Page 1

№43 (483) від 9 листопада 2011 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


9 листопада 2011 року

спецвипуск

КРАСА та ЗДОРОВ’Я


18

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ .................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................9 Здам..........................................9 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..11 Винайм ....................................12 Обмін.........................................12 Пропон ю....................................12 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................12 К плю........................................13 Здам..........................................13 Винайм ....................................13 Обмін........................................13 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................14 К плю......................................15 Здам........................................15 Винайм ..................................15 Обмін.......................................15 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................15 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................15 К плю......................................16 Здам........................................16 Винайм ..................................16 Обмін.......................................16 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................16 К плю......................................16 Здам........................................16 Винайм ..................................16 Обмін.......................................16

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................21 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................21 К плю......................................24 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................24 К плю......................................25 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................25 К плю......................................25 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................26 К плю......................................26 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................26 З ви отовлення...........................26 З встановлення...........................26 Інші........................................26 Б ддовід а................................27 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................27 К плю......................................27 Пропон ю..................................27

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................28 ГОРОСКОП................................29 К плю......................................29 Пропон ю..................................29 Меблева довід а.........................29 Афіша вітає...............................30

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................31 Оренда......................................31 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................33 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................34 К плю.....................................34 Обмін......................................34 Оренда.....................................34 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................35 К плю......................................35 Обмін.......................................35 Оренда......................................35 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................36 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................36 К плю......................................37 Обмін.......................................37 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................37 К плю.......................................37 Пропон ю..................................37 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................37 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................37 Попит......................................37 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................37 К плю......................................37 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................37 К плю......................................37 Автодовід а................................38 Ціна на пальне на АЗС У раїни..........................38 КРОСВОРД...............................38

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................40 Ш аю робот ...........................45

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................47

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............50 10.2.0. За блено, знайдено........50

БІЗНЕС

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................51 К плю......................................51 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................51 К плю......................................51 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.9.0. Спецодя .........................51 Продам.....................................51 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 6.11.0. Конта ти........................51 Пропон ю..................................51

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................51 К плю......................................51 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................51 К плю......................................52 Пропон ю..................................52 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................52 К плю......................................52 Пропон ю..................................52 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................52 К плю.......................................52

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................52 К плю.....................................53 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................53 К плю......................................53 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................53 К плю......................................53 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................53 К плю......................................53 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................53 К плю......................................54 8.6.0. Мистецтво Продам....................................54 К плю......................................54 Пропон ю.................................54 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................54 К плю.....................................54 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................54 К плю.......................................54 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................54 К плю......................................54 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................54 К плю.......................................54 Подар ю...................................54 Пропон ю..................................54 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................54 К плю......................................54

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................55 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................55 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................55 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................55 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................55 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................55 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................55 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................55 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................55 К плю......................................55 Пропон ю..................................55 КРИМІНАЛ..............................56 Сл жба розш дітей................56 НОВИНИ РІВНОГО..................57 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................58 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............58

№43 від 9 листопада 2011 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ

Оплатити платні о олошення можна

Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі ється ви лючно на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! Лише в том випад , я що Ви з одні з сіма п н тами вищев азаної і мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете орист ватися повним обся ом посл , я і надає азета «Афіша.Рівне».

оди

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с 625-635, 634-662 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

(094) 966-87-92

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

до 22 слів, 5 рн. за подач

Інтернет: www.ar.rv.ua

- в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж «Афіша.Рівне»

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

азети, де є вивіс а

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Варіант №2

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

до 22 слів, 7 рн. за подач

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

Варіант №3

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - на платних

понах в

- по телефон

за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

понах в реда ції та

Варіант №4

Варіант №6

Комерційні о олошення - на вирізних

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

Ре ламний відділ:

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


5

№43 від 9 листопада 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , 2/9 Ц, 35,2/17,8/7,8, част овий ремонт, нова сантехні а, власни . Конта ти: 5-76-06, (093) 263-70-37

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, осметичний ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 П, 34/17/9, лічильни и води, можливість доб дови. Власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9Ц, Новоб дова, після б дівельни ів, два бал они. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн • П ш іна, 6/9

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5 ц, 30/16/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, за альна площа 18 в.м., ремонт. Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , пр. • Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З

євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. 24- о Серпня, 2Ц, 29,6/17,4/6,3. Без ремонт , підвал. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а2/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Cт.Бандери 3/5 ц, 30/17/6 (навпроти «Істамб л») чиста. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/9 п, 32/17/6, перетерті стелі, с часна ванна, бал он зас ленний, ві на пласти ові, євроремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 9/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Біла, 5/5Ц, 22,5/12/5. Малосімей а, жилий стан. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (Ви овсь ий), 7/9 ц, 40/20/10. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/9 ц , 40/19/9. Новоб дова, МП ві на, броньовані двері, стяж и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії 5/10 п, 34/18/9, добротний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/ 9 п, 35/18/9, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/ 9п, 34/18/8, осметичний стан. Ціна: 27 000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9П, 36/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 39.1 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9Ц, 35,3/19/7,8. Ремонт, бойлер, залишається прихожа та хня. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 33/13/9, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 33/13/9, осметичний ремонт, 2 бал они. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/5 ц, 36/20/8, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт (під бізнес). Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5ц, 18 в.м., ремонт. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (067) 675-31-73

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 ц, малосімей а, 24 в.м. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 31/16/5, жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/ 5Ц, 31/17/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, малосімейно о тип , 8/9П 38/14,5/8,8+ 7 в.м. оридор, жилий стан. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 1/5ц, 32/18/6 в.м. (р-н ТЦ «Чай а») висо ий цо оль, зас лений бал он, ремонт. Терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 863-42-89 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 11/ 12 ц, 33/14/7, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 17 в.м., жилий стан. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/ 12 ц, 35/19/6, пл.ві на, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 30/17/6, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 18/12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (091) 323-32-82 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 18/12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (091) 323-32-82 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, 30/12/7.5, малосімей а, не това, осметичний ремонт. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 (063) 220-27-24 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, малосімей а, 1/9 п, ремонт, 30.5/12.5/ 8.5+6 в.м. вітальня, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 п, 34/18/9. Жилий стан Терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9 п (м), 35/18/9, осметичний ремонт. Терміново або обмін на автомобіль. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/9 п, 36/18/9, жилий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 п, 31/18/7, нові ві на, двері, перетерті стелі. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 п, 35/18/9, хороший стан, зр чне місце розташ вання. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9 ц, 40/20/10, без бал она, еле троплита. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 1/5 ц, 27/13/5, житловий стан, олон а. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/ 9 п, 34/18/9, доро ий євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, « остин а», 5/5 ц, 18,4/13/5,недоро о. Власни . Конта ти: (096) 826-07-95

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/ 9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Конта ти: (096) 916-58-86

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/ 9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/ 6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/ 9 п, 35/18/9, євроремонт, перепланована, мебльована. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/ 5 ц, 41/28/6, без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/5 ц, 38/16/8, новоб дова стяж и автономне опалення. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 35 в.м. Терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 968-07-31 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 35,2/19/7,6. Малосімей а, жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5ц, 35/19/8,5, по ращене план вання, жилий стан, висо ий цо оль, ві на не на доро , пор ч дитсадочо , ш ола, безліч ма азинів. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9 п, 32/13/9, лоджія. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/ 9П, 31,8/12/9. Жилий стан. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9П, 34/17/8. Ремонт, меблі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9п, 34/18,5/9 в.м, част ово ремонт. Ціна: 24000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9п, 34/18/9 в.м., малосімей а. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 913-17-38 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, З / 9, 34/19/9, «малосімей а», жилий стан, Можливий обмін на. б дино . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (095)243-51-74

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 3/5 ц, 42/18/12, новоб дова, автономне опалення. Терміново. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/4 ц, 53/30/15. Новоб дова автономне опалення МП ві на, броньовані двері, стяж и. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 31/12/9, висо ий цо оль. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. К рчатова (ПМК-100), 3/5 ц, «чеш а», 35/20/7. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 4 ц, 34/18/9, хороший стан, олон а Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 4 ц, 38/19/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 ц, 42/20/12, «повний фарш», елітне місце, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п , 34/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. М.Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9 п, 31/12/9 жил/стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 ц, без ремонт . Ціна: 16000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 23/13/5, свіжий осметичний ремонт. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9Ц, 23/12/5. Свіжий осметичний ремонт. Ціна: 21 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/ 9П, 34/18/9. Хороший стан, вмонтована хня, бойлер. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 3/5 ц, 44/19/8, хороший стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 35/18/9, малосімей а, .жилий стан. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/ 9ц, малосімейно о тип з євроремонтом 29/17/5,5+ вітальня. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця 1/5 Ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, бал он, лічильни и, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о. Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08 1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/5 ц, новоб дова, 51/24/14, ремонт, автономне опалення. Власни . Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5Ц, 33/18/6. Перепланована, хня-ст дія, вмонтована хня, осметичний ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5Ц, 34/18/6. Гарний стан. Зас лений бал он. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2 ц, висо і стелі, перетерті стіни, з меблями. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/9 п, 34/18/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 26500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/9 п, 33/13/9, в хорошом стані. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля «Сільпо», 4/5 ц, 38/19/8, чеш а, бойлер, лоджія, с п тни ове ТБ. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 1/9 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1- імнатн вартир , в л. Кн Оль и, 4/9 ц, 37/19/9, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ: Приходь а

2/2Ц

32/16.5/6.3

пічне- азове опалення

А.Мельни а

9/9П

32/12/8

жилий стан

23500

Вербова

8/9П

34,9/

жилий стан

24000

Київсь а

2/9П

34/18/9

Міц евича

2/9П

В.Дивізії

8/9П

/

35,1/

/

30000

жилий стан

26500

ремонт

32000

жилий стан

23000

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ: С.Кр шелниць ої

9/9Ц

46,3/25.1/7.7

Б

8/9Ц

60/35/10

євроремонт, меблі

овинсь а

Дем’янч

а

/11

ремонт

37000 67000

8/10Ц

69,6/

дахове опалення

55000

Відінсь а

4/5Ц

44/36/6

хороша осмети а

36000

Міц евича

4/9Ц

48/28/7,5

євроремонт

55000

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ: Міц евича

5/5Ц

71/45/10

жилий стан

60000

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

45000

Остафова С.Кр шельниць ої

1/2Ц

58,1/39/7,9

2/9Ц

автономне опалення, ремонт

67,3/39,3/11,2

Пр.Мир

8/9Ц

О.Д ндича

2/5Ц

87/55/10

євроремонт, меблі

58000 63000

євроремонт

95000

осмети а

38000

Терміново Земельні ділян и в районі А роперероб и площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів .Ціна 2 500 .о./1сот. Б дино в районі Гідропар . Це ляний ,двоповерховий. Площа -200 в. м. Ремонт .Баня. Землі 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о. тор Бізнес-пропозиція. Приміщення з євроремонтом обладнане під офіс площею 400 в.м., 13 сот. землі, відео на ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о. тор можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м. 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о. тор . Дворівнева вартира по в л. Д бинсь а. Площею 135,2 в.м. Автономне опалення, осмети а. Ціна 110000 .о. тор Можлива розстроч а. Продам земельн ділян 26000 .о. тор

в с. Верхів 22 сот. під б дівництво. Біля озера. Ціна

Продам земельн ділян Ціна 7000 .о.

в с. Сер іїв а 15 сот. під б дівництво. Поряд ліс.

Оренда Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, хороший житловий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9Ц, 20,2/10,8/5. Малосімей а, осметичний ремонт, відо ремлений оридор - 5,8 в.м. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9Ц, 30/18/5,5. Малосімей а, жилий стан. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 25000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а 8/9ц, 22/12,5/5,1, ремонт, вмонтовані меблі, 2 працюючих ліфта, пор ч всі ом ні ації, терміново. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, малосімей а, 7/9 п, 35/18/9, арний стан, не това. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, р-н Бояр а, 4/9 п, 34/18/9, не малосімей а. Терміново. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

№43 від 9 листопада 2011 ро

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2, євроремонт, 37 в.м. Власни . Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 9/ 9Ц, 38,6/21,1/7,8. Жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9 п, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/ 9 ц, житловий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/ 9 ц, 29/17/5, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и 1/2 ц, 33/22/7 б/р, аз олон а, пічне опалення. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 ц, 53/24/12, новоб дова, роз ішне план вання. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Мельни а 6/ 9п, 35/18/9, жилий стан, потреб є ремонт . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. П. Полтави, 3/5 ц, (нов), 60 в.м., автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/ 10 п, 32/12/8. Житловий стан. Ціна: 23500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а 4/9 ц, 35 в.м., ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/ 9П, 35/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/ 9 п, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/ 9, малосімей а, 33 в.м., бал он, лоджія. Терміново. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 2/5Ц, 24/ 12/6, євроремонт, бал он зас лений, лічильни и, бойлер, підвал. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, «малосімей а» (5 імнат на поверсі) 6/ 9ц, 38/14,5/8,8+ 7 в.м. вітальня, з ремонтом. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/9 п, 34/18/9, без ремонт , без бал она. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/9 п, 34/18/9, без ремонт , терміново. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/ 9 ц, 34/17/9, хороший житловий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/ 9ц, 34/16.6/6.5, елітний б дино , домофон, телефон, осметичний ремонт, зас лений бал он, нові двері, част ово нова сантехні а, пласти ове ві но. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 240-10-07 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9 п, 35 в.м., житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9 п, 35/17/8.5, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9п. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (050) 435-45-05 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, житловом стані 1/9П 34/17,4/9. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2 поверх, це ляний б дино , 37 в.м., євроремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 ц, відремонтований дах, чеш а, терміново. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 2/9 п , 35/18/9, пласти ові ві на, осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , С.Кр шельниць ої 8/9 35/18/9, осметичний ремонт. 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, 837-05-17, (098) 624-46-34, 672-49-04

в л. п , Ціна: (063) (050)

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 6/9П, 38/18/9. Хороший жилий стан, теплена. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна (РЕМ) 2/9 ЦБМТ, 27/14/6 в.м, жилий стан. Терміново. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/5 ц, 38/20/10, ремонт, ві на на доро . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна, «малосімей », 9/9Ц, 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, (автов), 1/9 п, 35/18/9, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/5 ц, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4 поверх, це ляний б дино , ремонт. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, центр, 5/5 ц, 32/17/6. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 ц, 31/17,1/5,4, без ремонт , нова олон а. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 ц, 33/16/8, терміново. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5ц без ремонт , ви ідне місце розташ вання, терміново. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 33 в.м., «хр щов а», 1 поверх, овані рати. Власни . Терміново. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. МП ві на. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 10/ 10 п, 33/18/8. Ціна: 20500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 10/ 10 п, 35/18/9. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , Д. Галиць о о, 2/ 9 ц, 36/20/9, євроремонт, вмонтовані меблі, по ращене план вання. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 10/ 10п, 34 в.м., жилий стан. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 867-80-32

1- імнатн вартир , пр. Мир 3/5 ц, 37 в м, жилий стан олон а. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , пр.Мир , 5/5 ц, 31/ 17/6, жилий стан, с/в о ремо. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , р-н Льоно омбінат , без посередни ів. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 29.6/17/5.6. Жилий стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 31 в.м., жилий стан, без бал она. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 31/18/7. Без ремонт . Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 п, 34/17.4/8, без бал она, осметичний ремонт. Конта ти: (097) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/ 9 п, 34/18/9, добротний ремонт. 28500 Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9 п, 35/18/9, ремонт, затишне місце. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/ 10П, 34/17/9. Косметичний ремонт. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна 2/9 п, 35/18/9, в хорошом житловом стані, та ви ідним місцем розташ ванням. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/ 9 п, 34/18/9, б/р. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/ 9 п., 35/18/9, житловий стан, ві на двір. Терміново. Ціна: 24300 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/ 9 п, 36/17/10, жилий стан, бал он зас ланий. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, омпле с Ви овсь ий, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, всі лічильни и, лоджія зас лена, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99 1- імнатн вартир , в л.Вербова, 6/9 П, 33/19/9, хороший стан, 2 оридори, 2 зас лені лоджії, домофон, власни . Конта ти: (067) 442-28-30 1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 2/9Ц, чесь ий прое т, мебльована, двері броньовані, лічильни и, власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л.Д ндича, «малосімей а», 4/9 ц, 12,5 в.м. Конта ти: (097) 991-45-22 1- імнатн вартир , в л.Київсь а, 3/9 П, 34/18/9. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 171-57-05 1- імнатн вартир , в л.Кн.Романа, 5 поверх, малосімей а, 20 в.м., Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л.Коновальця 2/ 9 П, хороше місце розташ вання, жилий стан, терміново. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л.Коновальця 2/ 9 П, хороше місце розташ вання, жилий стан, терміново. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л.Костромсь а, 9/9, 36/18/9, євроремонт, без посередни ів. Конта ти: (067) 649-86-63 1- імнатн вартир , в л.Ма арова, 3/9 Ц, 30/18/5, в хорошом стані, ремонт, терміново. Ціна: До овірна. Конта ти: 43-20-14 1- імнатн вартир , в л.Соборна, 44,3 в.м., з ремонтом. Конта ти: (097) 298-11-23 1- імнатн вартир , в л.Ст дентсь а, 7/9 Ц, ремонт, замінені ві на, сантехні а. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л.Черня а. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 40-15-20, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 17/ 8, Ц,без посередни ів. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (067) 896-80-33 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 33.9/ -/8.8, 1/9 п. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 1- імнатн вартир , Горба ів, 2 пов., це ла, євроремонт + араж. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (097) 645-40-73 1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-68-64

1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/ 18/9. Не малосімей а, хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 34/17/9, ванна, т алет о ремо, осметичний ремонт, новий бал он, нові двері, без посередни ів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 639-68-48 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 п, 49/ 32/8, імнати роздільні, ремонт. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 п, 49/ 32/8, імнати роздільні, ремонт. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (063) 220-27-24, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 34,7/17,4/8,3. Косметичний ремонт. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86 1- імнатн вартир , п-т Мир , 3/5Ц, 31/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , р-н Північний, 4/ 9, звичайний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-15-20, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , центр, без ремонт , 30.4/16.8/5.9. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 893-74-39 1- імнатн вартир . в л. Га аріна, 6/ 9П, 34/18/9, повноцінна, ооперативний б дино , ремонт, м.п. ві на, зас лений бал он, броньовані двері, в ванній с часна плит а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: м.Рівне, в л. Київсь а 21, оф 312 (067) 364-25-25 1- імнатн вартир . в л. Д.Галиць о о, 2/9Ц, 36/18/8. Чесь ий прое т. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 1/4ц, можливо під омерцію. Власни . Конта ти: (067) 794-67-82 Кімнати в ртожит , 2 шт. Конта ти: (050) 861-62-00 Кімнати в ртожит , в л. Д.Галиць о о, 9/9 п, 10000 .о, без ремонт , та 11000 .о., з ремонтом. Конта ти: (096) 277-04-76 Кімнат в ртожит , 18 в.м, в л.Відінсь а, ремонт. Конта ти: 43-02-30 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 3/ 5 ц, 18 в.м., з ремонтом. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, ремонт, 18 в.м. Власни . Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 Кімнат ртожит , в л. Відінсь а 3/ 5ц, 20 .м. ремонт, хороше місце розташ вання. Ціна: 12700 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Кімнат , в ртожит , в л. Д. Галиць о о, 9/9, всі ом ні ації в імнаті, терміново. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 Малосімей , в л.Ма арова, це ляний б дино , 20,2/11/5, можливий обмін на 1- імнатн вартир з доплатою. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 61-05-59, (097) 454-58-81

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн • Д бенсь а,

вартир , в л. 1/5 ц, « енеральсь ий» б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатні вартири, в л. Ст.Бандери, 2 шт, 1 поверх, ві на на з пин , 94 в.м. Власни . Конта ти: (050) 435-56-39 2- імнатн вартир , в л. 24 серпня 1/ 2ц, 53/40/9, польсь ий прое т, з ремонтом, вмонтована хня, сарай, араж. можливість доб дови. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, 53 в.м., ремонт, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 5/9 п, 50/29/8, без ремонт . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Cт. Бандери, 5/5 ц, 45/29/6, євроремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/34/10, новоб дова, автономне опалення, стяж и. Терміново. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9П, 51,9/29,3/8,6. Косметичний ремонт. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№43 від 9 листопада 2011 ро 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 ц, 70 в.м., новоб дова, 2 лоджії, дахова отельня. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 49 в.м. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5 пов., 40 в.м. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/26/5, житловий стан, олон а, прохідна. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26,2/5,2. Терміново. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/ 5Ц, 44/30/6.1, власни . Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 4/5 ц, 44/36/6. Хороша осмети а. Ціна: 36000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 ц, 43 в.м., євроремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 ц, 74/35/14, євроремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 ц, новоб дова, 71/-/18, автономне опалення, ремонт, з меблями Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 ц, 70 в.м., чеш а, р-н подат ової, осметичний ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5 ц, 72 в.м., євроремонт, меблі, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтовані меблі на хні, бал он зас лений, власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 ц, 67 в.м., євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 7/9 ц, 68/36/11. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/ 5ц, 43 в.м., євроремонт. Ціна: 49500 .о. Конта ти: 24-65-63 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 44 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц, 46/31/6.1, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 41/28/6. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, ТРЦ «Чай а», 4/5 ц, 42 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/5Ц, 44/25/6. Косметичний ремонт, о ремі імнати, меблі. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/4 ц, 45/30/6, без ремонт . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5Ц, 44/27/6. Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, 49/30/9, євроремонт, меблі вмонтовані, си налізація. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/4 ц, 42/23/5, житловий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Д Галиць о о 7/9 з арним ремонтом 48/29/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9П, 49/29/9. Косметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/9 п, 53/40/9, висо ий цо оль, житловий стан. Терміново. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9 ц, 49/29/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/9 п, 48/29/8. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9 п, 49/29/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 48 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 49 в.м., ремонт. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 50/29/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/9 п, 49/29/9, добротний стан, нова плит а, вмонтована хня, не това. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна 3/5ц 60/38/10 + 2 вели і зас лені лоджії хорошом стані. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/38/10, ремонт, 2 лоджії, власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 68 в.м., євроремонт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5 ц, 63 в.м., повний євроремонт, пре расне місце. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дворець а, 1/ 4 Ц., автономне опалення, 36 сот землі, араж. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (095) 243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Дем’янч а 8/ 10 ц, 69.6/ /11/ . Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., євроремонт, нова столяр а, автономне опалення. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення, житловий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення.жилий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/5 ц, 54/36/9, жилий стан, 2 бал они. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 3/3 ц, 50/29/7 ремонт, авт.опалення, ст діо. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 3, євроремонт, 50 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 5Ц, 39,1/16,10/6,8. Хороший стан, с часні меблі. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 9 п, 49/29/8, з ремонтом. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5Ц, 44/30/6. Ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а 3/5 ц, чеш а, 50/30/8 ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 1/1 ц, 41 в.м. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5 ц, 46/31/7, олон а, бал он, євроремонт, апіталов ладень не потреб є, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 268-20-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5ц, чеш а, 52/30/8 євроремонт, дозвіл на а/ опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2 ц, 43/27/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 п, хороший стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 5Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 5Ц, 44/29/6. Кімнати роздільні. Без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Київсь п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: .о. Конта ти: 43-87-16, 837-05-17, (098) 624-46-34, 672-49-04

а, 2/9 38000 (063) (050)

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, 43.5/29.5/6, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, 49/29/8, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, чеш а, 52/30/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 49/29/9, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 49/29/9. Ремонт. Ціна: 41 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 45,5/29,6/6,5. Автономне опалення, хороший стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт , без бал она. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/ 5Ц, 46/29/6. Без ремонт . Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 1/5Ц, 46/29/6. Хороший стан, імнати ізольовані. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 ц, 49 в.м., імнати о ремі. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5Ц, 45/32/6. Жилий стан. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/ 5 ц, 42/23/5, житловий стан (пар ова зона, пре расне місце, не това). Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/ 5 ц, 43 в.м., житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/ 4 ц, 45/29/6, житловий стан, дах не тече. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/ 5 ц, 43/28/5.5, житловий стан, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/ 5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, це ляний б дино , житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн 2/5 ц, 72 опалення. 43-87-16, 624-46-34,

вартир , в л. Коновальця, в.м., ремонт, автономне Ціна: 65000 .о. Конта ти: (063) 837-05-17, (098) (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/9ц, 48/28/8 в.м., жилий стан, лоджія зас лена. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 ц, 73/44/17, автономне опалення. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1Ц, 40/32/6. Жилий стан, ізольовані імнати, приватний се тор. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 5. Без посередни ів. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/ 9 ц, 50/29/8, пласти ові ві на, житловий стан. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9П, 52/30/9. Лоджія 6,5 м. зас лена. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о 2/5ц 45/30/6 біля центрально о орп с РДГУ, хорошом затишном місці. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/5 ц, 72/42/14, елітний б дино , новоб дова, євроремонт, автономне опалення, е с люзивний варіант. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 66 в.м., елітна, новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 54/32/6, чеш а, без ремонт , дах пере ритий, терміново. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

7

2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72/36/12 євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн п, 53/29/9, 38000 .о. 364-04-64,

вартир , в л. Ма арова, 2/9 автономне опалення. Ціна: Конта ти: 22-43-36, (067) (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/ 9П, 49/29/9. Хороший ремонт. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 53/30/9, житловий стан, лічильни и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, 52/30/8. Жилий стан, подвійний бал он, імнати і санв зол о ремо. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 49/30/7, хороший стан. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а. 5/6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлена до ремонт . Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а 10/ 10 п, хороший жилий стан, пере ритий дах. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/ 10Ц, 46/28,5/7. Ремонт, о рім підло и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/5Ц, 52/28,3/8. По ращене план вання, осметичний ремонт, ізольовані імнати. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 9 ц. Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор . Конта ти: (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 9ц, 47/25/8 в.м., ремонт. Власни . Конта ти: (098) 231-85-62 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/ 9 ц, 48/28/8, чеш а, євроремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/ 9 п, 49/29/7, в хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9П, 50/28/7. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9п, 50/30/8 в.м., жилий стан, пласти ові ві на, с/в -плит а. Ціна: 36000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. Молодіжна (Квасилів), 9/9 п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна 2/ 5 ц, 43/28/6 жил/стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/ 5Ц, 44/27/6. Жилий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5 ц, 45/30/6, житловий стан, не това. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 3/3Ц, 52/30/7. Жилий стан, мансардний 4 поверх. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 8/ 9П, 50/28/9. Част овий ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/ 5 ц, 44.8/29/5.6, житловий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, хороший житловий стан, бойлер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 9/ 9, 52/36/8, в хорошом стані. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Пар ова 1/2 ц, 56м. в.,авт.опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Пр.Мир , 4/ 5ц, 42/26/6 в.м., жилий стан. Ціна: 35000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 5/9 п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/9 п, 49/29/9, пл.ві на, ремонт, тр би поміняні. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/3ц, 45/28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 ц, 45/24/8.5, євроремонт, зас лена лоджія, меблі, техні а. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 50/31/7, хороший стан, є технічний поверх. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/30/8, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/ 4Ц, 45/31/6, жилий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, хороший ремонт, з меблями. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 48/29/8, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, автономне опалення, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 9/9 ц, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 9/9Ц, 53/27,8/8,5. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна ,1/3, 45 в.м, стеля 4 м., євростиль, зр чне місце для офіс , житла. Конта ти: (098) 605-13-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна 2/5 ц, 43,8/27/5.3. Космети а, санв зол роздільний. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 2- імнатн вартир , в л. Соборна(РУМ) 3/9 ц, 47/28/8 б/р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (р-н пивзавод), 2/2 ц, 47/30/9, автономне опалення, висота стелі 3 м, є підвал, сарай, о ремий вхід. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 60 в.м. за альна площа, перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3Ц, 45/31/6. К хня-ст дія, дворівнева. Ціна: 345000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5Ц, 43/29/6. Част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 43/28/5.5, житловий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, олон а, середній стан. Власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 50/29/8, чеш а, мп.ві на, ремонт, новий б дино . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н пивзавод , 0.2 а землі, можливо під офіс. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Ст,Бандери, 5/5, 45/29/6.5, част овий ремонт, висо і стелі 3 м, дах не тече. Терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, хороший стан, дах не тече. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери (Автово зал) 2/9 п, 49/29/7 ж/стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 45/29/6, житловий стан, нова олон а, не това, ві на в двір. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/3, незавершений ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, р-н «Істамб л », 4/4 ц, ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 44/29/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/4Ц, БЕЗ РЕМОНТУ. ЦІНА: 35000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/9П, 49,3/28,2/7,1. Ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, с часний євроремонт, повністю мебльована, перепланована, 3/4 ц. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Тиха, новоб дова, 3/10 ц, 68/38/18, ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 9/ 9Ц, 47/29/9. Євроремонт. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 48,1/34,8/6. Жилий стан, підвал. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/9 ц, 61 в.м., новоб дова. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 62 в.м., євроремонт, дахова отельня, пар ов а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Черня а, ремонт. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5 ц, 44/28/6, імнати о ремі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5 ц, 45/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5ц, ремонт. Власни . Конта ти: (050) 175-29-32 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/5Ц, 43/25/6,5. Хороший стан. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9 П, 64/29.4, 2 зас лені бал они, пласти ові ві на, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 967-72-84 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, з ремонтом, вільна. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9 п, ремонт, вмонтована хня, поміняна сантехні а, 35500 .о., тор . або обмін на 3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9П, з ремонтом, вмонтована хня, поміняна сантехні а, столяр а, або обмін на 3 в. з доплатою цьом ж районі. Ціна: 35500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/ 9 п, 51/29/9, добротний стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9 ц, 50 в.м., част овий ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 52,3/30/10. Косметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 4/5 ц, 43,5 в.м. Євроремонт, пласти ові ві на, бойлер, меблі. Ціна: 52000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л.Гр шевсь о о, 2/5 Ц, 46 в.м, без ремонт . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 725-59-48 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/ 14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, металопласти ові ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/5 ц, 68/44/9, чеш а, житловий стан, 2 бал она. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/5 ц, 75 в.м., євроремонт, автономне опалення, новоб дова, Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/9П 63/40/9 , власна отельня, жилий стан. Ціна: 45000 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 9/9 п, 62.7/9.4, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9 п, 76 в.м., житловий стан, з 2 встав ами. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 п, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 1/ 10 Ц, 49/27,5/7,5, металопласти ові ві на, решіт и, 2 зас лені бал они, вмонтована хня. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 64-61-81 2- імнатн вартир , в л.Ма арова, 7/ 9п, я існий доро ий ремонт. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (097) 527-90-15 senator85@ukr.net www.orenda.comua.net 2- імнатн вартир , в л.Набережна, 1/ 4, власни . Ціна: 38000 .о Конта ти: (097) 290-46-06 2- імнатн вартир , в л.Набережна, 1/ 5Ц, 44,4/27/6, нормальний стан, металеві двері, овані рати на ві нах, това, можливо під офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 127-00-09 2- імнатн вартир , в л.С.Кр шельниць ої, 9/9ц, 46,3/25,1/ 7,7 в.м., ремонт, пл. ві на, зас лена лоджія, домофон, лічильни и на вод , роздільні імнати, ліфт працює постійно, відремонтований дах. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 3/5Ц, 45 в.м., олон а, зас лений бал он, ладов а. Конта ти: 23-27-35

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ.ЧЕРНЯКА, 62/18/15, НОВОБУДОВА, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, ДОДАТКОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, НОВИЙ ЄВРОРЕМОНТ, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, ПІД БУДИНКОМ ГАРАЖІ ТА ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК, ПОРЯД СУПЕРМАРКЕТ, БАЗАР. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 53000 У.О. ТОРГ. КОНТАКТИ: (098) 667-66-34 2- імнатн вартир , Здолб нів., 2-рівнева, новоб дова, 96 в.м., можливий обмін на офіс, м. Рівне або вантажні а/м. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , Квасилів, 1/5 ц, 46 в.м. Терміново. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново, ціна до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 49/32/7,8 , імнати роздільні, ремонт. Ціна: 23 500 .о. тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9п, 49,7 в.м., жилий стан, новий бойлер. Ціна: 23000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , п-т Мир , 44/28/ 6. Без ремонт . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, 46 в.м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5ц. Терміново. Конта ти: (096) 968-24-25 2- імнатн вартир , пр.Мир 3/5 ц, 45/ 29/6 потреб є ремонт . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , р-н Пивзавод, 0.3 а землі, можливо під омерцію. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 4/9 П, 48/30/8. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (050) 435-45-05 2- імнатн вартир , центр, 47/16/12, це ляний б дино . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир . в л. Костромсь а, 8/9П, 52/30/9. Ремонт. Лоджія 6,5 м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , (дешевше від заб довни а), в л. Б овинсь а, 3, житловий омпле с «Гетьман Ви овсь ий», се ція 4.1, поверх 9, за альна площа 89.2 в.м. Конта ти: (050) 339-31-35 3- імнатн вартир , • в л.Вербова, р-н РУМ , 2/5 Ц, 59/

8, поряд дит.садо , осметичний ремонт, нова олон а, сонячна сторона, терміново, власни . Ціна: 48750 .о. Конта ти: (097) 802-71-67, (066) 131-67-80

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , р-н • автово зал , біля «Сільпо». Власни . Терміново. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

3- імнатн вартир , 1/5 Ц, пр.Мир , 51,5 в.м, можливо під омерцію, власни . Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62 3- імнатн вартир , 5/5Ц, район 12-ш оли, євроремонт, власни . Ціна: До овірна. Конта ти: (096) 232-55-54 3- імнатн вартир , в л. Cоборна, центр, 2/5 ц, 70/44/9 б/р. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Березовсь о о, 3/9 ц, 66.5/-/10, 2 бал они, ремонт, за альний лічильни на тепло б дин . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 2/5 ц, 69/40/9, жилий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9 п, 60/37/8.6, осметичний ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9 п, 61/38/9, това, висо ий цо оль, домофон, хороший стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9П, 60, 3/37, 1/8, 6 в.м., висо ий цо оль, хороший стан, зас лена лоджія, інтернет, домофон, лічильни и, тепла. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: 28-86-81, (097) 964-12-11 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 62 в.м., чеш а, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 ц, 114/70/15, євроремонт, хня вмонтована, біде, д шова абіна. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 ц, 116/70/14, євроремонт, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 90/60/12, новоб дова, стяж и, автономне опалення. Терміново. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п, 63 в.м., житловий стан, не това, 1 мп.ві но. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п, 63/37/9, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п, 66/40/9, осметичний ремонт, 2 лоджії зас лені, не това, бал он з хні. власни . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 66/39/9, осметичний ремонт, поміняна підло а, Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 66 в.м., житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/8 п, 62/37/22, лічильни и, дві лоджії, орище. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн п, 67/39/9, 36000 .о. 364-04-64,

вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 осметичний ремонт. Ціна: Конта ти: 22-43-36, (067) (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/ 10 п, 67/40/10, ві на пласти ові, вхідні двері поміняні. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9 п, 66 в.м., євроремонт, мебльована, вб дована техні а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 1/5 ц, чеш а, 60/38/8, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 ц, 63/34/8, без ремонт , по ращене план вання. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 9 ц, 82/50/11, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 49/33.2/5.8, «хр щов а», обмін на рівноцінн . Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 7/9 ц, 83/50/11. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 56/39/5, без ремонт , біля «Те стильни а», не това, центр міста. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, житловий стан. Ціна: 37000 .о. тор Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 55/38/6. Жилий стан. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 Ц, 53 в.м. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-47-63 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9 ц, 63/40/8, житловий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 10/10П, без ремонт . Дах пер ритий, не тече, арном стані. Ціна: 37000 .о. тор Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10 п, 64/39/8, 2 лоджії. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10 п, 64/39/8, 2 лоджії. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10 панельний, 8/39/64, ліфт працює постійно, домофон, власни . Терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 259-81-89 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/7 ц, 100 в.м., новоб дова, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/10 п, 67/44/9, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

№43 від 9 листопада 2011 ро

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о (навпроти тролейб сно о правління), 1/ 9 п, 66/40/9, не това, висо ий цо оль, осметичний ремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/9 п, житловий стан, Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/ 5 ц, 64/43/8, пласти ові ві на, броньовані двері, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9 ц, 87/60/-. Конта ти: (096) 474-84-88

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5 ц, 95/60/15, євроремонт, хня-ст дія, автономне опалення, висо ий цо оль. Ціна: 83000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Дра анч а, (Тра торна), 2/5 ц, 70/51/8, част овий ремонт. Ціна: 64000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 3 ц. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/ 5Ц, 52/38/6. Жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 3/9 ц, 69 в.м., новоб дова, в травні б де здана, дахова отельня. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Зам ова, 1/5ц 58/39/7,5, по ращене план вання, зр чне місце розташ вання, житловом стані, терміново. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 5/ 9 Ц, житловий стан. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, 57/42/7, добротний стан, ондиціонер, пре расне місце. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 66 в.м., житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/ 9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/ 5Ц, 64/39,1/8,1. Хороший жилий стан, не това. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, автономне опалення. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 54/ 38/6 в.м., ремонт, лічильни и. Власни . Ціна: 47000 .о. тор . Конта ти: (096) 782-25-89 3- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 1/5 ц, 100 в.м., євроремонт, автономне опалення, мебльована. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/9 ц, 75/45/9, пл.ві на, ремонт, си налізація. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/ 4,без ремонт , хороша олишня сантехні а, батареї, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 8/9 ц, 62/38/6, мп.ві на., осметичний ремонт, чеш а. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5ц 53/35/6, жилий стан, теплена , є всі лічильни и. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 1/ 9п з висо им цо олем, 2 зас лені лоджії, ремонт, пар ет. м/п ві на 64/39/9 зр чном місці розташ вання. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/ 9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10 п, 64/37/8, житловий, хороший стан. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9П, 66/39/9. Жилий стан. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 1/’0 П, 62//Э, євростелі, підло а ламінат. Можливий обмін на б д. в Рівном або передмісті (Барма и, Колоден а). Ціна: 43000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 3- імнатн вартир , в л. Коперни а, 45 в.м. Терміново. Власни . Конта ти: (097) 624-21-04 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/ 6 ц, 65/40/9, євроремонт, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Королен а, ТРЦ «Злата Плаза», 5/6 ц, 64 в.м., с часний євроремонт, всі імнати о ремі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/ 5 ц, 62/40/6, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/ 5 ц, 64/42/9, чеш а, осметичний ремонт. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, без ремонт , вн трішня,бал он зас лений. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 3- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 3/5 Ц. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 4/5 ц, 68 в.м., осметичний ремонт, по ращене план вання. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 67/38/9, бойлер, лічильни и, хороший стан, вільна. Терміново. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/39/9. Жилий стан, бойлер. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/ 9 п, 65/47/10, висо ий цо оль, хороший житловий стан, 2 зас лені лоджії, лічильни и, бойлер. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/ 9 п, 67/42/10, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/5 ц, о ремі імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 55/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/ 5 ц, 62/37/9, ремонт. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 9/ 9п, 64 в.м, без посередни ів. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 24-91-88, (096) 769-56-45 3- імнатн вартир , в л. Остафова 3/5 ц, 68/43/9 жилий стан, підвал, сарай. Б д.1988р. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/5 ц, 67/44/9, осметичний ремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Остафова,1/2ц, з євроремонтом, автономне опалення, сарай, араж, можливість доб доби, 58/ 39/8,8. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/9П, 62/38,8/9. Част овий ремонт, бойлер. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОЛТАВИ, 1 ПОВЕРХ, ДВОРІВНЕВА, 179 КВ.М., ЦЕНТР МІСТА. ЦІНА: 120000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2/2 Ц, 78.1/56.5/10.1, ПОЛЬСЬКИЙ БУДИНОК, ЦЕНТР, МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЯК КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ, МОЖЛИВИЙ ОКРЕМИЙ ВХІД. ЦІНА: 100000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9 п, 66/38.5/9.8, хороший стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/56/10 жилий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. П ш іна 5/9 ц, 82/56/9. Автономне опалення, ремонт, пласти ові ві на. Ціна: 85000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9 П, 67/45/8, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/ 5ц, по ращене план вання, 82/53/9 в.м., ремонт, автономне опалення, 2 підвали. Конта ти: (050) 573-99-04 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 7/9 ц, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9П, 67/40/9. Част овий ремонт, д шова абіна, бойлер. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 3/9Ц, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 63000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 3/9 п, 66/40/9 ж/стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 66 в.м., без ремонт . Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9 п, 63/37/9, добротний, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/ 10 п, 62.8 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, ремонт, 2 лоджії. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/ 9 П, 66/39/9, житловий стан, бал они зас лені. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (097) 470-22-23

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 70 в.м., житловий стан, не това, 2 бал они, бойлер. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 9П, 64/39/9.Хороший стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Міц евича 7/ 9 ц, 78/53/10 автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/ 5 ц. 71/45/10. Поліпшене план вання. Ціна: 60000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/ 6ц, 71/45/10 в.м., жилий стан, не това. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (097) 488-45-08 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/ 9 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/ 9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/ 9 ц, житловий стан, лічильни и на вод . Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 66/40/9 жил.стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 2 рівні, це ла, 90 в.м., отеджно о тип , о ремий вхід, під отовлена до ремонт , автономне опалення. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/5ц., за альна площа 71,5 в.м., «чеш а». Конта ти: 067 864-79-90

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 9/9 ц, 70 в.м., автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельницьої 3/9 ц, 69/40/9 євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9, євроремонт, м/п ві на, пар ет, 2 лоджії зас лені, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/40/9, по ращене план вання, євроремонт, автономне опалення, пар ет, 2 зас лені лоджії, всі лічильни и. Терміново. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 55/35/7.2, перепланована, арний ремонт, вмонтована хня, вели ий бал он, ві на в двір, пре расне місце навпроти ніверма . Терміново. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 5/5 ц, 61 в.м., недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 3- імнатн вартир , в л. Соборна, м-н «Каштан», 6/9 п, 64/38/9 жил/стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, новоб дова, центр, 5/6 ц, 90 в.м.+ мансарда 60 в.м. Ціна: 110000 .о.. тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 2/5 ц, 62/38/8 б/р. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

№43 від 9 листопада 2011 ро 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 3/3 ц, 75 в.м., автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, поліпшене план вання, це ляний б дино , 2 поверх. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/3 ц, 55/36/8, 6 імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/2Ц, 62,5/40/7,8. Косметичний ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 54/37/5, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 54/38/5, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Стефановича, 2/2Ц, 85 в.м. 2 бал они. Ремонт. Автономне опалення. 2 сотих землі. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/9 ц, євроремонт, новоб дова, підвал, араж. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/10 п, 72/44/10, автономне опалення, ремонт, вмонтована хня, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5ц 52/39/7 з ремонтом, м/п ві на, вмонтована хня. Зас лений бал он, тихом місці, пор ч садочо , ш ола. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10 ц, 82/50/10, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 82000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10/Ц, 85/50/10, новоб дова, після б дівельни ів. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 3- імнатн вартир , в л. Черня а, р-н ТЦ «Нов с», 3/9ц, 95 в.м., араж, новоб дова. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/ 9 ц, 140 в.м., «повний фарш», доро ий ремонт, повністю мебльована. Ціна: 220000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, без ремонт , 3/5, 46,8/31,6/5,5 житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/ 9 п, 74/40/9, + 3 зас лені лоджії, омора, в арном стані, зр чне місце розташ вання. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 9П, 69/37/9.Звичайний стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9 п, 62/37.5/13, хня, т алет, ванна ремонт, імнати без ремонт . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9П, 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9Ц, 62 в.м. за альна площа, євроремонт. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л.Вербова, 8/ 10Ц, 93/52/10, автономне опалення, лічильни и води і аз , си налізація. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 68-12-49 (097) 367-23-21 3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 1/ 5Ц, част овий ремонт. Ціна: 46000 Конта ти: (097) 968-07-31 www.inmarket.rv.ua 3- імнатн вартир , в л.Гр шевсь о о, 10/10П, 64/39/8, 2 лоджії. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л.Д бенсь а, 3/ 9 П, євроремонт, пор ч дит.садо , ш ола, автостоян а, тор ові центри, власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 490-15-32 3- імнатн вартир , в л.Є.Коновальця, 1/9 п, 63/37/9, висо ий цо оль, житловий стан, 2 зас лені лоджії, м/п ві на, пор іб. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л.Коновальця, 1/ 9П, висо ий цо оль, ві на в двір, 2 зас лені лоджії, м.п. ві на, ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (067) 364-25-25 3- імнатн вартир , в л.Гр шевсь о о, 10/10П, 64/39/8, 2 лоджії. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18

3- імнатн вартир , в л.Ма арова, імнати роздільні, 1/5 П. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 519-88-88 3- імнатн вартир , в л.О.Д ндича, 7/ 9 П, 65,8 в.м., 2 лоджії зас лені, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-20-65. 3- імнатн вартир , в л.Остафова, ремонт, автономне опалення, араж, сарай. Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л.Пар ова, 1/5 Ц, 53 в.м., без ремонт , власни . Ціна: 36000 рн. тор . Конта ти: (050) 672-49-04, (098) 624-46-34 3- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/5 Ц, 59,5/42/7, автономне опалення, част овий ремонт, власни . Конта ти: (097) 067-57-69 3- імнатн вартир , Квасилів, 62,5 в.м. Конта ти: 20-32-31 3- імнатн вартир , п-т Мир , 4/5Ц, 59,2/41,6/5,1. Без ремонт . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/5.5, терміново, в хорошом стані. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , пр.Мир , 51,5 в.м,1/5 Ц, власни . Конта ти: 26-78-45 3- імнатн вартир , Соборна, 3/9/П 66/ 39/9, євроремонт, вмонтована хня, металопласт. ві на, 2 зас лені теплені лоджії, лічильни и на аз та вод , бойлер. Власни . Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 440-26-50, (066) 040-10-61 vov4ikgor@bigmir.net 3- імнатн вартир , Т чин, Гощансь ий р-н, 10 сот. землі, є аз, вода. Конта ти: (097) 306-32-10 3- імнатн вартир , центр, «сталін а», 75/45/10, осметичний ремонт, можливий обмін на частин б дин + доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 50,4/ 34,4/5,1 жилий стан. Ціна: 37 000 .о., тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 Ц. 96/76/ потреб є ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10, 85/45/9 ремонт, можливий обмін на 2- ім.в б дь-я ом р-ні. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

4-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 6/10П, 2 БАЛКОНИ, ЛІЧИЛЬНИКИ, БОЙЛЕР. ТЕРМІНОВО. ВЛАСНИК. ЦІНА: 60000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 553-36-61 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 73/57/9,част овий ремонт,центр.опал. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/ 5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, 1/5, 73 в.м, бал он, підвал, азова олон а, вели а хня, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 23-23-40 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/ 9 Ц, по ращене план вання, в хорошом стані. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-20-14 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/ 9Ц, 73,9 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, хороший осметичний ремонт, можливо під офіс, ма азин. Власни . Ціна: 54000 .о. Конта ти: (050) 928-19-73 АН Сіар

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 9/9, 103/93/-. Конта ти: (096) 916-58-86 5- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 3ц, 135,2 в.м., дворівнева, ремонт, автономне опалення, араж, можлива розстроч а. Ціна: 110000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 5- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9 П, 105/66/9 осмет. ремонт, пласти .ві на. Можливий обмін на 2 вартири. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 097-511-40-48 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/9п, 103/60/9 в.м. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (067) 361-46-80 5- імнатн вартир , в л. П ш іна, 9/ 9ц, 100 в.м. Власни . Терміново. Конта ти: (063) 787-17-26 5- імнатн вартир , Д бенсь а, 2 поверхи 2 і 3, 5 вел. імн, 132//16 жилий стан, індив.опал, пл.ві на, стелі 3,40 2 с/а. Ціна: 122000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 100,2/63/9. Жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/ 10 П. Власни . Конта ти: (067) 363-50-10

1.1.6. Продам по області та У раїні 1- імнатн вартир , Здолб нів, це ляний б дино . Ціна: 13500 .о. Конта ти: (098) 128-18-81 tanaw@mail.ru 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9п, 37/ 17/9 в.м., осметичний ремонт, новий бал он, нові двері. Без посередни ів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 639-68-48 2- імнатн вартир , Здолб нів, 2/4 ц, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Квасилів, 4/9 п, бойлер, част ово ремонт. Власни . Ціна: 29000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , Квасилів, 45,5 в.м., не това, тепла, с ха. Ціна: 25700 .о. Конта ти: (067) 365-25-56 3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5Ц, 54/47/6. Ремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 35000 .о. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 64/42/7. Новоб дова, жилий стан, бойлер. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , Зоря, 74,5 в.м, част овий євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, хня мебльована. Власни . Ціна: До овірна. Конта ти: (097) 645-71-82, (097) 668-01-45 3- імнатн вартир , Зоря. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 360-87-54 3- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 66/ 39/9, без ремонт . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-42-77, (097) 918-60-08 3- імнатн вартир , Радивилів, 1/2 ц, всі зр чності, можливо під офіс, під ма азин. Власни . Конта ти: (063) 228-04-15

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2,3- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

4- імнатн вартир , в л.Вербова, 8/ 10Ц, 93,2/51,5/10,4, автономне опалення, лічильни и води і аз , си налізація. Ціна: 102000 .о. Конта ти: 68-12-49 (097) 367-23-21

1- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50

4- імнатн вартир , в л.Корольова, 8/ 9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вб дована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Терміново. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: 43-89-81, (067) 360-99-69

1- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22

4- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 100 в.м. Конта ти: 64-88-16, (097) 468-80-88 4- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 2/ 9 П, 91/51/9, хороший жилий стан, 2 зас лених бал они, перетерті стелі, пар ет, хороша столяр а, не това, лічильни и на вод . Ціна: 52 000 .о., тор . Конта ти: Київсь а 21, оф 312 (067) 364-25-25 4- імнатн вартир , центр, 1/9Ц, під житло або омерційне призначення. Конта ти: 26-38-46

1- імнат вартир , в хорошом стані, це ляний б дино , не вище 5 поверх , без посередни ів, для себе. Конта ти: (096) 979-46-98

1- імнатн вартир з ремонтом, роз лян всі варіанти Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , без ремонт , можливо малосімейно о тип , роз лянемо всі пропозиції. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей , без посередни ів, для себе. Ціна: до 17000 .о. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 1- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 1- імнатн вартир , р-н автово зал , в л.Гр шевсь о о, Га аріна. Ціна: до 27000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, без посередни ів. Конта ти: (096) 213-55-52 1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, терміново, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (096) 783-56-15 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, р-н Пивзавод . Ціна: до 30000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45

9

1- імнатн вартир . Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Кімнат в ртожит . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Малосімей , терміново, бажано з ремонтом, не 1-ий і не останній поверхи, з ліфтом. Ціна: до 20000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50 2,3- імнатн варитр в районі автово зал , ЗОШ №12. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (067) 952-24-67 2,3- імнатн вартир , р-н Північний (в л. Р.Ш хевича, Черня а, Коновальця, Мельни а, Га аріна, Стр тинсь ої), 2-6 поверхи (ба атоповерховий б дино ). Ціна: до 33000 .о. Конта ти: (067) 169-75-41 lmp_rv@ukr.net 2- імнат вартир , в хорошом стані, це ляний б дино , не вище 5 поверх , без посередни ів, для себе. Конта ти: (096) 979-46-98 2- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, Київсь а, Соборна, це ла, 2 пов. Ціна: до 42 000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, Кав азь а, П ш іна, Чорновола, 2 поверх. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: 40-15-20, (098) 946-59-80 2- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

2- імнатн вартир , з ремонтом, бажано це л. б д., р-н б дь-я ий. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , по ращено о план вання, роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 968-07-31 www.inmarket.rv.ua

2- імнатн вартир , р-н в лиць Га аріна, Черня а, Князя Романа, Д ндича. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , р-н Північний, роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я . Конта ти: 45-43-22, (096) 531-45-50 3- імнатн вартир з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 3- імнатн вартир , бажано р-н автово зал , терміново. Ціна: до 60000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , з ремонтом, бажано це ла. Ціна: 40000 -42000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , можливо без ремонт . Ціна: до 38 000 .о. Конта ти: (096) 256-23-37 3- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 3- імнатн вартир , р-н «Чай а», Північний. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (066) 039-83-84 3- імнатн вартир , р-н б дь-я ий. Конта ти: (098) 807-50-85 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, це ляний б дино . Конта ти: (050) 375-24-85

або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, Автово зал, центр,

по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт і затишо ,

2- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50

2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої - Автово зал , немебльован . Конта ти: (097) 863-42-89

1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, автово зал, центр,

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Власни . Ціна: Від 150 рн. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар

або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автобазар,

або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, • Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5- імнатні вартири. • Абсолютно омфортно, автово зал,

12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн. ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно. Конта ти: 43-04-28, (098) 449-67-16

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції, власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, автово зал або біля

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни . Конта ти: 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, або А рарний оледж, Д бенсь а. Всі зр чності, євроремонт. Подобово, по одинно, або помісячно. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

1,2.3,4,5- імнатні вартири, • автобазар або автово зал, або

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07

подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2- імнатні вартири, • 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 - і м н а т н і • вартири, автово зал, Автово зал, центр. По одинно,

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

«Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86


1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• •

1, 2- імнат вартир , центр, пар ова зона, о ремі входи, мебльовані, автономне опалення. Конта ти: (050) 655-98-02 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Місце в імнаті хлопцю. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ

10

1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , біля «Сільпо», район автово зал , хня мебльована, імнати порожні, жилий стан, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн.+ліч. Конта ти: (097) 311-91-69 Didyh85@mail.ru 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, меблі, осметичний ремонт, 900 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1100 рн+лічильни и. Конта ти: 096-485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1500 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1400 рн+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 5/9, част ово меблі, зас лений бал он, абельне телебачення, 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1000 рн+світло, вода. Конта ти: 097-511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1550 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ж ова, меблі, поб това техні а, автономне опалення, новий б дино . Ціна: 300 .о./міс. Конта ти: (067) 300-56-28 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТБ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , інтернет, 1200 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 9, бойлер, меблі, холодильни , 1100 рн+світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/ 9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1650 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9, меблі, холодильни , 800 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1550 рн. Ціна: 1550 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1550 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/ 9, меблі, осметичний ремонт, без поб тової техні и. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1750 рн + світло. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Конта ти: (095)24-35-174 Ціна: 1350 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (095)243-51-74

АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 KVARTIRA.ROVNO.UA Затишні вартири. Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню. Конта ти: (0362) 43-37-42,(050) 435--92-28 (098) 449-67-16, (093) 513-09-59 Подобово, по одинно, всі мови, аряча вода, абельне ТБ, холодильни . Стоян а в дворі. Надаємо звітні до менти. Ціна: від 150 рн. Конта ти: (0364) 45-43-84, (098) 247-17-60 an.arthouse@gmail.com

1.1.14. 2- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , автово зал, різні р-ни, олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 1- імнатн вартир , подобово, 366-24-64 новоб дова. Конта ти: (067) 725-17-03 2,3- імнатні вартири, 1- імнатн вартир , р-н с пермар ет автово зал, або біля центр , центр, «Novus», част ово мебльована. залізничний во зал, подобово, Конта ти: (096) 590-87-70 по одинно, потижнево, затишні, 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, аряча вода, абельне ТБ. Всі для порядної сім’ї, на дов отривалий термін, мебльована, холодильни , ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: зас лений бал он. Ціна: 1100 рн. + світло, телефон. Конта ти: (067) 43-12-12, (067) 362-50-32 738-44-31 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н мар ет «Сільпо», 1/9, 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. бойлер, хня мебльована, імнати АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, порожні, після ремонт . Конта ти: ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, (097) 505-18-60, (066) 577-31-62 ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни , 1400 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9п, імнати не прохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1850 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1750 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, олон а, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , жилий стан. Ціна: 1700 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ово меблі, зас лений бал он, інтернет. Ціна: 2300 рн.+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 1600 рн.+КП. Конта ти: (093) 707-27-08 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 1850 рн.+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, меблі за домовленістю, олон а, осметичний ремонт, 1400 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н мар ет «Сільпо», 1/9, бойлер, хня мебльована, імнати порожні, після ремонт . Ціна: 1500 рн.+ ом.посл и. Конта ти: (097) 505-18-60, (066) 577-31-62 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, ціна: 1350 рн. Конта ти: 097-511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1950 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1750 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, част ово мебльована, бойлер. Власни . Ціна: 1200 рн. + лічильни и. Конта ти: (067) 382-37-32 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н РУМ), 2/9, меблі, імнати непрохідні, меблі, телевізор, холодильни , можливо для працюючих. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл. ві на, телевізор, 1450 рн + світло. Конта ти: (095)243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1950 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ, 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1750 рн.+світло. Конта ти: (095) 243-51-74

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

11


1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• •

1, 2- імнат вартир , центр, пар ова зона, о ремі входи, мебльовані, автономне опалення. Конта ти: (050) 655-98-02 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Місце в імнаті хлопцю. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ

10

1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , біля «Сільпо», район автово зал , хня мебльована, імнати порожні, жилий стан, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн.+ліч. Конта ти: (097) 311-91-69 Didyh85@mail.ru 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, меблі, осметичний ремонт, 900 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1100 рн+лічильни и. Конта ти: 096-485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1500 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1400 рн+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 5/9, част ово меблі, зас лений бал он, абельне телебачення, 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1000 рн+світло, вода. Конта ти: 097-511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1550 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ж ова, меблі, поб това техні а, автономне опалення, новий б дино . Ціна: 300 .о./міс. Конта ти: (067) 300-56-28 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТБ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , інтернет, 1200 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 9, бойлер, меблі, холодильни , 1100 рн+світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/ 9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, 1650 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9, меблі, холодильни , 800 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1550 рн. Ціна: 1550 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1550 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/ 9, меблі, осметичний ремонт, без поб тової техні и. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1750 рн + світло. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Конта ти: (095)24-35-174 Ціна: 1350 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: (095)243-51-74

АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 KVARTIRA.ROVNO.UA Затишні вартири. Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню. Конта ти: (0362) 43-37-42,(050) 435--92-28 (098) 449-67-16, (093) 513-09-59 Подобово, по одинно, всі мови, аряча вода, абельне ТБ, холодильни . Стоян а в дворі. Надаємо звітні до менти. Ціна: від 150 рн. Конта ти: (0364) 45-43-84, (098) 247-17-60 an.arthouse@gmail.com

1.1.14. 2- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , автово зал, різні р-ни, олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 1- імнатн вартир , подобово, 366-24-64 новоб дова. Конта ти: (067) 725-17-03 2,3- імнатні вартири, 1- імнатн вартир , р-н с пермар ет автово зал, або біля центр , центр, «Novus», част ово мебльована. залізничний во зал, подобово, Конта ти: (096) 590-87-70 по одинно, потижнево, затишні, 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, аряча вода, абельне ТБ. Всі для порядної сім’ї, на дов отривалий термін, мебльована, холодильни , ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: зас лений бал он. Ціна: 1100 рн. + світло, телефон. Конта ти: (067) 43-12-12, (067) 362-50-32 738-44-31 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н мар ет «Сільпо», 1/9, 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. бойлер, хня мебльована, імнати АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, порожні, після ремонт . Конта ти: ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, (097) 505-18-60, (066) 577-31-62 ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни , 1400 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9п, імнати не прохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1850 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1750 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, олон а, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , жилий стан. Ціна: 1700 рн.+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ово меблі, зас лений бал он, інтернет. Ціна: 2300 рн.+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 1600 рн.+КП. Конта ти: (093) 707-27-08 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 1850 рн.+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, меблі за домовленістю, олон а, осметичний ремонт, 1400 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н мар ет «Сільпо», 1/9, бойлер, хня мебльована, імнати порожні, після ремонт . Ціна: 1500 рн.+ ом.посл и. Конта ти: (097) 505-18-60, (066) 577-31-62 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, ціна: 1350 рн. Конта ти: 097-511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1950 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1750 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а, част ово мебльована, бойлер. Власни . Ціна: 1200 рн. + лічильни и. Конта ти: (067) 382-37-32 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н РУМ), 2/9, меблі, імнати непрохідні, меблі, телевізор, холодильни , можливо для працюючих. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл. ві на, телевізор, 1450 рн + світло. Конта ти: (095)243-51-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1950 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ, 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1750 рн.+світло. Конта ти: (095) 243-51-74

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

11


12

КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ 3- імнатн вартир , в л.Корольова, 4/ 9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Кімнат , для працюючої дівчини, в приватном се торі, з сіма зр чностями, р-н Тинно о. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 519-88-88

3- імнатн вартир , в л.Корольова, 4/ 9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 2150 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Кімнат , для хлопців. Конта ти: (096) 965-57-37

3- імнатн вартир , в л.Мельни а, 3 пов., част ово мебльована, на тривалий термін. Ціна: 1850 рн.+КП. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Мельни а, 3 пов., част ово мебльована, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (093) 707-27-08

ЗДАМО

1- імнатні вартири Відінсь а, 2/5 ц,

3- імнатн вартир , в л.П хова, мебльована, вся необхідна поб това техні а, ремонт. Ціна: 3000 рн Конта ти: (097) 311-91-69

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн + лічильни

Квасилів, меблі, холодильни , 700 рн. Київсь а, 3 пов, меблі необхідні для проживання, аряча вода, телевізор, Інтернет, 1300 рн+лічильни и. Ма арова, 8/9, меблі, холодильни , житловий стан, 700 рн+ ом нальні посл и. Бояр а, 2/9, меблі част ово, рн+світло, вода.

осметичний ремонт,

абельне телебачення, 1100

Вербова, 7/9 п, част ово меблі, холодильни . пласти ові ві на, 1150 лічильни и.

рн+

Кр шельниць ої, бойлер, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, 1500 рн. Коновальця, 4/9 п, меблі, холодильни , вода.

осметичний ремонт, 1100 рн + світло,

Ш хевича, 5/9, част ові меблі, Інтернет, зас лений бал он, 1150 рн + світло.

2- імнатні вартири Ст.Бандери, 4/9 ц, бойлер, пл.ві на, зас лений бал он, меблі, поб това техні а, 1900 рн+лічильни и. Соборна, РУМ, меблі необхідні, холодильни , 1500 рн. пр. Мир , 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1600 рн. Ш хевича, част ово меблі,

осметичний ремонт, 1400 рн + лічильни и.

Ма арова, меблі, холодильни , 1400 рн+світло. Телі и, 3/9 п, бойлер, меблі, телевізор, холодильни , 1450 рн. Д ндича, 2/5 ц, олон а, без меблів, 1350 рн + лічильни и. Відінсь а, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1650 рн.

Га аріна, 3/9, Інтернет, меблі, осметичний ремонт, 1500 рн.

3- імнатні вартири Д ндича, 4/5 ц, олон а, част ово меблі, на тривалий термін, 1200 рн+ ом нальні посл и. Соборна, РУМ, 5/9 п, пласти ові ві на, меблі, поб това техні а, 2000 рн. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, свіжий осметичний ремонт, 1800 рн+лічильни и. Мельни а, 4/9, меблі, холодильни ,

осметичний ремонт, 1700 рн.

Гр шевсь о о, 3/9 п, бойлер. с часні меблі та поб това техні а, ціна до овірна.

Кімнати Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини. Кімнат , р-н Північний, без проживання осподаря. Кімнат , в л. Га аріна, 300 рн з людини. Кімнат , р-н Пивзавод , 300 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Б дино , всі зр чності, меблі, 1600 рн + лічильни и. Тимчасів , р-н Бояр а, част ові зр чності, 700 рн. Тимчасів , р-н в л. Мірющен а, част ові зр чності, 700 рн.

2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ, 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1750 рн.+світло. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а, ціна до овірна. Конта ти: 097-511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні, 1500 рн. Конта ти: 096-485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, поб това техні а, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1950 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 2/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , можливо ст дентам. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої. Конта ти: (093) 631-17-48 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, част ово меблі, осметичний ремонт, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , р-н Бояр а, мебльована. Ціна: 1500 рн.+світло. Конта ти: (067) 738-44-31

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 П, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 2700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів, 1600 рн. Конта ти: 096-485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2 поверх, пл.ві на, меблі, новий холодильни , 2 зас лені лоджії. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а. Ціна: 2000 рн/.міс. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 097-511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, 1500 рн. Конта ти: 096-485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , 1700 рн. Конта ти: (091)323-32-82

№43 від 9 листопада 2011 ро

3- імнатн вартир , в л.Соборна (РУМ), 3 пов., аряча вода, меблі, холодильни , пласти ові ві на, телевізор. Ціна: 1750 рн.+КП. Конта ти: (093) 707-27-08 3- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/5 Ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1850 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 3- імнатн вартир , в л.Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2700 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 3- імнатн вартир , в л.Стр тинсь ої. Конта ти: (093) 631-17-48 3- імнатн вартир , в л.Чорновола, 4 пов., аряча вода, меблі, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , р-н автомобільно о рин , з євроремонтом та с часними меблями, доро о. Конта ти: (050) 446-46-85 3- імнатн вартир , р-н Північний, 1 пов., 2 бал они, подвійна підло а, част ово мебльована. Конта ти: (067) 389-85-79

1.1.18. Здам імнат

• Кімнат двом працюючим хлопцям, всі зр чності. Конта ти: (066) 628-01-74

Кімнат дівчатам, в л. П ш іна, центр, всі зр чності. Конта ти: 2-32-38, (097) 757-28-38

Кімнат , о рем , для 3-х дівчат, р-н Андріївсь о о рин . Конта ти: (093) 526-69-05 Лариса.

Кімнат ст дентам-заочни ам хлопцям, є місце для авто. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66 Кімнати, в приватном се торі, центр, 2 шт., недоро о. Конта ти: 45-02-98 Кімнат 2 ст дентам. Конта ти: 24-28-02, після 19.00 Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат дівчатам-заочницям, приватний се тор, 3 хв., від РДГУ, всі зр чності. Конта ти: (096) 814-01-17, (093) 346-02-60 Кімнат дівчатам. Конта ти: 63-13-76, (093) 724-62-83 Кімнат

дівчатам. Конта ти: 26-14-74

Кімнат дівчині або жінці, в л, Ма арова, всі зр чності. Ціна: До овірна. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96

Кімнат , р-н 12 ш оли, працюючом чолові , або ст дент -заочни , без ш/ з. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06 Кімнат , р-н Басів К т, власни . Конта ти: (097) 555-41-70 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , хлопцю-ст дент . Конта ти: 64-80-32 Кімнат , центр, 2 хлопцям, можливо заочни ам. Конта ти: 24-21-82 Кімнат , центр, біля ніверма , дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Кімнат , центр, дівчині, терміново. Конта ти: (096) 655-19-70 Місце в імнаті для дівчат. Конта ти: (067) 581-04-10, (067) 961-85-27 Місце в імнаті хлопцю, дівчині, без проживання осподарів, р-н Північний. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 261-56-15 Місце в імнаті, для вір ючої дівчини. Конта ти: 24-07-99 Місце, в 3- імнатній вартирі, для дівчини, без проживання осподаря. Конта ти: (098) 924-98-31 Місця в ртожит 635-00-55

. Конта ти: (066)

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн або 2- імнатн вартир , молода сім’я, порядність та своєчасн оплат арант ємо. Конта ти: (097) 613-45-77, (097) 539-87-95 1, 2- імнатн вартир , молода сім’я. Конта ти: (067) 437-78-00, (067) 381-14-73 1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1,2- імнатн вартир . Конта ти: (067) 363-65-00 1- імнатн вартир або частин б дин . Молода сім’я, порядність ар нт ємо. На тривалий термін. Без посередни ів. Терміново. Ціна: 800-1400 рн. Конта ти: (097) 167-79-40 1- імнатн вартир на тривалий термін, порядна жін а, медпрацівни . Терміново. Порядність і своєчасн оплат арант ю. Конта ти: 23-08-76 1- імнатн вартир , або імнат , р-н Ювілейний або Пивзавод, 1 пов, без посередни ів. Конта ти: 68-30-16, (050) 375-95-63 1- імнатн вартир , без посередни ів, мебльован з холодильни ом, на тривалий термін. Ціна: 1000-1350 рн. Конта ти: (098) 833-29-33 1- імнатн вартир , без посередни ів, на тривалий термін. Конта ти: (096) 506-75-77

Кімнат дівчині, р-н а рарно о оледж . Конта ти: (099) 728-47-64

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

К і м н а т дівчині, р-н Ювілейний, мебльован . Конта ти: (067) 363-19-32

1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1950 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

Кімнат для 2 дівчат. Конта ти: (050) 512-60-65

1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Кімнат для двох дівчат, в л. Д ндича. Конта ти: (068) 406 76 53

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Кімнат для двох дівчат-ст денто , поблиз НУВГП. Є аряча вода, імната за ривається на люч. Конта ти: 23-32-51, (097) 722-67-63

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5 Ц, олон а, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Кімнат для дівчини-заочниці, в л.Відінсь а, р-н афе «Фламін о». Конта ти: 23-42-44

1- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін. Роз лянемо різні варіанти. Конта ти: (098) 134-19-59 1- імнатн вартир , молода сім’я, не мебльован , можна без ремонт , на тривалий термін. Конта ти: (096) 537-84-57, (097) 290-10-02

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 4/ 5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Гр шевсь о о, 3/9 П, меблі, холодильни , житловий стан. Ціна: 1900 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 4/9, част ово меблі, зас ле ний бал он, Інтернет. Ціна: 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (093) 707-27-08 3- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 4/9, част ово мебльована, зас лений бал он, Інтернет. Ціна: 1800 рн.+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л.Д бенсь а, 4 пов., част ово мебльована, на тривалий термін. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Д ндича, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 2400 рн.+ ом.посл и. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Д ндича, 4/ 5 Ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 2300 рн+КП Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л.Київсь а, 2 пов., част ово мебльована, холодильни + ТВ. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

Кімнат ст дентам-заочни ам хлопцям, є місце для авто. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66 Кімнат

хлопцю. Конта ти: 64-32-04

Кімнат хлопцям-заочни ам. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат хлопцям. Конта ти: (098) 747-96-75 Кімнат хлопцям. Конта ти: 23-72-57, (096) 277-31-67 Кімнат , 24-28-02

2

дівчатам.

Конта ти:

Кімнат , в б дь-я ом р-ні міста, від 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в приватном Конта ти: (097) 032-38-75

се торі.

Кімнат , в л.П ш іна, дівчатамст дент ам. Конта ти: 26-08-45 Кімнат , дівчині, порядній. Конта ти: (096) 426-15-95 Кімнат , дівчині, р-н автово зал . Конта ти: (066) 544-30-09 Кімнат , для 2 дівчат-заочниць. Конта ти: (096) 257-66-07 Кімнат , для 2 дівчат. Конта ти: (098) 458-78-09 Кімнат , для 2 хлопців. Конта ти: (098) 581-18-15 Кімнат , для 3 дівчат-ст денто . Конта ти: (096) 573-27-32

1- імнатн вартир , молода сім’я, порядність та своєчасн оплат арант ємо. Конта ти: (093) 843-13-86 1- імнатн вартир , р-н Автово зал або в л. Ст. Бандери, жилий стан, порядність та своєчасн оплат арант ю. Без посередни ів. Конта ти: (099) 757-22-38 2, 3- імнатн вартир , на тривалий термін, мебльован , поб това техні а, хороший ремонт, сім’я, порядність арант ємо. Конта ти: (050) 339-74-18 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , р-н Бояр и. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир , р-н ЗОШ №12, ТРЦ «Чай а», в л. Відінсь а, С.Кр шельниць ої, Київсь а, охайн , мебльован . Ціна: до 2000 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , центр, мебльован , з поб товою техні ою, молода сім’я. Конта ти: 26-68-10, (093) 639-32-23 2- імнатн вартир , центр. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: 40-15-20, (098) 946-59-80 3- імнатн вартир , р-н Бояр и. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 3- імнатн вартир . Північний район, для сім’ї, на тривалий термін. Немебльован . Конта ти: 64-69-92

КВАРТИРУ АБО БУДИНОК, З РЕМОНТОМ ТА БЕЗ, МОЛОДА СІМ’Я, ТЕРМІНОВО, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 193-11-66 АНЯ, (096) 724-23-13 САША. Квартир в б дь-я ом Порядність та своєчасн оплат Конта ти: (097) 084-82-06

районі. арант ю.

Квартир для себе, без посередни ів. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43 Квартир для себе. Конта ти: (097) 350-19-43 Кімнат в ртожит , молода сім’я, порядність та вчасн оплат арант ємо, без посередни ів. Конта ти: (096) 837-86-55 Кімнат в ртожит . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 04043-41 Кімнат , бажано в центрі, молода працююча порядна сім’я, без дітей та ш/ з, своєчасн оплат арант ємо. Ціна: до 1000 рн./міс. Конта ти: (093) 718-45-30 Кімнат , рнн автово зал , з/д во зал , ТРЦ «Чай а», для дівчини, терміново. Порядність і своєчасність оплати арант ємо. Телефон вати після 15.00. Роз лянемо всі пропозиції. Ціна: до 350 рн. Конта ти: (097) 874-82-43, (093) 531-59-25 dejunv@mail.ru Місце в імнаті, ст дент а 2 рс , р-н обласної лі арні, автово зал . Без посередни ів. Конта ти: (068) 502-98-01, (067) 664-91-13

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и1, 4/ 9, це ла, по ращене 40/19/7,5, ремонт, пласти ові ві на, бронедвері, зас лена вели а лоджія на частин б дин . Власни . Конта ти: (066) 044-33-28 1- імнатн вартир , р-н Північний + доплата на 3- імнатн вартир в том ж районі. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 1/ 10 Ц, 49/27,5/7,5, металопласти ові ві на, решіт и, 2 зас лені бал они, вмонтована хня, на 4- імнатн з доплатою. Конта ти: 64-61-81 2- імнатн вартир , м. Слав та на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: (067) 745-32-10, (096) 557-41-61 5- імнатн вартир , р-н Бояр а на б дино в селі або на 2 б дь-я их житла. Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.22. Пропон ю Допомо а в під отовці до ментів до ладання до овор півлі-продаж . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в приватизації вартири з проплатою забор ованості. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в прийнятті спадщини (та ож з простроченими термінами). Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а вирішенні житлових питань б дь-я ої с ладності. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а відновленні втрачених до ментів. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м, араж, підвал, ом ні ації, 0,3 а земельна ділян а, власни . Конта ти: 43-07-58 (098) 078-76-65 1 / 2 б дин , 2 поверхи, в л. С. Ковалевсь ої, 135 в.м., автономне опалення, 0,03 а землі, два санв зли. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-01-75 1/2 б дин , Б.К т, це ляний, 140 в.м. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Бояр а, це ляний, 116 в.м., ремонт, зі зр чностями, 2,7 сот. землі. Ціна: 99000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 149000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Карбишева, р-н лінії, це ляний, 80 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1 / 2 б дин , в л. Л.У раїн и, це ляний, 0,04 а, 3 імнати, всі зр чності, араж. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1/2 б дин , в л. Орлова, 0.4 а землі. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1/2 б дин , в л.24 Серпня, 0,4 а землі, власни . Конта ти: (096) 711-84-11 1/2 б дин , в л.Ломоносова, 3 сот. землі, 50 в.м., аз, вода, сарай. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 368-35-99 1/2 б дин , Грабни , 2 імнати, 2 сот землі. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1 / 2 б дин , Лінії, це ляний, 3 імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н Бояр а, 3 імнати, 83 в.м. Зр чності. Автономне опалення. 2 поверх – ороб а, ділян а - 3 сот. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот ород . Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1/2 б дин , р-н Бояр и. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 1/2 б дин , р-н Грабни , 45 в.м., 2 імнати, хня, всі зр чності, 3 сот землі. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-20-14, (098) 603-34-91 1/2 б дин , р-н Ліній, 2-поверховий, 200/150/15. Ремонт. Баня. Гараж. Бла о стрій. Земельна ділян а - 5 сот. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , р-н ліній, 3 імнати, вели а хня, ванна, 0.04 а землі. Власни . Терміново. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н Ліній, в л. Карбишева, 3 імнати, хня, ванна, 2 вітальні, 75 в.м., 0.4 а землі, можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60, (063) 181-47-19 1/2 б дин , р-н пивзавод , 3 імнати, хня, присадибна ділян а 5 сот, можливий обмін на 2 чи 3- імнатн вартир Рівном , з доплатою. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 893-45-72 1/2 б дин , Тинне, 0.3 а землі. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1/4 б дин , в л. Дворець а, 2 імнати, 42,9/25/ 6.9, всі зр чності, в хорошом стані, приля ається сарай та араж, невели ий двір, можливість доб дови, ород. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1/4 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 2 імнати, всі зр чності, житловий стан, 3 сот землі, араж. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/4 б дин , в л. Ніли Хасевича, 50 в.м., всі ом ації, земельна ділян а, араж. Конта ти: 26-97-37, після 18.00, (095) 403-46-98 1 / 4 б дин , в л. Тютюнни а, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (096) 853-13-32, (097) 814-62-58 Б дино дерев’яний, надвірні б дівлі. Конта ти: (098) 928-59-10 Б дино дерев’яний, в л. Дорошен а, 116 в. м., 6 імнат, ванна, т алет, вода, аз, аналізація, жилий стан, 2 підвали, сарай, ород - 6 сот. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 galyginae@ukr.net Б дино новий, р-н Грабни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58, (050) 339-33-96 Б дино , Басів К т, 2 поверхи, новоб дова «під люч», 200 в.м., 5 сот землі. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, 100 в.м., всі зр чності 0,09 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Вересневе, ремонт. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино новий, р-н Грабни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58

БУДИНОК, ВУЛ. ВЕРБОВА, НОВИЙ, 250 КВ.М., СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН, 6 КІМ., 2 САНВУЗЛА, ГАРАЖ, ЕЛ. ВОРОТА, ЕЛ. ЗАМКИ, ВІДЕОФОН, ДОМОФОН, 9 СОТ. ЗЕМЛІ ПРИВАТИЗОВАНОЇ, ЄВРОПАРКАН, ВЛАСНИК. ЦІНА: 320000 У.О., ТОРГ КОНТАКТИ: (067) 382-74-66 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Вінниць а, 2 поверхи, 0.6 а землі, р-н Бояр а. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , в л. Дворець а, 140/126/9, ділян а - 6 сот., мансардно о тип , впоряд оване подвір’я, араж. Ремонт, облицьований червоною це лою. Терміново. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: (097) 527-90-15 S e n a t o r 8 5 @ u k r . n e t www.orenda.comua.net Б дино , в л. Дворець а, 42/25/7, 2 імнати, всі зр чності, сарай, араж, можливість доб дови. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , в л. Дем’янч а, радіозавод, отедж, 200 в.м. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22


Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 2 поверхи +цо ольний, 250 в.м., 5 імнат, 0.10 а. Ціна: 330000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , центр, це ляний, за альна площа - 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Б дино , в л. Добролюбова, Бояр а, дерев’яний, 3 імнати, всі зр чності, 0.04 а землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Корнинсь а, 2/2Ц, 256 в.м., 5 імнат, 2 санв зли, євроремонт, 10 сот. земельна ділян а, вели е подвір’я, арний раєвид. Ціна: 265000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , в л. Костромсь а, 260 в.м., 12 сот, можливо в редит. Ціна: 750 .о./ в.м. Конта ти: (050) 339-24-03 Б дино , в л. Костромсь а, 270 в.м., 12 сот землі. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Б дино , в л. Менделєєва, ідропар , 1/ 2 дерев’яний, всі ом ні ації плюс 0,16 а. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/ М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , в л. Рильсь о о ( інцева 45 маршр т и), 200 в.м., євроремонт під ороїдом, металочерепиця, асфальтований доїзд, місь і ом ні ації 0,06 сот землі. Ціна: 200000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , в л.Вербова, новий, 100% отовності, 250 в.м., с часний дизайн, араж, ел.зам и, 9 сот землі, впоряд ована, приватизована, власни . Ціна: 280 000 .о., тор . Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 Б дино , в л.Ж овсь о о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Б дино , в л.Крейдяна, всі зр чності, приватизована земельна ділян а, 0,06 а. Власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (093) 915-75-81 Б д и н о , в л.О ієн а, 250 в.м., новий, 2 пов., 6 ім., 2 санв зла, араж, земельна ділян а 9 сот., власни . Ціна: 280000 .о. Конта ти: 43-61-27, (067) 384-12-51 Б дино , Гідропар , в л. Ботанічна, с часний, новий, 220 в.м., під отовлений до ремонт , баня, араж, 10 сот землі. Ціна: 450000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Грабни , це ляний,150 м. в.6 імнат. 0,09 а. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Зоря. це ляний, 150 в.м., 4 імнати, осметичний ремонт, 29 сот землі. Ціна: 78000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 Б дино , Колоден а, 2 пов., 5 імнат, 175 в.м, 0,22 а, домофон, 2 амери, євроремонт, мебльований, араж, хня. Ціна: 365000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, 150 в.м., 4 імнати, 2 санв зли, 7 сот землі. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33 Б дино , Н.Двір, це ляний, 1 поверх, о ороджений, європар ан, всі ом ні ації, стоїть о ремо. Терміново. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41 Б дино , всі ом ні 0,06 а. Конта ти:

Новий Двір, ремонт, меблі, ації, впоряд оване подвір’я, Ціна: 360000 . о. тор . (097) 134-74-02

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Новий Двір, це ляний, 2-пов., мансардно о тип , 120 в.м., металочерепиця, теплений, централізоване водопостачання, еле три а, аз пор ч, є прое т та дозвіл на під лючення, ідроізольований, 5- амерні ПВ, енер озбері аючі, 10 сото землі. Ціна: 117000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Новий Двір, це ляний, 75 в.м, 3 імнати + веранда + хня + по ріб, всі ом ні ації ( аз, вода, світло, місь ий телефон), європар ан, впоряд оване подвір’я, жилий стан, є можливість доб дови надб дови мансардно о поверх , араж на 1 авто, 0.05 а. землі, держа т. Власни , терміново. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 034-19-93 z_frolov@mail.ru Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, обшитий ва он ою, 78 в.м., ремонт, 0.15 а, можливий обмін на 2- імнатн вартир в м. Рівне. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , р-н Бояр а, 64 в.м, 0,3 а земельна ділян а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 588-76-77 Б дино , р-н Гідропар , 2-повеоховий, 200 в.м., 2 санв зли. Баня. Гараж. Підвал. Літня хня. Земельна ділян а 10 сотих. Роз лядаються варіанти обмін на менший б дино з доплатою. Ціна: 250000 .о., тор . Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Гідропар , 2-поверховий, 200/160/15, 2 санв зли. Ремонт. Гараж. Баня. Підвал. Теплиця. Літня хня. Пор ч з б дин ом є ставо , ділян а - 10 сот. Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Грабни , 2 поверхи, 400 в.м., 3 с/в, 3 входи, 0,09 а, молодий садо , альтан а, баня з більярдом. Ціна: 650000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , р-н Грабни , в л. Нова, 120 в.м., 7 сот., 2 повноцінні 2- імнатні вартири, 2 входи, 2 санв зла, 2 хні, оридор. Зр чне транспортне спол чення. Власни Ціна: 155000 .о. Конта ти: (097) 887-88-86, (093) 312-35-35 80978878886@ukr.net

Б дино , центр. Ціна: дешево. Конта ти: (097) 486-40-24 Котедж на 4 сім’ї, 136 в.м., 2-х пов. 3 імнати, хня-ст дія, 2 санв зли. Автономне опалення, тепла підло а, 2 сот землі. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Котедж на 4 сім’ї. 136 в.м. 2-поверховий, 3 імнати. 2 санв зли. Автономне опалення. Земельна ділян а - 2 сот. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Котедж на чотири сім’ї. По в л. Чорновола. Площею 140 в.м. Стан після б дівельни ів. 0,035 сот. землі. Ціна: 98000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, в л. Дем’янч а, 218 в.м., 3 поверхи, араж, 1 сот землі, част ово євроремонт. Ціна: 145000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Котедж, р-н новоб дов, автово зал, 220 в.м., євроремонт, араж, 6 сот землі. Ціна: 240000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Котедж, р-н радіозавод , в л. Дем’янч а, новий, 218 в.м., 3-рівневий, араж, част ово ремонт, територія під охороною. Власни . Ціна: 155000 .о. Конта ти: 43-47-63 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 180 в.м., стеля іпсо артоном, араж 50 в.м., земельна ділян а 6,5 сот. Можливий обмін на вартир з доплатою. Власни . Ціна: 120000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81 НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 60000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, хороший під’їзд, 90% отовності, черепиця, ороїд, плит а, ламінат, опалення, вода, світло, тепла підло а, 16 сот., о р. араж 7*4,5. Без посередни ів. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (067) 340-04-93 Частин б дин , центр міста, 85 в.м., 2-поверховий, мансардний з приватизованою приб дин овою ділян ою, 2-поверховий араж. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 520-88-89

Б дино , р-н Грабни . 100/60/10. Ремонт, вмонтовані меблі. Земельна ділян а - 7 сот. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Частин б дин , Бояр а, 45 в.м., всі ви оди, земельна ділян а 0,052 а, приватизована. Ціна: До овірна. Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33

Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 270 в.м., ремонт, 10 сот землі. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Частин б дин , в л.Бахарєва, земельна ділян а 0,3 а, є можливість доб дови. Власни , під офіс, можливий обмін на вартир Рівне. Ціна: 30000 .о, тор . Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 280 в.м., євроремонт, меблі, ландшафтний дизайн, 10 сот землі. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 350 в.м., євроремонт, са на, більярдна, араж, 10 сот землі, хороше місце. Терміново. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 360 в.м., дизайнерсь ий ремонт, меблі, 10 сот землі. Ціна: 440000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н ПМК-100, це ляний, новий, 157 в.м., 10 сот. землі, світло, оброблений пінопластом, і ороїдом, власни . Ціна: 69000 .о., тор . Конта ти: (067) 304-17-12 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Тинне, 120 в.м., 2 поверхи, це ляний, араж, 11 сот землі. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Тинне, в л. Тиннівсь а, 86 в.м.. 2 поверхи, надвірні б дівлі, 0.11 а землі. Терміново. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , Тинне, на 2 сім’ї, 500 в.мп., потреб є оздоблювальних робіт, власни . Конта ти: 62-02-84, (098) 414-68-62 Б дино , Тинне, це ляний, 4 імнати. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, земельна ділян а 0,06 а. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , Тинне, це ляний, потреб є ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

13

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

№43 від 9 листопада 2011 ро

Частин б дин , в л.Бояр а, ремонт, всі зр чності, 45 в.м, 0,052 а землі, приватизована, під заб дов або доб дов , до менти, власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , в л.Чехова, 70/38/10, власни . Конта ти: (097) 115-71-86 Частин б дин , р-н залізнично о во зал , 2 імнати, можливість доб дови. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Дмитрів а, 12 м від Рівно о, всі ом ації, араж, підвал, земельна ділян а 0,25 а, став, пор ч ліс. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 22-45-85, (067) 362-25-11

Б дино , Зелений Гай, нормальні житлові мови, 0.47 сот землі, сад, вино рад, поблиз ліс, 20 хв. до Рівно о. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 300-99-22

•Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями,

пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Здолб нів, 3 імнати, автономне опалення, надвірні б дівлі, власни . Конта ти: (067) 356-90-54 1/2 б дин , Здолб нів, 3 поверхи, част овий ремонт, 182 в.м. Терміново. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 946-78-83 1 / 2 б дин , Клевань-2, част ові зр чності. Конта ти: (067) 253-59-07 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99

1/3 б дин , Квасилів, дерев’яний. Потреб є ремонт 0.06 а, аз підведений, приватизований, без посередни ів. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 24-96-91, (050) 590-22-54

Б дино , Городище, 200 в. м, це ляний, всі ом ні ації. Конта ти: (067) 946-77-28

Б дино в аварійном стані, 20 м від Рівно о, Млинівсь ий напрямо , асфальтовий під’їзд, пор ч аз, садо , льох, араж м рований, 0,25 а землі. Конта ти: (096) 857-60-77

Б дино , Городище, це ляний, 100 в.м., 3 імнати, житловий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино дерев’яний, 53 в.м, с.У ільці, Гощансь ий р-н. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (063) 178-02-86, (097) 031-45-74 Б дино дерев’яний, 12 м від Рівно о, Дмитрів а, Гощансь ий р-н. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Б дино новий, Здолб нів. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино новозб дований, Гоща, 180 в.м., земельна ділян а 0,14 а, всі ом ні ації, хороший прое т. Доро о. Власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино старий, Ясениничі, земельна ділян а 46 сот., сад, олодязь, приватизований. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Б дино це ляний, Листвин, Д бенсь ий р-н, 2 імнати, хня, по ріб, вода, ород, садо . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (03656) 74-2-54, (098) 757-41-81 volodkostguf@mail.ru Б дино , 20 м від Рівно о, хороший стан, надвірні б дівлі, аз, 0,35 а землі. Власни . Конта ти: (097) 842-24-31 Б дино , 20 м від Рівно о, це ла, 6 імнат, ванна, т алет, 50 сот. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (093) 143-75-22 Б дино , 4 імнати, аз, с важина, нова сантехні а, 25 сот, 20 м від Рівно о. Конта ти: (097) 842-24-31, (098) 959-12-99 Б дино , Барма и, новоб дова, надвірні б дівлі,сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Барма и, о олиця міста, надвірні б дівлі, садо , 0,50 а землі. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Біла Криниця, 2 пов., 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад, Конта ти: (098) 577-99-74 Б дино , Брищі, це ляний, світло, аз, телефон, земельна ділян а 0,25 а під б дівництво, техпаспорт БТІ. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Б дино , Б рин, 85 в.м., 3 імнати, це ляний, аз в б дин , надвірні б дівлі, 80 сот землі, поряд ліс, річ а Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , В.Оле син, 85 в.м., це ляний, 3 імнати, без р чностей. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

БУДИНОК, В.ОМЕЛЯНА, 5 КІМНАТ, 2 ПОВЕРХИ, 219.7 КВ.М., ІДЕАЛЬНИЙ СТАН, ЄВРОРЕМОНТ, ДІЛЯНКА 24.9 СОТ, ОГОРОДЖЕНА ТЕРИТОРІЯ, ЦЕНТР, 3 КМ ДО М. РІВНЕ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , В.Омеляна, дерев’яний, 96 в.м., 4 імнати, 0.35 а, всі зр чності, араж. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , 4 імнати, аз, с важина, нова сантехні а, 25 сот, 20 м від Рівно о. Конта ти: (097) 842-24-31 Б дино , Вели ий Оле син, на 2 вартири: 1 - 120 в.м, 2 - незавершене б дівництво, 240 в.м, всі ом ні ації, земельна ділян а 15 сот. Конта ти: 43-01-61, (067) 959-15-30 Б дино , Верхів Острозь ий.р-н, 1 пов.це л.,80 в.м.З імн, хня, ремонт, пл.ві на. 0,40 а:0,15 а під б д,0,25 під с/ , прив, світло 380 В, аз, олодязь дворі. Можлива оренда 400 рн+ ом. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 097-511-40-48 Б дино , Верхів Острозь о о р-н , це ляний, ділян а - 22 сотих (можна більше), меж є з лісом, пор ч ставо , можливе ви ористання під дач . Є літня хня, аз, еле три а, вода. Асфальтований доїзд, хороше маршр тне спол чення. Терміново. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (097) 782-60-17 Б дино , Глин и (10 м від Рівно о), шла о-блочний, 75 в.м. Світло, аз – в б дин , вода – риниця. Асфальтований доїзд, 25 сот землі – під заб дов . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

БУДИНОК, ГЛИНКИ, РІВНЕНСЬКОГО Р-НУ (10 КМ). ШЛАКО БЛОЧНИЙ, 75 КВ.М. БЕЗ РЕМОНТУ. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 25 СОТИХ ПІД ЗАБУДОВУ + 40 СОТИХ ОСГ. ПОРУЧ ЗУПИНКА. ЦІНА: 23000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 084-82-06 Б дино , Глин и, Рівненсь о о р-н , 75 в.м., 3 імнати, світло, аз, вода, риниця. Потреб є ремонт . Земельна ділян а 25 сот, під заб дов . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , В.Омеляна, дерев’яний, 96 в.м., 4 імнати, 0.35 а, всі зр чності, араж. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14

Б дино , Гр швиця, земельна ділян а 0, 27 а. Конта ти: 27-72-09

Б дино , Городище, це ляний, 135 в.м., ороб а це ляна з перестін ами, на рита, з ві нами, еле три а підведена, аз поряд, 11 сот землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Городо , біля «Вишневої Гори». Терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Грабни , 3 пов, амін, араж, ом ні ації, опалення. Конта ти: (098) 577-99-74 Б дино , Гр швиця, 3 імнати, хня, підвал, автономне опалення, аряча вода, септи , 0.47 а, пор ч озеро, ліс. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , Гр швиця, земельна ділян а 0, 27 а. Конта ти: 27-72-09 Б дино , Деражне. Ціна: 3500 Конта ти: (067) 360-62-02

.о.

Б дино , Костопільсь ий р-н, новий. Конта ти: (097) 442-40-00

Б дино , дерев’яний, з надвірними б дівлями, можливо під перевезення. Конта ти: (098) 928-59-10

Б дино , Квасилів. Конта ти: (097) 353-19-96

Б дино , Дмитрів а, 1 поверх, дерев’яний, 90 в.м., 3 імнати, хня, зр чності на в лиці, жилий стан, хлів, садо , ород 0.50 а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Доро об ж, всі ви оди. Конта ти: (096) 917-59-51 Б дино , Д бно, новозб дований, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., ладова, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55 Б дино , Д бно, це ляний, 2-поверховий, азифі ований, 5 імнат, всі ом ні ації, 2 входи, надвірні б дівлі, вели е подвір‘я, 6 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 905-44-86

Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , Люцинів, Гощансь ий р-н, дерев’яний, земельна ділян а 48 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 121-14-39 Б дино , М. Оле син, 1 поверх, літня хня, вели е подвір’я, євроремонт. Конта ти: (067) 586-43-31 Б дино , м. Остро , тиха в лиця, льт рні с сіди, асфальтний під’їзд, вели а това ділян а. Терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 897-61-71

БУДИНОК

Б дино , Житин, 180 в.м., 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Здолб нів, 0.7 а землі. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , м. Остро , тиха в лиця, льт рні с сіди, асфальтний під’їзд, вели а това ділян а. Терміново. Ціна: 35000 .о. т. (067) 897-61-71

Б дино , Здолб нів, це ла, 3 імнати, 8 сот. землі, центр міста. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

Б дино , Миро оща, 110 в.м., азове опалення, надвірні б дівлі, 50 сот землі. Конта ти: 24-14-96, (067) 386-15-52

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕГЛЯНИЙ, 185.9/84.5/17, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 150000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Молодаво-3, Д бенсь ий р-н, центр, це ляний, 0,20 а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 28-11-45, (097) 319-65-46

Б дино , Здолб нів, це ляний, 2 імнати, ом ні ації поряд, с лопа ети, новий пар ан, 3.5 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Н.Двір, незавершений, це ляний, с часний прое т. Терміново. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (067) 362-95-31 Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Здолб нів, центр, 3 імнати, 7 сот. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (093) 143-75-22

Б дино , новоб дова, Гоща, 200 в.м, 0,14 а землі, терміново, власни . Конта ти: (067) 977-56-48

Б дино , Золотіїв, 77 в.м., 3 імнати, пл.ві на, всі зр чності, 20 сот землі.. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60

Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Іванів а, Млинівсь ий р-н, аз, вода, доро а, більше 1 а землі або віддам в безоплатн оренд надійним порядним людям. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 459-37-35 Б дино , Іллін, аз, надвірні б дівлі, 15 сот. ород . Без посередни ів. Конта ти: (067) 585-52-43 Б дино , Квасилів. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Клевань, 0,10 а, жилий стан, надвірні б дівлі, сад. Ціна: До овірна. Конта ти: (095) 820-68-01 Б дино , Клевань, 2 поверхи, с часний. Конта ти: 27-18-40 Б дино , Клевань-2, в л. Садова, 23, 12 сото , поб дований в 1961р, дерев’яний, по ритий шифером, 3 імнати, хня, оридор, 2 веранди, об ороджено, аз, вода тіль и дворі, підведена 3-х фазна лінія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Клевань. Конта ти: (067) 364-22-34 Б дино , Колоден а, це ляний, 230 в.м., 2 поверхи, «під люч». Ціна: 145000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Колоден а, це ляний, 4 імнати, аз, вода на в лиці. Конта ти: 40-15-20, (098) 946-59-80 Б дино , Колоден а. Це ляний, ороїд. 220/160/16. Новий. Я існий ремонт. Част ово мебльований. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , Глинсь , старий, 25 сот землі. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Костопіль, недоро о, можливі варіанти. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Б дино , Горба ів, без посередни ів. Конта ти: (097) 343-57-17

Б дино , Костопіль, Конта ти: 23-61-88

недоро о.

Б дино , Обарів, 160 в.м., 13 сот землі, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. , Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Омеляна, 120 в.м., 5 імнат, це ляний, хороший житловий стан, всі зр чності. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Остро , 100 в,м. 4 імнати, хня,ванна, т алет, араж, хлів,садо . Автономне опалення, вода, Конта ти: (095) 588-88-66 Б дино , Остро , тиха в лиця, льт рні с сіди, асфальтний під’їзд, вели а това ділян а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 897-61-71 Б дино , Переділи, з надвірними б дівлями, в арном стані, 1 а землі, біля б дин , терміново Конта ти: (067) 722-84-80


14

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , У раїн а, Острозь ий р-н, льох, сад, риниця, ород, без посередни ів. Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73

БУДИНОК, ХОТИНЬ, 110.6/69.6/ 13.1, 1.5 ПОВЕРХИ (МАНСАРДНИЙ), 5 КІМНАТ, ЦЕГЛЯНИЙ, НЕДАЛЕКО ВІД МІСТА 10 КМ, 0.25 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Ясениничі, 7 м від Рівно о, дерев’яний, 0.46 а, садо . Ціна: 20000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Б дино , Порозово, 14 м від Рівно о, аз в б дин , вода на в лиці, 3 імнати, вітальня, хня, 41 сот. землі. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35

Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Конта ти: (096) 515-95-89 Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10 Б дино , Порозово, 14 м від Рівно о, аз в б дин , вода на в лиці, 3 імнати, вітальня, хня, 41 сот. землі. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 Б дино , Ромашів а, траса Рівне-Л ць , 35 м. від Рівно о. Дерев’яний, є аряча вода та можливість провести аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74, (096) 395-78-92 Б дино , с.С сь , дерев’яний, 75 м. в., ремонт, аз, 2 імати, 0,18 а., на ділянці річ а Горинь., пор ч ліс. Всі зр чності. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Сапожин, Корець ий р-н, в хорошом стані. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 26-53-67, (096) 863-02-48 Б дино , Світано , Корець о о район , це ляний, площа - 108 м. в., п ор ч лі тня х ня , сарай, араж , вели ий сад та земля. Конта ти: (097) 238-55-11 Б дино , смт Клевань, центр, 1961р., дерев’яний, по ритий шифером, 3 імнати, хня, оридор, 2 веранди, об ороджена територія, аз, вода тіль и дворі, підведена 3-х фазна лінія, 12 сот землі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Тинне, в л. Джерельна, зр б на ритий металочереп, 200 в.м..0,10 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10 Б дино , Тинне, с часний, це ляний, потреб є част ових оздоблювальних робіт. Власни . Конта ти: 62-02-84 (098) 414-68-62 Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення, поряд ш ола, ма азини. Ціна: до овірна, обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70

Земельн ділян зі старим б дин ом, Ясениничі, 7 м від Рівно о, вели ий садо , 0,46 а землі, надвірні б дівлі, світло, пор ч природний аз, приватизована. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Котедж, Зоря, 20 м від Рівно о, 150 в.м, 0,09 а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, жилий стан, араж. Конта ти: 27-97-39, (096) 934-81-09 Незавершене б дівництво, 5 м від Рівно о, 0,14 а, 2 пов., ві на та двері пласти ові, надвірні б дівлі, ом ні ації до б дин . Конта ти: (096) 218-11-55 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 2 поверх, 160 в.м.,чорнова стяж а, теплений, ороїд, пл.ві на, металочерепиця, нео ороджений., 0.08 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Незавершене б дівництво, Біла Криниця, 90 % отовності, 170 в.м., на рите металочерепицею, всередині чистова стяж а. 10 сот. землі. Асфальтований під’їзд. Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Незавершене б дівництво, Гоща. На рита ороб а без вн трішніх робіт.12 сот. землі. Ком ні ації на ділянці. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131

Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Новоб дов мансардно о тип , 200 в.м, 0,16 а земельна ділян а, приватизована під заб дов або с/ осподарство, власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Частин б дин , Оле син, 3 імнати, хня, ванна, оридор, всі ви оди, ород, хлів, льох, араж. Терміново. Ціна: 42000 .о. тор . Конта ти: 27-72-09, (096) 808-67-45

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92

Частин б дин , Здолб нів, 3 імнати, всі ви оди, араж. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 128-18-81

Б дино або частин б дин , із зр чностями. Молода сімя.Порядність арант ємо. Конта ти: (097) 084-82-06 Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.2.7. Обмін 1/4 б дин в Рівном на б дино або незавершене б дівництво в примісь ій зоні. Власни . Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-86

Б дино , Квітневе, Д бенсь о о р-н , «фінсь ий» прое т, на вартир в Рівном , пан. б дино від 12 в.м. або «малосімей ». Конта ти: (066) 044-07-39 oliinik.vladimer@yandex.ru

1.2.4. К плю

Б дино , Костопільсь ий р-н, новий, на вартир Рівном . Конта ти: (097) 442-40-00

1/2 б дин в місті, без ремонт , або імнат в б дин . Ціна: до 40 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 Б дино в межах міста з приватизованною земельною ділян ою. Для себе. Ціна: до 50000 .о. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru Б дино в місті, земельна ділян а не менше 10 сот, не дерев’яний. Ціна: до 30000 рн. Конта ти: 40-15-20, (098) 946-59-80 Б дино , 20 м від Рівно о, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 918-08-40 Б дино , без посередни ів. Конта ти: (097) 609-42-88

Б дино , Грабни . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Б дино , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 084-82-06 Незавершене б дівництво, без посередни ів. Конта ти: (097) 609-42-88

Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86

1.2.6. Винайм

Б дино , р-н Залізно о порт , це ляний, зі зр чностями, араж, «тимчасів а», біля, ліс , ейзер , моря, можливий обмін. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (050) 537-59-51

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром . Конта ти: (098) 716-62-36

Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86

Тимчасів . Конта ти: 23-72-57, (096) 277-31-67 Частин б дин , р-н «Басів т», всі зр чності, для сім’ї, на тривалий термін. Конта ти: (097) 555-41-70

Б дино , 4 імнати, аз, с важина, нова сантехні а, 25 сот, 20 м від Рівно о, на вартир , за мовами, власни . Конта ти: (097) 842-24-31, (098) 959-12-99

Б дино , в межах 20 м від Рівно о. Без посередни ів. Конта ти: (096) 918-08-40

Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 285-79-87

Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

Б дино , Мир ород, Полтавсь а обл., б дівлі, араж, літня хня, араж, 30 сот., приватизована, 100% чорнозем. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (098) 294-65-05

Незавершене б дівництво, Колоден а, 2 пов., 160 в.м. чорнова стяж а, пошт , теплений, ороїд, пласт.ві на, металочерепиця, не о ородж, 0,06 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74

Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23

№43 від 9 листопада 2011 ро

Б дино , Гощансь ий р-н, дерев’яний. Ціна: Недоро о. Конта ти: (096) 972-66-03

1.2.5. Здам 1/2 б дин , Грабни , меблі, місце під авто, 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1/2 б дин , Тинне. Ціна: 450 рн. Конта ти: (067) 701-16-30 Б дино , Вересневе, євроремонт, араж. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Тимчасів , для 1 або 2-х хлопців, всі зр чності. Конта ти: (095) 303-13-12

Б дино , р-н Гідропар , 200 в.м., на менший б дино з доплатою. Роз лядаються різні варіанти. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Б дино , р-н Червоні Гори, аз, вода, світло, 6 сот, приватизована. Конта ти: (096) 572-83-57 Земельні ділян и, 18 сот та 10 сот, для б дівництва, Конта ти: (067) 107-25-28 Земельні ділян и, в л. Костромсь а, навпроти «Реноме», 10 сот, призначені для садівництва, держа т. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельні ділян и, по 15 сот, в л. Ма арова. Недоро о. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45 Земельні ділян і, в р-ні в л. Костромсь а, 10 сот. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (067) 364-44-74 Земельн ділян зі старим б дин ом, р-н Грабни а, площа 0,7 а. Власни . Конта ти: (096) 601-35-23 Земельн ділян , 0,076 а, під с/ призначення, чорнозем, пор ч з пин а маршр т и, зр чний під’їзд, приватизована. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , 17 сот під заб дов , ом ні ації пор ч, недоро о. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45 Земельн ділян , 2,72 а, ід с/ . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 571-42-69 Земельн ділян , 45 сот, під заб дов та с/ призначення або обміняю на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Барма и, 10 сот землі. Конта ти: 62-73-73 Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (096) 916-58-86 Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 364-44-74, (050) 900-24-44

Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , масив Кам’яно ірсь ий, всі зр чності, жилий стан. Власни . Терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 193-58-71

Земельн ділян , Вересневе, під заб дов , приватизован , 9 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 457-99-59 Земельн ділян , в л. Київсь а, (за «Газови ом»), 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Нова У раїн а, Рівненсь ий р-н, двоповерхова, це ляна, 3 імнати, ділян а 0.06 а, риниця, сарай, аз пор ч. Конта ти: (097) 539-83-13

Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. Чорновола, 8.5 сот, з ом ні аціями. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л.Ма арова, 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58, (050) 339-33-96 Земельн ділян , в л.Млинівсь а, 0,34 а з виробничими с ладсь ими приміщеннями, Конта ти: (067) 670-73-31 Земельн ділян , в л.Сонячна, приватизована, під заб дов , 19 сот, пор ч заб дова, доро а. Конта ти: 64-54-97, 26-52-23. Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (050) 338-71-09 Земельн ділян , під заб дов , всі ом ні ації, асфальтований під’їзд, терміново, власни . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00, (093) 730-14-15 Земельн ділян , р-н «Зоопар », 0,10 а, приватизован , під б дівництво. Власни . Конта ти: (096) 603-33-31 Земельн ділян , р-н авторин , рівнина, 8 сот, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38 Земельн ділян , р-н авторозв’яз и доро и Київ-Чоп, 0,12 а, можливе ви ористання під АЗС, СТО, афе, придорожній сервіс. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-12-42

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58 Земельн ділян , р-н Зоопар , хороше місце, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , за афе «Райсь ий сад», 12 сот, з ом ні аціями. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, можливо на дві дільниці або омерційне призначення, вода, аз, світло. Є можливість взяти 5 - 6 сот. під ставо , є ам’яний пар ан. Власни . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, • Ново раїн а, 4 шт., від 6 до 23 сот.,

приватизовані, можлива оплата частинами, власни , фото на сайті: vlasna.rv.com. Ціна: від 3700 .о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Дача, Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 12 сот, є б дино , сарай теплиця. Конта ти: (067) 741-41-22 Дач , Городище, ооп. «Калина», мансардно о тип , земельна ділян а 6 сот, приватизована, аз, світло пор ч. Власни . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 377-41-47

Земельн ділян , в р-ні в л. Київсь а, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (050) 900-24-44, (067) 360-90-09

Дач , Кам’яна Гора, це ла, 2 поверхи, 6х7, без вн трішніх робіт, 9 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Кам’яна Гора, це лян , 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Земельн ділян , Вересневе, 75 сот, 25 з них під б дівництво, еле три а на ділянці. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Вересневе, об’їзна, 10 сот, недоро о. Конта ти: (050) 860-44-18

Дач , Кам’яно ірсь , масив «Бор овсь ий». Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16 Дач , Ново раїн а, 2-поверхова, аз, араж. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 43-47-63

Дач , Ново раїн а, 0,06 а,2 імнати,2 пов.,є світло. пор ч:ліс, озеро. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, 2-поверховий це ляний б дино , 3 імнати, хня, араж, 0,6 а землі, аз підведений до б дин , жилий стан. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Дач , Ново раїн а, азифі ована, пласти ові ві на, теплиця 6/6м, під с лом, альтан а. Конта ти: (067) 988-64-65 Дач , Ново раїн а, дерев’ян , пл.ві на, обшита ва он ою, 2 імнати + хня, 6 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 2 імнати, 75 в.м., амін. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 3 імнати, 110 в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, це лян , 3 поверхи, 105 в.м., всі ом ні ації, о ороджена. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а. Конта ти: (050) 175-20-22 Дач , Орестів, Здолб нівсь ий р-н, це лян , 30 сот землі. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ДАЧУ, ТОВПИЖИН, ХРІННИЦЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ, З ДОБУДОВАМИ. КОНТАКТИ: (067) 382-77-10 ЮРІЙ. Дач , Хрінни и, біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Дач , це лян , 2 поверхи, Ново раїн а, масив «Західний 1», 3 імнати, хня, аз, араж, 0,6 а. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-47-63 Ділян и дачні, 2 шт., Городище, по 0,08 а, державні а ти, ом ні аціїї пор ч, недоро о. Власни . Ціна: 4800-4500 .о., тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельні ділян и, с. Городо , 10 сот. під б дівництво, рівні. Ціна: 17000 .о. тор Конта ти: (0362) 23-50-71, (067) 310-05-45 Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян під заб дов , 16 сот., 12 м від Рівно о, поряд аз, еле три а, ліс. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 360-59-06 Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян під заб дов , Обарів, приватизована, є план заб дови, 0,22 а. Конта ти: 64-54-97 Земельн ділян , 0,10 а, Антопіль, третя лінія, а т на землю, під б дівництво, власни . Конта ти: (067) 360-20-85 Земельн ділян , 0,18 а, Колоден а, в л.Молодіжна, державний а т на б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч. Конта ти: (096) 406-04-00 Земельн ділян , 0,32 а, Порозово, 4 м від Рівно о, старий б дино , аз, еле три а, олодязь, садо , місце під ставо , власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 833-66-86 Земельн ділян , 0,5 а, в межах села. Конта ти: (097) 842-24-31 Земельн ділян , 0.06 а, садові ділян и Нова У раїн а, о ороджена, оброблена, сад, ф ндамент для заб дови, літній б дино , зр чне місце, продовольчий ма азин. Конта ти: (067) 171-40-53, (067) 664-11-55 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, під б дівництво або с/ , аз, світло, недоро о, власни . Конта ти: 45-03-87 Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,06 а, світло, аз, о ороджена, зр чне транспортне спол чення, приватизована. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , 15 сот, Городище, під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89 Земельн ділян (097) 267-27-55

, 2,7 а. Конта ти:

Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б. Криниця, при в’їзді зліва, під б дівництво, 12.5 сот. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.10 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.15 а, під б дівництво, ліва сторона. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37


№43 від 9 листопада 2011 ро Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, рівна, в середині масив . Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Земельн ділян , Б.Криниця, приватизована, 0.1 а, є доро а, всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , Бардачів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот. Власни . Конта ти: (067) 358-86-08 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 86044-18 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 515-95-89 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 11 сот. під б двіництво. Ком ні ації поряд. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 15 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Біла Криниця, 15 сот, всі ом ні ації пор ч, зр чний під’їзд, держа т, хороше місце, пор ч є заб дови (приватні б дин и). Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22 Земельн ділян , Брони и, 0,27 а. Конта ти: (050) 435-02-50 Земельн ділян , Брони и, під заб дов . Конта ти: 61-10-76, (098) 643-26-48 Земельн ділян , В.Омеляна, 50 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22 Земельн ділян , В.Омеляна, р-н Х тора, 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Вересневе, р-н «Х тір», 0.26 а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Вересневе, р-н афе «Софія», 0.19 а. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Верхів, 0,30 а. Ком ні ації - аз, еле три а. Поблиз доро и Рівне-Остро , хороше транспортне спол чення, навпроти ставо , ліс. Призначення - с/ , є рішення на змін цільово о призначення. Ціна: 11700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 10 сот., приватизована. Конта ти: 26-97-37, після 18.00, (095) 403-46-98 Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРХІВСЬК, 12 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Верхівсь , під заб дов , 0,15 а, приватизован , ом ні ації поряд, неподалі від траси. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Волош и, пор ч ліс, ставо , 0,15 а, азифі ована, під заб дов . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (098) 195-86-60 Земельн ділян , Городище, 0,12 а, арний раєвид, з виходом до ставів. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 225-31-92 Земельн ділян , Городище, 10 сот, приватизована, під дач , біля став ів, терміново, недоро о. Конта ти: (063) 419-60-10 Земельн ділян , Городище, 15 сот, терміново. Конта ти: (095) 180-45-89 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 8 сот., під садівництво, є можливість перевод під заб дов . Коміні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 726-92-51 oksan4yk@rambler.ru Земельн масив, 10 Конта ти: 364-04-64,

ділян , Городище, новий сот, рівна. Ціна: 4500 .о. (0362) 22-43-36, (067) (066) 040-43-41

Земельн ділян , Городище, під б дівництво, всі ом ні ації, 6 сот, рівна. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Земельн ділян , Городище, під заб дов , 16 сот, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Деражне, Костопільсь ий р-н, 0,12 а, пор ч вода, аз, ород та сад 8 сот. Конта ти: (067) 316-90-75 Земельн ділян , Д брів а, 0,47 а, роз лян пропозиції обмін . Конта ти: (099) 116-72-77 Земельн ділян , Д брів а,0,47 а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 68-34-92 (099) 116-72-77 Земельн ділян , Дядь овичі, 0.38 а, з них 0.25 під б дівництво, 0.13 під с/ , держа т, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 248-71-23

Земельн ділян , Дядь овичі, 10 м від Рівно о, 0.15 а, рівна, пор ч ом ні ації. Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, під с/ , 0.33 а, держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Забороль, під заб дов , 10 сот, пор ч ом ні ації, хороший заїзд. Конта ти: (097) 470-22-23 Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , Здовбиця, 0,25 а, всі ом ні ації. Можливі різні варіанти обмін . Конта ти: (093) 563-78-46 Земельн ділян , Здолб нів, 15 сот., приватизована. Конта ти: (063) 056-32-72 Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов 0.10 а, рівна, приватизован , світло та аз напроти. Терміново. Власни . Ціна: 9000 .о., тор . Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Зоря, 0,15 а, під заб дов , державний а т. Власни . Конта ти: (096) 213-00-92 Земельн ділян , Зоря, 0,15 а, приватизована, ом ні ації поряд, без посередни ів Конта ти: (098) 446-01-24, (066) 146-83-50 Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Кам’яна ора, 0,12 а. Конта ти: (067) 370-20-42 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, 70 сот., 35 - під заб дов , 35 - ОСГ. Держа т. Мальовниче місце. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , Карпилів а, 80 сотих. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , Квасилів, 0.10 а. Ціна: 15000 .о. тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 14 сот. Конта ти: (096) 977-81-78 Земельн ділян , Колоден а, р-н «Айвен о», під б дівництво, 0.7 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Кривичі, 0,1119 а, під заб дов . Власни . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 362-02-99 Земельн ділян , Кривичі, 0,12 а,. можливий рівнозначний обмін на автомобіль. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (097) 158- 37- 09 intensuvservis@ukr.net Земельн ділян , К стин 10 сот., під б дівництво. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0,40 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (067) 589-49-28 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 17 сот, приватизована, під б дівництво, центр, терміново, недоро о. Конта ти: (067) 983-66-08 Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75 Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88 Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Земельн «Червона ом ні ації, Конта ти: 160-47-01

ділян , масив санаторію алина», 0,16 а, пор ч ліс, озеро, річ а, власни . (0372) 27-29-24, (097)

Земельн ділян , Н. У раїн а, під заб дов , 0.25 а, всі ом ні ації. Конта ти: 62-82-37

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59

15

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

Земельн ділян , Новомильсь , 0,13 а, ом ні ації пор ч. Ціна: 7300 .о. Конта ти: (096) 756-54-56 Земельн ділян , Ново раїн а, «Західний-1», 0,06 а, світло, аз, о ородження, це ляний сарай, приватизована. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 5-46-12, ввечері Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, світло, аз, приватизована, о ороджена, онтейнер, садо , пор ч «Козлинсь ий» ліс та озера. Власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (066) 664-02-89 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,23 а, під с/ призначення, є енплан, ом ні ації пор ч, не а ентство, власни . Ціна: 3700 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот під б дівництво. Пор ч всі ом ні ації, 100 м. ліс, озеро, недале о з пин а, пор ч вже розб доване отеджне містеч о. Терміново. Ціна: 6800 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, світло, аз. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, приватизована, о ороджена, є сарай, це ляний. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, аз, 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент, 6х7, о ороджена, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Західний-1», 6 сот, приватизована, світло, аз, о ороджена. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Обарів, 0,017 а, державний а т, під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальтований під’їзд, озеро, ліс пор ч, терміново. Власни . Конта ти: (098) 783-53-97 Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов , є прое т, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: 43-03-53, (097) 786-79-18 Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов . Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Обарів, 17 сот, під заб дов , недоро о, асфальтований під’їзд. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45 Земельн ділян , Обарів, 25 сот, біля ш оли, с/ призначення, ом ні ації пор ч, приватизвана, терміново, власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Обарів, 3 м від Рівно о, 0,25 а, під с/ , ом ні ації пор ч, приватизована. Ціна: 4999 .о. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 8 сот, 12х68м, під с/ . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Обарів, район авторин , рівнина, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 789-69-38 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а., приватизована, під заб дов , ч дове місце знаходження - р-н Царсь е село, річ а та ліс поблиз . Конта ти: (050) 383-35-94 Земельн ділян , Омеляна, 0,15 а, приватизована, можливий обмін на авто. Конта ти: (067) 941-09-45

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОМЕЛЯНА, 0.15 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 49 сот. (з них 25 сот. під б дівництво, 24 сот під с/ ). Світло поряд, аз по в лиці, вода-необхідно бити с важин . Ціна: 1100 .о./за 1 сот. тор Конта ти: 23-50-71

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59

Земельн ділян , перед Бабином, з 2 б дин ами , мальовнича місцевість, є всі інженерні мережі, або обмін на хорош вартир в центрі міста. Конта ти: (050) 655-98-02

Земельн ділян , 10 м від Рівно о. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , під б дівництво, Забороль, 10 сот, пор ч ом ні ації, зр чний доїзд. Власни . Ціна: 10500 .о. Конта ти: 43-47-63

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89

Земельн ділян , під заб дов , В.Житин, 10 сот, ом ні ації поряд, авфальтований під’їзд, власни . Ціна: 8500 .о. Конта ти: (067) 350-35-40, (066) 656-81-33

Земельн ділян , без посередни ів. Конта ти: (097) 609-42-88

ділян , під заб дов . (0362) 5-23-70, (067)

Земельн ділян , Городище, Б.Криниця, зоопар . Конта ти: (050) 860-44-18

Земельн ділян , поблиз м. Корець, призначен для с/ та товарно о виробництва. Конта ти: (096) 508-38-95

Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Земельн Конта ти: 731-16-42

Земельн ділян , Ремель, 0,27 а, світло, вода, пор ч аз, асфальтовий під’їзд, садо . Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Земельн ділян , Реш ць , під заб дов , з прое том, 17 сот, аз, світло. Конта ти: (050) 339-24-03 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, 0,25 а, ом ні ації пор ч, під с/ . Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , с.В.Омеляна, р-н Х тора, 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Сер іїв а, 0,15 а, поряд вода, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-19-79, (067) 947-03-68 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Уїздці, Здолб нівсь ий р-н, 22.5 сот, під заб дов . Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Федорів а, Гощансь ий р-н, 0,76 а, приватизован , над трасою «Київ-Чоп». Конта ти: 64-67-72, (097) 304-90-73 Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а т . Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09

Земельн ділян , для себе, р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , К стин, Барма и. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Новий Двір, Колоден а. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Тинне, Вересневе. Конта ти: (050) 860-44-18

1.3.5. Здам Земельн ділян , Ново раїн а, 0.06 а, о ороджена. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, під ород, 0,24 а, чорнозем, зр чний доїзд, оплата - частина врожаю. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Обарів, під ород, 0,31 а, чорнозем, зр чний доїзд, оплата частина врожаю. Конта ти: 43-52-56

1.3.7. Обмін

Земельн ділян , 0,06 а, садові ділян и на мі роавтоб с вантажно-пасажирсь ий, дизель, або о ремо р зовий, пасажирсь ий. Конта ти: (067) 171-40-53

Земельн ділян , Хрінниць е водосховище, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59

Земельн ділян , Бронни и, 0,27 а на вантажний а/м, або тра тор. Конта ти: (050) 435-02-50

Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Гаражі, кіоски

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЧЕРВОНІ ГОРИ, 30Х40, 12 СОТ, КОМУНІКАЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18

1.4.1. Продам

Гараж, ооператив «С п тни », в л. Чехова, це ляний, є по ріб, яма, світло. Конта ти: (067) 730-09-95

Земельн ділян , Шеста ів. Конта ти: (067) 280-14-78

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89

Земельн ділян , Шпа ів, 0,85 а зі старою заб довою. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 23-68-26

Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95

Земельн ділян , Шеста ів. Конта ти: (067) 280-14-78

Земельн ділян , Шпанів, під б дівництво, або омерційн нер хомість, центр села. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ш б ів, під заб дов , 0.32 а. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю

Земельн ділян , під заб дов , з хорошим під’їздом, не далі 5 м від Рівно о, не дорожче 6000 .о. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99 Дач в Ново раїнці, можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28 Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян під б дівництво, Н.Двір, Вересневе, Колоден а. Ціна: до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 Земельн ділян поблиз міста. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18

Ва ончи - іос , 3х6 м. Конта ти: (050) 339-24-03

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, РІЗНОГО РОЗМІРУ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Гараж «черепаш 64-03-55

».

Конта ти:

Гараж в ооперативі «Колесо». Конта ти: (067) 364-22-34 Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Г а р а ж металевий, 3/6 м, ооп. «Джерельце». Конта ти: (067) 102-07-69

Г а р а ж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 5490 рн. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж металевий, в л. Крейдяна, ооператив «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68 Гараж металевий, з місцем, є яма, підвал, світло, ооператив «Колесо», р-н Ювілейний. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-24-83 після 17:00 Гараж металевий. Конта ти: (067) 382-37-32 vadmat@meta.ua Гараж це ляний, ооператив «Кристал», в л.Дворець а, підвал, яма, приб дова 18 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 654-43-56, (067) 710-35-50 Гараж «черепаш ». Конта ти: (0362) 64-03-55 Гараж це ляний ооператив «Р бін», в л.Сонячна. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 654-43-56, (067) 710-35-50 Гараж це ляний. Район раєзнавчо о м зею Конта ти: (097) 167-28-89 Гараж, в ооперативі «За ермом», в л.Ш хевича, еле три а, яма, асфальтована підло а, є охорона. Конта ти: (098) 667-34-59. Гараж, в ооперативі Конта ти: (097) 486-40-24

«Нива».

Г а р а ж , в л Сір а (Північний). Кооператив «За ермом», пре расне місце, яма по всьом периметр . Терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Гараж, в л. Д. Галиць о о, це ляний, з ямою, з приб дованим сарайчи ом. Ціна: 9500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Гараж, в л. Кн. Володимира, ооп. «Г до ». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 628-23-24 Гараж, в л. Приходь а, автомашин 800 в.м., авто араж 600 в, Можлива оренда (частинами). Конта ти: 096-485-99-55 Г а р а ж , в л. Соборна, це ляний, площею 22,8 в.м., висота 2,70, приватизований, яма. Ціна: 15000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Гараж, в л.В.Дивізії, 1 пов., це ла, яма, приватизований. Конта ти: 43-14-14, (063) 27-44-12, (067) 362-06-41, (066) 717-88-48 Г а р а ж , в л.К рчатова. Конта ти: 23-42-44 Гараж, в л.Стариць о о, металевий. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Гараж, ооп. «За ермом», 2 поверх. Конта ти: (067) 361-46-80 Гараж, ооп. «Кристал», це ляний, приватизований. Конта ти: 62-14-06, (063) 950-35-45 Гараж, ооп. «Нива», це ляний, яма. Конта ти: (098) 744-55-97 Гараж, ооператив «Автолюбитель», 2пов. Конта ти: (097) 551-92-27 Гараж, ооператив «Джерело», з/б. Конта ти: (096) 179-07-35 Гараж, ооператив «Джерело». Конта ти: (096) 179-07-35 Гараж, ооператив «Джерело». Конта ти: (096) 179-07-35 Гараж, ооператив «Кермо», оцин ований 6х3м, бетонна стяж а, територія охороняється. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 742-41-24 Г а р а ж , ооператив «Нива», в л. Ш хевича, це ляний, 20 в.м., яма по периметр . Конта ти: (067) 362-62-92 Гараж, ПМК-100, 20 м. в., це ляний, з до ментами. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Г а р а ж , р-н Б дин офіцерів, це ляний, яма, підвал. Конта ти: (067) 985-80-03 Гараж, р-н з/д во зал , новоб дова, це ляний, хороша вадрат ра. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 Г а р а ж , р-н пивзовод . Конта ти: 5-39-56, (098) 954-09-09 Г а р а ж , це ляний, в л. Глибо а, ооператив «Р бін», яма, освітлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 339-21-01 Гараж, це ляний, ооператив «Автолюбитель», ПМК-100. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-43-72, (097) 519-73-05


16

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№43 від 9 листопада 2011 ро

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд : 1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63

- лот №1: Основні засоби майново о омпле с “Острозь ий плодо онсервний завод”, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Оженин, в л. Мирна, 1. Стартова ціна 1 800 000 рн. - лот №2: частина першо о поверх б дівлі ма азин “Промтовари” (приміщення №1а, 2, 8, 9, 11, 14, 15) площею 160,5 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Рівненсь ий район, смт. Квасилів, в л. Рівненсь а, 1 (ф ндамент бетонні бло и, стіни це ляні, пере риття залізобетонні плити, підло а бетонна). Стартова ціна 195 500 рн. - лот №3: б дівля араж площею 741,7 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, с. В.Любаша, в л. Набережна, 1 (ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, пере риття – залізобетонне, підло а бетонна, дах - р бероїд). Стартова ціна 181 000 рн. - лот №4: частина першо о поверх б дівлі ма азин площею 206,9 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Рівненсь ий район, с. Корнин, в л. Центральна, 74а (ф ндамент бетонні бло и, стіни це ляні, пере риття залізобетонне, підло а бетонна). Стартова ціна 154 000 рн. - лот №5: частина першо о поверх б дівлі ма азин “Промтовари” (приміщення №10, 12, 13) площею 18,5 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Рівненсь ий район, смт. Квасилів, в л. Рівненсь а, 1 (ф ндамент бетонні бло и, стіни це ляні, пере риття залізобетонні плити, підло а бетонна). Стартова ціна 26 500 рн. Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 25.11.2011 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 21.11.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою.

4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

Реєстраційний внесо по лотах № 1-4 в розмірі 170 рн., по лот №5 в розмірі 70 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вноситься в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-53, 64-95-70

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

Приміщення під бізнес, в л.Соборна, 115 в.м., 9 імнат, о ремий вхід, впоряд оване подвір’я, ремонт, домофон, си налізація. Ціна: 89000 .о. Конта ти: 43-16-85

Діюче афе на речовом рин , 70 посадочних місць, літній майданчи , ман ал, меблі, обладнання, пос д. Власни . Ціна: до овірна Конта ти: 43-47-63

Приміщення під афе, дис о-бар, більярдн , 286 в.м. місце для стоян и. Конта ти: (098) 195-86-60

Кабінет стоматоло ічний. Конта ти: 28-20-39, (068) 399-66-99, (068) 399-29-79

Приміщення під омерцію. Конта ти: (098) 195-86-60

Офіс, 1,2,3 поверх. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Приміщення с ладсь е, 525 в.м., в л.Дворець а, рампа, зр чний під’їзд, о рема територія, центр міста, власни . Конта ти: (096) 396-38-60 Приміщення с ладсь е, пров. Робітничий, 700 в.м., асфальтний доїзд, 0,07 сот землі в оренді. Ціна: 200000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

Приміщення телятни а, Городо , 700 в.м.за .пл.0,2851 а під особ.с/ . Конта ти: 097-511-40-48

Пер арню, 40 в.м., з обладнанням, працююча. Конта ти: 62-60-30

Приміщення тор ово-офісні. Конта ти: 45-22-20, (067) 362-22-20 Приміщення, в л. Є.Коновальця, 90 в.м, ремонт, 4 абінети. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Київсь а 1/9 ц, (4- імнатна в., всі ві на на доро ), 80 в.м. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. Крейдяна, 70 в.м., державний а т. Власни . Конта ти: (096) 603-31-33 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. Ст.Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Стр тинсь ої, 45 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, Городо , (с лад-метало онстр ція-260 м. в.), можлива відстроч а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 Приміщення, Д бровиця, нежитлове, офіс, 50 в.м., центр, під ма азин, апте , тощо, є можливість розширення до 100 в.м. Конта ти: (098) 440-84-00 Приміщення, Здолб нів, 55 в.м., під омерційн діяльність. Конта ти: (093) 693-25-55 Приміщення, в л. Стр тинсь ої, 45 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, Н.У раїн а, майстерня 600 в.м. Конта ти: (095) 243-51-74

Гараж, це ляний, ооператив «Г до », р-н с пермар ет РЗВА. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 100-93-45 Гараж, це ляний, ооператив «Г до ». Конта ти: (098) 100-93-45 Гараж, це ляний, приватизований. Ціна: До овірна. Конта ти: 28-43-72, (097) 519-73-05 Гаражі металеві, розбірні, різних розмірів, достав а та встановлення по міст . Конта ти: (098) 611-93-36 Гаражі, р-н 12 ш оли, 2 шт., на приватизованій ділянці, є можливість надб дови офісних чи житлових приміщень. Конта ти: (098) 793-79-95, (050) 906-24-22 Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74 Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос , металевий, 8,5 в.м., теплений, рино «Північний». Конта ти: 45-20-65.

1.4.3. Здам Гараж металевий, в л. Черня а, р-н «Чай а», власни . Конта ти: (067) 899-26-79 Гараж металевий, в л.Дворець а, ооператив «Колесо». Конта ти: (067) 998-18-01 Г а р а ж , в л. Вербова. Конта ти: 23-54-69, (096) 541-62-85 Гараж, в л. Ш хевича, на ле овий а/ м. Конта ти: 64-52-93, (067) 630-55-67 Г а р а ж , в л. Ш хевича. Конта ти: 62-73-73 Гараж, в л. Ш хевича. Ціна: 300 рн/ міс Конта ти: 64-52-93, (066) 630-55-67 Гараж, металевий, на тривалий термін, р-н 15 ш оли. Конта ти: 43-40-40 Гараж, р-н «Грабни », це ляний, яма, підвал, світло. Конта ти: (097) 469-11-92 Гараж, р-н Ювілейний, ооператив «Колесо». Конта ти: 43-54-29, (096) 519-68-92 Гараж. Конта ти: (067) 772-92-16

Кіос , рино «Моріон». Конта ти: (067) 280-14-78 Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер, б/в, 12 т. Конта ти: (067) 776-26-44

Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 130 рн/ 1 в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

К н війсь овий на а/м ЗІЛ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

Гараж для б са, теплий. Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40

1.4.2. К плю Гараж в ооперативі «Автолюбитель». Конта ти: (098) 873-48-01 Гараж в ооперативі. Конта ти: (094) 966-52-56 Гараж в ооперативі. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Гараж, в л. К рчатова, Дворець а. Конта ти: (098) 873-48-01 Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Гараж в ооперативі. Конта ти: (094) 966-52-56 Гараж, р-н Льоно омбінат. Конта ти: (096) 976-39-92 Гараж. Конта ти: 5-46-12 Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Гараж. Терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: 5-46-12, ввечері Гараж. Терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: (066) 664-02-89 Місце, під 43-16-85

араж. Конта ти: (0362)

Комерційна нерухомість

1.4.4. Винайм Гараж, р-н від Моло озавод Дивізії,від Ш хевича Льоно омбінат . Конта ти: 954-70-10

до В. до (093)

Г а р а ж . Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07 Сарай для тримання Конта ти: (096) 542-34-72

ролів.

1.4.5. Обмін Гараж в ооперативі «Дворець ий» на араж в р-ні в лиць Д.Галиць о о, К рчатова, Рівненсь ої. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49 Г а р аж це ляний, ооператив «Дворець ий», в л.Дворець а, пошт ат рений, 18 в.м за альна площа, о лядова яма, світло, на араж по в л.Д.Галиць о о, К рчатова, Відінсь ій. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49 Г а р а ж , на дач , в л. К рчатова, ооператив «Т рист». Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

1.5.1. Продам

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення Корнин, Рівненсь о о р-н , 80 в.м., 0.3 а землі, в орист ванні. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (095) 459-32-50

•Приміщення, в л. Коновальця, 96 в.м., під офіс, тощо, цо ольний

поверх, зр чний під’їзд, новоб дова, без ремонт , за ціною виробни а. Конта ти: (067) 940-28-57

С лад з офісом, в л. Дворець а, • офіс 65 в.м., с лад 320 в.м., рампа. Власни . Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (095) 459-32-50

3- імнатн вартир , 1/5 Ц, пр.Мир , 51,5 в.м, можливо під омерцію, власни . Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62

ВИРОБНИЧО-СКЛАДСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ, М. ДУБНО, 569.6 КВ.М. НЕДІЮЧА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 ГОТЕЛЬ, ГОЩА, 251.8 КВ.М., ТОВАРНИЙ СКЛАД 627.6 КВ.М., ПОБУТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 24.7 КВ.М., СКЛАД 39.4 КВ.М., СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ 142.1 КВ.М, ПІДНАВІС -308.5 КВ.М., РОЗТАШОВАНИЙ НА ТРАСІ КИЇВ-ЧОП. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Допомо а пош ці та підборі омерційної нер хомості та отово о бізнес в Рівном та Рівненсь ій області. Конта ти: (097) 084-82-06 Компле с б дівель та спор д, в л. Ж-Кюрі (р-н Рівнеенер о), із земельною ділян ою 1 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Компле с, адміністративнос ладсь ий. Офіси 210 в.м. – євроремонт, с лади 450 в.м., 30 сот. землі в оренді. Ціна: 300000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44 Контейнер на рин «Ди о о». Конта ти: (067) 454-47-71 Контейнер, 5 т., рино «Ди о о», прод товий ряд. Конта ти: (067) 360-81-70 Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 800 м. в. Ціна: 1600000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Ма азин зі с ладом, 38 в.м, на території рин . Конта ти: (067) 360-39-33 Незавершене б дівництво, Здолб нів, р-н з/д во зал , афе-мотель площею 200 в м земля в оренді 0.10 сот. Терміново. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Нер хомість. Конта ти: 911-61-80, (095) 243-51-74

Приміщення, офісне, в л. Відінсь а 39б (новоб дова), цо ольно о поверх площею 47,5 в м, євроремонт, автномне опалення, хня , броньовані двері. Власни Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Приміщення, підвальне, в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 100 в.м. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 Приміщення, р-н Північний, 97 в.м., 5 імнат, ремонт, автономне опалення, си налізація, терміново. Ціна: 76000 .о. Конта ти: (098) 603-34-91

ПЛОЩІ ТОРГОВЕЛЬНІ ТА ОФІСНІ, В ЦЕНТРІ МІСТА, ВИРОБНИЧИЙ ЦЕХ. КОНТАКТИ: (050) 339-41-89 ПРИМІЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНЕ, ДУБНО, 782.6 КВ.М., 0.4 ГА ЗЕМЛІ-ОРЕНДА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення виробничо-с ладсь і, пр. Робітничий, 500 в.м., та 200 в.м. Ціна: 12 рн./ в.м. Конта ти: (067) 382-01-75 Приміщення діючо о продовольчо о ма азин , спальний р-н. Конта ти: (050) 375-56-17, (098) 770-95-36 Приміщення офісні та с ладсь і. Конта ти: 62-19-79 Приміщення пилорами. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-10-13, (067) 364-22-24, (067) 364-29-33 Приміщення під омерцію, 21 в.м. Конта ти: 5-20-13, (096) 125-17-16 Приміщення під офіс, в л. Чорновола. Ціна: 70 рн/ в.м. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Приміщення, в л. Відінсь а, о ремий вхід, євроремонт. 67 м. в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 Приміщення, 100 в.м., можливо під с лад, 4 м від Рівно о. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Приміщення, 15-45 в.м. Ціна: дешево. Конта ти: (067) 382-69-98 Приміщення, 50 в.м, рино «Моріон». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Приміщення, в л. Б овинсь а, 200 в.м. Ціна: 30 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. Відінсь а, о ремий вхід, євроремонт. 67 м. в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, Здолб нів, 55 в.м. під омерційн діяльність. Конта ти: (093) 693-25-55 Приміщення, р-н «Північний». Конта ти: (067) 772-92-16 С лади, Городо , Рівне. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64

ТОРГОВІ ТА СКЛАДСЬКІ ПЛОЩІ, ГОЩА, ЦЕНТР, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (050) 375-62-11, (067) 360-11-56

Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ТОРГОВУ ПЛОЩУ В ПРИМІЩЕННІ УНІВЕРМАГУ, ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23

ШИНОМОНТАЖ ДІЮЧИЙ. З ОБЛАДНАННЯМ. РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ. СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. ЗРУЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ. ПОСТІЙНІ КЛІЄНТИ. ЦІНА: 23000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (097) 084-82-06

ТОРГОВУ ПЛОЩУ, ВУЛ.КН.РОМАНА (РИНОК «ПІВНІЧНИЙ»). КОНТАКТИ: (067) 339-27-98

(096)

Офіс, центр, в л. Г.Мазепи 18 в.м., 3/ 5ц. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37 Приміщенння ртожит , Корнин. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Приміщення виробниче, 2-поверхове, р-н автово зал . Земельна ділян а - 11 сотих. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Приміщення виробничо-с ладсь е. Стоїть о ремо. Площею 800 в.м. Два офіси, ремонт, три морозильних амери на 600 бів, 10 сот. землі, рампа. Можливість редит . Ціна: 175000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (098) 44-55-131, (050) 900-2-444 Приміщення їдальні, Забороль, аз, світло. Конта ти: (067) 394-16-60 Приміщення нежитлове, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (0362) 43- 36- 38, (0362) 45- 43- 22, 43- 57-59, (068)146- 63- 37, (096) 384- 43-22 Приміщення офісне, в л. Га аріна, 800 в.м., 3 та 4 поверхи, в ідеальном стані. Зр чне розташ вання. Висота стель - 2,75 м. Відмінне план вання, стильний, я існий ремонт. С лопа ети, вб дована хня, 4 ондиціонери. Ціна: 900 .о./ в.м., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85

1.5.2. К плю Приміщення офісне. 45-43-22, 43-57-59

Конта ти:

1.5.3. Здам

Приміщення нежитлові, в л. • Чорновола, 66, 32.5 в.м., 1 поверх,

аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89, (050) 208-97-92

Приміщення офісне, в л. • Ш хевича, 40 в.м. Конта ти: (096) 860-76-32

Приміщення офісні 17-33 в.м, в л. К рчатова, р-н іпермар ет «Фоззі», вартість від 28 рн.+ ом нальні посл и. Конта ти: (050) 339-31-35

Приміщення с ладсь і з піднавісом, Вели а Омеляна, Рівненсь ий р-н., в л. Шевчен а, 30, площа - від 400 в.м. Конта ти: (067) 800-07-93

Приміщення, в л.Поповича, 200 в.м., це ляне, о реме, двір 0,067 а. Власни . Конта ти: 69-08-84, (050) 738-15-28

1.5.4. Винайм Завод м’ясних і овбасних виробів. Конта ти: (098) 635-25-16 karelantoninmachacek@email.cz www.technickaspravanemovitosti.cz Земельн ділян , сіх типів: чорнозем, пісо , торф, болотний, по всій території У раїні. Конта ти: (098) 635-25-16 karelantoninmachacek@email.cz www.technickaspravanemovitosti.cz Приміщення для виробництва харчових прод тів: делі атеси, м’ясо, овбаси. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 6 3 5 2 5 1 6 karelantoninmachacek@email.cz www.technickaspravanemovitosti.cz Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, від 100 в.м., в прохідном місці, для бізнеса. Ціна: до 10 000 рн/міс. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18 Слюсарні. Конта ти: (098) 635-25-16 karelantoninmachacek@email.cz www.technickaspravanemovitosti.cz

1.5.5. Обмін Приміщення офісне, в л. Чорновола, площа - 100 в м. Євроремонт, лічильни и, пожежна си налізація, о ремий вхід (два входи). Зр чне пар вання. Роз лянемо всі варіанти. Конта ти: (097) 955-54-06


17

№43 від 9 листопада 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ ВОЛИНІ здам

Б дино в м. Львові, на в л. Варшавсь ій, це ла, 60 в. м, 3 імнати, хня, ванна, т алет, всі ом ні ації, орище, підвал, 10 сото . можливий обмін на авто. Ціна: 98000 . о., тор . Конта ти: 097-752-25-92

1-, 2-, 3-, 4- імнатні вартири в р-ні автово зал № 1, Заво зально о рин , подобово. Євроремонт, с часна поб това техні а, меблі, с п тни ове, або абельне ТБ, Інтернет, пор ч автостоян а з охороною, звітні до менти. Конта ти: 095-820-53-45, 098-253-11-15

Дачі, земельні ділянки

Квартири продам 1- імнатні вартири в центрі міста, новоб дова, автономне опалення площа, 43 в. м, 45 в. м, 52 в. м. Здача — 1 вартал 2012 р. Ціна: 5800-6300 рн./ в. м. Конта ти: 097-517-65-18

1-, 2-, 3- ім. вартири, подобово, по одинно. Хороші Конта ти: 050-876-32-89

мови,

н ч а ціна.

продам

1- імнатн вели о абаритн вартир на в л. Кравч а, 2/9, ц, 50 в. м, новий ремонт, с/в плит а, пласти ові ві на, броньовані двері, лічильни и, дахова отельня, лоджія зас лена. Ціна: 41000 . о. Конта ти: 050-438-95-05, 096-425-99-92

1-, 2-, 3- імнатні вартири, подобово, по одинно, без посередни ів. Помірні ціни, євроремонт, с п тни ове та абельне TV, поб ттехні а, звітні до менти, постійним лієнтам – зниж и. Конта ти: 099-229-53-05

Дачний це ляний б дино в с. Стр мів а, 60 в. м, вмебльований, осметичний ремонт, підведено аз, світло, вода (сезонна), ділян а площею 0,06 а, садо . Ціна: 18000 . о., тор . Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34

1- імнатн вартир в ЖК «Коста-Брава», 37,5 в. м, 2/6, ц, ремонт. Конта ти: 050-378-51-93 1- імнатн вартир в м. Горохові. Ціна: 15500 . о Конта ти: 096-947-04-22

1-, 2-, 3- імнатні вартири, подобово, по одинно, недоро о, євроремонт, с часний дизайн, меблі, поб ттехні а, пор ч стоян а, звітні до менти. Конта ти: 050-674-52-01, 093-236-08-00 1- ім. вартир в центрі, на пр. Волі, потижнево, подобово, по одинно, с часні меблі, ремонт, прас а, абельне ТВ, тепло, чисто, всі ом н. зр чності, ви ідне місцерозташ вання, недоро о. Конта ти: 067-499-93-71, 093-237-77-58 1- імнатні вартири, по одинно, подобово, в різних районах міста, надаються звітні до менти. Конта ти: 067-348-43-86, 050-263-87-11

Дачн ділян біля лісосм и, на масиві напроти озера в с. Озерце, 0,6 а. Хороший доїзд, сі ом ні ації, о орожа. Меж є з новоб довами. Передня сторона вздовж в лиці, задня сторона входить чист лісосм , за я ою розміщене озеро. ТЕРМІНОВО. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34

1- імнатні вартири, по одинно, подобово, на пр. Волі, євроремонт, нові меблі, пор ч автостоян и з охороною, надаються звітні до менти. Конта ти: 098-762-42-68

Дач на масиві «Стр мів а». Конта ти: 066-062-34-30 Дач приватизован в ооп. «Мая », 6 сот. Конта ти: 71-13-55, 063-476-25-06

1- імнатн вартир в м. Ківерці, 33 в. м, або обмін на частин б дин Ківерці або м. Л ць . Ціна: до овірна. Конта ти: 097-063-71-65

в м.

1- імнатн вартир в новоб дові на в л. Арце лова, 54 в. м. 4/9, ц, автономне опалення, чорнові роботи, посередни ам не т рб вати. Ціна: 5350 рн./ в. м, тор . Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34 1- імнатн вартир в Приво зальном районі, 4/5, ц, 31/17,5/6. Ціна: 20000 . о. Конта ти: 050-653-58-91 1- імнатн вартир в р-ні 40-а вартал , 2/5, ц, 45,2 в. м, потреб є ремонт , або обміняю на 1- імнатн вартир , малосімейно о тип не пропон вати. Ціна: 32000 . о. Конта ти: 099-646-27-76, 067-987-06-24 1- імнатн вартир в р-ні в л. Ковельсь ої, 2/5, ц, 31 в. м, осметичний ремонт. Ціна: 23000 . о. Конта ти: 068-191-56-98 1- імнатн вартир в р-ні імназії № 18, малосімейно о тип , 18,3 в. м. Ціна: 27000 . о. Конта ти: 095-109-94-38 1- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 2/5, ц, 47 в.м, авт. оп., єврорем., новоб д. здана, пл. ві на, бр. двері, зр чне місце розташ вання, с часне план вання. Терміново. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-42-95-89, 20-02-19, 050-569-06-60 1- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», 4/5, ц, 48 в. м, с часний ремонт, бал он. Ціна: 48000 . о. Конта ти: 099-754-66-94 1- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там», новоб дова, автономне опалення, євроремонт. Конта ти: 095-815-72-62 1- імнатн вартир в р-ні от. «Л чесь », 2/5, ц, 29,6 в. м, осметичний ремонт, нова сантехні а, олон а, санв зол разом. Ціна: 28000 . о. Конта ти: 095-219-85-11 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 2/5, Ц, 24/12/6, осметичний.ремонт, нові вхідні двері, бал он з/с пласти ом. Ціна: 19000 . о., тор . Конта ти: 095-42-18-044, 068-82-80-637 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 2/9, ц, 36 в. м, євроремонт, автономне опалення, пласти ові ві на, новоб дова. Ціна: 34000 . о. Конта ти: 066-644-94-49, 093-499-44-68 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 35 в. м, 9 поверх. Ціна: 25000 . о., тор . Конта ти: 050-653-58-91 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 35 в. м, хороший осметичний ремонт, металопласти ові ві на, між імнатні, дерев’яні двері, лічильни и. Ціна: 26000 . о. Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 4/5 ц, 31 в. м, ремонт. Ціна: 23000 . о., тор . Конта ти: 099-758-68-93 2- ім. вартир в новоб дові, авт. опалення. Конта ти: 063-859-57-55 2- ім. вартир на в л. Щ сєва, 53 в. м, з о ремим входом, доб дована веранда, о ремий підвал, євроремонт. Терміново. Ціна: 38000 . о., тор . Конта ти: 75-06-36 2- ім. вартир на пр. Соборності, 1 пов., ц, можл. доб д., власни . Конта ти: 063-663-44-73 2- ім. вартир на пр. Соборності, 6/9, ц, 55/30/7, 2 лоджії, євроремонт, с лопа ети, нові між імнатні та бр. двері, ламінат, іпсо артон, нова сантехні а, с/в плит а. Конта ти: 71-59-45, 095-426-90-19 2- ім. вартир , 2-пов., 72 в. м, 2 бал они, піч. опалення, олон а, підвал, можна під ма азин, в дворі є місце під араж, сад. Ціна: 60000 . о. Конта ти: 72-72-87, 097-547-93-41 2- імнатні вартири, здані, новоб дова, автономне опалення, 68,8 в. м , 75 в м, 79 в. м. Здача — 1 вартал 2012 р. Конта ти: 066-172-01-19 2- імнатн вели о абаритн вартир на в л. Кравч а, 5/9, ц, 68 в. м, новоб дова здана, с часний ремонт, лічильни и, ардеробна імната. Конта ти: 050-438-95-05 2- імнатн вартир в р-ні 40 Б вартал . Житловий стан, роздільний санв зол, зас лений бал он. Ціна: 38000 . о., тор . Конта ти: 067-709-12-34 2- імнатн вартир в р-ні 40-а вартал , 2/5, ц, 45,2 в. м, потреб є ремонт . Ціна: 32000 . о. Конта ти: 099-646-27-76, 067-987-06-24 3- імнатн вели о абаритн вартир на в л. Коня іна, 3/9, 78 в. м, хня-ст дія, пар ет, с/в плит а, ремонт. Ціна: 58000 . о., тор . Конта ти: 050-438-95-05 3- імнатн вели о абаритн вартир на в л. Кравч а, 9/10, ц, 87 в. м, імнати роздільні, вмонтована хонна частина, автономне опалення, пласти ові ві на, амін, с/в разом, плит а. Ціна: 75000 . о. Конта ти: 066-644-94-49, 093-499-44-68 3- імнатн вели о абаритн вартир на в л. С хомлинсь о о (р-н ГМ «Там-Там»), 5/10, ц, 90 в. м, автономне опалення, євроремонт, два с/в, вмонтована хня, шафа- пе. Конта ти: 066-644-94-49 3- імнатн вартир в приво зальном р-ні, 1/5, п, 64/-/8, хороший стан, імнати роздільні, підвал, з/с бал он. Терміново. Ціна: 38000 . о. Конта ти: 050-838-09-31, 099-758-68-93 3- імнатн вартир в приво зальном р-ні, 3 поверх, 60 в. м, без ремонт . Ціна: 35000 . о. Конта ти: 095-815-72-62 3- імнатн вартир в приво зальном р-ні, 4/9, ц, 65 в. м, євроремонт, чесь ий прое т, зр чне місцерозташ вання, розвин та інфрастр т ра, терміново. Ціна: 47000 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 20-02-19, 050-569-06-60, 095-402-95-89 3- імнатн вартир в р-ні -р «Промінь», 3/5, 56 в. м, осметичний ремонт, зас лений бал он. Ціна: 35000 . о. Конта ти: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3- імнатн вартир в р-ні Київсь о о м-н , 8/9, ц, 60 в. м, ремонт. Конта ти: 050-132-53-94 3- імнатн вартир в р-ні Київсь о о майдан , 2/2, ц, 72 в. м, імнати роздільні, автономне опалення. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 094-908-82-97 3- імнатн вартир в р-ні Київсь о о майдан , 74 в. м, хня - 10,5 в. м, бал он з/с - 7 м 30 см, євроремонт. Терміново. Конта ти: 066-133-45-33 3- імнатн вартир в р-ні Київсь о о майдан , доро ий євроремонт, 70 в. м, 4/ 9. Ціна: 75000 . о. Конта ти: 098-446-73-76 3- імнатн вартир в р-ні ЛПЗ, 6/9, 67/-/9, осметичний ремонт, з/с лоджія та бал он. Ціна: 40000 . о. тор . Конта ти: 095-42-18-044, 068-82-80-637 3- імнатн вартир в р-ні ЛПЗ, 9/9, п, 67/-/9, без ремонт , бал он, лоджія. Ціна: 36000 . о. Конта ти: 24-24-23, 067-332-02-43 3- імнатн вартир в р-ні на ової бібліоте и, середній поверх, 87/-/10, зроблений ремонт, вели а лоджія, імнати та санв зол роздільні, ладов а, підвал. Ціна: 120000 . о., тор . Конта ти: 096-878-30-84 3- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 5/5, Ц, 60 в. м, осметичний ремонт, броньовані двері, бал он. Ціна: 39000 . о. Конта ти: 095-42-18-044, 068-82-80-637 4- імнатн вартир на б-рі Др жби Народів, 2/9, ц, 72/45/9, осметичний ремонт, нова столяр а, лоджія з/с, пар ет, підвал. Ціна: 53000 . о. Конта ти: 068-191-56-98 4- імнатн вартир на в л Писаревсь о о, 4, 4 поверх, 80 в. м, євроремонт. Конта ти: 050-440-94-67 4- імнатн вартир на в л. Воїнів-Інтернаціоналістів, б д. 2. Конта ти: 050-213-33-45 4- імнатн вартир на в л. За ородній, 9/9, ц, 79 в. м, хороший осметичний ремонт, пласти ові ві на, санв зол роздільний, техповерх, всі імнати роздільні або обмін на 1-, 2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: 095-219-85-11 4- імнатн вартир на в л. Писаревсь о о, 4, євроремонт, лоджія на дві імнати і бал он зас лені, с ш а для білизни, підвал, порядні с сіди, домофон, вб довані меблі. Конта ти: 050-440-94-67 4- імнатн вартир на в л. Софії Ковалевсь ої, 2/5, ц, 80 в. м, осметичний ремонт. Ціна: 54000 . о. Конта ти: 29-90-09, 099-329-31-32 4- імнатн вартир на в л. Чорновола, 3/9, ц, 106 в. м, хороший ремонт, хня-ст дія, два бал они, дві лоджії. Ціна: 86000 . о. Конта ти: 095-219-85-11 4- імнатн вартир на в л. Чорновола, 8/9, ц, 78 в. м, євроремонт, імнати роздільні, бал он та лоджія зас лені, броньовані двері, плит а, теплена пінопластом. Конта ти: 095-543-35-55

Дачн ділян на масиві «Веснян а», 7,5 сото , б дино , сарай. Конта ти: 066-716-98-41, 25-66-28 Дачн ділян на масиві «Жаб а», 6 сото , світло, аз поряд, ліс, ставо . Ціна: 7000 . о Конта ти: 79-30-29, 050-228-20-20, АН «Ключ»

вартир в р-ні Гнідави, 31 в. м, для сім’ї. Конта ти: 067-279-18-90

Дач , 2-пов. б дино , на в л. Володимирсь ій, масив «Др жба», 0,12 а. Конта ти: 050-266-19-37

1- імнатн вартир в р-ні от. «Л чесь », част ово вмебльована, на тривалий термін, без посередни ів. Конта ти: 050-339-70-55

Дві земельні ділян и в с. Забороль, 17 сото (біля асфальтованої доро и), 24 сот и (біля р нтової доро и). Конта ти: 26-85-22

2- імантн вартир в приво зальном р-ні, вмебльована. Конта ти: 050-978-11-30 2- імнатн вартир в новоб дові, автономне опалення, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 500 . о. + . п. Конта ти: 063-068-75-44

Дві земельні ділян и в с. Копачів а, Рожищенсь о о р-н , площею по 0,25 а під житлов заб дов . Твердий доїзд, ом ні ації пор ч, ділян и правильної форми, тор . Ціна: 5500 .о./за ділян . Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34 Дві земельні ділян и в с. Промінь, на дачном масиві, 1,5-пов. це ляний б дино , є світло, вода — посезонно, садо , альтан а, 0,05 а — 5000 . о., 0,11 а — 11000 . о. Все разом 15000 . о. Конта ти: 095-543-35-55 Земельні ділян и в р-ні в л. Чернишевсь о о, в л. Зарічна, по 10 сото , рівна, ом ні ації на ділянці, недоро о. Конта ти: 066-721-73-00

1- імнатн

2- імнатн вартир в приво зальном районі. Євроремонт, повністю вмебльована, вся поб това техні а. Для порядних людей. Ціна: 2800 рн. Конта ти: 067-709-12-31 2- імнатн

вартир . Конта ти: 050-016-34-54

3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там». Ціна: 1500 рн. + . п. Конта ти: 099-642-30-46 3- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там». Повністю вмебльована, в омпле тована хня, поб това техні а, звичайний ремонт. Ціна: 1800 рн.+ /п. Конта ти: 067-709-12-18 3- імнатн вартир в р-ні залізнично о во зал , хороший ремонт, євротехні а, меблі, інтернет. Ціна: 2000 рн. + . п. Конта ти: 050-438-21-12

обмін 1- імнатн вартир в р-ні 40 А вартал , «малосімей а», 4/5, ц, 32 в. м, на 2- імнатн вартир , можливо «хр щов а», з доплатою. Конта ти: 050-653-58-91 1- імнатн вартир в центрі міста, 5/9, ц, 52 в. м, ремонт, «під люч», новий б дино , на 1- імнатн вартир , з ремонтом в м. Бровари, П ща Водиця. Конта ти: (044)53-49-767, 096-232-18-65 1- імнатн вартир на в л. Черняховсь о о та А ді-Б-4, на 2- імнатн вартир . Конта ти: 050-775-12-21, 050-721-69-34 1- імнатн вартир , 35/17/9, на Конта ти: 095-155-58-05

вартир

1- імнатн вартир , на 2- імнатн 050-718-94-39

меншої площі, без посередни ів. вартир , з доплатою. Конта ти:

2- ім. вартир на в л. Щ сєва, 53 в. м, з о ремим входом, доб дована веранда, о ремий підвал, євроремонт, на 1- імнатн вартир в м. Л ць , з доплатою. Ціна: 38000 . о., тор . Конта ти: 75-06-36 2- імнатн вартир , 5/5, ц, 52 в. м, на б дино в м. Почаєві, або в м. Л ць , без посередни ів. Конта ти: 066-427-58-39 3- імнатн вартир в АР Крим, м. Євпаторія, 64,2 в. м, осметичний ремонт, на вартир в м. Л ць , роз лян всі варіанти. Конта ти: 098-451-59-45 3- імнатн вартир в м. Рівне, 67 в. м, на рівноцінн в м. Л ць , роз лян варіанти, або продам. Конта ти: 050-351-04-89

сі

3- імнатн вартир в районі ЛПЗ, на б дино в примісь ій зоні, або продам. Роз лян всі варіанти. Конта ти: 050-838-09-31 3- імнатн вартир на в л. Кравч а, 7/9, п, євроремонт, пласти ові ві на, столяр а, пар ет, стяж а, лічильни и, телефон, Інтернет, в м. Л ць , на 3- імнатн вартир в м. Львові, в б дь-я ом стані. Конта ти: 096-148-91-52, 063-079-67-10 4- імнатн вартир в р-ні ЛПЗ, 3 поверх, 74 в. м, на 2- і 1- імнатн вартири, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 26-08-45, 066-131-40-94 4- імнатн вартир на в л. За ородній, 9/9, ц, 79,8 в. м, хороший осметичний ремонт, пласти ові ві на, імнати та с/в роздільні, ремонт під’їзд , є техповерх, на 1-, 2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: 095-219-85-11

Будинки продам 1,2-поверховий б дино в с. Гаразджа,180 в. м, це ла, по рівля біт мна черепиця, пласти ові ві на, 24 сот и, о орожа, ом ні ації в б дин , проведено опалення. Ціна: До овірна. Конта ти: 066-644-94-49, 093-499-44-68, 29-49-48 1,5-пов. б дино в р-ні в л. Д бнівсь ої, б дино з євробр с , 108 в. м площі, на ритий онд ліном, без вн трішніх робіт, свердловина, ви рібна яма, аз за 40 м. Ціна: 40000 . о., тор . Конта ти: 79-30-29, 050-228-20-20 1,5-пов. б дино в р-ні в л. Єршова, бл\ц, с часний євроремонт, натяжні стелі, араж на дві машини, « ороїд», 0,10 а землі. Ціна: 180000 . о. тор . Конта ти: 050-016-34-54 1,5-пов. б дино в с. Боратин, 260 в. м, 0,12 а, металопласти ові ві на, вода, аз підведений до б дин , світло, стяж а, шт ат р а, підвал 40 в м, араж. Конта ти: 095-543-35-55 1,5-пов. б дино в с. Гаразджа, р-н новоб дов, 0,12 а, без вн трішніх робіт, підвальне приміщення на весь б д, сходи, металочерепиця, світло, аз, за 50 м. 1-пов. — зал, хня, санв зол; 2-пов. — 3 спальні, санв зол. Ціна: 45000 . о. Конта ти: 050-016-34-54 1,5-пов. б дино в с. Рованці, в л. Заповідна, це ляний, 190 в. м, 0,10 а, част ово ремонт, араж, са на, центральна вода та аналізація, пласти ові ві на, автономне опалення, си налізація. Конта ти: 094-908-82-96 1,5-пов. б дино в с. Стр мів а, 140 в. м, 0,6 а, бло и об ладені це лою, отовий до проживання. Ціна: 90000 . о. Конта ти: 050-378-75-43 1,5-пов. б дино в с.Мил ші, 100 в. м, 10 сото , це ляний, теплений, на ритий металочерепицею, 1-пов. — с часний ремонт, піді рів підло и на терасі, бр ів а, пар ан. Ціна: 87000 . о. Конта ти: 095-578-55-53 1,5-пов. б дино на в л. Володимирсь ій, 0,16 а, 117 в. м, це ла, всі ом ні ації, о орожа, бр ів а, араж. Конта ти: 099-362-09-42 1-пов. б дино в с. Мил ші, 100 в. м, всі зр чності, ремонт, теплений, бр ів а, араж, льох, майстерня 11х16, 2 лінія від центральної доро и, 0,11 а. Ціна: 85000 . о., тор . Конта ти: 094-908-82-96 1-пов. б дино в с. Під айці, шла овий, 85 в. м, 4 імнати, аз та світло в б дин , 0,40 а землі. Ціна: 50000 . о., тор . Конта ти: 094-908-82-96 1-пов. б дино в с. Підд бці, 87 в. м, 0,70 а, 4 імнати, без зр чностей, араж, хлів, льох, риниця, азове опалення. Конта ти: 094-908-82-96 2-поверховий б дино на в л. Теремнівсь ій, 195 в. м, 6 сото , новоб дова, євроремонт. Ціна: 150000 . о. Конта ти: 29-90-09, 099-329-31-32 2-поверховий б дино на в л. Чернишевсь о о, 170 в. м, це ляний, 4 імнати, 2 с/в, житловий стан, араж, підвал, 12 сото , зр чне місцерозташ вання. Ціна: 90000 . о. Конта ти: 050-838-09-31, 099-758-68-93 2-поверховий вели о абаритний б дино в м. Л ць , р-н ЛПЗ, за альною площею 195 в. м. Без вн трішніх робіт, підвал, араж. Земельна ділян а 0,09 а. Ціна: 80000 . о. Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34 2-поверховий житловий б дино в р-ні в л. Чернишевсь о о, 186 в. м, 10 сото . Ціна: 150000 . о. Конта ти: 095-504-52-99 2-поверховий це ляний б дино в передмісті Л ць а, с. Зміїнець, за альна площа 176 в. м, 4 імнати, вн т. чорнові роботи, єврові на, біт мна черепиця, о орожа – металопрофіль, бр ів а. Ціна: 125000 .о., тор . Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34 Б дино в м. Л ць , 50 в. м, всі зр чності, надвірні спор ди, 0,10 а, приватиз., 0,12 а в орист ванні. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 067-959-35-08

Земельні ділян и в с. Боратин (за стадіоном), 16 та 8 сото , доїзд, пор ч ом ні ації. Ціна: 800 . о./сот . Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Боратин (перший поворот лівор ч), під заб дов , 12 сото , асфальтовний доїзд, всі ом ні ації, 10 сото , біля центральної доро и, 12 сото . Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Боратин, 0,12, 0,16, 0,15 а, хороший доїзд, біля амб латорії. Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Боратин, від центральної доро и, 0,10 та 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Гаразджа, 12 сот. — 11000 . о., с. Омеляни , 12 сот. — 11000 . о., 20 сот. — 13000 . о. Конта ти: 093-348-33-66 Земельні ділян и в с. Лище та Забороль, по 12 сото . Конта ти: 093-818-85-60 Земельні ділян и в с. Рованці, 0,10 а, ом ні ації пор ч, доїзд (доро а з твердим по риттям) та 0,12 а (без ом н.). Ціна: до овірна. Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Рованці. Конта ти: 066-390-55-40 Земельні ділян и в с. Стр мів а (новий масив), 12 і 24 сот и, с міжні. Ціна: 15000 . о. Конта ти: 29-90-09, 099-329-31-32

Комерційна нерухомість продам Адміністративне приміщення на в л. Коперни а, 8 А, 145 в. м, або 36 в. м, в хорошом стані, ом ні ації. Терміново. Ціна: 1000-1200 .о./ в.м,тор . Конта ти: 067-536-62-47 Виробниче приміщення на в л. Ран овій, с лад ба алії, за . площею 1318,00 в. м, з ремонтом, в хорошом стані. Продаж з тор ів. Ціна: 195000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Виробничий цех, за . пл. 565 в. м, діючий, з ремонтом, земля 1,25 а власності, о ороджено. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-536-62-47 Виробничо-с ладсь е приміщення в с. Дерно, 495 в. м, 2 входи, о ороджена територія, 0,25 а, можливо із с ш ою для деревини. Конта ти: 050-378-58-78 Виробничо-с ладсь нер хомість в с. Д бове, площа 888 в. м, с лад матеріалів, є залізнична олія. Можл. редит. Ціна: 150000 . о., тор . Конта ти: 067-536-62-47 Діючий ма азин на пр. Соборності, 1, 220 в. м, є отовий прое т на розширення з дозволом на б дівництво - 517 в. м. Можливий продаж в редит. Ціна: 265000 . о., тор . Конта ти: 095-157-77-15 Діюч свиноферм , 40 м від м. Л ць а, 1500 в. м, асфальтований доїзд, все під отовлено для ведення діяльності. Фірма без бор ів, на фі сованом с/ подат . Від власни а, можливий обмін на нер хомість. Конта ти: 066-389-34-33 Кафе-бар на з пинці, 50 в. м, в робочом стані. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 78-54-38, 097-347-08-99, АН «Афродіта» Лазню на пр. Відродження, 160,4 в. м, діюча, з євроремонтом, ідеальний стан, басейн. Ціна: 120000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин в м. Горохів, 1010,2 в. м, діючий, шість відділів, промислові товари, нове опалення, араж, с лад, отельня. Власна ділян а 0,1543 а. Ціна: 400000 .о., тор . Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин на в л. Володимирсь ій, 103, 158,6 в. м, потрібен част овий ремонт, хороше місцерозташ вання. Ціна: 125000 . о., тор . Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин на в л. Єршова, 75,8 в. м, діючий — товари для ремонт , є підсобне приміщення, опалення, тел.лінія, інтернет, можливий продаж з обладнанням. Ціна: 70000 . о., тор . Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин на в л. Кравч а, 15 Д, діючий бізнес - прод товий ма азин. 1-поверх— 167 в. м, підвал -— 110 в. м, з ремонтом, отовий для ведення бізнес , вхід з фасад . Ціна: 240000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин-бар в м. Устил , 600 в. м, ремонт, 15 сото , 400 м від митниці та приміщення під отель. Конта ти: 050-338-05-75, 067-990-24-22 Напівпідвальне приміщення омерційно о призначення на пр. Гр шевсь о о, 161 в. м, можливість доб дови. Ціна: 40000 . о. Конта ти: 050-940-24-00 Напівпідвальне приміщення, 56 в. м, світло, аз, с/в, можливий вихід на Київсь ий Майдан. Конта ти: 093-373-29-90 Незавершене б дівництво в с. Прил ць е, 246 в. м, центр села, є аналізація, аз, вода, світло, надвірні спор ди, о ороджена ділян а 0,12 а. Конта ти: 050-206-49-96 Офіс на в л. Винничен а, 69.9 в. м, в центрі міста, біля з пин и, вхід з фасад , діючий, з ремонтом. Ціна: 100000 . о., тор . Конта ти: 067-536-62-47 Офісне приміщення в р-ні 33 вартал , 37 в. м, о ремий вхід, ремонт, всі зр чності, розвин та інфрастр т ра, впоряд ована земельна ділян а 0,04 а, терміново. Ціна: 1300 . о./ в. м. Конта ти: 050-438-13-98, 78-00-88, 067-361-88-89 Офісне приміщення в р-ні ТЦ «Слон»», 11 в. м, 1/9, це л. б д., всі зр чності, лічильни и, с/в. Ціна: 11000 . о. Конта ти: 050-653-58-91, 097-745-39-00 Офісне приміщення в.Ні ішева, 583.2 в. м, ділян а 25 сото , власності, о ороджено, з ремонтом. Ціна: 310000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Офісне приміщення на в л. Дра оманова, 239.8 в. м. Ціна: 230000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Офісне приміщення на в л. Кравч а, 167 в. м, фасад, повністю ремонт, си налізація, лічильни и. Ціна: 1250 . о./ в. м. Конта ти: 095-578-55-53 Офісне приміщення на в л. Лесі У раїн и, 723.3 в. м. Ціна: 550000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Офісне приміщення на в л. О. Гончара, 1 поверх, 138 в. м. без ремонт , є вихід на 2 сторони. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 050-156-33-60, 25-67-77, 050-391-51-02 Приміщення в р-ні ГМ «Там-Там», під офіс, ма азин, 50 в. м, ремонт, о ремий вхід. Ціна: 87000 . о. Конта ти: 067-332-02-43 Приміщення в р-ні ЦУМ , 194 в. м, фасадний та пожежний вхід, дизайнерсь ий ремонт, с часні системи ом ні ації, вітринні ві на, висо і стелі. Ціна: 2500 . о./ в. м. Конта ти: 096-878-30-84 Приміщення в с. Зміїнець, в л. Бо олюбсь а, 10, (приміщення овбасно о цех ), 286 в. м, земельна ділян а — 0,24 а, омерційно о призначення, Ціна: 73000 . о. Конта ти: 050-378-60-98 Приміщення в с. Лаврів, 13 м від Л ць а. 476 в. м. Конта ти: 067-163-05-23 Приміщення омерційно о призначення в м. К знєцовсь , центр міста, 31 в. м, 1 поверх. Конта ти: 067-360-03-17


18

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


30

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

19


20

ВІКНА, ДВЕРІ

№43 від 9 листопада 2011 ро

Вікна, двері 2.1.1. Продам Автомати до в личних воріт. Ціна: 600 .о. Конта ти: 43-01-61, (067) 959-15-30 Бал они розс вні, лоджії, пере ород и. Конта ти: (096) 408-76-50

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54

Двері вхідні, між імнатні, металопласти ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на металопласти ові. Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63

Ві на пласти ові. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Бал они розс вні. Конта ти: 68-32-78, 43-15-14, (096) 408-76-50, (097) 493-55-41

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 26-16-40, 63-16-75, 26-65-95, (067) 360-29-53, (066) 500-43-64

Бал они. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: (0362) 63-43-83

Двері вхідні. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40

Бал они. 45-04-30

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41

Двері вхідні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

Конта ти:

62-04-04,

Бал онні рами. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Бал онні системи розс вні, алюмінієві. Конта ти: (0362) 63-43-83 Бло и ві онні дерев’яні . Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11 Від оси на металопласти ові ві на, з ПВХ сендвіч-панелей. Конта ти: (097) 865-45-33 Відливи ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Відливи. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74 Відливи. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Ві на «rehau», німець ої я ості.. Конта ти: 68-32-78 Ві на «Rehau». Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50. Ві на від виробни а. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86 Ві на дерев’яні. Конта ти: 40-02-15, (097) 677-99-10 Ві на мансардні, сайдин , теплення фасадів. Системи водостічні. Гідро та пароізоляцію. Металопрофіль, біт мн черепицю, ерамічн та цементнопіщан черепицю. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 43-23-26, (098) 937-78-78 Ві на металопласти ові , розс вні алюмінієві системи, жалюзі, ролети, відливи, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: в л. Київсь а, 44 (0362) 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

Ві на та двері металопласти ові. Рами бал онні розс вні, алюмінієві (лоджії, альтан и, офісні пере ород и). Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11 Ві на та двері, металопласти ові, з ПВХ профілю Aluplast та Brokelman, вир-во Німеччина. Конта ти: (096) 950-37-31 Ві на та двері, металопласти ові. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ві на, б/в. Конта ти: 28-70-54 Ві на, двері б дь-я ої онфі рації. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 62-65-22, (093) 323-83-80 Ві на, двері металопласти ові. Різний профіль. Підві оння, водовідливи, протимос ітні сіт и. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Ві на металопласти ові, встановлення, монтаж. Конта ти: 43-82-69, (067) 115-31-15

Ві на, двері. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-01-64 (067) 873-74-74 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04 Ві на металопласти ові. Конта ти: 40-02-15, (097) 677-99-10 Ві на металопласти ові. Конта ти: (096) 160-72-78, (097) 265-46-04 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-44-07, 22-32-25 (067) 934-00-60

Двері дерев’яні. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Двері дерев’яні, соснові. Конта ти: 63-44-75, 5-36-30 Двері дерев’яні. Конта ти: 63-80-03 Двері д бові, нові, 3 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 5-25-82 (067) 350-35-40 Двері д бові. Конта ти: (096) 126-15-41 Двері ламіновані. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Двері металеві 2100х800. Конта ти: (097) 540-49-12 Двері металеві, вхідні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Двері металеві. Конта ти: 63-80-03 Двері металопласти ові, вхідні, 2070мм х 1350мм, с лопа ет 2- амерний, енер озбері аючий, з жовтими шпросами. Конта ти: (067) 873-74-74 Двері металопласти ові, я існі, від виробни а. Конта ти: (096) 950-37-31 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11

Двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64

Ві на, двері, ворота, ролети. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86

я існі.

Двері дерев’яні, шпоновані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (093) 876-47-86

Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07

Ві на металопласти ові, (виробництво У раїни). Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на металопласти ові, Конта ти: (096) 950-37-31

Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47

Двері металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Ві на металопласти ові VEKA, за ДУЖЕ ви ідними цінами. Конта ти: 43-10-17, (067) 975-48-34, (063) 649-20-00

Ві на металопласти ові, підві оння відливи, мос ітні сіт и, жалюзі, ролети. Конта ти: 43-01-64 (067) 873-74-74

Двері вхідні. Конта ти: (097) 447-95-44

Ві на, двері, бал они, лоджії, висо а я ість. Конта ти: (096) 408-76-50

ВІКНА, ДВЕРІ, ВОРОТА, БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ», МОСКІТНІ СІТКИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (098) 543-09-03

Ві на металопласти ові, двері вхідні металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Ві на, двері. Конта ти: 26-00-98 Ві на, дерев’яні, б/в, без оробо , в хорошом стані. Конта ти: 28-91-16 Ві на, металопласти ові, дотримання свіх стандартів та норм. Конта ти: (095) 282-35-99 Ві на, я існі, з євробр с . Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50. Ві на. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00 Ві на. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30 Ві на. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07 Ві на. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Ві на. Німець а я ість. Конта ти: 68-32-78 Вітражі. Конта ти: 24-10-09 Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Водозливи. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Ворота. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86 Двері броньовані (Київ, Житомир, Китай). Ціна: від 850 рн. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері броньовані та між імнатні, ві на металопласти ові, алюмінієві онстр ції, офісні пере ород и, фасадні системи, отли «Б лер’ян». Конта ти: в л. К рчатова, 3, 62-93-42, 43-02-24, (093) 690-26-83 Двері вхідні металеві. Конта ти: (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 ДВЕРІ ВХІДНІ МІЖКІНАТНІ, ВІКНА ДЕРЕВ’ЯНІ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ, ЖАЛЮЗІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ТА ВЕРТИКАЛЬНІ, СХОДИ НА ГОРИЩЕ. КОНТАКТИ: 68-05-12, 24-56-47 (050) 435-37-03, (096) 156-94-52 Двері вхідні та між імнатні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Двері вхідні, дерев’яні з зам ом, ороб ою та обналіч ою. Розміри дверей: висота - 198,5 см; ширина - 73 см. Розміри дверної ороб и: висота - 206 см; ширина - 82 см. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 653-38-27 Двері вхідні, металеві. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14

Двері металопласти ові. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04 Двері металопласти ові. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Двері металопласти ові. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-44-07, 22-32-25 (067) 934-00-60 Двері між імнатні дерев’яні, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. тор . Конта ти: 24-43-51 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на (1300х1400). Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 44. 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні з МДФ. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Двері між імнатні МДФ, ламіновані, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері між імнатні, 6 шт., б/в. Конта ти: 28-90-78, (095) 393-28-55 Двері між імнатні, броньовані. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері між імнатні, рами бал онні зі с лом, б/в. Конта ти: (097) 447-95-44 Двері між імнатні. Конта ти: (097) 447-95-44 Двері соснові. Конта ти: (096) 126-15-41 Двері шпоновані. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Двері, 2190x840, + ві но, 1445х600, в хорошом стані. Конта ти: (050) 165-74-49 Двері, б/в, не мочені, 2 шт. Ціна: 70 рн/ шт., тор . Конта ти: (096) 445-86-58 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11 Двері, б/в. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Двері, б/в. Конта ти: 28-70-54 Двері, від виробни а. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86 Двері, вхідні броньовані, вітчизняно о виробництва, між імнатні: МДФ, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 43-02-24, 62-93-42, (096) 552-25-04, Двері, вхідні, дерев’яні, з зам ом, ороб ою та обналіч ою, 198,5/73, ороб а 206/82 см. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 653-38-27, Двері, вхідні, з нат ральної деревини, д б, сосна, станов а. Конта ти: (093) 630-55-57, (096) 823-91-05 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, д бові, б/в, подвійні, з ороб ою, зам ами, лючами, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-10-55, (096) 784-43-40 Двері, д бові, вхідні, 194х82, б/в, в хорошом стані, без ороб и. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 375-35-10


ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№43 від 9 листопада 2011 ро Підві оння. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

ДВЕРІ

Підві оння. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Підві оння. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54 Полотна, дверні, б/в. Конта ти: (097) 419-05-82 Рами бал онні з монос лом. Конта ти: (0362) 63-43-83 Дверей, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а,

т. 63-04-55, (097) 405-88-15, (067) 729-66-55 Двері, з де оративними термопанелями. Конта ти: (096)408-76-50; (095) 869-51-70

Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83 Рами ві онні для дачі. Конта ти: (067) 686-58-64 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рами ві онні, дерев’яні, зас лені, б/в, дешево. Конта ти: 28-54-42

Двері, з сосни. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 165-74-49

Рами, для бал онів, Конта ти: (097) 353-19-76

Двері, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15

Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64

Двері, між імнатні, без поро ів, б/в. Конта ти: (097) 896-28-69 Двері, між імнатні, з ороб ою, лиштвою, 2 шт. Конта ти: (098) 804-11-13 Двері, між імнатні, з нат ральної деревини. Конта ти: (093) 630-55-57, (096) 823-91-05 Двері, між імнатні, МДФ, вільха, б/в, в хорошом стані, розмір 80*200 см. Ціна: 280 рн. Конта ти: (050) 435-92-42

розс вні.

Ролет для іос а, ширина 2м, б/в. Ціна: 499 рн. Конта ти: (097) 129-01-82 Ролет, захисний, новий, з жовтим зам ом. Конта ти: (067) 873-74-74 Ролети ба атоф н ціональні, різних онфі рацій. Ціна: 550 рн. Конта ти: (096) 408-76-50 Ролети захисні т анинні, бамб ові. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-95, (067) 360-29-53 Ролети захисні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

(096)

Ролети захисні. Конта ти: 63-44-07, 22-32-25 (067) 934-00-60

Двері. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

Ролети сонцезахисні, т анинні та бамб ові. Конта ти: (0362) 63-43-83

Двері. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07

Ролети т анинні та бамб ові, сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

Єврові на з деревини. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

Ролети т анинні, захисні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Єврові на, ТМ «Модерн 21». Конта ти: 40-02-15, (097) 677-99-10

Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Жалюзі верти альні, оризонтальні, пласти ові, дерев’яні, бамб ові, т анинні. Захисні ролети. Заміри без оштовно. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

Ролети. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Двері, стальні. 823-91-05

Конта ти:

Жалюзі всіх типів. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Жалюзі озизонтальні, верти альні. Конта ти: 63-44-07, 22-32-25 (067) 934-00-60 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20 Жалюзі сонцезахисні, в інтерєрі. Ціна: 70 рн. Конта ти: (096) 408-76-50 Жалюзі та ролети всіх типів. Конта ти: 68-32-72, (096) 408-76-50. Жалюзі, б/в, 150х140, оричневі, оризонтальні! Конта ти: (050) 024-54-80 Жалюзі, б/в. Конта ти: (050) 024-54-80 Жалюзі, вимірювання, встановлення. Конта ти: (096) 967-72-84 Жалюзі, всіх типів. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03 Жалюзі. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ролети. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40 Ролети. Конта ти: 46-09-33, (097) 478-93-39, (095) 446-48-86 Р ч и, до дверей вир-ва Китай, нові. Ціна: 60 рн. Конта ти: (098) 553-88-14 Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83 Системи водостічні. 45-20-07, (067) 363-20-65

Сіт и протимос ітні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-53 С ло, 4-5 мм. Конта ти: 63-20-25, 43-48-17

С лопа ети, різних розмірів та видів. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50. Шалів на двері, вільха, нова. Конта ти: 28-97-80

Бал и, 13 шт, сосна, розмір 16х12, ціна 110 рн. за шт; 11х7, - 1шт. 11х8, 7 шт. ціна 80 рн. за шт.; 12х12 1 шт 100 рн.; 10х12- 1 шт. 90 рн.; довжина всіх 6 м. Конта ти: (098) 882-52-80, (097) 399-04-46

БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ, ДОШКИ, ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11

Бетон, щебінь, пісо . Конта ти: 43-65-69, (050) 339-36-92, (067) 360-79-93

БІТУМ (СМОЛУ). ФАСОВКА 5, 10,20 КГ. ЦІНА: 6 ГРН./КГ КОНТАКТИ: 22-24-08 (097) 868-82-72

Підві оння ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Бло -ха с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Підві оння. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

45-41-51,

Бр ів вібропресован , сір , розмір 20*10, товщина 6 см. Ціна: 60 рн/ в.м Конта ти: (098) 714-27-92

Бр с, 5х5см, по 4.5 м довжиною. Конта ти: (050) 975-18-86

Біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17 (098) 970-54-64

Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Бло ха з 35*130. Ціна: 110 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 sem77_rv@inbox.ru

Алюміній в листах, товщина 2мм 950х1080мм - 1шт, 1236х1052мм - 1шт, товщина 1мм 330х775мм - 1шт Конта ти: 63-77-69, (050) 434-69-74, (096) 860-95-83

Двері, б/в. Конта ти: (066) 700-95-85

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, септи и, р и олодязні.

Бло и ф ндаментні. Конта ти: (097) 842-24-31

Бр с, 5х5см, по 4,5м довжиною, с хий, рт, роздріб. Конта ти: (050) 975-18-86

Підві оння зі шт чно о марм р . Конта ти: 63-44-07, 22-32-25 (067) 934-00-60

Підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ: (067) 362-18-41

міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Підві оння, відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40 (067) 360-29-53

Бло и ф ндаментні, 4шт. Конта ти: (096) 597-02-37

Бр ів . Конта ти: 45-41-52, (098) 714-27-92

Ві на пласти ові б/в. Конта ти: (097) 781-94-41

БУДМАТЕРІАЛИ

Бло и ф ндаментні, 4 шт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 597-02-37

Цемент М-500 в міш ах, пісо в • міш ах, щебінь ранітний в

2.1.2. К плю

2.2.1. Продам

Бло и ф ндаментні та перетин и. Конта ти: (098) 442-05-02 Sasha9791@meta.ua

Бр ів , бордюри, плити, східці з раніт , олони ам’яні. Конта ти: (067) 686-98-21

Бетон сертифі ований в асортименті. Достав а автомі сером 4,6,10 б.м. Конта ти: (067) 360-88-14, (067) 125-27-25

Будівельні та оздоблювальні матеріали

Бло и поризовані. Конта ти: (0332) 78-34-64

Це л біл , силі атн , во нетрив . Конта ти: 43-67-45, (097) 343-63-58

Бал и та ро ви, вис шені. Конта ти: (096) 511-68-30

Сіт и мос ітні. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Бордюри. Конта ти: 45-41-52, (098) 714-27-92

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-80-03 Сіт и мос ітні. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Плит трот арн , фасадн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Асфальт, демонтований, самовивіз, с ами. Конта ти: (068) 576-26-85

Жалюзі. Конта ти: (096) 967-72-84

Мос ітні сіт и, р лонні, дверні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Пісо , чорнозем, ній, лин , відсів, щебінь ранітний, базальтовий, це л , амінь б товий, шифер. Достав а ЗІЛ-130, самос ид « ол оспни ». Вивіз б двідходів. Працюю під е с аватором. Конта ти: (067) 948-18-07, (099) 341-97-22

Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

С лопа ети різних ате орій, для ві он та дверей. Конта ти: (096) 408-76-50

Металопласти ові ві на та двері. Підві оння (вн трішні, зовнішні), мос ітні сіт и. Досвід роботи з 1993 ро . Конта ти: в л. Га аріна, 39, 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41

Пісо , пісо митий, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Сіт и мос ітні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50

Жалюзі. Конта ти: 62-04-04, 45-04-30, 45-04-40

Компле т між імнатних дверей, д же дешево. Конта ти: (067) 952-06-00

Підло и теплі (поли). Продаж, встановлення. Конта ти: (067) 179-31-02

Асфальт демонтований, с и, різно о розмір , приблизно 50 в.м., самовивіз з район Басів К та. Конта ти: (068) 576-26-85.

С ло, різних розмірів. Конта ти: (098) 495-14-44

Жалюзі: ви отовлення, встановлення, швид о, я існо. Конта ти: (096) 967-72-84

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Жалюзі. Конта ти: 43-01-64, (067) 873-74-74

Жалюзі. Конта ти: 43-01-07, (050) 435-29-70, (067) 363-03-54

Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Сіт и мос ітні . Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

С ло, зі старих дерев’яних ві он (близь о 4 в.м.). Самовивіз. р-н центр . Подар ю. Конта ти: (098) 579-98-85

Жалюзі. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16

я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

Армат р . Конта ти: (097) 645-46-36

Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

Бал и, довжиною 3м, 10/14, • 7шт. Конта ти: (067) 479-05-78 •Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої

Конта ти:

Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Жалюзі. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Бло и азобетонні, ерамічні. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні, ерамічні. Достав а на об’є т, збері ання на с ладі, леї для шпалер. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Бло и

ерамічні. Конта ти: 63-30-11

45-41-51,

Б дівельні матеріали, азобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-51

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ: (098) 421-90-61 Б дівельні матеріали, азобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-52 Б дівельні матеріали, азобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: (067) 218-67-20 Б дівельні матеріали, широ ий вибір. Конта ти: (098) 714-27-92 Б дівельні матеріали, широ ий вибір. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Ва он дерев’ян , зрощен . Ціна: 58 рн./ в.м. Конта ти: (093) 808-21-78 Ва он пласти ов . 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Ва он соснов , вільхов . Ціна: від 55 рн./ в.м. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 sem77_rv@inbox.ru ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Ва о н соснов , липов , рей и, достав а по Рівном без оштовна. Конта ти: (066) 586-96-09, (096) 606-22-98 Ва он , лиштв , плінт с, рей , бло -ха с, дош для підло и, бані са ни ( з різних порід дерева). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ва он . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ват мінеральн , пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

21


22

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№43 від 9 листопада 2011 ро

ЄВРОПАРКАНИ

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети

ДОСТАВКА

КАМІНЬ

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Камінь для оздоблення фасадів, інтер`єрів, амінів. Матеріали для ландшафтно о б дівництва

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

т. (096) 307-28-79, К рчатова, 18 Д

ДОШКУ БУДІВЕЛЬНУ, КРОКВИ, БРУС (УСІХ РОЗМІРІВ), ВАГОНКУ, БЛОК-ХАУС, ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ. БРУС ЦИЛІНДРОВАНИЙ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 40-09-86, (098) 686-76-02, (094) 967-09-86

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28 Вироби з жерсті, профІльовані настили, водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Вироби з жерсті. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Вироби з марм р та раніт . Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45 Вироби залізобетонні. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети. Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28 Вироби залізобетонні: плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт для лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Вироби, бетонні. Конта ти: 43-63-90, 28-29-67, 43-49-40 Відливи. Конта ти: 63-80-03 Відсів, достав а по Рівном та Рівненсь ій обл. Конта ти: (067) 943-36-60

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (097) 467-16-43 Відсів, щебінь, пісо . Конта ти: (067) 774-14-61 Водовідливи. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Водостічні системи Bryza. Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: в л. Кн. Володимира. 22-15-59, 22-50-64 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58 Ворота овані. 212-34-44

Конта ти:

Конта ти:

(096)

Ворота, ролети, автомати а для всіх типів воріт. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63 Газобло и «AEROC», з достав ою по Рівненсь ій області. Конта ти: (098) 714-27-92 Газобло и стінові та перестіночні. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77 Газобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: (098) 714-27-92 Газобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-52 Газобло и, я існі. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Газобло и. Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и. Ціна: 525 рн. Конта ти: (095) 260-70-80, (096) 782-11-76 0952607080@mail.ru Гіпсо артон та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Глин , подар ю, 1 (097) 312-23-32

б.м. Конта ти:

Гофротр б , 16-50 мм. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Дашо для о орожі, бетонний, двозливний. Конта ти: 62-15-29; (067) 301-07-06

ДОШКУ БУДІВЕЛЬНУ, СТОЛЯРНУ, БАЛКИ, КРОКВИ, БРУС ЦИЛІНДРОВАНИЙ НА ЗАМОВЛЕННЯ, ВАГОНКУ, БЛОК-ХАУС, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ, ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 40-13-09, (098) 193-42-33, (095) 836-62-69

Керамзит, достав а по Рівном та Рівненсь ій обл. Конта ти: (067) 943-36-60 Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90

Дош для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

Керамзит. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Керамічні поризовані бло и. Конта ти: 63-30-11, (050) 375-02-33

Дош для підло и. Ціна: 95 рн./ в.м. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 sem77_rv@inbox.ru Дош необрізн , ясенев , 15 Конта ти: (067) 361-07-70

б.м.

Дош соснов , бал и, бр с різних розмірів, обрізн , необрізн , Костопіль. Конта ти: (067) 784-57-32 Дош с х , столярн . Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06

Кератерм 2НФ. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Камінь. Для оздоблення фасадів, інтер’єрів, амінів. Матеріали для ландшафтно о б дівництва. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18 Д (096) 307-28-79 К е р ат е р м . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Дош , пар етн , 21 в.м., вир-во Італія, нова. Конта ти: (096) 732-96-52

Клеї, леючі с міші, для плит и, пінопласт , пар ет , дерева. Конта ти: 22-79-96, (096) 839-77-71

Дош , с х , свіжоспилен , бал и, рей и, ро ви, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06

Клей для бло ів. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

Дош . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31

Клей для пінобло ів. Конта ти: 60-88-51, 60-88-52, (067) 392-50-74

Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Клей монтажний (а риловий, неопреновий). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

ЄВРОРУБЕРОЙД, БІТУМ. КОНТАКТИ: 43-12-81, (067) 725-12-81 Єврошифер ( ольоровий, звичайний). Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Клін ер. Конта ти: (0332) 78-34-64 Ковані вироби. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04 Ковані вироби. Ви отовлення. Недоро о. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Констр ції залізобетонні . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Крихт марм ров . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Жалюзі. Конта ти: 63-80-03

Кр ля 361-07-70

лена.

Жерсть цин ов , 25 28-54-42

в.м. Конта ти:

Кр ля тополі, ясена, лена. Конта ти: (067) 361-07-70

Камінь природний, піщани , ама ольорів та відтін ів, для фасадів, інтер”єрів, пар ових доріжо , амінів, аро . Конта ти: 45-12-13, (050) 569-41-61

Кр ля тополя. Конта ти: (067) 361-73-89 Кр ля ясена. 361-73-89

Конта ти:

Конта ти:

(067)

(067)

КАМІНЬ РАКУШНЯК, КРИМ.

ЛАМІНАТ. ПАРКЕТ.

Д В П . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

МОЖЛИВА ПОРІЗКА, ДОСТАВКА.

НІМЕЧЧИНА. ДОСТАВКА ТА

Де оративні елементи для х дожньо о оздоблення фасадів. Конта ти: 43-17-42, (096) 918-75-83

ДОШКУ, СУХУ ТА ЩОЙНО СПИЛЕНУ, СОСНУ, ДУБ.

МОНТАЖ БЕЗКОШТОВНО!

КОНТАКТИ: (067) 360-00-45

КОНТАКТИ: (096) 224-39-68,

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ. Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61, (098) 192-23-05 Дош б дівельн , різних розмірів. Конта ти: (067) 711-54-81

Камінь, б товий. Конта ти: (098) 433-70-07 Камінь, достав а по Рівном та Рівненсь ій обл. Конта ти: (067) 943-36-60

ЦІНА: ВІД 160 ГРН. (050) 020-94-59 К тни металевий, вадрат. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 К тни и для плит и, білі. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Камінь, ра шня . Конта ти: 61-00-82 після 18.00

Ла и, фарби, леї. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Керамзит (насипом, п/проп. міш и, «бі -бе и») фра ції 5-10 мм; 10-20 мм; 20-40 мм. Можлива достав а самос идами об’ємом від 5 до 60 м. б. за 1 рейс. Конта ти: (067) 360-20-96

Ламінат, широ ий вибір. Конта ти: (050) 020-94-59, (096) 224-39-68, (093) 740-60-38

Касети та панелі фасадні. Конта ти: (0432) 57-80-58, 57-80-59 Лист. Конта ти: (096) 307-32-01

Лист профільний оцин ований. Ціна: Недоро о. Конта ти: (097) 115-96-39 Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62


№43 від 9 листопада 2011 ро МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі

БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ

Новин а! Уні альні вібропресовані бло и: стовпчи и для пар анів (прямо тні, р лі), б дівельні бло и 26х20х40, 20х20х40, 10х20х40

тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Конта ти: (096) 449-44-68

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (097) 360-45-50

Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Матеріали б дівельні, вир-во Польща. Конта ти: 22-79-96, (096) 839-77-71

Онд лін. Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65

Матеріали б дівельні, с часні. Конта ти: 64-31-11, 64-33-00 (050) 435-44-02

Онд лін. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Матеріали б дівельні, широ ий вибір. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Матеріали для дах . Металочерепицю, металопрофіль, біт мн черепицю, дахові ві на, дахові водозливи, теплювачі. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Парапет, риш и, водозливи, трот арн , фасадн плит . Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (096) 606-22-98 Пар ани, ш мозахисні. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Пар ет д бовий щитовий, 13 Конта ти: 43-36-59

в.м.

Пар ет д бовий, 2 в.м., розмір 35х5 см. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 970-90-76 Пар ет, д бовий, 2 в.м., 35х5 см. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 970-90-76

Матеріали по рівельні, біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 ПВХ мембрани. Конта ти: (0432) 57-80-58, 57-80-59 Перемич и, 3 м. Конта ти: (097) 032-38-75

Матеріали теплоізоляційні. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92

Пиломатеріал обрізаний та необрізаний, дош столярної я ості (ясен, д б, вільха). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Металопрофіль для пар ан . Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: (097) 113-12-08

Пиломатеріали, в асортименті. Конта ти: (067) 784-57-32

Металопрофіль, металочерепицю. Конта ти: (098) 447-17-77

Пиломатеріали. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

Матеріали по рівельні. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92

Металопрофіль. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металопрофіль. Конта ти: 43-23-26, (098) 937-78-78 Металочерепицю польсь і німець , від виробни а без посередни ів, індивід альний підхід до ожно о лієнта, посл а замірів і розрах н без оштовна. Конта ти: (097) 893-61-56 Металочерепицю та омпле т ючі виробництва Німеччини, Бель ії, Австрії. Достав а, арантія. Ціна: 58 рн./м. в. Конта ти: 62-56-96 Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ ВІД ВИРОБНИКА. ГАРАНТІЯ, МОНТАЖ, ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 62-56-96, 62-56-97, (067) 380-21-09 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Металочерепицю, сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: 45-20-07, (063) 363-20-07, (063) 775-44-71 Металочерепицю. Конта ти: 63-52-77 (050) 339-45-75 Металочерепицю. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Металочерепицю. Конта ти: (067) 380-21-09 Металочерепицю. Конта ти: 43-23-26, (098) 937-78-78

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПАЛЕННЯ, ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (099) 040-63-82 Молдін . Г ртовня дерева. Світ са н. Мережа ма азинів. Конта ти: в л. Стариць о о, 37 а, 43-24-46, (050) 375-36-31 Настил профільний. 63-52-77, (050) 339-45-75

Конта ти:

Натяжні стелі. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 dom0507@ukr.net Нітроемаль, жовт . Ціна: 8 рн./л Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Пиломатеріали. Конта ти: (098) 702-00-15 Пиломатеріали: дош и, бал и, ро ви. Конта ти: (098) 296-21-11 Підві оння, вн трішні. Конта ти: (097) 35-31-976 Підві оння. Конта ти: 63-80-03 Пінобло и з авто лавно о азобетон в асортименті. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и. Конта ти: 43-08-87, (067) 362-14-39

26-38-57,

Пінобло и. Конта ти: 45-41-52, (098) 714-27-92

45-41-51,

Пінобло и. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38 Пінобло и. Конта ти: 60-88-51 (067) 392-50-74 Пінопласт, 6 п., терміново. Ціна: 85 рн./ п., тор . Конта ти: 43-90-54, (068) 569-04-47 Пінопласт. Конта ти: 22-79-96, (096) 839-77-71 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Пісо , достав а по Рівном та Рівненсь ій обл. Конта ти: (067) 943-36-60

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (067) 953-95-33 Пісо , щебінь, відсів. Конта ти: (067) 774-14-61 Пісо , щебінь, відсів. Конта ти: (067) 774-14-61

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (067) 492-90-53 Пісо , щебінь. 343-63-58

Конта ти:

Плити бетонні, ПКЖ, ребристі - 6 /1,5м Конта ти: (097) 187-80-22 Плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Матеріали по рівельні, а сес ари до них. Конта ти: (098) 702-00-15

Матеріали по рівельні, ш мо-, ідро-, євро-, вітро-, паробар’єри, анти онденсат. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

(097)

Рей . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ринв водостічн . Конта ти: (095) 091-58-18

Плити пере риття. Конта ти: (098) 082-99-71

Ролети бамб ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Плити п стотні, перетин и. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

Ролети захисні, я ість арантована. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Плити, ребристі, бетонні, п ж 6 x 1,5м Конта ти: (097) 187-80-22

Ролети захисні. Конта ти: 43-68-52, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

Плит ранітн , від виробни а. Конта ти: (097) 902-69-07

Ролети. Конта ти: 63-80-03

Плит афельн , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит лицювальн , 20/25 см, 4,5 в.м. Конта ти: 43-61-36 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-23-92 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: (0362) 20-71-57 (050) 514-47-80,(097) 852-84-30

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сайдин , бло -ха з, шалів . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19

САЙДИНГ

Плит трот арн . Конта ти: м. Здолб нів, в л. Шевчен а, 4, 43-42-10, (067) 831-29-16, (094) 966-42-10 Плит

трот арн . Конта ти: 22-42-93

Плит трот арн . Конта ти: 61-09-19, 61-06-14 Плит фасадн , 30/30, 5 па ово , оричнева. Конта ти: (067) 793-44-54 Плит , елітн . Конта ти: 64-56-05, 69-04-85 Плит ОСП-3. Конта ти: 504-30-47, (093) 702-18-82 Плів и по рівельні. 43-23-26, (098) 937-78-78

(096)

Конта ти:

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Плінт си, план и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 По риття на підло , б/в. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

ПОЛІКАРБОНАТ (РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ, ПРОЗОРИЙ ПЛАСТИК) ДЛЯ НАКРИТТЯ БАЛКОНІВ, ТЕПЛИЦЬ, АЛЬТАНОК, КОЗИРКІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (067) 760-04-25 Полі арбонат та вироби з ньо о. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні пар ани, озир и, по риття, теплиці. Конта ти: 45-41-52 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні пар ани, озир и, по риття, теплиці. Конта ти: (067) 218-67-20 Полі арбонат та вироби з ньо о: навіси, ш мозахисні пар ани, озир и, по риття, теплиці. Конта ти: 45-41-51 Полі ар бонат. Конта ти: 692-31-29 rkulpach@yandex.ru

(097)

Полі арбонат. Конта ти: 28-64-10, 64-30-95 Полотна фасадні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Поролон. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Профілі іпсо артонні, штрипси. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Профнастил, ПС-20, оцин ований та з по риттям поліестер. Конта ти: (099) 747-08-24 Профнастил. Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65 Профнастили. Конта ти: (0432) 57-80-58, 57-80-59 Ра шня римсь ий, достав а. Конта ти: (098) 603-53-21 Ра шня , вироби з ра шня , правильна еометрія, висо а я ість. Конта ти: (097) 230-36-19

Сайдин , софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи, пласти ова ва он а, де оративні панелі ПВХ.

Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Сайдин . Конта ти: 45-41-52, (098) 714-27-92

45-41-51,

Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Сайдин . Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65 Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Сайдин . Конта ти: 43-23-26, (098) 937-78-78 Сендвіч панелі. Конта ти: (0432) 57-80-58, 57-80-59 Сендвіч-панелі, висо ої Конта ти: 26-66-68

я ості.

Сендвіч-панелі. Конта ти: 63-52-77, (050) 339-45-75 Силі они (а рилові, санітарні, ніверсальні). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Системи водостічні, стальні, поліхлоридні. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Сіт и само леючі (с ловоло но, флізелін). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Сіт арм юч (до систем теплення). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Сіт зварн , армопояс, сіт для о орожі, се ційні о орожі. Конта ти: (096) 860-66-49

СІТКУ МЕТАЛЕВУ, ЗВАРЮВАЛЬНУ, ПЛЕТЕНА «РАБИЦЯ». КОНТАКТИ: 43-12-81 (067) 725-12-81 Сіт шт ат рн , від виробни а. Конта ти: (050) 235-55-50 СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ), СКЛО ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА).ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ, БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08 (097) 868-82-72 Сіт , армірован , різних онфі рацій. Конта ти: (093) 114-74-90 Сіт , с ловоло но. Конта ти: 22-79-96, (096) 839-77-71 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Ра шня , римсь ий. Конта ти: (03657) 7-61-57, (097) 908-42-09, (050) 375-07-38

Софіт, цо ольний сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19

Пласти листовий, сірий, синій, зелений ольори. Конта ти: (099) 757-21-57

Рей монтажн , тни , плінт с. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 sem77_rv@inbox.ru

Стріч б тил- а ч ов , для с леювання пліво та мембран. Конта ти: (050) 916-78-94

23


24

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Стелі натяжні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72

Фанер , ДСП, ДВП, OSB. Конта ти: (097) 351-70-22 Фанер , розмір 2500х1200х15мм. Ціна: 180-220 рн/лист Конта ти: (098) 028-14-95 Фанер . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Фарби водоем льсійні, в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Фарби, ла и, леї. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

61-99-00,

Фа р б и . Конта ти: 22-79-96, (096) 839-77-71

Стріч біт мн . Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92

Фарб жовт , водорозчинн . Конта ти: 28-97-80

С міші с хі б дівельні: шпа лів и, лей для плит и, іпсо артон , вирівнюючі с міші, цемент. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Фасадні системи. Конта ти: 63-52-77, (050) 339-45-75

С міші с хі. Конта ти: (0332) 78-34-64

Це л б/в, ртом. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 945-42-51 artemgaliy@mail.ru

Стільниці. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

Сходи на орище. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 40-05-60, 43-67-59 WWW.TEPLOVER.COM.UA

ТОРФ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДОСТАВКА, ФАСОВКА). КОНТАКТИ: (050) 339-36-58 ТОРФ НАСИПОМ ТА В МІШКАХ ДЛЯ С/Г. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. ТОРФОБРИКЕТ ПАЛИВНИЙ НАСИПОМ, В МІШКАХ, ГУМАТИ, ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО, ТОРФ’ЯНІ ГРАНУЛИ. КОНТАКТИ: 63-78-83, (093) 715-55-88 Тр би азбестові. Конта ти: (067) 656-47-61 Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16 Тр би поліетиленові, діаметр 16-500 мм, тр би поліпропіленові 20-110 мм. Системи водовідведення та злив , по рівельні та теплоізоляційні матеріали, пар етні дош и з д ба. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 2/ 1. 62-94-41, 23-33-53, 22-52-84, (096) 307-38-21 Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Утеплювач, целюлозний, для стін, риш, підло и. Ціна: 6 рн./ в.м. Конта ти: 43-34-50, (050) 737-13-85 Утеплювач. Конта ти: (0432) 57-80-58, 57-80-59 Утеплювачі. Конта ти: 45-20-07, (067) 363-20-65 Ущільнювач. Конта ти: 43-23-26, (098) 937-78-78 Фанер водостій , різних товщин та розмірів. Конта ти: (067) 363-70-16 Фанер , 64-12-98

ДВП,

ДСП.

Конта ти:

№43 від 9 листопада 2011 ро

Ф рніт р . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Це л бит . Рівне. Подар ю. Конта ти: (098) 070-76-28 Це л Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45 Це л во нетрив , б/в. Конта ти: (050) 569-41-61 Це л лін ерн . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицьов , ерамічн черепицю, поризовані бло и, с хі с міші. Конта ти: (0332) 78-34-64 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ ТА КЛІНКЕРНУ. КОНТАКТИ: 43-12-81, (067) 725-12-81 Це л лицювальн , рядов . Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39 Це л лицювальн . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицювальн . Конта ти: (0332) 78-34-64

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00 Черепицю, ерамічн , б/в. Конта ти: (050) 577-53-44 Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Це л , б/ , в необмеженій іль ості,в межах міста достав а. Конта ти: (050) 339-21-01 Це л , бит , з самовивозом, Рівне, підійде для замощення доро и, залив и ф ндамент . Подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00 Це л , бит , з самовивозом, Рівне, подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00. Це л , б дівельн , во нетрив (червон , біл ). Конта ти: (097) 343-63-58 Це л , б дівельн , рядов . Ціна: 3000 рн. Конта ти: 63-30-11 Це л , від виробни а. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Це л , достав а по Рівном та Рівненсь ій області. Конта ти: (067) 943-36-60 Це л , нов , М-100 по ціні М-75, недоро о, маю 70 тис. Конта ти: (067) 363-01-84 Це л , нов , М-100 по ціні М-75, недоро о. Конта ти: (067) 363-01-84 Це л . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Цемент. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Цемент. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Черепицю біт мн , виробництва США, Канада, Бель ія. Конта ти: 63-61-99, (097) 587-91-99, (050) 435-13-55 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю біт мн . Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92 Черепицю біт мн . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65 Черепицю ерамічн та цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю ерамічн , Tondach, за а ційними цінами. Конта ти: (0362)63-55-33 Черепицю ерамічн . Конта ти: (0332) 78-34-64

Бетонозміш вач, 130 л. Конта ти: (099) 337-34-44 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бетономішал , Березне. Ціна: 16000 рн. Конта ти: (067) 274-77-26

Шифер хвильовий. Конта ти: (097) 032-38-75

Бо орізи, невели і. Ціна: 17 рн/шт. Конта ти: (099) 057-88-61, (098) 837-51-68

Шифер, 1 лист, 6 хвиль, новий, ви-тва Івано-фран івсь а. Ціна: 30 рн. Конта ти: (097) 384-79-61

Болти, свердла, саморізи. Конта ти: (067) 362-42-18

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14 Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Шифер, б/в. Ціна: 25 рн. Конта ти: (095) 060-89-92 Шифер, достав а по Рівном та Рівненсь ій обл. Конта ти: (067) 943-36-60

Боч и для вапна. Конта ти: (067) 686-58-64 Боч для топ и смоли, з підстав ою. Ціна: 200 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06. Вал ф вальний, б\в, 35 см, на 2 ножі. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 770-13-87 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Шифер, цемент, р беройд, єврор беройд, ДВП, лист, профіль, онь и оцин овані, біт м. Достав а автотранспортом. Конта ти: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net

Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Шифер. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Шпалери паперові. Конта ти: 28-96-33 Шпалери, дешево. 43-58-15, (097) 532-68-25

Конта ти:

Щебінь ранітний. Конта ти: (067) 362-00-41 Щебінь, відсів, пісо . Конта ти: (067) 774-14-61 Щебінь, ранітний, 35 т., достав а. Конта ти: (067) 362-00-41

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (067) 970-89-78

Ви р т , ніверсальн . Ціна: 42 рн. Конта ти: (099) 057-88-61, (098) 837-51-68

Дале омір, цифровий, лазерний, арантія. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (093) 829-08-80 Дриль «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09 Еле троди Моноліт, діаметр 4 мм, 10 , 2 па ов и по 5 . Ціна: 170 рн. Конта ти: (093) 676-84-73 Еле троінстр менти. 28-65-73, 62-05-30

Конта ти:

Ємність металев , об’єм 4,5 м б. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 597-02-37 Інстр мент б дівельний, малярний. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Інстр мент р чний. Конта ти: 68-39-24, (099) 053-41-44, (067) 192-02-16

Щебінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

Щебінь. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

2.2.2. К плю

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. В широ ом асортименті. Конта ти: в л. Соборна, 36, (0362) 62-01-55, 26-65-08

Це л рядов М-75, М-100, лицювальн . Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Бетонозміш вач, 0.3 б.м., 380 В. Конта ти: (067) 686-58-64

Бр ів , можна б/в, терміново. Конта ти: (093) 254-13-38 Ліс хвойний, р лий з ліс осповсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22 Матеріали б дівельні, б/в. Конта ти: 43-52-56 Ришт вання б дівельне. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Сіт для о орожі, 1.5м. Конта ти: (067) 797-89-20 С лобло и. Конта ти: 43-16-85 Це л , б/в, во нетрив , 150-200 шт. Конта ти: (097) 033-84-81 Це л , б/в. Конта ти: (067) 362-27-30

Конта ти:

Інстр менти. Конта ти: 62-15-29; (067) 301-07-06 Інстр менти. Конта ти: 62-15-29; (067) 301-07-06. Канати, сталеві. Конта ти: (050) 963-87-55 Карет на дв тавр, на підйомний механізм. Конта ти: (067) 605-56-56 Като р чний, для в ладання р беройд . Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06. Кран «Піонер», вантажопідйомністю 150 , на олесах. Конта ти: (050) 671-10-30

Шифер, б/в. Конта ти: (099) 053-61-40

Кр и відрізні. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Шифер, хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14

Лещата овальсь і. Конта ти: (067) 364-54-09

Будівельні інструменти та обладнання

Лещата овальсь і. Конта ти: (067) 364-54-09

2.3.1. Продам

Установ для виробництва бло ів. Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04

Лом. Конта ти: 5-92-45 Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03 Молото відбійний пневматичний МО-2Б, новий. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 62-15-29; (067) 301-07-06. Молото відбійний, пневматичний. Конта ти: 62-15-29; (067) 301-07-06.

Балон исневий. Конта ти: (067) 584-93-35

Молото пневматичний, відбійний, МОП 3, б/в. Конта ти: (050) 375-49-94

Балони в ле ислотний, пропановий, асцителеновий енератор, шлан и зварювальні, оріл и, різа , тал р чна 1 т, боч а 80 л. Конта ти: (067) 686-58-64

Мотобло и. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Балони исневі. Конта ти: (097) 033-84-81 Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Напівавтомат зварювальний. Конта ти: (067) 360-39-33 Обладнання для ви отовлення пінобло ів. Конта ти: (098) 259-40-94 Обладнання навісне, мото льтиватори. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Патрон до дрелі, металічний, новий, люч додається. Конта ти: (067) 938-92-68, (066) 039-30-06

Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Підстав и для поріз и дверей. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Пневмоінстр менти. 62-05-30, 22-23-38

Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64

Ришт вання б дівельне. Конта ти: (096) 213-55-52

Конта ти:


№43 від 9 листопада 2011 ро Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , решіт а водозливна в лична. Конта ти: (067) 686-58-64

Ришт вання фасадні. Достав а. Конта ти: (066) 664-02-89

Ро л ідравлічн , б/в. Конта ти: (050) 375-44-91 Саморізи, болти, свердла. Конта ти: 4З-67-03, (067) З62-42-18. Саморізи, дюбеля в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Свердла. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Сіт зварн , армопояс, сіт для о орожі, се ційні о орожі. Конта ти: (096) 860-66-49 Стано деревообробний. Конта ти: (098) 259-40-94 Станцію шт ат рн , в хорошом стані, дизельний мотор, двоціліндровий. Березне. Конта ти: (067) 274-77-26 Стропи ланцю ові, сталеві, сертифі овані. Конта ти: (050) 963-87-55

Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Колон азов , Нева, б/в, в робочом стані. Конта ти: (067) 702-01-90

Газ, опалення, водопостачання

Ришт вання б дівельні, ле о сплавні з настилами, професійні 2/3/0,7 м, виробни Німеччина, висота до 100 м, достав а по Рівном без оштовна. Конта ти: (094) 966-52-56

ОПАЛЕННЯ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Компле т ючі систем опалення: фітін и, розширювальні ба и, насоси. Конта ти: (067) 380-27-88

2.4.1. Продам Гідронасос а сіально• поршневий 310.112.03, б/в. Конта ти: (097) 359-77-63

Тр би, б/в, діаметром: 150, 219. К тни и, швелери. Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04

Фільтри для води: механічні, знезалізнення, видалення на ип , отримання питної води. Конс льтації, підбір, достав а, встановлення, сервіс. Конта ти: (067) 179-31-02 Байпас. Конта ти: 26-39-13, (066) 713-60-30 Балон азовий. Конта ти: (096) 307-32-01 Балон пропановий, б/в. Конта ти: 28-70-54

Конве тори азові 2-5 Вт, сталеві, чав нні, арантія, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Конве тори 645-46-36

азові. Конта ти: (097)

Котел «Б лер’ян-3», б/в. Конта ти: (096) 290-48-47 Котел «Прометей»+насос, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1400 рн. тор . Конта ти: 43-01-61, (067) 959-15-30 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33 Котел азовий, недоро о. Конта ти: (067) 363-13-53 Котел дво онт рний, б/в, потреб ючий ремонт . Конта ти: (067) 797-89-20 Котел КЧМ, б/в. Конта ти: (097) 832-38-03 Котел КЧМ, новий.. Конта ти: (098) 667-98-10 Котел на тверде паливо, новий, або б/в. Конта ти: (098) 503-63-39

Трансформатори зварювальні, стаціонарні - ТДВД. Конта ти: (067) 670-73-31

Балони, азові, 2шт. Ціна: 200 Конта ти: (097) 618-66-54

Установ для виробництва бло ів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Бані. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Форми, пласти ові, для ви отовлення трот арної плит и та бр ів и. Конта ти: (066) 270-25-21

Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33

Котел твердопаливний, пот жністю 700 Вт, новий. Конта ти: (067) 310-39-69

Батареї чав нні, 13 се цій, самовивіз Рівне. Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: (096) 299-00-26

Котел твердопаливний, сталевий, енер озбері аючий, пот жність 200 в.м. Конта ти: (067) 751-91-55

Батареї чав нні, 3 се ції по 8 ребер, б/в. Конта ти: (067) 362-27-30

Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Батареї чав нні, б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 996-00-42

Котел. Конта ти: (098) 517-80-99

Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64

Батареї, ч нні, б/в. Конта ти: 60-78-54, 28-50-64 після 18.00

Ящи металевий для розчин 2 Конта ти: (096) 307-32-01

Бойлер, Німеччина, б/ . Конта ти: 63-61-67

Форм на ви отовлення пінобло ів, розбірн , 300х200х600 мм, 30 отових бло ів ви отовляється за один раз. Конта ти: (050) 671-10-30

б.м.

Бойлери еле тричні, вир-во Росія, Італія, 30-100 л, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

2.3.2. К плю Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 213-55-52 Бетонозміш вач. Конта ти: 5-46-12, ввечері Ва ончи , б дівельний, Конта ти: (067) 718-52-39

рн.

3/6

м.

Запчастини до б дівельної люль и. Конта ти: 43-52-56 Інстр мент б дівельний. Конта ти: (096) 213-55-52

Бойлери, звичайні та « освенно о» на рів , омбіновані. Конта ти: (067) 380-27-88 Ванн металев , б/в, 1,5 м. Конта ти: (098) 495-14-44 Ванн , чав нн . Конта ти: (067) 772-92-16 Вентилі, чав нні, від 15 до 50. Конта ти: (098) 609-03-92

Лещата, б/в. Конта ти: (050) 375-52-95

Вентиль, паровий. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: (098) 609-03-92

Люль б дівельн та запчастини до неї. Конта ти: 5-46-12, ввечері

Витяж и. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

Люль б дівельн . Конта ти: (096) 213-55-52

Витяж

Опал б

. Конта ти: (096) 213-55-52

61-99-00,

, б/в. Конта ти: (097) 263-20-12

Водостічні системи та а сес ари. Конта ти: 63-52-77, (050) 339-45-75

Котел на твердом паливі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-35-06 Котел твердопаливний Мозир КСТ, 12,5 Вт. Конта ти: (097) 645-69-93

«Херман».

Котер КЧМ, твердопаливний, з азовим стат ванням, б/в. Конта ти: (097) 832-38-03

КОТЛИ - НА ГАЗ, НА ТВЕРДЕ ПАЛИВО. КОНВЕКТОРИ, КОЛОНКИ, НАСОСИ. ГАРАНТІЯ. ДОСТАВКА. ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-17-80, (095) 425-89-33 Котли азові «Арістон», «Нова Флоріда», «Вайленд», «Вісман», «Беретта», монтаж, достав а, І-й зап с . Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

КОТЛИ ГАЗОВІ, КОНВЕКТОРИ (ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ). КОНТАКТИ: (0362) 63-38-36, (067) 362-00-93

Пар етно-шліф вальн машин Со-206 220В б/в. Конта ти: (097) 034-19-13

Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Котли азові. Конта ти: (097) 645-46-36

Ремінь монтажний. Конта ти: (097) 394-61-25

Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

Котли еле тричні. Конта ти: (097) 645-46-36

Ришт вання б дівельне. Конта ти: 5-46-12, ввечері

Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

Еле тронасоси. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Ришт вання, візьм в оренд . Конта ти: (067) 831-75-23

Еле трообі рівачі, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20

Котли твердопаливні, вир-во У раїна, Польща, автоматичний режим, завантаження паливом до 20 од., пот жність 13-1140 Вт, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Еле тротермос, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

2.3.3. Здам в оренд Б дівельне ришт вання. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Б дівельне ришт вання. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 О орож на б дівництво, достав а, монтаж. Конта ти: (096) 213-55-52

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

ле

Зміш вач для ванни, настінний, новий. Конта ти: (097) 645-35-33 Кабіни, д шові, хороша Конта ти: (098) 305-52-33

я ість.

Кабін д шов ідромасажн , б/в. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 43-01-61, (067) 959-15-30

Каміни. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067) 360-86-45 Кахлі на амін чи р б , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

е.

Ришт вання б дівельне, ле осплавне, з настилами, монтаж, демонтаж, достав а. Конта ти: 43-16-85 Ришт вання б дівельне, професійне. Конта ти: 43-52-56 Ришт вання б дівельне. Конта ти: 20-86-39 Ришт вання б дівельне. Конта ти: (066) 664-02-89 Ришт вання ле осплавні з настилами, є виш а – т ра перес вна, на олесах, до 8м. Конта ти: (067) 362-55-01, (096) 213-55-52 Ришт вання фасадне. Конта ти: 5-46-12, ввечері

Котли твердопаливні, різних виробництв. Конта ти: (097) 645-46-36

D-100.

Каміни, прое т вання, дизайн. Конта ти: 25-76-70, (097) 988-65-13

Пар ан дерев’яний, на б дівництво, достав а, монтаж. Конта ти: (067) 362-55-01 Ришт вання б дівельне, Конта ти: (067) 362-55-01

Зас в и, чав нні, D-80, Конта ти: (098) 609-03-92.

Котли азові. Конта ти: (067) 380-27-88

Кахлі, б/в. Ціна: дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Колон и азові, за низь ими цінами. Конта ти: (067) 380-27-88 Колон и 645-46-36

азові. Конта ти: (097)

Колон и 380-27-88

азові. Конта ти: (067)

Колон азов «Beretta Idrabagno 11». Конта ти: (066) 040-54-80 Колон азов , «Beretta», нов , ви-тва Італії. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (068) 500-02-65 Колон азов , «Дан о», нов , недоро о. Конта ти: 68-08-33 Колон азов , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-74-86 Колон азов , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 497-22-29

КОТЛИ, ВИРОБНИЦТВА ЖИТОМИР, ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (050) 375-62-11, (067) 360-11-56 Котли, азові, продаж та встановлення. Конта ти: (067) 380-27-88 Котли, арантія, сервіс. Конта ти: 23-00-88, 23-00-55, (098) 807-55-24 Котли, олон и, онве тори, азові лічильни и, насосне обладнання. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 (067) 362-05-24 Котли. Конта ти: (097) 645-46-36 Котли. Конта ти: (097) 645-46-36 Котли: азові, еле тричні, твердопаливні різних виробни ів. Вели ий вибір, широ ий ціновий діапазон. Гарантійне зобов`зання. Конта ти: (097) 645-46-36 www.teplosfera.com Котли: азові, еле тричні, твердопаливні різних виробництв. Конта ти: (097) 645-46-36 www.teplosfera.com Кран шаровий, DY50, вир-во Німеччина, відмінна я ість, 6 шт . Ціна: 140 рн. Конта ти: (098) 609-03-92 Матеріали для реставрації ванни, Фібер Глас, емаль, а рил, а рилові в лад и, тощо. Конта ти: 45-22-31 Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Мий

25

, нов . Конта ти: 5-92-45

Насос олодязний «Каштан». Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Насос, либинний, ЕЦВ-6, вир-во Росія, пот жність до 140м, новий, недоро о. Конта ти: (067) 594-59-41, (096) 365-14-65 Насоси, дренажні. Конта ти: 26-39-13, (066) 713-60-30 Насосні станції. Конта ти: 26-39-13, (066) 713-60-30 Обі рівачі дизельні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Обі рівачі, за цінами виробни а. Конта ти: (097) 689-01-99 Обладнання опалювальне. Конта ти: (097) 645-46-36 Паливо титанотверде . Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Печі, топ и стальні та чав нні. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45 Підло тепл , монтаж, демонтаж. Конта ти: (097) 645-69-93, (067) 384-71-24 Помп

для води. Конта ти: 26-06-00

Пристрій азовий, розподільчий, для отла КЧЧМ-4. Конта ти: 5-86-21 Радіатори для опалення, чав нні, б/в. Конта ти: (050) 375-53-52 Радіатори опалення, чав нні, нові, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Радіатори сталеві, алюмінієві, арантія, достав а. Конта ти: (097) 645-46-36 Радіатори чав нні та Конта ти: (097) 832-38-03

стальні.

Радіатори чав нні, 14 се цій, б/в. Конта ти: (096) 343-09-14, (067) 362-57-71 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (097) 654-43-56, (067) 710-35-50 Радіатори, алюмінієві та стальні. Конта ти: (067) 380-27-88 Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Радіатори, для отоплення, недоро о. Конта ти: (098) 807-55-24 Радіатори, сталеві та алюмінієві, для систем центрально о та індивід ально о опалення. Гарантія – 10 ро ів. Можлива достав а. Конта ти: (097) 645-46-36 Радіатори, стальні, нові, недоро о. Конта ти: (097) 645-69-93 Радіатори. Конта ти: (097) 645-46-36 Ред тор, поворотний, на 360 рад сів. Конта ти: (067) 605-56-56 Са ни, прое т вання, дизайн, монтаж. Конта ти: 25-76-70, (097) 988-65-13 Са ни. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Системи водозливні. 43-23-26, (098) 937-78-78

Конта ти:

Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Системи опалення, водопостачання та водовідведення, Монтаж, прое т вання. Конта ти: 23-00-55, (097) 645-46-36 Техні , опалювальн , арантія, сервіс. Конта ти: 23-00-88, 23-00-55, (098) 807-55-24 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39 Титан на тверде паливо. Конта ти: (098) 503-63-39 Тр би мататопласти ові, поліетиленові, поліпропіленові. Конта ти: 23-00-55, (097) 645-46-36 Тр би металеві. Конта ти: (067) 360-00-27 Тр би металополімерні, для опалення і водопостачання, REHAU RAUTITAN Stabil 16,2/2,6мм. Конта ти: (068) 500-02-65 Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Тр би поліпропіленові, нові, 5 шт., по 4м., діаметр 20 мм, 3,4мм товщина стін и, достав а. Конта ти: (067) 381-73-76

Унітаз, новий. Конта ти: 5-92-45 Фільтри для очист и води, ви-тво США. Конта ти: (097) 011-39-54, (067) 672-71-99 Шлан для полив 1/2 дюйма, 30 м, зелений, армірований. Ціна: 3 рн/м. Конта ти: (063) 843-15-52

2.4.2. К плю Р а д і а т о р и , б/в. Доро о. • Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Колон и, неробочі. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30 Котел для варіння харчів. Конта ти: (050) 498-23-42 Котел КЧМ 4 М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Батареї для опалення, можна б/в. Конта ти: (093) 254-13-38

Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б/в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Тр би, лат нні, діаметр 32 мм, 6 шт, по 3,5 м. Ціна: 25 рн./м Конта ти: (067) 701-16-30

Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Тр би, металопласти ові. Конта ти: (067) 380-27-88

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73

Тр би, поліпропіленові. Конта ти: (067) 380-27-88

Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Котли, неробочі. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Кільця септи ові, діаметром 2м, 2шт. Конта ти: (050) 435-43-55, (097) 299-85-49

Тр б азбестов , діаметр 100 мм. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Тр б металев , діам.152 мм (3 шт), довжина 9,15м-9,35м, Млинівсь ий р-н, самовивіз. Ціна: 85 рн/м. Конта ти: (098) 837-51-68, (099) 057-88-61 Тр б нержавіюч . Конта ти: (096) 307-32-01 Умивальни , б/в, 48 на 55 см. Конта ти: 28-27-10 Умивальни , мий . 62-83-47, (066) 653-50-02

Конта ти:

Унітаз з ба ом, б/в. Конта ти: 24-43-51

Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Тр б , б/в, діаметром 25-50мм, 200м. Конта ти: (097) 033-84-81


26

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ

№43 від 9 листопада 2011 ро

Тр б , б/в, діаметром 150-300мм та довжиною 10 м, можна с ами, за помірною ціною. Конта ти: (097) 033-84-81

Стано фрезерний, з ЧПУ, б/в, мар и FKRS-500. Конта ти: (067) 363-20-61

Електрообладнання

Тельфер еле тричний 3,2 т. Конта ти: (067) 670-73-31

2.5.1. Продам

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

Верстат то арний по метал ТМ-6, ш ільний. Конта ти: (050) 537-35-25, (096) 819-24-12

Тримачі для запобіжни ів на 200 ампер, 3 шт. Ціна: 10 рн. Конта ти: (093) 676-84-73.

Апарат зварювальний ВД-400У1, робочий стан. Ціна: До овірна. Конта ти: 68-08-33, (097) 811-17-79 Апарат зварювальний, б/в. Конта ти: 28-70-54

Стано , фрезерний, 1850 р.в., вир-во Німеччина. Конта ти: (097) 982-73-19

Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

2.5.2. К плю

Бензо осил , б/в, Італія, на олесах. Конта ти: (067) 797-89-20

Еле тродви ни, ред тори і моторред тори. Конта ти: (067) 528-70-42

Вими ачі. 42-04-35,

Осцило раф, вольтметр. Конта ти: (067) 699-92-11

Конта ти:

26-37-72,

Дриль р чн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Еле троінстр менти від провідних фірм, за дост пними цінами. Конта ти: 43-05-47, (099) 020-34-23 Еле троінстр менти, я існі, недоро о. Конта ти: 43-05-47, (099) 020-34-23. Еле троінстр менти. Конта ти: (097) 567-64-22 Еле троінстр менти. Конта ти: (097) 689-01-99 Еле тромотор 3-фазний. тип ВАО-21-4У, виб хозахищений 1,1 Вт, 1410 об/хв. Конта ти: (097) 645-75-73 Еле тростанцію, перес вн , дизельн , 27 Вт. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (096) 619-18-81 Еле тротовари. Конта ти: (067) З62-42-18. Інстр менти бензо та еле тро, витратні матеріали. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38 Кабель, провід, вир-во Польща. Конта ти: (066) 926-98-21 Кабель-провід. 286-84-16

Конта ти: (096)

Кабель-провід: ПВ-3, ПВС, ШВВП, ВВГн . Конта ти: (096) 286-84-16 Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Короб и лемні, роз ал ж вальні, для телефонних мереж, мереж си налізації, 100 шт. Ціна: 30 оп/шт. Конта ти: (093) 676-84-73. Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Лампи, рт тні, висо о о Конта ти: (098) 332-21-08

тис

.

Лічильни для світла, б/в. Конта ти: (096) 212-34-44 Люстр , під ретро. Конта ти: 23-16-35 Обладнання еле тротехнічне. Конта ти: 45-07-47, 45-07-57, (067) 384-24-07 Обладнання світло-еле тротехнічне. Конта ти: 45-07-47, 45-07-57, (067) 384-24-07 Обладнання щитове. Конта ти: 45-07-47, 45-07-57, (067) 384-24-07 Обладнання, низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Патрон до дрелі, металічний, новий, люч додається, діаметри свердл 1,5-13мм. Ціна: 20 рн. Конта ти: (067) 938-92-68, (066) 039-30-06 Пил до цир 28-70-54

ляр и, б/в. Конта ти:

Підвіс світлодіодн . Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Пневмобол ар

. Конта ти: 64-24-51

Подовж вач (перенос ), 10А та 16А. Конта ти: (099) 057-88-61, (098) 837-51-68 Пристрої низь овольтні, омпле сні. Конта ти: 45-07-47, 45-07-57, (067) 384-24-07 Провід СІП 4, СІП 5. Конта ти: (066) 926-98-21. Провід СІП 4, СІП 5. Конта ти: (066) 926-98-21 Провід, телефонний, 800 м. Ціна: 160 рн. Конта ти: 22-52-53 Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Розет и, вими ачі. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Розет и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Світильни и в личні. 26-37-72, 42-04-35,

Конта ти:

Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и пар ові. 26-37-72, 42-04-35,

Конта ти:

Світильни и, настінні. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06. Стабілізатори напр 28-65-73, 62-05-30

и. Конта ти:

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Послуги 2.6.1. Ремонтно-б дівельні Бетонні роботи, наливні, • технічні та штамповані бетонні підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій

Б дь-я і б дівельно-ремонтні роботи незалежно від об’єм , швид о, я існо. Без посередни ів. Конта ти: (097) 580-75-86, (066) 043-56-66 В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

В ладання пар ет х дожньо о, • щитово о, реставрація старо о

пар ет , ламінат, підло а, пар етна дош а, монтаж сайдин . Утеплення пінопластом, ороїд, баране . Монтаж парило . Конта ти: (096) 300-33-35, (099) 253-15-31

В ладання, шліф вання • пар ет , реставрація пофарбованої підло и під ла . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29

підло и, ва он и, •іпсоВ ладання: артон , плінт с . Конта ти:

Ремонтно-оздоблювальнi роботи: iпсо артон, плит а, ва он а, ламiнат та iн. Я icно! Конта ти: (097) 690-91-83

Утеплення пінопластом • ( ороїд, баране ), ремонт вартир: іпсо артон, шпа лів а, ламінат тощо. Конта ти: (096) 109-53-87

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Шпа лювання стін, стелі, від осів, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Лицювання плит ою стін і • підло и, я існо, арантія. Конс льта ція без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67 Лицювання • шт ат рення,

плит ою, шпа лювання, фарб вання. Встановлення іпсо артон , сайдин , сантехні а, по лей а шпалер. Конта ти: (096) 327-43-31

Монтаж сайдин , Канада, • Росія, Польща, 20 ольорів ва он и,

підсофіти, ринви. Монтаж іпсо артон , армстрон , підло а, ламінат, фанера. Встановлення ві он та дверей. Конта ти: (096) 350-20-83

Нанесення де оративнооздоблювальних матеріалів: венеціансь ої шт ат р и, де оративної шпа лів и, фа т рно о по риття на стіни та стелю. Різні методи нанесення. Допомо а підборі я існих матеріалів. Конта ти: (097) 109-72-13

Обшивання б дин ів • сайдин ом, ва он ою, підсофіти,

т. 20-71-57, (050) 514-47-80

АВТОВИШКА

Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення «по мая ах» іпсовою шт ат р ою машинним способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88 Шт ат рення, стяж а. Конта ти: 27-74-11, (096) 907-60-51

АЛМАЗНЕ СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ В БЕТОНІ, З/Б, ЦЕГЛІ ДІАМЕТРОМ ДО 220 ММ, ГЛИБИНОЮ ДО 1500 ММ. РІЗАННЯ ПРОЙОМІВ. КОНТАКТИ: (098) 497-46-73 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

Відновлення від осів. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17 В ладання ламінат . Конта ти: (098) 605-87-78 Влашт вання ідроізоляційних, деформаційних швів. Конта ти: (096) 773-95-83 В сі види іпсо артонних робіт. Конта ти: (098) 605-87-78

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ МЕТОДОМ ІН’ЄКЦІЙ. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МОКРИХ СТІН.

Посл и автовиш ами АП-17 видвижна, АГП-22 лі тьова; автораном, е с аватором, самос идом

т. 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 Роботи іпсо артонні та ремонтнооздоблювальні, б дь-я ої с ладності. Конта ти: (097) 978-30-85 viktoryvy@gmail.com Роботи іпсо артонні, б дь-я ої с ладності. Конта ти: (097) 978-30-85 Роботи по рівельні. Конта ти: (098) 702-00-15 Роботи ремонтно-оздоблювальнi роботи: iпсо артон, плит а, ва он а, ламiнат та iн. Конта ти: (097) 690-91-83 rugujless@gmail.com Роботи ремонтно-оздоблювальні, швид о, я існо. Конта ти: (097) 978-30-85 Сантехнічні роботи. Установ а азових, еле тро отлів. Монтаж, демонтаж систем водопровод , опалення, аналізації. Конта ти: (097) 668-24-48 luka2123@mail.ru Усі види бляхарсь их робіт, ви отовлення, встановлення. Конта ти: (097) 890-82-49 ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, БАГЕТІВ. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ ТА ПЛІНТУСА, МОНТАЖ ТА ШПАКЛЮВАННЯ ВІДКОСІВ. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТИПУ «МОЗАЇКА». КОНТАКТИ: (096) 949-33-06

КОНТАКТИ: (067) 360-67-30, (093) 756-18-76 З пинення проті ання та фільтрації води. Конта ти: (096) 773-95-83

КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ЛІНОЛЕУМУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ПОКРАСКА, ШПАЛЕРИ, Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ. КОНТАКТИ: (096) 348-66-07 Лицювання плит и. Конта ти: (098) 605-87-78 Лицювання плит ою. Конта ти: (097) 678-51-97 Монтаж ва он и. Конта ти: (098) 605-87-78 М о н т аж систем азопроводів. Конта ти: 5-23-66, 5-43-35 По лей а шпалер. Конта ти: 64-32-84 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

ШТУКАТУРЕННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, СТЯЖКА, ВКЛАДАННЯ ВАГОНКИ, ГІПСОКАРТОНУ, ЛАМІНАТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ. КОНТАКТИ: (096) 731-93-58

2.6.2. З ви отовлення Ви отовлення з деревини • сходів та східцевих маршів.

Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Ви отовлення з нат ральної • деревини дверей, ві он зі

с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Ви отовлення метало он• стр цій: ворота, се ції, о орожі, бал они, навіси, броньовані двері, перила, сходи. Ковані вироби. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44

Ви отовлення, встановлення • броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Посл и автовиш ами АП-17 видвижна, АГП-22 лі тьова; авто раном, е с аватором, самос идом. Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72 (067) 362-30-54

Ви отовлення, встановлення металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-18-85, (067) 987-42-52

Посл и е с аватором Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон . Конта ти: (0362) 20-71-57 (050) 514-47-80

Еле трозварювальні посл и, ви отовлення металевих онстр цій та металевих виробів, різної с ладності. Я існо та за дост пними цінами. Конта ти: 43-14-75, (098) 473-30-80

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

ринви. Утеплення фасадів пінопластом, мінватою, нанесення ороїд . В ладання столяр и, пар ет , ламінат, пар етна дош а. Монтаж парило . Конта ти: (096) 474-28-82

Прое ти б дин ів, дизайн інтер’єрів, натяжні стелі, ремонт “під люч”. Ліцензія МБАЖКГУ №119370 від 21.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

Ремонт вартир, б дин ів, офісів, с ладсь их приміщень «Під люч» та част ово. Конта ти: (068) 907-64-47 r e m o n t s n y l a @ m a i l . r u www.remontsnyla.at.ua

Професійне м р вання амінів, • ман алів, встановлення топо та їх

Посл и е с аватора Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон ,

Шпа лювання, фарб вання, •леєння шпалер, оброб а від осів.

(097) 451-34-26

Влашт вання • системи, ва он и,

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРА

Ремонт еле тродви нів, всіх модифі ацій до 300 Вт. Конта ти: (0362) 62-32-71, 62-05-65

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27 Ви отовлення дош и (необрізна, обрізна) бр с довжиною до 7 м. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ви отовлення амінів, прое т вання, дизайн. Конта ти: 25-76-70, (097) 988-65-13 Ви отовлення метало онстр Конта ти: 22-23-71

цій.


БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№43 від 9 листопада 2011 ро

27

Армат р . Конта ти: 22-23-71 Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01 Катан . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

28-64-10,

Кр , вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 Кр и. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 К тни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 К тни . Конта ти: 22-23-71 К тни . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Лист. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопро ат, листовий та сортовий, зі с лад . Конта ти: (067) 595-83-27 Металопро ат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Полос . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90 Ві на металопласти ові, ви отовлення, ремонт. Конта ти: (095) 282-35-99 Каміни, ви отовлення та монтаж. Конта ти: (050) 567-98-72, (067) 360-86-45 КОВАНІ ВИРОБИ, ВОРОТА, ПАРКАНИ, РЕШІТКИ НА ВІКНА, НАВІСИ НАД ДВЕРИМА, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, ЛІЖКА, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ. ЗДІЙСНЮЄМО ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: 23-70-08 (ПІСЛЯ 18.00), (067) 362-45-44 Роботи з б дівництва очисних спор д, резерв арів, підземних пар ін ів, басейнів. Конта ти: (096) 773-95-83

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27 ХУДОЖНЯ КОВКА ТА ВИРОБИ З МЕТАЛУ.

Встановлення сантехні и, заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Х дожній розпис с ла: ві на, двері, шафи- пе, меблеві фасади, дзер ала, вітражі, весільні бо али. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44

Встановлення та ремонт • сантехні и, заміна металевих

Б дівництво азопроводів (із сталевих та поліетиленових тр б). Конта ти: 5-23-66, 5-43-35

тр б на металопласти ові, під лючення пральних машинавтоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34 Встановлення та ремонт • сантехні и. Конта ти: (067) 179-31-02 Встановлення теплої підло и. • Конта ти: (067) 179-31-02 Під лючення бойлерів, • пральних машин. Конта ти: (067) 179-31-02 роботи по заміні •Сантехнічні систем водопостачання і аналізації. 179-31-02

Конта ти:

(067)

ЯКІСНО. КОНТАКТИ:

Встановлення ві он. Конта ти: (098) 605-87-78 Встановлення дверей. Конта ти: (098) 605-87-78

2.6.4. Інші

Встановлення зміш вачів • приховано о монтаж , вб дованих •Вивіз б дівельних відходів бач ів, ідромасажних ванн та та сміття, ліц. МТЗУ АВ № ідробо сів. Конта ти: (067) 179-31-02

отлів. Конта ти: (067) 179-31-02

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

ШВИДКО, ДЕШЕВО,

2.6.3. З встановлення

Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94

Встановлення систем • Хімічна промив а тепло• опалення, водопроводів, обмінни ів азових олоно та

Встановлення автономно о опаленння в вартирах та житлових б дин ах. Конта ти: 5-23-66, 5-43-35

(097) 167-28-89

Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно.

370150 від 08.08.07 р. Конта ти: (097) 343-63-58, (094) 966-67-45

Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: (097) 343-63-58 Достав а мі сером МАН: 7-10 б.м. Конта ти: 43-65-69, (095) 175-96-70, (067) 360-79-93 Посл и бетононасоса МАН 25 м. Конта ти: 43-65-69, (095) 175-96-70, (067) 360-79-93 Посл и раном-маніп лятором. Конта ти: 45-04-36, (067) 462-50-09 Прое тні роботи по азифі ації азопроводів та житлових б дин ів. Конта ти: 5-23-66, 5-43-35 Про ладання азопроводів, безтраншейне. Конта ти: 5-23-66 Роботи овальсь і та то арні. Конта ти: (098) 258-56-96 Х дожнє оздоблення фасадів де оративним амнем, р стами, ронштейнами і іншими елементами де ор , ви отовленими з пінополістирол з армованою захисною поверхнею. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 162-81-28 tanyuxay@mail.ru

Металопрокат, вторсировина 2.7.1. Продам Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71 Тр би оцин овані. Конта ти: 5-86-21 Тр би поліетиленові, тр би поліпропіленові. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, (096) 307-38-21 Тр би, б/в, діаметром:150,219. К тни и, швелери. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04 Тр би, тни , швелер, р и, вадрат, листи, бал и, армат р , полоси, дріт. Полі арбонат всіх ольорів. Нержавіючий метал в асортименті. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Сталь листов . Конта ти: 22-23-71

Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Тр би б/в, діаметром 300 мм. Конта ти: (098) 386-56-22

Швелер. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.7.2. К плю Бр хт чорних, ольорових металів та а м ляторів. Конта ти: 25-62-19, (067) 675-71-98 Дріт олючий. 400-87-00

Конта ти:

(097)

Металобр хт, за висо ими цінами. Конта ти: 40-03-02, (067) 225-75-96, (066) 651-96-32 Швелер та тни в б дь-я ій іль ості, оцин ований профільний лист в б дь-я ій іль ості. Конта ти: (098) 611-93-36


28

№43 від 9 листопада 2011 ро

МЕБЛІ К хні на замовлення. Конта ти: (097) 307-73-81

Меблі з Німеччини, нові та б/в. Конта ти: (093) 577-38-22

К хні, виробництва Італії, У раїни, Німеччини. Конта ти: 26-68-41, (098) 713-48-02.

Меблі орп сні на замовлення. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Диван, б/в. Конта ти: 5-49-38

К хні, вітальні, шафи різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38

Меблі м’я і, дивани, точ и, офісні меблі. Конта ти: (096) 687-05-66

Диван, б/в. Конта ти: 23-72-57, (096) 277-31-67

К хні, шафи- пе. Достав а та монтаж. Конта ти: (096) 687-05-66

Диван, товий, червоно о ольор , в відмінном стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 645-91-96 kuzmapetruk@mail.ru

К хню. Ціна: 3500 63-44-75, 5-36-30

Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 40-09-27, (097) 429-56-56, (093) 719-79-40 Диван, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 918-27-83 Диван, б/в. Конта ти: (067) 790-91-30

Диван, новий. Ціна: 2650 рн. Конта ти: (050) 435-89-65 Диван, новий. 578-67-73

Конта ти:

Диван-ліж о, в хорошом стані, б/в. Конта ти: (066) 049-17-41

Ліж а двоспальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Диван-малю , б/в, в арном Конта ти: (050) 197-35-88

Ліж а дерев’яні, з сосни, 5 видів ольорів, з ламелями, розміри від 80*200см до 180*200см. Гарантія! Достав а БЕЗКОШТОВНА ( межах Рівно о). Конта ти: (096) 687-05-66

стані.

Диван. Конта ти: (096) 607-44-33 Диван. Конта ти: 63-05-80, (093) 045-34-58 Дивани, б/в. Конта ти: 24-67-49

•К хню з мий ою, довжина 1,6 м, б/в 1 рі . Ціна: Недоро о. Конта ти: (067) 477-42-74 Cтін д бов . 563-74-99

Конта ти:

(050)

Барн стій зі с ляною вітриною, б/в. Конта ти: (098) 564-26-76 Бра, р чна ов а. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55 Вітальні на замовлення Конта ти: (097) 307-73-81

Дивани, м’я і 227-48-04

точ и. Конта ти: (063)

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 265-18-24 Меблі, б/в. Конта ти: (050) 339-24-03 Меблі, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 24-59-86, (096) 412-99-87 Меблі, на замовлення, б дь-я их розмірів. Конта ти: 27-03-77, 27-61-44 Мий 5-79-21

хонн

подвійн . Конта ти:

Мий , з раном, б/в, в хорошом стані, ви-тва Німеччини. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06 Мий , нержавіюч , б/в, вир-во У раїна, Запоріжжя. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-30-88, (098) 26-06-195

Дитячі на замовлення. Конта ти: (097) 307-73-81

Ліж а, р чна ов а. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55

Етажер для ни , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18

Ліж а. Конта ти: (067) 969-28-06, (096) 163-12-83, (050) 375-84-84

Передпо ій - 2 дводверні шафи, однодверна шафа, дзер ало з т мбоч ами. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 198-53-98

Стіл «Ан лія», роз ладний. Конта ти: (093) 566-47-30

Євродиван. Конта ти: (096) 607-44-33

Ліж о двоспальне в дитяч Конта ти: (097) 298-61-85

Передпо ої, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Килим нат ральний 2х3 м. Конта ти: 28-20-04 Килим. Конта ти: 26-38-46

Комод, олір вишня/молочний д б. Конта ти: (067) 363-27-51

імнат .

Ліж о двоспальне, б/в. Конта ти: (067) 164-14-60

Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ліж о двоспальне, в хорошом стані. Конта ти: (067) 185-79-10

Піднос з под ш ою lap-tray. Ціна: 149 рн. Конта ти: (097) 645-84-67

Ліж о двоспальне, дерев’яне, з матрацом. Конта ти: (098) 071-61-37

Підстав и для вітів. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55

Ліж о двоспальне, з приліж овими т мбоч ами, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 24-59-86, (096) 412-99-87

Підстав під вз ття. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55

Ліж о двоспальне. Конта ти: (067) 797-24-92 Ліж о дитяче, двоповерхове, дерев’яне. Конта ти: (096) 160-71-52

Підстав 43-58-15

під телевізор. Конта ти:

Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33

Дзер ала для ванних Конта ти: (067) 364-33-38

імнат.

Дзер ала. Конта ти: 24-10-09 Дзер ало і столи , нат ральне дерево, р чна робота. Конта ти: (098) 477-57-06 Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Дзер ало, розміри 49 см х 87 см, при ріплено до фанери. Гарний стан. Ціна: 70 рн. Конта ти: (067) 240-10-07 Дзер ало-трельяж, б/в. Конта ти: 28-20-04 Диван «Мар 607-44-33

с». Конта ти: (096)

Диван 1,76/2,2 м. Конта ти: (067) 840-67-31 Диван і 2 рісла, омпле т зелено о ольор , в хорошом стані. Конта ти: (097) 210-95-37

Крісла м’я для дачі, 2 шт. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 350-35-40 Крісла роз ладні, б/в. Конта ти: (097) 333-19-92

рісла. Конта ти: (096)

Диван, 130 см. Конта ти: 64-24-51 після 18:00 (066) 465-90-20 Диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 61-55-46, (066) 359-31-36 Диван, 2 рісла, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (050) 375-89-95 Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39 Диван, б/в. Конта ти: (066) 874-36-59

Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Сервант+трельяж, олір « оріх». Конта ти: (067) 888-70-89 Сервант, б/в. Конта ти: 23-72-57, (096) 277-31-67

К точ и дерев’яні. Конта ти: (067) 780-65-72

Матраци ортопедичні, Конта ти: (050) 313-00-19

К точо м’я ий , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 229-61-24

Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Сервант. Конта ти: 63-05-80, (093) 045-34-58

К точо м’я ий, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 26-68-30, (098) 498-52-12

Матраци ортопедичні. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067) 992-21-56

Спальний арніт р: двоспальне ліж о з т мбами, 2 шафи дводверні з антресолями, 2 приліж ові т мбоч и, трельяж з р лим дзер алом. Ціна: 2200 рн. тор . Конта ти: 5-00-01

К точо м’я ий, синьо о Конта ти: (067) 350-35-40

Диван та два 183-75-46

Ро и оленя. Конта ти: 43-58-15

Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/ в. Конта ти: 63-61-67

Диван роз ладний. Конта ти: 43-61-36

ольор .

К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 К точо м’я ий для офіс «Президент», ш іряний, б/в, відмінном стані. Конта ти: (067) 363-70-16 К точо м’я ий, 2.90х2.40, світло о ольор , нат ральні де ори. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56 К хні від виробни а. 64-12-03, (096) 786-69-38

Конта ти:

рн.

Меблі б/в, з Європи: 4 стільчи а і стіл, д бові. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (095) 864-31-53 Меблі для отелів та ресторанів. Конта ти: 27-03-77, 27-61-44 Меблі для дом та офіс . Конта ти: 46-08-46, 63-61-09 Меблі для

хонь. Конта ти: 27-03-77

Меблі з Ан лії, нові та б/в. Конта ти: (093) 577-38-22 Меблі з Голландії, нові та б/в. Конта ти: (093) 577-38-22 Меблі з дерева. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31

Стіл, на 363-27-51

олесах. Конта ти: (067)

Стільці д бові, 6 шт. Конта ти: (050) 698-21-46

П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их - 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Крісло. Конта ти: 23-72-57, (096) 277-31-67

хонний. Конта ти:

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

(096)

Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Матрац, 1,50/2 м, виробни Конта ти: (067) 779-42-57

К точо м’я ий, (093) 510-34-86

Стіл, б/в. Конта ти: (096) 749-55-72

Конта ти:

Стіл омп’ютерний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

П фи. Конта ти: (067) 969-28-06, (096) 163-12-83, (050) 375-84-84

Крісло- ачал , нат ральне дерево, р чна робота. Конта ти: (098) 128-28-63

Диван роз ладний. Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 792-86-48

Стіл ж рнальний. Конта ти: 62-01-38, (067) 337-08-07

Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

Матраци, б/в. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Стіл роз ладний. Конта ти: 43-61-36

Стіл омп’ютерний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (093) 506-86-05

Крісло м’я е, б/в. Конта ти: (067) 335-97-70

К точо м’я ий, в хорошом стані, б/в. Конта ти: (097) 442-05-25

Стіл роз ладний, б/в. Конта ти: (096) 749-55-72

Стіл + 6 стільців, д бові, б/в, в відмінном стані. Конта ти: (067) 335-97-70

Стіл омп’ютерний, новий. Конта ти: (096) 804-60-61

прошиті.

Стіл роз ладний на 12 персон. Конта ти: 45-12-33

Стіл ж рнальний, дерево. Конта ти: (050) 563-74-99

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Ан лія.

Стіл робочий + т мб . Конта ти: (067) 363-27-51

Стіл. Конта ти: (067) 175-73-07

Конта ти:

Матрац ортопедичний, новий 160х200, з ефе том зима-літо, з о осовим воло ном з обох бо ів. Висота 20 см. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (066) 711-32-16 bonato.com.ua

Крісла. Конта ти: (067) 969-28-06, (096) 163-12-83, (050) 375-84-84

Стіл полірований, б/в. Конта ти: 28-20-04

Стіл столовий. 607-44-33

Ліж о. Конта ти: 45-29-49, (068) 568-02-81

Люстр . Конта ти: 23-01-27

Стіл під омп’ютер. Конта ти: (097) 540-49-12

Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: (096) 749-55-72

Ліж о. Конта ти: (050) 563-74-99

Крісла. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Стіл письмовий. Конта ти: (096) 940-83-38

Стіл роз ладний. Конта ти: 63-05-80, (093) 045-34-58

Стіл омп’ютерний, із світло о дерева, достав а по Рівном без оштовна. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (063) 627-93-55

Люстри, р чна ов а. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55

Стіл письмовий. Конта ти: (096) 607-44-33

Стіл ж рнальний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Ро и оленя. Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Крісла, б/в. Конта ти: 24-67-49

Стіл письмовий. Конта ти: (098) 351-98-61

Стіл ж рнальний. Конта ти: 63-05-80, (093) 045-34-58

Ліж о масажне «Сера ем», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (095) 132-26-94

Крісла м’я і. Конта ти: 43-61-36

Стіл письмовий, однот мбовий. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Стіл-т мб , новий. Конта ти: 23-49-93 (097) 898-47-50

Прилав и під с лом, 3 шт., недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38

стані.

рн.

Стіл ж рнальний. Конта ти: (098) 773-33-95

Поролон, ф рніт р . 64-12-98, (096) 354-57-79

Крісла м’я і, б/в, в хорошом Конта ти: (096) 779-69-50

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 100 Конта ти: 28-62-63

Полич и, б/в. Конта ти: 5-49-38

Ліж о з матрацом, б/в. Конта ти: (096) 749-55-72

Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Стіл д бовий, 6 стільців. Конта ти: (050) 563-74-99

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані. Ціна: 50 рн. Конта ти: 22-12-32, (096) 687-21-98

Стіл-т мб , в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Комоди. Конта ти: (050) 435-89-65

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: 5-86-21

Стіл д бовий, 180/80/75. Конта ти: (050) 563-74-99

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 540-49-12

Віша . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Крісла м’я і, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-20-04

Стіл де оративний, з нат рально о дерева. Конта ти: (067) 348-86-95

товий. Конта ти:

Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80

Ліж о дитяче, з матрацом. Конта ти: (096) 804-60-61

Крісла м’я і, 2 шт. Конта ти: (098) 937-35-39

Спальню. Конта ти: (093) 566-47-30

Стіл письмовий 24-62-64

Стіл- ниж . Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 364-33-38

рн.

Комод. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Компле т: шаф , стіл, стілець. Ціна: 1920 рн. Конта ти: 46-08-46, 63-61-09

Спальню. Конта ти: (067) 772-92-16

Стіл письмовий вели ий з ріслом, чесь ий. Конта ти: 22-78-36, (067) 527-24-19

Стіл ж рнальний. Конта ти: 45-12-33

Полиці ниж ові. Ціна: 50, 60 Конта ти: (096) 444-44-67

Вітальню. Конта ти: (067) 378-72-25

Дві т мбоч и. Ціна: 230 рн. Конта ти: (068) 145-95-90

Спальню, нат ральний д бовий шпон, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 915-73-45.

Спальню: 2 ліж а, трюмо, шафа, 2 т мбоч и, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 375-02-23

Ліж о дитяче, двоповерхове. Конта ти: 28-71-54, (098) 570-38-96

Двері. Конта ти: (096) 126-15-41

Спальню, олір - вільха, в хорошом стані. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 167-30-35

Передпо ій «А ація»: дзер ало, столи для телефон , віша . Ціна: 1450 рн. Конта ти: (067) 420-73-60

Комод, на ніж ах. Конта ти: (067) 363-27-51

Двері між імнатні, б/в, з зам ами, без оробо , 5 шт. Ціна: 90 рн/шт., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23

Спальню, д б, нова. Конта ти: (067) 772-92-16

Ліж а, б/в. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Килими нат ральні, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-62-63

Гардеробні на замовлення. Конта ти: (097) 307-73-81

Спальню, б/в, вир-во Німеччини, дешево. Конта ти: 22-19-92

Дивани. Конта ти: (067) 969-28-06, (096) 163-12-83, (050) 375-84-84

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19

Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33

стані.

Спальню. Терміново. Конта ти: (097) 181-78-64

Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33

Віша и з нат рально о дерева. Конта ти: (098) 128-28-63

Спальню, б/в, в відмінном Конта ти: (096) 749-55-72

Пенал та шаф -віша , в хорошом стані. Конта ти: (098) 792-86-48

Вітальню, 2,5/3,5 м, олір черврно о дерева. Конта ти: (050) 729-10-80

Вітальню. Конта ти: (095) 420-59-68

Спальню «Світано »: 2 ліж а з матрацами, 2 шафи з антресолями, трюмо, 2 т мбоч и, б/в, в хорошом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 716-37-80

Ліж а, 2 шт., з новими ортопедичними матрацами. Конта ти: (096) 103-99-52

Карнизи д бові. Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16

Вітальню, полірован , світл , в омпле т входить пенал, віша , шафа, стіл. Конта ти: 23-29-58

Ліж а односпальні, 2 шт. Конта ти: 26-15-25

Меблі, б/в, дешево. Конта ти: (097) 419-05-82

Дивани, нові. Конта ти: (093) 566-47-30

Вітальні. Конта ти: 27-03-77, 27-61-44

Вітальню, д бов . Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15

Ліж а односпальні з матрацами. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Меблі, б/в, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 5-92-45

Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Дивани, м’я і частини, тові дивани. Конта ти: (097) 187-80-22

Євро точо двоспальний. Конта ти: (067) 900-68-30

Вітальню, 2,25 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: (067) 279-19-94

Меблі офісні, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 363-70-16

Мий , нержавіюч , б/в, виробництва У раїни, Запоріжжя. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-30-88, (098) 260-61-95

Вітальні, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Вітальню полірован . Конта ти: (096) 126-15-41

Ла обелі. Конта ти: 24-10-09 Ліж а двоспальні з нат рально о дерева, д б. Конта ти: (097) 808-37-17

Диван. Конта ти: (050) 435-89-65

3.1.1. Продам

К хонн шаф , б/в, 160/48. Ціна: 40 рн. Конта ти: (096) 687-21-98

(097)

Диван-малю , б/в. Конта ти: (097) 642-77-16, (068) 893-76-64

Меблі, предмети інтер’єру

рн. Конта ти:

Меблі МДФ ванн імнат , недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 486-69-38

Сервант, бла итний, 1,60/70, б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Сервант, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 24-59-86, (096) 412-99-87 Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59 Сервант. Конта ти: 64-52-55, (067) 729-40-60 Сервант. Конта ти: (050) 698-21-46

Спальні з нат рально о дерева. Конта ти: (067) 279-19-94 Спальні на замовлення. Конта ти: (097) 307-73-81 Спальні, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Спальні. Конта ти: 27-03-77, 27-61-44 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню німець з італійсь ими матрацами. Конта ти: 22-78-36, (067) 527-24-19

Стіл омп’ютерний. Конта ти: (067) 382-74-43 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (067) 915-73-45 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (067) 378-72-25 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (096) 541-62-85 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (097) 534-71-25 Стіл омп’ютерний з полицями, ДСП, світлий. Ціна: 450 рн. Конта ти: 63-47-46 Стіл омп’ютерний. Конта ти: 5-44-30, (098) 388-15-13, (098) 388-15-13 Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64 Стіл хонний, б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35. Стіл хонний, б/в. Конта ти: (096) 749-55-72 Стіл хонний. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Стіл обідній роз ладний. Конта ти: (050) 729-72-22 Стіл обідній+6 стільців. Конта ти: (093) 577-38-22 Стіл обідній. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Стіл офісний, вели ий, в хорошом стані, темно- оричневий, з полич ами для лавіат ри, системно о бло та до ментів, верхня ш хляда з зам ом. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 484-74-69

Стіл. Конта ти: (067) 382-74-43

Стільці з нат рально о дерева, з м’я ою обшив ою. Конта ти: (098) 128-28-63 Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33 Стільці, дерев’яні, 6 шт. Конта ти: (050) 563-74-99 Стільці, хонні, 2шт., б/в, хороший стан. Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35. Стільці, роз ладні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Стільці, р чна ов а. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55 Стільці. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Стільці. Конта ти: (098) 128-28-63 Стін и шведсь і. Конта ти: (050) 238-68-57, (093) 104-04-44 Стін и, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 22-68-21 Стін «Ко ос», б/в. Конта ти: (098) 716-37-80 Стін «Костопіль», недоро о, в арном стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 919-60-23 Стін «Тиса», олір «світлий оріх», 4/ 2,3 м, в хорошом стані. Конта ти: (096) 532-24-52 Стін «Чернівці 25», в хорошом стані. Конта ти: (067) 115-33-11 Стін + т мб під телевізор, 3 м, б/в. Ціна: 500 рн. тор . Конта ти: 23-70-51 Стін - шафа, т мбоч а з полицями, дві шафи за с лом зі с ляними полицями, бар. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 198-53-98 Стін дитяч «Юніор». Конта ти: (095) 559-07-70 Стін дитяч 64-39-30

«Юніор». Конта ти:


МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

№43 від 9 листопада 2011 ро Стін дитяч . Ціна: 3500 Конта ти: 63-44-75, 5-36-30

рн.

Стін вітальню, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 24-59-86, (096) 412-99-87 Стін вітальню, оричнев , б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 787-06-90 Стін , 4,5 м, б/в, терміново. Конта ти: (067) 745-32-10 Стін , 4,5 м, б/в, терміново. Конта ти: (067) 745-32-10

Конта ти:

Шаф ниж ов . Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-52-55, (067) 729-40-60

Т мб , б/в. Конта ти: (096) 749-55-72

Шаф ниж ов . Конта ти: 63-05-80, (093) 045-34-58

Т мб під телевізор. 63-05-80, (093) 045-34-58

Т мб -шаф , б/в. Конта ти: (099) 338-40-60 Т мб . Конта ти: 43-61-36

Шаф хонн , навісн , нов . Конта ти: (098) 936-86-73

Т мб . Конта ти: (098) 351-98-61 Т мб . Конта ти: 64-73-02, (067) 367-60-77

Стін , 4,5м, б/в, терміново. Конта ти: (067) 745-32-10

Ф рніт р меблев , омпле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Стін , 5м, с л. з шафи дводверної, 4 се цій. Ціна: 1200 рн., тор . Конта ти: 5-00-01

Частини м’я і, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60

Стін , б/в, 3,5м. Конта ти: (067) 276-52-78

Частин м’я 607-44-33

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 276-52-78

Частин м’я «Орхідея», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 127-65-65

Стін , б/в, вир-во Німеччина. Ціна: недоро о. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14 Стін , б/в, вир-во Німеччина. Конта ти: (099) 434-94-07 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін

, б/в. Конта ти: (067) 645-32-10

Стін , в хорошом (097) 198-53-98

стані. Конта ти:

«Граф». Конта ти: (096)

Частин м’я : диван роз ладний, 2 рісла, п фи , в хорошом стані. Ціна: 3400 рн. Конта ти: (096) 254-66-09 Частин м’я : диван, 2 рісла, 2 под ш и, п фи , б/в, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 375-89-95 Частин м’я : диван, 2 Конта ти: 20-32-31

рісла.

Частин м’я ш ірян «Честерфілд». Конта ти: (093) 577-38-22 Частин м’я ш ірян , італійсь Конта ти: (093) 577-38-22

.

Стін , виробни Бол арія, б/в. Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16

Частин м’я ш ірян : диван, 2 рісла. Конта ти: (050) 563-74-99

Стін , олір « оріх». Конта ти: (067) 888-70-89

Частин м’я , анти варн . Конта ти: (093) 577-38-22

Стін , Німеччина, розміри: 300х210х50 см. Конта ти: (050) 563-74-99

Частин м’я , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 40-09-27, (097) 429-56-56, (093) 719-79-40

Стін , хороший стан. Конта ти: (097) 198-53-98 Стін - абінет, б/в. Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16 Стін

. Конта ти: (067) 745-32-10

Столи для афе, б/в. Конта ти: (098) 564-26-76 Столи д бові з афе, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 Столи омп’ютерні. Конта ти: (098) 773-33-95 Столи, р чна ов а. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55 Столи ж рнальний мисливсь ом стилі, з нат рально о дерева, д б, р чної роботи. Конта ти: (098) 191-56-11

Частин м’я 333-19-92

, б/в. Конта ти: (097)

Частин м’я , оричнев , б/в, хорошом стані. Ціна: 1850 рн., тор . Конта ти: 28-18-53, (097) 857-00-23, (066) 789-26-78 Частин м’я , ш ірян : 3-місний диван, 2-місний диван, рісло. Конта ти: (093) 566-47-30 Частин м’я 566-47-30

.

Конта ти:

(093)

Частин м’я 510-34-86

.

Конта ти:

(093)

Частин м’я 541-62-85

.

Конта ти:

(096)

Столи ж рнальний. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Столи на 363-27-51

Частин м’я : диван, два Конта ти: (096) 749-55-72

Тахт «Ліра». 607-44-33

Конта ти:

Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32 Шаф тридверн з анитресоллю. Конта ти: (067) 797-24-92 Шаф тридверн з антресоллю. Конта ти: 64-73-02, (067) 367-60-77 Шаф тридверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Шаф тридверн . Конта ти: 63-05-80, (093) 045-34-58 Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 23-44-87, (097) 163-41-66 Шаф , 3-дверн , в хорошом стані, б/в. Конта ти: (096) 748-84-39 Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в. Конта ти: 63-49-46, (098) 449-65-16 Шаф , 4-дверн , б/в. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 668-14-98 Шаф , б/в, тридверна, антресоль, фасад облицьований д бовим шпоном. Конта ти: (067) 363-12-93 Шаф , вир-во Німеччина. Конта ти: (099) 434-94-07 Шаф , двоспальне ліж о, т мбоч в хорошом стані. Конта ти: (097) 198-53-98 Шаф , нижн . 378-72-25

рісла.

Конта ти:

(067)

Шаф , олір « оріх». Конта ти: (067) 888-70-89 Шаф , нов . Конта ти: (099) 338-40-60 Шаф -вітальню, б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-53-20, (050) 5675-9-69 Шаф - пе «Червоний Конта ти: (098) 773-33-95 Шаф -

Частин м’я : диван роз ладний з нішею вниз , 2 рісла (нероз ладні), п фи . Терміново. Ціна: 3400 рн., тор . Конта ти: (095) 169-62-59, (096) 254-66-09

олесах. Конта ти: (067)

Шаф ниж ов . Конта ти: (067) 378-72-25

шов ».

пе. Конта ти: (097) 540-49-12

Шаф . Конта ти: (067) 745-32-10 Шаф . Конта ти: (096) 749-55-72 Шезлон и з нат рально о дерева. Конта ти: (098) 128-28-63 Ш ірзамінни , виробництво Польща. Ціна: 57 рн./м.по . Конта ти: (067) 889-77-59

3.1.2. К плю

(096)

Частин м’я , перетя н т . Недоро о. Конта ти: (067) 994-35-39

А варі ми 797-89-20

Т анини меблеві, поролон, ф рніт р . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Частин м’я : диван 3-місний + 2 рісла. Ціна: 14500 рн. Конта ти: (050) 563-74-99

Вітальню, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (093) 254-13-38, (098) 625-33-13

Частин м’я : диван роз ладний, два м’я і рісла, чотири стільці, б/в, відмінном стані . Конта ти: (067) 115-33-11

Віша . Конта ти: (067) 377-78-98

Частин м’я : диван та 2 Конта ти: (050) 563-74-99

рісла.

Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Шафи тридверні, 2 шт. Конта ти: (097) 030-61-36

Шаф дводверн з полицями. Конта ти: 61-54-67, після 18.00

Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74 Торшер, +бра. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Трильяж. Конта ти: 64-73-02, (067) 367-60-77 Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

рн.

Трюмо. Конта ти: (097) 030-61-36 Т мби під мий и різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Т мби під телевізор, 2 шт. Конта ти: 28-54-42 Т мби, 2 шт. Конта ти: (097) 030-61-36 Т мби. Конта ти: (097) 545-25-05 Т мбоч и, приліж ові. Конта ти: 63-49-46, (098) 449-65-16 Т мбоч з дерева. Конта ти: (0362) 45-06-04, (068) 568-02-81 Т мбоч на олесах, розмір 60x40x40 cм., 3 вис вних ящи а. Ціна: 320 рн. Конта ти: (067) 363-27-51 Т мб для вз ття (ДСП 16 вен е ма ія). Конта ти: (097) 540-49-12 Т мб для вз ття. Конта ти: (067) 378-72-25 Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33 Т мб на 363-27-51

рн.

олесах. Конта ти: (067)

Шафи, 2 шт, дводверні, з антресоллю, б/в. Конта ти: 63-05-04, Шафи, б/в, для одя . Конта ти: (097) 419-05-82

ШАФИ-КУПЕ З МАЛЮНКАМИ НА СКЛІ, ДЗЕРКАЛІ, ДЕП, КУХНІ З ФАРБОВАНИМИ ФАСАДАМИ, ЗА РОЗМІРАМИ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (097) 505-99-69, (050) 134-10-88 Шафи- пе на замовлення. Конта ти: (097) 307-73-81 Шафи- пе та хні на замовлення. Конта ти: (098) 773-33-95 Шафи- пе, вели ий вибір. Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Шаф 3-дверн з антресолями, б/в. Неполірован . Ціна: 550 рн. Конта ти: (097) 467-16-49 Шаф 3-дверн , з антресолями. Конта ти: 64-52-55, (067) 729-40-60

Т мб під м зичн Конта ти: 5-79-21

Шаф анти варн , 1897 р., в хорошом стані. Конта ти: (097) 418-33-19

Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: (096) 749-55-72 Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22

Шаф анти варн . Ціна: 50000 Конта ти: (067) 756-97-34

рн.

рн.

Шаф в оридор, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 40-09-27, (097) 429-56-56, (093) 719-79-40

Конта ти:

Шаф з антресоллю. Конта ти: (097) 947-23-05

Т мб під телевізор. Конта ти: (067) 790-91-30

Шаф з антресолями, трюмо, т мбоч в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 198-53-98

Т мб під телевізор. Конта ти: (096) 877-35-02

Шаф з дерева. Конта ти: (096) 160-71-52

Т мб під телевізор. Ціна: 50 Конта ти: (050) 435-89-65 Т мб під 43-61-36

телевізор.

Столи ж рнальний. Конта ти: (098) 579-99-99

3.1.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097) 868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КУХОНЬ «ВІТАЛ» ПІД ЗАВОДСЬКІ СТАНДАРТИ З ФАСАДАМИ МДФ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU Ви отовлення м’я их меблів. Конта ти: 27-03-77, 27-61-44

Шафи. Конта ти: (097) 545-25-05

Т мб під вз ття. Конта ти: (097) 540-49-12 апарат р .

б/в. Конта ти: (067)

ВИГОТОВЛЕННЯ ШАФ-КУПЕ: «КОМАНДОР», «ВІТАЛ», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.RU

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», «ВІТАЛ»: 1.2 М - 1655, 1.5 М - 1900 ГРН, 1.8 М - 2150 ГРН, 2.4 М - 2680 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU

29


30

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

№ 43 вiд 9 листопада 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

19


31

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

АВТОАФІША Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 1993 р.в., 2,3 мотор. Конта ти: (096) 907-60-51 A ді-200, 1984р.в., 2,2 т рбоінже тор, ле овий седан, білий, салон - ш іра, титанові дис и, механічна пп, робочий стан. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 26-58-85, (050) 526-88-91. А ді 100, 1985 р.в., 2,0 дизель, седан, оричнева, титанові дис и, фор оп, мотор, масло не бере, зимова ма. Ціна: 3700 .о. Конта ти: (097) 341-78-77 А ді 100, 1985 р.в., 2,0 дизель, седан, оричневий металі , титанові дис и, зимова ма, фар оп. Ціна: 3700 .о. Конта ти: (097) 341-78-77 А ді 100, 1985 р.в., 2,0 дизель, титанові дис и, фар оп, оричневий металі . Ціна: 3700 .о. Конта ти: (097) 341-78-77 А ді 100, 1986 р.в., 1,8 арбюратор, темно-синьо о ольор , рідна фарба. Конта ти: (067) 970-73-59 А ді 100, 1990 р.в., 2,3 мотор, АБФ, ідравлічне ермо, ш іряний салон, еле трос ло, еле тродзер ала, центр. замо , си налізація, титанові дис и, можливий обмін. Ціна: 5100 .о. Конта ти: (097) 735-54-53 А ді 200, 1984 р.в., 350 тис. м пробі , 2,2, інже тор, ш іра, лю , еле тропа ет, титани. Ціна: 3300 .о. Конта ти: (050) 526-88-91. А ді 80, 1986 р.в., 1.8, нова ма, замінені салінбло и, ходова перебрана, нові альма, нова АКБ, нові л шни и. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (097) 968-07-31 А ді А6, 1996 р.в., седан, арний стан, 25 ТDI, 103 Вт, 296 тис. м., срібний, ороб а автомат. Ціна: 12600 .о. Конта ти: (0355) 84-65-43, (096) 842-23-10 А ді А6, 2002 р.в., 250 тис. м пробі , 2,5, дизель, темно-синій металі , всі опції. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 421-86-89 А ді, 1986 р.в., 1.8, нова ма, ходова перебрана, нові альма, нова АКБ, нові л шни и. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 968-07-31 inmarket.rv.ua

ВОЛЬВО ВОЛЬВО - 460

Вольво-460 GLE, 1994 р. в., 1,8 бензин, олір вишні, пробі 195000 м, CD, тонований, центральний замо , еле трос лопідіймачі, в робочом стані, ціна 5000 . о. т. 050-378-96-98 ВОЛЬВО - S80

Вольво S80 Anglik, 1999 р. в., 2,9 бензин, седан, АКП, пробі 180000 м, в розібраном стані, ціна 1999 . о т. 050-671-05-50

ДЕУ Де Ланос, 2004 р.в., 1,5, ондиціонер, ідропідсилювач ерма. Ціна: 5800 .о. Конта ти: 28-06-04, (099) 280-22-74 Де Ланос, 2007 р.в., 1,5. Ціна: 6700 .о. Конта ти: 28-06-04, (099) 280-22-74

ДЕУ Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, 1,5 інже тор, пробі - 38000 м, ідропідсилювач, азова стонов а, без дефе тів, стан ново о авто. Конта ти: (097) 453-76-67 Де Ланос, можливість подальшої виплати, реєстрацція МРЕВ без оштовно. Ціна: 672 рн./міс. Конта ти: (067) 103-03-58 Де Сенс, 2006 р.в., 1,3 аз, бензин, біло о ольор , небитий. Ціна: 4100 .о. тор . Конта ти: (067) 970-73-59 Ланос, 2011 р.в., реєстрація без оштовно. Конта ти: 326-11-04

МРЕО (095)

МАЗДА Мазда 323, 1996 р.в., в хорошом стані. Ціна: 6300 .о Конта ти: (097) 968-07-31

МЕРСЕДЕС Мерседес 115, 2004 р.в., 279 тис. м пробі , 2,2, дизель, АВС, центральний замо , м льти ермо, ш іряний салон. Ціна: 16300 .о. Конта ти: (063) 561-83-33 Мерседес 190,1986 р.в., 2,0 дизель, сірий. Машина в д же арном стані. Конта ти: (096) 645-34-33 Мерседес 190,1989 р.в., 2.0 бензин,150000 тис. м.,чорний, R-15, ма нітола, тоніров а, тор . Конта ти: (096) 919-05-35 Мерседес 609 по запчастинах. Конта ти: (093) 563-78-46 Мерседес Бенс 190Є, 1989 р.в., чорний, механі а, дизель, МР3-плеєр, еле тролю , ідропідсилювач. Конта ти: (063) 970-18-81 Мерседес Спринтер 311, 2005 р. в., середній-висо ий, вантажний, чорно о ольор , АВЕ, антиб с, нова ма, автономна піч «Вебасто», щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: (067) 709-61-07

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 1985 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1988 р.в., 200 тис. м пробі , 1,8 інже тор, чорний, після апремонт зова. Ціна: 2900 .о., тор . Конта ти: (097) 311-86-50

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 2005 р.в., 2,0, HDI, щойно при наний. Конта ти: (097) 669-58-00

СЕАТ Сеат Ібіза, 1998 р.в., 1,6 інже тор, велюр, еле тропа ет, ідропідсилювач ерма. Ціна: 5100 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ФІАТ Фіат Браво, 1998 р.в., 1,9 т рбодизель, терміново. Недоро о. Конта ти: (067) 751-91-55 Фіа т Уно, 1991 р.в., 1,7 дизель, 5-дверний, небитий. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Б-2, ніверсал, 1987 р.в., олір сірий металі , 1,6 ТД, хороший стан. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

ФОЛЬКСВАГЕН GOLF

Фоль сва ен- Golf, 1987 р. в., 1,3 бензин, мех.., пробі 200 000 м, хетчбе , біло о ольор , МРЗ, аражне збері ання, хороший стан, ціна 3500 . о. т. 097-563-58-13 Фоль сва ен Гольф 2, 1,6 т рбодизель. Конта ти: (098) 662-44-81 Фоль сва ен Гольф 2, 1986 р.в., 1,6 дизель, 3-дверний, в хорошом стані. Ціна: 3100 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

Опель Ве тра, 1996р.в., аз/бензин, ідеальний стан, велюр, центральный замо , протит ман и, ідропідсилювач ерма, дис и R-15 титанові, ма нітола, ABS. Конта ти: (097) 968-07-31

Фоль сва ен Гольф-3, 1996 р.в., 1,4 л, 5 дверей. хетчбе , МКПП, ц\з, си налізація, CD-ма нітола, а сти а, аражне збереження, омпле т з\ на дис ах. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (095) 175-01-00

Опель Ве тра. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: (097) 968-07-31 www.inmarket.rv.ua

Фоль сва ен Джета, 1991 р.в. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Опель Кадет, 1,3, хачбе , фар оп, хороша ма. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (096) 756-54-56

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, біло о ольор . Ціна: 3500 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Опель Кадет, 1987 р.в., 1,6 дизель, відмінном стані. Ціна: 2600 .о. Конта ти: (097) 578-23-76

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35

Опель Комбо, 2001 р.в., срібний металі , 1,7 дизель. Конта ти: (067) 363-70-12

Фоль сва ен Джетта-2, Львів, 1991 р.в., 1,8 аз-бензин, 6 л/100 м, синьо о ольор . Конта ти: (097) 667-19-69

ФОЛЬКСВАГЕН PASSAT

ОПЕЛЬ ОМЕГА

т. (097) 380-23-80, (095) 828-87-98

РЕНО Рено Кен о, 2002 р.в., 200 тис. м пробі , 1,9, дизель, щойно при наний, металі . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 224-44-74

Форд Сієра, 1990 р.в., 2,0 інже тор, синій, в ладень оштів не потреб є. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 775-51-71, (093) 911-70-10

АВТОМОБІЛЬ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПРОБЛЕМНИЙ, АВАРІЙНИЙ, В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, ДОРОГО, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77

ЧЕРІ Чері Ам лет, 2010 р.в., чорний, лю сової омпле тації, зі зниж ою. Конта ти: (095) 143-32-13 Чері Ті о, зі зниж ою 20000 Конта ти: (097) 841-02-39

рн.

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, на виплат . Конта ти: (067) 128-17-42 Шевроле Авео, новий, під виплат , можливо розстроч . Конта ти: (067) 128-17-42 Шевроле Кр з, можлива почаст ова оплата. Конта ти: (095) 143-32-13

ШКОДА Ш ода 100, запасний дви н і запчастини. Конта ти: (096) 204-73-64 Ш ода Феліція, 1999 р.в., 1,9 дизель, вантажний. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 360-39-33

Фоль сва ен Гольф, після ДТП, з до ментами, сірий металі , недоро о. Конта ти: (098) 828-16-12

Опель Оме а, 1992 р.в., пробі 240 тис. м., 2,0 інже тор, + запчастини. Ціна: 3900 .о.

А/м після ДТП або несправний. Конта ти: (066) 664-02-89

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

Опель Ве тра, 1990 р.в., 1,6 інже тор, хетчбе , синьо о ольор . Ціна: 4300 .о. Конта ти: (096) 542-29-51

Опель Комбо, 2004 р.в., 1.7 TDI, пробі 115 тис. м, повний пасажир, з до ментами, в хорошом стані. Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: (067) 364-12-06

Форд Сієра, 1987 р.в., синій, 2,0, седан, можливий обмін. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (097) 196-76-96 Форд Сієра, 1989 р.в., ніверсал, 1,6 арбюратор, вишневий. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

Фоль сва ен- Passat B6, 2007 р. в., 2,0 дизель, пробі 96000 м, чорно о ольор , АBD, ABS, ESP, под ш а безпе и, си налізація, центральний замо , МРЗ, тонований, ціна 23500 . о. т. 050-843-35-53, 097-551-47-47

ФОРД Ф о р д Гранада по запчастинах. Конта ти: (099) 053-61-40 Форд Сієра, 1987 р.в., 2,3 дизель, терміново. Ціна: 2300 .о. Конта ти: (067) 656-08-20

А/м, недоро о. Конта ти: 5-46-12 А/м, що потреб є ремонт . Конта ти: (094) 966-16-85

Автомобіль до 1965 р.в., з до ментами або без. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Автомобіль ле овий. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067) 424-02-37 Автомобіль, без до ментів. Конта ти: (096) 213-55-52 Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56 Автомобіль, недоро о, швид ий розрах но . Конта ти: (094) 966-16-85 Автомобіль, недоро о. Конта ти: 5-46-12, ввечері Автомобіль, проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01 Автомобіль, терміново. Конта ти: (096) 213-55-52 Автомобіль. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (067) 362-70-80, (093) 954-70-10 Автомобіль. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (093) 954-70-10 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35 А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Автомобілі: продаж, редит, лізин , арантія, сервіс. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63. Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92 Іномар . Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (066) 810-45-85 Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35 Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35 Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35 Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56 Фіат Добло або Опель Комбо на аз , щойнопри нані. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Чері Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

Автомобіль на виплат від 25 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58 Дач С пер Нов , сірий, 1,4 дви н, розхід 5,5, в хорошом стані, сервісна ниж а, пробі 75 тис. Конта ти: (098) 079-01-97 Кіа Ріо, в редит. Ціна: від 35 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58 Кіа Сід на виплат , повне ас о подар но . Конта ти: (067) 103-03-58 Кіа Сід, 2010 р.в., роз лян варіанти помісячної оплати. Конта ти: (067) 103-03-58 Хюндай Матрі с, 2007 р.в., 98 тис. м пробі , 1,6, інже тор, ондиціонер, еле тропа ет, ідропідсилювач, си налізація. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (050) 375-82-50, (067) 497-29-22 Хюндай, 2005 р.в., 2,0 бензин, 127 тис. м пробі , олір олив овий, повний набір Конта ти: (067) 915-13-89 Чері М-1, нова, 1.6, можливість подальшої виплати. Конта ти: (067) 103-03-58 Ш ода Феліція, 1999 р.в., вантажний пі ап, 1.9 дизель. Конта ти: (067) 360-39-33

4.1.26. К плю

ов . Конта ти: • •Фоль сва ен Гольф 2, дизель, б дь-я ий стан, роз лян всі Іномар ле (067)970-73-59

пропозиції. Конта ти: (067) 970-73-59

Фоль сва ен до 1992 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59

4.1.27. Обмін

А/м можливо проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01

Автомобіль на земельн ділян в Ново раїнці. Конта ти: (067) 362-55-01

4.1.28. Оренда Автомобіль, на та сі, з до ментами, водій, з д/р на та сі 10 р. Конта ти: (067) 526-73-51

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам АУДІ А ді Б-4, 1992 р. в. Конта ти: 050-775-12-21, 050-573-00-70 А ді-100, 1985 р. в., 2,0 бензин. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 066-597-94-03 А ді-100, 1987 р. в., 1,8, білий, седан. Конта ти: 095-425-15-44, Віталій. А ді-100, 2,3 аз, бензин, 1990 р. в., ідропідсилювач ерма,. Ціна: 4900 . о., тор . Конта ти: 050-912-05-47 А ді-100, дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: 099- 084-08-31, 098- 794-52-86 А ді-80, 1992 р. в., Б-4, сірий металі . Ціна: 5500 . о. Конта ти: 095559-45-21

БМВ БМВ-316, 1985 р. в., сірий металі , тонований, титанові дис и, ма нітола. Ціна: 2400 . о., тор . Конта ти: 096-715-49-97, 096-965-56-53 БМВ-316, 1994 р. в., сірий, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, еле тродзер ала, ABS, ідропідсилювач ерма, титанові дис и, хороший стан. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 097-399-78-36 БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066- 713-85-00, 095- 913-67-16

ВОЛЬВО Вольво-460, 1992 р. в. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 050-736-12-33, 050646-10-52 Вольво-460, 1994 р. в., 1,8 інже тор, сіро о ольор , ідеальний стан. Конта ти: 067-361-31-45 Вольво-740, 1989 р. в., 2,4, дизель, в робочом стані. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 099-338-43-60, Роман Вольво-740, 1990 р. в., 2,3, аз, нерозмитнений, зов з до ментами, або обміняю. Ціна: 3000 . о., тор . Конта ти: 098-385-72-53

ДАЧІЯ Дачія-Ло ан, 2007 р. в., дви н 1,6 бензин, ондиціонер, еле трос ло, си налізація. Ціна: 7300 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19

ДЕУ Де -Ланос, 2008 р, в., чорно о ольор , хороший стан, терміново. Конта ти: 099-751-02-31 Де -Ланос, новий, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-106-13-49, 066-189-32-09 Де -Не сія, 2006 р. в., вишнево о ольор , мотор 1,5, дис и, центральний замо , си налізація, с лопідйомни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-438-36-34 Ланос, новий, ондиціонер, еле тропа ет, 2010 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49


32

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

ІНФІНІТІ

Шевроле-Авео, новий. Ціна: від 750 рн./ міс. Конта ти: 066-189-32-09

Інфініті FX-45, 2003 р. в., 4,5 бензин, повний омпле т, в хорошом стані. Конта ти: 067-195-17-79

Шевроле-Кр з, 2010 р. в., можлива част ова оплата. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

КІА

ШКОДА

Кіа-Ріо, 2011 р. в., в редит від 1133 рн./ міс., без довід и про доходи. Конта ти: 066-109-24-20

Ш ода-О тавія Т р, 2007 р. в., 1.6 л, бензин, олір «мо рий асфальт», повна омпле тація. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-758-69-74

Кіа-Черато, можливість подальшої виплати, недоро о. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

МЕРСЕДЕС Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62 Мерседес-508, 1977 р. в., на ход . Ціна: До овірна. Конта ти: 067-575-77-07 Мерседес-sprinter maxi, м. Запоріжжя, 1997 р. в., 2.3 D,відмінний стан, нова ма. Конта ти: 097-137-11-04

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Ас она, 1986 р. в., білий, 1,6 дизель, хетчбе , КП-5, 5,5 л/100 м, на л ць ій реєстрації. Конта ти: 066-916-20-18 Опель-Ас она, 1988 р. в., 1,8, КП-5. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 095-547-28-80 Опель-Комбо, 2007 р .в., 1,7, CDTI, білий, ондиціонер, AIRBAG, ABC, нова ма, фор оп, олеса R 15, щойно при наний. Конта ти: 097-837-04-04 Опель-Оме а, 1995 р. в., 2.0 бензин, ніверсал, зелений металі , АБС, АРБД, центральний замо , си налізація, ондиціонер, велюр. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Опель-Оме а-А, -В, по запчастинах. Конта ти: 050-773-28-91

РЕНО Рено-Кен о, 2006 р. в., дви н 1,5 дизель, без пробі по У раїні, хорошом стані. Ціна: 9500 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44

Ш ода-Фаворит, 1994 р. в., збір а Німеччини, «Бле Лайн». Потреб є осметично о ремонт . Конта ти: 099-723-87-79

плю Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78 Авто після ДТП, або те, що потреб є ремонт . Конта ти: 050-522-98-72, 29-45-02 Автомобіль, б дь-я ом стані. Конта ти: 096-463-36-56 Автомобіль б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож ті, що потреб ють ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Автомобіль, б дь-я ом стані. Конта ти: 096-463-36-56 Автомобіль, я ий переб ває в редиті. Конта ти: 068-500-38-75 А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56 Опель-Ас она, Ве тра. Конта ти: 096-463-36-56 Опель-Кадет, 068-500-38-75

Астра.

Конта ти:

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ФІАТ Фіат-Добло, 2004 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28 Фіат-Тіпо, 1991 р. в., 1.4 л, бензин, арбюратор, ел/с лопідіймачі, ел/лю . Ціна: 3200 . о. Конта ти: 066-968-23-36 Фіат-Уно, 1988 р. в., 1,1 арбюратор, червоно о ольор , в хорошом стані Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-908-62-52

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Гольф 3, 1996 р. в., 2,8 бензин, в хорошом стані. Ціна: 6900 . о. Конта ти: 050-257-80-20, 063-170-43-09 Фоль сва ен-Гольф В, 1994 р. в., 1,4 бензин, синій, 3-дверний. Ціна: 4700 . о., тор . Конта ти: 097-552-12-06 Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35 Фоль сва ен-Кадді, 2008 р. в., 1,9 ТДІ, пробі 121000 м, синій металі , ондиціонер. Ціна: 14900 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФОРД Форд-Сієра, 1991 р. в., ніверсал, 1,8, TDI. Конта ти: 095- 348-95-54, 098415- 31-94 Форд-Сієрра, 1985 р. в., 1.8 л, хорошом стані, ціна — 3000 . о., тор . Вольво-340, 1989 р. в., 1.4 л, розібраном стані, ціна — 800 . о., тор . Конта ти: 050-919-26-36

ШЕВРОЛЕ Шевроле, ціна від завод -виробни а, можливий редит. Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Авео, 2007 р. в., тюнін , ідеальний стан. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 050-611-43-45, 050-547-07-90 Шевроле-Авео, 2011 р. в., 1,5 дви н, ондиціонер, еле трос лопідіймачі, можливість відтермін вання платеж , 1000 рн./міс. Конта ти: 097-212-88-70

Мерседес Бенц Е 124, 1992 р. в., 2.5 ТД, чорний олір, 4 нові стій и, перебрана ходова, новий а м лятор, м зи а, тон вання. Конта ти: 050 677-60-19 Мерседес Бенц Е210, 99 р.в., 2,2 тді, 11300 .о. Конта ти: 067 344-52-11. Мерседес Є250, ніверсал, 95 р.в., 2.5 дизель, сірий, онд., еле тропа ет, АБС, под ш а, фор оп. Ціна: 9200 .о Конта ти: 050 850-82-48 Мерседес С 180, 1.8 л бензин, чорний, пробі 100 тис. м, си нал., дис и тит., лімат- онтроль, омпле т зимової ми. Ц. до овірна. Конта ти: 097 181-87-67. Мерседес-126, 2,8 і, синій метал., 83 р.в., онд, ел. с лопід., велюр, си н., добрий стан. 4800 .о. Конта ти: 068 144-34-44.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 2,4, 1999 р.в., 240 тис., фіолетовий, КП механічна, лімат- онтроль, 4 под. безпе и, салон велюр, лю , повний еле тропа ет, тит. дис и+зимова ма з дис ами. один власни в У раїні, відмінний стан. терміново. Ціна до овірна. Конта ти: 067 372-24-24. Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Конта ти: 067 344-72-99, 095 833-55-42. Мітц біші Лансер Х, 2007 р. в., чорно о ольор , 2.0 бензин. Ціна: 16500 . о. Конта ти: 050 373-50-33.

НІССАН Ніссан Блюберт, 86 р.в., білий, 3800 .о. Запчастини. Конта ти: 099 050-08-75. Ніссан Блюберд, 1988 р. в., 1.8 бензин. Ц. 1500 . о. Конта ти: 066 243-02-67, 098 048-02-63. Ніссан, 1988 р. в., 1.6 інже тор, синій, до овірна. Конта ти: 099 739-40-18.

ОПЕЛЬ Опель Ве тра, 1991 р.в., 2.0 інже тор, хетчбе , фіолетовий, металі , тон. ві на, лю , ел. дзер ала, АБС, си нал., ц/з, ма нітола. Ціна: 4100 .о. Конта ти: 097 670-21-48.

продам

Опель Ас она, 1986 р. в., 1.8 бензн, синій, седан. Конта ти: 097 760-64-01, Юра.

АУДІ

Опель Астра ніверсал, 94 р.в., синій, тит. дис и, ідеал. стан, 4700 .о., нормальний стан, 1,4 і. Конта ти: 096 622-57-07.

СІТРОЕН Сітроєн-Берлін о, 2002 р. в., 1.4 л, інже тор, хорошом стані. Конта ти: 099-791-07-35

Мерседес 210, 1989 р. в., 2.9, 4200 . о., терміново, тор . Конта ти: 067 590-17-77.

А ді 80, 1986 р. в., синій, 1800 б., бензин. Ц. до овірна. Конта ти: 096 730-85-88. А ді 80, 1987 р.в., 1.8 бензин, бежевий металі , потреб є фарб вання зова. Ціна: 3600 .о. Конта ти: 068 234-43-47. А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 098 789-37-55. А ді А 6, 1997 р. в., ніверсал, чорно о ольор , 2.5 дизель, 216 тис. м пробі . Конта ти: 067 342-46-46 066 233-17-19. А ді А 6, 1998 р. в., синьо о ольор , Конта ти: 050 529-99-66. А ді Б4, 92 р.в., 2,0 моноінж., тит. дис и, ел. па ет. Конта ти: 067 344-39-66.

БМВ БМВ 520 І, 1994 р. в., темно-синій металі , ел. лю , ондиц., 2 под ш и безпе и, аз-метан (100 л балони), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 788-61-24. БМВ 520, 1997 р. в., седан, синьо о ольор , 2.0 бензин, задній привід, Ціна: 11800 . о. Конта ти: 096) 681-28-55.

МАЗДА Мазда 323, 81 р.в., 1,3, червоний, 3-двер., 1700 .о. Конта ти: 096 667-24-28, 066 383-14-58. Мазда 6, 2010 р. в., хетчбе , синьо о ольор , 2.0 бензин. Ціна: 23500 . о. Конта ти: 067) 118-11-63. Мазда 626, 1987 р. в., 2.0, ел. па ет, лю , /п ерма, небитий, нефарбоований, арном стані, 1 власни . Ц. 4000 . о. Конта ти: 099 380-43-95. Мазда 626, ніверсал, 98 р.в., абс, аербе , л.- онтроль, ел. па ет, /п ерма, ц/ з, си н. 7900 .о. Конта ти: 095 708-79-20.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 8900 .о. Конта ти: 098 255-39-49. Мерседес 190, 2.0 дизель, 1986 р. в., сірий олір або обміняю на дешевше авто. Ціна: 4700 . о. Конта ти: 096 606-78-58

Опель Астра, 1.6, 1993 р. в., сірий, хетчбе 3-дверний, добром стані, можливий обмін на інше авто не нижче 2005 р. в. Ц. 4450 . о. Конта ти: 066 837-96-15. Опель Астра, 1.6, 2011 р. в., червоний, лімат- онтроль. Ціна: 2100 рн./ міс на 5 р. Конта ти: 096 606-74-22. polituk18@mail.ru Опель Ве тра А, 89 р.в., 1.6, білий, інже тор. Ціна: 3700 .о. Конта ти: 066 273-18-48, 098 608-53-13. Опель Ве тра В, 1997 р.в., седан, зелений, 194 тис. пробі , 1.6 16 V, титани, тон. с ло, ондиц., ц/з. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 097 611-23-00. Опель Ве тра, 1995 р. в., седан, червоно о ольор , 2.0 бензин. 180 тис. м пробі . Ціна: 4600 . о. Конта ти: 050) 664-15-92. Опель Зафіра, 1.8 дви н, 2007 р. в., сірий мет, тон вання, си нал, ц/з, ел. па ет, м зи а, лімат, р їз- онтроль, АВС, АРБ, АВД, титани. 17300 . о. Конта ти: 097 951-24-16 Опель Кадет араван, 1,6, 1988 р.в., білий, додаються запчастини. Ціна: 3700 .о. тор . Конта ти: 097 724-68-85.

РЕНО Рено 19, 94 р.в., 1,8 бенз., ел. лю , под. безп., ел. с лопід., синій, 230000 м. 2850 .о. Конта ти: 095 094-95-42. Рено Е спрес, 1997 р.в., 1.9 дизель, білий, ц/з, си нал., фор оп, ма нітола, витрата палива 5-6 л. Можливий обмін. Ціна: 3200 .о. / 25600 рн. Конта ти: 066 900-28-85. Рено Кен о пас., 2001 р. в. Ціна: 5099 . о. Конта ти: 066 306-69-11. Рено Ме ан, 1999 р. в., 1.4-6 В, араван, добром стані, в ладень не потреб є. Ц. 7400 . о. Конта ти: 050 017-39-85, 097 653-70-47. Рено Трафі , 06 р., 1,9 тд, пасажир, білий, онд. 14300 дол. Конта ти: 095 906-36-28. Рено Трафі , 96 р.в., 2,2 і, аз/бенз., ба ато запчастин. Конта ти: 095 609-44-69. Рено, 1989 р.в., 1,4, синій металі , ап. ремонт дви на і зова, титани, або обміняю. Конта ти: 097 930-22-20 Рено-19, 1992 р.в., білий, седан, 1.7 бензин. Ціна: 3200 .о., тор . Конта ти: 050 676-58-33. Nukuforyk1980@mail.ru

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

Рено-21, 86 р.в., диз., сірий, седен, на ход . 1450 дол. Конта ти: 096 742-99-85.

ПЕЖО Пежо 307, 2001 р. в., 1.6 бензин, механі а, добрий стан. 8000 . о. Конта ти: 067 902-05-36 Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пере оном авто, добром стані. Ц. 2400 . о. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо Бо сер, 2007 р. в., 2.2 НДІ, Конта ти: 098 332-42-48.

Фоль сва ен Пасат Б2, ро одил, 1,6 тд. Конта ти: 098 253-34-44. Фоль сва ен Пасат В 3, 1990 р. в., 1.8 аз-бензин, /п ерма, ел. па ет, арний стан. 4800 . о. Конта ти: 093 154-57-59. Фоль сва ен Пасат В 3, 1990 р. в., 1.8 аз-бензин, арний стан, аражне збері ання, 5100 . о. Конта ти: 067 497-38-55. Фоль сва ен Пасат В-3 ніверсал, 1991 р. в., білий, добром стані, 1.9 дизель, пробі 15 тис. м після ап. рем. Ц. до овірна. Конта ти: 097 842-41-91.

ШКОДА Терміново! Ш ода Феліція, 1996 р. в., темно-синій, 1.3, добром стані. Ц. 3800 . о. Конта ти: 067 289-88-37. Ш ода С пер В, 2008 р. в., седан, чорно о ольор , 1.8 бензин, 115 тис. м пробі , Автомобіль плено в 2009р офіційно о дилера. Всі лючі. Нові літні олеса MICHELIN + майже нові зимові шини, я і відїздили один сезон. Найповніша омпле тація. Ціна: 17800 . о. Конта ти: 067 214-87-50.

Пежо Талбот, 1988 р. в., 1.5 арб.. мех. КП, сіий металі , седан, аз. стано а, ц/з, си нал., ел. с лопідіймачі, після повно о ап. ремонт , добром стані. Ц. 2000 . о. Конта ти: 096 203-95-80.

Фоль сва ен Пасат В-3, 1990 р. в., 1.8 інже тор, ел. па ет, /п ерма, тит. дис и, аз-бензин, добром стані. Ц. 4700 . о., тор . Конта ти: 093 154-57-59. Фоль сва ен Пасат В2, 86 р.в., 1,6, терміново, на ход . Конта ти: 050 210-48-09.

СІТРОЕН

Фоль сва ен Пасат, 1986 р.в., 1.6. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 066 653-48-84.

Альфа Ромео, 1994 р. в., зелено о ольор , 2.0 бензин, 258 тис. м пробі , Кондицiонер, iдропiдсилювач, с лопiдiймачi, Airbag. Ціна: 5400 . о. Конта ти: 099 704-33-78.

ФОРД

Дачія Ло ан ніверсал, синій, 2008 р. в., 50 тис. м. Конта ти: 050 170-73-44.

Форд Ес орд, 1984 р.в., тюнін . Ціна: 1500 .о. Конта ти: 097 687-90-67.

Джилі МК, 2009 р.в., чорний, пробі 40 тис., «повний фарш», ш іра, лю , ідеальний стан. Конта ти: 097 720-16-23.

Сітроен Берлін о 2009 р.в.( червень), 1,6 HDI дизель,білий, пасажир, ондиціонер, аербе , АВС, си наліз., ц/з, еле тропа ет, МР-3, проб. 64 тис. м. Ціна: 15200 .о., тор . Конта ти: 066 102-77-95. Сітроен Джампі, 99 р.в., 1,9 диз., білий, під пасажир. Конта ти: 098 376-26-67.

Форд Ес орд, 1986 р. в., 1.6, д. Дешево. Конта ти: 067 125-13-04.

СЕАТ

Форд Ес орт, 1989 р. в., 5-ст КП, 1.3, 3-дв. До овірна. Конта ти: 068 143-78-12.

Сеат Ібіца, 1992 р. в., 1.2, 5 ст. КП, добром стані. Терміново! Ц. 2500 . о. Конта ти: 097 690-38-95.

Форд Ес орт, 1991 р. в., 1.4 бензин, передній привід. Ц. 3500 . о., тор . Конта ти: 097 846-69-13.

Сеат Ібіца, 1992 р.в., 0,9 арб., 5-дверний, червоний. 2800 .о. Конта ти: 097 472-70-53, 098 785-19-08.

Форд Ес орт, 1995 р. в., 1.4 бензин, ніверсал. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 050 246-17-88.

Сеат Ін а, 1999 р.в., білий, 1,9 дизель, ідропідсилювач, робочий стан. Або обміняю на ліс, або інші б д. матеріали. Конта ти: 067 419-99-37.

Форд Ес орт, 93 р.в., черв., бенз., 16- лап, 1,6, 5-ст. КП, хетчбе . 4300. Тор . Конта ти: 096 705-29-01.

ТОЙОТА Тойота Каріна 2, 1989 р. в., хетчбе , інже тор, червоно о ольор , ел. с лопід., ондиц., /п ерма. Ціна: 3100 . о. Конта ти: 097 900-09-67, Василь. Тойота Каріна Е, 95 р.в., 1,6, 6800 .о. Конта ти: 096 919-83-80. Тойота Каріна, 1992 р. в., дизель, 2.0, 3500 . о. Конта ти: 096 471-40-40. Тойота Кемрі, 2002 р. в., 2.4 І, автом. КП, срібний металі , седан, лімат- онтроль, титани, є все, рім ш іри. Ц. до овірна. Конта ти: 096 203-95-80.

Форд Мондео, 1995 р. в., 1.8 інж., ніверсал. 5750 . о. Конта ти: 098 507-89-36.

Форд Сієра хетчбе , червоний, 1990 р. в., бензин, 1.6, добром стані. Ц. 2700 . о. Конта ти: 067 130-73-17.

Фіат Уно, 1987 р. в., з до , потреб є незначно о ремонт . 1100 . о. Конта ти: 050 373-89-07.

Форд Транзит, 91 р.в., 1,6 бенз., добрий стан. Конта ти: 097 892-58-76.

б, 4 л

Фіат Уно, 88 р.в., 1,4 арб., ш іра, тит., 950 .о. Конта ти: 095 829-33-17.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф 3, 1992 р.в., 1.4 моноінж., в добром стані, ш моізоляція, лю , білий мет., тоновані ві на, си наліз., нова літня ма + омпле т зимової ми. Конта ти: 067 589-92-07. Фоль сва ен Гольф 2, 1992 р.в., азова станов а, добрий стан, без до . Конта ти: 050 373-41-03. Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спортивне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . 4500 . о. Конта ти: 096 742-99-90 Оле . Фоль сва ен Гольф 3 пе, 94 р.в., 1,8 моноінж., онд., ел. дзер ала, серво ермо, ел. ре л. фар, добрий стан. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 096 733-23-13, 050 970-48-66. Фоль сва ен Джета, 91 р.в., вишневий, /п ерма, ц/з, 4700 .о. Тор . Конта ти: 067 342-37-15. Фоль сва ен Джетта 2, 1988 р. в., сірий, 1.3 бензин, 5 л/100 м, 5-дв, си нал, ц/ з, тон вання, новий а м лятор ТО до 2012, МР-3, 3500 . о. м. Львів. Конта ти: 098 571-42-35. Фоль сва ен Джетта, 1986 р. в., 1.3 бензин, синій мет., добрий стан. Ціна: 3700 . о. тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., білий, 2.4, 13 місць, можливий обмін. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

Талбот, оризонт, 1.5 бензин, 6.5 л, ТО до 2012 р., на ход , добрий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 52-88-57. 096 377-05-44.

Авто б дь-я ої мар и після ДТП, 1990-2100 р.в. Конта ти: 095 838-54-71.

Форд Транзит, 1995 р. в., білий, 2.5, добрий стан. Конта ти: 098 711-92-18.

Фіат Панда, 1989 р. в., 750 Конта ти: 097 977-87-80.

Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77.

Форд Оріон, 89 р.в., моноінже тор, 1.4, ап.ремонт. Ціна: дост пна. Конта ти: 093 654-99-08

Фіат Уно, 1,7 дизель, синій, 5-дв., 1500 .о. Конта ти: 068 144-83-75.

Фіат Д ато,2,3 диз, 05 р.в., терміново, дешево. Конта ти: 050 385-45-80.

Привез б дь-я ий а/м із-за ордон з правом ер вання. Конта ти: 097 419-32-72, 063 481-36-26.

Хюндай Соната, 2008 р. в., 2.0 бензин, 46 тис. м, Конта ти: 050 338-82-75.

Фіат С до, 99 р.в., 1,9 диз., добрий стан, щойно при наний. Конта ти: 050 513-85-32.

ФІАТ Фіат Д ато, 2003 р. в., 2.8 СД. Конта ти: 098 332-42-48

Інфініті 130, 2000 р. в., 3.0 бензин, CD, MP3, а сти а, ма нітола, сабв фер. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 095 851-60-45, 067 147-85-26.

Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, хороша ма, добром стані. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 096 816-54-73.

Форд Сієра, 1.6 бензин, 5 ст. КП, білий, фар оп, тит. дис и, 5-дверний. добром стані. Терміново! Ц. 2350 . о., тор . Конта ти: 099 524-41-57, 097 607-67-27. Форд Сієра, 1988 р.в., 2.3 дизель, араван, ап. ремонт дви на. Ціна: 1800 .о. Конта ти: 097 333-40-61. Форд Сієра,1990 р.в., 1.8 ., 13 тис. м. пробі , апремонт дви на, оричневий олір, нова АКБ, ремені, поміняне масло, ма, фільтри. Ціна: 2200 .о. Конта ти: 097 477-68-31. Форд Сієрра 1,6, 1989 ро вип с , олір червоний. Конта ти: 0972975639 Форд Та н с, 1980 р. в., не нилий, нові олеса, на ход , можливий обмін на ВАЗ 04, 02. Конта ти: 066 082-07-40.

Тойота Корола, 97 р.в., добрий стан, 1,4. 6000 дол. Конта ти: 066 562-58-80.

ІНШІ АВТО Kіа Сід, 2010 р.в., 1,6, AБС, іммоб., онд., CD, mp3, USB. Конта ти: 097 872-58-37.

ХОНДА Хонда Діо 35, 1998 р. в. Ц. 3500 рн. Конта ти: 097 184-64-82. Хонда Діо 35, хороший стан. Конта ти: 097 772-58-52

ЧЕРІ Чері Ам лет, 2011 р. в., чорний, 1.5, онд., АВС, під виплат . Конта ти: 097 872-58-37.

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео 2, перехідна, орейсь а збір а, 2006 р. в., 100 тис. м проб. +4 зимових олеса з ле осплавними дис ами. Ціна: 7800 . о. Конта ти: 096 869-83-93, 050 376-84-63. Шевроле авео, 1,5v, 2011 р.в., чорно о ольор від завод -виробни а, розстроч а від 1000 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24.

плю Авто в редиті. Конта ти: 093 477-20-11. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді, Мерседес, БМВ після незначно о ДТП або я і потреб ють ремонт Конта ти: 096 212-69-18. А ді, Фоль сва ен, Ш ода, Шевроле, Мерседес, Опель після ДТП, з до . Конта ти: 095 838-54-71. А ді-80, 100. Конта ти: 096 463-36-56. ВАЗ, ЗАЗ, ДЕУ, ДАЧІЮ, ЧЕРІ, іномар , небит , нефарбован ! Доро о! Конта ти: 093 193-91-19 097 682-89-68, 066 719-15-16 Вантажний Мерседес власни а до 1965 р.в. з сіма ори інальними деталями. Конта ти: 097 872 58 37, 099 069 41 54. Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар післля ДТП з дизельним дви ном. Конта ти: 093 477-20-11. Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48. Опель Ас она, Ве тра. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Б2 Кро одил, 1.6 диз., на з/п, або сам дви н. Конта ти: 098 585-33-73. Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 1.2, Джета 1.2, А ді А 6, А 4, В4, В3. Конта ти: 067 581-61-36. Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62. Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75. Форд Фієста, середина 1996 р. в, на з/ч. Конта ти: 097 977-87-80.


Автомобілі легкові, СНД

ВАЗ 2106

ВАЗ-2106, 1979 р.в., по запчастинах. Конта ти: (050) 556-16-92

Нива, 1985 р.в., 5-ст п а, аз-бензин, зелений. Ціна: 3800 .о., тор . Конта ти: (063) 795-33-10, (050) 514-80-74

ВАЗ

Н и в а , 2010 р.в. Конта ти: (098) 819-69-68

ВАЗ 2108

ГАЗ ВАЗ-2106, 1979 р. в., 1,2 бензин, пробі 12000 м, мех., ол бо о ольор , DVD, MP3, а сти а, ма нітола, зимова ма, тонований, тюнін , фор оп, ціна 2100 . о. т. 097-608-81-34 ВАЗ 2115

Вол а 21. Конта ти: (096) 108-07-19 ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ЗАЗ 968, 1988 р.в. Конта ти: 27-96-51, (097) 900-96-56 ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: (067) 761-49-05

Мос вич-2715, 1982 р. в., 1,48 бензин, сіро о ольор , пробі 80 000 м, фор оп, хороший стан, аражне збері ання, ціна 1250 . о.

ЛУАЗ

т. 067-833-62-21

ВАЗ-2109, 1999 р. в., 1,5, КП-5, синій металі , велюровий салон, титанові дис и. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 099-737-43-88

ЛУАЗ969

Мос вич 412, 1992 р.в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: 450 .о. Конта ти: (067) 424-02-37 Мос вич 412, 1994 р.в, в хорошом стані. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (096) 644-44-26 Мос вич, 1992 р.в. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

ВАЗ 21093

Л АЗ-969, 1991 р. в., бензин, зелено о ольор , пробі 17000 м, хороший стан, перший власни , ціна 2900 . о.

т. 097-729-00-69

ВАЗ 2105, 1994 р.в., 1,2 дви н. Конта ти: (098) 089-99-75, (098) 445-50-35

ВАЗ 2106

т. 095-333-10-60 ВАЗ-21093, 1992 р. в., аз/бензин, пробі 125000 м, ціна 3400 . о.

ЛУАЗ969

т. 096-590-65-61 ВАЗ 21099, 1997 р., хороший стан, рівненсь а реєстрація, 1,5 дви н. Конта ти: (098) 078-77-18 ВАЗ 21099, 1997 р.в., 1.5 арбюратор, аз-бензин, білий, рівненсь а реєстрація, власни Ціна: 3000 .о. Конта ти: (093) 505-43-76 ВАЗ 21099, 2003 р.в., в хорошом стані. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (096) 695-95-69 ВАЗ 21124, 2008 р.в., пробі 1000 м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 180-58-97

ВАЗ 21713, ПРІОРА-УНІВЕРСАЛ, 2010 Р.В., 15 ТИС.КМ ПРОБІГУ, ВІДМІННИЙ СТАН. ЦІНА: 10200 У.О. КОНТАКТИ: (050) 433-95-80, (098) 600-49-02 ВАЗ 2707, 1996 р.в., 1,5, арбюратор, білий, хороший стан. Ціна: 2100 .о. Конта ти: (096) 595-59-08 ВАЗ 99, можлива част ова оплата, терміново. Конта ти: (097) 841-02-39 ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

ВАЗ 2121

Мос вич 2141. Ціна: 600 .о. Конта ти: (098) 517-80-99 Мос вич 2715. Ціна: 950 .о. Конта ти: (096) 735-14-04

т. 098-131-70-01

ВАЗ 2105, 1990 р.в., синій, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 810-45-85

ВАЗ-21043, «нім а», повний апремонт зова, хороший стан. Конта ти: 097-581-88-24 ВАЗ-2105, 1990 р. в., 1,3 дви н, біло о ольор . Ціна: 1950 . о. Конта ти: 066-125-06-14 ВАЗ-2105, в м. Любешів, в хорошом стані. Конта ти: 095-887-53-90

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо . Ціна: 3800 .о Конта ти: (067) 888-90-55

т. 066-700-83-90

ВАЗ 2101, 1973 р.в., дви н потреб є ремонт , недоро о. Конта ти: (095) 166-44-32, (097) 912-20-85

ВАЗ-2104, 1994 р. в., після апремонт , ш іряний салон, титанові дис и, R-14. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 050-378-93-72, 067-361-84-89

ВАЗ-2106, 1300 см. б, КП-5. Ціна: 9000 рн. Конта ти: 097-522-45-33

ВАЗ-2115, 2007 р. в., 1,6 бензин, мех.., чорно о ольор , седан, си налізація, центральний замо , CD, MP3, ма нітола, а сти а, литі дис и, тонований, пробі 72000 м, ціна 6400 . о.

ВАЗ 1118, 2006 р.в., 1,6I, 8-ми лап., синій металі . Бортовий омп’ютер, передні ел. с лопідіймачі, тон вання, нові ле осплавні дис и 14". Ціна: 5450 .о. Конта ти: (067) 363_33_07 klm-igor@ukr.net www.general-rv.at.ua

ВАЗ-2104, 1990 р. в., синьо о ольор , 1,3 бензин, нова ма та а м лятор, хороший стан, м. Львів. Терміново. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097-249-23-42

ВАЗ-2104. 2003 р. в., аз/бензин, хорошом стані. Конта ти: 050-101-14-41

ЗАЗ 968, 1988 р.в. Конта ти: (097) 900-96-56

ВАЗ 2105

ВАЗ-2105, 1986 р. в., 1,3 бензин, пробі 1000 м, центральний замо , си налізація, МРЗ, а сти а, тонований, фор оп, м. Любомль, ціна 2600 . о.

МОСКВИЧ 2715

Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 397-87-07

т. (097) 716-16-15

ВАЗ 2105

т. 097-639-99-17

Таврія Пі ап, 2004 р.в., в • хорошом стані, новий а м лятор.

ЗАЗ «Слав та». Ціна: 3200 .о. Конта ти: 61-13-55, (097) 298-41-45

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 21041, 2011 р.в. Ціна: 70000 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63.

Мос вич-2140, 1984 р. в., бензин, жовто о ольор , седан, пробі 55000 м, фор оп, перший власни , ціна 4000 рн.

ЗАЗ

ВАЗ 2108, 1991 р.в., 1,3 дви н, титани, CD-ма нітола Peeoner. Ціна: 2700 .о.

ВАЗ 2104, 2005 р.в. Власни . Конта ти: (097) 792-98-81, (050) 588-37-96

МОСКВИЧ 2140

ВАЗ-21099, 1997 р.в., хороший стан, Рівненсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 078-77-18

4.2.1. Продам

ВАЗ-2105, 1986 р. в., 1,5 бензин, мех.., седан, червоно о ольор , ціна 1700 . о.

33

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

УАЗ

УАЗ 3303-01, 1987 р.в., бортовий. Конта ти: (050) 537-35-25, (096) 819-24-12 УАЗ 3163 Патріот, 2008 р.в. Ціна: 144900 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63. УАЗ Патріот Спорт, 2010 р.в. Ціна: 132550 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63. УАЗ-31514, 2000 р.в., ніверсал, с цільнометалічний, сірий, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-10-13, (067) 364-22-24, (067) 364-29-33

ІНШІ АВТОМОБІЛІ УАЗ Фермер, 2011 р.в. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63.

Л АЗ-969,1991р.в.,1,2бензин,пробі 23000 м, нова ма, ціна 2300 . о. т. 050-730-79-92 ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18 ЛУАЗ 969 М, дви н від ВАЗ 21011, ідропідсилювач ерма, маталевий дах. Конта ти: (097) 654-43-56, (067) 710-35-50

МОСКВИЧ

ІЖ 2715, «Пиріжо », 1992 р.в., в відмінном стані. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Мос вич 2140, 1982 р.в., після апітально о ремонт . Ціна: 900 .о. Конта ти: (098) 347-48-85

МОСКВИЧ 2140

ВАЗ-2106, 1981 р. в., 1, 5 бензин, седан, оричнево о ольор , пробі 99000 м, а сти а, ма нітола, аражне збері ання, ціна 1300 . о.

Мос вич-2140, 1987 р. в., бензин, пробі 1000 м, олір вишні, ціна 4500 рн.

т. 097-613-63-58

т. 097-443-43-03

т. 050-969-21-98

продам ВАЗ ВАЗ 21099, 2011 р.в., 1.6 8v, чорний, імобілайзер, ц/з, передні еле трос лопідіймачі, в редит 700/ рн/ міс. Конта ти: 095 793-30-28 ВАЗ 2101, 1974 р. в., після Конта ти: 097 358-75-56.

апрем.

ВАЗ-21099 (1,6 8v), чорно о ольор , 2011 р.в., імобілайзер, центр. замо , передні еле трос лопідіймачі. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24. ВАЗ 2101, 1979 р. в., білий, бензин, апрем. Ц. 900 . о. Конта ти: 096 730-85-88. ВАЗ 21011, 1975 р. в., робочий ст. 750 . о., тор . Конта ти: 099 335-10-30.

ВАЗ-21093, 2006 р. в., чорний металі , центральний замо , си налізація, тонований, титанові дис и, пробі 55000 м, ідеальний стан. Конта ти: 098-779-98-91

ВАЗ 21011, жовто о ольор , на ход . 800 . о. Конта ти: 096 561-27-58. ВАЗ 21013, 1986 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 382-24-12.

ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20

ВАЗ 2103, 1975 р. в., темно-зелений, 1.5, 5-ст пп, відмінний роб. стан. 1300 . о. Конта ти: 050 689-11-85.

ГАЗ ГАЗ-21, 1963 р. в., 2,5 бензин, зелено о ольор , недоро о. Конта ти: 095-047-34-09 ГАЗ-24, хороший стан, недоро о. Конта ти: 063-128-74-62 ГАЗ-2410, 1991 р. в, білий, хорошом стані, дви н після апремонт , не об атаний. Конта ти: (0332) 75-12-69, 050-196-83-85, 097-425-26-11 ГАЗ-31022, 1994 р. в., ніверсал, білий, хорошом стані. Конта ти: 067317-36-98

ВАЗ 2103, 1981 р. в., 1 власни . Конта ти: 050 239-80-67, 096 387-31-83. ВАЗ 2104, 2000 р. в., червоний, аз-бензин, тон вання, добрий стан, 3400 . о., тор . Конта ти: 050 229-54-41, 067 699-84-01. ВАЗ 2106, 1992 р. в., 1.3 аз-бензин, бежевий, 5-ст КП, титани, рідна фарба, си нал, ц/з, добрий стан. До овірна. Конта ти: 097 265-64-09. ВАЗ 2106, 1992 р. в., сірий мет., нові мові олеса, після апремонт . Ціна: 2200 . о. Конта ти: 097 269-07-14.

ГАЗ-3110 Вол а, 2003 р. в., білий, 2.4 л, аз/метан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 099-332-47-13

ВАЗ 2106, апремонт дви на, нова ма, 1700 . о. Конта ти: 096 665-45-17. ВАЗ 2106, нормальний стан. Терміново! Ціна: 1200 .о. Конта ти: 098 497-88-07.

ГАЗ-3110, 2003 р. в., бла итний металі , без до ментів, потреб є незначно о ремонт , недоро о. Конта ти: 050-956-32-75

ВАЗ 21061, білий, 89 р.в., 1,5, 5-ст., лю , си н., ц/з, 2000 .о. Конта ти: 098 333-53-80.

ГАЗ-31105, 2004 р. в., 2,3, бензин, аз метан, зелений. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 097-526-88-41

ВАЗ 2107 червоно о ольор 1987 р. в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 2112219

4.2.8. К плю

ЗАЗ

ВАЗ 2107, 1986 р. в., 1.5, після ремонт дви на, фар оп, си нал., ц/з. Ц. 1600 . о. Конта ти: 098 504-69-60, 095 638-76-23.

Автомобіль, я ий потреб є ремонт . Конта ти: 43-16-85

ЗАЗ, Слав та-110307, 2004 р. в., пробі 80000 м, біло о ольор . Ціна: 2400 . о. Конта ти: 050-804-14-71

ВАЗ 2107, 1988 р. в., 5 ст. КП, 1.5, червоний, після ап. рем. Ц. 2000 . о. Конта ти: 097 913-69-00, 097 866-37-57.

ЗАЗ-11027, Таврія, 1994 р. в., хорошом стані. Конта ти: (0332)70-45-95, до 10.00, 099-002-91-10

ВАЗ 2107, 1993 р. в., 1.6, вишнево о ольор або обмін на інший а/м з моєю доплатою. Ц. до овірна. Конта ти: 097 679-08-21.

ВАЗ, в хорошом стані. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (066) 810-45-85 ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14 ВАЗ-2105, без до ментів. Конта ти: (098) 517-80-99

4.2.9. Обмін

ЗАЗ-Ланос, 2011 р. в., ондиціонер, ідропідсилювач ерма. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 095-912-79-99

ВАЗ 2107, 2001 р. в., синій, 1.5, 5 ст. КП, потреб є рем., зова. Ц. до овірна. Конта ти: 096 694-87-28.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Л АЗ-М, 1986 р. в., після ремонт . Конта ти: 050-142-55-59

ВАЗ 2107, 2002 р. в., фіолетовий, добром стані, 1.5. Дешево. Конта ти: 50-54-46, 098 250-80-94. ВАЗ 2107, 2005 р.в., пробі 65 тис. м, аз/ бензин, небитий, нефарбований, си нал., 1 власни , сервісна ни а, ранатовий олір. Ціна: 27000 рн. Конта ти: 097 225-50-87. ВАЗ 2107, 2007 р. в., метанова азова станов а, добрий стан. Конта ти: 097 908-87-59. ВАЗ 2107, 2008 р. в., 1.5 інже тор, 5 тис. м пробі , синій, в ідеальном стані. Конта ти: 099 229-21-71.

МОСКВИЧ

ВАЗ 2107, 92 р.в., 1.5, білий, 5 ст п а, титани, ма нітола. Ціна: 2200 .о. тор Конта ти: 097 659-79-23

продам

Мос вич, 1,3 бензин, олір - сірий металі , центральний замо , тонований, повний апремонт 2010 рі , піді рів задньо о с ла, ва мний підсилювач альм, автоматичне від ривання ба ажни а з салон , передні сидіння від Пежо. Ціна: 2600 y. o. Конта ти: 050-994-09-16

ВАЗ 2105+ГБО на ЗАЗ «Слав та». Конта ти: (067) 852-57-52

4.2.10. Оренда ДЕУ Ланос, 2008 р.в., 1,5 л. Ціна: 70 рн./ доба. Конта ти: (098) 773-91-89 andrey.sidor.84@mail.ru

ВАЗ ВАЗ-2121 Niva, 1988 р. в., 1,6 бензин, мех.., си налізація, центральний замо , МРЗ, аражне збері ання, перший власни , тонований, тюнін , фор оп, ціна 4300 . о.

ВАЗ-2109, 2008 р. в., пробі 38000 м, ідеальний стан. Конта ти: 097-868-64-49

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49 ВАЗ-2101, після апремонт . Ціна: 7300 рн. Конта ти: 097-184-71-36 ВАЗ-2103, 1991 р. в., в хоршом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-58-05, 096-679-30-47 ВАЗ-21043, 2001 р. в., недоро о. Конта ти: 096-902-33-66

ЛУАЗ Л АЗ, 1991 р. в., дви н ВАЗ-2103, після апремонт . Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ, 1991 р. в., жовтий, тент. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-606-54-32 Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

ВАЗ 2107, темно-вишневий, після повно о апремонт . 2900 . о. Конта ти: 096 869-83-93, 050 376-84-63. ВАЗ 2107, хороший стан, тон. с ло, нова ма, ма нітола. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 098 497-88-07.

Мос вич, в хорошом стані. Конта ти: 23-65-80

ВАЗ 2108, 1986 р.в., жовтий, 1.3, 4-ст. мех КПП, ма нітола, хороша ма, в добром стані. Гри орій. Ціна: 2150 .о. Конта ти: 096 511-59-85.

Мос вич-2140, дви н після апремонт , можливо по запчастинах, недоро о. Конта ти: 066-254-05-16

ВАЗ 2108, 1987 р. в., 5 ст. КП, зелений, після ап. рем. Ц. 2000 . о. Конта ти: 097 866-37-57, 097 913-69-00.

Мос вич-2141, 1986 р. в., в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-730-93-55

ВАЗ 2108, 1990 р. в., 1.3, 5 ст. КП, червоний, не битий, не варений. Конта ти: 098 526-38-58.


34

АВТОБУСИ ТА МІКРОАВТОБУСИ Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81.

ОПЕЛЬ

УАЗ

Опель Віваро, 2006 р.в., щойно при наний, повний пасажир, дов а база, ондиціонер, еле тропа ет. Конта ти: (067) 772-92-06

ВАЗ 21099, 2011 р. в., 1.6, зелений Конта ти: 099 069-41-54. ВАЗ 2110, 2008 р. в., 1.6 і., чорний металі , пробі 56 тис. м, 1 власни , аражне збері ання, 6-7 л/100 м, си налізація, ц/з, МР-3, а сти а, титани, нова ма, в ідеальном стані. Терміново! Ц. 6500 . о., тор . Конта ти: , 096 813-70-35. ВАЗ 2110, 2008 р. в., 1.6 інж., зелений, 3 тис. м пробі , ід. стан. Конта ти: 095 820-03-44. ВАЗ 21104, 2004 ро , срібний, 1.5 дви н, 5200 .о. Конта ти: 050 373-79-37

ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500 Конта ти: 097 850-66-19. ЗАЗ Слав та, 2004 р. в., арб., синьо о ольор ,анти ор., ц/з. Ц. до овірна. Конта ти: 096 678-25-74.

Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92, 066 825-33-62.

УАЗ 469, 89 р.в., апрем., залізний дах, д и, арб. від Жи лів, хороший стан. 2500 дол. Тор . Конта ти: 098 498-40-78.

ВАЗ-21099, 1,6 і, 07 р.в., ел. с лопід., тонований, 5700 дол. Конта ти: 097 772-96-86, Оле сій.

Слав та лю с, 2005 р. в., відмінний стан. Конта ти: 067 675-08-60.

УАЗ таблет а, 1986 р. в., на ход , олеса нові, не нилий, добром стані. Конта ти: 066 082-07-40.

ВАЗ-21099, 93 р.в., МП 3, тонов., ало ени, ц/з, 2900. Тор . Конта ти: 096 261-85-88. ВАЗ-21099, сірий, 07 р.в., добрий стан, недоро о, терміново. Конта ти: 097 966-12-89. ВАЗ-21099, сірий,01 р.в., арб., 4100 .о. Конта ти: 067 877-93-42. ВАЗ-2115, 2007-2008 р.в., 5500 .о. Конта ти: 095 645-43-82, 55-04-95.

ЗАЗ Слав та, 2006 р. в., 1.2 арб., темнозелений металі , ц/з, си нал., тонований, м зи а, в ідеальном стані. Ц. 2900 . о.. тор . Конта ти: 098 477-31-86.

Слав та, інже тор, 1,2, добром стані, сірий, 2007 р.в. 3400 .о. Конта ти: 097 548-70-15. Василь. Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92 Таврія новий, 2003 р. в., зелений мет., 54 тис/ м пробі , си нал., відмінний стан. 2500 . о. Конта ти: 50-87-26. 099 290-73-46. Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81.

ВАЗ-2121, 87 р.в., 1,6, 5-ст., титани, зел. маталі , 1800 .о. Конта ти: 096 436-22-07.

Таврія Слав та Лю с, відмінний стан, 2005 р.в., темно-зелений, си нал. Ціна: 3300 .о. Конта ти: 050 678-15-59.

ВАЗ2106, 1500 .о., 77 р.в. Конта ти: 097 887-81-71.

Таврія, 1994 р. в., темно-синій, салон від Форд, потреб є незначно о ремонт , на ход , Долинсь ий р-н. Ц. 7500 рн. Конта ти: 098 955-04-62.

ВАЗ2109, 1,а арб., 5-ст., 99 р.в., червоний ранат, си н., с лопідійм., м з., салон червоний з чорним, ш іра, дов е рило, пробі 96 ти с. Конта ти: 096 957-52-28.

ГАЗ ГАЗ - 53, 1977 р.в., аз-метан (7балонів), мотори після апремонт . Ціна: 1600 .о. Конта ти: 72-06-01, 096 939-81-71. ground-master.if.ua ГАЗ 2410, 1990 р. в., бежевий, добром стані. Ц. 1300 . о. Конта ти: 096 620-41-11. ГАЗ 3110, 2000 р.в., пробі 91000, в ідеальном стані. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 067 756-86-82. gon.nety@mail.ru ГАЗ 3110, 2001 р.в., інже тор, білий олір, потреб є незначних апіталов ладень, на ход . Ціна: 1800 Конта ти: 096 694-36-95. ГАЗ-2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 .о. Конта ти: 096 691-65-26. ГАЗ-3110, аз метан, 03 р.в. Конта ти: 098 069-33-76. ГАЗ-52, 53 за ціною металобр хт , на ход . Конта ти: 096 208-16-24. ГАЗ-53. Конта ти: 096 563-31-85. ГАЗ63, добрий стан, лебід а. Конта ти: 096 173-21-61, 6-50-25. Газель, борт-тент, або обміняю на ле овий автомобіль. Конта ти: 050 560-06-21 На з/ч ГАЗ 2410: дви н після апремонт (новий олінвал) з навісним 2000 рн, нові олеса 205/70R14 шини 2000 рн./ 4 шт., дис 50 рн/шт, задній міст 850 рн, решіт а радіатора ні ельована 300 рн, бампери, ресори 600 рн/пара, є провод а, дверцята 250 рн/ шт., апот, ба ажни . Ціна: 250 .о., тор . Конта ти: 097 869-15-65.

ДЕО ДЕО Ланос, 1.5, польсь а збір а, онд., /п ерма, ел. па ет, титани, 65 тис. м. 6600 . о. Конта ти: 050 433-64-39. Део Ланос, 2008 р. в., сірий металі , 1.5 інже тор, /п ерма, пробі 38 тис. м, аз. станов а, ц/з, си нал., оброблена, «Піонер МР-3». Ц. до овірна. Конта ти: 097 453-76-67. ДЕО Ланос, 2011 р.в., 1,5, ондиціонер, срібно о ольор . Можливо під виплат без довід и про доходи. Конта ти: 73-27-90, 099 069-41-54. Део Сенс, 2005 р.в., 5400 .о. Конта ти: 050 780-68-19. Део Сенс, 2005 р.в., темно-синій, аз/ бензин, ц/з, си н. 4500 .о. Конта ти: 050 610-21-30. Део Сенс, 2006 р. в., чорний, 5800 . о. Конта ти: 050 373-62-58. Део Сенс, Ланос, Форца 2011 р. розтермін вання. Конта ти: 097 872-58-37, 099 069-41-54.

ЗАЗ Таврія, 92 р.в., білий, хороший стан, Ц. 1000 .о. Тор . Конта ти: 050 286-59-18, 095 004-93-62.

МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 1982 р.в., аражне збері ання, рідна фарба, один власни . Ціна: 8500 рн. Конта ти: 6-29-27, 066 662-35-94. До Мос вич АЗЛК 21, терміново. Конта ти: 096 666-91-58. Мос вич 2140 лю с, 86 р.в., бежевий, на ход , недоро о. Конта ти: 096 311-39-23. Мос вич 2140, 1980 р. в., білий, КП від ВАЗ, на ход , не нилий. Конта ти: 066 082-07-40. Мос вич 2140, 84 р.в., синій. Конта ти: 098 047-69-29. Мос вич 412 на з/ч. Конта ти: 097 382-64-62. Мос вич ІЖ 412, 1987 р. в., бла итний, ходова та дви н нормальном стані, арб. ВАЗ 2105. Ц. 4200 рн. Конта ти: 098 496-77-10. Мос вич М 2140. Конта ти: 097 542-73-82, 03479 4-32-51. Мос вич, 1960 р. в. Ц. 1300 . о., тор . Конта ти: 093 697-96-74, 71-69-86. Мос вич, еле тр. запалювання, 4-ст. КПП від ВАЗ 2107, арб., витрата по трасі 7, місто 9. +2 рила передні і риш а ба ажни а, R-14 задні. Ціна: 5500 рн. Конта ти: Ів.-Фран івсь 096 813-37-97. Мос вич-2140, добрий стан. Конта ти: 068 145-57-23. Мос вич-2140. Конта ти: 098 047-69-29.

ЗАЗ Таврія, 92 р.в., білий, хороший стан, Ц. 1000 .о. Тор . Конта ти: 050 286-59-18, 095 004-93-62. ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500. Конта ти: 097 850-66-19. ЗАЗ Слав та, 2004 р. в., арб., синьо о ольор ,анти ор., ц/з. Ц. до овірна. Конта ти: 096 678-25-74. ЗАЗ Слав та, 2006 р. в., 1.2 арб., темнозелений металі , ц/з, си нал., тонований, м зи а, в ідеальном стані. Ц. 2900 . о.. тор . Конта ти: 098 477-31-86. Слав та лю с, 2005 р. в., відмінний стан. Конта ти: 067 675-08-60. Слав та, 99 р.в., зелений, добрий стан, 16000 рн. Конта ти: 098 669-97-92 Слав та, інже тор, 1,2, добром стані, сірий, 2007 р.в. 3400 .о. Конта ти: 097 548-70-15. Василь. Таврія, новий, 2003 р. в., зелений мет., 54 тис/ м пробі , си нал., відмінний стан. 2500 . о. Конта ти: 50-87-26. 099 290-73-46. Таврія Слав та Лю с, відмінний стан, 2005 р.в., темно-зелений, си нал. Ціна: 3300 .о. Конта ти: 050 678-15-59.

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

УАЗ-3303-01, бортовий, хороший стан. Є запчастини до УАЗ. Конта ти: 097 980-21-63. УАЗ 33514, добрий стан, 2003 р. в., 5450 . о. Конта ти: 097 748-42-01.

Рено Трафі , 1986 р.в., 2,1 дизель, хороший стан, власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Рено Трафі , 1990 р.в., 2,0 аз/бензин, білий, висо ий. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Автомобіль під виплат від 538 рн/міс., без довід и про доходи. Конта ти: 095 001-04-48.

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ

плю ВАЗ 01-09. Недоро о. Конта ти: 097 748-42-01.

ВАЗ 01-09. Конта ти: 097 748-42-01. ВАЗ-2104/07, потреб є апрем., не на ход . Конта ти: 097 552-08-76, 03478 5-24-39. Вол власни а до 1965 р.в. на ход з сіма ори інальними деталями. Конта ти: 097 872 58 37, 099 069 41 54.

т. 050-270-11-49

Мос вич до 1965 р.в. на ход , з сіма ори інальними деталями власни а. Конта ти: 0978725837, 0990694154

Фоль сва ен ЛТ28, 1988 р.в., 2,4 дизель, нова ма, в хорошом стані. Конта ти: (066) 511-80-57

А в т о аварійне. 838-54-71.

Фоль сва ен Т4, 2000 р.в., б совий, щойно при наний з Австрії, 1,9 т рбодизель, терміново, висо ий, дов ий, недоро о. Конта ти: (099) 053-61-40

Ле ові авто після незначно о ДТП, або я і потреб ють ремонт , А ді, БМВ, Фоль сва ен, Мерседес, Мазда, ВАЗ 2109, 21015, 2110, 2109. Конта ти: 096 212-69-18

Автобуси та мікроавтобуси

4.3.12 інші

Газель висо ий, 02 р., 132 місця, аз. ст. Конта ти: 093 902-14-92.

Фоль сва ен Транспортер, 2005 р.в., 187 тис. м пробі , 1,9, дизель, пасажирсь ий, зелений, всі опції. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 421-86-89

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

ГАЗ Газель, в хорошом стані. Конта ти: (098) 060-47-86

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам БОГДАН Бо дан А-91, 2004 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-334-82-51 Бо дан А-91, недоро о. Конта ти: 050-528-97-98, 097-481-90-02 Бо дан АО 92, відмінний стан, можливо на маршр т. Конта ти: 097-481-90-02, 050-528-97-98 Б с Т-2, 1987 р. в., 1,6, пасажир, жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098637-54-00

ГАЗ

4.3.1. Продам

Газель, 1999 р. в., бортовий, тент. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066-597-94-03

ГАЗ

Газель, 2003 р. в., пасажирсь ий, аз/ бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-025-44-71 Газель, пасажирсь ий, 12 місць, 2003 р. в., аз бензин. Ціна: 25000 рн. Конта ти: 093-818-85-60

ГАЗ 2752-288С, 2011 р.в. Ціна: 132600 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63. ГАЗ 322132-288С, 2011 р.в. Ціна: 137900 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63.

МЕРСЕДЕС Мерседес 609D, 1995 р.в., 670 тис. м пробі , 4,0, пасажирсь ий, білий. Конта ти: (050) 994-11-50 Мерседес Варіо, 4,3 дви н, антиб с, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07 Мерседес Варіо-814, 2006 р.в., 4,3 т рбодизель, б д а 35 б.м, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

МЕРСЕДЕС Фоль сва ен-Transporter, 1999 р. в., 1,9 дизель, пробі 205000 м, біло о ольор , мех., ABS, DVD, под ш а безпе и, ціна 9500 . о.

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

Мерседес-814, б да 6 м, 1993 р. в., «меблевоз». Ціна: 10000 . о. Конта ти: 095-522-00-06, 095-053-85-03 Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096- 357-65-33

ОПЕЛЬ Опель-Комбо, 1995 р. в., 1,7 л, дизель, вантажний ф р он. Конта ти: 095-896-25-53

Мерседес Спринтер, 1999 р.в., середній-висо ий, вантажний, заводсь а фарба, нова ма, ондиціонер, щойно при наний, відмінном стані. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

Таврія, новий, 2003 р. в., зелений мет., 54 тис/ м пробі , си нал., відмінний стан. 2500 . о. Конта ти: 50-87-26. 099 290-73-46.

Мерседес Спринтер-311, середній, висо ий, 2004 р.в., вантажний, небитий, нефарбований, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

Мерседес, 2005 р. в., пасажирсь ий,2,2 дизель, або обміняю на дешевше авто. Конта ти: 099-642-04-01 Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98

Мерседес Спринтер 313, 2004 р.в., 300 тис. м. пробі , 2,2 дизель, с лопідйомни и, ідропідсилювач, АВС. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (067) 391-67-22

Таврія, 1994 р. в., темно-синій, салон від Форд, потреб є незначно о ремонт , на ход , Долинсь ий р-н. Ц. 7500 рн. Конта ти: 098 955-04-62.

Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-660-19-45

т. 068-233-44-33

Мерседес Віто 110, пасажирсь ий, 2003 р.в., можливий обмін на Джип. Ціна: 12900 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

ГАЗ ГАЗ-3307 , 04 р.в., аз/бензин, промтоварний ф р он, рейсовий стан. Конта ти: 067 208-62-26. Газель 33023, 1999 р. в. ( р день), 1.5 т, пасаж.-6 чол. Конта ти: 066 566-49-10.

4.3.13. К плю Фоль сва ен- Caddy, 1998 р. в., 1,9 дизель, мех.., ф р он, синій металі , хороший стан, можливий обмін, ціна 5700 . о.

Фоль сва ен Кадді, 2007 р.в., 38 тис пробі (реальний), пасажир, мо рий асфальт, СD ма нітола, АВС. Ціна: 12350 .о. Конта ти: (067) 360-67-30, (093) 756-18-76

095

продам

т. 066-033-81-11

ПАЗ 32053-07, 2011 р.в. Ціна: 265800 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63.

ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, Мос вич 412, 2140, в б дь-я ом стані я з до ментами, та і на запчастини. Ціна: доро о. Конта ти: 097 477-68-31.

Конта ти:

Фоль сва ен Т-5 Transporter LONG.CLIMA, 2004 р. в., 1,9 дизель, пробі 163000 м, ол бо о ольор , под ш а безпе и, ондиціонер, центральний замо , ма нітола, а сти а, щойно при наний, ціна 14700 . о.

Ераз. Конта ти: (096) 733-56-94

ВАЗ 2109 під виплат з першим внес ом. Можливий обмін на обладнання для ма азин «Живо о пива». Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 098 586-74-41. ВАЗ, ЗАЗ, Део, Шевроле, Опель, Чері, Дачія після ДТП з до м. Конта ти: 093 477-20-11.

Форд-Transit Connect, 2005 р. в., 1.8 TDI, білий, 2-дверний, пасажир 5 місць, ондиціонер, еле тропідіймачі, піді рів дзер ал, іммобілайзер, два аербе и, витрата 6.1л. Ціна: 8700 . о. Конта ти: 098-253-73-33, 066-386-60-89

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

РЕНО

ФОЛЬКСВАГЕН

ІНШІ АВТО

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

ФІАТ Фоль сва ен Т-4 Transporter, 2000 р. в., 2,5 дизель, пробі 240000 м, синьо о ольор , под ш а безпе и, си налізація, центральний замо , ондиціонер, а сти а, ма нітола, щойно при наний, хороший стан, ціна 9900 . о. т. 78-39-96, 050-186-48-86, 096-932-37-53

Фіат-С до, 1998 р. в., білий, в/п 6,5 т, щойно при наний. Конта ти: 067-293-82-93 Фіат-Д ато, 1998 р. в., 12,8 дизель. Конта ти: 096-386-44-75

ПЕЖО Пежо-205, 1987 р. в., 1,1 бензин, біло о ольор , 3-дверний. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 095-567-59-44 Пежо-Бо сер, 2002 р. в., 2,5 TDI, на запчастини. Конта ти: 050-804-02-06

РЕНО Рено-Трафі , 2,0 дизель, 1997 р. в., вантажний. Конта ти: 096-386-44-75

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 2,5 т рбодизель, 75 Вт, без пробі по У раїні, щойно при наний, біло о ольор . Ціна: 8000 . о. Конта ти: 050-205-19-29 Фоль сва ен Т-4. Ціна: до 2000 . о. Конта ти: 067-768-38-93 Фоль сва ен-Пассат, 1989 р. в., 1,8 бензин, чорний, седан. Ціна: 3900 . о., тор . Конта ти: 096-694-26-07 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-ТранспортерТ4,1998р.в.,2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28

ФОРД Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

МЕРСЕДЕС Мерседес 313, 2004 р. в., білий, 2.2 СДІ, середній, висо ий, щойно при наний, можливий обмін на ліс, дош або авто. Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. Мерседес 380, 1995 р. в., чорний, відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59. Мерседес 413 CDI, 2003 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45. Мерседес Бенц Віто 110 ТД, 1997 р. в., червоний, 7+1, при наний в вітні 2010 р., CD, MP-3, DVD, столи , додат ова піч а для обі рів салон . Тор . Ціна: 10500. Конта ти: 099 538-37-10 Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 660-19-45. Мерседес Віто 108, 2.2 СДІ, темно-синій. Конта ти: 098 255-43-17. Мерседес Віто 110 СДІ, 2001 р. в., 160 тис/ м, відмінний стан, щойно при наний. Конта ти: 066 715-63-14 Мерседес Віто 111 СДІ, 2.2, 2006 р. в., білий, щойно при наний, ел. с лопідіймачі, термотроні , стабілізаційна система, сервіс. Конта ти: 063 371-36-77, 063 494-38-60. Мерседес Віто, 1999 р. в., 2.3, пасаж. 9 місць, си нал., МР-3, радіо. Ц. 10300 . о. Конта ти: 068 485-35-01 Мерседес МВ 100, мі роавтоб с, 1993 р.в, вантажопідйомність, 2 т, дов а база, нормальний стан. Ціна: до овірна Конта ти: 097 748-24-02. Б с Мерседес 208 Д, 1994 р. в., пасаж., 15 місць або обміняю. Ц. до овірна. Конта ти: 067 339-09-79.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 03 р.в., 1,9 тді, 138000 м, 11800, пасажир. Конта ти: 097 181-82-72.

ПЕЖО Пежо Бо сер, 1995 р. в., 1.9. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 067 476-80-95. Пежо Бо сер, 2,0 аз-бензин, 1999 р.в., синій олір. Дви н, зов і ходова в поряд . Газ (метан) витрата 10/по трасі, 12-14/по міст на 100 м. Ціна: 6900 .о., тор . Конта ти: Кал ш 066 782-69-37 Пежо партнер, 2005 р.в., пробі 125 тис. м, авс, ондиціонер, піді рів сидінь, мп-3, титанові дис и r-15 + омпле т зимової ми. Ц. 9500 дол. можливий обмін. Конта ти: 097 125-27-37.

СІТРОЕН Ciтроен Джампі пасс., 2004 ро , відмінном стані в ладень не потреб є, ходова зроблена. Ба ажни нержавіючий. Пасажир 8 місць. В авто є підсилювач ерма; MP3; тон вання с ла, серво ермо. Ціна: 10500. Конта ти: (097) 86-73-634

ФІАТ Фіат Д ато, 2000 р. в., вантаж.-пасаж. Конта ти: 066 270-15-72. Фіат Д ато, 96 р.в., тд, 2,5, синій, ори . пасажир, 6500 дол. Конта ти: 050 967-00-53.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен 4, 1995р. 1.8 аз-бензин, стан нормальний. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 096-191-11-82 Фоль сва ен T4, 2000 р.в., пасажир 8+1, 2,5 т, червоний. Ціна: 11500 Конта ти: 097 266-70-72. Фоль сва ен Т-4 аравелла, 1996-1997 рр. в., в ідеальном стані. Конта ти: 096 804-09-94. Фоль сва ен Т-4, 1999 р.в. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 063 661-10-74. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вант. 3200 дол. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Транспортер T4, 1995 р.в., дизель 2.4, вант./ пасажир, 8+1 місце, «пар с» (дов а база, висо ий), білий, ел. дзер ала, ел. с лопід, фар оп, ц/з, на ход (потрібен КР дви на). Ціна: 6500 Конта ти: 050 980-61-19. Фоль сва ен Транспортер Т-2, 1987 р. в., білий, 1.6 дизель. Ц. 3200 . о. Конта ти: 097 513-87-22

ФОРД Форд Транзит, 94 р.в., жовтий, пасажир 7+1. Конта ти: 067 109-85-94.


ХЮНДАЙ

КАМАЗ 5320

Хюндай Н200, білий, 2000 р. Конта ти: 050 265-18-80, 098 332-52-29.

ЗІЛ-131, «лісовоз» з маніп лятором, з до ментами. Конта ти: 050685-12-19

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ЗІЛ-« ол оспни », ММЗ 554 М, аз/ бензин, 9 балонів, пробі 92000 м, 3000 м після апремонт дви на, нова задня ма. Ціна: 6200 . о. Конта ти: 095-533-63-94

Автоб с Еталон БАЗ-079, 2006 р. в., арном стані. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 067 303-08-53.

ІВЕКО

Автоб с ІВАН, т рбодизель, розтермін вання. Конта ти: 73-27-90. 099 069-41-54

Іве о-3510, 1992 р. в., 2.5 л, т рбодизель. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 096949-15-20

Автоб с Іван. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 097 582-18-20. Автоб с Мерседес-611, рі вип с 1995, апремонт зова+фарб вання. Ціна: старт 9,5 000 .о. Конта ти: 0673030853 Автоб си ПАЗ 32054 (2 шт.), на мі роавтоб с, можливий обмін. Конта ти: 050 101-13-67. Б с Іс з , 8 місць, пасаж., 2.0 бензин, білий, 1994 р. в., добром стані. Ц. 3900 . о., тор , обмін з моєю доплатою Конта ти: 066 291-98-52.

плю

КамАЗ 5320, 1991 р. в., дизель, пробі 300000 м, ємність ба а 500 л, ма нітола, ідропідсилювач ерма, ціна 10 000 . о., м. Ковель

МАН МАЗ

МЕРСЕДЕС

Б с дизельний пасаж. до 8 місць або вантаж.-пасаж. Конта ти: 097 725-72-60. Газель, вант.-пасажир. Конта ти: 098 069-33-76. Фоль сва ен Т 4, ЛТ, до 2000 Конта ти: 067 768-38-93.

.о.

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, АВС, антиб с, вебасто, автономна пічна Вебасто, щойно при наний відмінном стані. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Мерседес-Бенц, МВ-100, 1995 р.в., 200 тис.пробі , вантажний. Висо ий, відмінний стан. Ціна: 6500 .о., Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

ПЕЖО Пежо Е сперт, 2003 р.в., вантажний. Конта ти: (067) 772-92-06 Пежо Ю-15, 1993 р.в., вантажний, тентований. Конта ти: (067) 772-92-06

ВОЛЬВО ВОЛЬВО FL

ФІАТ Фіат Добло, 2006 р.в., 1,9 дизель, біло о ольор , вантажний. Конта ти: (050) 678-93-04

ФОЛЬКСВАГЕН

Вольво FL, 2003 р. в., 5,5 дизель, мех.., пробі 420000 м, чорно о ольор , відмінний стан, CD, MP3, перший власни , ціна 30000 . о. т. 050-951-46-98

ГАЗ ГАЗ 3302-388 С, 2011 р.в. Ціна: 160800 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63. ГАЗ 3309-354, 2011 р.в. Ціна: 175200 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63. ГАЗ 52. Конта ти: (067) 364-22-34 ГАЗ 53, КПП, двері б/в та нові. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05 ГАЗ-53027, 1990 р.в., бортовий, є до менти, ТО, стан робочий. Ціна: 14000 рн. Конта ти: (067) 883-97-39 ГАЗ-53Б самос ид. 26-68-04, (067) 729-62-95

Конта ти:

ДАФ DAF Truks АЄ45, вантажний-С, 1999 р.в., раїнсь а реєстрація. Конта ти: (050) 227-84-46

ЗІЛ ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 804-25-44 ЗІЛ, 1992 р.в., аз/бензин, 9 балонів, висо і металеві борти. Конта ти: (097) 645-44-97 av-melnik@ukr.net ЗІЛ-4502, самос ид, 1992 р.в., синьо о ольор , бензин, + задній міст з ресорами та дви н, КПП. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (097) 442-08-78

ЗІЛ 130

Фоль сва ен ЛТ-35, ма сі, 2004 р.в., 2.5ТДІ, вантажний, заводсь а фарба, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 12900 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Фоль сва ен ЛТ-35, середній, висо ий, 2004 р.в., 2,5 ТДІ, вантажний, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07 Фоль сва ен Т-4, 1,9 ТДІ, 2000 р.в., вантажний, щойно при наний. Терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: (099) 053-61-40 Фоль сва ен Т4, 1996 р.в., 166 тис. м пробі , металі , щойно при наний, вантажно пасажир, ідропідсилювач, оре тор фар. Ціна: 9500 .о., тор . Конта ти: (067) 672-27-24 Фоль сва ен Т4, 2,4 дизель, 1992 р.в., чорно о ольор або обміняю на ле овий а/м. Ціна: 6900 .о. Конта ти: (097) 196-76-96 Фоль сва ен-ЛТ-35, середній висо ий, 2005 р.в., 2.5ТДІ, нова ма, небитий заводсь а фарба АБС антиб с вантажний, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

ФОРД Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, білий, орот ий, низь ий, новий а м лятор, нова ма, хороший стан ходової, але зов потреб є апремонт . Ціна: 3800 .о. Конта ти: (096) 698-98-33.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Автомобіль вантажний JAC, бортовий, реєстрація МРЕО без оштовна. Конта ти: (095) 326-11-04 ІЖ-27175, 2011 р.в., вантажний. Ціна: 72900 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63

4.4.19. К плю Автомобілі самос иди, масштабні моделі. Конта ти: (097) 648-71-87

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ДАФ DAF-45, 2002 р. в., 6,0, TD, КП-6, спальни , авт. піч, білий, 6 тонн, термоб да-тент, ідроборт, рейсовий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-263-71-40, 095-200-33-97

ЗІЛ-130, 1989 р. в., 1,5 аз/ бензин, пробі 50000 м, 11 балонів, теплений н , мех.., ціна 5000 . о. т. 093-825-67-09, 096-119-37-21

КАМАЗ

КаМАЗ 55111, 1991 р.в. (жирний шрифт). Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04 КамАЗ 581453, 2008 р.в. Ціна: 549990 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63.

КАМАЗ КамАЗ-3410, «тя ач», ЗІЛ-130, « ол оспни ». Конта ти: 095-368-74-27, 067-332-94-90

т. 097-545-86-66, 095-822-33-37

МАЗ 551608-236, 2008 р.в. Ціна: 559000 рн. Конта ти: 64-20-97, 64-20-63.

ГАЗ ГАЗ 53 Б, «самос ид», 1983 р. в., відмінний технічний стан. Ціна: за домовленістю. Конта ти: 066496-32-20, 067-344-88-10 ГАЗ-3107, 1992 р. в., в неробочом стані, або обміняю на тра тор. Конта ти: 050-556-46-42

ЗІЛ ЗІЛ-130, « ол оспни », хорошом стані, аз-бензин, 9 балонів, ма 80 %. Ціна: до овірна. Конта ти: 095413-63-99

35

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

МАН 8.163, 1998 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050-660-19-45

МЕРСЕДЕС Мерседес-Бенц, вантажний. Ціна: недоро о. Конта ти: 095-407-41-10

РЕНО

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам Асенізатор на базі ЗІЛ 131, аз, бензин, новий, об’єм 7 в.м. Конта ти: (067) 364-30-92 Ба паливний ори інальний, заводсь ий, до тра тора Т-25. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Борони. Конта ти: (098) 258-56-96 Борон , навісн , дис ов , ширина захват р нт - 2 метри. Конта ти: (097) 542-81-89 Б льдозер ДТ-75, 1984 р.в., в робочом стані, на ход . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Б ря оріз

. Конта ти: (096) 733-56-94

Виорювачі. Конта ти: (098) 258-56-96 Віз. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 928-59-10 Вольво 900, омбайн-зернозбирач. Конта ти: (097) 585-69-83 Гр д одави навісні, недоро о. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45

Рено-Менеджер, 1995 р. в., 9,8 л, 270 інсь их сил, вантажопідйомність — 10 т, пневмо, си налізація, автономна піч, спальни , можливий обмін на житло, або мі роавтоб с. Конта ти: 050-285-20-28

Е с аватор ЕО 2621, 1989 р.в., в робочом стані, на ход . Конта ти: (098) 296-21-11 prom_rivne@ukr.net

ФОЛЬКСВАГЕН

Е с аватор, навантаж вач «Карпатець», 1992 р.в., 4 овші, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68

Фоль сва ен LT-28, 1991 р. в., терміново. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 050-438-07-83, 098-303-01-13

ФОРД Форд-Транзит,1998 р. в., 2,5 дизель, д бльабіна. Конта ти: 099- 754- 65- 92, 050-378-45-72

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗ ГАЗ 3307, без до м. на з/ч. Конта ти: 067 950-96-92. ГАЗ 5201, олеса нові, 220х508, 2 шт. Ц. до овірна. Конта ти: 097 699-36-19. ГАЗ 53 дизель. Ц. 14000 рн. Газель пасаж.-13000 рн. Конта ти: 098 980-37-82, 050 949-11-41. ГАЗ 53, 1977 р. в., аз-бензин, ф р он, дви н після ап. ремонт . Ц. 1600 . о. Конта ти: 067 802-87-40. ГАЗ 53, 1977 р. в., ф р он, дви н після ап. рем., аз-бензин метан (7 балонів), з до м. Ц. 1800 . о. Конта ти: 067 802-87-40. ГАЗ 53 дизель. Ц. 14000 рн. Газель пасаж.-13000 рн. Конта ти: 098 980-37-82

Е с аватор ЕО-2621, в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua Е с аватор ЕО-2621. Конта ти: (067) 872-53-09

Еле тро орморіз 733-56-94

. Конта ти: (096)

Еле тро орморіз . 28-09-32, (096) 543-48-59

Конта ти:

Запчастини до а/м ВАЗ 21099, ГАЗ 53, ЗІЛ 157, б/в. Конта ти: (093) 505-43-76 Картоплесаджал . Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Колеса до воза, б/в. Конта ти: 24-96-34 Комбайн FAHR, робочий стан, жат а 2,6 м. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 146-71-32 efimetz@ya.ru Комбайн зернозбиральний «Нива» СК-5, в хорошом робочом стані. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн зернозбиральний, «Клас-Домінатор-105», жат а 5м, візо , січ арня. Ціна: 88000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 КОМБАЙНИ, КАРТОПЛЕКОПАЧКИ, ТРАКТОРИ, ОБПРИСКУВАЧ, ПОСІВНА, ГРУНТООБРОБНА ТА БУДЬ-ЯКА ІНША ВЖИВАНА С/Г ТЕХНІКА З ЄВРОПИ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. КОНТАКТИ: (0362) 430-874 (095) 459-32-50

Компле т ючі. 258-56-96

Конта ти:

(098)

Кран-маніп лятор, 1.5 т., виліт стріл и - 4.5 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 705-86-39 К льтиватор інний. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 К льтиватор, ширина 1,40 м. Конта ти: (098) 463-41-06 К льтиватори. 258-56-96

Конта ти:

(098)

ЗІЛ

Міні-тра тор Т012 з обладнанням. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

ЗІЛ ММЗ 554 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз/метан-бензин. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20

Міст передній МТЗ-82, Білор сь, б/в та новий. Ціна: 13000 рн. Конта ти: (095) 830-28-36

ЗІЛ 130 самос ид, дизель, нові олеса. Конта ти: 096 698-57-16. ЗІЛ 130 самос ид-« ол оспни » арном стані. Конта ти: 066 722-13-11. ЗІЛ 130, дизель. Конта ти: 097 288-59-91. ЗІЛ 131, дизель. Конта ти: 097 663-60-17. ЗІЛ 130 самос ид, дизель, нові олеса. Конта ти: 096 698-57-16 ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 0342 55-48-71 ЗІЛ 130 самос ид- « ол оспни » арном стані. Конта ти: 066 722-13-11. ЗІЛ-4331, 0,2 диз. Конта ти: 067 767-13-24. ЗІЛ-4331, ф р он, дви н і КП від КамАЗ, 93 р.в. Конта ти: 098 039-83-35, 097 018-04-28.

КАМАЗ КамАЗ 5320 з причепом, робочий стан. Конта ти: 097 284-24-87. КамАЗ 55102, 5511. Цементовоз ЗІЛ 130. Гідропідіймач до ЗІЛ ММЗ 555. Конта ти: 099 726-61-76. КамАЗ 55111, 1991 р. в., відмінном стані. Конта ти: 099 244-44-38.

МАЗ МАЗ 5549, самос ид. Конта ти: 098 668-86-62. МАЗ 5551-самос ид, 1991 р. в., відмінном стані, після КП ходової, дви на, фарбований, нова ма, обмін на ле ове авто чи б с. Ціна: 8600 Конта ти: 067 339-68-32. МАЗ самос ., терміново. Конта ти: 098 253-34-44.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ КрАЗ, 07 р.в., ідеал. стан, самос ид, терміново. Конта ти: 068 104-01-65.

МОТОБЛОКИ «ЗАРЯ». МІНІ-ТРАКТОРИ «СІНТАЙ», «ДОНГ-ФЕНГ», «ДЖИММА» ТА НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ. ПРОДАЖ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 891-37-66

Причіп до тра тора, самос ид. Ціна: від 7500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причіп саморобний, двоосевий, на ресорах, 1.4 х 3 м. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (098) 347-53-20

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Тра тор саморобний без дви на. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (093) 505-43-76

продам

Тра тор саморобний, дизель. Ціна: 18000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор Т-25, в неробочом Конта ти: (067) 940-42-68

стані.

Тра тор Т-40АМ, робочий стан. Ціна: 26000 рн. Конта ти: (098) 084-05-48 Тра тор Т16. Конта ти: 27-39-46, (067) 940-42-68 Тр а т о р Т25, в хорошом Конта ти: (096) 157-02-58

стані.

Тр а т о р Т25, відмінном Конта ти: (096) 157-02-58

стані.

Тра тор Т40АМ, 1985 р.в., в хорошом стані. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (096) 695-95-69

Тра тор ЮМЗ-6, 1982 р.в., мала абіна, на ход з до ментами. Можливий продаж о ремо по а ре. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 495-15-42

Картоплезбиральний омбайн, в-во Польща, 2-рядний, в хорошом стані. Конта ти: 068-262-85-46

Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18 Тра тор, саморобний, дизель. Ціна: 18000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор, саморобний. Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18 Тю опрес «Claas». Терміново. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (097) 645-44-97

О ортачі. Конта ти: (098) 258-56-96 Підйомни автомобільний, 4-стій овий, вир-во Німеччина, 3 т. Конта ти: (067) 360-39-33

Цистерни залізничні, 63 м в., 76 м в. Конта ти: (097)553-13-49

Пл інний, 2- орп сний. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 980-23-59 Пл , 2- орп сний, до МТЗ. Конта ти: 28-27-85 (096) 784-63-40 Пл , 2- орп сний, новий. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (067) 360-61-80 Пл , 2- орп сний. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Пл , 2х3,5, виробництва СРСР з передпл жни ами на тра тори Т-40, Т-40АМ. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Пл

и. Конта ти: (098) 258-56-96

Причепи до нових а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп до л/а, на пр жинах, новий. Ціна: 500 .о. Конта ти: 43-52-56

Дворядні опач и, причепні артопляні та артоплесаджал и на 3 м. Конта ти: 050-264-08-52, 095-424-84-36

Зернозбиральний омбайн Massey Ferguson 206, в добром стані. Конта ти: 097-540-77-01

Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70

Пл дво орп сний до тра тора Т-40. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 751-91-55

Б ря озбиральний омбайн, 1-рядний, відмінний стан. Ціна: 30000 рн. Конта ти: 097-668-81-02

Тра тор ЮМЗ 6, 1981 р.в., робочий стан. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (097) 339-69-44

Обладнання навантаж вача ПГ-0,2, робочий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 508-14-00 efimetz@ya.ru

Пл 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

Бортовий зов, на автомобіль ЗІЛ-130. добром стані. Конта ти: 063-340-37-53, 067-361-83-17

Еле тросіч арню, 220 Вт, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 066-307-30-39 Жат р дзян , чотирирядн . Конта ти: 067-361-22-26

Тя ачі та напівпричепи сіх моделей, під замовлення з-за ордон . Конта ти: (067) 803-57-58, (050) 303-57-58

Пл 2- орп сний, до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Автонавантаж вач Бал ан- ар. Конта ти: 050-295-65-30

Тра тор Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Навісне та причіпне обладнання до тра торів. Конта ти: (098) 258-56-96

Піч опалення до тра тора ЮМЗ, заводсь . Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

Автомобільн морозильн амер з омпресором (б да), 4х2,15х160. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 066-069-61-08

4.5.2. К плю Запчастини до тра тора Т-25. Конта ти: 27-39-46, (067) 940-42-68 Навантаж вач Львівсь о о виробництва або обміняю на ЗІЛ, 1992 р.в., аз/бензин, 9 балонів, висо і металеві борти. Конта ти: (097) 645-44-97 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56 Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Причіп до ле ово о автомобіля, б/в. Ціна: 2000-4000 рн. Конта ти: (098) 559-08-56 Sloboduk92@mail.ru Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55 Січ арню і ред тор пониження оборотів барабана до омбайна MDW-514 Fortschritt. Конта ти: (097) 645-44-97 Тя ачі ЗІЛ, виробництва Кам’янець-Подільсь о о завод , в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 648-71-87

Картоплезбиральні омбайни Anna, Karlik,Bolko, в арном стані. При нані з Польщі. Конта ти: Л ць 098-084-10-06, 050-230-51-89 Картопле опач , в-во Польща, на 1 транспортер. Конта ти: 067-367-64-09 Кінний льтиватор. Ціна: 500 рн. Конта ти: 096-733-74-03 Комбайн зернозбиральний, Клас-Домінатор 105, жат а 5 м, візо , січ арня, на запчастини. Ціна: 88000 рн. Конта ти: 067-704-73-68 Комбайн Форштріт-512, 1982 р. в., жат а 4 м, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-526-88-41 Косар роторн . Ціна: 6500 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Міні-тра тор ( вадроци л), саморобний, з пл ом, та дви ном ЗІД, одноциліндровий. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 066-968-23-36 Міні-тра тори, б/в, з фрезою, Японія; надаю посл и з ремонт тра торів. Конта ти: 050-647-35-40 Ніж до артоплезбирально о омбайна КПК-3. Конта ти: 050-593-30-87 Переставний ран Піонер. Конта ти: 095-498-90-79, 096-224-21-48 Причепи до ле ових авто та мотобло ів, різні типи та розміри. Конта ти: 050-169-06-60 Причіп до тра тора 2 ПТС-4, по запчастинах, (ресори, ст пиці, циліндр, рама). Конта ти: 098-759-48-27 Причіп, до тра тора Т-012, Хар ів. Конта ти: 093-237-79-01 Р чний льтиватор. Конта ти: 050-236-52-42 Т-40. Конта ти: 050-166-91-11

096-139-90-28

Таль еле тричн , в/п 2 т, висота підйом 6 м, в-ва Росія. Конта ти: 095-498-90-79, 096-224-21-48 Тра тор Ма орні , в-во Німеччина, 40 інсь их сил. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 097-668-81-02 Тра тор МТЗ-50, з дви ном Д-240 в омпле ті з причепом на р льтиватором, зчеплення важ их борін, артопле опач , осар , дво орп сний пл . Конта ти: 095-820-53-94


36

АВТОСЕРВІС, ЗАПЧАСТИНИ Замін

Автосервіс Автосервіс: ходова частина, • розвал-сходження, різне. Конта ти: (096) 327-27-78, (050) 920-92-58, Оле .

Професійне встановлення • си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Автоа сес ари. Конта ти: 23-60-43, 63-65-63, (050) 222-21-01, (097) 505-98-88 Автоа сес ари. Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14 Автозварювання, всі види. Конта ти: 43-89-35, (067) 362-16-41, (096) 470-64-09 Автоінстр менти. Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14

Тра тори, мотобло и, запчастини, рем., арантія. Бензопили. Конта ти: 067 470-66-19

Тра тор Т-25, 1991 р. в., 1100 мото од., в-во Польща, нефарбований. Ціна: 42000 рн. Конта ти: 097-668-81-02

Б льдозер Т 170. Конта ти: 097 837-76-79, 099 092-49-68.

Тра тор Т-25. Конта ти: 050-166-91-11 Т ра тор Т-40 АМ. Конта ти: 067-332-70-90 Тра тор Т-40, в ідеальном Конта ти: 097-868-64-49

стані.

Тра тор-Т40АМ, хорошом Конта ти: 067-715-89-90

стані.

Шини R-13, до воза. Конта ти: 066-217-77-24, 26-63-38 ЮМЗ, Т-40, МТЗ, Т-25, Т-16. Конта ти: 097-339-23-57

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Китайсь о о в-ва, 25 /с, вед чий перед, 3-циліндри, пл 2- орп сний, осар роторн , фрез , причіп 1-вісний самос ид. Конта ти: 097 933-37-19. Міні-тра тори «К бота», в асортименті, 4х4, 10Кс-25Кс, фреза, б/в, в ідеальном стані. Конта ти: 097 460-13-91 При арпатець, дизель, 3500 . о., добрий стан. Конта ти: 097 621-91-27. Продам або обміняю МАЗ 5334 на МТЗ-80 с\ варіант. Ціна 40000 рн. Конта ти: 03479 4-57-14 096 72269-53 Продам ЮМЗ 8280 2000 р., передній вед чий міст. Ціна: 56000 Конта ти: 03479 4-57-14 Саморобний з вед чим перед ом. Конта ти: 097 673-69-94. Саморобний тра тор з причепом і пл ом. Ціна: 2600 .о. Конта ти: 095 028-72-99. Т-150, 22000 рн, КамАЗ-5320, 5000 рн, разівсь ий дви н, б льдозер 130, 60000 рн Конта ти: 097 100-28-43. Т - 1 5 0 К або обміняю на зерно. Конта ти: 050 025-05-62 Т-16, Т-40. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51. Т-25 з абіною, нефарбований, в ідеальном стані. Ц. 5500 . о. Конта ти: 096 973-80-89. Т-25, 1989 р. в. з обладнанням, Т-25, 1991 р. в., Т-40, 1990 р. в. Конта ти: 097 311-16-85. Т-25, без абіни., 6500 .о. Конта ти: 050 644-18-88. Т-40 без вед чо о перед а з причепом. Конта ти: 098 855-26-50. Т-40 з пл ом та льтиватором. 3500 . о. Конта ти: 097 629-47-62, 050 948-90-10. Т-74, з пл ом, справний, з до ., ред тор до вал відбор пот жності. Конта ти: 067 756-69-83. Терміново! Т-70 (молдаван), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 689-90-71, 096 909-49-16. Тра тор, 1989 р. в., відмінний стан, МТЗ 81. Конта ти: 096 632-53-51 Тра тори, мотобло и, запчастини, рем., арантія. Бензопили. Конта ти: 067 470-66-19, 095 634-78-75. Трелювальний Т 55, добрий стан. Конта ти: 097 837-76-79, 099 092-49-68. ЮМЗ 6, 1986 р. в., + льтиватор, пл , добром стані, 5000 . о. Конта ти: 097 748-14-38. ЮМЗ-6 з навантаж вачем ПЕ-08. Конта ти: 050 101-07-36. Зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13. Зернозбиральні, артопляні, тю вальні преси, сівал и, саджал и, обприс вачі, Причіпдача « емпін », осар и, артоплеопач и 1-2 рядні, пл и, льтиватори, тра тори, ара в/п 1,5т. ін. с/ техні а. Конта ти: 067 391-02-53, 063 571-13-60 Комбайни зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі, тра тори Т-25, та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. www.rustexno.agrobiz.net, rustexno@mail.ru Конта ти: (050)9242613.

До е с аваторів «Atlas», «Liebherr», «Zeppelin» та навантаж вачів «Stalowa Wola» в наявності та під замовлення терміном до 10 днів. Ціна: 10 рн. Конта ти: 45800 +380677670810 spectehnika1@ukr.net Е с аватор МТЗ, ЮМЗ, рейферний навантаж вач Т-16. Недоро о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. Е с аватор на базі МТЗ-82, 93 р.в., при наний з Польщі. Конта ти: 068 104-01-65. Cпецавтотехні а: зернозбиральні омбайни та запчастини «Массей Фер юсон», «Клаасс», «Джон Дір», «Вольво», прес-підбирачі, артоплеомбайни, автонавантаж вачі, фронтальні навантаж вачі. Конта ти: 068 566-70-77, 050 175-55-52, 050 539-57-92 Автомобілерозвантаж вач бо ово о розвантаження тип АВС-50(РМБ) з довжиною платформи 16(18)м. Конта ти: 096 946-27-51, 050 339-51-85 Б ров станов БМГ-1 на базі ЗІЛ 131, 1991 р. в., онвенсія. Конта ти: 097 947-17-01. Гідромолот на е с аватори ЮМЗ, МТЗ, майже новий. Ц. 15000 рн. Конта ти: 050 434-42-02. Гноєроз идач РОУ 7 Ціна: 15000 Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 Двостій овий автомобільний еле тромеханічний підіймач, 2 тонни, еле тромеханічний автомобільний підіймач чотиристій овий, 2,5 тонни. Конта ти: 050 176 71 44. Двотавр 22. Конта ти: 096 841-90-92. Кран «Піонер». Дешево. Конта ти: 067 419-99-37.

АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067)360-75-15 Автосервіс СТО, я існо, недоро о. Конта ти: 23-72-74

АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. СКЛО В НАЯВНОСТІ НА ВСІ ВИДИ АВТО. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43 АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (050) 971-63-72, (097) 832-38-03 Автофарби. Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14

К льтиватор навісний з боронами, шир. 3.5 м. Ц. 8000 рн. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. К льтиватор шир. 3 м до тра тора МТЗ, ЮМЗ, 3-рядни . Конта ти: 066 389-07-30. Міні-тра тор, артопле опач , 16000 рн, причіп. Конта ти: 067 124-55-25. Навантаж вач «Карпати», роб. стан, 3 овші. Конта ти: 097 998-81-41 Навантаж вач львівсь ий, в/п 5 т, робочом стані, бензин. Ц. 35000 рн. Конта ти: 067 793-47-15. Навантаж вач львівсь ий. Ц. 18000 рн. Конта ти: 099 095-13-18. Обприс вачі, роторні осар и, рабар и, преспідбирачі, тра тори Т-25, артопле омбайни, артопле опач и, пл и, льтиватори та ін. с/ техні а на замовлення. Достав а за домовленістю. Конта ти: 050 690-59-83, 097 474-22-11, 096 680-95-90, 098 974-44-18 Пл 2- орп сний до тра тора Т-25, Т-40. Ц. 500 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. Пл 2- орп сний, одесь о о в-ва. Конта ти: 097 492-16-86. Пл оборотний, 3- орп сний. 2000 . о. Т-25, з абіною, ід. стан, 45000 рн., навантаж вач рейферний, 4400 рн. Конта ти: 096 973-80-89, 050 376-84-63. Прес-підбирач Кир изстан. Ціна: 25000. Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 С/ техні нов та б/в, а та ож тра тори. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52 С/ техні , привезен з Польщі: артопле омбайни «Анна», тра тори, преси, та інш с/ техні а. Конта ти: 066 164-94-68. 097 474-22-11, 097 474-22-72 САК, 1983 р.в., дви н від Мос вича 412, в добром стані. Ціна: 800 .о., тор . Конта ти: 095 348-95-66. Cпецавтотехні а: зернозбиральні омбайни та запчастини «Массей Фер юсон», «Клаасс», «Джон Дір», «Вольво», артоплеомбайни, автонавантаж вачі, фронтальні навантаж вачі. Конта ти: 068 566-70-77 Фоль сва ен Транспортер Т-2 або обміняю на тра тор. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52

Змащ вання зам ів, дверей. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06 Комп’ютерн діа ности автомобілів. Конта ти: (097) 462-95-91 Комп’ютерн діа ности . Конта ти: 64-20-72 Космети для автомобіля. Конта ти: 23-60-43, 63-65-63, (050) 222-21-01, (097) 505-98-88 Обсл ов вання мотора. Конта ти: (097) 921-81-29

ОБШИВАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ АВТОСАЛОНІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ СКЛА ТА СИДІНЬ. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43 О ляд стан альмівних олодо . Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06 О ляд стан світлової си налізації. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06 Перевір і замін олив та фільтрів провідних виробни ів. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Перевір стан щіто с лоочисни ів. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06 Перевір та замін запчастин до б дь-я их автомобілів. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Перевір я ості альмівної рідини. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06

Підйомни и автомобільні, еле тро ідравлічні. Конта ти: (067) 760-04-44, (067) 442-19-55 Під ач вання шин. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Полір вання автомобілів, хімчист а та реставрація автомобільних салонів, реставрація фар, автопласти , ло альне фарб вання. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 476-46-24 Пош запчастин під час ремонт . Конта ти: (097) 921-81-29 Прошив ЕБУ для роботи на аз . Конта ти: 43-05-66, (067) 360-75-15

Ремонт дви нів. Конта ти: 64-20-72 Ремонт еле трообладнання. Конта ти: 64-20-72 Ремонт інтер лерів. Конта ти: (067) 362-16-41, (096) 470-64-09 Ремонт КПП. Конта ти: 23-72-74 Ремонт КПП. Конта ти: 64-20-72 Ремонт підвіс и. Конта ти: (097) 921-81-29 Ремонт підвіс и. Конта ти: 23-72-74

Відновлення тя ачів після ДТП. Конта ти: (067) 803-57-58, (050) 303-57-58 Встановлення а стичних систем. Конта ти: 64-20-72 Встановлення додат ово о обладнання. Конта ти: 64-20-72 Встановлення захисних пристроїв. Конта ти: 64-20-72 Встановлення центральних зам ів. Конта ти: 64-20-72 Газ на авто: встановлення, продаж, монтаж, сервіс. Конта ти: 64-20-19, (067) 811-09-89, (050) 375-11-65 Газобалонне обладнання: встановлення, ремонт, обсл ов вання. Конта ти: 43-05-66, (067) 360-75-15 ГБО: діа ности а, сервіс, патентована промив а форс но . Конта ти: 63-79-96, (067) 259-84-58 Діа ности ле ових а/м та мі роавтоб сів. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Діа ности стан а м ляторної батареї. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06 Діа ности та промив азової та балонної системи. Конта ти: 43-05-66, (067) 360-75-15 Діа ности та професійний ремонт р льових механізмів. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Діа ности та ремонт розвал сходження оліс. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Діа ности ходової частини. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06 Діа ности . Конта ти: 23-72-74 Замін автос ла. Конта ти: 68-21-67, 68-26-05, (067) 362-04-02 Замін мастил. 921-81-29

Конта ти:

(097)

Замін мастил. 462-95-91

Конта ти:

(097)

Автозапчастини 4.7.1. Продам

•Компле т дис ів з для а/м Де -Сенс,

мою 4х14 Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04

Ремонт радіаторів. Конта ти: 43-89-35, (067) 362-16-41, (096) 470-64-09 Ремонт та діа ности дви нів та КПП. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Ремонт т рбін ле ових та вантажних авто. Конта ти: 43-89-35, (067) 362-16-41, (096) 470-64-09 Ремонт ходової частини. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Ремонт ходової частини. Конта ти: 64-20-72 Ремонт шин. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Реомонт ле ових автомобілів та мі роавтоб сів, професійний. Конта ти: 61-95-87, 61-95-03, (067) 382-59-69 Техні автомобільн . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 934-23-45 Чист паливної системи. Конта ти: (097) 462-95-91 Шиномонтаж вантажний. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Шиномонтаж ле овантажний. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Шиномонтаж. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06 Шиномонтаж. Конта ти: 23-72-74 Шиномонтаж. Конта ти: 62-20-10, (098) 055-92-45 Шиномонтаж. Конта ти: 64-20-72 Шиномонтжні роботи, б дь-я ої с ладності. Конта ти: 61-17-11, 43-09-04, 61-06-88 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВИГУНІВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (067) 760-04-25

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) пропон ю Автови п. Автомобілі від ідеально о стан до тих, що потреб ють ремонт , а та ож після ДТП. Конта ти: 050-276-45-34, 098-629-24-55

Дви н асинхронний, тип 2АU90L4ПАУЗ, 380v-5.1A 2.2 вт-1420 обертів, новий с ладсь е збері ання. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 362-09-84 Дви н до а/м ВАЗ-2106, б/в. Конта ти: (096) 750-04-24 Дви н до а/м Мерседес ОМ-360, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 704-73-68 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14 Дви н до а/м Фоль сва ен ЛТ 28-55, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56 Дви н до Ш ода або Фоль сва ен, 1,9 дизель, паливна апарат ра. Конта ти: (0670 360-39-33 Дви н Пасат Б4, 1,9 ТДІ, 111 тис. м., омпле тований. Конта ти: (050) 678-93-04

Авто ми Р-14, зимові. Конта ти: 26-40-56 Авто м , автоси налізацію. Конта ти: 23-60-43, (050) 222-21-01

Дви н УД2М1, можливо з енератором. Конта ти: 27-96-51, (097) 900-96-56

Авто м . Конта ти: 23-60-43, 63-65-63, (050) 222-21-01, (097) 505-98-88

Дви н, ІВЕКО, 2,5 дизель, по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Дви ни до човна: «Непт н-23» (новий), «Вітерець 8-12», «салют-2» (новий). Конта ти: (067) 404-23-99 Дви ни, омпле сні та по запчастинах. Конта ти: (066) 448-63-19, (097) 658-11-66, (093) 166-88-99 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Автозапчастини до а/м ВАЗ 01-07, Самара 2110-12 інже тор, Нива 2121, Нива-Шевроле. Конта ти: (097) 480-23-35, (067) 359-12-29 Автозапчастини до БМВ 520, апот Е34, недоро о. Конта ти: (067) 728-58-39 Автозапчастини, б/в. Конта ти: (066) 448-63-19, (097) 658-11-66, (093) 166-88-99

Ремонт бамперів. Конта ти: 43-89-35, (067) 362-16-41, (096) 470-64-09 Ремонт л шни ів. Конта ти: 43-89-35, (067) 362-16-41, (096) 470-64-09 Ремонт дви нів. Конта ти: 23-72-74

Баланс вання. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86

Я існе та професійне полір вання зова автомобіля, внаслідо чо о видаляються невели і подряпини та потертості, відновлюється либина блис зова. Недоро о. Конта ти: 099-029-07-62

Підбір фарб. Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14

Ремонт автомобілів. Конта ти: 68-21-67, 68-26-05, (067) 362-04-02

т. 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54

Дви н асинхронний 4АА2М80В2У3 380в, 1,1 W, 2850 об/хв. Конта ти: 63-77-69, (050) 434-69-74, (096) 860-95-83

Автозапчастини до Renault. Конта ти: (097) 527-17-01, (067) 393-28-01

Автохімію. Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14 Автоцивіл а, ас о, зелена арта, медична страхов а. С провід лієнта. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 607-84-18 vitaly1a1@mail.ru www.allrisk.com.ua

Анти орозійна оброб а автомобілів за шведсь ою техноло ією, ремонт ходової частини та розвал -сходження, зварювання, рихт вання, шпа лювання, фарб вання ле ових автомобілів. Чист а інже торів.

Ремонт еле трообладнання, стартерів, енераторів а/м та ін. автоеле трообладнання. Продаж омпле т ючих та цілих а ре атів. Конта ти: 097-934-33-92

Пилосомо автомобільний, робочий стан, б/в. Конта ти: (050) 339-44-33

Автохімію. Конта ти: 23-60-43, 63-65-63, (050) 222-21-01, (097) 505-98-88

ОБРОБКА

Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84

Автодис и. Конта ти: 61-17-11, 43-09-04

Автохімію, осмети , а сес ари Конта ти: 23-60-43, (050) 222-21-01

АНТИКОРОЗІЙНА

Зварювання, рихт вання авто, ви отовлення ф р онів. Конта ти: 050-378-79-52, 095-218-12-21

Перевір я ості охолодж ючої рідини. Конта ти: 69-00-03, 69-05-12, 46-06-06

Ремонт автомобілів, повний омпле с валіфі ованих посл , новітні техноло ії. Конта ти: 5-00-03, 68-20-32, (067) 623-79-84

Кран озловий ККС-10 т, 32 м хороший стан, 1981 р. в., робочий з паспортом (ори .). Ціна: 150000 рн Конта ти: 067 793-47-15. Кран-бал 30 м, олії. Ц. 8000 рн. Конта ти: 096 841-90-92. Кран-бал тельфер, новий, рад. в-ва, в/п 0,5 т. 4000 рн. Конта ти: 067 303-85-57. К льтиватор КНС 3 Ціна: 6000. Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14

мастил. Конта ти: 23-72-74

Замін ременів ГРМ. Конта ти: (097) 921-81-29

4.6.1. Пропон ю

Тра тор Т-150 К, робочий стан. Ціна: 32000 рн., тор . Конта ти: 097-184-71-36

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

61-06-88,

Автозапчастини, нові та б/в. Конта ти: (097) 678-11-81 Автозапчастини. Конта ти: 5-00-03, 68-20-32, (067) 623-79-84 Автозапчастини. Конта ти: (097) 462-95-91 Автомобільні шини. Конта ти: 63-08-52 Автоси налізацію. Конта ти: 23-60-43, 63-65-63, (050) 222-21-01, (097) 505-98-88 Автос ло бо ове. Конта ти: 68-21-67, 68-26-05, (067) 362-04-02 Автос ло лобове. Конта ти: 68-21-67, 68-26-05, (067) 362-04-02 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Автошини. Конта ти: 61-06-88 61-17-11, 43-09-04, Автошин «Д нлоп», Конта ти: 62-82-37 А

175/60/15.

м лятори. Конта ти: 63-08-52

А м лятори. Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14 Амортизатори задні, до а/м ВАЗ. Конта ти: (098) 283-93-70 Амортизатори, задні, до а/м Опель Кадет. Конта ти: (067) 280-14-78 Амортизатори, задні, до а/м Опель Ре орд. Конта ти: (067) 280-14-78 Амортизатори, передні, до а/м Опель Кадет. Конта ти: (067) 280-14-78 Ба ажни автомобільний, б/в. Конта ти: 68-33-19 Ба ажни до а/м ВАЗ. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Дви н УД2М1. Конта ти: (097) 900-96-56

Дзер ало бо ове, до а/м Фоль сва ен Кадді, нове. Конта ти: (067) 381-73-76 Дис з мою до а/м Мерседес Спринтер, Фоль сва ен ЛТ-35, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис Р14 до Мітц біші Конта ти: 23-61-88

Ніссан.

Дис титановий до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис и R-14. Конта ти: (067) 360-83-66 Дис и R15, до а/м Рено Майстер, омпле т. Конта ти: (097) 267-27-97 Дис и Ronal 7Jх15Н2, 4 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 993-91-16 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дис и до м/а Спринтер, R15, б\в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 934-54-68 Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 Дис и Р14, металеві на 4 дир и. Конта ти: 23-61-88 Дис и та 563-78-46

м С 17,5. Конта ти: (093)

Ємності для відбор моторної оливи. Конта ти: (067) 360-39-33 Задній міст «РАБА» (МАЗ, ЛАЗ, ІКАРУС, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04 Запчастини для авто, вир-во Китай. Конта ти: (098) 024-92-91 Запчастини до а/м Daewoo Lanos. Ціна: 477 рн. Конта ти: (097) 326-34-47

Ба ажни на дах до а/м ВАЗ 2101-2107. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72 Запчастини до а/м А ді 80. Конта ти: (093) 845-86-98 Запчастини до а/м А ді А4, 1995 р.в., 1,9ТДІ і мотор, ороб а та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26 Запчастини до а/м ЗАЗ 968: олеса, мотор, ороб а, двері, рила, апот. Конта ти: (067) 761-49-05

Ба алюмінієвий до а/м Конта ти: (067) 686-58-64

ВАЗ.

Запчастини до а/м ЗІЛ-130, ГАЗ-52. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua

Балони азові. Конта ти: 27-96-51, (097) 900-96-56 Бампер задній до а/м Мазда 3. Ціна: 70 .о. Конта ти: (094) 966-52-56

Запчастини до а/м Іс дз -Родео, 1991-1997 р.в., мотор 2,6 і, 3,2 і, ороб и, мости та інше. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26

Бампер передній, до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Бампер, до а/м Форд Транзит. Конта ти: (067) 280-14-78 Бло дви на Д144. Конта ти: (096) 157-02-58 Вал арданний до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41 Вал арданний, до Камаз , новий. Конта ти: 68-04-41 Вал розподільчий. Конта ти: 23-61-88 Гальмівний дис до а/м Іве о. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Гідроциліндри, виробництво та ремонт. Конта ти: (050) 544-27-69 Голов бло а циліндра до а/м Ш ода, 1.9ТДІ. Конта ти: 23-61-88 Г м 185х60х15, пара, зима. Конта ти: (095) 166-44-32, (097) 912-20-85 Г м до автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Г м до б са, б/в, з Німеччини. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Г м зимов «Піреллі», 185/65 Р14, на дис ах, до а/м Пасад В3. Конта ти: (097) 330-31-11

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56

Ба ажни до а/м Фіат Д ато, Сітроен Джампер, Пежо Бо сер, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 777-49-85 Ба ажни 45-08-38

до а/м, б/в. Конта ти:

Г м зимов на дис ах, омпле т 185/ 65 Р-14. Конта ти: (067) 673-15-34 Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м зимов . Р15х60х185. Конта ти: 43-16-85 Г м Р-14, Р-15, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-09-32, (096) 543-48-59 Г м , вир-во Німеччина. Конта ти: (093) 997-00-30

Запчастини до а/м Мерседес-207. Конта ти: 23-61-88 Запчастини до а/м Мітц біші А тлендер, 2,0 мотор, мости та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26 Запчастини до а/м Мітц біші Паджеро 1,2,3 спорт, 1985-2007 р.в., мотори 2,5ТДІ, 2,8ТДІ, 3,0, 3,5, ороб и, мости, роздат и та інші запчастини. Конта ти: (067) 382-74-66, (066) 127-61-26 Запчастини до а/м Пежо 405, 605, Де Не сіа. Гарантія. Вели ий вибір. Ори інал. Без пробі по У раїні. Достав а. Конта ти: (096) 151-21-43 zapchasti100@mail.ru Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Запчастини до дви на від а/м Опель Оме а, 2.2 дизель. Конта ти: (097) 645-51-33 Запчастини до дви нів CUMMINS, в наявності, та під замовлення. Конта ти: 46-09-58 Запчастини до ЗАЗ-968 М, облицьов а передня, днище ба ажни а, напіввісь задніх оліс з хрестовинами. Конта ти: (097) 426-61-45 Запчастини до іномаро . Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14 Запчастини до іномаро . Конта ти: 26-17-55 Запчастини до ле ових автомобілів та мі роавтоб сів. Конта ти: (098) 437-38-49, (050) 728-01-06


Запчастини до ле ових та вантажних автомобілів, ори інальні. Конта ти: 43-59-90, 43-59-91, (067) 924-96-88, (093) 654-21-71 Запчастини до Мос вича 2140. Конта ти: 26-40-56 Запчастини до Ніссан Прерія: передні ст пиці, мотор 1,8 бензин, тощо. Конта ти: (097) 645-75-73 Запчастини до причепа, б/в. Конта ти: (067) 180-58-97 Кабіни, б/в. Конта ти: (066) 448-63-19, (097) 658-11-66, (093) 166-88-99 Капот до а/м ВАЗ. Ціна: 100 Конта ти: (098) 283-93-70

рн.

Колеса до а/м ВАЗ, 2шт. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Колеса до Т-150. Конта ти: (097) 496-60-39 Колесо з титановим дис ом відмінном стані до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., недоро о. Конта ти: 28-89-52, (067) 709-61-07 Колон и автомобільні триполосні. Нові. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 663-41-80 osyris21@yahoo.com Компле т зимової ми, 215/65 R16. Ціна: 2 500 рн. Конта ти: (096) 351-80-99 КПП, б/в. Конта ти: (066) 448-63-19, (097) 658-11-66, (093) 166-88-99 Крила, нові, пласти ові. Ціна: 350 рн./ пара. Конта ти: (097) 476-46-24. Крило, праве, заднє, до ВАЗ 2106. Конта ти: 64-24-51 Криш ба ажни а до а/м «Ланос», нов . Конта ти: (098) 411-63-38 Лебід , до а/м ГАЗ-66. Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82 Ліхтар, до а/м, ори інал. Конта ти: (097) 226-09-36, (093) 485-00-69 Ліхтарі задні, до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 605-87-78 Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84 Міст задній до а/м ГАЗ 53, в хорошом стані. Конта ти: (067) 701-57-13 Мос вич-2141, на запчастини. Конта ти: (098) 605-87-78 На лад на передній порі до а/м Мазда 3. Ціна: 10 y.o Конта ти: (094) 966-52-56 Насос р чний для пере ач вання дизпалива. Конта ти: (067) 686-58-64 Паливний насос «Бош» до а/м Мерседес. Конта ти: (097) 645-75-73

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам 2 амери, 12.00-38, до тра тора Білор сь ЮМЗ. Конта ти: 25-76-33 2 передніх рила до ВАЗ-2101, нові, пласти ові Ціна: за 2 шт./ 350 рн. Конта ти: 097-751-66-39 4 с ати, 195х65х15. 095-503-09-39

Конта ти:

Ба ажни до Т-2. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42

Вол на з/ч. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52

Бло дви на ГАЗ-53, олінвал, нешліфований, олов и до бло а. Конта ти: 096-532-70-91

Газов станов метан, исневі балони. Конта ти: 098 523-32-25.

Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93 Г м , до Вол и. Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50 Дви н Д-240. 262-85-46

Конта ти:

068-

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дви н до БМВ-540, 2003 р. в. Конта ти: 095-913-67-16, 066-713-85-00 Дви н першої омпле тації Мерседес ОМ 360, для омбайна з запчастинами. Конта ти: 067-704-73-68 Дис и металеві, R 14, 4 шт., 5 отворів, б/в. Конта ти: 066-062-34-98 До а/м Авіа, 2010 р. в. Конта ти: 067-903-01-72 До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, напіввісі, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62

До а/м Ж , 2009 р. в. Конта ти: 067-903-01-72

Причіп. Конта ти: (096) 735-14-04

До а/м Л АЗ, 1991 р. Конта ти: 066-621-73-39

С ло лобове, до а/м ВАЗ. Конта ти: (098) 283-93-70 Стартер, до а/м Камаз, б/в, в робочом стані, недоро о. Конта ти: (097) 899-77-78 Стій и передні, нові до а/м Тойота Камрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стій и передні, нові до Ле с с РХ-300. Конта ти: (050) 375-52-95 Стій и передні, нові, до а/м Тойота Кемрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Та сометр, б/в, в хорошом Конта ти: (097) 475-87-05

Титани в хорошом стані r14. Ціна: 900 рн. Конта ти: 28-86-81, (097) 964-12-11 Фари до а/м ВАЗ 2105, недоро о. Конта ти: (098) 283-93-70 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Фар оп до а/м Рено Майстер. Конта ти: (050) 678-93-04 Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04 Фар оп до а/м Фіат Фіоріно. Конта ти: 27-96-51, (097) 900-96-56 Фар оп. Конта ти: (097) 900-96-56 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 Фар Outlander XL, лів , ори інал, в хорошом стані. Конта ти: (050) 337-86-06 Фар Outlander XL, прав , ори інал, в хорошом стані. Конта ти: (050) 337-86-06 Фар до а/м Рено Кан о, лів , з білим поворотни ом. Ціна: 320 рн. Конта ти: (067) 792-64-92

олір ха і.

До а/м Опель-Ас она, 1,6 бензин, КП-4, передня панель, ва м, двірни и, илими для салон , хетчбе , риш а ба ажни а, нижні важелі. Конта ти: 066-916-20-18 До ГАЗ-24, лобове с ло, до Мос вича, ресори, с ло, до Жи лі, с ло. Конта ти: 093-237-79-01 Колеса, до тра тора, 11,2х28, б/в, фрези с цільно о обробіт , до тра тора Т-25, МТЗ. Конта ти: 097-668-81-02 Колінвал до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до 067-305-66-10

а/м.

Конта ти:

Шини до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Шини до оборотно о пл Конта ти: 050-593-30-87

а, 16х20.

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, • ЄРАЗ можливо без до ментів.

Шин Р-280, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Ш ода Феліція, по запчастинах. Конта ти: (067) 360-39-33

Дви н УД 1, до ЗАЗ-40, 2600 м, олеса до ГАЗ 66, нові, з дис ами, 4 олеса 235х55, Р 19, 225х45 Р 17. Конта ти: 097 397-06-75, 095 706-97-62. До а/м МАЗ 500 самос ид: КПП, ред тор, задній міст, радіатор та ба ато ін. Конта ти: 050 867-28-05. До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До ГАЗ 21, ГАЗ 24: нові дверцята, риш ба ажни а, арнизи. Конта ти: 050 170-73-44. До ГАЗ-21 арнизи, бриз ови и, двері 4 шт., риш ба ажни а. Конта ти: 050 170-73-44. Д о ГАЗ-24 дви н з навісним обладнанням, арбюратором ГАЗ-31-10, стартером, зчепленням і п’ятист пінчастою ороб ою переміни передач від ГАЗ-31-10 в робочом стані. Ціна до овірна. Конта ти: 067 3438075 До УАЗ: мости, ороб и, роздат и, дви ни, ресори, олеса та ін. запчастини. Конта ти: 097 935-67-40. Е ономайзер палива, е ономія до 30% ( аз, бензин, ДП). Форм ємо дилерсь мереж . Конта ти: 067 367-53-78. www.Petro-mag.com.ua. Задній міст до ГАЗ 52,53. Конта ти: 066 389-07-30. Зарядне для мобільно о. Конта ти: 58-22-76 Зимові шини з дис ами MATADOR 165/ 70/R13 з незначним пробі ом (б/в 2 місяці), 2 шт. Ціна: 800 рн. Конта ти: 098 669-94-96. Карбюратор до ВАЗ 2105. Ціна: 270 рн. Конта ти: Івано-Фран івсь , Надвірна 097 720-50-40, 093 134-23-22. Nemezis2009@ukr.net Компресор до КамАЗ, МАЗ, форс н и до МАЗ, Конта ти: 098 523-32-25. КП ВАЗ-2109, 5 ст. нов , трісн тий орп с. Конта ти: м. Івано-Фран івсь 521656 0502793560 shpilchyk_r@mail.ru КПП до КамАЗ, нов . Конта ти: 050 338-65-28. Крило для ДЕУ, недоро о. Конта ти: 099 059-10-65 К зов вантажний, бортовий, 4.20 м, зов ізотермічний. Конта ти: 095 260-06-31.

Динамі и автомобільні KENWOOD KFC 6907 200Вт. Роман. Ціна: 430 рн., тор . Конта ти: 097 770-60-26.

Гаражне обладнання

Дви н УТ-20. 078-77-18

Конта ти:

(098)

Еле тродви ни від 0,5 до 1,5 Конта ти: (096) 733-56-94

Вт

Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, дельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Запчастини до а/м Мерседес 310. Конта ти: (066) 664-02-89 Карбюратор, до а/м ВАЗ 2105, робочий. Конта ти: (095) 138-55-14 КПП, ороб відбор пот жності + НШ, ідропідсилювач та інше до а/м КамАЗ. Конта ти: (097) 238-08-29 Мерседес 310, на запчастини. Конта ти: (094) 966-16-85 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Шини. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86

.о.

Г м 175/70 R13, всесезон , на ВАЗ, одн або пар . Конта ти: (066) 044-33-28

Фоль сва ен, по запчастинах. Достав а по У раїні. Конта ти: (097) 344-08-12

Шини вантажні, 225х75х16, б/в. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

Дви н до ВАЗ 2109. Ціна: 300 Конта ти: 096 956-31-10.

м лятори. Конта ти: 62-00-42

А

Частометр і енератор. Конта ти: (093) 728-96-77

Фор оп, до а/м Фоль сва ен, б/в, в хорошом стані. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Дви н до ВАЗ 2105, с ло лобове до ВАЗ, торпед ВАЗ 2105. Конта ти: 097 556-61-85, 093 845-98-69.

Дис и ле осплавні до БМВ «Стінс», 15", 7J 15H2 ET 15, нім. в-ва. Ціна: 150 . о./4 шт. Конта ти: (0362) 6-43-56, 097 206-03-83.

Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Фільтри до ле ових автомобілів та мі роавтоб сів. Конта ти: 61-57-21, (050) 728-01-06, (098) 437-38-49

Форд на запчастини, дис и металеві R13, б/в. Конта ти: (060) 375-52-95

Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93.

Дви н до Форд Ес орт, 1.6. Конта ти: 067 343-13-66.

4.7.2. К плю

стані.

Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Бло циліндрів, олов а бло а, стартер, енератор, насос ідравлі и, поршня з шат нами, без олінвала. Ціна: 600 .о. Конта ти: м Кал ш 067 710-03-26.

Ба ажни , до а/м Рено-Кен о. Конта ти: 050-647-44-91

Помп водян до а/м Мерседес 124, бензин. Конта ти: (067) 280-14-78

Ред тори, б/в. Конта ти: (066) 448-63-19, (097) 658-11-66, (093) 166-88-99 Рено 9, по запчастинах. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Розподілювач, до тра тора Т25. Конта ти: (067) 584-93-35

Ба ажни до Жи лів. Конта ти: 096 854-47-22.

ВАЗ 2121 Нива на з/ч, ,Таврія на з/ч. Конта ти: 067 750-11-23.

Пласти , новий та б/в. Конта ти: (066) 448-63-19, (097) 658-11-66, (093) 166-88-99

Ред тор задньо о моста до а/м Мос вич-2140, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

Авто ондиціонери, холодильні станов и, автономні опалювачі та запчастини Вебасто (Webasto) та Еберспехер (Eberspacher). Конта ти: motorka.info@meta.ua (0362) 62—99— 35 (067) 382—17—38

Ба ажни на дах до а/м Хюндай. Конта ти: 067-289-24-20

Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84

продам Автофільтри на всі мар и авто за ціною вели о о опт . Конта ти: www.autolux.com.ua Бло дви на, олінвал, ЗІЛ 130, шини 260/508 нові. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20.

Транспортні послуги

До а/м Газель нові та б/в. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20.

Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11.

До а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний, альмівний циліндр, напіввісі, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62

Радіатор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27

Газов станов , до ГАЗ 24, ВАЗ, б/в. Недоро о. Конта ти: 097 986-26-81, 095 886-92-20.

Ба ажни на б с. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42

Вед чий міст до Т-40. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11

37

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№43 вiд 9 листопада 2011 ро

4.8.1. Продам

Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04 Автомати . Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30 Ворота аражні, се ційні. Конта ти: (0362) 63-43-83 Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07 Ворота аражні. Конта ти: 43-24-25, (097)408-22-00, (066)408-55-50 Ворота аражні. Конта ти: 68-32-78, (096) 408-76-50 Ворота се ційні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66 Ворота аражні. Конта ти: 43-24-25, (097)408-22-00 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04 Підйомни автомобільний, б/в, 2,5 т. Конта ти: (067) 776-26-44 Підйомни для ремонт ле ових машин. Конта ти: (067) 686-58-64 Ролети захисні. Конта ти: 22-67-80, 22-50-44, (067) 382-18-66

4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавтоб сом Форд-Транзит, 8 чол. + вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85 Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

Вантажні перевезення 1,5-3 т, а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ-»Бичо » бортовий. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

Вантажні перевезення м/а Мерседес-Спринтер, по всій території У раїни та Європи. Шен ен віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Вантажно-пасажирсь і • перевезення, приватні, ле овим а/ м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91 Мерседес 814, • вантажно-підйомність 6 тонн, ф р он, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 965-34-91, (099) 346-86-56 Перевезення по У раїні, 2,5 т, • 14 бів, д бель абіна. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

•Поїзд и до Сан т-Петерб р а. Конта ти: (096) 222-40-01, (095) 332-42-14

Посл и автомобілем: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; МерседесСпринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Автови п, після ДТП. Конта ти: (050) 303-57-58, (067) 803-57-58 Автоперевезення а/м Мерседес Спринтер. Конта ти: (098) 882-52-80 Автопосл и раном-маніп лятором по міст та області (а/м КамАЗ з вивантаженям). Це ла, бло и, бр ів а. Ліц. МТУ АВ № 4978781 від 10.11.09. Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Автопосл и по У раїні та за ордоном, тентованими автомобілями, 20 т. Конта ти: 68-21-67, 68-26-05, (067) 362-04-02

АВТОПОСЛУГИ, РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 5-20-03, 43-65-41, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОННИ, 13 КВ.М. ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО). КОНТАКТИ: 43-63-74, (067) 760-04-25 Весільний ортеж. Ціна: 100 рн/ од. Конта ти: (097) 960-42-24 Достав а щебеню, піс , аменю. Конта ти: 61-99-98, (050) 738-23-42

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОМ МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14 Пасажирсь і перевезеня по У раїні, Рівне-Київ_Рівне. Конта ти: 60-80-08, 63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13 Перевезення вантажні м/а Серседес (холодильни ), в/п - до 4 т, 13 м. б. (розміри 1,80м*1,75м*4м). Конта ти: (067) 124-80-21, (095) 538-65-45 hpuntik@gmail.com Перевезення пасажирсь і, по У раїні та за ордоном. Конта ти: 22-35-29, (067) 360-30-35, (063) 190-65-18 Перевезення пош оджених автомобілів та б сів по У раїні та Європі. Конта ти: 68-21-67, 68-26-05, (067) 362-04-02 Перевезення. До 4 осіб та до 500 . Позашляхови . Ціна: від 4 рн./ м. Конта ти: (067) 363_33_07 klm-igor@ukr.net www.general-rv.at.ua

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72 Посл и транспортно-е спедиційні. Конта ти: 68-21-67, 68-26-05, (067) 362-04-02

ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362) 24-10-90, (097) 594-35-96, (067) 990-53-03

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) пропон ю

Велосипед, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-60-94, (097) 719-04-72 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипед, б/в. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Велосипед, ірсь ий, вир-ва Німеччини. Конта ти: (097)350-17-58 Велосипед, хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 625-33-13 Велосипеди дитячі, б/в, від 3 до 8 ро ів, відмінном стані. Конта ти: 26-37-35, (050) 339-24-03

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ «ЗАРЯ». МОДЕЛІ: «СИЛЬНИЙ», «ВЕСНА». КОНТАКТНА ОСОБА: АНАТОЛІЙ. КОНТАКТИ: (050) 235-91-35, (096) 552-23-99 Колесо до спортивно о велосипед , заднє. Конта ти: (097) 447-95-44 Мотор, «Планета», циліндра немає, на запчастини, Нетішин. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 108-07-19 Мотоци л «К750». Ціна: 300 .о. Конта ти: (097) 214-12-94

Вантажні перевезення а/м Мерседес-Спринтер MAXI, в/п 3.5 т, 12 б. м. Конта ти: 096-605-51-95, 095-911-42-74

Мотоци л «Мінсь ». Ціна: 2200 рн. Конта ти: (097) 214-12-94

Вантажні перевезення а/м Фоль сва ен-Крафтер, 14 б. м, по У раїні, недоро о. Конта ти: 096-412-28-61

Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55

Вантажні перевезення б сом ЛТ-35 ма сі, по міст , області, У раїні. Конта ти: 097-745-53-43, 095-555-36-04, Оле сій

Мотоци ли Іж Юпітер. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 С тер Solsire, відмінний стан, 2007 р.в., нова ма, дис ові альма. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06

Пасажирсь і перевезення а/м Мерседес-208, 12 місць. Недоро о. Ліц. АВ № 338656 від 27.05.2007 р. Конта ти: 066-979-14-71 Посл и автонавантаж вачем «Боб ет». Конта ти: 050-438-11-80 Пасажирсь і перевезення автоб сом, 2001 р. в., 41 місце, по У раїні та за ордоном, посл и весільно о ортеж та ін. Ліц. АВ №415980 від 18.02.2009р., МТЗУ. Конта ти: 050-051-66-13 Перевезення вантажів по міст та області автомобілем Mercedes Sprinter. Конта ти: 099- 492-58-08, 095036-46-07 Посл и авто раном ЗіЛ 133 ГЯ. 1 одина – 250 рн. (не менше 3-4 од., врахов ючи доїзд). Конта ти: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua Посл и ева атора, перевезення всіх видів авто (вантажних, ле ових авто та с/ техні и, можливо альтан и та ва ончи и). Ліц. АВ № 437544 від 04.12.08 р. Конта ти: 067-741-21-10, 050-848-39-94 Посл и е с аватора SHAAR, ЗІЛ «самос ид», вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: (0332) 28-55-10, 050671-08-44 Посл и ЗІЛ-самос ид, для достав и сип чих матеріалів, вивоз сміття. Конта ти: 050-378-06-26, 067-370-45-34, 29-02-35 Перевезення вантажів по міст та області автомобілем Mercedes Sprinter. Конта ти: 099- 492-58-08

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) пропон ю Вантажні перевезення до 3 т. Ціна: недоро о. Конта ти: 097 649-27-40, 068 511-56-46. По У раїні, СНД, Європі, в/п 2,5 т, 6 т, 10 т, 20 т. Оплата в один бі . Ліц. №372956 от 5.09.07 Мінтранс. Конта ти: 050 480-25-68 Посл и авто рана КТА 28, виліт стріли 22 м, на базі КрАЗ та вантажних авто МАЗ, КамАЗ, ГАЗ. Конта ти: 050 661-85-23 А/м Мерседес, по міст та за межі, до 5 т, об’єм 13 м б. Вивіз б д. відходів. Конта ти: 050 270-95-77. А/м ФАВ. Конта ти: 097 223-18-69. А/м Фоль сва ен Крафтер, (14 б. см) по У раїні, недоро о. Конта ти: 096 412-28-61 Вантажним б сом Т5 по області та У раїні. Ціна: за домовл. Конта ти: м.Івано-Фран івсь 0977038378 portugal2008@bk.ru Вантажні перевезення тралом по У раїні. Конта ти: 096-559-14-38. Власним б сом. Конта ти: 265-18-80, 098 332-52-29.

050

До 1,5 т. та пасажирсь і до 7 місць перевезення по У раїні омфортабельним б сом. Орест. Ціна: помірна. Конта ти: 095 106-28-07, 097 576-62-75. orestykdok@mail.ru До 5 т по У раїні. Конта ти: 067 876-74-17. Знайд машин для перевезення вантажів, по У раїні. Конта ти: 096 559-14-38, 063 693-77-07.

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед «Ардіс», б/в, відмінном стані. Конта ти: 64-87-03, (097) 013-97-32 Велосипед «У раїна», б/в. Конта ти: (096) 693-86-64

Мотоци л «МТ16». Ціна: 300 Конта ти: (097) 214-12-94

.о.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) Продам Велосипед МТБ, Bergamont Hype 2009 р. в., обладнання - Shimano Alivio & Acera, маса 13 , стан ч довий. Ціна: 2850 рн. Конта ти: 095-749-39-95 Велосипед, імпортно о в-ва, відмінном стані, для дорослих. Конта ти: 097-963-97-10 Запчастини до мотоци ла ІЖ Юпітер, старо о вип с . Конта ти: 099-199-79-69 Мотоци л Джонсон, 2-циліндровий, напівспортивний, зареєстрований, новий. Конта ти: 098-503-63-39 Мотоци л Джонсон, новий, 2циліндровий, реєстрація. Конта ти: 067-888-90-55 Мотоци л Іж Планета-5, 1992 р. в. Конта ти: 067-367-64-09 Мотоци л Хонда, червоний, 2006 р. в., об’єм 125 б. м, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-280-08-59

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Велосипед Ардіс, 21 передача, передня та задня амортизація, олеса 26, дис ові альма, добрий стан. 500 рн, тор . Конта ти: 098 212-84-86. Велосипед нім. вир-ва, б/в. Конта ти: 096 381-73-21, 55-52-41. Велосипед, для дівчин и ві ом 6-10 ро ів, хорошом стані. Ціна: 150. Конта ти: 068-844-96-01 Віпер Сторм, 150 б.см, зареєстрований, в добром стані. Ціна: 855 Конта ти: 067 344-43-09. dok-orko@yandex.ru Мопед Ри а. Ц. 800 рн. Конта ти: 097 626-13-80. Мотоци л Ява, 6 В, хороший стан. Ціна: 650 .о. Конта ти: 098 920-15-87

4.11.2. К плю Велосипед «Салют», або інший. Конта ти: (097) 238-08-29 Мопед, виробни Японія, б/в. Конта ти: (097) 707-97-09, (097) 190-10-51 Мотоци ли Іж-Планета-3,4. Конта ти: 63-01-93, (096) 204-40-58

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Продам Дизпаливо А-76, А-95, А-92, можлива достав а власним бензовозом. Конта ти: 61-99-22, 61-99-24 Мастила ідравлічні. Конта ти: 23-60-43, (050) 222-21-01 Мастила до ле ових автомобілів та мі роавтоб сів. Конта ти: 61-57-21, (050) 728-01-06, (098) 437-38-49 Мастила моторні, трансмісійні. Конта ти: 23-60-43, (050) 222-21-01 Мастила ори інальні. Конта ти: 43-59-90, 43-59-91, (067) 924-96-88, (093) 654-21-71 Мастила, автохімію, достав а по Західном ре іон без оштовна. Конта ти: 63-00-53, (050) 317-49-94 Мастила. Конта ти: 64-10-40, 5-21-78, 69-07-14 Мастила. Конта ти: 63-00-53, (050) 317-49-94 Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05


38

№43 вiд 9 листопада 2011 ро


№43 від 9 листопада 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ

39

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

40

№43 від 9 листопада 2011 ро Вантажни ам, ві 18-40 ро ів. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 Вантажни ам. Конта ти: 46-02-70 Вантажни на ондитерсь і вироби, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни на металобр хт. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Вантажни на пиво. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Вантажни на постійн робот , до 45 р, 9:00-17:00, сб., нд. - вихідні, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п - при співбесіді. Автомийни , з/п - 1500 рн.. Х дожни , вимо и: арна творча ява. Е с аваторни , д/р, з/п - 120 рн/день. Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Менеджер з продаж нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві 35 р. Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/р, з х дожньою явою, з/п - 2000 рн.

- до

Вантажни на тимчасов робот . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Вантажни , від 22-55 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99, (098)839-86-27 Вантажни , денна/нічна зміни, з/п 1200-1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Реальная работа дома. З/п – • 2500 рн/мес. Вложить онверт с о/ а на а/я “Новация”. .Мари поль, инд. 87502

Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Еле три , д/р, р пи дост п - 3-5. Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Швеї, з д/р. Слюсарю, 30-50р., мінімальний д/р, з/п - від 1500 рн.

То арю-автоматчи с • опытом роботы на то арных

Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Менеджер з постачання ал о олю, д/р з продаж , знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п - 2000 рн. Підсобном робітни , виробництво бло ів. Майстр з озеленення, д/р, рафі роботи: з 09-18:00, з/п - 2000 рн.

У відділ достав и потрібні молоді люди до 25р., для достав и поб тової техні и по міст та області, з\п - 160 рн\день, оплата щоденна. Конта ти: (098) 194-29-68

Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано з власним авто. Менеджер з продаж анцтоварів, д/р в сфері продаж анцтоварів, мінімальні знання 1С, з/п - став а+%. Помічни

харя, д/р, охайність.

Менеджер з продаж мінімальний.

запчастин до авто, д/р в тор івлі

К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи: 9.00 - 18.00, з/п до овірна. Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Б дівельни ам (м ляр, бетонни , шт ат р), працевлашт вання офіційне, з/п - 2000 рн. Автослюсарю, д/р, до 40 р. Вантажни , денна/нічна зміни, з/п - 1200-1500 рн. Бармен , д/р, потижневий рафі

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

• 6 тор овим а ентам, 4 е спедиторам, 8 різноробочим. Можна без досвід роботи. З/п 100-200 рн. в день. Виплата потижнево або щодня. Конта ти: 43-92-41, (094) 966-92-41

Б дівельни ам, до 40 р., різних спеціальностей, в тор ов фірм на сезон або постійн робот , навчання без оштовно, є перспе тива, не а ентство, з/п 80-250 рн/день. Конта ти: 62-30-22, (097) 645-91-28

В Рівненсь філію на постійн робот потрібен тест вальни , можна без д\р, ві - до 26 р. З\п 160 рн\день. Конта ти: 43-92-58, (098) 680-39-16 В тор овий омпле с на постійн • або тимчасов робот потрібні молоді люди до 25 р., за різними ва ансіями, з\п - від 2000 до 4000 рн., залежно від посади та рафі роботи. Конта ти: 40-09-21 (098) 194-29-50

Водію з власним ле овим мі роавтоб сом до 10 місць або ле овим автомобілем, витрати пально о - до 7 л. Оплата праці висо а та вчасно. Конта ти: (067) 616-69-99

Для постійної роботи потрібен • продавець. З\п - 2600 рн., ві 18-26р. Конта ти: (067) 882-93-41

роботи, з/п - до овірна.

•Запрош ємо продавців, ві ом до 25р., тор овий дім. З\п - 2600 рн. Не а ентство. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

На постійн робот потрібен • помічний менеджера до 28 р., з\п

- 3000 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-58

На постійн робот • помічни менеджера, ві

потрібен - до 28р., з\п - 2600 рн. Конта ти: (094) 967-09-21, (067) 252-69-84

На постійн робот потрібен тест вальни , ві - до 28р., з\п 160 рн\день Конта ти: (094) 967-09-21, (098) 680-39-16

Не а ентство! Потрібен ратор, • до 28р., можна без д\р. З\п під час навчання - 120 рн\день. Конта ти: (067) 252-69-84

Не а ентство! Проводимо набір співробітни ів до 28 р. в тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавець- онс льтант, омпле т вальни , асир. З\п - від 1800 до 3500 рн., залежно від посади. Конта ти: (094) 967-09-21, (098) 615-78-54

Асистент менеджера, можливо без д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Водію, з власним а/м, з/п висо а+бензин. Конта ти: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Е спедитор -постачальни , без д/р, рафі з 8:00 до 18:00 од, сб., нд.-вихідні, з/п від 1800 рн. Конта ти: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 К р’єр відділ постачання, можливо без д/р, ві до 30 р., з/п 150 рн./день. Конта ти: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Продавцю- онс льтант поб тової хімії, осмети и, можливо без д/р, з/п 1630-2300 рн. Конта ти: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Тор овом представни , можливо без д/ р, чолові або жін а, ві до 30 р., з/п став а+%. Конта ти: (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Автоеле три , автослюсарю, з д/р, без ві ових обмежень, з/п від 3000 до 5000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Автоеле три 62-80-07

, з/п висо а. Конта ти:

Авто ранівни , з/п – 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни , на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Автомийни (нічні зміни) на СТО, ві від 20 до 30р, з/п 30% від вимитих а/м. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Автомийни , з/п - 1500 рн.. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Автомийни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автомийни , хлопець, можливо без д/ р, бажання працювати, позмінно, з/п від 1500 рн. + % від ожно о автомобіля. Конта ти: (097) 812-40-10 Автомийниці, від 18 до 30р, можливо без досвід роботи, бажання працювати, рафі позмінний, з/п 2000 рн+ %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Авторихт вальни . 40-03-78, (094) 967-03-78

Конта ти:

Бармен , рафі роботи, з 7-20, ві від 18-30, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

А ент , представни , менеджер , з д/р та без, з а/м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68

Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п - до овірна. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

А роном . Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46

Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45

Адміністратор в пер арню, до 35 р, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Бармен , з 7-20, від 18-30, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Адміністратор в ресторан, в/о відповідна, д/р обов’яз ово, рафі позмінний, з/п при співбесіді, чол/жін від 25 до 40р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Адміністратор в ресторан, д/р на анало ічній посаді, відповідальність, ом ні абельність, потижнево, з/п від 1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Адміністратор тор ово о центр ВО. бажано д/р. Знання ПК,офісних про рам. ом ні абельність. відповідальність. ор анізаторсь і здібності, чол/жін від 23 до 35р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Адміністратор , ві 25-50 р., з/п від 4500 рн.+бон си, без д/р, позмінний рафі , рамотна російсь а мова, ом ні абельність, відповідальність. Конта ти: (067) 439-29-06, (067) 348-78-03 Адміністратор , з 9-19, від 20-35, в/о, з/ п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Адміністратор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Адміністратор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Адміністратор , позмінно, т/т, з 11-23, ч/ж, від 20 до 39 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Адміністратор -диспетчер . Конта ти: 46-02-70 Адміністратор . Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

АКТУАЛЬНО! НА СКЛАД-МАГАЗИН ТОРГОВІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДО 40 РОКІВ. НЕ МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ, НЕ КА. З/П 100-250 ГРН./ ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 43-92-41, (094) 966-92-41 Армат рни ам, зварювальни ам, бетонни ам та різноробочим, надається житло, спец.одя та харч вання, з/п від 1200 .о. Конта ти: (066) 506-73-96, (097) 639-68-82 sivakv1969@ukr.net Армат рни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Армат рни , опал бни , сантехні , водію КАР, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Армат рни , опал бни , сантехні , водію КАР, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Бармен , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Бармен , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Бармен , з/п - став а + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Бармен , позмінно, т/т, з 11 - 01, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Бармен , позмінно, т/т, з 8-22, від 18 до 32ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098)839-86-27 Бармен - харю, до 30 р., з/п від 1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Бармен . Конта ти: 26-96-35 (067) 362-01-67 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподар . Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Бетон вальни ам, на б дівельн фірм . Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Бетонярам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Бри адирам пе арні. Конта ти: (050) 438-08-62 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Бри аді для по риття шифером б дин . Конта ти: (066) 235-83-48 Б дівельни ам (бетонярі, аменярі, шт ат ри, іпсо артонни и), бажано д/р, з/п до овірна, роботи в м.Рівном та по У раїні. Конта ти: (095) 687-67-36 Б дівельни ам , Рівне. Конта ти: (050) 655-98-02 Б дівельни ам на житловий омпле с в м.Київ, з/п до 6000 рн., житло, харч вання. Конта ти: (067) 235-32-02 Б дівельни ам, д/р, працевлашт вання офіційне, з/п - 2300 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Б дівельни ам, різних спеціальностей, м. Рівне, з/п від 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Б дівельни ам- ніверсалам, Польща, з/п від 800 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Б дівельни ам. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Б дівельни , з 9-19, ві від 18-54, з/п від 2500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

Автослюсарю вантажних автомобілів, до 35 ро ів, з досвідом роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

•Помічни в автомайстерню, молодом працьовитом хлопцю.

Автослюсарю, Городо , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , терміново, бажано з д/р, з/п від 650-800 рн./тиждень. Конта ти: (066) 407-84-21

Автослюсарю, з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Асистент менеджера пральні. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Б х алтер рядовом , д/р, з/п 1500 рн. Ві від 25 до 35 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Автослюсарю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Автослюсарю. Конта ти: 62-19-79

Б х алтер , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Приймальни ам с лотари. Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71, (063) 857-64-00

Асистент менеджера, можливо без д/р, бажання працювати, відповідальність. З/п від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73

Автофарб вальни , автозварни , автошпа лювальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Асистент стоматоло а, в/о, бажано д/р, чол./жін від 23 до 35р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Конта ти: (0362) 62-40-44

А ентам з продаж , пром р па, ві 18-45 ро ів, з/п 120-200 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73

Асистент стоматоло а, до 35 ро ів, можливо без досвід , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Операторам, па вальниам. Конта ти: 68-30-33, 68-30-34

Конта ти: (067) 660-84-43

Потрібні р’єри для тимчасової та постійної роботи по міст , ві 18-28р., з\п - 160 рн\день. Конта ти: (097) 145-86-58

• Додат овий заробіто пенсіонерам, працюючим та •Продавцю в меблевий ма азин. ст дентам. Конта ти: (098) Знання ПК. Бажано досвід роботи. 754-49-88

автоматах 1 Б-240. З/п 8000-12000 рн. Конта ти: (099) 484-26-34

А ент зі страх вання, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

А ент з достав и та зб т з власним авто. Конта ти: 40-02-39 (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Барменам, можливо без д/р, без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54

А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, ві до 45 р., можливо без д/р. З/п 650-800 рн/ тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68

Барменам, Польща, з/п від 600 .о., проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

А ент з продаж нер хомості, чол./жін від 20 до 30р, без д/р. Вільний рафі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бармен , бажано д/р, др жній оле тив, достойна з/п, потижнево, ввічливість, приємна зовнішність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

А ент з продаж ре лами, чол./дів, можливо без д/р., оловне бажання працювати, з/п став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чолові , жін а з досвідом роботи та без. 10-23, З/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Б х алтер (вироб-во), з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Б х алтер на с лад преси. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Б х алтер , з 8-17, від 19-60, від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Б х алтер , з 8-17, ві від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Б х алтер , з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Б х алтер , з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Б х алтер , ЗМІ, д/р, жін а від 35 ро ів, д/р 1 рі , відповідальність. Конта ти: (097) 812-40-10 Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Б х алтер -оператор , д/р. Конта ти: 68-24-37 Вантажни ам на с лад. З/п без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

Вантажни , до 35 ро ів, позмінно, 8-15, 15-22, сб-нд вихідні. Конта ти: (095) 243-51-74 Вантажни , до 40 р, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , з 10-21, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Вантажни , з/п - від 100 рн./день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Вантажни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Вантажни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Вантажни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Вантажни , нічні зміни, можливо ст денти, відповідальні, з/п при співбесіді. Конта ти: (094) 966-37-36 Вантажни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Вантажни , позмінно, офіційне працевлашт вання, с лад б дматеріалів. Конта ти: (063) 628-96-53 Вантажни

. Конта ти: 43-42-10

Вантажни

. Конта ти: (096) 747-00-55

Вахтер , позмінно, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Веб-адміністратор , в/о, д/р, чол/жін від 25 до 35рр., адміністр вання сайт омпанії, х дожнє оформлення, розроб а полі рафічної прод ції для омпанії, відеороли ів, оформлення дизайн орпоративних видань. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Веб-дизайнер , знання html-верст и (div,css). З/п - 3000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Веб-про раміст , знання html-верст и (div,css), jquery, sphinxsearch, extjs. З/п - 3000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Верхолаз , д/р б дівельній сфері. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ветеринар -зоотехні , Польща, з/п 6000 рн./міс., проживання надається, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Ви ладачам, педа о ам, офіцерам запас для роботи з персоналом. Можливе с місництво. Про ресивна оплата. Не а ентство. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20 Ви ладач ан л. мови, філоло ічна освіта, бажано за ордонна пра ти а, плинний рафі роботи, з/п в залежності від навантаження. Конта ти: (098) 799-95-00 Ви ладач з іноземної мови (франц зь а, іспансь а, італійсь а), ві від 25 до 35 ро ів., в/о, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ви онроб на б дівельно-тор овельн фірм , від 30 до 50р, в/о (б дівництво), д/р від 3 ро ів. ЗП при співбесіді! Відрядження до м. Хмельниць о о. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ви онроб , з досвідом роботи, вища б дівельна освіта, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Ви онроб , по системі опалення, водопостачання. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Відеомонтажни , в/о, знання про рамно о забезпечення, д/р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію авто рана, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію е с аватора, з/п 1000 євро, житло+харч вання, в Польщі, ліц. МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію е с аватора, Польща, з/п 1000 євро, житло+харч вання, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію з власним авто, на сл жб та сі. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію з власним вантажним авто, з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Водію з власним мі роавтоб сом, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11


БІРЖА ПРАЦІ

№43 від 9 листопада 2011 ро

41

Водію . Е, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію ат. В, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію ат. В, С, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію ат. Д. (маршр т а м. Рівне), від 25 до 50 р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію ат. С, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Автомийни

Водію ат. С, по міст , з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Диспетчер , з/п-від 1000

Водію ат. С, Польща, 12 злотих/ од, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Еле тро-,

Водію на вантажний а/м, 20 тонн. маршр т Рівне-Польща, права ат. В,С,Д,Є, д/р обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію на міжнародні перевезення, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію на міжнародні перевезення. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію на Рено Рабіт. Конта ти: (067) 793-11-40 Водію на та сі. Конта ти: (098) 411-63-38 Водію та сі, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію, д/р від 3 ро ів, ат. Д, на маршр т по Рівном . Конта ти: (096) 485-99-55 Водію, з 8-18, ві від 30-55 р., обов’яз ово ГБУ, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Водію, ат. Е, від 22-55 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Водію, ате орій В, С, досвід роботи. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію, на а/м Мерседес-207, або Рено Рапід. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45 Водію-е спедитор (ба алія), з/п став а +%, від 25 до 45 ро ів, права ат. В, С. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ВОДІЮ-ЕКСПЕДИТОРУ З ВЛАСНИМ АВТО ТА БЕЗ. З/П 2400 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. ТЕРМІНОВО! КОНТАКТИ: 40-07-64, (097) 155-88-42 Водію-е спедитор з власним авто, д/р. Конта ти: (097) 155-87-66 Водію-е спедитор з власним б сом до 3 т. Ві від 25 до 45 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію-е спедитор з власним мі роавтоб сом до 2 т. Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Водію-е спедитор з власним мі роавтоб сом до 5 т, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40

К р’єр , з/п- при співбесіді К харю, з/п-при співбесіді Офіціант , з/п- Став а+%+чайові Охоронни Газо-, еле трозварни ам, до 55 ро ів, з/п від 2800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни , д/р, без ш ідливих звичо , з/п від 2500 рн. Терміново. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Газо-, еле трозварни , на постійн робот . Конта ти: (050) 435-56-92 Газо-, еле трозварни (098) 196-13-06

. Конта ти:

Газозварни (напівавтомат), 10-12 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Газозварни , з/п 2000 рн. Конта ти: 23-17-32, (097) 511-92-52 Газозварювальни , Польща, 10-12 злотих/ од.(від 800 .о./міс.), ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Гіпсо артонни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Глаз р вальни , позмінно, 3/2-3/3, з 8-20, ві до 40 ро ів, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99, (098) 839-86-27 Головном б х алтер (б дівництво), в/ о, д/р б дівельній сфері від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о, правлінсь о о, подат ово о облі , ПК, 1С. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер та помічни б х алтера. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Головном б х алтер та рядовом б х алтер , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Головном б х алтер , д/р, з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Головном б х алтер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Головном інженер б дфірми, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Головном спеціаліст відділ адрово о запезпечення та ор анізаційно-інформаційної роботи. Конта ти: 28-04-17 Гр нтознавцю. Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46 Дальнобійни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Двірни , до 55 ро ів, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Водію-е спедитор , з власним мі роавтоб сом, Рівне-Л ць , з/п від 3500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Двірни , до 60 ро ів, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Водію-е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Двірни , з/п – 1000 рн., з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водію-е спедитор . Конта ти: 24-31-96, (096) 141-22-96 Водіям вантажних а/м. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Двірни , з/п – при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Двірни , обсл ов вати територію підприємства, працювати 2/2, офіційне працевлашт вання, з/п від 1200 рн. Конта ти: 43-37-36, (095) 687-67-36 Двірни

Дизайнер , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Дизайнер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Водіям різних ате орій. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Водіям, з власним а/м для роботи на та сі. Конта ти: (097) 711-60-19, (099) 280-25-56 Водіям, ат. В, С, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Встановлювальни пласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Диспетчер , ві 25-50 р., з/п від 4500 рн.+бон си, без д/р, позмінний рафі , рамотна російсь а мова, ом ні абельність, відповідальність. Конта ти: (067) 439-29-06, (067) 348-78-03 Диспетчер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Диспетчер , позмінно, з/п від 1500 рн., ом ні абельна, приємний олос. Конта ти: (098) 799-95-00 Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи з 09.00 до 18.00, з/п - до овірна. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Диспетчер -ло іст . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Діловод - облі овцю, д/р на анало ічній посаді, знання діловодства, ПК, офіційне працевлашт вання, з/п від. 3000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Діловод -до ментознавцю, з/п від 1600 рн, д/р від 1 ро , дівчина від 20 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, З\П - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: (094) 966-92-58, (097) 145-86-58 До лядальни ам за нор ами, Польща, з/п 5000 рн., ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 До лядальницям за людьми похило о ві , Польща, з/п від 600 .о., проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ЗАРОБІТКУ. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26 Додат овий дохід для працюючих, пенсіонерів та мам де ретній відп стці. Конта ти: (098) 335-45-98 Додат овий заробіто . з15.00 до 20.00, в/ о, або н/в/о, вміння працювати з людьми. Конта ти: (094) 966-08-20 Домо осподар ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Домо осподарці, 40-50 р, 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Домо осподарці. Проживання - р-н автово зал . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е ономіст відділ постачання, д/р від 2 ро ів, в/о, ві від 25 до 45 ро ів. Конта ти: (098) 028-15-99

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДО ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ. ВІЛЬНИЙ ГРАФІК. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26

Дизайнер -архіте тор ( хні) в/о, відповідна, бажано д/р відповідній сфері, чол/ жін від 23 до 35р. Робочий рафі з Пн - Пт з 09,00 до 18,00. Сб-Нд-вихідний. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Пос домийниці, з/п-при співбесіді

Е спедитор , з 9-19, ві від 18-40, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Фінансовом

Е спедитор , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Двірни

аналіти

, з/п- від 1800 рн.

Офіс-менеджер , з/п-при співбесіді , з/п-при співбесіді

Тор овом

Еле три в с пермар ет, д/р. Конта ти: 64-47-58, (067) 842-39-57

Інженер , з/п-при співбесіді

Еле три , 4 розряд, від 25 ро ів з д/р, з/ п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Водію

ат. В, С, з/п - при співбесіді

Водію

ат. Е, з/п - при співбесіді

Еле три , в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле три , д/р, до 50 р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Вантажни

, з/п - 2500 рн.

Сторож , з/п-при співбесіді представни

, з/п - при співбесіді

Прибиральниці, з/п-при співбесіді Менеджер

по роботі з

лієнтами, з/п-при співбесіді

Водію та сі, з/п - при співбесіді Вантажни

, з/п - при співбесіді

Мерчандайзер , з/п - від 1500 рн. Менеджер Механі

з продаж , з/п від 1500 рн.

, з/п - при співбесіді

Ло іст , з/п - при співбесіді

Еле три , д/р, з/п - від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

М ляр -шт

Еле три , дільничий, д/р, обсл ов вання адміністративно о приміщення, офіційне працевлашт вання, можна пенсійно о ві . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Продавцю хліба, з/п - від 1000 рн.

Еле три 45-01-45

, на півстав и. Конта ти:

Еле три , офіційне працевлашт вання, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле три . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Еле трозварни ам на звар зраз ів (звар а р чна, напівр чна, автомат). Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле трозварни , б дівельни , різноробочим, з досвідом роботи, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Еле трозварни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Еле трозварювальни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40 Еле трозварювальни , Здолб нів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле трозварювальни . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле тромонтажни для проведення ЛЕП. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле тромонтерам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Еле тромонтер . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Заcт пни ерівни а в омерційн ор анізацію. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95

Е с аваторни , д/р, з/п 120 рн./день. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34, (066) 656-79-19

Забійни с ота. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Зав осп , д/р з б дматеріалами, 1С, до 30 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Е спедиторам, водіям, людям з освітою, вип с ни ам без досвід роботи. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

Зав осп , до 50 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21

Зав осп , з 8-17, ві 18-45, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Диспетчер та сі, ві 18-25 р, д/р не обов’яз ово. Конта ти: 26-58-73

Е спедитор , водію, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Зав осп , омірни , д/р., терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Диспетчер , ві 22-35 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48

Е спедитор , чол. ві 21-30 р. Конта ти: (097) 155-87-66

Завід ючом с ладом, д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 155-87-66

Дире тор з ре лами, з 9-18, ві 30-55р, з/п від 3500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

а ент , з/п- висо а

Еле три ам, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Е с аваторни , з 8-18, ві 18-45, д/р 2 р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Тор овом

Се ретарю, з/п-при співбесіді

Е ономіст , в/о, д/р, виробниче підприємство, офіційне працевлашт вання. Конта ти: (097) 830-97-35

Е с аваторни , до 60 ро ів, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Працівни ам в аптечний с лад, з\п -1500 рн

Е спедитор , освіта середня спеціальна, д/р від 1 ро на даній посаді, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е ономіст , в/о, д/р від 1 ро , ві від 25 до 45 ро ів, знання ПК, е ономічне план вання фінансової роботи підприємства. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е ономіст з постачання, д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34

, з/п- р-н 2000 рн.

Е спедитор , д/р на анало ічній посаді, прод ти харч вання, з/п від 2500 рн. 2 вихідних плаваючих. Конта ти: 43-37-36

ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42

. Конта ти: 46-02-70

Дизайнер в полі рафії, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Водіям на міжнародні перевезення, ат. С,Е, Польща, з/п від 1000 євро, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

, з/п-від 2000

Кондитер , з/п- при співбесіді

Водію-е спедитор з достав и хліба. Конта ти: (068) 145-70-55

Водію-е спедитор , робота через день, з/ п від 1600 рн, знання міста д/р, не а ентство. Конта ти: (063) 354-65-45

азозварни

Інженер , з/п- від 2000 рн.

Водію ат. «В, С», достав а товар по міст та області, з/п при співбесіді. Конта ти: (095) 687-67-36 Водію ат.С, з/п 12 злотих (4 євро)/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

, з\п при співбеіді

Адміністратор , з/п- при співбесіді

ат р , з/п - при співбесіді

Продавцю харч. прод

тів, з/п - при співбесіді

Водію-е спедитор , з/п - при співбесіді Плиточни

, з/п - при співбесіді

Б х алтер , з/п - при співбесіді Водію на міжнародні перевезення, з/п - при співбесіді Прибиральниці, з/п - при співбесіді Завід ючом с ладом, д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Інженер -радіоеле тронни , можливо без д/р, ві до 45 ро ів, проживання в м. Рівне. Конта ти: (095) 243-51-74

Завс ладом зі знанням с ладсь о о облі , д/р, оформлення до ментів на відп с , прийом, ведення дебіторсь оредиторсь ої забор ованості, д/р на ерівних посадах. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Інспе тор з адрів, д/р, офіційне працевлашт вання, до 45 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Завс ладом, в/о, д/р, Знання ПК, 1С, ведення с ладсь о о облі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ІТ-спеціаліст . Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Кальянни . Конта ти: 46-01-78, (068) 569-30-17, (050) 388-02-57

Завс ладом, омірни , 25-35р., д/р., з/п - 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Кальянни , д/р, рафі роботи позмінний, з/п до овірна. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Завс ладом, з 10-21, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Кальянни , позмінно 4/4, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Заст пни оловно о б х алтера, облі ПДВ, розрах н и з постачальни ами та по пцями, облі ТМЦ, звітність, знання ПК, 1С, д/р від 3 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Каменярам для б дівництва отеджів, б дин ів, Київ. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Каменярам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Заст пни дире тора з мар етин , від 22-45, в/о, з/п від 5000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

Каменяр , з/п 200 злотих/день, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Зварювальни ам, Польща, з/п від 800 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

Каменяр , Польща, з/п 200 злотих/ день, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Зварювальни ам-ар онни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Касирам, можливо без д/р, 2/2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Зварювальни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Касирам-операторам в с пермар ет, з/ п від 1050 рн, можна без д/р. Конта ти: 23-60-89 Касирам. Конта ти: (093) 630-86-54

Заст пни ерівни а відділ , з 9-18, ві від 18-50 р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Касирам. Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Інженер -еле тронни , від 22-45, в/о. Конта ти: (098) 028-15-99

Касир в с пермар ет, бажано д/р. Конта ти: 64-47-58, (067) 842-39-57

Інженер з охорони праці, 26-45 р., наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Касир в с пермар ет. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Інженер з охорони праці, ві 30-50, з/п 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Інженер з охорони праці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Інженер з охорони праці, чол/жін, наявність посвідчення, ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Інженер -б дівельни , в/о, технічна, б дівельна, досвід роботи від 1 ро , чол від 25 до 45р, вміння с ладати ошториси, робити прое тні розрах н и. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер - онстр тор , інженер ошторисни , д/р, рафі роботи: 9.00 – 18.00, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Касир тор ово о зал . Конта ти: (050) 438-08-62 Касир тор ово о зал . Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касир , д/р. Конта ти: 46-02-70 Касир , з 10-21, з/п від 1500 Конта ти: (098) 028-15-99

рн.

Касир , з 8.00 до 18.00 від 18-45 р., д/р 1 рі , з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Касир , з 8-8, від 19-30, з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Касир , з 8-8, ві від 19-30, з/п від 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Касир , з досвідом роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11


БІРЖА ПРАЦІ

42

№43 від 9 листопада 2011 ро К р’єр . 40-06-31.

Конта ти:

40-06-30,

Майстр - нінверсал . Конта ти: (096) 973-11-06

К р’єр , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Маляр , з 8-18, від 18-45 р., з/п від 3500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

К харю на холодні страви, з/п від 1000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Маляр -шт ат р , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю с ші. Конта ти: 46-01-78, (068) 569-30-17, (050) 388-02-57

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о.,

проживання - надається.

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт) Заробітна плата - від 700

Працівни

.о., проживання - надається.

пральний цех . Заробітна плата - від 600 .о.,

проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці -

Кемпно, заробітна плата від 800 робочий одя надається.

.о., проживання без оштовне,

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр

цій

Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння

орів

фермерсь і осподарства

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі . Робота для чолові ів та жіно , що не

потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях . Відрядження до Нідерландів.

Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих . Місце праці - вся Польща,

заробітна плата від 600 харч вання без оштовне.

.о., проживання без оштовне,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) . Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 надається.

.о., проживання без оштовне, робочий одя

Працівни и на ізоляцію та

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

До ляд за нор ами. робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

Робота на птахофермах Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні .

Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс

Касир , з/п – 1400 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Касир . Конта ти: 28-54-73, (097) 740-75-78 Касир . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Керівни зміни на СТО, д/р з ремонт а/м. Конта ти: (067) 381-15-01 Керівни СТО, досвід на ер ючих посадах, знання автомобілів, зп - від 5000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Керівни СТО. Терміново. Ві - 25 - 40 ро ів, з досвідом на ерівних посадах, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Класифі атор м’яса. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Комірни ам, з 9.00 до 19.00, ві - від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Комірни , (не прод ти харч вання), д/ р на анало ічній посаді, робота в м. Квасилів. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.

К харю, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Мані юрниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Мані юрниці, позмінно з 9-20, ві від 20-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

К харю, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 К харю, на холодні страви, ві від 20 р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 К харю, позмінно т/т з 12.00, ві від 35 до 44 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 К харю, позмінно, т/т, ві від 30 до 44 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86, (096) 444-98-30

Мар етоло на вели е тор овельне підприємство, з д/р, від 25 до 35 р., з д/р сфері ре лами і мар етин . З/п - від 3000 рн. на випробов вальний термін Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер з ре лами. Конта ти: 63-46-62, 62-56-35

Мар етоло , ві від 22-45, в/о. Конта ти: (098) 839-86-27

Менеджер з ре лами. Від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/п. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62

Мар етоло . Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

Менеджер з продаж а/м, ві від 22-35, водійсь і права, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

К харю, помічни , до 45 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48

Менеджер з продаж автозапчастин, ві від 22-35 р, водійсь і права, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098)839-86-27

К харю. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер в інформаційний центр. Вимо и: ом ні абельність, вміння працювати з людьми. Конта ти: (067) 738-44-31 Менеджер в онс льтаційнотренін овий центр, повна або част ова зайнятість, оплата від рез льтат . Роботодавець. Конта ти: (094) 966-08-20

К харю. Конта ти: 46-01-78, (068) 569-30-17, (050) 388-02-57

Комірни , до 40 ро ів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

К харям. Конта ти: (093) 630-86-54

Менеджер для роботи з персоналом, від 21 до 41 ро ів, в/о, д/р з людьми роботодавець. Конта ти: 43-54-85, (094) 966-08-20

Лицювальни плит. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер з видачі редитів, з/п від 1500 рн, від 18 ро ів. Конта ти: (063) 120-00-44

Комірни , з 9-19, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Комірни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Комірни

. Конта ти: (050) 438-08-62

Компле т вальни , ві від 18-35 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Кондитер на оздоблення тортів, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Кондитер , бажано мінімальний д/р, або відповідна освіта, охайність, бажання працювати,з 8.00 до 18.00, 2 вих., з/п від 1500 рн. Конта ти: (063) 628-96-53 Кондитер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Кондитер , позмінно 3/3, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098) 028-15-99 Конс льтант для роз р т и ново о бренд нат ральної де оративної осмети и, з/п від 100 .о., зайнятість - 4-8 од/тиждень. Конта ти: (098) 335-45-98 Координатор зі знанням польсь ої та ан лійсь ої, польсь ої та німець ої мов, ПК, Польща, з/п від 6000 рн., проживання надається, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

КУР’ЄРАМ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ, З/П 2400 ГРН.+ ПРЕМІЯ. ТЕРМІНОВО! КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84 Координатор роботи СПА салон . Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Косметоло , д/р, спеціальна освіта, від 25 до 40 ро ів, робота позміннна, з/п став а +%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Косметоло , майстр -пер арю ніверсал , в салон раси. Конта ти: 23-02-08, (097) 555-41-70

Косметоло . Конта ти: (094) 967-03-78 Кранівни , з 9-18, ві від 20-60, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68 К р’єр , з/п 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21 К р’єр , повний робочий день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 К р’єр . Конта ти: 40-02-39 (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

ЛІКАРЮСТОМАТОЛОГУ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58 Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Лісор бам, стропальни ам, (без д/р) з/ п від 4000 рн., робота в м.Рівне. Конта ти: (063) 628-96-53 Ло іст з вантажних автомобільних перевезень, з досвідом роботи, зп висо а. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Ло іст , з 8-18, ві від 18-45 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Ло іст , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Майстрам з доїння орів, Польща, з/п від 1600 злот, проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Майстрам, з власним ришт ванням, для підшив и навіс по рівлі, мансардно о б дин дош ами. Конта ти: 61-39-34, (066) 235-83-48 Майстр виробів з б рштин . Вимо и: арна творча ява. Конта ти: 40-16-95, (096) 34-999-34 zebra.rv@mail.ru Майстр азової дільниці для монтаж , та е спл атації азових проводів чол від 25 до 45 з досвідом роботи ЗП став а+%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Майстр для реставрації ванни. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84 Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр з озеленення, д/р, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34, (066) 656-79-19 Майстр з ремонт одя , жін а, з/п 30-35% від виробіт , 9:00-18:00, терміново. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр з ремонт , та нала одження б дівельних люльо . Конта ти: (067) 362-55-01 Майстр мані юр на стій «е спресмані юр» в ТРЦ. Ви онання жіночо о, чоловічо о, дитячо о мані юрів, а рилове та елеве нарощ вання, х дожній розпис. Ком ні абельність, приємна зовнішність. Заробітна плата - до овірна. Конта ти: (067) 986-35-79 Майстр мані юр . Конта ти: (050) 435-56-39 Майстр мані юр . Конта ти: (096) 973-11-06 Майстр мані юр . 40-03-78, (094) 967-03-78

Конта ти:

Майстр по з/б онстр ціях. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Менеджер з продаж , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Менеджер з ре лами ( ерівни відділ ), ві 20-40 р., д/р, з/п 1500 рн.+%. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

К харю, позмінно, тиждень через тиждень, від 30 до 44 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

К харю, продавцю продовольчих товарів, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Менеджер з продаж , з/п - висо а. Конта ти: (066) 407-84-21

Мані юрниці. Бажано ДР, жін від 20 до 30р.Графі позмінна, Оплата на ви ідних мовах Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Машиніст е с аватора, з/п 120 рн/ день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

К харю, потижнево, до 35 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Менеджер з продаж , в/о, відповідальність, порядність, ві до 30 р., з/п 2000 рн.+%. Конта ти: (067) 363-02-31

Менеджер з реалізації оздоровчих посл . Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95

Конта ти:

К харю, позмінно, т/т, з 10-23, чол/жін, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

К харю, потижнево, д/р, афе, з/п за домовленістю. ТЕРМІНОВО! Конта ти: (097) 830-97-35

Менеджер з продаж , в/о е ономічна, д/р більше 1 ро , працездатність, ом ні абельність, знання польсь ої мови обов’яз ово. Конта ти: (095)243-51-74

(098)

Мані юрниці. 342-40-08

Комірни , д/р обов’яз овий. Конта ти: 46-02-70

Косметоло . Конта ти: (098) 342-40-08

Проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Ман альни , робота з м’ясом, потижнево, з/п від 800 рн./тиж., охайний, без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-37-36, (095) 687-67-36

К харю, з 10-23 потижнево, до 55 ро ів, з/п від 2500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

плата - від 6000 рн., проживання - надається. При собі мати резюме

Різноробочі на оброб

К харю ресторан, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

К харю, ж/ч, д/р від 2 р., рафі роботи 3/3, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Координатор із знанням польсь ої та ан лійсь ої мов, польсь ої та німець ої мов, ПК. Заробітна

Ман альни ам. Конта ти: (093) 630-86-54

Менеджер з продаж поб. хімії, осмети и, від 20 до 30р, приємна зовнішність. без ш/з, вмінням спіл ватися з людьми. Графі роботи позмінний. ЗП 750 рн+ 5 % Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер з за п и сировини, в/о, д/ р від 2 ро ів, знання ПК, досвід ведення пере оворів, аналіз залиш на с ладі та с ладання рафі за п и. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и, ві 20-30 р, знання ПК, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Менеджер з ло істи и, д/р, ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з персонал , онс льтаційно-тренін овий центр, 20-38 р, знання ПК, оплата висо а, не а ентство. Конта ти: (094) 966-08-20 Менеджер з постачання ал о олю, д/ р, знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34, (066) 656-79-19 Менеджер з продажів, з 16. до 19.00, від 18 до 22 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер з продаж , став а+%, з 8-17, ві з 20-30. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер з продаж (офісна робота), від 25 до 40 ро ів, д/р то рівлі, знання ПК, 1С, вміння вести пере овори. Ком ні абельність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер з ре лами. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

МЕНЕДЖЕРУ З РЕКЛАМИ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662 Менеджер з т ризм , д/р 1 р, з 10-19, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер з т ризм , ом ні абельна, приємної зовнішності, володіння ан л.мовою на розмовном рівні. Конта ти: (063) 628-96-53 Менеджер з т ризм . В/о, бажано т ризм, д/р необов’яз овий, ві - від 24 до 35 р. Знання ПК, офісної ор техні и, вміння спіл ватися з людьми, ом ні абельність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер зі зб т , д/р від 1 ро , ві від 20 до 40 ро ів. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер зі знанням «фотошоп ». Конта ти: (067) 369-59-33 Менеджер із за по -продажів, з досвідом роботи, ві необмежений, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер по роботі з лієнтами, ві від 20-35 р., з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ві від 20-35 ро ів з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ч/ж, з/п 1300 рн+%. Конта ти: (096) 485-99-55 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, чол/жін, з/п 1300 рн -%. Конта ти: (098) 839-86-27 Менеджер по роботі з лієнтами, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер по роботі з лієнтами, ом ні абельність, знання ПК, не онфлі тність, рафі роботи з 9.00 до 18.00. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Менеджер по роботі з лієнтами, не КА. Конта ти: (067) 369-59-33 Менеджер по роботі з лієнтами, продаж інтернет посл , в офісі, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер по роботі з персоналом та лієнтами, ві від 20 р., енер ійність, ом ні абельність. Роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70

Менеджер з продаж автозапчастин., ві з 20-30 р, знання ПК, з/п став а +%. Конта ти: (091) 323-32-82

Менеджер по роботі з персоналом, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Менеджер з продаж автомобілів, наявність вод. прав, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер по роботі з персоналом, з/п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73

Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано власний а/м. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34, (066) 656-79-19

Менеджер прое тів, в/о, ч/ж, бажано знання ан л.мови. Конта ти: (091) 323-32-82 Менеджер прое тів, в/о, чол/жін, бажано знання ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 839-86-27

Менеджер з продаж запчастин до авто, д/р в тор івлі мінімальний. Конта ти: 40-16-95, (096) 34-999-34 zebra.rv@mail.ru

Менеджер відділ зб т . Прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер з продаж анцтоварів, д/р, мінімальне знання 1С, з/п став а+%. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34, (066) 656-79-19

Менеджер фінансово е ономічно о план вання на виробниче підприємство, в/о, від 25р з д/р фінансовій сфері, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер з продаж мастил та запчастин.ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро . Відповідальність, цілеспрямованість. ЗП став а + % . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві - до 35 р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Менеджер з продаж нер хомості (ріелтор), чол/жін від 20 до 30 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж , до 30 ро ів, в/о, з/ п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Менеджер центр обсл ов вання лієнтів. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Менеджер , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Менеджер , д/р від 5 місяців, від 20 до 35 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Менеджер , з 9 до 18.00, від 25 до 45, в/ о, д/р 1р., від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер , з 9-18, ві 20-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99


БІРЖА ПРАЦІ

№43 від 9 листопада 2011 ро Менеджер , з 9-18, ві від 20-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Менеджер , з 9-19, д/р 1 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Офіціантам, з част овою та повною зайнятістю. Конта ти: (093) 630-86-54 Офіціантам, асирам, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Менеджер , з/п - від 1200 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Менеджер , з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Офіціантам, Польща, з/п від 600 .о., проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

Менеджер , знання ан лійсь ої мови. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Офіціантам. Конта ти: 63-24-61, (098) 529-73-85

Менеджер -адміністратор . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Офіціантам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

МЕНЕДЖРЕРУ В ГУРТОВІЙ ТОРГІВЛІ, З ВЛАСНИМ А/М, ЧОЛОВІКУ 22-30 РОКІВ. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (067) 810-03-60, (097) 524-06-77 Менеджер в ртовій тор івлі, з власним а/м, чолові 22-30 ро ів. Не а енство. Конта ти: (067) 810-03-60, (097) 524-06-77 Мерчандайзер , з/п - від 1000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Мерчандайзер , з/п - став а + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мерчендайзер , ві від 18-40 р, з 9 до 18, з/п від 1000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Мерчендайзер , з 9 -18, ві від 18-40 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Мерчендайзер , фізично здорові хлопці, слабоал о ольні напої, робота по міст , з/п від 1500 рн., рафі роботи з 9.00 до 18.00. Конта ти: (097) 812-40-10 Мерчендайзер , чол/жін від 20 до 30 ро ів, бажано д/р, з/п 2500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Мерчендайзер . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Механі , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Мийни

. Конта ти: 62-19-79

Митном бро ер , чол/жін, д/р терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/р, х дожня ява, з/п 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34, (066) 656-79-19 Молодшом 46-02-70

б х алтер . Конта ти:

Монтажни на м/п ві на, д/р від 1 ро , ві від 23 до 45 ро ів, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам б дівельних онстр цій, Польща, з/п від 900 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Монтажни ам метало онстр цій. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, ві - від 22 р., з/п - висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам техноло ічно о статвання. Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Монтажни ондинціонерів, з/п від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватися мобільним телефо-ном. З/п - 120 рн/день.

Офіціант в отельно-ресторанний омпле с. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41

Офіціант , 60-75 рн/день, обід, чайові, 10:00-22:30. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Начальни відділ зб т . ВО, д/р ві онном виробництві,та на ерівних посадах, знання рин дано о вид прод ції, наявність прав ат В, бажано власно о авто (пальне, амортизація відш одов ється). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Офіціант , від 18-30 ро ів, з 12.00, з/п від 80 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Начальни відділ зб т , від 25 до 40р. з д/р на ерівних посадах від 2 ро ів та продажах від 3 ро ів саме ві онном виробництві. З/п - став а + бон си. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Офіціант , д/р не обов’яз овий. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

НЕ АГЕНТСТВО! ПРОВОДИМО НАБІР СПІВРОБІТНИКІВ ДО 28 Р. В ТОРГОВИЙ ДІМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, З\П - ВІД 1800 ДО 3500 ГРН., ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: 40-09-21, (094) 967-09-21

Няні. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Оббивальни м’я их Конта ти: (097) 377-82-81

меблів.

Обвалювальни ам м’яса, Польща, з/п 6000 рн./міс., проживання надається, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Обвалювальни м’яса. Конта ти: 28-54-73, (097) 740-75-78 О олош ється он рс на посад ерівни а напрям поп лярном обласном виданні. Вимо и: д/р від 3 ро ів, орист вач ПК, ом ні абельність, відповідальність, наполе ливість. Конта ти: 62-56-35, (067) 801-74-64 Опал бни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Оператор автонавантаж вача. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Оператор відеона ляд , д/р від 1 р. Конта ти: 46-02-70 Оператор відеона ляд , д/р на анало ічній посаді, позмінно, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 799-95-00 Оператор отельні в деревообробний цех, день через два. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор швейних машин, д/р не обов’яз овий. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Оператор -адміністратор , з/п - 120 рн/ доба, доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п - 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор -механі для ремонт та обсл ов вання швейних машин. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Оператор -фас вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Оператор -фас вальни 43-42-10

. Конта ти:

Монтажни , д/р, з/п - 120 рн/день. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Ор анізатор шо -про рам за с місництвом, вільний рафі роботи. Конта ти: (066) 200-22-23

Монтер з ремонт орп сів ораблів. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Офіс – менеджер (б х алтер), жін. від 29 до 42 ро ів, права ат. «В», в/о, 1С, випис а на ладних, офісна до ментація, рафі роботи: 9.00 – 18.00, сб. нд. вих. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватись мобільним телефоном. З\п - 120 рн\день. Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41

НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ТОРГ-АГЕНТИ, ЕКСПЕДИТОРИ, РІЗНОРОБОЧІ, З/П 100-250 ГРН. В ДЕНЬ. НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ, НЕ К/А. КОНТАКТИ: 43-92-41, (097) 645-91-28 На постійн робот потрібні е спедитори. Оплата потижнево. Конта ти: (097) 832-78-00

НА ПОТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ВІК 18-28 Р, З\П - 2600 ГРН. КОНТАКТИ: 40-09-21, (067) 882-93-41 Начальни виробництва. ВО, технічна, д/р виробництві та на ерівних посадах. Ор анізація процес в-ва, техноло ічно о процес , онтроль роботи бри ад, я ості ви отовленої прод ції, знання ПК, 1С. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Оператор відділ на ляд , від 25 до 40 р, д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Оператор , фас вальни (067) 993-68-95

. Конта ти:

Офіс-менеджер зі знанням іноземної мови (німець а, ан лійсь а), знання ПК, можливо без д/р., від 20до 30 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіс-менеджер , ві від 19-45 р, рафі з 8-17, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Офіс-менеджер , з 8-17, ві від 19-45, з/п від 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Офіс-менеджер , з 9-18, знання 1С, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Офіс-менеджер , з 9-18, знання 1С, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Офіс-менеджер , з/п - від 1000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Офіс-менеджер , знання ПК , бажано вища освіта, рамотність, тор івельна фірма, прийом замовлень, робота з лієнтами. Конта ти: (094) 966-37-36 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціант , від 18-35. Конта ти: (095) 243-51-74 Офіціант , ві від 18-35 ро ів. Конта ти: (098) 028-15-99

Офіціант , з 11-22, тиждень/тиждень. Конта ти: (098) 839-86-27 Офіціант , з 11-22, через тиждень. Конта ти: (063) 120-00-44 Офіціант , з 12.00, ві від 18-30. Конта ти: (098) 028-15-99 Офіціант , з д/р та без. Позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Офіціант , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Офіціант , потижнево, з/п від 600 рн/ тиж+хороші чайові, ом ні абельні, приємної зовнішності, р хливі. Конта ти: (097) 830-97-35 Офіціант . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Офіціант . Конта ти: (097) 341-45-26 Офіціант . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Офіціант . Конта ти: 46-01-78, (068) 569-30-17, (050) 388-02-57 Охоронни ам, не вахта, д/р не має значення, від 20 до 30 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Охоронни ам, чолові ам і жін ам, 23-45 р., вахта 14 днів по території У раїни, працевлашт вання, і проживання без оштовно, з/п 1500-2000 рн. за вахт . Конта ти: (0362) 60-90-35, (067) 234-66-04 Охоронни ам. 438-08-62

Конта ти:

Охоронни ам. 388-06-21

Конта ти:

Пе арю, жін а, охайна, д/р, нічні зміни, оплата від виробіт (б лоч и). Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Пе арю, позмінно, до 40 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Пе арю, хлібоб лочних виробів, жінці, д/р, до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Пе арю- ондитер , пт., с б.-вихідні. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Пе арю- ондитер . 40-03-78, (094) 967-03-78

Конта ти:

Пе арю. Конта ти: (050) 438-08-62 Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 90 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пере ладач в шлюбне а енство. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Пере ладач , в/о філоло ічна. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Пер арю, ві від 19-35 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Пер арю, жіночом майстр . Бажаний досвід роботи, вміння спіл ватися, приємна зовнішність, охайність. Конта ти: (067) 986-35-79 Пер арю, з 8-22, ві від 19-35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Пер арю, мані юрниці, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пер арю, можлива оренда робочо о місця, центр міста. Конта ти: (097) 383-13-52 Пер арю- ніверсал , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Пер

арю. Конта ти: (050) 435-56-39

Пер

арю. Конта ти: 63-43-93

Пер арям, (спеціалістам на чоловічі, жіночі та дитячі зачіс и), д/р, відповідна освіта. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Пер арям, Конта ти: 62-60-30

мані юрницям.

Підсобни ам та різноробочим на б дівництво, лицювальни ам, від 20 до 40 ро ів, д/р, без ш/з. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Помічни менеджера. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Помічни на виробництво, з 8-17, ві від 18-45 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Помічни технічно о дире тора. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Пос домийни ам, Польща, з/п від 600 .о., проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Пос домийниці, 17:00-20:00, з/п 250 рн в тиждень. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Пос домийниці, 2/2, з 19-7, до 30 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Пос домийниці, до 55 ро ів, тиждень/ тиждень, з/п 1100 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пос домийниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Пос домийниці, позмінно т/т, з 11-01, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Пос домийниці, позмінно, з 11-23, ві від 20 до 39 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Пос домийниці, потижнево, з/п від 1500 рн., охайність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Працівни ам на пилорам , Польща, з/ п від 700 .о., проживання надається, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Працівни ам на птахо омбінат. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни ам на с лад, в офіс. Конта ти: 45-00-17, (098) 631-00-65 Працівни ам на с лад. Не а ентство. З/ п - від 100 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам на па вання ондитерсь их виробів, 6-8 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам с лад . Ві : 18-50 р. Конта ти: (097) 155-87-66 Працівни ам фіз.праці (харчова промисловість). Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни ам, для роботи вдома. Конта ти: 28-10-72, (096) 441-26-63 vpnk1979@mail.ru Працівни ам, на різні ва ансії в тор ов фірм , ві 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання - без оштовне, є перспе тива. З/п - 650-800 рн/тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни в аптечний с лад, без досвід роботи, ві - від 25 до 40 ро ів, зп - від 1500 рн + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Пос домийниці. Конта ти: 43-19-75, (097) 341-45-26

(050)

Підсобном робітни 40-16-95, (096) zebra.rv@mail.ru

. Конта ти: 349-99-34

Пос домийниці. робота позмінно, ві від 30 до 55 ро ів, 3/3, з 10 до 24.00. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

(050)

Плиточни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Пос домийницям. Конта ти: 63-24-61, (098) 529-73-85

Працівни в майстерню поб тової техні и, можливо без д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Плиточни ( іпсо артон, шпа лів а, сантехні а). Конта ти: 43-02-30

Пош вільних робочих місць на ви ідних мовах для ш ачів роботи Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Працівни на автомий , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Пралі. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Працівни на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронни , вахта, з/п 3000 рн., без ш ідливих звичо , чол. до 45 ро ів, ЗСУ. Конта ти: (095) 687-67-36 Охоронни , від 20-45 ро ів, вахта 2-3 т, від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Охоронни , доба через дві, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 . Конта ти: 28-54-73, (097)

Охоронцю в с пермар ет. Конта ти: (095) 569-90-92

Плиточни , з 8-18, ві від 18-45 ро ів, з/п від 3500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Плиточни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Плиточни , майстр пічни ( амін р б а в баню). Конта ти: 43-02-30 По оїв ам, 1 місяць стаж вання без з/п, з/п 7-8 злотих/ од, в Польщі, ліц. МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 По оїв ам, Польща, з/п від 600 рн., проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

.

По оївці в отель, з/п 70 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Охоронцю, від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

По оївці в отель. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Охоронцю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

По оївці, до 55 ро ів, 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Охоронцю на ондитерсь Конта ти: (095) 569-90-92

43

Підсобни на б дівництво. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронни по міст , з/п - від 1200 рн., 3 дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронни 740-75-78

Пе арю в піцерію, мінімальний д/р, потижневий рафі роботи, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 830-97-35

фабри

Охоронцю, по одинно, ві від 25-45 ро ів, сл жба в ЗСУ. Конта ти: (098) 028-15-99 Охоронцю, позмінно 1/3, ві від 22-40, сл жба в ЗСУ, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

По оївці, освіта середня, бажано д/р, від 20 до 50 ро ів, рафі позмінний, з/п по одинно. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Охоронцю, позмінно, 1/2, від 22-40 ро ів, сл жба в ЗСУ, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

По оївці, Польща, 1 місяць стаж вання без з/п, з/п 7-8 злотих/ од., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронцю, позмінно, з/п від 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

По рівельни . Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Охоронцю, сл жба в ЗСУ, без ш ідливих звичо , хороша фізична форма, чолові и до 30 ро ів, 1/3, вчасна з/п від 1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Помічни ам 630-86-54

Охоронцю, т/т, 1/2 - 1/3, ві від 19-60, чол/жін, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Охоронцям на житловий омпле с в м.Київ, вахтовий метод, з/п випробов вальний термін 1650 рн., з/п до 5000 рн., житло, харч вання, форма. Конта ти: (067) 411-80-00 Охоронцям на підприємство, Київ, житло, харч вання надаються. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Охоронцям, 2/2, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

харів. Конта ти: (093)

Помічни ам на хню, Польща, з/п від 600 .о., проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Помічни завс ладом, жін а до 50 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Помічни ерівни а, ві від 25 р., а тивність, презентабельна зовнішність, ар’єрний ріст, навчання. Роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70 Помічни харя, д/р, охайність. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Помічни харя, з/п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіс-менеджер , можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Охоронцям, д/р. Конта ти: 46-02-70

Офіціантам, барменам та харям з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Графі позмінний, з/п до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Охоронцям, Рівне, Київ. Конта ти: (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

Помічни харя. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронцям, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Прас вальни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Прас вальницям, з/п - від виробіт + 30% преміальні. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Працевлашт вання за різними ва ансіями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Працівни ам в теплицях. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 П РА Ц ІВН ИК А М В ТОРГОВЕЛЬНУ ФІРМУ, ВІК ДО 37 Р. НА ВАКАНСІЇ: МЕНЕДЖЕР, ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК ТА ЕКСПЕДИТОР. З/П 2100-2700 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: 40-07-65, (097) 155-88-42

Працівни ам отельно о бізнес . Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни ам для с ладання а сес арів для тварин, до 40 р. Конта ти: 24-02-98 Працівни ам на залізничн олію, Польща, з/п від 700 .о., проживання надається, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

Працівни в майстерню з ремонт вз ття без ві ових обмежень, з/п до овірна, р-н Ювілейно о. Конта ти: (096) 372-24-80

Працівни на ви отовлення пінобло ів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни на виробництво млинців. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни пральний цех, Польща, з/ п від 600 .о., проживання надається, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Прибиральниці на с лад на неповний робочий день. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45 Прибиральниці офісних приміщень, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, до 50 р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Прибиральниці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Прибиральниці, позмінно, тиждень через тиждень, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Працівни ам на збирання печериць, Польща, з/п 600 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

Прибиральниці, по оївці, доба через 2, з/п - від 100 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Працівни ам на збір шампіньйонів, до 45 ро ів, з/п - від 600 .о./місяць, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Прибиральниці, пос домийниці. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Працівни ам на ізоляцію та теплення тр б, Польща, з/п від 700 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Прибиральниці. Конта ти: (050) 438-08-62

Прибиральниці, працювати т/т, афе, з/п 1300 рн. Конта ти: (094) 966-37-36 Прибиральницям в офісні приміщення, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Приймальни вторсировини. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


БІРЖА ПРАЦІ

44

Продавцю, терміново. Конта ти: (093) 198-69-68 Продавцю, ма азин (хлібоб лочні вироби), від 20 до 40р. Гафі 2/2 з 08,00 до 19,00, з/п 1000 рн +% Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю- асир , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

ПРОДАВЦЮ-КОНСУЛЬТАНТУ В САЛОН-МАГАЗИН «ХУДОЖНИК», ЖІНКА ДО 35 Р., В/О, ПОРЯДНІСТЬ, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ, БАЖАННЯ НАВЧАТИСЯ. КОНТАКТИ: 61-04-67, (067) 338-94-99 Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п - при співбесіді. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Приймальни замовлень, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальниці замовлень, з/п від 1300 і вище, з 9.00 до 20.00, 1/1, ом ні абельність, приємна зовнішність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 П р о рам а «Робота на р їзних лайнерах» - отельна, ресторанна, т ристична, тор овельні сфери. Конта ти: 45-10-66, (063) 721-57-41 www.studentland.rv.ua Продавцю «чай- ава», Здолб нів, з/п 50 рн./день. Конта ти: 22-14-98 Продавцю (б дматеріали), від 24 до 35 ро ів, знання рин б дівельних матеріалів обов’яз ово. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю (одя , вз ття). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю б дматеріалів, ві від 20 до 35ро ів, бажано д/р в торі влі, ом ні абельність, вміння спіл ватися з людьми, не онфлі тність, знання асової дисципліни. З/п 1200 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю в «Се онд Хенд», з/п від 1400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю в омісійний ма азин, з/п 40 рн+2% в день, з10:00 до 20:00. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю в ма азин промтоварів, знання ПК, бажано 1С. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю на рино іос з осмети ою, від 20 до 45 р. З/п - 35 рн/ день + % Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю на сантехні , знання ПК, чол/ жін до 40 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю- онс льтант , (ма азин) рафі роботи з 10.00 до 19.00, 2 вих. з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Продавцю на центральний рино іос парф мерно- осметичної прод ції, жінці. Конта ти: 5-26-77, (050) 748-02-29

Продавцю- онс льтант , 30-50 р., знання ПК на рівні орист вача, з/п - 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю на центральний рино , жінці. Конта ти: (067) 964-60-31

Продавцю- онс льтант , в с пермар ет, на продовольчі товари, до 25 р, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю непродовольчих товарів, до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю одя (ма азин), плинний / р, з/п від 1500 рн. + %, офіційне працевлашт вання, ом ні абельність, приємної зовнішності. Конта ти: (063) 628-96-53 Продавцю одя , з/п 40 рн/день + 2%. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю ор техні и, з 9-18, ві від 22-35, в/о, д/р 1 рі , з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Продавцю поб тової техні и, позмінно, з/п від 2500 рн., офіційне працевлашт вання, ом ні абельність, ввічливість. Конта ти: (097) 812-40-10 Продавцю поб тової техні и. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю продтоварів. Конта ти: 23-61-88 (067) 764-51-39 Продавцю прод тів, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю в перехід, Центральний б ті . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю вз ттєвий ма азин, з/п 1200 рн+%. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю в продма азин, з/п - 80/100 рн./день. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю відділ Конта ти: 45-01-45

Продавцю в продовольчий ма азин, ві до 35 р.; вимо и: відповідальність, порядність. Конта ти: (097) 939-56-19

Продавцю іос автозапчастин. Освіта середня, бажано д/р, ві від 20 до 40р, порядність, відповідальність. З/п висо а став а+ 50 % від продаж . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю в салон меблів, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю в с пермар ет, жінці, можна без д/р. Конта ти: 64-47-58, (067) 842-39-57 Продавцю в хлібний іос , жін а до 40 р., бажано з д/р в тор івлі. Конта ти: (098) 478-10-76 Продавцю отових страв на лінію роздач. Конта ти: (093) 630-86-54 Продавцю елітної осмети и, ві від 18 до 28 ро ів, бажано досвід роботи тор івлі. Графі позмінний, з/п 1500 + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю жіночо о одя , з/п 1500 рн, +%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

«чай- ава».

Продавцю фарб, з досвідом роботи, вміння тон вати. з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю фарб, з/п – 1500 рн. + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю харчових прод тів, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11 Продавцю хліба, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю хлібоб лочних виробів, на рин . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, б дматеріалів, до 40 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю, ві від 18-28 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р - мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю, дівчині, ом ні абельність, вміння працювати з людьми, з/п 1700-2000 рн. Конта ти: (067) 738-44-31

Продавцю ави і чаю. Конта ти: (096) 290-01-94

Продавцю, з 8-22, ві від 19-35 ро ів, з/ п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Продавцю анцтоварів, д/р 2 ро и, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю анцтоварів. 3д/3д, з/п 50 рн+%, до 50 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю ла о-фарбової прод ції, чолові , бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю меблів, в/о, бажано д/р в тор івлі, ві від 23 до 35р. Графі роботи з Пн-Пн з 10 до 19,00, Сб з 10,00 до 16,00, Нд-вихідний. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю морозива, з/п – 60 рн/день. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю на ри- риль, до 50 ро ів, з/ п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Продавцю на речовий рино по в л.Зам овій. Конта ти: (095) 442-81-77 Продавцю на речовий рино , жіночі та дитячі товари. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю на речовий рино . Конта ти: (095) 442-81-77

Продавцю- онс льтант на меблі, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю, на Андріївсь ий рино , одя . Конта ти: (098) 455-84-05 Продавцю, освіта, д/р. Конта ти: (050) 167-64-52 Продавцю, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Продавцю, позмінно т/т з 11-23, чол/ жін, від 20 до 39 ро ів, з/п 1000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Продавцю- онс льтант , ві 18-35 ро ів, бажано з д/р, з/п 2000 - 3500 рн. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 Продавцю- онс льтант , д/р з р пами товарів. Конта ти: 46-02-70 Продавцю- онс льтант , з 10 - 21, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Продавцю- онс льтант , з 9-18, від 22-35, в/о, 1р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Продавцю- онс льтант , з 9-18, ві 20-40 р, д/р 1р., в/о, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Продавцю- онс льтант , з 9-19, від 20-35, в/о, 1 р. Конта ти: (098) 028-15-99 Продавцю- онс льтант , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцю- онс льтант , на рино , в осметично-парф мерн р п . Конта ти: 5-26-77, (050) 748-02-29 Продавцю- онс льтант , пром р па, терміново. Не а ентство. Конта ти: (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант , ч/ж, ст денти 4 рс, 4 через 2, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39 (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . (старшом ). з 9-19, від 20-40, позмінно, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

ПРОДАВЦЮКОНСУЛЬТАНТУ. ВИМОГИ: ЖІНКА ДО 35 Р., БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ. З/П 1000 ГРН.+%. КОНТАКТИ: (098) 307-15-55 Продавцю-флорист (ма азин вітів), від 18 до 25 ро ів, бажано д/р даній сфері. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Продавцю. Конта ти: 28-54-73, (097) 740-75-78 Продавцям в продовольчий ма азин. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26 Продавцям в прод товий ма азин, бажано хлопцям. Конта ти: 62-76-89, (067) 587-76-23 Продавцям меблів, 22-40 ро ів, без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Продавцям продовольчих товарів. Конта ти: (050) 438-08-62

. Конта ти: 62-19-79

Ріелтор , можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Різальни метал , стропальни 15 рн/ од. Конта ти: 43-07-40

, з/п

Робот , людям з в/о, Сарни. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24 Робот , офіційне працевлашт вання, не а ентство. Конта ти: (067) 123-47-72 Робочим по збиранню шампіньйонів. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Роздавачам листіво , вимо и: чесність, відповідальність, п н т альність, бажання працювати. Конта ти: 40-06-30, (067) 360-10-33, (099) 199-25-17 Розповсюдж вачам ре лами, листіво , флаєрів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Сантехні

. Конта ти: 46-02-70

Різноробочим на виробництво, 8-9 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Сервісном інженер , з 9-18, ві від 18-50, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Столяр на виробництво. Конта ти: 24-57-64, (099) 098-09-51, (067) 363-17-25 Столяр , ві від 25 до 45 ро ів, з д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Столяр , д/р, з/п - 4000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Столяр , з/п - від виробіт . Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Сторож на автостоян , день через три, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Сторож , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Сторож . Конта ти: 22-32-20, 23-00-75 Страховом а ент , з 9-17, ві від 18-35 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 С первайзер , ві від 20-40 р, в/о, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Різноробочим на с лад. Терміново. Конта ти: (067) 364-45-13

Системном адміністратор , знання 1С%, ом ні абельність, з/п 1900 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Сценарист -постановни , в/о, знання про рамно о забезпечення, написання сценаріїв, д/р., з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Різноробочим, д/р на б дівництві, стандартний рафі роботи, з/п 2500 рн, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

С ладальни меблів, д/р, без ві ових обмежень. З/п - став а+%. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Танцівниці. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Різноробочим, Польща, з/п від 600 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

Слюсарю-ремонтни , знання еле три и, виробниче підприємство, 8.00 – 17.00, сб. нд. вих., з/п від 2200 рн., офіційне працевлашт вання. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Різноробочим. 797-89-20

Конта ти:

(067)

Різноробочим. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Різноробочим. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Різноробочі на оброб свіжої морсь ої риби, Польща, з/п від 700 .о., проживання надається, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Різноробочом на б дівництво, Польща, 8-9 злотих/ од, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Слюсарю або еле три з ремонт імпортних а/м і мі роавтоб сів, д/р. Конта ти: 61-95-03, (067) 381-15-01 Слюсарю, 30-50 р., мінімальний д/р, з/ п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Слюсарю, до 50 ро ів, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Слюсарю, Здолб нів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Слюсарю, зі знанням еле три и, на приватн пе арню, ві до 45 р. Конта ти: 5-91-10

Тапі ерам, Польща, з/п від 800 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Творча робота для молоді, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Телефоніст -диспетчер , на та сі, д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Теслі. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Тест- р’єр , без д/р, з/п від 3000 рн. Конта ти: (066) 407-84-21 Техні по ремонт авово о обладнання, з/п 1500 рн, д/р. Конта ти: 22-14-98 Техноло з харчово о виробництва, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Слюсарю-еле три , доба через 2, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

То арю, мінімальний д/р або відповідна освіта, виробництво, стандартний рафі роботи, офіційне працевлашт вання, з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю-зварювальни ованих виробів, з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

То арю, фрезер вальни , д/р, без ш ідливих звичо , з/п від 3000 рн. Терміново! Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Слюсарям-механі ам. Терміново. Ві від 25 ро ів, во, з досвідом роботи, з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

То арю, фрезер вальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарям. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

То арю-шліф вальни , терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Різноробочом , з/п – 2000 рн. Робота в приміщенні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочом , хлопець 18-30 р., відповідальний, працьовитий, бажано наявність посвідчення водія ат. В, перспе тива, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-16-85 (Оле сандр Ми олайович) Різноробочом . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Робітни ам для ви отовлення дерев’яних меблів. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Робітни ам на птахоферм , з/п 5000 рн., ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Робітни ам на па вання ондитерсь их виробів, Польща, з/п 6-8 злотих/ од., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Робітни в тор ов омпанію з перспе тивою ор аніз вати відділ. Співбесіда. Конта ти: (097) 759-51-73 Робітни зал , харю, асир . Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Робітни на с лад, з 9-19, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Робітниці на панчішне виробництво, можна без д/р. Конта ти: (067) 306-89-64 Робота вдома, домашнiй бізнес, заробіто для молодої мами та ба ато іншо о. Конта ти: www.rabotai.in Робот 1/2 дня, можливо ст дентам, 4 од/день, з/п 650 рн/місяць. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Робот а тивним людям для роботи з персоналом, бажано д/р з людьми. Гн ч ий рафі роботи. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20

Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення), від 25 ро ів, досвід в даній сфері обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст відділ ви онання бюджет , б х алтерсь о о облі та онтролю за ви ористанням оштів. Конта ти: 28-04-17 Спеціаліст з за отівлі деревної сировини. Робота з відрядженнями в Рівненсь ій та Волинсь ій обл., ві від 25 до 45 ро ів з досвідом роботи цій сфері. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст з повернення бор ів, д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 3000 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19 Спеціаліст з продаж а/м, з 9-18, ві від 20-35 р, д/р в бан , з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Спеціаліст з продаж , з 8-18, ві від 20-40 р, д/р 1 р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Спеціаліст з ремонт , омп’ютерів, паяння, діа ности а, в/о, технічна, д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст омп’ютерної діа ности и, з/п висо а. Конта ти: 62-80-07 Спеціаліст онта т-центр , дівчата 22-30 ро ів, з/п від 1000 рн./місяць, + преміальні. Конта ти: (066) 200-22-23 Спеціаліст , технічном , в області ПК. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Співробітни ам в офіс, вимо и: в/о е ономічна, манітарна, ві до 45 р., різні ва ансії, он рс, достойна оплата. Не а ентство. Конта ти: (094) 966-08-20 Співробітни ам с ладсь им. Конта ти: (093) 198-69-68 Співробітни ам тор овий відділ полі рафічної фірми, ві до 50 ро ів. З/п висо а, потижнева. Конта ти: (066) 407-84-21

СПІВРОБІТНИКІВ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ:

Робот в мережевом бізнесі. Конта ти: (067) 123-47-72

Реалізатор з продаж вашеної та печеної ап сти. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

за хворими.

Се ретарю, з/п – при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Робот в Києві, дівчатам, ві від 18 р., з/ п від 5000 .о. Конта ти: (067) 445-13-11, (067) 464-25-64

62-30-22, (097) 645-91-28

Робот по до ляд Конта ти: 43-44-33

Різноробочим в с пермар ет. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Промо тер , з 9-17, ві від 18-35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

ПРОСТА РОБОТА ПРИ СКЛАДІ. 7

Продавцю, старшом , на відділ овочів, в с пермар ет, чол., з д/р. Конта ти: 64-47-58, (067) 842-39-57

Рихт вальни

Продавцям- онс льтантам, ві – 18-28 ро ів, можливо без досвід рботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: (098) 591-18-11

Продавцю, прод това р па, до 30 ро ів, з/п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю, промислова р па, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТУ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662

Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Прораб , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцю, прод товий ма азин, можна без д/р, працьовитість, відповідальність, 4/2, з/п від 1500 рн, Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Ре іональном менеджер , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Продавцям, з 9-19, від 18-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (091) 323-32-82

Продавцю, позмінно т/т з 7-19, до 35 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Продавцю, прод това р па, з 9 до 17, з/ п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

№43 від 9 листопада 2011 ро

Робот в полі рафічній фірмі: збір замовлень, достав а товар , ре лама, зб т, з/п - від 120 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73

Реалізатор на рино «Динамо». Конта ти: (093) 571-56-56

Робот вдома, 2500 рн./міс. Від вас: 2 онверти із з/а на а/с «Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 (097) 248-33-24

Ре іональном дире тор , ві від 25-50, д/р 2 р, з/п від 4000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Робот на дом . Конта ти: 28-10-72, (096) 441-26-63

Співробітницям для роботи в Києві, ві від 18 р., з/п від 4000 .о., оплата щоденна, н ч ий рафі , індивід альний підхід, житло надається. Конта ти: (067) 445-13-11, (067) 464-25-64

То арям, Польща, з/п від 800 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ, МЕРЧАНДАЙЗЕРІВ, ПРОМОУТЕРІВ, МОЖЛИВО БЕЗ Д/ Р. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07 ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ (2 ВАКАНСІЇ), ЕКСПЕДИТОРУ ТА ПРОДАВЦЮ-КОНСУЛЬТАНТУ. ТЕРМІНОВО! НЕ АГЕНТСТВО. З/П 2400 ГРН.+%. КОНТАКТИ: 40-07-65, (098) 032-22-84 Тор овим представни ам з власним авто, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овим представни ам, мерчандайзерам, промо терам для проведення промо-а цій, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овом а ент (прод ти харч вання), права ат. «В», надається сл жбове авто, з/п від 2500, ом ні абельність, бажання працювати на рез льтат. Конта ти: (098) 799-95-00 Тор овом а ент в полі рафічн фірм , навчання, перспе тива, з/п 100-180 рн/ день, ві 18-35 ро ів. Конта ти: (097) 759-51-73 Тор овом а ент з власним авто, з/п 5000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Тор овом а ент на ба алію, можливо без д/р. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Тор овом а ент , з власним авто, д/р від 1 р, з/п від 5000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Тор овом а ент , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овом а ент , мерчендайзер , е спедитор до 40 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Старшом продавцю, хлопець, д/р в тор івлі, 23 – 27 ро ів, позмінно, з/п від 1900 рн., офіційне працевлашт вання. Конта ти: (097) 830-97-35

Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Статист , з/п 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

Тор овом а ент , по міст , з д/р. Конта ти: 68-24-37, (067) 354-40-03

Столярам на меблев фабри , Польща, з/п від 800 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19

Тор овом а ент , продовольча р па, з власним авто та без, можливо без д/р, з/ п 3500-4500 рн. Конта ти: (067) 364-39-00, (095) 235-11-43

Столяр з д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Тор овом а ент , сфера - прод ти харч вання, д/р - від 1 ро . З/п - став а + відсот и. Компенсація за проїзд по міст . Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Столяр , з 9-19, ві від 18-54, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99


БІРЖА ПРАЦІ

№43 від 9 листопада 2011 ро Тор овом представни (парф ми), ві від 25 до 35 ро ів, д/р тор івлі, власний а/м, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Тор овом представни з а/м, ві від 25-40 р, в/о, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Тор овом представни з а/м, д/р 1 р, з/ п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Тор овом представни з а/м, д/р від 6 місяців, ві від 20 до 35 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Тор овом представни з власним а/м. Д/р в тор івлі обо’яз овий, знання б дівельних матеріалів, ведення дебіторсь о- редиторсь ої забор ованності лієнтів. З/п став а+ %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Швачці, бажано з д/р від 22 до 45р, з/п від 1200 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Адміністратора с пермар ет , ДР, ВО, з/п висо а. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Швачці, з 8-17, ві від 19-60, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 839-86-27

Адміністратора, менеджера, НВО або ВО, ві до 30 р., з/п від 1550-2800 рн. Конта ти: 29-72-27

Швачці, з д/р. Конта ти: (067) 772-92-16 Швачці, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Швачці, за рійни в ательє, можливо без д/р, оловне нави и роботи зі ш ірою, освіта немає значення, без обмежень по ві , з/п став а 2000 рн+%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Швачці-за рійни , з/п від 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Тор овом представни з власним авто. Конта ти: (097) 759-51-73

Швеї з д/р. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Тор овом представни з власним автомобілем, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Швеї з пошиття м’я их меблів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 377-82-81

Тор овом представни , 20-40 р, в/о, з/ п від 2500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098) 839-86-27 Тор овом представни , 20-40 р, д/р 1 р, в/о, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 839-86-27 Тор овом представни , в/о, д/р в продажах, саме ЗЗР, чол/жін від 25 до 35 ро ів, можна без власно о а/м. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Тор овом представни , д/р від 1 ро , з 9-19, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Тор овом представни , д/р від 5 місяців, від 20 до 35 ро ів., з/п від 1500 рн.+% Конта ти: (095) 243-51-74 Тор овом представни , з/п - від 1500 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Тор овом представни . З/п висо а, без затримо . Конта ти: (066) 407-84-21 Тра тористам, Польща, з/п від 1600 злот, проживання, харч вання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Треб ется бри ада становщи ов металличес их дверей. Конта ти: 45-00-17, (097) 742-24-38

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ: ПРОДАВЕЦЬ- КОНСУЛЬТАНТ (З\П - 2600ГРН), ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА (З\П - 3000ГРН). ГРАФІК РОБОТИ: ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-58 Фарб вальни автомобілів, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Фарб вальни деревини в деревообробний цех, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Фарб вальни

. Конта ти: 62-19-79

Фармацевт . провізор до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Фасадни ам, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Фасадни ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Фасадни , в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Швеї на виробництво. Конта ти: 24-57-64, (067) 363-17-25 Швеї, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Швеї, з/п 12 злотих/ од, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Швеї, за рійни , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Швеї, пошиття спецодя , з/п 1000-1500 рн. Конта ти: (098) 574-72-56 Швид ий та я існий підбір працівни ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Шеф- харю, д/р, охайність, порядність. З/п - від 1500 рн. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Шт ат рам (машинна шт ат р а) з д/р від 1 ро .чол/жін від 20 до 50р., без ш ідливих звичо , з нави ами роботи машинної шт ат р и. Графі позмінний, робота на постійне місце. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Фрезер вальни деталей, на виробнич фірм . Графі роботи позмінний, з/п став а+%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Х дожни ам, з/п – 1500 рн. + %. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 Х дожни , арна творча ява. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34, (066) 656-79-19 Швач ам, Польща, з/п від 700 .о., проживання без оштовне, ліц. МПСПУ АВ 378126 від 01.10.2008 р. Конта ти: 63-33-19 Швач ам. Конта ти: (067) 772-92-16 Швач ам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Б дівельни а (різні спеціальності, ви онання вн трішніх та зовнішніх робіт), працівни а на ви лад бр ів и, ДР, ЗП 5000 рн., м ляра, маляра, шт ат ра, іпсо артонни а. Конта ти: 066-261-22-39 Б дівельни а, фасадни а, аменяра, бетоняра. Конта ти: 099-511-57-64

5.1.2. Ш аю робот

Водія автоб са, д/р 7 ро ів. Конта ти: (096) 685-96-75, (097) 725-71-78 Водія всіх ате орій, є за ордонний паспорт, д/р, чолові 48 р. Конта ти: 20-32-71, (067) 453-63-99 Водія для сім’ї, дире тора фірми з ле овим а/м. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водія з власним б сом, 4 т. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водія з власним вантажним автомобілем до 3 т. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07 Водія з власним вантажнопасажирсь им (5+1) мі роавтоб сом Мерседес. Конта ти: (093) 812-98-16 Водія ат. «В», «С», «Д», «Є», д/р, по У раїні. Конта ти: (098) 289-64-00 Водія ат. B, C, E, шен ен віза, арт а водія, досвід міжнародних перевезень. З/ п - від 800 євро. Конта ти: (050) 668-38-55, (067) 922-36-31 djalex73@mail.ru Водія ат. В, Д, д/р. Конта ти: (097) 113-13-39 Водія ат. В, з власним авто, чолові 28 р. Конта ти: 64-22-29, (097) 259-08-77

Бармена, нічна зміна, 20р. Конта ти: (096) 732-62-13

Водія ат.В, С, є власне авто ВАЗ2105. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

Бри ада б дівельни ів для євроремонтів. Конта ти: 22-38-01, (097) 481-14-09

Водія ате орії В. Конта ти: (098) 364-37-98

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16

Водія, 2 власних р зових авто. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Водія, або б дь-я інш , чолові 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 840-10-20

Б дівельни а. 447-08-32

(097)

Водія, власний а/м Мерседес-207, 1,5-2 т. Конта ти: (097) 469-11-92

Шт ат рам. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Б дівельни а. Конта ти: 64-24-56, (096) 206-61-42

Ювелір з досвідом роботи лиття, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 265-20-12

Б дь-я на б дівництві, чолові ро ів. Конта ти: (096) 482-95-42

Водія, власний вантажний а/м Мерседес Спринтер 312. Конта ти: (067) 355-46-64

Юрист , д/р, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

м. Л ць од (0332), (03322) Автомехані а (2 чол.), ДР 20-40 р., ГР 8.30-19.00, майстера-приймальни а, 25-40 р., ДР, 1С. Конта ти: 050-268-13-38

Автомийни а, р. роб. тиж./тиж., мерчендайзера (різноманітна прод ція), ненормований рафі роботи. Конта ти: 095-568-28-29

Фото раф , з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Бізнес- онс льтанта. Швид ий ар’єрний ріст. Висо ий рівень доходів. Навчання під час роботи обов’яз ове, без оштовне. Конта ти: 050-216-62-32, 063-199-06-97

Ви ладача, репетитора, пере ладача німець ої мови, арний досвід, стаж вання за ордоном. Конта ти: 5-98-53, (097) 527-27-81

Б дівельни а. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Шт ат рам, з/п від 800 .о./місяць, в Польщі, ліц.МПСПУ АГ№507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Фахівцю відділ без отів ово о розрах н , в/о е ономічно-фінансова. Конта ти: 46-02-70

Фото раф , во, ві - від 20 до 30 ро ів, можливо без досвід роботи, з/п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Бармена, хлопець, 20-32 р., адміністратора ресторан , ДР від 2 р., офіціанта, 18-30 р., хонно о працівни а, до 45 р., прибиральниціпос домийниці, 30-45 р. Конта ти: 050-295-02-75, 067-332-60-76

Вахтера або охоронця, чолові , 54 р. Конта ти: (066) 810-45-85

Водія, власне ле ове авто, можливі разові поїзд и. Конта ти: (096) 213-55-52, (067) 362-55-01

Автомийни а, ві 18-35 р., ГР позмінний, з/п 1500 рн., омпле т вальни а, автомехані а. Конта ти: 050-268-13-38

Флорист , освіта, д/р. Конта ти: (098) 449-96-88

Б х алтера, знання 1С: Б х алтерії, за альна система, єдиний і фі сований подато . Конта ти: (096) 556-09-33

Ва хт е р а , жін а 49 р. Конта ти: 64-61-56, (098) 371-79-86

Архіте тора, досвід роботи 4 ро и. Вільне володіння омп’ютером (ArchiCAD, AutoCAD, 3Ds Max, Photoshop, CorelDRAW). Конта ти: (097) 587-35-44

Шиномонтажни . Бажання працювати. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б х алтера, е ономіста, офісменеджера. Конта ти: 62-10-54 (098) 449-65-63

Бармена, офіціанта, ДР, з/п за домовленістю. Конта ти: 29-50-09, 093-437-86-30, 050-378-57-50, КА «Партнер»

Шиномонтажни ам. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11 , д/р. Конта ти: (067)

Б х алтера, е ономіста за с місництвом. Конта ти: (096) 339-00-05

Вантажни а. Конта ти: (095) 500-31-51

Адміністратора. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01

Шиномонтажни 363-20-00

Б х алтера, в/о, д/р. Конта ти: (098) 811-40-09

Асистента ерівни а, офіс-менеджера, се ретаря, оператора ПК, ві до 32 р., з/п 3200 -1400 рн. Конта ти: 066-844-89-02

Шеф- харю. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Фас вальни , р. роботи стандартний (прод ти харч вання), вчасна з/п, др жній оле тив. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Фінансовом онс льтант в бан , з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Конта ти:

Шеф- харю, з/п - до 2000 рн. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Автомийни а, ві 18-30 р., ГР позмінний, різноробочо о, вантажни а, с ладальни а меблів, з ДР. Конта ти: 095-568-28-29

Фінансовом аналіти , можливо без досвід роботи, навчаня без оштовне, з/ п - при співбесіді. Конта ти: 43-84-56, (098) 591-18-11

Адміністратора. 095-151-18-97

Адміністратора, дівчина 21 р., без д/р, знання ПК на висо ом рівні, 1с, наполе лива, стресостій а. Конта ти: (097) 216-47-89

Фас вальни ам прод тів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Фінансист - онтролер , офісна робота з до оворами, до ментами, збір необхідних до ментів, під отов а до підпис , д/р в сфері б х алтерії від 1 р, з/ п 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Адміністратора, правлінсь і та ор анізаторсь і здібності, ДР від 1 р., жін а, 25-45 р., з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02

Автомийни а, ДР необов’яз ово, чолові , до 35 р. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02, КА «Альянс» Автослюсаря, автоеле три а, ДР. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 А ента з інформації, бажано ДР на ерівних посадах. Конта ти: 067-612-58-97, 095-134-69-13 А ента, відділ зб т та достав и товар тор ові точ и, на постійн робот , ртов фірм , З\П від 2650 рн. Терміново. Конта ти: 093-800-10-39 А ента-посередни а, з/п - 3148 рн./міс. — н ч ий рафі роботи. Можливість заробляти більше. Бажано ДР підприємниць ої діяльності, або онта ти в Польщі. Конта ти: 098-850-50-90, 29-12-59 Адміністратора отелю, знання ан л. мови, чолові , 25-35 р., ДР необов’яз ово, ГР позмінний. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46, 067-495-30-02 Адміністратора отелю, приємна зовнішність, дос онале знання іноземної мови, ГР тиж./тиж., ДР, з/п 2000 рн., заст пни а ерівни а, знання б д. матеріалів, до 50 р., ПК, ГР 8.00-17.00, з/п за домовленістю, б х алтера, ДР, ві 25-40 р., ГР 8.00-17.00, з/п 3000 рн. Конта ти: 098-745-04-52 Адміністратора ресторан , ДР, жін а, ві 25-40 ро ів. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46 Адміністратора ресторан , знання ан лійсь ої мови, ві 25-35 ро ів, робота позмінно. Конта ти: 29-90-09, 050-955-72-46

Конта ти:

Б дь-я оплач ван , чолові Конта ти: (098) 425-37-38

35

35 р.

Б дь-я , бри ада б дівельни ів, всі види ремонтних робіт. Конта ти: (096) 395-78-92 Б дь-я , бри ада б дівельни ів. Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-67 Б дь-я , дівчина 21 р. Конта ти: (098) 461-13-36 Б дь-я , добреоплач ван , чолові 35 ро ів. Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я , жін а 36 р., д/р, в/о, знання ПК. Інтим не пропон вати. Конта ти: (095) 845-48-43 Б дь-я , жін а 36 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26 Б дь-я , жін а 44 р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85 Б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-24-49 Б дь-я , жін а старшо о ві . Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дь-я , жін а, 33 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (095) 935-17-23 Б дь-я , позмінн , .жін а 40 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 811-40-09 Б дь-я , постійн , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Б дь-я , серйозна жін а, 40 р. Конта ти: 68-38-73 Б дь-я , хлопець 20 ро ів. Конта ти: (097) 077-25-15 Б дь-я , хлопець 20 ро ів. Конта ти: (095) 459-62-00 Б дь-я , чолові 35 р., без ш/з. Конта ти: (067) 879-96-68 Б дь-я , чолові 35р. Конта ти: (067) 714-62-25, (096) 570-14-97 Б дь-я , чолові , разов , оплата щоденно. Конта ти: 40-05-26 Б дь-я , чолові . Конта ти: (096) 518-86-77 Б дь-я

, чолові . Конта ти: 63-78-29

Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48 Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б х алтера 43-24-89

оловно о. Конта ти:

Б х алтера за с місництвом, ведення б/ о ПП, д/р, в/о, є постійне місце роботи. Конта ти: 63-24-06, (096) 966-13-94

45

Б х алтера за с місництвом, знання 1С, д/р, в/о. Конта ти: (067) 389-85-79

Водія, власний вантажний бортовий, тентований мі роавтоб с «Мерседес», всі види завантаження, хлопець 26 р. Конта ти: (096) 213-55-52 Водія, власний мі роавтоб с Мерседес, вантажний, 3 т+4 чол., всі види завантаження, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-52-56 Водія, всі ате орії, д/р 20 р. Конта ти: (096) 685-96-75, (097) 725-71-78 Водія, всі ате орії, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 797-89-20 Водія, є власний вантажний а/м Мерседес Спринтер, 3 т. Конта ти: (067) 355-46-64 Водія, є всі ате орії, власний автомобіль, шен ен віза. Конта ти: (050) 689-02-39 Водія, з власним вантажно-пасажирсь им мі роавтоб сом, Мерседес, 5+1. Конта ти: (093) 812-98-16

Водія, ат. В,С. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

Менеджера по роботі з Конта ти: (097) 263-20-12

Водія, чолові , 34 р., ате орії В, C, D, E, досвід роботи - 4 р. Конта ти: (096) 505-97-31

Менеджера ре іонально о (територіально о) з продаж прод тів харч вання, д/р. Конта ти: (097) 320-44-74 gilerm@bigmir.net

Водія-е спедитора, власний а/м Мерседес-207, 1,5-2 т. Конта ти: (097) 469-11-92, (098) 708-78-34 Водія-е спедитора, власний а/м, Мос вич-2717, пі ап, можливі разові поїзд и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Водія-е спедитора, менеджера, д/р в тор овельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22 Вчителя, ви ладача історії, хлопець, 22 ро и, за освітою істори , або в м зеї, архіві. Конта ти: (097) 089-23-63 ruslan_lazarchuk@meta.ua Головно о б х алтера, б х алтера, д/р 12 р., знання ПК дос онало, чолові 34 р. Конта ти: (097) 554-72-12 Головно о б х алтера, б х алтера, досвід роботи, знання ПК. Конта ти: (098) 258-56-29 fotuniyasv@mail.ru Головно о б х алтера, за с місництвом, д/р, в/о, знання 1С. Конта ти: (067) 389-85-79 Головно о б х алтера, помічни а б х алтера, досвід роботи, знання ПК «1С: Б х алтерія», можливо за с місництвом. Конта ти: (098) 258-56-29 Головно о інженера або оловно о механі а, в/о, стаж роботи 20 р. Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70 Дизайнера сфері полі рафії (досвід роботи + портфоліо). Конта ти: (097) 587-35-44 Диспетчера, ві до 30 р., знання ПК, ом ні абельність Конта ти: 60-80-26 До лядальниці за літньою людиною. Конта ти: 64-05-39 До лядальниці, домо осподар и, жін а 46 ро ів. Конта ти: 23-47-71 До лядальниці, продавця промтоварів в приміщенні. Конта ти: 64-05-39 До лядальниці, серйозна жін а, 40 р. Конта ти: 68-38-73 До лядальниці. Конта ти: 24-21-82 Е с аваторни а, д/р. Конта ти: (096) 598-15-98 Еле три а, 4 р па доп с , д/р. Конта ти: 64-73-02, (096) 359-48-04

М ляра. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49 Няні по до ляд за дитиною Конта ти: (067) 664-91-13 Няні сім’ю. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Няні, д/р. Конта ти: 22-47-06 Няні, жін а 39 ро ів, д/р 6 р. Конта ти: (098) 845-62-11 Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96 після 18:00 Няні, жін а 50 р., педа о ічна освіта, має досвід роботи. Конта ти: 62-71-59, (068) 893-77-94 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Няні. Конта ти: 24-91-88, (098) 845-62-11 Оператора ПК, се ретаря, в/о, д/р, порядна, відповідальна. Конта ти: (067) 831-31-20 Офіс-менеджера, в/о, д/р 10 р., «1С.Б х алтерія». Конта ти: (066) 712-54-91 Офіс-менеджера, дівчина 21 р., д/р 1,5 р., в/о, знання ПК, 1С, швид ий набір те ст . Конта ти: (097) 216-47-89 Офіс-менеджера, дівчина, 31 р., в/о, е ономічна, з/п - від 1500 рн., інтим не пропон вати. Конта ти: (093) 733-62-27 Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29 Офісн , продавця пром р пи в приміщенні, няні, жін а, в/о, знання ПК. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07 Охоронця, війсь овий пенсіонер. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Охоронця, д/р. Конта ти: (098) 298-31-00 Охоронця, молодий чолові , в/о, д/р, без ш/з. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01

Зав оспа, вели ий досвід роботи. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

Охоронця, позмінно, чолові , 39 ро ів, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Інженера-механі а, чолові 43 ро и, д/ р. Конта ти: 23-59-57 Інженера- онстр тора, дизайнера інтер’єрів та фасадів, 28р, досвід роботи, знання AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Max, Photoshop та офісних про рам. Можливий неповний робочий день. Конта ти: (096) 979-46-98 Комірни а, д/р. Конта ти: (096) 351-80-77 Кравця, д/р, жін а. Конта ти: (096) 609-69-67 К р’єра, роздавача листіво , вахтера. Конта ти: 28-87-54, (096) 391-56-05

Водія, ат «В». Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

К харя на дом . Конта ти: 24-21-82

Водія, ат. В, С, D. Конта ти: 22-52-98, (097) 955-53-68

Менеджера, хлопець 27 ро ів, в/о, знання ПК, на постійній основі. Конта ти: 62-00-42

Еле три а, чолові 38 р., д/р, 4 р па доп с , відповідальний, порядний, ом ні абельний. Конта ти: 64-73-02, (096) 359-48-04

Водія, з д/р, ат. В, С. Конта ти: (0970 279-39-35

Водія, ат. В, не та сі. Конта ти: (067) 798-47-69

лієнтами.

К харя, д/р, жін а 35 р. Конта ти: (097) 437-52-16 Лицювальни а, д/р. 63-21-25, (098) 028-90-13

Конта ти:

Водія, ат. В, С, д/р. Конта ти: (096) 572-01-90

Менеджера зі зб т , д/р в ртовій тор івлі, знання «1С: Б х алтерія». Конта ти: (096) 695-48-08

Водія, ат. В, С, Є, ві 30 р., д/р 10 р, ф р не пропон вати. Конта ти: (097) 863-26-33

Менеджера по за п ам, д/р в ртовій тор івлі, знання «1С: Б х алтерія». Конта ти: (096) 695-48-08

Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59 Охоронця, чолові 45 р. Конта ти: (096) 364-25-59 Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51 Охоронця. Конта ти: 28-44-80, (098) 898-90-61 Пер аря- ніверсала. Конта ти: (097) 074-62-35 Підсобни а. Конта ти: (098) 463-41-06 По оїв и або няні, жін а, 25 ро ів, освіта вища, досвід роботи в ре ламі, з дітьми. Конта ти: 28-16-10, (097) 654-42-34 По оїв и, пос домийниці, прибиральниці, жін а 43 ро и. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85 Помічни а б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 351-80-77 Помічни а ерівни а, в/о, д/р 10 р., «1С.Б х алтерія». Конта ти: (066) 712-54-91 Помічни а харя, д/р, жін а 35 р. Конта ти: (097) 437-52-16


46

№43 від 9 листопада 2011 ро ПАТ “Клевансь ий лісозавод “Промінь”

аменю - енер ети

- майстер цех

ТОВ «Е о-базальт»

РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (235) 2-19-40)

- оловний б х алтер

ВАТ “Ро итнівсь ий спец ар’єр”

ТОВ «Е о Дар» - обвалювальни

Помічни а харя, харя. З/п - від 1500 рн. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Помічни а юриста, в/о. Конта ти: (063) 465-29-22 Пос домийниці. Конта ти: (067) 991-94-23 Представни а тор ово о медично о, з власним а/м, або фармацевта, в/о. Конта ти: (096) 618-06-18 baiker@mail.ru espring.do.am Прибиральниці б дин ів, вартир, офісів, д/р за ордоном, ре омендації. Конта ти: (067) 762-36-19 Прибиральниці офісних або виробничих приміщень. Конта ти: 24-61-49, (096) 881-98-46 Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/ р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці, домо осподар и, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 778-98-13 Прибиральниці, домо осподар и, пос домийниці. З/п - від 1500 рн. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Прибиральниці. Конта ти: 62-71-59 Прибиральниці. Конта ти: 63-78-29 Продавця в ма азин опти и. Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця на рино , жін а 35 р. Конта ти: 23-28-50 Продавця непродовольчих товарів в приміщенні. Конта ти: 5-68-36 Продавця продовольчих товарів, жін а 35 р. Конта ти: (097) 437-52-16 Продавця пром- або прод р пи, д/р, жін а, 40 р. Конта ти: 64-18-65, (098) 572-99-62 Продавця пром р пи, або б дь-я , жін а 41 р. Конта ти: 24-69-07, (098) 741-77-13 Продавця промтоварів, реєстратора або б дь-я . Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця промтоварів. Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця промтоварів. Конта ти: 64-05-39 Продавця ма азин, працівни а зал . Конта ти: (098) 303-22-49 galaxy-90@mail.ru Продавця, д/р або б дь-я Конта ти: (095) 500-31-55

інш .

Продавця, дівчина 21 р. Конта ти: (098) 461-13-36 Продавця, дівчина 26 р., д/р. Конта ти: (096) 295-26-08 Продавця, дівчина 31 р., в/о, е ономічна, з/п від 1500 рн., інтим не пропон вати. Конта ти: (093) 733-62-27 Продавця, до лядальниці, жін а. Конта ти: 63-78-29

Робот на дом , б дь-я . Конта ти: 22-14-53, (096) 539-81-14 Робот офісн , дівчина 25 р., в/о е ономічна. Конта ти: (097) 481-67-66 Робот офісн , дівчина, 21 р., д/р, в/о, 1С 7.7, ПК, те стові реда тори, Інтернет, швид ий набір те ст . Ком ні абельна, швид о засвоюю нов інформацію, отова до навчання. Конта ти: (097) 216-47-89 Робот офісн , знання «1С: Б х алтерія». Конта ти: (096) 695-48-08 Робот офісн , знання ПК, в/о, 39 ро ів, д/р. Конта ти: (067) 840-67-31 Робот охоронця, чол. 32р. Конта ти: (096) 353-49-12, після 18:00 Робот постійн , добре оплач ван , для 2-х хлопців, ві 24-28р. Конта ти: (096) 144-58-88 Робот слюсаря. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-44 Робот сторожа, слюсаря. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-44 Робот сторожа. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-44 Робот б дівельної спеціальності, чолові . Конта ти: (096) 519-10-61 Робот б дь-я , хлопець, 27 р. Конта ти: (096) 388-82-57 Робот б дь-я , в нічн змін , хлопець 23р, знання ПК на висо ом рівні. Конта ти: (093) 467-07-31 Робот тор ово о а ента, наявність власно о авто. Конта ти: (096) 977-16-09 Робот сфері зв’яз ів з ромадс істю, в/ о, знання ПК, Інтернет, ан лійсь а мова. Конта ти: (097) 806-37-15 Робот , бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 225-00-48 Робот , б дь-я , в приміщенні, жін а 50 р. Конта ти: (067) 982-90-32 Робот , б дь-я , висооплач ван , молодий чолові з в/о. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01 Робот , б дь-я , зі стабільною з/п, дистрибюторство не пропон вати. Конта ти: (097) 263-20-12 Робот , б дь-я , молодий чолові , без ш/з. Конта ти: (067) 364-43-01

Реєстратора. Конта ти: (097) 263-20-12 Репетитора почат ових ласів. Конта ти: 22-65-19, (095) 303-15-12 Репетитора, історія, правознавство. Конта ти: 62-97-22, (050) 662-30-10 Різноробочо о. Конта ти: (095) 500-31-51 Різноробочо о. Конта ти: (098) 463-41-06 Робот б дівельної спеціальності, чолові . Конта ти: (096) 519-10-61 Робот б дь-я , або на б дівництво, х-лопець 27 р. Конта ти: (096) 388-82-57 Робот б дь-я , в нічн змін , хлопець 23р, знання ПК на висо ом рівні. Конта ти: (093) 467-07-31 mushiks@ukr.net Робот б дь-я , жін а, 35 р. Конта ти: 23-24-27. Робот б дь-я , можливо вечірній час. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Робот в нічн змін . Конта ти: (096) 863-72-89 Робот в тор івлі, жін а 30 р., в/о, д/р. Конта ти: (097) 418-94-12 Робот до лядальниці або няні, бажано вільний рафі . Конта ти: (067) 872-81-21

ТОВ «Свиспан лімітед»

- машиніст

еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле трообладнання, 2 чол.

- водій вантажно о автомобіля

Ва ансії станом на 8 листопада 2011 ро

- машиніст авто рейдера

Робот , дівчина 22 р., в/о. Конта ти: (097) 160-47-01

Робот , нічні зміни, з 22.00 до 6.00 од., хлопець 25 р. Конта ти: (096) 967-72-22 Робот , чолові , 36 р. Освіта в/о (е ономічна, технічна), д/р. Знання б х алтерсь о о та подат ово о облі підприємств. Конта ти: (066) 039-84-76 Сантехні а, ріплення ва он и, під лючення світла, різне оздоблення імнат, ст дент НУ «ЛП», б дівельний фа льтет . Конта ти: (093) 813-92-17 Се ретаря, в/о філоло ічна, дівчина 21 р. Конта ти: (097) 794-49-73 Се ретаря, офіс-менеджера, до ментознавця, дівчина 28 ро ів, в/о, д/р, знання ПК, 1С:б х алтерії, швид ий др . Конта ти: (097) 342-29-59

Філія «Костопільсь ий райавтодор»

м. РІВНЕ (МЦЗ: тел. 26-55-32)

-

- офіціант, бармен, з/пл. 1500 рн

- опорядж вальни

- еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання, з/ пл. 1100 рн

ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ тел.(232) 3-05-18)

інженер-еле три , інженер з автоматизації техноло ічних процесів, (прое т вання та ви отовлення обладнання для очищення стічних вод), з/пл. 1200 рн - асир тор овельно о зал , з/пл. від 1000 рн, - асир тор овельно о зал , з/пл. від 1000 рн

- продавець продовольчих товарів (тор овельні за лади сіл Ужинець, Пісни ів, смт Млинів)

- шт ат р

- лі ар із за альної і ієни, з/пл. 1140 рн

- майстер б дівельно-монтажних робіт, еле тро азозварни , монтажни систем вентиляції, ондиціювання повітря, пневмотранспорт й аспірації, з/пл. від 1500 рн

Виробничо-тор ове підприємство Млинівсь о о РайСТ

ТзОВ «Західстандарт» лицювальни -плиточни б дівельний

РАЙОН (РЦЗ:

- б фетни Млинів)

(ма азин «К лінарія» смт

Відділ охорони здоров’я Зарічненсь ої РДА

- продавець продовольчих товарів

- лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар, 5 чол.

- продавець продовольчих товарів

- завід вач інформаційно-аналітично о центр - районний педіатр

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (252) 2-24-14) ВАТ Здолб нівсь ий ЗНО - то ар

онвеєра

- машиніст б льдозера - підсобний робітни - еле тро азозварни ПАТ “Томаш ородсь ий щебеневий завод” - еле тро азозварни - то ар ПП Тіт В.Ф. -

хар

ПП Тіт Г.В.

ФОП Бой о Л.Є.

- оловний лі ар, 2 чол.

олії

- машиніст е с аватора

- машиніст тепловоза

Млинівсь ий район (РЦЗ: тел. (259) 6-39-18)

- пе ар

- офіціант ТОВ “У раїнсь а омпанія”

ФОП Коновалова О.О.

лісопереробна

ТОВ «СБЕ У раїна РІВНЕ»

- сорт вальни матеріалів та виробів з деревини

- диспетчер виробництва

ПП Крохмалю Г.С.

- майстер-нала одж вальни з технічно о обсл ов вання машинно-тра торно о пар

-

ДП «Млинівсь ий ліс осп робітни на лісо (лісо осподарсь их) роботах

льт рних

хар

- прибиральни

сл жбових приміщень

ПП Кінч р А.А. - пиляр

САРНЕНСЬКИЙ район (РЦЗ: тел. (235) 2-10-73)

Мізоць а спеціальна ш ола-інтернат

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (233) 4-13-20)

- лі ар-педіатр

Радивилівсь е КТРП

- то ар (м. Рівне та м.Слав та), з/пл. 1010 рн,

ДНЗ «Малят о»

- завід вач с лад

нала одж вальни верстатів і маніп ляторів з числовим про рамним правлінням (виробництво с лопласти ових ві он), машиніст рана автомобільно о, з/пл. від 1200 рн

-

ПАТ Радивилівсь ий завод «Ф рніт ра»

Облпсихлі арня

ПП Флорес

нала одж вальни пресово о стат вання

- лі ар-психіатр, 2 чол.

-

рн

хар, з/пл. 1493 рн, пе ар, з/пл. 1472

радіомехані з ремонт радіоеле тронно о стат вання (працювати в смт Зарічне та Зарічненсь ом районі), інженер (працювати в смт Зарічне та Зарічненсь ом районі, смт Володимирець та Володимирець ом районі), з/пл. від 1200 рн - ре ламіст, з/пл. 1400 рн - начальни відділ , ре ламіст, е ономіст, заст пни дире тора, машиніст- ранівни (мар и КС-3575А), менеджер із зб т , слюсар з механос ладальних робіт, фахівецьаналіти з дослідження товарно о рин , підсобний робітни , з/пл. від 1500 рн

ерівни

м зичний В.І.

- еле тро азозварни

овальсь о-

ПП «Компанія Автоленд» - оловний б х алтер

- швач а, 5 чол.

ПП «Здолб нівпромсервіс»

СФГ «А ротехсервіс» - еле тро азозварни

-

- робітни фермерсь о о осподарства ВАТ «Радивилівсь а меблева фабри а»

- працівни більярдно о зал

- се ретар ерівни а (підприємства, станови, ор анізації)

ПП Крюч овсь ий В.А. - водій автомобіля 2, 1 лас (автоб си)

К знецовсь 75-96)

(МЦЗ: тел. (236) 3-

ДЗ «К знецовсь а СЕС об’є та з особливим режимом роботи»

- менеджер ( правитель із зб т )

- молодший інспе тор відділ 22 чол.

охорони,

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ м.Рівне Відо ремлений підрозділ “Колійна машинна станція № 123”

КП «Радивилівтеплосервіс»

- нала одж вальни та механізмів

- еле тро азозварни - еле три

олонія

- архіте тор

- бармен хар

Катеринівсь а виправна Рівненсь ої області № 46

ППФ «Поліссяпрое т-сервіс»

ТОВ «ШТП «Мая »

дільниці

олійних машин

- лі ар з ом нальної і ієни

- майстер б дівельних та монтажних робіт

- слюсар з ремонт механізмів

- машиніст еле тростанції перес вної Рівненсь а дистанція еле тропостачання Львівсь ої залізниці

- лі ар–ба теріоло

ДП «Радивилівсь ий КХП»

- енер ети , з/пл. 1200-1500 рн

- лі ар з і ієни дітей та підліт ів

- еле тро азозварни

- майстер з ремонт , з/пл. 2030 рн

- інженер (хімічні техноло ії)

- слюсар-інстр ментальни , з/пл. 1600 рн

- лі ар–епідеміоло

- слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле троні а)

- мані юрниця, з/пл. 1000 рн - пер ар, з/пл. 1000 рн

ВП «Рівненсь а «Енер оатом»

- слюсар з ремонт автомобілів (вели овантажних), з/пл. 1500 рн

- інстр центр

- швач а, з/пл. 1500-2000 рн

- лі ар з лі вальної фіз спортивної медицини

- лі ар з радіаційної і ієни АЕС»

ДП

НАЕК

тор навчально-трен вально о

ДТВ «Козина ропромтехні а»

- техні з до ментації

- оваль р чно о

- техні -енер ети

вання

олійних машин та

під отов и

технічної

- еле тро азозварни

- машиніст еле тростанції перес вної

ПП Ні олайч

- еле тромехані

Г.М.

- офіціант

- слюсар-ремонтни

- бармен

Дистанція олії Львівсь ої залізниці

ПП «Міната»

- машиніст еле тростанції перес вної

- забійни

Рівненсь е НВП УТОГ

- слюсар з ремонт реа торно-т рбінно о стат вання

- охоронець

- столяр-верстатни

- підсобний робітни

ПП фірма “Селена”

- інженер

ПП Парх та О.І.

- швач а

ТзОВ «БК ПоліссяБ дМонтаж»

- бармен

ЗАТ “Рівне-Стиль”

- оловний інженер

ПП Д бинець ий П.О.

- швач а

- продавець продовольчих товарів, 2 чол.

- еодезист

- офіціант

Рівненсь а дитяча м зична ш ола № 2

Соснівсь е ТРП

- ви онавець робіт

- підсобний робітни

- вчитель по лас баяна

- продавець продовольчих товарів, 3 чол.

Ком нальне підприємство «К знецовсь е місь е бюро технічної інвентаризації»

ПП Д бинець а Н.Г.

Мар ет «Сільпо»

-

- продавець продтоварів

Робот , б дь-я , хлопець 28 р. Конта ти: 26-25-31

Робот , жін а, 26 ро ів, освіта вища педа о ічна, досвід роботи з дітьми, промо тером, мерчандайзером. Конта ти: 28-16-10, (097) 654-42-34

Продавця. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74

Підприємствам області потрібні працівни и

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85)

Продавця, жін а 37р, д/р. Конта ти: (067) 793-44-54

Продавця, жін а. Конта ти: 63-78-29

- монтер

Робот , б дь-я , хлопець 25 р., д/р в охороні, тор івлі. Конта ти: (098) 634-07-68

Робот , жін а 55 р. Конта ти: 62-61-89, (096) 348-68-58

Продавця, жін а, 40 р., д/р. Конта ти: 64-18-65, (098) 572-99-62

- слюсар з ремонт автомобілів

- верстатни деревообробних верстатів, 2 чол.

- продавець продовольчих товарів, з/ пл. від 1000-1600 рн

Продавця, жін а 31 р, д/р. Конта ти: 64-22-29, (096) 621-05-72

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

- еле трослюсар

ТОВ «Кордео»

- шеф- хар, хар, офіціант, бармен, з/пл. від 1100-1500 рн

Робот , б дь-я . Конта ти: 62-23-60, (096) 519-10-61

- то ар

птиці, 2 чол.

- водій ле ово о автомобіля

Робот , б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (098) 463-41-06

Робот , б дь-я , чолові . Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11

т шо

- охоронни , з/пл.1000 рн

Продоб’єднання

ТзОВ “Мо винсь а паперова фабри а” -

оловний механі

льт ри та

еле тромонтер з ремонт обсл ов вання еле тро стат вання

та

- техні з інвентаризації нер хомо о майна

ТОВ «Бімол»

- інженер з інвентаризації нер хомо о майна

- слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и

Корець ий район (РЦЗ: тел. (251) 210-51)

- інженер з е спл атації машиннотра торно о пар - слюсар-ремонтни - еле три

цех

Березнівсь ий місь оппродтор - продавець продовольчих товарів, 2 чол. ТОВ «У лен о» - швач а, 2 чол.

Вели омежиріць е СТ - продавець продовольчих товарів, 5 чол. - оловний б х алтер

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. 22-34-74)

Кафе «О олиця»

Фермерсь е осподарство “Кемпін ”

Мар ет «ФОЗЗІ»

-

- вантажни

хар, 2 чол.

- продавець- онс льтант

- начальни фінансово о відділ

- асир тор овельно о зал

- шт рман аеропорт

Житлово- ом нальне спеціалізоване ремонтно-б дівельне підприємство «Гал зеве»

- авіаційний техні еле тро стат вання

хар

Філія «Корець ий райавтодор»

з

приладів

еле тромонтер з ремонт обсл ов вання еле тро стат вання

- тра торист

- підсобний робітни

ОКП “Міжнародний аеропорт Рівне”

- інспе тор-пілот з безпе и польотів

ПП Гич н Р.В. -

хар

та та

- пар

вальни

ПП «Тепло азб д» - інженер з я ості

Березнівсь ий омбінат ромадсь о о харч вання

Костопільсь ий район (РЦЗ: тел. (257) 2-13-52)

ППФ “Бере иня”

ПП «Монро»

- пер ар, 2 чол.

-

БЖКП

- мані юрниця

- менеджер із зб т автомобілів

- м ляр

Зорянсь е споживче товариство

Вели омидсь е ССТ

-

- мані юрниця

- продавець продовольчих товарів, 2 чол.

- бармен

ПП Антоню Л.Р.

Відділ охорони здоров’я Костопільсь ої РДА

Ком нальний за лад “Рівненсь ий обласний оспіталь інвалідів війни” Рівненсь ої обласної ради

хар, 2 чол.

- офіціант ПП На мч

Н.В.

- продавець продовольчих товарів, 2 чол. ПП Ватич

Н.Ф.

- лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар, 4 чол.

хар

запчастин до

Демидівсь ом районі КП “Демидівсь е виробничоза отівельно-тор ове підприємство” - продавець продовольчих товарів (села Хрінни и, Боремель)

- лі ар-фізіотерапевт

- продавець продовольчих товарів

Деражненсь а ЗОШ

ПП Василець В.Г.

- лі ар-анестезіоло

- механі

- продавець продовольчих товарів

- лі ар-лаборант

Солiст и, в/о м зична. Конта ти: (096) 607-11-32 pinchuko@bk.ru

ЗОШ № 6

ПП Червоня В.Д.

- лі ар- роло

- лаборант ( абінет хімії)

- продавець продовольчих товарів

- лі ар-терапевт

Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59

Маломидсь а ЗОШ І-ІІІ ст.

ПП Оніщ

- лі ар- ардіоло

- механі

Фірма “С орпіо Лімітед”

Сторожа, війсь овий пенсіонер. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

- слюсар з ремонт автомобілів

Дядь овиць е споживче товариство

ПП Остапч

ПП « Західліс – 2»

- продавець продовольчих товарів, 3 чол.

- продавець продовольчих товарів

- оператор мийної станов и, 2 чол.

ТОВ “СП “АЛМІ”

- асир тор овельно о зал

Сторожа, серйозна жін а, 40 р. Конта ти: 22-45-75

- тра торист (лісоза отівельні роботи)

ПП “Адамо”

ТОВ «ТАНДЕМСВІТ»

- швач а, 2 чол.

- еодезист

Приватна медична фірма “Ма істр”

ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом»

Сторожа-вахтера, чолові 54 ро и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Сторожа. Конта ти: (095) 500-31-51

О.П.

В.В.

- продавець непродовольчих товарів (с.Вов овиї)

м.К знецовсь

- лі ар-фізіотерапевт

- верстатни деревообробних верстатів

ППФ «Лар о»

м. ДУБНО і ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН (МРЦЗ: тел. (256) 4-94-63)

- провізор

- рамни , 4 чол.

Городищенсь а виправна олонія № 96

ПАТ «Д бенсь ий завод ГТВ»

ПСК «Головинсь е» - продавець продовольчих товарів

- молодший інспе тор зас дженими), 3 чол.

ПСК “Кристал”

- молодший інспе тор (охорона об’є та)

- інстр центр

- інженер-еле троні

(на ляд

за

Фас вальниці, жін а, 37 р. Конта ти: (067) 793-44-54

- менеджер із зб т

Фас вальниці. Конта ти: 24-61-49, (096) 881-98-46

- начальни

- еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт еле тро стат вання

- енер ети

ВК ТзОВ «Компанія «Вежа»

СК “Еліт”

- форм вальни

Швач и, рім індивід альних замовлень, д/р. Конта ти: 61-96-63

- помічни

- тра торист

ВАТ “Рівненсь ий авторемонтний завод”

- інженер з автоматизованих систем ер вання виробництвом

ТОВ «Дартат-тор ліс»

- оловний б х алтер

- водій навантаж вача

- водій вантажно о автомобіля, 6 чол. - водій навантаж вача

ПАТ “Рівненсь ий завод надміцних залізобетонних онстр цій”

Швач и, на дом . Конта ти: (097) 864-38-92

Робот на б дівництві. Конта ти: (096) 519-10-61

Швач и, на неповний робочий день. Конта ти: 097 209-99-57

Робот на дом , або «е с люзив», чолові . Конта ти: 40-05-26

Шліф вальни а виробів з дерева. Конта ти: 23-37-57, (096) 261-58-97

ТзОВ «Е о До » цех ерівни а

- сорт вальни матеріалів та виробів з дерева ПП Сер ієн о В.Ю. - тістороб

- розпилювач

аменю

- шліф вальни -полір вальни

виробів з

тор навчально-трен вально о

ДП “М’ясо омбінат “Зоря” овбасних виробів

- форм вальни залізобетонних виробів та онстр цій

ТОВ «Селадон-рось»

- еле тромехані з ремонт та обсл ов вання еле тронної медичної апарат ри

Підприємство Клевань “Ком нсервіс” - слюсар-сантехні

Рівненсь ом районі Фірма “Равіс” - слюсар з ремонт

автомобілів

За довід ами звертатися центри зайнятості


№43 від 9 листопада 2011 ро

ТЕЛЕАФІША

47

Ïîíåäiëîê, 14 ëèñòîïàäà

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.45, 07.20 Невідоме від відомих 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Здорове харч вання 07.40 Знайди себе 07.45 Мрії здійснюються 07.50 М льтфільм 08.20, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.20 Підс м и 09.40 Точ а зор 10.00 «Ле о б ти жін ою» 10.40 Битва націй 10.55 Шеф- хар раїни 12.10, 15.30, 05.50, 18.45, 21.45 Діловий світ 12.30 Право на захист 12.50 Армія 13.05 Х/ф «Соро перший» 14.35 Ві но в Амери 15.15 Euronews 15.40, 04.20 Х/ф «Іванове дитинство» 17.20 Т/с «При оди ма а» 19.05 After Live 19.25 Ата а ма ії 19.55 Карао е для дорослих 20.40 Сільрада 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 22.00 «Сміх до оли ів рі роли а» 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.25 Від першої особи 01.45 ТелеА адемія

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Патр ль тижневий 07.10, 08.15, 16.20 М/ф 07.30, 16.00 Рівне сьо одні 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.40, 04.45 «Правда життя» 09.10, 22.00 Т/с «NCIS» 10.05, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00, 12.35 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00, 13.25 Т/с 15.20, 00.20 Х/ф 16.10 Kids Flix 17.20 М зичний майданчи 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 00.00, 19.30, 21.15 Новини 20.05, 21.05 Патр ль 20.15 Д/с «Е стремальне дов ілля» 21.25 Чоловічі розва и 21.45 Сильні світ

06.01, 21.40, 03.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.30, 00.15, 03.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 19.30, 23.35, 03.15 «Бiзнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «По ода в У раїнi» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 04.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференцiї прямом ефiрi» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода свiтi» 15.20, 16.20 «Час iнтерв`ю» 17.25, 05.40 «Територiя за он » 18.15, 03.30 «Енер она ляд» 18.45 «Київсь ий час» 19.36, 02.10, 05.00 «Час: важливо» 21.00, 04.25 «Час» 22.00, 01.00 «У раїнсь i пристрастi» 23.40 «Автопiлот-тест» 00.25, 02.50, 03.50 «Автопiлот-новини» 00.35 «О ляд преси»

06.00 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00, 20.00 Т/с «Солдати» 12.55, 22.50, 01.15 «Реаліті-шо «Вели ий Брат» 13.25 Х/ф «Грейсі» 15.20 Х/ф «А ент по личці Спот» 17.20 Х/ф «Т пий і ще т піший за т по о» 19.30 «Панаєхало» 21.50 «Бійцівсь ий л б» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15, 01.45 Ме си ансь і ані ли 02.00 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «П’ятниць ий» 10.00, 21.15 Т/с «Вендета по-російсь и» 11.00 Т/с «Дорожній патр ль - 10» 13.00, 04.30 Нехай оворять 15.35, 02.20 Щиросерде визнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 22.15 Х/ф «С арб Амазон и» 00.20 Х/ф «Т ман» 02.45 Т/с «Безмовний свідо - 3» 05.20 Д/с «П н т призначення - правда»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.10, 02.10, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Тімон і П мба» 09.25 К лінарне шо «Сма ємо» 10.00, 17.45 «Сімейні мелодрами» 10.55 «Світ навиворіт - 2: Індія» 11.50, 17.20 «Шість адрів» 12.15, 02.25 Х/ф «Я - не я» 16.00 «Мама в за оні» 18.35 «Не бреши мені - 2» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни» 21.15 «Холостяч и. Нове охання» 22.25 «Ілюзія безпе и. Таблет и від сіх хвороб» 23.25 «Tkachenko.ua» 00.25 Х/ф «Коханець» 05.45 «Чесно»

05.20 Х/ф «Ціна божевілля» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства - 9» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Слідство вели...» 13.35 «С дові справи» 14.30 Х/ф «У твоїх очах» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Обр ч а» 19.05 Т/с «Дар но » 20.00, 02.45 «Подробиці» 20.30 «Спорт Подробицях» 20.35 Т/с «Дівоче полювання» 21.35 Т/с «Шлюб за заповітом 2» 23.55 «Позаочі» 00.55 Х/ф «Бажання» 03.15 Д/с «Міста підземно о світ »

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 «Контрольна за пiвля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.00 Т/с «Слiд» 13.15 «Дiльничний дете тив» 14.00 Iншi новини 14.20 «Зроз мiти. Пробачити» 15.20, 02.35 «Хоч знати» 15.55 «Поле ч дес» 16.55 «Федеральний с ддя» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.40 «Хай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Ф рцева» 22.35 «Доля на вибiр» 23.45 «Познер»

05.45, 06.35, 00.00 Т/с «Адво ат» 06.30, 02.00 «Бізнес+» 07.20, 14.40 «Нез’ясовно, але фа т» 08.20 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.20 Х/ф «Бабине літо» 13.40, 19.10 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 15.40 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Феномен. Невідома версія» 23.00 Т/с «До тор Ха с» 01.50 «Вi на-Спорт» 02.05 Х/ф «Во нем і мечем» 05.00 Нічний ефір

05.25 Сл жба розш дітей 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.15, 13.05, 19.10, 00.50 Спорт 07.40, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30, 02.35 Фа ти 09.20 Ане доти по- раїнсь и 09.55, 13.10 Т/с «Російсь ий д бль» 12.55 На рівних 14.45 Х/ф «Брестсь а фортеця» 19.15, 00.55 Надзвичайні новини з К.Сто нієм 20.15 Т/с «Морсь і дияволи-5» 22.45, 03.10 Свобода слова з А.К ли овим 01.55 Т/с «Герої-4»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Сл жба розш дітей 08.30 Хітова вежа 09.30, 12.30, 18.20, 20.00 Один на один 10.00 Рівненщина мистець а 10.30 А варі м 13.00 Країна дитячиї мрій 1ч 14.00 Ретроспе тива 15.30 Т/Ф «Народна війна» 16.20 Пізнай світ 16.40 М з. Фільм 17.00 Фестивальний поді м 17.20 СвітОсвіт 17.50 Молодіжний прорив 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 «День» 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 19.45 На добраніч аз а 20.30 Час раїни 21.30 Юна зір а 21.50 Західний е спрес 22.05 Почер долі 23.00 Європейсь ий дім

05.45, 12.45 Твою мам ! 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.30 М льти з Л нті ом 07.30 М/с 08.00 Телеп зи и 09.00 Єралаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранет и» 10.05, 13.55 Одна за всіх 10.30 Comedy Woman 11.25 Жіноча лі а 11.55 Т/с «Хор» 13.15, 18.10 Маша та моделі 14.25, 16.45 Т/с «Універ» 14.55, 00.15 Дом-2 18.50 Т/с «Моя пре расна няня» 19.50, 21.10 Т/с «Універ» 20.45 Т/с «Реальні пацани» 21.35 Т/с «Спліт» 22.00 Т/с «За рита ш ола» 22.55 Т/с «Ворота» 23.45 Д рнєв +1

04.50 «Ранет и» 05.35, 06.35 Kids Time 05.40 М/с «При оди Дже і Чана» 06.00 М/с «Нові при оди С бі Д » 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер 09.10 Фабри а Зіро -4 12.55 Т/с «Кадети» 13.55 М/с «Бетмен» 14.30 М/с «Мас а-2» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 15.55 Т/с «Др зі» 16.55 Т/с «Звабні і вільні» 17.55, 21.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 00.55 Спортрепортер 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 20.40 Бать и і діти 22.40 Аферисти 23.40 Т/с «Щасливі разом» 01.05 Сл жба розш дітей 01.10 Т/с «Плет ха-2» 02.35, 03.25, 04.15, 04.45 Зона ночі 02.40, 03.30 Бо дан Хмельниць ий

06.00, 06.20 І раш и для дорослих 06.50 Вражаючі адри 07.40 Нострадам с 09.30 Стародавні ме а-ц намі 10.30, 14.10 Р йнівни и міфів 11.20, 15.00 Се рети мин ло о 12.20 Хіт-парад техні и 13.20, 04.00, 05.00 Top Gear 15.50, 19.10 Намедни 16.40, 20.00 Таємні зна и 17.30, 20.50 Фантастичні історії 18.20, 21.40 Таємниці століття 22.30, 03.00 Невідома Південна Амери а 23.30 Інсайдер

06.00 «Рано Росії» 10.05, 04.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 11.15 «Важливі речі» 11.30 «Та інші... І ор Терентьєв» 12.00, 14.00, 18.00 Вісті 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15 «Моя срібна ля» 14.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 14.50 «Кімната сміх » 15.35 «З новим домом!» 16.25 «Про най оловніше» 17.10, 02.45 Т/с «Слово жінці» 18.45, 03.30 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.35 «Прямий ефір» 20.30 Т/с «Дояр а з Хацапетів и-3» 22.00 Т/с «Лі відація» 22.45 «Вибори 2011. Дебати» 23.35 «Вісті +» 23.50 «Тим часом» 00.35, 05.35 Новини льт ри 00.55 Т/с «Серце матері» 01.40 Вісті.ru

05.45, 10.10, 02.30 Твій хіт 06.00 Ж рфі с 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.20 Створи себе 07.25 «Життя зі зна ом +» 07.55, 19.00 Нав олосвітня е спедиція: три в одном 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 11.20 Най расивіші острови світ 12.15, 00.00 Ювелір TV 16.25 М льтфільми 16.45 Х/ф «Фараон» 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 18.45 «Життя» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 21.50 Дитинство в ди ій природі 23.00 Се ретні файли 23.30 Калейдос оп ди ої природи 03.10, 05.10 Дива и 03.40 Провісни и незалежності 04.25 Трипільці

06.00, 15.35, 20.00, 01.00 Безпе а меж 06.25, 11.00, 01.55 Ме аб дiвництва 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Цi аво про все 08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Справа технi и! 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Амери ансь ий чоппер 11.55 Крiзь ротов нор з Мор аном Фрiменом 12.50 Чом ? Питання свiтотворення 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Зброя майб тньо о 21.00 Вижити разом 22.00 Смертельний лов 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтийт рикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 15 ëèñòîïàäà 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.45, 07.20 Невідоме від відомих 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Здорове харч вання 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.20, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.20 Підс м и 09.35 Світло 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 05.50, 18.45, 21.45 Діловий світ 12.30 Хай щастить 12.50 Темний сил ет 13.05 Кни а.ua 13.25 Х/ф «Постріл спин » 15.15 Euronews 15.40 Х/ф «Підран и» 17.20 Т/с «При оди ма а» 19.00 Про оловне 19.40 До 60-річчя раїнсь о о телебачення. Тарап нь а і Штепсель 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.40, 22.00 221. Е стрений ви ли 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.25 Від першої особи 01.45 ТелеА адемія 02.25 Х/ф «Моло о с орботи» 04.00 На добраніч, діти 04.20 Х/ф «Підран и»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45, 19.30, 21.15 Новини 07.05, 08.05 Патр ль 07.15, 08.30, 17.25 М/ф 07.35, 17.05, 00.00 Рівне сьо одні 08.15 Kids Flix 08.40, 02.05, 05.30 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі - 8» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.35 Т/с «Хер вим» 15.40 Х/ф 17.15 Веселі ро и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.05, 21.05 Патр ль 20.20 На часі 21.25 „Модно” 21.45 Сильні світ 00.10 К лінарне шо „СмачнОГО!” 01.00 Патр ль 01.15 Ритми ночі 02.30 «Речовий до аз» 03.40 «Правда життя» 04.35 «А енти вплив » 05.50 «Уро и тітонь и Сови»

06.01, 21.40, 03.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.20, 00.10, 03.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 19.30, 23.10, 00.35, 03.15 «Бiзнесчас» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, 22.50 «По ода в У раїнi» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 04.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференцiї прямом ефiрi» 10.55, 18.10, 00.15 «По ода свiтi» 15.20 «Мотор-ТБ» 16.15, 17.15 «У раїнсь i пристрастi» 18.15, 03.30 «А ро онтроль» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.36, 01.40, 05.00 «Час: важливо» 21.00, 02.20, 04.25 «Час» 21.55, 01.00 «Портрети» з С. Дорофеєвим 23.30 «Територiя за он » 23.55, 02.55, 03.26 «О ляд преси» 00.25, 03.50 «Автопiлот-новини» 05.40 «Життя цi аве»

05.45 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00, 20.00 Т/с «Солдати» 12.55, 22.50, 01.15 «Реаліті-шо «Велиий Брат» 13.25 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 16.15 Т/с «При оди Гер леса» 17.15, 21.50 «Бійцівсь ий л б» 18.10 «Країна д рнів» 18.50 «Три сестри» 19.30 «Панаєхало» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15, 01.45 Ме си ансь і ані ли 02.00 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «П’ятниць ий» 10.00, 21.15 Т/с «Вендета по-російсь и» 11.00 Т/с «Ментовсь і війни - 3» 13.00, 04.30 Нехай оворять 15.35, 02.30 Щиросерде визнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 23.50 Т/с «Подія» 00.45 Х/ф «С арб Амазон и» 03.00 Т/с «Безмовний свідо - 3» 05.20 Д/с «П н т призначення - правда»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35, 02.25, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Тімон і П мба» 10.00, 17.45 «Сімейні мелодрами» 10.55, 18.35 «Не бреши мені - 2» 11.50, 05.55 «Чесно» 12.45 «Ілюзія безпе и. Таблет и від сіх хвороб» 13.45, 01.35 Т/с «Любити Анн » 14.40, 04.40 «Мій зможе» 16.00 «Мама в за оні» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни» 21.15 «Міняю жін - 4» 22.35 «Гроші» 23.55 Х/ф «Червоний слід» 03.10 Т/с «Новини» 03.55 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.30, 16.05 Т/с «Лет чий за ін» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим раном 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Таємниці слідства - 9» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.35 Д/с «Дете тиви» 14.15 «Сімейний с д» 15.15 «С дові справи» 18.10 Т/с «Обр ч а» 19.05 Т/с «Дар но » 20.00 «Подробиці» 20.30 «Спорт Подробицях» 20.50 «Ф тбол. Збірна У раїни - збірна Австрії» 23.10 Д/с «Моя раїна» 23.35 Д/ф «Ельдар Рязанов» 00.35 Х/ф «Дніпровсь ий р біж» 03.05 Подробиці 03.35 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.40 Д/ф «Міста підземно о світ » 04.40 Д/ф «Привіт від Коби»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 07.05 Вибори-2011 09.15 «Контрольна за пiвля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.00 Т/с «Слiд» 13.15 «Дiльничний дете тив» 14.00 Iншi новини 14.20 «Зроз мiти. Пробачити» 15.20, 02.40 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Ф рцева» 16.55 «Федеральний с ддя» 18.20 Вибори-2011 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.40 «Хай оворять» 21.00 «Час» 22.35 «По той бi свiтла» 23.45 Нiчнi новини 00.05 «Проти ночi»

06.10, 02.25 «Бізнес+» 06.15, 00.40 Т/с «Адво ат» 07.55, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 09.00 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 11.50 Х/ф «Одр жений холостя » 13.50, 19.10 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 15.50 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «Весільні битви» 22.40 «Правила життя. Ковбасні обріз и» 23.40 Т/с «До тор Ха с» 02.15 «Вi на-Спорт» 02.30 Х/ф «Во нем і мечем» 04.15 Нічний ефір

05.25, 03.45, 08.45, 12.45, 23.00, 18.45 Фа ти 05.40, 06.45 Світано 06.25, 07.40 Ділові фа ти 06.40, 09.25, 12.55, 19.10 Спорт 07.50 Ти не повіриш! 09.30, 19.15, 02.10 Надзвичайні новини з К.Сто нієм 10.35 Х/ф «Поліцейсь ий із Беверлі Хіллз-3» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.20 Comedy Club 14.20, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи-5» 16.35 Т/с «Мент за оні» 22.30 Т/с «Та сі» 23.15 Х/ф «Пряма та очевидна за роза» 03.05 Т/с «Герої-4» 04.20 Жіноча ло і а

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 2 2 . 5 0 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 08.30 Юна зір а 08.45 Західний е спрес 09.30, 12.30, 18.20 Один на один 10.00 Почер долі 10.30 Європейсь ий дім 13.00 Країна дитячих мрій 2 ч. 14.00 Ретроспе тива 16.20 А варі м 17.20 Мандри 17.50 Моя родина-У раїна 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Час раїни 21.30 Перехрестя правди 22.00 Та е життя 23.00 Без права на заб ття. Віль ірсь ий патріотизм 00.30 повтор ран ово о ефір

05.45, 12.45 Твою мам ! 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.30 М льти з Л нті ом 07.30 М/с 08.00 Телеп зи и 09.00 Єралаш 09.10, 15.50 Т/с «Ранет и» 10.05, 21.35 Т/с «Спліт» 10.30 Comedy Woman 11.25 Жіноча лі а 11.55 Т/с «Хор» 13.15, 18.10 Маша та моделі 13.55, 18.50 Т/с «Моя пре расна няня» 14.55, 00.15 Дом-2 16.45 Т/с «Універ» 19.50, 21.10 Т/с «Універ» 20.45, 23.45 Т/с «Реальні пацани» 22.00 Т/с «За рита ш ола» 22.55 Т/с «Ворота» 00.40 До світан

04.50 «Ранет и» 05.30, 06.35 Kids Time 05.35 М/с «При оди Дже і Чана» 06.00 М/с «Нові при оди С бі Д » 06.40, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.45 М/с «Фі с і Фо сі» 07.30, 09.00, 19.00, 00.45 Репортер 09.10, 23.50 Т/с «Щасливі разом» 10.55, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 12.00 Т/с «Кадети» 14.00 М/с «Бетмен» 14.35 М/с «Мас а-2» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 17.00 Т/с «Звабні і вільні» 17.55, 21.45 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 20.40 Знов разом 22.50 Новий по ляд 01.10 Т/с «Плет ха-2» 02.35, 03.40, 04.25 Зона ночі 02.40 Бо дан Хмельниць ий 03.45 Ах, не оворіть мені про любов...

06.00, 06.20 Хіти Інтернет 06.50 Вражаючі адри 07.40 Панорама 08.40, 09.30 Їжа майб тньо о 10.30, 14.10 Р йнівни и міфів 11.20, 15.00 Се рети мин ло о 12.20 Хіт-парад техні и 13.20 Воїни. Варвари 15.50, 19.10 Намедни 16.40, 20.00 Таємні зна и 17.30, 20.50 Фантастичні історії 18.20, 21.40 Таємниці століття 22.30, 03.00 Невідома Південна Амери а 23.30, 05.30 І раш и для дорослих 00.00, 02.00 Шпи ни 01.00 По ер Д ель 2 04.00 Ме амоделі 05.00 10 правил спіх

06.00 «Рано Росії» 10.05, 04.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 11.15 «Важливі речі». «Глоб с народовольця» 11.30 «Та інші... Леонід Варпаховсь ий» 12.00, 14.00, 18.00 Вісті 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15, 22.00 Т/с «Лі відація» 14.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 14.50, 00.55 Т/с «Серце матері» 15.35 «З новим домом!» 16.25 «Про най оловніше» 17.10, 02.45 Т/с «Слово жінці» 18.45, 03.30 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.35 «Прямий ефір» 20.30 Т/с «Дояр а з Хацапетів и-3» 22.45 «Вибори 2011. Дебати» 23.35 «Вісті +» 23.50 «К льт рна революція» 00.35, 05.35 Новини льт ри 01.40 Вісті.ru 01.55 «Профіла ти а»

06.00, 18.45 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М льтфільми 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +» 07.55, 19.00 Нав олосвітня е спедиція: три в одном 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 21.50 Дитинство в ди ій природі 12.15, 00.00 Ювелір TV 16.35 Х/ф «Шантажист» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.50 Світсь і хроні и 23.30 Калейдос оп ди ої природи 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Трипільці

06.00, 11.55, 15.35 Безпе а меж 06.25, 11.00, 01.55 Ме аб дiвництва 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Цi аво про все 08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Справа технi и! 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Амери ансь ий чоппер 12.50 Вижити разом 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Зброя майб тньо о 20.00, 01.00 Р отворнi ч деса 21.00 Гi антсь i б дiвництва 22.00 Грандiознi переїзди 03.45 Блис авичнi атастрофи


48 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.25 Тема дня 06.45, 07.20 Невідоме від відомих 06.50 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.25 Здорове харч вання 07.40 Знайди себе 07.45 М льтфільм 08.20, 00.15 Е сперт на зв’яз 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.20 Підс ми 09.35 «Ле о б ти жін ою» 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 05.50, 18.45, 21.35 Діловий світ 12.30 Х/ф «А онія» 15.15 Euronews 15.40 Х/ф «Парад планет» 17.20 Т/с «При оди ма а» 19.10 Концерт до 60-річчя раїнсь о о телебачення 1 ч. 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.45 Досвід 22.35 221. Е стрений ви ли 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.25 Від першої особи 01.45 ТелеА адемія 02.35 Х/ф «Г ма» 03.55 На добраніч, діти 04.10 Х/ф «Парад планет»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45, 19.30, 21.15 Новини 07.05, 08.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 17.10, 00.00 Рівне сьо одні 08.20, 17.40 Чоловічі розва и 08.40, 02.15, 05.10 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі - 8» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів - 10» 13.30 Т/с «Мій ордон» 15.40 Х/ф 17.20 АВС-ш а 17.30 М/ф 18.00, 19.00 Вітаємо Вас 20.05, 21.05 Патр ль 20.20 Домашні любленці 21.25 Феєрія мандрів 21.45 Сильні світ 00.10 Д/с «Е стремальне дов ілля» 01.00 Патр ль 01.20 «Ле енди арно о розш » 02.40 «Речовий до аз» 03.00 «Мобільні розва и» 03.45 «Правда життя» 04.40 «А енти вплив » 05.35 «Уро и тітонь и Сови»

ТЕЛЕАФІША

№43 від 9 листопада 2011 ро

Ñåðåäà, 16 ëèñòîïàäà 06.01, 21.40, 03.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.20, 00.10, 03.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 19.30, 23.10, 00.35, 03.15 «Бiзнесчас» 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїнi» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 01.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30 «Прес- онференцiї прямом ефiрi» 10.55, 18.10, 00.15 «По ода свiтi» 11.20 «Енер она ляд» 12.15 «C анер» 15.20 «Здоровi iсторiї» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Вiльна авань» 18.15 Д/ф «Володимир Стерню : сл жiння пiдпiллi», ч.1 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.36, 02.00, 05.00 «Час: важливо» 21.00, 01.25, 04.25 «Час» 22.00, 02.40 «А цент» 22.25 «Особливий по ляд» 23.30 «Бай Time» 23.55, 03.25 «О ляд преси» 00.25, 03.50 «Автопiлот-новини» 03.30 «Машина час » 05.40 «Феєрiя мандрiв»

05.45 «Рано на К1» 09.12 «Ювелір Т.В.» 10.00 «Галілео» 11.00, 20.00 Т/с «Солдати» 12.55, 22.50, 01.15 «Реаліті-шо «Велиий Брат» 13.25 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.20 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 16.15 Т/с «При оди Гер леса» 17.15, 21.50 «Бійцівсь ий л б» 18.10 «Д рні. Доро и. Гроші» 18.50 «Три сестри» 19.30 «Панаєхало» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15, 01.45 Ме си ансь і ані ли 02.00 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.20, 14.00, 22.15 Т/с «Слід» 09.00, 20.15 Т/с «П’ятниць ий» 10.00, 21.15 Т/с «Вендета по-російсь и» 11.00 Т/с «Випад овий свідо » 12.00 Т/с «Ментовсь і війни - 3» 13.00, 04.30 Нехай оворять 15.35, 02.10 Щиросерде визнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Мар ся. Випроб вання» 23.50 Т/с «Подія» 00.45 Х/ф «К ленепробивний» 02.40 Т/с «Безмовний свідо - 3» 05.20 Д/с «П н т призначення - правда»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.10, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Тімон і П мба» 10.10, 17.40 «Сімейні мелодрами» 11.05, 18.30 «Не бреши мені - 2» 12.05, 05.45 «Чесно» 12.55, 03.25 «Ілюзія безпе и. Таємниця Вольфа Мессін а» 13.45, 01.00 Т/с «Любити Анн » 14.40 «Мій зможе» 16.00 «Мама в за оні» 17.20 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни» 21.15, 22.30 «Від пацан и до панян и - 2» 23.25 Х/ф «Майже я люди» 01.50 Т/с «Новини» 02.40 Т/с «Одр жені. З дітьми» 04.10 Х/ф «Червоний слід»

05.30, 16.05 Т/с «Лет чий за ін» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Генеральсь а он ч а» 11.00 Т/с «Невидим и» 12.15, 03.15 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 13.35 Д/с «Дете тиви» 14.15 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 18.10 Т/с «Обр ч а» 19.05 Т/с «Дар но » 20.00, 02.40 «Подробиці» 20.30 «Спорт Подробицях» 20.35 Т/с «Дівоче полювання» 21.35 Т/с «Шлюб за заповітом 2» 23.55 Д/с «Се ретні території» 01.00 Х/ф «Мій чолові - мій бивця» 03.10 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.40 Д/с «Міста підземно о світ » 04.35 Д/ф «Чемпіони»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 07.05 Вибори-2011 09.15 «Контрольна за пiвля» 09.40 «Жити здорово!» 11.00, 04.05 «Модний виро » 12.20, 01.10 Т/с «Слiд» 13.15 «Дiльничний дете тив» 14.00 Iншi новини 14.20 «Зроз мiти. Пробачити» 15.20, 02.45 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Ф рцева» 16.55 «Федеральний с ддя» 18.20 Вибори-2011 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 01.50 «Хай оворять» 21.00 «Час» 22.35 Середовище iсн вання. «Я заощадити на їжi» 23.45 Нiчнi новини 00.05 «Вбивство»

06.10, 03.10 «Бізнес+» 06.15, 01.30 Т/с «Адво ат» 08.00 Кінець ефір 13.00 «Весільні битви» 14.50, 19.10 «Містичні історії-3 з Павлом Костіциним» 15.50 Битва е страсенсів 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 20.10, 22.40 «МастерШеф» 00.40 Т/с «До тор Ха с» 03.00 «Вi на-Спорт» 03.15 Х/ф «Ніщо не вічне» 04.45 Нічний ефір

05.10 Сл жба розш дітей 05.20, 03.15, 08.45, 12.45, 18.45, 23.00 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.20, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 07.45 Прово атор 09.30, 19.15, 01.40 Надзвичайні новини з К.Сто нієм 10.30, 16.35 Т/с «Мент за оні» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.20 Comedy Club 14.20, 20.10 Т/с «Морсь і дияволи-5» 22.30 Т/с «Та сі» 23.15 Х/ф «Одина » 02.35 Т/с «Герої-4» 0