Page 1

№32 (472) від 24 серпня 2011 року www.ar.rv.ua

Ціна 2 грн. 99 коп.

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


14

№ 32 вiд 24 серпня 2011 ро

№ 32 вiд 24 серпня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО

ОГОЛОШЕННЯ...........................4

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................36 Ш аю робот ............................39

НЕРУХОМІСТЬ БІЗНЕС 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................8 Здам..........................................8 Винайм ....................................9 Обмін.........................................9 Пропон ю....................................9 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................9 К плю........................................10 Здам..........................................10 Винайм ....................................10 Обмін........................................10 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................10 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................11 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................12 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ.................................12 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..13

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................16 К плю......................................16 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................17 К плю......................................19 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................19 К плю.......................................19 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................19 К плю......................................20 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................20 К плю......................................20 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................20 К плю......................................21 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................21 З ви отовлення..........................21 З встановлення...........................21 Інші........................................21 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 Б ддовід а................................22

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а........................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 ГОРОСКОП...............................26 Афіша вітає...............................26 КРОСВОРД..................................26

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................28 К плю......................................28 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................31 К плю.....................................32 Обмін......................................32 Оренда.....................................32 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................32 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................33 К плю......................................34 Обмін.......................................34 Оренда......................................34 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................34 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................34 К плю......................................34 Обмін.......................................34 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................34 К плю.......................................34 Пропон ю..................................34 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................34 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................34 Попит......................................34 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................34 К плю......................................34 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................34 К плю......................................34 Автодовід а................................34 Ціна на пальне на АЗС У раїни.........................34

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................41 К плю......................................41 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................41 К плю......................................41 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.9.0. Спецодя .........................41 Продам.....................................41 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.11.0. Конта ти........................41 Пропон ю..................................41

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Оплатити платні о олошення можна

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Я подати о олошення ре ламно-інформаційний тижневи «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

ФАКСОМ 2

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................42 К плю......................................42 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................42

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................50 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................50 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................50 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................50 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................50 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................50 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................51 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................51 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............52 10.2.0. За блено, знайдено........52 НОВИНИ РІВНОГО..................53 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................54

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення

до 22 слів, 7 рн. за подач

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

адресою:

м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 пов. ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в онверті за адресою:

33028, м. Рівне м-н Незалежності, 3 2 поверх

ПОБУТ

БЮРО ПОСЛУГ

до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх Варіант №2

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

(0362) 625-635

приймаються за телефоном:

Сл жба розш дітей................46 К плю.......................................47

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................47 К плю.....................................47 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................47 К плю......................................48 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................48 К плю......................................48 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................48 К плю......................................48 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................48 К плю......................................48 8.6.0. Мистецтво Продам....................................48 К плю.....................................49 Пропон ю.................................49 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................49 К плю.....................................49 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................49 К плю.......................................49 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................49 К плю......................................49 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................49 К плю.......................................49 Подар ю...................................49 Пропон ю..................................49 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................49 К плю......................................49

№32 від 24 серпня 2011 ро

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

office@ar.rv.ua 625635@ar.rv.ua

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5

О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Варіант №6 Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

(094) 966-87-92

т. хх-хх-хх

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


5

№32 від 24 серпня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , 35/18/9, • 8 поверх, євроремонт. Власни . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 360-79-94, (050) 435-79-49

1- імнатн вартир , в л. • Київсь а, 2/5Ц. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. • Ст.Бандери, 3/5Ц. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , пр. • Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З

євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н • Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н • Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартирв , в л. Ма арова, малосімей а, част овий ремонт, лічильни и на вод , бал он, лоджія, пар ет, 23.2 в.м. Конта ти: (097) 293-74-13

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ З МАНСАРДОЮ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 105 КВ.М, СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА (КИЇВ). КОНТАКТИ: (066) 245-57-09 1- імнатн вартир під омерційн діляність, в л.Пол бот а, 41 в.м. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 1/10, 36/18/8 в.м., висо ий цо оль, бойлер, пар ет. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/9 П, с часний ремонт, 32 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/5, вели а площа, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 080-53-88 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9, вели а площа, осметичний ремонт Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/9, 32 в.м., з ремонтом. Терміново. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9Ц, 39/19/14. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/ 9П, 35/19/9. Дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 9П, 34/18/9. Бал он, житловий стан. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/ 9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 1- імнатн вартир , в л. Д ндича 6/9П, осметичний ремонт, 31 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/ 5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/ 9П, 31,8/20,5/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, 2/2Ц, 28/15/7. Ремонт, олон а, висо і стелі. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, олон а, висо і стелі, ремонт, аз, меблі, нова сантехні а. Власни . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (098) 831-81-08 dopomoga_cgd@i.ua

1- імнатн вартир , в л. М. Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/ 9, 35/18/9, житловий стан. Терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 24/12/6, євроремонт, част ово мебльована, бойлер, або обміняю на 2- імнатн в це ляном б дин , рім 1 та останньо о поверх . Власни . Конта ти: (099) 377-25-33, (097) 412-47-72 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 1/5 Ц, жилий стан, 33 в.м. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097)511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9, 34/18/9, житловий стан. Терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9, 34/18/9, житловий стан. Терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6\9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Бал он зас лений пласти ом, теплений. Ванна облицьована с часною плит ою, перетерті стелі, на стінах шпалери. Охайна і затишна. Не това, ві на - двір. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (067) 364-25-25 podobovorivne@gmaill.com 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/ 9, 34/18/9, житловий стан, терміново. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/ 9, 36/17/8, житловимй стан, терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/5 Ц, 23/12/5. Ремонт. Д бові меблі, поб това техні а. Ціна: 20 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 9, 35/18/9, з ремонтом, част ово мебльована, 28000 .о., хороший тор . Конта ти: (096) 277-04-76

Квасилів Ш хевича

1/9П 2/9П

47,6/29,2/9 жилий стан 50/30/8 хороша осмети а

27000 35500

Б

8/9Ц

60/35/10

євроремонт, меблі

67000

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9, 35/14/8, хороший стан. Терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/ 10П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/ 9П, 32/12/8. Житловий стан. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/ 9П, 32/19/7, част овий ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, с часний ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (050) 194-57-51

Пар ова Д.Галиць о о

2/5Ц 6/9П

56/30/10 50/30/8

автономне опалення жилий стан

47000 36000

Міц евича

4/9Ц

48/28/7,5

євроремонт

55000

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 П, 31 в.м. Посередни ів не т рб вати. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 290-04-56, (099) 727-68-29 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 П, жилий стан, лоджія. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/9П, 34/17,5/9. Косметичний ремонт. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/ 9П, 3531/17,7/9. Жилий стан. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., євроремонт. Конта ти: (097) 413-87-43

1- імнатн вартир , 5/9П, р-н Бояр а. Конта ти: 63-25-71

1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 ц, 33/18/6, олон а, хороший стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/ 9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 40.4 в.м. Конта ти: (097) 701-47-21

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/ 5Ц, 30/16/6. Ремонт, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/9Ц, 25 м. в. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/10П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 8/10Ц, 34,8/17,4/8,8, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ТЕПЛО, ВОДУ, ГАЗ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, ДОМОФОН, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА ЧАСТКОВО. КОНТАКТИ: (097) 252-70-05

1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/ 6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3Ц, 32 в.м., під бізнес-проп. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097)511-40-48

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/ 10П, 34/18/9. Без ремонт , нова сантехні а. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9П, 34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 ц, 34/19/7.6, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/9 П, 31/12/9, ремонт, зас лена лоджія. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, лічильни и води, ві на на доро , можливість доб дови, власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9Ц, 46 в.м. за альна площа. Новоб дова, дахова отельня, після б дівельни ів. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5Ц, 22/13/ , за альна хня. Ціна: 14900 .о., тор . Конта ти: (050) 194-57-51 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5Ц, за альна площа 18 в.м., ремонт. Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, імната в ртожит , 18 м в, є д шова абіна, бойлер. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 86-342-89 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/ 5Ц, 30/18/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, хороший ремонт, між імнатні двері, нова олон а, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: 43-45-79, (067) 291-92-59 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/ 5Ц, 30/18/6. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о , 1/9П, 34/17/9 в.м., жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, євроремонт, 37 в.м. Обмін, б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 6/9 Ц, 36/18/9. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/ 5 Ц, мебльована, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 799-77-40

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 39/19/8. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/5Ц, 42/22/10. Новоб дова, автономне опалення. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9, 20,8 в.м., осметичний ремонт, малосімей а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9П, 33 /12/9 в.м., євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097)511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/ 9,Ц, євроремонт, част ово мебльована. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9Ц, 38/19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 П, 34 м в, хороший стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, перепланована, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 5/9П, 34,8/17,3/9,8. Власни . Конта ти: (096) 805-99-94

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/ 9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Фр това, 2/ 2Ц, 30/16/7,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 32 м в, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 31/18/7. Ремонт, можливо під омерцію. Ціна: 25800 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л.6-Гвардійсь а, 2/9П, осметичний ремонт, бал он зас лений, си налізація, бойлер, домофон. Власни . Конта ти: (067) 291-25-94 1- імнатн вартир , в л.В.Дивізії, 8/ 9П, 35/17/9, ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 509-77-39 1- імнатн вартир , в л.Млинівсь а, євроремонт, 37 в.м, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/9Ц, 27/14/6, без посередни ів. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 363-33-75 1- імнатн вартир , в л.Соборна, 4/9Ц, 27/14/6, власни . Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 363-33-75 1- імнатн вартир , в л.Чебишева, 5/ 9П, хороший стан, столяр а нова. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (067) 984-42-58 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 3/ 14Ц, 37/17/9, бал он зас лений, житловий стан, потреб є осметично о ремонт , отова до продаж . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 40-07-00 (067) 454-00-89 1- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/ 9 Ц, 36/18/8, броньовані двері, лічильни и, меблі. Ціна: 33500 . о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/ 18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 34,7/17,4/8,3. Косметичний ремонт. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Д. Галиць о о, 2/9П, 31/12/8. Жилий стан Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Дворець а, 1/5Ц, 23/12/5,5. Косметичний ремонт, Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Ма арова, 5/9Ц, 28,8/17,5,6. Хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц, 25,4/13/5,5. Косметичний ремонт, відремонтований дах. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, с часний ремонт, пл. ві на. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , пров л. Робітничий 5/5 Ц, 45/18/11, доб дована ім., зс л. Бал он. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , р-н автово зал , 8/9, 36/17,5/8 в.м., ремонт, пл./ві на, бойлер, вмонтована хня. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , С. Бандери, 2/5Ц, 24/12/6, євроремонт, бал он зас лений, лічильни и, бойлер, підвал. Конта ти: (099) 377-25-33, (097) 412-47-72 1- імнатн вартир , центр, без ремонт , 30.4/16.8/5.9, Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 893-74-39 1- імнатн вартир . Ціна: від 800-1100 рн. Конта ти: (067) 291-71-11

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ А.Мельни а А.Мельни а

9/10П 9/9П

34/18/9 32/12/8

жилий стан жилий стан

25500 25000

В. Дивізії

6/9П

35/18/9

жилий стан

28000

Київсь а

2/9П

34/18/9

жилий стан

27500

Ст. Бандери Га аріна

5/5Ц 4/5Ц

29/16/6 31/16/6

ремонт ремонт

26000 26000

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ овинсь а

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ Міц евича

5/5Ц

71/45/10

жилий стан

65000

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

44000

Київсь а С.Кр шельниць ої

2/9П 2/9Ц

66/39/9 жилий стан 67,3/39,3/11,2 євроремонт, меблі

40000 63000

пр.Мир

8/9Ц

87/55/10

євроремонт

95000

Коновальця

9/9Ц

65/39/9

жилий стан

53000

Терміново Земельні ділян и в районі А роперероб и площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів. Ціна 2 500 .о./сот. Б дино в районі Гідропар . Це ляний, двоповерховий. Площа -200 в. м. Ремонт. Баня. Землі 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о., тор Приміщення, з євроремонтом обладнане під офіс площею 400 в.м., 13 сот. землі, відео на ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о. тор можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м. 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о. тор Офісне приміщення по в л. Соборна (центр міста), площею 90 в.м. (чотири імнати, приймальня, санв зол). Євроремонт, си налізація, офісні меблі. Ціна 18000 рн./міс. Земельн ділян , Верхів 22 сот. під б дівництво. Біля озера. Ціна 26000 .о., тор Земельн ділян , Сер іїв а 10 сот. під б дівництво. Поряд ліс. Ціна 5000 .о.

Оренда Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 1- імнатн вартир . Конта ти: (067) 270-61-14 1- імнатн вартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (068) 136-83-19 Квартир , р-н автово зал , 7/9 п, 66/39/ 9. Пласти ові ві на, лічильни и, зас лені лоджії, пар ет, омора. Конта ти: 68-24-86, (067) 360-78-36, (050) 984-73-03 Кімнат в ртожит , 18 в.м, в л.Відінсь а, ремонт. Конта ти: 43-02-30 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 18 в.м., євроремонт. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41 Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, ремонт, 18 в.м. Конта ти: 43-02-30 Кімнат в ртожит , в л. П. Мо или, 3/5Ц, 20 в.м., хня і санв зол на чотири сім’ї. Ціна: 13500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Малосімей , в л.Ма арова, 8/9Ц, за альна площа 23,2 в.м, лоджія, лічильни и, пар ет, част овий ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 293-74-13

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 1/5 ц, « енеральсь ий» б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Соборна, 2/5Ц, поліпшене

план вання, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , 2/5Ц, 45/30/6, Кн.Романа, євроремонт, вмонтовані меблі, імпортна сантехні а, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 24-73-11 (067) 373-22-07 2- імнатн вартир , 2/5Ц, в л. Чорновола, без ремонт . Конта ти: (097) 333-16-16 2- імнатн вартир , 3/5Ц, власни . Конта ти: (096) 294-50-53 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/ 10 П. Конта ти: 62-46-21, (068) 93871-22 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5, 40.1, житловий стан, нова олон а, підвал, бал он. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097)511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/ 5Ц, 47 в.м., жилий стан, бал он зас лений, лічильни и, броньовані двері. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5Ц, хр щів а, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23Олена 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5Ц, 44/29/7. Без бал он . Зр чне розташ вання. Жилий стан. Терміново. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 Ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтовані меблі на хні, бал он зас лений. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (093) 660-00-77 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (067) 765-15-83 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4Ц, 45/29/6. Євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 45/30/6, о ремі імнати, євроремонт, сантехні а, столяр а, олон а, вмонтовані меблі, або обмін на 3- імнатн вартир . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 293-42 -55 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 45/27/6. Жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 45/ 30/6, імнати о ремі, євроремонт, нова провод а, столяр а, сантехні а, олон а, вмонтовані меблі, бал он зас лений, є підвал. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (096) 293-42-55

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 49/29/9. Косметичний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5, 63 в.м., с часний ремонт, 2 вели і лоджії. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5Ц, 63/35/8,5. По ращене план вання, хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, 41 в.м. за альна площа, мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/ 5, 40.98, хороший ремонт, броньовані двері, можливо під офіс. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 3, євроремонт, 50 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/ 9П, 50/30/9. Хороший жилий стан. Терміново. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 26, 8 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 47,5/27,1/7,4, новоб дова, нові пласти ові ві на та броньовані двері, без ремонт . Стіни пошт ат рені, обі рівальні онве тори. Власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 8 поверх. Це ляний б дино . Новоб дова. Нові пласти ові ві на та броньовані двері. Без ремонт . Власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/5Ц, 44 в. м. перетерті стіни, жилий стан, вб д. хня, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Здолб нівсь а, Ц, імнати ізольовані, авт. опалення. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 8/9Ц, 47/16/14/8, євроремонт, бал он зас лений, вб дована ардеробна. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/ 2Ц, за альна площа 41,2 в.м. Перепланована, о ремі імнати, висо ий цо оль. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/ 9П, 48,5/30/7. Хороший жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/ 9П, 48/28/9. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 13/ 14Ц, 52/30/7.5. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 45,5/29,6/6,5. Автономне опалення, лічильни и, дах не проті ає, можливість доб дови мансарди. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт , без бал он . Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/ 5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5 ц, імнати о ремі, дах не тече. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 48/27/7, без ремонт . Терміново. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 1Ц, 41/32/6. Косметичний ремонт, о ремі імнати, затишний двір. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 9/ 9Ц, 52 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5, 66 в.м., с часний ремонт, житловий стан. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 1/2Ц, 43 в. м., хр щов а, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/ 4Ц, 38 м в, жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/ 9П, 48/28/7. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/5Ц, 44/27/6. Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 П, 53/29/9, євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9П. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П, 52/30/8. Жилий стан, подвійний бал он, імнати і санв зол о ремо. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/38/10, хороший ремонт, 2 лоджії. Власни . Ціна: 58000 .о. Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-49-23, (067) 934-72-80

№32 від 24 серпня 2011 ро 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9П, 53/30/9. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/ 9П, 48/29/9. Жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/ 9, 48/30//7, част овий ремонт. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/ 9Ц . Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор . Конта ти: (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/ 10 Ц, ремонт, перепланована. Власни . Ціна: 55000 .о, тор . Конта ти: 9098) 527-69-11 2- імнатн вартир , в л. Набережна 1/ 5Ц, 1 ві но на доро , 43 м в., си налізація. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5 ц, 44/28/6, част овий ремонт, терміново. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 43,6/28/6. Жилий стан, підвал. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/ 9П, 58,3/32/10. Хороший стан, бал он та лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/ 9П, 48/29/7. Звичайний стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 9/ 9П, 49/30/7. Хороший стан, не това. Терміново. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 5/ 5 Ц. 42/26/6. Жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/ 9П, 50/30/8, хороший житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 0362022-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 9/9 п, вн трішня, чиста, с ха, вільна, част ово ремонт. Власни . Ціна: 31500 .о. Конта ти: 62-37-92, (097) 635-78-46 2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/ 5Ц, 47/28/6. Жилий стан, д шова абіна. Ціна: 365000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5 Ц, 56/30/10. Автономне опалення, жилий стан, лоджія зас лена. Ціна: 47000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. Р сь а. С часний ремонт, автономне опалення, можливість доб дови. Можливий обмін. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (050) 712-10-67, (099) 750-31-07 Halynachumak@yahoo.it 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 5/5 Ц, 42/27/6. Гарний стан. Зас лений бал он. Не това. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5 ц, 50/31/7, хороший стан, є технічний поверх. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 53/27,8/8,5. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна ,1/3, 45 в.м, стеля 4 м., євростиль, зр чне місце для офіс , житла. Конта ти: (098) 605-13-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/29/6. Без ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 60 в.м. за альна площа, перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3Ц, 45/31/6. К хня-ст дія, ар и, дворівнева. Терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 54/30/9. Жилий стан, дві лоджії. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9, 55/30/9, по ращене план вання, част овий ремонт, терміново. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/3Ц, 41,6/27/6. Без ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5Ц, 43/31/6. Жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 4/5 Ц. Ізольовані імнати, осмети а. Ціна: 36000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5, імнати ізольовані, омора, нова олон а, броньовані двері. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5, імнати ізольовані, омора, нова олон а, броньовані двері. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

2- імнатн вартир , в л. Тиха, 8/10Ц. Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Черня а 4/5Ц, євроремонт, бал он зас лений. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/ 5 Ц, мебльована, олон а. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (067) 363-69-12 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 ц, 44/27/9, ремонт, част ово мебльована. Терміново. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Хороший стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/ 9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, два бал они зас лені, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, 48/30//8, з ремонтом. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/ 9, 48/30/8, терміново Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/ 9П, 48/29/7. Без ремон . Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9П, 48/29/8. Ремонт, столяр а з нат рально о дерева, вмонтована хня. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 51,8/29/9. Косметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 5/9П, 49/29/8, пласти ові ві на, бал он зас лений, лічильни и, ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (096) 915-69-07 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, новоб дова, євроремонт, част ово мебльована, 8/9Ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 911-21-93 2- імнатн вартир , в л.Вербова. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 111-72-79 2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 1/ 5Ц, 44.4 в.м, можливий варіант під офіс, без посередни ів. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 022-01-13 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ.ВІДІНСЬКА, 3/5Ц, 45/36/6, ЄВРОРЕМОНТ, ОХОРОНА, ПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ЛІЧИЛЬНИКИ, КОЛОНКА, МЕБЛЬОВАНА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 55000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 065-15-09

2- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 67 в.м., євроремонт, лічильни и на тепло, терміново. Конта ти: (097) 754-86-22 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 2/5Ц, р-н ТЦ «Чай а», 44 в.м, євроремонт. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 24-75-32, (067) 797-36-25 2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 2/5Ц, р-н ТЦ «Чай а», євроремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (067) 765-15-73 2- імнатн вартир , в л.Є.Коновальця, 8/9П, новоб дова, пласти ові ві на, броньовані двері, без ремонт , 47,5/27,1/ 7,4, власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л.Київсь а (біля обллі арні), 1/2Ц, «хр щов а», висо ий цо оль, ві на виходять на північ і схід, є можливість доб дови. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 7/ 9П, ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 406-00-45 2- імнатн вартир , в л.Київсь а. Конта ти: (067) 798-69-28 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2/ 5Ц, 73/40/15, новоб дова, автономне опалення, осметичний ремонт. Ціна: 61000 .о. Конта ти: (097) 488-45-08 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2\5Ц, 73/40/15, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт. Ціна: 63000 .о, тор . Конта ти: (097) 488-45-08 2- імнатн вартир , в л.Мельни а, 10/ 10П, 49/29/7, власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 597-01-01 2- імнатн вартир , в л.Міц евича, 48/ 28/7, броньовані двері, пласти ові ві на, без посередни ів. Конта ти: 43-07-69, (067) 602-72-48 2- імнатн вартир , в л.Набережна, 1/ 5Ц, 44,4/27/6, нормальний стан, металеві двері, овані рати на ві нах, това, можливо під офіс. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 127-00-09 2- імнатн вартир , в л.Орлова, євроремонт. Конта ти: (097) 343-61-19 2- імнатн вартир , в л.Р сь а, 1/2Ц, автономне опалення, с часний ремонт, підвал, молжливість доб дови. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 26-71-38, (099) 750-31-07 2- імнатн вартир , в л.С.Бандери, 2/ 2Ц, 44 в.м, перепланована, хня-ст дія, 90% євроремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 470-22-22 2- імнатн вартир , в л.Соборна, 5/5Ц або обміняю на 3- імнатн з доплатою. Конта ти: 5-96-51, (096) 621-37-21 2- імнатн вартир , в л.Соборна, р-н Ювілейний, 5/5Ц, 41/28/5,5, без посередни ів. Конта ти: 5-96-51, (096) 621-37-21 2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ.ЧЕРНЯКА, 62/33/11, НОВОБУДОВА, ПОКРАЩЕНЕ ПЛАНУВАННЯ, ДОДАТКОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, ЄВРОРЕМОНТ, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, У ДВОРІ ГАРАЖІ, ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК, ПОРЯД СУПЕРМАРКЕТ ТА РИНОК. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: 49900 У.О. КОНТАКТИ(067) 366-26-25


2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/ 9 П, 65,4/29,4/9 з встав ою, жилий стан, 2 зас лених бал они, пласти лві ві на, власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 58937-34

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 5/5Ц, по ращенно о план вання, жилий стан, дві лоджії. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/ 9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, 2 бал они, ві на пласти ові. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/ 9П, 65,4/29,4/9, зі встав ою, жилий стан, два зас лені бал они. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича. 1/ 9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, 2 зас лених бал она, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , Квасилів 9/9П, 48,9 в.м., жилий стан, бал он зас лений, лічильни и,бойлер. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 48,8/29,2/7,1. Жилий стан. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 9/9 П, 48.8/29.2/7.1, житловий стан, бал он зас лений, телефон. Терміново. Власни . Ціна: 24500 .о.тор . Конта ти: 20-31-90, (096) 546-77-39

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, МАЛОСІМЕЙКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 23 КВ.М. КОНТАКТИ: (096) 978-67-01, (097) 670-04-90 2- імнатн вартир , під омерційн діяльність. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, 42/ 25/6, без ремонт , терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир . в л. 6-Гвардійсь а, 2/9П, євроремонт, меблі, ондиціонер. Ціна: 42000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн малосімей , в л.Відінсь а, 1/5Ц, 26 в.м, жилий стан,є можливість доб дови, висо ий цо оль. Конта ти: (097) 670-03-90

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн • (дешевше від

вартир , заб довни а), житловий омпле с «Гетьман Ви овсь ий», се ція 4.1, поверх 9, за альна площа 89.2 в.м., житлова площа 50.80 в.м. (жирний шрифт). Конта ти: (050) 339-31-35

3- імнатн вартир , 4/9Ц, новоб дова. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

3- імнатн вартир , • автово зал, в л. Київсь а, 2/9 п, 66/

39/9, по ращене план вання, бал он, лоджія, пар ет. Власни . Конта ти: 23-70-16, (093) 254-14-15

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир в л. Мельни а, 5/ 10, 62/36//9, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , 2/9П, в л.Д.Галиць о о. Конта ти: 28-89-43, (063) 853-81-00 3- імнатн вартир , 4/5 ц, 55/39/6, аз, олон а, хороший стан, обміняю на Рівне, Л ць , з доплатою. Конта ти: (099) 061-49-68 3- імнатн вартир , Автово зал, 9/14 Ц, 65м в, с лопа ети, хороший стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/ 10 п, 63/37/9, част овий ремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/ 9П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9П, 62 в.м. , жилий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій

3- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 4/10Ц, 64 м в, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 66/39/9. Жилий стан. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: (097) 134-74-02 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/ 9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/ 5Ц, 64/39,1/8,1. Хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5Ц, 56/48/4, без посередни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 705-60-10 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 61 в.м., висо ий цо оль. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5 ц, 61.1 в.м., хр щов а, вели ий цо оль, автономне опалення, пар ет, нові тр би, підвал. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5ц 53/35/6, жилий стан, теплена , є всі лічильни и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5Ц, 61.1/48.4/6.2 .Житловий стан, можливість доб дови бал он , висо ий цо оль. Ціна: 39000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9П, 60/37/9, хороший жилий стан, 2 зас лені лоджії, м/п ві на, по ріб. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц 100 в.м,. жилий стан, автономне опалення, можна в редит, араж 10 м від б дин (о ремо). Ціна: 79500 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/10 п, 64/37/8, житловий, хороший стан. Терміново. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 Ц. Поліпшене план вання, пласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 53000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74 , (066) 77-63-36 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9П, 62/38/9. Хороший стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 3 поверх, 3 імнати ізольовані, 2 бал они. Конта ти: (093) 462-17-14 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/9, бойлер, 2 лоджіїї зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 67/45/8, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/ 9Ц, 58,6/40/9. Ремонт, вели ий бал он. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10П, 64/38/9. Хороший стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 9 п, 64/37/8, житловий стан. Терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/ 5Ц . 71/45/10. Поліпшене план вання. Ціна: 65000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/ 9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/ 5 Ц, роздільні імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11

3- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н РУМУ), 3/9П, 63/37/10. 2 зас лені бал они. Нова сантехні а. Бойлер. Металопласти ові ві на. К това, теплена. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦУМ), ремонт, переплан вання, араж пор ч. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 194-16-59 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9/ П, 66/39/9, євроремонт, металопласти ові ві на, нова столяр а, пар ет, зас лені лоджії, лічильни и на аз, вод . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 440-26-50, (066) 040-10-61 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9Ц, 60/28/6,5. Жилий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн 5/5 ц, 61 Конта ти: 916-58-86,

вартир , в л. Соборна, БОС, в.м., недоро о. Терміново. (096) 474-84-88, (096) (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , в л. Соборна, ДОС 2/5 Ц. 50/30/5,5. Євроремонт, імнати прохідні, бал он зас лений. Ціна: 48000 .о. тор . Конта ти: (098) 445-51-31 3- імнатн вартир , в л. Соборна, ДОС, 2/5 ц, 50/30/5.5, євроремонт, імнати прохідні, бал он зас лений Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: (098) 44-55-131 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, жилий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц., 54/38/5. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Стефановича, р-н Грабни , 90 м в, 2 бал они. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Толсто о 2/3 Ц 74 в.м,. жилий стан, автономне опалення. Ціна: 78000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/ 10 п, житловий стан, лоджія зас лена, пор ч араж. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/ 5 ц, 48/33/6, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 605-56-56 3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/ 2Ц, 56/39/7. Косметичний ремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/ 7, с часний євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2/7, СУЧАСНИЙ ЄВРОРЕМОНТ. ЦІНА: 75000 У.О. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 9/ 9П, 60 в. м., ремонт, 2 бал они зас лені. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена. 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 9П, 69/37/9. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/ 9П., 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/ 9П, 66/39/9. Косметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 1/5Ц, 82/-/14, новоб дова, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 608000 рн. Конта ти: (097) 968-07-31 3- імнатн вартир , в л.Га аріна, 3/5Ц. Власни . Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 071-58-51 3- імнатн вартир , в л.Київсь а, 4/ 9П, євроремонт, меблі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (066) 340-25-06 3- імнатн вартир , в л.Коновальця. Конта ти: (050) 375-24-58, (067) 370-20-42 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 646/37/9, бойлер, 2 лоджії зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84

3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 п., 63.5/17.1/9.5, ремонт. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48, (096) 195-34-01 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9п, 63.5/17.1/9.5. Ремонт. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48, (096) 195-34-01 3- імнатн вартир , новоб дова, в л.Костромсь а, 2/5Ц, 66 в.м, євроремонт, автономне опалення, 2 бал они, вмонтована хня. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (067) 788-76-42 3- імнатн вартир , о ремі імнати або тимчасів а, без проживання осподаря, б дь-я ий р-н міста. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента 3- імнатн вартир , просп. Мир 3/5Ц, 60 в.м. част овий євроремонт, фірмові двері, ві на. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , центр, в л.Соборна, 4/4Ц, 2 бал они, 75/45,8/ 10,7. Конта ти: (067) 170-87-24 3- імнатн вартир , центр, євроремонт, 59 в.м. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , 1/5Ц, 71 Конта ти: 23-23-40

в.м.

4- імнатн вартир , 5/5Ц, в л.Міц евича. Конта ти: 26-08-76 4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , в центрі міста, 3/ 9 Ц, 70/46,6/9 в.м, ремонт, пласти ові ві на. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/ 10Ц, 93.2/51.5/10.4, част овий євроремонт, автономне опалення, нова чесь а хня, о ремі імнати, броньовані двері. Власни . Ціна: 103000 .о., тор . Конта ти: (097) 367-23-21 valentin7771@hotmail.com 4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 6/ 9Ц, 63/45,2/6,2. Без ремонт , дві вели і лоджії. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/9 п, 85 в.м., є лічильни на тепло в б дин . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 1 пов, 78/57/7,5, висо ий цо оль, може б ти під офіс. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/ 9Ц, 76/--/10, жилий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а,113,2/51,7/10,3, 3/9 ц, автономне опалення, 2 санв зла, 2 бал они, пар ет, пласти ові ві на, вмонтовані хня, шафа- пе, омора.Телефон, Інтернет, абельне ТБ. Витя на р ах. Терміново. Конта ти: (067) 752-52-20 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/ 9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, вб дована хня, мебльована, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Ціна: 69000 .о., тор . Конта ти: 61-58-74, (067) 360-99-69 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/ 5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/ 5 Ц, 76 в.м., по ращено о план вання. Конта ти: (050) 500-10-10

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири

2-рівнев вартир , в л.Коновальця, 150 в.м, дизайнерсь ий євроремонт. Ціна: 155000 .о. Конта ти: (093) 730-21-87, (093) 730-21-88

3- імнатн вартир , в л.Павлючен а, 6/9П, 71/39/12, євроремонт, част ово мебльована. Власни . Ціна: 49000 .о. Конта ти: (097) 013-71-95

5- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 9/9, 103/93/-. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/9П, 62/38,8/9. Част овий ремонт, бойлер. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

312 це до

імнатн вартир , в л.Чебишева, р-н ш оли, жилий стан, мебльована, ляний араж з до ментами. Ціна: овірна Конта ти: (093) 637-84-95

5- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/10П, 104,7/62/8. Звичайний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/ 4Ц, 70 в.м. за альна площа, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л.Чебишева, р-н 12 ш оли, ремонт, житловий стан, вмебльована, є це ляний араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. С. Бандери 4/ 5Ц 54 в. м. норм. стан, броньовані двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, пласти ові ві на, нова столяр а. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-39-48

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 3/9Ц, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 62000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л.Чебишева. район 12 ш оли, жилий стан, мебльована, є це ляний араж (з до ментам и). Ціна: 50000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9 П, ремонт, поміняні ві на, двері. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-99-48

3- імнатн вартир , Квасилів, 4/9П, 67 в.м, хороший стан. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 735-87-52

Гр шевсь о о, 4/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1150 рн. Га аріна, 4/5 ц, олон а, меблі необхідні, 950 рн + світло + вода. Д ндича, 3/9 ц, част ово меблі, холодильни , 800 рн. Ш хевича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, 1000 рн + осметичний ремонт. Чорновола, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1200 рн + лічильни и. В.Дивізії, меблі, пласти ові ві на, абельне телебачення, 1100 рн.

Пр. Мир , олон а, меблі необхідні, телевізор, холодильни , 1500 рн.

3- імнатн вартир , в л.Ма арова, 1/ 9П, 65/47/10, висо ий цо оль, жилий стан, бойлер, лічильни и, 2 підвали. Без посередни ів. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 5-48-88, (093) 752-63-55

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, по ращено о план вання. Терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09

Київсь а, меблі, холодильни , можливо для працюючих, або ст дентів, 1200 рн.

4- імнатн вартир , центр, 115м в., євроремонт, автономне опалення, 2 аражі в дворі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

5- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 9/9, без ремонт .

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 9 ц, новоб дова, 80/50/11, тор , власни , до менти. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

1- імнатні вартири Відінсь а, 3/5 ц, меблі, свіжий осметичний ремонт, Інтернет, холодильни , 1100 рн.

Ма арова, меблі, холодильни , 750 рн + лічильни и.

3- імнатн вартир , в л.Ма арова, 1/ 9П, 65/47/10, висо ий цо оль, жилий стан, 2 підвала, можна під ма азин. Власни . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 5-48-88, (063) 057-33-39

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 Ц, 50,6/39/6, осметичний стан, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗДАМО

4- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, євроремонт, мебльована. Ціна: 620 000 рн., тор . Конта ти: (067) 362-07-76 4- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 2/9П, 86 в.м, автономне опалення. Конта ти: (098) 577-99-23 4- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Дворівнева, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 250000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , центр, 1/9Ц, під житло або омерційне призначення. Конта ти: 26-38-46

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5Ц, 55/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 59 в., перепланована, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 277-73-45 3- імнатн вартир , в л. Остафова 3/5 Ц 67 в.м,. жилий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, автономне опалення, ремонт, араж, сарай, власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9Ц, 69 в.м., євроремонт, 2 ондиціонери, бал он. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№32 від 24 серпня 2011 ро

Терміново. Конта ти: (097) 682-60-47

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, ремонт, пар ет, пласти ові ві на, вмонтовані меблі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 132-12-70

Квасилів, бойлер, меблі, на тривалий термін, 700 рн.

2- імнатні вартири Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, холодильни , 1400 рн. Київсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна. Гр шевсь о о, 6/9, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1450 рн. Квасилів, 3 поверх, меблі, холодильни , 950 рн + світло. Га аріна,

хня мебльована, імнаті порожні, 1350 рн.

Ювілейна, 2 поверх, меблі част ово, пласти ові ві на, зас лений бал он, 1400 рн. Ма арова, 7/9 п, меблі, холодильни , телевізор, 1300 рн + світло + телефон. Королен а, олон а, меблі, телевізор, 1500 рн. Ш хевича, 5/9 п, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1400 рн.

3- імнатні вартири Остафова, меблі, холодильни , олон а, Інтернет, телевізор, 1650 рн. Мельни а, меблі, осметичний ремонт, можливо для ст дентів, 1500 рн. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1700 рн. Вербова, меблі, свіжий осметичний ремонт, 1500 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

, сімейном , меблі, холодильни , 600 рн.

Кімнат , в л. Га аріна, без проживання осподаря, по 350 рн. Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини. Кімнат , в л. Соборна, по 280 рн з людини. Кімнат , в л. В.Дивізії, по 250 рн з людини. Кімнат , в л. Д.Галиць о о, по 300 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Б дино , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності, меблі, 1500 рн. Тимчасів а, част ові зр чності, меблі, 500 рн.


8

КВАРТИРИ: ПОПИТ, ОРЕНДА 1- імнатн вартир , в р-ні Північний, ремонт немає значення. Терміново. Ціна: 35000-37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в районі О.Д ндича, Льоно омбінат , Га аріна, Черня а. Без ремонт до 25000 .о., з ремонтом до 30000 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 1- імнатн вартир , малосімей , в б дь-я ом р-ні. Ціна: до 18000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45 1- імнатн вартир . Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Малосімей , терміново. Конта ти: (067) 341-04-95

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 102 в.м або обміняю, роз лян б дь-я і пропозиції. Власни . Конта ти: (050) 370-91-68 5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 103/63/9. Косметичний ремонт, лічильни и. Терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/ 10 П. Власни . Конта ти: (067) 363-50-10

1.1.6. Продам по області та У раїні

2,3- імнатн вартир , б дь-я ий район. Конта ти: (097) 671-26-99 2,3- імнатн вартир , недоро о, без посередни ів. Конта ти: (067) 423-05-35, (067) 418-13-68 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні рім Північно о, це ляний, бажано хорошом стані, терміново. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1- імнатн вартир , 1/9П, терміново. Конта ти: (0256) 4-19-32, 3-23-97

2- імнатн вартир , в р-ні Північно о. Стан не має значення. Ціна: до 37000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1- імнатн вартир , євроремонт, Горба ів. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 675-21-63, (097) 645-40-73

2- імнатн вартир , Квасилів. Конта ти: (067) 358-55-59, (097) 645-74-96

1- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/5Ц, власни . Конта ти: 22-36-78, (067) 745-55-13 1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9, 34/ 18/9, євроремонт, бойлер, пласти овий бал он, ві на. Власни . Конта ти: 20-45-71, (067) 358-55-59

2- імнатн вартир , р-н «Малят о». Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04

1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9П. Конта ти: (067) 358-55-59, (097) 645-74-96

2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Терміново. Конта ти: (067) 252-71-81

1- імнатн вартир , Оржів, 2/5Ц, пор ч ліс, річ а, приватизована, Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 442-28-30 2- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Зоря, 53,7 в.м, автономне опалення, євроремонт. Конта ти: (096) 556-72-41, (096) 327-01-50 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , Ш б ів, автономне опалення. Конта ти: (067) 287-49-63 2- імнатн вартир , Ш б ів, в л. Незалежності, центр, 2/5Ц , 41,7 в.м. Конта ти: (098) 515-41-47 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, заводсь а, це ляний б дино , 69/40/12, 2 бал они. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-4

2- імнатн вартир . Без посередни ів. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: 20-41-23, (097) 551-82-55 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. По ращено о план вання. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в р-ні Північний, ремонт немає значення. Терміново. Ціна: 35000-37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , р-н Північний, біля з пин и маршр т и, тролейб са, бажано з ремонтом, панельний б дино , з 4 по 8 поверх. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1.1.11. К плю 5- імнатні вартири

3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц., 93 в.м. за альна площа, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Вели о абаритн вартир в м.Рівне. Конта ти: (067) 113-95-81

3- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 66/ 39/9, без ремонт . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-42-77, (097) 918-60-08

1.1.12. К плю по області та У раїні

3- імнатн вартир , Оле сандрія, о ремі імнати, підвал, араж, сарай, 3 сот ород . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

1- імнатн вартир , Квасилів, без посередни ів. Конта ти: (098) 056-87-52

3- імнатн вартир , Остро , 70 в.м. Дахова отельня, ремонт, телефон, пласти ові ві на, зас лений бал он, холодна і аряча вода цілодобово, автономне опалення, лічильни и аз і води. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0365) 43-28-67, (098) 826-46-34 3- імнатн вартир , Т чин 1, Гощансь ий р-н, азове опалення, 2 підвали. Терміново. Конта ти: (097) 306-32-10

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2,3- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , Квасилів, без посередни ів. Конта ти: (098) 056-87-52

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• 1,2- імнатн вартир в •1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Рівном , терміново. Роз лян всі автово зал, або А рарний оледж, пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , бажано р-н автово зал , без посередни ів. Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 268-12-22, (098) 900-05-38 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Д бенсь а. Всі зр чності, євроремонт. Подобово, по одинно, або помісячно. Ціна: 2400 рн. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно,

потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно,

подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ , аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

вартир , різні 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • 1,2- імнатн • автово зал, центр, або інші райони, райони, с часні меблі, поб това подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», інше. Подобово, потижнево, по одинно. Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля «Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Власни . Ціна: Від 150 рн. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн. ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно. Конта ти: 43-04-28, (098) 449-67-16

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни . Конта ти: 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2- імнатні вартири, • Автово зал, центр. По одинно,

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07

№32 від 24 серпня 2011 ро ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль, Квитанції. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,3- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12

1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно,

чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

1- імнатн • автово зал,

вартир , ремонт, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098)304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3 ,4,5- імнатні вартири, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2- імнатні вартири, 1,2 поверх, 200 рн/доба, біля автово зал , центр, євроремонт, абельне ТБ, аряча вода, подобово, по одинно, помісячно. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1,2- імнатні вартири, 1,2,3,4,5 поверхи, абсолютно зр чність, автово зал, або автобазар, автостоян а, в л. С.Бандери, Пар ова, центр, по одинно, подобово, або на дов отривалий термін. Ціна: від 150 рн/доба. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, ванній та хні ахель, 2-спальне ліж о, пилосмо осметичний ремонт, холодильни , бойлер Ціна: 1600 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, з сіма зр чностями, чисто, аряча вода, меблі, телевізор, пральна машина, холодильни . Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59 1,3- імнатні вартири, центр, мебльовані, автономне опалення. Конта ти: (050) 655-98-02 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

1- імнатн вартир , або малосімей , мебльована, бойлер, холодильни , Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , автово зал, або іноцентр «Ера», по одинно, подобово, помісячно, абсолютно омфортно, тихо, зр чно, затишно, ДВД, євроремонт, чиста постіль. Ціна: від 150 рн/доба. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , автово зал, чиста, охайна, мебльована. Ціна: 1100 рн/ місяць. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , автово зал. вели ий вибір вартир. Ціна: 1200 рн/ міс. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента 1- імнатн вартир , біля автово зал , 3-й поверх, олон а, мебльована. Ціна: 1100 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента 1- імнатн вартир , біля с пермар ет «Наш рай», чиста, тепла, 5/5 ц, мебльована, осметичний ремонт, м’я а частина, олон а, телевізор. Конта ти: (096) 384-35-55,АН Рента 1- імнатн вартир , в приватном се торі, ремонт, омпле тована, можливо для проживаня 4 людей. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, на тривалий термін, телефон, холодильни , част ово мебльована. Конта ти: 23-44-38 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , мі рохвильова піч, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, м’я а частина, бойлер, холодильни , пар ет, ахель, броньовані двері, пласти ові ві на. Ціна: 1500 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55,АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, осметичний ремонт, 3 ліж а, пос д, олон а. Ціна: 1100 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55,АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, панельний б дино , бойлер, пральна машина-малют а, телевізор, для сім’ї на дов отривалий термін. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, немебльована, з ремонтом, 2 поверх. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41,АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Київсь а (р-н 12 ш оли), 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий осметичний ремонт, Інтернет. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, меблі, холодильни , чиста, 1100 рн/міс+світло, вода. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Корольова, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина-малют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 116-45-41,АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, сім’ї без дітей на тривалий термін. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, м’я а частина, 2 телевізори, ремонт, холодильни , нова сантехні а. Конта ти: (096) 116-45-41 АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина-малют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1100 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 поверх, меблі в хорошом стані, без поб тової техні и, зас лений бал он, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, холодильни , нова сантехні а. Порядній сім’ї на дов отривалий термін. Ціна: 1200 рн/ міс. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, можливо ст дентам або працюючим. Конта ти: (096) 116-45-41 АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Чорновола. С часні меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, бойлер. Власни . Конта ти: (067) 360-48-89 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, меблі част ово, холодильни , сантехні а в хорошом стані, 950 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, пл.ві на, перетерті стелі, зас лена ложа, меблі в нормальном стані, нова поб това техні а. Ціна: 1200 рн/міс, тор . Конта ти: (096) 116-45-41 АН Рента 1- імнатн вартир , в л.В.Дивізії, 9 поверх, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 232-72-81 1- імнатн вартир , євроремонт, вся поб това техні а, меблі нові, р-н автово зал , доро о. Конта ти: (093) 217-11-91, (097) 759-14-15 1- імнатн вартир , євроремонт, нові меблі, свіжий дизайнерсь ий ремонт, підло а з піді рівом, вся поб това техні а. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , Квасилів, терміново, без посередни ів, на вели ий термін. Конта ти: (067) 304-28-37, (067) 287-36-23 1- імнатн вартир , м-н Північний, мебльована, холодильни , 7 поверх. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , малосімей а. Ціна: 1000 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41 АН Рента 1- імнатн вартир , мебльована, на орот ий термін. Конта ти: (097) 118-72-14 1- імнатн вартир , мебльована, ремонт, в л.Льоно омбінатівсь а, біля 22 ш оли. Конта ти: 096) 656-57-46 1- імнатн вартир , мебльована. Конта ти: (067) 280-91-38

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , подобово, по одинно, р-н центрально о автово зал . Всі мови, постійно аряча вода, свіжа постіль, холодильни , бойлер. Поряд ма азин. Надаємо звітні до менти. Власни . Ціна: 150 рн./ доба. Конта ти: (067) 364-25-25 podobovorivne@gmail.com 1- імнатн вартир , пр. Мир , євроремонт, хня-ст дія, всі мови. Доро о. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , пр. Мир , олон а, с часний ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , центр, пр. Мир , після ремонт , меблі, олон а, хороший стан, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн/міс.+ ом н. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85

Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Кімнат в ртожит , в л.К рчатова, недоро о. Конта ти: 63-61-20, (068) 525-08-86 Малосімей , в л. Льоно омбінатівсь а, не мебльована. Конта ти: (096) 128-98-55 Місце в 1- імнатній вартирі. Дівчині. Мебльована, район РЗВА. Ціна: 600 рн./міс. Конта ти: (096) 608-26-42

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири 1,2,3,4,5,6- імнатн • автово зал, різні р-ни,

вартир , олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64


2,3- імнатні вартири, дівчатам-ст дент ам • •Кімнат рсів, автово зал, або біля центр , центр, перших в л.С.Бандери, залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир відпочиваючим, Крим, Феодосія, 15 хв від моря, всі мови. Ціна: 350 рн/доб Конта ти: (096) 623-46-39 2- імнатн вартир , автово зал, б овинсь а, повністю омпле тована. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента 2- імнатн вартир , без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 461-10-74 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, аряча вода, меблі, абельне ТБ, свіжий та я існий ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, телевізор, меблі, холодильни , телефон, 1450 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, хня мебльована, імнаті п сті, хороший осметичний ремонт. 1500 рн+світло, вода по лічильни ах. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, чиста, обжита, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, с часний дизайн, повністю омпле тована. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, радянсь і меблі, звичайний стан, олон а, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, част ово мебльована, можливо для ст дентів. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента 2- імнатн вартир , в л.С.Бандери, мебльована, без посередни ів. Конта ти: (098) 092-33-93 2- імнатн вартир , в л.С.Кр шельниць ої,євроремонт, терміново. Конта ти: 23-34-92, (066) 334-37-42 2- імнатн вартир , в л.Соборна, р-н Універма . Конта ти: (067) 172-67-86 2- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/ 9, бойлер, меблі за домовленістю, холодильни . Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , євроремонт, вся поб това техні а, меблі. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

р-н піцерії «Бр (096) 314-99-28

лін». Конта ти:

•Кімнат для працюючих дівчат, без власни а. Конта ти: 28-40-79, (096) 386-73-42

Кімнат хлопцям-ст дентам, • в л.Ш хевича. Конта ти: 64-80-32, (096) 698-03-52

Кімнат , біля отелю «Мир», хлопцям-ст дентам. Конта ти: 40-08-83

Кімнат , дівчатам-ст дент ам, • або працюючим, без ш/з, цифрове телебачення, домашній інотеатр, Інтернет. Конта ти: (097) 593-26-50

Кімнат , дівчатам. Конта ти: • (067) 318-84-70 Квартир ст дентам, недоро о, р-н Ювілейний. Конта ти: (097) 206-39-55 olich0703@mail.ru Кімнати о ремі або тимчасів , без проживання осподаря. Б дь-я ий район міста. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента Кімнати, о ремі, 2 шт, центр, для дівчат, без проживання осподарів. Ціна: 650 рн/місяць/ імнат . Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41АН Рента Кімнат в ртожит , власни . Конта ти: (097) 353-19-90 Кімнат в ртожит , сімейно о тип , блочна система, меблі. Ціна: 500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат двом дівчатам, р-н Автово зал . Ціна: 300 рн Конта ти: (096) 353-49-23 Кімнат двом дівчатам-першо рсницям. Конта ти: (097) 722-90-39 Кімнат двом ст дентам. Конта ти: (097) 163-40-28 Кімнат двом ст дент ам. Конта ти: 23-07-52, (095) 619-25-60 Кімнат дівчині. Конта ти: 28-92-02 Кімнат для 2 дівчат, без проживання осподаря. Ціна: 330 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента Кімнат для 3-х хлопців працюючих або ст дентів. Конта ти: (098) 808-08-76

КІМНАТУ ДЛЯ ДВОХ ДІВЧАТ. КОНТАКТИ: (067) 263-64-55 Кімнат для дівчини-ст дент и першо рсниці. Конта ти: (096) 675-03-48

2- імнатн вартир , мебльована, ремонт. Конта ти: 26-85-94 (096) 377-88-33

Кімнат для працюючо о чолові а, р-н Бояр а, мебльована. Конта ти: 62-83-75, (067) 100-18-02

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

Кімнат для чотирьох дівчат, з хозяй ою. Конта ти: 24-07-10

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо ,

різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

3- імнатн вартир , євроремонт, мебльована, араж біля б дин . Конта ти: (097) 298-50-13

Кімнат ст дентам, центр. Конта ти: 26-15-58 (067) 364-43-01 Кімнат ст дентам-заочни ам, центр. Конта ти: 26-05-42, (067) 597-01-01 Кімнат ст дентам-заочни ам. Конта ти: 23-16-35 Кімнат ст дентці. 64-36-16, (050) 621-16-50

Конта ти:

Кімнат хлопцям ст дентам-заочни ам або робочим. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнат хлопцям. Конта ти: (096) 645-90-71 Кімнат , 4-м дівчатам. Конта ти: 24-07-10

3- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле тована. Ціна: 2000 рн Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента

Кімнат , автово зал, для хлопців або дівчат. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, мебльована (нові меблі), новий холодильни , телевізор, пральна машина, мі рохвильова піч. Конта ти: (096) 116-45-41 АН Рента

Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

3- імнатн вартир , в л.Стр тинсь ої, меблі, поб това техні а, ремонт. Конта ти: 43-84-57, (067) 773-72-28 3- імнатн вартир , араж, євроремонт, мебльована, поб това техні а, аряча вода, лічильни и. Власни . Конта ти: (050) 815-17-95, (066) 974-20-58 3- імнатн вартир , пр. Мир , повнстю омпле тована. Ціна: 1500 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55 3- імнатн вартир , центр, ремонт, с часні меблі, техні а. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . Конфіденційно, витанції, власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1.1.18. Здам імнат

Кімнати дві, ст дентампершо рсни ам. Хлопці без осподарів. Конта ти: (067) 105-69-17

Кімнат в приватном б дин , р-н Басів К т. Конта ти: (097) 658-21-28

Кімнат двом ст дент ам. • Конта ти: 28-11-65, (095) 500-24-47

Кімнат , без осподарів, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар

Кімнат , двом хлопцям-ст дентам. Конта ти: 24-09-88 Кімнат , дівчатам. Конта ти: 26-14-74 Кімнат , з хнею, для хлопців, з о ремим входом, без осподаря. Конта ти: 23-07-86 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , центр, недоро о. Конта ти: 26-85-42, (096) 577-77-17 Кімнат , центр, о рема, хороші мови проживання. Ціна: 600 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента Кімнат , центр. Ціна: 600 Конта ти: (096) 540-10-54

рн.

Місце в імнаті двом порядним дівчатам, р-н Північний, приватний се тор, част ові зр чності. Ціна: 300 рн. Конта ти: 62-26-08, (096) 603-22-90 Місце в імнаті, для вір ючої дівчини. Конта ти: 24-07-99 Місце в імнаті, молодом Конта ти: (097) 618-55-32

хлопцю.

О рем імнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75 Ст дентам, дівчатам, заочної форми навчання. Конта ти: (095) 605-01-10 Тимчасів , част ові зр чності. Конта ти: (098) 716-84-49

1, 2- імнатн вартир , бажано мебльован , в районі центр або поблиз , на тривалий термін. За помірн цін . Конта ти: (098) 370-58-00, (066) 039-25-45 1,2- імнатн вартир , мебльован або част ово мебльован , центр або недале о від центр , на тривалий термін. Без посередни ів. Конта ти: (098) 904-46-82 1,2- імнатн вартир , порядна молода сім’я, в затишном місці, бажано недале о від центр . Роз лянемо варіанти оренди з подальшим ви пом. Конта ти: (067) 278-81-14 1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1,2- імнатн 363-65-00

вартир . Конта ти: (067)

1- імнатн вартир в Квасилові. Конта ти: (063) 766-18-88 1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , мебльован , без посередни ів Конта ти: (097) 749-14-78 1- імнатн вартир , мебльован , без посередни ів. Конта ти: (097) 301-68-95 nina-cvet@mail.ru 1- імнатн вартир , молода сім’я без дітей, мебльован , без посередни ів. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 749-14-78 1- імнатн вартир , молода сім’я з дитиною. А енції, прохання не т рб вати. Конта ти: (096) 183-39-29 1- імнатн вартир , молода сім’я, в хорошом стані, мебльован , з олон ою, бал он зас лений. Конта ти: (063) 277-72-86, (067) 268-09-32 1- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін. Без посередни ів, а ентствам не т рб вати. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 419-87-91 1- імнатн вартир , недоро о, терміново. Конта ти: (097) 880-64-18 1- імнатн вартир , р-н Північний, недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , частин б дин . Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 1- імнатн вартир . Конта ти: (098) 946-59-80 1- імнатн вартир . Конта ти: (097) 832-77-45 2,3- імнатн вартир , мебльован або част ово мебльован , центр або недале о від центр , молода сім’я, на тривалий термін. Без посередни ів. Конта ти: (098) 904-46-82

Кімнат для дівчини, в л.Відінсь а, р-н афе «Фламін о». Конта ти: 23-42-44

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

9

КВАРТИРИ: ОРЕНДА; БУДИНКИ

№32 від 24 серпня 2011 ро

2- імнатн вартир в м.Рівне, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 671-26-99 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої Автово зал , немебльован . Конта ти: (097) 86-342-89 2- імнатн вартир , р-н Північний, немебльована. Конта ти: (067) 370-20-42, (050) 375-24-58 Житло на тривалий термін, порядна сім’я. Конта ти: 45-27-89, (067) 360-44-81 Квартир в б дь-я ом районі. Конта ти: (097) 084-82-06 Квартир на тривалий термін, порядність та вчасн оплат арант ю. Конта ти: (067) 754-93-88, (050) 638-04-89 Квартир , власни , а ентства не т рб вати. Конта ти: (097) 350-19-43 Квартир , з подальшим ви пом, р-н Північний. Конта ти: (098) 297-92-50 Квартир , Здолб нів, сім’я, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (097) 747-70-51 Квартир , молода порядна сім’я, роз лянемо всі варіанти, можлива передоплата, своєчасн оплат арант ємо, посередни ів не т рб вати. Конта ти: (096) 617-93-31 Кімнат або звартир в р-ні РДГУ, ст дент першо рсни , Конта ти: (097) 032-68-96 Кімнат в ртожит . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 04043-41 Кімнат в районі Пивзавод , без осподарів. Терміново. Конта ти: (097) 821-56-45 Кімнат для працюючо о чолові а, в приватном се торі, ртожит . Конта ти: (068) 267-77-42 nina-cvet@mail.ru Кімнат . Терміново. Конта ти: (096) 659-79-36 serhiy_chepak@ukr.net Ш аю співмеш ан працююч для винайм вартири. Конта ти: (050) 442-86-41, (093) 875-24-35

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, лічильни и тепла, аз , води, лоджія зас лена, с лопа ети, на менш 1- імнатн з доплатою Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць а обл., на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: 23-25-51 2- імнатн вартир , 2/9П на 1- імнатн з доплатою в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (067) 428-96-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, обмін на 1- імнатн вартир +Д. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л.Ма арова на 1- імнатн вартир з доплатою. Без посередни ів. Конта ти: 5-48-88, (093) 752-63-55

3- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 5/ 9П, вартира с ха і тепла, бал он і лоджія зас лені на 2+1, або 1+1- імнатні вартири. Конта ти: (097) 301-11-67 3- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2/2Ц, 60,5/43,5/7,4 на 1- імнатн вартир в м.Рівне. Конта ти: (098) 594-62-46 3- імнатн вартир , Рівне + 2- імнатн вартир , Здолб нів, на 1/2 б дин Рівне або передмісті. Конта ти: (067) 429-23-36 4- імнатн вартир , це ляний б дино , 72 в.м. обмін на 1+1 імнатні вартири. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.1.21. Обмін по області та У раїні 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ З МАНСАРДОЮ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 105 КВ.М, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА (КИЇВ) НА КВАРТИРУ В М.РІВНЕ. РОЗГЛЯНУ БУДЬ-ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ. КОНТАКТИ: (066) 245-57-09

1.1.22. Пропон ю Допомож знайти співмеш анців для оренди вартири. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті

1/2 б дин , центр. Ціна: • до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1 / 2 б дин , в л.Мірющен а, 4 імнати, хня, ванна, всі зр чності, араж, літня хня зі зр чностями, сарай, теплиця, садо , 0,1 а землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (096) 909-80-90 1/2 б дин в центрі міста, всі мови, 4 імнати, земельна ділян а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 255-12-79 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43-07-58, (094) 966-07-58, (098) 078-76-65 1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: (094) 966-07-58 1 / 2 б дин , 2 поверхи, в л. С. Ковалевсь ої, 135 в.м., автономне опалення, 0,03 а землі, два санв зли. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-01-75 1/2 б дин , 81 в.м., р-н Бояр и, 2 сот. землі, новоб дова, євроремонт, піді рів підло и, 3 імнати, хня, бал он, 2 санв зли, надвірні б дівлі, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-87-55, (066) 656-50-80, (050) 221-38-64 1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 177000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Ломоносова, 50 в.м, 0,3 а, аз, вода, сарай. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 368-35-99 1/2 б дин , в л. Орлова, хороший стан, 2 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Приходь а, за альна площа 50 в.м. Чесь ий прое т, всі зр чності, потреб є ремонт , 3 сот и землі. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , в л.24 Серпня, 0,4 а землі, власни . Конта ти: (096) 711-84-11 1/2 б дин , в л.Вербова, 2 імнати, санв зол, 43 в.м, надвірні б дівлі, 0,03 а землі. Конта ти: (096) 254-66-03 1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 140 м в. 2 поверхи, 5 імнат, євроремонт, 3 сот землі. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, це ляний, 3- імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60 1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот ород . Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1/2 б дин , р-н ідропар . Власни . Конта ти: 22-45-17, (098) 978-48-25 1/2 б дин , р-н Грабни , 45 в.м., 2 імнати, хня, всі зр чності, 3 сот землі. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-20-14, (098) 603-34-91 1/2 б дин , це ляний, одноповерховий, центр, 80 в.м, всі зр чності, 0,02 а землі. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: 45-30-38, (098) 807-53-23 1/2 б дин , центр, р-н 15 ш оли, 85/ 53/8, це ляний, 3 імнати, всі зр чності, автономне опалення, ремонт, 0,2 а землі, б дино о ороджений. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-91, (067) 239-54-20 roman.h@ukr.net 1/3 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 3 імнати, без зр чностей, 2 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино в центрі міста, новий. Конта ти: (067) 383-05-74 Б дино це ляний, сарай, льох, присадибна ділян а 0,30 а. Пор ч азопровід, вода. Терміново. Недоро о. Конта ти: (098) 796-51-60

Б дино , Басів К т. 23-11-08, (067) 706-92-40

Конта ти:

Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Дворець а, 2 поверхи, 196 в. м. 4 ім. Мансарда 25 в.м. євроремонт, араж. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дино , в л. Дворець а, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, о ремий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Дворець а, новоб дова. Ціна: 149 000 .о. Конта ти: 43-91-10 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. К рчатова 2пов. 200 в.м. ново б д., єврорем., ом ні ації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дино , в л. К рчатова, 2 поверхи, 200 в.м., новоб дова, євроремонт, ом ні ації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а. Б дино , в л. Малорівненсь а, дерев’яний, 80 в..м. Конта ти: (067) 493-36-67 Б дино , в л. Серпан ова, 2 –х поверховий, 90 % отовності, 190 в.м., 10 сот, 130 000 .о. можливий редит, тор Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 220000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л.Крейдяна, всі зр чності, приватизована земельна ділян а, 0,06 а. Власни . Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (093) 915-75-81 Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Новий Двір, 1 пов. 177 в.м. незавершене б дівництво, 3 спальні, абінет, хня, вітражні ві на, 10 сот. землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Новий Двір, в л. Чесь а, 75 в.м., 3 імнати, всі ом ні ації. Ціна: 580000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Новий Двір, ремонт, меблі, всі ом ні ації, впоряд оване подвір’я, 0,06 а. Ціна: 360000 . о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02 Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Новий Двір, це ляний, 2 поверхи, мансардно о тип , 120 в.м., металочерепиця, теплений, централізоване водопостачання, еле три а, аз пор ч, є прое т та дозвіл на під лючення, ідроізольований, 5- амерні ПВ, енер озбері аючий, 10 сото землі. Ціна: 117 000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Незавершене б дівництво, 180 в.м, пошпа льовано, потол и іпсо артон, араж 2 поверховий 50 в.м., земельна ділян а 0,65 а, о ороджена, можливий обмін на вартир з доплатою. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru Незавершене б дівництво, Новий Двір 2 пов., пошт ат рений, араж. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Незавершене б дівництво, Новий двір, 3 спальні, хня 18 в. м., зал, абінет, вітражні ві на, 10 сотих. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Незавершене б дівництво, Новий двір, в л. С оропадсь о о, можливий обмін на вартир . Конта ти: (067) 340-04-93 Незавершене б дівництво, Новий Двір, в л. С оропадсь о о, хороший під“їзд, 90% отовності, черепиця, опалення, вода, світло, араж 7x4,5. Конта ти: (067) 340-04-93 Частин б дин , в л.Бояр а, ремонт, всі зр чності, 45 в.м, 0,052 а землі, приватизована, під заб дов або доб дов , до менти, власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , Лінії, 3 імнати, 75 в.м, 0,3 а землі або обміняю на 2- імнатн вартир з доплатою. Власни . Конта ти: (063) 681-44-82 Частин б дин , р-н Пивзавод , 1 імната, всі зр чності, є можливість доб дови, 0,03 а землі. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (093) 876-58-35

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Івач ів, Здолб нівсь ий р-н, літня хня, риниця, підвал, орд 0,5 а, зр чне спол чення з містом. Конта ти: (097) 408-49-53

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 946-78-83 1/2 б дин , Клевань, 70 в.м., всі р чності + літня хня, сарай, 12 сот землі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1/2 б дин , Омеляна, роз лян всі пропозиції обмін . Конта ти: (098) 413-67-78 1/2 б дин , р-н Грабни а, о ремий двір, 0,2 а землі, власни . Конта ти: (096) 428-35-23

Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино в аварійном стані, 20 м від Рівно о, асфальтовий під’їзд, пор ч аз, садо , льох, араж м рований, 0,25 а землі. Конта ти: (096) 857-60-77

Б дино , в л. Привітна, р-н Бояр и, це ляний 180м в, 8 сот землі. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино дерев’яний, 12 м від Рівно о, Дмитрів а, Гощансь ий р-н. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Б дино , р-н А роперероб и, 160 в.м, с часний ремонт 1- о поверх , араж, мансардний поверх не завершений, 0,1 а землі. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (096) 909-80-90 Б дино , р-н Бояр и, 150 в.м, 2-поверховий. на 2 сім’ї, 6 сот, з ремонтом. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (067) 782-24-72 Б дино , р-н Гідропар , 2 пов., за альна площа - 200 м. в. Баня, теплиця, літня хня, підвал, араж, земельна ділян а - 10 сотих. Роз лядаються варіанти обмін , редит . Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н РУМУ. Конта ти: (067) 923-17-23 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , центр, новий. Конта ти: (097) 486-40-24 Б дино , Ювілейний, це ляний, 100м в, 4 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Котедж на чотири сім’ї. Стан після б дівельни ів. Гараж.2 сот. землі, автономне опалення. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, в л. С.Дем’янч а (р-н радіозавода),155/85/18,6, 2-поверховий, араж, я існий ремонт, ондиціонери, піді рів підло и, сходи та пар ет д бові, вмонтовані шафи- пе, си налізація, відеофон. Ціна: 220000 .о. Конта ти: (067) 752-52-20 Котедж, р-н А роперероб и, 2-поверховий, 136 м. в. 3 імнати, 2 санв зли, хня-ст дія. Підло а з піді рівом. 2 сот. землі. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Незаверешне б дівництво, в л.Стариць о о, 180 в.м, пошпа льовані стелі, іпсо артон, араж 2 поверхи, земельна ділян а 0,065 а. Конта ти: (063) 071-50-81

Б дино дерев’яний, Гоща. Ціна: до овірна. Конта ти: (0250) 6-43-06 Б дино дерев’яний, Ківерці, 72 в.м, 0,1 а ород , садо , вода, надвірні б дівлі. Конта ти: (096) 501-77-92 Б дино дерев’яний, Клевань, за альна площа 70 в.м, 0,01 а землі, всі зр чності, літня хня, сарай. Конта ти: (093) 378-55-22 Б дино дерев’яно-це ляний, Тай ри, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 30000 о. Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино дерев’яно-це ляний, Тай ри, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино дерев’яно-це ляний, Тай ри, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино з надвірними б дівлями, 0,50 а над ставом. Конта ти: (067) 385-89-02 БУДИНОК НА ДВІ ПОЛОВИНИ, ОКРЕМІ ВХОДИ, 2 І 4 КІМНАТИ, ГАЗ, ВОДА, ЛІТНЯ КУХНЯ, ГАРАЖ, ПІДВАЛ, ВЛАСНИЙ СТАВОК, 0,5 ГА ЗЕМЛІ, ІНДИВІДУАЛЬНІ КУХНЯ, ВАННА, ТУАЛЕТ, 10 КМ ВІД РІВНОГО. КОНТАКТИ: 27-53-85, (067) 953-97-48

Б дино новий, Здолб нів. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино старий, Демидів а, 0,30 а землі, аз, світло. Конта ти: (067) 903-04-21 Б дино старий, Демидів а, 0,30 а землі, світло, аз. Конта ти: (067) 903-04-21 Б дино старий, Озеряни. Конта ти: (097) 553-95-49 Б дино це ляний за містом, 16 м від Рівно о, аз вода, світло, асфальтований під’їзд, 0,15 а землі. Конта ти: (098) 476-00-04 Б дино це ляний, 26 в.м, Квасилів, можливість доб дови, земельна ділян а 0,06 а, приватизована, підведений аз, осподарсь і приміщення. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 458-60-65 Б дино , 20 м від Рівно о, хороший стан, надвірні б дівлі, аз, 0,25 а землі. Власни . Конта ти: (097) 842-24-31 Б дино , Бабин, житловий стан, аз, вода, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: 3-44-70, (096) 999-12-13 Б дино , Голишів. Конта ти: (067) 367-99-78


10

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Б дино , Іванів а, 1.70 а землі, літня хня, риниця, льох, джерело, ставо . Недоро о. Конта ти: (050) 732-10-03 Б дино , Квасилів 1 пов. 88 в. м. автономне опалення, ом ні ації 14 сото землі. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена Б дино , Квасилів, 0.21 а, потреб є ремонт або знос . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 223-28-33 Б дино , Квасилів, 2 поверхи, 170 в.м., літня хня, по ріб, 0.10 а. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Квасилів, це ляний, літня хня, 10 сот. Ціна: 61000 .о. Конта ти: 43-20-14, (098) 603-34-91 Б дино , Квасилів. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Клевань 2, 110 в.м., всі ом ні ації, 14 сот. Власни . Ціна: 14000 .о. Конта ти: (097) 412-35-90 Б дино , Колоден а, 2 пов, 200 в.м, ом ні ації, літня хня, араж, 24 сот и. Ціна: 320000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

Б дино , Біла Криниця, 2 поверх, 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Біла Криниця, перша лінія, 2 поверхи, 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна. Б дино , Б рин, 85 в.м., 3 імнати, це ляний, аз в б дин , надвірні б дівлі, 80 сот землі, поряд ліс, річ а Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, олодязь, 13.5 сот. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26 Б дино , В.Житин, 180 в.м., 11сот землі, 110 000 .о. Тор , можливий обмін. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Вар овичі, площа - 93 в.м., аз, аряча, вода, можливість доб дови 2 поверх , літня хня, землі - 65 сот. Терміново. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 056-84-77, (093) 246-68-36 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14

БУДИНОК

Б дино , Костопіль, 2 поверхи, це ляний. всі зр чності. Конта ти: (096) 233-67-20 Б дино , Костопіль, за альна площа 180 в.м., араж, отельня. Всі ом ні ації всередині. Земельна ділян а - 10 сото . Сад. Город. Ціна: 60000 y.о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80 Б дино , Костопіль, недоро о, можливі варіанти. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Б дино , Костопіль, недоро о. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Б дино , Крилів, Д бенсь ий р-н, аз, вода, впоряд ований оспдвір, 0,5 а землі. Конта ти: 23-07-46, (097) 344-08-68 Б дино , Крилів, Д бенсь ий р-н, аз, вода, араж, літня хня. 0,5 а землі, садо . Конта ти: (0362) 23-07-46 (097) 344-08-68 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , Ма отер и, 20 м. від Рівно о, дерев’яний, 60 сот землі, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-59-56, 5-01-55 Б дино , Миро оща, 110 в.м., азове опалення, надвірні б дівлі, 50 сот землі. Конта ти: 24-14-96, (067) 386-15-52

Б дино , Квасилів, це ляний, 5 імнат, всі зр чності, 0,06 а або обміняю на 2- імнатн вартир в м.Рівне з доплатою. т. (097) 384-03-41 Б дино , Городище, 2 поверхи, надвірні б дівлі, всі ом ні ації, роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 28-89-43, (063) 853-81-00 Б дино , Городище, незавершене б д-во, ороб а на рита, мансардно о тип . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Городище, новоб дова, мансардно о тип , 150 в.м, 0,07 а, землі. Ціна: 140000 .о.. тор Конта ти: (067) 259-16-59 Б дино , Гоща, 100 в.м., вмонтований араж, отельня, аз, вода, аналізація, 0.22 а, ам’яна о орожа. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 333-16-40 Б дино , Гоща, надвірні б дівлі, 0.22. Конта ти: (098) 194-83-56 Б дино , Дов ошиї, Рівненсь а обл., або обміняю на авто. Конта ти: (050) 370-91-68 Б дино , Д бно, новоб дова, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., омора, вели ий бал он, араж + 6 сот землі, 95% отовність. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (066) 381-19-89 Б дино , Д бно, р-н автово зал , 4 імнати, всі зр чності, затишне місце. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (050) 108-76-04 Б дино , Житин 1 пов. 150 в. м новий, ом ні ації, підло а стяж а, 10 сото землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Зарічненсь ий р-н, Серни и. Конта ти: (050) 435-45-71, (066) 574-19-71 Б дино , Здовбиця. Ціна: 20000 Конта ти: (097) 353-19-96

Б дино , Колоден а, 2 пов, 200 в.м, мансардно о тип , новий ом ні ації, зовні завершений. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, 200 в.м., мансардно о тип , новий, ом ні ації, зовні завершений. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а.

.о.

Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Здолб нівсь ий р-н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино , Золотіїв, дерев’яний, 3 імнати, 77 в.м., всі ом ні ації, без вн трішньо о ремонт , або обмін. Конта ти: (097) 161-94-43 Б дино , Іваничі, Костопільсь ий р-н. Конта ти: (098) 220-90-87

Б дино , Мнишин, це ляний, потреб є незначно о ремонт . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 5-51-43 Б дино , Н.Двір, незавершений, це ляний, с часний прое т. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (067) 362-95-31 Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86, (050) 860-44-18, (096) 474-84-88 Б дино , новоб дова, Гоща, 200 в.м, 0,14 а землі, терміново, власни . Конта ти: (067) 977-56-48 Б дино , Ново раїн а, 190 в.м., всі ом ні ації, 12 сот, євроремонт, біля ліс . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 383-51-26 Б дино , Ново раїн а, 3 пов, підвал, араж, ом ні ації, сад. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 Б дино , Обарів, 0,18 а землі, надвірні б дівлі, аз. Конта ти: (098) 589-47-97 Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, 3 імнати, хня, сарай, льох, 15 сот землі, вода, аз. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03 Б дино , Остро , 0,18 а земельна ділян а, 80 в.м за альна площа. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 594-56-24 Б дино , Остро . Конта ти: (095) 588-88-66 Б дино , Радивилівсь ий р-н, с. Михайлів а, шла овий, 3 імнати, асфальтований під’їзд, аз поряд, риниця. Власни . Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 43-42-94, (066) 010-01-22 АН Сіар Б дино , Рясни и, 16 м від Рівно о, старий, дерев’яний, 0.52 а, по ріб, ф ндамент під хлів, аз, вода пор ч. Конта ти: (066) 764-01-20

БУДИНОК, С.МОЛОДОВО-1, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ТЕЛЕФОН, ЗЕМЛЯ ПРИВАТИЗОВАНА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (068) 847-31-95, (066) 300-55-62

Б дино , Світано , Корець ий р-н, 0,25 а землі, надвірні б дівлі. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0980 206-69-53 Б дино , старий, У раїн а, Острозь о о р-н , льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Тинне, с часний, це ляний, потреб є част ових оздоблювальних робіт. Власни . Конта ти: 62-02-84 (098) 414-68-62 Б дино , це ляний, надвірні б дівлі, свердловина, асфальт, 0,3 а землі. Власни . Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 546-98-91 Б дино , Шпанів. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 436-44-78 Б дино , Шпанів. 0,024 а землі, пласти ові ві на, два вели их сад а. Власни . Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 436-44-78 Земельн ділян 0,46 а, Ясениничі, 8 м від Рівно о, вели ий садо , старий б дино , надвірні б дівлі, олодязь, світло, пор ч аз, приватизована. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14, (067) 125-02-99 Земельн ділян зі старим б дин ом, Ясениничі, 7 м від Рівно о, вели ий садо , 0,46 а землі, надвірні б дівлі, олодязь, по ріб, світло, пор ч природний аз, приватизована. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Котедж, Зоря, 20 м від Рівно о, 150 в.м, 0,09 а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, жилий стан, араж. Конта ти: 27-97-39, (096) 934-81-09 Незавершене б дівництво, Вересневе, 0,1 а, хороший прое т. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 827-75-98 Незавершене б дівництво, Вересневе, 400 в.м., 3 поверха, підведені всі ом ні ації, в середині, шт ат р а, стяж и, 2 входа, 10 сот землі. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Незавершене б дівництво, Ш б ів Рівненсь о о район . Центральна в лиця. Газ, еле троенер ія, вихід на л . Конта ти: (098) 542-84-25 fedrom@mail.rv.ua Частин б дин . Ціна: 15000 Конта ти: (097) 353-19-96

.о.

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Дерно Ківерець о о район Волинсь ої обл. Є сад, ород, сарай, літня хня, льох. 50 сото . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 451-59-90 Б дино , Крим, 0,14 а землі, 16 м від моря, приватизований. Ціна: 90000 .о., тор , Конта ти: (095) 871-84-59, (099) 505-68-37 Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дино , Підд бне, Львівсь а обл., Со альсь ий р-н, дерев’яний, 3 імнати, + земельна ділян а 25 сот. Власни . Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 428-15-81

1.2.4. К плю Б дино або 1/2 б дин , жилий стан, на 3-4 імнати зі зр чностями, о ремим двором в Рівне, Колоденці, Новом Дворі, Тинном . Ціна: 55000-60000 .о. Конта ти: (067) 771-40-41 Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино в б дь-я ом районі міста. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино з подальшим ви пом, 30-40 м від Рівно о. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (067) 872-42-42 Б дино , б дь-я ий, до 2000 .о., роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 696-83-78 Незавершене б дівництво, до 100 в.м., в межах міста, на виплат на 2 ро и, з першим внес ом 20000 .о. Можливий обмін 1- імнатн вартир в центрі + доплата. Ціна: до 70000 .о. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru Незавершене б дівництво, р-н Автово зал, в л. Дворець а, Колоден а, Басів К т. Можливий обмін на 1- імнатн вартир в центрі + невели а доплата. Ціна: 40000 .о. (067) 417-51-54 Конта ти: sp-inna@mail.ru

1.2.5. Здам

• Б дино 2-поверховий, в л.Червоно ірсь а,всі зр чності, мебльований, є араж. Ціна: 2500 рн.+ ом.посл. Конта ти: (098) 838-39-17 Б дино , р-н пивзавод . Ціна: 1800 рн Конта ти: (096) 116-45-41 АН Рента Б дино , Ш б ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 959-12-99

№32 від 24 серпня 2011 ро

Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.2.7. Обмін Б дино на 1- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (098) 4364478 Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, 0,25 а землі, надвірні б дівлі на 2- імнатн вартир , Рівне. Конта ти: (093) 878-03-29 Б дино , Шпанів, це ляний, 90 в.м., обмін на 1 імнатн вартир +20000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Незавершене б дівництво або обміняю на вартир + доплата. Конта ти: (063) 071-50-81 Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (050) 338-71-09 Земельн ділян , під б дівництво, 0,3 а, пор ч ом ні ації, б дин и, річ а, пляж, ліс. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1

1.3.1. Продам в місті

Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельні ділян и, в л. Ма арова, 2 шт, 15 сот, недоро о. Конта ти: 26-21-36, (098) 783-53-97 Земельн ділян 0,34 а з виробничим с ладсь ими приміщеннями, в л.Млинівсь а. Конта ти: (067) 670-73-31

Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Царсь е село, 0,01 а. Власни . Конта ти: (097) 481-36-33 Земельн ділян , центр, під омерційн заб дов з прое том, доро о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян під заб дов , 0,1 а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81 Земельн ділян під заб дов , 0,18 а. Конта ти: 64-08-55, (067) 946-81-36, ((066) 043-55-2 Земельн ділян , 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 113-95-81 Земельн ділян , 13 сот. Конта ти: 61-94-22 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00 Земельн ділян , біля Антополя, з 2 б дин ами, є всі мережі, пор ч ліс, озеро. Конта ти: (050) 655-98-02

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (096) 515-96-35, (050) 860-44-18 Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 364-44-74, (050) 900-24-44 Земельн ділян , в р-ні в л.Київсь ої, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (050) 900-24-44, (067) 360-90-09 Земельн ділян , в р-ні Костромсь ої , 10 сот. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (067) 364-44-74 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , в л. К рчатова, пай 2.52 а. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (098) 275-68-90 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , Зоря, 0,16 а під заб дов . Терміново. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 128-18-02

Земельн ділян , К стин, 0,25 а, під заб дов , рівнина. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 24-60-03, (093) 637-70-88, (097) 921-21-58

Дач , Городище, це ляна, двоповерхова, вода, світло є, аз пор ч, ділян а 0, 06 а, фр товий сад. Конта ти: (362) 24 20 72 Дач , Кам’яна Гора, 2 поверхи, 0,12 а землі. Конта ти: (067) 788-88-59 Дач , Кам’яна ора, 0,12 а землі, б дино , сарай. Конта ти: (067) 588-39-87 Дач , Кам’яно ірсь , масив «Бор овсь ий». Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16 Дач , Кам’яно ірсь , світло, теплиця, садо , олодязь, пор ч озеро, маршр тне та сі. Конта ти: (098) 314-21-86 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , ві на пласти ові, опалення, дві теплиці с ляні, риниця, баня. Конта ти: (096) 371-93-12 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , с ляні теплиці 2 шт., с важина, риниця, альтан а, баня. Власни . Конта ти: (096) 371-93-12

Земельн ділян , Городище, 8 сот. приватизована під дач , орб а з дерева на рита шифером. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, араж, теплиця, олодязь, о ороджа, сарай, земля приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 291-16-69

Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16

Земельн ділян , Грабни , 7 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Ново раїн а, впоряд ована. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60

Дач , Ново раїн а, дерев’яна, пл.ві на, обшита ва он ою, 2 імнати + хня, 6 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот Ціна: 8000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дач , Ново 175-20-22

Земельн ділян , р-н зоопар Ціна: 30000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95

Земельн ділян 0,23 а, Обарів. Конта ти: (067) 332-80-40 Земельн ділян 0,27 а, Ремель. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Земельн ділян 0,5 а, під заб дов , приватизована, траса Київ-Чоп, Д брів а. Конта ти: (099) 116-72-77 Земельн ділян для заб дови, 0,23 а, В.Омеляна. Ціна: 18400 рн. Конта ти: (067) 795-73-93 Земельн ділян з недоб дованим б дин ом, масив «Західний 1», 6,5х7,5 м, садові ділян и, підведений аз, о орожа, земля оброблена. Конта ти: (096) 829-91-73 Земельн ділян під заб дов , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації, новоб дови, всі до менти, 0,25 а. Власни . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян сільсь о осподарсь о о призначення, 0,44 а., Вересневе. Конта ти: 64-08-55, (067) 946-81-36, (066) 043-55-2 Земельн ділян , 0,06 а, Ново раїн а, під садівництво, рівна, прямо тна. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 45-30-38, (098) 807-53-23 Земельн ділян , 0,1 а під заб дов . На ділянці ф ндамент, бло и, є б дівельний ва ончи , асфальт, аз і еле три а пор ч. Без посередни ів. Ціна: до овірна Конта ти: (096) 294-56-09 Земельн ділян , 0,15 а, під заб дов , Б.Криниця. Конта ти: (098) 936-73-90 Земельн ділян , 0,27 а під заб дов , Гощансь ий р-н, Горба ів, наявні ом ні ації, пор ч автотраса Київ-Чоп. Конта ти: (097) 276-79-98.

Земельн ділян , 0,5 а, ородищенсь ий ооператив, приватизована, пор ч еле тромережа, та аз, о ородженя. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31

Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино або частин б дин Конта ти: (097) 084-82-06

Земельн ділян 0,2 а, Горба ів. Конта ти: (096) 191-58-41

Земельні ділян и, Кам’яна Гора, масив Бор івсь ий, 0.6 а та 0.12 а. Конта ти: (067) 382-13-20 Б дино , Весняне, Корець о о р-н , надвірні б дівлі, азифі оване. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 153-40-47 Дачні ділян и, 2 шт., по 0,08 а, Городище, державні а ти, ом ні аціїї пор ч, недоро о. Власни . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Дачн ділян 0,06 а, Ново раїн а, є плодові дерева, щі, н 8 в.м, вода, аз, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 23-18-70, (067) 162-90-34 Дач , Городище, 2 поверхи, поряд з пин а. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, біля озера, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Зоопар , під б дівництво. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян 0,15 а, Біла Криниця під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (098) 419-73-99

Земельн ділян , 0,47 а, Д брів а, всі ом ні ації, надвірні б дівлі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 68-34-92 (099) 116-72-77

Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: (098) 763-07-23

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,09 ГА, ПІД ЗАБУДОВУ, З ДОКУМЕНТАМИ, В МЕЖАХ М.ДУБНО. КОНТАКТИ: (066) 245-57-09

Земельн ділян , Л ць ий р-н, Бо шів а, 60 сот, аз, вода, світло, асфальт, приватизована, 12 сот, під заб дов . Конта ти: (095) 206-88-82

Земельн ділян , в л. Чесь а, біля «Софії», 36 сот, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1 / 2 б дин , зі всіма ви одами, аражем, на тривалий термін, своєчасн оплат арант ємо. Конта ти: (067) 925-80-30 в місті.

Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Дачі, земельні ділянки

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1.2.6. Винайм

Земельн ділян , Зоопар , хороше місце, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

раїн а. Конта ти: (050)

Дач , це ляна, 2 поверхи, Ново раїн а, масив «Західний 1», 3 імнати, хня, аз, араж, 0,6 а. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-47-63 Земельні ділян и, Колоден а, 0,1 а, 0,175 а. Конта ти: (096) 233-67-20 Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян 0,01 а, під заб дов , 20 м від міста. Конта ти: (067) 254-35-71 Земельн ділян 0,024 а, Квасилів. Власни . Конта ти: (066) 005-19-14

Земельн ділян , 0,5 а, в межах села. Конта ти: (097) 842-24-31

Земельн ділян , 0,85 а зі старою заб довою, Шпа ів. Ціна: недоро о. Конта ти: 23-68-26 Земельн ділян , 20 м. від Рівно о. Конта ти: (098) 959-12-99 Земельн ділян , Антопіль, 0,08 а. Конта ти: 45-08-05 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б.Криниця, 0,15 а під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 519-78-68 Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, рівна, в середині масив . Ціна: 18000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Земельн ділян , Б.Криниця, приватизована, 0.1 а, є доро а, всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , Бардачів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот. Власни . Конта ти: (067) 358-86-08 Земельн ділян , Барма и 11 сот. під б дівництво. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 0.11 а., сі зр чності, район новоб дов, терміново. Власни . Ціна: 15 000 .о. Конта ти: (097) 921-09-65 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 15 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БАРМАКИ. ЦІНА: 10000 У.О. КОНТАКТИ: 24-18-33, (098) 583-82-07 Земельн ділян Конта ти: 26-03-77

,

Барма и.

Земельн ділян , Біла Криниця, 15 сот, всі ом ні ації пор ч, зр чний під’їзд, держа т, хороше місце, пор ч є заб дови (приватні б дин и). Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22 Земельн ділян , Біла Криниця, 9,5 сот. Власни . Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22 Земельн ділян , Вели ий Житин, 0,70 а, приватизована, поряд ш ола. Терміново. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 976-33-99


№32 від 24 серпня 2011 ро Земельн ділян , Біла Криниця,10 сот. + 5 сот, в арном місці, є отовий прое т на б дівництво б дин , 110 м. в., б дівельний ва ончи . Ціна: 15000 .о. Конта ти: 62-88-01, (096) 540-97-81 Земельн ділян , біля м. Корець. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 540-45-47 Земельн ділян , Бо дашів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот, під б дівнитво. Конта ти: (098) 983-91-22 Земельн ділян , Бронни и, 0,27 а. Конта ти: (050) 435-02-50

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, В.ЖИТИН, 0,20 ГА, КОМУНІКАЦІЇ ПОРУЧ, ЗЕЛЕНА ЗОНА. КОНТАКТИ: (097) 490-40-05 Земельн ділян , В.Шпа ів, 0,25 а, 17 м від м.Рівне. Зр чний доїзд. Рівна, прямо тна. Власни . Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: 43-21-69, (066) 395-30-95 Земельн ділян , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації, та новоб дови. Під заб дов , всі до менти. 0,25 сото . Власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації. Під заб дов , всі до менти, 0,25 сото . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Вересневе, 1,5 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Верхів, 0,30 а. Ком ні ації, - аз, еле троенер ія. Поблиз доро и Рівне-Остро , хороше транспортне спол чення, навпроти ставо , ліс. Призначення - с/ , можливе переведення під б дівництво. Ціна: 11700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Верхівсь , 0,10 а, 10 м від Рівно о, терміново. Конта ти: (067) 909-35-83 Земельн ділян , Верхівсь , 0.15 а, для б дівництва, державний а т, недале о від траси, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРХІВСЬК, 12 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , в л. Приозерна, 0.1 а, під заб дов . Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 481-36-33 Земельн ділян , Горба ів, 0,27 а під б дівництво, наявні ом ні ації; пор ч а/м Київ-Чоп. Конта ти: (097) 276-79-98 Земельн ділян , Городище, 0,08 а, ом ні ації пор ч, вода, садо . Конта ти: 22-36-78, (067) 745-55-13 Земельн ділян , Городище, 0,15 а, під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89 Земельн ділян , Городище, 0,2 а під садівництво. Конта ти: (063) 853-81-00 Земельн ділян , Городище, 0.08 а під садівництво, є можливість під б дівництво, ом ні ації пор ч. Можливий обмін на а/м ВАЗ + доплата. Власни . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 726-92-51 Земельн ділян , Городище, 15 сот, хороше місце. Конта ти: (050) 167-89-45, (067) 364-29-89

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.38 а, з них 0.25 під б дівництво, 0.13 під с/ , держа т, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 248-71-23 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, пор ч аз, світло. Власни . Конта ти: 43-07-58 (094) 966-07-58, (098) 078-76-65 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , Здовбиця, 0,20 а під б дівництво, ом ні ації пор ч, арне місце. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (096) 293-42-55 Земельн ділян , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0.25 а., всі ом ні ації, можливі різні варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (093) 563-78-46 Земельн ділян , Здолб нів, 0.05 а, ом ні ації 10 м. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (050) 925-56-93 Земельн ділян , Здолб нів, в л. Коперни а. Власни . Конта ти: (096) 277-02-25 Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , приватизована, 0.10 а, світло та аз напроти ділян и. Терміново. Власни . Ціна: 9000 .о. Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Здолб нів, приватизована, під заб дов , 0,1 а, рівна, вадратна, р-н в л. Пар ова, ом ні ації пор ч, тор . Власни . Конта ти: (066) 914-76-65, (068) 562-80-76 Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,12 а. Конта ти: (067) 370-20-42, (050) 375-24-58 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,6 а, масив Бор овсь ий, є ф ндамент, олодязь. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Конта ти: (097) 506-51-13 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Карпилів а, 70 сотих, держа т. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КОЗЛИН, 13 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 0,1 а для ведення ОСГ, 100 м від траси Київ-Чоп. Конта ти: (097) 846-89-64, (067) 581-05-69 Земельн ділян , Колоден а, 0,14 а. Конта ти: (096) 977-81-78 Земельн ділян , Колоден а, 0,14 а. Конта ти: (096) 977-81-78 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Колоден а, під заб дов , 10 сот. Конта ти: 20-87-73

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під б дівництво, є держ. а т на землю. Ціна: до овірна Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, 12 сот, приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 20-46-83, (097) 786-47-38 Земельн ділян , Корнин, хороше місце, 0.126 а. Конта ти: (067) 765-45-16 Земельн ділян , Костопіль, 0.10 а, під б дівництво, держа т, асфальтований під’їзд, ом ні ації підведені до земельної ділян и. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 114-44-80 Земельн ділян , К нин, 0,7 а, під заб дов , 300 м від траси, пор ч ліс, державний а т. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (096) 133-96-31 Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов . є ф ндаметн, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 0.25 а, або обмін на а/м. Конта ти: (050) 925-56-93 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під заб дов , перша лінія, ом ні ації. Власни . Без посередни ів. Конта ти: 45-03-87

Земельн ділян , масив «Кам’яно ірсь », 6 сот. Пор ч ліс. Конта ти: 26-10-47, (097) 542-63-41 skylinegt-r@ukr.net

Земельн ділян , Дядь овичі, під с/ , 0.33 а, держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Городище, 6 сот. Конта ти: 24-54-79 Земельн ділян , Городище, 8 сот, о ороджена, є світло, вода, аз підведений до воріт, підвал, дачний б дино , дешево. Конта ти: 64-65-67, (098) 493-39-48 Земельн ділян , Городище, ооператив «Калина», приватизована, 0,06 а, з пин а пор ч, аз і світло на ділянці, терміново. Ціна: 4500 .о Конта ти: 40-07-00, (067) 454-00-89 Земельн ділян , Городище, новий масив, 10 сот, рівна. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Гоща, 0,125 а, вода, аз, ЛЕП, аналізація, асфальтований під’їзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 360-83-96 popkow@gmail.com Земельн ділян , Гоща, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна, тор , Конта ти: (097)519-78-68, (063)143-14-61, (097) 146-20-97, (096) 257-42-26 Земельн ділян , Гр швиця, під заб долв , 0.14 а. Власни . Ціна: 5500 .о. Конта ти: 64-41-91, (097) 428-52-20 Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18 Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, садо , ом ні аціїї поряд. Конта ти: (096) 221-04-49

11

ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а т . Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59

Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Шпанів, 0,13 а. Конта ти: (098) 193-12-18

Земельн ділян , Ново раїн а 6 сот, приватизована, о ороджена, є сарай, це ляний. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,6 а, ф ндамент. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 102-07-04 Земельн ділян , Ново раїн а, 12 сот, аз, опан а, олодязь, біля озера. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 26-03-77, (093) 672-31-39 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, онтейнер, садо . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сото , Західний масив, з підведеним азом і з ф ндаментними бло ами, приватизована. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (097) 507-82-51 Земельн ділян , Ново раїн а, дачна ділян а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Ново раїн а, дачний масив, 0,6 а, всі зр чності. Конта ти: (067) 171-40-53 Земельн ділян , Ново раїн а, масив Західний, 2, є ф ндамент. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 102-07-04 Земельн ділян , Ново раїн а, під б дівництво, 0.10 а, є держ. а т на землю. Ціна: 40000 рн. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Земельн ділян , Ново раїн а. Конта ти: 5-33-80, (097) 491-45-58 Земельн ділян , Обарів, 0,017 а, державний а т, під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальтований під’їзд, озеро, ліс пор ч, терміново. Власни . Конта ти: (098) 783-53-97, (097) 606-13-45 Земельн ділян , Обарів, 0,08 а, рівнина. Власни . Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов , є прое т, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: 43-03-53, (097) 786-79-18 Земельн ділян , Обарів, 7 сот, аз, вода. Конта ти: (097) 183-13-34, (097) 183-13-35 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а, приватизована, біля озера. Конта ти: (098) 946-59-80 Земельн ділян , Оле сандрія, 1.41 а. (пай), біля ліс озеро. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, центр. Приватизована, 15 сото ; ліс та озеро пор ч, ф ндамент, ом ні ації пор ч. Власни . Конта ти: (050) 383-35-94 Земельн ділян , Омеляна, 0,5 а, рівна. Газ та еле троенер ія підведені. Є садо . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 944-91-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОМЕЛЯНА, 0.15 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Омеляна, 50 сот, Конта ти: (098) 297-92-50, (097) 214-27-84 Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57 Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Підліс и, 0,3 Конта ти: (067) 982-62-62

Земельн ділян , Шпанів, 0.28 сот, під б дівництво, ом ні ції пор ч. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67 Земельн ділян . 0,10 а під заб дов , приватизована, власни . Конта ти: (067) 384-32-11

- лот №1: частина ма азин площею 473,4 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (ф ндамент стріч овий, залізобетонні бло и, стіни і пере ород и це ляні, пере риття залізобетонні плити, підло а – ерамічна плит а).

Земельн ділян під заб дов , Вересневе, 0,9 а, приватизована, без посередни ів. Конта ти: (067) 457-99-59

- лот №2: підвал площею 680,5 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (стіни і пере ород и це ляні, пере риття залізобетонні плити, підло а – бетонна).

Земельн ділян під заб дов , 0,25 а, ом ні ації пор ч, р-н афе «Софія», терміново, власни . Конта ти: (067) 883-32-05 Земельн ділян під заб дов , Гр швиця, терміново, недоро о. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 64-41-91, (097) 428-52-20

Стартова ціна 640 000 рн.

1.3.3. Продам по У раїні Земельн ділян , Ожидів 0,15 а, під заб дов . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 240-25-76

1.3.4. К плю

Земельн ділня , біля Рівно о, роз лян всі пропозиції, терміново. Посередни ів прохання не т рб вати. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

Дач 10-20 м від Рівно о, неподалі ліс та озера. Конта ти: 64-03-55 (067) 363-88-00 Дач або б дино під дач , без посередни ів. Конта ти: (097) 289-75-25 Дач неподалі м. Рівне. Конта ти: (097) 288-80-13 Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Земельн ділян під б дівництво в Б.Криниця, Н.Дворі. Ціна: до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68 Земельн ділян під заб дов в межах міста, без посередни ів. Конта ти: (097) 899-74-60 Земельн ділян поблиз міста, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89 Земельн ділян , до 10 сот., в р-ні Колоден а, Новий двір, Басів К т. Можливо незавершене б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 417-51-54 sp-inna@mail.ru Земельн ділян , Здолб нів, р-н ш оли №6, без посередни ів. Конта ти: 63-32-02 Земельн ділян , К стин, Оле сандрія, Рівне, 0,8-0,15 а. Без посередни ів. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

1.3.7. Обмін Дач , Кам’яна Гора. Конта ти: (067) 750-24-80 1220-5908@ukr.net Земельн ділян на мі роавтоб с, Обарів, 0,075 а під заб дов . Конта ти: (097) 544-01-22

Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Ремель, 0,27 а, світло, вода, пор ч аз, асфальтовий під’їзд, садо . Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Земельн ділян , с. Городо , 10 сот. під б дівництво, рівна. Ціна: 17000 .о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

- лот №3: б дівля приймально-за отівельно о п н т площею 257,5 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Миро оща Др а, в л. Мир , 96а (стіни це ляні, пере риття дерев’яне, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна 155 000

рн.

- лот №4: б дівля ма азин площею 113,8 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Теремне, в л. Центральна, 37 (ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, підло а плит а, дах – шифер). Стартова ціна 40 000 рн. - лот №5: б дівля ма азин площею 73,9 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Бродів, в л. Мирна, 39 (ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, пере риття і підло а дерев’яні, дах – шифер). Стартова ціна 40 000 рн. Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 16.09.2011 ро 13 в м. Рівне.

в 11.00 од. по в л. Чорновола,

Останній день реєстрації 12.09.2011 ро адресою.

в абінеті 411 за цією ж

Реєстраційний внесо по лотах №1-3 в розмірі 170 рн., по лотах №4,5 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ „АБ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-53, 64-95-70 Гараж (подвійний) 36 в.м. в оренд . Світло, яма, металевий стіл, стелажі, охорона. Конта ти: (097) 238-08-29 Гараж в ооперативі «Авіатор», 2 поверхи, терміново. Конта ти: (067) 364-52-84 Гараж в ооперативі «Колесо», р-н РУМ . Конта ти: (067) 762-22-77, (093) 599-55-75 Гараж в ооперативі «Дворець ий», це ляний. Конта ти: (097) 757-29-60 Гараж в ооперативі «Кристал», підвал. Конта ти: 27-66-05, (093) 768-49-41 Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Гараж, в л.К рчатова. Конта ти: 23-42-44 Гараж, в л.Нижньодворець а, в ооперативі «Кристал», це ляний. Конта ти: 5-51-43 Гараж, в л.С.Бандери, центр. Конта ти: (097) 052-24-34 Гараж, в л.Стариць о о, металевий. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Гараж, ооператив «Дворець ий», з ямою та підвалом. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (050) 105-29-29 irena-pavljuk@rambler.ru Гараж, ооператив «Колесо», дешево. Конта ти: (067) 364-22-34 Гараж, ооператив «Колесо», підвал. Конта ти: (067) 364-22-34 Гараж, ооператив «Кристал». Ціна: 1100 .о. Конта ти: (067) 337-98-17 Іван

Гараж металевий без місця. Конта ти: (096) 975-96-26

Гаражі, кіоски

Гараж металевий, 2.5х5, з місцем, пр. Мир . Конта ти: 64-88-73

Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: (097) 486-40-24

Гараж металевий, без місця, 7х3.5. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 5-33-80

Гараж, ооператив Конта ти: (096) 975-96-26

Гараж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 5490 рн. Конта ти: (067) 923-36-93

Гараж, металевий, ооператив «Джерело», можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-64-46

•Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н

Земельн ділян , Подоляни, для б дівництва житлово о б дин , зр чний доїзд. Власни . Ціна: 6500 .о., тор . Конта ти: 43-21-69, (066) 395-30-95 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , приватизован . Власни . Конта ти: (093) 944-05-73 Земельн ділян , р-н зоопар , 9.4 сот. Хороше місце, зр чний під’їзд. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22

Стартова ціна 2 167 000 рн.

Земельн ділян , в л. Гаше а, Тинне, 13 сот, над доро ою, аз, світло. Є можливість взяти 5-6 сот під ставо . Конта ти: (050) 375-65-72

1.4.1. Продам

а.

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89

Ва ончи б дівельний. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 62-88-01, (096) 540-97-81 miroslava@nextmail.ru Ва ончи , 6х3,5 м, теплений, перевізний. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58 Ва ончи - іос , 3х6 м. Конта ти: (050) 339-24-03

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, РІЗНОГО РОЗМІРУ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Земельн ділян , с.К стин 10 сот. під б дівництво. Ціна: 7000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , Тинне, 0,13 а, над доро ою, можливо на дві дільниці або омерційне призначення. Конта ти: (050) 375-65-72

Гараж «черепаш а» під авто або на б дівництво. Конта ти: 26-38-63, (067) 925-83-45

Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 а. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

Г а р а ж в ооперативі «Джерело». Конта ти: (097) 489-81-86

Гараж металевий розбірний. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Гараж металевий, в л. Крейдяна, ооператив «Стартер». Конта ти: 5-52-94 Гараж металевий, розбірний. Конта ти: (098) 611-93-36 Гараж це ляний, в л. К рчатова. Приватизований. Ціна: 3000 .о., тор . Конта ти: (097) 901-26-01 stakhur.tanya@gmail.com Гараж це ляний, в л. Чебишева (з до ментами). Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж це ляний, з до ментами, Чебишева . Ціна: 10000 y.o. Конта ти:

(093) 637-84-95 Гараж це ляний, ооператив «Нива», в л.Ш хевича, о лядова яма, світло. Ціна: 4300 .о. Конта ти: 23-43-43 Г а р а ж це ляний, о лядова яма, в л.К рчатова (ПМК), недоро о. Конта ти: (067) 114-07-45 Г а р а ж це ляний, центр, пр.Мир , світло, о лядова яма, до менти. Конта ти: 26-87-22, (096) 181-32-50 Г а р а ж це ляний. Конта ти: (098) 716-16-18 Гараж, 2 поверхи, р-н РУМ . Конта ти: (098) 293-46-95 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Гараж, ооператив «Кристал» або обміняю на авто. Конта ти: 27-66-05, (093) 768-49-41 Гараж, в л. Соборна, це ляний, площею 22,8 в.м., висота 2,70, приватизований, яма. Ціна: 15000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 Гараж, в л. Чебишева, це ляний. Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95

Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: (097) 486-40-24

«Т рист».

Гараж, металевий, розібраний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77 Гараж-«черепаш », б/в, недоро о. Конта ти: (067) 359-91-08 Кіос на рин «Андріївсь ий» Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос на рин Конта ти: (096) 968-29-25

«Андріївсь ий». 839-41-96, (067)

Кіос на рин «Моріон» або здам в оренд . Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Кіос на рин «Північний». Конта ти: (067) 172-20-69 Кіос на рин Ди о о, в хорошом місці, терміново. Конта ти: (097) 576-24-04 Кіос , 45 в.м., теплений. Конта ти: 43-42-75, 460 461 462 463 (067) 702-75-60 Кіос , рино Андріївсь ий, можлива оренда. Конта ти: (096) 377-12-03 Кіос , центр, рино «Моріон». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер, 5 т, рино «Ди о о», біля м’ясно о павільйон . Конта ти: (097) 245-59-26 Контейнер, 5 т., на рин Ди о о, біля м’ясно о павільйона. Конта ти: (067) 732-23-52


12

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд : 1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

№32 від 24 серпня 2011 ро

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ

- лот №1: основні засоби майново о омпле с „Вели омежиріць ий плодоовочевий онсервно-с шильний завод”, що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, Корець ий район, с. В. Межирічі, в л. За ребля, 29 ( отельня, с шильний цех, с лад отової прод ції, адмінприміщення, насосна, нова прохідна, онсервний цех). Стартова ціна 1 600 000 рн. - лот №2: основні засоби майново о омпле с „Острозь ий плодо онсервний завод”, що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Оженин, в л. Мирна, 1. (заводо правління, аражі, водонапірна башня, виробничі цехи, трансформаторна, отельня, свинарни , с лади матеріальні, майстерня, насосна спор да). Стартова ціна 1 800 000 рн. - лот №3: б дівля с лад площею 181,0 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Костопільсь ий район, м. Костопіль, в л. Б. Хмельниць о о, 15 (ф ндамент бетонний, стовбчатий, стіни та пере ород и металопрофільні, по рівля – азбестоцементна, пере риття – дерев’яний дах, підло а – асфальт). Стартова ціна 138 900 рн. - лот №4: б дівля хлібопе арні площею 488,7 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Демидівсь ий район, смт. Демидів а, в л. Б. Хмельниць о о, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, обшт ат рені під “ш б ”, пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна 100 000 рн. - лот №5: б дівля ма азин площею 134,9 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Шепетин, в л. Шевчен а, 65 (ф ндамент бетонний, стіни – амінь ра шний, пере ород и це ляні, пере риття – бал и дерев’яні, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна

89 500 рн.

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 02.09.2011 ро об 11.00 по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 29.08.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах №1-3 в розмірі 170 рн., по лотах №4,5 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ АБ „ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-53, 64-95-70

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Контейнер, б/в, 12 т. Конта ти: (067) 776-26-44

1.4.2. К плю Гараж металевий, б/в. Конта ти: (096) 470-72-24 Гараж. Конта ти: 5-46-12

1.4.3. Здам Гараж (подвійний), 36 в.м., світло, яма, металевий стіл, стелажі, охорона. Конта ти: (097) 238-08-29 Г а р а ж металевий, центр, р-н 15 ш оли. Конта ти: (066) 656-53-32 Г а р а ж це ляний, в л.К рчатова, о лядова яма. Конта ти: (066) 488-68-30, (097) 087-60-43 Г а р а ж , в л. Шевчен а. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Гараж, ооператив «Мазда». Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Гараж. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 827-60-31 Гарж металічний, центр, р-н 15 ш оли. Конта ти: (066) 656-53-32 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 130 рн/ 1 в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64

Компле с, адміністративнос ладсь ий. Офіси 210 в.м. – євроремонт, с лади 450 в.м., 30 сот. землі в оренді. Ціна: 300000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44 Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Ма азин діючий. Конта ти: 23-61-88 Ма азин зі с ладом, 38 в.м, на території рин . Конта ти: (067) 360-39-33 Нежитлове приміщення, 48 в.м, в л.Ж овсь о о, о ремий вхід, ремонт. Можливо під офіс бан , пер арню, апте , тощо. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 43-80-94 (0500 435-60-46 Нер хомість. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 Приміщення 2-поверхове, 1500 в.м, Біла Криниця, біля траси. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (096) 303-55-12 Приміщення біля вход в авторино «Динамо», 45 в.м/, теплене. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Приміщення їдальні, Забороль, аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60

НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ

Приміщення під омерцію, стріч ов пилорам , 1000 в.м. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 м в, ремонт. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64 Приміщення, центр, 110м в, ремонт. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Цех з обладнанням по ви отовленню вібропресованих виробів: бр ів и, бордюрів, бло ів б дівельних. Ціна: 200 000,00 рн. Конта ти: (050) 537-59-96

1.5.2. К плю

1.4.4. Винайм

Приміщення виробниче, с ладсь е, араж. Ціна: до 10 тис. .о. Конта ти: (097) 346-72-23

Гараж по в л. В.Дивізії. Конта ти: (097) 986-39-32 Г а р а ж , в л. В. Дивізії, це ляний. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13

Приміщення під продовольчий ма азин, бажано центр. Ціна: До 100000 рн. Конта ти: (067) 835-69-99

Г а р а ж , р-н Ювілейний. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

1.4.5. Обмін

1.5.3. Здам

Г а р а ж , на дач , в л. К рчатова, ооператив «Т рист». Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Нежитлове приміщення, 48 в.м, в л.Ж овсь о о, о ремий вхід, ремонт. Можливо під офіс, бан , апте , пер арню, ма азин тощо.

Комерційна нерухомість

Конта ти: (050) 435-60-46

1.5.1. Продам

ПРИМІЩЕННЯ КОЛИШНЬОЇ КОТЕЛЬНІ, ВУЛ. СОБОРНА, 404А, 300 КВ.М, ВИСОТА 7 М., ОКРЕМИЙ В’ЇЗД. КОНТАКТИ: 5-20-23, 5-21-82, (067) 382-56-01

Майновий омпле с. Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет, опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Ціна: 1100-1600 рн. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

Приміщення виробничі, с ладсь і, офісні, в л. Соборна, дешево. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Приміщення офісні 15 в.м, • р-н іпермар ет «Фоззі», вартість від 28 рн.+ ом нальні посл и. Конта ти: (050) 339-31-35

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, СКЛАДИ. КОНТАКТИ: (0362) 64-49-82 Офісне приміщення, центр, в л.Шевчен а,9, власни . Конта ти: (067) 873-14-30 ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

Приміщення діючо о продовольчо о ма азин . Конта ти: (098) 770-95-36

ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22 Приміщення, 100 в.м., можливо під с лад, 4 м від Рівно о. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Приміщення, в л. Б овинсь а, 200 в.м. Ціна: 30 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення, в л. Відінсь а, о ремий вхід, євроремонт. 67 м. в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64 Приміщення, в л. Кн. Оль и, 20-40 м в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64

ТОРГОВУ ПЛОЩУ В ПРИМІЩЕННІ УНІВЕРМАГУ, СМТ. ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23

1.5.4. Винайм Ма азин прод товий, 50-100 Конта ти: (067) 162-69-41

Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж Інтернет www.ar.rv.ua - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж / обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж доментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Останній термін прийом омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама

Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

в.м.

Приміщення в центрі міста під офіс. Конта ти: (067) 762-22-77 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помили, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№32 від 24 серпня 2011 ро

13


14

№ 32 вiд 24 серпня 2011 ро

№ 32 вiд 24 серпня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ

№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

Двері дерев’яні, б/в, подвійні, світлі. Терміново. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 134-34-76

Вікна, двері

Двері дерев’яні, соснові. Конта ти: 63-44-75, 5-36-30

2.1.1. Продам

Двері д бові, б/в, з ороб ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 283-32-06

Бал онні рами, сосна, в хорошом стані. Конта ти: (067) 804-88-81

Двері д бові, нові, 3 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 5-25-82 (067) 350-35-40

Бал онні рами. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на дерев’яні зас лені, Конта ти: (099) 408-80-33 Ві на дерев’яні, двері Конта ти: 43-08-38

б/в.

хонні, б/в.

Двері з ДСП Ціна: 200 рн. Конта ти: 62-13-39, (096) 240-49-65 Двері з ороб ою, соснові, ла овані, 67Х2,02 см, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 843-64-85

б/в.

Двері металопласти ові, вхідні, металеві. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59

Ві на металопласти ові, дерев’яні. Конта ти: 24-65-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Двері металопласти ові. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 363-84-88.

Ві на металопласти ові, Конта ти: (097) 781-94-41

Ві на металопласти ові. Конта ти: 45-20-30, 45-20-33 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

Ві на, 8 шт., двері бал онні, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-58-47 Ві на, б/в, 100х120-2 шт., 126х120-1шт, 125х150-1 шт., б/в. Конта ти: (098) 293-46-95 Ві на, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-83-97, 43-69-87, (094) 966-69-87 Ві на, двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Ві на, двері металопласти ові від виробни а. Бал они. Заміри, достав а - без оштовно. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-53 Ві на, двері металопласти ові. Різний профіль. Підві оння, водовідливи, протимос ітні сіт и. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13

ВІКНА, ДВЕРІ, ВОРОТА, БАЛКОНИ ПІД КЛЮЧ, МОСКІТНІ СІТКИ, ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ВИГОТОВЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (098) 543-09-03 Ві на, двері. Конта ти: 26-00-98 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 24-54-79 Ві на, нові, зі с лом. Конта ти: 63-43-99

Двері між імнатні д бові з ороб ою. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-64-17 Двері між імнатні МДФ, ламіновані, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері між імнатні, вир-ва Польща, У раїна. Конта ти: (097) 47-64-664 Двері с цільні, д бовий шпон, 200 рн. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Двері, 100х200. Конта ти: 24-63-31 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері. Конта ти: 45-08-38 Дверн ороб для 2-х дверей. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Жалюзі верти альні, оризонтальні, пласти ові, дерев’яні, бабмб ові, т анинні. Захисні ролети. Заміри без оштовно. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Жалюзі верти альні. Конта ти: (067) 394-11-31 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Жалюзі оризонтальні. Конта ти: (067) 394-11-31

ЖАЛЮЗІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, ВЕРТИКАЛЬНІ. МОСКІТНІ СІТКИ. РОЛЕТИ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: (098) 205-60-43 Жалюзі. Конта ти: 43-15-14, (095) 869-51-70, (096) 408-76-50 Мос ітні сіт и, р лонні, дверні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Ві на, подвійні. Конта ти: 45-08-38

Рами бал онні. Конта ти: (067) 804-80-81

Ві но дерев’яне, подвійне, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-25-95, (098) 849-43-45

Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Ві но металопласти ове, 1,5х1,2 м. Конта ти: (067) 362-94-75

Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64

Ві но металопласти ове, олір золотий д б, розмір 500х600 мм, нове, терміново, недоро о. Конта ти: (097) 214-80-86

Ролети захисні т анинні, бамб ові. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

В і н о , нове, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49

Сіт протимос ітн . Ціна: 90 рн/ в.м. Конта ти: (067) 394-11-31

Ворота металеві аражні з вхідними дверима, 2 шт, б/в, 1,97х2,50 м. Ціна: 990 рн./шт. Конта ти: 43-82-03, (093) 935-68-68

С ло, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12

Двері броньовані (Київ, Житомир, Китай). Ціна: від 850 рн. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері броньовані та між імнатні, ві на металопласти ові, алюмінієві онстр ції, офісні пере ород и, фасадні системи, отли «Б лер’ян». Конта ти: в л. К рчатова, 3, 62-93-42, 43-02-24, (093) 690-26-83 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Двері вхідні, подвійні. Ціна: 400 рн. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47 Двері дерев’яні, б/в, 4 шт. Ціна: 50 рн/шт. Конта ти: (067) 390-74-44

Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ). СКЛО ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА). ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ, ЦЕМЕНТ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

С лопа ети. Конта ти: (067) 924-05-19 Рами ві онні зі с лом, б/в. Конта ти: 62-83-47 ВІ на, двері, ворота, бал они під люч, мос итні сіт и, жалюзі, ролети. Ви отовлення, достав а, арантія. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03 Шалів на двері, вільха, нова. Конта ти: 28-97-80

2.1.2. К плю К о м п л е т ю ч і та ма те р іа ли для ви отовлення с лопа етів. Конта ти: 22-24-08, (097) 868-82-72


№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

Будівельні матеріали 2.2.1. Продам

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Цемент М-500 в міш ах, пісо в • міш ах, щебінь ранітний в

міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Щебінь базальтовий ранітний, • відсів базальтовий ранітний, пісо , пісо митий, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (093) 762-02-10, (098) 575-77-05, (099) 012-12-05

Щебінь ранітний базальтовий, • пісо , пісо митий, відсів, амінь

Бло и з римсь о о ра шня а • (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої

б товий. Достав а а/л ЗІЛ-130. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, 43-34-56, (067) 360-97-50, (050) 950-71-06

Щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт, пісо , пісо митий, лин , чорнозем. Достав а. Вивіз б дівельно о сміття, опання отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22

я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Вироби залізобетонні: плити п стотні, ф ндаментні бло и, ільця олодязні, перетин и, бордюри, поребри и. Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

• •

Щебінь, пісо , пісо митий, відсів ранітний і базальтовий, амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

БУДМАТЕРІАЛИ

•Відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, пісо , пісо митий, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 и, бал и, •с іДош х розмірів,

ро ви, рей и с хі та свіжоспилені. Дош для підло и, шп нтован , ва он . Достав а. Конта ти: 24-48-66, 43-96-67, (096) 242-26-61 Дош и, бал и, ро ви, рей , • бр с, різні розміри. Замовлення,

достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

Пісо б дівельний, відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097) 496-60-63, (099) 012-12-05

Пісо митий, ар’єрний. Щебінь ранітний. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий, ш тер. Вивіз сміття. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор. Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бал и, ро ви довжина 6 м, дош а обрізна 4 м, товщина 25 мм. Конта ти: 24-63-31

БЕТОН-РОЗЧИН, ДОСТАВКА АВТОМІКСЕРОМ, ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ - БЛОКИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01 Біт мн черепицю «А ваізол», п о ріве льн і мате ріали. К о н т а т и : 29-38-57, (096) 169-63-78

БІТУМНА

ЧЕРЕПИЦЯ

Пісо • щебінь,

, пісо митий, відсів, амінь базальтовий та ранітний, рихт , чорнозем, торф, ерамзит, пере ній. Вивіз б дівельних відходів. Можливий перерах но . Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70 Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний базальтовий, відсів, амінь б товий. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, (067) 360-97-50, (050)950-71-06

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Пісо , чорнозем, ній, лин , відсів, щебінь ранітний, базальтовий, це л , амінь б товий, шифер. Достав а ЗІЛ-130, самос ид « ол оспни ». Вивіз б двідходів. Працюю під е с аватором. Конта ти: (067) 948-18-07, (099) 341-97-22

•Розчин вапняний, цементний, с ладний. Достав а. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

арм юч , для це ляної •ладСіти. Конта ти: 5-20-23, (067)

382-56-01

Це л во нетрив , б\в. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 Біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17 (098) 970-54-64 Бло и б дівельні авто лавної оброб и, порожнисті. Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80 Бло и б дівельні для ф ндамент , 2 шт. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Бло и з азобетон ( азобло ) мар и Д 500, 200х300х600. Ціна: 560 рн. Конта ти: (067) 965-39-14, (067) 672-69-62 Б л о и теплі ерамічні. Конта ти: 63-00-11, (050) 375-02-33. Б дівельний амінь, об’єм 1,5 ЗІЛа. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42 Вапно. Конта ти: 62-30-26 Ват

мінеральн . Конта ти: 62-30-26

В и р о б и залізобетонні, достав а. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

17


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ. БАЛКИ, КРОКВИ, БРУС УСІХ РОЗМІРІВ, НА ЗАМОВЛЕННЯ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (0362) 43-23-99, (094) 966-23-99, (098) 687-74-06

КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 6 КУБ.М. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

К р и олодязні та для септи а. Конта ти: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и. Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА. ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Пісо , відсів, щебінь. Конта ти: (098) 405-22-85 Пісо , піісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 45-23-43, (097) 600-73-55 Пісо , пісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 43-46-61, (097) 410-00-65

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17,

(098)970-54-64 Матеріали для дах . Металочерепицю, металопрофіль, біт мн черепицю, дахові ві на, дахові водозливи, теплювачі. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 Матеріали по рівельні. Конта ти: (098) 702-00-15 gild-krovel@mail.ru www.gild-krovel.com.ua Металопрофіль. Конта ти: (097) 645-34-58

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90 Металочерепицю. Конта ти: (097) 645-34-58

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ ВІД ВИРОБНИКА. ГАРАНТІЯ, МОНТАЖ, ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 62-56-96, 62-56-97, (067) 380-21-09

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 63-25-49, (097) 467-16-43

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38

Водостічні системи. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77 Дош для підло и, б/в. Конта ти: 68-38-22

ДОСТАВКА

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

ДОШКИ СУХІ ТА ЩОЙНО СПИЛЕНІ, СОСНОВІ 25-50 ММ, РЕЙКИ, БАЛКИ, БРУС, БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ВАГОНКУ. КОНТАКТИ: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ, БАЛКИ, КРОКВИ, БРУСИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ДОСТАВКОЮ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, БЛОК-ХАУС. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Дош и, бал и, бр си свіжоспилені з тополі і сосни, розпилювання ліс . Конта ти: (067) 729-62-95

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Конта ти: (0362) (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Дош обрізн та необрізн , рей , бр с різних розмірів. Конта ти: (098) 421-90-34, (097) 267-27-72 ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПАЛЕННЯ, ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО КАМЕНЮ. КОНТАКТИ: 43-19-16, (099) 040-63-82

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33 Плити бетонні, ПКЖ, ребристі - 6 * 1,5м. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net Плити о орожі, 6х1,5, 6 шт Конта ти: (067) 260-98-99

.

Плити пере риття 9х1,5 м. Конта ти: (066) 764-01-20, (098) 405-22-85 П л и т и пере риття залізобетонні, 9х1,20м. Конта ти: (097) 481-36-33 Плити пере риття. Конта ти: (098) 405-22-85 Плити ПКЖ 6,1.5 м. Конта ти: (096) 221-04-49 Плити ПКЖ 6х1,5 м. Конта ти: (096) 221-04-49 Плит ерамічн , 20х25 см, Хар ів, недоро о. Конта ти: 62-16-02, (098) 825-42-22 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-23-92 Подар ю дерево старої хати, самовивіз. Конта ти: 60-78-54 Подар ю це л бит . Конта ти: (098) 070-76-28 Полі арбонат, Німеччина, Швейцарія. Конта ти: (060) 349-72-44

БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ

СІТКУ МЕТАЛЕВУ, ЗВАРЮВАЛЬНУ, ПЛЕТЕНА «РАБИЦЯ» КОНТАКТИ: 43-12-81 (067) 725-12-81 Полі арбонат. Конта ти: 62-30-26

Новин а! Уні альні вібропресовані бло и: стовпчи и для пар анів (прямо тні, р лі), б дівельні бло и 26х20х40, 20х20х40, 10х20х40

Ринви оцин овані, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65 Розчин вапняний, цементний. Достав а. Конта ти: (067) 382-56-01 vpotopa@mail.ru

Конта ти: (096) 449-44-68

Сіт и мос ітні. Конта ти: 45-20-30, 45-20-33

Пиломатеріали з тополі і сосни, розпилювання ліс . Конта ти: (067) 729-62-95

С ло для ві он. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80

Піддони. Конта ти: 68-24-37, (067) 362-69-82

Стовпчи и, сіт 284-53-15

Стелю підвісн . Конта ти: 62-30-26 . Конта ти: (096)


№`32 вiд 24 серпня 2011 ро С міші ідроізоляційні. Конта ти: 62-30-26 Торфо рихт , 50 , в міш ах. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16 Ущільнювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Фанер водостій , ламінован , різних товщин та розмірів. Конта ти: (067) 363-71-16 Ф а р б и водоем льсійні. Конта ти: 62-30-26

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45 ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12 Це л лицювальн . Конта ти: 63-00-11, (050) 375-02-33. Це л облицювальн . Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80 Це л рядов М-75, М-100, лицювальн . Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ

Щебінь, пісо , відсів, щебінь ранітний, пісо митий, вивіз сміття. Конта ти: 23-57-46, (050) 999-61-44, (097) 886-17-70 Щебінь. Дешево. Власни . Конта ти: 45-45-45, (096) 123-54-69

КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ, ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

2.2.2. К плю

Пінопласт. Конта ти: 62-30-26

Армат р б дівельн , 10-12-14мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Плит ранітн , шліфован , олір сірий та чорний. Конта ти: 28-88-69

Бр ів базальтов або ранітн . Конта ти: (097) 618-30-40

Плит лицювальн , вир-ва Ю ославія, нова, 15х15 см. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Б дівельне ришт вання. Конта ти: (096) 213-55-52 Ва он з липи. Конта ти: (0970 214-80-86

Плит на підло в хню, 5 в.м., 300 рн. Конта ти: (067) 921-92-08

ДОШКУ НЕОБРІЗНУ, ЯСЕН, ВІЛЬХА. КОНТАКТИ: (067) 360-45-40, (067) 360-45-50 Дош ясенев 50 мм, с х , довжиною 3,5-4,5 метрів. Конта ти: 28-92-54, (063) 125-36-16, (098) 811-64-14 shodyveletyk@ukr.net Дош , бр с. 655-98-02

Конта ти:

Плит лицювальн , рожев , Ю ославія, 15х15, нов . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

(050)

ДУБ СТАРИЙ, ДОШКУ, БРУС ДУБОВИЙ ЗІ СТАРИХ БУДИНКІВ. ЦІНА: ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. КОНТАКТИ: (067) 671-34-84

ПОЛІКАРБОНАТ ВИСОКОЯКІСНИЙ ПРОЗОРИЙ, РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ, ЛИСТ ДОВЖИНОЮ 12 М, КОМПЛЕКТУЮЧІ. КОНТАКТИ: 43-08-43, 26-55-86 Полі арбонат різно ольоровий, прозорий пласти ля на риття бал онів, теплиць, альтано , озир ів. Конта ти: 43-63-74 (067) 760-04-25 Полі арбонат висо оя існий прозорий, різно ольоровий, лист довжиною 12 м, омпле т ючі. Конта ти: 43-08-43, 26-55-86

ПОЛІКАРБОНАТ

АПАРАТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ «TECHMIES» 165А, 185А, 205А (ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ «100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ»). ВИР-ВО В М.РІВНЕ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Ж. 64-30-12, (067) 967-43-77 WWW.SVARKA.RV.UA Бетонозміш вач р чний. Конта ти: (097) 718-65-43 Бетонозміш вач, 130 л., Здолб нів. Конта ти: (097) 245-59-26

Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Плити залізобетонні для о орожі, б/в. Конта ти: (097) 481-36-33

Верстат ф вальний, цир Конта ти: (098) 293-46-95

Цемент. Конта ти: (067) 360-61-72

Шифер, б/в, 30 шт. Конта ти: 23-69-89

Дриль «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09

Черепицю біт мн . Конта ти: (096) 782-11-76, (095) 260-70-80

Шифер, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Черепицю в асортименті. Конта ти: 63-00-11, 23-40-18

Шифер, хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00

Оздоблювальні матеріали

Це л , б/в. Ціна: 2 рн./шт. Конта ти: (067) 490-15-18 Це л , б/в. Недоро о. Конта ти: (096) 461-81-60

2.3.1. Продам

Плит трот арн , фасадн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Шифер, б/в, жерсть оцин ован , б/в. Конта ти: (098) 800-80-23

Бр ів базальтов . Конта ти: (067) 254-35-71

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

Бр ів , бордюри, плити, східці з раніт , олони ам’яні. Конта ти: (067) 686-98-21

Шифер, 380-05-65

Конта ти:

б/в.

Шифер, б/в. 513-81-58

Конта ти:

(097) (067) (096)

Шифер, цемент, р беройд, єврор беройд, ДВП, лист, профіль, онь и оцин овані, біт м. Достав а автотранспортом. Конта ти: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 371-80-11, (0362) 43-43-13 ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Щебінь, пісо , відсів, достав а ЗІЛ-130. Конта ти: (066) 764-01-20, (098) 405-22-85

Бр ів базальтов 5х5 - 100 в.м. Дешево. Терміново. Конта ти: (050) 375-13-13

Ва он пласти ов , МДФ. Конта ти: 62-30-26 Ванн а рилов з новоб дови. Конта ти: 62-17-45, (068) 568-14-76 Водовідливи оцин овані. Конта ти: 62-30-26 Двері дерев’яні. Конта ти: 61-04-45 Двері МДФ, броньовані. Конта ти: 62-30-26 Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Каміни (топ и), ори інальні, висо ий КДД. Конта ти: (067) 729-62-95

КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ПІСКОВИК ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ БУДИНКІВ, ДИЗАЙНУ, ЛАНДШАФТУ. ПОСТІЙНО В АСОРТИМЕНТІ НА СКЛАДІ. КОНТАКТИ: 26-47-38, (050) 191-75-08 Кахель для р б и. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 Ковані вироби. Ви отовлення. Недоро о. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 П а р е т б овий. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58 Пар ет д бовий, Конта ти: 64-76-03

10,2

в.м.

Пар ет д бовий, 12 в.м. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: 22-65-75 Пар ет д бовий. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 564-50-73 Підло 62-30-26

ламінован .

Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25

Ролети захисні, я ість арантована. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Тр б металев для о орожі. Конта ти: 28-70-54, (097) 327-71-90

Конта ти:

Полі арбонат різно ольоровий, прозорий пласти для на риття бал онів, теплиць, альтано , озир ів.

Ролети бамб ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Шифер, б/в. 305-83-14

19

Конта ти:

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 6 3 - 23 - 9 0, ( 09 8) 87 1- 80- 5 4, ( 09 3 ) 489-88-19 Сантехні

. Конта ти: 62-30-26

С ло вітражне, 62-40-12

б/в.

Фарби а рилові. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32

ФАРБИ ДЛЯ ДАХІВ ТА ФАСАДІВ (ГАЗБЕТОН, КОРОЇД, БАРАНИК, ЛАКИ, МОРИЛКИ, КЛЕЇ). КОНТАКТИ: 62-99-55, (067) 362-96-79 Крихт марм ров різних ольорів: мозаїчн , ландшафтн , фасадн . Камінь, ландшафтний. Різні фра ції. Достав а, перерах но . Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 паперові.

Еле тропил . Ціна: 450 Конта ти: (096) 586-90-20

.

рн.

Лещата слюсарні, вели і. Конта ти: (067) 362-19-36 Лещата фрезерні і слюсарні. Конта ти: (098) 440-43-15 Лещата. Конта ти: 23-16-35 Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03 Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , балони пропанові. Конта ти: (067) 686-58-64 Ро л , б/в, 2 т. Конта ти: (050) 191-75-08 Ро л , б/в. Конта ти: (050) 191-75-08 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58 Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64 Ящи з петлями для підняття розчин , 2 б. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Конта ти:

С л о б л о и , б/в. Конта ти: (096) 213-55-52

Шпалери 28-96-33

ляр

Конта ти:

2.3.2. К плю Бр ів базальтов . Конта ти: (097) 618-30-40 Ва он з липи. Конта ти: 45-27-37, (097) 214-80-86 Ва он з липи. Конта ти: (097) 214-80-86 Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Будівельні інструменти та обладнання 2.4.1. Продам Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64

2.4.2. К плю Візо для напівавтомата та зварювальний р ав. Конта ти: 63-32-02 Пласти ові ві на б/в, армат р , тр б 2,4, це л , металочерепицю, дош и, бал и, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 atotovickiy@mail.ru

2.4.3. Здам в оренд

• • Ришт вання б дівельні, ле осплавні з настилами, висота

Оренда ришт вань фасадних. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

до 100 м; виш а - т ра, перес вна на олесах, висота до 8 м. Достав а по Рівном без оштовна. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 www.BRM-lesa.com

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

продам РИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ З НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

М. ЛУЦЬК (0332), (03322)

Бетонолом автономний-р йнівни . Конта ти: 099-048-81-13 Віброверстат для ви отовлення бло ів, 20х20х40, та інші. Конта ти: 050-015-88-26 Віброверстат для ви отовлення шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Конта ти: 067-787-87-59, 095-911-79-18 Гембляр , 400 мм, стіл 2500 мм, 4 леза, осий вал, 3 Вт, недоро о. Конта ти: 093-708-09-79

Дриль, нова. Конта ти: 050-236-52-42 Еле т розварювальний Конта ти: 095-875-96-92

апарат.

Компресор для фарб вання (недоро о). Конта ти: 095-022-19-28, Дмитро Новий форматно-роз рійний верстат для розпил ДСП. Конта ти: 095-642-06-81 Саморобний ци лювальний пристрій. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-867-65-82 Станцію для виробництва пінобетон , хороший стан. Ціна: Недоро о. Конта ти: 098-549-49-72


20

ГАЗ, ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ То арний верстат 1 К 62, ідеальний стан. Конта ти: 050-940-25-24, 068-109-38-61 Тр боз инач, діаметр 30 мм, пот жність 1,1 Вт. Конта ти: 096-456-88-36 Тр боріз для пласти ових тр б, новий. Ціна: 30 рн. Конта ти: 050-236-52-42 Цир

ляр

. Конта ти: 096-694-46-39

Газ, опалення, водопостачання 2.5.1. Продам тором.

Балони азові, поб тові. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї чав нні, Конта ти: 28-88-06

15

Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

«Херман».

Котли азові «Арістон», «Нова Флоріда», «Вайленд», «Вісман», «Беретта», монтаж, достав а, І-й зап с . Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Котли азові, еле тричні, твердопаливні різних виробництв. Конта ти: (097) 645-46-36 Котли твердопаливні, вир-во У раїна, Польща, автоматичний режим, завантаження паливом до 20 од., пот жність 13-1140 Вт, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Балон азовий, пропановий. Конта ти: (067) 686-58-64 Балон исневий з ред Конта ти: 5-78-88

№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

се цій.

Батареї чав нні, 7 ребер. Конта ти: 28-14-98, з 17.00 Батареї чав нні, б/в, недоро о. Конта ти: 63-48-58 Батареї чав нні, отел, б/в, аз, тверде паливо. Конта ти: (067) 985-85-29 Батареї чав нні. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Батареї чав нні. Конта ти: (097) 013-97-32

Котли твердопаливні. Конта ти: (067) 384-62-80 www.moderator.com.ua

Газовий омпле т, під заб дов . Конта ти: 097-797-26-36

Радіатори опалення, б/в, 80х60х60, недоро о. Конта ти: 099-328-01-80

Лічильни азовий, б/в. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Газовий отел АОГВ, 11 Вт, на площ опалення 30-110 в. м. Ціна: 450 рн. Конта ти: 050-100-32-77

Радіатори чав нні, хороший стан. Конта ти: 097-673-80-34

Обі рівач еле тричний, 6-12 Вт, недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99 Обі рівач. Конта ти: 62-67-66 Плит азов «Брест». Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Плит азов , 3- амфорн , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Радіатори опалення сталеві та алюмінієві, для систем центрально о та індивід ально о опалення. Конта ти: (097) 645-46-36 www.teplosfera.com Радіатори опалення чав нні, б/в. Конта ти: (097) 782-60-17 Радіатори опалення чав нні. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

Газовий отел Житомир-3, хороший стан. Конта ти: 76-07-22 Газовий отел на тверде паливо, б/в. Конта ти: 095-518-23-13 Газовий отел, на 250 в. м, Житомир, з ф н цією олон и. Конта ти: 050-152-36-73 Газовий обі рівач, інфрачервоний, новий, в-ва Польщі. Ціна: 1350 рн. Конта ти: 050-544-24-15 Газові балони на розрідженний аз, ємність 22 . Конта ти: 097-184-71-36 Газові балони. Ціна: Конта ти: 050-378-30-39

Дешево.

Газові отли Арістон. Конта ти: 050-271-14-84

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 476-70-60

Газов олон 098-669-78-90

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Газов плит , б/в. Конта ти: 26-59-64, 095-001-90-12

Радіатори, чав нні, нові, Чебо сари. Конта ти: (096) 401-04-35

Газов плит , в-ва Польща, б/в. Конта ти: 050-720-52-49

Топ на твердом паливі, нов . Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 216-48-27

Газов плит . Конта ти: 25-02-21, 066-082-13-35

Тр би водозливні, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16

Газов , еле тричн , с ло ерамічн плит . Конта ти: 099-048-81-13

Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Д бові, р бані дрова, можлива достав а. Конта ти: 097-696-67-95, 099-702-17-86

Водостічні системи. Конта ти: (097) 645-34-58 Газові онве тори АКОГ та отли ТЕPLOWEST. Конта ти: (097) 477-65-20 Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Колон «Жовті води», вир-во м.Львів. Конта ти: 62-39-66 Колон азов «Юн ер». Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Колон азов в робочом Конта ти: 63-70-87

стані.

Колон азов , «Дан о», нов , недоро о. Конта ти: 68-08-33

Умивальни . 645-58-08

Конта ти:

(097)

Унітаз, новий. Конта ти: 61-04-45

2.5.2. К плю

Радіатори, б/в. Доро о. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

КОНВЕКТОРИ

Котел для варіння харчів. Конта ти: (050) 498-23-42 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73 Котел на твердом паливі для обі рів приміщення до 100 в.м та насос для отла на твердом паливі, б/в. Конта ти: 23-50-31, (098) 651-75-92 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Газові онве тори АКОГ та отли ТЕPLOWEST від виробни а. Котли на твердом паливі.

Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б/в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55

Конта ти: 63-01-09, (097) 477-65-20, (050) 748-02-43

Титан на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Колон азов , б/в. Конта ти: (099) 408-80-33

Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б/в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39

Колон азов , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 442-00-62 Конве тори азові 2-5 Вт, сталеві, чав нні, арантія, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Котел «Дан о». Ціна: 700 Конта ти: 28-88-06

рн.

К о т е л «Дан о-8». Ціна: 800 Конта ти: 63-72-95

рн.

Котел азовий «Візіон», новий, 2- онт рний, з природньою тя ою, Італія, недоро о. Конта ти: 64-17-99 Котел азовий «Рівнетерм», 32 Квт, новий. Конта ти: (067) 390-74-44 Котел азовий «Термоте а», на твердом паливі, 2 ро и. Конта ти: (097) 792-98-31 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33 Котел азовий АОГВ, б/в. Конта ти: (067) 680-79-76 Котел азовий, «Дан о». Ціна: 800 рн. Конта ти: 63-72-95 К о т е л дв онт рний, іноземно о виробництва, дешево, терміново. Конта ти: (098) 620-96-84 Котел КЧМ, КРТ 1620. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел на дровах. Ціна: 9 600 Конта ти: (067) 384-70-56

рн.

Котел на твердом паливі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-35-06 Котел чав нний, б/в. Конта ти: (099) 408-80-33

М. ЛУЦЬК (0332), (03322) продам Алюмінієв 067-289-24-20

ванн .

Конта ти:

Ба на 100 л, нержавіючий, новий, до міні-башні. Конта ти: 096-575-84-00

Еле тричн 050-197-50-20

.

плит .

Конта ти:

Конта ти:

Зміш вач для ванни. Ціна: 80 Конта ти: 75-06-36

рн.

Керамічний еле тро амін. Конта ти: 099-048-81-13 Керамічний мивальни , біло о ольор , хороший стан, б/в. Конта ти: 28-09-89. 066-711-29-61 Кип’ятильни для води та піді рівач для пива, вина. Об’єм 10 л, 20 л, із нержавіючої сталі. Терморе лятор від 30 до 110º С. Гарантія 12 міс., в-во Польща. Ціна: 1240 рн. Конта ти: 067-757-47-95 Кисневий балон. 096-118-78-10

Конта ти:

Колон , азов , б/в. Конта ти: 068-233-58-54 Конве тори еле тричні на опорах «Термія» (Вінниця) 0,5;1,0;1,5; 2,0;2,5 Вт ртом та в роздріб. Е оло ічно чисті, безш мні. Є моделі для воло их приміщень. Гарантія – 5 ро ів. Можлива достав а. Ціна: від 315 рн. Конта ти: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru

Котел Дан о, 2- онт рний, 12 Конта ти: 063-859-57-55

Котел еле тричний «Термія» (Вінниця), пот жністю 4,5/220; 6,0/ 220;6,0/380;9,0/380;12,0/380; 18,0/380 Вт/В. Ціна: від 1575 рн. Конта ти: 097-702-28-51 Котел КЧМ-5, 90х70х40, аз+тверде паливо. Ціна: 2300 рн., тор . Конта ти: 066-631-62-46 Котел на аз, чав нна топ а, 25 Вт, б/в. Конта ти: 097-645-13-78

, б/в. Конта ти:

К хонн мий , емальована. 60х80, в-ва Чехії, нова. Конта ти: 097-447-33-51

Бойлер, б/в, 50 л. Конта ти: 067-689-68-65, 095-555-93-76

Мий , 50х50 см, б/в. Ціна: Недоро о. Конта ти: 097-783-47-69, 23-42-91

Бойлер. Конта ти: 099-048-81-13

Мий

Ванни а рилові, виробництво Польща. Конта ти: 095-654-28-17

На рівач дзер ала для ванної імнати, видаляє воло з поверхні. Конта ти: 056-725-21-75, 093-359-61-10

Газовий балон з азом і форс н ою. Ціна: 500 рн. Конта ти: 095-155-71-16 Газовий балон на дач . Конта ти: 099-048-81-13 Газовий балон. Конта ти: 26-55-26, 099-642-24-49

новий.

Умивальни , мий хонн , б/в. Конта ти: 050-720-52-49 Чав нні батареї, 7 шт. Конта ти: 066-427-58-39 Чав нні радіатори, б/в. Конта ти: 098-669-78-90 Чав нні радіотори, б/в, та отел КЧМ. Конта ти: 050-777-84-50 Шлан пластмасовий, діаметром 25 мм. Конта ти: 099-777-49-88 «Б рж й

». Конта ти: 097-352-17-22

Електрообладнання 2.6.1. Продам Апарат зварювальний, б/в. Конта ти: 43-98-38 А п а р а т зварювальний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Апарати зварювальні. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Бензо осил , б/в, Італія, на олесах. Конта ти: (067) 797-89-20 Еле тродви н 75 Вт, 1000 об/хв. Конта ти: (067) 382-00-89 Апарат зварювальний, б/в. Конта ти: 43-98-38 А п а р а т зварювальний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Апарати зварювальні. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Еле тродви ни, мотори, ред Конта ти: (098) 440-43-15 Еле тродви

тори.

ни. Конта ти: 24-54-82

ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

Вт.

Батарею плос 050-181-49-77

Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84

Конта ти:

Котел азовий Rens, в-ва Росія, 2- онт рний, навісний, новий. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 063-391-67-06

Ба , 40 л, поливаний. Ціна: До овірна. Конта ти: 23-42-91, 097-783-47-69

Водян станцію, пот жн . Конта ти: 099-048-81-13

Те н и повітряні. 097-352-17-22

Конве тори, азові, б/в, 3 шт. Конта ти: 066-307-74-99

Котли Вісман Вайлент, арантія, обсл ов вання. Конта ти: 063-859-57-55

Ванн чав нн , довж. 1,50 м, б/в. Конта ти: 050-378-71-53

Тени для обі рів , с хі, пот жність 1,2 Вт, довжина 3 м. Конта ти: 066-621-73-39

Умивальни , ол бий, Конта ти: 24-59-64

Газов олон , б/в, хороший стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-83-56, 095-856-03-16

Вбиральню надвірн . Конта ти: 28-88-69

Твердопаливні отли, чав нні, в-ва Чехія. Конта ти: 050-271-14-84

Умивальни , в хорошом стані. Ціна: 85 рн. Конта ти: 050-243-17-03

Радіатори чав нні, б/в, недоро о. Конта ти: (050) 674-10-69

Ванн , ра овин чав нні, б/в. Конта ти: 22-62-36, (097) 293-36-51

Системи вентиляції, ондиціювання та повітряно о опалення. Конта ти: 095-245-96-86 www.klimatvdomi.com

Газов олон Нева, еле тро отел 6 Вт. Конта ти: 050-152-36-73

Бойлери еле тричні, вир-во Росія, Італія, 30-100 л, монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

рн.

Радіатори, олон и азові, е/ водона рівачі, енер озбері аючі системи опалення. Конта ти: 71-56-04, 099-646-68-45

Теплообмінни и до олоно азових всіх типів, вітчизняно о в-ва, нові, та запчастини, недоро о. Конта ти: 29-59-80, 050-888-48-80

Радіатори опалення, чав нні, нові, б/ в. Конта ти: (097) 305-83-14

Ванн чав нн . Ціна: 300 Конта ти: 28-88-06

Конта ти:

Газов олон Еле тролю с, хороший стан. Конта ти: 76-07-22

Батареї чав нні. Конта ти: 64-23-10

Б рж й чав нн . Ціна: 450 рн. Конта ти: 22-35-62, (063) 479-71-51

Радіатори чав нні. 063-859-57-55

, металев . Конта ти: 76-00-09

Обі рівач інфрачервоний. Е ономне опалення без аз з низь им енер оспоживанням Ціна: від 506 рн. Конта ти: 056-725-21-74, 050-970-76-73, 067-562-33-71 Плит азов Еле та, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 050-695-13-79 Радіатори опалення сталеві «Термія» (Вінниця). Рробочий тис – 1,6 мПа; тис при випробов ванні – до 6,0 мПа. Розміри: висота – 40 см; довжина – від 30 до 200 см. Гарантія – 10 ро ів. Ціна: 225 рн./шт. Конта ти: 097-702-28-51; 063-225-87-22 petrolviv98@mail.ru

Виробництво зварювальних, інверторних апаратів, з ідно Європейсь ихвимо ІЕС60974-1:2000. Гарантія 18-36 міс. ТзОВ «Техмі »

Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18ж, т. 64-30-12 Зварювальний автомат ПДІ 304, ВДГІ 302. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 526-60-71 Пил еле тричн для обстрі ання щів, «Бош» . Конта ти: (067) 362-05-68

2.6.2. К плю Еле тродви ни, мотор-ред тори, ред тори, балони пропанові, б/в. Конта ти: (067) 528-70-42 Еле тродви 166-69-72

ни. Конта ти: (066)

М. ЛУЦЬК (0332), (03322) продам Дріт ніхромовий, мідний, нержавіючий, оцин ований, чорний. Конта ти: 050-197-50-20 Е/станцію, нов , 75 097-371-50-71

Вт. Конта ти:


№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

Еле тричний абель, 4-жильний, діам. 10 мм, алюмінієвий. Конта ти: 099-624-24-49, 26-55-26 Еле тричн січ арню, 220 Вт. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-035-20-85 Еле тро енератор, 2,25 Вт, в-ва Китай, в хорошом стані. Конта ти: 095-652-35-60 Кабель алюмінієвий,1,8 мм, діаметр. Конта ти: 76-70-56, 098-263-71-55 Кабель, 4х 0, силовий. Конта ти: 26-55-26, 099-624-24-49 Мідний абель КГ, 4-жильний. Конта ти: 066-380-69-19 Насоси, еле тродви ни, еле троприводи на зас ви, сальни ові омпенсатори, фланці, відводи, навантаж вачі, ред тори, омпресори, азод в и, з бчасті м фти, вентилятори, теплообміни и. Конта ти: 067-638-48-75 Підсилювач 100 Вт, дві олон и по 30 Вт. Конта ти: 093-484-79-19 Стабілізатор напр и (захищає прилади від перепад еле троене рії), вітчизняно о виробництва. Конта ти: 050-135-44-52

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

Нанесення • відтін ів по

ш би різних тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64, (097) 561-66-95

Нанесення • відтін ів по

ш би різних тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: (097) 561-66-95

та •Опалення, водопостачання водовідведення, всі види вн трішніх робіт. Конта ти: (097) 356-80-99

По рівля дахів, фарб вання. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій Посл и • лабораторії.

б дівельної Свідоцтво №РТ-0066\2010. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ

МУРУВАННЯ ПАРКАНІВ, БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ З ВІБРОПРЕСОВАНОГО БЛОКУ. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БЛОКІВ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59 ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: (093) 585-84-73

Роботи б дівельні: теплення • фасадів (власні ришт вання),

Роботи зварювальні. Конта ти: (097) 891-57-35 d-dog@ukr.net

Роботи ремонтно-б дівельні: бетоні роботи, шт ат рні роботи, монтаж іпсо артон , ва он и, сайдин , шпа лювання; облицювання та ін. Конта ти: (097) 324-34-97

енпідряд. Ліц. АГ №577910. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Сантехнічні роботи. Монтаж сантехні и, опалення, аналізації, заміна старих тр б, встановлення лічильни ів, лицювання. Конта ти: (098) 126-04-61

СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ

ново о Бетонні роботи, наливні, • Шліф вання • технічні та штамповані бетонні (реставрація старо о) пар ет та підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Бри ада б дівельни ів ви онає • всі види б дівельних робіт від

ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій.

шт ат рні роботи, іпсо артон, стяж а, по рівля, сайдин , армстрон . Конта ти: (098) 293-46-95

Б дівництво б дин ів під замовлення. Бри ада. Недоро о. Конта ти: (098) 479-57-36

Б дівництво та ре онстр ція б дівель різної с ладності «під люч», швид о, я існо. Конта ти: (098) 126-04-61

•Б дь-я і б дівельно-ремонтні роботи незалежно від об’єм , швид о, я існо. Без посередни ів. Конта ти: (097) 580-75-86, (066) 043-56-66

В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

В ладання, шліф вання • пар ет , реставрація пофарбованої

підло и під ла . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Встановлення дверей, ві он, плінт сів, зам ів, реставрація ві он і дверей, в ладання ламінат , ліноле м , пар ет , овролін . Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Встановлення та заміна водопровідних тр б, аналізації. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Встановлення та • сантехні и, д шових

заміна абін, монтаж батарей опалення (матеріал замовни а). Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Шт ат рення під «мая и», • стяж а, іпсо артон. Конта ти: 20-42-57, (097) 477-65-63

т.ф.: (0362) 63-00-16 м. Рівне, в л. К рчатова, 18а

Шт ат рення стін, стяж а, професійно. Конта ти: 20-42-57, (097)477-65-63

Шпа лювання стель, стін, від осів, в ладання плит и. Конта ти: 64-65-65, (097) 238-46-10

• Шт ат рення, шпа лювання, • фарб вання стін і стелі,

Шт ат рення, лицювання, стяж а. Конта ти: 45-43-23

влашт вання від осів, леєння шпалер, лицювання, монтаж ва он и, іпсо артон , теплення пінопластом, в ладання ламінат і плінт сів. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

В і д н о в л е н н я від осів. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17 В л а д а н н я трот арної плит и та бр ів и з ви ористанням віброплити. Встановлення бордюрів та водозливів. Конта ти: (098) 449-34-91 Встановлення бал онних рам, ві онних та дверних бло ів. Настилання підло и ламінатом. Шалів а. Конта ти: (097) 346-69-89 Монтаж фасадних і вн трішніх алюмінієвих онстр цій. Монтаж металопласти ових дверей, вхідних броньованих дверей. Конта ти: (063) 770-30-70, (097) 331-32-00 Посл и плиточни а. Конта ти: (093) 776-27-87

Заміна еле тропровод и, встановлення та ремонт поб тової еле тротехні и, вими ачів, розето , люстр. Конта ти: (096) 586-70-43, Анатолій

Ремонт отлів. Конта ти: (097) 412-37-11

стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Свердловини на вод , насосне обладнання. Гідро еоло ічні та е оло ічні дослідження. Конта ти: 63-00-16

Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпа лювання стін,

Б ріння свердловин на вод , монтаж насосно о обладнання, ліц. АВ №507018 ДГУ від 15.01.10 р.

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88

Ремонт, всі види. Конта ти: 64-65-65, (097) 238-46-10 Роботи б дівельні. Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28 ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПРОДАЖ ВІБРОПРЕСОВАНИХ БЛОКІВ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ТА БРУКІВКИ «СТАРЕ МІСТО», ЦІНИ ПОМІРНІ, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 255-56-88

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

В ладання трот арної плит и, • встановлення бордюр, поребри ів,

залив а • Шт ат рення «по мая ах» •Б дівельні роботи: іпсовою шт ат р ою машинним ф ндаментів, м р вання,

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети.

2.7.3. З встановлення

дощатих підло . В ладання пар ет , ламінат , чорнової дош и. Швид о. Виїзд до замовни а. Конта ти: (067) 382-12-24, (098) 999-65-80 Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

ЄВРОПАРКАНИ

Шпа лювання стін, стель, фарб вання, леєння шпалер, де о-плінт с . Я існо, помірні ціни. Конта ти: 61-05-52, (098) 403-04-47

ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 62-61-97, (097) 427-99-81

ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ПО «МАЯКАХ», НІМЕЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ, НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ, МОЖЛИВО НА БУДІВНИЦТВІ. КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24 ШТУКАТУРЕННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, СТЯЖКА, ВКЛАДАННЯ ВАГОНКИ, ГІПСОКАРТОНУ, ЛАМІНАТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ. КОНТАКТИ: (096) 731-93-58

2.7.2. З ви отовлення Ви отовлення метало он• стр цій, ованих виробів. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Еле трозварювальні посл и, ви отовлення металевих онстр цій та металевих виробів. Швид о, я існо, помірні ціни. Конта ти: (098) 473-30-80

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27 Бетонні роботи, наливні, технічні, штамповані бетонні підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99 Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и. Конта ти: (098) 028-10-15,(068) 828-25-28 Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Встановлення систем • опалення, водопроводів,

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення та ремонт • сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

Встановлення та висо оя існий монтаж нат ральних підло , ламінованих. Встеляння пар ет , монтаж плінт с . Продаж нат ральної підло и, плінт с . Конта ти: (067) 256-81-06

2.7.4. Інші

Вивіз б дівельних відходів, сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94

Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62

ПОСЛУГИ АВТОВИШКОЮ ВС 22, ЛІКТЕВА, 22 М. КОНТАКТИ: 62-99-55, (067) 362-96-79, (067) 360-00-59 Посл и стріч ової пилорами, недоро о. Конта ти: (067) 729-62-95 Сантехні а та ела три а. Конта ти: 64-65-65, (097) 238-46-10

М. ЛУЦЬК (0332), (03322) Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт, від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: 098-821-59-64 Бри ада ви он є всі види ремонтно-б дівельних робіт, іпсо артон, в ладання ламінат , плит и, ва он а, стяж а, шт ат р а, бетонні і по рівельні роботи, м р вання, сантехні а, еле три а. Конта ти: 097-749-10-83

21


22

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ Бр ів а, професійне в ладання. Конта ти: 067-361-07-07, 099-416-44-14 Б дівельні роботи: ф ндаменти, лад а це ли, бло ів, маячна шт ат р а, іпсо артон, шпа лів а, фарб вання, еле тромонтаж. Конта ти: 095-031-72-41, 098-582-07-42 Вивіс и світлові, штендери, точ и споживача. Фасади з омпозит , по лей а вітрин. Ціна: Недоро о. Конта ти: 066-985-55-19 Ви отовлення ольорової бр ів и, цо ольної плит и, поребри ів, лот ів, парапетів, ришо на пар ани та інше. Висо а я ість, дост пні ціни. Конта ти: 050-907-08-36 Ви он ємо за альноб дівельні роботи з н ля «під люч», ліцензія серія АВ № 512977 від 09.04.2010 р. Конта ти: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.BBo.at.ua Ви он ємо ремонтно-б дівельні, земляні, бетонні, по рівельні, фасадні роботи та вн трішнє оздоблення. Конта ти: 067-361-07-07 Ви он ємо «н льові» ци ли, монтаж ф ндаментних бло ів з достав ою, розчином, раном, розбив ою, оплатою робітни ів, інженерною під отов ою (1 шт. - 600 рн). Ліцензія АВ № 512977 від 09.04.2010р. Можливий бартер. Конта ти: 067-370-45-34, 050-378-06-26, 29-02-35 www.bbo.at.ua В ладання бр ів и, монтаж поребри ів та бордюр. Конта ти: 050-276-52-77 В ладання плит и, де оративне оздоблення аменем фасадів. Ви онання всіх видів євроремонт . Конта ти: 050-620-55-36 В ладаю бр ів , я існо, підхід до ожно о лієнта індивід альний. Конта ти: 050-945-01-43 Встановлення систем опалення. Конта ти: 050-706-22-07, 097-719-20-61 Євроремонт вартир, шпа лювання стелі, стін, леєння шпалер. Конта ти: 78-98-89, 097-764-22-01 Єврор беройдом та р беройдом, ремонт дахів та бал онів (ба атоповерхів и, аражі, онтейнери) + ідроізоляція приміщень. Вели ий досвід роботи. Гарантія. Достав а матеріалів + онс льтація без оштовна. Конта ти: 75-78-37, 066-440-11-48, 050-718-68-71 Малярні роботи, шпа лів а, шпалери, іпсо артон, плит а, сантехні а, ва он а, еле тромонтаж, ламінат, пар етні дош и. Конта ти: 24-20-66 Натяжні стелі, ла ові та матові, від 120 рн./ в. м, монтаж за доб . Гарантія 12 ро ів. Конта ти: ТМ «С часні стелі» 28-51-88, 050-339-93-21 Недоро о та я існо ви отовляємо метало онстр ції: ворота, хвірт и, пар ани, решіт и на ві на, перила на сходи. Конта ти: 067-343-04-43, 050-672-24-55 Очищення поверхонь піс остр йним обладнанням (метал, це ла, бетон, раніт). Конта ти: 067-361-07-07 Плит для підло и, 45х45, в-во Італія, з де орами, 11 вадратів. Ціна: Недоро о. Конта ти: 066-114-80-49, 72-73-64 Посл и з обшив и ва он ою, теплення б дин ів пінопластом, « ороїд». Конта ти: 050-378-79-52, 095-218-12-21 Професійне в ладання бр ів и різних видів, проведення с місних робіт. Вели ий досвід роботи, я існе надання посл , помірні ціни. Конта ти: 050-907-08-36 Ремонтно-б дівельні роботи: іпсо артонні онстр ції, де оративні шт ат р и, шпа лів а, натяжні стелі, плит а, ламінат та ін. Без оштовний дизайн. Конта ти: 050-966-07-27 Ремонтно-б дівельні роботи: плит а, шт ат р а, шпа лів а, іпсо артон, лад а це ли, бло ів, де оративний та б товий амінь, по рівельні роботи та інше. Конта ти: (0332)29-20-57, 067-368-48-47

Металопрокат, вторсировина 2.8.1. Продам К тни . Конта ти: 22-23-71 Листи 6-8 мм. Конта ти: (096) 284-53-15 Сталь листов . Конта ти: 22-23-71 Швелер, бал . Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Швелер. Конта ти: 22-23-71 Ци лювання, шпа лювання, ла вання пар ет , фарбованих дощо новими барабанними та дис овими машинами. Конта ти: 099-642-72-74

2.8.2. К плю Армат р 10-12 мм. Конта ти: 60-86-33, (098) 461-10-65 Армат р , тавр, тр б 2х4. Конта ти: (063) 071-50-81 Швелер та іль ості. 611-93-36

тни в б дь-я ій Конта ти: (098)

№`32 вiд 24 серпня 2011 ро


23

№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

МЕБЛІ Комод, б/в. Конта ти: (097) 753-85-61

Меблі, предмети інтер’єру

Крісла м’я і, 2 шт, арний стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28

3.1.1. Продам Стін , вітальню, б/в, недоро о. • Конта ти: (098) 529-05-73, (067) 187-87-39

Вітальню частинами, б/в. Конта ти: (067) 422-51-88 Вітальню, б/в, світл . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-59-07 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, олір світлий, недоро о. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Гарніт р хонний, з мий ою, 180 см. Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01 Гарніт р спальний, б/в. Ціна: 1800 рн., тор . Конта ти: 28-22-70, (050) 546-06-07 Г а р н і т р с па льни й , лі вальн ий, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87, 22-50-50 Горщи и ерамічні Конта ти: 22-56-80

для

вітів.

Диван, б/в, в хорошом Конта ти: (096) 965-62-20

Крісла, м’я і, в хорошом Конта ти: 28-70-54

стані.

Крісло омп’ютерне, нове. Ціна: 1 249 рн. Конта ти: 43-03-37, (066) 043-80-86 Крісло м’я е, б/в. Конта ти: (096) 965-62-20 Крісло-ліж о, б/в, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: (050) 676-12-16 Крісло-ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 676-12-16 Крісло-ліж о, б/в, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 23-41-22 (050) 676-12-16 Крісло-ліж о, б/в, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 400 Конта ти: 64-64-17

рн.

К точо хонний, д бовий. Конта ти: 62-07-63, (067) 172-63-62

К хні, вітальні, шафи різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 К хні, шафи- пе, орп сні меблі, стін и, вітальні. Ціна: 1500 рн/ м.по . Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

стані.

К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Диван, б/в, нова оббив а. Ціна: 600 рн. Конта ти: 5-22-18, (098) 298-00-59

К хню, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 250-95-58

Диван, б/в. Конта ти: 46-35-05

К хню. Ціна: 3500 63-44-75, 5-36-30

Диван, б/в. Конта ти: (066) 874-36-59

Матрац, б/в, 2х1.6, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-18-15

Стіл омп’ютерний, ДСП, ширина 90 см,, висота - 76 см. Ціна: 230 рн. Конта ти: (067) 196-75-07

Стін в дитяч імнат із чотирьох предметів. Конта ти: 24-27-65, після 16.00

Стіл омп’ютерний, Конта ти: 5-44-30

Стін в хорошом стані. Конта ти: 28-84-23, (066) 413-20-14, (098) 629-21-75

Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

К т о ч о , м’я ий, на хню, б/в. Конта ти: (067) 301-29-81

рн.

Стін без шафи. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 26-07-79, (067) 950-17-97

Диван + рісло, б/в, хороший стан. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Диван роз ладний. Ціна: 300 Конта ти: 63-24-88

рн.

Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/в. Конта ти: 63-61-67

Дзер ало, 50х70, нове. Ціна: 150 рн. Конта ти: 26-51-16, (096) 165-32-43

Диван підліт овий 145х72, при роз ладанні 190х72, основа нат ральне дерево. Конта ти: (097) 075-02-64

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Крісла, 2 шт, стіл хонний, недоро о. Конта ти: 22-12-23

К точо м’я ий, 2.90х2.40, світло о ольор , нат ральні де ори. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56

Диван б/в. Конта ти: 28-70-54

Матрац, 2-спальний, 1.98х1.60. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-22-67

рн. Конта ти:

М а т р а ц и о р т о п ед и ч н і . К о н т а т и : 40-01-30, (050) 313-00-19, (067)992-21-56 Меблі для офіс , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 363-70-16 Меблі із спальні «Світано », ла овані, оричнево о ольор , 2 т мби, трюмо, ліж о без матрац Конта ти: (063) 853-55-97 Меблі орп сні, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі МДФ ванн імнат , недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 486-69-38 Меблі на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Меблі т ристичні: стіл, 4 стільці. Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25 Меблі, б/в, дешево. Конта ти: 43-91-10 Меблі, б/в, Польща. Конта ти: 62-37-05 Меблі, б/в. Конта ти: 62-70-58 Меблі, б/в. Конта ти: (096) 468-52-56 Меблі, м’я і частини, хні, шафи- пе, стін и, вітальні, передпо ої, спальні. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 www.akordmebli.ax3.net Меблі, старі, б/в, дешево. Конта ти: (066) 584-45-69 М’я частин з ш ірзамінни а, б/в. Конта ти: 28-08-31 М’я частин хонно о точ а, д б. Конта ти: 26-10-17, (093) 719-47-28 М’я частин , 28-08-31

б/в.

Конта ти:

К хонний точо ; стіл роз ладний, лавоч и, стільці, терміново, дешево Конта ти: 64-87-85

Наматрацни и. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067)992-21-56

Ліж а від спальні, 2 шт, з матрацами, б/в, хорошом стані. Конта ти: 63-47-46

Под ш и, 3 шт., 60х60 см. Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 8436485 Под ш и. Конта ти: 63-72-95

Диван, рісло, стіл-т мб , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 280-14-58

Л і ж а дерев’яні. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net

Диван- ниж , 2 рісла, Конта ти: (067) 270-61-14

Ліж а дерев’яні, Конта ти: 24-54-79

Диван, б/в. Конта ти: (068) 568-24-65 Диван, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-72-95 Диван, рісла роз ладні, 2 шт., б/в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 543-64-85

б/в.

Диван- ниж , рісла 2 шт., перетя н ті, б/в. Конта ти: (067) 607-78-04

2

шт.,

б/в.

Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33 Полиці ниж ові. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Полиці на хню, 2 шт., д б. Конта ти: 26-10-17, (093) 719-47-28 Полицю навісн . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Диван-ліж о, б/в. Конта ти: 28-20-04

Ліж а односпальні, 2 шт. Конта ти: 23-45-00

Диван-ліж о, Конта ти: 63-70-87

двоспальний.

Ліж а односпальні, 2 шт., б/в. Конта ти: (067) 337-08-08

Диван-ліж о. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Ліж а пол торні, 2 шт. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42

П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Диван. Конта ти: 68-18-09

Ліж а, 2 шт, б/в. Конта ти: 62-70-58

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92

Диванде и, 2 шт. Конта ти: 63-70-87

Ліж а, 2 шт, дерев’яні, без матраців. Ціна: 100 рн. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Роз ладач . Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Ліж о 2-спальне, нове. Конта ти: (096) 607-22-28

Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Ліж о 2-спальне, трильяж, 2 т мбоч и, олір світлий, арний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28, з !8.00

Сервант, 2 шт., б/в. Конта ти: (067) 607-78-04

Ліж о з матрацом, б/в, в хорошом стані, 195х97 см. Конта ти: (067) 662-89-69

Сервант, світлий, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-44-32, (097) 248-36-71

рн.

Ліж о металеве, з дерев’яними бильцями. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Сервант. Конта ти: 23-45-00

Килим нат ральний, 2х3 м, б/в. Конта ти: 5-08-95

Ліж о пол торне, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53

Килим, 2х3 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09

Ліж о пол торне, шафи підвісні настінні, 2 шт, Конта ти: 23-29-58

Килим, б/в, 3х4. Ціна: 300 Конта ти: (098) 078-04-44

стані.

Ліж о, 2-спальне, 1.8х2 м. д бове, 2 т мби. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 505-13-17

Килим, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-84-23, (098) 629-21-75

Ліж о, б/в, 190х70, з дерев’яними спин ами, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

Дивани від виробни а за низь ими цінами. Широ ий вибір, достав а, арантія. Конта ти: (097) 261-25-38 devis-mebli.com.ua Дивани. 43-00-99

Конта ти:

26-37-03,

Етажер для ни , б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 Килим 1,6х5 м, жовто- оричневі тона, новий. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02 Килим 3х4 м, б/в. Ціна: 400 Конта ти: (098) 078-04-44

Килим, б/в, в хорошом Конта ти: (050) 269-41-76

рн.

Килим, червоний 2х3, та илимове по риття сіро- авове, недоро о. Конта ти: 22-16-67, (067) 363-71-75 Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33 Килими, 2 шт., новий Конта ти: 28-96-02

і

б/в.

Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33 Килимо , 23-25-51

шт чний.

Ковдри, под ш и. 26-37-03, 43-00-99

Конта ти: Конта ти:

Коври, 2 шт, б/в, в хорошом Конта ти: 64-65-65

стані.

Ліж о, б/в, 87х1.90. Ціна: 120 рн., тор . Конта ти: (096) 237-52-98

П фи . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Сервант, 422-51-88

б/в.

Конта ти:

(067)

Серванти, 2 шт, б/в. Конта ти: (067) 270-61-14 Спальний омпле т: шаф , т мбоч и, ліж а, трюмо. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (067) 285-69-29 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню «Світано ». Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Спальню світло о ольор , (нат ральний д бовий шпон). Ціна: 4000 рн. Конта ти: 23-46-00

Ліж о, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63

Спальню, б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Ліж о, дерев’яне. Конта ти: (097) 459-48-93

Спальню, д б, нова. Конта ти: (067) 772-92-16

Ліж о, недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82

Спальню. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ліж о- рісло, б/в, в хорошом стані. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: 43-51-59, (094) 966-51-59

Стіл б/в, с часний, мало абаритний, роз ладний, олір «вільха». Конта ти: 22-78-78

Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

Стіл ж рнальний, діаметр 90 см, висота 65 см. Конта ти: (050) 995-92-09

Матрац протипролежневий, новий. Конта ти: 26-18-49, 9097) 865-72-29

Стіл ж рнальний, світлий, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-48-88

новий.

Стіл омп’ютерний з т мбою. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Стіл омп’ютерний, б/в, 140х110х85 см, олір вишня. Конта ти: 5-95-47

Стін дитяч . Ціна: 3500 Конта ти: 63-44-75, 5-36-30

рн.

Стіл омп’ютерний, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-08-31

Стін дитяч . МДФ. Колір - рем/ металі . Ціна: 2 099 рн. Конта ти: 43-03-37, (066) 043-80-86, (098) 656-52-56

Стіл омп’ютерний, товий з т мбою, полицями. Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00

Стін полірован , 3,5 м., б/в. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 5-22-18, (098) 298-00-59

Стіл омп’ютерний. 23-52-84

Стін , 2,15х1,92 м. Ціна: 600 Конта ти: (067) 285-69-29

Конта ти:

рн.

Стіл омп’ютерний. Конта ти: (096) 374-82-30, (093) 432-03-19

Стін , 2.30х2.70, ольоровий шпон. Конта ти: (098) 314-21-86

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64

Стін , 3.4 м., б/в. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32

Стіл хонний, олір світло- оричневий, хороший стан, 60х90 см. Конта ти: 23-07-85

Стін , 4,5 м, полірован . Конта ти: 62-95-92

Стіл

Стін , 4.5 м, ін р стація, червоне дерево, шпон. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

хонний. Конта ти: 23-45-00

Стіл письмовий б/в, в хорошом стані. Самовивіз. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 276-52-78 Стіл письмовий, 2-т мбовий. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-47-69, (096) 295-02-76 Стіл письмовий, б/в, 1,35-62 см, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 28-40-24, (093) 794-11-93 Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стіл письмовий, б/в. Ціна: 400 Конта ти: (098) 078-04-44

рн.

Стін , б/в, в хорошом Конта ти: 5-59-31

стані.

Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33 Т мб під м зичн Конта ти: 5-79-21

рн.

апарат р .

Т мб під телевізор, б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: 62-15-69

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/ в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 23-15-26, (098) 712-72-45

Стін , б/в, темно-вишнево о ольор , с ладається з семи предметів, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34

Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: (050) 269-41-76

Стін , б/в, темно- оричнево о ольор . Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 362-43-39

Т мб під телевізор, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22 Т мб під телевізор. Конта ти: (050) 837-43-42,

Стіл письмовий. Конта ти: 28-08-00

Стін

, б/в. Конта ти: (098) 445-59-00

Стіл під телевізор, оричнево о ольор . Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Стін

, б/в. Конта ти: (097) 208-08-63

Т мб під телевізор. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28

Стін , Польща, чорно о ольор , с часн . Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

Т мб приліж ов , 2 шт. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28

Стіл розс вний, б/в, полірований, відмінний стан. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-48-88 Стіл розс вний, полірований, відмінний стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 405-71-53 Стіл т алетний, хороший стан. Конта ти: 5-96-67, (097) 252-60-89 Стіл вітальню, стільці 6 шт., б/в, ла овані. Конта ти: (067) 607-78-04 С т і л , 6 ст і л ь ці в в і т а л ь ню , б/ в. Конта ти: (067) 270-61-14 Стіл, дерев’яний, ори інальний дизайн. Конта ти: (097) 459-48-93 Стіл, с часний, роз ладний, мало абаритний. Конта ти: 22-78-78 Стіл-т мб . 416-51-80

Конта ти:

(067)

Стін , світло о ольор , 3.5 м., з антресолями, дзер алом, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 64-28-68, (096) 748-97-54

Частин м’я 445-59-00

, б/в. Конта ти: (098)

Стін , шаф тридверн , стільці. Конта ти: (067) 506-39-69

Частин м’я 273-30-69

, б/в. Конта ти: (096)

Стін

. Конта ти: (067) 673-17-59

Стін

. Недоро о. Конта ти: 62-02-02

Частин м’я , б/в. Ціна: 500 Конта ти: (097) 777-50-44

Т а х т . Конта ти: 64-29-08, (097) 349-65-65 Трильяж з т мбоч ами, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 63-72-95 Трильяж, б/в. Конта ти: 28-20-04 Трильяж. Конта ти: 22-44-58 Трильяж. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стіл-т мб . Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-61-88 (067) 764-51-39

Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Трюмо. Конта ти: 22-44-58

Стільці, 3 шт. Конта ти: 23-45-00 Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33 Стін «А ат», б/в, 4 се ції +2-дверна шафа. Ціна: 1500 рн, тор . Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26 Стін «Волинь», недоро о. Конта ти: (066) 044-42-38, (097) 505-95-92 Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 68-12-56, (098) 669-86-04 Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 22-68-21 Стін б/в, в хорошом стані. Самовивіз. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 276-52-78

Частини м’я і, хні, шафи- пе, стін и. Конта ти: (097) 187-80-22

Стін , світл , полірован , б/в. Конта ти: 28-88-40

Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22

Стільці офісні. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Т мб , 106 см. Конта ти: (097) 692-62-26

рн.

Трюмо. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

рн..

Шафи тридверні з антресолями. Ціна: 650 рн. Конта ти: 64-64-17 Шафи, 2 шт. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-94 Шафи, 3 шт., 2-дверні, з антресолями, б/в. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14 Шафи- пе на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net www.akordmebli.ax3.net Шафи- пе та хні на замовлення. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

Трюмо. Конта ти: (098) 991-28-39

Ш а ф и - п е . Конта ти: 26-78-91, (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

Трюмо. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

Шаф 2-дверн , б/в. Ціна: 200 Конта ти: (097) 446-25-72

Трюмо. Конта ти: 23-45-00

Шаф для одя , 3-дверн , б/в. Конта ти: 64-21-81, (096) 860-66-88

Т мби, 2 шт, світло о ольор , відмінном стані. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

рн.

Шаф д бов , старовинн , в хорошом стані. Конта ти: 63-70-87

Т мбі під телевізор, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

Шаф ниж ов , сервант. Конта ти: 22-44-58

Т мбоч , б/в. Конта ти: (050) 269-41-76

Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Т мб для білизни. 68-32-36, 43-05-28

Конта ти:

Шаф тридверн , 2 шт. Ціна: 350 рн. Конта ти: 63-24-88

Т мб з дзер алом. 68-32-36, 43-05-28

Конта ти:

Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39


24

№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

Роз ладне рісло, на пр жинном матраці, хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: 050-804-89-30 Прихож , б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 72-46-40, 095-538-52-98 Прихож , б/в. Ціна: Конта ти: 25-94-96

Недоро о.

Прихож , дзер ало з т мбою. Конта ти: 3-17-71 Роз ладний диван. Конта ти: 095-87074-76 Сервант, 2-яр сний, б/в, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 050-804-89-30 Ш а ф тридверн , ла ован , б/в, відмінний стан. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28 Шаф , 2-дверн , з антресоллю. Конта ти: 23-15-26, (097) 549-57-06 Шаф , 3-дверн , 2.29х1.50 Конта ти: (097) 692-62-26 Шаф , 3-дверн , з антресолями. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Шаф , 3-дверн , темно о ольор , ла ован . Конта ти: 22-53-36, (067) 358-31-59 Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 985-80-13 Шаф , 3-дверн . Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08 Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 378-72-25

Компле т: роз ладне рісло та диван«малют а», с часно о виробництва. Ціна: 2000 рн., тор . Конта ти: 050157-13-33, 23-23-06

2-дверн шаф з антресолями, хороший стан. Ціна: 150 рн. Конта ти: 066-53769-47, Алла

Комп’ютерний стіл, хороший стан, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 095-810-1006, 067-999-72-45

Сировин оріха для ви отовлення меблів. Конта ти: 066-427-58-39, 7519-91

2-спальне ліж о від арніт р «Альбіна», б/в, хороший стан. Конта ти: 25-62-79

Комп’ютерний столи , товий, стілт мб під телевізор. Конта ти: 050-10032-73

Сировин оріха для ви отовлення меблів. Конта ти: 066-427-58-39, 7519-91

Крісло роз ладне, відмінний стан. Ціна: 450 рн. Конта ти: 095-810-10-06, 067999-72-45

Спальню Е стаза: шафа, трельяж, 2спальне ліж о. Конта ти: 72-23-06

2-спальне ліж о з матрацом та дві приліж ові т мби, все майже нове, не б ло ви ористанні. Конта ти: 063170-43-30 2-спальне ліж о, б/в, 1,40х1,90. Ціна: 250 рн. Конта ти: 050-076-05-35, Тетяна. 2-спальне ліж о, б/в. Ціна: До овірна. Конта ти: 24-49-32

Шаф , бЇв. Ціна: 170 рн. Конта ти: 23-63-20, (067) 839-89-29

2-спальне ліж о, в-во Польща, в хорошом стані, олір оріх, б/в. Конта ти: 067-240-15-66, 050-43838-79

Шаф , світло о ольор , 200х80х40 см. Конта ти: 24-26-03, (095) 500-51-16

2-спальне ліж о, з матрацом Ціна: 1000 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77

Шаф -сервант, в хорошом недоро о. Конта ти: 5-59-31

2-спальне ліж о, хороший стан, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 050-806-55-32

стані,

2-яр сне ліж о. Ціна: 1150 Конта ти: 050-295-64-90

3.1.2. К плю Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Стіл-т мб , 28-88-40

білий.

Конта ти:

Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

3.1.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097) 868-83-84

рн.

3-, 2 дверні шафи (5-дверна), дитяч стін , односпальні ліж а, т мбоч и під телевізор, б/в. Конта ти: 097-326-18-18 3-дверн шаф з антресолями, хороший стан,б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 050238-90-71

К хню, довжина 2,60. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-152-82-77, Наталія К хню, зроблена під замовлення, червоно о ольор , хороший стан, б/ в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050200-80-76 К хню, світло о ольор , 1 шафа 80х30, 2 шафа 60х30, т мб 60х60, висота 80 см, мий 80х50. Ціна: 650 рн. Конта ти: 099-284-52-72 К хонний стіл та чотири таб рет и. Ціна: до овірна. Конта ти: 73-78-39 Ліж о вис вне (2 в 1). Ціна: 1060 рн. Конта ти: 050-295-64-90 Ліж о. Ціна: 50 рн. Конта ти: 050-23652-42 Люстр в дитяч Конта ти: 72-55-20

імнат ,

б/в.

Люстр , б/в. Конта ти: 050-243-17-03, 25-84-17

3-дверн шаф та т мб , б/в, недоро о. Конта ти: 095-314-36-30

Матраци 2-сторонньої м’я ості, 185х80, 2 шт., б/в Ціна: 300 рн. Конта ти: 050609-54-80, 096-501-59-71

3-дверн шаф , в хорошом Конта ти: 095-784-98-12

стані.

Меблі в дитяч імнат , хороший стан, б/в. Конта ти: 063-228-04-60

3-дверн шаф , полірована, б/в, 181х127. Ціна: 600 рн. Конта ти: 097502-82-02

Меблі для дом : омод, т мба та інше. Конта ти: 096-733-74-03

3-дверн шаф , світло о ольор , 1спальне ліж о, дерев’яне. Конта ти: 2366-77, 050-528-37-78 3-дверн шаф , терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-42-91 3-дверн шаф , хороший стан, б/в. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-783-47-69, 23-42-91

М’я ий точо , відмінном стані, оричнево-бежево о ольор , б/в. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 063-306-55-95 М’я ий точо , ш іра, д б, оричнево о ольор , хороший стан. Конта ти: 097-524-67-93 М’я і рісла, б/в, 2 шт., недоро о. Конта ти: 78-58-72, 095-410-83-24

3-дверн 54-43

Два рісла, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-104-29-91

ВИГОТОВЛЕННЯ КУХОНЬ «ВІТАЛ» ПІД ЗАВОДСЬКІ СТАНДАРТИ З ФАСАДАМИ МДФ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84 WWW.VITAL06.OKIS.RU

М’я частин , стін «Бай ал», в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 098-669-78-90, 050-668-77-66

Дві 2-дверні т мби, одна — ла ована, др а — матова. Конта ти: 78-56-29, 067-850-98-08

М’я частин , хороший стан, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: 050-806-55-32

ВИГОТОВЛЕННЯ ШАФ-КУПЕ: «КОМАНДОР», «ВІТАЛ», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.RU Меблі. Конта ти: (098) 571-93-39

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», «ВІТАЛ»: 1.2 М - 1655, 1.5 М - 1900 ГРН, 1.8 М - 2150 ГРН, 2.4 М - 2680 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU

М. ЛУЦЬК (0332), (03322) продам рн.

1-спальне ліж о, з матрацом. Ціна: 600 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77 1-спальне ліж о. Конта ти: 050-955-73-80 1-спальне ліж о. Ціна: 200 Конта ти: 050-438-06-35

Віша в прихож . Конта ти: 79-98-13 Гарніт р спальний. Ціна: Недоро о. Конта ти: 24-50-09

Дві шафи для 23-06

ни . Конта ти: 72-

Дерев’яне ліж о, сервант, розмір 1,5х1,80. Ціна: Дешево. Конта ти: 095284-92-77 Дерев’яне трюмо, оричнево о ольор , с часний дизайн, одне дзер ало, ш хляда. Ціна: 350 рн. Конта ти: 050726-31-20 Дерев’ян стін , ширина 3,4 м, висота 1,80 м. Конта ти: 26-47-15 Диван та либо е рісло, дешево. Конта ти: 24-55-50, 050-103-27-96 Диван хорошом стані, є ніша для білизни, довжина 1.95, ширина 0.98, 1.85 роз ладений. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 095-821-37-21 Диван, вишнево о ольор , роз ладний, в хорошм стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 066-859-05-38, Марина Диван, диван-«малят о», шаф , роз ладне рісло. Ціна: Недоро о. Конта ти: 24-04-33, 76-08-75 Диван, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-104-29-91 Диван-тахт , роз ладний, с часний дизайн, точо на хню, письмовий стіл, фабричн прихож , омод. Конта ти: 050-829-65-21 Диван-« ниж », роз ладне рісло та т мб . Конта ти: 063-620-05-79 Диван-«малют », спальне місце 73х190 см, б/в, ідеальний стан. Конта ти: 2445-23, 066-631-22-18, 067-332-41-00

1,5-спальне ліж о. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77 1,5-спальне ліж о. Ціна: 150 Конта ти: 050-378-30-39

шаф . Конта ти: 097-269-

М’я ий точо , 165 х 240. Ціна: 3100 рн. Конта ти: 28-23-68, 063-668-54-77

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

Ви отовлення меблів. Вели ий вибір матеріалів, достав а, дизайн, встановлення, арантія, я існо. Конта ти: (03622) 5-88-23, (098) 571-93-39 an-60@yandex.ru

рн.

2-дверн шаф . Конта ти: 050-955-73-80 2-дверн шаф з антресолями, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 72-46-60, 095-53852-98

Сервант, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 099-732-78-35

2-дверн шаф з антресолями вниз для верхньо о одя , темно- оричнево о ольор , матова, 215х90. Ціна: 600 рн. Конта ти: 097-502-82-02

М’я частин , диван, двоспальне ліж о з ортопедичним матрацом, вели е рісло, шаф , стіл письмовий, трельяж, омод. Конта ти: 23-61-21

М’я

частин . Конта ти: 79-98-13

Настінні шафи на 050-378-64-11 Новий 23-06

Сервант. Ціна: 350 рн. Конта ти: 2578-50, 066-419-58-89

Спальню, біло о ольор , 2 т мби, 2спальне ліж о, шаф . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-200-80-76 Спальню: шафа, 2 ліж а, т мбоч , трюмо, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 050-914-31-45 Стіл хонний, роз ладний, д б. Конта ти: 23-42-91 Стіл, 85х58 см, термоплита+3 таб рет и, в хорошом стані. Ціна: До овірна. Конта ти: 099-756-81-09 Стіл, роз ладний. Ціна: 100 рн. Конта ти: 097-244-73-07, 26-09-04 Стільці, зі спин ами ні ельованими, низь і та висо і, б/в, Конта ти: 050916-31-19, 067-661-10-11 Стін в дитяч імнат «Гном», т мб , ліж о, стіл, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-200-80-76 Стін в дитяч імнат , світло о ольор , три се ції та шаф . Конта ти: 24-27-87, 050-978-35-94 Спальню Е стаза: шафа, трельяж, 2спальне ліж о. Конта ти: 72-23-06 Спальню, біло о ольор , 2 т мби, 2спальне ліж о, шаф . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-200-80-76 Стін в дитяч імнат . Конта ти: 2611-39, 095-825-07-55 Стін Волинь, хороший стан, недоро о. Конта ти: 095-559-67-09 Стін Волинь, шаф 2-дверн , спальний арніт р, недоро о, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 096-414-49-40 Стін на хню, стіл-парт . Конта ти: 050-269-79-08 Стін Пролісо , хороший стан, б/в, дешево. Конта ти: 25-23-68, 066-62667-39 Стін Р та, темно о ольор , 5 се цій. Конта ти: 24-27-87, 050-978-35-94 Стін вітальню, темно- оричнево о ольор , Гранд-Де ор, в стилі модерн, хороший стан, б/в. Конта ти: 050-20080-76 Стін зал, б/в, хороший стан. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 70-74-73, 050-37829-56

хню б/в. Конта ти:

Стін , 2-дверн шаф . Конта ти: 095132-81-18

хонний стіл. Конта ти: 24-

Стін , роз ладний, над вний диван, на 5-ти позиціях, з еле тродви ном. Конта ти: 096-733-74-03

Нов шаф , для вз ття. Ціна: 170 рн. Конта ти: 25-47-84 Підліт овий роз ладний диван-ліж о, 185х85. Конта ти: 050-269-79-08 Полич и для ни , т мб під телевізор, с ляна. Конта ти: 24-55-50, 050-10327-96 Польсь стін , вишнево о ольор , довжина 4,05 м, б/в. Конта ти: 78-7385, 095-001-75-77 Прихож , б/в. Конта ти: 050-37864-11 Прихож , б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 72-46-40, 095-538-52-98 Прихож , б/в. Ціна: Конта ти: 25-94-96

Недоро о.

Прихож , дзер ало з т мбою. Конта ти: 3-17-71 Прихож , довжина 1,10 м, олір бежевий, нова. Ціна: 800 рн. Конта ти: 063-306-55-95 Прихож , довжина 1,6 м. Ціна: 300 рн. Конта ти: 050-610-74-34 Прихож , довжина 2,33 м, ширина 0,43 м, недоро о. Конта ти: 097-751-98-01 Прихож , с часний дизайн, в хорошом стані. Конта ти: 050-668-91-16

Стін , темно о ольор , полірована, недоро о. Терміново. Конта ти: 73-8576, 066-068-74-30, Світлана Тахт Лада, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 097-244-73-07, 26-09-04 Тахт Лада, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 097-244-73-07, 26-09-04 Тахт , в хорошом стані, з відсі ом для білизни.розміри 190х80 см. Ціна: 500 рн. Конта ти: 050-607-82-58 Т мб під телевізор, б/в, в хорошом стані. Ціна: 250 рн. Конта ти: 050-24317-03. 25-84-17 «Роз ладач ». Конта ти: 066-378-5316, 71-12-29, 063-770-23-56

3.1.2.

плю

2-яр сне ліж о з нат рально о дерева, б/ в. Конта ти: 097-721-45-26 2-яр сне ліж о. Конта ти: 066-27098-71 Диван, б/в, ш іряний, в хорошом стані. Терміново. Конта ти: 050-223-84-61 Стін та 2-дверн шаф . Ціна: до овірна. Конта ти: 095-132-81-18

Диван-«малят о», зелено о ольор , б/ в. Конта ти: 78-56-29, 067-850-98-08

Прихож , хороший стан, дешево. Конта ти: 23-17-71

3.1.3. пропон ю

Ж рнальний стіл, дерево, в-во Чехія. Конта ти: 24-55-50, 050-103-27-96

Прихож . Конта ти: 74-40-85, 050955-73-80

Меблі, б\в, за символічн цін зв’яз з переїздом. Конта ти: 050-448-85-55

Ж рнальний стіл. Конта ти: 097-74173-17 Карнизи. Конта ти: 72-55-20 Книж ов шаф , 3 полиці, письмовий стіл, в-ва Німеччини. Конта ти: 72-52-24 Комод, т мб , шаф . Конта ти: 096733-74-03 Комод, хороший стан, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 095-810-10-06, 067-999-7245 Комп’ютерний стіл. Ціна: 490 Конта ти: 050-295-64-90

рн.


№`32 вiд 24 серпня 2011 ро

25


26

№`32 вiд 24 серпня 2011 ро


34

№32 від 24 серпня 2011 ро Г м , нов . 205х45х17. Ціна: 250 Конта ти: (097) 334-47-27

.о.

Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84 Дви н 1,8 бензин та інші запчастини до Фоль сва ен Пасат Б-3 1988-1992 р.в. Конта ти: (096) 307-90-48 Дви н 2,0 до автомобіля Мазда 626. Конта ти: (096) 396-55-26 Дви н до а/м А ді-100, 2,0 інже тор, 1986 р.в. Конта ти: 27-62-77, (098) 260-76-25 Дви н до а/м Гольф 2, 1.6 дизель. Конта ти: (097) 235-92-19 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю Перевезення вантажні а/м • «Газель» 1,5 т, тент, а/м ЗІЛ «Бичо », 3 т, бортовий, 2 спальних місця. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Професійне встановлення • си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15 АВТОСКЛО «PILKINGTON», ДЛЯ ЛЕГКОВИХ, ВАНТАЖНИХ А/М. ДОСТАВКА. ЗАМІНА. РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ. КОНТАКТИ: 23-35-80, (050) 339-31-05, (098) 131-43-75, (096) 784-94-84 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВИГУНІВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74 (096) 558-04-74, (098) 214-30-89

Довід и-рах н и на тра тори, омбайни, меліоративн , б дівельн техні . Конта ти: (050) 375-30-75

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (050) 971-63-72, (097) 832-38-03

Автозапчастини 4.7.1. Продам Дви н дизель 1.6, до Гольф-2. • Конта ти: (097) 235-92-19 •Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

5-ст ороб передач до ВАЗ 2103, б/в, ред тор задньо о моста, б/в, поршнева до ВАЗ 21011. Конта ти: (067) 587-76-27 Авто м , дис и, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Автошини, б/в відмінном стані, 220х508. Конта ти: (067) 928-86-40

АВТОШРОТ: ЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ А/М ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЯПОНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 Бампер передній до а/м Форд Ес орд. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Бло циліндрів до а\м Конта ти: (067) 587-76-27

Мос вич.

Гальмівний дис до а/м Іве о. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Причіп СКІФ, новий, в хорошом стані, власни . Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 827-60-31 Причіпи до нових а/м. Конта ти: (096) 121-72-76 Ред тор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 С ати, б/в до а/м ЗІЛ, КамАЗ на 280. Конта ти: (095) 694-10-44 С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/ м А ді Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до а/м Рено Мастер. Конта ти: (067) 797-53-53

С ло заднє, переднє, рила, апот до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56

С ло лівої передньої двер и, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до Ш ода або Фоль сва ен, 1,9 дизель, паливна апарат ра. Конта ти: (0670 360-39-33

Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н СМД-14. 876-57-75

(067)

Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

Дви н, 1.6 арбюратор до а/м Фоль сва ен Гольф, недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36

Фар до а/м Лансер 9. Конта ти: (096) 307-90-48

Конта ти:

Дви н, б/в, до ВАЗ-2121 «Нива». Конта ти: (096) 519-98-61 Дви н, ІВЕКО, 2,5 дизель, по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92 Дис и до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (096) 691-74-31 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52

Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Дис и Р-17,5, з 563-78-46

Колеса, б/в, з дис ами до мінітра тора або мотобло а R13, R14, R15. Конта ти: (067) 303-15-64, (066) 714-56-30

Голов и дви на до ЗІЛ 130. Конта ти: (095) 402-81-56

Запчастини до а/м ГАЗ-24. Конта ти: (066) 894-49-89

Салон ш іряний від автомобіля Пежо 605 1990р., олір беж. Конта ти: (097) 972-01-09

Голов бло а циліндрів, дви на ГАЗ 2410. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56

Г м R-13,14, 15, б/в. Конта ти: (096) 543-48-59

Запчастини до а/м Мос вич, б/в. Конта ти: (067) 794-87-01

Г м для автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Запчастини до а/м Фоль сва ен Пассат Б-3, 1991 р.в. Конта ти: (096) 307-90-48

Г м до тра тора, 620х70. Конта ти: (097) 544-01-22

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53

Автозапчастини до Фоль сва ен Кадді, 2005 р.в.: апот, дис и оліс. Конта ти: (050) 375-15-31

Г м зимов , 165/80 R13 б/в 1 сезон, та дис и до а/м Форд. Ціна: 800 рн. Конта ти: (03652) 4-25-53, (067) 715-54-14

Запчастини до авто ЗІЛ-156. Конта ти: (096) 355-57-23

Авто м та дис и, б\в. Конта ти: (099) 757-21-57

Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Автозапчастини до Фоль сва ен адді, 2000 р.в.: рило переднє праве, під рил и, дис и оліс. Конта ти: (050) 375-15-31

Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Іве о 4910, 2.8ТД, по запчастинах. Конта ти: (067) 362-57-58 Капот до а/м Форд Фо с 1, до 2005 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99 Капот, рило заднє, двері передні ліві до ГАЗ 2410. Конта ти: (050) 375-15-31 Карданний вал до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41 Колеса з дис ами до мінітра тора або мотобло , R13, R14, R15, б/в. Конта ти: (067) 303-15-64, (066) 714-56-30 Колеса на титанових дис ах, 155х70см, R13 до Фоль сва ен ГольфІІ. Конта ти: (067) 362-05-68 Колінчатий вал до автоб са Мерседес, 6 л, ори інальний. Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 303-55-75 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОНН, 13 КВ.М., ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО). КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52

Мотор до тра тора Т-40 Конта ти: (098) 648-21-39 Роздат до а/м КАМаз самос ид. Конта ти: 61-99-98, (050) 738-23-42

Автозапчастини до Мерседес Спринтер: дис олеса Р-15, фар оп. Конта ти: (050) 375-15-31

АВТОПОСЛУГИ, РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 5-20-03, 43-65-41, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45

Запчастини до а/м Вольво С анія. Ціна: 100 рн. Конта ти: (095) 883-74-23, (098) 084-18-90

Автозапчастини до Мерседес Почтови : дис олеса. Конта ти: (050) 375-15-31

Посл и автомобілем Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

4.7.2. К плю

Генератор до ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, новий. Ціна: дешево. Конта ти: 23-44-26

Автозапчастини до ГАЗ 3110: риш а ба ажни а. Конта ти: (050) 375-15-31

Перевезення приватні, ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (050) 086-67-68

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, ЄРАЗ можливо без до ментів. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Дис и Р-14, до а/м Мітц біші. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

Д, 2-8 місць, анти ризові ціни, ліц. АБ №296429 від 17.11.2005 р. (жирний шрифт). Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

мою. Конта ти: (093)

Пасажирсь і перевезення, • мі роавтоб сом Мерседес-Бенц 210

Фоль сва ен Пасат Б-2 по запчастинах. Конта ти: (098) 686-54-06

Дви н до а/м Таврія ЗАЗ 1102 1,1 не ільзований, арном стані, за помірн цін . Терміново. Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon

Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Мерседес 814, вантажнопідйомність 6 тонн, ф р он, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 965-34-91, (099) 346-86-56

ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамаЗ: ороб а, ред тор, диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14

Короб до а/м КАМаЗ, без делітеля. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

4.10.2. Попит

Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64

ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКА ТА ВЛАСНИКІВ МАРШРУТНИХ ТАКСІ АБО АВТОБУСІВ З МІСЬКИМИ МАРШРУТАМИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ. КОНТАКТИ: (0332) 28-17-08

Підйомни автомобільний, б/в, 2,5 т. Конта ти: (067) 776-26-44

4.8.2. К плю Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31

Транспортні послуги

Мото, велотехніка

Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

4.10.1. Пропон ю

4.11.1. Продам

Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38

Автоперевезення мі роавто• б сом Форд-Транзит, 8 чол. +

Мазд 626, 1999 р., по запчастинах. Конта ти: (096) 396-55-26 Мерседес 123 на запчастини. Конта ти: (067) 339-24-83 Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46 Механічн ороб передач 5-ст пінчат і мотор до автомобіля А ді-80 «боч а», недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36 Міст задній (ЗІЛ, ЛАЗ, МАЗ). Конта ти: (067) 729-62-95 Опель Ве тра по запчастинах. Конта ти: (067) 581-95-65 Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10 Паливн апарат р , стартер до а/м Форд, 1,6 дизель. Конта ти: (097) 489-81-86 Прилад «Вільні р и» для мобільно о телефон . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60 Причіп до тра тора. Ціна: 4000 Конта ти: (067) 976-33-99

рн.

вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85

Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед, б/в. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Автоперевезення по всій • території У раїни та Європи. Шен ен

СКУТЕР

віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. • Конта ти: 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Вантажні перевезення а/м Пежо, • до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

С тер Хонда Броад, 1998 р.в. цІНА 5200 .о.

т. (096) 562-40-16 С

тер. Конта ти: (097) 125-32-03

№32 від 24 серпня 2011 ро

АВТОАФІША

27


№32 від 24 серпня 2011 ро

№32 від 24 серпня 2011 ро

АВТОАФІША


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Де Ланос, можливість подальшої виплати 670 рн./місяць. Конта ти: (097) 990-69-01

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам

Де -Ланос, з можливістю подальшої виплати. Ціна: від 672 рн./міс. Конта ти: (067) 307-08-11

Опель Ве тра, 1997 р.в., ніверсал, 1,6 об’єм, под ш и аербе 2 шт., лю , еле тродзер ала, с лопідйомни и. Ціна: 7200 .о. Конта ти: (050) 435-09-40

МАЗДА

Опель Кадет, 1,7 дизель, 1989 р., хороший стан. Ціна: 3000 .о., тор . Конта ти: (098) 360-48-41

Мазда 626, 1989 р.в., ніверсал, 2,2 аз-бензин. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (098) 837-38-48 Мазда 626 на запчастини, 1986 р., з до ментами. Конта ти: 24-32-86, (099) 272-02-54

АУДІ АУДІ

Опель Ас она, 1987 р.в, сіро о ольор . Конта ти: (097) 465-91-76

МЕРСЕДЕС Мерседес 123, 2,0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83

Опель Комбо, 1994 р.в., 1,7 дизель, олір червоний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 416-23-57 Опель Комбо, 1995 р.в., в добром стані. Конта ти: (0670 260-17-56

АУДІ

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., 1,6 ТД, ніверсал, хороший стан. Конта ти: (097) 952-73-10 Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., 1,8 азметан, центральний замо , си налізація, титанові дис и, еле тропа ет, ідропідсилювач. Ціна: 5100 .о. Конта ти: (097) 924-73-40 Фоль сва ен Пассат, 1992 р.в., 1.6 ТДІ, ніверсал, відмінний стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (097) 952-73-10

Мерседес 207, зоб без номерів, 1976 р.в. Конта ти: (067) 260-17-56

МЕРСЕДЕС

Фоль сва ен ЛТ-35, 1998 р.в., вантажно-пасажирсь ий, 2,5 ТД. Конта ти: (050) 674-87-10

Фоль сва ен Пассат, 1990 р.в., 1,8 об’єм, олір чорний, ніверсал. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-46-47 (097) 068-21-05

Мерседес 124, 2,0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83

Мерседес-124, білий, седан, 1989 р.в., аз-бензин, /п, фар оп, ц/з, титанові дис и, нерозмитнений. Конта ти: (098) 405-22-85

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ 2, 1989 Р.В., ОБ’ЄМ 1.6 , БЕНЗИН. ЦІНА: 2700 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (097) 235-92-19

Фоль сва ен Пассат, 1985 р., 1,8 арбюратор. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (050) 549-86-86

Мерседес 124, 1992 р.в., 2,5 дизель. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (097) 055-78-15

т. (067) 271-61-01

Фоль сва ен Каді, 2002 р.в., 1.9 СДІ. Терміново. Конта ти: (067) 341-04-95

Опель Оме а, 1987 р.в., олір - сірий. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (050) 912-90-35

Мерседес 124, 1989 р.в., 2,5 дизель, олір сірий, ніверсал, ш іряний салон, центральний замо , си налізація. Ціна: 5900 .о. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92

А ді 80, Б-4 Кватро, 1992 р.в., «повний фарш», пробі 365 тис. м, 2.0 аз/бензин. Ціна: 7100 .о., тор

№32 вiд 24 серпня 2011 ро

Опель Кадет, 1985 р.в., 1,6 дизель, заміна поро ів, хороший стан, витрата палива 5л/100 м т. (096) 425-82-71

РЕНО

Фоль сва ен Пассат, 1992 р.в., седан, 1.9 ТД, вишневий металі , нерозмитнений з Німеччини. Конта ти: (067) 362-05-68 Фоль сва ен Пассат, 19991 р.в., чорний металі , 1.8 л ідропісилювач, хороший стан, седан, з Німеччини, нерозмитнений. Конта ти: (067) 362-05-68

ФОЛЬКСВАГЕН

Рено Кліо, олір - чорний металі , 2007 р.в. Конта ти: (067) 296-87-68 Рено-11, 1985 р.в., Ціна: 1900 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Форд Ес орт, 1985 р.в., 1,6 дизель, олір ол бий металі . Ціна: 42300 .о. Конта ти: (098) 416-23-57 Форд Ес орт, пі ап, 1999 р.в., 1.8 Д. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (096) 542-29-51 Форд Ес орт, ніверсал, 1996 р.в, 1,6 інже тор, ондиціонер, с лопідйомни и. Ціна: 4900 .о. Конта ти: (0660 039-62-60 Форд Конне т Транзит. 2003 р.в., стан хороший Ціна: 10500 .о. Конта ти: (067) 750-24-80, 1220-5908@ukr.net Форд Фієста, хетчбе . Ціна: 1300 .о. Конта ти: (096) 396-55-26

ШЕВРОЛЕ

т. (067) 363-85-74 А ді-80, 1986 р.в., 1.6, потреб є ремонт зова та ходової. Терміново. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-49-23, (067) 934-72-80

БМВ БМВ 320 G, 1989 р.в., відмінном стані, або обмін на міні-тра тор. Конта ти: (098) 576-99-48, (097) 675-21-63 БМВ 528, 1997 р.в. Ціна: 12500 Конта ти: (098) 196-23-48

.о.

т. (066) 040-11-15, (097) 055-78-15

НІССАН НІССАН МІКРА

4.1.26. К плю А/м ле овий, або б с до 3000 .о. Конта ти: (096) 543-48-82, (097) 408-87-17 А/м, недоро о. Конта ти: 5-46-12 Автомобіль після ДТП або потреб є ремонт . Конта ти: (050) 160-29-97 Автомобіль, що потреб є ремонт , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92 Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56

Шевроле Кр ізер, новий, страхов а в подар но , можлива зниж а на редит. Конта ти: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Шевроле, без пробі , автоцивіл а в подар но , можлива виплата. Конта ти: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82

Автомобіль б дь-я ий (іномар а) з до ментами, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 068-21-05

ШЕВРОЛЕ

Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75

А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71

Мерседес Бенц 124, 1992 р.в., 2.5 дизель, апремонт дви на, паливної апарат ри, ходової. Ціна 6500 .о.

Чері М-1, нова, 1.6, можливість подальшої виплати. Конта ти: (067) 103-03-58

Шевроле Авео, 2005 р.в., орейсь а збір а, пробі 90 тис. м, відмінном стані. Конта ти: 62-24-75, (069) 382-48-14

ПЕЖО А ді А-6, 1996 р.в., 5-ст п а, 280 тис. м, механі а, ліма, ARB, 2.8 аз/бензин.

КіаСід,2010р.в.,роз лян варіантипомісячної оплати. Конта ти: (067) 103-03-58

Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

СІТРОЕН

Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

Сітроен Джампі, 2001 р.в., велюр, аербе , с лопідіймачі, ел.дзер ала, нова ма, хороший стан. Ціна: 8800 .о., Конта ти: (097) 986-38-31

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

Сітроен, 2001 р., 1,9 дизель. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (098) 310-04-39

СЕАТ СЕАТ

БМВ, хорошом стані. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 364-45-80 ludmila5571@rambler.ru

Фоль сва ен Пассат Б-3, 1989 р.в., пробі 370 тис. м., 1.6 аз/ бензин, хороший стан. Ціна 4600 .о., тор .

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

т. (097) 606-58-92

Шевроле Та ма, 2004 р.в., «повний фарш», о рім ш іри, 2.0.інже тор, ціна 8000 .о.

ФОРД

т. (098) 297-55-30

ФОРД

ШКОДА ШКОДА

БМВ

Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

Ніссан Мі ра, 2006 р.в., ороб а автомат, 1,2 об’єм. Ціна: 12900 .о., тор т. (067) 360-60-05, (097) 933-52-02 БМВ-530, 2000 р.в., «повний фарш» рім ш іри, пробі 218 тис. м, 3.0 дизель. Ціна: 17500 .о. т. (050) 920-16-23, (050) 139-12-80

Ніссан Прерія, 1987 р.в. Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81

ОПЕЛЬ ОПЕЛЬ ВЕКТРА

т. (096) 341-52-52

ТОЙОТА Тойота Land Cruiser Prado, 2006 р.в., Ціна: 266 400 рн. Конта ти: (096) 304-16-25 Тойота Камрі, 2004 р.в., дви н 2,4, ороб а-автомат, титанові дис и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 72-92-06

ВАРТБУРГ

ФІАТ

Вартб р , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 40-05-17

Фіат Фіоріно, 1994 р.в., 1.7Д. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

ВОЛЬВО

т. (066) 533-94-77

ФОРД

Опель Ве тра, 1989 р.в., титанові дис и, центральний замо , хороший стан, 1,6 арбюратор. Ціна: 4200 .о. т. (097) 105-98-52

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-3, 1996 р.в., 1,4 л, 5 дверей. хетчбе , МКПП, ц\з, си налізація, CD-ма нітола, а сти а, аражне збереження, омпле т з\ на дис ах. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (095) 175-01-00

продам Ш ода О тавія, 2002 р.в., 2,0 інже тор, повністю оснащена. Ціна: 11000 .о. т. (097) 887-59-08 Ш ода Силіція, 1999 р.в., 1,9 дизель. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 360-39-33 Ш ода Фаворит, 1999 р.в., пі ап, 1.9 дизель. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 360-39-33

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Авто на виплат під 0%. Конта ти: (098) 196-23-48

Фоль сва ен Б-2, ніверсал, 1987 р.в., олір сірий металі , 1,6 ТД, хороший стан. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

Вольво-360, 1987 р.в., 2,0 інже тор, хороший стан. Конта ти: (096) 650-18-18

ДЕУ Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, 1,5 інже тор, пробі - 22000 м, ідропідсилювач, без дефе тів, стан ново о авто. Конта ти: (097) 453-76-67

Форд К р’єр, 2001 р.в., 230 тис. м., 1.8 ТД, терміново, новий паливний насос, а діосистема «Піонер», USB, вантажнопідйомність 800 . Ціна: 4500 .о., тор .

ФОЛЬКСВАГЕН

Вольво 460, 1992 р.в. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (098) 728-56-36

ДЕУ

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Сеат Ін а, 1999 р.в., пробі 285 тис. м, 1.9 дизель, 5200 .о., тор

Форд Оріон, 1986 р.в., нова ма, нове щеплення, нова паливна система, 1.6 дизель. Ціна: 2800 .о., тор . т. (097) 552-16-33

АУДІ Audi-100, 1991 р. в., 2,3 бензин, ABS, центральный замо , лю , еле трос лопідіймачі. Ціна: 4100 .о. Конта ти: 097-712-86-69 А ді-100, 1991 р. в., синій металі , 2,8, КП-5, седан, си налізація, ідропідсилювач, ондиціонер, еле тродзер ала, зов А-6, витрата палива 8 л/ 100 м, титанові дис им. Львів. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 097-191-32-45 А ді-100, 2,09 дизель. Ціна: 3200 . о. Конта ти: 097-803-66-76

Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52

БМВ

Автомобіль на виплат від 25 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58

БМВ-540, 2003 р. в., на запчастини. Конта ти: 095-913-67-16

Додж Інтерпід, 1996 р.в., 3.5 І, чорний, «повний фарш», на ход . Роз лян варіанти обмін . Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 364-30-18

БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31

Кіа Ріо, в редит. Ціна: від 35 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58 Кіа Сід на виплат , повне КАСКО подар но . Конта ти: (067) 103-03-58

ВОЛЬВО Вольво-740, 1990 р. в., 2,3 аз/бензин, нерозмитнений, або обміняю. Конта ти: 098-385-72-53


ДЕУ

ШЕВРОЛЕ

Де -Ланос, 2008 р. в., дви н 1,5, чорно о ольор . Терміново. Конта ти: 095-919-41-98

Шевроле, ціна від завод -виробни а, можливий редит. Конта ти: 099-020-09-61

МАЗДА

Шевроле-Кр з, 2010 р. в., можлива част ова оплата. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

Мазда-626, 1992 р. в., 2,5 інже тор, хетчбе , олір вишні, весь омпле т. Ціна: 4900 . о. Конта ти: 095-490-10-55

плю

МЕРСЕДЕС

Автомобіль, іноземно о виробництва, з АКП, з 2005 р. в. Ціна: до 8000 . о. Конта ти: 097-921-42-38

Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62

А ді-100, 1988-2000 р. в., дизель, араван, бажано в неробочом стані. Конта ти: 066-272-32-54

Мерседес-123, дви н 250 Д, без до ментів, ороб а передач механічна, на запчастини. Ціна: До овірна. Конта ти: 050-675-67-55

Де -Лан с, 2004-2008 р. в. Ціна: до 5500 . о. Конта ти: 099-732-71-19

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Галант, 1991 р. в., 2,0 бензин, хетчбе , потреб є ремонт дви на, на раїнсь ій реєстрації. Конта ти: 050-707-34-50, 067-464-94-01 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90, 050-758-77-66

Фіат-Д ато, можливо в неробочом стані. Конта ти: 050-544-45-24 Фіат-Тіпо, 1,9 т рбодизель, бажано в неробочом стані, роз лян всі варіанти. Конта ти: 097-986-02-91

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ОПЕЛЬ

продам

Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36

АУДІ

Опель-Ас она, 1985 р. в., 1,8 бензин, седан, оричнево о ольор . Ціна: 1200 . о. Конта ти: 097-140-92-99 Опель-Кадет Караван, 1985 р. в., 1,3 бензин, зелений, тюнін , тонований, фор оп, ало ени, в хорошом технічном стані. Ціна: 36000 . о., тор . Конта ти: 066-214-16-73 Опель-Комбо, 2006 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Опель-Оме а, 1991 р. в., седан, недоро о. Конта ти: 099-151-67-61 Опель-Ре орд, 1986 р. в., 2,0 бензин, біло о ольор . Ціна: До овірна. Конта ти: 050-136-03-43, 050-966-41-24, 25-41-87

РЕНО Рено-5. 1988 р. в., 1,1 бензин. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-588-19-14 Рено-Кен о, 2007 р. в., темно-зелено о ольор . Ціна: 74000 рн. Конта ти: 067-442-00-58

СІТРОЕН Сітроен-Джампі, 2005 р. в., 1,9, білий, без пробі по У раїні, дов а база. Ціна: 10200 . о. Конта ти: 063-824-75-40, 050-205-19-29

A ді 100, 1987 р.в., 1.8 аз-бензин, білий, добром стані, нова а м ляторна батарея, лю , аражне збері ання. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 098 905-66-99. А ді 100, 1991 р. в., 2.0 мі, сірий,титани. Ціна: 7100 . о. Конта ти: 095 303-14-33 А ді J 7, пробі 125 тис. м, повний фарш, 4.2 бензин. Ц. 50000 . о. Конта ти: 54-08-51. А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 096 185-82-99 А ді А6, 1995 р.в., 2,0 аз-бензин, Ціна: до овірна. Конта ти: 099 317-92-20. А ді А6, 2,6, аз/бензин, ел. С лопідйомни и, МР 3, тит. Дис и, 1995 р.в. Конта ти: 050 433-65-22. А ді А6, 2001 р.в., 1.8 т аз-бензин, «повний фарш», оя рім ш іри та лю а, чорно о ольор , відмінний стан. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 063 848-27-73, 050 920 98-68. auto.ria.ua/ auto_ford_4182408.html А ді Б4, 92 р.в., білий, 2,0, моноінж. Конта ти: 066 127-81-04. А ді, 1986 р. в., бензин. Конта ти: 096 136-56-17. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91.

БМВ

СУЗУКІ С з і-Вітара, 1995 р. в., 2,0 бензин, КП-5, центральний замо , 5-дверний, си налізація. Ціна: 6400 . о., тор . Конта ти: 050-077-37-13

ФІАТ Фіат-Добло, 2004 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28 Фіат-С орпіо, 1987 р. в., 2,9 бензин, повний привід, чорний. або обмін. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-921-42-38, 099-443-49-34 Фіат-Фіоріно, 1993 р. в., 1,3 бензин, біло о ольор , CD MP 3, хороша ма, новий а м лятор, салон в хорошом стані, е ономна. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 050-971-22-24

БМВ 320 І, темно-зелений, МР-3, ц/з, си наліз, 2.0, 1991 р. в., литі дис и. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097 310-35-82.

Мазда 323, 1991 р. в., седан, 1.7 д, червоний, на з/ч. Конта ти: 050 736-66-67, 097 449-69-33.

Фоль сва ен-Пассат, 1989 р. в., 1,8 бензин, седан, чорний. Ціна: 4500 . о., тор . Конта ти: 096-694-26-07

Мазда 6, 1.8, 09.2007 р. в. з автосалон , чорний металі , витрати палива - 5-6 л, пробі 35 тис. м, все рім ш іри, 1 власни , фірмові т. о., стан ново о а/с, сервісна та арантійна ниж а, можл. обмін на дешевше л/а або вантажний б с. Ціна: до овірна. Конта ти: 4-95-77, 050 607-22-71, 098 884-28-26.

р. в., не Конта ти:

Форд-Оріон, 1983 р. в., 1,4 об’єм дви на, бензин, синьо о ольор , в хорошом та робочом стані, знаходиться в м. Нововолинсь . Конта ти: 066-470-45-02 Форд-Сієра, 1988 р. в., 2,0 бензин, можливо на запчастини, з до ментами. Конта ти: 098-415-71-74

ХОНДА Хонда-А орд, седан, черний, 2.4 л, повний омпле т, АКП, сенон, повний еле тропа ет, си налізація, м льтило , е валайзер на 6 дис ів, лю , нова ма, пробі 60000 м. Конта ти: 067-638-48-75

Мерседес С 200, 1996 р. в., темно-синій, добром стані. Конта ти: 097 845-19-00. Мерседес-126, 2,8 і, синій метал., 83 р.в., онд, ел. с лопід., велюр, си н., добрий стан. 4800 .о. Конта ти: 068 144-34-44. Мерседес 190, 1985 р. в., інже тор, бежевий. Конта ти: 067 893-20-82.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Конта ти: 067 344-72-99 Мітц біші Галант, 1997 р. в., 2.0 дизель, сірий, ніверсал, тоновані ві на, си нал., 7/100 м. Ц. 9200 . о., тор . Конта ти: 050 373-38-64.

Мазда 626, 1987 р. в., 2.0 бензин, повний ел. па ет, си наліз.,ц/з, титани Р 15. Можл. обмін +моя доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 545-17-55. Мазда xed, 2.0 см б., титани, тоновані ві на, м зи а, повний ел. па ет, в ладів не потреб є. Конта ти: 098 833-44-22.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124, 2.0 дизель, 1989 р. в. Ц. 7300 . о. Конта ти: 067 994-11-32. Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 8900 .о. Конта ти: 098 255-39-49. Мерседес 190, 2.0 Д, чорний, добрий стан, 1988 р. в. Конта ти: 096 568-31-32. Мерседес 210, 1989 р. в., 2.9, 4200 . о., тор . Конта ти: 067 590-17-77.

Опель Оме а, 87 р.в., 1,8, добрий стан, 2900 .о. Конта ти: 068 542-06-09. Опель Оме а, 1992 р. в., синій метал., ц/ з, си нал., ма нітола, тит. дис и, фар оп, т. о. до 20132 р., можливий обмін на доро е авто. Конта ти: 097 435-56-69.

РЕНО Рено 19, 1992 р. в., 1.9 дизель, седан, с лопідіймачі, ел. лю , титани. Ц. 3800 . о. під виплат 50% першо о внес . Конта ти: 067 424-08-54. Рено 21, сірий седан, дизель, 1986 р. в., не потреб є ремонт , 1450 . о. Конта ти: 063 845-74-91. Рено 5, 1987 р. в., 3-дв., роз лян різні пропозиції. Конта ти: 050 666-98-42. Рено 5, червоний, всі пропозиції. Конта ти: 050 666-98-42. Рено Кен о, 1,9 диз., білий, пасажир, добр. стан, 99 р. в., 5300 .о. Конта ти: 050 373-26-81. Рено Кен о, 2006-07 р. в, темно-зелений бензин, 1.4, пасажир, або обмін на МТЗ 82. Ціна: 67000 рн. Конта ти: 067 442-00-58.

Мітц біші Галант, 1997 р. в., 2.0 інже тор. Ц. 7000 . о. Конта ти: 050 166-80-30.

Рено Кен о, 2007 р.в., 123 тис. пробі , білий, 1.4 бензин, ондиц., ідропідсил., под ш и безпе и. Конта ти: 067 340-68-54

Мітц біші Галант, 92 р.в., повн. ел. па ет, си н., ц/з, піді р. дзер ал, відмін. стан. Конта ти: 099 642-87-22, 067 365-25-88.

Рено Ма н м 400 ма , 01 р.в., ел. па ет, ондиціонер, нова ма, а м., нові альма, замінене масло. Конта ти: 068 144-24-14.

Мітц біші Лансер-Х, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

Рено Ме ан, 1999 р.в., 1,4, 16 лапанів, сірий, нефарбований, аражне збері ання, або обміняю. Конта ти: 050 017-39-85, 097 653-70-47.

Мітц біші Паджеро, 1985 р. в, на з/ч. Конта ти: 093 027-42-27. Мітц біші Паджеро, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

НІССАН Ніссан Мі ра 98 р.в, 1,0, зелений, 5800 .о. Конта ти: 067 802-09-62. Ніссан Блюберт, 86 р.в., білий, 3800 .о. Запчастини. Конта ти: 099 050-08-75. Ніссан Ванетте, 2008 р. в., 2.3 Д, зелений, відмінном стані, пасаж. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 098 736-90-81. Ніссан Сені, 1993 р.в., 5-дверн., 2,0 диз., 5 л /100 м, мо рий асфальт, 3800 .о. Конта ти: 099 703-29-16.

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1988 р. в., 1.8, вишневий, тит. дис и, м зи а, си нал., добром стані. Ц. 1900 . о. Конта ти: 097 771-70-73. Опель Ас она, 87 р.в., 1,6 бенз., 5-ст п., син. металі , ц/з, си н., повний апрем, добрий стан. 2300 .о. Конта ти: 096 650-57-05. Опель Астра ніверсал, 94 р.в., синій, тит. дис и, ідеал. стан, 5000 .о., ідеал. стан, 1,4 і. Конта ти: 096 622-57-07. Опель Астра, 2000 р. в., 1.6 м. інже тор, бензин, білий, /п ерма, в ідеальном стані. Ц. 5600 . о. Конта ти: 098 477-31-86. Опель астра, 91 р.в., Конта ти: 067 124-55-60.

МАЗДА

Фоль сва ен-Гольф, 1994 р. в., 4,6 бензин, тридверний. Конта ти: 050-293-78-90

1995

Мерседес Е250, ніверсал, 95 р.в., 2,5 диз, сірий, онд., ел. па ет, си н., ц/з, 9600 .о. Конта ти: 050 822-39-72.

Опель Віваро DTI, ф р он, в/п до 1.5 тонн, ідеальний стан. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 063 981-67-61.

ВОЛЬВО

ФОЛЬКСВАГЕН

ФОРД

Мерседес Віто, 05 р.в., 111 сді, 2,2, білий, віп-салон. Конта ти: 067 193-20-67, 050 618-79-19.

Вольво 245 ніверсал, 2.4 дизель, на хо д, т. о. до 2012 р., є різні з/ч до Вольво 740, 760, 240 та зов до 760 ніверсал. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72.

Мазда CХ-7, 2008 р.в. Iдеальний стан, Мах. Компле тацIя, додається омпле т зимової ми, чорно о ольор . Ш iра. Термiново, варiанти, тор . Ціна: 215 000. Конта ти: 0972875848

Форд-Мондео, розмитнений. 097-520-11-17

Мерседес Бенц 815, 01 р.в., 4,2, диз., мах.КП, б да, нова ма. Конта ти: 067 584-10-90.

Опель Астра, араван, чорний металі , 2,0 і, добрий стан, терміново. 4400 .о. Конта ти: 099 452-93-77. Опель Ве тра, 1.6 аз-бензин, хетчбе , ,1990 р.в., ідеальний стан. Ціна: 3750 Конта ти: 097 823-66-94. Опель Ве тра, 95 р.в., вишневий металі , хет чбе , ел. па ет, /п ерма, 3 р. на У р. 6400 дол. Конта ти: 097 643-06-01. Опель Ве тра, червоний, 94 р.в., добрий стан, 1,8, недоро о. Конта ти: 097 966-12-89.

БМВ 520 І, 1994 р. в., темно-синій металі , ел. лю , ондиц., 2 под ш и безпе и, аз-метан (100 л балони), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 788-61-24.

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№32 вiд 24 серпня 2011 ро

Рено Премі м 420 дті, 01 р.в., черв., ел. па ет, онд., нові а м., добрий стан. Конта ти: 068 144-24-14. Рено Трафі , 06 р., 1,9 тд, пасажир, білий, онд. 14300 дол. Конта ти: 097 751-59-18. Рено Трафі , 2007 р. в., 2.0 дизель, 6 ст. мех., еле три а, щойно при наний, білий, пасаж. Конта ти: 050 617-73-66. Рено Трафі , 96 р.в., 2,2 і, аз/бенз., ба ато запчастин. Конта ти: 095 609-44-69.

ПЕЖО Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пер е оном авто, добром стані. Ц. 2400 . о. Конта ти: 096 816-54-73. Пежо 406, 2001 р. в., все рім ш іри. Конта ти: 097 942-70-68. Пежо 605, 2.0 бензин, 1991 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 098 405-42-34. Пежо Е сперт, 1999 р. в, вантажний, б д а обшита, білий, 1.9 ТД, терміново. Ціна: 6250 . о. Конта ти: 050 984-00-13, Володимир. Пежо Е сперт, 2006 р. в., АВС, 4 под ш и, лімат- онтроль, еле три а, в ідеальном стані, пробі 127 тис. м. Конта ти: 098 545-45-04. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Ціна: 9000 . о., тор . Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

СІТРОЕН Сітроен Берлін о 2009 р.в.( червень), 1,6 HDI дизель,білий, пасажир, ондиціонер, аербе , АВС, си наліз., ц/з, еле тропа ет, ш іряний салон, МР-3, проб. 64 тис. м. Ціна: 15200 .о., тор . Конта ти: 066 102-77-95. Сітроен С 4 за ціною дистрибютора. Конта ти: 095 274-70-54.

СЕАТ Сеат Ібіза, 1993 р. в., сірий, лю , ма нітола МР-3, ма, чохли, дви н після ап. ремонт , витрати палива: 5/ 6/7, нормальном стані, ц/з, ел. с лопідіймачі, тоновані. Ц. 2900 . о. Конта ти: 067 866-30-03.

Опель Кадет, 1985 р. в., 1.3 бензин, поварений. Ц. 1500 . о. Конта ти: 096 822-76-43.

Сеат Ін а, 1999 р.в., білий, 1,9 дизель, ідропідсилювач, робочий стан. Або обміняю на ліс або інші б д. матеріали. Конта ти: 067 419-99-37.

Опель Кадет, 1987 р.в., сірий, хорош. стан, омбі-В, спорт, 3-дверний. Ціна: 13000 рн тор Конта ти: 71-33-76. 098 484-48-68.

Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 інже тор, синій, /п ерма, тонований, ц/з, си нал., м зи а, нові шини. Ц. 5600 . о. Конта ти: 097 609-39-75.

Опель Кадет, 86 р.в., 1,6 дви ., добрий стан, араж. збереж. Конта ти: 099 029-10-60. Опель Комбо мінівен, червоний, тит. дис и, лю , под ш а безпе и водія. 8300 .о. Конта ти: 096 828-97-92. Опель Комбо, червоний, тит. дис и, лю , /п ерма. Ц. 8200 . о. Конта ти: 096 828-97-92. Опель Корса, 2000 р. в., 1.0, сірий, 3-дверний. Конта ти: 098 545-45-04. Опель Оме а по запчастинах, 1993 рі , Конта ти: 096 154-93-35 Опель Оме а, 1987 р. в., 1.8 І, добрий стан. 2999 . о. Конта ти: 098 542-06-09. Опель Оме а, 1992 р. в., 2.6 інже тор, 5 мех., синій металі , ма нітола, си нал., ц/з, лю , ел. па ет, оре тор фар, т. о. до 2012 р. Конта ти: 097 435-56-69. Опель Оме а, 1992 р. в., синій металі , 2.5 І, си нал., ма нітола, лю , фар оп, т. о. до 2012 р., добром стані, можливий обмін на дорожче. Конта ти: 097 336-73-44. Опель Оме а, 2.0 І, араван, 1992 р. в., синій. 2500 . о. Конта ти: 050 712-57-691, Василь

ТОЙОТА Тойота Цілі а, спортивний варіант, 1980 р. в., 1.8 бензин, білий, на ход . Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097 408-51-81. Тойота Каріна Е, 95 р.в., 1,6, 6800 .о. Конта ти: 096 919-83-80. Тойота Каріна, 1992 р. в., дизель, 2.0, 3500 . о. Конта ти: 096 471-40-40. Тойота Кемрі, 2005 р. в., чорний, 2.4, бензин, мех КП, 39 тис. м проб. 19000 . о. Конта ти: 050 593-31-47. Тойота мінівен, 1,3, 83 р.в., після ДТП, з до ., 700 .о. Конта ти: 066 383-14-58. Тойота різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 15000 .о. Конта ти: 098 581-67-29. Тойота Селі а, 1980 р. в., білий, 1.8 бензин, на ход . Ц. 1800 . о. Конта ти: 067 176-46-76. Тойота Целі а, 1,8 бензин, 80 р.в., білий, на ход . Конта ти: 067 176-46-76.

ФІАТ Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 дизель, білий, повний пасаж 7+1, си нал. Конта ти: 097 763-57-01. Фіат С до, 1998 р. в., білий, повний пасаж., 1.9 дизель, відмінном стані. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 097 934-07-67. Фіат С до, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий. Конта ти: 097 848-26-31. Фіат Толедо, 1993 р. в., ел. па ., титани. 4600 . о. Конта ти: 096 692-49-81. Фіат Уно, 1,7 дизель, синій, 5-дв., 1500 .о. Конта ти: 068 144-83-75. Фіат Уно, 1987 р. в., з до , потреб є незначно о ремонт . 1100 . о. Конта ти: 050 373-89-07. Фіат Уно, 88 р.в., 1,4 арб., ш іра, тит., 950 .о. Конта ти: 095 829-33-17. Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен транспортер т-2, 1986 р.в., 1,6 дви н, після апремонт , стан нормальний. ц. 2600 дол. тор . Конта ти: 096 946-86-25 Фоль сва ен Б5, 99 р.в., 1,6 і, ніверсал, все, рім ш іри, нові олеса, нова задня підвіс а, новий ма нітофон МР 3. Конта ти: 067 951-36-24. Фоль сва ен В-3, 1982 р. в., 1.9 т. дизель, білий, седан, добром стані, знятий з облі . Ц. 5300 . о. Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спотривне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . 4500 . о. Конта ти: 096 742-99-90 Оле . Фоль сва ен Гольф 2, 88 р.в., 1,6 бенз., тит., лю , арний стан. 3100. Тор . Конта ти: 093 154-57-59. Фоль сва ен Гольф 3, 3-дверний, хетчбе , чорний металі , 1996 р. в., 1.9 дизель, 5 л/100 м, е ономний, омфортний, ц/з, си нал., лю , /п ерма, еле три а, МР-3, ма нітола «Піонер», тит. дис и, тонований, тіптроні . Ціна: 7500 . о. Конта ти: 067 344-36-66. Фоль сва ен Гольф 3, 1994 р.в., 1,8 моноінж., онд., ел. зер ала, серво ерма, ел. ре л. фар, добрий стан. 6100 .о. Конта ти: 096 733-23-13 Фоль сва ен Гольф-2, 87 р.в., 1,6 диз., 5-двер., сір. металі , на ход , на запч., Конта ти: 050 689-11-85.

Фоль сва ен Джета, 91 р.в., вишневий, /п ерма, ц/з, 4700 .о. Тор . Конта ти: 067 342-37-15. Фоль сва ен Джетта, 1986 р. в., 1.3 бензин, синій мет., добрий стан. Ціна: 3700 . о. тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Кадді, 1998 р. в. Ц. 4300 . о. Конта ти: 066 737-34-47. Фоль сва ен Кадді, 2004 р. в, відмінний стан. Конта ти: 093 801-78-78. Фоль сва ен Пасат Б2, 87 р.в., черв., 1,8 і, ніверсал, 5-ст., добрий стан, Львів, 2300 дол. Конта ти: 097 191-32-45. Фоль сва ен Пасат В 3, 91 р.в., 1,9 диз., лю , си н., ц/з, чорний, 5600 .о. Конта ти: 050 822-39-72. Фоль сва ен Пасат В 3, чорний, 1993 р. в., 2.0, повний інже тор, лю , ц/з. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 066 090-41-31. Фоль сва ен Пасат В2, 86 р.в., 1,6, терміново, на ход . Конта ти: 050 210-48-09. Фоль сва ен Пасат, 92 р.в., 1,9 тд, білий, добрий стан, 5350 .о. Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Пасат, 95 р.в., араван, фіолетовий металі , є все, добрий стан, лімат- онтроль, 2 аербе и, ш іра, повна ел.- а, піді р. сидінь. 7350 тор . Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Поінтер, 2004 р. в., сірий, 1.0, 102 тис/ м, 5л/100 м, ондиціонр, АВС, АРБ, СД, си нал., ел. с лопідіймачі, титани, тон вання. Конта ти: 099 702-99-59. Фоль сва ен Транспортер Т 4, 1991 р. в., 2.0 інж, зелений, потреб є осметично о ремонт та зварювальних робіт. 4600 . о. Конта ти: 098 542-06-84. Фоль сва ен Транспортер Т4, 95 р.в., 2,4 диз., білий, 8=1 місце, в/п, пар с дов а база, на ход , потр. рем. дви на. 7500 .о. Конта ти: 050 537-00-07, 093 703-34-47. Фоль сва ен Транспортер, червоний, 90 р. в., 1,6 диз. Конта ти: 067 660-08-38.

ФОРД Форд Гранада, 1976 р.в., 2.3 арб., в добром стані, м зи а CD, MP-3, USB, тон. ві на, ш іряний салон, л/дис и, ц/ з, тюнін . Ціна: 5500 .о. Конта ти: 063 848-27-73. auto.ria.ua/ auto_ford_4182408.html Форд Ес орд араван, 1996 р. в., 1.8 т. дизель, бордовий. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 098 323-08-44, 093 789-18-34. Форд Ес орд, 1988 р. в., 1.4, добрий стан. Конта ти: 097 908-87-59. Форд Ес орт, 1.6 дизель, 1981 р. в., на з/ ч або обмін з доплатою. Всі пропозиції Ціна: 800 . о. Конта ти: 097 671-62-72. Форд Ес орт, 1985 р. в., 1.6 дизель, розхід до 5 л, жовтий. Конта ти: 096 822-76-43. Форд Ес орт, 1988 р.в., 1,4 бенз., білий, 3-дверний або обмін на дорожче авто з допл. Конта ти: 099 754-37-49. Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, тор . Конта ти: 096 816-54-73. Форд Сієра, білий, 1987 р. в., 2.0 на з/ ч+нові з/ч. Конта ти: 096 804-12-27. Форд С орпіо, 1986 р.в., з/п до ньо о. Конта ти: 6-49-39, 067 936-51-72. Форд С орпіо, 1990 р. в., 2.0 інже тор, седан, срібний металі , без пробі по У раїні. Конта ти: 066 289-06-77. Ф о р д Транзит, 1998 р. в., синій, вантажний. 7500 . о. Конта ти: 095 763-48-99, 098 505-37-77. Форд Фієста, 1986 р.в., 1,6 дизель, темно-синій, 3-дверний, апремонт зова, перебрана ходова частина, нові передні олеса, салон в добром стані, 5 л/100 м. Ціна: 2450 .о. Конта ти: 097 610-59-11.


30

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД

№32 вiд 24 серпня 2011 ро

ВАЗ 21061, 1984 р.в., олір - жовтий, відмінний стан. Конта ти: (098) 595-45-48

ВАЗ, 2008 р.в., стан - хороший. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 750-24-80 1220-5908@ukr.net

Мос вич-чобіто -2715, 1991 р.в., Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58

Мос вич-408 Е, 1974 р. в., в робочом стані, пробі 97000 м. Конта ти: 095-251-15-63

ВАЗ 21061, 1994р., 1,5 об’єм, 5 ст КПП. Конта ти: (067) 144-09-07

ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

УАЗ

ВАЗ 21061, 1994р., об’єм 1,5 л, 5-ст КПП. Конта ти: (067) 144-09-07

ВАЗ-21061, 1998 р.в. Конта ти: (097) 808-63-77

ВАЗ 21063, 1.3 дви н, 1989 р.в., білий. Ціна: 1670 .о. Конта ти: (096) 424-56-35

ВАЗ-2109, 1992 р.в., сірий. Конта ти: (096) 575-03-11

УАЗ, Сімбір-Патріот, 2004 р.в., 2.7 І, ідеальний стан, зелено о ольор , (морено). Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (097) 507-99-90, (067) 364-30-18

Мос вич-412 ІЖ, 1981 р. в., апельсиново о ольор , відмінний стан. Ціна: 7000 рн. Конта ти: 71-51-95, 050-852-89-81

ВАЗ 21063, 1991 р., олір білий, апремонт. Конта ти: (097) 721-53-96 ВАЗ 21063, 1991р., олір білий, ап.ремонт, терміново. Конта ти: (097) 721-53-96

ХОНДА Хонда різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат. КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 10000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

ЧЕРІ Чері М11, 1,6 v, хетчбе , біло о ольор , надаю під виплат від 1143 рн/ міс. Конта ти: 096 607-97-55, Марина. Чері QQ, 08 р.в., червоний, онд., АВС, с лопід., автомат КП. Конта ти: 050 603-35-56. Чері Ам лет, 1.5, срібний металі під виплат зі зниж ою 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88. Чері М 11, 1.6, хетчбе , білий, під виплат . вд 1143 рн/міс. Конта ти: 096 607-97-55.

ШЕВРОЛЕ Шевроле лачетті, 2011 р.в., 1,6 v, надаю під виплат від 1306 рн/міс. Конта ти: 096 607-97-55, Марина. Нива Шевроле, 2005 р. в., золотистий. Терміново! Конта ти: 066 777-99-35. Шавроле Авео, хетчбе , 1.5, 55 тис/ м, 2006 р. в. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 067 260-22-72Шевроле Авео седан, сірий металі , 2007 р. в., 1.5 І, аз-бензин, 45 рн/100 м, е ономна, омфортна, ц/з, /п, еле три а, МР-3, а сти а, тонована, нова ма, в ідеальном стані. Ц. 7700 . о. Терміново! Конта ти: 096 813-70-35. Шевроле Авео, 2011 р. в., можливо під виплат від 973 рн./міс. Конта ти: 097 625-37-72. Шевроле Лацетті, 2011 р. в., 1.6, під виплат від 1306 р/міс. Конта ти: 096 607-97-55. Шевроле Лачетті, 2011 р.в., автомат. КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

ШКОДА Ш ода О тавія А 5, 2008 р. в., чорний, 1.6 і ГБО Італія 4 по ол., повний еле тропа ет, лімат, 57 тис/ м, сервісна ниж а. 18200 . о., тор . можливий обмін. Конта ти: 099 362-81-30, 096 927-23-31. Ш ода О тавія, 2003 р. в., 1.6 І. зелений, 1 власни , в ідеальном стані. Конта ти: 098 545-45-04, 097 583-84-22.

ІНШІ АВТО Авто з Німеччини під замовлення. Конта ти: 067 750-68-27. Дачіа Соленза, 03 р.в., /п, онд., ел. па ет, МР 3, тит., 1 власни , е спл ат валась в Європі, на У р. 4 міс., небитий, нефарбований. 4500 .о. Конта ти: 098 461-31-35. Дачіа Ло ан ніверсал, синій, 2008 р. в., 50 тис. м. Конта ти: 050 170-73-44. Джилі, 07 р.в., після незначно о ДТП. 4800 .о. Тор . Можливий обмін. Конта ти: 096 540-70-86. Кіа різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 10000 .о. Конта ти: 098 581-67-29. Лянча Тема, 1990 р. в., 2.0 і, білий, ел. ві на, ел. дзер ала, /п ерма, борт. омп., ц/з, добром стані. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 0983 698-03-76. Нісса 522, 1991 р. в., на ход . Ц. 3500 рн. Конта ти: 067 764-56-16. Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 72-02-49, 067 284-45-77. Дачіа Ло ан 2008 р.в., чорний, ондиціонер. Ціна: 8800 .о. Конта ти: 067 955-94-10.

Хюндай Санта FE 2005 р.в., 2.0 інж., проб. 105 тис. м, повна омпле тація, рім ш іри, сірий мет. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 865-19-22, 050 709-12-34.

плю Авто в редит. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 050 373-17-39. А ді A6, 2.5TDI, 1996-1997 р.в. Конта ти: 097 968-81-99. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. Візьм авто в редит, роз лян б дь-я і пропозиції. Ціна: 70000 рн. Конта ти: 097 701-57-56. mackiv_m_v@ukr.net Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92. Іномар диз. Конта ти: 097 667-19-69

ВАЗ 2107, 1996 р., олір червоний, після апремонт . Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 299-86-55 ВАЗ 2107, 2002 р., 5-ст КПП, хороший стан, російсь а збір а. Конта ти: (097) 645-75-73 ВАЗ 2107, 2004 р.в., синій, пробі 39 тис. м. Конта ти: (067) 277-48-80

ВАЗ 2107, 2008 Р., РОСІЙСЬКА ЗБІРКА, ІНЖЕКТОР, КОЛІР СИНІЙ, 28 ТИС.КМ ПРОБІГ, ТОНОВАНІ ВІКНА, МАГНІТОЛА, ОДИН ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (096) 597-09-61

ВАЗ

Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48. Лянча Дельта нерозмитнений. Конта ти: 097 748-00-61. Опель Ас она, 1.6 Д, я ий потреб є апремонт або не на ход . Конта ти: 097 883-25-72

Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62. Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75.

ГАЗ 3307, 1993 р.в., бензин/ аз, хороший стан. Конта ти: (098) 368-59-93 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ЗАЗ ЗАЗ Таврія Слав та, 2006 р.в., темно-сірий, 1.2 інже тор, відмінном стані. Конта ти: (097) 924-82-29 ЗАЗ 965. Конта ти: (067) 339-24-83 ЗАЗ 968, відмінний стан. Ціна: 900 .о. Конта ти: (097) 052-76-53

ЗАЗ Ланос, страхов а в подар но , безвідсот овий редит на 1 рі . Конта ти: (097) 990-69-01, (099) 053-80-82

Іномар , добрий стан, недоро о. Конта ти: 097 116-02-25.

Опель Ве тра після ДТП з до . Конта ти: 066 383-14-58.

ГАЗ 24, терміново, недоро о. Конта ти: (0412) 41-29-14 (096) 362-41-04

ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або нерозмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07.

Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57.

4.2.8. К плю

ГАЗ ГАЗ 24, 1974 р.в., пробі 38 тис. м., 1 власни , аражне збереження, 12 л. /100 м. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (096) 827-60-31

ВАЗ 2108, 1988 р.в., після апремонт зова, дви на, 1.3 арбюратор, 5-ст п а. Ціна: до овірна.

ВАЗ «Нива» 2121, 1986 р.в., після апремонт , в хорошом стані. Конта ти: (067) 876-57-75 ВАЗ 2101, 1976 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (050) 184-68-75

ЗАЗ

ВАЗ 2106, 1986 р.в., 1,3 арбюратор, 5-ст КПП, центральний замо , си налізація, нова ма, хороший стан. Ціна: 1250 .о., тор . Конта ти: (097) 788-47-63, (097) 616-92-22

ВАЗ-2107, 2004 р. в., пробі 58000 м, фіолетово о ольор , ТО до 2012 р, хороший стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-522-52-82

ВАЗ2106, 1992р., 1,3 арбюратор, 5-ст КПП. Ціна: 1900 .о. Конта ти: (097) 701-14-51 ВАЗ 2106, олір чорний, 1991р., азове обладнання. Конта ти: (098) 527-19-07

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а», 1991 р.в., металічний дах, після апремонт . Ціна: 1400 .о. Конта ти: (097) 299-86-55 ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ 21011, 1977 р. в., червоний. Конта ти: 096 659-33-25. ВАЗ 21011, білий добром Конта ти: 098 256-77-76.

стані.

ВАЗ-21072, червоний, 1988 р. в., пробі 90000 м, апремонт дви на, нова ма, нові зам и, тонований, си налізація, нова АКП, ТО до 2012 р. Конта ти: 067-638-48-75 ВАЗ-21074, 1995 р. в., 1,6 бензин, КП-4, бежево о ольор . Ціна: До овірна. Конта ти: 066-736-86-17, 29-45-43

ВАЗ 2102, 1984 р. в., відмінний стан. Конта ти: 095 561-39-45. ВАЗ 2103, 1977 р. в., білий, 1 власни , відмінний тех стан. Конта ти: 098 255-21-35. ВАЗ 2103, 1977 р. в., білий, відмінном стані. Конта ти: 098 255-21-35. ВАЗ 2103, 1978 р. в., нормальном стані. Ц. 1400 . о. Конта ти: 097 626-13-80. ВАЗ 2104, 1985 р. в., бла итний, 1 власни , на ход , нормальний стан, 5-ст. КПП. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 050 087-89-64, 098 424-27-21. ВАЗ 2104, 2000 р. в., аз-бензин, червоний, добрий стан. До овірна. Конта ти: 095 924-65-34. ВАЗ 2104, 2007 р. в, синій,1.5, 35 тис. м, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 50-44-46, 098 250-80-94. ВАЗ 2105, 1991 р. в. Ц. 2200 Конта ти: 55-40-26.

. о.

ВАЗ 2105, 1994 р. в., бежевий, добрий стан, 1250 . о. Конта ти: 096 189-70-31.

ВАЗ-2108, 1997 р. в. Конта ти: 098-925-36-87

ВАЗ 2105, білий, 1991 р. в. Ц. 1900 . о. Конта ти: 55-40-26. ВАЗ 2105, білий, 1991 р. в., 1900 . о. Конта ти: 55-40-26.

ВАЗ-2109, 1992 р. в., 1,3 арбюратор, сіро о ольор . Конта ти: 095-161-11-91

ВАЗ 2105, білий. Ц. 1900 . о. Конта ти: 55-40-26.

ВАЗ-21099, 1993 р. в. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-791-12-22 ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20 ВАЗ-2115, 2006 р. в., на запчастини. Конта ти: 095-913-67-16 ВАЗ-969, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 097-184-71-36 ВАЗ_2101, терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: 066-130-95-84

ВАЗ 21054, 1983 р. в., 1200 . о. Конта ти: 096 654-28-51. ВАЗ 2106, 1,6 л., 1980 р. в., після апремонт , CD-ма нітола, передні сидіння від Фоль сва ен Гольф, червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 444-14-36. ВАЗ 2106, 1975 р. в., добром стані. Ц. 1700 . о. Конта ти: 096 665-45-17. ВАЗ 2106, 1979 р. в., 1.6, білий, тит. дис и, ц/з, м зи а, омпле т зимової ми. Ц. до овірна. Конта ти: 097 771-70-73.

ГАЗ 21 С, 1967 р. в., в робочом стані. Конта ти: 050-971-62-07

ВАЗ 2106, 1987 р. в., 1.3 бензин, зелений. Ц. 1800 . о. Конта ти: 096 535-68-12. ВАЗ 2106, 1990 р. в., бежевий, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41.

(063)

ГАЗ-31029, 1994 р. в., хороший стан. Ціна: 11000 рн., тор . Конта ти: 096-752-98-27

ВАЗ 2106, жовтий, 1989 р. в., добром стані, м зи а. Ц. до овірна. Конта ти: 096 886-72-91.

Мос вич 2715, «чобіто », 1991 р. Конта ти: (097) 185-82-33

ГАЗ-3307, дви н після апремонт , термоф р он, 1992 р. в., в хорошом стані. Конта ти: 066-783-22-38

ВАЗ 2106, добром стані, бежевий. Недоро о. Конта ти: 098 951-72-22.

ЗАЗ

ВАЗ 21061, білий, 89 р.в., 1,5, 5-ст., лю , си н., ц/з, 2000 .о. Конта ти: 098 333-53-80.

Мос вич 21406, 1987 р.в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 405-42-78 Мос вич 2141. Ціна: 600 .о. Конта ти: (098) 517-80-99

ВАЗ-2104, 1998 р.в., пробі 85 тис. м, нова ма, новий а м лятор, ремонт ходової, 1.5 арбюратор, ціна 3000 .о., тор .

ВАЗ-21063, 1984 р. в. Ціна: 1550 . о. Конта ти: 097-742-78-22

ВАЗ-2107, 1987 р. в., 1,5 дви н, нова ма, білий, д же хороший стан. Ціна: 21000 . о., тор . Конта ти: 050-714-46-94, 097-874-61-29

Конта ти: (067) 913-09-19, (067) 370-20-74

ВАЗ 2105, 1990 р.в., олір - бла итний, хороший стан. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 810-45-85

ВАЗ-2102, в хорошом стані. Тех.о ляд 2013 р., страхов а 2012 р. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 066-533-33-87

ВАЗ-2107, 1985 р. в., в хорошом стані, техо ляд 2011 ро . Ціна: 12000 рн. Конта ти: 066-987-47-26

Мос вич АЗЛК, 1983 р.в., в • хорошом стані. Ціна: 850 .о., тор .

ВАЗ 21043, 2006р., 5-ст КПП, інже тор, центральний замо , знята з облі . Конта ти: (067) 742-57-86

ВАЗ-2102, в хорошом стані. Ціна: 1000 . о., тор . Конта ти: 066-533-33-87

ВАЗ-2106, 1991 р. в., відмінном стані. Конта ти: 095-475-26-28

МОСКВИЧ

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

ВАЗ 1194 «Калина», хетчбе , 1.4 16- лапан, 2011 р. в., різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Конта ти: 098 581-67-29. ВАЗ 2101, дви н 03, 1992 р. в. Конта ти: 067 872-17-50.

Таврія Пі ап, 2004 р.в., 1,2 арбюратор, олір - білий. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (067) 494-36-67

ВАЗ 2109, 1991 р.в., 1,3 об’єм. Ціна: 3000 .о.

ВАЗ 21013, 1980 р.в., страхов а. Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (066) 040-67-69, (097) 894-13-88

ВАЗ

ВАЗ «Калина», 2008 р. в., червоний, пробі 9 тис. м, си нал., ма нітола, ба ажни . Конта ти: 066 358-11-14.

ВАЗ 21013, 1986 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 382-24-12.

т. (067) 123-96-83

ВАЗ

продам

ВАЗ В АЗ 2104, 1989 р. в., червоний. Конта ти: 067 465-95-16.

ВАЗ-2106, 1989 р. в., 1,3 дви н, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-672-88-31

ЗАЗ 110307 Слав та, 2005 р.в., пробі 73 тис. м., 1.2 дви н, центральний замо , си налізація, ш моізоляція, анти ор, + зимова ма на дис ах. Ціна 3500 .о.,

ВАЗ 2101, 1976р., олір червоний, 5стКПП, потреб є зварювальних робіт. Ціна: 600 .о. Конта ти: (050) 184-68-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

продам

ЗАЗ Таврія, 2004 р.в., пробі 36 тис. м., червоний. Ціна: 1900 .о. Конта ти: 63-66-18, (063) 729-57-68

ВАЗ

т. (097) 351-60-70

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (097) 383-11-09

ВАЗ-2102, в хорошом стані.Техо ляд до 2013 ро , страхов а до липня 2012. Конта ти: 066-533-33-87

Фоль сва ен, Опель в хорошом стані, не битий, для себе. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 097 180-62-15.

ВАЗ

ментів. Конта ти:

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо , 3800 .о. Конта ти: (067) 888-90-55

т. (098) 239-75-27

4.2.1. Продам

ВАЗ-2105, без до (098) 517-80-99

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ВАЗ 21013, 1985 р. в., бежевий, 1500 . о. Конта ти: 097 856-79-50. ВАЗ 21013, 1985 р. в., бежевий. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 856-79-50.

ВАЗ 2108, битий дах. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 131-48-97

Автомобілі легкові, СНД

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14

Мос вич-412, 1991 р. в., аз-бензин, синьо о ольор . Конта ти: 099-083-67-45

Мос вич 230-77-12

2141.

Конта ти:

т. (098) 459-39-90

Мос вич 412, 1992 р.в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: 450 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

ВАЗ 21099, 1997 р., хороший стан, рівненсь а реєстрація, 1,5 дви н. Конта ти: (098) 078-77-18

Мос вич 412, хороший стан, один власни . Ціна: 7200 рн. Конта ти: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14

ГАЗ

ЗАЗ , 2011 р. в., 1,5 дви н, ідропідсилювач, центральний замо , си налізація, ондиціонер. Конта ти: 099-020-09-61 ЗАЗ-968 М, хорошом стані, можливо на запчастини, дви н та ороб а після апремонт . Конта ти: 096-489-91-27 ЗАЗ-968 МП, новий, вант./пас., 1992 р. в. Конта ти: 067-977-02-87 Запорожець та запчастини до ньо о. Конта ти: 23-22-41

ЛУАЗ Л АЗ «Волинян а», 1991 р. в., відмінний стан. Конта ти: 050-525-62-55 ЛУАЗ, 969 м. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 098-759-48-27 ЛУАЗ-969 М, 1993 р. в., пробі 30000 м, в хорошом стані, ольор ха і, не фарбована. Конта ти: 050-203-08-25

ВАЗ 2106. 1987 р. в., 1.3 бензин, зелений, добрий стан, власни . Ціна: 1900 . о. Конта ти: 050 610-23-53.

ВАЗ 21063, 1985 р. в., 91 тис/ м, зелений, добрий стан. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 246-49-09. ВАЗ 21063, 1992 р. в., після ап. рем., нова ма. Ц. 2400 . о. Конта ти: 097 500-65-98. ВАЗ 21063, темно- червоний, 1984 р. в., 1.3, азова станов а. Ціна: 1400 . о. Конта ти: 099 757-96-58. ВАЗ 2107, 2003 р. в., 1.5 бензин, пробі 33 тис. м. Ц. 3700 . о. Конта ти: 050 910-49-48. ВАЗ 2107, 2011 р. в., 1.5, різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес без довід и про доходи. Повна омпле тація. Конта ти: 098 581-67-29. ВАЗ 2108, 1.3, 1989 р. в., 4 ст. КП, червоний, добром станію Терміново! Ц. 2550 . о. Конта ти: 097 913-69-00, 097 866-37-57.

Л АЗ-969, 1990 р. в., 1,2 дви н. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 099-029-33-65

ВАЗ 2108, 1986 р. в., апремонт дви на, зова, титани, МР-3, тон вання, ц/з, си нал, синій, 2800 . о. Конта ти: 066 396-31-26.

МОСКВИЧ

ВАЗ 2108, 1988 р.в., білий, 1.1, 6 л/100 м, нормальний стан. Ціна: 20000, тор . Конта ти: 56-78-45, 067 476-34-17.

Мос вич Лю с 2140, жовтий, 1987 р. в., хороший стан. Ціна: 6500 рн., тор . Конта ти: 068-191-75-85

ВАЗ 2108, 1988 р.в., лю , фар оп, mp3, після апремонт . Ціна: 2300 .о. Конта ти: 096 195-32-15.


ВАЗ 2108, 1990 р. в., червоний, добром стані. Ц. 2650 . о. Конта ти: 099 336-55-08. ВАЗ 21083, 1998 р. в., 1.5 арб., 5 ст. КП, зелений, тонований, ц/з, си нал., м зи а, добром стані. Ц. 3500 . о., тор . Конта ти: 063 243-13-49. ВАЗ 2109, 1991 р. в., нормальномі стані, 1.5, 5 ст. КП. Ц. 2650 . о. Конта ти: 067 837-39-92. ВАЗ 2109, 1992 р. в., 1.5, червоний, після апремонт , 4200 . о. Можл. під виплат . Конта ти: 066 383-14-58. ВАЗ 21093, 1994 р. в., червоний, 1.5 арб. Терміново! Ц. до овірна. Конта ти: 098 827-86-25, 066 308-39-77. ВАЗ 21093, 1997 р. в., відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59. ВАЗ 21093, 2002 р. в., 1.5, си нал., ц/з, нова ма, фар оп, пробі 130 тис. м, аз. станов а. Ц. 4400 . о., без тор . Конта ти: 066 881-90-10. ВАЗ 21093, 2006 р. в., аражне збері ання, тон. ві на, си нал., ел. с лопід., ма нітола. Ціна: 5300 .о. Конта ти: 097 924-97-20, 050 158-65-40. ВАЗ 21093, 2007 р. в., 88 тис/ м. 5300 . о. Ціна: 3400 . о. Конта ти: 096 501-12-27. ВАЗ 21093, червоний, 1.5 мотор 5-ти ст п а, ороб а передач, в хорошом стані. ц. 3100 .о. Конта ти: 097 347-63-17 ВАЗ 21094, 2011 р. в., можливо під виплат від 695 рн./міс. Конта ти: 097 625-37-72. ВАЗ 21094, 2011 р. в., хетчбе , 1.6, під виплат від 694 рн/місяць зі зниж ою 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88. ВАЗ 21099, 2006 р. в., пробі 11 тис. м. Ц. 6000 . о. Конта ти: 52-18-86, 098 947-78-92. ВАЗ 21099, 2011 р. в., під виплат . Ц. 695 рн/місяць. Конта ти: 099 322-09-29. ВАЗ 21099, від 690 рн/місяць, Шевроле Лачетті від 1306 рн/місяць. Конта ти: 097 772-58-37. ВАЗ 21099, фіолетовий, лю , си нал., ш іряний салон. можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 210994, під виплат . Зниж а 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88. ВАЗ 2110, 2010 р. в., зелений, 1.6 і, си нал., тит. дис и, ма нітола, МР-3, можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 21104, 2004 ро , срібний, 1.5 дви н, 5200 .о. Конта ти: 050 373-79-37

ВАЗ-21099, 01 р.в., 5-ст. КП, тон., МР 3, сірий. 4550 .о. Конта ти: 067 877-93-42

Мос вич 407 (раритет), 1962 р. в., з до м. Конта ти: 099 316-79-57.

ВАЗ-21099, сірий, 07 р.в., добрий стан, недоро о, терміново. Конта ти: 097 966-12-89.

Мос вич 407, 1962 р. в., з до Конта ти: 099 316-79-57.

ВАЗ-2114, 07 р.в., срібний, рос. збір а, 1,6 дви ., 64000 м, аз/бенз., тит., част . безш м а, м з., єврор ч и, ц/з, си н. 47000 рн. Тор . Конта ти: 099 074-42-02, 063 770-25-25. ВАЗ-2115, 05 р.в., чорний, не фарб. 5500 .о. Конта ти: 099 479-52-65. ВАЗ-2115, 2007-2008 р.в., 5500 .о. Конта ти: 095 645-43-82, 55-04-95. ВАЗ. Після ап. ремонт дви на, ходової та зова. новий а м лятор, добра ма. Роблю дор чення від власни а. Рома. Ціна: 1550 Конта ти: 097 770-60-26. ВАЗ2106, 1,3, сірий, 92 р.в., 1400 .о. Конта ти: 050 555-86-01. ВАЗ2106, 1500 .о., 77 р.в. Конта ти: 097 887-81-71. ВАЗ2109, 1,а арб., 5-ст., 99 р.в., червоний ранат, си н., с лопідійм., м з., салон червоний з чорним, ш іра, дов е рило, пробі 96 ти с. Конта ти: 096 957-52-28. Лада «Калина», хетчбе , 1.4 16- лапан, 2011 р. в., різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Конта ти: 098 581-67-29 ВАЗ-21063, 1992 р. в., бежевий, 1,6 тор , 5-ст., тонов., м зи а, титани, відмін. стан, аз. станов а. 2800 .о. Тор . Конта ти: 097 265-64-09.

ГАЗ Вол а 2402 робочом стані, біло о ольор . Конта ти: 097 125-35-40. Вол а, 1985 р. в., білий, після повно о ап. ремонт , нова ма та АКБ. Ц. 1400 . о. або обмін. Конта ти: 097 849-04-51. Вол а-21, добрий стан, все рідне, не фарбований, малий пробі . 3000 дол. Конта ти: 097 125-35-40. Вол 2402, білий, 1982 р. в., стан нормальний. 1000 . о. Конта ти: 097 100-28-53. ГАЗ 21 Вол а на з/ч. Конта ти: 098 502-38-82. ГАЗ 24, зелений нова ма. Ц. до овірна. Конта ти: 097 646-05-39. ГАЗ 2410 Вол а, 1987 р. в., ісля ап. ремонт зова, аз.-бензин. Ц. 2800 . о. Конта ти: 099 095-13-18.

ВАЗ 21111 ніверсал, 2006 р. в., пробі 49 тис. м, відмінном стані. Конта ти: 050 170-73-44. ВАЗ 21114, 2007 р. в., тоноване с ло, МР-3, си нал., в ідеальном стані. Ц. 6300 . о. Конта ти: 097 942-71-19. ВАЗ 21114, сірий, араван, 2007 р. в. Конта ти: 096 402-84-70.

ГАЗ 2410 Вол а, 1988 р. в., біло о ольор , добром стані, Ціна: 1600 .о. Конта ти: 097 759-47-12.

ВАЗ 2115, 2006 р.в., 1,5 і, пробі 70 тис. м., тон вання, си нал, ц/з, зимова ма Nokian. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 093 021-08-25.

ГАЗ-21 Вол а, 63 р.в., після звар и, фарб вання, зелений, можл. обмін на б дмат, 1950 .о. Конта ти: 099 703-29-16.

ВАЗ 2115, 2008 р. в., ц/з, си нал., м зи а, анти ор., ш моізоляція, азова танов а 4-по ., 1 власни , аражне збері ання. 7000 . о. Конта ти: 098 461-31-35.

ГАЗ-2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 .о. Конта ти: 096 691-65-26.

ВАЗ 2115, сірий метал., 2010 р. в., можливо під виплат . Конта ти: 096 828-97-92.

ГАЗ 3110. 2001 р. в., білий, метан, добрий стан. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 096 189-70-31. ГАЗ 53, добрий стан, на ход , нов. а м., ТО. 24000 рн Конта ти: 098 835-40-02.

ГАЗ-3110, добрий тех. стан. Конта ти: 096 817-86-15. ГАЗ-69 Б, ори інал, відмін. стан. Конта ти: 050 924-28-63.

ВАЗ 2121 «Нива», аз-метан, бензин. Конта ти: 067 316-11-81.

ГАЗ-69, 72 р.в., до ., 15000 рн. Конта ти: 098 577-87-68, 050 553-27-54.

ВАЗ 2121, 1982 р. в., 1.6 К, білий, потреб є ремонт ходової, фарб вання. Ціна: 1500 . о. або обмін. Конта ти: 098 778-17-58.

ГАЗ2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 дол. Конта ти: 096 691-65-26.

ВАЗ 2121, 1982 р. в., на з/ч, на ход , до . 1000 . о. Конта ти: 098 778-17-58. ВАЗ 2121, 1987 р. в., 1.6, 5 ст. КП, титани. 2250 . о. Конта ти: 096 436-22-07. ВАЗ Калина, 1,6, сірий, можл. під виплат 783 рн/міс. Конта ти: 067 558-80-65. ВАЗ, 1974 р. в., 1.3, на ход . Ц. 800 . о. Конта ти: 067 340-53-54. ВАЗ-21011 нормальном стані, після ремонт . Конта ти: 098 973-13-82. ВАЗ-21011, червоний, добром стані, 1982 р.в.,, після ап. ремонт дви на та ходової. Терміново. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: 063 848-27-73. ВАЗ-21013, 85 р.в., світлий беж, добрий стан. Конта ти: 066 200-94-11. ВАЗ-2103, зов з до ., добрий стан. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. ВАЗ-2105, 86 р.в., 1,3, червоний, си н., добрий стан, 2000 .о. Конта ти: 099 530-69-97.

ЗАЗ Сенс, 2011 р.в., від завод , можливо редит 640 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24. ЗАЗ Слав та лю с, 2004 р. в., сірий, арб. Власни . Конта ти: 099 050-08-38. ЗАЗ Таврія лю с, 2004 р. в. ( р день), добром стані, 1.2 арб., бензин, зелений металі , анти ор., си нал.. омпле т нових зимових оліс з дис ами, 1 власни , пробі 80 тис. м. Ц. 3100 . о. Конта ти: 050 373-83-29. ЗАЗ Форза, ліфтбе 1,5, можливо під виплат від 875 рн./міс. Конта ти: 097 625-37-72. ЗАЗ Форца, 2011 р.в., можлива розстроч а 908 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24.

Слав та 2004 р.в., червоний 80000 м, можливий редит. Конта ти: 099 313-82-65? 067 999-21-29. Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81.

ВАЗ-2106, 92 р.в., відмін. стан, 1,5, 09 р. апрем. зова, дви на. Конта ти: 097 478-58-38. ВАЗ-21063, 1.5 арбюр., в робочом стані, зелений, тон. ві на, нові овпа и. Ціна: 1700 .о. Конта ти: 77-95-73, 097 397-06-94. oksanabekesh@mail.ru ВАЗ-21063, 1982 р.в., жовтий, тонований, нормальном стані. Конта ти: 098 925-94-79. ВАЗ-2107, 05 р.в., вишневий. 3500 дол. Конта ти: 067 833-02-05. ВАЗ-2107, 87 р.в., 1,5 дви н, золотистий металі , відмін. стан. 2100 .о. Конта ти: 096 745-13-94. ВАЗ-2109, 90 р.в., 1,5, білий, недор о. Конта ти: 097 966-12-89. ВАЗ-21093 Балти а, 1997 р.в. Ціна: 4300 y.o. Конта ти: 097 643-57-75, 066 282-28-98.

Таврія, 2000 р. в., нормальном стані або обмін на міні-тра тор. Конта ти: 067 747-07-25. Таврія, 92 р. в., на ход , 1200 Конта ти: 050 072-91-06.

.о.

Таврія, білий, 1,1, добрий стан, 950 .о. Конта ти: 096 738-39-22.

МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 1982 р.в., аражне збері ання, рідна фарба, один власни . Ціна: 8500 рн. Конта ти: 6-29-27, 066 358-11-21. До Мос вич АЗЛК 21, терміново. Конта ти: 096 666-91-58. Мос вич 2140, 1987 р. в., білий, не нилий. Ц. 4100 рн, тор . Конта ти: 50-13-06, 097 965-31-26. Мос вич 2141, 1990 р. в., 1.6 арб. Ц. до овірна. Конта ти: 050 773-05-15. Мос вич 401, 1953 р. в., поварений, пофарбований, олив ово-зелений металі або обмін на інші а/м. Конта ти: 098 979-96-86.

Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

МЕРСЕДЕС

ПЕЖО

Мерседес Спринтер, 2006 р.в., вантажний, холодильни , термоб д а, бо ове і заднє завантаження, еле тропа ет, щойно при наний. Ціна: 15800 .о.

Пежо Бо сер, 1998 р.в., вантажний, ма сі-база, 2.5 ТДІ, ціна 7500 .о.

т. (097) 511-99-91

РЕНО

МЕРСЕДЕС

Мос вич АЗЛК 2141, 1994 р. в., білий, потреб є осмет. рем. Ц. 6400 рн, тор . Конта ти: 098 488-81-99. Мос вич ІЖ 412, 1991 р. в., бежевий, фар оп, МР-3. Ц. 750 . о. Конта ти: 093 789-18-34. Мос вич ІЖ 412, жовто о ольор , 1981 р. в., добрий стан, рідна фарба, не нилий, небитий, ідеальні олеса, 35 тис/ м, ма нітола, чохли, тон в., штор и ТО до 2011 р., страхів а до 2012 р. Ціна: 8000 рн, тор . Конта ти: 097 662-80-84. Мос вич ІЖ-412, бежевий, фар оп, 91 р.в., 750 дол. Конта ти: 093 789-18-34. Мос вич Комбі, 1987 р. в., добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 050 433-34-12. Мос вич добром стані, бежевий. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 941-13-36.

УАЗ УАЗ 3303, бортовий, 1991 р. в., ТО до 2013 р. в., добрий стан, новий дви н, арбюратор ВАЗ 2108 або обмін. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 096 436-22-07. УАЗ 3962, 1987 р. в., добром стані, дви н зроблений, олеса нові, не нилий, на ход , т. о., стахов а. Конта ти: 066 082-07-40.

Мерседес Віто-109, 2004 р.в., сервісна ни а, 2,2 дизель, пасажирсь ий, олір червоний, щойно при наний Ціна: 14900 .о.

МЕРСЕДЕС

т. (097) 866-71-76

РЕНО

т. (067) 423-05-05

МЕРСЕДЕС

УАЗ 452 Б, 1982 р. в., зелений, відмінном стані. Ц. 2800 . о. Конта ти: 096 950-61-09, 067 316-26-10. УАЗ 452 санітар . Ціна: 1200 Конта ти: 0979356740

Мерседес МБ-100, 1988 р.в., вантажно-пасажирсь ий, 2,4 дизель. Ціна: 3000 .о.

УАЗ омандир, 1973 р. в., нормальном стані. Недоро о. Конта ти: 096 809-49-85.

плю ВАЗ 2101-09. Недоро о. Конта ти: 097 748-42-01. ВАЗ 2104, 07, я ий потреб є апремонт або не на ход . Конта ти: 097 883-25-72

Мерседес Віто 112, 2000 р.в., пробі 230 тис. м., пассажир, «повний фарш», рім ш іри, 2.2 СДІ. Ціна: до овірна т. (097) 514-89-91

ВАЗ 2108, 09, я ий потреб є апремонт або не на ход Конта ти: 097 883-25-72.

Мерседес 609, 1995 р.в., середня-висо а база, 4,0 об’єм, олір білий, пасажирсь ий. Конта ти: (0660 768-69-13

ВАЗ 2108, 09. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 2108, 2109, можл. не наход . Конта ти: 097 679-08-21.

Мерседес 709, 1995 р.в., дов а база, пасажирсь ий, 4,0 об’єм, олір білий. Конта ти: (066) 768-69-13

ВАЗ візьм під виплат . Конта ти: 096 818-18-12.

Мерседес Віто-110, 2003 р.в., 2.2 СДІ, пасажир, ондиціонер, еле тропа ет, центральний замо , си налізація, автоном а. Конта ти: (067) 178-61-24

ВАЗ, ЗАЗ, ДЕУ, іномар , не биті, не фарбовані, в ідеальном стані, власни а, терміново! 067-682-89-68. Конта ти: 066-719-15-16, 093-193-91-19. Лада Калина з 2008 р. в. Конта ти: 097 812-64-56. Де Сенс з 2003 р. в. Конта ти: 095 710-54-94.

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Продам ГАЗ

ЗАЗ 110307 Слав та, 1.2 бензин, бежевий. Ціна: 2500 Конта ти: 097 850-66-19.

ВАЗ-2105, білий, 91 р.в., 2600 Конта ти: 55-40-26.

ВАЗ-2106, 83 р.в., синій. Конта ти: 097 888-61-35/48. ВАЗ-2106, 84 р.в., білий, добрий стан, 2100 дол. Конта ти: 097 362-40-46.

Мос вич 412, 1980 р. в., вазівсь і 4 - ст. КП і арбюратор, нова ма. Конта ти: 096 883-73-70.

Таврію бежево о ольор , 1991 р. в., після апремонт . Конта ти: 050 985-76-57

Запорожець, 92 р.в., 3000 рн. Конта ти: 097 860-95-54.

ВАЗ-2106, 1988 р. в., бежевий, після ап. рем. І ор. Ціна: 1900 .о. Конта ти: 098 198-49-76.

м.

ГАЗ

ЗАЗ

ВАЗ-2105, 89 р.в., 1800 дол. Конта ти: 096 943-38-71, 096 812-63-65. .о.

31

ЛЕГКОВІ АВТО, АВТОБУСИ

№32 вiд 24 серпня 2011 ро

ГАЗ «Соболь», 2005 р.в., 2,2 дизель, вантажний, нова ма, апремонт ходової, власни . Ціна: 6000 .о., тор т. (066) 231-05-50

МЕРСЕДЕС Мерседес 210, вантажно-пасажирсь ий, 1994 р., 2,9 об’єм. Конта ти: (097) 842-24-31 Мерседес 310, б с, бензин, з до мнтами, на запчастини. Конта ти: (067) 260-17-56 Мерседес 609, 1995 р.в., середня-висо а база, 4,0 об’єм, олір білий, пасажирсь ий. Конта ти: (0660 768-69-13 Мерседес 709, 1995 р.в., дов а база, пасажирсь ий, 4,0 об’єм, олір білий. Конта ти: (066) 768-69-13 Мерседес Віто-109, 2004 р.в., сервісна ни а, 2,2 дизель, пасажирсь ий, олір червоний, щойно при наний Ціна: 14900 .о. Конта ти: (067) 423-05-05 Мерседес Віто-110, 2003 р.в., 2.2 СДІ, пасажир, ондиціонер, еле тропа ет, центральний замо , си налізація, автоном а. Конта ти: (067) 178-61-24 Мерседес МБ-100, 1988 р.в., вантажнопасажирсь ий, 2,4 дизель. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (068) 827-95-88 Мерседес Саритер 311 СДІ, на запчастини. Конта ти: (066) 768-69-13 Мерседес Спринтер, 2006 р.в., вантажний, холодильни , термоб д а, бо ове і заднє завантаження, еле тропа ет, щойно при наний. Ціна: 15800 .о. Конта ти: (097) 511-99-91

т. (068) 827-95-88, (098) 275-94-27

ПЕЖО Пежо Е сперт, б с, олір синій, 2005 р., щойно при наний, вантажнопасажирсь ий. Конта ти: (096) 543-48-82 Пежо, 1985 р.в. Конта ти: (067) 454-47-71 Пежо Бо сер, 1998 р.в., вантажний, ма сі-база, 2.5 ТДІ, ціна 7500 .о. Конта ти: (097) 866-71-76 Пежо Е сперт, вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: (096) 543-48-82

Рено Трафі , 1998 р.в., 1,9дизель, вантажний, салон обшитий. Ціна: 4500 .о. т. (096) 807-26-90 Рено Трафі , 2006 р.в., 1.9 дизель, вантажно-пасажир, ондиціонер. Ціна: 13200 .о. Конта ти: (063) 563-11-49 Рено Трафі , 1998 р.в., 1,9дизель, вантажний, салон обшитий. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (096) 807-26-90

СІТРОЕН Сітроен Джампер на запчастини, 1999 р.в., 2,5 дизель, без до ментів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 360-39-33 Сітроен Джампер, 1999 р.в., 2.5 дизель, ходова Р-16, без першої реєстрації. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 360-39-33


32

МІКРОАВТОБУСИ, ВАНТАЖІВКИ СІТРОЕН

ФОРД ФОРД

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

№32 вiд 24 серпня 2011 ро

Мерседес Спринтер 311, 2003 р. в., 2.2 дизель, білий, дов а база добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 131-21-26. Мерседес Спринтер 412, 1998 р. в., 2.9, жовтий, спар а. Конта ти: 097 790-78-31.

ОПЕЛЬ БОГДАН Бо дан АО 92, відмінний стан, можливо на маршр т. Конта ти: 097-481-90-02

ІВЕКО Сітроен Берлін о, пасажирсь ий, 2002 р.в., 1,9 дизель т. (067) 302-11-54 Сітроен Джампер на запчастини, 1999 р.в., 2,5 дизель, без до ментів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 360-39-33 Сітроен Джампер, 1999 р.в., 2.5 дизель, ходова Р-16, без першої реєстрації. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 360-39-33

Форд Коне т, 2003 р.в., вантажний, пробі 125 тис. м., 1.8 ТДІ. Ціна: 8200 .о. т. (067) 798-69-35

ФОРД

Мерседес-Бенц О 309, 1986 р. в., автоб с, пасажирсь ий, 18 місць, жовто о ольор . Конта ти: 099-776-41-03 Мерседес-Бенц-308 D, 1994 р. в., вантажно-пасажирсь ий, дви н 2,3, біло о ольор . Конта ти: 066-467-27-42, 099-620-58-25

Фоль сва ен Кадді, вантажний, пі ап, 2001р., 1,9 СДІ. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 360-39-33

Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28

Фоль сва ен Каді, 2005 р.в., пробі 130 тис. м, 1.9 ТДІ, пасажир, 77 Вт, срібний металі . Конта ти: (093) 652-86-92 Фоль сва ен ЛТ-35, 2002 р.в., низь ий, орот ий, пасажирсь ий. Конта ти: (067) 672-92-06

Фоль сва ен Транспортер Т-4, 1992 р.в, олір чорний, лон . Ціна: 7200 .о. Конта ти: (097) 196-76-96 Фоль сва ен Транспортер Т-4, 200 р.в., пробі 270 тис. м, вантажно-пасажир, 1.9 дизель. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (096) 490-67-24

МЕРСЕДЕС Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Т 4, 1998 р.в., 1,9 т рбо-дизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, мі роавтоб с, можливий обмін. Конта ти: 050-544-45-24

Форд Транзит, 1984 р.в., вантажнопасажир, 2.4 дизель. Ціна: 4600 .о., тор .

ФОРД

Фіат-Д ато, 1989 р. в., ма сі, вантаж., /п, зелений, 2.5, дизель. Конта ти: 050-544-45-24 Фіат-С до, 1,9, 2005 р. в., білий, без пробі по У раїні. Конта ти: 063-824-75-40, 050-205-19-29

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОЛЬКСВАГЕН

Фіат Д ато, 1999 р. в., 2.8 дзель, чорний ла , ба ажни , фар оп, низь ий, середній. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 661-12-84, 068 541-31-69. Фіа т Д ато, 2000 р. в., 2.8 тді, вантажо-пасаж., 65000 рн. Конта ти: 050 721-31-42.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., 2.4 дизель, 13 місць+приват. землі 4, 5, 14 сот. або обмін на Мерседес 609 пасаж. Роз лян різні пропозиції. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

Форд Транзит, 2004 р.в., 2,0 дизель, вантажо-пасажирсь ий, центральний замо , ондиціонер, АВС. Ціна: 10000 .о.

продам

Фоль сва ен Т-4, 2003 р. в., червоний, 2.5 дизель, 65 Вт, пасаж., з до м. Конта ти: 067 769-46-26, Сер ій. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вант. 3500 дол. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Транспортер Т-2 або обмін на тра тор. Конта ти: 096 102-94-51, 096 105-94-52. Фоль сва ен Транспортер Т-2, 1986 р. в., 1.6 дизель, білий. Ц. 3200 . о. Конта ти: 050 433-82-18. Фоль сва ен Транспортер Т-4, 2002 р. в., білий, 2.5 ТДІ, 75 Вт, після ДТП, щойно при наний. Ціна: 4600 євро. Конта ти: 066 395-71-52. Фоль сва ен Транспортет, 2002 р. в., білий, 2.5 тді, 75 вт, при наний з Нім, після ДТП. Ціна: 4700 євро. Конта ти: 066 395-71-52.

МЕРСЕДЕС

ФОРД

Форд Коне т, 2003 р.в., вантажний, пробі 125 тис. м., 1.8 ТДІ. Ціна: 8200 .о. Конта ти: (067) 798-69-35

Мерседес 313, 2004 р. в., білий, 2.2 СДІ, середній, висо ий, щойно при наний, можливий обмін на ліс, дош або авто. Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41.

Форд Транзит Т 3, бортовий, 1987 р. в., 1.6 Д, добрий стан, не битий, після апремонт , нове зчеплення, амортизатори, дви н. До овірна. Терміново. Конта ти: 096 945-83-01.

Форд Транзит, 1984 р.в. Ціна: 4600 .о., тор . Конта ти: (067) 362-40-88

Мерседес 413 CDI, 2003 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45.

т. (098) 650-79-99, (095) 144-45-70

4.3.12 інші

Автоб с КАВЗ-3270, 1989 р.в., олір білий, 21 посадочне місце. Конта ти: (067) 362-06-05 Автоб с ш ільний запорізь о о виробництва, новий. Ціна: 42013 .о. Конта ти: 45-45-33 (098) 421-90-66 ПАЗ 3205, олір білий, 2003 р.в., дизпаливо, в робочом стані. Конта ти: (067) 362-06-05

Мерседес 508, пасажир, 3500 дол. Конта ти: 067 539-06-73. Мерседес 609 Д, 18 місць, пасаж., 1995 р. в., 4.0, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 050 622-96-67. Мерседес Бенс 207, 1980 р. в., 2.4 Д, 4-ст. КП, на ход . 2200 . о. Конта ти: 097 340-30-54. Мерседес Варіо 612 TDI, 1999 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45. Мерседес Віто 109 СДІ, 2006 р. в., 2.2, при аний 1 серпня 2011 р., червоний, ел. с лопідіймачі, термотроні , стабілізаційна система, в ідеальном стані. Ц. 11700 євро. Конта ти: 063 494-38-60, 063 371-36-77. Мерседес Віто 109, 2.2 СДі, 1999 р. в., синій, повний пасаж, 2 бо ових дверцят, 9800 . о. Конта ти: 098 948-82-43. Мерседес Віто 111 СДІ, 2.2, 2006 р. в., білий, щойно при наний, ел. с лопідіймачі, термотроні , стабілізаційна система, сервіс. Конта ти: 063 371-36-77, 063 494-38-60. Мерседес Віто, 2001 р. в., 110 дизель, вантаж., червоний, щойно при наний. Конта ти: 067 769-46-26. Мерседес Віто, 2004 р. в., пасаж. Конта ти: 050 433-06-46. Мерседес Віто, 2004 р. в., пасаж. або обімн. Конта ти: 050 433-06-46. Мерседес Віто, білий, 2000 р. в., 2.2 СДІ, дизель, вантаж. малотоннажний, еле три а, м зи а, всередині обшитий. Ц. 8000 . о., можливий обмін. Конта ти: 097 748-18-54.

ЗІЛ-130, аз-бензин, терміново, дешево. Конта ти: (096) 294-50-24

Автомобілі вантажні

4.4.21. Оренда

Здам FAW 1061, бортовий, тентований, 23 бм, 5,5 т. Конта ти: (097) 383-11-13 Здам ЗІЛ ММЗ-4502, самос ид. Конта ти: (097) 383-11-13

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ЗІЛ ЗІЛ-431410, бензин, бортовий, тентований, рейсовий стан. Конта ти: 050-985-83-11 ЗІЛ-5301, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 098-533-22-02 ЗІЛ-« ол оспни ». 095-206-74-57

Конта ти:

МАН

ІВЕКО

МАН-80150, 1996 р. в., ф р он, 5 т. Ціна: 9700 . о. Конта ти: 050-911-12-46

ІВЕКО 80-13, 1987 р.в., 5 т, б д а 22 м, можливий обмін на мі роавтоб с, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 171-72-18

МАН-8150, б да 35 бів, вантажопідйомність 7 т. Є причеп Конта ти: 066-610-63-92

ІВЕКО делі-358, 1999 р.в., 2,5 дизель. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (067) 846-01-96 ІВЕКО, 2,8 т рбодизель, 1998 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 268-92-55

КАМАЗ КАМАЗ 53212, 10 т, причіп, тентований. Конта ти: (067) 339-24-83 КАМАЗ 53212. 339-24-83

Конта ти:

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

(067)

КРАЗ КрАЗ тя ач 6444, спальна абіна, амазівсь і мости. Конта ти: (067) 339-24-83

МАН МАН 12254. Конта ти: (097) 443-90-43

МЕРСЕДЕС

ПЕЖО

т. (066) 460-93-45

Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ЗІЛ самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Мерседес 814, на мі роавтоб с. Конта ти: (067) 935-86-93

Фоль сва ен Т-4, 1991 р. в., зелений, 2.4, пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 833-73-72.

Форд-Транзит, 1990 р. в, орот ий, низь ий, відмінном стані. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 067-360-12-88

Фоль сва ен Т 2, транспортер, 1987 р. в., 1.6 Д, вантажний, червоний, добрий стан. 2800 . о. або обмін на л/авто. Конта ти: 050 610-23-53.

Форд-Транзит, 1989 р. в., 2,5 дизель, 8 місць, орот ий, середній. Конта ти: 050-015-88-26

Автоб с I-VAN A07/A32 місь о о та примісь о о спол чення, дизель, альмівна система пневматична. Ціна: 37100 .о. Конта ти: 45-45-33, (098) 421-90-66

т. (096) 490-67-24

Фіат Д ато, 1995 р. в., пасаж., 2.5 Д, 14 місць. до овірна. Конта ти: 095 196-93-34.

Фоль сва ен Т 2, червоний, 1990 р. в. Конта ти: 067 660-83-08.

Форд Транзит, 1996 р.в., вантажно-пасажир. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (066) 460-93-45

Фоль сва ен Транспортер Т-4, 200 р.в., пробі 270 тис. м, вантажно-пасажир, 1.9 дизель, ціна 9500 .о.

ФІАТ

ФОРД

ФОРД

СІТРОЕН Сітроен Джампер, 2004 р. в., сірий металі , б с 8 місць, 2.0 дизель, добром стані. Дешево. Конта ти: 4-11-53, 066 467-58-10.

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

т. (067) 770-21-01

Рено Мастер L3H2, 2004 р.в., еле тропа ет, АРБ, AБС, ма нітола, CD, GPS-нави ація, MP3, /п ерма, іммобілайзер, нова ма, піді рів сидінь, ц/з, ел. оре тор фар, ел. дзер ала, 6-ст. КПП, олеса R16, ц/з. Ціна: 10990 Конта ти: 067 854-21-84

Форд Транзит, 1996 р.в., вантажно-пасажир, орот ий підвищений, дизель 2.5. Ціна: 6000 .о.

ФОЛЬКСВАГЕН Т4

Фоль сва ен Т4, 2001 р.в., вантажний, дов а база, висо ий, об’єм дви на 2,5. Ціна: 11800 .о.

ЗІЛ

ЗІЛ 130, 1992 р.в., бензовоз, об’єм боч и 7100. Конта ти: (098) 205-89-99 ЗІЛ-130, 4505-самос ид, 1992 р., бензин. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 909-95-83

СУЗУКІ

ФІАТ

ГАЗ-53, 1990 Р.В., ФУРГОН, ГАЗ/ БЕНЗИН (МЕТАН-7 БАЛОНІВ), ІТАЛІЙСЬКА УСТАНОВКА, ХОРОШИЙ СТАН. КОНТАКТИ: (0362) 62-83-07, (050) 390-36-48, (050)690-66-77

РЕНО

С з і, пасаж., «розпашон а», нова ма, після повно о апремонт дви на, 1986 р. в. Ц. 2000 . о., тор . Конта ти: 095 468-15-01.

т. (067) 362-40-88

ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05

Рено Кен о, пасажир, 2001 р. в., 212 тис/ м проб, 4 дв., р ча КП, жовтий, дизель, 1.9. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067 391-09-35.

РЕНО

Фоль сва ен Т 4, 2000 р. в., білий, розмитнений, не на облі . Ціна: 7300 . о. Конта ти: 050-205-19-29

т. (067) 364-46-81, (097) 440-02-53

Опель Мовано, 2000 р. в., 2.5 дизель, білий, аербе , підвищений. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 661-12-84

Рено-Master, 2008 р. в., 2,5 ТДІ, пробі 107000 м, білий, середня база, підвищений, ондиціонер, еле трові на, еле тропа ет, ідеальний стан, щойно при наний з Франції. Ціна: 14500 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФОЛЬКСВАГЕН Т5

Фоль сва ен Т-5, 2006 р.в., 1,9 ТДІ, олір синій, пасажирсь ий, повністю оснащений.

Опель Віваро, 03 р.в., 1,9 тді, 138000 м, 11800, пасажир. Конта ти: 097 181-82-72.

ГАЗ 33021, 2005 р.в., бортовий, тентований, в хорошом стані, бензин. Ціна: 44000,00 Конта ти: (096) 223-22-74

Пежо Е сперт, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

ГАЗ ГАЗ 3110, 2002 р. в., пробі 204 тис. м, ГАЗ 66, 1988 р. в., пробі 5 тис. м. Конта ти: 050 753-71-81. ГАЗ 31105, інже тор, аз-бензин. 2006 р. в., пробі 10 тис. м, сірий металі . Ц. 4700 . о. Конта ти: 093 767-89-87. ГАЗ 5201. Ц. до овірна. Конта ти: 068 144-88-31. ГАЗ 53, 1977 р. в., а-бензин, ф р он, дви н після ап. ремонт . Ц. 1600 . о. Конта ти: 067 802-87-40. Газ 5312 самос ид, зов, а м лятор, добрий стан, на ход . Ціна: 24000 рн. Конта ти: 098 835-40-02. ГАЗ 66, бензин, бортовий, робочий, 1976 р. в. Конта ти: 097 782-06-41. ГАЗ 66. Конта ти: 098 256-77-76 ГАЗ 69 вантажо-пасаж. Конта ти: 050 666-98-42. ГАЗ 69 переобладнаний на самос ид, в/ п 1 т. Конта ти: 066 324-47-33. ГАЗ-53, 90 р.в., бортовий, норм. стан. Конта ти: 096 606-03-63.

РЕНО

ГАЗ-53, самос ., 89 р.в., на хлд , недор., можл. обмін. Конта ти: 050 689-11-85.

Рено Премі м 260, 10 тонн, рефрижератор, об’єм 9.8, 24 л/100 м, б д а 50 б.м. Конта ти: (097) 257-78-37

Газель, б д , 4 балони, метан, 1996 р. в. Терміново. Ціна: до овiрна. Конта ти: 099 096-53-60, Р слан.

СІТРОЕН

ЗІЛ

Сітроен Джампі, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

ЗІЛ 130 сідловий тя ач, 1992 р. в., аз-бензин, 10 балонів. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 096 724-04-61, 050 956-23-27. ЗІЛ 131 в ідеальном стані. Ц. 4000 . о. Конта ти: 067 758-34-71.

ФІАТ Фіат С до, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., вантажний, білий, 1.9 ТД, щойно при наний, 10 днів на У раїні, нова ма, замінено масло, фільтр, ремінь, натяжний роли . Ціна: 49500 .о. Конта ти: (093) 652-86-92

4.4.1. Продам

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ГАЗ

С анія, 1995 р.в., R-113M, 20 тонн, тент, недоро о. Конта ти: 43-15-40, (067) 301-99-01

ГАЗ-53Б (самос ид). Конта ти: (067) 729-62-95

Цементовоз, 10 т. Конта ти: (095) 418-17-68

ЗІЛ 131, 1988 р. в., пробі 2 тис. м. Конта ти: 050 753-71-81. ЗІЛ 131, метал. зов, бо сове збері ання, лебід а, нові олеса. Відмінний стан. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067 490-35-83. ЗІЛ бортовий, тент, диз, 4.80 м. Кермов станов ЗІЛ. Конта ти: 067 783-21-04 ЗІЛ ММЗ 5584 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз-метан, бензин. Конта ти: 097 986-26-81,095 886-92-20. ЗІЛ самос ид, азова станов а, на ход . Конта ти: 067 343-17-80 ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЗІЛ-130, самос ., 7 бал., метан, добрий стан, Львів. реєстрація, 22000 рн. Тор . Конта ти: 050 867-28-05. ЗІЛ-131 тя ач, аз-бензин, лебід а, 2700 пробі , хороший стан. Можливий обмін на пиломатеріали чи л/а з моєю доплатою. Конта ти: 096 476-90-60


СПЕЦТЕХНІКА

№32 вiд 24 серпня 2011 ро

Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18

Комбайни: б ря озбиральний «Кляйне-7000», 1-рядний, 35000 рн.; артоплезбиральні: «Грімме DR-1500», 2-рядний, 200000 рн; «Грімме-Європа-С пер», 1-рядний, 65000 рн. Конта ти: (067) 674-05-11, (098) 455-25-77.

Тра тор, саморобний. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (098) 987-15-11

Е с аватор ЕО 2621, 1989 р. в. Конта ти: 097 555-71-38.

Тра тори, 2 шт., Т-170. Ціна: До овірна. Конта ти: м. Рівне, в л. Гр нтова, 2 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60

Е с аватор на базі МТЗ 82, 1993 р. в., добрий стан, терміново. Конта ти: 068 104-01-65.

Тра тор Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70 ЗІЛ-131, бортовий. 097-679-08-24. ЗІЛ-157, самос ид з Конта ти: 098 292-05-06.

Конта ти: лебід ою.

ЗІЛ-413 Б диз., борт., в/п 10 т, 89 р.в., синій. Конта ти: 067 193-20-67, 050 618-79-19. ЗІЛ-самос ид, аз. станов а, на ход . 40000 рн. Конта ти: 067 343-17-80. 0342 55-48-71, 55-47-31

КАМАЗ КаМАЗ бортовий-5320, 1990 р. в., тентований, та ож причіп до ньо о. ціна до овірна. Конта ти: 067 968-87-30 КамАЗ-55102. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 050 433-03-53. 067 343-35-19, 097 710-16-25. КамАЗ-55111. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 067 343-35-19, 097 710-16-25. 050 433-03-53. КамАЗ 5410, роб., 5400 . о. Конта ти: 067 442-00-58. КамАЗ 55102, 5511. Цементовоз ЗІЛ 130. Гідропідіймач до ЗІЛ ММЗ 555. Конта ти: 099 726-61-76. КамАЗ 55102, ол оспни , 11994 р. в, після апремонт . Конта ти: 099 244-44-38 КамАЗ 55111 самос ид, 1989 р. в., роб. стан. 8500 . о. Конта ти: 099 554-43-50. КамАЗ55111, самос ид, 89 р.в., роб. стан, 8500 .о. Конта ти: 099 554-43-50.

МАЗ

Ємності для олив або для дизельно о пально о, міст ість 700 л та 1000 л. Конта ти: (067) 360-39-33 Запчастини, а ре ати ЧТЗ, ремонт в злів і а ре атів Т-130, Т-170, ДТ-75, р ава висо о о тис , повітряні масляні фільтри, підшипни и. Конта ти: 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60 rovno_ts@mail.ru Комбайн «Вольво» 830, в хорошом стані. Конта ти: (097) 609-53-51 Комбайн зернозбиральний «Нива» СК-5, в хорошом робочом стані. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн зернозбиральний, МФ-240, Джон Дір 935. Конта ти: (067) 581-60-58 Комбайн СК-5 «Нива». Конта ти: 63-70-59, (096) 213-90-99 КОМБАЙНИ, КАРТОПЛЕКОПАЛКИ, ТРАКТОРИ, ОБПРИСКУВАЧІ, ПОСІВНА, ГРУНТООБРОБНА ТА БУДЬ-ЯКА ІНША ВЖИВАНА С/Г ТЕХНІКА З ЄВРОПИ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. КОНТАКТИ: (0362) 430-874 (095) 459-32-50

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Валдай, 2008 р. в., вантаж., сірий металі , довж. зова 3.5 м, тент, пробі 35 тис. м, в ідеальном стані. Терміново! Конта ти: 050 373-20-18, 73-09-75. КРАЗ 255, 1985 р. в., пробі 25 тис. м, всюдихід, самос ид. Конта ти: 050 753-71-81.

Корморіз еле тричн , б/в. Конта ти: (096) 543-48-59 рн.

Конта ти:

К льтиватор КПС-4. Конта ти: (067) 876-57-75 Міні-тра тор, дизель. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06 Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245 ( апремонт на заводі в Білор сії). Конта ти: (095) 830-28-36 Міст передній МТЗ-82, з Білор сії, б/в, після реставрації в омпле ті. Ціна: 12300 рн. Конта ти: (095) 830-28-36 Мотобло дизельний Кентавр МБ 3040 Д Ціна: 5 065,00 рн. Конта ти: (095) 776-02-35, (098) 049-47-55

КрАЗ, 07 р.в., ідеал. стан, самос ид, терміново. Конта ти: 068 104-01-65.

Насос либинний «Азовець». Конта ти: 24-12-53, (067) 144-06-07

МАН 8.163, 1998 р. в. Ціна: до овірна Конта ти: 050 660-19-45. Мерседес 208, 95 р.в., дизель, добрий стан. 5000 .о. Конта ти: 098 836-05-20.

Підйомни автомобільний, 4-стій овий, вир-во Німеччина, 3 т. Конта ти: (067) 360-39-33

Мерседес Ате о 815, в/п до 7,5 т, спальни , 4,2 диз., 01 р.в., б да 40 м б., олеса і а м. нові. Конта ти: 067 584-10-90. УАЗ 469 розібраний зов із рамою, добром стані, нові рила, апот, тент, КПП, мости війсь ові та прості. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72. УАЗ-3962, 1995 р.в, МАЗ-533630 2121,2003 р.в., в хорошом стані, ціна до овірна. Конта ти: (095) 330-30-50, (050) 339-51-85. ФАВ СА-1031, пол торна абіна, 2006 р. в., 3.2 Д, пробі 130 тис. м. Конта ти: 099 092-89-21.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам А в т о пере ид а ч ВАЗ-Мос вич. Конта ти: (096) 543-48-59 Б льдозер ДТ-75, 1984 р.в., в робочом стані, на ход . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net

БУРОВА УСТАНОВКА УРБ-ІІІ АМ, КАМАЗ 4310, 1990 Р.В., ДИЗЕЛЬ. ІНСТРУМЕНТ. ЦІНА: 37000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 602-32-31

Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Міні-тра тори (Японія) «К бота», «Янмар», «Мітс бісі» пот жність 12-46 л.с, а та ож пл и, льтиватори, сівал и, осар и та інша с/ техні а. м.Чернівці. Конта ти: 050 721-72-36 Е с аватор-навантаж вач «Карпатець», 1992 р. в., 4 овші, добром стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067 704-73-68. Міні-тра тор «При арпатець» на ход з до м. Конта ти: 066 324-47-33. МТЗ-82, 05 р.в., причіп, льтиватор, пл , запчастини. Конта ти: 097 622-35-86. МАЗ 5334 на МТЗ-80 с\ варіант. Ціна 40000 рн. Конта ти: 03479 4-57-14 096 722-69-53 ЮМЗ 8280 2000 р., передній вед чий міст. Ціна: 56000 Конта ти: 096 722- 2653, 03479 4-57-14 Т 25 ФМ, 1995 р. в., пл 2- орп., причіп 1 вісьний, льтиватор, борони, осар , ід. ст. Конта ти: 050 911-90-93, Роман. Т-150 К, не на ход , на запч., 3 рн/ або обмін. Конта ти: 050 689-11-85.

Пл

Т-25, без до ., 2500 .о. Конта ти: 050 644-18-88.

інний. Конта ти: 5-30-03

Пл тра торний ІІІ- орп сний. Конта ти: 63-70-59, (096) 213-90-99 Пл , 2- орп сний. 28-78-41, (097) 381-60-99

Т-150 К, не на ход , на запч., 3 рн/ або обмін. Конта ти: 050 689-11-85.

Конта ти:

Т-40, причіп 2 ПТС-4, пл 2- орп сний. Конта ти: 067 296-92-51.

Пл , льтиватор до Т-25. Конта ти: (097) 459-53-62

Т-74, з пл ом, справний, з до ., ред тор до вал відбор пот жності. Конта ти: 067 756-69-83.

Причіп до а/м «Т рист», 2009 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 842-24-31 Причіп до а/м ЗІЛ-самос ид, або обміняю на 2ПТС4. Конта ти: (097) 639-68-85 Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: (067) 727-58-58

ЮМЗ 6, 1986 р. в., + льтиватор, пл , добром стані, 5000 . о. Конта ти: 097 748-14-38. ЮМЗ 6, вели а абіна, добрий стан. Конта ти: 098 531-01-81. ЮМЗ на з/ч. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51.

Е с аватор ЮМЗ Е 2621, 1988 р. в., Конта ти: 067 949-10-78. Кран на сеничном ход , в/п 25 т, висота підйом 25 м або здам в оренд . Конта ти: 097 434-75-42. Комбайни: б ря озбиральний «Кляйне-7000», 1-рядний, 35000 рн.; артоплезбиральні: «Грімме DR-1500», 2-рядний, 200000 рн; «Грімме-Європа-С пер». Конта ти: (067) 674-05-11 Навантаж вачі ТО-6, автонавантаж вачі 40/14, в-во м. Львів, ціна до овірна. ВАТ «Житомироблпаливо». Конта ти: (067)5924128, (0412)362311 Автомобілерозвантаж вач бо ово о розвантаження тип АВС-50(РМБ) з довжиною платформи 16(18)м. Конта ти: (096) 946-27-51, (050) 339-51-85 Б льдозер Т-130. Ц. Конта ти: 067 965-09-73.

5

рн/

.

Гноєроз идач РОУ 7 Ціна: 15000 Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 Грейфер причіпний. Конта ти: 050 197-24-82, 067 947-20-28. Грейферн танов на базі ЮМЗ ПГ 1. Конта ти: 050 373-70-02. Картопле омбайни «Анна» та ін. артопле опач и, тю вальні преси, сівал и, саджал и, обприс вачі, Причіп-дач « емпін », осар и, пл и, льтиватори, тра тори, ін с/ техні а. Опт і роздріб.(067)7716402, (097)5015899. Конта ти: (097)8994943, (050)5015255 Картопле опач 097 157-19-50.

2-рядн . Конта ти:

Косар и роторні, льтиватори, рабар и, осар и інні, артоплесаджал и, артопле опал и 1 та 2-рядні, фрези, дис ові борони, артопле опал и інні. Конта ти: 096 102-94-52. Косар роторн , 1,9 м. 4500 Конта ти: 097 864-24-29.

рн.

Косар роторн , дви н Д-65 ЮМЗ, задній міст, КП. Конта ти: 097 555-71-38. Косар се ментн довж. 180 см. Ц. до овірна. Конта ти: 050 758-62-54. Кран «Піонер». Дешево. Конта ти: 067 419-99-37. Кран-бал 30 м рей ової олії, 30 м двотавр. Конта ти: 096 841-90-92. К льтиватор КНС 3 Ціна: 6000 Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14 К льтиватор шир. 3 м до тра тора МТЗ, ЮМЗ, 3-рядни . Конта ти: 066 389-07-30. Кран «Піонер». Дешево. Конта ти: 067 419-99-37 Лебід , в/п 500 , вис. трос 35 м. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 73-86-60, 050 690-07-25. Міні-тра тор, артопле опач , 16000 рн, причіп. Конта ти: 067 124-55-25. Мотобло и та омпле т ючі до них, широ ий асортимент. Надійна я ість. А ція з 01.07.11 до 01.09.11 р. Конта ти: 097 616-75-29. Прес-підбирачі вели о абаритних тю ів: «Клаас-Квадрант-1200», 1997 р., 195000 рн; «Фортшріт-550», 1994 р., 190000 рн; «Клаас-Мар ант-50», 45000 рн. Конта ти: (067)6740511 Навантаж вач рейферний «Карпатець», не на ход , недоро о, або міняю на диз. ле . авто. Конта ти: 050 689-11-85. Навантаж вач львівсь ий. Конта ти: 099 095-13-18. Пл 3- оп сний до ЮМЗ. Ц. до овірна. Конта ти: 096 665-45-17. Пл оборотний, 3- орп сний. 15400 рн. Т-25, з абіною, ід. стан, 45000 рн., навантаж вач рейферний, 4400 рн. Конта ти: 096 973-80-89, 050 376-84-63.

Причіп до тра тора Т-25. Конта ти: (098) 837-91-90

ЮМЗ, Т-40 з до 641-87-83.

Причіп, 2-вісний та пл до тра тора. Конта ти: (096) 781-61-08

Комбайн артоплезбиральний «Анна», Польща, причіпний, 1-рядний, б н ер 1,5 т, самонавантаження на причіп, прод тивність 1,5 а/день, хороший стан, та ін. омбайни «Грімме», «Hasia», запчастини, достав а. Конта ти: (066)9764650, (096)8451285.

Прес-підбирач для соломи, омбайн артоплезбиральний, тра тор Т-25, ноєроз идач. Конта ти: (097) 979-7315, (097) 987-39-59.

Комбайн «Джон Дір 960», жат а 3.7 м, з січ арнею. Ц. до овірна. Конта ти: 097 331-89-29.

Прес-підбирачі вели о абаритних тю ів: «Клаас-Квадрант-1200», 1997 р., 195000 рн; «Фортшріт-550», 1994 р., 190000 рн; «Клаас-Мар ант-50», 45000 рн. Конта ти: (067)6740511, (098)4552577.

Сівал 6-рядн , б ря ов . Конта ти: (097) 468-80-16 Ст пицю до сівал и. 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Тельфер еле тричний 3,2 т. Конта ти: (067) 670-73-31 Тра тор з пл ом, льтиватором і о ч вальни ом. Конта ти: (067) 279-11-40 Тра тор МТЗ 380. Ціна: 30000 Конта ти: (067) 415-05-45

р.

Тра тор МТЗ-80, 1990 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (067) 876-57-75

Дробил ДКУ для зерна. Конта ти: (067) 423-67-57

Тра тор Т-16, 1994 р.в., хороший стан, нова задня ма, стартер, а м лятор, паливний насос. Ціна: 3100 .о. Конта ти: (097) 831-07-02

абіна.

Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Т-16, Т-40. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51.

Тра тор саморобний. Конта ти: (067) 610-57-94

Е с аватор ЮМЗ 6, вели а Конта ти: (067) 415-05-45

Підіймач а/м 2-стій овий до 3 тонн. Конта ти: (096) 543-48-82,

Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40

Віял для очист и зерна Конта ти: 5-30-03

Е с аватор ЕО 2621А. Конта ти: (067) 872-53-09

Компресор. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Т-16, навантаж вач або Т-16 без навантаж вача. Конта ти: 095 903-75-87.

Тра тор МТЗ-80, вели а Конта ти: (096) 990-99-40

Е с аватор ЕО 2621, 1989 р.в., в робочом стані, на ход . Конта ти: (098) 296-21-11 prom_rivne@ukr.net

Колінвал до тра тора Т-16. Конта ти: (096) 247-62-63

Пл 2- орп сний, до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Виорювач артоплі інний. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

Е с аватор ГО 2621А. Конта ти: (067) 872-53-09

Картопле опач дворяд овий причепний КСТ 1.4. Конта ти: (097) 982-73-19

Сівал зернов СЗУ 3, 6. Конта ти: (098) 587-18-73

Компресор, ніфі ований «У43102А», б/ в. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 375-49-94

К льтиватор інний. 27-81-72, (067) 154-51-58

4.5.2. К плю

Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55

Компресор з відбійним молот ом. Ціна: 11000 рн. Конта ти: (050) 375-49-94

Кран ЗІЛ 133 ГЯ. Ціна: 90000 Конта ти: (067) 415-05-45

МАЗ 5551-самос ид, 1991 р. в., відмінном стані, після КП ходової, дви на, фарбований, нова ма, обмін на ле ове авто чи б с. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 339-68-32. МАЗ-54329, сідл. тя ач, 93 р.в., на ход . Конта ти: 52-28-82, 050 180-27-19

Цистерн (боч ) під септи , 5 б.м, ерметична, з орловиною, недоро о. Конта ти: (067) 451-16-00

Е с аватор на базі МТЗ-82, 93 р.в., при наний з Польщі. Конта ти: 068 104-01-65.

абіна.

Тра тор Т-25 з вед чим переднім мостом, пл дис ова борона. Конта ти: (096) 525-71-19 Тра тор Т-25, відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Тра тор Т-40: льтиватор, пл та причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: 2-28-64, (098) 449-97-65

м. Конта ти: 097

Зернозбиральний омбайн «ДжонДір-1166», жат а 4.5м, «ДжонДір-975», жат а 4.8 м. Одноряд овий б ря овий омбайн «Кляйне». Тра тор МТЗ-82. 2003 р.вип., щойно при нані. Конта ти: (97) 3850784, (97) 5847243. Зернозбиральний омбайн «Клаас Домінатор-105», візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. Конта ти: 067 704-73-68. Комбайн Клаас Margator 75. Конта ти: 0676724858 Комбайни зернозбиральні: Клас, МассейФер юсон, Джон-Дір; прес-підбирачі вадратні, р лі тю и; артоплезбиральні омбайни Грімме; р дзяні жнивар и 4-, 8-ряд ові, інша с/ техні а. Конта ти: (050)970-96-11. Комбайни артоплезбиральні: «Samro-Farmer», Швейцарія, 1-рядний, 60000 рн; «Анна Z-614», 2-рядний, 60000 рн; «Анна Z-644», 1-рядний, 50000 рн; зернос шар а К4-УСА, перес вна, 10 т/ од, 125000 рн. Конта ти: (067) 6740511, (098) 455-25-77.

Прес-підбирач Кир изстан. Ціна: 25000. Конта ти: 096 722-69-53, 03479 4-57-14

Прес-підбирачі для сіна, соломи, вадратні тю и «Клаас», «РіверКасаліс», «Соме а» та запчастини, арантія. (099)4154745. www.Kolos.at.ua. Конта ти: (095) 43420-21, (066) 140-23-88. П р е с - п і д б и р а ч і : «Інтернаціонал440Т», 37000 рн; «Вель ер-45», 40000 рн; «Фортшріт К-454», 55000 рн; «Сіпма Z-224/2», ціна до овірна. Конта ти: (067)6740511, (098)4552577 Сівал зернов до міні-тра тора, польсь о о в-ва-3700 рн, льтиватор с цільної оброб и 1.8 м-3400 рн, артопле опал 1-рядн -2600 рн. Конта ти: 050 225-51-54, 098 253-66-09. Тра торне навісне обладнання в асортименті. Конта ти: 067 470-66-19, 095 634-78-75. Тра торн осар се ментн . Конта ти: 067 193-20-67, 050 618-79-19.

33


34

№32 від 24 серпня 2011 ро Г м , нов . 205х45х17. Ціна: 250 Конта ти: (097) 334-47-27

.о.

Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84 Дви н 1,8 бензин та інші запчастини до Фоль сва ен Пасат Б-3 1988-1992 р.в. Конта ти: (096) 307-90-48 Дви н 2,0 до автомобіля Мазда 626. Конта ти: (096) 396-55-26 Дви н до а/м А ді-100, 2,0 інже тор, 1986 р.в. Конта ти: 27-62-77, (098) 260-76-25 Дви н до а/м Гольф 2, 1.6 дизель. Конта ти: (097) 235-92-19 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю Перевезення вантажні а/м • «Газель» 1,5 т, тент, а/м ЗІЛ «Бичо », 3 т, бортовий, 2 спальних місця. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Професійне встановлення • си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15 АВТОСКЛО «PILKINGTON», ДЛЯ ЛЕГКОВИХ, ВАНТАЖНИХ А/М. ДОСТАВКА. ЗАМІНА. РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ. КОНТАКТИ: 23-35-80, (050) 339-31-05, (098) 131-43-75, (096) 784-94-84 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВИГУНІВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74 (096) 558-04-74, (098) 214-30-89

Довід и-рах н и на тра тори, омбайни, меліоративн , б дівельн техні . Конта ти: (050) 375-30-75

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (050) 971-63-72, (097) 832-38-03

Автозапчастини 4.7.1. Продам Дви н дизель 1.6, до Гольф-2. • Конта ти: (097) 235-92-19 •Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

5-ст ороб передач до ВАЗ 2103, б/в, ред тор задньо о моста, б/в, поршнева до ВАЗ 21011. Конта ти: (067) 587-76-27 Авто м , дис и, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Автошини, б/в відмінном стані, 220х508. Конта ти: (067) 928-86-40

АВТОШРОТ: ЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ А/М ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЯПОНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 Бампер передній до а/м Форд Ес орд. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Бло циліндрів до а\м Конта ти: (067) 587-76-27

Мос вич.

Гальмівний дис до а/м Іве о. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Причіп СКІФ, новий, в хорошом стані, власни . Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 827-60-31 Причіпи до нових а/м. Конта ти: (096) 121-72-76 Ред тор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Решіт передню до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 С ати, б/в до а/м ЗІЛ, КамАЗ на 280. Конта ти: (095) 694-10-44 С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/ м А ді Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до а/м Рено Мастер. Конта ти: (067) 797-53-53

С ло заднє, переднє, рила, апот до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56

С ло лівої передньої двер и, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до Ш ода або Фоль сва ен, 1,9 дизель, паливна апарат ра. Конта ти: (0670 360-39-33

Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н СМД-14. 876-57-75

(067)

Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

Дви н, 1.6 арбюратор до а/м Фоль сва ен Гольф, недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36

Фар до а/м Лансер 9. Конта ти: (096) 307-90-48

Конта ти:

Дви н, б/в, до ВАЗ-2121 «Нива». Конта ти: (096) 519-98-61 Дви н, ІВЕКО, 2,5 дизель, по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65 Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92 Дис и до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (096) 691-74-31 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52

Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Дис и Р-17,5, з 563-78-46

Колеса, б/в, з дис ами до мінітра тора або мотобло а R13, R14, R15. Конта ти: (067) 303-15-64, (066) 714-56-30

Голов и дви на до ЗІЛ 130. Конта ти: (095) 402-81-56

Запчастини до а/м ГАЗ-24. Конта ти: (066) 894-49-89

Салон ш іряний від автомобіля Пежо 605 1990р., олір беж. Конта ти: (097) 972-01-09

Голов бло а циліндрів, дви на ГАЗ 2410. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56

Г м R-13,14, 15, б/в. Конта ти: (096) 543-48-59

Запчастини до а/м Мос вич, б/в. Конта ти: (067) 794-87-01

Г м для автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

Запчастини до а/м Фоль сва ен Пассат Б-3, 1991 р.в. Конта ти: (096) 307-90-48

Г м до тра тора, 620х70. Конта ти: (097) 544-01-22

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53

Автозапчастини до Фоль сва ен Кадді, 2005 р.в.: апот, дис и оліс. Конта ти: (050) 375-15-31

Г м зимов , 165/80 R13 б/в 1 сезон, та дис и до а/м Форд. Ціна: 800 рн. Конта ти: (03652) 4-25-53, (067) 715-54-14

Запчастини до авто ЗІЛ-156. Конта ти: (096) 355-57-23

Авто м та дис и, б\в. Конта ти: (099) 757-21-57

Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Автозапчастини до Фоль сва ен адді, 2000 р.в.: рило переднє праве, під рил и, дис и оліс. Конта ти: (050) 375-15-31

Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Іве о 4910, 2.8ТД, по запчастинах. Конта ти: (067) 362-57-58 Капот до а/м Форд Фо с 1, до 2005 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99 Капот, рило заднє, двері передні ліві до ГАЗ 2410. Конта ти: (050) 375-15-31 Карданний вал до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41 Колеса з дис ами до мінітра тора або мотобло , R13, R14, R15, б/в. Конта ти: (067) 303-15-64, (066) 714-56-30 Колеса на титанових дис ах, 155х70см, R13 до Фоль сва ен ГольфІІ. Конта ти: (067) 362-05-68 Колінчатий вал до автоб са Мерседес, 6 л, ори інальний. Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 303-55-75 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОНН, 13 КВ.М., ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО). КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52

Мотор до тра тора Т-40 Конта ти: (098) 648-21-39 Роздат до а/м КАМаз самос ид. Конта ти: 61-99-98, (050) 738-23-42

Автозапчастини до Мерседес Спринтер: дис олеса Р-15, фар оп. Конта ти: (050) 375-15-31

АВТОПОСЛУГИ, РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 5-20-03, 43-65-41, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45

Запчастини до а/м Вольво С анія. Ціна: 100 рн. Конта ти: (095) 883-74-23, (098) 084-18-90

Автозапчастини до Мерседес Почтови : дис олеса. Конта ти: (050) 375-15-31

Посл и автомобілем Мерседес, ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

4.7.2. К плю

Генератор до ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, новий. Ціна: дешево. Конта ти: 23-44-26

Автозапчастини до ГАЗ 3110: риш а ба ажни а. Конта ти: (050) 375-15-31

Перевезення приватні, ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (050) 086-67-68

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, ЄРАЗ можливо без до ментів. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Дис и Р-14, до а/м Мітц біші. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

Д, 2-8 місць, анти ризові ціни, ліц. АБ №296429 від 17.11.2005 р. (жирний шрифт). Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

мою. Конта ти: (093)

Пасажирсь і перевезення, • мі роавтоб сом Мерседес-Бенц 210

Фоль сва ен Пасат Б-2 по запчастинах. Конта ти: (098) 686-54-06

Дви н до а/м Таврія ЗАЗ 1102 1,1 не ільзований, арном стані, за помірн цін . Терміново. Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon

Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Мерседес 814, вантажнопідйомність 6 тонн, ф р он, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 965-34-91, (099) 346-86-56

ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамаЗ: ороб а, ред тор, диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14

Короб до а/м КАМаЗ, без делітеля. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

4.10.2. Попит

Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64

ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКА ТА ВЛАСНИКІВ МАРШРУТНИХ ТАКСІ АБО АВТОБУСІВ З МІСЬКИМИ МАРШРУТАМИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ. КОНТАКТИ: (0332) 28-17-08

Підйомни автомобільний, б/в, 2,5 т. Конта ти: (067) 776-26-44

4.8.2. К плю Гараж металевий, б/в, недоро о, без місця. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31

Транспортні послуги

Мото, велотехніка

Крило ліве до а/м Фіат Уно, 1994 р.в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

4.10.1. Пропон ю

4.11.1. Продам

Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38

Автоперевезення мі роавто• б сом Форд-Транзит, 8 чол. +

Мазд 626, 1999 р., по запчастинах. Конта ти: (096) 396-55-26 Мерседес 123 на запчастини. Конта ти: (067) 339-24-83 Мерседес 609 по запчастинам. Конта ти: (093) 563-78-46 Механічн ороб передач 5-ст пінчат і мотор до автомобіля А ді-80 «боч а», недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36 Міст задній (ЗІЛ, ЛАЗ, МАЗ). Конта ти: (067) 729-62-95 Опель Ве тра по запчастинах. Конта ти: (067) 581-95-65 Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10 Паливн апарат р , стартер до а/м Форд, 1,6 дизель. Конта ти: (097) 489-81-86 Прилад «Вільні р и» для мобільно о телефон . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60 Причіп до тра тора. Ціна: 4000 Конта ти: (067) 976-33-99

рн.

вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85

Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69 Велосипед, б/в. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05

Автоперевезення по всій • території У раїни та Європи. Шен ен

СКУТЕР

віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. • Конта ти: 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Вантажні перевезення а/м Пежо, • до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

С тер Хонда Броад, 1998 р.в. цІНА 5200 .о.

т. (096) 562-40-16 С

тер. Конта ти: (097) 125-32-03

№32 від 24 серпня 2011 ро

АВТОАФІША

27


№32 від 24 серпня 2011 ро

№32 від 24 серпня 2011 ро

АВТОАФІША


№32 від 24 серпня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ

35

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


36

БІРЖА ПРАЦІ Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот Арт- р’єрам, на постійн • робот , можна без д/р, ві 18-25 ро ів. З/п 100 рн/ день. Оплата ожно о дня. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

В Рівненсь філію на потійн робот потрібен тест вальни , можна без д\р, ві - до 26 ро ів. З\п - 160 рн./день. Конта ти: (098) 680-29-16

В тор овий омпле с на постійн або тимчасов робот потрібні молоді люди до 25р., за різними ва ансіями, з\п - від 2000 до 4000 рн., залежно від посади та рафі роботи. Конта ти: (098) 194-29-50

• Вантажни ам в с ладма азин поб тової техні и. Ві 18-25 ро ів, з/п 80 рн/день. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, МЕРЧЕНДАЙЗЕРІВ, КУР’ЄРІВ. З/П ВІД 2000 ГРН. СТАЖУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРУ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: 43-13-07, 23-63-07 Автомийни , з/п - 1500 рн.. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Автомийни 362-01-67

. Конта ти: 26-96-35, (067)

А ентам з продаж (автозапчастини). Ві до 35 ро ів, з досвідом роботи та без. З/п 2500-3500 рн. Жін ам. Конта ти: (097) 511-40-48 А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З д/р та без, з/п 2500-3500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 А ентам відділ достав и та замовлень ( 5 ва ансій). Ві 18-40 ро ів. З/п 150-200 рн/ день + премії. Жін ам. Конта ти: (097) 080-53-88 А роном . Конта ти: 23-33-09, (067) 112-74-97 А рохімі , р нтознавцю, вимо и: чолові , власне авто, знання ПК, житло в Рівном , можливі відрядження. Не а ентство. Конта ти: (098) 605-16-46 Адміністратор в пер арню, до 35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б х алтер . Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39 Б х атер , знаня 1С, досвід, з/п до 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 В афе офіціантам, харям, пос домийниці. Конта ти: (067) 698-50-67

В РІВНЕНСЬКУ ФІЛІЮ НА ПОСТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, МОЖНА БЕЗ Д\Р, ВІК - ДО 28Р., З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 680-39-16 Вантажни в меблевий ма азин, можливо за с місництвом, р-н Ювілейний. Конта ти: (067) 562-22-91 Вантажни ам на пиво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Вантажни в меблевий ма азин, 25-35 ро ів, р-н Ювілейний. Конта ти: (067) 562-22-91 Вантажни на ондитерсь і вироби, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни на постійн робот . Конта ти: 45-00-17, (097) 742-24-32 Вантажни , до 40 р, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни

, з д/р. Конта ти: (067) 740-03-59

Адміністратор -продавцю, робочий день 7.30-18.00, вихідний - понеділо . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Вантажни , з/п - від 80 рн./день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

па вальни ам, продавцямонс льтантам, тор овельним представни ам, менеджерам з ре лами. Ві 18-25 ро ів, з/п від 1700-4300 рн/міс. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Апаратни пастеризації та охолодження моло а. Конта ти: (253) 5-51-85

Вантажни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Водію з власним ле овим мі роавтоб сом до 10 місць або ле овим автомобілем, витрати пально о - до 7л. Оплата праці висо а та вчасно. Конта ти: (067) 616-69-99

Асистент 571-34-47

Вантажни ам, е спедито• рам, омпле т вальни ам,

• •

Для постійної роботи потрібен продавець. З\п - 2600 рн., ві 18-26 р. Конта ти: (067) 882-93-41

Е спедиторам. Д/р не обов’яз овий. Ві 18-25 ро ів, з/п 2300 рн/міс. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76 Запрош ємо продавців • тор овий дім ві ом до 25 р., з\п -

2600 рн. Не а ентство. Конта ти: (094) 966-92-58,(067) 882-93-41

Запрош ємо продавців, ві до 25р., з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41 Каменярам, монтажни ам • метало онстр цій (зварю-

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи позмінний. З/п - 1300 рн. Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п при співбесіді. Автомийни , з/п - 1500 рн.. Х дожни , вимо и: арна творча ява. Ес аваторни , д/р, з/п - 120 рн/день. Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Менеджер з продаж нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві - до 35 р. Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/ р, з х дожньою явою, з/п - 2000 рн. Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Еле три , д/р, р пи дост п - 3-5. Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Швеї, з д/р. Слюсарю, 30-50р., мінімальний д/р, з/п - від 1500 рн. Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Менеджер з постачання ал о олю, д/р з продаж , знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п - 2000 рн. Підсобном робітни , виробництво бло ів. Майстр з озеленення, д/р, рафі роботи: з 0918:00, з/п - 2000 рн. Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано з власним авто. Менеджер з продаж анцтоварів, д/р в сфері продаж анцтоварів, мінімальні знання 1С, з/п став а+%. Помічни харя, д/р, охайність. Менеджер з продаж запчастин до авто, д/р в тор івлі мінімальний. К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п 1500-2000 рн. Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи з 09-18:00, з/п - до овірна. Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Б дівельни ам (м ляр, бетонни , шт ат р), працевлашт вання офіційне, з/п - 2000 рн. Автослюсарю, д/р, до 40 р. Вантажни , денна/нічна зміни, з/п - 1200-1500 рн. Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п до овірна.

№32 від 24 серпня 2011 ро

вальни и), монолітчи ам (опал б а, армат ра), по рівельни ам, столярам. Оплата відрядно- преміальна 800-1500 .о. Надається житло. Конта ти: 0354 62-24-75, (067) 354-14-93

На постійн робот потрібен • помічни менеджера, ві - до 28 р, з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

На постійн робот потрібен • тест вальни , ві - до 28р.,можна без д\р, з\п - 160 рн\день. Конта ти: (098) 680-39-16, (094) 966-92-51

Не а ентство! Потрібен ратор до 28р., можна без досвід роботи. З\п під час навчання - 120 рн на день. Конта ти: (067) 252-69-84

Не а ентство! Проводимо набір співробітни ів до 28 р., в тор овий дім за спеціальностями: помічни менеджера, продавець- онс льтант, омпле т вальни , асир. З\п - від 1800 до 3500 рн., залежно від посади. Конта ти: (094) 967-09-21

Потрібні р’єри для постійної та тимчасової роботи по міст , ві 18-28 р., з\п - 160 рн\день. Конта ти: (097) 145-86-58 Продавцю поб тової хімії на • рин . Конта ти: (097) 155-79-69 Продавцям- онс льтантам • в новий с лад-ма азин поб тової техні и. Ві до 25 ро ів, з/п 100 рн/день, оплата в інці дня. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Робот в а ентстві нер хомості. • Вимо и: в/о, а тивність, цілеспрямованість, ві від 22 до 40 р., з/п % від оди. Запис на співбесід за телефоном. Конта ти: (097) 084-82-06

Се ретарю. Вимо и: а тив• ність, ом ні аб льність, ві - до

28р., з вмінням орист ватися мобільним телефоном. Навчання та стаж вання оплач ються. З\п висо а. Конта ти: (094) 967-09-21

У відділ достав и потрібні • молоді люди до 25р., для достав и

поб тової техні и по міст та області, з\п - 160 рн./день, оплата щоденна. Конта ти: (098) 194-29-68

Авто ранівни ,з/п - 2000 рн. Конта ти: (097) 080-53-88 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни , на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Армат рни . Конта ти: (093) 363-46-46 Асистент менеджера (робота з замовни ами). Можливо без досвід роботи, ом ні абельність, цілеспрямованість. З/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 стоматоло а. Конта ти: (050)

Бармен (проживання бажано Бабин, Гоща), 1 доба/3, житло і харч вання надається. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чол/жін з досвідом роботи та без. З/п 500-700 рн./тиждень. Конта ти: (097) 080-53-88 Бармен , рафі роботи, тиждень/тиждень, 15.00-7.00, д/р не обов’яз ово, з/п від 1000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бармен . Конта ти: 26-96-35 Бармен . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Без оштовне заповнення ан ет та видача направлень. Широ ий вибір ва ансій. Конта ти: 43-85-03, (067) 107-99-31 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподар . Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Вантажни . Конта ти: (050) 337-98-43 Верстатни деревообробних верстатів. Конта ти: (256) 4-94-63 Ви онроб (д/р - не менше 5 р.), начальни дільниці з інженерно-б дівельною освітою (д/р не менше 7 р.). Конта ти: 26-55-24

ВИКОНРОБУ, Д/Р. КОНТАКТИ: 62-05-65

Вчителю середньо о виховно о за лад (хімія). Конта ти: (253) 5-51-85 Газо-, еле трозварни , з/п від 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Газорізальни ам, з д/р. Житло, харч вання - надається. З/п - 4000 рн/міс. Конта ти: (050) 343-10-55, (093) 963-49-74 pokasic@ukr.net Головном б х алтер (виробництво), в/о, д/ р від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о облі , 1С. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Головном б х алтер ВО, д/р б дівельній сфері від 3 ро ів, знання Б х алтерсь о о, правлінсь о о, подат ово о облі , ПК, 1С. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер на підприємство, ві від 35 ро ів, досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Головном б х алтер та рядовом б х алтер , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Головном б х алтер , д/р від 3 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-61-81 Головном б х алтер , на підприємство, від 35 ро ів, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Головном б х алтер . Конта ти: 64-24-08, 43-62-85 Головном б х алтер . Конта ти: 64-24-08, 43-62-85 Головном б х алтер . Жін а до 45 ро ів, знання 1С: Б х алтерія, д/р (тор івля), вміння працювати з ПДВ. Конта ти: (097) 511-40-48 Головном б х алтер . Знання 1С: Б х алтерія, д/р. Співбесіда. Конта ти: (097) 080-53-88

Ви онроб , по системі опалення, водопостачання. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Випалювач виробів б дівельної ерамі и. Конта ти: (253) 5-51-85 Виробни млинців, р/д 7.30-18.00, вихідний - понеділо . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Водію автомобіля 2 і 1 лас (автоб си). Конта ти: (253) 5-51-85

Двірни на повний робочий день. Конта ти: (098) 052-61-81 Двірни , ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Дизайнер , х дожні нави и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Бри аді б дівельни ів. Конта ти: 45-21-35, (096)202-90-25

Водію ат. «С», «Е». наявність за ордонно о паспорта, терміново. Конта ти: (067) 698-50-67

Дире тор ма азин , Остро , в/о технічна, д/ р на ерівних посадах та роздрібній тор івлі обов’яз овий, вміння вести пере овори, ор анізов вати робот оле тив , з/п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Б дівельни ам з вн трішніх робіт. Конта ти: (096) 221-04-49

Водію ат. Д, маршр т по міст . Конта ти: 26-67-81, після 19.00, (067) 956-26-81

Дире тор та заст пни Конта ти: 23-50-31

Б дівельни ам, різноробочим. Конта ти: (067) 698-50-67

Водію ат. С, по міст , з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Диспетчер -ло іст , бажано досвід роботи, знання ПК. Конта ти: (067) 698-50-67

Б дівельни ам, спеціалістам з ремонт вартир, лицювальни ам, шт ат рам, малярам. Конта ти: (066) 045-00-01

Водію ате орії «Е», міжнародні перевезення, машина 20 т. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Б дівельни . Конта ти: (067) 340-04-93

Водію ате орії «Е». Конта ти: (050) 339-34-04

Б льдозеристам, підсобни ам, форм вальни ам з/б виробів, б дівельни ам. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Водію ате орії Е. Конта ти: (098) 463-33-53

Б х алтер (помічни ). Жін/чол, без досвід роботи, знання 1С:Б х алтерія, з/п 1150 рн. Конта ти: (067) 767-13-02

Водію маршр тно о та сі по міст . Конта ти: 43-46-95, (067) 383-09-36

Б х алтер д/р від 1 ро , жін 24-50. Знання ПК, 1С, первинно о облі до ментів (випис а рах н ів, на ладних,подат ових на ладних), звір а з онтра ентами, форм вання реєстр виданих та отриманих подат ових на ладних. ЗП 1500-1800 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на нарах вання з/п, в/о, д/р від 2 ро ів. Знання ПК, 1С, бест-звіт, з/п до 1600-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на облі ПДВ. освіта вища або середня спеціальна, від 25 до 40 ро ів, з д/р, ПК, 1С, Бест-Звіт. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на с лад, робота з пресою. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67 Б х алтер по товарах та матеріалах, в/о, д/ р, знання ПК, 1С аналіз, онтроль, р х товарів на підприємстві, звір а з онтра ентами, ведення реєстр отриманих та виданих подат ових на ладних. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Водію ат. «Е», на міжнародні перевезення. Конта ти: 23-19-25, (067) 363-08-68

Водію маршр тно о та сі по міст . Конта ти: 43-46-95, (067) 383-09-36

Водію на а/м КамАЗ, з/п 2000 рн, з 8.00 по 17.00. Конта ти: (067) 767-13-02

Б х алтер , ві від 30 ро ів, досвід, повний робочий день. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Водію на вантажний а/м, 20 тонн. маршр т Рівне-Польща, права ат. В,С,Д,Є, д/р обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ЗАРОБІТКУ. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26

Водію на мі роавтоб с. З/п 2500-3000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Водію по міст , з власним а/м. Конта ти: (067) 767-13-02 Водію – міжнародни . (пасажирсь і перевезення). Д/р від 10 ро ів, зо рема на міжнародних від 3 ро ів по Європі. Наявність прав ат В,С. Д, Є. та за ордонно о паспорта, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Водію, ате орій В, С, Е, досвід роботи. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію, міжобласні та міжнародні перевезення, ат. Е, з/п до овірна. Конта ти: (097) 511-40-48 Водію-е спедитор з власним б сом до 2 та 5 тонн, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26 Водію-е спедитор з власним б сом до 2 тонн, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26 Водію-е спедитор , з а/м. Конта ти: 60-80-26

Б х алтер , досвід роботи від одно о ро , в/ о, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 052-61-81

Водію-е спедитор , на а/м Мерседес-207, або Рено Рапід. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Б х алтер , офіційне працевлашт вання. Жін а до 30 ро ів, в/о обов’яз ово, можливо без досвід роботи, знання ПК, 1С: Б х алтерія. Конта ти: (097) 080-53-88 Б х алтер , первинний облі , д/р від 1 ро , до 40 ро ів, з/п - 1500 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Б х алтер , після 30 ро ів, д/р, повний робочий день. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Б х алтер - асир , д/р, з/п 1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Для ст дентів 4-5 рсів, з перспе тивою ар’єрно о зрост , робота в офісі. Вимо и: ор анізаторсь і здібності. Конта ти: (096) 623-77-37 До лядальниці за хворим. Конта ти: 23-15-30

Б х алтер , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26, (093) 339-90-33

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, З\П - 4000ГРН. КОНТАКТИ: (097) 145-86-58, (094) 966-95-51

Водію на а\м ЗІЛ-самос ид. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Водію, ат. Е. Конта ти: (050) 339-34-04

БУХГАЛТЕРУ. КОНТАКТИ: 62-05-65

дире тора.

Водію-е спедитор , робота через день, з/п від 1600 рн, знання міста д/р, не а ентство. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45 Водію-е спедитор . Конта ти: 20-86-66 Водію на автомобіль FAV, 3,5 т, неповний робочий день. Конта ти: 62-34-34, 69-01-87 Водіям всіх ате орій (МАН, ДАФ) по У раїні. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Водіям з власним авто на сл жб Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

та сі.

Водіям з власним авто, на сл жб Конта ти: 64-45-61, (067) 968-50-67

та сі.

Встановлювальни пласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Додат овий заробіто для ст дентів. Конта ти: (097) 844-71-87

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДО ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ. ВІЛЬНИЙ ГРАФІК. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096)436-90-26 Домо осподарці, 40-50 р, 100 рн/день. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Домо осподарці. Проживання - р-н автово зал . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е ономіст з постачання, д/р. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Е ономіст , в/о е ономічна, д/р від 3 ро ів в сфері фінансів та е ономі и, чолові від 25 до 45 ро ів, знаня ПК, аналіз, план вання фінансової роботи підприємства. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е ономіст , чол/жін 23-45 ро ів, в/о, знання ПК, д/р виробництві. Конта ти: (097) 080-53-88 Е ономіст , чолові до 35 ро ів, в/о, знання ПК, 1С Б х алтерія: д/р 2 ро и. Конта ти: (096) 485-99-55 Е с аваторни на е с аватор «Білор сь», д/ р, без ш/з, від 120 рн/ зміна. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Е с аваторни , вахта, чолові до 53 ро ів, д/р. З/п 5000 рн, проживання та харч вання за рах но фірми. Конта ти: (097) 511-40-48 Е с аваторни , освіта середня спеціальна. Д/р від 3р, наявність посвідчень, ат. Е. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е с аваторни 702-75-60

. Конта ти: 43-42-75, (067)

Е спедиторам, водіям, людям з освітою, вип с ни ам без досвід роботи. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24


БІРЖА ПРАЦІ

№32 від 24 серпня 2011 ро Е спедиторам, водіям, людям з освітою, вип с ни ам ВУЗів без д/р. Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24 Е спедиторам- омпле т вальни ам,21-32 р., досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Е спедиторам. Бажано д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Е спедитор (ба алія). Чолові до 35 ро ів, з/ п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Е спедитор , водію на морозиво, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е спедитор , водію-е спедитор , (власний а/м). Чолові від 21 ро . Конта ти: (097) 511-40-48 Е спедитор , водію. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Е спедитор , водію. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Е спедитор , освіта середня спеціальна, д/р від 1 ро на даній посаді, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е спедитор , освіта середня спеціальна.Досвід від 1 ро на даній посаді. ЗП 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле три

цех . Конта ти: (253) 5-51-85

Еле три , д/р, з/п - від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три

, на півстав и. Конта ти: 45-01-45

Еле три , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три . Конта ти: (093) 363-46-46 Еле тро-, азозварни 5-51-85

. Конта ти: (253)

Еле тро азозварювальни , з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 698-50-67 Еле трозварни ам на звар зраз ів (звар а р чна, напівр чна, автомат). Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле трозварни , д/р, з/п - висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Інженер з охорони праці. ВО, чол від 25 до 45 ро ів. Д/р, наявність відповідних посвідчень, дозволів. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ІНЖЕНЕРУ З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА, БАЖАНО ЗНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ МОВ. КОНТАКТИ: 62-05-65 Інспе тор з адрів, до 40 р., д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Каменярам для роботи в Києві, житло надається, 30 чолові , по до овор . Бри аді 7 чолові (фасад, мінвата), посвідчення висотни а. Конта ти: (067) 698-50-67 Каменярам для роботи в Києві. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Каменярам для роботи в м. Київ, б дівництво отеджів. Терміново. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Касирам, можливо без д/р, 2/2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касирам. Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (097) 080-53-88 Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (097) 511-40-48 Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, можна без д/р, з/п від 1300 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, можна без д/р,з/п від 1300 рн. Конта ти: (097) 080-53-88

Енер ети . ВО, технічна. Д/р від 3 ро ів. Чол від 25 до 50р. 1800-2100 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42 Заввиробництвом, в/о, д/р харчовій промисловості, зо рема на анало ічній посаді, ом ні абельність не онфлі тність, цілеспрямованість, впевненість, з/п при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Зав осп , д/р з б дматеріалами. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зав осп , омірни , д/р., терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс лад , з/п від 2000 рн., оператор на фас вальні автомати, з/п 1500 рн/змін , фас вальни ам, з/п від 1500 рн., інженер КІП за с місництвом. Конта ти: (097) 741-91-68 Завс лад , омірни , 25-35р., д/р., з/п 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс лад . ВО,досвід роботи від 1 ро .чол від 23 до 35р. Знання ПК, онтролю залиш ів на с ладі, до ментальне оформлення надходження та виб ття товарів. ЗП 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 За отівельни прод тів і сировини, 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Замісни оловно о б х алтера, в/о, від 25 до 35 ро ів, д/р від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о, подат ово о, правлінсь о о облі , з/п від 3000 рн на випробов вальний термін. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МАЙСТРІВ З ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТИН З БУРШТИНУ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГАРАНТОВАНО. КОНТАКТИ: 46-01-29, (096) 833-51-22, (050) 435-93-36 Заробіто основний або додат овий, навчання, інформаційна підтрим а. Конта ти: (098) 660-03-25 Заст пни оловно о б х алтера. Жін а, в/ о, знання ПК, 1С: Б х алтерія 8.8, д/р. Конта ти: (091) 323-32-82 Заст пни дире тора виробництва, харчова ал зь. Чол/жін без ві ових обмежень. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (067) 767-13-02 Зварювальни , д/р, з/п висо а. Конта ти: (067) 738-44-31 Зварювальни , офіційне працевлашт вання, з/п - 7000 рн. (робота в м.Одеса). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Інженер -техноло , в/о технічна, д/р техноло ом б дівельних матеріалів та с мішей обов’яз овий, від 30 до 45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер з охорони праці, 26-45 р., наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касир . Конта ти: 63-08-71

Майстрам з ви отовлення амінів. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Майстр для ви отовлення сходів дерев’яних, між поверхами. Конта ти: (096) 221-04-49 Майстр для чист и септи а від іл . Конта ти: 68-17-54, (050) 375-18-27 Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр з встановлення ондиціонерів, від 23 до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр приймальної р пи автомобілів, освіта середня базово-автомобільна сфера, знання ПК, 1С, б дов а/м, вміння онс льт вати лієнтів, щодо несправності а/ м, з/п став а +%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Майстр -шляхови . Конта ти: (234) 2-58-72

Маляр . Конта ти: (093) 363-46-46

Касир , можна без досвід , 2 дні через 2 дні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Комерційном дире тор . Конта ти: 63-08-71

. Конта ти: (093)

МАГАЗИН-СКЛАД НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЄ 12 ЕКСПЕДИТОРІВ ДО 27Р. З\П 4000 ГРН. ОПЛАТА ВЧАСНО. КОНТАКТИ: (097) 148-14-39

Касир тор ово о зал . Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Еле трозварювальни , досвід роботи, з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81

Еле трозварювальни 363-46-46

Ло іст з вантажно-автомобільних перевезень, з/п висо а, хороші мови праці. Конта ти: 63-46-99, (096) 933-73-26

Ма ет вальни , володіння «Королдрайв», «Фотошоп», «Адопфлеш», дівчина до 30 р. Конта ти: 68-05-17, 68-05-18

Ковалям, слюсарям-зварювальни ам ованих виробів. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

,

Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Касир тор ово о зал . Конта ти: (253) 5-51-85

Еле трозварювальни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40

Еле трозварювальни , лицювальни підсобни . Конта ти: (067) 340-04-93

Лицювальни , шт ат р , шпа лювальни , майстрам із в ладання бр ів и та пар ет , з/п від 1800 рн. Конта ти: (067) 340-04-93

Комірни

. Конта ти: (253) 5-51-85

Кондитер на оздоблення тортів, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Кондитер . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Конс льтант в осметичн омпанію, основний або додат овий дохід. Конта ти: (050) 945-53-07, (096) 925-08-83 Конс льтант в тор овельн фірм , до 40 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Конс льтант осметичної омпанії, ар’єрний ріст. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Конс льтант середньо о та індивід ально о бізнес , д/р 1 р. Конта ти: (067) 698-50-67 Конс льтант середньо о та індивід ально о бізнес , стаж від 1 ро , з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Конс льтант , основний або додат овий дохід, без оштовне навчання. Конта ти: (050) 173-51-24, (050) 945-53-07 Конс льтант . Навчання. Конта ти: 63-34-19, (097)832-78-00 Косметоло , д/р, спеціальна освіта, від 25 до 40 ро ів, робота позміннна, з/п став а +%. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кравцю, швеї. Конта ти: 63-32-01 Кравцю. Конта ти: (253) 5-51-85 Кранівни

. Конта ти: (096) 485-99-55

Кредитним менеджерам в бан и. Конта ти: (067) 767-13-02 К р’єр , робота по міст , без авто, з/п - при співбесіді. Конта ти: (050) 435-77-02, (068) 346-55-56

КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ТА ЗБУТУ, РОБОТА ПОСТІЙНА,СТАВКА 2100+ПРЕМІЯ. РОБОТОДАВЕЦЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84 К р’єр , без авто, в межах міста, з/п при співбесіді. Конта ти: (050) 435-77-02 К р’єр , рафі вільний. Ві до 30 ро ів, власний с тер або мотоци л. З/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82 К харю в ресторан, тиждень/тиждень, з 12.00 до 24.00. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 К харю в ресторан. Конта ти: (067) 698-50-67 К харю в ш ільн їдальню. Конта ти: 63-33-91 (067) 799-66-93 К харю та бармен в афе за містом. Потижнева оплата та проживання. Конта ти: (067) 362-34-49 К харю, 9.00-18.00, вихідні - с бота, неділя. Конта ти: 64-45-61, (0670 698-50-67 К харю, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru К харю, зі стажем. Конта ти: 26-96-35 К харю, помічни харя, рафі роботи до 23.00, можливо без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55 К харю, помічни харя, рафі тиждень через тиждень. З/п від 500 рн/тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 К харю. Конта ти: (067) 363-85-19 К харю. Конта ти: 43-07-40 Лаборант хімі о-ба теріоло ічно о аналіз , 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Лицювальни , з/п від 1800 рн. Конта ти: (097) 781-94-41 Лі арю-стоматоло .Конта ти: (067) 920-60-71

Ман альни , з/п - 1200 рн/міс. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мані юрниці. Конта ти: 43-05-45 Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86 Мані юрницям. Конта ти: (097) 642-57-41 Мар етоло , дівчина, хлопець до 35 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Машиніст е с аватора. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Машиністам е с аваторів, б льдозерів, авто рейдер ат а, водіїв самос идів, д/р не менше 3 ро ів, ві 25-55 р., медична довід а. Конта ти: (032) 232-38-06 (067) 672-01-94

Менеджер з реалізації б дівельних матеріалів. Конта ти: (097) 832-78-00 Менеджер з ре лами, д/р від 1 ро , в/о. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер з ре лами. Конта ти: 43-22-43

МЕНЕДЖЕРУ З РЕКЛАМИ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662 Менеджер з т ризм , в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, офісної ор техні и, вміння спіл ватись з людьми, ом ні абельність, відповідальність, ор анізація т рів по У раїні та за ордоном. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Менеджер зі зб т (ефірні олії). Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер зі зб т , знання ПК, власне авто, можливі відрядження. Не а ентство. Конта ти: (098) 605-16-46, (095) 046-55-64 Менеджер зі зб т , можливо без д/р, від 25 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер зі зб т . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Машиніст б льдозера, з/п - 130 рн/день. Конта ти: (067) 767-13-02

Менеджер із за півлі, досвід від 2-х ро ів ( омп’ютерний ма азин). Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Медсестрі в стомат- абінет. освіта середня спеціальна, можливо без д/р. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер по т ризм , дівчина 20 ро ів, д/ р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Менеджерам з персонал на виробництві, ві від 35 р. Конта ти: 69-04-31

Менеджер відділ зб т . Прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

МЕНЕДЖЕРАМ З РЕКЛАМИ, ТОРГОВИМ АГЕНТАМ. ВИМОГИ: НАЯВНІСТЬ АВТО. КОНТАКТИ: (067) 363-18-32 Менеджер ( правителю) в роздрібній тор івлі поб товими товарами. Конта ти: (253) 5-51-85 Менеджер в онс льтаційно-тренін овий центр, повна або част ова зайнятість, оплата від рез льтат . Роботодавець. Конта ти: (094) 966-08-20 Менеджер в ресторан, д/р від 1 ро , в/в, 35-50 ро ів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер для роботи з лієнтами в офіс, ві до 40 р., д/р з людьми, можливий н ч ий рафі. роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70 Менеджер з а тивних продаж, ві - 22-35 ро ів, вища освіта, досвід роботи - від 2 ро ів, ПК, знання техні и ведення ділових пер оворів. Конта ти: 62-34-66, (095) 423-04-15, (097) 645-91-30 arturrivne@gmail.com Менеджер з анцтоварів, д/р - 2 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и, д/р, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з персонал , онс льтаційнотренін овий центр, 20-38 р, знання ПК, оплата висо а, не а ентство. Конта ти: (094) 966-08-20 Менеджер з продаж (моло а) з власним авто. ВО, чол від 25 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро ів. Знання ПК,офісних про рам, вміняя вести пере овори, онтроль дебіторсь о- редиторсь ої забор ованості , наявність прав ат «В». ЗП став а + % +відш од ваня ПММ+амортизація. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж автомобілів, наявність вод. прав, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж в тор івельн фірм (офісна робота), від 25 до 40 ро ів, д/р то рівлі (бажано б дматеріали), знання ПК, 1С, вміння вести пере овори. Ком ні абельність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж в транспортн омпанію. Конта ти: (067) 698-50-67 Менеджер з продаж мастил та запчастин.ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро .Відповідальність, цілеспрямованість . ЗП став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж мобільних телефонів, в/о, бажано е ономічна, д/р в продажах від 1 ро мобільних телефонів, ч/ж від 23 до 35 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Менеджер -постачальни з технічною освітою, знання ПК, власне авто. Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46 Менеджер -се ретарю, 20-30 р., знання ПК, ом ні абельність, вміння спіл ватись з людьми, ор анізаційні здібності. Конта ти: (097) 781-94-41 Мережевий мар етин для а тивних людей. Конта ти: (096) 440-85-66 Мерчендайзер на поб тов хімію. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мерчендайзер на поб тов хімію. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мерчендайзер с пермар ет. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Мерчендайзер , ві 19 ро ів, ом ні абельним, ввічливим, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Механі , д/р 5 ро ів, чолові до 55 ро ів, з/ п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-71-81 Мийни на автомий 291-16-69 Мі робіоло 112-74-97

. Конта ти: (097)

. Конта ти: 23-33-09, (067)

Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій. терміново, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, чолові від 22 р, з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій. Терміново. Освіта середня спеціальна. досвід роботи обов’яз овий, від 22 ро ів, з/п висо а на випробов вальний термін від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОРТІБЕН ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА ДО 28Р., З\П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-58 Монтажни ам техноло ічно о стат вання. Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Монтажни ондинціонерів,до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Монтажни по під люченню до іентернет . Конта ти: (098) 052-61-81 Моторист , фарб вальни , діа ност еле трообладнання, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ВІК 18-28Р., З\П - 2600 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

Менеджер з продаж поліетиленових міш ів, д/р обов’яз ово. Конта ти: 23-50-31

М ляр . Конта ти: 5-51-85

Менеджер з продаж , робота в офісі, знання 1С:Б х алтерія. Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39

М’ясни с пермар ет, 3 дні/три, 7.00-19.00, офіційне оформлення. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

37


БІРЖА ПРАЦІ

38

№32 від 24 серпня 2011 ро

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Офіціант , можливо без д/р, ві від 20 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (091) 323-32-82 Офіціант . Конта ти: 26-96-35 Офіціант . Конта ти: (253) 5-51-85 Офіціант . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціант . Конта ти: 43-13-45, 63-66-20 (097) 117-93-20 Охоронни ам, 2 дні через 2 дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

- Конс льтації з працевлашт вання за ордоном та продовження термін переб вання на роботі на 1 рі - Ле алізація до ментів Польщі

РОБОТА В ПОЛЬЩІ Водії ате орії С, Е Спеціалісти на м`ясо омбінат, м.Вроцлав - з/п від 9 зл./ од. (спеціалісти), від 10-11 зл./ од. (фізична праця), в л. проживання та харч вання; Працівни и на збір шампіньйонів - з./п. від 1500 зл./ од. Працівни и на збір ябл - оплата по одинна; То арі верстатів з ЧПК - з/п від 11 зл./ од. Монтажни и метало онстр цій - з/п - від 10 зл./ од. По рівельни и - з/п - від 11 зл./ од. Сантехні и для проведення зовнішніх та вн трішніх аналізаційних робіт - з/п - від 9 зл./ од. Водії на TIR (Прибалти а, Польща) Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави - з/ п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл. Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 10-11 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари) Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь) Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь) Працівни и на перероб риби, м. Гдансь - з/п від 500 .о. Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр арі з/п від 5000 рн. М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт ат ри – з/п від 5000 рн. Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. До лядальниці - з/п від 4500 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн. По оїв и - з/п від 4000 рн. Пе арі - з/п від 4500 рн. Медсестри – з/п від 3500 рн.

Гарант ємо: робоч віз , до менти з польсь их бірж праці, післявиїзне обсл ов вання та оформлення необхідних до ментів

На постійн або тимчасов робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватися мобільним телефо-ном. З/п - 120 рн/день.

Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41 М’ясни

. Конта ти: (050) 413-95-99

На збір врожаю помідор, чолові ам і жін ам 30-40 р. Конта ти: (098) 082-10-15, (063) 199-67-02 На постійн робот потрібні співробітни и на с лад та різноробочі. З/п 120 рн/день. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 На постійн робот потрібні хлопці та дівчата з вмінням орист ватись мобільним телефоном. З\п - 120 рн./день. Конта ти: 43-92-58, (067) 882-93-41 Начальни відділ зб т . чол/жін від 25 до 40 ро ів, д/р на ерівних посадах, (ві онне виробництво). відповідальність, ом ні абельність, вміння вести пере овори. Готовність до відряджень. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Начальни

цех . Конта ти: (256) 4-94-63

Начальни юридичної сл жби, в/о, досвід, бажано чолові , страховий до овір (недержавна стр т ра). Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Начальни юридичної сл жби, досвід, в/ о. Конта ти: (067) 698-50-67 НЕ АГЕНТСТВО. ПРОВОДИМО НАБІР СПІВРОБІТНИКІВ ДО 28Р. В ТОРГОВИЙ ДІМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, З\П - ВІД 1800 ДО 3500 ГРН., ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: 40-09-21, (094) 967-09-21

Няні на один . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25 Оброблювач риби, д/р. Конта ти: 42-01-07 Операторам- асирам, дівчата до 25 ро ів, можна без досвід роботи, доба/дві, 200 рн/ доб . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Оператор автомата для розлив молочної прод ції па ети та плів и, 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та станово . Конта ти: (256) 4-94-63

Охоронни ам. Вахтовий метод, 30 днів через 7, не с димих, бажано з д/р. Проживання, форма - за рах но фірми, з\п - 2400 рн. Конта ти: (063) 415-05-08 Охоронни по міст , з/п - від 1200 рн., 3 дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни , доба через дві, з/п - до 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни , чолові від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (097) 511-40-48 Охоронцю до 25 ро ів. Конта ти: 26-96-35 Охоронцю, від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/ п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (096) 485-99-55 Охоронцю. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25,(067)383-90-69 Охоронцям (Острозь ий р-н), 20-45 ро ів, вахтовий метод, 7 діб/7діб, 120 рн./доба. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Охоронцям, ба ато видів охорони в Рівненсь ом р-ні, Києві, Житомирі. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67 Охоронцям, вахтовий метод, біля Рівно о. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Охоронцям,подобово або вахтовий метод (Львів, Київсь а обл, доро а, проживання, харч вання за рах но роботодавця). Конта ти: (067) 698-50-67 Пе арю, хлібоб лочних виробів, жінці, д/р до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 90 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пер

арю, д/р. Конта ти: 22-14-32

Оператор ПК, адміністратор в пер арню, менеджерам. Конта ти: 43-85-03 (067) 107-99-31

Пер арю- ніверсал , досвід роботи, вміння робити зачіс и. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34, (050) 673-76-84

Оператор по виробництв па етів, па вальни . Конта ти: 23-50-31

Пер арям з д/р, з/п - %. Конта ти: (097) 951-90-92

Оператор -адміністратор ,з/п - 120 рн/доба, доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п - 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор -нала одж вальни швейних машин, ар’єрний зріст, знання ан л. або порт . мови. Конта ти: (067) 698-50-67 Оператор . Конта ти: 63-08-71 Ор анізатор шо -про рам за с місництвом, вільний рафі роботи. Конта ти: (066) 200-22-23 Офіс-менеджер , жін а з д/р, знання ПК, офісної техні и, з/п висо а. Конта ти: (067) 767-13-02 Офіс-менеджер ,з д/р, від 20-40 ро ів, знання про рам office, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

Мі рація та працевлашт вання в Канаді:

Офіс-менеджер , можливо без д/р, ві 20-40 ро ів, знання ПК, з/п за домовленістю. Конта ти: (091) 323-32-82

- оформлення до ментів - оформлення імі раційно о лопотання - йо о подача з метою здоб ття постійно о місця проживання всієї сім`ї

Офіціантам в по ер- л б, бармен , проживання в с.Бабин, Гощансь ий р-н. Конта ти: (067) 698-50-67

Офіціантам в отельно-ресторанний омпле с. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Офіціантамв піцерію. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Офіціантам, 3 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Офіціантам, барменам та харям з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Графі позмінний, з/п до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіціантам, барменам, поварам. Конта ти: (063) 713-80-04 Офіціантам, харям, ман альни . Без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54 Офіціантам. Конта ти: (067) 363-85-19 Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Офіціант , з/п 1500 рн. Конта ти: (067) 698-50-67

Пос домийниці, з/п - від 1000 рн., тиждень через тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пос домийниці. Конта ти: (067) 738-44-31 Прас вальни , з/п 100 рн/день. Конта ти: 43-03-48, 43-03-49 Працiвни ам для навчання персонал . Вi 20-45 р. н ч ий /р. Можливо без д/р. Можливо без д/р. Терміново. Конта ти: (096) 730-58-33, (093) 760-17-34 Працевлашт вання за різними ва ансіями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

ПЕРУКАРЯМ ТА МАНІКЮРНИЦІ. КОНТАКТИ: 64-56-94, (067) 727-39-62 Пер арям, (спеціалістам на чоловічі, жіночі та дитячі зачіс и). д/р, відповідна освіта. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Пер арям, мані юрницям. Конта ти: 62-60-30 Пер

арям. Конта ти: (097) 642-57-41

Підсобни ,з/п 1500 -2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81 Підсобним робітни ам, 3 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Плиточни ам, 1000 в.м. Конта ти: 664-45-61, (067) 698-50-67 Плиточни ам, аменярам. Конта ти: (067) 698-50-67 Плиточни ам, шт ат рам, малярам для роботи в м. Київ. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Плиточни ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Плиточни , майстр пічни баню). Конта ти: 43-02-30

( амін р б а в

Працівни ам с лад . Ві : 18-50 р. Конта ти: (096)899-52-95 Працівни в майстерню по ремонт вз ття. Конта ти: (096) 372-24-80 Працівни в мереж швид о о при от вання. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

ПРАЦІВНИКУ ЗАМІНИ МАСТИЛ, РІЗНОРОБОЧОМУ, ПРОДАВЦЮ МАСТИЛ, АВТОЗАПЧАСТИН. КОНТАКТИ: (050) 375-15-31

Прибиральниці на с лад, жінці пенсійно о ві , постійне місце роботи, з/п 1000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, по оївці, доба через 2, з/п від 100 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, пос домийниці. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, с хе та воло е, вранці, 85 в.м. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Прибиральниці-пос домийниці в ресторан. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Прибиральниці-пос домийниці. Конта ти: (067) 698-50-67 Приймальни вторсировини. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальни замовлень в хімчист , з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальни замовлень в хімчист , з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальни замовлень, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальни (253) 5-51-85

молочної прод ції. Конта ти:

Про раміст 1С, досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю (одя , вз ття). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю біж терії з нат рально о аміння, приваблива зовнішність. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю в «Се онд Хенд», з/п від 1400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю в б ті , ві до 35 ро ів, досвід роботи з жіночим одя ом. Конта ти: (067) 698-50-67 Продавцю в б ті , досвід роботи, приємна зовнішність. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67 Продавцю в ма азин промтоварів, знання ПК. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67, Продавцю в прод/ма азин, бажано з досвідом роботи, з/п став а + %. Конта ти: (097) 511-40-48 Продавцю в продовольчий ма азин, в л.С.Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25

По оївці. Конта ти: 26-96-35

Продавцю в салон меблів, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

По рівельни ам б дівельним та монтажни ам на елев систем опалення. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34

Продавцю живо о пива, 21-30 ро ів, два дні/ два. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

По рівельни ам, в центрі міста. Конта ти: (050) 655-98-02

Продавцю жіночо о одя , з/п - став а+%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни ам харя, 18-21 рі , можна без д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Помічни ерівни а офіс , ві 20-40 р., в/о, знання ПК, висо а оплата. Не а енція. Конта ти: (067) 450-31-70 Помічни харя, д/р, охайність. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Помічни харя, з/п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Продавцю на речовий рино . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю на речовом рин по в л.Зам овій. Конта ти: (095) 442-81-77 Продавцю на рино «Андріївсь ий». Конта ти: (067) 698-50-67

Продавцю на рино Андріївсь ий (прод ти харч вання), 8.00-20.00. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Поварам. Конта ти: (050) 920-13-06

Помічни ерівни а офіс , до 45 ро ів, досвід в ор анізації, он рс, ідна з/п, роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70

Продавцю на ри- риль, до 50 р., з/п - 600 рн/тижд. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Працівни ам на ви отовлення бр ів и, з/п 60 рн/день. Конта ти: (067) 698-50-67

Продавцю в прод товий Конта ти: (096) 477-77-13

. Конта ти: 45-01-45, (067)

Продавцю морозива. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Продавцю на рино «Ди о о», продаж верхньо о одя , ви ідні мови. Конта ти: 23-08-60, (098) 515-21-62

Плиточни , шт ат р , маляр для роботи в Києві. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

По рівельни 381-14-73

Продавцю ла о-фарбової прод ції, чолові бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Працівни ам в майстерню з ремонт поб тової техні и без досвід роботи, 23-35 р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Прибиральниці на с лад на неповний робочий день. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Пер арю- ніверсал та мані юрниці, адміністратор . Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

Оператор , фас вальни . Конта ти: (067) 993-68-95

Пос домийниці в столов , з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцям, чолові и 21-50 р.. д/р, сл жба в ЗСУ, по міст доба/дві, три; вахта (Житомир) місяць/місяць, охорона а/м, фабри а, проживання без оштовне, з/п 2400 рн/міс. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

станов и. Конта ти:

Оператор швейних машин, позмінно. Конта ти: (067) 698-50-67

Пос домийниці в їдальню, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40

Прибиральниці на неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пер арю, мані юрниці. Конта ти: (097) 383-13-52

Оператор форм вально о прес ( ідро-пресовані бло и). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю вітів в б ті , дизайнерсь і здібності. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

харя. Конта ти: 64-45-61, (067)

Охоронцям, доба/дві, або ніч/дві, офіційне оформлення, чолові и до 47 ро ів, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Оператор отельні в деревообробний цех, день через два. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 мийної

Помічни 698-50-67

Прибиральниці на виробництво. Конта ти: 24-57-64

Оператор КІПіА, можна без досвід . Конта ти: (098) 052-61-81

Оператор 5-51-85

Продавцю анцтоварів, три дні через три, з/ п – 45 рн+%, до 30 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцям, державна робота, хлопці до 35 ро ів, обов’яз ова сл жба в армії. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Пер арю, мані юрниці, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

- Навчання в Польщі - вища ш ола ( ніверситет), м. Лодзь - Навчання, стаж вання для медсестер в Німеччині - Запрош ємо на реєстрацію на 2011 рі про рам Work&Travel. - AU-PAIR, США, АВСТРІЯ

Охоронни ам, чолові ам і жін ам, 23-45 р., вахта 14 днів по території У раїни, працевлашт вання, і проживання без оштовно, з/п 1500-2000 рн. за вахт . Конта ти: (0362) 60-90-35, (067) 234-66-04

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ма азин.

Продавцю з виїздом на райони до 30 ро ів. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13 Продавцю з досвідом роботи, без ш ідливих звичо , з/п став а + %. Конта ти: (097) 080-53-88 Продавцю 290-01-94

ави і чаю. Конта ти: (096)

Продавцю анцтоварів, бажано д/р. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю на рино Ди о о та «Андріївсь ий». Конта ти: 64-45-31, (098) 455-84-05 Продавцю на рино . Конта ти: (067) 698-50-67 Продавцю пива, 2 дні через 2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю поб тової техні и. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю поб тової хімії в іос (рино ). Конта ти: (097) 155-79-69 na6717@yandex.ru Продавцю продовольчих товарів, 4 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Продавцю продовольчих товарів. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Продавцю продовольчих товарів. 2 чол. Конта ти: (250) 2-10-57 Продавцю продовольчих товарів. Радивилівсь ий ЦЗ. Конта ти: (233)4-13-20 Продавцю продтоварів. Конта ти: 23-61-88 (067) 764-51-39 Продавцю 45-01-45

відділ «чай- ава». Конта ти:

Продавцю хлібоб лочних виробів, на рин . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, жін а від 20 ро ів, бажано досвід роботи, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82 Продавцю, прод това р па, з 9 до 17. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, сантехні а, знання ПК. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, стаж роботи. Конта ти: 23-00-67 Продавцю- онс льтант в зоома азин, позмінно, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю- онс льтант в омп’ютерний ма азин, досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю- онс льтант в ма азин б дматеріалів, досвід, офіційне працевлашт вання, 22-45 ро ів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю- онс льтант з продаж чоловічо о та жіночо о одя в ТЦ «Е ватор», досвід роботи обов’яз ово. Конта ти: (093)733-10-93

ПРОДАВЦЯМ, ОФІЦІАНТАМ, КУХАРЯМ, ПОМІЧНИКАМ КУХАРЯ. КОНТАКТИ: (098) 258-16-19 Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п - при співбесіді. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Продавцю- онс льтант , бажано з д/р, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Продавцю- онс льтант , в с пермар ет, непродовольчі товари, до 25 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю- онс льтант . З/п 80-160 рн/ день. Конта ти: (097) 832-78-00

ПРОДАВЦЯМКОНСУЛЬТАНТАМ, МОЛОДИМ, ПЕРСПЕКТИВНИМ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ ЛЮДЯМ, ВІКОМ 18-27 РОКІВ, З/П 600-900 ГРН/ ТИЖДЕНЬ + %. КОНТАКТИ: (097) 155-88-42 Продавцю- онс льтатнт молодіжно о стильно о одя , ві 20-30 р., д/р. Конта ти: 46-04-37 Продавцю. Конта ти: (098) 470-15-40 Продавцю. Конта ти: (098) 052-61-81 Продавцям в ма азин. Бажано з д/р. З/п від 900 рн./тиждень. Конта ти: 43-85-03, (067) 107-99-31 Продавцям в продовольчий ма азин. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26 Продавцям, необтяженим сім’єю, в афе, вахтовий метод, с.Дібрівсь , Зарічненсь ий р-н. Конта ти: (097) 462-24-69 Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю анцтоварів, д/р - 2 р., з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцям- онс льтантам в ма азин б дматеріалів, д/р, офіційне працевлашт вання, 22-45 ро ів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю анцтоварів, д/р 2 р, з/п 2000 рн. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцям- онс льтантам, з/п 2100 рн. Конта ти: (050) 835-23-82


БІРЖА ПРАЦІ

№32 від 24 серпня 2011 ро Продавцям. Конта ти: (067) 363-85-19 Про ладальни мережево о обладнання в інтернет-ма азин. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Промо терам, 18-30 р., досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Промо терам. Конта ти: (050) 835-23-82 Промо тер в страхов омпанію, ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прораб на б дівництво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПЛИТОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, ГИПСОКАРТОНЩИКИ) ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА ОБЪЕКТЫ В ИВАНО-ФРАНКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ. З/П, ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. КОНТАКТЫ: (063) 615-10-23, (067) 233-87-14

. Конта ти: (256) 4-94-63

Рамни

. Конта ти: (256) 4-94-63

Тор овом представни Конта ти: (067) 448-74-06

, д/р, з авто.

Б дь-я робот , хлопець. Конта ти: (096) 618-66-01

Слюсарю-ремонтни , еле три . Графі роботи та оплата за домовленістю. Конта ти: 62-56-56, (067) 363-38-00

Тор овом представни , д/р, можна без авто, з/п - 5000 рн., можна без авто, (поб това хімія). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я , 3 хлопці, 22 ро и. Конта ти: (098) 533-86-80

Тор овом представни , до 30 ро ів, д/р, наявність а/м, з/п від 3500 рн. Конта ти: (050) 356-39-71

Б дь-я , бажано офісн , дівчина 25 ро ів, в/ о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 613-26-54 natakuhpil@mail.ru

Тор овом 958-75-75

Б дь-я , р па ст дентів. Конта ти: (096) 698-27-90

Слюсарю-ремонтни 5-51-85 Слюсарю-сантехні (067)390-31-82

. Конта ти: (253)

. Конта ти: 69-51-94,

Слюсарям-вентиляційни ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Спеціалістам з ремонт омп’ютерів, в/о технічна, д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення). Чол від 25 ро ів, досвід в даній сфері обо’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Радіомонтажни , д/р, офіційне працевлашт вання. З/п - при співбесіді. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Рамни

Слюсарю-монтажни вентиляційних систем, з/п висо а. Конта ти: (067) 738-44-31

Спеціаліст з повернення бор ів, д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 3000 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19 Спеціаліст з продаж . Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39 Спеціаліст онта т-центр , дівчата 22-30 ро ів, з/п від 1000 рн./місяць, + преміальні. Конта ти: (066) 200-22-23

Ре іональном менеджер , чолові , знання ПК, власне авто. Не а ентство. Конта ти: 23-33-09, (098) 605-16-46, (095) 046-55-64 Реда тор , видання ж рнал , д/р - від 3 р., оплата висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Співробітни ам в офіс, вимо и: в/о е ономічна, манітарна, ві до 45 р., різні ва ансії, он рс, достойна оплата. Не а ентство. Конта ти: (094) 966-08-20 Столяр , д/р, з/п - 4000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Столяр -верстатни на виробництво, терміново, офіційне працевлашт вання, ртожито 150 рн/міс., з/п 5000-7000 рн. Конта ти: (044) 412-69-42

РЕКЛАМНОМУ АГЕНТУ. КОНТАКТИ: 625-635, 634-662

Столяр . Конта ти: (093) 363-46-46

Ріелтор в а ентство нер хомості. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Різальни по метал . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Різальни та стропальни метал , з/п 15 рн./ од. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Столяр . Конта ти: (097) 544-01-22 Сторож -різноробочом , день через два, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ РАБОТЫ В КИЕВЕ И ХАРЬКОВЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МОКРОМУ ФАСАДУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. З/П ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. КОНТАКТЫ: ХАРЬКОВ, (050) 303-48-53, КИЕВ, (067) 508-70-52

Різноробочим виробничий цех. молодим хлопцям, освіта середня, д/р не обов’яз овий. Навчання на місці. Ком ні абельність, цілеспрямованість, бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

С первайзер , 25-30 р., з/п - 2500 рн. +%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Різноробочим, вантажни ам на металобр хт. Конта ти: (067) 698-50-67

С первайзер , ондитерсь а Конта ти: (050) 438-47-41

Різноробочим. Ві 18-35 ро ів. Оплата потижнево. Іно ороднім надається житло. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13

Тамади. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096)202-90-25

Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ТАНЦІВНИЦЯМ І ОФІЦІАНТКАМ ДЛЯ РАБОТИ В НІЧНОМУ КЛУБІ. КОНТАКТИ: (066) 243-24-25

Різноробочом , з/п – 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочом , підсобни , з/п 1500-2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81

Технічном спеціаліст в області ПК. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 То арю, фрезер вальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Робота для чолові ів. З/п потижнево. Конта ти: 45-00-17 Робота через мереж Інтернет. Реєстрація без оштовна: http://fiftrys.com/?ref=2852401. Конта ти: (0365) 43-28-67, (098) 826-46-34

То арю-шліф вальни , терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 То арю. Конта ти: (253) 5-51-85 Тор овим а ентам з власним а/м, 21-32 р., досвід. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Тор овим а ентам, прод Конта ти: (067) 958-75-75

РОБОТУ ДЛЯ МОЛОДІ ТА СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ, ВІЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ, КАР’ЄРНИЙ ЗРІСТ, СТАВКА 120-150 ГРН./ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 40-07-64 (097) 155-88-42

ти харч вання.

Тор овим а ентам. Конта ти: (067) 360-79-77 Тор овим а ентам. Конта ти: (096) 656-79-79

ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ТА

Робот людям з власним авто, ідна з/п, автострах вання. Конта ти: (067) 934-31-33 Робот на дачі чолові старшо о ві Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73

р па.

Телефоніст -диспетчер на сл жб та сі. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

РОБОТА + НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ МОЛОДІ-ПРОГРАМА «АU-PAIR» (НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ). ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ЛІЦ. МПСПУ АВ №362766 ВІД 18.10.07 Р. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07

.

Робот по до ляд за інвалідом, в р-н 12 ш оли, оплата по одинно. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70 Робот , з педа о ічною освітою, ві ом від 30 до 50 ро ів Конта ти: 43-91-89, (093) 876-72-70 Роз ладач ле ал. Конта ти: (253) 5-51-85 Сантехні ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Се ретарю в офіс, д/р, знання ПК, офісної техні и, в/о, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Се ретарю дире тора, д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: (067) 767-13-02

Б дь-я , два чолові а, можна разов . Конта ти: 62-82-07, (096) 153-78-05

Тра торист , з/п 3000-4000 рн. Конта ти: (067) 698-50-67

Б дь-я , дівчина 21 рі , д/р в тор івлі, дистриб’ютор, ом ні абельна, КА прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 794-01-14

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ: ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ (З\П - 2600 ГРН.), ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА (З\П - 3000 ГРН.). ГРАФІК РОБОТИ: ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

ЕКСПЕДИТОРАМ, ВІК ВІД 18 ДО 37 РОКІВ, СТАВКА 2400+%, РОБОТОДАВЕЦЬ. КОНТАКТИ: 40-07-65 (098) 032-22-84 Тор овим представни ам, авто. Конта ти: (067) 698-50-67 Тор овим представни ам, з авто, ненормований робочий день, з/п від 3500 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ, ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ВІК 18-37 РОКІВ. РОБОТОДАВЕЦЬ, З/П СТАВКА 2400 ГРН. + %. КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84

Б дь-я , жін а 45 ро ів. Конта ти: (098) 907-32-35,(063)627-09-36

Фас вальни ам прод тів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я

Фас вальниці спецій. Конта ти: (098) 052-61-81 Фас вальницям, жін и до 55 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 052-61-81 Фінансовом онс льтант в бан , з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Чолові ам на виробництво. Конта ти: (067) 306-89-64 Чолові , я ий вміє в’язати віни и для бані. Конта ти: (097) 781-94-41 Шашлични

. Конта ти: (067) 422-64-24

Швач ам. Конта ти: (250) 2-10-57 Швачці на виробництво. Конта ти: 24-02-98 Швачці, 6 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Швеї, з д/р та без, з/п 1500 рн + % соц.па ет, рафі роботи з 8.00 до 17.00. Конта ти: (067) 767-13-02 Швеї, терміново. Роботодавець. Конта ти: (096) 445-69-41 Швеям, збірни ам а сес арів для тварин, чолові ам і жін ам, з/п висо а, терміново. Конта ти: 24-02-98 Швид ий та я існий підбір працівни ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Шеф- харю, д/р, охайність, порядність. З/ п - 2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Шеф- харю, з/п 2000 рн. Конта ти: (067) 698-50-67 Шеф- харю, офіціантам. Конта ти: (067) 698-50-67 Шиномонтажни . Бажання працювати. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Слюсарю-механі на СТО по обсл ов ванню вантажних автомобілів. Конта ти: (096) 933-61-16

Тор овом представни з власним а/м та без, д/р ві тор івлі від 2 ро ів, знання ре іон та рин ал о ольних напоїв, з/п з а/м 3000 +%, без а/м 2000 рн+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Тор овом представни р. Конта ти: 61-06-33

з власним а/м, д/

Б дь-я , жін а 52 ро и. Конта ти: (096) 235-43-25 Б дь-я , жін а 53 ро и. Конта ти: (097) 127-81-17 Б дь-я , жін а, 32 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 031-40-56 Б дь-я , жін а, 35 р. Інтим не пропон вати. Конта ти: (093) 534-84-10 Б дь-я , жін а, 36 ро ів. Інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26 Б дь-я , жін а, 38 р., відповідальна, працьовита. Конта ти: (096) 215-32-08 Б дь-я

, жін а, 45 р. Конта ти: 28-91-34

Б дь-я , жін а, 50 ро ів. Конта ти: (097) 290-10-02 Б дь-я , офісн , висо ооплач ван , дівч. 23 р., знання ПК, базових про рам, вн тр. і зовн. до ментації. КА і мереж. мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84 Б дь-я , пов’язан з облі ом та дитом. Ст дент, 4 рс, без д/р, з переведенням на інплан, є бажання працювати. Конта ти: (097) 107-38-71 Б дь-я , позмінн , .жін а 40 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 811-40-09 Б дь-я , постійн , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Б дь-я , ст дент 4 рс . Конта ти: (097) 732-78-47 moldavchyk@i.ua Б дь-я , ст денти. Конта ти: (067) 360-60-69 Б дь-я , хлопець 22 р., в/о., знання ПК, терміново. Конта ти: (096) 698-27-90 Б дь-я , хлопець 25 ро ів, в нічн змін . Конта ти: (096) 593-41-61 Б дь-я , хлопець 25 ро ів. Конта ти: (098) 561-51-96

.о.,

Працівни и на пилорам Заробітна плата - від 700

.о., проживання - надається.

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт) Заробітна плата - від 700

Працівни Заробітна плата - від 600

.о., проживання - надається.

в пральний цех .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів) Місце праці - Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння орів фермерсь і осподарства

Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Шт

ат рам. Конта ти: (067) 698-50-67

Шт ат р з досвідом роботи на шт ат рній станції «Putz-Master». Конта ти: (067) 698-50-67 Ювелір з досвідом роботи лиття, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 265-20-12

5.1.2. Ш аю робот Автошпа лювальни а, фарб вальни а. Конта ти: (098) 714-06-76 Адміністратора в пер арню, в/о, порядність. Конта ти: (096) 235-43-25 Адміністратора, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59 Архіте тора, досвід роботи 4 ро и. Вільне володіння омп’ютером (ArchiCAD, AutoCAD, 3Ds Max, Photoshop, CorelDRAW). Конта ти: (097) 587-35-44 Бармена, жін а, 30 р., освіта за спеціальністю, стаж роботи. Конта ти: (097) 689-16-58 Бетонярів, по рівельни ів або різноробочих. Конта ти: 62-82-07, (096) 153-78-05 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41

Б дівельни а, д/р. Конта ти: (098) 997-96-26

Слюсарю-зварювальни ованих виробів, з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

, жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-24-49

свіжої морсь ої риби

Б дь-я , хлопець 29 ро ів. Конта ти: (095) 045-21-53

Шт ат рам, шпа лювальни ам, по рівельни ам, лицювальни ам. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34

Тор овом а ент по міст з досвідом роботи. Конта ти: 68-24-37, (067) 354-40-03

Слюсарю-еле три , доба через 2, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я

Різноробочі на оброб

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі

Системном адміністратор , знання 1С%, ом ні абельність, з/п 1900 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Тор овом а ент , сфера - прод ти харч вання, д/р - від 1 ро . З/п - став а + відсот и. Компенсація за проїзд по міст . Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34

, жін а 50 ро ів. Конта ти: 26-50-71

Заробітна плата - від 6000 рн., проживання - надається. При собі мати резюме

Б дь-я , хлопець 29 ро ів, ат. Б. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 20-38-12, (096)842-22-02

Слюсарю з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и. Конта ти: (253) 5-51-85

Б дь-я

Координатор із знанням польсь ої та ан лійсь ої мов, польсь ої та німець ої мов, ПК

Шпа лювальни , рихт вальни на СТО, бажано досвід. Конта ти: 64-45-61 (067) 698-50-67

Тор овом а ент з власним авто. Конта ти: (067) 384-70-56

Тор овом а ент , з д/р, ві від 22 ро ів, чол/ жін, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

Б дь-я , жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61

Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Б дь-я , хлопець 28 ро ів, через день. Конта ти: 5-24-96, (096) 460-39-93

Се ретарю-діловод , д/р, в/о. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Тор овом а ент , з д/р, відповідальним, чол/жін. Конта ти: (097) 511-40-48

, жін а 45 ро ів. Конта ти: 25-89-47

Респ блі а Польща

Шпа лювальни автомобілів, чол. 24-40 р., можна без досвід . Конта ти: (098) 052-61-81

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096)622-27-16

С ладальни меблів, д/р, без ві ових обмежень. З/п - став а + %. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Б дь-я , жін а 37 р, д/р б х алтера, продавця, знання ПК. Конта ти: 23-39-28, (096)368-56-63

Фасадни ам, монолітни ам. Конта ти: (067) 197-95-70 yanchukkolya@mail.ru

Тор овим представни ам. Конта ти: 63-08-71

С ладальни меблів, в інтер’єрний салон. Конта ти: 63-35-85

Б дь-я , жін а 36 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26

Б дь-я , жін а 38 ро ів. Конта ти: (097) 005-63-28

Се ретарю, в/о, д/р, ввічлива, дисциплінована, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

Тор овом а ент по міст , тор івля пивом, д/р обов’яз ово. Конта ти: 68-24-37, (067) 354-40-03

Б дь-я , дівчина 23р. Конта ти: (096) 653-02-62

Фарб вальни деревини в деревообробний цех, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Х дожни , вимо и: арна творча ява. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Столяр . Конта ти: (097) 645-49-56

, 4 хлопці. Конта ти: (097) 671-65-44

, д/р. Конта ти:

Тор овом предствани (098)598-98-82

Флорист , д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Столяр . Конта ти: (256) 4-94-63

Рихт вальни , автозварювальни , автомобілів. Конта ти: (050) 537-58-38, (096) 387-12-52

представни . Конта ти: (067)

Б дь-я

39

Б дівельни а. Конта ти: (098) 997-96-26 Б дівельни а. Конта ти: (098) 997-96-26 Б дівельних спеціальностей, чолові , 32 р. Конта ти: (098) 473-31-47

Б дь-я , хлопець 31 рі , без ш ідливих звичо . Конта ти: (096) 181-52-22 Б дь-я , хлопець ві ом 18 ро ів. Роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: м. Д бно (097) 907-14-28 Б дь-я , хлопець, 19 р., можливо на б дівництві або вантажни лм. Конта ти: (098) 811-40-29 Б дь-я , хлопець, 23 р. Конта ти: (098) 056-78-00 Б дь-я , хлопець, 24 ро и, в нічн змін . Конта ти: (096) 489-01-83 Б дь-я 26-25-31

, хлопець, 28 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , хлопці-ст денти. Конта ти: (097) 311-89-33 Б дь-я , хлопці-ст денти. Конта ти: (097) 311-89-33 Б дь-я 56-36-58

, чолові

35 ро ів. Конта ти:

Б дь-я , чолові 35р. Конта ти: 23-24-27, (067) 714-62-25, (096) 570-14-97 Б дь-я , чолові 37 р., є водійсь і права ат.»В». Конта ти: (097) 068-70-97 Б дь-я , чолові 37 ро ів. Конта ти: (096) 471-55-68 Б дь-я , чолові 40 ро ів, тимчасов , постійн . Конта ти: 24-12-53, (098) 919-63-08 Б дь-я , чолові 50 ро ів, ат. В, С. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Б дь-я , чолові 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (098) 803-62-75

Б дь-я , чолові , в/о, рафі роботи зран до обід . Конта ти: (067) 607-84-18

Б дь-я за с місництвом, молодий чолові , в/о. Конта ти: (067) 364-43-01

Б дь-я

вдома. Конта ти: (099)

Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві та б дин ах для престарілих Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

в сім’ях .о.,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом фрезер вальни и

металах,

Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на ізоляцію та

.о.,

теплення тр б

робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

з в/о. Конта ти: (067)

, чолові . Конта ти: (096) 518-86-77

Б дь-я , чолові . Конта ти: 62-82-61, (067) 672-57-35 Б дь-я

, чолові . Конта ти: (097) 047-08-31

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (067) 150-58-48

Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б дь-я

. Конта ти: (096) 884-75-50

.о.,

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін.

Б дь-я , чолові 364-43-09

Б дь-я з поденною або потижневою оплатою, жін а, 38 р. Конта ти: (096) 215-32-08

Б дь-я робот 034-34-26

Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

Б дь-я , чолові 55 ро ів, відповідвльний, без ш/з. Конта ти: 28-43-45

Б дь-я , чолові , в/о інженераеле три а, 5 р. дост п . Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96

Б дь-я на неповний робочий день, жін а 34 р. Мережевий мар етин та інтим не пропон вати. Конта ти: (063) 853-25-79

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

Б дь-я або еле три а по змінах. Конта ти: (097) 645-68-39

Б дь-я за с місництвом, чолові . Конта ти: (067) 364-43-01

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

.о.,

До ляд за нор ами Робота на птахофермах заробітна плата 5000 рн.

Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс З інця люто о 2011 ро проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.


БІРЖА ПРАЦІ

40 Б дь-я

. Конта ти: (096) 110-29-88

Б х алтера за с місництвом, юридична і фізична особа, здача звітності. Конта ти: (096) 639-71-13 Б х алтера, 1С, звітність, д/р 10 р. Конта ти: 26-00-43 Б х алтера, 1С, звітність, д/р 10 р. Конта ти: 26-00-43 Б х алтера, в/о, д/р. Конта ти: (098) 811-40-09 Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44 Б х алтера, досвід роботи 10 ро ів. Конта ти: 26-00-43 Б х алтера, е ономіста, д/р, знання ПК. Конта ти: 62-10-54, (098) 449-65-63 Б х алтера, знання 1С Б х алтерія, за альна система, єдиний подато , фі сований подато , здача звітності. Конта ти: (096) 556-09-33 Водія ат. «В», «С», «Д», «Є», д/р, по У раїні. Конта ти: (098) 289-64-00 Водія ат. А, Б, Ц, чолові 30 ро ів. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Водія ат. Б, Ц, Д, Є, чолові 30 ро ів. Конта ти: (067) 170-23-34, (093) 878-20-44 Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65 Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 63-22-25 Водія ат. В,С,Е, ві 30 ро ів, д/р 8 ро ів. Конта ти: (098) 821-92-70 Водія, 2 власних вантажних а/м, Газель 1.5 т/т, ЗІЛ бортовий 3 т/т. Конта ти: 62-76-48, (067)909-03-61

Водія, ат «В». Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98 Водія, ат В,С, хлопець 19 ро ів. Конта ти: (097) 591-65-83 Водія, ат. «В», «С», «D», «Е», стаж 18 ро ів, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 254-29-00 Водія, чолові , 45 р., стаж роботи 25 р. Конта ти: 43-87-81, (097) 968-78-73 Водія-е спедитора, власний мі роавтоб с, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-21-73, (097) 033-84-81 Водія-е спедитора, ат «В», «С», д/р. Конта ти: (097) 279-39-35 Водія-е спедитора, менеджера, д/р в тор івельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098)229-05-22 Головно о б х алтера, б х алтера, д/р 4 ро и в ромадсь ом харч ванні, отельном бізнесі.Конта ти:(096)688-81-81,(099)937-09-16 Головно о б х алтера, б х алтера, чолові , 33 р., д/р всіх видах діяльності, знання ПК дос онало. Конта ти: 26-90-71, (097) 554-72-12 Головно о б х алтера, на неповний робочий день або за с місництвом, д/р, знання ПК, 1С Б х алтерії. Конта ти: (097) 298-22-94 Головно о інженера або оловно о механі а, в/о, стаж роботи 20 р., посвідчення відповідальної особи за азове осподарство, охорони праці отлонадзор . Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70 Диспетчера, ві до 30 р., знання ПК, ом ні абельність Конта ти: 60-80-26

Еле три а, майстра з встановлення ондиціонерів, омірни а. Конта ти: 20-46-49 Еле три а, сантехні а, сторожа, чолові 47 ро ів, д/р. Конта ти: 26-61-46, (067) 456-93-52 Еле тромонтажни а-слюсаря, чолові . Конта ти: (097) 618-55-32 Інженера водопостачання, водовідведення, після за інчення ніверситет . Конта ти: 62-99-65, (067) 857-23-45, (098) 205-84-83 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МАССАЖ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. ИСПРАВЛЯЮ ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ У ДЕТЕЙ: КРИВОШЕЯ, ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, ПЛАСКОСТОПИЕ, СКОЛИОЗ. ПРОВОЖУ ЛЕЧЕБНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ. В\О, ОПЫТ РАБОТЫ 3 ГОДА. КОНТАКТИ: (066) 047-80-28

К р’єра, з/п від 2000 рн. Конта ти: (093) 155-90-13 Антон Лі аря по передрейсовом о ляд лі арів, є сертифі ат. Конта ти: (050) 537-59-51 Медсестри, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59 Няні по до ляд за дитиною, педа о ічний стаж в дитячом сад 22 ро и. Конта ти: (067) 664-91-13 Няні по до ляд за дитиною. Конта ти: (067) 664-91-13 Няні, до лядальниці, вір юча порядна жін а 38 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 005-63-28

№32 від 24 серпня 2011 ро Оператора ПК, продавця омп’ютерної техні и, в/о, знання ПК, офісної техні и, про рам MS Office, Internet. Хлопець, 22 ро и. Ввічливий, відповідальний. Конта ти: (096) 126-73-10 sergmolot2007@rambler.ru

Прибиральниці на неповний робочий день. Конта ти: (067) 724-03-75

Робот на неповний робочий тиждень або день, хлопець. Конта ти: (096) 477-22-81

Прибиральниці офісних приміщень та б дин ів. Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63

Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29

Прибиральниці, або б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (096) 881-98-46

Робот по до ляд за дитиною, чи за людиною похило о ві , на не повний день. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

Офіс-менеджера.Конта ти: (067) 289-87-85 Офісн , дівчина 24 ро и, в/о е ономічна, орист вач ПК, знання офісної техні и, відповідальна, ом ні абельна, бажання вчитись. КА не т рб вати. Конта ти: (097) 481-57-21 Офісн , дівчина 24 ро и, в/о, е ономічна, досвід роботи продавця, оператора, знання ПК, КА не т рб вати. Конта ти: (097) 481-57-21 Офісн , жін а, знання ПК, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07 Офісн , продавця пром р пи, няні, до лядальниці, жін а, знання ПК, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07 Охоронця вільний час. Конта ти: 24-25-07, (097)034-02-00 Охоронця, в нічний час, відповідальний, без ш/з, є д/р. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Охоронця, жін а 52 ро и, д/р. Конта ти: 24-71-29, (067) 363-65-29 Охоронця, позмінно, чолові , 39 ро ів, без ш/ з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59

Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці, вранці, ввечері. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, до лядальниці, порядна жін а. Конта ти: 62-72-76 Прибиральниці, пос домийниці, двірни а. Конта ти: (096) 669-68-85 Прибиральниці, вечірній час. Конта ти: (098) 071-29-79 Прибиральниці. Конта ти: (097) 603-54-80 Прибиральниці. Конта ти: (095) 935-17-23 Продавця в б ті , дівчина 24 ро и, відповідальна, швид о вч сь, в/о е ономічна, знання ПК. Конта ти: (097) 481-57-21 Продавця пром- або прод р пи, д/р, жін а, 40 р. Конта ти: 64-18-65, (098) 572-99-62 Продавця промтоварів в приміщенні, жін а, в/о, знання ПК. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07 Продавця промтоварів, реєстратора або б дь-я . Конта ти: (097) 263-20-12

Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51

Продавця, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59

Няні, домо осподар и, бажано з проживанням. Жін а, 50 р., порядна, а ратна. Конта ти: (097) 821-57-87

Охоронця. Конта ти: (063) 573-33-09, (098) 611-92-86

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Домо осподар и. Конта ти: (067) 664-91-13

Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96

По до ляд за інвалідом або хворими. Житлом забеспечена. Конта ти: 24-32-86, (066) 094-43-65

Продавця, жін а, 50 ро ів. Конта ти: (097) 290-10-02

Водія, всі ате орії, досвід водіння, власний а/м Газель. Конта ти: (097) 214-12-94

Домопрацівниці, прибиральниці, жін а, 43 р. Конта ти: 20-46-49

Няні, жін а 50 р., педа о ічна освіта, має досвід роботи. Конта ти: 62-71-59, (068) 893-77-94

Водія, всі ате орії, стаж 27 ро ів, можна без тр дової ниж и, бажано в сім’ю. Конта ти: (097) 214-12-94

Е ономіста, в/о, знання ПК, про рам MS Office, Access, «1С П-во», Internet, д/р в інформ. сфері, д/р з базами даних, аналітичною інформацією. Конта ти: (097) 642-12-84

Няні, жін а 55 ро ів., д/р. Конта ти: 5-99-38

Е с аваторни а, чолові , 47 ро ів, без ш/з, досвід роботи - 9 ро ів. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (097) 800-74-18

Няні, продавця в іос анцтоварів або преси, в/о, за фахом вихователь. Конта ти: 26-62-92, (098) 649-54-86

Е спедитора, стаж. Конта ти: (098) 516-85-59 Еле три а або еле тромонтера, 6 розряд, ІІІ р па. Конта ти: (098) 251-59-07

Водія, власне ле ове авто, можливі разові поїзд и. Конта ти: (096) 213-55-52 Водія, власний а/м. Конта ти: (067) 177-86-99 Водія, власний б с 2т. Конта ти: (067) 277-48-80

Водія, є власний а/м Газель. Конта ти: (097) 214-12-94 Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, ат «В», права «В», «С», стаж 15 ро ів, д/р 1млн. м. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65

Добреоплач ван , чолові 39 ро ів, є права ат. Б, Ц. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65 До лядальниці, жін а 57 ро ів, з д/р. Конта ти: 26-84-33, (095) 542-09-57 До лядальниці, няні, жін а, 50 р., досвід роботи. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03

Няні, до лядальниці, вернант и, жін а, в/ о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

Няні, жін а, 43 р., порядна, відповідальна, д же любить дітей. Конта ти: (093) 209-74-10

м. РІВНЕ (МЦЗ: тел. 26-55-32) оловний енер ети , диспетчер, тра торист, з/пл. від 1000 рн - машиніст озлово о та мостово о ранів, з/пл. від 1210 рн - менеджер із зб т Острозь ом р-ні (пиво), власне авто, з/пл. від 1000 рн - майстри виробничо о навчання (б дівельна справа, хар), з/пл. від 1700 рн - інженер-про раміст, з/пл. від 1000 рн інженер-теплоенер ети з автоматизації, прое т вання вентиляції, з/пл. від 1150 рн - хар, бармен, офіціант - масажист, рн

хар, офіціант, з/пл. від 1000

- пер ар, мані юрниця, осметоло , з/ пл. за домовленістю - плавильни метал та сплавів, з/пл. від 1100 рн - лі ар-стоматоло (можливо за с місництвом), з/пл. від 1000 рн - слюсар з ремонт автомобілів, механі (ле ові та вантажні автомобілі), з/пл. 20002500 рн. - майстер цех , швач а, прас вальни , онтролер я ості, з/пл. 1680-2000 рн - ерівни м зичний, з/пл. від 991 рн - машиніст рана маро КС-3577, КС 4361 А, МКГ-25-61, РВК-25-1, з/пл. 2000-5000 рн інженер-еле троні , еле три , оператор лейово о стат вання, помічни майстра, оператор термос ріплювально о стат вання - прибиральни афе-бар - пічни , з/пл. від 1100 рн - равець по роботі зі ш ірою, х тром, з/ пл. від 2000 рн - хар, з/пл. 1500 рн - офіціант, з/пл. від 1500 рн - бармен, з/пл. від 1500 рн - інженер-б дівельни , з/пл. 1500 рн - водій міжнародних вантажних перевезень, з/пл. 1800-2500 рн продавець продовольчих та непродовольчих товарів, з/пл. від 1000 рн - охоронни , з/пл.1000 рн - вантажни , з/пл. 1200-1700 рн - верстатни деревообробних верстатів, з/ пл. 2000 рн - майстер б дівельних та монтажних робіт, з/пл. 1400 рн

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85) ПП Гонта Н.A. - товарознавець

- водій автомобіля 2, 1 лас (автоб си)

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН РЦЗ: тел. (250) 2-10-57 ТОВ “Фапомед У раїна” - швач а, 10 чол.

м. ДУБНО і ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН (МРЦЗ: тел. (256) 4-94-63) ВК ТзОВ «Компанія «Вежа» - начальни лісопильно о цех - начальни цех з ви отовлення отової прод ції - інженер з автоматизованих систем ер вання виробництвом Д бенсь а виховна олонія - начальни медичної частини еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання - е спедитор ТзОВ «Спе тр» - столяр - верстатни деревообробних верстатів ТзОВ «А ролен» - водій важ их вантажних автомобілів з вели ою вантажопідйомністю ТзОВ «ЛМЗ «Ісполін» - форм вальни машинно о форм вання

Помічни а харя. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua

Різноробочо о. Конта ти: (095) 500-31-51

Робот , жін а 31 рі , інтим не пропон вати. Конта ти: 63-72-95 Робот , жін а, 33 р., знання польсь ої мови, досвід роботи. Конта ти: (096) 363-90-84 Робот , хлопець, 20 ро ів, працьовитий, без ш/з. Конта ти: (097) 732-78-47 moldavchyk@i.ua Робот , хлопець, 26 ро ів. Освіта - базова вища. Конта ти: (096) 377-23-34 the-motor@mail.ru Се ретаря, дівчина 24 ро и, д/р 1 рі на посаді менеджер-оператор, орист вач ПК, знання офісних про рам, офісної техні и, ввічлива, відповідальна. Конта ти: (097) 481-57-21 Се ретаря, офіс-менеджера, до ментознавця, дівчина 28 ро ів, в/о, д/р, знання ПК, 1С:б х алтерії, швид ий др . Конта ти: (097) 342-29-59 Слюсаря, чолові 32 ро и. Конта ти: (067) 458-36-87 Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Столяра-верстатни а.Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-76 Сторожа, охоронця. Конта ти: 24-33-67, (063) 573-35-09 Тамади. Конта ти: (0960 477-22-38 То аря VI розряд . Конта ти: 63-74-15 То аря, 6 розряд. Конта ти: 63-74-15 Тор ово о представни а, Конта ти: (097) 645-43-75

д/р,

в/о.

Фінансиста, в/о е ономічна, знання MS Office, Access, «1С П-во», Internet, ПК, д/р в інформ. сфері. КА і мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84

Няні. Конта ти: 22-47-06

Прибиральниці в офіс, приватні б дин и. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Робот з до ляд та вирощ вання рослин, чолові , 31 р. Конта ти: (093) 620-44-46

Ці ав робот вільний час. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

Оператора ПК, е спедитора. Конта ти: (098) 980-75-00

Прибиральниці вартир, жін а 50 р. Конта ти: 20-85-30, (096) 100-22-79

Робот на літній період. Конта ти: (096) 609-77-61

Шліф вальни а по метал , з д/р. Конта ти: 24-45-39

- оловний енер ети - обр б вач ТзОВ «Веснян а Д»

Костопільсь а ЦРЛ - еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт стат вання Костопільсь е ССТ - продавець продовольчих товарів Маломидсь а ЗОШ І-ІІІ ст. - механі МП «Базальт» - машиніст аменерізної машини, 2 чол. ПП Остапч В.В. - рихт вальни зовів - еле тро азозварни

ПП Присташ В.В.

СФГ «А ротехсервіс» - тра торист-машиніст сільсь о осподарсь о о (лісо осподарсь о о) виробництва - еле тро азозварни - робітни фермерсь о о осподарства ВАТ «Радивилівсь а меблева фабри а» - се ретар ерівни а (підприємства, станови, ор анізації) ПП Тівон В.М. - мані юрниця КП «Радивилівтеплосервіс» - машиніст е с аватора - еле тро азозварни - еле три дільниці - слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле тромехані а) ДП «Радивилівсь ий КХП» - еле тро азозварни - слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле троні а) ПП Кимал о З.В.

- пер

- продавець продовольчих товарів

- нала одж вальни олійних машин та механізмів - слюсар з ремонт олійних машин та механізмів - машиніст еле тростанції перес вної Дистанція олії Львівсь ої державної залізниці - машиніст еле тростанції перес вної Рівненсь а дире ція залізничних перевезень Львівсь ої державної залізниці - прийомоздавальни вантаж та ба аж Рівненсь а дистанція еле тропостачання Львівсь ої залізниці - техні з під отов и технічної до ментації - техні -енер ети - машиніст еле тростанції перес вної - еле тромехані - слюсар-ремонтни ПОГ «АВМ і К» з пор шенням опорнор хово о апарат - продавець- онс льтант - продавець непродовольчих товарів ТОВ “Ріше Б рштин” - виробни х дожніх виробів з б рштин ПП фірма “Селена” - швач а ТзОВ “Монро” - менеджер із зб т автозапчастин ЗАТ “Рівне-Стиль” - швач а ПМП Фірма “Лайф” - водій автоб са Рівненсь а дитяча м зична ш ола № 2 - вчитель середньо о навчальновиховно о за лад ПП Шаалан Т.Х. - менеджер із зб т поб тової хімії ПМП НВФ “Мі о Транс” - сестра медична ТзОВ “Сан ом Рівне” - вантажни РФ ТзОВ «Золотий е ватор» - прибиральни територій Мар ет «Сільпо» - продавець продтоварів Мар ет «ФОЗЗІ» - продавець продтоварів - асир тор овельно о зал ТОВ «АГРО ХХІ» - прибиральни сл жбових приміщень Підприємство «РІВНЕ-ІНВАГРУП» - а ент тор овельний

РЦЗ: тел. (252) 2-24-14

Ва ансії станом на 23 серпня 2011 ро

Продавця, помічни а харя, домо осподар и, з д/р, жін а 49 ро ів, відповідальна, енер ійна. Конта ти: (098) 946-59-80

Робот , б дь-я , дівчина 27 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 585-52-11

Пос домийниці. Конта ти: 20-46-49

- швач а

ПП На мч Н.В. - мані юрниця ПП Оніщ О.П. - оператор мийної станов и ПП Семенч С.О. - м ляр ПП Ковт н О.П. - асир тор ово о зал - менеджмент ( правитель) в роздрібній тор івлі поб товими товарами Продоб’єднання - продавець продовольчих товарів, 4 чол. Соснівсь е ТРП - продавець продовольчих товарів, 2 чол. ТОВ «Бімол» - слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и - слюсар-ремонтни - оператор автомата для розливання молочної прод ції па ети та плів - апаратни пастеризації та охолодження моло а - приймальни молочної прод ції - еле три цех - лаборант хімі о-ба теріоло ічно о аналіз Рай оопза отпром - омірни - за отівельни прод тів і сировини, 2 чол. ТОВ «У лен о» - механі швейно о обладнання - равець Віт овиць ий НВК «ЗОШ-1-111 ст.-ДНЗ» - вчитель середньо о навчальновиховно о за лад (хімія) ПП Ватич Н.Ф. - продавець продовольчих товарів ПП Чели А.В.

По оїв и, пос домийниці, прибиральниці, жін а 43 ро и. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85

Робот вільний час, ці ав , творч . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

Робот б дь-я , дівчина, 27 ро ів, в/о, омп’ютерні рси, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 585-52-11

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

Підприємствам області потрібні працівни и

Охоронця, чолові , д/р. Конта ти: (07) 364-43-01

Робот по міст , хлопець, 20 ро ів, з власним авто. З/п 4000 рн. + бензин. Конта ти: 5-73-84, (097) 397-41-19 Kronos753@gmail.com

ПП Кардаш А.Ю. - чабан - фельдшер ветеринарної медицини ПП М лярч В.М. - механі з ремонт транспорт ПП М зич Н.В. - пер ар ТОВ фірма «Не тар» - продавець продовольчих товарів ТОВ «Земляприватінформ» - се ретар ПП Грибо І.В. - мані юрниця Філія «Здолб нівсь ий райавтодор» - тра торист МПП «Апте а» - провізор

Помічни а юриста. Конта ти: 68-018-09

- оператор мийної - еодезист ПП “Холод плюс” - обвалювальни - рамни

ар-модельєр

ПСК «Головинсь е» - продавець продовольчих товарів ПСК «Кристал» - б фетни

МЦЗ: тел. (236) 2-21-11

СК “Еліт”

ДЗ «К знецовсь а СЕС об’є та з особливим режимом роботи» - лі ар з ом нальної і ієни - лі ар–ба теріоло - лі ар з і ієни дітей та підліт ів - інженер (хімічні техноло ії) - лі ар–епідеміоло - лі ар з радіаційної і ієни ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом» - інстр тор навчально-трен вально о центр ТзОВ «БК ПоліссяБ дМонтаж» - оловний інженер - е ономіст з до овірних та претензійних робіт - еодезист - ви онавець робіт МПП «Рино » - юрист Управління освіти - м зичний ерівни - інстр тор з фізичної льт ри Ком нальне підприємство «К знецовсь е місь е бюро технічної інвентаризації» - техні з інвентаризації нер хомо о майна - інженер з інвентаризації нер хомо о майна

- дояр

БЖКП - м ляр ПП Бражни І.П. - продавець продовольчих товарів ПП Василю Я.Я. - столяр б дівельний ВАТ Костопільсь а А ропромтехні а - робітни з до ляд за тваринами, 2 чол. Вели омидсь е ССТ - продавець продовольчих товарів Відділ охорони здоров’я Костопільсь ої РДА - лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар, 3 чол. Відділення НАСК Оранта - а ент страховий, 3 чол. ПП Железна В.К. - ондитер ПП Картапова І.О. - хар, 2 чол.

м’яса

ППФ «Лар о»

КУЗНЕЦОВСЬК

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (257) 2-13-52)

станов и

ПП “Адамо”

- водій вантажно о автомобіля СП «Моноліт» - шліф вальни -полір вальни аменю

виробів з

ТОВ «РІА-Пропозиція» - майстер з ремонт (принтерів, заправ и артриджів) - фахівець з омп’ютерної рафі и ТОВ «Селадон-рось» - розпилювач аменю - шліф вальни -полір вальни виробів з аменю ТОВ «Е о-базальт» - оловний б х алтер ТОВ «Ма ма інд стрія» - шихтовар ТОВ «Свиспан лімітед» - інженер-техноло - механі ТОВ «У рб дбазальт» - підсобний робітни - машиніст е с аватора одно овшово о - машиніст б льдозера Філія «Костопільсь ий райавтодор» - тра торист ПП Яроши О.І. - столяр, 4 чол. - рамни - прес вальни виробів з деревини

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (233) 4-13-20) КП «Др жба» - еле три дільниці Радивилівсь е КТРП - продавець продовольчих товарів - асир (на підприємстві, в станові, ор анізації) - вантажни ПАТ Радивилівсь ий завод «Ф рніт ра» нала одж вальни овальсь опресово о стат вання ТОВ «ШТП «Мая » - швач а, 5 чол. СФГ «Мая » -тра торист-машиніст сільсь о осподарсь о о (лісо осподарсь о о) виробництва - водій автотранспортних засобів

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. 22-34-74) ФОП Шепеля Г.М. - офіціант, 2 чол. ПСК “Хлібо омбінат Рівненсь ої райспоживспіл и” - ондитер ОКП “Міжнародний аеропорт Рівне” - начальни фінансово о відділ заст пни начальни а сл жби еле тросвітлотехнічно о забезпечення польотів - шт рман аеропорт - інспе тор-пілот з безпе и польотів - авіаційний техні з приладів та еле тро стат вання еле тромонтер з ремонт та обсл ов вання еле тро стат вання, 2 чол. - робітни з омпле сно о обсл ов вання й ремонт б дин ів ПП “Гараж монстрів” - слюсар з ремонт автомобілів - механі з ремонт транспорт Фермерсь е осподарство “Кемпін ” - хар, 2 чол. ТОВ “СП “АЛМІ” - швач а, 3 чол. - за рійни - техноло ТОВ “МПП “Делі атес” - форм вальни овбасних виробів, 2 чол. ФОП Гол б Б.Л. - бармен ФОП Дятли В.В. - бетоняр - м ляр ФОП Гол б В.В. - продавець продовольчих товарів Зорянсь е споживче товариство - б х алтер хар - бармен - офіціант - прибиральни виробничих приміщень ПАТ “Клевансь ий лісозавод “Промінь” - б х алтер - майстер цех

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

м.Рівне Відо ремлений підрозділ “Колійна машинна станція № 123”

Х дожни а. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Демидівсь ом районі КП “Демидівсь е виробничо-за отівельнотор ове підприємство” - продавець продовольчих товарів (села Хрінни и, Боремель) - продавець непродовольчих товарів (с.Вов овиї)

Костопільсь ом

районі

ТОВ «АФ Маломидсь а» - підсобний робітни

м.К знецовсь Фірма “С орпіо Лімітед” - продавець продовольчих товарів - асир тор овельно о зал - ер ючий ма азином ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом» - лі ар-фізіотерапевт - еле тромехані з ремонт та обсл ов вання еле тронної медичної апарат ри - інстр тор навч.-трен вально о центр - лі ар з лі вальної фіз льт ри - інженер-еле троні


№32 від 24 серпня 2011 ро

БІЗНЕС

6.5.2. К плю

Офісне обладнання

Ва и товарні, б/в. Конта ти: (067) 774-74-03 Обладнання для пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42

6.1.1. Продам Машин др арсь «Ятрань». Конта ти: (097) 430-40-82

Витратні матеріали, канцтовари 6.3.1. Продам

Промислове обладнання 6.6.1. Продам

Чорнило для заправ и артриджів. Конта ти: (098) 714-27-89

Вал на цир 718-65-43

Енци лопедичний словни Бро а за і Єфрона. Повне зібрання. Конта ти: (095) 402-50-55 Ж рнали «Б рда» за де іль а ро ів, недоро о. Конта ти: 63-68-73 Кни и старі з радіо та телеапарат ри. Конта ти: (066) 584-45-69 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Кни и, нові, Грін (4 томи), Б л а ов (1 том). Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Конта ти:

6.4.2. К плю іноапарат ри.

Торговельне обладнання, матеріали Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Апарат еле тричний для ви отовлення ша рми. Конта ти: (099) 327-40-41, (050) 705-91-23 Ва и еле тричні «Центровес Плюс F902Н-15Е», до 15 , в хорошом стані, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 329-86-16 Вітрин холодильн , б/в, 1,5 м довжина. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Вітрин холодильн , б/в. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Вітрин холодильн , верти альн . Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26 Вітрин холодильн , ондитерсь , б/в. Конта ти: (066) 228-31-67, (096) 295-02-76 Вітрин холодильн . Конта ти: (050) 435-02-60 Конта ти:

Верстат для поріз и аменя. Конта ти: (050) 191-75-08 Верстат заточний, для ножів рейсм са, ф ан а, робоча довжина 640 мм. Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат Р.24. Конта ти: (067) 483-87-46 Верстат свердлильний, стаціонарний та столярний заводсь о о вир-ва. Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86 Верстат то арний, середня величина. Конта ти: (067) 670-73-31 Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат, для поріз и аменя. Конта ти: (050) 191-75-08 Верстат, УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

(068)

Вітрин холодильн , б/в, 1,5 м довжина. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Камер оптильн , еле трична, 100 , заводсь е вир-во. Конта ти: 68-32-36, 43-05-28 Камер морозильн «Привіле », на 300 л, верти альн , 2-дверн . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 354-28-18 Камер морозильн . Конта ти: (067) 362-86-92 Прилаво тор овий, перес вний, для при от вання «Хот-До ів» з вб дованим чайни ом. Конта ти: (067) 394-11-31

машин . Конта ти:

Обладнання для їдальні і пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42 Переми ачі ПМОВ, МКВ, серени ПВСС, барометри, анемометри, динамометри, інцеві вими ачі ВПВ4М. Конта ти: (097) 484-93-05 Тельфер, 1 тонна. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Тістомішал 498-23-42

.

Конта ти:

(050)

Спецодяг 6.7.1. Продам

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦОДЯГУ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПОШИТТЯ РУКАВИЦЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЧАТОК РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СПЕЦВЗУТТЯ ТА ЗІЗ ТЕХНІЧНІ ТКАНИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА 18 А ОФ.201-203 (0362) 46-09-37, 43-19-63

Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 130 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

Плащ ОЗК. Ціна: 30 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua

Вітрин холодильн , б/в. Конта ти: (067) 702-75-60 Конта ти:

Еле тродви н 37 Вт, 1000 об. Конта ти: (067) 423-67-57

Проти ази, різні. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Р

авиці. Конта ти: 68-36-84

Спецодя . Конта ти: 63-07-20 Чоботи хромові, ялові. р. 41-42 Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Тара і упаковка

Напівавтомат для ви отовлення вз ття, б/в, недоро о (Чехія). Конта ти: (067) 729-62-95

6.8.1. Продам

Пил до цир 45-08-38

ляр и. Конта ти:

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Боч и д бові, 550 л, 450 л, 350 л, • 100 л, б/в, в хорошом стані. Ціна: 3-4 рн/л 171-72-18 Б а н и 0, 5 172-18-49

Конта ти:

л.

Конта ти:

(067)

( 06 7 )

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03

Бан и 3 л, б тлі 5 л, недоро о. Конта ти: 5-92-45

Пилорам стріч ов . Конта ти: (097) 544-01-22

Бан и с ляні. Конта ти: 23-16-35

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78

Бідон алюмінієвий, 40 л. Конта ти: 22-56-80

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Стабілізатор напр и, б дин овий, б/в. Конта ти: (099) 116-72-77 Стано то арний. Конта ти: (067) 745-30-28 Тельфер, 1 тонна. Ціна: 250 Конта ти: (098) 401-70-61

.о.

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99 Фрез «Бомет», недоро о. Конта ти: (096) 332-22-80 Цир ляр з ф ан ом. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Бан и с ляні 0,5л, 1л, 3л, 10л. Конта ти: 62-07-36, 067 707-48-56

Бан и, 3 л. Конта ти: 68-27-58

Боч и д бові, 550 л, 450 л, 350 л, 100 л, б/ в, в хорошом стані. Ціна: 3-4 рн/л Конта ти: (067) 171-72-18 Ємності з нержавіючої сталі для охолодження моло а в неробочом стані, 1,5 і 2,5 б.м, 2 шт. Конта ти: (067) 390-05-97 Лот и хлібні, дерев’яні, б/в. Конта ти: (067) 390-74-44 Па ети, поліетиленові, різні. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Ящи и дерев’яні під овочі. Конта ти: (067) 748-24-19

6.8.2. К плю Балони исневі або метанові, б/в. Конта ти: (096) 300-25-99,

6.6.2. К плю

Ємності харчові, технічні, біметалічні, нержавіючі, емальовані, об’ємом 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 б.м Конта ти: (095) 729-44-15

Установ и холодильні. Конта ти: (097) 645-34-58

Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані. від 10 до 100 б.м. Конта ти: (067) 553-13-49

Холодильні вітрини тор ові. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: (067) 729-62-95

Пляш и, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 266-19-26

Стелажі с ладсь і, палетні, полич ові, тор ові стелажі, металеві меблі. Конта ти: (097) 033-97-20 maryac@list.ru www.triobud.com

Ящи и, б/в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Контакти 6.9.1. Пропон ю

Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Кредит отів ою до 100 000 рн. Рішення за 1 од. Конта ти: (095) 490-19-48 К пимо бізнес. Конта ти: 23-50-31 Проінвест ю до 200 тис. євро приб т ове підприємство на Західній У раїні. Конта ти: (093) 665-71-94, (067) 344-39-48 natalie.tccm@gmail.com www.inv.if.ua

Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Вітрин холодильн . 23-61-88, (067) 764-51-39

6.5.1. Продам

б/в.

Котел для при от вання їжі. Конта ти: (050) 498-23-42

Верстат деревообробний до а/м Мерседес Віто. Конта ти: 60-86-33, (098) 461-10-65

Вели радянсь енци лопедію, 3-й вип с , 1971 р., 33 тома. Конта ти: 28-87-90

Вітрин , 568-61-90

. Конта ти: (097)

Верстат ба атоф н ційний, 5-операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99

6.4.1. Продам

Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані. від 10 до 100 б.м. Конта ти: (067) 553-13-49

Лещата, б/в. Конта ти: 64-88-73

Ва на 15 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12

Літерат р х дожню. 24-27-35 (099) 097-77-92

Дви н на цир ляр , 4 Вт, 3000 обертів. Конта ти: (067) 958-75-75

Лещата для зменшення обертів. Конта ти: 63-32-02

Дипломат 49х37 см. Конта ти: 5-78-88

Друкована продукція

Ємності харчові, технічні, біметалічні, нержавіючі, емальовані, об’ємом 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 б.м Конта ти: (095) 729-44-15

Кремозбивальн (050) 498-23-42

Ва автомобільн , 30 тонн, з ва овою. Конта ти: (067) 360-39-33

ляр

Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53

Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Кредит отів ою. Конта ти: (095) 490-19-48 Пропон ю співпрацю з реалізації ново о одя . Конта ти: (097) 587-67-63 Ш аю партнерів для виробництва та продаж дров, тр н та інше, можлива діяльність в інших напрям ах. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

41


42

№32 від 24 серпня 2011 ро

ТЕХНІКА Ма нітофон «Мая 233», б/в. Конта ти: (067) 422-51-88

Ма нітофон бобінний. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Машин пральн , б/в. Конта ти: (066) 927-56-81

Ма нітофон 2- асетний «Соні», + асети, б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1, 2, 3» та ПСП, Х-Бо с, можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Машин пральн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Радіотелефон, дешево. Конта ти: 28-43-39

Машин пральн , вітчизняно о виробництва, «Таврія», р ла. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

Ма нітофон асетний «Соні». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Ма нітофон Мая 233, б/в. Конта ти: (067) 422-51-88

Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам

Но тб и та нетб и, б/в., 1- та 2-ядерні. Конта ти: (098) 579-99-99

Cистемний бло , монітор Samtron, лавіат ра, лазерна миш а. Конта ти: (096) 659-79-36

Но тб и, б/в, 1,2-ядерні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 251-47-77

Картридж ори інальний «Кенон» Конта ти: (098) 714-27-89 Комп’ютер АМД, 512 Мбт, в омпле ті, недоро о. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Комп’ютер двоядерний, б/в. Конта ти: (097) 891-57-35 d-dog@ukr.net Комп’ютер Пенті м 4, монітор Самс н 17 дюйм, 256 Мбт, недоро о. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Комп’ютер з монітором. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 374-82-30, (0930 432-03-19 Комп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88 Комп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88

Підстав и охолодження під но тб . Ціна: 60,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46 Принтер «Кенон», ольоровий др . Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Принтер, «Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96 П льт дистанційно о ер вання для ПК. Ціна: 90,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46 Ремонт та модернізація омп’ютерів, омпле т ючі (нові та б/в). Конта ти: 62-56-20, 62-56-21 komp@utel.net.ua

Засоби зв’язку 7.2.1. Продам Айфон, 32 Гб, хороший стан. Конта ти: (096) 274-85-29

Чохли силі онові для телефонів Samsung та Nokia, чорні. Ціна: 55,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46

7.3.1. Продам Відео амер «Соні Плейстейшн», недоро о. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Системи відеона ляд . Конта ти: (050) 667-67-87, (067) 607-09-17 Телевізор «Шарп», 70 см, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60 Фотоапарат «Зеніт-ЕТ». Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65 Фотоапарат «Кенон». 64-15-77, (067) 319-06-17

Конта ти:

Фотоапарат «Соні» DCR-SR62. Конта ти: (096) 744-85-19, (063) 208-98-74 Фотоапарат «Соні» А-200, цифровий, в хорошом стані, б/в. Конта ти: (067) 962-22-91

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Фотоапарат «Соні» Н-7, цифровий. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10

Гарніт р 714-27-89

Фотоапарат «Соні», цифровий. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

Комп’ютер, б/в. Конта ти: (096) 804-60-48

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (098) 714-27-89

Фотоапарат ЗЕНІТ Е, в хорошом стані. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Комп’ютер, повний Конта ти: 23-52-84

омпле т.

Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Фотоапарат цифровий «Соні А-200». Конта ти: (067) 562-22-91

Комп’ютер. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (096) 916-25-28

Радіотелефон «Сенао-358», б/в, відмінний стан. Конта ти: (067) 382-03-94

Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85

Комп’ютер, б/в, недоро о, «Селерон» 1.3 Г. 393ОЗУ, 100 б. Конта ти: (098) 451-14-59

Модем D-Link DFM-560E. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-13-95, (050) 972-79-46 raisadov@mail.ru Монітор «Белін а», 19 «. Ціна: 650 рн. Конта ти: (096) 620-86-86 Монітор «Сіменс», 19". Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 620-86-86 Монітор «Сіменс», 20 «. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 620-86-86 Монітор 19", б/в, TFT LCD LG Flatron L1952SQ. Фізичних пош оджень немає. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 412-33-99 Монітор LG L1952S, 19 дюймів. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 117-91-46 rompov1@gmail.com Монітор LG, хороший стан. Конта ти: 64-06-31 Монітор плос ий «ЕлДжі», 17, ВВ, арний стан, 900 рн. Конта ти: 23-46-00 Монітор, б/в. Конта ти: (067) 283-17-59 Монітор. Конта ти: (096) 537-90-96 Монітори «LG», б/в. Ціна: 500 Конта ти: (067) 784-82-68

рн.

блют з. Конта ти: (098)

Рацію Kenwood, б/в, хорошом стані, майже нова. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 475-87-05 Семблери. Конта ти: (050) 667-67-87, (067) 607-09-17 Телефон «Но іа 6100». Конта ти: (097) 005-63-28 Телефон «Р сь». Конта ти: (095) 091-58-18 Телефон Samsung Galaxy Ace, ори інал. Новий. Ціна: 2 300 рн. Конта ти: (096) 574-22-45 Телефон мобільний «Панасоні ». Конта ти: (096) 723-91-10

Фотозбільш вач «Таврія», б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21 Штативи для фото-, відео амери, малень і, зр чні, висота біля 17 сантиметрів звичаном стані та близь о 25 витя н том Ціна: 20,00 рн. Конта ти: (067) 364-09-46

Фото, відеопосл и. Конта ти: 43-46-02, 43-43-12, (067) 672-57-35

Теле&, відео&, аудіо&, радіо 7.4.1. Продам

Телефон мобільний «Самс н Д-820», «Моторола К-1», б/в, в нормальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-67-24, (050) 950-76-94, (067) 593-26-50

Автома нітол «Кенв д», а діома нітофон «Мая ». Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Телефон мобільний, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 571-96-58

Відео амер , б/в. Ціна: 600 Конта ти: (097) 451-55-76

Телефон Моторола, б/в. Конта ти: (097) 645-68-39

Відеома нітофон «Панасоні », в робочом стані, недоро о. Конта ти: 22-78-78

Телефони мобільні, смартфони, сенсорні, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 579-99-99

Телевізор «Бан а», інес оп діа . 32 см. Конта ти: (098) 534-48-62

МР3 плеєр «Соні». Конта ти: (097) 333-16-16

Телевізор на запчастини. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Підсилювач «Фені с», на запчастини. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Телевізор старий. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Підсилювач, з олон ами, недоро о. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40

Телевізори старі на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89

Пристав і ров «Соні Плестейшн 2», б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 043-56-74

Побутова техніка

Пристав 62-68-22

Радіоапарат р «Радіотехні а»: ма нітофон-пристав , М-201-стерео, Світлом зичн пристав «Міраж», телефон вати після 17.00. Конта ти: 62-68-22 Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84 Радіоприймач. Конта ти: 23-36-37 Синтезатор «Ямаха», новий, Конта ти: 28-95-03, (067) 939-40-28 Системи відеоспостереження. Конта ти: (050) 667-67-87, (067) 607-09-17 www.prima-pro.at.ua С п тни ов антен з а т атором, б/в. Конта ти: (098) 464-21-09 Телевізор «Horizont», 2003 ро , 54 см, д . Ціна: 580 рн. Конта ти: (066) 662-96-85 Телевізор «Tecnimagen», 51 дюйм, хороший стан, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

рн.

Відеома нітофон «Самс н », відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10 Відеома нітофон «Філіпс», б/в, майже новий. Конта ти: (098) 762-83-22 Відеома нітофон. Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Відеома нітофон. Конта ти: (098) 130-10-68 Відеоплеєр «Самс н ». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 ДВД- арао е з а стичною системою, б/ в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (050) 676-12-16 ДВД арао е з а стичною системою, б/ в. Конта ти: (050) 676-12-16 Камер телевізійн , «Еле троні а-822», б/в, недоро о. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86 Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09 Компле т з 5 СД дис ів спо ійної м зи и, фірма «Соні», ви отовлені в Німеччині. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Бачо від омпа т- нітаз , Польша. Конта ти: (097) 645-68-39 Бойлери. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Вітрин холодильн верти альн . Конта ти: (067) 360-16-19 Газов плит 4- амфорн . Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Еле тробритв . Конта ти: 23-01-27 Еле тродриль Вільва, відмінний стан. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21 Еле трод хов «Карпати», б/в. Конта ти: (096) 543-48-59 Еле тротени до еле троплити, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20 «Ровента». Конта ти:

Телевізор «Беріз а» 61ТЦ-311Д. Ціна: 120 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Кавовар . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Телевізор «Ватсон», 51 см. Ціна: 850 рн. Конта ти: (050) 705-91-23

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Телевізор «Еле трон», б/в. Конта ти: 68-49-90, (063) 483-51-81

Колон азов ,б/в. Конта ти: (067) 421-08-46

Телевізор «Еле трон», в робочом стані, ольоровий. Конта ти: 23-29-45

Конве тор, б/в, майже новий. Конта ти: (067) 340-71-31, (067) 834-70-60

Телевізор «Еле трон», робочий. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Кондиціонери (продаж і встановлення). Конта ти: 26-87-22, (096) 181-32-50

Телевізор «Еле трон». Конта ти: 5-08-95

Кондиціонери. 645-34-58

Телевізор «Самс н », б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 745-48-35 Телевізор «Самс н », неплос ий е ран. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Телевізор «Самс н », неплос ий. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Телевізор «Тевлон», Німеччина, 70 см., б/в. Конта ти: (050) 339-99-70 Телевізор «Тошиба», 51 дюйм, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28 Телевізор Philips, 21 РТ 4456, сіро о ольор , відмінний стан. Конта ти: (050) 947-39-32, (098) 615-92-91 Телевізор малень ий, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Телевізор, «Самс н » 3294150. Ціна: 3800 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Телевізор, б/в на запчастини. Конта ти: 5-92-75 Телевізор, б/в, «Меридіан», 80х55. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-26-60 Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12 Телевізор, без ДУ. Ціна: 150 Конта ти: 63-72-95

рн.

Конта ти:

(097)

КОНДИЦІОНЕРИ. ПРОДАЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ЛІЦ. РОДА АВ № 230964 ВІД 12.02.07. КОНТАКТИ: (0362) 63-38-36, (067) 362-00-93 К хню, б/в. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Машин швейн , «Чай а», б/в, недоро о. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11

Машин в’язальн «Тойота», Японія. Конта ти: (097) 491-45-36 Машин пральн «Ардо 610», б/в, відмінном стані. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19

Телевізори, б/в. Конта ти: 28-96-33 Телефон дис овий, в хорошом стані. Конта ти: 63-75-85 Фотоапарат «Зеніт». Конта ти: 5-38-70

«Зін ер». Конта ти:

Машин швейн «Подольсь а», б/в, р чний привод. Конта ти: 23-16-35 Машин швейн «Чай а 3», з т мбою. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52 Машин швейн «Чай а-134 В», в ідеальном стані, повний омпле т, чохол. Ціна: 400 рн. Конта ти: (095) 207-40-98 Машин швейн , «Мальва», б/в, робочий стан. Недоро о. Конта ти: (093) 719-47-28 Машин швейн , б/в, для х тра, «10 Б лас». Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн , б/в. Конта ти: (097) 286-48-63 Машин швейн , з ножним приводом, з т мбою. Конта ти: (095) 402-50-55 Машин швейн , ножн , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-36-12, (066) 043-83-43, (097) 110-80-01 Машин

швейн . Конта ти: 26-51-98

Машин -автомат, пральн , б/в, недоро о. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43 Мі сер еле тричний, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Морозильн амер . Ціна: 800 Конта ти: 28-96-33

рн.

Настінний обі рівач-панно ( артина), плів овий, н ч ий. Живлення - 220 В. Пот жність 280 Вт. Ціна: від 220 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.grelka.cc.ua Обі рівач для дзер ал приміщеннях з підвищеною воло істю. Ціна: від 60 рн. Конта ти: (056) 725-21-74 (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Обі рівачі інфрачервоні. Ціна: від 500 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Оверло промисловий, радянсь ий. Конта ти: 63-68-73 три отажний. Конта ти:

Пилосмо «Бош». Ціна: 860 Конта ти: (067) 382-27-91

рн.

Пилосмо , б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Пилосмо , дешево в робочом стані. Конта ти: (066) 584-45-69

Машин пральн 62-95-92

Пилосмо . Конта ти: 45-08-99

«А рі а». Конта ти:

Машин пральн Конта ти: 23-67-22

ольорові. Конта ти:

Машин швейн «Зін ер», старо о зраз а. Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89

Машин пральн «Ардо», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-30-61

Телевізор, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53

Телевізори 62-68-22

«Верітас». Конта ти:

Панель азов , врізн , «Арістон» PZ-640 Т IX (НА). Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50

Машин пральн 24-71-43

Телевізор. Конта ти: 23-01-28

пральн . Конта ти: 45-08-99

Машин швейн 63-68-73,

Машин швейн ,»Зін ер». Конта ти: (067) 364-52-84

Телевізор, в робочом стані. Конта ти: 63-72-95

Телевізор, чорно-білий, б/в, на запчастини. Конта ти: (098) 762-83-32

Машин

Оверло 64-72-23

Машин пральн «Бош», б/в. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

Телевізор, плазма, новий, недоро о. Конта ти: (067) 282-60-24

Машин пральн . Ціна: 700 рн. Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10

Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: 24-62-03, (067) 360-48-71

Телевізор, б\в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Телевізор, ольоровий, б/в. Конта ти: (063) 625-18-64

Машин пральн . Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Машин швейн «На ман», Німеччина, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 989-17-09

Холодильни «Норд», 3амерний, б/в, 2200 рн. Котел «Beretta Super Exclusive», 31 Вт, димохідний, б/в, 4200 рн. Конта ти: 43-08-43, 26-55-86

Кавовар 28-43-33

Машин пральн , в неробочом стані, б/ в. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Машин швейн (099) 919-14-12

7.5.1. Продам

, світлом зичн . Конта ти:

Телевізор «Соні». Конта ти: (063) 285-88-84

7.3.3. Пропон ю

Систем а стичн С-9В, на запчастини або динамі и 75-ГДН. Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18

МП-3 плеєр. Конта ти: (098) 714-27-89

Про равач, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33

Фото&, кіно&, оптика

пральн , б/в. Конта ти:

7.4.2. К плю

Ма нітофон дво асетний в неробочом стані, олон и знімаються (в робочом стані). Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Но тб «ASUS», 100 Гб пам’яті, в хорошом стані. Конта ти: (098) 667-98-10

Машин 68-33-19

Ма нітол . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

«Либідь». Конта ти: «Малют а».

Машин пральн «Сіменс», б/в. Ціна: 2 600 рн. Конта ти: 63-80-05, 22-41-42

Піч д хов Bestron. Ціна: 170 Конта ти: (099) 347-31-90

рн.

Піч мі рохвильов «С арлет», нов . Конта ти: (096) 614-16-02 Піч мі рохвильов WHIRPOOL. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (099) 347-31-90 Піч мі рохвильов . Конта ти: 45-43-84, (066) 044-99-61

«Урал». Конта ти:

П і ч мі рохвильов . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-29-88, (067) 360-24-47

Машин пральн в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 771-77-50, (097) 158-12-50

Плит азов «Др ж ов а», б/в, 1999 р.в. Ціна: 300 рн (можливий тор ) Конта ти: (097) 110-91-53 atbserg@mail.ru

Машин пральн , «Волна-2М», напівавтомат. в робочом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

Плит азов «Др ж ов а». Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01

Машин 5-92-32

пральн

Машин пральн , автомат, «Ламбер -210». Ціна: 650 рн. Конта ти: 63-73-39, (050) 665-52-83 Машин пральн , б/в, Німеччина, «Привіле », в хорошом стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 843-09-02

Плит азов «Еле тра», б/в, 4- амфорна. Конта ти: (097) 777-50-44 Плит азов «Карпати», б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-87-79 Плит азов 4- омфорн , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75


43

№32 від 24 серпня 2011 ро

ТЕЛЕАФІША Ïîíåäiëîê, 29 ñåðïíÿ

09.00 Підс м и тижня 09.25 Х/ф «Іван Фран о» 11.00 Шеф- хар раїни 12.00, 15.30, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.15 Хоч , щоб ти б ла 12.40 Право на захист 13.00 Армія 13.15 Посвята Павлові Тичині 13.40 Ві но в Амери 14.10 Фестиваль «Молода Галичина» 15.00, 18.20 Новини 15.15 Euronews 15.40 Х/ф «Бомж» 17.20 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 19.00 Бо с на «Донбас-Арені» 20.55 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.25, 01.45 Світ спорт 21.45 221. Е стрений ви ли 21.50 Ф тбольний од 22.35 Сільрада 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.10 Спорт 00.15, 00.35 Верти аль влади 00.30 Підс м и дайджест 00.50 Корисні поради 01.55 ТелеА адемія 02.55 Світло 03.20 Танці з зір ами 05.00 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50 Патр ль тижневий 07.10, 08.15 М/ф 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 09.30, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.10, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.30, 14.40 Х/ф 14.00, 04.50 «Правда життя» 18.30, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.05, 21.05 Патр ль 20.15 Про оловне на „Рівне1” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Четверта влада 00.00 Шляхами Волині 00.30 Патр ль 01.10 Ритми ночі 02.15 «Свідо » 02.40 «Речовий до аз» 03.25 М/с «Черепаш и ніндзя» 03.50 «А енти вплив » 05.40 «Свідо »

14.05, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 14.20 «5 елемент» 14.40 «Своїми очима» 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 15.20, 16.20 «Час інтерв’ю» 17.15, 18.40 «По ода на рортах» 17.25 «Територія за он » 18.10, 00.20 «По ода світі» 18.15 «Енер она ляд» 18.45 «Київсь ий час» 18.55, 23.45, 00.15, 04.20 «Час спорт » 19.30 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 01.50 «У раїнсь і пристрасті» 23.30, 04.00 «Час-Тайм» 23.50, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 00.25 «Автопілот-новини» 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 03.30 «Вели а політи а» 04.30 «Життя ці аве»

06.55 «Реальні роші» 07.00 «Авто Жаба» 07.05 «ТелеМіліТрямдія» 07.40 «Сам собі режисер» 08.40 «Галілео» 09.40 «КВН» 12.15 «Бійцівсь ий л б» 13.20 Т/с «При оди Гер леса» 15.15, 02.30 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 18.00 Т/с «Менталіст» 19.00 Т/с «Наш домашній ма азин» 20.00 «У пош ах при од» 21.00 Т/с «Світлофор» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Речі» 03.50 «Нічне життя»

10.00, 19.25 Т/с «Гл хар. Продовження» 12.35 «Нехай оворять» 14.00 Т/с «Слід» 15.35, 02.15 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.00, 19.00, 03.30 Події 17.15, 03.50 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 22.25 Х/ф «Відчайд шний» 00.30 Х/ф «Медальйон» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 04.30 Т/с «Інд с»

06.00 Профіла ти а!!! 14.00 «Шість адрів» 14.20 «Ремонт +» 15.05 «Криве дзер ало» 17.00 «ТСН. Особливе» 17.15, 02.25 Х/ф «Повернення м ш етерів, або С арби ардинала Мазаріні» 19.30, 00.00, 02.10 ТСН 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Діти напро ат» 22.15 «Ілюзія безпе и. Космети а» 23.15 «Tkachenko.Ua» 00.15, 01.15, 04.20 Т/с «За он і порядо . Злочинний намір» 05.10 Т/с «Тисяча і одна ніч»

14.00 14.25 15.20 16.20 18.00 18.10 19.05 20.00 20.30 22.35 00.45 01.45 03.55 04.40

Д/с «Дете тиви» «Сімейний с д» «Свати 3» (1) «Жди меня» Новини Т/c «Сімейний б дино » Т/c « Обр ч а» 693 с. «Подробиці» Т/c «Свати 3» (1) Т/c «Розплата» Д/ф «Се ретні території» 1 с. Х/ф «Роз м і поч ття» «Подробиці» Т/c «Спальний район»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15 «ЖКХ» 13.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55 «Залізний Гармаш і йо о малень і слабості» 16.55, 01.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 02.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Не при собі» 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 23.50 «Іван Охлобистін. Поп-зір а» 00.45 Нічні новини

06.10, 02.45 «Бізнес+» 06.15 «До ментальний дете тив» 06.45 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.40, 19.05 Зір ове життя 08.40 Х/ф «Во зал для двох» 11.40 «Битва е страсенсів» 13.50, 00.10 Т/с «Адво ат» 17.00 «Давай одр жимося» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Феномен» 23.10 «Моя правда. Урі Геллер. Звичайне диво»

06.00 Профіла ти а на аналі до 14.00 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 16.00 Т/с «Ранет и» 17.00 Т/с «Універ» 18.25 «Маша & моделі» 20.05 Т/с «Універ» 21.25 Т/с «Зайцев+1» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 «Д рнєв +1» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

05.15 Сл жба розш дітей 05.25, 02.30, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Фа ти 05.35 М/с «При оди майстра н -ф » 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 01.35 Спорт 06.40 Світано 07.40 Прово атор 09.30, 19.15, 00.45 Надзвичайні новини 10.35, 20.10 Т/с «Братани» 12.35 Ане доти по- раїнсь и 13.05 Стоп-10 14.05 Х/ф «Грозові ворота» 22.45 Х/ф «Механі » 01.50 Т/с «У чорном спис -2» 03.00 Х/ф «Поворот не т ди-2: Гл хий т»

04.50 Т/с «Еврі а» 05.30, 06.40 Kids Time 05.35 М/с «Нові при оди Бетмена» 05.55 М/с «Сімей а Аддамс» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.35 Репортер 09.10 Х/ф «День Радіо» 11.50 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Здраст йте, я - ваша мама! 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей та Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 23.40 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55, 20.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 00.50 Спортрепортер 19.35 Бать и і діти 21.40 Аферисти 22.40, 01.05 Новий по ляд 01.00 Сл жба розш дітей 01.55 Х/ф «Я мріяла про Афри » 03.40 Зона ночі К льт ра 03.45 Нев амовний Пантелеймон

14.00 По ляд майб тнє 16.25 М/ф 16.40 Х/ф «Райсь і при оди» 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 18.55 Подорож на рай світ 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 21.10 Хіт-парад ди ої природи 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 23.00 Живе ба атство У раїни 00.00 Таємниці долі 02.30 Твій хіт 03.10, 05.15 Дива и 03.35 Остарбайтери

06.00 Гаджет шо 06.30 Вирішальна мить 07.30 Ме атренди 08.00, 09.00, 09.50 Давні ме аспор ди 10.40, 19.30 Л б’ян а 11.20, 20.10 Фантастичні історії 12.10, 22.40 Вірт ози 13.00, 03.00 Хіти Інтернет 13.30 Хіт-парад техні и 14.20, 15.10 Top Gear 16.00 Невідома Південна Амери а 16.50 Правдиві історії 17.40 У пош ах правди 18.30, 21.10 Намедни 22.10 Інсайдер 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер Д ель 2 02.00 Ме амоделі 03.30 І раш и для дорослих 04.00, 04.40, 05.20 Ле ендарні створіння

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф 12.15, 01.05, 06.35 Новини льт ри 12.30 «Йосип Бродсь ий. Повернення» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35, 17.20, 03.05, 18.10, 03.50, 20.35, 22.15, 01.25 Т/с 14.15 «Кімната сміх » 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 19.45 «Прямий ефір» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Чорний серпень. Дефолт» 00.05 «Вісті +»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00 О ляд подій тижня 07.25 Кл б С пер ни и 07.45, 23.10 М з. Фільм 08.00, 10.40, 20.30 Т/ф 08.20 Хітова вежа 08.55, 23.50 Сл жба розш дітей 09.30, 20.00 Один на один 10.00 А варі м 10.20 Рівненщина мистець а 11.00 Во ні рампи 12.00, 15.00 Новини 13.30 Тіль и ласи а 16.30 У раїна: terra incognitа 16.45 Д/ф 17.00 У раїна: час місцевий 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 «День» 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 19.30 Телевісни сл жби зайнятості 19.40 Офіційні новини 19.45 На добраніч аз а 21.30 Почер долі 21.50 Західний е спрес 22.05 СвітОсвіт 22.25, 04.00 М зичний алейдос оп 23.00 У пош ах ле енд 23.30 Біоло і а

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Е о рад 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20, 12.45 На ова нефантасти а 13.15 Я влаштований Всесвiт 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 00.40 Польоти либ Аляс и 21.00 Смертельний лов 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтийт рикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 30 ñåðïíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд-преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Т/с «Ро солана» 10.15 Прем’єра. «Твій день» 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.25 Хай щастить 12.45 Темний сил ет 12.55 Кордон держави 13.15 Х/ф «Бомж» 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 19.00 Про оловне 19.40 На добраніч, діти 20.00 Слов’янсь ий базар 20.55 Офіційна хроні а 21.20, 01.45 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 21.45 Д/ф «Один день, я ий с олихн в Норве ію» 22.35 «Слов’янсь ий базар». Післямова 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.55 ТелеА адемія 03.00 Світло 03.30 Танці з зір ами 05.20 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05 Патр ль 07.15 М/ф 08.30 Веселі ро и 08.40 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «Пав тиння - 3» 13.35 Т/с «Next - 2» 15.30 Х/ф 17.05 М/ф 17.30, 19.00 Вітаємо Вас 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.05, 21.05 Патр ль 20.20 Феєрія мандрів 21.25 Небесна олис ова 21.40 „Модно” 00.00 К лінарне шо „СмачнОГО!” 00.30 Патр ль 01.10 Ритми ночі 02.15 «Свідо » 02.45 «Правда життя» 03.40 М/с «Черепаш и ніндзя» 04.05 «А енти вплив » 05.40 «Свідо »

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Спільний прое т 5 анал та інформаційно о а ентства Уніан «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 15.20 «Мотор-ТБ» 16.15, 17.15 «У раїнсь і пристрасті» 18.15, 03.30 «А ро онтроль» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «Народний онтроль» 23.30 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Феєрія мандрів»

06.55 «Реальні роші» 07.00 «Авто Жаба» 07.05 «ТелеМіліТрямдія» 07.40 «Сам собі режисер» 08.40, 20.00 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.20, 19.00 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.20, 21.00 Т/с «Світлофор» 13.20 Т/с «При оди Гер леса» 15.15, 02.30 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 18.00 Т/с «Менталіст» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Вели і провидці» 03.50 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.40, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.00, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.00, 10.00, 19.25 Т/с «Гл хар. Продовження» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 14.00, 22.25 Т/с «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 00.00 Т/с «Лицар дорі » 01.00 Х/ф «Відчайд шний» 02.45 Т/с «Безмовний свідо » 05.15 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55 ТСН 09.55, 17.35 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 Т/с «Історія зеч и» 12.50 «Ілюзія безпе и. Космети а» 13.55, 05.15 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.25, 02.50 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 16.20 «Міняю жін » 17.00 «ТСН. Особливе» 17.15 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Міняю жін - 4» 22.25 «Гроші» 23.25 «Зняти все» 00.10, 01.10, 04.25 Т/с «За он і порядо » 02.05 Т/с «Одр жені. З дітьми» 03.35 «За он і порядо »

05.30 Т/c «Каменсь а 3» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим раном 09.10 Т/c «Свати 3» (1) 11.20 Д/с «Дете тиви» 12.15 «Зна я ості» 13.00 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.00 «Сімейний с д» 15.00 «С дові справи» 15.55 Т/c «Каменсь а 3» 18.10 Т/c «Сімейний б дино » 19.05 Т/c « Обр ч а» 694 с. 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/c «Свати 3» (1) 22.35 Т/c «Розплата» 00.45 Д/ф «Жадібність» 1 с. 01.45 Х/ф «Ордер на смерть» 03.10 «Подробиці» 03.40 Телевізійна сл жба розш дітей 03.45 «Зна я ості» 04.40 Т/c «Спальний район»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 08.20 «Ураза-Байрам». Трансляція з Уфимсь ої Соборної мечеті 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15 «ЖКХ» 13.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Не при собі» 16.55, 01.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 02.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 23.50 «Моя мама - Діана» 00.45 Нічні новини

06.15, 01.25 «Бізнес+» 06.20 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.05, 17.00 «Давай одр жимося» 08.05, 19.10 Зір ове життя 09.05 Х/ф «Час щастя» 11.20 «Феномен» 13.55 «Моя правда. Урі Геллер. Звичайне диво» 14.55, 23.25 Т/с «Адво ат» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «Фермер ш ає др жин » 22.40 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 01.30 Х/ф «Життя одне»

05.20, 02.55, 08.45, 12.45, 22.30 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 02.05 Спорт 07.45 Під прицілом 09.30, 19.15, 01.10 Надзвичайні новини 10.35 Х/ф «За ін «Дельта»-2: Кол мбійсьий зв’яз овий» 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15 Прово атор 14.15, 20.10 Т/с «Братани» 16.35 Т/с «Літєйний» 18.45 Фа ты. Вечер 22.45 Х/ф «Старим т т не місце» 02.15 Т/с «У чорном спис -2» 03.25 Х/ф «Зр йновані зам и»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.30 Калейдос оп ди ої природи 07.50, 22.30 Живе ба атство У раїни 08.20, 21.50 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 18.55 Подорож на рай світ 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Сні ова оролева» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.50 Світсь і хроні и 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Остарбайтери 04.25 Правда о опів

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 20.05 Т/с «Універ» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

04.50 Т/с «Еврі а» 05.30, 06.40 Kids Time 05.35 М/с «Нові при оди Бетмена» 05.55 М/с «Сімей а Аддамс» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер 09.10 Х/ф «Джо проти в л ана» 11.20, 22.45 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Бать и і діти 13.55 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей та Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 23.45 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55, 20.35 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 19.35 Знов разом 21.40 Хто проти блондино ? 01.05 Х/ф «Я, я та знов я» 02.40 Зона ночі К льт ра 02.45 Та ніхто не охав 03.10, 03.50, 04.50 Зона ночі 03.15 Пристрасті нав оло символі и 03.30 Таїнства Києво-Печерсь ої Лаври 03.55 Cе рети Чорнобильсь ої атастрофи

06.00 Гаджет шо 06.30 Вирішальна мить 07.30 Хіти Інтернет 08.00, 09.00, 09.50 Ле ендарні створіння 10.40, 19.30 Л б’ян а 11.20, 20.10 Фантастичні історії 12.10, 22.40 Вірт ози 13.00, 04.00 Інсайдер 13.30 Хіт-парад техні и 14.20 Тан и. «КВ» 15.10 Воїни. З л си 16.00 Невідома Південна Амери а 16.50 Правдиві історії 17.40 У пош ах правди 18.30, 21.10 Намедни 22.10 І раш и для дорослих 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер Д ель 2 02.00, 03.00 Ме амоделі 04.30 10 правил спіх 05.00, 05.30 Неспортивне життя

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф 12.05 М льтфільм 12.15, 01.05, 06.35 Новини льт ри 12.30 «Йосип Бродсь ий. Повернення» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35, 14.15, 22.15, 17.20, 03.05, 18.10, 03.50, 20.35, 01.25 Т/с 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 19.45 «Прямий ефір» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Рейс 007. Пасажирсь ий розвід вальний» 00.05 «Вісті +» 00.20 «Поет і смерть. П’єса про Леоніда Канне ісера». 1 с. 02.10 «Профіла ти а»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 23.20 Біоло і а 08.10, 19.30 Сл жба розш дітей 08.20 М з. Фільм 08.45 Західний е спрес 09.30 Один на один 10.00 Почер долі 10.20 День в м зеї 10.50 Телевісни сл жби зайнятості 11.05 Д/ф 11.10 У раїна: terra incognitа 12.20 Спецвип с «Хто я? - У раїнець!» 13.55 Цей день в історії 14.00, 20.30 Новини 14.35 Дитяча лінія 16.40 Фільм- онцерт «Золоті олоси У раїни» 17.00 У раїна: час місцевий 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 21.30 Перехрестя правди 21.50 Без права на заб ття 22.10 Телеспорт 23.00 Про сім’ю 23.50, 04.00 М зичний алейдос оп

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Е о рад 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20 Смертельний лов 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 00.40 Ме аб дiвництва 21.00 З хвалi прое ти: Мельб рнсь ий стадiон 21.55 Б дiвельна допомо а 03.40 Блис авичнi атастрофи


44 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд-преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Т/с «Ро солана» 10.15 «Твій день» 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.30, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.25 Наша пісня 13.15 Х/ф «Я Вас тепер називати?» 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 19.00 Про оловне 19.40 На добраніч, діти 20.00 Слов’янсь ий базар 20.55 Офіційна хроні а 21.25, 01.45 Світ спорт 21.45 221. Е стрений ви ли 21.50 Досвід 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.55 ТелеА адемія 03.00 Світло 03.25 Танці з зір ами 05.20 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05 Патр ль 07.15 М/ф 08.15 Веселі ро и 08.25 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 08.40 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с NCIS: полювання на вбивцю 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Т/с «Пав тиння - 3» 13.35 Т/с «Next - 2» 15.35 Х/ф 17.00 М/ф 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 18.20 Чоловічі розва и 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.05, 21.05 Патр ль 20.15 Домашні любленці 21.25 Небесна олис ова 21.40 Сильні світ 00.00, 01.00 Ритми ночі 00.10 М зейОК! 00.30 Патр ль 02.15 «Свідо » 02.35 «Речовий до аз» 03.00 «Мобільні розва и» 03.20 М/с «Черепаш и ніндзя» 03.40 «Правда життя»

ТЕЛЕАФІША

№32 від 24 серпня 2011 ро

Ñåðåäà, 31 ñåðïíÿ 06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 10.30 «Спільний прое т 5 анал та інформаційно о а ентства Уніан «Пресонференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.20 «Енер она ляд» 12.15 «C анер» 15.20 «Здорові історії» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Вільна авань» 18.15, 03.30 «У раїнсь а незалежність» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «А цент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Не перший по ляд»

06.55 «Реальні роші» 07.00 «Авто Жаба» 07.05 «ТелеМіліТрямдія» 07.40 «Сам собі режисер» 08.40, 20.00 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.20, 19.00 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.20, 21.00 Т/с «Світлофор» 13.20 Т/с «При оди Гер леса» 15.15, 02.30 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 18.00 Т/с «Менталіст» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Шпи нсь і і ри» 03.50 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.40, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.00, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.00, 10.00, 19.25 Т/с «Гл хар. Продовження» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 13.00, 04.40 «Нехай оворять» 14.00, 22.25 Т/с «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 00.00 Т/с «Лицар дорі » 01.00 Х/ф «Всти н ти до півночі» 03.10 Т/с «Безмовний свідо » 05.25 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 09.55, 17.35 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 Т/с «Історія зеч и» 12.50, 03.35 «Ілюзія безпе и. Таблет а від старості» 13.45, 05.10 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.10, 02.50 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 16.05 «Міняю жін » 17.00 «ТСН. Особливе» 17.15 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Від пацан и до панян и - 2» 22.25 «Особиста справа» 23.25 «Зняти все» 00.10, 01.10, 04.20 Т/с «За он і порядо » 02.05 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.30 Т/c «Каменсь а 3» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 09.10 Т/c «Свати 3» (1) 11.20 Д/с «Дете тиви» 12.15 «Зна я ості» 13.00 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.00 «Сімейний с д» 15.00 «С дові справи» 15.55 Т/c «Каменсь а 3» 18.10 Т/c «Сімейний б дино » 19.05 Т/c « Обр ч а» 695 с. 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/c «Свати 3» (1) 22.40 Т/c «Розплата» 00.50 Д/ф «Шо -бізнес. Живі мішені» 01.45 Х/ф «Листів и з раю безодні» 03.20 «Подробиці» 03.50 Телевізійна сл жба розш дітей 03.55 Д/ф «Зна я ості» 04.40 Т/c «Спальний район»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15 «ЖКХ» 13.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Не при собі» 16.55, 01.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 02.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 23.50 Середовище проживання. «Що ірше за ір редь ?» 00.45 Нічні новини

06.20, 02.30 «Бізнес+» 06.25 «До

ментальний дете тив»

06.50, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.50, 17.00 «Давай одр жимося» 08.50, 19.05 Зір ове життя 09.50 Х/ф «Життя одне» 12.00 «Фермер ш

ає др жин »

13.50 «Кохана, ми вбиваємо дітей» 14.55, 00.50 Т/с «Адво ат» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «МастерШеф» 02.35 Х/ф «Вони билися за Бать івщин »

05.15 Сл жба розш дітей 05.25, 02.50, 08.45, 12.45, 18.45, 22.35 Фа ти 05.40, 06.40 Світано 06.20, 06.35 Ділові фа ти 06.35, 09.20, 12.55, 19.10, 01.55 Спорт 07.45 Прово атор 09.30, 19.15, 01.00 Надзвичайні новини 10.35, 16.35 Т/с «Літєйний» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.10 Під прицілом 14.15, 20.10 Т/с «Братани» 22.50 Х/ф «За ін «Дельта»-2: Кол мбійсьий зв’яз овий» 02.05 Т/с «У чорном спис -2» 03.20 Х/ф «Старим т т не місце»

06.00, 18.45, 20.50, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.35 Калейдос оп ди ої природи 07.55, 22.55 Живе ба атство У раїни 08.25, 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 18.55 Подорож на рай світ 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Сні ова оролева» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 Правда о опів

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 20.05 Т/с «Універ» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф 12.15, 01.05, 06.35 Новини льт ри 12.30 «Йосип Бродсь ий. Повернення» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35, 14.15, 22.15, 17.20, 03.05, 18.10, 03.50, 20.35, 01.25 Т/с 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 19.45 «Прямий ефір» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Останнє відрядження. Пам’яті Ві тора Но іна та Геннадія К рінно о» 00.05 «Вісті +» 00.20 «Поет і смерть. П’єса про Леоніда Канне ісера». 2 с. 02.10 «Профіла ти а»

04.50 Т/с «Еврі а» 05.30, 06.40 Kids Time 05.35 М/с «Нові при оди Бетмена» 05.55 М/с «Сімей а Аддамс» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.40 Репортер 09.10 Х/ф «Ліцензія на весілля» 11.15, 22.40 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Знов разом 13.55 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей та Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 23.45 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55, 20.30 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 19.35 Між нами, сватами 21.35 Зроби мені смішно 01.10 Сл жба розш дітей 01.15 Х/ф «Божевільні з Алабами» 03.25, 03.50 Зона ночі К льт ра 03.30 Тася 03.40 С перни и 03.55, 04.45 Зона ночі 04.00 У раїнці Віра

06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 19.20 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 23.30 Біоло і а 08.20 Про сім’ю 08.40 Телеспорт 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Перехрестя правди 10.20 Та е життя 10.40 Без права на заб ття 11.00 Перспе тива. Міжнародний т ризм 11.20, 12.20, 12.55 Д/ф 14.40 Дитяча лінія 15.00, 20.30 Новини 16.40 66-ро ів Перемо и Вели ій Вітчизняній війні 17.00 У раїна: час місцевий 19.30 На межі можливо о 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.20, 22.50, 04.00 М зичний алейдос оп 21.30 Штрихи з нат ри 21.50 Сл жба розш дітей 22.00 Хітова вежа 23.00 День в м зеї

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.30 Вирішальна мить 07.30 Інсайдер 08.00, 16.00 Невідома Південна Амери а 09.00, 16.50 Правдиві історії 09.50, 17.40 У пош ах правди 10.40, 19.30 Л б’ян а 11.20, 20.10 Фантастичні історії 12.10, 22.40 Вірт ози 13.00, 04.00 І раш и для дорослих 14.20 Повітряні бої 15.10 Зброя людини 18.30, 21.10 Намедни 22.10 10 правил спіх 23.30, 00.20 Божевільні 01.00, 02.00, 03.00 Ме амоделі 04.30 Ме атренди 05.00, 05.30 Неспортивне життя

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50 Е о рад 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 11.25, 01.40 Discovery: Прое т «Земля» 12.20 Ме аб дiвництва 13.15 З хвалi прое ти 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 00.40 Новий ви ли Тайсона 21.00, 21.30 Брати по трясовинi 21.55 Рiч овi монстри: Вбивця з дж н лiв 03.40 Блис авичнi атастрофи

РТБ, УТЗ

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 1 âåðåñíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд-преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Т/с «Ро солана» 10.20 «Твій день» 10.50 Кни а.ua 11.10 Здоров’я 12.10, 15.30, 17.45, 21.25, 05.50 Діловий світ 12.25 А дієнція. Країни від А до Я 13.00 Кро до зіро . Євробачення 13.40 Х/ф «Репортаж з лінії во ню» 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 18.25 Хо ей. «Донбас» (Донець ) - «Динамо» (Мінсь ) 19.00 В ПЕРЕРВІ: На добраніч, діти 19.50, 01.45 Світ спорт 20.45 День знань. Посвята ст денти 20.55 Офіційна хроні а 21.35 221. Е стрений ви ли 21.40 День знань. Посвята ст денти 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.55 ТелеА адемія 02.55 Світло 03.20 Танці з зір ами 04.55 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05 Патр ль 07.15, 08.20 М/ф 08.40 «Свідо » 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тиння - 3» 13.30 Т/с «Next - 2» 15.30 Х/ф 17.05 Веселі ро и 17.15 М/ф 18.30, 19.00 Вітаємо Вас 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.05, 21.05 Патр ль 20.15 Зроблено р ами 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и 00.00, 01.00 Ритми ночі 00.15 „Модно” 00.30 Патр ль 01.30 «Політтерор» 02.20 «Свідо » 02.45 «Речовий до аз» 03.35 М/с «Черепаш и ніндзя» 04.00 «Правда життя» 04.30 «А енти вплив » 05.35 «Свідо »

06.01, 23.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.20, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.30, 03.24, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 18.00, 00.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Спільний прое т 5 анал та інформаційно о а ентства Уніан «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.25 «По ода світі» 15.20 «Життя в задоволення» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмісія» 17.25, 18.15, 04.40 «А цент» 18.45, 23.40, 04.30 «Київсь ий час» 19.30, 02.15, 05.15 «Час: важливо» 21.00, 03.00 «Час» 21.30, 01.00 С спільно-політичне то -шо «РесП блі а з Анною Без ли » 23.55, 04.25 «О ляд преси» 00.30, 03.30 «Автопілот-новини» 03.40 «Машина час »

06.55 «Реальні роші» 07.00 «Авто Жаба» 07.05 «ТелеМіліТрямдія» 07.40 «Сам собі режисер» 08.40, 20.00 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.20, 19.00 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.20, 21.00 Т/с «Світлофор» 13.20 Т/с «При оди Гер леса» 15.15, 02.30 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 18.00 Т/с «Менталіст» 22.00, 01.10 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Таємні зна и. Шпи нсь і і ри» 03.50 «Нічне життя»

06.10 Срібний апельсин 06.40, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.00, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.00, 10.00, 19.25 Т/с «Гл хар. Продовження» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 14.00, 22.25 Т/с «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 00.00 Т/с «Лицар дорі » 01.00 Х/ф «Поспішити - людей насмішити» 02.40 Т/с «Безмовний свідо » 05.15 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50, 03.35 ТСН 07.15 М/ф «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 09.55, 17.35 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 Т/с «Історія зеч и» 12.50, 03.50 «Ілюзія безпе и» 13.45, 05.25 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.05, 02.50 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 16.00 «Міняю жін » 17.00 «ТСН. Особливе» 17.15 «Шість адрів» 20.15, 20.50 Т/с «Інтерни - 2» 21.15 «Чотири весілля» 22.25 Т/с «Теорія брехні - 3» 23.20 «Зняти все» 00.05, 01.05, 04.35 Т/с «За он і порядо » 02.00 Т/с «Одр жені. З дітьми»

05.30 Т/c «Каменсь а 3» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим раном 09.10 Т/c «Свати 3» (1) 11.20 Д/с «Дете тиви» 12.15 «Зна я ості» 13.00 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.00 «Сімейний с д» 15.00 «С дові справи» 15.55 Т/c «Каменсь а 3» 18.10 Т/c «Сімейний б дино » 19.05 Т/c « Обр ч а» 696 с. 20.00 «Подробиці» 20.30 Т/c «Свати 3» За лючна серія. (1) 23.40 Т/c «Розплата» 00.50 Д/ф «Кіль а ро ів з життя Таба ова» 01.55 Х/ф «Вбивство в Білом домі» 03.35 «Подробиці» 04.05 Телевізійна сл жба розш дітей 04.10 «Зна я ості» 04.40 Т/c «Спальний район»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55, 04.05 «Модний виро » 12.15 «ЖКХ» 13.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55, 21.30 Т/с «Не при собі» 16.55, 01.05 «Воля і справедливість» 18.40, 03.05 «Давай одр жимося!» 19.45, 02.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 22.40 Т/с «Товариші поліцейсь і» 23.50 «Людина і за он» 00.45 Нічні новини

06.25, 01.50 «Бізнес+» 06.30 «До

ментальний дете тив»

06.55 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 07.55, 17.00 «Давай одр жимося» 08.55, 19.10 Зір ове життя 09.55 Х/ф «Весілля

Малинівці»

11.55 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 15.00, 23.50 Т/с «Адво ат» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Зважені та щасливі» 01.40 «Вi на-Спорт» 01.55 Х/ф «Вони билися за Бать івщин »

05.20, 02.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.35 Фа ти 05.35, 06.40 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.10, 01.55 Спорт 07.45 Ма сим м в У раїні 09.30, 19.15, 01.00 Надзвичайні новини 10.35, 16.35 Т/с «Літєйний» 12.35, 13.00 Ане доти по-

раїнсь и

13.10 Стоп-10 14.15, 20.10 Т/с «Братани» 22.50 Х/ф «Війна з прим с » 02.05 Т/с «У чорном спис

-2»

03.20 Х/ф «Університетсь ий блюз»

06.00, 18.45, 23.30 «Життя» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20, 07.00 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.10, 18.40, 23.25 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.35 Калейдос оп ди ої природи 07.55, 22.35 Живе ба атство У раїни 08.25, 21.50 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 18.55 Подорож на рай світ 12.15 По ляд майб тнє 16.35 Х/ф «Вони називають мене «Сірр» 18.30, 20.30, 23.15, 03.00 «24 одини» 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.55 Портрети ди ої природи 00.00 Таємниці долі 03.05, 05.15 Дива и 03.35 Правда о опів 04.25 Козацтво

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 20.05 Т/с «Універ» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 Т/с «Щоденни и Темно о» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

04.50 Т/с «Еврі а» 05.30, 06.40 Kids Time 05.35 М/с «Нові при оди Бетмена» 05.55 М/с «Сімей а Аддамс» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 00.45 Репортер 09.10 Х/ф «Ідеальний самець» 11.15, 22.45 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Між нами, сватами 13.55 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей та Джош» 16.00 Т/с «Др зі» 16.55, 23.50 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55, 20.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.05 Спортрепортер 19.35 Двоє на одній хні 21.40 Мрії здійснюються 01.15 Сл жба розш дітей 01.20 Х/ф «Сансет пар » 02.50, 03.25 Зона ночі К льт ра 02.55 Майстер м зи 03.10 Перетворення 03.30, 04.25, 04.45 Зона ночі 03.35 У раїнці Надія 04.30 Радіація. Лінія захист

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.30 Вирішальна мить 07.30 І раш и для дорослих 08.00, 16.00 Невідома Південна Амери а 09.00, 16.50 Правдиві історії 09.50, 17.40 У пош ах правди 10.40, 19.30 Л б’ян а 11.20, 20.10 Фантастичні історії 12.10, 22.40 Вірт ози 13.00, 04.00 10 правил спіх 14.20 Воїни. З л си 15.10 Тан и. «КВ» 18.30, 21.10 Намедни 22.10 Ме атренди 23.30, 00.20 Божевільні 01.00, 02.00, 03.00 Ме амоделі 04.30 Хіти Інтернет 05.00, 05.30 Неспортивне життя

07.00 «Рано Росії» 11.05, 05.20 Х/ф 12.15, 01.05, 06.35 Новини льт ри 12.30 «Йосип Бродсь ий. Повернення» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35, 14.15, 22.15, 17.20, 03.05, 18.10, 03.50, 20.35, 01.25 Т/с 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 19.45 «Прямий ефір» 23.00 Вісті.ru 23.15 «Історичний процес» 00.40 «Вісті +» 02.10 «Профіла ти а»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.00 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 15.20, 19.20, 21.20, 2 2 . 5 0 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 23.15 Біоло і а 08.20, 10.50, 19.30 Сл жба розш дітей 08.30 Зона онфлі т 08.50 На межі можливо о 09.30, 12.30, 18.30 Один на один 10.00 Штрихи з нат ри 10.20, 18.00 Хітова вежа 11.00 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 13.00 Фестиваль «Біле озеро» 1 ч. 16.20 Молодіжний прорив 17.10 Штрихи з нат ри 17.30 День в м зеї 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Новини 21.30 Т/Ф 21.50 Та б ло 22.10 Молодіжний прорив 23.00 Про сім’ю 23.45, 04.00 М зичний алейдос оп

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Discovery: Прое т «Земля» 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20 Новий ви ли Тайсона 13.15, 13.40 Брати по трясовинi 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 20.35, 01.10, 00.40 Хлопцi з арматами 21.00 Я ер вати атомним пiдводним човном 21.55 Бойовi машини з Май ом Брюєром 03.40 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№32 від 24 серпня 2011 ро

45

Ï`ÿòíèöÿ, 2 âåðåñíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд-преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.35 Т/с «Ро солана» 10.35 Д/ф «Михайло Б л а ов. Город» із ци л «Світ мистецтва» 11.05 «Віра. Надія. Любов» 12.10, 15.30, 21.20, 05.50 Діловий світ 12.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 13.00 О олиця 13.25 Х/ф «В останню чер » 15.15 Euronews 15.40 Т/с «Чотири тан істи і соба а» 17.40 Ма істраль 18.25 Хо ей. «Донбас» (Донець ) - «Динамо» (Ри а) 19.00 В ПЕРЕРВІ: На добраніч, діти 20.45, 21.25 Фестиваль «З стрічі др зів» в Одесі 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.40 Хіт-парад «Національна двадцят а» 02.40 Світло 03.10 Танці з зір ами 04.55 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05 Патр ль 07.20, 08.20 М/ф 08.40 «Свідо » 09.00 , 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тиння - 3» 13.25 Т/с «Next - 2» 15.30 Х/ф 17.30, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Прес-по ляд з В. С ринсь им 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.05, 21.05 Патр ль 20.15 К лінарне шо „СмачнОГО!” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Кіноле торій 00.00 Прес-по ляд з В. С ринсь им 00.10 Домашні любленці 00.30 Патр ль 01.00 Ритми ночі 02.20 «Свідо » 02.45 «Правда життя» 03.40 М/с «Черепаш и ніндзя» 04.05 «А енти вплив » 05.40 «Свідо »

06.01, 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.15, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.50 «По ода в У раїні» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 10.30, 12.30 «Спільний прое т 5 анал та інформаційно о а ентства Уніан «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.10, 00.20 «По ода світі» 11.15 «С анер» 15.20 «Своїми очима» 16.30 С спільно-політичне то -шо «РесП блі а з Анною Без ли » 18.15, 22.00, 02.30 «Ві но Європ » 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 23.30 «Трансмісія»

06.55 «Реальні роші» 07.00 «Авто Жаба» 07.05 «ТелеМіліТрямдія» 07.40 «Сам собі режисер» 08.40 «У пош ах при од» 09.30 «Галілео» 10.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 11.20 Т/с «Наш домашній ма азин» 12.20 Т/с «Світлофор» 13.20 Т/с «При оди Гер леса» 15.15 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Одино і серця» 18.00 «КВН» 19.50 «Вели а різниця» 21.00 «Бійцівсь ий л б» 22.00, 02.30 Т/с «Надприродне» 23.45 «15 хвилин до завтра» 00.15 «Бібліотечний р’єр» 00.30 Х/ф «Христина» 03.50 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 06.40, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.00, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.00, 10.00 Т/с «Гл хар. Продовження» 12.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 13.00, 04.30 «Нехай оворять» 14.00 Т/с «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 19.25 Т/с «Гл хар. Повернення» 22.25 Т/с «Сліпа ля - 3. А ент для спадоємиці» 02.00 Х/ф «Кр тий і ціпонь и» 05.15 Т/с «Любов та інші д рниці»

06.45 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН 07.15 М/ф «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 09.55, 17.35 «Сімейні драми» 10.50, 18.30 Т/с «Не бреши мені - 2» 11.50 Т/с «Історія зеч и» 12.50, 04.20 «Ілюзія безпе и» 13.45 Т/с «Тисяча і одна ніч» 15.20, 03.35 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 16.15 «Міняю жін » 17.00 «ТСН. Особливе» 17.15 «Шість адрів» 20.15 Х/ф «Ч жий проти Хижа а» 22.05 Х/ф «Ч жий проти Хижа а 2» 00.00, 01.00, 05.05 Т/с «За он і порядо » 01.55 Х/ф «Мелінда та Мелінда»

05.30 Т/c «Каменсь а 3» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 С новим ран ом 09.10 Т/c «Свати 3» (1) 11.20 Д/с «Дете тиви» 12.15 «Зна я ості» 13.00 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.00 «Сімейний с д» 15.00 «С дові справи» 15.55 Т/c «Каменсь а 3» 18.10 Т/c « Обр ч а» 697 с. 20.00 «Подробиці» 20.45 Ф тбол. Збірна У раїни - збірна Ур ваю 23.00 Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим 01.30 Х/ф «Перехрестя» 03.05 «Подробиці» 03.35 «Зна я ості» 04.05 Т/c «Спальний район»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «Модний виро » 12.15 «ЖКХ» 13.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 15.55 Т/с «Не при собі» 16.55 «Че ай на мене» 19.00 Ф тбол. Збірна Росії - Збірна Маедонії 21.00 «Час» 21.25 Х/ф «М + Ж» 23.05 Х/ф «Свій серед ч жих, ч жий серед своїх» 00.50 Х/ф «Ні чемна» 02.20 Х/ф «Осінні весілля» 03.40 Х/ф «Кіт міш » 05.00 Т/с «Життя»

05.45, 12.50 «Твою мам !» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 16.00 Т/с «Ранет и» 10.00, 17.00 Т/с «Універ» 10.30 Т/с «Всі жін и відьми» 11.20 «Жіноча лі а» 11.50 «Інт їція» 13.20, 18.25 «Маша & моделі» 14.00, 19.05 Т/с «Моя пре расна няня» 15.00 «Дом-2» 18.00, 21.25 Т/с «Зайцев+1» 20.05 Т/с «Універ» 21.55 Т/с «Реальні пацани» 22.20 «Теорія зради» 23.00 Т/с «Надприродне» 00.00 Т/с «Реальні пацани» 00.30 «Дом-2. Спецвип с » 01.00 «До світан »

06.15, 02.25 «Бізнес+» 06.20 «До ментальний дете тив» 06.45 Х/ф «За сірни ами» 08.50 Х/ф «Дами запрош ють авалерів» 10.15 Х/ф «Коли йо о зовсім не че аєш» 18.00, 22.00 «Вi на-Новини» 18.10 Х/ф «Кав азь а полонян а, або Нові при оди Ш ри а» 20.00, 22.45 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-4» 23.40 «В соЛапоХвіст» 00.45 Х/ф «Вона Вас охає» 02.15 «Вi на-Спорт» 02.30 Х/ф «Коли настає вересень»

05.00 Сл жба розш дітей 05.10, 02.15, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.25, 06.35 Світано 06.10, 07.35 Ділові фа ти 06.25, 09.25, 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 07.45 Стоп-10 09.30 Надзвичайні новини 10.35, 16.30 Т/с «Літєйний» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.10 Прово атор 14.10 Т/с «Братани» 19.15 Джентльмени на дачі. Реаліті-шо 20.15 Х/ф «Костянтин» 22.50 Х/ф «Інший світ» 01.20 Т/с «У чорном спис -2» 02.45 Х/ф «Війна з прим с »

04.45 Т/с «Еврі а» 05.25 Сл жба розш дітей 05.30, 06.40 Kids Time 05.35 М/с «Нові при оди Бетмена» 05.55 М/с «Сімей а Аддамс» 06.45, 07.15, 07.40 «Підйом» 06.50 М/с «Дж манджи» 07.30, 09.00, 19.00, 01.25 Репортер 09.10 Х/ф «Ро табір 2. Фінальна битва» 11.20 Т/с «Грань-2» 16.00 Т/с «Др зі» 17.00 Т/с «Відчайд шні домо осподар и-6» 17.55 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.40 Спортрепортер 19.35 Здраст йте, я - ваша мама! 21.30 Інт їція 22.45 Х/ф «Парф мер» 01.50 Х/ф «Старе за арт вання» 03.15, 03.30 Зона ночі К льт ра 03.20 Кня иня Оль а 03.35, 04.30 Зона ночі 03.40 Драй Хмара останні сторін и 04.05 Рай

06.00, 18.45, 20.50 «Життя» 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 03.00 «24 одини» 07.10, 18.40 24 одини Бізнес 07.15 Створи себе 07.20 «Життя зі зна ом +»

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.30 Вирішальна мить 07.30 10 правил спіх 08.00 Невідома Південна Амери а 09.00, 16.50 Правдиві історії 09.50, 17.40 У пош ах правди 10.40, 19.30, 20.30, 21.30 Л б’ян а 11.20 Фантастичні історії 12.10, 22.40 Вірт ози 13.00, 04.00 Ме атренди 14.20 Зброя людини 15.10 Повітряні бої 16.00 Невідома Європа 18.30 Намедни 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер. Євро По ер Т р 02.00, 03.00 Ме амоделі 04.30 Інсайдер 05.00, 05.30 Неспортивне життя

07.55, 23.30 Живе ба атство У раїни 08.25, 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10, 18.55 Подорож на рай світ 12.15 По ляд майб тнє 16.30 Х/ф «Вели ий і волохатий» 20.15, 05.30 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі 03.05, 05.05 Дива и 03.30 Козацтво

07.00 «Рано Росії» 11.05 «Чорні діри. Білі плями» 11.45 «Доба Арама Хачат ряна» 12.30 «Йосип Бродсь ий. Повернення» 13.00, 15.00, 19.00 Вісті 13.30, 04.35, 14.15, 17.20, 03.05, 18.10, 03.50 Т/с 15.30 Місцевий час. Вісті-Мос ва 15.50 «З новим домом!» 16.35 «Про най оловніше» 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 05.20 «Юрмала-2011» 22.10, 23.45, 01.40 Х/ф 01.15 Вісті.ru. П’ятниця

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Біоло і а 08.20 Про сім’ю 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Та б ло 10.20 Т/ф 10.40 Молодіжний прорив 11.00 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 13.00 Фестиваль «Біле озеро» 2 ч. 17.30 Зона онфлі т 17.50 Та б ло 18.10 Молодіжний прорив 18.30, 20.00 Один на один 19.30 Сл жба розш дітей 19.40 Офіційні новини 19.45 На добраніч аз а 20.30 Новини 21.30 Азб а сма 21.50 У пош ах ле енд 22.00 А ми відпочиваємо 23.00 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ 00.30 повтор ран ово о ефір 04.00 М зичний алейдос оп

06.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Discovery:Прое т «Земля» 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 09.05, 22.50, 23.20 Кр тiше не прид маєш 09.35, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30, 15.05, 05.00 Брати по зброї 12.20, 12.45 Хлопцi з арматами 13.15 Я ер вати атомним пiдводним човном 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 20.35, 01.10, 00.40 На ова нефантасти а 21.00 Космiчнi першопроходцi: Титан 21.55 Я влаштований Всесвiт 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Ñóáîòà, 3 âåðåñíÿ 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Світ православ’я 07.00 Ера здоров’я 07.30, 00.50 Корисні поради 07.45 На олімпійсь ий Лондон 08.00 До .фільм «Дитинство ди ій природі» 09.05 Т/с «Ро солана» Ф.2 «Др жина Халіфа» 12.45 Глибинне б ріння. Армен Джи арханян 13.25 Х/ф «Па орби та рівнини» 15.00 Феєрія мандрів 15.25 Наша пісня 16.10 В остях Д. Гордона 17.05 Світ атома 17.35 Майстер- лас 17.55 Золотий са 18.25 Хо ей. Від ритий К бо Донбас . «Донбас» (Донець ) - «СКА» (Сан т-Петерб р ) 19.05 В ПЕРЕРВІ: Зелений оридор 20.00 В ПЕРЕРВІ: По ода 20.50 221. Е стрений ви ли 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.40 Концерт В’ячеслава Добриніна 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Ера здоров’я 23.45 Питання з О.Березовсь ою 00.00 Про час і про себе. М.Поплавсь ий 02.00 ТелеА адемія 03.00 Танці з зір ами 04.20 М/с «Сандо ан» 05.20 «Надвечір’я» з Т. Щербатю

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05 Патр ль 07.15 Прес-по ляд з В. С ринсь им 07.25, 08.50 М/ф 08.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 09.20 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 11.30 «Речовий до аз». Зни лі безвісти 12.00, 13.10, 23.20 Х/ф 15.00 ПіДеМо разом 15.25 М/ф 15.50 Веселі ро и 16.00 Вітаємо Вас 17.40 „Модно” 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Патр ль тижневий 18.40 Чоловічі розва и 19.00 Т/с «Бри ада» 02.25 «Речовий до аз» 03.40 «Правда життя»

06.01 «Час-Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.20, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40, 11.20 «Автопілот-тест» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 07.05, 09.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.15, 11.10, 16.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема тижня» 08.30 «Ре ламна хня» 09.20, 02.30 «Інтеле т.ua» 10.15 «Здорові історії» 10.35 «Не перший по ляд» 11.35 «Технопар » 12.15 «Ві но в Європ » 13.10 «Вперед, на Олімп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Гра долі» (Остап Вишня, 1 с. 15.20, 04.30 Зверни ва з Тетяною Рам с 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.15, 03.30 «Народний онтроль» 19.30, 20.05, 01.00, 01.20, 05.00, 05.20 «Час інтерв»ю» 21.00, 01.50 «Вели а політи а» 21.40, 04.00 «Ві но в Амери » 22.00 «Машина час » 23.30 «Яппі» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.50 «О ляд преси» 02.00 «У раїнсь а незалежність»

06.50 07.10 08.00 09.00 10.00 10.40 11.10 11.45 12.30 14.15 16.00 17.50 19.00 20.00 21.45 00.00 01.50

«ТелеМіліТрямдія» «Сам собі режисер» «У пош ах при од» «Галілео» «Спеція» «Вхід заборонено» «Кліф дайвін » Т/с «При оди Гер леса» Т/с «Таємниці Смолвіля» «Найроз мніший» Т/с «Два з половиною чолові и» «Бійцівсь ий л б» «Городо » Х/ф «Невловимий» Х/ф «Кліт а» Х/ф «Христина» «Нічне життя»

06.00, 05.30 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.30 Події 07.20, 03.50 Х/ф «Вперше зам жем» 09.20 Т/с «Карамболь» 11.10, 13.10 Т/с «Сліпа ля - 3. А ент для спад оємиці» 12.10 О олена рас ня 16.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 17.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 18.00, 19.25 Х/ф «Своя правда» 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 23.00 Х/ф «07-й змінює рс» 01.00 Т/с «Гончі - 3» 02.40 Щиросерде зізнання

06.20 М/ф «См рфи» 07.15 «Справжні лі арі» 08.15 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.10 М/ф «Р салонь а» 10.35 М/ф «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 11.00, 02.10 «Світ навиворіт - 2: Індія» 12.05, 03.00 «Вчені проти е страсенсів» 13.00 «Від пацан и до панян и - 2» 14.15 «Шість адрів» 14.50 Х/ф «Та сі» 16.35, 05.55 «Вели а різниця по- раїнсьом . Най раще» 17.35, 05.25 «Здив й мене» 18.30, 20.00 Х/ф «Нехай оворять» 19.30 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 22.50 Х/ф «Ч жий проти Хижа а» 00.35 Х/ф «Ч жий проти Хижа а 2: Ре вієм» 03.50 Х/ф «Мелінда та Мелінда»

04.55 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 06.55 «Городо » 07.30 М/с «Маша та Ведмідь» 07.40 М/с «Він с» 08.20 «Городо » 09.00 «Орел і Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.45 «Вирваний з натовп » 11.35 «Найроз мніший» 13.30 «Позаочі». Алла П ачова 14.30 Концерт Алли П ачової 17.15 Міжнародний фестиваль мор «Юрмала 2009» 19.05 «Розсмішити омі а» 20.00 «Подробиці» 20.30 «Майдан’s 2» 22.30 «Розбір польотів» 23.30 Х/ф «Моя мач ха- інопланетян а» 01.40 «Подробиці» 02.10 «Позаочі». Алла П ачова 02.55 Х/ф «Моя мач ха- інопланетян а»

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Х/ф «Дорослі діти» 07.20 Х/ф «Те еран-43» 1 с. 08.50 «Грай, армонь люблена!» 09.40 «Слово пастиря» 10.10 «Сма » 10.50 «Алла П ачова. Життя після шо » 12.15 Середовище проживання. «Тютюнова змова» 13.25 «Єв еній Леонов. Страх самітності» 14.30 Х/ф «Осінній марафон» 16.15 «Іван Охлобистін. Поп-зір а» 17.20 Х/ф «М + Ж» 18.45 «Вели і олімпійсь і пере они» 21.00 «Час» 21.15 «Примара опери» 22.40 Х/ф «Кращий др мо о чолові а» 00.35 Х/ф «Наша дача» 02.05 Х/ф «Доро е задоволення» 03.25 «Поле ч дес» 04.35 Т/с «Життя» 05.25 «Хоч знати»

04.50 «Наші люблені м льтфільми: Мали»(1) 06.00 Х/ф «Весілля Малинівці» 07.40 «Карао е на Майдані» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 09.55, 22.00 «В соЛапоХвіст» 10.30 М/ф «Пін віни Мада ас ар » 11.10 «Зважені та щасливі» 14.15 Х/ф «Кав азь а полонян а, або Нові при оди Ш ри а» 16.05 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-4» 19.00 «Х-Фа тор. Революція» 23.50 Х/ф «Поліцейсь і та злодії» 01.45 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 04.00 «Мобільна с ринь а»

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Малята-твійнята» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.35 «Їж та х дни» 10.05 Т/с «Хто домі осподар» 11.35, 19.25 Т/с «Моя пре расна няня» 12.40 «Одна за всіх» 13.40 «Жіноча лі а» 14.40 «Comedy Woman» 15.40 Т/с «Універ» 17.10 Х/ф «Гарфілд» 18.30 «Королева бал » 20.45 Т/с «Універ» 22.30 «Баб ни & дід ни» 23.00 Х/ф «Д же страшне іно 2» 00.55 «Дом-2» 01.45 «До світан »

07.00, 10.00, 13.00 Вісті 07.10, 10.10, 13.20 Місцевий час. ВістіМос ва 07.20, 10.35, 15.55, 03.05, 19.45, 23.20, 01.45 Х/ф 08.40 М льтфільм 09.00 «С ботни » 09.30 «Нотат и нат раліста» 10.20 «Вся Росія» 12.15 «Національний інтерес» 13.25 «Чесний дете тив» 13.55 «Городо ». Дайджест 14.20 «Яхонтов» 15.00, 00.50 «Ві тор Захарчен о. Портрет на тлі хор » 17.25, 04.35 «С ботній вечір» 19.00 Вісті в с бот 06.05 «Кімната сміх »

РТБ, УТЗ 04.15, 18.45 Фа ти 04.45 Х/ф «Христофор Кол мб « 3 с. 06.25 Козирне життя 06.50 Х/ф «Золоте о о» 09.35 Вели а різниця по- раїнсь и 10.40 Люди, оні, роли и і...домашні роли и 11.00 Квартирне питання 12.00 Х/ф «Ельвіра - володар а пітьми» 14.20 Джентльмени на дачі 15.40 Стоп-10 16.40 Прово атор 17.40 Ма сим м в У раїні 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.15 Х/ф «Соломон Кейн» 22.35 Самозванці 23.20 Х/ф «Ви радачі тіл» 01.15 Х/ф «Інший світ» 03.10 Х/ф «Третьо о не дано»

05.45, 03.10 Дива и 06.10, 08.25, 16.10 М/ф 06.30 Бла а звіст а з Рі ом Реннером 07.00, 20.45 Подорож на рай світ 07.50, 05.20 Зелена варта 08.35, 15.00, 02.30 Твій хіт 09.00 Створи себе 09.05, 20.20 24 одини Світ 10.15 За сім морів 10.50 Телеенци лопедія: Виховання домашніх тварин 11.15 Дитинство ди ій природі 12.15 По ляд майб тнє 16.20, 19.30 Життя серед життя 16.55 С ромна чарівність с часних техноло ій 17.30 Нянь и ди ої природи 18.00 Світсь і хроні и 18.20 Ж рфі с 19.00 Портрети ди ої природи 20.00 24 одини Бізнес 21.10 Смертельна хня 22.05 Х/ф «Кл б шпи нів» 00.00 Таємниці долі 03.00, 05.45 Сильні світ сьо о 03.45 Козацтво 04.30 У раїнсь а революція

04.30 05.10 06.15 07.55 10.00 11.00 12.00 13.00 13.40 14.45 15.50 18.20

Т/с «Еврі а» Т/с «Ж рнал мод» Х/ф «Дитина з Марса» Х/ф «Моє життя в р їнах» Ревізор Двоє на одній хні Файна Ю райна Даєш молодь Зроби мені смішно Т/с «Тат севі доч и» Фабри а Зіро -4 М/ф «Три бо атирі та Шамахансь а цариця» 20.00 Я - ерой! 22.00 Зір овий дім. Напередодні 23.00 Х/ф «Дістати орот на» 01.05 Спортрепортер 01.10 Х/ф «Потя - ті ач» 03.05, 03.40 Зона ночі К льт ра 03.10 Мовчазне божество 03.25 Жар-птиця 03.45, 04.45 Зона ночі 03.50 У раїнці Надія

06.00, 07.00 Війна хижа ів 08.00 У пош ах правди 08.50 Ударна хвиля 09.50, 10.40 Р йнівни и міфів 11.30 Інсайдер 12.00 Ме атренди 12.30, 04.00 І раш и для дорослих 13.00, 13.40 Top Gear 14.20 Хіт-парад техні и 15.10 Невідома Європа 15.50 Сім озна Апо аліпсис 17.40, 18.30, 19.30 Ле ендарні створіння 20.30, 21.20 Фантастичні історії 22.00, 22.50, 23.40 Намедни 00.30, 04.30 10 правил спіх 01.00 По ер. The Big Game. 77 ч. 02.00, 03.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 Неспортивне життя

06.00 Бла а вість з Рі ом Реннером 06.30 М льтдарин и 06.55 Офіційні новини 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 Інформаційний вип с «День» 07.20, 09.20, 12.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.35 Кл б С пер ни и 07.55, 23.20 Біоло і а 08.20 Телеспорт 08.40, 20.20 А варі м 09.35 Штрихи з нат ри 09.55, 10.30, 22.20, 23.50, 04.00 М зичний алейдос оп 10.00 Азб а сма 10.20 Телевісни сл жби зайнятості 10.40 Без права на заб ття 11.00 М з. Фільм 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 12.35 Один на один 17.10, 20.00 Т/Ф 17.30 А ми відпочиваємо 18.00 Телеспорт 18.20 У пош ах ле енд 18.40 Почер долі 19.35 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.40 Штрихи з нат ри 21.35 Перехрестя правди 22.00 Азб а сма 23.00 Та б ло

06.00 Махiнатори 06.25 Створи мотоци л 07.15, 21.55 Рев моторiв на Motor City 08.10, 23.45 Смертельний лов 10.00 Гi антсь i б дiвництва 10.55 Ме аб дiвництва 11.50 Б дiвельна допомо а 12.45 Чоловi , жiн а, природа: Ме си а 13.40, 14.10 Королi а цiонiв 14.35, 20.05, 04.05 Top gear 15.30, 21.00, 05.00 Амери ансь ий чоппер 16.25, 03.40 Я це працює 16.55 З чо о це зроблено? 17.20, 17.50 На ова нефантасти а 18.15 Космiчнi першопроходцi: Титан 19.10 Я влаштований Всесвiт 22.50 Монстри серединi мене 01.40 Рiч овi монстри: Вбивця з дж н лiв


46 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Кро до зіро 07.00 До . фільм «Нянь и ди ої природи» 07.40 Питання з О.Березовсь ою 07.50 Сільсь ий час 08.20 У равто онтинент 08.40 Моя земля-моя власність 08.50, 00.50 Корисні поради 09.05 Я це? 09.30 Хто в домі хазяїн? 09.50 Кро до зіро . Євробачення 10.30 Шеф- хар раїни 11.20 Ближче до народ 11.50 Золотий са 12.20 Х/ф «Полювання на тінь» 14.20 Зма ання з он р «Донбас-т р2011» 15.35 В остях Д. Гордона 16.30 Діловий світ 17.00 Бо с на «Донбас-Арені» 19.40 Вечори з Віталієм Коротичем 20.40 Головний ар мент 20.50 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и тижня 21.40 Точ а зор 22.05 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Ера бізнес . Підс м и 23.35 На олімпійсь ий Лондон 23.50 До . фільм «Кіевъ-Столыпино-Київ» 02.00 Танці з зір ами 05.25 О олиця

Рівне-1, НТН 06.00 М зичний майданчи 07.15 Рано Надії 07.45, 18.00 Рівне за тиждень 08.05 Патр ль тижневий 08.25 Веселі ро и 08.40 Четверта влада. Кредитний лохотрон 09.00 Зроблено р ами 09.25 М/ф 10.00 „Модно” 10.20 Хіт-парад FM-TV 10.50 Феєрія мандрів 11.10 ПіДеМо разом 11.30 «Ле енди арно о розш » 12.00 «А енти вплив » 12.30 «Б шидо» 14.45, 17.10 Вітаємо Вас 16.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 16.50 Домашні любленці 17.40 Кіноле торій 18.20 Патр ль тижневий 18.40 Чоловічі розва и. Ретроспе тива 19.00, 20.50, 22.45, 00.50 Х/ф 03.20 «А енти вплив » 03.55 «Правда життя» 04.55 «Речовий до аз»

ТЕЛЕАФІША

№32 від 24 серпня 2011 ро

Íåäiëÿ, 4 âåðåñíÿ 06.01, 09.20 «Ві но в Амери » 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50 «По ода на рортах» 06.25, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.35, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40 «Технопар » 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 «Час новин» 07.05, 09.10, 17.50, 22.50 «По ода в У раїні» 07.10, 08.20, 14.15, 19.15, 20.50, 00.25, 01.50, 05.50 «Тема тижня» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.15, 11.10, 12.15, 16.15, 18.10, 00.20 «По ода світі» 08.30, 15.20, 23.30, 04.30 Ре ламна хня 10.15 «Яппі» 10.35 «Феєрія мандрів» 11.15 «Трансмісія» 11.35, 02.30 «ДМБ» 12.20 «Життя ці аве» 13.20 «Мотор-ТБ» 14.25 «Гра долі» (Остап Вишня) 16.20, 02.00 «Фа тор безпе и» 17.15 «Подат и» 17.30 «Не перший по ляд» 18.15, 03.30 «Машина час » 19.30 «Вели а політи а» 20.05 «Хроні а тижня» 21.00, 01.00, 05.00 «Час: підс м и» 21.40, 04.00 «Час-Тайм» 22.00 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55 «О ляд преси»

06.40 «ТелеМіліТрямдія» 07.10 «Сам собі режисер» 08.00 «У пош ах при од» 09.00 «Галілео» 09.50, 01.10 «Слідами пращ рів» 10.30 «Видибай и» 11.00 «КВН» 12.45 «Кліф дайвін . Ялта» 14.10, 00.30 «The Ukrainians» 14.50 Т/с «Два з половиною чолові и» 15.50 «Городо » 16.50 «Брейн-рин » 17.20 Х/ф «Невловимий» 19.10 «Світ зіро » 20.10, 01.40 «Бійцівсь ий л б» 21.15 «Обережно! Кастин !» 21.50 «Вели а різниця» 23.00 «Що? Де? Коли?» 00.00 «Не може б ти» 02.20 Х/ф «Світла особистість»

06.00, 05.40 Срібний апельсин 06.40 Події 07.00, 18.00, 19.30 Т/с «Гл хар. Повернення» 08.50 Лас аво просимо 09.50 Т/с «Карамболь» 11.45 Х/ф «Своя правда» 16.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 19.00, 03.30 Події тижня 22.30 Ф тбольний ві -енд 23.55 Т/с «Гончі - 3» 01.45 Х/ф «К ди приводять мрії»

06.40 М/ф «Дюймовоч а» 08.35 М/ф «Вінні-П х. Вінні-П х іде в ості» 09.05 Лотерея «Лото-Забава» 10.10 М/ф «Р салонь а» 10.35 М/ф «Чіп та Дейл поспішають на допомо » 11.00 «Хован и» 11.55 «Шість адрів» 13.15 К лінарне шо «Сма ємо» 13.50 «Алхімія охання. Бонні і Клайд» 14.45 «А т альний репортаж» 15.50 Х/ф «Нехай оворять» 19.30 «ТСН-тиждень» 20.00 «Голос раїни» 22.00 Т/с «Інтерни - 2» 22.25 «Голос раїни - рез льтати олос вання» 22.55 «Світсь е життя» 23.50 «Телевізійна сл жба новин» 00.30 «Tkachenko.Ua» 01.10 Х/ф «Клеопатра» 05.25 Х/ф «Та сі»

05.10 «До и всі вдома» 05.50 «Найроз мніший» 07.35 М/с «Віин с» 08.15 М/с «Маша та Ведмідь» 08.30 «Форм ла любові» 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.00 «Ран ова Пошта з П ачовою та Гал іним» 10.35 «Смачна лі а з А.Заворотню » 11.25 Х/ф «Під идьо » 12.50 Х/ф «Любов та ол би» 14.55 Д/ф «Г рчен о. По т сторон Карнавал » 16.00 Х/ф «Д неч а» 18.05 Х/ф «Сильна слаб а жін а» 20.00 «Подробиці тижня» 20.50 Х/ф «Мертві д ші» 22.55 Х/ф «Кидо обри» 01.00 «Подробиці тижня» 01.45 Х/ф «Дах» 03.30 Д/ф «Кидо обри»

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 «Генії і лиходії» 06.35 Х/ф «Те еран-43» 2 с. 07.55 «Сма » 08.30 «Сл ж Вітчизні!» 09.10 «Здоров’я» 10.10 «Неп тні нотат и» 10.30 «До и всі вдома» 11.30 «Фазенда» 12.50 Х/ф «Вели а перерва» 1 7 . 5 0 «Нонна Гришаєва. «Я із Одеси, здраст йте!» 18.55 «Хвилина слави. Мрії зб ваються!» 21.00 Недільний «Час» 22.00 «Нонна, давай!» 22.40 «Вели а різниця» 23.45 Х/ф «Мишолов а» 01.15 Х/ф «Добре сидимо!» 02.25 Х/ф «На людном місці» 04.05 Т/с «Життя»

05.35 «Наші люблені м льтфільми: Кроодил Гена и Чеб раш а»(1) 06.40 Х/ф «Поліцейсь і та злодії» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 10.00, 23.15 «Неймовірні історії охання» 11.00 «Карао е на Майдані» 12.00 «Х-Фа тор. Революція» 15.00 «МастерШеф» 19.00 «Битва е страсенсів» 21.10 Х/ф «Час щастя-2» 00.15 Х/ф «Ширлі-Мирлі»

05.10, 18.45 Фа ти 05.30 Квартирне питання 06.15, 12.45 Ане доти по- раїнсь и 06.35 Х/ф «Ельвіра - володар а пітьми» 08.35 Вели а різниця. Фестиваль в Одесі 10.45 Ти не повіриш! 11.35 Козирне життя 12.00 Інший ф тбол 12.40, 19.40 Спорт 13.05 Х/ф «Золоте о о» 15.55 Наша Russia 17.30 Битва націй 19.45 Х/ф «Непереможний» 23.40 Голі та смішні 01.05 Х/ф «Біжи, Ронні, біжи» 02.40 Інтера тив. Тижневи 02.55 Х/ф «Уявний портрет Діани Арб с»

06.00 У раїнсь а революція 06.50, 15.30, 02.30 Твій хіт 07.10 Кл б С пер ни и 07.30 Кл б 700 08.05 Телеенци лопедія: Виховання домашніх тварин 08.40 М/ф 09.00 Створи себе 09.50 Смертельна хня 10.40, 21.00 Дитинство ди ій природі 12.15 По ляд майб тнє 15.00 За сім морів 16.20 Х/ф «При оди Б ратіно» 18.55 Життя серед життя 19.35 П’ятизір овий відпочино 20.00, 05.00 Зелена варта 20.35 К лінарний преферанс 22.10 Х/ф «Шашли » 00.00 Таємниці долі 03.00 Дива и 03.25 36-та паралель. То іо 03.50 Країна в л анів 04.15 Вічні джерела енер ії 05.30 Сильні світ сьо о

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Малята-твійнята» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.30 «Одна за всіх» 10.00 Т/с «Хто домі осподар» 11.00, 18.00, 20.40 Т/с «Моя пре расна няня» 12.00 «Баб ни & дід ни» 12.30 «Королева бал » 13.30 Х/ф «Гарфілд» 14.55 «Маша & моделі» 18.30 «ТЕТ 2.0» 19.25 Х/ф «Гітлер ап т!» 21.10 Т/с «Універ» 22.30 «Це любов» 23.00 Х/ф «Ві і Крістіна Барселона» 01.10 «Дом-2» 01.55 «До світан »

07.00, 11.00, 13.40, 15.50, 00.30, 20.05, 05.10, 21.40, 01.55 Х/ф 08.20 «Сам собі режисер» 09.00 «Сміхопанорама» 09.25 «Ран ова пошта» 10.00, 13.00 Вісті 10.10 Місцевий час. Вісті-Мос ва. Тиждень місті 10.45 «З новим домом!». Ідеї для вас 12.30 «Очевидне-неймовірне» 13.20 Місцевий час. Вісті-Мос ва 13.25 «Вся Росія» 14.25 «По аяння Тен іза Аб ладзе» 15.05 «Романти а романс » 17.15, 03.30 «Сміятися дозволяється» 19.00 Вісті тижня 23.20 Єв еній Леонов. Вечір-присвята

РТБ, УТЗ

Т/с «Еврі а» Кліпси Т/с «Ж рнал мод» Цер ва Христова Запитайте до тора Х/ф «Ро табір 2. Фінальна битва» М/ф «Три бо атирі та Шамахансь а цариця» 12.05 Даєш молодь 13.00 Шо манія 13.50 Аферисти 14.50 Info-шо 15.55 Х/ф «Гаррі Поттер і філософсь ий амінь» 19.00 Фабри а Зіро -4 21.45 Т/с «Вороніни» 22.05, 22.50 Фабри а зіро -4 23.50 Спортрепортер 23.55 Х/ф «Дзвіно » 02.05, 02.45 Зона ночі К льт ра 02.10 SOLO-MEA 02.40 Вір мені 02.50, 03.50, 04.50 Зона ночі 02.55 У раїнці Любов 03.55 Бла ословляю і молюся 04.20 Митрополит Дмитро Мо ила

06.00 Повнота радості життя 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 О ляд подій тижня 07.30, 11.30, 16.20 Кл б С пер ни и 07.50, 23.15 Біоло і а 08.20 Про сім’ю 08.40 Рівненщина мистець а 09.25 Та б ло 09.45 Молодіжний прорив 10.05, 21.30 Почер долі 10.30 Перехрестя правди 10.50 У пош ах ле енд 11.00 ПіДеМо разом 11.20 Дитячий ж рнал «Сімба» 12.30, 18.30 Один на один 15.30, 17.10 Т/Ф 16.40 М з. Фільм 17.00, 19.40 Сл жба розш дітей 17.30 СвітОсвіт 17.50 Штрихи з нат ри 18.10 Азб а сма 19.30 П льс РАЕС 19.45 На добраніч аз а 20.00 Штрихи з нат ри 20.20 А ми відпочиваємо 20.50, 23.45, 04.00 М зичний алейдосоп 21.50 На межі можливо о 22.00 Хітова вежа

06.00, 07.00 Арма еддон тваринно о світ 08.00 У пош ах правди 08.50 Ударна хвиля 09.50, 10.40, 11.30 Р йнівни и міфів 12.20, 13.20 Top Gear 14.20 Хіт-парад техні и 15.10 Невідома Європа 15.50 Се рети Вати ан 17.40, 18.30, 19.30 Дивовижні жін и 20.30 Ме атренди 21.00 І раш и для дорослих 21.30 Інсайдер 22.00, 22.50, 23.40 Л б’ян а 00.30, 04.30 Хіти Інтернет 01.00 По ер. The Big Game. 78 ч. 02.00, 03.00 Ме амоделі 04.00 10 правил спіх 05.00, 05.30 Неспортивне життя

06.00 Махiнатори 06.25, 06.50 Блис авичнi атастрофи 07.15, 02.40 Винайти майб тнє 08.10, 20.05, 01.40, 18.15 Р йнiвни и ле енд 09.05, 03.40 Я це працює 09.35 З чо о це зроблено? 10.00 Польоти либ Аляс и 10.55, 11.25 Брати по трясовинi 11.50 Новий ви ли Тайсона 12.45, 13.15 На ова нефантасти а 13.40 Космiчнi першопроходцi: Титан 14.35 Я влаштований Всесвiт 15.30 Чоловi , жiн а, природа: Ме си а 16.25, 16.55 Королi а цiонiв 17.20 Апетити вели ої бiлої 21.00, 21.30 Хлопцi з арматами 21.55 Я ер вати атомним пiдводним човном 22.50 Бойовi машини з Май ом Брюєром 23.45 На мiсцi злочин 00.40 Монстри серединi мене 04.05 Б дiвельна допомо а

04.45 06.05 06.30 07.45 08.00 08.25 10.25

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Шат ріна Ганна Херсонсь а область Розш ється: житель а м. Дзержинсь о о, Мінсь ої обл., Респ блі и Білор сь, Шат ріна Ганна, 22.08.1998 р.н., я а 16.08.2011 близь о 11.00 одини пішла з набережної с. Залізний порт, Голопристансь о о район , Херсонсь ої області та до теперішньо о час її місцезнаходження невідомо. При мети дівчин и: на ви ляд 12-15 ро ів, 135-140 см на зріст, х дорлявої стат ри, світло-р сяве волосся довжиною до плечей. Б ла одя нена: чорні орот і шорти, біла ф тбол а, помаранчева офтина.

Печолат Ві торія С мсь а область Розш ється: меш ан а м. Кролевець, Печолат Віта, 15.08.1993р.н., я а 13.06.2011 ро в 00 од. 30 хв., самовільно залишила ртожито ДПТНЗ Кролевець о о ВПУ та до теперішньо о час не поверн лася. При мети дівчини: на ви ляд 17-18 ро ів, 165см на зріст, овальне обличчя, орот е темно-р сяве волосся, в зь і темні брови, приплюсн тий ніс, арі очі.

С хомлинов Ми ола Донець а область Розш ється: С хомлинов Ми ола, 18.08.1997 р.н., , я ий 03.08.2011 ро самовільно пішов з дом та не поверн вся. При мети хлопчи а: на ви ляд 14-15 ро ів, 155 см на зріст, х дорлявої стат ри, р сяве волосся, світлі очі. Б в одя нений: сині спортивні брю и, світла ф тбол а, чорні росів и з білими см ами.

Михайлишина Анна Херсонсь а область

Тра мова Валентина Херсонсь а область

Розш ється: чениця Любленець ої за альноосвітньої ш оли-інтернат , Михайлишина Анна, 20.12.1995р.н., я а 13.08.2011 ро близь о 22.30 одини самовільно залишила територію ДОТ «Дельфін», м. С адовсь Ц р 14, та до теперішньо о час її місце знаходження невідоме.

Розш ється: чениця Любленець ої за альноосвітньої ш оли-інтернат , Тра мова Валентина, 20.03.1994р.н., я а 13.08.2011 ро близь о 22.30 одини самовільно залишила територію ДОТ «Дельфін», м. С адовсь -Ц р 14, та до теперішньо о час її місце знаходження невідоме. Примети дівчини: на ви ляд 16-18 ро ів, 160-165 см на зріст, міцної стат ри, р ле обличчя, орот е р сяве волосся, бла итні очі.

При мети дівчини: 170 см на зріст, міцної стат ри, р ле обличчя, чорнефарбованеволосся,зачіс а « аре», бла итні очі. Б ла одя нена: чорна спортивна офта, фіолетові брю и-« аліфе». Особливі при мети: на зап’яст лівої р и шрами від порізів.

Б ла одя нена: червона спортивна офта, біла ф тбол а із малюн ом ви ляді ота, темні джинси, жовті т флі- « балет и».

Болотіна Лілія Херсонсь а область Розш ється: житель а с. Новобо данів а, Мелітопольсь о о район , Запорізь ої обл., Болотіна Лілія, 10.03.1996 р.н., я а 15.08.2011 ро пішла з б дин № 36 по в л. Махарадзе в м. Генічесь , де вони разом з матір’ю винаймали житло для відпочин , та до теперішньо о час її місцезнаходження невідоме. При мети дівчини: на ви ляд 15-17 ро ів, х дорлявої стат ри, зріст 160170 см, овальне обличчя, темне волосся, зачіс а аре, прямий ніс. Особливі при мети: на лівій нозі шрам від поріз . Б ла одя нена: жовті шорти, світла бл з а з дов ими р авами та з малюн ом ви ляді оричневих віточо , апці.


47

№32 від 24 серпня 2011 ро Плит азов , Ціна: 50 рн. Конта ти: 20-71-40

Прас , в хорошом стані Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 965-22-33

Холодильни , б/в, Конта ти: 64-24-65

Плит азов , «Брест», б/в. Конта ти: (050) 191-75-08

Самовар, ні ельований, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31

Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19

Холодильни , б/в. Конта ти: 62-83-47

Самовари еле тричні, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Холодильни «Норд», б/в. Конта ти: (096) 400-63-09

Со овитис ач «Ж равін а», вир-ва Білор сія, новий. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17

Холодильни «Норд». Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

Плит азов , 2- амфорн , нова. Конта ти: (096) 221-04-49 Плит азов , 2- амфорн , настільна, нова. Конта ти: (096) 221-04-49 Плит азов , 4- амфорн , б/в, недоро о. Конта ти: 26-43-36 Плит азов , 4- амфорн . Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Со овитис ач, в хорошом стані, еле тричний. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26

Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (098) 102-53-19

Со овитис ач, р чний. Конта ти: 23-36-37

стані.

Плит азов , б/в, майже нов . Конта ти: 28-79-83, (067) 645-10-18 Плит азов , б/в, недоро о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53 Плит

азов , б/в. Конта ти: 43-69-87

Плит азов , б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 Плит азов , б/в. Терміново. Конта ти: 63-39-35 Плит азов , дво амфорн , настільн , нов . Конта ти: (096) 221-04-49 Плит 18.00

азов . Конта ти: 20-49-48, після

Пральн машин б/в. Конта ти: 45-03-87, (097) 350-19-43 Пральн машин «Еліс», б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-54-60 Пральн машин «привіле », б/в. Конта ти: 23-52-00 Пральн машин , 60х82х55, 5 , 800 об. Конта ти: 24-69-15, (067) 777-28-75 Пральн машин , б/в, в неробочом стані. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Холодильни «Атлант», 2- амерний, б/ в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 719-03-03 Холодильни «Атлант», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-52-00 Холодильни «Днепр», б/в, арном стані, робочий. Ціна: 170 рн. Конта ти: (362) 26-08-14 Холодильни «Днєпр». Недоро о. Конта ти: 62-02-02 Холодильни «Дніпро», б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08 Холодильни «Донбас», б/в, в робочом стані. Конта ти: (098) 464-21-09 Холодильни «Індезіт» СД145", б/в, 2 ро и. Конта ти: (067) 270-61-14 Холодильни «Індезіт», б/в, 2 ро и е спл атації. Конта ти: (067) 607-78-04 Холодильни «Мінсь ». Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 784-30-96 Холодильни «Норд», 2- амерний, б/ в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 360-64-54

Пральн машин , нов . Конта ти: 23-66-35, (097) 414-89-05

Холодильни «Норд», 2- амерний, в неробочом стані, недоро о. Конта ти: 22-21-68, (098) 307-25-24

Пральн машин -автомат «Сіменс», недоро о. Конта ти: 28-80-90, (098) 473-31-47

Холодильни «Норд», 3- амерний, недоро о. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Холодильни «Норд». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 490-15-18 Холодильни «Норд». 3- амерний, в робочом стані. Конта ти: 28-20-12, (067) 357-69-23

Німеччина.

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 430-80-22 Холодильни , в робочом стані, недоро о. Конта ти: 64-54-39 Холодильни , в хорошом стані, працює тихо, олір білий, 3 амери. Ціна: 600 рн. Конта ти: 9096) 254-66-09 Холодильни , висота 1,05 м. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Холодильни . Конта ти: 68-33-19

Холодильни «Снай е 117», робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28

Холодильни . Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Холодильни «Снай е», б/в, 1998 р., 2-х амерний, висота 1,45 м, в робочом стані Ціна: 900 рн. Конта ти: 26-75-72 (095) 384-08-03.

Холодильни и. 963-02-49

Холодильни «Снай е», недоро о. Конта ти: (067) 103-03-58 Холодильни б/в, дешево Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Холодильни б/в. Конта ти: 64-54-39 Холодильни Норд, б/в, хорошом стані, б в ви ористанні 5 ро ів. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 475-87-05 Холодильни , «Днєпр» в хорошом стані. Конта ти: (095) 935-17-23 Холодильни , б/в, «Вірп л», сталево о ольор , 2- амерний, вели ий. Доро о. Конта ти: (067) 382-87-91 Холодильни , б/в, «Днепр», в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-01-63, (096) 373-49-99 Холодильни , б/в, «Мінс 15 М», 2- амерний, в робочом стані. Конта ти: (067) 303-15-64, (066) 714-56-30 Холодильни , б/в, «Сіменс», 2- амерний, терміново. Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: (050) 339-20-28 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: 22-28-40

Конта ти:

(097)

Холодильни и. Конта ти: 645-75-73, (063) 970-18-81

(097)

Холодильни «Дніпро», б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 5-59-03, (099) 324-05-30, (097) 078-46-08 Холодильни «Донбас», б/в, в робочом стані. Конта ти: (098) 464-21-09 Холодильни «Індезіт» СД145", б/в, 2 ро и. Конта ти: (067) 270-61-14 Холодильни «Індезіт», б/в, 2 ро и е спл атації. Конта ти: (067) 607-78-04

8.1.1. Продам

Вишиван на чоловіч сороч . Конта ти: 28-70-54, (097) 327-71-90

Холодильн Ціна: 900 614-05-94

вітрин , б/в. Недоро о. рн. Конта ти: (096)

Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 965-22-33 Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-46-50, (066) 040-67-19 Холодильни «Норд», б/в. Конта ти: (096) 400-63-09

Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80 Босоніж и нові, ш іра, чорні. Р.38. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 147-34-47 Б тси ф тбольні, різні розміри, б/в, Німеччина. Конта ти: (050) 177-27-58 Б шлат війсь ово-морсь ий, 48 р. Конта ти: (096) 216-48-27 Б шлат флотсь ий, 48 розмір Ціна: 300 рн. Конта ти: (063) 479-71-51 Весільн с ню, відмінном стані, розмір 36-38. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 23-28-29, (096) 930-69-23 Вз ття мар и CampuS. Ціна: 899 рн. Конта ти: (067) 383-03-32 Вітров и та рт и. Конта ти: (067) 103-46-22 Джинси та спідниці жіночі. Конта ти: (067) 103-46-22 Джинси, нові, жіночі. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Д блян 24-07-99

жіноч , нов . Конта ти:

Кож шо , з єнота, р. 48-50. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87 Комбінезон ватний, 54 р. Конта ти: 22-56-80 Костюм жіночий, Фінляндія. Конта ти: 23-16-35 Костюм чоловічий, олір світлий, р.50. Конта ти: (050) 846-22-50, (098) 307-24-26 Костюм чоловічий, новий, р.50, дешево. Конта ти: (098) 298-31-00 Костюми спортивні, Конта ти: (067) 103-46-22

рю за и.

Кросів и «Най », нові, ш іряні, 42 р. обміняю на монітор ТФТ. Конта ти: 5-48-98 (097) 210-81-60 К рт и. Конта ти: 24-07-99 К рт веснян , б/в. 43-76-95, (067) 280-14-78

Конта ти:

К рт зі шт чно о х тра, б/в, світло о ольор , 52-54 р. Ціна: 160 рн. Конта ти: (050) 585-61-10 К рт чоловіч , ш ірян , б/в, чорно о ольор , 48-50 розмір, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (067) 362-17-80 К рт ш ірян жіноч , 48 р., б/в. Конта ти: (095) 091-58-18 К рт ш ірян , жіноч , 44-46 р., хороший стан. Конта ти: 28-94-67 К рт ш ірян , чоловіч , 48 розмір. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 Одя «се онд-хенд». Ціна: від 5 рн/ Конта ти: (097) 486-40-24 Одя жіночий, новий. Конта ти: (067) 395-53-01 isystem@meta.ua Одя жіночий. Конта ти: 24-07-99 Одя се онд-хенд. Ціна: від 5 рн/ Конта ти: (097) 486-40-24 Одя , «Се онд Хенд». Конта ти: (097() 486-40-24

С ню весільн , біла, в про аті не б ла, 36 р. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 876-58-35 С ню весільн , біл , 44-46 р, до неї додаються р авич и і ільця, в про аті не б ла. Конта ти: (097) 890-57-42 С ню весільн , в про аті не б ла, р чна робота, Польща. Конта ти: (096) 389-47-84

С ню весільн . Колір - айворі, вишита бісером, розмір - 44-46. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (096) 780-05-71 Anya07@ukr.net

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ВЕЧІРНІ ТА ВИПУСКНІ СУКНІ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11 Се онд-хенд. Ціна: 15 рн/ . Конта ти: (096) 307-32-96 Слін з ільцями. Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-53-88

рн.

Сороч и та офти чоловічі, жіночі. Конта ти: (067) 103-46-22 Спідниці, різно о 23-25-51

ольор . Конта ти:

С ні весільні, вечірні, вип с ні. Конта ти: 9096) 391-13-82 С ні весільні, нові та б/в. Конта ти: (096) 202-90-25 С ню весільн , Нью-Йор , дов ий р ав. Конта ти: (067) 589-49-83 С ню весільн е с люзивн , відмінний стан. р.46, недоро о. Конта ти: 28-53-02, (096) 169-15-92 С ню весільн з болеро, або здам напро ат. р. 44-46. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-38-22, (096) 731-47-54 С ню весільн , 44-46 р., хороший стан. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 777-77-55 С ню весільн , 46-50 розмір, орсет, спідниця о ремо, с моч а, одя нена один раз. С ня після хімчист и, в хорошом стані. Терміново, недоро о. Конта ти: (097) 562-14-23 С ню весільн , 46р. орсет, спідниця, в хорошом стані. Конта ти: (097) 805-35-85 С ню весільн , амери ансь о о виробництва, з шлейфом, біло о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 725-59-48 С ню весільн , атласна, олір білий, р. 46, можливий про ат. Конта ти: (098) 846-22-50, (098) 307-24-26 С ню весільн , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-02-05 (098) 479-57-20 С ню весільн , б/в, розмір 42-46, нова оле ція. Конта ти: (097) 402-30-00, (066) 560-43-78 С ню весільн , б/в, відмінном стані, дизайнерсь а робота, ольор «шампань». Конта ти: (095) 642-27-79 С ню весільн , б/в. Ціна: 350 Конта ти: (066) 404-75-37

рн.

С ню весільн , виш ан . Ціна: 2000 рн. Конта ти: 24-67-33 С ню весільн , дизайнерсь , б/в. Ціна: 3 000 рн. Конта ти: (063) 200-69-85 С ню весільн , еле антн , біло о ольор . Р чна робота вишив и. Розмір 44, в ідеальном стані. Одя алась один раз, в про аті не б ла. Ціна: 1600 рн., тор . Конта ти: (097) 110-91-53 С ню весільн , олір білий, р.44-46, р авич и, ільця, в про аті не б ла. Конта ти: (097) 890-57-42 С ню весільн , можливий про ат. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 777-51-86 С ню весільн , недоро о. Конта ти: (096) 219-60-92 С ню весільн , ори інальн , 44-46 р. Конта ти: (097) 528-73-28 С ню весільн , ори інальн , олір шампань, після хімчист и, розмір 42-44, підспіднични в подар но , при раси в олов та р авич и. Конта ти: (098) 599-83-05 С ню весільн , р. 42-44, недоро о, терміново. Конта ти: 43-97-46 С ню весільн , розмір 42, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 451-40-39 С ню весільн , розмір 44-46, р авич и, ільця, в про аті неб ла. Конта ти: (097) 892-57-42 С ню весільн , розмір 46, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 272-39-39 С ню весільн , с часн , е с люзивн , авторсь , олір білий, шифон+болеро, арний стан, р. 44-46. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-94-87, (097) 298-50-78 С ню весільн , с часн . Конта ти: 20-61-32 С ню весільн , терміново. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 473-27-10 С ню весільн , відмінном стані, е с люзивн , розмір 46-48. Недоро о. Конта ти: 28-53-02, (096) 169-15-92 С ню весільн . Конта ти: (097) 211-46-85, (067) 984-59-84 С ню весільн . Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 337-91-52 С ню весільн . Конта ти: (067) 454-19-45

7.5.2. К плю Машин ремозбиваюч . Конта ти: (050) 498-23-42 Машин пральн . Конта ти: (067) 309-74-22, (067) 588-57-65 Морозильн амер в хорошом стані. Терміново. Конта ти: (063) 662-87-65 Плит

азов . Конта ти: (067) 727-58-58

Сепаратор. Конта ти: 60-97-72

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Пальто жіноче, б/в, 48 р., хорошом стані. Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 585-61-10

С ню весільн , виш ан , біло о ольор , б/в. Розмір - 46-48, ріст 175-180 см.. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 893-26-78

Швейн машин «Подольсь а» з еле троприводом. Конта ти: 63-68-73

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 430-80-22

С ню весільн . Ціна: 200 рн. Конта ти: 63-72-95

Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

Швейн машин «Зін ер» (раритет). Конта ти: 63-68-73

Холодильни б/в або новий. Конта ти: 22-24-08, (097) 868-82-72

С ню весільн , б/в. Конта ти: (096) 543-48-59

С ню весільн , в про аті не б ла. Ціна: 550 рн. Конта ти: 68-23-36

Швейн маши н «Аспа», б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 28-94-67

Холодильни , б/в. Конта ти: 62-83-47

Одя , б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Пальто чоловіче, р.52. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Піджа ш іряний, б/в, розмір L. Ширина в плечах - 40 см, довжина - 78 см. Ціна: 850 рн. Конта ти: (096) 200-47-88 Піджа , рт р. 52-54 Конта ти: 24-07-99

Швейні машин и Подільсь о о завод , 2 шт., з ножним приводом, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 154-51-58

Холодильни «Мінсь ». Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 784-30-96

ПОБУТ Одяг, взуття

Швейне обладнання: оверло и, спецмашини, с орняш и, роз рійні, в’язальні, вишивальні, недоро о. Конта ти: (05) 914-55-84, (098) 447-58-08

С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 С ню вечірню. Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 121-86-88 Т флі весільні, розмір 37. Конта ти: 43-85-40 Т флі жіночі, нові, ш іряні, 36 р. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Т флі, жіночі, б/в, 36 р. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Т флі. Конта ти: 63-07-20 Чобіт и зимові, рожеві, 29 розмір. Відмінний стан. Ціна: 150 рн. Конта ти: 22-35-62, (063) 479-71-51 Чоботи мові, чоловічі, 43-44р., недоро о. Конта ти: 28-97-80 Чоботи, нові, 36 р., нат ральна ш іра, вир-во Італія. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 774-76-70 Чоботи, ялові, р. 48. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Шап , нор ов . Конта ти: 23-16-35 Штани ватні для рибало . Конта ти: 23-25-51 Штани чоловічі ртом, дешево. Конта ти: 24-07-99 Штани чоловічі, ш іряні, імпортні, нові, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Ш би жіночі, р. 52. Конта ти: 24-07-99 Ш б нор ов , р. 48-50. Ціна: до овірна, Конта ти: (098) 092-33-93 Ш б , єнот, нат ральн , дов , 45-50 розмір. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87 Ш б , нат ральн , дов , р. 48-50, єнот. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87

Дитячі товари 8.2.1. Продам Авто рісло, б/в, Німеччина. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Авто рісло, нове. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 671-37-54 Босоніж и ортопедичні, б/в, до 3 ро ів. Конта ти: (096) 668-86-16 Ванноч дитяч , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 965-62-20 Ванноч дитяч , пластмасов , б/в. Ціна: 80 рн. Конта ти: (097) 524-40-16 Ванноч диятч , пластмасов , б/в, відмінном стані. Ціна: 55 рн. Конта ти: 23-51-73, (095) 845-48-43 Велосипед «Жиобі», три олісний з р ч ою, олір рожевий, відмінний стан. Конта ти: 28-18-84, (098) 754-20-65

С ню весільн . Конта ти: 20-61-32, (067) 908-36-74

Велосипед дитячий з р ч ою. Конта ти: 28-52-28, (097) 546-47-36 Велосипед дитячий, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-54-59 (097) 235-96-23

С ню весільн . Конта ти: 5-67-00, (096) 743-01-76 С ню весільн . Конта ти: (096) 655-05-44

Велосипед дитячий, з ер ванням, б/в, рожево о ольор , для дівчин и, хороший стан. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 259-25-81

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (050) 655-08-02 Холодильни , морозильн амер , б/в. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДО 100 ГРН., ПРАЛЬНІ МАШИНИ ДО 80 ГРН., ГАЗОВІ ПЛИТИ ДО 60 ГРН., В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 Холодильни и і пральні машини в неробочом стані. Конта ти: 43-06-64, (094) 966-06-64 Холодильни и старі. 63-14-85, (096) 775-90-11

Конта ти:

Холодильни и та азові плити вітчизняно о виробництва. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и, телевізори, пральні машини, ванни, азові плити, азові олон и, різні залізні речі, старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11 Холодильни и до 100 рн., пральні машини до 80 рн., азові плити до 60 рн., в неробочом стані, недоро о. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42


ПОБУТ

48

Візо зимово-літній, олір синьобла итний, б/в відмінном стані, 4 положення, в омпле ті онверт для новонароджено о, с м а, мос ітна сіт а, зимовий чохол для ніжо в сидячом положенні. Терміново, недоро о. Ціна: 850 рн., тор . Конта ти: 23-51-73, 23-47-97 (095) 845-48-43 Візо літній, дитячий. Конта ти: 26-18-49, (097) 865-72-29 Візо літній. Конта ти: 24-45-59, (097) 869-74-24 Візо осінньо-зимовий, олір синій. Конта ти: (096) 811-34-39 Візо Та о. Конта ти: 63-36-57, (097) 588-47-34 Велосипед для дитини, «Геобі». Конта ти: 5-39-75 Велосипед, підліт овий. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 188-58-16 fuka.afishal@mail.ru Велосипеди дитячі, 2 шт, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 230-02-30 Вз ття дитяче для дівчин и відмінном стані. Конта ти: (097) 490-82-13 Візо «Geoby D288», відмінном стані. Конта ти: (050) 665-07-53 Візо «Адаме с», олір рожевобордовий. повний омпле т. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 165-32-43 Візо «Атбор», б/в, зимово-літній, бежево о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 774-39-75 Візо встав сіт а Конта

«Бебі Лю с», синій з червоними ами, зимово-літній, мос ітна + дощови . Ціна: 1300 рн. ти: 24-64-16, (066) 633-52-89

Візо «Джобі», б/в, 3- олісний, для дівчин и. Конта ти: (097) 240-00-11 Візо «І сландер», ва а 5 , два положення спин и, дощови . Конта ти: (097) 704-37-19 Візо «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (096) 411-21-01 Візо «Та о», зимово-літній, трансформер, відмінний стан, повний омпле т + рю за «Чі о». Конта ти: 22-40-30, (097) 427-99-91 Візо «Та о Варіо», люль а + про лян овий візо , ніверсальний. Конта ти: (097) 805-35-85 Візо «Та о Джампер», ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 943-35-99 Візо «Та о» для двійнят, відмінном стані. Конта ти: (067) 753-13-84 Візо «Та о», люль а, про л а, ле ий, ідеальний стан. Ціна: 2000 рн, тор . Конта ти: 63-36-57, (097) 788-47-34 Візо «Чі о», весняно-літній, синьобежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 776-17-80 Візо весняно-літній, «Бебі», в хорошом стані. Конта ти: 64-13-04, (067) 714-66-05 Візо весняно-літній, «Джобі», 8 , олір сіро-рожевий, недоро о. Конта ти: (098) 022-01-13 Візо весняно-літній, в хорошом стані. Конта ти: (067) 714-66-05 Візо весняно-осінній, олір сіро- оричневий. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 585-61-28 Візо дитячий «Амаде с» в хорошом стані. Конта ти: (097) 287-28-26 Візо дитячий «Амадте с», в хорошом стані. Ціна: 700 рн., тор . Конта ти: (097) 287-28-26 Візо дитячий «Едбор», б/в та «Ефенфло», новий. Конта ти: (097) 645-70-66

Візо дитячий «Колетто Матео», 3 в1, олфр червоно- оричневий, ле а, повний омпле т. Конта ти: (067) 804-88-81 Візо дитячий «Пихпере о», Італія, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо дитячий «Раллі», Польща. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо дитячий «Та о» (Наталія), в хорошом стані, олір синій. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 343-79-46 Візо дитячий «Та о», зимово-літній, б/в, олір оранжево-чорний, весь омпле т, хороший стан. Конта ти: (097) 481-44-64 Візо дитячий з авто ріслом і орсетом, 3 положення спин и, США, хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 24-92-77 096) 781-61-46 Візо дитячий зимово-літній, б/в, відмінний стан. Конта ти: (067) 178-08-91 Візо дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19 Візо дитячий, літній, ле ий, «Тростин а». Конта ти: (098) 134-19-13 Візо дитячий, літній. Конта ти: (067) 745-32-10 Візо дитячий, насад а на нітаз для дитини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-26-60 Візо зимово-літній «Та о», відмінний стан, повний омпле т. Ціна: 900 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній «Та о», олір рожевий, два переносних оши и, дощови , с м а, відмінний стан. Конта ти: 5-95-47, (067) 362-72-87 Візо зимово-літній, «Та о», для двійні, бежево о ольор , відмінний стан. Конта ти: (097) 584-20-05 Візо зимово-літній, в хорошом стані. Конта ти: (067) 280-91-38 Візо зимово-літній, відмінний стан, олір синій. Ціна: 800 рн. Конта ти: (098) 595-45-48 Візо зимово-літній, Конта ти: 64-85-07

дешево.

Візо зимово-літній, для дівчин и, оши , дощови , с м а, мос ітна сіт а, відмінний стан. Ціна: 970 рн., тор . Конта ти: (096) 508-48-21 Візо зимово-літній, для дівчин и, хороший стан, в омпле ті все. Недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 214-98-58 Візо зимово-літній, олір рожевий, Польща. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 62-70-63, (096) 541-87-37 Візо зимово-літній, олір синьобла итний. хороший стан, персональна орзина, с м а, дощови . Ціна: 600 рн.. тор . Конта ти: (050) 846-22-50, (098) 307-24-26 Візо літній, відмінний стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 717-92-92

Візо , «Атбор», б/в, зимово-літній. Ціна: 950 рн., тор . Конта ти: (067) 180-74-59 Візо , «Ві торія Голд», зимово-літній, трансформер. Конта ти: 28-20-12, (067) 136-48-83 Візо , «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (067) 984-41-41 Візо , «Коне о», зимово-літній, б/в, чорно-синьо о ольор , в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 673-70-78 Візо , «Чі о», синьо-бежево о ольор , хороший стан. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-50-60, (096) 434-33-31 Візо , «Чі о», синьо о ольор , хороший стан. Конта ти: (097) 470-22-00 Візо , 2 в 1, зимово-літній. Ціна: 900 рн. Конта ти: (050) 435-72-74

№32 від 24 серпня 2011 ро Візо , зимово-літній, Польща, повний омпле т, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 534-63-77 Візо , зимово-літній, синьобла итно о ольор , відмінний стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 391-90-15 Візо , зимово-літній, синьо о ольор , «Атланті », Польща. Конта ти: (066) 549-48-52 Візо , зимово-літній, Конта ти: 62-93-57

ніверсальний.

Візо , літній «Сі ма», б/в. Конта ти: 43-14-71, 63-65-80 Візо , літній, для двійні. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 445-28-90 Візо , повна омпле тація, відмінном стані, недоро о. Конта ти: 22-58-23, (097) 887-04-97, (097) 699-34-33 Візо , чохол, дощови , орзина. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 501-95-50 Візо . Конта ти: 45-08-99 Гойдал дитяч , від 0 до 2-х ро ів, хороший стан. Конта ти: (067) 804-88-81 ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН ПРИЙМАЄ НА КОМІСІЮ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ ДИТЯЧІ ВІЗКИ, КОЛЯСКИ, АВТОКРІСЛА, ЛІЖЕЧКА, МАНЕЖІ, ВЕЛОСИПЕДИ, САМОКАТИ, ІГРАШКИ, ВЗУТТЯ. КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 340-64-71, (093) 572-63-12

ВІзо , 3 в 1, червоно-чорно о ольор , зр чний. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (067) 804-88-81

Дитячий одя та вз ття до 3-х ро ів, б/в, недоро о, в хорошом стані. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84 Візо , Адаме с Панда, відмінном стані, бордово-рожево о ольор . Ціна: 1000 рн. Конта ти: 26-51-16 (після 18 од.), (096) 165-32-43 Візо , б/в, «Атбор». Ціна: 950 рн, тор . Конта ти: (067) 180-60-70

Дитячі сороч и, р. 38-40. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93

Візо , б/в, осінньо-літній, в хорошом стані. Конта ти: 64-06-31 Візо , б/в. Конта ти: (067) 580-01-93 Візо , бла итно о ольор , майже новий. Ціна: 6500 рн, Конта ти: 64-35-02, (067) 382-48-77 Візо , весняно-літній «Еспіро», сіросалатово о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 737-37-42 Візо , весняно-літній, «Чі о СТ-04», синьо- бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 776-17-80 Візо , весняно-літній, зелено о ольор . Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 268-20-66 Візо , весняно-літній. Конта ти: 24-06-47, (068) 146-97-30, Візо , дитячий. Конта ти: (097) 443-00-32 Візо , зимово-літній «Карере», червоно-синій, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 458-28-27 Візо , зимово-літній, «Коне о»,2 в 1, сіро о ольор зі став ами. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 839-26-75 Візо , зимово-літній, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 227-68-48 Візо , зимово-літній, бла итно о ольор , сі омпле т ючі, Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 784-92-53 Візо , зимово-літній, в хорошом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-96-33 Візо , зимово-літній, в хорошом стані. Конта ти: (067) 783-93-67 Візо , зимово-літній, Німеччина. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 855-13-15

Кен р для двійнят, темно-синій. Конта ти: 753-13-84

олір (067)

Кен р . Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Кімнат дитяч : ліж о, стіл омп’ютерний з полич ами, шафа з дзер алом, 2 т мбоч и. Конта ти: 22-38-71, (063) 847-75-83 Колис дитяч з двома ш хляд ами. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 585-61-28 Колис з балдахіном. Конта ти: (097) 855-13-15 Колис , дерев’ян , б/в, вільха, матрац, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: (098) 259-25-81 Кони а, оричнево о Конта ти: (067) 360-82-12

ольор .

Кони а- ойдал , «Отбор», м’я . Конта ти: 24-76-66, (098) 811-98-93 Кони а- ойдал , б/в, ш іряне сидіння, зв ові р хові ефе ти. Конта ти: (097) 240-00-11 Костюм зимовий, на дитин від 5-6 ро ів, б/в. Конта ти: 43-66-95, (067) 280-14-78 Крісло дитяче для од вання, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-80-56, (096) 107-27-53 Крісло для од вання «Чі о». Ціна: 350 рн. Конта ти: 62-16-18 Крісло для од вання, в хорошом стані. Конта ти: 5-80-56, (096) 107-27-53 Крісло для од вання, відмінном стані. Конта ти: (098) 421-80-13 Крісло, «Чі о», автомобільне. Конта ти: (097) 490-82-13 К рт зимов , на дитин від 6-7 ро ів. Конта ти: 43-66-95, (067) 280-14-78 Ліжеч о дитяче металеве для дітей ві ом 3-13 ро ів. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Ліжеч о, що ойдається. Конта ти: (097) 637-46-20 Ліжеч о- ачал на шарнірах, нат ральне дерево, а сес ри, омпле т білизни. Конта ти: (097) 265-00-90 Ліж о «Жобі» для дитини. Конта ти: (066) 927-56-81 Ліж о дерев’яне дитяче, вільха. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 382-48-77 Ліж о дитяче двохяр сне з матрацом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: 63-16-32 (067) 218-67-21 Ліж о дитяче з матрацом і постільною білизною. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 421-90-66 Ліж о дитяче з матрацом. Конта ти: 5-05-13 Ліж о дитяче. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Ліж о для дитини до 3 ро ів, біло о ольор , з матрацом. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-49-33, (067) 759-23-22 Ліж о з б а, нове з матрацом, для дитини. Ціна: 1950 рн. Конта ти: 28-96-33 Ліж о з матрацом, б/в. Недоро о. Конта ти: 23-26-76, (097) 462-24-60 Ліж о з матрацом, дитяче, б/в, недоро о. Конта ти: 23-78-54 Ліж о, б/в, недоро о. Конта ти: (067) 698-14-19 Ліж о, біле, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 323-93-34 Ліж о, дитяче, дерев’яне з матрацом. Ціна: 200 рн., Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Меблі в дитяч імнат : стіл омп’ютерний, шаф , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34

Відпочинок, спорт, туризм

Меблі, для дитячої імнати. Конта ти: (067) 422-89-23 відмінном стані. Ціна: Мотоци л, до овірна. Конта ти: (050) 435-35-06 Одя та вз ття на хлопчи а до 8 р. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Пос д дитячий. Матеріал - ерамі а. С лад: чемоданчи , дві таріл и, чаш а. Ціна: 120 рн. Конта ти: (096) 769-95-25 П хови зимовий рожево о ольор , з відстібним апюшоном та с моч ою. Відмінний стан. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-35-62, (063) 479-71-51 Р авиці дитячі, нові. Конта ти: 24-07-99 Рю за «Кен р ». Ціна: 100 Конта ти: 28-96-33

рн.

Сидіння для пання дитини. Ціна: 70 рн. Конта ти: 28-96-33 Слін , новий. 481-14-73

Конта ти:

(097)

Слін . Конта ти: (066) 039-60-36 Стіл, стілець, для д ваня дітей. Конта ти: 24-12-53, (098) 919-63-08 Стіл-стілець для од вання дітей. Конта ти: 24-12-53, (067) 144-06-07 Стілець для од вання Конта ти: (097) 704-37-19

дитини.

Стільчи для од вання дитини «Джо бі». Ціна: 400 рн. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02 Стільчи для од вання, відмінном стані. Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Стін дитяч , с часн , «Гербор», відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 411-44-19 Стін , в хорошом стані. Конта ти: 68-18-24 С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47 Ход ни, б/в. Конта ти: 23-37-35, (050) 435-08-52 Ход ни, помаранчево-жовто о ольор . Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 200-73-84 Ход ни, рожево о ольор . Конта ти: 63-31-25, (050) 765-79-24 Ход ни. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33 Ход ни. Конта ти: (098) 768-02-03 Ход н и дитячї з дерева, стані. Ціна: 180 рн. 22-35-62, (063) 479-71-51

відмінном Конта ти:

Ход н и. Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 287-28-26 Череви и дитячі, ш іряні. Конта ти: (067) 804-88-81 Чобіт и для дівчато . Ціна: 50 рн. Конта ти: (050) 585-61-10 Ш ільн форм для дівчато 6-12 ро ів, олір бордовий та чорний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 801-74-64

8.2.2. К плю

8.4.1. Продам

Паломниць і поїзд и до батюш и Михаїла - зцілює молитвою, лі є від важ их хвороб, нед , безпліддя, налаштов є на лад в сім’ї. Відвідання мо или йо о сина-цілителя Ієрея Петра, з заїздом до Почаївсь ої Лаври та дж.Св.Анни. Конта ти: (096) 277-04-76

Автомати «Витя ни і раш ». Ціна: 2500 рн./шт. Конта ти: (063) 327-70-43 Відпочино Яремче, неподалі річ и та ліс . С часні імнати з сіма зр чностями. Ціна: від 50 рн. Конта ти: (096) 950-70-02 Гантелі для фізвиховання. Конта ти: 63-71-28 Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34 Ман ал. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 420-73-60, (099) 044-04-55 Намет 4х4м, ва а - 40 , висота - 2.15 см, добром станi. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 www.snab.prom.ua Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34 Намет, 2-місний. Конта ти: 23-28-06 Намет, 2х3, без ар аса. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Н ам е т и т ристичні, 2,4-місцеві. Конта ти: (067) 927-10-99 Сiт мас вальн , 3х6 м. Ціна: 450 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) 107-92-34 Стіл більярдний. Ціна: 500 .о Конта ти: 28-96-33 С м -холодильни . Конта ти: 26-41-69, (096) 765-96-03 Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 Тр е н аж е р «Орбітре », недоро о, терміново. Конта ти: (098) 272-99-60 Фля армійсь (097) 107-92-34 Шахмати, 62-61-01

з чохлом. Конта ти:

недоро о.

Конта ти:

Шахові фі ри, нетрадиційна форма, напівдоро оцінне аміння яшма-оні с. Конта ти: (067) 587-76-27

8.4.2. К плю Роз ладач . Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14.

Медицина, косметика 8.5.1. Продам

Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80 Ліж о дитяче, двохяр сне. Конта ти: (097) 567-31-40

Апарат сл ховий, в хорошом Конта ти: (067) 710-22-83

стані.

Апарати сл хові, цифрові. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 935-24-63 Вібромасажер «Біолю с». Конта ти: 62-70-58

Галантерея, тканини

Візо для інвалідів. Конта ти: (097) 245-58-83

8.3.1. Продам

Візо інвалідний і візо -т алет. Конта ти: 24-26-17, (050) 284-02-47

Стрази. • 490-01-54

Конта ти:

(067)

Ковдр двоспальн , п хов , нат ральний тиснений атлас, золотаво о ольор . Конта ти: (097) 075-02-64 Ковдр , под ш и. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 Компле т постільний: матрац, под ш , овдр , по ривало. Конта ти: 63-70-87 Корзин 63-07-20

для ц

еро . Конта ти:

Машин для стриж и «Бебеліссе», 6 насадо , ножиці в омпле ті, валіза пер аря. Конта ти: (097) 240-00-11 М флон, нат ральний. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 63-70-87 Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Візо інвалідний, недоро о. Конта ти: 22-77-33 Гель очищающий с щет ой для прыщей. Инновация в борьбе с прыща. Конта ты: (098) 766-53-33 Матраци, под ш и ортопедичні. Ціна: 450 рн. Конта ти: (063) 352-20-41 Милиці дерев’яні. Ціна: 50 рн. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46 Милиці. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06 Моло овідсмо т вач «Канпол Бебі Премі м». Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89 Моло овідсмо т вач «Філіпс евант» Конта ти: (096) 811-34-39 Подар ю інвалідний візо , ход ни ортопедичні на олесах. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Солярій, терміново, Конта ти: 43-91-10

Стіл масажний, б/в. Конта ти: 28-88-40 Хн , вищий сорт. Конта ти: 64-61-56, (098) 371-79-86

8.5.2. К плю Памперси, під лад и, пелюш и. Конта ти: 22-40-56

При раси весільні на а/м (б ети, фатін, віти). Конта ти: 63-07-20

Мистецтво

Простині. Конта ти: 24-07-99 С м жіноч , олір - чорний, я існа т анина. Ціна: 138 рн. Конта ти: (099) 020-33-14

недоро о.

8.6.1. Продам А ордеон «Вельмейстер». Конта ти: (096) 609-74-94

Ліж о- ойдал + о осовий матрац, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 167-89-45

Постільн білизн . Конта ти: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Ліж о- ойдал дитяч , з 2 ш хлядами зниз , + о осовий матрац, олір б , хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 167-89-45

Стрази. Конта ти: (067) 490-01-54

Банд р . Конта ти: (096) 609-74-94

Тюль, штори на хню, 4.20 м. ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33

Баян «Етюд». 609-74-94

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00

Чайни и для завар и, набір, 3 шт. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Ліж о- олис , плетене з лози. Конта ти: 69-06-11 Ліж о- олис , відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 421-80-13 Манеж дитячий, хороший стан. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33

Ш ри лося і оз лі, виправлені. Конта ти: (098) 210-66-97

8.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Балалай

. Конта ти: (096) 609-74-94 Конта ти:

(096)

Баян «Кремене», б/в, в хорошом стані. дешево. Конта ти: 28-94-67 Баян. Конта ти: (096) 609-74-94 Гармош . Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Дис овод до лавішних інстр ментів, міні-дис «Айва». Конта ти: 23-50-15 Домбровий бас. Конта ти: (096) 609-74-94 Д хові інстр менти. Конта ти: (096) 609-74-94


Інстр менти м зичні. Са софон «Альт Велт Клан ». Конта ти: (096) 609-74-94 Картин р чної роботи. Полотно, масло. Ціна: 600 рн. Конта ти: (096) 377-23-34 Картин . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 С рип Страдіварі, 1999 р.в., б/в. Конта ти: (097) 214-54-82 Фортепіано «У раїна», б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (050) 269-41-76 Фортепіано «У раїна», олір оричневий. Конта ти: (097) 637-10-24 Фортепіано «У раїна», олір темно- оричневий, поліроване, в хорошом стані, терміново. Конта ти: (03652) 2-00-27, (067) 495-93-28 Фортепіано «У раїна», поліроване, відмінний стан. Конта ти: 63-68-73 Фортепіано, олір чорний. Конта ти: 5-60-44, (098) 298-12-67

Мед свіжий. 410-55-41 Моло о 898-68-77

А ордеон «Вельтмейстр». Конта ти: (095) 827-33-32 А ордеон, б/в. Конта ти: (050) 339-24-03 Банд р . Конта ти: (095) 827-33-32 Баян «Етюд». 827-33-32

Конта ти:

(095)

Баян, 5-рядний з ре істрами, Німеччина. Конта ти: (095) 827-33-32 Гітар , в б дь-я ом стані. Конта ти: (093) 900-42-92 Інстр менти д хові. Конта ти: (095) 827-33-32

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Продам Вироби ювелірні вітчизняно о виробництва. Конта ти: (097) 443-04-32 baranovskyd@ukr.net Годинни -б дильни «Слава», недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Мар и, оле цію. Конта ти: (097) 305-83-14

8.7.2. К плю Встав и з недоро оцінно о аміння. (перснів, сережо , лонів, тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84 Монети вир-ва СССР, інших раїн, мар и, алендари и, інший оле ційний матеріал. Доро о. Конта ти: lemiiv@yahoo.com www.super5.ucoz.ru Торшер старовинний. Конта ти: (097) 443-90-45

Господарські товари, побутова хімія

Помідори, домашні. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Топінамб р. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 086-23-59 Ц ор. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Часни , більше 100 595-45-48

Ванн 1,5, б/в Конта ти: 64-61-56, (098) 371-89-86 Ганчір’я. Конта ти: 24-96-34, (097) 545-25-05 Ключ для за р ч вання онсервацій, напівавтомат, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Самовар, 4 л. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сервіз столовий на 4 персони, 20 предметів. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 769-95-25 Теплоізоляцію рід ерамічн . Ціна: 67 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 heating@ua.fm www.heating.inf.ua Термоси, 12 л, олба нержавiй а. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru www.snab.prom.ua

8.8.2. К плю Конта ти:

(050)

Продукти харчування 8.9.1. Продам Борошно, ц ор, висів и, зерновідходи. Конта ти: (098) 609-03-92 Борошно, ц ор, висів и. Конта ти: (098) 609-03-92 Випіч а солодощів в домашніх мовах на замовлення. Недоро о. Я існо. Швид о. Конта ти: (098) 811-40-09 Гриб чайний «Камб ха». Конта ти: 24-08-97 Гр ші, рт, 300 245-58-83

. Конта ти: (097)

Кап ст , ртом та вроздріб. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Кап ст . Конта ти: (067) 730-63-10 Картоплю. Конта ти: 28-04-97 Кислот лимонн . Ціна: 14.00/ Конта ти: (050) 537-59-51

. Конта ти: (098)

8.9.2. К плю Зерно, 1 т, з достав ою. Конта ти: 20-86-85 Корінь хрін . Конта ти: (067) 142-00-63

Тварини, рослини Кошеня ( олор-пойнт) та • сіамсь е ошеня. Конта ти: (096) 355-68-15

Овець. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07 А варі м, оформлений. Конта ти: (095) 920-05-53 А варі ми, 3 шт., нові, оброблені деревом, 55 л, 100 л. Конта ти: 24-41-05 Барани племінні латвійсь ої темно олової породи. Конта ти: (067) 729-62-95 Вазон «А ава», вели ий, Конта ти: 23-36-01

.

Кошенят, породи британсь а орот ошерстна. Ціна: 500 рн. Конта ти: 20-52-34 Кошенят, сомалійсь р д , шотландсь , блю- олор., біла з бла итним, 4 місяці. Конта ти: 22-67-83, після 19.00 (097) 860-67-20 Кошенят. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Кошенят. Конта ти: 22-54-60, (097) 860-67-20 Кролів велетнів, різно о ві , ва ою 6-8 . Ціна: до овірна. Конта ти: 5-83-70, (097) 524-18-19 Кролів аліфорнійсь ої породи, 45-50 днів. Конта ти: (098) 106-11-71 Кролів породи сірий велетень, 4-6 місяців. Конта ти: (098) 106-11-71 К рей арли ової породи. Конта ти: (096) 254-55-20 К щі, де оративні. Ціна: 50 рн/ Конта ти: 28-96-33

щ.

Німець вічар , дівчин а, 1 рі . Конта ти: (096) 254-55-20

8.10.1. Продам

10

р.

Пап , бла итно о ольор , хвилястий, з літ ою. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-78-88 Порося породи ман ал. Конта ти: (098) 374-32-79, (050) 278-80-82 Поросят в’єтнамсь их. Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17 Поросят орейсь их, 2 міс. Конта ти: (096) 519-10-09 Поросят, орейсь их. Конта ти: (067) 144-23-68, (097) 235-43-68 Риб и «Телапія» Конта ти: (067) 797-89-20 Рибо «Г пі». Конта ти: 24-41-05 Розсад пол ниці сортів «Клері», «Хоней». Конта ти: (098) 411-65-80 Рослини зелені на альпійсь Конта ти: 28-96-33

ір

.

Вівці. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

Рослини зелені, хвойні на альпійсь ір , різні види. Конта ти: 28-96-33

Гіл алое. Конта ти: 24-27-65 Г сей велетнів, м`ясної породи «Холмо ори», ві 1-6 міс., молодня 3,5-4 міс. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 524-18-19, (096) 540-58-01 Квіти імнатні, монстер . Конта ти: (097) 524-18-19

Рослини Крепто арина, Аллатея. Конта ти: 24-41-05 Саджанці вічнозелених рослин. Конта ти: 28-88-69

Ц ценят німець ої вівчар и. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Lyudmilasavchuk@yandex.ru Ц ценят німець ої вівчар и. Конта ти: (096) 254-55-20 Ц ценят породи бо сер, метиси, дівчат а. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-30 Ц ценят породи бо сер. Конта ти: (050) 198-37-26, (050) 153-02-20 Ц ценят породи дже расел тер’єр, до менти КСУ. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (067) 466-23-56 samba68@mail.ru www.omri-relizan.com Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр, міні та стандарт, висо а я ість, до менти КСУ, щеплення, леймо. Ціна: 800-1500 y.о. Конта ти: (068) 851-56-40 www.vipyork.com.ua Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр. Конта ти: (096) 271-78-88 Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр. Конта ти: (068) 827-94-52 Ц ценят породи ане орсо, чорно-ти рово о о рас . До менти КСУ. Привиті. Ціна: до овірна. Конта ти: Вінниця (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Ц ценят породи арли овий пі інес. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Ц ценят породи лабрадор, щеплені, заведені ветпаспорти. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 752-52-20 Ц ценят породи німець а вівчар а, дівчат а, недоро о. Конта ти: (067) 581-95-65 Ц ценят породи німець ий мініатюрний шпіц, хлопчи , дівчин а р до о ольор . До менти КСУ. Ціна: 650 .о. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Ц ценят, схожих на далматинців. Дешево. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Ц ценят породи естонсь а онча від робочих бать ів. Ціна: 500 рн. Конта ти: 20-87-73, (098) 433-70-05 Ю . Конта ти: 20-45-79, (096) 261-77-50 Ялин , жив , бла итно о ольор . Конта ти: 28-96-33

Квіти: піони, ромаш и, іриси, чесь і возди и, троянди. Конта ти: 28-96-33

Соба , ц ценят породи південноросійсь а вівчар а. Повний па ет до ментів, щеплені, з леймом та чіпом. Ціна: 4000 рн., тор . Конта ти: Київ (095) 431-69-41 kw88@ukr.net

Кіш ортизиансь ої Конта ти: 22-54-60

породи.

Соба породи далматинець, хлопчи , 2 ро и. Конта ти: (098) 436-44-78

Кіш рід існої породи Шартрес, бла итна з білим, зелені очі і шотландсь бла итн з білим, ві 8 місяців, з мовами. Конта ти: 22-67-83, з !9.00, (097) 860-67-20

Соба породи західносибірсь а лай а, 1,5 ро . Конта ти: (067) 111-49-89

8.10.3. Подар ю

Соба породи мастіно наполетано, до менти КСУ, привиті. Ціна: 111 y.o. Конта ти: (067) 224-82-74, (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru

Візьм в подар но ц ценя німець ої вівчар и. Конта ти: 43-02-30

Кобил , 7 ро ів. Конта ти: 20-80-16 Козеня 6 міс., від хорошої ози. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-72-36 Козли а, безро ий, 3 міс., білий. Конта ти: (096) 519-10-09 Коз

молод . Конта ти: 63-13-17

Коз хорош і озеня. Конта ти: (097) 835-46-63 Коз . Конта ти: (066) 109-30-62 Коня, 9 р., 700 . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 742-57-86

Коров і 972-86-31

Брезент 5х6м, 5х11 м. Ціна: 1050 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 uuzzt@mail.ru snab.prom.ua

.

озине. Конта ти: (097)

Корм для соба і ішо , виробництва Німеччини. Ціна: 165 рн. Конта ти: (093) 694-97-65 zoo-food@ukr.net www.vipkorm.com.ua

8.8.1. Продам

Тістомішал 498-23-42

(098)

Помідори, ртом та вроздріб. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

Фортепіано. Ціна: 2400 рн., тор . Конта ти: (096) 613-54-32 Фортепіано. Конта ти: (067) 751-00-71

8.6.2. К плю

Конта ти:

49

ПОБУТ

№32 від 24 серпня 2011 ро

обил . Конта ти: (067)

Коров . Конта ти: (096) 136-46-25, (096) 386-76-08 Коров . Конта ти: 45-25-53, (097) 791-34-62 Кота британсь о о, 8 місяців, хайленд страйт. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Кота породи т рець ий ван . Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Кота шотландсь о о, вислов хо о, дівчин а 2 міс. Конта ти: (095) 563-83-63 Кота, рід існої породи т рець ий ван. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Котів астрованих, породи норвезь ий лісовий. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-67-83 (після 19.00), (097) 860-67-20 Кошенят британсь их, плюшеві, орот ошерсні. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-13-66, (067) 153-62-32 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 26-17-80, (050) 522-03-75 Кошенят порди раїнсь ий лев ий (сфін с), олі. Конта ти: 26-12-71, (067) 831-31-79

Соба породи мастіно наполетано, КСУ, привитий. Ціна: до овірна Конта ти: Вінниця (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Соба породи німець а вівчар а, дівчин а, 3,5 місяці. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-85-95, (097) 183-83-09 stepanyuk_88@mail.ru Соба породи німець а вівчар а, КСУ. Привиті. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Lyudmilasavchuk@yandex.ru Соба , середньоазійсь а вівчар а, 1 р., хлопчи . Конта ти: 28-79-01, (096) 453-51-05 Телицю тільн . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-61-09, (097) 380-24-54 Телич , о рас - червоне з білим. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, 40-07-68, (067) 766-72-32, (097) 312-09-28 Торфос міші для рослин (від 4 до 30 л). Конта ти: (067) 729-62-95 Ц центя породи бо сер. Конта ти: (050) 198-38-26 Ц ценя пе інес, привитий. Конта ти: 63-26-26 Ц ценя породи долматинець, 3 міс., дешево. Конта ти: (098) 436-44-73 Ц ценя породи йор ширсь ий тер’єр, хлопчи , без до ментів, ветпаспорт, привитий. Ціна: 300 .о., тор . Конта ти: (067) 773-24-33 Ц ценя породи ав азь а вівчар а, 4 місяці. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 963-96-41 Ц ценя той-тер’єр, дівчин а. Конта ти: (096) 254-55-20 Ц ценя, від ротвейлера, дівчин а. Ціна: 100 рн. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

Кошенят породи бла итні шотландсь і, вислов хі і з прямими в хами. Конта ти: (097) 860-67-20

Ц ценят в добрі р и, невели ої породи, білі з чорними плям ами, дівчат а, можливо в приватний се тор. Конта ти: (093) 900-52-78

Кошенят породи сіамсь ий, недоро о. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00

Ц ценят далматинців, біло о п деля, дешево. Конта ти: (063) 141-25-93

Кошенят породи сіамсь і, напівп хнасті, недоро о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят породи раїнсь ий лев ий (сфін с), олі. Конта ти: (096) 436-13-51

Ц ценят елітних порід йор ширсь ий тер’єр, е стра-міні, міні та стандарт, щеплення, привчені до т алет , родовід КСУ. Ціна: 600 - 1500 y.о. Конта ти: (068) 851-56-40

Кошенят різних порід. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20

Ц ценят естонсь ої ончої, 2 міс. Конта ти: (098) 210-66-97

Кошенят сіамсь ої породи, хлопчи и, дівчат а. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 (після 19.00)

Ц ценят йор ширсь о о тер’єра. Ветпаспорт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru

Кошенят шотландсь их веслов хих, сіамсь их, персів ласичних і ота рід існої породи т рець ий ван. Конта ти: 55-67-83, (097) 860-67-20 Кошенят шотландсь их веслов хих, сіамсь их, персів різно о о рас . Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 Кошенят шотландсь их вислов хих. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-13-66, (097) 153-62-32

Ц ценят йор ширсь о о тер’єра. Недоро о. Конта ти: (095) 699-91-87 Ц ценят німець ої вівчар и без родовод , недоро о. Конта ти: (098) 826-53-93 Ц ценят німець ої вівчар и від елітних бать ів, привиті по ві , 1,5 міс., вольєрне трим вання. Конта ти: 68-18-66, (067) 363-07-87

8.10.2. К плю Корм для рибо , 797-89-20

рт. Конта ти: (067)

Кішо британсь их, персь их, сіамсь , ві 4-6 місяців. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Коти ів в добрі р Конта ти: 26-90-68

и, хлопчи и.

Кошеня в добрі р и. Конта ти: (093) 828-99-62, (097) 298-51-40

Кошенят, в хороші р и. Конта ти: 23-40-10, (097) 305-82-69 Кошенят, вихованих, невиба ливих, в добрі р и. Конта ти: (097) 415-97-67 Кошенят, ві 45 діб, о рас чорно-білий, рижо-білий, ремовий, хлопчи и. Конта ти: 62-17-14, (096) 898-41-57 Кошенят, дві дівчин и, в хороші р и. Конта ти: (098) 902-83-31 Irine_kb@mail.ru Кошенят, дівчат, привчені до лот а. Конта ти: 24-64-86, (067) 716-09-13 Кошенят, змішана порода перса і сіамсь ої. Конта ти: 22-47-80, (098) 357-78-74 Кошенят, чорні, в добрі р и. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят, чорно-біло о о рас , 3 міс. Конта ти: 63-57-82, (097) 284-50-50 Кошенят. Конта ти: 22-54-60, (098) 860-67-20 Кошенят. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят. Конта ти: 23-40-10, (097) 305-82-69 Кошенят. Конта ти: (097) 206-12-35, (099) 267-73-44 Кошенят. Конта ти: 24-08-97 Кошенят. Навчені на отячий WC. Конта ти: 26-23-41, (093) 655-13-00 Соба , вели . Конта ти: 28-26-04, 28-73-80, Ц ценя. Конта ти: (097) 540-49-35 Ц ценя. Конта ти: 28-26-04, 28-73-80, Ц ценят і ошенят. Конта ти: 43-87-58 Ц ценят невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 Ц ценят середньої породи. Конта ти: 24-28-10 Ц ценят, в добрі р и. Конта ти: 5-55-16, (091) 372-13-66 Ц ценят, в хороші р и. Конта ти: 43-53-16, (067) 567-81-59 Ц ценят, змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10 Ц ценят. Конта ти: 43-87-58 Ц ценят. Конта ти: (097) 540-49-35

8.10.4. Пропон ю Замовлення на рчат та аченят бройлера, сенята. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64 Кіт на в’яз , породи - сіамсь ий. Конта ти: (098) 356-73-77

Сільське господарство 8.11.1. Продам

Поросят, свиней, свиномато , живою ва ою. Конта ти: (050) 339-29-39

Кошеня три олірно о о рас , в добрі р и. Конта ти: 24-12-39

Бджіл з в ли ами. Конта ти: 24-20-66

Кошеня, 4 місяці, Конта ти: 22-54-60

Біопрепарат омпле сний на основі р нтових ба терій, для внесення по стерні олосових ріпа , р дзи, соняшни і т.д. + під посіви озимих льт р. Конта ти: (0314) 14-21-08, (066) 477-55-21 elikskun@ukr.net

ортезиансь е.

Кошеня. Конта ти: 63-79-48 Кошеня. Конта ти: (097) 495-30-92, (063) 688-62-45 Кошенят в добрі р и, о рас ти ровий з білим та чорний. Конта ти: (098) 048-32-58 Кошенят в добрі р и. Конта ти: (067) 364-13-72 Кошенят в добрі р 26-11-20

и. Конта ти:

Кошенят в добрі р 28-96-02

и. Конта ти:

Кошенят в добрі р и. Конта ти: (050) 339-28-52 Кошенят в добрі р 5-62-65

и. Конта ти:

Кошенят в хороші р и. Конта ти: (098) 517-80-99 Кошенят арних. Конта ти: 5-94-68 Кошенят різних порід. за замовленням. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Кошенят ти рово о о рас , в добрі р и. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Кошенят, 4-6 місяці, різних о расів, соба середньо о розмір ( зв’яз із переїздом). Конта ти: 24-96-44 Кошенят, в хороші р 28-96-02

и. Конта ти:

Бджоли. Конта ти: (098) 410-55-41

Б ря . Конта ти: 23-11-08

ВИСОКОЯКІСНІ КОРМА, ПРЕМІКСИ, КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ТА ВРХ. БЕЛЬГІЯ. КОНТАКТИ: (067) 769-81-71 Віз, в хорошом стані. Конта ти: (068) 226-43-97 Віз. Конта ти: 706-92-40

23-11-08,

(067)

Віс бджолиний, в ли и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 524-18-19 Гарб зи. Конта ти: (067) 706-92-40 Дрова різані. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Кобил , 1.5 ро и. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 249-33-55 Кобил , 5 ро ів. Терміново. Конта ти: (067) 129-13-93, (098) 831-85-95 Кобил , робоча. Конта ти: (098) 445-94-10 Козенят. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Коз дійн , молод , дешево або обміняю на зерно. Конта ти: 43-30-16, (098) 790-94-48 Висо оя існі орма, премі си, онцентрати. Конта ти: (067) 769-81-71 Комбі орм та онцентрати для сіх видів тварин та птиці. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64 Коров або телицю, на вибір. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-51-23, (067) 766-72-32 Коров , 6 ро ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 055-80-42 Коров . Конта ти: (098) 987-84-66 Дрова різані. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Дрова р бані, 2 (067) 731-16-42

б. Конта ти: 5-23-70,

Дрова фр тових дерев, різані. Конта ти: 23-77-89, (0680 230-41-00 Картоплю на орм х добі. Конта ти: 27-03-06, (067) 940-14-55 Обі рівач плів овий для в ли ів весняний період, для молодня а та розсади. Ціна: від 40 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Поїл и та одівниці для рчат. Конта ти: (066) 709-54-90, (096) 771-23-83 (050) 198-45-41, (067) 332-46-64 Поросят в’єтнамсь их, до лян тих/ Конта ти: (095) 535-62-88 Пшеницю. Конта ти: 24-63-31, 64-37-07 Сіно л ове, Михайлів а, Рівненсь ий р-н. Конта ти: (067) 110-52-86 Сіно. Конта ти: 23-11-08 Солом в тю ах. Конта ти: (098) 055-80-42

ТОРФ НАСИПОМ ТА В МІШКАХ ДЛЯ С/Г. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ, КАМАЗ. ТОРФОБРИКЕТ, ГУМАТИ, ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО, ТОРФ’ЯНІ ГРАНУЛИ. КОНТАКТИ: 63-78-83, (093) 715-55-88

8.11.2. К плю пшениці, ячменю, • Зерно р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39 Апарат доїльний. Конта ти: (067) 754-78-31

б. Конта ти: 5-23-70,

Вовн не мит . Конта ти: 26-68-04 (067) 729-62-95

Дрова фр тових дерев, різані. Конта ти: 23-77-89, (0680 230-41-00 Картоплю на орм х добі. Конта ти: 27-03-06, (067) 940-14-55

В ли и, б/в. Конта ти: (096) 731-20-20

Дрова р бані, 2 (067) 731-16-42

В ли и. Конта ти: 22-67-17 Зерно пшениці, 64-82-69

ртом. Конта ти:


50

№32 від 24 серпня 2011 ро

БЮРО ПОСЛУГ Навчання 9.1.1. Пропон ю

Математи а для чнів середніх ш іл та під отов а до ЗНО. Індивід альний підхід арантовано. Конта ти: (0970 043-95-63

Навч професійно працювати на омп’ютері, швид о, я існо, ( рс орист вача, «1С:Б х алтерія»). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13

Сертифі овані рси «1С:Б х алтерія 8», тел. для запис 40-10-20. Конта ти: 636-236 (050) 375-66-17

Уро и ан лійсь ої та німець ої мов. Конта ти: 43-46-10, (098) 601-47-51 Уро и дош ільнятам, • ш олярам, під отов а до ЗНО, математи а, ан лійсь а мова. Конта ти: 24-67-33, (096) 748-99-58

АНГЛІЙСЬКА ON-LINE, 100 ГРН./МІС. ПІДРУЧНИКИ SMARTWAY. АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА ТА ПОЛЬСЬКА МОВИ. НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. КОНТАКТИ: 63-46-30 Ан лійсь а мова: ро и для ш олярів, пере лади б дь-я о о рівня с ладності. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

АНГЛІЙСЬКА, ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА, РОСІЙСЬКА, ІСПАНСЬКА, ІНТАЛІЙСЬКА, ПЕРЕКЛАДИ З ЗАСВІДЧЕННЯМ. ПОМІРНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: 63-44-23, (097) 924-39-72, (063) 989-21-05

АНГЛІЙСЬКА, ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА. РЕПЕТИТОРСТВО У МІН-ГРУПАХ. ЯКІСНО, НАДАЄМО НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. ПОМІРНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (097) 924-39-72, (093) 827-42-04 Дипломні, рсові, онтрольні роботи, реферати з манітарних та юридичних дисциплін, за бібліотечними джерелами, арантія та с провід до захист , швид о, я існо, дешево. Конта ти: 43-34-10, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Під от ю дитин до ш оли. Конта ти: (067) 946-81-41

Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56

ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ. ПІДГОТОВКА ДО СПІВБЕСІДИ В ПОСОЛЬСТВІ НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07 Контрольні, рсові роботи, реферати, ІНДЗ з різних дисциплін. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 765-10-77 vika201184@mail.ru

Медицина, косметика

К рсові, онтрольні, реферати, дипломні, швид о, недоро о, не з інтернет . Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Механі а теоретична, онтрольні роботи. Конта ти: (068) 893-74-39

9.5.1. Пропон ю

Набір в дитячий садо . Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25

Лі ар дерматовенероло Є ер Оле сандр Йосипович надає онс льтації. Ліц. №602114 від 23.06.2011. Конта ти: в л. Б. Хмельниць о о, 3, апт. №70. (067) 751-89-97

Набір в ш ол (067) 360-51-22

моделей. Конта ти:

Під от ю дитин до ш оли. Конта ти: (067) 946-81-41 Польсь а мова, ро и, пере лад. Конта ти: (093) 618-46-04 Польсь а мова, ро и, пере лади. Конта ти: (093) 618-46-04 Уро и ан лійсь ої мови для дош ільнят та ш олярів. Конта ти: 64-62-52 Уро и ан лійсь ої мови, ш ільний рс. Конта ти: (097) 759-92-72 Уро и математи и та хімії, репетиторство, досвідчені вчителі. Конта ти: 63-74-29. Уро и хімії для чнів 7-11 ласів і майб тніх абіт рієнтів. Конта ти: (099) 034-34-26

Юридичні послуги та аудит 9.2.1. Пропон ю Юридичні посл и. Реєстрація • підприємств. Юридичний с провід

лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и - по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: (050) 375-31-23, (093) 143-73-01, (096) 962-22-01 АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ: ПІДГОТОВКА ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, СКАРГ, ДОГОВОРІВ; ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У СУДІ; ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА СЛІДСТВІ ТА СУДІ. СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В РАЙОННИХ СУДАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. СВ-ВО РОКДКА № 548 ВІД 18.04.2007 Р. КОНТАКТИ: М.РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 37, ОФ. 78 (ГУРТОЖИТОК, 4-ПОВЕРХ) (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ: ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ; ЗДАЧА ФІНАНСОВОЇ, СТАТИСТИЧНОЇ, ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ; КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ, ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРИ ПЕРЕВІРКАХ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 37, ОФ. 78 (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Допомо а в оформленні права власності на спад ове майно, нер хомість (земельні ділян и). Ле алізація вн трішньоб дин ових переплан вань та самочинно о б дівництва. Визначення права власності на новостворене нер хоме майно. Захист права власності на нер хоме майно в с ді. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Посл и юриста. Недоро о. Конта ти: 5-94-42, (067) 963-52-61 Alehandros@ua.fm Правова допомо а справах про страхові випад и. Захист прав та інтересів по справах про адміністративні правопор шення на стадіях під отов и та часті в с дових засіданнях, а та ож відш од вання ш оди всіх випад ах, що виті ають з цієї ате орії справ. Конта ти: (099) 090-23-61 advokat_rivne@i.ua Стя нення забор ованості із заробітної плати в с ді, поновлення на роботі при неза онном звільненні, ос арження дисциплінарних стя нень, вирішення інших тр дових спорів. Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74 Юридичний с провід бізнес : позовно-претензійна робота (абонентсь е обсл ов вання), стя нення дебіторсь ої забор ованості; подат ове план вання діяльності та о ремих осподарсь их операцій; ос арження рішень ДПІ; захист при перевір ах інших онтролюючих ор анів, лі відація с б’є тів осподарювання (в т.ч. через процед р бан р тства). Конта ти: (0362) 43-08-91, (097) 525-98-74

Кваліфі ований масажист з виїздом до замовни а. Пропон ю масаж дітям з різними вродженими патоло іями ( ривошия, дисплазія, тон с м’язів, с оліоз і т.д.). Оздоровча імнасти а. В/ о, д/р 3 ро и. Ціна: 500 рн. Конта ти: (066) 047-80-28 Конс льтації психоло ічні. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 401-06-90 lyudmylay@mail.ru

МАСАЖ КЛАСИЧНИЙ ВДОМА У ЗАМОВНИКА. ВАРТІСТЬ МАСАЖУ СПИНИ - 30 ГРН./ СЕАНС., ВСЬОГО ТІЛА - 50 ГРН./СЕАНС. КОНТАКТИ: (098) 127-53-54 МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «РЕМЕДІУС» НАДАЄ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІТЬМИ. МАСАЖ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ТРАВМ, ІНСУЛЬТІВ, ОПЕРАЦІЙ, СВТЛОТЕРАПІЯ ЛАМПОЮ «БІОПТРОН». КОНТАКТИ: 43-44-33, (098) 688-01-25 WWW.REMEDIUS.YOLASITE.COM

Побутові послуги 9.6.1. Пропон ю Відео•рочистих

та фотозйом подій. Я існо та професійно. Фото ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28

Відео-, фотозйом весіль, 2- амерн , професійн , «Full HD». Х дожня фотозйом а професійна, фото ни и. Конта ти: (098) 629-56-87

Відео-, фотозйом весіль, ре лами, фільмів за сценарієм, х дожнє фото, вип с ні фотоальбоми, фото ни и. Професійною техні ою «ФУЛ НД». При замовленні фото і відео фото ни а в подар но . Конта ти: 60-94-78, (067) 795-43-47 www.videovv.com Відеозйом весіль, рочистих • подій, новою, триматричною

професійною амерою, с пермонтаж, запис на ДВД, можлива фотозйом а, та оренда чорно о джипа, виїзд по області, недоро о, я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Відеозйом та можливо • фотозйом весіль та інших рочистих подій. Комп’ютерний монтаж, виїзд власним транспортом на місце зйом и. Конта ти: (097) 185-22-02

Вірші е с люзивні до свята. • Посл и тамади. Конта ти: 24-67-33, (096) 748-99-58

Встановлення систем • с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Няні, до лядальниці за дітьми на своїй території. Належним чином оформлені і рова імната та спальня. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69

одя , Відпочинок, спорт, туризм спідниць, • Ремонтмашинна

9.4.1. Пропон ю Посл и тамади, проведення весіль. Конта ти: (097) 832-77-45

пошиття вишив а. Конта ти: (067) 952-28-65

Реставрація емалі ванн в домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

Фото-, відеозйом а весіль, вип с них вечорів, омп’ютерний монтаж, весільні фотоальбоми, виїзд по області. Конта ти: 22-52-59, (067) 836-23-96 druk@fotocentr.rv.ua www.fotocentr.rv.ua Весільний фото раф, зйом а професійною техні ою, а сес ари, додат ове обладнання, с часне стильне оформлення, д/р. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 Відео- фотозйом а, весіль, рочистих подій, фото ни и, фотоальбоми, с часне стильне оформлення, професійний рівень, виїзд по області. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКА ВЕСІЛЬ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ, КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНТАЖ, МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ЗАПИС ВІДЕО НА DVD, BLU-RAY, ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОАЛЬБОМІВ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-56-59, (067) 897-07-88, (093) 949-92-22

Відео-, фотозйом а, стильно, професійно, недоро о. Конта ти: 23-77-22, (067) 125-14-32 Відео-, фотозйом весіль, весь спе тр весільних посл , стильний фотоальбом в подар но при замовленні відео- та фотозйом и. Конта ти: (096) 744-85-19, (063) 208-98-74 Відеозйом а Full HD. Монтаж. Фотозйом а. Недоро о. Ціна: від 800 рн. Конта ти: 22-43-00, (093) 646-88-52, (098) 918-79-93 rmcz_asu_1@sec.rovno.ua Відеозйом а. Недоро о. Ціна: від 100 .о. Конта ти: 22-43-00, (093) 646-88-52

ЖИВА МУЗИКА НА ВЕСІЛЛЯ ТА ІНШІ УРОЧИСТІ ПОДІЇ, ТАМАДА, ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКА, ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-56-59, (067) 897-07-88, (093) 949-92-22 Оренда илимів. Ціна: від 60 рн. Конта ти: (063) 759-85-71 a d m i n f e n - s h u i @ u k r . n e t www.fen-shui.org.ua Посл и осметоло а, виїзд до лієнта. Конта ти: ( 097) 783-14-53

ПОСЛУГИ НЯНІ, ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА ЛЮДИНОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЦІКАВЕ СПІЛКУВАННЯ. КОНТАКТИ: 28-06-33, (098) 493-40-73 Посл и тамади. Конта ти: (050) 435-03-15, (097) 832-77-45 ПРАННЯ КИЛИМОВИХ ВИРОБІВ, М’ЯКИХ МЕБЛІВ, СТІЛЬЦІВ, МАТРАЦІВ, МИТТЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ, ТА ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ, ЛІНОЛЕУМУ, КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ, САЛОНІВ АВТО. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

Про ат і рових приставо «Соні Плейстешн» 1 і 2. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Психоло ічна та психотерапевтична допомо а дорослим, сім’ям та дітям. Конта ти: (098) 796-60-76 alina.zagorska@rambler.ru Фото-, відеозйом весіль, рочистих подій, я існо, швид о. Ціна: недоро о. Конта ти: (096) 570-26-27

ФОТОГРАФ НА ВЕСІЛЛЯ, СТУДІЙНА ФОТОЗЙОМКА, СІМЕЙНІ ФОТОСЕСІЇ. ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОКНИГ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 43-20-10, (097) 442-05-92 MOZAR@BIGMIR.NET WWW.MOZARFOTO.COM Відео- та фотозйом рочистих подій. Я існо та професійно. Фото ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28 Відео-, фотозйом весіль, 2- амерн , професійн , «Full HD». Х дожня фотозйом а професійна, фото ни и. Конта ти: (098) 629-56-87 Відео-, фотозйом весіль, ре лами, фільмів за сценарієм, х дожнє фото, вип с ні фотоальбоми, фото ни и. Професійною техні ою «ФУЛ НД». При замовленні фото і відео - фото ни а в подар но . Конта ти: 60-94-78, (067) 795-43-47 www.videovv.com


БЮРО ПОСЛУГ

№32 від 24 серпня 2011 ро Фотозйом а рочистостей. Конта ти: (096) 783-53-21 kutuzov@ photographer.rovno.ua Фотозйом весіль, вип с них бан етів, професійне обладнання, реативний підхід, виїзд по області. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 Фотопосл 375-94-52

и. Конта ти: 20-37-53 (050)

Ремонт побутової техніки 9.7.1. Пропон ю

Ремонт пральних машинавтоматів. Встановлення. Конта ти: 22-43-51, (067) 362-36-06

Ремонт телевізорів, мі рохвильових печей та інших поб тових еле троприладів. Конта ти: 26-70-01, (098) 314-66-79, (063) 998-81-00 Фотозйом а весіль, вип с них бан етів, професійне обладнання, реативний підхід, виїзд по області. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки 9.8.1. Пропон ю Встановлення «Windows», ПЗ, • перевір а на наявність вір сів та

встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, онс льтації, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Windows, антивір сів, про рам. Виїзд додом . Конта ти: (096) 962-23-05 Встановлення та налашт вання Windows, б дь-я о о про рамно о забезпечення. Налашт вання периферійно о обладнання. Очищення омп’ютера від вір сів. Виїзд додом . Недоро о. Конта ти: (096) 607-11-02, (068) 841-42-30 vovayasen@gmail.com

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Ритуальні послуги 9.9.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ, ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ, ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА, ВУЛ. СОБОРНА 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (066) 274-69-10 Лав и на ладовище, недоро о. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

ПАМ’ЯТНИКИ З БАЗАЛЬТУ, ГАБРО, ГРАНІТУ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-79-42, (096) 188-84-72 ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ ВСІХ КОЛЬОРІВ, ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ З МАРМУРОВОЇ КРИХТИ ОЗДОБЛЕНІ КОЛЬОРОВИМ СКЛОМ, ФОТО НА КЕРАМІЦІ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ, ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 45-14-99, (067) 983-94-99, (067) 993-94-43

Ш аю партнерів для виробництва та продвж дерев’яних тр н, дров, та ін., можлива діяльність в інших напрям ах Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

АФІША ЗНАЙОМСТВ м.Л ць чолові и 31 рі , інвалід ІІ р пи, ніжний, порядний, симпатичний, працюю, без ш/з, маю два авто, жив в ртожит . Познайомлюся з доброю, симпатичною, ніжною дівчиною без дітей, т. 096-703-53-61 35/175/70, стр н ий, симпатичний, добрий, без ш/з, ВО, жив в ртожит , працюю. Познайомлюся з симпатичною, не схильною до повноти жін ою, отра мріє про сім’ю, бажано фото, т. 067-588-93-04 36/173, інвалід ІІІ р пи, без в/п, матеріально та житлом забезпечений. Познайомлюся з жіною без ш/з, для серйозних стос н ів, з ідною на переїзд, т. 098-050-75-04 38/174, добрий, порядний, без ш/з, одр жений не б в, жив в селі, працюю. Познайомлюся з доброю, порядною, спо ійною жін ою 30-35 ро ів. Дитина до 10 ро ів на заваді не стане. Ле оважних та орисливих – не т рб вати, т. 097-273-52-13 39/162, розл чений, жив в селі з бать ами. Для створення сім’ї познайомлюся з доброю, порядною, спо ійною сільсь ою жін ою 33-38 ро ів, я а по одиться на переїзд в село, т. 066-237-36-98 44/168/80, інвалід ІІ р пи, не працюю, одр женим не б в, жив з мамою місті власном б дин . Познайомлюся з жін ою 35-41 ро ів, інвалідом ІІ чи ІІІ р пи для серйозних стос н ів, т. 093-512-90-71 64/180/76, добрий, надійний, жив в селі. Познайомлюся з жін ою 55 ро ів. 66300, Одесь а обл., м. Котовсь , пошта, а/с 4. 45/172, приємної зовнішності, без ш/з, добрий, одр женим не б в, працюю. Познайомлюся з доброю жін ою, отра немає дітей, але хоче народити. Освіта та матеріальне становище значення не мають, т. 067-970-65-71 52 ро и, невисо ий, стр н ий, добрий, спо ійний, без ш/з. Створю сім’ю з доброю, спо ійною, порядною жін ою 34-42 р., зріст 150-164, без дітей, без ш/з, т. 097-181-33-48 47/170/74, добрий, веселий, без ш/ з, люблю дітей, житлом та матеріально забезпечений. Для створення сім’ї познайомлюся з серйозною, симпатичною, доброю, щирою жін ою до 40 ро ів, я а з ідна на переїзд. 58001, м. Чернівці, а/с 540 47/175, середньої стат ри, інвалід І р пи, сам себе обсл ов ю, жив в місті, маю дво імнатн вартир . Познайомлюся з жін ою 35-45 ро ів, можна інвалідом ІІ чи ІІІ р пи, з ідною на переїзд, т. 095-745-93-77, 098-513-46-05 52 ро и, спо ійний, не п’ю, не палю, інвалід ІІ р пи за ально о захворювання, познайомлюся з жін ою-інвалідом. Адреса: 47025, Тернопільсь а обл., Кременець ий р-н, с. Почаїв, до запитання п/п МЮ 196579 52/168/72, християнин. Познайомлюся з християн ою, з Хмельниць ої або Чернівець ої обл., отра може б ти вірною, доброю і працьовитою др жиною, т. 067-345-31-85 67/175/70, без ш/з. Познайомлюся з самотньою жін ою, без ш/з з Київсь ої або Черні івсь ої обл., т. 066-607-73-59

54/172/80, інвалід ІІІ р пи за ально о захворювання, палю, спиртним не зловживаю, матеріально та житлом забезпечений. Познайомлюся з жін ою до 52 ро ів, не схильною до повноти, отра по одиться на переїзд, можна інвалід ІІІ р пи, т. 096-292-06-82 62/165/64, вед звичайний спосіб життя, пенсіонер, маю власний б дино пре расном селі, діти жив ть дале о. Познайомлюся з жін ою, з добрим серцем, без ш/з, з ідною на переїзд, т. 096-293-19-84 68/171/79, раїнець, без ш/з, добрий, порядний, з оден на переїзд. Для створення сім’ї познайомлюся з раїн ою, 56-62 ро ів, без дітей. 22100, Вінниць а обл., м. Козятин, до запитання п/п 300041 Киянин, 33/181/86, ВО, познайомлюся з арною, доброю, роз мною дівчиною 21-30 р., для створення сім’ї, фото поверн . 01030, Київ-30, а/с 142 35/175/70, стр н ий, симпатичний, добрий, без ш/з, ВО, жив в ртожит , працюю. Познайомлюся з симпатичною, стр н ою, порядною, не схильною до повноти жін ою, отра мріє про сім’ю, бажано фото. 65044, Одеса-44, п/п КЕ 302865 38/178/66, ре о- атоли , приємної зовнішності, без ш/з, ВО, познайомлюся з вродливою, порядною дівчиною – 28-36 р., ла ідною, з ідною на переїзд. Фото поверн . Розл чених, з дітьми та несерйозних прош не писати. 76015, Івано-Фран івсь -15, а/с 43 43/179/71, с ромний, освіта вища, одр женийнеб в,жив вселі.Познайомлюся зі спо ійною, стр н ою жін ою до 40 ро ів з Житомирсь ої або Рівненсь ої обл., т. 098-471-01-64, після 18.00 Чолові , 35 ро ів, познайомиться з жін ою до 40 р., з міста або села. Адреса: 43016, Л ць -16, а/с 155 С ромний чолові , 30/185/75, без ш/з, познайомиться з дівчиною для с/с з м. Запоріжжя, т. 093-239-03-86 47 р, добрий, веселий, без ш/з, люблю дітей, житлом та матеріально забезпечений. Для с/с познайомлюся з симпатичною, щирою, несварливою жін ою до 40 р., фото поверн . 58001, Чернівці, а/с 540 52 ро и, спо ійний, не п’ю, не палю, інвалід ІІ р пи за ально о захворювання, познайомлюся з жін ою-інвалідом. Адреса: 47025, Тернопільсь а обл., Кременець ий р-н, с. Почаїв, до запитання п/п МЮ 196579 Сипатичний чолові , 180/75, без проблем, познайомиться з арною, се с альною жін ою до 40 р., з б дь-я о о ре іон , для серйозних стос н ів, без дітей (може народити), з ідною на переїзд в Київсь обл. Адреса: Київ-25, п/п АС 201246 Чолові , 38/174/67, для створення сім’ї познайомиться зі стр н ою дівчиною, жін ою, 20-30 р., без омпле сів. Є всі мови для спільно о проживання. Відповім тіль и на листи з фото, я е поверн . Адреса: 54038, Ми олаїв-38, а/с 84 45/173/90, розл чений, працюю, ВО, познайомлюся з жін ою до 50 ро ів для спільно о життя, т. 066-846-69-86 41/177/83, добрий, спо ійний, симпатичний, без ш/з та м/ж/п, шлюбі не б в, жив з бать ами. Для с/с познайомлюся дівчиною чи жін ою до 41 ро , з ідною на переїзд, вдовою. Адреса: Д/з п/п КА 594796, Головпошта, м. Дро обич, Львівсь а обл., 82100 Познайомлюсь з жін ою, ві ом 30-35 ро ів, т. 050-880-78-35, після 17.00

50/84/180, для серйозних стос н ів познайомлюся з жін ою не схильною до повноти, з роз мною різницею віці, л чанин, працюю, без ш/з, т. 093-883-68-85 Молодий, врівноважений, симпатичний, матеріальнозабезпечений, 32-річний чолові , познайомиться з привабливою врівноваженою дівчиною для серйозних стос н ів, ві ом 25-30 р., т. 095-406-50-63 Бажаю познайомитись з жін ою ві ом до 50 р., для створення сім’ї, незалежною від дітей, я а має своє о реме помеш ання, бажано вдова. Мені 51 рі , одино ий, без ш/з. 88018, м.Уж ород, д/з п/д №01-07-01

жін и 49/165/63, одино а л чан а познайомиться з порядним, матеріально-забезпеченим чоловіом для спіл вання або створення сім’ї, т. 099-642-19-50 37 ро ів, ш аю самотньо о, працьовито о сільсь о о чолові а. Олена. 94005, Л ансь а обл., м. Стаханов, до запитання, п/п ААБ 088742 Господиня, т рботлива, лас ава жін а, 48/165/64, люблю ховарити, т. 8-050-731-19-82 45/165/80, жив з мамою в місті. Познайомлюся з порядним, серйозним, чолові ом до 50 ро ів, без в/ п. На переїзд не з ідна. Тим, хто не відповідає вимо ам, не т рб вати, т. 096-168-59-90 65/150/70, маю дорослих самостійних дітей. Познайомлюся з самотнім чолові ом 65-70 ро ів. Відповім лише на телефонні дзвін и. З ідна на переїзд, т. 096-543-51-82 Приваблива жін а, 26 ро ів, має сина 6 ро ів, бажає познайомитися з порядним, одино им чолові ом з серйозними намірами. 33027, Рівне-27, д/з п/п СР981019 29 р., симпатична, стр н а, жив в селі. Познайомлюся з самостійним чолові ом, для с/п. По одж сь на переїзд. Від вас онверт, 42600, С мсь а обл., Тростянець, а/с 9 30/160/57, тр долюбива, добра, ч йна, ш аю чолові а, я ий хотів би мати міцн сім’ю. Конверт, 42621, С мсь а обл., Боромля, а/с 1 31/178/70, с ромна, порядна, приємної зовнішності, розл чена, дітей не маю, але мож народити. Для створення сім’ї познайомлюся з надійним, чесним, добрим чолові ом до 40 р., заради розва и не т рб вати, т. 8-095-215-27-95 Хар івсь а обл. 40 р., інтелі ентна л чан а познайомиться з чолові ом, я ий пережив тра едію в особистом житті, ми потрібні, щоб зі рівати і підтрим вати одне одно о. 43005, м. Л ць , а/с 40 Жін а познайомиться з порядним, серйозним, чолові ом до 50 ро ів, без в/п. На переїзд не з ідна. т. 096-168-59-90 Че аю сильно о чолові а, я ий зможе стати надійною підтрим ою всьом , т. 099-277-11-35 Господиня, т рботлива, лас ава жін а, 48/165/64, люблю ховарити, т. 050-731-19-82

51


52

№32 від 24 серпня 2011 ро

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ Зрiлий, добрий, ч тттєвий, охайний, доброзичливий та просто хороший чоловi ш ає жiн для серйозних вiдносин. 51 рi , Оле сандр. Iнтим не пропон вати. Конта ти: (098) 216-47-16

Знайомства ВОНА ЧЕКАЄ

Симпатична рівнян а, 30 ро ів, познайомиться з висо им чолові ом, 30-38 ро ів, без ш/з, для серйозних стос н ів. Заради розва - прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 263-20-12 Вдова, 60 р., спо ійна, працюю. Меш аю в Острозі. Познайомлюся з чолові ом для с/с. Абонент - 0814, заочний л б «Спіл вання»: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64 Жін а, 62/165, розл чена, середньої повноти, познайомиться з чолові ом для с/с. Абонент 1360. А/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627, (06242) 2-40-64 Жін а, 63/162, в/о, працювала артист ою ансамблю пісні та танцю, дире тором б дин льт ри. Від нись! Людина, я а близь а до льт ри. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627, (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 С ромна жін а, юрист, 60 р., познайомиться з чолові ом для с/с. Мрію жити в парі. Від нись, моя половин а! Абонент 8061, заочний л б «Спіл вання». Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 Симпатична, стр н а жін а, 45/168/70, ш ає порядно о чолові а, з поч ттям мор , я ий вірить справжнє охання. Код: 1211ЯЛА

Жін а, юрист, 60 р., познайомиться з чолові ом для с/с. Мрію жити в парі. Від нись, моя половин а. Абонент 8061, заочний л б «Спіл вання»: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627, (095) 197-48-90 Симпатична, стр н а рівнян а, 37/165/ 52, розл чена, син 11 ро ів, познайомлюся для створення сім’ї з порядним та надійним чолові ом відповідно о ві . Код: 1205ДЛМ Рівнян а, 39/167/63, в/о, познайомиться з порядним чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1908АМТ Розл чена рівнян а, 53 ро и, добра, відповідальна, житлом забезпечена, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів або др жби. Код: 1607ДТБ Жін а, 55 ро ів, висо а, симпатична, середньої повноти, незалежна від дітей, познайомиться з чолові ом, до 65 р., з ідна на переїзд. Конта ти: Код: 1805ЛМЖ Самотня, симпатична жін а, 52/162/60, житлом забезпечена, познайомиться з незалежним чолові ом, без ш/з, для др жніх стос н ів. Конта ти: Код: 2006ГІС Стан арною с п тницею для життя чолові , я ий не с аржиться на дійсність. Надам перева добрим і світлим д м ам та поч ттям. Ві овий бар“єр - 55-58 р. Конта ти: Код: 0710ВГВ Рівнян а, 32/167/65, без ш/з, розл чена, без дітей, познайомиться з чолові ом, ві ом 35-45 р., непит щим, без матеріально-житлових проблем, для серйозних стос н ів, можна з дитиною. Код: 0406ТТВ

Рівнян а, 54/160/62, розл чена, познайомиться з непит щим, працьовитим чолові ом, для серйозних стос н ів. Код: 0605СТІ Стр н а рівнян а приємної зовнішності, 43/173/73, познайомиться для створення сім’ї з нормальним, фінансово незалежним чолові ом. Код: 2804ТНГ Вдова, 68/174/70, спо ійна, врівноважена, приємної зовнішності, познайомиться з чолові ом (65-70 р.), без ш/з, с димостей, фізично здорово о, для спіл вання та з стрічей. Код: 0605ДМІ Жін а, 45/165/68, енер ійна оптиміст а, познайомиться з чолові ом, без ш/з, я ий веде а тивний спосіб життя та б де надійним др ом, для серйозних стос н ів. Код: 2604НЛА Жін а, 27 р., нормальної стат ри, світловолоса, розл чена, маю двох дітей, рівнян а, познайомиться з чолові ом, без ш/з, матеріально забезпеченим. Код: 2704СКВ Жін а, 49/159/83, познайомиться з чолові ом, до 55 р., без ш/з, для серйозних стос н ів. Житлом забезпечена. Код: 2404ЛНВ Вдова, 57/170/70, познайомиться з чолові ом, до 65 р., без ш/з, для серйозних стос н ів або др жби. Код: 1004ДСП Жін а, 43/170, стр н а, симпатична, розл чена, маю сина. Познайомлюся з добрим чолові ом, без матеріальножитлових проблем, я ий вміє любити. Код: 0104КОН

Вдова, 56/165/75, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 0102ЯЕС Жін а, 52/162/60, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів, до 64 р. Код: 0402ВІС Дівчата, 23-25 ро ів, темно р са приємна блондин а, мініатюрна відповідальна шатен а, розпачлива симпатична брюнет а, тендітна, чистолюбива біляв а. Працюємо, вільний час – с м ємо. Код: 2701ККВ Дівчина, 23 ро и, середньо о зрост , чорнобрива, зеленоо а, симпатична, серйозна, че ає на знайомство з приємним, надійним хлопцем. Код: 2701РАА Спо ійна, порядна, добра жін а, 32/175/ 80, познайомиться з чолові ом, для серйозних стос н ів, я ий допоможе матеріально. Код: 2501ДСМ Порядна жін а, 41/172/80, че ає на добро о чолові а, я ий байд жий до ал о олю, чесний, для серйозних стос н ів та створення сім’ї. заради розва и не т рб вати. Код: 2212 ТГІ Приємна, порядна, доброзичлива, світловолоса жін а, 33/169/63, познайомиться з хорошим і порядним чолові ом, для серйозних стос н ів. Код: 2101ПАВ Приваблива жін а, 35/175/67, з добрими мовами, познайомиться з чолові ом, для спільно о проведення час , з серйозними намірами. Є можливість виїхати на постійне проживання. Код: 1310ЯГП

Вдова, 55/162/82, незалежна, познайомиться з добрим, ці авим чолові ом. Код: 0504КОА

ВІН ЧЕКАЄ

Симпатична, добра, світловолоса рівнян а, 31 р., познайомиться з висо им, порядним чолові ом, без ш/ з, для серйозних стос н ів. Код: 0203СЛВ

Чолові , 52 ро и, розл чений, без ш/з, приємної зовнішності, житлом забезпечений, познайомиться з жін ою для серйозних стос н ів, я а б де з ідна на переїзд в село. Код: 1807ХАС

Молода людина, 29/165, без ш/з ,спо ійний, добрий, люблю дітей. Познайомлюся з жін ою для с/с. Абонент - 1400, заочний л б «Спіл вання»: а/ с 537, м.Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 Оле сандр, 27/180, сирота, меш аю Львові, познайомлюся з дівчиною для с/ с. Абонент 1366. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 lzorya@mail.ru Чолові познайомиться з жін ою, я ої не с лались сімейні відносини. Ві ом до 40 ро ів. Конта ти: (067) 153-18-21 Чолові , 53/176, в/о, с ромний, чесний, похнайомиться з жін ою, я а не виба лива до се с . Захоплююсь садівництвом. Абонент 9206. Заочний л б «Спіл вання», а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 lzorya@mail.ru Чолові , 55р., познайомиться з жін ою, бажано х день ою, без дітей. Абонент 1405, заочний л б «Спіл вання»: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (095) 197-48-90 Чолові ,49 р., в/о технічна. Працюю на залізниці. Познайомлюся з дівчиною для с/с. Конта ти: а/с 537, м. Горлів а, Донець а обл., 84627 (06242) 2-40-64, (095) 197-48-90 Ш аю жiн для спiльно о життя. Можливо з дiтьми. Оле сандр. Конта ти: (098) 216-47-16 Рівнянин, 46/175/75, розл чений, спо ійний, бе ш/з, познайомиться з простою, стр н ою рівнян ою, 38-45 р., для серйозних стос н ів. Конта ти: Код: 3005МВС Рівнянин, 46/175/75, розл чений, спо ійний, бе ш/з, познайомиться з простою, стр н ою рівнян ою, 38-45 р., для серйозних стос н ів. Код: 3005МВС Познайомлюся з дівчиною для одр ження. Код: 0206БАВ Чолові , 55 ро ів, без ш/з, житлом та матеріально забезпечений, проживаю з донь ою (11 ро ів), познайомлюся з одино ою жін ою, я а мо ла б стати матір’ю для дитини і осподинею в домі. Може б ти з сільсь ої місцевості. Код: 050ССД Чолові , 31/170/70, брюнет, спо ійний, порядний, без ш/з, матеріально та житлом забезпечений, познайомиться з дівчиною/жін ою відповідно о ві та не схильночю до повноти, для створення сім’ї. Код: 2004 ЮРА Чолові , 44/178/73, симпатичний, спортивної стат ри, з в/о, познайомиться з жін ою, для серйозних стос н ів. Код: 0703АНШ

С и м п ат и ч н и й , цілеспрямований чолові , 32/172/65, познайомиться з порядною жін ою, з Рівно о або області, 25-35 р., можна з дитиною, для серйозних стос н ів. В перш чер відповім на листи з фото. Код: 1603ВЮІ Порядний, надійний вдівець, без ш/з та матеріальних проблем, познайомиться з жін ою, до 50 р. Код: 1203ЛНВ Симпатичний чолові , 30/170/68, познайомиться з жін ою. Фінансов підтрим арант ю. Код: 1103БОВ Самотній, добрий хлопець познайомиться з доброю дівчиною, для створення сім’ї. Мені 38, зріст – 178 см. Код: 1502ШВК Рівнянин, 36/178/68, ш ає жін , для серйозних стос н ів. Код: 3107ЛОЛ Розл чений рівнянин, 61/177/88, без матеріальних і житлових проблем, познайомиться з освіченою, інтелі ентною жін ою, відповідно о ві , для постійних, серйозних стос н ів. Код: 1601ЛПД Чолові , 34/184/88, познайомиться з жін ою, для серйозних відносин. Можливо з дитиною. Код: 2212АМЮ Чолові , 35/178, познайомиться з дівчиною/жін ою, 27-35 рр., спо ійною, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1712АІС Вдівець, 53 ро и, ш аю свою половин для створення сім’ї. Житлом та матеріально забезпечений. Код: 1312ГАО Хлопець, 17 р., ш ає дівчин , до 19 р., з міста чи області. Код: 3011СМБ Чолові , 34 р., 178/75, ш ає дівчин / жін , з місцем для з стрічей. Код: 2811ЛРМ Чолові , 36/178/80, без ш/з, роботою та житлом забезпечений, познайомиться з дівчиною, для серйозних стос н ів, можна із села. Код: 2211АВП Вдівець, 55 р., з широ им світо лядом, нормальним здоров’ям, познайомиться з доброю, щирою, ці авою жін ою. Код: 1011ЗБП

Загублено, знайдено

Посвідчення дитини • ба атодітної сім’ї на ім’я Рибен о

Павла Оле овича, вважати не дійсним. Конта ти: 64-47-27

Знайдено соба (р-н ТРЦ «Е ватор») породи пе інес, р до о о рас , на шиї червоний ошийни . Конта ти: (050) 412-33-99

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА А/М RENAULT-PREMIUM, 1998 Р.В., В Р-НІ С.БАНДЕРИ - КН.ОЛЬГИ, ВИДАНИЙ НА ІМ’Я МИТЬКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПРОХАННЯ ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ. КОНТАКТИ: (097) 277-06-57

СТАНОМ НА 23.08.2011 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ: 1806АВФ – 2 листи

1103БОВ- 3 листи

1607ДТБ-1 лист

2704СКВ – 1 лист

1912АНВ – 3 листи

35512ГВФ – 4 листи

3107ЛОЛ-1лист

0605СТІ- 1 лист

1712АІС – 3 листи

2701ГПК – 2 листи

0111НОВ – 2 листи

0406ТТВ – 1 лист

2211АВП – 7 листів

2510ГІМ – 4 листи

2101ПАВ – 4 листи

2804ТНГ-1лист

2212АМЮ – 3 листи

2706ДЛБ -1 лист

1407ПСС – 1 лист

1310ЯГП – 3 листи

0703АНШ – 1 лист

1006ДЛВ – 1 лист

2006ПС-1 лист

15002ШВК – 5 листів

2109БТА – 2 листи

1205ДЛМ – 1 лист

0107СВА – 2 листи

2009ЧОЛ-1лист

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До ва и допис вачів р бри и «Знайомства»! Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збер іються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців стя ється подвійна оплата.


53

№32 від 24 серпня 2011 ро

Îáëâîäîêàíàë çàïðîâàäèâ ñåçîííi íàðàõóâàííÿ çà âîäó Рах н и за вод із значно більшими с мами отримали за червень рівняни, я і меш ають власних б дин ах і не мають лічильни ів. Занепо оєні люди спочат й не зроз міли, що то та е: новий тариф чи я ась помил а. Я виявилося, ні те, ні інше. Водопостачальна омпанія додат ово нарах вала споживачам за сезонні витрати води: на полив, на миття транспорт тощо. Ці норми споживання існ вали давно, одна раніше вони нарахов валися лише о ремим споживачам, про я их водо анал мав детальні відомості. Тепер же цю робот систематиз вали і нові рах н и надіслали пра тично всім.

Маєш ород – плати більше Пані Антоніна пенсіонер а, меш ає із чолові ом бать івсь ом б дин , них є невели а ділян а землі. Городини не садять, бо не мають здоров’я землю обробляти, пра тично всю територію біля хати займає сад, посаджений ще бать ом пані Антоніни. Я им же б ло здив вання жін и, я а в липні отримала рах но за вод на с м понад 300 ривень. Зверн лася до водо анал , а там їй пояснили, що донарах вали додат ові ошти за полив, з ідно з розмірами ділян и, на я ій розміщене її осподарство. З та им рішенням жін а не по одилася. Тож до її осподи приб ла спеціальна омісія, я а обстежила житлові мови. Після цьо о с ма в рах н с ттєво знизилася. У водо аналі нам пояснили, що додат ові нарах вання для ромадян, я і меш ають приватном се торі і не мають лічильни ів, явище сезонне. А я що споживач не з оден із нарах ваннями, може ви ли ати до себе спеціальн омісію, я а все перевірить. - Встановлення додат ової плати за полив – це не дивина, – пояснив сит ацію дире тор обласно о виробничо о ом нально о підприємства водопровідно- аналізаційно о осподарства «Рівнеоблводо анал» Сер ій Дзези . – В У раїні та а пра ти а є давно. Ми теж раніше здійснювали та і нарах вання на підставі баз даних споживачів, я і є на підприємстві. Щоправда, ця робота б ла несистемною. Тепер же точнюємо інформацію і, відповідно, нарах вання стають більшими. Що ж до самих норм споживання, то вони затверджені Рівненсь ою облдержадміністрацією. За алом та их норм є аж 68, ми донарах вали споживачам за полив ородів і миття автомобілів. Щоб не мати зайвих платежів, радимо нашим орист вачам встановлювати лічильни и. Аби платити лише за те, що спожито. Хоча є випад и, оли людям не ви ідно ставити прилад облі води. До нас зверн вся один чолові , я о о об рив вели ий рах но за вод . Коли ж наші працівни и поб вали в ньо о вдома, то побачили, що вода ви ористов ється навіть понаднормово. Адже в б дин меш ав не лише осподар, а ще 4 членів йо о родини, я і там не б ли зареєстровані. Вод а тивно ви ористов вали для особистих і осподарсь их потреб. Здебільшо о після візит членів спеціальної омісії всі питання споживачів відпадають.

Рах вати – означає е ономити Норми споживання, про я і йшлося вище, затверджені ще 1995 році. Це середній по азни витрат води для меш анців та різноманітних станов, вирах ваний літрах на доб . У них враховані поб тові мови, полив насаджень і миття приле лої території, а та ож наявність домашніх тварин і транспорт в орист ванні. Напри лад, встановлено, що на миття ле ови а вр чн зі шлан а витрачається 300 літрів на доб . А на поливання азонів і насаджень на присадибних ділян ах – 6 літрів на вадратний метр. Утримання в осподарстві свині тя не за собою ви ористання 25 літрів води щодоби, р и – одно о літра, роли а – 3 літрів, а на ота чи соба мало б ви ористов ватися щонайменше 10 літрів на доб . Зміни до за онодавства про житлово- ом нальне осподарство, датовані 2004 ро ом, дали право водопостачальним омпаніям розробити нові норми споживання, відповідна методи а б ла розроблена в 2005 році, повідомили нам в обласном правлінні ЖКГ. Одна облводо анал нових норм по и що не розробив, а орист ється попередніми. В правлінні на олосили, що розроб а нових норм споживання – досить с ладна і тривала процед ра, я а передбачає зал чення е спертів і на овців. Тож оли вони б д ть розроблені і по оджені – с азати тяж о. А на нові, підвищені рах н и за вод ніхто з меш анців не с аржився, лише раз зверталися за роз’ясненням, розповіли в правлінні. Кращим виходом цій сит ації є встановлення лічильни ів – в один олос радять і е сперти, і ом нальни и. – Тоді б демо платити не за вірт альні обся и, а за фа тично спожит вод , – на олош є енеральний дире тор асоціації «Компанії «Е сперт-Рівне» Людмила Т ровсь а. – Ніхто не відмовляється від встановлення лічильни а для визначення величини спожитої еле троенер ії. Та само невдовзі б де і з приладами облі води. З цим по одж ються власни и осподарств, з я ими мені доводилося з стрічатися. Тим більше що Рівнеоблводо анал обіцяє, що при встановленні лічильни а оплата за полив зелених насаджень за травень-червень не б де нарахована. Лічильни та йо о встановлення в середньом може обійтися в 250-300 ривень. Можливо, знадобляться додат ові ошти на встановлення фільтрів, замін тр б. Після встановлення лічильни а йо о потрібно повірити і зареєстр вати. Встановлення може здійснити фірма, я а має відповідн ліцензію. Нині трохи більше ніж 50 відсот ів рівнян мають в оселях лічильни и на вод . В останні тижні іль ість охочих обладнати свої оселі та ими приладами с ттєво збільшилася. За даними дочірньо о підприємства водоанал , я е займається встановленням лічильни ів, травні б ло встановлено 127 приладів облі , червні – 137, в липні – 233, а вже на серпень подано 230 заяво . Тобто все більше рівнян свідомлюють: щоб е ономити, потрібно рах вати. Наталія НИРКОВА

КРИМІНАЛ

ПОДІЇ. ФАКТИ

23.08.2011

За матеріалами ВЗГ УМВС України в Рівненській області

Затримали постачальни а нар отичних речовин Завдя и вдало проведеній оперативній за пці 25-річно о Ві тора, жителя с. Крилів, працівни ам Корець о о райвідділ став відомий і постачальни нар отичної речовини на теренах район . Ним виявився 56-річний односельчанин Єв ен. Тож, не аючи час , правоохоронці вирішили « пити» нар оти и і ньо о. Реаліз вав їх Єв ен б динза місцем проживання і за 200 рамів марих ани зажадав 500 ривень. Завершивши од та отримавши роші, «продавець» вийшов в інш імнат , з я ої та і не поверн вся. Запідозривши, що чолові на ивав п’ятами, працівни и міліції розпочали пош підозрювано о. Одна невдовзі Єв ен сам поверн вся додом . Виявилося, що він швидень о збі ав до ма азин , де на вир чені ошти при пив ци аро та вина, але от тіль и на правоохоронців себе на подвір’ї не чеав.

СБУ ви рила схем неза онно о привласнення майна РЗТА Оперативни и СБУ ви рили схем неза онно о привласнення однією з приватних стр т р майна ВАТ «Рівненсь ий завод тра торних а ре атів». Встановлено, що в 2002 році ВАТ «РЗТА» б ло придбано однією із приватних стр т р на не он рентних засадах з пор шенням положень «Державної про рами приватизації». Зо рема, в процесі рестр т ризації підприємства основні виробничі омпле си (виробництво тросів дистанційно о ер вання, опалювальної техні и та фільтрів, ливарне виробництво) б ли виведені за риті а ціонерні товариства, а част державно о ВАТ цих стр т рах б ло зменшено. Під час ініційованої СБУ перевір и спільно з новим правлінням ВАТ «РЗТА», Фондом державно о майна У раїни та ор анами про рат ри в с довом поряд поверн то до державно о се тор е ономіи неза онно відч жене майно та майнові права цьоо підприємства, а саме 36,71% а цій на с м понад 6 мільйонів ривень. У січні цьо о ро слідчим відділом УСБУ в Рівненсь ій області б ло пор шено римінальн справ за озна ами злочин , передбачено о ч.5 ст.191 Кримінально о оде с У раїни стосовно олишньоо ви он ючо о обов’яз и олови правління ВАТ «Рівненсь ий завод тра торних а ре атів», я ий виористов ючи своє сл жбове становище вс переч інтересам сл жби, вдався до розтрати ввірених йом товарно-матеріальних цінностей на с м 1 мільйон 250 тисяч ривень. На даний час римінальна справа с ерована з обвин вальним виснов ом до с д . Про це повідомила прес- р па УСБУ в Рівненсь ій області.

Пор шили римінальн справ за самовільне ви ористання майже 70 а землі Ор ани про рат ри Рівненщини продовж ють здійснювати перевір и додержання за онодавства сфері земельних правовідносин, особливо що стос ється самовільно о ви ористання (захоплення) с б’є тами осподарювання земельних діляно , я і переб вають власності територіальних ромад або ромадян, без ладання з останніми до оворів оренди. Та , про рор Рівненсь о о район встановив, що сл жбові особи одно о з товариств з обмеженою відповідальністю, явно виходячи за межі наданих їм повноважень, без правовстановлюючих до ментів самовільно зайняли та засіяли яровими сільсь о осподарсь ими льт рами 69,40 а невитреб ваних земельних паїв на території Верхівсь ої сільсь ої ради. Та ими діями завдано ш од державі на за альн с м 65 тисяч ривень. За фа тами перевищення сл жбових повноважень та самовільно о зайняття земельної ділян и сл жбовими особами цьо о товариства про рором пор шено римінальн справ за ч.1 ст.197-1 та ч.1 ст.365 Кримінально о оде с У раїни. Ведеться слідство. Про це повідомила прес-сл жба про рат ри області.


54

№32 від 24 серпня 2011 ро

ДОЗВІЛЛЯ КІНОЦЕНТР "ЄРА" (в л. Га аріна, 51)

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ЗЛАТА ПЛАЗА" (в л. Королен а, 1)

З 25 серпня: омедія «ХОЧУ ЯК ТИ»; при одниць ий фільм «КОНАН-ВАРВАР», фантастичний фільм « ПОВСТАННЯ ПЛАНЕТИ МАВП»; фільми для дітей «СМУРФИКИ», ДІТИ ШПИГУНІВ 4: АРМАГЕДОН» Телефон для довідо : 68-05-13 (бронювання вит ів), 24-64-11, 45-11-10 (автовідповідач) Сайт іноцентр : http://multiplex.ua/Poster.aspx?id=7

КІНОПАЛАЦ "УКРАЇНА" (м-н Незалежності, 1) З 25 серпня: фантастичні фільми «П н т призначення 5», «Гаррі Поттер: смертельні релі вії. Частина 2»; омедія «Мій хлопець із зоопар » Телефони для довідо : Телефон для довідо : 63-55-85 (автовідповідач), 43-01-11 (автовідповідач №2), 6233-25 (офіс), 63-39-74 ( аса), е-mail: kino@ukrwest.net. Сайт: http://www.kino.rv.ua

Авто інотеатр "AUTO MOVIE" (с. Вересневе, в л. Авіаторів, 5, приво зальна площа аеропорт ) 26-28 серпня - омедія "Вели і мат сі. Син, я бать о". Почато о 22.00. Ціна вит а: 30 рн.; місти а, при оди "Час відьом". Почато о 00.00. Ціна вит а: 30 рн. ЛІТНІ ЦІНИ ДЛЯ КІНОПЕРЕГЛЯДУ!!! 5-Й КУПЛЕНИЙ КВИТОК - БЕЗКОШТОВНО!

До 26 серпня - вистав а вип с ни ів ш оли «У фарватері істин» 24 серпня - «Ретроспе тива життя» - яс раві фра менти 20-річної історії м. Рівно о. Почато о 12.00 24 серпня - «Фотомайстри світ в Рівном » - фотовистав а часни ів міжнародних пленерів. Почато о 12.00 24 серпня - фотовернісаж «Пере онлива двадцят а» - рейтин подій за час незалежної У раїни очима дітей ПДМ. Почато о 12.00 24 серпня - вистав а робіт ви ладачів та чнів дитячої х дожньої ш оли. Почато о 12.00 28 серпня - «150 святинь вели ої Волині» - презентація ново о альбом О.Харвата, фото сесія членів міжнародно о ж рі «Фотовернісаж на По ров -2011» м. Рівном . Майстер- ласи Бернда Маї (Німеччина) та Любомира Шміда (Словаччина). Почато о 12.00 28 серпня - історична вистав а "Пересопниць е Єван еліє – 450". Почато о 12.00 28 серпня - вистав а «Рівне і Рівняни. 30-ті ро и ХХ століття» . Почато о 12.00 28 серпня - вистав а робіт ви ладачів та чнів Рівненсь ої дитячої х дожньої ш оли. Почато о 12.00 28 серпня - «Стань Го еном за 90 днів» - вистав а робіт часни ів а ції. Почато о 12.00 28 серпня - «Ми разом!» - вистав а робіт представни ів національних меншин, в рам ах спільноо прое т ПДМ та ромад міста. Почато о 12.00 Телефон для довідо : 452-700, (067) 3622-977

ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЕКВАТОР" (в л. Ма арова, 23)

25 вересня - ІІІ т р та фінал з дра рейсин . Почато о 12.00 Телефон для довідо : 45-30-99

Сайт: www.automovie.com.ua

МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ «ЗУЗА» (м-н Незалежності, 3) 24 серпня - майстер- ласи від мистець ої алереї «З за»: бодіарт, вистав а-продаж ерамі и, дитячі забави. Почато о 12.00 28 серпня - свято творчості. Почато о 12.00 Щос боти, щонеділі - без оштовні майстер- ласи (ознайомлення з техні ами де ор вання, можливість власнор ч створювати ори інальні речі)

24 серпня - прое т "West Dance Meeting". Почато о 21.00. Вартість вит а: з флаєром - 40 рн., без - 50 рн. 24 серпня - вист п Наталії Єрмолової. Почато о 17.00 До 5 вересня - вистав а більше 20 видів живих тропічних метели ів "Сад мрій". Щодня з 11:00 до 20:00 Щодня - ЛЬОДОВИЙ КАТОК. Режим роботи: пн.-чт. - з 8.00 до 24.00; напередодні вихідних, сб., нд. та свят ові дні - з 8.00 до 01.15. Ціна: від 16 до 26 рн. Існ є можливість бронювання вит ів. Телефон для довідо : 68-33-59

В алереї можна придбати най ращі подар н и до б дь-я о о свята

Галерея працює щодня з 10.00 до 19.00, с бота - з 10.00 до 18.00, неділя - з 11.00 до 17.00. Телефон для довідо : 63-45-15

ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ "ХІМІК" (в л. Кн. Острозь о о, 1) 24 серпня -