Page 1

№1 (441) від 20 січня 2011 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№1 від 20 січня 2011 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМIСТ АФІША РЕКЛАМИ....................3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................4

НЕРУХОМIСТЬ А енції нер хомості.......................5 1.1.0. Квартири Продам.......................................8 К плю.........................................10 Здам..........................................10 Винайм ..................................11 Обмін.......................................11 Пропон ю..................................11 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам.....................................11 К плю......................................12 Здам........................................12 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам.....................................12 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................13 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................13 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ..................................14

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................15 К плю......................................15 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................15 К плю......................................17 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................17 К плю.......................................17 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................17 К плю......................................17 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................17 К плю......................................18 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................18 К плю......................................18 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................19 З ви отовлення..........................19 Б ддовід а................................19 З встановлення...........................19 Інші........................................19 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19

БІЗНЕС 4.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 4.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 4.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 4.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 4.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................19 4.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................20 4.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................20 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 4.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................20 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 4.9.0. Спецодя ..........................20 Продам.....................................20 4.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................20 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 4.11.0. Конта ти.........................20 Пропон ю..................................20

ТЕХНІКА 5.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................20 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 5.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................21 К плю......................................21 Пропон ю..................................21 5.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................21 К плю......................................21 Пропон ю..................................21 5.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................21 К плю......................................21 Пропон ю..................................21 5.5.0. Поб това техні а Продам.....................................21 К плю.......................................21 5.6.0. Ремонт поб тової техні и.....21 Пропон ю..................................21

МЕБЛІ

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» ПОНЕДІЛОК, ДО 13 год.

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 Меблева довід а........................22

В рубрику «Терміново в номер» ВІВТОРОК, ДО 16 год. (подвійна оплата)

АВТОАФIША 7.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................23 К плю......................................24 Обмін.......................................24 Оренда......................................24 7.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................24 К плю......................................24 Обмін.......................................24 Оренда......................................24 7.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................24 К плю.....................................25 Обмін......................................25 Оренда.....................................25 7.4.0. Автомобілі вантажні Продам....................................25 К плю......................................25 Обмін.......................................25 Оренда......................................25 7.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам....................................25 К плю......................................25 Обмін.......................................25 Оренда......................................25 7.6.0. Автосервіс Пропон ю.................................25 7.7.0. Автозапчастини Продам.....................................25 К плю......................................26 Обмін.......................................26 7.8.0. Гаражне обладнання Продам....................................26 К плю.......................................26 Пропон ю.................................26 7.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю...................................26 7.10.0. Транспортні посл и Пропон ю.................................26 Попит.....................................26 7.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам....................................26 К плю.....................................27 7.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам....................................27 К плю......................................27 Авторино , м. Л ць ...................27 Авторино , м. Івано-Фран івсь ....28 Автодовід а................................30 Автоновини................................30 Ціна на пальне на АЗС У раїни...30

БIРЖА ПРАЦI 8.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................31 Ш аю робот ............................32 9.1.0. Навчання Пропон ю.................................33 Кадрові а енції..........................33

САЛОН 10.1.0. Одя , вз ття Продам....................................36 Медичний довідни ....................36 К плю.....................................36 10.2.0. Дитячі товари Продам....................................36 ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ.....37 РІВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ................40 К плю......................................41 10.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................41 К плю.....................................41 10.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................41 К плю......................................42 Пропон ю.................................42 10.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................42 К плю......................................42 Пропон ю.................................42 10.6.0. Мистецтво Продам....................................42 К плю.....................................42 Пропон ю.................................42 10.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................42 К плю.....................................42 10.8.0. Поб тові посл и Пропон ю.................................42 Т ристичні а енції......................42

ПОБУТ 6.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................42 К плю.......................................42 6.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................42 К плю......................................42 6.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................42 К плю.......................................43 Подар ю...................................43 Пропон ю..................................43 6.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................43 К плю......................................43 Пропон ю..................................43 6.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................43 К плю......................................43

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 11.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............43 11.2.0. За блено, знайдено.......44 Афіша вітає..............................44 Дост пні житлові с бсидії............44 Сл жба розш дітей................44 ПЕНСІОНЕР ............................45 ГОРОСКОП..............................45 КРОСВОРД..................................46 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................46

№1 від 20 січня 2011 ро

ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ з 8.30 до 18.30 - понеділок - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Як подати оголошення у рекламно-інформаційний тижневик «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

(0362) 625-635 ФАКСОМ 2

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення приймаються за телефоном:

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

м. Рівне, майдан Незалежності, 3 2 поверх

адресою:

ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

33000, м. Рівне, м-н Незалежності, 3, 2 поверх онверті за адресою:

office@ar.rv.ua 625635@ar.rv.ua

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

(094) 966-87-92

Варіанти публікацій комерційних оголошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

до 22 слів 5 рн. за подач

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №2 ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

Варіант №3 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Варіант №4

БУДИНОК

Фотоо олошення зі знім ом об’єта продаж

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

т. хх-хх-хх

Варіант №5 Комерційне о олошення

(р бри а «Біржа праці», розмір 40х41 мм), до 22 слів 25 рн. за подач Мінімальна іль ість подач - 2

т. хх-хх-хх

ЦІНИ ВКАЗАНІ БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ та ПНР

Електронні адреси газети «Афіша. Рівне»: Ре ламний відділ:

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Відділ о олошень:

625635@ar.rv.ua office@ar.rv.ua


5

№1 від 20 січня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ ЗДАМО

ТЕРМІНОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1- імнатні вартири в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/11/Ц, 40/21/10, після б дівельни ів. ЦІНА заб довни а, 37000 .о. в л. Відінсь а, новоб дова, 1/9/Ц, 46/20/11, два бал они, після заб довни а. ЦІНА 36000 .о., тор

1- імнатні вартири

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ Оржів

3/5 Ц

35.0/17.0/7.0

жилий стан

13000

Д ндича Д ндича

9/9 Ц 9/9 Ц

24.5/12.5/5.5 31.0/18.0/6.0

без ремонт осметичний ремонт

18000 20000

Cтр тинсь ої Ш хевича Вербова

8/9 П 2/9 П 8/9 П

31.0/18,0/9,0 35.0/18.0/9.0 35.0/18.0/9.0

осметичний ремонт під отовл. до ремонт жилий стан

24000 27000 27000

Коновальця Ма арова

5/9 П 7/9 П

34.0/18.0/9,0 34.0/18.0/9.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

28000 28000

Ст.Бандери Коновальця

1/5 Ц 7/9 П

31.0/16.0/6.0 34.0/18.0/9.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

28000 28500

Відінсь а Коновальця

2/5 Ц 7/9 П

32.0/24.0/6.0 35.0/18.0/9.0

ремонт євроремонт

28500 31000

С.Кр шельниць ої К.Сав ри

4/5 Ц 2/5 Ц

31.0/18.0/6.0 36.0/19.0/9.0

євроремонт жилий стан

36000 38000

ДВОКІМНАТНІ КВАРТИРИ С. Бандери

1/2 Ц

44.0/28.0/6.5

автономне опалення

32000

Черня а С. Бандери

5/5 Ц 1/2 Ц

43.0/28.0/6.0 44.0/28.0/6.5

жилий стан жилий стан

33000 33500

Ма арова Кн. Оль и Льоно омбінатівсь а

6/9 П 3/4 Ц 4/6 Ц

50.0/30.0/8.0 43.0/28.0/6.0 50.0/30.0/8.0

жилий стан жилий стан жилий стан

37000 37000 38000

Пр. Мир Га аріна

2/5 Ц 3/5 Ц

44.0/26.0/6.0 43.0/31.0/6.0

жилий стан осметичний ремонт

38000 39000

Калнишевсь о о Коновальця

2/5 Ц 2/5 Ц

47.0/31.0/6.0 44.0/27.0/6.0

жилий стан жилий стан

39000 39000

Мельни а Гр шевсь о о

9/10П 10/10 П

50.0/30.0/8.0 50.0/30.0/8.5

жилий стан ремонт, бойлер

40000 42000

П ш іна Льоно омбінатівсь а

2/9 Ц 2/5 Ц

47.0/28.0/7.5 53.0/32.0/8.0

жилий стан обмін на 1 м.

43000 44 000

Київсь а К.Сав ри Тра торна

4/9 П 5/10 Ц 1/5 Ц

52.0/32.0/8.0 50.0/29.0/8.0 61.0/40.0/14.0

осметичний ремонт євроремонт ремонт

46000 52000 85000

ТРИКІМНАТНІ КВАРТИРИ В.Дивізії Д бенсь а 6 Гвардійсь а

9/10 П 5/5 Ц 9/9 П

66.0/39.0/9.0 49.0/34.0/5.0 66.0/39.0/9.0

жилий стан без ремонт осметичний ремонт

39000 41 000 41 000

Фабрична Ма арова

2/9 П 2/9 П

66.0/39.0/6.0 65.0/44.0/8.0

осметичний ремонт жилий стан

45 000 45 000

В.Дивізії Мельни а

6/9 П 8/9 П

66.0/39.0/9.0 66.0/39.0/9.0

осметичний ремонт жилий стан

45 000 45 000

Фабрична О.Д ндича

2/9 Ц 2/5 Ц

66.0/39.0/9.0 58.0/39.0/6.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

45 000 45 000

В.Дивізії Коновальця

5/9 П 5/9 П

63.0/37.0/9.0 66.0/39.0/9.0

осметичний ремонт жилий стан

47 000 47 000

Відінсь а Київсь а Корольова

2/6 Ц 7/9 П 5/9 Ц

59.0/42.0/6.0 66.0/39.0/9.0 50.0/30.0/8.0

осметичний ремонт 50000 осметичний ремонт 50000 жил. стан, новоб дова 52000

С.Бандери Кі відзе

2/5 Ц 2/5 Ц

85.0/47.0/15.0 новоб., авт. оп. рем. 86.4/48.1/11.8 жилий стан

95000 100000

Ст.Бандери, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, осметичний ремонт, ціна до овірна. Кн.Оль и, 2 поверх, олон а, меблі необхідні, холодильни , нові вхідні двері, зас лений бал он, 1100 рн + світло. Ж овсь о о, 3/5 ц, олон а, хня мебльована, імната без меблів, 1100 рн + лічильни и. Мірющен а, 2/5 ц, олон а, меблі, телевізор, холодильни , 1200 рн. Соборна, 4 поверх, нова олон а, меблі в хорошом стані, поб това техні а, с часний ремонт, 1500 рн. Автово зал, 4 поверх, меблі, холодильни , телефон, абельне телебачення, 1100 рн. Б овинсь а, 2/9 п, мебльована, хня, імната без меблів на тривалий термін, 1100 рн + світло, вода. Київсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , осметичний ремонт, телефон, 1150 рн+ світло, телефон. Коновальця, 2/9 п, меблі, холодильни , свіжий абельне телебачення, 1100 рн + світло, вода.

осметичний ремонт, домофон,

Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , осметичний ремонт, Інтернет, 1150 рн + світло + Інтернет. Га аріна, 4/5 ц, олон а, меблі, телевізор, холодильни , абельне телебачення, 900 рн + ом нальні посл и. Д ндича, 5 поверх, меблі, телефон, бал он зас лений, житловий стан, 850 рн+ світло, телефон. Галиць о о, 3/9, част ово меблі, холодильни , пл.ві на, сантехні а в хорошом стані, 1000 рн + світло, вода. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, зас лений бал он, абельне телебачення, 1100 рн + абельне ТБ. В.Дивізії, 2/9 п, меблі, нові вхідні двері, осметичний ремонт, 1000 рн + світло, вода. Квасилів, 4/9 п, бойлер, меблі необхідні для проживання, осметичний ремонт, 700 рн+світло. Ш хевича, 3/9 п, бойлер, поб т.техні а, меблі, свіжий с часний ремонт, 1000 рн + осметичні посл и. Чорновола, 4/5 ц, олон а, меблі всі рім м’я ої частини, я існий ремонт, холодильни , 1300 рн + лічильни и. Пр. Мир , 3/5 ц, олон а, меблі за домовленістю, 1100 рн + світло + телефон

осметичний ремонт, телефон,

Корольова, 3/5 ц, олон а, меблі за домовленістю, холодильни , телефон, свіжий осметичний ремонт, зас лений бал он, 900 рн + ом нальні посл и. С. Кр шельниць ої, 2/9 п, меблі, холодильни , осметичний ремонт, інтернет, 1100 рн. Калнишевсь о о, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1150 рн + світло. Д бенсь а, 3 поверх, хня мебльована, імната без меблів, на тривалий термін, 1000 рн. Мельни а, 3/9 п, меблі, в хорошом стані, без поб тової техні и, 900 рн, + світло, вода.

2- імнатні вартири Мельни а, 5 поверх, меблі, телефон, холодильни , Інтернет, абельне ТБ, 1350 + світло, вода. Коновальця, 2/9 (р-н “Арена”), свіжий с часний ремонт, вмонтована хня, імнати част ово мебльовані, абельне ТБ, 1500 рн + лічильни и.

рн

Черня а, 3 поверх, бойлер, імнати непрохідні, меблі, холодильни , осметичний ремонт, пл.ві на, зас лений бал он, 1450 рн+лічильни и. Корольова, 4/5 ц, олон а, меблі, телевізор, холодильни , 1350 рн + світло. Вербова, 6/9 п, бойлер, зас лена лоджія, меблі за домовленістю, житловий стан, 1100 рн + ом нальні посл и.

Соборна, (РУМ), меблі, бал он зас лений, холодильни и, телевізор, ремонт, 1300 рн + світло, вода.

осметичний

Чорновола, 4/9 ц, бойлер, меблі, пральна машина, холодильни , пл.ві на, осметичний ремонт, 1500 рн.

3- імнатні вартири Соборна, 5/9 п, зас лені лоджії, бойлер, меблі, холодильни , пральна машина, телевізор 1800 рн + лічильни и. Ш хевича, 3/9, меблі част ово, Інтернет, абельне ТБ, осметичний ремонт, нова сантехні а, 1600 рн+лічильни и Д ндича, 4/5 ц, олон а, імнати прохідні, меблі, холодильни , “Мінс ”, абельне ТБ, 1000 рн+ ом нальні посл и. Б овинсь а, 3/9 п, імнати не прохідні, два бал она, телефон, на тривалий термін, 1600 рн + лічильни и. В.Дивізії, 6/9 п, меблі, холодильни , зас лених, ціна до овірна.

По оренді звертатися за тел.: (066) 7139910, (067) 3100545, (0362) 235071

.о.

2- імнатні вартири в л. Б овинсь а новоб дова, поверх на вибір, дахова отельня, лвчильни и на аз, вод , опалення, 2 бал они. Цвна заб довни а. Розтермін вання оплати на 6 місяців від 68 в.м. КРЕДИТУВАННЯ 10 % рн., на 7 ро ів в л. Гр шевсь о о, р-н ТЦ «Чай а», 6/9п, 49/29/7, поміняні ві на, лічильни и, житловий стан. Ціна 37500 .о., тор в л. Київсь а, 5/14ц, 49/30/8, євроремонт, вмонтована хня, бойлер, ламінат, нова столяр а. Ціна 37 000 .о., тор в л. Вол. Дивізії, 1/9п, 48/29,5/7, хороший осметичний стан, бойлер, лічильни и на вод , поміняна сантехні а. Ціна 34000 .о. в л. Лермонтова, 3/9/Ц, ламінат, ві на нові, між імнатні двері дерев’яні, бойлер, хороший осметичний ремонт. ЦІНА 55000 .о., тор в л. Б овинсь а, новоб дова 8/10/Ц, 56/33/9, стяж а, шт ат р а, дахова отельня, б дино зданий. ЦІНА 55000 .о. в л. Соборна 1/2/Ц, 46/30/6.5, євроремонт, автономне опалення. ЦІНА 50000 .о. в л. Д.Галиць о о, 7/9/Ц, 50/38/9, імнати о ремі, ремонт. ЦІНА 55000 .о. в л. Млинівсь а, 6/9/П, 50/30/11, євроремонт, ві на нові. ЦІНА 37000 .о.

ртожит

в л.

Мазепи, 9/9/Ц, 58/35/9, ремонт. ЦІНА

хня та

Кімнат

в

, р-н в л. Га аріна, меблі, холодильни , 650 рн.

Кімнат

по в л. Ст.Бандери, без проживання осподаря по 320 рн з людини. по в л. Мірющен а по 250 рн з людини.

Кімнат

по в л. Га аріна, по 300 рн з людини.

Кімнат

по в л. Д.Галиць о о, по 280 рн з людини.

Кімнат

по в л. Ш хевича, по 300 рн з людини. в р-н в л. Ма арова на тривалий термін, по 250

Кімнат

по в л. Кн. Оль и, по 300 рн з людини.

.о.

3- імнатні вартири в л. Коновальця, 4/10/ Ц, 64/40/9, євроремонт. ЦІНА 59000 .о., тор в л. Відінсь а, 4/9/Ц, 58/40/ 7, ремонт, бойлер, лоджія. ЦІНА 56000 .о. в л. Д. Галиць о о 5/9/Ц, 65/45/7, ремонт, сантехні а поміняна. ЦІНА 42000 в л. Соборна, 6/9/Ц, 59/38/9.5, євроремонт, 62000 .о.

.о.

хня + прихожа залишаються. ЦІНА

Здолб нів, Посьоло , 2/5/Ц, 64/38/9, жилий стан, автономне опалення. Ц1НА 32000 .о. в л. Орлова, 1/9/П, 64/39/9, осметичний ремонт. Ц1НА 45000 .о., терміново, є редит 140000 рн в л. Коновальця, 8/10/П, 63/40/9, осметичний хороший ремонт, хня нова. ЦІНА 45000 .о. Здолб нів, р-н 6 ш оли, 3/5/Ц, 78 45000 .о

в.м., євроремонт, автономне опалення. ЦІНА

4- імнатні вартири в л. Соборна, центр, новоб дова, 3-4/4/Ц, 109 б дівельни ів. ЦІНА 120000 .о. в л. Костромсь а, дворівнева, 5/6/Ц, 188

в.м, автономне опалення, після

в.м., автономне опалення. ЦІНА 150000

.о.

Б дин и в л. Молодіжна, “під люч”, 2 поверхи, 8 імнат, 2 санв зла, хня 15 в.м, мебльований, з техні ою, баня, араж, по ріб, 0.12 а, о ороджено. Ц1НА 270000 .о. Б рин, дерев’яно-це ляний, 3 імнати, хня, водяна с важина, аз поряд, хлів, льох, сад, 0.25 а + 0.27 а приватизовано. Ц1НА 15000 .о. в л. Карбишева 1/2 б дин , це ляний, 70/ /15, 0.04 а, 3 імнати, ванна/т алет, централізована аналізація, араж, сарай, жилий стан. ЦІНА 100000 .о. Б.Криниця, 0.08 а, мансардно о тип , металочерепиця, ороїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода дворі, ви опаний септи . ЦІНА 90000 .о. Колоден а, 160 в.м., 0.08 а, водна с важина, араж, мансардно о тип , металочерепиця, ороїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода дворі, ви опаний септи . ЦІНА 90000 .о. В. Житин, незавершений, дах металочерепиця, ві на, теплені + ороїдом, 0.10 а, світло + аз поряд, до менти на б дино . Ц1НА 67000 .о. Гр швиця, незавершений, під лючене світло, свердловина, 0.20 а приватизовано, доїзд асфальтований. Ц1НА 29000 .о., або обмін на одно імнатн вартир . Ц р ів, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, 3 імнати, хня, світло + аз, ремонт, 0.25 а приватизовані, риниця дворі. Ц1НА 13000 .о. Синів, Гощансь ий р-н, аз поряд, водна с важина. ЦІНА 25000 .о., тор Дач , Кам’яна Гора, це ляна, мансардно о тип , 0.06 + 0.03 а, араж, риниця, світло, р б а. ЦІНА 25000 .о. Дач , Кам’яна Гора, 2 поверхи, це ляна, бал он, амін. ЦІНА 17000 .о.

Земельні ділян и Н.У раїн а, 0.06 а під дач . Ц1НА 8500 .о. Тинне, 0.14 а приватизовані під с/ . ЦІНА 25000

.о.

Іваничі, 0.20 а приватизовані під б дівництво, над трасою, рівна, світло + аз поряд, біля з пин и. ЦІНА 3500 .о. Зоопар , 2*0.095 а приватизовані під садівництво, рівна. ЦІНА 19000 .о. Забороль, 0,21 а приватизована під заб дов , рівна. ЦІНА 9000 .о Л ць е ільце, права сторона, 0.10 а приватизовані під б дівництво. ЦІНА 15000 Житин, 0.25 а під б дівництво, жилий масив. ЦІНА 20000 .о. Оле сандрія, 0.15

Кімнат по в л. Соборна, 500 рн. Кімнат

51000

.о.

Обарів, район новоб дов, 0.20 а приватизовані під б дівництво, світло + аз поряд, рівна, доїзд вимощено щебенем, отеджне містеч о. ЦІНА 25000 .о.

по в л. Відінсь ій, меблі необхідні,

Кімнат

47000

в л. Б овинсь а новоб дова, поверх на вибір, дахова отельня, стяж а, шт ат р а, лічильни и на аз, вод , опалення, 2 бал они, один зас лений. Ціна заб довни а. Розтермін вання оплати на 12 місяців від 80 в.м. Кредит вання 10 % рн., на 7 ро ів

осметичний ремонт, два бал она

Кімнати Кімнат в ртожит сімейно о тип санв зол спільні, 600 рн.

Найкращі квартири, будинки, офісні приміщення в довгострокову оренду.

в л. Д ндича, 4/9/П, 30/13/8, без ремонт . ЦІНА 22000 .о. в л. Д бенсь а, 5/9/П, 32/12/9, осметичний ремонт. ЦІНА 25000

Здолб нів, центр, 2/5/Ц, 45/30/6, осметичний ремонт. ЦІНА 27500 в л. Орлова, 2/9/П, 51/30/10, євроремонт, мебльована, техні а. ЦІНА

Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , абельне ТБ, Інтернет, 1450 рн+світло. Ст.Бандери, 4/5 ц, олон а, імнати не прохідні, част ово меблі, осметичний ремонт, 1350 рн + світло, вода. Гр шевсь о о, 4/9, хня та вітальня, мебльовані імнати не прохідні, бал он зас лений, 1500 рн.

Оренда

р-н Бояр а, 2/9/П, 34/17/8, жилий стан. ЦІНА 27000 .о. в л. Д ндича, 3/9/П, 34/18/9, без ремонт . ЦІНА 25000 .о.

О.Телі и, 3/9 п, меблі в хні, імната без меблів, абельне ТБ, 1000 рн + світло, вода. Вербова, 5/9 п, меблі, пл.ві на, абельне ТБ, осметичний ремонт, 950 рн+світло, вода. Ма арова, 2/9 п, меблі, холодильни , телефон, сантехні а в хорошом стані, 1000 рн.

Дра оманова, 3 поверх, олон а, холодильни новий, пл.ві на, нова столяр а, меблі, телевізор, Інтернет, 1800 рн+світло, вода. Квасилів, 1 поверх, меблі, холодильни , осметичний ремонт, 750 рн + світло, вода. Бояр а, 4/9 п, меблі, всі необхідні для проживання, зас лений бал он, осметичний ремонт, 1400 рн + світло.

Приміщення під СТО в м. Рівне. Площа - 600 в.м. Землі - 1 а. 2 поверхи. Всі ом ні ації. О ороджено, асфальтований підїзд. Ціна до овірна

в л. Київсь а, 1/5/Ц, 33/18/6, жилий стан. ЦІНА 25000 .о. в л. О.Телі и, 1/9/П, 34/18/9, жилий стан. ЦІНА 26000 .о.

в л. Н.Хасевича, 3/3/Ц, 50/29/7, «сталін а», олон а, осметичний стан. ЦІНА 40000 .о. в л. С.Бандери, 1/5/Ц, 44/29/6, жилий стан. ЦІНА 33000 .о.

Пр.Мир , 3/5 ц, олон а, свіжий ремонт, холодильни , меблі, бал он, осметичний ремонт, 1500 рн.

Приміщення в центрі Здолб нова. Площа 1230 в.м. Висота - 2,7 м. Ціна до овірна

в л. Коновальця, новоб дова, 10/11/Ц, 43 в.м, лоджія, стяж а, шт ат р а. Ц1НА 32000 .о. в л. Коновальця 2/5/Ц, 51.5 в.м., автономне опалення, після б дівельни ів. ЦІНА 46000 .о. в л. Київсь а, 1/5/Ц, 24/12/6, ремонт, ламінат, олон а, бал он зас лений, підвал. ЦІНА 26000 .о.

Кн.Романа, 2/5ц, осметичний ремонт, меблі, част ово зр чності на тривалий термін, 600 рн + світло, вода. Бояр а, 1/9 п, без бал она, меблі, холодильни , телефон, 900 рн +світло, телефон.

Д бенсь а, 2/4 ц, олон а, меблі, телевізор, осметичний ремонт на тривалий термін, 1400 рн + світло. Павлючен а, олон а, хня, мебльована, імнати без меблів, 1300 рн + світло, вода.

Терміново

в л. Гр шевсь о о, 4/9/П, 34/18/9, лоджія зас лена, хороший жилий стан. ЦІНА 26000 .о.

рн з людини.

Б дин и 1/2 б дин , в л. Гр шевсь о о, 2 імнати, хня, меблі част ово, всі зр чності. 1500 рн + лічильни и. Елітний б дино , р-н зоопар , 5 імнат, араж, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна. Б дино , Новий Двір, 2 імнати, хня, всі зр чності, місце під автомобіль, о реме подвір’я, меблі, холодильни , осметичний ремонт, 1200 рн + лічильни и. Тимчасів а, в л. Мірющен а, меблі, зр чності, осметичний ремонт, 650 рн + світло. Тимчасів а, р-н Бояр а, част ові зр чності, меблі, на б дь-я ий термін, 500 рн.

а під б дівництво, жилий масив. ЦІНА 13000

.о.

.о.

Приміщення в л. С.Бандери, 44 в.м, хороший осметичний ремонт, 3 імнати, санв зол, о ремий вхід, стоян а для а/м. ЦІНА 75000 .о. в л. Лермонтова, 80 в.м. + 110 в.м., напівпідвальне, ві на, 2 о ремі входи, без ремонт , біля бан . ЦІНА 750 .о./ в.м. в л. Соборна, 126 в.м., ремонт, б в бан . ЦІНА 450000 .о. в л. П.Мо или, 222 в.м, ремонт, підвісна стеля, 2 санв зли, 2 входи, напівпідвальне, ві на, автономне опалення, вода, світло. ЦІНА 160000 .о. в л. Га аріна, 30 в.м, ремонт, ре лама ма азин , рати на ві нах. ЦІНА 69000 в л. Костромсь а, 200 в.м, євроремонт, напівпідвальне, ві на, 2 входи, си налізація пожежна + охоронна, стоян а на авто. ЦІНА 140000 .о. В.Житин, 20-1000 в.м, асфальтований доїзд, є абінети, столова, о ороджено, о ремостояче, всі ом ні ації. ЦІНА 150000 .о. смт. Гоща, приміщення о ремостояче, 116 в.м, 3 абінети, 0.25 приватизовані, світло + вода + аз + аналізація. ЦІНА 55000 .о.

а не

смт. Гоща, над трасою, офіс 130 в.м., с лади – 600 в.м., 4 бо си, без рампи, 0.24 а не приватизовані, світло, вода + аз поряд, о ороджене, о ремий заїзд. ЦІНА 155000 .о.

.о.


6

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

1- імнатні вартири

ТЕРМІНОВИЙ ВИКУП КВАРТИР 1- імнатні вартири Б

овинсь а

Б.Криниця Б

овинсь а

Відінсь а

8/9

П

4/4

Ц

34/18/9рем

32000

38/21/9авт.опал 18000

6/9

Ц

2/5

Ц

48/25/11

42000

32/17/6

В.Дивізії

1/9

П

1/5

Ц

32/17/6,2

Га аріна

5/9

Ц

33/16/6,5

25500 29000

2/9

П

34/18/9

29500

Здолб нів

3/5 Ц

34/18/6

25000

Здолб нів

4/5 Ц

29/15/6

18000

Здолб нів

4/5 Ц

34/16/6

21000

Здолб нів

2/9 П

34/18/9 євро

Квасилів

3/9

П

Квасилів

9/9

П

Льоно омбінат.

3/5 Ц

Млинівсь а

3/5Ц імната в

Мельни а

8/9

П

32/14/9

30000

Мельни а

8/9

П

32/18/9

28700

Мельни а

9/10

32/18/9

26000

Ма арова

8/9

Ма арова

1/9

Ма арова

9/9

34/18/9

П П

Ц

1/5

Ц

Ст.Бандери

4/5

Ц

Центр

2/5

Ц

37/20/8

Ш ільна

2/2

Ц

Ш хевича

7/9

П

Фр

2/2

Ц

29000

28500

29/14/6ремонт

27000 37500

30/17/6

28000

34/18/9 ціна до овірна

овинсь а

3/5

Ц

60/35/10 авт.опал. 60000

Біля ова

4/5

Ц

44/29/6рем

40000

Відінсь а

1/5

Ц

41/32/7

41000

Відінсь а

2/5

Ц

46/32/6,5євро 50000

Відінсь а

3/5

Ц

43/32/6рем

Гоща

4/5

Ц

Гр шевсь о о

6/9

П

Ж

4/5

Ц

овсь о о

40000

45/30/6євро, авт.опал 25000 49/29/7,5

39000

42/30/6євро

Київсь а

4/5

Ц

Київсь а

8/9

П

43/29/6

н.Оль и

1/3

н.Оль и

3/5

Ц

н.Оль и

2/3

Ц

н.Володимира

4/5

н.Острозь о о

1/5 Ц

н.Романа

2/5

Ц

Ц

Ц

40000

43 в.м.

45000

45/29/6

42000

45/29/10 авт.опал 40000 53/29/8рем 46/28/6

Ц

45500 50000

49/29/9

62000

36000

45/31/6

н.Романа

5/5 2/9

П

Ст.Бандери

4/5

Ц

Ст.Бандери

4/9

Ц

55/28/9

45000

Ст дентсь а

4/5

Ц

50/34/6

36000

Ст дентсь а

3/5

Ц

45/30/6

42000

Стр тинсь ої

6/9

Ц

54/38/9евро

50000

Стр тинсь ої

4/5

Ц

43/27/6рем

Стр тинсь ої

7/9

П

48/29/7

Соборна

1/5 Ц

Ш хевича

7/9

Центр

2/2 Ц

Центр

4/5

Ц

в.м., під бізнес, три ві на виходять на доро

45/31/6

35000

50/29/7,5

34000

42/27/6рем

45000

40000 33000

49/29/7,5

45000

49/29/8

37000

70/36/11

45000

45/30/6

40000

3- імнатні вартири Березовсь о о

3/9 Ц

66,4/38/10

Біля ова

3/5 Ц

60/40/6.5

60000

Б

овинсь а

2/5 Ц

67/44/9

60000

в л. С.Бандери, 1/2Ц, 40,3/—/6,6 жилий стан, автономне опалення, 33 000 .о. в л. Соборна, БОС, 2/3Ц, 63/33,3/12,8 висо і стелі, 55 000 .о. в л. Стр тинсь ої, 3/5Ц, новоб дова, 75 в, стяж и, о ремі опалення, 63 000 .о.

Б

овинсь а

80000

3- імнатні вартири в л. Б

овинсь а, 2/5Ц, 64,4/—/8,5 хороший стан, 2 бал они, 60 000 .о.

в л. Вербова, 9/9П, звичайний стан, ліфт працює, 35 000 .о. в л. Дарвіна, 4/5Ц, 67/41/9, ремонт, 2 лоджії, част ово з меблями, 75 000 .о. тор в л. Є. Коновальця, 3/10Ц, новоб дова, 67 в., розпочатий ремонт, централізоване водопостачання та опалення, 60 000 .о. в л. Є. Коновальця, 8/10Ц, дахова отельня, 45 000 .о. в л. Є. Коновальця, 7/9П, нова столяр а, перетерті стелі, лічильни и, шафа- пе, 42 000 .о. в л. Кі відзе, 2 поверх, це ляний б дино , с лопа ети, початий ремонт, 60/44/6, автономне опалення, 45 000 .о. в л. Кі відзе, поліпшене план вання, 65 м в., ремонт, хня-ст дія, автономне опалення, 65 000 .о. в л. Павлючен а, 1/9П, 2 лоджії, д бова столяр а, бойлер, лічильни и, пар ет, 45 000 .о. в л. Ма арова, 5/9П, 67/—/9, розпочатий ремонт, 42 000 .о. в л. Р сь а 5/5Ц, 58/36/8, чеш а, пар ет, д бові між імнатні двері, бал он і лоджія зас ленні, 42 000 .о. в л. Са айдачно о, 2 поверх, 68/48/8,5, автономне опалення, 60 000 .о. в л. С. Кр шельниць ої , 4/9Ц, євроремонт, ахель, с лопа ети, 64 000 .о. тор в л. Соборна, центр, 6/9Ц, 58,7/38/9,5, євроремонт, вмонтована хня, пласти ові ві на, ламінат, т алет і ванна разом, столяр а поміняна, 62 000 .о. в л. Черня а, 2/5ц., 43 000 .о. в л. Ювілейна, 1 поверх, ремонт, 2 бал они, 2 підвали, 43 000 .о.

4- імнатні вартири в л. Соборна центр, 3/9Ц, 75 в.м., євроремонт, піді рів підло и, дизайн, автономне опалення, 95 000 .о. в л. Соборна центр, новоб дова, дворівнева, 115м в, дизайнерсь ий ремонт, автономне опалення, 140 000 .о.

Б дин и Б дино , А. Мельни а, 1/2 отеджа, незавершене б дівництво, 350 в. м., 3 поверхи (цо оль, мансарда), 7 сот, араж на одн машин , пласти ові ві на, всі ом ні ації, 100 000 .о. Б дино , Басів К т, 1/2 б дин , 4,5 сот, євроремонт, 4 імнати, 90 000 .о. Б дино , Винничен а, 220 м в, 2 поверхи, новий, 5 сот. землі, 200 000 .о Б дино , Горбачевсь о о, 250м в, 2 поверхи, євростандарт, 10 сот землі, 450 000 .о. Незавершене б дівництво, Городище, це ла, 12 сот, по центральній трасі, (80%), 100 000 .о./тор Б дино , Золоті ворота/ Н. Двір, це ла, 2 поверхи, 170 в., 5 сото , під люч, 117 000 .о. Б дино , Квасилів, 1/2 б дин , 64м в, жилий стан, всі зр чності, новий дах, надвірні б дівлі, 8 сот землі, 45 000 .о. Б дино , Панфіловців/лінії, 180 в., 4 сот, новий, 250 000 .о. Б дино , Костомарова, це ла, 2 поверхи, 6 сот, баня - о ремий б дино , 2 машини, під люч, 115 000 .о. Б дино , Серпан ова, 2-поверховий, 90 % можливий редит.

отовності, 190

араж на

9/9 П

89/55/9,6рем

70000

5/5 Ц

57/35/8,4

38000

Незавершене б дівництво Колоден а, мансардно о тип , 10 сот землі, 50 000 .о.

Здолб нів

3/5 Ц

65/40/8,4

31000

Здолб нів

4/5

Здолб нів

3/5 Ц

Соборна

8/9

Соборна

3/3 Ц

83/56/9

68000

Соборна (центр)

1/9 Ц

60/37/6,5

51000

Соборна

1/9

Ц

Коновальця

4/9

П

Коновальця

9/10 П

63/39/9рем

43000

Коновальця

4/5

Ц

100/50/15

85000

Корольова

4/9

Ц

57/38/7рем

Костромсь а

8/9 П

63/37/9,2

Костромсь а

2/9 П

63/37/9,2євро 58000

Льоно омбінат.

2/14 Ц

68/39/9

Мазепи

6/9 Ц

86/54/10

Ц

26000

Дача, Ново

раїн а/Нет анни , червона це ла, 4

50000

Дача, Ново

раїн а, впоряд ована, 18 500 .о.

71/43/9бал он 48000 65/39/9

48000

50000

55/38/7,5

9/9 Ц 1/5

43000

П ш іна

1/2 Ц 2 рівнева. євро 150 в.м. 150000

Ш хевича

9/9 П

Ш хевича

5/9 П

100/70/14

Ювілейна

6/9 П

64/39/10

82 в.м. Євро

66/39/9

80000

37000

Земельні ділян и:

в.м., ремонт, автономне опалення

в.м., 4 сот

16500 .о.

ремонт

19000 .о.

К рчатова

2/5ц

24/12/5.

Звич.стан

20000 .о.

31/17/6

без ремонт

24000 .о.

1/5ц

Га аріна

1/5ц

32/17/6.

Ма арова

2/9ц

30/18/5

жилий стан

араж, 25 000 .о.

70000

Зоопар , Городище, Б.Криниця, Обарів, А роперероб а, від 18000

осм.ремонт можл під офіс

25000 .о.

Га аріна

2/5ц

27/15/6

с часний ремонт

27000 .о.

Центр

4/4ц

31/21/5.

с часний ремонт

35000 .о.

Ма арова

9/9ц

41/31/6.

28 000 .о

Д ндича

9/9п

36/22/6.

30 000 .о

Вербова

9/9ц

47/27/7,5

33 000 .о

Ювілейна

2/9п

50/30/9.

33 000 .о

С.Бандери

4/5ц

42/25/6

Млинівсь а 5/9п

49/28/8

Га аріна

3/5ц

44/29/6

Київсь а

3/9п

48/30/8

Соборна

3/3ц

52/29/11

Театральна

2/3ц

42/28/7

М.Незалеж

2/5ц

42/28/6.

Стр тинсь ої 1/7ц

72/45/10

35 000 .о звичайний стан

36 000 .о 37 000 .о 38 000 .о

жилий стан БОС

39 000 .о 40 000 .о 45 000 .о

новоб дова без ремонт

50 000 .о

3- імнатні вартири Мельни а 2/9п

60/40/9

Д бенсь а 8/9п

62/47/9

звичайний стан

К.Романа

1/5ц

53/35/6

жилий стан

44 000 .о

П.Мо или 2/5ц

57/36/8

жилий стан

45 000 .о

С.Бандери 3/5ц

57/37/7

середній стан

46 000 .о

Міц евича 1/5ц

59/37/7.5.

можл під офіс

55 000 .о

осметичний ремонт

39 000 .о 39 000 .о

Б дин и Басів К т

130/95/10 1/2 ремонт 6сот

88000 .о

Тинне

135.

6.5сот жилий стан

85 000 .о

Басів К т

100.

10 сот баня, араж ОБМІН 120 000 .о

Соборна

100.

8.4сот жилий стан

Колоден а

230.

11 сот жилий б дино . 129 000 .о

Бояр а

215.

5 сот євроремонт новоб дов 288 000 .о

Новий двір

175.

новоб дова, ремонт 5 сот 110 000 .о

Золотіїв

75.

10 сот звич. Стан

В.Житин

50.

31сот. Ремонт

35 000 .о., тор

Бояр а

65.

3.2 сот. Жилий стан.

65 000 .о

65 000 .о

60 000 .о

Оле синсь а

75.

без ремонт 10 сот.

60 000 .о

Вересневе

220.

10 сот ремонт

165 000 .о

Комерційна нер хомість Центр

1/3ц

39

осм. ремонт

30 000 .о

12 ш ола

1/2ц

55

ремонт, фасад

75 000 .о

Лермонтова 1/9ц.

45

с часний ремонт, пар ов а 48 000 .о

Київсь а

1/9ц

80

вивед з ж/ф.

70 000 .о

Шевчен а

50

ремонт., ТОРГ

45 000 .о

Га аріна

90

жилий стан

70 000 .о

Коновальця

80

новоб дова б. Ремонт . 45 000 .о

Пивзавод

88

новоб дова б. Ремонт . 44 000 .о

Відінсь а

35

під бізнес

пр. Мир

1/5ц

22

фасадне а тивне місце. 35 000 .о

31 000 .о

Оренда, 1- імнатні вартири Фабрична

нормальний стан, меблі

1000 +с

Дворець а

меблі, холодильни

800+с

Київсь а

меблі, холодильни , ТВ

1200+ліч

12 Ш ола

меблі, поб. техні а

1500

Ма арова

меблі, техні а

1100

Оренда, 2- імнатні вартири част ово мебльована

1200

Млинівсь а

меблі, холод., телевізор

1500

Земельна ділян а, Городище/новий масив, 10 сот, рівна, 4 000 .о.

Відінсь а

ремонт, а/о,меблі,техні а

1700

Земельна ділян а, Ново

Дорошен а

жилий стан, меблі.

1300

Центр

с часний ремонт, меблі.пр.се тор 3200

Лермонтова

євроремонт, меблі.

а лінія,

ом ні ації

Земельна ділян а, Бабин, 10 сот під б дівництво, 5 500 .о. раїн а, 6 сот, рівна, біля ліс , 5 000 .о.

Земельна ділян а, Оле сандрія, 16 сот, 7 000 .о. Земельна ділян а, Омеляна, 10 сот, 15 000 .о

Комерційна нер хомість Приміщення, Відінсь а, 67 м

2600

Оренда, 3- імнатні вартири

в, офісне, ремонт, 65 000 .о.

Приміщення, Здолб нів, 1370 м в., 80 000 .о. Приміщення, С. Кр шельниць ої, 45 м в, офісне, євроремонт, 85 000 .о.

Київсь а

меблі, холодильни

1900

Приміщення, Центр, 110м в, ремонт, 110 000 .о. Приміщення, Центр (Театральна площа), 150 000 .о.

Відінсь а

мебльована

1700

Приміщення, Чернишова, 850м

С.Бандери

в., ціна до овірна

Ш хевича

Здам Б дино , 3 поверхи, меблі, араж, 500 .о. Б дино , центр, 3 імн, 2 пов, 2 сот землі, місце для пар ов и, 3300 рн. Приміщення, Здолб нів, під виробництво, тощо 1370 м в., ціна до овірна Приміщення, офісні від 20-50м. в Приміщення, р-н НУВГП від 8,5 до 30 м. в. Приміщення, центр, під ма азин, офіс, 110м в. Приміщення, С.Бандери, від 13 до 30 м в., 85 рн. 1м Квартир , 2

імнатн

в.

25000 .о.

2- імнатні вартири

Га аріна

Земельна ділян а, Б. Криниця, 7,5 сото , під б дівництво, др пор ч, 8 000 .о.

55000

в.м. 70000

Нежитлове приміщення, центр 30

хня,

Земельна ділян а, Б. Криниця (по лівій стороні р-н новоб д.), 13 сот, приватизована під б дівництво, 300м, рівна, 13 000 .о.

46000

Комерційна нер хомість Ма азин Центр 32

євроремонт остин а

21/12/5.

Земельна ділян а, А роперероб а, 10 сот, приватизована, під б дівництво, 25 000 .о.

55000 80000

Пар ова

Частина приміщення, в л.Фабрична 750

імнати,

66000

Павлючен а

Ц

Дачі, земельні ділян и

75/48/10ремонт, автон.опал.45000

56/36/6

15/9.

9/9ц

в.м., 10 сот, 140 000 .о.

Здолб нів

55/35/7

4/5ц

Ма арова

імнати, автономне

в л. П ш іна, 6/9Ц, 52/30/7, звичайний стан, 50 000 .о. тор в л. Чехова, по ращене план вання, 39 000 .о.

Б дино , Серпан ова, 220м в., 10 сот зем., 90 000 .о. Незавершене б дівництво Серпан ова, 2 поверхи, 160 в.м., 10 сот, 65 000 .о.

Ц

,

33000

Стр тинсь ої

П

отельня,

в л. С. Бандери, 4/9Ц, 55/32/9, осметичний ремонт, дозвіл на автономне опалення, 50 000 .о. в л. С. Бандери, 1/5Ц, 48/6, част овий євроремонт, можливо під офіс, 39 000 .о.

36/20/8рем, автон.опал 34000

2- імнатні вартири Б

імнати, дахова

в л. Костромсь а, 2/5 Ц, 59/31/10, автономне опалення, 60 000 .о. в л. Мар а Вовч а 4/5Ц по ращено о план вання, 54 м в, 45 000 .о.

Площа Театральна, 1/5Ц, 55 150 000 .о.тор

22000

32/17/6

в.м., стяж и, о ремі

в л. Мірющен а, 1/5Ц по ращено о план вання, 2 лоджії, 45 000 .о. в л. О. Д ндича, 4/9П, 50/29/8, звичайний стан, 35 000 .о.

26000

20/11/5

Ст.Бандери

това

12000

35/18/9рем, бал он

Відінсь а

Стр тинсь ої

65 000 .о. в л. Є. Коновальця, 3/5Ц, новоб дова, 80/42/16, елітні вмонтовані меблі, дизайн, амін, автономне опалення, 80 000 .о. Здолб нів, 1/9П, 46,8/7,1, жилий стан, 25 000 .о.

21000

35/18/9

П

в л. Відінсь а, 1/9Ц, новоб дова, 67

33000 ртожит

в л. Д.Галиць о о, 3/9П, 35/13/9, жилий стан, част ово мебльована, 26 000 .о. в л. Мельни а, 5/9П, 37/19/9, повний євроремонт, зас лена лоджія, 30 000 .о.

2- імнатні вартири

25000

37/20/9

.о.

в л. Га аріна, «хр щов а», 32/16/6, 25 500 .о. в л. Гр шевсь о о, 3/9П, євроремонт, 27 000 .о.

в л. Фабрична, 1/9П, 36,2/17,5/7,7, осметичний ремонт, є доб дований бал он, 25 000 .о. Центр, 42 м в, 3 поверх, це ляний б дино , початий ремонт, 29 000 .о.

23000

35/18/9рем

1- імнатні вартири

в л. Кн. Оль и, 4/5Ц, олон а, перепланована, 26 000 .о. в л. Ст. Бандери, 1поверх, 31/16/6,6, без ремонт , можливість доб дови бал он , 28 000 .о., тор . в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 31/17,5/6, без ремонт , 25 000 .о.

34/18/9бал он 24000

Гр шевсь о о

Автово зал, 1/5Ц, євроремонт, 34 000 .о. в л. Відінсь а, 2/5Ц, малосімей а, 15 000

в л. О. Д ндича, 4/9П, 34/18/9, євроремонт, 25 000 .о. в л. С. Кр шельниць ої, 7/9П, 32м в, 23 500 .о.

26500

Га аріна

№1 від 20 січня 2011 ро

осм. Ремонт част ово меблі

1700

звичайний стан, холодильни , ТБ 1500

Оренда, б дин и Б.К т

меблі,поб техні а.ремонт

2000

Грабни

ремонт, меблі, 4

4000

Гідропар

жилий стан, меблі

3000

Б.Криниця

с часний ремонт

4000

р-н Ремзавод

с часний ремонт

4500

імнати


1- імнатні вартири Ма арова, 8/9 ц, 23.5/12.5/6.5, без ремонт , 23000 .о. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 38/18.4/8, без ремонт , 31000 .о. Коновальця, 5/5 ц, 39.2/22/8, осметичний ремонт, 32000 .о., тор . Ювілейна, 7/9 ц, 32.3/17.8/5.3, хороший ремонт, 28000 .о.

КВАРТИРИ, БУДИНКИ 1- імнатн вартир , в л. Б б дівельни ів, 42000 .о. 1- імнатн 25000 .о.

овинсь а, новоб дова. 6/9 ц, 48/25/11. Стан після

вартир , в л. Д ндича, малосімей а, 3/9Ц., 30/18/5,4. Жилий стан.

Стр тинсь ої, 8/9, 34/18/9, ремонт, 37500 .о.

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, р-н олишньо о ма азин “Малят о”, 6/9 ц, 36/20/8, Євроремонт, бал он зас лений, 41000 .о.

Ст.Бандери, 5/5 ц, 33.6/17/6, 26500 .о.

1- імнатн

Лермонтова, 7/9 ц, 35/17.5/9, 35500 .о. Соборна, 7/9 ц, 33/18.5/6.5, 24000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, р-н Ювілейний. “Хр щов а”, 2/5 ц, 31/17/6, житловий стан, 28500 .о., тор .

Фабрична, 8/9 п, 35/17/9, 27500 .о.

1- імнатн

Мельни а, 1/10 п, 32/17.5/6, 27500 .о. Біла, 2/5 ц, 31/18.5/5.5, 23500 .о. Пиро ова, 5/5 ц, 39.3/22.4/7.6, 27500 .о. Ст.Бандери, 3/3 ц, 32/18/6, 36000 .о. Д.Галиць о о, 3/9 п, 35/13/9, житловий стан, 26000 .о. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19.5/5, хороший стан, 28000 .о. Коновальця, 4/9 п, 35/18/8.4, житловий стан, 28500 .о. В.Дивізії, 2/9 п, 35/18/8, житловий стан, 30000 .о. Вербова, 5/9 ц, 37/19.2/7.8, з ремонтом, 35000 .о., тор . Ма арова, 2/9 ц, 29.7/18.2/5, 23500 .о. Мірющен а, 2/5 ц, 30.6/17/6, 30000 .о. Б.Криниця, 4/4 ц, 42/21/9, 18000 .о.

вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц., 31/17/6, „хр щов а”, 27000 .о.

Стр тинсь ої, 1/9 П, 32/18/9, жилий стан, без ремонт , 24 500 .о. тор

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, не малосімей а, 6/9 п, 34/18/9, зроблений ремонт, все нове, поміняне, 31500 .о.

О.Телі и, 2/9 Ц, новоб дова, 47.4/19.1/12.6, 39 000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19.5/5.5, хороший стан (перетерті стелі, поміняні двері, ахель, сантехні а в хорошом стані), бал он, олон а, підвал. 29000 .о.

Д. Галиць о о, 3/9 П, 35/18/9, жилий стан, без ремонт , 26 000 .о.

1- імнатн вартир , Гоща, центр, 1 поверх, 30/18/6, хороший стан, нова сантехні а, пар ет, бойлер, підвал, сарай, 14000 .о.

Відінсь а, 2/5 Ц, 31.5/16.5/5.4., олон а, жилий стан, 25 500 .о.

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/14 ц, 50/30/9, Косметичний ремонт, 41000 .о.

імнати о ремі.

2- імнатн

Ювілейна, 2/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт, 29000 .о., тор .

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 5/9 п, 49/28/9, осметичний ремонт, ціна 38000 .о., тор

Черня а, 5/5 ц, 28/17./8, хороший ремонт, 28000 .о. Стр тинсь ої, 9/9 ц, 35/18/9, 23500 .о. Кн. Володимира, 6/9 п, 35/18/9, 30000 .о. Га аріна, 2/5 ц, 31.4/19/5, 25500 .о. Київсь а, 1/9 п, 33.8/17.5/7.8, 26500 .о. Кн.Оль и, 1/5 ц, 30/17/6, євро, 25500 .о.

2- імнатні вартири Вербова, 8/9, 49/28/7, хороший ремонт, 39000 .о. Київсь а, 4/5 ц, 43/29/6, перепланована, 48000 .о. О.Телі и, 1/9 п, 55/30/9, 36000 .о. Ст.Бандери, 4/5 ц, 43/30/5, 35000 .о. Київсь а, 7/9 п, 50/30/8, 41000 .о. Стр тинсь ої, 3/9 п, 52/30/9, 41000 .о. Д бенсь а, 1/5 ц, 54/31/7, 52000 .о., тор . Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/31/7, 40000 .о. Гр шевсь о о, 6/10 п, 51/30/9, 38500 .о. Га аріна, 3/5 ц, 41/29/6, 38000 .о. Ма арова, 1/9 п, 47.5/30/7, 32500 .о. Ювілейна, 6/9 п, 51/32/10, 40000 .о. Зам ова, 1/5 ц, 54/32/8, хороший ремонт, 75000 .о. Ма арова, 2/9 п, 49/30/7, 37500 .о. Фабрична, 5/9 п, 47.8/29/7, 40000 .о. Пар ова, 2/5 ц, 42/28/6, 45000 .о. Ювілейна, 3/9 п, 48/30/7, хороший ремонт, 40000 .о. Київсь а, 7/9 п, 46/29/9, житловий стан, 40000 .о. Вербова, 5/5 ц, 40/26.5/5.3, 37600 .о. Ювілейна, 4/5 ц, 43/29/5.7, 42000 .о. Вербова, 7/9 п, 48/30/7, 38000 .о. Ст дентсь а, 4/5 ц, 50.5/34/6, 36500 .о. Ст.Бандери, 4/5 ц, 44.5/31/6, 38000 .о. Черня а, 2/5 ц, 45/31/6, 41000 .о. Кн.Романа, 2/5 ц, 45/31/5.5, 35000 .о. Лермонтова, 4/9 ц, 70 в.м., новоб дова, після б дівельни ів, 81000 .о. Остафова, 3/3 ц, 41.5/30/7, без ремонт , 33000 .о., тор .

2- імнатн терміново.

вартир , в л. Зам ова, 1/5 ц, 44/28/6, житловий стан, є підвал. 38000 .о.

вартир , в л. Ма арова, 1/9 П., 49/29/9. Жилий стан. 36000

Ювілейна, 5/9 п, 66/40/9, хороший ремонт, 60000 .о. В.Дивізії, 8/9 п, 70/40/8, 45000 .о. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 65/408, 57000 .о., тор . Р сь а, 5/5 ц, 58/36/7.2, житловий стан, 43000 .о. Д бенсь а, 8/9 п, 66/40/9, 40000 .о. Січових-Стрільців, 2/2 ц, 45.1/30.3/6.6, без ремонт , 35500 .о. Дире торії, 1/5 ц, 74 в.м., під омерцію, 92000 .о. Набережна, 8/9 ц, 70 в.м., євро, 71000 .о. Вербова, 5/9 ц, 76/40/10.5, ремонт, 65000 .о., тор .

Б дин и Колоден а, 2 поверхи, 150 в.м., “під люч”, 145000 .о. 1/2 б дин , р-н Леонтовича, 160 в.м., 2 поверхи, євро, “під люч”, 200000 .о. Омеляна, 1 поверх, це ла, 4 імнати, без вн трішніх робіт, вода, світло, проведений аз 5 м, 65000 .о. 1/2 б дин , в л. Соборна, це ла, 1 поверх, 95.8/57.6/10.8, 8 сот землі, 65000 .о. Барма и, 2 поверхи, 213 в.м., 5 імнат, без вн трішніх робіт, 75000 .о. 1/2 б дин , в л. П хова, 56 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі, 75000 .о.

К плю вартир , “чеш а”, р-н Ювілейно о, до 30000 .о.

1/2 б дин

, 2,3- поверх.

2- імнатн

вартир , р-н Ювілейно о до 30000 .о., (096) 963-46-44

Земельн ділян , в місті або передмісті.

хня-ст дія, 36 000 тор

Вербова, 8/9 П, євроремонт, пар ет, бойлер, част ово мебльована, 39 000 .о.

3- імнатні вартири

.о.,

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 Ц., 49/39/7.5. Ремонт: нові ві на, двері, сантехні а, перетерті стелі, нова плит а, столяр а, лоджія зас лена, 46000 .о.

Ш хевича, 8/9 П, за . 66 в.м., звичайний стан, д бовий пар ет, д бові двері, 45 000 .о.

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 47/29/6 + доб дова 16 за онена. Кімнати ізольовані, осметичний ремонт, 44000 .о.

Здолб нів - 2, 1/2 Ц, за . 64 в.м., потреб є ремонт , 34 000 .о.

в.м.,

3- імнатн вартир , в л. Соборна, новий б дино , 5/5 Ц., 67,2/43,8/8. Кімнати всі роздільні, част овий ремонт (санв зол – плит а, сантехні а, 1 імната пласти . ві но, броньовані двері). 53000 .о., тор , можливий редит.

Д.Галиць о о, 7/9 П, 66/40/9, без ремонт , зас лений бал он, 42 500 .о.

Ма арова, 3/9 П, 62/38/8, жилий стан, 43 000 .о.

Б дин и

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, р-н Сільсь о осподарсь о о техні м , „хр щов а”, 2/5 Ц., 51/36/6. Зроблений ремонт, пласти ові ві на, броньовані двері, бал он зас лений, стелі перетерті, ламінат, ахель, олон а. 50000 .о., тор .

М’ятин, (10 м. Від Рівно о) житловий б дино , це ляний, 4 імнати, + 25 сот. Приватизованої землі. 20 000 .о.+ тор

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 63/37/9. Косметичний ремонт, 2 бал они. 43000 .о.

Мельни а, незавершене б дівництво, 6.8 сот. землі, за . Пл. 350 в.м., всі ом ні ації, 5 спалень, 2 с/в, 85 000 .о.

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, новий б дино , 5/5 ц, 67.2/ 43.8/8, імнати всі роздільні, част овий ремонт (санв зол – плит а, сантехні а, 1 імната пл. ві но, броньовані двері), 53000 .о., тор , терміново, можливий част овий редит

Оле сандрія, дерев’яний б дино , 80-х ро ів, по ритий металевою бляхою, 3 імнати, оридор, омора, жилий стан, аз, світло, 15 сот. землі, вода - олон а, приватизовано. 40 000 .о.

3- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 90 в.м., отеджно о тип , дворівнева, о ремий вхід, 1-й поверх – хол 24 в.м., 2-й поверх –2 спальні, 40 в.м., Стан та ий, я ий здається в е спл атацію. Котел, 28000 .о. 3- імнатн .о., тор

вартир , в л. Черня а, новоб дова. 8/10 ц, 75/50/11, євроремонт, 76000

Пересопниць а, частина це ляно о б дин можливість доб дови, 16 500 .о. тор

, с/в не має, пічне опалення,

Бояр а, 48 м. в., 1/4 б дин , це ляно-шла овий, 2 імнати, Землі. 70 000 .о.

хня + 5 сот.

Тинне, 5 імнат, 15 сот. землі, надвірні б дівлі, 85 000 .о. тор

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 59.4/41/6.5, нові вхідні двері, пл.ві на, вітальня – ремонт, імнати: част овий ремонт: підло а – нова, стяж а, стіни – іпсо артон. 50000 .о.

Земельні ділян и

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 п, 64/39.5/8, житловий стан, сантехні а поміняна, лоджія зас лена, 50000 .о.

Новий Двір 0,10 а приватизований під заб дов , ом ні ації на ділянці 000 .о тор (711)

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 63/37/9.5. Хороший стан, 2 бал они зас лені, 43600 .о.

Корнин, 13 сот. Під заб дов , ом ні ації пор ч, 15 000 .о.

4- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 61.3/57/6.3. Част овий ремонт, (зал, вітальня, 1 спальня –стіни. Стелі –перетерті, ламінат, пл.ві на, бал он зас лений –пласти овий. Поміняні тр би, провод а, між імнатні двері, нові, броньовані вхідні двері), 2 імнати без ремонт , 54000 .о. 5- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 104/63/9, євроремонт, 2 бал они – зас лені, 66000 .о. Б дино , Новий Двір, 2 поверхи + 3 мансардно о тип . 160 в.м., дах- металочерепиця, всередині майже все зроблено, о рім між імнатних дверей і сантехні и, + ще є 16 сот землі, араж о ремо 7х4 об ладений плит ою, 145000 .о., тор . Малосімей 22000 .о.

, в л. Ма арова, 9/9 ц, 20/12/5, ремонт, бойлер. Дах пере ритий,

1,2- імнатн

35

Вересневе, 10 сот. заб дований район, підведені світло, вода, аз безпосередньо біля ділян и, заїзд вимощений відсівом, ділян а, рівна, о ороджена, на ділянці араж. 35 000 .о. В.Житин, 10 сот., рівна, ом ні ації пор ч, заїзд асфальтований, приватизована, 8 000 .о. Городо , 10 сот., приватизована, під заб дов , ом ні ації пор ч, поряд річ а, 5 000 .о. Забороль, 10 сот., приватизована, під заб дов , 10 000 .о., Б овель, 21 сот., під с/ , мальовниче місце, поряд річ а, 7 500 .о. р-н 12 ш оли мебльова, хороший ремонт,поб това техні а, Центр, мебльована, 1200 рн+лічильни и р-н Ювілейний немебльована, ремонт, олон а, телефон

ВИНАЙМУ

Кн.Оль и, євроремонт, біля Бр ліна, меблі, поб т.техні а, 1700 рн.

вартир , р-н б дь-я ий, терміново, т. (097) 506-10-71

В.Дивізії, 7/9/П, євроремонт,меблі, поб това техні а,відмінний стан, 1500 рн.+ ом нальні

ЗДАМ 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн. + світло 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн. + світло 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а, 1100 рн., + світло. 1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Пивзавод , мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн.+ світло.

осметичний ремонт,

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, хороший стан, меблі, холодильни . 1000 рн. + світло, вода. 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, хороший стан, меблі, холодильни , 1000 рн. + світло, вода. 1- імнатн вартир , рн. + світло, вода.

в л. Д ндича, хороший стан, меблі, холодильни , 1000

Здам 2- імнатні вартири Північний, част ово мебльована 1200 рн, хороший стан Ст.Бандери, можливо для ст дентів, хороший стан, олон а, 1400 рн В.Дивізії, 7/9/П, євроремонт,меблі, поб това техні а,відмінний стан, 1500 рн.+ ом нальні Мельни а, вся поб това техні а, пос д, нові меблі, євроремонт, абельне телебачення, 097 880 50 25. 1900 рн Ш хевича, Коновальця, ремонт, мебльована, 1500 рн. 097 880 50 25

Здам 3, 4- імнатні вартири Ш хевича, мебльована, 1800 + ом. 097 880 50 25 В.Дивізіії, мебльована, ремонт, 2000 + ом. 097 880 50 25

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, хороший стан, меблі, холодильни . 1000 рн. + світло, вода. 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, євроремонт, нові меблі, поб това техні а. 1500 + світло, вода, аз. 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1400 рн. + світло, телефон. 2- імнатн вартир , в л. Черня а, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1400 рн. + світло, телефон. 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , осметичний ремонт, мебльована, холодильни . 1500 рн. + світло, телефон, вода. 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, рн. + світло, вода.

Остафова, центр, 90 в.м., ремонт, 1 поверх, о ремий вхід. 097 880 50 25 Кіос в ТЦ «Центральний», 20 в.м., 8 000 рн. Здам приміщення по в л. Ст дентсь ій, до 400 в.м., різні площі, можна під приватн ліні , ціна до овірна Здам приміщення під офіс в центрі міста, різної вадрат ри, ціна до овірна Здам приміщення під ма азин, центр, ціна до овірна,

1- імнатн

вартир . Б дь-я ий район. Терміново

2- імнатн

вартир . Б дь-я ий район. Терміново імнатами, в це ляном

К плю 3- імнатн

вартир , панель

, недоро о.

2- імнатн , Тра торна, Ст.Бандери, Кр шельниць ої, по ращенно о план вання, роз лян всі варіанти

КУПЛЮ 2- імнатн вартир , з о ремими р-н, терміново

Здам приміщення

хороший стан, меблі, холодильни . 1300

2- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1500 рн. + світло, телефон, вода.

Б дино до 100000 .о., терміново, (097) 601-40-42 1- імнатн

Соборна БОС, 1/3 Ц, 40 за альна, євроремонт,

Київсь а, 8/9 П, 65/ /9, жилий стан, с/в плит а, імнати ліноле м, 45 000 .о.40 000

Льоно омбінатівсь а, 1/5 ц, 50/30/7, євро. 60000 .о.

3- імнатні вартири

Черня а, 5/5 Ц, 44.6/32/6, ремонт, 32 000 .о.

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П., цо оль висо ий, 50/30/8,5, бал он зас лений, пласти ові ві на, стелі перетерті, пар ет, лічильни и, ахель. Сонячна сторона. 36000 .о.

Кав азь а, 2/9 ц, 48/30/8, житловий стан, 45000 .о.

Б овинсь а, 3/5 ц, 60/34/10, новоб дова, 60000 .о.

2- імнатні вартири Га аріна, 3/5 Ц, 41/28/6, жилий стан, осметичний ремонт, 36 500 .о. тор

Черня а, 5/5 Ц, 55/32/6.5 , імнати переплановані не прохідні, азова олон а, жилий стан, 39 000 .о.

Черня а, 10/10 ц, 62/18/15/11, 40000 .о., тор .

Ш хевича, 8/9 п, 50/28/9, хороший ремонт, 38500 .о.

Д бенсь а, 5/9 П, 32/12/8, ремонт, бал он зас лений, нова сантехні а, 25 000 .о.

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п. 49/30/9, хороший стан, (част овий ремонт, 40000 .о., тор .

Соборна, 1/5 ц, 50/49/7, ремонт, 37000 .о. Стр тинсь ої, новоб дова, 2/5 ц, 74/40/14, 55000 .о.

Га аріна, 1/5 Ц, 30/16/6, жилий стан, 25 000 .о.

Ювілейна, 3/9 П, 46/30/7, ремонт, част ово мебльована, 38 000 .о. тор

Чебишева, 9/10 п, 34.5/18/9, 30000 .о.

Соборна, після б дівельни ів, 1/5 ц, 37/18.5/8, 40000 .о.

Князя Острозь о о, 3/5, Ц, 32/16/6, євроремонт, 25 500 .о.

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, малосімей а, 3/9 ц, 30/18/5.4. житловий стан, 25000 .о.

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 3/5 ц, 75/44/14 + бал он, автономне опалення. Пл.ві на, броньовані двері, стяж а, 66000 .о.

Вербова, 8/9 п, 34.5/17.5/8, 24500 .о.

1- імнатні вартири

вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 32.2/17/6.1, житловий стан, 30500 .о.

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна. 5/9 ц, 36/18.2/8.2. По ращене план вання, ремонт, пар ет, столяр а нова, пл.ві на. перетерті стелі, бал он зас лений, пласти овий, 31000 .о., терміново.

Котляревсь о о, 2/4 ц, 53/22/, підло а з піді рівом, 55000 .о.

Соборна, 3/4 ц, 40/25/8, хороший ремонт, 41000 .о.

7

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

№1 від 20 січня 2011 ро

1- імнатн

б дин

, б дь-я ий

вартир , це ляний б дино , б дь-я ий район, до 25 000 .о.

Знім Приміщення офісне в центрі, терміново до 50 в.м. Без посередни ів.


8

НЕРУХОМІСТЬ

№1 від 20 січня 2011 ро 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 1/9/Ц, 46/20/11, два бал они. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 1 поверх, це ляний. Ціна: до овірна, Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/ 5Ц, 30/19,5/5. Част овий ремонт, олон а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 21.8 в.м. Ціна: 19000 .о., Конта ти: (097) 476-12-07 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 31/18.5/6, ремонт, азова олон а. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатні вартири С.Бандери, 4/5 Ц, 36/18/6, хороший стан, с лопа ети, бал он зас лений. 28500

.о.

Здолб нів, 3/5 Ц, 38/20/9, новоб дова, автономне опалення, с часний євроремонт, вмонтовані меблі.тел. 098-5139840 25500 .о. С.Кр шельниць ої, 35/18/9 П, звичайний стан, 24500

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5, 30/18/6, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

.о.

Квасилів.в л. Молодіжна, 2/9 П, 35/18.5/8.Терміново. 18500

.о.

Ювілейна, 2/9 П, 34/17/8, звичайний стан А.Н.Форт на.Ціна до овірна. Міц евича,7/9 П, 35/18/9,

осметичний ремонт.Терміново, 29500

Га аріна, 3/5/Ц, 33/18/6, терміново до

інця місяця, 28500

Квасилів, 2/5 Ц, 36/19/8, ремонт, вмонтован

меблі. Терміново. Ціна до овірна.

Коновальця, 5/5 Ц, 39/22/8. Терміново.тор . Ціна дійсна до

інця місяця, 35500

М-н.Незалежності, 4/5 Ц, 31/17/6, звичайний стан. олон а, 30.500 Галиць о о, 2/9 Ц, 37/19/8, ремонт бал он зас ленний до овірна Відінсь а, 2/5 Ц, 35/19/8, без ремонт

1- імнатн вартир , в л. Гвардійсь а, 9/9 П, 34/18/9, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 943-35-99

.о.

.о.

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/9/П, 34/18/9, лоджія зас лена, хороший стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

.о.

.о.

домофон..Терміново.Ціна

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, мебльована. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

, 32.000 .о.

2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9 Ц, чесь ий прое т, осметичний ремонт. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

Київсь а р-н автово зал , 2/5/Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, підвал, пар ов а, 55.000 .о. Київсь а, р-н 12 ш оли, 4/5/Ц, 50/30/8, по ращене план вання, меблі, терміново ,лічильни на тепло. ціна до овірна Ма арова, 50/30/8 П Тор . Терміново. без ремонт . 32500

.о.

Млинівсь а р-н СШ19, 5/9 П, 49/30/9 звичайний стан. Терміново. 36000

.о.

Міц евича, 8/9 П, 49/30/9 ремонт, пар ет, ві на в двір. Терміново. Тор . 37.500 Га аріна, 3/5 Ц,44/29/6.Терміново.35 000

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9П, 35/18/9. Хороший стан, бал он зас лений, пар ет. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

бойлер вмонтовані

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9П, 31/13/9. Жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

.о.

.о.

Стр тинсь ої, 4/6 Ц, 74/40/15 новоб дова автономне опалення, с лопа ети, броньовані двері, ліфт. Б дино зданий в е спл атацію. Кредит до 15 ро ів. Під 18% річних рн. Без посередни ів. 58500 .о.

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9П, 31/13/9. Жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

Лермонтова, 76м2, автономне опалення, євроремонт. Ціна до овірна.

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9П., 36/18/9. Ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 9 П, 34.5/13/6.7, жилий стан. Ціна: 21 000 .о., тор . Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/ 9/П, 32/12/9, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/ 9П, 31/13/8. Жилий стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

Стр тинсь ої, 4/5 Ц, 67/40/15, новоб дова, автономне опалення, с лопа ети, броньовані двері. Б дино зданий в е спл атацію. Ціна дійсна до інця місяця. Терміново. Без посередни ів тел.43-92-34 53.500 .о. Вербова, 3/9 Ц, 48/28/8, поліпшене план вання, звичайний стан. Терміново. 41.000

.о.

3- імнатні вартири Б овинсь а, 2/5 Ц, 67\44\9, новий б дино , ремонт 2 бал они, ві на в двір. терміново. 59.000 .о. Міц евича, 4/5 Ц, 62/40/8, без ремонт . Терміново. Тор . 60.000 .о. В.Дивізії, 2/5 Ц, 68/44/9, ремонт 2.лоджії, підвал Терміново. Ціна до овірна. Соборна, 4/5 Ц 68/40/9 індивід альне автономне опалення ремонт. Терміново. 59.500 .о. Коновальця, 7/9 П, вмонтовані меблі, ремонт, с лопа ети, нова столяр а, підвал. Лічильни на тепло.Терміново. Тор . 41.500 .о.

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 8/ 9 П, 36/18/9, євроремонт Ціна: 32 000 .о., тор . Конта ти: (066) 450-61-41

Здолб нів. Селище, 3/5 Ц 55/39/6, олон а звичайний стан. Терміново. Тор . Можливе від термін вання платеж .29.800 Га аріна,

56//39/6/ Ц «хр щев а» звичайний стан Терміново. Тор . 42000

.о.

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/ 9/П, 34/18/9, без ремонт . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

ЗДАМ 3- імнатн

вартир , Центр, ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна 3000 тис. р.

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/ 9/П, 30/13/8, без ремонт . Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

Б дин и, дачі Рівне, це ляний 100 м2 4- імнати, надвірні б дівлі, садо , 6 сот. Землі, 95.000 .о. Рівне, це ляний, мансардно о тип , ом ні ації, 5 імнат. Гараж. Терміново. Тор . Ціна дійсна до інця місяця. 100. 000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, малосімей а, 4/9 ц, 24 в.м., євроремонт, меблі, можливе пере редит вання. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-96-12

Дядь овичі, це ляний новий 2п. мансардно о тип 5 імнат. Ком ні ації, надвірні б дівлі. 15 сот.землі. Ціна до овірна. Рівне, це ляний новий 235/140/20 в.м., 2-поверхи 4 імнати, араж ом ні ації, 6 сот.землі Терміново тор . Можливий обмін на вартир . 107.000 .о. Рівне, це ляний новий 2 пов. 2 сан.в зла ремонт араж. 0.6 сот.землі. Можливо на 2 сім’ї. Терміново. Тор . Або обмін на вартир , 132.000 .о. Дачний б дино , 2 поверховий, це ляний, 60 в.м., 3 б дівлі ом ні ацї, 0.6cот. пор ч озеро 18.500 .о.

імнати,

1- імнатн вартир , в л. Ж ова, 2 поверх, 37/18/11, автономне опалення, терміново. Ціна: 27000 .о., Конта ти: (067) 760-04-18

хня, надвірні

Дачний б дино , Кам’яна Гора, 2 поверхи, це ла, мансардно о тип 3- ім. Ново раїн а, масив «Західний» 2-пов., це ляна, 60 м. в., 3- ім. надвірні б дівлі, аз по в лиці, 6 сот землі, приватизована, пор ч озеро Піщане та ліс. 16.000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2, ремонт, власни . Конта ти: (050) 728-70-02

Земельні ділян и

1- імнатн вартир , в л. К.Оль и, 1/5 Ц, 30/ / 5.5, євроремонт, можна бід бізнес Ціна: 25 500 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

Колоден а, в л. Молодіжна, 12 сот під б дівництво, 24.500 .о.

ом ні ацї на ділянці,

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/ 5/Ц, 24/12/6, ремонт, ламінат, олон а, бал он зас лений, підвал. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

Оле сандрія, 10 сот. Під заб дов 22 м. на 45м. ом ні ації пор ч. 10.500 .о. Б.Криниця, 0.10 під б дівництво. Терміново. Тор .12. 000 .о. Омеляна, 20 сот., під б д вництво, р-н новоб дов, 15.500 .о. смт. Клевань, 12 СОТ, під б дівництво, ом ні ації пор ч. 12. 500 .о. Колоден а, 12 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, заб дований р-н. 23 000

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/ 5/Ц, 33/18/6, жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

.о.

Колоден а, 1.75.Га, під заб дов , ом ні ації пор ч, заб дований р-н.Можливо частинами. Терміново. Ціна до овірна Царсь е Село, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, рівна, між б дин ами. Ціна до овірна Н.Двір, 10 сот під б дівництво,

ом ні ації на ділянці, 22.000

.о.

Незавершене б дівництво

Квартири

Оле сандрія, 1 ім. 20 в.м., 10сот землі. Ком ні ації пор ч, ліс та річ а поряд 12.000 Царсь е Село, 2 поверхи, це ла, ом ні ації, асфальтовий під’їзд. Ціна до овірна в л. Веремч а, 6 сот. землі, це ла, 95% отовності, араж, 2 санв зла, Терміново або обміняю на вартир з доплатою, 119.000 .о.

ОБМІН Це ляний б дино ,4 ім.надвірні ім. вартир в Рівном .

б дівлі.10сот.землі.

Київсь ий напрямо

на 1-

2 на 1. 2- ім., Га аріна 4/5Ц «Х» на 1 ім. Крім останніх поверхів. 3- ім. 56/39/6 Ц «Х». Здолб нів 2, на 1- ім. Квасилів, Рівне. Роз лянемо всі варіанти. 098-5139840

Приміщення Офісне приміщення, центр 20 в.м., євроремонт меблі. Ціна 19.000 .о. Приміщення виведене з житлово о фонд 80 м. в., о ремий вхід. Можливо під офіс ма азин. 68 000 .о. Приміщення виробниче 5 м.в д м. Рівно о 190 в.м., це ляне, 3-фази. 0.06 Га., територія о ороджена. Ціна до овірна.

ом ні ації,

заведені

2

ім.

вартир

. Терміново. Без посередни ів.

КУПЛЮ Терміновий ви

п

вартир. 067-4935937

1- ім. в, Квасилів. Терміново. Без посередни ів.тел.098-5139840 1

імнатн

вартир , П, Ц,

роз лян

всі

пропозиції, терміново!!!

2- ім., Квасилів. Терміново. Без посередни ів.тел.098-5139840 Квартир 2-3

з

редитом

роз лян

всі

пропозиції, терміново!!!

вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням.

3. імнатн

вартир , це ла, середній поверх роз лян

Б дино , півб дин

,місто, передмістя, роз лян

всі

всі

пропозиції. Терміново!!!

пропозиції, терміново!!

Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів,бажано р-н А роперероб и, Н.Двір роз лян всі пропозиції, терміново!!! Дач ,

Н.У раїн а це лян . Терміново.

Приміщення офісне, роз лянемо всі

варіанти.

1.1.1. 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , В.Оле син, 2/5, 22 в.м., автономне опалення. Ціна: 15500 .о., Конта ти: (096) 779-20-44 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, 34/18/9, євроремонт, шафа пе, вмонтована хня, зас лений бал он, омора, ТЕРМІНОВО. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (0362) 43-84-70, (097) 968-07-31 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2-5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 3/9 п, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

• •

Винайм 1 або

Продам

зр чний під’їзд.

• • •

1- імнатн вартирв , в л. Ма арова, малосімей а, част овий ремонт, лічильни и на вод , бал он, лоджія, пар ет, 23.2 в.м. Конта ти: (097) 293-74-13 1- імнатн вартир по ращено о план вання, в л. О.Олеся, 36/20/7,5, 2/ 5Ц, ремонт, нова столяр а (ві на три с ла, двері), вмонтовані меблі, підвал, телефон, лічильни и, бал он. Стан відмінний. Власни . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (066) 133-64-39, (098) 446-49-06 1- імнатн вартир , 3/5 ц, хороший ремонт, вмонтована хня, між імнатні двері, нові. Конта ти: (098) 443-59-40, (067) 291-92-59 1- імнатн вартир , в л. Бояр а, 2/9/ П, 34/17/8, жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5Ц., 34/18/9. Хороший стан. Б дин 5 ро ів. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 Ц, 40/19/9, новоб дова, металопласти ові ві на, лічильни и тепла, аз та води. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 26-90-71, (097) 498-87-99 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/11/Ц, 40/21/10. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/ 9П., 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 39 П, за альна площа 34,5, євроремонт. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/ 9 п, 34/18/9, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 156-87-95

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії. Конта ти: (097) 163-41-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля автово зал , 9/9П, 34/18/9, немалосімей а, є технічний поверх, хороший стан, нова столяр а, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ВІДІНСЬКА 23, МАЛОСІМЕЙКА, 4/5 Ц, 24/12/5, РЕМОНТ, БАЛКОН. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (097) 536-99-90

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, малосімей а, част овий ремонт, 1/5 ц, 23/12/5. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 26-71-52, (097) 609-53-46

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 5 1/ 9ц 45/22/11 новоб дова, два бал они, стан - після заб довни ів, можливо під офіс, тор . Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (067) 261-68-26

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 4/ 5Ц, олон а, перепланована. Ціна: 26 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 6/9 П, 35/18/9, житловий стан. Власни . Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5 Ц, 26/12/5, малосімей а, ремонт. Ціна: 23 000 .о., тор . Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 38/18.4/8, ванна, т алет о ремо, вели ий оридор, вели- а лоджія. Власни . Ціна: до овірна, тор Конта ти: (098) 258-56-83

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, лічильни и води, ві на на доро , можливість доб дови, власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5/Ц, 51.5 в.м, автономне опалення. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5Ц, 31,5/17/6. «Хр щов а». Жилий стан, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/9 п, 35/18/9,пл.ві на, перетерті стелі-стіни, ламінат, столяр а, лічильни и, хня, вітальня лишаються. Ціна: 30000 .о., тор ., Конта ти: (067) 984-42-58

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/ 5 ц, 18 в.м., житловий стан, ламінат, д шова абіна, терміново, власни . Ціна: 16500 .о. Конта ти: (098) 624-46-34 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 Ц, 24/12/4, малосімей а, ремонт. Ціна: 24 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 5 Ц, остинно о тип , євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (067) 280-01-06 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 46 в.м., нов б дова, з до ментами. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 434-42-76

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/9 п, євроремонт. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (067) 984-42-58 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9 П, 34/18/9, євроремонт Ціна: 31 500 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 10/11/Ц, 43 в.м, лоджія, стяж а, шт ат р а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9Ц, 36.3/19/, по ращено о план вання. Без посередни ів. Ціна: 34500 .о. Конта ти: (050) 339-20-28


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№1 від 20 січня 2011 ро 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, по ращено о план вання. Ціна: 40 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 32/18/6.5, по ращене план вання. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9П., 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Конта ти: (098) 386-51-40

1- імнатн вартир , пр.Мир , 3 поверх, олон а, т алет, ванна, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-68-64, (097) 352-22-53

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/ 9П., 34/18/9. Немалосімей а, част овий ремонт, дозвіл на доб дов бал она. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

Кімнат в ртожит , р-н Л ць о о ільця. Ціна: 11500 .о., тор . Конта ти: (093) 248-93-33

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 П., 31/13/7. Жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/ 9Ц, 30/18,2/5. Жилий стан, пласти ові ві на. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/ 9П., 34/17,5/7. Хороший стан: стіни і стелі перетерті, в хні нова плит а, бал он зас лений. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Ма арова. Конта ти: (050) 528-15-25 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/ 9П, 37/19/9, повний євроремонт, зас лена лоджія. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10 п, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: 64-78-89, (050) 288-08-78 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/ 10 п, ремонт. Власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 Ц, 37/19.8/9.5, «чесь ий» прое т. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/ 9 Ц, 47.4/19.1/12.6, новоб дова. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/ 9 Ц, 47.4/19.1/12.6, новоб дова. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 1/ 9/П, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 1- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/4 Ц, 34/18/6.5, житловий стан, Ціна: 29 500 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, 38/19/9, євроремонт, власни , терміново. Конта ти: (096) 540-71-16 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 8/9 Ц, 35/18/9, без посередни ів. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр міста, 3/9П, 34/18/9, хороший ремонт, столяр а, ахель, бал он зас лений, лічильни и. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 261-68-26 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 14, 2/4, 37/19/9, осметичний ремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 28/ 12/6, без посередни ів, власни . Ціна: 22500 .о. Конта ти: (097) 599-15-51, (067) 673-94-89 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 4/9Ц., 30/18/5. Зроблений ремонт, залишається вмонтована нова хня. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 7/9Ц, 25/13/5. Част овий ремонт, бал он зас лений, ліфт працює. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 Ц, 34/19/6, пласти ові ві на, бал он зас лений, меблі на хні. Терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-04-50, (098) 020-41-33 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 П, дешево. Власни . Конта ти: (098) 762-41-52 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 П. Власни . Терміново. Конта ти: (098) 762-41-52 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 Ц, 31/17.1/5.4, без ремонт . Ціна: 24 000 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 31/17,5/6, без ремонт . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1- імнатн вартир , р-н Північний, в л. Ш хевича, 2 поверх, житловий стан, бойлер, част овий ремонт. Власни . Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (097) 576-21-62 1- імнатн вартир , центр, без ремонт , 30.4/16.8/5.9, Ціна: до овірна, Конта ти: (068) 893-74-39 1- імнатн вартир , центр. Конта ти: 62-01-38, (067) 337-08-07

1.1.2. 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир , 1 поверх, можливо під бізнес, 44 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-90 2- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 8/10 П., 50/30/9. Хороший стан: стелі перетерті, бал он зас лений, лічильни и. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а новоб дова 8/10/Ц, 56/33/9, стяж а, шт ат р а, дахова отельня, б дино зданий. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, поверх на вибір, дахова отельня, лічильни и на аз, вод , опалення, 2 бал они. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/ 9П., 50/30/9. Євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 10/ 10 п, ремонт, можливий обмін на 3- імнатн вартир . Ціна: 34000 .о., Конта ти: (066) 127-60-04 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/9 П, не това. терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/ 5 Ц. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1 поверх, 44 в.м., 30000 .о., можливо під бізнес. Конта ти: (097) 353-19-90 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 Ц., 33 /12,8+10,4/ 5. Звичайний стан, імнати прохідні, бал он зас лений, олон а. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, «хр щов а», 44/26/6, потреб є ремонт . Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-14-14, (066) 717-88-48 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9 п, 48/30/7.1. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (067) 994-35-39 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, без посередни ів. Конта ти: (098) 386-51-40 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, малосімей а, 1/5Ц, 30/13+8,5/5. Стелі, стіни перетерті, санв зол і хня -плит а, 1 пласти ове ві но, хороша столяр а, залишаються нові меблі, поб това техні а, олон а. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Га аріна. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 528-15-25 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, біля ЗОШ №12, 6/10П, 49/29/9. Жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, рино Андріївсь ий, 2/9 Ц, 51/28/9, с часний ремонт, лічильни и. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 254-60-29 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9/Ц, 50/38/9, імнати о ремі, ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о, 5/5 Ц, 33/22/5, євроремонт, малосімей а, можливий обмін на 2- імн.+ доплата. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2/ 9 ц, поліпшено о план вання, без посередни ів. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 5-23-83, (096) 446-87-90 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5Ц., 45/31/6. Кімнати ізольовані, жилий стан, дозвіл на автономне опалення, дах - пере ритий. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 п, 34/18/9, власни , дешево. Конта ти: (098) 762-41-52 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 П, 34/18/9, осметичний ремонт, власни . Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (098) 762-41-52 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої. Ціна: до овірна, Конта ти: (098) 762-41-52 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/ 9 п, 34/17/9, або обмін на 2- імнатн вартир . Власни . Конта ти: (097) 337-32-43

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 10/ 14 Ц, 52/30/8, жилий стан. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/ 9П., 34/18/9. Хороший стан, бал он зас лений, залишається хонна стін а. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 Ц, 65/42/9, в хорошом стані. Конта ти: 63-57-31, (096) 614-44-44

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/ 9 п, 36/18/9, без посередни ів. Конта ти: 5-92-81 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/ 9 п, 36/18/9, власни . Конта ти: 5-92-81 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/5 Ц, 73/36/15, новоб дова, б дино зданий в е спл атацію, омора, бал он, лоджія, автономне опалення. Ціна: 73 000 .о., тор . Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 3/ 5Ц., 43/28/6. Жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 8/9 п, 48/30/7. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 363-70-16

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 4/6 Ц, 50/30/8, чесь ий прое т. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 Ц, 54.3/36/9, чесь ий прое т, житловий стан. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 449-96-50 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 Ц, за альна площа 52 в.м., «чесь ий» прое т. Ціна: 41 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9п, 50/30/9, в хорошом стані, ванна, т алет, хня - с часна плит а, бал он зас лений,можливий тор . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 261-68-26 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 9/9/ Ц, 58/35/9, ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/ 9П., 51/30/9. Жилий стан, дозвіл на доб дов бал она. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/ 9Ц, 42/30/5,5. Жилий стан, пласти ові ві на, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/ 9 П, 48.2/29.3/7, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/9П., 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/5 Ц, вели а хня. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (097) 353-19-90 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/5 Ц, вели а хня. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (097) 353-19-90 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 6/9/П, 50/30/11, євроремонт, ві на нові. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 3/ 3/Ц, 50/29/7, «сталін а», олон а, осметичний стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9П, 50/29/8, звичайний стан. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, різні поверхи, 70 м. в. новоб дова Ціна: 52500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 2/9/ П, 51/30/10, євроремонт, мебльована, техні а. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 Ц, 51/33/7 жилий стан. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (097)115-97-66 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, 51/33/7, санв зол, о ремо. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (050) 375-23-38 2- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 8/9 п, ремонт, власни Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/9 п, ремонт, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/9 п, ремонт.Власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 1/5Ц, 48/6, част овий євроремонт, можливо під офіс. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 1/ 2Ц, 40,3/--/6,6 жилий стан, автономне опалення. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 1/ 5/Ц, 44/29/6, жилий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/ 5 Ц, 47/ / 6, по ращено о план вання Ціна: 43 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/ 5 Ц, 47/ /6, по ращене план вання. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр), 4/5 Ц, 43/37.6/6, жилий стан. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2/ Ц, 46/30/6.5, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 Ц, 56 в.м. - за альна, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 56 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 42/27/6, ремонт. Конта ти: 64-16-58, (067) 295-72-33 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 66/30/9.5, без посередни ів. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 2- імнатн вартир , в л. Соборна, біля б дин офіцерів, 3/3ц, 52/29/11, імнати ізольовані, висота стелі 3.6 м, олон а, ванна 5.2 м, ві на в двір, власни . Ціна: 35500 .о., Конта ти: (095) 092-05-17 2- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 2/3Ц, 63/33,3/12,8, висо і стелі. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 2- імнатн вартир , в л. Ст Бандери, 49.2 в.м. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 472-87-75 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5Ц., 43/26/6. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 Ц, 44 в.м., перепланована, імнати роздільні, євроремонт, пар ет, 2 шафи пе, вмонтована хня. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (097) 863-42-89 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5, 45/30/6.6, ізольовані імнати, олон а, вмонтована хня, новий дах, хороший стан, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-35-62 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1 поверх, 47 в.м., вели е ві но виходить до з пин и, під офіс, ма азин. Власни . Конта ти: (050) 435-56-39 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/2 ц, 42/26/6, осметичний ремонт, автономне опалення. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 45/30/6.6, пар ова зона, ізольовані імнати, нова азова олон а, вмонтована хня, власни . Конта ти: (067) 363-35-62

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/9П, 48/28/8. Жилий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/9П., 49/29/9. Жилий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 4/5Ц, 50,2/34/6. Косметичний ремонт, імнати о ремі, санв зол о ремо, без бал она. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/ 3 Ц, 42/28/7, ремонт, автономне опалення. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-09-56 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 2. Конта ти: (097) 333-16-16 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/ 5 Ц, 42/28/6, без бал он , імнати непрохідні, без ремонт . Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр 2/5 ц., 43/28/6, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-10-07, (099) 335-93-92 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3/ 9 П, 48/29/7, ремонт, част ово мебльована. Ціна: 38 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/9 П, євроремонт, част ово перепланована. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9/Ц, 65/45/7, ремонт, сантехні а поміняна. Ціна: 42000 .о. тор . Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о. Власни и. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-40-97, (097) 504-78-43 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 П, 66/40/9, без ремонт . Ціна: 42 500 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 8/ 9П, 65/40/10.Част овий ремонт, пласти ові ві на, бал он зас лений пласти , д бова столяр а, стелі і стіни перетерті. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/9 п, 63/37/11, лічильни и, зас лений бал он, домофон. Можливий обмін на 5- імнатн вартир . Ціна: до овірна, Конта ти: 24-61-11, (097) 288-68-73 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 П, 66/40/9, жилий стан. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля автово зал , 3/9П, 63/38/9. Жилий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 3/ 9 ц, 70/42/9, ремонт. Ціна: 80 000 .о. Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , Здолб нів, 1/2, сарай, підвал, 1 сот землі, автономне опалення, ремонт, теплені стіни, власни . Конта ти: (097) 806-50-58

3- імнатн вартир , в л. Князя Острозь о о, 2/5 Ц, 56/48/6, без ремонт . Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

2- імнатн вартир , Здолб нів, 2/4 ц, ремонт. Конта ти: (067) 741-41-80, (093) 335-45-84 2- імнатн вартир , Квасилів, 2 Ц, по ращено о план вання, автономне опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 20-38-00 2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 п, 48.9 в.м., осметичний ремонт, хня, ванна, т алет - плит а, бойлер, вхідні двері, домофон. Ціна: до овірна, Конта ти: 20-33-39, (098) 824-52-12 2- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 П, 48.9/29/9, осметичний ремонт. Ціна: 26 500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/5 ц, 41.1/27.7/, ладов а, олон а, підвал, телефон, осметичний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-69 2- імнатн вартир , пров л. Дворець ий, 2/5 Ц, 50/28/8, чесь ий прое т. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 8/ 10/П, 63/40/9, осметичний хороший ремонт, хня нова. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/14, 69/39/9, південна сторона, 3 лоджії. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 23-68-67, (050) 924-20-59 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/10/ Ц, 64/40/9, євроремонт. Ціна: 59000 .о., тор . Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9 П, 63х42х9, з ремонтом, терміново, без посередни ів. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/ 6/Ц, 64/40/7, євроремонт, олон а, мебльована з техні ою. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/5 Ц, 51/34/6, жилий стан. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 8/9 Ц, 70/41.8/8 по ращене план вання, жилий стан, без ремонт . Ціна: 70 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14 ц, по ращене план вання, або обміняю на 1- імнатн з доплатою, роз лян , б дь-я і варіанти. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/39/9, бойлер, телефон, 2 лоджії зас лені, част ово мебльована, житловий стан. власни . Ціна: 43 500 .о. Конта ти: (067) 364-52-84 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 7П, євроремонт, власни . Конта ти: (097) 346-77-43 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 64.6/44.4/7.1, без ремонт . Власни . Конта ти: (094) 967-03-40

2- імнатн вартир , пров ло Робітничий, 3/5Ц, 48/26/8,5. Кімнати о ремі, євроремонт, олон а. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , проспе т Кн. Романа, 1 поверх, під бізнес пропозицію, або обмін. Конта ти: 24-75-84, (067) 503-29-99 2- імнатн вартир , р-н «Біло о Лебедя», 2/5 ц, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85 2- імнатн вартир , центр, 4/5 ц, 42.9 в.м. Конта ти: (095) 845-47-03 2- імнат вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, за альна - 47 в.м., хня - 7 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

1.1.3. 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , в л. • Відінсь а, 4/5Ц, новоб дова, 93/-/

12, с часний, свіжий євроремонт. Ціна: 91000 .о тор Конта ти: 43-84-70, (097) 968-07-31 3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 9/9П, 63/38/9. Євроремонт, рім дитячої і хні. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Березовсь о о, 3/10/Ц, 66/38/10, хороший ремонт. Ціна: 70 000 .о., тор . Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, поверх на вибір, дахова отельня, стяж а, шт ат р а, лічильни и на аз, вод , опалення, 2 бал они, один зас лений. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9 ц, євроремонт, по ращене план вання, 74 в.м., власни . Ціна: 65000 .о., Конта ти: 43-67-82, (097) 407-14-42 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9 П, 63/37/9, євроремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 62-19-45, (067) 361-06-43 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9, 63/37/9, євроремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 62-90-45, (097) 361-06-43 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 П., 63/38/9. Жилий стан. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4 поверх, 58.4/7.3/40. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 217-55-85 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 9 ц, новоб дова, 80/50/11, тор , власни , до менти. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/ 9/Ц, 58/40/ 7, ремонт, бойлер, лоджія. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Вол. Дивізії, 2/5 Ц, 67.4/44/9, чесь ий прое т, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Вол. Дивізії, 8/9 П, 63/37/9,5, ремонт, сантехні а замінена, лоджії теплені. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

9

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 9/10 П, 61/ /12, ремонт, перепланова. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: 43-09-56

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 П, 64.6/44/7.1, жилий стан. Ціна: 40 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 62/38/8, жилий стан. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-09-56 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 8/9 П, 63/37/9, хороший осметичний ремонт, 2 л/з. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02, 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 9/9 П, 66/39/9. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 362-53-78 3- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 3/9 П., 68/39/9. Жилий стан, 2 лоджії зас лені, бойлер, підвал. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/ 9 П, 62/ /9, осметичний ремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 1/9/ П, 64/39/9, осметичний ремонт, терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 П, 63/37/9, жилий стан. Ціна: 44 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 Ц, 57.7/38.8/7.9, ремонт, араж. Ціна: 65 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/ 2, 57.4/38.8/7.9, автономне опалення, сарай, араж. Власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л. Р сь а 5/5Ц, 58/36/8, чеш а, пар ет, д бові між імнатні двері, бал он і лоджія зас лені. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 8/9 Ц, 70/41//8, по ращено о план вання, житловий стан. Власни . Ціна: 62000 .о. Конта ти: 26-82-31, (067) 417-28-50 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх, імнати роздільні. Без посередни ів. Ціна: 50000 .о., Конта ти: (096) 519-88-88 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9/ Ц, 59/38/9.5, євроремонт, хня + передпо ій залишаються. Ціна: 62000 .о. Конта ти: (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 6/9Ц, 58,7/38/9,5, євроремонт, вмонтована хня, пласти ові ві на, ламінат, т алет і ванна разом, столяр а поміняна. Ціна: 62 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/5 Ц, 69/37, «хр щов а», жилий стан. Ціна: 42 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери або поміняю на 1- імнатн з доплатою. Конта ти: 22-33-98 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/10 ц, 39 в.м. Ціна: до овірна, Конта ти: 22-19-48 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 П, 66/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 2/ 9 Ц, 63/41/8.5, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5ц. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, за альна площа 55 в.м., без ремонт . Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/ 5Ц., 59,4/42/6,5. Нові вхідні двері, пласти ові ві на, в стані ремонт . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/ 9Ц, 68/44/9, нова столяр а, пар ет, хня з техні ою, фа т рна шт ат р а, дизайн. Ціна: 90 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 26, 9/9 П, перетерті стелі, лоджія зас лена, власни , терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 26, 9/9 П, ремонт, власни , терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 934-23-26 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9П, 64/37/9. Жилий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/ 9П., 64/37/9. Жилий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/ 9 П, звичайний стан, д бовий пар ет, д бова столяр а. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЗДОЛБУНІВ-2, 3/5 Ц, 56/39/6, ЗВИЧАЙНИЙ СТАН, КОЛОНКА, ВІКНА У ДВІР. ЦІНА: 27500 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 2/ 9 п, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85

1.1.4. 4- імнатні вартири 4, 5- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10, 85/45/9, 2 лоджії, можливий обмін на 2 імнатн вартир з доплатою. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: а/с 18, Рівне, 33027 43-76-43, (067) 362-87-31 4- імнатн вартир , 1/9 П, 72 в.м., євроремонт, част ово мебльована, 2 лоджії, без посередни ів. Конта ти: (067) 791-58-29 4- імнатн вартир , в л. Київсь а (р-н м-н «Малят о»), 113,2/51,7/10,3 в.м., 3/9 ц.б. Автономне опалення, 2 санв зла, 2 бал она, пар ет, пласти ові ві на, вмонтовані хня, шафа- пе, ладов а. Є підвал, домофон, телефон, інтернет, абельне ТБ. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 752-52-20 4- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5 Ц, 61,3/57/6,3. Част овий ремонт (зал, оридор, спальня - стіни, стелі – перетерті, ламінат, пласти ові ві на, бал он зас лений, поміняні тр би, провод а, нові двері), 2 імнати без ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 4- імнатн вартир , в л. Костромсь а, дворівнева, 5/6/Ц, 188 в.м., автономне опалення. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 4- імнатн вартир , в л. Соборна центр, 3/9Ц, 75 в.м., євроремонт, піді рів підло и, дизайн, автономне опалення. Ціна: 95 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , в л. Соборна центр, новоб дова, дворівнева, 115 м. в, дизайнерсь ий ремонт, автономне опалення. Ціна: 140 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 4- імнатн вартир , м-н Північний, 100 в.м., можливий обмін. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 468-80-88


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА 1- імнатн вартир , недоро о, без посередни ів. Конта ти: 64-16-58, (067) 295-72-33 1- імнатн вартир . Терміново. Без посередни ів. Конта ти: 64-16-58, 43-09-15, (067) 295-72-33

1.1.8. 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир в це ляном б дин . Конта ти: (050) 375-49-11 2- імнатн вартир , без посередни ів. Ціна: помірна. Конта ти: (093) 755-90-07 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в це ляном б дин , р-н С. Бандери. Недоро о. Конта ти: 43-83-18, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , в це ляном б дин . Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 2- імнатн вартир , з о ремими імнатами, в це ляном б дин , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 4- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, новоб дова, 3-4/4/Ц, 109 в.м., автономне опалення. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

2- імнатн вартир , мі рорайон Північний, за помірн цін , без посередни ів. Конта ти: (097) 728-03-65, (066) 192-32-70

4- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 3/5Ц, 60/49/6,2. Без ремонт , олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , р-н «Малят о». Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04

4- імнатн вартир , Міц евича, 5Ц. Конта ти: 26-08-76 4- імнатн вартир , центр, ремонт, автономне опалення, 80 в.м. Власни . Ціна: 83000 .о. Конта ти: (0970 033-48-10

1.1.5. 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/9 п, 110/65/7, бал он-лоджія, 6 імната прохідна, підвал 24 в.м., власни . Ціна: до овірна, Конта ти: 61-01-08, (067) 422-56-67 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а. Автономне опалення, металопласти ові ві на, вмонтовані меблі, хня- ст дія, франц зь і стелі, євроремонт, джа зі. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-03-71, oleg_basaliga@ukr.net 5- імнатн вартир , р-н Північний, 100 в.м., 3 бал они, зас лені, є лічильни и, хороший стан. Конта ти: 24-98-68, (067) 303-55-40

1.1.6. по області та У раїні 2- імнатн варир , Здолб нів-2, 3/5 Ц, 45/25/6 в.м, центр, ремонт, житловий стан, лічильни и, бойлер, підвал, бал он зас лений. Власни . Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (0362) 43-83-68 (067) 362-02-39, LionAvtoTrans@ukr.net 2- імнатн вартир , Демидів а, 50 в.м., ремонт, з меблями. Конта ти: (097) 669-77-73 2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 2/5/Ц, 45/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 2- імнатн вартир , Любомир а, 1/5 Ц, 50.3/ / 9, осметичний ремонт, автономне опалення. Ціна: 27 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , Нова Любомир а, 17 м від Рівно о, 4/5, добром стані, бал он євроремонт, бойлер, з меблями, роз лян всі пропозиції. Можливий тор або обмін на авто з доплатою. Конта ти: (097) 766-25-51 3- імнатн вартир , Здолб нів, 2/5/Ц, 64/38/9, жилий стан, автономне опалення. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , Здолб нів, р-н ш оли №6, 3/5/Ц, 78 в.м, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 3- імнатн вартир , м.К знецовсь . Автово зал, 3 поверх. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 033-82-56 lilika@i.ua 4- імнатн вартир , Здолб нів, 4/5 Ц, 89 в.м., пласти ові ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 551-33-72, (097) 081-11-73 Квартир , Воловець За арпатсь ої області, 3/1/5 ц, з сіма ви одами в центрі міста. Конта ти: Львів (097) 396-94-03

К плю

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, недоро о. Конта ти: (097) 337-32-43

1.1.9. 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (067) 363-10-45

Здам 1.1.13. 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. Від 150 рн. До менти. Власни , т. 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМ-КЛАС 150 ГРН ДО 250 ГРН.ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО, Т. 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля «Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни , т. 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або «Аврора», а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно, т. 43-04-28, (098) 449-67-16

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, Т. 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

1.1.7. 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир , терміново. Конта ти: 43-13-18, (096) 583-56-18 1- імнатн вартир в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , недале о від центр . Без посередни ів. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15

• •

• •

• •

• •

1,2,3- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автобазар або Автово зал або «Аврора», біля отелю «Мир», біля базар , ЦУМ , Ма арова, центр, Бандери, біля ресторан «Стамб л», Пар ова, від 100 рн/ доба. По одинно. Подобово. До менти. Конта ти: (096) 561-82-87 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автобазар, або автово зал, або біля «Аврори», автостоян а, центр, в л. Бандери. Зр чно, чисто, онфіденційно. По одинно, подобово. До менти, власни . Ціна: 100-250 рн/доба, Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», або біля Драмтеатр , біля ЦУМ , в л. Бандери, центр, вели е ліж о, ремонт, арантована чистота, недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Аврора», або біля ресторан «Стамб л», Бандери, Ма арова, центр, біля пар , ЦУМ . По одинно, подобово, 2-спальне ліж о. Гаряча вода. До менти по відрядженню. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, або біля «Аврори», або авторино , автостоян а, Бандери, Ма арова, центр, вода аряча, с часно. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17 (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр. По одинно, подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42, (066) 040-52-42 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , автово зал, різні р-ни, олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна, подобово, по одинно, до менти по відрядженню. Конта ти: 43-49-02, 43-49-03, (067) 362-14-15 1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал або «Аврора» або б дь-я ий інший р-н міста. Автостоян а, всі зр чності. ремонт. Від 100 рн. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08 1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ , центр, Зр чно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал або «Аврора». Автостоян а, бандери, біля базар , Ма арова, пар ова, центр. Вода аряча, с часно, по одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87 1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

Подобово, потижнево,

отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

•1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автово зал,

або автобазар, або А рарний оледж, або «Сільпо», подобово, по одинно, всі зр чності, аряча вода, звітні до менти. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

1- імнатн вартир , мебльо• ван . По одинно, подобово.

Конта ти: 26-35-39, (067) 775-96-13 1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12 1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Ціна: 100-250 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3,4,5- імнатн вартир , Автово зал, Північний, подобово, по одинно, помісячно, затишно, омфортно, ремонт, абельне ТБ, пральна машина, свіжа постіль, видача витанцій по відрядженню, стоян а. Власни Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-84-70, (097) 968-07-31 1, 2, 3- імнатні вартири, Автостоян а, Ст. Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля рин , в л. Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Чисто. До менти. Власни . Конфіденційно. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2- імнатні вартири, Рівне, автово зал, по одинно, подобово, потижнево, всі зр чності, цілодобово аряча вода, абельне ТБ, чиста білизна, р шни и, холодильни , пос д. Власни . Конта ти: (0362) 43-21-16, (067) 727-79-38, (064) 966-71-16 1,2- імнатн вартир , по одинно, подобово, потижнево, помісячно, р-н автово зал , 12 ш оли, Ювілейний, Північний, ремонт, всі зр чності, до менти звітності, від 100 до 250 рн. Власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 1,2.3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал або «Аврора». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Вели е ліж о, ремонт, чисто, недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, раще ніж в отелі, абельне ТБ, автостоян а, оформляємо до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12 1-,2-,3-,4-,5- імнатні вартири, автово зал або біля автобазар , в центрі. Автостоян а, всі зр чності, ремонт, арантована чистота, недоро о. По одинно, подобово. Квитанції, без посередни ів. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• • •

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ Р-Н МІСТА. ВІД 100 ГРН/ДОБА. АВТОСТОЯНКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. КАБЕЛЬНЕ ТБ, ПОСУД, ХОЛОДИЛЬНИК. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-47-51, (063)790-02-64, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3- імнатні вартири, центр міста, для порядних людей, витанції, нові меблі, аряча вода, поб това техні а, на б дь-я ий термін, власни . Конта ти: 22-61-70, 63-63-88, (067) 100-88-44 1,2- імнатн вартир , подобово, всі ви оди, без посередни ів. Конта ти: 26-68-07, (097) 260-46-24

№1 від 20 січня 2011 ро 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ПИВЗАВОД, ПІВНІЧНИЙ. ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ВЛАСНИК. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗВІТНОСТІ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 1,2,3- імнатні вартири, центр міста, для порядних людей, по одинно, подобово, помісячно, власни . Конта ти: 22-61-70, 63-63-88, (067) 100-88-44 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 64-21-36, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ІНШІ Р-НИ, КОЛОНКА, СУЧАСНА ПОБУТ.ТЕХНІКА, ПОСУД, МЕБЛІ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ДВД, СУЧАСНІ ФІЛЬНІ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ, КОНФІДЕНЦІЙНО. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 100-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ТРЦ «ЧАЙКА». ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРНІ УМОВИ. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. ЦЕНТР, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, ФАБРИЧНА, БАСІВКУТСЬКА, ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК. ВСІ ВИГОДИ, НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (097) 252-71-72, (066) 914-29-92 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОМІСЯЧНО, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, 12 ШКОЛИ, ЮВІЛЕЙНИЙ, ПІВНІЧНИЙ, РЕМОНТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ДОКУМЕНТИ ЗВІТНОСТІ, ВІД 100 ДО 250 ГРН. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ВИГОДИ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР. ЄВРОРЕМОНТ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ВИДАЮТЬСЯ КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 255-56-67, (093) 906-14-07 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , біля автово зал , меблі, холодильни , 1000 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , біля ма азин «Керамб д», ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 159-57-91

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , б дь-я ий район, пош на замовлення. Ціна: від 900 рн. до 1500 рн Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/ 9 П, євроремонт. Ціна: 1500 рн. + ом. пос. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі, техні а. Ціна: 1200 рн.+ лічильни и Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. Вербова. Ціна: 900 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/ 9, євроремонт, не ст дентам. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. К.Оль и, євроремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, мебльована, звичайний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, част ово мебльована. Ціна: 1000 рн. + світло. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича. Ціна: 1100 рн., Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 2/5 Ц, мебльована, олон а. Ціна: 1000 рн. + лічильни и. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , малосімей а, р-н Ювілейний, вели а, мебльована, 900 рн + світло, вода. Конта ти: 60-79-46 1- імнатн Ціна: 900 159-57-91

вартир , немебльован . рн. Конта ти: (096)

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, мебльована, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, НОВОБУДОВА, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (097) 487-83-93 1- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н Бояр и. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н Бояр и. Ціна: 1100 + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н педа о ічно о інстит т , 6/9 п, 35/18/9, мебльована, власни . Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Ціна: 1100 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н Північний (не мебльован ). Ціна: 800 рн + світло Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н Північний. Ціна: 1100 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, техні а. Ціна: 1100 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована, звичайний стан. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Ціна: 1100 рн. + телефон.. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , центр, мебльована, техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , центр, мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , центр. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Затишні вартири. Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони. Конта ти: (050) 435-92-28


Квартир , дівчатам. 22-56-75, (068) 146-34-03

Конта ти:

КВАРТИРУ, ПОДОБОВО. КОНТАКТИ: (066) 521-48-71, (067) 753-01-89 Тимчасів , Басів К т. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 Тимчасів , р-н Бояр и. Ціна: 500 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91

1.1.14. 2- імнатні вартири

2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево, с часний інтер’єр, аряча вода, с п тни ове ТБ. До менти по відрядженню. Власни , т. (094) 966-04-28, 43-37-42, (093) 651-08-86, (098) 449-67-16 2,3,4,5, імнатн вартир , Автово зал, Північний, подобово, по одинно, помісячно, затишно, омфортно, євроремонт, абельне ТБ, пральна машина, свіжа постіль, видача витанцій по відрядженню, стоян а. Власни . Ціна: Від 100 рн., Конта ти: (0362) 43-84-70, (097) 968-07-31 2,3- імнатні вартири, автово зал, або біля центр , центр, залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 2- імнатн вартир , 1/9 п, 1200 рн + вода, світло, абельне. Конта ти: 28-91-45, 22-18-23 2- імнатн вартир , Квасилів, мебльована, телефон, бойлер, пор ч ш ола, дитсадо . Конта ти: (0362) 20-52-08, (067) 994-59-05 2- імнатн вартир , р-н РУМ , порядним людям, після апітально о ремонт , азова олон а, част ово мебльована. Конта ти: 24-73-53, (067) 363-25-41

• • •

2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, ЦЕНТР, МЕБЛЬОВАНІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ЗАТИШНО, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, КВИТАНЦІЇ. ПОТИЖНЕВО, ПОМІСЯЧНО. НА ДОВГОТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, ПОРЯДНИМ ЛЮДЯМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 26-61-70, 63-63-88, (067) 100-88-44

2- імнатн вартир , автово зал, євро. Ціна: 2400 рн., Конта ти: (096) 159-57-91 2- імнатн вартир , біля «Арсена», меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. + телефон. Конта ти: (096) 159-57-91 2- імнатн вартир , біля ма азин «Р бін». Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, хня мебльована, імнати немебльовані. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 2,3- імнатні вартири, центр, мебльовані, аряча вода, абельне ТБ, затишно. Потижнево, помісячно. Власни . Конта ти: 26-61-70, 63-63-88

1.1.18. Кімнати Квартир , хлопцю. Конта ти: • (067) 970-74-98 Кімнатн , дівчатам-заочни• цям. Конта ти: (067) 318-84-70 •Кімнат , дівчатам-заочницям, по в л. Ст.Бандери, біля піцерії

«Бр лін». Конта ти: (096) 314-99-28 Кімнат , дівчатам-ст дент ам, без ш/з. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 Кімнат , для відповідальної дівчини, хороші мови проживання, телефон, аряча вода, р-н Північний, поряд з пин а. Конта ти: (096) 705-99-50 Кімнат , заочни -хлопцю, є місце для а/м. Конта ти: (098) 449-65-66

• •

Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльовані. Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в житловом стані на тривалий термін. Порядо , порядність та своєчасна оплата арант ється. Конта ти: 43-47-51, (093) 534-83-86 1,2- імнатн вартир в хорошом стані, в центрі або автово зал, можливо част ово мебльован на тривалий термін, можлива передоплата. Конта ти: 26-97-01, (096) 463-84-51 1,2- імнатн 363-65-00

вартир . Конта ти: (067)

1- імнатн вартир або частин б дин з о ремим входом і заїздом для авто, мебльован або част ово. О рім р-н Північний, Ювілений. Ближче до центр . Без посередни ів. Ціна: 800 1200 рн. Конта ти: (097) 499-92-92 1- імнатн вартир , в р-ні Північний, мебльован без поб тової техні и, 800 рн+ лічильни и. Порядність та своєчасність оплати арант ємо. Конта ти: (063) 477-93-16 1- імнатн вартир , в центрі. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , можливо част ово мебльован , б дь-я ий район. Конта ти: (050) 435-20-55 1- імнатн вартир , р-н в л. Вербова, Ювілейна. Конта ти: (066) 116-40-68 1- імнатн вартир , р-н Північний, мебльован без поб тової техні и, 800 рн+ лічильни и. Порядність та своєчасність оплати арант ємо. Конта ти: (063) 477-93-16 1- імнатн вартир . Ціна: до 1200 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 2- імнатн вартир , молода сім’я. Роз лянемо всі пропозиції. Конта ти: (067) 339-09-27 4- імнатн вартир , на тривалий термін. Конта ти: (096) 626-17-20

2- імнатн вартир , в л. Набережна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 159-57-91

Квартир для ст дентів. Конта ти: (098) 225-41-93

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі. Ціна: 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91

1.1.15. 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир в центрі міста. Конта ти: (067) 272-20-07 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, євроремонт, мебльована. Ціна: 2000 рн. + ом.пос. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери. Ціна: 2000 рн. + ом нальні. Конта ти: (096) 159-57-91 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, мебльована. Ціна: 1800 рн. + ом.пос. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 3- імнатн вартир , центр міста, порядній сім’ї, на дов отривалий термін, власни . Конта ти: 22-61-70, 63-63-88, (067) 100-88-44 3- імнатн вартир , центр, євроремонт. Ціна: 3000 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 3- імнатн вартир , центр. Ціна: 500 .о. Конта ти: (096) 159-57-91

До лян людин похило о ві за мови спад вання житла, жін а 50 ро ів. Конта ти: (067) 379-09-69 До лян людин похило о ві за мови спад вання житла. Конта ти: 45-25-16

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

Кімнат для хлопців, або ст дентам-заочни ам. Конта ти: (066) 110-54-78

Квартир в місті, передмісті. Конта ти: (0670 19768-72 Квартир в р-ні Л ць о о ільця, в л. Млинівсь а. Конта ти: 61-04-45

2- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1200 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 2- імнатн вартир , р-н пивзавод . Ціна: 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована. Власни . Конта ти: 61-09-82, (097) 645-83-40

1.1.22. Пропон ю

Кімнати, 2 шт, для порядних людей, сімейній парі, або 2 дівчатам працюючим. Конта ти: 24-07-10.

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/ 5, меблі, техні а. Ціна: 1400 рн. + світло. Конта ти: (096) 159-57-91

2- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, техні а. Ціна: 1000 рн. + ом нальні. Конта ти: (096) 159-57-91

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ, НА 1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, М. РІВНЕ + ДОПЛАТА. КОНТАКТИ: (095) 358-11-26

Кімнат , дівчатам. Конта ти: 26-14-74 Кімнат , дівчині, без хазяїна. Конта ти: (098) 529-72-52 Кімнат , з хнею, для хлопців, з о ремим входом, без осподаря. Конта ти: 23-07-86

Квартир , молода сім’я з двох чолові , порядність і своєчасн оплат арант єм. Конта ти: (096) 159-57-91 Місце в імнаті, без осподаря. Недоро о. Р-н «Грабни », половина б дин , 2 імнати, всі мови проживання, порядний хлопець, без ш ідливих звичо . Конта ти: (097) 668-14-68 Місце в імнаті, ст дент а 1 рс , р-н обласної лі арні, автово зал . Конта ти: (068) 502-98-01, (067) 664-91-13

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир + 1- імнатн вартир на 1/2 б дин , б дино . Конта ти: 26-11-32 1- імнатн вартир на 2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10 поверх, на б дино в передмісті, можливо з доплатою. Конта ти: (097) 110-47-92 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 П, євроремонт, на 3 імнатн вартир . Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17 2- імнатн вартир , м. Слав та на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: (067) 745-32-10, (096) 557-41-61 5- імнатн вартир , в хорошом стані на 2- імнатн , роз лян всі варіанти. Конта ти: (098) 047-49-04

1.1.21. Обмін по області та У раїні 2- імнатн вартир , в м. Л ць , на 2- імнатн вартир в м. Рівне, без посередни ів. Конта ти: (093) 378-84-19

11

КВАРТИРИ: ОРЕНДА; БУДИНКИ

№1 від 20 січня 2011 ро

Б дино , р-н Бояр а, 78 в.м., дерев’яно-це ляно о тип + доб дови. Власни . Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64 Б дино , р-н Бояр а, це ляний, дві імнати, всі ом ні ації, євроремонт. Можливий обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 БУДИНОК, РІВНЕ, 2 ПОВЕРХИ, 300/190/25, НОВОБУДОВА, «ПІД КЛЮЧ2, 6 СОТ ЗЕМЛІ, 2 ВХОДИ, (МОЖЛИВО НА 2 СІМ’Ї) АБО ОБМІН НА КВАРТИРУ З ДОПЛАТОЮ. ЦІНА: 130000 У.О. КОНТАКТИ: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Тинне, 5 імнат, жилий стан, надвірні б дівлі, всі ви оди, можливий обмін на вартир в Рівном . Ціна: 85 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 Б дино , це ляний, приватизований Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (098) 669-41-83

Продам

Б дино , шла овий, р-н в л. Мірющен а. Конта ти: 23-37-07

1.2.1. в місті

Котедж, р-н радіозавод , в л. Дем’янч а, новий, 218 в.м., 3-рівневий, араж, част ово ремонт, територія під охороною. Власни . Ціна: 155000 .о. Конта ти: 43-47-63

Б дино , в л. О ієн а (р-н в л. О. Телі и), новий, 100% отовності, 250 в.м., с часний дизайн, араж, ел.зам и, 9 сот землі, впоряд ована, приватизована, власни . Ціна: 310000 .о. Конта ти: 43-12-15, (067) 382-75-44 1/2 б дин , в л. 24 Серпня, 4 сот землі, приватизована, власни . Конта ти: (067) 831-31-79, (096) 711-84-11 1 / 2 б дин , в л. Карбишева, це ляний, 70/ /15, 0.04 а, 3 імнати, ванна/т алет, централізована аналізація, араж, жилий стан. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 1/2 б дин , в л. Пересопниць а, 33 в.м., можливість доб дови, потрібен ремонт. Ціна: 16 500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1/2 б дин , м. Рівне, р-н з/д во зал , 3 сот землі, є можливість доб дови, о ремий заїзд. Власни . Роз лян різні пропозиції. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57 1/2 б дин , недоб дова, Квасилів, 180 в.м., ви отовлена з піно бло ів, по ритий металочерепицею, + 6 сот. землі. Ціна: 25 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот орода. Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1/2 б дин , центр, це ляний, 80 в.м., 4 сот землі, можливість доб дови, 3 імнати, всі ви оди, 2 входи, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 26-17-10, (097) 643-41-61 1/4 б дин , р-н Бояр и, це ляно-шла овий, 2 імнати, хня, + 5 сот. землі. Ціна: 70 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 Б дино в Рівном . Конта ти: (097) 303-05-66 Б дино омпресорної станції, в л. Б дівельни ів, це ляний, 2-поверховий підвал площею 185.3 в.м. (1 поверх - 156.4 в.м., підвальне - 28.9). Ціна: 250800 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Б дино с лад збері ання матеріалів, в л. П. Мо или, за . площею 442 в.м., підвал-95.6 в.м., в задовільном стані. Ціна: 874020 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Незавершене б дівництво, Колоден а, Барма и. Ціна: 80 000 .о. Конта ти: 43-09-56 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 160 в.м., с важина, септи , аз на ділянці. Зробелено стяж . Всі ом ні ації, зр чний доїзд, араж. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО. НОВИЙ ДВІР, ВУЛ. Д.БАГАЛІЯ, 0.12 ГА ЗЕМЛІ, 90% ГОТОВНОСТІ, УТЕПЛЕНИЙ, КОРОЇД, ГАЗ 170 КВ.М., ВЛАСНИК. ЦІНА: 110000 У.О. КОНТАКТИ: 43-46-72, (050) 674-68-07 Частина б дин , в л. Герцена, 35 в.м., 2 сот. землі, можливість доб дови. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Частина б дин , в л. Дворець а, 60 в.м., землі 2х15 м., всі зр чності. Ціна: 38 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

1.2.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Горба ів, це ляний, 94 в.м., 4 імнати, аз, хлів, олодязь, льох, 20 сот землі, пор ч річ а. Конта ти: 64-79-01, (067) 294-49-53 Б дино , Остро , 80 в.м., надвірні б дівлі, араж, всі ом ні ації, пл.ві на, або обміняю на вартир в Рівном Конта ти: 9096)590-37-18 Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями в мальовничом місті, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

• •

1 / 2 б дин , Здолб нів, є вода, аналізація, аз. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (063) 843-09-02 1/2 б дин , Здолб нів, проведений апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Терміново. Власни . Конта ти: (067) 946-78-83

Б дино це ляний, 4-поверховий. Власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64

1/2 б дин , Тинне. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 63-39-38 (096) 650-92-43

Б дино , 2 поверхи, р-н ліній, 150 в.м., євроремонт «Під люч», є араж, пар ан, 0.04 а землі. Терміново, можливість редит до 50000 .о. Ціна: 225000 .о., Конта ти: 43-04-29 (097) 260-11-88 Б дино , Басів К т, 13 сот. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47, (097) 298-43-77 Б дино , Басів К т. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40

1/3 б дин , Квасилів, дерев’яний. Потреб є ремонт 0.06 а, аз підведений, приватизований, без посередни ів. Ціна: 20000 .о., Конта ти: 24-96-91, (050) 590-22-54

Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Дорошен а, 130 в.м., ремонт, можна на дві сім’ї. Ціна: 110 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Б дино , в л. Костомарова, 2-поверховий, це ляний, літня хня, ород, підвал, сад, о орожа, власни . Конта ти: (067) 260-98-99 Б дино , в л. Молодіжна, “під люч”, 2 поверхи, 8 імнат, 2 санв зла, хня 15 в.м., мебльований, з техні ою, баня, араж, 0.12 а. Ціна: 270000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 250000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л. Тернопільсь а, 70 в.м., 7 сот. землі, без ремонт , можливо на дві сім’ї. Ціна: 70 000 .о. Конта ти: 43-09-56 Б дино , в л. Штейн еля, 178 в.м., 2-поверховий, євроремонт, мебльований, араж, впоряд ований двір. Ціна: 125 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 Б дино , Н.Двір, с часне план вання, 2 поверх, 182 в.м, 2 санв зли, ардеробна, підло а з піді рівом, 0.1 а, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 884-00-07 Б дино , Новий Двір, це ляний, 75 в.м, 3 імнати, всі ом ні ації, житловий стан, є можливість доб дови, 0.04 а. землі, держа т, власни , терміново. Ціна: 59000 y.o. Конта ти: (050) 375-05-18, z_frolov@mail.ru

1/3 б дин , Здовбиця, аз, вода в б дин , потреб є ремонт . Конта ти: (098) 774-73-69

1/4 б дин , Здолб нів, 70 в.м., 2 сот. землі, ремонт, приватизовано. Ціна: 11.500 .о., тор . Конта ти: 43-09-56 Б дино це ляний, Бочаниця, хлів, льох, присадибна ділян а 0.30 а. Недоро о. Конта ти: (098) 796-51-60 Б дино , 25 м від Рівно о, це ляний, в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 128-55-78 Б дино , Б. Криниця, 2 поверхи, з бло ів, 10 сот землі, стяж и, шт ат р а, світло, аз не підведений в б дино . Терміново. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-04-29, (097) 260-11-88

Б дино , Б.Криниця, 0.08 а, мансардно о тип , металочерепиця, ороїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода дворі, ви опаний септи . Ціна: 90000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , Б.Криниця, це ляний, мансардно о тип , араж, 200 в.м., 5 імнат, 0.04 а землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 518-44-03, (098) 364-03-62 Б дино , Біла Криниця, 360 в.м., 2 поверхи, можливо на дві сім’ї. Ціна: 150 000 .о., тор . Конта ти: (066) 450-61-41 Б дино , Б рин, Гощансь ий р-н, дерев’яний, 2-поверховий, 10 сот. Власни . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 187-80-22 Б дино , В Оле син, асфальтований двір, 13.7 сот землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 573-63-04 Б дино , В. Межиричі, центр, 12 сот, є хлів, вода, телефон, парове опалення. Конта ти: (067) 987-06-11 Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, олодязь, 13.5 сот. Власни . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-04-26 Б дино , В. Оле син, 3 імнати, хня, приб дова, олодязь, 2 по реби, асфальтований двір, 13.5 сот землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 460-75-20 Б дино , В.Житин, незавершений, 2 поверхи, це ляний, 200 в.м, пере ород и, пере риття, дах металочерепиця, ві на, теплений + ороїдом, 0.10 а, світло + аз поряд, до менти на б дино . Ціна: 67000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , В.Оле син, дерев’яний, 3 імнати, надвірні б дівлі, без ви од, 10 сот. землі. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

БУДИНОК, В.СТИДИН, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, В ХОРОШОМУ СТАНІ, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 699-88-52 Б дино , Вересневе, без посередни ів. Конта ти: (097) 303-05-66 Б дино , Верхівсь , 10 м від Рівно о, 2 поверхи, 13х14, є всі ом ні ації. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (050) 375-73-08 Б дино , Владиславів а, Млинівсь ий р-н, дерево-бр с, є аз, вода, хлів, літня хня, льох, садо , 50 сот землі. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 673-86-19 Б дино , Голишів, це ляний, азифіований, 30 сот землі. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 28-13-48, (067) 681-79-31 Б дино , Горба ів, 3 імнати, аз, олодязь, літня хня, хлів, садо , 22 сот землі, можливий обмін на вартир . Конта ти: 63-07-35, (096) 768-23-53 Б дино , Горба ів, сарай, літня хня, олодязь, садо , 22 сот землі. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-07-35, (096) 768-23-53 Б дино , Гощансь ий р-н, 30 сот землі, недоро о. Конта ти: (093) 140-49-17, (067) 340-22-58 Б дино , Гощансь ий р-н, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Б дино , Гр швиця, незавершений, під лючене світло, свердловина, 0.20 а приватизовано, доїзд асфальтований. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , Д бно, це ляний, 2-поверховий, азифі ований, 5 імнат, всі ом ні ації, 2 входи, надвірні б дівлі, вели е подвір‘я, 6 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 905-44-86, (066) 933-56-81 Б дино , Здовбиця, 4 імнати, аз/ вода. Конта ти: (097) 116-22-08 Б дино , Здолб нів, 0.10 а, 4 імнати, т алет, ванна, аз, вода. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 060-47-76 Б дино , Здолб нів, дерев’яний, 7.5 сот землі, вода/ аз біля б дин . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 573-88-28 Б дино , Здолб нів, дерев’яний, об ладений це лею, 7.5 сот землі, поміняні ві на. Конта ти: (067) 280-01-06 Б дино , Здолб нів, Здовбиця, новоб дова, 2 поверхи, автономне опалення, о орожа, араж, 98% отовності. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , Здолб нів, центр, 3 імнати, євроремонт, амін, автономне опалення. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

Б дино , Золотіїв, 180 в.м., 5 імнат, метало черепиця, на ритий. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , Золотіїв, 77 в.м., 3 імнати, зовн. ремонт, пласти ові ві на, сайдин , всі зр чності, 0.19 а землі, приватизована, або обмін. Конта ти: (097) 161-94-43 Б дино , Золотіїв, дерев’яноце ляний, 77 в.м., зовнішній ремонт, сайдин , пласти ові ві на, 0.19 а землі, приватизовано або обмін. Конта ти: (097) 161-94-43 Б дино , Іллін, Гощансь ий р-н, це ляний, 2 аражі, 4 імнати, оридор, веранда, 12 сот ород (можливий обмін на 1- імнатн вартир ). Конта ти: 28-87-69, (098) 082-13-97, (096) 599-05-03 Б дино , Кам’яна Гора, 12 сот землі, це ляний. Конта ти: (067) 931-78-94

БУДИНОК, КВАСИЛІВ, 127 КВ.М., 5 КІМНАТ, ГАРНИЙ, ЖИТЛОВИЙ СТАН. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22 Б дино , Клевань, 72 в.м., це ляний, надвірні б дівлі, житловий стан, 0.10 а, терміново. Ціна: 69000 .о., тор . Конта ти: (095) 820-68-01 Б дино , Козлин, 70/32/10, 13 сот землі. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 43-04-87 Б дино , Колоден а, 160 в.м., 0.08 а, водна с важина, араж, мансардно о тип , металочерепиця, ороїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода дворі, ви опаний септи . Ціна: 90000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , Колоден а. Конта ти: (067) 337-91-18

Власни .

Б дино , Копичів а, 18 м від Л ць а, 70 в.м., аз, вода, 10 сот землі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 539-71-15 Б дино , Корець, азифі ований, 10 сот землі, присадибні б дівлі, олодязь. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 796-55-06, (067) 509-31-82 Б дино , Костопільсь ий р-н. Конта ти: (067) 581-60-58 Б дино , Кринич и, Гощансь ий р-н. Конта ти: (050) 388-06-91 Б дино , К нин, Здолб нівсь ий р-н, садо , риниця, аз пор ч, власни , а ентствам не т рб вати. Конта ти: (066) 450-55-89, (095) 418-55-69 Б дино , К стин, 15 м від Рівно о, дерев’янй, хлів, араж, приватизований, 0.5 а землі. Власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: 64-33-82, (097) 980-32-66 Б дино , М’ятин, (15 м. від Рівно о), 4 імнати, потрібен ремонт, 35 сот. землі. Ціна: 17 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 Б дино , М. Житин, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а , сарай, олодязь, 8 м від Рівно о. Терміно. Власни . Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , М.Житин, дерев’яний, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а землі, сарай, олодязь, 8 м від Рівно о, власни , терміново, без посередни ів. Конта ти: 096 968-37-50 Б дино , Ма отер и, 20 м. від Рівно о, дерев’яний, 60 сот землі, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-59-56 Б дино , Мирне, Костопільсь ий р-н, 140 в.м, 70 % отовності, асфальтований під’їзд, аз, вода. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 978-27-00


12

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 1.2.3. по У раїні Б дино , С мсь а область, всі • зр чності, осподарчі б дівлі, сад,

70 сот землі, приватизовано, 10 м - районний центр, асфальт, 190 м - Київ. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (066) 117-50-90

Б дино приватний, без посередни ів. Конта ти: (096) 446-86-17 Б дино та вартир в м. Нетішин. Конта ти: (067) 446-39-89 Б дино , 125 м. від м. Київ, 3 імнати, опалення, аз, 25 сот. землі. Пор ч ліс, озеро. Конта ти: (063) 317-41-92 Б дино , Кадишів, Волинсь а обл., азифі ований, дерев’яний, 57 в.м., веранда, омора, є літня хня, 21 в.м., по ріб 12 в.м., сарай 35 в.м. Конта ти: (091) 922-48-51, (093) 626-85-53 Б дино , Кирилів а, бере Азовсь о о моря (а вапар , дельфінарій, заповідни ), 3 імнати, тимчасів а, 32 сот землі. Конта ти: (066) 441-10-56 Б дино , Крим, 5 імнат, після ремонт , вид на море, араж, 12 сот, недоро о. Конта ти: (067) 770-00-82 Б дино , Нобель, Зарічненсь о о р-н , 30 сот землі, пор ч ліс, озеро, сарай, олодязь. Конта ти: (095) 559-39-18 БУДИНОК, НОВИЙ, 20 КМ ВІД РІВНОГО, ЄВРОРЕМОНТ, 84 КВ.М., ВПОРЯДКОВАНЕ ПОДВІР’Я, ПРИМІЩЕННЯ ПІД САУНУ, ТРАВ’ЯНІ ГАЗОНИ, ДОРІЖКИ, ТУЇ. ЦІНА: 42000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 375-32-47, (097) 206-88-27 Б дино , Обарів, 125 в.м., жилий стан, надвірні б дівлі, 25 сот. Ціна: 60 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Б дино , Обарів, 300 в.м., 0,65 а землі, це ляний мансардно о тип . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44 Б дино , Оле сандрія, в л. Д. Галиць о о, 78 в.м., дерев’яний, обшитий ва он ою, пл.ві на, нові двері, ремонт, зр чності на в лиці. Власни . Конта ти: (097) 334-57-00 Б дино , Оле син, 2 поверхи, 5 імнат, автономне опалення, араж, 2 літні хні. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Б дино , Оле син, це ляний, 200 м. в., 2 поверхи, всі ви оди, надвірні б дівлі, 15 сот. землі. Ціна: 85 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10 Б дино , Р сивель, Гощансь о о р-н , 10х11, 60 сот землі Конта ти: (098) 588-76-77 Б дино , Серни и, Зарічненсь ий р-н, літня хня, сарай, телефон, світло, на ділянці є ще старий б дино , 1 а землі, приватизовано. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95 Б дино , Став и, це ляно-дерев’яний, 90 в.м., азифі ований, 30 сот землі, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна, Конта ти: 27-58-07, (097) 674-33-36 Б дино , старий, У раїн а, льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 43000 .о., тор , Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення в б дин , можливий обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70 Б дино , Ясипів а, Здолб нівсь ий р-н, надвірні б дівлі, сад, орд, 0.85 а, власни . Конта ти: (067) 733-20-61 Дач , Ново раїн а, масив «Західний-2», 0.12 а, середній б дино . Ціна: до овірна, Конта ти: 43-54-43, (098) 257-66-93 Земельн ділян , Став и, 0.25 а, (7 м від Рівне) невели ий б дино , аз, вода, еле три а, о орожа. Конта ти: (097) 227-20-87 Незавершене б дівництво, Б. Криниця, 160 в.м., 2 поверхи, перший поверх стяж а та пошт ат рено, 0.14 а, араж з мансардою. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02

Б дино , старий, Зірне, Березнівсь ий р-н, аз, садо , 15 сот землі, надвірні б дівлі. Конта ти: (097) 795-43-89

1.2.4. К плю Б дино , 15 м від Рівно о, отовий до житла, наявність аз , води, аналізації, або обмін на 2- імнатн вартир в м. Рівне. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (067) 363-70-16 Б дино , або частин для себе. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Б дино , дач , недоро о, без посередни ів. Конта ти: (097) 289-75-25 Б дино , р-н Бояр и, або Ювілейний. Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81

1.2.5. Здам

Тимчасів , молодій сім’ї, мебльована, без ванни, т алет . Конта ти: 26-60-26, (095) 688-86-53 Б дино , б дь-я ий район, пош на замовлення. Конта ти: (096) 159-57-91

БУДИНОК, КВАСИЛІВ, 127 КВ.М., 5 КІМНАТ. ЧАСТКОВО МЕБЛЬОВАНИЙ, ГАРНИЙ, ЖИТЛОВИЙ СТАН. НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22 Б дино , р-н Бояр и. Ціна: 3500 рн. + ом нальні. Конта ти: (096) 159-57-91 Б дино , центр, 3 імн., 2 пов, 2 сот. землі, місце для пар ов и. Ціна: 3300 рн. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41

1.2.6. Винайм 1/2 б дин , в місті або поблиз , на тривалий термін, зі зр чностями, без посередни ів, порядна сім’я Конта ти: (097) 214-12-94

1.2.7. Обмін 3- імнатн вартир , р-н Ювілейно о, або обмін на б дино . Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 Б дино , земельн ділян , 50 сот, Бабин, на 3- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: (096) 471-13-25 Б дино , Симонів, аз, вода, всі зр чності, без посередни ів, на 2- імнатн м. Рівне. Конта ти: 28-96-34, (067) 934-23-26

Дачі, земельні ділянки Продам 1.3.1. в місті

Незавершене б дівництво, Зозів, 16 сот, землі, приватизовано, азифі овано. Конта ти: (097) 403-71-54

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж.

Незавершене б дівництво, М.Шпа ів, 0.52 а, або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23

Земельний пай, 2.7, с/ призначення, біля Рівно о. Конта ти: (097) 267-27-55

Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода, Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86 Незавершене б дівництво, Червоні ори, аз, світло, вода, приватизована земля. Конта ти: (096) 572-83-57

Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельн ділян , 0, 14 а, Тинне, е с люзивне місце, права сторона. Ком ні ації пор ч, 24,50 м х 57,00 м. Можливий обмін. Власни . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 392-36-58

№1 від 20 січня 2011 ро

Земельн ділян , 0.28 сот, біля афе «Баб ся». Конта ти: 23-32-15, (067) 454-47-71

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58

Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Барма и, 10 сот землі. Конта ти: 62-73-73 Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00 Земельн ділян , Бояр а, 16 сот, під заб дов . Ціна: 1500 .о/сот . Конта ти: (050) 201-45-66

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, В М. РІВНЕ, Р-Н ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 10 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 27000 У.О. КОНТАКТИ: (095) 595-98-17 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот., під заб дов . Ціна: 16 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , в л. Дворець а, 8 сот. Ціна: 45 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , в л. Лят ринсь ої, 0.1 а, прямо тна, това, аз, ел.енер ія. Конта ти: (097) 118-95-74

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 0.10 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Земельн ділян , р-н Мірющен а, 0.07 а, всі ом ні ації, під б дівництво. Терміново. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-04-29, (097) 260-11-88, Земельн ділян , Тинне, 0.14 а приватизовані під с/ . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Тинне, 14 сот. під заб дов серед елітних б дин ів. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Тинне, 16 сот., ом ні ації пор ч. Ціна: 1500 .о./сот. Конта ти: 43-09-56

1.3.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , в л. Ма арова, с/ призначення. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 711-16-05 Земельн ділян , Городище, 0.08 а під садівництво, 2 лінія. Ціна: 5500 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Городище, 8 сот., під заб дов . Ціна: 8 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , з двома б дин ами біля Антополя, мальовнича місцевість, недале о озеро, ліс. Конта ти: (050) 655-98-02 Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВИЙ ДВІР, 13 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНА, АКТ ПІД БУДІВНИЦТВО, РІВНА, ЗАБУДОВАНА ВУЛИЦЯ. ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА НА ДІЛЯНЦІ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 26000 У.О., КОНТАКТИ: (067) 454-00-89 Земельн ділян , Новий Двір, під заб дов , 9 сот., рівна. Ціна: 24 300 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Новий Конта ти: (067) 454-47-71

Двір.

Земельн ділян , Обарів, 0.15 а., в р-ні полі ліні и №3. Перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , під заб дов , всі ом ні ації, асфальтований під’їзд, терміново, власни . Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00, (093) 730-14-15 Земельн ділян , по трасі Київ-Чоп, 2.23 а, омерційно о призначення, 320 метрів фасадної частини. Конта ти: (067) 940-28-57 Земельн ділян , р-н А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів, централізовані інженерні мережі. Конта ти: 23-50-71, 43-08-06, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44 Земельн ділян , р-н А роперероб и. Конта ти: 68-14-76 Земельн ділян , р-н в лиць Пржвальсь о о-Ма арова-Павлючен а, навпроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 20500 .о. Конта ти: (097) 499-92-92 Земельн ділян , р-н Грабни а, 0,10 а, під б дівництво. Ціна: 165 000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (067) 360-90-09 Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, під б дівництво. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 Земельн ділян , р-н Зоопар , 2*0.095 а приватизовані під садівництво, рівна. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот. Ціна: до овірна, Конта ти: 20-12-08, (097) 890-30-83 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, права сторона, 0.10 а приватизовані під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , 3 а, є державний а т. Конта ти: 62-22-02, (068) 847-89-21 Земельн ділян , Тинне, 20 сот., під с/ . Ціна: 26 500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

ділян , Кам’яно•ірсьЗемельн , 0.06 а, дерев’яний б дино ,

літня хня, ділян а до лян та, олодязь, фр тові дерева. Конта ти: 24-77-11, (096) 554-83-42, (096) 991-81-09 Земельн ділян , масив «Західний-1», 0.06 а, Садові Ділян и. Оброблена, за ороджена, зр чне місце, ф ндамент, малий б дино , поблиз азова лінія, ліс, озеро, ма азин. Терміново. Конта ти: (067) 664-11-55 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, всі ом ні ації, 7000 .о. Кам’яна Гора, 6 сот, 2000 .о., світло, аз, проводять. Власни . Не а ентство. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01

• •

Б дино В.Оле син, 360 м. в., 15 сот. землі, 1-й поверх під люч, амін, 2-й поверх чорнові роботи, араж, ом ні ації. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Дач , Кам’яна Гора, це ляна, мансардно о тип , 0.06 + 0.03 а, араж, риниця, світло, р б а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78

ДАЧУ, КАМ’ЯНОГІРСЬК, 2 ПОВЕРХИ, 2 ДІЛЯНКИ ЗЕМЛІ. КОНТАКТИ: (097) 505-86-24

Земельн ділян , Б. Криниця, приватизована під б дівництво, 14,2 сот, ом ні ації. Можливий тор або обмін на авто, продаж частинами. Ціна: 12800 .о. Конта ти: (066) 395-33-99, (097) 038-36-17 55yurak@i.ua

Земельн ділян , К нин, Здолб нівсь ий р-н, 0.75 сот, біля ліс . Конта ти: (096) 457-47-87

Земельн ділян , Б.Криниця, р-н новоб дов, приватизована під заб дов , ом ні ації пор ч. Конта ти: (093) 564-45-61

Земельн ділян , К стин, 0.20 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації. Ціна: 14000 .о., Конта ти: (097) 135-85-64

Земельн ділян , Б. Криниця, 14,2 сот, приватизована під б дівництво. Власни . Ціна: 12800 .о. Конта ти: (066) 395-33-99 55yurak@i.ua Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 519-78-68 Земельн ділян , Б.Криниця, під заб дов , 13.36 сот, рівна, всі ом ні ації пор ч, р-н новоб дов, приватизована, терміново. Конта ти: (067) 712-91-26 Земельн ділян , Бабин, 0.15 а, всі ом ні ації, пор ч траса. Ціна: 10900 .о. Конта ти: (097) 260-11-88 Земельн ділян , Барма и. Конта ти: (050) 689-02-39 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., ом ні ації пор ч. Ціна: 7 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 8 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Біла Криниця, під заб дов , 10 сот, нова лінія. Ціна: 9 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 Земельн ділян , біля м. Корець, Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 508-38-95 Земельн ділян , В. Житин, 0,22 а, терміново. Ціна: 14000 .о., Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17 Земельн ділян , В. Омеляна, в л.Чесь а, 0,25 а, приватизована, можливо під заб дов . Власни . Ціна: 20000 .о. Конта ти: (067) 251-86-42, (067) 595-90-15 Земельн ділян , В.Житин, 10 сот., під заб дов . Ціна: 7 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , В.Оле син, 12 сот. під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , В.Омеляна, під б дівництво, 10 сот. Конта ти: (067) 362-54-71 Земельн ділян , Вели а Омеляна, під заб дов , 18 сот., 72х25 м., приватизована, є аз. Конта ти: 22-44-81, (096) 749-55-32 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, неприватизована, терміново, без посередни ів. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60 Земельн ділян , Глинсь . Конта ти: (096) 361-44-27, (095) 657-97-99 Земельн ділян , Городище, 8 сот, терміново., рівнина, о ороджена. Конта ти: (067) 768-46-45 Земельн ділян , Городище, під заб дов , 6 сот, о ороджена, ф ндамент, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна,. Конта ти: (096) 900-91-15 Земельн ділян , Гоща, 0.12 сот, ом ні ації, приватизована. Ціна: 9000 .о., тор . Конта ти: (097) 539-71-15

Дач , Кам’яна Гора, 2 поверхи, мансардно о тип , це лян , 6 сот, теплиця, сарай, підвал, олодязь. Конта ти: (067) 967-83-13

Земельн ділян , Дядь овичі, в л. Милостівсь а, 15 сот, під заб дов , є до менти. Конта ти: 63-35-16, (096) 220-54-70

Дач , Кам’яна Гора, це ляний, 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , Дядь овичі, під заб дов , приватизован , 0.15 а. Конта ти: (067) 298-69-45

Дач , Кам’яна Гора, це ляний, 2 поверхи. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 403-46-16 Дач , Кам’яно ірсь , світло, теплиця, садо , олодязь, пор ч озеро, маршр тне та сі. Конта ти: (098) 314-21-86 Дач , масив Старомильсь ий, Здолб нів, 2 поверхи, це ла, біля озера, ліс . Конта ти: (099) 024-93-09 Дач , Н. У раїн а, 2-х поверхова, 0.6 сот землі, теплиця с ляа, олодязь, тимчасів а з 2- імнат, садо . Конта ти: (066) 702-56-60 Дач , Ново раїн а, 0.12 а, по ріб. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-54-43, (098) 257-66-93 Дач , Ново раїн а, 6х7.5, новоб дова, аз на в лиці, 0.06 а землі, садо , дешево. Конта ти: 64-47-88, (067) 646-80-00 Дач , Ново раїн а, літня тимчасів а, хня, араж, світло, аз, асфальт, впоряд оване подвір’я, 0,06 а, пор ч озеро, ма азин, з пин а. Власни . Терміново. Ціна: 7 500 .о. Конта ти: (097) 392-36-58 Дач , Ново раїн а, масив «Західний-2», 0.12 а, літній б дино . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-54-43, (098) 257-66-93 Дач , Ново раїн а, новоб дова, 6х7.5, аз на в лиці, 0.06 а землі, садо . Ціна: 13500 .о. Конта ти: 64-47-88, (067) 646-18-00

Земельн ділян , Дядь овичі,12 м. від Рівно о, новий масив під б дівництво, 15 сот, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 8 000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Житин, 0.25 а під б дівництво, жилий масив. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (067) 831-29-78 Земельн ділян , Забороль, 0,21 а приватизована під заб дов , рівна. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (067) 831-29-78 Земельн ділян , Забороль, 21 сот. під заб дов , район новоб дов. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Забороль, під заб дов , 10 сот, пор ч ом ні ації, хороший заїзд. Конта ти: (097) 470-22-23 Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , приватизована, 0.10 а, світло і аз напроти ділян и. Терміново. Власни . Ціна: 9000 .о Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Здолб нів, світло, аз на ділянці, є джерело. Ціна: 14500 .о., Конта ти: (093) 693-25-55 Земельн ділян , Іваничі , 0.20 а приватизовані під б дівництво, пор ч траси, рівна, світло + аз поряд, пор ч з пин и. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52

Дач , Ремель, пор ч ліс, озеро. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 310-05-45.

Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56

Земельні ділян и, Колоден а, 10.5 сот, 12.5 сот, 23 сот, терміново, без посередни ів. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60

Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-79-43, (097) 486-81-88

Земельн ділян в районі Л ць о о ільця, 32 сот и (розміри 40 на 80 м.), перша лінія від траси Рівне - Л ць . Ціна: 35000 .о-тор Конта ти: (067) 363-03-71, oleg_basaliga@ukr.net

Земельн ділян , Квасилів, під б дівництво, 0.10 а, світло, аз, вода. Конта ти: (096) 540-73-61

Земельн ділян , 10 м. від Рівно о, 0.25 а. землі, є світло, вода. Конта ти: (098) 902-95-81 Земельн ділян , 10 м. від Рівно о. Конта ти: (098) 902-95-81 Земельн ділян , Б. Криниця, 7,5 сото , під б дівництво, др а лінія, ом ні ації пор ч. Ціна: 8 000 .о. Конта ти: (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Земельн ділян , Б. Криниця, під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч, тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 274-78-61

Земельн ділян , К нин, Здолб нівсь ий р-н, біля ліс , 0.75 сот, Конта ти: (096) 457-47-87

Земельн ділян , К стин, 0.40 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 27-31-51 Земельн ділян , К стин, 12.5 сот., під заб дов Ціна: 6 800 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75 Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-26-15, (099) 023-96-88 Земельн ділян , М.Оле син, 12 сот. під заб дов , ом ні ації, пор ч, заб дований район. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Н. У раїн а, 0.15 а приватизовані під б дівництво, ом ні ації на ділянці, вода + аз + світло + телефон, рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Н. У раїн а, 31 сот, аз, вода пор ч. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (067) 915-13-90 Земельн ділян , Н.У раїн а, 0.06 а під дач . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.06 а, металевий ва ончи . Конта ти: 68-31-24 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.6 сот. Конта ти: (095) 891-83-66 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, а , 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот. Конта ти: (050) 435-23-41 Земельн ділян , Ново раїн а, літній б дино , араж, хня, світло, аз, вода, асфальт, 6 сот. Власни . Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 392-36-58 Земельн ділян , Обарів, 0.20 а під б дівництво. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 422-97-73 Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов , є прое т, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: 43-03-53, (097) 786-79-18 Земельн ділян , Обарів, район новоб дов, 0.20 а приватизовані під б дівництво, світло + аз поряд, рівна, доїзд вимощено щебенем, отеджне містеч о. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Обарів. 0.15 а, перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , Оле сандрія, 0.15 а під б дівництво, жилий масив. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Оле сандрія, центр. Приватизована, 15 сото ; ліс та озеро пор ч, ф ндамент, ом ні ації пор ч. Власни . Конта ти: (050) 383-35-94 Земельн ділян , Омеляна, 50 сот. Конта ти: 27-06-84 Земельн ділян , Омеляна, приватизована, 15 сот, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 941-09-45 Земельн ділян , Остро (пр. Незалежності), під заб дов , 10 сотих. Підведене світло, вода, є аналізація. Пор ч аз. Конта ти: (067) 500-50-09 Земельн ділян , Пося ва, Гощансь ий р-н, 25 сот., біля озера. Конта ти: 28-79-07, (050) 383-25-94 Земельн ділян , Рисв’ян а, 25 м від Рівно о, 0.30 а, чорнозем, рівнина, пор ч ом ні ації, озеро, ліс, недоро о. Конта ти: (067) 363-71-03 Земельн ділян , Сер іїв а,15 сот, під б дівництво, неподалі озера, ліс. Конта ти: (097) 344-95-52 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, 10 сот. Конта ти: 612-85-78, (067) 962-09-58 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, р. Горинь, став и, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, 380 В, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , асфальтований заїзд. Ціна: 5 300 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Червоні Гори, 0.12 а приватизовані під заб дов . Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-53-58, (067) 831-29-78 Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: (050) 375-14-86 Земельн ділян , Червоні Гори, в л. Волошина, 0.1 а, під заб дов , 20х50. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (0670 532-83-30 Земельн ділян , Шоста ів, 0.17 а, або обмін на а/м, е вівалент 5000 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Земельн ділян , Шпанів, 30 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-74-62

Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент, цо ольний поверх, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 653-53-17

Земельн ділян , Шпанів, під заб дов , рівна, озеро, ліс. Держа т, всі ом ні ації. Ціна: 12700 .о. Конта ти: (096) 518-86-77

Земельн ділян , Колоден а, 9 сот, аз підведений. Можливий обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 5-83-56, (067) 775-63-90

Земельн ділян , Ясениничі, приватизована, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 25 000 .о., тор . Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25

Земельн ділян , Корнин, 13 сот., ом ні ації пор ч, приватизована. Ціна: 15 000 .о. Конта ти: 43-09-56 Земельн ділян , Кривичі, 0,10 а під б дівництво, р-н новоб дов, ом ні ації пор ч. Ціна: 4 000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

1.3.3. по У раїні Земельн ділян , Б овель, під с/ 21 сот., мальовниче місце, поряд річ а. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66


КІОСКИ, ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№1 від 20 січня 2011 ро 1.3.4. К плю

Земельн ділян для себе, без посередни ів. Не а ентство. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Земельн ділян під б дівництво. Конта ти: (095) 698-81-46

Гараж, 6х4.5 м, висота 3 м, Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 550-93-33

Контейнер, рино «Ди о о», можлива оренда. Конта ти: (067) 454-47-71

Гараж, в ооперативі «Нива». Конта ти: 26-08-57, (096) 573-69-95 Г а р а ж , в л. Відінсь а. Конта ти: 23-59-56 (097) 990-02-40

Палат тор овельн , 3х2. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 110-57-25, (063) 755-75-70

Гараж, в л. Дворець а. Ціна: 1200 .о., Конта ти: (067) 364-37-89, (099) 340-16-21

Дач в Ново раїнці, можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Гараж, в л. К рчатова, 64, 7 лінія, 2 поверх, ооператив «Автолюбитель». Конта ти: 64-80-68, (097) 426-76-51

Дач це лян , Ново раїн а, з сад ом, олодязем, світлом. Конта ти: (097) 296-10-61

Гараж, в л. К рчатова, в ооперативі, тор . Ціна: 3000 .о. Конта ти: 62-83-56, (098) 385-65-60

Дач , або обміняю на араж. Конта ти: (067) 907-55-38

Гараж, в л. Ш хевича, приватизований, с хий, з ремонтом, терміново, без посередни ів. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60

Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Дач , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 319-80-90 Земельн ділян в м. Рівне, або поблиз Рівно о, під заб дов , терміново. Конта ти: (098) 220-90-65 Земельн ділян , 10 м від Рівно о. Конта ти: (096) 256-23-36 Земельн ділян , в межах міста. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (096) 319-80-90 Земельн ділян , для себе, р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , Зоря, без посередни ів. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru Земельн ділян , під б дівництво до 10 м від Рівно о. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: 62-94-71, (096) 256-23-38 Земельн ділян , під б дівництво.. до 10 м від Рівно о. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (096) 256-23-38 Земельн ділян , Рівне або поблиз Рівно о, під заб дов , для себе, недоро о Конта ти: (098) 220-90-65

Гаражі, кіоски 1.4.1. Продам

Гаражі металеві, розбірні, різні розміри. Ви отовлення метало онстр цій. Ціни вас приємно здив ють. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42 Кіос на рин в м. Здолб нів. Конта ти: (097) 577-31-85 Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89

• •

Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95 Б д ізотермічн . Конта ти: (067) 934-84-89 Ва ончи б дівельний, н . Конта ти: (067) 934-84-89 Ва ончи поб товий, 2 шт. Ціна: 22804 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Ва ончи , б дівельний. Конта ти: (050) 375-07-53 Ва ончи - ртожито . Ціна: 11402 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Гараж «черепаш а». Ціна: 300 .о. Конта ти: (050) 444-38-13, (098) 800-65-17 Гараж бо совий, по в л. Стр тинсь ій, 1-поверховий, це ляний, під вантажні автомобілі, площею 32.5 в.м. Ціна: 67320 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Гараж бо совий, по в л. Стр тинсь ій, 1-поверховий, це ляний, під вантажні автомобілі, площею 47.7 в.м. Ціна: 98760 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Гараж в ооперативі «Кристал», 2 пов., є лічільни , світло, приватизований. Власни . Конта ти: 64-86-82 triumpf_@ukr.net Гараж в ооперативі Конта ти: (050) 375-09-45

«Нива».

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж ооператив «Автолюбитель». Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 172-05-11 Гараж ооператив «Автолюбитель». Конта ти: (067) 791-67-32 Г а р а ж ооператив «За Конта ти: (067) 360-87-98

ермом».

Г а р а ж металевий, в ооперативі «Джерело», аражі під охороною. Ціна: 8800 рн. Конта ти: (097) 299-85-49, (050) 435-43-55 Гараж металевий, ооператив «Колесо», Конта ти: (097) 503-64-04 Гараж металевий, ооператив «Колесо», світло, яма, приватизований, 21 в.м. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (098) 971-70-50 Г а р а ж металевий, р-н Північний. Конта ти: (050) 375-63-25 Г а р а ж це ляний, в ооперативі «Колесо», в л.Стариць о о, з підвалом на весь периметр аража, с хий, є світло. Можливе ви ористання під с лад. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 299-85-49, (050) 435-435-5 Гараж це ляний, ооператив «Нива», в л.Ш хевича. Ціна: 4200 .о, тор . Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25 Гараж, «черепаш а», під а/м ВАЗ. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-67-24, (050) 950-76-94, (067) 593-26-50 Гараж, 2 поверхи, р-н РУМ . Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95

Г а р а ж , в л. Ш хевича, це ляний, приватизований, власни . Конта ти: 64-52-93, (066) 630-55-67 Гараж, збірний, металевий, новий, без місця. Конта ти: (067) 382-03-94 Гараж, ооператив «Автолюбитель», можлива оренда. Конта ти: 43-67-24, (050) 950-76-94, (067) 593-26-50 Гараж, ооператив «Автолюбитель», яма, підвал, хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 172-05-11 Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Гараж, ооператив «Джерело», металевий. Конта ти: 5-69-89, (096) 515-77-45 Гараж, ооператив «Кристал», приватизований, яма, світло, довжина 12 м. Конта ти: 23-28-06 Г а р а ж , ооператив «Кристал». 2 поверх, с хий, 2 стелажі, світло, охорона. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (097) 499-92-92 Гараж, ооператив «Нива», це ляний, яма, світло. Ціна: 5700 .о. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96 Гараж, металевий, в л. Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21 Г а р а ж , металевий, розібраний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Гараж, на 2 а/м, або б с. Конта ти: (0970 795-43-89 Гараж, по в л. К рчатова, ооператив «Автолюбитель», 2 поверх, приватизований. Конта ти: 23-36-42, (097) 688-56-11 Г а р а ж , р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77 Г а р а ж , р-н Північний, це ляний, приватизований. Ціна: 6 500 .о., тор , Конта ти: 43-83-19, (067) 364-44-74 Гараж, р-н Північний. Конта ти: (067) 360-87-98 Г а р а ж , це ляний в ооперативі «Кристал» Конта ти: 64-86-82, (097) 749-90-65 Гараж, це ляний, в л. Млинівсь а. Конта ти: (067) 935-88-25 Г а р а ж , це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж, це ляний, на 2 а/м, або б с, висота 2.50, зниз 2 імнати, р-н в л. В.Дивізії. Конта ти: (050) 375-28-97 Гараж, це ляний, р-н в л. Дворець а, довжина 11, ширина 3.3, на 2 а/м, підвал 3.3х6, охорона цілодобово. Конта ти: 26-21-95, (098) 257-66-89 Гаражі, р-н 12 ш оли, 2 шт., на приватизованій ділянці, є можливість надб дови офісних чи житлових приміщень. Конта ти: (098) 793-79-95, (050) 906-24-22 Гаражі, це ляний і металевий. Конта ти: (067) 298-69-45

КІОСК НА РИНКУ В М. ЗДОЛБУНІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА, КОНТАКТИ: (097) 577-31-85 Кіос на рин речовом , центральний ряд. Конта ти: (067) 700-16-04 Кіос тор овий, дешево. Конта ти: (099) 114-15-16 Кіос тор овий. Конта ти: (067) 934-84-89 Кіос , рАндріївсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 134-54-54 Кіос , р- Ди о о, в хорошом Конта ти: (067) 348-22-77

стані.

Кіос , р- промисловий. Конта ти: (067) 346-45-57 Кіос , р-н Пересопниці. Конта ти: (067) 362-84-54 Кіос , р-н Ювілейний. Конта ти: (097) 523-56-05 Кіос , речовий рино . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74 Кіос , рино «Андріївсь ий». Ціна: до овірна Конта ти: (097) 134-54-54 Кіос , рино Андріївсь ий. Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос , рино Андріївсь ий. 12 в.м. Конта ти: (067) 968-29-25

1.4.2. К плю

Гараж с хий. Конта ти: 5-92-81 Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Кіос без місця від 6 в.м. Дешево. Конта ти: (067) 171-72-18 Контейнери, морсь і н и, ва ончи и. Конта ти: (093) 878-16-16 К н , іос , онтейнер, ва ончи на б дівництво. Конта ти: (099) 114-15-16 Місце в аражном омпле сі «Аван ард», в л. Коновальця. Конта ти: 43-67-24

1.4.3. Здам

Кіос в ТЦ «Центральний». Ціна: 7000 рн. Конта ти: (097) 115-97-66 Кіос пор ч ТЦ «Ліон». Ціна: 1000 рн/ міс. Конта ти: (097) 115-97-66 Кіос , по в л Са айдачно о, 9 в.м. Конта ти: (067) 800-07-93

1.4.4. Винайм Гараж, в л. В. Дивізії. Конта ти: (097) 490-82-13

1.4.5. Обмін Гараж в ооперативі на дач в селі. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Г а р а ж , на дач , в л. К рчатова ооператив «Т рист». Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Контейнери морсь і, ва ончи и, н и на нер хомість (+ авто, + доплата) або продам. Конта ти: (093) 878-16-16

Комерційна нерухомість 1.5.1. Продам

Дві 2- імнатні вартири, по в л. Ст. Бандери, біля з пин и, під офіс, за альною площею 94 в.м., на 1 поверсі. Власни . Конта ти: (050)435-56-39 Нежитлове приміщення, 70 в.м., новоб дова. Конта ти: (066) 300-23-57, (096) 622-02-87

2- імнатн вартир , пл. Театральна, 1/ 5Ц, 55 в.м., під бізнес, три ві на виходять на доро ,. Ціна: 150 000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 3- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н пивзавод ), 1/3, 56, під омерцію. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Б дівлі та приміщення в центрі міста, по в л. Соборній, 260-2500 в.м., 0.35 а, недоро о. Конта ти: (067) 341-61-50 Ва ончи - ртожито . Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Приміщення (нежилий фонд), під бізнес, 330 в.м. Центр м. Житомир. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 446-86-17, Grshko@yandex.ru, www.kozlik.ucoz.ru Приміщення офісне, Костопіль, можна під ма азин, 110 в.м., земля приватизована. Конта ти: (098) 221-05-32, (096) 783-51-50 Приміщення під омерцію, без посередни ів. Конта ти: (096) 446-86-17 Приміщення, 2 поверхи, Б.Криниця, 1500 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 303-55-12 Приміщення, 50 в.м., Б.Криниця. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (098) 401-70-61 Приміщення, в л. Млинівсь а, 3-поверх виробничо о орп с , площею 254.7 в.м., євроремонт. Ціна: 1433160 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

ТОРГОВЕ МІСЦЕ «БУТІК», ТЕАТРАЛЬНА ПЛОЩА, ПІДЗЕМНИЙ ПЕРЕХІД. КОНТАКТИ: (067) 727-39-62 ЦЕГЛЯНА БУДІВЛЯ

Кіос , рино Королю а, недоро о. Конта ти: (097) 274-57-62 Кіос , рино речовий, світло, підло а, с лопа ет, 7 в. м, недоро о. Конта ти: (067) 382-87-91 Кіос , центр, рино «Моріон», 4 в.м. Ціна: 1000 .о., Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Контейнер б/в. Конта ти: (067) 934-84-89 Контейнер, 5 тонн, рино «Ди о о», 1 ряд. Конта ти: 27-96-52 (097) 225-42-49

Офісні приміщення за адресою м. Рівне, в л. Чорновола, 13 Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

ГАРАЖ ЦЕГЛЯНИЙ, ПО ВУЛ. ДВОРЕЦЬКІЙ, 18 КВ.М., Є ЯМА, ОСВІТЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 28-76-51, (096) 540-20-49

Кіос , рино Ди о о, нова площад а, вели ий. Конта ти: (096) 435-59-68

Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: (067) 927-10-77

Рівненська обласна спілка споживчих товариств здає в оренду:

Ва он б дівельний, онтейнер, б д з машини. Конта ти: (099) 114-15-16 Ва ончи металевий. Конта ти: (096) 706-01-99

Це ляна двоповерхова б дівля, промислові приміщення за альною площею 980 в.м. Земельна ділян а 0.7 а. Промислова зона м. Рівне. Можлива оренда о ремих приміщень.

Конта ти: (095) 837-95-31

13

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64, 64-95-51 Це ляна двоповерхова б дівля, промислові приміщення за альною площею 980 в.м. Земельна ділян а 0.7 а. Промислова зона м. Рівне. Можлива оренда о ремих приміщень. Конта ти: (095) 837-95-31

1.5.3. Здам

Площ тор ов , під промислові товари, площі: 44.5 в.м; 46.8 в.м; ма азин по в л. Київсь ий. Конта ти: 23-03-67, (096) 619-73-77 Приміщення офісне -35 в.м і 16 в.м, автомобільний цех-275 в.м. Р-н пивзавод , с ладсь е 140 в.м. Конта ти: 5-33-01, (050) 339-35-82 Приміщення під офіс, в л. Чорновола, 66, 1 поверх, ма азин площею 16.4 в.м. Конта ти: 63-78-89, 28-89-47, (050) 208-97-92 Приміщення, в л. Ст.Бандери, 26, 138 в.м., євроремонт, вітринні ві на. Під ма азин, бан , інше, 9800 рн/місяць + ом нальні посл и. Власни , не а ентство. Конта ти: (050) 375-31-23 Приміщення: офісне-35 в.м, 16 в.м; автомобільний цех-275 в.м; с ладсь е -140 в.м. Район Пивзавод . Конта ти: (03622) 5-33-01, (050) 339-35-82 Тор ов площ під промислові товари: площі 42.8; 44.5; 46.5. Ма азин по в л. Київсь ій. Конта ти: 23-03-67, (063) 059-35-71

• • • • •

Автобо с, 70 в.м., 220/380В, вода, аналізація, асфальтований заїзд, по в л. Київсь ій. Конта ти: (093) 087-52-02 КОМПЛЕКС (ПРИМІЩЕННЯ), 1129 КВ.М ОСНОВНЕ + 1167 КВ.М ДОДАТКОВЕ + ОБЛАДНАННЯ КАБАН, ДЛЯ В-ВА М/П ВІКОН. АБО ОКРЕМО ОБЛАД-НЯ, ОМЕЛЯНА, МОЖЛИВИЙ БАРТЕР. КОНТАКТИ: 63-80-48, (067) 363-82-72

Приміщення під офіс. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення офісне, 1 поверх, абінети різної площі, євроремонт, своє опалення, ондиціонери, охорона, р-н «Чай а». Ціна: від 50 рн/ в.м. Конта ти: 69-09-91, (097) 969-01-52 Приміщення промислово-виробниче. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

ПРИМІЩЕННЯ Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, 50 КВ.М., ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, ОКРЕМИЙ ВХІД, ЗРУЧНОСТІ. КОНТАКТИ: (067) 254-26-29 Приміщення тор ово-офісне різної вадрат ри, в л. Коновальця. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, Автово зал, 35м. в., з подальшим ви пом. Конта ти: (097) 115- 97-66 Приміщення, в ТЦ «Злата Плаза», 78 м. в., підсоб а, вітрина. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Вербова, 53 в.м. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 122-44-00 Приміщення, в л. Відінсь а, мані юрний абінет з обладнанням, 18 в.м. Ціна: 2200 рн/міс Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Д.Галиць о о, 51 в.м. Ціна: 1800 рн/міс Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Соборна, 100 в.м., напівпідвальне, вхід з доро и. Ціна: 4000 рн/міс Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Соборна, 100 в.м., під промислов р п товарів. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 115-97-66 Площ тор ов , під промислові товари, площі: 44.5 в.м; 46.8 в.м; ма азин по в л. Київсь ий. Конта ти: 23-03-67, (096) 619-73-77 Приміщення офісне -35 в.м і 16 в.м, автомобільний цех-275 в.м. Р-н пивзавод , с ладсь е 140 в.м. Конта ти: 5-33-01, (050) 339-35-82

ОРЕНДА - НАПІВПІДВАЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ, 75 КВ.М.-25 ГРН/КВ.М., СКЛАД 90 КВ.М.-18 ГРН/КВ.М., ОФІС 54 КВ.М. -35 ГРН/КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20

Приміщення під офіс, в л. Чорновола, 66, 1 поверх, ма азин площею 16.4 в.м. Конта ти: 63-78-89, 28-89-47, (050) 208-97-92

ОФІСНЕ ПРИМІЩЕННЯ, 16 М.КВ. РАЙОН «ФОЗЗІ». 28 ГРН.+КОМУНАЛЬНІ. КОНТАКТИ: 23-02-05, 63-80-48

Приміщення: офісне-35 в.м, 16 в.м; автомобільний цех-275 в.м; с ладсь е -140 в.м. Район Пивзавод . Конта ти: (03622) 5-33-01, (050) 339-35-82

ПЛОЩУ ТОРГОВУ В ПРИМІЩЕННІ УНІВЕРМАГУ СМТ. ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23

Приміщення р-н автово зал , 50 в.м., перший поверх, о ремий вхід, зр чності. Конта ти: (067) 254-26-29

Площ тор ов , під іос , в л. Соборна, 2а. Конта ти: 22-15-03 Приміщення в ТЦ «Злата Плаза», 78 в.м., підсоб а, вітрина. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧЕ, ПЛОЩЕЮ 300 КВ.М., ДЛЯ РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ. КОНТАКТИ: (0362) 28-88-57 (050) 339-27-04 ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (067) 381-87-63 Приміщення під ма азин центральній частині міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

Приміщення, в л. Ст.Бандери, 26, 138 в.м., євроремонт, вітринні ві на. Під ма азин, бан , інше, 9800 рн/місяць + ом нальні посл и. Власни , не а ентство. Конта ти: (050) 375-31-23

Тор ов площ під промислові товари: площі 42.8; 44.5; 46.5. Ма азин по в л. Київсь ій. Конта ти: 23-03-67, (063) 059-35-71

Приміщення, в л. Соборна, 115 в.м., без ремонт Ціна: 15 .о./ в.м. Конта ти: (097) 115-97-66

Приміщення, під офіс, 35,7 в.м. Конта ти: 22-15-03 Приміщення, пр. Мир , різна площа, тор ово-с ладсь е. Ціна: 30 рн/ в.м. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, С.Бандери, від 13 до 30 м в. Ціна: 85 рн./ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Приміщення виробниче, площею 300 в.м., для ремонт вантажних автомобілів. Конта ти: (0362) 28-88-57 (050) 339-27-04 Компле с (приміщення), 1129 в.м основне + 1167 в.м додат ове + обладнання Кабан, для в-ва м/п ві он. Або о ремо облад-ня. Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72 Оренда - напівпідвал опалювальний, 75 в.м.-25 рн/ в.м., с лад 90 в.м.-18 рн/ в.м., офіс 54 в.м. -35 рн/ в.м. Конта ти: (050) 511-05-20 Офісне приміщення, 16 м. в. Район «Фоззі». 28 рн.+ ом нальні. Конта ти: 23-02-05, 63-80-48 Площ тор ов в приміщенні ніверма смт. Гоща. Конта ти: (098) 445-59-23 Приміщення, центр, під ма азин, офіс, 110 м. в. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (066) 040-43-41 Ряди тор овельні різної вадрат ри. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

1.5.4. Винайм Приміщення під ма азин, площа до 40 в.м., в центральній частині міста. Конта ти: (098) 710-22-87 Приміщення площею до 30 в.м., в центрі міста або в р-ні центрально о рин . Конта ти: (098) 710-22-87 Приміщення с ладсь і та офісні. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, або 1/2, 10,15 в.м. Конта ти: 24-75-84, (067) 503-29-99


14

№1 від 20 січня 2011 ро

НЕРУХОМІСТЬ ВОЛИНІ КВАРТИРИ 1-, 2-, 3- імнатні вартири в приво зальном р-ні, б дь-я і поверхи. Конта ти: 099-329-31-32 1-, 2-, 3- імнатн

вартир від заб довни а, автономне опалення. Конта ти: 050-172-82-42

1- ім. вартири від заб довни а, 50 в.м, без посередни ів, середні поверхи, б дино здано, автономне опалення, пласти ові ві на, броньовані двері, зас лені лоджії, лічильни и. Ціна: 5700 рн./ в.м. Конта ти: 20-02-19, АН «Інформ. центр» 1- ім. вартир в м. Л ць , 3/9, ц, 36/19/7, імната з нішею, омора. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 099-754-66-94 1- ім. вартир в новоб дові в м. Ковель. Ціна: 250000 рн. Конта ти: 068-276-35-47 1- ім. вартир в новоб дові, 1 пов., 39,7 в. м, під омерцію, автономне опалення, можливість доб дови, посередни ів прош не т рб вати. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 050-545-4915 1- ім. вартир в новоб дові, авт. опалення. Конта ти: 063-859-57-55 1- ім. вартир в новоб дові, в л. Зацепи, 39,7 в. м, 1 пов. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 066-934-77-73, АН «Ві торія» 1- ім. вартир в р-ні 33 вартал . Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: 050-838-09-31 1- ім. вартир в р-ні отелю «Л чесь », 3/5, ц, 31,5/16,5/6,2. Конта ти: 050-438-51-38, 050-438-50-98 1- ім. вартир в р-ні Заво зально о рин , 8-пов, ц, 42 в.м, новоб дова, автономне опалення, стяж а, шт ат р а Ціна: 35000 . о., тор . Конта ти: 096-878-30-84 1- ім. вартир в р-ні історично о фа льтет , 1/5, п, 32 в.м, без ремонт , можливість доб дови. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: 096-878-30-84 1- ім. вартир в р-ні ш оли № 5, 4/5, ц, осметичний ремонт, нова сантехні а. Конта ти: 099-253-88-26, 066-934-77-73, АН «Ві торія» 1- ім. вартир на в л. Арце лова, 3/9, 53 в. м, стяж а, шт ат р а. Конта ти: 066-934-77-73, АН «Ві торія» 1- ім. вартир на в л. Гр шевсь о о, 5/5, 33 в.м, осметичний ремонт, м/п ві на, си налізація. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 095-898-68-35 1- ім. вартир на в л. Коновальця. Конта ти: 091-317-96-07 1- ім. вартир на в л. Коня іна, 2/9, п, 36/18/9, осметичний ремонт, зр чне місце розташ вання, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19, АН «Інформ. центр» 1- ім. вартир на в л. Кравч а, 3/9 ц, 50/20/10, автономне опалення, новий б дино , зданий, зр чне місце розташ вання. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-9589. 20-02-19, АН «Інформ. центр» 1- ім. вартир на в л. Кравч а, 3/9, ц, 40/19/8, євроремонт, автономне опалення, б дино здано, заселено, зр чне місце розташ вання. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19, АН «Інформ. центр» 1- ім. вартир на в л. Кравч а, 5/9, п, 36/18/9, зр чне місце розташ., ш ола, дитячий садо пор ч. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19, АН «Інформ. центр» 1- імнатн вартир на пр. Соборності, 9/9, Ц, 33/17/7, стіни в ольорі, броньовані двері, с/в - ахель, пар ет, бал он зас лений. Ціна: 28000 . о., тор . Конта ти: 77-97-75, 099-02504-09, АН «Моноліт» 1- імнатн

вартир на пр. Соборності, 9/9, ц, 35 в. м, техповерх, новоб дова, ремонт. Ціна: 31500 . о. Конта ти: 099-329-31-32

1- імнатн

вартир на пр. Соборності, 9/9, ц, ремонт, бал он зас лений, 33 в. м, власни . Конта ти: 066-368-85-39

1- імнатн вартир на пр.Соборності, в р-ні Заво зально о рин , є тех. поверх, 33 в. м, ремонт. телефон, зас лений бал он. Ціна: 28000 . о. Конта ти: 066-940-37-17, 28-09-45, 050-998-78-36, 095-861-31-92 1- імнатн

вартир , 3/5, ц. Ціна: 25000 . о. Конта ти: 093-877-69-55

1- імнатн

вартир , 33,6 в. м, 3/4, м. Нововолинсь . Конта ти: 066-709-52-64, 093-503-11-49

1- імнатн

вартир , 4/5, ц, з ремонтом. Ціна: 26000 . о. Конта ти: 066-963-36-15

1- імнатн

вартир , новоб дова, 42 в. м, с часне переплан вання, меблі. Конта ти: 050-829-27-75

1- імнатн

вартир , ц, 38, 3 в. м, 20 в. м, з нішею, д бовий пар ет,

1- імнатн

вартир . Конта ти: 050-707-00-45

хня 8 в. м, телефон, домофон, підвал, сонячна сторона. Конта ти: 26-06-85, 063-386-60-44

1- імнат

вартир на пр. Соборності, 2/9, 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 32000 . о., тор . Конта ти: 050-438-13-98, 093-710-74-43

1- імнат

вартир на пр. Соборності, в р-ні ГМ «Там-Там», 38/18/8, без ремонт . Ціна: 29000 . о., тор . Конта ти: 050-438-13-98, 093-710-74-43

2-, 3- ім. вартир , авт. опалення. Конта ти: 063-859-57-55 2-, 3- імнатні вартири в новоб дові отеджно о тип на в л. Рівненсь ій, різні поверхи та площі. Ціна: від 6000 рн./ в. м. Конта ти: 068-191-56-98, 067-361-88-89 2- ім. вартири від заб довни а, 68-77 в.м, без посередни ів, середні поверхи, б дино здано, автономне опалення, пласти ові ві на, броньовані двері, зас лені лоджії, лічильни и. Ціна: 5700 рн./ в.м Конта ти: 20-02-19, АН «Інформ. центр» 2- ім. вартири на пр. Волі, 2/4 – 50 в.м та 3/4 – 50 в.м, висота стелі 3,8 м, ві на на доро , можливе переплан вання на 2-рівнев або під омерцію. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-016-34-54, 72-31-26, АН «Ві торія» 2- ім. вартир в новоб дові, авт. опалення. Конта ти: 063-859-57-55 2- ім. вартир в р-ні 33 в., 3/5, ц, 54/-/9, ремонт, не 89, 20-02-19, АН «Інформ. центр»

това, нова сантехні а, еле тропровод а, зр чне місце розташ вання. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-

2- ім. вартир в р-ні 33 вартал , 3/9, ц, 51/-/8, чесь ий прое т, зр чне місце розташ вання, терміново. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 20-02-19, 050-242-53-44, АН «Інформ. центр» 2- ім. вартир в р-ні в л. 8 Березня, 3/9 ц, 56 в.м, без ремонт . Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 095-898-68-35 2- ім. вартир на пр. Соборності, 5/5 ц, дах відремонтований, 54 в.м, імнати роздільні, житловий стан. Ціна: 41000 . о. Конта ти: 099-201-96-79 2- ім. вартир на пр. Соборності, 5/9 ц, 42/-/-, без ремонт ,

ртожито , всі зр чності в вартирі. Ціна: до овірна. Конта ти: 79-30-29, 050-228-20-20, АН «Ключ»

2- ім. вартир на пр. Соборності, 5/9, ц, 50/29/7. Конта ти: 71-51-03 2- ім. вартир на пр. Соборності, 6/9, ц, 48/30/8, житловий стан. Ціна: до овірна Конта ти: 79-30-29, 050-228-20-20, АН «Ключ» 2- ім. вартир на пр. Соборності, 6/9, ц, 56/30/7,2, 2 лоджії, євроремонт, с лопа ети, нові бр. двері, ламінат, сантехні а. Конта ти: 71-59-45, 095-426-90-19 2- ім. вартир на пр. Соборності, 8/9, 49/-/9, ц, осметичний ремонт, пласти ові ві на, перетерта стеля. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89, 20-02-19, АН «Інформ. центр» 2- імнатн

вартир на пр. Молоді, 3/9, ц, без ремонт , імнати роздільні, с/в роздільний, 52 в. м. Ціна: 38000 . о. Конта ти: 066-644-94-49, 093-499-44-68

2- імнатн

вартир на пр. Молоді, 50 в. м. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 050-264-59-82

2- імнат

вартир в центрі міста, 2/4, ц, 42 в. м., осметичний ремонт, нова сантехні а, імнати прохідні. Ціна: 32000 . о. Конта ти: 068-191-56-98, 067-361-88-89

2-рівнев

вартир , в новоб дові, 200 в.м, авт.опал., с/т, шт ат р а. Ціна: 100000 .о., тор . Конта ти: 050-172-82-42

3- ім вартир на в л. Кравч а, 2/9, п. 67/-/8, осметичний ремонт, с/в роздільні, 2 зас лені бал они Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 77-97-75, 099-025-04-09, 067-334-76-55, АН«Моноліт» 3- ім вартир на в л. Кравч а, 6/6, ц, 69/-/12, ремонт, дах с атний, бал он. лоджія з/с, д бовий пар ет. Ціна: 52000 . о. Конта ти: 77-97-75, 099-025-04-09, 067-334-76-55 3- ім. вартири від заб довни а, 77-90 в.м, без посередни ів, середні поверхи, б дино здано, автономне опалення, пласти ові ві на, броньовані двері, зас лені лоджії, лічильни и. Ціна: 5700 рн./ в.м Конта ти: 20-02-19, АН «Інформ. центр» 3- ім. вартири на липинсь ом масиві, 100 в.м, новоб дова, автономне опалення, ранітні підві онни и, араж до до овірна. Конта ти: 79-30-29, 050-228-20-20, АН «Ключ»

ожної

вартири, можливе вільне план вання. Ціна:

3- імнатн

вартир на в л. За ородній, в р-ні дитячої лі арні. 2/9, ц, пор ч араж. Конта ти: 050-512-92-05

3- імнатн

вартир на в л. Зацепи, 4/9, ц, 85,4 в. м, автономне опалення, стяж а, шт ат р а. Ціна: 70000 . о. Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

3- імнатн вартир на в л. Зацепи, 4/9, ц, 85/46/-, зд. новоб дова, стяж., шт ат., 2 лоджії (одна має вихід з 77-97-75, АН «Моноліт»

хні). Ціна: 65000 . о., тор . Конта ти: 099-025-04-09, 067-334-76-55,

3- імнатн

вартир на в л. Зацепи, 85 в. м, 4/9, ц, автономне опалення. Ціна: 65000 . о. Конта ти: 093-499-44-68

3- імнатн

вартир на в л. Київсь ий м-н, 3/9, ц, 64,9 в. м, без ремонт . Ціна: 50000 . о. Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

3- імнатн вартир на в л. Коза ова, 4/5. ц. 70 в. м, новоб дова, автономне опалення, під отовлена до фарб вання. Ціна: 60000 . о. Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066940-37-17, 28-09-45 3- імнатн

вартир на в л. Коновальця, 1/5, ц, 95 в. м. стяж а, шт ат р а, автономне опалення. Ціна: 95000 . о. Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

3- імнатн

вартир на в л. Коня іна, 1/9, п, 68/-/-/ переплан вання, хороший ремонт, вартира теплена. Ціна: 57000 . о. Конта ти: 066-236-53-03, 79-30-29, АН «Ключ»

3- імнатн

вартир на в л. Коня іна, 3/9, п, 65 в. м, осметичний ремонт, імнати роздільні, бал он зас лений. Ціна: 43000 . о. Конта ти: 050-431-42-53

4- ім вартир на в л. Коня іна. 2/9, ц, 81/-/7,1, бал он, лоджія, осметичний ремонт, або обмін на 2 1- ім. вартири. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 24-24-23, 067-332-02-43 4- ім. вартир в р-ні депо, 3/5, ц, 63/-/6, телефон, підвал. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 099-754-66-94, 050-838-09-31 4- ім. вартир в р-ні депо, 3/5, ц, 63/-/6, телефон, підвал. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 099-754-66-94, 050-838-09-31 4- ім. вартир в р-ні ра с , 1/9, ц, можливість доб дови. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: 050-015-61-76 4- ім. вартир в р-ні ресторан «Золотий дра он», 4/5, ц, 78,8 в. м, рем., підвал, інтернет, с п тни ова антена, лічил., можл. обмін на 2- ім. в., з доплатою. Конта ти: 2557-68, 096-461-36-00 4- ім. вартир в центрі міста, дворівнева, хороший ремонт, 1 сот а землі, можна з меблями, о ремий вхід. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 79-30-29, 066-236-53-03, АН «Ключ» 4- ім. вартир на в л. Г.-Артемовсь о о, 86 в.м, дві вели і тераси, ремонт. Конта ти: 099-253-88-26, АН «Ві торія» 4- ім. вартир на в л. Потебні, 3/5, ц, 67/-/6, імнати роздільні, бал он з/с, без ремонт . Конта ти: 096-878-30-84 4- ім. вартир на в л. Чорновола, 3/9, ц, 106 в. м, ремонт,

хня - ст дія, 2 бал они, лоджія. Ціна: 90000 . о., тор . Конта ти: 28-09-46, 050-998-78-36, 095-861-31-92

4- ім. вартир на пр. Відродження, 4/9, ц, 90 в.м, ремонт. Ціна: недоро о Конта ти: 050-838-09-31 4- ім. вартир на пр. Молоді, 7/9, ц, 79,4 в. м, або обміняю. Ціна: 55000 . о. Конта ти: 097-276-15-89, 095-497-81-95 4- ім. вартир , 85 в.м, 4/9, ц, ремонт. Конта ти: 066-934-77-73, АН «Ві торія» 4- ім. вартир , пр. Соборності, 4/9, ц, 80/-/-, без ремонт , дві зас лені лоджії. Ціна: 59000 . о. Конта ти: 79-30-29, 066-236-53-03, АН «Ключ» 4- імнатн

вартир 3/9, ц. лоджія зас лена, 74,1 в. м. Конта ти: 095-312-49-12

4- імнатн

вартир в р-ні ЛПЗ, Конта ти: 066-880-13-40, 067-283-64-56

4- імнатн

вартир в центрі міста, р-н імназії № 4, 6/9, ц, част ово ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-674-45-53, 095-558-98-73

4- імнатн

вартир на в л. Арце лова, 3/9, ц, автономне опалення, під отовлена під чистові роботи, пл. ві на. Ціна: 670 . о./ в. м. Конта ти: 098-009-90-09

4- імнатн

вартир на в л. Коня іна, 5/9, ц, 81,6 в. м, без ремонт . Ціна: 60000 . о. Конта ти: 71-06-16, 095-402-49-10

4- імнатн

вартир на в л. Коперни а, 2/5, ц, 107 в. м. євроремонт, стоян а через доро . Ціна: 115000 . о., тор . Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

4- імнатн

вартир на в л. Кравч а, 10/10, ц. 202 в. м, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 4000 рн./ в. м. Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

4- імнатн

вартир на в л. Кравч а, 5,6/6, ц. 156 в. м, пенха с, 2 рівнева, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

4- імнатн

вартир на в л. Шота Р ставелі, 81 в. м, 2/9, чесь е план вання, це ла. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 050-500-88-86

4- імнатн

вартир на пр. Відродження, 2/9, ц. 80 в. м. житловий стан. Ціна: 70000 . о. Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

4- імнатн

вартир на пр. Відродження, 4/9, ц. 81 в. м. в імнатах - ремонт. Ціна: 62000 . о., тор . Конта ти: 050-998-78-36, 095-861-31-92, 066-940-37-17, 28-09-45

4- імнатн

вартир на пр. Волі, 4/5, ц, 63 в. м, євроремонт, пл. ві на, бойлер, підвал, част ово меблі. Ціна: 53000 . о. Конта ти: 050-438-95-05, 096-425-99-92

4- імнатн

вартир на пр. Перемо и, 2/5, ц, 65 в. м, осметичний ремонт, с/в роздільні. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 29-49-48, 066-644-94-49, 093-499-44-68

4- імнатн вартир на пр.Відродження, р-н отелю «Л чесь », 61,2/45/-, імнати о ремі, 5/5, з ремонтом, відмінний стан, телефон, інтернет, ондиціонер, пласти ові ві на, поряд з пин и, ма азини або обмін, роз лян всі варіанти. Ціна: 58000 . о., тор . Конта ти: (0332)72-62-78, 097-742-78-32

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж Інтернет www.ar.rv.ua - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж / обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход

азети при наявності товарно о че

.

Останній термін прийом омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00 од.

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 од. О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ма етів:

ольорових та чорно-білих

Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів. При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№`1 вiд 20 січня 2010 ро

БУДІВНИЦТВО Вікна, двері

Двері, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-61-36, (067) 456-35-74

2.1.1. Продам

Двері, б/в, між імнатні, подвійні, ла овані. Конта ти: (067) 341-04-95, (098) 563-39-04

Ві на та двері металопласти ові, заміри, достав а, арантія. Конта ти: 62-02-35, (097) 299-87-25, (067) 360-13-74 ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН,

Двері, ві но б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Двері, вхідні, дерев’яні. Конта ти: 64-62-28 Двері, вхідні, подвійні, сосна, б/в. Конта ти: (098) 551-08-06 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

ДВЕРЕЙ З ДЕРЕВА НА ЗАМОВЛЕННЯ, ЛАКУВАННЯ,

ДВЕРІ

ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (067) 273-60-73, (097) 583-77-48

ВІКНА

ДЛЯ

ДАХУ

Дверей, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а,

т. 63-04-55, (097) 405-88-15 Двері, нові, соснові. Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23 Двері, нові. Конта ти: 62-17-45

тел.: (0362) 43-19-54 (097)421-75-17, (098) 970-54-64, (098)970-54-64

Двері. Конта ти: (097) 687-95-28

Ві на металопласти ові, двері між імнатні броньовані, аражні ворота, ролети, водовідливи, підві оння, жалюзі. Конта ти: 45-24-25, (098) 795-14-06, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Двері. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

ЖАЛЮЗІ

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 26-16-40, 63-16-75, 26-65-95, (067) 360-29-53, (066) 500-43-64 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

Ві на, «Реха », 2 шт., 800/1300 мм. Конта ти: (098) 902-95-81 Ві на, б/в, дерев’яні, з ороб ою, 1.60х1.30, 6 шт. Ціна: по 350 рн., тор . Конта ти: 64-47-88, (096) 388-63-13 Ві на, б/в, недоро о, 6 шт, подвійні. Конта ти: 5-01-69 Ві на, без рам. Конта ти: (067) 601-68-60 Ві на, двері бал онні. Конта ти: 27-06-39 Ві на, двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Ві на, двері металопласти ові. Достав а, заміри без оштовно. Конта ти: 45-07-22, (096) 573-34-22 Ві на, двері, б/в. Конта ти: 27-06-39 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 45-08-38 Ві на. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти:

Двері бал онні та приле ле ві но. Конта ти: 62-54-26, (063) 394-49-82 Двері броньовані, б/в, дешево. Конта ти: (096) 294-56-09 Двері броньовані, в хорошом стані, є дзвіно . Ціна: 65 рн. Конта ти: 69-06-81 Двері броньовані, недоро о. Конта ти: 43-05-75 (067) 364-44-86 ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, НЕСТАНДАРТНІ 120 КГ, З ВСТАНОВЛЕННЯМ, ОЗДОБЛЕННЯ: МДФ, НА ВУЛИЦЮ ПЛІВКА, ВАГОНКА, ДЕРМАНТИН, МУЛЬТИЛОК, ВОРОТА ГАРАЖНІ. КОНТАКТИ: 28-40-30, (067) 757-43-09, (063)606-98-60 WWW.BRONIDVERIRV.UAPROM.NET

Жалюзі (всі види). Захисні ролети, мос ітні сіт и, т аневі та бамб ові ролети,

т. 64-11-48, 43-45-59, (067) 492-90-86, (067) 748-06-78 Жалюзі. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85 Металопласти ові ві на та двері. Підві оння (вн трішні, зовнішні), мос ітні сіт и. Досвід роботи з 1993 ро . Конта ти: в л. Га аріна, 39, 46-01-01, 69-04-64, 69-04-40, 69-04-41 Набір фрез на ві на, двері. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Рами бал онні зі с лом, 1.34х1.65 - 1 шт, 1.1х1.65-2 шт, 1.07х1.65-1 шт, металеві 1.40х1.25-2 шт. Конта ти: 23-03-34 Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Рами бал онні, розс вні, алюмінієві. Підві оння, відливи, жалюзі, ролети, мос ітн сіт , вхідні металеві двері. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18а. 45-07-22, (096) 573-34-22 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рам бал онн 3.30х1.61. Конта ти: 68-08-62, 43-03-02 Рам бал онн . Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 С ло вітражне, б/в. Конта ти: 62-40-12 С ло, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12 Шалів на двері, вільха, нова. Конта ти: 28-97-80

2.1.2. К плю Ві на і вхідні двері з панельно о б дин . Конта ти: 63-04-06

Будівельні матеріали

Двері вхідні, дерев’яні, недоро о. Конта ти: 5-67-21, (067) 272-44-50 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85 Д в е р і в х і д ні . 447-95-44

Конта ти:

(0 9 7 )

Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47 Двері д бові, між імнатні, Конта ти: (097) 795-42-84

б/в.

Двері зі с лом. Конта ти: 22-78-12 Двері металеві зварні, розмір 210х200, 2 шт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 347-03-56 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-55-62, 23-53-14 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Двері між імнатні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-61-36, (067) 456-35-74 Двері між імнатні, дешево. Конта ти: 24-79-43, (097) 486-81-88 Двері соснові, с цільні, д бовий шпон. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Двері с цільні, д бовий шпон 200 рн. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

2.2.1. Продам

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Бло и б дівельні, різних типорозмірів, трот арн плит , балясини, пар ов с льпт р , олодязні ільця. Конта ти: 20-89-65, (067) 216-13-92

• •

Ва он : сосн , лип , вільх та по онажні вироби до неї. Конта ти: 43-03-30, (067) 960-35-20, (066)586-96-09

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДМАТЕРІАЛИ

№`1 вiд 20 січня 2010 ро

БЛОКИ З КРИМСЬКОГО РАКУШНЯКА (КРИМ), ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, МІЦНІ, ВІДБІРНІ БЛОКИ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ В КОРОТКИЙ ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (093) 673-90-91, (096) 372-25-68, (063) 937-28-60 Бло и залізобетонні ф ндаментні ФСБ 24-6-6т, 1 шт. Ціна: 408 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бло и онстр тивні, стінові, 380х190х188, олоті, «рваний амінь». Конта ти: в л. К рчатова, 18а. 62-93-99, (067) 360-00-59 Бло и ф ндаментні залізобетонні ФСБ 24-6-6т. Ціна: 408 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бло и ф ндаментні, панелі пере риття, залізобетенні вироби, достав а. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60 Бордюри залізобетонні БР 100.20.8, 319 шт. Ціна: 35.06 рн/шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бордюри залізобетонні БР 100.30.15, 290 шт. Ціна: 49 рн/шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бр си. Конта ти: 64-52-65 Бр с и дерев’яні, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59 Ва он соснов , вільхов , липов , смере ов . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Ват мінеральн , базальтов «Ро в л». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК В МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 Ворота, ролети, автомати а для всіх типів воріт. Конта ти: 43-11-25, 43-05-25, (067) 362-44-63 Газобло и «Сто лайт», «SOLBET», «Н+Н», достав а в межах Рівненсь ої області. Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Гвізд и 130 мм. Конта ти: 28-22-30 ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. КОНТАКТИ: ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27, 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97 Дош и соснові, с хі. Конта ти: 43-30-16 (098) 790-94-48 Дош и с хі, 40,50,70 мм. Конта ти: (098) 790-94-48 Дош и та лісоматеріали. Конта ти: (098) 773-02-33 Дош и, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 24-48-66, 43-96-67, (094) 966-96-67, (096) 242-26-61 Дош б ов , с х . Конта ти: 24-57-68, (067) 362-71-58 Дош для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Дош с х , необрізн , 40 мм. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83

Дош • бал и,

обрізн , необрізн , ро ви, бр с, рей и. Дош а для підло и, ва он а, сосна, вільха, липа, бло -ха з. Достав а. Конта ти: (067) 171-72-18 Дош с х , необрізн , б дь-я их порід дерева 25, 40, 50. С шіння дош и в амері. Я існо. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02 Дош хвойн , необрізн , с х , 40мм, м. Ново рад-Волинсь ий. Конта ти: (066) 910-09-73

• •

Пінопласт та омпле т ючі, за ціною виробни а. Достав а по області. Конта ти: 43-46-80, (067) 343-67-67 Пісо , пісо митий, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 Плит трот арн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (067) 960-35-20

• •

• •

Це л силі атн . Конта ти: в л. К рчатова, 18 43-39-39 Це л червон з доставою, можливе розвантаження. Конта ти: (096) 750-45-81, (099) 402-30-36 Цемент ртом. Виробництва Кам’янець-Подільсь ий, Івано-Фран івсь , Здолб нів. Низь і ціни. Широ ий асортимент. Конта ти: 45-33-43, (067) 759-73-34

Бетон. Розчин. Залізобетонні онстр ції, щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ, ДОШКИ, ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, (095) 489-64-11

БАЛЯСИНИ БЕТОННІ РІЗНИХ ВИДІВ ТА РОЗМІРІВ, ПОРУЧНІ, СТОВПЧИКИ, КУЛЬКИ, ДЗВОНИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Дош . Конта ти: 64-52-65 ДСП, залиш и. Конта ти: 699-68-59

(095)

Залізобетонні вироби, плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ, НАТУРАЛЬНУ ЧЕРЕПИЦЮ, ОНДУЛІН, САЙДИНГ. КОНТАКТИ: 22-14-66, (050) 919-96-52 Бло стіновийвібропресований,390х190х190. Конта ти: 62-93-99, (067) 360-00-59 Бло стіновий п стотний. Конта ти: 62-93-99, (067) 360-00-59

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17,

(098)970-54-64

Бло и вібропресовані, бордюр дорожній, поребри трот арний, даш и на стовпчи и та парапети, водосто и. Конта ти: в л. К рчатова, 18 а. 62-93-99, (067) 360-00-59

П а р ет, (ясен, д б). Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31

Бло и азобетонні ТМ «ІБР-ЕКО», мар а Д500, сертифі ована: радіоло ія, міцність, висо а теплоізоляція. Точні еометричні розміри, вели і обся и, власне виробництво. Достав а. Ціна: 560-590 рн./ б.м. Конта ти: (098) 034-64-46 (050) 853-05-96

Перемич и залізобетонні для б дівель з це ляними стінами ( мар и 2ПБ 19-ЗП, 3ПБ 27-8 П, 3ПБ 13-37П, 3ПБ 16-37П, 3ПБ 21-8П), 500 шт., зі с лад виробни а. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Пар ет, б овий, (черешня, ясен). Конта ти: 24-57-68, (067) 362-71-58

Пар ет, д бовий, 8 в.м. Конта ти: 62-75-56, (067) 360-20-31 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 ПАРКАН ДЕКОРАТИВНИЙ З БЕТОНУ, БРОНЮ РІЗНИХ ВИДІВ НА СТОВПЧИКИ, КРИШКИ, ПАРАПЕТИ РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БАЛЯСИНИ, ПОРУЧНІ, ВАЗИ, ЛЕВИ, СМІТНИКИ ТОЩО. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Перемич и залізобетонні, посилені. Конта ти: (097) 687-95-28 Пінобло и з авто лавно о азобетон в асортименті. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Пінобло и. Конта ти: 43-08-87, (067) 362-14-39

26-38-57,

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ЩЕБІНЬ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Плити о орожі, 6х1,5, 6 шт . Конта ти: (067) 260-98-99 Плити пере риття залізобетонні ПК 42-12-8т, 10 шт. Ціна: 672 рн./шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 Плит трот арн . Конта ти: 61-09-19, 61-06-14 Плит ДСП, залиш и. Конта ти: (095) 699-68-59 Плінт си, план и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 Полі арбонат, сайдин (в асортименті), металочерепиця, металопрофіль, водозливні системи, ва он а, полі арбонат, бло и ерамзитобетонні, азобетонні. Конта ти: 43-63-74, (094) 966-63-74, (067) 760-04-25 ПОЛІКАРБОНАТ, САЙДИНГ (В АСОРТИМЕНТІ), МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, ВАГОНКА, ПОЛІКАРБОНАТ, БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННІ, ГАЗОБЕТОННІ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (094) 966-63-74, (067) 760-04-25

Полі арбонат. Конта ти: (067) 370-55-90 www.lviv.prom.ua/ cs118214-proekt-invest Ра шня 428-15-86

римсь ий. Конта ти: (067)

Ра шня , 1500 шт . Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 467-84-69 Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ШИФЕР, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Система ізоляції (с спензія), рід а омпозитна. Для по риття б дівельних зовнішніх/вн трішніх поверхонь, тр б тощо. Ціна: 75 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Системи водопостачання та опалення поліпропіленові, системи аналізації, радіатори сталеві, запірна та терморе лююча армат ра. Конта ти: 43-04-33, (098) 082-16-43 z s k 2 0 0 7 @ u k r . n e t www.zahdsantehkomplekt.uaprom.net Системи шт ат рні. Конта ти: 64-28-19, 63-68-14, (067) 920-09-47 С ло, 5 мм. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52 Тр би водозливні, б/в. Конта ти: (096) 316-11-16 Тр б бетонн , довжина 5 м, діаметр 1 м. Конта ти: 22-19-48 Тр б пластмасов , 160-діаметр, 6.20-довжина. Конта ти: 20-85-05 Це л лицювальн , б дівельн . Конта ти: (067) 804-25-44 Це л лицювальн . Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ОПАЛЕННЯ

№`1 вiд 20 січня 2010 ро Це л М-75, М-100 (піддони). Достав а по міст та області. Розвантаження раном-маніп лятором. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

Фарб для бетон , чорна. Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Шпалери, дешево. 43-58-15, (097) 532-68-25

Будівельні інструменти та обладнання

Це л , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

ЦЕМЕНТ ГУРТОМ. ВИРОБНИЦТВА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ЗДОЛБУНІВ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ. КОНТАКТИ: 45-33-43, (067) 759-73-34 Цемент, 3 міш и, дешево. Конта ти: (063) 119-03-99

ЧЕРЕПИЦЯ БІТУМНА

Конта ти:

2.4.1. Продам Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10 Бетонозміш вач MLS-145N. Ціна: 8415 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстат форматно-роз рійний з підрізною пилою, для роз рою плит ДВП., недоро о. Конта ти: (093) 708-09-79 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Верстати деревообробні, б/в. Конта ти: (098) 216-54-44

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64 Черепицю нат ральн , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86 Шалів

. Конта ти: 64-52-65

Шифер б/в. Малий. Конта ти: (097) 238-08-29 Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

Газоно осар 22-62-39

, 1300 Вт. Конта ти:

Гембляр , шириною 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Драбин -стрем’ян , висота 3.20 Конта ти: 63-18-84 Дріт зварювальний. Конта ти: 62-22-10 Запчастини на пластмасові ві на. Конта ти: 28-89-97, (067) 768-31-96

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79

2.2.2. К плю

К валд . Конта ти: 62-22-10 Люль б дівельн . Конта ти: 5-46-12, (050) 435-23-41

Бр ів , можна б/в. Конта ти: (093) 693-25-55 Б дівельні матеріали різні. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02 Дош с х (до 9%), 50- та 30- , з достав ою в Хар ів. Конта ти: (050) 323-29-87 Плит трот арн , б/в. Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 С лобло и, можна б/в. Конта ти: 43-52-56 Фанер водостій , ламінован , обріз и, залиш и. Конта ти: (093) 693-25-55 Шифер б/в. Вели ий. Конта ти: (097) 238-08-29 Шифер б/в. Малий та вели ий. Конта ти: (097) 238-08-29

Оздоблювальні матеріали 2.3.1. Продам

Дош и для підло и, шп нтовані, ва он , циліндрований бр с. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (050) 555-81-91 Дош и с хі та щойно спилені, соснові 25-50 мм, рей и, бал и, бр с, б дь-я их розмірів. Можлива достав а. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Ва он

Мотопомпи 26-65-08

Піддони Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85 Рейсм с, ширина вала 1 м, то арний, по дерев , недоро о. Конта ти: (098) 216-54-44 Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Стій и опал б и пере риття з трино ою та ороною 30 шт. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 965-39-14, (067) 672-69-62 Стропи для рана з ач ами і причіпним омпле том, нові дешево. Конта ти: (098) 216-54-44 Установ розчинно-бетонн -21, 2007 р.в., прод тивність 21 б.м/ од, пот жність 56 вт, в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Цвяхи 130 мм. Конта ти: 28-22-30

2.4.2. К плю Контейнер, н або ва ончи . Конта ти: (093) 878-16-16 Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55 Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55 Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

Газ, опалення, водопостачання 2.5.1. Продам

. Конта ти: 64-52-65

Ворота заборні. Конта ти: 27-77-67

ДСП, ДВП, ФАНЕРА

Конта ти: 62-01-55,

Балони аз-метан, ле і. Конта ти: (098) 824-52-50, (098) 269-39-50 Еле тричне висо оефе тивне інфрачервоне опалення. Реалізація, монтаж. Конта ти: 63-78-89, (050) 208-97-92 Піч-б рж й на відпрацьованом мастилі. Достав а. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 216-13-92

• •

Автомати азов . Конта ти: 63-35-16, (096) 220-54-70 ДСП, ДВП, фанера, ламінована рядова, поріз а, по лей а ром и, ПВХ. Фанери, стільниці, ф рніт ри, в л. К рчатова, 18,

Балон, одно исневий. Конта ти: (097) 574-53-91 Балони азові, 3 шт. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

т. 43-39-39

Балони, азові, б/в, дешево Конта ти: (067) 601-68-60

Плінт си. Конта ти: 64-52-65 Пор чні. Конта ти: 27-77-67 Рей и. Конта ти: 64-52-65 СКЛО ВІКОННЕ ВІЗЕРУНКОВЕ, МАТОВЕ В АСОРТИМЕНТІ. ДЗЕРКАЛА ВІТРАЖНІ, СКЛОБЛОКИ. ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, БРУКІВКУ ГРАНІТНУ ТА СУХОПРЕСНУ. РАКУШНЯК. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18А (067) 423-05-34

Стелі натяжні. Конта ти: 43-81-45, (067)351-01-31, (094) 966-81-45 ТЕПЛОВЕР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНУ ШТУКАТУРНУ СУМІШ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ. КОНТАКТИ: 43-67-59, 24-62-02 WWW.TEPLOVER.COM.UA

Батареї нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Батареї опалення, недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Батареї чав нні для азово о опалення., 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї чав нні. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31 Батареї чав нні. Конта ти: (093) 166-86-02 Батареї, б/в. Конта ти: (096) 735-14-04 Бач и до 27-06-39

нітазів, б/в. Конта ти:

Бойлер. Конта ти: 26-04-53 Ванни, б/в, самовивіз. Конта ти: (098) 301-70-84 Ванн металев , б/в. 150 м. Конта ти: 61-04-45 Ванн чав нн , б/в, 1.50. Конта ти: 62-02-48, (097) 771-00-42 Ванн чав нн , б/в. Конта ти: (093) 692-81-21

Ванн чав нн , б/в. 5-47-69, (066) 228-31-67

Конта ти:

Ванн чав нн , б/в. 28-86-50, (095) 410-87-96

Конта ти:

Ванн чав нн . Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Ванн , б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-46 Водона рівачі «Ра нд». Конта ти: 62-22-06, (067) 575-35-78 Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Завіси теплові. Конта ти: (0362) 26-05-26, 26-58-50 Кабін д шов . Нов , либо ий піддон, в-во Чехословаччина. Ціна: 5800 рн. Конта ти: 60-85-87 Кабін т алетн , торф’яний т алет, септи и. Конта ти: (095) 891-83-66 Колон азов , «Бош», б/в. Конта ти: 68-34-32, (067) 688-47-39 Колон азов , «Юн ер», запчастини. Конта ти: 22-65-75

на

Колон азов , «Юн ерс-Бош», автомат, б/в, відмінном стані. Ціна: 680 рн. Конта ти: (097) 110-07-30

17


18

ОПАЛЕННЯ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

№`1 вiд 20 січня 2010 ро Колон азов , б/в, іноземно о виробництва. Конта ти: (095) 504-99-67

Тр би чав нні та пластмасові і з’єдн вальні деталі до них, б/в. Конта ти: 27-06-39

Колон азов , в хорошом стані, «Демрад», Т реччина. Конта ти: 43-40-40

Умивальни ерамічний, б/в. Конта ти: 62-02-48, (097) 771-00-42

Колон азов , Львів, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Колон азов , недоро о. Конта ти: 43-21-16 (067) 727-79-38

Умивальни , б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-46 Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Унітази, б/в. Конта ти: (067) 309-71-57

Колон , б/в. Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88

Установ азов в омпле ті (пропан). Конта ти: (097) 645-06-33

Колон , азов , недоро о. Конта ти: 26-68-10, (067) 362-89-22

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Конве тор азовий, 50 в.м. Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16

2.5.2. К плю

Конве тор азовий, недоро о. Конта ти: (066) 415-13-48

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73

Конве тори азові та отли. Конта ти: 63-01-09, 5-86-50, (067) 965-34-71, (097) 477-65-20

Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

Котел «Житомир-3», новий. Ціна: 500 рн Конта ти: (097) 860-67-55

Запчастини б/в, до азової плити «Брест». Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Котел азовий АГВ-80. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 28-96-33 Котел азовий, «Дан о-8», б/в, 3 ро и. Конта ти: 63-72-95 Котел азовий, «Термоте », б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 792-98-31

Колон азов , вітчизняно о або іноземно о виробництва, б/в, можливо в неробочом стані, на запчастини. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-8

Котел азовий, Рівне. Конта ти: 63-61-67

Колон азов . Конта ти: (067) 154-24-65 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73

Котел азовий. Конта ти: (093) 166-86-02

Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 154-24-65

Котел КЧМ. Конта ти: (096) 735-14-04

Котел еле трично о опалення. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Котел на твердом паливі КЧМ. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Котел на твердом Конта ти: 22-62-39

Котел, 2- онт рний. Конта ти: 43-40-40 Котел, радянсь о о виробництва, 2- онт рний, б/в, недоро о. Конта ти: 43-40-43 Котли КЧМ, б/в та інші на твердом паливі. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

паливі, б/в.

Котел твердопаливний, КС-25ТГ. Конта ти: (067) 417-14-68 Котел твердопаливний. Термін дії одно о завантаження від 24-х один. Конта ти: 43-04-33, (098) 082-16-43 Котел чав нний, б/в. Конта ти: 5-32-63 Котел, «Б лер’ян», середній. Конта ти: (067) 382-87-91 Котел, «В л ан», б/в. Конта ти: 5-42-32 Котел, б/в, парапетний, «9АФ-В л ан». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Котел, азовий, б/в. Конта ти: (067) 364-38-08 Котел, КЧМ-4. Рівне, на тверде паливо, аз. Конта ти: (098) 042-03-29 Котел, КЧМ-4М, ПКСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел, новий, на аз і тверде паливо, КС-16. Конта ти: (098) 440-43-15 Котел. Конта ти: (098) 517-80-99 Котли, ні альні, твердопаливні, поб тові та промислові. Конта ти: м. Рівне, в л. Стариць о о, 45. (03622) 5-60-38, (067) 359-84-11, (050) 435-03-57 www.retra.com.ua Мий нержавіюч , б/в. Конта ти: 43-69-87 Мий , 50х50. Конта ти: 24-09-39 Обі рівачі, панелі інфрачервоні, онве тори еле тричні, плів ова тепла підло а, терморе лятори. Теплорозрах но , реалізація, монтаж. Конта ти: м. Рівне, в л. В. Чорновола, 66 63-78-89, (050) 208-97-92 www.vamteplo.net Обі рівачі інфрачервоні. Конта ти: (0362) 26-05-26, 26-58-50 Лічильни , азовий, Ж-4, «сам аз», новий. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 440-43-15 Мий на 22-33-98

хню.

Конта ти:

Обладнання насосне (еле тронасоси). Котли, всі види палива. Облашт вання свердловин системи опалення, водопостачання. Конта ти: (0362) 610-923, 622-033, (067) 957-99-86 Піч «б рж й », чав нн . Конта ти: (098) 628-98-12 П і ч «б рж й 430-40-82

». Конта ти: (097)

Плит азов «Ардо», б/в. Конта ти: 20-34-91, (096) 737-37-42 Плит азов 60-93-90

«Брест» Конта ти:

Плит азов , б/в. Конта ти: 64-46-46, (066) 405-51-17 Плит азов , «Ардо», олір нержавіючий метал, б/в. Конта ти: 20-34-91, (096) 737-37-42 Плит азов , 4- амерн , «Еле та», б/ в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-41-22

Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Плит азов на 4 омфор и в хорошом стані Конта ти: (099) 377-71-07 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Електрообладнання 2.6.1. Продам Апарат зварювальний, заводсь ий, виробництва СССР. Конта ти: (098) 216-54-44 Апарат зварювальний. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Апарат зварювальний. Конта ти: 63-07-78 Вими ач 62-22-10

ільцевий.

Конта ти:

Вими ачі па етні. Конта ти: 62-22-10 Еле троавтомат АП-50Б. Конта ти: 62-22-10 Еле тродви н, 18.5 Вт, 950 обертів. Конта ти: (0257) 6-55-08, (096) 386-97-03 Еле тродви н, б/в, 7.5 В, 3-фазний. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Еле тродви 804-25-44

н. Конта ти: (067)

Еле троди моноліт (АНО-36)., енератор ацетеленовий (АСП-10), зварювальний абель. Конта ти: (097) 880-92-49 Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04 Еле тро онве тор «Дімпле с», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 340-71-31

ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ. КОНТАКТИ: 62-92-53, (097) 471-63-23, (095) 687-66-50

Плит азов , б/в, «Норд», 4- амфорн , дешево. Конта ти: (098) 082-89-93

Еле тролічильни (097) 503-64-14

Плит азов . 475-87-05

(097)

Еле тропідстанцію 220В. Конта ти: (097) 879-38-07

Плит азов . Конта ти: 62-14-45, (067) 336-78-82

Еле тропровід, мідний, ППВ-3х2.5 - 5 рн. /м, ППВ-2х1.5 - 2 рн/м. Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95

Помп

Конта ти:

для води. Конта ти: 26-06-00

Пристрій азовий, розподільчий, для отла КЧЧМ-4. Конта ти: 5-86-21 Пристрій азовий, розподільчий, для отла КЧЧМ-4. Конта ти: 5-86-21

силовий. Конта ти:

Еле тропровід. Конта ти: 62-22-10 Еле тротельфер, виробництва СРСР, новий, жовто о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 674-33-36

се цій.

Еле тротельфер, виробництва СРСР, новий, жовто о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 674-33-36

Радіатори опалення чав нні. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

Кабель, мідний, силовий. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

Радіатори опалення, чав нні, нові, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Радіатори чав нні, б/в, відмінном стані, 50 шт. Конта ти: (067) 525-80-95 Радіатори чав нні, нові, імпортні. Конта ти: 43-30-16, (098) 790-94-48

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Радіатори. 62-08-44

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

Радіатор, чав нний, Конта ти: 43-36-53

Конта ти:

10

22-60-82,

Се цію задню до отла КЧМ. Конта ти: (098) 042-03-29

Рент енометр ДП-5А. Конта ти: 28-01-21, (067) 722-69-34 Розет и, вими ачі. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

2.6.2. К плю

Системи теплення. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06 Термопот, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Автомати війсь ов та цивільн , переми ачі автомати Конта ти: (067) 944-05-90

Тр би металеві, 250 мм. Конта ти: 68-05-86, (050) 849-46-73

Дви н тип 4ПФ112 або 4ПН112. Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru


19

№`1 вiд 20 січня 2010 ро Еле тродви н тип ПБВ (2ПБВ) 100,112,132, бажано новий. Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru Еле тродви 166-69-72

ни. Конта ти: (066)

Конта тор тип КНЕ 220 (230). Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru Мотори від 1 КВт. Конта ти: (067) 730-17-38

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

Автопосл и а/м ЗІЛ-130, до 6 тонн, ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45 Бри ада б дівельни ів, ви онає: іпсо артонні роботи, сайдин , ва он а, металопрофіль, ладання ламінат , армстрон , заміна металевих тр б на металопласти ові. Конта ти: 23-23-80, (098) 307-10-91 Ви онання технічних мов. Ліц. АВ №340043. Конта ти: 45-03-90, (067) 687-21-45, (050) 375-24-70, Владислав Ви он ємо всі види ремонтних робіт за помірними цінами. Конта ти: (067) 135-25-55, (098) 833-09-22 Вирівнювання, фарб вання, шпа лювання, стін та стель, леєння всіх видів шпалер, я існо, недоро о. Конта ти: 5-21-51, (097) 824-56-47, (097) 543-17-09 В ладання ламінат , пар ет , дощатої підло и, ва он а, сайдин , іпсо артон, шпа лювання стін та стелі. Конта ти: 61-13-30, (097) 519-94-43 В ладання пар ет х дожньо о, щитово о з е зотичних порід, підло и, фанери, ламінат, пар етна дош а, обшивання сайдин ом, ва он ою, встановлення іпсо артон , профіль, армстрон , теплення пінопластом, мінватою. Конта ти: (096) 300-33-35, (099) 253-15-31 Влашт вання ро в’яної системи, ва он и, сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57 Гіпсо артонні роботи, шпа лювання, в ладання ламінат , пар етної дош и, шт ат рення, стяж и, лицювання. Конта ти: (098) 694-50-37, (050) 668-21-05 Євроремонт вартир (всі види робіт). Конта ти: (097) 388-71-74 Євроремонт, шпа лювання, шт ат рення, ламінат, стяж а, іпсо артон. Конта ти: 28-43-08, (067) 645-10-84 Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Лицювання ерамічною плит ою, шт ат рення, шпа лювання стін, стелі, встановлення іпсо артон , в ладання ламінованої підло и, ліноле м , встановлення сантехнічно о обладнання. Конта ти: (067) 362-50-93

• • • • • •

• • • • • •

Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34

Обшивання ва он ою всіх типів, сайдин ом, б дин ів, бал онів, приміщень, аражів тощо. В ладання ламінат , встановлення іпсо артон . Конта ти: 22-49-12, (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

Пропон ю азо-, еле трозварювальні та сантехнічні роботи, заміна, ремонт систем опалення та водопостачання. Заміна тр б на металопласти , пропілен. Встановлення олоно , отлів, сантехні и. Конта ти: 68-38-70, (067) 363-75-73 Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78 Ремонт вартир, б дин ів. Достав а б дівельних матеріалів. Конта ти: (063) 648-59-20 Ремонтні роботи «під люч», ліц. МБАЖКГУ №119370 від 11.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33 www.gas.ru.ua Шпа лювання і фарб вання стель. Клеєння шпалер, в ладання іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03, (067) 495-05-60, (066) 653-44-91 Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30 Шпа лювання, фарб вання, леєння шпалер, від оси. Конта ти: 5-03-01, 28-15-67 Шт ат рення, стяж а, лицювання. Конта ти: 45-43-23

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРА

• • •

Посл и е с аватора Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон ,

т. 20-71-57, (050) 514-47-80

АВТОВИШКИ Ви отовлення та монтаж • натяжних стель, ліц. МБАЖКГУ

Посл и автовиш ами АП-17 видвижна, АГП-22 лі тьова; автораном, е с аватором, самос идом

т. 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54

ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРІЇ ДО І ВИЩЕ 1000 В. ДОЗВІЛ № 1439.09.30-45.31.0 ВІД 22.05.2009 Р. СВ. ПРО АТЕСТАЦІЮ РТ-0008/2010 ВІД 29.01.2010 Р. КОНТАКТИ: (0362) 43-13-93, 43-65-04

БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ, ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ОФІСИ, ПРИМІЩЕННЯ, КВАРТИРИ, БУДИНКИ «ПІД КЛЮЧ». ЛІЦ. АБ №207161 ВІД 28.12.2005 Р. КОНТАКТИ: (067) 291-86-29, (050) 435-21-07 БУРІННЯ ТА РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА НАСЕЛЕННЯ. БУРІННЯ ПІД СВАЇ ДІАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ПОСЛУГИ ТА РОЗВІДКА ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЛІЦ. АВ №047432 ВІД 21.03.2006Р. КОНТАКТИ: 63-72-09, 63-75-17, (050) 463-15-99

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ЄВРОРЕМОНТ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ЯКІСНО. КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ, ГІПСОКАРТОНУ, БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: (093) 464-77-99, (099) 253-41-87 МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30 Монта ж іпсо артон . Утеплення приміщень. Конта ти: (096) 985-36-15 Роботи б дівельні. Конта ти: (096) 985-36-15

№119370 від 11.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33 www.gas.rv.ua Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Дверей металевих за різними розмірами замовни а, товщина метал від 2 мм, зв о-, теплоізоляція. Оздоблення: ва он а,фанера, достав а, встановлення. Я ість арантовано. Конта ти: (097) 377-70-53 Дверей металевих за різними розмірами замовни а, товщина метал від 2 мм, зв о-, теплоізоляція. Оздоблення: ва он а,фанера, достав а, встановлення. Я ість арантовано. Конта ти: (097) 377-70-53

ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ЕЛЕКТРОСИЛОВИХ МЕРЕЖ, ОСВІТЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ДО І ВИЩЕ 1000 В. ЛІЦ.АВ №408840 ВІД 09.09.2008 Р. КОНТАКТИ: (0362) 43-13-93, 43-65-04 РЕМОНТ ВАШОЇ ОСЕЛІ. ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, ВАГОНКА, САЙДИНГ ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 РЕМОНТ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ, ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ. КУПЛЮ ЕЛЕКТРОТЕХНІКУ, ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ, ЕЛЕКТРОДВИГУНИ В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ: (0362) 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93

Ремонт 62-70-58

вартир

Конта ти:

Роботи б дівельні. Конта ти: (096) 985-36-15 Прое т вання, монтаж, ремонт, обсл ов вання еле трообладнання, еле тросилових мереж, освітлення зовнішньо о і вн трішньо о до і вище 1000 В. Ліц.АВ №408840 від 09.09.2008 р. Конта ти: (0362) 43-13-93, 43-65-04 Ремонт вашої оселі. Гіпсо артон б дь-я ої с ладності, підвісні стелі, лицювання, шпа лювання, фарб вання, теплення фасадів, власне ришт вання, ва он а, сайдин тощо. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Ремонт еле троінстр мент , еле тродви нів, еле тротехні и. К плю еле тротехні , еле троінстр мент, еле тродви ни в неробочом стані. Конта ти: (0362) 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93

2.7.2. З ви отовлення

Ви отовлення прое тів б дин ів. Дизайн інтер’єрів, е стер’єрів та ландшафтів. Ліц. МБАЖКГУ №119370 від 11.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33

• •

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ «ПІД КЛЮЧ» КОВАНИХ ВИРОБІВ: ВОРОТА, ОГОРОЖІ, РИШІТКИ, АРКИ ТА ІН. ШВИДКО ТА ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (050) 627-61-62 Зна и адресації. Конта ти: 45-00-55

2.7.3. З встановлення ва он и, •іпсоВстановлення артон , ламінованої підло и,

підвісної стелі, шпа лювання, шт ат рення, теплення. Конта ти: 5-60-52, (098) 625-00-48 Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, 64-68-41, (097) 817-79-17 В с т а н о в л е н н я та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

Встановлення металочерепиці. 874-79-04

металопрофілю, Конта ти: (096)

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН ТА БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА МЕТАЛЕВИХ ТРУБ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ, РЕМОНТ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІШУВАЧІВ, СИФОНІВ, ВАНН, УНІТАЗІВ, ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ. КОНТАКТИ: 28-61-93, (097) 230-49-22

2.7.4. Інші Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно.

Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94 ДЕКОРУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ. КОНТАКТИ: 60-82-06, (097) 645-11-55 (063) 404-11-08

Встановлення ва он и, іпсо артон , ламінованої підло и, підвісної стелі, шпа лювання, шт ат рення, теплення. Конта ти: 5-60-52, (098) 625-00-48

Металопрокат, вторсировина

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, 64-68-41, (097) 817-79-17 Встановлення металопрофілю, металочерепиці. Конта ти: (096) 874-79-04 Посл и еле три а. Конта ти: (067) 100-22-49

Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: 24-64-71 Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: (097) 732-23-24 Л и т в о чав нне. Конта ти: (098) 216-54-44 Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67 Тр би, металеві. Конта ти: (095) 699-68-59 Швелер. Конта ти: 27-77-67 Шести ранни металевий, ований, на о орож , 1,20/1,20м, 3 шт. Ціна: 450 рн./шт., Конта ти: 28-96-33 Шпали залізобетонні, 65 шт. Конта ти: 63-35-16, (096) 220-54-70

2.8.2. К плю

2.8.1. Продам

К тни 25-30 см, б/в. Конта ти: (050) 175-21-81

Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01

К тни , р д.8-14, вадрат 8-14 мм, тр б профільн 30х30, 50х25. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

БІЗНЕС Офісне обладнання 4.1.1. Продам Сейф, б вший (098) 349-73-03

Си налізацію охоронно-пожежн ДжіСМ. Конта ти:(067) 362-03-57

Друкована продукція 4.4.1. Продам

ви ористанні. Конта ти:

Банківське обладнання 4.2.1. Продам Си налізацію охоронно-пожежн ДжіСМ. Конта ти: 43-20-33

К рси ЄШКО «Франц зь а для почат івців». Ж рнали за весь рс навчання, асети, дис и. Конта ти: (067) 362-03-54 Енци лопедію. Конта ти: 23-27-19 Кни и 100 шт. Конта ти: 24-09-39 Кни и нові, 2008 р. Конта ти: 26-08-76 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85

Кни и, нові, Грін (4 томи), Б л а ов (1 том). Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 К рси ЄШКО. «Франц зь а для почат івців», всі ж рнали, асети та дис и. Конта ти: (067) 362-03-54 Elena-Marko@mail.ru Літерат р х дожню Конта ти: (067) 966-64-06 Літерат р х дожню. Конта ти: 22-78-12 Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35 Літерат р х дожню Конта ти: (067) 966-64-06 Підр чни « Пра тичес ий рс а нлийс о о язы а» від реда ції Ара іна, для ст дентів 1-5 рсів. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26

4.4.2. К плю Довідни з ремонт , іноапарат ри, 60 ро ів. Конта ти: 68-36-84 Ж рнал «Золотий Глоб с», т 43-61-14

Юридичні, фінансові послуги та аудит 4.5.1. Пропон ю Кредит. Без першо о внес . КС • № 328, 02.07. 2004 р. №1230.

Конта ти: м. Рівне, в л. Чорновола, 13/214 62-05-48

Юридичні посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и - по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (050) 375-31-23 ВСІ ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ: ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ; ПІДГОТОВКА ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, АПЕЛЯЦІЙНИХ ТА КАСАЦІЙНИХ СКАРГ; ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СУДІ. КОНТАКТИ: (050) 970-07-13

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ. ДОПОМОГА ПРИ СКЛАДАННІ ТА ПОДАЧІ ЗВІТНОСТІ. КОНТАКТИ: (0362) 63-71-59, (067) 154-46-86 Б х алтерсь і посл и для мало о бізнес . Допомо а при с ладанні та подачі звітності. Конта ти: (0362) 63-71-59, (067) 154-46-86 Конс льтації і допомо а: рішення апеляційних с ар , верховних с дів, про рат ри, слідчих ор анів сіх рівні слідства, римінальні, ромадсь і спори, сімейний розподіл майна. Конта ти: (063) 317-41-92 grshko@yandex.ru


20

№`1 вiд 20 січня 2010 ро 4.7.3. Пропон ю Камер оптильн , автомат, завантаження - 400 . В оренд . Конта ти: (0334) 23-05-90, (091) 324-65-88 dimagalun@ukr.net

Промислове обладнання

Вимірювач воло ості сировини. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Верстати обрізні, пилорам стріч ов , ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050)555-81-91 Віброверстати для ви отовлення б дівельних бло ів різних типорозмірів, бр ів и; вібростоли, форми для олодязних ілець. Достав а в межах У раїни. Конта ти: 20-89-65, (067) 216-13-92 Пилорам стріч ов , верстати обрізні, ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Професійний захист по цивільних справах, с ладання позовів, до оворів, подат ові спори, правова допомо а осподарсь их та адміністративних с дах, під отов а до ментів до Європейсь о о с д . Конта ти: (063) 317-41-92 grshko@yandex.ru ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ЩОДО КРЕДИТІВ, ДЕПОЗИТІВ. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДАХ. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ У МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ. КОНТАКТИ: (050) 375-33-47 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ В ГАЛУЗЯХ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, ТРУДОВОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ІНШОГО ПРАВА. СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. ПРЕДСТВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ. КОНТАКТИ: (098) 575-12-38, (066) 043-81-79

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 4.6.1. Пропон ю

Ви отовлення візито , алендарів, листіво . Оперативна полі рафія. Конта ти: 64-24-10, 43-90-49, (067) 363-50-33 www.photo-plus.com.ua

ЗНАЧКИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ГУРТ, РОЗДРІБ. КОНТАКТИ: 60-82-06, (097) 645-11-55, (063) 404-11-08

Торговельне обладнання, матеріали 4.7.1. Продам Стелажі, вітрини, прилав и, • стій и під одя , з хромованих тр б, ДСП та с ла для ма азинів та апте . Конта ти: (097) 372-17-71

Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані, в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Ва и настільні, циферблатні, РН-10. б/ в. Конта ти: 61-04-45 Ва для зваж вання рідини. Конта ти: 26-68-04 Ва

. Конта ти: (098) 783-96-40

Ва

. Конта ти: (097) 480-92-29

Ва и настільні, циферблатні, РН-10. б/ в. Конта ти: 61-04-45 Ва для зваж вання рідини. Конта ти: 26-68-04 Вітрини для ювелірних виробів та с венірів. Конта ти: 43-48-12, 63-30-99, (098) 361-96-41 Вітрин с лян . Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01 Вітрин . Конта ти: (096) 148-38-45 Камер морозильн . Конта ти: (098) 783-96-40 Крісло пер арсь е, б/в, Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 546-21-99

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІЗИТОК.

Мане ен, жіночий, з пер Конта ти: (067) 340-71-31

ою.

Намет, 2х3, новий. Ціна: 600 Конта ти: (097) 607-98-97

рн.

КОНТАКТИ: 60-82-06, (097) 645-11-55, (063) 404-11-08

ВІЗИТКИ ЛАМІНОВАНІ, ДВОСТОРОННІ -130 ГРН/1000 ШТ, КАЛЕНДАРИКИ КИШЕНЬКОВІ 200 ГРН/1000 ШТ., ФЛАЄРА ВІД 250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-91-89 ELENASPARTA@GMAIL.COM

Стелажі. Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01 Столи. Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01 Холодильн вітрин , б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-12-89, (050) 375-02-61

4.7.2. К плю Вітрин холодильн , 1.5 м, б/в. Конта ти: (066) 768-84-35

А ре ат зварювальний САК 4001-У1, в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 А ре ат зварювальний САК У001У - АДД, в робочом стані 3 шт. Ціна: 5400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 364-38-08

ФАП-15.

Апарат зварювальний У001У - АДД, в робочом стані 1 шт. Ціна: 5400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Ба и, 2 шт., з нержавіючої сталі, 1м-1м-1м, вмонтовані 4 тени. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 686-87-67 Ва автомобільн , 15 тонн. Конта ти: 43-48-60, 43-02-19, (098) 711-35-57 Вал ф вальний, 35 см, е сцентри и. столи залізні (шліфовані), б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 770-13-87 Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат для обточ вання альмівних на ладо . Конта ти: (050) 339-27-04 Верстат заточний, ножда , б/в. Конта ти: 68-08-62 Верстат металообробний. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат свердлильний. Конта ти: (098) 440-43-15 Верстат стріч ово-відрізний «Мить-1», в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Верстат стріч ово-відрізний «Мить-1-03», в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Верстат то арний, по Конта ти: (096) 456-88-36

Верстати фрезерні, по дерев , метал . Конта ти: (098) 440-43-15 Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

4.8.1. Продам

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ З ПИТАНЬ: ОТРИМАННЯ ВИТЯГІВ З РЕЄСТРУ ПРАВ НА ВЛАСНІСТЬ, ПОГОДЖЕННЯ, ПЕРЕПЛАНУВАНЬ ЗАБУДОВ, РЕКОНСТРУКЦІЙ КВАРТИР, ДОПОМОГА ПО СТЯГНЕННЮ БУДЬ-ЯКИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. СВ. В-03 №262859 ВІД 07.09.09 КОНТАКТИ: 64-37-71, 64-37-72, (050) 674-68-07

Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53

метал .

Верстат то арний, промисловий, хороший стан. Конта ти: (067) 777-66-24 Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78 Верстат фрезерний, в робочом стані. Ціна: 6800 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Верстат ф вальний. Конта ти: (096) 218-11-55 Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36 Верстат, то арний 1А, 62Г. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Верстат, шліф вально- олінчато о вала ЗА-423. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

Віброб лов ГЛИВІ - 17К, в робочом стані, 2 шт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Віброплит MS90, в робочом стані. Ціна: 7900 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Д и м о е н е р а т о р на висо оя існ оптильню від 1 до 60 м. б. Конта ти: 61115 , м. Хар ів, 115, в л. Со олова, 3, оф 4 (0572) 94-76-98, (066) 103-60-97, (093) 341-93-93 lois-npk@rambler.ru Еле трона рівач для зварювання тр б ДН 110, в робочом стані. Ціна: 3100 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Камер оптильн ніверсальн , висо ої я ості опчення б дь-я их прод тів. Конта ти: 61115 , м. Хар ів, 115, в л. Со олова, 3, оф 4 (0572) 94-76-98, (066) 103-60-97, (093) 341-93-93 lois-npk@rambler.ru Камер морозильн «Привіле », 300 л., верти ална, 2-дверна, б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Компле т обладнання для столярно о цех : ф вальний, рейсм с, ц и р л я р а , шліф вальний- оризонтальний, омпле т фрез. омпле т оснаст и. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 303-55-12 Компресор ЗИФ НВ-5, в робочом стані 1 шт. Зварювальний апарат У001У АДД, в робочом стані, 1 шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Матеріали па вальні, обмот вання різних видів вантаж . Конта ти: 62-05-74, (067) 362-55-01 Машин для сти ованої звар и пласти ованих тр б REMS «CCM»-250 К-ЕЕ, в робочом стані. Ціна: 41300 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Металош ач. Конта ти: 68-05-72 Металош ачі, можлива оренда. Конта ти: 68-05-72 Мотопомп . Конта ти: (097) 601-26-70

Пристрій зварювальний, ВД-306М1. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60 Стано оризонтально-фрезерний. Ціна: 7440 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Стано то арний. Ціна: 8500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Стано фрезерний з цир ляр ою, ніверсальний. Конта ти: (066) 702-56-60 Стано ФСШ-1А, деревообробний, 2003 р.в., в робочом стані. Ціна: 12725 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Стано ф овочний з рейсм сом. Конта ти: (066) 702-56-60 Стано ф овочний, 40см, вал, ори інальний. Конта ти: (097) 975-99-31 С шар для фр тів, овочів, трав, прод тів, м’яса, риби. Конта ти: 61115 , м. Хар ів, 115, в л. Со олова, 3, оф 4 (0572) 94-76-98, (066) 103-60-97, (093) 341-93-93 lois-npk@rambler.ru

Патрон свердлильний. Конта ти: 62-22-10 Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (096) 456-88-36

Боч и, 1000 л., пластмасові, на піддоні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Боч и, аністри для пально о, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59 Боч 1000 л, на дерев’яном піддоні, б/ в. Конта ти: (096) 188-86-07 Боч , 3 687-95-28

б.м. Конта ти: (097)

Боч , залізн , об’єм 10 Конта ти: (067) 364-30-92

б.м.

Боч и, 1000 л., пластмасові, на піддоні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Б тель с ляний на 20 л. Конта ти: 5-01-55, (097) 840-37-11

Тельфер. Конта ти: (096) 303-55-12

Б тлі 20л. Конта ти: (097) 333-16-16

Трансформатор в робочом стані. Зварювальний апарат УОО1У-АДД, в робочом стані, 1 шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Б тлі, 20 л. Конта ти: 5-86-21

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99 Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55 Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Шне розчинозміш вальний, об’єм ба а - 2 б.м., 1990 р.в., в робочом стані. Ціна: 7608 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

4.8.2. К плю Апарат зварювальний. Конта ти: (066) 218-79-00 Дви н на цир ляр , 4,5 Конта ти: (067) 958-75-75

Європіддони, б/в, самовивіз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 689-14-74 Ємність, 10, 25, 50, 100 м. б., емальован , металев , нержавіюч . Конта ти: (050) 318-56-62 Ємності пластмасові для води, харчових та хімічних прод тів. Конта ти: (095) 891-83-66 Каністри 5-86-21

пласти ові.

Конта ти:

Каністри, б/в на 10, 20л, Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Матеріали па вальні та обдаднання від виробни а. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01 Па ети, поліетиленові, різні. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 С отч різних розмірів, вели их іль остях. Конта ти: 43-16-85, (067) 362-55-01

4.10.2. К плю

Вт.

Пилорам , б/в. Конта ти: 23-43-43, (098) 051-12-96

Ємність, 10, 25, 50 б.м., нержавіючі, біметалеві, емальовані. Конта ти: (067) 721-32-93

СТАНЦІЮ ПЕРЕСУВНУ

Ємність, 10, 25, 50 л., нежравіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49 Пляш и с ляні візьм подар но , б дь-я і. Конта ти: (067) 946-04-76

КОМПРЕСОРНУ, 5-25 ПКСД.

Контакти

КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Тельфер, 1 тонн. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Спецодяг 4.9.1. Продам Гідро остюм, рт а з апюшоном + штани. Франція. Ціна: 450 рн. Конта ти: (067) 296-59-40 Костюм хімзахист , для рибал и. Конта ти: (098) 628-98-12 Одя для зварювальни а. Конта ти: 63-07-20 Проти ази, різні. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-між овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Р

авиці. Конта ти: 68-36-84

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Чоботи мисливсь і, Конта ти: 22-53-27

розмір

4.11.1. Пропон ю

Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Пил цир лярн , дис ов . Конта ти: 45-08-38

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03

4.10.1. Продам Боч и залізні. Конта ти: 23-36-42, (097) 688-56-11

Тельфер, вантажопідйомністю 1-1,5 тонни. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Нівелір НІК - ЗМ, в робочом стані, 1 шт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Обладнання ( омпле т) для механічно о цех : то арний, фрезерний, свердлильний, підрізний, ножа . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 303-55-12

Тара і упаковка

42.

Чоботи хромові, ялові. р. 41-42 Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Піддони. Конта ти: (066) 405-51-74 Плит оріз новий. Конта ти: 62-40-12

Напів ож шо , офіцерсь ий, можна б/в. Конта ти: (097) 377-82-85

4.9.2. К плю

Без оштовна інформація про допомо малозабезпеченим та тим, хто опинився с р тном становищі. Від вас: 2 онверти. Конта ти: м. Марі поль, Донець а обл., пров. Донсь ий, 40, 87522 (097) 292-58-29, (099) 324-90-08

ВСЕУКРАИНСКИЙ ЛОМБАРД ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ (ИНВЕСТОРОВ) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ. КОНТАКТИ: (093) 272-18-85 Ува а! Нова адреса! Кліні а ветеринарна, що знаходилсь за адресою: в л. Мазепи, 9, зараз знаходиться по в л. Пар ова, 38. Конта ти: (097) 193-75-30 Ш аємо інвесторів для реалізації рентабельних прое тів. Конта ти: (093) 584-76-28 Hrap32@yandex.ru

ТЕХНІКА Комп’ютер «Селерон-450», Монітор 17. Ціна: 300 рн. Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65

Комп’ютери, оргтехніка

Комп’ютер «Селерон-600», монітор 17. Ціна: 350 рн. Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65

5.1.1. Продам Апарат опіювальний «Кенон UUH 53272», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Бло живлення. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Комп’ютер, опер. пам’ять -128 мБайт, вінчестер - 40 Байт, процесор - 1,2 Герц, монітор Sync Master 550b, ОС Windows XP, відміном стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 668-14-68 Комп’ютер. Процесор Intel(R) Celeron(R) CPU 2,66 GHz. Відео арта ATI Radeon 9250. ОЗУ 1,50 Гб. Пам’ять 660 Гб. DVD привід LG. Ціна: 2800 рн., тор . Конта ти: (096) 914-30-11 Компле ти інтернет- афе. 523-32-30

омп’ютерні Конта ти:

для (097)

Комп‘ютер AMD Sempron Process rb 3000 1,61 Г ц, 448мБ ОЗУ. Ціна: 990 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Комп’ютер «Атлон-64», монітор «Філіпс-20». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Комп’ютер «Соні», новий 10.1(1024 x 600), Intel Atom N470 (1.83 ГГц), RAM1 ГБ, HDD 250 ГБ, Intel GMA 3150, Wi-Fi, Bluetooth, Веб- амера, Windows 7, 1.4 , антивір с а McAfee, олір білий. Ціна: 3900 рн. Конта ти: lifeasgold@gmail.com Комп’ютер IRR, б/в. Ціна: 128 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Комп’ютер, АМД -643+, монітор «Філіпс-2000ВФ» Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Комп’ютер, б/в, повний омпле т. Конта ти: 28-88-26, (067) 363-85-90 Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон-2.4», ОП 1 Гб, вінчестер 80Гб, відео арта, 128 Мб, монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94 Комп’ютер, б/в, системний бло , монітор, миш а, лавіат ра, Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 200-96-26 Комп’ютер, монітор «ЕлДжі», системний бло , лавіат ра. Конта ти: 23-01-27, 64-01-71 Комп’ютер, монітор системний бло , підсилювач зв , 4 олон и, лавіат ра, миш а, в робочом стані, дешево. Конта ти: (097) 759-50-12

Комп’ютер, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

Монітори. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

Комп’ютер, стіл омп’ютерний, відмінний стан, арантія. Конта ти: 24-45-59, (097) 869-74-24 Комп’ютери, но тб и. Конта ти: (067) 444-12-22 Монітор «LG», плос ий е ран, б/в, 2.5 ро и. Конта ти: 23-46-00 Монітор «Самс н 551 С», б/в. Ціна: 40 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Монітор «Самс н » Сін Мастер-755 ДФ, 17 дюймів, б/в, відмінном стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 222-81-17 Монітор «Самс н », плос ий, 17 дюймів. Конта ти: 28-80-92, (097) 490-23-35 Монітор «Самс н ». Ціна: до овірна, Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49

Но тб «Acer D250», б/в, ідеальний стан, посилена батарея, синій олір, Atom N280 1,66GHz, HDD 160GB, 1GB RAM, Wi-Fi bg, Bluetooth, web-cam 0,3mp Ціна: 300 .о. Конта ти: Львів (032) 239-07-55 (067) 976-77-20 www.dws.net.ua

Монітор «Сам с н ». Конта ти: 23-20-61, (067) 144-63-87 Монітор «Самс н -755», діа ональ 17, б/ в. Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17 Монітор, 17". Ціна: 600 рн. Конта ти: 26-04-41 Монітор, б/в. Конта ти: 68-08-22, (067) 341-04-95 Монітор. 16 дюймів. Ціна: 100 Конта ти: 69-06-81

рн.

Но тб и для офіс та для дом , для роботи та розва , одно- та двоядерні. Ціна: від 1000 рн Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб и, б/в, 1- та 2-ядерні. Конта ти: (098) 251-47-77 Но тб и, б/в, 2-ядерні, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77

Но тб «Dell Latitude L400», е ран-12"(1024х768), Intel Pentium® III(700 МГц),128МБ,60ГБ. Ціна: 1555 рн. Конта ти: (067) 383-09-59

Но тб и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77

Но тб «Lenovo», б/в, відмінном стані + с м а для но тб а. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 317-59-48

Телевізор «Еле трон», робочий. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Но тб «TOSHIBA SP4600», 14"(1024х768), Intel Pentium® III(700 МГц),196 МБ, 30ГБ, Wi-Fi™. Ціна: 1250 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб «Ассер», недоро о. Конта ти: 60-79-46 Но тб , «Тошиба», подвійний процесор, пам’ять 2Гб, вінчестр 250 Гб. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Но тб , «Целерон 2.0», відмінний стан. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (099) 277-23-87 Но тб

. Конта ти: (098) 566-02-30

Но тб и б/в, різних омпле тацій. Ціна: від 1300 рн. Конта ти: (067) 383-09-59

Системні бло и «Пенті м-2», 3, 4. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17

5.1.2. К плю Комп’ютер, б/в. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: 22-47-49 Комп’ютери радянсь і: «Львів», «Пош », «Еле троні а», «ЕС». «СМ-», « ZX Спе тр м», «Іс ра» та ін. омпле т ючі до них і т.п. Конта ти: (067) 944-05-90 Монітор LCD, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41 Монітор ЛСД, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41 Но тб 26-04-41

неробочий.

Конта ти:

Но тб . Конта ти: 64-12-27, (050) 375-94-71

5.1.3. Пропон ю Встановлення «Windows», ПЗ, • перевір а на наявність вір сів та

встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, онс льтації, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення «Windows», про рам, антивір сний захист. Продаж, налашт вання та модернізація омп’ютерів. Недоро о, я існо, арантія. Конта ти: 43-85-62, (097) 571-10-95

КОМП’ЮТЕРНА ДОПОМОГА, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ WINDOWS, ПЗ, АНТИВІРУСІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ. ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. ДЕШЕВО, ЗРУЧНО, ПРОФЕСІЙНО. КОНТАКТИ: 43-85-62, (097) 571-10-95 Професійне створення та обсл ов вання сайтів в системі Ucoz. Швид о. Я існо. Недоро о. Конта ти: fordatawork@gmail.com (067) 365-46-84


Фото-, кіно-, оптика 5.3.1. Продам Відео асети, 50 шт., ртом. Ціна: 150 рн. Конта ти: 69-06-81 Фільмос оп, для діафільмів, б/в. Конта ти: (095) 092-05-17 Фотоапарат «SONY DSC S800». Можливий обмін на мобільний телефон або інш техні . Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 697-37-18 kanyusuk@mail.ru Фотоліхтар. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Теле-, відео-, аудіо-, радіо 5.4.1. Продам Автома нітол «Кенв т», а діома нітофон «Мая ». Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Відео амер «Кенон ДС-301», недоро о, відмінном стані. Конта ти: (097) 645-59-75 Відео амер «Соні», на міні-ДВ, в хорошом стані. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 924-82-29 ДВД-плеєр «Де с -511», всі формати, арао е, мі рофон в подар но , в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 375-84-04

Засоби зв’язку

ДВД-плеєр, «Бравіс-551», новий. Конта ти: 63-78-07, (067) 607-78-04 ДВД. Конта ти: (067) 831-43-45

5.2.1. Продам

Динамі и «Еле троні а-75АС-102» Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 20 рн. Конта ти: 68-36-84 Пристрій зарядний, до телефона «ЕлДжі». Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 ПРОДАЖ - ОБМІН. РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, КУПІВЛЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕРОБОЧІ. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ. КОНТАКТИ: 63-41-63 Смартфон «Но іа Е66», червоний, амера 3,2 Mpix, пам’ять 4 MB. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 866-28-81 Телефа с «Панасоні KX-F 550», б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Телефон «Альфон». 3ДжіСі, 15Гб, хороший стан. Ціна: 350 .о. Конта ти: (097) 155-54-22 Телефон «Но іа Є72», Китай, 2 сім арт и, амера, радіо. Ціна: 700 рн. Конта ти: (050) 605-09-46 Телефон «Но іа Н-73», повний омпле т, ороб а, пам’ять 1 Гб, арніт ра від «Но іа-3250». Ціна: 700 рн. Конта ти: (095) 207-40-98

Дис овод ДВД-РВ. Конта ти: (098) 732-36-49 І ров пристав «Соні Плейстейшен-1,2», + джойсти и, дис и, арантія. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 І ров пристав , Х-Бо с-360, +вінчестер 20 Гб, 1 джойсти , 20 дис ів. Ціна: 2400 рн. Конта ти: 28-83-77 (096) 967-72-84 Колон и м зичні 25В., 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Компле т для с п тни ово о телебачення. Конта ти: 27-39-46, (067) 940-42-68 Ма нітофон бобінний «Сат рн-201». Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-24-78 Ма нітофон бобінний робочом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Костромсь а, 1/245 28-24-78, (068) 568-47-06 М зичний центр «Айва». Конта ти: (067) 382-87-91 М зичний центр «Техні с», професійний, олон и «С-30 Піонєр». Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Підсилювач, з олон ами, недоро о. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Підсилювач. Конта ти: 62-22-10

Телефон «Но іа-1100». Ціна: 150 рн, Конта ти: (093) 693-25-55

Плеєр ДВД, плеєр МП-5. Конта ти: (097) 333-16-16

Телефон мобільний «Моторола V-980», б/в, паспорт. Ціна: 200 рн. Конта ти: 69-06-81 Телефон мобільний, «Самс н Д-820». Конта ти: 43-67-24 Телефон мобільний. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Плеєр МП-3, відмінном стані, 4 Гб + арта, новий а м лятор. Ціна: 380 рн. Конта ти: (098) 902-95-81

Телефон, мобільний «Сіменс А-70». Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефон, мобільний, «Сіменс ЦХ-75», відмінний стан. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

ТЕЛЕФОНИ МОБІЛЬНІ В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ (ПІСЛЯ ВОДИ, ПАДІННЯ І ТД.). КОНТАКТИ: (098) 830-87-83 ТЕЛЕФОНИ МОБІЛЬНІ, НОВІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНИ ВИРОБНИКА «НОКІА-Х6» - 1200 ГРН, «НОКІА-8820» - 1300 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 364-27-19, (093) 655-58-73 Телефони мобільні. Конта ти: (067) 444-12-22 Телофони мобільні. 23-25-36, (050) 435-25-98

Конта ти:

5.2.2. К плю А м лятор до мобільно о телефона «Аль атель» Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Радіостанції війсь ові та цивільні, омпле т ючі до них, лампи, радіодеталі, антени, бло и живлення, прилади для настрой и радіостанцій Конта ти: 0679440590 Телефон «Но іа-6280». Конта ти: (096)411-44-41 Телефон мобільний «Но іа-3230, можливо б/в. Конта ти: (067) 384-12-91 Телефони мобільні. Конта ти: (099) 277-23-87

5.2.3. Пропон ю Ком ні атор МТС Wildfire, обмін на но тб . Конта ти: (097) 451-55-76

МАЙСТЕРНЯ З РЕМОНТУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ. КОНТАКТИ: 63-41-63

Приймач «Росія 303». Ціна: 50 Конта ти: 5-78-88

рн.

Пристав «Сі а», «Денді», «С берт». Конта ти: (096) 230-11-68 Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1,2», +джойсти и, арти пам’яті та дис и. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Пристав і ров «Х-Бо с 360». Конта ти: (097) 956-45-42 Пристав і ров , «Соні Плейстейшн-3», нова арантія, джости , дис , 3 міс ви ористанні. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (099) 277-23-87 Пристав і ров , «Х-Бо с-360», відмінний стан, + 10 дис ів, 1 джойсти , вінчестр 40 Гб. Ціна: 2100 рн., Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Системи а стичні, 25АС109. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Стабілізатор напр 63-18-84

21

ЗАСОБИ ЗВ`ЯЗКУ, ПОБУТТЕХНІКА

№`1 вiд 20 січня 2010 ро

и. Конта ти:

Стабілізатори, 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стереопідсилювач «Лорта», 75У-202С, 75В. Конта ти: 26-06-00 Стереопідсилювач, 75 У, 75Вт. Конта ти: 26-06-00 Телевізор «Вестел», інес оп-54см. Ціна: 600 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор «Восход», в робочом стані , недоро о. Конта ти: 26-73-23 Телевізор «ЕлДжі», 29 дюймів. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (098) 669-41-83 Телевізор «ЕлДжі». Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80 Телевізор «Еле трон», ольоровий. Ціна: 30 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Телевізор «Еле трон». Конта ти: 23-36-37 Телевізор «Еле трон-51ТЦ-423ДІ», б/ в, на запчастини. Ціна: 100 рн., Конта ти: (093) 400-81-60 Телевізор «Панасоні », б/в, в хорошом стані, 21 дюйм, сіро о ольор . Ціна: 600 рн. Конта ти: 28-99-74 Телевізор «Самс н », сліл, стерео, 72 см., телете ст, е валайзер, ф н ція ПІП, відмінном стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 375-84-04 Телевізор «Слав тич». Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16 Телевізор «Філіпс», 32 дюйма. Конта ти: 63-07-20 Телевізор «Філіпс», 51 см. Ціна: 640 рн. Конта ти: (050) 837-42-69 Телевізор «Філіпс», 51 см., відмінний стан. Конта ти: (097) 645-74-96 Телевізор «Філіпс», б/в. Конта ти: (099) 114-15-16

Телевізор ольоровий «Еле трон». Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор ольоровий «Еле трон». Ціна: 350 рн. Конта ти: 22-47-49 Телевізор ольоровий, «С380Д», без п льта. Конта ти: 23-64-85 Телевізор ольоровий, 42 см. Ціна: 250 рн. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор, «Беріз а» в робочом стані. Конта ти: 24-92-22, (050) 869-86-90 Телевізор, б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-38-88 Телевізор, б/в, хороший стан, «Панасоні », сірий, плос ий е ран, в наявності п льт. Ціна: 600 рн. Конта ти: 28-99-74 Телевізор, б/в. Конта ти: 24-24-23 Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12 Телевізор, б/в. Конта ти: (093) 878-16-16 Телевізор, б/в. Ціна: 360 рн. Конта ти: 22-33-98 Телевізор, б/в. Конта ти: 43-21-16, (067) 727-79-38 Телевізор, б/в. Німеччина. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Телевізор, вир-во Японія. Ціна: 850 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Телевізор, теледвій а. Ціна: 850 рн., Конта ти: (098) 476-82-77 Телевізор, Японія, б/в, дешево. Конта ти: 5-96-73 Телевізор. Конта ти: 28-63-42 Телевізор. Конта ти: 23-64-24 Телевізор. Конта ти: (097) 333-16-16 Телевізор. Конта ти: 26-53-74 Телевізор. Конта ти: (093) 784-14-24 Телевізори 62-68-22

ольорові. Конта ти:

Телевізори, б/в, 2 шт. Конта ти: 28-96-33 Телевізори, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-67-62 Т мб під телевізор, в хорошом стані, дешево. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-36 Холодильни , «Мінсь -15». Ціна: 50 (050) 537-59-51 Центр м зичний дис ів та з 2 олон стан, терміново. Конта ти: (098) 947-39-32

2- амерний, .о. Конта ти:

«Панасоні », на 5 ами, б/в, відмінний Ціна: до овірна. 615-92-91, (050)

Центр м зичний. Конта ти: (096) 514-59-98, (066) 552-04-59 Центр м зичний. Конта ти: 24-07-10. Центр м зичний. Німеччина, СД-тюнер, міні-дис . Конта ти: (067) 382-85-64

5.4.2. К плю «Соні плейстейшен», можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Відеома нітофон «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65 Відеома нітофони «Еле троні а ВМ-12», «Sharp xv19n» в б дь-я ом стані недоро о. Конта ти: (067) 944-05-90 Інди атори виробництва «Газотрон» ІН-33, ІН-23, ІН -18, ГІП-11 та інші Конта ти: (099) 743-99-54

КОНДЕНСАТОРИ КМ, ЄТО, К-52, ПЕРЕМИКАЧІ ПР-2-5, ПГ-2,5,7, РЕЗИСТОРИ ППЗ, ПТП, РЕЛЕ РЕС-9,10,22, РП 4,5,7; РКМ-1, МІКРОСХЕМИ, ТРАНЗИСТОРИ, РОЗ`ЄМИ СНО-СНП, Б/В ТА НОВІ. РОЗГЛЯНУ ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ. КОНТАКТИ: (066) 047-37-64 М зичний центр. Конта ти: (097) 816-45-10 Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1, 2, 3» та ПСП, Х-Бо с, можливо в не робочом стані, Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Систем а стичн С-9В, на запчастини або динамі и 75-ГДН. Конта ти: 64-36-00, (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Телевізор ольоровий в неробочом стані, діа ональ інес опа 37-54 см. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор на запчастини. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор, ольоровий в неробочом стані, діа ональ інес опа: 37-54 см. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізори старі, на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89

5.4.3. Пропон ю

Відео- та фотозйом рочистих подій. Я існо та професійно. Фото ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28 Відео-, фотозйом а весіль, хрестин, протестантсь их цер ов, монтаж, спецефе ти, постійно діючі зниж и для сиріт та інвалідів, відповідальність та порядність арант ю. Конта ти: (067) 730-61-28, (068) 515-69-15 Відео-, фотозйом а рочистих подій, монтаж, спецефе ти, є зраз и відео. Конта ти: (099) 049-55-50, (066) 025-35-50 Відеозйом а весіль та рочистих подій, омп’ютерний монтаж, м зичне оформлення, запис відео на ДВД. Фотозйом а, ви отовлення альбомів. Виїзд по області. Конта ти: (0362)43-56-59,(067)897-07-88 Відеозйом весіль та рочистих подій, фотозйом , цифровий фотодр , жива м зи а, тамада, я існо, недоро о. Дешевий фотодр . Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

• • • •

Відеозйом весіль, рочистих • подій, новою, триматричною

професійною амерою, с пермонтаж, запис на ДВД, можлива фотозйом а, та оренда чорно о джипа, виїзд по області, недоро о, я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Відеозйом рочистих подій, омп’ютерний монтаж. Професійно, я існо, недоро о. Можливий виїзд по області. Конта ти: 43-02-57 Відеозйом цифровою відео амерою, омп’ютерне оформлення, яс раві відео ліпи та спецефе ти. Виїзд до замовни а. Конта ти: 68-16-91 Відеозйом цифров , омп’ютерний монтаж. я існо, надійно, недоро о. Можливий виїзд за межі міста. Конта ти: 23-28-33

Побутова техніка 5.5.1. Продам А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 373-38-08

ВС-500.

Вентилятор «Ра ш а», 53 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-54-42 Верстат то арний 1К-62, деревообробний верстат. Конта ти: Львів (097) 396-94-03 Витяж , б/в. Конта ти: (097) 263-20-12 Дви н до пральної машини «Таврія», дви н до пилосмо а «Ра ета», недоро о. Конта ти: 26-73-23 Еле троплит . Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79--60 Еле тропрас радянсь о о виробництва. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05 Еле тросамовар, новий, на 4 л. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Еле трошашличницю «Таврія». Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01 Кавовар 28-43-33 Кавовар

«Ровента». Конта ти: Ровента. Конта ти: 28-43-33

Кавовар , б/в, Німеччина. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-08 Камер морозильн . Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16 Кондиціонери. Конта ти: (0362) 26-05-26, 26-58-50 Машини пос домийні. Нові, різної за р з и, арантія. Конта ти: (067) 444-12-22 Машини пральні, перевірених німець их фірм. Ціна: від 1500-1900 рн. Конта ти: (067) 422-19-88 dos_oleg@rambler.ru Машин в’язальн + запчастини. Конта ти: (097) 237-81-05 Машин швейн ,»Зін ер». Конта ти: (067) 364-52-84 Машин в’язальн , «Брайзер», Японія. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Машин пос домиюч , Конта ти: 28-91-59

«Бош».

Машин пральн «Зан ссі WDS-832S», б/в, недоро о. Конта ти: 27-87-16, (067) 920-12-64 Машин пральн Конта ти: 5-48-86

«Ри а»,

б/в.

Машин пральн «Сіменс», автомат, б/ в, верти альна за р з а, дешево. Конта ти: 27-47-11, (097) 751-67-15 Машин пральн . Конта ти: 23-64-24 Машин пральн . Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29 Машин пральн . Італія, б/в. Конта ти: (067) 382-85-64 Машин швейн «Лада-Т-237». Конта ти: (093) 186-78-34 Машин швейн , «Сін ер». Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Машин швейн , «Сін ер». Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Машин швейн , Конта ти: 5-32-17

«Чай а»,

б/в.

Машин швейн . Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 Машин швейн . Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Машин швейн . Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25 Машин , в’язальн «Чернівчан а». Конта ти: (067) 966-64-06 Машин , пральн , б/в, в робочом стані, «Зан ссі», на 5 . Ціна: до овірна Конта ти: (050) 337-71-05 Млин поб товий. т. (096) 518-60-20

Плит азов , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: 22-28-40

Плит

Холодильни , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-95-20

азов , б/в. Конта ти: 43-69-87

Плит азов , нов . Конта ти: 43-62-27, (093) 192-51-12 Плит азов , Польща, в хорошом стані. Конта ти: 23-74-60, (095) 151-90-55 Плит азов , Польща, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 24-62-03, (067) 360-48-71 Плит азов . Ціна: 150 рн. Конта ти: 22-47-49 Прилад пральний, вібраційний, б/в, в хорошом стані, СРСР. Конта ти: 24-99-54 (з 19.00 до 21.30), (097) 204-72-91 Самовар еле тричний. Конта ти: 22-53-27 Со овитис ач для цитр сових «Cameron CJ-850S», металевий орп с. Новий. Ціна: 150 рн Конта ти: (099) 377-71-07 Со овитис ач, «А тивіа». Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-48-40

Холодильни , б/в. Конта ти: (067) 930-00-38 Холодильни , б/в. Конта ти: 64-16-17 Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Холодильни . Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

5.5.2. К плю Камер морозильн в несправном стані. Конта ти: (067) 373-38-08 Машин пральн «Малют а». Конта ти: 62-91-72, (097) 514-92-65 Міні-холодильни -т мб . Конта ти: 63-66-18, (063) 721-91-71 Холодильни , морозильн амер , б/в. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

Ремонт побутової техніки

Со овитис ач, «А тивія». Ціна: 100 рн., Конта ти: 24-48-40 Тепловентилятор 1800 Вт. Конта ти: 63-18-84 Тепловентилятор, новий. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Фритюрницю. 243-08-06

Конта ти:

(067)

Холодильни «Whirlpool WBM246WH». Новий, дво амерний, арантія, 142 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-63-50, (050) 140-53-24 Холодильни «Ардо», в хорошом стані. Конта ти: (098) 357-91-39, (098) 357-91-39 Холодильни «Днепр». Конта ти: 62-02-02, 62-56-31 Холодильни «Донбас», б/в, в робочом стані. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 62-19-61 Холодильни «Донбас», б/в, відмінний стан. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98 Холодильни «Канді», 2- амерний, 185х60х60, б/в, робочий, дешево. Конта ти: 24-93-22 Холодильни «Кристал». Конта ти: 610-604, (067) 362-59-16 Холодильни , б/в, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-48-58, (095) 563-69-89

5.6.1. Пропон ю

Ремонт телевізорів, мі рохвильових печей. Конта ти: (098) 314-66-79 Ремонт холодильни ів. Я існо. Гарантія. Можливий виїзд за місто. Конта ти: 43-97-58, 64-29-99, (067) 382-28-47

РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДУ, АДАПТАЦІЯ КОЛЬОРУ ТА ЗВУКУ. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: 40-02-34, (098) 231-85-80 ШВЕЙНА ТЕХНІКА. РЕМОНТ. ГАРАНТІЯ. ЯКІСТЬ. КОНТАКТИ: ВУЛ. СТ. БАНДЕРИ, 45 (ПРИМ. ПОБУТРАДІОТЕХНІКИ) (0362) 45-03-49, (067) 717-65-65


22

№`1 вiд 20 січня 2010 ро

МЕБЛІ Стіл ж рнальний, можна під телевізор. Конта ти: (097) 955-59-39

Стін , хороший стан, б/в. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39

Шаф з антресоллю, світло о ольор , неполірован . Конта ти: 23-46-00

Стіл ж рнальний, пенал. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87

Стін . Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87

Шаф з антресолями, недоро о. Конта ти: 61-51-60, 61-05-85

Стіл ж рнальний. Конта ти: 62-01-38, (067) 337-08-07 Стіл ж рнальний. Конта ти: 23-64-24, (097) 603-54-80 Стіл ж рнальний. Конта ти: 28-96-33

Стін . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99 Стін . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 130-36-59 Стін . Конта ти: 24-71-89, (093) 787-14-24

Шаф ниж ов в хорошом стані, б/в. Конта ти: 24-24-23 Шаф ниж ов , з антресолями. Конта ти: 22-78-59 Шаф ниж ов . Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30

Столи, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 26-43-29

Шаф хонн , навісн , хороший стан, б/в. 96х82. Ціна: 50 рн. Конта ти: 22-12-32, (096) 687-21-98

Стіл омп’ютерний, товий, світло о ольор . Ціна: 850 рн. Конта ти: 23-46-00 Стіл омп’ютерний. Конта ти: (096) 277-31-67

Таб рет и. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Стіл хонний, зі стільцями. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60 Стіл хонний, роз ладний. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

Тахт , б/в, оричнево о ольор . Конта ти: 64-16-18 Трильяж світло о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00

Стіл офісний, 2 шт., б/в, в задовільном стані. Ціна: 80 рн./ шт. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Трильяж. Конта ти: (097) 333-16-16

Стіл письмовий, 1-т мбовий. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Стіл письмовий, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Меблі, предмети інтер’єру 3.1.1. Продам Спальню, біло о ольор ( оріх), • б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067)

859-38-17 Шаф , 3-дверн з антресолями. Недоро о. Конта ти: 68-35-27

Вітальні від 1249 рн. Спальні від 1999 рн. К хні від 1199 рн. Зниж и на більш ніж 500 товарів. Конта ти: 43-03-37, (096) 968-17-34 Вітальню «Рад а». Ціна: 500 Конта ти: 5-88-07

рн.

Вітальню з антресолями, б/в. Конта ти: 62-54-26, (063) 394-49-82 Вітальню, 3х40 см., недоро о. Конта ти: 26-06-05, після 18.00. Вітальню, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 62-67-62

стані,

Вітальню, б/в, недоро о. Конта ти: 23-02-39 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-08 Віша , б/в. Конта ти: 22-53-27 Гарніт р спальний, лі вальний, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87 Дзер ало вели е шаф . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Дзер ало, б/в та т мб для вз ття б/в. Конта ти: 28-20-04 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Диван «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 233-11-68 Диван + два рісла, б/в, хороший стан. Ціна: 1000 рн., тор . Конта ти: 5-00-01 Диван товий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Диван ш іряний + два рісла, ремово о ольор , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 557-72-61

Килими, б/в. Конта ти: (097) 333-16-16 Комод, темно о ольор , в хорошом стані, 1.10х90, можливий бартер на артоплю. Конта ти: 22-47-88 Компле т офісних меблів. Конта ти: (050) 625-87-39

Матраци ортопедичні, 2 шт + ліж а б/ в. Конта ти: 63-61-67

Стіл письмовий, в хорошом недоро о. Конта ти: 26-81-73

Меблі б/в, радянсь о о вир-ва, хороший стан, самовивіз, терміново, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 276-52-78

Стіл письмовий. Конта ти: 22-78-12 Стіл письмовий. Конта ти: 5-48-86

Крісла м’я і, нероз ладні, 2 шт., б/в. Конта ти: (067) 105-60-50

Меблі офісні, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61 Меблі ванн імнат . Конта ти: 22-20-78, 68-40-00

Крісла роз ладні, 2 шт., в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-44-29, (096) 126-68-88

Меблі, б/в. Конта ти: (097) 333-16-16

Крісла ш іряні. Конта ти: 64-16-58, (067) 295-72-33

Меблі, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 102-53-19

Крісла, 2 шт. Конта ти: 63-66-15, Крісла, в арном стані, нероз ладні. Конта ти: (067) 243-08-06

Меблі, б/в: м’я а частина, столовий стіл, стін . Конта ти: (098) 445-59-00 М’я частин , б/в, відмінном стані. Конта ти: 63-66-15, (067) 895-08-64

Крісло, б/в. Недоро о. Конта ти: 22-47-88 Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 650 Конта ти: 64-64-17

рн

Крісло-ліж о, в хорошом стані. Конта ти: (098) 579-76-41 Крісло-ліж о, недоро о. Конта ти: 64-47-99, (096) 936-94-56 К точо хонний, два стільці, 115х152. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02 К точо хонний, д бовий. Конта ти: (067) 363-50-31 К точо м’я ий в імнат хорошом стані, олір бордовий. Конта ти: (099) 633-23-81

М’я частин : диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

Килим 2х3, Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-78-88 Килим 2х3. Конта ти: (095) 092-05-17 Килим оричневий, 3х4. Ціна: 350 рн. Конта ти: 63-07-35, (096) 768-23-53 Килим на підло , 1.70х3.60, в хорошом стані. Конта ти: 23-39-78, (067) 101-63-60 Килим нат ральний, 2х3, б/в, відмінний стан. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-01-21, (067) 144-23-19 Килим, 2х3, 2.х1.40. Конта ти: 28-86-50 (095) 410-87-96 Килим, 2Х3, б/в, 2х1.40 Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Килим, 2х3, Чехія. Конта ти: 5-78-88 Килим, 2х3. Конта ти: 28-43-33 Килим, 3х5. Ціна: 650 рн. Конта ти: 60-85-87 Килим, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 23-64-46

Т мб хонн . Конта ти: (096) 277-31-67 Т мб під м зичн апарат р . Конта ти: 5-79-21 Т мб під телевізор, недоро о. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68 Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22

Т мб , 80 см. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-78-88

Стільці вели і м’я і. Конта ти: (050) 576-30-96, (097) 449-18-99 Стільці м’я і, Р м нія, 6 шт. Конта ти: (095) 092-05-17

Т мб , нов , с часн , під телевізор, недоро о. Конта ти: 23-39-78, (097) 101-63-60 Т мб . Конта ти: 23-39-78, (067) 101-63-60 Частин м’я , нов . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Палас, б/в, 3.5х2. Конта ти: 5-64-20 Палас. Конта ти: 22-53-27 Парт

чнівсь

. Конта ти: 62-22-10

Стіл-т мб . Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-41-22

Стільці офісні. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

К точо м’я ий, роз ладний відмінном стані, ціна до овірна. Конта ти: (067) 907-49-41

Передпо ій. Конта ти: (067) 745-32-10 Полиці ниж ові, 6 шт. Конта ти: (067) 946-78-83

К точо м’я ий. Конта ти: 23-61-88 К хню. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Полиці ниж ові. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Стільці, 6 шт Ціна: 1шт/200 рн. Конта ти: 28-96-33 Стільці, 6 шт, б/в. Конта ти: 28-04-97 Стільці, б/в. Конта ти: (067) 284-98-16

К хню. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Полиці. 3 шт. Конта ти: 62-52-69 Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80 Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Се цію від стін и, шаф з антресоллю. Ціна: 250 рн. Конта ти: 62-96-21

Стільці, роз ладні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Стін «А ат», б/в. Конта ти: (098) 464-00-79 Стін «А ат», в хорошом стані. Конта ти: 61-08-22, (096) 303-49-50

Частин м’я відмінном стані, диван, 2 рісла. Ціна: 2880 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 Частин м’я , б/в. Конта ти: 24-04-43, (097) 955-59-39 Частин м’я . Ціна: 700 рн. Конта ти: 28-09-74

Сервант Конта ти: (066) 874-36-59

Стін «А ат». 918-92-35

Конта ти:

(096)

Частин м’я . Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Стін «А ат». 464-00-79

Конта ти:

(098)

Частин м’я 464-00-79

К шет . Конта ти: 24-71-89, (093) 787-14-24 Ліж о «Н абест». Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 983-37-22 Ліж о 2-спальне, 140х200, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 62-42-70, (067) 951-33-03 Ліж о 2-спальне, б/в. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60 Ліж о дитяче з о осовим матрацом, недоро о. Конта ти: 43-85-40

Сервант 1.2х1.6. Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

рн.

Сервант 1х1.3. Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 375-36-70 Сервант з антресоллю. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-27-30, (096) 26962-68

Сервант, б/в. Конта ти: (097) 475-87-05 Сервант, оричневий, полірований. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Сервант, хонний, світло о ольор , б/ в, відмінний стан, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 947-39-32

Карнизи, б/в, металево о і дерев’яно о, 3 м., хорошом стані, недоро о, терміново. Конта ти: 28-22-80, (067) 365-86-44

Стіл-т мб , б/в. Конта ти: 26-39-74 Стіл-т мб , стіл письмовий, 1-т мбовий, новий. Конта ти: 23-49-93, (097) 898-47-50

, б/в. Конта ти:

Палас на підло , 3.5х2, б/в, недоро о. Конта ти: 5-64-20

Ліж о, 1-спальне. Конта ти: 5-86-21 Ліж о, 1-спальне. Конта ти: (093) 784-14-24

Дивани, нові. Ціна: 1300, 1700 рн. Конта ти: 43-06-01, (097) 342-29-67

Стіл-т мб з нат рально о д ба, на олесах. Конта ти: (097) 955-59-39

Т мб для одя 22-44-81

Стілець дитячий для дитини ві ом від 2-6 ро ів, ла ований, новий. Ціна: 130 рн. Конта ти: (067) 363-35-62

Диван- ниж 5-78-88

Диван. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Стіл, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Т мб + трюмо. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Набір офісних меблів, б/в, в задовільном стані. Ціна: 588 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Сервант, б/в, 2 шт. недоро о. Конта ти: 23-30-61, (096) 614-54-60

Диван-ліж о, б/в, відмінний стан. Конта ти: (050) 947-39-32, (098) 615-92-91 Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Диван-малю , відмінном стані. Конта ти: 22-19-01

Стіл роз ладний. Конта ти: 5-48-86 Стіл, б/в, ніверсальний, роз ладний. Ціна: 650 рн. Конта ти: 22-78-78

Т мбоч и 2 шт, + трюмо, б/в, відмінном стані. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Т мб приліж ов . Конта ти: 23-46-00

Ліж о, 1-спальне, б/в. Конта ти: 62-14-52

Диван-ліж о, + 2 рісла, стіл письмовий. Конта ти: (093) 186-78-34

Стіл письмовий. дешево. Конта ти: (0980 301-66-59

Трюмо. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-28-06 Т мби приліж ові, 3 шт. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-36

Стіл. Конта ти: 62-52-69

Набір офісних меблів, + 3 стільця зі спин ою, б/в, в задовільном стані. Ціна: 921 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Ліж о металеве, з дерев’яними бильцями. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-76-64, (097) 449-18-99

Диван- ниж . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50

Стіл письмовий. Конта ти: (067) 376-90-26

Трюмо, терміново, недоро о. Конта ти: (067) 745-32-10

Т мб під телевізор. Конта ти: 28-63-42 Т мб під телевізор. Конта ти: 61-51-60, 61-05-85 Т мб під телевізор. Конта ти: 24-71-89, (093) 787-14-24

Диван, «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 550 рн Конта ти: 28-19-30, (067) 360-32-96 Диван- ниж , новий. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (067) 364-11-26 . Ціна: 600 рн Конта ти:

стані,

Трюмо з 2 приліж овими т мбами, в хорошом стані, б/в. Конта ти: 24-24-23

Ліж о, 2-спальне, б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 448-75-46 Ліж о, 2-яр сне, б/в, д б. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-99-16 Ліж о, 2-яр сне, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 508-14-06 Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, нове. Конта ти: (067) 831-31-15 Ліж о, 2-яр сне. Конта ти: (096) 371-93-02 Ліж о, б/в, темно о ольор . 1.90х70, Бол арія. Конта ти: 23-53-75, (096) 574-20-02

Сервант, 1.5х1.30 Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

рн.

Сервант, темно о ольр , б/в, недоро о, терміново. Конта ти: 28-22-80, (067) 365-86-44 Сервант. Конта ти: 23-16-35 Сервант. Ціна: 250 рн Конта ти: 23-28-06 Сервант. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30 Сервант. Ціна: 500 рн. Конта ти: (096) 130-36-59

Ліж о, з о осовим матрацом, в хорошом стані. Конта ти: 5-39-75 Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Ліфт-панто раф. Конта ти: 63-18-84 Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84 Манеж , е с люзивний, в ласичном стилі, 1х1 м, в хорошом стані. Конта ти: 28-14-98,

Спальню «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (098) 837-30-97

Матрац ортопедичний, Конта ти: 62-77-94

Спальню, Німеччина, без шафи. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42

Матрац ортопедичний, б/в, 6 ро ів, 1.35 х 1.95. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 908-34-37

Спальню, світл , б/в. Конта ти: (098) 225-06-38 Спальню. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Матрац ортопедичний, Чер аси, 2х90х26. Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: (097) 280-17-60 Матрац ортопедичний. Ціна: 400 рн Конта ти: 64-44-10, (098) 716-95-84 Матрац протипролежневий. Конта ти: 26-18-49, (097) 865-72-29 Матрац, ортопедичний. Конта ти: 63-61-67 Матраци ватні. Конта ти: 28-22-30

Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню, «Світано » Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16 Спальню, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 62-67-62 Спальню, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 68-03-86 Спальню, б/в, недоро о. Конта ти: 64-85-07

Спальню. «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (096) 648-17-77 Стіл б/в, роз ладний, хорошом стані + 6 стільчи ів. Ціна: 430 рн. Конта ти: 28-99-74 Стіл д бовий, 4 стільці. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05 Стіл ж рнальний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-82-81

Стільці, 4 шт. Конта ти: (099) 058-67-37

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 23-36-37 Стін «Прем’єр», недоро о. Конта ти: 60-84-61 Стін «Сми а», 4 м, нат ральний шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07 Стін в зал, в хорошом стані. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Стін в зал. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Стін в зал. Конта ти: 5-62-09, 097 866-41-08 Стін в хорошом стані, Костопіль. Конта ти: 62-22-67, 61-88-98 Стін дитяч , 3 м, вільха, Польща. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (066) 110-54-78 Стін з антресолями. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68 Стін , «Горинь», б/в, можливо по частинах. Конта ти: 23-36-37 Стін , 2.30х2.70, ольоровий шпон. Конта ти: (098) 314-21-86 Стін , 3-се ції, чорно о ольор , для ни . Конта ти: 23-23-27, (067) 337-08-07 Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62

Шаф , 3-дверн , світло о ольор . Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 752-29-50 Шаф , 3-дверн , темно- оричнево о ольор , 500 рн. Конта ти: 23-28-06 Шаф , б/в, з антресоллю. Конта ти: 23-50-08 Шаф , б/в, радянсь о о тип , оричнев , полірован , без антресолей, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-24-78, (068) 568-47-06 Шаф , ниж ов . Конта ти: 22-78-12 Шаф - пе, висотою 2.10м, шириною 1.20 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-12-47 Шаф -сервант, 22-44-81

б/в.

Конта ти:

Шаф . Конта ти: (067) 745-32-10 Шаф . Конта ти: 62-52-69 Ш ірзамінни , вир-ва Польща. Водонепрони ний, стій ий до подряпин. Ціна: 57 рн/м.по . Конта ти: Львів (097) 905-34-65 Штори на 28-43-33

хню, 4,20/1,75. Конта ти:

3.1.2. К плю Диван-ліж о. Конта ти: 24-90-28 Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

Крісло- ачал . Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 Крісло-ліж о, в хорошом стані. Конта ти: (067) 989-85-10 К точо , хонний, м’я ий. Конта ти: 26-51-16, (096) 165-32-43 Ліж а війсь ові, б/в. Конта ти: (050) 506-16-93 Ліж о, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 475-87-05

Частин м’я . Конта ти: 62-14-45, (067) 336-78-82 Шафи для одя . Конта ти: (095) 699-68-59

Роз ладач . Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14. Стіл-дипломат, алюмінієвий, роз ладний. Конта ти: 63-66-18, (063) 721-91-71 Т мб під телевізор. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

Шафи, 2 шт., без антресолей, терміново, недоро о. Конта ти: 63-28-11, (067) 889-63-55

3.1.3. Пропон ю

.

Конта ти:

(098)

Шафи, 2-дверні, без антресолей. Конта ти: 63-28-11, (067) 889-63-55

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», 1.2 М-1655 ГРН, 1.5 М-1900 ГРН, 1.8 М- 2150 ГРН, 2.4 М- 2680 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098)716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU

Ви отовлення меблів за індивід альним замовленням. Конта ти: 69-05-03, (097) 399-04-04 www.maximusmebli.com

ШАФИ-КУПЕ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, КУХНІ, СТІНКИ, КУХОННІ КУТКИ, ВІТАЛЬНІ, М’ЯКІ ЧАСТИНИ, ОФІСНІ МЕБЛІ, ЛІЖКА 2ПОВЕРХОВІ. КОНТАКТИ: 28-55-93, (067) 803-63-95, (050) 944-37-62

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ: КУХНІ, ВІТАЛЬНІ, ШАФИ-КУПЕ, ТА ІН. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: (050) 375-24-63, (097) 032-61-93

Шаф «Е стаза» з дзер алами. Конта ти: (097) 955-59-39

Ви отовлення шаф- пе, хні, вітальні, під замовлення, термін 10 днів. 1500 рн/метр по онний. Конта ти: (097) 238-14-63

Шаф в хорошом Конта ти: 26-20-37

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Шаф від рит офісн , б/в, в задовільном стані. Ціна: 265 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 Стін , дитяч , «Гербор», б/в, зелена з 2-ма 1-спальними ліж ами, в хорошом стані. Конта ти: 68-21-43, (050) 668-38-66, (096) 510-10-77 Стін , т мб під телевізор, шаф , 2-дверн . Конта ти: (093) 784-14-24

Шаф , 3-дверн , з антресолями. Конта ти: 61-06-04, (067) 362-59-16

Частин м’я Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 322-26-36

Стін , б/в, полірован , імпортн , недоро о. Конта ти: 63-41-48

Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39

Шаф , 3-дверн , б/в, дешево. Конта ти: 64-34-67 Шаф , 3-дверн , оріх. Конта ти: (097) 475-87-05 Шаф , 3-дверн , з антресоллю, ла ов , темно о ольор , б/в, хороший стан, недоро о, терміново. Конта ти: 28-22-80, (067) 365-86-44

Крісло- ачал , дешево, б/в. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: 63-27-69

Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Шаф , 3-дверн з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91 (097) 838-20-75

Частин м’я , хорошом стані, б/в. Конта ти: 64-49-31, (096) 401-29-74

Шаф анти варн , з масив дерева, р чна робота, приблизно ін.18 - поч. 19 ст. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 747-50-48

Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81

Шаф , 3-дверн з антресоллю, нат ральний, д бовий шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07

стані, дешево.

Шаф дерев’ян офісн , б/в, в задовільном стані. Ціна: 540 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Шаф для вз ття, 90 см. нат ральний, д бовий шпон. Конта ти: 62-74-56, (098) 247-28-07 Шаф для одя з антресолями, б/в. Ціна: 350 рн Конта ти: 5-45-56, (097) 245-12-16 Шаф для одя , офісн , б/в, в задовільном стані. Ціна: 399 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Шаф для пос д . Конта ти: 22-33-98

ВИГОТОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ: «КОМАНДОР», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНА ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ШАФ-КУПЕ, КУХОНЬ ТА ІНШИХ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ «VITAL», ОТРИМАЙТЕ ЗНИЖКИ 10-15% НА ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84 WWW.VITAL06.OKIS.RU


№1 вiд 20 січня 2011 ро

АВТОАФІША Авторино

м.Рівне

Автомобілі легкові, імпортні 7.1.1. Продам

Де , 1998 р.в., нова а сти а, ел. антена, тонована, титани, ел. с лопідйомни и, си налізація, центральний замо , небитий, нова ходова. Ціна: 5800 .о. Конта ти: (066) 632-56-72 Де -Ланос, з можливістю подальшої виплати. Ціна: від 672 рн./міс. Конта ти: (067) 307-08-11

ДЖИЛІ Джилі СК, 2007 р.в., об’єм 1.5 бензин, не битий, нефарбований. Конта ти: (097) 945-11-53

АУДІ А ді -100 Квадро, 1987 р.в., 2.0 інже тор, червоний, центральний замо . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (0970 577-31-85, (098) 953-50-00 А ді 100 С-4, 2.5 ТДІ, 1993 р.в., пробі 300 тис. м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-45-87 А ді 80, 1985 р., 1,6, сірий седан. Ціна: 2800 .о., тор . Конта ти: (067) 317-59-48 А ді-100, 1987 р.в., 2.0 бензин, червоний, відмінний стан, повний привід, бло вання оліс. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92 А ді-100, 1991 р.в., 2.3 інже тор, ороб а автомат, «повний фарш» рім ш іри, сірий, хороший стан. Ціна: 6800 .о. Конта ти: (096) 963-08-12 А ді-100, 1992 р.в., 2.0 аз-бензин. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 711-16-79 А ді-100, 1993 р.в., 2.6 Д, аз, пропан, 4 по оління, червоно о ольор , небитий, дис и Р16. Ціна: 7800 .о. Конта ти: (067) 928-86-40 А ді-200, 1989 р.в., 2.2 інже тор, салон ш іра-велюр, чорний, знятий з облі . Ціна: 4600 .о. Конта ти: (067) 970-73-59 А ді-80, боч а, 1987 р.в., 1.8л, арб`юратор, темно-синій. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 110-57-25

Опель Ве тра, 1991 р.в., 1.6 МІ. Ціна: 3900 .о. Конта ти: (099) 044-29-51 Опель Ве тра, 200 р.і., 173 тис. пробі , 1.6 бензин. Ціна: 8800 .о. Конта ти: (067) 299-38-47

ОПЕЛЬ

МАЗДА

Мазда-626, 1999 р.в., 2.0І, щойно при наний, з Німеччини, пробі 190 тис. м., «повний фарш» рім ш іри. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 944-74-74 Мазда, 1995 р.в., 1.8 інже тор. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 559-07-82 Мазда-323, 1987 р.в., 1.7Д, седан, темно-синій металі , велюровий салон, не битий. Ціна: 1900 .о., Конта ти: (067) 970-73-59

МЕРСЕДЕС

Мерседес-123, 1982 р.в., 2.4Д, • 6-7 л/100 м, ап.ремонт зова, ходової, салон . МР3 ма нітола з ЮСБ віходом. Дис и спальні на 15 (2002р), зимова ма. Ціна: 3300 .о., тор . Конта ти: 28-98-79 (096) 972-91-93

Мерседес Бенц, 1987 р.в., 3.0І, автомат, аз-бензин, АВС, АСД, ел.па ет, си нал. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (098) 538-24-25 Мерседес Бенц-190, 1984 р.в., 2.0 бензин, червоно о ольор . Ціна: 4200 .о. Конта ти: (067) 696-07-38

А ді-90, 1988 р.в., 2.3 дви н, сірий металі , /п, еле тродзер ала, тор . Ціна: 3500 .о., Конта ти: (067) 675-12-59

Мерседес Віто, 2003 р.в., 2.2 СДІ, 202 тис. м. пробі , ондиціонер, АВС, AIRBAC, си налізація, оре тор фар, обмін на дешевший. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

БМВ

Мерседес С- лас , 1992 р.в., ніверсал, 2.5 дви н, дизель-автомат. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 711-16-79

БМВ-520

ОПЕЛЬ Опель Ве тра, 1991 р.в., 1.6 інжетор. Ціна: 3900 .о. Конта ти: (099) 044-29-51

Мерседес-123, 2.0Д. Конта ти: (067) 339-24-83 Мерседес-123, 2.0Д. Конта ти: (096) 172-25-35 Мерседес-124, 1995 р.в., 2.8бензин, 5-ст КПП, ондиціонер, «повний фарш». Сірий олір, обмін на інший а/м, або с/ прод цію. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 349-11-75 Мерседес-124, седан, ц/з, /п, тит.дис и, 3 л -ТД Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 772-92-06 Мерседес-190, 1992 р.в., дизель, відмінном стані. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 20-68-06

БМВ-520, 1997 р.в., пробі 270 тис. м., 2.0І, «повний фарш».10600 .о., тор .

МІТЦУБІШІ

(096) 112-69-50, (096) 330-44-61

МІТЦУБІШІ

Опель Ве тра, 2001 р.в., пробі 227 тис. м., 1.8І, ондиціонер, /п ерма, імобілайзер, АВС, нова ма. 9800 .о.,

т. (067) 362-29-22 Опель Кадет, 1.3 арбюратор, 3-дверний хетчбе , добрий стан. Ціна: 1900 .о. Конта ти: (096) 756-54-56

ОПЕЛЬ КАДЕТ, 1987 Р.В., 1.3 КАРБЮРАТОР, СІРИЙ МЕТАЛІК. ЦІНА: ДОГОВІРНА, КОНТАКТИ: (098) 104-79-69 Опель Кадет, 1987 р.в., седан, 1.6 дизель. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 275-89-27 Опель Комбо, 1994 р.в., 1.7 дизель. Конта ти: (067) 986-14-60 Опель Комбо, 2005 р.в., пасажир, 1.3 ТД, ондиціонер, еле тропа ет, серво ермо, оре тор фар, Р-15, АБС або обмін на дешевший а/м. Ціна: 9400 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24 Опель Комбо, або обміняю на мі роавтоб с. Конта ти: (067) 260-17-56 Опель Оме а, 1988 р.в., сіро о ольор , після ДТП, з до ментами. Ціна: 800 .о., Конта ти: (097) 237-64-57 Опель-Ас она, 1986 р.в., 1.6 МЕХ, після ДТП, або на запчастини. Ціна: 1000 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Опель-Ас она, 1986 р.в., червоно о ольор , 1.6Б, седан, 4-дверний, м.Львів. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 237-64-57 Опель-Астра, 1994 р.в., 1.4 інже тор, сірий металі , спойлер, тоновані ві на, р-14, власни , відмінний стан. Ціна: 6300 .о., тор Конта ти: (067) 360-85-75

РЕНО Рено Кліо, 2007 р.в., чорний металі . пробі 41 тис. м. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 783-95-19 Рено Симбол, 2002 р.в., 1.4 дви н, ідропідсилювач ерма. Конта ти: (067) 711-54-20 Рено Симбол, чорний металі , 2007 р.в. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 296-87-68

БМВ-525, 1989 р.в., вишневий. Ціна: 5200 .о. Конта ти: (097) 110-68-80

БМВ-525

Рено-21, 1986 р.в., 1.7 бензин, на ход . Конта ти: (097) 298-22-32 Мітц біші Каризма, 1998 р.в., 1.9 ТД, зелений, повний еле тро па ет, АБС,

БМВ-525, 1989 р.в., пробі 263 тис. м., ороб а автомат, ел.с лопідіймачі, лю , піді рів сидінь, АРВ, ондиціонер. 2.5 ТДС. 6800 .о.,

т. (067) 351-06-57

ВОЛЬВО Вольво-850 Комбі, 1995 р.в., чорний металі , «повний фарш», з Німеччини. Конта ти: 68-06-80, (096) 913-22-54

т. (067) 360-00-59

ПЕЖО

Мітц біші Галант, 1985 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Пежо Партнер, 1997 р.в., пасажир, 1.8Д, хороший стан. Конта ти: (097) 924-82-29

Мітц біші Паджеро, 2000 р.в., 2.5 ТДІ, відмінний стан, без тор . Ціна: 14400 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71 Пежо-307, 2005 р.в., сірий олір, 1.4 І, 3-дверний, ондиціонер, зимова ма, АВС. Конта ти: (097) 249-23-42 Пежо-405, 1989 р.в., 1.9 арбюратор, темно-синьо о ольор . Ціна: 2900 .о. Конта ти: (067) 364-04-49

НІССАН Ніссан Cанні, 1984 р.в., 1,7 дизель, 5 л на 100 м, в хорошом стані, оричневий металі . Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 441-47-85 Ніссан Ма сіма, 2002 р.в., 3.0, Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86

ДЕУ

Ніссан Прерія, 1987 р.в. Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81

Де Ланос, 2003 р.в., 1.5 інже тор, 27 тис. пробі . Ціна: 5400 .о. Конта ти: (067) 494-36-67

Ніссан Сані, 1995 р.в., 1.4 бензин, 16 лапанів, центральний замо , «повний фарш», рім ш іри, еле тропа ети. Ціна: 5200 .о., тор . Конта ти: (097) 506-48-74

Де Ланос, 2009-2010 р., дви н 1500 Опель, пробі - 24000 м., /п ерма, ц/ з, си налізація, тонований, оброблений, задовільний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 453-76-67

Рено-605, 1990 р.в., 3.0І, ш іряний салон, ондиціонер. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (098) 071-42-82

Ніссан, 1989 р.в., з до ментами, всі запчастини, дви н новий, седан. Конта ти: (098) 056-65-75

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 1999 р.в., вантажно-пасажир, 1.9 дизель. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (093) 755-90-07 Сітроен Джампі, 2001 р.в, дов а база, 1.9 дизель, пасажир. Ціна: 7800 .о. Конта ти: (097) 593-59-83, (067) 937-83-80, (050) 702-17-12 Сітроен Джампі, 2001 р.в., велюр, аербе , с лопідіймачі, ел.дзер ала, нова ма, хороший стан. Ціна: 8800 .о., Конта ти: (097) 986-38-31

23 РІВНЕ, ЛУЦЬК, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК


24

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ Фоль сва ен Джетта, хороший стан. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (068) 893-50-68

СІТРОЕН

Фоль сва ен Каді, 1.9Д, біло о ольор . Конта ти: (097) 289-66-23 Фоль сва ен Каді, 1998 р.в., 1.9Д, зелений олір, нормальний стан. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (097) 645-41-91

Сітроен, Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0Д, пробі 125 тис. м, 14100 .о., мінівен, лімат- онтроль, р із- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, /п ерма, велюр,

т. (067) 722-84-04, м. Львів

СЕАТ Сеат Кордоба, 2006 р.в., 1.4 інже тор, ондиціонер, піді рів дзер ал та сидінь, повний ел.па ет, АБС, 2 под ш и безпе и. Ціна: 9900 .о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Сеат Мала а, 1989 р.в., 1.5 арбюратор, або обмін на ВАЗ. Конта ти: (067) 363-16-61

Фоль сва ен Каді, 2000 р.в., 1.5 дизель. Конта ти: (067) 986-14-60 Фоль сва ен Пасат, 1988 р.в., об’єм 1.8, чорний металі , хороший стан. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (067) 196-46-74 Фоль сва ен Пасат, хетчбе , 1986 р.в., 1.6 дви н, арбюратор, синій, в хорошом стані, Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 196-46-74 Фоль сва ен Пасат-В-4, 1996 р.в., повна омпле тація, ніверсал, ороб а автомат, Ціна: 8500 .о. Конта ти: (097) 662-77-40 Фоль сва ен Пассат, темно-синій металі . 1.8, 1990 р.в., аз-бензин. Конта ти: (097) 330-31-11 Фоль сва ен Т-4, 1.9 ТДІ, 1999 р.в., вишневий, без пробі по У раїні, обшитий, переобладнаний вантажно-пасажир. Конта ти: (050) 205-19-29 Фоль сва ен Т-5, 2006 р.в., 1..9 ТДІ, пробі 147 тис. м, ондиціонер, АБЦ, еле тричні дзер ала, піді рів дзер ал, антиб с. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (050) 187-00-14 Фоль сва ен Шаран, 2004 р.в., 1,9 т рбодизель, хороший стан. Конта ти: (098) 102-53-19

ТОЙОТА

Тойота Каріна Є, 1995 р.в., сірий, 1.6І, /п ерма, ма нітола, мобілайзер, тит.дис и. Ціна: 7300 .о., тор . Конта ти: (067) 393-28-01 Тойота Кемрі, 2002 р в., бензин, об’єм 3 л, пробі 180 тис. м, олір мо рий асфальт, ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 275-39-18 Тойота Кемрі, 2002 р.в., бензин, об’єм 3 л, пробі 18 тис. м, олір мо рий асфальт , ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о., Конта ти: (067) 275-39-18 Тойота Кемрі, 2002 р.в., бензин, об’єм 3 л, пробі 180000 м, олір мо рий асфальт, ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 275-39-18 Тойота Корола. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86

Фоль сва ен-Гольф, 1988 р.в., об’єм 1.3, арбюратор, ц/з, си налізація. Ціна: 3300 .о., Конта ти: (097) 187-28-82 Фоль сва ен-Гольф-2, 1989 р.в., 1.3Д, арбюратор, біло о ольор , 5-дверний. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 388-11-26 Фоль сва ен-Джета, 1985 р.в., 1.3 арбюратор, білий, небитий, нефарбований. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (097) 343-79-42

ЧЕРІ Чері Q Q, 2008 р.в., 1.1 бензин, червоний олір, ма симальна омпле тація, Рівне, облі . Ціна: 3700 .о. Конта ти: (066) 306-05-70 Чері-Ам лет Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.6 бензин, тонований, титани, ел. дзер ала, ел. с ло, ондиціонер, «повний фарш». Конта ти: (097) 432-57-91

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, 2007 р.в., 1.5 л, 32 тис. м., си нал., ондиціонер. Ціна: 8300 .о. Конта ти: (098) 936-41-59 Шевроле Авео, 2007 р.в., 29 тис.пробі ., чорний металі , відмінний стан. Ціна: 8400 .о. Конта ти: (096) 847-59-69 Шевроле Авео, 2007 р.в., хетчбе , 1.5 л, пробі 31 тис. м., чорний металі , си нал, ондиціонер. Ціна: 8300 .о., тор . Конта ти: 61-01-42, (096) 847-59-69 Шевроле Кр з, з можливістю подальшої виплати. Ціна: від 1400 рн./міс. Конта ти: (067) 307-08-11

ШКОДА Ш ода Р мстер, 2007 р.в. Конта ти: (050) 625-87-39

ШКОДА СУПЕР В, 2006 Р.В., 1.8І, ПРОБІГ 61 ТИС.КМ., ХОРОШИЙ СТАН, РІДНА ФАРБА, 1 ВЛАСНИК. ЦІНА: 16800 У.О. КОНТАКТИ: (067) 988-11-56

ФІАТ

Фіат Тіпо, 1991 р.в., 1.6 інже тор, лю . Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 542-29-51 Фіат Фіоріно, 1987 р.в., 1.1 бензин, апремонт, страхов а. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-69-65, (097) 454-48-24 Фіат Фіоріно, 1991 р.в., 1.7 Д. Конта ти: 43-58-37, (067) 391-60-24 Фіат Фіоріно, 1994 р.в., 1.7Д. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Фоль сва ен Гольф-2, 1988 р.в., 1.3 аз/ бензин, центральний замо , лю , си налізація, фар оп. Конта ти: (097) 399-51-22 Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф-3, 1992 р.в., 1.8 бензин, 3-дверний, без до ментів. Ціна: 1200 .о., Конта ти: (067) 364-44-38

.о.

Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен, 1986-1994 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен, А ді, недоро о. Конта ти: 43-49-53, (067) 970-75-59 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф, Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Форд, Фоль сва ен. Ціна: до 3000 .о., Конта ти: (093) 108-15-70, (067) 146-13-28 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

Автомобілі легкові, СНД 7.2.1. Продам ВАЗ

ВАЗ 2108, 1989 р.в., 1.3 арбюратор, хороша зимова ма, тонований, СД ма нітола. Конта ти: (067) 360-60-83

Фоль сва ен-Пасат, В2, 1986 р.в. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (096) 779-20-63

ВАЗ 2121, 1981 р.в., 1.6 арбюратор, апремонт дви на, 5-ст п а КПП. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 269-09-20 ВАЗ 2121, 1982 р.в., 1.6 бензин, бло вання задніх мостів. Ціна: 2700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-28-19

Форд Е спловер, 1997 р.в., 4 л бензин, темно-зелений металі , «повний фарш». Конта ти: 68-06-80, (096) 913-22-54 Форд Ес орт, 1992 р.в., 1.4 моноінже тор, с лопідйомни и, лю , нова ма, МП3, хороший стан, терміново. Конта ти: (097) 155-54-22, (097) 919-70-92 Форд Ес орт, 1996 р.в., 1.4 інже тор, «повний фарш», рім ш іри. Конта ти: (097) 945-11-53

Е с люзивний лім зин БІЛ-2002 р.в., інже тор, 17х100, 3.7 л, V-8, вадро, ел.па ет, «повний фарш», 11 посадочних місць, броньований, рім с ла, 4.5 тонни - ва а, довжина - 9 метрів. 60000 .о., тор .

ФОРД

Нова Чері М-1, 1.6, можливість подальшої виплати. Конта ти: (067) 103-03-58

(093) 081-75-65, (097) 357-94-88

Хюндай Поні, 1992 р. в., світло-срібний металі , 186 тис. м., 1,5 л., АБД, ма нітола, си налізація, ц/з, тонована, зимова ма, хороший стан, ТО 2012, можливий обмін на ніверсал, б с. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (097) 979-20-70 andriyvtm@mail.ru

ВАЗ-01. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02 ВАЗ-2101, 1973 р.в., сірий. Ціна: 850 . о. Конта ти: (067) 494-36-67 ВАЗ-2101, 1976 р.в., ТО 2012 р.в., червоний. Ціна: 11000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

• Форд Мондео, ніверсал, 1.8І, 1998 р.в., аз-бензин, пробі 249 тис. м., ел.па ет, ондиціонер, заводсь а, азова станов а, 6800 .о.,

т. (067) 986-44-77, (050) 519-64-99 Форд Сієра, 1985 р.в., в хорошом стані, 1.6 бензин. Ціна: 2500 .о. Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25 Форд Сієра, 1985 р.в., сірий металі , 1.8 бензин, апремонт дви на, хетчбе Ціна: 2600 .о. Конта ти: (067) 958-75-75

ВАЗ-2108, 1990 р.в., хороший стан, нова ма, недоро о. Конта ти: (050) 728-70-02 ВАЗ-2109, 1992 р.в., в хорошом стані, центральна си налізація, хороша ма. Конта ти: (067) 716-06-84 ВАЗ-2109, 1992 р.в., дви н 1.3 бензин. Ціна: 3200 .о., тор . Конта ти: (097) 645-06-33

А/м, з ле ових ніверсалів. Конта ти: (093) 108-15-70, (067) 146-13-28 А/м, недоро о, не старший 3 ро ів, можна редитний. Ціна: до 10000 .о. Конта ти: (063) 317-41-92 Автомобіль ле овий, без до ментів. Конта ти: (097) 816-45-10 Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52 Автомобіль ле овий. Ціна: до 2000 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

Автомобіль, що потреб є ремонт . Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (095) 889-38-09, (097) 924-82-29

Автомобіль, недоро о, на ход . Конта ти: (067) 836-84-69

А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

ВАЗ-2199, 1996 р.в., фіолетовий, фар оп, центральний замо . Ціна: 3800 .о. Конта ти: (097) 341-78-77 ВАЗ-32114, 2008 р.в., 1.6 інже тор, пробі 33 тис., стан ново о а/м. Ціна: 6700 .о. Конта ти: ((097) 945-11-53

Л АЗ-968-М, 1993 р.в. Ціна: 5500 рн. Конта ти: (097) 343-79-42

ЛУАЗ-969М

Л АЗ-969М, 1992 р.в., 1.2К, ш іряний салон, тюнін , дви н ВАЗ-2101, ма 15., 3100 .о.,

(067) 727-39-83, (099) 754-79-25 Л АЗ-Волинян а, 1993 р.в., 1.1Д, ап.ремонт дви на. Ціна: 900 .о. Конта ти: (067) 970-79-59

МОСКВИЧ

Мос вич-2140, омбі, жовто о •ольор , 1.5. Ціна: до овірна

ГАЗ

Мос вич-2141,1992р.в.,недоро о. • Конта ти: 23-23-80, (098) 307-10-91

ГАЗ 3110, 1993 р.в. Ціна: 30606 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 ГАЗ Победа М-20, і запасні частини. Конта ти: 22-35-94 ГАЗ-3110, 2001 р.в., ле овий седан, зелено о ольор , по ази лічильни а одометра 198396 м. Ціна: 30606 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 ГАЗ-69, 1961 р.в., на ход . Конта ти: (098) 775-55-77

ГАЗ-САЗ-3507, самос ид, 1990 р.в., в робочом стані. Ціна: 12386 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

ВАЗ-21011

ЗАЗ ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо , 3800 .о. Конта ти: (067) 888-90-55 ЗАЗ Слав та, 2007 р.в., 1.2 л, 5 ст пенева КПП. Конта ти: 64-82-81

ЗАЗ

Конта ти: (097) 544-68-63

Мос вич ІЖ-412, відмінний стан. Конта ти: (097) 645-64-61 Мос вич ІЖ-Комбі, 1987 р.в., на ход . Конта ти: (067) 388-74-65 Мос вич М-408. Конта ти: (067) 364-30-92 Мос вич-2140, 1979 р.в., 1.5 дви н, 20 тис. пробі . Конта ти: (093) 034-04-69 Мос вич-2140. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 28-06-04, (099) 280-22-74 Мос вич-2715, 1991 р.в., відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Мос вич-2715, вантажний, чобіто . Ціна: до овірна, Конта ти: 22-19-48 Мос вич-407. Конта ти: (097) 876-38-07 Мос вич-412, 1989 р.в., недоро о. Конта ти: (098) 297-99-13 Мос вич-ІЖ-27151. Конта ти: (096) 460-44-71 Мос вич-Іж-2717, вантажний, аз-бензин. Конта ти: (067) 363-48-45

УАЗ УАЗ, бортовий. Ціна: 1500 Конта ти: (067) 495-06-97

.о.

7.2.8. К плю ВАЗ, Мос вич на запчастини. Конта ти: 5-69-89, (096) 515-77-45 ВАЗ-2121, Нива, до 1987 р.в. Конта ти: 68-05-72

ВАЗ-21011, 1977 р.в., 1.3К, хороший стан, повністю реставрований. Ціна: 1500 .о.

Автобуси та мікроавтобуси

Конта ти: (095) 030-91-27 ВАЗ-2102, 1980 р.в., білий, хороший стан. Ціна: 1550 .о. Конта ти: (066) 810-45-85, (067) 393-24-76 ВАЗ-2103, 1970 р.в. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (067) 339-74-66 ВАЗ-2103, 1978 р.в. Ціна: 1300 Конта ти: (096) 230-11-68

.о.

ВАЗ-2104, 1991 р.в. Конта ти: (096) 525-71-19 ВАЗ-2104, 2007 р.в., 1.5 інже тор, зелений, небитий, нефарбований. Ціна: 4400 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

7.3.1. Продам ЗАЗ Таврія, 1992 р.в., 1.2К, на ход , хороший стан. 1500 .о., тор ,

т. (098) 368-82-85 ЗАЗ-965. Конта ти: (067) 339-24-83

ЗАЗ-968М

ВАЗ-21043, 2006 р.в., ц/з, титан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 742-57-86

Фоль сва ен Джета, 1986 р.в., червоний, 1.6 бензин, 4-дверний, МП-3, хороший стан, Львів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (079) 237-64-57

Форд Сієста, 2006 р.в., 1.3 інже тор, відмінний стан, «повний фарш», рім ш іри. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

ВАЗ-2105, 1983 р.в., червоний, 4-ст КПП, хороший стан. Ціна: 1400 .о., Конта ти: (098) 249-33-84

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

ВАЗ-2105, 1994 р.в. Конта ти: (098) 089-99-75, (098) 445-50-35

Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р.в., вишнево о ольор , 1.6 бензин. Ціна: 2600 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

Форд С орпіо, 1996 р.в., ле овий, аз/ бензин. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (067) 934-84-89

Вартб р без до ментів, об’єм 1.3, наход . Конта ти: (050) 435-42-01

ВАЗ-2105, білий, аз/бензин. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (097) 542-63-24

Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р.в., червоний, 1.6 дизель, 5-ст п а КПП, 4-дверна, в хорошом стані, Львів. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Фоль сва ен Джетта, 1988 р.в., 1.6 дизель, біло о ольор , 5-ст п а, відмінний стан. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92

Форд Транзит, 1996 р.в., 2.5 дизель, червоний. Ціна: 7200 .о., тор . Конта ти: (067) 580-01-88

Вартб р , на ход , без до ментів. Конта ти: (050) 435-42-01 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75

ВАЗ-21051, 1983 р.в., Ціна: 1200 .о. Конта ти: (098) 598-81-00

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

Л АЗ, 1994 р.в., металевий дах, ш моізоляція, 15 тис. м. пробі . Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 398-73-18

ВАЗ-321204, 2007 р.в., 1.5 інже тор, небитий, нефарбований. Ціна: 4400 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

ВАЗ-2101, 1989 р.в., недоро о. Конта ти: (098) 229-06-92

.о.

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

ЛУАЗ Л АЗ Волинян а-969, 1993 р.в., рідна фарба. Ціна: 900 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ-2110, 2006 р.в., 1.6 інже тор, не битий, не фарбований, стан ново о авто, пробі 42 тис. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 599-31-81

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

ЗАЗ-968, відмінний стан, Ціна: 800 .о. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05 ЗАЗ-968М, 40 /с, 1993 р.в., 46 тис. м., / од, нові поршнева, 2000 рн, можна по а ре атах. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24 ЗАЗ-Таврія, 1992 р.в., червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 441-48-24 ЗАЗ-Таврія, пі ап, 2005 р.в., зимова ма. Ціна: 2800 .о., Конта ти: (097) 638-19-89

ВАЗ-21099, 2006 р.в., ольор «сти ла вишня», затемнений, вітрови и, аз/ бензин, чохли, МП 3, 1 власни . Терміново. Конта ти: (097) 432-57-91

А/м можливо проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01

Форд Сієра, 1991 р.в., 2.0 інже тор. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 580-01-88

Форд-Ес орт, хетчбе , 1990 р.в., 1.6І. Ціна: 2700 .о., Конта ти: (067) 291-25-72

ВАЗ-2108, 1990 р.в., 1.3Д, е спортний варіант. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 131-51-36

.о.

А/м від 1000 до 5000 .о., можливо потреб є ремонт . Конта ти: (095) 889-38-09

Автомобіль, б дь-я ий, можна не на ход . Конта ти: 43-52-56

Форд-Ес орт, 1988 р.в., щойно при наний, на запчастини. Конта ти: (067) 309-27-25

ВАЗ-2107, 1995 р.в., 1.5 арбюратор, аз/ бензин, червоний, в хорошом стані. Ціна: 2500 .о., тор . Конта ти: (095) 045-21-53, (067) 182-35-98

ВАЗ-2101, 1977 р.в. Ціна: 700 Конта ти: (067) 836-84-69

Форд Сієра, відмінний стан, 2.3Д. Конта ти: (067) 925-93-96

Фоль сва ен Гольф. Ціна: 3700 Конта ти: (050) 537-59-51

ВАЗ-2107, 1995 р.в., 1.5 аз/бензин, хорошом стані, тор . Ціна: 2500 .о., Конта ти: (095) 045-21-53

ГАЗ-69, 1962 р.в., ціна до овірна. Конта ти: (03650) 2-19-22, 5-86-70, (067) 889-16-62

стані.

Форд Сієра, 1989 р.в., 2.0 бензин, седан, бла итний металі , ел.с лопідіймачі, лю , МР3, 7л/100 м. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (097) 341-78-77

Форд Сієра, 2 л хетчбе , червоний. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 384-33-54

ВАЗ-21063, 1985 р.в., біло о ольор . ВАЗ-21063, 1984 р.в., синьо о ольор . Конта ти: (067) 103-03-98

ВАЗ-2101, 1976 р.в., червоний, ТО 2012 р. Конта ти: (098) 463-41-06

7.1.26. К плю Іномар в хорошом Конта ти: (067) 726-95-26

ВАЗ-21061, 1998 р.в. Конта ти: (097) 808-63-77 ВАЗ-21061, 1998 р.в. Конта ти: (097) 808-63-77 ВАЗ-21063, 1985 р.в. Конта ти: 64-50-45, (067) 103-03-98

ВАЗ-2115 «Samara», 2006 р.в., сірий металі , борт омп, МР-3, а сти а, си налізація, стан - ідеальний. В ладень не потреб є. Пробі - 63000 м. Ціна: 6800 .о. Конта ти: (097) 668-14-68 vkruk@ukr.net ВАЗ-2199, 1996 р.в., фіолетовий, фар оп, центральний замо . Ціна: 3800 .о. Конта ти: (097) 341-78-77

873-48-01

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Гольф-2, 1986 р.в., 1.6Д, бензин, фар оп, лю , ел.с лопідіймачі. Ціна: 3100 .о., тор . Конта ти: (097) 549-68-00

Опель або Форд. Ціна: до 2000 Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ 21043, 2004 р.в., синьо о ольор , ВК 55-13 АА. Ціна: 24793.20 рн Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Фоль сва ен-Пасат, 1996 р.в., 1.9 ТДІ, «повний фарш», рім ш іри. Ціна: 6250 .о. Конта ти: (067) 494-36-67

Фоль сва ен Бора, 2000 р.в., темно-синьо о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: 62-60-87, (096) 967-73-39 Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф, 1986 р.в., 1.6 бензин, 5-ст пенева КПП, 3-дверна, на транзитах. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 600-14-27 Фоль сва ен Гольф, 1987 р.в., 1.6 дизель, нова ма, проти он а, тонований. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 866-28-83 Фоль сва ен Гольф-2, 1985 р.в., 1.8МІ, 5-дверний. Ціна: 2300 .о., Конта ти: (098) 071-42-82

Опель або Форд. Ціна: до 2500 .о., Конта ти: 43-49-53, (067) 970-75-59

ВАЗ-03, Таврія, ЧЗТ-350, ІЖ-56, • дешево ЗАЗ-968М. Конта ти: (098)

ЛІМУЗИН

Фоль сва ен-Джета, 1985 р.в., 1.3К, білий, рідна фарба, небитий, не нилий. Ціна: 2700 .о., Конта ти: (097) 343-79-42

Фіат-Тіпо, 1989 р.в., 1,4 моноінж., 5-ти дверний, темно-синьо о ольор , еле тропа ет, можливий обмін на б с. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92 Ніссан. Конта ти: (066) 218-79-00

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ФОРД

Фіат Крома, 1988 р.в., 2.0 інже тор, тор , хороший стан. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (067) 927-60-33, (097) 350-96-54

№1 вiд 20 січня 2011 ро

ГАЗ ГАЗ-2410. Конта ти: (067) 255-01-69

МЕРСЕДЕС МЕРСЕДЕС

ВАЗ-2106, 1985 р.в., жовтий, хороший стан. Ціна: 1750 .о., тор . Конта ти: (098) 205-74-44 ВАЗ-2106, 1998 р.в. Конта ти: (097) 808-63-77 ВАЗ-2106, об’єм дви на 1.3, хороший стан. Ціна: 1400 .о., Конта ти: (099) 280-22-74

ЗАЗ-968М, 1983 р.в., 1.2К, рідна фарба, перешитий салон, арбюратор, соле с. 10000 рн,

Мерседес Бенц Спринтер-311, 2005 р.в., пробі 111 тис. м., пасажир, ел.дзер ала, ондиціонер, ABS, ARB, 2.2СДІ, 14500 .о.,

(067) 727-39-83, (099) 574-79-25

т. (096) 296-37-28


Мерседес Бенц 190 Д, 1992 р.в., 2.0 дизель. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 20-68-06, (096) 734-99-46 Мерседес Бенц 208,1993 р.в., 2.3 дви н, вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: (067) 696-26-87

МЕРСЕДЕС БЕНЦ, СПРИНТЕР 208, 1998 Р.В., 2.3Д, ЩОЙНО ПРИГНАНИЙ, НИЗЬКИЙ, КОРОТКИЙ.ABS, SRS, ARB, ABD. ЦІНА: 9300 У.О. КОНТАКТИ: (067) 384-12-09 МЕРСЕДЕС БЕНЦ, СПРИНТЕР, 1998 Р.В., ЧЕРВОНИЙ, 2.3Д, ПАСАЖИР, СЕРЕДНЯ БАЗА, АВС, АВД, АRB. ЦІНА: 9500 У.О. КОНТАКТИ: (097) 711-16-50 Мерседес Бенц-207 Д, 1986, 2.4 дизель, волинсь а реєстрація, робочий стан, тор . Ціна: 4900 .о., Конта ти: (097) 588-84-71 Мерседес Бенц-609Д, пасажир. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-58-32, (097) 661-98-29 Мерседес Спринтер-313, Ма сі, 2006 р.в., середній висо ий, вантажний, щойно при наний, відмінном стані. Ціна: 14300 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Мерседес-308, 1995 р.в., 2.4Д, вантажно-пасажир, біло о ольор . Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 110-57-25, (063) 755-75-70 Мерседес-410, 1995 р.в., вантажно-пасажир, 2.9. Конта ти: 62-81-24, (097) 144-74-36 Мерседес-508, 1994 р.в., вантажно-пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

РЕНО Рено Кен о, 1999 р.в., 1.9 дизель, пасажир, біло о ольор . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 799-94-34 Рено Трафі , 2004 р.в., темно-бла итно о ольор , дов а база, 2.5 дизель, «повний фарш», рім ш іри, пасажир 9 місць. Конта ти: (096) 777-18-36 Рено Трафі , 2006 р.в., 1.9 дизель, вантажно-пасажир, ондиціонер. Конта ти: (063) 563-11-49

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 2000 р.в., вантажний, 1.9Д. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 363-60-51 Сітроен Берлін о, 2006 р.в., 2.0НДІ, пасажир, відмінний стан Ціна: 10400 .о., тор . Конта ти: (097) 645-06-33

ФІАТ Фіат Д ато, 1986 р.в., 2.5 Д. Конта ти: (097) 413-01-88 Фіат С до, 1.9Д, дов а база. Ціна: 10500 .о., Конта ти: (050) 537-59-51 Фіат С до, 2003 р.в., 2.0 дизель, 80 Вт, 5-ст п а, ороб а передач, біло о ольор , дов а база. Ціна: 9300 .о. Конта ти: (067) 367-99-67

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-28, 1990 р.в., б с, ма сі-база, 0 м. після апремонт дви на. Конта ти: 26-53-63

Фоль сва ен-Транспортер, Т-5., 2006 р.в., 1.9ТДІ, біло о ольор , пасажир, 6 місць, ондиціонер, ел.підіймач. Конта ти: (067) 923-17-23

КАМАЗ КамАЗ в добром стані, недоро о. Конта ти: (067) 363-10-14 КамАЗ, 10-тонний, можна без Конта ти: (098) 884-93-12

ФОРД Форд Транзит 1999 р.в., 2.5 ТД, бортовий ева атор, д бль- абіна, спар а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 915-13-90 Форд Транзит, 1975 р.в., червоний, 1.7 бензин, пробі 20 тис. м., спар а задніх оліс, 2.8 тонн, 5-дверний. Конта ти: (096) 913-22-54 Форд Транзит, 1995 р.в., 2.5 ТД. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 911-01-57 Форд Транзит, 1996 р.в., 2.0 інже тор, пасажир, синій металі , хороший стан. Ціна: 8200 .о., тор . Конта ти: (097) 593-59-83, (067) 937-83-80, (050) 702-17-12

зова

КамАЗ-5320, 5410. Конта ти: 43-48-60, 43-02-19, (098) 711-35-57 КамАЗ-5320. Конта ти: (050) 375-24-58 КамАЗ-5410, нова ма, апремонт дви на, можливий обмін. Конта ти: (067) 339-24-83 КамАЗ-54112, дви н ЯМЗ-238. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 180-58-97 КамАЗ-5511, 1982 р.в., самос ид, об’єм дви на 10850, в робочом стані. Ціна: 48850 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

МАЗ

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Іве о-Ма ір с, 1987 р.в., 5 тонн, б д а-пластмасова, 21 б.м, дви н 6л., витрати 15-17 л, д.т. ресори. Можливий обмін. Варіанти. Ціна: 7700 .о., тор . Конта ти: (067) 171-72-18 ЛАЗ-52523, 1994 р.в., біло-бла итно о ольор , в робочом стані. Ціна: 66287 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 ЛАЗ-52523, 1998 р.в., біло-бла итно о ольор , в робочом стані. Ціна: 83452 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 УАЗ-452, бортовий, робочий стан. Конта ти: (098) 775-55-77

7.3.13. К плю Автоб си, в б дь-я ом стані, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Автомобілі вантажні 7.4.1. Продам

МАЗ 54323, 2002 р.в., вантажно-сідловий тя ач, об’єм дви на 14860 см. б, в робочом стані. Ціна: 66130 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 МАЗ-54323, 2002 р.в., вантажно-сідловий тя ач, в робочом стані. Ціна: 70359 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 МАЗ-54323, хороший стан, недоро о. Конта ти: (096) 230-57-32

МЕРСЕДЕС МЕРСЕДЕС БЕНЦ, СПРИНТЕР-412, ВАНТАЖНИЙ, ЧЕРВОНИЙ, 2001 Р.В., 2.9ТДІ, ПРОБІГ 184 ТИС.КМ. ЦІНА: ДОГОВІРНА, КОНТАКТИ: (097) 346-69-54, (095) 558-05-74 Мерседес Бенц-817, 1996 р.в., ф р он, об’єм 6.0 ТДІ, в хорошом стані, терміново. Ціна: 10900 .о. Конта ти: (050) 375-30-51

ГАЗ ГАЗ-24, підля ає ремонт . Конта ти: 68-03-86 ГАЗ-3309, 2005 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо. Конта ти: (099) 924-90-70, (097) 753-99-71 ГАЗ-52, бортовий, 1990 р.в., зелено о ольор , 3.5Д, терміново. Конта ти: (095) 639-10-91 ГАЗ-53, без до ментів, дви н від тра тора Т-40. Конта ти: (097) 410-88-99 ГАЗ-53, бортовий, дизель, нова ма, дви н після апремонт . Конта ти: (097) 163-06-01 ГАЗ-53, дизель. Конта ти: (096) 540-73-61 ГАЗ-53, дизель. Ціна: 2000 Конта ти: (096) 516-07-04

.о.

ГАЗ-53, самос ид, 1990 р.в., аз-бензин. Конта ти: (067) 363-50-31 ГАЗ-53, самос ид, 1990 р.в., метан, 7 балонів. Конта ти: 68-14-86, 62-07-63, (067) 363-50-31, (050) 622-11-51 ГАЗ-53, ф р он, аз, бензин. Конта ти: (067) 363-48-45 ГАЗ-53, ф р он, на аз . Конта ти: (097) 480-92-29 ГАЗ-САЗ, в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 ГАЗ-САЗ, в робочом стані. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

ЗІЛ

Фоль сва ен ЛТ-28, 1998 р.в., 2.5 дви н, дизель, пасажир, 15 місць, середня база, висо ий, на маршр ті не б в. Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: (097) 645-06-33

ЗІЛ, аз-бензин, робочий стан, самос иди, 4 шт. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Фоль сва ен ЛТ-32, 2003 р.в., 2.5Д, вантажно-пасажир, білий. Конта ти: (067) 384-33-54

ЗІЛ-130 ПО ЗАПЧАСТИНАХ.

Мерседес Спринтер, об’єм 2.2 СД, 2004 р.в.,СД, центральний замо , ABS, пробі 280 тис . Ціна: 13900 .о., тор . Конта ти: (096) 136-46-86

ПЕЖО Пежо, 1990 р.в., 2.5 дизель, вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 3000 .о., тор . Конта ти: (097) 645-06-33

РЕНО Рено Масот, 2002 р.в., 2.8 дви н, весь па ет. Ціна: 13500 Конта ти: (067) 739-21-09

28-08-11, (098) 812-11-39

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Т4, 1999 р.в., • 1.9ТД, білий вантажний. Ціна: 9700 .о., Конта ти: (067) 262-82-97

Фоль сва ен-Транспортер,1994 р.в., 1.9 дизель, після апремонт , щойно пофарбований, білий, вантажний. Терміново. Ціна: 6800 .о. Конта ти: (067) 317-59-17

Фоль сва ен-ЛТ, середній, висо ий, 2.5ТДІ, 2003 р.в., щойно при наний. Конта ти: (067) 363-60-51 Фоль сва ен-Т-4, 2000 р.в., 2.5 дизель, 65 Вт, дов а база. Ціна: 11000 .о., Конта ти: (050) 537-59-51

Іфа-50, термоб да, 1985 Конта ти: (096) 033-43-99

р.в.,

Опель Астра, 1999 р.в., 1.7ТДІ, світло-сірий металі , вантажний. Ціна: 5700 .о., Конта ти: (067) 970-73-59 ФАВ-391, 3.1 бензин, 2006 р.в., 500 тис. м., Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 218-11-55

ЗІЛ-130, самос ид, аз-метан, бензин, хороший стан, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

7.4.19. К плю

ЗІЛ-133, тент, аз, бензин. Конта ти: (067) 363-48-45 ЗІЛ-4331, 1987 р.в., дизель, тент, запчастини, нова ма, а м лятор, причіп. Конта ти: (098) 904-39-09 ЗІЛ-бортовий, самос ид. Конта ти: (067) 363-10-14

Е с аватор-навантаж вач. «Карпатець» по запчастинах. Конта ти: (097) 233-82-26 Запчастини б/в, до тра торів. Конта ти: 43-45-16, (098) 252-17-00 Запчастини до ЮМЗ-6. Конта ти: ballanss@ukr.net (096) 967-73-16 Зернозбиральний омбайн «Вольво-800», або обмін на тра тор «МТЗ-80». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84 Кабін на тра тор ЮМЗ, в добром стані. Конта ти: (067) 695-21-65 Картоплесаджал . Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн «Вольво-800». Конта ти: (067) 954-20-19 Комбайн «Клас Кол мб с», нові ремені, робочий стан, жат а 2 м, дизель. Можливий обмін на тра тор т-25, роз лян всі пропозиції. Ціна: до овірна, Конта ти: (066) 031-53-42 Комбайн «СК-5Нива», ідеальний стан. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн зерновий, «Вольво-830», ширина 2.3м, Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 486-06-84 Комбайн зернозбиральний «ДжонДір», хороший стан. Ціна: 12500 .о., Конта ти: (067) 396-93-01 Комбайн зернозбиральний МФ-240, ДжонДір-935. Конта ти: (067) 581-60-58 Комбайн зернозбиральний, «Вольво-800», ширина жат и 2.3 м, або поміняю на тра тор МТЗ. Конта ти: (096) 486-06-84

Січ арню. Конта ти: 20-68-06 С лад перес вний. Ціна: 5313 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Автомобілі вантажні, вітчизняні: ГАЗ, МАЗ, ЗІЛ, КАМАЗ та ін., в б дь-я ом стані, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 ЗІЛ, КамАЗ, в б дь-я ом Конта ти: (067) 363-10-14

стані.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

Автосервіс 7.6.1. Пропон ю

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. ТОНУВАННЯ, ПОЛІРУВАННЯ. СКЛО В НАЯВНОСТІ БІЛЬШ НІЖ НА 500 МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ. КОНТАКТИ: ВУЛ. БАХАРЄВА, 12 (067) 660-84-43

Т р а т о р «Т-40», на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН,

Тра тор John Deere 8530, 2007 р.в., в хорошом стані, дви н 9000 б.см., 11000 , КПП-автомат, напрацювання– 3700 мото один. Ціна: 75000 євро. Конта ти: (067) 360-02-63

ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ.

СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА, ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. КОНТАКТИ: 24-31-97,

Тра тор МТЗ-80 УК, 2006 р.в., відмінний стан. Конта ти: (067) 334-32-63

(050) 971-63-72

Тра тор МТЗ-80. Конта ти: (098) 252-17-00 Тра тор МТЗ-82, 2007 р.в., відмінний стан. Конта ти: (067) 334-32-63 Тра тор МТЗ-82, новий. Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 530-30-85

АНТИКОРОЗІЙНА

ОБРОБКА

Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (098) 775-55-77 Тра тор саморобний. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор Т-16 або Т-25, в б дь я ом стані Конта ти: (097) 508-14-00 efimetz@ya.ru Тра тор Т-16, 1994 р.в., в хорошом стані, Володимирець ий р-н. Конта ти: (097) 831-07-02 Тра тор Т-16, на ход . Ціна: 17000 рн. Конта ти: (098) 837-91-90 Т р а т о р Т-25 в хорошом стані. Конта ти: (067) 580-13-21, (098) 477-98-73 Т р а т о р Т-25, відмінний стан. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Анти орозійна оброб а автомобілів за шведсь ою техноло ією, ремонт ходової частини та розвал -сходження, зварювання, рихт вання, шпа лювання, фарб вання ле ових автомобілів. Чист а інже торів.

т. 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 Ма нітофон «Піонер»до а/м. Конта ти: (067) 296-87-68 Наві атор а/м, новий. Конта ти: (097) 553-88-11

Тра тор Т-28, 1986 р.в., 45- інсь их сил, апремонт дви на, причіп, пл , льтиватор. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 360-48-41 Тра тор Т-40. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (096) 486-06-84 Тра тор ЮМЗ, 2005 р.в., відмінном стані. Конта ти: (099) 226-33-94 Т р а т о р ЮМЗ. Конта ти: (067) 972-86-31 Тра тор, вадраци л ЗІМ. Конта ти: (067) 838-89-66

Тр бо ладач ТГ-80, в робочом стані. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590 Тя ач, до а/м Рено-Ма н м-440, 2203 р.в., білий, має 2 ба и, хороший стан. Конта ти: (063) 472-48-10, (097) 115-48-60

НАРІЗАННЯ ПРОТЕКТОРА АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС. КОНТАКТИ: (067) 660-84-43 Професійний ремонт та відновлення запчастин, стартерів- енераторів. Конта ти: м. Рівне, в л. Соборна, 446 б. (0362) 61-06-79

Автозапчастини 7.7.1. Продам

Комбайн, сівал . Конта ти: 61-94-82, (0670 730-63-10

Дви н, 1.6 арбюратор до а/м Фоль сва ен Гольф, недоро о. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36 Запчастини до а/м ЗІЛ-130, ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45 Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Мітц біші Паджеро, 1997 р.в., 3.5 бензин, 3.0, на запчастини, 2.5 ТДІ, мости ороб и, роздат а, є всі запчастини. Конта ти: (066) 127-61-26 По риш и з дис ами, 4 шт, шиповані, зимові, 205/70/Р14 «Росава». Ціна: 400 рн/шт, Конта ти: (093) 767-37-64 С ло заднє, вітрове до а/м Мос вич-2140. Конта ти: (096) 307-56-62

Лещата, вели і, б/в. Конта ти: 64-88-73, (050) 355-52-95

2 олеса до а/м «ЗАЗ», зимові шини. Конта ти: 28-55-50

Напівпричіп МТМ 933011, 2002 р.в., бортовий тент. Ціна: 36911 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Мотобло «Белар сь 5М», б/в, або подібний. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 171-66-19 kvv76@ukr.net

Авто м «Росава», 165х13, 2 шт., нов . Конта ти: (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

Нежитлове приміщення лісос шильної амери, площею131.2 в.м., в робочом стані, по в л. Стариць о о. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56

Авто м , «Росава», 165х13, 2 шт. Конта ти: (066) 897-24-74, (096) 365-20-23

Нежитлове приміщення лісос шильної амери, площею131.2 в.м., в робочом стані, по в л. Стариць о о. Ціна: 149520 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Обприс вач шлан овий. Конта ти: (097) 480-92-29

Причіп до тра тора. Конта ти: (067) 710-60-66

Пл 2- орп сний. Конта ти: 28-78-41, (097) 381-60-99

Причіп МТП-24 Б, ПТС-9 Конта ти: (098) 884-93-12

К зов до а/м КамАЗ-5511, терміново. Конта ти: (097) 233-82-26

ЗІЛ-130, ММЗ554, 1987 р.в., бензин. Конта ти: (097) 800-74-67

ЗІЛ-131, самос ид, відмінном стані. Конта ти: (096) 712-61-11

Е с аватор, 1302-Е, «Атлас». Конта ти: (067) 364-30-92

Сівал и, роторні осар и (нові), се ментні осар и. Конта ти: (097) 671-65-92, (097) 618-84-84

Кран-маніп лятор, Японія, вантажопідйомність 2.5 тонн. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (096) 092-05-17

Ж , 1997р.в., в робочом стані. Ціна: 1000 .о., Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

Фоль сва ен Т-5, 2004 р.в., 2.5 ТД, ороб а автомат, по запчастинах, достав а по У раїні. Конта ти: (067) 380-09-41 (067) 381-52-69, (067) 382-00-46

Е с аватор ЕО-2621, в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua

Роз идачі, дис ові пл и. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-30-75

ХОРОШОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ:

ЗІЛ-130, в робочом стані. Ціна: 9260 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

ЗІЛ-130-самос ид, аз-метан, бензин, хороший стан. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

Е с аватор ЕО, в робочом стані. Ціна: 26650 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Рено Ма н м, 2003 р.в., 700 тис.пробі , 440 дви н, тя ач. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-48-60

Тра тори японсь о о виробництва. Конта ти: (050) 528-73-92 sales@astex.com.ua www.astex.com.ua

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Т-4, 2001 р.в., 2.5 дизель, пробі 180 тис., пасажир. Ціна: 11000 .о., Конта ти: (097) 590-54-28

Дви н Д-240 б/в. Конта ти: (095) 830-28-36 Доїльне обладнання, індивід альні доїльні апарати, 30 % омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75 (050) 435-39-76 Е с аватор ЕО 3322, в робочом стані. Ціна: 33870 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Кран СКГ 401. Ціна: 412941.60 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ЗІЛ-130, термоф ра, 10 балонів. аз-бензин. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (093) 942-56-48

Б д автомобільн , алюмінієв , 28 б.м. Конта ти: (099) 757-21-57

Причіп, 2-вісний до а/м МАЗ, ЗІЛ, КамАЗ. Конта ти: (097) 480-92-29 Причіп, новий, до ле ово о а/м, мотобло а, з до ментами. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (03840) 5-61-44, (096) 121-72-76 Рам до навісно о артопле опача КТМ. Конта ти: (097) 645-70-19

ВАНТАЖНО-ПАСАЖИР, В

ЗІЛ-130, 1979р.в., бензин, бортовий, 7 шин, знос шин 35%, без до ментів, терміново. Конта ти: (095) 909-49-47

т. (067) 748-24-30, (050) 375-48-68

Борон дис ов . Конта ти: (096) 525-71-19

Тра тори ХПЗ, ЮМЗ, Слобоженець, 30% - омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62

Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., 1.9 дви н, вантажно-пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 954-20-19

ЗІЛ-130, самос ид, хороший стан. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

Причіп до тра тора, о ремо платформа, шасі, самос ид різної омпле тації. Ціна: від 5000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

Коренеріз . Конта ти: 27-77-67 Корморіз . Конта ти: 68-02-67

ФІАТ ДУКАТО, 1997 Р.В.,

831-37-74

ЗІЛ-130, самос ид, аз-метан, бензин, хороший стан. Конта ти: 68-07-40, (0970 226-92-32

Бетонозміш вач, орморіз . Конта ти: (096) 733-56-94 Борони дис ові. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-70-19 Борони. Конта ти: (097) 233-82-26

Комбайни ормозбиральні «Рось», зернозбиральні «Слав тич». Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62

Форд К р’єр, вантажний, червоний, 1995 р.в., 1.8Д, добрий технічний стан, не нилий. Конта ти: (067) 363-35-62

ЗІЛ-130, ММЗ-554, аз-бензин, 9 балонів, 1992 р.в. Конта ти: (097) 800-74-67

7.5.3. Обмін КС-3562 на МАЗ-5334, 1979 р.в. Ціна: 50310 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Фіат Д ато, 1996 р.в., 1.9 дизель, вантажний. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (098) 951-25-29

ФОРД

ЗІЛ-130, н , 12 балонів, добрий стан, терміново. Конта ти: (098) 632-73-77

Причіп до мотобло а автомобільний. Конта ти: ballanss@ukr.net (096) 967-73-16, (067) 360-79-40

ФІАТ

КОНТАКТИ: 62-52-07, (067)

ЗІЛ-130, аз-бензин. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-94-71, (096) 256-23-38

Автопідіймач, 2-стій овий, без дви на, тор . Ціна: 4500 рн. Конта ти: (098) 056-65-75

Комбайни зернові тра тори (Т-25,МТЗ-80,МТЗ-82). Конта ти: (097) 671-65-92 (097) 618-84-84 Gortenzij3@ukr.net elenakoval.uaprom.net

Фоль сва ен Т-4, 1994 р.в., вантажно-пасажир, в хорошом стані, а м лятор новий, нова ма. Ціна: 6800 .о., тор . Конта ти: (096) 543-48-82, (097) 408-87-17

Фоль сва ен Т-4, 2000 р.в., пробі 260 тис. м., пасажир, без пробі по У раїні, сервісна ни а, ідропідсилювач, фар оп, м зи а, велюр, 2.5, 75 Вт. 11900 .о.,

25

СПЕЦТЕХНІКА, АВТОСЕРВІС

№1 вiд 20 січня 2011 ро

К льтиватори, рабар и, преси, підбирачі (Welger, Claas, John Deer). Конта ти: (097) 671-65-92, (097) 618-84-84 К н до а/м ЗІЛ. Конта ти: (050) 375-07-53 Міні-тра тор, бензин. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06 Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245 ( апремонт на заводі в Білор сії). Конта ти: (095) 830-28-36 Міст передній, МТЗ-82 в омпле ті б/в. Конта ти: (095) 830-28-36 Млин. Конта ти: 68-02-67 МТЗ-80, 1989 р.в. Конта ти: (067) 729-68-40 Навантаж вач «Бал ан ар», ВП 3 тонни, бензин. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Навіс задню до тра торів Т-40, ЮМЗ. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Напівпричіп МТМ 9330, 2002 р.в., бортовий тент. Ціна: 36911 рн. Конта ти: 28-15-09, 692-636, 692-590

7.5.2. К плю Авто ран, автовиш . Конта ти: (097) 458-99-33 Б ря оріз , овочеріз , б/в, нов . Конта ти: (067) 363-61-32 Дви н до тра тора Т-25, або Т-16 в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 296-19-24 Еле тровізо інвалідний (можна б\в і без а м ляторів), імнатні віз и (а тивно о та напіва тивно о тип ). Конта ти: (050) 823-38-93 Запчастини до тра тора Т-25, можна б/ в. Конта ти: (097) 296-19-24 Картоплезбирач. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

Причіп до ле ово о а/м, в б дь-я ом стані. Конта ти: (098) 587-18-73

Пл 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26

Причіп. Конта ти: (095) 694-10-44

Пл , 2- орп сний. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Пл , 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26 Пл . Конта ти: (096) 525-71-19

Сівал зернов СЗУ 3, 6. Конта ти: (098) 587-18-73

7.5.1. Продам

Причіп «Лавета», 1991 р.в. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97

Авто ран КС-3575, на базі автомобіля ЗІЛ 133 ГЯ, в робочом стані. Ціна: 77700 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Причіп (ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ). Конта ти: (097) 480-92-29 Причіп 10 тонн. Конта ти: (098) 884-93-12

Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55

Тра тор МТЗ, ЮМЗ, Т-40, недоро о. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Тра тор саморобний, диз/ арбюратор до 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06 Цистерн -асенізатор від ГАЗ 53. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (066) 040-05-60

• • • • •

Авто м , 195х65х15, нова, дешево. Конта ти: (096) 230-04-67 Авто м , б/в, 195х65, Р15х91 Конта ти: (097) 879-38-07 Авто м , б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Авто м , нов та б/в, зимов , до ле ових а/м. Конта ти: (050) 519-59-00

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО А/М ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА. КОНТАКТИ: ВУЛ. БІЛЯКОВА, 2. 28-09-98, (050) 820-82-98 А в т о з а пч а с т и н и до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29


26

АВТОЗАПЧАСТИНИ, ПОСЛУГИ Дис и до а/м Опель Оме а, Мерседес, ГАЗ. Конта ти: (067) 260-98-99 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и з зимовою мою, 205х65 Р15. Конта ти: 050 554-24-80 Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Дис и металеві R 15 до а/м БМВ, на 5 шпильо , 4 шт., недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52

Вали ф овочні. Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82 Вольво, на запчастини, 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08 Генератор до а/м ВАЗ-2108, або 2109. Конта ти: 23-44-26, (095) 685-45-38 Гл шни . Конта ти: (099) 757-21-57 Голов бло циліндра до а/м Ш ода, 1.9ТДІ. Конта ти: 23-61-88 Г м а/м, 4 шт., Р-13, хороший стан. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 828-91-60 Г м до а/м, б/в, «Росава», БС-20, 175/ 70/13, 2шт, добрий стан. Ціна: 390 рн. Конта ти: (067) 363-35-62 Г м до а/м. б/в 195х65, Р15. «Данлоп Вінтер Спорт», 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11 Г м з дис ами до а/м Мерседес-Спринтер, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Г м з дис ами до Газелі Р-16, б/в. Конта ти: 61-01-42, (098) 883-88-24 Г м зимов «Но іан» 205х65х15, б/в. Конта ти: (067) 339-37-96

Автозапчастини до а/м Фоль сва ен Т-4: дви н, ходова. Фоль сва ен Б-2:лобове с ло. Конта ти: (095) 493-40-03

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО АВТОМОБІЛІВ «ЕТАЛОН». КОНТАКТИ: (097) 442-56-74, (095) 212-97-73

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО МАЗ,

Г м зимов «Но іан» до а/м, 205х65х15, б/в, хороший стан, 4 шт. Конта ти: (067) 339-37-96 Г м зимов , літню, Р-13, Р-15. Конта ти: 68-09-79 Г м зимов , Німеччина. Конта ти: (095) 218-72-16 Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м зимов . Р15х60х185 Конта ти: 43-16-85

Автос ло. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30 Автос ло. Конта ти: (097) 188-23-77 Автошини, дис и, а м лятори. Конта ти: (067) 444-12-22 Автошини, дис и, б дь-я ої с ладності. Конта ти: 61-17-11, 43-09-04, 61-06-88 А м лятор «Веста» , новий. Недоро о. Конта ти: (097) 238-08-29 А м лятор «Веста». Недоро о. Конта ти: (097) 238-08-29 А м Конта А м Конта

лятор «Веста». Новий, недоро о. ти: (097) 238-08-29 лятор, б/в, відмінном стані. ти: (067) 369-59-00

А м лятори. Конта ти: 63-08-52 А ді-100, по запчастинах, 1987 р.в. Конта ти: (096) 948-83-05 А ді-А4, 1999 р.в., 1.6, мех, седан, на запчастини. Конта ти: (050) 321-03-02 Бампер задній до а/м Мазда, 2004 р.в., б/в, недоро о. Конта ти: 43-52-56, (096) 213-55-52 Бампер передній до а/м Ло ан-Дачія. Конта ти: (050)375-29-90 Бампер передній, зовні частини, двері задні, передні до Рено Дачія, 2007 р.в. Конта ти: (068) 503-16-82 stozapchasti@mail.ru Барабани альмівні. Конта ти: (099) 757-21-57 Бло правління а/м Газель. Конта ти: (067) 600-14-27 БМВ-520, 1990 р.в., дви н М-50, по запчастинах. Конта ти: (097) 711-16-79 Важіль до а/м Ш ода-О тавія. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60, (095) 155-92-82 Вал розподільчий. Конта ти: 23-61-88

Короб передач до а/м ГАЗ-21. Конта ти: (067) 151-51-77

Дис и металеві до а/м БМВ. Р-15 на 5 болтів. Конта ти: 43-52-56

Короб передач до а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54

Дис и Р-14, металеві. Конта ти: 23-61-88, (067) 764-51-39 Дис и Р14, металеві на 4 дир и. Конта ти: 23-61-88 Дис и. Конта ти: (099) 757-21-57

Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55 Криш ба ажни а до а/м Фоль сва ен-Пасат. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 К зов аварійний, до Ніссан Прем’єра-Альмера, 2006 р.в., синій. Конта ти: (093) 543-68-68

Еле тропідстанцію дизельн , 2КВт. Конта ти: (097) 876-38-07 Задній бампер, фар оп до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Задній міст «РАБА» (МАЗ, ЛАЗ, ІКАРУС, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04 Запчастини б/в, до Додж Караван, 1996 2005 р.в., вели ий асортимент. Конта ти: (094) 966-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43 Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72 Запчастини до а/м БМВ, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 711-16-79 Запчастини до а/м ГАЗ-53, мотор, ресори передні. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 Запчастини до а/м ГАЗ-53: дви н, двері, бампер, апот, ресори. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Запчастини до а/м ЗАЗ-Вол а, б/в, нові. Конта ти: (098) 775-55-77 Запчастини до а/м ЗІЛ-130, ГАЗ-52. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua Запчастини до а/м ЗІЛ-131, Урал-375, ГАЗ-66. Конта ти: (066) 768-96-66 Запчастини до а/м імпортних з Німечинни, до а/м ле ових і мі роавтоб сів. Конта ти: (097) 705-31-52

К зов до а/м Мос вич-412, в ідеальном стані. Конта ти: (098) 297-99-13 К н автомобільний. Конта ти: (067) 935-88-25 Лебід до а/м ГАЗ-66. Конта ти: (098) 628-98-12 Лебід , до а/м ГАЗ-66, війсь ов . Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82 Ліхтарі задні до Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86 Мерседес-Бенц МБ-100, по запчастинах, 2.4 диз. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Міст задній, зов з до ментами, КПП, та інше до а/м РАФ, Вол а. Конта ти: (066) 218-79-00 Міст задній. Конта ти: (097) 480-92-29

Причіп «С іф». 625-87-39

Конта ти:

(050)

Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81 Ред тор задньо о моста до а/м ГАЗ-53 Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

Рено-Ме ан, 1999 р.в., 2.0 МЕХ, після ДТП, на запчастини. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44

Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14 Дви н до а/м Рено Ла на, 4 циліндри, 112 /с, 1995 р.в. Конта ти: 23-69-92, (098) 275-62-13 Дви н до а/м Фоль сва ен ЛТ 28-55, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Запчастини до а/м Опель-Ре орд, 1981 р.в., б/в. Конта ти: (097) 296-11-89 Запчастини до а/м Рено Шанаде, 1995 р.в., 1.9 дизель. Конта ти: (095) 218-72-16 Запчастини до а/м Фіат С до, Добло, Джампі. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини до а/м Фоль сва ен, олов а 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08 Запчастини до а/м Форд Ес орт, 1985 р.в., хетчбе . Конта ти: (067) 309-27-25

Дви н до а/м Фоль сва ен-1.6 бензин, потреб є ремонт , д же дешево. Конта ти: 68-09-79

Запчастини до а/м Форд Сієста, 1988 р.в.,1.1 бензин, 1.6 дизель. Конта ти: (095) 218-72-16

Дви н до а/м Фоль сва ен-Каді, 1.9Д, Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 187-87-43

Запчастини до а/м Форд Фієста, 1995 р.в., 1. дизель. Конта ти: (0950 218-72-16

Дви н до а/м Форд-Сієра, 1.8 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Запчастини до ВАЗ-2101-09, б/в. Конта ти: (097) 836-03-99

Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18

Дви н з ороб ою передач, 2.0І, до а/м Опель-Ве тра, Опель-Ас она. Конта ти: (050)375-29-90

Запчастини до ГАЗ-21: рило переднє ліве,нове, та ін. запчастини дви на та ходової. Конта ти: (067) 941-09-45

Дви н по запчастинах до а/м МАЗ, ЯМЗ-238. Конта ти: (067) 180-58-97

Запчастини до МТ-9, б/в. Конта ти: (096) 519-98-61

Дви н, 1.6ТД. до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (050) 537-59-51

Запчастини до тра торів ТДТ-55, ДТ-75, Т-40, ЮМЗ, ЗІЛ-131, УРАЛ, ГАЗ-66. Конта ти: (067) 609-57-63

Дви н, б/в до а/м КамАЗ, ЯМЗ-238, першої омпле тації. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Дви нидоа/мОпель-Фронтера,2.2бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 Део Сенс, Део Ланос, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90 Де Шевроле. Широ ий вибір запчастин до а/м орейсь о о та європейсь о о виробництва. Конта ти: (0362) 62-53-77 (067) 305-26-27 Джип Гранд Черо і, 1994 р.в., 5.2, чорний, після пожежі. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Дис Р-15 до Мерседес-Спринтер, відмінном стані, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Дис и 4 шт, енератор до а/м Опель Кадет. дешево. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Запчастини, б/в, до а/м німець о о, японсь о о в-ва та б сів. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини, б/в, до а/м Опель-Оме а Б, 1995 р.в., 2.5 інже тор, ороб а-автомат. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини, б/в, до а/м Сітроен-Джампер, 2003 р.в., 2.2НДІ, А ді-А6, 2002, 1.8ТІ. Конта ти: (097) 836-03-99 ЗІЛ-130, по запчастинах. Конта ти: (067) 804-25-44 Іве о-4910, 2.8ТД, 1999 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 362-57-58

7.7.2. К плю Автомобілі вітчизняні, в б дь-я ом стані, можливо, без до ментів, на запчастини. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Автошини, 260х508, до а/м КамАЗ, нові та б/в. Конта ти: 28-88-57 Барабан альмівний «РАБА», 12-шпильо . Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25 Д а х металевий до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 151-51-77 Дис и до а/м БМВ, титанові. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95 Дис и до а/м Мерседес. Конта ти: 24-23-09, (067) 967-50-95

Сидіння подвійне з т мбою від ЛТ-35. Конта ти: (067) 369-59-00

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Лещата слюсарні, вели і. • Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Установ азов , на ле овий автомобіль. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 701-16-36 Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Ворота в’їзні, прості, від атні, з ованими елементами. Конта ти: (067) 382-03-94 Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07 Гараж, ооператив «Колесо». Конта ти: menjeresjulia@rambler.ru (063) 706-25-82, (067) 889-63-13 Обладнання для СТО, автосервіс під люч, Обладнення для СТО, автосервіс під люч. Конта ти: Львів, в л. В лець а 11 а (067) 315-91-17, (096) 609-9505 www.mb.lviv.ua Підйомни онсольний, вантажопідйомність 300 , 1990 р.в., в робочом стані. Ціна: 11900 рн. Конта ти: 28-15-69, 692-636, 692-590

Транспортні послуги

Фіат Д ато, Кіа, запчастини б дь-я і б/в. Конта ти: (050) 544-24-15

7.10.1. Пропон ю

Фоль сва ен Гольф, 1984 р.в., 1.3 бензин, по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90 Фоль сва ен Гольф, 1987 р.в., білий, пе, після ДТП, на запчастини. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Фоль сва ен Пасат Б-3, 1991 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 304-35-61

Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

Форд Ес орт-Транзит, 1993 р.в., після пожежі, з до ментами. Конта ти: (062) 330-89-91

Капот до а/м Вол а, ГАЗ-24. Конта ти: (095) 699-68-59

Форд Сієра, 1.6 бензин, запчастини: ходова, дис і. Конта ти: ballanss@ukr.net (096) 967-73-16

Колеса до Т-150. Конта ти: (097) 496-60-39

Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83

М КАМАЗ-ДОВГОМІР, 20 ТОНН І НАРОЩЕНІ БОРТИ, ЛІЦ. МТЗУ АВ № 354276 ВІД 18.07.07 Р. КОНТАКТИ: 62-97-51, (050) 511-05-20 Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 45-00-55

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52 ЕКСПЕДИЦІЙНО-ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ. КОНТАКТИ: 23-17-91, 63-80-46, 63-80-57, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

Мото#, велотехніка, запчастини

7.8.1. Продам

Фар передню, прав до а/м Гольф-4. Конта ти: (099) 757-21-57

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/

Шини, б/в, 320х508 «МАЗ», з малим пробі ом. Конта ти: (096) 265-12-45, (099) 632-55-25

Сидіння. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62 С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96

Фіат Ре ата, 1,9Д, на запчастини. Конта ти: andriymosiychuk@bk.ru 68-24-99, (097) 272-30-55

Гаражне обладнання

С ати, 220-508, нові. Конта ти: (096) 519-98-61

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96

Ред тор 03-06 Конта ти: 64-50-45, (067) 103-03-98 Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Фар оп, радіатор, трапецію, до а/м, Мос вич-412. Конта ти: (095) 138-55-14

Сидіння подвійні до а/м Мерседес-611. Конта ти: (099) 757-21-57 Сидіння, переднє до ВАЗ. Конта ти: 45-08-38

С ати зимові, 165х70, Р14. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 454-84-72

Автопосл и а/м КамАЗ, самос ид, бортовий, 10-20 тонн, 6 м. Ліц, АВ №523300 від 23.02.2010 р. Конта ти: 62-73-92, (067) 581-93-72

Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Запчастини до а/м Фіат Ре ата. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Запчастини: ред тор або задній міст, зов до ЗІЛ-130 Г. Конта ти: 43-67-45, (097) 343-63-58

Підіймач, б/в, 2-стій овий для ле ових а/м. Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25

КОНТАКТИ: (097) 592-19-49

Дви н до а/м Мос вич, після апремонт , з ороб ою, в повній омпле ції. Конта ти: (098) 848-76-92

Шини відомих брендів. Конта ти: (066) 180-23-34, (096) 605-30-30 v a s h i - s h i n y @ u k r . n e t www.vashi-shiny.com.ua Шини, чохли до а/м ВАЗ. Конта ти: (095) 699-68-59 Шлан и повітряні, исневі. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Мотор до а/м УАЗ 465, після апремонт . Конта ти: (067) 151-51-77 Ніссан Сані, по запчастинах. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

АВТОЕВАКУАТОР ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ, ТРАНСПОРТУВАННЯ А/М ПІСЛЯ ДТП, ЦІЛОДОБОВО, ЛІЦ. МТЗУ АВ № 322049 ВІД 07.03.2007 Р. КОНТАКТИ: (050) 507-06-92, (097) 595-51-44

Шевроле Авео-3, 2007 р.в., 1.5 бензин, після ДТП, по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90

К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93

Ред тор моста до а/м ГАЗ-66. Конта ти: 28-23-74, (067) 594-62-54

Запчастини до а/м Мерседес-207. Конта ти: 23-61-88

Холодильни в а/м, новий. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 297-99-13 Мос вич-2140, а/м на запчастини. Конта ти: (067) 770-60-36

Е-124, С-190, БМВ Е-34.

Дви н Д-245 після апремонт . Конта ти: (095) 830-28-36

Автос ло заднє до ВАЗ-2104, 1 робочий тен. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 908-34-37

Короб до МТЗ. Конта ти: 28-27-85, (096) 684-63-40 Короб передач до а/м ГАЗ 69. Конта ти: (067) 151-51-77

ЗАПЧАСТИНИ ДО А/М МЕРСЕДЕС

ВІТЧИЗНЯНІ. КОНТАКТИ: (097)

Автоси налізацію, ц/з. Конта ти: 43-23-48, (050) 435-82-30

Короб до а/м Вольво-740. Конта ти: (097) 876-38-07

Г м , б/в, «Матадор», літню, 195х65 Р15. Конта ти: 64-36-85, (067) 418-79-60, (095) 155-92-82 Дви н 1.9 дизель від а/м Рено-Кан о. Конта ти: (066) 702-56-60

442-56-74, (095) 212-97-73

Короб автопередач до а/м Вольво-740, 5-ст напівавтомат. Конта ти: (097) 879-38-07

Г м літню Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

КАМАЗ, ЗІЛ ТА ЛЕГКОВІ

Автомобільні шини. Конта ти: 63-08-52

№1 вiд 20 січня 2011 ро

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80 Автопосл и а/м ЗІЛ-130, до 6 тонн, ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (050) 656-28-99, (097) 468-70-59 Вантажні перевезення по У раїні. Ліц. АВ №560029 від 28.09.2010 р. Конта ти: (096) 556-69-70, (095) 924-42-65 Пасажирсь і перевезення, мі роавтоб сом Мерседес-Бенц 210 Д, 2-8 місць, анти ризові ціни, ліц. АБ №296429 від 17.11.2005 р. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 Посл и авто раном, Івановець, 14 м стріла, 14 тонн, ліц. МТЗУ АВ № 371626 від 19.09.07 р. до 18.09.12 р. Конта ти:(095)816-62-76, (067)791-97-6 Пропон ю посл и а/м Газель, вантажо-пасажир, 1.5 тонн, 1.80 за ілометр. Ліц. АБ №627083 від 15.06.2008 р. Конта ти: (097) 214-12-94

• • • • • •

АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М КАМАЗ, НАПІВПРИЧІП, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 15 ТОНН, ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00

7.11.1. Продам Велосипед в-ва Німеччини, б/в, алюмінієва рама, 21 передача. Конта ти: (067) 607-78-04 Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед недоро о. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05 Велосипед, «Гер лес», дорожній, з ороб ою передач, амортизатори, Німеччина, тор . Ціна: 1200 рн., Конта ти: 64-08-36, (097) 805-63-14 Велосипед, «Т рист», б/в. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Ри а» ( азови ), терміново. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Ри а». Ціна: 450 Конта ти: (066) 218-79-00

рн.

Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотопомпи «Свія а». Конта ти: (099) 199-79-69 Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77 Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци л ІЖ Юпітер-5, в хорошом стані, є до менти. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 167-34-95 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Мотоци л, Хонда, НСР-125. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотоци л. Гарантія, запчастини. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци ли: Іж-Планета-3, К-750, Урал, Мінсь . Конта ти: (097) 214-12-94 С тер «Хонда Діо 18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76 С тер «Хонда-Діо АФ-27», новий, темно-синій, нова ма. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06 С тер в неробочом стані. Конта ти: 64-50-45, (067) 103-03-98 С

тер. Конта ти: (098) 703-56-03

7.11.2. К плю Мотоци л «Вайпер», без до ментів. Конта ти: (097) 816-45-10 Мотоци л, з оляс ою, можна без до ментів. Конта ти: (096) 353-49-12


Паливно#мастильні матеріали

Мерседес-410, 1993 р. в., 2,9 л, дизель, білий. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 096-731-65-21

Фоль сва ен-Джетта, 19912 р. в., 1,6 аз/ бензин, КП-5, червоний, не розмитнений. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 067-453-57-33

ВАЗ-21053, 1994 р. в., 1,5 арбюратор, темно- оричневий, тонований, нова АКБ. Ціна: 1700 . о., тор . Конта ти: 066-936-42-61

Ле овий автомобіль після 1985 р.в., за ціною до 800 .о., в хорошом стані, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 098-227-75-68

MERCEDES

Фоль сва ен-Пасат В 3, 1993 р. в., 1,8 бензин, моноінже тор, КП-5, ідропідсилювач ерма, еле тролю , оре тор фар, центральний замо , сріблястий металі , хороший стан. Конта ти: 78-97-84, після 12.00, 097-740-63-40

ВАЗ-2106, 1999 р. в., зелений, 1,5 арбюратор, КП-4. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 099-723-50-98

Л АЗ, з малим пробі ом, в хорошом стані. Конта ти: 097-352-17-22

7.12.1. Продам

Торф в міш ах, 50 л. Ціна: 30 рн. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050) 555-81-91

Фоль сва ен-Пассат Б 4, 1995 р. в., темно-синій, ніверсал, 1,8 бензин, щойно при наний. Конта ти: 067-859-85-09

В ілля, рт, роздріб. Фас вання в міш и по 50 . Достав а. Ціна: 1100 рн/т. Конта ти: (067) 363-01-63 careerbud@gmail.com Мастила моторні напівсинтетичні. Ціна: 150 рн. Конта ти: (096) 590-43-87 seruysuperman@gmail.com

Авторино м. Л ць /0332/, /03322/

MERCEDES S 320, 2005 р.в., 3,2CDI, Park-Tronic, DVD, чорний металі ,

т. (050) 339-73-27

MERCEDES

Автомобілі легкові імпортні АУДІ А ді А-4, 1996-1999 р. в., нерозмитнений. Конта ти: 061-217-66-31 А ді А-6, 1995 р.в., 2,5, АКП, си налізація, зимова ма, титанові дис и. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 050-160-50-07 А ді А-6, 2000 р.в., 2.5, ТДІ, АКП, чорний, ш іра, бортовий омп., лю , 4 аербе и, ел. па ет, а сти а, нерозмитнений, можливий обмін. Ціна: 5700 .о. Конта ти: 097-301-49-53

MERCEDES C 200, 2003 р.в., повна омпл., дис и, чорний металі , 163 .с., рім TV, Navi, чорна ш іра, нова ма, ціна 20000 .о.,

т. (066) 180-75-93

А ді-100, 1990 р.в., 1,8 бензин, КП-5, нова ма, титанові дис и. Ціна: 6100 .о. Конта ти: 096-524-54-85 А ді-100, 1990 р.в., 2,2, синій, КП-5, бортовий омп’ютер. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 063-821-29-93 А ді-100, 1990 р.в., 2,3, темно-синій, титанові дис и, або обмін на дешевий автомобіль, з доплатою Конта ти: 099-487-30-43, 097-110-27-25 А ді-100, 1991 р.в., 2,3, еле тропа ет, лімат- онтроль. Конта ти: 050-759-55-61 А ді-80, 1981 р.в., 1,6, синій, КП-4, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-358-62-80 А ді-80, 1986 р.в., 1,6, дизель. Ціна: 2500 .о., тор . Конта ти: 099-783-88-65 А ді-80, 1987 р.в., 1,8, бензин, КП-5, нова ма. Ціна: 4800 .о., тор . Конта ти: 098-995-85-44 А ді-80, 1989 р. в., 1,8 аз/бензин, відмінний стан. Ціна: 5500 . о., без тор . Конта ти: 050-800-75-56 А ді-80, 1989 р.в., 1,8, бензин, червоний, нерозмитнений. Конта ти: 050-955-29-07 А ді-А 6, 1996 р. в., 2,6 дви н, АКП, еле тропа ет, лімат- онтроль, р їз- онтроль, титанові дис и, ма нітола. Ціна: 11500 . о. Конта ти: 067-332-73-64

БМВ БМВ-525, 1997 р. в., чорний, титанові дис и. Ціна: 5700 .о. Конта ти: 095-875-95-05 БМВ-735, 1990 р. в., чорний, АКП, повний омпле т, ш іряний салон. Конта ти: 095-090-67-66

ДЕУ Де -Lanos, 1,5, 2005 р. в., відмінний стан. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 097-546-98-48 Де -Ланос, 1999 р. в., 1,5 аз/бензин, зелений металі , д же хороший стан, не розмитнений. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 067-453-57-33 Де -Ланос, новий, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-106-13-49, 066-189-32-09 Де -Матіс, 2006 р. в., бла итний, пробі 92000 м, ондиціонер, CD, си налізація. Конта ти: 066-591-47-67, 093-672-05-62 Де -Сенс, 2004 р. в., темно-зелений, потреб є осметично о ремонт задньо о рила. Ціна: 4500 . о., тор . Конта ти: 095-777-33-19

КІА Кіа-Ріо, новий, можливість виплати під 12 % річних. Конта ти: 096-156-10-66 Кіа-Черато, можливість подальшої виплати, недоро о. Конта ти: 066-189-32-09, 067-106-13-49

МЕРСЕДЕС Мерседес-126, 1990 р. в., відмінний стан. Конта ти: 050-702-89-35

Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., 1,8 дизель, сірий. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 096-571-35-20 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90, 050-758-77-66

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1986 р.в., червоний, 1.6, бензин, седан, 4-дверний, м. Львів. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 097-237-64-57 Опель-Ве тра, 2006 р. в., 2,2 бензин, повний омпле т, темно-синій, седан, механі а. Ціна: 14900 . о. Конта ти: 050-581-54-40 Опель-Кадет, ніверсал, червоний, 1,3 бензин, хороший стан, не фарбований, «літня» та «зимова» ма. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-717-54-34 Опель-Молано, 2002 р. в., 2,5 TDI, білий, середній, висо ий, пробі 125000 м, терміново. Ціна: 10300 .о. Конта ти: 050-515-74-55 Опель-Оме а, 1988 р. в., сірий, після ДТП, знятий з облі , не підля ає ремонт . Ціна: 800 .о. Конта ти: 097-237-64-57

РЕНО Рено-11, 1986 р. в., 1,4, бензин, або обміняю на б дматеріали. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 063-175-18-70

ФІАТ Фіат 125 Б, 1983 р. в., на Волинсь ій реєстрації, робочий стан, запчастини до ньо о. Ціна: 1000 . о., тор . Конта ти: 097-301-49-51 Фіат-125 П, 1983 р.в., на ход , дви н та КП від а/м ВАЗ, апремонт дви на та ходової, + дви н до а/м ВАЗ, на запчастини. Ціна: 750 .о. Конта ти: 097-301-49-53 Фіат-Ре ата 100, 1986 р. в, ТО, страх вання, дешево. Конта ти: 096-574-12-19 Фіат-Рітмо, 1986 р. в., 1,9 дизель. Конта ти: 097-176-34-33, 068-109-19-93 Фіат-Фіоріно, 1987 р. в., 1,1 дви н, червоний. Ціна: 850 . о. Конта ти: 098-225-75-68

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Пассат Б-3, ніверсал, сріблястий, 1,8 інже тор, аз/бензин. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 099-084-29-11 Фоль сва ен-Джета, 1984 р. в., 1,6 бензин, бежевий, в хорошом стані. Ціна: 3300 . о. Конта ти: 097-252-22-88, 066-714-32-10 Фоль сва ен-Джетта 1, 1983 р. в., 1,6 бензин, червоний, 4 дверей, хороший тех. стан, м. Львів. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 097-191-32-45

ВАЗ-2107, 1991 р. в., один власни . Ціна: 2500 . о. тор . Конта ти: 099-724-13-07 ВАЗ-2107, 2004 р. в., хороший стан, терміново. Конта ти: 095-916-81-52

Форд-Ес орт, 1989 р. в., 1,6 арбюратор, КП-5, зов та дви н після апремонт . Ціна: 1000 . о. Конта ти: 099-226-43-11

ГАЗ 21 С, 1967 р. в., в робочом стані. Конта ти: 050-971-62-07

NEOPLAN

пропон ю Обмін Л АЗ, 1994 р. в., з новим зовом, повний омпле т нових запчастин, на Жи лі або Мос вич в хорошом стані. Конта ти: 050-638-28-87

Автобуси, мікроавтобуси продам

NEOPLAN N 208, 1996 р.в., пробі - 550 т. м., онд.,

т. (067) 332-90-90

NEOPLAN

ІВЕКО Іве о-3510, 1994 р. в., 2,5 т рбодизель, мі роавтоб с. Конта ти: 050-544-45-24

MAN

ГАЗ-21, 1964 р. в., в хорошом стані. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 066-845-76-20

ГАЗ-24, недоро о. 099-646-68-10, 79-53-73

НЕОПЛАН

МАН

ГАЗ

ГАЗ-24, 1978 р. в. Ціна: 700 Конта ти: 066-937-41-88

ФОРД

Шевроле, Кіа, Чері, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-832-63-82, 099-329-03-32 Шевроле-Авео, новий. Ціна: від 750 рн./ міс. Конта ти: 066-189-32-09

МІТЦУБІШІ

ВАЗ-21063, 1989 р. в., титанові дис и, КП-5, ма 14, в хор. стані. Конта ти: 050-519-58-13 ВАЗ-2107, 1990 р.в., після ДТП. Ціна: 1250 .о. Конта ти: 066-845-28-08

ВАЗ-21099, 1997 р. в., червоний. Конта ти: 097-858-33-64

ШЕВРОЛЕ

т. (098) 037-53-53, (066) 379-02-72

олір вишні.

Фоль сва ен-Пассат, 1996 р. в., нова ма, хороший стан, ніверсал. Ціна: 7800 . о. Конта ти: 75-11-54, 050-694-00-28

Форд-Сієра, 1988 р. в., синій, седан, 1,8 дви н, в робочом стані. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 099-739-70-78

LAND ROVER Discovery, 1996 р.в., 2,5 TDI, пробі - 170 т. м., /п, онд, е/дз, е/с, тон, дис и, чорний металі , 2 лю а, люфт 3 дюйма, лебід а, салон те стиль, ціна 15500 .о.,

ВАЗ-21063, 1989 р. в., Конта ти: 25-43-74

зова, . о.

ВАЗ-2109, 1993 р. в., 1,5 дви н, олір вишні, хороший стан. Ціна: 3150 . о. Конта ти: 095-077-06-49

LANDROVER

А ді-100, 1987 р. в., 2,0 бензин. червоний, відмінний стан. Конта ти: 050-519-37-92, 098-953-50-00

ВАЗ-21063, 1978 р. в., апремонт хороший стан. Ціна: 2000 Конта ти: 099-337-03-32

Фоль сва ен-Пассат, 1989 р. в., 1,8 бензин, седан. Ціна: 4700 . о. Конта ти: 066-597-94-03

ЛАНДРОВЕР

А ді-100, 1985 р.в., 2,2, оричневий, ніверсал. Конта ти: 050-764-21-67

А ді-100, 1989 р.в., 2,2, аз/бензин. Ціна: 5200 .о., терміново. Конта ти: 098-603-47-92

Фоль сва ен-Пассат, 1986 р. в., 1.6, дизель, білий, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 21-02-91

Форд-Оріон, 1991 р. в., 1,6 дви н, КП-5, зелений металі , ідеальний стан, не розмитнений. Ціна: 1100 . о. Конта ти: 067-453-57-33

А ді, 1988 р. в., КП-5, 2,3 аз/бензин, 4 еле трос лопідіймачі, чорний, титанові дис и, ма нітола, лю , тонований. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 095-828-77-80, Сер ій

А ді-100, 1987 р.в., 2,3, 5-КП, червоний. Ціна: 4100 .о., тор . Конта ти: 097-577-31-85

Фоль сва ен-Пассат В 3, 1990 р. в., 1,6 бензин. червоний, титани. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-381-66-63, 066-080-02-79

Фоль сва ен-Шаран, 1999 р. в., 1,9 TDI, ма нітола, еле трос лопідіймачі, центральний замо . си налізація. Конта ти: 063-341-30-54, 099-451-50-00

Продам

27

АВТОРИНОК (М. ЛУЦЬК)

№1 вiд 20 січня 2011 ро

NEOPLAN N 122, 1994 р.в., пробі - 767 т. м., повна омпл.,

т. (067) 332-90-90

. о.

NEOPLAN

Конта ти:

ГАЗ-24, хороший стан, недоро о. Конта ти: 066-961-55-33 ГАЗ-2410. Конта ти: 25-76-33 ГАЗ-2705, 2003р., 3,0 л, КП-5, зелений, м/автоб с, вантажний, в/п 2 т, середній, азова станов а, підсилена підвіс а, терміново. Ціна: 3300 . о., тор . Конта ти: 050-200-93-51 ГАЗ-3302, 2006 р., 2,9 л, арбюратор, аз/ бензин, 250тис. м, КП-5, білий, б да 8,5 б. м, довж. борта 3 м. Ціна: 6000 .о., тор . Конта ти: 050-378-18-76 ГАЗ-3307, по запчастинах. Конта ти: 75-07-23, 067-399-65-91

MAN 11230, 1995 р.в., пробі - 527 т. м., онд., т алет, авовар а,

т. (067) 332-90-90

МЕРСЕДЕС

NEOPLAN, 1997 р.в., пробі - 633 т. м., онд.,

MERCEDES

т. (067) 332-90-90

ГАЗ-3307, ф р он, аз/бензин, 1990 р. в. Конта ти: 75-07-23, 067-399-65-91

ОПЕЛЬ

Шевролет-Авео, в редит, 4,6 % річних. Конта ти: 099-178-33-97, Юля

ЗАЗ

Опель-Комбо, 2004 р. в., дизель, білий, 1,3 , пасажирсь ий. Ціна: 8500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

ШКОДА

ЗАЗ Слав та Лю с, 2005 р.в., 1,2 арбюратор, 5-КПП, оре тор фар, відмінний стан, терміново. Конта ти: 096-560-19-39, 050-579-69-29

Ш ода-О тавія, 2005 р. в., 1,8 бензин, чорний, повний омпле т. Ціна: 12900 . о. Конта ти: 050-581-54-40

плю А/м итайсь о о виробництва, б/в. Конта ти: 29-45-02 Авто вітчизняно о чи зар біжно о в-ва, можливо той, що потреб є ремонт . Конта ти: 050-519-37-92, 098-953-50-00 Автомобіль б дь-я ом Конта ти: 096-463-36-56

стані.

Автомобіль, до 5000 .о., можливо потреб ючий ремонт . Конта ти: 095-889-38-09 Автомобіль, можливо та ий, що потреб є ремонт . Ціна: до 5000 .о. Конта ти: 097-924-82-29

ЛУАЗ Л АЗ, 1994 р. в., новий зов та повний омпле т нових запчастин, обміняю на а/м Жи лі або Слав та, в добром стані. Конта ти: 050-638-28-87 Л АЗ,1991 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-606-54-32

Вольво-740, в редит, на 1 рі , з першим внес ом. Конта ти: 099-907-62-77

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096-463-36-56 Опель-Ас она, Ве тра. Конта ти: 096-463-36-56 Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Бора. 098-571-42-35

Конта ти:

Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Джетта. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, 5, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92

Автомобілі легкові СНД продам ВАЗ ВАЗ 2102. Конта ти: 096-731-96-96 ВАЗ, ЗАЗ, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-832-63-82, 099-329-03-32 ВАЗ-21013, 1985 р. в., білий. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 26-13-97, 050-705-70-75 ВАЗ-2105, 1983 р. в., 1,3 дви н, бежевий, робочий стан, терміново. Конта ти: 096-468-73-82, 050-430-21-58 ВАЗ-2105, 1984 р. в., білий, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-157-81-26 ВАЗ-21051, бежевий, хороший стан, недоро о, терміново. Конта ти: 097-649-36-10, 097-767-74-25

MERCEDES

Мос вич ІЖ-2715, «чобіто », 1988 р. в., зелений, ТО до 2012 р., фарбований, після апремонт , хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-739-70-78 Мос вич, ТО, задовільний стан, або обміняю на мінітра тор, мотобло , можливо в неробочом стані, чи на вантажний автомобіль. Конта ти: 063-213-80-04 Мос вич-412. 068-146-99-66

Конта ти:

Пежо G5, вантажо-пасажирсь ий, 1993 р.в., ідро-підсилювач, 2,5 дизель. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-179-19-34 Пежо-Партнер, 1997 р. в., білий, пасажирсь ий, дизель, хороший стан. Конта ти: 097-924-82-29

РЕНО Рено-мастер MAXI, 1999 р. в., вантажно-пасажирсь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 063-560-00-72

Л АЗ-969, 1990 р.в., 1,2, один власни , відмінний стан. Ціна: 2600 .о. Конта ти: 099-029-33-65

МОСКВИЧ

Мерседес Е-124, 190. Конта ти: 097-752-25-92

т. (067) 362-18-22

Л АЗ-969, 1990 р. в., 1,2 дви н, відмінний стан. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 099-029-33-65

М о с в и ч ІЖ-2715, «черевичо », зелений, ТО, страхов а, зов зварений, нова ходова, підвіс а, хороший стан. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 099-907-62-77

До менти на причіп до ле ово о авто. Конта ти: 097-352-17-22 Лянча-Тема. Конта ти: 098-121-40-10

MERCEDES 814, 2005 р.в., 4,25 TDI, пробі - 64 т. м., ABS, білий, нова ма, тіль и при н., ціна 24300 .о.,

Л АЗ-1301, хороший стан, пробі 46000 м. Ціна: 950 . о. Конта ти: 050-544-24-15

А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56

До менти на причіп до ле ово о авто. Конта ти: 066-621-73-39

ПЕЖО Пежо 85, 1993 р. в., вантажно/ пасажирсь ий, ідропідсилювач ерма. Ціна: 3500 . о., тор . Конта ти: 066-159-19-34

СЕТРА SETRA MERCEDES 413, 2005 р.в., 2,2CDI 95kWt, пробі - 258 т. м., ABS, бло .мост , нов. ма, білий, Webasto дви на, тіль и при н.,

т. (067) 362-18-22 Мерседес-208, 1985 р. в., 3,0 л, дизель, КП-5, м/автоб с, в/пасажирсь ий, середній, синій. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 096-404-18-68 Мерседес-210, терміново. Конта ти: 068-565-36-15

MERCEDES

SETRA S 315, 1995 р.в., пробі - 587 т. м., повна омпл.,

т. (067) 332-90-90

SETRA

плю Автомобіль, я ий переб ває в редиті, в б дь-я ом стані, після ДТП, на раїнсь ій реєстрації. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ГАЗ, ЗІЛ, МАЗ, КАМАЗ, КРаЗ, ЛАЗ, І ар с, ПАЗ в б дь-я ом стані. Конта ти: 098-027-41-77 До менти на ГАЗ-52, бортовий, бажано зелено о ольор . Конта ти: 097-301-49-51

MERCEDES O350, 2001 р.в., повна омпл., Euro III, з Нім.,

SETRA S 309, 1993 р.в., пробі - 770 т. м., повна омпл.,

т. (067) 332-90-90

т. (067) 332-90-90


28

АВТОРИНОК (М. ЛУЦЬК, М. І. ФРАНКІВСЬК) СКАНІА SCANIA

Тра тор МТЗ або ЮМЗ, роз лян всі варіанти. Конта ти: 063-986-66-77

УРАЛ Урал 236, нова ма, висо і борти, металеві, можливий бартер. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-713-92-40, 096-346-95-97

ПРИЧІП

SCANIA Irizar, 1998 р.в., пробі - 797 т. м., повна омпл.,

т. (067) 332-90-90

ФІАТ Фіат-Д ато, 1995 р. в., 2,5 т рбодизель, пасажирсь ий. Конта ти: 095-841-44-13 Фіат-Д ато, 1999 р. в., 2,8 дизель, білий, центральний замо , еле трос лопідіймачі, си налізація, хороший стан або обміняю. Конта ти: 098-567-28-83, 050-920-17-97 Фіат-С до, 1999, р.в, білий, 1,9 дизель, пасаж. по до м. 8 місць, обмін на недоро е авто. Ціна: 7500 . о., тор . Конта ти: 066-337-80-87

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-55, 1993 р. в., 2,4 т рбодизель, бортовий, тентований, АКП, можливий обмін на ле овий автомобіль. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 099-642-04-01 Фоль сва ен Т-4, 1992 р. в., 1,9 дизель, вантажно/пасажирсь ий, дов ий. Ціна: 7200 . о. Конта ти: 050-515-74-55 Фоль сва ен-Транспортер Т 2, вантажний, синій. бензин/ аз. Конта ти: 050-544-45-24

плю

Фоль сва ен Т 4, 1999 р. в., 1,9 ТДІ, без пробі по У раїні. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-205-19-29 Фоль сва ен Т-5, КП-6, 2,5 дви н, пробі 187000 м, білий, пасажирсь ий. Ціна: 14500 . о. Конта ти: 099-791-02-07 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОРД Форд-Транзит, 1994 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

плю Б с, б дь-я ої моделі, на виплат . Ціна: до 3500 . о. Конта ти: 099-732-79-56 Вантажний мі роавтоб с на виплат . Конта ти: 091-324-65-88

Автомобілі вантажні продам ГАЗ ГАЗ-3309, 2005 р. в., ідропідсилювач ерма, т рбодви н. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-924-90-70 ГАЗ-53, самос ид, можл. обмін на б дматеріали або тра тор. Конта ти: 096-731-96-96

ЗІЛ ЗІЛ-130, дви н МТЗ-Д 240, зелений, бортовий, відмінний стан. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 097-809-28-79, Іван ЗІЛ-ММЗ-554, «самос ид», дизель, хороший робочий стан. Ціна: 4700 . о. Конта ти: 050-515-74-55

КАМАЗ КамАЗ-5320, 1985 р. в. рейсовий стан, нова ма, бортовий, причіп, борта висо і, зерновоз. Конта ти: 097-546-98-48 КамАЗ-5320, 1992 р. в., з причепом, нові тенти, є ліцензія по СНД. Конта ти: 067-334-54-52 КамАЗ-5320, з причепом, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 066-880-13-40 КамАЗ-5320, по запчастинах. Конта ти: 098-525-28-14

Форланд, 2006 р. в, 3,7 дизель, вантажний, промтоварний ф р он, в/п 5 т, або обмін на ле овий автомобіль. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 099-642-04-01

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання продам 12-циліндровий тра тор К-701, 1989 р. в., 8- орп сний пл , німець а дис ова борона. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-860-77-71 Віз на мовом 098-920-57-34

ход . Конта ти:

Віз, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-733-74-03 Дви н до тра тора Т-25. Конта ти: 097-502-78-41 Дви н до тра тора Т-40. Конта ти: 097-502-78-41 До омбайна СК-5 Нива, б/в. Конта ти: 067-672-00-99 Зерновий навантаж вач або обміняю на автомобіль. Конта ти: 067-552-86-95 Зернозбиральни омбайн Nev Holland Bizon Z-110, 2000 р. в. Конта ти: 097-468-32-10 Зернозбиральний омбайн Дробінбор -1650, жат а 3,9 м, абіна, або обмін на автомобіль, б с. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067-165-75-27 Зернозбиральний омбайн «Мойсей-Фер юсон-307». Конта ти: 097-618-84-84 Зернонавантаж вач ЗПС-100, зерноочищ вальн машин СМ-4. Конта ти: 099-708-23-83, 098-278-44-56 Зіл, самос ид, хороший стан. Конта ти: 79-52-44, 096-359-52-04, 096-401-31-20 Ізотермічний ф р он. Конта ти: 099-924-90-70

Конта ти:

Кінний пл , шлею, рало. Конта ти: 096-777-04-60 Ковш до е с аватора ЕО-2621, на базі ЮМЗ. Конта ти: 095-830-28-36, 097-592-67-37 Комбайн Fahr, можливий обмін на авто, б дівельні матеріали, бло и, це л . Ціна: 4500 . о. Конта ти: 097-838-53-82

МІТЦУБІШІ

Комбайн «Конс л», з абіною та січ арнею, жат а 3 м. Конта ти: 097-402-16-85

MITSUBISHI

К льтиватор тра торний, навісний, 3 м. Конта ти: 067-495-15-42 К льтиватор. Конта ти: 79-40-83, 050-813-05-07 Міні-тра тор, двохмостовий, б/в, можливо не в робочом стані. Конта ти: 067-999-72-04, 097-443-77-37 Міні-тра торець, в робочом стані на бензині, дви н «ЗІД». Ціна: 350 . о. Конта ти: 050-705-70-75

РЕНО Рено-Кен о, 2001 р.в., 1.9, пробі 291 тис. м, білий, нерозмитнений. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 050-435-21-59 Рено-Менеджер, 1995 р. в., в/п 10 т, рефрижератор, 50 б. м, си налізація, авт. піч, 9,8 л. Конта ти: 050-285-20-28

СІТРОЕН Сітроєн-Джамп, 2001 р.в., 2,8, ТDI, бортовий, бортова платформа 3,5 м, щойно при наний. Ціна: 8700 .о. Конта ти: 067-920-22-67, 095-045-11-57

ПРИЧІП

МТЗ-82, Т-40. 050-166-91-11

Конта ти:

Навантаж вач фронтальний на базі К-700, івш-3 м б. Ціна: 165000 рн. Конта ти: 066-380-69-19 Новий причіп до ле ово о авто, можлива достав а. Конта ти: 050-169-06-60 Пл , 3- орп с ний. 067-495-15-42

Конта ти:

Прес-підбирач Вель ер-41. Конта ти: 097-618-84-84 Причіп до ле ово о авто, без до ментів. Конта ти: 050-200-68-36 Причіп до тра тора 2 ПТС 4. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 067-495-15-42 Сіно осар . Конта ти: 097-468-32-10 Т-74, з запчастинами до ньо о. Конта ти: 098-603-58-38

Перехідн плит на дизель до а/м Нива або УАЗ. Конта ти: 066-621-73-39 Пласти овий дах до а/м Л АЗ, новий. Конта ти: 066-621-73-39

До а/м Фіат-Добло. Конта ти: 097-926-17-82, 050-586-52-55 До а/м Форд-Граната. Конта ти: 068-827-69-69 До автонавантаж вача, в/п 1.5 т, дви н 2.2, дизель, КП, міст. Конта ти: 066-880-13-40 До ВАЗ-2106: апот, поро и, 2 рила, дис и, запчастини до дви на. Конта ти: 095-308-84-44 До Вол и. Конта ти: 098-275-12-50

72-57-08,

До ГАЗ, ЗІЛ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, б/в. Конта ти: 098-027-41-77 До Іве о: задній міст, т рбодеталі. дис ові альма. шпар а. Конта ти: 063-560-00-72

Причіп, 2003 р.в., 20-40м3, для Iveco, Mitsubishi, Mercedes,

т. (098) 037-53-53, (066) 379-02-72 Тра тор МТЗ, омбайн «Нива», пл и, причіп. Конта ти: 098-522-79-74 Тра тор МТЗ-52, з причепом, в смт. Ратно. Конта ти: 097-860-21-94 Т р а т о р МТЗ-80 УК, 1993 р.в., в хорошом стані, смт. Ратно. Конта ти: 097-468-32-10 Т р а т о р Т-25, з новою мою та а м лятором. Конта ти: 099-364-79-07, 050-257-48-09 Т р а т о р Т-25, роторн осар . Конта ти: 097-618-84-84 Тра тор Т-25. Конта ти: 066-307-73-89 Тра тор Т-40 і запчастини до ньо о. Конта ти: 050-104-66-01 Тра тор, Т-40 АМ, в хорошом стані. Конта ти: 097-745-44-43 ЮМЗ, в неробочом стані, вели а абіна, бло , олов а, махови . Конта ти: 050-104-66-01

плю А/навантаж вач «Львів», в/п 5 т, а/ навантаж вач «Бал ан ар», в/п 3 т, хороший стан, недоро о. Конта ти: 067-753-15-56, 095-841-44-90 Кабін до тра тора МПЗ. Конта ти: 050-644-58-77 Комбайн СК-5 Нива. Конта ти: 098-027-41-77 Січ арню з дви ном, б/в. Конта ти: 097-578-42-70 Т р а т о р МТЗ-82, Т-25. Конта ти: 097-620-78-78

До Л АЗ, ЗАЗ, нові. Конта ти: 063-855-64-91, 78-29-72 До тра тора Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Конта ти: 067-495-15-42 До тра тора 067-495-15-42

ЮМЗ.

Конта ти:

До Фіат-regata, сідан, ніверсал, мот. 1,5-1,6 в зборі або в розборі. Конта ти: 097-176-34-34, 068-109-19-93

Зимов м Matador 185/60 R15 - 4 шт., в хорошом стані, без дефе тів. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 097-132-48-34 Колінвал олов и бло , арданий вал до а/м ДАФ, Рено-менеджер, Мерседес, Вольво, Ман. Конта ти: 098-121-40-10 Колінвал до а/м Камаз, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до а/м Камаз, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 098-121-40-10 Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и Конта ти: 067-768-38-93 Компресор МАЗ, новий. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 050-514-55-50 Короб передач до а/м Де -Матіса, р льов рей до а/м Форд-Транзит, 1996 р. в. Конта ти: 050-200-68-36 Корп с КП, проміж т и, олов , бло циліндрів, орзин щеплення МТЗ. б/в. Конта ти: 097-468-32-10 Криш ба ажни а Фоль сва ен-Т5, б/в. 050-873-08-06

до а/м Конта ти:

Автозапчастини зовні до а/м Джилі СК, 2008 р.в. Конта ти: 095-188-90-32

На запчастини Fiat Dykato 1988 р.в. Ціна: до овірна Конта ти: 097-835-59-92, 096-605-99-77

Голов бло Газель. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 098-121-40-10 Голов бло Мерседес, Тойота, А ді, Кіа, Форд. Ціна: 1900 рн. Конта ти: 098-121-40-10 Голов бло , олінвал, арданий вал, на вантажний автомобіль. Конта ти: 098-121-40-10 Голов бло , олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93 Г м до Вол и. Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50 Дви н 2101, без навісно о. Конта ти: 066-513-11-95 Дви н 21011, хороший стан, недоро о. Конта ти: 095-714-61-36, 096-487-91-84 Дви н Д-240, ороб МТЗ, радіатор, п с ач, м до СК-5, м до МАЗ, КРАЗ-320. Конта ти: 098-027-41-77

Одн нов по риш Matador Elite2, 195/ 65/R15, малюно MP-42 (або до плю др до пари). Конта ти: 050-718-50-92, 063-850-89-35

Дви н до а/м Фіат-126, 2-циліндровий, з ороб ою передач та навісним обладнанням. Конта ти: 26-00-67

Велосипед, бордовий, с часний, з дис овими альмами. Конта ти: 23-68-59, 066-074-12-27 Дитячий мотоци л на а м ляторі. Конта ти: 050-339-83-03 Дитячий мотоци л, б/в, в-во США, для дитини до 30 . Конта ти: 050-378-69-74 Іж Планета 5, червоний. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 097-684-37-48 Мопед Альфа. Конта ти: 26-00-67 Мопед Верховина. Конта ти: 26-00-67 Мотоци л Віпер-125, чорний. Ціна: 10000 . о. Конта ти: 097-684-37-48 Мотоци л Джонсон, новий, 2циліндровий, реєстрація. Конта ти: 067-888-90-55 Мотоци л ІЖ Юпітер 4, не справний провід. Ціна: 800 рн. Конта ти: 066-904-08-02 Мотоци л М-104, 3-швид існий. Конта ти: 26-00-67

Мотоци л Хонда-Хорнет, 2003 р. в., спортт рист, 600 б. см, чорний, 4 циліндри, хороший стан, недоро о. Конта ти: 050-739-92-29 Мотоци л Ява-638, хороший стан, до менти+запчастини. Ціна: 5000 рн., тор . Конта ти: 58-53-70, 098-391-53-19, 067-417-97-75 Ява-350, дви н і ороб а в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 093-491-60-60, 066-317-88-43

плю Мопед Альфа, Дельта, Спар , б/в, робочий стан. Конта ти: 73-04-63, 099-463-68-38

Авторино м. Івано-Фран івсь

Автомобілі легкові СНД Продам ВАЗ ВАЗ 211540, Самара, 2010 р. в., 1.6 І, сірий, рос. збір а, анти ор, си нал, ц/з, під рильни и, чохли, ел. с лопідіймачі, МР-3, ТО до 2012 р., ідеальний стан, пробі 6.3 тис/ м. Конта ти: 095 080-92-04.

ВАЗ

Форд-С орпіо, 1986 р. в., 2,5 дизель, по запчастинах. Конта ти: 066-307-73-89 Фор опи, ороб и в зборі або в розборі. Конта ти: 097-176-34-34 068-109-19-93 Центральний замо , на а/м, ніверсальний. Конта ти: 066-578-99-71, 066-703-90-39 Шини R-14, 185х60, б/в, титанові, 2 шт., R-15, 2 шт. Конта ти: 096-777-04-60 Шини до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Шини до ле ово о авто, R-13 - R-18. Конта ти: 063-060-96-83 Шини зимові нові Kelly Winter ST, 175/ 70, RB - 340 рн./шт., Debica Frigo 2, 175/ 70 RB - 380 рн./шт. Конта ти: 28-60-05, 068-563-20-67

плю Газове обладнання на ле овий автомобіль. Конта ти: 066-254-05-16 Головн пар на КП до а/м Л АЗ. Конта ти: 097-352-17-22 Г м

до УАЗ. Конта ти: 095-139-99-09

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1,6 дизель, без олов и бло . Конта ти: 26-00-67

До Л АЗ, ЗАЗ. Конта ти: 063-855-64-91, 78-29-72

Дис и титанові R-14. Конта ти: 097-176-34-34, 068-109-19-93

Перехідн плит на дизель до а/м Нива або УАЗ. Конта ти: 097-352-17-22

ВАЗ 2109, на ход з ТО. Конта ти: 097 822-53-11.

ГАЗ «Газель»-2705, цільно-металевий зов, 7 місць, 2003 р.в., біла, пробі 48 000 м, дозвіл на аз. Конта ти: 068 541-79-54. ГАЗ 2217 «Соболь», 1999 р.в., пасажир, 11 місць, мотор 406, аз-метан, 4 балони, потреб є ремонт зова, на ход , рейсовий стан. Конта ти: 050 517-44-49. ГАЗ 2217 «Соболь», після ДТП, можна поа ре атно, мотор 406 після апремонт , аз-метан, до менти. Конта ти: 050 517-44-49. Вол а 31105, чорний, 2008 р. в., дви н райслер, ід. стан, зимова ма. Конта ти: 098 527-56-17. Вол а ГАЗ 24, 1973, седан, чорн., 2.4 К, 4 КП, салон-мерсед., не нил., в норм. стані. Ціна: 600 . о. Конта ти: 096 782-24-49. dvjdrago@mail.ru ГАЗ 20 Победа, ори інал, до овірна. Конта ти: 098 466-45-26. ГАЗ 24 М, на ход , ТО або на з/ч. Конта ти: 097 822-53-11. ГАЗ 24, 1980 р. в., добром Конта ти: 097 782-70-25.

стані.

ГАЗ 24, 1980 р. в., добром стані., ори інал. пробі 117 тис. м., т. о. до 2012 р. Ціна: 1700 . о. Конта ти: 097 782-70-25. ГАЗ 24, Вол а, чорний, зов, дви н після апремонт . Конта ти: 57-81-55. ГАЗ 2401, 1985 р. в., після повно о апремонт зова та дви на, нова ма та АКБ. Ціна: 1800 . о. або обмін. Конта ти: 097 849-04-51. ГАЗ 2410, 1988 р. в., добром стані. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 050 696-85-82. ГАЗ 31029 «Вол а», 1994 р. в., чорний, 1 власни . Конта ти: 096 543-76-61. ГАЗ 3110 «Вол а», 2001 р. в., пробі 56 тис. м, або обміняю на різні а/м. Конта ти: 2-36-36 в м. Тисмениці. ГАЗ 33023, вантажно-пасажир, 2004 р. в., замінені масла, фільтри, ремінь енератора та ін., пробі 68 тис. м. Ціна: 6500 . о. Конта ти: Васильяно 62а, аб.-6 50-75-51, 066 755-33-79, 096 563-24-61. gotas74@mail.ru ГАЗ-2411, 86 р.в., бежев., на ход . 2000 .о. Тор . Конта ти: 097 790-16-56. ГАЗ-52, бортовий, ГАЗ-52 термоб да, ГАЗ-24 М, ВАЗ-2109, Ж А6 на ход з ТО. Конта ти: 097 822-53-11.

ДЕУ Де Ланос добром стані. Недоро о. Конта ти: 097 734-26-97. Де Ланос, 1.5, дви н від Опель, + зимова ма. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: 097 788-62-00. Де Ланос, 1999 р. в., 1.5, 16 лап, аз-бензин, /п ерма, темно-червоний. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097 701-21-44. Де Ланос, 1999 р. в., нерозмитнений. Конта ти: 714-78-34

1.5, 067

Де Ланос, 2009 р. в. (вересень), пробі 24 тис. м, дви н 1500 І Опель, ц/з, си нал., тонований, оброблений, запас а, відмінном стані. Конта ти: 097 453-76-67. Де Ланос, 2010 р. в., повний омпле т, можл. оплата частинами. Конта ти: 063 717-64-60. Де Ланос, 2010 р. в., повний омпле т. Ціна: 672 рн/місяць. Конта ти: 063 717-64-60.

Де Не сія, 2007 р. в., темносиній, пробі 49 тис. м, 16 л., 1.5 І, R 14, ц/з, 2-стороння си нал., МР-3, аражне збері ання, відмінном стані. Конта ти: 095 864-43-80.

Перехідні плити між дви ном Л АЗ, на Фоль сва ен-Гольф, дизель або Таврія. Конта ти: 097-352-17-22

Радіатор до а/м ГАЗ-53, стартер до а/м КамАЗ, або обміняю на ц ор. Конта ти: 050-876-02-20

ВАЗ 2109, 1993 р. в., червоний, 1.3, 5-ст. КП, добрий стан. Ціна: 2950 . о. Конта ти: 050 528-12-70

Де Матіс, 2008 р. в., 0.8, АКП, всі опції, добрий стан. Конта ти: 099 335-66-31.

Передні та задні бампери до а/м Опель-Ве тра Б, б/в. Конта ти: 23-21-36, 097-018-62-42

Перехідні плити на дви ни, між дви ном Л АЗ на ВАЗ, Фоль сва ен-Гольф, Таврія, можливе переобладнання. Конта ти: 066-621-73-39

ВАЗ 2109, 1990 р. в., 1.5, 5-ст. КП, червоний, тон вання, лю , титани. Ціна: 2900 . о. Конта ти: 097 179-28-80.

Де Ланос, 99 р.в., 1.5, аз/бенз., зел. метал., ідравл. ермо, нерозмитн. 1800 .о. Конта ти: 067 453-57-33.

Передні стій и, азові до а/м Де -Ланос. Конта ти: 066-880-13-40

Дви н до а/м ГАЗ-53, ороб , міст та інше. Конта ти: 095-498-98-55 Дви н до а/м КАМАЗ, вал стандартний. Конта ти: 098-027-41-77

продам Велосипед ВМХ, в робочом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: 066-713-78-33

Мотоци л Хонда-Сібіер-125, червоний, 2006 р.в., 125 б. см, з до ментами, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-280-08-59

Лавет безномерн , на реєстрації, Конта ти: 050-200-68-36

Голов бло а до а/м Газель Конта ти: 067-768-38-93

Мото#, велотехніка та запчастини

Запчастини до Мос вич-412. Конта ти: 25-29-60 23-17-28 Зарядний і п с озарядний пристрій для авто. Конта ти: 063-867-47-65, 093-735-97-67 Зимові шини R-14, R-15, б/в. Ціна: 250 рн./1 шт. Конта ти: 050-920-18-47

продам

Газов станов на ле овий автомобіль. Конта ти: 066-703-90-39

Шини R-16, б/в. Конта ти: 71-63-78, 097-874-46-68

Мотоци л Урал. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 066-177-57-78, Віталій

Автозапчастини

ВАЗ-2109, на запчастини. Конта ти: 099-753-90-83 066-163-00-01 Вед чий міст до Т-40. Конта ти: 050-166-91-11 Від а/м Фіат-Ре ата, 1986 р. в., 1,5, седан, ніверсал, титанові дис и R-14. Ціна: 100 . о. Конта ти: 097-176-34-33, 068-109-19-93 Газове обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84

Пласти овий дах, новий, до а/м Л АЗ. Конта ти: 097-352-17-22

Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 050-166-91-11

К зов до а/м Опель-Ас она, хетчбе , бензин, КП-4, по запчастинах, апот, ба ажни , бензоба , л шни , резонатор, «штани», трамблер, оле тор, стабілізатор, ва м, ст пиці, панель, задні ліхтарі. Конта ти: 066-088-94-54

Тра тори Т-70, ДТ-75, К-700-701. Конта ти: 098-027-41-77

Ба ажни на дах до а/м Хюндай. Конта ти: 067-289-24-20

Комбайн СК-5 Нива, в робочом стані та ЗІЛ. Конта ти: 79-52-44, 096-401-31-20

т. (066) 215-16-32

т. (050) 500-88-83

Картопле опач , саджал , льтиватор, обприс вач, ротарн асар . Конта ти: 097-618-84-84

КамАЗ-53213, бортовий, хороший стан. Конта ти: 098-525-28-14

MITSUBISHI Canter, або на запчастини,

Причіп, 2000 р.в., євроштора, 7,35х2,44х2,77м, двері, підло а фанера, ціна 1100 .о.,

Ба ажни до а/м Фоль сва ен Т 4. Конта ти: 050-20519-29

Кінний льтиватор. 096-733-74-03

.

До а/м Мос вич-412, б/в, недоро о. Конта ти: 25-56-29, 068-146-99-66

та осар . Конта ти:

Картопле опач 099-002-90-35

Ж

До а/м ГАЗ, Мос вич. Конта ти: 066-880-13-40 До а/м Джиллі-СК, 2008 р.в., с ло лівої передньої двер и. Конта ти: 72-58-52, 050-928-15-45, 095-188-90-32 До а/м Л АЗ. Конта ти: 066-621-73-39

Фоль сва ен-Транспортер, 1989 р. в., 1,7 дизель, білий, вантажний, ф р он. Конта ти: 050-197-58-67

ФОЛЬКСВАГЕН

Конта ти:

До а/м Вол а ГАЗ-24, нові та б/в, дешево. Конта ти: 71-26-81, 093-734-84-03 До а/м Вол а. Конта ти: 066-961-55-33

ФІАТ Фіат-Д ато, 2002 р. в., 2,0, вантажо-пасажирсь ий. бензин/ аз, хетчбе , еле тропа ет. Конта ти: 063-855-99-45 Фіат-Фіоріно, 1,1 дви н, вантажний, з до ментами, розбите лобове с ло, можливо на запчастини. Конта ти: 098-227-75-68, 095-543-44-51

До а/м Авіа, 067-903-01-72

№1 вiд 20 січня 2011 ро

ВАЗ 2103 1975 р.в., 1,3 арб., + дви н01, заднє ві но, літня ма. Ц. 1400 .о.

Де Сенс, м зи а, МР-3, ц/з, си нал., відмінном стані. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 098 461-31-35.

Т. 096 136-58-58 ВАЗ 11183 «Калина», 1.6, 2008 р. в., сірий, не ьитий, російсь а збір а, в ідеальном стані, аражне збері ання, бортовий омп., МР-3, сенон, 2 си нал., імобілайзер+нова літ. ма, новий а м лятор. Терміново! Ціна: 6250 . о. Конта ти: 096 813-70-35. ВАЗ 2101, 1977 р. в., білий, після апремонт , добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 696-08-72. ВАЗ 2101, 1981 р. в., нормальном стані. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 097 812-33-89. ВАЗ 2101, 1982 р. в., 1.3 К, 4 ст. КП, т. о. до 2012 р., вишнево о ольор . Ц. 11000 рн, тор . Конта ти: 050 556-12-77, Михайло. ВАЗ 2101, 1982 р. в., білий, після повно о апремонт . Ціна: 1300 . о. Конта ти: 050 296-66-03. ВАЗ 2101, 1987 р. в., добром стані. Конта ти: 096 696-08-72. ВАЗ 2101, бежево о ольор , 1973 р. в. Недоро о. Конта ти: 066 636-60-08. ВАЗ 2101, добрий стан, 1.5, 5-ст. КПП, темно-зелений металі , панель від Опель Ве тра, титани. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 068 846-90-08, 095 088-21-22. ВАЗ 21011, 1983 р. в., червоний, на ход , новий а м лятор, ма. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 096 732-38-79. ВАЗ 21013, 1981 р. в., білий, на ход . Ціна: 1200 . о., тор . Конта ти: 71-13-94.

МОСКВИЧ ІЖ пиріжо , 01 р. в., запч. до Мос вич-412. Конта ти: 52-56-15, 096 407-25-90. Мос вич 21037, араван, 1974 р. в., ап. рем. Конта ти: 097 629-80-06, 050 266-31-41. Мос вич 2140, 1986 р. в., ТО до 2012 р., Ів.-Фр. реєстрація. Ціна: 5500 рн. Конта ти: 097 038-22-49. Мос вич 2141. Потреб є зовних робіт. На ход . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 096 122-17-67. Мос вич 21412, 1992 р. в., сірий, пробі 80 тис. м. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 067 968-99-64, 067 968-82-73. Мос вич 403 ретро 1964 р. в., ол. в збереж. стані з до . ТО 2010 р. Ціна: 1000 . о., можл.обмін. Конта ти: 098 880-56-52. Мос вич 412, 1.5 бензин, 1 власни , зелений, відмінний стан, рідна фарба. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 096 650-57-05. Мос вич 412, 1981 р. в., оричневий, добром стані, нова ма зимова, ма нітола, т. о., страхів а, 1 власни . Ціна: 1000 . о., тор . Конта ти: 097 662-80-84. Мос вич 412, 1989 р. в., добрий стан, бежевий, ТО до 2011 р, автоцивіл а, ма нітофон. Ціна: 750 . о. Конта ти: 067 385-93-53. Мос вич 412, 1990 р. в., білий, 1 власни . Конта ти: 096 543-76-61.


№1 вiд 20 січня 2011 ро ЗАЗ ЗАЗ 1102, Таврія, 2005 р. в., 1.2, тон вання, МР-3. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 067 785-22-60. ЗАЗ 968, 1989 р. в., білий, на ход , з до . Ціна: 2000 . о. Конта ти: 097 662-80-84. ЗАЗ 968, 1992 р. в., червоний, 22 тис. м. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 097 860-95-54. ЗАЗ Слав та, 1.2, 2004 р. в., 60 тис. м проб., срібний. Ціна: 2700 . о., тор . Конта ти: 050 067-42-22. ЗАЗ-968-М, 77 р. в., на ход . запч., потреб є фарб вання. Конта ти: 096 883-73-70. Запорожець ЗАЗ 968 М, 1992 р. в., пробі 22 тис. м, червоно о ольор . Ціна: 4000 рн. Конта ти: 097 860-95-54. Слав та 2007 р. в., 1.2 лю с, інж. ,білий, зимова ма, анти орозійна оброб а, під рильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: м.І вано-Фран івсь 097 704-51-81. Слав та, 06 р.в., вишн., ц/з, тонов., Піонер, італ. аз. станов а, 1,3і., 400000 м. Конта ти: 099 739-40-18. Слав та, 2004 р. в., 1.2, синій. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 337-64-01. 050 627-83-32. Слав та, 2004 р. в., 1.2, сірий, пробі 60 тис. м, дор чення на 10 р. Ціна: 2590 . о. Конта ти: 050 674-22-23. Слав т , 2003 р. в., добрий стан, 1.2 арб., новий АКБ, ма, ходова в нормі, МР-3,ТО до 2011, страхов а, тон. ві на, поід рил и, все працює, знім з облі або дам дор чення. Ціна: 2200 . о., тор . Конта ти: 063 848-27-73. Таврія Пі ап, 1.2 бензин, білий. Ціна: 2450 . о. Конта ти: 096 730-78-39, Іван. Таврія Пі ап, 2002 р. в. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 096 997-21-82. Таврія, 1,1, 1993 р. в., червоний, після повно о ап. рем. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 519-18-63. Таврія, 1990 р. в., 1.1, червоний, в добром станi, ходова від ВАЗ 2108, нова ма, ш моізоляція, анти ор. по ритя зова, середини та днища, пiд риль и, новий салон, тон. с ло, ТО та страхiв а до 2012 р. Володя. Ціна: 1800 . о., тор . Конта ти: 097 674-31-29. Таврія, 1993 р. в., червоний, нормальном стані, тех. справний, на ход , новий АКБ, чохли. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 457-83-30, 066 709-83-96.

УАЗ УАЗ 2206, вантажо-пасаж., 1994 р. в., сірий, добрий роб. стан, ТО до 2012 р. Конта ти: 098 791-66-20. 050 144-77-56. УАЗ 469, після повно о апрем., фарб вання, нові з/ч, в зли, а ре ати, б/ в рама, зов, дви н, КП, а та ож диз. дви н від Пежо, з до . на УАЗ 469 та 452. Конта ти: 03471-51-372, 067 272-50-71.

ІНШІ АВТО ІЖ-2715. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 096 184-75-78. Л аз-969 М, Волинян а. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 067 960-78-40. О а, 2005 р. в., синій, 1-власни , аражне збері ання, ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 845-77-74. Шевроле Лачетті, 2007 р. в., 1.8 б., 2-стороння си нал., тоновані ві на, анти ор. оброб а зова, автома нітола, захист дви на, ідравлі а ерма, піді рів дзер ал, чорний металі + омпле т зимових шин, на арантії, пробі 65 тис. . Ц. 12500 . о. Конта ти: 050 202-58-38.

Автомобілі імпортні продам АУДІ А дi 100,1986 р. в., 2.0 дизель, л жений зов, хороший стан, т. о. до 2012 р., бiлий. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 097 242-66-91.

АУДІ

А ді 80, 1990 р. в., білий, арбюратор, тон вання, відмінний стан, ТО до 2012 р. Конта ти: 097 354-41-45, 73-34-61. А ді А 4, 1996 р. в., 2.6 інже тор, 4х4 повний привід, ел. па ет, оричневий. Ц. 8800 . о. Конта ти: 098 265-12-95. А ді А 4, 1996 р. в., 2.6. Конта ти: 097 838-72-23. А ді В 4, 1993 р. в., чорний, добром стані. Конта ти: 097 908-87-59. А ді С-4, 2.6, В6, темно зелений металі , титанові дис и, ондиціонер, білий ш іряний салон, СД-ченджер на 6 дис ів, апарат ра Кенв д. Ціна: до овірна Конта ти: 093 861-50-62.

Мітц біші А тлендер, 07 р. в., 2,0і, чорн., 9500 м, сервісна ниж а, все рім ш іри, стан ново о авто. 17500 .о. Конта ти: 097 875-60-04.

БМВ

Мітц біші Кольт, 2008 р. в., 1.3 інже тор, чорний металі , захист артера, сенон, лімат- онтроль, АВС, ел. па ет, пробі 50 тис. м. Конта ти: 050 944-22-10.

БМВ 523, 1999 р. в., пробі 42 тис/ м по У р, не битий, рідна фарба, добрий стан. Конта ти: 050 735-07-81. БМВ 524, ТД, 1985 р. в., синій мет., тон вання, фар оп, л. дзер ала, апремонт зова, + БМВ на з/ч, можл. обмін. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095 528-59-15. 096 433-13-14.

А ді 100, 1991 р. в.. 2.8, чорний, аербе , с лопа ет, си нал., ц/з, ш іряний салон. Ціна: 6200 . о. Конта ти: 097 378-17-96. А ді 100, сірий мет, седан, 2.3 інж., 1988 р. в., добрий стан. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 067 397-02-76, 099 642-87-48. А ді 200, 1988 р. в., сірий мет, салон велюр, онд., с лопідіймачі, ел. лю , дзер ала. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 673-23-40. А ді 80, 1987 р. в., 1.8 І, 5-ст. КП, нормальний стан. Ціна: 4400 . о. Конта ти: 096 744-96-11. А ді 80, 1988 р. в., сірий. Ціна: 4300 . о. Конта ти: 096 244-30-25.

Мітц біші Лансер-9, 2005 р. в, 1.6 інж., сірий-металі , ц/з, ел. па ет, си нал., тоноване с ло, стереосистема ДВД, титани, спойлер, ондиц., піді рів передніх сидінь. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 097 998-47-55, 097 711-45-94. Мітц біші-L300, 1994р., 2,5л, дизель, 192тис. м, 5-КПП, білий, м/автоб с, в/пасажирсь ий, в/п 1,5т, 5 місць, середня база, 4100 .о., можливий обмін на джип. Конта ти: (067)1786124, (050)5375951.

БМВ 730, 1991 р. в., білий, ідеальном стані. Ціна: 6300 . о. Конта ти: 097 680-54-53.

НІССАН

ВMW 318,1986 р.в.,1.8 бензин, олір вишневий, ц/з, си налізація, хороший стан. Ціна: до овірна Конта ти: 096 823-35-38.

ВОЛЬВО Вольво 240, бенз., 2.0 б.; Вольво 760, ніверсал на з/п. Конта ти: 03471-51-372, 067 272-50-71. Вольво 245, 2.4 дизель, ніверсал, т. о. 2012 р. та на з/ч Вольво 240 бензин, 760 дизель, ніверсал, до м до Вольво 142. Конта ти: 03471 5-13-72, 067 272-50-71. Вольво 245, на ход , до менти, диз., 2.4 б., ніверсал, зелений. Конта ти: 03471-51-372, 067 272-50-71. Вольво 440, 1989 р. в., сірий, арб., /п ерма, ц/з, добром стані+нова літня хня, можливий обмін на вантаж. а/м. Конта ти: 068 144-15-97.

МАЗДА Мазда 3, 08 р.в., пісочний металі , хетчбе , 1,6 аз/бенз., повн. ел. па ет, лімат онтр., 17000 .о. Конта ти: 097 626-70-11. Мазда 3, 2008 р. в., пісочний металі , 1.6 аз-бензин (євро-4), тіп-троні , лімат- онтроль, АВС, піді рів сидінь, ел. па ет, серво- ермо, дис и R-16, пробі 49 тис. м з салон . Ціна: 17400 . о. Конта ти: 097 626-70-11, Леся. Мазда 626, 1997 р. в., 5 ро ів на У р., темнозелений мет, 127 тис. м, ел. па ет, онд. Конта ти: 097 258-09-80. Мазда 626, 91 р.в., 2,0 бенз., інж., повна еле тр., лю , фар оп, тит. дис и, сір. метл. 4400 .о. Тор . Конта ти: 050 887-26-90, 050 170-60-39. Мазда СХ-7, 2008 р. в., повна омпле тація, фірмове т. о., арантія, чорно о ольор , автом., ш іра, додається омпле т, літня ма. Ціна: 31700 . о., тор . Конта ти: 099 723-61-30.

МЕРСЕДЕС Б с р зо-пасажир Mercedes-Benz MB100, в хорошом стані, 1990 р. в., 2.40 дизель. Ціна: 32000 рн. Конта ти: 063 326-47-48. Мерседес 123, 3.0 дизель, 1981 р. в., синій. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 519-18-63.

Мерседес 190, 1985 р. в., 2.0 бензин. Ц. до овірна. Конта ти: 097 128-70-64. Мерседес 200 W 124, бензин, після апремонт , відмінном стані, зроблений для себе. Конта ти: 097 439-19-71, 097 755-36-81. Мерседес 210, 1989 р. в., 2.9, /п, си нал, м зи а, ел. с лоаідіймачі. Конта ти: 067 590-17-77. Мерседес 316, 2004р., .2,7 СДІ, 190 тис. м пробі , 16500 .о. Конта ти: 0509011498, 0955439202 Мерседес Бенс C 200 Компресор, 2001 р. в., 2.0 л., срібний металі , пар троні , тон. ві на, 164 тис. м, 1-власни . Ціна: 15900 . о. Конта ти: 067 802-87-40. Мерседес Бенц віто 109, 2006 р. в., 2.2, червоний, /п ерма, ел. с лопідіймачі, аербер, АВС, щойно при наний. Ціна: 11800 євро. Конта ти: 063 494-38-60, 063 371-36-77. Мерседес Бенц-124, 1993 р. в., 2.0 диз., чорний, пробі 265 тис. м, лю , ел. с лопід, /п ерма, ц/з, ма ., АРБ, АБС, а сти а, си нал., АБД. Ціна: 8300 . о., тор . Конта ти: 71-28-91, 098 327-45-56, 097 265-64-09.

Опель Кадет, 1990 р. в., червоний, 1.7 Д, після апремонт ходової. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097 864-46-41. Опель Кадет, седан, 1990 р. в., червоний, в ідеальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 760-33-98. Опель Оме а, 2001 р. в., срібний металі , наві ація, лімат- онтроль, а сти а, 2.2 ТДІ. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 097 023-00-60. Опель Оме а, 88 р.в., сір., седан, після ДТП з до ., не підля ає рем. Ціна: 800 . о. Конта ти: 097 237-64-57. Опель Фронтера, 1996 р. в., 2.3 ТДІ, темновишневий металі , повна омпле тація рім ш іри, можливий обмін на б с. Ціна: 7400 . о. Конта ти: 067 754-53-00, Василь.

Ніссан Блюебірд, чероний, 1982 р. в., 1.8 бензин. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 097 757-01-01.

ФОРД

Фіат Таліо, 2004 р. в., 1.3, 104 тис. м, пробі , можливий редит. Конта ти: 050 433-07-23. Фіат Темпра, 1.6, MP-3, а сти а, лю , ма нітола, небитий, си нал., тон. с ло, /п ерма, фар оп, ц/з, ел. с лопід., ел. па ет, мотор, зов в добром стані. Новий а м лятор. На ход . Роман. Ціна: 2700 .о., тор . Конта ти: 097 770-60-26. Рено 19 1992 р.в., 1,8 інж., проб. 150 тис. Км, хетчбе , нерозмитнений, червоний. Ц. До овірна, або плю до менти до неї.

Фіат Темпра, 1992 р. в., 1.9 Д, /п ерма, ел. па ет, ц/з, м зи а «Піонер», добром стані. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 096 676-52-12.

Т. 096 181-54-65

Фіат Темпра, темно-сірий металі , 1991 р. в., 1.6 м. інже тор, ел. па ет, лю , ц/ з, си нал., МР-3. Ціна: 2100 . о., тор . Конта ти: 067 698-71-30.

Рено 21. Конта ти: 098 254-52-08. Рено Кен о, 2003 р. в., ТДІ 80, 1.5 дизель, «мо рий асфальт», пасаж., 182 тис. м пробі , нова ма, ц/з. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 067 840-96-87.

ОПЕЛЬ Опель Кадет, 1982 р. в., 1,3 бенз., 5-ст., араван, оранжевий металі . 1900 .о. Тор . Конта ти: 067 682-34-12, Іван.

Рено-21, 1989 р. в., сірий, ідеальний стан, 1.7 інже тор. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 254-82-08.

Опель Ве тра В, 1998 р. в., 1.8 інже тор, зелений металі . Ціна: 7650 . о. Конта ти: 097 864-34-32. Опель Ве тра В, 1998 р. в., 1.8, зелений. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 097 864-34-32. Опель Ве тра В, седан, 2.0, 1997 р. в., синій, дис и R 15, тонований, сенон, МР-3, ондиц., лімат- онтроль, страхів а, 240 тис. м пробі . Ціна: 7200 . о., тор . Конта ти: 097 647-03-77, 050 603-34-23. Опель Ве тра ніверсал, 1997 р. в., 1.7 інже тор, добром стані. Ціна: 7800 . о. Конта ти: 067 951-36-24. Опель Ве тра, 1989 р. в., 2.0 бензин, темно-червоний, після ДТП з до м. Конта ти: 066 856-01-16. Опель Ве тра, 1990 р. в., синій металі , 1.6 м. інже тор. Ц. 3950 . о. Конта ти: 098 542-06-84. Опель Ве тра, 1992 р. в., 1.6, лю , м зи а, си нал, титани, 1 власни . Конта ти: 067 590-17-77. Опель Ве тра, 1992 р. в., 1.8 МІ. Конта ти: 097 795-39-85. Опель Ве тра, 97 р. в., 1,8 і, повн. фарш, СД-тюнер, ДВД, зим. шиповані олеса, добр. стан. Конта ти: 067 951-36-24. Опель Кадет, 1,6 диз., си н., ц/з, панель Астри, добр. стан, 2580 .о. Конта ти: 098 855-26-51. Опель Кадет, 1986 р. в., 1.6 Д, 4-дв. хетчб , темно-зелено о ол., добрий стан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 068 847-03-82, 068 847-20-40.

ФОРД

Фіат С до, 2003 р. в., білий, вантаж., 1.9 дизель, пробі 186 тис. м, добром тех. стані. Конта ти: 097 848-26-31.

Рено-19, 1,4, аз/бенз, 93 р.в., м льтило , черв. Конта ти: 097 979-03-08.

Опель Астра, чорний, 1.6, тоновані ві на, ц/з, ел. па ет, м зи а, ондиц., под ш и безпе и, серво- ідро ермо, добром стані. Ц. 12400 . о., тор . Конта ти: 097 951-24-16.

Фоль сва ен Транспортер T4, 1999 р. в., 1.9 TD. Хороший стан, вантажний, 1 рі на У раїні. Ціна: 9950 . о. Конта ти: 063 661-10-74.

Фіат С до, 2002 р. в., пасаж. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 433-12-33.

Рено Кен о, ф р он, добром стані, пробі 180 тис. м. Конта ти: 094 922-53-70, 0342 73-23-70.

Опель Астра, 2010 р. в., в редит. Ціна: 2200 рн/місяць. Конта ти: 096 606-74-22

Фоль сва ен Т 2, 1986 р. в. Конта ти: 067 866-57-07.

РЕНО

Ніссан Станзе, 84 р. в., добрий стан, передній привід, ТО до 2012 р., 1600 .о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-75.

Опель Астра хетчбе , 1993 р. в., 1.6 бензин, 6 л/100 м, синьо-зелений перлам тр, ма нітола, лю 2 пол., відмінном стані, т. о. до 2012 р., 5-дверний. Ціна: 5500 . о.. тор . Конта ти: 050 618-29-03. Опель Астра, 1992 р. в., хетчбе , сірий металі , 1.4 бензин, м. інже тор, нова АКБ, зимова ма, ц/з, тоновані ві на, тит. дис и, добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 543-39-30. Опель Астра, 1996 р. в., 1.7 дизель, ніверсал, сіро о ольор . Конта ти: 067 942-05-82,

Фіат 126, 1986 р. в., повний апремонт, 2 циліндри 0.650 см б., 4 л/100 м. Ціна: 1500 . о., без тор . Конта ти: 097 567-19-23.

Фоль сва ен Пассат Б-3, 1988 р.в., 1.6, седан, синьо о ольор , си налізація. Ціна: 4500 .о. тор Конта ти: 067 913-78-62.

Фіат Добло, 2001 р. в., 1.9 Д, білий. Терміново! Конта ти: 097 799-87-98, І ор.

Ніссан Махіmа 1996 р. в., 2,9 інже тор, АКП, срібний металі , АБС, ондиціонер, ц/з, си налізація, ел. па ет. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 928-10-74.

Опель Ас она, 1987 р. в., седан, 1.6 бензин, 5-ст КП, синій мет, ц/з, си наліз, повний апремонт, добрий стан. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 096 650-57-05. Опель Астра Н, 2010 р. в. Ц. 2700 рн/ місяць. В омпле ті зимова ма. Конта ти: 097 788-62-00.

ФІАТ Б с вантаж. до Фіат Д ато, 1991 р. в., Дешево. Конта ти: 066 501-80-90. Терміново! Фіат Уно, 87 р. в., 1,5 і, можливий обмін. Ціна: 1900 . о. Конта ти: 097 621-91-27. Фіат Ін а «пиріжо », 1999 р. в., білий, /п, нормальном стані. Конта ти: 067 419-99-37.

Фоль сва ен Пасат, 1992 р. в., 2.0 інже тор, темно-фіолетовий, спойоер, ц/з, ел. лю , ел. дзер ала, тит. дис и, ма нітола, аз-бензин. Ціна: 6000 . о., тор . Конта ти: 096 765-17-46

РЕНО

Рено Кен о, 2006 р. в., 1.5 дизель, білий, вантаж., /п ерма, ондиц., ел. па ет, аербе , ма нітола, ел. ре лювання фар і дзер ал, сервісна ниж а, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 239-60-69.

Опель Кадет, 1989 р. в., седан, 1.3 бензин, сірий, титани, Р 14, МП-3, поварений. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 066 388-46-26. Опель Kaдет 1990, седан, черв. ол., 1.3, арб., не битий, не нил., зов в ід. стані, на запчаст., без до . ДЕШЕВО! Конта ти: 096 782-24-49. dvjdrago@mail.ru Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 бензин, червоний, седан. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 237-64-57, Львів. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 арб., добром стані. Недоро о. Конта ти: 097 595-53-97.

Тойота Ленд райслер, 1997 р. в., добром стані, аз-бензин, ш іра. Ціна: 12500 . о. Конта ти: 067 344-72-99.

Форд Гренада, 1979 р. в., 2.0 ар., в добром стані, си нал., /п ерма. Ціна: 1300 y. o. Конта ти: 068 144-55-78.

Мітц біші Лансер, 2007 р. в., червоний, 15 тис. м пробі , автом. КП, АВС, ондиц., под ш и безпе и, ел. па ет, імобілайзер, тонований. Конта ти: 067 342-36-40.

БМВ 525, нерозмитнений, 1994 р. в., темно-зелений металі , 2.5 бензин, повний омпле т, біла ш іра, відмінном стані, щойно при наний. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 050 180-05-55.

Мерседес 190 на з/п. Конта ти: 050 156-19-71.

А ді 100 ніверсал, 1989 р. в., 2.3 інже тор, пробі 245 тис. м, си нал., ц/з, лю , АВС, ел. па ет, /п ерма, піді рів сидінь та фар. Конта ти: 096 210-11-70. А ді 100, 1.8 бензин, 1989 р. в., червоний, арний стан. Ціна: 4700 . о., тор . Конта ти: 066 070-06-20.

Мерседес-Віто-110, 2003р., 2,2л, CDI, 197тис. м, 5-КПП, жовтий, м/автоб с, пасажирсь ий, 8 місць, повна омпле тація, ондиціонер, е/па ет, 14300 .о. Конта ти: (050)5375951, (067)1786124

Решіта в апот до А ді А 6, 1999 р. в., дви н до А ді А ролт, 2.7, фари та бампери, дзер ало до Мазди 6. Конта ти: 066 395-71-52.

Мерседес 124, араван, 2,5, автомат., тонований, 1991 р. в., ондиц., лю , добрий стан. Ціна: 9500 . о. Конта ти: 095 829-63-03.

Т. 098 920-75-57

Мерседес С-200 Компресор, 2001 р. в., тіп-троні , сірий металі , 2.0, ш іряний салон, повна омпле тація, відмінном стані. Ціна: 15900 . о. Конта ти: 067 802-87-40.

МІТЦУБІШІ

Мерседес 124, 2.5 дизель, 1987 р. в., АВС, ц/з, ел. с лопід., КПП автомат, м льтило , ма ніт., новий АКБ. Ціна: 6200 . о., тор . Конта ти: 097 104-92-50.

А ді 100 си ара 1990 р.в., 2,3 інж., титани, лімат онтроль, ц/з, си наліз., еле тропа ет, лю . Ц. 4000 .о., можл. обмін.

Мерседес Віто 108 сді, син., пасажир, 2,2, абс, с лопід., пар троні , д и, рін т., тит., м з. Конта ти: 098 257-29-09.

А ді100, 2,0 диз., 86 р. в., сір., добрий стан. 3800 .о. Конта ти: 067 165-25-28.

БМВ 318 ТДФ, чорний, 1997 р. в., 1.8 дизель, лімат- онтроль, 2 аербе , ц/ з, авс, піді рів ел. ре лювання дзер ал, ел. па ет, омпле т зимової ми, титани, збережений. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 681-15-16.

29

АВТОРИНОК (М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)

ОПЕЛЬ Опель Ве тра, 1990 р. в., синій мет, 1.6, можливий обмін на Нив 2000 р. в. Конта ти: 098 542-06-84.

ПЕЖО Пежо J 9 Корсан, 1998 р.в., в хорошом стані, синій, терміново. Ціна: 2300 .о. Конта ти: 097 206-01-97. Пежо Е сперт, 1.9 ТД, 1998 р. в., ТО 2012 р. або обмін на пі ап з доплатою. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 098 962-48-45, 099 236-97-74. Пежо Е сперт, ТО до 2012 р., тд 1,9, 98 р.в. 6700 .о. або обміна пі ап з допл. Конта ти: 098 962-48-45, 099 236-97-74. Пежо Партнер, 2006 р. в., червоний, вантаж. Конта ти: 096 620-24-18. Пежо-206 (хетчбе ), 2001 р. в., 1.9 дизель, вишневий, добром стані. Ціна: 8300 .о., тор . Конта ти: 063 395-29-08. Пежо-307, 04 р.в., синій, 1,6, ідеал. Конта ти: 097 635-34-71. ПЕЖО-309, 1991 р.в, 5-дверна, си налізація, центральний замо , еле тропа ет, д же хороший стан. Ціна: 3300 .о. Конта ти: 066 668-88-36, 067 157-96-12. Пежо-607, 01 р. в., 3,0, повн. фарш, ш іра, відмін. 15000 .о. Конта ти: 096 874-43-57.

Фіат Уно, 1986 р. в., синій металі , титани, арний стан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 067 337-50-67. Фіат Уно, 87 р., 1,1, сірий, 1600 .о. Конта ти: 096 889-94-13. Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Аенто, нерозмитнений, 1993 р. в., бордовий металі , 1.8 інже тор, / ерма, АВС, борт. омп., ел. па ет, щойно при наний. Ціна: 1900 . о. Конта ти: 050 180-05-55. Фоль сва ен Венто, 1995 р. в., червоний, седан, 2,0 інж., 5-ст. КПП, пробі 210 тис. м., си нал., АРБ, ABS, TV, імоб, атал., протит м., тон. с ло, фар оп, ц/ з, си нал, хороший стан. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 096 554-28-48, 050 966-93-96. tanyamedvd@mail.ru Фоль сва ен Гольф 2, Джетта 2. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 2, на з/ч, недоро о. Конта ти: 097 673-69-94. Фоль сва ен Гольф 4, 1999 р. в., 1.4 бензин, чорний, тит. дис и, щойно при наний, 100% розмитнення. Конта ти: 050 513-85-32. Фоль сва ен Гольф III, 1995, хетчбе , черв. ольор , 1.4 і, 5 КП, аербе , ABS, ел. лю , /п ерма, не битий, не нилий, в ідеал. стані, щойно при н. з Польщі, не розмитнений. м. Самбір. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 096 782-24-49. dvjdrago@mail.ru Фоль сва ен Гольф, 1.6 дизель, на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: 099 197-58-10. Фоль сва ен Дербі, 1980 р. в., без до ментів. Конта ти: 55-07-80, 095 078-03-04, 097 528-26-70. Фоль сва ен Джета, 1990 р. в., 1.8 МІ, не битий, 1 власни , си нал., лю . Конта ти: 050 674-91-13. Фоль сва ен Джета, 1990 р. в., 1.8 МІ, не битий, 1 власни , си нал., лю . Конта ти: 050 674-91-13. Фоль сва ен Джета, 91 р.в., 1,6, аз/ бенз., черв., добр. стан, не розмитн. 1200 .о. Конта ти: 067 453-57-33. Фоль сва ен Джетта, 2011 р. в. Ціна: 9500 . о. Конта ти: 097 181-05-00.

СІТРОЕН Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60. Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, сірий, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60.

СЕАТ Сеат Алхамбра, 2002 р. в., 1.9 ТДІ, ма с. омпле тація, срібний металі , ц/з, аербе , си нал., добром стані або обмін на особня в Ів.-Фран івсь . Ціна: 13500 . о. Конта ти: 066 028-43-58. Сеат Ібіца, 1992 р. в., 1-власни , дви н system porhe, еле троні а вся фірми Бош, нова ма, фар оп. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 068 588-58-53, 098 698-69-32. Сеат Мела а, 1.2, сірий, 5 ст. КП, си налізація, 4 ц/з, зв ова система 2.1 Creative, ап. ремонт салон . Ціна: 2700 . о. Конта ти: 097 838-41-94. Сеат Ре ата, сір., 87 р.в., 850 Конта ти: 095 097-70-87.

Фіат Уно, 1986 р. в., 1.3 дизель, зелений, на ход , ТО до 2012 р., ц/з, нова ма на передніх лесах. Ціна: 1850 Конта ти: 098 318-71-99. yatsyk_81@mail/ru

.о.

ТОЙОТА Tойота Ленд р зер Прадо 1998 р.в., повний привід, дви .2700 см3 - бензин, 5-механі а, сірий металі , не битий, рідна фарба, 7 місць, 2 ондиціонери, 2 піч и, 2 ба и, еле тропа ет, фар оп, повне ТО, заміна всіх мастил. Всі з/ч ори інал. Стан відмінний. Ціна: 16200 .о. Конта ти: 050 944-22-10. vitigor@mail.ru Тойота Корола, 2008 р. в., 1.6 б., омпле тація лю с, тіп-троні , 9 под шо безпе и, 6 динамі ів, тит. дис и фірмові, тоновані ві на, чорний металі , пробі 38 тис. м, на арантії. Ц. 22000 . о. Конта ти: 050 202-58-38.

Фоль сва ен Джетта, 83 р.в., вишн., 1,6 бенз., 5-ст., 4-дверн., відмін. 2600 .о. Львів. Конта ти: 097 191-32-45. Фоль сва ен Кадді, 2000 р. в., 1.9 т рбодизель, 125 тис. м, вишневий, не битий, не мальований. Терміново! Ціна: до овірна. Конта ти: 097 107-33-00, 096 309-11-79. Фоль сва ен Кадді, 2003 р. в., 1.9 СДІ, білий, в добром стані, маловантажний, пі ап по до ментах. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 922-90-43, Володя. Фоль сва ен Кадді, 2007 р. в., 1.9 TDI, 93 тис. м, оранжевий, нещодавно при наний. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 419-22-01. Фоль сва ен Кадді, пиріжо , диз. Конта ти: 093 801-78-78. Фоль сва ен Пасат В 3, 1993 р. в., 2.0 і, синій мет., онд., авс, 2 АРБ, ел. лю , дзер ала, ві на, піді рів сидінь, /п ерма, серво ермо, піді рів дви на, титани Р 15. Ціна: 6700 . о. Конта ти: 097 966-25-25. Фоль сва ен Пасат В-4, 1995 р. в., темносиній, пробі 172 тис. м, с лопідіймачі. Конта ти: 050 735-07-81. Фоль сва ен Пасат В3, 1991 р. в., білий, аз-бензин, ніверсал, ц/з, /п ерма, проб 360 тис/ м. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 050 720-49-81. 098 487-97-18. Фоль сва ен Пасат, 1986 р. в., 1.6 бензин, хороший стан, не нилий, новий омпле т щеплення л , нові задні амортизатори Каява, замінено саленбло и передньої та задньої бал и, передні сидіння від А ді, тон. с ло, перетя н тий салон, фар оп, омпле т зимової ми на дис ах, сабв фер і підсилювач JBL, ТО до 2012 ро . Можливий продаж без м зи и. Ціна: 3250 Конта ти: 068 145-15-10.

Форд К р’єр ф р он 1994 р.в., 1,3 арб., ап. рем. дви на. Терміново. Ц. 2800 .о.

Т. 066 037-25-63 Форд Ес орд, 1985 р. в., 1.6. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 097 649-34-88. Форд Ес орд, 1987 р. в., 1.4, добром стані, 5-дверний. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 099 278-80-90. Форд Ес орт, 1.6 Д, на з/п або до . Конта ти: 097 592-78-20. Форд Ес орт, 1981-85 р. в., дизель, на з/ п, або до ., реєстрація Тл мач. Конта ти: 097 592-78-20 Форд Ес орт, 1985 р. в., 1.3 бензин, розхід палива, 6л/100 м, нормальном стані, біло о ольор , т. о. до 2011 р. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066 347-82-44. Форд Ес орт, 1985 р. в., 5-ст. КП, 5-дверний. Конта ти: 050 433-11-91, 067 380-29-65. Форд Ес орт, 1987 р. в., 1.3, білий, добрий стан. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 068 977-13-57, 050 887-26-90. Форд Ес орт, 1994 р. в., дизель, в хорошом стані, 1-власни . Ціна: 4500 . о. Конта ти: 096 782- 92-43. Форд К р’єр (пиріжо ) 1999 р. в., зелено о ольор , в добром стані. Ціна: 3100 . о. Конта ти: 099 318-65-22. Форд К р’єр, «пиріжо », 1994 р. в. Конта ти: 096 476-82-32. Форд Оріон, 91 р.в., 1,6 зел. метал., ідеал., нерозм.. 1100 .о. Конта ти: 067 453-57-33. Форд Сієра, 1988 р. в., 1.6, 5-ст. КПП, сірий металі . Ціна: 2100 . о. Конта ти: 099 739-40-18. Форд Сієра, 1988 р. в., 1.8. Ціна: недоро о. Конта ти: 050 266-31-41, 097 629-80-06. Форд Сієра, 83 р.в., 2 авто - 24000 рн. Конта ти: 095 482-16-41. Форд Сієра, 1987 р.в., бенз., КП автом., 1800 .о. Конта ти: 098 586-80-83. Форд С орпіо, 1986 р.в., з/п до ньо о. Конта ти: 6-49-39, 067 936-51-72. Форд Та р с, амери анець, 1990 р. в., 2.5, под ш а безпе и, ондиц., тит. дис и, ел. па ет, відмінном стані. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 098 920-46-67. Форд Транзит, 2006 р.в., пасаж., 5-місний, білий, хор. стан. Ціна: 13000 . о., тор . Конта ти: 050 013-97-86. Форд Транзит, вантажний, середня база, 2,4 ТД, синьо о ольор , щойно при наний. Ціна: 12000 . о., можл. обмін Конта ти: 097 347-92-77.

ХОНДА Хонда Ціві хетчбе , 2000 р. в., 5-дверний, в У раїні з 05. 2009 р., сірий металі , 1.5 інже тор, 150 тис. м пробі . Ц. 9500 . о., тор . Конта ти: 097 155-14-40, 097 603-59-48.

ЧЕРІ Чері GG, 2007 р. в., «лю с», пробі 40 тис. м. Ціна: 4500 . о., тор . Конта ти: 050 823-51-66. Чері А 13, 3840 рн/міс., зимові шини. Конта ти: 097 788-62-00.

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео LS 2007 р. в., ел. па ет, ондиціонер, аражне збері ання. Ціна: 9500 . о. Конта ти: 097 476-95-94. Шевроле Авео, 1,5 бенз., чорн., 92900 рн або 1250 рн/міс. на 5 р. Конта ти: 096 606-74-22. Шевроле Авео, 2011, 1.5, можливість оформлення в редит без довід и про доходи. Конта ти: 096 814-39-79. Шевроле з можливістю подальшої виплати. Конта ти: 097 079-05-85. Шевроле Нива, новий тюнін , повнопривідний. Ціна: від 1200 рн./міс. Конта ти: 097 788-62-00.

ШКОДА Ш ода О тавія, 2002 р. в., аражне збері ання, пробі 75 тис. м. Ц. 11000 . о. або обмін на 1- . Конта ти: 3-27-50. Ш ода О тавія, 2005 р. в., повний омпле т рім ш іри. Ціна: 12700 . о. Конта ти: 50-31-89, 098 047-68-85. Ш ода Фелісія, червона, 1997 р. в., хетчбе , 5-дверна, 1.3 інже тор. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 068 847-42-28.


30

№1 вiд 20 січня 2011 ро


31

№1 від 20 січня 2011 ро

БІРЖА ПРАЦІ, НАВЧАННЯ

Працевлаштування 8.1.1. Пропон ю робот Водію ате орії Е, з за ордонним • паспортом. Конта ти: (066)

300-23-57, (096) 622-02-87 Конс льтантам в лієнт-сервіс центр. Повна або част ова зайнятість. Ві 18-40 р. Відрядна оплата праці. Конта ти: 43-54-85, (094) 966-08-20 Конс льтант , жін а 25-40 ро ів. Конта ти: (066) 300-23-57, (096) 622-02-87 К р’єр , з/п 45 рн/день. Конта ти: (067) 306-77-55 Менеджер з продаж . Оплата 20-43% від ТВО, + подар н и. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-54-85 На постійн робот потрібні продавці, з/п 2000 рн. На робот приймаємо всіх до 28 ро ів. Конта ти: 43-92-58, (097) 145-86-58 На постійн робот потрібні тест вальни и. Ві ом 18-28 ро ів. З/п щоденно 140 рн/день. Конта ти: 43-92-58, (098) 689-95-68 Потрібні на постійн робот е спедитори поб тової техні и, до 28 ро ів, з/п 2500 рн + %. Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58 Потрібні на постійн робот е спедитори поб тової техні и, до 28 ро ів, з/п 2500 рн + %. Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58 Продавцям- онс льтантам до 28 ро ів, з/п 2300 рн/місяць. Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58 Професія №1 в Європі, професійні навчання. Конта ти: (098) 451-62-81, (096) 526-26-91, (097) 415-10-00 Робота вдома, 2500 рн./міс. Від вас: 2 онверти із з/а на а/с «Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 (097) 248-33-24 Салон-ма азин набирає дівчат до 25 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-92-58, (098) 689-95-68 Спеціаліст зі страх вання, жінці до 35 ро ів. Робота в офісі, з/ п став а +%. Конта ти: (095) 651-69-51, (067) 364-03-00 Співробітни ам для ново о прое т тренін ово о центр . Ві 20-45 р. Лідерсь і я ості. Бажання працювати на рез льтат. Конта ти: (093) 589-93-03 У с ладсь і приміщення потрібні молоді люди до 28 ро ів. З/п висо а та вчасно. Конта ти: 43-92-58, (097) 145-86-58 Фармацевт з вищою освітою і стажем роботи більше 2 ро ів. Конта ти: (050) 375-31-23

• • • • • •

АМБІЦІЙНИМ ЛЮДЯМ, ЯКИХ ЦІКАВИТЬ ВЛАСНА СПРАВА І РОЗВИТОК В МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ. КОНТАКТИ: (067) 344-60-45 Аналіти світових фінансових рин ів, робота з е ономічною статисти ою і по звітах провідних е ономічних держав. Вимо и: 20-45 р. в/о, знання ПК. З/п 3000 рн+%. Конта ти: 43-53-08. Асистент 63-45-34

стоматоло а. Конта ти:

Бармен , д/р. Конта ти: 64-48-19 Бармен , д/р. Конта ти: 64-48-19 Бетонярам робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19 Бри адир дільниці, ві 45-50 ро ів. Конта ти: (050) 375-73-06 Бро ер , з/п від 2000 рн. Конта ти: 26-79-92 Б дівельни ам, різноробочим, Київ, житло надається. Конта ти: (044) 451-89-84, (096) 453-30-04 Б дь-я , жін а 34 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 20-42-35, (093) 534-84-10 Б дь-я , чолові 50 ро ів, ат. Б, Ц. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Б х алтер , жін а до 35 ро ів, д/р. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24

Б х алтер -ло іст . Конта ти: 26-79-92

• • • •

Б х алтер , менеджер , Київсь а обл. Конта ти: (050) 381-21-01 Б х алтер . Конта ти: (097) 924-39-72

В ОПТИКУ ПОТРІБЕН ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ. КОНТАКТИ: (050) 999-97-71 ВИ ХОЧЕТЕ БУТИ МАТЕРІАЛЬНО НЕЗАЛЕЖНИМИ? ТОДІ ПРИХОДЬТЕ ДО НАС. КОНТАКТИ: (067) 344-60-45

Авто ранівни . Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 А ентам в бан , вільний Конта ти: (067) 845-99-95

рафі .

А ентам з нер хомості. Конта ти: (063) 317-41-92 А ент тор овом в ре ламний відділ. Конта ти: 43-53-24 А ент тор овом продовольчої р пи, без д/р. Конта ти: (067) 364-39-00, (095) 235-11-43

Водіям, ат. Є, на а/м ДАФ, Рено Вольво. Конта ти: (096) 261-21-78 Гіпсо артонни ам робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19 Дизайнер з д/р, володіння про рамами «Фотошоп», «Корел». Конта ти: 28-25-45 Дистриб’ютор . Конта ти: 43-03-63, (097) 981-30-17, (097) 166-09-37

ДЛЯ РОБОТИ НА ГУРТОВНІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ПРАЦІВНИКІВ ВІКОМ 18-29 РОКІВ, НА РІЗНІ ВАКАНСІЇ. З/П ДО 3500 ГРН. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАКАНСІЇ. КОНТАКТИ: (098) 699-82-54 Додат овий заробіто в інформаційній сфері. Запис на співбесід . Конта ти: (097) 490-40-34 Додат овий заробіто в інформаційній сфері. Запис на співбесід . Конта ти: (097) 490-40-34 Додат овий заробіто сфері тор івлі. Конта ти: (097) 500-20-07 Додат овий заробіто , без д/р, ві ом 25-40 ро ів, без оштовне навчання. Конта ти: (096) 405-70-25 Додат овий заробіто . Конта ти: (096) 405-70-25 Е спедитор . Конта ти: 64-99-90 Еле три ам робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19 Еле три . Конта ти: 26-96-35 Еле тро-, азозаварни . Конта ти: 61-16-28 Еле трозварни на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Конта ти: 61-16-10, 61-16-09 Еле трозварни , слюсарю з ви отовлення металовиробів, автослюсарю, різноробочом , то арю. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Еле трозварни . 61-16-10, 61-16-09

Конта ти:

Заст пни ерівни а. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Збирач намиста. Конта ти: (050) 435-49-11 Інженер -прое тант . Конта ти: 62-57-78 Каменярам робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19 Керівни омерційно о прое т . Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Конс льтант , менеджер , особам від 25 до 60 ро ів, що мають д/р в тор івлі або мережевом мар етин , вільний рафі , ар’єрний ріст. Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

PHP-про раміст . Вимо и: знання PHP, MySQL; вміння працювати в оманді, ви он вати взяті на себе обов’яз и. З/п - від 1500 рн. Конта ти: (097) 763-62-15, yodeco@gmail.com

Водіям ат. С, Є. Конта ти: (067) 728-12-62, (099) 932-78-38

Касир . Конта ти: 63-31-31

Водію- р’єр по міст , стаж від 3 ро ів. Конта ти: (067) 496-66-50

Ви хочете б ти матеріально незалежними? Тоді приходьте до нас. Конта ти: (067) 344-60-45 Водію з власним вантажним а/м. Конта ти: (095) 339-51-15 Водію ат. В,С, на а/м ГАЗ-53, посвідчення ГБУ, з/п 2000 рн. Конта ти: 24-73-95, (067) 363-48-45 Водію ат. Є на МАЗ. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24 Водію ат. Є, д/р на міжнародних перевезеннях. Конта ти: (093) 564-45-61 Водію ат. Є, по У раїні. Конта ти: (0980 357-91-39 Водію ат. С. Конта ти: 26-96-35 Водію, д/р, ат. В,С. Конта ти: 64-99-90

Адміністраторам. Конта ти: 63-46-96, (067) 931-12-30

Водію, з власним мі роавтоб сом до 5 тонн. Конта ти: 60-80-26, (063) 354-65-45

Адміністратор , дівчина до 28 ро ів. Конта ти: (097) 410-10-60

Водію-е спедитор , достав а хліба. Конта ти: (067) 360-56-80

Бармен фітобар. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95

Водію-е спедитор , достав а хліба. Конта ти: 24-31-96, (096) 458-31-13

К харю в афе. Грфі роботи з 10.00 до 19.00. Конта ти: (096) 656-79-79 К харю, бармен . Конта ти: 43-24-85, (063) 700-47-64 К харю, з д/р. Конта ти: 64-48-19 К харю, зі стажем, офіціант , по оївці, охоронни , еле три , водію ат. Ц, різноробочом . Конта ти: 26-96-35 К харю. Конта ти: 62-19-79, (067) 947-03-68

МАГАЗИН НАБИРАЄ ПРАЦІВНИКІВ ВІКОМ ВІД 18 ДО 27 РОКІВ: ВАНТАЖНИКІВ, ОХОРОНЦІВ, ПРОДАВЦІВ, ЕКСПЕДИТОРІВ. КОНТАКТИ: (098) 699-82-49 Майстр з ремонт мобільних телефонів. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67 Майстр мані юр . Конта ти: (067) 362-44-48 Майстр мані юр . Конта ти: (050) 526-46-24 Майстр пер арю на мовах оренди або план , зр чне місце. Конта ти: (066) 421-49-66


БІРЖА ПРАЦІ

32 Майстр пер 526-46-24

арю. Конта ти: (050)

Майстр з ви отовлення меблів. Конта ти: 61-14-03 Майстр -мані юр . Конта ти: 45 43-02, (067) 208-19-10 Малярам, шт ат рам, оздоблювальни ам, д/р на вахт . Конта ти: 62-51-38, (096) 125-73-68 Мані юрниці на ви ідних мовах. Конта ти: (096) 276-42-50 Мані юрниці. Конта ти: 24-74-89, (098) 461-07-02 Мані юрниці. 971-31-14

Конта ти:

(067)

Мані юрниці. Конта ти: 443-59-40, (067) 291-92-52

(098)

МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ. РОБОТА З КЛІЄНТАМИ КОМПАНІЇ. ОФІСНА РОБОТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ. ВИМОГИ: В/О, ЗНАННЯ ПК. ПРОВОДИТЬСЯ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА. З/П 4300 ГРН + %. КОНТАКТИ: 43-53-08 Менеджерам в ре ламний відділ. Конта ти: 43-53-24 Менеджерам для роботи з персоналом. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Менеджер 62-57-78

з

ом ні ації. Конта ти:

Менеджер з продаж омп’ютерної техні и та ор техні и. Конта ти: 64-97-70 Менеджер з реалізації оздоровчих посл . Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Менеджер , дівчині до 35 ро ів, в/о е ономічна або технічна. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24 Менеджер , жін а до 30 ро ів, освіта технічна, е ономічна. Конта ти: 62-20-28, (067) 362-00-24 Монтажни ам систем ондиціон вання, робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19 Монтерам фасадів, робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19 НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ З ВЛАСНИМ ПАСАЖИРСЬКИМ МІКРОАВТОБУСОМ, БАЖАНО НА ГАЗУ АБО ДИЗПАЛИВІ. З/П 2500 ГРН, МОЖЛИВА ЩОДЕННА ОПЛАТА. КОНТАКТИ: (067) 616-69-99

НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДОСТАВКИ, ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ, МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ. З/П ВІД 2000 ГРН. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07 Начальни фінансово о відділ Рівненсь о о слідчо о ізолятор . Конта ти: 26-65-60

ПРОДАВЦЮ-КОНСУЛЬТАНТУ

ПЕРЕВІЗНИКІВ ДЛЯ СПІВПРАЦІ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ, З А/М ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЮ 10,13, 15, 20 ТОНН (ІНОМАРКИ) ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ПО УКРАЇНІ (ПЛАТНИКИ ПДВ). КОНТАКТИ: 62-05-65, 62-05-43

ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ, ВІКОМ ДО 28 РОКІВ, МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р, З/П 2500 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41

Перспе тивна робота для війсь овосл жбовців, педа о ів, пенсіонерів правлінсь их стр т р, для роботи в розширенні діяльності омпанії на міжнародном рин . Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32 Пер арю, мані юрниці. Конта ти: (097) 383-13-52 Пер арю- ніверсал , досвід роботи. Конта ти: 24-74-89, (098) 461-07-02 Пер арю- ніверсал . Конта ти: (067) 362-44-48 Пер арю- ніверсал . Конта ти: (098) 443-59-40, (067) 291-92-59 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45 43-02 (067) 208-19-10 Пер арю. Конта ти: (067) 971-31-14

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КУРАТОР ДО 26 РОКІВ, БЕЗ Д/Р, З/П ПІД ЧАС НАВЧАННЯ, 2000 ГРН., ПІСЛЯ НАВЧАННЯ 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (098) 651-78-54 , 4 розряд. Конта ти: 62-19-79

С ладальни біж терії вдома. Ві , місце проживання значення не мають. З/ п 220 - 360 .о. Конта ти: www.pochta-ltd-ua.1gb.ua

По оївці. Конта ти: 26-96-35 По рівельни ам, в центрі міста. Конта ти: (050) 655-98-02 Помічни харя, в ресторан, дівчині. Конта ти: (0670 216-42-00 Помічни 64-48-19 Помічни

харя, д/р. Конта ти:

Офіціант . Конта ти: 63-41-11 Охоронцю, онтролер , чол/жін., від 20 до 45 ро ів. Конта ти: 22-14-70, (096) 354-43-13, (097) 740-54-80 Охоронцю. Конта ти: 26-96-35 Охоронцю. Конта ти: 63-31-31 Охоронцям, 25-40 ро ів. Конта ти: (097) 523-32-30 Охоронцям, чол./жін. 23-45 ро ів, вахта (14 днів) територія У раїни. працевлашт вання, проживання без оштовно, зарплата 1500-2000 рн. Конта ти: (067) 234-66-04 Охоронцям. Конта ти: 43-42-95 Пере ладачам ан лійсь ої та польсь ої мов. Конта ти: (093) 827-42-04, (097) 924-39-72 Пере ладач -ло іст . Конта ти: 26-79-92 Пер

арю, з д/р Конта ти: 43-03-75

СЛУЖБІ ПОСТАЧАННЯ ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА ДО 29 Р., Д/Р ОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ. З/П 160 ГРН. В ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 651-78-54

харя. Конта ти: 64-48-19

Пос домийниці. Конта ти: 64-48-19 Пос домийниці. Конта ти: (097) 368-41-69 Пос домийниці. Конта ти: 64-48-19

ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ: ВІК ВІД 18 ДО 26 РОКІВ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З ВМІННЯМ КОРИСТУВАТИСЯ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ. З/П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (044) 232-47-21

Слюсарям. Конта ти: 26-39-28 Столяр . Конта ти: 61-14-03

ТЕРМІНОВО. ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ НА РИНОК «ДИКОГО», «МОРІОН», ПРОМТОВАРИ. ПОРЯДНИМ ЖІНКАМ ВІКОМ ВІД 30 ДО 50 РОКІВ. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38, (096) 996-11-22 Товарознавцям. Конта ти: 63-31-31 То арю, на робот в Чехію. Конта ти: (097) 540-03-17 Тор овим представни ам з а/м з продаж технічних товарів. Конта ти: (067) 368-70-87

ПОТРІБНІ ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ З ВЛАСНИМ АВТО ТА БЕЗ, КАР’ЄРНИЙ РІСТ, НАВЧАННЯ. КОНТАКТИ: (0362) 61-06-33, (067) 448-74-06, OFFICE@RV.VITMARK.COM Прачці. Конта ти: 26-96-35 Прдавцю, в прод товий ма азин, цілодобовий. Конта ти: 097) 410-02-00

Продавцю в продовольчий ма азин. Конта ти: 26-27-73

Офіціант . Конта ти: 26-96-35

Різноробочим. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Робот жін ам (тістоміс, робітни ). Завод продтоварів, Київсь а область. Конта ти: (050) 381-21-01 Робот молодим людям з технічною освітою. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24

Плиточни ам-облицювальни ам, робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19

Пічни

Офіс-менеджер , ло іст . Знання ан лійсь ої мови, з/п від 1500 рн. Конта ти: 26-79-92

Офіціант , д/р. Конта ти: 64-48-19 Офіціант , з д/р. Конта ти: 64-48-19

Різноробочим, шахтарям, з/п 2000-3000 євро, соц. забезп. Конта ти: 8 (914) 86-36-91 indigir7@mail.ru

Сантехні ам робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19

Няні для дитини, 1,3 ро и. 8- од. робочий день, 2 вихідних, хороша з/п. Вимо и: д/р, дос онале володіння р. мовою, знання методи розвит дитини і їх ви ористання. Конта ти: (093) 282-72-82 з 12.00 до 20.00

Офіціантам. Конта ти: 63-46-96,. (067) 931-12-30

Ріелторам з бажанням працювати. Конта ти: (050) 672-49-04

Робот по ви отовленню меблів з д/р. Конта ти: (097) 399-04-04

Прибиральниці на с лад на неповний робочий день. Конта ти: (063) 354-65-45 Продавцю в ма азин вітів та вазонів, д/р. Конта ти: (050) 167-64-52 Продавцю в продовольчий ма азин, д/р не менше 3 ро ів. Конта ти: 5-43-90

Офіціантам. Конта ти: (093) 630-86-54

РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ (УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ КОМПАНІЇ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ). ВИМОГИ: ЧОЛОВІК, ЖІНКА, ВИЩА ОСВІТА, БАЖАННЯ ДОСВІД РОБОТИ НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ. З/П 5000 ГРН+% КОНТАКТИ: 43-62-71

Продавцю в прод товий ма азин, до 40 ро ів, стаж роботи 3 ро и. Конта ти: 63-68-87 Продавцю в прод товий ма азин, на постійн робот , до 35 ро ів. Конта ти: 61-01-25

ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА, ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА. ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ. Є МОЖЛИВІСТЬ ПОТИЖНЕВОГО РОЗРАХУНКУ. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07 Тор овом а ент з д/р. Конта ти: 68-24-37, (067) 360-69-82 Тор овом а ент по міст молочна прод ція, д/р. Конта ти: 68-24-37, (067) 360-69-82 Тор овом а ент по районах (пиво), д/ р. Конта ти: 68-24-37, (067) 360-69-82 Тор овом представни , д/р по міст . Конта ти: (095) 339-51-15

Продавцю на м’я і меблі. Конта ти: (066) 415-13-48, (067) 362-04-95 Продавцю на рино . Конта ти: (067) 319-06-48, (050) 522-03-75

У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА, ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ ХУДОЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 43-01-29, (097) 565-25-90

Продавцю прод тових товарів, валіфі ованом , по в л. С. Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25

Фармацевт , стаж роботи не менше 1 ро . Конта ти: 60-93-47, 60-93-67

Продавцю рино «Андріївсь ий», (одя ). Конта ти: (098) 455-84-05

Фахівцю по роботі з лієнтами, д/р продажах, в/о, та права ат.В обов’яз ові. Конта ти: 42-01-07

Продавцю, з д/р. Конта ти: (050) 167-64-52 Продавцю, на рино «Ди о о», «Андріївсь ий». Конта ти: 64-45-31, (098) 455-84-05 Продавцю, продовольчі товари. Конта ти: (096) 200-43-26 Продавцю. Конта ти: 23-61-88, (096) 200-43-26 Прое т вальни -б дівельни Конта ти: 62-57-78

.

Професійний ма іяж. Конта ти: (097) 500-20-07

Фахівцям з продаж . Офіційне працевлашт вання, з/п висо а (став а + відсот и). Конта ти: (050) 338-44-68 Х дожни ам, для ви отовлення виробів з б рштин . Конта ти: (067) 360-85-60 Х дожни ам, з д/р. Конта ти: (067) 298-69-45 Х дожни -і онописцю. Конта ти: 28-25-45 Х дожни

. Конта ти: (050) 435-49-11

Чистильни димоходів, 4 розряд. Конта ти: 62-19-79

№1 від 20 січня 2011 ро Швач ам, д/р на швейном обладнанні. Конта ти: 61-07-46, 61-07-83

Б дь-я , хлопецъ 22 р. Конта ти: м. Рівне, в л. Корольова, 17, в. 21 (098) 533-86-80

Швач ам. Конта ти: 61-16-32, (096) 867-34-62

61-16-06,

Б дь-я , хлопець 20 ро ів. Конта ти: (097) 077-25-15

Швачці в ательє, д/р, можливо на неповний робочий день. Конта ти: (099) 290-27-85, (093) 871-69-63

Б дь-я , хлопець 25 ро ів, в/о технічна, посвідчення водія Б, Ц, власний а/м. Конта ти: (097) 075-14-98

Водія-е спедитора ат. Б, Ц, Д, Є, стаж роботи 24 ро и, досвід пасажирсь их перевезень. Конта ти: 26-95-02, (050) 912-90-35

Швеї. з/п до овірна. Конта ти: (097) 616-60-13

Б дь-я , хлопець 29 ро ів, б дівельні вн трішні роботи, за ордонний паспорт, права водія, без ш ідливих звичо . Конта ти: (095) 045-21-53

Водія-е спедитора, власний а/м, Мос вич-2717, пі ап, можливі разові поїзд и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Б дь-я , хлопець 29 ро ів, ат. Б. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Водія-е спедитора, д/р, хлопець 24 ро и. Конта ти: (097) 702-32-65

Б дь-я , хлопець 29 ро ів. Конта ти: (095) 045-21-53 Б дь-я , хлопець 29 ро ів. Конта ти: (095) 045-21-53

Водія-е спедитора, менеджера, досвід роботи в тор овельній діяльності. Конта ти: 24-69-15, (098) 229-05-22 Водія. Конта ти: (098) 902-95-81

Б дь-я , хлопці-ст денти. Конта ти: (097) 311-89-33

Головно о б х алтера можливо за с місництвом, д/р, стаж. Конта ти: (098) 824-51-73

Швид ий заробіто , всім охочим. Конта ти: (097) 744-12-46 www.delopost.com Шт ат рам робота в Іра . З/п 1200 .о.+ проживання. Ліц. МПСПУ АВ №378126 від 01.10.08. Конта ти: 63-33-19 Ювелір з д/р. Конта ти: 28-25-45

8.1.2. Ш аю робот Водія, ат. В, С, С1. Терміново. • Конта ти: (097) 701-14-51 Автослюсаря. Конта ти: ksywa-wer@ukr.net, (097) 968-07-26 Адміністратора або інш оплач вальн робот , в/о е ономічна, відповідальна, порядна, 28 ро ів. Конта ти: (067) 966-97-44 Адміністратора афе, д/р, освіта, роз лян всі варіанти. Конта ти: (097) 368-41-69 Адміністратора, дівчина 28 ро ів, в/о е ономічна. Конта ти: (067) 996-97-44 Адміністратора, оплач ван , в/о е ономічна. Конта ти: (098) 446-49-98 Архіте тора, дизайнера, д/р 3 ро и. Вільне володіння ПК (ArchiCAD, AutoCAD, 3Ds Max, Photoshop, CorelDRAW). Конта ти: (097) 587-35-44 Бри ада б дівельни ів, вн трішні роботи. Конта ти: (095) 045-21-53 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 62-03-77, (096) 220-59-17 Бри (098) Бри (098)

ада б дівельни ів. Конта ти: 416-44-99 ада б дівельни ів. Конта ти: 912-43-39

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (095) 702-07-55, (098) 630-45-41 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 576-21-90 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 22-38-01, (097) 481-14-09 Б дівельни а, Конта ти: 43-08-85, (097) 672-03-85 Б дівельни а, бри ада. Конта ти: (098) 275-27-04 Б дівельни а, можливо бри ада. Конта ти: 68-28-44, (097) 386-59-64 Б дівельни а. 314-37-62

Конта ти:

(098)

Б дівельни а. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Б дь-я добреоплач ван , чолові 40 ро ів, д/р в б дівництві. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75 Б дь-я на неповний робочий день, жін а 33 ро и, без ш/з, інтим не пропон вати Конта ти: (067) 719-26-90 Б дь-я оплач ван робот , чолові 39 ро ів. Конта ти: (098) 711-95-07 Б дь-я постійн робот , пов’язан з омп’ютерами. Конта ти: (096) 875-54-56

Б дь-я , чолові 31 рі , відповідальний, без ш/з. Конта ти: (096) 353-49-12 Б дь-я , чолові 34 ро и, без ш/з. Конта ти: (068) 572-15-50 Б дь-я , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Б дь-я , чолові 40 ро ів, 5 ро ів стаж меблеви ом. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Б дь-я , чолові . Конта ти: (066) 048-93-09

Б х алтера за с місництвом. Конта ти: 43-05-45

Головно о механі а, або механі а. Конта ти: (050) 849-46-73

Б х алтера по с місництв , знання 1С, д/р, в/о. Конта ти: (067) 389-85-79 Б х алтера, оловно о б х алтера, фізичних та юридичних осіб, знання ПК, 1С:, д/р. Конта ти: (050) 375-87-20 Б х алтера, д/р в оптовій тор івлі, 1 С Б х алтерія. Конта ти: (093) 034-14-02, (050) 435-24-60

Дизайнера полі рафії (досвід роботи+портфоліо). Конта ти: (097) 587-35-44

Б х алтера, д/р, знання 1С. Конта ти: (098) 721-40-66 Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44 Б х алтера, досвід роботи 9 ро ів, знання 1 С Б х алтерії, с ладання здачі звітності. Конта ти: (097) 719-04-72 Б х алтера, знання ПК, 1С: Конта ти: 64-44-41 Б х алтера, асира, продавця непродовольчих товарів, жін а, 54 ро и. Конта ти: 28-30-03 Б х алтера, на неповний робочий день, знання ПК, д/р. Конта ти: (097) 298-22-91 Б х алтера, фіз., юрид. особи, єдиний подато . Конта ти: (067) 169-76-61 Б х алтера. Конта ти: (050) 378-27-26, (050) 435-49-11 Б х алтера. Конта ти: 43-93-36 Вантажни а, 2 молодих хлопці. Конта ти: (096) 144-58-88 Вантажни а, різноробочо о, хлопець 29 ро ів. Конта ти: (098) 345-94-42 Вантажни а, різноробочо о, чол. 40р. Конта ти: 68-28-03, (098) 495-66-77

Ви ладача, репетитора, пере ладача німець ої мови, арний досвід, стаж вання за ордоном. Конта ти: 5-98-53, (097) 527-27-81 Водія В,С, з власним вантажним а/м. Конта ти: (098) 303-02-39 Водія з власним вантажним а/м Рено, вантажопідйомністю 3 тонни. Конта ти: 28-30-03, (067) 775-66-37 Водія ат. А, Б, Ц, чолові 30 ро ів. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Б дь-я , дівчина 19 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 499-09-01

Водія ат. Б, власний б с Т-4, вантажно-пасажир. Конта ти: (098) 850-30-60

Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати, а ентствам не т рб вати. Конта ти: (067) 182-35-98

Водія ат. В, є власний а/м. Конта ти: 64-18-11, (097) 898-68-61

Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 182-35-98 Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 585-52-11 Б дь-я , дівчина з вищою освітою, ор анізаторсь ими здібностями. Працювала вед чою, льтор анізатором. Інтим та робот продавця на рин не пропон вати. Конта ти: olyaguchenya@mail.ru (098) 840-00-36 Б дь-я , еле трозварювальни а, ранівни а, чолові . Конта ти: 5-20-13, (093) 883-47-94 Б дь-я 26-50-71

, жін а 30 р. Конта ти:

Б дь-я , жін а 40 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, вміння спіл ватися з людьми, приємна зовнішність, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 865-43-08, (067) 161-95-82 Б дь-я , жін а 40 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 865-43-08 Б дь-я , жін а 41 р. Конта ти: (097) 738-23-86 Б дь-я , жін а 50 ро ів. Конта ти: 24-24-49 Б дь-я , знання ПК на рівні орист вача, жін а. Конта ти: (050) 435-32-16 Б дь-я , ат. Б, Ц, Д, чолові 47 ро ів. Конта ти: (096) 333-19-70 Б дь-я , на вихідні, жін а 45 ро ів, в/ о, орист вач ПК, 1С Б х алтерія. Конта ти: (098) 130-18-44

Головно о б х алтера, д/р. Конта ти: 62-75-54, (097) 759-61-48 Головно о б х алтера, жін а, 45 ро ів. Конта ти: (097) 382-76-82 Головно о б х алтера, за с місництвом, д/р, в/о, знання 1С. Конта ти: (067) 389-85-79

Головно о б х алтера, ізичних та юридичних осіб, в/о е ономічна, д/р 15 ро ів, знання б х алтерії, 1С. Конта ти: 23-07-69, (063) 851-03-77

Ви ладача біоло ії, ле тора по вір соло ії ( андидат на ). Конта ти: 5-98-53, (067) 523-65-70

Б дь-я , дівчина 18 ро ів, телефон вати з 7.00 до 9.00. Конта ти: (050) 017-69-06

Головно о б х алтера, д/р, в/о, 1С:. Конта ти: 63-71-59, (067) 154-46-86

Б х алтера за с місництвом або підприємця, знання 1С, д/р на за . системі та єдином подат . Конта ти: (067) 688-74-28

Б дь-я , 2 хлопці. Конта ти: (096) 144-58-88

Б дь-я , вдома. Конта ти: (097) 610-41-54

Головно о б х алтера, або за с місництвом. Конта ти: (098) 130-18-44

Головно о б х алтера, знання 1С:, д/р. Конта ти: (067) 420-64-76

Вантажни а. Конта ти: 43-08-85, (097) 672-03-85

Б дь-я , в/о е ономічна, дівчина 28 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 446-49-98

Водія, ате орії Б, Ц, Д, ві 48 ро ів. Конта ти: 22-52-98, (096) 457-94-78

Б дь-я . Конта ти: 27-06-52, (097) 508-15-03

Б дь-я робот . Хлопець. Конта ти: (096) 618-66-01

Б дь-я , бажано потижнево, жін а 32 ро и, є досвід пе аря та продавця, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 237-17-93

Водія, ат.В, власне авто. 30 ро ів Конта ти: (098) 692-87-28

Водія мі роавтоб са або ле ово о а/м. Конта ти: 20-54-17, (098) 059-46-03 Водія радіота сі. Конта ти: (097) 894-14-65 Водія, 2 власних вантажних а/м. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Водія, власний б с, 2 тонни. Конта ти: (096) 380-92-93 Водія, власний б с, можливі разові поїзд и. Конта ти: 43-21-73, (097) 033-84-81

Дизайнера. Конта ти: 22-45-75, (098) 533-72-19 Диспетчера, чер ової, прибиральниці, приймальниці замовлень, і т.д., подобово, позмінно або в нічн змін . Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Диспетчера, чер ової, прибиральниці. Позмінно, подобово Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 До лядальниці, д/р. Конта ти: (067) 831-86-70 До лядальниці, жін а 30 ро ів. Конта ти: (067) 831-86-70 Домо осподар и. Конта ти: (067) 747-86-73 Е спедитора, охоронця, сторожа, чолові 31 р. Конта ти: (096) 353-49-12 Еле три а, 6 розряд . Конта ти: (063) 937-78-35

ЕЛЕКТРИКА, МОЖЛИВО РАЗОВУ АБО ПОСТІЙНО. КОНТАКТИ: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Еле три а. Конта ти: (067) 100-22-49 Еле три а. Конта ти: 63-56-94, (098) 513-49-58 Еле три а. Конта ти: 62-86-29, (063) 937-78-35 Еле тро-, азозварни а, хлопець 25 ро ів, д/р 7 ро ів, є посвідчення різальни а. Конта ти: (066) 366-27-71 Еле тромонтажни а. Конта ти: (067) 937-78-35

ЕЛЕКТРОМОНТЕРА, РАЗОВУ АБО ПОСТІЙНУ. КОНТАКТИ: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Зав оспа. Конта ти: 27-06-52, (097) 508-15-03 Завід ючої афе, д/р, освіта, роз лян б дь-я і варіанти. Конта ти: (097) 368-41-69 Інженера-б дівельни а, ви онроба або інш , чол. 47 р., в/о, д/р в б дівництві. Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95 К р’єра, є власний а/м «пиріжо ». Конта ти: (050) 539-65-20 К харя, жін а 35 ро ів, д/р. Конта ти: 62-50-14, (097) 437-52-16 К харя, ондитера, жін а, освіта відповідна. Конта ти: (050) 435-32-16 Лицювальни а. Конта ти: 26-20-37 Малярів, шт ат рів, плиточни ів, д/ р. Конта ти: 62-51-38, (096) 125-73-68 Масажиста. Конта ти: (067) 364-43-01

ВОДІЯ, Д/Р НА А/М РЕНО СКАНІЯ, А ТАКОЖ НА ЛЕГКОВИХ А/М КАТ. В,С. КОНТАКТИ: (097) 890-56-62

Менеджера з продаж , чолові , в/о технічна, д/р. Конта ти: 23-15-63

Водія, д/р., ат. В,С, можливі відрядження. Конта ти: 63-22-25

Менеджера. Конта ти: 27-06-52, (097) 508-15-03

Водія, є власний а/м, всі Конта ти: (050) 689-02-39

Няні по до ляд за дитиною, педа о ічний стаж в дитячом сад 22 ро и. Конта ти: (067) 664-91-13

ате орії.

Водія, є власний б с 2 тонни. Конта ти: (096) 380-92-93

Менеджера, продавця- онс льтанта, чолові 21 рі ., н/в/о, д/р, сл жба в ЗСУ, орист вач ПК. Конта ти: (067) 737-67-91 Менеджера-е ономіста. Конта ти: (050) 375-87-20

Няні, д/р. Конта ти: 62-14-92

Водія, є власний б с, 7 місць. Конта ти: 43-85-20, (097) 960-05-60 Водія, з власним а/м Пежо Е перт. Конта ти: (098) 569-08-97

Няні, до лядальниці, по одинно, жін а 50 ро ів. Конта ти: 26-50-71

Водія, ат, В,С,Д,Є, д/р. Конта ти: 23-28-32

Няні, жін а 30 ро ів, в/о педа о ічна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 508-47-00

Водія, ат. В,С, Д. Конта ти: (096) 333-19-70 Водія, ат. В,С,Д Конта ти: (096) 333-19-70 Водія, ат. В,С,Д, є власний мі роавтоб с. Конта ти: (067) 887-07-57

Няні, є д/р та ре омендації. Конта ти: (096) 916-47-95

Няні, жін а 30 ро ів. Конта ти: (067) 831-86-70 Няні, жін а 40 ро ів, в/о педа о ічна, стаж роботи 7 ро ів. Конта ти: 61-50-15, (050) 657-04-30


БІРЖА ПРАЦІ, НАВЧАННЯ •Навч професійно працювати на омп’ютері, швид о, я існо,

№1 від 20 січня 2011 ро Няні, жін а 51 рі , відповідальна, д/р 5 ро ів, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (063) 310-80-84, (097) 072-02-83 Няні, жін а 55 р., д/р., Конта ти: 5-99-38 Няні, жін а, 50 ро ів, педа о . Конта ти: 62-71-59 Няні, по одинно, д/р. Конта ти: (098) 661-47-51 Няні, порядна, відповідальна, є д/р. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84 Няні, хатньої робітниці. Є за ордонний паспорт. Конта ти: 5-39-75 Няні. Конта ти: (067) 831-86-70

Прибиральниці, жін а 43 ро и. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18 Прибиральниці, офісн . Конта ти: 26-12-61, після 18.00. Прибиральниці, пос домийниці, двірни а. Конта ти: (098) 948-69-90 Прибиральниці, пос домийниці, жін а 52 ро и. Конта ти: (096) 410-30-40 Прибиральниці. Конта ти: (096) 743-01-23 Прибиральниці. Конта ти: 20-85-30, (096) 100-22-79 Продавця в афе, жін а, відповідальна. Конта ти: 5-20-13, (093) 883-47-94 Продавця в приміщенні, жін а, є до менти підприємця. Конта ти: (097) 795-43-89

Няні. Віідповідальна, маю ор анізаторсь і здібності. Конта ти: olyaguchenya@mail.ru (098) 840-00-36

Продавця меблів, д/р, привітна, ом ні абельна, ввічлива. Конта ти: (063) 314-05-02

Няні. Медсестра, досвід роботи, відповідальність. Конта ти: (098) 302-70-16

Продавця одя або вз ття в б ті , в/о педа о ічна. Конта ти: 23-46-00 Продавця промислових товарів, дівчина 24 ро и. Конта ти: 24-38-54, (067) 151-38-14 Продавця промтоварів або офісн робот . Конта ти: (097) 263-20-12

Оператора верстатів ЧПУ. Конта ти: (050) 375-92-66 Оператора отельні, оператора насосної, чер ово о прохідної, або б дь-я подобово чи за рафі ом, жін а 47 ро ів. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Оператора отельні, слюсаря- азови а. Конта ти: (067) 362-53-78 Опорядж вальни а. Конта ти: (067) 926-47-03 Офіс-менеджера, або інші варіанти, чолові 38/185/95, без ш/з, спортивної стат ри, відповідальний, освіта середня, ом ні абельний. Знання ПК, є д/р. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С, діловодство. Конта ти: 62-86-29 Офісн , адміністратора, дівчина, знання ПК, знання ан . мови Конта ти: (066) 750-83-65 Офіціанта. Конта ти: 64-48-19 Охоронця, без ш/з. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00 Охоронця, д/р. Конта ти: (098) 298-31-00 Охоронця, сторожа, чолові 55 ро ів, д/р. Конта ти: 28-21-01, (098) 056-52-72 Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59 Охоронця, чолові 30 ро ів. Конта ти: (098) 902-95-81 Охоронця. Конта ти: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Охоронця. Конта ти: 43-08-85, (097) 672-03-85 Охоронця. Конта ти: (063) 573-35-09 По до ляд за дітьми або людьми похило о ві . Конта ти: (098) 763-07-23 П о до ляд за дітьми, старими людьми, чолові 40 ро ів, манітарна освіта, православний. Конта ти: (096) 227-07-13, (095) 365-80-77 По оїв и або няні, жін а, 25 ро ів, освіта вища, досвід роботи в ре ламі, досвід роботи з дітьми. Конта ти: 28-16-10, (097) 654-42-34 Помічни а б х алтера, д/р, знання 1С. Конта ти: (098) 721-40-66 Помічни а харя, жін а 35 ро ів, д/р. Конта ти: 62-50-14, (097) 437-52-16 Помічни а юриста, в/о, психоло . Конта ти: 43-90-14 (068) 568-72-27 Пос домийниці, жін а 42 ро и. Конта ти: (093) 947-82-21 Пос домийниці. Конта ти: (066) 038-70-89

Продавця, адміністратора, медсестри, є д/р, дівчина 28 ро ів, відповідальна, ом ні абельна, енер ійна, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-10-68, (098) 461-10-59 Продавця, д/р, жін а 35 ро ів. Конта ти: 62-50-14, (097) 437-52-16 Продавця, є д/р. Конта ти: 23-00-35, (096) 274-99-53 Продавця, жін а 34 ро и, стаж роботи. Конта ти: 23-00-35, (096) 274-99-53 Продавця, жін а 38 ро ів, Конта ти: 24-16-56 Продавця, жін а 40 ро ів. Конта ти: 24-05-92, (096) 472-86-92

Робот , б дь-я , можливо охоронця, через 3 доби, чол., 30р. Конта ти: 63-72-95 Робот , б дь-я , чолові 33 ро и. Конта ти: 23-61-77, (096) 825-85-84 Робот , б дь-я . Конта ти: 43-53-68 . Хлопець. Конта ти:

Робот , в/о е ономічна, знання 1С, д/р більше 9 ро ів. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52 Робот , дівчина 25 ро ів, в першій половині дня, б дь-я , інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 898-67-99 Робот , жін а 30 ро ів, в/о педа о ічна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 508-47-00 Робот , жін а 35 ро ів, знання ПК Конта ти: (097) 149-10-39 Робот , жін а, 46 ро ів. Конта ти: 28-83-77

Продавця, порядна, відповідальна, є д/ р. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74 Продавця- онс льтанта, б дь-я , хлопець, осмети не пропон вати, а ентства не т рб вати. Конта ти: (096) 181-52-22 Продавця- онс льтанта, д/р, знання ПК, Конта ти: (063) 314-05-02 Продавця-менеджера, онс льтанта, охоронця. Конта ти: 62-88-03 Промо тера, д/р, вміння спіл ватися з людьми. Конта ти: (063) 314-05-02 Різноробочо о, разов . Конта ти: (097) 115-71-82 Робот б дь-я , в приміщенні, жін а 35 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Робот б дь-я , висо ооплач ван , чолові . Конта ти: (067) 364-43-01 Робот б дь-я , добреоплач ван , чолові 54 ро ів. Конта ти: (067) 126-84-28 Робот б дь-я , ст дент. Конта ти: (097) 311-89-33

Робот б дь-я , чолові 34р. Конта ти: (096) 155-15-90

Робот по до ляд за дитиною, д/р, жін а. Конта ти: (067) 831-86-70

Робот вдома. 890-17-44

Конта ти:

(097)

Робот на неповний робочий тиждень. Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 Робот офісн , відповідальна дівчина, в/о філоло ічна, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 322-97-57 Робот офісн , знання ПК, в/о, 39 ро ів, д/р. Конта ти: (067) 840-67-31

Робот по до ляд за дитиною, чи за людиною похило о ві , не на повний день. Конта ти: (063) 141-25-93 Робот по до ляд за людьми похило о ві . Конта ти: 62-52-93 Робот , 3 р па інвалідності. Конта ти: (096) 918-92-44 Робот , а ентства не т рб вати. Конта ти: (098) 646-56-43 Робот , б дь-я , дівчина 24 ро и, інтим не пропон вати. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00

Ан лійсь а мова: ро и для ш олярів, пере лади б дь-я о о рівня с ладності. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ПОЛЬСЬКА. ПЕРЕКЛАДИ, КОНТРОЛЬНІ. КОНТАКТИ: 63-44-23, (097) 924-39-72, (093) 827-42-04

Робот , по б дівництв . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42

Дипломн робот , недоро о. «Е ономі а підприємства». Конта ти: 63-76-49, (097) 770-26-22

Робот , хлопець 20 ро ів. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23 Робот , хлопець-ст дент, після 15.00. Конта ти: (097) 311-89-33 Робот , хлопці-ст денти. Конта ти: (097) 311-89-33 35 ро ів. Конта ти:

Старшо о продавця, дівчина 24 ро и, відповідальна. Конта ти: (097) 457-62-69 Сторожа, чолові 30 ро ів. Конта ти: (098) 902-95-81 Сторожа-вахтера, чолові 54 ро и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Сторожа-охоронни а в нічний час, чолові 50 ро ів. Конта ти: (098) 912-43-39

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ УЧНІВ, СТУДЕНТІВ В СТУДІЮ ЕСТРАДНОГО СПІВУ. КОНТАКТИ: (097) 960-30-67 Історія, політоло ія, філософія, соціоло ія, ро и, реферати, дипломні роботи. Конта ти: 28-82-76, (097) 606-11-72 К рси: офіс-менеджера, омп’ютерні рси почат івцям і по либлений рс, омп’ютерні рси ш олярам, 1С: б х алтерії, версія 7.7, з основ б х алтерсь о о облі . Конта ти: 20-48-20, 1563, Механі а теоретична, онтрольні роботи. Конта ти: (068) 893-74-39

Сторожа. Конта ти: (097) 386-59-64 Сторожа. Конта ти: 63-56-94, (098) 513-49-58 Сторожа. Конта ти: (098) 205-69-76 Сторожа. Конта ти: (096) 39-67-49 Сценаріста, вірш вальни а, вед чо о орпоративів, весіль. Конта ти: (096) 227-07-13, (095) 365-80-77 То аря-фрезер вальни а 5-розряд , підробіто вільний час. Конта ти: (097) 901-26-93 Фас вальни а, па вальни а. Конта ти: 24-25-07, (097) 034-02-00

НАВЧУ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ MS OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS), 1С: БУХГАЛТЕРІЯ. КОНТАКТИ: (097) 373-79-77 Пер арня набирає на рси: пер арів, мані юрниць, педи юрниць, соц. робітни ів, масажистів. Ліц. №АБ175830 від 5.10.05. Конта ти: 22-14-32

Навчання

Робот б дь-я , чолові 21 рі . Ціна: 100 .о. Конта ти: (097) 898-58-69 Робот б дь-я , чолові 29 ро ів. Конта ти: (098) 449-67-17 Робот б дь-я , чолові 31 рі , відповідальний, без ш/з. Конта ти: (096) 353-49-12

Г манітарні дисципліни: реферати, онтрольні, рсові, та дипломні роботи, омп’ютерне оформлення, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

Слюсаря, з ремонт та е спл атації азово о стат вання (по с місництв ). Конта ти: (067) 362-53-78

Продавця, по оїв и, няні. Конта ти: (050) 435-32-16

( рс орист вача, «1С:Б х алтерія»). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Посл и по набор те ст , різно о формат . Вчасне ви онання, арантія. Ціни помірні. Конта ти: (063) 647-07-86 Психоло ія, педа о і а, соціальна робота та соціоло ія:Контрольні, рсові, реферати та дипломні. Швид о, я існо, недоро о. Роботи набрані на омп’ютері та написані від р и. Конта ти: (0362) 43-21-16, (067) 727-79-38, (064) 966-71-16

Робот , на неповний робочий день, ст дент а,18 ро ів. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 696-36-60 margo_nezabytka@mail.ru

Продавця, менеджера з персонал , жін а 35 ро ів, д/р. Конта ти: (096) 274-99-53

Прибиральниці офісних б дин ів, приміщень. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Прибиральниці, домо осподар и, є ре омендації, інтим не пропон вати. Конта ти: (098) 778-98-13 Прибиральниці, жін а 42 ро и. Конта ти: (093) 947-82-21 Прибиральниці, жін а 43 ро и, рано-ввечері. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18

Робот , б дь-я , жін а 43 р. Конта ти: 24-29-39, (095) 533-77-85

Робот , чолові 62-88-03

Робот в офісі, дівчина 31 рі , в/о, знання ПК, інтим не пропон вати. Конта ти: (099) 249-92-77, (098) 669-45-07

Прибиральниці, до лядальниці, вечірній час. Конта ти: (098) 070-54-13

Робот , б дь-я , жін а 28 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 637-94-01

Робот , б дь-я (099) 634-02-92

9.1.1. Пропон ю

Бан івсь і дисципліни, б х алтерсь ий облі , мар етин , менеджмент, фінанси, е ономі а, аналіз, редит вання, онтроль, а дит. К рсові, дипломні, онтрольні роботи, звіти. Конта ти: (095) 854-42-81, (098) 449-96-56 Біоло ія, ео рафія, е оло ія: онтрольні, рсові, реферати та дипломні. Швид о, я існо, недоро о. Роботи набрані на омп’ютері та написані від р и. Конта ти: (0362) 43-21-16, (067) 727-79-38, (064) 966-71-16 Кваліфі ована під отов а до ЗНО. Математи а. Конта ти: 23-19-38, (096) 698-53-66

Пропон ю ро и історії, під отов а до ЗНО. Конта ти: 28-10-08 Посл и по набор те ст , різно о формат . Конта ти: (063) 647-07-86

Психоло ія, педа о і а, соціальна робота та соціоло ія:Контрольні, рсові, реферати та дипломні. Конта ти: (0362) 43-21-16, (067) 727-79-38

Теорія м зи и, сольфеджіо: репетиторство, під отов а до е заменів, вст п . Конта ти: (096) 745-49-13

Конс льтаційні посл и: освіта за ордоном, вивчення іноземних мов, допомо а «під люч». Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72 Математи а: онтрольні і заняття з вищої математи и, під отов а до ЗНО, ро и. Конта ти: 64-28-77, (063) 994-36-08 Уро и ан лійсь ої та німець ої мов. Конта ти: 43-46-10, (098) 601-47-51

• •

33

, дівчина. Конта ти:

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Прибиральниці б дин ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці б дин ів, вартир, д/р, інтим не пропон вати. Конта ти: 64-36-07, (067) 365-65-17 Прибиральниці вартир і б дин ів,1, 2 рази в тиждень, д/р, ре омендації. Конта ти: (097) 351-58-61, (067) 835-09-48 Прибиральниці на підприємстві, в афе. Конта ти: 28-43-39

Прибиральниці, ввечері, жін а 43 ро и. Конта ти: 64-43-48, (097) 396-84-18

Робот , б дь-я (063) 856-40-17

Уро и ан лійсь ої мови чням 1-8 ласів. Конта ти: 24-67-33 Уро и ан лійсь ої мови, під отов а домашніх завдань для чнів почат ових ласів. Недоро о. Конта ти: (096) 134-75-75 Уро и ри на фортепіано дітям та дорослим б дь-я о о ві , від почат івців до вст паючих ВУЗи. Конта ти: (066) 834-47-37

Автомийни , з/п ожні 10 днів Автослюсарю, з/п- 1500 рн. Автослюсарю з ремонт ходової частини автомобіля та дви нів ле ових автомобілів, з/п- при співбесіді Автофарб вальни , автозварювальни , автошпа лювальни , з/п- при співбесіді Адміністратор , з/п- при співбесіді Бармен , з/п- став а + % Бро ер , аналіти , робота з лієнтами, з/п- при співбесіді Б х алтер , з/п- при співбесіді Б х алтер (виробн-во), з/п- при співбесіді Вантажни , продавцю, з/п- при співбесіді Верстатни , з/п- від виробіт Виробни х дожніх виробів з б рштин , з/п- від виробіт Водію авто рана, з/п- при співбесіді Водію із своїм авто (вантажним), з/п- при співбесіді Водію . Е, з/п- 1500 рн. Водію на самос ид: ате орії В,С,Є, з/п- при співбесіді Водію радіота сі (Здолб нів), з/п- при співбесіді Водію, на мі роавтоб с, з/п- 2500-3000 Водіям автонавантаж вача, МАЗ, ат АВС, з/п- при співбесіді Газоеле трозварювальни , з/п- при співбесіді Головном б х алтер , з/п- при співбесіді + соц. Па ет Головном спеціаліст по роботі з малим та середнім бізнесом в бан , з/п- Озв ч ється на співбесіді Е спедитор , з/п- при співбесіді Еле трозварювальни (Городо ), з/п- 2000 рн. Жінці, в ондит. цех, з/п- По одинна оплата Заст пни дире тора (страхова омп.), з/п- при співбесіді Збиральни рибів (після Ново о ро ), різноробочим, з/п- від виробіт Зварни (автомоб), з/п- 1500 рн. Інженер -техні деревооброб и, з/п- від 2000 рн. Інстр тор з бо лін , з/п- став а + % Керівни фінансово о відділ , з/п- при співбесіді Ковалю, з/п- від виробіт Комірни , з/п- від 2000 рн. Кондитер , з/п- при співбесіді Конд тор , з/п- 1700 рн. Конс льтант в моб. салон, з/п- при співбесіді став а + % К р’єр , з/п- при співбесіді К харю, продавцю продовольчих товарів, з/п- при співбесіді Майстр із заправ и артриджів, з/п- від 800 рн. Мані юрниці, з/п- день-60 рн. Мар етоло (е спертні операції), авто, з/п- при співбесіді Менеджерам з реалізації авто ми, автошин, з/п- % Менеджер в офіс, з/п- став а + % Менеджер з ом ні ації, з/п- при співбесіді Менеджер з продаж мінеральних добрив, з/п- 2000 рн Менеджер зі зб т прод ції, з/п- при співбес. Менеджер по роботі з лієнтами в ж рнал, з/п- від виробіт Мерчендайзер , з/п- став а +% Оператор , з/п- від 1000 рн. Оператор ма нітно о зап с , з/п- 800/900+премії Офіс-менеджер , з/п- 3500 рн. Офіціантам, асирам, пос домийниці , з/п- при співбесіді Офіціант , з/п- став а+%+чайові Охоронни , з/п- р-н 2000 рн. Охоронни (по У раїні), з/п- до 2200 рн. Пер арю- ніверсал , з/п- 1200-2500 рн Пічни , чистильни омина, з/п- при співбесіді Помічни менеджера, з/п- при співбесіді Пос домийницям, з/п- 750 рн. Прас вальницям, з/п- від виробіт +30% преміальні Працівни на автомий , з/п- від виробіт Працівни на поріз і на по лей орп. меблів, з/п- 1500 рн. Прес вальни ідравлічно о прес , з/п в день 65 рн. Приймальни с лотари, з/п- % Продавцю , з/п- при співбесіді Продавцю в прод. ма азин., В день з/п- 80/100 рн. Продавцю на рино , з/п- від виробіт Продавцю- онс льтант , з/п- 1000-2500 рн. Продавцю- онс льтант по зборці/розб. сантехні и, з/п- 10001500 рн. Прораб , з/п- при співбесіді Ре іональном менеджер , з/п- при співбесіді Ре ламном працівни , з/п- при співбесіді Різальни по метал (металобр хт), з/п- при співбесіді Різноробочим, з/п- при співбесіді Робітни зал (різні ва анції), харю, асир , роб. зал , з/п500 рн в тиждень Слюсарю, еле три , робітни на виробництво, з/п- при співбесіді Спеціалістам з металооброб и, з бофрезер вальни ам, шліф вальни ам, еле тронавантаж вачам, з/п- при співбесіді Столяр , фарб вальни , становлювальни (столярний цех), з/п- при співбесіді С первайзер , з/п- (%) 3000-5000 рн. Телефоністці, з/п- при співбесіди Техноло харчово о вир-ва, з/п- При співбесіді Техноло - онстр тор , техноло ор анізатор швейно о виробництва, з/п- висо а Тор овим представни ам, з/п- від виробіт (1500-3000) рн. Тор овим представни ам з вл./а., з/п- 2000-5000 рн. Тор овим представни ам, мерчандайзерам, промо терам для проведення промо-а цій, з/п- від 1800 рн. Тор овом а ент , з/п- (став а600+%) -2000-4000 рн. Флористам, з/п- при співбесіді Х дожни , вироб. ерамі и, з/п- від виробіт в сер. Від 2000 рн. Шашлични , з/п- при співбесіді Швеї /За рійни , з/п- (від виробіт ) від 1200 рн. Шліф вальни , полір вальни , різьбяр меблів, з/п- від виробіт


БІРЖА ПРАЦІ

34

№1 від 20 січня 2011 ро

Потрібні на робот :

Потрібні на робот :

Каменярі

Швея, за рійни -швея

на б д-во в м.Київ, проживання за рах но

роботодавця, з/п від 100 до 220 рн. за

Юрист, можна без д/р

б.м.

Різноробочі. З/п - 40 рн/день Автозварни . Необхідно мати мінімальний

Е ономіст Коваль з х дожньої ов и

досвід роботи.

З/п - від 1500 рн

Майстер-пер

Офіціанти

ар (чоловіча та жіноча стриж

и, з/п - 50 %

від наданих посл ) та мані юрниця (бажано зі знанням педи юр , з/п - 60 % від наданих посл )

Касири в с пермар ет, з д/р та без Водій на мі роавтоб с, ві – від 35р.

Пилорамни . З/п від виробіт Менеджер із продаж . З/п - 1000

А роном

Менеджер по роботі з лієнтами. Необхідне

Б х алтер, д/р

Тор ові представни и, з авто та без харі, пом.

 Переклади документів, юридично завірені польським нотаріусом для людей, що вступають у навчальні заклади, що одружуються, що виїжджають на постійне місце проживання

 Легалізація документів у

рн. + 5 % від обі , після проходження стаж вання - 2500 рн. + 3 % від обі

Польщі

хороше знання ан лійсь ої мови та досвід роботи від 2 р., бажано технічна освіта. З/п - від 2000 рн.

Шов о раф, д/р Офіціанти, бармени, висо а, терміново

 Консультації з працевлаштування за кордоном та продовження терміну перебування на роботі на 1 рік

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Продавець- онс льтант. Знання ПК, харя, з\п

Різноробочі, з/п 50 рн/день С ладальни и та майстри меблів Охоронці, до 40 р. Водій всіх ате орій Вантажни и, різноробочі К хар, до 25 р., можна без д/р Бармени, нічні зміни, д/р Шліф вальни , фрезер вальни , то ар Продавець на рино , з/п – від 1500 рн

асово о апарат та бажано досвід роботи з б дматеріалами.

Мерчандайзер.

Ві 19 – 26 р. З/п - 2100 рн. та додат ово на необхідні для роботи витрати.

Бармен.

Ві 18-30 р. Бажано мінімальний досвід роботи. З/п - став а + % від обі за змін .

Менеджер з ор анізації міжнародних перевезень. Основні обов’яз и: - Ор анізація перевезення вантажів автомобільним транспортом з ідно з вимо ами онтра тів - Коре тне ведення до ментообі - Розроб а і по одження маршр т перевезення, норм простою, вартості перевезення з Перевізни ом - Ведення оперативно о пош

транспорт

Успішний андидат повинен відповідати наст пним вимо ам: - ві - 23-40 р.

Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави з/п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл.

Газо-, еле трозварни , з/п - 3000 рн.

- вища освіта

Продавці одя

- досвід роботи в транспортно-е спедиційні омпанії або в ло істичном відділі омпанії-виробни а від 1- о ро

Е спедитори

- знання хара тер та специфі и вантажів, вплив різних фа торів на ор анізацію перевезення вантажів

Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 1011 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання

- дос онале знання ПК та Інтернет

Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс

Офіціанти, з/п – 400 рн\тиждень, рафі : 10.00 - 24.00

- знання іноземної мови

Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари)

Ріелтор

- вміння спіл ватись з людьми різної ате орії

Менеджер з персонал , д/р

- обов’яз овість, порядність

Швея-за рійни , ви ідні мови праці

- витривалість до стресів - робота в оманді

Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь)

Менеджер зі зб т , д/р

Копірайтер

Працівни и на збір ябл

Водій, за ордоном та по У раїні

робота з написання те стів для сайтів. Досвід роботи і місце проживання не мають значення.

Працівни и на збирання печериць - з/п від 500 .о.

Рихт вальни автомобілів, з д/р Продавець в с пермар ет, сири, овбаси Е спедитори Нач. овбасно о цех Автомийни , робота позмінна, з/п - 12002000 рн. Автомийни и (м.Д бно) Автослюсар Працівни на поповнення рах н ів Водій з власним авто, 10-20 т. К р’єр з достав и артриджів Адміністратори в більярдний л б, робота позмінна Пер ар

Посл и репетитора, р.мова, р.літерат ра Фас вальни и на звалище сміття, з/п - від 120 рн/день Працівни и (с. Дядь овичі) Страхові а енти, з/п – став а +%, офіційне працевлашт вання

Офіс-менеджер Головний б х алтер. До 55 ро ів, знання омп’ютера та б х алтерсь их про рам. Досвід роботи

Ре іональний представни з продаж теле ом ні аційної прод ції Тор овий представни з власним автомобілем Ві : від 22 до 35 р. Освіта вища. Д/р - 1 рі . Графі роботи: Повний день. Вимо и: ом ні абельність, ініціативність, наполе ливість, а ратність, з дося неннями на попередніх місцях роботи, з пере онливою і виразною промовою, володінням ПК на рівні орист вача, з пра ненням до самоосвіти. Особистий автомобіль обов’яз овий.

Бармен. Д/р не менше ро

, можливо ст денти. Графі робіт

позмінний

К хар, офіціант, бармен на сезонн

Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр

арі з/п від 5000 рн.

М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт

ат ри – з/п від 5000 рн.

Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн.

Обов’яз ово досвід роботи або т ристична освіта.

Пе арі - з/п від 4500 рн.

Менеджери.

Медсестри – з/п від 3500 рн.

Е ономічна освіта, ві до 45 ро ів, можна без досвід роботи

Ва ансії за ордоном: Каменярі в Білор сію Б дівельни и всіх спеціальностей

Головний техноло на м’ясо омбінат

Робітни и для роботи

Майстер з ремонт парасольо та вз ття

риби, м. Гдансь - з/п

По оїв и - з/п від 4000 рн.

Менеджер з т ризм .

Бель ію, Німеччин , Польщ

Еле тро-, азозварни (с. Городо )

Працівни и на перероб від 500 .о.

До лядальниці - з/п від 4500 рн. робот

Карпатах.

Тор ові представни и, з авто та без Газорізальни по металолом , відрядження

Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь)

Іміграція та працевлаштування в Канаді:

Росію, Францію,

теплицях.

Голландія, Данія, Польща

Медсестри для роботи санаторіях Швеції Про рамісти США, Німеччин , Данію Робітни и на р їзні с дна. Різні ва

ансії

 оформлення документів  оформлення іміграційного клопотання  його подача з метою здобуття постійного місця проживання всієї сім`ї


БІРЖА ПРАЦІ

№1 від 20 січня 2011 ро

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ : - Тор овий представни , з/п 1500 рн + % - Менеджер з персонал , з/п 3500 рн - Продавці- онс льтанти, з/п від 1700 рн - Менеджер з продаж і по роботі з лієнтами, з/п 2800 рн - Менеджер з продаж , з/п 2300 рн - С первайзер ( ар’єрний ріст), з/п 2000 рн + % - Співробітни и відділ постачання, з/п 2900 рн - Заст пни начальни а відділ постачання, з/п 5000 рн - Працівни и на с лад, з/п 1200 рн - Бри адири, з/п 2800 рн - Па

вальни и, з/п 1200 рн

- Встановлювальни и вхідних металевих дверей, з/п до овірна - Вантажни и, з/п 1500 рн - Завід ючий с ладом, з/п 2200 рн - Водій з власним авто - Зварювальни и, з/п 3000 рн - Б дівельни и, з/п 25004000 рн - Слюсарі, з/п 2000-2800 рн

35

Республіка Польща Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

Б дівельни и ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетоняри, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів фасадчи и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри на меблев фабри (ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів) Місце праці - Кемпно, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр цій Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди) інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Тра тористи в фермерсь их осподарствах Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Майстри доїння орів фермерсь і осподарства Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 1600 злот, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Фахівці б дівництва дорі Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 800 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збиранні печериць в спеціалізованих теплицях Відрядження до Нідерландів. Оплата праці в Польщі – 600 оплата праці в Нідерландах – 4 євро одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

.о.,

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві та б дин ах для пристарілих Місце праці - вся Польща, заробітна плата від 600 проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

в сім’ях .о.,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

Працівни и на ізоляцію та теплення тр б Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

До ляд за нор ами робота в Польщі, заробітна плата 5000 рн.

Робота на птахофермах заробітна плата 5000 рн.

Досвід роботи не обов`язковий Можливість кар`єрного росту Немісцевим надається житло

З інця люто о 2011 ро проводится набір бажаючих на сезонн працю по збор рожаю в фермерсь і осподарства. Місце праці вся Польща, заробіна плата від виробіт і становить близь о 600-1000 .о., проживання без оштовне, харч вання без оштовне. Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях – підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі та артами тривало о поб т на замовлення.


36

№1 від 20 січня 2011 ро

САЛОН СЕКОНД-ХЕНД. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. КОНТАКТИ: (0362) 43-63-74 (097) 279-82-65 С ню весiльн , в про атi не б ла, орсет вишитий амiнням, р. 48-50, недоро о. Конта ти: 24-14-18, (067) 478-45-00, yulya.shew4uk@yandex.ua С ню весільн від О сани М хи, ольор шампань з р чною вишив ою бісером та виш аним мереживом. Одя алося лише один раз, після хімчист и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 636-16-98, anna_ushchuk@mail.ru С ню весільн з болеро, або здам на про ат. р. 44-46. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-38-22, (096) 731-47-54 С ню весільн , біло-рожево о ольор , зі стразами, 46 розмір, недоро о Конта ти: 28-95-35 С ню весільн , в про аті не б ла. р. 48. Конта ти: 24-14-18, (067) 478-45-00 С ню весільн , виш ан . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 943-35-99 С ню весільн , е с люзивн на висо дівчин , відмінном стані. Конта ти: 26-07-02, (097) 675-46-02 С ню весільн , олір «шампань», оздоблена вишив ою з бісер , терміново. Конта ти: (096) 783-56-15

Ш б ара лев , жіноч , р. 48. Дешево. Конта ти: 68-09-79

Візо дитячий. Ціна: 300 Конта ти: 22-33-98

Ш б нат ральн , з озли а, темно- оричнево о ольор , розмір 48-50, відмінном стані. Конта ти: 24-00-15 Ш б нат ральн . Ціна: 400 рн. Конта ти: 26-08-57 Ш б нор ов , р. 48-50. Ціна: до овірна, Конта ти: (098) 092-33-93

Візо дитячий. Конта ти: 64-62-28 Візо зимово-весняний, Польща, б/в, відмінном стані. Конта ти: 5-51-74, (066) 718-83-96

Ш б чорн , ара лев , р. 54., шап чорн з песця. Конта ти: 24-00-30, (067) 992-47-01 Ш б , б/в. Ціна: 200 22-28-40

Ш б , із бобра, темно-вишнево о ольор , р. 48-50, ріст 170. Конта ти: 26-06-24 Ш б , нат ральн , дов , р. 48-50, єнот. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87 Ш б , нов , р.52-54. Ціна: до овірна, Конта ти: (0670 997-93-33 Ш б , р. 52. Конта ти: (067) 384-13-14

10.1.2. К плю Одя та вз ття на омісію. Працюємо щоденно з 10 до 19.00. Конта ти: (066) 100-15-48, (093) 101-33-15 Унти. Конта ти: 63-01-93, (096) 204-40-58

Дитячі товари

С ню весільн , мало о розмір . Конта ти: 22-44-81 С ню весільн , недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (067) 989-85-10 С ню весільн , недоро о, вели о о розмір . Конта ти: 5-32-63, (067) 989-85-10 С ню весільн , р. 42, олір шампань. Конта ти: 20-80-72, (096) 845-46-00

10.1.1. Продам Білизн . Конта ти: (066) 100-15-48 Валян и, нові, р. 41 Конта ти: 23-43-63 Валян и. Ціна: 30 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Вз ття. Конта ти: (067) 682-23-68

ДЕКОРУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ОДЯГУ, ВЗУТТЯ, АКСЕСУАРІВ. КОНТАКТИ: 60-82-06, (097) 645-11-55, (063) 404-11-08 Джинси, жіночі, б/в, р. 31-34. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Джинси, жіночі, розмір 28-29. Ціна: 50 рн. Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Джинси, нові, жіночі. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Д блян и, 46-52 розмір. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Д блян жіноч , Конта ти: 26-08-57 Д блян 24-07-99

нат ральн .

жіноч , нов . Конта ти:

Д блян жіноч . Ціна: 1500 рн. Конта ти: 63-48-58, (095) 563-69-89 Д блян нат ральн , чоловіч , б/в, розмір 48-50, ласичн , оричнев . Конта ти: (097) 240-00-11 Д блян 23-16-35

чоловіч , б/в. Конта ти:

Кож х чоловічий, р. 52, білий, овчина, новий, недоро о. Конта ти: 61-39-21 Кож х, чол., 50 р., новий, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (099) 328-23-07 Кож шо , р. 50, Польща, недоро о. Конта ти: (067) 382-85-64 Кож шо , р.46-48 Конта ти: (067) 110-49-65 Кож шо , Франція, р. 48. Конта ти: (095) 092-05-17 Компле т: ш б , шап , с м . Ціна: 2000 рн, Конта ти: 22-52-12, (097) 980-61-99 Костюм чоловічий, б/в, р. 48. Конта ти: (067) 607-78-04 Костюм чоловічий. Конта ти: (067) 358-94-39 Костюм, чоловічий, новий, р. 48. Ціна: 150 рн., Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Костюми чоловічі, р.46-60 (80%-шерсть, 20%-віс оза), рават и, шарфи, сороч и та ба ато іншо о. Ціна: 870/990 рн. Конта ти: (066) 100-15-48, (093) 101-33-15 К рт и. Конта ти: 24-07-99 К рт зимов , ш ірян , р. 52-54. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 К рт зимов , ш ірян , чоловіч , р. 52-54, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 К рт чоловіч , осінню, розмір 48-50, недоро о. Конта ти: (067) 747-86-73

Д блян чоловіч , нов , нат ральн . Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

К рт ш ірян , жіноч , р. 48, б/в. Конта ти: (095) 092-05-17 Напів ож шо , роли р. 54. Конта ти: 23-43-63

Д блян 68-09-79

Напівпальто світло о ольор , розмір 50-52. Конта ти: 62-37-05

чоловіч , р. 50. Конта ти:

Д блян ш ірян , світл , р. 46-48, недоро о. Конта ти: 20-42-27

Одя «Се онд-Хенд». 26-08-57

Д блян , б/в, світло о ольор , дов а, р. 50-52 Конта ти: (066) 795-93-27

Одя жіночий. Конта ти: 24-07-99 Одя та вз ття, під реалізацію. Конта ти: (096) 446-86-17, Grshko@yandex.ru Одя , б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Д блян , нов , чоловіч . Конта ти: (067) 358-94-39 Д блян , розмір 48-50, жіноч , в добром стані. Конта ти: 24-21-82

Конта ти:

Пальто осіннє, с онне, б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77 Пальто п хове. Конта ти: 24-50-14 Пальто чоловіче, р.52 Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Пальто, жіноче, драпове, зимове, нове, 50 розмір. Конта ти: 28-22-30 Пальто, р. 50. Ціна: 50 рн. Конта ти: 22-28-40 Пальто, р. S, біле, Індонезія. Конта ти: 23-06-78 Пальто, розмір 50. Конта ти: 62-37-05 Пальто, чоловіче, б/в, розмір 52, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-43, після 18.00, (097) 955-59-39

С ню весільн . Відмінний стан, олір - шампань, та а сес ари до неї. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (093) 918-50-25 С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 С ню вип с н , дов , с цільн , бордово о ольор . Ціна: до овірна Конта ти: 28-22-80, (067) 365-86-44 С ню оричнево-синю та сірий сарафан для ва ітних, р. 42-44, недоро о. Ціна: 120 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15 С ню, весільн , ори інальн , виш ан , в про аті не б ла, розмір 44-46, ріст 160. Конта ти: 24-65-51, (067) 608-40-28 С ню, вечірню, фіолетово о ольор , розмір 46-48. Конта ти: 5-81-67 С ню, для б дь-я о о термін ва ітності, нова, дониз розширена. Ціна: 120 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15 С ню, розмір 42-44. Ціна: 350 рн. Конта ти: (098) 798-69-65 Т флі, «Е о», чол., 41 р., нові, ори інал. Ціна: 1100 рн., Конта ти: (067) 607-78-04 Т флі, чорно о ольор , ш іряні, б/в, недоро о. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56 Т флі. Конта ти: 63-07-20

Велосипед, б/в, підліт овий. Конта ти: (097) 514-33-81

Візо зимово-осінній, відмінний стан. Конта ти: 24-45-59, (096) 971-81-16 Візо літній, б/в, бежево о ольор , «Джобі». Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02 Візо про лян овий, «Джобі», б/в. Конта ти: (050) 358-87-48

Вз ття дитяче для дівчин и відмінном стані. Конта ти: (097) 490-82-13

Візо про лян овий. зимово-літній, «чі о», чорно-жовтий. Ціна: 650 рн. Конта ти: (067) 794-67-54

Вз ття дитяче, б/в, весна-літо, відмінном стані. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Візо трансформер, Італія, з а/м ріслом. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 744-60-44

Вз ття зимове, р.31, в середині овчина. Ціна: 90 рн. Конта ти: (093) 554-70-30

Візо ніверсальний, зимово-літній «Та о-City Voyager», б/в, відмінний стан, салатово о та жовто о ольорів з оранжевою о антов ою. Ціна: 1050 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Тернопільсь а, 62 62-94-18, (067) 748-92-03

Велосипед дитячий до 3 ро ів. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Візо «АNMAR», виробництва Польща, новий, зимово-літній, асфальтнобежево о ольор (підходить я для дівчин и, та і для хлопчи а), повністю омпле тований, зр чний орист ванні. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 436-05-06 Візо «Атбор-Рін », відмінний стан, омпле тований. Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64 Візо «Бебі Лю с», хороший стан. Конта ти: 28-27-85, (067) 135-84-66 Візо «Ві і», зимовий, сіро-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: 28-84-38 Візо «Гра о», зимово-літній, дощови , оши . Ціна: 1000 рн., Конта ти: (097) 493-78-30

Плащі, нові, р. 54. Конта ти: 23-43-63 П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16

Чоботи ирзові., б/в. р. 42. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

Чоботи, ялові, р. 48. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Візо «Та о», б/в, в хорошом стані, три позиції до 3 ро ів. Конта ти: 26-61-49, (067) 645-46-32

П хови , розмір 48, чорно о ольор , середньої довжини. Ціна: 500 рн. Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36

Шап и, чоловічі/жіночі, нор а. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Штани чоловічі, ш іряні, імпортні, нові, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11

Ш б з роли а, р.58, нат ральн . Конта ти: 23-43-63

Сарафан для ва ітних, Конта ти: (067) 745-32-10

новий.

Ш б з н трії, Греція, розмір 48-50. Конта ти: 5-63-61, (096) 673-34-33 Ш б з н трії, нов , з апюшоном, олір – бордо, розмір 46-48. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (050) 508-94-89, anami@ukr.net Ш б з н трії, розмір 52-54. Конта ти: 62-37-05

Візо зимово-літній, сіро-помаранчево о ольор , Польща. Конта ти: 5-98-76

Ванн . Ціна: 60 рн. Конта ти: (093) 554-70-30

Візо «ЕйБіСі-Дизайн», 2 в 1, люль а, + про лян ова, сіро о ольор . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 22-50-42, (050) 594-89-28

Речі, жіночі, дитячі, б/в. Конта ти: 62-27-49, (096) 782-87-61

Візо зимово-літній, повний омпле т, хороший стан. Конта ти: (097) 640-05-56

Візо зимово-літній. 64-14-85

Чоботи зимові, чоловічі, р. 43 Конта ти: (067) 373-38-08 Чоботи ирзові, р. 42, б/в. Ціна: 60 рн Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Штани ватні. Конта ти: 63-07-20 Штани чоловічі ртом, дешево. Конта ти: 24-07-99

Візо зимово-літній, недоро о. Конта ти: (096) 511-45-19

Ванн дитяч , нов . Ціна: 50 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15 Ванн чав нн , дитяч . Конта ти: 24-96-49

Візо «Джобі», б/в, 3- олісний, для дівчин и. Конта ти: (097) 240-00-11

Речі дитячі, нові. Конта ти: (067) 977-04-47

Візо зимово-літній, «Пі оліно», дощови , мос ітна сіт а. Конта ти: 24-93-89, (096) 351-65-65 Візо зимово-літній, «Та о Джампер», салатовий, з ш іряними став ами, 2 в 1, відмінний стан + дитячі речі в подар но . Ціна: 1800 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо зимово-літній, б/в, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 397-34-58 Візо зимово-літній, з оши ом. Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49

Візо зимово-літній. Конта ти: 43-71-02 Візо зимово-літній. Конта ти: (050) 951-31-03

Автомобіль дитячий на а м ляторі. Хамер, жовто о ольор , 12 В. Конта ти: 62-70-58

Чоботи мові, чоловічі, 43-44р., недоро о. Конта ти: 28-97-80

Пальто, ш іряне, розмір 50. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36

Візо зимово-літній, «Бебі-дизайн», в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (067) 745-32-10

Авто рісло. Конта ти: 64-14-85

Візо «Гра о», зимово-літній, шо оладно-червоно о ольор . Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-87-85, (095) 305-12-44

Пальто, чоловіче, чорне, 50 розмір, хороший стан. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39

Візо зимово-літній, «Атбор», бордово-рожевий, повний омпле т, відмінний стан. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 645-80-32

С ню весільн , р чна робота, р. 44-46, атласн , + при раси на а/м. Конта ти: (098) 222-67-46 С ню весільн , терміново, недоро о. Конта ти: (096) 783-56-15

Череви и чоловічі, нові, чорно о ольор , зимові, розмір 42. Конта ти: 64-16-18

Пальто, чоловіче, драпове, темно-сіре, нове, 56 розмір. Конта ти: 28-22-30

Візо зимово-літній, «Анмар-Хіл с», Польща, бла итно о ольор . Ціна: 1600 рн. Конта ти: 63-07-20

Візо зимово-літній, омпле тований, оши +дощови . Конта ти: (097) 103-61-30

С ню весільн . Конта ти: (0970 211-46-85, (067) 984-59-84

Пальто зимове, чорне, розмір 58, нове. Конта ти: 23-43-63

Візо зимово-літній «Коне о-Астра», 2 в 1, ніверсал, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 61-92-46, (093) 306-99-37

Авто рісло дитяче. Ціна: 600 рн. Конта ти: 69-09-07, 68-22-22, (067) 383-51-26

С ню весільн . Ціна: 300 рн. Конта ти: 5-88-07

Пальто зимове жіноче, р. 50-52. Конта ти: 24-09-39

Візо зимово-літній «Бамбіно», бордово-рожево о ольор , відмінном стані. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (095) 705-41-10

С ню весільн , розмір 50, атласна, хороший стан. Конта ти: (096) 949-73-06

С ню весільн , ши арн , «шампань». Конта ти: 28-17-47, (097) 576-24-47

Одяг, взуття

Візо зимово-літній «Атбор», бордоворожевий, повний омпле т, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 26-03-22, (097) 645-80-32

С ню весільн , розмір 44-46, ріст 160-165. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70

С ню весільн , розмір 42-44, олір «шампань», в про аті не б ла. Конта ти: 23-27-61, (050) 728-71-08

Пальта жіночі, напівпальта. Ціна: 190/ 1700 рн. Конта ти: (066) 100-15-48, (093) 101-33-15

10.2.1. Продам

Візо зимово-літній «ABC Design 3 Tec». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 62-68-08, (097) 763-50-35

Костюми звірят, аз ових ероїв для дітей від 2 до 10 ро ів, напро ат. Конта ти: 45-05-88 www.zabawa.rv.ua Костюми національні для дітей, напро ат. Конта ти: 45-05-88 www.zabawa.rv.ua Ліж о дитяче, илим для немовлят, в ідеальном стані. Конта ти: (063) 881-50-40

С ню весільн , р. 46. Конта ти: (097) 503-64-14

Д блян , чоловіч нат ральн . Конта ти: (098) 800-01-90 Ковзани, жін., білі, фі рні, хороший стан, 38 р., б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (099) 328-23-07 Кож х чоловічий, р. 50, бежево о ольор , новий. Конта ти: 64-43-48, (097) 398-84-18

рн. Конта ти:

рн, тор .

Візо «Та о-Сіті», зимово-літній, теплий, бла итно-синій, ідеальний стан, зр чний. Ціна: 1000 рн, Конта ти: (097) 034-20-94, (050) 210-52-07 Візо «Чі о 6 WD», бежево о ольор . Ціна: 1150 рн., тор . Конта ти: (067) 729-63-09 Візо «Чі о», зимово-літній, темносиній, повний омпле т. Конта ти: 24-54-85, (050) 949-53-47 Візо дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19 Візо дитячий, в омпле ті з літнім. Конта ти: 26-34-71, (097) 208-24-76 Візо дитячий, зимово-літній, б/в. Недоро о, в добром стані. Конта ти: 5-74-11 Візо дитячий, Конта ти: 28-04-97

зимово-літній.

Конта ти:

Візо зимово-літній. Конта ти: (096) 511-45-19

Візо , «Анмар», Польща. Ціна: 1600 рн Конта ти: 24-02-69 Візо , «Джобі», зимово-літній, для немовлят, олір ніверсальний, арний стан, недоро о. Конта ти: 5-47-84, (097) 162-56-04 Візо , «Джобі», зимово-літній, червоно-бежевий, протимос ітна сіт а, с м а. Хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-29-65, (095) 687-58-53 Візо , «Коне о», зимово-літній, с часний дизайн, сіро о ольор , зі встав ами. Ціна: 250 рн. Конта ти: 64-87-03, (097) 013-97-32 Візо , «Пі -Пере о», Італія, зимоволітній, в хоршом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо , «Чі о», 3 в 1, б/в. Конта ти: (097) 206-60-20 Візо , 3 в 1, бла итний, відмінний стан. Ціна: 900 рн. Конта ти: (096) 508-38-95 Візо , 4- олісний. Конта ти: 68-36-84 Візо , б/в, «Та о», ніверсальний, 3 позиції, до 3 ро ів. Конта ти: (067) 645-46-32 Візо , весняно-літній для хлопчи а. Конта ти: (095) 504-99-67 Візо , дитячий, «Адбор». Ціна: 600 рн. Конта ти: 23-61-59 Візо , дитячий. Конта ти: 28-00-16, (067) 939-27-79 Візо , зимово-літній «Та о-Сіті», бла итно-синій, в ідеальном стані, знімаються олеса, все в омпле ті, зр чна ви ористанні. Ціна: 900 рн, тор . Конта ти: (097) 034-20-94 Візо , зимово-літній, «Бебі-Дизайн», хороший стан. Конта ти: (067) 745-32-10 Візо , зимово-літній, б/в, для двійні, в хорошом стані. Конта ти: 24-11-74, (097) 767-55-71 Візо , зимово-літній, з с м ою, дощови ом та над вними олесами, Польща. Конта ти: 63-28-56


САЛОН

№1 від 20 січня 2011 ро Візо , зимово-літній, Польща, в хорошом стані. Конта ти: 23-74-60, (095) 151-90-55 Візо , зимово-літній, темно-синьо о ольор , трансформер, в хорошом стані. Конта ти: 62-68-01, (097) 906-44-52 Візо , зимово-літній, омпле тований, чохол для ні +дощови . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 103-61-30 Візо , зимово-літній. Конта ти: (067) 358-55-46 Візо , зимово-літній. Конта ти: (095) 504-99-67 Візо , зимово-літній. Конта ти: 43-71-02 Візо , літній, Польща, в хорошом стані. Конта ти: 23-61-92, (096) 599-64-90 Візо , ніверсал, «Гра о». Конта ти: 28-00-16, (067) 939-27-79 Візо , ніверсальний. 28-00-16, (067) 939-27-79

Конта ти:

Візо , хороший стан. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 441-36-00 Візо , червоно-бежево о ольор , Польща, з омпле т ючими, недоро о. Конта ти: (096) 683-42-72 Гойдал м зичн зі столи ом. Конта ти: 62-69-28, (096) 680-49-04 Гойдал . Конта ти: 22-21-54, (097) 546-47-36 Диван, 24-96-49

підліт овий.

Конта ти:

Д блян жіноч , оричнев , нов , р. 46-48. Конта ти: 23-68-56, (067) 899-71-67 І раш и м’я і. Конта ти: 43-82-24 Кен р «Чі о», темно-синьо о ольор . Конта ти: 24-50-14

Ліж о- олис , матрац, балдахін, обмеж вач, м зична ар сель, нове. Конта ти: (067) 178-08-91 Ліж о- олис , плетене з лози. Конта ти: 69-06-11 Ліж о. Конта ти: 64-14-85 Ліж о. Ціна: 350 рн., тор . Конта ти: (067) 729-63-09 Ліж о. Конта ти: 64-14-85 Манеж дитячий, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 23-65-06, (050) 435-08-51

Матрац дитячий, о осовий, недоро о. Конта ти: (050) 358-87-48 Матрац дитячий. Ціна: 120 рн Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

Одя дитячий до 2 ро ів. Конта ти: (097) 744-60-44

Кони - ойдал , б/в, ш іряне сидіння, зв ові р хові ефе ти. Конта ти: (097) 240-00-11 Костюм білоч и. Конта ти: 23-41-64, (067) 458-31-73 Крісло а/м, дитяче. Конта ти: (097) 744-60-44 Крісло для од вання, б/в. Ціна: 600 рн Конта ти: 69-09-07, 68-22-22, (067) 383-51-26 Крісло для од вання, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 69-09-07, 68-22-22, (067) 383-51-26 Крісло, автомобільне, «Чі о», 9-18 ., з системою «Ізофі с», в ідельном стані. Ціна: 2100 рн. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26 Ліж а, 2 шт., з омпле т ючими, недоро о. Конта ти: (096) 683-42-72 Ліж о дитяче дерев’яне, б/в, матрац. дешево. Конта ти: 28-93-82, (099) 915-12-94.

Європа: ЩОТИЖНЕВИЙ ТУР

ОДЯГ СВЯТКОВИЙ, БАЛЬНІ СУКНІ ВІД 2 ДО 10 РОКІВ, НАПРОКАТ. КОНТАКТИ: 45-05-88 WWW.ZABAWA.RV.UA

Пра а-Карлові Вари-Дрезден, 6 днів, вартість 150 євро

Радіонянь 2- анальн , Польща, нов . Конта ти: 5-51-74, (066) 718-83-96

Гірсь олижна Бол арія!!! Сезон 2010-2011!!!

Р авиці дитячі, нові. Конта ти: 24-07-99

Рю за « ен р ». Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-96-33 Рю за дитячий «Кен р ». Ціна: 100 рн. Конта ти: 28-96-33

Компле т повний для хлопчи а. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 451-55-76

Авіаквитки за усіма напрямками.

Одя дитячий, раїнсь і фабри и, ціни виробни а. Конта ти: (067) 503-29-99

Комбінезон дитячий, 4-6 р, зима-осінь, новий. Конта ти: (067) 607-78-04

Компле т для хлопчи а. Ціна: 750 рн. Конта ти: (097) 451-55-76

Візова підтримка.

Матрац з о осової стр ж и. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Рю за «Кен р », Польща, новий. Ціна: 70 рн. Конта ти: (067) 121-06-52

Комбінезон зимовий. Конта ти: (096) 745-48-51 Комбінезон, від 6 міс. до 1 ро , для хлопчи а. Конта ти: 22-21-54

МІЖНАРОДНІ КАРТКИ «SimFOTUR» (стартові пакети та картки поповнення).

Манеж дитячий, хороший стан, 250 рн. Конта ти: 28-96-33

Кен р , нове, недоро о. Конта ти: 64-80-48, (067) 144-02-99

Комбінезон зимовий на синтапоні, 64 см, темно-зелений. Ціна: 20 рн. Конта ти: (093) 554-70-30

41

Ліж о- олис , з матрацом. Конта ти: (096) 745-48-51

7 ночей, вартість 184 євро ( вартість входить проїзд, харч вання)

Стіл-стілець для од вання «Чі о». Конта ти: 28-04-97

«Грець ий алейдос оп»

Стілець для од вання . Конта ти: 64-58-81, (093) 723-85-85 Стілець для од вання, «Джобі», б/в, бла итний. Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26

е с рсійний т р, 6дн/5н, 8дн/7н. Вартість від 490 євро (в вартість входить прямий авіапереліт)

Стілець- ойдал , для од вання «джобі», для дівчин и, б/в, хороший стан. Ціна: 250 рн. Конта ти: 63-01-06, (067) 397-08-91 Стін дитяч , «Юніор» відмінном стані. Конта ти: 43-47-51 С м - оши , дитяч . Конта ти: 68-38-70

Т ри вихідно о дня

Т л б- ож х, р. 50-52 Конта ти: (096) 514-59-98, (066) 552-04-59

Вихідні в Кра ові, 4 дні (Львів-Кра ів-Веліч а-За опане-Львів), 65 євро Вихідні Б дапешт + Відень, 4 дні (Львів-Б дапешт-СентендреВідень-Львів), 75 євро Вихідні Празі та Дрездені, 5 днів (Львів-Пра а-ДрезденК тна Гора-Львів), 85 євро Віденсь а симфонія, 4 дні (Львів-Б дапешт-СентендреВідень-Львів), 115євро Вихідні Берлін + Потсдам, 4 дні (Львів – Берлін – Потсдам – Львів), 125 євро. Вихідні Кра ові та Відні, 4 дні (Львів – Веліч а – Кра ів – Відень – Львів), 130 євро.

Ход ни дитячі, б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 23-65-06, (050) 435-08-51 Ход ни, рожево о ольор , телефон вати після 20.00. Ціна: 100 рн., Конта ти: 24-17-93, 64-50-16 Ход ни- ойдал (м зичні). Ціна: 170 рн. Конта ти: 63-27-46, (066) 743-32-40 Ход ни. Конта ти: (097) 441-36-00 Ход ни. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33 Чобіт и дитячі, зимові, ш іряні, р. 25. Конта ти: 23-14-56, (067) 125-21-12

Ліж о дитяче з матрацом, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 43-96-89, (099) 020-34-39

Чобіт и зимові, ш іряні, для хлопчи а р. 22. Ціна: 120 рн. Конта ти: (067) 121-06-52

Ліж о дитяче на підшипни ах, 2 ш хляди, матрац. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 459-48-69

Ш б дитяч , нат ральн , від 4-8 ро ів, на дівчин . Конта ти: (067) 337-08-07 Ш б , р. 48-50. Конта ти: (096) 514-59-98, (066) 552-04-59

Рідні простори

10.2.2. К плю

Вихідні дні на ірсь олижном рорті «Звенів» (Карпати) вартість від 300 рн., вартість входить проїзд омфортабельним автоб сом Новорічний Крим. Виїзд 31.12.2010, 4 дні, вартість 2480 рн. З стрічаємо Новий рі в Ялті! Вартість від 175 рн. Гірсь олижні рорти Росії, від 100 євро. Сан т-Петерб р , 5 е с рсій, виїзди із Києва, проїзд, проживання, харч вання, вартість 1950 рн.

Ліж о дитяче, б/в, Італія, з зв овими р ховими ефе тами, 2 положення + сіт а від омарів, зр чне ви ористанні. Конта ти: (097) 240-00-11 Ліж о дитяче, б/в. Конта ти: 26-23-40, (067) 771-99-75

Автомобільне рісло. Конта ти: (050) 655-98-02

Ліж о дитяче, б/в. Конта ти: 63-28-11, (067) 889-63-55

Візо зимово-літній, ліж о- олис . Конта ти: (097) 103-61-30 Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80 Речі дитячі, під реалізацію, нові та б/в. Конта ти: (097) 103-61-30

Ліж о дитяче, б/в. хороший стан. Конта ти: (067) 953-91-07 Ліж о дитяче, відмінний стан, дерев’яне, матрац. Конта ти: 62-07-27 Ліж о дитяче, з сосни. Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-58-81, (093) 723-85-85 Ліж о дитяче, Польща, б/в. Конта ти: (050) 358-87-48 Ліж о дитяче, Польща, світло о ольор , хороший стан, матрац новий. Ціна: 400 рн. Конта ти: (098) 725-6428 Ліж о дитяче, світле, вели е з бильцями, в хорошом стані з матрацом. Ціна: 500 рн. Конта ти: 62-19-61, після 20.00

Галантерея, тканини 10.3.1. Продам

Ліж о, б/в. Конта ти: (098) 225-06-38

Брезент. Конта ти: 27-77-67 Дизайн пошиття. Конта ти: 46-01-19, 63-55-16 Кара ль, чорно о ольор . Конта ти: (067) 384-13-14

Ліж о, дитяче, біло о Конта ти: 22-33-98

Кара ль, чорно о ольор . Конта ти: (067) 384-13-14

Ліж о дитяче. Конта ти: 64-62-28 Ліж о для хлопчи а, недоро о. Конта ти: 5-90-58, (098) 976-61-74 ольор .

Ліж о, дитяче, дерев’яне з матрацом. Ціна: 200 рн., Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Килим на підло , 1.70х3.60, темно о ольор , хороший стан. Конта ти: 23-39-78, (097) 101-63-60

стані.

Ковдри, п хові, 2 шт. Конта ти: (067) 966-64-06

Ліж о, для дитини ві ом з 2 ро ів, недоро о. Конта ти: (067) 282-60-24

Ковдр п хов , пол торн , нов . Конта ти: 5-64-20 Корзин для ц еро . Конта ти: 63-07-20

Ліж о, дитяче. в хорошом Конта ти: 28-54-42

Ліж о, нове, Італія. Конта ти: (098) 767-15-10 Ліж о, р чної роботи. Ціна: 550 рн. Конта ти: (096) 457-07-47 Ліж о-диван, 5-32-17

малю .

Конта ти:

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 Ліж о- олис , дерев’яне, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 Ліж о- олис , дерев’ян на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00

Машин для стриж и «Бебеліссе», 6 насадо , ножиці в омпле ті, валіза пер аря. Конта ти: (097) 240-00-11

С атертини білі, нат ральні, з льон . Конта ти: 24-21-82 Т анин «ха і» радянсь о о зраз а. Конта ти: (067) 384-13-14 Т анин «ха і». Конта ти: (067) 384-13-14 Тюль, арнизи. Конта ти: 46-01-19, 63-55-16 Тюль, штори на хню, 4.20 м. ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33 Тюль, штори, б/в, дешево. Конта ти: 28-97-80 Штори, а сес ари. Конта ти: 46-01-19, 63-55-16

10.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Відпочинок, спорт, туризм

Пір’я. Конта ти: 61-51-60, 61-05-85 Пір’я. Конта ти: (067) 966-64-06 Под ш и, з сячо о пір’я, недоро о. Конта ти: 23-39-78, (097) 101-63-60 Под ш и, п хові. Конта ти: 5-64-20 Под ш и. Конта ти: (067) 966-64-06 Под ш и. Конта ти: 22-28-40 По ривала. Конта ти: 22-53-27 По ривало, Польща. Конта ти: 5-64-20 При раси весільні на а/м (б ети, фатін, віти). Конта ти: 63-07-20

10.4.1. Продам

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ АЗІЇ:

Валізи дорожні, 2 шт, на олесах, одна зміщ ється в інш . Ціна: 100 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15 Велотренажер «Орбітре ». Конта ти: 28-91-59 Вібротренажер «Біо-лю с». Конта ти: 62-70-50 Вібротренажер «Біолю с», 4 пояси і міостим ляція, б/в. Конта ти: 62-70-58 Пере лади і нотаріальне посвідчення, ле алізація до ментів для виїзд за ордон. Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72 Гантелі 3 545-25-05

. Конта ти: 24-23-54, (097)

Костюм Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34 Лижі, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86 Лижі, дорослі. Конта ти: 24-96-49 Лижі, нові. Конта ти: 24-09-39 Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34 Сейф для зброї, б/в. Конта ти: (098) 449-73-03 Сіт мас вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) 107-92-34 Сно борд, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Пере лади і нотаріальне посвідчення, ле алізація до ментів для виїзд за ордон. Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72

Стіл більярдний. Конта ти: 28-96-33

Біно ль 10х50. Конта ти: 63-66-18 Ковзани, б/в. Конта ти: (098) 477-72-86

Фля армійсь (097) 107-92-34

С м , війсь ов , польов , дешево. Конта ти: 24-99-54, (097) 204-72-91 Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 з чохлом. Конта ти:

Кр їз «С арби Еміратів» Виїзди:

січень 2011 – 03, 31 лютий 2011 – 07, 14, 21, 28 березень 2011 – 07, 14 8 днів, вартість від 379 євро

Відпочино на Філіппінсь их островах, 7 ночей/8 днів, вартість 1626 .о. Паломниць о-е с рсійний т р «Слідами Старо о та Ново о Завітів». (Київ-Тель-Авів-Вифлиєм-Єр салим-Назарет-ЙорданХайфа-Київ). Вартість 1100 .о., входить авіа «Сторін ами Біблії» - е с рсійний т р в Ізраїль, 8 днів/7 ночей. У вартість т р в лючено: прямий авіапереліт, 5 е с рсій, проживання, харч вання. Вартість т р – 988 .о. Збираємо р п на Пасхальний т р (запалення Бла одатно о Во ню) 19.04.11-26.04.11. Вартість 1100 .о., входить авіа Авторсь ий е с люзивний т р в Японію «Пелюст и Са ри», 11 днів/ 10ночей, з 03.04 по 13.04.2011 р. (То іо-Йо о амаКама ра-Ні о-Ф дзіяма-Кіото-Оса а-Нара), 3100 .о. «Неймовірна е зоти а», 2 ночі в К ала-Ламп р + 5 ночей на о. Лан аві + 2 ночі в Сін ап рі + 5 ночей на о. Балі, вартість від 1198 .о. Афри а! Кенія 9 днів – від 325 євро, Танзанія 9 днів – від 600 євро Е с рсійний Китай 8 днів/7 ночей, Пе ін-Шанхай-Ханчжо С чжо , вартість від 756 .о.


42

№1 від 20 січня 2011 ро

Штан , 100 267-27-55

. Конта ти: (097)

10.4.2. К плю

Б р рибальсь ий, давній (не шне овий) для рибал и. Конта ти: (097)670-94-59

Велотренажер, б/в, недоро о. Конта ти: (097) 377-82-85 Намети війсь ові, сіт и мас вальні, н и. Конта ти: (050) 506-16-93 Тренажер «Орбітре », можливо б/в, недоро о. Конта ти: c. Зоря, в л.Кол оспна, 6/35, Рівненсь ий р-н. 62-88-01, (096) 540-97-81 miroslava@nextmail.ru

К шет масажн , Італія, хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: (093) 440-41-92

Мистецтво

Милиці металеві або обміняю на б дь-що. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50, (068) 146-25-92

10.6.1. Продам

Милицю імпортн . Конта ти: 63-18-84

Банд р , Черні ів, без переми ачів. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 701-16-30

Оздоровчі прилади, товари для раси та по ращення фі ри. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Пояс для сх днення з неопреново о воло на, р. 44-46. Ціна: до овірна, Конта ти: 5-49-85 Прод цію, парфюмерно- осметичн . Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Солярій, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 537-90-96

Човен мовий, б/в Конта ти: 28-87-07, (097) 336-96-11

Установ стоматоло ічн , б/в, УС-30, з світильни ом, і т рбіною. Конта ти: 64-77-83

10.4.3. Пропон ю

Ход ни б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96

•Гадання. Конта ти: 26-78-12, (067) 164-14-60 • Посл и приватної бані з басейном, та альтан ою для відпочин . Конта ти: 26-35-39, (067)775-96-13

Баня російсь а на дровах. Нова. Кімнати відпочин . По одинно, подобово. Конта ти: (067) 738-44-31 Са на, вели ий басейн, більярд, житня ванна з сольовим ефе том (зр чна пар ов а, альтан а, це ляний ман ал). Конта ти: 45-07-60, (050) 378-31-25

Медицина, косметика Апарат сл ховий, «Лара», Київ. Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-98-91, (097) 179-66-25 Апарат сл ховий, «Тонді», Естонія. Ціна: 700 рн. Конта ти: 62-98-91, (097) 179-66-25 Апарат сл ховий, Естонія. Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-72-47 Візо інвалідний. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17 Добав и, біоло ічно а тивні. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Засоби особистої і ієни. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 оздоровчий.

10.5.3. Пропон ю

Лі ар- ардіоло Добровольсь ий М.А., онс льтації. Ви ли додом , ліц. РВ №333737 від 16.07.2007 р. Конта ти: м. Рівне, в л. Дра оманова, 7, пл.№2 45-03-31, (067) 986-35-91 Масаж валіфі ований, лі вальний дітям, дорослим, посл и медсестри, посвідчення № 1501 від 1999 р., № 62 від 1995 р. Конта ти: 26-13-17, (067) 840-96-70, (096) 664-85-77

Гелеве нарощ вання ні тів, недоро о. Конта ти: (099) 758-47-24, (068) 146-01-08

10.5.1. Продам

Килим, 24-11-52

Ход ни дорослі. Конта ти: 62-54-26, (063) 394-49-82

Конта ти:

Мі рос оп МБС-2, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-22-90

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ, ДІТЬМИ, МАСАЖ, РЕАБІЛІТАЦІЮ, ПРОТИПРОЛЕЖНЕВІ МАТРАЦИ. КОНТАКТИ: 43-44-33, (098) 688-01-25

Годинни чоловічий «Оріент». Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Мар и, оле цію Конта ти: (097) 305-83-14

Баян «Етюд-205М», ідеальний стан. Конта ти: (050) 435-72-74 Баян «Кремінне». Ціна: 700 Конта ти: (097) 072-04-06 Баян, б/в. Конта ти: 26-39-74

рн.

Гітар а стичн , недоро о, 6-стр нна. Конта ти: 62-72-47 Картин р чної роботи. Масло, полотно. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 740-63-42, olegka333@mail.ru Платів и іноземних ртів, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Портрети енеральних се ретарів ЦККПРС, в рам ах та на дерев’яній основі. Конта ти: 24-99-54, з 19.00 до 21.00, (097) 204-72-91 Рояль, німець ий, абінетний, чорно о ольор . Ціна: 1200 .о., тор . Конта ти: (098) 516-14-93 Са сафон для чнів м зичної ш оли. Конта ти: 28-81-73, (050) 691-70-50 Синтезатор «Ямаха-2100», відмінний стан. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 341-76-56 Фортепіано «Кра се», червоне дерево, ціна до овірна. Конта ти: (063) 267-87-49 Фортепіано «Тверца». Ціна: 4000 рн. Конта ти: 64-84-85, (096) 763-00-05 Фортепіано «У раїна» оричнево о ольор , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: (098) 297-99-41, (050) 339-32-69 Фортепіано «У раїна», оричневе, арний стан. Конта ти: (067) 121-06-52 Фортепіано «У раїна». Конта ти: 24-24-87 Фортепіано, б/в, «К бань». Конта ти: (097) 428-91-41

10.6.2. К плю

10.7.2. К плю Дойчмар и німець і, за висо Конта ти: (093) 554-43-34

цін .

РЕЧІ СТАРОВИННІ, АНТИКВАРНІ: ГОДИННИКИ, СТАРОВИННІ ФОТОАПАРАТИ, БІНОКЛІ, КІНОКАМЕРИ ТА ІНШЕ ( В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ). ДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-23-48, (067) 750-28-91 (050) 435-82-30

Побутові послуги 10.8.1. Пропон ю Веселі «живі» м зи анти, • тамада, фото, відео, оформлення

залів та ортежів. Конта ти: (093) 696-28-29, (067) 790-94-80 www.svyato.rv.ua Жива м зи а на весілля та інші рочисті події, посл и тамади, відео-, фотозйом а, виїзд по області. Конта ти: (0362) 43-56-59, (067) 897-07-88 Пошиття, ремонт жіночо о одя . Я існо, професійно. Конта ти: 28-98-14, (093) 655-07-24 Провед весілля за індивід альним сценарієм. Ці аво, весело. За помірн плат , по домовленості. Конта ти: (096) 705-99-50

ЖИВА МУЗИКА, ПОСЛУГИ ТАМАДИ, НА ВЕСІЛЛЯ ТА ІНШІ УРОЧИСТІ ПОДІЇ, ВІДЕО ТА ФОТОЗЙОМКА. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ ВЛАСНИМ ТРАНСПОРТОМ. КОНТАКТИ: 43-56-59, (067) 897-07-88, (093) 949-92-22

МАЙСТЕР-КЛАС З В’ЯЗАННЯ НА ВИЛЦІ. КОНТАКТИ: (066) 137-59-98 ПОСЛУГИ НЯНІ, ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА ЛЮДИНОЮ ПОХИЛОГО ВІКУ, ЦІКАВЕ СПІЛКУВАННЯ. КОНТАКТИ: 28-06-33, (098) 493-40-73 ПОСЛУГИ ТАМАДИ, ВЕСІЛЛЯ, КОРПОРАТИВИ, ВИПУСКНІ, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД, ВИЇЗД ЗА МЕЖІ ОБЛАСТІ. ДОСТУПНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (067)399-39-90

ПРОФЕСІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ДИТЯЧИХ ДНІВ НАРОДЖЕНЬ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ ТА СВЯТ, ЗА УЧАСТЮ КЛОУНІВ. КОНТАКТИ: 64-64-61, (066) 135-08-09 Фото-, відеозйом а весіль, вип с них тощо. Комп’ютерний монтаж. Досвід роботи. Виїзд власним транспортом на місце зйом и. Недоро о. Конта ти: (067) 383-09-59 Веселі «живі» м зи анти, тамада, фото, відео, оформлення залів та ортежів. Конта ти: (093) 696-28-29, (067) 790-94-80 www.svyato.rv.ua Жива м зи а на весілля та інші рочисті події, посл и тамади, відео-, фотозйом а, виїзд по області. Конта ти: (0362) 43-56-59, (067) 897-07-88 Жива м зи а, посл и тамади, на весілля та інші рочисті події, відео та фотозйом а. Виїзд по області власним транспортом. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88, (093) 949-92-22 Пошиття, ремонт жіночо о одя . Я існо, професійно. Конта ти: 28-98-14, (093) 655-07-24 Провед весілля за індивід альним сценарієм. Ці аво, весело. За помірн плат , по домовленості. Конта ти: (096) 705-99-50

• •

Відео-,фотозйом а професійно о рівня весіль вип с них, дитячих ран ів, бан етів, орпоративів, ре лами. Стильні фотоальбоми, венет и, досвід роботи. Конта ти: (063) 208-98-74, (050) 375-94-71, (096) 744-85-19

Гітар . Конта ти: (050) 275-80-11

ЗНІМУ ПОРЧУ, ВІНЕЦЬ БЕЗШЛЮБНОСТІ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (099) 024-93-09, (097) 032-60-28 Тат ювання, тат аж. Недоро о. Конта ти: 64-28-40, (050) 375-21-43

ДІД МОРОЗ У ВАС ВДОМА. ПРИВІТАННЯ ДІТЕЙ. КОНТАКТИ: (067) 399-39-90

Антикваріат, годинники 10.7.1. Продам Годинни настінний «Янтарь» з боєм. Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01

Посл

и тамади. Весілля, ювілеї.

Конта ти: 24-67-33, (097) 119-67-96

ПОБУТ Господарські товари, побутова хімія 6.1.1. Продам Вєтош. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05 Кастр лі нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Под ш , нов , протипролежнев «Roho Hybrit Elite» розміри: ширина – 40см., либина – 43см., висота – 11см. Ціна: 380 .о., Конта ти: (050) 823-38-93

Картоплю дрібн . Конта ти: 63-74-55 Картоплю середню. Конта ти: 5-30-03 Картоплю, 2 тонни. Конта ти: (067) 111-29-86 Картоплю, вели , 3 рн/ . Конта ти: 27-39-46 Картоплю, вели , ртом або вроздріб. Конта ти: (098) 849-48-89 Картоплю, вели . Ціна: 3 рн/ . Конта ти: (097) 296-19-24

(067)

Картоплю, реч . Конта ти: 61-94-82, (0670 730-63-10

оріш ів.

Картоплю, дрібн . Конта ти: (097) 209-89-16

Конта ти:

С оворід для випіч и Конта ти: 23-36-37

Картоплю дрібн і середню. Конта ти: 5-30-03 Картоплю дрібн . Ціна: 1.30 Конта ти: (093) 441-48-24

Брезент 5х6м, 5х11м. Ціна: 35 рн. Конта ти: (050) 225-72-29, uuzzt@mail.ru, www.snab.prom.ua

Сервіз чайний. 966-64-06

Кап ст пе інсь . Конта ти: 43-21-73, (097) 033-84-81 Картоплю олландсь , без ГМО, 300 . Конта ти: 24-23-50

Продукти харчування 6.2.1. Продам Борошно, вищо о, першо о ат н . Конта ти: 43-07-02, (067) 361-06-34 Б ря . Конта ти: 20-87-84

Картоплю, сортов , вели . Достав а від 50 без оштовно. Ціна: 3.80 рн. Конта ти: 24-14-18, (067) 14-24-329, yulya.shew4uk@yandex.ua Картоплю, тонн . Конта ти: 20-80-48 Картоплю. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Картоплю. Конта ти: (050) 375-44-91 Картоплю. Конта ти: (067) 111-29-86

Картоплю. Конта ти: 20-87-84

Ц

Кислот лимонн . Ціна: 12.00/ Конта ти: (050) 537-59-51

.

ор. Конта ти: (067) 361-06-34

Частин 491-83-00

абана. Конта ти: (067)

Мор в , 1.5 тонни. Конта ти: (067) 103-03-98

Четвертин свинини. 5-81-77, (095) 138-55-14

Мор в , б ря и столові. Конта ти: (098) 849-48-89

Ябл а, л щені 27-06-39

Мор в . Конта ти: (097) 844-60-25

М’ясо свинини, без біодобаво , четвертинами. Конта ти: (067) 965-33-77

оріхи. Конта ти:

6.2.2. К плю

Мор в . Конта ти: 20-87-84 М , 1 мішо ., 1 сорт . Ціна: по 2 рн. Конта ти: 64-54-97

Конта ти:

Горіхи. Конта ти: (067) 216-42-00 Картоплю, 250 . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Половин т ш и абана. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

Картоплю. Конта ти: (067) 363-10-14 Картоплю. Конта ти: (099) 053-61-40, (097) 562-77-21

Свинин на домашніх Конта ти: (097) 808-08-32

ормах.

Ц ор. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

Свинин на домашніх Конта ти: (097) 808-08-32

ормах.

Свинин т ш ою, або живою ва ою, на домашніх ормах, 120 . Конта ти: (097) 405-76-97 Свинин т ш ою, на домашніх ормах. Конта ти: 27-52-31, (067) 595-66-98 Свинин т ш ою, ціл або по частинах, ви од ване домашнім зерном. Конта ти: 27-53-07, (066) 481-05-55 Свинин , т ш або півт ш и, ви одован на нат ральних харчах. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 725-91-89

Ц

ор. Конта ти: (096) 204-40-58

Тварини, рослини

Кошеня, арнень е, британсь ошотландсь ої породи. Конта ти: (067) 362-53-69 Кошеня, дівч. 4 місяці, «російсь а бла итна». Конта ти: 22-67-83, після 18.00. (097) 860-67-20 Кошеня, шотландсь е вислов хе, хлопчи , 1.5 місяці. страйти з прямими в хами. хлопчи , бла итний, дівчин а блю- олор, 500 рн. сомалійсь р д , шотландсь а п хнаста біла з бла итним, 4 місяці, по 200 рн. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Кошенят британсь их та шотландсь их, бла итно о та перси ово о о рас , хлопчи и та дівчата. Конта ти: 62-27-58, (096) 637-15-31 Кошенят британсь их, шотландсь і висло хі, пл шеві орот ошерсті, різно о о рас , перси е зоти. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-14-16, (097) 453-18-68

6.3.1. Продам

Кошенят вислов хих та британсь их. Конта ти: 62-54-26 Кошенят астрованих. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

А варі м, новий, оброблений деревом, 55 л. Конта ти: 24-41-05

Кошенят персидсь их. Конта ти: 62-86-50, (098) 909-57-21

А варі ми, 2 шт., нові, 55л., 100 л., оброблені деревом, недоро о. Конта ти: 24-41-05

Кошенят персь их, олор-пойнт. Конта ти: 28-98-14, (093) 655-07-24

Алое, 10 ро ів. Конта ти: 22-28-40

Кошенят персь их, ремовий о рас. Конта ти: 62-25-96, (097) 825-72-40

Алое. Конта ти: (099) 438-65-87 Вазон «Алое». Конта ти: 68-38-70

Кошенят персь их. Конта ти: (097) 298-59-91

Вазони «Ало адія» від 1 до 2 м, недоро о. Конта ти: (096) 773-71-48

Кошенят породи британсь а орот ошерста, та шотландсь а вислов ха, плюшеві. Конта ти: 26-12-71, (067) 831-31-79

Вазони лі вальні. Ціна: від 6 рн., Конта ти: 43-91-83, (098) 072-40-80 Ка т си. Конта ти: 24-96-49 Каланхое. Конта ти: 23-10-06 Каланхое. Конта ти: (099) 438-65-87 Камінці в а варі м. Конта ти: (095) 699-68-59 Кіш сибірсь . Конта ти: 62-86-50, (098) 909-57-21 Кіш , перс-е стремал, 3- олірн , 1 рі . Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 352-48-37 Кліт и для пап , 2 шт, дешево. Конта ти: 28-22-90 Кошеня персь е, хлопчи , р до о о рас , 2 міс. Конта ти: 26-68-68, (096) 502-21-00 Кошеня щотландсь е-прямов хе, ремово-ти рово о о рас , недоро о. Конта ти: 62-17-45, (068) 568-14-76 Кошеня, хлопчи . Конта ти: (097) 642-79-51 Кошеня, шотландсь е прямов хе, 2 міс. Конта ти: 6-17-45, (068) 568-14-76

Кошенят породи британсь і дов ошерсті і шотландсь і вислов хі. Конта ти: (097) 990-43-94 Кошенят породи шотландсь і віслов хі та британсь і орот ошерстні, бла итно о о рас . Конта ти: 26-28-11, (098) 820-78-48 Кошенят шотландсь их вислов хих, сіро о, ремово о, черепахово о о рас . Конта ти: (068) 568-14-76 Кошенят шотландсь их вислов хих. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-13-66, (097) 153-62-32 Кошенят, британсь их, шотландсь их вислов хих. Конта ти: 64-02-54 Кошенят, шотландсь их вислов хих, британсь их, імалайсь их. Конта ти: (097) 217-81-13 Кошенят. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Поросят, в’єтнамсь их. Конта ти: (096) 747-88-36 Рибо

«Г пі». Конта ти: 24-41-05

Рослини зелені на альпійсь ір . Конта ти: 28-96-33 Соба породи німець а вівчар а. Конта ти: (096) 254-55-20 Соба , схожих на далматинця. Конта ти: 22-34-60, (063) 141-25-93 Т ю, 4 м. Конта ти: (097) 503-64-14 Ц ценя пе інеса, привитий. Конта ти: 63-26-26 Ц ценя породи далматинець, 2 місяці. Конта ти: (098) 436-44-78 Ц ценя породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49 Ц ценят о ер-спаніель, чорно о о рас . Конта ти: (066) 040-03-39 Ц ценят породи азіат. Конта ти: (067) 687-43-68 Ц ценят породи алабай (середньоазіатсь а вівчар а), привиті. Ціна: 600 рн. Конта ти: 20-42-97, (097) 163-70-17 Ц ценят породи далматинець (далматин). Конта ти: (0362) 62-89-00, (096) 101-10-78 Ц ценят породи далматинець. Недоро о. Конта ти: 62-89-00 Ц ценят породи дратхаар. Конта ти: (050) 955-53-89 Ц ценят породи лабрадора, чорно о о рас . відмінний е стер’єр, ч довий родовід, вірний др , хороший мисливець, най ращий подар но до Ново о Ро . Конта ти: (067) 663-49-23 Ц ценят породи мопс, до менти КСУ. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (097) 217-55-85 Ц ценят породи німець а вівчар а від тит лованих бать ів. КСУ. Клеймо. Щеплені. Ветпаспорт. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Ц ценят породи німець а вівчар а з до ментами, бать о чемпіон У раїни. Конта ти: (067) 197-58-84 Ц ценят породи німець а вівчар а, о рас чорний, дівчат а, щеплення, Конта ти: 20-50-73, (097) 603-97-71 Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49 Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: 62-19-17, (096) 163-07-72 Ц ценят породи німець ої вівчар и, підрощені, 22.02.10 д. н., перспе тивні, щеплення по ві , бать и з робочими та виставочними сертифі атами. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84, ruslana-ruslan@mail.ru Ц ценят породи піт-б льтер’єр. Конта ти: 26-12-71, (067) 831-31-79 Ц ценят породи стафордширсь ий тер’єр. Конта ти: (096) 436-13-51 Ц ценят, в хороші р и. Конта ти: 43-97-92, (097) 662-67-08


43

№1 від 20 січня 2011 ро Ц ценят породи цвер шна цер, о рас чорний з сріблом. Найменша сл жбова порода, ле о піддається дресер ванню, енер ійні, сміливі, віддані осподарю, ч довий сторож. Конта ти: (097) 635-07-91, (093) 746-30-80 Ц ценят породт чіх а-х а, 2 хлопчи а, 2 дівчин и, лад ошерстні, світлопалеві, чисто ровні без до ментів, д/н 10.12.10 р. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 822-39-33 Ц ценят сенбернара, д/н 04.11.2010. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (066) 152-76-52 Ц ценят хас і, хлопчи і дівчин а, д же арні від тит лованих бать ів (бать и в Польщі). Ві 2 місяці, привиті. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (050) 514-9569 Ц ценят, малень ої породи, дов ошерсті Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 217-81-13 Ц ценят, породи йор шир сь о ий тер’єр, недоро о. Конта ти: 20-52-34 Ц ценят, породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 645-02-65 Ц ценят, породи пе інес. Конта ти: 20-50-73, (097) 603-97-71 Ц ценят, породи середньоазіатсь а вівчар а, алабай, недоро о. Конта ти: 23-00-35, (096) 274-99-53 Ц ценят, породи та са, дівчат а. Конта ти: 62-01-53

6.3.2. К плю Ц ценя породи німець а вівчар а, хлопчи а. Роз лян всі можливі варіанти. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55

Котів, британсь их, бла итно о та рожево о о рас , добрим людям. Конта ти: 62-08-16, після 19.00 (096) 695-35-07 Кошеня в добрі р и. Конта ти: 20-38-36 Кошеня роз мне, навчене. Конта ти: 23-00-96, (050) 435-82-41 Кошеня, 4 місяці, Конта ти: 22-54-60

ортезиансь е.

Кошеня, в хороші р 64-10-02

и. Конта ти:

Кошеня. Конта ти: 63-06-09 Кошенят ан орсь их, в добрі р и, білі. Конта ти: 61-30-23, (05) 0435-26-11 Кошенят в добрі р Конта ти: 22-32-43

и, підліт и.

Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16 Кошенят в хороші р и. Конта ти: (067) 798-69-28 Кошенят європейсь ої породи. Конта ти: 43-87-58 Кошенят п хнастих. Конта ти: 28-16-34, (067) 363-71-37

Кошеня в добрі р 26-90-68 після 16.00

и. Конта ти:

Ц ценя невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 Ц ценя, дівчин а, 4 місяці. Конта ти: (097) 846-74-26 Ц ценя, породи німець а вівчар а, з р дим підпалом Конта ти: (067) 945-32-69 Ц ценят в добрі р и. Конта ти: 62-65-44, (098) 084-82-54 Ц ценят в хороші р и, Конта ти: (066) 405-04-40

арних.

т. 43-92-45, (097) 891-05-56, (098) 703-57-77

Ц ценят. Конта ти: 24-12-39

WWW.GRANIT.RV.UA

Кошенят, хлопчи - р дий 2 місяці, дівчин а 3 місяці. Конта ти: 23-03-61 Кошенят, чорні блис чі пантер и. Навчені на отячий WC. Конта ти: (0362) 26-23-41, (093) 655-13-00 Кошенят, чорно-білих. Конта ти: 62-08-16 після 18.00, (096) 695-35-07 Кошенят. Конта ти: 43-87-58 Кошенят. Конта ти: 43-68-10, (097) 305-82-69 Соба , породи німець а вівчар а. Конта ти: 24-57-27 до 11.00

Ц ценят, в добрі р 62-65-44

и. Конта ти:

Ц ценят, змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10

Ритуальні послуги

6.5.1. Продам

Стевію (нат ральний замінни ц р ), саджанці. Конта ти: 26-70-01, (098) 314-66-79 Б ря ормовий. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Б ря . Конта ти: 23-11-08

Кошенят, арних. Конта ти: 5-97-18

Кошенят чорно-білих, хлопчи и, дівчата, 2 місяці, в добрі р и. Конта ти: 62-08-16, після 18.00, (096) 695-35-07

Ц ценят напівпородистих, д же арних. Конта ти: 22-37-05, Ц ценят охайних, до лян тих, дівчат а, 1 міс. Конта ти: (098) 455-20-30 Ц ценят, 2-3 місяці. Конта ти: (067) 750-98-72

ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ ТА БАЗАЛЬТУ. ЯКІСНЕ ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-85-29, (098) 538-17-23, (099) 742-75-27

Сільське господарство Ви отовлення пам’ятни ів з раніт та марм рової рихти. Підві оння, в л. К рчатова 18, вхід з торця ма азин «О олиця»

Ц ценят. Конта ти: 23-50-31 Ц ценят. Конта ти: 43-87-58

Кошенят різних порід. за замовленням. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

Кошенят, породи європейсь а. Конта ти: 24-28-10 Кошенят, п хнастих. Конта ти: (097) 443-42-82 Кошенят, хл/дів., Конта ти: 62-08-16, після 18.00, (096) 695-35-07

Кішо , 4-6 міс., різних о расів та соба різних розмірів. Конта ти: 24-96-44 Кота і іш персь ої породи, в хороші р и. Конта ти: 28-96-02

Ц ценя в добрі р и. Конта ти: 26-93-08, (099) 974-32-23

Ц ценят, малень ої породи. Конта ти: 24-28-10

Конта ти:

Кіш напівпородист , мама абесинсь а, 4 місяці, в добрі р и. Конта ти: 61-55-20, (067) 118-63-00 Кіш персидсь , р до о о рас , в добрі р и. Конта ти: (097) 508-47-68

Кішо британсь их, персь их, сіамсь , ві 4-6 місяців. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

и. Конта ти:

Кошенят, в хороші р и. Конта ти: 28-96-02 Кошенят, в хороші р и. Конта ти: 63-76-53, (050) 855-56-01

Кошенят п хнастих. 68-11-04, (097) 524-52-38

Кошенят, ремово о о рас . Конта ти: (097) 825-72-40

Кіш , 5 місяців, напівпородиста, в добрі р и, райлива. Конта ти: 61-55-20

Ц ценя в добрі р 28-73-80, 28-26-04

ПАМ’ЯТНИКИ

ПАМ’ЯТНИКИ (ВИРОБНИЦТВА В С. В.ЖИТИН) З ГРАНІТУ (ВСІ КОЛЬОРИ) ПРОФЕСІЙНІ ХУДОЖНІ РОБОТИ, З МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, ОЗДОБЛЕНІ КОЛЬОРОВИМ СКЛОМ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ЦІНИ ВИРОБНИКА, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, ЗА, Т. 24-61-56, (067) 382-89-83, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 32 (НАВПРОТИ «ФОЗЗІ», ПРОХ. «КБМ», 1 ПОВ.), Т. 43-58-31, 43-15-54

6.3.3. Подар ю

Кіш , 3 місяці. Конта ти: 63-57-82, (097) 284-50-50

Кошенят. Мама п хнаста сіамсь а іш а, тато чорний вели ий іт. Котенята чорні блис чі пантер и. Конта ти: (0362) 26-23-41, (093) 655-13-00 Соба породи німець а вівчар а, східно-європейсь а, 1 рі . Конта ти: 68-39-06, (097) 745-12-92

ПАМ’ЯТНИКИ

6.4.3. Пропон ю

Віз. Конта ти: 706-92-40

23-11-08,

(067)

Віз. Конта ти: (067) 939-71-06 Віз. Конта ти: 64-50-45, 103-03-98

(067)

Дерева фр тові, дешево. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06 Дрова р ші, ябл ні. 23-72-57, (099) 438-65-87

Конта ти:

Запчастини запасні до доїльно о обладнання, засоби і ієни тварин. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-31-79 Зерно пшениці 350 . зерно р дзи 350 . Ціна: до овірна, Конта ти: 62-47-61, (096) 519-91-59 Зерно. Ціна: 1400 рн./тонна Конта ти: (067) 454-47-71 Зернові 361-06-34

льт ри. Конта ти: (067)

Ін батор на 100 яєць. Гарантія. Достав а. Ціна: 400 рн. Конта ти: (063) 443-19-59, (097) 826-37-73 Картоплю, дрібн . Конта ти: 26-80-79

Ви отовлення пам’ятни ів з раніт та марм рової рихти. Підві оння, в л. К рчатова 18, вхід з торця ма азин «О олиця». Конта ти: 43-92-45, (097) 891-05-56, (098) 703-57-77

Кіз, Т чин. Конта ти: (03650) 9-22-85

Пам’ятни и. Ви отовлення. Гарантія. Низь і ціни. Конта ти: в л. Д.Галиць о о. 43-54-69, (098) 254-20-14, (098) 703-57-77, (097) 891-05-56

Кобил , 8 ро ів. Конта ти: (067) 939-71-06

Пам’ятни и з арніт (всі ольори) професійні х дожні роботи, з марм рової рихти, оздоблені ольоровим с лом. Достав а, встановлення, ціни виробни а. Конта ти: 43-58-31, 43-15-54, (067) 382-89-83

Кіз. Конта ти: (096) 622-13-15 Кліт и для перепелів та Конта ти: 28-54-42

Пам’ятни и. Ви отовлення. Гарантія. Низь і ціни, м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, інець з пин и трол. №1,3, в л. Д.Галиць о о, 27

т. 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97

рчат.

Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31 Кобил . Конта ти: (098) 703-56-03 Коз , 8-місячн , ітн , чорно-біло о о рас . Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-62-09, (050) 148-91-15 Коня, 10 ро ів. Кобил , 5 ро ів Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 742-57-86 К рей. Конта ти: (096) 420-12-71

Коня, 9-10 ро ів, робочо о, Костопільсь ий р-н. Конта ти: (067) 362-11-86

КОНЯ, РОБОЧОГО, 9-10 РОКІВ. КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н. КОНТАКТИ: (067) 362-11-86 Корморіз для б ря ів, арб зів та ін , саморобна, арантія 3 ро и. Конта ти: ballanss@ukr.net (096) 967-73-16, (067) 360-79-40 Кролі, «сірий велетень». Конта ти: (097) 245-58-83 Кролів де оративних, недоро о. Конта ти: (097) 747-31-73 Кролів, 6-8 місяців, 6-8 . Ціна: 200-250 рн. Конта ти: (097) 524-18-19 К рей. Конта ти: (098) 499-04-86 Млин домашній, мало абаритний, 350 / од, 2 Вт, 220 Вт. Конта ти: (097) 359-07-95 На рівач ніверсальний НУПМТ-01(02) для обі рів в ли ів весняний період. Живлення 12 В. Пот жність 18 Вт. Ціна: 65 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 Насіння арб зове. Конта ти: (067) 111-29-86 Обі рівач ніверсальний НУПМТ-(01) 02 для в ли ів весняний період,18 Вт 12 В. Ціна: 65 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71, www.heating.inf.ua Пере ній. Конта ти: (067) 363-50-31 Пшеницю. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 441-48-24 Сани інні. Конта ти: (067) 151-51-77 Сіно, солом . Конта ти: (096) 525-71-19 Сіно. Конта ти: 23-11-08 Телицю. Конта ти: 26-25-92 Теплицю збірн , нов (метал + пласти ). Конта ти: (067) 382-03-94 Ячмінь. Конта ти: (095) 654-14-60

6.5.2. К плю Зерно пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи, вівса. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Картоплю дрібн . Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05 Коров дійн . Конта ти: (097) 435-15-75 Сани інні, дерев’яні, спарені. Конта ти: 27-55-99, (098) 930-10-92

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ Знайомства

Чолові , 37 р. Спиртні напої не • вживає. Познайомиться з

самотньою та порядною жін ою, я а любить дітей. Подробиці при спіл ванні. Конта ти: (097) 429-38-40 Посл и шлюбних знайомств для створення сім’ї. Конта ти: 26-13-17, (067) 840-96-70, (096) 664-85-77

Чолові 38/170, не б в одр жений, з ш ідливими звич ами, має 3- імнатн вартир , б с, підтрим а бать ів, ш ає ініціативн жін до 40 ро ів для створення сім’ї. Конта ти: Рівне, 33023, а/с 12 Засідання філософсь о о л б . Вхід вільний. Щовівтор а о 18.30. м. Рівне, в л. П. Мо или, 20. Конта ти: 26-97-39, www.vedaclub.com

ВОНА ЧЕКАЄ Порядна жін а, 41/172/80, че ає на добро о чолові а, я ий байд жий до ал о олю, чесний, для серйозних стос н ів та створення сім’ї. заради розва и не т рб вати. Код: 2212 ТГІ Жін а, 50/165/70, з Рівненсь ої області, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 35512ГВФ

Приємна, порядна, доброзичлива, світловолоса жін а, 33/169/63, познайомиться з хорошим і порядним чолові ом, для серйозних стос н ів. Код: 2101ПАВ Приваблива жін а, 35/175/67, з добрими мовами, познайомиться з чолові ом, для спільно о проведення час , з серйозними намірами. Є можливість виїхати на постійне проживання. Код: 1310ЯГП Жін а, 43 ро и, маю донь , житлом забезпечена. Ш аю чолові а для з стрічей, відповідно о ві , я ий надасть фінансов підтрим . Можливий шлюб. Код: 1912АНВ Жін а, 52/162/85, матеріально і житлом забезпечена, познайомиться з добрим, порядним чолові ом, до 65 р., без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 2611ГІС Симпатична жін а, 48/160/60, познайомиться з добрим, надійним чолові ом, для серйозних стос н ів. Код: 2701ГПК Жін а, 49/160, вдова, матеріально забезпечена, познайомиться з незалежним, зебазпеченим чолові ом, без шз, для створення сім’ї. Код: ДЛВ Жін а, 37/171, розл чена, матеріально і житлом забезпечена, познайомиться з хорошим чолові ом. Код: 1006ДВЛ Жін а, 52/160/70, познайомиться з чолові ом, житлом та матеріально забезпеченим. Код: 0410КТІ

СТАНОМ НА 19.01.2011 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ: 2101АІС(4)

ДЛВ(3)

0804КОА(4)

1610МЛВ(1)

1806АВФ(2) 0906БГВ(2)

1006ДВЛ(2) 2404ДМІ(1) 2204ДСМ(1)

1709КОЕ(1) 2603ЛГО(7)

0707НВО(1) 1707ООВ(1)

2707ЛОО(8) 2802 ЛТВ (5)

1303ОАО(7) 0107ОВМ(5)

1107ТБГ(13) 3101ТГВ(9) 0306ТЛМ(4)

3001 ЗВІ(13) 2503ЗІЮ(1)

1212 ЛІО (5) 1006ЛОМ(1) 0304ЛВА(1)

1103ОВМ(1) 1213ОАВ(1)

1705ТЛМ(5) 0212ТПІ(5)

1011ЗБП(3) 3008ІЮС(4)

1611ЛЮВ(6) 0611ЛЮМ(3)

2009ПБВ(1) 0609 ПМН(6)

1711ТНУ(1) 0308ТІД(5)

3010ІОА(2) 3010ІЮА(1)

1002ЛОН(1) 2508ЛВМ(7)

2206ПНВ(1) 1206ПВМ(6)

0401ТМФ(1) 1203 ХОВ (3)

1203ІНІ(7) 2106КТБ(5) 0212КІП(5)

1204ЛМВ(3) 3107ЛОЛ(3)

0807ПІТ(4) 1404ПАЛ(1) 1407ПСС(1)

1012ЯОВ(2) 1012ШНФ(4)

0406МТС(11) 2506ММВ(1)

1303РНГ(2) 1511РЛП(4)

2109ШНУ(1) 2301ШГВ(1) 2502ШТО(4)

0308КДІ(1) 1112КСІ(2)

1408ММВ(1) 1203МАВ(1) 2910МВМ(1)

2402РВВ(1) 0511РНЛ(2)

1503ШЛМ(1) 1505ШТА(1)

2410КЛВ(1)

3108МВС(1)

1505РОМ(2) 3004РВМ(1)

1006ШВГ(2) 1503ШЛМ(1)

1303БОС(4) 2111БПМ(1) 0311БАІ(1) 1006 ВЮВ(7) 0906ВГВ(1) 0608ВЛЄ(1) 2511ВСГ(1) 2701ГПК(4) 0402ГНВ(1) 35512ГВФ(2) 1312ГАО(3) 2604ДЮМ(1) 1803ДЕІ(2) 1911ДОП(6) 25ДІВ(1) 2508ДВІ(4) 2503ДТІ(1) 2204ДСН(1) 0605ДЛМ(1)

0909ДМФ(1) 0303ЗВІ(3)

2511ККВ(7) 1703КСБ(2)

1007СОВ(6) 0311СВМ(2)

0606ЮЮЮ(2) 2701ЧГГ(2)

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До ва и допис вачів р бри и «Знайомства»! Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збер іються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців - стя ється подвійна оплата.

Жін а, 36/160/68, порядна, спо ійна, трохи сором’язлива, познайомиться з чолові ом до 50 р., без ш/з та с димостей. Код: 0311СВМ Стр н а, порядна рівнян а, 33/167/53, познайомиться з порядним чолові ом, без матеріально-житлових проблем. Код: 0311БАІ Симпатична «попелюш а», 30 р., познайомиться з порядним «принцем», без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1610МЛВ Симпатична брюнет а, 23 ро и, бажає познайомитися з серйозним, порядним хлопцем. Код: 2109БТА Жін а, 48/160/80, вдова, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів, до 55 р. Код: 1009ТВА Жін а, 48/160/80, вдова, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів, до 55 р. Код: 1009ТВА

Забезпечена, приємна жін а, з вищою медичною освітою, 35/175/67, є можливість виїхати на проживання за ордон, бажає знайти чолові а відповідно о ві та життєво о досвід , для проведення вільно о час . Код: 1310ЯГП Мені 48 ро ів, зріст – 170 см, нормальної стат ри, чорнява, розл чена, маю сина, без вартири. Бажаю познайомитися з серйозним, непит щим чолові ом, для створення сім’ї, матеріально і житлово незалежним. Ві від 48 до 58 р. Код: 1709КОЕ

Чолові , 35/178, познайомиться з дівчиною/жін ою, 27-35 рр., спо ійною, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1712АІС Вдівець, 53 ро и, ш аю свою половин для створення сім’ї. Житлом та матеріально забезпечений. Код: 1312ГАО Хлопець, 17 р., ш ає дівчин , до 19 р., з міста чи області. Код: 3011СМБ Чолові , 34 р., 178/75, ш ає дівчин / жін , з місцем для з стрічей. Код: 2811ЛРМ

ВІН ЧЕКАЄ

Чолові , 36/178/80, без ш/з, роботою та житлом забезпечений, познайомиться з дівчиною, для серйозних стос н ів, можна із села. Код: 2211АВП

Чолові , 34/184/88, познайомиться з жін ою, для серйозних відносин. Можливо з дитиною. Код: 2212АМЮ

Вдівець, 55 р., з широ им світо лядом, нормальним здоров’ям, познайомиться з доброю, щирою, ці авою жін ою. Код: 1011ЗБП

Симпатичний рівнянин, 40/192/85, без ш/з, вища освіта, добрий, спо ійний, матеріально та житлом забезпечений, познайомиться з жін ою, відповідно о ві , бажано без дітей, для серйозних відносин та створення сім’ї. Код: 1111СЛІ Чолові , 39/190/90, брюнет, розл чений, спо ійний, порядний, без ш/з, х дожни з м. Остро , познайомиться з симпатичною, стр н ою, порядною дівчиною або жін ою, для створення сім’ї. Номер телефон прис орить спіл вання. Код: 0111НОВ Чолові , 37/176/67, розл чений, з донь ою (13 ро ів), познайомиться з дівчиною/жін ою, 27-40 ро ів, можливо з дитиною, для створення сім’ї. Бажано з фото. Код: 2510ГІМ Рівнянин, 36/178/68, ш ає жін , для серйозних стос н ів. Код: 3107ЛОЛ


44

№1 від 20 січня 2011 ро

Познайомлюся з жін ою, до 35 р., я а допоможе пережити ір от зради, можливий шлюб. Код: 2110БВС

Хлопець, 26/185/90, ш аю дівчин по волі Божій, від 20 до 30 ро ів. С оро звільнюся з ГВУ. Код: 2009ЧОЛ

Чолові , 42/169/68, познайомиться з жін ою, відповідно о ві , для серйозних стос н ів. Код: 1210ВАМ

Чолові , 52 ро и, зріст – 175 см., познайомиться з жін ою, для серйозних відносин. Код: 0909ДМФ

Рівнянин ш ає жін (дівчин ), для інтим . Надам фінансов підтрим . Код: 1010СТУ

Рівнянин, 46/178, спо ійний, врівноважений, ш аю жін відповідно о ві , для створення сім’ї. Код: 3108МВС

Рівнянин, ароо ий брюнет, 30/170/63, познайомиться з дівчиною приємної зовнішності, до 28 ро ів, для др жніх стос н ів. Код: 1905ЛСЛ Чолові , 31/170/70, познайомиться з несхильною до повноти жін ою, до 35 р., для серйозних стос н ів. Код: 2109ММВ

Брода Ярослав Ми олаївсь а область Розш ється: чень Іванівсь ої ЗОШ, Оча івсь о о р-н , Брода Ярослав, 1995р.н., я ий 11.01.2011р. самовільно залишив чбовий за лад та місце йо о переб вання до теперішньо о час не відоме. При мети хлопця : зріст 155см, повної стат ри, дов е р сяве волосся, прямий ніс, тон і би, бла итні очі. Особливі при мети: на олові з правої сторони шрам, довжиною приблизно 2 см. Б в одя нений: чорна болонева рт а з апюшоном, чорні брю и, біла май а, чорний ольф, чорна сороч а з білими цят ами, чорні чоботи.

Чолові , 28/175/75, брюнет, спортивної стат ри, познайомиться з дівчиною, 1830 р., для інтимних стос н ів, можлива фінансова підтрим а. Код: 2808ПЕС Познайомлюсь з незалежною жін ою, до 70 ро ів, з в/о. Код: 0908ДІМ

Мізіна Тетяна м.Севастополь Розш ється: Мізіна Тетяна, 08.12.1999 .р., я а 04.01.2011р. пішла з двор б дин №2 по в л. М.Геловані м.Севастополь і до теперішньо о час додом не поверн лася. При мети дівчин и: на ви ляд 10-12ро ів, х дорлявої стат ри, орот е світло-р сяве волосся, зачіс а « аре». Б ла одя нена: біла болонєва рт а з х тряним апюшоном, світло-сині джинси, оричневі чоботи.

Розл чений, ві 66 р., зріст – 173 см., ва а – 75 ., приємної зовнішності, без ш/з, матеріально та житлом забезпечений, добрий, порядний, спо ійний, врівноважений, дітей немає, із серйозними по лядами на життя, познайомлюсь із жін ою, приємної зовнішності, відповідно о ві , для серйозних стос н ів, можна із села. Код: 0909МВС Чолові , 41 р., зріст 180 см., рів нянин, одр жений не б в, без ш/з, познайомлюся з дівчиною або жін ою, для створення сім’ї. Код: 1808КВВ

Чолові , 41 рі , познайомиться з ва ітною жін ою, для створення сім’ї. Код: 2307КВВ Чолові , 27/176/70, познайомиться з дівчиною, до 30 ро ів, я а мріє про сім’ю та хоче мати дітей. Номер телефон прис орить з стріч. Код: 1407ПСС Порядний, спо ійний чолові , 43/168/ 65, без ш/з і життєво-матеріальних проблем, познайомиться з жін ою із сільсь ої місцевості, до 42 ро ів, для створення міцної сім’ї, поб дованій на взаємній довірі та любові. Код: 0107СВА

Чолові , 46/176/85, розл чений, познайомиться з порядною християн ою, бажано з фото. Код: 1006ШВГ

Загублено, знайдено

Втрачене посвідчення водія на • ім’я Дещинсь ий Василь

ст дентсь ий •витоВтрачений , виданий НУВГП на ім’я

Єленець Дмитро Іванович. Конта ти: (097) 906-91-95 Втрачений ст дентсь ий вито , виданий Рівненсь им інстит том слов’янознавства КСУ на ім’я Голі Марія Ми олаївна, вважати недійсним. Конта ти: м. Здолб нів

Познайомлюсь з самотньою жін ою, до 73 ро ів, з фаховою медичною або юридичною освітою. Код: 0908КІМ

Чолові , 30/183/65, добрий, спо ійний, врівноважений, в/о, познайомиться з жін ою до 35 р., для серйозних стос н ів. Код: 1806АВФ

Ми олайович серія РВА №273997, та тех.талон на авто Опель Кадет ВК 4460 АХ прош поверн ти за вина ород . Конта ти: (098) 259-48-65

Знайдено люч з брело ом, р-н в л. Д. Галиць о о 2, 19.12.2010 р. Конта ти: (096) 319-67-49

Балябіна Анастасія м.Севастополь

Отрош о Віталій Л ансь а область

Д т о Світлана Л ансь а область

Гал ш о Денис Кірово радсь а область

Розш ється: Балябіна Анастасія, 16.02.2000р.н., я а 04.01.2011р. пішла з двор б дин №2 по в л.М.Геловані м.Севастополь і до теперішньо о час додом не поверн лася.

Розш ється: меш анець с. Біло ра ине, Отрош о Віталій, 08.09.1995р.н., я ий 23.12.2010 ро пішов з дом і до теперішньо о час не поверн вся. При мети хлопця: на ви ляд 16 ро ів, зріст 150160см, х дорлявої стат ри, світле орот е волосся. Б в одя нений: біла в’язана шап а, чорна рт а зі ш ірозамінни а, чорні брю и, чорні чоботи. Особливі при мети: обличчя в рито веснян ами.

Розш ється: Д т о Світлана, 20.10.1995р.н., я а 25.10.2010 ро пішла з дом і до теперішньо о час не поверн лася.

Розш ється: меш анець м.Кірово рад, Гал ш о Денис, 11.01.1995 ро народження, я ий 09.01.2011 ро самовільно залишив Кірово радсь ий обласний прит ло для дітей «Надія» і йо о місцезнаходження не відоме.

При мети дівчин и: на ви ляд 10-12 ро ів, 155см на зріст, х дорлявої стат ри, світло-р сяве волосся середньої довжини. Б ла одя нена: болонєва рт а золотисто о ольор , чорні джинси, темно-вишневі чоботи.

При мети дівчини: на ви ляд 15 ро ів, зріст 155160см, х дорлявої стат ри, пряме темно-р сяве волосся. Б ла одя нена: оричнева рт а зі ш ірозамінни а, біла офта, чорні джинси, чорні чоботи.

Знайдено люч з ло отипом страхової омпанії. Конта ти: (096) 319-67-49

При мети хлопця: 175-180 см на зріст, х дорлявої стат ри, орот е світле волосся. Б в одя нений: чорна шап а, жовта рт а, чорні спортивні брю и, чорні росів и.


№1 від 20 січня 2011 ро

45


46

№1 від 20 січня 2011 ро

ДОЗВІЛЛЯ РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА (пл. Королен а, 6) 26, 29 січня - в рам ах прое т «Ві но в Амери » засідання English Club. Іноземний відділ, ІІІ поверх. Почато о 16.00 До 25 січня - вистав а авторсь их робіт «Різдвяна феєрія: новорічні дива – своїми р ами». Відділ мистецтв, ІІІ поверх З 2 січня - вистав а для дітей «Зимова аз а». Абонемент, ІІ поверх З 2 січня – вистав а «Дзвенить оляд а ві но». Відділ мистецтв, ІІІ поверх З 2 січня – оментована вистав а «Відч й сма свята: традиції

КІНОЦЕНТР "ЄРА" (в л. Га аріна, 51) Реперт ар з 20 до 27 січня - фантастичний фільм «Трон: спадо »; м льтфільм «Три бо атирі і Шамахансь а цариця»; омедія «Знайомство з Фа ерами 2»

Телефони для довідо : (0362) 68-05-13 (бронювання вит ів), 24-64-11 (автовідповідач)

КІНОПАЛАЦ "УКРАЇНА" (м-н Незалежності, 1) До 26 січня - фантастичний фільм «Трон: спадо »

Телефон для довідо : 63-55-85 (автовідповідач), 43-01-11 (автовідповідач №2), 63-39-74 ( аса)

раїнсь ої

хні». Виробничий відділ, ІІІ поверх

З 4 січня - вистав а- алендар «Ювілеї, ювілеї, ювілеї…». «Неодцвітаюча весно моя» (до 120-річчя від дня народження Павла Тичини). «У низі від риваємо світи» (до 70-річчя від дня народження Ганни Ч бач). Читальна зала, ІV поверх З 4 січня – вистав а «А атан ел Кримсь ий – раїнсь ий енци лопедист, мовознавець, дослідни » (до 140-річчя від дня народження А. Кримсь о о). Читальна зала, ІV поверх З 4 січня – вистав а «Менеджмент онте сті розвит е ономічної теорії». Виробничий відділ, ІІІ поверх З 5 січня – вистав а «Різдвяні звичаї рідно о раю». Краєзнавчий відділ, ІV поверх З 10 січня – вистав а «У раїнсь і мотиви в живописі А.І. К їнджі» (до 170-річчя від дня народження х дожни а). Відділ мистецтв, ІІІ поверх З 18 січня – віз альна вистав а пла атів «Знайомилась з Німеччиною через пла ат». Іноземний відділ, ІІІ поверх З 20 січня – вистав а «Кни и-ювіляри». Л. Керрол «За дзер алом» (1871 р., 140-ро ів із дня виход ни и). Іноземний відділ, ІІІ поверх З 25 січня – вистав а «Кр ти: т т

валась наша воля» (до Дня пам’яті Героїв Кр т). Читальна зала, ІV поверх

З 28 січня – вірт альна вистав а «Оптимізація систем добрення поверх

с часном землеробстві». Виробничий відділ, ІІІ

До 31 січня – ниж ова вистав а «Діяльність ор анів державної влади: інформація для орист вачів». Читальна зала, ІV поверх Ува а! Бібліоте а пропон є пот жн розширен зон бездротово о дост п Wi-Fi. Відтепер орист йтеся мережею Інтернет б дь-я ом зр чном місці бібліоте и. На базі бібліоте и діє навчально-тренін овий центр, де ожен бажаючий може пройти навчання з ви ористання інформаційно- ом ні ативних техноло ій. У відділі абонемент діє се тор вільно о обмін

ни

Бібліоте а працює: щодня з 9.00 до 18.00, вихідний – п’ятниця, с бота

Телефон для довідо : 22-21-21, сайт за лад : http://libr.rv.ua

МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ «ЗУЗА» (м-н Незалежності, 3) Щос боти, щонеділі - без оштовні майстер- ласи (ознайомлення з техні ами де ор вання, можливість власнор ч створювати ори інальні речі) В алереї можна придбати най ращі подар н и до б дь-я о о свята

Галерея працює щодня з 10.00 до 19.00, с бота - з 10.00 до 18.00, неділя - з 11.00 до 17.00. Телефон для довідо : 63-45-15

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (в л. Дра оманова, 19) 20 січня 21 січня 22 січня 23 січня підліт ово о

- е с рсія «Битва під Берестеч ом»; вистав а «Золоте с зір’я 2010» - е с рсія «Старе Рівне»; вистав а «М зей б рштин » (Б дино вчених, в л. С.Петлюри, 17) – вистав и «Золоте с зір’я 2010», «Коляд, Коляд, Колядниця…» (різдвяно-новорічна атриб ти а) - е с рсія «Волинсь і шляхи Т.Г.Шевчен а»; вистав а „Солом’яне диво” часни ів рт а флористи и л б „Фантазія”

Телефон для довідо : 22-33-67, http://oblmus.ucoz.ua

ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР (Театральна площа, 1) 21 січня - ювілейний творчий вечір поета-пісняра Василя Тимощ Вхід вільний 23 січня - вистава "Калі ла" 26 січня - вистава "Д же проста історія" 27 січня - вистава "С перни и"

а "Стр ни поетичної д ші". Почато о 18.00.

Телефони для довідо : 22-30-74, 22-30-24, 22-24-77, 26-37-11, http://dramteatr.rv.ua

РІВНЕНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК (в л. С.Петлюри, 15) 22 рн. 23 29 рн. 30

січня – вистава за мотивами аз и Г.Х. Андерсена «Сні ова Королева». Для дітей з 7 ро ів. Вартість вит а 8 січня – зимова аз а „Сонеч о та Сні ович и”. Для дітей з 3 ро ів. Вартість вит а 6 рн. січня – вистава за мотивами аз и братів Грімм „Бременсь і м зи и”. Для дітей з 5 ро ів. Вартість вит а 8 січня - зимова аз а „Ком потрібен Сні ови ?”. Для дітей з 3 ро ів. Вартість вит а 6 рн.

Телефони для довідо : 26-84-07 (цілодобово), (067) 921-53-16, (050) 688-96-43, (093) 632-55-73 сайт за лад : http://www.teatr.rv.ua

МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ "ТЕКСТИЛЬНИК" (в л. Га аріна, 6) Щочетвер а - прое т "Від рита сцена"

Телефони для довідо : 62-11-50, 24-15-13, 24-40-86

ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЕКВАТОР" (в л. Ма арова, 23) Щодня - ЛЬОДОВИЙ КАТОК. Режим роботи: пн.-чт. - з 8.00 до 24.00; напередодні вихідних, сб., нд. та дні - з 8.00 до 01.15. Ціна: від 20 до 35 рн. Існ є можливість бронювання вит ів.

свят ові

Телефони для довідо : 68-33-59

РОК-КЛУБ "ЯМА" (в л. Гетьмана Ви овсь о о, 45) 2 люто о - прое т "DARK UNITY 2011 Tour". Почато о 19.00. Вхід - 40 рн 14 люто о - вечір а "PSYchedelic POPularisation". Почато о 23.00. Вхід - 14 рн Щодня - тематичні вечір и. Почато о 19.30

Детальніше на: http://jama.com.ua

НІЧНИЙ КЛУБ “ЛАГУНА” (в л. Соборна, 191) 22 січня - вечір а "DISCOмарафон 80-90-х" 25 січня - вечір а До дня ст дента. Щосереди - вечір а "Піна GO!" Щочетвер а – вечір а «Ladies Night». Вхід жін ам до 23.00 – без оштовно. Чолові ам до 00.00 вхід заборонений. Вхід 25 рн. Щос боти – вечір а «Disco Action». Вхід з 21.00 до 23.00 - 35 рн.; після 23.00 - 50 рн. Щонеділі - вечір а "Cocktail Parade". DJ ChiP. Ко тейльна ніч, о тейльна м зи а, о тейльний настрій. Шалені зниж и на най ращі о тейлі. Вартість вит ів 50 рн.

Телефони для довідо : 63-41-11, 63-42-55, (050) 43-44-567, http://laguna-club.com.ua

НІЧНИЙ КЛУБ "СХІДНА БРАМА" (м.Остро , в л. Ман їльсь о о, 82) 21 січня - вечір а "РетроСпе а" Щоп'ятниці - вечір омерційної м зи и Щонеділі - до 22.00 дівчатам вхід без оштовний.

Телефон для довідо : (097) 645-91-66. Детальніше на: http://www.shidnabrama.rv.ua

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (в л. Кн. Володимира, 10) 22 січня - традиційне родинне свято ПДМ “Золоте роно. Золотий апельсин”. Почато о 17.00. Глядаць а зала. Щочетвер а - заняття з представни ами Парламент дітей міста. Почато о 16.00

Телефони для довідо : 26-57-43, 43-15-10. Сайт за лад : http://www.pdm.org.ua, http://pdm.ogo.ua

РІВНЕНСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПАРК (в л. Київсь а, 110) Відвід вачі зоопар мають ні альн можливість познайомитися з тваринами, що меш ають на всіх онтинентах Земної лі. В е спозиції представлені майже 200 видів різноманітних птахів, хижа ів, рептилій, а варі мних риб та приматів. У вольєрі „Баб сине подвір’я" дозволяється од вати, ладити тварин та брати їх на р и. Для дітей в літній період працюють атра ціони, атання на поні. На з ад про зоопар можна зробити фото з тваринами, придбати різноманітні с веніри спеціалізованом ма азині. Після про лян и мальовничим пар ом приємно відпочити в затишном афе „Ведмеди “. Наші фахівці надад ть онс льтації з тримання тварин, провед ть на Ваше замовлення тематичні та о лядові е с рсії зоопар ом, ор аніз ють виїзні вистав и тварин та ле ції. Зоопар працює р лий рі , в сі дні тижня: вліт з 9:00 до 20:00; взим з 9:00 до 17:00 Вартість вит ів в зоопар : дорослий - 10 рн; дитячий - 5 рн; піль овий - 5 рн. Діти до 4-х ро ів - без оштовно. Вартість вит ів в а ватерарі м: дорослий - 8 рн; дитячий - 5 рн. піль овий - 5 рн.

Тел. для довідо : 28-84-83, 28-86-47, http://www.zoo.rv.ua У зв’яз

з можливими змінами точнюйте дати і одини заходів за в азаними телефонами для довідо . Повний варіант дозвілевих заходів в місті читайте на http://ar.rv.ua розділі «Афіша Рівно о».


afisha_rivne_1  

afisha_rivne_1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you