Page 1

№30 (470) від 10 серпня 2011 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


14

№ 30 вiд 10 серпня 2011 ро

№ 30 вiд 10 серпня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО

ОГОЛОШЕННЯ...........................4

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ............................39

НЕРУХОМІСТЬ БІЗНЕС 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................8 Здам..........................................8 Винайм ....................................9 Обмін.........................................9 Пропон ю....................................9 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................9 К плю........................................10 Здам..........................................10 Винайм ....................................10 Обмін........................................10 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................10 К плю......................................11 Здам........................................11 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................11 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................12 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ.................................12 КАРТА ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ У ТИЖНЕВИК «АФІША.РІВНЕ»..13

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................16 К плю......................................17 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................17 К плю......................................19 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................19 К плю.......................................19 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................19 К плю......................................19 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................20 К плю......................................21 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................21 К плю......................................21 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................21 Б ддовід а................................22 З ви отовлення...........................22 З встановлення...........................22 Інші........................................22 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................23 Меблева довід а.........................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 ГОРОСКОП...............................26 Афіша вітає...............................26 КРОСВОРД..................................26

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................28 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................31 К плю.....................................31 Обмін......................................31 Оренда.....................................31 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................31 Оренда......................................31 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................32 К плю......................................32 Обмін.......................................32 Оренда......................................32 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................32 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................33 К плю......................................34 Обмін.......................................34 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................34 К плю.......................................34 Пропон ю..................................34 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................34 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................34 Попит......................................34 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................34 К плю......................................34 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................34 К плю......................................34 Автодовід а................................34 Автоновини................................34 Ціна на пальне на АЗС У раїни...34

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................41 К плю......................................41 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................41 К плю......................................41 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.9.0. Спецодя .........................41 Продам.....................................41 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................41 К плю......................................41 Пропон ю..................................41 6.11.0. Конта ти........................41 Пропон ю..................................41

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Оплатити платні о олошення можна

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Я подати о олошення ре ламно-інформаційний тижневи «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

ФАКСОМ 2

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................42 К плю......................................42 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................42 К плю......................................42 Пропон ю..................................42 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................42 К плю......................................42

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................43

Сл жба розш дітей................46 Пропон ю..................................47 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................47 К плю.......................................47

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................51 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................51 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................51 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................51 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................51 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................51 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................51 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................51 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................51 К плю......................................51 Пропон ю..................................51

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............51 10.2.0. За блено, знайдено........51 ВІДПОЧИВАЙ З АФІШЕЮ..................................51 НОВИНИ РІВНОГО..................53 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................54

до 22 слів, 5 рн. за подач

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх Варіант №2

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення

до 22 слів, 7 рн. за подач

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

(0362) 625-635

приймаються за телефоном:

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №3

О олошення, виділене рам ою до 22 слів ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО (розмір 20 х 41 мм) КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ 7 рн. за подач ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

адресою:

м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 пов. ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в онверті за адресою:

33028, м. Рівне м-н Незалежності, 3 2 поверх

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................48 К плю.....................................48 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................48 К плю......................................49 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................49 К плю......................................49 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................49 К плю......................................49 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................49 К плю......................................49 8.6.0. Мистецтво Продам....................................49 К плю.....................................50 Пропон ю.................................50 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................50 К плю.....................................50 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................50 К плю.......................................50 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................50 К плю......................................50 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................50 К плю.......................................50 Подар ю...................................50 Пропон ю..................................50 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................50 К плю......................................50

№30 від 10 серпня 2011 ро

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

office@ar.rv.ua 625635@ar.rv.ua

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

Варіант №4 О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5

О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Варіант №6 Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

(094) 966-87-92

т. хх-хх-хх

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


5

№30 від 10 серпня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири 1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , пр. • Мир , 4/5 ц, в л. Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит. Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н • Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартирв , в л. Ма арова, малосімей а, част овий ремонт, лічильни и на вод , бал он, лоджія, пар ет, 23.2 в.м. Конта ти: (097) 293-74-13 1- імнатн вартир , 5/9, район Автово зал, поряд ш ола, дитячі садоч и, с пермар ети. Жилий стан. Без бор ів. Приватизована. Бал он зас лений. Телефон, абельне ТБ, Інтернет. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (098) 377-90-77 maestro.12@mail.ru 1- імнатн вартир , в л, Соборна, 8/9Ц, 35/ 18/9 в.м, новоб дова. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 353-19-90 1- імнатн вартир , в л. C. Кр шельниць ої, 2/5Ц, 37 м в, хороший стан, олон а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Біла 2/Ц, пласти ові ві на. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 31/18/5,5, вн трішня, ремонт, пласти ові ві на, ламінат, сантехні а поміняна. Можливий обмін на 3-х іматн вартир в р-ні 12 ш оли, ТЦ «Чай а». Ціна: 27000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 31/14/ 6. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/ 10П, 34/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о , 1/ 9П, 34/17/9 в.м., жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Таня 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 1/ 10, 36/18/8 в.м., висо ий цо оль, бойлер, пар ет. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/9 П, с часний ремонт, 32 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Тетяна 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9, вели а площа, осметичний ремонт Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 9, 32 в.м., ремонт, терміново, 29500 .о., хороший тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Д, Галиць о о, 2/Ц ,34/18/8, чесь ий прое т, по ращене план вання, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. Чеш а, хороший стан, мебльована. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9 Ц, 39/14. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 570-54-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9Ц, 39/19/14. Хороший стан. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 Ц, малосімей а, євроремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9П, 34/18/9, або обміняю на 3 імнатн + доплата. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9П, 34/18/9. Бал он, житловий стан. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9/П, 32/15/6,6, сонячна сторона, зас лений бал он, вмонтована хня, бойлер. Ремонт. Ціна: 28000 y.o. Конта ти: (097) 896-35-50 amor_87@mail.ru

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/10П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Д ндича 6/9П, осметичний ремонт, 31 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Тетяна 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5Ц, 30/18/5,5. Перепланована, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5Ц, 30/18/6. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 Ц, житловий стан, по ращено о план вання. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/9 Ц, 30/18/6. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 31,8/20,5/9. Жилий стан. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/9 П, 31/12/9, ремонт, зас лена лоджія. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02 Олена

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 31/12,6/9, лоджія. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 29/18/5, осметичний ремонт, або обміняю на 2 імнатн + доплата. Конта ти: (096) 116-45-41

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9П, 31/13/9, ремонт, або поміняю на 2 імнатн + доплата. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и води, ві на на доро , можливість доб дови, власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 46 в.м. за альна площа. Новоб дова, дахова отельня, після б дівельни ів. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 36/20,5/7,8, або обміняю на б дино за містом. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 26 в. м. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, остин а, ремонт. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, імната в ртожит , 18 м в, є д шова абіна, бойлер. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц. Хороший ремонт, без бал он , олон а. Ціна: 25000 . о. тор . Конта ти: (097) 86-342-89 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5Ц, 318/6. Косметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 32/13/9, євроремонт, лічильни и, нова столяр а, пар ет, підвал. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 430-72-94

1- імнатн вартир , в л. Га аріна,1/5Ц, 32/ 17/6, євроремонт. Власни . Конта ти: (066) 040-85-80

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9П, 34/18/9. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9П, 34/ 18/9. Част овий ремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 3/5Ц. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9П, 35/19/9. Дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. В.ДИВІЗІЇ, 9/9 П, 32/12.5/9, РЕМОНТ. ЦІНА: 21500 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31

1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/9П, 32/12/8. Житловий стан. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц, повноцінна. Терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН

1- імнатн вартир , в л. Біла, 5/5Ц, малосімей а. Власни . Конта ти: (067) 772-25-36

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9 п, 32/12.5/9, ремонт. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/5Ц, 30/16/6. Ремонт, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5 Ц, євроремонт. Конта ти: (067) 154-46-86

1- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 Ц, 34/ 18,5/5,6, жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 2/10П, 34/18/9. Без ремонт , нова сантехні а. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 30/18/6. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Дворець а, 1/5 Ц, 23/12/5,5, ремонт, пласти ові ві на. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 40.4 в.м. Конта ти: (097) 701-47-21

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5, євроремонт. Конта ти: 63-61-20, після 18.00. (098)525-08-86

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, 2/2Ц, 28/15/7. Ремонт, олон а, висо і стелі. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, центр, олон а, висо і стелі, ремонт, аз, меблі, нова сантехні а. Власни . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (098) 831-81-08 dopomoga_cgd@i.ua 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 2/9 П. 35/18/9. Косметичний ремонт. Бал он зас лений. Ціна: 27500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, 26-29-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9П, 35,5/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/ 6Ц, 38/18/9. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, мебльована, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 799-77-40 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 5Ц., 42/22/10. Новоб дова, автономне опалення. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 5 Ц, 38/16/10, новоб дова здана в е спл атацію, автономне опалення, лічильни и. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/ 9П, 33 /12/9 в.м., євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Таня 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а. 3/9 П, 31/12/9, житловий стан, чиста, охайна, вели ий зас лений бал он. Поряд дитсадо , ш ола. Конта ти: (067) 364-25-25 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 4/4 Ц. Ціна: 19 000 . о. Конта ти: (097) 438-26-15 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 36/19/8, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, по ращене план вання, житловий стан. Терміново. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/ 9Ц, 38/19/8. По ращене план вання, ремонт. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9П, 35/18/9, ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. М. Хвильово о, 2/3Ц, 34/18/8. Хороший ремонт, перепланована, автономне опалення, висо і стелі, затишне місце. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 2/9 Ц. 32/18/6. Хороший осметичний ремонт, лоджія зас лена. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050)338-71-09 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 30/18/6. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 П, 34 м в, хороший стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 23,2/ 12/5. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 Ц, 30/18/6 або поміняю на 2 імнатн + доплата. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/9П, 32/12/7. Євроремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, повний євроремонт, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 294-50-53 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 П, жилий стан, лоджія. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 п, житловий стан, лоджія. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/ 9П, 34/17,5/9. Косметичний ремонт. Ціна: 26000 .о,. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 4/ 9П, 34/17.5/8.5 Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 457-06-22 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9ц, 34/16.6/6.5, елітний б дино , домофон, телефон, осметичний ремонт, зас лений бал он, нові двері, част ово нова сантехні а, пласти ове ві но. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 240-10-07

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ А.Мельни а А.Мельни а

9/10П 9/9П

34/18/9 32/12/8

жилий стан жилий стан

25500 25000

В. Дивізії

6/9П

35/18/9

жилий стан

28000

Київсь а

2/9П

34/18/9

жилий стан

27000

Ювілейна Д бенсь а

4/9П 5/9П

34/89/9 34/18/9

жилий стан жилий стан

23000 26000

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ Квасилів Ш хевича

1/9П 2/9П

47,6/29,2/9 жилий стан 50/30/8 ремонт

27000 36000

Б

8/9Ц

60/35/10

євроремонт, меблі

67000

О.Д ндича Соборна

овинсь а

1/5Ц 5/6Ц

48/33/6,5 83/45/15

жилий стан ремонт

35000 66000

Вербова

5/5Ц

41/26/5.3

жилий стан

35000

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9П, 34,1/17,4/9. Жилий стан. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., євроремонт. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/9Ц, 25 м. в. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/ 9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/ 9 П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 9/ 10П, або обміняю на б дино в Рівненсь ом р-ні. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2-й поверх, осметичний ремонт. Ціна: 30 500 .о. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9П, 31/14/9, або поміняю на 2 імнатн + доплата. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3Ц, 32 в.м., під бізнес-проп. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Таня 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9ц, 21/ 11/5. Ціна: 18000 .о, тор . Конта ти: (096) 541-85-18 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 39/19/8. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9, євроремонт, част ово мебльована. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9, 35/ 18/9, житловий стан. Терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9, євроремонт,част ово мебльована. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 34/18/9. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9,Ц, 20,8 в.м., осм. рем., мало сім. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Таня

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/ 9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 1/ 3 ц, 50 в.м. Терміново. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9, 34/ 18/9, житловий стан, терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3 поверх, це ляний б дино , азова олон а, за альна площа 29,5. Ціна: 27500 y.o. Конта ти: (098) 910-00-71

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9, 34/ 18/9, житловий стан, терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ ОРЕНДА

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6/9П, 32/19/7, част овий ремонт. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9П, 23/12/5. Свіжий осметичний ремонт. Ціна: 21 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 24/12/6, євроремонт, част ово мебльована, бойлер, або обміняю на 2- імнатн в це ляном б дин , рім 1 та останньо о поверх . Власни . Конта ти: (099) 377-25-33, (097) 412-47-72

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9, 34/18/9, житловий стан, терміново. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 1/5 Ц, жилий стан, 33 в.м. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Таня

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9, 36/17/8, житловий стан. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5Ц, 33/18/5,6. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9, 35/ 14/8, хороший стан. Терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/5 Ц, 23/12/5. Євроремонт. Мебльована. Ціна: 23 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9, 35/ 18/9, житловий стан. Терміново. Ціна: 26500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9П, 34/18/9. Ремонт. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ Кн. Оль и

5/5Ц

54,5/37,5/5,5 осметичний ремонт 37500

П.Мо или

2/4Ц

56/39/7,8

жилий стан

44000

Київсь а А.Мельни а

4/5Ц 7/9П

65/39/8,5 66/39/10

жилий стан жилий стан

65000 38000

Га аріна

8/9Ц

63,7/33.6/9.6 жилий стан

46000

Кі відзе

3/5Ц

70,3/46.1/8.7 ремонт

62000

Терміново Земельні ділян и в районі А роперероб и, площею від 0,10 до 0,12 а. Наявність державних а тів. Ціна 2 500 .о./сот. Б дино в районі Гідропар . Це ляний, двоповерховий. Площа -200 в. м. Ремонт. Баня. Землі - 0,10 а. Можливий редит. Ціна 300 000 .о., тор Приміщення з євроремонтом, обладнане під офіс, площею 400 в.м., 13 сот. землі, відеона ляд, пар ов а, басейн. Ціна 260 000 .о., тор , можливе пере редит вання. Адміністративно – с ладсь ий омпле с. Офіси, площею 210 в.м. євроремонт, с ладсь і приміщення 450 в. м., 30 сот. землі в оренді. Ціна 300 000 .о., тор Офісне приміщення по в л. Соборна (центр міста), площею 90 в.м. (чотири імнати, приймальня, санв зол). Євроремонт, си налізація, офісні меблі. Ціна 18000 рн./міс. Земельн ділян , Верхів, 22 сот. під б дівництво. Біля озера. Ціна 26000 .о., тор Земельн ділян , Сер іїв а, 10 сот., під б дівництво. Поряд ліс. Ціна 5000 .о.

Оренда Най ращі вартири, б дин и, офісні приміщення в дов остро ов оренд .


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№30 від 10 серпня 2011 ро 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 45/29/6, євроремонт, вмонтовані меблі на хні, бал он зас лений. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (093) 660-00-77

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 9/9Ц, 52 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 49/29/ 8.6, це ла, хороший стан, част ово меблі. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5, 66 в.м., с часний ремонт, житловий стан. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 Ц, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (067) 765-15-83 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4Ц, 45/ 29/6. Євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 45/ 27/6. Жилий стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Гвардійсь а, 5/9 П. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: (067) 782-24-72 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 2/5 Ц. 44/27/6. Косметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (067) 364-44-74 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9П. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9П, 35/18/9, з ремонтом. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

1- імнатн вартир , центр, Здолб нів, ремонт, всі зр чності. Конта ти: (068) 900-37-11

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9П, 35/18/9. Хороший жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн 270-61-14

1- імнатн вартир , в л. Фр това, 2/2Ц, 30/16/7,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 32 м в, осметичний ремонт. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 31/18/7. Ремонт, можливо під омерцію. Ціна: 25800 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9, 35/18/9, з ремонтом, част ово мебльована. Терміново. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9, 35/18/9, ремонт, част ово мебльована, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, ремонт, недоро о. Конта ти: (050) 647-68-09 1- імнатн вартир , в л. Ясна, нова, 41 в.м., автономне опалення, ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л.В.Дивізії, 8/9П, 35/ 17/9, ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 509-77-39 1- імнатн вартир , в л.Кн. Романа, 2/ 5Ц, 29,3/15/5,7. Ціна: 25500 .о Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента вартир , в л.Млинівсь а, 1- імнатн євроремонт, 37 в.м, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л.Пар ова, 5/5Ц, 28/ 15/6, осметичний ремонт, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46 1- імнатн вартир , в л.Фр това, 2/2 Ц, 28/15/8, ремонт, ві на, двері поміняні, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 3/14Ц, 37/17/9, бал он зас лений, житловий стан, потреб є осметично о ремонт , отова до продаж . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 40-07-00 (067) 454-00-89 1- імнатн вартир , остин а, 2/2Ц, 20 в.м. за альна площа. Ремонт, 7 вартир на поверсі. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/9 Ц, 36/18/8, броньовані двері, лічильни и, меблі. Ціна: 33500 . о. тор Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 1- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 35/18/ 9. Не малосімей а, хороший жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів. Власни . Конта ти: (093) 510-34-86 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Дворець а, 1/5Ц, 23/12/5,5. Косметичний ремонт, лічильни и, можливість доб дови. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Ма арова, 2/9П, 31/13/7. Жилий стан, бал он. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Ма арова, 5/9Ц, 28,8/17,5,6. Хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. Соборна, 9/9Ц, 25,4/13/5,5. Косметичний ремонт, відремонтований дах. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , малосімей Конта ти: (097)968-07-31

.

1- імнатн вартир , Набережна, 3/5Ц. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-42-09, (098) 931-24-09 1- імнатн вартир , пр. Мир 4/5Ц, с часний ремонт, пласти ові ві на. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, с часний ремонт, пл. ві на. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 1- імнатн вартир , пров л. Робітничий 5/5 Ц, 45/18/11, доб дована ім., зс л. Бал он. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , р-н автово зал , 8/9, 36/17,5/8 в.м., ремонт, пл./ві на, бойлер, вмонтована хня. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067)767-13-02 Олена 1- імнатн вартир , С. Бандери, 2/5Ц, 24/ 12/6, євроремонт, бал он зас лений, лічильни и, бойлер, підвал. Конта ти: (099) 377-25-33, (097) 412-47-72 1- імнатн вартир , центр, без ремонт , 30.4/16.8/5.9, Ціна: до овірна. Конта ти: (068)893-74-39

вартир . Конта ти: (067)

Квартир , р-н автово зал , 7/9 п, 66/39/9. Пласти ові ві на, лічильни и, зас лені лоджії, пар ет, омора. Конта ти: 68-24-86, (067) 360-78-36, (050) 984-73-03

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 46/29/8. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-14-14, (067) 362-06-41 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 49/29/9. Косметичний ремонт, вмонтована хня. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9Ц, 66 в. м. с часний ремонт, автономне опалення, 2 бал они. Ціна: 67000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 5 Ц, 70 в.м., новоб дова, автономне опалення, євроремонт, 80% мебльована. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 1/2 ц, 43 в.м., хр щов а, ремонт Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 1/2Ц, 43 в. м., хр щов а, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4Ц, 38 м в, жилий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5Ц, 54,3/36/9. «Чеш а», без ремонт . Ціна: 36600 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9П, 48/28/7. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 49 в.м., можливий обмін. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 777-51-86 ivannazzz@ukr.net

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 П, 53/29/9, євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5, 63 в.м., с часний ремонт, 2 вели і лоджії. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9П, 53/30/9. Жилий стан, подвійний бал он. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Кімнат в ртожит , 18 в.м, в л.Відінсь а, ремонт. Конта ти: 43-02-30

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5Ц, 63/ 35/8,5. По ращене план вання, хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 48/29/9. Жилий стан. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 18 в.м., євроремонт. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (097) 781-94-41

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 1/2 Ц, 43/27/6, житловий стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

Кімнат в ртожит , в л. П. Мо или, 3/ 5Ц, 20 в.м., хня і санв зол на чотири сім’ї. Ціна: 13500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3Ц, 41 в.м. за альна площа, мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

КВАРТИРУ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 35 У.О. КОНТАКТИ: 25-65-96

Кімнат в ртожит , м. Рівне. Ціна: 14 000 .о., тор . Конта ти: (096) 740-54-67 Кімнат , 20 м. в, в ртожит , приватизована, 3 поверх. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Малосімей , в л.Ма арова, 8/9Ц, за альна площа 23,2 в.м, лоджія, лічильни и, пар ет, част овий ремонт. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 293-74-13

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 1/5 ц, « енеральсь ий» б дино . Можливо під офіс. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9, 48/30//7, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 277-04-76

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, (Р-Н БОЯРКИ), 8/9П, 49/30/7, ЄВРОРЕМОНТ, БАЛКОН ЗАСКЛЕНИЙ, ЛІЧИЛЬНИКИ, БОЙЛЕР, ВМОНТОВАНІ МЕБЛІ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 40000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 956-50-50 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/5, 40.98, хороший ремонт, броньовані двері, можливо під офіс. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/9П, 50/30/9. Хороший жилий стан. Ціна: 34000 .о,. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 47,5/27,1/7,4, 8 поверх. Новоб дова. Пласти ові ві на, броньовані двері. Без ремонт . Стіни пошт ат рені. Власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 2- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 47,5/27,1/7,4, новоб дова, нові пласти ові ві на та броньовані двері, без ремонт . Стіни пошт ат рені, обі рівальні онве тори. Власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95

2- імнатні вартири, в л. Ст.Бандери, 2 шт, 1 поверх, ві на на з пин , 94 в.м. Власни . Конта ти: (050) 435-56-39

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/ 5Ц, 44 в. м. перетерті стіни, жилий стан, вб д. хня, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн варитир , в л. Орлова, 9/9П, євроремонт, част ово мебльована, с лопа ети, перетерті стелі, ламінат, нова столяр а. Власни . Конта ти: (097) 343-61-19

2- імнатн вартир , в л. Здолб нівсь а, імнати ізольовані, автономне опалення. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23

2- імнатн вартир , 2/5Ц, 45/30/6, Кн.Романа, євроремонт, вмонтовані меблі, імпортна сантехні а, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 24-73-11 (067) 373-22-07 2- імнатн вартир , 2/5Ц, в л. Чорновола, без ремонт . Конта ти: (097) 333-16-16 2- імнатн вартир , 48.2/29.7/7, вн трішня, част овий євроремонт, чиста, вільна. Власни . Ціна: 31500 .о. Конта ти: 62-37-92, (097) 635-78-46 2- імнатн вартир , в л. Васильчен а, 3/ 5 ц, 39/24/6, част овий ремонт. Терміново. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 Ц, 48/28/7. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/5Ц, 52/30/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/9Ц . Євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 55000 .о .тор . Конта ти: (097) 77-60-511 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9 П, 48,4/29,5/7, звичайний стан, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 2- імнатн вартир , в л. Набережна 1/5Ц, 1 ві но на доро , 43 м в., си налізація. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 44/28/6, част овий ремонт, терміново. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 43,6/28/6. Жилий стан, підвал. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/9П, 58,3/32/10. Хороший стан, бал он та лоджія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/9П, 48/29/7. Звичайний стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича 5/5 Ц. 42/26/6. Жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9П, 50/30/8, хороший житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 0362022-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 9/9 П, 51,2 в.м. Обмін на б дино біля міста. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

2- імнатн вартир , в л. Здолб нівсь а, Ц, імнати ізольовані, авт. опалення. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена

2- імнатн вартир , в л. Орлова 9/9П, с часний ремонт, пласти ові ві на, зас лений бал он, бойлер. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2/9, по ращене план вання, звичайний стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/5Ц, 47/28/6. Жилий стан, д шова абіна. Ціна: 365000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 8/9Ц, 47/ 16/14/8, євроремонт, бал он зас лений, вб дована ардеробна. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 3/ 9 ц, євроремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9П, 48,5/30/7. Хороший жилий стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5Ц, 56/30/10. Перепланована 3- ім. вартир , хороший жилий стан. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 13/14Ц, 52/30/7.5. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 Ц, 48/28/7. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 46-16-50, (067) 364-36-10

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и 2/5 Ц. Без ремонт , без бал он . Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74, (066) 776-33-67

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5, 40.1, житловий стан, нова олон а, підвал, бал он. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 6/6Ц. 44/27/6. Жилий стан. К това. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , в л. П хова, 4/9П, хороший стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Р сь а. С часний ремонт, автономне опалення, можливість доб дови. Можливий обмін. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (050) 712-10-67, (099) 750-31-07 Halynachumak@yahoo.it 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 5/5 Ц, 42/27/6. Гарний стан. Зас лений бал он. Не това. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а 3/5Ц, 47 в.м., жилий стан, бал он зас лений, лічильни и, броньовані двері. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, євроремонт, з меблями. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, хр щов а, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23Олена

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10Ц, 49/27,5/7,5, євроремонт, вмонтована хня, бойлер, або обмін на 1/2 б дин . Конта ти: (063) 175-89-77

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 53/27,8/8,5. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, 42,7/28/6. Ремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 10ц, 48/30/8. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5Ц, хр щів а, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 027-41-23Олена

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 п, 48/27/7, без ремонт . Терміново. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, без ремонт . Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 44/29/7. Жилий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 9ц, 49/28/8, терміново. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 44/29/7. Зр чне розташ вання. Жилий стан. Терміново. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/1 Ц, 54 в.м., автономне опалення, євроремонт, по ріб, місце під араж. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 1/5 Ц, 42 в.м, євроремонт. Ціна: 8500 .о Конта ти: (097) 935-58-61 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/4Ц, 45/31/6, жилий стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 2- імнатн вартир , в л. Соборна ,1/3, 45 в.м, стеля 4 м., євростиль, зр чне місце для офіс , житла. Конта ти: (098) 605-13-76


2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/ 29/6. Без ремонт . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 60 в.м. за альна площа, перепланована, автономне опалення, піді рів підло и, вмонтовані меблі, євроремонт, можливість доб дови. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л.Дорошен а, 2/2Ц, 36,6 в.м, ремонт, сарай, о ород, без посередни ів. Конта ти: 22-72-71, (096) 456-05-88, (098) 047-84-71 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, металопласти ові ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена. Власни . Ціна: 47000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 54/ 30/9. Жилий стан, дві лоджії. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 7/9П, ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 406-00-45

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 Ц, 48//8, чесь ий прое т, без ремонт . Обмін на б дино біля міста. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

2- імнатн вартир , в л.Мельни а, 8/9 П 49/29/7,5 євроремонт, бал он зас лений. Конта ти: (067) 675-31-73

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9, 55/ 30/9, по ращене план вання, част овий ремонт, терміново. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, хороший стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 3Ц, 41,6/27/6. Без ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17; 097-494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 5Ц, 47/31/7, імнати о ремі. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/5 Ц, осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/ 5Ц, 42/29/6. Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5 Ц, 46,8/29,7/6, без ремонт , імната прохідна, олон а. Ціна: 276 000 рн. Конта ти: (096) 159-57-72

ЗДАМО

2- імнатн вартир , в л.О.Телі и, 9/9 П, 50/30/8, вн трішня, с ха, тепла, вільна. Власни . Ціна: 33500 .о. Конта ти: (050) 435-42-92

1- імнатні вартири Відінсь а, 3/5 ц, меблі, свіжий осметичний ремонт, Інтернет, холодильни , 1100 рн.

2- імнатн вартир , в л.Орлова, 9/9 П, євроремонт, мебльована. Власни . Конта ти: (097) 343-61-19

Київсь а, меблі, холодильни , можливо для працюючих, або ст дентів, 1200 рн. Гр шевсь о о, 4/9 п, бойлер, меблі, холодильни , 1150 рн.

2- імнатн вартир , в л.Р сь а, 1/2Ц, автономне опалення, с часний ремонт, підвал, молжливість доб дови. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 26-71-38, (099) 750-31-07 2- імнатн вартир , в л.С.Бандери, 2/2Ц, 44 в.м, перепланована, хня-ст дія, 90% євроремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 470-22-22 2- імнатн вартир , в л.Соборна, р-н Ювілейний, 5/5Ц, 41/28/5,5, без посередни ів. Конта ти: 5-96-51, (096) 621-37-21 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, зі встав ою, жилий стан, два зас лені бал они. Власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л.Ш хевича. 1/9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, 2 зас лених бал она, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34

Га аріна, 4/5 ц, олон а, меблі необхідні, 950 рн + світло + вода. Д ндича, 3/9 ц, част ово меблі, холодильни , 800 рн. Ш хевича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, 1000 рн + осметичний ремонт. Чорновола, 3/5 ц,

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5Ц, 68/--/8,5 хороший стан, 2 бал они. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9П, 66/37/9, бойлер, 2 лоджіїї зас лені, жилий стан, вільна, терміново. Власни . Конта ти: (067) 364-52-84

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/10 п, 63/37/9, част овий ремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9П, приватизована, бал он зас лений пласти ом, броньовані двері, бойлер, с п тни ова антена, абель, телефон, п льт охорони. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (050) 463-04-69

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9П, 62 в.м., жилий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55Валерій 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9Ц, 69 в.м., євроремонт, 2 ондиціонери, бал он. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5Ц, 43/31/6. Жилий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , Квасилів 9/9П, 48,9 в.м., жилий стан, бал он зас лений, лічильни и,бойлер. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 5 / 5 Ц 45/30/6,6 хороший стан, олон а. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/ 5Ц, 41,4/27,7/6. Жилий стан. Ціна: 37000 .о., тор Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Вербова, хороший ремонт, пар ет, бойлер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери 4/5 Ц. Ізольовані імнати, осмети а. Ціна: 36000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

2- імнатн вартир , під омерційн діяльність. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 Ц, 60 в.м. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 759-23-32

2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 ц, 42/ 25/6, без ремонт , терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 50,6/39/6, осметичний стан, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 3/5 Ц, 43х29х6, част ово євроремонт, олон а, або обмін на 3- імнатн вартир з доплатою. Власни . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 862-46-26

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 8/9Ц, 63,7/33,6/6. Без ремонт . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 47/31/7, імнати о ремі. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/ 5, імнати ізольовані, ладова, нова олон а, броньовані двері. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, після б дівельни ів, 73 в.м, автономне опалення, лічильни и на аз, світло. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 2- імнатн вартир , в л. Тиха, 8/10Ц. Новоб дова, дахове опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в л. Черня а 4/5Ц, євроремонт, бал он зас лений. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Тетяна 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5Ц, 47/30/7.Тепла вартира. Затишний двір. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 Ц, мебльована, олон а. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (067) 363-69-12 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 ц, 44/27/9, ремонт, част ово мебльована. Терміново. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Хороший стан. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9 П. 50/30/8. Хороший осметичний ремонт. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 64/29.4, 2 зас лені бал они, пласти ові ві на, хороший ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 967-72-84 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 65,4/29,4/9, жилий стан, два бал они зас лені, пласти ові ві на. Власни . Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 64-83-76, (066) 589-37-34 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9П, 49,8/29/9. Хороший стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/5Ц, 49/29,6/8 в.м, світло, аз, вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 468-52-56 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9, 48/30//8, з ремонтом. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9, 48/30/8, терміново. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9П, 48/29/7. Жилий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 П, 48/30/8, част овий ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 720-83-45 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича. 5/9П, 49/29/7,1. Жилий стан. Ціна: 335000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 51,8/29/9. Косметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 52,3/30/10. Косметичний ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 5/ 9П, 49/29/8, пласти ові ві на, бал он зас лений, лічильни и, ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (096) 915-69-07 2- імнатн вартир , в л.Вербова. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 111-72-79

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№30 від 10 серпня 2011 ро

2- імнатн вартир , с.Гільча-2, 2/2 Ц, 60 в.м., о ремі імнати, това, без ремонт . Ціна: 18000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/ 41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями. Ціна: 67000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , світло, аз, євроремонт. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 077-23-87

3- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 5/5Ц, по ращенно о план вання, жилий стан, дві лоджії. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

2- імнатн вартир , Ш б ів, в л. Незалежності, центр, 2/5Ц , 41,7 в.м. Конта ти: (098) 515-41-47

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/9П, 62/39/9. Ремонт, лоджія з підвалом. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн малосімей , в л.Відінсь а, 1/ 5Ц, 26 в.м, жилий стан,є можливість доб дови, висо ий цо оль. Конта ти: (097) 670-03-90

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/5Ц, 49,8/35/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , автово • зал, в л. Київсь а, 2/9 п, 66/39/9, по ращене план вання, бал он, лоджія, пар ет. Власни . Конта ти: 23-70-16, (093) 254-14-15

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , в л. Соборна (ЦУМ), ремонт, переплан вання, араж пор ч. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 194-16-59 3 спільних імнати в ртожит . 3/3Ц, 40 в.м, хні і санв зол на три сім’ї. Конта ти: (067)729-63-38 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 5/9 Ц, 54,9 в.м, ремонт, нові ві на. Конта ти: (097) 295-56-97

3- імнатн вартир , в л. Є. Коновальця, 4/10Ц, 64 м в, євроремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9П, 64/38/9. Косметичний ремонт, ремонт дах . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 1/5Ц, 64/ 39,1/8,1. Хороший жилий стан. Ціна: 56000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5Ц, 56/48/4, без посередни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 705-60-10

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 67/45/8, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

олон а, меблі, холодильни , 1200 рн + лічильни и.

В.Дивізії, меблі, пласти ові ві на, абельне телебачення, 1100 рн. Ма арова, меблі, холодильни , 750

рн + лічильни и.

Квасилів, бойлер, меблі, на тривалий термін, 700 рн.

2- імнатні вартири Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, Інтернет, холодильни , 1400 рн. Київсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна. Гр шевсь о о, 6/9, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1450 рн. Квасилів, 3 поверх, меблі, холодильни , 950 рн + світло.

3- імнатн вартир , в л. Ма арова. Конта ти: 5-42-69, (063) 056-46-48

Га аріна,

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9П, 63/38/9. Без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Ювілейна, 2 поверх, меблі част ово, пласти ові ві на, зас лений бал он, 1400 рн.

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10, 64/37/8, жилий стан. Терміново. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

Королен а, олон а, меблі, телевізор, 1500 рн.

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 ц, 61/35/9.1, с лопа ети, столяр а, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

хня мебльована, імнаті п сті, 1350 рн.

Пр. Мир , олон а, меблі необхідні, телевізор, холодильни , 1500 рн.

Ма арова, 7/9 п, меблі, холодильни , телевізор, 1300 рн + світло + телефон.

Ш хевича, 5/9 п, меблі за домовленістю, осметичний ремонт, 1400 рн.

3- імнатні вартири Остафова, меблі, холодильни , олон а, Інтернет, телевізор, 1650 рн. Мельни а, меблі, осметичний ремонт, можливо для ст дентів, 1500 рн. Відінсь а, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1700 рн.

Вербова, меблі, свіжий осметичний ремонт, 1500 рн.

3- імнатн вартир , в л. Набережна 5/5 Ц, роздільні імнати, осметичний ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11

Кімнати

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 55/35,2/6. Жилий стан, імнати ізольовані. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Кімнат в

3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 55/39/5. Жилий стан, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Кімнат , в л. Соборна, по 280 рн з людини.

3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, автономне опалення, ремонт, араж, сарай, власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18

Кімнат , в л. Д.Галиць о о, по 300 рн з людини.

3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9 П, 38.8/61.7. Власни . Ціна: тор . Конта ти: (067) 793-48-48

Б дино , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності, меблі, 1500 рн.

3- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 3/4Ц, 70 в.м. за альна площа, ремонт. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 6/ 9П, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (0362)22-43-36,(067)364-04-64,(066)040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С. Бандери 4/5Ц 54 в. м. норм. стан, броньовані двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88 Тетяна 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 3/9Ц, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, імнати о ремі, 66 в.м., по ращене план вання, 2 лоджії, житловий стан. Конта ти: (097) 403-52-44

3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, висо ий цо оль, автономне опалення. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 61.1 в.м., хр щов а, вели ий цо оль, автономне опалення, пар ет, нові тр би, підвал. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

ртожит

, сімейном , меблі, холодильни , 600 рн.

Кімнат , в л. Га аріна, без проживання осподаря, по 350 рн. Кімнат , в л. Відінсь а, по 300 рн з людини.

Кімнат , в л. В.Дивізії, по 250 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и Тимчасів а, част ові зр чності, меблі, 500 рн.

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 10 Ц, 72/44/10, євроремонт, вмонтована хня, індивід альне опалення. Власни . Ціна: 53000 .о. Конта ти: 69-07-38 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 9/ 10, 72 в.м., євроремонт. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/ 5Ц, 52/39,5/6, ремонт, нові ві на, двері, перетерті стіни, стеля, хня-плит а, олон а, бал он зас лений. Терміново. Власни . Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-06-10, (063) 706-53-23 3- імнатн вартир , в л. Толсто о 2/3 Ц 74 в.м,. жилий стан, автономне опалення. Ціна: 78000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/10 п, житловий стан, лоджія зас лена, пор ч араж. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, ремонт, жилий стан, мебльована. Є це ляний араж, з до ментами. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 63/37,6/9. Част овий ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 65 в.м. Терміново. Ціна: 388000 рн. Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15 3- імнатн вартир , в л.Ма арова, 3/9П, 66/39/9, илий стан, телефон, бойлер, лоджія зас лена. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (097)523-30-06 3- імнатн вартир , в л.Павлючен а, 6/ 9П, 71/39/12, євроремонт, част ово мебльована. Власни . Ціна: 49000 .о. Конта ти: (097) 013-71-95 3- імнатн вартир , в л.Чебишева,16, р-н 12 ш оли, ремонт, житловий стан, мебльована, є це ляний араж (з до ментами). Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , в л.Чебишева,16, район 12 ш оли, ремонт, житловий стан, мебльована, є це ляний араж ( з до ментами). Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5ц 53/35/6, жилий стан, теплена, є всі лічильни и. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9/П, 66/39/9, євроремонт, металопласти ові ві на, нова столяр а, пар ет, зас лені лоджії, лічильни и на аз, вод . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 440-26-50, (066) 040-10-61

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9Ц, 60/ 28/6,5. Жилий стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, ремонт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9 ц. або обмін на б дино . Ціна: 58000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 9П, 60/37/9, хороший жилий стан, 2 зас лені лоджії, м/п ві на, по ріб. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 5/ 5 ц, 61 в.м., недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

3- імнатн вартир , 5/9 Ц, 63,6 / 40,3 / 7,8. Перепланована малосімей а. Терміново Ціна: 40 000 . о., тор . Конта ти: 43-96-35, (097) 438-26-15

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц 100 в.м,. жилий стан, автономне опалення, можна в редит, араж 10 м від б дин (о ремо). Ціна: 79500 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

3- імнатн вартир , в л. Соборна, ДОС 2/5 Ц. 50/30/5,5. Євроремонт, імнати прохідні, бал он зас лений. Ціна: 48000 .о. тор . Конта ти: (098) 445-51-31

3- імнатн вартир , Автово зал, 9/14 Ц, 65м в, с лопа ети, хороший стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10П, 67/35/9. Хороший жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9 ц, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 Ц. Поліпшене план вання, пласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 53000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-44-74 , (066) 77-63-36

3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 67/40/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , новоб дова, в л.Костромсь а, 2/5Ц, 66 в.м, євроремонт, автономне опалення, 2 бал она, вмонтована хня. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (067) 788-76-42

3- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/5, або обмін на 2- імнатн +доплата. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5Ц, 54/38/5. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9п, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (066) 116-40-68, (097) 776-05-11

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/2Ц, 47 в.м. за альна площа, без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, 62//Э, без ремонт , вн трішня,бал он зас л. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 097-08-053-88 Тетяна

3- імнатн вартир , в л. Стефановича, р-н Грабни , 90 м в, 2 бал они. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , просп. Мир 3/5Ц, 60 в.м. част овий євроремонт, фірмов двері, ві на. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Тетяна

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа. «Чеш а», жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 п, або обміняю на 1- імнатн вартир + доплата. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, по ращено о план вання, о ремі імнати, лоджія, бал он, лічильни и на вод , можливий обмін, на 1- імнатн +доплата. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 64-81-63

3- імнатн вартир в л. Мельни а, 5/10, 62/36//9, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , , в л. Остафова 3/5 Ц 67 в.м,. жилий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , 1/5Ц, в л.Відінсь а, під офіс. Власни . Конта ти: (096) 668-86-16 3- імнатн вартир , 2/5Ц, 55/39/5 в.м, меблі, бал он, олон а підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 64-63-29 3- імнатн вартир , 45/15/9 в.м, о ремі імнати, два бал они. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 945-13-53

3- імнатн вартир , Б.Криниця, 2/2Ц, ві на пласти ові, автономне опалення. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: 20-32-57, (096) 805-34-13 3- імнатн вартир , в л, Черня а, 58 в.м., житловий стан. Власни . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 3- імнатн вартир , в л. Березовсь о о, 3 поверх., це ляний б дино , 66 в.м., ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН 3- імнатн вартир , в л. Біла, мебльована, є поб това техні а, дворі араж. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 976-54-52

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/2Ц, 56/39/7. Косметичний ремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 9/9П, 60 в. м., ремонт, 2 бал они зас лені. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098)027-41-23 Олена. 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 9/9П, жилий стан, лоджія зас лена. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9,69/ 37/9, жилий стан, част овий ремонт. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9П, 64 в. м. пласти ові ві на, зас лені бал они, хороший ремонт, нова столяр а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9П, 63/39/9. Жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, 60 в.м., ремонт, 2 бал они зас лені. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 027-41-23Олена

3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9 п, осметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

3- імнатн вартир , в л.Чебишева. район 12 ш оли, жилий стан, мебльована, є це ляний араж (з до ментами). Ціна: 50000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 3- імнатн вартир , Здолб нів, 2/5Ц, підвал, лічильни и, осметичний ремонт, мебльована, без бор ів. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (093) 554-70-30 3- імнатн вартир , Квасилів, 6/9 П, 67/ 39.3/9, 2 бал они, осметичний ремонт. Конта ти: (067) 738-44-31 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 П, 63,5/ 17,1/9,5 в.м. Ремонт. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9 п., 63.5/ 17.1/9.5, ремонт. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-47-48, (096) 195-34-01 3- імнатн вартир , Квасилів, 7/9П, 2 бал они зас лені, в хорошом стані, бойлер. Власни . Терміново. Конта ти: 20-47-48, (096) 195-34-01

3- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 63/ 38/9, це ляний, імнати о ремі, лоджія, бал он. Конта ти: 26-46-39, (095) 932-52-91


8

КВАРТИРИ: ПОПИТ, ОРЕНДА 3- імнатн вартир , Глинсь , Здолб нівсь о о р-н, 89 в.м. Автономне опалення. Вода підведена від власної свердловини, євроремонт, ванна, т алет. Є араж, земельна ділян а - 5 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 269-36-13, JLeGioH@yandex.ru 3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 93 в.м. за альна площа, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 66/39/ 9, без ремонт . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-42-77, (097) 918-60-08

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в р-ні Пивзавод . Дворівнева, стан після б дівельни ів, автономне опалення, араж. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , в центрі міста, 3/9 Ц, 70/46,6/9 в.м, ремонт, пласти ові ві на. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, або обмін на 2 імнатн + доплата. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/10Ц, 93.2/51.5/10.4, част овий євроремонт, автономне опалення, нова чесь а хня, о ремі імнати, броньовані двері. Власни . Ціна: 103000 .о., тор . Конта ти: (097) 367-23-21 valentin7771@hotmail.com 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 93.2/ 51.5/10.4 в.м., 8/10 Ц, автономне опалення, піді рів підло и, броньовані двері, си налізація. Терміново. Конта ти: (097) 367-23-21 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 93.2/ 51.5/10.4 в.м., 8/10 Ц, автономне опалення, піді рів підло и, броньовані двері, си налізація. Терміново. Ціна: 102000 .о. Конта ти: (097) 367-23-21 4- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 91 в.м., житловий стан, с часний ремонт, доб дована лоджія. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а. 4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 6/9Ц, 63/ 45,2/6,2. Без ремонт , дві вели і лоджії. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10, 85/45/9 ремонт,можливий обмін на 2 м.в б дь-я ом р-ні. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оля 4- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 1 пов, 78/57/7,5, висо ий цо оль, може б ти під офіс. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/9 Ц. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9Ц, 76/--/10, жилий стан. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 П, 73/57/9, част ово ремонт, центр.опал. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оля 4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, вб дована хня, мебльована, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Ціна: 69000 .о., тор . Конта ти: 61-58-74, (067) 360-99-69 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Соборна центр, новоб дова, дворівнева, 115м в, дизайнерсь ий ремонт, автономне опалення. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 2/ 9П, за альна площа 87 в.м, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 577-99-23 4- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Дворівнева, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 250000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-2-444 4- імнатн вартир , центр, 115м в., євроремонт, автономне опалення, 2 аража в дворі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: (0362)22-43-36,(067)364-04-64,(066)040-43-41 4- імнатн вартир , центр, 3/5 ц, 70/46.4/ 9, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 (097) 562-77-31 4- імнатн вартир , центр, це ляний б дино , 72 м в, обмін на 1+1 імн. вартири. Конта ти: 22-43-36, 067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 9/9, без ремонт . Терміново. Конта ти: (097) 682-60-47

2-рівнев вартир , в л.Коновальця, 150 в.м, дизайнерсь ий євроремонт. Ціна: 155000 .о. Конта ти: (093) 730-21-87, (093) 730-21-88 5- імнатн вартир , в л, Ш хевича, 7/9 п, 105/66/9.5. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 64-84-98, (063) 588-27-15, (096) 351-98-98 5- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 9/9 п. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 5- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/10П, 104,7/62/8. Звичайний стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 5- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 5- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 3/ 10П, автономне опалення. Конта ти: (098) 600-90-17 5- імнатн вартир , Квасилів, 9/9П, 103/ 63/9. Косметичний ремонт, лічильни и, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/10 П. Власни . Конта ти: (067) 363-50-10

1.1.6. Продам по області та У раїні 1- імнатн вартир , 1/9П, терміново. Конта ти: (0256) 4-19-32, 3-23-97 1- імнатн вартир , Горба ів, 2 поверх, це ляний б дино , автономне опалення, ремонт, 15000 .о. + араж з бло ів 2000 .о. Конта ти: (097) 645-40-73 1- імнатн вартир , євроремонт, Горба ів. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 675-21-63, (097) 645-40-73

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ З МАНСАРДОЮ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 105 КВ.М, СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА (КИЇВ). КОНТАКТИ: (066) 245-57-09 1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П, 34/18/ 9, євроремонт, бойлер. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , Квасилів, 8/9, 34/18/ 9, євроремонт, бойлер, пласти овий бал он, ві на. Власни . Конта ти: 20-45-71, (067) 358-55-59 1- імнатн вартир , Оржів, 2/5Ц, пор ч ліс, річ а, приватизована, Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 442-28-30 1- імнатн вартир , Оржів, 25 м. від Рівно о, 31 в.м., 3/5 Ц, потреб є осметично о ремонт . Терміново. Ціна: 9004 .о., тор . Конта ти: (067) 423-09-60 baza_od@mail.ru 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельницьої обл., 2/5 Ц, 25/11/7, недале о ліс, річ а. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (097) 462-68-47 2- імнатн вартир , Здолб нів, 3/4Ц., 46/ 28/6. Жилий стан. Терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир , Ш б ів, автономне опалення. Конта ти: (067) 287-49-63 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, заводсь а, це ляний б дино , 69/40/12, 2 бал они. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-4

3- імнатн вартир , Оле сандрія, о ремі імнати, підвал, араж, сарай, 3 сот ород . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03 3- імнатн вартир , Остро , 70 в.м. Дахова отельня, ремонт, телефон, пласти ові ві на, зас лений бал он, холодна і аряча вода цілодобово, автономне опалення, лічильни и аз і води. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0365) 43-28-67, (098) 826-46-34 3- імнатн вартир , Сарни, Набережна, 1/ 3Ц, 67 в.м., без ремонт , імнати о ремі. Власни . Ціна: 280000 рн. Конта ти: (096) 159-57-72 3- імнатн вартир , Т чин 1, Гощансь ий р-н, азове опалення, 2 підвали. Терміново. Конта ти: (097) 306-32-10

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири вартир , в міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в р-ні Північний, ремонт немає значення. Терміново. Ціна: 35000-37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в районі О.Д ндича, Льоно омбінат , Га аріна, Черня а. Без ремонт до 25000 .о., з ремонтом до 30000 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 681-36-35 , в .о.

1- імнатн вартир , р-н 12 ш оли або 1/2 б дин , р-н Грабни а. Конта ти: (066) 044-67-69 1- імнатн вартир , р-н Північний, без посередни ів. Конта ти: (097) 235-10-24 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45 1- імнатн вартир . Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Гостин , р-н Автово зал , 12 ш оли. Конта ти: (098) 696-00-47 , терміново. Конта ти: (067)

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2,3- імнатн вартир , б дь-я ий район. Конта ти: (097) 671-26-99 2,3- імнатн 418-13-68

2- імнатн вартир , р-н в л. Мірющен а, Відінсь а, Бояр а, в це ляном б дин . Конта ти: (096) 453-51-63 2- імнатн вартир . Без посередни ів. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: 20-41-23, (097) 551-82-55 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 2- імнатн вартир . Роз лян всі пропозиції. Терміново. Конта ти: (097) 288-80-13

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 3- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. По ращено о план вання. Недоро о. Конта ти: 23-50-71 (067) 310-05-45

3- імнатн вартир , р-н Північний, біля з пин и маршр т и, тролейб са, бажано з ремонтом, панельний б дино , з 4 по 8 поверх. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн 175-89-77

вартир . Конта ти: (063)

1.1.10. К плю 4- імнатні вартири вартир . Конта ти: (063)

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (097) 945-15-74

вартир . Конта ти: (067)

2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні рім Північно о, це ляний, бажано хорошом стані, терміново. Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , в р-ні Північно о. Стан не має значення. Ціна: до 37000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

2- імнатн вартир , р-н «Малят о». Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04

4- імнатн 175-89-77

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 268-12-22, (098) 900-05-38

Малосімей 341-04-95

2- імнатн вартир , по в л. Коновальця. Конта ти: (050) 338-71-09

3- імнатн вартир , в р-ні Північний. Ремонт не має значення. Терміново. Ціна: 35000-37000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

1,2,3- імнатн • б дь-я ом р-ні

1- імнатн вартир , малосімей б дь-я ом р-ні. Ціна: до 18000 Конта ти: (096) 277-04-76

№30 від 10 серпня 2011 ро

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. Від 150 рн. До менти. Власни , т. 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2- імнатні вартири, • Автово зал, центр. По одинно,

подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42,(066) 040-52-42, (097) 255-56-67,(093) 906-14-07

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля «Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард». Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ . С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМ-КЛАС 150 ГРН ДО 250 ГРН.ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО, Т. 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни , т. 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно, т. 43-04-28, (098) 449-67-16 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, Т. 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Ціна: 100-250 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, або А рарний оледж, Д бенсь а. Всі зр чності, євроремонт. Подобово, по одинно, або помісячно. Ціна: 2400 рн. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн • автово зал, різні р-ни,

вартир , олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», інше. Подобово, потижнево, по одинно. Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . Конфіденційно. До менти звітності. Власни . Ціна: 100-300 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12 1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098)304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ, КОМФОРТ ТА ЗАТИШОК. КОНФІДЕНЦІЙНО, КВИТАНЦІЇ, ВЛАСНИК. ЦІНА: 100-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 140 ГРН/ДОБА,20 КВ.М., ТУАЛЕТ, ВАННА РОЗДІЛЬНІ, ГАРЯЧА ХОЛОДНА ВОДА ЦІЛОДОБОВО, ТV, КАБЕЛЬНЕ, ВЕСЬ ПОСУД, БІЛИЗНА. КОНТАКТИ: 43-21-16, (067) 727-79-38, (094) 966-21-16 1,2- імнатні вартири, 1,2 поверх, 200 рн/ доба, біля автово зал , центр, євроремонт, абельне ТБ, аряча вода, подобово, по одинно, помісячно. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1,2- імнатні вартири, 1,2,3,4,5 поверхи, абсолютно зр чність, автово зал, або автобазар, автостоян а, в л. С.Бандери, Пар ова, центр, по одинно, подобово, або на дов отривалий термін. Ціна: від 150 рн/доба. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , або малосімей , мебльована, бойлер, холодильни , Ціна: 900 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , автово зал, чиста, охайна, мебльована. Ціна: 1000 рн/місяць. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , біля автово зал , 3-й поверх, олон а, мебльована. Ціна: 1100 рн/місяць. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента


КВАРТИРИ: ОРЕНДА; БУДИНКИ

№30 від 10 серпня 2011 ро 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, РІЗНІ РАЙОНИ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ДВД, ПОСУД, ПОСТІЛЬ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. ЦІНА: ВІД 100 ГРН. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,3- імнатні вартири, центр, мебльовані, автономне опалення. Конта ти: (050) 655-98-02

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, ванній та хні - ахель, 2-спальне ліж о, пилосмо , осметичний ремонт, холодильни , бойлер, Ціна: 1600 рн./ місяць. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, меблі част ово, холодильни , сантехні а в хорошом стані, 950 рн+лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, пл.ві на, перетерті стелі, зас лена лоджія, меблі в нормальном стані. Ціна: 1200 рн/ місяць, тор . Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , євроремонт, нові меблі, свіжий дизайнерсь ий ремонт, підло а з піді рівом, вся поб това техні а. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , Квасилів, терміново, без посередни ів, на вели ий термін. Конта ти: (067) 304-28-37, (067) 287-36-23 1- імнатн вартир , м-н Північний, мебльована, холодильни , 7 поверх. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , малосімей а, мебльована, бойлер, холодильни . Ціна: 1000 рн/місяць. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , мебльована. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (063) 037-16-74

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ЦЕНТР, РЕМОНТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 1- імнатн вартир , біля с пермар ет «Наш рай», чиста, тепла, 5/5 ц, мебльована, осметичний ремонт, м’я а частина, олон а, телевізор. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в приватном се торі, ремонт, омпле тована. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в районі піцерії «Бр лін». Свіжий ремонт, 4-й поверх, олон а, меблі. Ціна: 1300 рн. в міс. Конта ти: (097) 86-342-89 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , мі рохвильова піч, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, євроремонт, м’я а частина, бойлер, холодильни , пар ет, ахель, броньовані двері, пласти ові ві на. Ціна: 1500 рн/ місяць. Конта ти: (096) 384-35-55 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, осметичний ремонт, 3 ліж а, пос д, олон а. Ціна: 1100 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, мебльована, з ремонтом, 2 поверх. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет. Ціна: 1000 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 911-61-80 Оля 1- імнатн вартир , в л. Київсь а (р-н 12 ш оли), 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий осметичний ремонт, Інтернет. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Кі відзе, осметичниий ремонт, 5 поверх, мебльована. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (063) 037-16-74 gydzuchoc@ukr.net

1- імнатн вартир , пр. Мир , євроремонт, хня-ст дія, всі мови. Доро о. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

2- імнатн вартир , в л.С.Бандери, мебльована, без посередни ів. Конта ти: (098)092-33-93 2- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 2/9, бойлер, меблі за домовленістю, холодильни . Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , євроремонт, вся поб това техні а, меблі. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , в центрі. Ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 3000 рн. в міс. Конта ти: (097) 86-342-89 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, повністю омпле тована, осметичний ремонт. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, меблі, холодильни , осметичний ремонт Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 3- імнатн вартир , РУМ, меблі, осмети а, по ращене план вання. Ціна: 1500 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 3- імнатн вартир , центр, осметичний ремонт, меблі, техні а. Ціна: 1500 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 3- імнатн вартир , центр, ремонт, с часні меблі, техні а. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1.1.18. Здам імнат Кімнати дві, ст дентам• першо рсни ам. Хлопці без осподарів. Конта ти: (067) 105-69-17

1- імнатн вартир , пр. Мир , олон а, с часний ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

Кімнат в приватном б дин , р-н Басів К т. Конта ти: (097) 658-21-28

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована, поб това техні а. Конта ти: (096) 221-04-49

Кімнати о ремі або тимчасів , без проживання осподаря. Б дь-я ий район міста. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , центр, мебльован , холодильни , без бал он . Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 738-44-31 1- імнатн вартир , центр, пр. Мир , після ремонт , меблі, олон а, хороший стан, холодильни , телевізор. Ціна: 1200 рн/ міс.+ ом н. Конта ти: (096) 384-35-55

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32 Затишні вартири. Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню. Конта ти: (0362) 43-37-42,(050) 435--92-28 (098) 449-67-16, (093) 513-09-59 Квартир . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Кімнат хлопцям. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Місце в 1- імнатній вартирі. Дівчині. Мебльована, район РЗВА. Ціна: 600 рн./ міс. Конта ти: (096) 608-26-42

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

•2,3- імнатні вартири, автово зал, або біля центр , центр,

Кімнати хлопцям ст дентам-заочни ам або робочим. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнати, о ремі, 2 шт, центр, для дівчат, без проживання осподарів. Ціна: 650 рн/ місяць/ імнат . Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента Кімнат в ртожит , власни . Конта ти: (097) 353-19-90 Кімнат в ртожит , сімейно о тип , блочна система, меблі. Ціна: 500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат в приватном б дин , р-н Басів К т. Конта ти: (097) 658-21-28 Кімнат двом дівчатам, р-н Автово зал . Ціна: 300 рн Конта ти: (096) 353-49-23 Кімнат двом дівчатам-першо рсницям. Конта ти: (097) 722-90-39 Кімнат дівчатам-ст дент ам перших рсів, в л.С.Бандери, р-н піцерії «Бр лін». Конта ти: (096) 314-99-28 Кімнат дівчині. Конта ти: 28-92-02 Кімнат для 2 дівчат, без проживання осподаря. Ціна: 330 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента Кімнат для дівчини, в л.Відінсь а, р-н афе «Фламін о». Конта ти: 23-42-44 Кімнат для дівчини-ст дент и першорсниці. Конта ти: (096) 675-03-48 Кімнат на Чорноморсь ом збережжі, Залізний Порт. Конта ти: (050) 106-56-22 Кімнат ст дентам-заочни ам. Конта ти: 23-16-35 Кімнат , без осподарів, 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар Кімнат , р-н автово зал , дівчатам. Ціна: 325 рн. Конта ти: (097) 856-53-90 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Кімнат , хлопцям, дівчатам, без ш/з. Конта ти: 23-07-86

2- імнатн вартир , без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 461-10-74

Кімнат . Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 680-79-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, р-н Автово зал , меблі, холодильни , телевізор, бойлер. Власни . Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 591-59-20

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, аряча вода, меблі, абельне ТБ, свіжий та я існий ремонт. Ціна: 1350 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

Кімнат . Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, мебльована, охайна, сім’ї без дітей на тривалий термін. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, меблі необхідні, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1300 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

Місце в імнаті, для вір ючої дівчини. Конта ти: 24-07-99

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, осметичний ремонт. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 372-26-91

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, телевізор, меблі, холодильни , телефон, 1450 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73, (093) 143-54-31 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Корольова, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машинамалют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, (центр, біля ТЦ «По ровсь ий»), 2-й поверх, зас лений бал он, вели а хня, всі необхідні меблі для проживання. Ціна: 1200 рн/місяць. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4 поверх, меблі в хорошом стані, без поб тової техні и, зас лений бал он, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, меблі, мі рохвильова піч, с/в роздільні. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, бал он зас лений, повністю нові меблі, свіжа, чиста, хня нова вмонтована, поб това техні а. Конта ти: (096) 116-45-41 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, хня мебльована, імнати порожні, хороший осметичний ремонт, 1500+світло, вода по лічильни ах. Конта ти: (096) 116-45-41 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, чиста, обжита, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 2- імнатн вартир , в л. П ш іна. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, холодильни , нова сантехні а. Ціна: 1100 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, євроремонт, арні меблі, вся поб това техні а. Ціна: 500 .о./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, можливо ст дентам або працюючим. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, меблі, звичайний стан, олон а, холодильни . Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55

Кімнат , хлопцям. Конта ти: (096) 645-90-71 Кімнат , центр, о рема, хороші мови проживання. Ціна: 600 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

Кмнат , центр, недоро о. Конта ти: 26-85-42, (096) 577-77-17

Місце в імнаті, молодом Конта ти: (097) 618-55-32

хлопцю.

О рем імнат в приватном Конта ти: (097) 032-38-75

се торі.

Ст дентам, дівчатам, заочної форми навчання. Конта ти: (095) 605-01-10 Тимчасів , част ові зр чності. Конта ти: (098) 716-84-49 Ш аю дівчин для співмеш ання в 1- імнатній вартирі, хороші мови для проживання, можливо ст дент а Конта ти: 0971020495 antoniw4ak@mail.ru

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Кімнат , недоро о, старша жін а, допоможе по осподарств . Конта ти: (093) 985-65-43

1, 2імнатн вартир , бажано мебльован , в районі центр або поблиз , на тривалий термін. За помірн цін . Конта ти: (098) 370-58-00, (066) 039-25-45 1,2- імнатн вартир , порядна молода сім’я, в затишном місці, бажано недале о від центр . Роз лянемо варіанти оренди з подальшим ви пом. Конта ти: (067) 278-81-14 1,2- імнатн вартир , роз лянемо всі пропозиції. Конта ти: (098) 190-01-47 1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1,2- імнатн 363-65-00

вартир . Конта ти: (067)

1,2- імнатн 884-00-07

вартир . Конта ти: (097)

1- імнатн вартир в Квасилові. Конта ти: (063)766-18-88 1- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , в р-ні Ювілейно о. Конта ти: (097) 134-74-02 1- імнатн вартир , в районі 12 ш оли. Недоро о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 1- імнатн вартир , мебльован , без посередни ів Конта ти: (097) 749-14-78 1- імнатн вартир , Конта ти: (098) 083-04-94

мебльован .

1- імнатн вартир , молода сім’я, на тривалий термін. Без посередни ів, а ентствам не т рб вати. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 419-87-91 1- імнатн вартир , частин б дин Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

.

2- імнатн вартир , в б дь-я ом районі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45 2- імнатн вартир , молода сім’я з дитиною, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (099) 073-57-13 2- імнатн вартир , р-н в л. Відінсь ої Автово зал , немебльован . Конта ти: (097)86-342-89 Квартир в р-ні автово зал на тривалий термін. Конта ти: (067) 773-70-27 Квартир для себе, без посередни ів. Конта ти: 45-03-87 (097) 350-19-43 Квартир , сім’я на тривалий термін, мебльован , в хорошом стані, в районі Радіозавод ,12 ш оли, автово зал . Ціна: до 1300 рн. Конта ти: (097) 866-28-81 Кімнат в ртожит . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 04043-41 Кімнат на тривалий термін, без посереди ів. Конта ти: (097) 560-85-96 Кімнат . Терміново. Конта ти: (096) 659-79-36 serhiy_chepak@ukr.net

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 Ц, 40/19/9, новоб дова, лічильни и тепла, аз та води, лоджія зас лена, броньовані двері, на 1- імнатн вартир , з доплатою. Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА (Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ), 8/9 П, БУДИНКУ 12 РОКІВ, НА 2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ + ДОПЛАТА. КОНТАКТИ: (067) 380-08-50 1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць а обл., на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: 23-25-51 1- імнатн вартир , центр, + 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, на б дино або 1/2 б дин . Конта ти: 26-11-32 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, обмін на 1- імнатн вартир +Д. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 5/9П, вартира с ха і тепла, бал он і лоджія зас лені на 2+1, або 1+1- імнатні вартири. Конта ти: (097) 301-11-67 3- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2/2Ц, 60,5/43,5/7,4 на 1- імнатн вартир в м.Рівне. Конта ти: (098) 594-62-46 4- імнатн вартир , в л. Вербова, обмін на 1+1. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 4- імнатн вартир , в л. Черня а обмін на 1+1. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 5- імнатн вартир в Рівном на вартир Львові та Львівсь ій області. Можливий продаж. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.21. Обмін по області та У раїні 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ З МАНСАРДОЮ, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 105 КВ.М, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА (КИЇВ) НА КВАРТИРУ В М.РІВНЕ. РОЗГЛЯНУ БУДЬ-ЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ. КОНТАКТИ: (066) 245-57-09

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1/2 б дин , в л.Мірющен а, 4 імнати, хня, ванна, всі зр чності, араж, літня хня зі зр чностями, сарай, теплиця, садо , 0,1 а землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (096) 909-80-90 1/2 б дин в центрі міста, всі мови, 4 імнати, земельна ділян а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 255-12-79

9

1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м., всі ом ні ації, араж з підвалом, 3 сот. Конта ти: 43-07-58, (094) 966-07-58 1/2 б дин , 2 поверхи, в л. С. Ковалевсь ої, 135 в.м., автономне опалення, 0,03 а землі, два санв зли. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-01-75 1/2 б дин , 81 в.м., р-н Бояр и, 2 сот. землі, новоб дова, євроремонт, піді рів підло и, 3 імнати, хня, бал он, 2 санв зли, надвірні б дівлі, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-87-55, (066) 656-50-80, (050) 221-38-64 1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 177000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Карбишева (р-н «лінії»), це ляний, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Карбишева, (р-н лінії), це ляний, 80 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Ломоносова, 50 в.м, 0,3 а, аз, вода, сарай. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 368-35-99 1/2 б дин , в л. Орлова, хороший стан, 2 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , в л. Соборна, 3 імнати, 95.8/ 57.6/10, 0.0836 а землі. Власни . А ентства не т рб вати. Конта ти: (095) 204-72-91 1/2 б дин , Грабни , 100м в, 7 сот. землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, 140 м в. 2 поверхи, 5 імнат, євроремонт, 3 сот землі. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1/2 б дин , Лінії, це ляний, 3- імнати, 0.4 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60

Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Колоден а, 2 пов., це ляний, 360/300/15. Басейн, са на, араж, земельна ділян а - 15 сотих. Ціна: 160 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33 Б дино , Новий Двір, 1 пов. 177 в.м. незавершене б дівництво, 3 спальні, абінет, хня, вітражні ві на, 10 сот. землі. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097)080-53-88 Тетяна

1/2 б дин , р-н ідропар . Власни . Конта ти: 22-45-17, (098) 978-48-25

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41

1/2 б дин , р-н Ліній, 3 імнати, хня ванна, 75 в.м., 4 сот землі, можливий обмін на 2- імнатн вартир . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-20-60

Б дино , Новий Двір, в л. Чесь а, 75 в.м., 3 імнати, всі ом ні ації. Ціна: 580000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1/2 б дин , це ляний, одноповерховий, центр, 80 в.м, всі зр чності, 0,02 а землі. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: 45-30-38, (098)807-53-23

Б дино , Новий Двір, ремонт, меблі, всі ом ні ації, впоряд оване подвір’я, 0,06 а. Ціна: 360000 . о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02

1/2 б дин , центр, в л.24 серпня, 0,4 а землі, приватизована. Власни . Ціна: до овірна Конта ти: (096) 711-84-11

Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1/2 б дин , р-н Гідропар , 60/31/11, це ляний, землі 7 сот., хлів, ород - 4 сот., фр тові дерева, тихе місце, всі ом ні ації, або обмін на вартир з доплатою. Ціна: 63000 .о., тор . Конта ти: (067) 738-44-31

1/2 б дин , центр, р-н 15 ш оли, 85/53/ 8, це ляний, 3 імнати, всі зр чності, автономне опалення, ремонт, 0,2 а землі, б дино о ороджений. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-01-91, (067) 239-54-20 roman.h@ukr.net 1/2 б дин , центр, сі мови, земельна ділян а, 4 імнати. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 255-12-79 1/3 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 3 імнати, без зр чностей, 2 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 1/3 б дин , р-н пивзавод , хня, 3 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (093) 886-58-35 1/4 частина б дин , в л.Бояр а, 45 в.м, 0,52 а землі, приватизовані, під заб дов , всі зр чності, під’їзна доро а, всі до менти. Власни . Конта ти: 5-92-45 (097) 812-17-33 Б дин и дачні (+ піч для опалення і при от вання їжі). Конта ти: (093) 747-14-63, (050) 862-92-04 Б дино 150 в.м., 7 сот, с ладається з 2 повноцінних 2- імнатних вартир, 2 входи, 2 санв зли, 2 хні, оридор, ладов а. Ціна: 199000 .о. Конта ти: (097) 887-88-86, (093) 312-35-35 Б дино в Рівном . Конта ти: (097) 303-05-66 Б дино двоповерховий, я ий потреб є апітально о ремонт . Конта ти: (096) 497-73-55 Б дино це ляний, сарай, льох, присадибна ділян а 0,30 а. Пор ч азопровід, вода. Терміново. Недоро о. Конта ти: (098) 796-51-60 Б дино , Вересневе, 150м в, це ляний, 2 санв зла, підло а з піді рівом. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Дворець а 2 пов. 196 в. м. 4 ім. Мансарда 25 в.м. євроремонт, араж. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна Б дино , в л. Дворець а, 80 м в, 3 імнати, всі зр чності, о ремий араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино , в л. Дворець а, новоб дова. Ціна: 149 000 .о. Конта ти: 43-91-10 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Костромсь а, 260 в.м., 12 сот, можливо в редит. Ціна: 750 .о./ в.м. Конта ти: (050) 339-24-03 Б дино , в л. К рчатова, 2 пов., 200 в.м. ново б д., єврорем., ом ні ації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна Б дино , в л. К рчатова, 2 поверхи, 200 в.м., новоб дова, євроремонт, ом ніації. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а. Б дино , в л. Серпан ова, 2 –х поверховий, 90 % отовності, 190 в.м., 10 сот, 130 000 .о. можливий редит, тор Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 220000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51

Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, під люч. Ціна: 235000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Привітна, р-н Бояр и, це ляний 180м в, 8 сот землі. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , р-н А роперероб и, 160 в.м, с часний ремонт 1- о поверх , араж, мансардний поверх не завершений, 0,1 а землі. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (096) 909-80-90 Б дино , р-н Бояр и, 150 в.м, 2-поверховий. на 2 сім’ї, 6 сот, з ремонтом. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (067) 782-24-72 Б дино , р-н Гідропар , 2 пов., за альна площа - 200 м. в. Баня, теплиця, літня хня, підвал, араж, земельна ділян а 10 сотих. Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н РУМУ. Конта ти: (067) 923-17-23 Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Тинне, центр, це ляний, 2 поверхи, 121 в.м., 6 імнат, всі зр чності, араж, літня хня, підвал, 0.11 а. Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 273-47-02, (067) 428-15-86 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , центр, 2-поверховий, 100 в. м. Ціна: 80000 .о Конта ти: (067) 903-40-26 Б дино , Ювілейний, це ляний, 100м в, 4 імнати, всі зр чності, 6 сот землі. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Котедж на чотири сім’ї. Стан після б дівельни ів. Гараж.2 сот. землі, автономне опалення. Ціна: 75000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Котедж, в л. Дем’янч а, 218 в.м., 3 поверхи, араж, 1 сот землі, част ово євроремонт. Ціна: 145000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Котедж, р-н А роперероб и. За альна площа - 136 м. в., земельна ділян а - 2 сотих. Ціна: 75 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Незаверешне б дівництво, в л.Старицьо о, 180 в.м, пошпа льовані стелі, іпсо артон, араж 2 поверхи, земельна ділян а 0,065 а. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Новий Двір 2 пов., пошт ат рений, араж. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Незавершене б дівництво, Новий двір, 3 спальні, хня 18 в. м., зал, абінет, вітражні ві на, 10 сотих. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна


10

БУДИНКИ, ДАЧІ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО Б дино , 20 м від Рівно о, надвірні б дівлі, 035 а землі, власни Конта ти: (097) 842-24-31 Б дино , 20 м від Рівно о, хороший стан, надвірні б дівлі, аз, 0,25 а землі. Власни . Конта ти: (097) 842-24-31 Б дино , Барма и, о олиця міста, надвірні б дівлі, садо , 0,50 а землі. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Біла Криниця, 2 поверх, 160 в.м., надвірні б дівлі, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

Частин б дин , в л.Бояр а, ремонт, всі зр чності, 45 в.м, 0,052 а землі, приватизована, під заб дов або доб дов , до менти, власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , Лінії, 3 імнати, 75 в.м, 0,3 а землі або обміняю на 2- імнатн вартир з доплатою. Власни . Конта ти: (063) 681-44-82 Частин б дин , р-н Пивзавод , 1 імната, всі зр чності, є можливість доб дови, 0,03 а землі. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (093) 876-58-35

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , В.Житин, 1 поверх, дерев’яний, ом ні ації, літня хня, араж. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 946-78-83

Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, приб дова, олодязь, 2 по реби, асфальтований двір, 13.5 сот землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 460-75-20

Б дино , Колоден а, 2 поверхи, 200 в.м., мансардно о тип , новий, ом ні ації, зовні завершений. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а.

Б дино , В.Житин. Конта ти: (096) 416-50-17 Б дино , Вересневе, зр чне місце, 160 в.м, ороїд, металочерепиця, без вн трішніх робіт, всі ом ні ації, опалення, металопласти ові ві на, ошт ат рений. Терміново. Ціна: 70000 .о. тор . Конта ти: 43-04-50, (098) 020-41-33 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14 Б дино , Городище, незавершене б д-во, ороб а на рита, мансардно о тип . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , Городо , терміново, власни . Конта ти: (067) 491-49-30 Б дино , Гоща, надвірні б дівлі, 0.22. Конта ти: (098) 194-83-56 Б дино , Дядь овичі під знос. Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40 Б дино , Житин 1 пов. 150 в. м новий, ом ні ації, підло а стяж а, 10 сото землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Заріць , дерев’яно-шла овий + приб дова 72 в.м, осметичний ремонт, вода, пічне опалення, аз пор ч, льох, сарай 10х4, 0,60 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

Б дино дерев’яно-це ляний, Тай ри, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 30000 о. Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино дерев’яно-це ляний, Тай ри, 0,22 а землі, можливий обмін. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (050) 805-07-58 Б дино з осподарсь ими приміщеннями, Таничів, Корець о о р-н , асфальтована доро а, пор ч азопровід, олодязь, 380 В, садо , 0,94 а земельна ділян а. Конта ти: (050) 375-06-36 Б дино з надвірними б дівлями, 0,50 а над ставом. Конта ти: (067) 385-89-02 Б дино новий, Здолб нів. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 Б дино старий, Демидів а, 0,30 а землі, аз, світло. Конта ти: (067) 903-04-21 Б дино це ляний, 26 в.м, Квасилів, можливість доб дови. земельна ділян а 0,06 а, приватизована, підведений аз, осподарсь і приміщення. Конта ти: (096) 458-60-65 Б дино , 12 м від Рівно о, Гощансь ий р-н, дерев’яний. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Б дино , Колоден а. Ціна: 135000 Конта ти: (097) 387-89-99

.о.

Б дино , Корець ий р-н, Новини, хлів, літня хня, льох, олодязь, 1 а землі, проводиться азове опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 463-98-30, (098) 388-14-04 Б дино , Костопіль, 2 поверхи, це ляний. всі зр чності. Конта ти: (096) 233-67-20 Б дино , Костопіль, недоро о, можливі варіанти. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Б дино , Костопіль, недоро о. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Б дино , Кривичі, 12 м. від Рівно о, 4 імнати, , 0.25 а, аз. Конта ти: 64-24-51, (066)465-90-20 Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , Крилів, Д бенсь ий р-н, аз, вода, впоряд ований оспдвір, 0,5 а землі. Конта ти: 23-07-46, (097) 344-08-68 Б дино , Крилів, Д бенсь ий р-н, аз, вода, араж, літня хня. 0,5 а землі, садо . Конта ти: (0362) 23-07-46 (097) 344-08-68 Б дино , Крилів, це ляний, всі зр чності, осподарчі б дівлі, 65 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Б дино , К нин, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний під дач , сарай, по ріб, поряд ліс. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Б дино , М. Житин, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, підвал, льох, сарай, олодязь. Конта ти: (097) 601-26-70

Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, 3 імнати, хня, сарай, льох, 15 сот землі, вода, аз. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

Земельн ділян , Вересневе, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Понебель, 7 м. від Рівно о в Л ць ом напрям , 250 в.м., 0,3 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 360-69-36

1/2 б дин , р-н Грабни . Ціна: 3000 рн/ міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

Земельн ділян , в л. К рчатова, пай 2.52 а. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (098) 275-68-90

Б дино , Радивилівсь ий р-н, с. Михайлів а, шла овий, 3 імнати, асфальтований під’їзд, аз поряд, риниця. Власни . Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 43-42-94, (066) 010-01-22 АН Сіар Б дино , Рівненсь ий р-н, р-н Червона Калина, 300 в.м., с часний, з ремонтом, з надвірними б дівлями, о ремо баня, 0.5 а землі. 100000 .о., з них 45000 .о. редит . Конта ти: (063) 127-16-42 Б д и н о , с. Голишів. Шла овий б дино , 0,18 а льох, сарай, вода на дворі, аз. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 Б дино , Гільча 1. Це ляний, чесь ий, 70 в.м, 0,75 а: 0,25 а під б д, 0,50 а під с/ , земельна ділян а сп с ається до став а, 22 м від Рівно о, європар ан 40х40. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 Б дино , Світано , Корець ий р-н, 0,25 а землі, надвірні б дівлі. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0980 206-69-53

.о.

Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Б дино , Миро оща, 110 в.м., азове опалення, надвірні б дівлі, 50 сот землі. Конта ти: 24-14-96, (067) 386-15-52

Б дино , Ш б ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 959-12-99 Тимчасів , в районі залізнично о во зал . Дві імнати , санв зол, холодильни , меблі. Ціна: 1000 рн. в міс. Конта ти: (097) 86-342-89

1.2.6. Винайм 1/2 б дин , зі всіма ви одами, аражем, на тривалий термін, своєчасн оплат арант ємо. Конта ти: (067) 925-80-30 Б дино , отедж. Конта ти: karelantoninmachacek@email.cz Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.2.7. Обмін

Б дино , Квасилів, 2 поверхи, 180 в.м, сарай, садо . Конта ти: (097) 499-65-89 Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, 0,25 а землі, хлів, льох, араж на 2- імнатн вартир , Рівне. Власни . Конта ти: (067) 934-23-26

Б дино , Шпанів. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 436-44-78

Незавершене б дівництво, в л. Старицьо о на вартир з доплатою. Конта ти: (063) 071-50-81

Б дино , Ново раїн а, 190 в.м., всі ом ні ації, 12 сот, євроремонт, біля ліс . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 383-51-26

Б дино , Квасилів, це ляний, 90 в.м, всі зр чності, можливий обмін на 2- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Конта ти: (097) 384-03-41

Б дино , Ново раїн а, 2 поверхи, це ляний, 80 в.м., 3 імнати, хня, ом ні ації, підвал, араж, житловий стан, 0,6 а землі. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а.

Б дино , Квасилів, це ляний, літня хня, 10 сот. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-20-14, (098)603-34-91

Б дино , Ново раїн а, 3 пов, підвал, араж, ом ні ації, сад. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

Кіос металевий без місця, онтейнер морсь ий і н . Конта ти: (093) 878-16-16 Котедж, Зоря, 20 м від Рівно о, 150 в.м, 0.09 а, житловий стан, надвірні б дівлі, араж під б дин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-97-39, (096) 934-81-09 Незавершене б дівництво, Горшів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, Гр швиця, 110 в.м, земельна ділян а 0,20 а, еле три а на ділянці, асфальтований під’їзд, пор ч з пин а маршр тних автоб сів, можливий обмін. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (066) 285-68-75

Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Б дино , р-н Червоні Гори, аз, вода, світло, 6 сот, приватизована. Конта ти: (096) 572-83-57 Земельні ділян и, в л. Ма арова, 2 шт, 15 сот, недоро о. Конта ти: 26-21-36, (098) 783-53-97 Земельн ділян під заб дов , 0,18 а. Конта ти: 64-08-55, (067) 946-81-36 Земельн ділян під заб дов , 0,9 а, приватизована, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 457-99-59

Незавершене б дівництво, Колоден а, 2 пов., 160 в.м. чорнова стяж а, пошт , теплений, ороїд, пласт.ві на, металочерепиця, не о ородж, 0,06 а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80Оля

Земельн ділян , 0,1 а. Конта ти: (067) 983-66-08

Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі. Власни . Конта ти: (097) 431-83-23

Земельн ділян , 0,20 а, Обарів. Конта ти: (063) 854-91-33

Незавершене б дівництво, Обарів., с пер прое т. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляне, на рите, ом ні ації на ділянці, землі 10 сот. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Незавершене б дівництво, Ш б ів Рівненсь о о район . Центральна в лиця. Газ, еле троенер ія, вихід на л . Конта ти: (098) 542-84-25 fedrom@mail.rv.ua Частин б дин . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60 Земельн ділян , Зелений Гай, 25 сот., омерц. призначення. Ціна: 12 000 .о. Конта ти: (096) 808-47-59, (067) 903-40-26

Земельн ділян , К стин, 0,17 а, приватизовано, під б дівництво, або обміняю на автомобіль. Конта ти: (067) 983-66-08

Незавершене б дівництво або обміняю на вартир + доплата. Конта ти: (063) 071-50-81

Б дино , Новоставці, Гощансь о о р-н , в хорошом стані, всі зр чності, надвірні б дівлі. Конта ти: (097) 768-11-43

Земельн ділян , Грабни , 7 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Іваничі, Костопільсь ий р-н на 1- імнатн вартир в Рівне або Костополі. Конта ти: (098) 220-90-87

Б дино , це ляний, надвірні б дівлі, свердловина, асфальт, 0,3 а землі. Власни . Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 546-98-91

Земельн ділян 0,46 а, Ясениничі, 8 м від Рівно о, вели ий садо , старий б дино , надвірні б дівлі, олодязь, світло, пор ч аз, приватизована. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14, (067) 125-02-99

Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, біля озера, рівна, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Б дино , Шпанів, це ляний, 90 м в, обмін на 1 вартир + 20 000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , новоб дова, Гоща, 200 в.м, 0,14 а землі, терміново, власни . Конта ти: (067) 977-56-48

Земельн ділян , в л. Чесь а, біля «Софії», 36 сот, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Гощансь ий р-н на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-55-78

Б дино , Хрінни и, 25 сот. землі, пор ч озера. Конта ти: (067) 381-52-59

Б дино , Шпанів. 0,024 а землі, пласти ові ві на, два вели их сад а. Власни . Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 436-44-78

Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Мнишин, це ляний, потреб є незначно о ремонт . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 5-51-43

Б дино , Новини, Корець ий р-н, льох, літня хня, олодязь, земельна ділян а 1 а, проводиться азове опалення, від Київсь ої траси 500 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 463-97-30, (098) 388-14-04

Земельн ділян , в л. Лят ринсь ої, 0.1 а, прямо тна, това, аз, еле троенер ія. Конта ти: (097) 118-95-74

з

Б дино на 1- імнатн вартир доплатою. Конта ти: (098) 4364478

Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, без посередни ів, на 2- імнатн м. Рівне. Конта ти: 28-96-34, (067) 934-23-26

Б дино , Іваничі, Костопільсь ий р-н. Конта ти: (098) 220-90-87

Б дино , Квасилів, 0.21 а, потреб є ремонт або знос . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 223-28-33

Б дино , р-н Пивзавод . Ціна: 1800 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, сарай, араж, риниця. Ціна: 14 000 .о. Конта ти: (067) 301-80-54, (097) 226-92-32

Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096)916-58-86,(050)860-44-18,(096)474-84-88

Б дино , Квасилів, 0,13 а землі, літня хня, два сарая, араж, аз. Конта ти: (096) 342-01-42, (097) 236-74-08

Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення в б дин , можливий обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70

Б дино , в л. Вербова, о ремий, с часний. Ціна: 500 .о./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

Б дино , Млинівсь ий р-н., надвірні приб дови. Конта ти: 23-23-65

Б дино , Зоря, 20 м від Рівно о, 150 в.м., 0.09 а, житловий стан, пор ч центр, ш ола. Власни . Ціна: 78000 .о. Конта ти: 27-97-39, (096)934-81-09

Б дино , Квасилів 1 пов. 88 в. м. автономне опалення, ом ні ації 14 сото землі. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (067) 767-13-02Олена

Б дино під дач , Здолб нівсь ий р-н до 20 м від Здолб нова, недоро о, для себе. Конта ти: (096) 376-38-05, (068) 569-45-56

Земельн ділян , в р-ні в л.Київсь а, 30 сот., можливо під омерцію. Ціна: 150000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (050) 900-24-44, (067)360-90-09

1.2.5. Здам

Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Конта ти: (067) 701-02-28

Б дино , Караєвичі, 53 в.м., 30 сот землі, під заб дов , приватизована. Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39

1.2.4. К плю Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , в р-ні А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів. Централізовані інженерні мережі (водопостачання, аналізація, азопостачання, еле троенер ія). Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 364-44-74, (050) 900-24-44

Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10

Б дино , Ми лин, це ляний б дино , ремонт, пл.ві на, ороїд, аз, вода, надвірні б дівлі, 0,30 а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

Б дино , Здолб нівсь ий р-н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 026-54-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (096) 515-96-35, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Б дино , Тай ри, це ляний, 0.22 а, можливий обмін. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (050) 805-07-58

Б дино , Здолб нів, це ляний 4 імнати, всі зр чності, 2 аражі, літня хня, сарай, 6 сот землі, асфальтований доїзд. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-77-17, (096) 428-35-23, (096) 428-35-44

Б дино , Підд бне, Львівсь а обл., Со альсь ий р-н, дерев’яний, 3 імнати, + земельна ділян а 25 сот. Власни . Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 428-15-81

Б дино , за містом, зі зр чносями, або обмін на вартир Рівном , без посередни ів. Конта ти: 28-62-00, (066) 969-35-09

Б дино , Остро , в л. Карпати, це ляний, 100 в.м., 4 імнати, 10 сот, в хорошом стані. Конта ти: (067) 897-61-71

Б дино , Ма отер и, 20 м. від Рівно о, дерев’яний, 60 сот землі, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-59-56, 5-01-55

Б дино , Млинівсь ий р-н. Конта ти: 23-23-65

Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92

Земельн ділян , біля Антополя, з 2 б дин ами, є всі мережі, пор ч ліс, озеро. Конта ти: (050) 655-98-02

Земельн ділян , в р-ні Костромсь ої , 10 сот. під б дівництво. Ціна: 25000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (067) 364-44-74

Б дино , Май ів, Гощансь ий р-н, це ляний, 3 імнати, 67 в.м., хня, вітальня, омора, веранда, без аз , 0.45 а землі. Власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: (096) 445-33-73, (067) 862-46-26

Б дино , Здовбиця, 1 поверх, 3 імнати, д шова, звичайний ремонт, пл.ві на. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80

Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00

1.2.3. Продам по У раїні

Б дино , або частин для себе. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Б дино , Оле син, це ляний, 4 імнати, 14 сот землі. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78

Б дино , Здовбиця. Ціна: 20000 Конта ти: (097) 353-19-96

Б дино в аварійном стані, 20 м від Рівно о, пор ч ом ні ації, аз, світло, асфальтове по риття, 0,2 а земельна ділян а, садо , льох, араж м рований. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77

Б дино , Клевань. Конта ти: (067) 942-77-21

Б дино , Колоден а, 2 пов, 200 в.м, мансардно о тип , новий ом ні ації, зовні завершений. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (097) 080-53-88Тетяна

1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097)593-62-99

, Омеляна. Конта ти: (098)

Б дино , Клевань. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (096) 911-61-80 Оль а.

Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, олодязь, 13.5 сот. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26

Б дино , Здовбиця, шла овий, вода, аз, жилий стан, літня хня, сарай, потреб є зовнішніх робіт, 0,19 а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73

1/2 б дин 413-67-78

Б дино , Клевань 2, 110 в.м., всі ом ні ації, 14 сот. Власни . Ціна: 14000 .о. Конта ти: (097) 412-35-90

Б дино , Колоден а, 2 пов, 200 в.м, ом ні ації, літня хня, араж, 24 сот и. Ціна: 320000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

1/2 б дин , Клевань, 70 в.м., всі р чності + літня хня, сарай, 12 сот землі, приватизована, можливий обмін. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13

1/2 б дин , о ремий двір, 0,2 а землі, власни . Конта ти: (096) 428-35-23

Б дино , Клевань 1, 20 сот землі, приватизований. Конта ти: (067) 942-77-21

Б дино , Бронни и, аз, вода/ Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 262-04-59

Б дино , В.Житин, 180 в.м., 11сот землі, 110 000 .о. Тор , можливий обмін. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Частин б дин , в л.Бахарєва, земельна ділян а, 0,3 а, є можливість доб дови. Власни . Ціна: 30000 .о, тор., Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Б дино , Квасилів. Конта ти: (097) 353-19-96

№30 від 10 серпня 2011 ро

Земельн ділян , 0,11 а, під б дівництво. Конта ти: (067) 581-05-65

Земельн ділян , 0,25 а, під заб дов , р-н афе «Софія», ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 883-32-05 Земельн ділян , 0,4 а, омерційно о призначення. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (050) 375-31-23, (063) 853-80-95 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново, Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Молодіжне, 3.26 а, с/ призначення, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 274-68-24 Земельн ділян , Н. Двір, Серпан ова, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Новий Двір. Конта ти: (067) 454-47-71 Земельн ділян , Новий Двір. Є тимчасів а, б д. матеріали, всі ом ні ації на ділянці. О ороджено. Землі 0,10 а. Ціна: 55000 .о. тор . Конта ти: (050) 338-71-09 Земельн ділян , під б дівництво, 0,3 а, пор ч ом ні ації, б дин и, річ а, пляж, ліс. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 46-16-50, (067) 364-36-1 Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Тинне, 0.10 а, ом ні ації, приватизована, під б дівництво, асфальтований доїзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 274-68-24 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Тинне, 9 сот., держа т, ом ні ації, ф ндамент. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 43-84-56, (096) 808-47-59, (067) 903-40-26 Земельн ділян , Царсь е село, 0,01 а. Власни . Конта ти: (097) 481-36-33 Земельн ділян , центр, під омерційн заб дов з прое том, доро о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян . Конта ти: (0362) 46-16-50

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.) Земельн ділян , Л ць ий • р-н, Бо шів а, 60 сот, аз, вода, світло, асфальт, приватизована, 12 сот, під заб дов . Конта ти: (095) 206-88-82

Земельні ділян и, Кам’яна Гора, масив Бор івсь ий, 0.6 а та 0.12 а. Конта ти: (067)382-13-20 Дачні ділян и, 2 шт., по 0,08 а, Городище, державні а ти, ом ні аціїї пор ч, недоро о. Власни . Конта ти: 5-83-72, (050)339-28-10


№30 від 10 серпня 2011 ро Дач , Городище, 2 поверхи, поряд з пин а. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , 12 м. від Рівно о, 0,20 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Дач , Кам’яна Гора, 2 поверхи, 0,12 а землі. Конта ти: (067) 788-88-59

Земельн ділян , 15 м від Рівно о, під б дівництво. Конта ти: (050) 401-70-56

Дач , Кам’яна Гора, земельна ділян а 0,12 а, 2-поверховий б дино , 2 с ляні теплиці, баня, олодязь, ставо , поряд залізнична платформа. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-14-02, (097) 564-21-23

Земельн ділян , 20 м. від Рівно о. Конта ти: (098) 959-12-99

Дач , Кам’яна ора, земельна ділян а 0,12 а, двоповерховий б дино , 2 с ляні теплиці, баня, олодязь, ставо , пор ч залізнична платформа. Ціна: до овірна Конта ти: 23-14-02, (097) 564-21-23 Дач , Кам’яна Гора, це лян , 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Дач , Кам’яно ірсь , масив «Бор овсь ий». Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16 Дач , Кам’яно ірсь , це ляна, мансардно о тип , с ляні теплиці 2 шт., с важина, риниця, альтан а, баня. Власни . Конта ти: (096) 371-93-12 Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: 63-75-16, (050)669-36-93 Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: (096) 879-66-56, (095) 403-46-16 Дач , Кам’яно ірсь . Власни . Конта ти: (096) 371-93-12 Дач , К знецовсь , 0,12 а землі, ооператив Ветеран-2,це ляний б дино з приб довами, олодязь, вино рад, фр тові дерева. Є можливість провести світло. Ціна: 75000 рн., тор . Конта ти: (097) 653-28-30, (067) 455-99-61 Дач , Ново раїн а, 0,6 а, риниця, садові дерева. Конта ти: (067) 172-67-86 Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, 2-поверхова, аз, араж. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 43-47-63 Дач , Ново раїн а, 2-поверховий це ляний б дино , 3 імнати, хня, араж, 0,6 а землі, аз підведений до б дин , жилий стан. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Дач , Ново раїн а, впоряд ована. Ціна: 12500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Дач , Ново раїн а, це ла, 2 поверхи, 0,6 а землі, терміново. Конта ти: (097) 506-00-19, (066) 044-42-38 Дач , Ново 175-20-22

раїн а. Конта ти: (050)

Дач , Нов раїн а, азифі ована, пласти ові ві на, теплиця 6х6 м під с лом, альтан а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 988-64-65 Дач , це ляна, 2 поверхи, Ново раїн а, масив «Західний 1», 3 імнати, хня, аз, араж, 0,6 а. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-47-63 Дві дачні ділян и по 0,08 а, Городище, державний а т. Власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян з недоб дованим б дин ом, масив «Західний 1», 6,5х7,5 м, садові ділян и, підведений аз, о орожа, земля оброблена. Конта ти: (096) 829-91-73 Земельні ділян и, Колоден а, 0,1 а, 0,175 а. Конта ти: (096) 233-67-20 Земельн ділян 0,024 а, Квасилів. Власни . Конта ти: (066) 005-19-14

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,09 ГА, ПІД ЗАБУДОВУ, З ДОКУМЕНТАМИ, В МЕЖАХ М.ДУБНО. КОНТАКТИ: (066) 245-57-09 Земельн ділян 0,5 а, під заб дов , приватизована, траса Київ-Чоп, Д брів а. Конта ти: (099) 116-72-77 Земельн ділян зі старою заб дівлею, Шпа ів., недоро о, власни . Конта ти: (097) 137-01-95 Земельн ділян під б дівництво, 170 в.м. Конта ти: (097) 968-07-31 Земельн ділян під б дівництво, Бронни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 928-84-19 Земельн ділян сільсь о осподарсь о о призначення, 0,44 а., Вересневе. Конта ти: 64-08-55, (067) 946-81-36, (066) 043-55-2 Земельн ділян , 0,06 а, Ново раїн а, під садівництво, рівна, прямо тна. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 45-30-38, (098) 807-53-23 Земельн ділян , 0,1 а під заб дов . На ділянці ф ндамент, бло и, є б дівельний ва ончи , асфальт, аз і еле три а пор ч. Без посередни ів. Ціна: до овірна Конта ти: (096) 294-56-09 Земельн ділян , 0,12 а під заб дов , ом ні ації пор ч, можливий обмін на вантажний автомобіль (іномар ), мі роавтоб с. Конта ти: (098) 462-04-92 Земельн ділян , 0,15 а, Б.Криниця, під заб дов , ом ні ації пор ч, приватизована. Власни . Конта ти: (067) 770-60-08

Земельн ділян , 45 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , Антопіль, 0,08 Конта ти: 45-08-05

а.

Земельн ділян , Антопіль, 10 сот. Конта ти: (067) 954-55-43 Земельн ділян , Антопіль, 11 м. від Рівно о, 9 сот землі. Конта ти: (096) 296-60-62 Земельн ділян , Б. Криниця, 0,10 а, під заб дов , державний а т. Власни . Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-39-47

Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов . є ф ндаметн, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75

Земельн ділян , Гоща, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: до овірна, тор , Конта ти: (097)519-78-68, (063)143-14-61, (097) 146-20-97, (096) 257-42-26

Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64

Земельн ділян , Гр швиця, приватизована, 0.5 а, поряд аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 474-00-18

Земельн ділян , К стин, 0.20 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 135-85-64

Земельн ділян , Деражне, 0,16 а землі під заб дов , всі ом ні ації пор ч. Власни . Конта ти: (097) 990-02-61

Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 23-68-59

Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, садо , ом ні аціїї поряд. Конта ти: (096) 221-04-49

Земельн ділян , К стин, 0.40 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (067) 589-49-28

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , К стин, ом ні ації пор ч, 17 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 541-02-08

Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , К стин, приватизована, під заб дов , терміново. Конта ти: 27-33-67

Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Б.Криниця 10 сот. під б дівництво, ліва сторона, др а лінія. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (066) 116-40-68, (097) 776-05-11 Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 519-78-68 Земельн ділян , Б.Криниця, приватизована, 0.1 а, є доро а, всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , Бабин, Гощансь о о р-н , 8 сот, під садівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-07-71, (067) 980-22-44 Земельн ділян , Бардачів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот. Власни . Конта ти: (067) 358-86-08 Земельн ділян , Барма и 11 сот. під б дівництво. Ціна: 15000 .о. тор Конта ти: (098) 44-55-131 Земельн ділян , Барма и, 0.11 а., сі зр чності, район новоб дов, терміново. Власни . Ціна: 15 000 .о. Конта ти: (097) 921-09-65 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Барма и, 19 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , Здовбиця, 0.25 а, світло, аз, вода, можливі варіанти обмін . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 349-11-75 Земельн ділян , Здовбиця, Здолб нівсь ий р-н, 0,13 а, з ф ндаментом та водопроводом. Гарне місце. Недоро о.Тор . Ціна: 8000 .о. Конта ти: (098) 272-99-60 Земельн ділян , Здолб нів 2, 8 сот, приватизована, під заб дов . Власни . Конта ти: (067) 302-73-32 Земельн ділян , Здолб нів, 0.05 а, ом ні ації 10 м. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (050) 925-56-93 Земельн ділян , Здолб нів, 0.1 Конта ти: (068) 146-86-29

а.

Земельн ділян , Здолб нів, в л. Коперни а. Власни . Конта ти: (096) 277-02-25 Земельн ділян , Здолб нів, під б дівництво житла, 0,1 а, приватизована, світло пор ч. Власни . Конта ти: (066) 914-76-65, (068) 562-80-76 Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт до ділян и, тихе місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 324-35-05

, Барма и. Конта ти:

Земельн ділян , Здолб нів, пров. Пар овий, 0.11 а, рівна, вадратна, ом ні ації пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (093) 693-25-55

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,15 а. Власни . Конта ти: (098) 419-73-99

Земельн ділян , Зоря, 0.15 а, всі ом ні ації пор ч, в районі новоб дов. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 688-92-12

Земельн ділян , біля траси Рівне-Остро , 5,5 сот, приватизована під с/ . Конта ти: (063) 853-25-79

Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Бо дашів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот, під б дівнитво. Конта ти: (098) 983-91-22

Земельн ділян , Кам’яна ора, 0,12 а. Конта ти: (067) 370-20-42, (050) 375-24-58

Земельн 26-03-77

ділян

Земельн ділян , В. Житин 12 сот. Під заб дов . Конта ти: (097) 540-64-73 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. Чесь а, 0,25 а, приватизована, можливо під заб дов . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 251-86-42, (067) 595-90-15 Земельн ділян , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації, та новоб дови. Під заб дов , всі до менти. 0,25 сото . Власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Вели ий Житин, пор ч ліс, всі ом ні ації. Під заб дов , всі до менти, 0,25 сото . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , Вересневе, 0,9 а, новий масив. Конта ти: 43-42-51, (050) 746-18-04 Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВЕРХІВСЬК, 12 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , в л. Приозерна, 0.1 а, під заб дов . Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 481-36-33

Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0.12 а. Конта ти: (067) 370-20-42, (050) 375-24-58 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот, приватизована, недоро о. Конта ти: (063) 635-52-30 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Конта ти: (097) 506-51-13 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , Клевань, водо ін, аналізація, аз, світло, ф ндамент на б дино , хлів, до менти на заб дов , ліс, річ а. Конта ти: (096) 277-00-22 Земельн ділян , Клевань-2, 12.5 сот, приватизована, можливий обмін на автомобіль. Конта ти: (096) 711-95-01

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КОЗЛИН, 13 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 0,14 а. Конта ти: (096) 977-81-78 Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (097) 653-53-17

Земельн ділян , Городище, 0,7 або 0,15 а, приватизована, під заб дов . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 28-43-45, (067) 208-85-56

Земельн ділян , Корець, 0,17 Конта ти: (097) 540-45-45

Земельн ділян , 0.06 а, садові ділян и Нова У раїн а, о ороджена, оброблена, сад, ф ндамент для заб дови, літній б дино , зр чне місце, продовольчий ма азин. Конта ти: (067) 171-40-53, (067) 664-11-55

Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096)474-84-88,(096)916-58-86,(050)860-44-18

Земельн ділян , К стин, приватизована. Конта ти: 28-26-13 Земельн ділян , Лісопіль, масив Пансь ий сад. Конта ти: (096) 439-78-99 (після 18.00) Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Земельн ділян , Мізоч, 30сот., сад, риниця, ф ндамент. Ціна: 60000 рн. Конта ти: (098) 559-08-56 Sloboduk92@mail.ru

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Ново раїн а 6 сот, приватизована, о ороджена, є сарай, це ляний. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.096 а, під заб дов . Конта ти: (050) 777-95-44 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, онтейнер, садо . Ціна: 6200 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, аз, 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сото , Західний масив, з підведеним азом і з ф ндаментними бло ами, приватизована. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (097) 507-82-51

а.

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

1.4.1. Продам

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59

Бо с, 90 в.м, в л. Дворець а, або оренда, власни , терміново. Конта ти: 5-01-31, (050) 974-17-38

Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 Земельн ділян , р-н зоопар , 9.4 сот. Хороше місце, зр чний під’їзд. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22 Земельн ділян , район зоопар . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Земельн ділян , с.К стин 10 сот. під б дівництво. Ціна: 7000 .о. тор . Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , Сарни, під заб дов , недоро о, власни . Конта ти: (093) 742-85-08 Земельн ділян , світло, аз, вода, зр чне розташ вання, район новоб дов, б дівельний ва ончи . Конта ти: (066) 039-64-63 Земельн ділян , Тинне, в л.Гаше а, 0,13 а, над доро ою, є вода, світло, аз, ам’яний забор. Можливий обмін. Власни . Конта ти: (050) 375-65-72 Земельн ділян , Уїздці, Здолб нівсь ий р-н, приватизована, 0.25 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 581-76-96 Земельн ділян , Хрінни и, 0,12 а, є світло, аз, наявність державно о а т . Ціна: 9500 .о. тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 360-90-09 Земельн ділян , Червоні Гори, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сот. Конта ти: (095) 123-85-36

Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95 Ва ончи б дівельний. Конта ти: (050) 375-07-53 Ва ончи поб товий, 2 шт. Ціна: 22804 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Ва ончи , 6х3,5 м, тепелний, перевізний. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, РІЗНОГО РОЗМІРУ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Гараж (подвійний) 36 в.м. в оренд . Світло, яма, металевий стіл, стелажі, охорона. Конта ти: (097) 238-08-29 Гараж в ооперативі «Авіатор», 2 поверхи, терміново. Конта ти: (067) 364-52-84 Гараж в ооперативі «Ате » по в л.Відінсь а, 5, приватизований. Конта ти: (067) 602-56-36

Земельн ділян , Ново раїн а, дачна ділян а, 6 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , Ш б ів. Конта ти: (097) 842-24-31

Гараж в ооперативі «Нива». Конта ти: (050) 375-09-45

Земельн ділян , Ясениничі, 0.11 Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

а.

Гараж в ооперативі «Нива». Конта ти: (050) 375-09-45

Земельн ділян . Конта ти: (095) 618-55-46

Гараж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 5490 рн. Конта ти: (067) 923-36-93

Земельн ділян , Ново раїн а, дачний масив, 0,6 а, всі зр чності. Конта ти: (067) 171-40-53 Земельн ділян , Ново раїн а, ооператив «Про рес», 0,9 а. Конта ти: 63-73-63, 5-26-44, (068) 568-84-71 Земельн ділян , Ново раїн а, масив Західний, 2, є ф ндамент. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 102-07-04 Земельн ділян , Ново раїн а. Конта ти: 5-33-80, (097) 491-45-58 Земельн ділян , Обарів, 0,017 а, державний а т, під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальтований під’їзд, озеро, ліс пор ч, терміново. Власни . Конта ти: (098) 783-53-97, (097) 606-13-45 Земельн ділян , Обарів, 0,08 а, рівнина. Власни . Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Земельн ділян , Обарів, 25 сот, біля ш оли, с/ призначення, ом ні ації пор ч, приватизвана, терміново, власни . Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Обарів, 7 сот, аз, вода. Конта ти: (097) 183-13-34, (097) 183-13-35

Земельн ділян , Омеляна, 0,5 а, рівна. Газ та еле троенер ія підведені. Є садо . Ціна: 80000 .о. Конта ти: (096) 944-91-86 Земельн ділян , Омеляна, 0.15 а, приватизована, ом ні ації. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОМЕЛЯНА, 0.15 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, 12 сот, приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: 20-46-83, (097) 786-47-38

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57

Земельн ділян , Корнин, хороше місце, 0.126 а. Конта ти: (067) 765-45-16

Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44

Земельн ділян , Городище, 2 шт, 0.08 а, приватизована, ом ні ації пор ч, власни , недоро о. Конта ти: 5-83-72, (050)339-28-10

Земельн ділян , Костопіль, біля ново о Собор , в районі об’їзної, 0,08 а, аз, світло, вода пор ч. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (067)662-89-81

Земельн ділян , Оржів, 21 сот, над річ ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-98-94, (096)695-28-35

Земельн ділян , Городище, 6 сот. Конта ти: 24-54-79

Земельн ділян , Кривичі, 0,12 а, приватизована, власни . Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 607-67-74 Земельн ділян , К стин, 0.25 а, або обмін на а/м. Конта ти: (050) 925-56-93

Гаражі, кіоски

Земельн ділян , Шпанів, 0.28 сот, під б дівництво, ом ні ції пор ч. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67

Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Гр швиця, під заб долв , 0.14 а. Власни . Ціна: 5500 .о. Конта ти: 64-41-91, (097) 428-52-20

Земельн ділян , поблиз Київсь ої траси, біля с. Біла Криниця, 1 а, 0.5 Га приватизовано при по пці др а половина теж приватиз ється, на ділянці є б дино . Ціна: 24 000 .о. Конта ти: (096) 810-74-53 andruhin_mv@mail.ru

Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Земельн ділян , Оле сандрія, центр. Приватизована, 15 сото ; ліс та озеро пор ч, ф ндамент, ом ні ації пор ч. Власни . Конта ти: (050) 383-35-94

Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Городище, 15 сот, хороше місце. Конта ти: (050) 167-89-45, (067) 364-29-89

Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18

Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а, приватизована, біля озера. Конта ти: (098) 946-59-80

Земельн ділян , Городище, 0,15 а, під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89

Земельн ділян , 0,85 а зі старою заб довою, Шпа ів. Ціна: недоро о. Конта ти: 23-68-26

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, Кривичі, приватизована, під б дівництво, можливий обмін на а/м. Власни . Конта ти: (098) 355-39-21

Земельн ділян , Городище, новий масив, 10 сот, рівна. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362)22-43-36,(067)364-04-64,(066)040-43-41

Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот, біля новоб дов. Ціна: 6 000 .о. без тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

Земельн ділян , 0,5 а, в межах села. Конта ти: (097) 842-24-31

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, Кривичі, під б дівництво, 0.11 а. Конта ти: (067) 581-05-69

Земельн ділян , К нин, 0,7 а, під заб дов , 300 м від траси, пор ч ліс, державний а т. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (096) 133-96-31

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, під заб дов , перша лінія, ом ні ації. Власни . Без посередни ів. Конта ти: 45-03-87

Земельн ділян , Городище, 0.08 а під садівництво, є можливість під б дівництво, ом ні ації пор ч. Можливий обмін на авто ВАЗ + доплата. Власни . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 726-92-51

Земельн ділян , 0,15 а, Городище, під заб дов . Конта ти: (095) 180-45-89

Земельн ділян , Городище, ооператив «Калина», приватизована, 0,06 а, з пин а пор ч, аз і світло на ділянці, терміново. Ціна: 4500 .о Конта ти: 40-07-00, (067) 454-00-89

Земельн ділян , Б. Криниця, 0.15 а під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (098) 419-73-99

Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-63-31, (067) 380-21-15

11

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

Земельн ділян , Остро , 16 сот, вода, аз. Конта ти: (067) 397-14-58 Земельн ділян , по трасі Київ-Чоп, Д брів а, Д бенсь о о р-н , 2 шт, під заб дов . Конта ти: (099) 116-72-77

Земельн ділян . 0,10 а під заб дов , приватизована, власни . Конта ти: (067) 384-32-11 Земельн ділян . Вересневе, 1,5 Конта ти: (096) 157-02-58

а.

Змельн ділян , К стин, приватизована. Конта ти: 28-06-13

1.3.3. Продам по У раїні Дач , Нова У раїн а, центр масив , біля озер, амін, 6 сот землі, теплиця, сарай, сад, ород, вино радни , приватизована. Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25 Земельн ділян 0,59 а зі старовинним б дин ом на історичній Дермансь ій землі. Конта ти: (098) 797-98-40, (095) 630-80-78 Земельн ділян , Біла Криниця, 15 сот, всі ом ні ації пор ч, зр чний під’їзд, державний а т. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 Земельн ділян , Ожидів 0,15 а, під заб дов . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 240-25-76

1.3.4. К плю

Гараж в ооперативі «Колесо». Конта ти: (067) 364-22-34

Гараж металевий, в л. Крейдяна, ооператив «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (0960282-36-68 Гараж металевий, розбірний. Конта ти: (098)611-93-36 Гараж це ляний, в л. Вербова, з підвалом. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Гараж це ляний, в л. К рчатова. Приватизований. Ціна: 3000 .о., тор . Конта ти: (097) 901-26-01 Гараж це ляний, в л. Чебишева (з до ментами). Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж це ляний, в л.Чебишева,16 (є всі до менти). Власни . Ціна: 10000 рн. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж це ляний, ооператив «Кристал», приватизований, лічильни , світло, пор ч з пин а №38. Конта ти: 64-86-82 triumpf_@ukr.net Гараж це ляний, ооператив «Кристал». Конта ти: 64-86-82, (098) 823-20-88 triumpf_@ukr.net

Дач 10-20 м від Рівно о, неподалі ліс та озера. Конта ти: 64-03-55 (067) 363-88-00

Гараж це ляний, яма, світло, центр. Гараж і земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Гараж, 2 поверхи, р-н РУМ . Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95

Земельн ділян під б дівництво в Б.Криниця, Н.Дворі. Ціна: до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71, (097) 77-60-511, (066) 116-40-68

Гараж, в л. Чебишева, це ляний. Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (093) 637-84-95

Земельн ділян під заб дов в межах міста, без посередни ів. Конта ти: (097) 899-74-60 Земельн ділян поблиз міста, без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88, (096) 916-58-86, (050) 860-44-18 Земельн ділян , 10 Конта ти: 43-16-85

м від Рівно о.

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89

Гараж, в л. Чебишева. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 637-84-95 Гараж, в л.Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Гараж, в л. Стариць о о. Конта ти: 5-34-25, (093) 462-17-14 Гараж, ооператив «Дворець ий», з ямою та підвалом. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (050) 105-29-29 irena-pavljuk@rambler.ru Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Гараж, ооператив «За Конта ти: (067) 360-87-98

ермом».

Гараж, ооператив «Колесо». Конта ти: (063) 607-25-82, (093) 661-83-52

Земельн ділян , в Рівном . Ціна: не доро о. Конта ти: 26-88-68, (050) 103-86-93

Гараж, ооператив «Кристал» або обміняю на авто. Конта ти: 27-66-05, (093) 768-49-41

Земельн ділян під б дівництво в Б.Криниця, Н.Дворі. Ціна: до 14000 .о. Конта ти: 23-50-71

Гараж, ооператив «Кристал», це ляний. Конта ти: 23-28-06

Земельн ділян , Здолб нів, р-н ш оли №6, без посередни ів. Конта ти: 63-32-02

Гараж, ооператив «Нива», це ляний, яма, світло. Ціна: 4700 .о. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96


12

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

- лот №1: частина ма азин площею 473,4 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (ф ндамент стріч овий, залізобетонні бло и, стіни і пере ород и це ляні, пере риття - залізобетонні плити, підло а – ерамічна плит а). Стартова ціна 2 167 000 рн. - лот №2: підвал площею 680,5 в.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 (стіни і пере ород и це ляні, пере риття - залізобетонні плити, підло а – бетонна). Стартова ціна 640 000 рн. - лот №3: б дівлі і спор ди с лад -ма азин , що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, м. Радивилів, в л. 24 Серпня, 39. Стартова ціна 601 210 рн. - лот №4: овбасний цех з допоміжними спор дами та отельня овбасно о цех , що знаходяться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Миро оща Др а, в л. Молодіжна, 22. Стартова ціна 195 000 рн. - лот №5: б дівля приймально-за отівельно о п н т площею 257,5 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Миро оща Др а, в л. Мир , 96а (стіни це ляні, пере риття дерев’яне, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна 155 000 рн. - лот №6: адміністративне приміщення, що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Д бенсь ий район, с. Верба, в л. Львівсь а, 84б (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, дах – шифер). Стартова ціна 125 000 рн. - лот №7: б дівля ма азин площею 113,8 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Острозь ий район, с. Теремне, в л. Центральна, 37 (ф ндамент ам’яний, стіни це ляні, пере риття дерев’яне, підло а плит а, дах – шифер). Стартова ціна 40 000 рн.

1. Тор ові та офісні площі «Універма » в м. Костопіль т. 64-95-61, (097) 580-59-07 2. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 3. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1%. А ціон відб деться 26.08.2011 ро Рівне.

об 11.00 по в л. Чорновола, 13 в м.

4. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

Останній день реєстрації 19.08.2011 ро в абінеті 411 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лотах №1-6 в розмірі 170 рн., по лот №7 в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в ПАТ „АБ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00, попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: (0362) 64-95-53, 64-95-70 Гараж, ооператив «Р бін». Конта ти: (097) 412-36-49 Гараж, ооперитив «Колесо». Недоро о. Конта ти: (097) 892-65-25, (093) 661-83-52 Гараж, К знецовсь , 2 поверхи, о лядова яма, є світло. Ціна: 48000 рн., тор . Конта ти: (097) 653-28-30, (067) 455-99-61 Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос , автово зал. Конта ти: (067) 583-22-33 Кіос , р-н Пересопниці. Конта ти: (067) 362-84-54 Кіос , рино Андріївсь ий, можлива оренда. Конта ти: (096) 377-12-03

Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Ва ончи - ртожито . Конта ти: 28-15-69, 692-636,692-590

Контейнер б/в. Конта ти: (067) 934-84-89

Компле с, адміністративно-с ладсь ий. Офіси 210 в.м. – євроремонт, с лади 450 в.м., 30 сот. землі в оренді. Ціна: 300000 .о. тор . Конта ти: 23-50-71 (067) 360-90-09, (050) 900-24-44

Контейнер, рино «Ди о о». Конта ти: (067) 454-47-71

Ма азин, в л. Терезова. Конта ти: (050) 559-83-17

Контейнер, рино «Ди о о». Конта ти: (097) 576-24-04

Приміщення 2-поверхове, 1500 в.м, Біла Криниця, біля траси. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (096) 303-55-12

Контейнер 2.50х1х2м. Конта ти: (096) 349-25-69

Палат тор овельн , 3х2. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 110-57-25, (063) 755-75-70

1.4.2. К плю Гараж в 966-52-56

ооперативі. Конта ти: (094)

Гараж, в л. В.Дивізії. Конта ти: (098) 194-58-29 Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Гараж. Конта ти: 5-46-12

1.4.3. Здам Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет,

опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Ціна: 1000-1500 рн. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

Гараж (подвійний), 36 в.м., світло, яма, металевий стіл, стелажі, охорона. Конта ти: (097) 238-08-29 Гараж, в л.Дворець а, навпроти слідчо о ізолятора. Конта ти: (067) 901-73-87 Гараж, р-н в лиці Відінсь ої. Конта ти: (067) 360-16-19 Гараж. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 827-60-31 Гарж металічний, центр, р-н 15 ш оли. Конта ти: (066) 656-53-32

№30 від 10 серпня 2011 ро

Приміщення біля вход в авторино «Динамо», 45 в.м/, теплене. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Приміщення виробничі, Коростишів Житомирсь ої області. Конта ти: (067) 410-49-14 Приміщення їдальні, Забороль, аз, світло. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 394-16-60

ПРИМІЩЕННЯ КОЛИШНЬОЇ КОТЕЛЬНІ, ВУЛ. СОБОРНА, 404А, 300 КВ.М, ВИСОТА 7 М., ОКРЕМИЙ В’ЇЗД. КОНТАКТИ: 5-20-23, 5-21-82, (067) 382-56-01 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066)040-43-41

Приміщення, К стин, 560 в.м. абінети, зали, 0,40 а під омерцію. Ціна: 200000 .о. Конта ти: 68-39-80, (067) 675-31-73 Приміщення, Мала Мощаниця, Здолб нівсь ий р-н, під омерцію, стріч ова пилорама, 750 в.м., столярний цех 250 в.м., с лад 120 в.м., житловий б дино 65 в.м., з земельною ділян ою. Ціна: 20000 .о Конта ти: Рівне (098) 296-21-11 prom_rivne@ukr.net Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, центр, 110м в, ремонт. Ціна: 250000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Цех столярний, 11 верстатів. Конта ти: (099) 024-93-09 Цех, 399 в.м., 0.65 а землі. Конта ти: (067) 988-59-74

1.5.2. К плю Нер хомість. Конта ти: (096) 911-61-80, (095) 243-51-74 Приміщення виробниче, с ладсь е, араж. Ціна: до 10 тис. .о. Конта ти: (097) 346-72-23 Приміщення під продовольчий ма азин, бажано центр. Ціна: До 100000 рн. Конта ти: (067)835-69-99

1.5.3. Здам

Приміщення виробничі, с ладсь і, офісні, в л. Соборна, дешево. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Приміщення нежитлові, в л. • Чорновола, 66, 16.4; 32.5 в.м., 1 поверх, аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89, (050) 208-97-92

ЗДАЄМО В ОРЕНДУ

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22 Приміщення під СТО в районі Мототре . Площею 100 в.м. Можливо з обладнання. Ціна: 25 рн. в.м. Конта ти: (097) 86-342-89 Приміщення виробничі, с ладсь і, офісні, в л. Соборна, дешево. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Приміщення нежитлові, в л. Чорновола, 66, 16.4; 32.5 в.м., 1 поверх, аряче водопостачання, під офіс, ма азин, пер арню. Конта ти: 28-89-47, 63-78-89 Приміщення, в л. Б овинсь а, 200 в.м. Ціна: 30 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Відінсь а, о ремий вхід, євроремонт. 67 м. в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. Кн. Оль и, 20-40 м в. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 м в, ремонт. Ціна: 100 рн/1 в.м. Конта ти: 0362 22-43-36 (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Офісні та тор овельні площі в м. Рівне, в л. Поповича (р-н Райма ). Євроремонт, під лючення до інтернет, телефон, під охороною. Конта ти: (050) 375-72-84

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ,

Приміщення діючо о свинарни а 450 в.м, 9 м. від м. Рівне, Костопільсь ий напрямо . Конта ти: (099) 242-88-72, (097) 150-16-22

СКЛАДИ. КОНТАКТИ:

Приміщення, центр, під офіс 10 м. в. Ціна: 400 рн./міс. Конта ти: (067) 649-69-77

(0362) 64-49-82 Площ тор ов , під іос , в л. Соборна, 2а. Конта ти: 22-15-03 Приміщення діючо о продовольчо о ма азин . Конта ти: (098) 770-95-36, (050) 375-56-17

1.5.4. Винайм Офіс, 50 в.м., р-н центр , ЗОШ №12, хороший під’їзд. Конта ти: (067) 738-44-31 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж Інтернет www.ar.rv.ua - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж / обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж доментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Останній термін прийом омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама

Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помили, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№30 від 10 серпня 2011 ро

13


14

№ 30 вiд 10 серпня 2011 ро

№ 30 вiд 10 серпня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

БУДІВНИЦТВО

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ

№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

Ві на, нові, зі с лом. Конта ти: 63-43-99

Вікна, двері

Ві на, різних розмірів, 40 шт/150 рн. Конта ти: (067) 940-62-53

2.1.1. Продам Бал онні рами. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на дахові. Конта ти: 22-68-56, 63-64-89. (067) 781-80-92 Ві на дерев’яні, подвійні, в хорошом стані. Конта ти: 28-70-54 Ві на дерев’яні, нефарбовані, зас лені. Ціна: в/м-200 рн. Конта ти: (096) 572-83-57 Ві на дерев’яні. Конта ти: 68-09-93

Ві но дерев’яне, подвійне 1,48×1,38×0,1м, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-25-95, (098) 849-43-45 Ві но металопласти ове, олір золотий д б, розмір 500х600 мм, нове, терміново, недоро о. Конта ти: (097) 214-80-86 Ві но, нове, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Водовідливи. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Ві на дерев’яні. Конта ти: 62-94-70

Водозливи. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59

Ві на, під золотий д б, ламіновані, 3-створчаті і 2-створчаті, 2- амерні. Конта ти: 23-25-51

Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Ві на мансардні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Ві на мансардні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Ві на металопласти ові, (виробництво У раїни). Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на металопласти ові, 2 шт., 210 на 150 , профіль VEKA , 3-х се ційні , середня - від ривається . Стан ідеальний . Конта ти: (050) 339-39-09

Конта ти:

Двері броньовані (Київ, Житомир, Китай). Ціна: від 850 рн. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері броньовані та між імнатні, ві на металопласти ові, алюмінієві онстр ції, офісні пере ород и, фасадні системи, отли «Б лер’ян». Конта ти: в л. К рчатова, 3, 62-93-42, 43-02-24, (093) 690-26-83 Двері броньовані, б/в, дешево. Конта ти: (096) 294-56-09

Ві на металопласти ові, алюмінієві з євробр с . Конта ти: 43-15-14, (095) 869-51-70, (096) 408-76-50

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Ві на металопласти ові, Конта ти: (097) 781-94-41

б/в.

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на металопласти ові, дерев’яні. Конта ти: 24-65-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Двері вхідні. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 353-19-76 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Двері дерев’яні, б/в, подвійні, світлі. Терміново. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (066) 134-34-76

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Конта ти: 63-80-03

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63

Двері д бові, б/в, з ороб ою. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 283-32-06

Ві на металопласти ові. Конта ти: 45-20-30, 45-20-33

Двері д бові, нові, 3 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 5-25-82 (067) 350-35-40

Ві на металопласти ові. Конта ти: (097) 353-19-76

Двері з ороб ою, соснові, ла овані, 67Х2,02 см, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 843-64-85

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на подвійні. 503-64-14

Конта ти:

(097)

Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 26-16-40, 63-16-75, 26-65-95, (067) 360-29-53, (066) 500-43-64 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

Ві на, «Реха », 2 шт., 800/1300 мм. Конта ти: (098) 902-95-81 Ві на, б/в, 7 шт., подвійні. Конта ти: 5-01-69 Ві на, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-83-97, 43-69-87, (094) 966-69-87 Ві на, б/в, дерев’яні, з ороб ою, 1.60х1.30, 6 шт. Ціна: по 350 рн., тор . Конта ти: 64-47-88, (096) 388-63-13 Ві на, двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Ві на, двері металопласти ові від виробни а. Бал они. Заміри, достав а - без оштовно. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-53 Ві на, двері металопласти ові. Різний профіль. Підві оння, водовідливи, протимос ітні сіт и. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Ві на, двері, б/в. Конта ти: 27-06-39 Ві на, двері, бал они. Конта ти: 43-07-51, 64-20-77, (098) 198-68-08 Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07

Двері МДФ. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Двері металеві, 210х200 см., недоро о. Конта ти: (067) 440-35-22 Двері металопласти ові, Конта ти: (067) 363-84-88.

5

шт.

Двері металопласти ові, вхідні, металеві. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Двері металопласти ові. Конта ти: 43-79-27, (097) 084-83-46 Двері металопласти ові. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 363-84-88. Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на. Конта ти: 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні МДФ, ламіновані, дерев’яні, шпоновані. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Двері між імнатні, 2 шт, 87х205, ороб а. Конта ти: 26-89-69, (050) 339-39-66 Двері між імнатні, вир-ва Польща, У раїна. Конта ти: (097) 47-64-664 mykolatmm@ukr.net Двері між імнатні. Конта ти: (097) 447-95-44 Двері подвійні. Конта ти: 62-94-70 Двері соснові, б/в, в хорошом стані, між імнатні, 200х90. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 681-14-57 Двері соснові, пол торні, б/в. Конта ти: 45-26-01 Двері соснові, с цільні, д бовий шпон. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Двері с цільні, д бовий шпон, 200 рн. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Двері, 100х200. Конта ти: 24-63-31 Двері, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-61-36, (067) 456-35-74

Ві на, двері. Конта ти: 26-00-98

Двері, б/в, залізні, в араж, сарай. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 24-54-79

Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11


№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

Двері, б/в. Конта ти: (067)-272-44-50

5-67-21,

Двері, б/в. 5 шт. Ціна: 200 рн., тор . Конта ти: 62-13-39, (096) 240-49-65

С лопа ети. Конта ти: (067) 924-05-19 Шалів на двері, вільха, нова. Конта ти: 28-97-80

Будівельні матеріали

Двері, бал онні рами. Конта ти: 45-44-05, 23-01-15 Двері, вхідні, подвійні, сосна, б/в. Конта ти: (098) 551-08-06 Двері, вхідні, подвійні. Конта ти: 62-94-70 Двері, дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, д бові, вхідні, б/в. Конта ти: 64-25-13, (093) 631-17-48 Двері, металеві, б/в. Конта ти: 26-71-60, (096) 230-11-54 Двері, нові. Конта ти: 62-17-45 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Жалюзі оризонтальні, верти альні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20

Ва он соснов , липов , по онажні вироби до неї. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Жалюзі, ролети. Конта ти: 45-55-05, (067) 363-82-71 Жалюзі. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85 Жалюзі. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 43-15-14, (095) 869-51-70, (096) 408-76-50 Жалюзі. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (050) 703-14-59 Жалюзі. Конта ти: (097) 353-19-76 Жалюзі. Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 353-19-76 Мос ітні сіт и, р лонні, дверні. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Підві оння, відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40 (067) 360-29-53 Підві оння, мос ітні сіт и, жалюзі. Конта ти: (098) 198-68-08 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Рами бал онні зі с лом, 1.34х1.65 - 1 шт, 1.1х1.65-2 шт, 1.07х1.65-1 шт, металеві 1.40х1.25-2 шт. Конта ти: 23-03-34 Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83 (067)

Рами ві онні для дачі. Конта ти: (067) 686-58-64 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рами ві онні, б/в, дерев’яні. Конта ти: 28-07-41, (067) 924-05-19 Рами ві онні, дерев’яні, зас лені. Конта ти: 68-18-12 Рам бал онн . Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64 Ролети захисні т анинні, бамб ові. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Ролети захисні. Конта ти: 43-15-14, (095) 869-51-70, (096) 408-76-50 Ролети захисні. Конта ти: 43-15-14, (096) 408-76-50 Ролети із т анини та бамб Конта ти: (067) 382-18-66

Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

ільця олодязні, перетин и, бордюри, поребри и. Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03

Конта ти:

Вироби залізобетонні: плити • п стотні, ф ндаментні бло и,

ЖАЛЮЗІ, ГОРИЗОНТАЛЬНІ, ВЕРТИКАЛЬНІ. МОСКІТНІ СІТКИ. РОЛЕТИ. ЦІНИ ВІД ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: (098) 205-60-43

Рами бал онні. 804-80-81

2.2.1. Продам Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

.

Ролети т анинні, захисні. Конта ти: 40-02-15, (097) 505-25-20 Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83 Системи водостічні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53. Системи водостічні. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Сіт и від омах. Конта ти: 26-15-68, 68-40-21, 68-40-20, (095) 703-14-59 Сіт и протимос ітні. Конта ти: (067) 382-18-66 Сіт протимос ітн . Ціна: 90 рн/ в.м. Конта ти: (067) 394-11-31 С ло ві онне, б/в. Конта ти: (096) 884-75-50 С ло вітражне, б/в. Конта ти: 62-40-12 С ло, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12

Відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, пісо , пісо митий, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-17, (098) 575-77-05, (093) 762-02-10

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 и, бал и, ро ви, рей и •сіхДош розмірів, с хі та свіжоспилені.

Дош для підло и, шп нтован , ва он . Достав а. Конта ти: 24-48-66, 43-96-67, (096) 242-26-61

Дош и, бал и, ро ви, рей , • бр с, різні розміри. Замовлення, достав а. Оренда щитів опал б и. Конта ти: 20-41-88, (067) 609-68-15, (063) 998-68-36

Пісо б дівельний, відсів базальтовий ранітний, щебінь всіх фра цій, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 45-11-18, (097)496-60-63,(099)012-12-05

Пісо митий, ар’єрний. Щебінь ранітний. Достав а а/м ЗІЛ. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний базальтовий, відсів, амінь б товий. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, (067) 360-97-50, (050)950-71-06

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Пісо , чорнозем, ній, лин , відсів, щебінь ранітний, базальтовий, це л , амінь б товий, шифер. Достав а ЗІЛ-130, самос ид « ол оспни ». Вивіз б двідходів. Працюю під е с аватором. Конта ти: (067) 948-18-07, (099) 341-97-22

Плит трот арн , фасадн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Можлива достав а. Конта ти: 43-03-30, (096) 606-22-98

Розчин вапняний, цементний, с ладний. Достав а. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 арм юч , для це ляної •ладСіти. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

• Цемент М-500 в міш ах, пісо • міш ах, щебінь ранітний

Це л во нетрив , б\в. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 в в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Щебінь ранітний базальтовий, пісо , пісо митий, відсів, амінь б товий. Достав а а/л ЗІЛ-130. Готів овий та без отів овий розрах но . Конта ти: 62-77-96, 43-34-56,(067)360-97-50,(050)950-71-06

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

17


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

Матеріали б дівельні. Конта ти: 64-31-11, 64-33-00, (096) 418-48-88

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17,

Плит ранітн , шліфован , олір сірий та чорний. Конта ти: 28-88-69

Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

Плит лицювальн , вир-ва Ю ославія, нова, 15х15 см. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Щебінь, пісо , пісо митий, • відсів ранітний і базальтовий, амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 www.nptex.com.ua

БЕТОН-РОЗЧИН, ДОСТАВКА АВТОМІКСЕРОМ, ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ - БЛОКИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01

БІТУМНА

ЧЕРЕПИЦЯ

БУДМАТЕРІАЛИ

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , раніт рожевий, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, + достав а МАЗ-маніп лятор.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Бал и, ро ви довжина 6 м, дош а обрізна 4 м, товщина 25 мм. Конта ти: 24-63-31 Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Бал соснов . Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 322-24-16

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 БЛОКИ ВІБРОПРЕСОВАНІ ПІД «РВАНИЙ» КАМІНЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ПАРКАНІВ, ДЛЯ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ, ШАПКИ, СТОВПЧИКИ, КРИШКИ ПАРАПЕТНІ, БОРДЮР ДОРОЖНИЙ ТА ТРОТУАРНИЙ, МУРУВАННЯ З БЛОКУ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59

Бр ів базальтов 5х5 - 100 в.м. Дешево. Терміново. Конта ти: (050) 375-13-13 Б дівельні с міші с хі для в ладання амінів, печей. Конта ти: 62-30-26

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Во нестій 23-74-06

ДОСТАВКА

Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16 Дош б ов , с х . Конта ти: 24-57-68, (096) 382-00-23, (067) 362-71-58 Дош для підло и, б/в. Конта ти: 68-38-22

ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ, БАЛКИ, КРОКВИ, БРУСИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ З ДОСТАВКОЮ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, БЛОК-ХАУС. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

це л , б/в. Конта ти:

Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ДОШКУ ОБРІЗНУ, НЕОБРІЗНУ. БАЛКИ, КРОКВИ, БРУС УСІХ РОЗМІРІВ, НА ЗАМОВЛЕННЯ. ВАГОНКУ, ДОШКУ ШПУНТОВАНУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (0362) 43-23-99, (094) 966-23-99, (098) 687-74-06

Ва он б дівельн , 2.4х4.4. Конта ти: (067) 988-59-74

Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77

Ва он дерев’ян , 110 в.м. Конта ти: (099) 090-23-61

омпле т ючі.

ДСП, ламінован , рядов . Конта ти: 22-50-48

Бло и б дівельні для ф ндамент , 2 шт. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Гіпсо артон та Конта ти: 62-30-26

Ва он пласти ов . 22-15-59, 22-50-64

Двері чав нні до р би, б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

ДСП. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Бло и теплі ерамічні. Конта ти: 63-00-11, (050) 375-02-33.

Ва он , б/в, вн трішню. Конта ти: 28-27-10

Бло и ф ндаментні 180х30х60 см, 2 шт., дешево. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

Вапно. Конта ти: 62-30-26

Батареї чав нні. Конта ти: (097) 431-39-75 Біт мн черепицю «А ваізол», по рівельні матеріали. Конта ти: 29-38-57, (096) 169-63-78

Ват

Конта ти:

мінеральн . Конта ти: 62-30-26

ДВП. Конта ти: (0332) 78-72-74 ДВП. Конта ти: 22-50-48 Дош и соснові, с хі. Конта ти: 43-30-16 (098) 790-94-48

Металочерепицю, сайдин , водостічні системи. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53.

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 6 КУБ.М. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Керамічні поризовані бло и. Конта ти: 63-30-11, (050) 375-02-33 Клеї. Конта ти: 62-30-26 КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ, ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

(098)970-54-64

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06

Щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт, пісо , пісо митий, лин , чорнозем. Достав а. Вивіз б дівельно о сміття, опання отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (067) 953-95-33

Металочерепицю. Конта ти: 62-56-96, (067) 380-21-09 Металочерепицю. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ ВІД ВИРОБНИКА. ГАРАНТІЯ, МОНТАЖ, ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 62-56-96, 62-56-97, (067) 380-21-09

Плит лицювальн . 62-79-67, (096) 146-45-75

Конта ти:

Плит на підло в хню, 5 в.м., 300 рн. Конта ти: (067) 921-92-08 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ВІБРОЛИТУ, ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ПРЕСОВАНУ ТИПУ «ЦЕГЛА» (ГІДРОМЕХАНІЧНЕ ПРЕСУВАННЯ), ПЛИТКУ ФАСАДНУ, ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ. ПОСЛУГИ ВКЛАДАННЯ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-23-92

Плит трот арн . Конта ти: 61-09-19, 61-06-14 Плит , лиштв Конта ти: 62-30-26

для

плит и.

Плит ДСП, залиш и. Конта ти: (095) 699-68-59 Плів и. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53

ПОЛІКАРБОНАТ ВИСОКОЯКІСНИЙ ПРОЗОРИЙ, РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ, ЛИСТ ДОВЖИНОЮ 12 М, КОМПЛЕКТУЮЧІ. КОНТАКТИ: 43-08-43, 26-55-86

ПОЛІКАРБОНАТ

Мос ітні сіт и. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Онд лін та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ. КОНТАКТИ: 45-45-05, (067) 606-60-26, (050) 879-69-26

Полі арбонат різно ольоровий, прозорий пласти для на риття бал онів, теплиць, альтано , озир ів.

Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25

Пар ет б овий. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

Полі арбонат. Конта ти: 62-30-26

Пар ет д бовий, 12 в.м. Ціна: 50 рн/ в.м. Конта ти: 22-65-75

Ра шня 428-15-86

Піддони, б/в, для це ли. Конта ти: 5-20-03, (067) 927-02-45

Ринви оцин овані, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65

Піддони. Конта ти: 68-24-37, (067) 362-69-82

Розчин вапняний, цементний. Достав а. Конта ти: (067) 382-56-01 vpotopa@mail.ru

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Пінобло и, щебінь, пісо , відсів. Конта ти: (067) 360-61-72 Пінобло и. Конта ти: (067) 360-61-72 ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

римсь ий. Конта ти: (067)

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Сайдин , пласти ов ва он , де оративні панелі ПВХ. Конта ти: 63-23-90, (098) 871-80-54, (093) 489-88-19 Сайдин . Конта ти: (097) 332-48-58 Сайдин . Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

Пісо , піісо митий, відсів, щебінь базальтов ий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 45-23-43, (097) 600-73-55

Сіт и мос ітні. Конта ти: 45-20-30, 45-20-33

Кр и олодязні та для септи а. Конта ти: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Пісо , пісо митий, відсів, щебінь базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, лин , чорнозем. Конта ти: 43-46-61, (097) 410-00-65

С ло, 5 мм. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83

Ліс б дівельний, низь і ціни. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90

Пісо , щебінь ранітний. Конта ти: (097) 886-17-70, (050) 999-61-44

Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-99-05, (097) 219-18-79

Плити пере риття залізобетонні, 9х1,20м. Конта ти: (097) 481-36-33

Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Плити ПКЖ 6,1.5 м. Конта ти: (096) 221-04-49

С ло для ві он. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80

С ло, нове і б/в. Конта ти: 64-65-15 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52 Стелі натяжні. Конта ти: 43-15-14, (095) 869-51-70, (096) 408-76-50 Стелю підвісн . Конта ти: 62-30-26


№`30 вiд 10 серпня 2011 ро СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ). СКЛО ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА). ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ, ЦЕМЕНТ. БІТУМ. КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72 Стовпчи и, сіт 284-53-15

. Конта ти: (096)

С міші ідроізоляційні. Конта ти: 62-30-26 Сходи. Конта ти: 64-20-22, (097) 734-10-20 Тирсоплит , 1 Конта ти: 5-23-70

б.м./150

рн.

Шифер, цемент, р беройд, єврор беройд, ДВП, лист, профіль, онь и оцин овані, біт м. Достав а автотранспортом. Конта ти: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net Шпалери паперові. Конта ти: 28-96-33

Щебінь базальтовий •ранітний, відсів базальтовий ранітний, пісо , пісо митий, амінь базальтовий р чний, чорнозем, вивіз сміття. Достав а а/ м ЗІЛ. Конта ти: 45-21-12, (093) 762-02-10, (098) 575-77-05, (099) 012-12-05 ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/ М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Торфо рихт , 50 , в міш ах. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ПІСОК. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (098) 371-80-11, (0362) 43-43-13

Тр би водозливні, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16 Ущільнювач. Конта ти: 22-68-56, 62-33-53 Фанер . Конта ти: (067) 363-70-16 Фарби а рилові. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06, (050) 431-16-32 Ф а р б и водоем льсійні. Конта ти: 62-30-26 Це л (половин и). 62-79-67, (096) 146-45-75

Конта ти:

ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Щебінь. Конта ти: (067) 360-61-72

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ: М-100, М-75. ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45 Це л лін ерн . Конта ти: 63-00-11, (050) 375-02-33. Це л лицювальн , б дівельн . Конта ти: (067) 804-25-44 Це л лицювальн . Конта ти: 63-00-11, (050) 375-02-33. Це л М-75, М-100 (піддони). Достав а по міст та області. Розвантаження раном-маніп лятором. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л рядов М-75, М-100, лицювальн . Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02 Це л , б/в, 500 шт. Ціна: 60 оп/шт. Конта ти: (097) 119-65-10

Щебінь. Дешево. Власни . Конта ти: 45-45-45, (096) 123-54-69

2.2.2. К плю Армат р б дівельн , 10-12-14 мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Армат р б дівельн , 10-12-14мм., можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Бал и, бр с, дешево. Конта ти: 43-06-10, (063) 706-53-23 Бр ів базальтов або Конта ти: (097) 618-30-40

Б дівельне ришт вання. Конта ти: (096) 213-55-52 Б дівельні матеріали різні. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ва он з липи. Конта ти: (0970 214-80-86 Відходи для вимощення доро и. Конта ти: (093) 693-25-55 Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02

Це л , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

ДОШКУ НЕОБРІЗНУ, ЯСЕН, ВІЛЬХА. КОНТАКТИ: (067) 360-45-40, (067) 360-45-50

Це л , б/в. Ціна: 2 рн./шт. Конта ти: (067) 490-15-18 Це л , б/в. Недоро о. Конта ти: (096) 461-81-60 Це л , нов . Можливий обмін, бартер. Ціна: 1100 рн./100 шт. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Це л , половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Це л , рядов , М-75, М-100. Конта ти: (067) 462-50-09 Це л . Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 354-28-18 Цемент. Конта ти: (067) 360-61-72 Черепицю в асортименті. Конта ти: 63-00-11, 23-40-18 Черепицю линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86 Черепицю линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

ЧЕРЕПИЦЮ КЕРАМІЧНУ ROBEN, КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НЕЇ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00 Черепицю нат ральн , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Шифер половин и, б/в, дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Шифер, 95 листів. Ціна: 20 рн/шт. Конта ти: 61-37-01, (066) 341-46-47 Шифер, б/в, жерсть оцин ован , б/в. Конта ти: (098) 800-80-23 Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

ранітн .

Дош ясенев 50 мм, с х , довжиною 3,5-4,5 метрів. Конта ти: 28-92-54, (063) 125-36-16, (098) 811-64-14 shodyveletyk@ukr.net Дош

, бр с. Конта ти: (050) 655-98-02

К н , онтейнер або ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ ДОШКИ СУХІ ТА ЩОЙНО СПИЛЕНІ, СОСНОВІ 25-50 ММ, РЕЙКИ, БАЛКИ, БРУС, БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ВАГОНКУ. КОНТАКТИ: (0362) 43-16-75, 23-03-90 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Жалюзі верти альні, оризонтальні, пласти ові, дерев’яні, бабмб ові, т анинні. Захисні ролети. Заміри без оштовно. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 480-92-29 Шифер, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Шифер, б/в. Конта ти: (067) 804-25-44 Шифер, хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14

Оздоблювальні матеріали 2.3.1. Продам

Бр ів з нат рально о аменю 7х7, 10х10, можлива достав а. Конта ти: (067) 886-83-18

Ва он пласти ов , МДФ. Конта ти: 62-30-26 Вироби з марм р та раніт . Конта ти: (050) 567-98-72, (067)360-86-45 Вироби залізобетонні, достав а. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60 Вироби овані. Конта ти: (067) 717-71-64 Водовідливи оцин овані. Конта ти: 62-30-26

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вач. Конта ти: (050) 442-10-28

Кахель для р б и. 22-48-94, (097) 808-63-80

Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Конта ти:

Ковані вироби. Ви отовлення. Недоро о. Конта ти: 24-75-82, 45-45-82, (050) 375-49-85, (097) 442-73-13 Пар ет д бовий, 10,2 в.м. Конта ти: 64-76-03 Підло 62-30-26

ламінован .

Конта ти:

Пінопласт. Конта ти: 62-30-26 Плит лицювальн , рожев , Ю ославія, 15х15, нов . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит

, б/в. Конта ти: (097) 419-05-72

Плінт с 62-30-26

пласти овий.

Конта ти:

Верстат ф вальний, цир ляр . Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Верстати для виробництва меблів та меблевих фасадів, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (0343) 84-46-38, (067) 343-31-06 dimaks-admin@bur.if.ua Візо садовий, 2- олісний, самос ид, в-во Квасилівсь о о завод . Конта ти: (096) 973-28-36 Газоно осар 22-62-39

, 1300 Вт. Конта ти:

Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Поролон. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

Драбин -стрем’ян Конта ти: 63-18-84

Пор чні. Конта ти: 27-77-67

Еле тродриль. Конта ти: 27-82-66

Ролети бамб ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Еле тропил . Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 586-90-20

Ролети захисні, я ість арантована. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79

Сантехні

Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

. Конта ти: 62-30-26

Стелі натяжні. Конта ти: 43-81-45, (067)351-01-31, (094) 966-81-45 Стільниці. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

61-99-00,

ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 40-05-60, 43-67-59 WWW.TEPLOVER.COM.UA Фанер . Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

ФАРБИ ДЛЯ ДАХІВ ТА ФАСАДІВ (ГАЗБЕТОН, КОРОЇД, БАРАНИК, ЛАКИ, МОРИЛКИ, КЛЕЇ). КОНТАКТИ: 62-99-55, (067) 362-96-79 Фарб чорн , с х для бетон . Конта ти: (097) 554-28-18, (050) 155-37-87 Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51

Ванн чав нн , 1,5 м, нов або б/в, недоро о. Конта ти: 63-72-95 Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Будівельні інструменти та обладнання 2.4.1. Продам АПАРАТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ «TECHMIES» 165А, 185А, 205А (ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ «100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ»). ВИР-ВО В М.РІВНЕ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18Ж. 64-30-12, (067) 967-43-77 WWW.SVARKA.RV.UA Балони исневий, в ле ислотний, пропановий, асцителеновий енератор, шлан и зварювальні, оріл и, різа , тал р чна 1 т, боч а 80 л. Конта ти: (067) 686-58-64 Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Бензопили. Конта ти: 62-01-55 Бензопил «Др жба». Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Шифер, б/в. Конта ти: (067) 380-05-65

Двері МДФ, броньовані. Конта ти: 62-30-26

Бензопил «Тай а», 2.5 Вт, 45 см, 45.5 довжина, на бензині А76. Конта ти: (097) 747-17-19

Шифер, б/в. Конта ти: 24-20-66

Де оплінт с, сайдин . Конта ти: 62-30-26

Бензопил «Штіль 440». Конта ти: (097) 299-71-59

Шифер. Конта ти: (067) 360-61-72

Пар етн

Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10

. Конта ти: 64-69-84

Бетонозміш вач, б/в, на 160 л, на 380 Вт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-01-85, (096) 853-25-89

Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Двері дерев’яні. Конта ти: 61-04-45

дош

Бетонозміш вач, 220 Вт. Конта ти: (097) 640-53-67

Жалюзі, ролети. Конта ти: (050) 375-56-82

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 503-64-14

ба. Конта ти:

Вал ф вальний. Конта ти: (098) 628-98-12

Ва он з липи. Конта ти: 45-27-37, (097) 214-80-86

С лобло и. Конта ти: 43-16-85

Бетонозміш вач, 0.3 (067) 686-58-64

Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

2.3.2. К плю

Плити пере риття, 9 м. Конта ти: (067) 383-55-25

Бетонозміш вач на 80 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04--40

Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Плити дорожні та для о орожі, б/в. Конта ти: (067) 286-83-60

Плити залізобетонні для о орожі, б/в. Конта ти: (097) 481-36-33

Бетонозміш вач MLS-145N. Ціна: 8415 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Жалюзі оризонтальні. Конта ти: (067) 394-11-31

Лю и чав нні, аналізаційні. Конта ти: (067) 990-66-62 fantonio@meta.ua

Плити дорожні. Конта ти: (099) 445-93-28

Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64

, висота 3.20

Конта ти:

Лещата фрезерні і слюсарні. Конта ти: (098) 440-43-15 Лещата, б/в, недоро о. Конта ти: (096) 294-50-53 Лещата. Конта ти: 23-16-35 Л і с а б дівельні. Конта ти: (067) 686-58-64 Металош ачі. Конта ти: 68-05-72 (097) 272-76-03 Мотопомпи 26-65-08

Конта ти: 62-01-55,

Навантаж вач (ро ла), відмінном стані. Ціна: доро о. Конта ти: (050) 425-35-06 Обладнання для ви отовлення пінобло ів, б/в. Конта ти: (098) 259-40-94 Обладнання тор овельне. Конта ти: 61-99-00 Ришт вання б дівельне, боч и для ашення вапна, ящи для розчин , решіт а водозливна в лична. Конта ти: (067) 686-58-64 Ро л , б/в, 2 т. Конта ти: (050) 191-75-08 Ро л , б/в, в робочом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 28-10-35, (067) 252-38-85 Ро л , б/в. Конта ти: (050) 191-75-08 Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Стано ф вальний з цир ляр ою, ширина оброб и 30 см. Ціна: 800 .о. Конта ти: (099) 908-62-52 maljarka@rambler.ru Установ для виробництва бло ів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58 Штабелер ідравлічний. Конта ти: (067) 476-70-60 Ящи для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64 Ящи з петлями для підняття розчин , 2 б. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

2.4.2. К плю Апарат АВД фарб вальний «Ва нер 2600,7000», «Фініш 211». Конта ти: (067) 769-34-27 Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10 Візо для напівавтомата та зварювальний р ав. Конта ти: 63-32-02 Ємність для септи а, 6-8 б.м, недоро о. Конта ти: (096) 458-60-65 Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55 Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55 Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

2.4.3. Здам в оренд

Оренда ришт вань фасадних. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

19


20

ГАЗ, ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ

№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

Ванн металев , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-45-55, (050) 815-17-60 Ванн металев , б/в. 150 м. Конта ти: 61-04-45 Ванн металев , Італія, 1.6, б/в. Конта ти: 23-05-76 Ванн металев . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Ванн металев . Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94 Ванн чав нн , б/в. Конта ти: (093) 692-81-21 Ванн чав нн , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Котел азовий «Візіон», новий, 2- онт рний, з природньою тя ою, Італія, недоро о. Конта ти: 64-17-99 Котел азовий «Термоте а», на твердом паливі, 2 ро и. Конта ти: (097) 792-98-31 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33 Котел азовий АОГВ 11,5, Донець . Конта ти: (050) 235-01-25 Котел азовий, «Дан о». Ціна: 800 рн. Конта ти: 63-72-95 Котел азовий, «Прометей», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42

Конта ти:

Котел азовий, «Термоте », б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 792-98-31

Ванн чав нн , бла итн , довжиною 170 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Котел азовий, б/в. Конта ти: (067) 492-41-41

Ванн чав нн , б/в. 28-86-50, (095) 410-87-96

Ванн чав нн . Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Ванн чав нн . Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80 Ванн чав нн . Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-88-06 Ванн , 1.50, мивальни , б/в. Конта ти: 64-63-47, (067) 347-32-87 Ванн , б/в, чав нн . 23-50-08, (097) 163-41-66

Конта ти:

Ванн -джа зі, вир-во Чехія, 170х110х63, 10 форс но , відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-38-93, (050) 690-37-98, (067) 189-18-04 Вбиральню 28-88-69

надвірн .

Конта ти:

Водона рівач проточний, «Демпад», Т реччина, Конта ти: (067) 925-07-37

азовий, новий.

Водона рівачі «Ра нд». Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Водона рівачі на опич ючі. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32

Котел азовий, Рівне. Конта ти: 63-61-67 Котел азовий. 363-13-53

Конта ти:

(067)

Котел азовий. 166-86-02

Конта ти:

(093)

Котел азовий. Конта ти: 63-72-95 Котел еле трично о опалення. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел КВ- 300, 1987р.в, робочий стан. Конта ти: ballanss@ukr.net (096) 967-73-16, (063) 200-75-82 Котел КС-ТГ-16, аз і тверде паливо. Конта ти: (050) 339-39-09 Котел КСТ-20. 217-30-25

Конта ти:

(097)

Котел на тверде паливо. Конта ти: (096) 977-81-78 Котел на твердом паливі. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 435-35-06 Котел пароводяний, 300 л. Конта ти: (067) 988-59-74 Котел твердопаливний, КС-25ТГ. Конта ти: (067) 417-14-68 Котел чав нний, б/в. Конта ти: 5-32-63

КОНВЕКТОРИ

Котел, «Б лер’ян», середній. Конта ти: (067) 382-87-91 Котел, 2- онт рний, Конта ти: 43-40-40

«Херман».

Котел, азовий, 22-44-81

Конта ти:

б/в.

Котел, азовий, б/в. Конта ти: (067) 364-38-08 Котел, КЧМ-4. Рівне, на твердом паливі, аз. Конта ти: (098) 042-03-29 Газові онве тори АКОГ та отли ТЕPLOWEST від виробни а. Котли на твердом паливі.

Конта ти: 63-01-09, (097) 477-65-20, (050) 748-02-43 Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Еле тро онве тори. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 Колон и азові. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Колон «Жовті води», вир-во м.Львів. Конта ти: 62-39-66 Колон азов «Юн ер». Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10 Колон азов в робочом Конта ти: 63-70-87

стані.

Колон азов , «Бош», б/в. Конта ти: 68-34-32, (067) 688-47-39 Колон азов , «Дан о», нов , недоро о. Конта ти: 68-08-33 Колон азов , «Юн ер», запчастини. Конта ти: 22-65-75

на

Колон азов , «Юн ерс», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42

Ришт вання б дівельні, ле осплавні з настилами, висота до 100 м; виш а - т ра, перес вна на олесах, висота до 8 м. Достав а по Рівном без оштовна.Конта ти:43-16-85,(067) 362-55-01 www.BRM-lesa.com

РИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ З НАСТИЛАМИ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Газ, опалення, водопостачання 2.5.1. Продам

• Котел азовий SAIME RMA 100, 3 шт., з отельним обладнанням. Конта ти: (067) 362-53-83, (093) 348-72-82

Еле тричне висо оефе тивне • інфрачервоне опалення, тепла

підло а. Реалізація і монтаж. Конта ти: 28-89-47, (050) 208-97-92

• Котел азовий новий, радянсь о о виробництва, ціна

1200 рн., азов олон , ціна 700 рн. Конта ти: (097) 545-78-72

Котел азовий, новий, радянсь ий, ціна 1200 рн.; олон азов , ціна 700 рн. Конта ти: (097) 545-78-72 Автомати до азово о отла. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 977-81-78 Балон азовий, 5 л., з ред тором. Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 307-25-24

Балони пропанові і исневі. Конта ти: (097) 580-59-40

Батареї чав нні. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08

Батареї опалення чав нні. Конта ти: (050) 375-09-45

Батареї чав нні. Конта ти: (093) 166-86-02

Батареї опалення, 24 ребра. Конта ти: (097) 645-08-21, (097) 710-39-55

Батареї чав нні. Конта ти: (097) 013-97-32

Батареї опалення, недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38

Батареї чав нні. Конта ти: 64-23-10

Батареї опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Батареї опалення, нові. Профіль E-22K, розмір 600х1000. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 183-58-35, (096) 128-40-17 Батареї чав нні (7+2), нові. Конта ти: 23-18-01, (050) 388-43-26

Батареї, б/в, 7х8 ребер. Конта ти: (097) 217-30-25 Батареї, б/в. Конта ти: (096) 735-14-04

Колон азов , «Юн ерс», б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 68-34-32, (067) 688-47-39 Колон азов , б/в, в робочом стані. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50 Колон азов , б/в. Ціна: 700 Конта ти: (067) 442-00-62

рн.

Колон азов , Львів, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Колон азов , недоро о. Конта ти: 26-68-10, (067) 362-89-22

Бойлер, 50 л. Конта ти: 20-42-35

Колон , б/в. Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88

Бойлер, б/в., 50 л. Конта ти: (096) 516-51-18

Конве тор азовий, 50 в.м. Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16

Бойлер. Конта ти: 26-04-53

Конве тор азовий, недоро о. Конта ти: (066) 415-13-48

Котел, КЧМ-4М, ПКСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел, твердопаливний. Конта ти: 28-10-35, (067) 252-38-85 Котел- олон азов 32 Вт, хороший стан, з омпле т ючими. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 936-69-74 Котел. Конта ти: (098) 517-80-99 Котли азові, вітчизняно о та імпортно о виробництва. Ціна: від 3500 рн. і вище. Конта ти: 5-23-66, 5-43-35, (097) 507-82-78, (067) 392-96-82 Котли азові. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Котли для опалення, нові. Конта ти: (067) 444-12-22 Котли твердопаливні для опалення промислових і поб тових об’є тів. Конта ти: (098) 123-11-05, (098) 638-15-59 Котли твердопаливні. Конта ти: (067) 384-62-80 www.moderator.com.ua Котли, азові, еле тро, твердопаливні. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44 Лічильни азовий, б/в. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Лічильни

азовий. Конта ти: 20-42-35

Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Мий нержавіюч , б/в. Конта ти: 43-69-87 Мий

, 50х50. Конта ти: 24-09-39

Обі рівач еле тричний, 6-12 Вт, недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99 Обі рівач. Конта ти: 62-67-66 Печі, топ и стальні та чав нні. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45 Піч «б рж й », чав нн . Конта ти: (098) 628-98-12 П і ч «б рж й 430-40-82

». Конта ти: (097)

Плит азов «Брест». Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10

Батареї чав нні для азово о опалення, 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33

Бойлер. Конта ти: 20-42-35

Балон азовий, пропановий. Конта ти: (067) 686-58-64

Бойлери. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Конве тор азовий. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94

Балон азовий. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83

Батареї чав нні, 15 се цій. Конта ти: 28-88-06

Бойлери. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88

Конве тори. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44

Балон исневий Конта ти: 5-78-88

тором.

Батареї чав нні, б/в, 34 ребра. Конта ти: (067) 774-76-83

Ванни, б/в, самовивіз. Конта ти: (098) 301-70-84

Котел «Дан о». Ціна: 700 рн. Конта ти: 28-88-06

Плит азов , 3- амфорн , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

Балони азові, поб тові. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21

Батареї чав нні. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31

Ванн металев , 150 см. Конта ти: (097) 692-62-26

Котел «Дан о-8». Ціна: 800 Конта ти: 63-72-95

Плит азов , б/в, «Норд», 4- амфорн , дешево. Конта ти: (098) 082-89-93

з

ред

рн.

Плит азов , «Еле та», б/в, дешево. Конта ти: 28-12-86, (099) 741-15-65


№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ПОСЛУГИ

Кабель 28-22-90

мідний,

30м.

21

Конта ти:

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Насоси живильні для отлів. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86 Обладнання еле трозварювальне. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33 Рент енометр ДП-5А. Конта ти: 28-01-21, (067) 722-69-34 Світлотехнічн прод цію. Конта ти: (0362) 64-24-64, (095) 288-51-50 Плит

азов . Конта ти: (097) 475-87-05

Плит азов . Конта ти: 62-14-45, (067) 336-78-82 Помп для води, висота підйом 6 м. Конта ти: (096) 425-94-84 Помп

для води. Конта ти: 26-06-00

Пристрій азовий, розподільчий, для отла КЧЧМ-4. Конта ти: 5-86-21 Прое т вання опалення, водопостачання, аналізації, омпле тація, монтаж. Конта ти: 23-00-55, (097) 645-46-36, 097645@gmail.com Радіатори опалення чав нні, б/в. Конта ти: (097) 782-60-17 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Радіатори опалення, чав нні, нові, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Радіатори опалення, чав нні. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Радіатори сталеві, алюмінієві. Конта ти: 23-00-55, (097) 645-46-36 097645@gmail.com Радіатори стальні. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: 62-94-70 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 476-70-60 Радіатори чав нні, нові, імпортні. Конта ти: 43-30-16, (098) 790-94-48 Радіатори чав нні, нові. Конта ти: (098) 790-94-48 Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Радіатори. 62-08-44

Конта ти:

22-60-82,

Се цію задню до отла КЧМ. Конта ти: (098) 042-03-29 Системи опалення, водопостачання та водовідведення, Монтаж, прое т вання. Конта ти: 23-00-55, (097) 645-46-36 Системи піді рів підло и. Конта ти: 43-23-53, (097) 329-75-32 С шар для р шни ів в ванн імнат з нержавіючої сталі 32ПС5, нов , 400мм х 800мм., «змійови ». Ціна: 250 рн. Конта ти: (050) 355-85-96 Тепловентилятор, «Віте », Австрія, 2-позиційний ре лятор пот жності, 1000-1800 Вт, новий. Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84 Теплоізоляцію. Конта ти: 63-64-89, 63-64-86 Термопот, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39 Тр би мататопласти ові, поліетиленові, поліпропіленові. Конта ти: 23-00-55, (097) 645-46-36 Тр би, металопласти ові. Конта ти: 22-60-82, 62-08-44 Тр би. Конта ти: 62-04-53, (067) 718-25-41 Умивальни , б/в. Конта ти: 28-27-10 Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Ванн чав нн . Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86

Ванн , чав нн ,б/в. Конта ти: (098) 912-43-39 Ванн . Конта ти: (098) 301-70-84 Запчастини б/в, до азової плити «Брест». Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Котел для варіння харчів. Конта ти: (050) 498-23-42 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73 Котел КЧМ. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котел, радянсь о о виробництва, 2- онт рний, б/в, недоро о. Конта ти: 43-40-43 Котли КЧМ, б/в та інші на твердом паливі. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б/в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Електрообладнання 2.6.1. Продам Автомат зварювальний, постійно о стр м . 220 В. Конта ти: 26-47-93, (067) 938-61-29 Апарат зварювальний. Конта ти: (098) 329-85-05 Апарат зварювальний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Апарат зварювальний. Конта ти: 63-07-78 Апарат зварювальний. Конта ти: (067) 384-32-60, (050) 375-22-94 А п а р а т и зварювальні. Конта ти: 26-51-85, (096) 949-28-30 Верстат то арно- винторізний, проміжо між центрами 1,5 м. діаметр патрона 200 мм. Конта ти: (068) 226-39-19 Верстат, стр альний, мотор 5000 Вт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (068) 226-39-19 ільцевий.

Конта ти:

Вими ачі па етні. Конта ти: 62-22-10 Дріт для еле трозварювання. КГ-1/50 Конта ти: 27-82-66 Еле троавтомат АП-50Б. Конта ти: 62-22-10 Еле тродви н, 18.5 Вт, 950 обертів. Конта ти: (0257) 6-55-08, (096) 386-97-03 Еле тродви 804-25-44 Еле тродви

н. Конта ти: (067) н. Конта ти: 27-31-27

Умивальни и. Конта ти: 64-20-22, (097) 734-10-20

Еле тродви 704-25-44

Унітаз з бач ом. Конта ти: 20-42-35

Еле тродви ни, мотори, ред Конта ти: (098) 440-43-15

Унітази, б/в. Конта ти: (067) 309-71-57 Установ автоматичн , водонапірн , Польща, 2005 р.в. Конта ти: (067) 925-07-37 Установ азов в омпле ті (пропан). Конта ти: (097) 645-06-33

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВОДИ: ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ, ПОМ’ЯКШУЮЧІ, ХЛОРВИДАЛЯЮЧІ, ПРИГОТУВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ОСНОВІ ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ. КОНТАКТИ: (067) 179-31-02

2.5.2. К плю Р а д і а т о р и , б / в . Д оро о. • Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

2.6.2. К плю Мі сер. Конта ти: (067) 380-86-90 Мотори від 1 КВт. Конта ти: (067) 730-17-38

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

н. Конта ти: (067) тори.

Еле троди, дріт зварювальний. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33 Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04 Еле тро онве тор «Дімпле с», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 340-71-31 Еле тро онве тори. Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Еле тролічильни силовий. Конта ти: (097) 503-64-14 Еле тропил «Данило майстер». Конта ти: (096) 450-36-09 Еле тропідстанцію 220В. Конта ти: (097) 879-38-07 Еле тротельфер, виробництва СРСР, новий, жовто о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 674-33-36 Зварювальний автомат ПДІ 304, ВДГІ 302. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 526-60-71

По рівельні роботи шифером, • онд ліном, металочерепицею,

с ропіл а, теплення, ринви. Всі види робіт. Швид о, я існо. форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Професійне в ладання плит и, •раніт , де оративно о аменю,

ламінат . Конта ти: (096) 125-79-46

Бетонні роботи, наливні, дахів єврор беройдом • •Ремонт технічні та штамповані бетонні всі види робіт, стяж а, підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

прайм вання, встановлення виробів із жерсті. Достав а матеріалів. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Ремонт дахів шифером, онд ліном, металочерепицею, стропіл а, теплення, ринви. Всі види робіт, швид о, я існо. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64, Юрій Б дівництво б дин ів під замовлення. Бри ада. Недоро о. Конта ти: (098) 479-57-36

Cтано свердлильний. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (068) 226-39-19

Вими ач 62-22-10

в. Конта ти: (098)

Конта тор тип КНЕ 220 (230). Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru

Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Еле тродви н. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Унітаз, новий. Конта ти: 61-04-45

Шинопровід, 40 628-98-12

Ванн , б/в. Конта ти: (098) 301-70-84

Умивальни . Конта ти: 24-09-71

Унітаз, новий з ф рніт рою. Конта ти: 63-08-74

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

В ладання бр ів и, • трот арної плит и, нат рально о

аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

В ладання пар ет та інших • видів дерев’яної підло и. Я існе

Ремонт • офісів, всі

вартир, б дин ів, види ремонтнооздоблювальних робіт. Форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Роботи б дівельні: теплення фасадів (власні ришт вання), енпідряд. Ліц. АГ №577910. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Стяж а підло и машинним способом зі своїм матеріалом 62 рн/ в.м., нетішинсь им піс ом, шт ат р а стін зі своїм матеріалом 33 рн./ в.м. Конта ти: (097) 033-86-24

Влашт вання • системи, ва он и,

дахів, ремонт шиферних по рівель. Конта ти: (067) 179-99-75

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

В ладання, шліф вання пар ет , реставрація пофарбованої підло и під ла . Конта ти: 23-10-00, (066) 220-43-29 ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Євроремонт, шпа лювання, • шт ат рення, ламінат, стяж а,

Шифер: почищ старий шифер • на новий, фарб ваня шиферних

Шліф вання ново о (рестав• рація старо о) пар ет та дощатих підло . В ладання пар ет , ламінат , чорнової дош и. Швид о. Виїзд до замовни а. Конта ти: (067) 382-12-24, (098) 999-65-80

Бри ада б дівельни ів ви онає по рівельні та фасадні роботи б дь-я ої с ладності, власним матеріалом або замовни а (металочерепиця, металопрофіль, нат ральна черепиця, пвхмембрана, сайдин та інші). Конта ти: (095) 160-19-05 Б дівельні та ремонтні роботи: ф ндаментні, по рівельні, фасадні. Конта ти: (067) 688-47-40 Б дівництво б дин ів, отеджів, ма азинів, с ладсь их приміщень, аражів та інших спор д «під люч». Фасадні роботи. По рівельні роботи. Конта ти: (097) 472-74-74 Б дівництво с ладів, ан арів, виробничих приміщень, сільсь о осподарсь их спор д, автомий и, СТО, тор ових павільйонів. Конта ти: (067) 398-50-74

іпсо артон. Рід і шпалери. Фа т ра, папір с. Конта ти: 28-43-08, (067) 645-10-84

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Ви он ємо всі види вн трішніх робіт: іпсо артон, шпа лів а, еле три а, сантехні а. Швид о, дешево та я існо. Конта ти: (097) 796-77-92, (098) 415-53-99, (099) 729-43-54

стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Конта ти: 5-03-01

В ладання ламінат , ліноле м , пар етної дош и, ва он и, сайдин . Прибивання плінт сів. Зварювання ліноле м . Ви ли майстра без оштовний. Гарантія. Конта ти: 45-45-50, (097) 440-02-94

Клеєння шпалер всіх видів, Шпа лювання, фарб вання, • професійно, шпа лювання стін, • леєння шпалер, оброб а від осів.

Лицювання, в ладання ламінат , встановлення іпсо артон , шпа лювання, леєння шпалер, шт ат рення, стяж а. Висо а професійна я ість і швид ість. Конта ти: 28-74-65, (096) 864-04-15

М р вання б дин ів, пере ородо , р бо , пар анів. Бетонні (стяж а, ф ндамент) та по рівельні роботи. Євроремонт. Конта ти: (097) 712-62-17

Нанесення ш би різних відтін ів по тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64, (097) 561-66-95

Нанесення ш би різних відтін ів по тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: (097) 561-66-95 По рівельні роботи єврор • беройдом, всі види робіт, стяж а,

прайм вання, встановлення виробів із жерсті, достав а матеріалів, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 179-99-75

Посл и б дівельної лабора• торії. Свідоцтво №РТ-0066\2010. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Шт ат рення «по мая ах» іпсовою шт ат р ою машинним способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88

• • Шт ат рення, стяж а. Конта ти: 27-74-11, (096) 907-60-51

Шт ат рення, лицювання, стяж а. Конта ти: 45-43-23

В ладання це ли і бло ів, стяж а, монтаж дах , шт ат р а та ін. Конта ти: (097) 508-26-01 Встановлення дверей, зам ів, в ладання ламінат , ліноле м , збирання меблів, навішення поличо , арнизів, дзер ал. Конта ти: 45-45-50

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Влашт вання дахів з металочерепиці, онд лін , шифер , біт мної черепиці б дь-я ої с ладності. По рівля та ремонт дахів єврор беройдом власними матеріалами або матеріалом замовни а. Конта ти: (097) 238-40-37, (093) 039-01-05 Встановлення металопласти ових та поліпропіленових тр б, аналізаційних тр б. Встановлення та демонтаж сантехнічних пристроїв. Ви ли майстра без оштовний. Гарантія. Конта ти: 45-45-50


22

№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

БУДІВЕЛЬНІ ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ Газо-, еле трозварювальні роботи. Заміна полотенчи ів. Виїзд до замовни а в зр чний час. Гарантія. Конта ти: 45-45-50, (097) 440-02-94

Утеплення фасадів, облашт вання шатрових по рівель, м’я их (мембрана) по рівель. Конта ти: (097) 271-17-25

Заміна провод и, ремонтні роботи щит , ремонт бойлерів, навішення люстр, встановлення розето , вими ачів. Конта ти: 45-45-50, (097) 440-02-94

Шпа лювання стін, стель, фарб вання, леєння шпалер, де о-плінт с . Я існо, помірні ціни. Конта ти: 61-05-52, (098) 403-04-47

Лицювання плит ою, нат ральним аменем, шпа лювання, шт ат рення, фарб вання. Монтаж іпсо артон . Я існо. Конта ти: 45-45-50, (097) 440-02-94

ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 62-61-97, (097) 427-99-81

М р вання б дин ів, аражів, с ладсь их приміщень та іншо о ерамічною, лицювальною це лою (під розшив ), бло ами. Заливання ф ндаментів, армопоясів, в ладання ф ндаментних бло ів, плит пере риття. Конта ти: (097) 238-40-37; (093) 039-01-05 М р вання пар анів з аменю (базальт, раніт, ра шня ), бло ами під «рваний амінь», лицювальною це лою. Встановлення європар анів. Ви онання всьо о омпле с робіт від опання р нт під ф ндамент до встановлення воріт. Конта ти: (097) 238-40-37, (093) 039-01-0

МУРУВАННЯ ПАРКАНІВ, БУДИНКІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ З ВІБРОПРЕСОВАНОГО БЛОКУ. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БЛОКІВ. КОНТАКТИ: (097) 981-24-44, (067) 360-00-59

Шт ат рення висо оя існе «по мая ах» та «безмаячне». Заливання чистових та чорнових стяжо , теплення підло и. Конта ти: (097) 238-40-37, (093) 039-01-05 ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ПО «МАЯКАХ», НІМЕЦЬКА ТЕХНОЛОГІЯ, НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ, МОЖЛИВО НА БУДІВНИЦТВІ. КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24

2.7.2. З ви отовлення

Ви отовлення метало онстр цій, ованих виробів. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

Оновлення від осів після встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17

ПІДГОТОВКА СТІН ДО ЛИЦЮВАННЯ, ДЕМОНТАЖ ПІДЛОГИ, ШТУКАТУРЕННЯ І ШПАКЛЮВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ. КОНТАКТИ: (096) 307-56-62 Під лючення бойлерів, пральних машин. Встановлення нітазів, ванн, мийо , металопласти ових тр б. Посл и сантехні а, зварювальни а. Гарантія. Конта ти: 45-46-60

цій.

ЄВРОПАРКАНИ

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

Посл и плиточни а. Конта ти: (093) 776-27-87 Проведення провод и, встановлення лічильни ів, автоматів. Штробіння, свердління отворів, Навішення люстр, світильни ів. Конта ти: 45-46-60

ПРОМИСЛОВИЙ АЛЬПІНІЗМ. ВСІ ВИДИ ВИСОТНИХ РОБІТ, УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, РЕМОНТ ТА ФАРБУВАННЯ ДАХУ, МОНТАЖНІ ТА ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ. КОНТАКТИ: (067) 972-07-95 Ремонт вартир. Конта ти: (063) 989-17-72 maslovsykuy@mail.ru Ремонт отлів. 412-37-11

Конта ти:

(097)

Реставрація ванн. Конта ти: 45-22-31 Роботи по в ладанню бр ів и, встановленню бордюрів та систем водовідведення. Конта ти: (098) 881-31-36 Сантехнічні посл и: заміна зміш вачів, встановлення нітазів, ванн, мийо , мивальни ів, бойлерів. Заміна тр б на металопласти ові. Гарантія. Конта ти: 45-45-50, (097) 440-02-94 Утеплення фасадів пінопластом ( ороїд, баране ). Шт ат р а, вн трішні роботи. Конта ти: (096) 109-53-87 Шпа лювання, по лей а шпалер, ба етів, ремонт від осів, стяж а. Конта ти: (098) 823-64-61

СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ

т.ф.: (0362) 63-00-16 м. Рівне, в л. К рчатова, 18а

Встановлення та висо оя існий монтаж нат ральних підло , ламінованих. Встеляння пар ет , монтаж плінт с . Продаж нат ральної підло и, плінт с . Конта ти: (067) 256-81-06

2.7.4. Інші Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Вивіз б дівельних відходів, • сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від

26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62

Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94

Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62

ПОСЛУГИ АВТОВИШКОЮ ВС 22, ЛІКТЕВА, 22 М. КОНТАКТИ: 62-99-55, (067) 362-96-79, (067) 360-00-59

Металопрокат, вторсировина 2.8.1. Продам Армат р , см и, дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети.

Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28 ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПРОДАЖ ВІБРОПРЕСОВАНИХ БЛОКІВ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ ТА БРУКІВКИ «СТАРЕ МІСТО», ЦІНИ ПОМІРНІ, МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 255-56-88 Каміни, ви отовлення та монтаж. Конта ти: 45-01-02, (050) 567-98-72, (067)360-86-45

ХУДОЖНІ КОВАНІ ВИРОБИ. КОНТАКТИ: 63-32-02, (093) 755-69-27

2.7.3. З встановлення

В ладання трот арної плит и, встановлення бордюр, поребри ів, водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

В ладання, шліф вання, ла вання б дь-я их видів пар ет , встановлення столяр и, ва он и, сайдин , пар етної дош и, овролін , ліноле м . Конта ти: 5-34-83, 62-24-92 (066) 377-66-57 Встановлення систем • опалення, водопроводів,

Б ріння свердловин на вод , монтаж насосно о обладнання, ліц. АВ №507018 ДГУ від 15.01.10 р.

на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

Вантажні роботи. Переїзд вартир, перенесення б дівельних матеріалів. Конта ти: 45-45-50, (097) 440-02-94

Бетонні роботи, наливні, технічні, штамповані бетонні підло и. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99 Ви отовлення метало онстр Конта ти: 22-23-71

Встановлення та ремонт • сантехні и, заміна металевих тр б

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення сантехні и, • заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

Армат р . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Армат р . Конта ти: 22-23-71 Бал и. Конта ти: (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Дріт. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Катан . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 28-55-54, 64-30-95

28-64-10,

Квадрат. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр , вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 Кр и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Кр и. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 К тни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 К тни . Конта ти: 22-23-71 Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: 24-64-71, (097) 732-23-24 Лист. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Листи 6-8 мм. Конта ти: (096) 284-53-15 Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопро ат, б/в. Конта ти: (067) 285-58-69 Металопро ат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Металопрофіль, ціни низь і. Конта ти: 43-05-81, (067) 395-25-90 Металопрофіль. Конта ти: 62-56-96, 62-56-97 Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Полос . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Сталь листов . Конта ти: 22-23-71 Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71 Тр би оцин овані. Конта ти: 5-86-21 Тр би поліетиленові, тр би поліпропіленові. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, (096) 307-38-21 Тр би, б/в, діаметром:150,219. К тни и, швелери. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04 Тр би, металеві. Конта ти: (095) 699-68-59 Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 375-85-76


23

№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер’єру

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 63-33-67

Килим нат ральний, 2х3 м, б/в. Конта ти: 5-08-95

К точо хонний, д бовий. Конта ти: (067) 363-50-31

Ліж о 2-яр сне, б/в. Ціна: 750 Конта ти: (097) 654-43-40

Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39

Килим нат ральний, радянсь о о виробництва, 2х3, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77

К точо хонний, д бовий. Конта ти: 62-07-63, (067) 172-63-62

Ліж о 2-яр сне, нове. Конта ти: 63-47-84, (050) 375-97-18

К точо м’я ий, б/в. Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41

Ліж о дерев’яне, хороший стан, дешево. Конта ти: 23-53-40

К точо м’я ий, в хорошом Конта ти: (097) 449-39-90

стані.

Ліж о дерев’яне. Ціна: 250 рн Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09

Килим, 2,5/3. Конта ти: 63-76-02, (096) 230-35-60

К точо м’я ий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Ліж о дитяче, д бове, 2 ш хляди. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 585-61-28

Килим, 2х3 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09

К точо 23-61-88

Килим, 2х3 м. Конта ти: 26-08-76

К точо м’я ий. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-13-53, (097) 695-30-39

3.1.1. Продам Вітальню «Райд а». Ціна: 500 Конта ти: 5-88-07

рн.

Вітальню 3,5 м. Конта ти: 5-23-61, після 18.00, (096) 199-75-56 Вітальню з антресолями, б/в. Конта ти: 62-54-26, (063) 394-49-82 Вітальню частинами, б/в. Конта ти: (067) 422-51-88 Вітальню, 2.5 м, з антресолями, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 339-92-75 Вітальню, 3х40 см., недоро о. Конта ти: 26-06-05, після 18.00. Вітальню, б/в, недоро о. Конта ти: 23-02-39

Диван, б/в, недоро о. Конта ти: 23-10-73, (097) 477-13-52 Диван, б/в, нова оббив а. Ціна: 600 рн. Конта ти: 5-22-18, (098) 298-00-59 Диван, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25 Диван, б/в. Конта ти: (099) 362-97-18 Диван, б/в. Конта ти: 46-35-05

Килим, 2х3, 2.х1.40. Конта ти: 28-86-50 (095) 410-87-96

Диван, б/в. Конта ти: 28-14-98, (068) 893-76-64

Килим, б/в, 3х4. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

Диван, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Килим, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-64-46

Диван, б/в. Конта ти: (068) 568-24-65

Килим, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 269-41-76

Диван, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-72-95

Вітальню, в хорошом стані, світло о ольор . Ціна: 700 рн. Конта ти: 23-40-85, (098) 975-69-01

Диван- ниж . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50

Вітальню, полірован , світло о ольор . Ціна: 350 рн. Конта ти: 23-29-58 Вітальню. Конта ти: 61-88-98, 62-22-67 Вітальню. Конта ти: 23-29-22, (050) 862-86-03 Віша , б/в. Конта ти: 22-53-27 Газетницю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Гарніт р хонний, з мий ою, 180 см. Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01 Гарніт р спальний, лі вальний, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87, 22-50-50 Гарніт р столовий, стіл+6 стільців, (д б, золотий велюр). Конта ти: (067) 752-78-36 Горщи и ерамічні Конта ти: 22-56-80

для

вітів.

Деванде и, 2 шт. Конта ти: 63-70-87 Дзер ало вели е шаф . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Дзер ало, 50х70, нове. Ціна: 150 рн. Конта ти: 26-51-16, (096) 165-32-43 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80

Диван + рісло, б/в, хороший стан. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван б/в. Конта ти: 28-70-54 Диван і два рісла. Конта ти: 68-18-09 Диван товий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван товий, відмінний стан, 2.60*1.60, терміново. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 28-98-73, (097) 645-53-68 vilimec@rambler.ru Диван роз ладний, б/в. Конта ти: (096) 779-69-50 Диван, 2 рісла, б/в, в добром стані. Конта ти: 23-62-66

К точо м’я ий. Конта ти: (0980 717-85-89 К точо на хню зі столом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 373-49-99 К точо , м’я ий, на хню, б/в. Конта ти: (067) 301-29-81

Ліж о з матрацом, б/в, в хорошом стані, 195х97 см. Конта ти: (067) 662-89-69 Ліж о з нат рально о дерева. Конта ти: (068) 568-02-79 Ліж о з ортопедичним матрацом, світло о ольор Конта ти: 64-68-15 Ліж о металеве, з дерев’яними бильцями. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99 Ліж о односпальне. Конта ти: 23-20-59 Ліж о пол торне, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 68-11-14, (067) 940-62-53

Килим, нат ральний, б/в, 2х3. Недоро о. Конта ти: 24-33-77

хонний, д бовий. Конта ти: К точо 62-07-63, (067) 172-63-62

Ліж о, 1-спальне, 2-спальне. Конта ти: (098) 304-51-20

Диван, рісла роз ладні, 2 шт., б/в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 543-64-85

Килим. Конта ти: 5-42-32

К точо м’я ий, б/в. Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: 5-86-21

Ліж о 2-яр сне, б/в. Ціна: 750 Конта ти: (097) 654-43-40

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: (093) 784-14-24

Ліж о 2-яр сне, нове. Конта ти: 63-47-84, (050) 375-97-18

Диван, рісло, стіл-т мб , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 280-14-58

Килими, 2 шт. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: 28-27-91

Ліж о дерев’яне, хороший стан, дешево. Конта ти: 23-53-40

Диван, дешево. Конта ти: 62-77-94

Диван, товий з ріслом в хорошом стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван- ниж , б/в. Ціна: 450 Конта ти: 64-34-67

рн.,

Диван- ниж , рісла 2 шт., перетя н ті, б/в. Конта ти: (067) 607-78-04 Диван- ниж . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50 Диван- ниж . Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61 Диван-ліж о, + 2 рісла, стіл письмовий. Конта ти: (093) 186-78-34 Диван-ліж о, б/в, недоро о, тор . Конта ти: 5-39-81, (097) 610-76-70 Диван-ліж о, б/в. Конта ти: 28-20-04 Диван-ліж о, двоспальний. Конта ти: 63-70-87 Диван-ліж о. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Диван. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15

Диван + 2 рісла, б/в, нова оббив а. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 576-21-62

Конта ти:

Ліж о пол торне, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Диван «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 233-11-68

Диван «Малят о». Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

б/в.

Килим, нат ральний, 2х3, недоро о. Конта ти: 24-33-77

Диван-ліж о. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

стані.

м’я ий,

К хні, вітальні, шафи різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38

Дзер ало. Конта ти: 64-63-47

Диван «Малю », відмінном Конта ти: 22-19-01

Килим, 185х130. Конта ти: 62-36-07, (097) 717-96-55

Диван, б/в. Конта ти: (066) 874-36-59

Вітальню, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 337-32-45

Вітальню, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-08

Килим новий 3.50х2.30. Ціна: 250 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

рн.

Диван. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Диван. Конта ти: 68-18-09 Дивани від виробни а за низь ими цінами. Широ ий вибір, достав а, арантія. Конта ти: (097) 261-25-38 devis-mebli.com.ua Дивани. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Етажер для (095) 091-58-18

ни , б/в. Конта ти:

Жалюзі верти альні. Конта ти: (067) 394-11-31 Карнизи, б/в. Конта ти: 62-70-58 Килим 1,6х5 м, жовто- оричневі тона, новий. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Килими 1.5х2 -250 рн, 3х4 -950 рн, 2.5х3 -350 рн. Конта ти: 28-96-33

Килими, 2 шт., новий і б/в. Конта ти: 28-96-02 Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33 Килимо , 23-25-51

шт чний.

Конта ти:

Ковдри, под ш и. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Комод, б/в, світло о ольор . Ціна: 350 рн. Конта ти: 24-78-82, (067) 750-27-18 Комод, б/в. Конта ти: (097) 753-85-61

стані.

К точо м’я ий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Ліж о, 1-спальне. Ціна: 1500 Конта ти: (067) 775-48-57

К точо 23-61-88

Ліж о, 136х195, з матрацом, б/в. Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: 64-75-36, (098) 603-34-03

м’я ий,

б/в.

Конта ти:

К точо м’я ий. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99 К точо м’я ий. Конта ти: (0980 717-85-89 К точо на хню зі столом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 373-49-99

рн.

Ліж о, 2-спальне з приліж овою т мбою, світло о ольор , ла оване. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-36 Ліж о, 2-спальне, б/в. Конта ти: 22-44-81 Ліж о, 2-спальне, дерев’яне. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23

Комод. Конта ти: (096) 277-31-67

К хні, шафи- пе. Достав а та монтаж. Гарантія 3-5р. Замір дизайнера без оштовний! М’я і меблі, дивани, точ и, офісні меблі. Конта ти: (096) 687-05-66

Компле т офісних меблів. Конта ти: (050) 625-87-39

К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

Крісла м’я і, 2 шт, арний стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28

К хню, б/в, 2 м довжина, недоро о. Конта ти: 68-49-47

Ліж о, 2-яр сне, б/в, д б. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-99-16

Крісла м’я і, нероз ладні, 2 шт. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

К хню, б/в. Конта ти: 26-39-74

Крісла роз ладні, 2 шт., в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-44-29, (096) 126-68-88

Ліж о, 2-яр сне, б/в, з драбиною, нат ральне дерево, 1.48х70х1.80. Ціна: 800 рн. Конта ти: 26-33-79

К хню, б/в. Конта ти: 62-83-06

Комод, для білизни, полірований. Конта ти: (096) 687-21-98

Крісла, 2 шт. Конта ти: 63-66-15 Крісла, 2 шт. Конта ти: (097) 078-71-79 Крісла, 2 шт. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15 Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 26-07-79, (067) 950-17-97

К хню, б/в. Конта ти: 60-84-61

К хню, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09 К хню, недоро о, б/в. Конта ти: (097) 2089-92-31 К хонний точо ; стіл роз ладний, лавоч и, стільці, терміново, дешево Конта ти: 64-87-85

Крісла, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09 стані.

Килим 2х3, НДР. Конта ти: 28-61-44,

Крісла, м’я і, в хорошом Конта ти: 28-70-54

стані.

Килим 2х3. Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-78-88

Крісло роз ладне, зр чне, майже нове. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 284-50-62

Килим 2х3м. Конта ти: 28-61-44

Диван, 2 рісла, б/в, дешево. Конта ти: (067) 360-14-05

Килим оричневий, 3х4. Ціна: 350 рн. Конта ти: 63-07-35, (096) 768-23-53

Крісло-ліж о, від м’я ої частини «Міраж», зелено-золото о ольор . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 61-51-64, (067) 335-60-18

Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 467-88-25

Килим нат ральний 2х3. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

Крісло-ліж о, недоро о. Конта ти: 64-47-99, (096) 936-94-56

Ліж о «Н абест». Ціна: 2000 Конта ти: (067) 983-37-22

.о.

Ліж о 1-спальне, і дві приліж ові т мбоч и, дешево. Терміново. Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-07-45, (067) 771-40-41 Ліж о 2-спальне, 140х200, б/в. Ціна: 880 рн. Конта ти: 62-42-70, (067) 951-33-03 Ліж о 2-спальне, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35 Ліж о 2-спальне, трильяж, 2 т мбоч и, олір світлий, арний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-39-28, з 18.00

Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

Матрац ортопедичний, Чер аси, 2х90х26. Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: (097) 280-17-60 Матрац протипролежневий. Конта ти: 26-18-49, (097) 865-72-29

Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, нове. Конта ти: (067) 831-31-15

Матрац, 2-спальний. Ціна: до овірна, Конта ти: 61-88-98, 62-22-67

Ліж о, 2-яр сне, д бове. Конта ти: 24-98-10, (067) 939-77-04

Матрац, б/в, 2х1.6, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-18-15

Ліж о, 2-яр сне, нове. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 654-43-40

Матраци ватні. Конта ти: 28-22-30

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (097) 654-43-40

Ліж а, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Ліж о з нат рально о дерева. Конта ти: (068) 568-02-79

Матрац, 2-спальний, 1.98х1.60. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-22-67

Ліж а, 2 шт, б/в. Конта ти: 62-70-58

Ліж а, б/в, з матрацами. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Ліж о з матрацом, б/в, в хорошом стані, 195х97 см. Конта ти: (067) 662-89-69

Ліж о, 2-яр сне, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 508-14-06

Крісла, 2 шт., м’я і, відмінном стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 440-85-58

Крісла, 2шт., роз ладні. Конта ти: (098) 476-11-86

Ліж о дитяче, д бове, 2 ш хляди. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 585-61-28

Матрац ортопедичний, б/в, 6 ро ів, 1.35 х 1.95. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 908-34-37

Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (097) 654-43-40

Ліж а, 2 шт., недоро о. Конта ти: 63-60-62

Ліж о дерев’яне. Ціна: 250 рн Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09

Матрац ортопедичний, Конта ти: 62-77-94

Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Крісла, 2 шт., роз ладні, синьо о ольор . Ціна: по 1000 рн. Конта ти: (096) 371-93-44

рн.

Ліж о, 2-спальне, з матрацами, в хорошом стані. Конта ти: (067) 741-29-42

Крісла, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-20-04

Крісла, м’я і, в хорошом Конта ти: 28-70-54

Килим 2.4х1.7, нат ральний, б/в. Конта ти: (067) 647-70-60

К точо м’я ий, в хорошом Конта ти: (097) 449-39-90

Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07

Ліж о, б/в, 87х1.90. Ціна: 120 рн., тор . Конта ти: 22-36-95, (096) 237-52-98 Ліж о, б/в, з матрацами. Ціна: 700 рн. Конта ти: (036) 245-08-68 Ліж о, б/в, з матрацом, недоро о. Конта ти: 62-70-58 Ліж о, б/в. Конта ти: 26-95-27, (096) 279-46-74 Ліж о, д бове. Ціна: 1500 Конта ти: (097) 585-61-28

рн.

Ліж о, з о осовим матрацом, в хорошом стані. Конта ти: 5-39-75 Ліж о, оричнево о ольор , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 64-16-18 Ліж о, металеве, б/в. Конта ти: 28-22-30 Ліж о, недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82

Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/ в. Конта ти: 63-61-67 Матраци ортопедичні, б/в. Конта ти: (096) 914-31-52 Матраци ортопедичні, різних розмірів. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86 Матраци ортопедичні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Матраци ортопедичні. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067) 992-21-56 Меблі б/в, радянсь о о вир-ва, хороший стан, самовивіз, терміново, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 276-52-78 Меблі в офіс, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61 Меблі хонні, б/в. Ціна: 200 Конта ти: (063) 780-03-19

рн.

Меблі МДФ ванн імнат , недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 486-69-38 Меблі на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net


24

№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

Стіл омп’ютерний. Конта ти: (096) 277-31-67

Стіл-т мб , новий. Ціна: 280 Конта ти: 23-41-22

Стіл ж рнальний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-82-81

Стіл-т мб , стіл письмовий, 1-т мбовий, новий. Конта ти: 23-49-93, (097) 898-47-50

Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22

Стіл ж рнальний, пенал. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87

Стіл-т мб . Конта ти: (067) 416-51-80

Стіл ж рнальний. Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80

Меблі т ристичні: стіл, 4 стільці. Конта ти: 24-07-40, (096) 140-90-25 Меблі ванн імнат . Конта ти: 22-20-78, 68-40-00

МЕБЛІ, Б/В (ДИТЯЧА, СПАЛЬНЯ, ВІТАЛЬНЯ), ДИВАН ТА М’ЯКЕ КРІСЛО. КОНТАКТИ: (050) 588-48-11 Меблі, б/в, Німеччина, недоро о. Конта ти: 5-66-74, (068) 569-97-59 Меблі, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 102-53-19 Меблі, б/в. Конта ти: 62-70-58 Меблі, б/в. Конта ти: (096) 468-52-56 Меблі, б/в: м’я а частина, столовий стіл, стін . Конта ти: (098) 445-59-00 Міні-диван «Дельфін», недоро о. Конта ти: 5-82-81, (050) 375-01-72 Набір хонний: стіл + 4 стільці. Новий. Конта ти: 43-37-42 Набір хонний:стіл + 2 рісла, б/в. Конта ти: (093) 651-08-46 Наматрацни и. Конта ти: 40-01-30, (050) 313-00-19, (067)992-21-56 Палас. Конта ти: 22-53-27 Парт

чнівсь

Пенал 26-50-95

. Конта ти: 62-22-10

хонний, б/в. Конта ти:

Передпо ій з антресоллю. Ціна: недоро о. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14 Передпо ій, б/в, світло о ольор . Ціна: 1200 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50 Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підстав під телевізор. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96 Под ш и, 3 шт., 60х60 см. Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-05-56, (067) 8436485 Под ш и. Конта ти: 63-72-95 Полиці д бові, 350 рн/шт Конта ти: 28-96-33 Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80 Полицю навісн . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Полич и нижні, 2 шт., б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54 Прилав и під с лом, 3 шт., недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 П фи . Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 П фи и: 2 залізні - 55 рн, 2 м’я их - 95 рн/шт. Конта ти: 28-96-33 Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92 Се цію від стін и, шаф з антресоллю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 62-96-21 Сервант 1.2х1.6. Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

рн.

Сервант 1х1.3. Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 375-36-70

Спальню «Світано ». 61-06-04, (067) 362-59-16

Конта ти:

Спальню, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 62-67-62

стані,

Спальню, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-63-15, (097) 163-41-00 Спальню, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Спальню, б/в. Конта ти: 28-17-47, (097) 576-24-47 Спальню, б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Спальню, Німеччина, без шафи. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42 Спальню, світл , б/в. Конта ти: (098) 225-06-38 Спальню, темно- оричневий олір, 2009 р.в. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 63-24-88, (097) 155-54-77

рн.

Сервант, 2 шт., б/в. Конта ти: (067) 607-78-04 Сервант, б/в, 2 шт. недоро о. Конта ти: 23-30-61, (096) 614-54-60 Сервант, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-49-11

однот мбовий.

Стін «А ат», б/в, полірован , темно- оричево о ольор , терміново. Конта ти: (097) 305-82-82

Стіл письмовий, 1-т мбовий. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82

Стін «А ат», б/в. Конта ти: (098) 464-00-79

Стіл письмовий, 2-т мбовий. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-47-69, (096) 295-02-76

Стін «А ат», б/в. Конта ти: 62-28-44, (067) 907-42-39

Стіл письмовий, б/в, 1,35-62 см, в хорошом стні, дешево. Конта ти: 28-40-24, (093) 794-11-93

Стін «А ат», в хорошом стані. Конта ти: 61-08-22, (096) 303-49-50

Стіл письмовий Конта ти: 23-20-59

Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Стін «А ат», недоро о. Конта ти: 64-07-67, (067) 963-50-88 Стін «А ат». Ціна: 1000 Конта ти: (096) 540-73-91

рн.

рн.

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 68-12-56, (098) 669-86-04

Спальню. «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (096) 648-17-77

Стіл письмовий, в хорошом недоро о. Конта ти: 26-81-73

стані,

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 62-39-66

Стіл б/в, роз ладний, хорошом стані + 6 стільчи ів. Ціна: 430 рн. Конта ти: 28-49-78

Стіл письмовий, дешево. Конта ти: (0980 301-66-59

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 22-68-21

Стіл письмовий, темний, полірований. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51

Стін «Костопіль», арном стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 919-60-23

Стіл письмовий. Конта ти: 5-48-86

Стін «Прем’єр», недоро о. Конта ти: 60-84-61

Стіл б/в, с часний, мало абаритний, роз ладний, олір «вільха». Конта ти: 22-78-78 Стіл д бовий, 4 стільці. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

Стіл письмовий. Конта ти: 28-27-91

Стіл д бовий, б/в. Конта ти: 26-50-95

Стіл письмовий. Конта ти: 22-44-58

Стін «Сми а», 4 м, нат ральний шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Стіл ж рнальний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-82-81

Стіл письмовий. Ціна: 80 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

Стін «Сми а», в хорошом Недоро о. Конта ти: 63-29-40

Стіл ж рнальний, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Стіл під телевізор, оричнево о ольор . Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Стін «Юніор», б/в, 3,9 м. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-76-16

Стіл ж рнальний, можна під телевізор. Конта ти: (097) 955-59-39

Стіл роз ладний, б/в. Конта ти: (096) 516-51-18

Стін без шафи. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Стіл ж рнальний, пенал. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87

Стіл роз ладний. Конта ти: 5-48-86

Стіл ж рнальний. Конта ти: (096) 277-31-67

Стіл розс вний, полірований, відмінний стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 405-71-53

Стін в дитяч імнат із чотирьох предметів. Конта ти: 24-27-65, після 16.00

Стіл ж рнальний. Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80 Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.

Стіл ж рнальний. Конта ти: (050) 837-43-42, Стіл омп’ютерний, ДСП, ширина - 90 см,, висота - 76 см. Ціна: 230 рн. Конта ти: (067) 196-75-07 Стіл омп’ютерний, новий. Конта ти: 5-44-30 Стіл омп’ютерний з т мбою. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стіл омп’ютерний, новий, недоро о. Конта ти: 24-54-37, (097) 741-89-28

Сервант, 1.5х1.30 Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

Стін «А ат», б/в, 4 се ції +2-дверна шафа. Ціна: 1500 рн, тор . Конта ти: 24-21-92, (067) 289-72-26

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 400 Конта ти: (098) 078-04-44

Сервант, б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Сервант 1х1.3. Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 375-36-70

Стільці, роз ладні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Спальню. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Сервант, б/в. Конта ти: 26-50-95

рн.

Стіл письмовий однот мбовий, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (066) 204-24-25, (097) 671-36-54

Стільці, б/в. Конта ти: (067) 284-98-16

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 23-36-37

Стіл омп’ютерний, товий з т мбою, полицями. Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00

Сервант 1.2х1.6. Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

Стіл офісний, 2 шт., б/в, в задовільном стані. Ціна: 80 рн./ шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Стільці, 6 шт. Ціна: 1200 рн./6 шт Конта ти: 28-96-33

Спальню. Конта ти: 63-39-54, (093) 658-97-61

Сервант, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 375-49-11

Серванти, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 780-03-19

Стіл хонний. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87

Стільці, 6 шт, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

Стін «А ат». Конта ти: 5-67-21, (067) 272-44-50

Стіл омп’ютерний, з настав ою, 1.12х1.70м. Конта ти: (097) 868-83-84

Сервант. Конта ти: 22-78-12

Стіл хонний, олір світлооричневий, хороший стан, 60х90 см. Конта ти: 23-07-85

Стільці, 4 шт. Конта ти: (099) 058-67-37

рн.

Сервант, б/в, 2 шт. недоро о. Конта ти: 23-30-61, (096) 614-54-60

Сервант. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30

Стіл хонний, зі стільцями. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 100 Конта ти: 28-62-63

Стіл омп’ютерний, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-08-31

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Стільці напівм‘я і зі спин ою, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Стіл письмовий, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 64-58-81, (093) 747-99-88

Сервант, 2 шт., б/в. Конта ти: (067) 607-78-04

Сервант, світлий, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-44-32, (097) 248-36-71

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64

Спальні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

рн.

Сервант, б/в. Конта ти: (067) 422-51-88

Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Стіл омп’ютерний. 23-52-84

Стіл омп’ютерний відмінном стані, 145х60х90. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Сервант, 1.5х1.30 Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

Конта ти:

Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Спальню світло о ольор , (нат ральний д бовий шпон). Ціна: 4000 рн. Конта ти: 23-46-00

Стіл-т мб . Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-61-88 (067) 764-51-39 Стільці вели і м’я і. Конта ти: (050) 576-30-96, (097) 449-18-99

Стіл ж рнальний. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22

рн.

Спальний омпле т: шаф , т мбоч и, ліж а, трюмо. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (067) 285-69-29

Спальню «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (098) 837-30-97

Стіл-т мб . Конта ти: (096) 277-31-67

Стіл ж рнальний, можна під телевізор. Конта ти: (097) 955-59-39

Стіл ж рнальний. Конта ти: (096) 277-31-67

Меблі офісні в стилі «ретро», б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

рн.

Стіл письмовий. Конта ти: 28-08-00

Стіл розс вний, полірований, відмінний стан. Конта ти: 62-07-36, (067) 707-48-56

стані.

Стін в зал. Конта ти: 5-62-09, 097 866-41-08 Стін в хорошом стані, Костопіль. Конта ти: 62-22-67, 61-88-98

Стіл вітальню, стільці 6 шт., б/в, ла овані. Конта ти: (067) 607-78-04

Стін в хорошом стані. Конта ти: (066) 413-20-14, (098) 629-21-75

Стіл, 1-т мбовий, оричневий, полірований. Конта ти: 28-14-73

Стін дерв’ян , 3 м. Конта ти: (097) 654-43-40

Стіл, б/в, відмінном стані, 1.7х58х62. Конта ти: 5-82-81, (098) 071-56-33

Стін дитяч «Юніор», 3 м. Телефон вати з 18.00. Конта ти: 68-05-57, (067) 185-74-06

Стіл, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Стіл, в хорошом стані. Конта ти: (067) 647-70-60 Стіл, оричневий, б/в. Конта ти: 24-09-71 Стіл, під телевізор із ш хлядою та полицею. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50 Стіл, с часний, роз ладний, мало абаритний. Конта ти: 22-78-78 Стіл- ниж . Ціна: 100 рн. Конта ти: 64-58-81, (093) 747-99-88 Стіл-парт для чнів почат ових ласів. Конта ти: 23-28-06

Стін дитяч , 3 м, вільха, Польща. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (066) 110-54-78 Стін дитяч , в хорошом стані. Конта ти: 22-63-57, (096) 799-73-66 Стін з антресолями. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68 Стін з дерева, 4.5 м, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 576-21-62 Стін меблев , б/в, в хорошом стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (095) 502-83-19 Natalochka_6@ukr.net Стін полірован , нат ральне червоне дерево, в хорошом стані. Конта ти: (096) 477-22-81


№`30 вiд 10 серпня 2011 ро

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ ІНТЕР`ЄРУ

25

Т мб під телевізор. Конта ти: (050) 837-43-42, Т мб під телевізор. Конта ти: (067) 384-32-60 Т мб під телевізор. Ціна: 200 Конта ти: (098) 078-04-44

рн.

Т мб з мий ою, хороший стан, світло о ольор , терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 947-39-32 Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.

Т мб нов с часн , на олесах. Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-39-78 Стін полірован , темн , 3,5 м, б/в. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01

Стін с часн , хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-35-25, (067) 360-14-39

Стін , відмінном стані, с часн , довжина 180 см. Конта ти: (067) 916-46-27, (050) 446-79-42

Стін відмінном стані. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Т мб під телевізор, б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: 62-15-69

Шаф металев . Конта ти: (099) 240-96-81

Шаф , 3-дверн з антресолями, б/в, недоро о. Конта ти: 68-49-47

приліж ов . Конта ти: 23-46-00

Шаф , 2-дверн , б/в, з антресолями, 2.2х0.9х0.6. Конта ти: 23-37-67, (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

Шаф , б/в, оричнево о ольор , без антресолі. Конта ти: (067) 853-21-20

Стін , вітальню, 2.5 м., в хорошом стані, б/в. Конта ти: (067) 339-92-75

Т мб , 106 см. Конта ти: (097) 692-62-26

Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Стін , 180х180. Ціна: 600 рн. Конта ти: 61-87-06, (093) 926-82-36

Стін , хороший стан, б/в. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39

Ф рніт р меблев , омпле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Шаф , 2-дверн , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 446-25-72

Стін , 2,15х1,92 м. Ціна: 600 Конта ти: (067) 285-69-29

Стін , чорно о ольор , Польща. Конта ти: (097) 119-15-19

рн.

Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 26-50-95 Т мб

Частин м’я «Баєр», + 2 рісла, в добром стані. Ціна: 2500 рн., тор . Конта ти: 26-82-60

Шаф , 2-дверн , з антресоллю. Конта ти: 23-15-26, (097) 549-57-06

Стін , 2.30х2.70, ольоровий шпон. Конта ти: (098) 314-21-86

Стін , чорно о ольор . Конта ти: (067) 972-88-77

Стін , 3.4 м., б/в. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32

Стін , шаф тридверн , стільці. Конта ти: (067) 506-39-69

Частин м’я , б/в, відмінний стан, диван, 2 рісла. Ціна: 2880 рн. Конта ти: 64-73-36, (097) 110-07-30

Шаф , 3-дверн з антресоллю, нат ральний, д бовий шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Стін , 4,5 м, полірован . Конта ти: 62-95-92

Стін . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Частин м’я , б/в, відмінном стані. Конта ти: 63-66-15, (067) 895-08-64

Шаф , 3-дверн з антресолями, б/в, недоро о. Конта ти: 68-49-47

Стін , 4.5 м, ін р стація, червоне дерево, шпон. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Стін

. Конта ти: 61-88-98, 62-22-67

Стін

. Конта ти: (067) 673-17-59

Частин м’я , диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

Шаф , 3-дверн , 2.29х1.50 Конта ти: (097) 692-62-26

Стін , 4.5 м., Дніпропетровсь , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 647-70-60

Стін . Конта ти: 22-42-39, (050) 837-43-42,

Частин м’я . Конта ти: 5-38-70, (067) 647-70-60

Шаф , 3-дверн , б/в, в хорошом стані, б/в. Конта ти: 22-75-08, (067) 358-86-86

Стін , б/в, 2-дверн шаф , се ретер з антресоллю, столи під телевізор і ж рнальний стіл. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-94

Стін . Конта ти: 25-29-22, (097) 862-86-03

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-40-85, Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 375-82-28 Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 5-59-31 Стін , б/в, вир-во Німеччина. Ціна: недоро о. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14

Стін

. Конта ти: 23-29-22

Столи ж рнальний з баром. Конта ти: (097) 909-74-15

Частин м’я , б/в, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 24-75-59

Шаф , 3-дверн , з антресолями, світл , б/в. Конта ти: 23-38-33

Тахт , хороший стан, 200х80. Конта ти: (098) 579-76-41

Частин м’я , б/в, с часний дизайн, недоро о. Конта ти: (067) 775-48-57, (050) 622-21-41

Шаф , 3-дверн , світло о ольор . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50

Тахт , б/в, оричнево о Конта ти: 64-16-18

Тахт . Конта ти: 64-29-08, (097) 349-65-65

Трильяж з т мбоч ами, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 63-72-95

Стін , б/в, темно-вишнево о ольор , с ладається з семи предметів, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-10-03, (098) 056-53-34

Трильяж, 2 т мби. Недоро о. Конта ти: 61-05-52, (067) 418-04-00 Трильяж. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Трильяж. Конта ти: (097) 333-16-16 Трюмо з 2 приліж овими т мбами, в хорошом стані, б/в. Конта ти: 24-24-23

Стін , б/в, хороший стан. Конта ти: 22-58-26, (066) 131-74-56

Трюмо з дзер алом. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Трюмо. Ціна: 250 23-28-06

Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39

Трюмо. Конта ти: 24-49-07

Стін

, б/в. Конта ти: (098) 445-59-00

Стін , б/в. Конта ти: 28-14-98, (068) 893-76-64 Стін , б/в. Терміново. Недоро о. Конта ти: 68-18-24, (067) 359-07-50

рн.

рн. Конта ти:

Трюмо. Конта ти: (098) 105-51-18 Трюмо. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51 Трюмо. Конта ти: 22-44-58 Трюмо. Конта ти: (098) 991-28-39 Трюмо. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

Стін , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (068) 893-76-64

Т мби під мий и різних розмірів, недоро о. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38

Стін , недоро о. Конта ти: 28-34-93, (097) 759-14-15 Стін , недоро о. Конта ти: (093) 143-41-70, (098) 716-62-82 Стін , нов , неполірован , під оріх. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-55-27, після 18.00 Стін , Польща, б/в, в хорошом стані, темно о ольор , 3.30м. Ціна: 2500 рн., тор . Конта ти: (067) 794-97-54 Стін , Польща, чорно о ольор , в хорошом стані. Конта ти: 26-09-44, (097) 119-15-19

Т мби, 2 шт, світло о ольор , відмінном стані. Конта ти: 63-39-28, (093) 220-90-58

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 5-59-31 Стін , б/в, вир-во Німеччина. Ціна: недоро о. Конта ти: 63-05-04, (097) 205-76-14

, б/в. Конта ти: (096)

Шаф , б/в, в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: 23-63-20, (097) 286-78-09

Частин м’я , б/в. Ціна: 500 Конта ти: (097) 777-50-44

рн..

Частин м’я , в хорошом стані, б/в. Конта ти: (098) 479-57-32 Частин м’я , диван і 2 рісла, недоро о. Конта ти: 68-18-09 Частин м’я , м’я ий точо . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99 Частин м’я 62-14-45

, недоро о. Конта ти:

Частин м’я . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Частин м’я , диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50 Частин м’я . Конта ти: 5-38-70, (067) 647-70-60 Частин м’я : диван і 2 рісла. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-18-09 Частин м’я : рісло та товий диван, б/в, хорошом стані. Конта ти: 23-54-65, (097) 115-48-60 Частин м’я 464-00-79

.

Конта ти:

(098)

Частин м’я . Конта ти: 62-14-45, (067) 336-78-82

Шафи- пе на замовлення. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22

Т мбоч

(050)

. Конта ти: (068) 568-02-81

Т мб для вз ття з віша ом. Ціна: 70 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

Т мб ла ован . Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33

рн.

Т мб нов с часн , на олесах. Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-39-78 Т мб під телевізор, б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: 62-15-69 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 26-50-95 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 23-15-26, (098) 712-72-45 Т мб під телевізор, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (098) 078-04-44

Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81

Т мб під телевізор, недоро о. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68

Стін

Т мб під телевізор. Конта ти: 2-61-25

, б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-69

Частин м’я 273-30-69

Т мбоч , б/в. 269-41-76

Т мб з мий ою, хороший стан, світло о ольор , терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 947-39-32

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 375-82-28

Шаф , 3-дверн . Конта ти: (067) 985-80-13

Частин м’я : диван, 2 рісла, відмінний стан. Ціна: 2780 рн. Конта ти: 64-73-36, (097) 110-07-30

Стін , т мб під телевізор, шаф , 2-дверн . Конта ти: (093) 784-14-24

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-40-85,

, б/в. Конта ти: (098)

Т мбоч на олесах, розмір 60x40x40 cм., 3 вис вних ящи а. Ціна: 320 рн. Конта ти: (067) 363-27-51 Конта ти:

Шаф , 3-дверн , темно о ольор , ла ован . Конта ти: 22-53-36, (067) 358-31-59

Частин м’я 445-59-00

Частин м’я : диван 3-місний + 2 рісла. Ціна: 14500 рн. Конта ти: (050) 563-74-99

Т мб для ни , 133х70х30. Конта ти: 28-71-14

Стін , б/в, 2-дверн шаф , се ретер з антресоллю, столи під телевізор і ж рнальний стіл. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-94

Конта ти:

Т мбоч и 2 шт, + трюмо, б/в, відмінном стані. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

б/в.

Стін , світл , полірован , Конта ти: 28-88-40

Частин м’я , б/в. 24-04-43, (097) 955-59-39

Частин м’я . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 322-26-36

Трюмо. Конта ти: (067) 745-32-10

Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: (096) 542-06-76

Стін , оричнево о ольор , 2005 р.в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 63-24-88, (097) 155-54-77

Шаф , 3-дверн , оріх. Конта ти: (097) 475-87-05

ольор .

Таб рет и. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Стін

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Шаф , 3-дверн , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-09-16

Шаф , 3-дверн , з антресолями, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-04-73, (096) 684-82-53

Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (0332) 78-72-74

, б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-69

Частин м’я : рісло та товий диван, б/в, хорошом стані. Конта ти: 23-54-65, (097) 115-48-60 Частин м’я відмінном стані, диван, 2 рісла. Ціна: 2880 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01

Частин м’я : диван і 2 рісла. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-18-09

Шаф , 2-дверн . Конта ти: 26-08-76

Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Шаф 1-дверн , з антресоллю. Конта ти: 63-29-58, 5-90-51 Шаф 3-дверн , з антресоллю. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07 Шаф для вз ття 90 см., д бовий шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07 Шаф для одя , 3-дверн , б/в. Конта ти: 64-21-81, (096) 860-66-88 Шаф для одя , 3-дверн . Конта ти: 23-36-37 Шаф для одя , б/в, біло о ольор . Конта ти: 63-76-02, (096) 230-35-60 Шаф для одя , б/в. Конта ти: (095) 699-68-59 Шаф д бов , старовинн , в хорошом стані. Конта ти: 63-70-87 Шаф ниж ов , сервант. Конта ти: 22-44-58 Шаф ла ован з антресоллю, б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Шаф , 2-дверн , б/в. Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Шаф , 2-дверн , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 446-25-72 Шаф , 2-дверн , з антресоллю. Конта ти: 23-15-26, (097) 549-57-06 Шаф , 2-дверн . Конта ти: 26-08-76 Шаф , 3-дверн з антресоллю, нат ральний, д бовий шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

Шаф , б/в. Конта ти: (099) 362-97-18 Шаф -сервант, в хорошом недоро о. Конта ти: 5-59-31

стані,

3.1.2. К плю Диван до 300 440-85-58

рн. Конта ти: (096)

Диван-ліж о. Конта ти: 24-90-28 Крісло- ачал . Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Крісло-ліж о, в хорошом Конта ти: (067) 989-85-10

стані.

Ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 475-87-05 Ліж о- олис , дерев’яне, недоро о. Конта ти: 45-04-53, (097) 645-21-10 Матрац з поролон , б/в, 1-спальний. Конта ти: (067) 382-17-41 Стіл-т мб , білий. Конта ти: 28-88-40 Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 28-33-75, (096) 300-26-05

3.1.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097)868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 Ви отовлення меблів. Вели ий вибір матеріалів, достав а, дизайн, встановлення, арантія, я існо. Конта ти: (03622) 5-88-23, (098) 571-93-39

ВИГОТОВЛЕННЯ КУХОНЬ «ВІТАЛ» ПІД ЗАВОДСЬКІ СТАНДАРТИ З ФАСАДАМИ МДФ. ЦІНА: ВІД 1400 ГРН./ПОГ. М. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84 WWW. VITAL06.OKIS.RU ВИГОТОВЛЕННЯ ШАФ-КУПЕ: «КОМАНДОР», «ВІТАЛ», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.RU Стіл письмовий, б/в, (подар ю). Конта ти: (067) 416-51-80

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», «ВІТАЛ»: 1.2 М - 1655, 1.5 М - 1900 ГРН, 1.8 М - 2150 ГРН, 2.4 М - 2680 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU


26

№`30 вiд 10 серпня 2011 ро


34

№30 від 10 серпня 2011 ро Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru

Посл и перевезення вантажів. Роз лян

Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамАЗ ( ороб а, ред тор, диференціал). Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Короб до а/м КамАЗ, без делітеля. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30 Ворота аражні, металеві, 2.5х1.90. Конта ти: 26-87-92 Мерседес 208Д по запчастинах. Конта ти: (067) 113-81-55

Сидіння. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Мерседес-Бенц МБ-100, по запчастинах, 2.4 диз. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

С ати зимові, 165х70, Р14. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 454-84-72

Міст до мотоци ла «Урал», в хорошом стані. Конта ти: (097) 214-12-94 Міст задній до а/м Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 Міст задній. Конта ти: (097) 480-92-29 Мітц біші, різні моделі, запчастини. Конта ти: (093) 051-31-88 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 297-99-13 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 989-76-78

С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62 С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86 С ло заднє, переднє, рила, апот до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79 С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стій и передні, нові, до а/м Тойота Кемрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стріч и ободові. Конта ти: 62-16-22

Мости задні, до а/м ГАЗ-53, 52, радіатор, новий. Конта ти: (098) 329-85-05

Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Мотор до мотобло а «Білор сь» УД-1, М-1. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 396-55-26

Установ азов «Євро 3», недоро о. Конта ти: (098) 433-70-07

Напівпричіп ОДАС 93/70, 1998 р/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-00-89 Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10 Опель Кадет, на запчастини. Конта ти: (099) 740-96-97, (093) 870-29-70 Опель Кадет, по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10 Опель Оме а, седан, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (093) 500-40-97

Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Фар оп до а/м А ді. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 388-08-19 2-bratana@mail.ru Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Переривач до ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 701-16-36

Прилад «Вільні р и» для мобільно о телефон , вир-во Іспанія, для б дь-я ої машини. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60 Причіп «С іф». 625-87-39

Конта ти:

(050)

Причіп СКІФ, новий, в хорошом стані, власни . Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 827-60-31

Фар оп до Т-4, 2001 р.в. Конта ти: 2087-21, (098) 837-51-60 Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Фар передню, прав до а/м Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

4.7.2. К плю

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, • Ерпз можливо без до ментів. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Ба паливний Т2 Дизель. Конта ти: (097) 480-92-29 Барабан альмівний «РАБА», 12-шпильо . Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25 Г м до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м Р-14С. Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Дах металевий до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 151-51-77

Дви н до а/м ЗАЗ 1102 1,1 не ільзований, арном стані, за помірн цін . Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86 Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18 Дис и до а/м Мерседес. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (063) 422-85-85 katalizatory@ukr.net www.katalizatory.ho.ua Колеса, 2 шт, б/в в хорошом стані Р13 165х70. Конта ти: (067) 295-30-14 К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81 К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93

Причіпи до нових а/м. Конта ти: (096) 121-72-76

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81

Фор оп до Фольцва ен, ніверсальний. Конта ти: (067) 975-81-02

Мости до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 768-08-96

Рено Мастер, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 360-16-19

Форс н и «Бош», до а/м Мерседес Віто Спринтер на дви н 2.2 cdi, б/в, недоро о. Конта ти: (091) 965-26-48

Опалювач а/м «Вебасто» до мі роавтоб са Мерседес. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83

Радіатор системи охолодження «Урал-4320». Конта ти: (067) 362-89-86

Шини R14, 4 шт. + металеві дис и + овпа и, хороший стан. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (063) 307-07-43 marchuk3@ukr.net

Салон ш іряний від автомобіля Пежо 605 1990р., олір беж. Конта ти: (097) 972-01-09

Конта ти:

(098)

Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 28-70-54 Сидіння подвійне з т мбою від ЛТ-35. Конта ти: (067) 369-59-00

Шини, чохли до а/м ВАЗ. Конта ти: (095) 699-68-59

Сидіння подвійні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Ш и н и . Ціна: 250 23-57-64

рн. Конта ти:

Ворота се ційні аражні, промислові. Конта ти: 45-10-10, (067) 379-35-17 Ворота се ційні аражні. Конта ти: 45-55-05, (067) 363-82-71 Ворота се ційні. Конта ти: 62-32-54, (067) 382-18-66 Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07 Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64 Пар ан, ворота, хвірт , б/в. Конта ти: 62-74-63 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Транспортні послуги

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Ресори передні. 329-85-05

Ворота аражні, металеві. Конта ти: (067) 382-03-94

Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96 С ати до а/м ГАЗ, ЗІЛ, КамАЗ, та запчастини б/в, та нові. Конта ти: (067) 363-10-14

4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавто• б сом Форд-Транзит, 8 чол. +

вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85

Автоперевезення по всій • території У раїни та Європи. Шен ен віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

всі пропозиції. Конта ти: (096) 956-59-53

Вантажні перевезення по У раїні до 5 тонн. Конта ти: (067) 495-36-22, (050) 435-02-50

пневмохід. Конта ти: (098) 503-13-50, (050) 178-88-20

• Мерседес 814, вантажнопідйомність 6 тонн, ф р он, форма

Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56 Мопед Хонда ДІА 2009 р.в. Конта ти: (067) 923-53-64 Мопед, або обміняю. Конта ти: (067) 850-61-99

Мотоци л «М равєй-2». Конта ти: (066)866-75-91

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14

Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

4.10.2. Попит ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКА ТА ВЛАСНИКІВ МАРШРУТНИХ ТАКСІ АБО АВТОБУСІВ З МІСЬКИМИ МАРШРУТАМИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ. КОНТАКТИ: (0332) 28-17-08

Мото, велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам

Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69

Вантажні перевезення Мерседес • 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и,

Мопед «Сімсон», Німеччина., 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

Автопосл и автомобілем КамАЗ, 13-20 тонн, самос ид. Ліц. Серія АВ № 532203 видана 14.04.2010р. Конта ти: (067) 886-83-18

та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55

Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69

Велосипед «Аист», Білор сія. Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-39-25, (097) 605-78-84

Вантажні перевезення а/м Пежо, • до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст

Мопед «Сімсон», 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39 (067) 984-70-13

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

№30 від 10 серпня 2011 ро

Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48

Велосипед ірсь ий, Німеччина. Конта ти: (067) 776-26-09 Велосипед 766-26-09

ірсь ий. Конта ти: (067)

Велосипед дорослий, Конта ти: (096) 281-62-79

с ладний.

Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед, «Гер лес», дорожній, з ороб ою передач, амортизатори, Німеччина, тор . Ціна: 1200 рн., Конта ти: 64-08-36, (097) 805-63-14

Моторолер «Мо і ». 24-45-94, (067) 429-29-34

Конта ти:

Мотоци л «ІЖ-Юпітер 4-К», пробі 3 тис. м. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Мотоци л «Хонда», 125 б.см, 1995 р.в. Можливий обмін. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13 Мотоци л «ЯВА 350» 12 В., апремонт. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (068) 226-09-65 Мотоци л «Ява» 350-12В1. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 575-77-12

Мотоци л ІЖ Юпітер-5, в хорошом стані, є до менти. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 167-34-95 Мотоци л Іж-Планета 5, в арном стані. Конта ти: (096) 802-77-09 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-1036 на запчастини. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л, 1990 р.в. Ціна: 2000 Конта ти: (097) 720-29-97

рн.

Мотоци л, чорно о ольор . Конта ти: (067) 772-25-36 Мотоци л. Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-44-24, (097) 252-98-37 Мотоци ли: Іж-Планета-3, К-750, Урал, Мінсь . Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци ол «Днепр 11», в робочом стані. Ціна: 3200 рн. Конта ти: (099) 441-30-06 Мотоци ол МТ 16 з вед чою оляс ою. Ціна: 350 .о. Конта ти: (067) 925-80-30 Пар моста вед чо о до мотоци ла МТ. Ціна: 150 .о. Конта ти: (067) 925-80-30 Мотоци л Іж-Планета 5, в арном стані. Конта ти: (096) 802-77-09 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-1036 на запчастини. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 С тер «Піатджіо Ліберті», Італія, 2004 р.в., сірий металі , 50 б.см, 4-та тний, 2-місний. Ціна: до овірна, Конта ти: (099) 220-51-21, (098) 259-43-16 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер в неробочом стані. Конта ти: (067) 103-03-98 С тер, «Хонда-Діо-18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55

оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 965-34-91, (099) 346-86-56

Велосипед, «Т рист», б/в. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99

Перевезення приватні, ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тон вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (050) 086-67-68

Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

4.11.2. К плю

Велосипед, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Велосипед, б/в, від 4-6 ро ів. Конта ти: 28-88-20

Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31

Велосипед, б/в. Конта ти: (096) 353-49-12

Посл и автомобілем: Мерседес, • ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 АВТОПОСЛУГИ, РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 5-20-03, 43-65-41, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОНН, 13 КВ.М., ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО). КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25 Перевезення м/а Мерседес ЛТ, до 3 тонн. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 982-83-67 andrik74@ukr.net

Велосипеди дитячі, б/в, від 3 до 8 ро ів, відмінном стані. Конта ти: 26-37-35, (050) 339-24-03 Велосипеди на запчастини. Конта ти: (097) 118-95-74 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди. Німеччина. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Дви н до мотоци ла К -750. Конта ти: (097) 471-56-61 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

С

Мопед в неробочом (098) 594-62-18

ментів.

Мотоци л «ІЖ Планета-5», червоний, з до ментами, б дь-я ий стан, недоро о. Конта ти: (098) 891-35-01 Мотоци л Іж Планета-3, без до ментів. Конта ти: (096) 204-40-58 Мотоци л, з оляс ою, можна без до ментів. Конта ти: (096) 353-49-12 Мотоци ол «Мінсь » відмінном стані. Конта ти: (096) 881-37-38 Мотоци ол «Мінсь ». Конта ти: (097) 383-11-09

Паливномастильні матеріали

Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66

стані. Конта ти:

Мотоци л «Вайпер», без до Конта ти: (097) 816-45-10

Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а» ( азови ), терміново. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77

тер. Конта ти: (098) 703-56-03

4.12.2. К плю

Мастило відпрацьоване в необмеженій іль ості. Конта ти: (067) 362-53-83, (093) 348-72-82

АВТОАФІША

27


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Автомобілі легкові, імпортні 7.1.1. Продам АУДІ

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 1985 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

НІССАН НІСАН МІКРА

А ді 100, 1985 р.в., 2.2 дви н, недоро о. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Рено Кен о, 2001 р.в., пасажир, 212 тис. м. пробі , 4-дверний, р чна КПП, жовтий, дизель, 1.9 дви н. Ціна: 52000 рн. Конта ти: (067) 391-09-35 Рено Кліо, 2007 р.в., чорний металі , пробі 41 тис. м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 783-95-19 Рено Кліо, олір - чорний металі , 2007 р.в. Конта ти: (067) 296-87-68 Рено-21, 1986 р.в., 1.7 бензин, на ход . Конта ти: (097) 298-22-32

ПЕЖО

А ді 100, 1985 р.в., 2.2 дви н. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 А ді А 4, червоний металі . Конта ти: (096) 967-73-39

Пежо 309, 1986 р.в., 1,6 бензин, олір білий, 5-дверна, хороший стан. Ціна: 2700 .о., тор . Конта ти: (096) 541-02-99, Андрій

А ді-100, 1986 р.в., сірий металі , 2.3 І. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (067) 362-86-92

Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71

А ді-80, 1986 р.в., 1.6, потреб є ремонт зова та ходової. Терміново. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-49-23, (067) 934-72-80 А ді-80, 2.0 інже тор, лю , ідропідсилювач ерма, чорно о ольор . Ціна: 4300 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

БМВ БМВ, хорошом стані. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 364-45-80 ludmila5571@rambler.ru

Нісан Мі ра, 2006 р.в., ороб а автомат, 1,2 об’єм. Ціна: 12900 .о., тор т. (067) 360-60-05, (097) 933-52-02

СЕАТ

Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., 1,6 ТД, ніверсал, хороший стан. Конта ти: (097) 952-73-10 Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., 1,8 аз-метан, центральний замо , си налізація, титанові дис и, еле тропа ет, ідропідсилювач. Ціна: 5100 .о. Конта ти: (097) 924-73-40

Вольво 340, 1987 р.в., 5 ст пенева КПП , синій, дизель 1,6, потреб є част ово о осметично о ремонт , Рівненсь а реєстрація. Ціна: 1600 .о., тор . Конта ти: (067) 385-45-09

Сеат Ін а, 1999 р.в., пробі 285 тис. м, 1.9 дизель, 5200 .о., тор

Опель Ве тра, 1989 р.в., титанові дис и, центральний замо , хороший стан, 1,6 арбюратор. Ціна: 4200 .о. т. (097) 105-98-52 Опель Кадет, 1.3, 1986 р.в., бензин, ап.ремонт зова. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (098) 954-00-38

ОПЕЛЬ

Мазда 626, 1987 р.в., 1,8 арбюратор. Ціна: 2800 .о., тор . Конта ти: (067) 923-17-23

МЕРСЕДЕС

Тойота-Камрі, 2002 р.в., бензин, об’єм 3 л, пробі 180000 м, ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 275-39-18

Конта ти: (067) 970-73-59

Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., чорний металі , 1.8 л ідропісилювач, хороший стан, седан, з Німеччини, нерозмитнений. Конта ти: (067) 362-05-68

ФОЛЬКСВАГЕН

Опель Кадет, 1990 р.в., 1.6 МІ, оре тор фар, центральний замо , титанові дис и, радіо, велюр, хороший стан, в ладень не потреб є. Ціна 3500 .о.

ФОЛЬКСВАГЕН

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (066) 595-65-87

РЕНО

т. (096) 266-14-82, (050) 435-34-77

Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Ш ода О тавія 1,9 дизель, відмінном стані, 2008- 2010 р.в. Конта ти: (097) 609-42-78

ШЕВРОЛЕ

Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

АУДІ Шевроле Та ма, 2004 р.в., «повний фарш» рім ш іри, 2.0.інже тор, ціна 8000 .о.

т. (098) 297-55-30

Фоль сва ен Каді, 2002 р.в., 1.9 СДІ. Терміново. Конта ти: (067) 341-04-95 Фоль сва ен ЛТ-28, 1988 р.в., пасажир, 15 місць, 2.5 дви н, білий, на маршр ті не б в. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (097) 645-06-33

ШКОДА

Ш ода Фаворит на запчастини, 1991р., олір білий, об’єм 1,3, є до менти. Конта ти: (096) 753-48-49 Ш ода Р мстер, 2007 р.в. Конта ти: (050) 625-87-39

Audi-100, 1991 р. в., 2,3 бензин, ABS, центральный замо , лю , еле трос лопідіймачі, еле тродзер ала, CD, а сти а, тонований, аражне збері ання. Ціна: 4100 .о. Конта ти: 097-712-86-69 А ді-100, 1991 р. в., синій металі , 2,8, КП-5, седан, си налізація, ідропідсилювач, ондиціонер, еле тродзер ала, зов А-6, витрата палива 8 л/100 м, титанові дис им. Львів. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 097-191-32-45 А ді-100, 2,09 дизель. Ціна: 3200 . о. Конта ти: 097-803-66-76

БМВ ІНШІ АВТОМОБІЛІ Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52 Автомобіль на виплат від 25 рн/день. Конта ти: (067) 103-03-58 Дачія Ло ан, 2007 р.в, синьо о ольор , відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067) 987-56-01 Кіа Ріо, роз лян (097) 8441-02-39

варіанти. Конта ти:

БМВ-540, 2003 р. в., на запчастини. Конта ти: 24-56-31, 095-913-67-16, 066-013-85-00 БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31

ВОЛЬВО Вольво-740, 1990 р. в., 2,3 аз/бензин, нерозмитнений, або обміняю. Конта ти: 098-385-72-53

Хюндай Лантра, 1994 р.в., в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: (067) 154-49-77

ДЕУ

4.1.26. К плю

Де -Ланос, 2008 р. в., дви н 1,5, чорно о ольор . Терміново. Конта ти: 095-919-41-98

А/м від 1000 до 5000 .о., можливо потреб є ремонт . Конта ти: (095) 889-38-09

МАЗДА

А/м ле овий, або б с до 3000 .о. Конта ти: (096) 543-48-82, (097) 408-87-17

Мазда-626, 1992 р. в., 2,5 інже тор, хетчбе , олір вишні, весь омпле т. Ціна: 4900 . о. Конта ти: 095-490-10-55

Автомобіль в хорошом стані. Конта ти: (067) 726-95-26 Автомобіль ле овий. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

Фоль сва ен Пассат, 1994 р.в., 1,8 моноінже тор, ороб а-автомат, синій. Ціна: 7000 .о.

ФОРД

т. (097) 606-58-92 Рено-25, 1990 р.в., 2.2 інже тор, / п ерма, передні с лопідіймачі, хороший стан. Ціна: 3500 .о.

Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35

А/м, недоро о. Конта ти: 5-46-12

т. (097) 273-43-58

Фоль сва ен Пассат Б-3, 1989 р.в., пробі 370 тис. м., 1.6 аз/бензин, хороший стан. Ціна 4600 .о., тор .

т. (066) 040-11-15, (097) 055-78-15

Фоль сва ен Пассат, 1995р., 2,0 •аз-бензин. Ціна: 5900 .о., тор .

Фоль сва ен Пассат Б-4, 1995 р.в., 2,0 аз-бензин, седан, зареєстрований аз. Конта ти: (067) 970-73-59

РЕНО 25

Мерседес Бенц 124, 1992 р.в., 2.5 дизель, апремонт дви на, паливної апарат ри, ходової. Ціна 6500 .о.

Фоль сва ен Пассат, 1992 р.в., седан, 1.9 ТД, вишневий металі , нерозмитнений з Германії. Конта ти: (067) 362-05-68

Фіат, 2006 р.в., біло о ольор , на повном заряді. Конта ти: (067) 923-17-23

970-73-59

Мерседес-190, 1992 р.в., дизель, відмінном стані. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 20-68-06

ТОЙОТА Тойота Каріна, 1987 р.в., 1.6 л. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 254-29-00

ФІАТ

Мазда 626, 1990 р.в., 2,0 •аз-бензин, седан. Конта ти: (067)

МЕРСЕДЕС

т. (096) 341-52-52

Фоль сва ен Пассат, 1992 р.в., 1.6 ТДІ, ніверсал, відмінний стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (097) 952-73-10

Фіат Фіоріно, 1994 р.в., 1.7Д. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

МАЗДА

Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56

Шевроле Авео, терміново. Конта ти: (097) 841-02-39

Фоль сва ен Пассат, 1985 р., 1,8 арбюратор. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (050) 549-86-86

ВОЛЬВО

Мазда-626, 1989 р.в., ніверсал, 2.2 аз-бензин. Конта ти: (098) 837-38-48

Фоль сва ен Пассат Б-4, 1995 р.в., ABS, 2ARB, еле тролю , еле тродзер ала, з піді рівом, піді рів сидінь, велюр, нова ма, апремонт ходової. Ціна: 6900 .о.

т. (096) 163-12-72

ОПЕЛЬ ВЕКТРА

Вартб р , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 40-05-17

Де -Ланос, з можливістю подальшої виплати. Ціна: від 672 рн./міс. Конта ти: (067) 307-08-11

ФОЛЬКСВАГЕН

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, 2005 р.в., орейсь а збір а, пробі 90 тис. м, відмінном стані. Конта ти: 62-24-75, (069) 382-48-14

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56

продам

Опель Астра, Н Караван, 2002 р.в., є все, рім ш іри. Ціна: 7200 .о. Конта ти: (098) 662-42-22

Де Ланос, можливість подальшої виплати 670 рн./місяць. Конта ти: (097) 990-69-01

Фоль сва ен Пассат Б-3, 1991 р.в., сірий металі , цетральний замо , си налізація, ніверсал, 2.0 дви н, бензин. Ціна: 5100 .о. Конта ти: (097) 645-06-33

ЧЕРІ Чері-Ам лет Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.6 бензин, тонований, титани, ел. дзер ала, ел. с ло, ондиціонер, «повний фарш». Конта ти: (097) 432-57-91

Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

СЕАТ

ВАРТБУРГ

ДЕУ Ланос, 2008 р.в., польсь а збір а, 1,5 інже тор, пробі - 22000 м, ідропідсилювач, без дефе тів, стан ново о авто. Конта ти: (097) 453-76-67

Фоль сва ен Пассат Б-2, 1987 р., олір червоний, 1,8 інже тор, ніверсал, 5-ст КПП, хороший стан, місце знаходження м.Львів. Ціна: 2300 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Опель або Форд. Ціна: до 2500 .о., Конта ти: 43-49-53, (067) 970-75-59

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Опель Ас она, 1987 р.в, сіро о ольор . Конта ти: (097) 465-91-76

ДЕУ

Фоль сва ен Пасат В-3, 1989 р.в. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 27-19-43, (097) 562-29-09

Хонда Циві , 1996 р.в., 1,4 інже тор, сірий металі , еле тропа ет, си налізація, /п ерма, а сти а. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Сітроен, 2001 р., 1,9 дизель. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (098) 310-04-39

БМВ-3, 1989 р.в., на ход , нова реєстрація, можливо на запчастини. Конта ти: (093) 061-39-58

Вольво-850 Комбі, 1995 р.в., чорний металі , «повний фарш», з Німеччини. Конта ти: 68-06-80, (096) 913-22-54

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

ХОНДА

СІТРОЕН

Сеат Ібіза, 1990 р.в., 1.5 бензин, пробі 179 тис. м., чорний, си налізація, ц/з, титанові дис и, тонована, МП3, добрий стан. Ціна: 2300 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

Вартб р , 1990 р.в., червоно о ольор , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 404-39-41

Фоль сва ен ЛТ-35, 1998 р.в., вантажнопасажирсь ий, 2,5 ТД. Конта ти: (050) 674-87-10

Сітроен Джампі, 2001 р.в., велюр, аербе , с лопідіймачі, ел.дзер ала, нова ма, хороший стан. Ціна: 8800 .о., Конта ти: (097) 986-38-31

Ніссан Прерія, 1987 р.в. Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81

ОПЕЛЬ

№30 вiд 10 серпня 2011 ро

Автомобіль після ДТП або я е потреб є ремонт . Конта ти: (050) 160-29-97 Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35 А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56 А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Форд Е спловер, 1997 р.в., 4 л бензин, темно-зелений металі , «повний фарш». Конта ти: 68-06-80, (096) 913-22-54

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Форд Ес орт, пі ап, 1999 р.в., 1.8 Д. Ціна: 4700 .о. Конта ти: (096) 542-29-51

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99

Форд Ес орт, ніверсал, 1996 р.в, 1,6 інже тор, ондиціонер, с лопідйомни и. Ціна: 4900 .о. Конта ти: (0660 039-62-60

Вартб р без до ментів, об’єм 1.3, на ход . Конта ти: (050) 435-42-01

Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

Форд С орпіо,1995-1996 р.в., 2.0, 16v лапанів, лімат- онтроль, ондиціонер, м льти ермо, салон - велюр, ел.с ло, си налізація, ABS, аербе , бортовий ПК. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 118-73-68, (098) 131-30-41 vasilii-vopr@yandex.ru

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

Форд Фієста, хетчбе . Ціна: 1300 .о. Конта ти: (096) 396-55-26

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02 Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

МЕРСЕДЕС Мерседес С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62 Мерседес-123, дви н 250 Д, без до ментів, ороб а передач механічна, на запчастини. Ціна: До овірна. Конта ти: 050-675-67-55

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Галант, 1991 р. в., 2,0 бензин, хетчбе , потреб є ремонт дви на, на раїнсь ій реєстрації. Конта ти: 050-707-34-50, 067-464-94-01 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90, 050-758-77-66

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Ас она, 1985 р. в., 1,8 бензин, седан, оричнево о ольор . Ціна: 1200 . о. Конта ти: 097-140-92-99 Опель-Кадет Караван, 1985 р. в., 1,3 бензин, зелений, тюнін , тонований, фор оп, ало ени, в хорошом технічном стані. Ціна: 36000 . о., тор . Конта ти: 066-214-16-73


Опель-Комбо, 2006 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

А ді 100, 1987 р. в.. 2.0 дизель, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 598-46-44.

Мітц біші Галант, 1997 р. в., 2.0 інже тор. Ц. 7000 . о. Конта ти: 050 166-80-30.

Опель-Оме а, 1991 р. в., седан, недоро о. Конта ти: 099-151-67-61

А ді J 7, пробі 125 тис. м., повний фарш, 4.2 бензин. Ц. 50000 . о. Конта ти: 54-08-51.

Мітц біші Галант, 1992 р.в., повн. ел. па ет, си н., ц/з, піді р. дзер ал, відмін. стан. Конта ти: 099 642-87-22, 067 365-25-88.

Опель-Ре орд, 1986 р. в., 2,0 бензин, біло о ольор . Ціна: До овірна. Конта ти: 050-136-03-43, 050-966-41-24, 25-41-87

РЕНО Рено-5. 1988 р. в., 1,1 бензин. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-588-19-14 Рено-Кен о, 2007 р. в., темно-зелено о ольор . Ціна: 74000 рн. Конта ти: 067-442-00-58

СІТРОЕН Сітроен-Джампі, 2005 р. в., 1,9, білий, без пробі по У раїні, дов а база. Ціна: 10200 . о. Конта ти: 063-824-75-40, 050-205-19-29

СУЗУКІ С з і-Вітара, 1995 р. в., 2,0 бензин, КП-5, центральний замо , 5-дверний, си налізація. Ціна: 6400 . о., тор . Конта ти: 050-077-37-13

Фіат-Добло, 2004 р. в., дизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28 Фіат-С орпіо, 1987 р. в., 2,9 бензин, повний привід, чорний. або обмін. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-921-42-38, 099-443-49-34 Фіат-Фіоріно, 1993 р. в., 1,3 бензин, біло о ольор , CD MP 3, хороша ма, новий а м лятор, салон в хорошом стані, е ономна. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 050-971-22-24

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Гольф, 1994 р. в., 4,6 бензин, тридверний. Конта ти: 050-293-78-90 Фоль сва ен-Пассат, 1989 р. в., 1,8 бензин, седан, чорний. Ціна: 4500 . о., тор . Конта ти: 096-694-26-07

ФОРД 1995

А ді А6, 1995 р.в., 2,6 інж., аз-бензин, АРБ, АВС, титани, си нал., с лопід., відмінний стан. Ціна: 9300 .о. Конта ти: 097 990-64-09. А ді А6, 2,6, аз/бензин, ел. С лопідйомни и, МР 3, тит. Дис и, 1995 р.в. Конта ти: 050 433-65-22. А ді, 1986 р. в., нормальний стан, аражне збері ання, л джений зов. Конта ти: 096 136-56-17. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91.

БМВ БМВ 316 1977 р.в., 1,6 бенз., проб. 150 тис. м, м зи а, темно-зелений мет. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 095 6460240. БМВ 320 І, темно-зелений, МР-3, ц/з, си наліз, 2.0, 1991 р. в., литі дис и. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097 310-35-82.

ФІАТ

Форд-Мондео, розмитнений. 097-520-11-17

А ді А 4, 1.8 інже тор, 1998 р. в., на запчастини. Достав а по У р. Конта ти: 050 837-38-16, 096 406-83-25.

р. в., не Конта ти:

Форд-Оріон, 1983 р. в., 1,4 об’єм дви на, бензин, синьо о ольор , в хорошом та робочом стані, знаходиться в м. Нововолинсь . Конта ти: 066-470-45-02 Форд-Сієра, 1988 р. в., 2,0 бензин, можливо на запчастини, з до ментами. Конта ти: 098-415-71-74

ХОНДА Хонда-А орд, седан, черний, 2.4 л, повний омпле т, АКП, сенон, повний еле тропа ет, си налізація, м льтило , е валайзер на 6 дис ів, лю , нова ма, пробі 60000 м. Конта ти: 067-638-48-75

ШЕВРОЛЕ Шевроле, ціна від завод -виробни а, можливий редит. Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Кр з, 2010 р. в., можлива част ова оплата. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

плю Автомобіль, іноземно о виробництва, з АКП, з 2005 р. в. Ціна: до 8000 . о. Конта ти: 097-921-42-38 А ді-100, 1988-2000 р. в., дизель, араван, бажано в неробочом стані. Конта ти: 066-272-32-54

Б М В 320, 1978 р. в., червоний, нормальний, 180 ти/ м, + дви н та з/ ч, 2 титани, 2-дв., задні ві на від рив. Конта ти: 067 283-20-56. БМВ 520 І, 1994 р. в., темно-синій металі , ел. лю , ондиц., 2 под ш и безпе и, аз-метан (100 л балони), добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 788-61-24. БМВ 520i, два міс. на У раїні, ідеальний стан, до лян тий, інець 1997 р. в., 100% рідний пробі 210 тис. м, не битий, нема орозії, рідна фарба, все працює, сервісна ниж а, AБД, AБС, EСП, іммоб., АРБ, серво ермо, ц/з, бортовий омп’ютер. Ціна: 13600 .о. Конта ти: 068 841-85-65.

МАЗДА

Ніссан Блюберт, 86 р.в., білий, 3800 .о. Запчастини. Конта ти: 099 050-08-75.

Рено 21, сірий седан, дизель, 1986 р. в., не потреб є ремонт , 1450 . о. Конта ти: 063 845-74-91. Рено 5, 1987 р. в., 3-дв., роз лян різні пропозиції. Конта ти: 050 666-98-42. Рено 5, червоний, всі пропозиції. Конта ти: 050 666-98-42.

Ніссан Сені, 93 р.в., 5-дверн., 2,0 диз., 5 л /100 м, мо рий асфальт, 3800 .о. Конта ти: 099 703-29-16

Рено Кан о 1999 р.в., 1,9 дизель, пасажир, жовтий, АВС, ц/з, /п ерма, ма нітофон «Піонер». 2500 .о. д же хорошом стані. Конта ти: 095 646-02-40

ОПЕЛЬ

Рено Кен о, 1,9 диз., білий, пасажир, добр. стан, 99 р. в., 5300 .о. Конта ти: 050 373-26-81.

Опель Ве тра Б, 1997 р.в, 1,6, зелений металі ., ондиціонер, повний еле тропа ет, відмінний тех. стан., не битий. Ціна: 7800 .о. тор Конта ти: 099 426-51-40 Опель Ас она 1986р.в,1.8 інж, 5-ст. КПП, лю , ел. с лопід, ц/з, фар оп, хороший стан, власни . Ціна: 2290 . о., можл. тор . Конта ти: м.Тисмениця 066 212-47-75, 050 085-02-90. Опель Ас она 1988 р. вип с , дви н 1.8 чорний на ход . Ціна: 2400 .о. Конта ти: 0662851517 Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 бензин, червоний, седан. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 097 237-64-57 Опель Ас она, 87 р.в., 1,6 бенз., 5-ст п., син. металі , ц/з, си н., повний апрем, добрий стан. 2300 .о. Конта ти: 096 650-57-05. Опель Астра ніверсал, 94 р.в., синій, тит. дис и, ідеал. стан, 5000 .о., ідеал. стан, 1,4 і. Конта ти: 096 622-57-07.

Рено Кен о, 2006-07 р. в, темно-зелений, бензин, 1.4, пасажир, або обмін на МТЗ 82. Ціна: 67000 рн. Конта ти: 067 442-00-58. Рено Кен о, 2007 р.в., 123 тис. пробі , білий, 1.4 бензин, ондиц., ідропідсил., под ш и безпе и. Конта ти: 067 340-68-54 Рено Ма н м 400 ма , 01 р.в., ел. па ет, ондиціонер, нова ма, а м., нові альма, замінене масло. Конта ти: 068 144-24-14. Рено Премі м 420 дті, 01 р.в., черв., ел. па ет, онд., нові а м., добрий стан. Конта ти: 068 144-24-14. Рено Трафі , 2007 р. в., 2.0 дизель, 6 ст. мех., еле три а, щойно при наний, білий, пасаж. Конта ти: 050 617-73-66.

Фіат Толедо, 1993 р. в., ел. па ., титани. 4600 . о. Конта ти: 096 692-49-81. Фіат Уно, 1,7 дизель, синій, 5-дв., 1500 .о. Конта ти: 068 144-83-75. Фіат Уно, 88 р.в., 1,4 арб., ш іра, тит., 950 .о. Конта ти: 095 829-33-17. Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06. Фіат Фіоріно, пі ап, 96 р.в., 1,4, бенз, 2500 .о. Конта ти: 098 048-02-63, 066 243-02-67.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Б 5, темно-синій, 1.6 інж., АВс, аербе , /п ерма, онд., нові олеса, МР-3. 9800 . о., тор . Конта ти: 067 951-36-24. Фоль сва ен Б5, 99 р.в., 1,6 і, ніверсал, все, рім ш іри, нові олеса, нова задня підвіс а, новий ма нітофон МР 3. Конта ти: 067 951-36-24. Фоль сва ен В-3, 1982 р. в., 1.9 т. дизель, білий, седан, добром стані, знятий з облі . Ц. 5300 . о. Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Венто, 1993 р. в., чорний, 1.8 і. Ціна: 4400 . о. Конта ти: 097 191-32-45. Фоль сва ен Гольф ніверсал, 1994 р. в., синій, на з/ч. Конта ти: 097 753-05-09. Фоль сва ен Гольф ніверсал, 1995 р. в., 1.4 бензин, синій, добром стані. Конта ти: 050 223-92-27. Фоль сва ен Гольф-2, 87 р.в., 1,6 диз., 5-двер., сір. металі , на ход , на запч., без до . Конта ти: 050 689-11-85.

Рено Трафі , 96 р.в., 2,2 і, аз/бенз., ба ато запчастин. Конта ти: 095 609-44-69.

Фоль сва ен Гольф-2, омбі-В, 1988 р.в., білий, 1,6 бензин, з до ментами. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 097 150-42-70.

Мазда 323, 1991 р. в., седан, 1.7 д, червоний, на з/ч. Конта ти: 050 736-66-67, 097 449-69-33.

Опель Астра, 2000 р. в., 1.6 м. інже тор, бензин, білий, /п ерма, в ідеальном стані. Ц. 5600 . о. Конта ти: 098 477-31-86.

Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал.. ц/з, 5/100 м, с пер е оном авто, добром стані. Ц. 2400 . о. Конта ти: 096 816-54-73.

Мазда 626, 1985 р. в., 2.0 дизель, добром стані. Ц. 3500 . о. Конта ти: 096 261-85-88.

Опель Астра, араван, чорний металі , 2,0 і, добрий стан, терміново. 4400 .о. Конта ти: 099 452-93-77.

Пежо Бо сер ма сі, 2007 р. в., вантаж., 2.2 НДІ. Конта ти: 098 332-42-48.

Мазда 626, 1987 р. в., 2.0 бензин, повний ел. па ет, си наліз.,ц/з, титани Р 15. Можл. обмін +моя доплата. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 545-17-55.

Опель Ве тра B CD, 1996 р. в., фіолетовий, 1.6 бензин, мех. КПП, передній привід, пробі 230 тис. м, дви н масло не бере, витрати - 6-7 л/ 100 м, хороший стан, дис и BBS, апіталов ладень не потреб є! Ціна: 6900 .о., тор . Конта ти: 097 086-01-60, 097 612-20-83

Мазда 626, 1989 р. в., 2.0 аз-бензин, до овірна. Конта ти: 097 753-52-58. Мазда xed, 2.0 см б., титани, тоновані ві на, м зи а, повний ел. па ет, в ладів не потреб є. Конта ти: 098 833-44-22. Мазда СХ-7, 2008 р.в., ідеальний стан, арантія, сервісна ниж а, чорно о ольор , автомат, «повний фарш». Конта ти: 097 341-19-35, 099 723-61-30.

МЕРСЕДЕС Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 8900 .о. Конта ти: 098 255-39-49. Мерседес 190, 2.0 Д, чорний, добрий стан, 1988 р. в. Конта ти: 096 568-31-32. Мерседес 210, 1989 р. в., 2.9, 4200 . о., терміново, тор . Конта ти: 067 590-17-77. Мерседес Бенс W140, 1996 р.в., т рбодизель, сріблястий. Можливий обмін на дешевше авто. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 050 433-93-39, 066 700-90-17.

Фіат-Тіпо, 1,9 т рбодизель, бажано в неробочом стані, роз лян всі варіанти. Конта ти: 097-986-02-91

Мерседес Віто, 05 р.в., 111 сді, 2,2, білий, віп-салон. Конта ти: 067 193-20-67, 050 618-79-19.

A ді 100, 1987 р.в., 1.8 аз-бензин, білий, добром стані, нова а м ляторна батарея, лю , аражне збері ання. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 098 905-66-99.

НІССАН

Рено 21, 1986 р. в., дизель, сірий, седан, на ход , не потреб є ремонт . Ціна: 1700 . о. Конта ти: 096 742-99-85. 093 655-47-96.

Фіат С до, 1998 р. в., білий, повний пасаж., 1.9 дизель, відмінном стані. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 097 934-07-67.

Фоль сва ен Джетта, 1986 р. в., 1.3 бензин, синій мет., добрий стан. Ціна: 3700 . о. тор . Конта ти: 050 867-28-05.

Мазда 323, 1981 р. в., 2-дв., 1.3 дв., 2500 . о., можливо під виплат . Конта ти: 066 383-14-58.

Мерседес Віто 108, 2.2 СДІ, темно-синій. Конта ти: 098 255-43-17.

A ді 100, 1983 р., 1.8 аз/бензин, 5 ст., червоний металі , си налізація, центральний замо . Ціна: 3100. Конта ти: 0979688199

Мітц біші Паджеро, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 098 581-67-29

Рено 19, 1992 р. в., 1.9 дизель, седан, с лопідіймачі, ел. лю , титани. Ц. 3800 . о. під виплат 50% першо о внес . Конта ти: 067 424-08-54.

Фіат Добло, 2005 р. в., 1.9 D, відмінном технічном стані, поміняні всі розхідни и, реальний пробі . Машина 1 рі в У раїні. Без бо ових дверей. Ціна: 6800 .о. Конта ти: 096 277-47-73.

ПЕЖО

Фіат-Д ато, можливо в неробочом стані. Конта ти: 050-544-45-24

АУДІ

Мітц біші Паджеро, 1985 р. в, на з/ч. Конта ти: 093 027-42-27.

РЕНО

Фіат Браво, 1997 р. в., 1.9 ТД або обмін на мінівен або б с. Конта ти: 097 530-72-41.

Пежо 309 Д, 1988 р. в., 1.9 дизель, мех. КП, білий, хетчбе , си нал., ц/з, 5/100 м, с пер-е оном авто, добром стані. Ц. 1000 .о Конта ти: 0956460240

Мерседес Бенц 815, 01 р.в., 4,2, диз., мах.КП, б да, нова ма. Конта ти: 067 584-10-90.

продам

Мітц біші Лансер-Х, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

Опель Оме а, 1992 р. в., добром стані, си нал., ц/з, ма нітола, ел. лю , титани, фар оп, т. о. до 2012 р. Конта ти: 097 435-56-69.

ФІАТ

Опель Астра, 1992 р.в., 1,4л моноінже тор, арний стан, білий, азова станов а (пропан-б тан). Ціна: 4000 y.o. Конта ти: 068 186-01-54. alex.ross.ua@gmail.com

Де -Лан с, 2004-2008 р. в. Ціна: до 5500 . о. Конта ти: 099-732-71-19

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Мітц біші Лансер, 2008 р. в., чорний, 1.5, мех. 5, пробі 61 тис. м, не битий, є все. Ц. 14800 . о. Конта ти: 095 827-52-49.

Опель Оме а, 1992 р. в., синій метал., ц/ з, си нал., ма нітола, тит. дис и, фар оп, т. о. до 20132 р., можливий обмін на доро е авто. Конта ти: 097 435-56-69.

Фоль сва ен Джета, 91 р.в., вишневий, /п ерма, ц/з, 4700 .о. Тор . Конта ти: 067 342-37-15.

Мазда CХ-7, 2008 р.в. Iдеальний стан, Мах. Компле тацIя, додається омпле т зимової ми, чорно о ольор . Ш iра. Термiново, варiанти, тор . Ціна: 215 000. Конта ти: 0972875848

Мерседес Е250, ніверсал, 95 р.в., 2,5 диз, сірий, онд., ел. па ет, си н., ц/з, 9600 .о. Конта ти: 050 822-39-72. Мерседес-126, 2,8 і, синій метал., 83 р.в., онд, ел. с лопід., велюр, си н., добрий стан. 4800 .о. Конта ти: 068 144-34-44. Мерседес-Бенц Е 200 1995 р.в., 2,0 інж., бензин, сірий металі , ніверсал, ондиціонер, аербе , АВС, си наліз., титани, ц/з, еле тропа ет, /п ерма, КП мех.., 7 місць, проб. 272 тис. м. 3000 .о Конта ти: 0956460240

29

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№30 вiд 10 серпня 2011 ро

Опель Ве тра, 1998 р. в., 1.6 бензин, ніверсал, синій металі , ондиц. Конта ти: 067 942-05-82. Опель Ве тра, червоний, 94 р.в., добрий стан, 1,8, недоро о. Конта ти: 097 966-12-89.

Пежо Е сперт, 1999 р. в, вантажний, б д а обшита, білий, 1.9 ТД, терміново. Ціна: 6250 . о. Конта ти: 050 984-00-13, Володимир.

СІТРОЕН Сітроен С 4 за ціною дистрибютора. Конта ти: 095 274-70-54.

СЕАТ

Опель Кадет, 1985 р. в., дизель або обміняю на б дь-я ий а/м з до м. Конта ти: 097 647-12-93.

Сеат Ібіза, 1993 р. в., сірий, лю , ма нітола МР-3, ма, чохли, дви н після ап. ремонт , витрати - 5/6/7, нормальном стані, ц/з, ел. с лопідіймачі, тоновані. Ц. 3100 . о. Конта ти: 067 866-30-03.

Опель Кадет, 1987 р.в., сірий, хорош. стан, омбі-В, спорт, 3-дверний. Ціна: 13000 рн., тор . Конта ти: 71-33-76. 098 484-48-68.

Сеат Ін а, 1999 р.в., білий, 1,9 дизель, ідропідсилювач, робочий стан. Або обміняю на ліс або інші б д. матеріали. Конта ти: 067 419-99-37.

Опель Кадет, 1990 р. в., 1.4 бензин, червоний, седан, після апремонт , добрий стан. Конта ти: 098 598-89-10, 099 333-49-19.

Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 інже тор, синій, /п ерма, тонований, ц/з, си нал., м зи а, нові шини. Ц. 5600 . о., можливий обмін. Конта ти: 097 609-39-75.

Опель Кадет, 86 р.в., 1,6 дви ., добрий стан, араж. збереж. Конта ти: 099 029-10-60. Опель Комбо мінівен, червоний, тит. дис и, лю , под ш а безпе и водія. 8300 .о. Конта ти: 096 828-97-92. Опель Комбо, червоний, тит. дис и, лю , /п ерма. Ц. 8200 . о. Конта ти: 096 828-97-92. Опель Оме а В, 1996 р. в., 2.5 бензин, АКПП, неонова підсвіт а, є все рім ш іри, лю , добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 951-88-82. Опель Оме а МV6 В, 1980 р. в., повний омпле т. Ціна: 8800 y.o. Конта ти: 066 703-53-85, 097 185-47-53. vladm2003@gmail.com Опель Оме а, 1987 р. в., 1.8 І, добрий стан. 2999 . о. Конта ти: 098 542-06-09.

Мерседес 190, 1985 р. в., інже тор, бежевий. Конта ти: 067 893-20-82.

Опель Оме а, 1992 р. в., 2.6 інже тор, 5 мех., синій металі , ма нітола, си нал., ц/з, лю , ел. па ет, оре тор фар, т. о. до 2012 р. Конта ти: 097 435-56-69.

МІТЦУБІШІ

Опель Оме а, 2.0 І, араван, 1992 р. в., синій. 2500 . о. Конта ти: 050 712-57-691, ВАсиль

Мітц біші А тлендер ХЛ, 2008 р. в., 2.4, чорний, АКП, повна омпле тація, 1 власни , на арантії. Ц. 26500 . о. Конта ти: 050 673-11-04.

Опель Оме а, 2001 р. в., 2.2, автом., лімат- онтроль, сірий металі , можливий обмін на б с. Конта ти: 063 063-06-72.

ТОЙОТА Тойота Цілі а, спортивний варіант, 1980 р. в., 1.8 бензин, білий, на ход . Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097 408-51-81. Тойота Каріна Е, 95 р.в., 1,6, 6800 .о. Конта ти: 096 919-83-80. Тойота Каріна, 1992 р. в., дизель, 2.0, 3500 . о. Конта ти: 096 471-40-40. Тойота Кемрі, 2005 р. в., чорний, 2.4, бензин, мех КП, 39 тис. м проб. 19000 . о. Конта ти: 050 593-31-47. Т о й о т а Корола, 1991 р. в., 1.3 і, вишневий металі , ц/з, си нал., МР-3, фар оп. Ц. до овірна. Конта ти: 066 137-35-26, 097 123-31-57. Тойота мінівен, 1,3, 83 р.в., після ДТП, з до ., 700 .о. Конта ти: 066 383-14-58. Тойота різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 15000 .о. Конта ти: 098 581-67-29. Тойота Селі а, 1980 р. в., білий, 1.8 бензин, на ход . Ц. 1800 . о. Конта ти: 067 176-46-76. Тойота Целі а, 1,8 бензин, 80 р.в., білий, на ход . Конта ти: 067 176-46-76.

Фоль сва ен Кадді, 1998 р. в. Ц. 4300 . о. Конта ти: 066 737-34-47.

Форд Оріон, 1994 р. в., 1.4 І, мех., 5 ст. КП, синій металі , седан, тон вання, си нал., ц/з, хороша ма, добром стані. Ц. до овірна, тор . Конта ти: 096 816-54-73. Форд Сієра, 1992 р. в., 2.0, дви н ДОХЦ, седан, темносиній, потреб є незначно о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 097 206-05-95. Форд Сієрра, 1988 р.в., ніверсал, 2.3 дизель по запчастинах, є майже все. Ціна: недоро о. Конта ти: 58-30-55, 050 373-53-71, 067 765-75-22. box-7@ukr.net Форд С орпіо, 1990 р. в., 2.0 інже тор, седан, срібний металі , без пробі по У раїні, без до м. Конта ти: 066 289-06-77. Форд Та н с, 1980 р. в., на ход , добром стані, нові олеса. Недоро о. Конта ти: 066 082-07-40, 59-84-26. Форд Транзит, 2005 р.в., 2.0 TDI, р зовий, в р дні при наний з Німеччини. Ціна: 9350 .о. Конта ти: 068 143-82-83, 067 977-53-18.

ХОНДА Хонда різних модифі ацій, 2011 р.в., автомат. КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: від 10000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, 1,5v, сіро о ольор від завод -виробни а розстро ч , від 973 рн/міс. Перший рі під 0%. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24. Шавроле Авео, хетчбе , 1.5, 55 тис/ м, 2006 р. в. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 067 260-22-72Шевроле Авео седан, сірий металі , 2007 р. в., 1.5 І, аз-бензин, 45 рн/100 м, е ономна, омфортна, ц/з, /п, еле три а, МР-3, а сти а, тонована, нова ма, в ідеальном стані. Ц. 7700 . о. Терміново! Конта ти: 096 813-70-35. Шевроле Лачетті, 2011 р.в., автомат. КПП, різні ольори. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 098 581-67-29.

ШКОДА Ш ода О тавія А 5, 2008 р. в., чорний, 1.6 і ГБО Італія 4 по ол., повний еле тропа ет, лімат, 57 тис/ м, сервісна ниж а. 18200 . о., тор . можливий обмін. Конта ти: 099 362-81-30, 096 927-23-31. Ш ода О тавія, 2008 р. в., чорний, 1.6 мех., пробі 70 тис. м, є все. Ц. 14700 . о. Конта ти: 095 827-52-49.

Фоль сва ен Кадді, 2004 р. в, відмінний стан. Конта ти: 093 801-78-78.

плю

Фоль сва ен Пасат В 3 араван, 1991 р. в., бордовий, відмінном стані. Конта ти: 095 156-18-01.

Oпель Ве тра, небитий, для себе, за ціною до 3000 .о. Конта ти: 0936587575

Фоль сва ен Пасат В 3, 91 р.в., 1,9 диз., лю , си н., ц/з, чорний, 5600 .о. Конта ти: 050 822-39-72.

А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35.

Фоль сва ен Пасат В-3, 93 р.в., синій метал., авс, 1 аербе и, ел. па ет, піді р. сидінь, дви ., онд., серво емо, мобілайзер, борт. омп., тит. дис и. 6800 .о. Можл. обмін на дешевше авто. Конта ти: 097 955-88-77.

Іномар и добром стані: А ді, Мерседес, Фоль сва ен. Конта ти: 097 752-25-92.

Фоль сва ен Пасат В2, 86 р.в., 1,6, терміново, на ход . Конта ти: 050 210-48-09. Фоль сва ен Пасат, 2000 р. в., ел. с лопідіймачі, ондиц., ма нітола МР-3, /п, си нал., ц/з, АВС, сабб фер, бла итна ла на. Ціна: 10500 . о. Конта ти: 050 338-65-85. Фоль сва ен Поінтер, 2004 р. в., сірий, 1.0, 102 тис/ м, 5л/100 м, ондиціонр, АВС, АРБ, СД, си нал., ел. с лопідіймачі, титани, тон вання. Конта ти: 099 702-99-59. Фоль сва ен Транспортер Т4, 95 р.в., 2,4 диз., білий, 8=1 місце, в/п, пар с дов а база, на ход , потр. рем. дви на. 7500 .о. Конта ти: 050 537-00-07, 093 703-34-47.

ФОРД Форд Гранада, 1976 р.в., 2.3 арб., в добром стані, м зи а CD, MP-3, USB, тон. ві на, ш іряний салон, л/дис и, ц/з, тюнін . Ціна: 5500 .о. Конта ти: 063 848-27-73 Форд Ес орд араван, 1996 р. в., 1.8 т. дизель, бордовий. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 098 323-08-44, 093 789-18-34. Форд Ес орт, 88 р.в., 1,4 бенз., білий, 3-дверний або омін на дорожче авто з допл. Конта ти: 099 754-37-49.

Іномар

диз. Конта ти: 097 667-19-69

Іномар після ДТП з до ментами, без до ментів або не розмитнен , в б дь-я ом стані. Конта ти: 050 373-89-07. Іномар , добрий стан, недоро о. Конта ти: 097 116-02-25. Іномар , можливо не на ход . Конта ти: 097 273-24-48. Лянча Дельта нерозмитнений. Конта ти: 097 748-00-61. Опель Ас она, 1.6 Д, я ий потреб є апремонт або не на ход . Конта ти: 097 883-25-72 Опель Ас она, Ве тра, Оме а, Кадет, Астра. Конта ти: 096 463-36-57. Опель Ве тра після ДТП з до . Конта ти: 066 383-14-58. Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 1.2, Джета 1.2, А ді А 6, А 4, В4, В3. Конта ти: 067 581-61-36. Фоль сва ен Джетта, Венто, Ш ода Фабія. Конта ти: 097 248-50-17. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 491-27-62. Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 500-38-75. Фоль сва ен, Опель в хорошом стані, не битий, для себе. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 097 180-62-15.


30

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД Мос вич 2141. Ціна: 600 .о. Конта ти: (098) 517-80-99

Мос вич 412, хороший стан, один власни . Ціна: 7200 рн. Конта ти: (068) 568-15-11, (093) 905-42-14

ГАЗ ГАЗ 21 С, 1967 р. в., в робочом стані. Конта ти: 050-971-62-07

ВАЗ 21013, 1985 р. в., бежевий, 1500 . о. Конта ти: 097 856-79-50.

Мос вич АЗЛК - 2140, на ход . Терміново. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 583-60-04

ГАЗ-31029, 1994 р. в., хороший стан. Ціна: 11000 рн., тор . Конта ти: 096-752-98-27

ВАЗ 21013, 1985 р. в., бежевий. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 856-79-50.

Мос вич АЗЛК 2140, 1986 р.в., білий. Конта ти: (098) 835-79-28

ГАЗ-3307, дви н після апремонт , термоф р он, 1992 р. в., в хорошом стані. Конта ти: 066-783-22-38, 70-04-43

Мос вич ІЖ-412, відмінний стан. Конта ти: (097) 645-64-61

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам

ВАЗ

ВАЗ 2121, «Нива», 1988 р.в., пробі 58000 м, 1,6 арбюратор, апремонт мотора, анти ор днища, велюр. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (097) 917-13-63 ВАЗ 21005, 1983 р.в., бензин, відмінном стані. Ціна: тор . Конта ти: 063-200-41-89 ВАЗ 2101, 1976 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (050) 184-68-75 ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 ВАЗ 2106, 1992р., 1,3 арбюратор, 5-ст КПП. Ціна: 1900 .о. Конта ти: (097) 701-14-51 ВАЗ 2106, олір чорний, 1991р., азове обладнання. Конта ти: (098) 527-19-07 ВАЗ 21061, 1984 р.в., олір - жовтий, відмінний стан. Конта ти: (098) 595-45-48 ВАЗ 21061, 1994р., 1,5 об’єм, 5 ст КПП. Конта ти: (067) 144-09-07 ВАЗ 21063, 1.3 дви н, 1989 р.в., білий. Ціна: 1670 .о. Конта ти: (096) 424-56-35

ВАЗ-21099, 1997 р.в., хороший стан, Рівненсь а реєстрація. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 078-77-18

ГАЗ ГАЗ «Победа» М-20, і запасні частини. Конта ти: 22-35-94 ГАЗ 2151, в хорошом стані. Конта ти: (067) 144-67-92 ГАЗ 24, 1974 р.в., пробі 38 тис. м., 1 власни , аражне збереження, 12 л. /100 м. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (096) 827-60-31 ГАЗ 24, терміново, недоро о. Конта ти: (0412) 41-29-14 (096) 362-41-04 ГАЗ 3307, 1993 р.в., бензин/ аз, хороший стан. Конта ти: (098) 368-59-93 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 584-02-18

ЗАЗ ЗАЗ 968, відмінний стан. Ціна: 900 .о. Конта ти: (097) 052-76-53 ЗАЗ 968, хороший стан. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05 ЗАЗ Слав та, 2003 р.в., синій, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 681-56-40

ВАЗ 21063, 1991 р., олір білий, апремонт. Конта ти: (097) 721-53-96

ЗАЗ Таврія, 2004 р.в., пробі 36 тис. м., червоний. Ціна: 1900 .о. Конта ти: 63-66-18, (063) 729-57-68

ВАЗ 2107, 1996 р., олір червоний, після апремонт . Ціна: 2000 .о. Конта ти: (097) 299-86-55

ЗАЗ-40, в хорошом стані. Конта ти: (066) 094-44-16

ВАЗ 2107, 2002 р., 5-ст КПП, хороший стан, російсь а збір а. Конта ти: (097) 645-75-73

ВАЗ 2107, 2008 Р., РОСІЙСЬКА ЗБІРКА, ІНЖЕКТОР, КОЛІР СИНІЙ, 28 ТИС.КМ ПРОБІГ, ТОНОВАНІ ВІКНА, МАГНІТОЛА, ОДИН ВЛАСНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (096) 597-09-61

ЗАЗ-968, відмінний стан, Ціна: 800 .о. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05 ЗАЗ-Таврія, 1992 р.в., червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 441-48-24

Мос вич-412, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 455-18-71

ЗАЗ-968 МП, новий, вант./пас., 1992 р. в. Конта ти: 067-977-02-87

ВАЗ 2103, 1987 р. в., відмінном стані. Недоро о. Конта ти: 098 255-21-35.

Мос вич-ІЖ-27151. Конта ти: (096) 460-44-71

Запорожець та запчастини до ньо о. Конта ти: 23-22-41

ВАЗ 2104, 1985 р. в., бла итний, 1 власни , на ход , нормальний стан, 5-ст. КПП. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 050 087-89-64, 098 424-27-21.

4.2.8. К плю ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14 ВАЗ-2105, без до (098) 517-80-99

ментів. Конта ти:

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (097) 383-11-09

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ВАЗ ВАЗ 21099, чорний металі , передній па ет, оплата частинами. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49 ВАЗ-2102, в хорошом стані. Ціна: 1000 . о., тор . Конта ти: 066-533-33-87 ВАЗ-2102, в хорошом стані. Тех.о ляд 2013 р., страхов а 2012 р. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 066-533-33-87 ВАЗ-2102, в хорошом стані.Техо ляд до 2013 ро , страхов а до липня 2012. Конта ти: 066-533-33-87

ЛУАЗ, 969 м. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 098-759-48-27

ВАЗ 2104, 2007 р. в, синій,1.5, 35 тис. м, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 50-44-46, 098 250-80-94.

ЛУАЗ-969 М, 1993 р. в., пробі 30000 м, в хорошом стані, ольор ха і, не фарбована. Конта ти: 050-203-08-25 Л АЗ-969, 1990 р. в., 1,2 дви н, відмінний стан. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 099-029-33-65

ВАЗ-21072, червоний, 1988 р. в., пробі 90000 м, апремонт дви на, нова ма, нові зам и, тонований, си налізація, нова АКП, ТО до 2012 р. Конта ти: 067-638-48-75

ЛУАЗ «Волинян а», 1991 р.в., металічний дах, після апремонт . Ціна: 1400 .о. Конта ти: (097) 299-86-55

ВАЗ-2109, 1992 р. в., 1,3 арбюратор, сіро о ольор . Конта ти: 095-161-11-91 ВАЗ-21099, 1993 р. в. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 099-791-12-22 ВАЗ-21099, можливе відтермін вання платеж . Конта ти: 066-109-24-20 ВАЗ-2115, 2006 р. в., на запчастини. Конта ти: 24-56-31, 066-013-85-00, 095-913-67-16 ВАЗ-969, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 097-184-71-36

ВАЗ 2105 на ход . Конта ти: 097 945-38-99. ВАЗ 2105, 1989 р. в., білий, норм. стан, ТО, страхов а. Ціна: 2100 Конта ти: 096 753-11-25. korolevu4@mail.ru ВАЗ 2105, 1991 р. в. Ц. 2200 Конта ти: 55-40-26.

. о.

МОСКВИЧ

ВАЗ 2105, 1994 р. в., бежевий, добрий стан, 1250 . о. Конта ти: 096 189-70-31.

Мос вич Лю с 2140, жовтий, 1987 р. в., хороший стан. Ціна: 6500 рн., тор . Конта ти: 068-191-75-85

ВАЗ 2105, білий. Ц. 1900 . о. Конта ти: 55-40-26.

Мос вич-408 Е, 1974 р. в., в робочом стані, пробі 97000 м. Конта ти: 095-251-15-63

ВАЗ 21053, 1983 р. в., вишневий, на ход , нормальном стані, дви н зроблений. Ц. 8000 рн, тор . Конта ти: 067 490-92-84, після 19.00.

Мос вич-412 ІЖ, 1981 р. в., апельсиново о ольор , відмінний стан. Ціна: 7000 рн. Конта ти: 71-51-95, 050-852-89-81 Мос вич-412, 1991 р. в., аз-бензин, синьо о ольор . Конта ти: 099-083-67-45

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) ВАЗ

ЛУАЗ

ІЖ 27151, 1990 р.в., ремонт дви на та ходової, нова ма, новий а м лятор, в хорошом стані. Конта ти: (097) 510-69-60

ВАЗ 2104, 2000 р. в., аз-бензин, червоний, добрий стан. До овірна. Конта ти: 095 924-65-34.

ВАЗ-2107, 1985 р. в., в хорошом стані, техо ляд 2011 ро . Ціна: 12000 рн. Конта ти: 066-987-47-26

ВАЗ-2107, 2004 р. в., пробі 58000 м, фіолетово о ольор , ТО до 2012 р, хороший стан. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-522-52-82

ВАЗ 2103, 1978 р. в., нормальном стані. Ц. 1400 . о. Конта ти: 097 626-13-80.

1991 р. в., Конта ти:

продам

ВАЗ-2108, 1997 р. в. Конта ти: 098-925-36-87

МОСКВИЧ

ЛУАЗ Л АЗ «Волинян а», відмінний стан. 050-525-62-55

ВАЗ-21063, 1984 р. в. Ціна: 1550 . о. Конта ти: 097-742-78-22, 066-771-11-06

т. (067) 123-96-83

т. (098) 459-39-90

ВАЗ-2107, 1983 р.в. Конта ти: (098) 088-99-64

Мос вич-412, 1989 р.в., недоро о. Конта ти: (098) 297-99-13

ВАЗ 2103, 1982 р. в., хороший стан, азова станов а, ц/з. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 066 048-32-57, 096 319-77-30.

ВАЗ-21074, 1995 р. в., 1,6 бензин, КП-4, бежево о ольор . Ціна: До овірна. Конта ти: 066-736-86-17, 29-45-43

ЛУАЗ «Волинян а». Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ 2103, 1978 р. в., на У раїні з 1998 р., добром стані, ап. рем. дви на, бежевий. Конта ти: 067 476-34-73, 099 426-51-58.

ЗАЗ-968 М, хорошом стані, можливо на запчастини, дви н та ороб а після апремонт . Конта ти: 096-489-91-27

Конта ти:

ВАЗ-2107, 1987 р. в., 1,5 дви н, нова ма, білий, д же хороший стан. Ціна: 21000 . о., тор . Конта ти: 050-714-46-94, 097-874-61-29

ЗАЗ110307 Слав та, 2005 р.в., пробі 73 тис. м., 1.2 дви н, центральний замо , си налізація, ш моізоляція, анти ор, + зимова ма на дис ах. Ціна 3500 .о.,

ВАЗ 2103, 1977 р. в., білий, відмінном стані. Конта ти: 098 255-21-35.

(097)

Мос вич-407. 876-38-07

ВАЗ-2106, 1991 р. в., відмінном стані. Конта ти: 095-475-26-28

ВАЗ

ЗАЗ

ВАЗ 2103, 1977 р. в., білий, 1 власни , відмінний тех стан. Конта ти: 098 255-21-35.

ЗАЗ , 2011 р. в., 1,5 дви н, ідропідсилювач, центральний замо , си налізація, ондиціонер. Конта ти: 099-020-09-61

ЗАЗ

ВАЗ-2104, 1991 р.в. Конта ти: (096) 525-71-19

ВАЗ-21063, 1986 р.в., зелений. нова ма, новий а м лятор. Конта ти: (067) 681-56-40, (097) 401-23-25

Мос вич М-408, 1972 р.в. Конта ти: 62-14-17, (067) 363-37-71

Таврія Пі ап, 2004 р.в., 1,2 арбюратор, олір - білий. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (067) 494-36-67

ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

ВАЗ-2104, 1998 р.в., пробі 85 тис. м, нова ма, новий а м лятор, ремонт ходової, 1.5 арбюратор, ціна 3000 .о., тор .

Мос вич ІЖ-Комбі, 1987 р.в., на ход . Конта ти: (067) 388-74-65

ВАЗ-2106, 1989 р. в., 1,3 дви н, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-522-25-37, 097-672-88-31

ВАЗ 21124, 2008 р.в., пробі 1000 м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 180-58-97

ВАЗ_2101, терміново. Ціна: Недоро о. Конта ти: 066-130-95-84, 095-915-64-88

ВАЗ 21013 1982 р.в., після апремонт , фарба червоний металі , тоновані ві на, ш моізоляція, салон від VW Passat B3, еле трозамо ба ажни а, єврор ч и, дверні зам и ВАЗ 2109. Не потреб є в ладень. Ціна: 1850 .о. Конта ти: (097) 179-52-42

Мос вич 412, 1988 р.в., стан задовільний. Ціна: до овірна Конта ти: (066) 866-75-91

ВАЗ-2107, 2002 р., 1.5 арбюратор, КПП-5 ст., арном стані. Ціна: 2800 .о. Конта ти: Рожище (097) 751-74-01, (068) 562-72-33

№30 вiд 10 серпня 2011 ро

ВАЗ 2104, 1989 р. в., червоний. Конта ти: 067 465-95-16. ВАЗ-2106, 1988 р. в., бежевий олір. Ц. 1000 .о. терміново. Конта ти: 093 705-82-20. ВАЗ 1194 «Калина», хетчбе , 1.4 16- лапан, 2011 р. в., різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Конта ти: 098 581-67-29. ВАЗ 21001, 1977 р.в, азова станов а, 1,2 см. Ціна: 1100 Конта ти: 097 490-37-34. ВАЗ 2101, з до ., не наход , +новий арбюратор від ВАЗ 2105. 450 . о. Конта ти: 067 125-13-04. ВАЗ 2101, не на ход , потреб є невели о о ремонт , аз. станов а,+новий арбюратор. 380 . о. Конта ти: 067 125-13-04. ВАЗ 21011, 1977 р. в., червоний. Конта ти: 096 659-33-25. ВАЗ 21011, білий, 1977 р. в., добрий стан. Ціна: 700 . о. Конта ти: 097 770-14-19. ВАЗ 21011, білий, добром стані. Недоро о. Конта ти: 098 256-77-76. ВАЗ 21011, червоний, аз-бензин. Недоро о або обмін на б д. матеріали. Ціна: 8500 рн. Конта ти: 097 524-56-01, 096 877-48-06.

ВАЗ 21054, 1983 р. в., 1200 . о. Конта ти: 096 654-28-51. ВАЗ 2106, 1,6 л., 1980 р. в., після апремонт , CD-ма нітола, передні сидіння від Фоль сва ен Гольф, червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 444-14-36. ВАЗ 2106, 1975 р. в., добром стані. Ц. 1700 . о. Конта ти: 096 665-45-17. ВАЗ 2106, 1987 р. в., 1.3 бензин, зелений. Ц. 1800 . о. Конта ти: 096 535-68-12. ВАЗ 2106, 1990 р. в., бежевий, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 067 699-84-01, 095 924-65-34. ВАЗ 2106, жовтий, 1989 р. в., добром стані, м зи а. Ц. до овірна. Конта ти: 096 886-72-91. ВАЗ 2106, добром стані, бежевий. Недоро о. Конта ти: 098 951-72-22. ВАЗ 2106. 1987 р. в., 1.3 бензин, зелений, добрий стан, власни . Ціна: 1900 . о. Конта ти: 050 610-23-53. ВАЗ 21061, білий, 89 р.в., 1,5, 5-ст., лю , си н., ц/з, 2200 .о. Конта ти: 098 333-53-80. ВАЗ 21063, 1992 р. в., після ап. рем., нова ма. Ц. 2400 . о. Конта ти: 097 500-65-98. ВАЗ 21063, 1993 р. в., хорошом стані, 1,3, бензин, олір бежевий, пробі 100 тис., 1 власни , можливий обмін. Ціна: 2600 .о., тор . Конта ти: 097 629-05-97, 066 136-67-87. irynka_if@mail.ru ВАЗ 21063, темно- червоний, 1984 р. в., 1.3, азова станов а. Ціна: 1400 . о. Конта ти: 099 757-96-58. ВАЗ 2107, 2003 р. в., 1.5 бензин, пробі 33 тис. м. Ц. 3700 . о. Конта ти: 050 910-49-48. ВАЗ 2107, 2011 р. в., 1.5, різні ольори. Повна омпле тація. В редит без першо о внес , без довід и про доходи. Конта ти: 098 581-67-29. ВАЗ 2108, 1986 р. в., апремонт дви на, зова, титани, МР-3, тон вання, ц/з, си нал, синій, 2800 . о. Конта ти: 066 396-31-26. ВАЗ 2108, 1989 р. в., білий, бензин, потреб є осметично о ремонт . 1550 . о. Конта ти: 097 752-41-66. ВАЗ 2108.1988 р.в., білий, нормальний стан. Ціна: 20.000 рн. Конта ти: hhkjj,hkj;.lk 567845 80674763417 ВАЗ 2109, 1991 р. в., 1.5, 5-ст., синій, ц/ з, арний стан., не битий. Ціна: 2950 . о. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 2109, 1991 р. в., нормальномі стані, 1.5, 5 ст. КП. Ц. 2650 . о. Конта ти: 067 837-39-92. ВАЗ 2109, 1992 р. в., 1.5, червоний, після апремонт , 4200 . о. Можл. під виплат . Конта ти: 066 383-14-58. ВАЗ 2109, 1992 р. в., білий, добрий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 259-66-61.

ВАЗ 21099, 1993 р. в., сірий, 1.3 . Ц. до овірна. Конта ти: 050 071-35-93. ВАЗ 21099, 2006 р. в., пробі 11 тис. м. Ц. 6000 . о. Конта ти: 52-18-86, 098 947-78-92. ВАЗ 21099, 2007 р. в., 1.6 інже тор, чорний, пробі 100 тис. м, ц/з, си нал., м зи а, відмінном стані. Ц. 5800 . о. Конта ти: 050 433-68-84. ВАЗ 21099, 2011 р. в., під виплат . Ц. 695 рн/місяць. Конта ти: 099 322-09-29. ВАЗ 21099, зелений, 2006 р.в., пробі 85 тис. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 270-73-12. Sergiy1985@rambler.ru ВАЗ 21099, фіолетовий, лю , си нал., ш іряний салон. можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 210994, під виплат . Зниж а 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88. ВАЗ 2110, 2006 р.в., 1.6, 16 л., 62 тис. м, сірий металі , ц/з, си нал., тон. ві на, іммобілайзер, хороший стан. Ціна: 6200 y.o. Конта ти: 096 534-66-52. ВАЗ 2110, 2010 р. в., зелений, 1.6 і, си нал., тит. дис и, ма нітола, МР-3, можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 21111 ніверсал, 2006 р. в., пробі 49 тис. м, відмінном стані. Конта ти: 050 170-73-44. ВАЗ 21114, сірий, араван, 2007 р. в. Конта ти: 096 402-84-70. ВАЗ 2115, 2008 р. в., ц/з, си нал., м зи а, анти ор., ш моізоляція, азова танов а 4-по ., 1 власни , аражне збері ання. 7000 . о. Конта ти: 098 461-31-35. ВАЗ 2115, сірий метал., 2010 р. в., можливо під виплат . Конта ти: 096 828-97-92. ВАЗ 2121, 1982 р. в., 1.6 К, білий, потреб є ремонт ходової, фарб вання. Ціна: 1500 . о. або обмін. Конта ти: 098 778-17-58. ВАЗ 2121, 1982 р. в., на з/ч, на ход , до . 1000 . о. Конта ти: 098 778-17-58. ВАЗ 2121, 1987 р. в., 1.6, 5 ст. КП, титани. 2250 . о. Конта ти: 096 436-22-07. ВАЗ Калина, 1,6, сірий, можл. під виплат 783 рн/міс. Конта ти: 067 558-80-65. ВАЗ, 1974 р. в., 1.3, на ход . Ц. 800 . о. Конта ти: 067 340-53-54. ВАЗ-21011 нормальном стані, після ремонт . Конта ти: 098 973-13-82. ВАЗ-21013, 85 р.в., світлий беж, добрий стан. Конта ти: 066 200-94-11. ВАЗ-2103, 1973 р. в., після повно о апремонт , червоний, тюнін салон , тон. ві на. Ціна: 1300 Конта ти: 097 477-68-31. ВАЗ-2103, зов з до ., добрий стан. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. ВАЗ-2105, 86 р.в., 1,3, червоний, си н., добрий стан, 2000 .о. Конта ти: 099 530-69-97. ВАЗ-2105, 89 р.в., 1800 дол. Конта ти: 096 943-38-71, 096 812-63-65. ВАЗ-2105, білий, 91 р.в., 2600 Конта ти: 55-40-26.

.о.

ВАЗ-2106, 84 р.в., білий, добрий стан, 2100 дол. Конта ти: 097 362-40-46. ВАЗ-21063, 1.5 арбюр., в робочом стані, зелений, тон. ві на, нові овпа и. Ціна: 1900 .о., можл. тор . Конта ти: 77-95-73, 097 397-06-94. oksanabekesh@mail.ru ВАЗ-21063, бежевий, 1,6 тор , 5-ст., тонов., м зи а, титани, відмін. стан, аз. станов а. 2800 .о. Тор . Конта ти: 097 265-64-09. ВАЗ-2107, 05 р.в., вишневий. 3500 дол. Конта ти: 067 833-02-05. ВАЗ-2107, 87 р.в., 1,5 дви н, золотистий металі , відмін. стан. 2100 .о. Конта ти: 096 745-13-94. ВАЗ-21099, 01 р.в., 5-ст. КП, тон., МР 3, сірий. 4550 .о. Тор . Конта ти: 067 877-93-42. ВАЗ-2115, 05 р.в., чорний, не фарб. 5500 .о. Конта ти: 099 479-52-65. ВАЗ-2115, 2007-2008 р.в., 5500 .о. Конта ти: 095 645-43-82, 55-04-95. ВАЗ2106, 1,3, сірий, 92 р.в., 1100 .о. Конта ти: 050 555-86-01. ВАЗ2106, 1500 .о., 77 р.в. Конта ти: 097 887-81-71. ВАЗ2109, 1,а арб., 5-ст., 99 р.в., червоний ранат, си н., с лопідійм., м з., салон червоний з чорним, ш іра, дов е рило, пробі 96 ти с. Конта ти: 096 957-52-28.

ГАЗ ГАЗ-2400, 1982 р. в. Конта ти: 098 056-33-18. Вол а 2402 робочом стані, біло о ольор . Конта ти: 097 125-35-40. Вол а, 1985 р. в., білий, після повно о ап. ремонт , нова ма та АКБ. Ц. 1400 . о. або обмін. Конта ти: 097 849-04-51.

ВАЗ 21093 Балти а, 1997 р. в., 5-ст. КПП, 1.5 інже тор, темно-зелений, ел. с лопід. 4 шт., тон. ві на, титани, ц/з, си нал., АРБ, м льтило , ма ніт. МР-3, хороша м зи а. Ціна: 3850 . о. Конта ти: 096 199-60-65, 095 749-42-60.

Вол а-21, добрий стан, все рідне, не фарбований, малий пробі . 3000 дол. Конта ти: 097 125-35-40.

ВАЗ 21093, 1997 р. в., відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59.

ГАЗ 21 Вол а на з/ч. Конта ти: 098 502-38-82.

ВАЗ 21094, 2011 р. в., хетчбе , 1.6, під виплат від 694 рн/місяць зі зниж ою 15%. Конта ти: 096 607-97-55, 099 322-57-88.

ГАЗ 24 на ход , нормальном стані, т. о., страх ов а. Ц. 1500 . о., тор . Конта ти: 050 433-25-97. 067 259-30-21.

Вол 2402, білий, 1982 р. в., стан нормальний. 1000 . о. Конта ти: 097 100-28-53.


ГАЗ 24, зелений, нова ма. Ц. до овірна. Конта ти: 097 646-05-39. ГАЗ 2410 Вол а, 1987 р. в., ісля ап. ремонт зова, аз.-бензин. Ц. 2800 . о. Конта ти: 099 095-13-18. ГАЗ 3110, 2001 р.в., інже тор. Ціна: 2200 Конта ти: 096 694-36-95. br_1990@mail.ru ГАЗ 53, добрий стан, на ход , нов. а м., ТО. 24000 рн Конта ти: 098 835-40-02. ГАЗ-21 Вол а, 63 р.в., після звар и, фарб вання, зелений, можл. обмін на б дмат, 1950 .о. Конта ти: 099 703-29-16. ГАЗ-2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 .о. Конта ти: 096 691-65-26. ГАЗ-3110, добрий тех. стан. Конта ти: 096 817-86-15. Газ-53, диз., ф р он. Конта ти: 068 104-01-65. ГАЗ-69 Б, ори інал, відмін. стан. Конта ти: 050 924-28-63. ГАЗ-69, 72 р.в., до ., 15000 рн. Конта ти: 098 577-87-68, 050 553-27-54. ГАЗ2412, білий, 89 р.в., ніверсал, 1600 дол. Конта ти: 096 691-65-26.

Мос вич добром стані, бежевий. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 941-13-36.

УАЗ УАЗ 3303, бортовий, 1991 р. в., ТО до 2013 р. в., добрий стан, новий дви н, арбюратор ВАЗ 2108 або обмін. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 096 436-22-07. УАЗ 3962, 1987 р. в., добром стані, дви н зроблений, олеса нові, не нилий, на ход , т. о., стахов а. Конта ти: 066 082-07-40.

ЗАЗ Сенс, 2011 р.в., від завод , можливо редит 640 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24.

ПЕЖО Пежо Е сперт, б с, олір синій, 2005 р., щойно при наний, вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: (096) 543-48-82 Пежо Е сперт, вантажна, олір синій, 2004 р. Конта ти: (067) 317-59-17

т. 43-49-50

Мерседес Спринтер 412, 1998 р. в., 2.9, жовтий, спар а. Конта ти: 097 790-78-31.

4.3.13. К плю

Мерседес-811, 2 сид. місця, добрий роб. стан, 1995 р.в., можл. обмін на ле . авто. Конта ти: 050 758-24-78.

Фоль сва ен Т-4. Ціна: до 5000 Конта ти: (067) 349-42-89

4.3.1. Продам ГАЗ-322132, 2003 р.в., ( азель), пасажирсь ий мі роавтоб с, синій. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 382-56-01

Пежо Бо сер, 1998 р.в., вантажний, ма сі-база, 2.5 ТДІ, ціна 7500 .о.

т. (097) 866-71-76

Мерседес 609, 1995 р.в., середня-висо а база, 4,0 об’єм, олір білий, пасажирсь ий. Конта ти: (0660 768-69-13

Рено Трафі , 2006 р.в., 1.9 дизель, вантажно-пасажир, ондиціонер. Ціна: 13200 .о. Конта ти: (063) 563-11-49

Запорожець, 92 р.в., 3000 рн. Конта ти: 097 860-95-54.

Мерседес 709, 1995 р.в., дов а база, пасажирсь ий, 4,0 об’єм, олір білий. Конта ти: (066) 768-69-13 Мерседес Бенц 208,1993 р.в., 2.3 дви н, вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: (067) 696-26-87 Мерседес Варіо, 4,3 дви н, антиб с, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

МЕРСЕДЕС

Таврія, 1993 р. в., потреб є осмет. рем. зова. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 050 373-17-69, 067 490-73-49.

Мерседес Віто 112, 2000 р.в., пробі 230 тис. м., пассажир, «повний фарш», рім ш іри, 2.2 СДІ. Ціна: до овірна т. (097) 514-89-91

Мос вич 407 (раритет), 1962 р. в., з до м. Конта ти: 099 316-79-57. Мос вич 407, 1962 р. в., з до Конта ти: 099 316-79-57.

м.

ФОЛЬКСВАГЕН Т4

продам БОГДАН Бо дан АО 92, відмінний стан, можливо на маршр т. Конта ти: 097-481-90-02, 050-528-97-98

ІВЕКО Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, мі роавтоб с, можливий обмін. Конта ти: 050-544-45-24

МЕРСЕДЕС Мерседес-208, б с, після апремонт , з причепом. Конта ти: 050-528-97-98 Мерседес-Бенц О 309, 1986 р. в., автоб с, пасажирсь ий, 18 місць, жовто о ольор . Конта ти: 099-776-41-03 Мерседес-Бенц-308 D, 1994 р. в., вантажо-пасажирсь ий, дви н 2,3, біло о ольор . Конта ти: 066-467-27-42, 099-620-58-25 Мерседес-Вітто-110, 1998 р. в., т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОЛЬКСВАГЕН

ФОРД

Мерседес МБ-100, 1988 р.в., вантажно-пасажирсь ий, 2,4 дизель. Ціна: 3000 .о. т. (068) 827-95-88, (098) 275-94-27

Форд Транзит, 1989 р.в., пробі 220 тис. м. Ціна: 4300 .о., тор . Конта ти: 43-49-50 Форд Транзит, 2005-2006 р.в., 2.0, ондиціонер, антиб с, ц/з, оре тор фар, /п ерма. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 118-73-68, (097) 981-05-57 vasilii-vopr@yandex.ru

Рено Трафі , 2.5, білий, дизель, добром стані, 1998 р. в. Конта ти: 098 641-92-59.

СІТРОЕН Сітроен Джампер, 2004 р. в., сірий металі , б с 8 місць, 2.0 дизель, добром стані. Дешево. Конта ти: 4-11-53, 066 467-58-10.

СУЗУКІ С з і, пасаж., «розпашон а», нова ма, після повно о апремонт дви на, 1986 р. в. Ц. 2000 . о., тор . Конта ти: 095 468-15-01.

ФІАТ

Фіат Толенто 1993 р.в. після апаремонт , нова ма, 1,9 дизель, 6 літрів 100 м. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 0961953215, 0967975304

Фіат-Д ато, 1989 р. в., ма сі, вантаж., /п, зелений, 2.5, дизель. Конта ти: 050-544-45-24

ФОЛЬКСВАГЕН

Фіат-С до, 1,9, 2005 р. в., білий, без пробі по У раїні. Конта ти: 063-824-75-40, 050-205-19-29

Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., 2.4 дизель, 13 місць+приват. землі 4, 5, 14 сот. або обмін на Мерседес 609 пасаж. Роз лян різні пропозиції. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОРД Форд-Транзит, 1989 р. в., 2,5 дизель, 8 місць, орот ий, середній. Конта ти: 050-015-88-26

продам МЕРСЕДЕС

Форд Транзит, 1975 р.в., червоний, 1.7 бензин, пробі 20 тис. м., спар а задніх оліс, 2.8 тонн, 5-дверний. Конта ти: (096) 913-22-54

РЕНО Рено Кен о, пасажир, 2001 р. в., 212 тис/ м проб, 4 дв., р ча КП, жовтий, дизель, 1.9. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067 391-09-35.

МЕРСЕДЕС Мерседес 609D, 1995 р.в., ори інал, 4.0 літровий дизельний дви н, 5 ст. КПП. Вантажопідйомність - 2 т., 32 м. б., пробі - 760000 м. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 677-32-00 Мерседес 814, на мі роавтоб с. Конта ти: (067) 935-86-93 Мерседес Спринтер 316, олір синій, ондиціонер, еле трос лопідйомни и, щойно при наний, 220000 м пробі , розмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51

ПЕЖО Пежо Е сперт, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

РЕНО

Рено Премі м 260, 10 тонн, • рефрижератор, об’єм 9.8, 24 л/ 100 м, б д а 50 (097) 257-78-37

б.м. Конта ти:

СІТРОЕН Сітроен Джампі, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

ФІАТ

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Мос вич ІЖ 2715, 1989 р. в., червоний, рідна фарба, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 066 137-35-26, 097 123-31-57.

Опель Мовано, 2003 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 096 732-85-12.

МАН МАН 12254. Конта ти: (097) 443-90-43

ФІАТ

т. (097) 511-99-91

т. (096) 490-67-24

Опель Мовано, 2000 р. в., 2.5 дизель, білий, аербе , підвищений. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 661-12-84, 068 541-31-69.

КРАЗ КрАЗ-256, Б-13, 1987-1993 рр, вантажний, ф р он, ГАЗ-332213, Газель. Конта ти: (067) 364-30-92

Фіат Д ато, 1999 р. в., 2.8 дзель, чорний ла , ба ажни , фар оп, низь ий, середній. Ц. 8000 . о. Конта ти: 050 661-12-84, 068 541-31-69.

Форд-Транзит, 2004 р. в., орот ий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Фоль сва ен Транспортер Т-4, 200 р.в., пробі 270 тис. м, вантажнопасажир, 1.9 дизель, ціна 9500 .о.

Опель Віваро, 2003 р. в., пасаж., 7л/100 м, 1.9. Ціна: 11500 . о. Конта ти: 097 181-82-72.

(067)

РЕНО

Форд-Транзит, 1990 р. в, орот ий, низь ий, відмінном стані. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 067-360-12-88

МЕРСЕДЕС

Опель Віваро, 2003 р.в., 1,9 тді, 138000 м, 11800, пасажир. Конта ти: 097 181-82-72

Конта ти:

Рено-Master, 2008 р. в., 2,5 ТДІ, пробі 107000 м, білий, середня база, підвищений, ондиціонер, еле трові на, еле тропа ет, ідеальний стан, щойно при наний з Франції. Ціна: 14500 . о. Конта ти: 068-504-80-13

Мерседес Спринтер, 2006 р.в., вантажний, холодильни , термоб д а, бо ове і заднє завантаження, еле тропа ет, щойно при наний. Ціна: 15800 .о.

Мерседес-814, пасажир, дообладнаний, 21 місце. 2000 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93

ОПЕЛЬ

КАМАЗ КаМАЗ 53212. 339-24-83

Фіат С до, 1999 р.в., червоний, 1.9 дизель, ідропідсилювач, добрий стан. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (067) 679-21-21

т. (067) 770-21-01

Мос вич 412, 1980 р. в., вазівсь і 4 - ст. КП і арбюратор, нова ма. Конта ти: 096 883-73-70.

Мос вич Комбі, 1987 р. в., добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 050 433-34-12.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Т4, 2001 р.в., вантажний, дов а база, висо ий, об’єм дви на 2,5. Ціна: 11800 .о.

Мос вич 408. Конта ти: 099 316-79-57.

Мос вич ІЖ 412, жовто о ольор , 1981 р. в., добрий стан, рідна фарба, не нилий, не битий, ідеальні олеса, 35 тис/ м, ма нітола, чохли, тон в., штор и ТО до 2011 р., страхов а до 2012 р. Ціна: 8000 рн, тор . Конта ти: 097 662-80-84.

.о.

Фоль сва ен Т 4, 2000 р. в., білий, розмитнений, не на облі . Ціна: 7300 . о. Конта ти: 050-205-19-29

МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР

АЗЛК 21, терміново. Конта ти: 096 666-91-58.

Мос вич 403 ретро 1964 р.в. збереженом стані з до . Можливий обмін. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 098 880-56-52.

Фоль сва ен Т4, 2.5 ТДІ, 75 в., дов а база, ціна без облі . Ціна: 8300 .о. Конта ти: (050) 205-19-29

Мерседес Спринтер, 1999 р.в., середній-висо ий, вантажний, заводсь а фарба, нова ма, ондиціонер, щойно при наний, відмінном стані. Конта ти: 28-70-52, (067) 709-61-07

АЗЛК-2140, 1982 р.в., аражне збері ання, рідна фарба, один власни . Ціна: 8500 рн. Конта ти: 6-29-27, 066 358-11-21.

Мос вич 2141, 1990 р. в., 1.6 арб. Ц. до овірна. Конта ти: 050 773-05-15.

Фіат С до, 2003 р.в., 2.0 дизель, 80 Вт, 5-ст п а, ороб а передач, біло о ольор , дов а база. Ціна: 9300 .о. Конта ти: (067) 367-99-67

Мерседес Саритер 311 СДІ, на запчастини. Конта ти: (066) 768-69-13

МОСКВИЧ

Мос вич 2140 SL в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 0976671832, 0681455723.

ФІАТ

Фоль сва ен Т-4, 1994 р.в., вантажно-пасажир, в хорошом стані, а м лятор новий, нова ма. Ціна: 6800 .о., тор . Конта ти: (096) 543-48-82, (097) 408-87-17

.о.

Мос вич 2137, білий, 1980 р.в., ніверсал, 1,5 арбюратор від(ВАЗ 2105), в хорошом стані, тон. ві на, до лян тий, анало ВАЗ 2102. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 067 297-65-92, 099 334-61-72. taras.if.mobi@rambler.ru

СІТРОЕН Сітроен Джампер, 2001 р.в., дизель. Ціна: 80000 рн. Конта ти: (067) 382-65-39

Фоль сва ен Каді, пасажирсь ий, 2005 р.в., 2,0 дизель, щойно при наний, олір жовтий, двоє бо ових дверцят, є все, рім ондиціонера, 85000 м пробі , на облі . Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 877-29-28, (098) 328-28-51

Таврія, 2004 р.в., пробі 111 000 м, червоний, ходова ВАЗ 2108, дви н 1.5 (ВАЗ), всі дис ові альма, литі дис и, ш мо-віброізоляція, анти орозійна оброб а, 1-власни . Ціна: 3200 .о. Конта ти: 068 234-30-79.

Таврія,-Нова 2004, дви н 1.3 аз-бензин (ліцензія) один власни , темно-синій, нова ма, си налізація, затемнені ві на. Ціна: 2400. Конта ти: 0974599298 nadin_s83@mail.ru

РЕНО

ФОЛЬКСВАГЕН

Таврія, 2000 р. в., нормальном стані або обмін на міні-тра тор. Конта ти: 067 747-07-25.

Таврія,-Нова 2004 р., дви н 1.3, аз-бензин, си налізація, тонований, перший власни . Ціна: 2400. Конта ти: 0974599298 nadin_s83@mail.ru

Мерседес Спринтер 310 ТДІ, середня база, 1999 р. в., вантаж.-пасаж. 8+1, біло-червоний, 1 власни , 220 тис. м проб. Ціна: 11300 . о. Конта ти: 067 960-78-40.

Автобуси та мікроавтобуси

ЗАЗ Форца, 2011 р.в., можлива розстроч а 908 рн/міс. Конта ти: 095 793-30-28, 73-47-24.

Таврія,-Нова 2004, аз-бензин, темно-синій, д же е ономний. Один власни ! Ціна: 2400. Конта ти: 0974599298 nadin_s83@mail.ru

ЗІЛ-130, термоф ра, 10 балонів. аз-бензин. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (093) 942-56-48

Форд Транзит, 1989 р.в., пробі 220 тис. м., 2.0 аз/бензин, пасажир 8 + 1, ат «Б». ціна 4300 .о., тор .,

Мерседес 210, вантажно-пасажирсь ий, 1994 р., 2,9 об’єм. Конта ти: (097) 842-24-31

Таврія, білий, 1,1, добрий стан, 950 .о. Конта ти: 096 738-39-22.

Мерседес Віто 111 СДі, 2005 р. в., лон , а б, вантаж., темно-чер. металі , титани Р 16. Ціна: 14700 . о. Конта ти: 067 960-78-40.

УАЗ омандир, 1973 р. в., нормальном стані. Недоро о. Конта ти: 096 809-49-85.

Рено Трафі , вантажний, 1990 р.в., 1,6 аз-бензин, хороший стан Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 878-65-50

Таврія, 92 р. в., на ход , 1200 Конта ти: 050 072-91-06.

ЗІЛ-130, самос ид, аз,метан, бензин, терміново. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

Мерседес Віто, 2004 р. в., пасаж. або обімн. Конта ти: 050 433-06-46.

МЕРСЕДЕС

Таврія, 1992 р. в., добрий стан. Ціна: 1300 . о., тор . Конта ти: 098 920-20-09.

Мерседес Віто 109, 2.2 СДі, 1999 р. в., синій, повний пасаж, 2 бо ових дверцяти. 9800 . о. Конта ти: 098 948-82-43.

ПЕЖО

Мерседес 208, пасажирсь ий, 12 місць. Ціна: 4500 .о, тор Конта ти: (067) 935-86-93

Таврія Слав та, темно-зелений, 2004 р. в., 1.2 . Конта ти: 097 905-27-85, 063 589-66-77.

ЗІЛ-130, 4505-самос ид, 1992 р., бензин. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 909-95-83 ++

Мерседес Віто, 2001 р. в., 110 дизель, вантаж., червоний, щойно при наний. Конта ти: 067 769-46-26.

ЗАЗ Таврія лю с, 2004 р. в. ( р день), добром стані, 1.2 арб., бензин, зелений металі , анти ор., си нал.. омпле т нових зимових оліс з дис ами, 1 власни , пробі 80 тис. м. Ц. 3100 . о. Конта ти: 050 373-83-29.

Таврія пі ап, добрий стан. Конта ти: 096 400-37-75, 099 342-10-81.

Мерседес Бенс 207, 1980 р. в., 2.4 Д, 4-ст. КП, на ход . 2200 . о. Конта ти: 097 340-30-54.

Пежо, 1985 р.в. Конта ти: (067) 454-47-71

ЗАЗ Слав та лю с, 2004 р. в., сірий, арб. Власни . Конта ти: 099 050-08-38.

Слав та 2004 р.в., червоний 80000 м, можливий редит. Конта ти: 099 313-82-65? 067 999-21-29.

ФОРД

Пежо 405, 1988 р.в., апремонт дви на, ходової. Конта ти: (096) 177-12-79

УАЗ 452 Б, 1982 р. в., зелений, відмінном стані. Ц. 2800 . о. Конта ти: 096 950-61-09, 067 316-26-10.

ГАЗ

ЗАЗ

31

АВТОБУСИ, ВАНТАЖІВКИ

№30 вiд 10 серпня 2011 ро

Мерседес 207, бортовий, 2.4 дизель, потреб є осмет. рем., 1990 р. в. Ц. 2000 . о., тор . Конта ти: 095 468-15-01. Мерседес 208, 1992 р. в., 2.4, /п ерма, ТО до 2012 р., 1.5 тон. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 52-75-14, 096 913-55-92. Мерседес 313, 2004 р. в., білий, 2.2 СДІ, середній, висо ий, щойно при наний, можливий обмін на ліс, дош або авто. Конта ти: 097 254-01-29 Мерседес 609 Д, 18 місць, пасаж., 1995 р. в., 4.0, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 050 622-96-67.

Фоль сва ен Т 2, транспортер, 1987 р. в., 1.6 Д, вантажний, червоний, добрий стан. 2800 . о. або обмін на л/авто. Конта ти: 050 610-23-53. Фоль сва ен Т-4, 2003 р. в., червоний, 2.5 дизель, 65 Вт, пасаж., з до м. Конта ти: 067 769-46-26, Сер ій. Фоль сва ен Трансортер T2 пасажир, в добром стані, ТО до 2012 р. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 098 649-20-30. Фоль сва ен Транспортер Т-2, 1986 р. в., 1.6 дизель, білий. Ц. 3200 . о. Конта ти: 050 433-82-18. Фоль сва ен Т-4, 1997 р. в., 2.4 дизель, білий, рефрижератор. Ц. 80000 . о. Конта ти: 050 661-12-84, 068 541-31-69.

ФОРД Форд Транзит Т 3, бортовий, 1987 р. в., 1.6 Д, добрий стан, не битий, після апремонт , нове зчеплення, амортизатори, дви н. До овірна. Терміново. Конта ти: 096 945-83-01.

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам ГАЗ ГАЗ-31022, 2.4Д, 2003 р.в. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 62-96-89, (097) 208-92-27

ГАЗ-53, 1990 Р.В., ФУРГОН, ГАЗ/ БЕНЗИН (МЕТАН-7 БАЛОНІВ), ІТАЛІЙСЬКА УСТАНОВКА, ХОРОШИЙ СТАН. КОНТАКТИ: (0362) 62-83-07, (050) 390-36-48, (050)690-66-77

ЗІЛ ЗІЛ 130, після апремонт . Конта ти: (096) 497-47-23 ЗІЛ самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

ОПЕЛЬ МОВАНО, БУС 1.5 ТОНН, ВАНТАЖНИЙ, 2003 Р.В., БІЛОГО КОЛЬОРУ. КОНТАКТИ: (067) 455-18-74 С анія, 1995 р.в., R-113M, 20 тонн, тент, недоро о. Конта ти: 43-15-40, (067) 301-99-01

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ЗІЛ ЗІЛ-431410, бензин, бортовий, тентований, рейсовий стан. Конта ти: 050-985-83-11 ЗІЛ-5301, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 098-533-22-02 ЗІЛ-« ол оспни ». 095-206-74-57

Конта ти:

МАН МАН-80150, 1996 р. в., ф р он, 5 т. Ціна: 9700 . о. Конта ти: 050-911-12-46 МАН-8150, б да 35 бів, вантажопідйомність 7 т. Є причеп Конта ти: Л ць 066-610-63-92, 097-873-59-01 066-045-17-40, 096-738-33-11

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗ ГАЗ 3110, 2002 р. в., пробі 204 тис. м, ГАЗ 66, 1988 р. в., пробі 5 тис. м. Конта ти: 050 753-71-81. ГАЗ 5201, залізний зов, нові до менти. Конта ти: 097 885-98-65. ГАЗ 53, 1977 р. в., а-бензин, ф р он, дви н після ап. ремонт . Ц. 1600 . о. Конта ти: 067 802-87-40.


32

СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС

ГАЗ 69 вантажо-пасаж. Конта ти: 050 666-98-42. ГАЗ 69 переобладнаний на самос ид, в/ п 1 т. Конта ти: 066 324-47-33. ГАЗ-53, 90 р.в., бортовий, норм. стан. Конта ти: 096 606-03-63. ГАЗ-53, самос ., 89 р.в., на ход , недор., можл. обмін. Конта ти: 050 689-11-85. Газель, б д , 4 балони, метан, 1996 р. в. Терміново. Ціна: до овiрна. Конта ти: 099 096-53-60, Р слан.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам Автовиш 62-57-78

, 20 м, ЗІЛ, 1992р. Конта ти:

Авто ран КС-35715, Івановець. 1987 р.в. Конта ти: (067) 364-30-92

ЗІЛ ЗІЛ 130 сідловий тя ач, 1992 р. в., аз-бензин, 10 балонів. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 096 724-04-61, 050 956-23-27.

Авто ран КС-3575, на базі автомобіля ЗІЛ 133 ГЯ, в робочом стані. Ціна: 77700 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Кабін до а/м КрАЗ-25621. Конта ти: (067) 364-30-92

К н до а/м ЗІЛ. Конта ти: (050) 375-07-53

Тра тор МТЗ-82, 1993 р.в. Конта ти: (097) 190-85-58

Обприс вач до тра тора Т-40, можна б\в. Конта ти: (096) 959-85-74

Кабін ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 364-30-92

Міні-тра тор, бензин. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (098) 775-55-77

Підіймач а/м 2-стій овий до 3 тонн. Конта ти: (096) 543-48-82,

Кабін на тра тор ЮМЗ, в добром стані. Конта ти: (067) 695-21-65

Міні-тра тор, вир-ва Японія, в хорошом стані. Конта ти: (096) 136-46-14

Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Кабін , вели на тра тор ЮМЗ, в хорошом стані. Конта ти: (067) 695-21-65

Міні-тра тор, дизель. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Тра тор саморобний з абіною, анало Т25, дизель, є ідравлі а. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (097) 350-34-54

Картопле опач, недоро о. Конта ти: (067) 954-20-19 Картоплесаджал . Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн «ACTIVE-800» в робочом стані. Конта ти: (098) 057-59-92 Комбайн «Вольво» 830, в хорошом стані. Конта ти: (097) 609-53-51

ЗІЛ 131 в ідеальном стані. Ц. 4000 . о. Конта ти: 067 758-34-71.

Автопідіймач, 2-стій овий, без дви на, тор . Ціна: 4500 рн. Конта ти: (098) 056-65-75

ЗІЛ 131, 1988 р. в., пробі 2 тис. м. Конта ти: 050 753-71-81.

Бетонозміш вач, орморіз . Конта ти: (096) 733-56-94

Комбайн «Вольво830», хороший стан. Конта ти: (097) 609-53-51

ЗІЛ 131, метал. зов, бо сове збері ання, лебід а, нові олеса. Відмінний стан. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067 490-35-83.

Борон дис ов . Конта ти: (096) 525-71-19

Комбайн «Клас-Кол мб с», жат а - 2м, дизель, нові ремені. Конта ти: (066) 031-53-42

ЗІЛ бортовий, тент, диз, 4.80 м. Кермов станов ЗІЛ. Конта ти: 067 783-21-04 ЗІЛ ол оспни , аз. станов а. Конта ти: 067 342-44-24, 067 342-44-04. ЗІЛ ММЗ 5584 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз-метан, бензин. Конта ти: 097 986-26-81,095 886-92-20. ЗІЛ самос ид, дизель, нові олеса, а м лятор. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЗІЛ-131 тя ач, аз-бензин, лебід а, 2700 пробі , хороший стан. Можливий обмін на пиломатеріали чи л/а з моєю доплатою. Конта ти: 096 476-90-60, 050 433-52-28. ЗІЛ-131, бортовий. 097-679-08-24.

Конта ти:

ЗІЛ-157, самос ид з лебід ою. Конта ти: 098 292-05-06. ЗІЛ-413 Б диз., борт., в/п 10 т, 89 р.в., синій. Конта ти: 067 193-20-67, 050 618-79-19. ЗІЛ-самос ид, аз. станов а, на ход . 40000 рн. Конта ти: 067 343-17-80. 0342 55-48-71, 55-47-31

КАМАЗ КамАЗ бортовий 5320, 1990 р. в., тент, а та ож причіп до ньо о. Конта ти: 067 968-87-30, 067 968-87-34. КамАЗ-55102. Ціна: 6500 Конта ти: 050 433-03-53. 343-35-19, 097 710-16-25.

.о. 067

КамЗ-55111. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 067 343-35-19, 097 710-16-25. 050 433-03-53. КамАЗ 5410, роб., 5400 . о. Конта ти: 067 442-00-58. КамАЗ 55102, 1988 р. в., після ап. ремонт , можливий обмін на б с або авто. Ц. 11000 . о. Конта ти: 098 257-46-39, 063 063-06-72. КамАЗ 55102, 1994 р. в., після ап. ремонт , добром стані або обмін на л/ а. Конта ти: 067 143-13-01. КамАЗ 55102, 5511. Цементовоз ЗІЛ 130. Гідропідіймач до ЗІЛ ММЗ 555. Конта ти: 099 726-61-76. КамАЗ 55102, ол оспни , 1994 р. в, після апремонт . Конта ти: 099 244-44-38 КамАЗ 5511 самос ид, 1989 р. в., на ход . Ц. 6500 . о. або обміняю на б с вантаж. Конта ти: 096 410-59-88, 099 969-29-50. КамАЗ 55111 самос ид, 1989 р. в., роб. стан. 8500 . о. Конта ти: 099 554-43-50. КамАЗ 55111, 1991 р. в., добром стані. Конта ти: 067 143-13-01. КамАЗ бортовий, 85 р.в., спальни , добрий стан, 6500 .о. Конта ти: 096 622-57-07. КамАЗ55111, самос ид, 89 р.в., роб. стан, 8500 .о. Конта ти: 099 554-43-50.

МАЗ МАЗ 5551-самос ид, 1991 р. в., відмінном стані, після КП ходової, дви на, фарбований, нова ма, обмін на ле ове авто чи б с. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 339-68-32. МАЗ самос ид 1985 р, синій, роб. стан. Конта ти: 098 668-86-62.

Б льдозер ДТ-75, 1984 р.в., в робочом стані, наход . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (066) 040-05-60, (097) 187-80-22 prom_rivne@ukr.net Виорювач артоплі інний. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99 Віял для очист и зерна Конта ти: 5-30-03 Газоно осар бензинов , Німеччина, б/ в. Конта ти: 5-56-15 Гідроциліндр Т-74. Конта ти: 43-73-36, після 18.00 Г сеницю Т-74. Конта ти: 43-73-36, після 18.00 Дви н Д-240 б/в. Конта ти: (095) 830-28-36 Дви н дизельний, Ч-2, на запчастини. Конта ти: (096) 723-91-10 Дви н, повітряний фільтр ЯМЗ-238. Конта ти: (067) 364-30-92 ДТ-75, на запчастини Конта ти: (097) 645-44-97

3.5 рн/

Ева атор. Конта ти: (067) 782-18-59, (050) 435-29-08 Е с аватор «ЕО-4321», 1992 р.в., Е с аватор «ТХ-112». Конта ти: (067) 364-30-92

№30 вiд 10 серпня 2011 ро

Комбайн «Вольво-800». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 954-20-19

Комбайн «СК-5Нива», ідеальний стан. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн FAHR, робочий стан, жат а 2,6 м. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 146-71-32 efimetz@ya.ru

Міні-тра тор. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06 Міст передній, МТЗ-82 в омпле ті б/в. Конта ти: (095) 830-28-36 Млин КДУ-2.0-1, «У раїн а». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 876-94-30 Млин. Конта ти: 68-02-67 Мотобло «З бр», новий з льтиватором, пл , причіп. Можливий обмін на ле ове авто. Конта ти: (097) 350-34-54 Напівпричіп МТМ 933011, 2002 р.в., бортовий тент. Ціна: 36911 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Підорювач б ря ів. Конта ти: (096) 526-26-71 Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40 Пл 2- орп сний. Конта ти: (096) 968-29-89 Пл

інний. Конта ти: 5-30-03

Комбайн Вольво-830, відмінний стан. Конта ти: (097) 609-53-51

Пл , 2- орп сний. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39

Комбайн зерновий, «Вольво-830», ширина 2.3м, Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 486-06-84

Пл , 2- орп сний. 28-78-41, (097) 381-60-99

Конта ти:

Пл , 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26

Т р а т о р Т-150 К. Конта ти: (063) 208-96-31 Тра тор Т-16, 1994 р.в., хороший стан, нова задня ма, стартер, а м лятор, паливний насос. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (097) 831-07-02 Тра тор Т-16, з навантаж вачем , ПГ-02, 4.5 т. Конта ти: (096) 126-73-96 Тра тор Т-16, на ход . Ціна: 17000 рн. Конта ти: (098) 837-91-90

Причіп «1ПТС-9», тра торний. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (098) 533-56-77

Т р а т о р Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Причіп «Лавета», 1991 р.в. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97

Тра тор Т-25, відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58

Причіп (ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ). Конта ти: 26-58-04

Тра тор Т-28, 1986 р.в., 45- інсь их сил, апремонт дви на, причіп, пл , льтиватор. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 360-48-41

Комбайн зернозбиральний, «Вольво800», ширина жат и 2.3 м, або поміняю на тра тор МТЗ. Конта ти: (096) 486-06-84

Е с аватор ЕО 2621, після апремонт . Конта ти: (096) 497-47-23

Причіп до а/м ЗІЛ-самос ид, або обміняю на 2ПТС4. Конта ти: (097) 639-68-85

Е с аватор ЕО 2621А. Конта ти: (067) 872-53-09

Комбайн СК5 «Нива». Конта ти: 67-70-59, (096) 213-90-99

Причіп до а/м. Конта ти: (096) 745-72-12

Е с аватор ЕО 3322, в робочом стані. Ціна: 33870 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Комбайн Форшріт Е-516. Конта ти: (097) 226-39-74

Причіп до ЗІЛ. Конта ти: (097) 639-68-85

Комбайни ормозбиральні «Рось», зернозбиральні «Слав тич». Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62

Причіп до ле ово о а/м, 2-вісний, 4х2х1.8. вантажопідйомність 2.2тонн, новий. Конта ти: (050) 039-86-64

КОМБАЙНИ, КАРТОПЛЕКОПАЧКИ, ТРАКТОРИ, ОБПРИСКУВАЧІ, ПОСІВНА, ГРУНТООБРОБНА ТА БУДЬ-ЯКА ІНША ВЖИВАНА С/Г ТЕХНІКА З ЄВРОПИ ЗА ДУЖЕ НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ. КОНТАКТИ: (0362) 430-874 (095) 459-32-50

Е с аватор-навантаж вач. «Карпатець» по запчастинах. Конта ти: (097) 233-82-26

Компресор з відбійним молот ом. Ціна: 11000 рн. Конта ти: (050) 375-49-94

Запчастини б/в, до тра торів. Конта ти: 43-45-16, (098) 252-17-00

Коренеріз

Зернозбиральний омбайн «Вольво800», або обмін на тра тор «МТЗ-80». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84

Тра тор Т-150 К, з дви ном ЯМЗ-236. Конта ти: (097) 909-54-95

Комбайн зернозбиральний МФ-240, ДжонДір-935. Конта ти: (067) 581-60-58

Комбайн артоплезбиральний. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (093) 799-17-32 nusikstar@mail.ru

Запчастини, а ре ати ЧТЗ, ремонт в злів і а ре атів Т-130, Т-170, ДТ-75, р ава висо о о тис , повітряні масляні фільтри, підшипни и. Конта ти: 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60 rovno_ts@mail.ru

Тра тор Т-150 К, з дви ном СМД, 6- орп сними пл ами. Конта ти: (097) 909-54-95

Тра тор Т-25, в неробочом Конта ти: (067) 940-42-68

. Конта ти: (096) 525-71-19

Подрібнювач зерна. Конта ти: 20-75-31

Причіп до а/м «Т рист», 2009 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 842-24-31

Запчастини до ЮМЗ-6. Конта ти: (096) 967-73-16

Тра тор Т- 40АМ, 1991 р.в., робочий стан. Є причіп 2 ПТС-4 та інше с/ знаряддя. Конта ти: (067) 303-91-07

Пл

Комбайн артоплезбиральний, сівал зернов . Конта ти: (096) 425-92-35

Запчастини до тра торів Т-25, Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Ціна: від 100 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

Тра тор Т 25. Конта ти: (067) 904-96-37

Тра тор Т-25 з вед чим переднім авто. Конта ти: (096) 525-71-19

Е с аватор ЕО 2621, 1989 р.в., в робочом стані, наход . Конта ти: (098) 296-21-11 prom_rivne@ukr.net

Е с аватор, навантаж вач «Карпатець», 1992 р.в., 4 овші, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68

Тра тор саморобний. Конта ти: (067) 610-57-94

Пл , льтиватор до Т-25. Конта ти: (097) 459-53-62

Комбайн зернозбиральний, тра тор Т-25, МТЗ-82. Конта ти: (097) 671-65-92, (097) 618-84-84

Е с аватор ЮМЗ. Конта ти: (098) 440-43-15

.о.

Пл , 3х3,5, виробництва СРСР. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

Е с аватор ЕО 2621, 1989 р. в., в робочом стані, на ход . Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 296-21-11

абіна.

Тра тор саморобний. Ціна: 550 Конта ти: (068) 893-50-68

КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ ДЖОН ДІР1065, 1984Р.В., 2870 ГОДИН, ЖАТКА 3,65 М, СІЧКАРНЯ, ЩОЙНО ПРИГНАНИЙ, ГОТОВИЙ ДО ЖНИВ. ЦІНА: 19200 У.О. КОНТАКТИ: (095) 459-32-50

Е с аватор ГО 2621А. Конта ти: (067) 872-53-09

Е с аватор ЮМЗ 6, вели а Конта ти: (067) 415-05-45

Тра тор саморобний. Конта ти: (098) 463-41-06

Т р а т о р Т-25 в хорошом стані. Конта ти: (067) 580-13-21, (098) 477-98-73

Комбайн зернозбиральний, «КласДомінатор-105», жат а 5м, візо , січ арня. Ціна: 88000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68

Е с аватор ЕО-2621, в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua

Тра тор саморобний з Т-25 мотором, абіна, ідравлі а. Конта ти: (097) 350-34-54

. Конта ти: 27-77-67

Корморіз. Конта ти: 68-02-67 Корморіз

. Конта ти: 68-02-67

Корморіз

. Конта ти: 27-67-77

Короб КПП Т-74. 43-73-36, після 18.00

Причіп бортовий-8328 ЗІЛ. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 262-26-76

тра торн . Конта ти: 68-02-67 рн.

Кран СКГ 401. Ціна: 412941.60 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Зміш вач ормів, С-3-0, 3 тонни. Конта ти: (067) 755-94-90

К зов до а/м ГАЗ-3307. Конта ти: (067) 364-30-92

Іфа-50, 1985 р.в., термоб да. Конта ти: (097) 033-43-99

К льтиватор інний. 27-81-72, (067) 154-51-58

Конта ти:

Тра тор Т-40, 1990 р.в. Конта ти: (096) 541-84-78 Т р а т о р Т-40, в хорошом Конта ти: (067) 831-36-21

стані.

Тра тор Т-40, на запчастини. Конта ти: (096) 968-29-89 Тра тор Т-40. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 486-06-84 Тра тор Т-40. Конта ти: (096) 324-50-26 Тра тор Т-40: льтиватор, пл та причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: 2-28-64, (098) 449-97-65 Тра тор Т40, відмінний стан. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (097) 962-73-32 Т р а т о р ЮМЗ 6, Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 191-56-61

Причіп до тра тора Т-25. Конта ти: (098) 837-91-90 Причіп до тра тора, 2 тонни. Конта ти: (067) 988-59-74

Тра тор ЮМЗ-6, 1982 р.в., мала абіна, ма нова. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 495-15-42

Причіп до тра тора. Конта ти: (050) 196-29-65 Причіп житловий, на олесах, аз, плит а, холодильни , обі рівач, 800 , недоро о. Конта ти: 62-66-63, (098) 488-27-02 Причіп тор овий, 2006, з до ментами, повністю обладнаний. Ціна: 15 000 рн Конта ти: (067) 448-51-00 вели ий.

Причіп, 2-вісний та пл до тра тора. Конта ти: (096) 781-61-08 Причіп-Лавета 1991 р.в. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97 Радіатор Т-74. Конта ти: 43-73-36, після 18.00 Рам до тра тора Т-25. Конта ти: (097) 296-19-24 Сівал 6-рядн , б ря ов . Конта ти: (097) 468-80-16 Сівал б ря ов , 6-рядн , разом з підсівами добрива. Конта ти: (097) 468-80-16 Сівал

. Конта ти: 68-02-67

Сівал

. Конта ти: (050) 530-30-85

Січ арню. Конта ти: 20-68-06 С ат передній до омбайна. Конта ти: (097) 468-80-16 Конта ти:

Тра тор «Т-40», на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84 Тра тор T-40, на ход , в хорошом стані, із 2-х орп сним пл ж ом. Конта ти: (067) 831-36-21 Тра тор МТЗ 380. Ціна: 30000 Конта ти: (067) 415-05-45

Тра тор, без дви на. Ціна: 12000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор, вадраци л ЗІМ. Конта ти: (067) 838-89-66 Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18 н Т-25.

Тра тор, саморобний. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (098) 987-15-11 Тра тори ХПЗ, ЮМЗ, Слобожанець, 30% омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62 Тра тори, 2 шт., Т-170. Ціна: До овірна. Конта ти: м. Рівне, в л. Гр нтова, 2 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60 Транспортери до артопле опачів. Конта ти: (097) 594-25-45

Причіп ПТС-4. 375-24-86

Конта ти:

(050)

Причіп, 2ПДС-6, Тра тор МТЗ-82, торф’ян техні та запчастини до неї. Конта ти: (098) 884-93-12 Причіп. Конта ти: (095) 694-10-44 Причіп. Конта ти: (050) 039-86-64 Сівал зернов СЗУ 3, 6. Конта ти: (098) 587-18-73 Тра тор в робочом стані до 20000 рн. Можна без до ментів. Конта ти: (050) 902-98-26 Тра тор МТЗ, ЮМЗ, Т-40, недоро о. Ціна: до 25000 рн. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Тра тор саморобний, диз/ арбюратор, до 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор сні оочисний на базі Т-25, в робочом стані. Конта ти: (067) 748-24-19 Т р а т о р ЮМЗ-6, на запчастини. Конта ти: (097) 289-66-23

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю

Авторемонт дви нів, КПП, ходової частини, а/м всіх маро , ремонт радіаторів, леєння, пай а. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Авто амери. Конта ти: 62-16-22

АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15

АВТОСКЛО «PILKINGTON», ДЛЯ ЛЕГКОВИХ, ВАНТАЖНИХ А/М. ДОСТАВКА. ЗАМІНА. РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ. КОНТАКТИ: 23-35-80, (050) 339-31-05, (098) 131-43-75, (096) 784-94-84

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН, СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: (050) 971-63-72, (097) 832-38-03

ВІД 15 ДО 50% ЗНИЖКА НА АВТОЦИВІЛКУ. КОНТАКТИ: (067) 934-31-33

Довід и-рах н и на тра тори, омбайни, меліоративн , б дівельн техні . Конта ти: (050) 375-30-75

. Конта ти: (097)

Б ря оріз , овочеріз , б/в, нов . Конта ти: (067) 363-61-32 Дви н до тра тора Т-25, або Т-16 в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 296-19-24 Дис и, б/в, 3 шт., до л щильни а або борони дис ової, рівні діам. 400-450 мм. Конта ти: (067) 363-06-26 Запчастини до тра тора Т-25, можна б/ в. Конта ти: (097) 296-19-24 Картоплезбирач. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

Тра тор МТЗ-80, 1992 р.в., мала абіна, робочий стан, + пл та причіп 2-вісний. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

Колінвал до тра тора Т-16. Конта ти: (096) 247-62-63

Т р а т о р МТЗ-80. Конта ти: (098) 252-17-00

Причіп МТП-24 Б, ПТС-9. Конта ти: (098) 884-93-12

4.5.2. К плю

Картопле опач дворяд овий причепний КСТ 1.4. Конта ти: (097) 982-73-19

абіна.

Причіп до тра тора. Конта ти: (067) 710-60-66

Візьм напро ат ле овий автомобіль, бажано іномар . Конта ти: (097) 411-57-71

р.

Т р а т о р МТЗ-80, вели а Конта ти: (096) 990-99-40

Причіп до тра тора. Конта ти: (067) 710-60-66

Тю опрес CLAAS. Терміново. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (097) 645-44-97

Авто ран, автовиш 458-99-33

Січ арню, б/в. Конта ти: (095) 577-62-64

Ст пицю до сівал и. 28-78-41, (097) 381-60-99

Тра тор ЮМЗ-6, АКЛ, 1992 р.в. Ціна: 14000 рн. Конта ти: 5-20-64

Тра тор, саморобний, дви Конта ти: (067) 954-20-19

Причіп до а/м УАЗ, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 587-18-73

стані.

Тра тор ЮМЗ, 2005 р.в., відмінном стані. Конта ти: (099) 226-33-94

Причіп, 2-вісний до а/м МАЗ, ЗІЛ, КамАЗ. Конта ти: (097) 480-92-29

Конта ти:

Кран ЗІЛ 133 ГЯ. Ціна: 90000 Конта ти: (067) 415-05-45

Причіп 10 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12

Причіп тра торний, Конта ти: (096) 247-62-63

Косар роторн , терміново, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 791-25-20 Косар

Причіп (ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ). Конта ти: (097) 480-92-29

Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56

Комбайн «Херсонець-200». Конта ти: (098) 270-34-05 Комбайн, сівал . Конта ти: 61-94-82 Міні-тра тор. 675-74-14

Конта ти:

(093)

Допомож пити автотранспорт: ле овий, вантажний або мопед. Конта ти: (097) 411-57-71 Ма нітофон «Піонер» до а/м. Конта ти: (067) 296-87-68

Ремонт та продаж • бензомоторної і насосної техні и. Конта ти: (067) 426-66-88

Фарб вання автомобілів. Конта ти: (099) 908-62-52 maljarka@rambler.ru

ЯКІСНИЙ РЕМОНТ АВТО, ДВИГУНІВ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ, ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА РИХТОВОЧНІ РОБОТИ, РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ГЛУШНИКІВ, КУЗОВІВ. КОНТАКТИ: 43-63-74 (096) 558-04-74, (098) 214-30-89 Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12


Ба ажни до Фоль сва ен-Т4. Конта ти: (063) 853-57-49

Автозапчастини

Бал передню до тра тора Т-40. Конта ти: (096) 680-19-07

4.7.1. Продам

•Компле т дис ів з для а/м Де -Сенс,

мою 4х14 Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Механічн ороб передач • 5-ст пінчат і мотор до автомобіля А ді-80 «боч а», недоро о. Конта ти: (067) 362-19-36

Автозапчастини до ГАЗ 2410: апот, рило заднє, двері передні ліві. Конта ти: (050) 375-15-31 Автозапчастини до ГАЗ 3110: риш а ба ажни а. Конта ти: (050) 375-15-31 Автозапчастини до Мерседес Почтови : дис олеса. Конта ти: (050) 375-15-31 Автозапчастини до Мерседес Спринтер: дис олеса Р-15, фар оп. Конта ти: (050) 375-15-31

Бампер до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13 Бампер задній до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35

Г м зимов 165/80, R13, б/в, 1 сезон, та дис и до Ford. Ціна: до овірна. Конта ти: (03652) 4-25-53 (067) 715-54-14 Godstas2005@meta.ua Г м зимов , літню, Р-13, Р-15. Конта ти: 68-09-79 Г м зимов , Німеччина. Конта ти: (095) 218-72-16 Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Дви н, б/в, 1.9 ТДІ, Рено Мастер, по запчастинах. Конта ти: (067) 681-14-57

Бампер передній до а/м Форд Ес орд. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Г м літню Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Дви н, б/в, до ВАЗ-2121 «Нива». Конта ти: (096) 519-98-61

Бампер передній до а/м Форд Транзит. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Г м Р-280, РСІ-185, 6шт. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Бампер передній, до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03

Г чномовець до а/м, стереопідсилювач «Лорта»-75У-202С, 75 Вт. Конта ти: (096) 425-94-84

Дви н, альмівний дис до ІВЕКО, 2,5 дизель, по запчастинах. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Бампер передній, зовні частини, двері задні, передні до Рено Дачія, 2007 р.в. Конта ти: (068) 503-16-82 stozapchasti@mail.ru

Дви н «Д-240», (МТЗ-80). Конта ти: (03651) 2-52-25, (096) 235-43-77, Дви н «Рено Ла на», 4 циліндри, 12 інсь их сил, пробі 280 тис., 1995 р.в. Конта ти: (098) 275-62-13

Барабани альмівні. Конта ти: (099) 757-21-57

Автозапчастини до Фоль сва ен Кадді, 2005 р.в.: апот, дис и оліс. Конта ти: (050) 375-15-31

Бло дизельний до а/м Мазда, об’єм 2 л., стандарт. Конта ти: (063) 255-04-34

Дви н 1.9 дизель від а/м Рено-Кен о. Конта ти: (066) 702-56-60

Бло правління а/м Газель. Конта ти: (067) 600-14-27

Дви н 2,0 до автомобіля Мазда 626. Конта ти: (096) 396-55-26

БМВ-520, 1990 р.в., дви н М-50, по запчастинах. Конта ти: (097) 711-16-79

Дви н 2.2 ДСІ, по запчастинах до а/м Мерседес-Віто, 2000 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Авто м та дис и, б\в. Конта ти: (099) 757-21-57

Вал задньо о моста. 43-73-36, після 18.00

Конта ти:

Авто м , 195х65х15, нов , дешево. Конта ти: (096) 230-04-67

Вал олінчатий до а/м ВАЗ ЯМЗ-238. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Авто м , 195х65х15, нов , недоро о. Конта ти: (096) 230-04-67

Вал розподільчий. Конта ти: 23-61-88

Авто м , автоси налізацію. Конта ти: 23-60-43, (050) 222-21-01 Авто м , б/в, 195х65, Р15х91 Конта ти: (097) 879-38-07 Авто м , б/в, літню, 165х70, Р-14, 4 шт. Конта ти: (095) 705-41-10 Авто м , дис и, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Авто м , нов та б/в, зимов , до ле ових а/м. Конта ти: (050) 519-59-00 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Короб а, ред тор(49), диференціал. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м Мос вич. Конта ти: (067) 794-87-01 Авто ондиціонери. Конта ти: (050) 321-95-97 Автомобільні шини. Конта ти: 63-08-52 Автоси налізацію, ц/з. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30 Автос ло заднє до ВАЗ-2104, 1 робочий тен. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 908-34-37 Автос ло. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Автошини, дис и, б дь-я ої с ладності. Конта ти: 61-17-11, 43-09-04, 61-06-88

АВТОШРОТ: ЗАПЧАСТИНИ ДО БУСІВ ТА ЛЕГКОВИХ А/М ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ЯПОНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З НІМЕЧЧИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 Б. 28-86-69, (067) 363-52-22 А м лятор, б/в, відмінном Конта ти: (067) 369-59-00 А

стані.

м лятори. Конта ти: 63-08-52

Ба ажни до а/м Фоль сва ен Т4. Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49

Дви н з ороб ою передач, 2.0І, до а/м Опель-Ве тра, Опель-Ас она. Конта ти: (050)375-29-90

Г м літню до а/м. 165/70Р13, б/в. Конта ти: (097) 392-01-86

Дви н 0.3, об’ємом 1500 см. б. до а/ м.ВАЗ, після апремонт . Конта ти: (067) 960-67-84

м 320х508, Конта ти: 62-16-22

Дви н до Форд Ес орт, 1.8 дви н, по запчастинах. Конта ти: (096) 961-41-55

Бампер передній до а/м Ло ан-Дачія. Конта ти: (050)375-29-90

Бампер, Опель Оме а. Ціна: до овірна, Конта ти: 26-38-46

Авто

Дви н до мотоци ла МТ-1036. Конта ти: (097) 214-12-94

Дви н, б/в до а/м КамАЗ, ЯМЗ-238, першої омпле тації. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Автозапчастини до Фоль сва ен адді, 2000 р.в.: рило переднє праве, під рил и, дис и оліс. Конта ти: (050) 375-15-31

Авто м «Росава», 165х13, 2 шт., нов . Конта ти: (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

Дви н до Мерседеса. Конта ти: (067) 113-81-55

Г м зимов . Р15х60х185. Конта ти: 43-16-85

Бампер задній, фар оп до Фоль сва ен Голф 3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Вали арданні в зборі. Конта ти: (098) 329-85-05 Генератор до а/м ВАЗ-2108, 09, новий + з/п. Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38 Генератор до а/м ВАЗ-2108, 2109, новий, дешево. Конта ти: 23-44-46, (095) 685-45-38 Генератор до а/м ВАЗ-2108, або 2109. Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38 Гл шни до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13 Гл шни . Конта ти: (099) 757-21-57 Голов бло а циліндрів, дви на ГАЗ 2410. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Г м 265/70/16, «DUNLOP», майже нова, д же хороший стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (099) 045-48-57 Г м б/в, «Матадор», літню, 195х65 Р15. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60, (095) 155-92-82 Г м для автомобіля, дешево. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Г м до а/м ЗІЛ-130, (ромбі ), б/в. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м до а/м Таврія, 155х70 Р-13. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96 Г м до а/м, б/в зимов , в хорошом стані, 205х65х15, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96 Г м до а/м, б/в, «Росава», БС-20, 175/ 70/13, 2шт, добрий стан. Ціна: 390 рн. Конта ти: (067) 363-35-62 Г м до а/м, б/в, 195х65, Р15. «Данлоп Вінтер Спорт», 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11 Г м до б са, б/в, з Німеччини. Конта ти: 26-37-55, (050) 339-24-03 Г м з дис ами до Газелі Р-16, б/в. Конта ти: 61-01-42, (098) 883-88-24 Г м зимов «Но іан» 205/55 Р16" 4 шт.; «Данлоп» 195/65 Р-15, 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11 Г м зимов «Но іан» до а/м, 205х65х15, б/в, хороший стан, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96

33

АВТОЗАПЧАСТИНИ

№30 вiд 10 серпня 2011 ро

Дви н Гольф, 1.6, Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 235-92-19 Дви н до а/м ГАЗ-2410, в добром стані, 1 омпле ція. Конта ти: (067) 727-39-83

Дви н, до а/м Форд-Оме а, 2.4 інже тор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 118-95-83 Дви ни до а/м Опель-Фронтера, 2.2 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 Дви ни по запчастинах до а/м Фіат-Д ато, 2.5ТДІ, 1995 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Запчастини до а/м Форд Сієста, 1988 р.в.,1.1 бензин, 1.6 дизель. Конта ти: (095) 218-72-16

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35 (099) 097-77-92

Запчастини до а/м Форд Транзит, 1985 р.в. Конта ти: (096) 839-03-27

Дис з мою до а/м Мерседес Спринтер, Фоль сва ен ЛТ-35, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

Запчастини до а/м Форд Фієста, 1995 р.в., 1. дизель. Конта ти: (0950 218-72-16

Кардан до Спринтера -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53

Дис и R16 Конта ти: (067) 382-65-39

Карданний вал до а/м КамАЗ, новий. Конта ти: 68-04-41

Запчастини до а/м, б/в. Конта ти: (066) 366-32-44

Дис и до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (096) 691-74-31 Дис и до а/м ЗІЛ, недоро о, нові. Конта ти: (098) 421-68-60 Дис и до а/м Опель Оме а, Мерседес, ГАЗ. Конта ти: (067) 260-98-99

Дви н до а/м ГАЗ-53. Конта ти: (067) 945-58-54

Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52

Дви н до а/м Гольф 2, 1.6 дизель. Конта ти: (097) 235-92-19

Дис и з зимовою мою, 205х65 Р15. Конта ти: (050) 554-24-80

Дви н до а/м Мазда 626, 2.0, 16 лапанів. Конта ти: (096) 396-55-26

Дис и металеві, до а/м БМВ, 4 шт. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Дви н до а/м Мерседес ОМ-360, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 704-73-68

Дис и Р-14, металеві. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Дви н до а/м Мос вич, після апремонт , з ороб ою, в повній омпле ції. Конта ти: (098) 848-76-92

Дис и Р14, металеві на 4 дир и. Конта ти: 23-61-88 Дис и. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14

Еле тродви 329-85-05

ни, різні. Конта ти: (098)

Дви н до а/м Мос вич-408. Конта ти: (067) 339-24-83

Задній міст РАБА (МАЗ, КрАЗ, І ар с). Конта ти: (097) 480-92-29

Дви н до а/м Оріон, 1.6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-64-46, (097) 489-81-86

ЗАЗ Таврія по запчастинах. Конта ти: (067) 645-76-32

Дви н до а/м Рено Майстер 2.5 СДІ. Форд Транзин 2.2 СДІ. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Запчастини б/в, до Додж Караван, 1996 2005 р.в., вели ий асортимент. Конта ти: (094) 966-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43

Дви н до а/м Рено Мастер. Конта ти: (067) 797-53-53

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

Дви н до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Запчастини до а/м А ді А6, б/в. Конта ти: (050) 212-19-09

Дви н до а/м УАЗ 465, після апремонт . Конта ти: (067) 151-51-77 Дви н до а/м Фоль сва ен ЛТ 28-55, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Дви н до а/м Фоль сва ен Пасат, об’єм. 1.8 Конта ти: (097) 330-31-11

Запчастини до а/м А ді-80, 1982 р.в. Конта ти: (097) 988-50-38 Запчастини до а/м БМВ, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 711-16-79 Запчастини до а/м БМВ-520, з дви ном М-50. Недоро о. Конта ти: (0950 485-46-40

Дви н до а/м Фоль сва ен Пассат, 1.6 ТД. Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 178-61-24

Запчастини до а/м Вольво-440: ороб а передач, ермова рей а, ермо з под ш ами, механізмами, дви н 2.0І. Конта ти: (066) 702-56-60

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1.6 бензин, на запчастини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-40-56

Запчастини до а/м ГАЗ-52, 53, ЗІЛ-130, ред тори задньо о моста. Конта ти: (098) 329-85-05

Дви н до а/м Фоль сва ен-1.6 бензин, потреб є ремонт , д же дешево. Конта ти: 68-09-79

Запчастини до а/м ГАЗ-53: дви н, двері, бампер, апот, ресори. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

Дви н до а/м Фоль сва ен-Каді, 1.9Д, Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 187-87-43 Дви н до а/м Форд Ес орт. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (096) 410-61-23 Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

Запчастини до автомобіля «Вол а», б/ в. Конта ти: (067) 256-40-23 Запчастини до автомобіля Мос вич, б/в. Конта ти: 23-12-54, (096) 303-79-97 Запчастини до ВАЗ-2101-09, б/в. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини до вантажних Конта ти: (098) 329-85-05

а/м.

Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18 Запчастини до ГАЗ-21: рило переднє ліве,нове, та ін. запчастини дви на та ходової. Конта ти: (067) 941-09-45 Запчастини до ГАЗ-53, ред тор задньо о моста, дви н по запчастинах. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 Запчастини до ЗАЗ-968 М, облицьов а передня, днище ба ажни а, напіввісь задніх оліс з хрестовинами. Конта ти: (097) 426-61-45

Капот до а/м Вол а, ГАЗ-24. Конта ти: (095) 699-68-59 Капот до а/м Форд Фо с 1, до 2005 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 382-47-99

Колеса 195х15, титанові дис и, ма нова, 2008 р. Ціна: 500 рн./шт. Конта ти: (096) 543-48-82 Колеса б/в, Р-14. Конта ти: (097) 016-16-15, (098) 598-72-98 Колеса до Т-150. Конта ти: (097) 496-60-39 Колеса, 205х45х17. Ціна: 2000 Конта ти: (097) 334-47-27

рн.

Колінвал до тра тора Т-40. Конта ти: (096) 680-19-07 Короб автопередач до а/м Вольво-740, 5-ст напівавтомат. Конта ти: (097) 879-38-07 Короб до а/м Вольво-740. Конта ти: (097) 876-38-07 Короб до мотоци ла «Дніпро». Конта ти: (097) 214-12-94 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39

Запчастини до Мерседеса, Кен о. Конта ти: (066) 702-56-60

Короб передач до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 151-51-77

Запчастини до Мос вича 2140. Конта ти: 26-40-56

Короб передач до а/м ГАЗ-21. Конта ти: (067) 151-51-77

Запчастини до МТ-9, б/в. Конта ти: (096) 519-98-61

Короб передач до а/м Спринтер -311, 2002 р.в. Конта ти: (066) 791-41-76, (066) 768-69-13

Запчастини до причепа, б/в. Конта ти: (067) 180-58-97 Запчастини до УАЗ 469. Конта ти: (096) 953-05-17

Короб автопередач до а/м Вольво-740, 5-ст напівавтомат. Конта ти: (097) 879-38-07

Запчастини до Фоль сва ен Гольф -3 Венто. Конта ти: (098) 991-83-22

Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55

Запчастини до Фоль сва ен Гольф 3, 1998 р.в., 1.9 ТД. Конта ти: (098) 991-73-22, (099) 468-77-36

Короб передач до а/м Форд Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35

ЗІЛ ММЗ -554, по запчастинах, нова ма, новий дви н, азовий балон пропан 140 л. Конта ти: (067) 791-97-64

КПП в зборі та по запчастинах, до а/м Сітроен-Джампі, Сітроен-Берлін о, Мазда, Рено-5, Фіат-С до. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Запчастини до а/м Форд Транзит, 1985 р.в. Конта ти: (096) 839-03-27

КПП до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (096) 691-74-31

Запчастини до а/м Форд Фієста, 1995 р.в., 1. дизель. Конта ти: (0950 218-72-16

КПП по запчастинах на автомобілі: А ді-80, А ді-100, БМВ, Фоль сва енТ-2, Т-4, Т-5, Фоль сва ен-Б2, Б3, Б-4, ЛТ-28-35, Мітц біші, Мерседес, Опель, Фіат Д ато, Фіат Фіоріно. Конта ти: (097) 398-22-60, (095) 828-68-52

Запчастини до а/м Форд-Транзит. Конта ти: (067) 797-53-53 Запчастини до а/м, б/в. Конта ти: (066) 366-32-44 Запчастини до автомобіля «Вол а», б/ в. Конта ти: (067) 256-40-23

КПП-автомат до а/м Форд Сієра. Конта ти: (096) 691-74-31 Крила передні та задні до а/м УАЗ. Конта ти: (097) 442-56-74

Запчастини до а/м Дон -Фен , Юї, Ша лінь. Конта ти: (067) 680-78-92

Запчастини до автомобіля «Мос вич», б/ в. Конта ти: 23-12-54, (096) 303-79-97

Запчастини до а/м ЗАЗ-Вол а, б/в, нові. Конта ти: (098) 775-55-77

Запчастини до ВАЗ-2101-09, б/в. Конта ти: (097) 836-03-99

Запчастини до а/м ЗІЛ-131, Урал-375, ГАЗ-66. Конта ти: (066) 768-96-66

Запчастини до вантажних Конта ти: (098) 329-85-05

Запчастини до а/м імпортних з Німечинни, до а/м ле ових і мі роавтоб сів. Конта ти: (097) 705-31-52

Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18

Криш ба ажни а Фоль сва ен-Пасат. 5-47-69, (066) 228-31-67

Запчастини до ГАЗ-21: рило переднє ліве,нове, та ін. запчастини дви на та ходової. Конта ти: (067) 941-09-45

К зов до а/м КамАЗ,в ідеальном стані. Конта ти: (095) 535-56-27

Запчастини до а/м Л АЗ. Конта ти: (067) 727-39-83 Запчастини до а/м Мазда 3, 2004 р.в. Конта ти: (094) 966-52-56 Запчастини до а/м Мерседес-207. Конта ти: 23-61-88 Запчастини до а/м Мос вич. Конта ти: (096) 573-55-24 Запчастини до а/м Опель Кадет, Конта ти: (094) 966-68-10 Запчастини до а/м Рено Шанаде, 1995 р.в., 1.9 дизель. Конта ти: (095) 218-72-16

а/м.

Запчастин и до ГАЗ-53, ред тор задньо о моста, дви н по запчастинах. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 Запчастини до ЗАЗ-968 М, облицьов а передня, днище ба ажни а, напіввісь задніх оліс з хрестовинами. Конта ти: (097) 426-61-45 Запчастини до а/м «Мерседес Кен о». Конта ти: (066) 702-56-60 Запчастини до «Мос вича 2140». Конта ти: 26-40-56 Запчастини до МТ-9, б/в. Конта ти: (096) 519-98-61

Запчастини до а/м Фіат С до, Добло, Джампі. Конта ти: (097) 836-03-99

Запчастини до причепа, б/в. Конта ти: (067) 180-58-97

Запчастини до а/м Форд Гранада. Конта ти: (097) 720-29-97

Запчастини до УАЗ 469. Конта ти: (096) 953-05-17

Запчастини до а/м Форд Ес орт, 1985 р.в., хетчбе . Конта ти: (067) 309-27-25

Запчастини до Фоль сва ен Гольф -3 Венто. Конта ти: (098) 991-83-22

Крило до ВАЗ 2104, праве заднє, нове Конта ти: (067) 803-23-56 Криш ба ажни а до а/м Ланос, нов . Конта ти: (098) 411-63-38 до а/м Конта ти:

К зов до а/м Мос вич-412, в ідеальном стані. Конта ти: (098) 297-99-13 К зов до а/м Опель Астра, 2005 р.в., седан, сірий. Конта ти: (044) 233-76-61 К н автомобільний. Конта ти: (067) 935-88-25 Мазд 626, 1999 р., по запчастинах. Конта ти: (096) 396-55-26 Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84


34

№30 від 10 серпня 2011 ро Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru

Посл и перевезення вантажів. Роз лян

Шини до а/м Газель, б/в. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

4.7.3. Обмін Запчастини до а/м КамАЗ ( ороб а, ред тор, диференціал). Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Короб до а/м КамАЗ, без делітеля. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30 Ворота аражні, металеві, 2.5х1.90. Конта ти: 26-87-92 Мерседес 208Д по запчастинах. Конта ти: (067) 113-81-55

Сидіння. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Мерседес-Бенц МБ-100, по запчастинах, 2.4 диз. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

С ати зимові, 165х70, Р14. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 454-84-72

Міст до мотоци ла «Урал», в хорошом стані. Конта ти: (097) 214-12-94 Міст задній до а/м Сієра. Конта ти: (097) 164-85-35 Міст задній. Конта ти: (097) 480-92-29 Мітц біші, різні моделі, запчастини. Конта ти: (093) 051-31-88 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 297-99-13 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 989-76-78

С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62 С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86 С ло заднє, переднє, рила, апот до а/м Мазда-626, 1987 -1988 р.в. Конта ти: 24-54-79 С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стій и передні, нові, до а/м Тойота Кемрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стріч и ободові. Конта ти: 62-16-22

Мости задні, до а/м ГАЗ-53, 52, радіатор, новий. Конта ти: (098) 329-85-05

Тенти, б/в, з напівпричепів. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Мотор до мотобло а «Білор сь» УД-1, М-1. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 396-55-26

Установ азов «Євро 3», недоро о. Конта ти: (098) 433-70-07

Напівпричіп ОДАС 93/70, 1998 р/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-00-89 Опель Кадет по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10 Опель Кадет, на запчастини. Конта ти: (099) 740-96-97, (093) 870-29-70 Опель Кадет, по запчастинах. Конта ти: (094) 966-68-10 Опель Оме а, седан, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (093) 500-40-97

Установ азов , до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (067) 682-55-91 Фари до а/м Тойота Камрі, недоро о. Конта ти: 43-01-03, (066) 788-03-68 Фар оп до а/м А ді 80 (боч а). Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Фар оп до а/м А ді. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 388-08-19 2-bratana@mail.ru Фар оп до а/м Рено Трафі . Конта ти: (050) 678-93-04

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Переривач до ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 701-16-36

Прилад «Вільні р и» для мобільно о телефон , вир-во Іспанія, для б дь-я ої машини. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60 Причіп «С іф». 625-87-39

Конта ти:

(050)

Причіп СКІФ, новий, в хорошом стані, власни . Ціна: 400 .о. Конта ти: (096) 827-60-31

Фар оп до Т-4, 2001 р.в. Конта ти: 2087-21, (098) 837-51-60 Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Фар передню, прав до а/м Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

4.7.2. К плю

Мос вич, ГАЗ, ЗАЗ, УАЗ, РАФ, • Ерпз можливо без до ментів. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42

Ба паливний Т2 Дизель. Конта ти: (097) 480-92-29 Барабан альмівний «РАБА», 12-шпильо . Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25 Г м до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: 24-75-43, (067) 319-91-11 Г м Р-14С. Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86 Дах металевий до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 151-51-77

Дви н до а/м ЗАЗ 1102 1,1 не ільзований, арном стані, за помірн цін . Конта ти: (097) 209-99-87 yukinagatogirl@gmail.com www.vkontakte.ru/blue_lemon Дви н до КамАЗ-3740. Конта ти: (067) 362-89-86 Дви н УТ-20. Конта ти: (098) 078-77-18 Дис и до а/м Мерседес. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95 Еле тродви ни. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Карбюратор до Мос вич, ВАЗ. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Каталізатори відпрацьовані автомобільні. Ціна: до 2000 рн./шт. Конта ти: (063) 422-85-85 katalizatory@ukr.net www.katalizatory.ho.ua Колеса, 2 шт, б/в в хорошом стані Р13 165х70. Конта ти: (067) 295-30-14 К зов до автомобіля ИЖ 2715. Конта ти: (067) 777-63-81 К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93

Причіпи до нових а/м. Конта ти: (096) 121-72-76

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81

Фор оп до Фольцва ен, ніверсальний. Конта ти: (067) 975-81-02

Мости до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 768-08-96

Рено Мастер, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 360-16-19

Форс н и «Бош», до а/м Мерседес Віто Спринтер на дви н 2.2 cdi, б/в, недоро о. Конта ти: (091) 965-26-48

Опалювач а/м «Вебасто» до мі роавтоб са Мерседес. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83

Радіатор системи охолодження «Урал-4320». Конта ти: (067) 362-89-86

Шини R14, 4 шт. + металеві дис и + овпа и, хороший стан. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (063) 307-07-43 marchuk3@ukr.net

Салон ш іряний від автомобіля Пежо 605 1990р., олір беж. Конта ти: (097) 972-01-09

Конта ти:

(098)

Сидіння до а\м Рено Майстер. Конта ти: (067) 797-53-53, (097) 472-20-21 Сидіння переднє до ВАЗ. Конта ти: 28-70-54 Сидіння подвійне з т мбою від ЛТ-35. Конта ти: (067) 369-59-00

Шини, чохли до а/м ВАЗ. Конта ти: (095) 699-68-59

Сидіння подвійні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57

Ш и н и . Ціна: 250 23-57-64

рн. Конта ти:

Ворота се ційні аражні, промислові. Конта ти: 45-10-10, (067) 379-35-17 Ворота се ційні аражні. Конта ти: 45-55-05, (067) 363-82-71 Ворота се ційні. Конта ти: 62-32-54, (067) 382-18-66 Ворота, б/в. Конта ти: (096) 461-76-07 Ворота. Конта ти: (067) 717-71-64 Пар ан, ворота, хвірт , б/в. Конта ти: 62-74-63 Підіймач дво винтовий для ремонт ле ових авто. Конта ти: (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04

Транспортні послуги

Дви н дизельний до л/а Мерседес 190, в хорошом робочом стані. Конта ти: (050) 655-98-02

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Ресори передні. 329-85-05

Ворота аражні, металеві. Конта ти: (067) 382-03-94

Сидіння до а/м Рено. Конта ти: (067) 339-37-96 С ати до а/м ГАЗ, ЗІЛ, КамАЗ, та запчастини б/в, та нові. Конта ти: (067) 363-10-14

4.10.1. Пропон ю

Автоперевезення мі роавто• б сом Форд-Транзит, 8 чол. +

вантаж, або до 2 тонн. Ліц. №385936, від 11.01.08 р. Конта ти: 23-77-31, (067) 478-28-85

Автоперевезення по всій • території У раїни та Європи. Шен ен віза. Конта ти: 23-43-69, (098) 522-84-99

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

всі пропозиції. Конта ти: (096) 956-59-53

Вантажні перевезення по У раїні до 5 тонн. Конта ти: (067) 495-36-22, (050) 435-02-50

пневмохід. Конта ти: (098) 503-13-50, (050) 178-88-20

• Мерседес 814, вантажнопідйомність 6 тонн, ф р он, форма

Мопед «Хонда», спортивний. Конта ти: (068) 230-85-56 Мопед Хонда ДІА 2009 р.в. Конта ти: (067) 923-53-64 Мопед, або обміняю. Конта ти: (067) 850-61-99

Мотоци л «М равєй-2». Конта ти: (066)866-75-91

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ) МІКРОАВТОБУСОММЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, 18 МІСЦЬ, ВІДКИДНІ СИДІННЯ, ТЕЛЕВІЗОР, ВІДЕО. КОНТАКТИ: (050) 435-48-55, (067) 777-31-14

Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО УКРАЇНІ КОМФОРТАБЕЛЬНИМ АВТОБУСОМ «СЕТРА», 50 МІСЦЬ, КОНДИЦІОНЕР, ВІДЕО, МІКРОФОН. ЛІЦ. АГ 503574. КОНТАКТИ: (067) 360-60-15, (097) 248-69-75

4.10.2. Попит ШУКАЄМО ПЕРЕВІЗНИКА ТА ВЛАСНИКІВ МАРШРУТНИХ ТАКСІ АБО АВТОБУСІВ З МІСЬКИМИ МАРШРУТАМИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТРАНСПОРТІ. КОНТАКТИ: (0332) 28-17-08

Мото, велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам

Велосипед ірсь ий, Італія, в хорошом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (050) 508-95-69

Вантажні перевезення Мерседес • 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и,

Мопед «Сімсон», Німеччина., 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13

ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

Автопосл и автомобілем КамАЗ, 13-20 тонн, самос ид. Ліц. Серія АВ № 532203 видана 14.04.2010р. Конта ти: (067) 886-83-18

та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55

Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69

Велосипед «Аист», Білор сія. Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-39-25, (097) 605-78-84

Вантажні перевезення а/м Пежо, • до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст

Мопед «Сімсон», 50 б.см. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 27-98-39 (067) 984-70-13

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80

№30 від 10 серпня 2011 ро

Велосипед ірсь ий, б/в. Конта ти: (096) 226-77-48

Велосипед ірсь ий, Німеччина. Конта ти: (067) 776-26-09 Велосипед 766-26-09

ірсь ий. Конта ти: (067)

Велосипед дорослий, Конта ти: (096) 281-62-79

с ладний.

Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед, «Гер лес», дорожній, з ороб ою передач, амортизатори, Німеччина, тор . Ціна: 1200 рн., Конта ти: 64-08-36, (097) 805-63-14

Моторолер «Мо і ». 24-45-94, (067) 429-29-34

Конта ти:

Мотоци л «ІЖ-Юпітер 4-К», пробі 3 тис. м. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Мотоци л «Хонда», 125 б.см, 1995 р.в. Можливий обмін. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 27-98-39, (067) 984-70-13 Мотоци л «ЯВА 350» 12 В., апремонт. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (068) 226-09-65 Мотоци л «Ява» 350-12В1. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (098) 575-77-12

Мотоци л ІЖ Юпітер-5, в хорошом стані, є до менти. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 167-34-95 Мотоци л Іж-Планета 5, в арном стані. Конта ти: (096) 802-77-09 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-1036 на запчастини. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л, 1990 р.в. Ціна: 2000 Конта ти: (097) 720-29-97

рн.

Мотоци л, чорно о ольор . Конта ти: (067) 772-25-36 Мотоци л. Ціна: 350 рн. Конта ти: 64-44-24, (097) 252-98-37 Мотоци ли: Іж-Планета-3, К-750, Урал, Мінсь . Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци ол «Днепр 11», в робочом стані. Ціна: 3200 рн. Конта ти: (099) 441-30-06 Мотоци ол МТ 16 з вед чою оляс ою. Ціна: 350 .о. Конта ти: (067) 925-80-30 Пар моста вед чо о до мотоци ла МТ. Ціна: 150 .о. Конта ти: (067) 925-80-30 Мотоци л Іж-Планета 5, в арном стані. Конта ти: (096) 802-77-09 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Мотоци л МТ-10, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 120-14-66 Мотоци л МТ-1036 на запчастини. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 С тер «Піатджіо Ліберті», Італія, 2004 р.в., сірий металі , 50 б.см, 4-та тний, 2-місний. Ціна: до овірна, Конта ти: (099) 220-51-21, (098) 259-43-16 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер в неробочом стані. Конта ти: (067) 103-03-98 С тер, «Хонда-Діо-18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55

оплати б дь-я а. Конта ти: (067) 965-34-91, (099) 346-86-56

Велосипед, «Т рист», б/в. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99

Перевезення приватні, ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тон вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (050) 086-67-68

Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

4.11.2. К плю

Велосипед, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Велосипед, б/в, від 4-6 ро ів. Конта ти: 28-88-20

Велосипед, Німеччина, б/в. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (050) 688-58-31

Велосипед, б/в. Конта ти: (096) 353-49-12

Посл и автомобілем: Мерседес, • ф р он, 40 б.м., 4 тонни ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75 (067) 494-75-45, (050) 555-81-91 АВТОПОСЛУГИ, РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗАВАНТАЖЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 5-20-03, 43-65-41, (098) 829-55-41, (067) 927-02-45

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ГАЗЕЛЬ, ТЕНТОВАНИЙ, 2 ТОНН, 13 КВ.М., ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ (НЕДОРОГО). КОНТАКТИ: 43-63-74 (067) 760-04-25 Перевезення м/а Мерседес ЛТ, до 3 тонн. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 982-83-67 andrik74@ukr.net

Велосипеди дитячі, б/в, від 3 до 8 ро ів, відмінном стані. Конта ти: 26-37-35, (050) 339-24-03 Велосипеди на запчастини. Конта ти: (097) 118-95-74 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Велосипеди, Німеччина, запчастини до них. Конта ти: (066) 894-49-89 Велосипеди. Німеччина. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Дви н до мотоци ла К -750. Конта ти: (097) 471-56-61 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

С

Мопед в неробочом (098) 594-62-18

ментів.

Мотоци л «ІЖ Планета-5», червоний, з до ментами, б дь-я ий стан, недоро о. Конта ти: (098) 891-35-01 Мотоци л Іж Планета-3, без до ментів. Конта ти: (096) 204-40-58 Мотоци л, з оляс ою, можна без до ментів. Конта ти: (096) 353-49-12 Мотоци ол «Мінсь » відмінном стані. Конта ти: (096) 881-37-38 Мотоци ол «Мінсь ». Конта ти: (097) 383-11-09

Паливномастильні матеріали

Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а». Конта ти: 62-67-66

стані. Конта ти:

Мотоци л «Вайпер», без до Конта ти: (097) 816-45-10

Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77

Мопед «Ри а» ( азови ), терміново. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77

тер. Конта ти: (098) 703-56-03

4.12.2. К плю

Мастило відпрацьоване в необмеженій іль ості. Конта ти: (067) 362-53-83, (093) 348-72-82

АВТОАФІША

27


№30 від 10 серпня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

6 тор ових а ентів, 4 е спедитори, 8 різноробочих терміново потрібні. Можна без досвід роботи. З/п 100-200 рн. в день. Виплата потижнево або щодня. Конта ти: 43-92-41, (094) 966-92-41

Арт- р’єрам, на постійн • робот , можна без д/р, ві 18-25 ро ів. З/п 100 рн/ день. Оплата ожно о дня. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Вантажни ам в с лад• ма азин поб тової техні и. Ві

18-25 ро ів, з/п 80 рн/день. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Вантажни ам, е спедиторам, омпле т вальни ам, па вальни ам, продавцямонс льтантам, тор овельним представни ам, менеджерам з ре лами. Ві 18-25 ро ів, з/п від 1700-4300 рн/міс. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Ви ладачам, офіцерам запас . Гн ч ий рафі . Відрядна оплата. Не а ентство. Конта ти: 43-08-20, (093) 589-93-03 Дире тор підприємства, • начальни цех , техноло виробництва, слюсарю, вантажни , еле три , водіям з а/м, в ондитерсь фабри в м. Д бно. Конта ти: 63-08-71, (067) 360-79-77

Е спедиторам. Д/р не • обов’яз овий. Ві 18-25 ро ів,

з/п 2300 рн/міс. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Каменярам, монтажни ам • метало онстр цій (зварювальни и), монолітчи ам (опал б а, армат ра), по рівельни ам, столярам. Оплата відрядно-преміальна 800-1500 .о. Надається житло. Конта ти: 0354 62-24-75, (067) 354-14-93

• Комерційном с первайзер ,

дире тор , тор овим представни ам, оператор , асир , ло іст , е спедитор , вантажни . в дистриб’юторсь омпанію. Конта ти: 63-08-71, (067) 360-79-77

•Па вальни ам-фас вальни ам на постійн робот . Д/р не

Автомийни 362-01-67

. Конта ти: 26-96-35, (067)

Авторихт вальни

. Конта ти: 43- 07-40

Автослюсарю, д/р, до 40 р. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Автослюсарю. Роботодавець. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-55 А ентам з продаж (автозапчастини). Ві до 35 ро ів, з досвідом роботи та без. З/п 2500-3500 рн. Жін ам. Конта ти: (097) 511-40-48 А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З д/р та без, з/п 2500-3500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з\п - 120-200 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73 А ентам відділ достав и та замовлень ( 5 ва ансій). Ві 18-40 ро ів. З/п 150-200 рн/ день + премії. Жін ам. Конта ти: (097) 080-53-88 А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн+премії. Конта ти: 40-02-39 А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, до 45 ро ів, можливо без д/р. З\п - 650-800 рн\тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68 А ент , представни , менеджер , з д\р та без, з а\м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68 Адміністратор в пер арню, до 35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Адміністратор , в салон раси. Конта ти: 23-02-08 Аналіти

-про раміст . Конта ти: 64-20-26

Аналіти . Аналіти а світових фінансових рин ів, (е ономічна статисти а, звіти провідних е ономічних держав). Вимо и: 20-45 р. в/о, знання ПК. З/п 3000 рн+% Конта ти: 43-53-08. Апаратни пастеризації та охолодження моло а. Конта ти: (253) 5-51-85 Армат рни

. Конта ти: (093) 363-46-46

Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , терміново, бажано з д/р, з/п від 650-800 рн./тиждень. Конта ти: (066) 407-84-21 Асистент менеджера (робота з замовни ами). Можливо без досвід роботи, ом ні абельність, цілеспрямованість. З/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Асистент менеджера відділ продажів, д/ р від 1 ро , знання ПК, з/п 1700 рн. Конта ти: (098) 052-61-81 Асистент менеджера, можливо без д\р, бажання працювати, відповідальність. З\п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Барменам. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чол/жін з досвідом роботи та без. З/п 500-700 рн./тиждень. Конта ти: (097) 080-53-88 Бармен , рафі роботи, тиждень/ тиждень, 15.00-7.00, д/р не обов’яз ово, з/п від 1000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п - до овірна. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

обов’яз овий, з/п 80 рн/день, ві до 25 ро ів. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45

Продавцям- онс льтантам в новий с лад-ма азин поб тової техні и. Ві до 25 ро ів, з/п 100 рн/день, оплата в інці дня. Конта ти: 45-41-06, (093) 725-92-42, (097) 684-31-76

Бармен . Конта ти: 26-96-35

Співробітни ам в офіс. В/о, досвід ор анізаційної роботи. Гн ч ий рафі . Відрядна оплата. Не а ентство. Конта ти: 43-54-85, (094) 966-08-20

Бармен . Радивилівсь ий ЦЗ. Конта ти: (233)4-13-20

• • •

Співробітни ам для ново о прое т тренін ово о центр . Ві 20-45 р. Лідерсь і я ості. Бажання працювати на рез льтат. Конта ти: (093) 589-93-03

ПРОСТА РОБОТА ПРИ СКЛАДІ. 7 СПІВРОБІТНИКІВ НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28 ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, МЕРЧЕНДАЙЗЕРІВ, КУР’ЄРІВ. З/П ВІД 2000 ГРН. СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. СТУДЕНТІВ СТАЦІОНАРУ ПРОХАННЯ НЕ ТУРБУВАТИ. КОНТАКТИ: 43-13-07, 23-63-07 Авто ранівни (097) 080-53-88

, з/п - 2000 рн. Конта ти:

Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни , на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Автомехані

. Конта ти: 43- 07-40

Автомехані . Роботодавець. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-55 Автомийни , з/п - 1500 рн.. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Бармен , з/п від 1500 26-55-32

рн. Конта ти:

Бармен . Конта ти: (097) 155-56-10 Бармен . Конта ти: (050) 375-19-16 Бармен . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Бетоняр . Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Бри аді б дівельни ів. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Б дівельни ам (м ляр, бетонни , шт ат р), працевлашт вання офіційне, з/ п - 2000 рн. З/п - 2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ДЛЯ РОБОТИ В КИЄВІ ТА ХАРКОВІ ПОТРІБНІ СПЕЦІАЛІСТИ ПО «МОКРОМУ» ФАСАДУ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П ДВА РАЗИ В МІСЯЦЬ. КИЇВ. ХАРКІВ. КОНТАКТИ: (067) 508-70-52, (050) 303-48-53 Б х алтер (помічни ). Жін/чол, без досвід роботи, знання 1С:Б х алтерія, з/п 1150 рн. Конта ти: (067) 767-13-02 Б х алтер д/р від 1 ро , жін 24-50. Знання ПК, 1С, первинно о облі до ментів (випис а рах н ів, на ладних, подат ових на ладних), звір а з онтра ентами, форм вання реєстр виданих та отриманих подат ових на ладних. ЗП 1500-1800 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Б х алтер на нарах вання з/п, в/о, д/р від 2 ро ів. Знання ПК, 1С, бест-звіт, з/п до 1600-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04 Б х алтер по товарах та матеріалах, в/о, д/р, знання ПК, 1С аналіз, онтроль, р х товарів на підприємстві, звір а з онтра ентами, ведення реєстр отриманих та виданих подат ових на ладних. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Б х алтер 64-31-11

ма азин. Конта ти: 64-33-00,

Б х алтер , вантажні перевезення, 3 а/м, Здолб нів. Конта ти: (050) 339-34-04

35

•БІЗНЕС, ТЕХНІКА •ПОБУТ, БЮРО ПОСЛУГ •ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ, ДОЗВІЛЛЯ


36

БІРЖА ПРАЦІ

№30 від 10 серпня 2011 ро Б х алтер , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39

Б х алтер , досвід роботи від одно о ро , в/о, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 052-61-81

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, З\П - 4000ГРН. КОНТАКТИ: (097) 145-86-58, (094) 966-95-51

Б х алтер , жінці до 35 ро ів, з в/о, д/р. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24 Б х алтер , знання 1:С Б х алтерія, версія 7.0., обов’яз ово. Конта ти: 63-81-55, (096) 938-85-39 Б х алтер , знання 1:С., ві Конта ти: (067) 738-44-31

- до 35 р.

Для ст дентів 4-5 рсів, з перспе тивою ар’єрно о зрост , робота в офісі. Вимо и: ор анізаторсь і здібності. Конта ти: (096) 623-77-37

Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26, (093) 339-90-33 Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Б х алтер , офіційне працевлашт вання. Жін а до 30 ро ів, в/о обов’яз ово, можливо без досвід роботи, знання ПК, 1С: Б х алтерія. Конта ти: (097) 080-53-88 Б х алтер . Конта ти: 22-34-74 Б х алтер . Здолб нівсь ий ЦЗ. Конта ти: (252) 2-24-14 Б х алтер . Здолб нівсь ий ЦЗ. Конта ти: (252) 2-24-14 Б х алтер . Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74 Б х атер , знаня 1С, досвід, з/п до 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

В РІВНЕНСЬКУ ФІЛІЮ НА ПОСТІЙНУ АБО ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК, МОЖНА БЕЗ Д\Р, ВІК - ДО 28Р., З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 680-39-16 В тор овий омпле с на постійн або тимчасов робот потрібні молоді люди до 25р., за різними ва ансіями, з\п - від 2000 до 4000 рн., залежно від посади та рафі роботи. Конта ти: (098) 194-29-50 Вантажни ам на пиво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Водію на а/м МАЗ-8 тонн. Конта ти: (050) 375-02-33

До лядальниці за хворим. Конта ти: 23-15-30

Водію на а/м ЗІЛ-самос ид, аз-бензин. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Водію на а\м ЗІЛ-самос ид. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на ле ове авто. З/п 120-150 рн/ день. Конта ти: (096) 103-29-00 Водію на мі роавтоб с. З/п 2500-3000 рн. Конта ти: (091) 323-32-82 Водію по міст , з власним а/м. Конта ти: (067) 767-13-02 Водію – міжнародни . (пасажирсь і перевезення). Д/р від 10 ро ів, зо рема на міжнародних від 3 ро ів по Європі. Наявність прав ат В,С. Д, Є. та за ордонно о паспорта, з/п висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію, ( ат В, С), д/р від 3 р. 25-55 ро ів. Без ш ідливих звичо , а ратність, відповідальність. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Водію, д/р, ат. В,С. Конта ти: 64-99-90 Водію, ат.Є на а/м МАЗ. Конта ти: 62-20-21

Вантажни ам на с лад. З\п без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

Водію, ате орій В, С, Е, досвід роботи. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Вантажни ам, 10 чол., з/п від 1200 рн. Конта ти: 26-55-32, (097) 665-78-10

Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Вантажни ам. Конта ти: 63-08-71

Водію, міжобласні та міжнародні перевезення, ат. Е, з/п до овірна. Конта ти: (097) 511-40-48

Вантажни на ондитерсь і вироби, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни на постійн робот . Конта ти: 45-00-17, (097) 742-24-32 Вантажни , денна/нічна зміни, з/п 1200-1500 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Вантажни , до 40 р, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни 740-03-59

, з д/р. Конта ти: (067)

Вантажни , з/п - від 80 рн./день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни 26-55-32

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи позмінний. З/п - 1300 рн. Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п при співбесіді. Автомийни , з/п - 1500 рн.. Х дожни , вимо и: арна творча ява. Ес аваторни , д/р, з/п - 120 рн/день. Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Менеджер з продаж нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві - до 35 р. Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/ р, з х дожньою явою, з/п - 2000 рн. Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Еле три , д/р, р пи дост п - 3-5. Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/п - від 1500 рн. Швеї, з д/р. Слюсарю, 30-50р., мінімальний д/р, з/п - від 1500 рн. Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Менеджер з постачання ал о олю, д/р з продаж , знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п - 2000 рн. Підсобном робітни , виробництво бло ів. Майстр з озеленення, д/р, рафі роботи: з 0918:00, з/п - 2000 рн. Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано з власним авто. Менеджер з продаж анцтоварів, д/р в сфері продаж анцтоварів, мінімальні знання 1С, з/п став а+%. Помічни харя, д/р, охайність. Менеджер з продаж запчастин до авто, д/р в тор івлі мінімальний. К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п 1500-2000 рн. Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи з 09-18:00, з/п - до овірна. Водію, ате орія В, С, Е, д/р. Б дівельни ам (м ляр, бетонни , шт ат р), працевлашт вання офіційне, з/п - 2000 рн. Автослюсарю, д/р, до 40 р. Вантажни , денна/нічна зміни, з/п - 1200-1500 рн. Бармен , д/р, потижневий рафі роботи, з/п до овірна.

Водію на а/м КамАЗ, з/п 2000 рн, з 8.00 по 17.00. Конта ти: (067) 767-13-02

До лядальниці за вітами. Освіта бажано а ронома, жін від 25 до 45р. Д/р обов’яз овий! Вміння вирощ вати рослини, станов а відповідно о освітлення, температ р, підтрим а відповідно о рівня воло ості і т.д. (вазон ова прод ція, віти). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Водію маршр тно о та сі по міст . Конта ти: 43-46-95, (067) 383-09-36

, з/п 1000

рн. Конта ти:

Вантажни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: (066) 794-04-60 Вантажни

. Конта ти: (098) 576-99-84

Вантажни

. Конта ти: 43-03-48, 43-03-49

Вантажни

. Конта ти: 61-04-45

Вантажни 22-34-74

Водію-е спедитор з власним б сом до 2 та 5 тонн, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26, (063) 34-65-45 Водію-е спедитор з власним б сом до 2 тонн, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26, (097) 502-98-51 Водію-е спедитор , достав а хліба. Конта ти: (067) 360-56-80 Водію-е спедитор , з а/м. Конта ти: 60-80-26, (097) 502-98-51

ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ЗАРОБІТКУ. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26 Додат овий заробіто для ст дентів. Конта ти: (097) 844-71-87

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДО ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ. ВІЛЬНИЙ ГРАФІК. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ ЗА ТЕЛЕФОНОМ. ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ. КОНТАКТИ: (096) 436-90-26. Домо осподарці, 40-50 р, 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Домо осподарці. Проживання - р-н автово зал . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е ономіст , в/о е ономічна, д/р від 3 ро ів в сфері фінансів та е ономі и, чолові від 25 до 45 ро ів, знаня ПК, аналіз, план вання фінансової роботи підприємства. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Е ономіст , чол/жін 23-45 ро ів, в/о, знання ПК, д/р виробництві. Конта ти: (097) 080-53-88 Е ономіст , чолові до 35 ро ів, в/о, знання ПК, 1С Б х алтерія: д/р 2 ро и. Конта ти: (096) 485-99-55 Е с аваторни на е с аватор «Білор сь», д/р, без ш/з, від 120 рн/ зміна. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Водію-е спедитор , на а/м Мерседес-207, або Рено Рапід. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Е с аваторни , вахта, чолові до 53 ро ів, д/р. З/п 5000 рн, проживання та харч вання за рах но фірми. Конта ти: (097) 511-40-48

Водію-е спедитор , робота через день, з/п від 1600 рн, знання міста д/р, не а ентство. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Е с аваторни , освіта середня спеціальна. Д/р від 3р, наявність посвідчень, ат. Е. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Водію-е спедитор . Конта ти: 20-86-66

Е с аваторни 702-75-60

Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39

. Конта ти: 43-42-75, (067)

Е спедиторам, інженерам, менеджерам із зб т , в Костополі. Конта ти: (067) 362-00-24

Водіям всіх ате орій (МАН, ДАФ) по У раїні. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21

. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти:

Водіям з власним вантажним авто до 4 т. Конта ти: 63-08-71

Е спедиторам. Конта ти: 63-08-71

Верстатни деревообробних верстатів, з/п 2000 рн. Конта ти: 26-55-32

Водіям С, Д, Е. З досвідом роботи. З авто та без. Конта ти: Кав азь а 2,4п.,178 офіс 43-85-03, (067) 107-99-31

Верстатни деревообробних верстатів. Конта ти: (256) 4-94-63 Верстатни деревообробних верстатів. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43 Ви онроб (д/р - не менше 5 р.), начальни дільниці з інженерно-б дівельною освітою (д/р не менше 7 р.). Конта ти: 26-55-24 Ви онроб на б дівельн фірм , д/р від 3 ро ів, знання методи и б дівництва, відрядження на об`є ти, з/п до овірна. Терміново Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Ви онроб , по системі опалення, водопостачання. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Випалювач виробів б дівельної ерамі и. Конта ти: (253) 5-51-85

ВИРОБНИЦТВО ПРИЙМЕ НА РОБОТУ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН. КОНТАКТИ: (067) 382-04-02 Відеомонтажер , сценарист постановни , фотомонтажер . Конта ти: 43-03-40, (050) 375-48-70 Водію автомобіля 2 і 1 лас (автоб си). Конта ти: (253) 5-51-85 Водію вантажно о а/м. Конта ти: (235) 2-19-43 Водію вантажно о автомобіля, з/п 1800-2500 рн. Конта ти: 26-55-32

Водіям, з власним а/м для роботи на та сі. Конта ти: 43-00-56, (097) 711-60-19, (099) 280-25-56 Водіям, ат. С, Є, ві до 40 ро ів. Конта ти: (067) 728-12-62 Водіям. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34 Встановлювальни пласти ових ві он та дверей. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вчителю середньо о виховно о за лад (хімія). Конта ти: (253) 5-51-85 Газо-, еле трозварни ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Головном б х алтер (виробництво), в/о, д/р від 3 ро ів, знання б х алтерсь о о облі , 1С. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Головном б х алтер ВО, д/р б дівельній сфері від 3 ро ів, знання Б х алтерсь о о, правлінсь о о, подат ово о облі , ПК, 1С. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер , д/р від 3 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 052-61-81 Головном б х алтер . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Головном б х алтер . Жін а до 45 ро ів, знання 1С: Б х алтерія, д/р (тор івля), вміння працювати з ПДВ. Конта ти: (097) 511-40-48 Головном б х алтер . Знання 1С: Б х алтерія, д/р. Співбесіда. Конта ти: (097) 080-53-88

Е спедиторам. Бажано д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Е спедитор (ба алія). Чолові до 35 ро ів, з/п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Е спедитор до 40 ро ів, з технічною освітою. Конта ти: 62-20-27, (067) 362-00-24 Е спедитор промислової р пи товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39 Е спедитор , водію-е спедитор , (власний а/м). Чолові від 21 ро . Конта ти: (097) 511-40-48 Е спедитор , до 35 р., з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40 Е спедитор , з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е спедитор , людям з освітою, водіям, (вип с ни ам без досвід та ож). Конта ти: 62-20-10, (067) 362-00-24

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКАМ, МОНТАЖНИКАМ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНИКАМ (СТОЛЯРАМ), МАЛЯРАМ. ВИМОГИ: ЧОЛОВІКИ ВІКОМ 22-45 РОКІВ, БЕЗ Ш/З, ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 68-33-33 Е спедитор , освіта середня спеціальна. Досвід від 1 ро на даній посаді. ЗП 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле три дільниці. Радивилівсь ий ЦЗ. Конта ти: (233)4-13-20 Еле три

цех . Конта ти: (253) 5-51-85

Двірни , ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Еле три , д/р, р пи дост п - 3-5. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34

Дизайнер , ві 20-30 ро ів, знання фотошоп . Конта ти: (067) 381-88-18

Еле три , д/р, з/п - від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Дизайнер , знання про рам ПК. Конта ти: (097) 481-36-51

Еле три , з д/р, до 45 ро ів. Конта ти: (067) 362-01-06

Водію ат. Є на МАЗ. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24

Дизайнер , знання про рам Фотошоп, Корел, можливо без д/р. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Еле три 45-01-45

Водію ат. С, по міст , з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Дизайнер , орп сні меблі. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Водію з власним вантажним Конта ти: (095) 339-51-15

а/м.

Водію з власним ле овим мі роавтоб сом до 10 місць або ле овим автомобілем, витрати пально о - до 7л. Оплата праці висо а та вчасно. Конта ти: (067) 616-69-99

Водію ат. Ц, д/р. Конта ти: 68-24-37 (067) 360-69-82

Дизайнер , х дожні нави и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію ате орії Е. Конта ти: (098) 463-33-53

Дире тор з продаж, ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію ате орії С, на а/м Мерседес. Офіційне працевлашт вання. Конта ти: 5maya5@ukr.net

Диспетчер -ло іст , д/р, рафі роботи з 09-18:00, з/п - до овірна. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Водію ате орії «Е». Конта ти: (050) 339-34-04

, на півстав и. Конта ти:

Еле три , офіційне працевлашт вання. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три

. Конта ти: (093) 363-46-46

Еле тро-, 61-16-28

азозварни

Еле тро-, азозварни 5-51-85

.

Конта ти:

. Конта ти: (253)

Еле трозварни , д/р, з/п - висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23


№30 від 10 серпня 2011 ро Еле трозварни ам на звар зраз ів (звар а р чна, напівр чна, автомат). Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Еле трозварни

. Конта ти: 61-16-10

Еле трозварювальни , д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 306-25-40 Еле трозварювальни , досвід роботи, з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81 Еле трозварювальни , лицювальни підсобни . Конта ти: (067) 340-04-93

,

Кадрови . ВО, від 25р., досвід на анало ічній посаді від 2 ро ів. Знання ПК, 1С, адрово о діловодства, КЗпП. ЗП при співбесіді. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Каменяр . Конта ти: (093) 363-46-46 Касирам, можливо без д/р, 2/2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касирам. Освіта середня, досвід роботи від 1 ро , від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Еле тромонтер . Конта ти: 5-61-70, (097) 237-16-52

Касир (на підприємстві, в станові, ор анізації). Радивиівсь ий ЦЗ. Конта ти: (233)4-13-20

Еле трослюсарю (слюсарю) чер овом та з ремонт стат вання. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43

Касир в розважальний за лад. Знання ПК, можна без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55

Еле трослюсарю. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (097) 080-53-88

Енер ети . ВО, технічна. Д/р від 3 ро ів. Чол від 25 до 50р. 1800-2100 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (097) 511-40-48

Енер ети 22-34-74

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, можна без д/р, з/п від 1300 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти:

Енер ійним людям для роботи з лієнтами та персоналом, ві 19-40 р., бажано в/о, знання ПК, можливий н ч ий рафі . Конта ти: (093) 346-02-60, Людмила Е с аваторни , д/р, з/п - 120 рн/день. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42

Заcт пни ерівни а в омерційн ор анізацію. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Зав осп ( омірни ), до 50 ро ів, д/р, з/ п - від 1500 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Зав осп , д/р з б дматеріалами. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Зав осп , д/р., терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завід ючом с ладом, д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс лад , омірни , 25-35р., д/р., з/п - 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс лад . ВО,досвід роботи від 1 ро .чол від 23 до 35р. Знання ПК, онтролю залиш ів на с ладі, до ментальне оформлення надходження та виб ття товарів. ЗП 1500-2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 За отівельни прод тів і сировини, 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 За рійни -різальни Конта ти: 22-34-74 За рійни 22-34-74

. Рівненсь ий ЦЗ.

. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти:

ЗАПРОШУЄМО БРИГАДИ НА СЕЗОННУ РОБОТУ ПО ЗБИРАННЮ КАРТОПЛІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ. КОНТАКТИ: (097) 281-97-99, (050) 600-56-52

Запрош ємо продавців, ві - до 25р., з\п 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41 Заст пни оловно о б х алтера. Жін а, в/ о, знання ПК, 1С: Б х алтерія 8.8, д/р. Конта ти: (091) 323-32-82

Касир тор ово о зал . Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касир , можливо без д/р, бажання працювати. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Касир , можна без досвід , 2 дні через 2 дні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касир . Конта ти: 63-08-71 Керівни СТО. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-55 Керівни філії, в/о, орист вач ПК, ан лійсь а базова, попереднє без оштовне навчання, стаж вання, з/п + бон си + проживання + транспортні. Конта ти: 43-53-08, (098) 609-03-25 Комерційном 63-08-71 Комірни

дире тор . Конта ти:

. Конта ти: (253) 5-51-85

Кондитер на оздоблення тортів, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Кондитер . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Конс льтант в осметичн омпанію, основний або додат овий дохід. Конта ти: (050) 945-53-07, (096) 925-08-83 Конс льтант в тор овельн фірм , до 40 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (097) 080-53-88 Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39 Конс льтант , основний або додат овий дохід, без оштовне навчання. Конта ти: (050) 173-51-24, (050) 945-53-07 Конс льтант -товарознавцю, можливо без д/р, з/п від 400 рн/тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48 Конс льтант . Навчання. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 Контролер я ості. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88 Кошторисни . ВО, технічна, досвід роботи від 5 ро ів(б дівництво). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Кравцю. Конта ти: (253) 5-51-85 Кранівни

. Конта ти: (096) 485-99-55

Кредитним менеджерам Конта ти: (067) 767-13-02

в

бан и.

К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68 К р’єр , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

К р’єр , робота по міст , без авто, з/п - при співбесіді. Конта ти: (050) 435-77-02, (068) 346-55-56

Інженер (хімічні техноло ії). К знецовсь ий ЦЗ. Конта ти: (236) 3-75-96 Інженер з в/о, чолові до 35 ро ів. Конта ти: 62-20-27, 62-20-10, (067) 362-00-24 Інженер з охорони праці, 26-45 р., наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Інженер з охорони праці. ВО, чол від 25 до 45 ро ів. Д/р, наявність відповідних посвідчень, дозволів. Постійне місце роботи. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Інженер -енер ети Конта ти: 26-55-32 Інженер -б дівельни Конта ти: 26-55-32

, з/п 1105

рн.

, з/п від 1500 рн.

Інженер -еле троні , ел три , оператор лейово о стат вання, помічни майстра, оператор термос ріплювально о тстат вання. Конта ти: 24-57-44, 26-55-32 Інспе тор з адрів, до 40 р., д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

К р’єр на неповний робочий день, можна 3 р пи інвалідності. Конта ти: 40-07-52,

свіжої морсь ої риби

.о., проживання - надається.

Працівни и на залізничн олію (перевір а олії, ви онання ремонтних та ін. олійних робіт) Працівни

.о., проживання - надається.

в пральний цех .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів) Місце праці - Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их

осподарствах

Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри з доїння орів фермерсь і осподарства Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві та б дин ах для престарілих Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

в сім’ях .о.,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом фрезер вальни и

металах,

Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 проживання без оштовне, робочий одя надається.

К харю в ресторан, тиждень/тиждень, з 12.00 до 24.00. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

К харю, до 50 р, д/р, охайність та порядність, з/п - 1500-2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru К харю, з/п 1500 рн. Конта ти: 26-55-32 К харю, зі стажем. Конта ти: 26-96-35 К харю, помічни харя, рафі роботи до 23.00, можливо без д/р. Конта ти: (096) 485-99-55 К харю, помічни харя, рафі тиждень через тиждень. З/п від 500 рн/тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю. Конта ти: 63-81-51 К харю. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 К харю. Конта ти: (067) 363-85-19 К харю. Конта ти: 43-07-40

.о.,

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін.

К р’єр , рафі вільний. Ві до 30 ро ів, власний с тер або мотоци л. З/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82

К харю, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

.о.,

Працівни и на пилорам Заробітна плата - від 700

Заробітна плата - від 600

Зварювальни , офіційне працевлашт вання, з/п - 7000 рн. (робота в м.Одеса). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Зоотехні . Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43

Різноробочі на оброб

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

Касир тор ово о зал . Конта ти: (253) 5-51-85

Зварювальни , д/р, з/п висо а. Конта ти: (067) 738-44-31

Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Заробітна плата - від 700

КУР’ЄРУ. КОНТАКТИ: 6256-35, 63-46-62

Заст пни дире тора виробництва, харчова ал зь. Чол/жін без ві ових обмежень. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: (067) 767-13-02

Респ блі а Польща

Касир в с пермар ет, до 30 ро ів, можна без д/р,з/п від 1300 рн. Конта ти: (097) 080-53-88

Кравцю. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-08

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ПЛИТОЧНИКИ, МАЛЯРИ, ГІПСОКАРТОННИКИ) НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ОБЛАСТЬ. З/П, ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ. КОНТАКТИ: (044) 569-54-41, (063) 615-10-23, (067) 233-87-14

37

Інспе тор молодшом (на ляд за зас дженими), 3 чол.. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74

. Конта ти: (093)

Еле трозварювальни 363-46-46

БІРЖА ПРАЦІ

Працівни и на ізоляцію та

.о.,

теплення тр б .о.,

До ляд за нор ами робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

Робота на птахофермах заробітна плата 5000 рн.

Обвалювальни и м`яса, ветеринар-зоотехні проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс З інця люто о 2011 ро проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці - вся Польща, заробітна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.


БІРЖА ПРАЦІ

38 К харям, 2 хлопці, в ресторан. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Лаборант хімі о-ба теріоло ічно о аналіз , 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Лицювальни , шт ат р , шпа лювальни , майстрам із в ладання бр ів и та пар ет , з/п від 1800 рн. Конта ти: (067) 340-04-93 Лі арю з радіаційної і ієни. К знецовсь ий ЦЗ. Конта ти: (236) 3-75-96 Лі арю- онс льтант в апте , ч/ж, наявність диплом лі аря, без ві ових обмежень, розбиратися в захворюваннях, вміти читати аналізи. Конта ти: 43-56-29, (067) 354-10-85 Лі арю-стоматоло (можливо за с місництвом), з/п від 1000 рн, стомат абінет. Конта ти: 26-55-32, (097) 506-64-90 Лі арю-стоматоло . ВО, відповідна, від 25р. Досвід роботи від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Ло істам. Конта ти: 63-08-71 Ло іст з вантажно-автомобільних перевезень, з/п висо а, хороші мови праці. Конта ти: 63-46-99, (096) 933-73-26 Ло опед

для дитини. Конта ти: 26-62-76

Майстр б дівельних та монтажних робіт, з/п 1400 рн. Конта ти: 26-55-32 Майстр з ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Майстр з встановлення ондиціонерів, від 23 до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер з продаж (моло а) з власним авто. ВО, чол від 25 ро ів, досвід роботи в продажах від 2 ро ів. Знання ПК,офісних про рам, вміняя вести пере овори, онтроль дебіторсь о- редиторсь ої забор ованості, наявність прав ат «В». ЗП став а + % + відш од ваня ПММ+ амортизація. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

М зичном ерівни , з/п від 991 рн., Конта ти: 63-37-42, 26-55-32

Менеджер з продаж 46-06-06 (093) 312-32-55

Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій. Терміново. Освіта середня спеціальна. досвід роботи обов’яз овий, від 22 ро ів, з/п висо а на випробов вальний термін від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

а/м. Конта ти:

Менеджер з продаж автомобілів, наявність вод. прав, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж автомобілів. ВО, бажано е ономічна, чол/жін від 23 ро ів, д/ р в продажах від 1 ро . Знання ПК, офісних про рам, наявність прав ат. В, знання рин цін та б дови а/м, ЗП став а + %. ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж б дматеріалів, бажано з власним авто. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Менеджер з продаж запчастин до авто, д/ р в тор івлі мінімальний. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Менеджер з продаж анцтоварів, д/р в сфері продаж анцтоварів, мінімальні знання 1С, з/п - став а+%. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Менеджер з продаж мастил та запчастин.ВО, чол від 23 ро ів, досвід роботи в продажах від 1 ро .Відповідальність, цілеспрямованість . ЗП став а + % .ТЕРМІНОВО. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Майстр з озеленення, д/р, рафі роботи: з 09-18:00, з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Менеджер з продаж металопласти ової прод ції (ві на, двері, бал они). В/о, бажано е ономічна, ч/ж від 24 ро ів, д/р від 2 ро ів, знанна ПК, 1С. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Майстр з ремонт механічних ва , д/р обов`яз овий, освіта технічна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Менеджер з продаж нафтопрод тів, д/р в тор івлі, ві - до 35 р. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Майстр мані юр , педи юр . Конта ти: 43-45-30, (097) 116-94-41

Менеджер з продаж , з\п - висо а. Конта ти: (066)407-84-21

Майстр приймальної р пи автомобілів, освіта середня базово-автомобільна сфера, знання ПК, 1С, б дов а/м, вміння онс льт вати лієнтів, щодо несправності а/м, з/п став а +%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Менеджер з реалізації б дівельних матеріалів. Конта ти: (097) 832-78-00

Майстр цех . Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74 Майстр -шляхови 2-58-72

. Конта ти: (234)

Маляр . Конта ти: (093) 363-46-46 Ман альни , з/п - 1200 рн/міс. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Мані юрниці, з/п від 1000 рн. Конта ти: 26-55-32 Мані юрниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-59 Мані юрниці. Конта ти: 43-05-45 Мані юрниці. Конта ти: 5-51-85 Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86 Мані юрниці. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74 Мані юрницям. Конта ти: (097) 642-57-41 Мар етоло

з а/м. Конта ти: 23-33-09

Менеджер з реалізації оздоровчих посл . Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Менеджер з ре лами ( ерівни відділ ), 20-40 ро ів, д/р, 1500 рн. +%. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер з ре лами, д/р від 1 ро , в/о. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер з ре лами. Вимо и: бажано д/р в ре ламі, висо і ом ні ативні дані, презентабельний ви ляд. Конта ти: 63-46-62 Менеджер з т ризм , в/о, д/р від 1 ро , знання ПК, офісної ор техні и, вміння спіл ватись з людьми, ом ні абельність, відповідальність, ор анізація т рів по У раїні та за ордоном. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Менеджер з т ризм , ч/ж, досвід роботи в т ристичній сфері від 3 ро ів, Конта ти: 43-56-29, (067) 354-10-85, (093) 615-91-29 Менеджер зі зб т (ефірні олії). Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер зі зб т , можливо без д/р, від 25 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Мар етоло , дівчина, хлопець до 35 ро ів, д/р. Конта ти: (097) 080-53-88

Менеджер зі зб т , можна без д/р, від 25 р. Конта ти: 43- 07-40

Мар етоло . Неа ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

Менеджер зі зб т . Конта ти: 5-51-85

Машиніст б льдозера, з/п - 130 рн/день. Конта ти: (067) 767-13-02 Машиніст б льдозера. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43 Машиніст е с аватора. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43 Машиніст олії. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43 Машиніст 2-19-43

онвеєра. Конта ти: (235)

Машиніст отлів. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74 Машиніст рана маро КС-3577, КС-4361 А, МКГ-25-61, РВК-25-1, з/п 2000-5000 рн. Конта ти: 43-27-72,26-55-32, (050) 375-20-07 Машиніст тепловоза. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43 Медсестрі в стомат абінет, ві до 30 ро ів Конта ти: (067) 762-43-44 Медсестрі в стомат абінет, стаж від 1 ро . Терміново. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

МЕНЕДЖЕРУ ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ. РОБОТА З КЛІЄНТАМИ КОМПАНІЇ. ОФІСНА РОБОТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ. ВИМОГИ: В/О, ЗНАННЯ ПК. ПРОВОДИТЬСЯ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА. З/П 4300 ГРН + %. КОНТАКТИ: 43-53-08 Менеджерам з персонал на виробництві, ві від 35 р. Конта ти: 69-04-31 Менеджер ( правителю) в роздрібній тор івлі поб товими товарами. Конта ти: (253) 5-51-85 Менеджер в ресторан, д/р від 1 ро , в/в, 35-50 ро ів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер для роботи з персоналом, від 21 до 41 ро ів, в/о, д/р з людьми роботодавець. Конта ти: 43-54-85, (094) 966-08-20 Менеджер з за півлі-продаж , від 25 ро ів, з д/р. Конта ти: 43-03-48, 43-03-49 Менеджер з анцтоварів, д/р - 2 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и, д/р, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з постачання ал о олю, д/р з продаж , знання ПК на рівні орист вача, до 30 р., з/п - 2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

№30 від 10 серпня 2011 ро

Менеджер зі зб т . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и - ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39

Монтажни ам сталевих та залізобетонних онстр цій. терміново, освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, чолові від 22 р, з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Монтажни ам техноло ічно о стат вання. Освіта середня спеціальна, д/р обов’яз овий, з/п висо а, на випробов вальний термін від 3000 рн. Терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Монтажни (водовідведення, водопостачання), освіта середняспеціальна, д/р від 3 ро ів, наявність 5 розряд , до 45 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Монтажни ондиціонерів, до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 М’ясни

. Конта ти: (050) 413-95-99

На постійн робот потрібен помічни менеджера, ві - до 28 р, з\п - 2600 рн. Конта ти: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 На постійн робот потрібен тест вальни , ві - до 28р.,можна без д\р, з\п - 160 рн\день. Конта ти: (098) 680-39-16, (094) 966-92-51

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ВІК 18-28Р., З\П - 2600 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51 На постійн робот потрібні співробітни и на с лад та різноробочі. З/п 120 рн/день. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 На різні ва ансії в тор ов фірм потрібні люди, ві ом 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання - без оштовне, є перспе тива. З\п - 650-800 рн\тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73 Нала одж вальни овальсь о-пресово о стат вання. Радивилівсь ий ЦЗ. Конта ти: (233)4-13-20 Начальни

цех . Конта ти: (256) 4-94-63

Начальни швейно о цех , м.Остро , з/п від 2000 рн. Конта ти: 63-08-15, 26-55-32 НЕ АГЕНТСТВО. ПРОВОДИМО НАБІР СПІВРОБІТНИКІВ ДО 28Р. В ТОРГОВИЙ ДІМ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, З\П - ВІД 1800 ДО 3500 ГРН., ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: 40-09-21, (094) 967-09-21

Оброблювач 42-01-07

риби, д/р. Конта ти:

Оброблювач 42-01-07

риби, з д/р. Конта ти:

Оператор автомата для розлив молочної прод ції па ети та плів и, 2 чол. Конта ти: (253) 5-51-85 Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та станово . Конта ти: (256) 4-94-63 Оператор отельні в деревообробний цех, день через два. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Оператор 5-51-85

мийної

станов и. Конта ти:

Офіціант , з/п 1500 рн. Конта ти: 26-55-32 Офіціант , можливо без д/р, ві від 20 ро ів, з/п став а + %. Конта ти: (091) 323-32-82 Офіціант . Конта ти: 63-81-51 Офіціант . Конта ти: (253) 5-51-85 Офіціант . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Охоронни ам, 2 дні через 2 дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни ам, чолові ам і жін ам, 23-45 р., вахта 14 днів по території У раїни, працевлашт вання, і проживання без оштовно, з/п 1500-2000 рн. за вахт . Конта ти: (0362) 60-90-35, (067) 234-66-04 Охоронни по міст , з/п - від 1200 рн., 3 дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни , доба через дві, з/п - до 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Охоронни 26-55-32

, з/п 1000

рн. Конта ти:

Охоронни , чолові від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (097) 511-40-48 Охоронни

. Конта ти: (236) 3-75-96

Охоронцю, від 22 ро ів, після сл жби в ЗСУ, з/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (096) 485-99-55

Охоронцям, чолові и 21-50 р.. д/р, сл жба в ЗСУ, по міст доба/дві, три; вахта (Житомир) місяць/місяць, охорона а/м, фабри а, проживання без оштовне, з/п 2400 рн/міс. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Пер арю, мані юрницям, осметоло , з/п за домовленістю. Конта ти: 26-55-32, (067) 296-20-60 Пер арю- ніверсал та мані юрниці, адміністратор . Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40 Пер арю- ніверсал , мані юрниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-59 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (067) 208-19-10 Пер

арю. Конта ти: 62-36-30

Пер арям з д/р, з/п - %. Конта ти: (097) 951-90-92

ПЕРУКАРЯМ ТА МАНІКЮРНИЦІ. КОНТАКТИ: 64-56-94, (067) 727-39-62

Офіс-менеджер , жін а з д/р, знання ПК, офісної техні и, з/п висо а. Конта ти: (067) 767-13-02

Підсобном робітни , виробництво бло ів. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Офіс-менеджер , з д/р, від 20-40 ро ів, знання про рам office, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

Підсобном робітни . Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43

Мо н т а ж н и а м на встановлення металопласти ових ві он, д/р мінімальний, чолові ам від 25 до 45 ро ів, з/п висо а (став а +%). Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Моторист , фарб вальни , діа ност еле трообладнання, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 М ляр . Конта ти: 5-51-85

Офіціантам, дівчата, ві до 25 р., бажано д/ р. Конта ти: (067) 738-44-31 Офіціантам, харям, ман альни . Без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54 Офіціантам. Конта ти: (093) 630-86-54 Офіціантам. Конта ти: (050) 375-19-16

Пер арям. Конта ти: 22-18-67, (067) 928-23-70 Пер

арям. Конта ти: (097) 642-57-41

Плавильни метал та сплавів, з/п від 1100 рн. Конта ти: 63-08-51, 26-55-32 Поварам. Конта ти: (050) 920-13-06 По рівельни ам б дівельним та монтажни ам на елев систем опалення. Конта ти: 64-31-05, (067) 362-49-34

ПРАЦІВНИКУ ЗАМІНИ МАСТИЛ, РІЗНОРОБОЧОМУ, ПРОДАВЦЮ МАСТИЛ, АВТОЗАПЧАСТИН. КОНТАКТИ: (050) 375-15-31

Продавцю на речовий рино . Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю на рино «Ди о о», продаж верхньо о одя , ви ідні мови. Конта ти: 23-08-60, (098) 515-21-62 Продавцю на центральний рино іос парф мерно- осметичної прод ції, жінці. Конта ти: 5-26-77, (050) 748-02-29 Продавцю непродовольчих товарів. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74 Продавцю одя в ма азин. Конта ти: 23-59-09, (067) 354-10-83 Продавцю одя 07-40

та вз ття. Конта ти: 43-

Продавцю пива, 2 дні через 2. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю продовольчих та продовольчих товарів, з/п 1000 Конта ти: 26-55-32

не рн.

Продавцю продовольчих товарів, 4 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, по оївці, доба через 2, з/п - від 100 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, пос домийниці. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, с хе та воло е, вранці, 85 в.м. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Прибиральниці-пос домийниці в ресторан. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Прибиральниці. Конта ти: 61-04-45 Прибиральниці. Конта ти: 20-46-49 Приймальни вторсировини. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальни замовлень в хімчист , з/п - 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальни замовлень в хімчист , з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Приймальни замовлень, з/п - 1000 рн. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю продовольчих Конта ти: 5-51-85

товарів.

Продавцю продовольчих товарів. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Продавцю продовольчих товарів. 2 чол. Конта ти: (250) 2-10-57 Продавцю продтоварів. Конта ти: 23-61-88 (067) 764-51-39

відділ «чай- ава». Конта ти:

Продавцю ма азин еле тропоб тової техні и, з/п від 2 500 рн/місяць. Конта ти: 43-61-52 Продавцю хлібоб лочних виробів, на рин . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, жін а від 20 ро ів, бажано досвід роботи, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82 Продавцю, з д/р. Конта ти: (050) 167-64-52 Продавцю, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю, прод това р па, з 9 до 17. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, рино «Андріївсь ий», «Ди о о» (одя ). Конта ти: (098) 455-84-05 Продавцю, сантехні а, знання ПК. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю, терміново. Конта ти: (093) 198-69-68 Продавцю- асир в с пермар ет, офіціне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Продавцю- онс льтант в зоома азин, позмінно, д/р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

ції.

Продавцю- онс льтант в мереж с пермар етів. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Про рамістам сфері б х алтерсь о о облі . Чол/жін .від 22 ро ів. Досвід від 1 ро . Освіта вища технічна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю- онс льтант в полі рафічн фірм , терміново. Графі роботи з 8.00-18.00, з\п - висо а, потижнева. Конта ти: 40-02-39

Про раміст (ВЕБ про рами + зання 1С 8,0). ВО, веб- про рам вання, про рам вання 1С. Досвід роботи обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю- онс льтант хонних меблів, д/р. З/п - при співбесіді. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Приймальни молочної прод Конта ти: (253) 5-51-85

Продавцю (одя , вз ття). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю в «Се онд Хенд», з/п від 1400 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю- онс льтант , 18-25 р, з/п від 140 рн/день. Конта ти: (098) 712-11-68 Продавцю- онс льтант , бажано з д/р, приємна зовнішність, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55

Продавцю в іос на прод товий рино . Конта ти: 43-86-42, (067) 382-36-78

Продавцю- онс льтант , в с пермар ет, непродовольчі товари, до 25 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

По рівельни автомобілів, чол. 24-40 р. Конта ти: (098) 052-61-81

Продавцю в прод/ма азин, бажано з досвідом роботи, з/п став а + %. Конта ти: (097) 511-40-48

Продавцю- онс льтант , з/п від 120 рн/ день Конта ти: (094) 966-61-52

По рівельни , з/п 1600/1800 рн. Конта ти: 26-55-32, 69-34-68

Продавцю в прод товий ма азин. Конта ти: (096) 477-77-13

Продавцю- онс льтант , пром р па, терміново. Не а ентство. Конта ти: (097) 759-51-73

По рівельни 381-14-73

. Конта ти: 45-01-45, (067)

Продавцю в салон меблів, д/р в тор івлі. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю- онс льтант . З/п 80-160 рн/ день. Конта ти: (097) 832-78-00

Помічни ам харя, 18-21 рі , можна без д/ р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю в се онд-хенд, з/п - від 1400 рн. Конта ти: 43- 07-40

Продавцю. Конта ти: (098) 576-99-84

Помічни харя, д/р, охайність. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю еле троінстр ментів в ма азин, чолові до 28 ро ів. Конта ти: 62-05-50

По рівельни ам, в центрі міста. Конта ти: (050) 655-98-02

Помічни харя, до 30 ро ів, можливо без д/р. Конта ти: (093) 630-86-54 Помічни харя, ж, до 40 ро ів, бажано досвід роботи, т/т, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-56-29, (067) 354-10-85

Офіціантам. Конта ти: (067) 363-85-19

Помічни харя, з/п 600 рн/тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціант , д/р та без. Позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіціантам. Конта ти: (067) 362-01-06

Працівни в соціальний ма азин, можливо без д/р. Не а ентство. Конта ти: (097) 103-61-30

Продавцю на прод товий рино . Конта ти: 23-25-45, (095) 442-81-77

Продавцю 45-01-45

Підсобним робітни ам, 3 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

поварам.

Працевлашт вання за різними ва ансіями. Без стя нення % із заробітної плати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю на овочі, можливо без д/р, рафі роботи - позмінний. З/п - 1300 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34

Прибиральниці на с лад, жінці пенсійно о ві , постійне місце роботи, з/п 1000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Пер арю, мані юрниці, хороші мови, на відсот ах, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Підсобни , з/п 1500 -2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81

Офіціантам, барменам, Конта ти: (063) 713-80-04

рн/день.

Продавцю прод тових товарів, валіфі ованом , по в л. С. Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25

Ор анізатор шо -про рам за с місництвом, вільний рафі роботи. Конта ти: (066) 200-22-23

Офіціантам, барменам та харям з досвідом та без, чол /жін від 18 ро ів. Графі позмінний, з/п до овірна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Прас вальни , з/п 100 Конта ти: 43-03-48, 43-03-49

Продавцю на ри- риль, до 50 р., з/п 600 рн/тижд. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Прибиральниці на с лад на неповний робочий день. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

рн. Конта ти:

Оператор . Конта ти: 63-08-71

МОНТАЖНИКАМ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ, ПЕРШІ ТА ДРУГІ НОМЕРИ. КИЇВ. МОСТИ. КОНТАКТИ: (067) 778-95-35, (067) 652-95-27

Прас вальни ам. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

Продавцю морозива. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Пер арю, з/п від 1500 26-55-32

Менеджер , д/р Конта ти: 60-88-99

Офіціантам, 3 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

Потрібні р’єри для постійної та тимчасової роботи по міст , ві 18-28 р., з\п - 160 рн\день. Конта ти: (097) 145-86-58

Прибиральниці на неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пер арям. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74

Офіціантам, 2 чол. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74

Пос домийниці. Конта ти: 64-06-65

Продавцю ла о-фарбової прод ції, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 90 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Модельєр - онстр тор швейно о виробництва, д/р, з х дожньою явою, з/ п - 2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Пос домийниці, з/п - від 1000 рн., тиждень через тиждень. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Працівни , в мереж швид о о при от вання. Конта ти: 43-45-79, (098) 443-59-40

Менеджер , ві ом 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73 (067) 381-88-18

Офіціантам в отельно-ресторанний омпле с. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю вітів в б ті , дизайнерсь і здібності. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пе арю, хлібоб лочних виробів, жінці, д/р до 50 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Оператор -адміністратор , з/п - 120 рн/ доба, доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Механі з ремонт транспорт . Здолб нівсь ий ЦЗ. Конта ти: (252) 2-24-14

Пос домийниці, в афе. Конта ти: (067) 438-44-31

Працівни фітобар, бажано з д/р. Конта ти: (097) 298-27-95

Менеджер відділ зб т . Прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Офіс-менеджер , можливо без д/р, ві 20-40 ро ів, знання ПК, з/п за домовленістю. Конта ти: (091) 323-32-82

Продавцю анцтоварів, три дні через три, з/п – 45 рн+%, до 30 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

. Конта ти:

Мерчендайзер , ві 19 ро ів, ом ні абельним, ввічливим, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48

Пос домийниці в столов , з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Працівни по до ляд за інвалідом, р-н 12 ш оли. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70

Оператор , фас вальни 43-42-10

Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю анцтоварів, д/р. Конта ти: (096) 516-51-18

Охоронцям. Конта ти: 43-42-95

Менеджер по т ризм , дівчина 20 ро ів, д/ р. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Мерчендайзер на поб тов хімію. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пос домийниці в столов з 9.00 до 18.00, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Працівни ам с лад . Ві : 18-50 р. Конта ти: (096) 899-52-95

Оператор форм вально о прес ( ідро-пресовані бло и). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Мерчендайзер на поб тов хімію. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю анцтоварів, д/р - 2 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцям (Острозь ий р-н), 20-45 ро ів, вахтовий метод, 7 діб/7діб, 120 рн./доба. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Менеджер по роботі з персоналом, на неповний робочий день. Конта ти: (097) 298-27-95

Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п - 1600 рн. Конта ти: 43- 07-40

Пос домийниці в їдальню, з/п - 1000 рн. Конта ти: 43-07-40

Працівни ам на с лад. Не а ентство. З\п від 100 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73

Охоронцям, чол./жін. 23-45 ро ів, вахта (14 днів) територія У раїни. працевлашт вання, проживання без оштовно, зарплата 1500-2000 рн. Конта ти: 39-90-17, (067) 234-66-04

ави і чаю. Конта ти: (096)

Продавцю анцтоварів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцю. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43

Охоронцям на підприємства, м. Київ. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Продавцю 290-01-94

Помічни менеджера, ві - 18-45 р., можливо без д\р, з\п - від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39

Охоронцю. Конта ти: 45-21-35, (096) 202-90-25, (067) 383-90-69

Оператор стріч ово о стат вання. Ро итнівсь ий ЦЗ. Конта ти: (235) 2-19-43

Менеджер -се ретарю, 20-30 р., знання ПК, ом ні абельність, вміння спіл ватись з людьми, ор анізаційні здібності. Конта ти: (097) 781-94-41

харя. Конта ти: 64-45-61, (067)

Працівни ам на ви отовлення бр ів и та пінобло ів. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Менеджер по роботі з персоналом, з\п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73

необов’яз овий.

Помічни 698-50-67

Продавцю жіночо о одя , з/п - став а+%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю з виїздом на райони до 30 ро ів. Конта ти: 62-54-11, (097) 490-82-13 Продавцю з досвідом роботи, без ш ідливих звичо , з/п став а + %. Конта ти: (097) 080-53-88 Продавцю запчастин до вітчизняних авто, д/р мінімальний, знання ПК на рівні орист вача. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Продавцю. Конта ти: (098) 470-15-40 Продавцям на продрин для продаж пиріж ів фритюрниці. Конта ти: (067) 928-84-56 Продавцям, асирам тор овельно о зал , обвалювальни м’яса, з/п 990-1440 рн. Конта ти: 26-55-32, (097) 584-59-94 Продавцям, необтяженим сім’єю, в афе, вахтовий метод, с.Дібрівсь , Зарічненсь ий р-н. Конта ти: (097) 462-24-69 Продавцям- онс льтантам (різна р па товарів), терміново. Освіта середня, з досвідом та без досвід роботи, жін від 22 до 55р. Робота позмінна. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14


БІРЖА ПРАЦІ

№30 від 10 серпня 2011 ро Продавцям- онс льтантам, з/п 2100 рн. Конта ти: (050) 835-23-82

Системном адміністратор , знання 1С%, ом ні абельність, з/п 1900 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ПРОДАВЦЯМКОНСУЛЬТАНТАМ, МОЛОДИМ, ПЕРСПЕКТИВНИМ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ ЛЮДЯМ, ВІКОМ 18-27 РОКІВ, З/П 600-900 ГРН/ ТИЖДЕНЬ + %. КОНТАКТИ: (097) 155-88-42

С ладальни ам на металопласти ові ві на, чолові и від 25 до 45 ро ів, д/р обов’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцям. Конта ти: (066) 367-98-00 Продавцям. Конта ти: (067) 363-85-19

ПРОДАВЦЯМ, ОФІЦІАНТАМ, КУХАРЯМ, ПОМІЧНИКАМ КУХАРЯ. КОНТАКТИ: (098) 258-16-19 Промо терам, від 18 ро ів, з/п від 150 рн/ день. Конта ти: (098) 712-11-68 Промо терам. Конта ти: (050) 835-23-82 Промо тер в страхов омпанію, ві не обмежений. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Промо тер . Конта ти: (097) 553-19-07 Прораб на б дівництво. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Рамни

. Конта ти: (256) 4-94-63

РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ (УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ КОМПАНІЇ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ). ВИМОГИ: ЧОЛОВІК, ЖІНКА, ВИЩА ОСВІТА, БАЖАННЯ, ДОСВІД РОБОТИ НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ. З/П 5000 ГРН+% КОНТАКТИ: 43-62-71 Реда тор , видання ж рнал , д/р - від 3 р., оплата висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різальни та стропальни метал , з/п 15 рн./ од. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Різноробочим виробничий цех. молодим хлопцям, освіта середня, д/р не обов’яз овий. Навчання на місці. Ком ні абельність, цілеспрямованість, бажання працювати. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Різноробочим. Конта ти: (067) 797-89-20 Різноробочим. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Різноробочим. Конта ти: (093) 363-46-46 Різноробочим. Ві 18-35 ро ів. Оплата потижнево. Іно ороднім надається житло. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13

С ладальни меблів, в інтер’єрний салон. Конта ти: 63-35-85 С ладсь им співробітни ам. Конта ти: (093) 198-69-68 Слюсарю з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и. Конта ти: (253) 5-51-85 Слюсарю з ремонт автомобілів, механі (ле ові автомобілі), з/п, 2000-2500 рн. Конта ти: 26-55-32, (097) 464-27-52 Слюсарю, 30-50р., мінімальний д/р, з/п - від 1500 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru Слюсарю-еле три , доба через 2, з/п - 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Слюсарю-зварювальни ованих виробів, з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Слюсарю-інстр ментальни , з/п 1600 рн. Конта ти: 23-03-37, 26-55-32 Слюсарю-монтажни вентиляційних систем, з/п висо а. Конта ти: (067) 738-44-31 Слюсарю-ремонтни , еле три . Графі роботи та оплата за домовленістю. Конта ти: 62-56-56, (067) 363-38-00 Слюсарю-ремонтни 5-51-85

. Конта ти: (253)

Слюсарям з ремонт автомобілів, механі ам на СТО. З/п від 1500 рн. Терміново. Конта ти: (097) 464-27-52 Слюсарям-вентиляційни ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Спеціалістам з ремонт омп’ютерів, в/о технічна, д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14 Спеціалістам меблевий цех (поліров а, шліфов а, ви отовлення меблів, різьблення). Чол від 25 ро ів, досвід в даній сфері обо’яз овий. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Спеціаліст з повернення бор ів, д/р, «працівни виїзної р пи», чолові и 20-45 ро ів, з/п від 2000 рн/місяць + преміальні. Конта ти: 43-03-71, (067) 360-77-19 Спеціаліст онта т-центр , дівчата 22-30 ро ів, з/п від 1000 рн./місяць, + преміальні. Конта ти: (066) 200-22-23 Співпрацю на фрезерно- равір вальном верстаті. Конта ти: (066) 586-10-29, (067) 773-14-45 Співробітни ам на с лад. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Співробітни ам онс льтаційний центр, 20-45 ро ів. Роботодавець. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-54-85

Різноробочом на ви отовлення бр ів и. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Співробітни ам тор овий відділ полі рафічної фірми, ві - до 50 ро ів. З\п висо а, потижнева. Конта ти: (066) 407-84-21

Різноробочом , з/п – 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Співробітни ам. Конта ти: (098) 105-51-18

Різноробочом , підсобни , з/п 1500-2000 рн. Конта ти: (063) 071-50-81

Статист , з\п - 2200 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

Робітни ам для збор врожаю Крим . Житло та харч вання надається, з/п висо а. Конта ти: (0652) 56-06-74, (095) 667-56-36, (097) 529-28-12

Столярам, малярам, плиточни ам, різноробочим. Робота в м.Київ. Конта ти: (044) 258-99-06, (067) 509-07-82 (067) 548-17-55, (067) 327-27-20 viki_tv@i.ua www.bpf-ukraine.com.ua

Робітни в тор ов омпанію з перспе тивою очолити відділ. Співбесіда. Конта ти: (097) 759-51-73

Столяр , д/р, з/п - 4000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Робітни підсобном , м ляр , еле трозварни , лицювальни плиточни , шт ат р , по рівельни , з/ п 1600-1800 рн. Конта ти: 26-55-32, 69-34-68

РОБОТА + НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ МОЛОДІ-ПРОГРАМА «АU-PAIR» (НІМЕЧЧИНА, АВСТРІЯ). ВІЗОВА ПІДТРИМКА, ЛІЦ. МПСПУ АВ №362766 ВІД 18.10.07 Р. КОНТАКТИ: 22-14-31, 26-97-07 Робота в офісі, ві 20-40 ро ів, в/о, ідна з/п, ар’єрний ріст. Конта ти: (067) 450-31-70 Робота для молоді від 18 ро ів, можливо на літо. Вимо и - відповідальність, ом ні абельність. З\п - 100-200 рн\день. Оплата потижнева. Конта ти: 40-02-39 Робота для чолові ів. З/п потижнево. Конта ти: 45-00-17 Робота через мереж Інтернет. Реєстрація без оштовна: http://fiftrys.com/ ?ref=2852401. Конта ти: (0365) 43-28-67, (098) 826-46-34 Робот а тивним людям для роботи з персоналом, бажано д/р з людьми. Гн ч ий рафі роботи. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20 Робот в полі рафічній фірмі: збір замовлень, достав а товар , ре лама, зб т, з\п - від 120 рн\день. Конта ти: (097) 759-51-73 Робот людям з власним авто, ідна з/п, автострах вання. Конта ти: (067) 934-31-33 Робот по до ляд за інвалідом, в р-н 12 ш оли, оплата по одинно. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70 Робот по до ляд за хворими. Конта ти: 43-44-33 Робот платіжній системі. Конта ти: www.spllinters.narod2.ru Роз ладач ле ал. Конта ти: (253) 5-51-85 Розповсюдж вачам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Сантехні ам. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Се ретарю в офіс, д/р, знання ПК, офісної техні и, в/о, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Се ретарю дире тора, д/р, в/о, з/п 2000 рн. Конта ти: (067) 767-13-02 Се ретарю, в/о, д/р, ввічлива, дисциплінована, з/п висо а. Конта ти: (091) 323-32-82 Се ретарю-діловод , д/р, в/о. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Столяр . Конта ти: (093) 363-46-46 Столяр . Конта ти: (050) 655-98-02 Столяр . Конта ти: (256) 4-94-63 Сторож , 1 доба/дві, 60 рн/зміна. Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67 Сторож , день через два. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Сторож . Конта ти: (050) 676-70-46 Сторож . Конта ти: 61-04-45 С первайзерам. Конта ти: 63-08-71 С первайзер , 25-30 р., з/п - 2500 рн. +%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Тор овом а ент в полі рафічн фірм , навчання, перспе тива, з\п - 100-180 рн\день, ві 18-35 ро ів. Конта ти: (097) 759-51-73 Тор овом а ент з власним авто. Конта ти: (067) 384-70-56 Тор овом а ент з д/р. Конта ти: 68-24-37, (067) 360-69-82 Тор овом а ент , з д/р, відповідальним, чол/жін, з/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48 Тор овом а ент , з д/р, ві від 22 ро ів, чол/ жін, з/п висо а. Конта ти: (096) 485-99-55 Тор овом а ент , можна без д/р, власне авто, бажання працювати, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Автослюсаря. Конта ти: ksywa-wer@ukr.net (097) 968-07-26 Адмiнiстратора в пер арню. Конта ти: (097) 439-94-93 Адміністраторa, омірни a, диспетчерa, освіта вища. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua Адміністратора в пер арню, в/о, порядність. Конта ти: (096) 235-43-25

Тор овом представни з власним а/м та без, д/р ві тор івлі від 2 ро ів, знання ре іон та рин ал о ольних напоїв, з/п з а/м 3000 +%, без а/м 2000 рн+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095)979-96-14

Адміністратора, се ретаря, в/о, 23 р. Конта ти: (096) 796-86-24 Switlana_m@mail.ru

Б дь-я , жін а, 50 ро ів. Конта ти: (097) 290-10-02

Адміністратора. Конта ти: (096) 235-43-25

Б дь-я , ат. Б, Ц, Д, чолові 47 ро ів. Конта ти: (096) 333-19-70

Тор овом представни з власним а/м, д/р. Конта ти: 61-06-33, (097) 288-80-13

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 62-03-77, (096) 220-59-17

Тор овом представни з власним авто, з/п від 2000 рн., амортизація, витрати на пальне. Конта ти: (050) 438-47-41

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 912-43-39

Тор овом представни з власним авто. Конта ти: (097) 759-51-73 Тор овом представни , д/р, з авто. Конта ти: 61-06-33, (067) 448-74-06 Тор овом представни , д/р, можна без авто, з/п - 5000 рн., можна без авто, (поб това хімія). Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Тор овом 64-25-65

представни

. Конта ти:

офісн . Конта ти:

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 26-87-22,

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (067) 103-03-98 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 416-44-99 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 220-59-17 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16. Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 342-01-42

Тор овом представни . З\п - висо а, без затримо . Конта ти: (066) 407-84-21

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 236-74-08

Тра тористам, 2 чол. Рівненсь ий ЦЗ. Конта ти: 22-34-74

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16

Тра торист Т-40 АМ, з/п від 1500 рн. Конта ти: 26-55-32, 63-10-17

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 20-38-12, (096) 842-22-02

Тра торист , Новорочиці, Острозь ий р-н. Конта ти: 23-33-09

Б дь-я з проживанням. Конта ти: (098) 919-63-14

У відділ достав и потрібні молоді люди до 25р., для достав и поб тової техні и по міст та області, з\п - 160 рн./день, оплата щоденна. Конта ти: (098) 194-29-68

Б дь-я за с місництвом. Конта ти: (07) 364-43-01

У ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ: ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ (З\П - 2600 ГРН.), ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА (З\П - 3000 ГРН.). ГРАФІК РОБОТИ: ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (094) 966-92-51

Б дь-я на неповний робочий день, жін а 34 р. Мережевий мар етин та інтим не пропон вати. Конта ти: (063) 853-25-79 Б дь-я оплач ван робот , чолові ро ів. Конта ти: (098) 711-95-07 Б дь-я робот 034-34-26

39

вдома. Конта ти: (099)

Б дь-я робот , для ст дентів. Конта ти: (067) 360-60-69

Фарб вальни деревини в деревообробний цех, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я робот , хлопець. Конта ти: (096) 618-66-01 Б дь-я , 2 хлопці. Конта ти: (096) 144-58-88

Фармацевт , стаж роботи не менше 1 ро . Конта ти: 60-93-47, 60-93-67

Б дь-я , 2 чолові а. Конта ти: 62-82-61, (067) 866-32-75

Фасадни ам, монолітни ам. Конта ти: (067) 197-95-70 yanchukkolya@mail.ru

Б дь-я , 2 чолові и, можна одноразов . Конта ти: 62-82-61, (067) 866-32-75

.

Б дь-я , 3 хлопці, 22 ро и. Конта ти: (098) 533-86-80

Фас вальни ам прод тів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я , бажано офісн , дівчина 25 ро ів, в/о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 613-26-54 natakuhpil@mail.ru

Фасадни , робота в м. К знецовсь Конта ти: 64-45-61, (067) 698-50-67

Фас вальницям, жін и до 55 р., з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 052-61-81

Б дь-я , дівчина 22 ро и, без д/р. Конта ти: (096) 975-84-70

Фельдшер ветеринарної медицини. Здолб нівсь ий ЦЗ. Конта ти: (252) 2-24-14

Б дь-я , дівчина 22 ро и, в/о (інженер-б дівельни ). Конта ти: (067) 144-12-46

, жін а 50 ро ів. Конта ти:

Водія ат. «В», «С», «Д», «Є», д/р, по У раїні. Конта ти: (098) 289-64-00

Б дь-я 24-24-49

, жін а 50 ро ів. Конта ти:

Водія ат. «В», водія автонавантаж вача, досвід роботи, посвідчення. Конта ти: (067) 173-32-57 kovalchuk_rv@mail.ru

Б дь-я , молода енер ійна дівчина, без ш/з, можливо офіціант и в нічн змін . Конта ти: (099) 337-40-26 Б дь-я , на неповний робочий день, або після 17.00, інтим не пропон вати. Конта ти: (063) 853-25-79 Б дь-я , чолові 32 ро и. Конта ти: (098) 006-09-59 Б дь-я , чолові 34 ро и, без ш/з. Конта ти: (068) 572-15-50 Б дь-я , чолові 34 ро и, без ш/з. Конта ти: (067) 879-96-68 Б дь-я , чолові 35 ро ів. Конта ти: (097) 956-57-07 Б дь-я 56-36-58

, чолові

35 ро ів. Конта ти:

Водія ат. B.С.Е, досвід, шен ен віза. Конта ти: (050) 668-38-55, (067) 922-36-31 djalex73@mail.ru Водія ат. А, Б, Ц, чолові 30 ро ів. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Водія ат. Б, Ц, Д, Є, чолові 30 ро ів. Конта ти: (067) 170-23-34, (093) 878-20-44 Водія ат. Б, Ц, Д, стаж 8 ро ів. Конта ти: (096) 372-81-05 Водія ат. Б, Ц, з власним ле овим а/м. Конта ти: (068) 568-75-55 Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65 Водія ат. Б, Ц. Конта ти: 63-22-25 Водія ат. Б. Конта ти: (096) 227-07-13, (095) 385-80-77 Водія ат. Б. Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98 Водія ат. Б. Конта ти: (098) 364-37-98

Б дь-я , чолові 35 ро ів. Конта ти: (067) 360-45-48

Водія ат. В, є власний а/м. Конта ти: 64-18-11, (097) 898-68-61

Б дь-я , чолові 35р. Конта ти: 23-24-27, (067) 714-62-25, (096) 570-14-97

Водія ат. В,С, д/р. Конта ти: (096) 572-01-90

Б дь-я , чолові 37 р., є водійсь і права ат.»В». Конта ти: (097) 068-70-97 Б дь-я , чолові 37 ро ів. Конта ти: (096) 471-55-68

Водія ат. В,С, хлопець 28 ро ів. Конта ти: (097) 450-72-43 Водія мі роавтоб са, автоб са або ле ово о а/м. Конта ти: 20-54-17, (098) 059-46-03

Б дь-я , чолові 39 ро ів. Конта ти: 5-99-92, (096) 462-83-09

Водія, 2 власних вантажних а/м, Газель 1.5 т/т, ЗІЛ бортовий 3 т/т. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61

Б дь-я , чолові 25-39-75

40 ро ів. Конта ти:

Водія, або б дь-я інш , чолові 27 ро ів, в/о. Конта ти: (097) 840-10-20

Б дь-я , чолові 48 ро ів. Конта ти: (050) 579-45-38

Водія, власне ле ове авто, можливі разові поїзд и. Конта ти: (096) 213-55-52

Б дь-я , чолові 50 ро ів, ат. В, С. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Водія, власний а/м. Конта ти: (067) 177-86-99

Б дь-я , чолові 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (098) 803-62-75 з в/о. Конта ти: (067)

Водія, власний мі роавтоб с Мерседес, вантажний, 3 т+4 чол., всі види завантаження, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-52-56

Б дь-я , чолові , 55 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (098) 803-62-75

Водія, водія-е спедитора, ат. Б, Ц, Є, чолові 30 ро ів, д/р 8 ро ів. Конта ти: (098) 821-92-70

Б дь-я , чолові , в нічн змін . Конта ти: (097) 699-34-99

Водія, всі ате орії, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 797-89-20

Б дь-я , чолові , технічна освіта, термінов , разов , тимчасов , оплата щоденно. Конта ти: 40-05-26

Водія, є власний а/м Газель. Конта ти: (097) 214-12-94

Б дь-я , чолові 364-43-09

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (066) 048-93-09

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (096) 518-86-77

Б дь-я

, чолові . Конта ти: (098) 006-09-59

Б дь-я

, чолові . Конта ти: 40-05-26

Водія, є власний а/м, всі Конта ти: (050) 689-02-39

ате орії.

Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49 Водія, є власний ле овий а/м. Конта ти: (097) 205-73-49

Б дь-я , чолові . Конта ти: 62-82-61, (067) 672-57-35

Водія, є всі ате орії, д/р, чолові Конта ти: 24-58-61, (098) 406-72-65

Б дь-я

Б дь-я , чолові . Конта ти: (067) 150-58-48

Водія, ат «В», права «В», «С», стаж 15 ро ів, д/р 1млн. м. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65

, чолові . Конта ти: (097) 047-08-31

42 р.

Флорист , бажано д/р. Конта ти: (098) 449-96-88

Б дь-я , дівчина 24 ро и. Конта ти: (097) 265-03-40

Б дь-я . Конта ти: 27-06-52, (097) 508-15-03

Водія, ат «В». Конта ти: 5-93-34, (096) 527-27-98

Флорист , д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я , дівчина 25 ро ів, д/р тор івлі, відповідальна. Конта ти: (096) 355-02-19

Б дь-я

. Конта ти: (098) 714-10-00

Водія, ат, Б, Ц. Конта ти: (098) 581-18-43

Б дь-я

. Конта ти: (098) 883-41-29

Фото раф , ві 20-30 ро ів. Конта ти: 24-55-73, (067) 381-88-18

Б дь-я , дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі. Інтим не пропон вати. Конта ти: 26-21-10, (097) 481-44-64

Водія, ат. A, B, C, D, без ш/з, д/р - 15 р. Конта ти: 64-86-17, (093) 254-41-10

Б дь-я

. Конта ти: (095) 500-31-51

Б дь-я

. Конта ти: (096) 884-75-50

Б дь-я

. Конта ти: (096) 110-29-88

Фрезер вальни

. Конта ти: 43- 07-40

Чолові , я ий вміє в’язати віни и для бані. Конта ти: (097) 781-94-41 Шашлични , чолові , бажано молодий, робота в ресторані, т/т, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-56-29, (067) 354-10-85 Шашлични

. Конта ти: (067) 422-64-24

Швач ам. Конта ти: (250) 2-10-57 Швачці з пошиття та ремонт вз ття, стя вальни , з/п 1000-2000 рн. Конта ти: 26-94-52, 26-55-32 Швачці, 6 чол. Конта ти: (253) 5-51-85

Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати, а ентствам не т рб вати. Конта ти: (067) 182-35-98 Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 182-35-98 Б дь-я , дівчина 31 рі , відповідальна, в/ о філоло ічна, досвід з продаж нер хомості, роз лян всі варіанти, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 322-97-57 Б дь-я , дівчина, 18 ро ів, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 877-58-45 Б дь-я , дівчина, 26 ро ів, в/о, знання ПК, д/р в тор івлі, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 481-44-64 Б дь-я , жін а 32 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 5-99-92, (098) 625-27-09

Швачці, з д/р. Конта ти: (067) 772-92-16 Швачці, з/п від 1500 рн. Конта ти: (067) 364-08-25

Б дь-я , жін а 33 ро и. Конта ти: 23-72-93, (098)625-28-80

Тор овельном представни , з/п 1100 рн. Конта ти: 26-55-32

Швачці, о/п. Конта ти: 69-04-00-70

Б дь-я , жін а 34 ро и. Конта ти: (063) 853-25-79

Швачці. Конта ти: 63-08-15, (096) 365-27-88

ТОРГОВІЙ ФІРМІ НА СКЛАД І У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДО 40 Р. НЕ АГЕНТСТВО. Є ПЕРСПЕКТИВА. З/П 2500 - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28

Б дь-я 26-50-71

Б дь-я , дівчина 23 ро и, потижнев або подобов , інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 653-02-62

То арю. Конта ти: (253) 5-51-85

Тор овим представни ам. Конта ти: 64-20-26

Водія з власним вантажним мі роавтоб сом. Конта ти: (067) 9017387

Фінансовом онс льтант в бан , з/п – висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Б дь-я , жін а 33 р. Інтим пропон вати. Конта ти: 23-28-50

ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ, ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ВІК 18-37 РОКІВ. РОБОТОДАВЕЦЬ, З/П СТАВКА 2400 ГРН. + %. КОНТАКТИ: 40-07-64, (098) 032-22-84

Б дь-я , жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61

Адміністратора, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59

Чабан . Здолб нівсь ий ЦЗ. Конта ти: (252) 2-24-14

То арю-шліф вальни , терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

п н т альність арант ю. Конта ти: (097) 343-29-67

Тор овом представни в м. Рівне та Рівненсь ій області з власним авто, д/р, соц. арантії, офіційне працевлашт вання. Конта ти: (097) 288-80-13

ТАНЦІВНИЦЯМ І ОФІЦІАНТКАМ ДЛЯ РАБОТИ В НІЧНОМУ КЛУБІ. КОНТАКТИ: (066) 243-24-25

То арю, фрезер вальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водія, водія ерівни а, стаж • роботи 5 ро ів, порядність,

Адміністратора, б дь-я (097) 481-67-76

Х дожни , вимо и: арна творча ява. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Товарознавцю. Конта ти: 5-51-85

5.1.2. Ш аю робот

Тор овом а ент , терміново, з/п висо а. Конта ти: 40-02-39

Тамади. Конта ти: 45-21-35, (067) 383-90-69, (096) 202-90-25

Тест- р’єр , без д\р, з\п - від 3000 рн. Конта ти: (066) 407-84-21

39

Швеї, з д/р та без, з/п 1500 рн + % соц.па ет, рафі роботи з 8.00 до 17.00. Конта ти: (067) 767-13-02

не

Б дь-я , жін а 35 ро ів. Конта ти: (098) 456-78-23 Б дь-я , жін а 36 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 941-57-26

Швеї, з д/р. Конта ти: 40-06-95, (096) 349-99-34 zebra.rv@mail.ru

Б дь-я , жін а 38 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 23-75-96

Швеї, терміново. Роботодавець. Конта ти: (096) 445-69-41

Б дь-я , жін а 40 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, вміння спіл ватися з людьми, приємна зовнішність, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 865-43-08, (067) 161-95-82

Швеям, збірни ам а сес арів для тварин, чолові ам і жін ам, з/п висо а, терміново. Конта ти: 24-02-98 Шеф-

харю. Конта ти: (067) 947-52-79

Шиномонтажни . Бажання працювати. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Шпа лювальни 738-44-31

.

Конта ти:

(067)

Б дь-я , жін а 43 р., інтим не пропон вати. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85 Б дь-я , жін а 45 ро ів. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Б дь-я 25-89-47

, жін а 45 ро ів. Конта ти:

Б х алтера за с місництвом, порядність арантована. Конта ти: (096) 370-65-94 Б х алтера за с місництвом. Конта ти: (093) 637-49-04, (096) 370-65-94 Б х алтера, 1С, звітність, д/р 10 р. Конта ти: 26-00-43 Б х алтера, 25 ро ів, в/о, 1С:. Конта ти: 5-09-85, (098) 918-59-55 Б х алтера, оловно о б х алтера, д/р, знання 1С, в/о. Конта ти: 62-15-45, (097) 913-69-11 Б х алтера, д/р 10 ро ів, звітність, 1С. Конта ти: 26-00-43 Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44 Б х алтера, знання 1С Б х алтерія, за альна система, єдиний подато , фі сований подато , здача звітності. Конта ти: (096) 556-09-33 Б х алтера, чолові 33 ро и, д/р 12 ро ів. Конта ти: 26-90-71, (097) 554-72-12 Б х алтера. Конта ти: 26-00-43, Вантажни а, 2 молодих хлопці. Конта ти: (096) 144-58-88 Вантажни а, хлопець 19 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (093) 947-82-21 Вантажни а. Конта ти: (095) 500-31-51 Вантажни а. Конта ти: (097) 115-71-82 Вдома, жін а 34 ро и. Конта ти: 61-94-79, (097) 602-57-20 Верстатни а, широ о о Конта ти: 63-74-15

профілю.

Ви ладача омп’ютерних дисциплін, дівчина 22 ро и, в/о. Конта ти: (097) 851-7306 Водія з власним авто (ле ова) або б дівельних професій в місті. Конта ти: 23-28-50

Водія, ат. А, Б, Ц, Д, чолові 34 ро и, стаж 14 ро ів. Конта ти: 26-00-74, Водія, ат. Б, Ц, Д, Є, стаж 18 ро ів, є за ордонний паспорт. Конта ти: (067) 254-29-00 Водія, ат. Б, Ц, Д, Є. Конта ти: (098) 421-59-94 Водія, ат. В,С,Д, д/р. Конта ти: 22-52-98, (097) 865-72-11 Водія, ат. В,С,Д, є власний мі роавтоб с, чолові 31 рі . Конта ти: (067) 887-07-57 Водія, ат.В, власне авто. 30 ро ів Конта ти: (098) 692-87-28 Водія, особисто о водія, чолові 44 ро и. Конта ти: (096) 481-78-16 Водія, чолові 481-78-16

44 ро и. Конта ти: (096)

Водія, чолові , 37 ро ів, з власним мі роавтоб с. Конта ти: (067) 901-73-87 Водія-е спедитора, власний мі роавтоб с, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-21-73, (097) 033-84-81 Водія-е спедитора, ат «В», «С», д/р. Конта ти: (097) 279-39-35 Водія-е спедитора, менеджера, д/р в тор івельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22 Водія. Конта ти: (050) 689-02-39 Водія. Конта ти: 45-01-45 Головно о б х алтера за с місництвом, д/р 8 р., ведення облі в 1С Б х алтерія. Конта ти: 22-31-63. (067) 154-46-86 Головно о б х алтера, 54 р, в/о. Конта ти: (091) 315-50-24 Головно о б х алтера, д/р, в/о, знання 1С: Конта ти: 63-71-59, (067) 154-46-86 Головно о б х алтера, д/р. Конта ти: 62-75-54, (097) 759-61-48 Головно о б х алтера, дівчина, знання 1С Б х алтерії, в/о. Конта ти: (097) 396-45-20


БІРЖА ПРАЦІ

40

Головно о інженера або оловно о механі а, в/о, стаж роботи 20 р., посвідчення відповідальної особи за азове осподарство, охорони праці отлонадзор . Конта ти: 64-03-55, (095) 627-10-70

Завід вача афе. Конта ти: (096) 639-71-13

Няні. Конта ти: 22-47-06

Зварювальни а. Хлопець, 25 ро ів, досвід роботи - 7 ро ів, є посвідчення різальни а. Конта ти: 5-88-49, (066) 621-15-47

Оператора отельні, слюсаря- азови а. Конта ти: (067) 362-53-78

Диспетчера д/р. Конта ти: 63-76-54, (097) 495-30-68

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МАССАЖ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. ИСПРАВЛЯЮ ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ У ДЕТЕЙ: КРИВОШЕЯ, ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА, ПЛАСКОСТОПИЕ, СКОЛИОЗ. ПРОВОЖУ ЛЕЧЕБНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ. В\О, ОПЫТ РАБОТЫ 3 ГОДА. КОНТАКТЫ: (066) 047-80-28

Диспетчера, р’єра, жін а, 55 р. Конта ти: 28-80-92, (098) 551-08-06 Добре оплач ван , хлопець 21 рі . Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (098) 970-41-08 Добреоплач ван , чолові 39 ро ів, є права ат. Б, Ц. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65 До лядальниці за літньою людиною. Конта ти: 64-05-39 До лядальниці, д/р. Конта ти: (067) 831-86-70 До лядальниці, жін а 50 ро ів. Конта ти: (097) 725-17-03 До лядальниці, жін а 53 ро и. Конта ти: 62-25-96 До лядальниці, жін а 57 ро ів, з д/р. Конта ти: 26-84-33, (095) 542-09-57 До лядальниці, можна Конта ти: 23-47-71

по одинно.

№30 від 10 серпня 2011 ро

Майстра мані юр , жін а, 38 р., без досвід роботи, після навчання. Конта ти: (097) 561-61-48 Маляра. Конта ти: (096) 125-73-68 Медсестри, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59 Менеджера з т ризм або пере ладача, дівчина 22 р., в/о, сертифі ати пере ладача з ан л мови на р, а та ож з т ристично о менеджмент . Конта ти: 096-676-61-99 anna_denega@email.ua

Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29 Офісн , дівчина 24 ро и, в/о е ономічна, орист вач ПК, знання офісної техні и, відповідальна, ом ні абельна, бажання вчитись. КА не т рб вати. Конта ти: (097) 481-57-21 Офісн , жін а, знання ПК, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07 Офіціанта. Конта ти: (050) 457-24-73 Охоронни а, 26 ро ів, зріст 183 см. Конта ти: (096) 377-23-34 the-motor@mail.ru Охоронця, без ш/з. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Охоронця, в нічний час, відповідальний, без ш/з, є д/р. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92 Охоронця, в нічний час, д/р. Конта ти: (067) 863-78-69 Охоронця, д/р. Конта ти: (098) 298-31-00

Прибиральниці на підприємстві, в афе. Конта ти: 28-43-39 Прибиральниці офісних приміщень та б дин ів. Конта ти: 23-53-13, (068) 568-29-63 Прибиральниці, або б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-61-49, (096) 881-98-46 Прибиральниці, в елітних б дин ах, д/р. Інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці, вранці, ввечері. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, домо осподар и, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 778-98-13 Прибиральниці, жін а 43 ро и. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, на неповний робочий день. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, пос домийниці, двірни а. Конта ти: (096) 669-68-85 Прибиральниці. Конта ти: (098) 304-51-20 Прибиральниці. Конта ти: (098) 477-40-61

Менеджера. Конта ти: 27-06-52, (097) 508-15-03

Охоронця, позмінно, чолові , 39 ро ів, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Продавця жіночо о одя , д/р, порядність. Конта ти: (096) 235-43-25

До лядальниці, няні, жін а, 50 р., досвід роботи. Конта ти: 62-25-96, (067) 725-17-03

Няні по до ляд за дитиною. Конта ти: (067) 664-91-13

Охоронця, сторожа, чолові 39 ро ів, є д/р. Конта ти: 62-82-61, (067) 125-93-65

Продавця анцтоварів, дівчина. Конта ти: 28-62-00, (096) 513-90-40

До лядальниці. Конта ти: 22-47-06

Няні, до лядальниці, вернант и, жін а, в/о. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

Охоронця, сторожа, чолові 55 ро ів, в/о, д/ р. Конта ти: 28-21-01, (098) 056-52-72

Продавця на рин , жін а 30 р. Конта ти: (096) 276-15-04

Няні, домо осподар и, бажано з проживанням. Жін а, 50 р., порядна, а ратна. Конта ти: (097) 821-57-87

Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59

Продавця промтоварів в приміщенні, жін а, в/о, знання ПК. Конта ти: 26-61-46, (067) 396-93-07

До лядальниці. Конта ти: 23-47-71 Е ономіста, в/о, знання ПК, про рам MS Office, Access, «1С П-во», Internet, д/р в інформ. сфері, д/р з базами даних, аналітичною інформацією. Конта ти: (097) 642-12-84 Е спедитора, стаж. Конта ти: 26-04-92, (098) 516-85-59 Е спедитора, чолові 35 ро ів. Конта ти: (097) 956-57-07 Еле три а, сантехні а, сторожа, чолові 47 ро ів, д/р. Конта ти: 26-61-46, (067) 456-93-52 Еле три а. Конта ти: (093) 143-76-41 Еле три а. Конта ти: 63-55-70, (096) 599-24-18 Еле трозварни а, чолові 35 ро ів. Конта ти: 23-72-93, (098) 944-01-31 Еле тромонтажни а-слюсаря, чолові . Конта ти: (097) 618-55-32 К р’єра з власним авто. Конта ти: (097) 645-25-10

Няні, жін а 48 ро ів, д/р, в/о, ре омендації. Конта ти: 23-25-35, (098) 433-19-96 Няні, жін а 50 р., педа о ічна освіта, має досвід роботи. Конта ти: 62-71-59, (068) 893-77-94 Няні, жін а 50 ро ів, з д/р. Конта ти: 35-86-54 Няні, жін а 50 ро ів. Конта ти: (097) 725-17-03 Няні, жін а, 40 р., в/о педа о ічна (філоло ), є досвід роботи, відповідальна. Конта ти: 61-50-15 (050) 657-04-30 Няні, жін а, 50 ро ів, педа о . Конта ти: 62-71-59 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Няні, продавця в іос анцтоварів або преси, в/о, за фахом вихователь. Конта ти: 26-62-92, (098) 649-54-86

Охоронця. Конта ти: (063) 573-35-09 Охоронця. Конта ти: (095) 500-31-51

Продавця промтоварів. Конта ти: 64-05-39

Охоронця. Конта ти: (063) 573-33-09, (098) 611-92-86

Продавця, д/р абоб дь-я Конта ти: (095) 500-31-55

Помічни а б х алтера. Конта ти: (096) 639-71-13

Продавця, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59

Помічни а харя. Конта ти: 63-67-86, (096) 391-08-54 galinolya@i.ua

Ва ансії станом на 9 серпня 2011 ро м. РІВНЕ

То аря інстр ментальни а, Конта ти: 24-45-39

Робот вільний час, ці ав , творч . Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

То аря, 6 розряд . Конта ти: 63-74-15

Робот сфері зв’яз ів з ромадсь істю. В/о, знання ПК, Інтернет, ан лійсь а мова. Конта ти: (097) 806-37-15 Робот , б дь-я , дівчина 27 р., інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 585-52-11

- бармен, 2 чол.

- столяр

Управління освіти

- рамни

- м зичний

- інстр тор з фізичної

цех

та

ерівни льт ри

Ком нальне підприємство «К знецовсь е місь е бюро технічної інвентаризації»

олонія

медичної частини та

- інженер-землевпорядни

с лопа етів

-

- пер ар, 2 чол. - мані юрниця

(РЦЗ: тел. (233) 4-13-20)

ПАТ “Клевансь ий лісозавод “Промінь”

- еле три

- форм вальни

- столяр б дівельний, 2 чол.

СФГ «Мая »

ВАТ «Костопільсь а А ропромтехні а»

- офіціант

- обр б вач

ПП «АГРОС»

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

Вели омидсь е ССТ

РЦЗ: тел. (252) 2-24-14

- продавець продтоварів

медицини

овальсь о-

- машиніст 2571)

Г.М.

- тра торист-машиніст сільсь о осподарсь о о (лісо осподарсь о о) виробництва - водій автотранспортних засобів ПП Парх та О.І.

КМ Управління водно о осподарства

- б х алтер

станові,

- швач а, 5 чол. - офіціант

Здолб нівсь е ВЗТП

- слюсар-сантехні

ПАТ Радивилівсь ий завод «Ф рніт ра»

ПП Ні олайч

- водій автомобіля 2,1 лас (автоб си)

Підприємство «Клевань ом нсервіс»

- асир (на підприємстві, в ор анізації)

ПП Василю Я.Я.

ПП Крючовсь ий В.А.

- майстер цех

дільниці

ТзОВ «ЛМЗ «Ісполін» машинно о форм вання

- б х алтер

КП «Др жба»

- м ляр

оловний енер ети

рана автомобільно о (КС-

- бармен МПП «Р.Т.Д. Со іл» - слюсар-сантехні

Відділ охорони здоров’я Костопільсь ої РДА

СФГ «А ротехсервіс» - еле три

дільниці

- офіціант, 3 чол.

ПП Проховсь а Н.Л.

Продоб’єднання

- продавець продовольчих товарів

- лі ар за альної пра ти и - сімейний лі ар, 3 чол.

- продавець продовольчих товарів, 4 чол.

ПП Кардаш А.Ю.

Відділення НАСК Оранта

- тра торист-машиніст сільсь о осподарсь о о (лісо осподарсь о о) виробництва

Соснівсь е ТРП

- чабан

- а ент страховий, 3 чол.

- еле тро азозварни

- продавець продовольчих товарів, 3 чол.

- фельдшер ветеринарної медицини

Костопільсь а ЦРЛ

- робітни фермерсь о о осподарства

ТОВ «Бімол»

ПП М лярч

- механі

- слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и

- механі з ремонт транспорт

- еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт стат вання МП «Базальт»

- охоронни

- слюсар-ремонтни

- б х алтер

- машиніст

- оператор автомата для розливання молочної прод ції па ети та плів , 2 чол.

ТОВ фірма «Не тар»

- водій вантажно о автомобіля

- се ретар ерівни а (підприємства, станови, ор анізації)

ПП Остапч

ПП Месні ович Н.М.

В.М.

ПП Ужелін М.Д.

- продавець продовольчих товарів ПП Самч

аменерізної машини, 2 чол. В.В.

- рихт вальни

В.А.

ВАТ «Радивилівсь а меблева фабри а»

- бармен

зовів

- еле тро азозварни

ПП Тівон В.М.

ППФ «Лар о»

- мані юрниця

КУЗНЕЦОВСЬК

- рамни

КП «Радивилівтеплосервіс»

- лаборант хімі о-ба теріоло ічно о аналіз , 2 чол.

МЦЗ: тел. (236) 2-21-11

ПП Присташ В.В.

- машиніст е с аватора

Рай оопза отпром

Фірма “С орпіо Лімітед”

- пер

- еле тро азозварни

-

- охоронни

омірни

- за отівельни прод тів і сировини, 2 чол. Філія “Березнівсь ий райавтодор” - то ар - водій автомобіля 2, 1, лас (автоб си) ТОВ «У лен о» - швач а, 6 чол.

ВІТКОВИЦЬКИЙ НВК «ЗОШ-1-111 СТ. ДНЗ» навчально-

- лі ар з і ієни дітей та підліт ів

Маломидсь а ЗОШ І-ІІІ ст.

- інженер (хімічні техноло ії)

- механі СП «Моноліт» - шліф вальни -полір вальни аменю

ВП «Рівненсь а «Енер оатом» - інстр центр

АЕС»

ДП

НАЕК

тор навчально-трен вально о

виробів з

ТОВ «РІА-Пропозиція» - майстер з ремонт (принтерів, заправ и артриджів) - фахівець з омп’ютерної рафі и

- машиніст

отлів

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ м.Рівне Відо ремлений підрозділ “Колійна машинна станція № 123” - нала одж вальни олійних машин та механізмів - слюсар з ремонт олійних машин та механізмів - машиніст еле тростанції перес вної Дистанція олії Львівсь ої державної залізниці - машиніст еле тростанції перес вної Рівненсь а дире ція залізничних перевезень Львівсь ої державної залізниці - прийомоздавальни вантаж та ба аж ПОГ з пор шенням опорно-р хово о апарат «АВМ і К» - продавець- онс льтант - продавець непродовольчих товарів ТОВ “Ріше Б рштин” - виробни х дожніх виробів з б рштин ПП фірма “Селена” - швач а ПМП Фірма “Лайф” - водій автоб са ПМП НВФ «Проде оло ія» - інженер-про раміст - інженер-техноло Шаалан Т.Х. - менеджер із зб т поб тової хімії ПМП НВФ “Мі о Транс” - сестра медична ТзОВ “Сан ом Рівне” - вантажни Підприємство «РІВНЕ-ІНВАГРУП» - а ент тор овельний

- офіціант, 2 чол.

ТОВ “Фапомед У раїна”

ФОП К ла овсь ий О.В.

- швач а, 10 чол.

- слюсар з ремонт техноло ічних станово - продавець продовольчих товарів Городищенсь а виправна олонія № 96

- молодший інспе тор (охорона об’є та) ВАТ “Рівненсь ий авторемонтний завод”

ФГ «Мальвіна»

- оловний б х алтер

- а роном з насінництва

ФОП К шнір

Філія «Костопільсь ий райавтодор»

- продавець непродовольчих товарів

- дире тор фінансовий

- машиніст е с аватора (ЕО 2621)

ПСП “Волинь”

- ви онавець робіт

- тра торист

- тра торист, 2 чол.

- еодезист

Філія “Рівненсь ий райавтодор”

ФОП Шепеля Г.М.

- механі

- інженер з прое тно- ошторисної роботи

- продавець продовольчих товарів

- двірни Гощансь ом районі

- інженер-техноло

- е ономіст з до овірних та претензійних робіт

ФОП Шепеля Г.В.

ТзОВ “Управляюча “Рівнеспецб дінвест”

РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. 22-34-74)

- молодший інспе тор зас дженими), 3 чол.

- оловний інженер

(256) 4-94-63)

дільниці

ТОВ «Свиспан лімітед»

ПП Новоселець а В.Г.

- товарознавець

- слюсар з онтрольно-вимірювальних приладів та автомати и (еле тромехані а)

- водій вантажно о автомобіля

РЦЗ: тел. (250) 2-10-57

ПП Гонта Н.A.

- еле три

- продавець продовольчих товарів

- лі ар–ба теріоло

ТзОВ «БК ПоліссяБ дМонтаж»

м. ДУБНО і ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН (МРЦЗ: тел.

ПСК «Доброб т»

- лі ар з ом нальної і ієни

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН

- продавець продовольчих товарів, 2 чол.

ар - модельєр

СК «Еліт» - дояр

- лі ар з радіаційної і ієни

равець

- вчитель середньо о виховно о за лад (хімія)

ДЗ «К знецовсь а СЕС об’є та з особливим режимом роботи»

- лі ар–епідеміоло

- роз ладач ле ал -

- швач а

О.В.

ППФ “Бере иня”

ТОВ «ШТП «Мая »

омірни

БЖКП

ФОП Гордійч

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН

нала одж вальни пресово о стат вання

отельні

О.С.

хар

- фрезер вальни

- продавець продовольчих товарів

АТ «Родина» - начальни

- прес вальни виробів з деревини

Радивилівсь е КТРП

ТзОВ «Західатомб дмонтаж»

- лі ар ветеринарної наданням житла)

цех

Фас вальни а, па вальни а. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00

- рамни

еле тромонтер з ремонт обсл ов вання еле тро стат вання

ПП КОРИЦЬКА О.О.

- еле три

Тор ово о представни а, д/р, в/о. Конта ти: (097) 645-43-75

- продавець продовольчих товарів, 2 чол.

- юрист

-

ції

То аря, 6 розряд. Конта ти: 63-74-15

- верстатни деревообробних верстатів, 4 чол.

- асир тор ово о зал

молочної прод

д/р.

МПП «Рино »

- підсобний робітни , м ляр, еле тро азозварни , лицювальни плиточни , шт ат р, по рівельни , з/пл. 1600-1800 рн - тра торист Т-40 АМ, з/пл. від 1500 рн - продавці, асир тор овельно о зал , обвалювальни м’яса, з/пл. 990-1400 рн - пер ар, мані юрниця, осметоло , з/пл. за домовленістю - плавильни метал та сплавів, з/пл. від 1100 рн - лі ар-стоматоло (можливо за с місництвом), з/пл. від 1000 рн - слюсар з ремонт автомобілів, механі (ле ові та вантажні автомобілі), з/пл. 2000-2500 рн - начальни швейно о цех м. Остро , з/пл. від 2000 рн - ерівни м зичний, з/пл. від 991 рн - слюсар-інстр ментальни , з/пл. 1600 рн - машиніст рана маро КС-3577, КС 4361 А, МКГ-25-61, РВК-25-1, з/пл. 2000-5000 рн - вантажни (10 чол.), з/пл. від 1200 рн - швач а з пошиття та ремонт вз ття, затя вальни , з/пл. 1000-2000 рн - інженер-еле троні , еле три , оператор лейово о стат вання, помічни майстра, оператор термос ріплювально о стат вання - хар, з/пл. 1500 рн - офіціант, з/пл. від 1500 рн - бармен, з/пл. від 1500 рн - пер ар, з/пл. від 1000 рн - мані юрниця, з/пл. від 1000 рн - інженер-б дівельни , з/пл. 1500 рн - інженер-енер ети , з/пл.1150 рн - водій вантажно о автомобіля, з/пл. 1800- 2500 рн - продавець продовольчих та непродовольчих товарів, з/пл. від 1000 рн - охоронни , з/пл.1000 рн - вантажни , з/пл. 1200 рн - верстатни деревообробних верстатів, з/пл. 2000 рн - майстер б дівельних та монтажних робіт, з/пл. 1400 рн - представни тор овельний, з/пл. 1100 рн

- приймальни

з

-

- с ладальни

- апаратни пастеризації та охолодження моло а

Тамади. Конта ти: (0960 477-22-38

ФОП Гордійч

- водій важ их вантажних автомобілів з вели ою вантажопідйомністю

- менеджер зі зб т

Робот по міст , хлопець, 20 ро ів, з власним авто. З/п 4000 рн. + бензин. Конта ти: 5-73-84, (097) 397-41-19

- столяр, 4 чол.

ПП Ковт н О.П.

ПП Драбич В.М.

Сторожа. Конта ти: 63-56-94, (098) 513-49-58

ПП Яроши О.І.

(МЦЗ: тел. 26-55-32)

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85)

Робот з розповсюдження флаєрів, листіво , на літо. Конта ти: 26-25-96, (096) 167-58-59 klerrrk@yandex.ru

- маляр

ТзОВ «С лорес рс»

ромадсь о о

Сторожа-вахтера, чолові 54 ро и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

ТзОВ «ДОЦ УБ РАЕС»

ТзОВ «А ролен»

омбінат

Робот б дь-я , висо ооплач ван , чолові . Конта ти: (067) 364-43-01

- рамни

- м ляр

Березнівсь ий харч вання

Сторожа, в нічний час, д/р. Конта ти: (067) 863-78-69

ПП «Ліарт»

- верстатни деревообробних верстатів

- еле тро азозварни

Столяра-верстатни а. Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-76

Шліф вальни а по метал , з д/р. Конта ти: 24-45-39

ПП Оніщ

- підсобний робітни , 3 чол.

Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59

Робот , хлопець 20 ро ів. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23

- столяр

КП «БЕРЕЗНЕКОМУНСЕРВІС»

Робот б дь-я , в/о е ономічна, д/р продавцем поб тової техні и, омірни а, тор ово о представни а. Конта ти: (096) 745-60-98

Слюсаря, чолові 32 ро и. Конта ти: (067) 458-36-87

Продавця, жін а, 50 ро ів. Конта ти: (097) 290-10-02

- продавець продовольчих товарів

- випалювач виробів б дівельної ерамі и

Робот б дь-я , в приміщенні, жін а 35 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32

Прибиральниці вартир, жін а 50 р. Конта ти: 20-85-30, (096) 100-22-79

КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (257) 2-13-52)

- менеджмент ( правитель) в роздрібній тор івлі поб товими товарами

Робот б дъ-я , 4 хлопці. Конта ти: (098) 533-86-80 tokar.andrei2011@yandex.ua

Се ретаря-референта, офіс-менеджера, діловода, дівчина, 22 р., в/о. Конта ти: (098) 997-01-43

Шліф вальни а виробів з дерева. Конта ти: 23-37-57, (096) 261-58-97

ТзОВ «Спе тр»

С.О.

Різноробочо о. Конта ти: (095) 500-31-51

Робот , б дь-я . Хлопець. Конта ти: (099) 634-02-92

ПП Ватич

ПП Семенч

Репетитора з ан лійсь ої, пере ладача. Дівчина, 22 р., в/о - педа о ічна. Конта ти: (096) 676-61-99 anna_denega@email.ua

Се ретаря, дівчина 24 ро и, д/р 1 рі на посаді менеджер-оператор, орист вач ПК, знання офісних про рам, офісної техні и, ввічлива, відповідальна. Конта ти: (097) 481-57-21

Продавця, жін а 51 р. Конта ти: (097) 290-10-02

- слюсар-сантехні

станов и

Репетитора з ан лійсь ої мови. Під отов а до незалежно о тест вання. Конта ти: 45-30-55, (068) 568-58-85

Прибиральниці в офіс, відповідальна. Конта ти: 62-46-03, (097) 340-14-97

- е спедитор

- оператор мийної

Се ретаря, дiвчина 18 р., знання ПК, базових про рам, вiдповiдальна, ом нi абельна. Конта ти: (097) 439-94-93

Чер ової, жін а-інвалід 3 р пи, по змінах. Конта ти: 28-66-93, (096) 746-80-84

- продавець продовольчих товарів

О.П.

Репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (050) 375-33-59

Робот , б дь-я , жін а 35 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (093) 534-84-10

еле тромонтер з ремонт обсл ов вання еле тро стат вання

Н.Ф.

Робот , хлопці-ст денти. Конта ти: (063) 119-03-99

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Пос домийниці. Конта ти: 20-46-49

- начальни

А.М.

Продавця. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74

Ці ав робот вільний час. Конта ти: 62-24-92, (096) 407-33-92

Пос домийниці. Конта ти: (097) 437-52-16

Д бенсь а виховна

ПП Ст пч

Робот , хлопець-ст дент, після 15.00. Конта ти: (097) 311-89-33

Робот , б дь-я , жін а 28 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 637-94-01

Пос домийниці. Конта ти: (098) 304-51-20

- начальни

- мані юрниця

Продавця. Конта ти: Lekrusoe@gmail.com

Продавця, жін а 40 ро ів. Конта ти: (067) 911-98-75

Помічни а юриста. Конта ти: 68-018-09

оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та станово

Н.В.

Робот , хлопець, 20 ро ів, працьовитий, без ш/з. Конта ти: (097) 732-78-47 moldavchyk@i.ua

Фінансиста, в/о е ономічна, знання MS Office, Access, «1С П-во», Internet, ПК, д/р в інформ. сфері. КА і мережевий мар етин не т рб вати. Конта ти: (097) 642-12-84

Продавця, жін а 37 ро ів. Конта ти: 26-88-68, (050) 103-86-93

харя. Конта ти: 20-46-49

- верстатни деревообробних верстатів

ПП На мч

Продавця- онс льтанта, в/о, 23 р. Конта ти: (096) 796-86-24 Switlana_m@mail.ru

Робот , хлопець 21 рі , Конта ти: (097) 898-58-69

Робот , б дь-я , дівчина. Конта ти: (063) 856-40-17

Помічни а

ТзОВ «Е о До »

Підприємствам області потрібні працівни и

інш .

Продавця, помічни а харя, домо осподар и, з д/р, жін а 49 ро ів, відповідальна, енер ійна. Конта ти: (098) 946-59-80

(на ляд

Н.А.

за

омпанія

Демидівсь ом районі КП “Демидівсь е виробничоза отівельно-тор ове підприємство” - продавець продовольчих товарів - продавець непродовольчих товарів Костопільсь ом районі ТОВ «АФ Маломидсь а» - підсобний робітни Рівненсь ом районі Фірма “Равіс” - слюсар з ремонт автомобілів ФОП Шепеля Г.М. - бармен


№30 від 10 серпня 2011 ро

Офісне обладнання 6.1.1. Продам Машин др арсь «Ятрань». Конта ти: (097) 430-40-82 Сейф, б/в. Конта ти: (098) 349-73-03

БІЗНЕС

Камери морозильні, б/в, Німеччина. Конта ти: (097) 478-05-05

Верстат деревообробний, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 382-00-89

Камер морозильн «Привіле », на 300 л, верти альн , 2-дверн . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 354-28-18

Верстат деревообробний, ніверсальний К 40. Конта ти: 20-87-22, (050) 339-37-08

Камер морозильн , оризонтальн під с лом, 400 л. Конта ти: 27-66-41, (067) 945-66-05 Камер морозильн , Німеччина. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 670-05-97 Камер морозильн . Конта ти: (067) 362-86-92

Банківське обладнання

Камер холодильн . Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 276-42-50 Крісло пер арсь е, б/в, Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 546-21-99

6.2.1. Продам Стільці офісні. Конта ти: 384-32-60, (050) 375-22-94

(067)

Мане ени, б/в. Недоро о. Конта ти: 43-37-42 Намет, 2х3, новий. Ціна: 600 Конта ти: (097) 607-98-97

Витратні матеріали, канцтовари

рн.

Обладнання під ниж овий ма азин, ма азин одя . Конта ти: (067) 112-89-25 sagandi@mail.ru Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 935-86-93

6.3.1. Продам Дипломат 49х37 см. Конта ти: 5-78-88

Обладнання тор овельне, Конта ти: 62-30-23

б/в.

рн.

Палат и тор ові. Конта ти: (063) 733-03-30

Чорнило для заправ и артриджів. Конта ти: (098) 714-27-89

Прилаво тор овий, перес вний, для при от вання «Хот-До ів» з вб дованим чайни ом. Конта ти: (067) 394-11-31

Папір А4, «Маестро». Ціна: 29 Конта ти: (067) 701-16-30

Друкована продукція

Реф- онтейнер, 1994 р.в., 40ф., відмінний стан. Гарантія 1 рі . Ціна: 9500 .о. Конта ти: (095) 002-24-04, (093) 797-22-44 p.tymoshenko@mail.ru Стій

6.4.1. Продам

барн . Конта ти: (067) 935-86-93

Енци лопедичний словни Бро а за і Єфрона. Повне зібрання. Конта ти: (095) 402-50-55

ТОРГОВЕ ОБЛАДНАННЯ: ТОРГОВІ СТЕЛАЖІ ПРИСТІННІ, КАСОВІ КАБІНИ ДВОСТОРОННІ «АРНЕГ», 2 ШТ., ХОЛОДИЛЬНІ ВІТРИНИ, СТІЛ ЕКОНОМВАРІАНТ, 3 ШТ., ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ, ГРИЛЬ, ВИТЯЖКУ. КОНТАКТИ: (093) 721-11-10

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85

Холодильні вітрини тор ові. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Кни и, нові, Грін (4 томи), Б л а ов (1 том). Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Холодильн вітрин , б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-12-89, (050) 375-02-61

Літерат р х дожню. 24-27-35 (099) 097-77-92

Шаф холодильн «ІНТЕР 501», б/в, 1985x604x620 мм. Ціна: 2900 рн., тор . Конта ти: (098) 329-86-16 tovstoniuk@gmail.com

Дида тичні матеріали з раїнсь ої мови та літерат ри, для 5-11 ласів. Конта ти: (067) 364-52-84

Конта ти:

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

6.5.2. К плю

іноапарат ри.

Ва механічн до 500 (096) 614-16-02

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам

Апарат еле тричний для ви отовлення ша рми. Конта ти: (099) 327-40-41, (050) 705-91-23

Вітрини тор ові, 6 шт., б/в, 210х60х35, в хорошом стані. (с ло, дзер ала, ш хляди). Конта ти: 43-37-41, 43-05-28 Вітрини тор ові, дерев‘яні зі с ляними дверцятами, 1.20х90х30 з підстав ою, б/ в, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-37-42, 43-04-28 Вітрини тор ові. Ціна: 700 Конта ти: (093) 651-08-86

рн.

Вітрини холодильні, б/в. Конта ти: 63-65-58, (067) 362-02-64 Вітрини, б/в, 4 шт. Ціна: 950 Конта ти: (098) 499-67-16

рн.

Вітрини, прилав и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 935-86-93 Вітрин з ДСП, 2 шт. Конта ти: (096) 148-38-45 Вітрин з підсвіт ою. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44 Вітрин тор овельн , в хорошом стані. Ціна: 4800 рн. Конта ти: (093) 705-45-90, (050) 922-67-35 Вітрин холодильн , б/в, 1,5 м довжина. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Вітрин холодильн , верти альн . Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26 Вітрин холодильн , ондитерсь , б/в. Конта ти: (066) 228-31-67, (096) 295-02-76

Промислове обладнання

Нівелір НІК - ЗМ, в робочом стані, 1 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Верстат для поріз и аменя. Конта ти: (050) 191-75-08

Пил до цир 45-08-38

Верстат заточний, для ножів рейсм са, ф ан а, робоча довжина 640 мм. Конта ти: (098) 578-89-99

Пил

Верстат заточний, нажда , б/в. Конта ти: 68-08-62 Верстат заточний. Конта ти: (098) 329-85-05 Верстат офсетний др арсь ий RIOBI-480К, формат А3, недоро о. Конта ти: (068) 146-26-31 Верстат Р.24. Конта ти: (067) 483-87-46 Верстат свердлильний. Конта ти: (098) 440-43-15

Обладнання для виробництва • пінобло ів та форми на 5 б.м. Конта ти: (067) 362-53-83, (093) 348-72-82

Шиномонтаж для вантажних автомобілів. Конта ти: (067) 362-53-83, (093) 348-72-82 А ре ат зварювальний САК 4001-У1, в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 364-38-08

ФАП-15.

р чн 1м. Конта ти: 23-36-37

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03 Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78 Плит оріз новий. Конта ти: 62-40-12 Пристрій зварювальний. Конта ти: 27-82-66

Верстат то арний 1К-62, деревообробний верстат. Конта ти: Львів (097) 396-94-03

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58

Верстат то арний по дерев , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 722-33-71, (093) 574-42-87

Рейсм с. Конта ти: (067) 544-31-33

Верстат то арний, по метал , 1К-625, 1968 р. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (067) 777-66-24

Стабілізатор напр и, б дин овий, б/в. Конта ти: (099) 116-72-77 Стан и, насоси та інше обладнання за альнопромислово о призначення та для ЗБВ виробництва, металоформи. Конта ти: (067) 410-49-14

Спецодя . Конта ти: 63-07-20

Верстат то арний. Ціна: 8500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Стано то арний. Конта ти: (067) 745-30-28

Чоботи хромові, ялові. р. 41-42 Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Верстат то арний. Конта ти: (067) 544-31-33

Тельфер, 1 тонна. Ціна: 250 Конта ти: (098) 401-70-61

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Верстат ніверсальний, фрезерний, з цир ляр ою. Конта ти: (066) 702-56-60

Тельфер, 500 988-59-74

Верстат фрезерний з цир ляр ою, ніверсальний. Конта ти: (066) 702-56-60

Трос оцин ований, діаметром: 8.6, 3.6. Конта ти: (067) 360-95-03

Верстат то арний, по Конта ти: (096) 456-88-36

метал .

Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат фрезерний, в робочом стані. Ціна: 6800 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

. Конта ти: (067)

Тельфер. Конта ти: (096) 303-55-12

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99

ляр ою.

Верстат ФСШ-1А, деревообробний, 2003 р.в., в робочом стані. Ціна: 12725 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Верстат фрезерний, з цир Конта ти: (066) 702-56-60

Верстат ф вальний, ніверсальний. Конта ти: (066) 702-56-60 Верстат ф 218-11-55

Фрезер. Конта ти: (067) 544-31-33 Фрез «Бомет», недоро о. Конта ти: (096) 332-22-80

Верстат, то арний 1А, 62Г. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, шліф вально- олінчато о вала ЗА-423. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстати дерево- та металообробні. Конта ти: (032) 242-41-75, (067) 631-95-93, (067) 544-31-33 Верстати деревообробні, б/в. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Верстат, б/в. Конта ти: (097) 662-77-99, (050) 375-52-95 Кабель, провід. Конта ти: (067) 441-65-23 energocentre@ukr.net Компресор для малярних робіт. Конта ти: (096) 457-07-92

Ємності, від 3 до 16 м. б. Конта ти: (098) 440-43-15

Обладнання для їдальні і пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані. від 10 до 100 б.м. Конта ти: (095) 829-44-15

Пилорам , б/в. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Рейсм с. Конта ти: (050) 707-27-62

6.7.1. Продам

.

Вітрин холодильн . Конта ти: (050) 435-02-60

Верстат деревообробний. Конта ти: (098) 461-10-65

Камер морозильн «Привіле », 300 л., верти альн , 2-дверн , б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 887-07-57 Компресор ЗИФ НВ-5, в робочом стані 1 шт. Зварювальний апарат У001У АДД, в робочом стані, 1 шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Ємність для цемент на опорах, 6 б.м. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 26-58-04

Ємність. Конта ти: (067) 360-00-45

машин . Конта ти:

Спецодяг

Конта ти:

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

Лещата для зменшення обертів. Конта ти: 63-32-02

Тельфер, 1 тонна. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 .

Конта ти:

(050)

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 tovvtpming@mail.ru www.ming.cat-in.net Р

Конта ти:

Ємність, 10, 25, 50, 100 м. б., емальован , металев , нержавіюч . Конта ти: (050) 318-56-62 Каністри, б/в на 10, 20л. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мішо поліпропіленовий, нестандартно о розмір . Конта ти: (066) 718-83-96

6.8.2. К плю Балони исневі або метанові, б/в. Конта ти: (096) 300-25-99, Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49 Ємності, 10, 25, 50 б.м., нержавіючі, біметалеві, емальовані. Конта ти: (067) 721-32-93 Пляш и, б/в (Водочна, Винна, Пивна, С лобiй). Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 266-19-26 Ящи и з-під пива. Конта ти: (093) 693-25-55 Ящи и, б/в. Конта ти: (067) 280-14-78

авиці. Конта ти: 68-36-84

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Контакти

Європіддони, б/в, самовивіз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 689-14-74

Кремозбивальн (050) 498-23-42

Тістомішал 498-23-42

пласти ові.

Ємність 1 б.м, з нержавіючої сталі, 2мм товщина, діаметр 90/150см. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

Б тлі 20л. Конта ти: (097) 333-16-16

Ємність, 10, 25, 50, 100 м. б., емальован , металев , нержавіюч . Конта ти: (050) 318-56-62

Віброб лов ГЛИВІ - 17К, в робочом стані, 2 шт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Вітрин холодильн . 23-61-88, (067) 764-51-39

Бан и, б тлі. Недоро о. Конта ти: 5-92-45

Котел для при от вання їжі. Конта ти: (050) 498-23-42

Вимірювач воло ості сировини. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

альні. Конта ти: (097)

Бан и, 3 л. Конта ти: 68-27-58

Каністри 5-86-21

Б тель, 20 л. Конта ти: 23-20-59

Верстат для ви отовлення ста анчи ів з торф . Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Ба и, 2 шт., з нержавіючої сталі, 1м-1м-1м, вмонтовані 4 тени. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 686-87-67

Вали стр 430-40-82

Бан и с ляні. Конта ти: 23-16-35

Б тель с ляний. Конта ти: 63-43-99

6.6.2. К плю

Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Вал ф вальний, 35 см, е сцентри и. столи залізні (шліфовані), б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 770-13-87

Бан и 0,5 л. Конта ти: (067) 172-18-49

Боч 1000 л, на дерев’яном піддоні, б/ в. Конта ти: (096) 188-86-07

Апарат зварювальний У001У - АДД, в робочом стані 1 шт. Ціна: 5400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Конта ти: (067) 787-87-59

6.8.1. Продам

Шинопровід для зварювання апарат . Конта ти: (097) 430-40-82

Верстати фрезерні, по дерев , метал . Конта ти: (098) 440-43-15

Ва , стріл ов , б/в, не доро о. Конта ти: (067) 866-32-75

Тара і упаковка

Бідон алюмінієвий, 40 л. Конта ти: 22-56-80

вальний. Конта ти: (096)

Верстат шліф вальний, то арний, б/в. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦОДЯГУ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ПОШИТТЯ РУКАВИЦЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЧАТОК РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СПЕЦВЗУТТЯ ТА ЗІЗ ТЕХНІЧНІ ТКАНИНИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА 18 А ОФ.201-203 (0362) 46-09-37, 43-19-63

Цир ляр , ф ано . Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Апарат зварювальний для зварювання алюмінію та ольорових металів. Конта ти: (067) 767-74-26

Ва на 15 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12

.о.

Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55

Верстат, для поріз и аменя. Конта ти: (050) 191-75-08

6.6.1. Продам

ляр и. Конта ти:

Верстат стріч ово-відрізний «Мить1-03», в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36

Верстат оризонтально-фрезерний. Ціна: 7440 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Вітрин холодильн , ондитерсь Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Верстат для обточ вання альмівних на ладо . Конта ти: 28-88-57, (050) 339-27-04

Верстат ф вальний, 40см, вал, ори інальний. Конта ти: (097) 975-99-31

Стелажі с ладсь і, б/в. Конта ти: (067) 363-79-21

Металош ач. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 953-38-84 Молот овальсь ий пневматичний, 80- а,1992 р.в., ідеальний стан. Ціна: 3100 рн. Конта ти: (067) 962-06-46

Вітрин холодильн , 1.5 м, б/в. Конта ти: (066) 768-84-35

Обладнання для пе арні. Конта ти: (050) 498-23-42

Машин для сти ованої звар и пласти ованих тр б REMS «CCM»-250 К-ЕЕ, в робочом стані. Ціна: 41300 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Верстат деревообробний. Конта ти: 27-82-66

Верстат ф вальний з рейсм сом. Конта ти: (066) 702-56-60

Вітрини для ювелірних виробів та с венірів. Конта ти: 43-48-12, 63-30-99, (098) 361-96-41 с ло).

Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09

Вітрин холодильн , 1,5/1,8. Конта ти: (096) 599-03-77

Апарат асовий, б/в. Конта ти: (067) 382-69-97

Вітрини тор ові (плита, Конта ти: 43-37-42

. Конта ти:

Контейнер морсь ий, н чи ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16

Ва и механічні на 150 , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 545-78-72

41

6.9.1. Пропон ю

Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Кредит отів ою до 100 000 рн. Рішення з а 1 од. Конта ти: (095) 490-19-48 Пропон ю співпрацю з реалізації брендово о чоловічо о одя . Конта ти: (067) 252-71-81 natasha1107@inbox.ru Ш аю партнерів для виробництва та продаж дров, тр н та інше, можлива діяльність в інших напрям ах. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27


42

ТЕХНІКА Телес оп «CONUSPACE-6». Відмінніий стан. Терміново. Ціна: 555 рн., тор . Конта ти: (093) 927-16-11 Фотоапарат «Альфа 300». Конта ти: 27-18-40 Фотоапарат «Зеніт». Конта ти: (067) 647-70-60 Фотоапарат «Зеніт-ЕТ». Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10, (050) 435-41-65

7.1.1. Продам

Монітор LG Флетрон. Конта ти: (096) 398-29-89

Апарат опіювальний «Кенон UUH 53272», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Монітор Samsung SyncMaster 795DF, б/в. Конта ти: (098) 635-85-76

Пристав і ров Плей Стейшн-3. В омпле т входить CD - 13 шт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (067) 778-14-85

Апарат опіювальний «Ксеро с-5316», опії А3 + 3 артриджі. Конта ти: (096) 932-93-08

Монітор, 16 дюймів. Ціна: 100 Конта ти: 69-06-81

рн.

Монітор, 17". Ціна: 600 рн. Конта ти: 26-04-41

Ремонт та модернізація омп’ютерів, омпле т ючі (нові та б/в). Конта ти: 62-56-20, 62-56-21 komp@utel.net.ua

Відео арт . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49

Монітори «LG», б/в. Ціна: 500 Конта ти: (067) 784-82-68

С анер. Конта ти: 27-18-40

Картридж ори інальний «Кенон» Конта ти: (098) 714-27-89

Но тб «Acer Aspire 5520G», на запчастини. Конта ти: (098) 700-74-47

Комп’ютер «Атлон-64», монітор «Філіпс-20». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Но тб «Acer D250», б/в, ідеальний стан, посилена батарея, синій олір, Atom N280 1,66GHz, HDD 160GB, 1GB RAM, Wi-Fi bg, Bluetooth, web-cam 0,3mp. Ціна: 300 .о. Конта ти: (067) 976-77-20

Комп’ютер «Самс н » і принтер, б/в. Конта ти: 26-96-49 Комп’ютер «Селерон-450», Монітор 17. Ціна: 300 рн. Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65 Комп’ютер Celeron, 2,4 Гц, 512 Оп, монітор, лавіат ра, миш а, хороший стан. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 668-14-68 Комп’ютер IRR, б/в. Ціна: 128 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Комп’ютер, АМД -643+, монітор «Філіпс-2000ВФ» Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон», ОП 512 Гб, вінчестер 80 Гб, відео арта 64 Мб, ДВД-РВ, СДР-прилади, монітор, миш , лавіат р . Конта ти: (097) 137-00-94 Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон-2.4», ОП 1 Гб, вінчестер 80Гб, відео арта, 128 Мб, монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (096) 804-60-48 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10 Комп’ютер, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Комп’ютер, повний Конта ти: 23-52-84

омпле т.

Комп’ютер. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (096) 916-25-28 Комп’ютери та омпле т ючі, недоро о. Конта ти: 60-79-46 Комп’ютери, б/в, недоро о. Конта ти: 68-17-31, (096) 274-85-29 Комп’ютери, но тб и. Конта ти: (067) 444-12-22 Коп’ютер, б/в, в робочом стані. Конта ти: (093) 505-02-48, (097) 487-99-88 Модем. Конта ти: 20-52-18 Монітор «LG-T717», в хорошом стані, робочий. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 183-58-35 Монітор «Samsung 920», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 375-16-52

рн.

Но тб «ASUS F3S», потреб є малень о о « осметично о» ремонт . Ціна: 2500 рн. Конта ти: allal31@ukr.net Но тб «ASUS», 100 Гб пам’яті, в хорошом стані. Конта ти: (098) 667-98-10 Но тб «Ассер», недоро о, арантія. Можливий обмін на ц ор. Конта ти: 60-79-46 Но тб «Самс н (067) 964-60-31

Р522». Конта ти:

Но тб Acer TM 2410, в робочом стані, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 948-36-99 Но тб НР, новий, 15.6 дюймів, 2-ядерний, целерон 2.10 Гц, ОП 3.Гб, вінчестр 320, відео арта від 1256 до 512 Мб, 1.3 Мп веб- амера, батарея 3 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Но тб , «Асер», діа ональ 15.6, новий, арантія, па ов а. Ціна: 2900 рн. Конта ти: 60-79-46 Но тб , «Тошиба», подвійний процесор, пам’ять 2Гб, вінчестр 250 Гб. Конта ти: (096) 626-17-20 Но тб , «Целерон 2.0», ОЗУ 1 Гб, відео арта 384 Мб, вінчестер 120 Гб, ДВД РВ, с м а та миш а, дисплей 15.4, відмінний стан. Конта ти: (099) 277-23-87 Но тб , б/в, двоядерний. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб , новий, 2-ядерний, Пенті м 1.86 Гц, ОЗУ 2 Гб, НДД 320 Гб, відео арта 256 Мб, 1.3 Мп веб- амера + миш а, олон и, с м а, блю-т з, батарея 2 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (099) 277-23-87 Но тб , новий. Гарантія ПЗ. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 60-79-46 Но тб и б/в, різних омпле тацій. Ціна: від 1300 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб и, б/в, 1,2-ядерні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 251-47-77 Но тб и, б/в, 1- та 2-ядерні. Конта ти: (098) 251-47-77 Но тб и, б/в. Ціна: від 1200 Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб

рн.

и. Конта ти: (098) 956-80-93

Стіл омп’ютерний, Конта ти: (097) 305-82-82

світлий.

7.1.2. К плю

Ма нітофон асетний «Соні». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Фотоапарат «Соні» DCR-SR62. Конта ти: (096) 744-85-19, (063) 208-98-74

Ма нітофон Мая 233, б/в. Конта ти: (067) 422-51-88

Фотоапарат, «Кенон», 2 ро и арантія. Конта ти: 43-8370, (067) 277-99-20 Фотоапарати «Зеніт-12сд»11:ЕТ. Ціна: до 300 рн. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85 Фотозбільш вач «Таврія», б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Фотозбільш вач. Конта ти: 28-70-54

7.3.3. Пропон ю Фото, відеопосл и. Конта ти: 43-46-02, 43-43-12, (067) 672-57-35

Комп’ютер, б/в. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: 22-47-49 Монітор LCD, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41

7.4.1. Продам

Но тб 26-04-41

неробочий.

Конта ти:

Но тб . Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

Засоби зв’язку 7.2.1. Продам Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Автома нітол «Кенв т», а діома нітофон «Мая ». Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Конта ти:

Монітор «Самс н », плос ий, 17 дюймів. Конта ти: (097) 490-23-35

Принтер «Lexmark Z645», б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 445-09-94

Монітор «Самс н ». Ціна: до овірна, Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49

Принтер «Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96

Монітор «Самс н ». 23-20-61, (067) 144-63-87

Конта ти:

Принтер «Кенон», ольоровий др . Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65

Монітор «Самс н ». Конта ти: (096) 537-90-96

Принтер «Кенон», недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

Монітор «Самс н -755», діа ональ 17, б/ в. Конта ти: (098) 120-90-17

Принтер Canon BIC - 2000, б/в. Конта ти: (067) 942-68-71

Монітор «Сіменс», 20 «. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 620-86-86

Принтер NR LG 6L, б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Монітор 19" Asus VW193DR. Системний бло Athlon II X4 640 3.0GHz. Ціна: 5100 рн. Конта ти: (099) 170-06-64

Принтер, «Кенон», б/в. Конта ти: (096) 537-90-96

Монітор 19", б/в, TFT LCD LG Flatron L1952SQ. Фізичних пош оджень немає. Ціна: 750 рн. Конта ти: (050) 412-33-99

Принтер. Конта ти: 28-63-42

Відео амер «Соні Плейстейшн», недоро о. Конта ти: (050) 435-25-98

Принтер. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Телевізор «Шарп», 70 см, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: (097) 439-26-60

7.2.2. К плю Телефон мобільний, недоро о. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефони мобільні. Конта ти: 28-83-77, 68-49-17, (096) 967-72-84, Телефони мобільні. Конта ти: (099) 277-23-87

Фото', кіно', оптика 7.3.1. Продам

Плеєр ДВД, плеєр МП-5. Конта ти: (097) 333-16-16

Телевізор Philips, 21 РТ 4456, сіро о ольор , відмінний стан. Конта ти: (050) 947-39-32, (098) 615-92-91

Плеєр МП-3, відмінном стані, 4 Гб + арта, новий а м лятор. Ціна: 380 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Пристав і ров «Соні Плестейшн 2», б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 043-56-74 Пристав і ров «Х-Бо с 360». Конта ти: (097) 956-45-42 Пристав і ров , Х-Бо с-360, + вінчестер 20 Гб, 1 джойсти , 20 дис ів. Ціна: 1900 рн. Конта ти: 28-83-77 (096) 967-72-84 Про равач, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33

Стабілізатор напр 63-18-84

и. Конта ти:

Стабілізатор. Ціна: 120 рн. Конта ти: 63-18-84

Телевізор ольоровий «Еле трон». Конта ти: 23-36-37 Телевізор ольоровий «Еле трон». Ціна: 350 рн. Конта ти: 22-47-49 Телевізор ольоровий, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 20-71-40 Телевізор малень ий, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Телевізор, «Елджі», в робочом стані, б/ в. Ціна: 500 рн Конта ти: 64-15-67, (096) 439-90-57 Телевізор, «Самс н » 3294150. Ціна: 3800 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Телевізор, б/в, в робочом Конта ти: 62-38-88

стані.

Телевізор, б/в, недоро о. Конта ти: (097) 546-43-63 Телевізор, б/в, хороший стан, «Панасоні », сірий, плос ий е ран, в наявності п льт. Ціна: 600 рн. Конта ти: 28-99-75 Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12

Відео амер «Кенон ДС-301», недоро о, відмінном стані. Конта ти: (097) 645-59-75

Телевізор «LG», в хорошом Конта ти: (093) 758-73-04

Телевізор, без ДУ. Ціна: 150 Конта ти: 63-72-95

рн.

Телефони мобільні. 23-25-36, (050) 435-25-98

Телевізор ELECTRON «54TK 5464». Конта ти: (067) 364-40-88

Телевізор, б/в. Німеччина. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Відео амер , нов . Ціна: 1200 Конта ти: (093) 878-16-16

Телефон мобільний, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 571-96-58

Підсилювач, з олон ами, недоро о. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40

Стереопідсилювач «Лорта», 75У-202С, 75В. Конта ти: 26-06-00

рн.

Телефон мобільний, «Но іа-Е66». Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 866-28-81

Телевізор «Шарп», 21 джейен-1, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 186-51-44

Відео амер «SONY». Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 602-56-43

Відео амер , б/в. Ціна: 750 Конта ти: (097) 451-55-76

Телефон мобільний «Сіменс». Конта ти: (067) 827-87-45

Телевізор «Філіпс», б/в. Конта ти: (099) 114-15-16

Телевізор, б/в. Ціна: 360 рн. Конта ти: 22-33-98

Телефа с «Панасоні KX-F 550», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Телефон мобільний «Панасоні ». Конта ти: (096) 723-91-10

Телевізор «Тошиба», 51 дюйм, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Стабілізатори, 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82

Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Телефон мобільний «Моторола V-980», б/в, паспорт. Ціна: 200 рн. Конта ти: 69-06-81

Телевізор «Томсон», діа ональ 70 см. Конта ти: (097) 342-30-90

А стичн систем S30. Конта ти: (063) 625-18-64

Відео амер , «Соні». Ціна: 1500 рн. Конта ти: (099) 114-15-16

Телефон мобільний «Samsung U600», червоний, б/в, робочий. Ціна: 550 рн., тор . Конта ти: (097) 298-62-44

Телевізор «Телеп н ер», Німеччина, б/ в, на запчастини. Конта ти: (098) 762-83-32

Підсилювач «Фені с», на запчастини. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Синтезатор «Ямаха», новий, Конта ти: 28-95-03, (067) 939-40-28

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (098) 714-27-89

Телефон Samsung E2152, в ч довом стані. Не лючить, незначні подряпини на задній ришці. К плений 4 місяці том . Конта ти: (096) 999-38-99

МР3 плеєр «Соні». Конта ти: (097) 333-16-16

Радіол «Кантата-205», стерео. Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01

блют з. Конта ти: (098)

Телефон «Но іа 6233», б/в відмінном стані. Конта ти: 23-46-50, (096) 770-32-24

МР-3 плеєр, мі ро, 4х3, 2 б пам’ять. Ціна: 200 рн. Конта ти: (063) 206-38-74

Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84

Відео амер «Панасоні » HDC-TM 300, Японія, срібно о ольор , відмінном стані. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

Гарніт р 714-27-89

Телевізор «Соні», 75 см., б/в, Японія. Конта ти: 68-06-80, (096) 913-22-54

Конта ти:

Теле', відео', аудіо', радіо

Дис жорст ий, «Самс н », 200 Гб. Конта ти: (067) 363-85-90

Телевізор «Слав тич». Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16

Ма нітофон 2- асетний «Соні», + асети, б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (050) 435-41-65

Фотоапарат «Кенон». 64-15-77, (067) 319-06-17

Фотозбільш вач. Конта ти: 5-64-20

Монітор, б/в. Конта ти: (067) 283-17-59

Ма нітофон «Мая ». Конта ти: 26-06-00

Телевізор «Соні». Конта ти: (063) 285-88-84

Фотозбільш вач «Юність», дешево. Конта ти: 28-22-90

Бло живлення. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82

Телевізор «Самс н ». Конта ти: (098) 455-84-91

Ма нітофон дво асетний в неробочом стані, олон и знімаються (в робочом стані). Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Систем операційн «Віндовс-ХП», професійний. Конта ти: (067) 363-85-90 С анер BearPaw 2448CS Plus. Ціна: 300 рн. Конта ти: (066) 348-82-67

Ма нітофон «Мая 233», б/в. Конта ти: (067) 422-51-88

Фотоапарат «Кенон ДФ-800». Конта ти: 24-00-15

Фотоапарат ЗЕНІТ Е, в хорошом стані. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Комп’ютери, оргтехніка

Телевізор «Самс н », неплос ий. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

Телевізор «Соні», діа ональ 51 см. Конта ти: 21-11-40, 63-70-14

Фотоапарат Kodak Star AF плів овий, повний автомат, арном стані. Недоро о. Конта ти: (067) 240-10-07

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1» + 20 дис ів, арта пам’яті. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Ма нітол . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Ма нітофон бобінний «Юпітер». Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06

Фотоапарат «Зеніт-Є». Ціна: до овірна. Конта ти: 43-01-85, (096) 853-25-89

Монітор LG FLATRON ezT710PH, хороша я ість зображення. Конта ти: (098) 831-91-62; (063) 789-17-59

№30 від 10 серпня 2011 ро

Відео асети. 50 шт/150 рн. Конта ти: 69-06-81 Відеома нітофон «Панасоні », в робочом стані, недоро о. Конта ти: 22-78-78 Відеома нітофон «Самс н », відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10

стані.

Телевізор «Philips», 37 см, зі своєю імнатною антеною, д . Ціна: 460 рн. Конта ти: (066) 662-96-85 Телевізор «Tecnimagen», 51 дюйм, хороший стан, б/в. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28 Телевізор «Грюнді » б/в (в-ва Німеччина), 62 см по діа оналі. Конта ти: 5-88-49, (066) 621-15-47 Телевізор «Де », діа ональ 54 см, робочий, в хорошом стані. Конта ти: (096) 343-09-15, (095) 341-64-44

рн.

Телевізор, в робочом стані. Конта ти: 63-72-95 Телевізор, ольоровий, б/в, діа ональ 37 см., в робочом стані. Конта ти: (068) 346-58-10 Телевізор, ольоровий, б/в. Конта ти: (063) 625-18-64 Телевізор, ольоровий. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-98-03, (097) 258-74-06 Телевізор, плазма, новий, недоро о. Конта ти: (067) 282-60-24

Телевізор «ДжіВіСі», ольоровий, б/в. Конта ти: (063) 780-03-19

Телевізор, чорно-білий, б/в, на запчастини. Конта ти: (098) 762-83-32

Телевізор «Еле трон», 51 ТЦ-423 ДІ, в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60

Телевізор. Конта ти: 23-64-24

Телевізор «Еле трон», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 228-57-69

Телевізор. Конта ти: (097) 333-16-16 Телевізор. Конта ти: 26-53-74 Телевізор. Конта ти: (093) 784-14-24

Відеома нітофон «Філіпс», б/в, майже новий. Конта ти: (098) 762-83-22

Телевізор «Еле трон», б/в. Конта ти: 68-49-90, (063) 483-51-81

Телевізор. Конта ти: 28-63-42

Відеома нітофон DVD-P366KD, «Samsung», в хорошом робочом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-24-78

Телевізор «Еле трон», в робочом стані, ольоровий. Конта ти: 23-29-45

Телевізор. Конта ти: (097) 333-16-16

Відеома нітофон, робочий. Ціна: 50 рн. Конта ти: 28-98-88, (063) 421-01-08 Відеома нітофон. Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Відеома нітофон. Конта ти: (098) 130-10-68 Відеоплеєр «Самс н ». Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 ДВД-плеєр «Піонер», відмінном стані. Конта ти: (098) 983-91-22 ДВД-плеєр, «Бравіс-551», новий. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 ДВД-про равач «Томпсон». Ціна: 70 рн. Конта ти: (097) 670-05-97 ДВД. Конта ти: (067) 831-43-45 Динамі и «Еле троні а-75АС-102» Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 Дис овод ДВД-РВ. Конта ти: (098) 732-36-49 Домашній інотеатр «ЕлДжі» LH-Т6340 в хорошом стані. Конта ти: (098) 028-90-06 Камер телевізійн , «Еле троні а822», б/в, недоро о. Конта ти: 26-87-69 Колон и м зичні 25В., 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Компле т з 5 СД дис ів спо ійної м зи и, фірма «Соні», ви отовлені в Німеччині. Конта ти: 5-48-98, (097) 210-81-60

Телевізор. Конта ти: 23-01-28

Телевізор «Еле трон», робочий. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Телевізори, б/в, в хорошом Конта ти: 62-67-62

Телевізор «Еле трон». Конта ти: 23-36-37

Телевізори, б/в. Конта ти: 28-96-33

Телевізор «Еле трон». Конта ти: 5-08-95 Телевізор «Панасоні », б/в, в хорошом стані, 21 дюйм, сіро о ольор . Ціна: 600 рн. Конта ти: 38-19-44

стані.

Телевізори, б/в. Конта ти: (096) 514-79-98, (066) 552-04-59 Телевізори. Конта ти: 45-43-84, (066) 044-99-61 Телефон дис овий, в хорошом стані. Конта ти: 63-75-85

Телевізор «Панасоні », в хорошом стані. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

Центр м зичний «Панасоні », в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 62-89-28

Телевізор «Самс н », 51см. Ціна: 750 рн. Конта ти: (067) 681-14-57

Центр м зичний. Конта ти: (096) 514-59-98, (066) 552-04-59

Телевізор «Самс н », б/в, 21 дюйм. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 646-56-43 Телевізор «Самс н », б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 745-48-35 Телевізор «Самс н », б/в, хороший стан, з телете стом. Конта ти: 24-50-54 Телевізор «Самс н », б/в. Конта ти: (067) 339-97-75 Телевізор «Самс н », б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96 Телевізор «Самс н », діа ональ 69 см., хороший стан, недоро о. Конта ти: 23-20-61, (067) 144-63-87 Телевізор «Самс н », неплос ий е ран. Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09

7.4.2. К плю Відеома нітофони «Еле троні а ВМ-12», «Sharp xv19n», в б дь-я ом стані, недоро о. Конта ти: (067) 944-05-90 Ма нітофон асетний, Конта ти: 28-43-39

дешево.

М зичний центр. Конта ти: (097) 816-45-10 Пристав и і рові «Соні Плейстейшн 1, 2,3» та «Х-Бо с-360». Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Пристав і ров «Соні плейстейшен», можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98


43

№30 від 10 серпня 2011 ро

ТЕЛЕАФІША Ïîíåäiëîê, 15 ñåðïíÿ

06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00 Підс м и тижня 09.20 Т/с «Ро солана» 10.15 Місяць без жіно 11.00 Перш за все, ми - люди 11.25 Шеф- хар раїни 12.30, 16.20, 18.40, 21.35, 05.50 Діловий світ 13.10 Глибинне б ріння 14.10 Золотий са 14.35, 02.00 Х/ф «Під ам’яним небом» 16.10 Euronews 16.35, 03.35 Х/ф «Веселі Жабо ричі» 17.55 Ві но в Амери 1 8 . 5 5 Т/с «Особисте життя офіційних осіб» 20.45 Сільрада 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.25, 01.45 Світ спорт 21.50 Ф тбольний од 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.10, 08.15, 17.10 М/ф 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.40, 04.45 Правда життя 09.10 , 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.05, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тина - 2» 13.25 Т/с «Небо во ні» 15.20 Х/ф «Звільнення» 17.00 Веселі ро и 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.20 Чоловічі розва и 21.25 Небесна олис ова 21.40 Четверта влада 00.00 Шляхами Волині 01.10 Ритми ночі 02.30, 05.15 Свідо 02.55 Речовий до аз 03.50 А енти вплив 05.35 М/с «Черепаш и ніндзя»

06.01, 23.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50, 10.55, 18.10, 00.20 По ода 06.20, 18.55, 23.45, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.50, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 11.30, 12.30 Прес- онференції прямом ефірі 15.20, 16.20 «Час інтерв’ю» 17.25 «Територія за он » 18.15 «Енер она ляд» 18.45 «Київсь ий час» 19.30 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 01.50 «У раїнсь і пристрасті» 00.25 «Автопілот-новини» 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 03.30 «Вели а політи а» 04.30 «Життя ці аве»

06.20 «Спеція» 06.50 «Вайп а т» 09.30 «КВН» 12.00 «Бійцівсь ий л б» 13.00, 02.10 Т/с «Таємниці Смолвіля» 15.00 «Галілео» 16.00 Т/с «Б ває й ірше» 16.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 17.15 Т/с «Менталіст» 18.10 Т/с «Солдати» 19.10 «У пош ах при од» 21.00 Т/с «Мисливці за ч жими» 22.00, 00.50 Т/с «Надприродне» 23.50 Таємні зна и 03.40 Нічне життя

06.00 Срібний апельсин 06.30 Події тижня 07.00, 18.00 Т/c «Єфросинія. Продовження» 08.00 Т/c «Гл хар» 10.00, 19.25 Т/c «Гл хар. Продовження» 11.00 Т/c «Вися и - 2» 13.00, 04.30 Нехай оворять 14.00 Т/c «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.00, 19.00, 03.30 Події 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 22.20 Х/ф «Єлизавета: Золоте століття» 01.30 Х/ф «Полинь - трава о аянна» 03.00 Т/c «Безмовний свідо » 05.15 Т/c «Любов та інші д рниці»

05.20, 06.10 Т/с «Комісар Ре с» 06.05, 01.20 Бізнес+ 06.55 Ч жі помил и 07.55 Х/ф «Солдат Іван Бров ін» 09.55 Х/ф «Весна на Зарічній в лиці» 11.55 Битва е страсенсів 14.05, 22.25 Очна став а 14.55 Давай одр жимося 16.55, 23.20, 00.20 У пош ах істини 18.00, 22.00 Ві на-новини 18.10 Неймовірна правда про зіро 19.10 У раїна має талант!-2 01.25 Т/с «Анатомія Грей» 02.15 Х/ф «Застава орах» 03.50 Нічний ефір

05.45 «Гола правда» 06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 18.25 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано любов» 11.00, 01.50 «Глам рні шт ч и та за ч и» 12.00 «Інт їція» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 15.30 «Твою мам !» 16.00, 01.25 Дом-2 17.00, 20.45 Т/с «Універ» 22.05 Т/с «Золоті. Барвиха 2» 23.00 «Д рнєв +1» 23.30 Т/с «Всі жін и відьми» 00.30 Т/с «Клієнт завжди мертвий» 02.50 До світан

05.15 Х/ф «На мост » 06.50 Х/ф «Державний ордон». «Ми наш, ми новий...» 09.20 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.25 Т/с «С дмеде сперти» 12.30, 04.20 «Зна я ості» 13.15 Т/с «Спальний район» 14.05 «Сімейний с д» 15.00 Х/ф «Іван Васильович змінює професію» 16.45 «Жди меня» 18.15 Т/с «Б меран з мин ло о» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.45 Подробиці 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.25 Т/с «Знахар» 23.20, 03.10 Д/ф «Вели і раїнці» 00.00, 03.35 Д/ф «Теорія правди» 01.00 Х/ф «Сила віри»

05.10 Сл жба розш дітей 05.20, 02.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.35 Фа ти 05.30 М/с «При оди майстра н -ф » 05.55, 07.35 Ділові фа ти 06.05, 09.00, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 06.15 Уральсь і пельмені 07.40 Прово атор 09.05, 19.15, 00.50 Надзвичайні новини 10.05, 16.35 Т/с «Літєйний» 12.10, 13.00, 20.10 Т/с «Братани» 14.30 Х/ф «Квант милосердя» 22.50 Т/с «Смерть шпи нам-2» 02.00 Т/с «Втеча з в’язниці-4» 03.15 Т/с «Термінатор: Хроні и Сари Коннорс-2» 04.00 Під прицілом 04.45 Т/с «Герої-3»

05.10 Т/с «Ранет и» 05.55, 07.00 Kids Time 06.00 М/с «Нові при оди Бетмена» 06.20 М/с «При оди Дже і Чана» 07.05 Т/с «Вероні а Марс» 08.05, 15.55 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Ч довий» 11.20, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.20 Бать и і діти 13.45, 20.10 Т/с «Тат севі доч и» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрей і Джош» 16.50 Т/с «Розпачливі домо осподар и6» 17.50, 21.15 Т/с «Вороніни» 19.00 Репортер 19.10, 00.25 Спортрепортер 22.15, 00.40 Новий по ляд 23.15 Очевидець 00.35 Сл жба розш дітей 01.30 Х/ф «Двадцять ба сів»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 Жити здорово 10.55 «Федеральний с ддя» 12.15, 02.15 «Модний виро » 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 01.30 «Хоч знати» 16.00 Т/с «Остання з стріч» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «Слід» 18.50, 04.05 «Давай одр жимося!» 19.55, 03.05 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Це б ло на К бані» 22.40 «Завмри, помри, вос ресни» 23.45 Т/с «Втеча» 00.40 Без мці

05.45, 10.10, 02.30 Твій хіт 06.00 Ж рфі с 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00 М/ф 07.20 Створи себе 07.25, 18.45, 20.50, 23.30 Життя 07.55 Третя планета 08.35 Таємниці світоб дови 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 11.10 Жителі Гімалаїв 12.15 По ляд майб тнє 16.25 Х/ф «Чорний пірат» 18.30, 20.30, 23.15, 03.00, 18.40, 23.25 24 одини 18.55 Слід ци ан 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 22.55 Живе ба атство У раїни 00.00 Таємниці долі 03.05, 05.10 Дива и 03.40 У раїнсь а революція

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.40 Р йнівни и міфів 07.20 Міста підземно о світ 08.20, 16.10 По оня за б рею 09.10, 17.00 Невідомий Китай 10.10, 18.00 У пош ах правди 11.10, 19.00, 20.00 Л б’ян а 12.00, 20.40 Фантастичні історії 12.50, 21.30 Намедни 14.30, 15.20 Top Gear 22.30 Вірт ози 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер 02.00, 03.40, 04.40 Неспортивне життя 02.50 І ри патріотів 04.30 БУМ

06.05 Т/с «Тіль и охання» 07.00 «Криве дзер ало» 09.10 Сма ємо 09.45 «Сімейні драми» 10.40 «Не бреши мені» 11.40 «Шість адрів» 12.20 Х/ф «Бережи мене, дощ » 14.15 Х/ф «Зворотний відлі » 17.45, 02.35 Х/ф «Дозвольте тебе поціл вати» 19.30, 23.55 Телевізійна сл жба новин 20.10 Т/с «Дояр а з Хацапетов и - 3» 21.00, 21.30, 22.05, 02.10 Т/с «Інтерни» 22.30 «Ілюзія безпе и. Солод е життя» 23.30 «Зняти все»

07.00 «Рано Росії» 11.05 Х/ф «Той самий Мюнх а зен» 12.15, 01.45, 06.30 Новини льт ри 12.30 «Партит ри не орять» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 06.15, 00.05, 03.05 Вісті 13.30 «Ярославль» 14.15 «З новим домом!» 15.50 «Про най оловніше» 16.35, 03.15 Т/с «Слово жінці» 17.20, 04.00 Т/с «Єфросинія» 18.00 Свід и 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 04.45 Т/с «П’ята р па рові» 22.10 Т/с «Таємна варта. Смертельні і ри» 23.15 «Городо » 00.20 «Academia». Юрій Рижов. «Аеродинамі а» 01.05 «Влада фа т »

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00 О ляд подій тижня 07.25 Кл б С пер ни и 07.45, 23.10 У світі джаз 08.15, 08.55, 19.30, 23.50 Сл жба розш дітей 08.20 Хітова вежа 09.30, 20.00 Один на один 10.00 А варі м 10.20 Рівненщина мистець а 10.40 Фестивальний поді м 12.00, 15.00, 20.30 Новини 13.30 Тіль и ласи а 16.30 У раїна: terra incognitа 16.45 Д/ф 17.00 У раїна: час місцевий 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 19.40 Офіційні новини 19.45 На добраніч аз а 21.30 Юна зір а 21.50 Західний е спрес 22.05 СвітОсвіт

06.00, 09.35, 15.05, 05.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Кр тi виб хи 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30 Вижити за б дь-я цiн 12.20, 12.45 Справа технi и 13.15 Лабораторiя для чоловi iв 14.10, 19.10 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 00.40 Польоти либ Аляс и 21.00, 21.30 Небезпечне збережжя 21.55 Рiч овi монстри 22.50 Чи можлио це? 23.45 Порят но «К рсь а» 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтийт рикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 16 ñåðïíÿ 06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.30 Т/с «Ро солана» 10.25 Місяць без жіно 11.10 В остях Д. Гордона 12.05, 16.20, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.20 Кро до зіро 13.00 Хай щастить 13.20 Темний сил ет 13.35 Глибинне б ріння 14.30, 01.55 Х/ф «Страчені світан и» 16.10 Euronews 16.35 Х/ф «Бла і наміри» 19.10 Т/с «Особисте життя офіційних осіб» 21.25, 01.45 Світ спорт 21.50, 23.00 Слов’янсь ий базар 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.50 Підс м и 00.30 Підс м и дайджест 03.30 Х/ф «Бла і наміри» 04.55 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.15, 08.20 М/ф 08.30 Веселі ро и 08.40, 02.10, 05.10 Свідо

06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.05, 18.40, 23.50, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.05, 17.55, 22.50, 10.55, 18.10, 00.20 По ода 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 11.30, 12.30 Прес- онференції прямом ефірі 15.20 «Мотор-ТБ» 16.15, 17.15 «У раїнсь і пристрасті» 18.15, 03.30 «А ро онтроль» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «Народний онтроль» 23.30 «Територія за он » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Феєрія мандрів»

06.20 «Ілюзії с часності» 06.50 «Країна сміється» 07.00 «Брама час » 08.00, 19.10 «У пош ах при од» 09.50, 15.00 «Галілео» 10.50, 16.00 Т/с «Б ває й ірше» 11.15, 16.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.00, 18.10 Т/с «Солдати» 13.00, 02.10 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.15 Т/с «Менталіст» 21.00 Т/с «Мисливці за ч жими» 22.00, 00.50 Т/с «Надприродне» 23.50 Таємні зна и 03.40 Нічне життя

11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «Пав тина - 2» 13.30 Т/с «Небо

во ні»

15.30 Х/ф «Звільнення» 18.30, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Небесна олис ова 21.40 Модно 00.00 Смачно о 01.10 Ритми ночі 02.35 Правда життя 04.15 А енти вплив 05.30 М/с «Черепаш и ніндзя»

06.00 Срібний апельсин 06.40, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.00, 18.00 Т/c «Єфросинія. Продовження» 08.00, 19.25 Т/c «Гл хар. Продовження» 11.00 Т/c «Вися и - 2» 13.00, 04.40 Нехай оворять 14.00, 22.20 Т/c «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 00.00 Т/c «За оханий а ент» 01.00 Т/c «Звір» 01.50 Х/ф «Єлизавета: Золоте століття» 05.25 Т/c «Любов та інші д рниці»

06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 18.25 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано любов» 11.00, 01.50 «Глам рні шт ч и та за ч и» 12.00 «Інт їція» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 16.00, 01.25 Дом-2 17.00, 20.45 Т/с «Універ» 22.05 Т/с «Золоті. Барвиха 2» 23.00 Т/с «Всі жін и відьми» 00.00 Т/с «Клієнт завжди мертвий» 01.00 Т/с «Ант раж»

05.35 М/с «При оди майстра 04.55, 16.00 Т/с «Каменсь а 2» 06.35 Х/ф «Державний ордон». «Мирне літо 21- о» 09.05 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10 Т/с «С дмеде сперти» 12.20, 04.15 «Зна я ості» 13.05 Т/с «Спальний район» 14.10 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 18.10 Т/с «Б меран з мин ло о» 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.30 Подробиці 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.30 Т/с «Знахар» 23.25, 03.00 Д/ф «Вели і раїнці» 00.05, 03.25 Д/ф «Теорія правди» 01.05 Х/ф «Місія порят н » 02.55 Телевізійна сл жба розш дітей

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » півля»

09.40 Жити здорово

вбивцю»

05.45, 15.30 «Твою мам !»

05.55, 06.45 Т/с «Комісар Ре с» 06.40, 01.20 Бізнес+ 07.45, 08.45 Ч жі помил и 09.45 Х/ф «Не родись расивим» 11.50 Х/ф «Здраст йте Вам!» 14.00, 22.25 Очна став а 15.00 Давай одр жимося 17.00, 23.20, 00.20 У пош ах істини 18.00, 22.00 Ві на-новини 18.10 Неймовірна правда про зіро 19.55, 20.55 Правила життя 01.25 Т/с «Анатомія Грей» 02.15 Х/ф «А я що це охання?» 03.50 Нічний ефір

05.20, 02.50, 08.45, 12.45, 22.35 Фа ти

09.15 «Контрольна за

09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо »

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05 Т/с «Тіль и охання» 07.00, 13.30 Т/с «Тисяча і одна ніч» 08.40, 20.10 Т/с «Дояр а з Хацапетов и 3» 09.35, 18.30 Т/с «Історія зеч и» 10.35, 17.40 «Сімейні драми» 11.30 «Не бреши мені» 12.30 «Ілюзія безпе и. Солод е життя» 15.00, 05.15 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 15.55 «Шість адрів» 16.20 «Міняю жін - 2» 19.30, 23.55 Телевізійна сл жба новин 21.00, 21.30, 22.05, 02.10 Т/с «Інтерни» 22.30 «Гроші» 23.30 «Зняти все» 00.10 Х/ф «Життєва сила» 02.35 Т/с «Одр жені. З дітьми» 03.25 Х/ф «Ти р під радається, дра он ховається»

10.55 «Федеральний с ддя» 12.15, 02.15 «Модний виро » 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 16.00 Т/с «Це б ло на К бані» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «Слід» 18.50, 04.05 «Давай одр жимося!» 19.55, 03.05 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Це б ло на К бані» 22.40 «Свід и» 23.45 Т/с «Втеча» 00.40 Без мці

02.50 До світан

н -ф »

РТБ, УТЗ

05.55, 07.35 Ділові фа ти 06.05, 09.00, 12.55, 19.10, 01.55 Спорт 06.15 Уральсь і пельмені 07.45 Під прицілом 09.05, 19.15, 01.00 Надзвичайні новини 10.05, 16.40 Т/с «Літєйний» 12.15, 13.00, 22.50 Т/с «Смерть шпи

07.00 «Рано Росії» 11.05 Х/ф «Той самий Мюнх а зен» 12.15, 01.45, 06.30 Новини льт ри 12.30 «Партит ри не орять» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 06.15, 00.05, 03.05 Вісті 13.30 «Оле Борисов. По оловній в лиці з ор естром» 14.15 «З новим домом!» 15.50 «Про най оловніше» 16.35, 03.15 Т/с «Слово жінці» 17.20, 04.00 Т/с «Єфросинія» 18.00 Свід и 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 04.45 Т/с «П’ята р па рові» 22.10 Т/с «Таємна варта. Смертельні і ри» 23.15 «Врят вати СРСР. Ідея Ботвинниа» 00.20 «Academia». Юрій Рижов. «Аеродинамі а» 01.05 «Острови». Ар адій Ми дал 02.10 «Профіла ти а»

-

нам-2» 14.35, 20.10 Т/с «Братани» 18.45 Фа ты. Вечер 02.05 Т/с «Втеча з в’язниці-4» 03.20 Т/с «Термінатор: Хроні и Сари Коннорс-2» 04.05 Прово атор 04.50 Т/с «Герої-3»

06.00, 18.45, 23.30 Життя 06.15 Сл жба розш дітей 06.20 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00, 07.10, 18.40, 23.25 24 одини 07.15 Створи себе 07.35 Калейдос оп ди ої природи 07.55, 22.30 Живе ба атство У раїни 08.25, 21.50 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10 Слід ци ан 12.15 По ляд майб тнє 16.30 Х/ф «Повернення таємничий сад» 18.55 Б етті 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 22.50 Світсь і хроні и 00.00 Таємниці долі 03.10, 05.15 Дива и 03.40 У раїнсь а революція 04.30 Провісни и незалежності

05.00 Т/с «Ранет и» 05.40, 06.45 Kids Time 05.45 М/с «Нові при оди Бетмена» 06.10 М/с «При оди Дже і Чана» 06.50 Т/с «Вероні а Марс» 07.50, 19.00 Репортер 08.05, 16.00 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Полі» 11.15, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.55 Бать и і діти 13.55, 20.15 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и6» 17.55, 21.15 Т/с «Вороніни» 19.10, 00.50 Спортрепортер 22.20 Х/ф «Блейд-2» 01.00 Х/ф «Я зроблю все, що зав одно» 02.50 Т/с «Еври а-4»

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.40 Р йнівни и міфів

06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 10.20, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 23.25 Елементи 08.20, 23.00 У світі джаз 08.45 Західний е спрес 09.30 Один на один 10.00 Юна зір а 10.50 Фестивальний поді м 11.05 Д/ф 11.10 У раїна: terra incognitа 12.20 Хто я? - У раїнець! 13.55 Цей день в історії 14.00, 20.30 Новини 14.35 Дитяча лінія 16.40 Фільм- онцерт 17.00 У раїна: час місцевий 19.30, 23.55, 04.00 М зичний алейдосоп 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 21.30 Перехрестя правди 21.50 Без права на заб ття 22.10 Телеспорт

07.20 Міста підземно о світ 08.20, 16.10 По оня за б рею 09.10, 17.00 Невідомий Китай 10.10, 18.00 У пош

ах правди

11.10, 20.00 Л б’ян а 12.00, 20.40 Фантастичні історії 12.50, 22.30 Вірт ози 14.30 Тан и 15.20 Воїни 19.00, 21.30 Намедни 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер 02.00, 03.40, 04.40 Неспортивне життя 02.50 І ри патріотів 04.30 БУМ

06.00, 09.35, 15.05, 05.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Кр тi виб хи 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30 Вижити за б дь-я цiн 12.20 Польоти либ Аляс и 13.15, 13.40 Небезпечне збережжя 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 00.40 Ме аб дiвництва 21.00 З хвалi прое ти 21.55 Б дiвельна допомо а 22.50 Чи можлио це? 03.40 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

44 06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.30 Т/с «Ро солана» 10.25 Місяць без жіно 11.10 В остях Д. Гордона 12.05, 16.20, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.20, 01.55 Х/ф «Два ро и над прірвою» 14.05 Х/ф «Партизансь а іс ра» 16.10 Euronews 16.35, 03.30 Х/ф «Наймич а» 19.05 Аншла 19.40, 21.50 Слов’янсь ий базар 21.25, 01.45 Світ спорт 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 04.55 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.15, 16.55 М/ф 08.15 Веселі ро и 08.25, 18.20 Чоловічі розва и 08.40, 02.15, 05.15 Свідо 09.00 , 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «Пав тина - 2» 13.30 Т/с «Небо во ні» 15.30 Х/ф «Звільнення» 17.40, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 Домашні любленці 21.25 Небесна олис ова 21.40 Сильні світ 00.00, 01.00 Ритми ночі 00.10 М зейОК 01.30 Політтерор 02.35 Речовий до аз 03.00 Мобільні розва и 03.20 Правда життя 04.25 А енти вплив 05.35 М/с «Черепаш и ніндзя»

№30 від 10 серпня 2011 ро

Ñåðåäà, 17 ñåðïíÿ 06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50, 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50, 10.55, 18.10, 00.20 По ода 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30 Прес- онференції прямом ефірі 11.20 «Енер она ляд» 12.15 «C анер» 15.20 «Здорові історії» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Вільна авань» 18.15, 03.30 «У раїнсь а незалежність» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «А цент» 23.30 «Драйв» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Не перший по ляд»

06.00, 09.50, 15.00 «Галілео» 06.50 «Країна сміється» 07.00 «Прихована реальність» 08.00, 19.10 «У пош ах при од» 10.50, 16.00 Т/с «Б ває й ірше» 11.15, 16.30 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.00, 18.10 Т/с «Солдати» 13.00, 02.10 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.15 Т/с «Менталіст» 21.00 Т/с «Мисливці за ч жими» 22.00, 00.50 Т/с «Надприродне» 23.50 Таємні зна и 03.40 Нічне життя

06.10 Срібний апельсин 06.40, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.00, 18.00 Т/c «Єфросинія. Продовження» 08.00, 19.25 Т/c «Гл хар. Продовження» 11.00, 02.40 Т/c «Вися и - 2» 13.00, 04.30 Нехай оворять 14.00, 22.20 Т/c «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 00.00 Т/c «За оханий а ент» 01.00 Т/c «Звір» 05.15 Т/c «Любов та інші д рниці»

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05 Т/с «Тіль и охання» 07.00, 13.25 Т/с «Тисяча і одна ніч» 08.40, 20.10 Т/с «Дояр а з Хацапетов и 3» 09.35, 18.30 Т/с «Історія зеч и» 10.35, 17.40 «Сімейні драми» 11.30 «Не бреши мені» 12.30, 05.10 «Ілюзія безпе и. Апо аліпсис - 2012. Чи справдяться пророцтва майя?» 15.05, 04.25 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 16.00 «Шість адрів» 16.20 «Міняю жін - 2» 19.30, 00.00 Телевізійна сл жба новин 21.00, 21.30, 22.05 Т/с «Інтерни» 22.30 «Особиста справа» 23.30 «Зняти все» 00.15 Х/ф «Нашестя монстрів» 01.50 Т/с «Одр жені. З дітьми» 02.35 Х/ф «Життєва сила»

05.50, 06.40 Т/с «Комісар Ре с»

05.45, 15.30 «Твою мам !»

06.35, 01.15 Бізнес+

06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом»

09.40 Х/ф «Дванадцять стільців»

09.00, 18.25 Т/с «Ранет и»

13.00 Правила життя

10.00 Т/с «Нано любов»

14.00, 22.25 Очна став а

11.00, 23.00 Т/с «Всі жін и відьми»

14.55 Давай одр жимося 16.55, 23.20, 00.15 У пош

12.00, 01.50 «Інт їція»

ах істини

13.00 «Давай одр жимося»

18.00, 22.00 Ві на-новини

14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня»

18.10 Неймовірна правда про зіро

16.00, 01.25 Дом-2

19.10 Зір ове життя

17.00, 20.45 Т/с «Універ»

20.10, 21.05 Російсь і сенсації

22.05 Т/с «Золоті. Барвиха 2»

01.20 Т/с «Анатомія Грей»

00.00 Т/с «Клієнт завжди мертвий»

02.10 Х/ф «Самотнє плавання»

01.00 Т/с «Ант раж»

03.40 Нічний ефір

02.50 До світан

05.15 Сл жба розш 04.40, 15.55 Т/с «Каменсь а 2» 06.20 Х/ф «Державний ордон». «Східний р біж» 09.05 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10 Т/с «С дмеде сперти» 12.20 «Зна я ості» 13.00 Т/с «Спальний район» 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 18.05 Т/с «Сімейний б дино » 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.55 Подробиці 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.25 Т/с «Знахар» 23.25, 03.25 Д/ф «Вели і раїнці» 00.05, 03.50 Д/ф «Теорія правди» 01.05 Х/ф «Виб х з мин ло о» 03.20 Телевізійна сл жба розш дітей

07.00, 08.00 «Телеп зи и»

07.40, 08.40 Ч жі помил и

дітей

05.25, 02.40, 08.45, 12.45, 18.45, 22.35 Фа ти 05.35 М/с «При оди майстра

н -ф »

06.00, 06.35 Ділові фа ти 06.10, 09.00, 12.55, 19.10, 01.50 Спорт 06.15 Уральсь і пельмені 07.45 Прово атор 09.05, 19.15, 00.55 Надзвичайні новини 10.05, 16.40 Т/с «Літєйний» 12.15, 13.00, 22.50 Т/с «Смерть шпи

-

нам-2» 14.35, 20.10 Т/с «Братани» 02.00 Т/с «Втеча з в’язниці-4» 03.10 Т/с «Термінатор: Хроні и Сари Коннорс-2» 03.55 Під прицілом 04.40 Т/с «Герої-3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 Жити здорово 10.55 «Федеральний с ддя» 12.15, 02.15 «Модний виро » 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20 «Хоч знати» 16.00 Т/с «Це б ло на К бані» 17.00 «ЖКХ» 18.15 «Слід» 18.50, 04.05 «Давай одр жимося!» 19.55, 03.05 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Т/с «Це б ло на К бані» 22.40 Середовище проживання. «Обман з достав ою додом » 23.45 Т/с «Втеча» 00.40 «Каліфренія». Новий сезон 01.10 «Кохан и». Новий сезон

06.00, 18.45, 20.50, 23.30 Життя 06.15 Сл жба розш дітей 06.20, 16.40 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00, 07.10, 18.40, 23.25 24 одини 07.15 Створи себе 07.35 Калейдос оп ди ої природи 07.55, 22.55 Живе ба атство У раїни 08.25, 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.50, 02.30 Твій хіт 11.10 Б етті 12.15 По ляд майб тнє 16.50 Х/ф «Подорож Г ллівера» 18.05 К лінарний преферанс 18.55 Правителі Сіпан 20.15, 05.45 Сильні світ сьо о 00.00 Таємниці долі

05.00 Т/с «Ранет и» 05.45, 06.50 Kids Time 05.50 М/с «Нові при оди Бетмена» 06.10 М/с «При оди Дже і Чана» 06.55 Т/с «Вероні а Марс» 07.50, 19.00 Репортер 08.05, 16.00 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Пожежний пес» 11.50, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.50 Бать и і діти 13.55, 20.15 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и6» 17.55, 21.20 Т/с «Вороніни» 19.10, 00.45 Спортрепортер 22.20 Х/ф «Блейд:Трійця» 00.55 Сл жба розш дітей 01.00 Х/ф «Риба страсті» 03.10 Т/с «Еври а-4»

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.40 Р йнівни и міфів 07.20 Міста підземно о світ 08.20, 16.10 Вражаючі адри 09.10, 17.00 Невідомий Китай 10.10, 18.00 У пош ах правди 11.10, 20.00 Л б’ян а 12.00, 20.40 Фантастичні історії 12.50, 19.00, 21.30 Намедни 14.30 Повітряні бої 15.20 Зброя людини 22.30 Вірт ози 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 Ме амодель 02.00, 03.40, 04.40 Неспортивне життя 02.50 І ри патріотів 04.30 БУМ

07.00 «Рано Росії» 11.05 Х/ф «Кафедра» 1 с. 12.15, 01.45, 06.30 Новини льт ри 12.30 «Партит ри не орять» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 23.00, 06.15, 00.05, 03.05 Вісті 13.30 «Замах на Данаю» 14.15 «З новим домом!» 15.50 «Про най оловніше» 16.35, 03.15 Т/с «Слово жінці» 17.20, 04.00 Т/с «Єфросинія» 18.10 «Шарль де Голль. Йо о величність президент» 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 04.45 Т/с «П’ята р па рові» 22.10 Т/с «Таємна варта. Смертельні і ри» 23.15 До ювілею. «Вірність подран а. Миола Г бен о» 00.20 «Academia». Інна Соловйова. «Рембрандт ван Рейн. Життя і творчість» 01.05 «Історія іноначальни ов, або Б дівельни и та переб дівни и. 80-і ро и»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 23.00, 00.00 День 07.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 23.30 Елементи 08.20 У світі джаз 08.40 Телеспорт 09.20 Телевізійна рмінальна сл жба 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Перехрестя правди 10.20 Та е життя 10.40 Без права на заб ття 11.00 Перспе тива 11.20, 12.20, 12.55 Д/ф 14.40 Дитяча лінія 15.00, 20.30 Новини 16.40 66-ро ів Перемо и Вели ій Вітчизняній війні 17.00 У раїна: час місцевий 19.30, 04.00 М зичний алейдос оп 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.30 Штрихи з нат ри 21.50 Сл жба розш дітей 22.00 Хітова вежа

06.00, 09.35, 15.05, 05.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Кр тi виб хи 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30 Вижити за б дь-я цiн 12.20 Ме аб дiвництва 13.15 З хвалi прое ти 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 00.40 Новий ви ли Тайсона 21.00, 21.30 Брати по трясовинi 21.55 Рiч овi монстри 22.50 Лабораторiя для чоловi iв 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 18 ñåðïíÿ 06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.30 Т/с «Ро солана» 10.25 Місяць без жіно 11.05 Здоров’я 12.00, 16.20, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.15 А дієнція 12.50 Х/ф «Бриз и шампансь о о» 14.25 Х/ф «Провал операції «Вели а ведмедиця» 16.10 Euronews 16.40 Х/ф «Оле са Довб ш» 19.05 Без ордонів 19.40, 21.50 Слов’янсь ий базар 21.25, 01.45 Світ спорт 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.15 Від першої особи 00.30 Підс м и дайджест 01.55 Х/ф «Провал операції «Вели а ведмедиця» 03.30 Х/ф «Оле са Довб ш» 04.55 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії

06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50, 10.55, 18.10, 00.20 По ода 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 11.30, 12.30 Прес- онференції прямом ефірі 15.20 «Життя в задоволення» 16.20 «Драйв» 16.40 «Трансмісія» 17.25, 18.15, 03.30 «А цент» 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 22.00, 02.30 «Хроні а дня» 23.30 «Технопар » 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 04.30 «Життя ці аве»

06.00, 09.50, 15.00 «Галілео» 06.50 «Країна сміється» 07.00 «Брама час » 08.00, 19.10 «У пош

ах при од»

10.50, 16.00 Т/с «Б ває й ірше» 11.15, 16.30 Т/с «Два з половиною чолові и»

06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45

12.00, 18.10 Т/с «Солдати»

Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль

17.15 Т/с «Менталіст»

13.00, 02.10 Т/с «Таємниці Смолвіля»

07.15, 08.20, 17.15 М/ф 08.40, 02.20, 05.15 Свідо

21.00 Т/с «Мисливці за ч жими»

09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на

23.50 Таємні зна и

вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо »

03.40 Нічне життя

11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тина - 2» 13.30 Т/с «Небо во ні» 15.25 Х/ф «Звільнення»

22.00, 00.50 Т/с «Надприродне»

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05 «Гроші» 07.05, 13.35 Т/с «Тисяча і одна ніч» 08.50, 20.10 Т/с «Дояр а з Хацапетов и 3» 09.45, 18.30 Т/с «Історія зеч и» 10.45, 17.40 «Сімейні драми» 11.40 «Не бреши мені» 12.40, 05.10 «Ілюзія безпе и. По той бі життя і смерті. Рай» 15.05, 04.25 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 16.00 «Шість адрів» 16.20 «Міняю жін - 2» 19.30, 23.50 Телевізійна сл жба новин 21.00 Т/с «Інтерни» 2 1 . 2 5 Ф тбол. Лі а Європи. «Дніпро» (Дніпропетровсь ) - «Ф лхем» (Лондон) 23.25 «Зняти все» 00.05 Х/ф «Втор нення динозаврів» 02.15 Т/с «Одр жені. З дітьми» 03.05 Х/ф «Нашестя монстрів»

05.45, 15.30 «Твою мам !»

06.20 Т/с «Комісар Ре с»

06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно »

08.05, 09.05 Ч жі помил и

07.00, 08.00 «Телеп зи и»

10.05, 02.15 Х/ф «По ровсь і ворота»

07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом»

13.05 Правила життя

09.00, 18.25 Т/с «Ранет и»

14.05, 22.25 Очна став а

10.00 Т/с «Нано любов» 11.00, 23.00 Т/с «Всі жін и відьми»

15.00 Давай одр жимося 17.00, 23.25, 00.25 У пош

ах істини

12.00, 01.50 «Інт їція»

18.00, 22.00 Ві на-новини

13.00 «Давай одр жимося»

18.05 Неймовірна правда про зіро

14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня»

18.55 Моя правда

16.00, 01.25 Дом-2

19.55 Х/ф «Ас»

17.00, 20.45 Т/с «Універ»

01.25 Т/с «Анатомія Грей»

22.05 Т/с «Золоті. Барвиха 2»

04.30 Нічний ефір

00.00 Т/с «Клієнт завжди мертвий» 01.00 Т/с «Ант раж» 02.50 До світан

04.50, 15.55 Т/с «Каменсь а 2» 06.30 Х/ф «Державний ордон». «Червоний пісо » 09.05 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10 Т/с «С дмеде сперти» 12.20, 04.35 «Зна я ості» 13.00 Т/с «Спальний район» 14.05 «Сімейний с д» 15.05 «С дові справи» 18.05 Т/с «Сімейний б дино » 19.05 Т/с «Обр ч а» 20.00, 02.45 Подробиці 20.25 Т/с «Серце Марії» 21.25 Т/с «Знахар» 23.20, 03.15 Д/ф «Вели і раїнці» 00.05, 03.45 Д/ф «Теорія правди» 00.50 Х/ф «Надзвичайні заходи» 03.10 Телевізійна сл жба розш дітей

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за

півля»

09.40 Жити здорово 06.00 Срібний апельсин

10.55 «Федеральний с ддя»

06.40, 17.00, 19.00, 03.30 Події

12.15, 02.15 «Модний виро »

07.00, 18.00 Т/c «Єфросинія. Продовжен-

13.20, 01.15 «Дете тиви»

ня»

06.15, 01.20 Бізнес+

14.00 Інші новини

17.05 Веселі ро и 18.00, 19.00 Вітаємо Вас

08.00, 19.25 Т/c «Гл хар. Продовження»

14.20 «Зроз міти. Пробачити»

20.15 Зроблено р ами 21.25 Небесна олис ова

11.00, 02.40 Т/c «Вися и - 2»

15.20, 01.45 «Хоч знати»

13.00, 04.30 Нехай оворять

16.00 Т/с «Це б ло на К бані»

21.40 Чоловічі розва и

14.00, 22.20 Т/c «Слід»

17.00 «ЖКХ»

00.00, 01.00 Ритми ночі 00.15 Модно

15.35 Щиросерде зізнання

18.15, 00.40 «Слід»

16.00 Федеральний с ддя

18.50, 04.05 «Давай одр жимося!»

01.30 Політтерор 02.45 Речовий до аз

17.15, 03.50 Критична точ а

19.55, 03.05 «Нехай оворять»

19.20 У раїна. 20 ро ів життя

21.00 «Час»

03.15 Правда життя

00.00 Т/c «За оханий а ент»

21.30 Т/с «Це б ло на К бані»

04.15 А енти вплив 05.35 М/с «Черепаш и ніндзя»

01.50 Т/c «Звір»

22.40 «Людина і за он»

05.15 Т/c «Любов та інші д рниці»

23.45 Т/с «Втеча»

05.20, 02.50, 08.45, 12.45, 18.45, 22.30 Фа ти 05.35 М/с «При оди майстра

н -ф »

05.55, 07.35 Ділові фа ти 06.05, 09.00, 12.55, 19.10, 01.55 Спорт 06.15 Уральсь і пельмені 07.45 Ма сим м в У раїні 09.05, 19.15, 01.00 Надзвичайні новини 10.05, 16.40 Т/с «Літєйний» 12.15, 13.00, 22.45 Т/с «Смерть шпи нам2» 14.35, 20.10 Т/с «Братани» 02.05 Т/с «Втеча з в’язниці-4» 03.20 Т/с «Герої-3»

06.00, 18.45, 23.30 Життя 06.15 Сл жба розш дітей 06.20, 16.40 М/ф 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 23.15, 03.00, 07.10, 18.40, 23.25 24 одини 07.15 Створи себе 07.35 Калейдос оп ди ої природи 07.55, 22.35 Живе ба атство У раїни 08.30, 21.55 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 20.50 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.50, 02.30 Твій хіт 11.10 Правителі Сіпан 12.15 По ляд майб тнє 16.50 Х/ф «Троянсь ий інь» 18.05 К лінарний преферанс 18.55 Східні базари 20.15, 05.40 Сильні світ сьо о 22.55 Портрети ди ої природи 00.00 Таємниці долі 03.05, 05.10 Дива и 03.40 Провісни и незалежності 04.20 Трипільці

05.00 Т/с «Ранет и» 05.45, 06.50 Kids Time 05.50 М/с «Нові при оди Бетмена» 06.10 М/с «При оди Дже і Чана» 06.55 Т/с «Вероні а Марс» 07.50, 19.00 Репортер 08.05, 16.00 Т/с «Др зі» 09.10 Х/ф «Май л» 11.50, 19.30 Т/с «Щасливі разом» 12.45 Бать и і діти 13.55, 20.15 Т/с «Тат севі доч и» 14.50, 15.55 Teen Time 14.55 Т/с «Дрей і Джош» 16.55 Т/с «Розпачливі домо осподар и6» 17.55, 21.20 Т/с «Вороніни» 19.10, 01.10 Спортрепортер 22.20 Х/ф «Сім» 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Х/ф «Я, я і знов я» 02.55 Т/с «Еври а-4»

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.40 Р йнівни и міфів 07.20 Міста підземно о світ 08.20, 16.10 Вражаючі адри 09.10 Невідомий Китай 10.10, 18.00 У пош ах правди 11.10, 20.00 Л б’ян а 12.00, 20.40 Фантастичні історії 12.50, 22.30 Вірт ози 14.30 Воїни 15.20 Тан и 17.00 Невідома Індія 19.00, 21.30 Намедни 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 Ме амодель 02.00, 03.40, 04.40 Неспортивне життя 02.50 І ри патріотів 04.30 БУМ

07.00 «Рано Росії» 11.05 Х/ф «Кафедра» 2 с. 12.15, 01.20, 06.30 Новини льт ри 12.30 «Партит ри не орять» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 00.25, 03.05 Вісті 13.30 «Остання осінь Юлії Др ніної» 14.15 «З новим домом!» 15.50 «Про най оловніше» 16.35, 03.15 Т/с «Слово жінці» 17.20, 04.00 Т/с «Єфросинія» 18.10 «Форм ла Келдиша. Прорах но оловно о теорети а» 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 04.45 Т/с «П’ята р па рові» 22.10 Т/с «Таємна варта. Смертельні і ри» 23.00 «Історичний процес» 00.40 «Во зал мрії» 02.10 «Профіла ти а» 06.15 «Вся Росія»

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 23.30 Елементи 08.20, 04.00 М зичний алейдос оп 08.30, 19.30 Сл жба розш дітей 08.40 Зона онфлі т 09.30 Один на один 10.00 Штрихи з нат ри 10.20 Хітова вежа 10.50 Підводний світ Рівненщини 11.00 Чорнобиль: 25 ро ів потом 11.30 А т ально 14.15 Розставимо а центи 14.25 На а: особистості 15.00, 20.30 Новини 16.10 У раїна - рідний рай 16.30 Успішні люди 17.00 У раїна: час місцевий 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 21.30 Фестивальний поді м 21.50 Та б ло 22.10 Молодіжний прорив 23.00 У світі джаз

06.00, 09.35, 15.05, 05.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Кр тi виб хи 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено 08.40, 17.20, 02.40 Р йнiвни и ле енд 10.30 Вижити за б дь-я цiн 12.20 Новий ви ли Тайсона 13.15, 13.40 Брати по трясовинi 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 00.40 Зброя майб тньо о 21.00, 21.55 Рос Кемп 22.50 Лабораторiя для чоловi iв 03.40 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№30 від 10 серпня 2011 ро

45

Ï`ÿòíèöÿ, 19 ñåðïíÿ 06.00 Добро о ран , У раїно 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20, 06.35, 00.15, 00.35 Верти аль влади 06.45 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.45 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40, 00.50 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.25 Підс м и дня 09.35 Т/с «Ро солана» 10.35 Д/ф «Самотній мандрівни » 11.20 Віра. Надія. Любов 12.10, 15.35, 21.25, 05.50 Діловий світ 12.25 Надвечір’я 13.00 Наша пісня 13.40 О олиця 14.05, 02.55 Х/ф «Де 0-42?» 15.25 Euronews 15.45 Про що іно? 18.40 Ма істраль 19.00 Ш стер-Live 20.10, 21.30, 22.20 Слов’янсь ий базар 23.50 Підс м и 00.30 Підс м и дайджест 01.20 Трій а, Кено 01.50 Національна двадцят а 04.15 Х/ф «Василиса Пре расна» 05.25 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 00.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 00.30 Патр ль 07.20, 08.20 М/ф 08.40, 02.20, 05.15 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.30 Т/с «Пав тина - 2» 13.30 Т/с «Історія льотчи а» 15.25 Х/ф «Звільнення» 17.05, 19.00 Вітаємо Вас 18.25, 00.00 Прес-по ляд 20.15 Смачно о 21.25 Небесна олис ова 21.40 Кіноле торій 00.10 Домашні любленці 01.00 Ритми ночі 02.45 Правда життя 04.20 А енти вплив 05.35 М/с «Черепаш и ніндзя»

06.01, 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.10, 17.10, 18.40, 23.50, 09.15, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.50, 10.55, 18.10, 00.20 По ода 06.20, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 09.25, 13.20, 14.20 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 12.30 Прес- онференції прямом ефірі 11.15 «С анер» 15.20 «Своїми очима» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Територія за он » 18.15, 22.00, 02.30 «Ві но Європ » 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 19.30, 01.50 «Час: важливо» 21.00, 01.00, 05.00 «Час» 23.30 «Трансмісія» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.55 «О ляд преси» 00.25 «Автопілот-новини» 03.30 «Машина час » 04.30 «Яппі»

06.00 «Сл жба розш дітей» 06.05 «Особиста справа» 07.05, 13.30 Т/с «Тисяча і одна ніч» 08.45, 20.10 Т/с «Дояр а з Хацапетов и 3» 09.40, 18.30 Т/с «Історія зеч и» 10.40, 17.40 «Сімейні драми» 11.35 «Не бреши мені» 12.35, 05.30 «Ілюзія безпе и. Всесвітній потоп я передч ття» 15.00, 04.45 Т/с «Дете тивне а ентство «Іван-да-Мар’я» 15.55 «Шість адрів» 16.20, 03.40 «Міняю жін - 2» 19.30, 03.00 Телевізійна сл жба новин 21.00 Х/ф «Темний світ» 23.00 Х/ф «Омен» 01.00 Х/ф «Втор нення динозаврів»

06.00 Срібний апельсин 06.40, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.00, 18.00 Т/c «Єфросинія. Продовження» 08.00, 19.25 Т/c «Гл хар. Продовження» 11.00, 02.00 Т/c «Вися и - 2» 13.00, 04.30 Нехай оворять 14.00 Т/c «Слід» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 22.20 Т/c «К ля-д ра» 05.15 Т/c «Любов та інші д рниці»

06.10 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.00, 08.00 «Телеп зи и» 07.30, 08.30 «М льти з Л нті ом» 09.00, 18.25 Т/с «Ранет и» 10.00 Т/с «Нано охання» 11.00, 23.00 Т/с «Всі жін и відьми» 12.00, 01.50 «Інт їція» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00, 19.20 Т/с «Моя пре расна няня» 15.30 «Гола правда» 16.00, 01.25 Дом-2 22.05, 02.50 «Теорія зради»

05.10 Сл жба розш

00.00 Т/с «Клієнт завжди мертвий»

дітей

05.20, 02.10, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти н -ф »

01.00 Т/с «Ант раж»

06.40 Х/ф «Державний ордон». «Рі соперший»

06.10, 09.00, 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 06.15 Уральсь і пельмені 07.45 Стоп-10

09.20 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.20 Т/с «Останній на аз енерала»

09.05, 19.15, 00.10 Надзвичайні новини 10.05, 16.40 Т/с «Літєйний»

13.00 Т/с «Спальний район»

12.15, 13.00 Т/с «Смерть шпи

14.05 «Сімейний с д»

14.40, 20.10 Т/с «Братани»

15.05 «С дові справи»

22.15 Х/ф «Кобра»

18.00 Т/с «Сімейний б дино »

01.20 Т/с «Втеча з в’язниці-4»

19.05 Т/с «Обр ч а»

02.40 Т/с «Герої-3»

нам-2»

20.00, 01.20 Подробиці 20.25 «День народження Інтера» 1 ч. 23.00, 03.00 Х/ф «Політ пор шни а»

06.00, 18.45, 20.50, 07.20 Життя

01.50 Д/ф «Вели ий

06.20 М/ф

ш»

06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.30, 20.30, 03.00, 07.10, 18.40 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 Жити здорово 10.55 «Федеральний с ддя» 12.15 «Модний виро » 13.20 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.20, 05.35 «Хоч знати» 15.55 Т/с «Це б ло на К бані» 16.55 «Че ай мене» 18.15 «Поле ч дес» 19.05 «Давай одр жимося!» 20.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 Д/ф «Завтра все б де іна ше» 22.55 Х/ф «Сатисфа ція» 01.40 Х/ф «Призначення...» 03.05 «Юрій Ні лін. Про с мне і медне» 04.00 Т/с «Життя» 04.50 «До и всі вдома»

24

одини

07.00 «Рано Росії» 11.05 «Чорні діри. Білі плями» 11.45 «Ми ола Голованов. Головний дири ент Радянсь о о Союз » 12.30 «П’ятий вимір» 13.00, 15.00, 19.00, 15.30, 01.05 Вісті 13.30, 05.50 «Моя срібна ля. Інна Ульянова» 14.15 «З новим домом!» 15.50 «Про най оловніше» 16.35, 03.15 Т/с «Слово жінці» 17.20, 04.00 Т/с «Єфросинія» 18.10 «Ві тор Цой. Ле енда про останньоо ероя» 19.45 «Прямий ефір» 20.35, 04.45 «Ізмайлівсь ий пар » 21.45 «Серпень 91- о. Версії» 23.25 Х/ф «Втор нення» 01.30 Х/ф «З им одр жена співач а?»

РТБ, УТЗ

03.40 До світан

05.55, 07.35 Ділові фа ти

05.00, 15.55 Т/с «Каменсь а 2» ро

05.45 «Твою мам !»

17.00, 20.45 Т/с «Універ»

05.35 М/с «При оди майстра

12.20, 02.35 «Зна я ості» 06.00, 09.50, 15.00 «Галілео» 06.50 «Країна сміється» 07.00 «Прихована реальність» 08.00, 17.50 «У пош ах при од» 10.50 Т/с «Б ває й ірше» 11.15, 16.00 Т/с «Два з половиною чолові и» 12.00 Т/с «Солдати» 13.00 Т/с «Таємниці Смолвіля» 17.00 Т/с «Менталіст» 19.45 «КВН» 22.00, 02.30 Т/с «Надприродне» 23.50 «Бійцівсь ий л б» 00.50 Х/ф «Піджа » 03.50 Нічне життя

06.15, 02.25 Бізнес+ 06.20 Т/с «Комісар Ре с» 08.05 Ч жі помил и 09.05 Х/ф «Невловимі месни и» 10.45 Х/ф «Нові при оди невловимих» 12.35 Х/ф «Корона Російсь ої імперії, або Знов невловимі» 15.35, 16.35, 17.45, 18.50 Моя правда 17.35, 22.00 Ві на-новини 19.50, 20.50, 22.25, 23.50 Зір ове життя 01.00, 04.55 Я вийти заміж 02.30 Холостя 05.50 Нічний ефір

04.50 Т/с «Ранет и» 05.40 Сл жба розш дітей 05.45, 06.50 Kids Time 05.45 М/с «Нові при оди Бетмена» 06.05 М/с «Сімей а Аддамс» 06.55 Т/с «Вероні а Марс» 07.50, 19.00 Репортер 08.05 Т/с «Др зі» 09.05 Х/ф «Лас аво просимо або С сідам вхід заборонений» 11.20 Т/с «Грань-2» 17.00 Т/с «Розпачливі домо осподар и6» 17.55 Т/с «Вороніни» 19.10, 00.15 Спортрепортер 19.35 Здраст йте, я - ваша мама! 21.15 Хоч на Фабри ! 23.15 Зроби мені смішно 00.25 Х/ф «Я я женився на вбивці» 01.50 Т/с «Еври а-4»

07.15 Створи себе

06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 06.55, 19.40 Офіційні новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Елементи 08.20, 19.30 Сл жба розш дітей 08.30 У світі джаз 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Та б ло 10.20 Фестивальний поді м 10.40 Молодіжний прорив 11.00 Моя пісенна сповідь 12.35, 16.40 Д/ф 13.30 У раїна - рідний рай 14.35 М зичний фільм 15.00, 20.30 Новини 17.00 У раїна: час місцевий 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.30 Азб а сма 21.50 У пош ах ле енд 22.00 А ми відпочмваємо 23.00 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ 04.00 М зичний алейдос оп

07.55, 22.55 Живе ба атство У раїни 08.30, 22.10 Амери ансь а осмічна одіссея 09.00, 21.10 Хіт-парад ди ої природи 10.10, 15.45, 02.30 Твій хіт 11.10 Східні базари 12.15 По ляд 16.30 Х/ф «Др

майб тнє Тиманчі»

18.05 К лінарний преферанс 18.55 Відпочино на п’ять зіро 20.15, 05.30 Сильні світ сьо о 23.10 Полі он 00.00 Таємниці долі 03.05, 05.05 Дива и 03.30 Трипільці

06.00 Гаджет шо 06.30, 13.40 Р йнівни и міфів 07.20 Міста підземно о світ 08.20, 16.10 Вражаючі адри 09.10, 17.00 Невідома Індія 10.10, 18.00 У пош ах правди 11.10, 20.00, 20.40, 21.30 Л б’ян а 12.00 Фантастичні історії 12.50, 22.30 Вірт ози 14.30 Зброя людини 15.20 Повітряні бої 19.00 Намедни 23.30, 00.20 Божевільні 01.00 По ер 02.00, 02.50 Ме амодель 03.40, 04.40 Неспортивне життя 04.30 БУМ

06.00, 09.35, 15.05, 05.00 Махiнатори 06.25, 16.00 П“ята передача 06.50, 11.25, 01.40 Кр тi виб хи 07.45, 18.15, 04.05 Я це працює 08.10, 18.45, 04.35 З чо о це зроблено 08.40, 17.20, 02.40, 21.00 Р йнiвни и леенд 10.30 Вижити за б дь-я цiн 12.20 Зброя майб тньо о 13.15 Б дiвельна допомо а 14.10, 19.10, 23.45 Top gear 16.25 Бр дна робiт а 20.05, 20.35, 01.10, 21.55, 22.25, 00.40 Справа технi и 22.50 Лабораторiя для чоловi iв 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Ñóáîòà, 20 ñåðïíÿ 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Світ православ’я 07.00 Ера здоров’я 07.30, 00.50 Корисні поради 07.45 На олімпійсь ий Лондон 08.00, 01.55 Ш стер-Live 09.00 Т/с «Ро солана» 16.05 Наша пісня 16.40 Феєрія мандрів 17.05 В остях

Д. Гордона

18.00 Зелений оридор 18.10 Мирний атом 18.30 Золотий

са

18.55, 21.15 Слов’янсь ий базар 21.00, 01.20 Підс м и дня 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.05 Ера здоров’я 23.30 Питання 23.40 Концерт М.Поплавсь о о 01.35 ТелеА адемія 02.15 Х/ф «Че ай на мене» 03.45 Х/ф «Назар Стодоля» 04.55 М/с «Сандо ан» 05.25 Надвечір’я

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини

06.01 «Час-Тайм» 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50, 07.05, 09.10, 17.50, 22.50, 08.15, 11.10, 16.15, 18.10, 00.20 По ода 06.20, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.30, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40, 11.20 «Автопілот-тест» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 Час новин 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.20, 14.10, 19.15, 20.50, 00.25 «Тема тижня» 08.30 «Ре ламна хня» 09.20, 02.30 «Інтеле т.ua» 10.15 «Здорові історії» 10.35 «Не перший по ляд» 11.35 «Технопар » 12.15 «Ві но в Європ » 13.10 «Вперед, на Олімп!» 13.35 «Драйв» 14.25 «Гра долі» (Я на світі один та ий) 15.20, 04.30 «Зверни ва з Тетяною Рам с» 16.20 «Арсенал» 17.25 «Феєрія мандрів» 18.15, 03.30 «Народний онтроль» 19.30, 20.05, 01.00, 01.20, 05.00, 05.20 «Час інтерв»ю» 21.00, 01.50 «Вели а політи а» 21.30, 02.00 «У раїнсь а незалежність» 22.00 «Машина час » 22.30, 04.00 «Ві но в Амери » 23.30 «Яппі» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55, 05.50 «О ляд преси»

07.15 Прес-по ляд 07.25, 08.50 М/ф 08.20 Смачно о 09.20 Т/с «С то ан лійсь і вбивства» 11.30, 03.15 Речовий до аз 12.00 Х/ф «Фарт» 14.00 Х/ф «Фронт

тил воро а»

17.00 Веселі ро и 17.10, 19.00 Вітаємо Вас

«Пройдисвіт» «У пош ах при од» «Галілео» «Спеція» «Вайп а т» «Кліф дайвін » «Найроз мніший» Т/с «Таємниці Смолвіля» Т/с «Два з половиною чолові и» «Бійцівсь ий л б» «Городо » Х/ф «Одно о раз в Ме сиці» Х/ф «Піджа » Х/ф «Місто на ордоні» Нічне життя

17.40 Модно 18.00 Рівне за тиждень 18.40 Чоловічі розва и 20.10 Феєрія мандрів 20.35 Хіт-парад FM-TV 21.10 Концерт Мадонни 23.20 Х/ф «Готова на все» 01.30 Х/ф «Он Ба : тайсь ий воїн» 04.10 Правда життя 05.10 А енти вплив

вітер» 07.00, 08.20 «Городо » 07.30 М/с «Маша і Ведмідь» 07.40 М/с «Він с» 09.00 «Орел і Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.40 «Вирваний з натовп » 11.20 Д/ф «Лариса Гол б іна. Я тебе ні оли не заб д » 12.25 Т/с «Замах» 17.10 «Міжнародний фестиваль

мор

«Юрмала 2009» 19.05 «Гаряче рісло» 20.00, 03.15 Подробиці 20.25 «День народження Інтера» 2 ч. 01.20 Х/ф «Непристойна пропозиція»

06.40 07.10 09.00 10.00 10.40 11.40 12.00 14.00 15.50 17.50 18.50 20.15 22.20 00.20 02.15

06.00, 05.30 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.40 Події 07.20, 02.10 Х/ф «Серце дра она» 09.20 Т/c «Карамболь» 11.10, 13.10 Т/c «К ля-д ра» 12.10 О олена рас ня 16.00, 04.00 Т/c «Дорожній патр ль» 18.00, 19.25 Т/c «Інд с» 19.20 У раїна. 20 ро ів життя 22.15 Х/ф «Є ер» 00.20 Т/c «Опер р па»

06.10 Х/ф «Балада про відважно о лицаря Айвен о» 07.50 Карао е на Майдані 08.50 Снідано 09.00 Їмо вдома 10.05 В соЛапоХвіст 10.50 М/ф «Пін віни Мада ас ар » 11.50 Х/ф «Іван Бров ін на цілині» 13.55 Х/ф «Ас» 16.00 Неймовірна правда про зіро 19.00 Х/ф «Не мож с азати «прощавай» 20.55 Х/ф «Вечірня аз а» 23.05 Х/ф «Невловимі месни и» 00.45 Х/ф «Нові при оди невловимих» 0 2 . 1 5 , 0 3 . 3 5 Х/ф «Корона Російсь ої імперії, або Знов невловимі» 03.20 Мобільна с ринь а 04.40 Нічний ефір

04.50 Х/ф «Державний ордон». «Солоний

23.20 Х/ф «Відьма»

06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 18.20 Патр ль

06.10 М/ф «См рфи» 07.05 «Справжні лі арі» 08.05 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.00, 02.35 Х/ф «Леді-Ястр б» 12.10 Х/ф «Ера дра онів» 13.50 «Шість адрів» 14.45 «Голос раїни» 17.35, 04.30 «Криве дзер ало» 19.30 Телевізійна сл жба новин 20.00 Х/ф «Мос ва сльозам не вiрить» 22.50 Х/ф «Темний світ» 00.45 Х/ф «Омен» 10.00, 02.35 Х/ф «Леді-ястр б»

03.40 Д/ф «У пош

ах НЛО»

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Х/ф «Вам теле рама...» 07.15 Х/ф «Дивні дорослі» 08.55 «Грай, армонь люблена!» 09.40 «Слово пастиря» 10.10 «Сма » 10.50 «Нонна Мордю ова. Та ою її ніхто не знав» 12.15 С ботній «Єралаш» 12.35 Середовище проживання. «Доро ий Барбос» 13.45 «Виро » 14.40 «Свід и» 15.40 «Людина і за он» 16.40 Т/с «Убивча сила» 18.45 Х/ф «Любов без правил» 21.00 «Час» 21.15 Х/ф «Мальтійсь ий хрест» 23.15 Х/ф «Непереможний» 01.25 Х/ф «Літні астролі» 02.45 Х/ф «Леді Ма бет Мценсь о о повіт » 04.00 Т/с «Життя» 04.50 «Поле ч дес» 05.35 «Хоч знати»

04.15, 18.45 Фа ти 04.45 М/с «При оди майстра н -ф » 05.10 Х/ф «Христофор Кол мб» 1 с. 06.40 Козирне життя 07.20, 01.50 Х/ф «ні оли» 10.15 Вели а різниця 11.15 Люди, оні, роли и і...домашні роли и 11.40 Квартирне питання 12.40 Х/ф «Облад н и» 14.40 Ти не повіриш! 15.40 Під прицілом 16.40 Прово атор 17.40 Ма сим м в У раїні 18.55 Спорт 19.00 Наша Russia 20.20 Х/ф «В ім’я ороля» 23.00 Т/с «Рюри и» 23.30 Х/ф «Хроні и м тантів» 04.05 Х/ф «Голова над водою»

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Твініси» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.35 «Їж та х дни» 10.00 Т/с «Хто домі осподар» 11.00, 19.25 Т/с «Моя пре расна няня» 12.40, 22.40 «Одна за всіх» 13.40, 00.10 «Жіноча лі а» 14.40 «Comedy Woman» 15.30, 20.50 Т/с «Універ» 16.50 Х/ф «Раптово ва ітна» 18.30 «Королева бал » 21.45, 02.00 «Теорія зради» 23.40 «Д рнєв +1» 00.40, 01.35 Дом-2 02.45 До світан

04.25 Т/с «Ранет и» 06.05 Т/с «Ж рнал мод» 07.05 Репортер 07.20 Х/ф «Яйце олові» 09.00 М/с «Вітаю в л бі Мі

і Ма са»

10.00 М/ф «Підводна братва» 11.50 Х/ф «Лас аво просимо або С сідам вхід заборонений» 13.30 Файна Ю райна 14.10 Зроби мені смішно 15.05 Даєш молодь 15.45 Т/с «Тат севі доч и» 16.55 Х/ф «Новий хлопець моєї мами» 18.50 Х/ф «Чо о хоче дівчина?» 21.00 Х/ф «Блондин а в за оні-2» 23.00 Х/ф «Холостяць а вечір а. Остання Спо

са»

00.55 Спортрепортер 05.45, 03.10 Дива и 06.10, 08.25, 16.10 М/ф 06.30 Бла а звіст а з Рі ом Реннером 07.00 Полі он 07.45, 05.20 Зелена варта 08.35, 15.00, 02.30 Твій хіт 09.00 Створи себе 09.05, 20.15, 20.00 24 одини 10.15 За сім морів 10.50 Телеенци лопедія: Виховання домашніх тварин 11.15 С тність звіра 12.15 По ляд майб тнє 16.25, 19.30 Життя 16.55 С ромна чарівність с часних техноло ій 17.30 Нянь и ди ої природи 18.00 Світсь і хроні и 18.20 Ж рфі с 19.00 Портрети ди ої природи 20.45 Подорож на рай світ 21.10 Смертельна хня 22.10 Х/ф «Вели ий і волохатий» 00.00 Таємниці долі 03.00, 05.45 Сильні світ сьо о

01.00 Х/ф «Френ і і Джонні» 03.05 Т/с «Еври а-4»

07.00, 10.00, 13.00, 19.00, 07.10, 10.10, 13.20 Вісті 07.20, 15.00 Х/ф «Весілля в Малинівці» 08.55 «С ботни » 09.30 «Говорімо без помило » 09.45 «У остях Діда-Краєзнавця» 10.20 «Очевидне-неймовірне» 10.50 Х/ф «З им одр жена співач а?» 12.15 «Кімната сміх » 13.25 «Вся Росія» 13.40 «Чесний дете тив» 1 4 . 0 5, 0 6 . 0 0 «Відроджений шедевр. З історії Константинівсь о о палац » 16.40, 03.05 «С ботній вечір» 18.15 «Історичні хроні и з Ми олою Сванидзе». «1967. На ибін» 19.30 Т/с «Останній ордон» 23.00, 04.35 Х/ф «Осінні т рботи» 00.30 «Запам’ятай цю мить...» 01.25 Х/ф «Російсь а ра»

РТБ, УТЗ 06.00 Бла а вість 06.30 М льтдарин и 06.55 Офіційні новини 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.35 Кл б С пер ни и 07.55, 23.20 Елементи 08.20 Телеспорт 08.40, 20.20 А варі м 09.35, 20.40 Штрихи з нат ри 09.55, 22.20, 23.50, 04.00 М зичний алейдос оп 10.00, 22.00 Азб а сма 10.20, 20.00 Фестивальний поді м 10.40 Без права на заб ття 10.55 ТБ про ТБ 12.35, 14.40 Д/ф 13.45 Малень а рас ня світ 15.00 Новини 16.20 Енци лопедія раїнсь ої діаспори 17.00 У раїна: час місцевий 19.35 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 21.35 Перехрестя правди 23.00 Та б ло

06.00, 06.50, 04.30, 05.20 Ударна хвиля 07.50, 08.50 Міста підземно о світ 09.50, 10.50 Р йнівни и міфів 11.50, 12.50 Top Gear 13.50 Невідома Індія 14.50 Пе ло: домів а Диявола 16.40 У пош

ах правди

17.30, 18.30, 19.30 Стародавні світи 20.30, 21.20 Фантастичні історії 22.00, 22.50, 23.40 Намедни 00.30 10 правил спіх 01.00 По ер 02.00, 02.50 Ме амодель 03.40 Неспортивне життя

06.00 Махiнатори 06.25 Тисни на аз 07.15, 21.55 Motor City 08.10, 23.45, 08.40, 00.15 Небезпечне збережжя 09.05 , 0 2 . 4 0, 0 9 . 3 5, 0 3 . 1 0 Брати по трясовинi 10.00 З хвалi прое ти 10.55, 17.20 Ме аб дiвництва 11.50, 19.10 Енер iя майб тньо о 12.45 Атлас 14.35, 20.05, 04.05 Top gear 15.30, 21.00, 05.00 Амери ансь ий чоппер 16.25, 03.40 Я це працює 16.55 З чо о це зроблено 18.15 Б дiвельна допомо а 22.50 Монстри серединi мене 00.40 Польоти либ Аляс и 01.40 Рiч овi монстри


46

ТЕЛЕАФІША

Íåäiëÿ, 21 ñåðïíÿ

06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20, 09.45 Кро до зіро 07.00 До . фільм 07.30 Світ православ’я 07.40 Питання 07.50 Сільсь ий час 08.20 У равто онтинент 08.40 Моя земля - моя власність 08.50, 00.50 Корисні поради 09.05 Сміх до оли ів рі роли а 10.25 Шеф- хар раїни 11.25 Т/с «Ро солана» 16.00 Золотий са 16.30 В остях Д. Гордона 17.20 Діловий світ 17.55 Мистець ий телемарафон до 20-ї річниці Незалежності У раїни 18.55 Ф тбол. Чемпіонат У раїни. Прем’єр-лі а 19.50 В ПЕРЕРВІ: По ода 21.00, 01.20 Підс м и тижня 21.40 Головний ар мент 21.55 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Ера бізнес . Підс м и 23.35 На олімпійсь ий Лондон 23.50 Оперативний об’є тив 00.15 Новини 02.00 Х/ф «Вол а-Вол а» 03.45 Х/ф «Першо ласниця» 04.55 М/с «Сандо ан» 05.25 О олиця

Рівне-1, НТН 06.00 Ле енди бандитсь о о Києва 07.15 Рано Надії 07.45, 18.00 Рівне за тиждень 08.05, 18.20 Патр ль 08.25 Веселі ро и 08.40 Четверта влада 09.00 Зроблено р

№30 від 10 серпня 2011 ро

ами

09.25, 11.10, 14.20 М/ф 10.00 Модно 10.20 Хіт-парад FM-TV 10.50 Феєрія мандрів

06.01, 09.20 «Ві но в Амери » 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50, 07.05, 09.10, 17.50, 22.50, 08.15, 11.10, 12.15, 16.15, 18.10, 00.20 По ода 06.25, 08.05, 18.55, 23.15, 00.15, 04.20 «Час спорт » 06.35, 18.45, 23.00 «Київсь ий час» 06.40 «Технопар » 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 03.00, 18.00, 00.00 Час новин 07.10, 08.20, 14.15, 19.15, 20.50, 00.25, 01.50, 05.50 «Тема тижня» 07.20 «Кл б 700» 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 03.25, 04.15 «Бізнес-час» 08.30, 15.20, 23.30, 04.30 «Ре ламна хня» 10.15 «Яппі» 10.35 «Феєрія мандрів» 11.15 «Трансмісія» 11.35, 02.30 «ДМБ» 12.20 «Життя ці аве» 13.20 «Мотор-ТБ» 14.25 «Гра долі» (Я на світі один та ий) 16.20, 02.00 «Фа тор безпе и» 17.15 «Подат и» 17.30 «Не перший по ляд» 18.15, 03.30 «Машина час » 19.30 «Вели а політи а» 20.05 «Хроні а тижня» 21.00, 01.00, 05.00 «Час: підс м и» 22.00 «Територія за он » 22.30, 04.00 «Час-Тайм» 23.55, 00.35, 03.55, 04.55 «О ляд преси»

06.00 «Найроз мніший» 07.10 «Прихована реальність» 08.10 «AutoEVO» 08.40 «Модний р їз» 09.10 «Галілео» 10.20, 01.10 «Слідами пращ рів» 11.00 «Вхід заборонено» 11.30 «Кліф дайвін » 12.10 Т/с «Два з половиною чолові и» 13.50 «Я ось міліції» 15.50 «Брейн-рин » 17.00 «Городо » 18.20 Х/ф «Одно о раз в Ме сиці» 20.40 «КВН» 23.00 «Що? Де? Коли?» 23.50 «Не може б ти» 00.20 «Бійцівсь ий л б»

11.30 Ле енди арно о розш 12.00, 05.00 А енти вплив 12.30 Б шидо 14.50, 17.10 Вітаємо Вас 16.20 Смачно о 16.50 Домашні любленці 17.40 Кіноле торій 18.40 Чоловічі розва и 19.00 Х/ф «Чін ісхан» 21.50 Х/ф «Он Ба : тайсь ий воїн» 00.00 Х/ф «Шаблез ба тварю а» 01.50 Х/ф «Готова на все» 03.40 Речовий до аз

06.00 Срібний апельсин 06.40 Події 07.00 Х/ф «Діти шпи нів - 2: Острів несправджених надій» 09.00 Лас аво просимо 10.00 Т/c «Карамболь» 12.50 Х/ф «Є ер» 15.00, 04.00 Т/c «Дорожній патр ль» 18.00, 19.30 Т/c «Інд с» 19.00, 03.30 Події тижня 22.20 Ф тбольний ві енд 23.30 Т/c «Опер р ппа» 01.30 Х/ф «Щелепи - 3» 03.00 Щиросерде зізнання

06.10, 04.35 Х/ф «Л ас» 08.15 М/ф «Таємниця Третьої планети» 09.05 Лотерея «Лото-забава» 10.00, 04.00 «Ремонт +» 10.50 Сма ємо 11.25, 02.00 «Одр жений за власним бажанням» 12.35, 03.00 «Тиждень без жіно » 13.45 «Криве дзер ало» 16.40 Х/ф «Мос ва сльозам не вiрить» 19.30, 23.50 «ТСН-тиждень» 20.00 «Голос раїни» 22.00 Т/с «Інтерни» 22.25 «Голос раїни - рез льтати олос вання» 22.55 «Світсь е життя» 00.25 Х/ф «Ера дра онів»

04.55 М/ф «Остров со ровищ» 06.45 Х/ф «Чорна стріла» 08.40 Снідано 08.50 Їмо вдома 10.00, 23.10 Неймовірні історії охання 11.00 Карао е на Майдані 12.00, 12.50, 13.45, 14.40 Російсь і сенсації 15.35 Зір ове життя 16.35 Моя правда 17.40 Паралельний світ 19.00 Битва е страсенсів 21.05 Х/ф «Дов оочі ване охання» 00.10, 01.10, 02.05, 02.50 У пош ах істини 03.30 Нічний ефір

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 «Генії і лиходії» 06.35 Х/ф «Він, вона і діти» 07.55 «Сма » 08.30 «Сл ж Вітчизні!» 09.05 «Здоров’я» 10.10 «Неп тні нотат и» 10.30 «До и всі вдома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Задоволення і біль» 13.25 «І прим н в до них Шепілов» 16.25 Х/ф «Оповідь про те, я цар Петро арапа оженив» 18.15 Концерт Софії Ротар 21.00 «Час» 21.20 «Вели а різниця». Краще 22.30 «Yesterday live» 23.30 «Я і наші ро и!» 00.50 Х/ф «Пізня я ода» 02.15 Х/ф «Ліфт іде за роз ладом» 03.25 «Нехай оворять» 04.10 «Давай одр жимося!»

07.00, 15.00 Х/ф «Коли дерева б ли велиими» 08.30 «Сміхопанорама Єв енія Петросяна» 09.00 «Ран ова пошта» 09.30 «Говорімо без помило » 09.45 «У остях Діда-Краєзнавця» 10.00, 13.00, 19.00, 10.10, 13.20 Вісті 10.45 «З новим домом!». Ідеї для вас 11.00 Х/ф «Подорож б де приємною» 12.20 «Сам собі режисер» 13.25 «Вся Росія» 13.40 Післямова до зі рано о 14.20 «Романти а романс » 16.35, 03.30 «Сміятися дозволяється» 18.15 «Острів Лемнос. Російсь а Гол офа» 19.30 Т/с «Останній ордон» 23.00, 05.10 Х/ф «Що прихов є охання» 00.30 «Б дино А тора». «Мадам! Месьє! Сеньйори!». Творчий вечір Юлія Кіма

РТБ, УТЗ 05.30, 18.45 Фа ти 05.45 Квартирне питання

04.40 «До и всі вдома» 05.20 Х/ф «Державний ордон». «На дале ом при ордонні» 07.40 М/с «Він с» 08.25 М/с «Маша і Ведмідь» 08.50 «НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.00 «Ран ова Пошта з П ачовою і Галіним» 10.35 «Смачна лі а з А.Заворотню » 11.30 Д/ф «За охатися в людин . І ор Ні олаєв» 12.25 Т/с «Зар чни и любові» 20.00, 02.40 Подробиці 20.50 Х/ф «На ач » 22.50 Х/ф «Одина » 00.55 Х/ф «Людина, що біжить» 03.25 Д/ф «Лариса Гол б іна. Я тебе ні оли не заб д »

06.30 М льтфільм 06.45, 08.10 «Телеп зи и» 07.10, 08.35 «Твініси» 07.35, 09.00 «М льти з Л нті ом» 09.35 «Їж та х дни» 10.00 Т/с «Хто домі осподар» 11.00, 18.55 Т/с «Моя пре расна няня» 12.40, 22.40 «Одна за всіх» 13.05 «Королева бал » 14.00 «Єралаш» 14.30, 20.25 Т/с «Універ» 15.30 Х/ф «В рсі справи» 17.10, 23.10 Х/ф «Помста прид р ів 2: Прид р и в раю» 21.45, 02.10 «Теорія зради» 00.55, 01.45 Дом-2 02.55 До світан

06.35 Ане доти по-

раїнсь и

06.55 Т/с «Рюри и» 07.35, 23.55 Х/ф «Вид на бивство» 10.30 Ти не повіриш! 11.25 Козирне життя 11.55 Інший ф тбол 12.20, 18.55 Спорт 12.25 Стоп-10 13.25, 17.40 Наша Russia 14.00 Х/ф «В ім’я ороля» 16.40 Вели а різниця 19.00 Х/ф «Пірати Карибсь о о моря-3: На

раю світ »

22.35 Голі та смішні 02.25 Інтера тив 02.40 Х/ф «Хроні и м тантів» 04.25 Т/с «Герої-3»

06.00 Козацтво 06.50, 15.30, 02.30 Твій хіт 07.15 Кл б С пер ни и 07.30 Кл б 700 08.00 Телеенци лопедія: Виховання домашніх тварин 08.40, 16.20 М/ф 09.00 Створи себе 09.55 Смертельна хня 10.40, 21.00 С тність звіра 12.15 По ляд майб тнє 15.00 За сім морів 16.40 Х/ф «Вели ий і волохатий» 18.35 Живе ба атство У раїни 19.00 Відпочино на п’ять зіро 20.00, 05.00 Зелена варта 20.35 К лінарний преферанс 22.05 Х/ф «Кл б шпи нів» 00.00 Таємниці долі 03.00 Дива и

04.30 Т/с «Ранет и» 06.05 Кліпси 06.35 Т/с «Ж рнал мод» 07.45 Цер ва Христова 08.00 Запитайте в до тора 08.25, 11.50 Даєш молодь 09.00 М/с «Вітаю в л бі Мі і Ма са» 10.00 Х/ф «Коти проти соба » 12.55 Шо манія 13.45 Е с люзив 14.40 Аналіз рові 15.05 Info-шо 16.05 Новий по ляд 17.05 Т/с «Вороніни» 18.10 Х/ф «Блондин а в за оні-2» 20.05 Х/ф «Війна наречених» 22.00 Хоч на Фабри ! 23.55 Спортрепортер 00.00 Х/ф «Місто ріхів» 02.25 Т/с «Еври а-4»

06.00, 06.50 Ударна хвиля

06.00 Повнота радості життя 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 23.30 Елементи 08.20 Фестивальний поді м 08.40 Рівненщина мистець а 09.25 Та б ло 09.45 Молодіжний прорив 10.05, 21.30 Юна зір а 10.30 Перехрестя правди 10.50 У пош ах ле енд 11.00 На території за он 11.25 Знамениті раїнці 11.55 Арте - перепелина раїна 12.30 Малень а рас ня світ 14.45 Енци лопедія раїнсь ої діаспори 15.50 Во ні рампи 16.50 Мінарет 17.00 У раїна: час місцевий 19.30 П льс РАЕС 19.40, 20.50, 21.50 Сл жба розш дітей 19.45 На добраніч аз а 20.00 Штрихи з нат ри 20.20 А ми відпочиваємо 22.00 Хітова вежа 22.55 М з. Фільм 04.00 М зичний алейдос оп

07.50, 08.50 Міста підземно о світ 09.50, 10.50 Р йнівни и міфів 11.50, 12.50 Top Gear 13.50 Невідома Індія 14.50 Бо проти Диявола 16.40 У пош

ах правди

17.30, 18.30, 19.30 Стародавні світи 20.30, 03.40 Тренди інтернет 21.00, 04.10 Інсайдер 21.30, 04.40 І раш и для дорослих 22.00, 22.50, 23.40 Л б’ян а 00.30, 05.10 Хіти інтернет 01.00 По ер 02.00, 02.50 Ме амодель 05.40 10 правил спіх

06.00 Махiнатори 06.25, 06.50 Блис авичнi атастрофи 07.15, 02.40 Винайти майб тнє 08.10, 12.45, 20.05, 01.40 Р йнiвни и леенд 09.05, 03.40 Я це працює 09.35 З чо о це зроблено 10.00 Польоти либ Аляс и 10.55, 11.25 Брати по трясовинi 11.50 Новий ви ли Тайсона 13.40, 21.00, 14.10, 21.30, 14.35, 00.40, 15.05, 01.10 Справа технi и 15.30 Атлас 17.20, 18.15, 19.10 Амери ансь ий чоппер 21.55 Рос Кемп 22.50 На мiсцi злочин 23.45 Зброя майб тньо о 04.05 Б дiвельна допомо а 05.00 З хвалi прое ти

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Л

`янович Інна м.Київ

Розш ється: Л `янович Інна, 10.10.2001р.н., я а 31.07.2011р., близь о 18 од. Пішла з дом і до теперішньо о час її місцезнаходження не відоме. При мети дівчин и:на ви ляд 9-10 ро ів, 130135см на зріст, середньої стат ри, схильна до повноти, овальне обличчя, повні що и,дов е пряме р сяве волосся, вели і світлі очі. Б ла одя нена: бла итний сарафан, рожеві апці.

Павлен о Ві тор Херсонсь а область Розш ється: вихованець Старозб р`ївсь ої спеціальної ш олиінтернат , Павлен о Ві тор, 11.11.1995р.н., я ий 31.07.2011 самовільно залишив територію фтізіо-п льмоноло ічної лі арні м.Цюр пинсь а, та до теперішньо о час йо о місцезнаходження невідоме. При мети хлопця: 15-16 ро ів, 155-160см на зріст, х дорлявої стат ри, овальне обличчя, орот е чорне волосся, відстовб рчені в ха, арі очі. Б в одя нений: чорні джинсові шорти, чорна май а із червоними встав ами, чорні апці із червоними обід ами.

Власов Оле сандр Дніпропетровсь а область Розш ється: вихованець дитячо о б дин №2 м. Кривий Рі , Власов Оле сандр, 04.06.1996р.н., 17.06.2011р. пішов з навчальновиховно о за лад та до теперішньо о час йо о місцезнаходження невідоме. При мети хлопця: на ви ляд 16-17 ро ів, зріст 160-165см, х дорлявої стат ри, темнор сяве волосся. Б в одя нений: чорні джинси, сіра ф тбол а в сіт , світлі росів и.

Батаєва Олена Запорізь а область Розш ється: вихован а Оча івсь ої ЗОШ-інтернат , Батаєва Олена,1995р.н., я а 15.07.2011 ро самовільно залишила дитячий оздоровчий центр «Орлят о» зони відпочин с. Риба ів а Березансь о о район та до теперішньо о час її місцезнаходження не відоме. При мети дівчин и: на ви ляд 16 ро ів, зріст приблизно 150см, орот е темно-р сяве волосся. Б ла одя нена: біла офта, чорні брю и, оранжеві сандалі на платформі. Особливі при мети: на середньом пальці правої р и тат ювання ви ляді православно о хреста, на підборідді слід від шрам , має пор шення зор - збіжна осоо ість.

Мировиць ий Дмитро Запорізь а область Розш ється: чень Вільнянсь ої ш олиінтернат Мировиць ий Дмитро, 08.03.1996 р.н., я ий 29.04.2011 ро самостійно залишив навчальний за лад і до теперішньо о час не поверн вся. При мети хлопця: на ви ляд 17-18 ро ів, зріст 170см, х дорлявої стат ри, пряме темно-р сяве орот е волосся.

Гал ш а Тетяна АР Крим Розш ється: житель а м. Мос ва, Гал ш а Тетяна, 25.01.2001 р.н., я а 17.08.2009 ро близь о 15.30 разом зі своїм дядь ом, 1989 р.н., пішла на Набережн м. С да та до цьо о час їх місцезнаходження не відоме. При мети дівчин и: зріст 140см, середньої стат ри, овальне обличчя, дов е пряме світле волосся, вели і бла итні очі.


ТЕХНІКА

№30 від 10 серпня 2011 ро Систем а стичн С-9В, на запчастини або динамі и 75-ГДН. Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Телевізор «Бан а», інес оп діа . 32 см. Конта ти: (098) 534-48-62 Телевізор, ольоровий, в неробочом стані, діа ональ інес опа 37-54 см. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Телевізори лампові, ма нітофони бобінні, недоро о. Конта ти: (097) 432-89-89 Телевізори старі на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89

Машин швейн , «Чай а», б/в, недоро о. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11 Машин швейн ,»Зін ер». Конта ти: (067) 364-52-84 Машин швейн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин в’язальн «Тойота», б/в, робочий стан, терміново. Конта ти: 24-90-28 Машин в’язальн Silver Reed SRP-60N, в хорошом стані. Ціна: 9600 рн. Конта ти: (097) 645-01-35 Машин пос домийн «Бош», нов , арантія 1 рі . Конта ти: (067) 774-73-53

Побутова техніка

Машин пос домийн ElectoLux ESF 2440, ідеальний стан. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 922-91-82 Dizet@i.ua Машин пос домийн , Конта ти: 28-91-59

7.5.1. Продам

Кондиціонери. Продаж, встановлення. Гарантійне та після арантійне обсл ов вання. Конта ти: (095) 091-58-18

Холодильни «Норд», 3-х амерний, б/в, 2200 рн. Котел «Beretta Super Exclusive», 31 Вт, димохідний, б/в, 4200 рн. Конта ти: 43-08-43, 26-55-86 А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 373-38-08

Машин петельн , Мінерва 62761 Р3. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 546-79-40

ВС-500.

Апарат авовий, Німеччина, неробочий, можна на запчастини. Конта ти: (097) 478-05-05 Бойлери. Конта ти: 64-12-03 (096) 786-69-38 Вентилятор «Ра ш а», 53 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-54-42 Вітрин холодильн верти альн . Конта ти: (067) 360-16-19 Газов плит 4- омфорн . Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Дви н до пральної машини «Таврія», дви н до пилосмо а «Ра ета», недоро о. Конта ти: 26-73-23 Еле тробритв . Конта ти: 23-01-27

Машин хорошом

«Бош».

пральн «Ардо», б/в, в стані. Конта ти: 23-30-61

Машин пральн 62-95-92

«А рі а». Конта ти:

Машин пральн (098) 455-84-91

«Бош». Конта ти:

Машин пральн «Еле тролю с». Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39 Машин пральн «Зан сі» 850 обертів. Терміново. Ціна: 500 рн. Конта ти: 22-58-38, після 18.00 (093) 578-25-26 Машин пральн «Зан ссі WDS-832S», б/в, недоро о. Конта ти: 27-87-16 Машин пральн «Зан ссі», б/в, в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-49-82, (050) 337-71-05 Машин пральн «Індезіт», б/в, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (050) 673-76-18 Машин пральн «Індезіт», б/в, недоро о. Конта ти: 5-45-47 Машин пральн Конта ти: 23-67-22

«Малют а».

Машин пральн «Сіменс», автомат, б/ в, верти альна за р з а, дешево. Конта ти: 27-47-11, (097) 751-67-15

Еле тродриль Вільва, відмінний стан. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Машин пральн «Сіменс», Німеччина, в робочом стані. Конта ти: (067) 382-27-91

Еле троплит на 3 амфор и. Конта ти: (097) 580-59-40

Машин пральн (098) 473-31-47

Еле тросамовар, новий, на 4 л. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Машин 5-92-32

Еле тротельфер, СРСР, новий. Конта ти: (097) 674-33-36 Еле трошашличницю «Таврія». Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01 Запчастини до пилосмо а «Самс н -1500», дешево. Конта ти: 24-00-15 Зволож вач повітря. Конта ти: 62-67-66 Кавовар «Еспресо», б/в, в хорошом стані. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 449-67-16 Кавовар 43-37-42

«Еспресо». Конта ти:

Кавовар 28-43-33

«Ровента». Конта ти:

Кавовар 651-08-86

, б/в. Конта ти: (093)

Кавовар . Конта ти: 28-27-84, (097) 272-36-09 Камер моризильн , б/в. Конта ти: (095) 768-33-61 Камер морозильн «Лібхер», Німеччина. Конта ти: (097) 670-05-97 Камер морозильн , б/в, Німеччина, 6 полиць. Конта ти: (097) 670-05-97 Камер морозильн , Німеччина, 145 см - висота, відмінний стан. Конта ти: 5-72-81, (097) 994-80-17 Камер морозильн . 610-604, (067) 362-59-16

Конта ти:

Камер морозильн . 64-29-08, (097) 349-65-65

Конта ти:

Колон азов «Бош». Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Колон азов ,б/в. Конта ти: (067) 421-08-46 Комбайн хонний «Мрія Конта ти: (050) 339-24-03

2М».

Конве тор, б/в, майже новий. Конта ти: (067) 340-71-31, (067) 834-70-60

КОНДИЦІОНЕРИ. ПРОДАЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ГАРАНТІЙНЕ ТА ПІСЛЯГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-13-20

КОНДИЦІОНЕРИ. ПРОДАЖ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ЛІЦ. РОДА АВ № 230964 ВІД 12.02.07. КОНТАКТИ: (0362) 63-38-36, (067) 362-00-93 Ло шиноріз нов , 60 рн. Ціна: 60 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Машини пральні, перевірених німець их фірм. Ціна: від 1500-2500 рн. Конта ти: (067) 422-19-88, (099) 002-64-31 Машин в’язальн + запчастини. Конта ти: (097) 237-81-05

Машин швейн «Чай а-3» лас 116 -2 Конта ти: 62-53-74

Плит азов , «Норд», нов . Конта ти: (097) 985-30-50, (096) 910-03-57

Машин швейн Minerva. Ціна: 115 .о. Конта ти: (048) 230-65-09

Плит азов , 2- амфорн . Конта ти: 23-01-27

Машин швейн для х тра «10-Б лас», б/в. Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91, (050) 954-79-13

Плит азов , 2- омфорн , нова. Конта ти: (096) 221-04-49

Машин швейн , «Зін ер». Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Машин швейн , «Сін ер». Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Машин швейн , б/в, для х тра, «10 Б лас». Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн , б/в, ножн . Конта ти: 23-62-52, 23-09-17 Машин швейн , б/в, ножн . Конта ти: (068) 108-00-99 Машин швейн , Конта ти: 23-09-16

еле тричн .

Машин швейн , еле тропривід «Чай а-132». Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01 Машин швейн , з ножним приводом, з т мбою. Конта ти: (095) 402-50-55 Машин швейн , з т мбою. Конта ти: 62-08-97, (098) 609-26-96 Машин швейн , лас 1022-М, в хорошом стані. Ціна: 1050 рн. Конта ти: (067) 726-92-51 Машин швейн , ножн , б/в, недоро о. Конта ти: 64-29-37, (066) 048-91-07 Машин швейн , ножн , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Машин швейн . Конта ти: 43-23-28, (067) 121-84-92

Машин пральн , Німеччина, недоро о. Конта ти: 28-52-26, (093) 492-32-20

Холодильни «Донбас», б/в, в робочом стані. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 62-19-61

Холодильни , б/в, з робочим мотором. Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 976-49-44

Холодильни «Донбас», б/в, відмінний стан. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: 22-28-40

Холодильни «Донбас», в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 71-10-33, (067) 350-35-52 Холодильни «Донбас», в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: 64-14-79 (067) 761-88-99 Холодильни «Донбас». Конта ти: (068) 847-87-16

Холодильни , б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 645-68-39

Холодильни «Кристал». Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16

Холодильни , б/в. Конта ти: (097) 217-30-25

Холодильни 23-36-37

«Лібхер». Конта ти:

Холодильни , б/в. Конта ти: 61-07-65, (097) 566-28-01

Холодильни «Мінсь », б/в. Конта ти: (096) 918-92-35

Холодильни , б/в. Конта ти: 24-39-16, (067) 589-17-09

Холодильни «Мінсь ». Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 784-30-96

Холодильни , б/в. Конта ти: 62-83-47

азов , б/в. Конта ти: 43-69-87

Плит азов , б/в. Конта ти: (097) 480-23-60 Плит азов , б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 Плит

азов , б/в. Конта ти: 64-24-19

Холодильни , б/в. Конта ти: (067) 930-00-38 Холодильни , б/в. Конта ти: 64-16-17

Холодильни , Німеччина. Конта ти: 23-36-37

Машин швейн . Ціна: до овірна. Конта ти: 24-36-12, (066) 043-83-43, (097) 110-80-01

Плит азов , з балонами, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-55-94 (після 19.00), (063) 899-52-33

Холодильни «Норд», 2- амерний, б/ в. Конта ти: (097) 475-87-05

Холодильни . Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Машин

Плит азов , Німеччина. Конта ти: 22-44-81

Холодильни «Норд», 3- амерний, недоро о. Конта ти: 23-05-63, (067) 894-83-28

Холодильни . 384-32-60

Плит азов , нов . Конта ти: 43-62-27, (093) 192-51-12

Холодильни «Норд», 3-се ційний. Конта ти: (097) 576-21-62

Плит азов , Польща, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 24-62-03, (067) 360-48-71

Холодильни «Норд», б/в, 1.80, о ремо морозильна амера. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31

Плит азов . Ціна: 150 рн. Конта ти: 22-47-49

Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 63-64-94, (093) 160-02-66

швейн . Конта ти: 26-51-98

Морозильн амер . Ціна: 800 Конта ти: 28-96-33

рн.

М’ясор б , б/в, 70 рн. Ціна: 70 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Обі рівач. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39, (098) 717-18-97 Оверло 64-72-23

три отажний. Конта ти:

Оверло тринит овий, Білор сія, відмінний стан. Конта ти: (097) 975-19-91, (063) 143-30-60

Плит 18.00

азов . Конта ти: 20-49-48, після

Плит еле тричн , в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (097) 773-95-77 Пральн машин «Зан ссі» ТА833V, б/ в, в робочом стані, верти альне завантаження, 4,5 , Ціна: 1300 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 Пральн машин «Еліс», б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-54-60 Пральн машин , 60х82х55, 5 , 800 об. Конта ти: 24-69-15, (067) 777-28-75

Оверло . Конта ти: (063) 268-20-66

Пральн машин , б/в, в неробочом стані. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57 Прас «Верлоні» VL-532, з арантією. Ціна: 90 рн. Конта ти: 26-25-67, (098) 252-17-96

Пилосмо «LG1400». Ціна: 200 Конта ти: 24-00-15

рн.

Прас радянсь о о виробництва, робоча. Ціна: 20 рн. Конта ти: 26-08-14

Пилосмо «Бош». Ціна: 860 Конта ти: (067) 382-27-91

рн.

Прас

Пилосмо «Самс н ». Конта ти: (095) 316-43-57 Пилосмо , б/в. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Пилосмо . Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38 Пилосмо . Конта ти: (067) 731-16-42 Піч д хов Bestron. Ціна: 170 Конта ти: (099) 347-31-90 П і ч мі рохвильов Конта ти: 63-43-99

рн.

«Дніпрян а».

, б/в. Конта ти: (067) 994-35-39

Прас , в хорошом стані Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Прас вальн машин , настільн «Калин а». Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-93-22

Холодильни «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 965-22-33 Холодильни «Норд», б/в, висота 1.5, Конта ти: 64-60-66, (067) 944-53-82 Холодильни «Норд», б/в. Конта ти: (096) 400-63-09 Холодильни «Норд», білий, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 972-88-77 Холодильни «Норд». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 490-15-18 Холодильни «Норд». 3- амерний, в робочом стані. Конта ти: 28-20-12, (067) 357-69-23 Холодильни «Самс н », 2- амерний. Конта ти: 63-07-78 Холодильни «Саратов», б/в, 2 ро и, хороший стан, недоро о. Конта ти: 62-84-51, (067) 154-88-44 Холодильни «Снай е», б/в, хороший стан. Конта ти: 62-72-98, (050) 984-43-68 Холодильни «Снай е», відмінний стан. 5 ро ів е спл атації. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 26-12-96, (050) 746-94-53

Прилад пральний, вібраційний, б/в, в хорошом стані, СРСР. Конта ти: 24-99-54 (з 19.00 до 21.30), (095) 204-72-91

Холодильни «Снай е», недоро о. Конта ти: (067) 103-03-58

Самовар. Конта ти: 5-64-20

Холодильни «Стінол», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96

Самовари еле тричні, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Со овитис ач «А тивіа». Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-48-40

Холодильни «Снай е». Конта ти: 24-11-33, (050) 593-83-39

Холодильни б/в. Конта ти: 64-54-39

Машин пральн . Конта ти: (098) 130-10-68

Піч мі рохвильов . Конта ти: (097) 687-95-28

Со овитис ач «Ж равін а», вир-ва Білор сія, новий. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17

Машин пральн . Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Піч мі рохвильов . Конта ти: 45-43-84, (066) 044-99-61

Со овитис ач Zelmer 496, новий. Конта ти: 61-08-22, (096) 343-09-50

Машин пральн . Ціна: 700 рн. Конта ти: 64-21-15, (097) 410-46-10

Плит азов «Ардо», в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 23-75-96

Машин с шильн «Індезіт». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Плит азов 262-19-62

Телевізор «Sharp», діа ональ 35 см, інес оп ольоровий, розміри орп с : висота 32 см., довжина - 38 см., ширина - 37 см. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 342-30-90 dealermarket@ukr.net

Машин швейн 63-68-73,

«Верітас». Конта ти:

Плит азов «Брест», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 339-92-75

Тепловентилятор 1800 Вт. Конта ти: 63-18-84

Машин швейн «Зін ер», старо о зраз а. Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89

Холодильни , 3- амерний, в хорошом стані. Конта ти: (097) 392-01-86

Плит азов «Др ж ов а», б/в, 1999 р.в. Ціна: 300 рн (можливий тор ) Конта ти: (097) 110-91-53 atbserg@mail.ru

Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Холодильни , 4-дверний, недоро о. Конта ти: 20-14-28, (096) 650-25-39

Машин швейн «Чай а-134 В», в ідеальном стані, повний омпле т, чохол. Ціна: 400 рн. Конта ти: (095) 207-40-98

Холодильни , б/в, відмінном стані, «Норд», 3- амерний, білий. Ціна: 880 рн. Конта ти: 28-99-75

Плит

Піч мі рохвильов WHIRPOOL. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (099) 347-31-90

Машин швейн «Чай а -142М», з еле троприводом в т мбі. Хороший робочий стан, набір лапо , інстр ція. Недоро о. Конта ти: 5-26-79, (066) 039-01-05 shramkolena@ukr.net

Холодильни , б/в, тихий, е ономний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 593-26-50

Холодильни «Індезіт», б/в, 2 ро и е спл атації Конта ти: (067) 607-78-04

пральн . Конта ти: 23-64-24

Машин швейн «Подольсь а», б/в, р чний привод. Конта ти: 23-16-35

Німеччина.

Плит азов , б/в. Конта ти: 24-76-35 (050) 150-06-82

пральн . Конта ти: 23-71-29

Машин швейн «Лада-Т-237». Конта ти: (093) 186-78-34

Холодильни , б/в, Конта ти: 64-24-65

Плит азов , б/в, майже нов . Конта ти: 28-79-83, (067) 645-10-18

Машин

«Зін ер». Конта ти:

Холодильни , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 22-54-75, 22-37-95

Холодильни «Донбас», б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (067) 142-01-32

Машин

Машин швейн (099) 919-14-12

Холодильни , б/в, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 5-49-61, (098) 528-40-40

Холодильни «Норд», 2- амерний в хорошом стані. Конта ти: 5-56-77, (096) 233-51-60

. Конта ти: (097) 904-15-80

Машин пральн , Німеччина, б/в, відмінном стані. Конта ти: (093) 208-69-41, (093) 657-45-05

Холодильни «Днєпр-2», б/в, висота 1.30. Конта ти: 62-22-90, (096) 104-62-45

Плит азов , брестсь , б/в. Конта ти: 23-50-15, (097) 567-67-10

«LG». Конта ти: 21-11-40,

Машин пральн , вітчизняно о виробництва, р ла. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

Холодильни , б/в, «Донбас» в арном стані Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 653-85-61

Холодильни «Індезіт», 1- амерний, б/ в. Гарантія до вітня. Ціна: 1655 рн. Конта ти: 43-81-05 (з 19.00)

Машин швейн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Пилосмо 63-70-14

Машин пральн , в неробочом стані, б/ в. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

Плит азов , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 64-29-37, (066) 664-00-56

Холодильни «Днєпр», в хорошом стані, б/в. Конта ти: (066)866-75-91

Холодильни , висота 1,05 м. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

Паропрас

Машин пральн , б/в. Німеччина. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 843-09-02

Плит азов , б/в, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. + тор . Конта ти: 28-87-60

Холодильни , б/в, «Днепр», в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-01-63, (096) 373-49-99

Холодильни «Мінсь -16», хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 62-96-21

Машин пральн , б/в, «Мар арита2000», в хорошом стані, робоч . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 382-18-15

Машин пральн , б/в. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

стані.

Плит азов , б/в. Терміново. Конта ти: 63-39-35

Панель азов , врізн , «Арістон» PZ-640 Т IX (НА). Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50

пральн , б/в. Конта ти:

Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (098) 102-53-19

Машин швейн . Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25

Машин пральн , автомат, на 4.5-5 , «Сіменс». Ціна: 1100 рн. Конта ти: 24-12-81, (066) 045-04-41

Машин 68-33-19

Плит азов , б/в, 4,3- амфорні. Німеччина, хороший стан. Конта ти: (098) 130-10-68

Холодильни «Днепр», б/в, арном стані, робочий. Ціна: 170 рн. Конта ти: (362) 26-08-14

Холодильни , в хорошом стані, працює тихо, олір білий, 3 амери. Ціна: 600 рн. Конта ти: 9096) 254-66-09

Млин поб товий. Конта ти: (096) 518-60-20

Машин пральн , автомат, «Ламбер -210». Ціна: 650 рн. Конта ти: 63-73-39, (050) 665-52-83

Плит азов , 60х60, б/в. Конта ти: 22-48-54

Холодильни , б/в, «Вірп л», сталево о ольор , 2- амерний, вели ий. Доро о. Конта ти: (067) 382-87-91

Холодильни «Мінсь -15». Ціна: 350 рн. Конта ти: 22-47-49

Машин пральн Boosh, вир-во Німеччина, б\в, з арантією. Конта ти: (0362) 43-91-23, (067) 377-93-43

Машин пральн , «Малют а», б/в. Конта ти: 5-32-17

Плит азов , 4- омфорн . Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39

Плит азов , б/в. Конта ти: 24-26-03, (095) 500-51-16

«Урал». Конта ти:

Машин пральн , «Зіроч а», автомат. Конта ти: 43-69-87

Плит азов , 4- амфорн , недоро о. Конта ти: 68-39-32

Машин швейн . Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Металош ач «Tracker-D». Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82

Машин пральн , «Волна-2М», напівавтомат. в робочом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

Плит азов , 4- амфорн , б/в, недоро о. Конта ти: 26-43-36

Плит азов , б/в. Конта ти: (093) 878-03-29

«Сіменс». Конта ти:

Машин пральн , «Бош», б/в, на арантії. Конта ти: (067) 382-87-91

Плит азов , 4- амфорн , «Еле та», б/ в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-41-22

Машин швейн . Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83

Машин , в’язальн «Чернівчан а». Конта ти: (067) 966-64-06

пральн

Плит азов , 4 - амфорн , б/в. Конта ти: 5-32-31, (098) 449-79-52

47

Холодильни «Атлант», 2- амерний, б/ в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 719-03-03

«Бош». Конта ти: (096)

Плит азов «Др ж ов а». Конта ти: 23-72-51, (067) 526-34-01 Плит азов «Еле та», з д хов ою. Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16 Плит азов 4- омфорн , б/в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Плит азов , Ціна: 50 рн. Конта ти: 20-71-40

Фритюрницю. 243-08-06

Конта ти:

(067)

Фритюрницю. Конта ти: 28-03-68 Холодильни «NORD», відмінном стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 939-93-52 Холодильни 830-86-35

«Nord». Конта ти: (095)

Плит азов , «Ардо», б/в. Ціна: 1500 рн, Конта ти: (063) 780-03-19

Холодильни «Whirlpool WBM246WH». Новий, дво амерний, арантія, 142 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-63-50, (050) 140-53-24

Плит азов , «Брест», б/в. Конта ти: (050) 191-75-08

Холодильни «Ардо»,б/в, хороший стан. Конта ти: 64-08-82, (097) 754-12-96

Холодильни , «Днєпр» в хорошом стані. Конта ти: (095) 935-17-23 Холодильни , «Мінс -11», Конта ти: 24-16-93

б/в.

Холодильни , «Норд», 3- амерний, б/ в. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 339-9275 Холодильни , 2- амерний, «Норд», в хорошом стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 5-92-81

Холодильни . Конта ти: 68-33-19

Конта ти:

Холодильни и. Конта ти: 645-75-73, (063) 970-18-81

(067) (097)

Швейне обладнання: оверло и, спецмашини, с оршняш и, роз рійні, в’язальні, вишивальні, недоро о. Конта ти: (05) 914-55-84, (098) 447-58-08 Швейн машин «Подольсь а» з еле троприводом. Конта ти: 22-48-54

7.5.2. К плю Газов плит , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 180-13-69

стані.

Камер морозильн в несправном стані. Конта ти: (067) 373-38-08 Машин ремозбиваюч . Конта ти: (050) 498-23-42 Машин пральн «Малют а». Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65 Машин пральн . Конта ти: (067) 309-74-22, (067) 588-57-65 Сепаратор. Конта ти: 60-97-72 Холодильни , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 645-68-39 Холодильни , б/в, з достав ою. Конта ти: (096) 831-85-33 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (050) 655-08-02 Холодильни , б/в. Конта ти: (095) 768-33-61 Холодильни , морозильн амер , б/в. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Холодильни . Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Холодильни и вітчизняно о виробництва. Конта ти: (098) 611-93-36

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДО 100 ГРН., ПРАЛЬНІ МАШИНИ ДО 80 ГРН., ГАЗОВІ ПЛИТИ ДО 60 ГРН., В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 Холодильни и старі. 63-14-85, (096) 775-90-11

Конта ти:

Холодильни , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 645-68-39 Холодильни , морозильн амер , б/в. Конта ти: (067) 588-57-65 Холодильни . Конта ти: 43-19-65


48

№30 від 10 серпня 2011 ро

ПОБУТ С ню весільн , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-02-05 (098) 479-57-20

С ню весільн , розмір 44-46, ріст 160-165. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70

Велосипед для дитини, «Геобі». Конта ти: 5-39-75

Візо «Чі о», трансформер + авто рісло. Конта ти: 24-42-19, (097) 645-24-81

С ню весільн , б/в, розмір 42-46, нова оле ція. Конта ти: (097) 402-30-00, (066) 560-43-78

С ню весільн , розмір 46, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 272-39-39

Велосипед відмінном стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: (099) 232-38-89

Візо «Чі о», відмінном стані. Конта ти: (067) 763-49-02

С ню весільн , розмір 46, відмінном стані. Ціна: 1500 рн., тор . Конта ти: (067) 153-10-44

Велосипед, 2- олісний, від 2-4 ро ів. Конта ти: (099) 012-60-50

Візо «Чі о». Конта ти: 63-27-46

С ню весільн , б/в, розмір 48-50, в хорошом стані. Конта ти: (097) 670-04-15 С ню весільн , б/в, відмінном стані, дизайнерсь а робота, ольор «шампань». Конта ти: (095) 642-27-79 С ню весільн , б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: (066) 404-75-37 С ню весільн , бежево о ольор , ори інальн . Конта ти: (098) 221-12-32 С ню весільн , біло о ольор , арном стані, 38-40 розмір. Ціна: 650 рн. Конта ти: (093) 208-69-41, (093) 657-45-05 С ню весільн , біл , 44-46 р, до неї додаються р авич и і ільця, в про аті не б ла. Конта ти: (097) 890-57-42 С ню весільн , біл , розмір 36, в про аті не б ла. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 886-58-35 С ню весільн , в про аті не б ла, розмір 44-46, олір «шампань». Конта ти: 28-33-75 С ню весільн , в про аті не б ла, р чна робота, Польща. Конта ти: (096) 389-47-84 С ню весільн , в про аті не б ла. Ціна: 550 рн. Конта ти: 68-23-36

8.1.1. Продам С ню весільн , з Нью-Йор а, з дов им р авом. Конта ти: (067) 589-49-83 Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80 Весільн с ню, відмінном стані, розмір 36-38. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 23-28-29, (096) 930-69-23 Д блян

жіноч , нов . Конта ти: 24-07-99

Кож шо , з єнота, р. 48-50. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87 Комбінезон ватний, 54 р. Конта ти: 22-56-80

р. 52-54 Конта ти: 24-07-99

Підтяж и чоловічі, нові. Конта ти: 64-61-56, (098) 371-79-86 Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47 П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. ВЕЧІРНІ ТА ВИПУСКНІ СУКНІ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11

Костюм жіночий, Фінляндія. Конта ти: 23-16-35

Спідниці, різно о 23-25-51

Костюм чоловічий, б/в, р. 48. Конта ти: (067) 607-78-04

Сто одя і вз ття, жіноче, чоловіче, дитяче та асе с ари провідних фірм Європи. Г ртом. Конта ти: (097) 868-37-78

Костюм чоловічий, новий, р. 50. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 298-31-00

ольор . Конта ти:

ню весільн . Конта ти: (096) 377-12-81

С ню весільн . Конта ти: (097) 860-74-06, (098)898-90-39 С

ню весільн . Конта ти: (067) 454-19-45

рн., тор .

С ню весільн . 44 р, атласна, біла, Ан лія. Конта ти: (067) 763-41-42 С ню весільн . Відмінний стан, олір шампань, та а сес ари до неї. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (093) 918-50-25

рн.

С ню, розмір 56, свят ов , виш Конта ти: (097) 698-53-64

ан .

Т флі весільні, розмір 37. Конта ти: 43-85-40

С ню весільн , недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (067) 989-85-10

Т флі, чорно о ольор , ш іряні, б/в, недоро о. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56

С ню весільн , недоро о, вели о о розмір . Конта ти: 5-32-63, (067) 989-85-10

Т флі. Конта ти: 63-07-20

С ню весільн , р. 40-42. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 368-79-08

К рт веснян , б/в. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

С ню весільн з аплі ацією, біло о ольор . Конта ти: (067) 398-85-87

К рт зимов , ш ірян , р. 52-54. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

С ню весільн з болеро, або здам напро ат. р. 44-46. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-38-22, (096) 731-47-54

С ню весільн , р. 42-44, недоро о, терміново. Конта ти: 43-97-46 С ню весільн , р. 46, оздоблена амінням. Конта ти: (068) 226-43-97 С ню весільн , р. 46-48, дешево. Конта ти: 45-40-03, (063) 706-47-97

С ню весільн , 46-48 р., недоро о. Конта ти: 26-87-65, (097) 645-56-10.

С ню весільн , р. 48, атласн . Конта ти: (067) 420-92-62

К рт ш ірян жіноч , 48 р., б/в. Конта ти: (095) 091-58-18

С ню весільн , 46-48 розмір, недоро о. Конта ти: (097) 885-54-04

С ню весільн , р. 50, в про аті не б ла. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 483-78-40

К рт ш ірян , чоловіч , 48 розмір. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04

С ню весільн , 46р. орсет, спідниця, в хорошом стані. Конта ти: (097) 805-35-85

С ню весільн , розмір 42, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 451-40-39

Одя жіночий. Конта ти: 24-07-99

С ню весільн , амери ансь о о виробництва, з шлейфом, біло о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 725-59-48

С ню весільн , розмір 44, зріст 165-170. Конта ти: (096) 225-02-39 С ню весільн , розмір 44-46 р., шита на замовлення. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 62-79-15, (096) 839-64-47 kloctanya@mail.ru

Фат , 2-яр сн . Ціна: 50 рн. Конта ти: 43-71-02 Чоботи мові, чоловічі, 43-44р., недоро о. Конта ти: 28-97-80 Чоботи, ялові, р. 48. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Штани ватні для рибало . Конта ти: 23-25-51 Штани чоловічі 24-07-99

ртом, дешево. Конта ти:

Штани чоловічі, ш іряні, імпортні, нові, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Ш би жіночі, р. 52. Конта ти: 24-07-99 Ш б , єнот, нат ральн , дов , 45-50 розмір. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87 Ш б , нат ральн , дов , р. 48-50, єнот. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87

8.1.2. К плю Унти. Конта ти: 63-01-93, (096) 204-40-58

Дитячі товари 8.2.1. Продам Авто рісло до 13 ., відмінном стані, б/в. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 449-80-88 Авто рісло, б/в, Німеччина. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 477-72-86 Авто рісло, б/в. в хорошом стані, від 0 до 12 місяців. Конта ти: 22-45-28, (067) 360-67-14 Авто рісло. Конта ти: 64-14-85 Автомобіль- ойдал , 4 в 1, «Чі о». Відмінний стан. Ціна: 550 рн. Конта ти: 68-09-01, (050) 551-44-70 Босоніж и ортопедичні, б/в, до 3 ро ів. Конта ти: (096) 668-86-16 Ванн чав нн , дитяч . Конта ти: 24-96-49 Ванн . Ціна: 60 554-70-30

рн. Конта ти: (093)

Велосипед «Жиобі», три олісний з р ч ою, олір рожевий, відмінний стан. Конта ти: 28-18-84, (098) 754-20-65

Візо дитячий «Пихпере о», Італія, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо дитячий «Раллі», Польща. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо дитячий «Та о», зимово-літній, б/ в, олір оранжево-чорний, весь омпле т, хороший стан. Конта ти: (097) 481-44-64 Візо дитячий «Чі о Тех-6ВД», від 0 до 3 ро ів, зимово-літній, люль а, дощови . Конта ти: (097) 452-01-49

Візо

Візо «Андро с», від народження до 3 ро ів, зима-літо, повний омпле т, б/в 10 місяців. Конта ти: (067) 928-89-97 Візо «Атбор Віваро», зимово-літній, сіро-бла итний. Конта ти: 24-33-04, (098) 297-67-74 Візо «Атбор», зелено о ольор , хороший стан. Конта ти: 5-06-12, (098) 301-97-07

Візо «Ві і Лю с», зимово-літній, повний омпле т. Ціна: 750 рн. Конта ти: (098) 594-56-31

С ню, розмір 42-44. Ціна: 350 Конта ти: (098) 798-69-65

рн.

Візо весняно-осінній, олір сірооричневий. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 585-61-28

Візо «Quatro Rally», з ле им і міцним алюмінієвим ар асом, з пере идною р ч ою, зр чна в правлінні, механізмом для трансформації. Ціна: 1150 рн. Конта ти: (067) 360-21-47 1.lider@bk.ru

Візо «Бебі-Дизайн» Конта ти: 23-57-78, (067) 499-57-95

С ню, на вип с ний вечір, ори інальн , ніжно-салатово о ольор . Конта ти: (063) 848-18-38

Візо весняно-літній. Ціна: 300 Конта ти: (096) 293-42-55

Візо дитячий, «Бебі-Кл б», весняноосінній, синьо-бла итно о ольор , в арном стані. Конта ти: 43-40-64

С ню вип с н , недоро о. Ціна: 650 рн. Конта ти: (098) 608-52-36

С ню весільн , орсет, р. 46, недоро о. Конта ти: 24-93-22

Візо весняно-літній, чохол, дощови , 3 положення спин и, оши для прод тів, відмінний стан. Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64

Візо «Graco», б/в, від 0 до 3 ро ів, зимово-літній, червоно-шо оладно о ольор . В омпле ті: люль а, дощови , зимовий чохол для ніжо . Ціна: 1450 рн. Конта ти: (097) 298-62-44

С ню вечірню. Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 121-86-88

С ню, для б дь-я о о термін ва ітності, нов , дониз розширен . Ціна: 120 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15

стані.

Візо дитячий зимово-літній. Конта ти: (067) 358-55-46

Візо «Бебі Лю с», синій з червоними встав ами, зимово-літній, мос ітна сіт а + дощови . Ціна: 1300 рн. Конта ти: 24-64-16, (066) 633-52-89

С ню, вечірню, обля аючо о по рою, біла з чорним мереживом. Малень ий розмір XS. Конта ти: (096) 262-04-22

Візо весняно-літній, в хорошом Конта ти: (067) 714-66-05

стані.

Візо «Geoby D288», відмінном Конта ти: (050) 665-07-53

С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

С ню весільн , олір шампань з а сес арами, р.44-46. Конта ти: (096) 273-30-69

К рт и. Конта ти: 24-07-99

С ню весільн , б/в, 42-48 розмір, недоро о, можливий про ат. Конта ти: 26-21-15

С

С ню, вечірню, фіолетово о ольор , розмір 46-48. Конта ти: 5-81-67

С ню весільн , р. 42-44, олір шампань. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00

Одя , б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

С ню весільн . Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 178-39-02

С ню весільн , зі стразами, р. 44-46, недоро о. Конта ти: (093) 794-11-93

С ню весільн з а сес арами. Стан відмінний. Ріст - 170-175 см. Розмір 44-46. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-48-20

Одя , «Се онд Хенд». Конта ти: (097) 486-40-24

Вз ття та одя дитячий до 3-х ро ів, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 24-02-84, (098) 837-03-57

С ню вип с н , червоно о ольор , дов а. Недоро о. Конта ти: (097) 588-55-20

С ню весільн , р. 42, олір шампань. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00

К рт чоловіч , ш ірян , б/в, чорно о ольор , 48-50 розмір, в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (067) 362-17-80

С ню весільн . Ціна: 300 рн. Конта ти: 5-88-07

С ню весільн , еле антн , біло о ольор . Р чна робота вишив и. Розмір 44, в ідеальном стані. Одя алась один раз, в про аті не б ла. Ціна: 1600 рн., тор . Конта ти: (097) 110-91-53 atbserg@mail.ru

С ні весільні, нові та б/в. Конта ти: (096) 202-90-25

Кросів и «Най », нові, ш іряні, 42 р. обміняю на монітор ТФТ. Конта ти: 5-48-98 (097) 210-81-60

Вз ття зимове, р.31, всередині овчина. Ціна: 90 рн. Конта ти: (093) 554-70-30

С ню весільн . Ціна: 500 Конта ти: (067) 583-47-46

С ню весільн , недоро о. Конта ти: (096) 219-60-92

рн.

Велосипед, синьо о ольор з р ч ою, від 1-3 ро ів. Конта ти: 68-09-01 (050) 551-44-70

С ню весільн . Ціна: 600 рн. Конта ти: (096) 911-90-98

С ню весільн , відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-58-29, (097) 668-14-10

С ню весільн , недоро о. Конта ти: (096) 932-22-80

Велосипед, дитячий. Ціна: 250 Конта ти: 62-89-19

Вз ття дитяче, б/в, весна-літо, відмінном стані. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

С ню весільн . Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 293-42-55

С ню весільн , недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (067) 989-85-10

Велосипед, б/в, підліт овий. Конта ти: (097) 514-33-81

С ню весільн , ши арн , б/в, р. 165-175. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 940-83-64

С ню весільн , від рито о тип . Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 293-42-55

С ню весільн , можливий про ат. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 777-51-86

Велосипед, б/в, для дівчин и, рожево о ольор . Ціна: 150 рн. Конта ти: 62-37-62,

Вз ття дитяче для дівчин и відмінном стані. Конта ти: (097) 490-82-13

С ню весільн . Конта ти: 20-61-32, (067) 908-36-74

С ню весільн , мало о розмір . Конта ти: 22-44-81

Велосипед, 3- олісний, жовто-синьо о ольор , має підніж , 2 орзин и, новий рю зачо , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 687-21-98

С ню весільн , ши арн , «шампань». Конта ти: 28-17-47, (097) 576-24-47

С ню весільн , виш ан . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 943-35-99

С ню весільн , е с люзивн , на висо дівчин , відмінном стані. Конта ти: 26-07-02, (097) 675-46-02

рт

С ню весільн , відмінном стані, е с люзивн , розмір 46-48. Недоро о. Конта ти: 28-53-02, (096) 169-15-92

С ню весільн . Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 337-91-52

С ню весільн , е с люзивн на висо дівчин , відмінном стані. Конта ти: 26-07-02, (097) 675-46-02

Піджа ,

С ню весільн , терміново. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 473-27-10

С ню весільн , виш ан , біло о ольор , оздоблена ристалами «сваровсь і». Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 274-36-46

С ню весільн , е с люзивна франц зь а т анина, відмінний стан, р. 42-44. Конта ти: 43-89-58, (067) 359-92-98

Пальто чоловіче, р.52. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

С ню весільн , терміново, недоро о. Конта ти: (096) 783-56-15

С ню весільн . Конта ти: (097) 211-46-85, (067) 984-59-84

С ню весільн , дешево. Конта ти: 45-40-03, (063) 796-47-97

Одяг, взуття

С ню весільн , с часний дизайн. Ціна: 300 рн., тор . Конта ти: (099) 012-60-50

С ню весільн , в про аті не б ла. р. 48. Конта ти: 24-14-18, (067) 478-45-00

С ню весільн , виш ан , в ідеальном стані, недоро о. Конта ти: (097) 491-68-09

Одя , вз ття чоловіче та жіноче. Конта ти: 26-08-76

С ню весільн , розмір 50, атласна, хороший стан. Конта ти: (096) 949-73-06

Візо «Ві і», зимовий, сіро-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: 28-84-38 Візо «Ві торія Голд», бордово-рожево о ольор , дощови , сіт а, оши . Ціна: 900 рн., тор . Конта ти: 22-14-20 Візо «Ві торя Голд», зимово-літній, б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 525-10-83 Візо «Віті-Лю с», зимово-літній, для дівчин и, повний омпле т. Ціна: 800 рн. Конта ти: (098) 710-21-37

Візо дитячий, «Делті». 23-54-62, (098) 468-02-03

Конта ти:

дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19

Візо дитячий, бордово-рожевий, арний стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (063) 268-20-66 Візо дитячий, в омпле ті з літнім. Конта ти: 26-34-71, (097) 208-24-76 Візо дитячий, весняно-літній, сіробордово о ольор . Конта ти: 23-03-40 Візо дитячий, зимово-літній, «Еверсло». Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49 Візо дитячий, зимово-літній, «Толедо», відмінний стан. Конта ти: 63-12-55, (098) 294-56-52 Візо дитячий, зимово-літній, Польща. Конта ти: (097) 506-28-78 Візо дитячий, зимово-літній, синьобла итно о ольор , повний омпле т, Польща, недоро о. Конта ти: (067) 378-43-77 Візо дитячий, зимово-літній. Конта ти: 28-04-97, (095) 337-85-15 Візо дитячий, зимово-літній. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Візо дитячий, літній, ле ий, «Тростин а». Конта ти: 22-44-96, (098) 134-19-13 Візо дитячий, літній, недоро о. Конта ти: (067) 989-85-10 Візо дитячий, насад а на нітаз для дитини. Ціна: 400 рн. Конта ти: 64-26-60 Візо дитячий, синьо о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 293-42-55

Візо «Гра о», зимово-літній, шо оладно-червоно о ольор . Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-87-85, (095) 305-12-44

Візо дитячий, три олісний, олір морсь ої хвилі, 5.5 , дощови , чохол. Ціна: 550 рн. Конта ти: (097) 655-01-39

Візо «Джобі», б/в, 3- олісний, для дівчин и. Конта ти: (097) 240-00-11

Візо дитячий. Ціна: 300 Конта ти: 22-33-98

Візо «Джобі», весняно-літній, трансформер, червоно-сірий. Конта ти: (097) 506-72-05

Візо дитячий. Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 717-18-97

Візо «І сландер», ва а 5 , два положення спин и, дощови . Конта ти: (097) 704-37-19

Візо для двійні, б/в, бордово-рожевий. Конта ти: 24-11-74, (097) 767-55-71

рн, тор .

Візо «Кам», Італія, зимово-літній, салатово-сірий. Конта ти: 64-04-29, (066) 658-34-88

Візо для хлопчи а відмінном стані, синьо- ол бо о ольор , 3 положення, титанові олеса, дощови , сіт а. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 308-32-82

Візо «Клатро», для хлопчи а, синьо-бла итно о ольор , в хорошом стані. Конта ти: 24-48-87

Візо зимовий, «Ві і», рожево о ольор , відмінном стані. Конта ти: (098) 225-32-85

Візо «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (096) 411-21-01 Візо «Коне о», 2 в 1, салатово о ольор . Конта ти: (097) 855-13-15 Візо «Косато», літній, дощови . Конта ти: 5-53-49 Візо «Та о», зимово-літній, трансформер, відмінний стан, повний омпле т + рю за «Чі о». Конта ти: 22-40-30, (097) 427-99-91 Візо «Та о Варіо», люль а + про лян овий візо , ніверсальний. Конта ти: (097) 805-35-85 Візо «Та о Джампер», ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 943-35-99 Візо «Та о сіті», зимово-літній, бла итносиній, все в омпле ті, зр чний ви ористанні, в ідеальном стані. Ціна: 900 рн, тор . Конта ти: (050) 210-52-07, (097) 034-20-94

Візо зимово-весняний, Польща, б/в, відмінном стані, повна омпле тація. Конта ти: 5-51-74, (066) 718-83-96 Візо зимово-весняний, сіропомаранчево о ольор , с м а, оши . Ціна: 650 рн. Конта ти: 5-72-33, (098) 446-01-05 Візо зимово-літній «ABC Design 3 Tec». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 62-68-08, (097) 763-50-35 Візо зимово-літній «Адбор», олір зелений, хороший стан. Конта ти: 5-06-12 (067) 863-06-71 Візо зимово-літній «Атбор», бордоворожевий, повний омпле т, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 26-03-22, (097) 645-80-32 Візо зимово-літній «Атбор», зелено -салатовий, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-53-20 (097) 113-36-12

Візо «Та о» для двійнят, відмінном стані. Конта ти: (067) 753-13-84

Візо зимово-літній «Бамбіно», бордоворожево о ольор , відмінном стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (095) 705-41-10

Візо «Та о», б/в, в хорошом стані, три позиції до 3 ро ів. Конта ти: 26-61-49, (067) 645-46-32

Візо зимово-літній «Коне о-Астра», 2 в 1, ніверсал, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-92-46, (093) 306-99-37

Візо «Та о», зимово-літній, весь омпле т, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн., тор . Конта ти: (098) 651-00-90, (098) 225-29-62

Візо зимово-літній, «Атбор», бордоворожевий, повний омпле т, відмінний стан. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 645-80-32

Візо «Та о», зимово-літній, зеленосалатово о ольор , повний омпле т. Конта ти: (050) 669-38-27 Візо «Та о», зимово-літній, червонобежево о ольор , хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 730-16-06 Візо «Та о», люль а, про л а, ле ий, ідеальний стан. Ціна: 2000 рн, тор . Конта ти: 63-36-57, (097) 788-47-34 Візо «Х-Ленд», б/в. Ціна: 1500 Конта ти: (096) 511-45-64

.о.

Візо «Чі о», 2 в 1, в хорошом стані. Ціна: 880 рн. Конта ти: 24-58-76, (098) 845-63-22 Візо «Чі о», 2 в 1. Б в ви ористанні 7 місяців. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 185-83-25

Візо зимово-літній, «Джобі», хороший стан, повний омпле т. Ціна: 600 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній, «КАМ», повна омпле тація, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 22-58-23, (097) 887-04-97 Візо зимово-літній, «Пі оліно», дощови , мос ітна сіт а. Конта ти: 24-93-89, (096) 351-65-65 Візо зимово-літній, «Та о», для двійні, бежево о ольор , відмінний стан. Конта ти: (097) 584-20-05 Візо зимово-літній, «Та о», Польща, люль а, матрац, дощови , мос ітна сіт а, с м а, помаранчево-бежево о ольор , над вні олеса, нова ма, вели ий оши . Ціна: 600 рн, тор . Конта ти: (098) 864-09-07

Велосипед дитячий, 4-7 ро ів. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-70-49, (098) 486-45-88

Візо «Чі о», весняно-літній, синьобежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 776-17-80

Велосипед дитячий, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-54-59 (097) 235-96-23

Візо «Чі о», весняно-літній. Ціна: 700 рн. Конта ти: 09757717-32

Візо зимово-літній, «Та о-Е с люзив», червоний, повний омпле т, майже новий. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (063) 306-99-37

Велосипед дитячий, до 6 ро ів. Ціна: 150 рн. Конта ти: 63-72-95

Візо «Чі о», зимово-літній, від 6 місяців, чорно-жовтий. Конта ти: (067) 794-67-54

Візо зимово-літній, б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 397-34-58

Велосипед для дитини від 7 до 10 ро ів. Конта ти: 5-92-81

Візо «Чі о», недоро о. Конта ти: 43-89-48 (066) 044-41-38

Візо зимово-літній, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 61-50-16


Візо зимово-літній, відмінний стан, олір синій. Ціна: 800 рн. Конта ти: (098) 595-45-48

Візо , весняно-літній «Еспіро», сіросалатово о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 737-37-42

Візо зимово-літній, дешево. Конта ти: 64-85-07

Візо , весняно-літній, в хорошом стані. Конта ти: 63-68-42, (097) 115-48-63

Візо зимово-літній, для дівчин и, оши , дощови , с м а, мос ітна сіт а, відмінний стан. Ціна: 970 рн., тор . Конта ти: (096) 508-48-21

Візо , весняно-літній, зелено о ольор . Ціна: 800 рн. Конта ти: (063) 268-20-66

Візо зимово-літній, з оши ом. Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49

Візо , весняно-літній. Конта ти: 24-06-47, (068) 146-97-30,

Візо зимово-літній, олір синьо- ол бий, б/в відмінном стані, 4 положення, в омпле ті онверт для новонароджено о, с м а, мос ітна сіт а, зимовий чохол для ніжо в сидячом положенні. Терміново, недоро о. Ціна: 850 рн., тор . Конта ти: 23-51-73, 23-47-97 (095) 845-48-43 Візо зимово-літній, ольор ха і+беж. Конта ти: 24-31-86, (096) 476-57-33 Візо зимово-літній, недоро о. Конта ти: (096) 511-45-19 Візо зимово-літній, Польща, «Пі оліно». Конта ти: 5-05-13 Візо зимово-літній, Польща, повний омпле т. Ціна: 800 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній, синьо о ольор , відмінний стан. Ціна: 730 рн. Конта ти: 24-67-39, Візо зимово-літній, синьо о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-52-60, (067) 596-73-49 Візо зимово-літній, сіро о ольор . Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 290-45-24 Візо зимово-літній, темно-синьо о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: 64-87-36, (067) 456-44-85 Візо зимово-літній, омпле тований, оши +дощови . Конта ти: (097) 103-61-30 Візо

зимово-літній. Конта ти: 43-71-02

Візо

зимово-літній. Конта ти: 64-14-85

Візо зимово-літній. Конта ти: (096) 511-45-19 Візо зимово-літній. Конта ти: (067) 763-41-42 Візо зимово-осінній, відмінний стан. Конта ти: 24-45-59, (096) 971-81-16 Візо літній, відмінний стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 717-92-92 Візо літній, синьо-салатовий, чохол зимовий, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (068) 568-23-76 Візо літній. Конта ти: 24-45-59, (097) 869-74-24 Візо осінньо-літній, червоно-сіро о ольор . Конта ти: (097) 155-75-79 Візо про лян овий. зимово-літній, «чі о», чорно-жовтий. Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 794-67-54 Візо Та о. Конта ти: 63-36-57, (097) 588-47-34 Візо трансформер, Італія, з а/м ріслом. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 744-60-44 Візо ніверсальний «Espiro Atlantic», б/в. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (066) 137-58-02 Візо , «Анмар», зимово-літній, Польща, чорно-сіро о ольор + авто рісло, 1 рі орист ванні. Конта ти: 68-00-99 Візо , «Анмар», Польща. Ціна: 1600 рн Конта ти: 24-02-69 Візо , «Атбор», б/в, зимово-літній. Ціна: 950 рн., тор . Конта ти: (067) 180-74-59 Візо , «Атбор-Астон», перси ово о ольор , в омпле ті. Ціна: 950 рн. Конта ти: (098) 035-43-66 Візо , «Ві торія Голд», хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 754-02-56 Візо , «Джобі», зимово-літній, для немовлят, олір ніверсальний, арний стан, недоро о. Конта ти: 5-47-84, (097) 162-56-04 Візо , «Джобі», зимово-літній, синьочорно о ольор , відмінном стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (097) 445-17-47 Візо , «Джобі», зимово-літній, червонобежевий, протимос ітна сіт а, с м а. Хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-29-65, (095) 687-58-53 Візо , «Коне о», 2 в 1, в хорошом стані. Конта ти: (067) 984-41-41 Візо , «Коне о», 2 в 1. Конта ти: (067) 984-41-41

Візо , весняно-літній. Конта ти: (066) 039-60-36

Візо , весняно-осінній, б/в, недоро о. Конта ти: 23-78-54 Візо , Джобі, зимово-літній, хороший стан. Конта ти: 43-89-48, (066) 044-41-38 Візо , дитячий, «Адбор». Ціна: 600 рн. Конта ти: 23-61-59

Дитячі сороч и, р. 38-40. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 Квадроци л дитячий з 5 ро ів. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 23-40-75, (098) 975-69-01.

Ліж о- олис

. Конта ти: (067) 178-08-91

Ліж о-манеж. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 412-28-78

Люль , з о осовим матрацом, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 43-85-40

Візо , зимово-літній «Капелла», б/в, сіросалатово о ольор , омпле тований, відмінном стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 26-41-24, (067) 800-48-98 Візо , зимово-літній «Карере», червоносиній, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 458-28-27 Візо , зимово-літній «Та о-Сіті», бла итно-синій, в ідеальном стані, знімаються олеса, все в омпле ті, зр чний ви ористанні. Ціна: 900 рн, тор . Конта ти: (097) 034-20-94, (050) 210-52-07 Візо , зимово-літній, «Ві торія Голд», ви ористанні 3 міс. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 168-32-82 Візо , зимово-літній, «Коне о»,2 в 1, сіро о ольор зі став ами. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 839-26-75

Кермо та педалі для ри на «Гені с». Конта ти: 64-48-56

омп’ютері

Манеж дитячий, хороший стан. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Манеж, б/в. Конта ти: (098) 616-71-43

Кімнат дитяч : ліж о, стіл омп’ютерний з полич ами, шафа з дзер алом, 2 т мбоч и. Конта ти: 22-38-71, (063) 847-75-83 Колис дитяч з двома ш хляд ами. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 585-61-28 Колис з балдахіном. Конта ти: (097) 855-13-15 Комбінезон дитячий, ріст 74 см, Польща. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 224-82-39 Комбінезон для дівчин и рожевий (0-10міс). Гарний ст