Page 1

№40 (480) від 19 жовтня 2011 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


18

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ .................................4

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................39 Ш аю робот ...........................45

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................47

1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................10 Здам..........................................10 Винайм ....................................12 Обмін.........................................12 Пропон ю....................................12 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................12 К плю........................................14 Здам..........................................14 Винайм ....................................14 Обмін........................................14 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................14 К плю......................................15 Здам........................................15 Винайм ..................................15 Обмін.......................................15 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................15 К плю......................................15 Здам........................................15 Винайм ..................................16 Обмін.......................................16 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................16 К плю......................................16 Здам........................................16 Винайм ..................................16 Обмін.......................................16 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................16 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................51 К плю......................................51 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................51 К плю......................................51 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.9.0. Спецодя .........................51 Продам.....................................51 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.11.0. Конта ти........................51 Пропон ю..................................51

У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..17

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................21 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................21 К плю......................................24 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................23 К плю.......................................24 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................24 К плю......................................24 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................25 К плю......................................25 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................25 К плю......................................26 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................26 З ви отовлення..........................26 З встановлення...........................27 Інші........................................27 Б ддовід а................................27 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................28 К плю......................................29 Пропон ю..................................29 Меблева довід а.........................29 Афіша вітає...............................30

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................31 Оренда......................................31 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................33 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................34 К плю.....................................34 Обмін......................................34 Оренда.....................................34 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................36 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................36 К плю......................................37 Обмін.......................................37 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................37 К плю.......................................37 Пропон ю..................................37 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................37 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................37 Попит......................................37 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................37 К плю......................................37 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................37 К плю......................................37 Автодовід а................................38 Ціна на пальне на АЗС У раїни..........................38 КРОСВОРД...............................38

БІЗНЕС

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................51 К плю......................................51 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................51 К плю......................................52 Пропон ю..................................52 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................52 К плю.......................................52

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................52 К плю.....................................53 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................53 К плю......................................53 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................53 К плю......................................53 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................53 К плю......................................53 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................53 К плю......................................53 8.6.0. Мистецтво Продам....................................53 К плю......................................53 Пропон ю.................................54 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................54 К плю.....................................54 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................54 К плю.......................................54 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................54 К плю......................................54 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................54 К плю.......................................54 Подар ю...................................54 Пропон ю..................................54 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................54 К плю......................................54

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................55 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................55 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................55 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................55 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................55 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................55 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................55 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................55 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................55 К плю......................................55 Пропон ю..................................55

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............56 10.2.0. За блено, знайдено........56 Сл жба розш дітей................56 НОВИНИ РІВНОГО..................57 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................58 ГОРОСКОП...............................58

№40 від 19 жовтня 2011 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ

Оплатити платні о олошення можна

Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі ється ви лючно на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! Лише в том випад , я що Ви з одні з сіма п н тами вищев азаної і мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете орист ватися повним обся ом посл , я і надає азета «Афіша.Рівне».

оди

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с 625-635, 634-662 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

(094) 966-87-92

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

до 22 слів, 5 рн. за подач

Інтернет: www.ar.rv.ua

- в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж «Афіша.Рівне»

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

азети, де є вивіс а

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Варіант №2

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

до 22 слів, 7 рн. за подач

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

Варіант №3

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - на платних

понах в

- по телефон

за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

понах в реда ції та

Варіант №4

Варіант №6

Комерційні о олошення - на вирізних

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

Ре ламний відділ:

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


5

№40 від 19 жовтня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. • Київсь а, 2/5Ц. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5Ц. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , пр. • Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З

євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , р-н • Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , « остин а», 5/5 ц, 18,4/13/5, в л. Кн.Романа, недоро о. Власни . Конта ти: (096) 826-07-95 1- імнатн вартир , «малосімей а», в л.Д ндича, 4/9 ц, 12,5 в.м. Конта ти: (097) 991-45-22 1- імнатн вартир , 1/5 Ц, хр щов а, власни . Конта ти: 28-78-21, (067) 249-43-32 1- імнатн вартир , 1/9 Ц, 15/27/7, без бал он , можлива доб дова, власни . Конта ти: (098) 796-59-79 1- імнатн вартир , в л. 6-Гвардійсь а, 2/9П, осметичний ремонт, бал он зас лений, си налізація, бойлер, домофон Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 1- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а2/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. C.Кр шельниць ої, 8/9 ц, 36/18/9, без посередни ів. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 1- імнатн вартир , в л. Cт.Бандери 3/5 ц, 30/17/6 (навпроти «Істамб л») чиста. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/9 п, 32/17/6, перетерті стелі, с часна ванна, бал он зас ленний, ві на пласти ові, євроремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/9п, 34.8/17.3/9.8 в.м., вартира потреб є ремонт , бал он, санв зол о ремий, дахова отельня, домофон. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7 поверх, 35/17.8/9 в.м., без ремонт , част ово мебльована, лічильни и, бойлер. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/9 ц , 40/19/9. Новоб дова, МП ві на, броньовані двері, стяж и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії 5/10 п, 34/18/9, добротний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/ 10П, 34/18/9. Без ремонт , нова сантехні а. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 6/ 9 п, 60 в.м., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/ 9 п, 34/18/8. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/ 9п, 34/18/9 в.м., євроремонт. Терміново. Власни . Конта ти: (098) 624-46-34 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 39/19/11.6, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 39.1 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 33/13/9, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Вербова,1/9п, 34/17/8 в.м., після апітально о ремонт , без бал он , можливість доб дови. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/5 ц, 36/20/8, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 4/5 ц, хороша осмети а. Ціна: 36000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт (під бізнес). Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, лічильни и води, ві на на доро , можливість доб дови, власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 П, 34/17/9, лічильни и води, можливість доб дови. Власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 ц, 46/20/11. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9Ц, 46 в.м. за альна площа. Новоб дова, дахова отельня, після б дівельни ів. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5 ц, 30/16/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5Ц, 22/13/ , за альна хня. Ціна: 14900 .о., тор . Конта ти: (050) 194-57-51 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5 ц, 32/17/6. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, за альна площа 18 в.м., ремонт. Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/ 5 ц, 31/16/5, жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, малосімейно о тип , 8/9П 38/14,5/8,8+ 7 в.м. оридор, жилий стан. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, 8/9п, 35/18/9 в.м., хороший ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 1/5ц, 32/18/6 в.м. (р-н ТЦ «Чай а») висо ий цо оль, зас лений бал он, ремонт. Терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 863-42-89 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/ 5п, 38 в.м. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-46-18 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/ 5Ц, 30/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 11/ 12 ц, 33/14/7, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/ 12, 35,1/17,8/6 в.м, жилий стан. Власни . Конта ти: (067) 928-89-97 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 18/12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (091) 323-32-82 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 18/12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (091) 323-32-82 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/ 5Ц, 30/18/6. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, 34/18/9, є можливість доб дови бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9п, 34/17/8.5 в.м., жилий стан, без бал он . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, малосімей а, 1/9 п, ремонт, 30.5/12.5/ 8.5+6 в.м. вітальня, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, 32/18/6. Нові ві на, двері. Зас лений бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 32/18/6. Нові ві на, двері. Бойлер. Зас лений бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 п, 34/18/9. Жилий стан Терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9 п (м), 35/18/9, осметичний ремонт. Терміново або обмін на автомобіль. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9Ц, 39/19/14. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/9 п, 36/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9, 33/18/6, житловий стан, хороші двері, ерамічна плит а, бойлер, пар ет, ліноле м. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9, част ово ремонт, за . площа - 33 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 п, 35/18/9, хороший стан, зр чне місце розташ вання. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Данила Галиць о о, 2 поверх, 36 в.м., «чеш а», осметичний ремонт, меблі. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ: А.Мельни а

9/10П

34/18/9

жилий стан

А.Мельни а

9/9П

32/12/8

жилий стан

25500 25000

В. Дивізії

6/9П

35/18/9

жилий стан

28000

Київсь а

2/9П

34/18/9

жилий стан

27500

Ст. Бандери

5/5Ц

29/16/6

ремонт

26000

Д бенсь а

5/9П

34/18/9

жлий стан

25500

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ: Квасилів

1/9П

47,6/29,2/9

жилий стан

27000

Ш хевича

2/9П

50/30/8

хороша осмети а

35500

Б

67000

8/9Ц

60/35/10

євроремонт, меблі

6-Гвардійсь а

овинсь а

2/9П

50/30/8

євроремонт, меблі

43000

Д.Галиць о о

6/9П

50/30/8

жилий стан

36000

Міц евича

4/9Ц

48/28/7,5

євроремонт

55000

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ: Міц евича

5/5Ц

71/45/10

жилий стан

60000

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

45000

Остафова

1/2Ц

С.Кр шельниць ої

2/9Ц

58,1/39/7,9 автономне опалення, ремонт 58000 67,3/39,3/11,2

Пр.Мир

8/9Ц

87/55/10

євроремонт

95000

Коновальця

9/9Ц

65/39/9

жилий стан

53000

євроремонт, меблі

63000

Терміново Земельні ділян и в районі А роперероб и площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів .Ціна 2 500 .о./1сот. Б дино в районі Гідропар . Це ляний ,двоповерховий. Площа -200 в. м. Ремонт .Баня. Землі 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о. тор Бізнес-пропозиція. Приміщення з євроремонтом обладнане під офіс площею 400 в.м., 13 сот. землі, відео на ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о. тор можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м. 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о. тор .

1- імнатн вартир , в л. Данила Галиць о о, 4/5ц, 28.1 в.м., осметичний ремонт, нова сантехні а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

Офісне приміщення по в л. Соборна (центр міста), площею 90 в.м. (чотири імнати , приймальня, санв зол). Євроремонт, си налізація, офісні меблі. Ціна 18000 рн. в міс. Продам земельн ділян 26000 .о. тор

в с. Верхів 22 сот. під б дівництво. Біля озера. Ціна

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/ 9 п, 34/18/9, доро ий євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Продам земельн ділян Ціна 7000 .о.

в с. Сер іїв а 15 сот. під б дівництво. Поряд ліс.

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/ 9П, 35/19/9. Дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/ 9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Конта ти: (096) 916-58-86

Оренда Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№40 від 19 жовтня 2011 ро 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 30/ 18/5 в.м., ремонт. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-20-14 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/ 9 п, 34/18/8. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/ 9П, 34,5/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/ 9П, 35/18/9. Жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/9 п, 34/18/9, без ремонт , терміново. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, 34/18/8. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/ 9 ц, 34/17/9, хороший житловий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/ 9ц, 34/16.6/6.5, елітний б дино , домофон, телефон, осметичний ремонт, зас лений бал он, нові двері, част ово нова сантехні а, пласти ове ві но. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 240-10-07

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 ц, без ремонт . Ціна: 16000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9 п, 35 в.м., житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, 23/12/5. Свіжий осметичний ремонт. Ціна: 21 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9Ц, 23/12/5. Малосімей а. Свіжий осметичний ремонт. Перетерті стелі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, жилом стані 1/9П 34/17,4/9. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/ 9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/ 9 п, 35/18/9, євроремонт, перепланована, мебльована. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5ц, 35/19/8,5, по ращене план вання, жилий стан, висо ий цо оль, ві на не на доро , пор ч дитсадочо , ш ола, безліч ма азинів. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/ 9П, 31,8/20,5/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/ 9п, 31.8/12.5/9 в.м., «малосімей а», звичайний стан. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/ 9ц, малосімейно о тип з євроремонтом 29/17/5,5+ вітальня. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця 1/5 Ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, бал он, лічильни и, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о. Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08 1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/5 ц, новоб дова, 51/24/14, ремонт, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5Ц, 34/18/6. Гарний стан. Зас лений бал он. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2 ц, висо і стелі, перетерті стіни, з меблями. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/9 п, 34/18/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 26500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 9п, 31/12/8 в.м., євроремонт, нові меблі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 33/13/9, в хорошом стані. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/ 9/П, 34/18/9, євроремонт, бойлер, нові меблі, нова німець а техні а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля «Сільпо», 4/5 ц, 38/19/8, чеш а, бойлер, лоджія, с п тни ове ТБ. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 1/9 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе 6/14 ц, 40/20/9, євроремонт, меблі. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 1- імнатн вартир , в л. Кн Оль и, 4/9 ц, 37/19/9, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 3/5 ц, 42/18/12, новоб дова, автономне опалення. Терміново. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/ 5Ц, 30/16/6. Ремонт, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 3/5 ц, 44/19/8, хороший стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа 3/ 5 ц, 30/17/6. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/10П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/ 6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/5Ц, 42/22/10. Новоб дова, автономне опалення. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/5 ц, 38/16/8, новоб дова стяж и автономне опалення. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, З / 9, 34/19/9, «малосімей а», жилий стан, Можливий обмін на. б дино . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (095)243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/4 ц, 53/30/15. Новоб дова автономне опалення МП ві на, броньовані двері, стяж и. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова (ПМК-100), 3/5 ц, «чеш а», 35/20/7. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. К рчатова 4/ 5 ц, 24/12/6 жил/стан. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 4 ц, 34/18/9, хороший стан, олон а Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 4 ц, 38/19/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 5Ц, 35,5/20/7. По ращене план вання, підвал. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 ц, 42/20/12, повний фарш, елітне місце, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п , 34/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. М. Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а) 4/9 п, 34/18/9 жил.стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9 п, 31/12/9 жил/стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 8/9 ПБМТ(Юб) 34/18/9 ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 8/ 9П, 34,6/17/8. Косметичний ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7\9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Бал он зас лений пласти ом, теплений, ванна облицьована, перетерті стелі, шпалери. Не това, ві на в двір. Поряд садочо , ш ола. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 364-25-25 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/18/9, малосімей а, .жилий стан. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, хороший житловий стан. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 25000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а 8/9ц, 22/12,5/5,1, ремонт, вмонтовані меблі, 2 працюючих ліфта, пор ч всі ом ні ації, терміново. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а, 7/9 п, 35/18/9, арний стан, не това. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а, 8/9/Ц, 24/12/5, част овий ремонт, лоджія. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а, част овий ремонт, лічильни и на вод , бал он, лоджія, пар ет, 23.2 в.м. Конта ти: (097) 293-74-13 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Бояр а, 4/9 п, 34/18/9, не малосімей а. Терміново. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 6/ 9п, 35/18/9, жилий стан, потреб є ремонт . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/ 10 п, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/ 9 п, 32/12/8. Житловий стан. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 10 п, 32/17.5/6, ремонт, ціна до овірна, власни . Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 10 п, ремонт, мебльована. Ціна: до овірна, Конта ти: 61-53-84, (098) 714-17-79 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 10п, 34/18/9 в.м., жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9 п, 32/13/9, євроремонт, лічильни и, нова столяр а, пар ет, підвал. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 430-72-94 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9 п, 34/18/9, житловий стан, можливість доб дови бал она. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 32/ 17.5/6.2. Ціна: до овірна, Конта ти: 61-53-84, (067) 184-30-96 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/ 9 п, 34/18/8. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, «малосімей а» (5 імнат на поверсі) 6/ 9ц, 38/14,5/8,8+ 7 в.м. вітальня, з ремонтом. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5 ц, без бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2 поверх, це ляний б дино , 37 в.м., євроремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 ц, 37 в.м., хороший ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 ц, відремонтований дах, чеш а, терміново. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2, євроремонт, 37 в.м. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5 ц, 32/17/6. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9 п, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 5/5ц, 31.8/18.8/5.1 в.м., «малосімей а», осметичний ремонт, проводився апітальний ремонт дах . Ціна: 22500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 2/ 9 ПБМТ, 32/13/9, без ремонта. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/ 10 п, 35/18/6, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и 1/2 ц, 33/22/7 б/р, аз олон а, пічне опалення. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 ц, 53/24/12, новоб дова, роз ішне план вання. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. П.Мо или, 3/ 5 ц, 20 в.м. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 2/5Ц, 24/ 12/6, євроремонт, бал он зас лений, лічильни и, бойлер, підвал. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 2/9 п , 35/18/9, пласти ові ві на, осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 8/9 п , 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 8/9 ц, 36/19/8 ремонт. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна (м-н»Мілан») 3/5 ц, 36/20/7 ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна (РЕМ) 2/9 ЦБМТ, 27/14/6 ж/ стан.(ТЕРМІНОВО). Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5Ц, 23/12/5,5. Ремонт. До менти на доб дов бал он . Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 33/ 19/ 6 8/9. Перепланована під дво імнатн . З ремонтом. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 39/19/8. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74


1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 23/12/4. Ціна: 17000 .о. тор Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 35/18/5, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9 ц, 31/18/6. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 2\9п, 34\18\9, житловий стан, зас лений бал он, тихий двір, охайний під’їзд. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 40-07-00, (067) 454-00-89 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 2/9 ц, 27/15/6, жилий стан. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соломії Кр шельниць ої, 1/9ц, 28.1 в.м., част ово євроремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, (автов), 1/9 п, 35/18/9, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 ц, 32/17/6. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4 поверх, це ляний б дино , ремонт. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, 2/5ц, 24/12/6 в.м., євроремонт, част ово мебльована, лічильни и, бойлер. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, 5/5ц, 35 в.м., «хр щов а», євроремонт. Ціна: 26300 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 ц, 31/17,1/5,4, без ремонт , нова олон а. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 ц, 33/16/8, терміново. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5ц без ремонт , ви ідне місце розташ вання, терміново. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 33/18/5. Жилий стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 33 в.м., «хр щов а», 1 поверх, овані рати. Власни . Терміново. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. МП ві на. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/ 9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Фр това, 2/ 2Ц, 30/16/7,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 31 в.м., жилий стан, без бал она. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 31/18/7. Ремонт, можливо під омерцію. Ціна: 25800 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц. Жилий стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 2 ц, 29/16/6 б/р. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9 п, 35/18/9, в хорошом жилом стані, та ви ідним місцем розташ ванням. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/ 9 п, 34/18/9, б/р. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/ 9 п., 35/18/9, житловий стан, ві на двір. Терміново. Ціна: 24300 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 2/9Ц, чесь ий прое т, мебльована, двері броньовані, лічильни и, власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 709-61-07

1- імнатн вартир , в л.Коновальця 2/ 9 П, хороше місце розташ вання, жилий стан, терміново. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л.Коновальця 2/ 9 П, хороше місце розташ вання, жилий стан, терміново. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л.Ма арова, 3/9 Ц, 30/18/5, ремонт, вмонтована хня. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-20-14

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ.МАКАРОВА, 8/9 П, 34,6/17,3/8,01. КОНТАКТИ: 68-32-46 1- імнатн вартир , в л.Соборна, 3/5 Ц. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (067) 743-12-59 1- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 3/5 Ц, 31/16/6, жилий стан. Терміново. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-04-50, (098) 020-41-33 1- імнатн вартир , в л.Ст дентсь а, 7/9 Ц, ремонт, замінені ві на, сантехні а. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л.Ст днетсь а, 7/9Ц, 34/20/7. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (099) 229-50-79

1- імнатн вартир , пров ло Дворець ий, 1/5ц, 23/12/5 в.м., осметичний ремонт, пласти ові ві на, можливість доб дови. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01 1- імнатн вартир , р-н Льоно омбінат , без посередни ів. Конта ти: (096) 485-99-55 Валерій 1- імнатн вартир , Слав та Хмельниць ої обл., можливий обмін на 1- імнатн вартир в м.Рівне. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 1- імнатн вартир , центр, без ремонт , 30.4/16.8/5.9. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 893-74-39

2- імнатні вартири, в л. Ст.Бандери, 2 шт, 1 поверх, ві на на з пин , 94 в.м. Власни . Конта ти: (050) 435-56-39 2- імнатн вартир , 2/9 П, в л.Б овинсь а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 28-30-91

1- імнатн 454-15-03

2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 53 в.м., ремонт, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

вартир . Конта ти: (067)

1- імнатн вартир . в л. Д.Галиць о о, 2/9Ц, 36/18/8. Чесь ий прое т. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Гостин , в л. Д.Галиць о о, 5/9Ц, за альна площа 20 м. в., євроремонт, столяр а, сантехні а, водопровідні і аналізаційні тр би нові. Вб дована хня. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: (098) 354-90-55

2- імнатн вартир , в л. Cт. Бандери, 5/5 ц, 45/29/6, євроремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Кімнати в ртожит , в л. Д.Галиць о о, 9/9 п, 10000 .о, без ремонт , та 11000 .о., з ремонтом. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , Д. Галиць о о, 2/ 9 ц, 36/20/9, євроремонт, вмонтовані меблі, по ращене план вання. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 18 в.м., євроремонт. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 3/ 5 ц, 18 в.м., з ремонтом. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, ремонт, 18 в.м. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41

1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/ 18/9. Не малосімей а, хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 34,7/17,4/8,3. Косметичний ремонт. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Біла, 5/5Ц, 22,5/12/5. Жилий стан. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Д. Галиць о о, 2/9П, 31/12/8. Жилий стан Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Ма арова, 8/9Ц, 30/18/5,5. Жилий стан. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей , в л. Соборна, 9/9Ц, 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 16500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , не малосімей а, 38 в.м, центр, в л.Га аріна. Конта ти: (098) 370-16-80

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 п, 34/17.4/8, без бал он , осметичний ремонт. Конта ти: (097) 485-99-55

1- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 32/ 17/6. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9 п, 34/18/9, добротний ремонт. 28500 Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5Ц, 31,4/16,5/5,4, не това, тепла, жилий стан. Ціна: 27 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , пр.Мир , 5/5 ц, 31/ 17/6, жилий стан, с/в о ремо. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34 1- імнатн вартир , р-н Бояр и, новоб дова, 4 поверхи, 55.5 в.м., 56.5 в.м., 58 в.м. Ціна: 6400 рн/ в.м. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

2- імнатн вартир , в л. 24 серпня 1/ 2ц, 53/40/9, польсь ий прое т, з ремонтом, вмонтована хня, сарай, араж. можливість доб дови. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

. Конта ти:

2 імнати в ртожит (050) 861-62-00

Кімнат в ртожит , 18 в.м, в л.Відінсь а, ремонт. Конта ти: 43-02-30

1- імнатн вартир , Зоря,41 в.м, 3/ 4, автономне опалення, ремонт. Конта ти: (067) 266-13-69

2- імнатн вартир , 9/9 П, 49/30/8 в.м, вн трішня, чиста, с ха, вільна, част овий ремонт, терміново. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 5/9 п, 50/29/8, без ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 33.9/ -/8.8, 1/9 п. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

1- імнатн вартир , Здолб нів, 1 поверх, 34 в.м., араж, літня хня, 7 сот землі. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Н.Двір,

1,

ц,

30,

част ові зр чності,

Відінсь а,

4/5.,

ц,

18,

євроремонт остин а,

16500

Соборна,

4/9.,

ц,

21/12/5.,

ремонт,

17500

Дворець а, 1/5,

1- імнатн вартир , в л.Кн.Романа, 5 поверх, малосімей а, 20 в.м., Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , пр. Мир 3/5 ц, 37 в м, жилий стан олон а. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, с часний ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (050) 194-57-51

ТЕРМІНОВИЙ ВИКУП НЕРУХОМОСТІ 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/ 9п, 36/17/10, жилий стан, бал он зас ланий. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 5/ 5 39,5/18,5/9, «чеш а», широ ий оридор, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9 п, 35/18/9, ремонт, затишне місце. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097)511-40-48

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Кімнат в ртожит , в л. Га аріна. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 685-39-05 Кімнат в ртожит , в л. П. Мо или, 3/5Ц, 20 в.м., хня і санв зол на чотири сім’ї. Ціна: 13500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Кімнат ртожит , в л. Відінсь а 3/ 5ц, 20 .м. ремонт, хороше місце розташ вання. Ціна: 12700 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Кімнат , в ртожит , в л. Д. Галиць о о, 9/9, всі ом ні ації в імнаті, терміново. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 Малосімей , в л. Ма арова, р-н Ювілейний, 8/9 п, 31,1/12,2/6,5, ремонт, можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 359-27-44 Малосімей , в л.Ма арова, 8/9Ц, за альна площа 23,2 в.м, лоджія, лічильни и, пар ет, част овий ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 293-74-13

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатн • автово зал, різні р-ни,

вартир , олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

2- імнатн • Д бенсь а,

вартир , в л. 1/5 ц, « енеральсь ий» б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Соборна, 2/5Ц, поліпшене план вання, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2 КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КН.ОЛЬГИ АБО ОБМІНЯЮ НА «МАЛОСІМЕЙКУ» В БУДЬ-ЯКОМУ РАЙОНІ. ТЕРМІНОВО. ПОСЕРЕДНИКІВ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: 43-09-30, 43-60-31, (097) 408-10-26, (096) 261-77-07

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/34/10, новоб дова, автономне опалення, стяж и. Терміново. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

ц,

23/12/6,

пласт. Ві на. Косм. Рем. Можл. доб дови.,

К рчатова,

2/5.,

ц,

24/12/5,

Соборна ,

1/5,

ц,

25/13/6,

В.Дивізії,

1/9,

п,

35/18/9,

Д бенсь а,

9/9,

п,

31/13/7.5, з вич. Стан.,

Вербова,

1/9,

п,

35/18/9,

Відінсь а,

9/9,

п,

33/17.5/9, потр.ремонт

Б

п,

35,

п,

34/17/8.5.,

Д бенсь а,

1/9,

4/9.,

31/13/8,

22000

ліфт працює, 22500 23000

осм. Ремонт нова олон а., осм.

23500

Рем,

24000

осм. Рем. Тор .,

25000

Га аріна,

1/5.,

ц,

32/17/6.,

Ма арова,

2/9.,

ц,

30/18/5,

М л и н і в с ь а ,3,

ц,

с часний ремонт,

С.Кр шельниць ої, 1,

ц,

осм.ремонт можл під офіс, 25000

С.Бандери, 5 / 5 ,

ц,

35,

Ш х е в и ч а , 7/10,

п,

34,

Га аріна,

2/5.,

ц,

27/15/6,

Ма арова,

9/9.,

ц,

41/31/6.,

28 000 .о

Д ндича,

9/9.,

п,

36/22/6.,

30 000 .о

К.Романа, 5/5,

ц,

42,

Ювілейна,

2/9.,

п,

50/30/9.,

С.Бандери, 4/5.,

ц,

42/25/6,

ремонт.,

Соборна ,

ц,

40/29/8,

БОС вис. 3.3м.,

35500 .о

Млинівсь а, 5/9.,

п,

49/28/8,

звичайний стан,

36 000 .о

Київсь а,

п,

жилий стан,

28/17/7,

25000 25500

осметичний ремонт. Тор , 26000 євроремонт,

26300

осметичний ремонт, с часний ремонт,

27000 27000

2- імнатні вартири

3/3, 3/9.,

Соборна Пивзавод, 1/3, К.Оль и,

3/5,

ц,

житловий стан,

31500 .о. 33 000 .о 35 000 .о

48/30/8,

38 000 .о

40/27/7, фасад можл. Під бізнес. Стелі 3.3м., 42000 .о.

ц,

46/27/9,

М.Незалеж, 2 / 5 . ,

ц,

42/28/6.,

Стр тинсь ої, 1/7.,

ц,

72/45/10, новоб дова без ремонт , 50 000 .о

авт. Опалення жилий.,

43000

.о.

45 000 .о

3- імнатні вартири ц,

55,

Ювілейна,

п,

65,

п,

64,

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 ц, 43 в.м., євроремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 ц, 74/35/14, євроремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 ц, новоб дова, 71/-/18, автономне опалення, ремонт, з меблями Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 ц, 70 в.м., чеш а, р-н подат ової, осметичний ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5 ц, 72 в.м., євроремонт, меблі, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтовані меблі на хні, бал он зас лений, власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

22000

осметичний ремонт,

31/17/6,

20000 22000

вис. Цо оль. Норм. Стан,

ц,

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 ц, 70 в.м., новоб дова, 2 лоджії, дахова отельня. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 46.9\26.9\15.5\11.5\7.1, 3\9Ц, житловий стан, не това. Поряд с пермар ет, апте а, ш ола. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-25-25 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 49 в.м. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5 пов., 40 в.м. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/26/5, житловий стан, олон а, прохідна. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 1/5 ц, 72/40/15. Євроремонт, автономне опалення, вмонтовані меблі. Ціна: 72000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/ 5Ц, 44/30/6.1, власни . Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

потр. Ремонт .,

п,

18000 20000

осм. Без рем. 0506047191.,

Стр тинсь ої, 1/5,

С.Бандери, 1 / 5 ,

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

Звич.стан,

Гр шевсь о о, 1/9, овинсь а,

16 000

8,

Млинівсь а, 9/9,

потр. Ремонт .,

31000 .о.

жилий,

33000 .о.

33000 .о.

Ш х е в и ч а , 9/9.,

п,

Льоно омбінат, 8/9.,

п,

68, бр. Двері, пер. Стелі зас л. Бал ., 35 000 .о. 66/9,

жилий стан,

35 000 .о.

Чорновола, 3/5.,

ц,

44,

жилий стан,

36 000 .о.

Ма арова, 1/9,

п,

67/42/9,

осм. Ремонт 2 бал .,

Д бенсь а, 8/9.,

п,

62/47/9,

осметичний ремонт,

Міц евича, 1/5., ц, 59/37/7.5., можл під офіс, 55 000

36 000 .о 39 000

4- імнатні вартири Соборна Ремзавод, 3/3, ц, 73, Мансарди на орищі., 60 000

осм. Ремонт. Автономне опалення. Можл. Доб д.

5- імнатні вартири Д бенсь а,

7,

п,

104,

с часний ремонт,

50 000

Д бенсь а,

9,

п,

104,

без ремонт .,

45000

В.Житин,

50.м. в.,

31сот.

Пивзавод,

60 м. в.,

ч/б норм.стан,

Золотіїв,

75.м. в.,

10 сот

звич. Стан,

60 000 .о

Бояр а,

65.м. в.,

3.2 сот.

Жилий

65 000 .о

Соборна,

100.м. в.,

8.4сот

Басів

130 м. в.,

півб дин

125 м. в.,

2-пов.

Б дин и

т,

Барма и,

Ремонт. Тор , 2

жилий

30 000 .о

стан., стан,

135.м. в.,

6.5сот

Центр,

65 000 .о

с ч. ремонт 6сот,

77000 .о

Мансард. Новоб. Ремонт,

Центр, 130 м. в., жилий стан. Це л. Старої поб д. 2-пов. 4 Тинне,

35 000 .о

імн.,

жилий

80 000 .о

імн. Гараж., 80 000

стан,

140 м. в.,

норм. Стан. Гараж,

2-пов. 6 сот.,

Новий двір, 1 7 5 . м . в . ,

новоб дова,ремонт

5 сот, 1

К о л о д е н а , 230.м. в.,

11 сот жилий б дино .,

Дворець а, 140 м. в.,

6 сот. 150 м. в.

Вересневе,

220.м. в.,

10 сот

ремонт,

Бояр а,

190 м. в. ,

11 сот

євроремонт новоб дов,

Тинне,

350 м. в.,

е с люзивний з басейном 12 сот,

85 000 .о 80 000 .о 10 000 .о 129 000 .о

с часний. Новоб дова.,

140 000 .о. 165 000 .о 250 000 .о. 350 000 .о

Земельні ділян и Тинне,

9 сот,

ом ні ації, прое т.,

Тинне,

13 сот,

ом ні ації, асв. Під’їзд,

25000 .о.

Бояр а,

10 сот,

ом ні ації,

29000 .о. 80 000 .о.

Чорновола, 14 сот,

д.а т. Б дівництво. Біля Ц.Села,

Павлючен а,16 сот, Ф ндамент, 30 000 .о.

оренда 49р. Стат с нер х. - незавершене б дівництво.

28 000 .о.

Ро итне,

70 сот,

під б дівн . АЗС,

Центр,

1/3.,

ц,

12 ш ола,

1/2.,

ц,

55.,

Лермонтова, 1/9.,

ц.,

45.,

Київсь а,

ц,

80.,

Шевчен а, 1.,

ц,

50.,

ремонт. ТОРГ,

45 000 .о

Коновальця, 1,

ц,

80,

новоб дова б. Ремонт .,

45 000 .о

Пивзавод,

1,

ц,

88,

новоб дова б. Ремонт .,

Відінсь а,

1,

ц,

35,

під бізнес,

Пр. Мир ,

1/5,

ц, 22,

фасадне а тивне місце.,

100 000 .о

Комерційна нер хомість 1/9.,

39.,

приміщення-офіс осм. Ремонт, ремонт, фасад,

30 000 .о 75 000 .о

с часний ремонт,пар ов а, 48 000 вивед з ж/ф.,

Городо , 8 поверхів, п, 8600, 8-поверхова б дівля. Адміністративний / м. в. можл. Частинами. 70 сот., 850 000 .о.

44 000 .о 31 000 .о 35 000 .о

омпле с. 100 .о.

ОРЕНДА КВАРТИР, БУДИНКІВ, КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ, ОФІСІВ 1- КІМНАТНІ - ВІД 800 ГРН; 2-КІМНАТНІ - ВІД 1300 ГРН; 3-КІМНАТНІ - ВІД 1500 ГРН. ЧАСТИНИ БУДИНКІВ (1К.) - ВІД 950, Ч/Б (2-3К.) - ВІД 1400; ЩО, СТОЯТЬ ОКРЕМО - ВІД 2500 ГРН ОФІСИ В ЦЕНТРІ МІСТА - ВІД 25 рн/м. в. Комерційні приміщення - від 50 рн/м. в.

60 000 .о


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 3, євроремонт, 50 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 9 п, 49/29/8, з ремонтом. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5Ц, 44/30/6. Ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Зам ова, 1/5 ц, 45/32/6. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а 3/5 ц, (чеш а) 50/30/8 ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 ц, 67 в.м., євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5ц, 44/30/6 в.м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 807-53-23 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 7/9 ц, 67/36/10. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 44 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4Ц, 45/29/6. Євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 48 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 49 в.м., ремонт. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 50/29/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/9 п, 49/29/9, добротний стан, нова плит а, вмонтована хня, не това. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна 3/5ц 60/38/10 + 2 вели і зас лені лоджії хорошом стані. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/38/10, ремонт, 2 лоджії, власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 68 в.м., євроремонт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5 ц, 63 в.м., повний євроремонт, пре расне місце. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/4 ц, 45/30/6, без ремонт . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Дворець а, 1/ 4 Ц., автономне опалення, 36 сот землі, араж. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (095) 243-51-74

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5Ц, 44/27/6. Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 1/2 Ц, 43/27/6 жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 45/27/6. Жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 46/31/6.1, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, ТРЦ «Чай а», 4/5 ц, 42 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., євроремонт.нова столяр а.автономне опалення. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, 49/30/9, євроремонт, меблі вмонтовані, си налізація. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/4 ц, 42/23/5, житловий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО,1/5, ЦЕГЛА, 44/25/ 6, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, ГАЗОВА КОЛОНКА, ЗРУЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ (ТРЦ «ЧАЙКА»), ОКРЕМІ КІМНАТИ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 33500 У.О. КОНТАКТИ: (099) 388-38-13 2- імнатн вартир , в л. Д Галиць о о 7/9 з арним ремонтом 48/29/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 49/29/9. Косметичний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/9 п, 53/40/9, висо ий цо оль, житловий стан. Терміново. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9 ц, 49/29/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, 41 в.м., мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення, житловий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення.жилий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/5 ц,(Об омів а) 54/36/9, жилий стан, 2 бал она. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 3/3 ц, 50/29/7 ремонт, авт.опалення, ст діо. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 5/ 10П, 49/29/8, хороший стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

№40 від 19 жовтня 2011 ро

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5 ц, 43 в.м., житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/ 4 ц, 45/29/6, житловий стан, дах не тече. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5 ц, 43/28/5.5, житловий стан, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/ 5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/1 ц, 41 в.м. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5 ц, 44/28/6. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 2/2 ц, 53.5/34/12. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, це ляний б дино , житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5 ц,(чеш а)52/30/8 євроремонт, дозвіл на а/опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн 2/5 ц, 72 опалення. 43-87-16, 624-46-34,

2- імнатн вартир , в л. Київсь а(12 ш ола) 5/5 ц, 45/27/7, імнати о ремі. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 ц, 73/44/17, автономне опалення. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 43/27/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1Ц, 41/32/6. Косметичний ремонт, о ремі імнати, затишний двір. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, хороший стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/ 14 ц, 49.9/26.5/8.2, євроремонт, металопласти ові ві на, бойлер, лічильни и, лоджія, власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/ 14 ц, 49.9/26.5/8.2, євроремонт, металопласти ові ві на, перепланована, бойлер, власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 44/29/6. Кінати роздільні. Без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Київсь п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: .о. Конта ти: 43-87-16, 837-05-17, (098) 624-46-34, 672-49-04

а, 2/9 38000 (063) (050)

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, 49/29/8, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9П, 48,5/30/7. Хороший жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь п, 49/29/9, житловий стан. Ціна: .о. Конта ти: 43-87-16, 837-05-17, (098) 624-46-34, 672-49-04

а, 7/9 36000 (063) (050)

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 48/28/9. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 13/ 14Ц, 52/30/7.5. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 45,5/29,6/6,5. Автономне опалення, лічильни и, дах не проті ає, можливість доб дови мансарди. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт , без бал он . Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/ 5Ц, 46/27/6. Без ремонт . Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 ц, 49 в.м., імнати о ремі. Ціна: 34000 .о. тор Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и або обміняю на «малосімей » в б дь-я ом районі. Терміново. Посередни ів прохання не т рб вати. Конта ти: 43-09-30, 43-60-31, (097) 408-10-26, (096) 261-77-07

вартир , в л. Коновальця, в.м., ремонт, автономне Ціна: 65000 .о. Конта ти: (063) 837-05-17, (098) (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 5. Без посередни ів. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/ 5 ц, 44.5/29/6. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/ 5ц, 52/29/7 в.м., «чеш а», ремонт, бал он зас лений, лічильни и на опалення, імнати о ремі. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/ 9 ц, 50/29/8, пласти ові ві на, житловий стан. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 9/ 9Ц, 52 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9п, 52 в.м., перетерті стелі, пластиові ві на, ламінат, 1 імната без ремонт , імнати о ремі. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 2/5ц 45/30/6 біля центрально о орп с РДГУ, хорошом затишном місці. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/5 ц, 72/42/14, елітний б дино , новоб дова, євроремонт, автономне опалення, е с люзивний варіант. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 66 в.м., елітна, новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 54/32/6, чеш а, без ремонт , дах пере ритий, терміново. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а 2/5 ц, 47/30/6.2. Ізольовані імнати, жилий стан. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 4/5 ц, по ращене план вання, 54 в.м. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Мазепи(Об омів а) 3/9 ц, 72/36/12 євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/ 9П, 48/28/7. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 П, 53/29/9, євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 53/30/9, житловий стан, лічильни и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, 52/30/8. Жилий стан, подвійний бал он, імнати і санв зол о ремо. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 49/30/7, хороший стан. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9П, 53/30/9. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5Ц, 49.3/28,3/8, осметичний ремонт, лічильни и на вод . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 53/27,8/8,5. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, по ращено о план вання, 4/5Ц, 49.3/ 28,3/8, осметичний ремонт, лічильни и на вод . Ціна: 42000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери 5/ 5 ц, ізольовані імнати, євроремонт, шатровий дах. Ціна: 37000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/ 9 ц, 48/28/8, чеш а, євроремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/ 9 ц. Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор . Конта ти: (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/ 9, 49/30/8, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 49/29/7, в хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 п, 49/29/7, в хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна 2/ 5 ц, 43/28/6 жил/стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5 ц, 45/30/6, житловий стан, не това. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 43,6/28/6. Жилий стан, підвал. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 3/ 5 ц, 45 в.м. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 9П, 58,3/32/10. Хороший стан, бал он та лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/ 9П, 48/29/7. Звичайний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 9/ 9П, 49/30/7. Хороший стан, не това. Терміново. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5 ц, 44.8/29/5.6, житловий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 52,4/29,4/8,9, жилий стан, осмети а, ві на част ово м/п, бойлер, ондиціонер. Ціна: 36 000 .о., тор . Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, хороший житловий стан, бойлер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 9/9 п, 49/28/8. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 9/ 9, 52/36/8, в хорошом стані. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Орлова 4/9 п, 49/29/7 ремонт, меблі. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/ 4Ц, 45/31/6, жилий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, хороший ремонт, з меблями. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 48/29/8, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9/Ц, 45/24/8,5, євроремонт, зас лена лоджія, меблі, техні а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, автономне опалення, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна 2/5 ц, 43,8/27/5.3. Космети а, санв зол роздільний. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 2- імнатн вартир , в л. Соборна(РУМ) 3/9 ц, 47/28/8 б/р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (р-н пивзавод), 2/2 ц, 47/30/9, автономне опалення, висота стелі 3 м, є підвал, сарай, о ремий вхід. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 60 в.м., перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3Ц, 45/31/6. К хня-ст дія, ар и, дворівнева. Терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 54/30/9. Жилий стан, дві лоджії. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4 ц, 50/30/8, сталін а. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 43/28/5.5, житловий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 41/28/5,5. Хороший жилий стан. Ціна: 31500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 50/29/8, чеш а, мп.ві на, ремонт, новий б дино . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 55/30/9, по ращене план вання, без посередни ів. Конта ти: 43-58-15, (097) 539-83-24 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н пивзавод , 0.2 а землі, можливо під офіс. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/ 5Ц, 47/28/6. Жилий стан, д шова абіна. Ціна: 365000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ст,Бандери, 5/5, 45/29/6.5, част овий ремонт, висо і стелі 3 м, дах не тече. Терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Пар ова 1/2 ц, 56м. в.,авт.опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. П ш іна 5/5 ц, (об омів а) 63/36/9 б/р. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, хороший стан, дах не тече. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 5/9 п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5Ц, 43/26/6. Хороший стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/9 п, 49/29/9, пл.ві на, ремонт, тр би поміняні. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/3ц, 45/28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/3ц, 45/28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Мельни а 10/ 10 п, хороший жилий стан, пере ритий дах. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 50/31/7, хороший стан, є технічний поверх. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Мірющен а 4/5 ц, 52/30/8 розпочатий ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/30/8, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5Ц, 45/30/6,6. Роздільні імнати. Косметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (Автово зал) 2/9 п, 49/29/7 ж/стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1 поверх, 47 в.м., вели е ві но виходить до з пин и, під офіс, ма азин. Власни . Конта ти: (050) 435-56-39 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/29/6, житловий стан, нова олон а, не това, ві на в двір. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№40 від 19 жовтня 2011 ро 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/3, незавершений ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 42/27/6. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 43/27/6, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 44/29/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/ 4Ц, БЕЗ РЕМОНТУ. ЦІНА: 35000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, с часний євроремонт, повністю мебльована, перепланована, 3/4 ц. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Тиха(Новоб дова) 3/10 ц, 68/38/18, ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 8/10 ц. Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 67000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/ 5ц, 60 в.м., новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/ 9 ц, 49/28/8, ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. Черня а(новоб д) 10/10 ц, 63/36/11, євроремонт. Ціна: 49900 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/9 ц, 61 в.м., новоб дова. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 62 в.м., євроремонт, дахова отельня, пар ов а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Черня а, ремонт. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5 ц, 45/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5 ц, 46/30/6. Ціна: 39500 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/ 5ц, 43 в.м., осметичний ремонт, в ванні плит а, імнати о ремі. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 51,8/29/9. Косметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 1/ 5Ц, 44 в.м, євроремонт, о ремі імнати, можливо під офіс. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (067) 180-40-16 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/ 14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, металопласти ові ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена. Власни . Ціна: 47000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 48 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 2- імнатн вартир , в л.Ма арова, 7/ 9П, осметичний ремонт, зас лений бал он, лічильни и, підвал. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 180-40-16 2- імнатн вартир , в л.Набережна, 1/ 5Ц, 44,4/27/6, нормальний стан, металеві двері, овані рати на ві нах, това, можливо під офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 127-00-09

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ.ЧЕРНЯКА, 62/18/15, НОВОБУДОВА, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, ДОДАТКОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, НОВИЙ ЄВРОРЕМОНТ, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, ПІД БУДИНКОМ ГАРАЖІ ТА ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК, ПОРЯД СУПЕРМАРКЕТ, БАЗАР. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: 49900 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 366-26-25 2- імнатн вартир , Здолб нів, 2/4 ц, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 2- імнатн вартир , Здолб нів, це ла, 53/29/10, ремонт, автономне опалення. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 2- імнатн вартир , Здолб нів., 2-рівнева, новоб дова, 96 в.м., можливий обмін на офіс, м. Рівне або вантажні а/м. Конта ти: (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , Квасилів, 1/5 ц, 46 в.м. Терміново. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново, ціна до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 48,8/29,2/7,1. Не малосімей а, жилий стан. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , мебльована, є техні а, олон а, абельне ТБ, Інтернет. Поблиз пар , дитячий садо , ш ола, ма азин. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (093) 551-38-32 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, 46 в.м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 44 в.м., без ремонт , місь ий телефон. Власни . Без посередни ів. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (067) 427-54-25

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 ц, 47/32/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 46/ 28/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Хороший стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , пр.Мир 3/5 ц, 45/ 29/6 потреб є ремонт 36 000 .о. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

2- імнатн вартир , р-н Бояр и, новоб дова, 4 поверхи, від 75 в.м., до 77 в.м. Ціна: 6400 рн/ в.м. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 п, 49/28/8, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

2- імнатн вартир , р-н Пивзавод, 0.3 а землі, можливо під омерцію. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 П, 64/29.4, 2 зас лені бал они, пласти ові ві на, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 967-72-84 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9П, 65,4/29/8,5. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, з ремонтом, вільна. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9 п, ремонт, вмонтована хня, поміняна сантехні а, 35500 .о., тор . або обмін на 3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9П, 48/29/8. Ремонт, столяр а з нат рально о дерева, вмонтована хня. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9П, з ремонтом, вмонтована хня, поміняна сантехні а, столяр а, або обмін на 3 в. з доплатою цьом ж районі. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/ 9 п, 51/29/9, добротний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/ 9П, 47,9/28/9. Жилий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9, 51,9/29,3/8,6, житловий стан. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18 2- імнатн вартир , центр, 47/16/12, це ляний б дино . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 2- імнатн 454-15-03

вартир . Конта ти: (067)

2- імнатн вартир . в л. 6-Гвардійсь а, 2/9 п, євроремонт, меблі, ондиціонер. Ціна: 42000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир . в л. Коновальця, 3\9п, 48\28\8, мебльована, звичайний житловий стан, бойлер, пласти ові ві на, зас лений бал он, домофон. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 40-07-00 2- імнатн вартир . в л. Костромсь а, 8/9П, 52/30/9. Ремонт. Лоджія 6,5 м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , • (дешевше від заб довни а),

житловий омпле с «Гетьман Ви овсь ий», се ція 4.1, поверх 9, за альна площа 89.2 в.м., житлова площа 50.80 в.м. . Конта ти: (050) 339-31-35

•3- імнатн вартир , 4/9Ц, новоб дова. Ціна: до овірна.

Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 66 в.м., житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 ц, 62/36/11. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/8 п, 62/37/22, лічильни и, дві лоджії, орище. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , 1/5 Ц, пр.Мир , 51,5 в.м, власни . Конта ти: 26-78-45 3- імнатн вартир , 4/5 ц, 55/39/6, аз, олон а, хороший стан, обміняю на Рівне, Л ць , з доплатою. Конта ти: (099) 061-49-68

3- імнатн п, 67/39/9, 36000 .о. 364-04-64,

3- імнатн вартир , 6/9 Ц, 36/9, ремонт, лічильни и, бал он зас лений, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 5-35-70, (067) 719-24-59, (097) 374-40-63 3- імнатн вартир , 9 поверх, 62,5/37. Конта ти: 20-32-31 3- імнатн вартир , в б дин «бос», 54 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 3- імнатн вартир , в л, Черня а, 58 в.м., житловий стан. Власни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 3- імнатн вартир , в л. Cоборна(ЦЕНТР) 2/5 ц, 70/44/9 б/р. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Березовсь о о, 3/9 ц, 66.5/-/10, 2 бал они, ремонт, за альний лічильни на тепло б дин . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5 ц, 60 в.м., євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5 ц, 63/39/10.8. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 2/5 ц, 69/40/9, жилий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9 п, 61/38/9, това, висо ий цо оль, домофон, хороший стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 62 в.м., чеш а, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 ц, 114/70/15, євроремонт, хня вмонтована, біде, д шова абіна. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 ц, 116/70/14, євроремонт, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 90/60/12, новоб дова, стяж и, автономне опалення. Терміново. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/5 ц, 68/44/9, чеш а, житловий стан, 2 бал она. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/5 ц, 75 в.м., євроремонт, автономне опалення, новоб дова, Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/9П 63/40/9 , власна отельня, жилий стан. Ціна: 45000 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 9/9 п, 62.7/9.4, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а,1/5ц, 88/50/14 в.м., новоб дова, євроремонт, автономне опалення, ламінат, нова столяр а, в хні піді рів підло и. Можливість доб дови. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/ 9 п, 76 в.м., житловий стан, з 2 встав ами. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/ 10 п, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/ 9 п, 63 в.м., житловий стан, не това, 1 мп.ві но. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/ 9 п, 63/37/9, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/ 9 п, 63/37/9. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/ 9 п, 66/40/9, осметичний ремонт, 2 лоджії зас лені, не това, бал он з хні. власни . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 66/39/9, осметичний ремонт, поміняна підло а, Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

9

вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 осметичний ремонт. Ціна: Конта ти: 22-43-36, (067) (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/ 10 п, 67/40/10, ві на пласти ові, вхідні двері поміняні. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Вербова (45) 7/9 п, 63/38/9 жил/стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9 п, 63/40/9 б/р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9п, 67 в.м., 2 зас лених лоджії, хороший стан, підло а - пар ет, бойлер. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9 п, 66 в.м., євроремонт, мебльована, вб дована техні а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9 п, 66/39/9. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 1/5 ц,(чеш а) 60/38/8 ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 ц, 63/34/8, без ремонт , по ращене план вання. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 9 ц, 82/50/11, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/ 5 ц, 49/33.2/5.8, «хр щов а», обмін на рівноцінн . Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 4/9 п, 80/50/11. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 7/9 ц, 83/50/11. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5ц 52/39/7 з ремонтом, м/п ві на, вмонтована хня. Зас лений бал он, тихом місці, пор ч садочо , ш ола. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 56/39/5, без ремонт , біля «Те стильни а», не това, центр міста. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 Ц, 53 в.м. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-47-63 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9 ц, 63/40/8, житловий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/ 5Ц, 52/38/6. Жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 4/10Ц, 64 м в, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/9 п, 63/37/9, висо ий цо оль., житловий стан, 2 зас лені лоджії, м/п ві на, по ріб. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 3/9 ц, 69 в.м., новоб дова, в травні б де здана, дахова отельня. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, 1/ 5ц 58/39/7,5, по ращене план вання, зр чне місце розташ вання, жилом стані, терміново. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 5/ 9 Ц, 66/38, жилий стан, 2 бал они, імнати ізольовані. Конта ти: (067) 255-23-55, (093) 114-72-05 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 5/ 9 Ц, житловий стан. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, 57/42/7, добротний стан, ондиціонер, пре расне місце. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/ 9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/ 5Ц, 64/39,1/8,1. Хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кл.Сав ра 1/9 ц, 70/40/10 жилий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5Ц, 56/48/4, без посередни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 705-60-10

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 10/10П, без ремонт . Дах пер ритий, не тече, арном стані. Ціна: 37000 .о. тор Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 1/5 ц, 100 в.м., євроремонт, автономне опалення, мебльована. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10 панельний, 8/39/64, ліфт працює постійно, домофон, власни . Терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 259-81-89

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/ 9 ц, 75/45/9, пл.ві на, ремонт, си налізація. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/10 п, 67/44/9, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/ 4,без ремонт , хороша олишня сантехні а, батареї, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Г р’єва, 1/3 ц, 100/65/11. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о (навпроти тролейб сно о правління), 1/9 п, 66/40/9, не това, висо ий цо оль, осметичний ремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/9 п, жилий стан. Ціна: 41000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/9 п, житловий стан, Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9 ц, 87/60/-. Конта ти: (096) 474-84-88 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останьом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/ 9 п, 66/39/9. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 3 ц. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 8/ 9 ц, 62/38/6, мп.ві на., осметичний ремонт, чеш а. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 1/’0 П, 62//Э, євростелі, підло а ламінат. Можливий обмін на б д. в Рівном або передмісті(Барма и,Колоден а). Ціна: 43000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/ 6 ц, 65/40/9, євроремонт, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Королен а, ТРЦ «Злата Плаза», 5/6 ц, 64 в.м., с часний євроремонт, всі імнати о ремі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/ 5 ц, 64/43/8, пласти ові ві на, броньовані двері, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/ 5 ц, 62/40/9. ремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5 ц, 95/60/15, євроремонт, хня-ст дія, автономне опалення, висо ий цо оль. Ціна: 83000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, без ремонт , вн трішня,бал он зас лений. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 4/5 ц, 68 в.м., осметичний ремонт, по ращене план вання. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/37/9 в.м., бойлер, жилий стан. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 67/38/9, бойлер, лічильни и, хороший стан, вільна. Терміново. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Ма арова 7/9 п, 64/43/7.4. Ремонт, бойлер, зас лений бал он, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Ма арова 8/9 п, 64/40/8 ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ма арова(Бояр а) 3/9 п, 66/40/9 ж/стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 65/47/10, висо ий цо оль, хороший житловий стан, 2 зас лені лоджії, лічильни и, бойлер. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5ц 53/35/6, жилий стан, теплена , є всі лічильни и. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 66/38.5/9.8, хороший стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 1/ 9п з висо им цо оль. 2 зас лені лоджії, ремонт, пар ет. м/п ві на 64/39/9 зр чном місці розташ вання. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/ 9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10 п, 64/37/8, житловий, хороший стан. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 ц. Поліпшене план вання, пласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 53000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74 , (066)77-63-367 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9П, 62/38/9. Хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 8/10ц, 70/60/9 в.м., без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 67/45/8, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9Ц, 58,6/40/9. Ремонт, вели ий бал он. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9 п, 63/37/9, добротний, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/ 10 п, 62.8 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ 3- імнатн вартир , в л. Польова, 2/5 ц, 80/50/14, ремонт, автономне опалення. Ціна: 73000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/9П, 62/38,8/9. Част овий ремонт, бойлер. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2/2 Ц, 78.1/56.5/10.1, ПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК, ЦЕНТР, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЯК КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ, МОЖЛИВИЙ ОКРЕМИЙ ВХІД. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/ 9 П, 66/39/9, житловий стан, бал они зас лені. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (097) 470-22-23 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10П, 64/38/9.Хороший стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Міц евича 7/ 9 ц, 78/53/10 автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/ 5 ц. 71/45/10. Поліпшене план вання. Ціна: 60000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/ 9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/ 9 ц, житловий стан, лічильни и на вод . Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/ 9 п, 66/40/9 жил.стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 2 рівні, це ла, 90 в.м., отеджно о тип , о ремий вхід, під отовлена до ремонт , автономне опалення. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/ 5 ц, о ремі імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 55/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 9/ 9п, 64 в.м. Конта ти: 24-91-88, (096) 769-56-45 3- імнатн вартир , в л. О.Олеся, 5/5 ц, 64/39/9, ремонт, автономне опалення. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Остафова 3/5 ц, 68/43/9 жилий стан, підвал, сарай. Б д.1988р. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/5 ц, 67/44/9, осметичний ремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Остафова,1/2ц, з євроремонтом, автономне опалення, сарай, араж, можливість доб доби, 58/ 39/8,8. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОЛТАВИ, 1 ПОВЕРХ, ДВОРІВНЕВА, 179 КВ.М., ЦЕНТР МІСТА. ЦІНА: 120000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/ 4Ц, 70 в.м. за альна площа, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/56/10 жилий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 3/9Ц, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 66 в.м., без ремонт . Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 70 в.м., житловий стан, не това, 2 бал они, бойлер. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 9/9 ц, 70 в.м., автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельницьої 3/9 ц, 69/40/9 євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 3/3 ц, 55/36/8, 6 імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 90 в.м., євроремонт, 2 вмонтованих ардеробних, хня мебльована, 3 зас лених лоджії, араж. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц, 54/38/5. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 54/37/5, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 54/38/5, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/9 ц, євроремонт, новоб дова, підвал, араж. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/9ц, 66 в.м., жилий стан, 2 балони, імнати о ремі. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/10 п, 72/44/10, автономне опалення, ремонт, вмонтована хня, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10 ц, 82/50/10, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 82000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10/Ц, 85/50/10, новоб дова, після б дівельни ів. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5ц, 60/36/16 в.м., с часний ремонт, хня-ст дія, меблі, бал он. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Черня а, р-н ТЦ «Нов с», 3/9ц, 95 в.м., араж, новоб дова. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Чорновола 5/9 ц, 63/37/8 ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Соборна(м-н»Каштан») 6/9 п, 64/38/9 жил/стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/ 9 ц, 140 в.м., «повний фарш», доро ий ремонт, повністю мебльована. Ціна: 220000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Соборна(РУМ) 2/5 ц,62/38/8 б/р. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, без ремонта, 3/5, 46,8/31,6/5,5 житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9, євроремонт, м/п ві на, пар ет, 2 лоджії зас лені, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/40/9, по ращене план вання, євроремонт, автономне опалення, пар ет, 2 зас лені лоджії, всі лічильни и. Терміново. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9Ц, 60/28/6,5. Жилий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 61/36/7. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 55/37/6.2. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 78 в.м. Ціна: 57000 .о. тор Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 55/35/7.2, перепланована, арний ремонт, вмонтована хня, вели ий бал он, ві на в двір, пре расне місце навпроти ніверма . Терміново. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34 3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 5/5 ц, 61 в.м., недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 3- імнатн вартир , в л. Соборна, новоб дова, центр, 5/6 ц, 90 в.м.+ мансарда 60 в.м. Ціна: 110000 .о.. тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, поліпшене план вання, це ляний б дино , 2 поверх. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/ 2Ц, 56/39/7. Косметичний ремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/ 9 п, 74/40/9, + 3 зас лені лоджії, омора, в арном стані, зр чне місце розташ вання. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 9П, 69/37/9. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9 п, 62/37.5/13, хня, т алет, ванна ремонт, імнати без ремонт . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/ 9 п, 69/39/9, мебльована. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/ 9П, 63/37/9 , 2 бал они зас лених, осмети а. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 10п, 64.7/37.7/9.5 в.м., хороший ремонт, автономне опалення, перетерті стелі, доро і шпалери, нові доро і меблі, 2 бал они, лоджія. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9П, 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 66/39/9. Косметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9ц, 62/36/9 в.м., євроремонт, лічильни и. Власни . Конта ти: 5-35-70, (050) 622-25-98

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, р-н ЗОШ №23, 6/9П, 67/48/8, жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 63-25-82, (067) 792-15-96 nina-kvartal@mail.ru 3- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 63,9 в.м, пласти ові ві на, перетерті стелі, підвал, без посередни ів. Конта ти: 28-94-89, (098) 840-57-32 3- імнатн вартир , в л.Корольова, 5/ 5 Ц, 64/42/9 в.м., ремонт, по ращено о план вання, імнати о ремо, європа ети, лоджія+бал он, підвал, власни . Ціна: 46000 .о. Конта ти: 45-04-24, (097) 512-78-08 3- імнатн вартир , в л.Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/ 9, бойлер, 2 лоджії зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л.Орлова, ремонт. Конта ти: 62-99-16 3- імнатн вартир , в л.Поштова, 1/ 2ц, 80 в.м., без ремонт . Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: (096) 783-56-15 3- імнатн вартир , в л.Чебишева, 10/ 10П, 63/37,8/9,9, нормальний жилий стан, аряча і холодна вода - цілодобово, ліфт, пральна машина-автомат, холодильни , меблі, телефон, абельне ТБ, Інтернет. Поряд дитсадо , ш ола, цер ва. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 100 в.м. Конта ти: 64-88-16, (097) 468-80-88 3- імнатн вартир , Квасилів, в л.Молодіжна 7/9 П, імнати не прохідні, хороший житловий стан. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (096) 783-56-15 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/5.5, терміново, в хорошом стані. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , пр.Мир , 51,5 в.м,1/5 Ц, власни . Конта ти: 26-78-45 3- імнатн вартир , р-н Бояр и, новоб дова, 4 поверхи, від 94 до 97 в.м. Ціна: 6400 рн/ в.м. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 3- імнатн вартир , с часний ремонт, меблі, Інтернет, телефон, абельне ТБ. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (050) 375-55-14 yuriy8765@mail.ru 3- імнатн вартир , центр, «сталін а», 75/45/10, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн вартир . в л. Ювілейна, навпроти рин , 6/9 Ц, 62 в.м., євроремонт, лічильни и, вели а зас лена лоджія. Терміново. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: 5-35-70, (067) 719-24-59, (097) 374-40-63

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 8 поверх, 90.3/51.5/10.4 в.м., част ово євроремонт, автономне опалення, піді рів підло и, бойлер, бал он та лоджія зас лені. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 Ц. 96/76/ потреб є ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10, 85/45/9 ремонт, можливий обмін на 2- ім.в б дь-я ом р-ні. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 Ц, 180 в.м, можна під бізнес і в редит. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 ц, по ращено о план вання, під житло, омерцію, хороший під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46

№40 від 19 жовтня 2011 ро 1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 9/9, 103/93/-. Конта ти: (096) 916-58-86 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/10П, 104,7/62/8. Звичайний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 5- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9 П, 105/66/9 осмет. ремонт, пласти .ві на. Можливий обмін на 2 вартири. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 097-511-40-48 5- імнатн вартир , Д бенсь а, 2 поверхи 2 і 3, 5 вел. імн, 132//16 жилий стан, індив.опал, пл.ві на, стелі 3,40 2 с/а. Ціна: 122000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 100,2/63/9. Жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 5- імнатн вартир , р-н Бояр а, 8/9п, 105/66/9 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.6. Продам по області та У раїні 1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Бабин, 1/4 б дин , це ла, панельне пере риття, льох, двір, аз, вода, пор ч. Конта ти: (067) 759-72-94 2- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5 Ц, 102 в.м., ві на пласти ові, част овий ремонт. Конта ти: (068) 569-14-75 3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 64/42/7. Новоб дова, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9п, 65 в.м. Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (098) 807-50-85 3- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 66/ 39/9, без ремонт . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-42-77, (097) 918-60-08 3- імнатн вартир , Т чин 1, Гощансь ий р-н, азове опалення, 2 підвали. Терміново. Конта ти: (097) 306-32-10

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2,3- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

4- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, центр, 7/9ц, 74,4 в.м, чесь ий прое т. Без посередни ів. Конта ти: (096) 765-96-03 4- імнатн вартир , новоб дова, 4 поверхи, 150 в.м. за альна площа. Ціна: 6400 рн/ в.м. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 4- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Дворівнева, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 250000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , центр, 1/9Ц, під житло або омерційне призначення. Конта ти: 26-38-46

2- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50 2, 3- імнатн вартир , р-н «Малят о». Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 2, 3- імнатн вартир , район «Малят о» або Новоб дова. Конта ти: (067) 270-61-14 2,3- імнатн вартир , р-н Північний (в л. Р.Ш хевича, Черня а, Коновальця, Мельни а, Га аріна, Стр тинсь ої), 2-6 поверхи (ба атоповерховий б дино ). Ціна: до 33000 .о. Конта ти: (067) 169-75-41 lmp_rv@ukr.net 2- імнатн вартир або новоб дов . Конта ти: (067) 210-61-14 2- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 2- імнатн вартир по ращено о план вання, роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , з ремонтом, бажано це л. б д., р-н б дь-я ий. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 2- імнатн вартир , по ращено о план вання, без ремонт , роз лян всі варіанти. Власни . Конта ти: (067) 363-02-49 2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої Автово зал , немебльован . Конта ти: (097) 863-42-89 2- імнатн вартир , р-н в лиць Га аріна, Черня а, Князя Романа, Д ндича. Конта ти: (097) 084-82-06

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, Р-Н ПІВНІЧНИЙ, 2-5 ПОВЕРХИ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДО 33000 У.О. КОНТАКТИ: (095) 350-68-60, (067) 169-75-41 2- імнатн вартир , р-н Північний, роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир . Конта ти: (067) 454-15-03 2- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18

1- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50 1- імнатн вартир в центрі, з ремонтом. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн 454-15-03

1- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 1- імнатн 783-56-15

вартир . Конта ти: (067)

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири

вартир , Конта ти: (096)

3- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50

1- імнатн вартир , без ремонт , можливо малосімейно о тип , роз лянемо всі пропозиції. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир або новоб дов . Конта ти: (067) 210-61-14

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , з ремонтом, бажано це ла. Ціна: 40000 -42000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , можливо без ремонт . Ціна: до 38 000 .о. Конта ти: (096) 256-23-37

1- імнатн вартир , осметичний ремонт, без посередни ів. Конта ти: (097) 880-96-82

1- імнатн вартир , панель, р-н б дь-я ий, рім 1 та 9 поверхів. Ціна: до 20000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80

4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5ц, 62.8 в.м., «хр щов а», лічильни и, жилий стан, балон, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири

всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/ 9Ц, 76/--/10, жилий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/ 5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

. Конта ти:

Малосімей , терміново, бажано з ремонтом, не 1-ий і не останній поверхи, з ліфтом. Ціна: до 20000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

4- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 9/9Ц, 76,8/51,2/9,7. Без ремонт . Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Кімнат в ртожит 45-43-22, 43-57-59

редит.

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 Ц. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 73/57/9,част овий ремонт,центр.опал. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

Квартир , без ремонт , в Конта ти: (096) 899-48-33

1- імнатн вартир , р-н автово зал , в л.Гр шевсь о о, Га аріна. Ціна: до 27000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, рім 1 та 9 поверхів. Конта ти: (096) 783-56-15 1- імнатн вартир , р-н ресторан «Істамб л» (в л. С.Бандери, Ж овсь о о, Котляревсь о о, Чорновола). Ціна: до 24000 .о. Конта ти: (063) 220-46-56 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, р-н Пивзавод . Ціна: до 30000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: rivnes@mail.ru (097) 998-68-04 1- імнатн вартир , терміново, роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Ціна: до 22000 .о. Конта ти: (063) 220-46-56 ro-sa@mail.ru 1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45 1- імнатн вартир . Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 1- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Квартир під ма азин або ма азин, афе. Конта ти: (096) 573-15-58

3- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22

3- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 3- імнатн вартир , р-н «Чай а», Північний. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , центр, можливо без ремонт . Конта ти: (098) 807-53-23 3- імнатн вартир . Конта ти: (067) 454-15-03

1.1.11. К плю 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/10П,103 в.м, роз лян всі пропозиції, можливий обмін. Власни . Конта ти: (097) 528-52-70

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2- імнатні вартири, • Автово зал, центр. По одинно,

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07


1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар

або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші

райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, або А рарний оледж, Д бенсь а. Всі зр чності, євроремонт. Подобово, по одинно, або помісячно. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн. ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно. Конта ти: 43-04-28, (098) 449-67-16

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни . Конта ти: 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатн вартир , • автово зал, Північний, Бояр а,

центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн • автово зал,

вартир , повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції, власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

•1,2- імнатн вартир , різні 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 - і м н а т н і райони, с часні меблі, поб това •вартири, автово зал, центр, техні а, с п тни ове ТБ, ДВД,

або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард», автоз пин а, в л. Ст. Бандери, Ма арова, по одинно, подобово, потижнево. До менти. Власни . Ціна: від 100-200 рн. Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар

пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,3- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно,

потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12

1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28

або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар,

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Власни . Ціна: Від 150 рн. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

11

КВАРТИРИ: ОРЕНДА

№40 від 19 жовтня 2011 ро

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатн вартир , подобово, с часний євроремонт, сі зр чності. Ціна: 200-400 рн. Конта ти: (097) 965-30-66

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

1- імнатн вартир , в л Князя Романа, немебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (067) 903-40-26 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 4 поверх, євроремонт, меблі. Ціна: 2000 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5 ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, меблі, осметичний ремонт, 900 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, меблі, поб това техні а, можливий тор . Ціна: 3200 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1100 рн+лічильни и. Конта ти: 096-485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 5/9, част ово меблі, зас лений бал он, абельне телебачення, 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1000 рн+світло, вода. Конта ти: 097-511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 3 поверх, меблі, олон а, хороший ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, меблі, олон а. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 1- імнатн вартир , в л. Кав азь а. Хороший стан, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1600 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , інтернет, 1200 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9, меблі, холодильни , 800 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/ 9, меблі, осметичний ремонт, без поб тової техні и. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, жилий стан. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (095)243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, меблі. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 1- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, хороший стан, меблі, холодильни , автономне опалення. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2 поверх, жилий стан, меблі. Ціна: 1200 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

1- імнатн вартир , в л.Вербова. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 384-37-01 1- імнатн вартир , в л.Ст дентсь а, меблі, холодильни . Власни . Конта ти: 61-82-95, (098) 128-78-41 1- імнатн вартир , мебльована. Конта ти: (067) 280-91-38

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , подобово, по одинно, р-н центрально о автово зал . Всі мови, постійно аряча вода, свіжа постіль, холодильни , бойлер. Поряд ма азин. Надаємо звітні до менти. Власни . Ціна: 150 рн./ доба. Конта ти: (067) 364-25-25 podobovorivne@gmail.com 1- імнатн вартир , р-н автово зал «Чай а». Конта ти: (097) 476-15-90, (093) 770-27-99 1- імнатн вартир , р-н Автово зал , меблі, ремонт, холодильни . Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-84-56 (067) 903-40-26 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, для порядної сім’ї, на дов отривалий термін, мебльована, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1100 рн. + світло, телефон. Конта ти: (067) 738-44-31 1- імнатн вартир , район Автово зал , хороший ремонт, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , район Пивзавод , 5 поверх, жилий стан, меблі, бал он зас лений. Ціна: 1400 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир , Тинне, приватний се тор, хороший ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 1- імнатн вартир . Конта ти: 61-53-84, (067) 184-30-96 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн малосімей , част ово мебльован . Конта ти: 5-95-52, (096) 219-99-80 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32 АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 KVARTIRA.ROVNO.UA

Квартир подобово. Конта ти: (067) 725-17-03

1- імнатн вартир , в л. Князя Романа, 2 поверх, осметичний ремонт, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1400 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої. Без посередни ів. Конта ти: (093) 996-39-78

1- імнатні вартири Автово зал, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, 1200 рн+ лічильни и. Бояр а, 2/9 п, меблі, холодильни , 1000 рн. Відінсь а, 4/5 ц, свіжий ремонт, част ово меблі, олон а, 1100 рн. Д ндича, 5/9, меблі, холодильни , зас лений бал он, 900 рн. Ма арова, 7/9 ц, необхідні меблі, пл. ві на, 800 рн+ ом нальні посл и. Мельни а, 3/9, меблі, холодильни , Інтернет, 1200 рн. Ш хевича, 4/9,

хня мебльована, імната п ста, 1100 рн.

Га аріна, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1150 рн.

Ювілейна, 3/9 ц, меблі част ово, телевізор, холодильни , 1100 рн+лічильни и. Соборна, (Р м), меблі, осметичний ремонт, 1000 рн. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, хороший ремонт, 1500 рн. Кн..Оль и, 3 поверх, меблі, холодильни ,

Квартир , хлопцеві. Ціна: 400 рн/міс. Конта ти: (096) 104-79-74

Подобово, по одинно, всі мови, аряча вода, абельне ТБ, холодильни . Стоян а в дворі. Надаємо звітні до менти. Ціна: від 150 рн. Конта ти: (0364) 45-43-84, (098) 247-17-60 an.arthouse@gmail.com Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

олон а, 1200 рн.

2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л.16 Липня. Конта ти: 26-28-51

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4 поверх, жилий стан, меблі, можливий тор . Ціна: 1400 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9, бойлер, меблі, холодильни , 1100 рн+світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

ЗДАМО

1- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, меблі, поб това техні а, Інтернет, 1600 рн+ світло. Ма арова, 4/9, меблі, холодильни , телевізор, 1400 рн. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, холодильни , 1500 рн. Кн. Романа, меблі необхідні, нові вхідні двері, 1450 рн. Телі и, 7/9 п, холодильни , меблі, на тривалий термін, 1300 рн. Ш хевича, 5/9, імнати не прохідні, меблі, телефон, 1400 рн. пр.Мир , 3/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн+

ом нальні посл и.

Квасилів, 2 поверх, бойлер, телевізор, холодильни , меблі, 950 рн. Соборна, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна.

3- імнатні вартири Ш хевича, 3/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1600 рн. Соборна (РУМ), 5 поверх, бойлер, поб това техні а, меблі, я існий ремонт, 2000 рн. Ст.Бандери, част ові меблі, Інтернет, аряча вода, 1700 рн. пр. Мир , меблі, холодильни , 1600

рн+лічильни и.

Кімнати Кімнат в

ртожит , сімейно о тип , меблі, 600 рн.

Кімнат без осподаря, в л. Чорновола, 500 рн. Кімнат без осподаря, в л. Га аріна, 300 рн з людини. Кімнат , в л. Відінсь а, 300 рн з людини. Кімнат , в л. Ювілейна, 250 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Б дино , р-н Грабни , 2 імнати, всі зр чності, меблі, 1500 рн. Тимчасів , Бояр а, част ові ви оди, 500 рн. Тимчасів

, р-н в л.. К рчатова, меблі, холодильни , зр чності, 700 рн.

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1 поверх, хороший стан, част ово мебльована. Ціна: 1200 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, бойлер. 3 місяці передоплата. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, олон а, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

2- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії. Гарний стан, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 435-65-01

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 8 поверх, жилий стан, меблі. Ціна: 1500 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , р-н • автово зал , част ово мебльован ,

на тривалий термін. Конта ти: 23-38-15, (050) 557-08-26

2- імнатн вартир приватний се тор. опалення. Ціна: Конта ти: (067) 808-47-59

, Басів К т, 1 поверх, Гараж, ород. Авт. 1500 рн. + ліч. 903-40-26, (096)

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни , 1400 рн. Конта ти: (091)323-32-82 2- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1 поверх, хороший стан, част ово мебльована. Ціна: 1200 рн. + ліч. Конта ти: (067) 903-40-26, (096) 808-47-59

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1 поверх, хороший стан, част ово мебльована. Ціна: 1500 рн. + ліч. Конта ти: (067) 903-40-26 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, меблі за домовленістю, олон а, осметичний ремонт, 1400 рн + лічильни и. Ко нта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/ 9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1350 рн. Конта ти: 097-511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, меблі, поб. техні а. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, меблі. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 2- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, меблі, жилий стан. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н РУМ), 2/9, меблі, імнати непрохідні, меблі, телевізор, холодильни , можливо для працюючих. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл. ві на, телевізор, 1450 рн + світло. Конта ти: (095)243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, меблі, холодильни , ТБ. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56


12

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Кімнат , 26-50-71

для

дівчат.

Конта ти:

Кімнат , одном , двом хлопцям, без ш/ з. Конта ти: 23-07-86 Кімнат , подобово, ст дент ам-заочницям. Конта ти: 62-14-08, (096) 608-27-29 Кімнат , приватний се тор, р-н 12-ш оли, працюючом порядном чолові або заочни . Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04

2- імнатн вартир , в л. Соборна, хороший стан, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні, 1500 рн. Конта ти: 096-485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, част ово меблі, осметичний ремонт, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, меблі, ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56 2- імнатн вартир , мебльован , є азова олон а, холодильни , телевізор. 1600 рн.+світло. Конта ти: 24-79-50, (097) 997-22-72 2- імнатн вартир , на тривалий термін, без оштовний інтернет. Конта ти: (096) 418-66-04 2- імнатн вартир , Новоздолб нів, центр, 1/2 Ц, отеджний тип, ремонт, мебльована, отел- олон а. Конта ти: 23-38-56, (067) 928-44-78 2- імнатн вартир , подобово та по одинно. Всі мови, постійно аряча вода, абельне ТБ, холодильни , бойлер. Можливість замовлення харч вання. Стоян а дворі, поряд ма азин. Надаємо звітні до менти. Ціна: 250 рн./доба. Конта ти: (067) 364-25-25 2- імнатн вартир , р-н «Стамб л», на тривалий термін. Конта ти: (099) 008-08-59, (067) 347-50-38 2- імнатн вартир , центр, мебльована, на дов ий термін. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 738-44-31 2- імнатн вартир , центр, мебльована, на дов отривалий термін. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 738-44-31 2- імнатн вартир , центр, мебльована, ремонт. Конта ти: (067) 363-54-44

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а, ціна до овірна. Конта ти: 097-511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, поб това техні а, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, ремонт, поб. техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 3- імнатн вартир , центр, мебльован , холодильни , телевізор, азова олон а. Ціна: 2000 рн.+ ом нальні. Конта ти: 64-15-64, (097) 426-66-07

1.1.18. Здам імнат

• • Кімнат , о рем , р-н Андріївсь о о рин , для 3 дівчат. Кімнат , дівчині. Конта ти: (095)920-05-53

Конта ти: (093) 526-69-05

Кімнат , хлопцям-ст дентам, • 1-2 рс . Конта ти: (063) 062-61-20 Кімнат ст дентам-заочни ам хлопцям, є місце для авто. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66 Кімнат в 2- імнатній вартирі, без осподаря. Конта ти: (098) 056-10-21 Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат в приватном се торі. Ціна: дешево. Конта ти: (097) 032-38-75 Кімнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75 Кімнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75 Кімнат дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-09-36, (098) 208-40-97

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

Кімнат дівчатам-заочницям. Конта ти: (097) 451-33-45

3- імнатн вартир , Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів, 1600 рн. Конта ти: 096-485-99-55

Кімнат дівчині або жінці, в л, Ма арова, всі зр чності. Ціна: До овірна. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96

3- імнатн вартир , в л. Б.Хмельниць о о. Ремонт. Меблі. Гараж. Ціна: 2500 рн .+ ліч. Конта ти: (067) 903-40-26, (096) 808-47-59 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2 поверх, пл.ві на, меблі, новий холодильни , 2 зас лені лоджії. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а. Ціна: 2000 рн/.міс. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 097-511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, меблі, ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, євроремонт, новоб дова, меблі, техні а. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: 096-485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, меблі, ремонт. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3 поверх, жилий стан, меблі, холодильни , пральна машина. Ціна: 1800 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Міц евича. Ремонт, меблі, техні а. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 3- імнатн вартир , в л. Олени Пчіл и, осметичний ремонт, меблі, всі зр чності. Ціна: 2000 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Олени Пчіл и. Косметичний ремонт, меблі, холодильни . Ціна: 2000 рн. + ліч. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 1700 рн. Конта ти: (091)323-32-82 3- імнатн вартир , в л. Степана Бандери, 1 поверх, після апітально о ремонт , меблі. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 435-65-01, (096) 976-74-52 3- імнатн вартир , в л. Черня а, меблі, ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 591-18-11, 43-84-56

Кімнат дівчатам-заочницям. Конта ти: (097) 921-04-64

Кімнат дівчині, в л.Кав азь а. Конта ти: (097) 901-15-45 Кімнат дівчині. Конта ти: 62-85-77

КІМНАТУ ДЛЯ 1 АБО 2 ДІВЧАТ. КОНТАКТИ: 5-85-41 Кімнат для двох дівчат-ст денто , поблиз НУВГП. Є аряча вода, імната за ривається на люч. Конта ти: 23-32-51, (096) 148-17-62 Кімнат для дівчини-заочниці, в л.Відінсь а, р-н афе «Фламін о». Конта ти: 23-42-44 Кімнат для ст дентів-заочни ів. Конта ти: 5-23-70 Кімнат для хлопців-ст дентів. Конта ти: 23-07-88 Кімнат працюючій дівчині, без власни а, терміново. Конта ти: (097) 397-28-66 Кімнат ст дентам, центр. Конта ти: 26-15-58 (067) 364-43-01 Кімнат ст дентам-заочни ам. Конта ти: 23-16-35 Кімнат ст дентам-заочни ам. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнат

хлопцю. Конта ти: 64-32-04

Кімнат хлопцям або ст дентам-заочни ам. Конта ти: (067) 110-54-78 Кімнат хлопцям, всі зр чності. Конта ти: 23-07-86 Кімнат хлопцям-ст дентам або працюючим. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнат хлопцям. Конта ти: (098) 747-96-75 Кімнат хлопцям. Конта ти: (098) 747-96-65 Кімнат , 2 дівчатам, р-н автово зал . Конта ти: 64-54-81 до 21:00 (096) 426-15-95 Кімнат , в б дь-я ом р-ні міста, від 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. О.Д ндича, двом хлопцям або дівчатам. Конта ти: 24-07-10 Кімнат , в л. Ст. Бандери, 2 дівчатам або хлопцям. Конта ти: 23-44-49 Кімнат , двом ст дентам-заочни ам, центр. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01, (096) 326-38-35

Кімнат , р-н Ювілейний, ма .»Мілан», 17,5 в.м., част ово мебльована, азова олон а, абельне ТБ, жінці або парі без дітей, на тривалий термін. Власни . Конта ти: (097) 880-64-21 Кімнат , хлопцям. Конта ти: 23-07-86 Кімнат . Конта ти: (095) 489-64-11 Кімнат . Конта ти: 60-98-13 Місце в імнаті для дівчини, всі зр чності. Конта ти: (097) 135-85-46 Місце в імнаті для дівчини, р-н ТЦ «Чай а». Конта ти: 26-62-33 Місце в імнаті для працюючої дівчини. Конта ти: (097) 497-28-66 Місце в імнаті, для вір ючої дівчини. Конта ти: 24-07-99

1.1.19. Винайм

•1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован .

Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1, 2- імнатн вартир зі зр чностями. Своєчасн оплат та порядність арант ю. Посередни ів прош не т рб вати. Конта ти: (098) 120-12-07 1, 2- імнатн вартир на тривалий термін, р-н автово зал «Чай а» або 12 ш оли. Конта ти: (097) 581-53-62 1, 2- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін, роз лянемо різні варіанти, без посередни ів. Конта ти: (068) 563-33-19, (096) 724-23-13 1,2- імнатн вартир , порядна сім’я, недоро о, немебльован , без посередни ів. Конта ти: (097) 128-44-08, (063) 067-50-98 1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир або частин б дин . Молода сім’я, порядність ар нт ємо. На тривалий термін. Без посередни ів. Терміново. Ціна: 800-1400 рн. Конта ти: (097) 167-79-40 1- імнатн вартир на тривалий термін, порядна жін а, медпрацівни . Терміново. Порядність і своєчасн оплат арант ю. Конта ти: 23-08-76 1- імнатн вартир , 1 пов., ба атоповерхів а. Конта ти: 68-12-60, (050) 375-95-63, (050) 140-12-60 1- імнатн вартир , або малосімей . Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 992-21-56 1- імнатн вартир , бажано р-н Північний. На тривалий термін. Для однієї людини, мебльован . Конта ти: (067) 275-39-41

Квартир в б дь-я ом Порядність та своєчасн оплат Конта ти: (097) 084-82-06

№40 від 19 жовтня 2011 ро районі. арант ю.

Квартир для себе, без посередни ів. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43 Квартир мебльован , р-н ЗОШ №12. Сім’я. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Кімнат в ртожит . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 04043-41 Кімнат в приватном се торі, 10-15 в.м, р-н Пивзавод, Ювілейний. Конта ти: 68-12-60, (050) 375-95-63, (050) 140-12-60 Кімнат . Конта ти: (098) 296-44-55, (095) 545-31-35

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир + мотоци л Хонда Чопр, 750 на 2- імнатн вартир , м.Рівне. Конта ти: (067) 925-80-30 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць а обл., на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: 23-25-51 2- імнатн вартир , м. Слав та на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: (067) 745-32-10, (096) 557-41-61

1.1.21. Обмін по області та У раїні 3- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 10/ 10 П, осметичний ремонт, бал он, лоджія на вартир в м.Л ць . Конта ти: (097) 033-58-86

1.1.22. Пропон ю Допомо а в під отовці до ментів до ладання до овор півлі-продаж . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в приватизації вартири з проплатою забор овоності. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в прийнятті спадщини (та ож з простроченими термінами). Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а вирішенні житлових питань б дь-я ої с ладності. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а відновленні втрачених до ментів. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті

1/2 б дин , центр. Ціна: • до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м, араж, підвал, ом ні ації, 0,3 а земельна ділян а, власни . Конта ти: 43-07-58 (098) 078-76-65

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43-07-58, (094) 966-07-58, (098) 078-76-65

1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1 / 2 б дин , 2 поверхи, в л. С. Ковалевсь ої, 135 в.м., автономне опалення, 0,03 а землі, два санв зли. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-01-75

1- імнатн вартир , мебльован , з ремонтом. Конта ти: (097) 155-86-36

1/2 б дин , Барма и, 14 сот., араж, двір, олодязь. Конта ти: (050) 220-99-93

1- імнатн вартир , молода сім’я без дітей, вчасн оплат та порядність арант ємо, без посередни ів. Конта ти: (096) 837-86-55

1/2 б дин , в л. Басів тсь а, це ла, 3 імнати, 75/45/11.6,всі зр чності, автономне опалення, араж, літня хня, 0.06 а землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

1- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін. Роз лянемо різні варіанти. Конта ти: (098) 134-19-59 1- імнатн вартир , р-н в л. Га аріна, на тривалий термін, порядність арант ю. Конта ти: (099) 735-69-76 1- імнатн вартир , Рівне, Квасилів. Конта ти: (067) 366-15-99 1- імнатн вартир , сім’я (без дітей), мебльован , без посередни ів. На тривалий термін. Конта ти: (098) 525-26-35 1- імнатн вартир . Конта ти: (098) 273-90-31 2, 3- імнатн вартир , сім’я, без посередни ів. Конта ти: 26-72-23, 43-46-75, (050) 302-78-34 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 149000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Карбишева, р-н лінії, це ляний, 80 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1 / 2 б дин , в л. Л.У раїн и, це ляний, 0,04 а, 3 імнати, всі зр чності, араж. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37

2- імнатн вартир , р-н Бояр и. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1/2 б дин , в л. Орлова, 0.4 а землі. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , р-н ЗОШ №12, ТРЦ «Чай а», в л. Відінсь а, С.Кр шельниць ої, Київсь а, охайн , мебльован . Ціна: до 2000 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1/2 б дин , в л. Під ови, 2 імнати, 51/27/8, араж, сарай., 0.02 а землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

3- імнатн вартир , для сім’ї, не а ентство. Конта ти: (096) 899-48-33 3- імнатн вартир , р-н Бояр и, для себе, прохання а ентства не т рб вати. Конта ти: (096) 899-48-33 3- імнатн вартир , р-н Бояр и. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир . Північний район, для сім’ї, на тривалий термін. Немебльован . Конта ти: 64-69-92

1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1 / 2 б дин , Лінії, 70 в.м., це ляно-шла овий, 3 імнати, 2 -поверхова тимчасів а, араж. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1 / 2 б дин , Лінії, це ляний, 3 імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60

1/2 б дин , р-н Бояр а, 3 імнати, 83 в.м. Зр чності. Автономне опалення. 2 поверх – ороб а, ділян а - 3 сот. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот ород . Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1/2 б дин , р-н Бояр и. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 1/2 б дин , р-н Ліній, 2-поверховий, 200/150/15. Ремонт. Баня. Гараж. Бла о стрій. Земельна ділян а - 5 сот. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , р-н Ліній, 75 в.м., 3 імнати, хня, ванна. Ремонт. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1/2 б дин , р-н Ювілейний, 2 поверхи, 140 в.м., араж, 3 підвали, 3 сот, всі ом ні ації. Власни . Недоро о. Конта ти: 43-07-58, (098) 078-76-65, 1/2 б дин , Тинне, 0.3 а землі. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1 / 2 б дин , центр, це ляний, 3 імнати, 85 в.м., 4 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/3 б дин , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/т алет, хня, підвал, 2 сараї, затишне подвір’я (2 сот.). Опалення та олон а. Пере ритий дах. Утеплений (сайдин ). Двір ви ладений бр ів ою. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1 / 3 б дин , пров. Дворець ий, це ляний, 3 імнати, без зр чностей, 2 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Бояр а, частин б дин , 45 в.м., ви оди, зем.ділян а 5,2 сот., приватизована, всі до менти, власни . Ціна: До овірна. Конта ти: 5-92-45 (097) 812-17-33 Б дино дерев’яний, азифі ований, риниця, надвірні б дівлі, земельна ділян а 0,5 а або обміняю на імпортний автомобіль. Конта ти: (096) 540-58-72, (050) 370-91-68 Б дино дерев’яний, в л. Дорошен а, 116 в. м., 6 імнат, ванна, т алет, вода, аз, аналізація, жилий стан, 2 підвали, сарай, ород - 6 сот. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 galyginae@ukr.net Б дино зб довний за анадсь ою техноло ією. З бр с . 2-поверховий. 2 санв зли. Д бові сходи. З зали вихід на терас . Гараж. Бла о стрій. Під люч. Земельна ділян а - 5 сотих. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , 126 в.м., в л.Р сь а, зем. ділян а 724 в.м. Конта ти: (097) 333-19-75 Б дино , 2 імнати, хня, оридор, надвірні б дівлі, земельна ділян а 7 сот. Конта ти: (067) 336-15-53 Б дино , Барма и, новоб дова, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Басів К т, 10 сот, араж, баня, літня хня. Власни . Конта ти: 40-03-05 (067) 706-92-40 Б дино , Басів К т, 2 поверхи, новоб дова «під люч», 200 в.м., 5 сот землі. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, 100 в.м., всі зр чності 0,09 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Вересневе, ремонт. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , в л. Вербова, деревя’ний, 4 імнати, за альна площа - 57 м. в., ділян а - 0,04 а., потреб є ремонт , У дворі - літня хня, вода, аз, аналізіція. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 074-77-78 Б дино , в л. Вербова, дерев’яний, 4 імнати, за альна площа - 57 м. в., 0,04 а ділян а, потреб є ремонт . У дворі сарай, літня хня. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , в л. Вербова, новий добротний, 100% отовності, с часний дизайн, 250 в.м., 2 поверхи, євростандарт, араж, відеофон, 9 сот землі, власни . Ціна: 295000 .о., тор . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Б дино , в л. Вербова, новий, с часний дизайн, 250 в.м., підло а ерамо раніт з піді рівом, араж, ел.ворота, 9 сот землі, впоряд ована. Власни . Ціна: 295000 .о., тор . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44

Б дино , в л. Дем’янч а, (радіозавод), отедж, 200 в.м. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Дорошен а, 116 в.м., затишне місце, 2 входа, 6 імнат, ванна, т алет, вода, аз, аналізація, жилий стан, 2 підвали, сарай, ород - 6 сот. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Ж овсь о о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Б дино , в л. Костромсь а, 260 в.м., 12 сот, можливо в редит. Ціна: 750 .о./ в.м. Конта ти: (050) 339-24-03 Б дино , в л. Костромсь а, 270 в.м., 12 сот землі. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Б дино , в л. Менделєєва (Гідропар ) 1/ 2 дерев’яний, всі ом ні ації плюс 0,16 а. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. О ієн а (р-н в л. О. Телі и), новий, 100% отовності, 250 в.м., с часний дизайн, араж, ел.зам и, 9 сот землі, впоряд ована, приватизована, власни . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/ М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Р сь а, 4 ім., 75 в.м., 0.07 а землі, б дівельні матеріали. Ціна: 83000 .о., тор . Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00 Б дино , Гідропар , в л. Ботанічна, с часний, новий, 220 в.м., під отовлений до ремонт , баня, араж, 10 сот землі. Ціна: 450000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17 Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Грабни , це ляний,150 м. в.6 імнат. 0,09 а. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 Б дино , Колоден а, 2 пов., 5 імнат, 175 в.м, 0,22 а, домофон, 2 амери, євроремонт, мебльований, араж, хня. Ціна: 359000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , Колоден а, 2-поверховий, 150 в.м., 4 імнати, 2 санв зли. Земельна ділян а - 7 сотих. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Колоден а, це ляний. 130 в.м. 4 імнати. Євроремонт. 12 сотих землі. Ціна: 102 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 Б дино , літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41 Б дино , всі ом ні 0,06 а. Конта ти:

Новий Двір, ремонт, меблі, ації, впоряд оване подвір’я, Ціна: 360000 . о. тор . (097) 134-74-02

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Новий Двір, це ляний, 2-поверховий, мансардно о тип , 120 в.м., металочерепиця, теплений, централізоване водопостачання, еле три а, аз пор ч, є прое т та дозвіл на під лючення, ідроізольований, 5 амерні пласти ові ві на, енер озбері аючі, 10 сото землі. Ціна: 117 000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , новий, центр. Конта ти: 26-08-57

Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33

Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, обшитий ва он ою, 78 в.м., ремонт, 0.15 а, можливий обмін на 2- імнатн вартир в м. Рівне. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

Б дино , в л. Вінниць а, 2 поверхи, 0.6 а землі, р-н Бояр а. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , шла облочний, Ремонт. 3 сотих Конта ти: (098)

Б дино , поблиз центр , 6 сот. землі, новоб дова, це ляний, 270 м. в., 3 спальні, абінет, хня, амінна, барна стій а, вели а тераса, басейн з піді рівом, тренажерний зал, барбе ю, впоряд ований двір, автоматизація воріт. Ціна: 285000 .о. Конта ти: (098) 074-77-78

в л. Волинсь а, 3 імнати. Зр чності. землі. Ціна: 70000 .о. 596-63-72

Б дино , в л. Володимира Мономаха, 2-поверховий, це ляний. За альна площа - 124 в.м., ділян а - 2 сот., мансарда, араж на два авто. Газ, вода, аналізація, еле тропостачання. Жилий стан, без ремонт . Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 074-77-78 Б дино , в л. Дворець а, 2 пов, це ла, 180 в.м., ремонт, араж, 0.06 а. Ціна: 170000 .о. Конта ти: 43-36-02, (050) 820-15-00

Б дино , р-н Гідропар , 2-повеоховий, 200 в.м., 2 санв зли. Баня. Гараж. Підвал. Літня хня. Земельна ділян а 10 сотих. Роз лядаються варіанти обмін на менший б дино з доплатою. Ціна: 250000 .о., тор . Конта ти: (097) 084-82-06


№40 від 19 жовтня 2011 ро

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО 1/2 б дин , Клевань, 70 в.м., всі р чності + літня хня, сарай, 12 сот землі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 Б дино дерев’яний, Володимирець, Рівненсь а обл., зем. ділян а - 55 сот., під заб дов , араж, баня, риниця, підсобні приміщення. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 45-15-71, (097) 605-59-01

Б дино , р-н Гідропар , 2-поверховий, 200/160/15, 2 санв зли. Ремонт. Гараж. Баня. Підвал. Теплиця. Літня хня. Пор ч з б дин ом є ставо , ділян а - 10 сот. Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Грабни , 2 поверхи, 400 в.м., 3 с/в, 3 входи, 0,09 а, молодий садо , альтан а, баня з більярдом. Ціна: 650000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , р-н Грабни , в л. Нова, 120 в.м., 7 сот., 2 повноцінні 2- імнатні вартири, 2 входи, 2 санв зла, 2 хні, оридор. Зр чне транспортне спол чення. Власни Ціна: 155000 .о. Конта ти: (097) 887-88-86, (093) 312-35-35 Б дино , р-н Грабни . 100/60/10. Ремонт, вмонтовані меблі. Земельна ділян а - 7 сот. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Грабни . За . площа - 120 в.м., ділян а - 7 сот. С ладається з 2 вартир, ожній - по 2 імнати. Вхід в ожн вартир о ремий. Санв зл, хня, оридор, дерев’яні імпортні с лопа ети, амін, ахель, ламінат, шпалери. Продаж тіль и разом. Ціна: 155000 .о. Конта ти: (098) 074-77-78 Б дино , р-н МПК «Те стильни ». За . площа - 225 в.м. Новий, 2-поверховий, 6 імнат. Телефон, Інтернет, с п тни ове ТБ, меблі, лічильни и, поб това техні а. Ділян а - 6,3 сот. Ціна: 280000 .о. Конта ти: (098) 074-77-78 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 270 в.м., ремонт, 10 сот землі. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 280 в.м., євроремонт, меблі, ландшафтний дизайн, 10 сот землі. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 350 в.м., євроремонт, са на, більярдна, араж, 10 сот землі, хороше місце. Терміново. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 360 в.м., дизайнерсь ий ремонт, меблі, 10 сот землі. Ціна: 440000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н Пивзавод , 87 в.м., 4 імнати. Зр чності. ділян а - 5 сот. Ціна: 123000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Тинне, 120 в.м., 2 поверхи, це ляний, араж, 11 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Тинне, в л. Тиннівсь а, 86 в.м.. 2 поверхи, надвірні б дівлі, 0.11 а землі. Терміново. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , Тинне, дерев’яний, 70 в.м., всі зр чності, 0,06 а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, земельна ділян а 0,06 а. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , Тинне, це ляний, потреб є ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , центр, 2 пов. + цо ольний, 5 імнат, 250 в.м., 0,10 а. Ціна: 280000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , центр, 2 поверхи + підвал, 250 в.м., євроремонт, 5 імнат, 2 с/в, амін, част ово мебльований, 0,12 а, басейн, автоматизовані ворота, си налізація, амера. Ціна: 330000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , центр, новий. Конта ти: (097) 486-40-24 Б дино , центр, це ляний, за альна площа 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Червоні Гори, мансардно о тип , 6 сот. землі, арж. Під лючене світло, є с важина, в процесі під лючення аз . Ціна: 85 000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-25-25 Кімнат , в 1/2 б дин , р-н Гідропар . Конта ти: (067) 853-21-20

Котедж на 4 сім’ї. 136 в.м. 2-поверховий, 3 імнати. 2 санв зли. Автономне опалення. Земельна ділян а - 2 сот. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Котедж на чотири сім’ї. По в л. Чорновола. Стан після б дівельни ів. 0,035 сот. землі. Ціна: 700 .о./ в.м. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, в л. Дем’янч а, 218 в.м., 3 поверхи, араж, 1 сот землі, част ово євроремонт. Ціна: 145000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Котедж, р-н новоб дов, автово зал, 220 в.м., євроремонт, араж, 6 сот землі. Ціна: 240000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Котедж, р-н радіозавод , в л. Дем’янч а, новий, 218 в.м., 3-рівневий, араж, част ово ремонт, територія під охороною. Власни . Ціна: 155000 .о. Конта ти: 43-47-63 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 180 в.м., стеля іпсо артоном, араж 50 в.м., земельна ділян а 6,5 сот. Можливий обмін на вартир з доплатою. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81 НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 80000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, можливий обмін на вартир . Конта ти: (067) 340-04-93 Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, хороший під’їзд, 90% отовності, черепиця, ороїд, плит а, ламінат, опалення, вода, світло, тепла підло а, 16 сот., о р. араж 7*4,5. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (067) 340-04-93 Хат дерев’ян , на розбір, р-н Басів К т. Конта ти: (096) 573-15-63, (067) 108-36-01 Частин б дин , Бояр а, 45 в.м., всі ви оди, земельна ділян а 0,052 а, приватизована. Ціна: До овірна. Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , в л.Бояр а, ремонт, всі зр чності, 45 в.м, 0,052 а землі, приватизована, під заб дов або доб дов , до менти, власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , р-н Бояр а, 45 в.м, ремонт, всі зр чності, 0,05 а земельна ділян а приватизована, під заб дов , власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , р-н Грабни , 46 в.м., 2 імнати, всі зр чності, земельна ділян а 3 сот. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (098) 603-34-91 Частин б дин , р-н залізнично о во зал , 2 імнати, можливість доб дови. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

БУДИНОК ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ.ВИШНЕВА, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, БЕЗ ВНУТРІШНЬОГО РЕМОНТУ, 0,02ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино з надвірними б дівлями, 0,50 а, над ставом. Конта ти: (067) 385-89-02 Б дино з присадибною ділян ою, 13 м від Л ць а, власни . Конта ти: (097) 890-82-49 Б дино новий, Здолб нів. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино новозб дований, Гоща, 180 в.м., земельна ділян а 0,14 а, всі ом ні ації, хороший прое т. Доро о. Власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино старий, Ясениничі, земельна ділян а 46 сот., сад, олодязь, приватизований. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Б дино це ляний за містом, незавершене б дівництво, 16 м від Рівно о, аз вода, світло, асфальтований під’їзд, 0,15 а землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (098) 476-00-04 Б дино це ляний, Листвин, Д бенсь ий р-н, 2 імнати, хня, по ріб, вода, ород, садо . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (03656) 74-2-54, (098) 757-41-81 volodkostguf@mail.ru

БУДИНОК, 12 КМ. ВІД РІВНОГО (90 КВ.М.), ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ЦЕГЛЯНИЙ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА ДЛЯ С/Г. ВЛАСНИК. МОЖЛИВИЙ ОБМІН. ЦІНА: 42000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 695-55-94 Б дино , 15 м. від Рівно о, 3 імнати, вода і аз пор ч, 17,5 сот., мальовнича місцевість, пор ч ставо . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 533-38-29 Б дино , 4 імнати, аз, с важина, нова сантехні а, 25 сот, 20 м від Рівно о. Конта ти: (097) 842-24-31, (098) 959-12-99 Б дино , Бабин, Гощансь ий р-н, 18 м. від Рівно о. 5 імнат, одноповерховий, азифі ований, ом ні ації пор ч, є все рім води, хлів, араж, 15 сот. землі, з пин а пор ч, жилий стан. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 074-77-78 Б дино , Бабин, дерев’яний, 0.10 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Бабин, шла облочний, 4 імнати, аз, вода біля б дин , араж з ямою, 0,09 а + 0,15 а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , Б рин, 85 в.м., 3 імнати, це ляний, аз в б дин , надвірні б дівлі, 80 сот землі, поряд ліс, річ а Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7 КВ.М., ІДЕАЛЬНИЙ СТАН, ЄВРОРЕМОНТ, ДІЛЯНКА 24.9 СОТ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, ЦЕНТР, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Вели ий Оле син, на 2 вартири: 1ша - 120 в.м, 2 а незавершене б дівництво, 240 в.м, всі ом ні ації, земельна ділян а 15 сот. Конта ти: 43-01-61, (067) 959-15-30

дерев’яний, • Б дино Ромаш ів а, по трасі Рівне-Л ць

Б дино , Вересневе, 400 в.м., 3 поверхи, підведені всі ом ні ації, всередині, шт ат р а, стяж и, 2 входа, 10 сот землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Вересневе, зр чне місце, 160 в.м, ороїд, металочерепиця, без вн трішніх робіт, всі ом ні ації, опалення, металопласти ові ві на, ошт ат рений. Терміново. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: 43-04-50, (098) 020-41-33

(35 м від Рівно о), є аряча вода, недале о аз - 7 м. Недоро о. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74, (096) 395-78-92 Б дино , Зелений Гай, нормальні житлові мови, 0.47 сот землі, сад, вино рад, поблиз ліс, 20 хв. до Рівно о. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 300-99-22

• •Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, Б дино , Костопіль. Конта ти: (095)920-05-53

пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Здовбиця, літня хня, араж, 14,9 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 850-85-94 1/2 б дин , Здолб нів, 78 в.м, 4 імнати, всі зр чності. Конта ти: (093) 876-77-01 1/2 б дин , Клевань 2, 2 імнати, хня, с/в, аз, отел, 0,06 а, льох, сарай. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

Б дино , Верхів Острозь ий.р-н, 1 пов.це л.,80 в.м.З імн, хня, ремонт, пл.ві на. 0,40 а:0,15 а під б д,0,25 під с/ , прив, світло 380 В, аз, олодязь дворі. Можлива оренда 400 рн+ ом. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 097-511-40-48 Б дино , Верхів Острозь о о р-н , це ляний, ділян а - 22 сотих (можна більше), меж є з лісом, пор ч ставо , можливе ви ористання під дач . Є літня хня, аз, еле три а, вода. Асфальтований доїзд, хороше маршр тне спол чення. Терміново. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (097) 782-60-17 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Горба ів, 18 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 237-82-00

Б дино , Городище, 250 в.м., євроремонт, 10 сот. землі. Гараж . Впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд. Ціна: 158000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Б дино , Городище, це ляний, 100 в.м., 3 імнати, житловий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Городище, це ляний, 130 в.м, 3 імнати, всі зр жності, араж, земельна ділян а 6 сот. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 659-78-75 Б дино , Городо , біля «Вишневої Гори». Терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Гр швиця1, 100 в.м., 2 поверхи, надвірні б дівлі, 0, 2 а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 837-78-94 Б дино , дерев’яний, с.Люцинів, Гощансь ий р-н, 48 сот. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (098) 121-14-39 Б дино , Дмитрів а, 1 поверх, дерев’яний, 90 в.м., 3 імнати, хня, зр чності на в лиці, жилий стан, хлів, садо , ород 0.50 а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Д бно, 2 пов., 200 в.м., всі зр чності, 0,25 а землі, араж, літня хня, власни . Конта ти: (097) 982-09-04 Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42 Б дино , Д бно, новоб дова, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., омора, вели ий бал он, араж + 6 сот землі, 95% отовність. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (066) 381-19-89, (097) 253-05-55 Б дино , Д бно, новозб дований, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., ладова, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55 Б дино , Д брів а, Д бенсь о о р-н , надвірні б дівлі, ом ні ації, 47 сот землі, можливо під омерцію. Конта ти: 68-34-92, (099) 116-72-77 Б дино , Дядь овичі. Конта ти: (067) 706-92-40 Б дино , Житин, 180 в.м., 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

БУДИНОК, З РЕМОНТОМ, 23 КМ ВІД РІВНОГО, Є ГАЗ, ВОДА. КОНТАКТИ: (050) 435-50-61, (067) 957-00-68 Б дино , Здолб нів, 0.7 а землі. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , Здолб нів, 2 поверхи, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (093) 143-75-22 Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Здолб нів, це ла, 3 імнати, 8 сот. землі, центр міста. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/17, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 150000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дин о , Здолб нів, це ляний, 2 імнати, ом ні ації поряд, с лопа ети, новий пар ан, 3.5 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Здолб нів, центр, це ляний, 3 імнати. Конта ти: (093) 143-75-22 Б дино , Здолб нівсь ий р-н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

13

Б дино , Караєвичі, Рівненсь ий р-н, 53 в.м. Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39 Б дино , Квасилів, 2 пов., це л, 170 в.м., літня хня, аз, земельна ділян а 10 сот, власни . Ціна: 49500 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Квасилів, 2 поверхи, 170 в.м., літня хня, по ріб, 0.10 а. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Квасилів, це ляний, 2 поверхи, 170 в.м, 1 поверх жилий, літня хня, араж, сарай, земельна ділян а 0,1 а. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Квасилів, це ляний, 90 в.м., 4 імнати. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Квасилів. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Квітневе, Д бенсь о о р-н , «фінсь ий» прое т, об ладений білою це лою, риниця з насосом, пор ч з пин а потя а, надвірні б дівлі. Власни . Ціна: 20000 .о. Конта ти: (066) 044-07-39 Б дино , Клевань, 2 поверхи. Конта ти: 27-18-40 Б дино , Клевань-2, в л. Садова, 23, 12 сото , поб дований в 1961р, дерев’яний, по ритий шифером, 3 імнати, хня, оридор, 2 веранди, об ороджено, аз, вода тіль и дворі, підведена 3-х фазна лінія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Колоден а, це ляний, 230 в.м., 2 поверхи, «під люч». Ціна: 145000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Колоден а. Це ляний, ороїд. 220/160/16. Новий. Я існий ремонт. Част ово мебльований. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Кривичі, 12 м. від Рівно о, це ляний, аз, вода, 60 сот о орода, власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , К стин. Конта ти: (098) 591-96-26, (096) 401-06-42 Б дино , К стин. Конта ти: (098) 591-96-26 Б дино , Молодаво - 3, це ляний, центр, земельна ділян а 0,20 а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 28-11-45, (097) 319-65-46 Б дино , Н.Двір, незавершений, це ляний, с часний прое т. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (067) 362-95-31 Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , новоб дова, Гоща, 200 в.м, 0,14 а землі, терміново, власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аражі, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Конта ти: (096) 515-95-89 Б дино , Порозово, 14 м від Рівно о, аз в б дин , вода на в лиці, 3 імнати, вітальня, хня, 41 сот. землі. Ціна: 55000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 Б дино , Рівненсь ий р-н, с.Зоря, це л., 120 в.м., земельна ділян а 0,11 а, всі ом ні ації, без посередни ів. Ціна: 100000 .о., тор . Конта ти: (098) 515-89-85 Б дино , Ромашів а, траса Рівне-Л ць , 35 м. від Рівно о. Дерев’яний, є аряча вода та можливість провести аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74, (096) 395-78-92 Б дино , с.Глинсь , це ляний, 10х10, земельна ділян а 0,30 а. Конта ти: (067) 151-29-97 Б дино , с.Колоден а, в л.Рівненсь а, це ляний, 130 в.м., хороший стан, 12 сот, надвірні б дівлі, власни . Ціна: 110000 .о., тор . Конта ти: (067) 382-18-15 Б дино , с.Колоден а, дерев’яний, 3 імнати, аз, вода, по ріб, 15 сот. землі. Конта ти: 43-15-20 Б дино , с.С сь , (Костопільс .р-н) дерев’яний, 75 м. в., ремонт, аз, 2 імати, 0,18 а., на ділянці річ а Горинь., пор ч ліс. Всі зр чності. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Синів, це ляний, ремонт, 6 імнат. Власни . Терміново. Конта ти: (097) 082-81-54 Б дино , Тай ри, Рівненсь ий р-н, дерев’яно-це ляний, 0,22 а, можливий обмін, терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58

Б дино , Обарів, 160 в.м., 13 сот землі, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Тинне, в л. Джерельна, зр б на ритий металочереп, 200 в.м..0,10 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (067) 701-02-28

Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. , Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28

Б дино , Остро , 100 в,м. 4 імнати, хня,ванна, т алет, араж, хлів,садо . Автономне опалення, вода, Конта ти: (095) 588-88-66

Б дино , Т чин, центр, дерев’яний, старий, риниця. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 997-30-22

Б дино , Остро , тиха в лиця, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, хороший стан, терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 897-61-71

Б дино , У раїн а, Острозь ий р-н, льох, сад, риниця, ород. Конта ти: (098) 493-40-73

Б дино , Остро . Конта ти: (095) 588-88-66

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, є сарай, араж, риниця, 80 сот, земля приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-54

Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аражі, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18

Б дино , Ш б ів, 4 імнати, хня, ванна, т алет. Мебльований. 35 сотих землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72


14

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 1.2.3. Продам по У раїні

Б дино , р-н Гідропар , 200 в.м., на менший б дино з доплатою. Роз лядаються різні варінти. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , Кирилів а, бере Азовсь о о моря (а вапар , дельфінарій, заповідни ), 3 імнати, тимчасів а, 32 сот землі. Конта ти: (050) 454-15-93

Дачі, земельні ділянки

Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 85000 .о., тор , Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Крим, 5 імнат, після ремонт , вид на море, араж, 12 сот, недоро о. Конта ти: (067) 770-00-82 Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93

1.2.4. К плю БУДИНОК, ХОТИНЬ, 110.6/69.6/ 13.1, 1.5 ПОВЕРХИ (МАНСАРДНИЙ), 5 КІМНАТ, ЦЕГЛЯНИЙ, НЕДАЛЕКО ВІД МІСТА 10 КМ, 0.25 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Земельн ділян 0,1 а, Біла Криниця, під б дівництво. Конта ти: (096) 391-56-08 Земельн ділян зі старим б дин ом, Ясениничі, 7 м від Рівно о, вели ий садо , 0,46 а землі, надвірні б дівлі, олодязь, по ріб, світло, пор ч природний аз, приватизована. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Котедж, с часний, новий, це ляний, 23 поверхи, цо ольний поверх, 160 в.м, ороїд, металочерепиця, пласти ові ві на, броньовані двері, 5 сот. землі. Ціна: 67000 .о. тор . Конта ти: 43-04-50, (098) 020-41-33 Незавершене б дівництво, 5 м від Рівно о, 0,14 а, 2 пов., ві на та двері пласти ові, надвірні б дівлі, ом ні ації до б дин . Конта ти: (096) 218-11-55 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 2 поверх, 160 в.м.,чорнова стяж а, теплений, ороїд, пл.ві на, металочерепиця, не о ороджений., 0.08 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 90 % отовності, 170 в.м., на рите металочерепицею, в середині чистова стяж а. 10 сот. землі. Асфальтований під’їзд. Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Незавершене б дівництво, Гоща. На рита ороб а без вн трішніх робіт.12 сот. землі. Ком ні ації на ділянці. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Незавершене б дівництво, Житин, 2 поверхи, 160 в.м., 6 імнат, 15 сот землі. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Незавершене б дівництво, Колоден а, 2 пов., 160 в.м. чорнова стяж а, пошт , теплений, ороїд, пласт.ві на, металочерепиця, не о ородж, 0,06 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на це ляний б дино в Рівном .Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Новоб дов мансардно о тип , 200 в.м, 0,16 а земельна ділян а, приватизована під заб дов або с/ осподарство, власни . Конта ти: (067) 977-56-48

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК З УСІМА ЗРУЧНОСТЯМИ, С.МАЛИНІВКА. КОНТАКТИ: (067) 874-84-43, (067) 662-30-62 Частин б дин , Здолб нів. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 Б дино чи частин Конта ти: (067) 607-78-04

б дин

Б дино , або півб дин посередни ів. Конта ти: 745-32-10, (096) 557-41-61 Б дино , в передмісті, в Конта ти: (096) 899-48-33

.

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1 / 2 б дин , Тинне, 59/23/13. Шла обло -це ла, ритий шифером, автономне опалення, всі зр чності, ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Земельн ділян дачно о масив , 10 сот, приватизована. Конта ти: (098) 287-72-75 Земельн ділян під заб дов , р-н Зоопар , 0,10 а. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 22-55-75 (095) 504-23-22 Земельн ділян , 0.28 сот, біля афе «Баб ся». Конта ти: 23-32-15, (067) 454-47-71 Земельн ділян , 45 сот, під заб дов та с/ призначення. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46

без (067)

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

редит.

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , в р-ні в л. Приходь а. можливі інші варіанти. Конта ти: (098) 873-48-01 Б дино , Грабни . 45-43-22, 43-57-59

1.3.1. Продам в місті

Конта ти:

Б дино , р-н Бояр и, або Ювілейний, Вересневе. Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 Б дино , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , частин б дин , з приватизованою ділян ою від 5 сот., в межах міста. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru Невели ий б дино або 1/2 б дин , ремонт, не шла обло . Конта ти: (067) 270-61-14 Незавершене б дівництво або невелич ий б дино (частин ), р-н Автово зал , в л. Дворець а, Басів К т, Колоден а. Можливий обмін на 1- імнатн вартир в центрі + невели а доплата. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru

1.2.5. Здам 1/2 б дин , Грабни , меблі, місце під авто, 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар Б дино , Вересневе, євроремонт, араж. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , р-н Залізнично о во зал , 2 імнати, всі зр чності. Конта ти: (098) 446-01-18 Б дино , р-н Ліній. Мебльований, поб това техні а. Ціна: 3000 рн.+ ліч. Конта ти: (097) 084-82-06 Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

1.2.6. Винайм Б дино або частин б дин . Із зр чностями. Порядність арант ю. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , на тривалий термін, недале о від Рівно о. Конта ти: (067) 366-15-99 Б дино , частин б дин , на дов отривалий термін, в м. Рівне. Можливо з подальшим ви пом. Конта ти: (097) 506-64-34 sp-inna@mail.ru Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Антопіль (Димитрівсь ий поворот) 7,4 а (над трасою). Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Барма и, 10 сот землі. Конта ти: 62-73-73

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (096) 916-58-86 Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 364-44-74, (050) 900-24-44 Земельн ділян , в р-ні в л. Київсь а, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (050) 900-24-44, (067) 360-90-09 Земельн ділян , в р-ні в л. Костромсь а, 10 сот. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (067) 364-44-74 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Вересневе, 75 сот, 25 з них під б дівництво, еле три а на ділянці. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Вересневе, об’їзна, 10 сот, недоро о. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Молодіжна, під заб дов , 25 сот. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 161-16-75 urauv02@i.ua Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чорновола, 8.5 сот, з ом ні аціями. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Земельн ділян , під заб дов , всі ом ні ації, асфальтований під’їзд, терміново, власни . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00, (093) 730-14-15 Земельн ділян , р-н авторин , рівнина, 8 сот, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38 Земельн ділян , р-н авторозв’яз и доро и Київ-Чоп, 0,12 а, можливе ви ористання під АЗС, СТО, афе, придорожній сервіс. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-12-42

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58 Земельн ділян , р-н Зоопар , хороше місце, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , за афе «Райсь ий сад», 12 сот, з ом ні аціями. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Тинне, 0,8 а, хата стара, під зніс, пор ч ом ні ації, асфальтований доїзд. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, можливо на дві дільниці або омерційне призначення, 18*75 вода, аз, світло. Є можливість взяти 5 - 6 сот. під ставо , є ам’яний пар ан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.) Дачні ділян и, 2 шт., по 0,08 а, Городище, державні а ти, ом ні аціїї пор ч, недоро о. Власни . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Дач , біля Гр швиці, 2 поверхи, є аз, вода, світло, 15 сот землі. Конта ти: (098) 476-00-04 Дач , Кам’яна ора, б дино , сарай, земельна ділян а 12 сот. Конта ти: (067) 741-41-22 Дач , Кам’яно ірсь , земельна ділян а 0,12 а, б дино , араж, сарай, ставо . Без посередни ів. Конта ти: (096) 765-96-03 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , ві на пласти ові, теплена, поряд риниця, баня. Власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 371-93-12 Дач , Кам’яна ора, земельна ділян а 0,12 а, двоповерховий б дино , 2 с ляні теплиці, баня, олодязь, ставо , пор ч залізнична платформа. Ціна: до овірна Конта ти: 23-14-02, (097) 564-21-23 Дач , Кам’яна Гора, це ла, 2 поверхи, 6х7, без вн трішніх робіт, 9 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дач , Кам’яна Гора, це лян , 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , с ляні теплиці 2 шт., с важина, риниця, альтан а, баня. Власни . Конта ти: (096) 371-93-12 Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: (096) 371-93-12

Власни .

Дач , масив Кам’яно ірсь ий, 2 поверхи, мансардно о тип , приватизован , лазня, сарай. Власни . Конта ти: 43-39-17 Дач , масив Старомильсь ий, Здолб нів, 2 поверхи, це ла, біля озера, ліс . Конта ти: (099) 024-93-09

Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11

Дач , Ново раїн а, 0,06 а,2 імнати,2 пов.,є світло. пор ч:ліс, озеро. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Незавершене б дівництво, Червоні Гори, обміняю або продам. Конта ти: 69-25-52, 28-16-70

Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60

Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , р-н Ювілейно о, або обмін на б дино . Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Частин б дин , без посередни ів. Конта ти: 26-72-23, 43-46-75, (050) 302-78-34

1.2.7. Обмін

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Новий Конта ти: (067) 454-47-71

Двір.

Земельн ділян , Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (050) 338-71-09

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, 50 в.м., 6 сот землі, араж, дві вели і теплиці, сад. Світло в б дин , аз на в лиці. Без посередни ів. Терміново. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (050) 533-45-32 Дач , Ново раїн а, 2-поверхова, бр ів а, о орожа, аз, світло, септи . Ціна: до овірна. Конта ти: 28-55-44, (067) 362-21-50 Дач , Ново раїн а, 2-поверхова, аз, араж. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 43-47-63 Дач , Ново раїн а, 2-поверхова, ділян а 6 сот., о ороджена, аз, світло, септи або обміняю на вартир в м.Рівне. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-55-44, (067) 362-21-50 Дач , Ново раїн а, 2-поверховий б дино , бр ів а, о орожа, аз, світло, септи . Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 28-55-44, (067) 362-21-50 Дач , Ново раїн а, 2-поверховий це ляний б дино , 3 імнати, хня, араж, 0,6 а землі, аз підведений до б дин , жилий стан. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Дач , Ново раїн а, впоряд ован . Ціна: 12500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, дерев’ян , пл.ві на, обшита ва он ою, 2 імнати + хня, 6 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

Дач , Ново раїн а, масив «Західний-2», мансардно о тип , аз є, олодязь, теплиця. Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, це лян , 3 поверхи, 105 в.м., всі ом ні ації, о ороджена. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а. Конта ти: (050) 175-20-22 Дач , Орестів, Здолб нівсь ий р-н, це ляна, 30 сот землі. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Хрінни и, біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Дач , це лян , 2 поверхи, Ново раїн а, масив «Західний 1», 3 імнати, хня, аз, араж, 0,6 а. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-47-63 Дві дачні ділян и по 0,08 а, Городище, державний а т. Власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельні ділян и, дачні, дві шт и по 0,08 а, Городище, оооператив, Вишневий, приватизовані, є садо , онтейнер, впоряд овані. Власни . Ціна до овірна. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельні ділян и, с. Городо , 10 сот. під б дівництво, рівні. Ціна: 17000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Земельн ділян , Барма и, 0.21 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 11 сот. під б двіництво. Ком ні ації поряд. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 15 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , біля Оле сандрії, 0.15 а, під заб дов , проведений аз. Конта ти: 64-24-43, (096) 491-83-15 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0.25 а. Приватизована. Терміново. Можливий тор . Конта ти: (097) 653-84-75 Земельн ділян , В.Житин, під зб дов , р-н новоб дов, всі до менти, аз, світло, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 418-55-11, (063) 562-69-12 Земельн ділян , В.Омеляна 0,25 а (під б дівництво). Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37

Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22

Земельн ділян , В.Шпа ів, 0,25 а, 17 м від м. Рівне. Зр чний доїзд. Рівна, прямо тна. Власни . Ціна: 6500 .о., тор . Конта ти: 43-21-69, (066) 395-30-95

Земельн ділян 0,5 а, під заб дов , приватизована, траса Київ-Чоп, Д брів а. Конта ти: (099) 116-72-77

Земельн ділян , Вересневе, 0,15 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 317-81-63

Земельн ділян під б дівництво ма азин , Бабин, Гощансь о о р-н. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com

Земельн ділян , Вересневе, р-н «Х тір», 0.26 а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , 0,15 а, с.Милостів, Рівненсь ий р-н, аз на с сідній ділянці, поряд доро а, асфальтована. Ціна: Недоро о. Конта ти: (067) 363-37-43 Земельн ділян , 0,18 а, Колоден а, в л.Молодіжна, державний а т на б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч. Конта ти: (096) 406-04-00 Земельн ділян , 0,32 а, Порозово, 4 м від Рівно о, старий б дино , аз, еле три а, олодязь, садо , місце під ставо , власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 833-66-86 Земельн ділян , 0,47 а, Д брів а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 68-34-92 (099) 116-72-77 Земельн ділян , 0.06 а, садові ділян и Нова У раїн а, о ороджена, оброблена, сад, ф ндамент для заб дови, літній б дино , зр чне місце, продовольчий ма азин. Конта ти: (067) 171-40-53, (067) 664-11-55 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, під б дівництво або с/ , аз, світло, недоро о, власни . Конта ти: 45-03-87 Земельн ділян , 10 сот, с.Бабин, під заб дов , з до ментами, хороший під’їзд, поблиз ліс, ставо , терміново. Конта ти: (067) 985-54-52 Земельн ділян , 15 сот, Городище, під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89

Земельн ділян , Вересневе. р-н афе «Софія», 0.19 а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Земельн ділян , 15 сот, поблиз Рівно о. Власни . Конта ти: (096) 381-22-12 Земельн ділян , 20 сот, поблиз Рівно о. Конта ти: (096) 381-22-12 Земельн ділян , 37 сот, під шиномонтаж АЗС, с.Корнин, над трасою Київ-Чоп, всі до менти, держа т. Конта ти: (067) 363-64-25 Земельн ділян , 45 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б. Криниця, при в’їзді з ліва, під б дівництво, 12.5 сот. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б. Криниця, при в’їзді з ліва, під б дівництво, 12.5 сот. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 22-43-36 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.10 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, рівна, в середині масив . Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 515-95-89

Земельн ділян , Верхів, 0,30 а. Ком ні ації - аз, еле три а. Поблиз доро и Рівне-Остро , хороше транспортне спол чення, навпроти ставо , ліс. Призначення - с/ , є рішення на змін цільово о призначення. Ціна: 11700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРХІВСЬК, 12 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Верхівсь , приватизован , 0,1417 а, під заб дов або під об’є т придорожньо о сервіс , підведено еле тропостачання. Ціна: 9000 євро. Конта ти: (067) 362-32-23 Земельн ділян , Волош и, пор ч ліс, ставо , 0,15 а, азифі ована, під заб дов . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Земельн ділян , Глин и, 45 сот, під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, новий збірний 2-поверховий б дино , дерев’яний, з бр с . Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , Городище, 15 сот, терміново. Конта ти: (095) 180-45-89 Земельн ділян , Городище, 15 сот, хороше місце. Конта ти: (050) 167-89-45, (067) 364-29-89 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 8 сот., під садівництво, є можливість перевод під заб дов . Коміні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 726-92-51 oksan4yk@rambler.ru Земельн масив, 10 Конта ти: 364-04-64,

ділян , Городище, новий сот, рівна. Ціна: 4500 .о. (0362) 22-43-36, (067) (066) 040-43-41

Земельн ділян , Городище, під б дівництво, всі ом ні ації, 6 сот, рівна. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Городище, під заб дов , 16 сот, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Рівненсь ий р-н, ооператив «Вишневий», 0,08 а, є держа т, ом на іації пор ч. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (096) 787-46-63 Земельн ділян , Городище. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 23-71-31, (066) 088-27-74 Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під б дівництво, є держ. а т на землю. Ціна: 30000-35000 рн. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Земельн ділян , Городище, під б дівництво, всі ом ні ації, 6 сот, рівна. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64


Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під заб дов , перша лінія, ом ні ації. Власни . Без посередни ів. Конта ти: 45-03-87

Земельн ділян , К стин, приватизован , 15 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд. Ціна: 12000 .о., Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75

Земельн ділян , Дядь овичі, 10 м від Рівно о, 0.15 а, рівна, пор ч ом ні ації. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75

Земельн ділян , Дядь овичі, 10 сот, під заб дов . Конта ти: 5-23-70

Земельн ділян , К стин. Ціна: 60 000 рн. Конта ти: (096) 730-74-10

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, приватизована, під б дівництво, 0.15 сот, аз, світло, недоро о. Власни . Конта ти: 45-03-87 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Забороль, 10 сотих, під б дівництво. Ціна: 11000 .о., Конта ти: 43-47-63, (097) 470-22-23

Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88

Земельн ділян , Забороль, під заб дов , 10 сот, пор ч ом ні ації, хороший заїзд. Конта ти: (097) 470-22-23 Земельн ділян , Заборонь, центр, пор ч ом ні ації. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 470-22-23 Земельн ділян , Здолб нів, 0,1 а, р-н лі арні. Конта ти: (068) 146-86-29 Земельн ділян , Здолб нів, 0,10 а, приватизована, світло, вода, аз, арне, тихе місце. Конта ти: (063) 324-35-05 Земельн ділян , Здолб нів, в л. Бере ова-Коперни а, світло, аз на ділянці, є джерело. Ціна: 13000 .о., Конта ти: (093) 693-25-55 Земельн ділян , Здолб нів, пров.Пар овий, 0.11 а, рівна, вадратна, ом ні ації пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (093) 693-25-55 Земельн ділян , Зоря, 0,15 а, приватизована, ом ні ації поряд, без посередни ів Конта ти: (098) 446-01-24, (066) 146-83-50 Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Кам’яна ора, 0,12 а. Конта ти: (067) 370-20-42 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Конта ти: (097) 506-51-13 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот, терміново. Ціна: 1950 .о., Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, 70 сот., 35 - під заб дов , 35 - ОСГ. Держа т. Мальовниче місце. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , Карпилів а, 80 сотих. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , Карпилів а, під заб дов , приватизована, 0.20 а, рівна. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , Квасилів, 0.10 а. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Клевань, 20 сот. Конта ти: (096) 381-22-12 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, можливо під заб дов . Конта ти: (098) 265-24-40 Земельн ділян , Колоден а, р-н «Айвен о», під б дівництво, 0.7 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Корнин, хороше місце, 0.126 а. Конта ти: (067) 765-45-16 Земельн ділян , Костопіль, 10 сот, з ф ндаментом. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 832-38-03 Земельн ділян , К стин 10 сот., під б дівництво. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов . є ф ндамент, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 0.40 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (067) 589-49-28 Земельн ділян , К стин 10 сот., під б дівництво. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Земельн ділян , Ново раїн а 6 сот, приватизована, о ороджена, є сарай, це ляний. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.6 сот. Конта ти: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот під б дівництво. Пор ч всі ом ні ації, 100 м. ліс, озеро, недале о з пин а, пор ч вже розб доване отеджне містеч о. Терміново. Ціна: 6800 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, онтейнер, садо . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, світло, аз. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент, 6х7, о ороджена, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. тор . Конта ти: (067) 171-40-53 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Західний-1», 6 сот, приватизована, світло, аз, о ороджена. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, під б дівництво, 0.10 а, є держ. а т на землю. Ціна: 40000 рн. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Земельн ділян , Ново раїн а, під дач , 0,10 а. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Земельн ділян , Ново раїн а, Рівненсь ий р-н, масив «Західний», 0,6 а, приватизована, пор ч аз, світло, олодязь. Конта ти: 5-33-80, (096) 968-24-18 Земельн ділян , Обарів, 0.20 а під б дівництво. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 422-97-73 Земельн ділян , Обарів, 25 сот, біля ш оли, с/ призначення, ом ні ації пор ч, приватизвана, терміново, власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Обарів, 8 сот, 12х68м, під с/ . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Оле сандрія, масив «Млин», 15 сот, приватизован , під заб дов . Конта ти: (096) 543-48-82

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОМЕЛЯНА, 0.15 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , під б дівництво, Забороль, 10 сот, пор ч ом ні ації, зр чний доїзд. Власни . Ціна: 10500 .о. Конта ти: 43-47-63 Земельн ділян , під виплат , 12,5 сот, смт.Клевань, приватизована, держа т. Конта ти: (096) 711-95-01 Земельн ділян , під заб дов . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Земельн ділян , по трасі Київ-Чоп, Д брів а, Д бенсь о о р-н , 2 шт, під заб дов . Конта ти: (099) 116-72-77 Земельн ділян , Подоляни, для б дівництва житлово о б дин , зр чний доїзд. Власни . Ціна: 6500 .о., тор . Конта ти: 43-21-69, (066) 395-30-95 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , Реш ць , під заб дов , з прое том, 17 сот, аз, світло. Конта ти: (050) 339-24-03 Земельн ділян , с.В.Омеляна, р-н Х тора, 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , с.Колоден а, в л.Енер ети ів, 10 сот. Конта ти: (096) 849-81-37 Земельн ділян , Сер іїв а, 0,15 а, аз та еле тромережа пор ч. Конта ти: (067) 947-03-68 Земельн ділян , Сер іїв а, 12 м від Рівно о, 0,25 а (50х50 м), рівна. Поряд сосновий ліс, березовий ай, річ а, джерело. Власни . Терміново. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а та. Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09

15

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Земельн ділян , Хрінниць е водосховище. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян , Червоні Гори (район ПМК-100), 10 сот. Заб дована в лиця, світло і аз пор ч з ділян ою, 500 метрів до з пин и. Ціна: 20 000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-25-25 Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЧЕРВОНІ ГОРИ, 30Х40, 12 СОТ, КОМУНІКАЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Земельн ділян , Шпанів, під б дівництво, або омерційн нер хомість, центр села. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ш б ів, під заб дов , 0.32 а. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 а. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

1.3.4. К плю

Земельн ділян для себе, не а ентство. Роз лян всі пропозиції, можливе оформлення за мій рах но . Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Земельн ділян , біля Рівно о, роз лян всі пропозиції, терміново. Посередни ів прохання не т рб вати. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

Земельн ділян , під заб дов , з хорошим під’їздом, не далі 5 м від Рівно о, не дорожче 6000 .о. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99 Дач в Ново раїнці, можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28 Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян під б дівництво, Н.Двір, Вересневе, Колоден а. Ціна: до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 Земельн ділян поблиз міста. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , 10 м від Рівно о. Конта ти: 43-16-85

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89 Земельн ділян , Городище, Б.Криниця, зоопар . Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , для себе, р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , до 10 сот., в м. Рівне, р-н Колоден и, Ново о Двора, Басово о К та. Можливо незавершене б дівництво. Конта ти: (097) 506-64-34 sp-inna@mail.ru Земельн ділян , К стин, Барма и. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Новий Двір, Колоден а. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , терміново, власни . Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (067) 390-32-52 Земельн ділян , Тинне, Вересневе. Конта ти: (050) 860-44-18

1.3.5. Здам Б ди но , Козин, всі Конта ти: (067) p_yaroslav_v@ukr.net

зр чності. 360-78-74

Гаражі, кіоски •

1.4.1. Продам

Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35

Гараж, ооператив «Аван ард», в л.Мельни а, приватизований, опалення, охорона. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31 Гараж, • «Б дівельни »,

ооператив в л.Крейдяна, це ляний, приватизований, о лядова яма. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89 Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95 Ва ончи , 2-поверховий. Конта ти: 69-07-30 Ва ончи - іос , 3х6 м. Конта ти: (050) 339-24-03

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, РІЗНОГО РОЗМІРУ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Г а р а ж в ооперативі «Кристал», підвал. Конта ти: 27-66-05, (093) 768-49-41, (093) 732-97-67 Г а р а ж для автомашин 800 в.м., авто араж 600 в.м, майстерня 600 в.м., Ново раїн а, 3,5 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-64-25 Г а р а ж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 5490 рн. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж металевий, в л.Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21 Гараж металевий, з місцем, є яма, підвал, світло, ооператив «Колесо», р-н Ювілейний. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-24-83 після 17:00 Гараж металевий, ооператив «Стартер», р-н Північний, з місцем. Конта ти: (067) 926-41-37 Гараж металевий, пр. Мир , 2.5х5, з місцем. Конта ти: 64-88-73, (050) 537-58-38 Г а р а ж це ляний, 2-поверховий, ооператив «Нафтови », в л.Соборна, світло, охорона. Конта ти: 61-56-60 (067) 362-15-63 Г а р а ж це ляний, ооператив «За ермом», Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 597-01-01 Гараж це ляний, ооператив «Т рист». Конта ти: (096) 975-96-26 Гараж це ляний. Район раєзнавчо о м зею Конта ти: (097) 167-28-89 Гараж, (ПМК-100), 20 м. в., це ляний, з до ментами. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 Гараж металевий, пр. Мир , 2.5х5, з місцем. Конта ти: 64-88-73

Г а р а ж , в л Сір а (Північний). Кооператив «За ермом», пре расне місце, яма по всьом периметр . Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Гараж, в л. Д. Галиць о о, це ляний, з ямою, з приб дованим сарайчи ом. Ціна: 9500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Гараж, в л. Приходь а, автомашин 800 в.м., авто араж 600 в, Можлива оренда (частинами). Конта ти: 096-485-99-55 Г а р а ж , в л. Соборна, це ляний, площею 22,8 в.м., висота 2,70, приватизований, яма. Ціна: 15000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Гараж, в л.Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Г а р а ж , в л.К рчатова. Конта ти: 23-42-44 Гараж, в л.Мельни а, ооператив «Аван ард», з опаленням, охороною. Конта ти: (098) 923-46-89 Гараж, ооператив «Авіатор», р-н аеропорт , с хий, широ ий, вели а яма. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Гараж, ооператив «Джерело». Конта ти: (096) 179-07-35 Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: (097) 486-40-24 Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: 26-08-57 Гараж, ооператив «С п тни », в л.О.Телі и, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 695-14-96 Гараж, ооператив «Ялина», в л.К рчатова, 18, новий. Конта ти: (096) 805-87-91 Г а р а ж , металевий, ооператив «Джерело», можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Гараж, Конта ти: Гараж, Конта ти:

металевий, розбірний. (066) 656-53-32 р-н Б дин офіцерів. 62-20-56, (098) 121-12-77

Г а р а ж , це л., центр. Конта ти: 62-08-16, (098) 711-04-04, (096) 695-35-07

Гараж, р-н з/д во зал , новоб дова, це ляний, хороша вадрат ра. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Гараж, р-н Ювілейно о. Конта ти: (097) 806-92-49 Гараж, це ляний, ооператив «Г до ». Конта ти: (098) 100-93-45 Гаражі металеві, розбірні, різних розмірів, достав а та встановлення по міст . Конта ти: (098) 611-93-36 Гаражі, ооператив «Дворець ий». Конта ти: (097) 733-56-10 Гаражі, р-н 12 ш оли, 2 шт., на приватизованій ділянці, є можливість надб дови офісних чи житлових приміщень. Конта ти: (098) 793-79-95, (050) 906-24-22 Кіос , р-н автово зал . Конта ти: 28-66-04, (067) 583-22-33 Кіос , р-н Північний. Конта ти: (097) 901-15-45 Кіос , речовий рино , оловний прохід, центральна частина рин . Конта ти: (067) 561-75-62 Контейнер на рин Ди о о. Конта ти: (067) 454-47-71 Контейнер, 5 т, рино «Ди о о», біля м’ясно о павільйон , хороше місце. Конта ти: (097) 245-59-26 Контейнер, рино Північний, освітлений, під дахом. Конта ти: 24-17-06, (096) 298-96-69

1.4.2. К плю Гараж в ооперативі «Автолюбитель». Конта ти: (098) 873-48-01 Гараж в ооперативі. Конта ти: (094) 966-52-56 Гараж, в л. К рчатова, Дворець а. Конта ти: (098) 873-48-01 Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Гараж. Конта ти: 5-46-12

1.4.3. Здам Г а р а ж металевий, центр, р-н 15 ш оли. Конта ти: (066) 656-53-32 Г а р а ж , в л. Шевчен а. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Гараж, в л. Ш хевича, на ле овий а/ м. Конта ти: 64-52-93, (067) 630-55-67 Г а р а ж , в л. Ш хевича. Конта ти: 64-52-93, 066 630-55-67


16

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд : 1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Г а р а ж , в л. Ш хевича, це ляний, приватизований, власни . Конта ти: 64-52-93, (066) 630-55-67 Гараж, ооператив «С п тни », в л. Чехова. Конта ти: 5-27-14, (096) 574-22-37 Г а р а ж , металевий, на тривалий термін, р-н 15 ш оли. Конта ти: 43-40-40 Гараж, р-н 15 ш оли, металевий. Конта ти: (066) 656-53-32, (067) 727-58-58 Гарж металічний, центр, р-н 15 ш оли. Конта ти: (066) 656-53-32 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 130 рн/ 1 в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.4.4. Винайм Гараж для б са, теплий. Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40

1.4.5. Обмін Бо си 6*10, о лядові ями, с лади. О рема територія. Еста ада. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 486-34-93

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот №1: б дівля с лад площею 181,0 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, м. Костопіль, в л. Б. Хмельниць о о, 15 (ф ндамент бетонний, стовбчатий, стіни та пере ород и металопрофільні, по рівля – азбестоцементна, пере риття – дерев’яний дах, підло а – асфальт). Стартова ціна 138 900 рн. - лот №2: основні засоби (б дівля зні, с лад , автова ової), що знаходяться за адресою: Рівненсь а обл., Млинівсь ий район, с. Під айці, в л. Народна, 10. Стартова ціна 138 000 рн. - лот №3: основні засоби (б дівля отельні, ма азин , безал о ольно о цех ), що знаходяться за адресою: Рівненсь а обл., Млинівсь ий район, с. Під айці, в л. Народна, 10. Стартова ціна 102 000 рн. - лот №4: б дівля хлібопе арні площею 488,7 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Демидівсь ий район, смт. Демидів а, в л. Б. Хмельниць о о, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, обшт ат рені під “ш б ”, пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна 100 000 рн. - лот №5: б дівля рибно о цех площею 209,1 в.м. з навісом площею 223,7 в.м, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Здолб нівсь ий район, смт. Мізоч, в л. Лип и, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни та пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, двері та ві на дерев’яні, підло а асфальт, дах – шифер). Стартова ціна 85 000 рн. - лот №6: основні засоби (свинарни , телятни , свинарни маточни ), що знаходяться за адресою: Рівненсь а обл., Млинівсь ий район, с. Під айці, в л. Народна, 10. Стартова ціна 56 000 рн. - лот №7: б дівля ма азин площею 113,8 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Теремне, в л. Центральна, 37 (ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, підло а плит а, дах – шифер). Стартова ціна 40 000 рн.

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 11.11.2011 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 7.11.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах№ 1,2,3 в розмірі 170 рн. та по лотах №4,5,6 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вноситься в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ „АБ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-53, 64-95-70

Обміняю араж, ооператив «Дворець ий» на араж в районі в лиць: Д.Галиць о о, К рчатова, Рівненсь ої. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

Автомий діюч , 270 в.м., 4 бо си. Земельна ділян а - 7 сотих. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Комерційна нерухомість

ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ, М. ДУБНО, 569.6 КВ.М. НЕДІЮЧА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1.5.1. Продам

Ма йновий омпле с. Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

ГОТЕЛЬ, ГОЩА, 251.8 КВ.М., ТОВАРНИЙ СКЛАД 627.6 КВ.М., ПОБУТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 24.7 КВ.М., СКЛАД 39.4 КВ.М., СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ 142.1 КВ.М, ПІДНАВІС -308.5 КВ.М., РОЗТАШОВАНИЙ НА ТРАСІ КИЇВ-ЧОП. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Приміщення Корнин, Рівненсь о о р-н , 80 в.м., 0.3 а землі, в орист ванні. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (095) 459-32-50

Компле с б дівель та спор д, в л. Ж-Кюрі (р-н Рівнеенер о), із земельною ділян ою 1 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17

С лад з офісом, в л. Дворець а, офіс 65 в.м., с лад 320 в.м., рампа. Власни . Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (095) 459-32-50

Компле с, адміністративнос ладсь ий. Офіси 210 в.м. – євроремонт, с лади 450 в.м., 30 сот. землі в оренді. Ціна: 300000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09

• •

Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 800 м. в. Ціна: 1600000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Незавершене б дівництво, Здолб нів, р-н з/д во зал , афе-мотель площею 200 в м земля в оренді 0.10 сот. Терміново. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Нер хомість. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 Офіс, центр, в л. Г.Мазепи 18 в.м., 3/ 5ц. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщенння ртожит , Корнин. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Приміщення виробниче, 2-поверхове, р-н автово зал . Земельна ділян а - 11 сотих. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Приміщення виробниче. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60

№40 від 19 жовтня 2011 ро Приміщення виробничо-с ладсь е. Стоїть о ремо. Площею 800 в.м. Два офіси, ремонт, три морозильних амери на 600 бів, 10 сот. землі, рампа. Можливість редит . Ціна: 175000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131, (050) 900-2-444 Приміщення їдальні, Забороль, аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60 Приміщення нежитлове, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85 Приміщення під омерцію. Конта ти: (098) 195-86-60 Приміщення під ма азин, салон. 2-поверхове, 45 в.м. Без ремонт . Ком ні ації. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Приміщення під офіс, в л.Відінсь а, р-н афе «Традиція», 43 в.м за альна площа. Конта ти: 24-05-52, (095) 303-14-88 Приміщення телятни а, Городо , 700 в.м.за .пл.0,2851 а під особ.с/ . Конта ти: 097-511-40-48 Приміщення, в л. Відінсь а, 45 в.м. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Київсь а 1/9 ц, (4- імнатна в., всі ві на на доро ), 80 в.м. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 м в, ремонт. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066 040-43-41, Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066)040-43-41 Приміщення, в л. Ст.Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Стр тинсь ої, 45 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, Городо , (с лад-метало онстр ція-260 м. в.), можлива відстроч а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, Н.У раїн а, майстерня 600 в.м. Конта ти: (095) 243-51-74 Приміщення, офісне, в л. Відінсь а 39б (новоб дова), цо ольно о поверх площею 47,5 в м, євроремонт, автномне опалення, хня , броньовані двері. Власни Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Приміщення, підвальне, в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 100 в.м. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Цех столярний, 11 верстатів. Конта ти: (099) 024-93-09 Цех столярний. Конта ти: (097) 645-49-56

1.5.2. К плю Приміщення офісне. 45-43-22, 43-57-59

Конта ти:

1.5.3. Здам

Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет,

опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

Приміщення нежитлові, в л. • Чорновола, 66, 32.5 в.м., 1 поверх,

аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89, (050) 208-97-92

Приміщення офісне, в л. • Ш хевича, 40 в.м. Конта ти: (096) 860-76-32

Приміщення офісні 15 в.м, • р-н іпермар ет «Фоззі», вартість від 28 рн.+ ом нальні посл и. Конта ти: (050) 339-31-35

Приміщення під виробництво, офіс, с лад. Конта ти: 64-43-53, 62-99-05

Приміщення, в л.Поповича, 200 в.м., це ляне, о реме, двір 0,067 а. Власни . Конта ти: 69-08-84, (050) 738-15-28 Діюче афе на речовом рин , 70 посадочних місць, літній майданчи , ман ал, меблі, обладнання, пос д. Власни . Ціна: до овірна Конта ти: 43-47-63 Ма азин, Зоря, 50 в.м., з ремонтом. Ціна: 2000 рн. + світло. Конта ти: (097) 084-82-06 Офіс, 1,2,3 поверх. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗДАМ В ОРЕНДУ ОФІСНІ ТА СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ. ВЛАСНИК. ЦІНА: ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (050) 375-23-31 ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Пер арню, 40 в.м., з обладнанням, працююча. Конта ти: 62-60-30

ПЛОЩІ ТОРГОВЕЛЬНІ ТА ОФІСНІ, В ЦЕНТРІ МІСТА, ВИРОБНИЧИЙ ЦЕХ. КОНТАКТИ: (050) 339-41-89 ПРИМІЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНЕ, М. ДУБНО, 782.6 КВ.М., 0.4 ГА ЗЕМЛІ-ОРЕНДА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення діючо о продовольчо о ма азин , спальний р-н. Конта ти: (050) 375-56-17, (098) 770-95-36

ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22 Приміщення офісне в новом адміністративно- осподарсь ом центрі площею від 16 до 55 в.м..Зр чне розташ вання, стоян а, цілодобова охорона, системи вентиляції та ондиціон вання, автономне опалення, ліфти. Конта ти: 46-02-40, (097) 232-05-45 bubenko.p@gmail.com www.officecenter.rv.ua Приміщення офісні, 17 та 28 в.м. Ціна: від 76 рн/ в.м Конта ти: (067) 363-08-72 Приміщення пилорами. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-10-13, (067) 364-22-24, (067) 364-29-33 Приміщення під офіс, центр. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Приміщення підвальне, 300 в.м. Конта ти: (050) 463-04-69 Приміщення с ладсь е з рампою, 152 в.м. Конта ти: (067) 362-51-75 Приміщення с ладсь е, висота 4 м, 150 в.м., підвал 110 в.м. Ціна: 3000 рн Конта ти: 63-18-30 з 9.00 до 18.00 Приміщення с ладсь і. Конта ти: (095) 202-30-65

ПРИМІЩЕННЯ ЦОКОЛЬНЕ, 25 КВ.М., ПІД СКЛАД, НЕДАЛЕКО ВІД РИНКУ. КОНТАКТИ: (067) 195-58-89, (097) 208-27-18 Приміщення, 100 в.м., можливо під с лад, 4 м від Рівно о. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Приміщення, в л. Б овинсь а, 200 в.м. Ціна: 30 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. Відінсь а, о ремий вхід, євроремонт. 67 м. в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 Приміщення, в л. Кн. Оль и, 20-40 м в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення. Конта ти: (050) 463-04-69

ТОРГОВІ ТА СКЛАДСЬКІ ПЛОЩІ, ГОЩА, ЦЕНТР, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (050) 375-62-11, (067) 360-11-56

ТОРГОВУ ПЛОЩУ В ПРИМІЩЕННІ УНІВЕРМАГУ, ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23

ТОРГОВУ ПЛОЩУ, ВУЛ.КН.РОМАНА (РИНОК «ПІВНІЧНИЙ»). КОНТАКТИ: (067) 339-27-98 Цех слюсарний, по ремонт авто, з омпресором, підйомни ами, 200 в.м. Конта ти: (050) 463-04-69

1.5.4. Винайм Ма азин прод товий. Конта ти: (097) 953-22-37 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, р-н рин , до 100 в.м., прохідне місце. Ціна: до 80 рн/ в.м Конта ти: (096) 899-48-33


№40 від 19 жовтня 2011 ро

17


18

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


30

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

19


20

ВІКНА, ДВЕРІ

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Вікна, двері 2.1.1. Продам Бал они розс вні. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Бал онні системи розс вні, алюмінієві. Конта ти: (0362) 63-43-83 Бло и ві онні дерев’яні. Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11

Ві на металопласти ові. Конта ти: 40-02-15, (097) 677-99-10

Двері вхідні, з ороб ою та 2 зам ами. Конта ти: (097) 273-76-70

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

Двері броньовані та між імнатні, ві на металопласти ові, алюмінієві онстр ції, офісні пере ород и, фасадні системи, отли «Б лер’ян». Конта ти: в л. К рчатова, 3, 62-93-42, 43-02-24, (093) 690-26-83

Ві на металопласти ові. Конта ти: (067) 343-67-77, (050) 375-85-45 Ві на металопласти ові. Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03

Від оси на металопласти ові ві на. Конта ти: (097) 865-45-33

Ві на та двері з ПВХ, алюмінію, євробр с . Конта ти: 43-84-78, (097) 475-75-57

Відливи. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: (0362) 63-43-83

Відливи. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41

Ві на «Rehau». Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50. Ві на WDS. Конта ти: 43-84-78, (050) 371-43-33 Ві на алюмінієві. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на без рам. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Ві на від виробни а. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86 Ві на дерев’яні, зі с лопа етами. Конта ти: (067) 354-10-75 Ві на дерев’яні. Конта ти: 40-02-15, (097) 677-99-10 Ві на з дерева, на замовлення. Конта ти: (094) 966-00-75 Ві на з дерева. Конта ти: (094) 966-00-75 Ві на з дерева. Конта ти: (094) 966-00-75 Ві на з євробр с , я існі. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ві на з євробр с . Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на мансардні, сайдин , теплення фасадів. Системи водостічні. Гідро та пароізоляцію. Металопрофіль, біт мн черепицю, ерамічн та цементно-піщан черепицю. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: (097) 351-60-50, (067) 363-79-29 Ві на мансардні. Конта ти: (067) 339-43-77, (050) 375-29-23 Ві на металопласти ові VEKA, за ДУЖЕ ви ідними цінами. Конта ти: 43-10-17, (067) 975-48-34, (063) 649-20-00 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві на металопласти ові, Конта ти: (097) 781-94-41

б/в.

Ві на металопласти ові, двері вхідні металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Ві на металопласти ові, підві оння відливи, мос ітні сіт и, жалюзі, ролети. Конта ти: 43-01-64 (067) 873-74-74 Ві на металопласти ові, Конта ти: (096) 950-37-31

я існі.

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Ві на металопласти ові. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20 (095) 703-14-59 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-01-64 (067) 873-74-74 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04 Ві на металопласти ові. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

Ві на та двері металопласти ові. Рами бал онні розс вні, алюмінієві (лоджії, альтан и, офісні пере ород и). Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11 Ві на та двері, металопласти ові. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ві на, б/в, 5 шт., подвійні, двері 2,10х0,80, 2 шт., дерев’яні. Конта ти: 5-01-69 Ві на, двері б дь-я ої онфі рації. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net

Двері вхідні, дерев’яні, з ороб ою, б/в, темно- оричнево о ольор . Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: 64-12-55 (096) 344-47-16 Двері вхідні, з ороб ою, в хорошом стані. Конта ти: 68-22-22, 62-15-29, (067) 301-07-06. Двері вхідні, металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Двері вхідні. Конта ти: (097) 447-95-44 Двері вхідні. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Двері вхідні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47 Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Двері дерев’яні, соснові. Конта ти: 63-44-75, 5-36-30 Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03 Двері металеві 2100х800. Конта ти: (097) 540-49-12 Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові, вхідні, металеві. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Двері металопласти ові, Конта ти: (096) 950-37-31

я існі.

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 43-10-11 (067) 364-08-11

Двері металопласти ові. Конта ти: (097) 273-43-58

Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 62-65-22, (093) 323-83-80

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07

Двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 Двері металопласти ові. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

ВІКНА, ДВЕРІ, ВОРОТА, БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ», МОСКІТНІ СІТКИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (098) 543-09-03

Двері металопласти ові. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Двері металопласти ові. Конта ти: (067) 343-67-77, (050) 375-85-45

Ві на, двері, ворота, ролети. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86

Двері між імнатні дерев’яні, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. тор . Конта ти: 24-43-51

Ві на, двері. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на (1300х1400). Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 44. 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на дерев’яні, подвійні, з рамами та жалюзі. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 295-80-76 Ві на дерев’яні. Конта ти: (067) 354-10-75 Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 353-19-76 Ві на, під золотий д б, ламіновані, 240/ 180, 182/167. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 Ві на, під золотий д б, ламіновані, 3-створчаті і 2-створчаті, 2- амерні. Конта ти: 23-25-51 Ві на, подвійні, б/в. Конта ти: (095) 902-06-57 Андрій

Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на (1300х1400). Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 44. 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на. Конта ти: 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні, броньовані. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері між імнатні, рами бал онні зі с лом, б/в. Конта ти: (097) 447-95-44

рн.

Двері між імнатні. Конта ти: (097) 447-95-44

Ві на, я існі, з євробр с . Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50.

Двері соснові, нефарбовані. Ціна: 450-570 рн./ в.м. Конта ти: (097) 890-33-41 pihotin@inbox.ru

Ві на. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00

Двері соснові. Конта ти: (097) 540-49-12

Ві на, прості, б/в. Ціна: 100 Конта ти: (098) 056-78-00

Ві на. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 363-86-58 Ві на. Ціна: 150 рн. Конта ти: (096) 572-83-57

Двері, б/в, 1.96/93-80 рн., 1.87/84-70 рн. Конта ти: 5-42-32 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11

Ві на. Конта ти: 63-30-46, 43-05-08

Двері, б/в. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

Ві на. Конта ти: 43-07-51, 64-20-77, (098) 198-68-08

Двері, б/в. Конта ти: (097) 447-95-44

Ві на. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07 Ві на. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Ві на. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ві на. Конта ти: (067) 873-74-74

Двері, від виробни а. Конта ти: (097) 478-93-39, (095) 446-48-86 Двері, вхідні броньовані, вітчизняно о виробництва, між імнатні: МДФ, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04, Двері, вхідні, 3 шт. Конта ти: 23-45-00

Ві на. Німець а я ість. Конта ти: 68-32-78

Двері, вхідні, дерев’яні, з зам ом, ороб ою та обналіч ою, 198,5/73, ороб а 206/82 см. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 653-38-27

Ві но металопласти ове, бал онне, +двері. Конта ти: (093) 323-83-80, (050) 388-44-65

Двері, вхідні, металеві. Колір: оріх, ябл ня, вільха. Конта ти: (097) 47-64-664

Ві но ОС15х13. 540-49-12

(097)

Двері, вхідні, металопласти ові. Конта ти: (067) 873-74-74

Ві но, нове, ла оване, подвійне, 1/1м. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Двері, вхідні, сталеві, «ABWER», недоро о. Конта ти: (096) 408-76-50

Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Конта ти:

Водовідливи. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Гаражні ворота. Конта ти: 43-24-25, (097)408-22-00, (066)408-55-50 Двері «Rehau». Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50. Двері бал онні. Конта ти: (067) 873-74-74 Двері бал онні. Конта ти: (067) 873-74-74 Двері вхідні, жалюзі, ролети, мос ітні сіт и, підві оння, відливи. Конта ти: 43-06-83 (067) 866-14-84

Двері, між імнатні, 8 шт, металеві. Конта ти: (067) 362-05-68 Двері, між імнатні. Конта ти: (03654)3-15-62, (097)47-64-664 Двері, стальні, недоро о. Конта ти: 43-15-14, (096) 408-76-50 Двері. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Двері. Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 877-35-02 Двері. Конта ти: 43-07-51, 64-20-77, (098) 198-68-08


ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№40 від 19 жовтня 2011 ро ДВЕРІ

Ролети. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ролети. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83 Сіт и антимос ітні. Конта ти: (097) 353-19-76

Дверей, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а,

т. 63-04-55, (097) 405-88-15, (067) 729-66-55 Двері. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07

Сіт и від омах. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Сіт и мос ітні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Двері. Конта ти: (096) 408-76-50

Сіт и протимос ітні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53

Довідни дверний, Diplomat 602, золотистий, новий. Конта ти: (098) 463-99-36

С ло з бал он , 108/47см, 6шт, 36/37см, 2шт,108/37см, 2шт,37/47см, 6шт. Конта ти: (097) 669-59-01

Єврові на, л хі, від риті. Ціна: від 120 .о./ в.м. Конта ти: (097) 890-33-41 pihotin@inbox.ru

С ло, з бал онів, розміри: 108см/47см (6шт), 36см/37см (2шт), 108см/37см (2шт), 37см/47см (6шт). Ціна: 110 рн. Конта ти: (097) 669-59-01

Двері, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Єврові на, ТМ «Модерн 21». Конта ти: 40-02-15, (097) 677-99-10 Жалюзі всіх типів. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20 Жалюзі, всіх типів. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03

Шалів на двері, вільха, нова. Конта ти: 28-97-80

2.1.2. К плю Ві на дерев’яні, старі, візьм в подар но . Конта ти: 43-17-42 Ві на пласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 Ві на пласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru Ві на пласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 Двері вхідні, з ороб ою, б\в. Ціна: недоро о. Конта ти: 24-54-39, (097) 526-89-14

Жалюзі. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (050) 703-14-59

Будівельні матеріали

Жалюзі. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84

2.2.1. Продам

Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

БУДМАТЕРІАЛИ

Жалюзі. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Жалюзі. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04 Компле т між імнатних дверей, д же дешево. Конта ти: (067) 952-06-00

Металопласти ові ві на, розс вні алюмінієві системи, жалюзі, ролети, відливи, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: в л. Київсь а, 44 (0362) 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Підві оння з нат рально о аменю. Конта ти: 23-01-15, 43-68-42, (067) 525-56-30, (050) 375-04-31 Підві оння, відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40 (067) 360-29-53 Підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Підві оння. Конта ти: 43-06-83, (097) 866-14-84 Підві оння. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Підві оння. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Полотна дверні, б/в, хня зі с лом, т алет і ванна без. Конта ти: (097) 419-05-82 Рами бал онні з монос лом. Конта ти: (0362) 63-43-83 Рами бал онні соснові, б/в. Конта ти: (067) 804-88-81 Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Рами бал онні, розс вні. Конта ти: 43-10-11, (067) 364-08-11 Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83 Рами ві онні для дачі. Конта ти: (067) 686-58-64 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рами розс вні для бал онiв та лоджiй. Конта ти: (097) 353-19-06 Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64 Ролет, верти альний з зам ом, 2.5 х 2.45 см. Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Ролети захисні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ролети сонцезахисні, т анинні та бамб ові. Конта ти: (0362) 63-43-83 Ролети т анинні та бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83 Ролети т анинні, захисні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Бло и азобетонні. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Пісо , пісо митий, відсів, щебінь, амінь базальтовий та ранітний, рихт , чорнозем, торф, ерамзит, пере ній. Вивіз б дівельних відходів. Можливий перерах но . Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

Бло и з азобетон ( азобло ) мар и Д 500, 200х300х600. Ціна: 560 рн. Конта ти: (067) 965-39-14, (067) 672-69-62

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний базальтовий, відсів, амінь б товий. Достав а а/м ЗІЛ самос ид 6 тонн. Вивезення сміття, б дівельних відходів. Конта ти: 62-77-96, 43-34-56,

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Цемент М-500 в міш ах, пісо в • міш ах, щебінь ранітний в

міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Щебінь базальтовий ранітний, відсів базальтовий ранітний, пісо , пісо митий, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (093) 762-02-10, (098) 575-77-05, (099) 012-12-05

Щебінь ранітний базальтовий, пісо , пісо митий, відсів, амінь б товий. Достав а а/м ЗІЛ самос ид 6 тонн. Вивезення сміття, б дівельних відходів. Конта ти: 62-77-96, 43-34-56, (067) 360-97-50, (050)950-71-06

Щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт, пісо , пісо митий, лин , чорнозем. Достав а. Вивіз б дівельно о сміття, опання отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, септи и, р и олодязні.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

• Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

•Відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, пісо , пісо митий, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

•Підло и теплі (поли). Продаж, встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

Пісо б дівельний, відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІ Л. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

Це л біл , силі атн , во нетрив . Конта ти: 43-67-45, (097) 343-63-58

Бло и

ерамічні. Конта ти: 63-30-11

Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Бло и поризовані. Конта ти: (0332) 78-34-64 Бло и теплі ерамічні. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Бло и ф ндаментні та перетин и. Конта ти: (098) 442-05-02 Sasha9791@meta.ua Бло и ф ндаментні та перетин и. Конта ти: (098) 442-05-02 Sasha9791@meta.ua

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ: (067) 362-18-41 Бордюри. Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (096) 606-22-98 Бр ів вібропресован , сір , розмір 20*10, товщина 6 см. Ціна: 60 рн/ в.м Конта ти: (098) 714-27-92 Бр ів 843-09-03

ранітн . Конта ти: (095)

Бр с 5х5см по 4.5 м. довжиною, с хий. Конта ти: (050) 975-18-86

Бр с. Конта ти: (098) 744-18-64

. Конта ти: (097) 236-79-54

Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 Балясин різьблен , сходово о марш , д б, е с люзив. Конта ти: 43-17-42 (096) 918-75-83 Бетон сертифі ований в асортименті. Достав а автомі сером 4,6,10 б.м. Конта ти: (067) 360-88-14, (067) 125-27-25 Бетон сертифі ований, в асортименті. Достав а автомі сером, 4, 6, 10 в.м. Ціни від виробни а. Конта ти: (067) 360-88-14, (067) 125-27-25

Бр с. Конта ти: (097) 866-09-32

Б дівельні матеріали, азобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-51 Б дівельні матеріали, азобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-52 Б дівельні матеріали, азобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: (067) 218-67-20 Б дівельні матеріали, широ ий вибір. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ: (098) 421-90-61

Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Б дматеріали, фасовані. Конта ти: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Бетон, щебінь, пісо . Конта ти: 43-65-69, (050) 339-36-92, (067) 360-79-93

Ва он вн трішню 0,25х5,95м, олір в асортименті. Конта ти: (098) 813-12-68

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ «РОЖЕВА ПАНТЕРА» (ВИР-ВО США). ЦІНА: 100 ГРН./КВ.М.

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

КОНТАКТИ: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

Ва он пласти ов . 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Ва он , лиштв , плінт с, рей , бло -ха с, дош для підло и, бані са ни ( з різних порід дерева). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ва он , лиштв , плінт с, рей , бло -ха с, дош для підло и, пиломатеріал обрізний та необрізний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

• •

Бло и з азобетон , неавто лавно о тверднення виробництва «ІБР-ЕКО» мар и Д500. Конта ти: (067) 965-39-14

Армосiт

Кр и олодязні та для септи а. Конта ти: 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Бло и з азобетон , мар и Д 500, сертифі овані, висо а тепло- та зв оiзоляція, морозо- та во нестій ість, різних розмірів, достав а. Конта ти: (067) 965-39-14

Бр с, оциліндрований, недоро о. Конта ти: (096) 976-19-19

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 Відсів, щебінь, рихт , амінь базальтовий та ранітний, пісо , торф, ній, лин . Вивіз б дівельно о сміття. Можливий перерах но . Конта ти: 22-43-09, (0970 234-25-59, (050) 184-50-70

Біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17 (098) 970-54-64

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ, ДОШКИ, ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15

Жалюзі. Конта ти: (096) 967-72-84

Металопласти ові ві на та двері. Підві оння (вн трішні, зовнішні), мос ітні сіт и. Конта ти: в л. Га аріна, 39, 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41

Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий, ш тер. Вивіз сміття. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19

Ва он . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 Бло -ха с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Бло и бетонні, ф ндаментні, 40/50/220, 50 шт . Ціна: 360 рн. за шт. Конта ти: (050) 201-76-88 Бло и азобетонні, ерамічні. Конта ти: в л. Орлова, 47, 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні, ерамічні. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні, ерамічні. Достав а на об’є т, збері ання на с ладі, леї для шпалер. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50

Вапно р д ове та ашене. Достав а самос идами (ЗІЛ). Конта ти: (067) 360-20-96; (067)134-72-26 ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ват «Техноні оль». Ціна: 13,00 рн. Конта ти: (096) 504-30-47 Ват мінеральн , базальтов «Ро в л». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

21


22

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Вироби з жерсті. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Вироби залізобетонні: плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт для лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Водоем льсійні фарби в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Водостічні системи Bryza. Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: в л. Кн. Володимира. 22-15-59, 22-50-64 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти:

Водостічні системи. Конта ти: (067) 339-43-77, (050) 375-29-23 Ворота з хвірточ ою, б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 955-20-91 Гiпсо артон. Конта ти: (097) 236-79-54 Газобло и «AEROC», з достав ою по Рівненсь ій області. Конта ти: (098) 714-27-92 Роман Газобло и «Сто лайт», «SOLBET», «Н+Н», достав а в межах Рівненсь ої області. Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и «Сто лайт». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и стінові та перестіночні. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77 Газобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-52 Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Галь річ ов , варцит бовидний та б товий амінь. Вибір ольорів та фра цій. Конта ти: (067) 360-20-96; (067)134-72-26

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ. ПРАЙМЕР, БІТУМНІ МАСТИКИ ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55 Гіпсо артон та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Гіпсо артонні профілі, штрипси. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Гофротр б , 16-50 мм. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Д В П . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 ДВП. Конта ти: 22-50-48 Деревин . Конта ти: (067) 371-77-00

Дош и. Конта ти: (097) 866-09-32

ДОШКУ БУДІВЕЛЬНУ, КРОКВИ, БРУС (УСІХ РОЗМІРІВ), ВАГОНКУ, БЛОК-ХАУС, ДОШКУ ПІДЛОГИ. БРУС ЦИЛІНДРОВАНИЙ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 40-09-86, (098) 686-76-02, (094) 967-09-86 Дош для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Дош с х , столярн . Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06 Дош , с х , свіжоспилен , бал и, рей и, ро ви, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06 Дош . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП, ламінован , рядов . Конта ти: 22-50-48 ДСП. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Елементи де оративні, для х дожньо о оздоблення фасадів. Конта ти: 43-17-42, (096) 918-75-83 Європар ани. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 890-33-41 pihotin@inbox.ru

Клей для пінобло ів. Конта ти: 60-88-51, 60-88-52, (067) 392-50-74

Клін ер. Конта ти: (0332) 78-34-64 Компле т ючі елементи для дахів та фасадів. Конта ти: (067) 339-43-77, (050) 375-29-23

Крихт марм ров . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Кр ля березовий, розрізаний, для лицювання са н, для ви отовлення пар ан , та іншо о. Конта ти: (067) 362-65-66 К тни для плит и, білий. Конта ти: 62-15-29; (067) 301-07-06 Ла и, фарби, леї. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Ламінат. Конта ти: (096) 224-39-68, (093) 740-60-38 Лист, під золото, в р лонах. Конта ти: (098) 449-82-04 Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (097) 360-45-50 Мiнват . Конта ти: (097) 236-79-54

Єврор беройд. Конта ти: 63-00-11, (097) 351-60-50, (067) 363-79-29

Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Єврор беройд. Ціна: 16,00 рн. Конта ти: (096) 504-30-47, (093) 702-18-82

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Залізобетонні вироби. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Залізобетонні онстр ції. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Зр би дерев’яні, для б дівництва. Конта ти: (050) 383-52-01 Інстр мент б дівельний, малярний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Кабель- н ч ий, 4 чи 5-жильний, д.-2.5мм Конта ти: (096) 220-34-88, (068) 568-23-68 Кабель-провід. 286-84-16

Конта ти: (096)

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі

Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Камінь природній для ландшафт , річ овий, вал ни, марм р, варцит, ремній, сланець, термоліт, аль та рихт для ро аріїв, водоспадів, альпійсь их іро . Конта ти: (067) 360-20-96

Матеріали по рівельні, а сес ари до них. Конта ти: (098) 702-00-15

Камінь природній для ландшафт . Конта ти: (067) 360-20-96

Металопрофіль. Конта ти: (067) 339-43-77, (050) 375-29-23

КАМІНЬ

Металопрофіль. Конта ти: (097) 273-43-58

Металопрофіль, металочерепицю. Конта ти: (098) 447-17-77

Матеріали для дах . Металочерепицю, металопрофіль, біт мн черепицю, дахові ві на, дахові водозливи, теплювачі. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 Металопрофіль. Конта ти: (067) 339-43-77 Металопрофіль. Конта ти: (097) 645-34-58

т. (096) 307-28-79, К рчатова, 18 Д Камінь річ овий, вал ни, марм р, варцит, ремній, сланець, тремоліт, аль та рихт для розаріїв, водоспадів, альпійсь их іро . Конта ти: (067) 360-20-96

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Камінь. Для оздоблення фасадів, інтер’єрів, амінів. Матеріали для ландшафтно о б дівництва. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18 Д (096) 307-28-79

ДОШКИ СУХІ ТА ЩОЙНО СПИЛЕНІ, СОСНОВІ 25-50 ММ, РЕЙКИ, БАЛКИ, БРУС, БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ВАГОНКУ. КОНТАКТИ: 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Керамзит (насипом, п/проп. міш и, «бі -бе и») фра ції 5-10 мм; 10-20 мм; 20-40 мм. Можлива достав а самос идами об’ємом від 5 до 60 м. б. за 1 рейс. Конта ти: (067) 360-20-96

Дош и, с хі, з ясена, 55 мм, 2 ба, Корець ий р-н. Конта ти: (097) 764-22-37

Кератерм 2НФ. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Крихт марм ров : мозаїчн , ландшафтн , фасадн , де оративн . Конта ти: (067) 360-20-96; (067)134-72-26

Камінь для оздоблення фасадів, інтер`єрів, амінів. Матеріали для ландшафтно о б дівництва

Дош и, обрізні, необрізні. Конта ти: (067) 371-77-00

Керамічні поризовані бло и. Конта ти: 63-30-11, (050) 375-02-33

Дош соснов , різних розмірів, обрізн , необрізн , бр с. Конта ти: (098) 744-18-64

ДОСТАВКА

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 24-48-66, 43-96-67, (096) 242-26-61

Керамзит. Конта ти: (067) 360-20-96

Клей монтажний (а риловий, неопреновий). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Деталі пінопластові, армовані, для оздоблення фасадів. Конта ти: 43-17-42, (096) 918-75-83

Дош и, бал и, бр с, рей : обрізані на дві сторони-600 рн/м. б.,обрізані на чотири сторони-900 рн/м. б., рей а 50*50-2,8 рн/м.по ., Костопіль, можлива достав а. Конта ти: (067) 784-57-32

Керамзит. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ. Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Д е р е в о оріха під зріз, подар ю. Конта ти: (095) 705-41-10

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90

Керамзит (насипом, п/проп. міш и, «бі -бе и») фра ції 5-10 мм; 10-20 мм; 20-40 мм. Можлива достав а самос идами об’ємом від 5 до 60 м. б. за 1 рейс. Конта ти: (067) 360-20-96 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, перліт, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: 27-98-98, (067) 989-48-62, (067) 362-27-90 Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90

Металопрофіль. Конта ти: (097) 351-60-50, (067) 363-79-29 Металочерепицю та омпле т ючі виробництва Німеччини, Бель ії, Австрії. Достав а, арантія. Ціна: 58 рн./м. в. Конта ти: м. Рівне, в л. Кн. Оль и, 8 62-56-96 www.teplomarket.com.ua Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: (067) 339-43-77 Металочерепицю, польсь і німець , від виробни а, без посередни ів. Конта ти: (097) 893-61-56 Металочерепицю, сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: (097) 273-43-58 Металочерепицю. Конта ти: (067) 339-43-77


№40 від 19 жовтня 2011 ро Металочерепицю. Конта ти: (097) 645-34-58 Металочерепицю. Конта ти: (097) 351-60-50, (067) 363-79-29 Металочерепицю. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81 Металочерепицю. Конта ти: (067) 339-43-77, (050) 375-29-23 Металочерепицю. Конта ти: (067) 380-21-09

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ. ГАРАНТІЯ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ. КОНТАКТИ: 62-56-96, 62-56-97 WWW.TEPLOMARKET.COM.UA МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ ВІД ВИРОБНИКА. ГАРАНТІЯ, МОНТАЖ, ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 62-56-96, 62-56-97, (067) 380-21-09 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПАЛЕННЯ, ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (099) 040-63-82 Мінеральн ват , пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Молдін . Г ртовня дерева. Світ са н. Мережа ма азинів. Конта ти: в л. Стариць о о, 37 а, 43-24-46, (050) 375-36-31 Мос ітні сіт и. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Настил профільований. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81 Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Онд лін. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Онд лін. Конта ти: (097) 273-43-58

Пісо б дівельний, митий з достав ою. Ціна: 1,00 рн. Конта ти: 43-12-70 (067) 943-36-60

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (067) 953-95-33 ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (067) 492-90-53

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ. КОНТАКТИ: (097) 343-63-58, (094) 966-67-45 Пісо , щебінь, амінь. Конта ти: 43-67-45, (094) 966-67-45, (097) 343-63-58 Пісо , щебінь. 343-63-58

Конта ти:

(097)

Пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Пісо . Конта ти: (050) 435-28-23 Плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Плити дорожні, б/в, 250-300 шт, різні розміри від 3*1.2м. до 6*2 товщина 15-20 см. Знаходяться в силосній траншеї в 10 м. від Рівно о. Конта ти: (050) 339-77-31, (096) 139-65-86 Плити залізобетонні, 3/1,5/0,1. Конта ти: (096) 540-73-65 Плити анальні, б/в, розмір 6*2, іль ість - 20 шт, знах. в силосній траншеї в 10 м. від Рівно о. Конта ти: (050) 339-77-31, (096) 139-65-86

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Полі арбонат. Конта ти: 351-60-50, (067) 363-79-29

(097)

Полі арбонат. Конта ти: 28-64-10, 64-30-95 Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Прод ція абельно-провідни ова. Конта ти: 22-35-65 Профнастил для пар анів. Конта ти: (097) 353-19-76 Профнастил. 645-34-58

Конта ти:

Це л б дівельн , червон , М100 та М75. Достав а, розвантаження. Конта ти: (067) 360-20-96; (067)134-72-26 Це л б дівельн , червон . Ціна: 1,00 рн., тор . Конта ти: 43-12-70 (067) 943-36-60

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45

(097)

Ра шня , римсь ий. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38 Рей и із сосни, за розмірами виробни а. Конта ти: (097) 866-09-32 Рей , 2 м і 2,5 м. Можливі зниж и при півлі вел. іль ості. Ціна: 2 рн/м Конта ти: (067) 382-06-10, (066)777-41-05 Рей . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Решіт и, р лонні. Конта ти: 43-19-35 Решіт , водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64 Ринв водостічн . Конта ти: (095) 091-58-18 Сайдин , бло -ха з, шалів . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Сайдин . Конта ти: (097) 273-43-58 Саморізи, дюбеля в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Сендвіч-панелі. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81 Силі они (а рилові, санітарні, ніверсальні). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Сіт и мос ітні. Ціна: 100 рн. за 1 в.м Конта ти: 43-05-36, (067) 305-72-60, (063) 620-33-43

Це л від виробни а, можлива достав а. Конта ти: (097) 991-69-76 Це л для б дівництва. Конта ти: (067) 360-20-96; (067)134-72-26 Це л лін ерн . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицьов , ерамічн черепицю, поризовані бло и, с хі с міші. Конта ти: (0332) 78-34-64 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12 Це л лицювальн , б дівельн . Конта ти: (067) 804-25-44 Це л лицювальн , рядов . Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39 Це л лицювальн . Конта ти: (067) 804-25-44 Це л лицювальн . Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицювальн . Конта ти: (0332) 78-34-64

Пiнопласт, можлива достав а. Конта ти: (097) 236-79-54

Плити МДФ, ртом по всій території У раїни, достав а. Конта ти: (067) 405-26-04

Сіт и само леючі (с ловоло но, флізелін). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Це л мар и М-75, М-100. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 45-10-01, (067) 360-10-88 startbud@ukr.net

Парапет. Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (096) 606-22-98

Плити пере риття ПКЖ, 6/1,5 м. Конта ти: (096) 221-04-49

Сіт арм юч (до систем теплення). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Це л рядов М-75, М-100, лицювальн . Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31

Плити п стотні, перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

С ло б дівельне. Конта ти: (066) 072-01-68

Пар етн дош . Конта ти: (096) 224-39-68, (093) 740-60-38

Плит афельн , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

С ло, б/в. Конта ти: (097) 749-90-73

Це л рядов , лицювальн . Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

Пиломатеріал обрізаний та необрізаний, дош столярної я ості (ясен, д б, вільха). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Пиломатеріали. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Пиломатеріали. Конта ти: (098) 702-00-15

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ. ВІТРОБАР’ЄР ТА ЄВРОБАР’ЄР ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55 Пінобло и 20/30/60 та 12/20/60 маро D800 та D600. Ви отовлення, реалізація, достав а. Конта ти: (067) 360-20-96 Пінобло и всіх типорозмірів. Конта ти: (067) 360-20-96; (067)134-72-26 Пінобло и з авто лавно о азобетон в асортименті. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Пінобло и сіх типорозмірів, прямі постав и із заводів. Конта ти: (067) 360-20-96, (067) 134-72-26

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Плит облицювальн . Конта ти: (096) 146-45-75 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-23-92

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: (0362) 20-71-57 (050) 514-47-80,(097) 852-84-30

Плит трот арн , це лин . Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (096) 606-22-98 Плит трот арн . Конта ти: 61-09-19, 61-06-14 Плит фасадн , «рваний амінь». Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (096) 606-22-98

С лопласти р лонний. Конта ти: (067) 703-02-64

Це л , б дівельн , рядов . Ціна: 3000 рн. Конта ти: 63-30-11

С лопласти , р лонний. Конта ти: (095) 406-19-40, (096) 868-88-16

Це л , нов , М-100, недоро о. Конта ти: (067) 363-01-84

С лот анини. Конта ти: (067) 703-02-64

Це л . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 С міші с хі. Конта ти: (0332) 78-34-64 С хі б дівельні с міші: шпа лів и, лей для плит и, іпсо артон , вирівнюючі с міші, цемент. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Цемент. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю біт мн . Конта ти: (097) 273-43-58

Черепицю Ворте с. Конта ти: (067) 328-26-70

Плит ОСП. Ціна: 115,00 рн. Конта ти: 63-06-34, (096) 504-30-47 Плів CAloroQue, під ламінат, пар етн дош , дерев’ян дош . Конта ти: (067) 360-77-81

Подар ю це л бит . Рівне. Конта ти: (098) 070-76-28

Пінопласт за ціною виробни а та омпле т ючі системи теплення: леючі с міші, сіт а, дюбель, тни и, р нтов и, де оративні шт ат р и « ороїд», «баране » та ін. Конта ти: 5-62-90, (098) 459-01-71

Подар ю це л , бит , з самовивозом, Рівне, підійде для замощення доро и, залив и ф ндамент . Конта ти: (067) 708-20-00

Пісо , щебінь, відсів. Конта ти: (067) 774-14-61

Це л , б дівельн , во нетрив (червон , біл ). Конта ти: (097) 343-63-58

Тирсоплит . Ціна: 150 Конта ти: 5-23-70

(096)

Пінобло и. Конта ти: 60-88-51 (067) 392-50-74

Пін монтажн , лей, ермети и. Конта ти: (098) 463-99-36

Це л , бит , з самовивозом, Рівне, подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00.

Плит ОСП-3. Конта ти: 504-30-47, (093) 702-18-82

Плінт си, план и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

Пінопласт, завод. Повна система теплення. Клеї, сіт и, дюбеля. А рилові шт ат р и: « ороїд», «баране ». С хі б дівельні с міші. Термобло и. Мінеральна вата. Конта ти: (0362) 5-62-90, (098) 459-01-71

Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Плит фасадн , 30/30, 5 па ово , оричнева. Конта ти: (067) 793-44-54

Пінобло и. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38

КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67

СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ), СКЛО ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА).ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ, БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08 (097) 868-82-72

Черепицю біт мн . Конта ти: (096) 504-30-47, (093) 702-18-82

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ, ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА, ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТІ.

С лобло и. Конта ти: (067) 492-41-41

Це л червон повноціл М-75, від виробни а, достав а при замовленні машинної норми. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 554-28-18

Теплоізоляцію рід ерамічн . Ціна: від 67 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 heating@ua.fm www.heating.inf.ua

26-38-57,

Пінобло и. Конта ти: 43-08-87, (067) 362-14-39

С ло, за дост пними цінами. Конта ти: 45-10-01, (067) 360-10-88

По рівельні матеріали, біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Полі арбонат для озир ів, воріт, теплиць. Конта ти: (067) 218-67-20 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні озир и, по риття, теплиці. Конта ти: 45-41-52 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні озир и, по риття, теплиці. Конта ти: (067) 218-67-20 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні озир и, по риття, теплиці. Конта ти: 45-41-51 Полі арбонат та омпле т ючі. Конта ти: 43-12-81, (067) 725-12-81

рн/

б.м.

Тирсоплит . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-32 ТОРФ НАСИПОМ ТА В МІШКАХ ДЛЯ С/Г. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. ТОРФОБРИКЕТ ПАЛИВНИЙ НАСИПОМ, В МІШКАХ, ГУМАТИ, ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО, ТОРФ’ЯНІ ГРАНУЛИ. КОНТАКТИ: 63-78-83, (093) 715-55-88

Тр би азбестові Конта ти: (067) 656-47-61 Тр б азбестов , діаметр 100 мм. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Тр б на димохід, довжина 6 м. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70 Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Фанер водостій , різних товщин та розмірів. Конта ти: (067) 363-70-16 Фанер ДВП, ДСП. 64-12-98, (096) 354-57-79

Конта ти:

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. ТРУБИ Б/В, ДІАМЕТРОМ 300 ММ. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22

Черепицю біт мн . Конта ти: (097) 351-60-50, (067) 363-79-29

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00 Черепицю ерамічн та цементнопіщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю ерамічн . Конта ти: (0332) 78-34-64 Черепицю омпозитн . Конта ти: (097) 351-60-50, (067) 363-79-29 Черепицю, 63-55-33

ерамічн . Конта ти:

Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Шифер ПВХ. Конта ти: (097) 351-60-50, (067) 363-79-29 Шифер, 90 листів. Ціна: 50 Конта ти: (097) 333-94-78

рн.

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14 Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Шифер, б/в. Конта ти: (067) 731-72-75

(097)

Це л Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Шифер, б/в. Ціна: 25 рн. Конта ти: (095) 060-89-92

Профнастил. Конта ти: (063) 100-00-52

Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Шифер, новий, Київсь ий, 8 хвильовий, можлива достав а. Конта ти: (097) 236-79-54

Полі арбонат. 273-43-58

Конта ти:

23


24

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Шифер, новий. Конта ти: (093) 483-85-74 Шифер, рядянсь о о виробництва, ви ористанні не б в, збері ався в аражі, 70 лист ів (8 хвиль). Конта ти: (096) 459-14-36 Шифер, цемент, р беройд, єврор беройд, ДВП, лист, профіль, онь и оцин овані, біт м. Достав а автотранспортом. Конта ти: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77, tovvtpming@mail.ru, www.ming.cat-in.net Шифер. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Бр ів , бордюри, плити, східці з раніт , олони ам’яні. Конта ти: (067) 686-98-21 Ва он липов . Конта ти: 43-03-30, (066) 586-60-90, (096) 606-22-98 Ва он пласти ов . 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Ва он соснов . Конта ти: 43-03-30, (066) 586-60-90, (096) 606-22-98 Ва он , бло 658-27-75

ха з. Конта ти: (098)

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03 С ло, ві онне, б/в, с ами, (залишилося після зміни ві он). Конта ти: (097) 419-05-82

ЄВРОПАРКАНИ

Верстат форматно-роз рійний з підрізною пилою, для роз рою плит ДВП., недоро о. Конта ти: (093) 708-09-79 Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Дом рат, б дівельний, 50 т. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 467-91-50 Оле Драбин металев з пор чнем. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Дриль «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09

Шифер. Конта ти: 43-49-30

С ло, різних розмірів. Конта ти: (098) 495-14-44

Еле троінстр менти. 28-65-73, 62-05-30

Штахети. Конта ти: 43-67-45, (094) 966-67-45 (097) 343-63-58

С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Еле тропаяльни ЭПСН Конта ти: (066) 180-07-85

Шт ат р и і леї. Ціна: 70,00 Конта ти: (096) 504-30-47

рн.

Щебінь базальтовий, ранітний. Різні фра ції. Достав а самос идами (ЗІЛ). Конта ти: (067) 360-20-96; (067) 134-72-26 Щебінь ранітний, достав а автомобілем, 35 тонн. Конта ти: (067) 362-00-41 Щебінь ранітний, достав а. Ціна: 1,00 рн. Конта ти: (067) 943-36-60 Щебінь, відсів, ранітний і базальтовий, пісо б дівельний митий, ерамзит, це л , шифер. Достав а по міст і області. Конта ти: 43-12-70, (067) 943-36-60 Щебінь, відсів, пісо . Конта ти: (067) 774-14-61 Щебінь, ранітний, достав а автомобілем-35 тонн. Конта ти: (067) 362-00-41 Щебінь, ранітний. Конта ти: (050) 435-28-23

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (067) 970-89-78 Щебінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Щебінь. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети.

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28 Вироби з жерсті, профІльовані настили, водостічні системи Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Вироби з марм р та раніт . Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45 Вироби овані. 717-71-64

Конта ти:

(067)

Відливи. Конта ти: 63-80-03 Водозливи, бетонні. Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (096) 606-22-98 Ворота овані. 212-34-44

Конта ти:

(096)

Ворота. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86 Де оративні елементи для х дожньо о оздоблення фасадів. Конта ти: 43-17-42, (096) 918-75-83

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72

2.2.2. К плю

Стільниці. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

Армат р , діаметром 8мм. Конта ти: (067) 362-09-84, (093) 253-80-89 Армат р . Конта ти: (097) 781-94-41 Бал и, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 Бр ів , можна б/в. Конта ти: (093) 693-25-55 Б дівельне ришт вання. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Ва он з липи. Конта ти: (097) 214-80-86

деревини. Конта ти:

Фанер , 64-12-98

Фанер . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. В широ ом асортименті. Конта ти: в л. Соборна, 36, (0362) 62-01-55, 26-65-08

ФАРБИ ДЛЯ ДАХІВ ТА ФАСАДІВ

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

(ГАЗ, БЕТОН, КОРОЇД, БАРАНИК, ЛАКИ, МОРИЛКИ, КЛЕЇ). КОНТАКТИ: 62-99-55, (067)

Л і с а б дівельні. Конта ти: (067) 686-58-64

Новин а! Уні альні вібропресовані бло и: стовпчи и для пар анів (прямо тні, р лі), б дівельні бло и 26х20х40, 20х20х40, 10х20х40

Конта ти: (096) 449-44-68 Підві оння «Дан е». Конта ти: (096) 408-76-50 Підві оння, вн трішні. Конта ти: (097) 353-19-76 Підві оння. Конта ти: 63-80-03 Плит лицювальн , 20/25 см, 4,5 в.м. Конта ти: 43-61-36 Полотна фасадні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Поролон. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Ре й и . Конта ти: 43-03-30, (066) 586-60-90, (096) 606-22-98

Шифер, б/в. Конта ти: (067) 804-25-44

Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Шифер, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Ролети захисні. Конта ти: (096) 408-76-50

Шифер, хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14

Ролети захисні. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

2.3.1. Продам

Бр ів базальтов . Конта ти: (067) 738-21-96

Шпалери, дешево. 43-58-15, (097) 532-68-25

Конта ти:

2.3.2. К плю

Фанер ламінован , 8 мм, для бетонної опал б и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99 Металочерепицю. Конта ти: (097) 781-94-41

2.4.1. Продам

(067) 671-34-84

Плит трот арн , фасадн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Шпалери, 9 р лонів. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Будівельні інструменти та обладнання

ДОМОВЛЕНІСТЮ. КОНТАКТИ:

Оздоблювальні матеріали

Като р чний, для в ладання р беройд . Конта ти: 62-15-29, (067)301-07-06.

Шпалери паперові. Конта ти: 28-96-33

КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

БУДИНКІВ. ЦІНА: ЗА

Це л . Конта ти: (097) 781-94-41

Інстр мент металообробний: свердла, мітчи и, лючі, плаш и, анати. Конта ти: (0362) 62-03-26

362-96-79

Ліса б дівельні з тр б. Конта ти: (067) 686-58-64

ДУБОВИЙ ЗІ СТАРИХ

Це л , во нетрив . Конта ти: 43-67-45, (094) 966-67-45 (097) 343-63-58

Інстр менти, р чні. Конта ти: (098) 463-99-36

Ф рніт р . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

ДУБ СТАРИЙ, ДОШКУ, БРУС

Це л , б/в. Конта ти: (098) 839-24-64

Конта ти:

Лещата слюсарні, вели і. Конта ти: (067) 362-19-36

БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ

Фанер водостій , ламінован , обріз и, залиш и. Конта ти: (093) 693-25-55

Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51

Дош и. Конта ти: (097) 781-94-41

Тр б , 2/4. Конта ти: (097) 781-94-41

Конта ти:

Ковані вироби. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

Відходи для вимощення доро и. Конта ти: (093) 693-25-55

Титанові тр би, тни діаметром від 45 мм., шириною полоси від 45 мм, за альна довжина 5 м.п. Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru

ДСП.

Конта ти: (0362) 62-03-26

Фарб чорн , с х для бетон . Конта ти: (097) 554-28-18, (050) 155-37-87

Ва он з сосни. Конта ти: (097) 214-80-86

С лобло и. Конта ти: 43-16-85

ДВП,

Інстр мент металообробний: свердла, мітчи и, лючі, плаш и, анати.

Клей для бло ів. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

Ла и, фарби, леї. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Плит трот арн . Конта ти: (096) 477-22-81

ІНСТРУМЕНТ

Зна и адресації. Конта ти: 45-00-55

Криш и на стовпчи и. Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (096) 606-22-98

Перемич и, б/в. Конта ти: (098) 839-24-64

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79

Фарб для бетон , чорн . Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18

Ва он з липи. Конта ти: (097) 214-80-86

Металочерепицю. Конта ти: (097) 781-94-41

Зас в чав нн D-80 і D-100, Конта ти: (098) 609-03-92.

61-99-00,

ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 40-05-60, 43-67-59 WWW.TEPLOVER.COM.UA

Єврошифер ( ольоровий, звичайний). Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

Засоби захист (067) 360-48-57

25/220

Стелі натяжні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

Жалюзі. Конта ти: 63-80-03

Армат р , 4-6 мм, 1 тенн . Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Конта ти:

Балони в ле ислотний, пропановий, асцителеновий енератор, шлан и зварювальні, оріл и, різа , тал р чна 1 т, боч а 80 л. Конта ти: (067) 686-58-64 Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64 Бетонозміш вач, 0.3 б.м., 380 В. Конта ти: (067) 686-58-64 Бетонозміш вач, 0.3 (067) 686-58-64

ба. Конта ти:

Бетонозміш вач. Ціна: 1000 Конта ти: (097) 807-13-62

рн.

Кр и відрізні. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03 Молото відбійний пневматичний МО-2Б, новий. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Мотобло и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Обладнання мото льтиватори. 28-65-73, 62-05-30

навісне, Конта ти:

Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00 Пневмоінстр менти. 62-05-30, 22-23-38

Конта ти:

Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , балони пропанові. Конта ти: (067) 686-58-64 Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , решіт а водозливна в лична. Конта ти: (067) 686-58-64 Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55 Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Свердла. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Трансформатори зварювальні, стаціонарні - ТДВД. Конта ти: (067) 670-73-31 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58 Шлан мовий, висо о о тис , ви ористов вався на шт ат рній станції - 3 с и за альною довжиною близь о 30м. Ціна: 30 рн/м, тор . Конта ти: (050) 339-77-31, (096) 139-65-86 Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64

Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

2.4.2. К плю

Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Балони ар онові. Конта ти: (097) 384-79-61

Ролети. Конта ти: 63-80-03

Боч и для вапна. Конта ти: (067) 686-58-64

Балони елієві. Конта ти: (097) 384-79-61

Ролети. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86

Боч и для асіння вапна. Конта ти: (067) 686-58-64

Балони исневі, елієві, ар онові та ін., доро о. Конта ти: (097) 384-79-61

Р беройд, 15 м, з присип ою. Конта ти: (097) 236-79-54

Боч для топ и смоли з підстав ою. Конта ти: 62-15-29 , (067) 301-07-06.

Балони исневі. Конта ти: (097) 384-79-61

Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19

Б дівельні ришт вання, б/в, радянсь о о зраз а, ва а орієнтовно 200 . Конта ти: (050) 339-77-31

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

2.4.3 Здам в оренд Б дівельне ришт вання. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Б дівельне ришт вання. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73


№40 від 19 жовтня 2011 ро ОРЕНДА РИШТУВАНЬ. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

Конве тор еле тричний. Конта ти: (097) 702-28-51 Конве тори азові 2-5 Вт, сталеві, чав нні, арантія, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Конве тори 645-46-36

азові. Конта ти: (097)

Котел «В л ан», б/в. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 5-42-32

Газ, опалення, водопостачання

Котел «Дан о-18». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 446-25-74 Котел «Прометей»+насос, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1400 рн. тор . Конта ти: 43-01-61, (067) 959-15-30

2.5.1. Продам

Колон и азові, б/в, в неробочом стані. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Фільтри для води: механічні, знезалізнення, видалення на ип , отримання питної води. Конс льтації, підбір, достав а, встановлення, сервіс. Конта ти: (067) 179-31-02

Котел TEPLOWEST АГД-24-С-М т рбо (два теплообм). Конта ти: (097) 477-65-20 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33 Котел азовий, 2- онт рний, терміново, дешево. Конта ти: (098) 620-96-84 Котел азовий, іноземно о виробництва, терміново. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 620-96-84

Байпас. Конта ти: 26-39-13, (066) 713-60-30

Котел азовий. 477-65-20

Балон исневий Конта ти: 5-78-88

тором.

Котел дво онт рний, б/в, потреб ючий ремонт . Конта ти: (067) 797-89-20

Балони, исневі. Конта ти: 68-35-41

Котел КЧМ4. Конта ти: (096) 302-71-73

Бані. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Котел на твердом паливі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-35-06

з

ред

Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї, чав нні, нові, не б ли ви ористанні, не фарбовані, різна іль ість ребр. Конта ти: (067) 738-42-11 Батареї, чав нні, нові. Конта ти: (067) 364-05-94 Бойлери еле тричні, вир-во Росія, Італія, 30-100 л, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Болер, Німеччина, б/ . Конта ти: 63-61-67 Вентиль паровий р -25 D-50. Конта ти: (098) 609-03-92 Витяж и. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

61-99-00,

Водовідвідні системи. Конта ти: (097) 273-43-58 Водостічні системи. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 В ілля. Конта ти: (097) 705-32-90 Генератор для азозварювання. Конта ти: 68-35-41

Конта ти:

(097)

Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел твердопаливний, «Клівер», 14 Вт. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Котел твердопаливний, сталевий, енер озбері аючий, пот жність 200 в.м. Конта ти: (067) 751-91-55 Котел твердопаливний «Клівер», 14 Вт. Конта ти: (097) 865-45-33 Котел твердопаливний, новий, Білор сь, стальний, сталь 5 мм, омпле тований . Ціна: 1400 рн., тор . Конта ти: (097) 486-67-32

Еле тронасоси. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01 Котли твердопаливні 16-200 Вт. Конта ти: (067) 363-87-30 Котли твердопаливні для опалення промислових і поб тових об’є тів. Конта ти: (098) 123-11-05, (098) 638-15-59 Domtepla-1@bk.ru www.domtepla.com.ua Котли твердопаливні, вир-во У раїна, Польща, автоматичний режим, завантаження паливом до 20 од., пот жність 13-1140 Вт, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Котли твердопаливні, різних виробництв. Конта ти: (097) 645-46-36

КОТЛИ, ВИРОБНИЦТВА

Котли. Конта ти: (097) 645-46-36 Котли: азові, еле тричні, твердопаливні різних виробництв. Конта ти: (097) 645-46-36 www.teplosfera.com

Насос олодязьний «Каштан». Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Насос риничний, «Каштан». Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Насоси, дренажні. Конта ти: 26-39-13, (066) 713-60-30 Насосні станції. Конта ти: 26-39-13, (066) 713-60-30

Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Колон 477-65-20

азов . Конта ти: (097)

Колон азов . Конта ти: (067) 492-41-41 Колон , азов , Ціна: 700 Конта ти: (096) 573-15-58 Конве тор азовий 2 (097) 477-65-20

рн.

Вт. Конта ти:

Конве тор азовий 4 Вт. Ціна: 1320 рн. Конта ти: (097) 477-65-20 Конве тор азовий. Конта ти: (097) 477-65-20

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73

Котел КЧМ4М. 735-16-14

Конта ти:

(096)

Котел на тверде паливо, б/в. Конта ти: (096) 542-34-94, (096) 123-45-87 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б/в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Печі, топ и стальні та чав нні. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45

Тр б азбестов , б/в, діаметр від 150 мм. Конта ти: (067) 171-72-18, (093) 106-65-00

Пристрій азовий, розподільчий, для отла КЧЧМ-4. Конта ти: 5-86-21

Тр б азбестов , б/в, діаметр від 200 мм, можливо різними с ами. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 171-72-18, (093) 106-65-00

Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

«Херман».

КОТЛИ «БУЛЕР’ЯН»

Радіатори, чав нні, б/в, в хорошом стані, 2 шт по 7 се ций. Конта ти: (097) 777-50-31 Радіатор стальний, 70 см. Конта ти: 62-10-25 після 18:00 Радіатори для опалення чав нні, б/в, в хорошом стані, пофарбовані, 7 се ций + 3 се ції. Ціна: 30 рн/се ція. Конта ти: (067) 492-41-41

Котли «Б лер`ян». Кам`ян и для са н, димоходи. Працює на дровах, тирсі торфобри етах. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, 62-99-55, (067)362-96-79

Радіатори нові, не ви ористов вались, не фарбовані. В наявності 10 се цій по 7 ребер. Ціна: 220 рн./се ція. Конта ти: (097) 439-25-35 Радіатори опалення чав нні. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99 Радіатори опалення, чав нні, нові, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Котел, твердопаливний, чав нний, пот жний. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (098) 649-40-00

Колон азов , Neckar JSD 26. Конта ти: (093) 660-77-13

Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04

Котел твердопаливний, чав нний, Італія. Конта ти: (098) 837-78-94

Каміни. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067) 360-86-45

Колон азов «Термет 0089», б/в, Польща, хороший стан. Ціна: 500 рн. Конта ти: 23-14-05, (098) 486-97-17

Радіатори, б/в. Доро о. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Паро-, ідроізоляцію. Конта ти: (097) 273-43-58

Котел, КЧМ-4М. Конта ти: (096) 735-14-04

Колон азов «Beretta» Італія. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 477-65-20

2.5.2. К плю

Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73

Каміни, прое т вання, дизайн. Конта ти: 25-76-70, (097) 988-65-13

Колон «Арістон», азов . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 446-25-74

Фільтри для очист и води, сіль таблетован . Конта ти: (067) 334-61-14, (066) 068-74-01

Насос ва мний. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70

Котел, імпортний, 2- онт рний, терміново. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 620-96-84

азові. Конта ти: (097)

Установ , енер озбері аюч , 3 Вт, для опалення. Конта ти: (097) 799-75-30

Котел КЧМ 4 М. Конта ти: (096) 735-14-04

Кабін д шов ідромасажн , б/в. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 43-01-61, (067) 959-15-30

Колон и 645-46-36

Унітаз з ба ом, б/в. Конта ти: 24-43-51

Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: 23-39-33, (067) 364-57-87

Кахлі на амін чи р б , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Конта ти:

Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Котел, б/в, парапетний, «9АФ-В л ан». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Кахлі, б/в. Ціна: дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Умивальни , мий . 62-83-47, (066) 653-50-02

Лічильни азовий. Конта ти: 62-10-25 після 18:00

43-07-10,

Конта ти:

Тр б на димохід. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70

АСОРТИМЕНТ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (050) 375-62-11, (067) 360-11-56

Радіатори чав нні, 14 се цій, б/в. Конта ти: (096) 343-09-14, (067) 362-57-71

За л ш и. 43-19-35,

Тр б металев , діаметром 1м, довжиною 10м, товщина стін и 10мм. Конта ти: (066) 214-10-93

Шлан и для азозварювання або азоріз и. Конта ти: 68-35-41

ЖИТОМИР, ШИРОКИЙ

Котел, б/в, на аз або тверде паливо. Ціна: 350 рн. Конта ти: 68-16-57, (095) 519-03-77

Еле тротермос, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Тр б металев , діам.152 мм (3 шт), довжина 9,15м-9,35м, Млинівсь ий р-н, самовивіз. Ціна: 85 рн/м. Конта ти: (098) 837-51-68, (099) 057-88-61

Котел твердопаливний, робочий стан. Конта ти: (067) 363-70-16

Еле троди, діаметр 4 мм, 5 па ово . Конта ти: 68-35-41

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Котли еле тричні. Конта ти: (097) 645-46-36

Тр б азов , пластмасов , діам.32. Конта ти: (099) 757-21-57

Обладнання опалювальне. Конта ти: (097) 645-46-36

Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Еле тро отли «ЕОУ»: 2-36 Вт, 40-750м. в, ККД-98%. Гарантія, достав а. Конта ти: (063) 940-48-72, (097) 458-37-40

Котли азові. Конта ти: (097) 645-46-36

Котел твердопаливний, піролізний. Конта ти: (067) 310-39-69

Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Еле тро отли «Галан». Ціна: 2250 рн. Конта ти: (044) 239-16-23, (098) 505-22-88 www.mirtepla.in.ua

ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ

Котел. Конта ти: (098) 517-80-99 Котли «Б лер`ян». Кам`ян и для са н, димоходи. Працює на дровах, тирсі торфобри етах. Конта ти: 62-99-55, (067) 362-96-79

КОТЛИ - НА ГАЗ, НА ТВЕРДЕ ПАЛИВО. КОНВЕКТОРИ, КОЛОНКИ, НАСОСИ. ГАРАНТІЯ. ДОСТАВКА. ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-17-80, (095) 425-89-33 Котли азові «Арістон», «Нова Флоріда», «Вайленд», «Вісман», «Беретта», монтаж, достав а, І-й зап с . Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

КОТЛИ ГАЗОВІ, КОНВЕКТОРИ (ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ). КОНТАКТИ: (0362) 63-38-36, (067) 362-00-93 Котли азові, різних виробництв, вели ий вибір, арантійне зобов’язання. Конта ти: (097) 645-46-36

Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори. Конта ти: (096) 735-16-14

Електрообладнання 2.6.1. Продам Автомати. Конта ти: (096) 220-34-88, (068) 568-23-68 Апарат зварювальний ВД-4У1, в робочом стані. Конта ти: 68-08-33, (097) 811-17-79 Вими ачі. 42-04-35,

Конта ти:

26-37-72,

Е рани світлодіодні. 43-12-31, (098) 553-82-31

Конта ти:

ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

Радіатори, сталеві та алюмінієві, для систем центрально о та індивід ально о опалення. Гарантія – 10 ро ів. Можлива достав а. Конта ти: (097) 645-46-36 Радіатори. Конта ти: (097) 702-28-51 Ред тор, поворотний на 360 рад сів. Конта ти: (067) 605-56-56 Різа РГМ-70. 186-96-69

Конта ти:

(097)

Сантехні . Конта ти: 64-69-38, (096) 786-69-38 Са ни, прое т вання, дизайн, монтаж. Конта ти: 25-76-70, (097) 988-65-13 Са ни. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Септи и звичайні та з переливом під люч ( р и, опання, монтаж, достав а, під лючення). Конта ти: (096) 934-20-00

Виробництво зварювальних, інверторних апаратів, з ідно Європейсь ихвимо ІЕС60974-1:2000. Гарантія 18-36 міс. ТзОВ «Техмі »

Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18ж, т. 64-30-12 Еле тробол ар (097) 115-71-86 Еле тродви 804-25-44 Еле тродви

. Конта ти: 5-98-33, н. Конта ти: (067)

ни. Конта ти: 22-35-65

Еле троди, діаметр 4 мм, 10 па ов и по 5 ). Ціна: 170 Конта ти: (093) 676-84-73

(2 рн.

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04

Тепло-, зв оізоляцію. Конта ти: (097) 273-43-58

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Теплов завіс «Термія», 3-фазна. Можлива достав а. Конта ти: (097) 702-28-51

Еле тро отли, е ономні. Конта ти: (097) 458-37-40, (063) 940-48-72

Титано-тверде паливо. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Тр би водостічні, діаметр 100мм, довжина 4 м, 7 шт, оричневі, нові. Достав а. Конта ти: (067) 381-73-76 Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Еле тромотор 3-фазний. тип ВАО-21-4У, виб хозахищений 1,1 Вт, 1410 об/хв. Конта ти: (097) 645-75-73 Еле тронажда 1 Вт. Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-86 Еле троцир ляр . 5-98-33, (097) 115-71-86

Конта ти:

Тр би пропіленові, нові, 5 шт. по 4 м., достав а. Конта ти: (067) 381-73-76

Інстр менти бензо та еле тро, витратні матеріали. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38

Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Кабельні анали. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

25


26

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Ремонт • офісів, всі

вартир, б дин ів, види ремонтнооздоблювальних робіт. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Утеплення пінопластом ( ороїд, баране ), ремонт вартир: іпсо артон, шпа лів а, ламінат, тощо. Конта ти: (096) 109-53-87 Чист а • фарб ваня

старо о шифер , шиферних дахів, ремонт шиферних по рівель. Конта ти: (067) 179-99-75

Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лічильни , старої моделі. Конта ти: (096) 220-34-88, (068) 568-23-68 Обі рівачі та онве тори, інфрачервоні, е ономічнови ідні, для обі рів житлових, офісних та промислових приміщень. Гарантія. Конта ти: (097) 458-37-40, (063) 940-48-72 Обладнання, низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Патрон до дрелі, металічний, новий. Конта ти: (067) 938-92-68, (066) 039-30-06 Підвіс світлодіодн . Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Пневмобол ар

. Конта ти: 64-24-51

Подовж вач (перенос ), 10А та 16А. Конта ти: (099) 057-88-61, (098) 837-51-68 Розет и, вими ачі. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Розет и, старо о зраз . Конта ти: (066) 149-46-68 Світильни и в личні. 26-37-72, 42-04-35,

Конта ти:

Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35 Світильни и пар ові. 26-37-72, 42-04-35 Стабілізатори напр 28-65-73, 62-05-30

Конта ти:

и. Конта ти:

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Тельфер еле тричний 3,2 т. Конта ти: (067) 670-73-31 Щ и т и освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

2.6.2. К плю Еле тродви ни від 0,5 до 1,5 Конта ти: (096) 733-56-94

Вт

Еле тродви ни, мотор-ред тори, ред тори, балони пропанові, б/в. Конта ти: (067) 528-70-42 Еле тродви ни, ред тори і моторред тори. Конта ти: (067) 528-70-42 Еле тродви ни, ред тори, мотор-ред тори, балони пропанові, б/ в. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Еле тродви 166-69-72

ни. Конта ти: (066)

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні Бетонні роботи, наливні, • технічні та штамповані бетонні підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

•Бляхарсь і посл и: ви отовлення, встановлення водостічних, вентиляційних систем; лицювання бляхою, обшивання оминів, ремонт і фарб вання дахів. Конта ти: 64-34-82, (050) 375-20-04 Бри ада б дівельни ів ви онає • всі види б дівельних робіт від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій.

старо о пар ет , ламінат, підло а, пар етна дош а, монтаж сайдин . Утеплення пінопластом, ороїд, баране . Монтаж парило . Конта ти: (096) 300-33-35

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРА

381-14-73

Шпа лювання стін, стелі, • від осів, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38,

В ладання, шліф вання • пар ет , реставрація пофарбованої •Шпа лювання, іпсо артонні підло и під ла . Конта ти: роботи, в ладання ламінат , 23-10-00, (066) 220-43-29

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Євроремонт вартир, б дин ів, офісів, част ово та в повном обсязі. Я існо, д/р. Конта ти: (096) 701-08-40, (093) 760-24-99

Євроремонт, шпа лювання, • шт ат рення, ламінат, стяж а,

іпсо артон. Рід і шпалери. Фа т ра, папір с. Конта ти: 28-43-08, (067) 645-10-84

Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія.

Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Лицювання плит ою, • встановлення сантехні и, заміна

тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Лицювання, в ладання • ламінат , шпа лювання, фарб вання, іпсо артонні роботи та ін. Я існо. Конта ти: (098) 797-92-91, (098) 007-81-69

фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

Шпа лювання, фарб вання, •леєння шпалер, оброб а від осів.

Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88 Шт • ш би,

ат рення, нанесення фарб вання. Я існо, спецапаратом. Конта ти: 28-93-91, (066) 039-85-45

Я існі роботи по еле триці. Конта ти: (097) 279-71-95 АЛМАЗНЕ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ В БЕТОНІ, З/Б, ЦЕГЛІ ДІАМЕТРОМ ДО 220 ММ, ГЛИБИНОЮ ДО 1500 ММ. РІЗАННЯ ПРОЙОМІВ. КОНТАКТИ: (098) 497-46-73 БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ ТОЩО. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Ви он ємо ремонтно-б дівельні роботи з єврор беройд , по рівля аражів, офісів, ідроізоляція ванн, басейнів. Конта ти: (096) 711-95-01

Монтаж іпсо артон , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, монтаж ва он и, ламінат , стяж а, лицювання плит ою, столярні та сантехнічні роботи. Досвід, я ість. Конта ти: (096) 701-08-40, (093) 760-24-99

Відновлення від осів. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17

Надійний та висо оя існий ремонт вашої оселі, європейсь а я ість робіт та с часні техноло ії, всі види робіт «під люч». Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

В ладання трот арної плит и, д/р. Конта ти: (093) 155-90-30, (067) 252-73-30

Нанесення • відтін ів по

ш би різних тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: (097) 561-66-95

Обшивання б дин ів • сайдин ом, ва он ою, підсофіти,

ринви. Утеплення фасадів пінопластом, мінватою, нанесення ороїд . В ладання столяр и, пар ет , ламінат, пар етна дош а. Монтаж парило . Конта ти: (096) 474-28-82

По рівельні роботи шифером, • онд ліном, металочерепицею, с ропил а, теплення, ринви. Всі види робіт. Швид о, я існо. форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75 Професійне м р вання •амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

прайм вання, встановлення виробів із жерсті. Достав а матеріалів. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о • Ремонт дахів шифером, аменю, встановлення поребри ів, онд ліном, металочерепицею, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ШИФЕР, ОНДУЛІН, БІТУМКА. ПРОДАЖ МАТЕРІАЛІВ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

Шліф вання пар ет , дош и, •теплення. Я ість, арантія. В ладання пар ет х дож• ньо о, щитово о, реставрація Конта ти: 45-01-45, (067)

дахів єврор беройдом. •Б дь-я і б дівельно-ремонтні •Ремонт види робіт: стяж а, роботи незалежно від об’єм , Всі швид о, я існо. Без посередни ів. Конта ти: (097) 580-75-86, (066) 043-56-66

По лей а шпалер. Конта ти: 64-32-84

строп вання, теплення, ринви. Всі види робіт, швид о, я існо. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067)179-99-75

Посл и е с аватора Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон ,

т. 20-71-57, (050) 514-47-80 Посл и з б дівельних та оздоблювальних робіт. Конта ти: 22-65-75, (067) 947-72-29 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛА, ВОДИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

Ремонт еле тродви нів, всіх модифі ацій до 300 Вт. Конта ти: (0362) 62-32-71, 62-05-65 Ремонт вартир, б дин ів, офісів, с ладсь их приміщень «під люч» та част ово. Конта ти: (068) 907-64-47 Ремонт вартир. Конта ти: (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 Ремонт, всі види. Конта ти: 64-65-65, (097) 238-46-10 Роботи еле тромонтажні, матеріали, ціни помірні, я існо. Конта ти: (050) 625-87-39 Роботи по рівельні. Конта ти: (098) 702-00-15 Сантехні а та еле три а. Конта ти: 64-65-65 (097) 238-46-10 Свердління отворів в бетоні, залізобетоні, це лі, діаметром до 220 мм та либиною до 1,5 м. Конта ти: (098) 497-46-73

СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ

В ладання бр ів и, д/р. Конта ти: (093) 155-90-30, (067) 252-73-30 В ладання нат рально о аменю, д/р. Конта ти: (093) 155-90-30, (067) 252-73-30

Встановлення ва он и, облицювання плит ою, іпсо артон, шт ат рення, шпа лювання, встановлення сантехні и. Повний, част овий ремонт приміщень, вартир, б дин ів. Конта ти: 63-07-65, (067) 173-47-84 Євроремонт, всі види ремонтно-б дівельних робіт. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 ЗОВНІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ БУДИНКІВ, ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНИМИ ШТУКАТУРКАМИ, УТЕПЛЕННЯ ВАГОНКОЮ, САЙДИНГОМ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОДАЖ САНТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

М р вання, ремонт амінів, ман алів, р бо . Встановлення топо та їх під лючення. Ціна: від 3000 рн. Конта ти: (097) 398-22-73 Оновлення від осів після встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17 Під отов а стін до лицювання, вибивання отворів стінах, демонтаж підло и, заливання стяж и. Конта ти: (096) 307-56-62

Б ріння свердловин на вод , монтаж насосно о обладнання, ліц. АВ №507018 ДГУ від 15.01.10 р.

т.ф.: (0362) 63-00-16 м. Рівне, в л. К рчатова, 18а Тюнін фасадів, х дожнє оформлення фасадів. Конта ти: 43-17-42, (096) 918-75-83 Усі види бляхарсь их робіт, ви отовлення, встановлення. Конта ти: (097) 890-82-49 Утеплення пінопластом, ремонт вартир: ламінат, шпа лів а, іпсо артон. Конта ти: (096) 109-53-87 Шпа лювання стель, стін, від осів, в ладання плит и, ламінат , всі види стяжо , іпсо артон. Конта ти: 64-65-65, (097) 238-46-10 ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, БАГЕТІВ. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ ТА ПЛІНТУСА, МОНТАЖ ТА ШПАКЛЮВАННЯ ВІДКОСІВ. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТИПУ «МОЗАЇКА». КОНТАКТИ: (096) 949-33-06

Шт ат рення, маляр а, облицювання нат ральним аменем. Конта ти: (097) 253-06-60 Я існий євроремонт, ба аторівневі стелі з іпсо артон , ламінат, ва он а. Конта ти: (096) 320-44-07 shurik45@i.ua

2.7.2. З ви отовлення Ви отовлення метало•онстр цій: ворота, се ції, о орожі, бал они, навіси, броньовані двері, перила, сходи. Ковані вироби. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44


№40 від 19 жовтня 2011 ро

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

27

Встановлення та ремонт • сантехні и. Конта ти: (067) 179-31-02

ва он и, •іпсоВстановлення артон , ламінованої підло и,

підвісної стелі, шпа лювання, шт ат рення, теплення. Конта ти: 5-60-52 (098) 625-00-48

Встановлення зміш вачів приховано о монтаж , вб дованих бач ів, ідромасажних ванн та ідробо сів. Конта ти: (067) 179-31-02

Встановлення систем водопровод , аналізацій, бойлерів та їх чист а, встановлення лічильни ів, батарей, нарізання різьби, встановлення мивальни ів, нітазів, д шових абін. Конта ти: (097) 195-92-87, (067) 275-61-76

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення та ремонт • сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

• Під лючення бойлерів, • пральних машин. Конта ти: (067) Встановлення теплої підло и. Конта ти: (067) 179-31-02

179-31-02

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

Встановлення дверей, в ладання ламінат , монтаж ва он и і плінт са. Конта ти: (098) 446-01-24, (066) 146-83-50 Встановлення європар анів, швид о, я існо, недоро о. Конта ти: (096) 542-79-81

Ви отовлення дош и (необрізна, обрізна) бр с довжиною до 7 м. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Ви отовлення, встановлення металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-18-85, (067) 987-42-52

Ви отовлення дош и, бр сів, рейо із сосни, за розмірами замовни а. Конта ти: (097) 866-09-32

ШВИДКО, ДЕШЕВО,

Ви отовлення амінів, прое т вання, дизайн. Конта ти: 25-76-70, (097) 988-65-13

(097) 167-28-89

онстр цій та металевих виробів, різної с ладності. Я існо та за дост пними цінами. Конта ти: 43-14-75, (098) 473-30-80

Зна и адресації. Конта ти: 45-00-55

посл и, •Еле трозварювальні ви отовлення металевих

Каміни, ви отовлення та монтаж. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45

ХУДОЖНЯ КОВКА ТА ВИРОБИ З МЕТАЛУ. ЯКІСНО. КОНТАКТИ:

2.7.3. З встановлення В ладання трот арної плит и, • встановлення бордюр, поребри ів, водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

БАЛКОНИ «ПІД

ХУДОЖНІ КОВАНІ

КЛЮЧ». КОНТАКТИ:

ВИРОБИ. КОНТАКТИ:

63-32-02, (093)

63-32-02, (093)

Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та

755-69-27

755-69-27

аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАМІНОВАНОЇ ПІДЛОГИ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЗАЛИВАННЯ СТЯЖКИ НА ПІДЛОГУ, ГІПСОКАРТОН. КОНТАКТИ: (098) 082-13-00 ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛА, ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ, ПРОЕКТУВАННЯ. ЛІЦЕНЗІЯ АВ №516881 ВІД 02.09.2010Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73 ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЯКІСНО ТА ЗАВЖДИ В ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Під лючення бойлерів. Конта ти: (067) 179-31-02 Встановлення теплої Конта ти: (067) 179-31-02

КРУГИ КАЛІБРОВАНІ Ф6-26.

Вивіз б дівельних відходів, • сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від

ЛИСТ, ПРУТОК: Н/Ж, МІДЬ, АЛЮМІНІЙ, ЛАТУНЬ, ЛИСТ

26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62

ОЦИНКОВАНИЙ, ЗАПІРНА

Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62

22-30-12, (050) 540-81-80

Хімічна промив а тепло• обмінни ів азових олоно та отлів. Конта ти: (067) 179-31-02

Х дожній розпис с ла: ві на, двері, шафи- пе, меблеві фасади, дзер ала, вітражі, весільні бо али. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44

АРМАТУРА. КОНТАКТИ:

Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопро ат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопрофіль. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металопрофіль. Конта ти: 62-56-96, 62-56-97 Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ

Сантехнічні роботи по заміні систем водопостачання і аналізації. Конта ти: (067) 179-31-02

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

2.7.4. Інші

підло и.

ТА СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ № 370150 ВІД 08.08.07 Р. КОНТАКТИ: (097) 343-63-58, (094) 966-67-45 Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: (097) 343-63-58 Достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (095) 175-96-70, (067) 360-79-93 Еле тронні ва и - 80 тонн. Конта ти: 43-65-69, (095) 175-96-70, (067) 360-79-93 Обрізання дерев. Конта ти: (096) 253-42-43

ПОСЛУГИ АВТОВИШКОЮ ВС 22, ЛІКТЕВА, 22 М. КОНТАКТИ: 62-99-55, (067) 362-96-79, (067) 360-00-59

ТРУБИ А/Ц Ф100-300. БЕТОННІ ТРУБИ Ф400-1400, ПЛИТИ, ОГОЛОВКИ. КОНТАКТИ: 22-30-12 Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би, тни , швелер, р и, вадрат, листи, бал и, армат р , полоси, дріт. Полі арбонат всіх ольорів. Нержавіючий метал в асортименті. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Швелер. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Посл и бетононасоса МАН 25 м. Конта ти: 43-65-69, (095) 175-96-70, (067) 360-79-93 Посл и раном-маніп лятором. Конта ти: 45-04-36, (067) 462-50-09 Посл и сантехні а. Конта ти: (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38 Сантехні а та ела три а. Конта ти: 64-65-65, (097) 238-46-10 Х дожня ов а, реставрація ованих виробів. Конта ти: 43-23-31, (097) 273-76-61 Hotferro@mail.ru hotferro.com

Металопрокат, вторсировина 2.8.1. Продам Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

28-64-10,

Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 К тни . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би оцин овані. Конта ти: 5-86-21

28-64-10,

2.8.2. К плю Армат р . Конта ти: (097) 781-94-41 Бр хт чорних, ольорових металів та а м ляторів. Конта ти: 25-62-19, (067) 675-71-98 Ма лат р , 80 оп/ . Ліц. АВ № 487845 від 25.02.2010 р. Конта ти: в л. Біла 85 а, 5-62-10, 43-22-10, (067) 830-32-71 Поліетилен. Ціна: від 3000 рн./т Конта ти: 5-62-10, 43-22-10, (067) 830-32-71 Бр хт чорних, ольорових металів та а м ляторів. Конта ти: 25-62-19 Ма лат р , 80 оп/ . Ліц. АВ № 487845 від 25.02.2010 р. Конта ти: в л. Біла 85 а, 5-62-10 С лобій. Ціна: від 200 рн./т Конта ти: 5-62-10, 43-22-10, (067) 830-32-71 Стрейч-плів . Ціна: від 1500 рн./т Конта ти: 5-62-10, 43-22-10, (067) 830-32-71 Тр б

2х4. Конта ти: (097) 781-94-41

Швелер та тни в б дь-я ій іль ості, оцин ований профільний лист в б дь-я ій іль ості. Конта ти: (098) 611-93-36


28

№40 від 19 жовтня 2011 ро

МЕБЛІ Бра. Конта ти: 865-50-22

26-09-07,

(095)

Диван роз ладний, б/в. Ціна: 1 700 рн. Конта ти: (095) 302-56-33

Диван- ниж . Конта ти: 24-15-40, (096) 112-76-90

Килим новий 3.50х2.30. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Ліж а односпальні з матрацами. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Ваза, ерамічна. Конта ти: 24-33-77

Диван роз ладний. Конта ти: 43-61-36

Вітальні від виробни а. Конта ти: 64-69-38, (096) 786-69-38

Диван роз ладний: розмір 1.4х2.0, бежево-сіро о ольор , в хорошом стані.. Конта ти: (095) 302-56-33

Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Килим, 2,5/3,5 м. Конта ти: (098) 384-37-01

Ліж а односпальні, 2 шт. Конта ти: 23-45-00

Диван-ліж о. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

Килим, б/в, 3/3,15. Конта ти: 62-52-69

Диван та 2 рісла. Конта ти: 24-55-01, (050) 375-36-63

Диван-малю «Дельфін». Конта ти: (050) 944-79-62

Ліж а односпальні, 2 шт., б/в, 190x90. Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 467-16-49

Диван, 130 см. Конта ти: 64-24-51 після 18:00 (066) 465-90-20

Диван-малю , б/в. Конта ти: (097) 642-77-16

Диван, б/в, темно-червоний. Конта ти: 43-59-15, (067) 952-17-82

Диван-малю . Ціна: 1500 Конта ти: (067) 900-68-28

Диван, б/в. Конта ти: (066) 874-36-59

Диван-малю . 900-68-28

Вітальні, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 Вітальню, 2,25 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78 Вітальню, б/в, в хорошом Конта ти: 23-53-20

стані.

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню. Конта ти: (067) 686-58-64 Вітальню. Конта ти: (097) 198-53-98 Віша и з нат рально о дерева. Конта ти: (098) 128-28-63 Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Двері між імнатні, б/в, з зам ами, 5 шт. Ціна: 90 рн/шт., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78

Меблі, предмети інтер’єру

Диван, два рісла. Ціна: 1000 Конта ти: (096) 751-21-24

рн.

Диван, новий. Ціна: 2650 рн. Конта ти: (050) 435-89-65

Диван, роз ладний, хороший стан. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 265-20-20

Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80

Диван, червоний, 1,2м. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 753-84-49.

Диван з я існо о ш ірзамінни а. Конта ти: (067) 900-68-28

Cтін д бов . 563-74-99

А варі м, з обладнанням, 380 л. Ціна: 950 .о. Конта ти: 28-96-33

рн.

Дзер ало і столи , нат ральне дерево, р чна робота. Конта ти: (098) 477-57-06

Шаф дводверн з антресоллю, т мб з дзер алом 410/1000. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-76-06, (093) 263-70-37 (050)

Диван, два рісла. Ціна: 1100 Конта ти: (068) 845-49-88

Диван, новий. 578-67-73

Диван «малют ». Конта ти: 26-90-89, (067) 277-36-16

Конта ти:

Диван, два рісла, два п фі а. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 353-19-76

Дзер ало вели е шаф . Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

3.1.1. Продам

Диван, б/в. Конта ти: (067) 790-91-30

Диван-євро ниж 900-68-28

Конта ти:

(097)

. Конта ти: (067)

Конта ти:

рн. (067)

Дивани нові, власне виробництво. Конта ти: (097) 717-59-38

Килим, на ид и. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 Килим. Конта ти: 5-42-32

Ліж а, 2 шт. Конта ти: 120-34-52, (097) 437-51-29

Килим. Конта ти: 26-38-46

Ліж а, 2 шт. Конта ти: (050) 922-82-79

Килим. Конта ти: 23-50-08

Ліж а, 2 шт., з новими ортопедичними матрацами. Конта ти: (096) 103-99-52

Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33 Килими, 2 шт., новий і б/в. Конта ти: 28-96-02

Ліж о 2-спальне, б/в. Конта ти: 69-02-15

Дивани ортопедичні, на подвійних ламелях. Конта ти: 62-40-44

Килимо , 23-25-51

Конта ти:

Ліж о 2-спальне, в хорошом стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 559-11-46

Дивани, рісла-малю и, м’я і частини та точ и в імнат , хні, стін и, спальні, нові. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Комод з нат рально о дерева. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (050) 698-21-46

Ліж о двоповерхове «Саванна». Конта ти: (067) 354-10-75

Комод із пеналом. Конта ти: (067) 363-27-51

Ліж о двоповерхове. Конта ти: (067) 354-10-75

ДИВАНИ, КУТКИ, КОМПЛЕКТИ, КОРПУСНІ МЕБЛІ. КОНТАКТИ: 62-40-44

Комод, б/в. Конта ти: (097) 419-05-82

Ліж о двоспальне «Кармен». Конта ти: 43-00-75

шт чний.

Комод, оричнево о ольор , в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (098) 559-11-46 Комод. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 608-16-73 Комп’ютерний стіл, симетричний, світло о Конта ти: (067) 380-85-68

товий, ольор .

Дивани, м’я і 227-48-04

точ и. Конта ти: (063)

Корп сні меблі для дом . Конта ти: (097) 771-93-56

Дивани, нові. Конта ти: (093) 566-47-30

Диван товий, темно-зелено о ольор . Конта ти: (050) 435-23-82

Диван- ниж , дерев’яний, перетя н тий, ідеальний стан. Ціна: 1550 рн Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78

Корп сні меблі для офіс . Конта ти: (097) 771-93-56

Диван м’я ий, на перетяж . Конта ти: (098) 937-35-39

Диван- ниж , хороший Конта ти: 5-90-94

Килим нат ральний 2х3. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

стані.

стан.

Ліж а, 2шт. Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14

Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33

Диван- ниж , б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 282-60-24

Диван товий, в хорошом Конта ти: (093) 680-37-22

(066)

Килим нат ральний 2х3 м. Конта ти: 28-20-04

Корп сні меблі на замовлення. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 Корп сні меблі: шафи- пе, хні, дитячі, тощо. Конта ти: (050) 434-69-74, (096) 860-95-83 Крісла м’я і, 2 шт. Конта ти: (098) 937-35-39 Крісла м’я і. Конта ти: 43-61-36 Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-20-04 Крісла, б/в. Конта ти: 5-23-31, (067) 197-28-27 Крісла. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Крісло м’я е, б/в. Конта ти: (067) 335-97-70 Крісло, вели е, б/в, недоро о. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19 Крісло- ачал «Кленовый лист». Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 960-67-63 Крісло- ачал , нат ральне дерево, р чна робота. Конта ти: (098) 128-28-63 Крісло-ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 676-12-16 Крісло-ліж о, в хорошом Конта ти: (098) 579-76-41

стані.

Крісло-ліж о. Конта ти: 64-73-02, (067) 367-60-77

Ліж о двоспальне з матрацами, трюмо з трьома дзер алами, стін а тридверна з антресолями. Терміново, недоро о. Конта ти: 20-61-30, (096) 796-66-44 Ліж о двоспальне, в хорошом стані. Конта ти: (067) 185-79-10 Ліж о двоспальне, недоро о, б/в. Конта ти: 43-23-42 Ліж о дитяче двоповерхове. Конта ти: 28-71-54, (098) 570-38-96 Ліж о дитяче з матрацом. Конта ти: (096) 804-60-61 Ліж о дитяче, дерев’яне. Конта ти: (097) 452-99-59 Ліж о дитяче, з матрацом. Конта ти: (096) 804-60-61 Ліж о з матрацом, б/в. Конта ти: (098) 837-78-94 Ліж о з нат рально о дерева. Конта ти: (068) 568-02-79 Ліж о односпальне з матрацом, в хорошом стані. Конта ти: (068) 226-43-97 Ліж о, 1-спальне. Конта ти: 5-86-21 Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Ліж о, б/в, односпальне, 190х70, з дерев’яними спин ами, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84 Люстр бра, Чехія. Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14 Люстр . Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 М’я ий точо , +2 рісла, хороший стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 265-20-20

хню. Конта ти: (098)

М’я ий точо , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 26-90-52, (050) 435-07-18

хонний. Конта ти: (067)

М’я ий точо , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 678-89-85, (097) 838-61-53

К точо м’я ий, ш іряний, зелено о ольор , б/в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (068) 230-36-82

М’я ий точо , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 229-61-24

К точо в 837-78-94 К точо 686-58-64

К точо м’я ий. Терміново. Дешево. Конта ти: (050) 953-55-99 К точо м’я ий, 2.90х2.40, світло о ольор , нат ральні де ори. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56 К хні від виробни а. Конта ти: (096) 789-69-38 К хні від виробни а. 64-12-03, (096) 786-69-38

Конта ти:

К хні, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 К хні. Конта ти: (096) 687-05-66 К хню тов . Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14 К хню, 2,75 м. Конта ти: (067) 685-28-31 К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21 К хню. Ціна: 3500 63-44-75, 5-36-30

рн. Конта ти:

К хню. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 793-64-56 К хонн шаф , б/в, 160/48. Ціна: 65 рн. Конта ти: (096) 687-21-98 Ліж а дерев’яні, б/в, з ватними матрацами, овдрами. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Ліж а дерев’яні, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22 Ліж а дерев’яні. Конта ти: (067) 673-01-71 Ліж а з матрацами, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61 Ліж а з нат рально о дерева з ортопедичним ар асом. Конта ти: (068) 568-02-52 Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: (067) 279-19-94

М’я ий точо , молочно о ольор , 3 под ш и, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 559-11-46 М’я і меблі з Європи. Конта ти: (050) 909-03-75, (063) 615-8-852 М’я і частини, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 М’я і частини. 687-05-66

Конта ти:

(096)

М’я частин «Орхідея», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 127-65-65 М’я частин ш ірян : 3-місний диван, 2-місний диван, рісло. Конта ти: (093) 566-47-30 М’я частин ш ірян : диван, 2 рісла. Конта ти: (050) 563-74-99 М’я частин . Конта ти: 62-09-36, (098) 208-40-97 М’я частин . 945-70-45

Конта ти:

(097)

М’я частин : диван роз ладний, 2 рісла, п фи , в хорошом стані. Ціна: 3400 рн. Конта ти: (096) 254-66-09 М’я частин : диван, 2 рісла, 2 под ш и, п фи , б/в, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн Конта ти: (050) 375-89-95 М’я частин : диван, 2 Конта ти: 20-32-31

рісла.

М’я частин : диван, 2 Конта ти: (067) 386-62-73

рісла.

Матрац ватний. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Матрац поролонно-пр жинний, б/в. Конта ти: (067) 382-17-41 Матрац пр жинний. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Матрац, ортопедичний. Конта ти: 63-61-67


Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/ в. Конта ти: 63-61-67

Стіл ж рнальний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Стін «А ат», нов . Ціна: 800 Конта ти: (050) 876-54-32

Матраци ортопедичні, від виробни а. Конта ти: (063) 352-20-41

Стіл ж рнальний, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 647-70-60

Матраци ортопедичні, Конта ти: (050) 313-00-19

прошиті.

Стіл ж рнальний, е с люзивний дизайн. Конта ти: (097) 909-74-15

Стін «А ат», світла, арний стан, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 698-74-55

Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Стіл ж рнальний, з баром, с часний. Конта ти: (097) 909-74-15

Матраци, 2 шт. Конта ти: (093) 772-69-86

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Меблі від виробни а. Конта ти: 43-03-37, (098) 656-52-56

Стіл ж рнальний. Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14

Меблі для барів. Конта ти: (067) 354-10-75

Стіл ж рнальний. Конта ти: 45-12-33

Стін «Явір». 178-15-77

Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 540-49-12

Стін А ат, хороший стан. Конта ти: (096) 949-72-21

Стіл ж рнальний. Конта ти: (098) 773-33-95

Стін в дитяч імнат із чотирьох предметів. Конта ти: 24-27-65, після 16.00

Меблі для дом . Конта ти: (067) 290-13-43 Меблі для 354-10-75

афе. Конта ти: (067)

Меблі для ресторанів. Конта ти: (067) 354-10-75 Меблі д бові під замовлення. Конта ти: (067) 354-10-75

рн.

Стіл омп’ютерний з світло о дерева. Конта ти: (063) 627-93-55 Стіл омп’ютерний, новий. Конта ти: (096) 804-60-61

Меблі з дерева. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31

Стіл омп’ютерний з полицями, ДСП, світлий. Ціна: 450 рн. Конта ти: 63-47-46

Меблі зі с лад , за ртовими цінами. Конта ти: 43-03-37, (098) 656-52-56

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64

Меблі орп сні: шафи- пе, хні, дитячі тощо. Конта ти: (050) 434-69-74, (096) 860-95-83

Стіл

Меблі офісні, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 363-70-16 Меблі офісні, омпле т: т мбоч и, столи, шафи. Конта ти: (050) 625-87-39 Меблі під замовлення. Конта ти: (050) 434-69-74, (096) 860-95-83 Меблі вітальню, б/в. Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14

хонний. Конта ти: 23-45-00

Стін «А ат». 949-72-21

Конта ти:

рн.

(096)

Стін «Тиса», олір «світлий оріх», 4/ 2,3 м, в хорошом стані. Конта ти: (096) 532-24-52 Стін «Чернівці 25», в хорошом стані. Конта ти: (067) 115-33-11 Конта ти:

(096)

Стін в дитяч імнат . Конта ти: 43-03-37, (066) 043-80-86, (098) 656-52-56 Стін з ір ою. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 265-20-20 Стін вітальню, оричнев , б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 787-06-90 Стін 62-52-01

вітальню, 4м. Конта ти:

Стіл обідній. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48

Стін вітальню, полірован , Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14

Стіл письмовий дитячий, б/в, хороший стан. Конта ти: (096) 919-14-43

Стін , 2 шафи, письмовий стіл, б/в. Конта ти: (095) 208-95-18

Стіл письмовий з ріслом, чесь ий. Конта ти: 22-78-36, (067) 527-24-19

Стін , 4 м, б/в, в арном стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 64-34-27, (098) 225-29-77

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Стін , 4,5 м, б/в, терміново. Конта ти: (067) 745-32-10

Меблі, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 265-20-20

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані. Ціна: 150 рн. тор . Конта ти: (067) 276-52-78

Меблі, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-63-69

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 419-05-82

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані. Самовивіз. Конта ти: (067) 276-52-78 з 9:00 до 20:00

Меблі, від виробни а. Конта ти: (096) 546-82-59

Стін , 4,5 м, темно- оричнево о ольор . Конта ти: (097) 696-17-91

Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.

Стін , б/в, 3,5м. Конта ти: (067) 276-52-78

Т мб на 363-27-51

олесах. Конта ти: (067)

Шафи. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: 1200 рн. тор . Конта ти: (067) 276-52-78

Т мб під вз ття. Конта ти: (097) 540-49-12

Шаф 3-дверн з антресолями, б/в. Неполірован . Ціна: 550 рн. Конта ти: (097) 467-16-49

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 542-79-81

Т мб під м зичн Конта ти: 5-79-21

апарат р .

Шаф 3-дверн полірован з антресоллю. Конта ти: 24-15-40, (096) 112-76-90 Шаф 3-дверн , б/в. Конта ти: 69-02-15

Меблі, з Білор сії. Конта ти: 62-40-44

Стіл письмовий, однот мбовий, б/в. Конта ти: 22-44-81

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Т мб під телевізор, олір «б ». Ціна: 80 рн. Конта ти: 43-07-05

Мий з раном, з нержавіючої сталі, німець о о виробництва. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06

Стіл письмовий, однот мбовий. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Т мб під телевізор. Ціна: 50 Конта ти: (050) 435-89-65

М’я ий точо в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Стіл письмовий, стін вітальню, полірован , диван, шафи з антресолями, хонний стіл. Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14

М’я ий точо для офіс «Президент», ш іряний, б/в, відмінном стані. Конта ти: (067) 363-70-16

Стіл письмовий. Ціна: 700 Конта ти: (099) 228-40-60

Стін , б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: (063) 627-88-35

рн.

Стін , б/в. Конта ти: (096) 749-55-86, (050) 998-05-57

Офісні меблі. Конта ти: (096) 687-05-66

Стіл письмовий. Конта ти: (096) 765-96-03

Стін , б/в. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 542-79-81

Передпо ої, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Стіл письмовий. Конта ти: (068) 226-43-97

Стін , б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 949-72-21

Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стіл письмовий. Конта ти: (098) 351-98-61

Стін , в хорошом стані. Конта ти: (096) 749-55-86, (050) 998-05-57

Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33

Стіл письмовий. Конта ти: (098) 270-34-83

Стін , олір « оріх». Конта ти: (067) 888-70-89

Полиці ниж ові. Ціна: 50, 60 Конта ти: (096) 444-44-67

рн.

Стіл під омп’ютер, новий. Конта ти: (097) 837-33-93

Стін , с часн , стильн . Конта ти: (067) 360-67-70

Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80

Стіл під омп’ютер. Конта ти: (096) 804-60-61

Стін , хороший стан. Конта ти: (097) 198-53-98

Полич під телефон. Конта ти: (097) 138-62-55

Стіл під омп’ютер. Конта ти: (097) 540-49-12

Стін

. Конта ти: (067) 673-17-59

Стін

. Конта ти: (067) 745-32-10

Поролон, ф рніт р . 64-12-98, (096) 354-57-79

Конта ти:

П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их - 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33 Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Сервант+трельяж, олір « оріх». Конта ти: (067) 888-70-89 Сервант, 1,5/2 м, нат ральне дерево. Конта ти: (096) 608-16-73 Сервант, бла итний, 1,60/70, б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Сервант, оричневий, полірований. Ціна: 120 рн. Конта ти: (066) 629-00-49 Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59 Сервант. Конта ти: 23-45-00 Сервант. Конта ти: (096) 765-96-03 Спальні з нат рально о дерева. Конта ти: (067) 279-19-94 Спальні, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню «Світано »: 2 ліж а з матрацами, 2 шафи з антресолями, трюмо, 2 т мбоч и, б/в, в хорошом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 716-37-80 Спальню німець з італійсь ими матрацами. Конта ти: (067) 527-24-19

Стіл під омп’ютер. Конта ти: (063) 627-93-55 Стіл роз ладний на 12 персон. Конта ти: 45-12-33

Столи письмові, 5 шт. Ціна: 150 рн./ шт. Конта ти: (094) 966-34-73, (050) 339-37-06

рн.

пе. Конта ти: (097) 771-93-56

Шаф анти варн . Ціна: 50000 Конта ти: (067) 756-97-34

рн.

Конта ти:

Шаф для одя , ла ован , б\ . Ціна: 300 рн. Конта ти: 43-06-49, (067) 421-22-70

Т мб під телевізор. Конта ти: (050) 905-30-30

Шаф з антресолями. Конта ти: (097) 419-05-82

Т мб -шаф , б/в. Ціна: 20 Конта ти: (099) 338-40-60

Шаф ниж ов , в хорошом Конта ти: (096) 765-96-03

Т мб під 43-61-36

телевізор.

рн.

стані.

Т мб -шаф , б/в. Конта ти: (099) 338-40-60

Шаф ниж ов , терміново. Конта ти: (098) 697-52-17

Т мб . Конта ти: 43-61-36

Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Т мб . Конта ти: (098) 351-98-61 Т мб під телевізор. Конта ти: (067) 790-91-30 Ф рніт р меблев , омпле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Частин м’я , оричнев , б/в, хорошом стані. Ціна: 1850 рн. Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78 Частин м’я 566-47-30

.

Конта ти:

(093)

Частин м’я . Конта ти: 43-60-08, (096) 480-26-02

Шаф малень 419-05-82

, б/в. Конта ти: (097)

ШАФУ ПОЛЬСЬКУ «ГАНКА», 3-ДВЕРНУ, ЛАКОВАНУ, У ВІДМІННОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ: 68-40-25, (068)568-28-11 Шаф тридверн з антресоллю. Конта ти: 64-73-02, (067) 367-60-77 Шаф тридверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Стіл роз ладний. Конта ти: 43-61-36 Стіл+6 стільців, д бові, б/в, в відмінном стані. Конта ти: (067) 335-97-70

Столи ж рнальний, верх з аменю. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 559-11-46

Стіл, р лий, б/в, на металевій опорі. Конта ти: 23-37-55

Столи ж рнальний. 23-72-57, (095) 102-06-48

Стіл, с ляний, б/в, з Німеччини. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 421-44-07

Столи 22-26-16

Стіл- ниж . Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 364-33-38

Столи на 363-27-51

олесах. Конта ти: (067)

Шафи, 2 шт, дводверні, з антресоллю, б/в. Конта ти: 63-05-04,

Стіл-т мб , в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Таб рет и. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Шафи, 2 шт. Конта ти: (097) 419-05-82

Стіл-т мб , новий. Конта ти: 23-49-93 (097) 898-47-50

Т анини меблеві, поролон, ф рніт р . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Шафи, т мбоч и, столи в офіс. Конта ти: (050) 625-87-39

Стіл-т мб . Конта ти: (097) 909-74-15

Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Шафи- пе «Swarovski». Широ ий вибір матеріалів. Різноманітність омпле т ючих. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 43-41-03, 43-41-83

Шаф , стіл, диван, б/в. Конта ти: 23-50-08, (097) 686-09-18

ШАФИ-КУПЕ З МАЛЮНКАМИ НА СКЛІ, ДЗЕРКАЛІ, ДЕП, КУХНІ З ФАРБОВАНИМИ ФАСАДАМИ, ЗА РОЗМІРАМИ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (097) 505-99-69, (050) 134-10-88

Шаф - пе, світло- оричнево о ольор , в хорошом стані. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 559-11-46

23-09-21,

(067)

Конта ти:

хонний. Дешево. Конта ти:

Трельяж, б/в. Конта ти: 28-20-04

Стілець омп’ютерний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 909-74-15

Трельяж. Конта ти: 64-73-02, (067) 367-60-77

Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

Стільці з нат рально о дерева, з м’я ою обшив ою. Конта ти: (098) 128-28-63

Трюмо. Конта ти: (067) 745-32-10

Стільці напівм‘я і зі спин ою, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Трюмо. Конта ти: (066) 120-34-52, (097) 437-51-29

Стільці, 3 шт. Конта ти: 23-45-00

рн.

Трюмо. Конта ти: 23-45-00

Т мби хонні, 2 шт. Недоро о. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Частин м’я : диван роз ладний з нішею вниз , 2 рісла (нероз ладні), п фи . Терміново. Ціна: 3400 рн., тор . Конта ти: (095) 169-62-59, (096) 254-66-09 Частин м’я : диван роз ладний, два м’я і рісла, чотири стільці, б/в, відмінном стані . Конта ти: (067) 115-33-11

Шафи, б/в. Конта ти: (067) 927-60-22

Шафи- пе під замовлення. Конта ти: (098) 773-33-95

Т мби. Конта ти: (097) 545-25-05

Шафи- пе та хні на замовлення. Конта ти: (098) 773-33-95

Стільці, дерев’яні, 6 шт. Конта ти: (050) 563-74-99

Т мбоч а підвісна. Дешево. Конта ти: 23-29-58

Шафи- пе, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Стіл «Ан лія», роз ладний. Конта ти: (093) 566-47-30

Стільці. Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14

Т мбоч и, 2 шт. Конта ти: (066) 120-34-52, (097) 437-51-29

Стіл для омп’ютера. Ціна: 700 рн. Конта ти: (095) 716-14-61

Стін и зі с алад . Недоро о. Конта ти: (036) 243-03-37

Т мбоч и, столи, шафи в офіс. Конта ти: (050) 625-87-39

Шафи- пе, під замовлення, прое т вання дизайн , достав а, монтаж. Конта ти: (097) 952-23-60

Стіл д бовий, 180/80/75. Конта ти: (050) 563-74-99

Стін и, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Т мбоч з дерева. Конта ти: (0362) 45-06-04, (068) 568-02-81

Стіл д бовий, 6 стільців. Конта ти: (050) 563-74-99

Стін «А ат», 4 м. Конта ти: 24-22-14 після 18.00

Т мб для вз ття (ДСП 16 вен е ма ія). Конта ти: (097) 540-49-12

Спальню: 2 ліж а, трюмо, шафа, 2 т мбоч и, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 375-02-23

Шафи-

Столи, т мбоч и, шафи, омпле т меблів офіс. Конта ти: (050) 625-87-39

Стіл. Конта ти: 289-72-14

29

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33

Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75 Шаф , 3-дверн . Конта ти: 23-09-21, (067) 289-72-14 Шаф , б/в, з антресоллю. Конта ти: 23-50-08 Шаф , б/в, оричнево о ольор , без антресолі. Конта ти: (067) 853-21-20 Шаф , олір « оріх». Конта ти: (067) 888-70-89 Шаф , нов . Конта ти: (099) 338-40-60

Шаф - пе «Червоний Конта ти: (098) 773-33-95

Шаф -

шов ».

пе. Конта ти: (097) 540-49-12

Шаф . Конта ти: (067) 745-32-10 Шезлон и з нат рально о дерева. Конта ти: (098) 128-28-63

3.1.2. К плю Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Ліж о двояр сне. Конта ти: 43-47-60, (098) 887-66-03

Шафи- пе, с часні. Конта ти: (096) 687-05-66

Ліж о односпальне з матрацом, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61

Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Матрац ортопедичний двоспальний. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Шафи-

Матрац, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61

пе. Конта ти: (096) 687-05-66

Меблі, стелажно о тип ,в ма азин. Конта ти: (097) 238-08-29 Роз ладач 804-25-44

.

Стіл роз ладний (067) 363-01-84

Конта ти:

(067)

вітальню. Конта ти:

Стіл, р лий, вели ий, роз ладний. Роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 477-65-20 Ві тор. Стілець офісний, можна б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Стін та ліж о в дитяч Конта ти: (067) 403-94-73

імнат .

Столи ж рнальний. Конта ти: (098) 579-99-99 Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Шаф дводверн , диван, недоро о. Конта ти: (097) 953-22-37

3.1.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097)868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. МАТЕРІАЛИ ТА ФУРНІТУРА ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09

ВИГОТОВЛЕННЯ КУХОНЬ «ВІТАЛ» ПІД ЗАВОДСЬКІ СТАНДАРТИ З ФАСАДАМИ МДФ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84 WWW.VITAL06.OKIS.RU ВИГОТОВЛЕННЯ ШАФ-КУПЕ: «КОМАНДОР», «ВІТАЛ», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.RU

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», «ВІТАЛ»: 1.2 М - 1655, 1.5 М - 1900 ГРН, 1.8 М - 2150 ГРН, 2.4 М - 2680 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU Ви отовлення орп сних меблів хні «Блюм», «Хайте », «Хамелеон» шафи- пе, стін и, спальні, вітальні, офісні, аптечні меблі. Прое т вання, достав а, встановлення. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84 Ви отовлення орп сних меблів на замовлення: шафи- пе, хні, спальні, дитячі, офісні меблі. Індивід альний дизайн, достав а, встановлення, арантія. Матеріали та ф рніт ра за бажанням замовни а. Конта ти: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09


30

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

№ 40 вiд 19 жовтня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

19


31

№40 вiд 19 жовтня 2011 ро

АВТОАФІША Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам

Опель Ве тра, седан, 2,0, 1993 р.в., сірий металі . Конта ти: (067) 362-05-68 Опель Астра, ви ідні мови. Терміново. Конта ти: (097) 841-02-39 Опель Кадет, 1988 р.в., сіро о ольор , 1.3 бензин, седан, 4-дверний, м. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 Опель Комбо, 2001 р.в., срібний металі , 1,7 дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-70-12

АУДІ А ді А4, 1998 р.в., олір вишняметалі , 1,8 інже тор. Конта ти: (096) 967-73-39

ВОЛЬВО Вольво С70, 2002 р.в., срібно о ольор . Ціна: 250000 рн. Конта ти: 245-05-35

Опель Комбо, 2001 р.в., срібний металі , 1,7 дизель. Конта ти: (067) 363-70-12 Опель Оме а, 1995 р.в., зелений металі , 2,0 інже тор, седан, 5-ст пна ороб а передач, ондиціонер АВС, еле тропа ет, терміново, м.Львів. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (097) 667-19-69 Опель-Комбо, 2006 р.в., пасажир. Ціна: 9300 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Опель-Комбо, 2006 р.в.,76 тис. м., 1,3д. Ціна: 9400 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

ДЕУ Де Ланос. Недоро о. Конта ти: (063) 025-33-56 Де Ланос. Роз лян всі варіанти оплати. Конта ти: (095) 326-11-04

ФОРД КУР’ЄР, 1995 Р.В., 1,8, ДИЗЕЛЬ, БІЛИЙ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 964-66-00 Форд Сієра, 1986 р.в. Ціна: 17000 рн. Конта ти: (095) 742-65-71 Форд Сієра, 1986 р.в., 1,6 арбюратор, хачбе , рідна фарба, відмінний стан, один власни . Ціна: 2600 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ХОНДА Хонда Ціві , 1997 р.в., 1.4SI, ондиціонер, R-15. Конта ти: (050) 537-59-51

РЕНО Рено Кен о, 2003 р.в., 1,5. Ціна: 7800 .о. Конта ти: (067) 788-90-84

ЧЕРІ Чері, розстроч , 6% річних, автомобілі 2010 р.- 10%. Конта ти: (063) 025-33-56

ПЕЖО

ДЕУ

Пежо 305, 1986 р.в., седан, 1,6 бензин, хороший стан. Ціна: 2800 .о., тор . Конта ти: (098) 529-96-88 Пежо Е сперт, 2004 р.в., 2,0 HDI, дизель, чорний, дов а база, ідропідсилювач, центральний замо , м льти ермо, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 056-53-34 Пежо, 1985 р.в., безномерний, можливо на запчастини. Конта ти: (0670 454-47-71 Пежо-307, 2005 р.в., сірий олір, 1.4 І, 3-дверний, ондиціонер, зимова ма, АВС. Конта ти: (097) 249-23-42

Де , аз пропан, омпле т зимової ми, ц/з, си налізація. т. 43-19-54, (097) 421-75-17 nptex@i.ua www.nptex.com.ua Ланос, 2011 р.в., реєстрація без оштовно. Конта ти: 326-11-04

ФОРД

МРЕО (095)

Ланос, терміново. Конта ти: (067) 910-31-95

ДЖИЛІ Джилі СК, 2007 р.в., синій, ма симальна омпле тація, пробі 50 тис., хороший стан, 1,5, терміново. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 946-78-38

МЕРСЕДЕС Мерседес 123, 2.0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83 Мерседес 124, 2,0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83 Мерседес Бенс 190Є, 1989 р.в., чорний, механі а, дизель, МР3-плеєр, еле тролю , ідропідсилювач. Конта ти: (063) 970-18-81 Мерседес Віто, 2003 р.в., 2.2 СДІ, 202 тис. м. пробі , ондиціонер, АВС, AIRBAC, си налізація, оре тор фар, обмін на дешевший. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мерседес Спринтер 311, 2005 р. в., середній-висо ий, вантажний, чорно о ольор , АВЕ, антиб с, нова ма, автономна піч «Вебасто», щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: (067) 709-61-07

СЕАТ Сеат Ібіза, 1998 р.в., 1,6 інже тор, 3-дверний, олір ол бий велюр, еле тропа ет, ідропідсилювач. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 Сеат Ібіза, 1998 р.в., 1,6 інже тор, велюр, еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 4800 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ФІАТ

Ш ода Фабія, 2006 р.в., дизель, ф р он. Конта ти: (067) 802-02-29 Ш ода Фабія, ніверсал, 2006 р.в, 1.2 бензин, ондиціонер, центральний замо , си налізація, 5-ст пенева КПП, власни . Конта ти: (067) 269-83-96

Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Фіат Браво, 1998 р.в., 1,9 т рбодизель, терміново. Недоро о. Конта ти: (067) 751-91-55 Фіат П нто, 1995 р.в., 1,1, 3-дверний, металі . Конта ти: (067) 362-05-68

КІА Ріо, новий, 2011 р.в. Конта ти: (095) 326-11-04, (067) 589-55-62

ФОЛЬКСВАГЕН

Хюндай Лантра, 1994 р.в., інже тор, ідропідсилювач ерма, еле тролю , хороший стан, можливий обмін. Конта ти: (067) 154-49-77

Фоль сва ен Венто, 1994 р.в., 1,9 т рбодизель, темно-синій. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен Гольф-3, 1996 р.в., 1,4 л, 5 дверей. хетчбе , МКПП, ц\з, си налізація, CD-ма нітола, а сти а, аражне збереження, омпле т з\ на дис ах. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (095) 175-01-00 Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Пасат В-2, в хорошом стані. Конта ти: (097) 489-26-49

Фоль сва ен Пасат, 1992 р.в., пробі 270 тис. м, 1.9 дизель, еле тролю , оре тор фар, центральний замо , си налізація, титанові дис и, ма Р-15. Ціна: 5800 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24 Фоль сва ен Пасат, 1994 р.в., синій седан, ороб а-автомат, 1.8Д. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 273-43-58

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен Пасат, ніверсал, 1990 р.в., 1,8, темно-синій металі , хороший стан. Конта ти: (067) 362-05-68

Опель Кадет, 1986 р.в., білий, 1.6 арбюратор, КПП, седан, 4-дверний, зимова ма, си налізація, ідеальний стан. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 249-23-42

ШКОДА Ш ода С пер Б, 2005 р.в., ліматонтроль, центральний замо , си налізація. Конта ти: (067) 772-92-06

Додж «Інтерпід», 1996 р.в., 3,5 інже тор, чорний, ма симальний заряд, можливий обмін на с/ техні . Конта ти: (067) 364-30-18

Ніссан Прерія, 1987 р.в. Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81

Опель Астра, 1993 р.в., 1,6, зелений. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

Шевроле, розстроч , 6% річних, автомобілі 2010 р.- 10%. Конта ти: (063) 025-33-56

Тойота Каріна, 1987 р.в., 1.6 л. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

Фоль сва ен Пасат, 1985 р.в., арбюратор. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 549-86-56

Конта ти: (067) 725-99-39

Шевроле Епі а, 2007 р.в., 2.0, олір чорний. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 926-44-75, (096) 935-37-99

Автомобілі розстроч , від завод виробни а, мінімальний па ет до ментів. Конта ти: (063) 025-33-56

МІТЦУБІШІ

• Опель Ре орд, 1979 р.в., в хорошом стані. Терміново. Тор .

Шевроле Авео, терміново, на ви ідних мовах. Конта ти: (095) 143-32-13

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Мерседес-Віто, 2003 р.в., пасажир. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

НІССАН

Шевроле Авео, отів ою або в редит. Конта ти: (050) 435-19-92

ТОЙОТА

Фоль сва ен Пасат В3, 1988 р.в., синьо о ольор , 1.8МІ, седан, 5-ст КПП, ТО 2012, си нал, Терміново. Львів. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 249-23-42

Автозапчастини до Мітц біші L300. Конта ти: (097) 360-34-91

ШЕВРОЛЕ

Фоль сва ен Пассат, 1990 р.в., 1,8 об’єм, олір чорний, ніверсал. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05 Фоль сва ен Т4, 1998 р.в., т рбодизель, білий. Ціна: 8900 .о. Конта ти: (097) 718-02-43 Фоль сва ен-Гольф, 1982 р.в., 1.1 бензин, сірий олір, без до ментів. Ціна: 3300 .о., Конта ти: (097) 249-23-42

4.1.26. К плю А/м, недоро о. Конта ти: 5-46-12 А/м, що потреб є ремонт . Конта ти: (094) 966-16-85 Автомобіль іноземно о вир-ва в б дь-я ом стані. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05 Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56 А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56 А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дь-я ий (іномар а) з до ментами, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 068-21-05 Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99 Іномар 970-73-59

ле

ов . Конта ти: (067)

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Фіат Добло або Опель Комбо на аз , щойно при нані. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен. Недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ А ді Б-4, 1992 р. в. Конта ти: 050-775-12-21, 050-573-00-70 А ді-100, 1985 р. в., 2,0 бензин. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 066-597-94-03 А ді-100, 1987 р. в., 1,8, білий, седан. Конта ти: 095-425-15-44, Віталій. А ді-100, 2,3 аз, бензин, 1990 р. в., ідропідсилювач ерма, еле тропа ет, нова ма, а м лятор. Ціна: 4900 . о., тор . Конта ти: 050-912-05-47 А ді-100, дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-084-08-31, 098-794-52-86 А ді-80, 1992 р. в., Б-4, сірий металі . Ціна: 5500 . о. Конта ти: 095-559-45-21 А ді-80, по запчастинах. Конта ти: 095-507-81-25

БМВ БМВ-316, 1985 р. в., сірий металі , тонований, титанові дис и, ма нітола. Ціна: 2400 . о., тор . Конта ти: 096-715-49-97, 096-965-56-53 БМВ-316, 1994 р. в., сірий, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, еле тродзер ала, ABS, ідропідсилювач ерма, титанові дис и, хороший стан. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 097-399-78-36 БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 095-913-67-16

ВОЛЬВО Вольво-460, 1992 р. в. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 050-736-12-33, 050-646-10-52 Вольво-460, 1994 р. в., 1,8 інже тор, сіро о ольор , ідеальний стан. Конта ти: 067-361-31-45 Вольво-740, 1989 р. в., 2,4, дизель, в робочом стані. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 099-338-43-60, Роман Вольво-740, 1990 р. в., 2,3, аз, нерозмитнений, зов з до ментами, або обміняю. Ціна: 3000 . о., тор . Конта ти: 098-385-72-53

Ланос, новий, можлива виплата частинами. Конта ти: 066-109-24-20

ІНФІНІТІ

РЕНО

Інфініті FX-45, 2003 р. в., 4,5 бензин, повний омпле т, в хорошом стані. Конта ти: 067-195-17-79

Рено-Кен о, 2006 р. в., дви н 1,5 дизель, без пробі по У раїні, хорошом стані. Ціна: 9500 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

КІА Кіа-Ріо, 2011 р. в., в редит від 1133 рн./ міс., без довід и про доходи. Конта ти: 066-109-24-20 Кіа-Черато, можливість подальшої виплати, недоро о. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

МЕРСЕДЕС

Фіат-Добло, дви ни: 1.3 м льтіджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9м льтіджет. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68

Мерседес-508, 1977 р. в., на ход . Ціна: До овірна. Конта ти: 067-575-77-07

Фіат-Тіпо, 1991 р. в., 1.4 л, бензин, арбюратор, ел/с лопідіймачі, ел/лю . Ціна: 3200 . о. Конта ти: 066-968-23-36

Мерседес-sprinter maxi, м. Запоріжжя, 1997 р. в., 2.3 D,відмінний стан, нова ма. Конта ти: 097-137-11-04

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Ас она, 1986 р. в., білий, 1,6 дизель, хетчбе , КП-5, 5,5 л/100 м, на л ць ій реєстрації. Конта ти: 066-916-20-18 Опель-Ас она, 1988 р. в., 1,8, КП-5. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 095-547-28-80

Де -Ланос, новий, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-106-13-49, 066-189-32-09 Де -Не сія, 2006 р. в., вишнево о ольор , мотор 1,5, дис и, центральний замо , си налізація, с лопідйомни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-438-36-34 Ланос Сенс, 2004 р. в., 1,3, 5-ст п а, зелений металі , тонований, велюровий салон, центральний замо , си налізація. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 096-915-41-62 Ланос, новий, ондиціонер, еле тропа ет, 2010 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

ФІАТ

Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62

ДАЧІЯ

Де -Ланос, 2008 р, в., чорно о ольор , хороший стан, терміново. Конта ти: 099-751-02-31

СІТРОЕН Сітроєн-Берлін о, 2002 р. в., 1.4 л, інже тор, хорошом стані. Конта ти: 099-791-07-35

Фіат-Добло, 2004 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28

Дачія-Ло ан, 2007 р. в., дви н 1,6 бензин, ондиціонер, еле трос ло, си налізація. Ціна: 7300 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

ДЕУ

Опель-Оме а-А, -В, по запчастинах. Конта ти: 050-773-28-91

Опель-Кадет, 1987 р. в., 1,3 бензин, КП-5, пробі 80000 м, біло о ольор . Ціна: 2600 . о. Конта ти: 097-884-15-44 Опель-Комбо, 2007 р .в., 1,7, CDTI, білий, ондиціонер, AIRBAG, ABC, нова ма, фор оп, олеса R 15, щойно при наний. Конта ти: 097-837-04-04 Опель-Оме а, 1995 р. в., 2.0 бензин, ніверсал, зелений металі , АБС, АРБД, центральний замо , си налізація, ондиціонер, велюр. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Опель-Оме а, 1995 р. в., зелений металі , 2,0, седан, 7 л/100 м, 5-ст п а, ондиціонер, ABS, AIRBAK, еле тропа ет, авто в м. Львів. Терміново. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 097-667-19-69

Фіат-Уно, 1988 р. в., 1,1 арбюратор, червоно о ольор , в хорошом стані Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-908-62-52 maljarka@rambler.ru maljarka.uaprom.net

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Гольф 3, 1996 р. в., 2,8 бензин, в хорошом стані. Ціна: 6900 . о. Конта ти: 050-257-80-20, 063-170-43-09 Фоль сва ен-Гольф В, 1994 р. в., 1,4 бензин, синій, 3-дверний. Ціна: 4700 . о., тор . Конта ти: 097-552-12-06 Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35 Фоль сва ен-Кадді, 2008 р. в., 1,9 ТДІ, пробі 121000 м, синій металі , ондиціонер, лю , еле тродзер ала, еле трос лопідіймачі, центральний замо . Ціна: 14900 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФОРД Форд-Сієра, 1991 р. в., ініверсал, 1,8, TDI. Конта ти: 095- 348-95-54, 098- 41531-94


32

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Форд-Сієрра, 1985 р. в., 1.8 л, хорошом стані, ціна — 3000 . о., тор . Вольво-340, 1989 р. в., 1.4 л, розібраном стані, ціна — 800 . о., тор . Конта ти: 050-919-26-36, 095-219-88-21

ШЕВРОЛЕ Шевроле, ціна від завод -виробни а, можливий редит. Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Авео, 2007 р. в., тюнін , ідеальний стан. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Шевроле-Авео, 2011 р. в., 1,5 дви н, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, можливість відтермін вання платеж , 1000 рн./міс. Конта ти: 097-212-88-70 Шевроле-Авео, новий. Ціна: від 750 рн./ міс. Конта ти: 066-189-32-09 Шевроле-Кр з, 2010 р. в., можлива част ова оплата. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49 Шевроле-Кр з, лімат- онтроль, іммобілайзер, ш іряний салон, можливість оплати частинами. Конта ти: 099-020-09-61

ШКОДА Ш ода-О тавія Т р, 2007 р. в., 1.6 л, бензин, олір «мо рий асфальт», повна омпле тація. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-758-69-74 Ш ода-Фаворит, 1994 р. в., збір а Німеччини, «Бле Лайн». Потреб є осметично о ремонт . Конта ти: 099-723-87-79

плю Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78 Авто після ДТП, або той, що потреб є ремонт . Конта ти: 050-522-98-72, 29-45-02 Автомобіль б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож ті, що потреб ють ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Автомобіль, б дь-я ом стані. Конта ти: 096-463-36-56 Автомобіль, я ий переб ває в редиті. Конта ти: 068-500-38-75 А ді А-6 або А ді А-4. Конта ти: 068-500-38-75 А ді-100, 1988-2000 р. в., дизель, араван, бажано в неробочом стані. Конта ти: 066-272-32-54 А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес Е-124, 190. Конта ти: 097-752-25-92 Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56 Опель-Ас она, Ве тра. Конта ти: 096-463-36-56 Опель-Кадет, 068-500-38-75

Астра.

Конта ти:

Фіат-Тіпо, 1,9 т рбодизель, бажано в неробочом стані, роз лян всі варіанти. Конта ти: 097-986-02-91 Фоль сва ен-Бора. 098-571-42-35

Конта ти:

Фоль сва ен-Венто, Гольф, Джета. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Джетта. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56

Фоль сва ен-Гольф 4, 5, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ А ді 80, 1986 р. в., синій, 1800 б., бензин. Ц. до овірна. Конта ти: 096 730-85-88. А ді 80, 1987 р.в., 1.8 бензин, бежевий металі , потреб є фарб вання зова. Ціна: 3600 .о. Конта ти: 068 234-43-47. А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 098 789-37-55. А ді А 6, 1997 р. в., ніверсал, чорно о ольор , 2.5 дизель, 216 тис. м пробі . Конта ти: 067 342-46-46 066 233-17-19. А ді А 6, 1998 р. в., синьо о ольор , Конта ти: 050 529-99-66. А ді Б4, 92 р.в., 2,0 моноінж., тит. дис и, ел. па ет. Конта ти: 067 344-39-66. А ді Б4, 94 р.в., 2,0 і, темно-синій, тит. дис и, лю , авс, /п ерма, можливий обмін. Конта ти: 096 607-84-70. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91.

БМВ БМВ 520 І, 1994 р. в., темно-синій металі , ел. лю , ондиц., 2 под ш и безпе и, аз-метан (100 л балони), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 788-61-24. БМВ 520, 1997 р. в., седан, синьо о ольор , 2.0 бензин, задній привід, Ціна: 11800 . о. Конта ти: 096) 681-28-55. БМВ 520, седан, 2.2 бензин, 170 тис. м пробі . ABD, ABS, ESP, ало ен и, сенонові фари. Под ш а безпе и (Airbag). Серво ермо. Си налізація. Центральный замо . Ціна: 17200 . о. Конта ти: 066 666-69-02. БМВ 520i, 2 міс. на У раїні, ідеальний стан, до лян тий, інець 1997 р. в., 100% рідний пробі 210 тис. м, не битий, нема орозії, рідна фарба, все працює, сервісна ниж а, AБД, AБС, EСП, іммоб., АРБ, серво ермо, ц/з, бортовий омп’ютер. Ціна: 13600 .о. Конта ти: 068 841-85-65.

МАЗДА Мазда 323, 81 р.в., 1,3, червоний, 3-двер., 1700 .о. Конта ти: 096 667-24-28, 066 383-14-58. Мазда 6, 2010 р. в., хетчбе , синьо о ольор , 2.0 бензин. Ціна: 23500 . о. Конта ти: 067) 118-11-63. Мазда 626, 1987 р. в., 2.0, ел. па ет, лю , /п ерма, не битий, не фарбоований, арном стані, 1 власни . Ц. 4000 . о. Конта ти: 099 380-43-95. Мазда 626, 93 р.в., 1,8 і, червоний, 5500 дол. Конта ти: 095 630-78-11. Мазда 626, ніверсал, 98 р.в., абс, аербе , л.- онтроль, ел. па ет, /п ерма, ц/ з, си н. 7900 .о. Конта ти: 095 708-79-20.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 8900 .о. Конта ти: 098 255-39-49. Мерседес 190, 2.0 дизель, 1986 р. в., сірий олір або обміняю на дешевше авто. Ціна: 4700 . о. Конта ти: 096 606-78-58, 098 553-85-39. Мерседес 210, 1989 р. в., 2.9, 4200 . о., терміново, тор . Конта ти: 067 590-17-77. Мерседес Бенц Е 124, 1992 р. в., 2.5 ТД, чорний олір, 4 нові стій и, перебрана ходова, новий а м лятор, м зи а, тон вання. Конта ти: 050 677-60-19, 093 812-90-51. Мерседес Бенц Е210, 99 р.в., 2,2 тді, 11300 .о. Конта ти: 067 344-52-11. Мерседес Є250, ніверсал, 95 р.в., 2.5 дизель, сірий, онд., еле тропа ет, АБС, под ш а, фор оп. Ціна: 9200 .о Конта ти: 050 850-82-48 Мерседес С 180, 1.8 л бензин, чорний, пробі 100 тис. м, си нал., дис и тит., лімат- онтроль, омпле т зимової ми. Ц. до овірна. Конта ти: 097 181-87-67. Мерседес-126, 2,8 і, синій метал., 83 р.в., онд, ел. с лопід., велюр, си н., добрий стан. 4800 .о. Конта ти: 068 144-34-44.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 2,4, 1999 р.в., 240 тис., фіолетовий, КП механічна, лімат- онтроль, 4 под. безпе и, салон велюр, лю , повний еле тропа ет, тит. дис и+зимова ма з дис ами. один власни в У раїні, відмінний стан. терміново. Ціна до овірна. Конта ти: 067 372-24-24. Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Конта ти: 067 344-72-99, 095 833-55-42. Мітц біші Лансер Х, 2007 р. в., чорно о ольор , 2.0 бензин. Ціна: 16500 . о. Конта ти: 050 373-50-33.

№40 вiд 19 жовтня 2011 ро

Опель Ве тра В, 1997 р.в., седан, зелений, 194 тис. пробі , 1.6 16 V, титани, тон. с ло, ондиц., ц/з. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 097 611-23-00. Опель Ве тра, 1995 р. в., седан, червоно о ольор , 2.0 бензин. 180 тис. м пробі . Ціна: 4600 . о. Конта ти: 050) 664-15-92. Опель Зафіра, 1.8 дви н, 2007 р. в., сірий мет, тон вання, си нал, ц/з, ел. па ет, м зи а, лімат, р їз- онтроль, АВС, АРБ, АВД, титани. 17300 . о. Конта ти: 097 951-24-16 Опель Кадет араван, 1,6, 1988 р.в., білий, додаються запчастини. Ціна: 3700 .о. тор . Конта ти: 097 724-68-85. Опель Кадет араван, 1.3, синьо о ольор , добром стані, 1981 р. в. Конта ти: 096 450-57-91. Опель Кадет, 1,3 бенз., оричн., лю ., добрий стан, 85 р.в., 2250 .о. Конта ти: 099 317-91-26, 068 977-13-57. Опель Кадет, 1,6 диз., 87 р.в., 1500 дол. Конта ти: 097 053-39-03. Опель Кадет, 1987 р.в., олір червоний, 1.3 б. В хорошом робочом стані. Конта ти: 091 304-04-52. Опель Комбо, 1995 р.в., 1.7 дизель, біло о ольор . Ціна: 2400 Конта ти: 097 961-05-70. larusa-melnuk@Mail.ru Опель Оме а, 1992 р. в., добрий стан, бензин, синій мет., 3300 . о. Конта ти: 066 465-05-41. Опель Оме а, 87 р.в., 1,8, добрий стан, 2900 .о. Конта ти: 068 542-06-09. Опель Оме а, 90 р.в., 2,0 і, фіолетовий, ш ір. салон, борт. омп., ел. па ет, абс, ц/з, дис и, ел. лю . 3500 .о. Конта ти: 097 745-44-80. Опель Оме а, 92 р.в., синій мет, 2,6 і, си н., ц/з, ел. па ет, фар оп, титани, тон. Конта ти: 097 435-56-69. Опель Оме а, 92 р.в., синій мет., 2,6 і, си н., ц/з, ел. па ., фар оп, титани. Конта ти: 097 309-63-22. Терміново! Опель Оме а, 1992 р. в., синій метал., ц/з, си нал., ма нітола, тит. дис и, фар оп, т. о. до 2013 р., тон. Конта ти: 097 435-56-69.

НІССАН

РЕНО

Ніссан Блюберт, 86 р.в., білий, 3800 .о. Запчастини. Конта ти: 099 050-08-75. Ніссан Блюберд, 1988 р. в., 1.8 бензин. Ц. 1500 . о. Конта ти: 066 243-02-67, 098 048-02-63.

Рено 19, 94 р.в., 1,8 бенз., ел. лю , под. безп., ел. с лопід., синій, 230000 м. 2850 .о. Конта ти: 095 094-95-42.

Ніссан, 1988 р. в., 1.6 інже тор, синій, до овірна. Конта ти: 099 739-40-18.

ОПЕЛЬ Опель Ве тра, 1991 р.в., 2.0 інже тор, хетчбе , фіолетовий, металі , тон. ві на, лю , ел. дзер ала, АБС, си нал., ц/з, ма нітола. Ціна: 4100 .о. Конта ти: 097 670-21-48. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.8 бензн, синій, седан. Конта ти: 097 760-64-01, Юра. Опель Астра ніверсал, 94 р.в., синій, тит. дис и, ідеал. стан, 4700 .о., нормальний стан, 1,4 і. Конта ти: 096 622-57-07. Опель Астра, 1.6, 1993 р. в., сірий, хетчбе 3-дверний, добром стані, можливий обмін на інше авто не нижче 2005 р. в. Ц. 4450 . о. Конта ти: 066 837-96-15. Опель Астра, 1.6, 2011 р. в., червоний, лімат- онтроль. Ціна: 2100 рн./ міс на 5 р. Конта ти: 096 606-74-22. polituk18@mail.ru Опель Астра, 1998 р. в., 1.7 дизель, ніверсал, синій. Конта ти: 067 942-05-82. Опель Астра, 91 р.в. Конта ти: 067 124-55-60. Опель астра, 91 р.в., Конта ти: 067 124-55-60. Опель Ве тра А, 89 р.в., 1.6, білий, інже тор. Ціна: 3700 .о. Конта ти: 066 273-18-48, 098 608-53-13.

Рено Е спрес, 1997 р.в., 1.9 дизель, білий, ц/з, си нал., фор оп, ма нітола, витрата палива 5-6 л. Можливий обмін. Ціна: 3200 .о. / 25600 рн. Конта ти: 066 900-28-85. Рено Кен о пас., 2001 р. в. Ціна: 5099 . о. Конта ти: 066 306-69-11. Рено Ме ан, 1999 р. в., 1.4-6 В, араван, добром стані, в ладень не потреб є. Ц. 7400 . о. Конта ти: 050 017-39-85, 097 653-70-47. Рено Трафі , 06 р., 1,9 тд, пасажир, білий, онд. 14300 дол. Конта ти: 095 906-36-28. Рено Трафі , 96 р.в., 2,2 і, аз/бенз., ба ато запчастин. Конта ти: 095 609-44-69. Рено, 1989 р.в., 1,4, синій металі , ап. ремонт дви на і зова, титани, або обміняю. Конта ти: 097 930-22-20 Рено-19, 1992 р.в., білий, седан, 1.7 бензин. Ціна: 3200 .о., тор . Конта ти: 050 676-58-33. Nukuforyk1980@mail.ru Рено-21, 86 р.в., диз., сірий, седен, на ход . 1450 дол. Конта ти: 096 742-99-85.

ПЕЖО Пежо 307, 2001 р. в., 1.6 бензин, механі а, добрий стан. 8000 . о. Конта ти: 067 902-05-36 Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пере оном авто, добром стані. Ц. 2400 . о. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо Бо сер, 2007 р. в., 2.2 НДІ, Конта ти: 098 332-42-48. Пежо Талбот, 1988 р. в., 1.5 арб.. мех. КП, сіий металі , седан, аз. стано а, ц/з, си нал., ел. с лопідіймачі, після повно о ап. ремонт , добром стані. Ц. 2000 . о. Конта ти: 096 203-95-80.

СІТРОЕН Сітроен Берлін о 2009 р.в.( червень), 1,6 HDI дизель,білий, пасажир, ондиціонер, аербе , АВС, си наліз., ц/з, еле тропа ет, МР-3, проб. 64 тис. м. Ціна: 15200 .о., тор . Конта ти: 066 102-77-95. Сітроен Джампі, 99 р.в., 1,9 диз., білий, під пасажир. Конта ти: 098 376-26-67.

СЕАТ Сеат Ібіца, 1992 р. в., 1.2, 5 ст. КП, добром стані. Терміново! Ц. 2500 . о. Конта ти: 097 690-38-95. Сеат Ібіца, 1992 р.в., 0,9 арб., 5-дверний, червоний. 2800 .о. Конта ти: 097 472-70-53, 098 785-19-08. Сеат Ін а, 1999 р.в., білий, 1,9 дизель, ідропідсилювач, робочий стан. Або обміняю на ліс, або інші б д. матеріали. Конта ти: 067 419-99-37.

ТОЙОТА Тойота Каріна 2, 1989 р. в., хетчбе , інже тор, червоно о ольор , ел. с лопід., ондиц., /п ерма. Ціна: 3100 . о. Конта ти: 097 900-09-67, Василь. Тойота Каріна Е, 95 р.в., 1,6, 6800 .о. Конта ти: 096 919-83-80. Тойота Каріна, 1992 р. в., дизель, 2.0, 3500 . о. Конта ти: 096 471-40-40. Тойота Кемрі, 2002 р. в., 2.4 І, автом. КП, срібний металі , седан, лімат- онтроль, титани, є все, рім ш іри. Ц. до овірна. Конта ти: 096 203-95-80. Тойота Корола, 97 р.в., добрий стан, 1,4. 6000 дол. Конта ти: 066 562-58-80.

Фоль сва ен Пасат В-3, 1990 р. в., 1.8 інже тор, ел. па ет, /п ерма, тит. дис и, аз-бензин, добром стані. Ц. 4700 . о., тор . Конта ти: 093 154-57-59. Фоль сва ен Пасат В2, 86 р.в., 1,6, терміново, на ход . Конта ти: 050 210-48-09. Фоль сва ен Пасат, 1986 р.в., 1.6. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 066 653-48-84.

ФОРД Форд Ес орд, 1984 р.в., тюнін . Ціна: 1500 .о. Конта ти: 097 687-90-67. Форд Ес орд, 1986 р. в., 1.6, д. Дешево. Конта ти: 067 125-13-04.

ФІАТ

Форд Ес орт, 1989 р. в., 5-ст КП, 1.3, 3-дв. До овірна. Конта ти: 068 143-78-12.

Фіат Д ато, 2003 р. в., 2.8 СД. Конта ти: 098 332-42-48

Форд Ес орт, 1991 р. в., 1.4 бензин, передній привід. Ц. 3500 . о., тор . Конта ти: 097 846-69-13.

Фіат Д ато,2,3 диз, 05 р.в., терміново, дешево. Конта ти: 050 385-45-80. Фіат Панда, 1989 р. в., 750 Конта ти: 097 977-87-80.

б, 4 л

Фіат С до, 99 р.в., 1,9 диз., добрий стан, щойно при наний. Конта ти: 050 513-85-32. Фіат Уно, 1,7 дизель, синій, 5-дв., 1500 .о. Конта ти: 068 144-83-75. Фіат Уно, 1987 р. в., з до , потреб є незначно о ремонт . 1100 . о. Конта ти: 050 373-89-07. Фіат Уно, 88 р.в., 1,4 арб., ш іра, тит., 950 .о. Конта ти: 095 829-33-17.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф 3, 1992 р.в., 1.4 моноінж., в добром стані, ш моізоляція, лю , білий мет., тоновані ві на, си наліз., нова літня ма + омпле т зимової ми. Конта ти: 067 589-92-07. Пасат Б 3, ніверсал, 93 р.в., 1.8, аз-бензин, вишневий, лю . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 050 850-82-48 Фоль сва ен Гольф 2, 1992 р.в., азова станов а, добрий стан, без до . Конта ти: 050 373-41-03. Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спотривне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . 4500 . о. Конта ти: 096 742-99-90 Оле . Фоль сва ен Гольф 2, Джетта 2. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 3 пе, 94 р.в., 1,8 моноінж., онд., ел. дзер ала, серво ермо, ел. ре л. фар, добрий стан. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 096 733-23-13, 050 970-48-66. Фоль сва ен Гольф 3, чорний металі , 1996 р. в., 1.9 дизель, добрий стан. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 067 344-36-66. Фоль сва ен Гольф, 2007 р. в., чорно о ольор , 1.6 бензин. Автомат. 86 тис. м. Ціна: 16999 . о. Конта ти: 050 537-12-99. Фоль сва ен Джета, 91 р.в., вишневий, /п ерма, ц/з, 4700 .о. Тор . Конта ти: 067 342-37-15. Фоль сва ен Джетта 2, 1988 р. в., сірий, 1.3 бензин, 5 л/100 м, 5-дв, си нал, ц/ з, тон вання, новий а м лятор ТО до 2012, МР-3, 3500 . о. м. Львів. Конта ти: 098 571-42-35. Фоль сва ен Джетта, 1986 р. в., 1.3 бензин, синій мет., добрий стан. Ціна: 3700 . о. тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., білий, 2.4, 13 місць, можливий обмін. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20. Фоль сва ен Пасат Б2, ро одил, 1,6 тд. Конта ти: 098 253-34-44. Фоль сва ен Пасат Б3, 90 р.в., 1,8 і, аз/ бенз., ел. па ет, /п ерма, титани, м з., небитий, не фарб. 5000 .о. Тор . Конта ти: 093 154-57-59. Фоль сва ен Пасат В 3, 1990 р. в., 1.8 аз-бензин, /п ерма, ел. па ет, арний стан. 4800 . о. Конта ти: 093 154-57-59. Фоль сва ен Пасат В 3, 1990 р. в., 1.8 аз-бензин, арний стан, аражне збері ання, 5100 . о. Конта ти: 067 497-38-55. Фоль сва ен Пасат В-3 ніверсал, 1991 р. в., білий, добром стані, 1.9 дизель, пробі 15 тис. м після ап. рем. Ц. до овірна. Конта ти: 097 842-41-91.

Форд Ес орт, 1995 р. в., 1.4 бензин, ніверсал. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 050 246-17-88. Форд Ес орт, 93 р.в., черв., бенз., 16- лап, 1,6, 5-ст. КП, хетчбе . 4300. Тор . Конта ти: 096 705-29-01. Форд Мондео, 1995 р. в., 1.8 інж., ніверсал. 5750 . о. Конта ти: 098 507-89-36. Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, хороша ма, добром стані. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 096 816-54-73. Форд Оріон, 89 р.в., моноінже тор, 1.4, ап.ремонт. Ціна: дост пна Конта ти: 093 654-99-08 Форд Сієра хетчбе , червоний, 1990 р. в., бензин, 1.6, добром стані. Ц. 2700 . о. Конта ти: 067 130-73-17. Форд Сієра, 1.6 бензин, 5 ст. КП, білий, фар оп, тит. дис и, 5-дверний. добром стані. Терміново! Ц. 2350 . о., тор . Конта ти: 099 524-41-57, 097 607-67-27. Форд Сієра, 1988 р.в., 2.3 дизель, араван, ап. ремонт дви на. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 097 333-40-61. Форд Сієра,1990 р.в., 1.8 ., 13 тис. м. пробі , апремонт дви на, оричневий олір, нова АКБ, ремені, поміняне масло, ма, фільтри. Ціна: 2200 .о. Конта ти: 097 477-68-31. Форд Сієрра 1,6, 1989 ро вип с , олір червоний. Конта ти: 0972975639 Форд Та н с, 1980 р. в., не нилий, нові олеса, на ход , можливий обмін на ВАЗ 04, 02. Конта ти: 066 082-07-40. Форд Транзит, 1995 р. в., білий, 2.5, добрий стан. Конта ти: 098 711-92-18. Форд Транзит, 91 р.в., 1,6 бенз., добрий стан. Конта ти: 097 892-58-76.

ХОНДА Хонда Діо 35, 1998 р. в. Ц. 3500 рн. Конта ти: 097 184-64-82. Хонда Діо 35, хороший стан. Конта ти: 097 772-58-52

ЧЕРІ Чері Ам лет, 2011 р. в., чорний, 1.5, онд., АВС, під виплат . Конта ти: 097 872-58-37.

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео 2, перехідна, орейсь а збір а, 2006 р. в., 100 тис. м проб. +4 зимових олеса з ле осплавними дис ами. Ціна: 7800 . о. Конта ти: 096 869-83-93, 050 376-84-63. Шевроле авео, 1,5v, 2011 р.в., чорно о ольор від завод -виробни а, розстроч а від 1000 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24.

ШКОДА Терміново! Ш ода Феліція, 1996 р. в., темно-синій, 1.3, добром стані. Ц. 3800 . о. Конта ти: 067 289-88-37. Ш ода С пер В, 2008 р. в., седан, чорно о ольор , 1.8 бензин, 115 тис. м пробі , Автомобіль плено в 2009р офіційно о дилера. Всі лючі. Нові літні олеса MICHELIN + майже нові зимові шини, я і відїздили один сезон. Найповніша омпле тація. Ціна: 17800 . о. Конта ти: 067 214-87-50.


ІНШІ АВТО Kіа Сід, 2010 р.в., 1,6, AБС, іммоб., онд., CD, mp3, USB. Конта ти: 097 872-58-37.

ВАЗ 2103, 1978 р.в., 1,5 арбюратор, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 718-02-43

Мос вич 2141. Ціна: 600 .о. Конта ти: (098) 517-80-99

ВАЗ 2103, бензин, седан. Ціна: 17000 рн. Конта ти: (050) 783-32-98

УАЗ

Авто з Німеччини під замовлення. Конта ти: 067 750-68-27.

ВАЗ 2104, 2005 р.в. Власни . Конта ти: (097) 792-98-81, (050) 588-37-96

Альфа Ромео, 1994 р. в., зелено о ольор , 2.0 бензин, 258 тис. м пробі , Кондицiонер, iдропiдсилювач, с лопiдiймачi, Airbag. Ціна: 5400 . о. Конта ти: 099 704-33-78.

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 2103, бензин, седан. Ціна: 17000 рн. Конта ти: (050) 783-32-98

УАЗ Патріот, 2004 р.в., аражне збері ання, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-30-18

Дачія Ло ан ніверсал, синій, 2008 р. в., 50 тис. м. Конта ти: 050 170-73-44. Джилі МК, 2009 р.в., чорний, пробі 40 тис., «повний фарш», ш іра, лю , ідеальний стан. Конта ти: 097 720-16-23. Інфініті 130, 2000 р. в., 3.0 бензин, CD, MP3, а сти а, ма нітола, сабв фер. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 095 851-60-45, 067 147-85-26. Крайслер Ле Варон, 1989 р.в., 2.2, додається мотор, ороб а, підвіс а передня і задня, обмін на вадроци л. Конта ти: 098 334-82-27 Привез б дь-я ий а/м із-за ордон з правом ер вання. Конта ти: 097 419-32-72, 063 481-36-26. Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77. Талбот, оризонт, 1.5 бензин, 6.5 л, ТО до 2012 р., на ход , добрий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 52-88-57. 096 377-05-44. Хюндай Соната, 2008 р. в., 2.0 бензин, 46 тис. м, Конта ти: 050 338-82-75. Хюндай Т сон, 08 р.в., білий, 2,0, 142 .с., 31000 м, ш іра, лімат- онтроль, лю , під люч, повний привід, си н., м льтило . 18200 дол. Конта ти: 050 536-64-52.

плю Авто б дь-я ої мар и після ДТП, 1990-2100 р.в. Конта ти: 095 838-54-71. Авто в редиті. Конта ти: 093 477-20-11. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді, Мерседес, БМВ після незначно о ДТП або я і потреб ють ремонт Конта ти: 096 212-69-18. А ді, Фоль сва ен, Ш ода, Шевроле, Мерседес, Опель після ДТП, з до . Конта ти: 095 838-54-71. А ді-80, 100. Конта ти: 096 463-36-56. ВАЗ, ЗАЗ, ДЕУ, ДАЧІЮ, ЧЕРІ, іномар , не бит , не фарбован ! Доро о! Конта ти: 093 193-91-19 097 682-89-68, 066 719-15-16 Вантажний Мерседес власни а до 1965 р.в. з сіма ори інальними деталями. Конта ти: 097 872 58 37, 099 069 41 54. Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар післля ДТП з дизельним дви ном. Конта ти: 093 477-20-11. Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48. Мерседес 123, 124. Конта ти: 096 463-36-56. Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57. Опель Ас она, Ве тра. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Б2 Кро одил, 1.6 диз., на з/п, або сам дви н. Конта ти: 098 585-33-73. Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 1.2, Джета 1.2, А ді А 6, А 4, В4, В3. Конта ти: 067 581-61-36. Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62. Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75. Форд Фієста, середина 1996 р. в, на з/ч. Конта ти: 097 977-87-80.

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам ВАЗ ВАЗ 2101, 1981 р.в., седан, бензин. Ціна: 14800 рн. Конта ти: (0970 795-43-85 ВАЗ 21013, 1982 р.в., відмінний стан, не нилий, не битий, в ладень не потреб є. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-63-65

ВАЗ 21043, 2002 р.в., 1.5 л., білий, аз-бензин, стан - хороший, тонований + омпле т зимової ми, тор . Ціна: 3500 .о., тор . Конта ти: 40-02-01, (094) 967-02-01 ВАЗ 2105, 1990 р.в., олір - бла итний, хороший стан. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 810-45-85 ВАЗ 2105, 1990 р.в., синій, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 810-45-85 ВАЗ 2106, 1991 р.в., бензин. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (097) 975-03-50

УАЗ-31514, 2000 р.в., ніверсал, с цільнометалічний, сірий, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-10-13, (067) 364-22-24, (067) 364-29-33

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Нив 2121, 1990 р.в., тюнін ован , терміново. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (098) 948-69-17

4.2.8. К плю

ВАЗ 2106, 1992 р.в., 1,5 арбюратор, темно- оричневий. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 973-18-27

Автомобілі, масштабні, моделі СРСР (не ж рнальні), в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 648-71-87

ВАЗ 2106, дви н 1.3, 5-ст. КПП. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (097) 522-45-33 ВАЗ 21063, 1990 р.в., олір бежевий. Конта ти: (067) 831-43-91

ВАЗ 210607. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (067) 103-03-98

ВАЗ 21063, 1991 р., олір білий, апремонт. Конта ти: (097) 721-53-96

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14

ВАЗ 21063, 1991р., олір білий, ап.ремонт, терміново. Конта ти: (097) 721-53-96

ВАЗ-2105, без до ментів. Конта ти: (098) 517-80-99 ЗАЗ Таврія або Слав та. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05

ВАЗ 2109, 1995 р.в., червоний, 1.5 бензин, 5-ст п а КПП, тонований, фар оп, си налізація, центральний замо , Львів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 ВАЗ 21099, 1997 р., хороший стан, рівненсь а реєстрація, 1,5 дви н. Конта ти: (098) 078-77-18 ВАЗ 21099, 1997 р.в., Рівненсь а реєстрація, хороший стан. Конта ти: (098) 078-77-18 ВАЗ 2111, 2001 р.в., ніверсал, зелений металі , 1,5 інже тор, хороший стан. Конта ти: (097) 924-82-29 ВАЗ Слав та, 2004 р.в., червоно о ольор , МР3, в хорошом стані. Ціна: 2800 рн., тор . Конта ти: 26-63-84 (097) 401-23-25 ВАЗ, розстроч , 6% річних, автомобілі 2010 р.- 10%. Конта ти: (063) 025-33-56 ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 ВАЗ-21063, 1985 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98 ВАЗ-21063, 1985 р.в., біло о ольор . ВАЗ-21063, 1984 р.в., синьо о ольор . Конта ти: (067) 103-03-98 ВАЗ-21099, 1997 р.в., хороший стан, Рівненсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 078-77-18 ВАЗ Слав та, 2004 р.в., червоно о ольор , МР3, в хорошом стані. Ціна: 2800 рн., тор . Конта ти: 26-63-84 ВАЗ2104, 1990 р.в., олір синій, 1,3 бензин, нова резина, новий а м лятор, Львів, добрий стан. Терміново. Ціна: 1800 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 ВАЗ2121 «Нива», 1988 р.в., олір «ба лажан», 1,6 бензин. Конта ти: 23-24-59, (097) 159-95-74 Нива Шевроле, 2009 р.в., хороший стан. Конта ти: 43-52-03, (097) 306-30-74

ГАЗ ГАЗ «Вол а 31», 2003 р.в., ніверсал. Конта ти: (050) 375-12-14, (067) 168-68-87 ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ЗАЗ ЗАЗ «Слав та». Ціна: 3200 .о. Конта ти: 61-13-55, (097) 298-41-45 ЗАЗ 1103 Слав та, 2004 р.в., бензин. Ціна: 22500 рн. Конта ти: (096) 948-56-88 ЗАЗ 965. Конта ти: (067) 339-24-83 ЗАЗ 968, 1988 р.в. Конта ти: (097) 900-96-56 ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: (067) 761-49-05 ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо . Ціна: 3800 .о Конта ти: (067) 888-90-55

ВАЗ б дь-я ий, після 1990 р.в. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05

Мос вич, в роб. і не роб. стані. Ціна: до 300 .о. Конта ти: (098) 529-96-88

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ-2111, 2001 р. в., зелений металі , 1,5 інже тор, хороший стан. Конта ти: 097-924-82-29 ВАЗ-2115, 2006 р. в., на запчастини. Конта ти: 066-013-85-00, 095-913-67-16 ВАЗ-2115, 2008 р. в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 095-913-67-16 ВАЗ-969, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 097-184-71-36

ГАЗ ГАЗ-21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зелено о ольор , недоро о. Конта ти: 095-047-34-09, 067-788-33-51 ГАЗ-24, хороший стан, недоро о. Конта ти: 063-128-74-62 ГАЗ-2410, 1991 р. в, білий, хорошом стані, дви н після апремонт , не об атаний. Конта ти: (0332) 75-12-69, 050-196-83-85, 097-425-26-11 ГАЗ-31022, 1994 р. в., ніверсал, білий, хорошом стані. Конта ти: 067-317-36-98 ГАЗ-3110 Вол а, 2003 р. в., білий, 2.4 л, аз/метан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 099-332-47-13

ГАЗ-31105, 2004 р. в., 2,3, бензин, аз метан, зелений. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 097-526-88-41

ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49 ВАЗ-2101, після апремонт . Ціна: 7300 рн. Конта ти: 097-184-71-36 ВАЗ-21011, 1978 р. в., світло- оричневий, на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: 25-04-75, 097-617-24-32

ГАЗ-53, 52, КААЗ-Домінатор-105, або на запчастини. Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

ЗАЗ

ВАЗ-21011. Ціна: 9500 рн. Конта ти: 099-083-45-74

ЗАЗ, Слав та-110307, 2004 р. в., пробі 80000 м, біло о ольор . Ціна: 2400 . о. Конта ти: 050-804-14-71

ВАЗ-2103, 1991 р. в., в хоршом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-58-05, 096-679-30-47

ЗАЗ-11027, Таврія, 1994 р. в., хорошом стані. Конта ти: (0332)70-45-95, до 10.00, 099-002-91-10

ВАЗ-2104, 1990 р. в., синьо о ольор , 1,3 бензин, нова ма та а м лятор, хороший стан, м. Львів. Терміново. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097-249-23-42

ЗАЗ-Ланос, 2011 р. в., ондиціонер, ідропідсилювач ерма. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 095-912-79-99

ВАЗ-2104, 1994 р. в., після апремонт , ш іряний салон, титанові дис и, R-14. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 050-378-93-72, 067-361-84-89

ЛУАЗ

ВАЗ-2104. 2003 р. в., аз/бензин, хорошом стані. Конта ти: 050-101-14-41 ВАЗ-21043, 2001 р. в., недоро о. Конта ти: 096-902-33-66 ВАЗ-21043, «нім а», повний апремонт зова, хороший стан. Конта ти: 097-581-88-24 ВАЗ-2105, 1990 р. в., 1,3 дви н, біло о ольор . Ціна: 1950 . о. Конта ти: 066-125-06-14

Л АЗ, 1991 р. в., дви н ВАЗ-2103, після апремонт . Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ, 1991 р. в., жовтий, тент. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-606-54-32 Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57 Л АЗ-М, 1986 р. в., після ремонт . Конта ти: 050-142-55-59

ВАЗ-2105, в м. Любешів, в хорошом стані. Конта ти: 095-887-53-90

МОСКВИЧ

ВАЗ-2106, 1300 см. б, КП-5. Ціна: 9000 рн. Конта ти: 097-522-45-33

Мос вич, 1,3 бензин, олір - сірий металі , центральний замо , тонований, повний апремонт 2010 рі , піді рів задньо о с ла, ва мний підсилювач тормозів, автоматичне від ривання ба ажни а з салон , передні сидіння від Пежо, передні еле трос лопідіймачі. Ціна: 2600 y. o. Конта ти: 050-994-09-16

ВАЗ-2106, 1986 р. в., золотисто о ольор , після апремонт , ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-31-45 ВАЗ-2106, 1988 р. в., нова ма, 5-ст п а, повний апремонт, ідеальний стан. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 066-562-21-60, 066-216-26-18 ВАЗ-2107, 1986 р. в., хорошом стані. Ціна: 14000 рн. Конта ти: 097-892-43-10 ВАЗ-2107, 2008 р. в. Ціна: 3800 . о. Конта ти: 097-848-49-28 ВАЗ-21083, 1989 р. в., 1.5 л, КП-5, бежево о ольор , хорошом стані. Ціна: 2600 . о. Конта ти: 099-324-83-79

ВАЗ-2109, 2001 р. в. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 066-052-97-85

Мос вич 2141, 1993 р.в., аз/бензин. Ціна: 2300 .о., тор . Конта ти: (096) 271-20-42

ВАЗ-21099, 2005 р. в., світло-сірий металі , інже тор, зов зад тий, без іржі, м льтило на ермо, тонований, м зи а МП3, нова ма, незначний тор . Ціна: 4500 . о. Конта ти: 067-679-21-21 ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20

ВАЗ

Запорожець 965. Конта ти: (067) 339-24-83

МОСКВИЧ

ВАЗ-21093, 2006 р. в., чорний металі , центральний замо , си налізація, тонований, титанові дис и, пробі 55000 м, ідеальний стан. Конта ти: 098-779-98-91

ГАЗ-3110, 2003 р. в., бла итний металі , без до ментів, потреб є незначно о ремонт , недоро о. Конта ти: 050-956-32-75

ЗАЗ, розстроч , 6% річних, автомобілі 2010 р.- 10%. Конта ти: (063) 025-33-56

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ-2109, 1999 р. в., 1,5, КП-5, синій металі , велюровий салон, титанові дис и. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 099-737-43-88

продам

ВАЗ-2109, 1999 р. в., 1,5, КП-5, синій металі , велюровий салон, титанові дис и. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ЛУАЗ

33

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД

№40 вiд 19 жовтня 2011 ро

ВАЗ-2109, 2008 р. в., пробі 38000 м, ідеальний стан. Конта ти: 097-868-64-49 ВАЗ-21093, 1995 р. в., червоно о ольор , 1,5, інже тор США, в 2009 р. зроблений апремонт авто, поміняний дви н, ороб а, е с люзивний салон, провод а BOSCH, опти а PRO SPORT, тюнін овані бампери, спойлер, тонована, си налізація та центральний замо , пробі 80 тис. м. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 095-803-09-35

Мос вич, в хорошом стані. Конта ти: 23-65-80 Мос вич-2140, дви н після апремонт , можливо по запчастинах, недоро о. Конта ти: 066-254-05-16 Мос вич-2141, 1986 р. в., в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-730-93-55

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

ВАЗ 2101, 1979 р. в., білий, бензин, апрем. Ц. 900 . о. Конта ти: 096 730-85-88.

ВАЗ 21099, 2011 р.в., 1.6 8v, чорний, імобілайзер, ц/з, передні еле трос лопідіймачі, в редит 700/ рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28 апрем.

ВАЗ 2107, 92 р.в., 1.5, білий, 5 ст п а, титани, ма нітола. Ціна: 2200 .о. тор Конта ти: 097 659-79-23 ВАЗ 2107, темно-вишневий, після повно о апремонт . 2900 . о. Конта ти: 096 869-83-93, 050 376-84-63.

ВАЗ 21011, 1975 р. в., робочий ст. 750 . о., тор . Конта ти: 099 335-10-30.

ВАЗ 2107, хороший стан, тон. с ло, нова ма, ма нітола. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 098 497-88-07.

ВАЗ 21011, жовто о ольор , на ход . 800 . о. Конта ти: 096 561-27-58.

ВАЗ 2108, 1985 р. в., 1900 . о. Конта ти: 097 546-32-38.

ВАЗ 21011, червоний, аз-бензин. Недоро о або обмін на б д. матеріали. Можливий обмін на б д. матеріали. Ціна: 8500 рн. Конта ти: 097 524-56-01, 096 877-48-06.

ВАЗ 2108, 1986 р.в., жовтий, 1.3, 4-ст. мех КПП, ма нітола, хороша ма, в добром стані. Гри орій Ціна: 2150 .о. Конта ти: 096 511-59-85.

ВАЗ 21013, 1986 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 382-24-12. ВАЗ 2102, 1981 р. в., 10000 Конта ти: 098 711-92-18.

рн.

ВАЗ 2103, 1975 р. в., темно-зелений, 1.5, 5-ст пп, відмінний роб. стан. 1300 . о. Конта ти: 050 689-11-85. ВАЗ 2103, 1981 р. в., 1 власни . Конта ти: 050 239-80-67, 096 387-31-83. ВАЗ 2104, 2000 р. в., червоний, аз-бензин, тон вання, добрий стан, 3400 . о., тор . Конта ти: 050 229-54-41, 067 699-84-01. ВАЗ 2104, 2001 р. в., добром стані, темносиній. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 ВАЗ 2104, білий, 1989 р. в. або обміняю. Конта ти: 096 983-67-86. ВАЗ 2105, 1.3, розхід 7/100 м, відмінном тех. стані, білий, е спортний варіант, апрем., ш іряний салон, фар оп, вся нова ма, новий АКБ. Ц. 1900 . о. Терміново! Конта ти: 050 220-69-77. ВАЗ 2105, 1985, 1.3, червоний, потреб є рем. зова, на ход . Ц. 800 . о. Конта ти: 097 913-69-00, 097 866-37-57. ВАЗ 2105, 1987 р. в., 750 . о., роб. стан, 1 власни . Конта ти: 096 516-94-26. ВАЗ 2105, 1989 р. в., бежевий, 1.6, 5 ст. КП, Ц. 1800 . о., тор . Конта ти: 096-943-38-71. ВАЗ 21053, 1985 р. в., темно-синій мет., ц/з, си нал., лю , салон та апот від ВАЗ 2107, аз-бензин. 1500 . о. Конта ти: 066 926-10-41. ВАЗ 2106, 1983 р. в., 8500 рн. Конта ти: 097 772-58-52 ВАЗ 2106, 1991 р. в., 1.3, 5-ст КП, ід. стан, після фарб вання. До овірна. Конта ти: 097 849-77-77. ВАЗ 2106, 1992 р. в., 1.3 аз-бензин, бежевий, 5-ст КП, титани, рідна фарба, си нал, ц/з, добрий стан. До овірна. Конта ти: 097 265-64-09. ВАЗ 2106, 1992 р. в., сірий мет., нові мові олеса, після апремонт . Ціна: 2200 . о. Конта ти: 097 269-07-14. ВАЗ 2106, апремонт дви на, нова ма, 1700 . о. Конта ти: 096 665-45-17. ВАЗ 2106, нормальний стан. Терміново! Ціна: 1200 .о. Конта ти: 098 497-88-07. ВАЗ 21061, білий, 89 р.в., 1,5, 5-ст., лю , си н., ц/з, 2000 .о. Конта ти: 098 333-53-80. ВАЗ 2107 червоно о ольор 1987 р. в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 2112219 ifpartnerplus@gmail.com ВАЗ 2107, 1986 р. в., 1.5, після ремонт дви на, фар оп, си нал., ц/з. Ц. 1600 . о. Конта ти: 098 504-69-60, 095 638-76-23. ВАЗ 2107, 1988 р. в., 5 ст. КП, 1.5, червоний, після ап. рем. Ц. 2000 . о. Конта ти: 097 913-69-00, 097 866-37-57. ВАЗ 2107, 1993 р. в., 1.6, вишнево о ольор або обмін на інший а/м з моєю доплатою. Ц. до овірна. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 2107, 2001 р. в., синій, 1.5, 5 ст. КП, потреб є рем., зова. Ц. до овірна. Конта ти: 096 694-87-28. ВАЗ 2107, 2002 р. в., фіолетовий, добром стані, 1.5. Дешево. Конта ти: 50-54-46, 098 250-80-94. ВАЗ 2107, 2005 р.в., пробі 65 тис. м, аз/бензин, небитий, не фарбований, си нал., 1 власни , сервісна ни а, ранатовий олір. Ціна: 27000 рн. Конта ти: 097 225-50-87.

ВАЗ

ВАЗ 2101, 1974 р. в., після Конта ти: 097 358-75-56.

ВАЗ-21099 (1,6 8v), чорно о ольор , 2011 р.в., імобілайзер, центр. замо , передні еле трос лопідіймачі. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24.

ВАЗ 2107, 2007 р. в., метанова азова станов а, добрий стан. Конта ти: 097 908-87-59. ВАЗ 2107, 2008 р. в., 1.5 інже тор, 5 тис. м пробі , синій, в ідеальном стані. Конта ти: 099 229-21-71.

ВАЗ 2108, 1987 р. в., 5 ст. КП, зелений, після ап. рем. Ц. 2000 . о. Конта ти: 097 866-37-57, 097 913-69-00. ВАЗ 2108, 1990 р. в., 1.3, 5 ст. КП, червоний, не битий, не варений. Конта ти: 098 526-38-58. ВАЗ 2109, 1990 р. в., 1.5, червоний, ц/з, си нал, добром стані. Ц. 3400 . о. Конта ти: 096 606-58-86. ВАЗ 2109, 1991 р. в. Конта ти: 097 389-56-07, 097 701-20-84 ВАЗ 21093, 1992 р. в., темно-вишневий, арб., дов і рила, 5 ст. КП, добром стані. Ц. 2800 . о. Конта ти: 097 838-73-13, 097 798-90-68. ВАЗ 21093, 2004 р. в., хетчбе , синьо о ольор , 1.5 аз-бензин. Тор при о ляді. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 758-73-60. ВАЗ 21093, червоний, 1992 р. в., 1.5, 5-ст КП, добрий стан. Конта ти: 097 347-63-17. ВАЗ 21099, 2004 р. в., зелений металі , інже тор, чи нал., ц/з, тит. дис и, МР-3, нова АКБ, добром стані. Ц. 4700 . о. Конта ти: 096 559-21-45. ВАЗ 21099, 2007 р. в., 1.6 інже тор, чорний, пробі 100 тис. м, ц/з, си нал., м зи а, відмінном стані. Ц. 5800 . о. Конта ти: 050 433-68-84. ВАЗ 21099, 2011 р. в., 1.6, зелений Конта ти: 099 069-41-54. ВАЗ 21099, чорно о ольор , 1.5 бензин, 89 тис. м пробі , тоноване с ло, тюнін , ц/з, аражне збері ання. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 067 966-96-36, 097 444-12-99. ВАЗ 2110, 1.6, 16 лапанів, ц/з, передні с лопідіймачі, ре лятор ерма, підфарни и, захист піддона. нова ма, добрий стан. 5700 . о. Конта ти: 095 060-10-29. ВАЗ 2110, 199 р. в., темно-зелений, відмінний стан. 5100 . о. Конта ти: 71-41-41 ВАЗ 2110, 2000 р. в. Конта ти: 097 908-87-59. ВАЗ 2110, 2008 р. в., 1.6 і., чорний металі , пробі 56 тис. м, 1 власни , аражне збері ання, 6-7 л/100 м, си налізація, ц/з, МР-3, а сти а, титани, нова ма, в ідеальном стані. Терміново! Ц. 6500 . о., тор . Конта ти: 096 813-70-35. ВАЗ 2110, 2008 р. в., 1.6 інж., зелений, 3 тис. м пробі , ід. стан. Конта ти: 095 820-03-44. ВАЗ 21104, 2004 ро , срібний, 1.5 дви н, 5200 .о. Конта ти: 050 373-79-37 ВАЗ 21104, 2006 р.в., бежевий, 1.6 16- лап. дви н, тонований, передні с лопідіймачі, захист піддона, ц/з, не фарбований, не битий, 2 власни , добром стані. Ціна: 5800 .о. Конта ти: 099 060-10-29. ВАЗ 2111 ніверсал, чорний, 2007 р. в., с лопідіймачі, нормальном стані. Конта ти: 067 749-30-00. ВАЗ 2114, 2007 р. в., хетчбе , чорно о ольор , 1.6 бензин. Хороший стан. Ш моізоляція дах авт. Двостороння си налізація, анти орозійна оброб а зова, захист піддона, автома нітола Alpine, 4-ри олон и. Не битий. Ціна: 6100 . о. Конта ти: 050 713-11-95. ВАЗ 2115, 2010 р. в. обі рів сидінь, ел. с лопідіймачі, можливо під виплат . Конта ти: 096 828-97-92. ВАЗ 2121 Тай а, бензин, 113 тис. м пробі . Ціна: 5600 . о. Конта ти: 097 669-22-31. ВАЗ 21214 «Нива», 2007 р. в., пробі 37 тис. м, рос. збір а, ц. до овірна. м. Надвірна. Конта ти: 097 977-79-76. ВАЗ-2101, 74 р.в., білий, апрем. дви на, зова. Конта ти: 097 358-75-56. ВАЗ-2101, черв., аз/бенз., 9800 рн або обмін на б дмат. Конта ти: 096 877-48-06. ВАЗ-21011 нормальном стані, після ремонт . Конта ти: 098 973-13-82.


34

АВТОБУСИ, МІКРОАВТОБУСИ До Мос вич АЗЛК 21, терміново. Конта ти: 096 666-91-58. Мос вич 2140 лю с, 86 р.в., бежевий, на ход , недоро о. Конта ти: 096 311-39-23. Мос вич 2140, 1980 р. в., білий, КП від ВАЗ, на ход , не нилий. Конта ти: 066 082-07-40.

,

Мос вич 2140, 84 р.в., синій. Конта ти: 098 047-69-29. Мос вич 412 на з/ч. Конта ти: 097 382-64-62. Мос вич ІЖ 412, 1987 р. в., бла итний, ходова та дви н нормальном стані, арб. ВАЗ 2105. Ц. 4200 рн. Конта ти: 098 496-77-10.

ВАЗ-21011, 78 р.в., сірий, норм. стан, 1300 .о. Тор . Конта ти: 050 913-90-00. ВАЗ-21011, білий, ремонт. ходової, нова ма, ще один дви н, ба ажни , потреб є осметично о ремонт . Ціна: 750 .о. Конта ти: 096 944-37-84, Тарас. ВАЗ-2103, бежевий, добрий стан. 1600 дол. Конта ти: 097 399-46-71. ВАЗ-2105, 1987 р.в., вишня, апрем. зова та ходової. Конта ти: 066 601-39-73. ВАЗ-2105, 87 р.в., роб. стан, бежевий, аз/бензин,потреб є незначно о рем., 1 власни , 850 .о. Конта ти: 096 916-94-26. ВАЗ-2105, 89 р.в., 1800 дол. Конта ти: 096 943-38-71, 096 812-63-65. ВАЗ-2106, 84 р.в., білий, добрий стан, 2100 дол. Конта ти: 097 362-40-46. ВАЗ-2106, 92 р.в., відмін. стан, 1,5, 09 р. апрем. зова, дви на. Конта ти: 097 478-58-38. ВАЗ-21063, 1984 р.в., після ДТП. Два нових зимових олеса. Конта ти: 066 242-04-97, 096 995-33-93. ВАЗ-21063, 90 р.в., 1,3 дви н, бежевий, не фарбований, не битий, не варений. Конта ти: 097 699-36-19. ВАЗ-2107, 87 р.в., 1,5 дви н, золотистий металі , відмін. стан. 2100 .о. Конта ти: 096 745-13-94. ВАЗ-2109, 90 р.в., 1,5, білий, недор о. Конта ти: 097 966-12-89. ВАЗ-2109, 92 р.в., 1,5, червоний, після апрем., 3200 .о. Конта ти: 096 667-24-28, 066 383-14-58. ВАЗ-2109, білий, 92 р.в., арб., дов і рила, задов. стан, ма н., ц/з, сидіння від Гольфа. 2300 .о. Конта ти: 066 800-98-76. ВАЗ-2109, червоний, дов е рило, 92 р.в., 1,5 дви ., 4200 .о. під виплат . Конта ти: 096 667-24-28. ВАЗ-21093, 92 р.в., 1,5 арб., си н., ц/з, с лопід., 3100 .о. Конта ти: 098 577-79-68, 050 761-40-36. ВАЗ-21099, 01 р.в., 5-ст. КП, тон., МР 3, сірий. 4550 .о. Тор . Конта ти: 067 877-93-42. ВАЗ-21099, 1,6 і, 07 р.в., ел. с лопід., тонований, 5700 дол. Конта ти: 097 772-96-86, Оле сій. ВАЗ-21099, 93 р.в., МП 3, тонов., ало ени, ц/з, 2900. Тор . Конта ти: 096 261-85-88. ВАЗ-21099, сірий, 07 р.в., добрий стан, недоро о, терміново. Конта ти: 097 966-12-89. ВАЗ-21099, сірий,01 р.в., арб., 4100 .о. Конта ти: 067 877-93-42. ВАЗ-2115, 2007 р.в., зареєстр. в 2008 р., 6500 .о., аз/бензин впис. в техпасп. Терміново. Конта ти: 093 544-27-15. ВАЗ-2115, 2007-2008 р.в., 5500 .о. Конта ти: 095 645-43-82, 55-04-95. ВАЗ-2121, 87 р.в., 1,6, 5-ст., титани, зел. маталі , 1800 .о. Конта ти: 096 436-22-07. ВАЗ2106, 1500 .о., 77 р.в. Конта ти: 097 887-81-71. ВАЗ2109, 1,а арб., 5-ст., 99 р.в., червоний ранат, си н., с лопідійм., м з., салон червоний з чорним, ш іра, дов е рило, пробі 96 ти с. Конта ти: 096 957-52-28.

ГАЗ ГАЗ - 53, 1977 р.в., аз-метан (7балонів), мотори після апремонт . Ціна: 1600 .о. Конта ти: 72-06-01, 096 939-81-71. ground-master.if.ua ГАЗ 2410, 1990 р. в., бежевий, добром стані. Ц. 1300 . о. Конта ти: 096 620-41-11. ГАЗ 3110, 2000 р.в., пробі 91000, в ідеальном стані. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 067 756-86-82. gon.nety@mail.ru ГАЗ 3110, 2001 р.в., інже тор, білий олір, потреб є незначних апіталов ладень, на ход . Ціна: 1800 Конта ти: 096 694-36-95.

ГАЗ-2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 .о. Конта ти: 096 691-65-26. ГАЗ-3110, аз метан, 03 р.в. Конта ти: 098 069-33-76. ГАЗ-52, 53 за ціною металолом , на ход . Конта ти: 096 208-16-24. ГАЗ-53. Конта ти: 096 563-31-85. ГАЗ63, добрий стан, лебід а. Конта ти: 096 173-21-61, 6-50-25. Газель, борт-тент, або обміняю на ле овий автомобіль. Конта ти: 050 560-06-21 На з/ч ГАЗ 2410: дви н після апремонт (новий олінвал) з навісним 2000 рн, нові олеса 205/70R14 шини 2000 рн./ 4 шт., дис 50 рн/шт, задній міст 850 рн, решіт а радіатора ні ельована 300 рн, бампери, ресори 600 рн/пара, є провод а, двер и 250 рн/ шт., апот, ба ажни , пр жини, с ло переднє і заднє. Не нилий! Ціна: 250 .о., тор . Конта ти: 097 869-15-65.

ДЕО ДЕО Ланос, 1.5, польсь а збір а, онд., /п ерма, ел. па ет, титани, 65 тис. м. 6600 . о. Конта ти: 050 433-64-39. Део Ланос, 2008 р. в., сірий металі , 1.5 інже тор, /п ерма, пробі 38 тис. м, аз. станов а, ц/з, си нал., оброблена, «Піонер МР-3». Ц. до овірна. Конта ти: 097 453-76-67. ДЕО Ланос, 2011 р.в., 1,5, ондиціонер, срібно о ольор . Можливо під виплат без довід и про доходи. Конта ти: 73-27-90, 099 069-41-54. Део Сенс, 2005 р.в., 5400 .о. Конта ти: 050 780-68-19. Део Сенс, 2005 р.в., темно-синій, аз/ бензин, ц/з, си н. 4500 .о. Конта ти: 050 610-21-30. Део Сенс, 2006 р. в., чорний, 5800 . о. Конта ти: 050 373-62-58.

Мос вич М 2140. Конта ти: 097 542-73-82, 03479 4-32-51. Мос вич, 1960 р. в. Ц. 1300 . о., тор . Конта ти: 093 697-96-74, 71-69-86. Мос вич, еле тр. запалювання, 4-ст. КПП від ВАЗ 2107, арб., росхід по трасі 7, місто 9. +2 рила передні і риш а ба ажи а, R-14 задні. Ціна: 5500 рн. Конта ти: Ів.-Фран івсь 096 813-37-97. Мос вич-2140, добрий стан. Конта ти: 068 145-57-23. Мос вич-2140. 047-69-29.

Конта ти:

098

ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500 Конта ти: 097 850-66-19. ЗАЗ Слав та, 2004 р. в., арб., синьо о ольор ,анти ор., ц/з. Ц. до овірна. Конта ти: 096 678-25-74. ЗАЗ Слав та, 2006 р. в., 1.2 арб., темнозелений металі , ц/з, си нал., тонований, м зи а, в ідеальном стані. Ц. 2900 . о.. тор . Конта ти: 098 477-31-86. Слав та лю с, 2005 р. в., відмінний стан. Конта ти: 067 675-08-60. Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92 Слав та, інже тор, 1,2, добром стані, сірий, 2007 р.в. 3400 .о. Конта ти: 097 548-70-15. Василь. Таврія, новий, 2003 р. в., зелений мет., 54 тис/ м пробі , си нал., відмінний стан. 2500 . о. Конта ти: 50-87-26. 099 290-73-46. Таврія Слав та Лю с, відмінний стан, 2005 р.в., темно-зелений, си нал. Ціна: 3300 .о. Конта ти: 050 678-15-59.

Таврія нова, 2003 р. в., зелений мет., 54 тис/ м пробі , си нал., відмінний стан. 2500 . о. Конта ти: 50-87-26. 099 290-73-46.

УАЗ УАЗ-3303-01, бортовий, хороший стан. Є запчастини до УАЗ. Конта ти: 097 980-21-63. УАЗ 33514, добрий стан, 2003 р. в., 5450 . о. Конта ти: 097 748-42-01. УАЗ 469, 89 р.в., апрем., залізний дах, д и, арб. від Жи лів, хороший стан. 2500 дол. Тор . Конта ти: 098 498-40-78. УАЗ таблет а, 1986 р. в., на ход , олеса нові, не нилий, добром стані. Конта ти: 066 082-07-40.

ІНШІ АВТО Автомобіль під виплат від 538 рн/міс., без довід и про доходи. Конта ти: 095 001-04-48.

плю ВАЗ 01-09. Недоро о. Конта ти: 097 748-42-01.

Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81.

ВАЗ 2109 під виплат з першим внес ом. Можливий обмін на обладнання для ма азин «Живо о пива». Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 098 586-74-41.

Таврія Слав та Лю с, відмінний стан, 2005 р.в., темно-зелений, си нал. Ціна: 3300 .о. Конта ти: 050 678-15-59.

ВАЗ, ЗАЗ, Део, Шевроле, Опель, Чері, Дачія після ДТП з до м. Конта ти: 093 477-20-11.

Таврія, 1994 р. в., темно-синій, салон від Форд, потреб є незначно о ремонт , на ход , Долинсь ий р-н. Ц. 7500 рн. Конта ти: 098 955-04-62.

ВАЗ-2104/07, потреб є апрем., не на ход . Конта ти: 097 552-08-76, 03478 5-24-39.

МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 1982 р.в., аражне збері ання, рідна фарба, один власни . Ціна: 8500 рн. Конта ти: 6-29-27, 066 662-35-94.

Вол власни а до 1965 р.в. на ход з сіма ори інальними деталями. Конта ти: 097 872 58 37, 099 069 41 54. ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, Мос вич 412, 2140, в б дь-я ом стані я з до ментами, та і на запчастини. Ціна: доро о. Конта ти: 097 477-68-31.

ФОРД Форд Транзит, 1998 р, 2,5 дизель, 5-ст КПП. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 24-27-67 Форд Транзит, 1999 р.в., 2,5 дизель, пасажир ате орії В. Ціна: 7500 .о. тор . Конта ти: (067) 171-40-53 Форд Транзит, мі роавтоб с, 1998 р.в., 2,5 дизель, 5-ст КПП, центральний замо . Ціна: 7300 .о. Конта ти: (097) 512-97-85

Фоль сва ен Т-4. Ціна: до 2000 . о. Конта ти: 067-768-38-93 Фоль сва ен-Пассат, 1989 р. в., 1,8 бензин, чорний, седан. Ціна: 3900 . о., тор . Конта ти: 096-694-26-07 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-ТранспортерТ4,1998р.в.,2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28

4.3.12 інші

ФОРД

4.3.1. Продам

Автоб с КАВЗ-3270, 1989 р.в., олір білий, 21 посадочне місце. Конта ти: (067) 362-06-05

МЕРСЕДЕС

Автоб си т ристичні і пасажирсь і (місь і) всіх європейсь их маро , без посередни ів. Конта ти: (063) 207-54-49 sasha.batora@inbox.ru

Форд-Transit Connect, 2005 р. в., 1.8 TDI, білий, 2-дверний, пасажир 5 місць, ондиціонер, еле тропідіймачі, піді рів дзер ал, іммобілайзер, два аербе и, витрата 6.1л. Ціна: 8700 . о. Конта ти: 098-253-73-33, 066-386-60-89 Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Мерседес Бенц 208, 1985 р.в., 3.0 дизель, пасажир «В», синій. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 404-18-68

КІА

Мерседес Бенц, синьо о ольор , 3.0Д, 1985 р.в., пасажир, апремонт дви на. Ціна: 3600 .о. Конта ти: (096) 404-18-68 Мерседес Варіо, 4,3 дви н, антиб с, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

Мерседес Віто 110, пасажирсь ий, 2003 р.в., можливий обмін на Джип. Ціна: 12900 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81.

Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92

Автобуси та мікроавтобуси

Таврія, 92 р.в., білий, хороший стан, Ц. 1000 .о. Тор . Конта ти: 050 286-59-18, 095 004-93-62.

ЗАЗ

Слав та, інже тор, 1,2, добром стані, сірий, 2007 р.в. 3400 .о. Конта ти: 097 548-70-15. Василь.

Ле ові авто після незначно о ДТП, або я і потреб ють ремонт , А ді, БМВ, Фоль сва ен, Мерседес, Мазда, ВАЗ 2109, 21015, 2110, 2109. Конта ти: 096 212-69-18

Мерседес Варіо-814, 2006 р.в., 4,3 т рбодизель, б д а 35 б.м, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

Таврія, 1994 р. в., темно-синій, салон від Форд, потреб є незначно о ремонт , на ход , Долинсь ий р-н. Ц. 7500 рн. Конта ти: 098 955-04-62.

ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500 Конта ти: 097 850-66-19. ЗАЗ Слав та, 2004 р. в., арб., синьо о ольор ,анти ор., ц/з. Ц. до овірна. Конта ти: 096 678-25-74. ЗАЗ Слав та, 2006 р. в., 1.2 арб., темнозелений металі , ц/з, си нал., тонований, м зи а, в ідеальном стані. Ц. 2900 . о.. тор . Конта ти: 098 477-31-86. Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92, 066 825-33-62. Слав та лю с, 2005 р. в., відмінний стан. Конта ти: 067 675-08-60.

Мос вич до 1965 р.в. на ход , з сіма ори інальними деталями власни а. Конта ти: 0978725837, 0990694154 Авто аварійне. Конта ти: 095 838-54-71.

ЗАЗ

Део Сенс, Ланос, Форца 2011 р. розтермін вання. Конта ти: 097 872-58-37, 099 069-41-54.

Таврія, 92 р.в., білий, хороший стан, Ц. 1000 .о. Тор . Конта ти: 050 286-59-18, 095 004-93-62.

№40 вiд 19 жовтня 2011 ро

Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099- 275-17-28, 096357-65-33 Мерседес Віто, пасажирсь ий, 2006 р.в., чорний. Конта ти: (067) 339-37-96 Мерседес Спринтер-211, 2002 р.в., синьо о ольор . Конта ти: (066) 081-93-33 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

продам ГАЗ Кіа Бест, 1997 р.в., пробі 180 тис. м., 2.2 дизель, або обмін на пасажир, 8 місць, тонований, ідропідсилювач ерма. Ціна: 5000 .о., тор .

Сеат Д ато, 1998 р.в., 2,5 дизель. Конта ти: (098) 128-13-24

Газель, висо ий, 2002 р. в., 13 місць, аз-метан, до овірна. Конта ти: 093 902-14-92.

4.3.15. оренда

Мерседес Спринтер-311, середній, висо ий, 2004 р.в., вантажний, небитий, нефарбований, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ПЕЖО

БОГДАН

Мерседес Бенц Віто 110 ТД, 1997 р. в., червоний, 7+1, при наний в вітні 2010 р., CD, MP-3, DVD, столи , додат ова піч а для обі рів салон . Тор . Ціна: 10500. Конта ти: 099 538-37-10

Бо дан А-91, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-334-82-51

РЕНО

Газель, 1999 р. в., бортовий, тент. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066-597-94-03

Б с Рено Мастер, 1999 р.в.Терміново. Конта ти: (097) 768-96-85

Газель, 2003 р. в., пасажирсь ий, аз/ бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-025-44-71

Бо дан АО 92, відмінний стан, можливо на маршр т. Конта ти: 097-481-90-02, 050-528-97-98 Б с Т-2, 1987 р. в., 1,6, пасажир, жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098637-54-00

ГАЗ

Газель, пасажирсь ий, 12 місць, 2003 р. в., аз бензин. Ціна: 25000 рн. Конта ти: 093-818-85-60

Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-660-19-45

ФІАТ

Мерседес, 2005 р. в., пасажирсь ий,2,2 дизель, або обміняю на дешевше авто. Конта ти: 099-642-04-01

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т 4, пасажир, 1.9 дизель, відмінном стані. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Фоль сва ен Транспортер Т4, 1992 р.в., центр. замо , си налізація. Конта ти: (067) 772-92-06

Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 660-19-45. Мерседес Віто 108, 2.2 СДІ, темно-синій. Конта ти: 098 255-43-17. Мерседес Віто 110 СДІ, 2001 р. в., 160 тис/ м, відмінний стан, щойно при наний. Конта ти: 066 715-63-14 Мерседес Віто 111 СДІ, 2.2, 2006 р. в., білий, щойно при наний, ел. с лопідіймачі, термо-троні , стабілізаційна система, сервіс. Конта ти: 063 371-36-77, 063 494-38-60. Мерседес Віто, 1999 р. в., 2.3, пасаж. 9 місць, си нал., МР-3, радіо. Ц. 10300 . о. Конта ти: 068 485-35-01 Мерседес МВ 100, мі роавтоб с, 1993 р.в, вантажопідйомність, 2 т, дов а база, нормальний стан. Ціна: до овірна Конта ти: 097 748-24-02. Б с Мерседес 208 Д, 1994 р. в., пасаж., 15 місць або обміняю. Ц. до овірна. Конта ти: 067 339-09-79.

МЕРСЕДЕС

Рено Трафі , 1990 р.в., 2,0 аз/бензин, білий, висо ий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Фіа т Д ато, 1996 р.в., 2,5ТДІ, пасажирсь ий, синій, ма сі. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114 52 80 tovstoniuk@gmail.com

Мерседес 380, 1995 р. в., чорний, відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59. Мерседес 413 CDI, 2003 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45.

Бо дан А-91, недоро о. Конта ти: 050-528-97-98, 097-481-90-02

Рено Трафі , 1986 р.в., 2,1 дизель, хороший стан, власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

МЕРСЕДЕС Мерседес 313, 2004 р. в., білий, 2.2 СДІ, середній, висо ий, щойно при наний, можливий обмін на ліс, дош або авто. Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41.

продам

Пежо Е сперт, 1,9 дизель, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 6800 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Пежо Е перт, 1.9 дизель, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Пежо Е сперт, 1,9 дизель, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 6800 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

Рено Мастер Ма сі, 2004 р.в, 2.5, олір білий, несправний дви н. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 926-44-75, (096) 935-37-99

Газель 33023, 1999 р. в. ( р день), 1.5 т, пасаж.-6 чол. Конта ти: 066 566-49-10. Газель висо ий, 02 р., 132 місця, аз. ст. Конта ти: 093 902-14-92.

Мі роавтоб с, вантажний. Конта ти: (097) 442-11-84

Мерседес-Бенц, 208, дизель, 3.0, синій, 1985 р.в., пасажир ат.В. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 404-18-68

ГАЗ-3307 , 04 р.в., аз/бензин, промтоварний ф р он, рейсовий стан. Конта ти: 067 208-62-26.

т. (067) 942-97-08

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

Мерседес-Бенц, 208, 1985 р.в., пасажир. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 404-18-68

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98 Мерседес-814, б да 6 м, 1993 р. в., «меблевоз». Ціна: 10000 . о. Конта ти: 095-522-00-06, 095-053-85-03 Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096- 357-65-33

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 1995 р. в., 1,7 л, дизель, вантажний ф р он. Конта ти: 095-896-25-53

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 03 р.в., 1,9 тді, 138000 м, 11800, пасажир. Конта ти: 097 181-82-72.

ПЕЖО Пежо Бо сер, 1995 р. в., 1.9. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 067 476-80-95. Пежо Бо сер, 2,0 аз-бензин, 1999 р.в., синій олір. Дви н, зов і ходова в поряд . Газ (метан) витрата 10/по трасі, 12-14/по міст на 100 м. Ціна: 6900 .о., тор . Конта ти: Кал ш 066 782-69-37 Пежо партнер, 2005 р.в., пробі 125 тис. м, авс, ондиціонер, піді рів сидінь, мп-3, титанові дис и r-15 + омпле т зимової ми. Ц. 9500 дол. можливий обмін. Конта ти: 097 125-27-37.

ФІАТ

СІТРОЕН

Фіат-С до, 1998 р. в., білий, в/п 6,5 т, щойно при наний. Конта ти: 067-293-82-93

Ciтроен Джампі пасс., 2004 ро , відмінном стані в ладень не потреб є, ходова зроблена. Ба ажни нержавіючий. Пасажир 8 місць. В авто є підсилювач ерма; MP3; тон вання с ла, серво ермо. Ціна: 10500. Конта ти: 097-86-73-634

Фіат-Д ато, 1998 р. в., 12,8 дизель. Конта ти: 096-386-44-75

ПЕЖО

ФІАТ

Пежо-205, 1987 р. в., 1,1 бензин, біло о ольор , 3-дверний. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 095-567-59-44

Фіат Д ато, 2000 р. в., вантаж.-пасаж. Конта ти: 066 270-15-72.

Пежо-Бо сер, 2002 р. в., 2,5 TDI, на запчастини. Конта ти: 050-804-02-06

Фіат Д ато, 96 р.в., тд, 2,5, синій, ори . пасажир, 6500 дол. Конта ти: 050 967-00-53.

РЕНО

ФОЛЬКСВАГЕН

Рено-Трафі , 2,0 дизель, 1997 р. в., вантажний. Конта ти: 096-386-44-75

Фоль сва ен 4, 1995р. 1.8 аз-бензин, стан нормальний. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 096-191-11-82

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен T4, 2000 р.в., пасажир 8+1, 2,5 т, червоний. Ціна: 11500 Конта ти: 097 266-70-72. Фоль сва ен Т-4 аравелла, 1996-1997 рр. в., в ідеальном стані. Конта ти: 096 804-09-94.

Фоль сва ен Т-4, 2,5 т рбодизель, 75 Вт, без пробі по У раїні, щойно при наний, біло о ольор . Ціна: 8000 . о. Конта ти: 050-205-19-29


Фоль сва ен Т-4, 1999 р.в. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 063 661-10-74. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вант. 3200 дол. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Транспортер T4, 1995 р.в., дизель 2.4, вант./ пасажир, 8+1 місце, «пар с» (дов а база, висо ий), білий, ел. дзер ала, ел. с лопід, фар оп, ц/з, на ход (потрібен КР дви на). Ціна: 6500 Конта ти: 050 980-61-19. Фоль сва ен Транспортер Т-2, 1987 р. в., білий, 1.6 дизель. Ц. 3200 . о. Конта ти: 097 513-87-22

ФОРД Форд Транзит, 94 р.в., жовтий, пасажир 7+1. Конта ти: 067 109-85-94.

Фоль сва ен, 2003 р.в., дизель, ф р он. Ціна: 114000 рн. Конта ти: (067) 802-02-29 Фоль сва ен-ЛТ-35, ма сі, 2005 р.в., вантажний, АВC, антиб с, небитий, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінном стані. Ціна: 12950 .о. Конта ти: (067) 709-61-07

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ХЮНДАЙ Хюндай Н200, білий, 2000 р. Конта ти: 050 265-18-80, 098 332-52-29.

Автомобіль вантажний JAC, бортовий, реєстрація МРЕО без оштовна. Конта ти: (095) 326-11-04

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ФАВ 1031, вантажний ф р он, 2,5 дизель, 2009 р.в, олір білий, терміново. Конта ти: (067) 772-59-83

Автоб с Еталон БАЗ-079, 2006 р. в., арном стані. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 067 303-08-53. Автоб с ІВАН, т рбодизель, розтермін вання. Конта ти: 73-27-90. 099 069-41-54 Автоб с Іван. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 097 582-18-20. Автоб с Мерседес-611, рі вип с 1995, апремонт зова+фарб вання. Ціна: старт 9,5 000 .о. Конта ти: 0673030853 Автоб си ПАЗ 32054 (2 шт.), на мі роавтоб с, можливий обмін. Конта ти: 050 101-13-67. Б с Іс з , 8 місць, пасаж., 2.0 бензин, білий, 1994 р. в., добром стані. Ц. 3900 . о., тор , обмін з моєю доплатою Конта ти: 066 291-98-52.

Б с дизельний пасаж. до 8 місць вантаж.-пасаж. Конта ти: 725-72-60. Газель, вант.-пасажир. Конта ти: 069-33-76. Фоль сва ен Т 4, ЛТ, до 2000 Конта ти: 067 768-38-93.

ФАВ, 2006 р.в., вантажопідйомність 5 тонн, олір синій. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 926-44-75, (096) 935-37-99

плю Автомобілі самос иди, масштабні моделі. Конта ти: (097) 648-71-87

обмін Іве о-Ма ір с 5т, 1987 р.в., на менший мі роавтоб с, або ле овий автомобіль Комбі з причепом. Роз лян варіанти. Конта ти: (093) 106-65-00, (067) 171-72-18

оренда ЗІЛ-130, самос ид, з правом ви п . Конта ти: 64-07-49, (067) 943-69-25 sen-rikc@ukr.net

плю або 097 098 .о.

Автомобілі вантажні

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

4.4.1. Продам

ДАФ

ГАЗ

DAF-45, 2002 р. в., 6,0, TD, КП-6, спальни , авт. піч, білий, 6 тонн, термоб да-тент, ідроборт, рейсовий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-263-71-40, 095-200-33-97

ГАЗ-2410 Конта ти: (067) 255-01-69 ГАЗ-33021, 1998 р.в., пробі -70000 м, аз/бензин, 5-ст пенева КП, 2.4, висо і борти + тент, нова ма, дис и.+ запчастини. Терміново. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 64-97-33 (067) 360-71-41 ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05

ЗІЛ ЗІЛ-4502, самос ид, 1992 р.в., синьо о ольор , бензин, + задній міст з ресорами та дви н, КПП. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (097) 442-08-78

КАМАЗ

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Фоль сва ен-ЛТ-35, середній висо ий, 2005 р.в., 2.5ТДІ, нова ма, небитий заводсь а фарба АБС антиб с вантажний, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., 1,9 т рбодизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 43-46-47

ГАЗ ГАЗ 53 Б, «самос ид», 1983 р. в., відмінний технічний стан. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 066496-32-20, 067-344-88-10 ГАЗ-3107, 1992 р. в., в неробочом стані, або обміняю на тра тор. Конта ти: 050-556-46-42

ЗІЛ ЗІЛ-130, аз/бензин, тент, ма 80%, рейсовий стан. Конта ти: 050985-83-11

продам

ГАЗ 53, 1977 р. в., аз-бензин, ф р он, дви н після ап. ремонт . Ц. 1600 . о. Конта ти: 067 802-87-40. ГАЗ 53, 1977 р. в., ф р он, дви н після ап. рем., аз-бензин метан (7 балонів), з до м. Ц. 1800 . о. Конта ти: 067 802-87-40. ГАЗ 53 дизель. Ц. 14000 рн. Газель пасаж.-13000 рн. Конта ти: 098 980-37-82 ГАЗ 66, бензин, бортовий, робочий, 1976 р. в. Хмельниць а обл. Конта ти: 097 782-06-41.

Газель, б д , 4 балони, метан, 1996 р. в. Терміново. Ціна: до овiрна. Конта ти: 099 096-53-60, Р слан.

ЗІЛ ЗІЛ ММЗ 554 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз/метан-бензин. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20 ЗІЛ 130 самос ид, дизель, нові олеса. Конта ти: 096 698-57-16. ЗІЛ 130 самос ид-« ол оспни » арном стані. Конта ти: 066 722-13-11. ЗІЛ 130, дизель. Конта ти: 097 288-59-91. ЗІЛ 131, дизель. Конта ти: 097 663-60-17. ЗІЛ 130 самос ид, дизель, нові олеса. Конта ти: 096 698-57-16 ЗІЛ ММЗ 555, дизель, самос ид, ол оспни . Конта ти: 097 570-72-12. ЗІЛ ММЗ-4502, самос ид, дизель Д-240 нові, м , а м лятор. Ц. 5100 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-75. ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 0342 55-48-71 ЗІЛ 130 самос ид- « ол оспни » арном стані. Конта ти: 066 722-13-11. ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 0342 55-48-71 ЗІЛ-157, самос ид з лебід ою. Конта ти: 098 292-05-06. ЗІЛ-4331, 0,2 диз. Конта ти: 067 767-13-24. ЗІЛ-4331, ф р он, дви н і КП від КамАЗ, 93 р.в. Конта ти: 098 039-83-35, 097 018-04-28.

КАМАЗ

КрАЗ 6444 тя ач, напівпричіп, 12 м. Конта ти: (067) 339-24-83

МЕРСЕДЕС

ІВЕКО

Мерседес-Бенц, МВ-100, 1995 р.в., 200 тис.пробі , вантажний. Висо ий, відмінний стан. Ціна: 6500 .о., Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

ПЕЖО Пежо Е сперт, 1.9 дизель, вантажний, червоний, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 6700 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-35, ма сі, 2004 р.в., 2.5ТДІ, вантажний, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 12900 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Фоль сва ен ЛТ-35, середній, висо ий, 2004 р.в., 2,5 ТДІ, вантажний, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07 Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., 1,9 т рбодизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05

МАЗ МАЗ 5549, самос ид. Конта ти: 098 668-86-62.

КАМАЗ

МАЗ 5551-самос ид, 1991 р. в., відмінном стані, після КП ходової, дви на, фарбований, нова ма, обмін на ле ове авто чи б с. Ціна: 8600 Конта ти: 067 339-68-32. МАЗ самос ., терміново. Конта ти: 098 253-34-44.

КамАЗ-3410, «тя ач», ЗІЛ-130, « ол оспни ». Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

МАН МАН 8.163, 1998 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050-660-19-45

МЕРСЕДЕС Мерседес-Бенц, вантажний. Ціна: недоро о. Конта ти: 095-407-41-10

РЕНО Рено-Менеджер, 1995 р. в., 9,8 л, 270 інсь их сил, вантажопідйомність — 10 т, пневмо, си налізація, автономна піч, спальни , можливий обмін на житло, або мі роавтоб с. Конта ти: 050-285-20-28

ДАФ, 91 р.в., 2,5 диз., 3,5 т в/п, або здам в оренд . Конта ти: 098 691-75-56. КрАЗ 256 самос ид (3 шт.) Ціна: до овірна. Конта ти: 050 101-13-67. КрАЗ, 07 р.в., ідеал. стан, самос ид, терміново. Конта ти: 068 104-01-65. МАЗ-533630 2121,2003 р.в., пробі 160 тис. м, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 330-30-50, 050 339-51-85.

Б ря оріз

. Конта ти: (096) 733-56-94

Виорювач артоплі інний. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

4.5.1. Продам

Тра тор, саморобний, дви н, бензин. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (068) 893-50-68 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70 Цистерни залізничні, 63 м в., 76 м в. Конта ти: (097)553-13-49

4.5.2. К плю

Е с аватор ЕО2126А Конта ти: (067) 872-53-09

Верстат прорізний для обріз и необрізної дош и. Конта ти: (098) 386-56-22

Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22 Е с аватор, навантаж вач «Карпатець», 1992 р.в., 4 овші, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Е с аватори ЮМЗ, 1985 р.в., 1986р.в., 1989р.в., 1991 р.в., після апремонт , івш 0.3 б.м., с ати в хорошом стані. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Запчастини до е с аваторів «Atlas», «Liebheer», навантаж вача «Stalowa Wola» та інших. Конта ти: (067) 767-08-10 spectehnika1@ukr.net ЗІЛ4514ГЯ самос ит, новий вип с . Конта ти: (067) 339-24-83 Картопле омбайн однорядний «Анна», хороший стан, терміново. Ціна: 49000 рн. Конта ти: (096) 445-66-32

Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (098) 386-56-22

Колеса до воза, б/в. Конта ти: 24-96-34 Комбайн зернозбиральний, «КласДомінатор-105», жат а 5м, візо , січ арня. Ціна: 88000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 КОМБАЙНИ, КАРТОПЛЕКОПАЧКИ, ТРАКТОРИ, ОБПРИСКУВАЧ, ПОСІВНА, ГРУНТООБРОБНА ТА БУДЬ-ЯКА ІНША ВЖИВАНА С/Г ТЕХНІКА З ЄВРОПИ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. КОНТАКТИ: (0362) 430-874 (095) 459-32-50

Косар

. Конта ти: (097) 435-15-94

Кран-маніп лятор, 1.5 т., виліт стріл и - 4.5 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 705-86-39 Міні-тра тор Т012 з обладнанням. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Міні-тра тор. Конта ти: (067) 103-03-98

МОТОБЛОКИ «ЗАРЯ». МІНІТРАКТОРИ «СІНТАЙ», «ДОНГ-ФЕНГ», «ДЖИММА» ТА НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ. ПРОДАЖ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 891-37-66 Підйомни 519-09-79

1,7 т. Конта ти: (098)

Піч отопленя до тра тора ЮМЗ, заводсь . Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Пл 2- орп сний, до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Пл дв х орп сний, заводсь ий. Конта ти: (067) 812-40-30 Пл

інний. Конта ти: (067) 980-23-59

Пл , 2- орп сний. 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Пл , 2х3,5, виробництва СРСР з предпл жни ами на тра тори Т-40, Т-40АМ. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причіп до тра тора. Конта ти: (098) 449-97-65 Саморобний тра тор. Конта ти: (097) 110-57-94

Ст пицю до сівал и. 28-78-41, (097) 381-60-99

Причіп до ЛА, вели ий (б с, Вол а), хороший стан, вир-во Кременч . Конта ти: (097) 613-16-97

Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18

Е с аватор ЕО-2621 на базі ЮМЗ, 1991 р.в. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 926-44-75, (096) 935-37-99

Тра тор навантаж вач «Карпати», роб. стан, 3 овші. Конта ти: 097 998-81-41

Фоль сва ен LT-28, 1991 р. в., терміново. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 050-438-07-83, 098-303-01-13

Форд-Транзит,1998 р. в., 2,5 дизель, д бльабіна. Конта ти: 099- 754- 65- 92, 050-378-45-72

т. (096) 708-12-30, (096)610-96-34

Січ арню, еле трична, Конта ти: (067) 812-40-30

ФОЛЬКСВАГЕН

ФОРД

Боч -причіп, 3000 л., хороший стан. Ціна: 5000 рн.

МАН 8.163, 1998 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

Комбайн Форштріт-512, 1982 р. в., жат а 4 м, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-526-88-41 Косар роторн . Ціна: 6500 рн. Конта ти: 097-668-81-02

Тра тор Т16. Конта ти: 27-39-46, (067) 940-42-68 Тра тор, 12 ін.сил. Конта ти: (067) 980-23-59

ГАЗ 66. Конта ти: 098 256-77-76. ГАЗ 69 вантажно-пасаж. Конта ти: 050 666-98-42.

Комбайн зернозбиральний, Клас-Домінатор 105, жат а 5 м, візо , січ арня, на запчастини. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 067-704-73-68

ТРАКТОР Т-25, ІДЕАЛЬНИЙ СТАН, +КОСАРКА, +КАРТОПЛЕСАД ЖАЛКА, +ПЛУГ. КОНТАКТИ: (098) 128-83-39

ГАЗ 53 дизель. Ц. 14000 рн. Газель пасаж.-13000 рн. Конта ти: 098 980-37-82, 050 949-11-41.

КамАЗ 55111, 1991 р. в., відмінном стані. Конта ти: 099 244-44-38.

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, АВС, антиб с, вебасто, автономна пічна Вебасто, щойно при наний відмінном стані. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

.

БОЧКУ-ПРИЧІП

ЗІЛ-« ол оспни », ММЗ 554 М, аз/ бензин, 9 балонів, пробі 92000 м, 3000 м після апремонт дви на, нова задня ма. Ціна: 6200 . о. Конта ти: 095-533-63-94

Іве о-3510, 1992 р. в., 2.5 л, т рбодизель. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 096949-15-20

Бетонозміш вач, орморіз Конта ти: (096) 733-56-94

ГАЗ 5201, олеса нові, 220х508, 2 шт. Ц. до овірна. Конта ти: 097 699-36-19.

КамАЗ 55102, 5511. Цементовоз ЗІЛ 130. Гідропідіймач до ЗІЛ ММЗ 555. Конта ти: 099 726-61-76.

МЕРСЕДЕС БЕНЦ СПРИНТЕР, 2005 Р.В., ФУРГОН 4,6 М, ТЕНТОВАНИЙ. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 12800 У.О. КОНТАКТИ: (067) 292-07-85

Бетонозміш вач, б/в. Недоро о. Конта ти: (098) 797-92-91

ГАЗ 3307, без до м. на з/ч. Конта ти: 067 950-96-92.

ЗІЛ-131, «лісовоз» з маніп лятором, з до ментами. Конта ти: 050685-12-19

КРАЗ

Ба паливний ори інальний, заводсь ий на тра тор Т-25. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

КамАЗ 5320 з причепом, робочий стан. Конта ти: 097 284-24-87.

КамАЗ-5410, нова ма, апремонт дви на, можливий обмін. Конта ти: (067) 339-24-83

(Польща), 43000 рн. Конта ти: (095) 459-32-50

ГАЗ

ЗІЛ-130, « ол оспни », хорошом стані, аз-бензин, 9 балонів, ма 80 %. Ціна: до овірна. Конта ти: 095413-63-99

КАМАЗ 53212, 10 т, причіп, тентований. Конта ти: (067) 339-24-83

35

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА Тра тор Т-25, 36000 рн. • Картопле омбайн «Боль о»

№40 вiд 19 жовтня 2011 ро

220Вт.

Конта ти:

Дви н від бетономішал и «Ruggerini rd-270». Конта ти: (097) 951-54-97 Картоплезбирач. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Комбайн, сівал . Конта ти: 61-94-82, (0670 730-63-10 Мотобло або міні-тра тор, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 171-66-19 kvv76@ukr.net Навіс задню до тра тора Т-25. Конта ти: (097) 951-54-97 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56 Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Причіп до ле ово о автомобіля, б/в. Ціна: 2000-4000 рн. Конта ти: (098) 559-08-56 Sloboduk92@mail.ru Причіп до ле ово о автомобіля, б/в. Конта ти: (098) 828-16-27 Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55 Техні с/ , тра тори, омбайни. Конта ти: 61-13-16 Тя ачі ЗІЛ, виробництва Кам’янець-Подільсь о о завод , в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 648-71-87

Міні-тра тор ( вадроци л), саморобний, з пл ом, та дви ном ЗІД, одноциліндровий. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 066-968-23-36 Міні-тра тори, б/в, з фрезою, Японія; надаю посл и по ремонт тра торів. Конта ти: 050-647-35-40 Ніж до артоплезбирально о омбайна КПК-3. Конта ти: 050-593-30-87 Переставний ран Піонер. Конта ти: 095-498-90-79, 096-224-21-48 Причепи до ле ових авто та мотобло ів, різні типи та розміри. Конта ти: 050-169-06-60 Причіп до тра тора 2 ПТС-4, по запчастинах, (ресори, ст пиці, циліндр, рама). Конта ти: 098-759-48-27 Причіп, до тра тора Т-012, Хар ів. Конта ти: 093-237-79-01 Р чний льтиватор. 050-236-52-42 Т-40. Конта ти: 050-166-91-11

Конта ти:

096-139-90-28

Таль еле тричн , в/п 2 т, висота підйом 6 м, в-ва Росія. Конта ти: 095-498-90-79, 096-224-21-48 Тра тор Ма орні , в-во Німеччина, 40 інсь их сил. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Тра тор МТЗ-50, з дви ном Д-240 в омпле ті з причепом на р льтиватором, щеплення важ их борін, артопле опач , осар , дво орп сний пл . Конта ти: 095-820-53-94, 093-399-86-47 Тра тор Т-150 К, робочий стан. Ціна: 32000 рн., тор . Конта ти: 097-184-71-36 Тра тор Т-25, 1991 р. в., 1100 мото од., в-во Польща, нефарбований. Ціна: 42000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Тра тор Т-25. Конта ти: 050-166-91-11 Тр а т о р Т-40 067-332-70-90

АМ.

Конта ти:

Тра тор Т-40, в ідеальном Конта ти: 097-868-64-49

стані.

Тра тор-Т40АМ, хорошом стані. Конта ти: 067-715-89-90 Шини R-13, до воза. Конта ти: 066-217-77-24, 26-63-38 ЮМЗ, Т-40, МТЗ, Т-25, Т-16. Конта ти: 097-339-23-57

МІСТО МІСТО ЛУЦЬК І.-ФРАНКІВСЬК (0342) (0332), (03322) продам

продам

Автомобільн морозильн амер з омпресором (б да), 4х2,15х160. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 066-069-61-08

Китайсь о о в-ва, 25 /с, вед чий перед, 3-циліндри, пл 2- орп сний, осар роторн , фрез , причіп 1-вісний самос ид. Конта ти: 097 933-37-19.

Автонавантаж вач Бал ан- ар. Конта ти: 050-295-65-30 Бортовий зов, на автомобіль ЗІЛ-130. добром стані. Конта ти: 063-340-37-53, 067-361-83-17 Б ря озбиральний омбайн, 1-рядний, відмінний стан. Ціна: 30000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Дворядні опач и, причепні артопляні та артоплесаджал и на 3 м. Конта ти: 050-264-08-52, 095-424-84-36 Для шиномонтаж стано (стенд) для вантажної омерційної с/ землерийної техні и, Італія, ма симальна шир. дис ів 1300 мм, ма с. діам. оліс 2420 мм, хорошом стані. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 067-332-03-24 До е с аваторів Atlas, Liebheer, навантаж вача Stalowa Wola та інших. Запчастини в наявності та під замовлення до 10 днів я нові, та і б/в. Конта ти: м.Чорт ів 067-767-08-10 spectehnika1@ukr.net До тра тора ЮМЗ, б/в та нові. Конта ти: 050-553-31-31 Е с аватор-навантаж вач Карпатець, 1992 р. в., 4 овші, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067-704-73-68 Еле тросіч арню, 220 Вт, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 066-307-30-39

Тра тор МТВ-80, 1991 р.в., хороший стан. Конта ти: (096) 176-52-39

Жат р дзян , чотирирядн . Конта ти: 067-361-22-26

Тра тор МТЗ-80, 1990 р.в. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 926-44-75, (096) 935-37-99 Тра тор саморобний, дизель. Терміново. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 270-68-79

Зернозбиральний омбайн Massey Ferguson 206, в добром стані. Конта ти: 097-540-77-01

Міні-тра тори «К бота», в асортименті, 4х4, 10Кс-25Кс, фреза, б/в, в ідеальном стані. Конта ти: 097 460-13-91 При арпатець, дизель, 3500 . о., добрий стан. Конта ти: 097 621-91-27. Продам або обміняю МАЗ 5334 на МТЗ-80 с\ варіант. Ціна 40000 рн. Конта ти: 03479 4-57-14 096 72269-53 Продам ЮМЗ 8280 2000 р., передній вед чий міст. Ціна: 56000 Конта ти: 03479 4-57-14 Саморобний з вед чим перед ом. Конта ти: 097 673-69-94. Саморобний тра тор з причепом і пл ом. Ціна: 2600 .о. Конта ти: 095 028-72-99. Т-150, 22000 рн, КамАЗ-5320, 5000 рн, разівсь ий дви н, б льдозер 130, 60000 рн Конта ти: 097 100-28-43. Т-150К або обміняю на зерно. Конта ти: 050 025-05-62 Т-16, Т-40. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51. Т-25 з абіною, нефарбований, в ідеальном стані. Ц. 5500 . о. Конта ти: 096 973-80-89. Т-25, 1989 р. в. з обладнанням, Т-25, 1991 р. в., Т-40, 1990 р. в. Конта ти: 097 311-16-85. Т-25, без абіни., 6500 .о. Конта ти: 050 644-18-88. Т-40 без вед чо о перед а з причепом. Конта ти: 098 855-26-50.

стан.

Картоплезбиральний омбайн, в-во Польща, 2-рядний, в хорошом стані. Конта ти: 068-262-85-46

Т-40 з пл ом та льтиватором. 3500 . о. Конта ти: 097 629-47-62, 050 948-90-10.

Тра тор Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Картоплезбиральні омбайни Anna, Karlik,Bolko, в арном стані. При нані з Польщі. Конта ти: Л ць 098-084-10-06, 050-230-51-89

Т-74, з пл ом, справний, з до ., ред тор до вал відбор пот жності. Конта ти: 067 756-69-83.

Т р а т о р Т-25, відмінний Конта ти: (096) 157-02-58

Тра тор ЮМЗ-6, 1982 р.в., мала абіна, на ход з до ментами. Можливий продаж о ремо по а ре. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 495-15-42

Картопле опач , в-во Польща, на 1 транспортер. Конта ти: 067-367-64-09

Терміново! Т-70 (молдаван), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 689-90-71, 096 909-49-16.

Кінний льтиватор. Ціна: 500 Конта ти: 096-733-74-03

Тра тор, 1989 р. в., відмінний стан, МТЗ 81. Конта ти: 096 632-53-51

рн.


36

СПЕЦТЕХНІКА, СЕРВІС, ЗАПЧАСТИНИ

№40 вiд 19 жовтня 2011 ро

Автозапчастини

Запчастини до а/м ЗАЗ 968: олеса, мотор, ороб а, двері, рила, апот. Конта ти: (067) 761-49-05

4.7.1. Продам

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56

Запчастини КАМАЗ, б/в: ст пиця задня - 200 рн., підшипни ст пиці - 20 рн., барабан альмівний - 400 рн., шина 260*508 з дис ом - 200 рн., олод а альмівна - 20 рн., повітряний фільтр(новий) - 50 рн. Конта ти: (095) 459-32-50

Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 5-ст ороб передач до ВАЗ 2103, б/в, ред тор задньо о моста, б/в, поршнева до ВАЗ 21011. Конта ти: (067) 587-76-27 Автодви н, М408, Іж 412. Конта ти: (096) 221-04-49 Тра тори, мотобло и, запчастини, рем., арантія. Бензопили. Конта ти: 067 470-66-19, 095 634-78-75. Трелювальний Т 55, добрий стан. Конта ти: 097 837-76-79, 099 092-49-68. ЮМЗ 6, 1986 р. в., + льтиватор, пл , добром стані, 5000 . о. Конта ти: 097 748-14-38. ЮМЗ-6 з навантаж вачем ПЕ-08. Конта ти: 050 101-07-36. Зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13. Зернозбиральні, артоп лян і, тю вальні преси, сівал и,саджал и, обприс вачі, Причіп-дача « емпін », осар и, артопле опач и 1-2 рядні, пл и, льтиватори, тра тори, ара в/п 1,5т. ін. с/ техні а. Конта ти: 067 391-02-53, 063 571-13-60 Комбайни зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі, тра тори Т-25, та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. www.rustexno.agrobiz.net, rustexno@mail.ru Конта ти: (050)9242613. Зерновий Массей Фер юсон, 3 м жат а, абіна, добрий стан. Конта ти: 098 779-09-97. Зернозбиральний «Клаас Домінатор105», візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. Конта ти: 067 704-73-68. Зернозбиральний Джон Дір 960, відмінний стан. Конта ти: 098 234-84-77. Комбайн СК-5. Конта ти: 098 069-33-76. Комбайни зернозбиральні: Клас, Массей-Фер юсон, Джон-Дір; преспідбирачі вадратні, р лі тю и; артоплезбиральні омбайни Грімме; р дзяні жнивар и 4-, 8-ряд ові, інша с/ техні а. Конта ти: (050) 970-96-11. Тра тори, мотобло и, запчастини, рем., арантія. Бензопили. Конта ти: 067 470-66-19 Б льдозер Т 170. Конта ти: 097 837-76-79, 099 092-49-68. До е с аваторів «Atlas», «Liebherr», «Zeppelin» та навантаж вачів «Stalowa Wola» в наявності та під замовлення терміном до 10 днів. Ціна: 10 рн. Конта ти: 45800 +380677670810 spectehnika1@ukr.net Е с аватор МТЗ, ЮМЗ, рейферний навантаж вач Т-16. Недоро о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. Е с аватор на базі МТЗ-82, 93 р.в., при наний з Польщі. Конта ти: 068 104-01-65. Cпецавтотехні а: зернозбиральні омбайни та запчастини «Массей Фер юсон», «Клаасс», «Джон Дір», «Вольво», прес-підбирачі, артоплеомбайни, автонавантаж вачі, фронтальні навантаж вачі. Конта ти: 068 566-70-77 050 175-55-52, 050 539-57-92 Автомобілерозвантаж вач бо ово о розвантаження тип АВС-50(РМБ) з довжиною пл атформи 16(18)м. Конта ти: 096 946-27-51, 050 339-51-85 Б ров станов БМГ-1 на базі ЗІЛ 131, 1991 р. в., онвенсія. Конта ти: 097 947-17-01. Гідромолот на е с аватори ЮМЗ, МТЗ, майже новий. Ц. 15000 рн. Конта ти: 050 434-42-02. Гноєроз идач РОУ 7 Ціна: 15000 Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14

Двостій овий автомобільний еле тромеханічний підіймач, 2 тонни, еле тромеханічний автомобільний підіймач чотиристій овий, 2,5 тонни. Конта ти: 050 176 71 44. Двотавр 22. Конта ти: 096 841-90-92. Кран «Піонер». Дешево. Конта ти: 067 419-99-37. Кран озловий ККС-10 т, 32 м хороший стан, 1981 р. в., робочий з паспортом (ори .). Ціна: 150000 рн Конта ти: 067 793-47-15. Кран-бал 30 м, олії. Ц. 8000 рн. Конта ти: 096 841-90-92. Кран-бал тельфер, новий, рад. в-ва, в/п 0,5 т. 4000 рн. Конта ти: 067 303-85-57. К льтиватор КНС 3 Ціна: 6000. Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 К льтиватор навісний з боронами, шир. 3.5 м. Ц. 8000 рн. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. К льтиватор шир. 3 м до тра тора МТЗ, ЮМЗ, 3-рядни . Конта ти: 066 389-07-30. Міні-тра тор, артопле опач , 16000 рн, причіп. Конта ти: 067 124-55-25. Навантаж вач «Карпати», роб. стан, 3 овші. Конта ти: 097 998-81-41 Навантаж вач львівсь ий, в/п 5 т, робочом стані, бензин. Ц. 35000 рн. Конта ти: 067 793-47-15. Навантаж вач львівсь ий. Ц. 18000 рн. Конта ти: 099 095-13-18. Обприс вачі, роторні осар и, рабар и, преспідбирачі, тра тори Т-25, артопле омбайни, артопле опач и, пл и, льтиватори та ін. с/ техні а на замовлення. Достав а за домовленістю. Конта ти: 050 690-59-83, 097 474-22-11, 096 680-95-90, 098 974-44-18.++ Пл 2- орп сний до тра тора Т-25, Т-40. Ц. 500 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. Пл 2- орп сний, одесь о о в-ва. Конта ти: 097 492-16-86. Пл оборотний, 3- орп сний. 2000 . о. Т-25, з абіною, ід. стан, 45000 рн., навантаж вач рейферний, 4400 рн. Конта ти: 096 973-80-89, 050 376-84-63. Прес-підбирач Кир изстан. Ціна: 25000. Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 С/ техні нов та б/в, а та ож тра тори. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52 С/ техні , привезен з Польщі: артопле омбайни «Анна», тра тори, преси, та інш с/ техні а. Конта ти: 066 164-94-68. 097 474-22-11, 097 474-22-72 САК, 1983 р.в., дви н від Мос вича 412, в добром стані. Ціна: 800 .о., тор . Конта ти: 095 348-95-66. Фоль сва ен Транспортер Т-2 або обміняю на тра тор. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52

Автосервіс •

4.6.1. Пропон ю

Автосервіс: ходова частина, розвал-сходження, різне. Конта ти: (096) 327-27-78, (050) 920-92-58, Оле .

Професійне встановлення • си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під.,

автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 360-75-15

АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. СКЛО В НАЯВНОСТІ НА ВСІ ВИДИ АВТО. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43 АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (050) 971-63-72, (097) 832-38-03

ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАМКІВ. КОНТАКТИ: (067) 943-36-54 Замін мастил. 222-21-01

Конта ти:

(050)

ОБШИВАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ АВТОСАЛОНІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ СКЛА ТА СИДІНЬ. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43 Шип вання авто ми. Конта ти: (050) 222-21-01

ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВИГУНІВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) пропон ю Автови п. Автомобілі від ідеально о стан до тих, що потреб ють ремонт , а та ож після ДТП. Конта ти: 050-276-45-34, 098-629-24-55

Автозапчастини до БМВ 520, зов Е34. Ціна: Недоро о Конта ти: (067) 728-58-39 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77

АВТОШРОТ: ЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ А/М ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЯПОНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 А м лятори, арантія до 36 місяців. Конта ти: 64-11-76 Ба ажни автомобільний, Конта ти: 68-33-19

б/в.

Ба ажни до а/м Фіат Д ато, Сітроен Джампер, Пежо Бо сер, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 777-49-85 Ба ажни до а/м Фіат. Ціна: 80 Конта ти: (050) 537-59-51

.о.

Ба ажни до мі роавтоб са Фіат С до. Конта ти: (050) 537-59-51 Ба алюмінієвий до а/м ВАЗ. Конта ти: (067) 686-58-64 Бампер передній, до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Бло циліндрів до а\м Мос вич. Конта ти: (067) 587-76-27 Вал арданний, до автомобіля КАМАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41 Гальмівний дис до а/м Іве о. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Г м до автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Г м до б са, б/в, з Німеччини. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Г м зимов «Но іан» до а/м, 205х65х15, б/в, хороший стан, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96 Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м зимов . Р15х60х185. Конта ти: 43-16-85 Г м літню Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Дви н до а/м Мерседес ОМ-360, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 704-73-68 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14 Дви н до а/м Мос вич-408. Конта ти: (067) 339-24-83 Дви н до а/м Рено Ла на, 4 циліндри, 112 /с, 1995 р.в. Конта ти: 23-69-92, (098) 275-62-13 Дви н Пасат Б4, 1,9 ТДІ, 111 тис. м., омпле тований. Конта ти: (050) 678-93-04 Дви н УД2М1, можливо з енератором. Конта ти: (097) 900-96-56 Дви н, 1.6 арбюратор до а/м Фоль сва ен Гольф, недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36 Дви н, 1.6ТД. до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (050) 537-59-51

Зварювання, рихт вання авто, ви отовлення ф р онів. Конта ти: 050-378-79-52, 095-218-12-21

Дви н, ІВЕКО, 2,5 дизель, по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Ремонт еле трообладнання, стартерів, енераторів а/м та ін. автоеле трообладнання. Продаж омпле т ючих та цілих а ре атів. Конта ти: 097-934-33-92

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Я існе та професійне полір вання зова автомобіля, внаслідо чо о видаляються невели і подряпини та потертості, відновлюється либина блис зова. Недоро о. Конта ти: 099-029-07-62

Дис з мою до а/м Мерседес Спринтер, Фоль сва ен ЛТ-35, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис титановий до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дис и до ле ових та вантажних автомобілів. Конта ти: 64-11-76 Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дис и, 2 шт, Р14. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 601-15-13, (097) 692-62-26 Еле тропровод до а/м ВАЗ-2104, Конта ти: (067) 587-76-27 ЗАЗ 968М-Таврію, на запчастини. Конта ти: (067) 154-49-77 Запчастини до «Мос вич2141». Конта ти: (098) 714-24-73 Запчастини до а/м «Мерседес». Конта ти: (097) 601-15-13, (097) 692-62-26 Запчастини до а/м «Мос вич 2140»: фари, ресори, помп , бло дви на. Конта ти: (096) 265-27-28 Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72 Запчастини до а/м А ді 80. Конта ти: (093) 845-86-98

Запчастинидо а/м Мерседес 200: 123 зов, передні і задні фари, заднє с ло, решіт а. Конта ти: (098) 763-07-23 Запчастини до а/м Форд Гранада. Конта ти: (067) 154-49-77 Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Запчастини до Мерседес 609Д: ресорні листи, 2 шт, центральна частина панелі приладів з ре ляторами, передні стремян и ресорні 6 шт. Конта ти: (097) 601-15-13, (097) 692-62-26 Запчастини до Ніссан Прерія: передні ст пиці, мотор 1,8 бензин, тощо. Конта ти: (097) 645-75-73 ЗІЛ-130, по запчастинах. Конта ти: (067) 804-25-44 Колеса вантажні Міселін. Конта ти: (097) 601-15-13, (097) 692-62-26 Колеса зимові для автоб са, 185/70, Р14С, 4 шт. Ціна: 750 рн/шт. Конта ти: (097) 601-15-13, (097) 692-62-26 Колесо з титановим дис ом відмінном стані до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., недоро о. Конта ти: 28-89-52, (067) 709-61-07 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39 Крило, праве, заднє, до ВАЗ 2106. Конта ти: 64-24-51 Криш ба ажни а до а/м «Ланос», нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Ма нето до тра тора МТЗ, новий. Ціна: 25 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мерседес 123 на запчастини. Конта ти: (067) 339-24-83 Механічн ороб передач 5-ст пінчат і мотор до автомобіля А ді-80 «боч а», недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36 Насос р чний для пере ач вання дизпалива. Конта ти: (067) 686-58-64 Паливний насос «Бош» до а/м Мерседес. Конта ти: (097) 645-75-73 Паливн апарат р , стартер до а/м Форд, 1,6 дизель. Конта ти: 43-64-46 (097) 489-81-86 Поршнев до а/м ВАЗ-2105-11, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Причепи до нових а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп. Конта ти: (096) 735-14-04 Радіатор до ондиціонера до а/м Мерседес. Конта ти: (050) 537-59-51 Радіатор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Ред тор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Рем омпле т ідроциліндра маніп лятора, «Фераррі». Конта ти: (067) 587-76-27 Рено 9, по запчастинах. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/м А ді Конта ти: (067) 587-76-27 С ло лівих передніх дверцят, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27 Стартер до а/м КаМАЗ. Конта ти: 097 899-77-78 Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27 Фар оп до а/м Рено Майстер. Конта ти: (050) 678-93-04 Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04 Фар оп до а/м Фіат Фіоріно. Конта ти: 27-96-51 Хюндай І-10, на запчастини. Конта ти: (067) 440-13-10 Шини вантажні, 225х75х16, б/в. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65 Шини до ле ових та вантажних автомобілів. Конта ти: 64-11-76 Шини, зимові, б/в, на 15. Конта ти: (097) 645-75-73

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

Вед чий міст до Т-40. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84 Гай и М-20, М-10, М-8. Конта ти: 71-02-47 Гідравлічні шлан и (р ави висо о о тис ), б дь-я их розмірів та діаметрів до с/ техні и, автотранспорт та промислово о обладнання. Конта ти: 096-188-27-79 volynrvt@mail.ru Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло ГБЦ ТНВД, насоси паливні, форс н и, до а/м Ніссан, Мазда, Тойота, Мітц біші, нові та б/в. Конта ти: 099-633-36-76, 096-670-66-66, 098-589-10-37 Голов бло до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло , олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93 Г м , до Вол и. Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50 Дви н Д-240. Конта ти: 068262-85-46 Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дви н до БМВ-540, 2003 р. в. Конта ти: 095-913-67-16, 066-713-85-00 Дви н першої омпле тації Мерседес ОМ 360, для омбайна з запчастинами. Конта ти: 067-704-73-68 Дис и металеві, R 14, 4 шт., 5 отворів, б/в. Конта ти: 066-062-34-98 До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин. Конта ти: 050-888-50-93, 067-196-14-48 До а/м Авіа, 2010 р. в. Конта ти: 067-903-01-72 До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмів ний циліндр, напіввісі, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62 До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний, альмівний циліндр, напіввісі, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62 До а/м Ж , 2009 р. в. Конта ти: 067-903-01-72 До а/м Л АЗ, 1991 р. олір ха і. Конта ти: 066-621-73-39 До а/м Опель-Ас она, 1,6 бензин, КП-4, передня панель, ва м, двірни и, илими для салон , хетчбе , риш а ба ажни а, нижні важелі. Конта ти: 066-916-20-18 До ГАЗ-24, лобове с ло, до Мос ича, ресори, с ло, до Жи лі, с ло. Конта ти: 093-237-79-01 До ГАЗ-52, дви н, паливний насос ЮМЗ, вентилятор, шлюзний винт, до ГАЗ-24, олов бло а. Конта ти: 096-686-64-36 До ЗІЛ-130, олов и до дви на, нові, б/в. Конта ти: 095-402-81-56 До Фоль сва ен-Гольф 2, (підвіс а). Конта ти: 097-986-02-91 До Фоль сва ен-Гольф, -Пассат-В3: дви ни 1,6 л, 1.9 л, дизель, 1.8 л, бензин, КПП. Конта ти: 096-463-38-56, 096-531-54-47 До Фоль сва ен-Гольф, 1995 р. в. Конта ти: 050-674-32-21 Еле тродви н, 900 обертів, фланцевий. Конта ти: 067-888-90-55 Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Запчастини до а/м РАФ. Конта ти: 095-503-09-39 Зі с лад Л ць ! Недоро о! Запчастини фірми «DTW» Germany. На автомобілі: Ford/Opel/Dewoo/Vito/Audi/ BMW/MBW/Mitsubishi/Nissan/VW. Конта ти: 097-583-33-13 Колеса, до тра тора, 11,2х28, б/в, фрези с цільно о обробіт , до тра тора Т-25, МТЗ. Конта ти: 097-668-81-02 Колінвал до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93

2 амери, 12.00-38, до тра тора Білор сь ЮМЗ. Конта ти: 25-76-33

Колінвал до 067-305-66-10

2 передніх рила до ВАЗ-2101, нові, пласти ові Ціна: за 2 шт./ 350 рн. Конта ти: 097-751-66-39

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93

4 с ати, 195х65х15. Конта ти: 095-503-09-39 Ба ажни до Т-2. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93

Ба ажни на б с. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42 Ба ажни на дах до а/м Хюндай. Конта ти: 067-289-24-20 Ба ажни , до а/м Рено-Кен о. Конта ти: 050-647-44-91 Бло дви на ГАЗ-53, олінвал, нешліфований, олов и до бло а. Конта ти: 096-532-70-91

а/м.

Конта ти:

Компле т бо ово о с ла до а/м РАФ. Конта ти: 095-503-09-39 Компле т ючі до автоматичних та механічних КПП, ермові рей и, стартери та енератори. Конта ти: 096-275-97-11, 050-378-10-94 Мі родви ни для ра етомоделей. Конта ти: 26-15-82. 099-175-22-56 Мотобло , в-ва Білор сь. Конта ти: 066-444-98-65


№40 вiд 19 жовтня 2011 ро Автомобільн а сти . Розміри: (10, 13, 16, 6 х 9) см, дво-трисм ова оа сіальна а стична система. Пот жність 70-150 Вт. Ціна від 80 рн/ пара. Відправ а по У раїні. Цін та наявність точнюйте по телефон . Ціна: 80 рн. Конта ти: 0681196430 0508401390 vitaliy-52@mail.ru Бампер до Рено Трафі , новий, в-ва Тайвань. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 067 710-03-26. Бампер до С бар Форест, потреб є незначно о ремонт , підсилювач бампера (бал ). Конта ти: 72-06-01, 096 939-81-71. ground-master.if.ua

Перехідні плити до Л АЗ, на встановлення дви нів ВАЗ, Таврія та Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 066621-73-39

ВАЗ 2121 Нива на з/ч, ,Таврія на з/ч. Конта ти: 067 750-11-23. Вол на з/ч. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52

Перехідні плити на дви ни, між дви ном Л АЗ на ВАЗ, Фоль сва ен-Гольф, Таврія, можливе переобладнання. Конта ти: 066621-73-39

Газов станов метан, исневі балони. Конта ти: 098 523-32-25.

Перехідн плит на встановлення дизельно о дви на Мерседес до а/м УАЗ. Конта ти: 066-621-73-39 Продаж та встановлення автозапчастин, б/в і нові, в наявності, на замовлення: А ді-100 88-90р. 1.8і, 2.0і, 2.3і; А ді-А6, 2.6і, 2.8і, 2.5TDI; Мерседес W-124, -210 86-96р., 2.3і, 2.6і, 2.5д, 2.2і, 3.0д, 2.8і, 3.2і; Пежо-806 99р. 2.0і. Конта ти: (0332) 78-63-55, 098-666-21-21, 099-222-67-60, 050-560-92-22

Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93.

Продаж та встановлення автозапчастин, б/в і нові, в наявності, на замовлення: БМВ-3 Е36, седан 1.8і, 2.0і, 2.5і, 93-97р., БМВ-5 Е34: 2.0і, 2.5і, 3.0і, 2.5TDC 88-95р. БМВ-5 Е39: 2.0, 2.5і, 2.8і, 2.5ТДС 95-99р. БМВ-5 Е28: 2.0, 87р. БМВ-7 Е38: 3.0, 96-99 р. Конта ти: (0332) 78-63-55, 78-63-55, 098-666-21-21, 099-222-67-60 Радіатори до авто, нові та б/в, радіатори водяні, ондиціонери, інтер лери та інше. Конта ти: 099-633-36-76, 096-670-66-66, 098-589-10-37

Голов бло а до Газель. Конта ти: 098 121-40-10.

Дви н до ВАЗ 2105, с ло лобове до ВАЗ, торпед ВАЗ 2105. Конта ти: 097 556-61-85, 093 845-98-69. Дви н до ВАЗ 2109. Ціна: 300 .о. Конта ти: 096 956-31-10. Дви н УД 1, до ЗАЗ-40, 2600 м, олеса до ГАЗ 66, нові, з дис ами, 4 олеса 235х55, Р 19, 225х45 Р 17. Конта ти: 097 397-06-75, 095 706-97-62. До а/м МАЗ 500 самос ид: КПП, ред тор, задній міст, радіатор та ба ато ін. Конта ти: 050 867-28-05. До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До ГАЗ 21, ГАЗ 24: нові дверцята, ришт ба ажни а, арнизи. Конта ти: 050 170-73-44. До ГАЗ-21 арнизи, бриз ови и, двері 4 шт., риш ба ажни а. Конта ти: 050 170-73-44.

Та їх встановлення, б/в і нові, в наявності, на замовлення: Фоль сва ен-Гольф-3, Пассат, -В3, -В4, 88-96р.; Опель-Оме а 96-00р., 2.0, 2.5і е оте ; Ве тра-В 96-00р., 1.6е оте , 2.0д. БМВ-3 Е-30 88-91р., 1.6і, 1.8і, 2.0і, 2.5і, 2.4д. БМВ-5 Е28 1987р., 2.0. Конта ти: (0332) 78-63-55, 78-63-55, 099-222-67-60, 050-560-92-22 Титанові дис и 225х50 R-17 до БМВ, А ді, Фоль сва ен, недоро о. Конта ти: 097-645-13-78 Форс н и до а/м МАЗ, нові, 8 шт. Конта ти: 050-593-30-87

До ГАЗ-24 дви н з навісним обладнанням, арбюратором ГАЗ-31-10, стартером, зчепленням і п’ятист пінчастою ороб ою переміни передач від ГАЗ-31-10 в робочом стані.

Шини до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80

Задній міст до ГАЗ 52,53. Конта ти: 066 389-07-30.

Ціна до овірна. Конта ти: 0673438075 До УАЗ: мости, ороб и, роздат и, дви ни, ресори, олеса та ін. запчастини. Конта ти: 097 935-67-40. Е ономайзер палива, е ономія до 30% ( аз, бензин, ДП). Форм ємо дилерсь мереж . Конта ти: 067 367-53-78. www.Petro-mag.com.ua.

Бампер С бар Форестер, потреб є незначно о ремонт , підсилювач бампера (бал ). Конта ти: 067 802-87-40. Гідроборт, ДАФ 75, вантажопідйомність 2 тони, до овірна Конта ти: 050 433-67-03 Гідропідсилювачі, еле тропідсилювачі, ел. р льові рей и, ідравлічні рей и, стартери, енератори до іномаро всіх типів. Андрій. Конта ти: 78005 6-92-66, 096 760-21-54. Голов бло а, арданний вал до іномар и. Конта ти: 098 121-40-10. Голов бло а, олінчастий вал. Конта ти: 096 546-22-51. Голов бло а, олінвал до іномар и. Конта ти: 098 121-40-10. Двері, ба ажни , піч а панель та ін. до Опель Кадет Е. Ціна: до овiрна. Конта ти: 096 694-36-95. br_1990@mail.ru Дви н до А ді 100, 2.5 ТДІ, 2.6 бензин. Або А ді без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 512-70-10, 099 961-11-97. Дви н до Опель Кадет, 1.3, аз. станов . Конта ти: 098 254-52-08. Дви н до Форд Ес орт, 1.6. Конта ти: 067 343-13-66. Динамі и автомобільні KENWOOD KFC 6907 200Вт. Роман. Ціна: 430 рн., тор . Конта ти: 097 770-60-26. Дис и ле осплавні до БМВ «Стінс», 15", 7J 15H2 ET 15, нім. в-ва. Ціна: 150 . о./ 4 шт. Конта ти: 6-43-56, 097 206-03-83.

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам Автомати . Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ

Зарядне для мобільно о. Конта ти: 58-22-76

КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ:

4.7.2. К плю

Зимові шини з дис ами MATADOR 165/ 70/R13 з незначним пробі ом (б/в 2 місяці), 2 шт. Ціна: 800 рн. Конта ти: 098 669-94-96.

Автомати . Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Карбюратор до ВАЗ 2105. Ціна: 270 рн. Конта ти: Івано-Фран івсь , Надвірна 097 720-50-40, 093 134-23-22. Nemezis2009@ukr.net

Шини до оборотно о пл Конта ти: 050-593-30-87

а, 16х20.

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, • ЄРАЗ можливо без до ментів.

Дви н до а/м Таврія ЗАЗ 1102, не ільзований, арном стані. Терміново. Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18 Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, дельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (097) 919-02-02 k a t a l i z a t o r y @ u k r . n e t www.katalizatory.ho.ua Колеса до а/м ЗІЛ131, МАЗ. Конта ти: (097) 334-95-11 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99 Підіймач, б/в, 2-стій овий для ле ових а/м. Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25 Ред тор 03-06 Конта ти: 64-50-45, (067) 103-03-98

4.7.3. Обмін КамАЗ: КПП, ороб а відбор пот жності + НШ, ідропідсилювач, інше. Можливий обмін. Конта ти: (097) 238-08-29

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Автофільтри на всі мар и авто за ціною вели о о опт . Конта ти: www.autolux.com.ua Бло дви на, олінвал, ЗІЛ 130, шини 260/508 нові. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20. Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20. До а/м Газель нові та б/в. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20. Авто ондиціонери, холодильні станов и, автономні опалювачі та запчастини Вебасто (Webasto) та Еберспехер (Eberspacher). Конта ти: motorka.info@meta.ua (0362) 62—99— 35 (067) 382—17—38

Колеса, дис и, осі, ст пиці до причепа 2 ПТС-4. Конта ти: 066 389-07-30. Колінвал, розподілвал до ГАЗ-52, новий, 1000 рн. Конта ти: 067 303-85-57. Компле т зимової ми на сталевих дис ах, омпле т дис ів титанових R -14, ланцю и зимові олісні, омпле т піді рів сидінь. Конта ти: 067 427-26-63. Компресор до КамАЗ, МАЗ, форс н и до МАЗ, Конта ти: 098 523-32-25. КП ВАЗ-2109, 5 ст. нов , трісн тий орп с. Конта ти: м. Івано-Фран івсь 521656 0502793560 shpilchyk_r@mail.ru КПП до КамАЗ, нов . Конта ти: 050 338-65-28. Крило для ДЕУ, недоро о. Конта ти: 099 059-10-65 К зов вантажний, бортовий, 4.20 м, зов ізотермічний. Конта ти: 095 260-06-31. Обладнання азобалонне італ. в-ва, 10 ле их балонів. Конта ти: 050 338-65-28. Рація, о т, антена. 1000 рн. Конта ти: 096 189-70-31. Ред тори нові заводсь і КРАЗ 256, 258, 260 середньо о та задньо о зчеплення, оризин КРАЗ, МАЗ. Конта ти: 097 541-24-11. Сидіння передні до ВАЗ 2114, нові. Ціна: 500 рн. Конта ти: 098 961-73-85. С ло переднє та заднє, паливний ба до Мос вича 2140. Конта ти: 050 223-90-18 Сліпери для Краз, МАЗ, 30 шт, нові. А м лятор 6 СТ 190. Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34. Ст пиці з с портами до ВАЗ 2101, олов дви на після апрем., а м лятор до Таврії (45), добром стані. Конта ти: 097 299-01-17, 095 645-74-34. С порта задні, з рам ами. Ціна: 100 .о. Конта ти: м Кал ш 067 710-03-26. Трансмісію до ВАЗ 2109. Ціна: 200 .о. Конта ти: 096 956-31-10. Фар оп до ВАЗ. Конта ти: 050 270-95-77. Нові та б/в до Мерседес-Спринтер-308, -311, -312, -313, -316, -413, -416, -Віто-108, -110, -112, Фоль сва ен- ЛТ28, -35, -46, 1998-2007р.р., -Т4, та ін. іномар и, в наявності, достав а по У раїні. Конта ти: (067)2588096 4 зимових олеса на А ді з дис ами, майже нові. Конта ти: 096 886-72-91. 4 олеса до БМВ, тит. дис и. Конта ти: 050 433-86-33.

лів. Конта ти: 096

4 олеса, б/в, р. 235х65 Р 17 «Мішелін». Недоро о. Конта ти: 099 047-42-79.

Бло циліндрів, олов а бло а, стартер, енератор, насос ідравлі и, поршня з шат нами, без олінвала. Ціна: 600 .о. Конта ти: м Кал ш 067 710-03-26.

Авто м ГАЗ 66, 2 шт., нові Конта ти: 067 192-13-37, 098 386-64-34. Автозапчастини для ле ових та вантажних (TIR) автомобілів в наявності і під замовлення, нові та б/в. Швид о. Я існо. Конта ти: м. Кал ш в л Хімі ів 8. 03472 6-05-68, 068 507-14-77

Ба ажни до Жи 854-47-22.

Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11.

64-51-81, (067) 907-95-30 Ворота аражні, се ційні. Конта ти: (0362) 63-43-83 Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07 Ворота аражні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ворота се ційні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66 Ворота, овані вироби. Конта ти: 43-00-83, (067) 717-71-64 Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64 Ворота: се ційні, промислові, онсольні. Конта ти: (067) 717-71-64 Гараж черепаш , р-н Північний, в л. Ш хевича. Ціна: 350 .о. Конта ти: (097) 465-67-93, (093) 403-72-32 Гараж. Конта ти: (067) 364-37-80 Підйомни для ремонт ле ових машин. Конта ти: (067) 686-58-64 Ролети захисні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

Транспортні послуги

Спринтер, 8 чол.+1,5 т, по У раїні та Європі. Конта ти: (098) 923-46-89, (098) 323-34-31

Вантажно-пасажирсь і • перевезення, приватні, ле овим а/

м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

Візьм пасажирів до Іспанії, •омфортабельний мі роавтоб с «Спринтер», виїзд з 20.10.11 р. по 1.11.11 р. Конта ти: (098) 923-46-89

Поїзд и до Сан т-Петерб р а. Конта ти: (096) 222-40-01, (095) 332-42-14

Посл и автомобілем: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50 Автопосл и а/м ЗІЛ 130 + напівпричіп. Перевезення вантажів до 12 м та 10 тонн. Конта ти: (097) 705-86-39 Автопосл и раном-маніп лятором по міст та області (а/м КамАЗ з вивантаженям). Це ла, бло и, бр ів а. Ліц. МТУ АВ № 4978781 від 10.11.09. Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОННИ, 13 КВ.М. ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО) КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25 Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 45-00-55

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52

ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОМ МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14 Перевезення вантажні м/а Серседес (холодильни ), в/п - до 4 т, 13 м. б. (розміри 1,80м*1,75м*4м). Конта ти: (067) 124-80-21, (095) 538-65-45 hpuntik@gmail.com Перевезення не абаритних та вели ова ових вантажів по У раїні. Конта ти: (095) 247-19-96 Посл и транспортні для вантаж по У раїні (не абарит, цистерна, ева атор, зерновоз, спецтехні а, дов омір). Конта ти: (067) 902-68-01, (095) 247-19-96, (063) 225-67-43 dxl3@ya.ru www.logisticua.blogspot.com

Посл и вантажоперевезення, 2 т., 10 б., 3.2-1.6-1.9.

Автопосл и а/м ЗІЛ-130, + • причіп, самос ид, ГАЗ-53,

т. 63-71-50, (098) 973-59-99 Selo27@gmail.com

Вантажні перевезення а/м • ГАЗ-53 самос ид, бортовий, ліц.

МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51 Вантажні перевезення а/м • Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о,

по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

Вантажні перевезення м/а Мерседес-Спринтер, по всій території У раїни та Європи. Шен ен віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Посл и ева атора, перевезення всіх видів авто (вантажних, ле ових авто та с/ техні и, можливо альтан и та ва ончи и). Ліц. АВ № 437544 від 04.12.08 р. Конта ти: 067-741-21-10, 050-848-39-94 Посл и е с аватора SHAAR, ЗІЛ «самос ид», вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: (0332) 28-55-10, 050671-08-44 Посл и ЗІЛ-самос ид, для достав и сип чих матеріалів, вивоз сміття. Конта ти: 050-378-06-26, 067-370-45-34, 29-02-35 Перевезення вантажів по міст та області автомобілем Mercedes Sprinter. Конта ти: 099- 492-58-08

МІСТО ЛУЦЬК МІСТО (0332), (03322) І.-ФРАНКІВСЬК Продам (0342) пропон ю Вантажні перевезення до 3 т. Ціна: недоро о Конта ти: 097 649-27-40, 068 511-56-46. По У раїні, СНД, Європі, в/п 2,5 т, 6 т, 10 т, 20 т. Оплата в один бі . Ліц. №372956 от 5.09.07 Мінтранс. Конта ти: 050 480-25-68

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) пропон ю Ван т а ж н і перевезення а/м Мерседес-Спринтер MAXI, в/п 3.5 т, 12 б. м. Конта ти: 096-605-51-95, 095-911-42-74 Вантажні перевезення а/м Фоль сва ен-Крафтер, 14 б. м, по У раїні, недоро о. Конта ти: 096-412-28-61 Вантажні перевезення б сом ЛТ-35 ма сі, по міст , області, У раїні. Конта ти: 097-745-53-43, 095-555-36-04, Оле сій Пасажирсь і перевезення а/м Мерседес-208, 12 місць. Недоро о. Ліц. АВ № 338656 від 27.05.2007 р. Конта ти: 066-979-14-71 Посл и автонавантаж вачем «Боб ет». Конта ти: 050-438-11-80

Велосипед МТБ, Bergamont Hype 2009 р. в., обладнання - Shimano Alivio & Acera, маса 13 , стан ч довий. Ціна: 2850 рн. Конта ти: 095-749-39-95 Велосипед, імпортно о в-ва, відмінном стані, для дорослих. Конта ти: 097-963-97-10 Запчастини до мотоци ла ІЖ Юпітер, старо о вип с . Конта ти: 099-199-79-69

Посл и авто рана КТА 28, виліт стріли 22 м, на базі КрАЗ та вантажних авто МАЗ, КамАЗ, ГАЗ. Конта ти: 050 661-85-23

Мотоци л Джонсон, 2-циліндровий, напівспортивний, зареєстрований, новий. Конта ти: 098-503-63-39

А/м Мерседес, по міст та за межі, до 5 т, об’єм 13 м б. Вивіз б д. відходів. Конта ти: 050 270-95-77. А/м ФАВ. Конта ти: 097 223-18-69.

Мотоци л Джонсон, новий, 2циліндровий, реєстрація. Конта ти: 067-888-90-55 Мотоци л Іж Планета-5, 1992 р. в. Конта ти: 067-367-64-09 Мотоци л Хонда, червоний, 2006 р. в., об’єм 125 б. м, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-280-08-59

А/м Фоль сва ен Крафтер, (14 б. см) по У раїні, недоро о. Конта ти: 096 412-28-61 Вантажним б сом Т5 по області та У раїні. Ціна: за домовл. Конта ти: м.Івано-Фран івсь 0977038378 portugal2008@bk.ru Вантажні перевезення від 0.5т до 23т. Компанія працює на за альній системі оподат вання, є платни ом ПДВ. Конта ти: 76006 а/с 195 Івано-Фран івсь . 71-28-12, 067 344-55-93. info@tm-trans.com TM-TRANS.COM Вантажні перевезення по міст , області, Зах. У раїні до 1 т, авто Мерседес Віто. Конта ти: 068 144-71-63. boy-rom@ukr.net Вантажні перевезення тралом по У раїні. Конта ти: 096-559-14-38. Власним б сом. Конта ти: 265-18-80, 098 332-52-29.

050

До 1,5 т. та пасажирсь і до 7 місць перевезення по У раїні омфортабельним б сом. Орест. Ціна: помірна. Конта ти: 095 106-28-07, 097 576-62-75. orestykdok@mail.ru

Мотоци л Ява-350, 12 Вт, з до ментами, в розібраном ви ляді. Конта ти: 097-645-13-78 Спортивно- ірсь ий велосипед SCOTT, біло-бронзово о ольор . Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Велосипед Ардіс, 21 передача, передня та задня амортизація, олеса 26, дис ові альма, добрий стан. 500 рн, тор . Конта ти: 098 212-84-86. Велосипед нім. вир-ва, б/в. Конта ти: 096 381-73-21, 55-52-41.

До 5 т по У раїні. Конта ти: 067 876-74-17.

Велосипед, для дівчин и ві ом 6-10 ро ів, хорошом стані. Ціна: 150. Конта ти: 068-844-96-01

Знайд машин для перевезення вантажів, по У раїні. Конта ти: 096 559-14-38, 063 693-77-07.

Віпер Сторм, 150 б.см, зареєстрований, в добром стані. Ціна: 855 Конта ти: 067 344-43-09. dok-orko@yandex.ru

Мото , велотехніка, запчастини Велосипед, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-60-94, (097) 719-04-72 Велосипед, б/в. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Велосипеди дитячі, б/в, від 3 до 8 ро ів, відмінном стані. Конта ти: 26-37-35, (050) 339-24-03

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. • Конта ти: 43-16-75, 23-03-90 (067)

Посл и авто раном ЗіЛ 133 ГЯ. 1 одина – 250 рн. (не менше 3-4 од., врахов ючи доїзд). Конта ти: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua

4.11.1. Продам

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

Вантажні перевезення 1,5-3 т, а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ-»Бичо » бортовий. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Перевезення вантажів по міст та області автомобілем Mercedes Sprinter. Конта ти: 099- 492-58-08, 095036-46-07

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

самос ид, ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (096) 510-68-51

Пасажирсь і перевезення автоб сом, 2001 р. в., 41 місце, по У раїні та за ордоном, посл и весільно о ортеж та ін. Ліц. АВ №415980 від 18.02.2009р., МТЗУ. Конта ти: 050-051-66-13

4.10.2. Попит

4.10.1. Пропон ю

494-75-45, (050) 555-81-91

37

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ Вантажно-пасажирсь і • перевезення а/м Мерседес

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ «ЗАРЯ». МОДЕЛІ: «СИЛЬНИЙ», «ВЕСНА». КОНТАКТНА ОСОБА: АНАТОЛІЙ. КОНТАКТИ: (050) 235-91-35, (096) 552-23-99 Запчастини до мотоци ла Іж: ланцю и приводні, спиці. Конта ти: (067) 154-49-77 Запчастини до с терів та мопедів. Конта ти: (067) 382-11-52 info@baza.rv.ua www.baza.rv.ua Квадроци ли. Конта ти: 64-11-76 Колесо до спортивно о велосипед , заднє. Конта ти: (097) 447-95-44 Мотобло «Кентавр 2060Д», 6 інсь их сил. Конта ти: (098) 934-34-08 Мотоци л «Іж. Планета спорт», в хорошом стані. Конта ти: (097) 706-69-99 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 Мотоци л ЯВА 350-638. Доро о. Конта ти: (067) 812-40-30 С тер Solsire, відмінний стан, 2007 р.в., нова ма, дис ові альма. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06 С тер в неробочом стані. Конта ти: 64-50-45, (067) 103-03-98 С

тери. Конта ти: 64-11-76

Іж планета 3, новий а м лятор, дис и щеплення, поміняний олінвал, нові ільця. Можливий обмін на с тер. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 098 369-75-32. smerechuk.misha@yandex.ru Мопед Ри а. Ц. 800 рн. Конта ти: 097 626-13-80. Мотобло и. Широ ий модельний ряд мотобло ів та навісно о обладнання до них. Ціна дост пна та надійна я ість. Конта ти: 097 616-75-29. Мотоци л «Мінсь » з до ментами, синій, в ідеальном стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 098 880-56-52, 067 876-44-45. Мотоци л Дніпро, 89 р.в., хороший стан. Ціна: 750 .о. Конта ти: 098 920-15-87 Мотоци л з оляс ою ІЖ Юпітер добром стані. Д же дешево. Конта ти: 098 951-82-73. Мотоци л Ява, 6 В, хороший стан. Ціна: 650 .о. Конта ти: 098 920-15-87 С тер Зорро, 50 б., 2007 р.в., ідеал. стан. 3500 рн. Конта ти: 78-10-75, 097 737-23-99. С тер Хонда, потреб є незн. ремонт , можл. на запчастини. Конта ти: 096 891-08-34. С тер, 50 б, 2002 р.в. Ціна: 750 .о. Конта ти: 098 920-15-87 У раїна, добрий стан. Конта ти: 4-58-78.

4.11.2. К плю Моторолер 27-18-40

«Ри а».

Конта ти:

Причіп до мотобло а. Конта ти: (093) 675-74-14

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Продам Мастила моторні. Конта ти: 64-11-76 Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05 Р ави для нафтопрод тів. Конта ти: (050) 435-22-10


38

№40 вiд 19 жовтня 2011 ро


№40 від 19 жовтня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ

39

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

40

№40 від 19 жовтня 2011 ро Б х алтер на випис на ладних, рознесення в базі даних приход , витрат товар , с ладання авансових звітів, рознесення бан , аси, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на с лад преси. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Б х алтер рядовом , 24-50 р. Знання ПК, 1С, первинно о облі до ментів, форм вання реєстр виданих та отриманих подат ових на ладних. ЗП 1900 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер , в/о фахова, д/р, знання «1С.Б х алтерія». Конта ти: (067) 978-65-51

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п - при співбесіді. Автомийни , з/п - 1500 рн.. Х дожни , вимо и: арна творча ява. Е с аваторни , д/р, з/п - 120 рн/день. Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Менеджер з продаж нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві 35 р. Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/р, з х дожньою явою, з/п - 2000 рн.

- до

Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Менеджер з постачання ал о олю, д/р з продаж , знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п - 2000 рн. Підсобном робітни , виробництво бло ів. Майстр з озеленення, д/р, рафі роботи: з 09-18:00, з/п - 2000 рн. Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано з власним авто. Менеджер з продаж анцтоварів, д/р в сфері продаж анцтоварів, мінімальні знання 1С, з/п - став а+%. харя, д/р, охайність.

Менеджер з продаж мінімальний.

Б х алтер , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Б х алтер , з 8-17, ві від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Еле три , д/р, р пи дост п - 3-5. Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Швеї, з д/р. Слюсарю, 30-50р., мінімальний д/р, з/п - від 1500 рн.

Помічни

Б х алтер , в/о фахова, д/р, знання «1С.Б х алтерія». Конта ти: (067) 978-65-51

запчастин до авто, д/р в тор івлі

К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р.

• Приймальни ам с лотари. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71,

Автослюсарю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Автофарб вальни , автозварни , автошпа лювальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Вимо и: а тивність, •омСені ретарю. абельність, ві - до 28р., з

А ентам з продаж з власним авто, до 40 ро ів. З/п 150 - 300 рн. в день + бензин + доплата за авто. Терміново. Конта ти: (097) 645-91-28

(063) 857-64-00

Продавцю в меблевий ма азин. Знання ПК. Бажано досвід роботи. Конта ти: (0362) 62-40-44

вмінням орист ватись мобільним телефоном. Навчання та стаж вання оплач ються. З\п висо а. Конта ти: (094) 967-09-21

То арю-автоматчи с • опытом роботы на то арных автоматах 1 Б-240. З/п 8000-12000 рн. Конта ты: (099) 484-26-34

•Тор овим представни ам та е спедиторам, ві від 18 до 37 ро ів, став а 2400 рн + %, роботодавець. Конта ти: 40-07-65, (098) 032-22-84

У відділ достав и потрібні молоді люди до 25 р., для достав и поб тової техні и по міст та області, з\п - 160 рн\день, оплата щоденна. Конта ти: (098) 194-29-68

Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи: 9.00 - 18.00, з/п до овірна. Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Б дівельни ам (м ляр, бетонни , шт ат р), працевлашт вання офіційне, з/п - 2000 рн. Автослюсарю, д/р, до 40 р. Вантажни , денна/нічна зміни, з/п - 1200-1500 рн.

Вантажни ам, тор овим а ентам, персонал в офіс, в новий філіал, навчання без оштовне. Не а ентство. З/п 1900 3500 рн., в залежності від ва ансії. Конта ти: 43-92-41, (097) 645-91-28

Бармен , д/р, потижневий рафі

Е спедитор -постачальни осметичної р пи товарів, д/р не обов’яз овий, ві - 18-33 р., з/п 2300-3700 рн. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

роботи, з/п - до овірна.

Водію з власним авто, з/п - став а + бензин щоденно. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

5.1.1. Пропон ю робот

• 6 тор ових а ентів, 4 е спедитори, 8 різноробочих терміново потрібні. Можна без досвід роботи. З/п 100-200 рн. в день. Виплата потижнево або щодня. Конта ти: 43-92-41, (094) 966-92-41

Б дівельни ам, до 40 р., різних спеціальностей, потрібні тор овій фірмі на сезон або постійн робот , навчання без оштовно, є перспе тива, не а ентство, з/п 80-250 рн/день. Конта ти: 62-30-22, (097) 645-91-28

•В Рівненсь філію на постійн робот потрібен тест вальни , можна без д\р, ві - до 26 р. З\п 160 рн.\день. Конта ти: 43-92-58, (098) 680-39-16

В тор овий омпле с на постійн або тимчасов робот потрібні молоді люди до 25р., за різними ва ансіями, з\п - від 2000 до 4000 рн., залежно від посади та рафі роботи. Конта ти: 40-09-21, (098) 194-29-50

Для постійної роботи потрібен продавець. З\п - 2600 рн., ві 18-26 р. Конта ти: (067) 882-93-41

•Запрош ємо продавців, ві ом до 25 р., тор овий дім. З/п - 2600 рн. Не а ентство. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

На постійн робот потрібен • помічни менеджера, ві - до 28 р., з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 967-09-21

На постійн робот потрібен • тест вальни , ві - до 28р., можна

без д\р, з\п - 160 рн\день. Конта ти: (098) 680-39-16, (094) 967-09-21

Не а ентство! Потрібен ратор до 28 р., можна без д\р. З\п під час навчання - 120 рн\день. Конта ти: (067) 252-69-84

Не а ентство! Проводимо набір співробітни ів до 28 р. в тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавець- онс льтант, омпле т вальни , асир. З\п - від 1800 до 3500 рн., залежно від посади. Конта ти: (094) 967-09-21, (098) 651-78-54

•Потрібні р’єри для постійної та тимчасової роботи по міст , ві 18-28 р., з\п - 160 рн\день. Конта ти: (097) 145-86-58

А ент з продаж нер хомості, чол./жін від 20 до 30р, без д/р. Вільний рафі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 А ент з продаж ре лами, чол./дів, можливо без д/р., оловне бажання працювати, з/п став а+% Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бармен , з 7-20, від 18-30, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Бармен , з досвідом роботи або без. Конта ти: (097) 298-50-00 Бармен , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

В РІВНЕНСЬКУ ФІЛІЮ НА ПОСТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, МОЖНА БЕЗ Д\Р, ВІК - ДО 28 Р., З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 680-39-16 Вантажни ам на с лад. З\п без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68 Вантажни ам. Конта ти: 46-02-70 Вантажни ам. Ві від 18 -40 ро ів. Конта ти: 45-00-17, (097) 742-24-38

Бармен , з/п 1000-1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Вантажни на ондитерсь і вироби, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Бармен , за містом, з/п та проживання потижнево. Конта ти: 24-79-28, (067) 362-34-49 Бармен , 2-24-14

Здолб нів.

Конта ти:

Бармен , можна без д/р, потижнево, дівчина з бажанням працювати. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

А ент зі страх вання, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Бармен , 4-13-20

А ент , представни , менеджер , з д\р та без, з а\м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68

Б х алтер , Корець. Конта ти: 2-10-51

Бармен , з/п - став а + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

А ент з продаж , з/п - став а + бон си. Конта ти: (050) 945-53-07, (096) 925-08-83

А ент тор овом , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Радивилів.

Конта ти:

Бармен , Рівненсь ий р-н. Конта ти: 22-34-74 Бармен - харю, до 30 р., з/п від 1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Бармен . Конта ти: 26-96-35 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподар . Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Вантажни на металобр хт. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Вантажни на пиво. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Вантажни на постійн робот , до 45 р, 9:00-17:00, сб., нд. - вихідні, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Вантажни на тимчасов робот . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Вантажни сміттєвоза, з/п 1700 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Вантажни , денна/нічна зміни, з/п 1200-1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34

К р’єр відділ достав и, ві - 18-34 р., з/п - 1800 рн + премія. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

Адміністратор в пер арню, до 35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Мерчендайзар для роботи з елітною осметичною р пою товарів, ві - 18-35 р., з/п - 2300 рн + премія. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

Адміністратор в ресторан, в/о відповідна, д/р обов’яз ово, рафі позмінний, з/п при співбесіді, чол/жін від 25 до 40р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бри адирам пе арні. Конта ти: (050) 438-08-62 61-16-06,

Вантажни , до 35 ро ів, позмінно, 8-15, 15-22, сб-нд вихідні. Конта ти: (095) 243-51-74

Адміністратор тор ово о центр ВО. бажано д/р. Знання ПК,офісних про рам. ом ні абельність. відповідальність. ор анізаторсь і здібності, чол/жін від 23 до 35р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бри адир . Не а ентство. Конта ти: (097) 832-78-00

Вантажни , до 40 р, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Се ретарю, бажано д/р, з/п - став а + премія. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

ле овим автомобілем, витрати пально о - до 7 л. Оплата праці висо а та вчасно. Конта ти: (067) 616-69-99

А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, до 45 ро ів, можливо без д/р. З\п - 650-800 рн\тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68

Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п - до овірна. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34

Б х алтер , з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

А роном , Здолб нів. Конта ти: 2-24-14

Продавцю- онс льтант з продаж поб тової хімії та осмети и, ві - до 35 р., з/п - 1800 рн+%. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

Водію з власним ле овим • мі роавтоб сом до 10 місць або

А ент з достав и та зб т з власним а/ м, терміново, з\п - від 2650 рн. + премії. Конта ти: 40-02-39

Бармен , рафі роботи, з 7-20, ві від 18-30, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Б х алтер , з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К р’єр відділ достав и поб тової хімії, ві - до 28 р., з/п - став а + проїзд + %. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

Помічни менеджера на постійн робот , ві - до 33 р., з/п - 3300 рн. Конта ти: (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

Працевлаштування

А ентам з продаж , пром р па, ві 18-45 ро ів, з\п - 120-200 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73

Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чолові , жін а з досвідом роботи та без. 10-23, З/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Авто ранівни , вахта 3-6 місяців, з/п 40 тис.р б. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Авто ранівни , з/п – 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни , на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Автомийни (нічні зміни) на СТО, ві від 20 до 30р, з/п 30% від вимитих а/м. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Автомийни , з/п - 2000 рн.. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Автомийни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автомийни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автомийни , працювати 2/2, старанність, з/п від 1500 + доплата за ожен автомобіль. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Автомийни 362-01-67 Автомийни 312-32-55

. Конта ти: 26-96-35, (067) . Конта ти: 46-06-06, (093)

Автослюсарю. Конта ти: 62-19-79 Автослюсарю вантажних автомобілів, до 35 ро ів, з досвідом роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автослюсарю, Городо , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автослюсарю, з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

А роном , Млинів. Конта ти: 6-39-18

Адміністратор , рафі роботи 1/2, д/р в отельно-ресторанном бізнесі. Конта ти: (094) 966-37-36 Адміністратор , до 50 ро ів, бажано медична освіта, робота з лієнтами, позмінно, офіційне працевлашт вання. Конта ти: (094) 966-37-36 Адміністратор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Адміністратор , позмінно, т/т, з 11-23, ч/ж, від 20 до 39 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Адміністратор , Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Адміністратор , розважальний омпле с, ор анізація та онтроль роботи працівни ів, вирішення спірних питань, не онфлі тність, до 45 р. офіційне працевлашт вання, з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (094) 966-37-36 Адміністратор -диспетчер . Конта ти: 46-02-70 Армат рни , опал бни , сантехні , водію КАР, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , терміново, бажано з д/р, з/п - від 650-800 рн./тиждень. Конта ти: (066) 407-84-21 Асистент менеджера, можливо без д\р, бажання працювати, відповідальність. З\п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Асистент стоматоло а, в/о, бажано д/р, чол./жін від 23 до 35р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Асистент стоматоло а, д/р - від 1 ро , медична освіта, з/п - від 1500 рн. Конта ти: (098) 052-61-81 Асистент стоматоло а, до 35 ро ів, можливо без досвід , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Бетонни ам-армат рни ам, з/п від 1900-2500 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Бри адир . 61-16-32

Конта ти:

Бри аді бетонярів, з д/р, з/п від 40000 -70000 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

БУДІВЕЛЬКАМ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, РІВНЕ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 701-08-40. Б дівельни ам (опал б а, аналізація) при старті 12 зл/ од + проживання, Варшава. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дівельни ам всіх спеціальностей, різноробочим, робітни ам на бетонний завод, з/п 80-110 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Б дівельни ам на житловий омпле с в м.Київ, з/п до 6000 рн., житло, харч вання. Конта ти: (067) 235-32-02 Б дівельни ам, д/р, працевлашт вання офіційне, з/п - 2300 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Б дівельни ам, різних спеціальностей, з/п від 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Б дівельни ам. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Б дівельни , з 9-19, ві від 18-54, з/п від 2500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Б дівельни 340-04-93

.

Конта ти:

(067)

Б фетни

, Березне. Конта ти: 5-51-85

Б фетни

, Млинів. Конта ти: 6-39-18

Б х алтер (вироб-во), з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Б х алтер оловном , Здолб нів. Конта ти: 2-24-14 Б х алтер оловном , Конта ти: 2-10-51

Корець.

Вантажни , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Вантажни , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Вантажни , з/п - від 100 рн./день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Вантажни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Вантажни , прод товий с лад, рафі роботи: 9.00 - 18.00, з/п1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Вантажни , Рівненсь ий Конта ти: 22-34-74 Вантажни

р-н.

. Конта ти: (097) 576-24-04

Вахтер , позмінно, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Веб-адміністратор , в/о відповідна, д/р обов’яз овий, чол/жін від 25 до 35р, адміністр вання сайт омпанії, х дожнє оформлення, розроб а полі рафічної прод ції, відеороли ів, оформлення дизайн . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Веб-дизайнер , знання html-верст и (div,css). З/п - 3000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Веб-про раміст , знання html-верст и (div,css), jquery, sphinxsearch, extjs. З/п - 3000 рн. Конта ти: (096) 349-99-34 Верстатни в деревообробний цех, Д бно. Конта ти: 4-94-63 Верстатни деревообробних верстатів, Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Ви ладач з іноземної мови (франц зь а, іспансь а, італійсь а), ві від 25 до 35 ро ів., в/о, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ви ладач італійсь ої мови, на постійн робот , з/п достойна. Конта ти: (097) 705-32-43 Ви онавцю робіт, Конта ти: 3-75-96

КУзнецовсь .

Ви онроб на б дівельно-тор овельн фірм , від 30 до 50р, в/о (б дівництво), д/р від 3 ро ів. ЗП при співбесіді! Відрядження до м. Хмельниць о о. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14


БІРЖА ПРАЦІ

№40 від 19 жовтня 2011 ро

41

Ви онроб , з досвідом роботи, вища б дівельна освіта, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Ви онроб , знання АВК. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Ви онроб , по системі опалення, водопостачання. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Виробни х дожніх виробів з б рштин , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Виробни х дожніх виробів з б рштин , з/п 1000 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Автомийни

Вихователю дитячо о сад а, Костопільсь ий р-н. Конта ти: 2-13-52

Диспетчер , з/п-від 1000

Відеомонтажни , в/о, знання про рамно о забезпечення, д/р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Інженер , з/п- від 2000 рн.

Водію авто рана, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю, з/п-при співбесіді

Еле тро-,

Офіціант , з/п- Став а+%+чайові Охоронни Водіям ат. С, Д, Е. З досвідом роботи. З авто та без. Конта ти: 43-85-03, (067) 107-99-31

Дизайнер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Водію . Е, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію ат. В, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водіям, з/п 18000 р б. Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Водію ат. В, С, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водіям, ат. В, С, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію ат. С, по міст , з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водіям. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Водію ат.С, з/п 12 злотих (4 євро)/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Встановлювальни металевих дверей. Конта ти: (067) 364-45-13

Водію ле ово о автомобіля, Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Водію на вантажний а/м, 20 тонн. маршр т Рівне-Польща, права ат. В,С,Д,Є, д/р обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію на вантажний авто ран. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Водію на міжнародні перевезення, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію на міжнародні перевезення. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38 Водію навантаж вача, Д бно. Конта ти: 4-94-63 Водію навантаж вача, Д бно. Конта ти: 4-94-63 Водію та сі, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію, д/р від 3 ро ів, ат. Д, на маршр т по Рівном . Конта ти: (096) 485-99-55 Водію, ат. Е, від 22-55 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Водію, ате орій В, С, досвід роботи. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Водію-дале обійни по У раїні. Конта ти: (095) 202-30-65 Водію-е спедитор з власним авто, д/р. Конта ти: (097) 155-87-66 Водію-е спедитор з власним мі роавтоб сом до 2 т. Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Водію-е спедитор з власним мі роавтоб сом до 5 т, можливі разові поїзд и. Конта ти: Водію-е спедитор , ві до 30р., рівнянин . Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Водію-е спедитор , д/р, прод ти харч вання. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Водію-е спедитор , з власним мі роавтоб сом, Рівне-Л ць , з/п від 3500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

. Конта ти: 46-02-70

Дизайнер , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію з власним мі роавтоб сом, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію ате орії Е, на автотя ач, д/р. Конта ти: (098) 314-22-02

Двірни . Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-55

Дизайнер в полі рафії, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію з власним вантажним авто, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію ате орії Е, міжнародні перевезення. Конта ти: (067) 363-08-68

Двірни , з/п – при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Двірни

Водію з власним авто, на сл жб та сі. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Водію ате орії В. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-55

Встановлювальни пласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вчителю середньо о навчальновиховно о за лад , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Газо-, еле трозварни ам, до 55 ро ів, з/п - від 2800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, Польща, Гдансь ,13.5 зл/ од, + житло, одя . Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Газозварни (напівавтомат), 10-12 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Геодезист , Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Геодезист , К знецовсь . Конта ти: 3-75-96 Головном б х алтер (тор івля), в/о, д/ р від 3 ро ів. Знання ПК, 1С. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер ВО, д/р б дівельній сфері від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о, правлінсь о о, подат ово о облі , ПК, 1С. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер та помічни б х алтера. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Головном б х алтер та рядовом б х алтер , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Головном б х алтер , д/р. З/п - при співбесіді. Конта ти: 23-03-17, (050) 375-77-22 Головном б х алтер , з/п - 3000 рн, д/ р - від 2 р. Конта ти: (098) 052-61-81 Головном б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Головном б х алтер , Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Головном інженер б дфірми, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Головном інженер , К знецовсь . Конта ти: 3-75-96 Головном лі арю, Зарічненсь ий р-н. Конта ти: 3-05-18 Головном механі . 63-08-15 (096) 365-27-88

Конта ти:

Двірни , ві до 25р. Конта ти: (067) 364-43-01 Двірни , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Дизайнер , знання Фотошоп , ві 20-30 р. Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18 Дизайнер , орп сні меблі. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84 Дизайнер -архіте тор ( хні) в/о, відповідна, бажано д/р відповідній сфері, чол/ жін від 23 до 35р. Робочий рафі з Пн - Пт з 09,00 до 18,00. Сб-Нд-вихідний. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Дире тор з ре лами, з 9-18, ві 30-55р, з/п від 3500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Дире тор . Конта ти: (067) 112-74-97 Диспетчер , ві 26-58-73

18-25 р. Конта ти:

Диспетчер , ві 22-35 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48 Диспетчер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Диспетчер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Диспетчер , позмінно, є нічні зміни, знання ПК, ом ні абельна. Конта ти: (094) 966-37-36 Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи з 09.00 до 18.00, з/п - до овірна. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Диспетчер -ло іст . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39 Діловод -до ментознавцю, з/п від 1600 рн, д/р від 1 ро , дівчина від 20 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, З\П - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: (097) 145-86-58, (094) 966-92-58 Для постійної або тимчасової роботи потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватись мобільним телефоном. З\п - 120 рн\день. Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41

ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ЗАРОБІТКУ. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26

Тор овом

Е спедитор , водію, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіс-менеджер , з/п-при співбесіді

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДО ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ. ВІЛЬНИЙ ГРАФІК. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26 Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

рн. Конта ти:

Е ономіст . Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Двірни , з/п – 1000 рн., з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Е с аваторни , з 8-18, ві 18-45, д/р 2 р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

, з/п- від 1800 рн.

, з/п-при співбесіді

Вантажни

, з/п - 2500 рн.

Сторож , з/п-при співбесіді Тор овом

представни

, з/п - при співбесіді

Прибиральниці, з/п-при співбесіді Менеджер

по роботі з

лієнтами, з/п-при співбесіді

Інженер , з/п-при співбесіді ат. В, С, з/п - при співбесіді

Водію

ат. Е, з/п - при співбесіді

Е спедитор , промислова р па товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39

Мерчандайзер , з/п - від 1500 рн.

Е спедитор , чол. ві 21-30 р. Конта ти: (097) 155-87-66

Механі

Еле три дільниці, Конта ти: 4-13-20

М ляр -шт

Радивилів.

Еле три , в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле три , д/р, до 50 р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Еле три , д/р, з/п - від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію та сі, з/п - при співбесіді Вантажни Менеджер

, з/п - при співбесіді з продаж , з/п від 1500 рн.

, з/п - при співбесіді

Ло іст , з/п - при співбесіді ат р , з/п - при співбесіді

Продавцю харч. прод

тів, з/п - при співбесіді

Продавцю хліба, з/п - від 1000 рн. Водію-е спедитор , з/п - при співбесіді Плиточни

, з/п - при співбесіді

Б х алтер , з/п - при співбесіді Водію на міжнародні перевезення, з/п - при співбесіді Прибиральниці, з/п - при співбесіді

Еле три , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три , робота на виробництві, позмінно. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Еле три . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле тро-, азозварни Конта ти: 2-24-14

, Здолб нів.

Еле тро-, азозварни Конта ти: 4-13-20

, Радивилів.

Еле трозварни ам на звар зраз ів (звар а р чна, напівр чна, автомат). Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле трозварни , б дівельни , різноробочим, з досвідом роботи, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Еле трозварни , д/р 5 ро ів, з/п від 40000 р б. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Еле трозварни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Еле трозварювальни р чно о зварювання, з/п від 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Еле трозварювальни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40 Еле трозварювальни , лицювальни , підсобни . Конта ти: (067) 340-04-93 Еле трозварювальни . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле тромехані , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Еле тромехані . (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

Двірни , з/п 1100 26-18-93, 22-33-95

Двірни

аналіти

Водію

Еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання, Д бно. Конта ти: 4-94-63

Е ономіст , з/п 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

а ент , з/п- висо а

Фінансовом

Е спедитор , освіта середня спеціальна, д/р від 1 ро на даній посаді, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е ономіст з постачання, д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Двірни , до 60 ро ів, терміново. Конта ти: (097) 238-57-23

Працівни ам в аптечний с лад, з\п -1500 рн

Се ретарю, з/п-при співбесіді

Еле тромонтажни для проведення ЛЕП. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Водію-е спедитор . 62-20-10, (067) 362-00-24

Водію вантажних авто. Конта ти: (067) 370-20-42

Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21

Домо осподарці. Проживання - р-н автово зал . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Двірни , до 55 ро ів, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39

Пос домийниці, з/п-при співбесіді

Еле тромонтажни вторинних ланцю ів, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

Водію-е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

, з/п- р-н 2000 рн.

Е с аваторни , з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Домо осподарці, 40-50 р, 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Е ономіст , в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, е ономічне план вання фінансової роботи підприємства. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Конта ти:

, з/п-від 2000

К р’єр , з/п- при співбесіді

Водію з власним а/м. З/п щоденно. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13

Водію ат «Е», «С», з виїздом за ордон. Конта ти: 62-39-66 (097) 346-18-67

азозварни

Кондитер , з/п- при співбесіді

Водію вантажних автомобілів, Д бно. Конта ти: 4-94-63 Водію е с аватора, з/п 1000 євро, житло+харч вання, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

, з\п при співбеіді

Адміністратор , з/п- при співбесіді

Еле тромонтер . Конта ти: 62-02-54, 63-60-27 Еле тромонтер . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

, Костопіль. Конта ти:

Завід вач с ладом, Радивилів. Конта ти: 4-13-20

Енер ети . ВО, технічна. Д/р від 3 ро ів. Чол від 25 до 50р. 1800-2100 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Завід ючом с ладом, д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Енер ети 2-13-52

ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42

Забійни 4-13-20

Завс ладом, в/о, д/р, Знання ПК, 1С, ведення с ладсь о о облі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Завс ладом, омірни , 25-35р., д/р., з/п - 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

, Радивилів. Конта ти:

Завантаж вач т нельних печей, з/п 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Зав осп , д/р з б дматеріалами, 1С, до 30 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зав осп , до 50 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Зав осп , з 8-17, ві 18-45, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Зав осп , омірни , д/р., терміново. Конта ти: (097) 238-57-23

Енер ети , з/п 1200 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Завід вач інформаційно-аналітично о центр , Зарічненсь ий р-н. Конта ти: 3-05-18

Енер ети , з/п 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Завід вач с ладом, д/р від 1 ро Конта ти: (097) 155-87-66

.

Завс ладом. ВО, д/р від 1 ро . Знання ПК, онтролю залиш ів на с ладі, до ментальне оформлення надходження та виб ття товарів. ЗП 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Завс ладом зі зіннням с ладсь о о облі , д/р, вміння вести пере овори, оформлення до ментів на відп с , прийом. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Заст пни дире тора з мар етин , від 22-45, в/о, з/п від 5000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Заст пни 112-74-97

дире тора. Конта ти: (067)

Заст пни дире тора. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Зварювальни ам ТІГ від 15 зл/ од, + житло, одя , Польща, Гдиня. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Зварювальни , одноразов . Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


БІРЖА ПРАЦІ

42

№40 від 19 жовтня 2011 ро К харю на холодні страви, з/п від 1000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ТА ЗБУТУ, РОБОТА ПОСТІЙНА, СТАВКА 2100 ГРН.+ПРЕМІЯ. РОБОТОДАВЕЦЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84

Респ блі а Польща

К харю ресторан, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ

К харю, Березне. Конта ти: 5-51-85 К харю, д/р. Конта ти: (097) 645-49-56 К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Координатор із знанням польсь ої та ан лійсь ої мов, польсь ої та німець ої мов, ПК. Заробітна

плата - від 6000 рн., проживання - надається. При собі мати резюме

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о.,

проживання - надається.

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт) Заробітна плата - від 700

К харю, з 10-23 потижнево, до 55 ро ів, з/п від 2500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

.о., проживання - надається.

Зварювальни . Росія. Серп хов. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (098) 386-56-22 Інженер з автоматизованих систем ер вання виробництвом, Д бно. Конта ти: 4-94-63

Касир , з/п – 1400 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

К харю, з/п 1493 26-18-93, 22-33-95

Касир . Конта ти: 28-54-73, (097) 740-75-78

К харю, на холодні страви, ві від 20 р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

рн. Конта ти:

Майстр для чист и септи а від іл . Конта ти: 68-17-54, (050) 375-18-27 Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр з встановлення ондиціонерів від 23 до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Майстр з встановлення ондиціонерів, від 23 до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр з ремонт і перетяж и м’я их меблів. Вимо и: чесність, порядність, досвід, міння, власний інстр мент. Конта ти: 43-63-73, (097) 238-55-33 Майстр з ремонт одя , жін а, з/п 30-35% від виробіт , 9:00-18:00, терміново. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр з ремонт (принтерів, заправ и атриджів), Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Майстр з ремонт , з/п 2030 Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

рн.

Майстр мані юр , д/р. Конта ти: (096) 997-10-48 Майстр цех , Рівненсь ий р-н. Конта ти: 22-34-74 Майстр , Млинів. Конта ти: 6-39-18

К харю, зі стажем. Конта ти: 26-96-35

Майстр -нала одж вальни з технічно о обсл ов вання машиннотра торно о пар , Млинів. Конта ти: 6-39-18

Радивилів.

Касир . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з

Інженер з охорони нав олишньо о середовища, з/п від 1844 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Керівни омерційно о прое т , ві від 25 р., досвід в ор анізації роботи оле тив від 1р. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20

вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Інженер з охорони праці, 26-45 р., наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Керівни СТО, досвід на ер ючих посадах, знання автомобілів, зп - від 5000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю, продавцю продовольчих товарів, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Маляр -шт ат р , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Інженер з охорони праці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Керівни СТО. Терміново. Ві - 25 - 40 ро ів, з досвідом на ерівних посадах, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю, Радивилів. Конта ти: 4-13-20

Маляр -шт ат р , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю, Рівнесь ий р-н. Конта ти: 22-34-74

Мані юрниці, Березне. Конта ти: (0253) 5-51-85

К харю- ондитер , д/р на анало ічній посаді від 1- о ро , потижнево. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Мані юрниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Працівни

пральний цех . Заробітна плата - від 600 .о.,

проживання - надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці -

Інженер зв’яз Конта ти: 4-13-20

,

Інженер з охорони праці, чол/жін, наявність посвідчення, ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Інженер з охорони праці. Конта ти: 46-06-06 (093) 312-32-55

Ковалю р чно о вання, Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Комірни на с лад отової прод ції (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82

Інженер з охорони праці. ВО, чол від 25 до 45 ро ів. Д/р, наявність відповідних посвідчень, дозволів. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Комірни , д/р обов’яз овий. Конта ти: 46-02-70

Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Інженер з ремонт принтерів, МФУ. З/ п - 2000 рн. Конта ти: (096) 659-79-36 serhiy_chepak@ukr.net www.ktc-ua.com

Комірни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е)

Інженер з я ості, для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Кемпно, заробітна плата від 800 робочий одя надається.

.о., проживання без оштовне,

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр

цій

Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння

орів

фермерсь і осподарства

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі . Робота для чолові ів та жіно , що не

потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях . Відрядження до Нідерландів.

Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих . Місце праці - вся Польща,

заробітна плата від 600 харч вання без оштовне.

.о., проживання без оштовне,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) . Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 надається.

.о., проживання без оштовне, робочий одя

Працівни и на ізоляцію та

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

Інженер (хімічні техноло ії), К знецовсь . Конта ти: 3-75-96 Інженер , Зарічне, Володимирець, з/п від 1200 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Інженер -прое тант , в/о, знання відповідних про рам, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.

Кондитер на оздоблення тортів, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кондитер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Кондитер , Костопіль. Конта ти: 2-13-52

Мані юрниці, Рівненсь ий Конта ти: 22-34-74

К харю. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86, (096) 444-98-30

К хонном робітни Конта ти: 5-51-85

Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86

,

Березне.

Лицювальни плит. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Лицювальни та робітни ам інших б дівельних спеціальностей. Конта ти: 64-65-65 (097) 238-46-10 Лицювальни , з/п від 1800 Конта ти: (097) 781-94-41

рн.

Лицювальни , шт ат р , шпа лювальни , майстрам із в ладання бр ів и та пар ет , з/п від 1800 рн. Конта ти: (067) 340-04-93 Лицювальни -плиточни Конта ти: 4-94-63

, Д бно.

Конс льтант в осметичн Конта ти: (098) 783-97-35

Лі арю з лі вальної фіз льт ри та спортивної медицини, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

з адрів, Д бно. Конта ти:

Інстр тор навчально-трен вально о центр , К знецовсь . Конта ти: 3-75-96 Каменярам, з/п від 35000-40000 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Каменяр , з/п 200 злотих/день, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Каменяр . (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Каменярям для б дівництва отеджів, б дин ів, Київ. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Касирам, можливо без д/р, 2/2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касирам. Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Касир в с пермар ет. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Касир тор ово о зал . Конта ти: (050) 438-08-62 Касир тор ово о зал . Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касир , д/р. Конта ти: 46-02-70

фірм .

Мані юрниці, з/п 1000 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

К харю. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Лі арю з ом нальної і ієни, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

Інспе тор 4-94-63

Маляр , плиточни , сантехні , еле три , з/п 800-1000 .о. , вахта. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82

Мані юрниці, Радивилів. Конта ти: 4-13-20

Конс льтант в осметичн омпанію. Конта ти: (050) 173-51-24, (096) 778-47-94

Касир тор овельно о зал , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро .

. Конта ти: (050) 438-08-62

Маляр , з 8-18, від 18-45 р., з/п від 3500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

К харю. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Інспе тор з адрів, д/р, офіційне працевлашт вання, до 45 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Робота на птахофермах Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні .

Проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Комірни

К харю. Конта ти: 62-19-79, (067) 947-03-68

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

До ляд за нор ами. робота в Польщі, заробітна плата 5000

Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс

Комірни , можна без д/р, чолові , бажано до 30 ро ів. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

К харю, помічни , до 45 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48

Інженер -радіоеле тронни , можливо без д/р, ві до 45 ро ів, проживання в м. Рівне. Конта ти: (095) 243-51-74

Касир інтера тивно о л б , подобово, можна без д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

рн.

Комірни , з 9-19, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

К харю, позмінно, тиждень через тиждень, від 30 до 44 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

Лі арю з і ієни дітей та підліт ів, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39

Лі арю з радіаційної і ієни, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

Конс льтант для роз р т и ново о бренд нат ральної де оративної осмети и. Дохід - від 100 .о., зайнятість - 4-8 од\тиждень. Конта ти: (098) 335-45-98

Лі арю за альної пра ти и(сімейний лі ар), Зарічненсь ий р-н. Конта ти: 3-05-18

Лі арю за альної пра ти и - сімейний лі ар, Костопіль. Конта ти: 2-13-52

Мані юрниці. 342-40-08

Конта ти:

р-н.

(098)

Мані юрниці. Бажано ДР, жін від 20 до 30р.Графі позмінна, Оплата на ви ідних мовах Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Мар етоло на вели е тор овельне підприємство, з д/р, від 25 до 35 р., з д/р сфері ре лами і мар етин . З/п - від 3000 рн. на випробов вальний термін Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Мар етоло , чол/жін, від 25 до 35р. з д/ р сфері ре лами і мар етин , з/п 3500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Мар етоло . Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-55 Мар етоло . Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21 Масажист , д/р. Конта ти: (096) 997-10-48 Масажист . Конта ти: (098) 342-40-08 Машиніст авто- ідропідіймача, д/р 5 ро ів, з/п від 45000 р б, Новий Урен ой. Росія, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 Машиніст авто рейдера, Костопіль. Конта ти: 2-13-52

, Костопіль.

Машиніст б льдозера, Костопіль. Конта ти: 2-13-52

Лі арю-ба теріоло Конта ти: 3-75-96

, К знецовсь .

Контролер я ості. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

Лі арю-епідеміоло Конта ти: 3-75-96

, К знецовсь .

Машиніст е с аватор , з/п 120 рн/ день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Коре тор в азет , Березне. Конта ти: 5-51-85

Лі арю-педіатр , Здолб нівсь ий р-н. Конта ти: 2-24-14

Конс льтант , основний або додат овий дохід, без оштовне навчання. Конта ти: (050) 173-51-24, (050) 945-53-07

Косметоло , д/р, спеціальна освіта, від 25 до 40 ро ів, робота позміннна, з/п став а +%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Косметоло . Конта ти: (098) 342-40-08 Кошторисни 386-56-22

.

Конта ти:

(098)

Кранівни ам, з/п 85 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48 К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

Лі арю-анестезіоло Конта ти: 2-13-52

ЛІКАРЮСТОМАТОЛОГУ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58 Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ло іст з вантажно автомобільних перевезень, з досвідом роботи, зп висо а. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Машиніст ес аватора одно овшово о, Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Машиніст перес вної еле тростанції, для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Машиніст - ранівни 26-18-93, 22-33-95

. Конта ти:

Меблеви , орп сні меблі. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84 Медсестрі в стомат абінет, освіта середня спеціальна, можливо без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04 Медсестрі в стомат абінет, освіта середня спеціальна, можливо без д/р. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

К р’єр , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

Ло іст , з 8-18, ві від 18-45 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Медсестрі, приватний стоматоло ічний абінет, позмінно, відповідна освіта, охайна дівчина. Конта ти: (094) 966-37-36

К р’єр , повний робочий день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Ло іст , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Мерчендайзер . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Майстрам на виробництво, чол/жін, д/ р не має значення, рафі роботи позмінний, 1/1, з 8.00 до 19.00, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер з видачі редитів, з/п від 1500 рн, від 18 ро ів. Конта ти: (063) 120-00-44

К рарю, Здолб нів. Конта ти: 2-24-14

Касир , з 8-8, від 19-30, з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

К р’єрам, м. Рівне, освіта немає значення, бажання працювати та добре знання міста, від 18 до 30 ро ів, з/п 1100 рн+ омпенсація проїзд . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Касир , з 8-8, ві від 19-30, з/п від 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

К р’єр , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Майстр б дівельно-монтажних робіт, з/п від 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Менеджер з ло істи и, ві 20-30 р, знання ПК, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Касир , з досвідом роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю за містом, з/п та проживання потижнево. Конта ти: 24-79-28, (067) 362-34-49

Майстр виробів з б рштин . Вимо и: арна творча ява. Конта ти: 40-16-95, (096) 34-999-34 zebra.rv@mail.ru

Менеджер з ло істи и, д/р, ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Касир , з 8-18 від 18-45 р., д/р 1 рі , з/ п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Майстр б дівельних та монтажних робіт, Радивилів. Конта ти: 4-13-20

Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


БІРЖА ПРАЦІ

№40 від 19 жовтня 2011 ро Менеджер з персонал . Конта ти: (097) 832-78-00 Менеджер з продажів, з 16. до 19.00, від 18 до 22 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер з продаж (офісна робота), від 25 до 40 ро ів, д/р то рівлі, знання ПК, 1С, вміння вести пере овори. Ком ні абельність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автозапчастин., ві з 20-30 р, знання ПК, з/п став а +%. Конта ти: (091) 323-32-82 Менеджер з продаж автомобілів, наявність вод. прав, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж запчастин до авто, д/р в тор івлі мінімальний. Конта ти: 40-16-95, (096) 34-999-34 zebra.rv@mail.ru Менеджер з продаж мастил та запчастин.ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро . Відповідальність, цілеспрямованість. ЗП став а + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж нер хомості (ріелтор), чол/жін від 20 до 30 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж поб хімії, осмети и, від 20 до 30р, приємна зовнішність. без ш/з, вмінням спіл ватися з людьми. Графі роботи позмінний. ЗП 750 рн+ 5 % Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж , в/о е ономічна, д/р більше 1 ро , працездатність, ом ні абельність, знання польсь ої мови обов’яз ово. Конта ти: (095)243-51-74 Менеджер з продаж , д/р в тор івлі, ві - до 35 р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Менеджер з продаж , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер з продаж , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер з продаж , з\п - висо а. Конта ти: (066)407-84-21 Менеджер з реалізації оздоровчих посл . Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Менеджер з ре лами ( ерівни відділ ), ві 20-40 р., д/р, з/п 1500 рн.+%. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер відділ зб т . Прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер фінансово е ономічно о план вання на виробниче підприємство, в/о, від 25р з д/р фінансовій сфері, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер , д/р від 5 місяців, від 20 до 35 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Менеджер , з 9 до 18.00, від 25 до 45, в/ о, д/р 1р., від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер , з 9-19, д/р 1 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Менеджер , з/п - від 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер , Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Менеджер -адміністратор . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер -се ретарю, 20-30 р., знання ПК, ом ні абельність, вміння спіл ватись з людьми, ор анізаційні здібності. Конта ти: (097) 781-94-41 Мерчандайзер , з/п - від 1000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Мерчандайзер , з/п - став а + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мерчендайзер , бажано д/р на анало ічній посаді (відповідальна, а тивна, дівчина). Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Мерчендайзер , ві від 18-40 р, з 9 до 18, з/п від 1000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Механі з ремонт транспорт , Рівненсь ий р-н. Конта ти: 22-34-74 Механі , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Механі , Костопільсь ий Конта ти: 2-13-52 Мийни

р-н.

. Конта ти: 62-19-79

Митном бро ер , чол/жін, д/р, з/п висо а, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Молодшом 46-02-70

Менеджер з ре лами. Від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/п. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62

Монолітни ам, водіям, слюсарям, вахта, омпенсація проїзд . Ві 25-55 ро ів. З/ п 45-60 тис.р б. Вар та. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Менеджер з т ризм . В/о, бажано т ризм, д/р необов’яз овий, ві - від 24 до 35 р. Знання ПК, офісної ор техні и, вміння спіл ватися з людьми, ом ні абельність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер зі зб т , д/р в тор івлі, ом ні абельність, націленість на рез льтат. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Менеджер зі зб т . 26-18-93, 22-33-95

Конта ти:

Менеджер із за по -продажів, з досвідом роботи, ві необмежений, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

б х алтер . Конта ти:

Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, ві - від 22 р., з/п - висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам та замірни ам на металопласти ові ві на, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п став а + бон си. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам техноло ічно о стат вання. Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Монтажни ондинціонерів, з/п від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Монтажни металевих дверей, з/п щоденно. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Монтажни металопласти ових ві он, з власним а/м та інстр ментами. Конта ти: 43-44-60, (067) 362-95-31

Менеджер анцтоварів., д/р 2 ро и, з/ п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Монтажни , д/р, з/п - 120 рн/день. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Менеджер із за п и сировини, в/о, д/ р від 2 ро ів, знання ПК, досвід ведення пере оворів, аналіз залиш на с ладі та с ладання рафі за п и. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

М лярам, шт ат рам, зварювальни ам. Терміново, з/п 80-110 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82

Менеджер з реалізації, пром р па, д/р в тор івлі, націленість на рез льтат. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

М’ясни ам, 12 зл/ од + житло, одя , вз ття. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ві від 20-35 ро ів з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ч/ж, з/п 1300 рн+%. Конта ти: (096) 485-99-55 Менеджер по роботі з лієнтами, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер по роботі з лієнтами, не КА. Конта ти: (067) 369-59-33 Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п - 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39 Менеджер по роботі з персоналом, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер по роботі з персоналом, з\п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73 Менеджер по роботі з персоналом, на неповний робочий день. Конта ти: (097) 298-27-95 Менеджер прое тів, в/о, ч/ж, бажано знання ан л.мови. Конта ти: (091) 323-32-82

Офіс-менеджер на постійн робот . Конта ти: (067) 382-89-83 Офіс-менеджер , д/р бажано, знання офісної техні и, ом ні абельність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Менеджер , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Менеджер з ре лами. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

МЕНЕДЖЕРУ З РЕКЛАМИ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

М ляр , Костопіль. Конта ти: 2-13-52

НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ТОРГ-АГЕНТИ, ЕКСПЕДИТОРИ, РІЗНОРОБОЧІ, З/ П 100-250 ГРН. В ДЕНЬ. НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ, НЕ К/А. КОНТАКТИ: 43-92-41, (097) 645-91-28

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА ДО 28 Р., З\П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-58

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ВІК 18-28 Р., З\П - 2600 ГРН. КОНТАКТИ: 40-09-21, (067) 882-93-41 На різні ва ансії в тор ов фірм потрібні люди, ві ом 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання - без оштовне, є перспе тива. З\п - 650-800 рн\тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73

43

Офіс-менеджер зі знанням іноземної мови (німець а, ан лійсь а), знання ПК, можливо без д/р., від 20до 30 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Офіс-менеджер , з 8-17, ві від 19-45, з/п від 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватися мобільним телефо-ном. З/п - 120 рн/день.

Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41 Нала одж вальни овальсь опресово о стат вання, Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Нала одж вальни олійних машин та механізмів, для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Начальни відділ зб т . чол/жін від 25 до 40 ро ів, д/р на ерівних посадах, (ві онне виробництво). відповідальність, ом ні абельність, вміння вести пере овори. Готовність до відряджень. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Офіс-менеджер , з 9-18, знання 1С, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Офіс-менеджер , з/п - від 1000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Офіс-менеджер , можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Офіціантам в 645-49-56

афе. Конта ти: (097)

Офіціантам, барменам та харям з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Графі позмінний, з/п до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Конта ти:

Офіціантам, асирам, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Начальни лісопильно о цех , Д бно. Конта ти: 4-94-63

Офіціант в отельно-ресторанний омпле с. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Начальни відділ . 26-18-93, 22-33-95

Начальни відділ зб т , від 25 до 40р. з д/р на ерівних посадах від 2 ро ів та продажах від 3 ро ів саме ві онном виробництві. З/п - став а + бон си. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Начальни цех з ви отовлення отової прод ції, Д бно. Конта ти: 4-94-63 Начальни 4-94-63

цех , Д бно. Конта ти:

Начальни швейно о цех , м.Остро , з/п від 2000 рн. Конта ти: 63-08-15, 26-55-32 НЕ АГЕНТСТВО! ПРОВОДИМО НАБІР СПІВРОБІТНИКІВ ДО 28 Р. В ТОРГОВИЙ ДІМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, З/П - ВІД 1800 ДО 3500 ГРН., ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: 40-09-21, (094) 967-09-21

Няні, помічниці по осподарств , вернант ам, до ляд за дітьми та людьми похило о ві . Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Обвалювальни м’яса. Конта ти: 28-54-73, (097) 740-75-78 Обвалювальни т шо Костопіль. Конта ти: 2-13-52

птиці,

Облі овцю на виробництво, в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, 1С бажано, с ладсь о о облі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 О лядач ідротехнічних об’є тів, з/п 1100 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 О олош ється он рс на посад ерівни а напрям поп лярном обласном виданні. Вимо и: д/р від 3 ро ів, орист вач ПК, ом ні абельність, відповідальність, наполе ливість. Конта ти: 62-56-35, (067) 801-74-64 Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, станово та верстатів, Д бно. Конта ти: 4-94-63 Оператор відділ на ляд , від 25 до 40 р, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Оператор інтера тивно о л б , подобово, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 687-67-36 Оператор отельні в деревообробний цех, день через два. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор мийної станов и, Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Оператор на автозаправн станцію, працювати 1/3, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. Конта ти: (094) 966-37-36 Оператор ПК, випис а на ладних, тор овельна фірма, рафі роботи: 9.00 – 18.00. Конта ти: (098) 799-95-00 Оператор стат вання, можна без д/р, робота в три зміни, офіційне працевлашт вання, з/п висо а, виробництво. Конта ти: (098) 799-95-00 Оператор швейних машин, д/р не обов’яз овий. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Офіціант , 60-75 рн/день, обід, чайові, 10:00-22:30. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Офіціант , Березне. Конта ти: 5-51-85 Офіціант , від 18-30 ро ів, з 12.00, з/п від 80 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Офіціант , від 18-35. Конта ти: (095) 243-51-74 Офіціант , д/р не обов’яз овий. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Офіціант , з 11-22, через тиждень. Конта ти: (063) 120-00-44 Офіціант , з д/р та без. Позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Офіціант , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Офіціант , подобово. Привітність, хороші манери, ом ні абельність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Офіціант , Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Офіціант , Рівненсь ий р-н. Конта ти: 22-34-74

фабри

.

Охоронцям на житловий омпле с в м.Київ, вахтовий метод, з/п випробов вальний термін 1650 рн., з/п до 5000 рн., житло, харч вання, форма. Конта ти: (067) 411-80-00 Охоронцям на підприємство, Київ, житло, харч вання надаються. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Охоронцям, 2/2, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Охоронцям, д/р. Конта ти: 46-02-70 Охоронцям, житло, харч вання надається, з/п висо а. Конта ти: (098) 128-13-24 Охоронцям, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Охоронцям, Рівне, Київ. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Охоронцям. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01 Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21 Пар вальни , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Педіатр районном , Зарічненсь ий р-н. Конта ти: 3-05-18

Пе арю. Конта ти: (050) 438-08-62

Охоронни ам, 2 дні через 2 дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 90 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронни ам, ві 18-45 р. Конта ти: 69-07-30

Пе арям. Конта ти: 23-27-63

Охоронни ам, не вахта, д/р не має значення, від 20 до 30 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Охоронни ам. 438-08-62

Конта ти:

Пер арю, з 8-22, ві від 19-35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Пер арю, з/п 1000 26-18-93, 22-33-95

рн. Конта ти:

(050)

Пер арю, Здолб нів. Конта ти: 2-24-14

Охоронни по міст , з/п - від 1200 рн., 3 дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пер арю, мані юрниці, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронни , 1/2, бажано ЗСУ, без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

По рівельни , теплювач фасадів. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 По рівельни . Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Помічни б х алтера, д/р від 1 ро , освіта середня, знання ПК, 1С, з/п від 1200 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Помічни б х алтера, д/р від 1 ро . Освіта середня, знання ПК, 1С, з/п від 1200 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Помічни завс ладом, до 50 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Помічни ерівни а, ві від 25 ро ів, а тивність, цілеспрямованість, презентабельна зовнішність, можливість ар’єрно о зрост . Конта ти: (067) 450-31-70

Помічни харя, з/п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пе арю- ондитер , пт., с б.-вихідні. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69

Офіціант . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

По рівельни твердої по рівлі. Росія, Серп хов. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

Пе арю, нічні зміни, жін а, бажано д/р Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Офіціант . 22-33-95

26-18-93,

По оївці, освіта середня, бажано д/р, від 20 до 28 ро ів, рафі позмінний, з/п став а +%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Помічни харя, д/р, охайність. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Пе арю, хлібоб лочних виробів, жінці, д/р до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Конта ти:

По оївці, від 20 до 28 р. Освіта середня, бажано д/р. Графі позмінний, з/п став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

рн. Конта ти:

Пе арю, з/п 1472 26-18-93, 22-33-95

Офіціант . Конта ти: 63-81-51

Пер арю, Рівненсь ий р-н. Конта ти: 22-34-74

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Помічни харя, можна без д/р, потижнево, працелюбна та охайна. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Помічни харя. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Помічни менеджера, ві - 18-45 р., можливо без д\р, з\п - від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39 Пос домийниці, 17:00-20:00, з/п 250 рн в тиждень. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Пос домийниці, ві до 50 р. Конта ти: (067) 364-43-01 Пос домийниці, до 55 ро ів, тиждень/ тиждень, з/п 1100 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пос домийниці, з/п - від 1000 рн., тиждень через тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронни , від 20-45 ро ів, вахта 2-3 т, від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Пер арю- ніверсал , д/р, мед ниж а, порядність, з/п при співбесіді. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34

Пос домийниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Охоронни , рафі роботи 1/2, без ш ідливих звичо , отель. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Пер арю- ніверсал , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Пос домийниці, з/п від 1000 рн, тиждень/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Охоронни , рафі роботи 2/2, ма азин. Конта ти: (095) 687-67-36

Пер

Охоронни , доба через дві, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Охоронни , з/п 1000-1500 Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

рн.

Охоронни , інтернет - афе, 1/2, без ш ідливих звичо , спортивної тілоб дови. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Охоронни 740-75-78

. Конта ти: 28-54-73, (097)

Оператор -адміністратор , з/п - 120 рн/ доба, доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцю, від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п - 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцю, ві - 20-50 ро ів. Бажаний досвід. Зріст не менше 175 см. Перева а надається війсь овим. З/п - 130 рн/ доба. Конта ти: 43-56-29, (067) 354-10-85, (093) 615-91-29

Оператор -механі для ремонт та обсл ов вання швейних машин. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69

Охоронцю на ондитерсь Конта ти: (095) 569-90-92

Охоронцю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

арю. Конта ти: (098) 342-40-08

Пер арям, (спеціалістам на чоловічі, жіночі та дитячі зачіс и), д/р, відповідна освіта. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Підсобни ам та різноробочим на б дівництво, лицювальни ам, від 20 до 40 ро ів, д/р, без ш/з. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Підсобни на б дівництво. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Підсобном робітни . Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Пічни , з/п від 1381 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Плиточни ( іпсо артон, шпа лів а, сантехні а). Конта ти: 43-02-30

Пос домийниці, позмінно, з 11-23, ві від 20 до 39 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Пос домийниці, потижнево, з/п від 500 рн/тиждень. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Пос домийниці. Терміново, робота постійна, позмінна 7/7, з 10.00 до 21.00, з/п - від 65 рн/зміна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: РОЗДАВАЧІ ЛИСТІВОК (ПРОМОУТЕРИ), КУР’ЄРИ, РОЗКЛЕЙЩИКИ ОГОЛОШЕНЬ, ПРОДАВЦІ КВИТКІВ. КОНТАКТИ: (095) 707-72-71, (093) 868-47-22

Плиточни , з 8-18, ві від 18-45 ро ів, з/п від 3500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Пош вільних робочих місць на ви ідних мовах для ш ачів роботи Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Плиточни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Прас вальни ам. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

Плиточни , майстр пічни ( амін р б а в баню). Конта ти: 43-02-30

Прас вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Оператор -фас вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Охоронцю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Опорядж вальни б дівельном , Д бно. Конта ти: 4-94-63

Охоронцю, позмінно, 1/2, від 22-40 ро ів, сл жба в ЗСУ, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Повар . Терміново. З досвідом роботи. Конта ти: 43-56-29, (067) 354-10-85, (093) 615-91-29

Прас вальницям, з/п - від виробіт + 30% преміальні. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Офіс –менеджер , ДР від 1 ро , знання ПК,1С ,жін від 20 до 30. ЗП 1300 рн Конта ти: (097) 853-25-04

Охоронцю, позмінно, з/п від 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

По оїв ам, 1 місяць стаж вання без з/п, з/п 7-8 злотих/ од, в Польщі, ліц. МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69

Працевлашт вання за різними ва ансіями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

По оївці в отель, з/п 70 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Працівни ам в офіс. Ві від 20-35 ро ів. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13

Офіс-менеджер + оператор ПК. Ком ні абельність, бажання працювати рафі роботи та з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Охоронцю, Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Охоронцю в с пермар ет. Конта ти: (095) 569-90-92


БІРЖА ПРАЦІ

44

Продавцю пива, 2 дні через 2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю- онс льтант на меблі, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю поб тової техні и. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю- онс льтант , 30-50 р., знання ПК на рівні орист вача, з/п - 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю продовольчих товарів, Березне. Конта ти: (0252) 5-72-13 Продавцю продовольчих товарів, Березне. Конта ти: 5-51-85 Продавцю продовольчих товарів, з/п 1000-1200 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Продавцю продовольчих товарів, Корець. Конта ти: 2-10-51 Продавцю продовольчих товарів, Корець. Конта ти: 2-10-51 Продавцю продовольчих товарів, Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Продавцю продовольчих товарів, Млинівсь ий р-н. Конта ти: 6-39-18

Працівни ам на збір шампіньйонів, до 45 ро ів, з/п - від 600 .о./місяць, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на присадибн ділян , с/ роботи. Конта ти: (097) 645-49-56 Працівни ам на с лад. Не а ентство. З\п - від 100 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам на па ов ондитерсь их виробів, 6-8 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам с лад . Ві : 18-50 р. Конта ти: (097) 155-87-66 Працівни в аптечний с лад, без досвід роботи, ві - від 25 до 40 ро ів, зп - від 1500 рн + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Працівни в майстерню з ремонт вз ття без ві ових обмежень, з/п до овірна, р-н Ювілейно о. Конта ти: (096) 372-24-80 Працівни в майстерню з ремонт вз ття, без ві ових обмежень, р-н Ювілейний. Конта ти: (096) 372-24-80 Працівни в майстерню з ремонт вз ття. Конта ти: (096) 372-24-80 Працівни в майстерню поб тової техні и, можливо без д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни на автомий , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Приймальниці замовлень, приємний зовнішній ви ляд, ом ні абельність, 1/1, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 830-97-35 Провізор , Рівненсь ий р-н. Конта ти: 22-34-74 Продавцю (одя , вз ття). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю б дматеріалів, ві від 20 до 35ро ів, бажано д/р в торі влі, ом ні абельність, вміння спіл ватися з людьми, не онфлі тність, знання асової дисципліни. З/п 1200 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю в «Се онд Хенд», з/п від 1400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю в омісійний ма азин, з/п 40 рн+2% в день, з10:00 до 20:00. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю в ма азин промтоварів, знання ПК, бажано 1С. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю в ма азин. Конта ти: 26-27-73 Продавцю в перехід, Центральний б ті . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю в продма азин, з/п - 80/100 рн./день. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю- онс льтант . (старшом ). з 9-19, від 20-40, позмінно, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Продавцю пром р пи, Конта ти: 2-10-51

Березне. Корець.

Продавцю в продовольчий ма азин. Конта ти: (097) 939-56-19

Продавцю тор ово о ряд , позмінно, офіційне працевлашт вання, ом ні абельність, відповідальність, можна без д/р. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Продавцям продовольчих товарів, Костопільсь ий р-н. Конта ти: 2-13-52

Продавцю відділ Конта ти: 45-01-45

Продавцям, з 9-19, від 18-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

«чай- ава».

Продавцям- онс льтантам, ві – 18-28 ро ів, можливо без досвід рботи, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю фарб, з/п – 1500 рн. + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю харчових прод тів, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю елітної осмети и, ві від 18 до 28 ро ів, бажано досвід роботи тор івлі. Графі позмінний, з/п 1500 + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Прибиральниці, 2 одини на день вечірній час, жін а до 60 ро ів, р-н автово зал . Конта ти: (094) 966-37-36 Прибиральниці, 2/2, з 9.00 до 18.00, порядна, охайна жін а до 50 ро ів. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, до 50 р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Прибиральниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Прибиральниці, позмінно, тиждень через тиждень, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Прибиральниці, по оївці, доба через 2, з/п - від 100 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, пос домийниці. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Прибиральниці. Конта ти: (067) 364-43-01 Прибиральниці. Конта ти: (050) 438-08-62 Прибиральницям в офісні приміщення, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцям продовольчих товарів. Конта ти: (050) 438-08-62

Продавцю фарб, з досвідом роботи, вміння тон вати. з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Працівни на виробництво млинців. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Прибиральниці офісних приміщень, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцям меблів, 22-40 ро ів, без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцям, Костопіль. Конта ти: 2-13-52

Продавцю, Березне. Конта ти: 5-51-85

Прибиральниці для прибирання вартири, порядній. Конта ти: 22-47-80, (098) 357-78-74

Продавцю, ст дентам. Конта ти: (063) 314-47-86

Продавцю іос автозапчастин. Освіта середня, бажано д/р, ві від 20 до 40р, вміння спіл ватися з людьми, продавати, порядність, відповідальність. З/п висо а став а + 50 % від продаж . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю в салон меблів, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Прибиральни сл жбових приміщень, Березне. Конта ти: 5-51-85

Продавцю. Конта ти: 28-54-73, (097) 740-75-78

ПРОДАВЦЮ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ. НЕ АГЕНТСТВО! КОНТАКТИ: 22-65-17, (067) 587-76-23

Працівни на ви отовлення пінобло ів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р - мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю- онс льтант , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю пром р пи, Конта ти: 5-51-85

Продавцю хлібоб лочних виробів, на рин . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Представни тор овельном , д/р, посвідчення водія ат В, ві від 20-28 р., офіційне працевлашт вання, з/п від 25000 рн. Конта ти: (050) 438-27-48

Продавцю- онс льтант , з 9-18, ві 20-40 р, д/р 1р., в/о, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

Продавцю- онс льтант , пром р па, терміново. Не а ентство. Конта ти: (097) 759-51-73

Продавцю в прод товий ма азин, 3/3 до 21.00, з/п 1000+%. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

млин. Конта ти: (067)

Продавцю- онс льтант , з 10 - 21, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Продавцю прод тів, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Працівни на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Працівни 370-20-42

Продавцю- онс льтант , д/р з р пами товарів. Конта ти: 46-02-70

Продавцю продтоварів, для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Продавцю хліба, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю жіночо о одя , з/п 1500 рн, +%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю- онс льтант , в с пермар ет, на продовольчі товари, до 25 р, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю- онс льтант , молодіжний спортивний одя , позмінно, офіційне працевлашт вання, з/п від 1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Продавцю в продовольчий ма азин. Конта ти: 26-27-73

Працівни тор овельном , д/р, посвідчення водія ат. В, ві від 23-30 р., офіційне працевлашт вання, з/п від 35000 рн. Конта ти: (050) 438-27-48

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Продавцю, б дматеріалів, до 40 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю, в ма азин дитячо о одя . Конта ти: (097) 299-87-25 Продавцю, в ма азин, вазони та шт чні віти, ві до 35 р., д/р, бажано тор івельна освіта. Конта ти: 26-44-45 Продавцю, з/п - 1000 рн. + %, пром р па. Конта ти: (067) 364-13-00 Продавцю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Різноробочим. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Різноробочим. Оплата потижнево. Ві 18-35 ро ів. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Різноробочим. Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочом , з/п – 2000 рн. Робота в приміщенні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочом , робота в місті та по області, можливі відрядження, з/п від 5000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Різноробочом , стандартний рафі роботи, допома а по осподарств . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Різноробочом , хлопець 18-30 р., відповідальний, працьовитий, бажано наявність посвідчення водія ат. В, перспе тива, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-16-85 (Оле сандр Ми олайович) Різьбяр по дерев . Конта ти: 22-33-95, 26-18-93 Робітни ам на хню, з/п 65-80 рон/ од. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82

Рамни 2-13-52

,

Костопіль.

Конта ти:

Реабілітоло для інс льтно хворо о чолові а. Конта ти: (098) 386-56-22

Робітни з до ляд за тваринами, Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Робітни зал , харю, асир . Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Робітни на д блювання. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88 Робітни підсобном , Конта ти: 4-94-63

Д бно.

Робітни підсобном , Конта ти: 6-39-18

Млинів.

Робітни фермерсь о о осподарства, Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Робота для молоді від 18 ро ів. Вимо и - відповідальність, ом ні абельність. З\п - 100-200 рн\день. Оплата потижнева. Конта ти: 40-02-39

Робот в Карпатах на пилорамі. Конта ти: (098) 386-56-22

РОБОТУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ, КАР’ЄРНИЙ ЗРІСТ, СТАВКА 120-150 ГРН./ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64, (097) 155-88-42

Продавцю на ри- риль, до 50 ро ів, з/ п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Конта ти: (096) 349-99-34 Продавцю на речовий рино , жіночі та дитячі товари. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю на рино іос з осмети ою, від 20 до 45 р. З/п - 35 рн/ день + % Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю на центральний рино іос парф мерно- осметичної прод ції, жінці. Конта ти: 5-26-77, (050) 748-02-29 Продавцю непродовольчих товарів, до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю одя , в ма азин. Конта ти: 23-59-09, (067) 354-10-83

Приймальни вторсировини. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю одя , з/п 40 рн/день + 2%. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Приймальни замовлень, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю ор техні и, з 9-18, ві від 22-35, в/о, д/р 1 рі , з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

Продавцю, промислова р па, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, сантехні а, знання ПК. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, терміново. Конта ти: (093) 198-69-68 Продавцю, ма азин (хлібоб лочні вироби), від 20 до 40р. Гафі 2/2 з 08,00 до 19,00, з/п 1000 рн +% Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю- асир , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69

Різальни метал , стропальни 15 рн/ од. Конта ти: 43-07-40 Різальни 61-16-32

, з/п

. Конта ти: 61-16-06,

Різноробочим б дівельних спеціальностей, терміново, м.Київ, житло без оштовно. Конта ти: (097) 554-28-18, (050) 155-37-87 Різноробочим на б дівництво в м.Київ. Не а ентство. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 354-28-18

Робот в офісі. Конта ти: 43-62-71, 43-53-08

Робот на ви отовлення б етів, з/п 7 зл/ од, проживання. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Робот на рибний завод ( па ов а риби), з/п 7 зл / од, проживання. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Робот на СТО (шиномонтаж). 8зл/ од + чайові, без валіфі ації, проживання надає роботодавець. Каліш. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Робот по до ляд Конта ти: 43-44-33

за хворими.

Різноробочим на виробництво, 8-9 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Робот сімейній парі (допомо а по дом ). 6 зл/ од, 300 од, повний пансіон проживання, від 35-55 ро ів. Варшава. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Різноробочим на радіаторний завод, 8 зл/ од проживання надає роботодавець. Варшава. Польща, Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Р о б о т чолові ам на шліф вання решіто для азових плит, 7 зл/ од, від 25 ро ів. Польща. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55

Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п - при співбесіді. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34

Різноробочим, р’єрам, онс льтантам до 30 ро ів, навчання за рах но фірми. З/п 2200 - 4500 рн. Конта ти: (094) 966-92-41, (097) 645-91-28

Розповсюдж вачам ре лами, листіво , флаєрів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю- онс льтант матраців, 2 плаваючих вихідних на тиждень, з/п став а + %, терміново. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Різноробочим, підсобни ам, з/п від 25000 р б. Сочі. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74

Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Продавцю- онс льтант в полі рафічн фірм , терміново. Графі роботи з 8.00 до 18.00, з\п - висо а, потижнева. Конта ти: 40-02-39

Д бно.

Слюсарю з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и, Березне. Конта ти: (0252) 5-72-13 Слюсарю з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и, Радивилів. Конта ти: 4-13-20 Слюсарю з ремонт автомобілів, з/п 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Слюсарю-зварювальни ованих виробів, з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТУ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662

Продавцю морозива, з/п – 60 рн/день. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

,

Робота Польщі, Чехії, Росії. Ліц. МПУ АГ №507891 від 20.04.2011. Конта ти: 43-85-03, (067) 355-71-21

Продавцю, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

. Конта ти: 62-19-79

Слюсарю-ремонтни Конта ти: 4-94-63

Слюсарю, 30-50 р., мінімальний д/р, з/ п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Ре ламіст . Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Ріелтор , можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34

Слюсарю з ремонт автомобілів, Березне. Конта ти: 5-51-85

Робота для ст денто на пів робочо о дня! Освіта середня або неза інчена вища! відповідальність. ом ні абельність. бажання працювати, від 18 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю, на Андріївсь ий рино , одя . Конта ти: (098) 455-84-05

Рихт вальни

Слюсарю з механос ладальних робіт. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Слюсарю КВПіА. Конта ти: 62-02-54, 63-60-27

Продавцю вітів в б ті , дизайнерсь і здібності. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю, прод това р па, з 9 до 17, з/ п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарям-механі ам. Терміново. Ві від 25 ро ів, во, з досвідом роботи, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Слюсарю з с ладання металевих онстр цій, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

Робот в полі рафічній фірмі: збір замовлень, достав а товар , ре лама, зб т, з\п - від 120 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73

Продавцю меблів, в/о, бажано д/р в тор івлі, ві від 23 до 35р. Графі роботи з Пн-Пн з 10 до 19,00, Сб з 10,00 до 16,00, Нд-вихідний. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

С ладальни ам шт чних вітів, жін ам, без ві ових обмежень. Конта ти: 24-15-86

Слюсарю з ремонт реа торнот рбінно о стат вання, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96

Продавцю, ма азин промтоварів. Конта ти: (067) 946-03-36, (099) 529-13-87

Продавцю, потижнево, відділ ал о олю, район автово зал , бажано знання асово о апарат . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Системном адміністратор , знання 1С%, ом ні абельність, з/п 1900 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю з ремонт олійних машин та механізмів, для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Продавцю анцтоварів, д/р 2 ро и, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю ла о-фарбової прод ції, чолові , бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Сервісном інженер , можна без д/р, знання ПК, старанність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Слюсарю з ремонт автомобілів, Рівненсь ий р-н. Конта ти: 22-34-74

Продавцю, афетерій, позмінно, з/п став а +%. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ре ламіст , з/п 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Се ретарю, з/п – при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

С ладсь им співробітни ам. Конта ти: (093) 198-69-68

Продавцю анцтоварів, 3д/3д, з/п 50 рн+%, до 50 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ре іональном менеджер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Се ретарю ерівни а, Радивилів. Конта ти: 4-13-20

Робітни в тор ов омпанію з перспе тивою очолити відділ. Співбесіда. Конта ти: (097) 759-51-73

ПРОСТА РОБОТА ПРИ СКЛАДІ. 7 СПІВРОБІТНИКІВ НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28

, Д бно. Конта ти: 4-94-63

РОБОТУ ФОТОГРАФУ, ЩОСУБОТИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ МІСТА. З/П ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 62-56-35, 63-46-62

С ладальни меблів, д/р, без ві ових обмежень. З/п - став а+%. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34

Прораб , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Рамни

Розпилювач аменю, Костопіль. Конта ти: 2-13-52

Робітни ам підсобним, Костопіль. Конта ти: 2-13-52

Промо тер , можна без д/р, ом ні абельність, а тивність, робота де іль а один в день, іль а днів на тиждень. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Радіомехані з ремонт радіоеле тронно о стат вання, Зарічненсь ий р-н. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

РОБОЧИМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БРИГАД З УКЛАДАННЯ ФЕМ ТА ГРАНІТНОЇ БРУКІВКИ, ОБЛИЦЮВАЛЬНИКАМ (ПЛИТНЯК, ПЛИТА, БУТОВИЙ КАМІНЬ). НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО М.КИЇВ ТА КИЇВСЬКА ОБЛ. КОНТАКТИ: (097) 895-89-35

Санітарці, в стоматоло ічноосметичний абінет. Конта ти: 63-45-34, 22-74-14 Сантехні

. Конта ти: 46-02-70

Слюсарю-еле три , доба через 2, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю-інстр ментальни , з/п 1600 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Слюсарю-ремонтни техноло ічно о обладнання, досвід роботи. Конта ти: 61-99-37, (050) 435-05-90 ydod9@mail.ru Слюсарю-ремонтни , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Слюсарю-ремонтни Конта ти: 6-39-18 Слюсарю-ремонтни Конта ти: 4-13-20 Слюсарю-сантехні Конта ти: 3-75-96

,

Млинів.

, Радивилів. , К знецовсь .

Слюсарям. (Росія. Серп хов). Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74 Спеціалістам в офіс, ві від 20р., д/р, роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70 Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення), від 25 ро ів, досвід в даній сфері обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст з повернення бор ів, д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 3000 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19 Спеціаліст з ремонт , омп’ютерів, паяння, діа ности а, в/о, технічна, д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст із за отівлі деревної сировини. Робота з відрядженнями в Рівненсь ій та Волинсь ій обл., ві від 25 до 45 ро ів з досвідом роботи цій сфері. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст центр обсл ов вання ( ом ні абельність), онс льт вання лієнтів, в/о, стандартний рафі роботи, офіційне працевлашт вання, повний соц.па ет. Конта ти: (094) 966-37-36


БІРЖА ПРАЦІ

№40 від 19 жовтня 2011 ро Спеціаліст , технічном , в області ПК. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Співробітни ам тор овий відділ полі рафічної фірми, ві - до 50 ро ів. З\п - висо а, потижнева. Конта ти: (066) 407-84-21 Статист , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21 Столяр з д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Столяр , д/р, з/п - 4000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Столяр , Д бно. Конта ти: 4-94-63 Столяр , з/п - від виробіт . Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Столяр , Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Столяр . Конта ти: (097) 645-49-56 Сторож на автостоян , день через три, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Сторож , 10000 р б. Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Сторож , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Сторож . Конта ти: (050) 676-70-46 Сценарист -постановни , в/о, знання про рамно о забезпечення, написання сценаріїв, д/р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Творча робота для молоді, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Телефоніст -диспетчер , на та сі, д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Тест- р’єр , без д\р, з\п - від 3000 рн. Конта ти: (066) 407-84-21 Техні з під отов и технічної до ментації, для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Техні , інженер з інвентаризазії нер хомо о майна, К знецовсь . Конта ти: 3-75-96 Техні -енер ети , для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32 Техноло з харчово о виробництва, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Техноло , д/р не менш 3 ро ів, знання ПК, техні и, з/п від 40000 р б. Новий Урен ой. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (096) 485-99-55 Техноло Техноло 61-16-32

, Д бно. Конта ти: 4-94-63 .

Конта ти:

61-16-06,

То ровом представни з власним автомобілем, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 То ареві-фрезер вальни , д/р, виробництво, висо а з/п. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 То арю, Гоща. Конта ти: 2-10-57 То арю, Д бно. Конта ти: 4-94-63 То арю, фрезер вальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 То арю-шліф вальни , терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 То арям, з/п 4000 рн за 3 тижні, д/р. Конта ти: (067) 636-22-45 То арям, зварювальни ам, ливарни ам, шліф вальни ам, форм вальни ам, слюсарям. Чехія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (097) 511-40-48

ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ, МЕРЧАНДАЙЗЕРІВ, ПРОМОУТЕРІВ, МОЖЛИВО БЕЗ Д/ Р. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07 Тор овим представни ам з власним авто, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Т о р овим представни ам, Конта ти: (097) 497-29-31

д/р.

Тор овим представни ам, мерчандайзерам, промо терам для проведення промо-а цій, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Т о р овим представни ам, мерчандайзерам. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

ТОРГОВІЙ ФІРМІ НА СКЛАД І У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДО 40 Р. НЕ АГЕНТСТВО. Є ПЕРСПЕКТИВА. З/П 2500 - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28 Тор овом а ент в полі рафічн фірм , навчання, перспе тива, з\п - 100-180 рн\день, ві 18-35 ро ів. Конта ти: (097) 759-51-73 Тор овом а ент з власним авто, з/п 5000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Тор овом а ент на ба алію, можливо без д/р. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Тор овом а ент , з власним авто, д/р від 1 р, з/п від 5000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Тор овом а ент , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Тор овом а ент , мерчендайзер , е спедитор до 40 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Фото раф , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Фото раф , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Тор овом а ент , сфера - прод ти харч вання, д/р - від 1 ро . З/п - став а + відсот и. Компенсація за проїзд по міст . Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Тор овом а ент , терміново, з/п висо а. Конта ти: 40-02-39 Тор овом представни . Ві - від 20 до 40 ро ів, зарплата 3000 рн. Без досвід роботи, або почат овий рівень. Конта ти: (067) 581-30-48 Тор овом представни з а/м, д/р від 6 місяців, ві від 20 до 35 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Фотооператор , Березне. Конта ти: 5-51-85

Шт

ат р , Д бно. Конта ти: 4-94-63

Юрист на б дівельн фірм , з д/р, в/о відповідна, з/п висо а. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

5.1.2. Ш аю робот

Фрезер вальни ам, з/п 4000 рн. за 3 тижні, д/р. Конта ти: (067) 636-22-45

Адміністратора в афе, д/р. Конта ти: (096) 639-71-13

Фрезер вальни деталей, на виробнич фірм . Графі роботи позмінний, з/п став а+%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Адміністратора, дівчина, 21 рі , освіта тор овельна. Відповідальна, ом ні абельна, без ш/з. Конта ти: (096) 654-88-24 tata2890@mail.ru

Х дожни ам, з/п – 1500 рн. + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ ХЛОПЦЯМ ТА ДІВЧАТАМ, ВІК ВІД 18 ДО 35 Р. КАР’ЄРНИЙ РІСТ. СТАВКА

Адміністратора. Конта ти: (067) 364-43-01 Бармена, нiчнi змiни, 20 р., приємна зовнiшнiсть, технiчна освiта, без ш/з. Конта ти: (096) 732-62-13 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41

Тор овом представни з власним авто (б дмат). Д/р в тор івлі обо’яз овий, знання б дівельних матеріалів, вміння вести пере овори, ведення дебіторсь оредиторсь ої забор ованності лієнтів. З/п став а+ %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

40-07-64, (097) 155-88-42

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 220-59-17

Чолові , я ий вміє в’язати віни и для бані. Конта ти: (097) 781-94-41

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 526-89-14

Тор овом представни з власним авто. Конта ти: (097) 759-51-73

Шашлични ам в афе. Конта ти: (097) 645-49-56

Б дівельни а, різноробочо о. Конта ти: (067) 940-95-23

Шашлични 422-64-24

Б дівельни а. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВНИКУ З ВЛАСНИМ АВТО. ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА: ПРОЖИВАННЯ У М. САРНИ АБО М. КУЗНЕЦОВСЬК. З/П - ВІД 4500 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. КОНТАКТИ: (067) 215-43-96 MASIA_SH@MAIL.RU WWW.NEW-VIST.COM

Тор овом представни , в/о, д/р в продажах, саме ЗЗР, чол/жін від 25 до 35 ро ів, можна без власно о а/м. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Тор овом представни , д/р від 1 ро , з 9-19, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

120-150 ГРН/ДЕНЬ. КОНТАКТИ:

.

Конта ти:

(067)

Швач ам, Гоща. Конта ти: 2-10-57 Швач ам, з/п висо а. Конта ти: 61-16-32, (096) 867-34-62 Швач ам, 4-13-20

Радивилів.

Швач ам. Конта ти: 61-16-32, (096) 867-34-62

61-16-06,

Б дь-я або еле три а по змінах. Конта ти: (097) 645-68-39

Швачці (ремонт та пошиття одя ) з д/ р, ом ні абельна, працелюбна, відповідальна, рафі роботи: 9.00 – 18.00 та 2 вихідних. Конта ти: (098) 799-95-00

Тор овом представни , д/р, можна без авто, з/п - 5000 рн., (поб това хімія). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Швачці, Березне. Конта ти: 5-51-85

Тор овом представни , робота по міст , без авто, прод ти харч вання – ба алія, став а+%. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Тор овом представни (067) 364-45-13

. Конта ти:

Тор овом представни . З\п - висо а, без затримо . Конта ти: (066) 407-84-21 Тор овом представни . Ком ні абельність, робота по міст , р па товар (напівфабри ати ), з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Тра торист , б льдозерист . Серп хов. Росія. Ліц. АВ №585004 від 07.09.2011 р. Конта ти: (091) 323-32-82 Тра торист , Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Тра торист , Млинів. Конта ти: 6-39-18 Тра торист , Радивилів. Конта ти: 4-13-20

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ: ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ (З\П - 2600 ГРН.), ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА (З\П - 3000 ГРН.). ГРАФІК РОБОТИ: ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 Фарб вальни автомобілів, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Фарб вальни деревини в деревообробний цех, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Фарб вальни

. Конта ти: 62-19-79

Фасадни , в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Фас вальни ам прод тів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Фас вальни

. Конта ти: 61-16-04

Фас вальниці на насіння, зерно, освіта немає значення, д/р на виробництві, до 45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Б дь-я оплач ван , чолові Конта ти: (098) 425-37-38

35 р.

Б дь-я , 2 хлопці. Конта ти: (097) 894-10-94

Швачці, для осіб з обмеженою працездатністю, Рівне. Конта ти: 26-55-32

Б дь-я , бри ада б дівельни ів, всі види посл , я існо. Конта ти: (097) 430-80-20

Швачці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Б дь-я , бри ада б дівельни ів, всі види ремонтних робіт. Конта ти: (096) 395-78-92

Швачці, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Швачці, з/п від 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Б дь-я , в сфері тор івлі, хлопець, 24 р., в/о, знаня ПК, д/р. Конта ти: (097) 148-60-21

Швачці, за рійни в ательє, можливо без д/р, оловне нави и роботи зі ш ірою, освіта немає значення, без обмежень по ві , з/п став а 2000 рн+%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Б дь-я , дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: 26-21-10, (097) 481-44-64

Швачці. Конта ти: (096) 372-24-80

Б дь-я , жін а 30 ро ів. Конта ти: 26-50-71

Швачці. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88 Швеї з д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Швеї з пошиття м’я их меблів. Конта ти: (097) 377-82-81 Швеї, вміння працювати зі ш ірою, з/п до овірна, р-н Ювілейно о. Конта ти: (097) 759-50-10 Швеї, вміння працювати зі ш ірою, р-н Ювілейний. Конта ти: (096) 372-24-80 Швеї, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Швеї, з/п 12 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Б дь-я , дівчина, 29 р., в/о педа о ічна. Конта ти: (067) 872-81-21

Б дь-я , жін а 36 р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Б дь-я , жін а 36 р., д/р, в/о, знання ПК. Інтим не пропон вати. Конта ти: (095) 845-48-43

Б дь-я , офісн , хлопець, 24 р., в/о, знання ПК. Конта ти: (097) 148-60-21 Б дь-я , нiчн змiн , хлопець 20р., дисциплiнований, технiчна освiта, без ш/з. Конта ти: (096) 732-62-13

ПРИ СПІВБЕСІДІ. КОНТАКТИ: (067) 927-25-37

Б дь-я , чолові , разов або термінов , оплата щоденно. Конта ти: 40-05-26

Шеф- харю. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95 Шиномонтажни ам. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Шліф вальни ни , вантажни

, слюсарю-ремонт. Конта ти: 63-18-41

Шліф вальни -полір вальни виробів з аменю, Костопіль. Конта ти: 2-13-52 Шт ат рам (машинна шт ат р а) з д/ р від 1 ро .чол/жін від 20 до 50р., без ш ідливих звичо , з нави ами роботи машинної шт ат р и. Графі позмінний, робота на постійне місце. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Форм вальни овбасних виробів, Рівнесь ий р-н. Конта ти: 22-34-74

Шт ат рам, з/п від 800 .о./місяць, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Форм вальниці тіста, пе арня, позмінно, є нічні зміни, з/п 2000 рн. Конта ти: (095) 687-67-36

Шт ат рам, шпа лювальни ам, лицювальни ам, аменярам. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34

Водія з власним вантажним автомобілем Фіат Д ато, 1.5 т. Конта ти: (067) 777-49-85

Е ономіста, в/о, знання ПК, про рам MS Office, Access, «1С П-во», Internet, д/р в інформ. сфері, д/р з базами даних, аналітичною інформацією. Конта ти: (097) 642-12-84

Водія з власним вантажним б сом 1,5 т., можливі разові поїзд и. Конта ти: (067) 777-49-85 Водія ат «В», вантажни а. Конта ти: (098) 364-37-98 Водія ат 364-37-98

«В».

Конта ти:

(098)

Водія ат. B, C, E, шен ен віза, арт а водія, досвід міжнародних перевезень Італія, Німечинна та ін. Конта ти: (050) 668-38-55, (067) 922-36-31 djalex73@mail.ru Водія ат. В, з власним авто, чолові 28 р. Конта ти: 64-22-29, (097) 259-08-77 Водія ат. В, С, власний ле овий автомобіль. Конта ти: (096) 320-44-07 shurik45@i.ua

Б дь-я , чолові . Конта ти: (097) 515-40-81 Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48 Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б х алтера за с місництвом, юридична і фізична особа, здача звітності. Конта ти: (096) 639-71-13

Е спедитора, чол., 23 р., досвід роботи 1 р., м ні абельний, відповідальний, без ш/з. А ентства не т рб вати. Конта ти: (096) 962-77-10 9masyanya9@rambler.ru Еле три а, майстра з встановлення ондиціонерів, омірни а. Конта ти: 20-46-49 Ж рналіста, жін а 34 р. Конта ти: (097) 287-28-26 Завід ючої афе, д/р. Конта ти: (096) 639-71-13 Інженера, ви онроба, ошторисни а, д/ р 12 р. Конта ти: (098) 640-53-25 Інженера-б дівельни а. Конта ти: 23-15-63

Водія ате орії В, С, д/р. Конта ти: (097) 279-39-35

Інженера-механі а, д/р. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70

Водія ате орії В. Конта ти: (098) 364-37-98

Інженера-механі а, стаж роботи, доп с по аз , посвідчення з охорони праці. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70

Водія, 2 власних вантажних а/м, Газель 1.5 т/т, ЗІЛ бортовий 3 т/т. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Водія, 2 власних р зових авто. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Водія, або б дь-я інш , чолові 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 840-10-20 Водія, власне ле ове авто, можливі разові поїзд и. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Водія, власний вантажний а/м Мерседес Спринтер 312. Конта ти: (067) 355-46-64 Водія, власний мі роавтоб с Мерседес, вантажний, 3 т+4 чол., всі види завантаження, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-52-56 Водія, водія-е спедитора, ате орії «В», «С», д/р. Конта ти: (097) 279-39-35 Водія, всі ате орії, власне авто. Конта ти: (050) 689-02-39 Водія, є всі ате орії, д/р, за ордонний паспорт, шен ен віза. Конта ти: (097) 515-40-81 Водія, з власним автомобілем Лада 111, ніверсал, можливі разові поїзд и. Конта ти: (093) 693-25-55 Водія, ат «В», «С», «Д», стаж роботи. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11

Касира. Конта ти: 24-47-44 Майстра. Конта ти: 23-15-63 Масажиста. Конта ти: (067) 364-43-01 Менеджера з продаж , чолові , в/о технічна, д/р. Конта ти: 23-15-63 МЕНЕДЖЕРА ЗБУТУ, ЧОЛ. 37Р, В/О, Д/Р, ВЛАСНЕ АВТО, КОМУНІКАБЕЛЬНИЙ, НАПОЛЕГЛИВИЙ, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ, ВМІННЯ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРИ. КА НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: (096) 540-04-72

Менеджера по роботі з Конта ти: (097) 263-20-12

лієнтами.

Менеджера ре іонально о (територіально о) з продаж прод тів харч вання, д/р. Конта ти: (097) 320-44-74 gilerm@bigmir.net Мерчендайзера або адміністратора. Конта ти: 40-05-96, (098) 422-51-36 Надомн робот , швач а. Конта ти: (093) 780-30-32 Няні в сім’ю. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Няні по до ляд за дитиною Конта ти: (067) 664-91-13

Водія, ат «В». Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Няні по до ляд за дитиною, педа о ічний стаж в дитячом сад 22 ро и. Конта ти: (067) 664-91-13

Водія, ат. «В», «С», «D», «Е», стаж 18 ро ів, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 254-29-00

Няні, вернант и, в/о, психоло . Конта ти: 26-87-47

Водія, ат. “В’’, “С’’, е спедитора. Конта ти: (098) 747-18-55 Водія, ат. А, В, С, Д, Є, д/р 24 ро и, шен ен віза. Конта ти: (093) 693-25-55 Водія, ат. В, С, д/р. Конта ти: (096) 572-01-90

Водія-е спедитора, ат «В», «С», д/р. Конта ти: (097) 279-39-35 Водія-е спедитора, менеджера, д/р в тор овельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22 Вчителя фізично о виховання. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01 Головно о б х алтера за с місництвом, в.о., знання «1С. Б х алтерія», д/р 7 ро ів. Конта ти: 22-31-63, (067) 154-46-86 Головно о б х алтера за с місництвом, д/р 8 р., ведення облі в 1С Б х алтерія. Конта ти: 22-31-63. (067) 154-46-86 Головно о б х алтера на єдиний подато , стаж роботи більше 15 ро ів. Конта ти: (050) 278-13-58 Головно о б х алтера, б х алтера, д/р 12 р, знання ПК дос онало, чолові 34 р. Конта ти: (097) 554-72-12

Б х алтера за с місництвом. Конта ти: (096) 639-71-13

Головно о б х алтера, в/о, д/р, знання 1С:, можливо за с місництвом. Конта ти: 22-31-63, (067) 154-46-86

Б х алтера, оловно о б х алтера, д/р, знання 1С, б х алтерія, подат ова звітність. Конта ти: 62-15-45, (097) 913-69-11

Головно о б х алтера, помічни а б х алтера, досвід роботи, знання ПК. Конта ти: (098) 258-56-29

Б х алтера, д/р, доп с и з охорони праці. Конта ти: (096) 477-22-38, (050) 222-60-48

Е ономіста. Конта ти: (067) 169-76-61

Водія ат.В, С, є власне авто ВАЗ2105. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

Водія-е спедитора, власний мі роавтоб с, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-21-73, (097) 033-84-81

ШВЕЇ, ЗАКРІЙНИКУ, З/П

Шеф- харю, з/п - до 2000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Домо осподар и. Конта ти: (067) 664-91-13

Б дь-я , жін а 43 р. Конта ти: 20-46-49

Б дь-я , чолові , 30 р., в/о. Конта ти: 43-23-42

Шеф- харю, д/р, охайність, порядність. З/п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34

Водія з власним б сом, 4 тонни. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Водія, ат. В, чол. 31 р. Конта ти: (067) 406-18-75

Б дь-я , хлопець, 23 ро и, освіта середня спеціальна. Конта ти: (097) 934-23-45 Linnuk88@ukr.net

Швид ий та я існий підбір працівни ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Домо осподар и, прибиральниці, пос домийниці, жін а, 43 р. Конта ти: 20-46-49

Б дь-я , жін а 36 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26

Швеї, за рійни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Фахівцю-аналіти з дослідження товарно о рин , з/п від 1500 рн. Конта ти: 26-18-93, 22-33-95

Флорист , д/р обов’яз ово. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Б дь-я на неповний робочий день, жін а 33 ро и, без ш/з, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 719-26-90

Швачці, д/р. Конта ти: (067) 927-25-37

Шиномонтажни . Бажання працювати. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Фінансовом онс льтант в бан , з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я за с місництвом. Конта ти: (07) 364-43-01

Б дь-я , 4 хлопцi, 23 р. Конта ти: (098) 533-86-80

Фахівцю відділ без отів ово о розрах н , в/о е ономічно-фінансова. Конта ти: 46-02-70

Фінансовом аналіти , можливо без досвід роботи, навчаня без оштовне, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

(096)

Б дівельни а. Конта ти: 64-24-56, (096) 206-61-42

Швачці, бажано з д/р від 22 до 45р, з/п від 1200 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Тор овом представни , осмети а, з/ п став а + % + бон си. Конта ти: (050) 173-51-24, (096) 778-47-94

Б дівельни а. Конта ти: 343-09-14, (095) 341-64-44

Конта ти:

Тор овом представни , д/р від 5 місяців, від 20 до 35 ро ів., з/п від 1500 рн.+% Конта ти: (095) 243-51-74

Тор овом представни , з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16

45

Водія для сім`ї чи дире тора фірми з ле овим авто (іномар а) Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Двірни а, прибиральниці. Конта ти: 24-17-75

Няні, д/р. Конта ти: 43-54-81, (098) 845-62-11 Няні, до лядальниці, вір юча порядна жін а 38 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 005-63-28 Няні, жін а 30 ро ів, в/о педа о ічна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 508-47-00 Няні, жін а 39 ро ів, 6 ро ів стаж . Конта ти: (098) 845-62-11 Няні, жін а 41 р. Конта ти: (097) 649-40-15 Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96 після 18:00 Няні, жін а 50 р., педа о ічна освіта, має досвід роботи. Конта ти: 62-71-59, (068) 893-77-94 Няні, жін а, 50 ро ів. Конта ти: 62-71-59 Няні, педа о ічна, медична освіта, знання мов. Конта ти: (050) 375-08-93 Няні, порядна, відповідальна, є д/р. Конта ти: 26-63-84 (096) 440-65-74 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Няні, прибиральниці, до лядальниці. Конта ти: (097) 005-63-28 Оператора отельні, прибиральниці, домо осподар и, сторожа. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Оператора ПК, в/о е ономічна, д/р. Конта ти: (067) 831-31-20 Оператора ПК, ло альні мережі, Інтернет. Конта ти: 22-27-39 (097) 861-21-01 gortop3000@mail.ru

Дизайнера сфері полі рафії (досвід роботи + портфоліо). Конта ти: (097) 587-35-44

Офісн , дівчина 24 ро и, в/о е ономічна, орист вач ПК, знання офісної техні и, відповідальна, ом ні абельна, бажання вчитись. КА не т рб вати. Конта ти: (097) 481-57-21

Диспетчера, адміністратора, продавця, жін а 33 р. Конта ти: (067) 673-17-59

Охоронця за с місництвом, є досвід роботи. Конта ти: (067) 364-43-01

Б х алтера, жін а, 27 р., д/р 8 ро ів, знання «1С.Б х алтерія». Конта ти: (097) 546-91-20

Диспетчера, з афі ом з 9.00 до 18.00, с бота-неділя вихідний. Конта ти: (067) 673-17-59

Охоронця, війсь овий пенсіонер. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Б х алтера, знання 1С: Б х алтерії, за альна система, єдиний і фі сований подато . Конта ти: (096) 556-09-33

До лядальниці за одино ою хворою людиною, порядність арант ю, жін а 60 р. Конта ти: (098) 515-89-85

Б х алтера. Конта ти: (096) 639-71-13

До лядальниці, домо осподар и, ремонт вартир. Конта ти: 23-47-71

Б х алтера, е ономіста, д/р, знання ПК. Конта ти: 62-10-54, (098) 449-65-63 Б х алтера, е ономіста, офісменеджера. Конта ти: (098) 449-65-63

Вантажни а. Конта ти: (095) 500-31-51 Вантажни а. Конта ти: (098) 364-37-98

До лядальниці, жін а 57 р., д/р. Конта ти: 26-84-33, (095) 542-09-57

Вахтера або охоронця, чолові , 54 р. Конта ти: (066) 810-45-85

До лядальниці, няні, жін а 50 ро ів. Конта ти: 26-50-71

Вахтера, сторожа, охоронця, жін а 40 р. Конта ти: (067) 255-23-55, (093) 114-72-05

Домо осподар и, до лядальниці, д/р. Конта ти: (097) 107-96-01

Охоронця, д/р. Конта ти: (067) 364-43-01 Охоронця, робітни а Конта ти: 20-46-49

на

с лад.

Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59 Охоронця, чолові , д/р. Конта ти: (07) 364-43-01 Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51 Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51 Підсобни а. Конта ти: (098) 364-37-98


46

№40 від 19 жовтня 2011 ро

По лейни а ре лами, порядність арант ю, є ре омендації. Конта ти: (097) 005-63-28 Помічни а б х алтера. Конта ти: (096) 639-71-13

- продавець продовольчих товарів Костопільсь ий район (РЦЗ: тел. (257) 2-13-52)

Пос домийниці потижнево. Конта ти: (067) 123-59-62

Підприємствам області потрібні працівни и

Пос домийниці. Конта ти: (067) 991-94-23 Пос домийниці. Конта ти: 20-46-49

Ва ансії станом на 18 жовтня 2011 ро

Пос домийниці. Конта ти: (097) 290-10-02 Прибиральниці офісних б дин ів, приміщень. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

(МЦЗ: тел. 26-55-32) - різьбяр по дерев та бересті, оброблювач виробів з б рштин , з/пл. 1000 рн

Прибиральниці, домо осподар и, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 778-98-13 Прибиральниці, домо осподар и, пос домийниці. З/п - від 1500 рн. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua

Робот , б дь-я , 24 ро и, спеціальність менеджер-е ономіст. Конта ти: (096) 845-46-00

Прибиральниці. Конта ти: (095) 935-17-23

Робот , б дь-я , в/о, е ономічна, дівчина 25 р. Конта ти: (097) 481-67-76 Робот , б дь-я , дівчина 24 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00 Робот , б дь-я , добреоплач ван , чолові 40 ро ів, д/р в б дівництві. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Продавця в ма азин опти и. Конта ти: (097) 263-20-12

Робот , б дь-я , чол. 50 р. Конта ти: (097) 955-53-68

Продавця в приміщенні, жін а 31 р. Конта ти: 24-96-49, (097) 783-21-21

Робот , б дь-я , чолові Конта ти: (098) 629-61-43

Продавця непрод тових товарів, жін а 35 р. Конта ти: 40-05-96 (098) 422-51-36

Робот , дівчина 20 р. Конта ти: (096) 722-52-96

Продавця промислових товарів в приміщенні. Конта ти: 24-96-49, (097) 783-21-21 Продавця промислових товарів в приміщенні. Конта ти: 5-68-36

Робот , дівчина, приємної зовнішності, ом ні абельна, відповідальна, цілеспрямована, е ономічна освіта (облі і а дит), знання ПК. Конта ти: (096) 856-21-08

Продавця промтоварів. Конта ти: (097) 263-20-12

Робот , добре оплач ван , жін а 30 ро ів. Конта ти: 26-50-71

Продавця, д/р або б дь-я Конта ти: (095) 500-31-55

Робот , жін а 24 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00

інш .

Продавця, жін а 31 р, д/р. Конта ти: 64-22-29, (096) 621-05-72 Продавця, жін а 37р, д/р. Конта ти: (067) 793-44-54 Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Продавця, жін а, 40 р., д/р. Конта ти: 64-18-65, (098) 572-99-62 Продавця, рім рин , жін а 40 р, д/р. Конта ти: (097) 618-55-73 Продавця, порядна, відповідальна, є д/ р. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Продавця- онс льтанта в ма азин або б ті , дівчина 25 р., рафі роботи бажано позмінно. Конта ти: 26-73-22, (093) 756-18-34 Продавця- онс льтанта, непродов. р па, чол., 23 р., досвід роботи - 2 р., ом ні абельний, відповідальний, без ш\з. А ентства не т рб вати. Конта ти: (096) 962-77-10 9masyanya9@rambler.ru Продавця. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Продавця. Конта ти: 43-82-69 Продавця. Конта ти: 24-47-44 Реєстратора. Конта ти: (097) 263-20-12 Репетитора почат ових ласів. Конта ти: 22-65-19, (095) 303-15-12

21 рі .

Робот , жін а 30 ро ів, в/о педа о ічна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 508-47-00 Робот , хлопець, 18 ро ів, диплом столяра 4 розряд . Після обід , навчаюсь на денній формі навчання в місті Костопіль. З/п - до овірна. Конта ти: (097) 786-35-33 damantos@mail.ru Робот , чолові , 36 р. Освіта в/о (е ономічна, технічна), д/р. Знання б х алтерсь о о та подат ово о облі підприємств. Конта ти: (066) 039-84-76 Сантехні а, плиточни а, ст дент НУ «ЛП», б дівельний фа льтет. Конта ти: (093) 813-92-17 vovikua1@ukr.net Се ретаря, в/о е ономічна, д/р. Конта ти: (067) 831-31-20 Се ретаря, дівчина 24 ро и, д/р 1 рі на посаді менеджер-оператор, орист вач ПК, знання офісних про рам, офісної техні и, ввічлива, відповідальна. Конта ти: (097) 481-57-21 Се ретаря, офіс-менеджера, до ментознавця, дівчина 28 ро ів, в/о, д/р, знання ПК, 1С:б х алтерії, швид ий др . Конта ти: (097) 342-29-59

- швач а, равець (пошиття виробів із ш іри), з/пл. від 1500 рн радіомехані з ремонт радіоеле тронно о стат вання (працювати в смт Зарічне та Зарічненсь ом районі), інженер (працювати в смт Зарічне та Зарічненсь ом районі, смт Володимирець та Володимирець ом районі), з/пл. від 1200 рн, - еле трозварни р чно о зварювання, монтажни з монтаж сталевих та залізобетонних онстр цій, слюсарб дівельний, фарб вальни з/пл. від 1500 рн

- адміністратор

Костопільсь е ССТ - продавець продовольчих товарів

ПП «Міната» - забійни

ПСК Головинсь е

- охоронець

- водій навантаж вача

- продавець продовольчих товарів ПСК Доброб т

ПП Парх та О.І. - бармен

- продавець продовольчих товарів

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. 22-34-74)

ТзОВ «Спе тр» - столяр - верстатни деревообробних верстатів

Маломидсь а ЗОШ І-ІІІ ст.

ТзОВ «А ролен»

- механі ПП Мельни С.В.

- водій важ их вантажних автомобілів з вели ою вантажопідйомністю - інспе тор з адрів

- оператор мийної станов и, 2 чол. ПП “Адамо”

Фермерсь е осподарство “Кемпін ” - хар, 2 чол.

- майстер б дівельно-монтажних робіт, ви онроб, еле тро азозварни , монтажни систем вентиляції, ондиціювання повітря, пневмотранспорт й аспірації, з/пл. від 1500 рн - інженер з охорони нав олишньо о середовища, з/пл. від 1844 рн

- слюсар-ремонтни - рамни

- еодезист

ТОВ “МПП “Делі атес”

ПП “Мед н а” - підсобний робітни , 5 чол.

- форм вальни овбасних виробів ППФ “Бере иня”

СК “Еліт”

- пер ар, 2 чол.

- тра торист - робітни з до ляд за тваринами

- мані юрниця Зорянсь е споживче товариство

ТОВ «РІА-Пропозиція»

-

оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, станово та верстатів

- вантажни сміттєвоза, з/пл. 1700 рн

- техноло - начальни цех

- ре ламіст, з/пл. 1400 рн

ТзОВ «Західстандарт»

- начальни відділ , ре ламіст, е ономіст, заст пни дире тора, машиніст- ранівни , менеджер із зб т , слюсар з механос ладальних робіт, фахівець-аналіти з дослідження товарно о рин , з/пл. від 1500 рн

- шт ат р - лицювальни -плиточни

- енер ети , з/пл. 1200 рн - завантаж вач т нельних печей, з/пл. 1500 рн - майстер з ремонт , з/пл. 2030 рн - е ономіст, з/пл. 1500 рн - енер ети , з/пл. 1500 рн - слюсар-інстр ментальни , з/пл. 1600 рн - виробни х дожніх виробів з б рштин , з/пл. 1000 рн - о лядач ідротехнічних об’є тів, з/ пл. 1100 рн - двірни , з/пл. 1100 рн - мані юрниця, з/пл. 1000 рн - пер ар, з/пл. 1000 рн

- підсобний робітни ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел.(232) 3-05-18) Відділ охорони здоров’я Зарічненсь ої РДА - лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар, 5 чол. - оловний лі ар, 2 чол. - завід вач інформаційно-аналітично о центр - районний педіатр ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (252) 2-24-14) ПП М зич

Н.В.

- пер ар Мізоць а спеціальна ш ола-інтернат - лі ар-педіатр ВАТ Здолб нівсь ий ЗНО - то ар

- швач а, з/пл. 1500-2000 рн - шеф- хар, хар, офіціант, бармен, з/пл. від 1000-1500 рн

ПС ППП «Здолб нівсь е»

- продавець продовольчих товарів, з/ пл. від 1000-1200 рн - охоронни , з/пл. 1000-1500 рн БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85) ПП На мч Н.В.

- майстер з ремонт заправ и артриджів)

- опорядж вальни б дівельний

- слюсар з ремонт автомобілів (вели овантажних), з/пл. 1500 рн

- продавець продовольчих товарів Соснівсь е ТРП

- слюсар-ремонтни - інженер з е спл атації машиннотра торно о пар ПП Ватич Н.Ф.

Робот б дь-я , разов або термінов , оплата щоденно. Конта ти: 40-05-26

Тор ово о а ента, хлопець, 21 рі . Конта ти: (096) 977-16-09

Робот б дь-я , хлопець 24 р. Конта ти: (096) 489-01-83

Управляючо о б дин ом, д/р 5,5 р. Конта ти: (068) 226-29-85

Реда ція вісни »

Робот висо ооплач вальн , жін а 32р. Конта ти: 26-50-71

Фас вальниці, жін а, 37 р. Конта ти: (067) 793-44-54

- оре тор ПП С хан Ю.М.

Робот з ПК, різні сфери діяльності. Конта ти: 22-27-39, (097) 861-21-01

Фінансиста, в/о е ономічна, знання MS Office, Access, «1С П-во», Internet, ПК, д/ р в інформ. сфері. КА і мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84

Робот офісн , хлопець, 21 рі , д/р в державній станові, наявність прав ате орії В, С. Конта ти: (096) 977-16-09 Робот після занять, на вихідних, хлопець, 16 ро ів. Досвід: промо тер ма азині еле тронної техні и та ма азині автозапчастин. Конта ти: (097) 934-11-49 Робот позмінн , потижнев , дівчина 24 ро и, знання ПК, в/о. Конта ти: (097) 481-57-21 Робот постійн , добре оплач ван , для 2-х хлопців, ві 24-28р. Конта ти: (096) 144-58-88 Робот сфері зв’яз ів з ромадс істю. В/ о, знання ПК, Інтернет, ан лійсь а мова. Конта ти: (097) 806-37-15

Х дожни а, робот в інтер’єрі, розпис на стінах та іпсо артонних онстр ціях. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57 Х дожни а. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

- продавець продовольчих товарів азети «Надсл чансь ий

- швач а ПП Ч храй В.В. - фотооператор

- лі ар–ба теріоло - лі ар з і ієни дітей та підліт ів - інженер (хімічні техноло ії) - лі ар–епідеміоло - лі ар з радіаційної і ієни ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом» - інстр центр

тор навчально-трен вально о

- лі ар з лі вальної фіз спортивної медицини

льт ри та

- еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання - слюсар з ремонт реа торно-т рбінно о стат вання - інженер

Ком нальне підприємство «К знецовсь е місь е бюро технічної інвентаризації»

-

хонний робітни , 2 чол.

- б фетни ПП Червоня В.Д. - продавець продовольчих товарів

Х дожни а. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

- слюсар з ремонт автомобілів ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (250) 2-10-57)

Шліф вальни а виробів з дерева. Конта ти: 23-37-57, (096) 261-58-97

- лі ар з ом нальної і ієни

Березнівсь ий місь ооппродтор - продавець продовольчих товарів

сл жбових

ПП Оніщ

О.П.

- обвалювальни т шо птиці, 2 чол. - водій ле ово о автомобіля ТОВ «У рб дбазальт»

- техні , інженер з інвентаризації нер хомо о майна ТзОВ «Західатомб дмонтаж» - слюсар-сантехні ТОВ КНМУ «ЕПМ» - еле тромонтажни вторинних ланцю ів ДП ЗУМУ ВАТ «Південтеплоенер омонтаж» - слюсар із с ладання металевих онстр цій Корець ий район (РЦЗ: тел. (251) 210-51)

ТОВ “Фапомед У раїна”

Вели омежиріць е СТ - продавець продовольчих товарів, 2 чол.

- швач а, 20 чол.

- оловний б х алтер

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

- верстатни деревообробних верстатів

м.Рівне Відо ремлений підрозділ “Колійна машинна станція № 123” нала одж вальни олійних машин та механізмів

Філія «Костопільсь ий райавтодор» - тра торист

- слюсар з ремонт та механізмів

- машиніст е с аватора одно овшово о - машиніст б льдозера ТОВ «Кордео»

- машиніст авто рейдера

олійних машин

- машиніст еле тростанції перес вної Дистанція олії Львівсь ої державної залізниці - машиніст еле тростанції перес вної Рівненсь а дистанція еле тропостачання Львівсь ої залізниці

ТОВ «СБЕ В.І.

ФОП Шепеля Г.М. - офіціант

- майстер цех

ТОВ «Е о Дар»

- бармен - хар ПП Флорес

- провізор

ПАТ “Клевансь ий лісозавод “Промінь”

ТОВ «Е о-базальт» - оловний б х алтер

ПП Здолб нівпромсервіс»

- ви онавець робіт

- офіціант прибиральни приміщень

- енер ети

Млинівсь ий район (РЦЗ: тел. (259)639-18)

- продавець продовольчих товарів

хар, 2 чол.

шліф вальни -полір вальни виробів з аменю

ППФ «Лар о» - рамни , 4 чол.

ПП «Компанія Автоленд» - оловний б х алтер

хар

- бармен - офіціант Приватна медична фірма “Ма істр”

ТОВ «Селадон-рось» - розпилювач аменю

- столяр, 2 чол.

- а роном

ПП Антоню Л.Р.

-

(принтерів,

ПП Яроши О.І.

- оловний інженер - еодезист

Березнівсь ий омбінат ромадсь о о харч вання

- механі з ремонт транспорт

ПП Ш ль ан М.І. - продавець продовольчих товарів, 3 чол.

ТзОВ «БК ПоліссяБ дМонтаж»

Х дожни а. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Швач и на дом . Конта ти: (097) 864-38-92

- слюсар з ремонт автомобілів

- еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання

- верстатни деревообробних верстатів

В.В.

- вантажни ПП “Гараж монстрів”

ПП Остапч

ТОВ «Бімол» слюсар з онтрольновимірювальних приладів та автомати и - еле три цех

Робот няні, до лядальниці, жін а 55 р. Конта ти: 26-50-71

шліф вальни -полір вальни виробів з аменю, 2 чол.

ТзОВ «Е одо »

Сторожа, війсь овий пенсіонер. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Фото рафа дитячо о. Професійна техні а. Бажання працювати дитячих садоч ах та ш олах на рочистих подіях. Індивід альні фотосесії. Яс раві творчі ідеї. Конта ти: (067) 602-48-05 marlen777@mail.ru

ДП “М’ясо омбінат “Зоря”

- хар, з/пл. 1493 рн, пе ар, з/пл. 1472 рн - пічни , з/пл. від 1381 рн

- продавець продовольчих товарів

Фінансиста. Конта ти: (067) 169-76-61

Г.М.

- лі ар-анестезіоло

Сторожа нічно о. Конта ти: 64-61-71

Робот на неповний робочий тиждень. Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81

ПП Ні олайч

- начальни лісопильно о цех - начальни цех з ви отовлення отової прод ції - інженер з автоматизованих систем ер вання виробництвом

Різноробочо о. 500-31-51

Робот на неповний робочий тиждень або день, хлопець. Конта ти: (096) 477-22-81

Т.М.

- інженер із зв’яз ПП Г біна В.М.

ВК ТзОВ «Компанія «Вежа»

Репетитора, історія, правознавство. Конта ти: 62-97-22, (050) 662-30-10

Сторожа. Конта ти: (095) 500-31-51

ПП Шевч - офіціант

Відділ охорони здоров’я Костопільсь ої РДА

ТЗОВ «Карат»

К знецовсь (МЦЗ: тел. (236) 3-75-96) ДЗ «К знецовсь а СЕС об’є та з особливим режимом роботи»

Робот б дь-я , жін а 38 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 005-63-28

- слюсар-ремонтни

- продавець продовольчих товарів, 2 чол.

- ондитер Костопільсь а ЦРЛ

Продоб’єднання

Сторожа-вахтера, чолові 54 ро и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

ПП Валентю В.А.

- тра торист

Сантехні а, плиточни а, ст дент НУ «ЛП», б дівельний фа льтет. Конта ти: (093) 813-92-17

Робот б дь-я , жін а 33 р., д/р продавця, офіціанта. Конта ти: (097) 789-82-83

- м ляр Вели омидсь е ССТ

ПП Железна В.К.

- еле тро азозварни

Сторожа, двірни а, оператора отельні. Конта ти: (097) 447-95-44

БЖКП

- вихователь дитячо о сад а

- то ар м. ДУБНО і ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН (МРЦЗ: тел. (256) 4-94-63)

- мані юрниця

Робот б дь-я , висо ооплач ван , чолові . Конта ти: (067) 364-43-01

хар

ДТВ «Козина ропромтехні а» - оваль р чно о вання

- бармен ДП СЛАП «Радивилівсь ий держспецліс осп»

Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59

Конта ти: (095)

-

- лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар, 3 чол. Г тянсь а сільсь а рада

ТзОВ СГП “Ім.Волові ова”

м. РІВНЕ

Прибиральниці потижнево. Конта ти: (067) 123-59-62

Продавця в б ті , дівчина 24 ро и, відповідальна, швид о вч сь, в/о е ономічна, знання ПК. Конта ти: (097) 481-57-21

- еле тро азозварни - слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле троні а) ПП Римарч О.С.

Н.М

Корець е СТ

харя. Конта ти: 20-46-49

Прибиральниці. Конта ти: (097) 290-10-02

ДП «Радивилівсь ий КХП»

- б х алтер ПП Васильч

- продавець продовольчих товарів

Помічни а харя, харя. З/п - від 1500 рн. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Помічни а

КП «Архіте т рно-план вальне бюро»

У раїна РІВНЕ»

- техні з під отов и технічної до ментації - техні -енер ети - машиніст еле тростанції перес вної

- тра торист - майстер

- еле тромехані

майстер-нала одж вальни з технічно о обсл ов вання машиннотра торно о пар

ТОВ “Ріше Б рштин” - виробни х дожніх виробів з б рштин

- а роном

ПП фірма “Селена”

ПП «Млинів Трейд» - підсобний робітни

- швач а ЗАТ “Рівне-Стиль”

ТзОВ «Вест Хім»

- швач а

- слюсар-ремонтни ВТП Млинівсь о о РайСТ

Рівненсь а дитяча м зична ш ола № 2

- продавець продовольчих товарів (тор овельні за лади с. Ужинець, с.Пісни ів, смт Млинів)

- вчитель середньо о навчальновиховно о за лад ТзОВ “Сан ом Рівне”

- б фетни Млинів)

- вантажни

- слюсар-ремонтни

(ма азин «К лінарія» смт

Мар ет «Сільпо»

ТзОВ «Терлич» - слюсар-ремонтни РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (233)4-13-20) Радивилівсь е КТРП - завід вач с лад ПАТ Радивилівсь ий «Ф рніт ра» - нала одж вальни пресово о стат вання

завод

овальсь о-

ТОВ «ШТП «Мая » - швач а, 5 чол. СФГ «А ротехсервіс» - еле тро азозварни - робітни фермерсь о о осподарства

- продавець продтоварів Мар ет «ФОЗЗІ» - продавець продтоварів - асир тор овельно о зал Підприємство «РІВНЕ-ІНВАГРУП» - а ент тор овельний ТОВ «Управляюча «Рівнеспецб дінвест»

омпанія

- двірни Житлово- ом нальне спеціалізоване ремонтно-б дівельне підприємство «Гал зеве» - пар

вальни

ПП «Тепло азб д»

ВАТ «Радивилівсь а меблева фабри а»

- інженер з я ості Березнівсь ом районі

- се ретар ерівни а (підприємства, станови, ор анізації)

Березнівсь ий омбінат ромадсь о о харч вання

- менеджер ( правитель із зб т )

прибиральни приміщень, 2 чол.

ПП Тівон В.М. - мані юрниця КП «Радивилівтеплосервіс» - еле тро азозварни - еле три

дільниці

- слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле тромехані а) - майстер б дівельних та монтажних робіт

сл жбових

Демидівсь ом районі КП “Демидівсь е виробничоза отівельно-тор ове підприємство” - продавець продовольчих товарів (села Хрінни и, Боремель) - продавець непродовольчих товарів (с.Вов овиї)

За довід ами звертатися центри зайнятості


№40 від 19 жовтня 2011 ро

ТЕЛЕАФІША

47

Ïîíåäiëîê, 24 æîâòíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Гість дня 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00 Підс м и тижня 09.40 Точ а зор 10.05 «Ле о б ти жін ою» 10.55 Шеф- хар раїни 12.10, 15.30, 18.45, 21.35 Діловий світ 12.25 Право на захист 12.45 Армія 12.55 Х/ф «Десятий ро » 14.40 Ві но в Амери 15.15 Euronews 15.40 Х/ф «Їх знали тіль и в обличчя» 17.05 Т/с «Я арт валася сталь» 19.05 After Live 19.25 Ата а ма ії 19.50 Карао е для дорослих 20.35 Сільрада 20.55 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.25 Плюс-мін с 21.30, 01.45 Світ спорт 21.40 Вечори з Віталієм Коротичем 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.50 ТелеА адемія 02.55 У дні ш ільних ані л

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.10, 08.15, 17.40 М/ф 07.30, 17.15, 00.00 Рівне сьо одні 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.40, 04.25 «Правда життя» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS» 10.05, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00, 12.35 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 13.30 Т/с «МанГ ст» 15.35 Х/ф «Кінець імператора тай и» 17.25 Kids Flix 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.15 Д/с «Е стремальне дов ілля» 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 00.10 Шляхами Волині 01.15 Ритми ночі 02.05, 05.15 «Свідо »

06.01, 23.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.45, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.50, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 15.20, 16.20 «Час інтерв’ю» 17.25 «Територія за он » 18.15 «Енер она ляд» 18.45 «Київсь ий час» 19.30 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 01.50 «У раїнсь і пристрасті» 00.25 «Автопілот-новини» 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 03.30 «Вели а політи а» 04.30 «Життя ці аве»

06.20 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00 «Найроз мніший» 12.50 «Кохання вели ом домі» 13.50, 19.00 «Три сестри» 14.50 «Cosmopolitan» 15.50 «Реальна любов» 16.35, 20.00, 22.00, 00.15 Реаліті - шо «Вели ий брат» 17.15, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 20.30 «Д рні. Доро и. Гроші» 22.45, 00.50 Ме си ансь і ані ли 23.45 «15 хвилин до завтра» 01.00 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00, 02.00 Х/ф «Біс» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 10» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 21.15 Т/с «З стрічна течія» 22.15 Х/ф «Ана онда» 00.10 Х/ф «Ні живий, ні мертвий» 05.20 Д/с «Неймовірне відео»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.10, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 09.25 К лінарне шо «Сма ємо» 09.55, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.50, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.50, 17.20 «Шість адрів» 12.30 Комедія «Їхали два шофери» 14.00 Х/ф «Цю пар створив Бо » 20.15, 20.50, 02.05, 02.30 Т/с «Інтерни» 21.15 «Діти напро ат» 22.30 «Се с-місія», 4 с. 23.25, 04.25 «Tkachenko.Ua» 00.25, 01.15, 05.05 Т/с «За он і порядо » 02.55 Х/ф «Від 180 та вищі» 05.55 «Чесно»

05.20 Х/ф «Зни ла імперія» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим ран ом 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства 8» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 04.05 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Слідство вели...» 13.35 «Сімейний с д» 14.30 «Вечірній вартал. Перевибори 2009» 16.35 «Жди меня» 18.10 Т/с «Обр ч а» 19.05 Т/с «Дар» 20.00, 02.40 «Подробиці» 20.35 Т/с «Дівоче полювання» 21.35 Т/с «Щасливчи Паш а» 23.50 «Позаочі» 00.50 Х/ф «Містер Джонс» 03.10 Д/с «Таємниці історії» 04.40 Д/ф

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.05 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.40 «Хоч знати» 15.55 «Поле ч дес» 16.55 «Федеральний с ддя» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.45 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Чорні вов и» 22.35 «Познер» 23.45 Нічні новини 00.05 «Ми - приб льці»

05.40, 06.35, 00.00 Т/с «Адво ат» 06.30, 02.10 «Бізнес+» 07.35, 14.40 «Нез’ясовно, але фа т» 08.35 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.35 Х/ф «Щастя є» 13.40 «Містичні історії з Павлом Костіциним» 15.40 «Битва е страсенсів» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 19.10 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 20.10, 22.40 «Феномен» 23.00 Т/с «До тор Ха с» 02.00 «Вi на-Спорт» 02.15 Х/ф «Айболить 66» 03.45 Нічний ефір

05.25 Сл жба розш дітей 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.10, 12.55, 19.10, 00.55 Спорт 07.40, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30, 02.45 Фа ти 09.15 Х/ф «Кате орія 7: Кінець світ » 13.00 На рівних 13.10 Уральсь і пельмені 14.25 Х/ф Астері с і Обелі с проти Цезаря 16.50 Х/ф «Наша Russia. Яйця долі» 19.15, 01.00 Надзвичайні новини 20.10 Т/с «Морсь і дияволи-5» 22.45, 03.15 Свобода слова 02.00 Т/с «Щит»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Сл жба розш дітей 08.00 Елементи 08.30 Хітова вежа 09.30, 12.30, 18.20, 20.00 Один на один 10.00 Рівненщина мистець а 10.30 А варі м 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 13.00 М з. Фільм 15.30 Т/Ф «Доро а до себе» 16.20 Пізнай світ 17.50 Телеспорт 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 «День» 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 19.45 На добраніч аз а 20.30 Час раїни 21.30 Юна зір а 21.50 Західний е спрес 22.05 Почер долі 23.00 Європейсь ий дім 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.30 «М льти з Л нті ом» 07.30 М/с «П а» 08.00 «Телеп зи и» 09.00 «Єралаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранет и» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Жіноча лі а» 11.30, 14.00, 21.10 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «Беверлі-Гілз 90210» 13.20, 18.10 «Маша & моделі» 14.55 «Дом-2» 16.45, 19.20 Т/с «Універ» 18.50 Т/с «Моя пре расна няня» 20.45, 00.20 Т/с «Реальні пацани» 21.35 Т/с «Спліт» 22.00 Т/с «За рита ш ола-2» 22.55 Т/с «Надприродне» 23.50 «Д рнєв +1»

04.50 Т/с «Ранет и» 05.35, 06.35 Kids’ Time 05.40 М/с «При оди Дже і Чана» 06.00 М/с «Нові при оди С бі Д » 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.45 Репортер 09.10 Х/ф «Темний світ» 11.25, 23.40 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Здраст йте, я - ваша мама! 13.50, 14.55 Teen Time 13.55 Т/с «Ай арлі» 15.00, 19.25 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Крас ні в Клівленді» 16.55 Т/с «Др зі» 17.55, 21.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 20.25 Бать и і діти 22.40 Аферисти 01.10 Сл жба розш дітей 01.15 Х/ф «Гладіатор» 02.50 Зона ночі К льт ра 02.55 Ах, не оворіть мені про любов... 03.35, 04.00 Зона ночі

06.00, 06.20 І раш и для дорослих 06.50 Ударна хвиля 07.40, 08.40, 09.30 Російсь а імперія 10.30 Таємне життя Мерилін Монро 11.20 Таємниці Май ла Дже сона 12.20 Хіт-парад техні и 13.20, 04.00 Top Gear 14.10 Р йнівни и міфів 15.00 Се рети мин ло о 15.50, 19.10 Намедни 16.40, 20.00 Таємні зна и 17.30, 20.50 Фантастичні історії 18.20, 21.40 Таємниці століття 22.30, 03.00 Шпи ни 23.30 Інсайдер 00.00, 02.00 Божевільні

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «Люди і мане ени» 12.20 М льтфільм 12.30 «Справа Росії» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 00.00 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15 «Моя срібна ля. Тамара Ма арова» 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Б меран з мин ло о» 22.10 Т/с «Я тебе ні оли не заб д » 23.15 Свід и. «Галина Вишневсь а. Роман зі славою». Ф 1 00.15 «Тим часом» 01.00, 06.35 Новини льт ри 01.20 Т/с «Північний вітер» 02.05 «Профіла ти а»

05.45, 10.10, 02.20 Твій хіт 06.00 Ж рфі с 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.20 Створи себе 07.25 «Життя зі зна ом +» 07.55 М/ф «Каз а про царя Салтана» 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 11.20 Невідоме про відомих 12.15 По ляд майб тнє 16.25 М льтфільми 16.50 Х/ф «Сибіріада» 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 18.55 Природні дива Європи 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.10 Сльози світ 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.10 Дива и 03.35 Трипільці

06.00, 15.35 Безпе а меж 06.25, 11.00, 01.55 Дiйсно вели i речi 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 10.05, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 23.00 Лабораторiя Спецефе тiв 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 11.55 Крiзь ротов нор з Мор аном Фрiменом 12.50 Чом ? Питання всесвiт 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 14.40, 05.05 Амери ансь ий чоппер 16.05 Пивовари 20.00, 01.00 Вижити за б дь-я цiн 21.00 Вижити двох 22.00 Смертельний лов 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтийт рикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 25 æîâòíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Гість дня 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.30 Світло 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 18.45, 21.45, 05.50 Діловий світ 12.15 Хай щастить 12.35 Темний сил ет 12.50 Кордон держави 13.05 Країна я ості 13.30 Х/ф «Зи м нд Колосовсь ий» 15.15 Euronews 15.40 Х/ф «Перевірено - мін немає» 17.05 Т/с «Я арт валася сталь» 19.00 Про оловне 19.30 Концертна про рама «Дві сестри» 1 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.30, 01.45 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 22.00 221. Е стрений ви ли . Тиждень 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.55 ТелеА адемія 03.00 У дні ш ільних ані л 03.30 Т/с «Ні оля Ле Фло » 04.15 Т/с «Поворот люча» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15, 08.30, 17.30 М/ф 07.35, 17.15, 00.00 Рівне сьо одні 08.15 Kids Flix 08.40, 02.10, 05.10 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі - 8» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 11» 13.40 Т/с «МанГ ст» 15.40 Х/ф «Російсь ий рах но » 17.20 Веселі ро и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Небесна олис ова 21.40 „Модно” 00.10 К лінарне шо „СмачнОГО!” 01.15 Ритми ночі 02.35 «Правда життя» 03.40 «А енти вплив » 05.35 «Уро и тітонь и Сови»

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 15.20 «Мотор-ТБ» 16.15, 17.15 «У раїнсь і пристрасті» 18.15, 03.30 «А ро онтроль» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00 «Портрети» з Сер ієм Дорофеєвим 22.20, 02.30 «Народний онтроль» 23.30 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Феєрія мандрів»

06.20 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 10.40 «Кохання вели ом домі» 11.00 «Два з половиною чолові и» 12.20 Т/с «Б ває й ірше» 12.50, 20.30 «Д рні. Доро и. Гроші» 13.50, 19.00 «Три сестри» 14.50 «Cosmopolitan» 15.50 «Реальна любов» 16.35, 20.00, 22.00, 00.15 Реаліті - шо «Вели ий брат» 17.15, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00 «Країна д рнів» 22.45, 00.50 Ме си ансь і ані ли 23.45 «15 хвилин до завтра» 01.00 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль - 3» 12.00, 21.15 Т/с «З стрічна течія» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35, 02.15 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 23.50 Т/с «Подія» 00.50 Х/ф «Ана онда» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Д/с «Неймовірне відео»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 10.05, 17.45 «Сімейні мелодрами» 11.00, 18.35 «Не бреши мені - 2» 12.00, 05.45 «Чесно» 12.55 «Ілюзія безпе и. Ч довись а з безодні» 13.45 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.10, 02.35 Т/с «Правда прихов є брехню» 16.10 «С сідсь і війни» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50, 01.45, 02.10 Т/с «Інтерни» 21.15 «Міняю жін - 4» 22.25 «Гроші» 23.40 «Зняти все» 00.05, 01.00, 05.00 Т/с «За он і порядо » 03.25 Т/с «Новини» 04.15 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.30, 16.05 Т/с «Псевдонім «Албанець» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим раном 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства 8» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Слідство вели...» 13.35 Д/с «Дете тиви» 14.15 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 18.10 Т/с «Обр ч а» 19.05 Т/с «Дар» 20.00 «Подробиці» 20.35 «Дівоче полювання» 21.35 Т/с «Щасливчи Паш а» 23.50 Д/с «Моя раїна» 00.10 Д/ф «Борис Щерба ові» 01.15 Х/ф «При оди барона Мюнх а зена» 03.15 Подробиці 03.45 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.50 Д/с «Таємниці історії» 04.40 Д/ф

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.00 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.40 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Чорні вов и» 16.55 «Федеральний с ддя» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.45 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.35 «С пертіло, с пермозо » 23.45 Нічні новини 00.05 «Проти ночі»

06.05, 02.35 «Бізнес+» 06.10, 00.45 Т/с «Адво ат» 08.00, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 09.00 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 11.35, 02.40 Х/ф «Zolushka. ru» 13.50, 19.10 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 15.50 «Битва е страсенсів. Діти-ясновидці» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «Фермер ш ає др жин » 22.40 «Правила життя. Молочні рі и» 23.45 Т/с «До тор Ха с» 02.25 «Вi на-Спорт» 04.25 Нічний ефір

05.25, 03.05, 08.45, 12.45, 22.30 Фа ти 05.40, 06.45 Світано 06.25, 07.40 Ділові фа ти 06.40, 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 07.45 Ти не повіриш! 09.30, 19.15, 01.30 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «Мент за оні» 12.35 Ане доти по- раїнсь и 13.00 Уральсь і пельмені 14.35, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи-5» 18.45 Фа ты. Вечер 22.45 Т/с «Та сі» 23.15 Х/ф «Оперативна розроб а» 02.15 Т/с «Щит» 03.35 Х/ф «Кате орія 7: Кінець світ »

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 2 2 . 5 0 Телевізійна римінальна сл жба 08.00 Елементи 08.30 Юна зір а 08.45 Західний е спрес 09.30, 12.30, 18.20 Один на один 10.00 Почер долі 10.30 Європейсь ий дім 16.20 А варі м 16.40 М з. Фільм 17.20 Мандри 17.50 Моя родина-У раїна 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Час раїни 21.30 Перехрестя правди 22.00 Та е життя 23.00 Без права на заб ття. Любов Широ 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.30 «М льти з Л нті ом» 07.30 М/с «П а» 08.00 «Телеп зи и» 09.00 «Єралаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранет и» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Жіноча лі а» 11.30, 21.10 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «Беверлі-Гілз 90210. Нове пооління» 13.20, 18.10 «Маша & моделі» 14.00, 18.50 Т/с «Моя пре расна няня» 14.30, 21.35 Т/с «Спліт» 14.55 «Дом-2» 16.45, 19.20 Т/с «Універ» 20.45, 23.50 Т/с «Реальні пацани» 22.00 Т/с «За рита ш ола-2» 22.55 Т/с «Надприродне» 00.20 «Дом-2. Спецвип с » 00.45 «До світан »

04.50 Т/с «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids’ Time 05.35 М/с «Нові при оди С бі Д » 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.45 Репортер 09.10 Т/с «Кро за ро ом» 11.05, 23.40 Т/с «Щасливі разом» 12.50 Бать и і діти 13.45, 14.50 Teen Time 13.50 Т/с «Ай арлі» 14.55, 19.25 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Крас ні в Клівленді» 16.55 Т/с «Др зі» 17.50, 21.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 20.25 Знов разом 22.40 Новий по ляд 01.10 Х/ф «Любовний менеджмент» 02.40 Зона ночі 02.45 Під зна ом біди 03.25, 04.50 Зона ночі К льт ра 03.30 Четверта хвиля

06.00 Хіти Інтернет 06.50 Ударна хвиля 07.40 Сім смертних ріхів 08.40, 09.30 Грець і міфи 10.30 Колізей: арена смерті 11.20, 15.00 Се рети мин ло о 12.20 Хіт-парад техні и 13.20 Воїни. Майя 14.10 Р йнівни и міфів 15.50, 19.10 Намедни 16.40, 20.00 Таємні зна и 17.30, 20.50 Фантастичні історії 18.20, 21.40 Таємниці століття 22.30, 03.00 Шпи ни 23.30, 05.30 І раш и для дорослих 00.00 Божевільні 01.00 По ер Д ель 2 02.00 Вірт ози 04.00 Ме амоделі 05.00 10 правил спіх

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «Люди і мане ени» 12.20 М льтфільм 12.30 «Справа Росії» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 00.00 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.10 Т/с «Я тебе ні оли не заб д » 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Б меран з мин ло о» 23.15 Свід и. «Галина Вишневсь а. Роман зі славою». Ф 2 00.15 «К льт рна революція» 01.00, 06.35 Новини льт ри 01.20 Т/с «Північний вітер» 02.05 «Профіла ти а»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20, 16.35 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 19.00 Природні дива Європи 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 21.50 Сльози світ 12.15 По ляд майб тнє 16.45 Х/ф «Сибіріада» 18.10 Се ретні файли. Світ тварин (1) 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.50 Світсь і хроні и 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Трипільці 04.25 Ольвія

06.00, 15.35 Безпе а меж 06.25, 11.00, 01.55 Дiйсно вели i речi 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 23.00 Лабораторiя Спецефе тiв 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Амери ансь ий чоппер 11.55 Вижити за б дь-я цiн 12.50 Вижити двох 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Пивовари 20.00, 01.00 Р отворнi ч деса 21.00 Гi антсь i б дiвництва 22.00 Грандiознi переїзди 03.45 Блис авичнi атастрофи


48 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Гість дня 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Контрольна робота 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 18.45, 21.35 Діловий світ 12.15 Х/ф «Пан Володієвсь ий» 15.15 Euronews 15.40 Х/ф «П’ятнадцята весна» 17.10 Т/с «Я арт валася сталь» 19.00 Про оловне 19.30 221. Е стрений ви ли . Тиждень 20.20 Глибинне б ріння 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.45 Досвід 22.35 221. Е стрений ви ли 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.45 ТелеА адемія 02.45 У дні ш ільних ані л 03.10 Х/ф «Пан Володієвсь ий» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.10, 00.00 Рівне сьо одні 08.20 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 08.40, 02.15, 05.15 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі - 8» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 11» 13.35 Т/с «МанГ ст» 15.35 Х/ф «Інспе тор ДАІ» 17.20 АВС-ш а 17.30 М/ф 17.40 Чоловічі розва и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 Домашні любленці 21.25 Небесна олис ова 21.40 Б дь здоров! 21.45 Сильні світ 00.10 Д/с «Е стремальне дов ілля» 01.20 «Ле енди арно о розш » 02.40 «Речовий до аз» 03.00 «Мобільні розва и» 03.20 «Правда життя» 04.15 «А енти вплив » 05.40 «Уро и тітонь и Сови»

ТЕЛЕАФІША

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Ñåðåäà, 26 æîâòíÿ 06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 10.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.20 «Енер она ляд» 12.15 «C анер» 15.20 «Здорові історії» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Вільна авань» 18.15 Д/ф «УГКЦ: невідомий літопис» 1 ч. 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «А цент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 03.30 «Хроні а дня» 04.30 «Не перший по ляд»

06.20 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 10.40, 12.20 Т/с «Б ває й ірше» 11.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.50 «Країна д рнів» 13.50, 19.00 «Три сестри» 14.50 «Cosmopolitan» 15.50 «Реальна любов» 16.35, 20.00, 22.00, 00.15 Реаліті - шо «Вели ий брат» 17.15, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 20.30 «Д рні. Доро и. Гроші» 22.45, 00.50 Ме си ансь і ані ли 23.45 «15 хвилин до завтра» 01.00 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль - 3» 12.00, 21.15 Т/с «З стрічна течія» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 23.50 Т/с «Подія» 00.50 Т/с «Втеча» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Д/с «Неймовірне відео»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15, 03.15, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 10.00, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.55, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.55, 05.45 «Чесно» 12.50 «Ілюзія безпе и. Сх дн ти до смерті» 13.40 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.05, 01.40 Т/с «Правда прихов є брехню» 16.05 «С сідсь і війни» 17.20 «Шість адрів» 20.15 Ф тбол. 1/8 б а У раїни. «Динамо» (Київ) - «Шахтар» (Донець ) 22.20 «Особиста справа» 23.35 «Зняти все» 00.00, 00.50, 04.15, 05.00 Т/с «За он і порядо » 02.30 Т/с «Новини» 03.30 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.30, 16.05 Т/с «Псевдонім «Албанець» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим ран ом 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства 8» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 04.05 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.35 Д/с «Дете тиви» 14.15 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 18.10 Т/с «Обр ч а» 19.05 Т/с «Дар» 20.00, 02.40 «Подробиці» 20.35 Т/с «Дівоче полювання» 21.35 Т/с «Щасливчи Паш а» 23.50 Д/ф «Се ретні території» 00.55 Х/ф «Троє в аное» 03.10 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.15 Д/с «Таємниці історії» 04.40 Д/ф «Життя Бармалея. Р.Би ов»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.10 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.45 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Чорні вов и» 16.55 «Федеральний с ддя» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.50 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.35 Середовище проживання. «Воро иневидим и» 23.45 Нічні новини 00.05 «Убивство»

06.05, 03.15 «Бізнес+» 06.10, 01.30 Т/с «Адво ат» 08.00, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 09.00, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 11.50, 03.20 Х/ф «Спо са» 13.50, 19.10 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 15.50 «Битва е страсенсів. Діти-ясновидці» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 00.40 Т/с «До тор Ха с» 03.05 «Вi на-Спорт» 04.50 Нічний ефір

05.10 Сл жба розш дітей 05.20, 03.05, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.20, 12.55, 19.10 Спорт 07.45 Прово атор 09.30, 19.15, 01.30 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «Мент за оні» 12.35 Ане доти по- раїнсь и 13.00 Уральсь і пельмені 14.35, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи-5» 22.45 Т/с «Та сі» 23.15 Х/ф «Оперативна розроб а-2: Комбінат» 02.20 Т/с «Щит» 03.35 Х/ф «Оперативна розроб а»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 2 2 . 5 0 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 08.30 Без права на заб ття 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Перехрестя правди 10.30 Та е життя 12.30, 18.20 Один на один 13.00 Співає «Пі ардійсь а терція» Я прид маю світ 16.20 Пізнай світ 17.20 По орина 17.50 День в м зеї 19.45 На добраніч аз а 20.00 По с ті 21.30 Штрихи знат ри 22.00 Б дьмо здорові 23.00 Хітова вежа 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.30 «М льти з Л нті ом» 07.30 М/с «П а» 08.00 «Телеп зи и» 09.00 «Єралаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранет и» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Жіноча лі а» 11.30, 21.10 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «Беверлі-Гілз 90210. Нове по оління» 13.20, 18.10 «Маша & моделі» 14.00, 18.50 Т/с «Моя пре расна няня» 14.30, 21.35 Т/с «Спліт» 14.55 «Дом-2» 16.45, 19.20 Т/с «Універ» 20.45, 23.50 Т/с «Реальні пацани» 22.00 Т/с «За рита ш ола-2» 22.55 Т/с «Надприродне» 00.20 «Дом-2. Спецвип с » 00.45 «До світан »

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «Люди і мане ени» 12.15 М льтфільм 12.30 «Справа Росії» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.10 Т/с «Я тебе ні оли не заб д » 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Б меран з мин ло о» 23.15 «Історичний процес» 00.40 «Вся Росія» 01.00, 06.35 Новини льт ри 01.20 Т/с «Північний вітер» 02.05 «Профіла ти а»

04.50 Т/с «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids’ Time 05.35 М/с «Нові при оди С бі Д » 06.40, 07.05, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер 09.10 Т/с «Кро за ро ом» 11.05, 23.40 Т/с «Щасливі разом» 12.50 Знов разом 13.45, 14.50 Teen Time 13.50 Т/с «Ай арлі» 14.55, 19.25 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Крас ні в Клівленді» 16.55 Т/с «Др зі» 17.55, 21.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 20.25 Ревізор 22.40 Зроби мені смішно 01.10 Сл жба розш дітей 01.15 Х/ф «Роз ад а» 02.50 Зона ночі 02.55 Крап а роси 03.50, 04.50 Зона ночі К льт ра 03.55 Костянтин Степан ов. Спомин після життя

06.00, 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 19.00 Природні дива Європи 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10 Сльози світ 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Д ша» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.10 С тність звіра (1) 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.20 Дива и 03.40 Ольвія 04.30 Феодоро

06.00, 06.20, 23.30 10 правил спіх 06.50, 09.30 Ударна хвиля 07.40, 08.40 Неймовірні фа ти 10.30, 14.10 Р йнівни и міфів 11.20, 15.00 Се рети мин ло о 12.20 Воїни. Майя 13.20 Зброя людини 15.50, 19.10 Намедни 16.40, 20.00 Таємні зна и 17.30, 20.50 Фантастичні історії 18.20, 21.40 Таємниці століття 22.30, 02.00 Шпи ни 00.00, 01.00 Вірт ози 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00 Ме атренди 05.30 Хіти Інтернет

06.00, 15.35 Безпе а меж 06.25, 11.00, 01.55 Дiйсно вели i речi 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 23.00 Лабораторiя Спецефе тiв 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Амери ансь ий чоппер 11.55 Р отворнi ч деса 12.50 Гi антсь i б дiвництва 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Пивовари 20.00, 01.00 Чоловi , жiн а, природа 21.00 Брати по трясовинi 21.30 Важ ий в свiтi марафон з Джеймсом Кре неллом 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 27 æîâòíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Гість дня 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.30 Кни а.ua 09.55 «Ле о б ти жін ою» 11.10 Здоров’я 12.10, 15.25, 18.45, 21.45, 05.50 Діловий світ 12.30 А дієнція. Країни від А до Я 12.55 Кро до зіро . Євробачення 13.40 Х/ф «Репортаж з лінії во ню» 15.15 Euronews 15.30 Т/с «Ви ли аємо во онь на себе» 19.00 Про оловне 19.30 Концерт А.Вар м і Л.А тіна 2 ч. 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.30, 01.45 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 22.00 Бо атирсь і і ри 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 02.00 ТелеА адемія 03.00 На добраніч, діти 03.20 Т/с «Ні оля Ле Фло » 04.05 Д/ф «ООН та У раїна» 04.35 Х/ф «Репортаж з лінії во ню» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15 АВС-ш а 07.35, 17.05, 00.00 Рівне сьо одні 08.20, 17.25 М/ф 08.30 Б дь здоров! 08.40, 02.30, 05.20 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі - 8» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 11» 13.40 Т/с «МанГ ст» 15.35 Х/ф «Непереможний» 17.15 Веселі ро и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 Зроблено р ами 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и 00.10 „Модно” 00.20 Сильні світ 01.10 Ритми ночі 01.25 «Ле енди арно о розш » 02.50 «Речовий до аз» 03.55 «Правда життя» 04.25 «А енти вплив » 05.40 «Уро и тітонь и Сови»

06.01, 21.40 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.30, 00.20, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.40, 03.24, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 18.00, 00.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Спільний прое т 5 анал та інформаційно о а ентства Уніан «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.25 «По ода світі» 15.20 «Життя в задоволення» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмісія» 17.25, 18.15, 04.40 «А цент» 18.45, 04.30 «Київсь ий час» 19.30, 02.15, 05.15 «Час: важливо» 21.00, 03.00 «Час» 22.00, 01.00 С спільно-політичне то -шо «РесП блі а з Анною Без ли » 23.55, 04.25 «О ляд преси» 00.30, 03.30 «Автопілот-новини» 03.40 «Машина час »

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 10.00, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.55, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.55, 05.50 «Чесно» 12.45 «Ілюзія безпе и. Їжа. Смертельна добав а» 13.35 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.05, 02.35 Т/с «Правда прихов є брехню» 16.05 «С сідсь і війни» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50, 02.10 Т/с «Інтерни» 21.15 «Чотири весілля» 22.25 «Здив й мене» 23.40, 00.05 «Зняти все» 00.30, 01.25, 05.05 Т/с «За он і порядо » 03.25 Т/с «Новини» 04.15 Т/с «Одр жені. З дітьми»

06.20 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 10.40, 12.20 Т/с «Б ває й ірше» 11.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.50, 20.30 «Д рні. Доро и. Гроші» 13.50, 19.00 «Три сестри» 14.50 «Cosmopolitan» 15.50 «Реальна любов» 16.35, 20.00, 22.00, 00.15 Реаліті - шо «Вели ий брат» 17.15, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00 «Країна д рнів» 22.45, 00.50 Ме си ансь і ані ли 23.45 «15 хвилин до завтра» 01.00 «Нічне життя»

05.30, 16.05 Т/с «Псевдонім «Албанець» 2" 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим раном 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства 8» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 04.05 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.35 Д/с «Дете тиви» 14.15 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 18.10 Т/с «Обр ч а» 19.05 Т/с «Дар» 20.00, 02.40 «Подробиці» 20.35 Т/с «Дівоче полювання» 21.35 Т/с «Щасливчи Паш а» 23.50 Д/ф «Жадібність» 00.55 Х/ф «Синопти » 03.10 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.15 Д/с «Таємниці історії» 04.35 Д/ф «Лариса Л жина. Життя по верти алі»

06.10 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль - 3» 12.00, 21.15 Т/с «З стрічна течія» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 23.50 Т/с «Подія» 00.50 Т/с «Втеча» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.20 Д/с «Неймовірне відео»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.05 «Слід» 13.15 «Дільничний дете тив» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 02.40 «Хоч знати» 15.55 Т/с «Чорні вов и» 16.55 «Федеральний с ддя» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.45 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Чорні вов и» 22.35 «Людина і за он» 23.45 Нічні новини 00.05 «Підпільна імперія»

06.05, 02.50 «Бізнес+» 06.10, 01.00 Т/с «Адво ат» 08.00, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 09.00 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 11.35 Х/ф «Жіноча ло і а» 13.50, 19.10 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 15.50 «Битва е страсенсів. Діти-ясновидці» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 00.00 Т/с «До тор Ха с» 02.40 «Вi на-Спорт» 02.55 Х/ф «При оди Квентіна Дорварда стрільця оролівсь ої вардії» 04.25 Нічний ефір

05.20, 03.10, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 07.45 Ма сим м в У раїні 09.30, 19.15, 01.35 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «Мент за оні» 12.35 Ане доти по- раїнсь и 13.00 Уральсь і пельмені 14.35, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи-5» 22.45 Т/с «Та сі» 23.15 Х/ф «Біла стріла» 02.20 Т/с «Щит» 03.40 Х/ф «Оперативна розроб а-2: Комбінат»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 2 2 . 5 0 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 08.30 Хітова вежа 09.30, 12.30, 18.20 Один на один 10.00 Штрихи з нат ри 10.30 Б дьмо здорові 13.00 Жіночий день. Л. Остапен о 1 ч. 15.30 Т/Ф «Інтерв»ю, я о о не б ло» 2 ч. 16.00 М льтдарин и 16.20 Молодіжний прорив 16.40 М з. Фільм 17.00 Фестивальний поді м Т/Ф «Таємниці підземно о міста» 17.20 Азб а сма 17.50 У пош ах ле енд 18.05 На межі можливо о 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Час раїни 21.30 Зона онфлі т 22.00 Та б ло 23.00 Моя родина-У раїна 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.30 «М льти з Л нті ом» 07.30 М/с «П а» 08.00 «Телеп зи и» 09.00 «Єралаш» 09.10, 15.50 Т/с «Ранет и» 10.05 «Comedy Woman» 11.00 «Жіноча лі а» 11.30, 21.10 Т/с «Зайцев+1» 12.00 Т/с «Беверлі-Гілз 90210. Нове пооління» 13.20, 18.10 «Маша & моделі» 14.00, 18.50 Т/с «Моя пре расна няня» 14.30, 21.35 Т/с «Спліт» 14.55 «Дом-2» 16.45, 19.20 Т/с «Універ» 20.45, 23.50 Т/с «Реальні пацани» 22.00 Т/с «За рита ш ола-2» 22.55 Т/с «Надприродне» 00.20 «Дом-2. Спецвип с » 00.45 «До світан »

04.45 Т/с «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids’ Time 05.35 М/с «Нові при оди С бі Д » 06.40, 07.05, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.55 Репортер 09.10 Т/с «Кро за ро ом» 11.05, 23.50 Т/с «Щасливі разом» 12.45 Бать и і діти 13.45, 14.50 Teen Time 13.50 Т/с «Ай арлі» 14.55, 19.25 Т/с «Тат севі доч и» 15.55 Т/с «Крас ні в Клівленді» 16.55 Т/с «Др зі» 17.50, 21.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 20.25 К хня на двох 22.40 Мрії зб ваються 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Х/ф «У р ах Божих» 02.55 Зона ночі 03.00 Зір а Вавілова 03.45, 04.45 Зона ночі К льт ра 03.50 Костянтин Степан ов. Спомин після життя

06.00 Хіти інтернет . Дитячі забав и 06.20, 05.00 Хіти Інтернет 06.50, 09.30 Ударна хвиля 07.40, 08.40 Неймовірні фа ти 10.30, 14.10 Р йнівни и міфів 11.20, 15.00 Се рети мин ло о 12.20 Зброя людини 13.20 Повітряні бої. Се ретна зброя 15.50, 19.10 Намедни 16.40, 20.00 Таємні зна и 17.30, 20.50 Фантастичні історії 18.20, 21.40 Таємниці століття 22.30, 02.00 Шпи ни 23.30 І раш и для дорослих 00.00, 01.00 Вірт ози 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.30 Інсайдер

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.15 Х/ф «Люди і мане ени» 12.30 «Справа Росії» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 00.00 Вісті 13.30, 04.30 Т/с «Маршр т милосердя» 14.15, 22.10 Т/с «Я тебе ні оли не заб д » 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 17.20, 03.00 Т/с «Слово жінці» 18.10, 03.45 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.45 «Прямий ефір» 20.35 Т/с «Б меран з мин ло о» 23.15 «Двобій» 00.15 «Саті. Нен дна ласи а...» 01.00, 06.35 Новини льт ри 01.20 Т/с «Північний вітер» 02.05 «Профіла ти а»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 19.00 Природні дива Європи 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 21.50 С тність звіра (1) 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Я ар» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 23.00 Се ретні файли. Світ тварин (1) 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Феодоро 04.30 Боспорсь е царство

06.00, 15.35 Безпе а меж 06.25, 11.00, 01.55 Дiйсно вели i речi 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 23.00 Лабораторiя Спецефе тiв 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Амери ансь ий чоппер 11.55 Брати по трясовинi 12.25 Важ ий в свiтi марафон з Джеймсом Кре неллом 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Пивовари 20.00, 01.00 Хлопцi з арматами 21.00 Висад а в Нормандiї 03.45 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№40 від 19 жовтня 2011 ро

Ï`ÿòíèöÿ, 28 æîâòíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Гість дня 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.15, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00 Підс м и дня 09.35 Д/ф 10.00 Маю честь запросити 10.45 «Ле о б ти жін ою» 11.10 «Віра. Надія. Любов» 12.10, 15.30, 21.15, 05.50 Діловий світ 12.20 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 12.50 О олиця 13.20 Х/ф «Гол ба стріла» 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Ви ли аємо во онь на себе» 18.40 Ма істраль 19.00 Наша пісня 19.35, 03.00 After Live 19.55 Романси О.Малініна 21.10 Плюс-мін с 21.25 Ш стер-Live 22.45 Трій а, Кено, Се нда дачі 22.50 Ш стер-Live 00.00 Підс м и 01.20 Ш стер-Live 03.20 Хіт-парад «Національна двадцят а» 04.20 Х/ф «П’ятнадцята весна» 05.55 Гімн У раїни

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.00 Рівне сьо одні 08.20 Домашні любленці 08.40, 02.45, 05.10 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі - 8» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 11» 13.40 Т/с «Розвідни и» 17.25 М/ф 17.45, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Прес-по ляд з В. С ринсь им 20.15 К лінарне шо „СмачнОГО!” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Кіноле торій 00.00 Прес-по ляд з В. С ринсь им 00.15, 01.15 Ритми ночі 00.30 Сильні світ 03.10 «Правда життя» 04.05 «Речовий до аз» 04.40 «А енти вплив » 05.30 «Уро и тітонь и Сови»

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 10.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.15 «С анер» 15.20 «Своїми очима» 16.30 С спільно-політичне то -шо «РесП блі а з Анною Без ли » 18.15, 22.00, 02.30 «Ві но Європ » 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 23.30 «Трансмісія-тест» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 03.30 «Машина час » 04.30 «Яппі»

06.20 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 10.40, 12.20 Т/с «Б ває й ірше» 11.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.50 «Країна д рнів» 13.50, 19.00 «Три сестри» 14.50 «Cosmopolitan» 15.50 «Реальна любов» 16.35, 20.00, 22.00, 00.15 Реаліті - шо «Вели ий брат» 17.15, 21.00 «Бійцівсь ий л б» 18.00, 20.30 «Д рні. Доро и. Гроші» 22.45, 00.50 Ме си ансь і ані ли 23.45 «15 хвилин до завтра» 01.00 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «Гл хар. Повернення» 10.00 Т/с «Кримінальна поліція» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль - 3» 12.00 Т/с «З стрічна течія» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 21.15 Т/с «Ментовсь і війни - 3» 01.15 Х/ф «Майор Пейн» 02.50 Лас аво просимо 05.20 Д/с «Неймовірне відео»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 17.00 ТСН 07.15 М/с 10.00, 17.40 «Сімейні мелодрами» 10.55, 18.30 «Не бреши мені - 2» 11.55 «Чесно» 12.50 «Ілюзія безпе и. Летючі люди» 13.40 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.05, 02.35 Т/с «Правда прихов є брехню» 16.05 «С сідсь і війни» 17.20 «Шість адрів» 20.15 «Вели а різниця по- раїнсь ом » 21.10 Х/ф «ПіраМММіда» 23.10 Х/ф «Особистий номер» 01.05, 01.50, 05.00, 05.45 Т/с «За он і порядо » 03.25 Т/с «Новини» 04.15 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.30, 16.00 Т/с «Псевдонім «Албанець» 2" 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 З новим раном 07.30, 20.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства 8» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15 Д/с «Слідство вели... з Леоні