-14-92

Вібромасажер. Конта ти: (097) 916-99-45 Ліж о масажне «Сера ем-Мастер». Конта ти: 69-07-96

сячо о пір’я, нові. Конта ти:

Под ш и п хові, 70/70. Конта ти: 28-97-80 Под ш и п хові, овдр п хов . Конта ти: 5-64-20 Под ш и. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 По ривала на пол торні ліж а. Конта ти: 26-52-67, (067) 913-35-85 По ривало на ліж о, 2,5/1.90 м. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 По ривало. Конта ти: 26-83-31 По ривало. Конта ти: 5-64-20

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 Простирадла лляні. Конта ти: 5-62-59

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65 С атертин . Конта ти: 26-83-31 Тюль-лапш . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

8.5.2. К плю Памперси, під лад и, Конта ти: 22-40-56

пелюш и.

Мистецтво 8.6.1. Продам Балалай «Прима», онцертн . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (063) 730-67-55 Балалай , мандолин , ларнет, флейт , а ордеон 3/4, вир-во Німеччина. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 878-56-42 Баян «Етюд-205» (Т ла), недоро о. Конта ти: (067) 337-91-86, (050) 756-30-05 Картини. Конта ти: 26-38-46 Полотна вишитих і он. Конта ти: (067) 793-44-54 С рип 3/4, вир-во Одеса, обмін на с рип меншо о розмір з доплатою, або віолончель в б дь я ом стані. Конта ти: (063) 730-67-55 С рип чнівсь , професійн , альт, онтрабас, а ордеон 3/4, вир-во Німеччина, баян «Белар сь». Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 730-67-55 С рип , 4/4, старовинн , невідомо о німець о о майстра. Ціна: 500 .о. Конта ти: (063) 730-67-55 С рип , 4/4, Штайнер, 19 ст., відмінний зв , тембр з пісоч ом, хороша реставрація. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (063) 730-67-55 . Конта ти: (098) 667-98-10

8.3.2. К плю

Фортепіано «У раїна», арний стан. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (095) 882-89-76

Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Фортепіано «У раїна». Конта ти: (098) 667-98-10

Відпочинок, спорт, туризм

8.8.1. Продам Авто лав верти альний, б/в. Конта ти: (098) 300-93-21

Хміль, 2011 р., вис шений, непресований, 2 т. Конта ти: 26-68-04

Ц ценя змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 63-36-62

Пос д. Конта ти: 26-83-31

Ц ценя змішаної породи для охорони. Конта ти: 22-67-83 після 19.00 од., (097) 860-67-20

Ц ценя породи та са. Конта ти: (067) 103-47-14

Самовар. Конта ти: 22-25-71, 63-64-80 Сервіз чайний, на 6 персон. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Термос 0,5-0,75 л, орп с - пластмаса, олба - с ло. Вир-во СССР. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net Термос, 12 л. Ціна: 890 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru

Продукти харчування 8.9.1. Продам Мед нат ральний, з південно о ре іон , власна пасі а. Г ртом. Г рт від 100 (2 бідони). В асортименті інші бджолопрод ти. Можлива достав а по У раїні. Ціна: 25 рн./ (37,50 рн/л) Конта ти: (096) 142-67-55, (097) 871-93-89 C хпай армійсь ий, виробництво Росія. Ціна: 97 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 Горіхи, нел щені, торішні. Конта ти: (067) 364-22-34 Кав нат ральн мелен та в зернах, вир-во Іспанія. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 389-85-79 Кап ст . Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Човен моторний, імпортний, ам фляж, 25 ін. сил. Конта ти: (067) 381-52-59

Ц ценят породи дратхаара. Конта ти: (050) 955-53-89 Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Ц ценят породи лабрадор ретривер, палий о рас, до менти КСУ. Конта ти: (066) 814-99-20, (093) 432-05-79 Ц ценят породи нім.вівчар а, 1 міс. Конта ти: (067) 261-54-93 Ц ценят породи нім.вівчар а, недоро о. Конта ти: (097) 426-61-45 Ц ценят породи нім.вівчар а, недоро о. Конта ти: (097) 458-37-35

Маслини та олив и, вир-во Іспанія. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 389-85-79

Ц ценят породи німець а вівчар а від тит лованих бать ів. КСУ. Клеймо. Щеплені. Ветпаспорт. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55

рн./

Мор в . Конта ти: (097) 258-22-59 Мор в . Конта ти: (067) 883-17-43 ivandovgiy92@mail.ru Олію олив ов , вир-во Іспанія, холодний віджим. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 389-85-79

Чалди до авової машини. Конта ти: (097) 916-99-45

Човен «Про рес». Конта ти: (050) 375-15-31

Ц ценят породи вівчар а, недоро о, хл./ дівч. Конта ти: 22-67-83 після 18.00 од., (097) 860-67-20

.

Кислот лимонн . Ціна: 12 Конта ти: (050) 537-59-51

Мар и, 305-83-14

Видання, ни и анти варні дореволюційні з мистецтва, філософії, історії, збірни и творів ласи ів.Доро о. Конта ти: (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Ц ценя породи російсь ий спаніель, недоро о, біло о ольор з чорними в ш ами. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Ц ценят породи бордось о о до а, родовід, до менти, щеплення, недоро о. Конта ти: (098) 262-60-80

Сiт мас вальн , 3х6 м. Ціна: 450 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru

з чохлом. Конта ти: (097)

Ц ценя породи алабай, чорно-біло о о рас , 3,5 міс, дівч., є щеплення. Конта ти: (098) 356-73-77

Ц ценят ( обелі) породи я дтерьєра, ві ом 3 міс., від робочих бать ів. Конта ти: (067) 363-22-59

Термос. Конта ти: 26-83-31

Ц ер и (чорнослив в шо оладі, ра а в шо оладі, метеорит, фр товий рильяж). Конта ти: (03650) 2-19-51, 2-22-85

Фля армійсь 107-92-34

Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (067) 831-31-05 Оле сандр Ц ценят породи російсь ий спаніель, 2 дівч. Конта ти: 22-67-83 після 18.00 од., (097) 860-67-20 Ц ценят породи російсь ий тойтер’єр. Конта ти: 43-68-26, (095) 358-11-22 Ц ценят породи той-тер’єр, хлопчи и. Конта ти: (096) 254 55 20 Ц ценят породи чих а-х а, привиті, з до ментами та без. Конта ти: 63-26-26, (067) 726-57-38

8.10.2. К плю Ш ри роля, лиса, ондатри, ниці, н трії, видри,бобра,та інші. Конта ти: (096) 614-16-02

8.10.3. Подар ю

Часни . Конта ти: (097) 258-22-59

8.9.2. К плю Коріандр, ірчицю біл , чорн , жовт . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Тварини, рослини 8.10.1. Продам

Кіш породи анадсь ий сфін с, см аст , 6,4 міс. Конта ти: 22-67-83 після 18.00 од., (097) 860-67-20

Кіш , 4 р., породи британсь а бла итна. Конта ти: (096) 857-55-70

Кошеня чорне, п хнасте, привчене до поряд . Конта ти: 63-73-08, (096) 8/ 04-30-03

На лей и «старі», від ж вальних мо , 1980-2002 ро ів вип с , а та ож в ладиші (фанти и), епси (фіш и)! Конта ти: (098) 974-04-08 fernetbozkov@ya.ru

Вазон «Золотий с». Ціна: 40 рн. Конта ти: 62-83-47

Кошеня, арнень е. Конта ти: 43-57-34, (096) 552-23-88

Вазони «Алое», «Каланхоє». Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Кошеня, хл. Конта ти: 68-39-06

Шахмати, шахи, недоро о. Конта ти: 40-07-69

С т а т е т и порцелянові. 62-73-97, (067) 993-68-65

Конта ти:

Квіти: драцена, ю 727-11-93

а. Конта ти: (067)

Кіш породи британсь а, 8 міс. Конта ти: 22-67-83

Кошенят в дбайливі р и. Конта ти: (098) 048-32-58 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 64-16-77

Картоплю, дрібн . Конта ти: (067) 687-17-74 Картоплю, з достав ою. Конта ти: 68-35-62, (097) 904-75-75 Картоплю, мор в . Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Картоплю. Конта ти: (096) 968-37-50 Картоплю. Конта ти: (067) 270-61-14 Картоплю. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 372-48-15 Кіз молочних. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 082-16-45 Кобил , 3 р. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 103-03-98

Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31

•Дрова твердих порід (д б, раб, береза), торфобри ет. Достав а а/

м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80 Поросят, свиномато , баранів. • Конта ти: (096) 112-38-95 Торф для с/ призначення • (вир-во с бстратів та при от вання

омпостів), р нт торф’яний, рослинний, мати алію та натрію, напівбри ет торф’яний. Конта ти: 63-73-54, (095) 520-29-60

Ячмінь, пшеницю, солом та • сіно в тю ах. Конта ти: (096) 112-38-95

Кобил . Конта ти: (098) 605-69-00 Коз , 8 міс. Конта ти: (095) 686-16-02 Коз , дійн . Конта ти: (067) 681-56-00 Коня. Конта ти: (096) 518-98-01 Корморіз и еле тричні. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Коров дійн , чорно-біл , 5 ро ів. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (066) 653-03-35, (098) 837-72-61 Коров , дійн , Радивилів. Конта ти: (096) 753-96-69 Коров . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, (067) 766-72-32, (097) 312-09-28 Коров . Конта ти: (067) 972-86-31 Кролів породи сірий та білий велетень, словаць ий велетень, новозеландець. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 К рей-бройлерів, т ш ою. Конта ти: (098) 078-76-44 Лоша. Конта ти: (067) 972-86-31

Мальо живої риби: ороп, білий ам р, товстолоб. Конта ти: (097) 291-16-69

Апарат доїльний. Конта ти: 61-13-16

Насіння вівса та ви омішан и. Конта ти: (096) 525-71-19

Ячмінь, пшеницю, солом та сіно в тю ах. Конта ти: (050) 339-29-39 Апарати доїльні, доїльне обладнання. Конта ти: 61-13-16

БАРАНІВ, СВИНОМАТОК, ПОРОСЯТ. КОНТАКТИ: (050) 339-29-39 Б ря

ормовий. Конта ти: (098) 449-67-43

Б ря столовий. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 В ли и. Конта ти: 22-67-17 Гарб зи столові, солод і, недоро о, ртом та вроздріб. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Гарб зи. Конта ти: 61-89-97

ГУСЕЙ-ВЕЛЕТНІВ, МОЛОДИХ, ВАГА 6-8 КГ.

Мото оси. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Овес. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Пар ан з профнастил . Конта ти: (067) 923-36-93

ПІДПРИЄМСТВО ПРОДАЄ ПОРОСЯТ ПОРОДИ ЛАНДРАС, ВАГОЮ 7-8 КГ, ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-25-18, (067) 363-33-25, (067) 363-33-44 Поросят в’єтнамсь ої породи. Конта ти: (097) 435-15-75 Поросят орейсь их, 2 міс. Конта ти: (067) 363-52-51 Свиню, т ш ою, одован нат ральними ормами. Конта ти: (096) 773-71-48, (050) 156-83-80 Січ арню. Конта ти: (067) 888-90-55 Січ арню. Конта ти: (098) 503-63-39 Січ арню. Конта ти: (098) 503-63-39

КОНТАКТИ: 64-29-84,

Січ арню. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

(097) 473-02-37

Телич . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23 (067) 766-72-32, (097) 312-09-28

Дрова. Конта ти: 28-44-80, (098) 898-90-61

Вазон «Дехінбахія». Конта ти: (096) 262-52-56

Картоплю, дрібн , насіннев . Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

8.11.1. Продам

Дрова фр тових дерев. Конта ти: 62-83-47

А варі м, 110 л, з риб ами, є т мба, фільтр, освітлення. Конта ти: (067) 100-28-83

Картоплю, достав а. Конта ти: 24-71-08, (067) 788-76-52

Кобил . Конта ти: (098) 421-91-66

Кошеня в добрі р и. Конта ти: 23-00-96, (050) 435-48-02 Кошеня ти рово о о рас , в хороші р и. Конта ти: (098) 048-32-58

. Конта ти: 62-83-47

Картоплю дрібн , мор в . Конта ти: 5-62-09, (097) 766-41-08

Сільське господарство

Кота. Конта ти: 28-44-80, (098) 898-90-61

8.4.2. К плю

Стат ет и порцелянові, старовинні речі. Конта ти: (096) 614-16-02

Ц ценят, в хороші р и. Конта ти: 23-71-68

Дерева фр тові незрізані, вели і, 8 шт., подар ю. Конта ти: 23-24-03

І раш и-модель и автомобілів масштаб 1:43, вир-во СРСР, можливо неробочі. Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Принадлежности охотничьи, сеть мас ировочн ю, стволы охотничьем р жью ИЖ-27. Конта ты: (472) 71-04-69, (067) 885-17-19, (063) 049-09-59

Ц ценят в хороші р и. Конта ти: 28-43-11

, молод . Конта ти: 23-71-68

Кіш

Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (067) 332-81-10

Щен и породы йор ширс ий терьер, мини и стандарт, ачество, до менты КСУ. Конта ти: (050) 655-41-95 www.yorik.com.ua

Ц ценя, хлопчи , для двор . Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06

Кіш породи персидсь а, 2 р., в хороші р и. Конта ти: (098) 223-04-12

Шахові фі ри, нетрадиційна форма, напівдоро оцінне аміння яшма, оні с. Конта ти: (067) 587-76-27

Запчасти лодочном мотор «Ветеро », новые и б/ . Конта ты: (472) 71-04-69, (067) 885-17-19, (063) 049-09-59

Соба породи російсь ий спаніель, мисливсь а, дівч., 4 міс., з мовами. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Набір, для варени ів, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Єван елію, Сан т-Петерб р , 1913 р.в. Конта ти: (067) 303-34-63, (099) 916-20-58

Т рні и імнатні настінні, дитячі та дорослі. Конта ти: (098) 611-93-36

для вазонів. Конта ти: (097)

Соба породи німець а вівчар а, 2 шт., дорослі. Конта ти: (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com

Соба , дівчин , добрим людям, мама породи спаніель. Конта ти: 22-66-07

Плащ ОЗК. Ціна: 80 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru

И оны старинные, артины х дожни ов 19-20 ве ов, а та же ни и изданые до 1917 ода. Доро о. Конта ты: (050) 346-60-68 Перезвоню

Картоплю ново о врожаю. Конта ти: (096) 157-02-58

Кошенят. Конта ти: 26-29-80

Телицю, тільн . Конта ти: (098) 208-31-43

Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34

Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34

Кошенят, ц ценят малої породи хороші р и. Конта ти: 20-86-87, (067) 799-01-55

Підстав 642-77-16

Со и освітленні, со и з м’я оттю. Конта ти: (03650) 2-19-51, 2-22-85

8.7.2. К плю

Картоплю дрібн , 200

Ло шиноріз

Годинни «Л ч» нар чний, механічний, дитячий. Вир-во СССР. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 1z0@ukr.net

Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) 107-92-34

Кошенят, 2, 2.5 міс., дівч., чорнопопелясто о о рас . Конта ти: (067) 364-42-09

Пальм імнатн , з орщи ом, 3 м. Ціна: 450 рн. Конта ти: 68-00-68

8.7.1. Продам

(097)

Кошенят породи шотландсь і бла итні, вислов хі, з прямими в ш ами, хл. Конта ти: 22-67-83 після 18.00 од., (097) 860-67-20

Дош для прання, б/в Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 384-31-55

Мор в . Конта ти: 60-78-54, (099) 924-61-90

Конта ти:

Картоплю дрібн на орм для тварин. Конта ти: 23-42-44, після 20.00

К рей де оративних арли ових, дорослих та рчат. Конта ти: (097) 426-61-45

Гітар , недоро о. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

оле цію.

Картоплю вели , ячмінь. Конта ти: 22-46-71, (096) 261-17-53

Кошенят ти рово о о рас , хл./дівч. Конта ти: 22-66-07

Ваз , б/в, з ришталю, вир-во Чехія. Ціна: 175 рн. Конта ти: (096) 549-95-18

Повидло ябл чне, начин а раїнсь а з ароматом вишні, абри оса, пол ниці, малини, перси а, смородини. Конта ти: (03650) 2-19-51, 2-22-85

Намет 4х4 м, ва а - 40 , висота - 2.15 см. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Картоплю «Слов’ян а». Конта ти: (066) 835-64-80

Кошенят р дих, в хороші р и. Конта ти: 23-19-92, (096) 596-97-09

Кошенят породи шотландсь і вислов хі, британсь і бла итні, дешево. Конта ти: (096) 857-55-70

. Конта ти: 26-83-31

Кошенят в хороші р и. Конта ти: 28-96-02, (096) 740-71-04

Кошенят породи британсь і вислов хі. Конта ти: (098) 951-77-39

А сес ари для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Мед шт чний. Конта ти: (03650) 2-19-51, 2-22-85

Драбин спортивн (шведсь а стін а). Конта ти: (096) 160-71-52

для пап . Конта ти: 62-14-92

Кошеня породи сіамсь е, дівч., терміново. Конта ти: 22-67-83 після 18.00 од., (097) 860-67-20

8.6.2. К плю

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби

8.4.1. Продам

Господарські товари, побутова хімія

Мис емальован , 16 л. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

А ордеон «Вельтмейстер», червоний, 120 басів. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (063) 730-67-55

С рип

Кліт

Жом. Конта ти: (096) 502-40-61 Зерно пшениці, 500 . Ціна: 1.80 рн/ . Конта ти: 26-58 -49, (067) 293-92-32 Зерно пшениці, ячменю, артоплю, мор в . Конта ти: (098) 794-91-00, (097) 936-64-89 Інвентар садово- ородній. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ін батор поб товий, на 80 яєць. Ціна: 320 рн. Конта ти: (097) 702-28-51, (063) 225-87-22 Картоплю «Санте», Здолб нівсь ий р-н. Конта ти: (067) 382-03-94

Теплиці різних модифі ацій. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

8.11.2. К плю

пшениці, ячменю, • Зерно р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39 Гр нт, Шпанів. Конта ти: (096) 518-86-77 Дрова, з достав ою в Здолб нів. Конта ти: (067) 362-07-29 Інвентар бджолиний, пиловловлювачі, б/в. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Картоплю, ртом. Конта ти: (098) 585-63-07 Корморіз 503-63-39

, нов , 220 Вольт. Конта ти: (098)

Кролів «Віденсь ий бла итний». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Ябл

а 100-200

. Конта ти: (063) 156-30-19

БЮРО ПОСЛУГ Навчання •

9.1.1. Пропон ю

Ан лійсь а мова, математи а. Уро и дош ільнятам, ш олярам, під отов а до зовнішньо о незалежно о оцінювання. Конта ти: 24-67-33, (093) 505-29-47, (096) 748-99-58 Дипломні, рсові, онтрольні • роботи з різних дисциплін. Швид о, я існо. Конта ти: (067) 771-27-00

Заняття та онтрольні з вищої математи и, під отов а до ЗНО та здачі іспитів, ро и ш олярам. Конта ти: 64-28-77, (067) 864-82-12, (063) 994-36-08

Комп’ютер - індивід альне навчання ( рс орист вача, 1С:Б х алтерія 7.7, 8.2 на вибір), робота з первинною б х алтерсь ою до ментацією. Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13

Дипломні, рсові, онтрольні, реферати, надання онсалтин ової допомо и ст дентам, досвід роботи, недоро о, арантія антипла іат , с провід до захист . Працюємо по У раїні. Конта ти: (095) 859-35-91 www.capital.lg.ua Вивчення 1С: Б х алтерії 8.2, індивід альний підхід, дост пні ціни. Конта ти: (097) 275-65-35 Конс тальційні посл и для б х алтерів при роботі з про рамою 1С: Б х алтерія 8.2 та 1С:Б х алтерія 7.0. Конта ти: (097) 275-65-35 Посл и репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 783-95-26

КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, ДИПЛОМНІ З ГУМАНІТАРНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ, МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. ПРОФЕСІЙНЕ ВИКОНАННЯ. СУПРОВІД ДО ЗАДАЧ. ПОМІРНІ ЦІНИ. НЕ ІНТЕРНЕТ. КОНТАКТИ: (0362) 45-33-34, (067) 364-02-28 ПОЛЬСЬКА МОВА: КУРСИ В М. РІВНЕ ЗА ПІДТРИМКИ КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У М. ЛУЦЬК З ВИДАЧЕЮ ДЕРЖАВНОГО СЕРТИФІКАТУ, НАБИРАЄТЬСЯ ТРЕТЯ ГРУПА. КОНТАКТИ: (050) 378-81-78, (096) 263-51-84, (093) 102-27-88 KONSULKLASA@GMAIL.COM Комп’ютер - індивід альне навчання, робота з первинною б х алтерсь ою до ментацією. Конта ти: (097) 548-50-13

ПОСЛУГИ КВАЛІФІКОВАНОГО ЛОГОПЕДА, ПІДГОТОВКУ ДО ШКОЛИ. КОНТАКТИ: (096) 360-41-87

Банківські, юридичні послуги та аудит 9.2.1. Пропон ю Все по Польщі: юридичні посл и, пош архівних даних, отримання арти стало о поб т , під отов а до ментів для отримання ромадянства, реєстрація фірми в Польщі. Конта ти: (096) 950-35-25

Адво атсь і і юридичні посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050)375-31-23 Допомо в оформленні редит (пн - пт. з 9.00-18.00; с бота з 10.00-16.00). Конта ти: (098) 698-24-21

ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ ДО 80 ТИС.ГРН., БЕЗ ЗАСТАВИ, ПОРУКИ ТА ПЕРШИХ ВНЕСКІВ, ОФОРМЛЕННЯ 24 ГОД. НЕ ДОПОМОЖЕМО МИ - НЕ ДОПОМОЖЕ НІХТО. СВ. А01 №318275 ВІД 30.08.2010 Р. КОНТАКТИ: (097) 780-00-18, (050) 333-53-06

Кредит отів ою до 7% річних. Ліц. НБУ №222 від 17.10.2011 р. Конта ти: 40-01-30, 40-01-74

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ! ДО 500 000 ГРН. БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ, БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ. ВЫГОДНО, ПРОСТО И РЕАЛЬНО! ЛИЦ. НБУ N 22 ОТ 04.12.2001 Г. КОНТАКТЫ: (050) 052-45-15, (067) 930-01-55 Кредит. Свідоцтво ВКУМРЗО ААБ №576266 від 19.05.11. Конта ти: (095) 517-45-63 Адво атсь і і юридичні посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и - по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: (050) 375-31-23 Допомо в оформленні редит (пн - пт. з 9.00-18.00; с бота з 10.00-16.00). Конта ти: (098) 698-24-21


30

БЮРО ПОСЛУГ

№41 від 24 жовтня 2012 ро ПОСЛУГИ МАСАЖИСТА КЛАСИЧНИЙ, ПРОФІЛАКТИЧНИЙ, КОСМЕТИЧНИЙ, МЕДОВИЙ, РЕЛАКС-МАСАЖ, МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. КОНТАКТИ: (063) 386-23-05 Пресотерапію. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 ПРИВАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНОГО ПСИХОЛОГА (СІМЕЙНІ ПРОБЛЕМИ, ДОПОМОГА ПРИ ДЕВІАНТНІЙ ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ ТОЩО). ДИПЛОМ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА КВ № 001547 ВІД 08.06.93Р. КОНТАКТИ: (067) 100-88-99

Побутові послуги 9.6.1. Пропон ю

Весільн жив м зи , • м зичне оформлення весіль,

ювілеїв, рочистих подій, тамада, професійн відео-, фотозйом , омп’ютерний монтаж, в/а. Недоро о. Власне авто, недоро о. Конта ти: (097) 478-88-45, (096) 733-49-39

Весільн фотозйом . • Ви отовлення альбомів.

Я існо. Дост пні ціни. Конта ти: (098) 602-65-93

Відео-, фото • вмонтов ємо ці аві

х дожнє, омп’ютерні спецефе ти. Весільна палат а. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 185-22-02, (098) 716-82-49, (098) 866-55-15

•Відео-, фотозйом весіль в FULL HD я ості, омп’ютерний монтаж,

м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88 Відео-, фотозйом весіль та •рочистих подій, монтаж, запис.

Я існо, швид о, недоро о. Кон��а ти: (096) 570-26-27 Ві тор.

Відео-, фотозйом весіль, •рочистих подій, ш ільних

віньєто , омп’ютерне оформлення, монтаж, сценарій, можлива ст дійна фотосесія, вип с весільних та ш ільних фотоальбомів, професійний рівень. Конта ти: (067) 731-72-81, (093) 740-09-44

Відео-, фотозйом , монтаж, тираж вання, запис дис ів. Досвід роботи. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99, (067) 944-52-72

Хіромантія - таємниця долоні. Конта ти: (093) 487-53-97 ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКУ ВЕСІЛЬ, РЕКЛАМИ, ФІЛЬМІВ ЗА СЦЕНАРІЄМ, ХУДОЖНЄ ФОТО, ВИПУСКНІ ФОТОАЛЬБОМИ, ФОТОКНИГИ. ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ «FULL HD». ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ФОТО І ВІДЕО ФОТОКНИГА В ПОДАРУНОК. КОНТАКТИ: 60-94-78, (067) 795-43-47, (098) 629-56-87 VIDEOVV.COM

Відеозйом весіль, рочистих подій новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 40-16-94, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 ПОСЛУГИ ВЕСІЛЬНОГО АВТО. ВЕЛИКИЙ АВТОМОБІЛЬ СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ. МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: (097) 896-32-05 ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 ФОТО-, ВІДЕОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ, ПРИВІТАНЬ, ФОТОСЕСІЯ, ПОРТФОЛІО, ФОТОКНИГИ. СУВЕНІРНА ФОТОПРОДУКЦІЯ. КОНТАКТИ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA

Ремонт побутової техніки

Відеозйом весіль і рочистих подій, фотозйом , цифровий фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

9.7.1. Пропон ю

Відеозйом весіль, рочистих • Кваліфі ований ремонт • подій новою, триматричною імпортних телевізорів вдома професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Відеозйом цифровою • професійною відео амерою, я існо, омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 9.3.1. Пропон ю

Э с рсии по Киев и У раине « Т ристи а», от 20 рн. для индивид альных т ристов, и ор анизованных р пп детей и взрослых. Конта ты: (098) 397-80-75, (095) 125-84-54, (063) 268-35-96 turistik@ua.fm Авіа-, залізничні вит и на всі напрям и світ та по У раїні. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94 Гімнасти оздоровч . Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Встановлення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання КОНСУЛЬТАЦІЮ ПСИХОЛОГА. ДОСВІД РОБОТИ 10 Р., ВУЛ.МІРЮЩЕНКА, 23Б, ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ. СВ. ВОЗ № 259162 ВІД 12.05.08 Р. КОНТАКТИ: (050) 671-73-14 Масаж антицелюлітний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

ВИГОТОВЛЕННЯ БІЛБОРДІВ, РЕКЛАМНИХ ЩИТІВ, БУДЬ-ЯКИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 306-60-05, (066) 451-01-59

Новорічні та Різдвяні т ри, раннє бронювання зимово о відпочин та ірсь олижні рорти Польщі, Швейцарії, Австрії. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Т реччина, ОАЕ, Є ипет, Т ніс від 299 .о. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Масаж а-ша (очищення лімфи). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

ІМІДЖЕВА РЕКЛАМНА ПРОДУКЦІЯ: НАНЕСЕННЯ ЛОГО НА РУЧКИ, БЛОКНОТИ, ЗАПАЛЬНИЧИКИ, ПРАПОРЦІ, ПАКЕТИ. ШТЕНДЕРИ. ВИВІСКИ. ТАБЛИЧКИ. КОНТАКТИ: 43-90-51, (067) 363-50-33 WWW.PHOTO-PLUS.COM.UA

Шоп-т ри: Греція, Китай. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Масаж дитячий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю Весільні т ри. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Паломниць і т ри в Ізраїль, Грецію, Бол арію, Росію від 600 .о. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Шрі-Лан а, Таїланд, Балі, Мальдіви від 260 .о. Конта ти: 40-13-42, (067) 251-42-60, (063) 729-55-94

Медицина, косметика •

9.5.1. Пропон ю

М а с а ж дитячий, метод В.І.Козяв іна, для дітей від 1 міс., або з нервовими захворюваннями (ДЦП, Парез Ерба, іпера тивність і т.д.), д/р в Міжнародній лініці. Конта ти: (097) 945-83-89, (097) 457-50-40

Масаж баночний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж в чотири р и. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж ва мно-роли овий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

Масаж за альний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж ласичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж медовий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж нейроседативний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж оздоровчий. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж профіла тичний. Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22 Масаж т й-на (антибло овий). Конта ти: (050) 435-27-26, (093) 380-19-08, (068) 146-16-22

тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32, (050) 375-71-25

Е с люзивні вірші до свята. • Посл и тамади. Весілля, ювілеї,

хрестини, орпоративи...Щораз новий сценарій. Конта ти: 24-67-33, (097) 119-67-96, (063) 457-60-71

Жив м зи на весілля та інші • події, чоловіче та жіноче ви онання,

с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом , виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Карнавальні остюми (новорічні) та раїнсь і остюми, нарядні с ні та фра и, вишиван и та віноч и, про ат та продаж, р-н Північний. Конта ти: 24-24-24, 43-27-93, (095) 143-14-06, (098) 025-47-67

Професійне проведення дитячих днів народжень, рочистих подій та свят, за частю ло нів. Конта ти: (066) 135-08-09, (098) 875-73-06 Реставрацію емалі ванн в • домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 671-37-40

63-72-86,

(097)

замовни а, плазми, ЛСД, заміна панелей, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79

Ремонт пральних машин, виїзд до замовни а. Конта ти: (098) 445-50-00, (098) 834-96-16 Ремонт пральної машини, • холодильни а, телевізора. Виїжджаємо до лієнта додом . Конта ти: (068) 568-35-20, (050) 814-50-05

Ремонт поб тової техні и. Конта ти: 43-15-13, (097) 468-02-49

РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН ВСІХ МАРОК, МЕХАНІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ. НЕРОЗБІРНІ БАКИ. МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. КОНТАКТИ: 24-39-73, (067) 287-27-42, (093) 809-57-59 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ, ПИЛОСМОКІВ ТА ІН. ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ЗАПЧАСТИНИ. ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО. ВИКЛИК ТА ДІАГНОСТИКА БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки 9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, • перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Конта ти: (067) 362-50-32

Встановлення Windows, антивір с , різних про рам та вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05, Roma-as.at.ua Повне налашт вання: •омп’ютерів і но тб ів на дом ,

встановлення ОС: Windows, антивір сний захист, відновлення даних, налашт вання і встановлення омп. обладнання діа ности а. Конта ти: (098) 431-66-26, (096) 963-36-10 www.itshka.rv.ua

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ, ПРИНТЕРІВ, ЗАПРАВКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ. ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00 РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

БІЛЬШЕ ОГОЛОШЕНЬ НА САЙТІ WWW.AR.RV.UA Ремонт та нала одження ПЗ, омп’ютерів. Встановлення ліцензійно о ПЗ, обсл ов вання принтерів, під лючення до Інтернет , професійно, недоро о, виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Повне налашт вання: омп’ютерів і но тб ів на дом , встановлення ОС: Windows, антивір сний захист, відновлення даних, налашт вання і встановлення омп. обладнання діа ности а. Конта ти: (098) 431-66-26

Ритуальні послуги 9.9.1. Продам ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 40-16-04, (095) 335-24-97, (098) 254-20-14 Стовпці для о орожі мо или, б/в. Ціна: 30 рн./шт. Конта ти: (095) 705-41-10


№41 від 24 жовтня 2012 ро

АВТОАФІША

31


32

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№41 від 24 жовтня 2012 ро

Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56

Мерседес-124, 2,0, 1986 р. в., в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-870-67-49

Рено-25. Ціна: 14000 рн., тор . Конта ти: 066-265-58-27

Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35

Мерседес-124. Конта ти: 093-020-89-47

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56

Мерседес-126. «амери анець», 1985 р. в., 3,0 ТДІ, 8 л/100 м. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 050-267-65-51

Рено-Кен о, 1,9, центральний замо , си налізація, ба ажни , л ць а реєстрація. Конта ти: 096-919-31-06

Фоль сва ен, до 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Чері Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ A ді-100, 1,8, бензин, пробі 470000 м, 1984 р. в., вишневий, в хорошом стані. Конта ти: 050-907-10-40 A ді-100, 1984 р. в., 1,8 бензин, в хорошом стані. Ціна: 4000 . о. Конта ти: 050-907-10-40

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 1983 р.в., сірий, седан, 2144 см. б., бензин, арбюратор, дис и, Сд МР3, арний стан. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (050) 919-55-04 А ді 100, 1986 р.в., 2,2 інже тор. Ціна: 3500 .о., тор . Конта ти: (067) 941-09-45 А ді 100, 1993 р.в., 2.8 бензин- аз, бежевий олір, седан, дис и, лімат- онтроль, еле тропа ет, без до ментів, можливий продаж запчастин о ремо, відсилання їх по У раїні. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 А ді 100, 1993 р.в., без до ментів, на ход , можливо подетально. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (050) 919-55-04 А ді 100, 2.8і, після ДТП, без до ментів, в повністю розі��раном ви ляді. Конта ти: (050) 919-55-04 А ді А6, 1996 р.в., 2,5 ТДІ, 103 Вт, «Авант», темно-зелений, щойно при наний, без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 332-81-10, (050) 888-48-80 А ді-80, 1.8 моноінже тор, червоний, 1989 р.в., тюнін ований, поро и, шполер спортивний, сенонові фари, титанові дис и, лю , ЦЗ, си налізація, аражне збері ання. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (096) 967-72-84 А ді-90 В-3, 1987 р.в., 2.3 інже тор, ЦЗ, ідропідсилювач ерма, або обмін. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (097) 467-86-89

Мітц біші Спейс Ва он, 1987 р.в., 1.8 бензин, 7 місць. Конта ти: (098) 214-44-96

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

НІССАН Ніссан Сані, 1992 р.в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 043-74-22

БМВ 525, 1989 р.в., седан, без до ментів, можливо подетально. Ціна: 800 .о. Конта ти: (050) 919-55-04 БМВ 525, 1992 р.в, чорний, седан, автомат ороб а, ел. лю , ел. дзер ала, ел. підйомни и, центр. замо , ЦД Мр3, дис и Р16, ходова дви н і КПП, в арном стані, без до ментів. Ціна: 900 .о. Конта ти: (050) 959-06-20 БМВ 730, 1992 р.в., сірий металі . Ціна: 4900 .о. Конта ти: (097) 197-09-85 БМВ, 1998 р.в., 2.5дизель, ніверсал. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Опель Ас она, 1.6. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (098) 517-80-99, (097) 305-83-14 Опель Ве тра, 1990 р.в., 1.6 аз-бензин. Конта ти: (096) 542-29-51 Опель Віваро, вантажно-пасажирсь ий, 2004 р.в., білий, 1.9, 250 тис. м пробі . Ціна: 10800 .о. Конта ти: (096) 482-03-16, (098) 879-68-88 Опель Кадет, 1987 р.в., 4КПП, 1.3 бензин, 5-дверний, апремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 594-62-33 Опель Кадет, 1988 р.в., бензин, червоний. Ціна: 1600 .о., тор . Конта ти: 5-71-02, (097) 551-64-92 Опель Комбо, 2001 р.в., срібний металі , 1,7 дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 476-00-88 Опель Комбо, вантажний, 2006 р.в., 1.7 дизель, повна омпле тація, фар оп. Конта ти: (067) 777-49-85 Опель, ABS, под ш а безпе и, центр. замо , бортовий омп’ютер, ондиціонер, м льти ермо, підсилювач ерма, еле тропа ет. Ціна: 8600 .о. Конта ти: (067) 777-49-85

Мерседес -124 Е, 1994 р.в., чорний металі , 2.2 інже тор, 5-ст пенева КПП, титанові дис и, ондиціонер, лю , АБС, си налізація, м льтило + омпле т зимової ми. Ціна: 8300 .о. Конта ти: (067) 374-60-16

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 1987 р.в., 1.8 Turbo-D, седан. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 364-23-38

А ді Б-4, 1992 р. в., седан, зелений металі , 2,0 бензин, хороший стан. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 095-013-24-85

Фоль сва ен Пассат Б2, 1986 р.в., хетчбе , зелений, 1,6, дизель, в хорошом стані. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 196-46-74

А ді А-6, 1996 р. в., чорний металі , 2,6 інже тор, АКп, ідропідсилювач, ондиціонер, титанові дис и, омпле т зимової ми. Конта ти: 097-967-88-30